اطلاعات مناقصات وم زایدات ثبت شده تاریخ 97.1.09 درسایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089532/استعلام-انجام-کلیه-خ... با عنوان : اطلاعات مناقصات وم زایدات ثبت شده تاریخ 97.1.09 درسایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089532/استعلام-انجام-کلیه-خدمات-تعمیر--'>استعلام انجام کلیه خدمات تعمیر ... / استعلام , استعلام انجام کلیه خدمات تعمیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089533/استعلام-لوبیا-چیتی'>استعلام لوبیا چیتی / استعلام,استعلام لوبیا چیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089534/استعلام-آجر-سفال-10-سوراخ'>استعلام آجر سفال 10 سوراخ  / استعلام ,استعلام آجر سفال 10 سوراخ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089535/استعلام-خرید-لوازم-جاجیم-بافی'>استعلام خرید لوازم جاجیم بافی  / استعلام , استعلام خرید لوازم جاجیم بافی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089536/استعلام-عامل-چهارم-بازنگری-طرح--'>استعلام عامل چهارم بازنگری طرح ... / استعلام, استعلام عامل چهارم بازنگری طرح ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089537/استعلام-انجام-فعالیت-های-ساختمانی'>استعلام انجام فعالیت های ساختمانی / استعلام, استعلام انجام فعالیت های ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089538/استعلام-تامین-سه-دستگاه-خودرو-سواری'>استعلام تامین سه دستگاه خودرو سواری / استعلام ,استعلام تامین سه دستگاه خودرو سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089539/استعلام-عملیات-بهسازی-و-تعمیر-و-مرمت-جاده'>استعلام عملیات بهسازی و تعمیر و مرمت جاده  / استعلام, استعلام عملیات بهسازی و تعمیر و مرمت جاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089540/استعلام-عملیات-بهسازی-و-مرمت-و-تعمیر-جاده'>استعلام عملیات بهسازی و مرمت و تعمیر جاده  / استعلام, استعلام عملیات بهسازی و مرمت و تعمیر جاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089541/استعلام-عامل-چهارم-بازنگری-طرح-هادی--'>استعلام عامل چهارم بازنگری طرح هادی... / استعلام, استعلام عامل چهارم بازنگری طرح هادی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089542/استعلام-شکر-900-گرمی'>استعلام شکر 900 گرمی / استعلام, استعلام شکر 900 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089543/استعلام-تخریب-طبقات'>استعلام تخریب طبقات / استعلام, استعلام تخریب طبقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089544/استعلام-تجهیز-اتاق-سرور'>استعلام تجهیز اتاق سرور / استعلام, استعلام تجهیز اتاق سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089545/استعلام-تامین-یکدستگاه-خودرو-سواری'>استعلام تامین یکدستگاه خودرو سواری / استعلام, استعلام تامین یکدستگاه خودرو سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089546/مناقصه-اعزام-وربدرقه-زندانیان-و-پشتیبانی-زندانها'>مناقصه  اعزام وربدرقه زندانیان و پشتیبانی زندانها   / مناقصه  اعزام وربدرقه زندانیان و پشتیبانی زندانها  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089547/استعلام-انجام-خدمات-برون-شهری-و-درون-شهری'>استعلام انجام خدمات برون شهری و درون شهری / استعلام, استعلام انجام خدمات برون شهری و درون شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089548/استعلام-کولر-گازی-سرمایشی-گرمایشی'>استعلام کولر گازی سرمایشی- گرمایشی / استعلام, استعلام کولر گازی سرمایشی- گرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089549/مناقصه-تهیه-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-x-ray-درب-ورود-و-خروج'>مناقصه تهیه نصب و راه اندازی سیستم x-ray درب ورود و خروج  / مناقصه ، تهیه نصب و راه اندازی سیستم x-ray درب ورود و خروج نیروگاه حرارتی شازند به همراه احداث ساختمانهای مربوطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089550/استعلام-تامین-تجهیزات-ذخیره-سازی-و-شبکه'>استعلام تامین تجهیزات ذخیره سازی و شبکه  / استعلام, استعلام تامین تجهیزات ذخیره سازی و شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089551/استعلام-احیاء-و-مرمت-قنات'>استعلام احیاء و مرمت قنات / استعلام, استعلام احیاء و مرمت قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089552/استعلام-عامل-چهارم-بازنگری-طرح-هادی-روستاهای--'>استعلام عامل چهارم بازنگری طرح هادی روستاهای ... / استعلام, استعلام عامل چهارم بازنگری طرح هادی روستاهای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089553/استعلام-عدس-سبز-900-گرمی'>استعلام  عدس سبز 900 گرمی / استعلام, استعلام  عدس سبز 900 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089554/فراخوان-تکمیل-ایستگاه-پمپاژ'>فراخوان تکمیل ایستگاه پمپاژ  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان تکمیل ایستگاه پمپاژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089555/مناقصه-بهسازی-و-آسفالت-راه-روستایی'>مناقصه بهسازی و آسفالت راه روستایی / فراخوان، مناقصه بهسازی و آسفالت راه روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089556/استعلام-واگذاری-خدمات-به-صورت-حجمی'>استعلام واگذاری خدمات به صورت حجمی / استعلام, استعلام واگذاری خدمات به صورت حجمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089557/استعلام-خرید-توپ-و-طناب-و-راکت-ورزشی'>استعلام خرید توپ و طناب و راکت ورزشی  / استعلام, استعلام خرید توپ و طناب و راکت ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089558/استعلام-عملیات-بهسازی-و-مرمت-و-تعمیر-جاده-بین-باغات--'>استعلام عملیات بهسازی و مرمت و تعمیر جاده بین باغات... / استعلام, استعلام عملیات بهسازی و مرمت و تعمیر جاده بین باغات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089559/مناقصه-بهسازی-و-آسفالت-راه-روستایی'>مناقصه بهسازی و آسفالت راه روستایی / فراخوان، مناقصه بهسازی و آسفالت راه روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089560/استعلام-خرید-لوله-و-اتصالات'>استعلام خرید لوله و اتصالات / استعلام , استعلام خرید لوله و اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089561/استعلام-عامل-چهارم-بازنگری-طرح-هادی-44-روستا'>استعلام عامل چهارم بازنگری طرح هادی 44 روستا / استعلام, استعلام عامل چهارم بازنگری طرح هادی 44 روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089562/مناقصه-خرید-اجناس-طرح-تملک-دارایی'>مناقصه خرید اجناس طرح تملک دارایی  / فراخوان، مناقصه خرید اجناس طرح تملک دارایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089563/استعلام-برنج'>استعلام برنج / استعلام, استعلام برنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089564/استعلام-خرید-توپ-و-طناب--'>استعلام خرید توپ و طناب... / استعلام, استعلام خرید توپ و طناب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089565/استعلام-دیگ-چدنی-شوفاژ-ام-آی-تری-10-پره--'>استعلام دیگ چدنی شوفاژ ام آی تری 10 پره.... / استعلام, استعلام دیگ چدنی شوفاژ ام آی تری 10 پره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089566/استعلام-فرش-دستبافت'>استعلام فرش دستبافت / استعلام, استعلام فرش دستبافت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089568/استعلام-اجاره-یک-دستگاه-خودرو-سواری'>استعلام اجاره یک دستگاه خودرو سواری / استعلام,استعلام اجاره یک دستگاه خودرو سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089569/استعلام-رایانه-مانیتور--'>استعلام رایانه، مانیتور... / استعلام, استعلام رایانه، مانیتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089570/استعلام-تجهیز-چاه-و-تعویض-کنتور-آب-روستایی'>استعلام تجهیز چاه و تعویض کنتور آب روستایی  / استعلام, استعلام تجهیز چاه و تعویض کنتور آب روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089571/مناقصه-تهیه-طبخ-و-تحویل-غذا'>مناقصه تهیه، طبخ و تحویل غذا / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تهیه، طبخ و تحویل غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089572/استعلام-تامین-یک-دستگاه-خودرو-سواری'>استعلام تامین یک دستگاه خودرو سواری / استعلام, استعلام تامین یک دستگاه خودرو سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089573/تجدید-فراخوان-تکمیل-ایستگاه-پمپاژ-و-حوضچه-مکش-چاپ-دوم'>تجدید فراخوان تکمیل ایستگاه پمپاژ و حوضچه مکش- چاپ دوم  / فراخوان مناقصه عمومی و یک مرحله ای, تجدید فراخوان تکمیل ایستگاه پمپاژ و حوضچه مکش- چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089574/استعلام-عدس-سبز-بسته-بندی-شده'>استعلام عدس سبز بسته بندی شده / استعلام, استعلام عدس سبز بسته بندی شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089576/استعلام-آهن-آلات-و-ورق-فلز'>استعلام  آهن آلات و ورق فلز / استعلام , استعلام  آهن آلات و ورق فلز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089578/استعلام-تکمیل-جاده-بین-مزارع--'>استعلام تکمیل جاده بین مزارع ... / استعلام, استعلام تکمیل جاده بین مزارع ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089579/استعلام-قالیچه'>استعلام قالیچه  / استعلام, استعلام قالیچه ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089580/استعلام-ست-ابزار-بکس-و-آچار-بکس-و--'>استعلام ست ابزار بکس و آچار بکس و ...  / استعلام ,استعلام ست ابزار بکس و آچار بکس و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089581/استعلام-انجام-تعمیر-و-اجرای-ابنیه-فنی-حوزه-استحفاظی'>استعلام انجام تعمیر و اجرای ابنیه فنی حوزه استحفاظی  / استعلام, استعلام انجام تعمیر و اجرای ابنیه فنی حوزه استحفاظی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089582/استعلام-اصلاح-شبکه-توزیع-آب-روستا-'>استعلام اصلاح شبکه توزیع آب روستا.. / استعلام, استعلام اصلاح شبکه توزیع آب روستا..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089583/استعلام-احداث-چهار-دستگاه-آبنما'>استعلام احداث چهار دستگاه آبنما / استعلام, استعلام احداث چهار دستگاه آبنما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089584/استعلام-اصلاح-و-بازسازی-شبکه-توزیع-آب---'>استعلام اصلاح و بازسازی شبکه توزیع آب  ... / استعلام, استعلام اصلاح و بازسازی شبکه توزیع آب  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089585/استعلام-موتور-قایق-و-لگنی'>استعلام موتور قایق و لگنی  / استعلام, استعلام موتور قایق و لگنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089586/تجدید-مناقصه-عمومی-کاروان-سیار'>تجدید مناقصه عمومی کاروان سیار  / مناقصه عمومی , تجدید مناقصه عمومی کاروان سیار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089587/استعلام-پمپ-آب-خانگی-و--'>استعلام پمپ آب خانگی و ... / استعلام, استعلام پمپ آب خانگی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089588/مناقصه-جمع-آوری-اطلاعات-توصیفی-و-مالکیتی-و-پرونده-خوانی-وgis-ready-اراضی-کشاورزی'>مناقصه جمع آوری اطلاعات توصیفی و مالکیتی و پرونده خوانی وgis ready اراضی کشاورزی / مناقصه , مناقصه جمع آوری اطلاعات توصیفی و مالکیتی و پرونده خوانی وgis ready اراضی کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089589/مناقصه-پروژه-بهسازی-و-آسفالت-راه-روستایی'>مناقصه پروژه بهسازی و آسفالت راه روستایی / مناقصه, مناقصه پروژه بهسازی و آسفالت راه روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089590/استعلام-کولر-گازی-samsung-24000-سرد-و-گرم'>استعلام کولر گازی samsung 24000 سرد و گرم  / استعلام, استعلام کولر گازی samsung 24000 سرد و گرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089591/استعلام-خرید-لایسنس-تمدید-آنتی-ویروس-کسپراسکی'>استعلام خرید لایسنس تمدید آنتی ویروس کسپراسکی / استعلام, استعلام خرید لایسنس تمدید آنتی ویروس کسپراسکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089592/استعلام-کولر-آبی-7500-کلار-صنعت-یزد-مدل-ks500'>استعلام کولر آبی 7500 کلار صنعت یزد مدل ks500 / استعلام, استعلام کولر آبی 