اطلاعات مناقصات وم زایدات ثبت شده تاریخ 96.12.02 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060738/مناقصه-عملیات-اجرایی... با عنوان : اطلاعات مناقصات وم زایدات ثبت شده تاریخ 96.12.02 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060738/مناقصه-عملیات-اجرایی-تکمیل-آبنمای-رجائی-دشت-تجدید--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی تکمیل آبنمای رجائی دشت تجدید  - نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات اجرایی تکمیل آبنمای رجائی دشت تجدید  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060741/تجدید-مناقصه-انجام-تعمیرات-اساسی-و-توسعه-فیبر-نوری--'>تجدید مناقصه انجام تعمیرات اساسی و توسعه فیبر نوری ... / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه انجام تعمیرات اساسی و توسعه فیبر نوری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060743/تجدید-مناقصه-حمل-زغال-از-معادن-پابدانا--'>تجدید مناقصه حمل زغال از معادن پابدانا...  / مناقصه,تجدید مناقصه حمل زغال از معادن پابدانا... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060745/مناقصه-اجرای-طرح-هادی---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای طرح هادی ...- نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه اجرای طرح هادی ...-نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060747/مناقصه-واگذاری-قرارداد-حفظ-حراست-نگهداری-و-تعمیرات-تاسیسات-و-تجهیزات--'>مناقصه واگذاری قرارداد حفظ، حراست، نگهداری و تعمیرات تاسیسات و تجهیزات... / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری قرارداد حفظ، حراست، نگهداری و تعمیرات تاسیسات و تجهیزات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060749/مناقصه-نگهداری-مرکز-تحقیقات--آموزش-و-مشاوره-فضای-سبز--نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری مرکز تحقیقات ، آموزش و مشاوره فضای سبز - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری مرکز تحقیقات ، آموزش و مشاوره فضای سبز -  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060750/مناقصه-خرید-12-دستگاه-کانکس--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 12 دستگاه کانکس - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خرید 12 دستگاه کانکس - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060751/مناقصه-بارگیری-و-حمل-باطله-در-معدن-تاش--نوبت-دوم'>مناقصه  بارگیری و حمل باطله در معدن تاش - نوبت دوم / مناقصه,مناقصه  بارگیری و حمل باطله در معدن تاش - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060753/اصلاحیه-مناقصه-جمع-آوری-زباله-و-رفت-و-روب-و-غیره---نوبت-دوم'>اصلاحیه مناقصه جمع آوری زباله و رفت و روب و غیره ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، اصلاحیه مناقصه جمع آوری زباله و رفت و روب و غیره ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060754/مناقصه-ماشین-کاری-8500-عدد-بدنه-های-شیرآلات-ویفری--'>مناقصه ماشین کاری 8500 عدد بدنه های شیرآلات ویفری ... / مناقصه,مناقصه ماشین کاری 8500 عدد بدنه های شیرآلات ویفری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060757/مناقصه-خرید-دستگاه-MFL--نوبت-دوم'>مناقصه خرید دستگاه MFL - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید دستگاه MFL</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060761/مناقصه-تامین-کالا-مصالح-تجهیزات-وعملیات-اجرایی-بصورت-توام-pc---'>مناقصه تامین کالا، مصالح، تجهیزات وعملیات اجرایی بصورت توام  pc  ... / مناقصه,مناقصه تامین کالا، مصالح، تجهیزات وعملیات اجرایی بصورت توام  pc  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060762/مناقصه-بارگیری-و-حمل-باطله-در-معدن-تاش--نوبت-دوم'>مناقصه بارگیری و حمل باطله در معدن تاش - نوبت دوم / مناقصه,مناقصه  بارگیری و حمل باطله در معدن تاش - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060763/مناقصه-خرید-مقره-سیلیکونی-و-یراق-آلات---(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید مقره سیلیکونی و یراق آلات .... (نوبت دوم) / مناقصه ,مناقصه خرید مقره سیلیکونی و یراق آلات .... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060764/مناقصه-بهسازی-و-آسفالت---نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی و آسفالت ...- نوبت دوم / مناقصه بهسازی و آسفالت ...- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060765/مناقصه-عملیات-اجرایی-سازه-بتنی-ساختمان-ساب-استیشن--'>مناقصه عملیات اجرایی سازه بتنی ساختمان ساب استیشن... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عملیات اجرایی سازه بتنی ساختمان ساب استیشن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060766/مناقصه-خرید-و-کاشت-نهال-و-لوله-گذاری--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه خرید و کاشت نهال و لوله گذاری... تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید و کاشت نهال و لوله گذاری... تجدید نوبت دومد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060768/مناقصه-یونیت-چاه-پیمایی-(نوبت-دوم)'>مناقصه یونیت چاه پیمایی (نوبت دوم) / مناقصه, مناقصه یونیت چاه پیمایی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060770/مناقصه-حمل-ریلی-حدود-150-هزار-تن-محصولات-علوفه-ای---نوبت-دوم'>مناقصه حمل ریلی حدود 150 هزار تن محصولات علوفه ای ... نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه حمل ریلی حدود 150 هزار تن محصولات علوفه ای ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060778/مناقصه-عملیات-اجرایی-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب ...نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060779/مناقصه-خرید-قطعات-یدکی-شیرهای-اطمینان'>مناقصه خرید قطعات یدکی شیرهای اطمینان / مناقصه عمومی, مناقصه خرید قطعات یدکی شیرهای اطمینان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060782/تجدید-مناقصه-عمیات-اجرایی-تکمیل-مجتمع-آبرسانی---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عمیات اجرایی تکمیل مجتمع آبرسانی ... نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه عملیات اجرایی تکمیل مجتمع آبرسانی روستایی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060783/مناقصه-نسبت-به-تامین-انواع-آهن-آلات'>مناقصه نسبت به تامین انواع آهن آلات / مناقصه ، مناقصه نسبت به تامین انواع آهن آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060787/مناقصه-اجرای-عملیات-نقاشی-پلاستیک-روغن-آکرولیک-صنعتی-و-غیره--'>مناقصه اجرای عملیات نقاشی پلاستیک، روغن، آکرولیک، صنعتی و غیره... / آگهی مناقصه، مناقصه اجرای عملیات نقاشی پلاستیک، روغن، آکرولیک، صنعتی و غیره...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060788/مناقصه-اجرای-عملیات-تعمیرات-ساختمانی--'>مناقصه اجرای عملیات تعمیرات ساختمانی ... / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات تعمیرات ساختمانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060789/مناقصه-سالن-های-نمایشگاهی---نوبت-دوم'>مناقصه سالن های نمایشگاهی .... نوبت دوم / مناقصه,مناقصه سالن های نمایشگاهی .... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060793/تجدید-مناقصه-خرید--حمل-و-تحویل-تجهیزات-ایمنی-و-واکنش-سریع'>تجدید مناقصه خرید ، حمل و تحویل تجهیزات ایمنی و واکنش سریع  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه خرید ، حمل و تحویل تجهیزات ایمنی و واکنش سریع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060794/مناقصه-عمومی-تعمیرات-ساختمان-مسکونی-قدیم-تامین-اجتماعی'>مناقصه عمومی تعمیرات ساختمان مسکونی قدیم تامین اجتماعی  / مناقصه عمومی، مناقصه عمومی  تعمیرات ساختمان مسکونی قدیم تامین اجتماعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060798/مناقصه-درزگیری-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت--'>مناقصه درزگیری، لکه گیری و روکش آسفالت ... / مناقصه عمومی, مناقصه درزگیری، لکه گیری و روکش آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060802/مناقصه-جهت-بازسازی-(اورهال)-هواسازهایی--'>مناقصه جهت بازسازی (اورهال) هواسازهایی... / آگهی مناقصه, مناقصه جهت بازسازی (اورهال) هواسازهایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060805/فراخوان-خرید-ادوات-ابزار-دقیق-نوبت-دوم'>فراخوان خرید ادوات ابزار دقیق نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید دو مرحله ای ، فراخوان خرید ادوات ابزار دقیق نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060806/مناقصه-تکمیل-ابنیه-و-تاسیسات-کشتارگاه-صنعتی---96-12-2'>مناقصه تکمیل ابنیه و تاسیسات کشتارگاه صنعتی ... 96.12.2 / آگهی مناقصه , مناقصه تکمیل ابنیه و تاسیسات کشتارگاه صنعتی ... 96.12.2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060809/مناقصه-تعمیر-و-مرمت-جاده-ارتباطی-نوبت-دوم'>مناقصه تعمیر و مرمت جاده ارتباطی- نوبت دوم   / مناقصه ,مناقصه تعمیر و مرمت جاده ارتباطی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060812/مناقصه-خرید-حمل-و-نصب-تجهیزات-ایستگاه-پایش-آنلاین-هوای-محیطی-سایت-لامرد--نوبت-دوم'>مناقصه خرید، حمل و نصب تجهیزات ایستگاه پایش آنلاین هوای محیطی سایت لامرد - نوبت دوم / مناقصه خرید، حمل و نصب تجهیزات ایستگاه پایش آنلاین هوای محیطی سایت لامرد - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060813/مناقصه-خدمات-اداری-فنی-دفتری-تنظیفات--'>مناقصه خدمات اداری،فنی، دفتری، تنظیفات... / مناقصه ,مناقصه خدمات اداری،فنی، دفتری، تنظیفات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060818/مناقصه-انجام-خدمات-مستغلات-ساختمان-های-ستاد-شرکت--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات مستغلات ساختمان های ستاد  شرکت...نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات مستغلات ساختمان های ستاد  شرکت...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060819/مناقصه-انجام-عملیات-نگهداری-و-نگهداشت-شبکه-و-انشعابات-و-شیرآلات-آب--نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات نگهداری و نگهداشت شبکه و انشعابات و شیرآلات آب  - نوبت دوم / اگهی مناقصه عمومی, مناقصه  انجام عملیات نگهداری و نگهداشت شبکه و انشعابات و شیرآلات آب  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060820/مناقصه-نگهداری--نصب-انشعاب--اصلاح-و-توسعه-شبکه-نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری ، نصب انشعاب ، اصلاح و توسعه شبکه نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری ، نصب انشعاب ، اصلاح و توسعه شبکه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060822/تجدید-مناقصه-تهیه-و-تامین-کلیه-مصالح-تجهیزات-و-اجرای-سرریز-سد--'>تجدید مناقصه تهیه و تامین کلیه مصالح، تجهیزات و اجرای سرریز سد ... / تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه تهیه و تامین کلیه مصالح، تجهیزات و اجرای سرریز سد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060824/مناقصه-خرید-انواع-کاغذهای-کاربن-لس'>مناقصه خرید انواع کاغذهای کاربن لس  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید انواع کاغذهای کاربن لس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060825/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان--نوبت-دوم'>مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان - نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060827/مناقصه-عملیات-کودروبی-و-کودبرداری-در-سایت-ها'>مناقصه عملیات کودروبی و کودبرداری در سایت ها / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه عملیات کودروبی و کودبرداری در سایت ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060829/مناقصه-اجرای-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-دانشکده----نوبت-دوم'>مناقصه اجرای تعمیر و نگهداری تاسیسات دانشکده ... - نوبت دوم / مناقصه, مناقصه اجرای تعمیر و نگهداری تاسیسات دانشکده... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060831/تجدید-مناقصه-عملیات-اجرایی-بند-بتنی---نوبت-اول'>تجدید مناقصه عملیات اجرایی بند بتنی ... نوبت اول / تجدید مناقصه عملیات اجرایی بند بتنی ...نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060834/مناقصه-تولید-و-تامین-انواع-شیر-تخلیه-و--'>مناقصه تولید و تامین انواع شیر تخلیه و ... / مناقصه ,مناقصه تولید و تامین انواع شیر تخلیه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060837/مناقصه-خرید-تعداد-30-دستگاه-میکروسکوپ-جراحی'>مناقصه خرید تعداد 30 دستگاه میکروسکوپ جراحی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد 30 دستگاه میکروسکوپ جراحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060839/مناقصه-اجرای-عملیات-سرویس-و-نگهداری-آبنماهای-نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای عملیات سرویس و نگهداری آبنماهای نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه  اجرای عملیات سرویس و نگهداری آبنماهای نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060840/مناقصه-تنظیفات-و-نگهداری-فضای-سبز-جمع-آوری-و-انتقال-زباله-و-ضایعات-(نوبت-دوم)'>مناقصه  تنظیفات و نگهداری فضای سبز، جمع آوری و انتقال زباله و ضایعات (نوبت دوم) / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  تنظیفات و نگهداری فضای سبز، جمع آوری و انتقال زباله و ضایعات (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060842/مناقصه-خرید-تعداد-400-دستگاه-ساکشن-جراحی-پرتابل'>مناقصه خرید تعداد 400 دستگاه ساکشن جراحی پرتابل / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد 400 دستگاه ساکشن جراحی پرتابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060844/مناقصه-انجام-امور-خدمات-عمومی--(نوبت-دوم)'>مناقصه انجام امور خدمات عمومی... (نوبت دوم) / مناقصه, مناقصه انجام امور خدمات عمومی... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060845/مناقصه-خرید-تعداد-30-دستگاه-سل-کانتر-هماتولوژی'>مناقصه خرید تعداد 30 دستگاه سل کانتر هماتولوژی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد 30 دستگاه سل کانتر هماتولوژی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060848/مناقصه-تامین-بالابرهای-هیدرولیک-معمولی---نوبت-سوم'>مناقصه تامین بالابرهای هیدرولیک معمولی...- نوبت سوم / مناقصه, مناقصه تامین بالابرهای هیدرولیک معمولی... - نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060849/مناقصه-واگذاری-امور-جمع-آوری-زباله-رفت-و-روب-معابر-شهری-و--'>مناقصه  واگذاری امور جمع آوری زباله، رفت و روب معابر شهری و ...  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  واگذاری امور جمع آوری زباله، رفت و روب معابر شهری و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060850/مناقصه-عملیات-مربوط-به-چاپ-و-بسته-بندی-برچسب-گواهی-معاینه-فنی--'>مناقصه عملیات مربوط به چاپ و بسته بندی برچسب گواهی معاینه فنی ... / مناقصه عملیات مربوط به چاپ و بسته بندی برچسب گواهی معاینه فنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060851/مناقصه-خرید-تعداد-50-دستگاه-ماشین-بیهوشی'>مناقصه خرید تعداد 50 دستگاه ماشین بیهوشی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد 50 دستگاه ماشین بیهوشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060853/مناقصه-واگذاری-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-بیمارستان'>مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان  / آگهی  مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060854/مناقصه-اجرای-جوب-50-سانتی-خیابان-شهدا-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای جوب 50 سانتی خیابان شهدا  نوبت دوم  / آگهی مناقصه,مناقصه اجرای جوب 50 سانتی خیابان شهدا  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060857/آگهی-فراخوان-ارزیابی-کیفی-خرید-PRESSURE-SAFETY-VALVE-(نوبت-دوم)'>آگهی فراخوان ارزیابی کیفی خرید  PRESSURE SAFETY VALVE (نوبت دوم) / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عمومی خرید  PRESSURE SAFETY VALVE (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060860/مناقصه-انجام-عملیات-اجرایی-پروژه-تعمیرات-اساسی-منجر-به-PMبهداری----نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات اجرایی پروژه تعمیرات اساسی منجر به PMبهداری ... - نوبت دوم / مناقصه انجام عملیات اجرایی پروژه تعمیرات اساسی منجر به PMبهداری ...- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060861/مناقصه-عملیات-تکمیل-و-تجهیز-مخازن-و-تاسیسات-روستایی--تجدید'>مناقصه عملیات تکمیل و تجهیز مخازن و تاسیسات روستایی - تجدید  / تجدید فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه عملیات تکمیل و تجهیز مخازن و تاسیسات روستایی - تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060864/مناقصه-عملیات-جایگزینی-کابل---'>مناقصه عملیات جایگزینی کابل .... / مناقصه, مناقصه عملیات جایگزینی کابل ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060865/فراخوان-احداث-پل-بر-روی-رودخانه'>فراخوان احداث پل بر روی رودخانه  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان احداث پل بر روی رودخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060869/مناقصه-عملیات-حفظ-نگهداری-و-توسعه-فضای-سبز'>مناقصه عملیات حفظ، نگهداری و توسعه فضای سبز / آگهی مناقصه ، مناقصه عملیات حفظ، نگهداری و توسعه فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060870/مناقصه-تکمیل-عملیات-اجرایی-پلی-کلینیک---نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل عملیات اجرایی پلی کلینیک ... نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه تکمیل عملیات اجرایی پلی کلینیک ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060874/مناقصه-انجام-اصلاحیه-های-ابنیه-آبگیر-و-جاده-فلز-شامل-فنس-کشی-جنوبی-آبگیر--نوبت-دوم'>مناقصه انجام اصلاحیه های ابنیه آبگیر و جاده فلز شامل: فنس کشی جنوبی آبگیر... نوبت دوم  / آگهی اصلاحیه مناقصه , مناقصه انجام اصلاحیه های ابنیه آبگیر و جاده فلز شامل: فنس کشی جنوبی آبگیر... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060875/مناقصه-خدمات-امور-دفتری-ماشین-نویسی-تنظیفات-و--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات امور دفتری، ماشین نویسی، تنظیفات و ...نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خدمات امور دفتری، ماشین نویسی، تنظیفات و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060878/مناقصه-خدمات-کلیت-لمینت-و-پانچ-بر-روی-ورق-های-پی-وی-سی'>مناقصه خدمات کلیت، لمینت و پانچ بر روی ورق های پی وی سی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خدمات کلیت، لمینت و پانچ بر روی ورق های پی وی سی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060880/مناقصه-خرید-50-تن-برنج'>مناقصه خرید 50 تن برنج / آگهی مناقصه، مناقصه خرید 50 تن برنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060881/مناقصه-واگذاری-ماشین-کاری-8500-عدد-بدنه-های-شیرآلات-ویفری--'>مناقصه واگذاری ماشین کاری 8500 عدد بدنه های شیرآلات ویفری ... / مناقصه ,مناقصه واگذاری ماشین کاری 8500 عدد بدنه های شیرآلات ویفری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060884/مناقصه-پروژه-حفاری-و-لایروبی-چاه-های-سطح-شهر--مرحله-اول-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه حفاری و لایروبی چاه های سطح شهر ...مرحله اول نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه پروژه حفاری و لایروبی چاه های سطح شهر ...مرحله اول نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060886/مناقصه-کابل-فشار-متوسط-زمینی-زره-دار-آلومینیومی--'>مناقصه کابل فشار متوسط زمینی زره دار آلومینیومی ... / مناقصه,مناقصه کابل فشار متوسط زمینی زره دار آلومینیومی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060888/مناقصه-اجرای-طرح-هادی-روستایی-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای طرح هادی روستایی نوبت دوم  / فراخوان مناقصه , مناقصه اجرای طرح هادی روستایی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060894/تجدید-مناقصه-آبرسانی-به-مجتمع-های-روستایی-شهرستان--'>تجدید مناقصه آبرسانی به مجتمع های روستایی شهرستان ... / مناقصه , تجدید مناقصه آبرسانی به مجتمع های روستایی شهرستان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060898/مناقصه-اقلام-برقی----نوبت-دوم'>مناقصه اقلام برقی ... - نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه اقلام برقی ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060902/مناقصه-احداث-پل-عابر-پیاده--'>مناقصه احداث پل عابر پیاده ... / مناقصه ,مناقصه احداث پل عابر پیاده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060907/مناقصه-تکمیل-استخر-سرپوشیده'>مناقصه تکمیل استخر سرپوشیده / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه  تکمیل استخر سرپوشیده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060908/مناقصه-شناسایی-و-ارزیابی-پیمانکار-در-قالب-قرارداد-حجمی--'>مناقصه شناسایی و ارزیابی پیمانکار در قالب قرارداد حجمی ... / مناقصه شناسایی و ارزیابی پیمانکار در قالب قرارداد حجمی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060911/فراخوان-انجام-خدمات-تخصصی-و-نگهداشت-مجموعه-های-ورزشی'>فراخوان انجام خدمات تخصصی و نگهداشت مجموعه های ورزشی / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان انجام خدمات تخصصی و نگهداشت مجموعه های ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060912/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-آبرسانی--'>مناقصه عمومی یک مرحله ای آبرسانی... / مناقصه عمومی،  مناقصه عمومی یک مرحله ای آبرسانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060916/تجدید-مناقصه-احداث-آببندان-روستای-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه احداث آببندان روستای نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی، تجدید مناقصه احداث آببندان روستای نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060918/مناقصه-اجرای-قسمتی-از-خط-انتقال-آب'>مناقصه اجرای قسمتی از خط انتقال آب / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای قسمتی از خط انتقال آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060919/مناقصه-انجام-امور-خدمات-پشتیبانی-اعم-از-خدمات-نظافتی-آبدارخانه-نامه-رسانی-'>مناقصه  انجام امور خدمات پشتیبانی اعم از خدمات نظافتی، آبدارخانه، نامه رسانی.. / مناقصه  انجام امور خدمات پشتیبانی اعم از خدمات نظافتی، آبدارخانه، نامه رسانی..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060920/مناقصه-نوسازی-خطوط-ریلی-4-و-5-راه-آهن-داخلی--'>مناقصه نوسازی خطوط ریلی 4 و 5 راه آهن داخلی ... / مناقصه عمومی, مناقصه نوسازی خطوط ریلی 4 و 5 راه آهن داخلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060924/مناقصه-احداث-پلی-کلینیک-نوبت-دوم'>مناقصه احداث پلی کلینیک نوبت دوم  / آگهی شناسایی و ارزیابی , مناقصه احداث پلی کلینیک نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060925/فراخوان-نظارت-کارگاهی-و-عالیه-بر-عملیات-روسازی-و-ریل-گذاری'>فراخوان نظارت کارگاهی و عالیه بر عملیات روسازی و ریل گذاری / آگهی فراخوان عمومی انتخاب مشاور , فراخوان نظارت کارگاهی و عالیه بر عملیات روسازی و ریل گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060926/مناقصه-تهیه-حمل-غرس-نگهداری-و-آبیاری-نهال-به-همراه--'>مناقصه تهیه، حمل، غرس، نگهداری و آبیاری نهال به همراه ... / مناقصه ,مناقصه تهیه، حمل، غرس، نگهداری و آبیاری نهال به همراه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060927/مناقصه-استقرار-یک-واحد-آزمایشگاه'>مناقصه استقرار یک واحد آزمایشگاه / مناقصه، مناقصه استقرار یک واحد آزمایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060929/مناقصه-توسعه-و-بازسازی-شبکه-آب'>مناقصه توسعه و بازسازی شبکه آب / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه توسعه و بازسازی شبکه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060930/فراخوان-ارزیابی-کیفی-مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-سیستم-های-مخابراتی-برق--'>فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه تعمیر و نگهداری سیستم های مخابراتی برق... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه تعمیر و نگهداری سیستم های مخابراتی برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060932/مناقصه-احداث-و-نگهداری-از-فضای-سبز-شهرکها-و-نواحی-صنعتی--'>مناقصه احداث و نگهداری از فضای سبز شهرکها و نواحی صنعتی ... / مناقصه,مناقصه احداث و نگهداری از فضای سبز شهرکها و نواحی صنعتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060933/مناقصه-عملیات-انتقال-و-گازکشی-سد-کمال-صالح'> مناقصه عملیات انتقال و گازکشی سد کمال صالح /  مناقصه عملیات انتقال و گازکشی سد کمال صالح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060937/مناقصه-خدمات-اجرای-فاز-دوم-پارک-'>مناقصه خدمات اجرای فاز دوم پارک.. / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خدمات اجرای فاز دوم پارک..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060939/فراخوان-پیاده-روسازی-و-فرش-موزائیک'>فراخوان پیاده روسازی و فرش موزائیک / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان پیاده روسازی و فرش موزائیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060940/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-ستاد'>مناقصه تامین نیروی انسانی ستاد  / آگهی مناقصه ، مناقصه تامین نیروی انسانی ستاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060944/مناقصه-ماشینکاری-خرید-لوله-فولادی---'>مناقصه ماشینکاری، خرید لوله فولادی .... / مناقصه, مناقصه ماشینکاری، خرید لوله فولادی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060948/مناقصه-جذب-سرمایه-گذار'>مناقصه جذب سرمایه گذار  / مناقصه ,مناقصه جذب سرمایه گذار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060951/فراخوان-مناقصه-عملیات-تکمیل-و-تجهیز-مخازن-و-تاسیسات-روستایی-تجدید'>فراخوان مناقصه عملیات تکمیل و تجهیز مخازن و تاسیسات روستایی تجدید / تجدید فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عملیات تکمیل و تجهیز مخازن و تاسیسات روستایی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060952/مناقصه-امور-تهیه-غذای-کارکنان-شرکت'>مناقصه امور تهیه غذای کارکنان شرکت / آگهی مناقصه , مناقصه امور تهیه غذای کارکنان شرکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060953/مناقصه-خرید-و-تحویل-سطل-زباله---(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید و تحویل سطل زباله ... (نوبت دوم) / مناقصه ,مناقصه خرید و تحویل سطل زباله ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060954/مناقصه-بازسازی-درمانگاههای-بیمارستان'>مناقصه بازسازی درمانگاههای بیمارستان   / مناقصه , مناقصه بازسازی درمانگاههای بیمارستان  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060955/مناقصه-عملیات-اجرا-و-ساخت-پارکینگ-ساختمان-علوم'>مناقصه عملیات اجرا و ساخت پارکینگ ساختمان علوم  / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه عملیات اجرا و ساخت پارکینگ ساختمان علوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060959/فراخوان-عملیات-راهبری--مدیریت--تعمیر-و-نگهداری-و-برنامه-ریزی-خطوط-ریلی'>فراخوان عملیات راهبری ، مدیریت ، تعمیر و نگهداری و  برنامه ریزی خطوط ریلی / آگهی فراخوان , فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت کلیه عملیات راهبری ، مدیریت ، تعمیر و نگهداری و  برنامه ریزی خطوط ریلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060961/فراخوان-مناقصه-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-یک-دستگاه-چیلر-تراکمی---(نوبت-دوم)'>فراخوان