اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 97.1.16 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091175/تجدید-مناقصه-لوله-گذ... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 97.1.16 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091175/تجدید-مناقصه-لوله-گذاری-و-احداث-ابنیه---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه لوله گذاری و احداث ابنیه.... نوبت دوم / مناقصه ، تجدید مناقصه لوله گذاری و احداث ابنیه.... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091176/تجدید-مناقصه-حفاظت-فیزیکی-راهدارخانه-های----نوبت-دوم'>تجدید مناقصه حفاظت فیزیکی راهدارخانه های...  - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه، تجدید مناقصه حفاظت فیزیکی راهدارخانه های... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091177/مناقصه-خرید-600-تن-لوله-پلی-اتیلن-تک-یا-چند-لایه--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 600 تن لوله پلی اتیلن تک یا چند لایه - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خرید 600 تن لوله پلی اتیلن تک یا چند لایه - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091178/مناقصه-نگهداری-و-حراست-از-سایت-های-شبکه-موبایل-نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری و حراست از سایت های شبکه موبایل- نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه نگهداری و حراست از سایت های شبکه موبایل - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091179/مناقصه-لوله-گذاری-و-احداث-ابنیه--نوبت-دوم'> مناقصه لوله گذاری و احداث ابنیه....نوبت دوم / مناقصه ،  مناقصه لوله گذاری و احداث ابنیه....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091183/مناقصه-عملیات-امداد-رسانی--تعمیرات-و-نگهداری-تاسیسات-گازرسانی-و--'>مناقصه عملیات امداد رسانی ، تعمیرات و نگهداری تاسیسات گازرسانی و ... / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات امداد رسانی ، تعمیرات و نگهداری تاسیسات گازرسانی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091186/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-زیرسازی-و-آسفالت-خیابان'>تجدید مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت خیابان / اگهی تجدید مناقصه ,  تجدید مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت خیابان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091188/ارزیابی-کیفی-خرید-لوله-های-پلی-اتیلن--نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی  خرید لوله های پلی اتیلن - نوبت دوم / ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی , ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی خرید لوله های پلی اتیلن - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091191/مناقصه-عملیات-آماده-سازی-122-هکتار-از-اراضی--'>مناقصه عملیات آماده سازی 122 هکتار از اراضی... / آگهی مناقصه، مناقصه عملیات آماده سازی 122 هکتار از اراضی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091193/مناقصه-خدمات-مشاوره-ای-و-روانشناختی--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات مشاوره ای و روانشناختی - نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه خدمات مشاوره ای و روانشناختی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091194/مناقصه-پروژه-تکمیل-سالن-ورزشی-چند-منظوره--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تکمیل سالن ورزشی چند منظوره ...نوبت دوم / مناقصه , مناقصه پروژه تکمیل سالن ورزشی چند منظوره ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091197/تجدید-ارزیابی-کیفی-عملیات-احداث-خطوط-8--9-و-10--نوبت-دوم'>تجدید ارزیابی کیفی عملیات احداث خطوط 8 ، 9 و 10 - نوبت دوم / مناقصه , تجدید ارزیابی کیفی عملیات احداث خطوط 8 ، 9 و 10 - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091198/مناقصه-بارگیری-و-حمل-مصالح-خطی--نوبت-دوم'>مناقصه بارگیری و حمل مصالح خطی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بارگیری و حمل مصالح خطی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091202/مناقصه-عمومی-نگهداری-پناهگاه-و-عقیم-سازی-و-مرگ-با-ترحم-سگهای-ولگرد'>مناقصه عمومی نگهداری پناهگاه و عقیم سازی و مرگ با ترحم سگهای ولگرد / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه عمومی  نگهداری پناهگاه و عقیم سازی و مرگ با ترحم سگهای ولگرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091204/مناقصه-عمومی-انتخاب-پیمانکار-عملیات-اجرایی-امور-عمرانی'>مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار عملیات اجرایی امور عمرانی / آگهی مناقصه ، مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار عملیات اجرایی امور عمرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091219/استعلام-کیف-کمکهای-اولیه--'>استعلام کیف کمکهای اولیه ... / استعلام , استعلام کیف کمکهای اولیه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091222/مناقصه-عمومی-اجرای-عملیات-رنگ-آمیزی'>مناقصه عمومی اجرای عملیات رنگ آمیزی / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اجرای عملیات رنگ آمیزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091223/استعلام-پیچ-و-مهره-و--'>استعلام پیچ و مهره و ... / استعلام, پیچ و مهره و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091226/فراخوان-سرمایه-گذاری-احداث-میدان-چمن-مصنوعی-نوبت-دوم'>فراخوان سرمایه گذاری احداث میدان چمن مصنوعی نوبت دوم   / فراخون عمومی , فراخوان سرمایه گذاری احداث میدان چمن مصنوعی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091228/استعلام-کولر-گازی--'>استعلام کولر گازی ... / استعلام , استعلام کولر گازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091230/استعلام-مربی-دارت--'>استعلام مربی دارت... / استعلام, استعلام مربی دارت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091232/استعلام-کمربند-طبی-جوراب-طبی-و--'>استعلام کمربند طبی، جوراب طبی و ... / استعلام, کمربند طبی، جوراب طبی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091233/مناقصه-خرید-3600-عدد-فیلتر-هوای-ورودی-کمپرسور'>مناقصه خرید 3600 عدد فیلتر هوای ورودی کمپرسور / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 3600 عدد فیلتر هوای ورودی کمپرسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091234/مناقصه-واگذاری-عملیات-مربوط-به-امورات-فضای-سبز-شهری--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری عملیات مربوط به امورات فضای سبز شهری - نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری عملیات مربوط به امورات فضای سبز شهری - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091235/مناقصه-تکمیل-ساختمان-(نوبت-دوم)'>مناقصه تکمیل ساختمان (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه تکمیل ساختمان (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091237/استعلام-کولر-گازی---'>استعلام کولر گازی .... / استعلام , استعلام کولر گازی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091238/استعلام-دوخت-کت-و-شلوار-و--'>استعلام دوخت کت و شلوار و .. / استعلام, دوخت کت و شلوار و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091239/فراخوان-تامین-و-حمل-(بارگیری-حمل-باراندازی-و-چیدمان)-شیرآلات-و-متعلقات-(نوبت-دوم)'>فراخوان تامین و حمل (بارگیری، حمل، باراندازی و چیدمان) شیرآلات و متعلقات (نوبت دوم) / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران، فراخوان تامین و حمل (بارگیری، حمل، باراندازی و چیدمان) شیرآلات و متعلقات (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091242/استعلام-خرید-پازل-رنگی--'>استعلام خرید پازل رنگی... / استعلام, خرید پازل رنگی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091243/استعلام-برنج---'>استعلام برنج .... / استعلام, استعلام برنج ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091245/مناقصه-اجرای-طرح-هادی-تعدادی-از-روستاهای-استان'>مناقصه اجرای طرح هادی تعدادی از روستاهای استان / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای طرح هادی تعدادی از روستاهای استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091246/مناقصه-اجرای-خاکبرداری-و-زیرسازی-و-روسازی-خیابان-های-شهدای-هسته---97-1-16'>مناقصه اجرای خاکبرداری و زیرسازی و روسازی خیابان های شهدای هسته ...- 97.1.16 / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه اجرای خاکبرداری و زیرسازی و روسازی خیابان های شهدای هسته ...- 97.1.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091247/استعلام-واگذاری-امور-حمل-و-نقل--'>استعلام واگذاری امور حمل و نقل ... / استعلام , استعلام واگذاری امور حمل و نقل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091249/مناقصه-خدمات-مورد-نیاز-پشتیبانی-امور-اداری---نوبت-دوم'>مناقصه خدمات مورد نیاز پشتیبانی امور اداری ...  نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خدمات مورد نیاز پشتیبانی امور اداری ...  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091250/استعلام-مربی-شنا'>استعلام مربی شنا  / استعلام , مربی شنا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091252/مناقصه-تامین-تعداد-28-نفر-نیروی-انسانی--'>مناقصه تامین تعداد 28 نفر نیروی انسانی ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین تعداد 28 نفر نیروی انسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091253/مناقصه-عملیات-اجرای-جمع-آوری-آبهای-سطحی-شهر'>مناقصه عملیات اجرای جمع آوری آبهای سطحی شهر / آگهی مناقصه عمومی، عملیات اجرای جمع آوری آبهای سطحی شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091254/مناقصه-تکمیل-میدان-و--نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل میدان و ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل میدان و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091256/ارزیابی-کیفی-خرید-سیم-هادی-اسکواب--سیم-محافظ-مغزی-کرلو-و--'> ارزیابی کیفی خرید سیم هادی اسکواب ، سیم محافظ مغزی کرلو و... / ارزیابی کیفی ,ارزیابی کیفی خرید سیم هادی اسکواب ، سیم محافظ مغزی کرلو و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091257/استعلام-انجام-عملیات-جانمایی--نصب-و-راه-اندازی-دوربین-های-مداربسته--'>استعلام انجام عملیات جانمایی - نصب و راه اندازی دوربین های مداربسته ... / استعلام, انجام عملیات جانمایی - نصب و راه اندازی دوربین های مداربسته ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091258/اصلاحیه-مناقصه-انجام-عملیات-احداث-مخزن-پنجاه-مترمکعبی--'>اصلاحیه مناقصه انجام عملیات احداث مخزن پنجاه مترمکعبی ... / اصلاحیه مناقصه ، اصلاحیه مناقصه انجام عملیات احداث مخزن پنجاه مترمکعبی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091260/استعلام-حفر-چاه--'>استعلام حفر چاه ... / استعلام , استعلام حفر چاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091261/مناقصه-خرید-بارگیری-حمل-تخلیه-آزمایش-و-تحویل-لوله-ساده-فولادی'>مناقصه خرید، بارگیری، حمل، تخلیه، آزمایش و تحویل لوله ساده فولادی  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید، بارگیری، حمل، تخلیه، آزمایش و تحویل لوله ساده فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091262/استعلام-اجرای-عملیات-انتقال-آب-با-لوله-در-روستا--'>استعلام  اجرای عملیات انتقال آب با لوله در روستا ... / استعلام, اجرای عملیات انتقال آب با لوله در روستا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091265/استعلام-خرید-حبوبات--'>استعلام خرید حبوبات.... / استعلام, استعلام خرید حبوبات....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091266/استعلام-مربی-شنا'>استعلام مربی شنا  / استعلام , مربی شنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091268/مناقصه-انجام-امور-مربوط-به-پشتیبانی-و-خدمات-عمومی-تجدید'>مناقصه انجام امور مربوط به پشتیبانی و خدمات عمومی تجدید  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه انجام امور مربوط به پشتیبانی و خدمات عمومی تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091269/مناقصه-نظارت-عالیه-و-کارگاهی-پروژه-احداث-پست-های-63-کیلو-ولت'>مناقصه  نظارت عالیه و کارگاهی پروژه  احداث پست های 63 کیلو ولت  / آگهی ارزیابی کیفی, مناقصه  نظارت عالیه و کارگاهی پروژه  احداث پست های 63 کیلو ولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091270/استعلام-مصالح---سامانه-ستاد'>استعلام مصالح ..., سامانه ستاد / استعلام , استعلام مصالح ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091273/مناقصه-خرید-14063-متر-کابل-185-1-پروتولین-آلومینیوم--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 14063 متر کابل 185*1 پروتولین آلومینیوم - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه خرید 14063 متر کابل 185*1 پروتولین آلومینیوم - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091274/تجدید-مناقصه-اجرای-زیرسازی-و-لکه-گیری-و-پخش-آسفالت'>تجدید مناقصه اجرای زیرسازی و لکه گیری و پخش آسفالت  / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه اجرای زیرسازی و لکه گیری و پخش آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091275/استعلام-خرید-سم-لامبدا-سای-هالوترین-5-درصد---سایت-ستاد'>استعلام خرید سم لامبدا سای هالوترین 5 درصد .., سایت ستاد / استعلام, خرید سم لامبدا سای هالوترین 5 درصد ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091276/مناقصه-اجرای-کف-سازی-پیاده-رو-پارک--'>مناقصه اجرای کف سازی پیاده رو پارک ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای کف سازی پیاده رو پارک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091278/استعلام-برنج----سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام برنج ...., سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / استعلام, استعلام برنج ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091279/مناقصه-احداث-کابلکشی-زمینی-احداث-شبکه-فشار-ضعیف-و-فشار-متوسط-زمینی--نوبت-دوم'>مناقصه احداث کابلکشی زمینی، احداث شبکه فشار ضعیف و فشار متوسط زمینی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه احداث کابلکشی زمینی، احداث شبکه فشار ضعیف و فشار متوسط زمینی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091280/مناقصه-خرید-مقدار-31740-متر-لوله-پلی-اتیلن-فاضلابی'>مناقصه خرید مقدار 31740 متر لوله پلی اتیلن فاضلابی / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید مقدار 31740 متر لوله پلی اتیلن فاضلابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091281/استعلام-اجرای-شبکه-فاضلاب--'>استعلام اجرای شبکه فاضلاب ... / استعلام , استعلام اجرای شبکه فاضلاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091282/استعلام-خدمات-پشتیبانی-سیستم-های-کامپیوتری'>استعلام خدمات پشتیبانی سیستم های کامپیوتری  / استعلام, خدمات پشتیبانی سیستم های کامپیوتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091288/استعلام-ارائه-خدمات-نگهداری-برج-خدمات-مهندسی--'>استعلام ارائه خدمات نگهداری برج خدمات مهندسی ... / استعلام, ارائه خدمات نگهداری برج خدمات مهندسی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091289/مناقصه-اجرای-زیرسازی-آسفالت-(لایه-بیندر)-و-جداول-مربوطه---مرحله-دوم'>مناقصه اجرای زیرسازی، آسفالت (لایه بیندر) و جداول مربوطه... - مرحله دوم / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای زیرسازی، آسفالت (لایه بیندر) و جداول مربوطه... - مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091290/مناقصه-خرید-آسفالت-تجدید'>مناقصه خرید آسفالت تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه خرید آسفالت تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091291/استعلام-دیوار-حفاظتی--'>استعلام دیوار حفاظتی... / استعلام, استعلام دیوار حفاظتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091294/مناقصه-تخریب-جداول-فرسوده-و--'>مناقصه تخریب جداول فرسوده و ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تخریب جداول فرسوده و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091296/استعلام-تمدید-لایسنس--'>استعلام تمدید لایسنس ... / استعلام , استعلام تمدید لایسنس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091297/استعلام-اجرای-کامل-دیوارچینی-کتابخانه'>استعلام  اجرای کامل دیوارچینی کتابخانه / استعلام, اجرای کامل دیوارچینی کتابخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091298/مناقصه-اجرای-دیوار-ساحلی-با-مصالح-سنگ-لاشه--مرحله-دوم'>مناقصه اجرای دیوار ساحلی با مصالح سنگ لاشه - مرحله دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه اجرای دیوار ساحلی با مصالح سنگ لاشه - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091301/مناقصه-زیر-سازی-کوچه-ها-و-نوارهای-حفاری-سطح-شهر'>مناقصه زیر سازی کوچه ها و نوارهای حفاری سطح شهر  / مناقصه, مناقصه زیر سازی کوچه ها و نوارهای حفاری سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091302/فراخوان-کارگزاری-فروش-واحدهای-تجاری-مسکونی-(نوبت-دوم)'>فراخوان کارگزاری فروش واحدهای تجاری مسکونی (نوبت دوم) / فراخوان، فراخوان کارگزاری فروش واحدهای تجاری مسکونی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091304/مناقصه-خرید-و-تحویل-105-عدد-جک-بالابر-پیچی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید و تحویل 105 عدد جک بالابر پیچی  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید و تحویل 105 عدد جک بالابر پیچی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091305/استعلام-احیاء-و-مرمت-قنات---'>استعلام احیاء و مرمت قنات .... / استعلام, استعلام احیاء و مرمت قنات ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091306/مناقصه-تهیه-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-x-ray'>مناقصه  تهیه، نصب و راه اندازی سیستم x-ray  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  تهیه، نصب و راه اندازی سیستم x-ray </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091308/مناقصه-عملیات-حمل-و-نقل-صنعتی-داخل-کارگاهها-و-بین-کارگاههای-ایرالکو--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حمل و نقل صنعتی داخل کارگاهها و بین کارگاههای ایرالکو...