7500 کلار صنعت یزد مدل ks500</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089594/استعلام-پکیج-آموزشی-زیست-محیطی-جهت-تنویر-افکار-عمومی'>استعلام پکیج آموزشی زیست محیطی جهت تنویر افکار عمومی  / استعلام, استعلام  پکیج آموزشی زیست محیطی جهت تنویر افکار عمومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089595/استعلام-پیاز-زرد-درشت'>استعلام پیاز زرد درشت  / استعلام, استعلام پیاز زرد درشت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089596/استعلام-امور-خدماتی-و-تنظیفی-ساختمان-اداری'>استعلام امور خدماتی و تنظیفی ساختمان اداری / استعلام, استعلام امور خدماتی و تنظیفی ساختمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089597/استعلام-سیب-زمینی-درشت'>استعلام سیب زمینی درشت / استعلام, استعلام سیب زمینی درشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089598/استعلام-خرید-کیک-و-آب-میوه--'>استعلام خرید کیک و آب میوه ... / استعلام, استعلام خرید کیک و آب میوه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089599/استعلام-کابل-و-کابلشو--'>استعلام کابل و کابلشو ... / استعلام, استعلام کابل و کابلشو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089600/استعلام-خرید-تجهیزات-دندانپزشکی'>استعلام خرید تجهیزات دندانپزشکی / استعلام, استعلام خرید تجهیزات دندانپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089601/استعلام-تجهیز-اتاق-سرور'>استعلام تجهیز اتاق سرور / استعلام, استعلام تجهیز اتاق سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089602/استعلام-تایر-رادیال'>استعلام تایر رادیال / استعلام, استعلام تایر رادیال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089603/استعلام-لوله-گالوانیزه'>استعلام لوله گالوانیزه / استعلام لوله گالوانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089604/استعلام-انجام-عملیات-مرمت'>استعلام انجام عملیات مرمت  / استعلام, استعلام انجام عملیات مرمت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089605/استعلام-بالابر-هیدرولیک'>استعلام بالابر هیدرولیک  / استعلام, استعلام بالابر هیدرولیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089606/تجدید-استعلام-اصلاح-توسعه--بازسازی-شبکه-های-توزیع-آب'>تجدید استعلام اصلاح, توسعه , بازسازی شبکه های توزیع آب / تجدید استعلام, تجدید استعلام اصلاح, توسعه , بازسازی شبکه های توزیع آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089607/استعلام-اصلاح-توسعه-بازسازی-شبکه-های-توزیع-آب-لوله-گذاری-و--تجدید'>استعلام  اصلاح، توسعه، بازسازی شبکه های توزیع آب، لوله گذاری و....تجدید  / استعلام ,استعلام  اصلاح، توسعه، بازسازی شبکه های توزیع آب، لوله گذاری و....تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089608/استعلام-خرید-مواد-غذایی-جهت-آشپزخانه'>استعلام خرید مواد غذایی جهت آشپزخانه / استعلام, استعلام خرید مواد غذایی جهت آشپزخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089609/استعلام-پروژه-تکمیل-بهسازی-کانال-آبیاری'>استعلام پروژه تکمیل بهسازی کانال آبیاری / استعلام , استعلام پروژه تکمیل بهسازی کانال آبیاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089610/استعلام-خرید-2-عدد-مخزن-فلزی-زمینی--'>استعلام خرید 2 عدد مخزن فلزی زمینی... / استعلام, استعلام خرید 2 عدد مخزن فلزی زمینی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089611/استعلام-لوله-pex-al-pex-تلفیقی-پنج-لایه'>استعلام لوله pex-al-pex تلفیقی پنج لایه  / استعلام, استعلام لوله pex-al-pex تلفیقی پنج لایه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089612/استعلام-بذر-چمن-4-تخم'>استعلام بذر چمن 4 تخم / استعلام, استعلام بذر چمن 4 تخم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089613/استعلام-ایزوگام-کاری-پشت-بام'>استعلام ایزوگام کاری پشت بام / استعلام, استعلام ایزوگام کاری پشت بام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089614/استعلام-مایع-دستشویی'>استعلام