مناقصه خرید و نصب و راه اندازی یک دستگاه چیلر تراکمی ... (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه خرید و نصب و راه اندازی یک دستگاه چیلر تراکمی ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060962/شناسایی-پیمانکار-جهت-حوزه-فورجینگ-میلگرد-و--96-12-02'>شناسایی پیمانکار جهت حوزه فورجینگ میلگرد و...96.12.02 / آگهی شناسایی پیمانکار , شناسایی پیمانکار جهت حوزه فورجینگ میلگرد و...96.12.02</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060966/مناقصه-تعمیرات-پوشش-خط-لوله--'>مناقصه تعمیرات پوشش خط لوله ... / مناقصه ,مناقصه تعمیرات پوشش خط لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060967/تجدید-مناقصه-راهبری-(خانه-داری-و-ایاب-و-ذهاب)-و-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات--'>تجدید مناقصه راهبری (خانه داری و  ایاب و ذهاب) و تعمیر و نگهداری تاسیسات ... / آگهی تجدید مناقصه، تجدید مناقصه راهبری (خانه داری و  ایاب و ذهاب) و تعمیر و نگهداری تاسیسات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060968/مناقصه-ارائه-طرح-جامع-مدیریت-پسماند-و-انتخاب-مشاور---'>مناقصه ارائه طرح جامع مدیریت پسماند و انتخاب مشاور  ... / مناقصه,مناقصه ارائه طرح جامع مدیریت پسماند و انتخاب مشاور  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060973/فراخوان-مناقصه-عملیات-تکمیل-و-تجهیز-مخازن-و-تاسیسات-روستایی-تجدید'> فراخوان مناقصه عملیات تکمیل و تجهیز مخازن و تاسیسات روستایی تجدید / تجدید فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عملیات تکمیل و تجهیز مخازن و تاسیسات روستایی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060976/مناقصه-آسفالت-خیابان-و--'>مناقصه آسفالت خیابان و ... / آگهی مناقصه, مناقصه آسفالت خیابان و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060977/مناقصه-واگذاری-حجمی-انجام-خدمات-عمومی-از-قبیل-دبیرخانه-نامه-رسانی--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری حجمی انجام خدمات عمومی از قبیل دبیرخانه، نامه رسانی،...نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه واگذاری حجمی انجام خدمات عمومی از قبیل دبیرخانه، نامه رسانی،...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060978/تجدید-مناقصه-پروژه-تعمیر-و-تعریض-و-بهسازی-پل-های-مختلف--'>تجدید مناقصه پروژه تعمیر و تعریض و بهسازی پل های مختلف ... / مناقصه ,تجدید مناقصه پروژه تعمیر و تعریض و بهسازی پل های مختلف ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060980/مناقصه-ساخت-سردخانه'>مناقصه ساخت سردخانه / مناقصه , مناقصه ساخت سردخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060981/مناقصه-عمومی--واگذاری-نگهداری-و-تعمیر-تاسیسات-ساختمان-و-محوطه--'>مناقصه عمومی , واگذاری، نگهداری و تعمیر تاسیسات ساختمان و محوطه... / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی , واگذاری، نگهداری و تعمیر تاسیسات ساختمان و محوطه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060985/تجدید-فراخوان-طراحی-و-تامین-تجهیزات-و-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-اعلام-و-اطفا-حریق--'>تجدید فراخوان طراحی و تامین تجهیزات و نصب و راه اندازی سیستم اعلام و اطفا حریق ... / مناقصه ، تجدید فراخوان طراحی و تامین تجهیزات و نصب و راه اندازی سیستم اعلام و اطفا حریق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060986/مناقصه-اجرای-ابنیه-نگهداری-مجتمع-آبرسانی-تاسیسات-آب-روستاهای---و--'>مناقصه اجرای ابنیه نگهداری مجتمع آبرسانی، تاسیسات آب روستاهای ..  و ... / مناقصه اجرای ابنیه نگهداری مجتمع آبرسانی، تاسیسات آب روستاهای ..  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060987/مناقصه-خدمات-شهری-و-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز---نوبت-دوم'>مناقصه خدمات شهری و حفظ و نگهداری فضای سبز ... نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خدمات شهری و حفظ و نگهداری فضای سبز ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060989/فراخوان-خدمات-خرید-آسانسور-و--'>فراخوان خدمات خرید آسانسور و ... / فراخوان، فراخوان خدمات خرید آسانسور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060990/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت---(تجدید)'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت ... (تجدید) / مناقصه, مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت ... (تجدید)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060991/مجدد-مناقصه-لوله-پلی-اتیلن---نوبت-دوم'>مجدد مناقصه لوله پلی اتیلن ... نوبت دوم  / مناقصه, مجدد مناقصه لوله پلی اتیلن ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060993/مناقصه-امور-خدمات-حفاظت-و-نگهبانی-نوبت-دوم'>مناقصه امور خدمات حفاظت و نگهبانی  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه امور خدمات حفاظت و نگهبانی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060995/مناقصه-خدمات-اداری-فنی-دفتری-تنظیفات'> مناقصه خدمات اداری، فنی، دفتری، تنظیفات / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خدمات اداری، فنی، دفتری، تنظیفات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060996/مناقصه-اجرای-فضای-سبز---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای فضای سبز ... نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه اجرای فضای سبز ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060999/مناقصه-واگذاری-غذای-گرم-روزانه-کارکنان--'>مناقصه واگذاری غذای گرم روزانه کارکنان ... / مناقصه , مناقصه واگذاری غذای گرم روزانه کارکنان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061000/تجدید-مناقصه-خرید-و-تامین-سموم'>تجدید مناقصه خرید و تامین سموم / آگهی مناقصه , تجدید مناقصه خرید و تامین سموم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061005/مناقصه-ساخت-مخزن---مرحله-اول-نوبت-دوم'>مناقصه ساخت مخزن ...- مرحله اول نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ساخت مخزن ...- مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061007/مناقصه-تعیین-پیمانکار-بارگیری-و-تخلیه-و-پارتی-چینی-کود-و--'>مناقصه تعیین پیمانکار بارگیری و تخلیه و پارتی چینی کود و ... / آگهی مناقصه , مناقصه تعیین پیمانکار بارگیری و تخلیه و پارتی چینی کود و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061008/مناقصه-زیرسازی-و-روکش-آسفالت-دستی-منطقه-دو--(نوبت-اول--چاپ-دوم)'>مناقصه زیرسازی و روکش آسفالت دستی  منطقه دو - (نوبت اول - چاپ دوم) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه زیرسازی و روکش آسفالت دستی منطقه دو (نوبت اول - چاپ دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061010/مناقصه-احداث-3-ایستگاه-تبخیر-سنجی-برف-سنجی-در-حومه-دریاچه-ارومیه'>مناقصه احداث 3 ایستگاه تبخیر سنجی- برف سنجی در حومه دریاچه ارومیه  / مناقصه احداث 3 ایستگاه تبخیر سنجی- برف سنجی در حومه دریاچه ارومیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061011/مناقصه-ترمیم-زیرسازی-اجرای-بیس-محور---نوبت-دوم'>مناقصه ترمیم زیرسازی، اجرای بیس محور... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ترمیم زیرسازی، اجرای بیس محور... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061012/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-اصلاح-و-نوسازی-شبکه-توزیع-آب-شهر-بوشهر-(نوبت-دوم)'>مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح و نوسازی شبکه توزیع آب شهر بوشهر  (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح و نوسازی شبکه توزیع آب شهر بوشهر (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061017/فراخوان-مناقصه-4500-متر-لوله-پلی-اتیلن---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه 4500 متر لوله پلی اتیلن...  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه  4500 متر لوله پلی اتیلن...  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061018/مناقصه-خرید-تعداد-106-عدد-منهول-پل-اتیلن-فاضلاب'>مناقصه خرید تعداد 106 عدد منهول پل اتیلن فاضلاب / آگهی خرید, مناقصه خرید تعداد 106 عدد منهول پل اتیلن فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061024/مناقصه-پروژه-عملیات-پیگرانی-هوشمند-خطوط-لوله-دریانی-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه عملیات پیگرانی هوشمند خطوط لوله دریانی تجدید نوبت دوم  / مناقصه پروژه عملیات پیگرانی هوشمند خطوط لوله دریانی تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061027/مناقصه-پروژه-احداث-10929-متر-خط-لوله-6-نفت-از-چاه'>مناقصه پروژه احداث 10929 متر خط لوله 6 نفت از چاه  / مناقصه, مناقصه پروژه احداث 10929 متر خط لوله 6 نفت از چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061028/مناقصه-پروژه-اجرای-سالن-فوتسال'>مناقصه پروژه اجرای سالن فوتسال  / مناقصه پروژه اجرای سالن فوتسال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061031/اصلاحیه-مناقصه-خرید-و-تحویل-غذا'>اصلاحیه مناقصه خرید و تحویل غذا / اصلاحیه مناقصه ,مناقصه خرید و تحویل غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061034/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-و-خدمات-مجموعه---'>مناقصه نگهداری فضای سبز و خدمات مجموعه .... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه نگهداری فضای سبز و خدمات مجموعه ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061035/همایش-ملی-علوم-و-معارف-دفاع-مقدس'>همایش ملی علوم و معارف دفاع مقدس / همایش ملی علوم و معارف دفاع مقدس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061038/مناقصه-توسعه-و-نگهداری-فضای-سبز-در-محدوده-سازمان--'>مناقصه توسعه و نگهداری فضای سبز در محدوده سازمان ... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه توسعه و نگهداری فضای سبز در محدوده سازمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061040/مناقصه-امور-حمل-و-نقل-اعم-از-کلیه-ماموریتهای-درون-شهری-و-برون-شهری-کارکنان'>مناقصه  امور حمل و نقل اعم از کلیه ماموریتهای درون شهری و برون شهری کارکنان  / مناقصه , مناقصه  امور حمل و نقل اعم از کلیه ماموریتهای درون شهری و برون شهری کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061042/فراخوان-عملیات-بابیت-ریزی-و-ماشین-کاری-یاتاقان-گیرویل--مایل-و-نیمه-بالایی-غلطک-تاپ-آسیاب'>فراخوان عملیات بابیت ریزی و ماشین کاری یاتاقان گیرویل ، مایل و نیمه بالایی غلطک تاپ آسیاب   / فراخوان عملیات بابیت ریزی و ماشین کاری یاتاقان گیرویل ، مایل و نیمه بالایی غلطک تاپ آسیاب  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061044/تجدید-مناقصه-اجرای-پروژه-لکه-گیری-آسفالت-معابر-و-نوارهای-حفاری--'>تجدید مناقصه اجرای پروژه لکه گیری آسفالت معابر و نوارهای حفاری... / مناقصه,تجدید مناقصه اجرای پروژه لکه گیری آسفالت معابر و نوارهای حفاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061045/مناقصه-خدمات-حجمی-اداری-و-فرهنگی--'>مناقصه خدمات حجمی اداری و فرهنگی ... / مناقصه ,مناقصه خدمات حجمی اداری و فرهنگی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061046/مناقصه-عملیات-ترمیم-و-لایروبی-حوضچه-های-تغذیه--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات ترمیم و لایروبی حوضچه های تغذیه... تجدید نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات ترمیم و لایروبی حوضچه های تغذیه... تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061047/تجدید-مناقصه-اجرای-آسفالت-معابر'>تجدید مناقصه اجرای آسفالت معابر / آگهی مناقصه , تجدید مناقصه اجرای آسفالت معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061048/فراخوان-پوشش-بیمه-ی-آتش-سوزی-و-انفجار-زلزله-سیل-و-طغیان-آب-دریا-و-رودخانه-ها--'>فراخوان پوشش بیمه ی آتش سوزی و انفجار، زلزله، سیل و طغیان آب دریا و رودخانه ها ... / آگهی فراخوان, فراخوان پوشش بیمه ی آتش سوزی و انفجار، زلزله، سیل و طغیان آب دریا و رودخانه ها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061050/مناقصه-مطالعه-طراحی-تهیه-نصب-مخازن-انبار-نفت---نوبت-دوم'>مناقصه مطالعه، طراحی، تهیه ،نصب مخازن انبار نفت.... نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه مطالعه، طراحی، تهیه ،نصب مخازن انبار نفت....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061051/فراخوان-مناقصه-​اجرای-بخشی-از-راهسازی-و-آسفالت-معابر--'>فراخوان مناقصه ​اجرای بخشی از راهسازی و آسفالت معابر ... / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه ​اجرای بخشی از راهسازی و آسفالت معابر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061052/مناقصه-خدمات-پشتیبانی-نگهداری-و-توسعه-سیستم-های-خدمات-کامپیوتری--'>مناقصه خدمات پشتیبانی، نگهداری و توسعه سیستم های خدمات کامپیوتری ... / مناقصه خدمات پشتیبانی، نگهداری و توسعه سیستم های خدمات کامپیوتری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061054/تجدید-مناقصه-انجام-خدمات-تنظیفات-محوطه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه انجام خدمات  تنظیفات محوطه، حفظ و نگهداری فضای سبز نوبت دوم  /  تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه انجام خدمات  تنظیفات محوطه، حفظ و نگهداری فضای سبز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061055/مناقصه-خرید-روغن-موتور--تجدید'>مناقصه خرید روغن موتور - تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه خرید روغن موتور - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061058/فراخوان-شناسائی-پیمانکار-جهت-انجام-خدمات-مشاوره'>فراخوان شناسائی پیمانکار جهت انجام خدمات مشاوره / آگهی فراخوان عمومی دعوت به ارزیابی کیفی مناقصه گران,فراخوان شناسائی پیمانکار جهت انجام خدمات مشاوره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061059/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-و---96-12-02'>تجدید مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت و ... 