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات حمل و نقل صنعتی داخل کارگاهها و بین کارگاههای ایرالکو...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091309/استعلام-بذر-چمن--'>استعلام بذر چمن ... / استعلام, بذر چمن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091310/استعلام-کیت-آفلاتوکسین-توتال--'>استعلام کیت آفلاتوکسین توتال ... / استعلام , استعلام کیت آفلاتوکسین توتال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091311/مناقصه-عمومی-تولید-کارت-الکترونیک--'>مناقصه عمومی تولید کارت الکترونیک... / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تولید کارت الکترونیک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091312/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-به-تعداد-35-نفر-در-واحد-سرویس-های-فنی-و-احیاء-2-نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی انسانی به تعداد 35 نفر در واحد سرویس های فنی و احیاء 2 نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروی انسانی به تعداد 35 نفر در واحد سرویس های فنی و احیاء 2 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091314/مناقصه-تهیه-مواد--ساخت--رنگ-آمیزی--بارگیری--حمل--باراندازی-نصب-سازه-فلزی'>مناقصه تهیه مواد ، ساخت ، رنگ آمیزی ، بارگیری ، حمل ، باراندازی نصب سازه فلزی / آگهی مناقصه , مناقصه تهیه مواد ، ساخت ، رنگ آمیزی ، بارگیری ، حمل ، باراندازی نصب سازه فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091315/فراخوان-مناقصه-خرید-و-نصب-گیت-کنترل-تردد'>فراخوان مناقصه خرید و نصب گیت کنترل تردد / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه خرید و نصب گیت کنترل تردد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091316/استعلام-نوروزگاه-(خدمات-تصویر-برداری-و-تبلیغات-آگهی'>استعلام نوروزگاه (خدمات تصویر برداری و تبلیغات آگهی / استعلام, نوروزگاه (خدمات تصویر برداری و تبلیغات آگهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091317/تجدید-مناقصه-فروش-و-تحویل-3-دستگاه-ترانس-توزیع-زمینی-روغنی-هرمتیک-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه فروش و تحویل 3 دستگاه ترانس توزیع زمینی روغنی هرمتیک نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه فروش و تحویل 3 دستگاه ترانس توزیع زمینی روغنی هرمتیک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091318/مناقصه-جدول-گذاری-سطح-شهر'>مناقصه جدول گذاری سطح شهر / مناقصه, مناقصه جدول گذاری سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091320/مناقصه-خرید-40-000-متر-کابل-نوری-خاکی'>مناقصه خرید  40.000 متر کابل نوری خاکی / خلاصه آگهی مناقصه, مناقصه خرید  40.000 متر کابل نوری خاکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091321/مناقصه-حفاظت-فیزیکی-طرح-های-عمرانی--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه حفاظت فیزیکی طرح های عمرانی... تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه حفاظت فیزیکی طرح های عمرانی... تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091322/مناقصه-نگهبانی-اکیپ-و-کارگر-راهدار--'>مناقصه نگهبانی اکیپ و کارگر راهدار ... / مناقصه عمومی, مناقصه نگهبانی اکیپ و کارگر راهدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091323/مناقصه-خرید-خدمات-امور-آبدارخانه-پذیرایی-نظافت-باغبانی-و-خودرو'>مناقصه خرید خدمات امور آبدارخانه، پذیرایی، نظافت، باغبانی  و خودرو / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید خدمات امور آبدارخانه، پذیرایی، نظافت، باغبانی  و خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091325/مناقصه-عملیات-رفت-و-روب-تنظیف-شهری-و-جمع-آوری-زباله-(نوبت-دوم)'>مناقصه عملیات رفت و روب، تنظیف شهری و جمع آوری زباله (نوبت دوم) / مناقصه, مناقصه عملیات رفت و روب، تنظیف شهری و جمع آوری زباله (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091326/استعلام-الکتروموتور--لوله-و-اتصالات-فولادی--'>استعلام الکتروموتور - لوله و اتصالات فولادی... / استعلام, استعلام الکتروموتور - لوله و اتصالات فولادی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091327/استعلام-شیشه-انواع-سرنگ-لوازم-یدکی-انواع-سرنگ-ایرانی'>استعلام  شیشه انواع سرنگ، لوازم یدکی انواع سرنگ ایرانی  / استعلام, شیشه انواع سرنگ، لوازم یدکی انواع سرنگ ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091328/استعلام-قرارداد-خرید-و-طبخ-غذا--'>استعلام قرارداد خرید و طبخ غذا ... / استعلام , استعلام قرارداد خرید و طبخ غذا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091331/مناقصه-فعالیتهای-پشتیبانی-و-خدمات'>مناقصه فعالیتهای پشتیبانی و خدمات / آگهی مناقصه , مناقصه فعالیتهای پشتیبانی و خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091334/استعلام-مرمت-مدارس-تاریخی---'>استعلام مرمت مدارس تاریخی  ... / استعلام, مرمت مدارس تاریخی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091336/مناقصه-خدماتی-و-نظافتی'>مناقصه خدماتی و نظافتی / آگهی مناقصه , مناقصه خدماتی و نظافتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091338/استعلام-نوشت-افزار--'>استعلام نوشت افزار ... / استعلام , استعلام نوشت افزار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091341/استعلام-کابل-برق-و-کابلشو'>استعلام کابل برق و کابلشو / استعلام, کابل برق و کابلشو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091342/استعلام-تابلو-برق--'>استعلام  تابلو برق... / استعلام, استعلام  تابلو برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091347/استعلام-اجرای-سالن-کنفرانس'>استعلام  اجرای سالن کنفرانس  / استعلام, اجرای سالن کنفرانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091348/مناقصه-آسفالت-خیابان-های--'>مناقصه آسفالت خیابان های ...  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه آسفالت خیابان های ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091349/آگهی-انتخاب-پیمانکار-واگذاری-عملیات-طبخ-غذای-پرسنل'>آگهی انتخاب پیمانکار واگذاری عملیات طبخ غذای پرسنل / آگهی انتخاب پیمانکار ،آگهی انتخاب پیمانکار واگذاری عملیات طبخ غذای پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091352/مناقصه-خرید-گونه-های-نمایشگاه-گل-و-گیاه-مشهد'>مناقصه خرید گونه های نمایشگاه گل و گیاه مشهد  / مناقصه  ،مناقصه خرید گونه های نمایشگاه گل و گیاه مشهد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091353/مناقصه-نگهداری-و-راهبری-تعداد-12-دستگاه-آسانسور--'>مناقصه نگهداری و راهبری تعداد 12 دستگاه آسانسور ... / مناقصه, مناقصه  نگهداری و راهبری تعداد 12 دستگاه آسانسور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091354/استعلام-مشعل--'>استعلام مشعل ... / استعلام , استعلام مشعل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091356/مناقصه-واگذاری-انجام-امورات-نگهداری-و-آبیاری-و-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه واگذاری انجام امورات نگهداری و آبیاری و تامین نیروی انسانی / مناقصه, مناقصه واگذاری انجام امورات نگهداری و آبیاری و تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091357/مناقصه-نگهداری-شبکه-مراکز-مخابراتی-استان'>مناقصه نگهداری شبکه مراکز مخابراتی استان / آگهی مناقصه یک مرحله ای, مناقصه نگهداری شبکه مراکز مخابراتی استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091358/استعلام-مفصل-پروتز-بالای-زانو-حداقل-چهارمحوره-آلومینیومی-یا-کربنی'>استعلام مفصل پروتز بالای زانو، حداقل چهارمحوره، آلومینیومی یا کربنی  / استعلام , مفصل پروتز بالای زانو، حداقل چهارمحوره، آلومینیومی یا کربنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091359/استعلام-بازدید-و-شارژ-کپسولهای-آتش-نشانی--'>استعلام بازدید و شارژ کپسولهای آتش نشانی... / استعلام, استعلام بازدید و شارژ کپسولهای آتش نشانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091362/مناقصه-اجرای-عملیات-جابجایی-شبکه-گاز--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات جابجایی شبکه گاز - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات جابجایی شبکه گاز - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091364/استعلام-اجرا-و-نصب-کانتر-دبیرخانه'>استعلام  اجرا و نصب کانتر دبیرخانه  / استعلام, اجرا و نصب کانتر دبیرخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091365/مناقصه-واگذاری-انجام-امور-خدمات-رفت-و-روب-معابر-و--مرحله-دوم'>مناقصه واگذاری انجام امور خدمات رفت و روب معابر و ...مرحله دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه واگذاری انجام امور خدمات رفت و روب معابر و ...مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091366/استعلام-پتو--'>استعلام پتو ... / استعلام , استعلام پتو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091368/فراخوان-مناقصه-لوازم-بهداشتی-دهان-و-دندان'>فراخوان مناقصه  لوازم بهداشتی دهان و دندان  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه  لوازم بهداشتی دهان و دندان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091369/تجدید-فراخوان-احداث-پل-روگذر-کانال--نوبت-دوم'>تجدید فراخوان احداث پل روگذر کانال... نوبت دوم / تجدید فراخوان , تجدید فراخوان احداث پل روگذر کانال... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091370/مناقصه-پروژه-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-سطح-شهر'>مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091371/تجدید-مناقصه-اجرای-پروژه-پیاده-روسازی-معابر'>تجدید مناقصه اجرای پروژه پیاده روسازی معابر  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه اجرای پروژه پیاده روسازی معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091372/مناقصه-راهبری-و-نگهداری-فضای-سبز-تجدید--نوبت-دوم'>مناقصه راهبری و نگهداری فضای سبز  تجدید - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه راهبری و نگهداری فضای سبز  تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091376/استعلام-خدمات-خودرویی-جهت-سرویس-حمل-و-نقل-کارکنان--'>استعلام خدمات خودرویی جهت سرویس حمل و نقل کارکنان .. / استعلام, خدمات خودرویی جهت سرویس حمل و نقل کارکنان ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091377/مناقصه-اجرای-پروژه-جدول-گذاری-معابر-سطح-شهر'>مناقصه اجرای پروژه جدول گذاری معابر سطح شهر  / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای پروژه جدول گذاری معابر سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091378/مناقصه-طراحی-خطوط-هدایت-آبهای-سطحی---نوبت-دوم'>مناقصه طراحی خطوط هدایت آبهای سطحی ....نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه طراحی خطوط هدایت آبهای سطحی ....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091379/استعلام-شیرآلات--'>استعلام شیرآلات ... / استعلام, استعلام شیرآلات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091381/مناقصه-نصب-کانال-پیش-ساخته'>مناقصه نصب کانال پیش ساخته  / اگهی مناقصه , مناقصه نصب کانال پیش ساخته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091382/استعلام-تهیه-و-نصب-قطعات-و-تجهیزات-جهت-رفع-نواقص-تاسیسات--'>استعلام تهیه و نصب قطعات و تجهیزات جهت رفع نواقص تاسیسات ... / استعلام , استعلام تهیه و نصب قطعات و تجهیزات جهت رفع نواقص تاسیسات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091383/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه  تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه , مناقصه  تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091384/استعلام-نرم-افزار'>استعلام نرم افزار  / استعلام, نرم افزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091385/استعلام-کپسول-اطفاء-حریق'>استعلام کپسول اطفاء حریق  / استعلام, استعلام کپسول اطفاء حریق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091386/مناقصه-تامین-خودروهای--نوبت-دوم'>مناقصه تامین خودروهای ...نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تامین خودروهای ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091389/مناقصه-تکمیل-ایستگاه-پمپاژ--نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل ایستگاه پمپاژ - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل ایستگاه پمپاژ- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091391/استعلام-پارتیشن-بندی--'>استعلام پارتیشن بندی ... / استعلام , استعلام پارتیشن بندی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091392/استعلام-شوینده'>استعلام شوینده / استعلام, شوینده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091394/مناقصه-واگذاری-مدیریت-و-راهبری-سردخانه-تجدید--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری مدیریت و راهبری سردخانه- تجدید - نوبت دوم  / فراخوان تجدید مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری مدیریت و راهبری سردخانه- تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091396/استعلام-وان-حمام-بادی-مخصوص-معلولین'>استعلام وان حمام بادی مخصوص معلولین / استعلام,استعلام وان حمام بادی مخصوص معلولین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091397/فراخوان-مناقصه-حفاظت-فیزیکی-اپراتوری-نگهداری-و-بهره-برداری-از-چاهها-و-مخازن--'>فراخوان مناقصه حفاظت فیزیکی، اپراتوری، نگهداری و بهره برداری از چاهها و مخازن... / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه حفاظت فیزیکی، اپراتوری، نگهداری و بهره برداری از چاهها و مخازن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091398/استعلام-پوشینه-بزرگسال'>استعلام  پوشینه بزرگسال / استعلام, استعلام  پوشینه بزرگسال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091401/استعلام-ناودانی---'>استعلام ناودانی .... / استعلام, استعلام ناودانی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091402/استعلام-کنسرو-لوبیا-چیتی'>استعلام کنسرو لوبیا چیتی  / استعلام , کنسرو لوبیا چیتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091405/استعلام-درخواست-خرید-لوازم-آزمایشگاهی-مصرفی--'>استعلام درخواست خرید لوازم آزمایشگاهی مصرفی... / استعلام, استعلام درخواست خرید لوازم آزمایشگاهی مصرفی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091406/استعلام-مغزی-گالوانیزه--'>استعلام مغزی گالوانیزه ... / استعلام , استعلام مغزی گالوانیزه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091407/استعلام-تعمیرات-تابلوهای-برق-فشار-ضعیف'>استعلام  تعمیرات تابلوهای برق فشار ضعیف / استعلام, استعلام  تعمیرات تابلوهای برق فشار ضعیف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091410/مناقصه-اجرای-عملیات-پیاده-راه-سازی-خیابان--'>مناقصه اجرای عملیات پیاده راه سازی خیابان ... / آگهی مناقصه عمومی عمرانی,مناقصه اجرای عملیات پیاده راه سازی خیابان... