اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 97.1.5 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088754/استعلام-تعمیر-و-نگهد... با عنوان : اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 97.1.5 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088754/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات'>استعلام تعمیر و نگهداری تاسیسات / استعلام, استعلام تعمیر و نگهداری تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088756/مناقصه-واگذاری-مدیریت-خدمات-عمومی-مرکز-آموزشی--درمانی--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری مدیریت خدمات عمومی مرکز آموزشی - درمانی ...نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری مدیریت خدمات عمومی مرکز آموزشی - درمانی ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088757/مناقصه-عمومی-خدمات-حراست-و-نگهبانی-از-اماکن-و-تاسیسات---(نوبت-دوم)'>مناقصه عمومی خدمات حراست و نگهبانی از اماکن و تاسیسات.... (نوبت دوم) / مناقصه عمومی ، مناقصه عمومی خدمات حراست و نگهبانی از اماکن و تاسیسات.... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088758/مناقصه-تنظیفات-اماکن-اداری---(نوبت-دوم)'>مناقصه تنظیفات اماکن اداری ... (نوبت دوم) / مناقصه ،مناقصه تنظیفات اماکن اداری ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088759/مناقصه-احداث-خط-انتقال-آب-رفت-و-برگشت--(نوبت-دوم)'>مناقصه احداث خط انتقال آب رفت و برگشت... (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه احداث خط انتقال آب رفت و برگشت... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088760/استعلام-لوازم-و-متعلقات-تاسیسات-و-لوله-کشی'>استعلام لوازم و متعلقات تاسیسات و لوله کشی / استعلام, استعلام لوازم و متعلقات تاسیسات و لوله کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088761/استعلام-خرید-لوازم-التحریر--'>استعلام خرید لوازم التحریر... / استعلام, استعلام خرید لوازم التحریر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088762/استعلام-ست-ابزار-بکس-و-آچار-بکس-و--'>استعلام ست ابزار بکس و آچار بکس و ...  / استعلام ,استعلام ست ابزار بکس و آچار بکس و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088763/استعلام-چاپ-کتابچه-نقشه-و-ساک-دستی'>استعلام چاپ کتابچه نقشه و ساک دستی / استعلام, استعلام چاپ کتابچه نقشه و ساک دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088764/استعلام-کاغذ-تحریر-کپی-A4-رنگی'>استعلام کاغذ تحریر کپی A4 رنگی / استعلام, استعلام کاغذ تحریر کپی A4 رنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088765/استعلام-سرویس-ظروف-چینی'>استعلام  سرویس ظروف چینی / استعلام ,استعلام  سرویس ظروف چینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088766/استعلام-پارتیشن-دکور-مشبک-کامپوزیت'>استعلام پارتیشن دکور مشبک کامپوزیت / استعلام ,استعلام پارتیشن دکور مشبک کامپوزیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088767/استعلام-قیچی-خیاطی-استیل'>استعلام قیچی خیاطی استیل  / استعلام ,استعلام قیچی خیاطی استیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088768/استعلام-آجر-سفال-10-سوراخ'>استعلام آجر سفال 10 سوراخ  / استعلام ,استعلام آجر سفال 10 سوراخ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088769/استعلام-پوتین-ایمنی-اکولوژیک'>استعلام پوتین ایمنی اکولوژیک  / استعلام , استعلام پوتین ایمنی اکولوژیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088770/استعلام-لوازم-تحریر--'>استعلام لوازم تحریر ... / استعلام, استعلام لوازم تحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088771/استعلام-اجرای-سیم-کشی-OPGW--'>استعلام اجرای سیم کشی OPGW ... / استعلام, استعلام اجرای سیم کشی OPGW ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088772/استعلام-فرش-دستبافت'>استعلام فرش دستبافت  / استعلام ,استعلام فرش دستبافت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088773/استعلام-صندلی-مدیریتی'>استعلام صندلی مدیریتی  / استعلام ,استعلام صندلی مدیریتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088774/استعلام-اجاره-سه-دستگاه-خودرو--'>استعلام اجاره سه دستگاه خودرو... / استعلام, استعلام اجاره سه دستگاه خودرو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088775/استعلام-دوچرخه-مردانه-تک-سرعته'>استعلام  دوچرخه مردانه تک سرعته / استعلام , استعلام دوچرخه مردانه