96.12.02 / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت و ... 96.12.02</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061061/مناقصه-سرمایه-گذاری-احداث-خطوط-جداسازی-مواد-زائد-(خطوط-پردازش-250-تنی)--نوبت-دوم'>مناقصه سرمایه گذاری احداث خطوط جداسازی مواد زائد (خطوط پردازش 250 تنی)...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی سرمایه گذاری، مناقصه سرمایه گذاری احداث خطوط جداسازی مواد زائد (خطوط پردازش 250 تنی)...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061062/تجدید-مناقصه-پروژه-رگلاژ-تسطیح-زیرسازی-خرید-پخش-قیر-و-آسفالت'>تجدید مناقصه پروژه رگلاژ، تسطیح، زیرسازی، خرید، پخش قیر و آسفالت / مناقصه,تجدید مناقصه پروژه رگلاژ، تسطیح، زیرسازی، خرید، پخش قیر و آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061063/فراخوان-ارزیابی-کیفی-انتخاب-مشاور--'>فراخوان ارزیابی کیفی انتخاب مشاور... / فراخوان ، فراخوان ارزیابی کیفی انتخاب مشاور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061064/تجدید-مناقصه-جابجایی-پلهای-عابر-پیاده-(نوبت-دوم)'>تجدید مناقصه جابجایی پلهای عابر پیاده (نوبت دوم) / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه جابجایی پلهای عابر پیاده (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061065/تجدید-فراخوان-تامین-نیروی-انتظامی'>تجدید فراخوان تامین نیروی انتظامی / فراخوان ، تجدید فراخوان تامین نیروی انتظامی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061066/مناقصه-حدود-150-تن-آهن-آلات'>مناقصه حدود 150 تن آهن آلات / مناقصه, مناقصه حدود 150 تن آهن آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061068/فراخوان60-دستگاه-wall-split-cooler-24000-btu--نوبت-دوم'>فراخوان60 دستگاه wall split cooler 24000 btu - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان 60 دستگاه wall split cooler 24000 btu- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061070/مناقصه-دیوار-کشی-140-واحدی'>مناقصه دیوار کشی 140 واحدی  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه دیوار کشی 140 واحدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061072/مناقصه-واگذاری-امور-بهره-برداری-از-جیگاههای-مرزی-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امور بهره برداری از جیگاههای مرزی- نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه واگذاری امور بهره برداری از جایگاههای مرزی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061077/فراخوان-مناقصه-راهبری-و-تعمیر-و-نگهداری-تصفیه-خانه-های-فاضلاب'>فراخوان مناقصه راهبری و تعمیر و نگهداری تصفیه خانه های فاضلاب  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه راهبری و تعمیر و نگهداری تصفیه خانه های فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061078/مناقصه-پروژه-احیاء-و-مرمت-قنوات----نوبت-دوم'>مناقصه پروژه احیاء و مرمت قنوات ... - نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه پروژه احیاء و مرمت قنوات ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061080/مناقصه-مجدد-مسدود-کننده-موقت-لوله'>مناقصه مجدد مسدود کننده موقت لوله  / آگهی مجدد ارزیابی کیفی مناقصه گران , مناقصه مجدد مسدود کننده موقت لوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061081/مناقصه-خرید-200-دستگاه-بالابر-بوم-عایق'>مناقصه خرید 200  دستگاه بالابر بوم عایق / مناقصه خرید 200  دستگاه بالابر بوم عایق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061082/مناقصه-آسفالت-راه-های-دسترسی-مجتمعهای-خدماتی--رفاهی-بین-راهی'>مناقصه آسفالت راه های دسترسی مجتمعهای خدماتی - رفاهی بین راهی / مناقصه آسفالت راه های دسترسی مجتمع های خدماتی - رفاهی بین راهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061085/مناقصه-خرید-یکدستگاه-برش-پلاسما'>مناقصه خرید یکدستگاه برش پلاسما  / مناقصه ، مناقصه خرید یکدستگاه برش پلاسما </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061088/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-عملیات-نمای-شیشه-ای-کرتین-وال-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات نمای شیشه ای کرتین وال نوبت دوم  / مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات نمای شیشه ای کرتین وال نوبت دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061089/مناقصه-خرید-تخته-پاکت-P-P'>مناقصه خرید تخته پاکت P.P  / آگهی مناقصه ، مناقصه خرید تخته پاکت P.P </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061095/تجدید-مناقصه-انجام-امور-خدماتی-و-پشتیبانی-و--'>تجدید مناقصه انجام امور خدماتی و پشتیبانی  و ... / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور خدماتی و پشتیبانی  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061096/مناقصه-خرید-بیل-مکانیکی-بکهو-ولودر-به-تعداد-9-دستگاه--'>مناقصه خرید بیل مکانیکی بکهو ولودر به تعداد 9 دستگاه ... / مناقصه,مناقصه خرید بیل مکانیکی بکهو ولودر به تعداد 9 دستگاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061100/مناقصه-165-دستگاه-سرور-و-تجهیزات-جانبی---نوبت-دوم'>مناقصه 165 دستگاه سرور و تجهیزات جانبی ... نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه 165 دستگاه سرور و تجهیزات جانبی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061101/مناقصه-روکش-آسفالت--'>مناقصه  روکش آسفالت ...  / مناقصه عمومی , مناقصه  روکش آسفالت ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061102/مناقصه-نگهداری--نصب-انشعاب--اصلاح-و-توسعه-شبکه'>مناقصه نگهداری ، نصب انشعاب ، اصلاح و توسعه شبکه  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری ، نصب انشعاب ، اصلاح و توسعه شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061105/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-ناحیه-5-و--'>مناقصه نگهداری فضای سبز ناحیه 5 و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری فضای سبز ناحیه 5 و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061109/مناقصه-روکش-آسفالت---نوبت-دوم'>مناقصه  روکش آسفالت ... نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه  روکش آسفالت ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061110/مناقصه-عمومی-دو-مرحله-ای-خدمات-حمل-و-نقل-زمینی-آیزوریسایکل-و-لوب-کات-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی دو مرحله ای خدمات حمل و نقل زمینی آیزوریسایکل و لوب کات- نوبت دوم  / مناقصه عمومی، مناقصه عمومی دو مرحله ای خدمات حمل و نقل زمینی آیزوریسایکل و لوب کات- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061111/مناقصه-خرید-700-شاخه-لوله-آبده---نوبت-دوم'>مناقصه  خرید 700 شاخه لوله آبده.... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید 700 شاخه لوله آبده.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061113/تجدید-مناقصه-ظرفیت-سازی-پشتیبانی-و-فعالیت-دفاتر-تسهیل-گری--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه ظرفیت سازی، پشتیبانی و فعالیت دفاتر تسهیل گری - نوبت دوم  / فراخوان تجدید مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه ظرفیت سازی، پشتیبانی و فعالیت دفاتر تسهیل گری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061114/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-خرید-یک-دستگاه-Particle-Analyzer-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یک دستگاه Particle Analyzer- نوبت دوم  / مناقصه عمومی، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یک دستگاه Particle Analyzer- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061116/مناقصه-انجام-کارهای-خدماتی-و-تامین-خودروئی-نوبت-دوم'>مناقصه  انجام کارهای خدماتی و تامین خودروئی  نوبت دوم  / آگهی مناقصات عمومی, مناقصه  انجام کارهای خدماتی و تامین خودروئی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061117/مناقصه-عمومی-ساخت-و-نصب-اسکلت-فلزی'>مناقصه عمومی  ساخت و نصب اسکلت فلزی / مناقصه عمومی ،مناقصه عمومی  ساخت و نصب اسکلت فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061118/مناقصه-خرید-کابل-و-تجهیزات-جانبی---'>مناقصه خرید کابل و تجهیزات جانبی .... / مناقصه, مناقصه خرید کابل و تجهیزات جانبی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061120/مناقصه-PARTS-FOR-WESTINGHOUSE-DP-و---نوبت-دوم'>مناقصه PARTS FOR WESTINGHOUSE DP و ....نوبت دوم  / مناقصه PARTS FOR WESTINGHOUSE DP و ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061121/مناقصه-عملیات-خاکی-ودیوار-حصار-آجری-پست-132-کیلوولت-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات خاکی ودیوار حصار آجری پست 132 کیلوولت نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات خاکی ودیوار حصار آجری پست 132 کیلوولت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061123/مناقصه-خرید-مغزی-سیم-مارتین--مغزی-سیم-کاناری--مغزی-سیم-لینکس'>مناقصه خرید مغزی سیم مارتین - مغزی سیم کاناری - مغزی سیم لینکس / مناقصه,مناقصه خرید مغزی سیم مارتین - مغزی سیم کاناری - مغزی سیم لینکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061124/مناقصه-تهیه-طبخ-و-توزیع-سه-وعده-غذا-و-خدمات-اتاقداری--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه، طبخ و توزیع سه وعده غذا و خدمات اتاقداری ...نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه تهیه، طبخ و توزیع سه وعده غذا و خدمات اتاقداری ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061126/آگهی-مناقصه-آجرهای-non-azs-کوره'> آگهی مناقصه  آجرهای non-azs کوره  / آگهی مناقصه  , آگهی مناقصه آجرهای non-azs کوره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061127/تجدید-فراخوان-تامین-مالی--تهیه-لوله-و-اجرای-بخشی-از-شبکه-خطوط-اصلی'>تجدید فراخوان تامین مالی ، تهیه لوله و اجرای بخشی از شبکه خطوط اصلی  / تجدید آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان تامین مالی ، تهیه لوله و اجرای بخشی از شبکه خطوط اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061128/مناقصه-دستگاه-خم-کن-لوله-و-پروفیل-نوبت-دوم'>مناقصه دستگاه خم کن لوله و پروفیل نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه دستگاه خم کن لوله و پروفیل نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061129/مناقصه-توسعه-معابر-شهری'>مناقصه توسعه معابر شهری   / آگهی مناقصه ، مناقصه توسعه معابر شهری  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061131/فراخوان-تامین-خدمات-حراستی---نوبت-دوم'>فراخوان تامین خدمات حراستی ...- نوبت دوم / مناقصه , فراخوان تامین خدمات حراستی ...- نوت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061132/آگهی-فراخوان-خرید-فن-کوئل-و-لوازم'>آگهی فراخوان خرید فن کوئل و لوازم  / آگهی فراخوان، آگهی فراخوان خرید فن کوئل و لوازم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061133/مناقصه-خرید-و-نصب-تاسیسات-خط-کشتار-و--'>مناقصه خرید و نصب تاسیسات خط کشتار و ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید و نصب تاسیسات خط کشتار و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061135/مناقصه-پروزه-اجرای-عملیات-تکمیلی-ابنیه-برق-و-مکانیک--نوبت-دوم'>مناقصه پروزه اجرای عملیات تکمیلی ابنیه، برق و مکانیک... نوبت دوم / مناقصه,مناقصه پروزه اجرای عملیات تکمیلی ابنیه، برق و مکانیک... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061136/مناقصه-بهره-برداری--نگهداری-و-مراقبت-از-مخازن--قنوات-چشمه-ها-تاسیسات-تجهیزات---نوبت-دوم'>مناقصه  بهره برداری - نگهداری و مراقبت از مخازن - قنوات، چشمه ها، تاسیسات، تجهیزات ... نوبت دوم  / مناقصه  بهره برداری - نگهداری و مراقبت از مخازن - قنوات، چشمه ها، تاسیسات، تجهیزات ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061137/مناقصه-ساندویچ-پنل-سقفی'>مناقصه ساندویچ پنل سقفی / مناقصه , مناقصه ساندویچ پنل سقفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061139/مناقصه-تعمیرات-نگهداری-و-بازسازی-ابنیه-ساختمانی---نوبت-دوم'>مناقصه تعمیرات، نگهداری و بازسازی ابنیه ساختمانی ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه تعمیرات، نگهداری و بازسازی ابنیه ساختمانی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061142/مناقصه-احداث-شبکه-توزیع-احداث-خیابان---نوبت-دوم'>مناقصه احداث شبکه توزیع، احداث خیابان....- نوبت دوم / مناقصه, مناقصه احداث شبکه توزیع، احداث خیابان....- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061143/مناقصه-انجام-خدمات-کالیبراسیون---نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات کالیبراسیون ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه انجام خدمات کالیبراسیون ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061145/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-لیزر-سه-بعدی'>مناقصه خرید یک دستگاه لیزر سه بعدی / آگهی مناقصه, مناقصه خرید یک دستگاه لیزر سه بعدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061147/مناقصه-بیمه-تکمیلی-پرسنل'>مناقصه بیمه تکمیلی پرسنل / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بیمه تکمیلی پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061149/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-بازسازی-آمفی-تئاتر-و--'>مناقصه انتخاب پیمانکار بازسازی آمفی تئاتر و ... / مناقصه ,مناقصه انتخاب پیمانکار بازسازی آمفی تئاتر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061150/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-شهری--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امور خدمات شهری  - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور خدمات شهری - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061153/تجدید-مناقصه-خرید-و-نصب-انواع-کولر-گازی'>تجدید مناقصه خرید و نصب انواع کولر گازی / مناقصه ,تجدید مناقصه خرید و نصب انواع کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061154/مناقصه-خرید-دو-دستگاه-ایزولاتور'>مناقصه خرید دو دستگاه ایزولاتور / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه خرید دو دستگاه ایزولاتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061155/مناقصه-بهره-برداری-تعمیرات-فنی-و-مهندسی-و-خدمات-پشتیبانی-در-واحدهای-نمکزدایی-و--'>مناقصه بهره برداری، تعمیرات، فنی و مهندسی و خدمات پشتیبانی در واحدهای نمکزدایی و .. / مناقصه بهره برداری، تعمیرات، فنی و مهندسی و خدمات پشتیبانی در واحدهای نمکزدایی و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061158/مناقصه-احداث-ساختمان-اداری--نوبت-دوم'>مناقصه احداث ساختمان اداری - نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث ساختمان اداری - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061159/مناقصه-بازسازی-تصفیه-خانه-آب-و----نوبت-دوم'>مناقصه بازسازی تصفیه خانه آب و .... - نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه بازسازی تصفیه آب و ....- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061161/مناقصه-فاز-اول-مانیتورینگ-دیداری-و-شنیداری-نوبت-دوم'>مناقصه فاز اول مانیتورینگ دیداری و شنیداری  نوبت دوم  / آگهی فراخوان , مناقصه فاز اول مانیتورینگ دیداری و شنیداری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061163/مناقصه-مقدار-20-000-کیلوگرم-BTY6DEN1680-نوبت-دوم'>مناقصه مقدار 20.000 کیلوگرم BTY6DEN1680- نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه مقدار 20.000 کیلوگرم BTY6DEN1680- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061164/ارزیابی-کیفی-فرایند-یکپارچه-تامین-منابع-مالی'>ارزیابی کیفی فرایند یکپارچه تامین منابع مالی  / آگهی ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی فرایند یکپارچه تامین منابع مالی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061165/مناقصه-خرید-اسید-سولفوریک'>مناقصه خرید اسید سولفوریک  / آگهی مناقصه,مناقصه خرید اسید سولفوریک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061166/تجدید-فراخوان-مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-نظافت--باربری--نوبت-دوم'>تجدید فراخوان مناقصه واگذاری امور خدمات نظافت ، باربری - نوبت دوم / تجدید فراخوان مناقصه ، تجدید فراخوان مناقصه واگذاری امور خدمات نظافت ، باربری - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061168/مناقصه-جهت-دپو-حدود-250-000-تن-و-بارگیری-(نوبت-دوم)'>مناقصه جهت دپو حدود 250.000 تن و بارگیری (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه جهت دپو حدود 250.000 تن و بارگیری  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061170/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب-پرسنل-بیمارستان--مرحله-دوم'>مناقصه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل بیمارستان... مرحله دوم  / مناقصه, مناقصه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل بیمارستان... مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061171/مناقصه-اجرای-آبیاری-تحت-فشار-مرکز-منطقه--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای آبیاری تحت فشار مرکز منطقه  - نوبت دوم / مناقصه اجرای آبیاری تحت فشار مرکز منطقه - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061173/مناقصه-پروژه-اصلاح-هندسی----نوبت-دوم'>مناقصه پروژه اصلاح هندسی ... - نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه پروژه اصلاح هندسی ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061175/مناقصه-برگزاری-نمایشگاه-محصولات-صنایع-دستی'>مناقصه برگزاری نمایشگاه محصولات صنایع دستی / آگهی مزایده، مناقصه برگزاری نمایشگاه محصولات صنایع دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061176/مناقصه-توزیع-بخشی-از-محصولات-دخانی'>مناقصه توزیع بخشی از محصولات دخانی / مناقصه , مناقصه توزیع بخشی از محصولات دخانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061178/مناقصه-مرمت-نگهداری-و-بهسازی-معابر-شهری-و--'>مناقصه مرمت، نگهداری و بهسازی معابر شهری و ... / مناقصه, مناقصه مرمت، نگهداری و بهسازی معابر شهری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061181/مناقصه-واگذاری-خدمات-پیمانکاری-تعمیر-و-نگهداری-کلیه-تاسیسات-مکانیکی'>مناقصه واگذاری خدمات پیمانکاری تعمیر و نگهداری کلیه تاسیسات مکانیکی  / مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه واگذاری خدمات پیمانکاری تعمیر و نگهداری کلیه تاسیسات مکانیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061182/فراخوان-بازسازی-و-تعمیرات-بلوک-11-منازل-سازمانی-نوبت-دوم'>فراخوان بازسازی و تعمیرات بلوک 11 منازل سازمانی نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان بازسازی و تعمیرات بلوک 11 منازل سازمانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061185/دعوت-به-مشارکت-در-ساخت'>دعوت به مشارکت در ساخت / آگهی دعوت به مشارکت در ساخت , دعوت به مشارکت در ساخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061186/مناقصه-انجام-خدمات-نگهداری-و-تعمیرات-پالایشگاه-مکانیک-پالایشگاه--'>مناقصه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات پالایشگاه مکانیک پالایشگاه... / آگهی مناقصه، مناقصه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات پالایشگاه مکانیک پالایشگاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061187/تجدید-فراخوان-مناقصه-مشارکت-در-ساخت-پروژه-48-واحد-مسکونی'>تجدید فراخوان مناقصه مشارکت در ساخت پروژه 48 واحد مسکونی  / تجدید آگهی فراخوان عمومی مناقصه، فراخوان  مشارکت در ساخت پروژه 48 واحد مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061189/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-به-صورت-حجمی--'>مناقصه تامین نیروی انسانی به صورت حجمی... / مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروی انسانی به صورت حجمی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061190/تجدید-مناقصه-امور-مربوط-به-تسطیح-خاک-و-پسماندهای-ساختمانی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه امور مربوط به تسطیح خاک و پسماندهای ساختمانی  نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه , تجدید مناقصه امور مربوط به تسطیح خاک و پسماندهای ساختمانی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061193/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-بازسازی-آمفی-تئاتر-و-سالن-های-جانبی-رستوران-کارکنان-و--'>مناقصه انتخاب پیمانکار بازسازی آمفی تئاتر و سالن های جانبی، رستوران کارکنان  و ... / مناقصه انتخاب پیمانکار بازسازی آمفی تئاتر و سالن های جانبی، رستوران کارکنان  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061194/مناقصه-نوسازی-خطوط-ریلی--'>مناقصه نوسازی خطوط ریلی ... / مناقصه ,مناقصه نوسازی خطوط ریلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061197/مناقصه-خدمات-نظافت-و-پذیرایی-آبدارخانه'>مناقصه خدمات نظافت و پذیرایی آبدارخانه / مناقصه عمومی , مناقصه خدمات نظافت و پذیرایی آبدارخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061198/مناقصه-تکمیل-آبرسانی--'>مناقصه تکمیل آبرسانی ... / مناقصه,مناقصه تکمیل آبرسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061201/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-محدوده--'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده ... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061203/مناقصه-پروژه-احداث-مجتمع-چندمنظوره-MAAL--'>مناقصه پروژه احداث مجتمع چندمنظوره MAAL ... / مناقصه پروژه احداث مجتمع چندمنظوره MAAL ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061206/فراخوان-مناقصه-خرید-دستگاه-CISCO-NEXUS-5672UP--تجدید-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید دستگاه CISCO NEXUS 5672UP... تجدید نوبت دوم  / فراخوان تجدید مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید دستگاه CISCO NEXUS 5672UP... تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061210/تجدید-مناقصه-واگذاری-خدمات-خودرویی---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه واگذاری خدمات خودرویی ... نوبت دوم / مناقصه,تجدید مناقصه واگذاری خدمات خودرویی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061212/فراخوان-تجهیز-و-راه-اندازی-مرکز-داده-بانک-(دیتا-سنتر)'>فراخوان تجهیز و راه اندازی مرکز داده بانک (دیتا سنتر) / مناقصه, فراخوان تجهیز و راه اندازی مرکز داده بانک (دیتا سنتر)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061214/مناقصه-واگذاری-آژانسهای-خدمات-مشترکین---نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری آژانسهای خدمات مشترکین...- نوبت دوم / مناقصه, مناقصه واگذاری آژانسهای خدمات مشترکین...- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061215/مناقصه-حفر-و-پمپاژ-یک-حلقه-چاه-آهکی-به-عمق-300-متر'>مناقصه حفر و پمپاژ یک حلقه چاه آهکی به عمق 300 متر / مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه حفر و پمپاژ یک حلقه چاه آهکی به عمق 300 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061216/مناقصه-تعویض-پوشش-خط-لوله-فرآورده-10-اینچ--نوبت-دوم'>مناقصه تعویض پوشش خط لوله فرآورده 10 اینچ - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعویض پوشش خط لوله فرآورده 10 اینچ - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061218/مناقصه-مناسب-سازی-پارک-جهاد--'>مناقصه مناسب سازی پارک جهاد... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه مناسب سازی پارک جهاد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061219/مناقصه-خدمات-حجمی-اداری-و-فرهنگی--'>مناقصه خدمات حجمی اداری و فرهنگی ... / مناقصه ,مناقصه خدمات حجمی اداری و فرهنگی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061220/ارزیابی-کیفی-MOKVELD-ANTI-SURGE-CONTROL-VALVE-مجدد'>ارزیابی کیفی MOKVELD ANTI SURGE CONTROL VALVE مجدد  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , ارزیابی کیفی MOKVELD ANTI SURGE CONTROL VALVE مجدد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061221/مناقصه-سیستم-صوتی-و-تصویری-سالن-کنفرانس---'>مناقصه سیستم صوتی و تصویری سالن کنفرانس  .... / مناقصه سیستم صوتی و تصویری سالن کنفرانس  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061225/مناقصه-خدمات-حفاظت-و-نگهبانی'>مناقصه خدمات حفاظت و نگهبانی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات حفاظت و نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061228/مناقصه-تامین-شیر-کنترلی-مورد-نیاز-منطقه-عملیاتی--'>مناقصه تامین شیر کنترلی مورد نیاز منطقه عملیاتی .. / مناقصه, مناقصه تامین شیر کنترلی مورد نیاز منطقه عملیاتی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061230/مناقصه-امور-خدماتی-شهرداری-نوبت-دوم'>مناقصه امور خدماتی شهرداری نوبت دوم  / آگهی مناقصه,مناقصه امور خدماتی شهرداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061231/مناقصه-پوشش-دهی-بیرونی-مخزن-ذخیره---مجدد'>مناقصه پوشش دهی بیرونی مخزن ذخیره ... مجدد / آگهی فراخوان پیمانکار, مناقصه پوشش دهی بیرونی مخزن ذخیره ... مجدد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061232/مناقصه-نصب-500-عدد-شیر-شستشو-و--'>مناقصه نصب 500 عدد شیر شستشو و ... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه نصب 500 عدد شیر شستشو و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061236/مناقصه-خرید-پریفیوم-لوله-پرسکاری-قطعه-و--'>مناقصه خرید پریفیوم لوله، پرسکاری قطعه و ... / مناقصه خرید پریفیوم لوله، پرسکاری قطعه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061237/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-لکه-گیری-دستی-آسفالت--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای عملیات لکه گیری دستی آسفالت  - نوبت دوم / مناقصه, تجدید مناقصه اجرای عملیات لکه گیری دستی آسفالت - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061241/مناقصه-تهیه-و-نصب-حفاظ-بتنی-بلوک-مفصلی--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و نصب حفاظ بتنی بلوک مفصلی  - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه تهیه و نصب حفاظ بتنی بلوک مفصلی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061243/مناقصه-حمل-و-تخلیه-نهاده-های-زراعی-نوبت-دوم'>مناقصه حمل و تخلیه نهاده های زراعی نوبت دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه حمل و تخلیه نهاده های زراعی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061244/مناقصه-خدمات-شهری--'>مناقصه خدمات شهری ... / مناقصه, مناقصه خدمات شهری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061246/مناقصه-احداث-مجموعه-فرهنگی-ورزشی--'>مناقصه احداث مجموعه فرهنگی ورزشی ... / مناقصه, مناقصه احداث مجموعه فرهنگی ورزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061249/مناقصه-اجرای-خط-انتقال-و-شبکه-فاضلاب-سطح-شهر'>مناقصه اجرای خط انتقال و شبکه فاضلاب سطح شهر / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای خط انتقال و شبکه فاضلاب سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061251/مناقصه-خرید-لوله-فولادی-و---'>مناقصه خرید لوله فولادی و ....  / مناقصه ,مناقصه خرید لوله فولادی و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061254/تجدید-مناقصه-خریداری-گوشت-قرمز-منجمد-برزیلی'>تجدید مناقصه خریداری گوشت قرمز منجمد برزیلی / مناقصه , تجدید مناقصه خریداری گوشت قرمز منجمد برزیلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061255/مناقصه-اجرای-عملیات-پیاده-روسازی'>مناقصه اجرای عملیات پیاده روسازی / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات پیاده روسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061256/مناقصه-پیمانکاری-رنگ-آمیزی-سیلندرهای-گاز-مایع'>مناقصه پیمانکاری رنگ آمیزی سیلندرهای گاز مایع  / مناقصه,مناقصه پیمانکاری رنگ آمیزی سیلندرهای گاز مایع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061257/مناقصه-تامین-کنتور-در-اقطار-مختلف--(نوبت-دوم)'>مناقصه تامین کنتور در اقطار مختلف.. (نوبت دوم) / مناقصه تامین کنتور در اقطار مختلف... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061258/مناقصه-تعمیرات-اتاقهای-عمل-مدولار'>مناقصه تعمیرات اتاقهای عمل مدولار  / مناقصه ,مناقصه تعمیرات اتاقهای عمل مدولار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061259/مناقصه-تکمیل-و-بهسازی-آسفالت--نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل و بهسازی آسفالت - نوبت دوم / اگهی مناقصه , مناقصه تکمیل و بهسازی آسفالت - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061262/مناقصه-انجام-امور-نظارت-و-پیگیری-وصول-مطالبات'>مناقصه انجام امور نظارت و پیگیری وصول مطالبات  / اگهی مناقصه , مناقصه انجام امور نظارت و پیگیری وصول مطالبات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061263/مناقصه-انواع-کیوسک-پست-کمپکت-و-تابلو-96-12-02'>مناقصه انواع کیوسک پست کمپکت و تابلو  96.12.02 / مناقصه عمومی, مناقصه انواع کیوسک پست کمپکت و تابلو 96.12.02</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061266/مناقصه-واگذاری-اجرای-عملیات-جمع-آوری-زباله-و-تنظیفات-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری اجرای عملیات جمع آوری زباله و تنظیفات سطح شهر- نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری اجرای عملیات جمع آوری زباله و تنظیفات سطح شهر- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061269/مناقصه-پروژه-آبرسانی-به-مجتمع--'>مناقصه پروژه آبرسانی به مجتمع... / مناقصه , مناقصه پروژه آبرسانی به مجتمع...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061270/مناقصه-اجرای-شبکه-روشنایی-(نوبت-دوم)'>مناقصه اجرای شبکه روشنایی  (نوبت دوم) / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای شبکه روشنایی  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061272/مناقصه-اجرای-پروژه-آسفالت-(نوبت-دوم)'>مناقصه اجرای پروژه آسفالت  (نوبت دوم) / مناقصه, مناقصه اجرای پروژه آسفالت (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061273/فراخوان-عملیات-اجرایی-خرید-و-لوله-گذاری-پروژه--96-12-02'>فراخوان عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری پروژه - 96.12.02 / آگهی فراخوان، فراخوان عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری پروژه - 96.12.02</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061274/فراخوان-انجام-مطالعات-طرح-جامع-برق-رسانی'>فراخوان انجام مطالعات طرح جامع برق رسانی   / مناقصه , فراخوان انجام مطالعات طرح جامع برق رسانی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061275/فراخوان-استعلام-تعمیر--سرویس-و-نگهداری-تاسیسات'>فراخوان استعلام تعمیر ، سرویس و نگهداری تاسیسات  / آگهی فراخوان استعلام عمومی , فراخوان استعلام تعمیر ، سرویس و نگهداری تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061276/مناقصه-عملیات-اجرایی-تکمیل-بلوار-یادگار-امام'>مناقصه عملیات اجرایی تکمیل بلوار یادگار امام / مناقصه عملیات اجرایی تکمیل بلوار یادگار امام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061278/فراخوان-مناقصه-واگذاری-مدیریت-و-نظارت-بر-عملکرد-تعداد-105-دستگاه-خودرو-سواری---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه واگذاری مدیریت و نظارت بر عملکرد تعداد 105 دستگاه خودرو سواری ...- نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه واگذاری مدیریت و نظارت بر عملکرد تعداد 105 دستگاه خودرو سواری ...- نوبت  دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061279/مناقصه-تکمیل-سالن'>مناقصه تکمیل سالن  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه  تکمیل سالن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061280/فراخوان-عملیات-نگهداری-تعمیرات-بازسازی-شبکه-و-تحویل-آب-96-12-02'>فراخوان  عملیات نگهداری، تعمیرات، بازسازی شبکه و تحویل آب- 96.12.02 / آگهی فراخوان , فراخوان  عملیات نگهداری، تعمیرات، بازسازی شبکه و تحویل آب- 96.12.02</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061283/مناقصه-نگهداری-مراکز-کم-ظرفیت-شهرستان-رفسنجان-و-توابع'>مناقصه نگهداری مراکز کم ظرفیت شهرستان رفسنجان و توابع / مناقصه,مناقصه نگهداری مراکز کم ظرفیت شهرستان رفسنجان و توابع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061288/مناقصه-تکمیل-حصار-مخازن--'>مناقصه تکمیل حصار مخازن ... / مناقصه تکمیل حصار مخازن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061289/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی انسانی- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  تامین نیروی انسانی- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061290/مناقصه-اجرای-زیرسازی-معابر-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای زیرسازی معابر شهر- نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای زیرسازی معابر شهر- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061293/مناقصه-احداث-بندهای-سنگی-ملاتی--نوبت-دوم'>مناقصه احداث بندهای سنگی ملاتی  - نوبت دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه احداث بندهای سنگی ملاتی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061294/فراخوان-مناقصه-اجرای-عملیات-ساختمان-شبکه-های-فرعی-آبیاری-و-زهکشی--'>فراخوان مناقصه اجرای عملیات ساختمان شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی... / مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه اجرای عملیات ساختمان شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061295/مناقصه-عملیات-اجرائی-احداث-شبکه-فشار-متوسط-برق'>مناقصه عملیات اجرائی احداث شبکه فشار متوسط برق / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرائی احداث شبکه فشار متوسط برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061298/مناقصه-واگذاری-مدیریت-و-نظارت-بر-عملکرد-تعداد(-73-نفر)-هفتاد-و-سه-نفر-نیروی-انسانی'>مناقصه واگذاری مدیریت و نظارت بر عملکرد تعداد( 73 نفر) هفتاد و سه نفر نیروی انسانی / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری مدیریت و نظارت بر عملکرد تعداد( 73 نفر) هفتاد و سه نفر نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061301/مناقصه-خرید-انواع-دیزل-ژنراتور-نوبت-دوم'>مناقصه خرید انواع دیزل ژنراتور  نوبت دوم  / آگهی مناقصه دو مرحله ای , مناقصه خرید انواع دیزل ژنراتور  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061303/مناقصه50-دستگاه-تابلو-کنترلر-سکسیونر-هوایی'>مناقصه50 دستگاه تابلو کنترلر سکسیونر هوایی / آگهی مناقصه, مناقصه 50 دستگاه تابلو کنترلر سکسیونر هوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061304/تجدید-مناقصه-مدیریت-مصرف-و-کاهش-هدررفت-با-انجام-عملیات-نگهداری-تعمیرات-بازسازی-شبکه-و--'>تجدید مناقصه مدیریت مصرف و کاهش هدررفت با انجام عملیات نگهداری، تعمیرات، بازسازی شبکه و... / مناقصه ، تجدید مناقصه مدیریت مصرف و کاهش هدررفت با انجام عملیات نگهداری، تعمیرات، بازسازی شبکه و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061306/فراخوان-استعلام-واگذاری-مشارکتی-واحد-زایشگاه'>فراخوان استعلام واگذاری مشارکتی واحد زایشگاه / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان استعلام واگذاری مشارکتی واحد زایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061307/مناقصه-مجدد-اجرای-سازه-ساختمان-ستاد-مرکز-بهداشت--'>مناقصه مجدد اجرای سازه ساختمان ستاد مرکز بهداشت.... / مناقصه, مناقصه مجدد اجرای سازه ساختمان ستاد مرکز بهداشت....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061308/مناقصه-توسعه-و-نگهداری-فضای-سبز-در-محدوده-سازمان-منطقه-آزاد-تجاری--صنعتی--'>مناقصه توسعه و نگهداری فضای سبز در محدوده سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ... / مناقصه توسعه و نگهداری فضای سبز در محدوده سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061310/مناقصه-عمومی-خدمات-شهری-و-فضای-سبز'>مناقصه عمومی خدمات شهری و فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عمومی خدمات شهری و فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061311/فراخوان-استعلام-قیمت-واگذاری-شنوایی-سنجی-درمانگاه'>فراخوان استعلام قیمت واگذاری شنوایی سنجی درمانگاه  / اگهی فراخوان , فراخوان استعلام قیمت واگذاری شنوایی سنجی درمانگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061313/مناقصه-واگذاری-نگهداری-کاشت-و-داشت-فضای-سبز-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری نگهداری کاشت و داشت فضای سبز نوبت دوم  / آگهی مناقصه,مناقصه واگذاری نگهداری کاشت و داشت فضای سبز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061314/مناقصه-تکمیل-سالن-ورزشی-چند-منظوره'>مناقصه تکمیل سالن ورزشی چند منظوره / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  تکمیل سالن ورزشی چند منظوره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061316/مناقصه-اجرای-عملیات-لوله-گذاری-فاضلاب-محله--'>مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری فاضلاب محله ... / آگهی برگزاری مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری فاضلاب محله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061317/مناقصه-تکمیل-ابنیه-پایگاه-امداد-و-نجات--دیوارکشی----نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل ابنیه پایگاه امداد و نجات ، دیوارکشی .... - نوبت دوم / مناقصه تکمیل ابنیه پایگاه امداد و نجات ، دیوارکشی .... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061318/فراخوان-تکمیل-سالن-ورزشی-چند-منظوره-مینق-هریس'>فراخوان تکمیل سالن ورزشی چند منظوره مینق هریس  / مناقصه, فراخوان تکمیل سالن ورزشی چند منظوره مینق هریس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061319/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-تکمیل-پایگاه-امداد-و-نجات-کوهستان-تفتان-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل پایگاه امداد و نجات کوهستان تفتان- نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل پایگاه امداد و نجات کوهستان تفتان- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061322/مناقصه-لوله-گذاری-قسمتی-از-خط-انتقال--نوبت-دوم'>مناقصه لوله گذاری قسمتی از خط انتقال  - نوبت دوم / آگهی مناقصه,مناقصه لوله گذاری قسمتی از خط انتقال  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061323/استعلام-چهار-ردیف-منگنه-واشر-بر'>استعلام چهار ردیف منگنه واشر بر / استعلام, استعلام چهار ردیف منگنه واشر بر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061325/مناقصه-ارائه-خدمات-نگهبانی-و-حفاظت-فیزیکی'>مناقصه ارائه خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی / مناقصه ارائه خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061330/استعلام-ورق-فولادی'>استعلام ورق فولادی  / استعلام, استعلام ورق فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061331/مناقصه-احداث-خیابان-های-12-و-18-متری---'>مناقصه احداث خیابان های 12 و 18 متری ....  / مناقصه عمومی, مناقصه احداث خیابان های 12 و 18 متری .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061335/استعلام-قطعات-بالابر-هیدرولیکی'>استعلام قطعات بالابر هیدرولیکی  / استعلام, استعلام قطعات بالابر هیدرولیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061336/مناقصه-عملیات-خدمات-مشترکین-و-درآمد-وصول-مطالبات-و-شناسایی-و-تبدیل-انشعابات'>مناقصه عملیات خدمات مشترکین و درآمد وصول مطالبات و شناسایی و تبدیل انشعابات / آگهی فراخوان,مناقصه عملیات خدمات مشترکین و درآمد وصول مطالبات و شناسایی و تبدیل انشعابات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061337/مناقصه-عمومی-عملیات-اجرای-لوله-گذاری-رفیوژها-و-پارک-های-محله-ای'>مناقصه عمومی عملیات اجرای لوله گذاری رفیوژها و پارک های محله ای / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی عملیات اجرای لوله گذاری رفیوژها و پارک های محله ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061338/مناقصه-خرید-انواع-ترانسفورماتور-کم-تلفات'>مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور کم تلفات / آگهی مناقصه  عمومی، مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور کم تلفات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061340/مناقصه-ساماندهی-و-لایروبی-رودخانه--نوبت-دوم'>مناقصه ساماندهی و لایروبی رودخانه... نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه ساماندهی و لایروبی رودخانه...