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091412/استعلام-لوله-فولادی--اتصالات-و-کوپلینگ'>استعلام  لوله فولادی - اتصالات و کوپلینگ / استعلام,  لوله فولادی - اتصالات و کوپلینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091415/استعلام-مانتو-و-شلوار--'>استعلام  مانتو و شلوار ... / استعلام , استعلام  مانتو و شلوار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091418/مناقصه-خرید-آسفالت-جهت-اجرای-پروژه-بهسازی-معابر-شهر'>مناقصه خرید آسفالت جهت اجرای پروژه بهسازی معابر شهر / آگهی مناقصه، مناقصه خرید آسفالت جهت اجرای پروژه بهسازی معابر شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091420/استعلام-ظروف-یکبار-مصرف'>استعلام ظروف یکبار مصرف  / استعلام, ظروف یکبار مصرف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091421/استعلام-عملیات-برق-رسانی-به-پمپ-آب'>استعلام عملیات برق رسانی به پمپ آب / استعلام, استعلام عملیات برق رسانی به پمپ آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091423/استعلام-روغن-نباتی--'>استعلام روغن نباتی ... / استعلام, استعلام روغن نباتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091424/مناقصه-اجرای-گچ-خاک-و-سفید-کاری'>مناقصه اجرای گچ خاک و سفید کاری  / اگهی مناقصه , مناقصه اجرای گچ خاک و سفید کاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091425/مناقصه-تامین-ورق-فیبر-استخوانی'>مناقصه تامین ورق فیبر استخوانی / آگهی مناقصه , مناقصه تامین ورق فیبر استخوانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091426/مناقصه-انجام-خدمات-نظارت-کارگاهی'>مناقصه  انجام خدمات نظارت کارگاهی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه  انجام خدمات نظارت کارگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091429/استعلام-میز-و-صندلی'>استعلام میز و صندلی  / استعلام, میز و صندلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091430/استعلام-برنج--'>استعلام برنج ... / استعلام , استعلام برنج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091433/مناقصه-خرید-لوله-و-اتصالات-مانیسمان-بدون-درز-تمدید'>مناقصه خرید لوله و اتصالات مانیسمان بدون درز تمدید / اطلاعیه تمدید , مناقصه خرید لوله و اتصالات مانیسمان بدون درز تمدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091434/مناقصه-​انجام-خدمات-ماشین-نویسی-و-فضای-سبز'>مناقصه ​انجام خدمات ماشین نویسی و فضای سبز / فراخوان مناقصات عمومی , مناقصه ​انجام خدمات ماشین نویسی و فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091435/استعلام-لاستیک--'>استعلام لاستیک ... / استعلام, لاستیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091437/اصلاحیه-مناقصه-خرید-و-حمل-2700-متر-لوله-چدن-داکتیل-تایتونی'>اصلاحیه مناقصه خرید و حمل 2700 متر لوله چدن داکتیل تایتونی / اصلاحیه مناقصه ، مناقصه خرید و حمل 2700 متر لوله چدن داکتیل تایتونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091438/استعلام-تزئین-کابین-آسانسور--'>استعلام تزئین کابین آسانسور ... / استعلام , استعلام تزئین کابین آسانسور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091441/استعلام-کمربند-TLSC-در-سایزهای--'>استعلام کمربند TLSC  در سایزهای.... / استعلام  , استعلام کمربند TLSC  در سایزهای....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091442/استعلام-هواکش-سانتریفوژ-مکنده-دو-طرفه-بکوارد'>استعلام هواکش سانتریفوژ مکنده دو طرفه بکوارد / استعلام, هواکش سانتریفوژ مکنده دو طرفه بکوارد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091443/فراخوان-نصب-تلویزیون-شهری'>فراخوان نصب تلویزیون شهری  / آگهی فراخوان، فراخوان نصب تلویزیون شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091445/استعلام-عدس-و-لوبیا-چیتی--'>استعلام عدس و لوبیا چیتی ... / استعلام, استعلام عدس و لوبیا چیتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091448/استعلام-متعلقات-دستگاه-GC'>استعلام متعلقات دستگاه GC  / استعلام, استعلام متعلقات دستگاه GC </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091450/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب'>مناقصه سرویس ایاب و ذهاب  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه سرویس ایاب و ذهاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091451/استعلام-قیچی--'>استعلام قیچی ... / استعلام , استعلام قیچی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091455/اصلاحیه-فراخوان-احداث-یک-باب-چمن-مصنوعی'>اصلاحیه فراخوان احداث یک باب چمن مصنوعی / اصلاحیه فراخوان , اصلاحیه فراخوان احداث یک باب چمن مصنوعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091456/مناقصه-توسعه-و-احداث--اصلاح-و-بهینه-سازی'>مناقصه توسعه و احداث ، اصلاح و بهینه سازی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه توسعه و احداث ، اصلاح و بهینه سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091457/استعلام-کپسول-هلیوم'>استعلام کپسول هلیوم  / استعلام, استعلام کپسول هلیوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091460/استعلام-الکتروموتور-سه-فاز-توان--'>استعلام الکتروموتور سه فاز توان.... / استعلام, استعلام الکتروموتور سه فاز توان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091462/اصلاحیه-فراخوان-احداث-یک-باب-چمن-مصنوعی'>اصلاحیه فراخوان احداث یک باب چمن مصنوعی  / اصلاحیه فراخوان , اصلاحیه فراخوان احداث یک باب چمن مصنوعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091464/استعلام-قوطی-و-نبشی-فولادی'>استعلام قوطی و نبشی فولادی  / استعلام, استعلام قوطی و نبشی فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091466/استعلام-سرنگ-دستگاه-ANTEK'>استعلام سرنگ دستگاه ANTEK / استعلام, استعلام سرنگ دستگاه ANTEK</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091467/استعلام-شمشادزن-موتوری'>استعلام شمشادزن موتوری  / استعلام, شمشادزن موتوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091468/استعلام-لوازم-التحریر--'>استعلام لوازم التحریر ... / استعلام , استعلام لوازم التحریر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091470/استعلام-تیرآهن-IPN55'>استعلام تیرآهن IPN55 / استعلام, استعلام تیرآهن IPN55</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091473/استعلام-تجهیزات-و-وسایل-تحصیلی-و-اداری'>استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری / استعلام , استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091475/استعلام-نوارخوان--'>استعلام نوارخوان .. / استعلام , نوارخوان ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091476/استعلام-گونی--'>استعلام گونی... / استعلام, استعلام گونی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091479/استعلام-زیرسازی-و-آسفالت'>استعلام  زیرسازی و آسفالت  / استعلام, استعلام  زیرسازی و آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091480/استعلام-لوله-استیل'>استعلام لوله استیل / استعلام, استعلام لوله استیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091482/استعلام-پوست-خام-بوفالو--'>استعلام پوست خام بوفالو ... / استعلام , استعلام پوست خام بوفالو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091483/استعلام-آجرسفال'>استعلام آجرسفال  / استعلام, آجرسفال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091486/مناقصه-جداسازی-آب-شرب-از-فضای-سبز-و--'>مناقصه جداسازی آب شرب از فضای سبز و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه جداسازی آب شرب از فضای سبز و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091487/استعلام-میکرو-پیپت-مدرج-1000'>استعلام میکرو پیپت مدرج 1000  / استعلام, استعلام میکرو پیپت مدرج 1000 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091489/استعلام-بالن-دستگاه-تقطیر'>استعلام بالن دستگاه تقطیر / استعلام,استعلام بالن دستگاه تقطیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091491/استعلام-پشتیبانی-و-ارائه-خدمات-پس-از-فروش-نرم-افزارهای-اریس'>استعلام پشتیبانی و ارائه خدمات پس از فروش نرم افزارهای اریس  / استعلام, پشتیبانی و ارائه خدمات پس از فروش نرم افزارهای اریس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091492/استعلام-عملیات-برق-رسانی-به-پمپ-آب'>استعلام عملیات برق رسانی به پمپ آب / استعلام, استعلام عملیات برق رسانی به پمپ آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091493/مناقصه-خدمات-نگهداری-و-تعمیرات-مکانیک-97-1-16'>مناقصه خدمات نگهداری و تعمیرات مکانیک 97.1.16 / آگهی مناقصه,مناقصه خدمات نگهداری و تعمیرات مکانیک 97.1.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091494/استعلام-کاغذ--'>استعلام کاغذ ... / استعلام , استعلام کاغذ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091180/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-پراید-131-مدل-1390--نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی پراید 131 مدل 1390 - نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودروی پراید 131 مدل 1390 - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091181/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-صد-و-بیست-متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه صد و بیست متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه صد و بیست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091182/مزایده-یکباب-مغازه-مساحت-85-متر-نوبت-اول'>مزایده یکباب مغازه مساحت 85 متر نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب مغازه مساحت 85 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091184/مزایده-خودرو-سواری-صبا-مدل-1382'>مزایده خودرو سواری صبا مدل 1382  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده خودرو سواری صبا مدل 1382 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091185/مزایده-ششدانگ-زمین-شماره-69-فرعی-بخش-24-گیلان'>مزایده ششدانگ زمین شماره 69 فرعی بخش 24 گیلان / مزایده,مزایده ششدانگ زمین شماره 69 فرعی بخش 24 گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091187/مزایده-زمین-شالیزاری-مساحت-1200متر'>مزایده زمین شالیزاری مساحت 1200متر / مزایده,مزایده زمین شالیزاری مساحت 1200متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091189/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-و-انباری-و-محوطه-122-50متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه و انباری و محوطه 122.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه و انباری و محوطه 122.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091190/مزایده-باغ-کیوی-مساحت-2700-متر-نوبت-اول'>مزایده باغ کیوی مساحت 2700 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده باغ کیوی مساحت 2700 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091192/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-زمین-شالیزار-صیفی-کاری-نوبت-اول'>مزایده اموال غیرمنقول شامل زمین شالیزار صیفی کاری نوبت اول / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل زمین شالیزار صیفی کاری نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091195/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-هشت-گیلان'>مزایده پلاک ثبتی بخش هشت گیلان  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش هشت گیلان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091196/مزایده-مغازه-تجاری-مساحت-18-08متر-نوبت-دوم'>مزایده مغازه تجاری مساحت 18.08متر نوبت دوم / مزایده,مزایده مغازه تجاری مساحت 18.08متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091199/مزایده-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده یک خط تلفن همراه / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091200/مزایده-زمین-مزروعی-مساحت-11488-66متر'>مزایده زمین مزروعی مساحت 11488.66متر  / مزایده,مزایده زمین مزروعی مساحت 11488.66متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091201/مزایده-فروش-پلاک-ثبتی-کاربری-خدماتی-109-متر'>مزایده فروش پلاک ثبتی کاربری خدماتی 109 متر  / مزایده,مزایده فروش پلاک ثبتی کاربری خدماتی 109 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091203/مزایده-فروش-تعدادی-از-قطعات-تجاری'>مزایده فروش تعدادی از قطعات تجاری / مزایده,مزایده فروش تعدادی از قطعات تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091205/مزایده-ششدانگ-انبار-مساحت-7960متر'>مزایده ششدانگ انبار مساحت 7960متر / مزایده ,مزایده ششدانگ انبار مساحت 7960متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091206/مزایده-سه-دانگ-از-منزل-مسکونی-مساحت-319-40متر'>مزایده سه دانگ از منزل مسکونی مساحت 319.40متر  / مزایده,مزایده سه دانگ از منزل مسکونی مساحت 319.40متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091207/مزایده-دستگاه-برش-پنوماتیکی-آجر-و--'>مزایده دستگاه برش پنوماتیکی آجر و ...  / مزایده  مزایده دستگاه برش پنوماتیکی آجر و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091208/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-زمین-کاربری-صنعتی-نوبت-دوم'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ زمین کاربری صنعتی نوبت دوم / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ زمین کاربری صنعتی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091209/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-370-8متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 370.8متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 370.8متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091210/مزایده-تابلو-فرش-دستی'>مزایده تابلو فرش دستی  / آگهی مزایده، مزایده تابلو فرش دستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091211/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-MVM-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی MVM نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودروی MVM نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091212/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-صد-متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه صد متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه صد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091213/مزایده-70-متر-لوله-6-اینچ-فلزی----97-1-16'>مزایده 70 متر لوله 6 اینچ فلزی.... - 97.1.16 / آگهی مزایده، مزایده 70 متر لوله 6 اینچ فلزی.... - 97.1.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091214/مزایده-عرصه-باغ-مشجر-و-زمین-مزروعی-و-مسکونی-مرحله-اول'>مزایده عرصه باغ مشجر و زمین مزروعی و مسکونی مرحله اول / مزایده,مزایده عرصه باغ مشجر و زمین مزروعی و مسکونی مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091215/مزایده-واگذاری-حق-امتیاز-نصب-راه-اندازی-و-بهره-برداری-از-دستگاه-خودپرداز-بانکی'>مزایده واگذاری حق امتیاز نصب، راه اندازی و بهره برداری از دستگاه خودپرداز بانکی / مزایده, مزایده واگذاری حق امتیاز نصب، راه اندازی و بهره برداری از دستگاه خودپرداز بانکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091216/مزایده-زمین-مساحت-98127-متر-قطعه-4-تفکیکی'>مزایده زمین مساحت 98127 متر قطعه 4 تفکیکی / مزایده,مزایده زمین مساحت 98127 متر قطعه 4 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091217/مزایده-250-پالت-کاشی-دیجیتال--'>مزایده 250 پالت کاشی دیجیتال... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده 250 پالت کاشی دیجیتال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091218/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-271-29متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 271.29متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 271.29متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091220/مزایده-اجاره-کلوپ-ورزشی-بیلیارد-و-کافی-شاپ--نوبت-دوم'>مزایده  اجاره کلوپ ورزشی بیلیارد و کافی شاپ - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده  اجاره کلوپ ورزشی بیلیارد و کافی شاپ - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091221/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-600-متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 600 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 600 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091224/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-1017-62متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 1017.62متر نوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1017.62متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091225/مزایده-یک-دستگاه-یخچال-ویترینی--'>مزایده یک دستگاه یخچال ویترینی... / مزایده, مزایده یک دستگاه یخچال ویترینی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091227/مزایده-زمین-با-بنای-احداثی-مساحت-1539-38متر'>مزایده زمین با بنای احداثی مساحت 1539.38متر / مزایده,مزایده زمین با بنای احداثی مساحت 1539.38متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091229/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-209-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 209 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 209 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091231/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-سواری-سمند'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری سمند / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091236/مزایده-تمامی-موازی-300-قصب-زمین-از-اراضی-نوبت-دوم'>مزایده تمامی موازی 300 قصب زمین از اراضی نوبت دوم / مزایده,مزایده تمامی موازی 300 قصب زمین از اراضی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091240/مزایده-یک-قطعه-زمین-باغچه-مساحت-170-متر'>مزایده یک قطعه زمین باغچه مساحت 170 متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین باغچه مساحت 170 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091241/مزایده-سه-دانگ-و-نیم-مشاعی-از-پلاک-ثبتی-1163-فرعی'>مزایده سه دانگ و نیم مشاعی از پلاک ثبتی 1163 فرعی / مزایده,مزایده سه دانگ و نیم مشاعی از پلاک ثبتی 1163 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091244/مزایده-یکباب-مغازه-با-قدمت-سه-سال'>مزایده یکباب مغازه با قدمت سه سال  / مزایده,مزایده یکباب مغازه با قدمت سه سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091248/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-61-130متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 61.130متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 61.130متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091251/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-267-55متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 267.55متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 267.55متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091255/مزایده-سه-دانگ-یکباب-ساختمان-نوبت-دوم'>مزایده سه دانگ یکباب ساختمان نوبت دوم / مزایده,مزایده سه دانگ یکباب ساختمان نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091259/مزایده-پلاک-ثبتی-5-فرعی-بخش-12-نیشابور-مرحله-دوم'>مزایده پلاک ثبتی 5 فرعی بخش 12 نیشابور مرحله دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 5 فرعی بخش 12 نیشابور مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091263/مزایده-دو-باب-دکان-بخش-یک-نیشابور-مرحله-سوم'>مزایده دو باب دکان بخش یک نیشابور مرحله سوم / مزایده,مزایده دو باب دکان بخش یک نیشابور مرحله سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091264/مزایده-4-سیر-مشاع-از-40-سیر-از-14-سهم-مزرعه'>مزایده 4 سیر مشاع از 40 سیر از 14 سهم مزرعه / مزایده,مزایده 4 سیر مشاع از 40 سیر از 14 سهم مزرعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091267/مزایده-ششدانگ-پلاک-4536-فرعی-بخش-یک'>مزایده ششدانگ پلاک 4536 فرعی بخش یک / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 4536 فرعی بخش یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091271/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-بخش-5-نیشابور'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی بخش 5 نیشابور / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی بخش 5 نیشابور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091272/مزایده-وسایل-بازی'>مزایده وسایل بازی  / آگهی مزایده ،مزایده  وسایل بازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091277/مزایده-پلاک-3459-فرعی-با-قدمت-25-سال'>مزایده پلاک 3459 فرعی با قدمت 25 سال  / مزایده,مزایده پلاک 3459 فرعی با قدمت 25 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091283/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-شماره-16-فرعی'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک شماره 16 فرعی / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک شماره 16 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091284/مزایده-بهره-برداری-از-زمین-چمن-فوتبال--'>مزایده بهره برداری از زمین چمن فوتبال ... / مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از زمین چمن فوتبال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091285/مزایده-فروش-100-درصد-سهام--'>مزایده فروش 100 درصد سهام... / مزایده فروش , مزایده فروش 100 درصد سهام...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091286/مزایده-باغ-مشجر-مساحت-5829متر'>مزایده باغ مشجر مساحت 5829متر / مزایده,مزایده باغ مشجر مساحت 5829متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091287/مزایده-4-دانگ-از-ملک-قولنامه-ای-مساحت-423متر'>مزایده 4 دانگ از ملک قولنامه ای مساحت 423متر  / مزایده,مزایده 4 دانگ از ملک قولنامه ای مساحت 423متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091292/آگهی-مزایده-عمومی-راه-اندازی-باشگاه-ورزشی'> آگهی مزایده عمومی  راه اندازی باشگاه ورزشی  /  آگهی مزایده عمومی ، آگهی مزایده عمومی   راه اندازی باشگاه ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091293/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-بخش-12-نیشابور'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی بخش 12 نیشابور / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی بخش 12 نیشابور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091295/مزایده-یک-قطعه-زمین-مشجر-قولنامه-ای-مرحله-اول'>مزایده یک قطعه زمین مشجر قولنامه ای مرحله اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مشجر قولنامه ای مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091299/مزایده-50-کیلو-ذغال'>مزایده 50 کیلو ذغال  / مزایده,مزایده 50 کیلو ذغال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091300/مزایده-سه-دانگ-یک-واحد-تجاری-مساحت-65-متر'>مزایده سه دانگ یک واحد تجاری مساحت 65 متر / مزایده,مزایده سه دانگ یک واحد تجاری مساحت 65 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091303/مزایده-منزل-مسکونی-بصورت-قولنامه-ای-مرحله-دوم'>مزایده منزل مسکونی بصورت قولنامه ای مرحله دوم  / مزایده,مزایده منزل مسکونی بصورت قولنامه ای مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091307/مزایده-ششدانگ-منزل-مساحت-362متر-مرحله-اول'>مزایده ششدانگ منزل مساحت 362متر مرحله اول  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مساحت 362متر مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091313/مزایده-یک-قطعه-ملک-مساحت-صد-متر-از-10500متر-زمین'>مزایده یک قطعه ملک مساحت صد متر از 10500متر زمین / مزایده,مزایده یک قطعه ملک مساحت صد متر از 10500متر زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091319/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-مساحت-172-متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی مساحت 172 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی مساحت 172 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091324/مزایده-پلاک-فرعی-3028-بخش-5-نیشابور'>مزایده پلاک فرعی 3028 بخش 5 نیشابور / مزایده,مزایده پلاک فرعی 3028 بخش 5 نیشابور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091329/مزایده-ساختمان-مسکونی-عرصه-253-5متر'>مزایده ساختمان مسکونی عرصه 253.5متر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی عرصه 253.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091330/مزایده-تونیک-مجلسی-پولک-دار--'>مزایده تونیک مجلسی پولک دار... / آگهی مزایده، مزایده تونیک مجلسی پولک دار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091332/مزایده-فروش-اقلام-مازاد-و-وسایط-نقلیه-نوبت-دوم'>مزایده فروش اقلام مازاد و وسایط نقلیه  نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش اقلام مازاد و وسایط نقلیه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091333/مزایده-یک-قطعه-زمین-شالیزار-مساحت-3000متر'>مزایده یک قطعه زمین شالیزار مساحت 3000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین شالیزار مساحت 3000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091335/مزایده-واگذاری-به-اجاره-تعدادی-مغازه-97-01-16'>مزایده واگذاری به اجاره تعدادی مغازه- 97.01.16 / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره تعدادی مغازه- 97.01.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091337/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-مساحت-160-متر'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی مساحت 160 متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی مساحت 160 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091339/مزایده-فروش-تعدادی-از-زمین-های-ملکی-ـ-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از زمین های ملکی ـ نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تعدادی از زمین های ملکی ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091340/مزایده-ملک-مساحت-210-9متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت 210.9متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت 210.9متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091343/مزایده-350-جفت-کفش'>مزایده 350 جفت کفش / آگهی مزایده , مزایده 350 جفت کفش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091344/مزایده-پلاک-22-فرعی-مساحت-اعیان-325متر'>مزایده پلاک 22 فرعی مساحت اعیان 325متر / مزایده,مزایده پلاک 22 فرعی مساحت اعیان 325متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091345/تجدید-مزایده-اجرا-و-بهره-برداری-از-ترامپولین-و-بازی-های-بادی'>تجدید مزایده اجرا و بهره برداری از ترامپولین و بازی های بادی  / تجدید مزایده ، تجدید مزایده اجرا و بهره برداری از ترامپولین و بازی های بادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091346/مزایده-عملیات-قطع-و-فروش-درخت-اکالیپتوس'>مزایده عملیات قطع و فروش درخت اکالیپتوس / اگهی مزایده , مزایده عملیات قطع و فروش درخت اکالیپتوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091350/مزایده-یکباب-منزل-بخش-نه-مشهد'>مزایده یکباب منزل بخش نه مشهد / مزایده,مزایده یکباب منزل بخش نه مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091351/مزایده-تعدادی-از-املاک-خود-واقع-در-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مزایده تعدادی از املاک خود واقع در سطح شهر نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده تعدادی از املاک خود واقع در سطح شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091355/مزایده-ششدانگ-یکباب-تجاری-مساحت-13-44متر'>مزایده ششدانگ یکباب تجاری مساحت 13.44متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب تجاری مساحت 13.44متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091360/مزایده-ساختمان-مسکونی-مرحله-اول'>مزایده ساختمان مسکونی مرحله اول / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091361/آگهی-فروش-برنج-طارم-و-پر-محصول'>آگهی فروش برنج طارم و پر محصول / آگهی فروش ،آگهی فروش برنج طارم و پر محصول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091363/مزایده-ششدانگ-ملک-عرصه-196-38متر'>مزایده ششدانگ ملک عرصه 196.38متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک عرصه 196.38متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091367/مزایده-ششدانگ-ملک-کاربری-کارگاه-2768-85متر'>مزایده ششدانگ ملک کاربری کارگاه 2768.85متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک کاربری کارگاه 2768.85متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091373/مزایده-دستگاه-رنگ-پاش-ماشین-بسته-بندی--'>مزایده دستگاه رنگ پاش، ماشین بسته بندی... / مزایده, مزایده دستگاه رنگ پاش، ماشین بسته بندی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091374/مزایده-یک-عدد-گردنبند-طاووسی-و-زنجیر'>مزایده یک عدد گردنبند طاووسی و زنجیر  / مزایده,مزایده یک عدد گردنبند طاووسی و زنجیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091375/مزایده-سه-دانگ-از-زمین-مساحت-سیصد-متر'>مزایده سه دانگ از زمین مساحت سیصد متر / مزایده,مزایده سه دانگ از زمین مساحت سیصد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091380/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-250-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 250 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 250 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091387/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-و-زمین-عرصه-461-40متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه و زمین عرصه 461.40متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه و زمین عرصه 461.40متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091388/مزایده-طرح-تفکیک-پسماندها-نوبت-دوم'>مزایده طرح تفکیک پسماندها نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده طرح تفکیک پسماندها نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091390/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-دو-طبقه-مساحت-367-35متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه دو طبقه مساحت 367.35متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه دو طبقه مساحت 367.35متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091393/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-کامیون'>مزایده یک دستگاه خودروی کامیون  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی کامیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091395/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-262-50متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 262.50متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 262.