تک سرعته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088776/استعلام-نظافت-4000-مترمربع'>استعلام نظافت 4000 مترمربع  / استعلام ,استعلام نظافت 4000 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088777/استعلام-نیم-ست-رومیزی-9-تکه-چوب-و-فلز-با-کازیو'>استعلام نیم ست رومیزی 9 تکه چوب و فلز با کازیو  / استعلام , استعلام نیم ست رومیزی 9 تکه چوب و فلز با کازیو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088778/استعلام-پوشه-های-دادگاهی-سلفون-دار'>استعلام پوشه های دادگاهی سلفون دار / استعلام, استعلام پوشه های دادگاهی سلفون دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088779/استعلام-منگنه-برقی'>استعلام منگنه برقی  / استعلام ,استعلام منگنه برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088780/استعلام-کیوسک-اطلاع-رسانی-لمسی--'>استعلام کیوسک اطلاع رسانی لمسی... / استعلام, استعلام کیوسک اطلاع رسانی لمسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088781/استعلام-لوازم-یدکی'>استعلام لوازم یدکی / استعلام, استعلام لوازم یدکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088782/استعلام-خرید-پارچه'>استعلام خرید پارچه  / استعلام , استعلام خرید پارچه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088783/استعلام-کیسه-خواب-تک-نفره'>استعلام  کیسه خواب تک نفره  / استعلام , استعلام کیسه خواب تک نفره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088784/استعلام-ست-لباس-زیر-مردانه'>استعلام ست لباس زیر مردانه / استعلام, استعلام ست لباس زیر مردانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088785/استعلام-مایع-دستشویی'>استعلام مایع دستشویی / استعلام, استعلام مایع دستشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088786/استعلام-خرید-لوازم-جاجیم-بافی'>استعلام خرید لوازم جاجیم بافی  / استعلام , استعلام خرید لوازم جاجیم بافی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088787/استعلام-چای-محفل-کلاسیک'>استعلام چای محفل کلاسیک  / استعلام ,استعلام چای محفل کلاسیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088788/استعلام-پنکه-پایه-بلند'>استعلام پنکه پایه بلند  / استعلام , استعلام پنکه پایه بلند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088789/استعلام-مطالعه-ساختمان--'>استعلام مطالعه ساختمان ... / استعلام, استعلام مطالعه ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088790/استعلام-کولر-گازی-12-و-32-و-18'>استعلام کولر گازی 12 و 32 و 18 / استعلام, استعلام کولر گازی 12 و 32 و 18</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088791/استعلام-احداث-کانال-بتنی'>استعلام احداث کانال بتنی / استعلام , استعلام احداث کانال بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088792/استعلام-جارو-و-طی-نخی-مرغوب'>استعلام جارو و طی نخی مرغوب  / استعلام, استعلام جارو و طی نخی مرغوب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088793/استعلام-پارچه-تترون'>استعلام پارچه تترون   / استعلام , استعلام پارچه تترون  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088794/استعلام-قند-شکسته--'>استعلام قند شکسته ... / استعلام,استعلام قند شکسته ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088795/استعلام-خرید-پلیت-الایزای-SPL'>استعلام خرید پلیت الایزای SPL / استعلام, استعلام خرید پلیت الایزای SPL</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088796/استعلام-خرید-ویال'>استعلام خرید ویال  / استعلام,استعلام خرید ویال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088797/استعلام-سرور'>استعلام سرور / استعلام, استعلام سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088798/استعلام-دمپایی'>استعلام دمپایی  / استعلام, استعلام دمپایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088799/استعلام-ویدئو-پرژکتور'>استعلام ویدئو پرژکتور / استعلام, استعلام ویدئو پرژکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088800/فراخوان-خرید-12-قلم-کابل-علائمی'>فراخوان خرید 12 قلم کابل علائمی / آگهی مناقصه، فراخوان خرید 12 قلم کابل علائمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088801/استعلام-انفورماتیک'>استعلام انفورماتیک  / استعلام, استعلام انفورماتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088802/استعلام-توانبخشی'>استعلام توانبخشی / استعلام, استعلام توانبخشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088803/استعلام-انفورماتیک'>استعلام انفورماتیک  / استعلام, استعلام انفورماتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088804/استعلام-انفورماتیک'>استعلام انفورماتیک  / استعلام, استعلام انفورماتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088805/فراخوان-عملیات-اجرای-اکستروژن-عرضی-هشداری'>فراخوان عملیات اجرای اکستروژن عرضی هشداری  / آگهی مناقصه، فراخوان عملیات اجرای اکستروژن عرضی هشداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088806/استعلام-فلومتر-اولتراسونیک-پرتابل'>استعلام فلومتر اولتراسونیک پرتابل / استعلام, استعلام فلومتر اولتراسونیک پرتابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088807/استعلام-انفورماتیک'>استعلام انفورماتیک  / استعلام, استعلام انفورماتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088808/استعلام-انفورماتیک'>استعلام انفورماتیک  / استعلام, استعلام انفورماتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088809/فراخوان-تامین-برق-چاه-محوری-کشاورزی'>فراخوان تامین برق چاه محوری کشاورزی / آگهی مناقصه، فراخوان تامین برق چاه محوری کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088810/استعلام-انفورماتیک'>استعلام انفورماتیک  / استعلام, استعلام انفورماتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088811/استعلام-انفورماتیک'>استعلام انفورماتیک / استعلام, استعلام انفورماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088812/اصلاحیه-مناقصه-اجرای-شبکه-گاز-فاز-یک-و-دو--'>اصلاحیه مناقصه  اجرای شبکه گاز فاز یک و دو ... / اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی , اصلاحیه مناقصه  اجرای شبکه گاز فاز یک و دو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088813/استعلام-انفورماتیک'>استعلام انفورماتیک  / استعلام, استعلام انفورماتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088814/فراخوان-تامین-برق-چاه-محوری-کشاورزی'>فراخوان تامین برق چاه محوری کشاورزی / آگهی مناقصه، فراخوان تامین برق چاه محوری کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088815/استعلام-الکترو-پمپ'>استعلام الکترو پمپ  / استعلام , استعلام الکترو پمپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088816/استعلام-مطالعات-ساماندهی-محور-گردشگری'>استعلام مطالعات ساماندهی محور گردشگری  / استعلام , استعلام مطالعات ساماندهی محور گردشگری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088817/استعلام-بیمه-مسئولیت-مدنی'>استعلام بیمه مسئولیت مدنی / استعلام, استعلام بیمه مسئولیت مدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088818/استعلام-کارت-سرور'>استعلام کارت سرور  / استعلام, استعلام کارت سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088819/استعلام-ساخت-کمد-و-میز'>استعلام  ساخت کمد و میز / استعلام , استعلام ساخت کمد و میز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088820/استعلام-ردیابی-و-مبارزه-با-آفات-و-بیماریهای-باغی-و-زراعی--'>استعلام ردیابی و مبارزه با آفات و بیماریهای باغی و زراعی... / استعلام, استعلام ردیابی و مبارزه با آفات و بیماریهای باغی و زراعی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088821/استعلام-تهیه-و-تامین-مواد-غذایی-و-خوراکی'>استعلام تهیه و تامین مواد غذایی و خوراکی  / استعلام, استعلام تهیه و تامین مواد غذایی و خوراکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088822/فراخوان-تامین-برق-چاه-محوری-کشاورزی'>فراخوان تامین برق چاه محوری کشاورزی / آگهی مناقصه، فراخوان تامین برق چاه محوری کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088823/استعلام-انفورماتیک'>استعلام انفورماتیک  / استعلام, استعلام انفورماتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088824/استعلام-تهیه-نقشه-و-عکس--'>استعلام تهیه نقشه و عکس ... / استعلام, استعلام تهیه نقشه و عکس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088825/استعلام-فعالیت-های-خدماتی-سیستم-های-امنیتی'>استعلام فعالیت های خدماتی سیستم های امنیتی  / استعلام , استعلام فعالیت های خدماتی سیستم های امنیتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088826/مناقصه-اجرای-فوندانسیون-و-احداث-مخزن-فلزی-100-مترمکعبی'>مناقصه اجرای فوندانسیون و احداث مخزن فلزی 100 مترمکعبی  / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای فوندانسیون و احداث مخزن فلزی 100 مترمکعبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088827/استعلام-انجام-عملیات-تخصصی-تخریب-در-ارتفاع-جمع-آوری-نخاله-های-ساختمانی--'>استعلام انجام عملیات تخصصی تخریب در ارتفاع، جمع آوری نخاله های ساختمانی... / استعلام, استعلام انجام عملیات تخصصی تخریب در ارتفاع، جمع آوری نخاله های ساختمانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088828/استعلام-سیب-زمینی-درشت-و-درجه-یک'>استعلام سیب زمینی درشت و درجه یک / استعلام,استعلام سیب زمینی درشت و درجه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088829/فراخوان-تامین-برق-چاه-محوری-کشاورزی'>فراخوان تامین برق چاه محوری کشاورزی / آگهی مناقصه، فراخوان تامین برق چاه محوری کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088830/استعلام-خرید-کابل-برق--'>استعلام خرید کابل برق ... / استعلام , استعلام خرید کابل برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088831/استعلام-برنج-ایرانی-بسته-سلفونی--'>استعلام برنج ایرانی بسته سلفونی ... / استعلام, استعلام برنج ایرانی بسته سلفونی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088832/استعلام-تامین-گوشت-و-مرغ-و-ماهی'>استعلام تامین گوشت و مرغ و ماهی  / استعلام, استعلام تامین گوشت و مرغ و ماهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088833/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتیلن-و---'>استعلام خرید لوله پلی اتیلن و .... / استعلام خرید لوله پلی اتیلن و نازل آبپاش مخفی شونده هانتر و کمربند ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088834/استعلام-پیاز-درشت-درجه-یک'>استعلام پیاز درشت درجه یک / استعلام,  پیاز درشت درجه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088835/استعلام-دوخت-لباس-همراه-با-پارچه--سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام دوخت لباس همراه با پارچه , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / استعلام, استعلام دوخت لباس همراه با پارچه , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088836/استعلام-یک-دستگاه-سیلومتر'>استعلام  یک دستگاه سیلومتر  / استعلام,استعلام  یک دستگاه سیلومتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088837/استعلام-بیمه-آتش-سوزی'>استعلام بیمه آتش سوزی  / استعلام, استعلام بیمه آتش سوزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088838/استعلام-گوجه-درجه-یک'>استعلام  گوجه درجه یک  / استعلام, گوجه درجه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088839/استعلام-فعالیت-های-پشتیبانی-کشاورزی--'>استعلام فعالیت های پشتیبانی کشاورزی... / استعلام, استعلام فعالیت های پشتیبانی کشاورزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088840/استعلام-انفورماتیک--سامانه-ستاد'>استعلام انفورماتیک , سامانه ستاد / استعلام, استعلام انفورماتیک , سامانه ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088841/استعلام-یک-پارچه-سازی-اراضی-کشاورزی--'>استعلام یک پارچه سازی اراضی کشاورزی... / استعلام, استعلام یک پارچه سازی اراضی کشاورزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088842/استعلام-جهت-تامین-امور-تاسیسات--'>استعلام جهت تامین امور تاسیسات... / استعلام, استعلام جهت تامین امور تاسیسات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088843/استعلام-تجهیز-یه-دستگاه-کامیون-به-نمک-پاش-مکانیزه'>استعلام  تجهیز یه دستگاه کامیون به نمک پاش مکانیزه  / استعلام، استعلام  تجهیز یه دستگاه کاموین به نمک پاش مکانیزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088844/مناقصه-راهبری-و-نگهداری-فضای-سبز-تجدید'>مناقصه راهبری و نگهداری فضای سبز  تجدید  / مناقصه , مناقصه راهبری و نگهداری فضای سبز تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088845/مناقصه-حصارکشی-و-محوطه-سازی-ایستگاه-پمپاژ'>مناقصه حصارکشی و محوطه سازی ایستگاه پمپاژ / آگهی مناقصه , مناقصه حصارکشی و محوطه سازی ایستگاه پمپاژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088846/استعلام-تامین-2-نفر-نیروی-انسانی--'>استعلام تامین 2 نفر نیروی انسانی... / استعلام , استعلام  تامین 2 نفر نیروی انسانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088847/استعلام-هجده-ردیف-قلاویز'>استعلام هجده ردیف قلاویز / استعلام, استعلام هجده ردیف قلاویز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088848/مناقصه-خرید-قطعات-تلمبه-بایرون-جکسون--'>مناقصه خرید قطعات تلمبه بایرون جکسون...  / مناقصه ,مناقصه خرید قطعات تلمبه بایرون جکسون...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088849/استعلام-انجام-عملیات-تولید-حمل-و-پخش-آسفالت--'>استعلام انجام عملیات تولید، حمل و پخش آسفالت... / استعلام, استعلام انجام عملیات تولید، حمل و پخش آسفالت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088850/استعلام-بیمه-شخص-ثالت-و-بیمه-بدنه-13-دستگاه-خودرو---سایت-ستاد'>استعلام بیمه شخص ثالت و بیمه بدنه 13 دستگاه خودرو... , سایت ستاد / استعلام,استعلام بیمه شخص ثالت و بیمه بدنه 13 دستگاه خودرو... , سایت ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088851/استعلام-کارتهای-ارتی-560-abb'>استعلام کارتهای ارتی 560 abb / استعلام, استعلام انجام عملیات تولید، حمل و پخش آسفالت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088852/مناقصه-انجام-بررسی-های-فنی--اقتصادی-و-تهیه-طرح-های-مورد-نیاز'>مناقصه انجام بررسی های فنی ، اقتصادی و تهیه طرح های مورد نیاز  / مناقصه عمومی , مناقصه انجام بررسی های فنی ، اقتصادی و تهیه طرح های مورد نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088853/مناقصه-پروژه-توسعه-و-بازسازی-شبکه-آب'>مناقصه پروژه توسعه و بازسازی شبکه آب  / مناقصه ,مناقصه پروژه توسعه و بازسازی شبکه آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088854/استعلام-دستگاه-باز-كننده-ولو-كپسول'>استعلام دستگاه باز كننده ولو كپسول / استعلام دستگاه باز كننده ولو كپسول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088855/استعلام-خودرو-سواری-انژکتور--'>استعلام خودرو سواری انژکتور ... / استعلام, استعلام خودرو سواری انژکتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088856/مناقصه-انجام-نظارت-فنی--کیفی-و-مالی-بر-اجرای-پروژه-ها'>مناقصه انجام نظارت فنی ، کیفی و مالی بر اجرای پروژه ها  / مناقصه عمومی , مناقصه انجام نظارت فنی ، کیفی و مالی بر اجرای پروژه ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088857/استعلام-ریل-فولادی'>استعلام ریل فولادی / استعلام, استعلام ریل فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088858/مناقصه-احداث-بخش-برقی-پست-63-مزرعه'>مناقصه احداث بخش برقی پست 63 مزرعه  / مناقصه ، مناقصه احداث بخش برقی پست 63 مزرعه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088859/مناقصه-انجام-نظارت-فنی--کیفی-و-مالی'>مناقصه انجام نظارت فنی ، کیفی و مالی  / مناقصه عمومی , مناقصه انجام نظارت فنی ، کیفی و مالی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088860/استعلام-استفاده-یکساله-دو-دستگاه-خودرو-پراید'>استعلام استفاده یکساله دو دستگاه خودرو پراید / استعلام , استعلام  استفاده یکساله دو دستگاه خودرو پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088861/استعلام-راکتور'>استعلام راکتور  / استعلام,استعلام راکتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088862/استعلام-گریس-كمپلكس'>استعلام گریس كمپلكس / استعلام، استعلام گریس كمپلكس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088863/استعلام-روغن-بهران-هیدرولیک'>استعلام روغن بهران هیدرولیک / استعلام، استعلام روغن بهران هیدرولیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088864/استعلام-هیدرو-موتور'>استعلام هیدرو موتور   / استعلام هیدرو موتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088865/مناقصه-ساخت-حصار-مخزن-احداث-مخزن--'>مناقصه ساخت حصار مخزن، احداث مخزن ... / مناقصه, مناقصه ساخت حصار مخزن، احداث مخزن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088866/تمدید-پروژه-اصلاح-و-بهینه-سازی-فیدر-شبکه-برق-روستایی'>تمدید پروژه اصلاح و بهینه سازی فیدر شبکه برق روستایی  / تمدید پروژه اصلاح و بهینه سازی فیدر شبکه برق روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088867/استعلام-نقشه-CS60-ول-بلوک'>استعلام نقشه CS60 ول بلوک / استعلام ، استعلام نقشه CS60 ول بلوک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088868/استعلام-خرید-رنگ-روغنی'>استعلام خرید رنگ روغنی  / استعلام, استعلام خرید رنگ روغنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088869/تمدید-پروژه-اصلاح-و-بهینه-سازی-فیدر-شبکه-برق-روستایی'>تمدید پروژه اصلاح و بهینه سازی فیدر شبکه برق روستایی  / تمدید پروژه اصلاح و بهینه سازی فیدر شبکه برق روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088870/فراخوان-مناقصه-احداث-دیوار-و-تکمیل-خیابان-و-شبکه-روشنایی'>فراخوان