مایع دستشویی / استعلام, استعلام مایع دستشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089615/استعلام-سرم-تزریقی-نرمال-سالین-500-سی-سی'>استعلام سرم تزریقی نرمال سالین 500 سی سی / استعلام, استعلام سرم تزریقی نرمال سالین 500 سی سی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089616/استعلام-جدول-بتنی'>استعلام جدول بتنی / استعلام, استعلام جدول بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089617/استعلام-پروژه-لایروبی-زهکش'>استعلام پروژه لایروبی زهکش / استعلام ,استعلام پروژه لایروبی زهکش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089618/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-حرارتی-و-برودتی'>استعلام تعمیر و نگهداری تاسیسات حرارتی و برودتی / استعلام, استعلام تعمیر و نگهداری تاسیسات حرارتی و برودتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089619/استعلام-کود-گوسفندی-سوخته'>استعلام کود گوسفندی سوخته  / استعلام, استعلام کود گوسفندی سوخته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089620/استعلام-اسپرم-سیمیتال--'>استعلام اسپرم سیمیتال ... / استعلام , استعلام اسپرم سیمیتال سه هزار دز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089621/مناقصه-توسعه-و-بهینه-سازی-شبکه-های-روستایی'>مناقصه توسعه و بهینه سازی شبکه های روستایی  / مناقصه عمومی, مناقصه توسعه و بهینه سازی شبکه های روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089622/استعلام-تکمیل-سر-دهنه-و-کانال--'>استعلام تکمیل سر دهنه و کانال ... / استعلام, استعلام تکمیل سر دهنه و کانال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089623/استعلام-رنگ-آمیزی-محوطه-و-ساختمان'>استعلام  رنگ آمیزی محوطه و ساختمان / استعلام, استعلام  رنگ آمیزی محوطه و ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089624/استعلام-ساماندهی-پارک'>استعلام ساماندهی پارک / استعلام, استعلام ساماندهی پارک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089625/استعلام-نیرورسانی-به-چاه-آب-شرب'>استعلام نیرورسانی به چاه آب شرب / استعلام, استعلام نیرورسانی به چاه آب شرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089626/استعلام-تکمیل-سر-دهنه-و-کانال--'>استعلام تکمیل سر دهنه و کانال ... / استعلام, استعلام تکمیل سر دهنه و کانال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089627/استعلام-تکمیل-کانال-آبیاری-روستای'>استعلام تکمیل کانال آبیاری روستای / استعلام , استعلام تکمیل کانال آبیاری روستای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089628/استعلام-بیمه-ساختمانها-انبارها-تاسیسات--'>استعلام بیمه ساختمانها، انبارها، تاسیسات... / استعلام, استعلام بیمه ساختمانها، انبارها، تاسیسات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089629/استعلام-خرید-پارچه'>استعلام خرید پارچه  / استعلام , استعلام خرید پارچه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089630/استعلام-اجاره-خودرو'>استعلام اجاره خودرو  / استعلام, استعلام اجاره خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089631/استعلام-پارتیشن-دکور-مشبک-کامپوزیت'>استعلام پارتیشن دکور مشبک کامپوزیت / استعلام ,استعلام پارتیشن دکور مشبک کامپوزیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089632/استعلام-تکمیل-کانال-آبیاری-روستای'>استعلام تکمیل کانال آبیاری روستای / استعلام , استعلام تکمیل کانال آبیاری روستای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089633/استعلام-چاپگر-لیزری-رایانه-مدل-LASERJET-2035'>استعلام چاپگر لیزری رایانه مدل LASERJET 2035 / استعلام, استعلام چاپگر لیزری رایانه مدل LASERJET 2035</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089634/استعلام-واگذاری-فعالیت-های-امور-حمل-و-نقل-خدمات-عمومی--'>استعلام واگذاری فعالیت های امور حمل و نقل، خدمات عمومی... / استعلام, استعلام واگذاری فعالیت های امور حمل و نقل، خدمات