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091399/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پژو-پارس-مدل-1386'>مزایده یک دستگاه خودروی پژو پارس مدل 1386 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی پژو پارس مدل 1386</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091400/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-210-6متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت عرصه 210.6متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 210.6متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091403/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پیکان'>مزایده یک دستگاه خودرو پیکان / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091404/مزایده-تمامت-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-175-متر'>مزایده تمامت ششدانگ منزل مسکونی مساحت 175 متر / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ منزل مسکونی مساحت 175 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091408/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-135-متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 135 متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 135 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091409/مزایده-7-دستگاه-خودرو'>مزایده 7 دستگاه خودرو  / اگهی مزایده , مزایده 7 دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091411/مزایده-شش-عدد-کولر'>مزایده شش عدد کولر / مزایده, مزایده شش عدد کولر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091413/مزایده-مجموعه-استخر'>مزایده مجموعه استخر / آگهی مزایده عمومی , مزایده مجموعه استخر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091414/مزایده-سه-دانگ-و-311-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-ملک'>مزایده سه دانگ و 311 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک / مزایده,مزایده سه دانگ و 311 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091416/استعلام-قیمت-واگذاری-اجاری-واحد-داروخانه-بیمارستان'> استعلام قیمت واگذاری اجاری واحد داروخانه بیمارستان / مزایده,  استعلام قیمت واگذاری اجاری واحد داروخانه بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091417/مزایده-172-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-5-دانگ-مشاع-از-ملک'>مزایده 172 هزارم یک دانگ مشاع از 5 دانگ مشاع از ملک / مزایده,مزایده 172 هزارم یک دانگ مشاع از 5 دانگ مشاع از ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091419/مزایده-آسیاب-میکسر--بالابر-دان-مرغ-و--'>مزایده  آسیاب میکسر ، بالابر دان مرغ و ...  / مزایده, مزایده  آسیاب میکسر ، بالابر دان مرغ و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091422/مزایده-یک-دانگ-و-776-3-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-سرقفلی-مغازه'>مزایده یک دانگ و 776.3 هزارم یک دانگ مشاع از سرقفلی مغازه  / مزایده,مزایده یک دانگ و 776.3 هزارم یک دانگ مشاع از سرقفلی مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091427/تجدید-مزایده-اجاره-اماکن-ورزشی'>تجدید مزایده اجاره اماکن ورزشی / آگهی مزایده ,تجدید مزایده اجاره اماکن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091428/مزایده-یک-دانگ-و-607-4-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-سه-دانگ-و-831-7-هزارم-اپارتمان'>مزایده یک دانگ و 607.4 هزارم یک دانگ مشاع از سه دانگ و 831.7 هزارم اپارتمان / مزایده,مزایده یک دانگ و 607.4 هزارم یک دانگ مشاع از سه دانگ و 831.7 هزارم اپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091431/مزایده-واگذاری-به-اجاره-مساحت-25-هکتار-زمین-جهت-کشت-بهاره'>مزایده واگذاری به اجاره مساحت 25 هکتار زمین جهت کشت بهاره / آگهی مزایده ,مزایده واگذاری به اجاره مساحت 25 هکتار زمین جهت کشت بهاره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091432/مزایده-آپارتمان-قولنامه-ای-108-متر'>مزایده آپارتمان قولنامه ای 108 متر  / مزایده,مزایده آپارتمان قولنامه ای 108 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091436/مزایده-باغ-مساحت-2818-56متر'>مزایده باغ مساحت 2818.56متر / مزایده,مزایده باغ مساحت 2818.56متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091439/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-163-46متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 163.46متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 163.46متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091440/مزایده-واگذاری-پارکینگ-عمومی'>مزایده واگذاری پارکینگ عمومی  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری پارکینگ عمومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091444/مزایده-فروش-واحدهای-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش واحدهای تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش واحدهای تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091446/مزایده-یک-دستگاه-سواری-نیسان-پاترول'>مزایده یک دستگاه سواری نیسان پاترول  / آگهی مزایدهف مزایده یک دستگاه سواری نیسان پاترول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091447/اطلاعیه-مزایده-فروش-واحدهای-مسکونی-سازمانی-و-یک-قطعه-زمین'>اطلاعیه مزایده فروش واحدهای مسکونی سازمانی و یک قطعه زمین  / اطلاعیه مزایده,مزایده فروش واحدهای مسکونی سازمانی و یک قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091449/مزایده-مغازه-مساحت-144-مترمربع-مرحله-دوم'>مزایده مغازه مساحت 144 مترمربع مرحله دوم / مزایده,مزایده مغازه مساحت 144 مترمربع مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091452/مزایده-عمومی-فروش-ضایعات-فلزی-و-گاردریل-های-مستعمل-(نوبت-دوم)'>مزایده عمومی فروش ضایعات فلزی و گاردریل های مستعمل  (نوبت دوم) / مزایده عمومی , مزایده عمومی فروش ضایعات فلزی و گاردریل های مستعمل  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091453/مزایده-مغازه-مساحت-210-متر'>مزایده مغازه مساحت 210 متر / مزایده,مزایده مغازه مساحت 210 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091454/مزایده-مقادیری-طلاجات----نوبت-دوم'>مزایده مقادیری طلاجات ... - نوبت دوم  / مزایده ,مزایده مقادیری طلاجات ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091458/مزایده-یک-دستگاه-وانت-دو-کابین'>مزایده یک دستگاه وانت دو کابین / مزایده, مزایده یک دستگاه وانت دو کابین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091459/مزایده-سواری-تیپ-206'>مزایده سواری تیپ 206  / مزایده، مزایده سواری تیپ 206 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091461/مزایده-1-6-پنج-سهم-از-40-سهم-پلاک1707-اصلی'>مزایده 1.6 پنج سهم از 40 سهم پلاک1707 اصلی / مزایده,مزایده 1.6 پنج سهم از 40 سهم پلاک1707 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091463/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-152-87متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی عرصه 152.87متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه 152.87متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091465/مزایده-یک-خودرو-پژو'>مزایده یک خودرو پژو / مزایده, مزایده یک خودرو پژو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091469/مزایده-ملک-قطعه-شش-تفکیکی-نوبت-دوم'>مزایده ملک قطعه شش تفکیکی نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک قطعه شش تفکیکی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091471/مزایده-اجاره-پارکینگ'>مزایده اجاره پارکینگ / مزایده , مزایده اجاره پارکینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091472/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-رنو'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری رنو  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری رنو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091474/مزایده-یک-قطعه-ملک-بخش-نه-حوزه-ثبتی-نکا-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه ملک بخش نه حوزه ثبتی نکا نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه ملک بخش نه حوزه ثبتی نکا نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091477/مزایده-یک-قطعه-ملک-مساحت-324-5متر'>مزایده یک قطعه ملک مساحت 324.5متر / مزایده,مزایده یک قطعه ملک مساحت 324.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091478/اطلاعیه-مزایده6-دستگاه-ماشین-آلات-مازاد'>اطلاعیه مزایده6 دستگاه ماشین آلات مازاد / اطلاعیه مزایده عمومی, مزایده6 دستگاه ماشین آلات مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091481/مزایده-فروش-چوب-های-هرس-شده-درختان-سطح-شهر'>مزایده فروش چوب های هرس شده درختان سطح شهر / مزایده, مزایده فروش چوب های هرس شده درختان سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091484/مزایده-اموال-غیرمنقول-در-دو-قطعه-شالیزاری-نوبت-دوم'>مزایده اموال غیرمنقول در دو قطعه شالیزاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول در دو قطعه شالیزاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091485/مزایده-بهره-برداری-از-کیوسک-مواد-غذایی--'>مزایده بهره برداری از کیوسک مواد غذایی... / مزایده, مزایده بهره برداری از کیوسک مواد غذایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091488/مزایده-ملک-ششدانگ-یکباب-تجاری-مساحت-37-45متر'>مزایده ملک ششدانگ یکباب تجاری مساحت 37.45متر / مزایده,مزایده ملک ششدانگ یکباب تجاری مساحت 37.45متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091490/مزایده-یک-قطعه-زمین-باغی-مساحت-3919-33متر'>مزایده یک قطعه زمین باغی مساحت 3919.33متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین باغی مساحت 3919.33متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091495/مناقصه-برون-سپاری-نیروهای-خدماتی-و-رانندگان-استیجاری--نوبت-دوم'>مناقصه برون سپاری نیروهای خدماتی و رانندگان استیجاری - نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه  برون سپاری نیروهای خدماتی و رانندگان استیجاری- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091496/مزایده-زمین-مزروعی-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-مرحله-دوم'>مزایده زمین مزروعی سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی مرحله دوم / مزایده,مزایده زمین مزروعی سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091497/استعلام-متعلقات-دستگاه-جذب-اتمی'>استعلام متعلقات دستگاه جذب اتمی / استعلام, استعلام متعلقات دستگاه جذب اتمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091498/استعلام-پکهای-یک-بار-مصرف-جراحی'>استعلام  پکهای یک بار مصرف جراحی / استعلام, پکهای یک بار مصرف جراحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091499/استعلام-فرش-دستبافت--'>استعلام فرش دستبافت ... / استعلام, استعلام فرش دستبافت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091500/مزایده-زمین-مزروعی-مساحت-13280متر'>مزایده زمین مزروعی مساحت 13280متر / مزایده,مزایده زمین مزروعی مساحت 13280متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091501/تجدید-مناقصه-اجرای-پروژه-حفر-چاه-واقع-در-ایستگاه----نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای پروژه حفر چاه واقع در ایستگاه...  - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه اجرای پروژه حفر چاه واقع در ایستگاه...  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091502/مزایده-تعداد-55-دستگاه-انواع-خودرو-سبک-و--'>مزایده تعداد 55 دستگاه انواع خودرو سبک و... / مزایده تعداد 55 دستگاه انواع خودرو سبک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091503/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-سه-نهاوند-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش سه نهاوند نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش سه نهاوند نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091504/استعلام-بیمه-تکمیلی-پرسنل--'>استعلام بیمه تکمیلی پرسنل ... / استعلام, بیمه تکمیلی پرسنل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091505/استعلام-تخت-خواب--'>استعلام تخت خواب ... / استعلام , استعلام تخت خواب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091506/مزایده-ششداگ-عمارت-عرصه-1087-2متر'>مزایده ششداگ عمارت عرصه 1087.2متر / مزایده,مزایده ششداگ عمارت عرصه 1087.2متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091507/استعلام-محصولات-آرایشی-و-بهداشتی'>استعلام محصولات آرایشی و بهداشتی  / استعلام, محصولات آرایشی و بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091508/تجدید-مناقصه-ممیزی-کلیه-املاک-و-مستحدثات-تهیه-لایه-GIS--'>تجدید مناقصه ممیزی کلیه املاک و مستحدثات، تهیه لایه GIS ... / تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه ممیزی کلیه املاک و مستحدثات، تهیه لایه GIS ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091509/استعلام-مانیتور-LED'>استعلام مانیتور LED / استعلام, استعلام مانیتور LED</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091510/استعلام-خرید-سمعک---'>استعلام خرید سمعک .... / استعلام, استعلام خرید سمعک ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091511/مزایده-ملک-مساحت-53-17متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت 53.17متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مساحت 53.17متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091512/استعلام-لوازم-التحریر'>استعلام لوازم التحریر / استعلام , استعلام لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091513/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات--سخت-افزار'>استعلام  کامپیوتر و فناوری اطلاعات - سخت افزار  / استعلام, کامپیوتر و فناوری اطلاعات - سخت افزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091514/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-200-08متر-قدمت-هفت-سال'>مزایده ملک مساحت عرصه 200.08متر قدمت هفت سال / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 200.08متر قدمت هفت سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091515/استعلام-اجرای-شبکه-فاضلاب--'>استعلام اجرای شبکه فاضلاب ... / استعلام , استعلام اجرای شبکه فاضلاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091517/استعلام-خرید-قند-و-لیوان'>استعلام خرید قند و لیوان  / استعلام, خرید قند و لیوان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091518/مزایده-زمین-مسکونی-مساحت-سیصد-متر-نوبت-دوم'>مزایده زمین مسکونی مساحت سیصد متر نوبت دوم / مزایده,مزایده زمین مسکونی مساحت سیصد متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091519/استعلام-ایمن-سازی-و-آسفالت'>استعلام ایمن سازی و آسفالت / استعلام , استعلام ایمن سازی و آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091520/مزایده-تعداد-72-واحد-105-متری'>مزایده تعداد 72 واحد 105 متری / مزایده,مزایده تعداد 72 واحد 105 متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091521/استعلام-پانل-ساندویچی'>استعلام پانل ساندویچی / استعلام, استعلام پانل ساندویچی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091522/استعلام-پانل-گچی-و-لوازم'>استعلام پانل گچی و لوازم / استعلام, پانل گچی و لوازم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091523/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-260-متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 260 متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 260 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091524/فراخوان-مناقصه-اخذ-مشاور-تخصصی-در-خصوص-استفاده-از-منابع-انرژی-های-تجدید-پذیر'>فراخوان مناقصه اخذ مشاور تخصصی در خصوص استفاده از منابع انرژی های تجدید پذیر  / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه اخذ مشاور تخصصی در خصوص استفاده از منابع انرژی های تجدید پذیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091525/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-اجرای-زیرسازی-و-لکه-گیری-و-پخش-آسفالت--'>مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای زیرسازی و لکه گیری و پخش آسفالت... / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای زیرسازی و لکه گیری و پخش آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091526/استعلام-ارتقا-ایستگاههای-شبکه-سنجش'>استعلام  ارتقا ایستگاههای شبکه سنجش / استعلام , استعلام  ارتقا ایستگاههای شبکه سنجش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091527/مناقصه-ساخت-FLEXIBLE-HOSE'>مناقصه ساخت FLEXIBLE HOSE    / مناقصه ساخت FLEXIBLE HOSE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091528/مزایده-اماکن-ورزشی--(مرحله-اول--نوبت-دوم)'>مزایده اماکن ورزشی... (مرحله اول - نوبت دوم) / مزایده ,مزایده اماکن ورزشی... (مرحله اول - نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091529/استعلام-سرور-با-کلیه-امکانات'>استعلام سرور با کلیه امکانات / استعلام , استعلام سرور با کلیه امکانات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091530/مزایده-فروش-پلاک-زمین-شماره-222-مساحت-646-60متر'>مزایده فروش پلاک زمین شماره 222 مساحت 646.60متر  / مزایده,مزایده فروش پلاک زمین شماره 222 مساحت 646.60متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091531/استعلام-دستگاه-کپی--'>استعلام دستگاه کپی ... / استعلام, استعلام دستگاه کپی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091532/تجدید-مناقصه-اجرای-کوله-ضلع-غربی-و-تکمیل-کوله-ضلع-شرقی-97-1-16'>تجدید مناقصه اجرای کوله ضلع غربی و تکمیل کوله ضلع شرقی 97.1.16 / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه اجرای کوله ضلع غربی و تکمیل کوله ضلع شرقی 97.1.