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061347/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-ic-یون-کروماتوگراف-دو-کاناله-نوبت-دوم'>مناقصه خرید یک دستگاه ic یون کروماتوگراف دو کاناله  نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه خرید یک دستگاه ic یون کروماتوگراف دو کاناله  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061349/مناقصه-روکش-آسفالت-خیابان--'>مناقصه روکش آسفالت خیابان... / مناقصه, مناقصه روکش آسفالت خیابان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061350/استعلام-خرید-آزمایش-بازرسی-بارگیری-حمل-تخلیه-و-خرید-درپوش-سایت-ستاد'>استعلام، خرید، آزمایش، بازرسی، بارگیری، حمل، تخلیه و خرید درپوش،سایت ستاد / استعلام,استعلام، خرید، آزمایش، بازرسی، بارگیری، حمل، تخلیه و خرید درپوش،سایت ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061353/استعلام-فیوز-استوانه-ای-و-کاردی'>استعلام فیوز استوانه ای  و کاردی / استعلام, استعلام  فیوز استوانه ای  و کاردی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061356/مناقصه-تکمیل-مدرسه-نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل مدرسه -نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه تکمیل مدرسه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061357/استعلام-تجهیزات-آزمایشگاهی'>استعلام تجهیزات آزمایشگاهی / استعلام,استعلام تجهیزات آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061358/مناقصه-خرید-و-راه-اندازی-3-دستگاه-دیزل-ژنراتور-سیار-(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید و راه اندازی 3 دستگاه دیزل ژنراتور سیار (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید و راه اندازی 3 دستگاه دیزل ژنراتور سیار (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061361/استعلام-لباس-کار-دو-تکه-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام لباس کار دو تکه, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / استعلام ,استعلام لباس کار دو تکه, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061363/تجدید-مناقصه-خرید-برق-و-آمادگی-از-نیروگاه---(نوبت-دوم)'>تجدید مناقصه خرید برق و آمادگی از نیروگاه ... (نوبت دوم) / آگهی تجدید مناقصه های عمومی,مناقصه خرید برق و آمادگی از نیروگاه ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061364/فراخوان-مدیریت-مصرف-و-کاهش-هدررفت-با-انجام-عملیات-نگهداری-تعمیرات-بازسازی-شبکه-و--'>فراخوان مدیریت مصرف و کاهش هدررفت با انجام عملیات نگهداری، تعمیرات، بازسازی شبکه و... / فراخوان، فراخوان مدیریت مصرف و کاهش هدررفت با انجام عملیات نگهداری، تعمیرات، بازسازی شبکه و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061365/استعلام-دو-عدد-دوش-اضطراری-با-پایه'>استعلام دو عدد دوش اضطراری با پایه  / استعلام ,استعلام دو عدد دوش اضطراری با پایه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061367/فراخوان-استعلام-واگذاری-مشارکتی-نوار-قلب'>فراخوان استعلام واگذاری مشارکتی نوار قلب  / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان استعلام واگذاری مشارکتی نوار قلب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061368/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-دوجداره-فاضلابی-کاروگیت-کوپلر----نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی کاروگیت کوپلر ...  - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی کاروگیت کوپلر ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061369/استعلام-سولونوئید-والو-پنوماتیکی'>استعلام  سولونوئید والو پنوماتیکی  / استعلام, استعلام  سولونوئید والو پنوماتیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061370/مناقصه-احداث-پل-باند-دوم-بلوار-ورودی-گناوه-تلاقی-با-رودخانه-دره-گپ'>مناقصه  احداث پل باند دوم بلوار ورودی گناوه تلاقی با رودخانه دره گپ / مناقصه  احداث پل باند دوم بلوار ورودی گناوه تلاقی با رودخانه دره گپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061371/استعلام-پنبه-هیدروفیل-۱۶۵۰-بسته--سامانه-ستاد'>استعلام پنبه هیدروفیل ۱۶۵۰ بسته , سامانه ستاد / استعلام ,استعلام پنبه هیدروفیل ۱۶۵۰ بسته , سامانه ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061373/مناقصه-اجرای-پروژه-ساماندهی-و-زیباسازی-ورودی-غربی-(نوبت-دوم)'>مناقصه  اجرای پروژه ساماندهی و زیباسازی ورودی غربی (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  اجرای پروژه ساماندهی و زیباسازی ورودی غربی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061375/استعلام-بال-والو-فلکسبیل'>استعلام بال والو- فلکسبیل / استعلام, استعلام بال والو- فلکسبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061377/مناقصه-احداث-راه-روستایی-و-آسفالت---'>مناقصه احداث راه روستایی و آسفالت .... / مناقصه, مناقصه احداث راه روستایی و آسفالت ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061380/فراخوان-استعلام-واگذاری-تاکسی-تلفنی'>فراخوان استعلام واگذاری تاکسی تلفنی  / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان استعلام واگذاری تاکسی تلفنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061382/مناقصه-پروژه-اجرای-زیرسازی-و-آسفالت-خیابان-های-سطح-شهر-(نوبت-دوم)'>مناقصه پروژه اجرای زیرسازی و آسفالت خیابان های سطح شهر  (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه اجرای زیرسازی و آسفالت خیابان های سطح شهر  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061383/استعلام-گلوب-والو-دستی'>استعلام گلوب والو دستی  / استعلام, استعلام گلوب والو دستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061385/تجدید-مناقصه-خرید-پرسی-غذای-سلف-سرویس'>تجدید مناقصه خرید پرسی غذای سلف سرویس / تجدید مناقصه ، مناقصه خرید پرسی غذای سلف سرویس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061386/استعلام-والو'>استعلام والو  / استعلام, استعلام والو  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061387/مناقصه-انجام-عملیات-پروژه-آسفالت-معابر-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات پروژه آسفالت معابر شهر - نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه انجام عملیات پروژه آسفالت معابر شهر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061393/استعلام-هجده-ردیف-قلاویز'>استعلام هجده ردیف قلاویز / استعلام, استعلام هجده ردیف قلاویز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061394/مناقصه-رفت-و-روب-و-نظافت-سطح-شهر----نوبت-دوم'>مناقصه رفت و روب و نظافت سطح شهر ... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه رفت و روب و نظافت سطح شهر ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061396/استعلام-خدمات-تهیه-پکیج'>استعلام خدمات تهیه پکیج / استعلام,استعلام خدمات تهیه پکیج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061397/استعلام-چهارده-ردیف-لوازم-بهداشتی'>استعلام چهارده ردیف لوازم بهداشتی  / استعلام , استعلام چهارده ردیف لوازم بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061398/مناقصه-مشارکت-در-ساخت-پمپ-بنزین'>مناقصه مشارکت در ساخت پمپ بنزین  / مناقصه , مناقصه مشارکت در ساخت پمپ بنزین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061401/مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی--'>مناقصه اجرای عملیات گازرسانی...  / مناقصه ,مناقصه اجرای عملیات گازرسانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061402/استعلام-شش-ردیف-پولیکش'>استعلام شش ردیف پولیکش / استعلام, استعلام شش ردیف پولیکش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061405/مناقصه-خرید-5-دستگاه-ترانس-زمین-و-5-دستگاه-ترانس-کمکی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 5 دستگاه ترانس زمین و 5 دستگاه ترانس کمکی... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه خرید 5 دستگاه ترانس زمین و 5 دستگاه ترانس کمکی... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061407/مناقصه-اجرای-پروژه-های-بهسازی-روستایی'>مناقصه اجرای پروژه های بهسازی روستایی / مناقصه اجرای پروژه های بهسازی روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061408/فراخوان-امور-نگهداری-و-توسعه-فضای-سبز-چاپ-دوم'>فراخوان امور نگهداری و توسعه فضای سبز  چاپ دوم  / آگهی فراخوان عمومی,فراخوان امور نگهداری و توسعه فضای سبز   چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061409/مناقصه-واگذاری-لوله-پلی-اتیلن--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری لوله پلی اتیلن ...نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه واگذاری لوله پلی اتیلن ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061410/مناقصه-انجام-خدمات-بازرگانی-جهت-تامین-قطعات-خودروی-خارجی'>مناقصه انجام خدمات بازرگانی جهت تامین قطعات خودروی خارجی   / مناقصه  ، مناقصه انجام خدمات بازرگانی جهت تامین قطعات خودروی خارجی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061412/استعلام-راه-بند-الکتریکی'>استعلام راه بند الکتریکی / استعلام,استعلام راه بند الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061414/مناقصه-خرید-2000-کیلوگرم-آلومینیوم'>مناقصه  خرید 2000 کیلوگرم آلومینیوم / مناقصه, مناقصه  خرید 2000 کیلوگرم آلومینیوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061415/مناقصه-احداث-حدود-2000-واحد-مسکونی'>مناقصه احداث حدود 2000 واحد مسکونی / آگهی مناقصه, مناقصه احداث حدود 2000 واحد مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061416/مناقصه-تامین-نیروی-نگهبان-مورد-نیاز--'>مناقصه تامین نیروی نگهبان مورد نیاز.... / مناقصه, مناقصه تامین نیروی نگهبان مورد نیاز....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061418/مناقصه-عملیات-آبخیزداری-حوزه-تجدید'>مناقصه عملیات آبخیزداری حوزه تجدید  / مناقصه ,مناقصه عملیات آبخیزداری حوزه تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061419/مناقصه-احداث-توسعه-و-تکمیل-پارک-و-فضای-سبز-شهر'>مناقصه احداث توسعه و تکمیل پارک و فضای سبز شهر  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث توسعه و تکمیل پارک و فضای سبز شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061420/استعلام-پالت-باکس'>استعلام پالت باکس / استعلام,استعلام پالت باکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061424/مناصه-بارگیری-انتقال-و-دفن-روزانه-حدود-150-تن-زباله'>مناصه بارگیری، انتقال و دفن روزانه حدود 150 تن زباله / آگهی مناقصه عمومی, مناصه بارگیری، انتقال و دفن روزانه حدود 150 تن زباله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061425/استعلام-کمد-بایگانی-تمام-ام-دی-اف'>استعلام کمد بایگانی تمام ام دی اف  / استعلام ,استعلام کمد بایگانی تمام ام دی اف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061426/استعلام-نظافت-معابر-و-جوی-ها-و-نگهداری-فضای-سبز-نواحی'>استعلام  نظافت معابر و جوی ها و نگهداری فضای سبز نواحی  / استعلام,استعلام  نظافت معابر و جوی ها و نگهداری فضای سبز نواحی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061428/مناقصه-انجام-امور-خدماتی-ساختمانهای'>مناقصه انجام امور خدماتی ساختمانهای / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور خدماتی ساختمانهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061430/مناقصه-خرید-کالا--'>مناقصه خرید کالا ... / مناقصه, مناقصه خرید کالا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061431/استعلام-​پارافین-جامد'>استعلام ​پارافین جامد / استعلام,استعلام  ​پارافین جامد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061432/استعلام-جابجایی-شبکه-برق-طرح-هادی-روستا'>استعلام جابجایی شبکه برق طرح هادی روستا / استعلام ,استعلام جابجایی شبکه برق طرح هادی روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061433/مناقصه-واگذاری-امور-جمع-آوری-زباله-رفت-و-روب-معابر-شهری-و--'>مناقصه  واگذاری امور جمع آوری زباله، رفت و روب معابر شهری و ...  / مناقصه,مناقصه  واگذاری امور جمع آوری زباله، رفت و روب معابر شهری و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061435/مناقصه-آسفالت-معابر-سطح-شهر'>مناقصه آسفالت معابر سطح شهر  /  آگهی مناقصه عمومی , مناقصه آسفالت معابر سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061436/مناقصه-انجام-خدمات-نگهداری-و-تعمیرات--'>مناقصه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات ... / مناقصه ,مناقصه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061437/مناقصه-احداث-کانال-انتقال-آب-روستاها'>مناقصه احداث کانال انتقال آب روستاها / مناقصه عمومی, مناقصه احداث کانال انتقال آب روستاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061440/استعلام-خرید-مصالح-و-اجرای-شبکه-گاز'>استعلام خرید مصالح و اجرای شبکه گاز / استعلام,استعلام خرید مصالح و اجرای شبکه گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061441/استعلام-ارلن-آزمایشگاهی'>استعلام ارلن آزمایشگاهی  / استعلام ,استعلام ارلن آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061442/استعلام-ماوس-رایانه'>استعلام ماوس رایانه / استعلام ,استعلام ماوس رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061443/آگهی-مناقصه-عملیات-تکمیل-مجموعه-ورزشی-کارگران'>آگهی مناقصه عملیات تکمیل مجموعه ورزشی کارگران  / آگهی مناقصه ,آگهی مناقصه عملیات تکمیل مجموعه ورزشی کارگران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061444/مناقصه-اجرای-لوله-گذاری-خط-انتقال-و-شبکه-توزیع-و-احداث-مخزن--'>مناقصه اجرای لوله گذاری خط انتقال و شبکه توزیع و احداث مخزن... / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای لوله گذاری خط انتقال و شبکه توزیع و احداث مخزن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061446/مناقصه-هدایت-و-دفع-آب-های-سطحی'>مناقصه هدایت و دفع آب های سطحی  /  آگهی مناقصه عمومی , مناقصه هدایت و دفع آب های سطحی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061447/استعلام-سرویس-نگهداری-راهبری-و-تعمیرات-دستگاه-های-حرارتی-و-برودتی'>استعلام سرویس نگهداری راهبری و تعمیرات دستگاه های حرارتی و برودتی  / استعلام,استعلام سرویس نگهداری راهبری و تعمیرات دستگاه های حرارتی و برودتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061448/مناقصه-انجام-خدمات-مورد-نیاز-بهداشت-محیط-زیست-ایمنی-امداد-و-نجات-و--'>مناقصه انجام خدمات مورد نیاز بهداشت، محیط زیست، ایمنی، امداد و نجات و ... / مناقصه انجام خدمات مورد نیاز بهداشت، محیط زیست، ایمنی، امداد و نجات و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061450/مناقصه-امور-خدمات-شهری-رفت-و-روب-معابر-و-سطح-شهر'>مناقصه