مناقصه احداث دیوار و تکمیل خیابان و شبکه روشنایی  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه احداث دیوار و تکمیل خیابان و شبکه روشنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088871/فراخوان-خدمات-امدادگاز-شهرها'>فراخوان خدمات امدادگاز شهرها / فراخوان , فراخوان خدمات امدادگاز شهرها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088872/مناقصه-انجام-بررسی-های-فنی--اقتصادی-و-تهیه-طرح-های-مورد-نیاز-در-ناحیه-شرق--'>مناقصه انجام بررسی های فنی ، اقتصادی و تهیه طرح های مورد نیاز در ناحیه شرق... / مناقصه عمومی , مناقصه انجام بررسی های فنی ، اقتصادی و تهیه طرح های مورد نیاز  در ناحیه شرق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088873/استعلام-قیمت-عملیات-بازسازی-و-بهسازی-ایستگاه-ها'>استعلام قیمت عملیات بازسازی و بهسازی ایستگاه ها / استعلام , استعلام قیمت عملیات بازسازی و بهسازی ایستگاه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088874/مناقصه-عملیات-ساختمانی-توسعه-پست-های--'>مناقصه عملیات ساختمانی توسعه پست های ... / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات ساختمانی توسعه پست های ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088875/فراخوان-مناقصه-تامین-نیروی-حفاظت-فیزیکی'>فراخوان مناقصه تامین نیروی حفاظت فیزیکی  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه تامین نیروی حفاظت فیزیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088876/مناقصه-تمدید-پروژه-اصلاح-و-بهینه-سازی-فیدر-شبکه-برق-روستایی'>مناقصه تمدید پروژه اصلاح و بهینه سازی فیدر شبکه برق روستایی  / مناقصه ، مناقصه تمدید پروژه اصلاح و بهینه سازی فیدر شبکه برق روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088877/مناقصه-تمدید-پروژه-اصلاح-و-بهینه-سازی-شبکه-برق--'>مناقصه تمدید پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق... / مناقصه عمومی, مناقصه تمدید پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088878/استعلام-قیمت-پوشش-بتنی-کانال-انتقال-آب-ایستگاه'>استعلام قیمت پوشش بتنی کانال انتقال آب ایستگاه  / استعلام قیمت پوشش بتنی کانال انتقال آب ایستگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088879/استعلام-پودر-و-سیم-و-الکترود-جوشکاری'>استعلام پودر و سیم و الکترود جوشکاری  / استعلام, استعلام پودر و سیم و الکترود جوشکاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088880/مناقصه-تمدید-پروژه-اصلاح-و-بهینه-سازی-شبکه-برق-روستایی--'>مناقصه تمدید پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق روستایی... / مناقصه عمومی, مناقصه تمدید پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق روستایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088881/فراخوان-استعلام-قیمت-عملیات-آزادسازی-و-رفع-تجاوز-به-بستر-و-حریم-مجاری-آبی'>فراخوان استعلام قیمت عملیات آزادسازی و رفع تجاوز به بستر و حریم مجاری آبی  / فراخوان استعلام , فراخوان استعلام قیمت عملیات آزادسازی و رفع تجاوز به بستر و حریم مجاری آبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088882/فراخوان-استعلام-قیمت-عملیات-آزادسازی-و-رفع-تجاوز-به-بستر-و-حریم-مجاری-آبی'>فراخوان استعلام قیمت عملیات آزادسازی و رفع تجاوز به بستر و حریم مجاری آبی  / فراخوان استعلام , فراخوان استعلام قیمت عملیات آزادسازی و رفع تجاوز به بستر و حریم مجاری آبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088883/فراخوان-استعلام-قیمت-عملیات-آزادسازی-و-رفع-تجاوز-به-بستر-و--'>فراخوان استعلام قیمت عملیات آزادسازی و رفع تجاوز به بستر و ... / فراخوان استعلام , فراخوان استعلام قیمت عملیات آزادسازی و رفع تجاوز به بستر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088884/فراخوان-استعلام-قیمت-عملیات-آزادسازی-و-رفع-تجاوز-به-بستر-و--'>فراخوان استعلام قیمت عملیات آزادسازی و رفع تجاوز به بستر و ... / فراخوان استعلام , فراخوان استعلام قیمت عملیات آزادسازی و رفع تجاوز به بستر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088885/مناقصه-ترمیم-و-بهسازی-بلوک-۷-اقامتگاه'>مناقصه ترمیم و بهسازی بلوک ۷ اقامتگاه  / مناقصه ،مناقصه ترمیم و بهسازی بلوک ۷ اقامتگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088886/فراخوان-عملیات-نظارت-بر-پروژه-های-عمرانی-و-خدمات-فنی-و-مهندسی--'>فراخوان عملیات نظارت بر پروژه های عمرانی و خدمات فنی و مهندسی... / مناقصه, فراخوان عملیات نظارت بر