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091533/استعلام-دستگاه-اولتراسونیک--'>استعلام دستگاه اولتراسونیک ... / استعلام , دستگاه اولتراسونیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091534/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-صد-و-شصت-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت صد و شصت متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت صد و شصت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091535/مزایده-فروش-خودروهای-سواری-دولتی'>مزایده فروش خودروهای سواری دولتی / مزایده، مزایده فروش خودروهای سواری دولتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091536/تجدید-مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-شهری'>تجدید مناقصه نگهداری فضای سبز شهری / آگهی مناقصه عمومی، تجدید مناقصه نگهداری فضای سبز شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091537/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-نوسازی-و-بهسازی-شبکه-های-برق--'>مناقصه عمومی یک مرحله ای نوسازی و بهسازی شبکه های برق.... / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی یک مرحله ای نوسازی و بهسازی شبکه های برق....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091538/مناقصه-مدیریت-و-اداره-امور-انبار'>مناقصه مدیریت و اداره امور انبار  / آگهی مناقصه,مناقصه مدیریت و اداره امور انبار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091539/مناقصه-خرید-انواع-کنتور-(تکفاز-سه-فاز-مستقیم)'>مناقصه خرید انواع کنتور (تکفاز، سه فاز مستقیم) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید انواع کنتور (تکفاز، سه فاز مستقیم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091540/مزایده-1-5-دانگ-از-ششدانگ-ملک-عرصه-696متر'>مزایده 1.5 دانگ از ششدانگ ملک عرصه 696متر / مزایده,مزایده 1.5 دانگ از ششدانگ ملک عرصه 696متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091541/استعلام-بخاری-گازی-11-هزار-ایران-شرق'>استعلام بخاری گازی 11 هزار ایران شرق  / استعلام, بخاری گازی 11 هزار ایران شرق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091542/تجدید-مناقصه-واگذاری-حجمی-زمانی-بهره-برداری-از-جایگاه-بنزین-شرکتی'>تجدید مناقصه واگذاری حجمی زمانی بهره برداری از جایگاه بنزین شرکتی  / آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه واگذاری حجمی زمانی بهره برداری از جایگاه بنزین شرکتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091543/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-11388متر-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 11388متر نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 11388متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091544/مناقصه-اجرای-عملیات-پیاده-راه-سازی-خیابان---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات پیاده راه سازی خیابان ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی عمرانی,مناقصه اجرای عملیات پیاده راه سازی خیابان... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091545/استعلام-سمعک--'>استعلام سمعک ... / استعلام , استعلام سمعک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091546/تجدید-مزایده-واگذاری-قطعه-زمین-پارکینگ'>تجدید مزایده واگذاری قطعه زمین، پارکینگ / تجدید مزایده عمومی, مزایده واگذاری قطعه زمین، پارکینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091547/استعلام-انجام-امور-مربوط-به-نظافت-نگهبانی-و-آبدارخانه'>استعلام  انجام امور مربوط به نظافت، نگهبانی و آبدارخانه  / استعلام, انجام امور مربوط به نظافت، نگهبانی و آبدارخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091548/مناقصه-انجام-خدمات-نظارت-کارگاهی'>مناقصه انجام خدمات نظارت کارگاهی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه  انجام خدمات نظارت کارگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091549/مزایده-پلاکهای-ثبتی-4-6-و-هفت-فرعی-مرحله-دوم'>مزایده پلاکهای ثبتی 4-6- و هفت فرعی مرحله دوم / مزایده,مزایده پلاکهای ثبتی 4-6- و هفت فرعی مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091550/مناقصه-خرید-انواع-کنتور-هوشمند-AMI'>مناقصه خرید انواع کنتور هوشمند AMI / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید انواع کنتور هوشمند AMI</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091552/استعلام-دستگاه-trap-GC'>استعلام دستگاه trap GC / استعلام, استعلام دستگاه trap GC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091553/استعلام-مطالعات-تعیین-حد-بستر-و-حریم-رودخانه--'>استعلام مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه... / استعلام, استعلام مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091554/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-بهسازی-و-تامین-شبکه-فاضلاب--'>مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و تامین شبکه فاضلاب... / مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و تامین شبکه فاضلاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091555/مزایده-فروش-تعدادی-واحد-آپارتمان-مازاد-نوبت-سوم'>مزایده فروش تعدادی واحد آپارتمان مازاد نوبت سوم / مزایده,مزایده فروش تعدادی واحد آپارتمان مازاد نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091556/مناقصه-خرید-انواع-کلید-اتوماتیک'>مناقصه  خرید انواع کلید اتوماتیک / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  خرید انواع کلید اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091557/استعلام-نگهداری-و-تعمیرات-تاسیسات-مکانیکی-و-الکتریکال'>استعلام نگهداری و تعمیرات تاسیسات مکانیکی و الکتریکال  / استعلام , نگهداری و تعمیرات تاسیسات مکانیکی و الکتریکال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091558/مزایده-سواری-سمند-سفید-رنگ'>مزایده سواری سمند سفید رنگ  / مزایده,مزایده سواری سمند سفید رنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091559/استعلام-ستون-دستگاه-GC-MASS'>استعلام ستون دستگاه GC/MASS / استعلام, استعلام ستون دستگاه GC/MASS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091560/استعلام-تخت-خواب--'>استعلام تخت خواب ... / استعلام , استعلام تخت خواب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091561/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-تکمیل-و-اصلاح-دیوارکشی-رودخانه--'>مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل و اصلاح دیوارکشی رودخانه.... / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل و اصلاح دیوارکشی رودخانه....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091562/مناقصه-خدمات-شهری-و-فضای-سبز--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات شهری و فضای سبز...نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه خدمات شهری و فضای سبز...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091563/مناقصه-واگذاری-بيمه-بدنه-وبيمه-شخص-ثالث-کليه-وسايط-نقليه-موتوری-سازمانی'>مناقصه واگذاری بيمه بدنه وبيمه شخص ثالث کليه وسايط نقليه موتوری سازمانی / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری بيمه بدنه وبيمه شخص ثالث کليه وسايط نقليه موتوری سازمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091564/استعلام-خودرو-با-راننده'>استعلام  خودرو با راننده / استعلام, خودرو با راننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091565/مناقصه-تامین-16-دستگاه-جراثقال-50-تن---'>مناقصه تامین 16 دستگاه جراثقال 50 تن ....  / مناقصه ، مناقصه تامین 16 دستگاه جراثقال 50 تن .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091566/استعلام-آبگرمکن--'>استعلام آبگرمکن ... / استعلام, استعلام آبگرمکن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091567/استعلام-خرید-238-عدد-پوتین'>استعلام خرید 238 عدد پوتین / استعلام, استعلام خرید 238 عدد پوتین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091568/مزایده-فروش-دو-واحد-تجاری-و-آپارتمان-تجدید'>مزایده فروش دو واحد تجاری و آپارتمان تجدید / مزایده,مزایده فروش دو واحد تجاری و آپارتمان تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091569/مزایده-بهره-برداری-از-تعدادی-غرف-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از تعدادی غرف نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از تعدادی غرف نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091570/استعلام-تخت-خواب-خوابگاهی-دو-طبقه'>استعلام تخت خواب خوابگاهی دو طبقه  / استعلام, تخت خواب خوابگاهی دو طبقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091571/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-62-72متر-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 62.72متر نوبت اول  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 62.72متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091572/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091573/مزایده-بهره-برداری-از-تعدادی-غرف-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از تعدادی غرف  تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از تعدادی غرف  تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091574/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پیکان'>مزایده یک دستگاه خودرو پیکان / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091575/مناقصه-احداث-مرکز-درمانی'>مناقصه  احداث مرکز درمانی  / مناقصه عمومی , مناقصه  احداث مرکز درمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091576/استعلام-فعالیت-های-معماری-و-مهندسی-و-مشاوره-های-فنی-مربوط'>استعلام فعالیت های معماری و مهندسی و مشاوره های فنی مربوط  / استعلام, فعالیت های معماری و مهندسی و مشاوره های فنی مربوط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091577/مزایده-واگذاری-تعدادی-واحد-از-آپارتمانهای-ساخته-شده-مجتمع-512-واحدی'>مزایده واگذاری تعدادی واحد از آپارتمانهای ساخته شده مجتمع 512 واحدی / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی واحد از آپارتمانهای ساخته شده مجتمع 512 واحدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091578/استعلام-رولیک-لاستیکی'>استعلام رولیک لاستیکی  / استعلام , استعلام رولیک لاستیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091579/مزایده-فروش-تعدادی-از-واحدهای-نوساز'>مزایده فروش تعدادی از واحدهای نوساز / مزایده,مزایده فروش تعدادی از واحدهای نوساز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091580/مناقصه-تعمیر-ونگهداری-و-تامین-قطعات-یدکی--'>مناقصه تعمیر ونگهداری و تامین قطعات یدکی... / تجدید مناقصه ، مناقصه تعمیر ونگهداری و تامین قطعات یدکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091581/استعلام-سرویس-و-نگهداری-سیستم-تاسیسات-ساختمان--'>استعلام سرویس و نگهداری سیستم تاسیسات ساختمان ... / استعلام , استعلام سرویس و نگهداری سیستم تاسیسات ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091582/مناقصه-انجام-امور-خرید-تجهیزات-مانیتورینگ-ایستگاه-ها--'>مناقصه انجام امور خرید تجهیزات مانیتورینگ ایستگاه ها... / مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور خرید تجهیزات مانیتورینگ ایستگاه ها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091583/استعلام-گاز-غیراستریل-بسته-ای'>استعلام گاز غیراستریل بسته ای  / استعلام, گاز غیراستریل بسته ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091584/استعلام-مواد-شیمیایی'>استعلام مواد شیمیایی / استعلام, استعلام مواد شیمیایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091585/مناقصه-خرید-انواع-مقره-پلیمری-(اتکایی-و-کششی)--'>مناقصه خرید انواع مقره پلیمری (اتکایی و کششی)... / مناقصه , مناقصه خرید انواع مقره پلیمری (اتکایی و کششی)...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091586/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-زمین-مزروعی-و-مشجر-و-باغ-نوبت-اول'>مزایده اموال غیرمنقول شامل زمین مزروعی و مشجر و باغ نوبت اول  / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل زمین مزروعی و مشجر و باغ نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091587/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-واجد-شرایط-جهت-تهیه--نصب--نگهداری-و-تعمیرات-4-دستگاه-پل-تجدید'>مناقصه انتخاب پیمانکار واجد شرایط جهت تهیه ، نصب ، نگهداری و تعمیرات 4 دستگاه پل تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی ، مناقصه انتخاب پیمانکار واجد شرایط جهت تهیه ، نصب ، نگهداری و تعمیرات 4 دستگاه پل تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091588/استعلام-موتور-برق-دیزلی--'>استعلام موتور برق دیزلی... / استعلام, استعلام موتور برق دیزلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091589/تجدید-مزایده-فروش-حدود-400-تن-مخازن-گل-فرسوده-و-ضایعات-آهن-آلات'>تجدید مزایده فروش حدود 400 تن مخازن گل فرسوده و ضایعات آهن آلات / تجدید آگهی مزایده، تجدید مزایده فروش حدود 400 تن مخازن گل فرسوده و ضایعات آهن آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091590/اصلاحیه-خرید-انواع-کنتور-تکفاز-و-سه-فاز'> اصلاحیه خرید انواع کنتور تکفاز و سه فاز  / اصلاحیه مناقصه ،  اصلاحیه خرید انواع کنتور تکفاز و سه فاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091591/استعلام-تاچ-پنل-پرومتین-همراه-با-میز-متحرک-اکتیوپنل-و-مینی-pc'>استعلام تاچ پنل پرومتین همراه با میز متحرک اکتیوپنل و مینی pc / استعلام, تاچ پنل پرومتین همراه با میز متحرک اکتیوپنل و مینی pc</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091592/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-223-01متر-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 223.01متر نوبت اول  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 223.01متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091593/مزایده-زمین-مسکونی-عرصه-200-متر-نوبت-اول'>مزایده زمین مسکونی عرصه 200 متر نوبت اول / مزایده,مزایده زمین مسکونی عرصه 200 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091594/مزایده-دو-دستگاه-خودرو'>مزایده دو دستگاه خودرو / مزایده, مزایده دو دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091595/مناقصه-انواع-کنتور-(تکفاز-و-سه-فاز-مستقیم'>مناقصه انواع کنتور (تکفاز و سه فاز مستقیم / مناقصه عمومی , مناقصه انواع کنتور (تکفاز و سه فاز مستقیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091596/اگهی-فراخوان-عمومی-واگذاری-اجاری-فیزیوتراپی-بیمارستان'>اگهی فراخوان عمومی واگذاری اجاری فیزیوتراپی بیمارستان / اگهی فراخوان عمومی،اگهی فراخوان عمومی واگذاری اجاری فیزیوتراپی بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091597/استعلام-احداث-استخر-ذخیره-آب--'>استعلام احداث استخر ذخیره آب ... / استعلام , استعلام احداث استخر ذخیره آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091598/فراخوان-استعلام-واگذاری-اجاری-داروخانه-و-واگذاری-مشارکتی-فیزیوتراپی'>فراخوان استعلام واگذاری اجاری داروخانه و واگذاری مشارکتی فیزیوتراپی / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان استعلام واگذاری اجاری داروخانه و واگذاری مشارکتی فیزیوتراپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091599/استعلام-خرید-کارپول-لیدوکائین'>استعلام  خرید کارپول لیدوکائین / استعلام, خرید کارپول لیدوکائین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091600/مزایده-واگذاری-تعداد-31-واحد-از-واحدهای-مجتمع-مسکونی-تجدید'>مزایده واگذاری تعداد 31 واحد از واحدهای مجتمع مسکونی تجدید / مزایده,مزایده واگذاری تعداد 31 واحد از واحدهای مجتمع مسکونی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091601/استعلام-واگذاری-تعمیر-سرویس-نگهداری-تهیه-تامین--'>استعلام واگذاری تعمیر، سرویس، نگهداری، تهیه، تامین... / استعلام, استعلام