عمومی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089635/استعلام-تکمیل-کانال'>استعلام تکمیل کانال  / استعلام , استعلام تکمیل کانال  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089636/استعلام-تکمیل-کانال'>استعلام تکمیل کانال  / استعلام , استعلام تکمیل کانال  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089637/استعلام-تکمیل-کانال-آبیاری'>استعلام تکمیل کانال آبیاری / استعلام, استعلام تکمیل کانال آبیاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089638/استعلام-احداث-مسیر-کانال-و-جاده-سرویس--'>استعلام احداث مسیر کانال و جاده سرویس.... / استعلام , استعلام احداث مسیر کانال و جاده سرویس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089639/استعلام-کنسرو-تن-ماهی-180-گرمی--سایت-ستاد'>استعلام  کنسرو تن ماهی 180 گرمی  , سایت ستاد / استعلام , استعلام  کنسرو تن ماهی 180 گرمی  , سایت ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089640/استعلام-تکمیل-سر-دهنه-و-بهسازی-کانال--'>استعلام تکمیل سر دهنه و بهسازی کانال... / استعلام, استعلام تکمیل سر دهنه و بهسازی کانال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089641/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-علائم-الکتریکی'>استعلام تعمیر و نگهداری علائم الکتریکی / استعلام,استعلام تعمیر و نگهداری علائم الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089642/استعلام-تکمیل-سر-دهنه-و-کانال-آبیاری--'>استعلام تکمیل سر دهنه و کانال آبیاری... / استعلام, استعلام تکمیل سر دهنه و کانال آبیاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089643/استعلام-کنسرو-لوبیا-چیتی-420-گرمی'>استعلام کنسرو لوبیا چیتی  420 گرمی / استعلام, استعلام کنسرو لوبیا چیتی  420 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089644/استعلام-قرارداد-پشتیبانی-مجموعه-نرم-افزارهای'>استعلام قرارداد پشتیبانی مجموعه نرم افزارهای / استعلام, استعلام قرارداد پشتیبانی مجموعه نرم افزارهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089645/استعلام-عملیات-احداث-مخزن--'>استعلام عملیات احداث مخزن... / استعلام, استعلام عملیات احداث مخزن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089646/الحاقیه-مناقصه-طراحی-ساختمان-مرکز-دیسپاچینگ'>الحاقیه مناقصه طراحی ساختمان مرکز دیسپاچینگ / الحاقیه مناقصه ، الحاقیه مناقصه طراحی ساختمان مرکز دیسپاچینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089647/استعلام-تکمیل-سر-دهنه-و-کانال--'>استعلام تکمیل سر دهنه و کانال ... / استعلام, استعلام تکمیل سر دهنه و کانال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089648/استعلام-قیمت-اقلام-مورد-نیاز'>استعلام قیمت اقلام مورد نیاز / استعلام, استعلام قیمت اقلام مورد نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089649/استعلام-تکمیل-سر-دهنه-و-کانال-آبیاری---سامانه-ستاد'>استعلام تکمیل سر دهنه و کانال آبیاری... , سامانه ستاد / استعلام, استعلام تکمیل سر دهنه و کانال آبیاری... , سامانه ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089650/استعلام-رایانه-همراه-لپ-تاپ--سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام رایانه همراه لپ تاپ , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / استعلام, استعلام رایانه همراه لپ تاپ  , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089651/استعلام-تعمیر-10-مرکز-کشاورزی-رشت--'>استعلام تعمیر 10 مرکز: کشاورزی رشت ... / استعلام,استعلام تعمیر 10 مرکز: کشاورزی رشت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089652/استعلام-لایروبی-به-طول-80-متر'>استعلام لایروبی به طول 80 متر  / استعلام, استعلام لایروبی به طول 80 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089653/استعلام-عملیات-احداث-مخزن--'>استعلام عملیات احداث مخزن... / استعلام, استعلام عملیات احداث مخزن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089654/استعلام-چای-خشک'>استعلام