پروژه های عمرانی و خدمات فنی و مهندسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088887/فراخوان-خرید-نصب-و-راه-اندازی-۹۴۹-دستگاه-کنتور-هوشمند-آب-و-برق'>فراخوان خرید، نصب و راه اندازی ۹۴۹ دستگاه کنتور هوشمند آب و برق  / مناقصه, فراخوان خرید، نصب و راه اندازی ۹۴۹ دستگاه کنتور هوشمند آب و برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088888/مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی'>مناقصه  اجرای عملیات گازرسانی  / مناقصه ،مناقصه  اجرای عملیات گازرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088889/فراخوان-آرشیو-الکترونیکی-پرونده-های-مشترکین-گاز-استان'>فراخوان آرشیو الکترونیکی پرونده های مشترکین گاز استان  / مناقصه, فراخوان آرشیو الکترونیکی پرونده های مشترکین گاز استان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088890/دعوتنامه-خرید-کنتور-ارتقا-یافته'>دعوتنامه خرید کنتور ارتقا یافته  / دعوتنامه خرید کنتور ارتقا یافته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088891/استعلام-بها-خرید-انواع-پایه-کامپوزیتی'>استعلام بها خرید انواع پایه کامپوزیتی / استعلام,استعلام بها خرید انواع پایه کامپوزیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088892/ارزیابی-کیفی-نصب-کنتور-و-رگلاتور'>ارزیابی کیفی نصب کنتور و رگلاتور  / ارزیابی کیفی نصب کنتور و رگلاتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088893/استعلام-بهاء-خرید-میخ-فولادی-قلابدار'>استعلام بهاء خرید میخ فولادی قلابدار  / استعلام, استعلام بهاء خرید میخ فولادی قلابدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088894/استعلام-بازسازی-دو-عدد-پروانه--'>استعلام بازسازی دو عدد پروانه ... / استعلام, استعلام بازسازی دو عدد پروانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088895/استعلام-تعمیر-و-سرویس-فن-و--'>استعلام تعمیر و سرویس فن و ...  / استعلام , استعلام تعمیر و سرویس فن و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088896/مناقصه-اجرای-حدود-5-کیلومتر-شبکه-فاضلاب-در-فاز-2-شهر'>مناقصه اجرای حدود 5 کیلومتر شبکه فاضلاب در فاز 2 شهر  / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای حدود 5 کیلومتر شبکه فاضلاب در فاز 2 شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088897/استعلام-تعمیر-و-بازسازی---'>استعلام تعمیر و بازسازی  ... / استعلام , استعلام تعمیر و بازسازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088898/استعلام-تعداد-سیصد-عدد-صندلی-انتظار-فرودگاهی'>استعلام تعداد سیصد عدد صندلی انتظار فرودگاهی  / استعلام , استعلام تعداد سیصد عدد صندلی انتظار فرودگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088899/مناقصه-خرید-2-عدد-رگولاتور-والو-تنظیم-فشار-روغن-لوب-تجدید'>مناقصه خرید 2 عدد رگولاتور والو تنظیم فشار روغن لوب تجدید  / مناقصه عمومی,مناقصه خرید 2 عدد رگولاتور والو تنظیم فشار روغن لوب تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088900/استعلام-تعداد-3700-عدد-مقره-سوزنی--'>استعلام تعداد 3700 عدد مقره سوزنی.... / استعلام , استعلام تعداد 3700 عدد مقره سوزنی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088901/تجدید-مناقصه-عمومی-انجام-امور-خدماتی-و-پشتیبانی'>تجدید مناقصه عمومی انجام امور خدماتی و پشتیبانی / تجدبد مناقصه،  تجدید مناقصه عمومی انجام امور خدماتی و پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088902/استعلام-تامین-تجهیزات-مورد-نیاز'>استعلام تامین تجهیزات مورد نیاز  / استعلام , استعلام  تامین تجهیزات مورد نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088903/استعلام-سرویس--تعمیر-و-کالیبراسیون-اسپیندل-آچار'>استعلام سرویس ، تعمیر و کالیبراسیون اسپیندل آچار / استعلام , استعلام سرویس ، تعمیر و کالیبراسیون اسپیندل آچار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088904/استعلام-خرید-خدمات-آموزشی-دوره-های-آموزشی-زنان-سرپرست-خانواده'>استعلام خرید خدمات آموزشی دوره های آموزشی زنان سرپرست خانواده  / استعلام خرید خدمات آموزشی دوره های آموزشی زنان سرپرست خانواده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088905/استعلام-ارایه-خدمات-پشتیبانی-سخت-افزاری--رفع-خطاهای-نرم-افزاری--'>استعلام ارایه خدمات پشتیبانی سخت افزاری ، رفع خطاهای نرم افزاری... / استعلام  ،ارایه خدمات پشتیبانی سخت افزاری ، رفع خطاهای نرم افزاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088906/آگهی-لوله-گذاری-شبکه-آب-و-احداث-حوضچه-شیرفلکه'>آگهی