واگذاری تعمیر، سرویس، نگهداری، تهیه، تامین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091602/مزایده-ملک-سوله-با-زیربنای-480-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک سوله با زیربنای 480 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک سوله با زیربنای 480 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091603/مزایده-فروش-یکدستگاه-موتور-بنز-مرحله-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه موتور بنز مرحله دوم  / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه موتور بنز مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091606/استعلام-گاز-استریل'>استعلام گاز استریل  / استعلام, گاز استریل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091607/استعلام-انجام-امور-مربوط-به-مشترکین--فروش-انشعاب-و-خدمات-پس-از-فروش---'>استعلام انجام امور مربوط به مشترکین - فروش انشعاب و خدمات پس از فروش - ... / استعلام , استعلام انجام امور مربوط به مشترکین - فروش انشعاب و خدمات پس از فروش - ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091608/استعلام-لگن-بیمار-لوله-ادرار---'>استعلام لگن بیمار، لوله ادرار .... / استعلام, استعلام لگن بیمار، لوله ادرار ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091611/مناقصه-انجام-امور-مشاغل-غیر-حاکمیتی-تجدید'>مناقصه انجام امور مشاغل غیر حاکمیتی تجدید / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه انجام امور مشاغل غیر حاکمیتی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091612/مناقصه-اجرای-جاده-سرويس-به-طول-تقريبی-۳۰۰۰-متر'>مناقصه  اجرای جاده سرويس به طول تقريبی ۳۰۰۰ متر / مناقصه, مناقصه  اجرای جاده سرويس به طول تقريبی ۳۰۰۰ متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091613/استعلام-اقلام-مورد-نیاز'>استعلام اقلام مورد نیاز  / استعلام, اقلام مورد نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091616/استعلام-خرید-تجهیزات-کامپیوتری--'>استعلام خرید تجهیزات کامپیوتری ... / استعلام , استعلام خرید تجهیزات کامپیوتری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091618/استعلام-تجهیزات-کامپیوتر'>استعلام تجهیزات کامپیوتر  / استعلام, تجهیزات کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091621/مناقصه-تعمیرات-شعبه'>مناقصه تعمیرات شعبه  / مناقصه عمومی, مناقصه تعمیرات شعبه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091622/استعلام-خرید-کالا--'>استعلام خرید کالا ... / استعلام, خرید کالا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091623/استعلام-کیسه-کلستومی--'>استعلام کیسه کلستومی ... / استعلام , استعلام کیسه کلستومی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091624/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-آماده-سازی-زمین---'>مناقصه عمومی یک مرحله ای آماده سازی زمین .... / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی یک مرحله ای آماده سازی زمین ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091625/استعلام-برقرسانی---'>استعلام برقرسانی .... / استعلام, استعلام برقرسانی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091627/استعلام-فرم-خرید-کالا'>استعلام فرم خرید کالا  / استعلام, استعلام فرم خرید کالا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091628/استعلام-لایسنس-سایبروم'>استعلام لایسنس سایبروم  / استعلام, لایسنس سایبروم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091629/استعلام-فلومتر-اولتراسونیک-پرتابل--'>استعلام فلومتر اولتراسونیک پرتابل ... / استعلام , استعلام فلومتر اولتراسونیک پرتابل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091630/استعلام-خرید-کالا--'>استعلام خرید کالا ... / استعلام, خرید کالا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091632/استعلام-برگزاری-دوره-آموزشی-آماده-سازی-شغلی'>استعلام  برگزاری دوره آموزشی آماده سازی شغلی / استعلام, برگزاری دوره آموزشی آماده سازی شغلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091634/استعلام-محصولات-شیمیایی'>استعلام محصولات شیمیایی / استعلام, استعلام محصولات شیمیایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091635/استعلام-مرمت-و-بازسازی--'>استعلام مرمت و بازسازی ... / استعلام , استعلام مرمت و بازسازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091636/استعلام-تعمیرات-و-بازسازی--'>استعلام تعمیرات و بازسازی ... / استعلام, استعلام تعمیرات و بازسازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091637/استعلام-امور-خدماتی-و-پشتیبانی'>استعلام امور خدماتی و پشتیبانی / استعلام, استعلام امور خدماتی و پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091638/استعلام-لباس-فرم-ناجا'>استعلام لباس فرم ناجا / استعلام,استعلام لباس فرم ناجا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091639/استعلام-ایاب-و-ذهاب-پرسنل'>استعلام ایاب و ذهاب پرسنل  / استعلام , استعلام ایاب و ذهاب پرسنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091640/استعلام-مرمت-لوله-رودپشت---'>استعلام مرمت لوله رودپشت  .... / استعلام, مرمت لوله رودپشت  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091641/مناقصه-واگذاری-مشارکتی-امور-رادیولوژی-ماموگرافی-سونوگرافی'>مناقصه واگذاری مشارکتی امور رادیولوژی، ماموگرافی، سونوگرافی / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری مشارکتی امور رادیولوژی، ماموگرافی، سونوگرافی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091642/استعلام-کود-شیمیایی-آرامیکس'>استعلام کود شیمیایی آرامیکس / استعلام, استعلام کود شیمیایی آرامیکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091643/استعلام-گاز-استریل'>استعلام گاز استریل  / استعلام,استعلام گاز استریل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091644/استعلام-کیسه-ادرار-معمولی'>استعلام  کیسه ادرار معمولی / استعلام , کیسه ادرار معمولی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091645/استعلام-سوند-فولی'>استعلام  سوند فولی / استعلام,استعلام  سوند فولی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091646/استعلام-انجام-خدمات-مشاور-خانه-ترویج-صنایع-دستی'>استعلام انجام خدمات مشاور خانه ترویج صنایع دستی  / استعلام,استعلام انجام خدمات مشاور خانه ترویج صنایع دستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091647/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری---'>استعلام کامپیوتر و فناوری .... / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091648/استعلام-رول-سونوگرافی--'>استعلام رول سونوگرافی ... / استعلام , استعلام رول سونوگرافی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091649/استعلام-اجرای-دیوار-محوطه-پاسگاه-پلیس-راه---'>استعلام اجرای دیوار محوطه پاسگاه پلیس راه .... / استعلام, اجرای دیوار محوطه پاسگاه پلیس راه ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091650/استعلام-لامپ-و-تجهیزات-روشنائی'>استعلام  لامپ و تجهیزات روشنائی  / استعلام, استعلام  لامپ و تجهیزات روشنائی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091651/استعلام-کاغذ-بوبین-50-سانت'>استعلام کاغذ بوبین 50 سانت / استعلام,استعلام کاغذ بوبین 50 سانت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091652/استعلام-قرارداد-پشتیبانی-نرم-افزار-سیستم-مالی--'>استعلام قرارداد پشتیبانی نرم افزار سیستم مالی... / استعلام, استعلام قرارداد پشتیبانی نرم افزار سیستم مالی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091653/استعلام-صندوق-امانات'>استعلام صندوق امانات / استعلام, استعلام صندوق امانات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091654/لغو-مناقصه-عمومی-واگذاری-بیمه-بدنه-وشخص-ثالث'>لغو مناقصه عمومی واگذاری بیمه بدنه وشخص ثالث  / لغو مناقصه , مناقصه عمومی واگذاری بیمه بدنه وشخص ثالث </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091655/استعلام-چاپگر-لیزری'>استعلام چاپگر لیزری  / استعلام , استعلام چاپگر لیزری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091656/استعلام-تعداد-100-بند-مقوا-موردنیاز--'>استعلام تعداد 100 بند مقوا موردنیاز.... / استعلام , استعلام تعداد 100 بند مقوا موردنیاز....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091657/مناقصه-اجرای-عملیات-شبکه-گذاری-و-خطوط-تغذیه-فولادی-چاپ-دوم'>مناقصه اجرای عملیات شبکه گذاری و خطوط تغذیه فولادی چاپ دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات شبکه گذاری و خطوط تغذیه فولادی چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091658/استعلام-سیستم-کامل-کامپیوتر-برای-ساخت-انیمیشن'>استعلام سیستم کامل کامپیوتر برای ساخت انیمیشن / استعلام , سیستم کامل کامپیوتر برای ساخت انیمیشن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091659/مناقصه-خرید-علوفه-مصرفی-دامداری'>مناقصه خرید علوفه مصرفی دامداری / آگهی مناقصه, مناقصه خرید علوفه مصرفی دامداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091660/استعلام-خرید-تعداد-7-دستگاه-تبلت'>استعلام خرید تعداد 7 دستگاه تبلت / استعلام ، استعلام خرید تعداد 7 دستگاه تبلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091661/استعلام-مواد-مصرفی-آزمایشگاهی--'>استعلام مواد مصرفی آزمایشگاهی... / استعلام, استعلام مواد مصرفی آزمایشگاهی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091662/استعلام-فرم-خرید-کالا'>استعلام فرم خرید کالا / استعلام, استعلام فرم خرید کالا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091663/استعلام-پرده-کرکره-16-میل'>استعلام پرده کرکره 16 میل / استعلام, استعلام پرده کرکره 16 میل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091664/استعلام-دستکش-استریل-جراحی'>استعلام دستکش استریل جراحی  / استعلام, استعلام دستکش استریل جراحی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091665/استعلام-دستکش-حریر'>استعلام دستکش حریر  / استعلام,استعلام دستکش حریر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091666/مناقصه-بهبود-عبور-و-مرور-شهر-(آسفالت-معابر-)--مرحله-دوم-نوبت-اول'> مناقصه بهبود عبور و مرور شهر (آسفالت معابر )-  مرحله دوم نوبت اول / آگهی مناقصه,  مناقصه بهبود عبور و مرور شهر (آسفالت معابر )-  مرحله دوم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091667/استعلام-لوله-کشی-و-نصب-تجهیزات-آتش-نشانی'>استعلام لوله کشی و نصب تجهیزات آتش نشانی / استعلام, لوله کشی و نصب تجهیزات آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091668/استعلام--پلاستیک-و-ملامین'>استعلام   پلاستیک و ملامین / استعلام, استعلام   پلاستیک و ملامین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091669/استعلام-سوند-معده-سبز-رنگ'>استعلام سوند معده سبز رنگ / استعلام , استعلام سوند معده سبز رنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091670/فراخوان-نصب-تلویزیون-شهری-نوبت-سوم-چاپ-اول'>فراخوان نصب تلویزیون شهری نوبت سوم چاپ اول / آگهی فراخوان ، فراخوان نصب تلویزیون شهری نوبت سوم چاپ اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091671/استعلام-راهبری-سرویس-نگهداری-و-پشتیبانی-سیستم-های-نرم-افزاری-سخت-افزاری-و-شبکه-ای--'>استعلام راهبری، سرویس، نگهداری و پشتیبانی سیستم های نرم افزاری، سخت افزاری و شبکه ای... / استعلام, استعلام راهبری، سرویس، نگهداری و پشتیبانی سیستم های نرم افزاری، سخت افزاری و شبکه ای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091672/استعلام-خرید-کالا--'>استعلام خرید کالا .. / استعلام, خرید کالا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091673/استعلام-تجهیزات-و-وسایل-تحصیلی-و-اداری--'>استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری ... / استعلام , استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091675/استعلام-500-بسته-کاغذ-A4'>استعلام 500 بسته کاغذ A4  / استعلام ,استعلام 500 بسته کاغذ A4 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091677/استعلام-دست-خشک-کن--'>استعلام دست خشک کن ... / استعلام , استعلام دست خشک کن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091678/استعلام-برگزاری-کارگاه-آموزشی-هنر-درمانی-ویژه-مسئولین-فنی-و-مربیان-هنر'>استعلام برگزاری کارگاه آموزشی هنر درمانی ویژه مسئولین فنی و مربیان هنر  / استعلام, برگزاری کارگاه آموزشی هنر درمانی ویژه مسئولین فنی و مربیان هنر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091679/استعلام-صندلی-دسته-دار'>استعلام صندلی دسته دار  / استعلام, استعلام صندلی دسته دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091683/استعلام-قرارداد-پشتیبانی-مجموعه-نرم-افزارهای--'>استعلام قرارداد پشتیبانی مجموعه نرم افزارهای ... / استعلام, قرارداد پشتیبانی مجموعه نرم افزارهای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091684/استعلام-سه-دستگاه-کیس'>استعلام سه دستگاه کیس / استعلام ,استعلام سه دستگاه کیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091685/مناقصه-خرید-خدمات-خودرویی'>مناقصه خرید خدمات خودرویی  / استعلام, مناقصه خرید خدمات خودرویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091686/استعلام-کارتریج-مچ-بند-زبرا-و--'>استعلام کارتریج مچ بند زبرا و ...  / استعلام , استعلام کارتریج مچ بند زبرا و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091687/استعلام-کاندوم--'>استعلام کاندوم ... / استعلام, استعلام کاندوم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091688/استعلام-دوخت-کت-و-شلوار--'>استعلام دوخت کت و شلوار ... / استعلام , استعلام دوخت کت و شلوار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091689/مناقصه-عملیات-کودبرداری-بهاربندهای--'>مناقصه عملیات کودبرداری بهاربندهای... / آگهی مناقصه، مناقصه عملیات کودبرداری بهاربندهای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091690/استعلام-رم-ddr3--'>استعلام رم ddr3... / استعلام , استعلام رم ddr3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091691/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمرانی'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمرانی   / استعلام, استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمرانی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091692/مناقصه-بهبود-عبور-و-مرور-شهر-(آسفالت-معابر-)-مرحله-دوم-نوبت-اول'>مناقصه بهبود عبور و مرور شهر (آسفالت معابر ) مرحله دوم نوبت اول / آگهی مناقصه , مناقصه بهبود عبور و مرور شهر (آسفالت معابر ) مرحله دوم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091693/استعلام-لازنژیال-ماسک-سلیکونی-و--'>استعلام  لازنژیال ماسک سلیکونی و ... / استعلام , لازنژیال ماسک سلیکونی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091694/استعلام-کابل-لاستیکی--'>استعلام کابل لاستیکی ... / استعلام , استعلام کابل لاستیکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091695/مناقصه-مقدار-800-تن-ذرت-علوفه-ای'>مناقصه مقدار 800 تن ذرت علوفه ای  / آگهی مناقصه، مناقصه مقدار 800 تن ذرت علوفه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091696/استعلام-زیر-مانیتوری--'>استعلام زیر مانیتوری... / استعلام, استعلام زیر مانیتوری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091697/استعلام-کلریناتور--'>استعلام کلریناتور ... / استعلام , استعلام کلریناتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091698/استعلام-تلفن-ایرانی-دو-خط'>استعلام تلفن ایرانی دو خط / استعلام, استعلام تلفن ایرانی دو خط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091700/استعلام-مواد-غذائی-و-نوشیدنی'>استعلام مواد غذائی و نوشیدنی / استعلام , استعلام  مواد غذائی و نوشیدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091702/استعلام-سرویس-و-نگهداری-دوربین-مداربسته'>استعلام سرویس و نگهداری دوربین مداربسته / استعلام ، استعلام سرویس و نگهداری دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091703/مناقصه-نصب-و-اصلاح-انشعابات-آب-و-فاضلاب--نوبت-دوم'>مناقصه نصب و اصلاح انشعابات آب و فاضلاب ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه نصب و اصلاح انشعابات آب و فاضلاب ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091704/استعلام-وسایل-خانه'>استعلام وسایل خانه / استعلام, استعلام وسایل خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091706/استعلام-تجهیزات-رایانه-ای-و-اداری'>استعلام تجهیزات رایانه ای و اداری  / استعلام, تجهیزات رایانه ای و اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091708/استعلام-کاغذ-تحریر--'>استعلام کاغذ تحریر... / استعلام, استعلام کاغذ تحریر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091710/استعلام-نرم-افزار-ستیران'>استعلام نرم افزار ستیران / استعلام, استعلام نرم افزار ستیران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091711/استعلام-پشتی-طبی-باراد-300-عدد'>استعلام پشتی طبی باراد 300 عدد / استعلام , استعلام پشتی طبی باراد 300 عدد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091712/استعلام-بیمه-آتش-سوزی'>استعلام بیمه آتش سوزی  / استعلام, استعلام بیمه آتش سوزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091714/استعلام-کاغذ-100-70--70-گرمی-سفید-تحریر-مرغوب'>استعلام کاغذ 100*70 / 70 گرمی سفید تحریر مرغوب / استعلام , کاغذ 100*70 / 70 گرمی سفید تحریر مرغوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091715/استعلام-نگهداری-و-سرایداری-کارهای-مربوط-به-ابدارچی'>استعلام نگهداری و سرایداری کارهای مربوط به ابدارچی / استعلام ، استعلام نگهداری و سرایداری کارهای مربوط به ابدارچی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091716/استعلام-ماشین-حساب-پارس'>استعلام ماشین حساب  پارس  / استعلام, استعلام ماشین حساب  پارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091718/استعلام-انواع-هد-برداشت-کلزا-ویژه-کمباین--'>استعلام انواع هد برداشت کلزا ویژه کمباین ... / استعلام , استعلام انواع هد برداشت کلزا ویژه کمباین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091719/مناقصه-انجام-خدمات-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه انجام  خدمات تامین نیروی انسانی / آگهی فراخوان مناقصه, مناقصه انجام  خدمات تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091721/استعلام-سرویس-دوره-ای-دوربین-های-مداربسته'>استعلام سرویس دوره ای دوربین های مداربسته / استعلام, استعلام سرویس دوره ای دوربین های مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091723/استعلام-فعالیت-های-معماری-و-مهندسی-و-مشاوره-های---'>استعلام فعالیت های معماری و مهندسی و مشاوره های .... / استعلام , استعلام فعالیت های معماری و مهندسی و مشاوره های ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091724/استعلام-گاز-غیر-استریل'>استعلام گاز غیر استریل / استعلام, استعلام گاز غیر استریل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091725/استعلام-کامپیوتر-و--'>استعلام کامپیوتر و ... / استعلام, کامپیوتر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091727/استعلام-قرارداد-سرویس-و-نگهداری-و-تعمیرات-شبکه-رادیویی-استانداری'>استعلام  قرارداد سرویس و نگهداری و تعمیرات شبکه رادیویی استانداری  / استعلام , قرارداد سرویس و نگهداری و تعمیرات شبکه رادیویی استانداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091729/استعلام-واگذاری-امور-حفاظت-فیزیکی-و-نگهبانی'>استعلام  واگذاری امور حفاظت فیزیکی و نگهبانی / استعلام ,استعلام  واگذاری امور حفاظت فیزیکی و نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091730/استعلام-کیسه-زباله-عفونی'>استعلام کیسه زباله عفونی  / استعلام , استعلام کیسه زباله عفونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091731/استعلام-سوندنلاتون--'>استعلام سوندنلاتون ... / استعلام , استعلام سوندنلاتون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091733/استعلام-کاغذ--'>استعلام کاغذ ... / استعلام, استعلام کاغذ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091734/استعلام--باند-سفید'>استعلام   باند سفید / استعلام , استعلام  باند سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091735/استعلام-قرارداد-مشارکت-در-تولید-و-پخش-برنامه-به-تعداد-20-نوبت'>استعلام  قرارداد مشارکت در تولید و پخش برنامه به تعداد 20 نوبت  / استعلام, قرارداد مشارکت در تولید و پخش برنامه به تعداد 20 نوبت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091736/استعلام-خرید-لایسنس-مایلستون'>استعلام خرید لایسنس مایلستون / استعلام خرید لایسنس مایلستون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091738/استعلام-ورق-پلی-کربنات'>استعلام ورق پلی کربنات / استعلام , استعلام ورق پلی کربنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091739/فراخوان-مناقصه-انجام-امور-حمل-و-نقل--ماموریتهای-اداری--'>فراخوان مناقصه انجام امور حمل و نقل ، ماموریتهای اداری... / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام امور حمل و نقل ، ماموریتهای اداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091740/استعلام-نیاز-به-دو-دستگاه-خودرو-با-راننده'>استعلام نیاز به دو دستگاه خودرو با راننده   / استعلام, نیاز به دو دستگاه خودرو با راننده  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091741/استعلام-اتوبوس-اسکانیا-یا-ولوو-با-راننده'>استعلام  اتوبوس اسکانیا یا ولوو با راننده  / استعلام  استعلام  اتوبوس اسکانیا یا ولوو با راننده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091742/استعلام-اقلام-بهداشتی--'>استعلام اقلام بهداشتی ... / استعلام , استعلام اقلام بهداشتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091744/استعلام-دوخت-مانتو-شلوار-معمولی-اداری-شش-دکمه'>استعلام دوخت مانتو شلوار معمولی اداری شش دکمه / استعلام, دوخت مانتو شلوار معمولی اداری شش دکمه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091746/استعلام-پرده-لوردراپه---'>استعلام  پرده لوردراپه .... / استعلام, استعلام  پرده لوردراپه ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091747/استعلام-لباس-فرم-یگان-حفاظت-و-هزینه-دوخت---'>استعلام  لباس فرم یگان حفاظت و هزینه دوخت  ... / استعلام, لباس فرم یگان حفاظت و هزینه دوخت  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091748/استعلام-فعالیت‌های-نصب-تاسیسات-برق--'>استعلام فعالیت‌های  نصب تاسیسات برق ... / استعلام , استعلام فعالیت‌های  نصب تاسیسات برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091749/استعلام-بیمه-بدنه-خودرو'>استعلام بیمه بدنه خودرو  / استعلام, استعلام بیمه بدنه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091750/استعلام-اجرای-دیوار-سنگی-و-دال-بتنی'>استعلام اجرای  دیوار سنگی  و دال بتنی / استعلام, استعلام اجرای  دیوار سنگی  و دال بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091751/استعلام-خرید-کالا--'>استعلام خرید کالا ... / استعلام, خرید کالا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091752/استعلام-خرید-خدمات-کارشناسی-شبکه-مراقبت'>استعلام خرید خدمات کارشناسی شبکه مراقبت / استعلام, استعلام خرید خدمات کارشناسی شبکه مراقبت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091753/استعلام-چای-و-قند'>استعلام چای و قند / استعلام, چای و قند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091754/استعلام-پرده-کرکره-16-میل'>استعلام پرده کرکره 16 میل / استعلام, استعلام پرده کرکره 16 میل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091755/استعلام-واگذاری-خدمات-ایاب-ذهاب-کارکنان'>استعلام واگذاری خدمات ایاب ذهاب کارکنان  / استعلام, استعلام واگذاری خدمات ایاب ذهاب کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091756/استعلام-ترازوی-دیجیتال--'>استعلام ترازوی دیجیتال ... / استعلام , استعلام ترازوی دیجیتال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091757/استعلام-مواد-شوینده-و-بهداشتی'>استعلام مواد شوینده و بهداشتی / استعلام , استعلام مواد شوینده و بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091758/استعلام-خرید-کالا-و-مصالح-ساختمانی-و-انجام-خدمات-تخصصی-ساختمان--'>استعلام خرید کالا و مصالح ساختمانی و انجام خدمات تخصصی ساختمان ... / استعلام, استعلام خرید کالا و مصالح ساختمانی و انجام خدمات تخصصی ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091759/فراخوان-خرید-اتومبیل'>فراخوان خرید اتومبیل  / فراخوان , فراخوان خرید اتومبیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091760/مناقصه-اجرای-پوشش-ضد-حریق-اسکلت-فلزی'>مناقصه اجرای پوشش ضد حریق اسکلت فلزی / مناقصه اجرای پوشش ضد حریق اسکلت فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091604/مزایده-بهره-برداری-از-غرفه-ساندویچی'>مزایده بهره برداری از غرفه ساندویچی / مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از غرفه ساندویچی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091605/مزایده-ملک-اموال-غیرمنقول-مرحله-اول'>مزایده ملک اموال غیرمنقول مرحله اول / مزایده,مزایده ملک اموال غیرمنقول مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091609/مزایده-مشاعی-از-ششدانگ-ملکی-مساحت-104-14متر'>مزایده مشاعی از ششدانگ ملکی مساحت 104.14متر / مزایده,مزایده مشاعی از ششدانگ ملکی مساحت 104.14متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091610/مزایده-واگذاری-اجاری-واحد-تزریقات-و-پانسمان'> مزایده واگذاری  اجاری واحد تزریقات و پانسمان / مزایده ،مزایده واگذاری  اجاری واحد تزریقات و پانسمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091614/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-218-80متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 218.80متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 218.80متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091615/مزایده-دستگاه-هموژن--'>مزایده دستگاه هموژن ...  / مزایده, مزایده دستگاه هموژن ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091617/مزایده-بهره-برداری-از-تعدادی-غرف-شامل-غرفه-میوه-و-تره-بار---تجدید-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از تعدادی غرف شامل غرفه میوه و تره بار ... تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از تعدادی غرف شامل غرفه میوه و تره بار ... تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091619/مزایده-یک-خط-موبایل'>مزایده یک خط موبایل  / مزایده, مزایده یک خط موبایل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091620/مزایده-پلاک-3407-56-قطعه-پنجاه-و-پنج'>مزایده پلاک 3407/56 قطعه پنجاه و پنج / مزایده,مزایده پلاک 3407/56 قطعه پنجاه و پنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091626/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-تجاری-مساحت-243متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی تجاری مساحت 243متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی تجاری مساحت 243متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091631/استعلام-واگذاری-اجاری-واحد-تزریقات-و-پانسمان-و--'>استعلام واگذاری اجاری واحد تزریقات و پانسمان و... / استعلام واگذاری اجاری , استعلام واگذاری اجاری واحد تزریقات و پانسمان و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091633/مزایده-واگذاری-اجاری-داروخانه-بیمارستان'>مزایده واگذاری اجاری داروخانه بیمارستان  / فراخوان استعلام , مزایده واگذاری اجاری داروخانه بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091674/مزایده-یک-دستگاه-پرس-و-یک-دستگاه-لیفتراک--'>مزایده یک دستگاه پرس و یک دستگاه لیفتراک...  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه پرس و یک دستگاه لیفتراک... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091676/مزایده-تعیین-مدیریت-اجرایی-ساختمان-انباری-و-اتاقک-جنب-استخر-پارک-جنگلی'>مزایده  تعیین مدیریت اجرایی ساختمان انباری و اتاقک جنب استخر پارک جنگلی / مزایده عمومی, مزایده  تعیین مدیریت اجرایی ساختمان انباری و اتاقک جنب استخر پارک جنگلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091680/مزایده-فروش-یکدستگاه-عیب-یاب'>مزایده فروش یکدستگاه عیب یاب / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه عیب یاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091681/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-91-55متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 91.55متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 91.55متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091682/مزایده-بهره-برداری-از-پارکینگ-های-پارک-حاشیه-ای'>مزایده بهره برداری از پارکینگ های پارک حاشیه ای / مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از پارکینگ های پارک حاشیه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091699/مزایده-واگذاری-به-اجاره-پارک-ترافیکی-کودکان-و--'>مزایده واگذاری به اجاره  پارک ترافیکی کودکان و ... / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره  پارک ترافیکی کودکان و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091701/مزایده-انبار-پارکینگ-اتوبوسرانی--نوبت-دوم-چاپ-اول'>مزایده انبار پارکینگ اتوبوسرانی... نوبت دوم چاپ اول  / آگهی مزایده عمومی , مزایده انبار پارکینگ اتوبوسرانی... نوبت دوم چاپ اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091705/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-642متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 642متر / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 642متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091707/مزایده-واگذاری-قطعی-(فروش)-شبکه-تاکسی-بی-سیم'>مزایده واگذاری قطعی (فروش) شبکه تاکسی بی سیم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری قطعی (فروش) شبکه تاکسی بی سیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091709/مزایده-1-154-حبه-مشاع-از-72-حبه-مشاع-ششدانگ-ملکی'>مزایده 1.154 حبه مشاع از 72 حبه مشاع ششدانگ ملکی / مزایده,مزایده 1.154 حبه مشاع از 72 حبه مشاع ششدانگ ملکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091713/مزایده-ساختمان-با-زیربنای-صد-و-نود-متر'>مزایده ساختمان با زیربنای صد و نود متر / مزایده,مزایده ساختمان با زیربنای صد و نود متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091717/مزایده-واگذاری-یک-باب-کانکس'>مزایده واگذاری یک باب کانکس / آگهی مزایده، مزایده واگذاری یک باب کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091720/مزایده-فروش-387-قلم-جنس-مختلف'>مزایده فروش 387 قلم جنس مختلف / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش 387 قلم جنس مختلف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091722/مزایده-یک-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-سی-و-هفت-فرعی-نوبت-دوم'>مزایده یک دانگ مشاع از پلاک ثبتی سی و هفت فرعی نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک دانگ مشاع از پلاک ثبتی سی و هفت فرعی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091726/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-257-28متر-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی عرصه 257.28متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 257.28متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091728/مزایده-ملک-با-قدمت-هشت-سال'>مزایده ملک با قدمت هشت سال / مزایده,مزایده ملک با قدمت هشت سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091732/مزایده-ساختمانی-به-مساحت-145-مترمربع'>مزایده ساختمانی به مساحت 145 مترمربع / مزایده,مزایده ساختمانی به مساحت 145 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091737/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-260-فرعی-مساحت-31-929متر'>مزایده پلاک ثبتی شماره 260 فرعی مساحت 31.929متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 260 فرعی مساحت 31.929متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091743/مزایده-دو-قطعه-پلاک-ثبتی-و-یک-دستگاه-لودر'>مزایده دو قطعه پلاک ثبتی و یک دستگاه لودر / مزایده,مزایده دو قطعه پلاک ثبتی و یک دستگاه لودر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091745/مزایده-1-25-سهم-مشاع-از-2000-سهم-از-پلاک-ثبتی'>مزایده 1.25 سهم مشاع از 2000 سهم از پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 1.25 سهم مشاع از 2000 سهم از پلاک ثبتی</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 8 تاريخ : سه شنبه 19 تير 1397 ساعت: 14:48