چای خشک / استعلام, استعلام چای خشک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089655/استعلام-تکمیل-سر-دهنه-و-بهسازی--'>استعلام تکمیل سر دهنه و بهسازی... / استعلام, استعلام تکمیل سر دهنه و بهسازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089656/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا / استعلام,استعلام ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089657/استعلام-روغن-مایع'>استعلام روغن مایع  / استعلام, استعلام روغن مایع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089658/مناقصه-اقدامات-اصلاحی-زودبازده-نقاط-حادثه-خیز'>مناقصه اقدامات اصلاحی زودبازده نقاط حادثه خیز  / مناقصه عمومی, مناقصه اقدامات اصلاحی زودبازده نقاط حادثه خیز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089659/استعلام-اسکن-و-فایل-بندی-پرونده-های-پرسنلی'>استعلام اسکن و فایل بندی پرونده های پرسنلی  / استعلام, استعلام اسکن و فایل بندی پرونده های پرسنلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089660/استعلام-قند-کله-شکسته--'>استعلام قند کله شکسته... / استعلام, استعلام قند کله شکسته...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089661/استعلام-چاپ-اوراق-اداری'>استعلام چاپ اوراق اداری / استعلام , استعلام چاپ اوراق اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089662/استعلام-تهیه-و-راه-اندازی-مجازی-سازی-و-ذخیره-سازی--'>استعلام  تهیه و راه اندازی مجازی سازی و ذخیره سازی ...  / استعلام,استعلام  تهیه و راه اندازی مجازی سازی و ذخیره سازی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089663/استعلام-پروژه-کانال-و-استخر'>استعلام پروژه کانال و استخر  / استعلام, استعلام پروژه کانال و استخر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089664/استعلام-خرید-لوازم-التحریر'>استعلام خرید لوازم التحریر / استعلام, استعلام خرید لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089665/استعلام-سمپاشی-پشتی-موتوری-20-لیتری'>استعلام سمپاشی پشتی موتوری 20 لیتری / استعلام,استعلام سمپاشی پشتی موتوری 20 لیتری....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089666/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-بصورت-حلقه--'>استعلام  لوله پلی اتیلن بصورت حلقه ... / استعلام, استعلام  لوله پلی اتیلن بصورت حلقه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089667/استعلام-لایروبی-کوره-قنات-و-احداث-دیوار-ساحل-بندی--'>استعلام لایروبی کوره قنات و احداث دیوار ساحل بندی ... / استعلام, استعلام لایروبی کوره قنات و احداث دیوار ساحل بندی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089668/استعلام-خرید-چاهک-مصنوعی-فولادی'>استعلام خرید چاهک مصنوعی فولادی / استعلام, استعلام خرید چاهک مصنوعی فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089669/استعلام-محصولات-الکترونیکی'>استعلام محصولات الکترونیکی / استعلام, استعلام محصولات الکترونیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089670/استعلام-تسطیح-و-رگلاژ-جاده-های-بین-مزارع'>استعلام تسطیح و رگلاژ جاده های بین مزارع  / استعلام, استعلام تسطیح و رگلاژ جاده های بین مزارع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089671/استعلام-شکر-سفید'>استعلام شکر سفید  / استعلام, استعلام شکر سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089672/استعلام-میز-و-صندلی-دانش-آموزی'>استعلام میز و صندلی دانش آموزی  / استعلام , استعلام میز و صندلی دانش آموزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089673/استعلام-احداث-مسیر-کانال-و-جاده-سرویس-و-کانال-کنی--'>استعلام احداث مسیر کانال و جاده سرویس و کانال کنی ... / استعلام, استعلام احداث مسیر کانال و جاده سرویس و کانال کنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089674/استعلام-احیاء-و-مرمت-قنوات'>استعلام احیاء و مرمت قنوات / استعلام, استعلام احیاء و مرمت