لوله گذاری شبکه آب و احداث حوضچه شیرفلکه / آگهی ، آگهی لوله گذاری شبکه آب و احداث حوضچه شیرفلکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088907/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-ساختمان-های-جنب-راهدارخانه'>استعلام تعمیر و نگهداری ساختمان های جنب راهدارخانه  / استعلام, استعلام تعمیر و نگهداری ساختمان های جنب راهدارخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088908/استعلام-رویه-MDF-پایه-فلزی-سنگین'>استعلام رویه MDF پایه فلزی سنگین / استعلام استعلام رویه MDF پایه فلزی سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088909/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-(تنظیف)'>مناقصه واگذاری امور خدمات (تنظیف) / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور خدمات (تنظیف)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088910/استعلام-کیت-آزمایشگاهی--'>استعلام کیت آزمایشگاهی ... / استعلام,استعلام آداپتور پاور اور اترنت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088911/استعلام-خرید-لوله-جدار-چاه--'>استعلام خرید لوله جدار چاه ... / استعلام, استعلام خرید لوله جدار چاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088912/استعلام-برقراری-اتصال-دوطرفه-به-شبکه-جهانی-اینترنت--'>استعلام برقراری اتصال دوطرفه به شبکه جهانی اینترنت... / استعلام, استعلام برقراری اتصال دوطرفه به شبکه جهانی اینترنت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088913/استعلام-امور-خدماتی'>استعلام امور خدماتی / استعلام, استعلام امور خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088914/استعلام-واگذاری-امور-تاسیسات-ساختمان--'>استعلام واگذاری امور تاسیسات ساختمان ... / استعلام, استعلام واگذاری امور تاسیسات ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088915/استعلام-اجاره-4-دستگاه-خودرو-با-راننده--'>استعلام اجاره 4 دستگاه خودرو با راننده ... / استعلام, استعلام اجاره 4 دستگاه خودرو با راننده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088916/تجدید-مناقصه-خرید-1-دستگاه-غلتک'>تجدید مناقصه خرید 1 دستگاه غلتک  / تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه خرید 1 دستگاه غلتک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088917/فراخوان-عملیات-بهسازی-و-پوشش-بتنی-کانال-های-زراعی'>فراخوان عملیات بهسازی و پوشش بتنی کانال های زراعی / فراخوان ، فراخوان عملیات بهسازی و پوشش بتنی کانال های زراعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088918/فراخوان-عملیات-احداث-کانال-بتنی-آببندان'>فراخوان عملیات احداث کانال بتنی آببندان / فراخوان ، فراخوان عملیات احداث کانال بتنی آببندان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088919/مناقصه-واگذاری-امور-نگهبانی-بیمارستان--'>مناقصه واگذاری امور نگهبانی بیمارستان... / مناقصه, مناقصه واگذاری امور نگهبانی بیمارستان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088920/فراخوان-عملیات-بهسازی-و-پوشش-بتنی-کانال-انتقال-آب-قره'>فراخوان عملیات بهسازی و پوشش بتنی کانال انتقال آب قره / فراخوان ، فراخوان عملیات بهسازی و پوشش بتنی کانال انتقال آب قره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088921/استعلام-قیمت-عملیات-بازسازی-و-بهسازی-ایستگاهها'>استعلام قیمت عملیات بازسازی و بهسازی ایستگاهها / استعلام قیمت عملیات بازسازی و بهسازی ایستگاهها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088922/فراخوان-عملیات-بهسازی-و-پوشش-بتنی-کانال-انتقال-آب'>فراخوان عملیات بهسازی و پوشش بتنی کانال انتقال آب / فراخوان ، فراخوان عملیات بهسازی و پوشش بتنی کانال انتقال آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088923/فراخوان-عمومی-تشخیص-صلاحیت-نظارت-بر-عملیات-حفاری'>فراخوان عمومی تشخیص صلاحیت نظارت بر عملیات حفاری  / فراخوان عمومی , فراخوان عمومی تشخیص صلاحیت نظارت بر عملیات حفاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088924/مناقصه-احداث-سلامتکده-طب-سنتی'>مناقصه احداث سلامتکده طب سنتی / مناقصه, مناقصه احداث سلامتکده طب سنتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088755/مزایده-اجاره-سنگ-شکن--نوبت-دوم'>مزایده اجاره سنگ شکن - نوبت دوم / اگهی مزایده ,مزایده اجاره سنگ شکن - نوبت دوم</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 53 تاريخ : سه شنبه 12 تير 1397 ساعت: 15:31