قنوات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089675/استعلام-پوتین-ایمنی-اکولوژیک'>استعلام پوتین ایمنی اکولوژیک / استعلام, استعلام پوتین ایمنی اکولوژیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089676/استعلام-خرید-مصالح'>استعلام خرید مصالح  / استعلام, استعلام  خرید مصالح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089677/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر / استعلام , استعلام کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089678/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتیلن-تک-لایه'>استعلام خرید لوله پلی اتیلن تک لایه / استعلام, استعلام خرید لوله پلی اتیلن تک لایه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089679/استعلام-قیچی-خیاطی-استیل'>استعلام قیچی خیاطی استیل / استعلام, استعلام قیچی خیاطی استیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089680/استعلام-برگزاری-نمایشگاه-صنایع-دستی'>استعلام برگزاری نمایشگاه صنایع دستی / استعلام, استعلام برگزاری نمایشگاه صنایع دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089681/استعلام-توپ-والیبال'>استعلام توپ والیبال / استعلام , استعلام توپ والیبال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089682/استعلام-تامین-قطعات-یدکی-و-لوازم-مصرفی---'>استعلام تامین قطعات یدکی و لوازم مصرفی .... / استعلام, استعلام تامین قطعات یدکی و لوازم مصرفی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089683/استعلام-بیمه'>استعلام بیمه  / استعلام, استعلام بیمه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089684/استعلام-تامین-قطعات-یدکی-و-لوازم-مصرفی---'>استعلام تامین قطعات یدکی و لوازم مصرفی .... / استعلام, استعلام تامین قطعات یدکی و لوازم مصرفی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089685/استعلام-خرید-لوله-سیاه-درز-جوش-و-آبده-مانیسمان'>استعلام خرید لوله سیاه درز جوش و آبده مانیسمان / استعلام,استعلام خرید لوله سیاه درز جوش و آبده مانیسمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089686/استعلام-احیاء-و-مرمت-قنوات'>استعلام احیاء و مرمت قنوات / استعلام, استعلام احیاء و مرمت قنوات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089687/استعلام-میز-کنفرانس-میز-جلو-مبلی--'>استعلام میز کنفرانس، میز جلو مبلی... / استعلام, استعلام میز کنفرانس، میز جلو مبلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089688/استعلام-چاپ-انواع-پرچم-های-رومیزی--'>استعلام چاپ انواع پرچم های رومیزی,... / استعلام ,استعلام چاپ انواع پرچم های رومیزی,...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089689/مناقصه-توسعه-و-بهینه-سازی-شبکه-های-روستایی--'>مناقصه توسعه و بهینه سازی شبکه های روستایی ... / مناقصه عمومی, مناقصه توسعه و بهینه سازی شبکه های روستایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089690/استعلام-بلندگو--'>استعلام بلندگو .. / استعلام , استعلام بلندگو ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089567/مزایده-واگذاری-باشگاه-فرهنگیان--تجدید'>مزایده واگذاری باشگاه فرهنگیان - تجدید / تجدید مزایده عمومی, مزایده واگذاری باشگاه فرهنگیان - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089575/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-6060متر--نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 6060متر - نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 6060متر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089577/مزایده-فروش-یکباب-خانه'>مزایده فروش یکباب خانه  / مزایده, مزایده فروش یکباب خانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089593/مزایده-اجاره-ساختمان-قدیمی-نهضت-سواد-آموزی'> مزایده اجاره ساختمان قدیمی نهضت سواد آموزی  / مزایده,  مزایده اجاره ساختمان قدیمی نهضت سواد آموزی </a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 21 تاريخ : يکشنبه 17 تير 1397 ساعت: 16:58