امور خدمات شهری رفت و روب معابر و سطح شهر  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه امور خدمات شهری رفت و روب معابر و سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061451/استعلام-والو-کشویی-فولادی-فلنچی-با-محرک-الکتریکی'>استعلام والو کشویی فولادی فلنچی با محرک الکتریکی  / استعلام ,استعلام والو کشویی فولادی فلنچی با محرک الکتریکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061452/استعلام-باتری-قلمی-و-نیم-قلمی-دوراسل'>استعلام باتری قلمی و نیم قلمی دوراسل / استعلام ,استعلام باتری قلمی و نیم قلمی دوراسل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061453/استعلام-اجرای-لوله-گذاری-و-احداث-مخزن'>استعلام اجرای لوله گذاری و احداث مخزن / استعلام ,استعلام اجرای لوله گذاری و احداث مخزن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061454/استعلام-صفحه-کلید-رایانه'>استعلام  صفحه کلید رایانه / استعلام, استعلام  صفحه کلید رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061455/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین نیروی انسانی  / مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061457/استعلام-پشتیبانی-یکساله-تلفن-سانترال'>استعلام پشتیبانی یکساله تلفن سانترال / استعلام ,استعلام پشتیبانی یکساله تلفن سانترال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061458/استعلام-اسید-سولفوریک-صنعتی-98--96'>استعلام اسید سولفوریک صنعتی 98% - 96  / استعلام , استعلام اسید سولفوریک صنعتی 98% - 96 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061460/مناقصه-mud-mixer'>مناقصه mud mixer / اگهی مناقصه , مناقصه mud mixer</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061462/استعلام-گریس-نسوز'>استعلام گریس نسوز  / استعلام، استعلام گریس نسوز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061463/استعلام-بچه-ماهی'>استعلام بچه ماهی  / استعلام ,استعلام بچه ماهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061464/استعلام-تدوین-استاندارد-ملی-ایران-با-موضوع-خاک-ـ-تعیین-چگالی-و-وزن'>استعلام تدوین استاندارد ملی ایران با موضوع خاک ـ تعیین چگالی و وزن  / استعلام ,استعلام تدوین استاندارد ملی ایران با موضوع خاک ـ تعیین چگالی و وزن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061465/استعلام-رک-سر-سمپلر-پلاستیکی'>استعلام  رک سر سمپلر پلاستیکی / استعلام, استعلام  رک سر سمپلر پلاستیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061467/استعلام-جابجایی-شبکه-برق-طرح-هادی-روستای--'>استعلام جابجایی شبکه برق طرح هادی روستای... / استعلام, استعلام جابجایی شبکه برق طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061468/استعلام-خرید-دستکش-ضد-مواد-نفتی-و-روغن'>استعلام خرید دستکش ضد مواد نفتی و روغن  / استعلام، استعلام خرید دستکش ضد مواد نفتی و روغن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061469/مناقصه-توسعه-فراگیر-شهری-و-ارتقاء-کیفیت-خدمات-و-افزایش-ظرفیت-گردشگری--'>مناقصه توسعه فراگیر شهری و ارتقاء کیفیت خدمات و افزایش ظرفیت گردشگری ... / مناقصه ,مناقصه توسعه فراگیر شهری و ارتقاء کیفیت خدمات و افزایش ظرفیت گردشگری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061471/مناقصه-خرید-پارت-اول-فیدرهای-20-کیلووات'>مناقصه خرید پارت اول فیدرهای 20 کیلووات  / مناقصه, مناقصه خرید پارت اول فیدرهای 20 کیلووات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061472/استعلام-خرید-بهداشتی-پوشک-بزرگسال-و-بچه'>استعلام خرید بهداشتی پوشک بزرگسال و بچه  / استعلام ,استعلام خرید بهداشتی پوشک بزرگسال و بچه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061475/استعلام-کولر-گازی-اسپلیت'>استعلام کولر گازی اسپلیت / استعلام ,استعلام کولر گازی اسپلیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061476/استعلام-برد-درایو-پمپ-مولکولار'>استعلام برد درایو پمپ مولکولار / استعلام، استعلام برد درایو پمپ مولکولار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061477/استعلام-فعالیت-های-حرفه-ای-علمی-و-فنی--'>استعلام فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی... / استعلام, استعلام فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061478/استعلام-ساخت-جاده-و-راه-آهن'>استعلام ساخت جاده و راه آهن / استعلام, استعلام ساخت جاده و راه آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061480/مناقصه-general-electric'>مناقصه general electric / اگهی مناقصه , مناقصه general electric</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061482/استعلام-عملیات-اجرایی-حفاری-و-لوله-گذاری'>استعلام عملیات اجرایی حفاری و لوله گذاری  / استعلام ,استعلام عملیات اجرایی حفاری و لوله گذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061483/استعلام-اجرای-آسفالت-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اجرای آسفالت طرح هادی روستای... / استعلام, استعلام اجرای آسفالت طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061484/استعلام-لوله-آزمایش'>استعلام لوله آزمایش / استعلام ,استعلام لوله آزمایش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061485/فراخوان-احداث-سازه-ساختمان-اداری-مرکز-خدمات-حوزه-علمیه--نوبت-دوم'>فراخوان احداث سازه ساختمان اداری مرکز خدمات حوزه علمیه - نوبت دوم / فراخوان شناسایی و  ارزیابی کیفی پیمانکاران , فراخوان احداث سازه ساختمان اداری مرکز خدمات حوزه علمیه- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061486/مناقصه-عملیات-ساختمانی-و-تاسیساتی-کارهای-تکمیلی-پست---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات ساختمانی و تاسیساتی کارهای تکمیلی پست ... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه عملیات ساختمانی و تاسیساتی کارهای تکمیلی پست ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061488/مناقصه-احداث-ساختمان-موتورخانه-و---نوبت-دوم'>مناقصه احداث ساختمان موتورخانه و ... نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه احداث ساختمان موتورخانه و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061489/مناقصه-جذب-پیمانکار-جهت-تامین-نیروی-انسانی-نوبت-اول-مرحله-دوم'>مناقصه جذب پیمانکار جهت تامین نیروی انسانی- نوبت اول مرحله دوم  / مناقصه, مناقصه جذب پیمانکار جهت تامین نیروی انسانی- نوبت اول مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061490/مناقصه-خرید-250-دستگاه-رایانه-و-تجهیزات--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 250 دستگاه رایانه و تجهیزات - نوبت دوم / مناقصه,مناقصه  خرید 250 دستگاه رایانه و تجهیزات  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061492/مناقصه-دستگاه-تنفسی'>مناقصه دستگاه تنفسی  / مناقصه دستگاه تنفسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061497/مناقصه-ارائه-خدمات-نقلیه'>مناقصه ارائه خدمات نقلیه / مناقصه ,مناقصه ارائه خدمات نقلیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061499/تجدید-مناقصات-بهره-برداری-و-نگهداری-از-تاسیسات-و-مشترکین---نوبت-دوم'>تجدید مناقصات بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و مشترکین ... نوبت دوم / مناقصه ، تجدید مناقصات بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و مشترکین ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061500/مناقصه-عملیات-خاکی-و-دیوار-حصار-آجری-پست-132-کیلوولت-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات خاکی و دیوار حصار آجری پست 132 کیلوولت نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه عملیات خاکی و دیوار حصار آجری پست 132 کیلوولت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061501/مناقصه-خرید-انواع-گل-و-گیاه-جهت-کاشت--'>مناقصه خرید انواع گل و گیاه جهت کاشت.... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید انواع گل و گیاه جهت کاشت....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061502/تمدید-مناقصه-خرید-فیوز-کلید--'>تمدید مناقصه خرید فیوز، کلید....  / تمدید مناقصه, تمدید مناقصه خرید فیوز ، کلید.... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061505/مناقصه-خرید-اتصالات-و-گیج-های-ابزار-دقیق'>مناقصه خرید اتصالات و گیج های ابزار دقیق  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید اتصالات و گیج های ابزار دقیق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061506/مناقصه-تامین-تعداد-35-نیروی-انسانی--نوبت-دوم'>مناقصه تامین تعداد 35 نیروی انسانی - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه تامین تعداد 35 نیروی انسانی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061508/مناقصه-واگذاری-قرارداد-حفظ-حراست-و-نگهداری-فضای-سبز--'>مناقصه واگذاری قرارداد حفظ، حراست و نگهداری فضای سبز.... / مناقصه, مناقصه واگذاری قرارداد حفظ، حراست و نگهداری فضای سبز....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061510/مناقصه-خرید-فیوز-کت-اوت-سیلیکونی--کلید--تمدید'>مناقصه خرید فیوز کت اوت سیلیکونی ، کلید....تمدید / آگهی تمدید مناقصه عمومی, مناقصه خرید فیوز کت اوت سیلیکونی ، کلید....تمدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061511/مناقصه-بازسازی-استخر'>مناقصه بازسازی استخر  / مناقصه ,مناقصه بازسازی استخر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061512/فراخوان-شناسایی-سرمایه-گذار-جهت-مشارکت-در-راه-اندازی-و-بهره-برداری-از-کلینیک-ورزشی'>فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت مشارکت در راه اندازی و بهره برداری از کلینیک ورزشی / فراخوان , فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت مشارکت در راه اندازی و بهره برداری از کلینیک ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061513/مناقصه-خرید-سنسورهای-گاز'>مناقصه خرید سنسورهای گاز / مناقصه عمومی, مناقصه خرید سنسورهای گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061514/فراخوان-عملیات-تجهیز-نقاط-مصرف-آب-شبکه-آبیاری--نوبت-دوم'>فراخوان عملیات تجهیز نقاط مصرف آب شبکه آبیاری - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی , فراخوان عملیات تجهیز نقاط مصرف آب شبکه آبیاری - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061515/آگهی-جذب-سرمایه-گذار'>آگهی جذب سرمایه گذار / آگهی جذب سرمایه گذار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061518/فراخوان-اجرای-پروژه-احداث-مجتمع-چندمنظوره-(مال-MALL)'>فراخوان اجرای پروژه احداث مجتمع چندمنظوره (مال MALL)  / فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی مشارکت کنندگان, فراخوان  اجرای پروژه احداث مجتمع چندمنظوره (مال MALL) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061521/مناقصه-خرید-انواع-لامپ-LED'>مناقصه خرید انواع لامپ LED / مناقصه خرید انواع لامپ LED</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061522/استعلام-لوله-آزمایش-CBC--'>استعلام لوله آزمایش CBC ... / استعلام, استعلام لوله آزمایش CBC ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061523/فراخوان-مناقصه-خدمات-حراست-و-نگهبانی'>فراخوان مناقصه خدمات حراست و نگهبانی / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه  خدمات حراست و نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061525/استعلام-طرح-فیبر-نوری-FTTH--'>استعلام طرح فیبر نوری FTTH ... / استعلام بهاء, استعلام طرح فیبر نوری FTTH ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061526/استعلام-پست-لارومیگوآب-شیرین'>استعلام پست لارومیگوآب شیرین / استعلام ,استعلام پست لارومیگوآب شیرین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061527/مناقصه-واگذاری-فعالیتهای-پشتیبانی-و-خدماتی-تنظیفات-و-آبدارخانه-ها'>مناقصه  واگذاری فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی تنظیفات و آبدارخانه ها / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  واگذاری فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی تنظیفات و آبدارخانه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061528/فراخوان-مناقصه-عمومی-تنظیفات-و-جمع-آوری-زباله--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عمومی تنظیفات و جمع آوری زباله - نوبت دوم / مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عمومی تنظیفات و جمع آوری زباله - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061529/استعلام-خرید-40-دستگاه-رله-TCS'>استعلام خرید 40 دستگاه رله TCS / استعلام, استعلام خرید 40 دستگاه رله TCS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061532/استعلام-لاستیک-رویی-دانلوب'>استعلام لاستیک رویی دانلوب  / استعلام,استعلام لاستیک رویی دانلوب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061536/استعلام-اجرای-فیبرنوری-جهت-حذف-رادیو'> استعلام اجرای فیبرنوری جهت حذف رادیو  / استعلام ،  استعلام اجرای فیبرنوری جهت حذف رادیو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061537/مناقصه-عملیات-اجرایی-بیابان-زدایی-و-طرح-تثبیت-شن-و--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی بیابان زدایی و طرح تثبیت شن و ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرایی بیابان زدایی و طرح تثبیت شن و ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061538/استعلام-رنگ-آمیزی-ایستگاه'>استعلام رنگ آمیزی ایستگاه / استعلام, استعلام رنگ آمیزی ایستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061539/تجدید-مناقصه-کانال-سازی-و-اجرای-فیبرنوری--'>تجدید مناقصه کانال سازی و اجرای فیبرنوری ... / فراخوان تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه کانال سازی و اجرای فیبرنوری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061540/مناقصه-تعمیر-سرویس-و-نگهداری-کمپرسورهای-سایت-آگلومراسیون'>مناقصه تعمیر ،سرویس و نگهداری کمپرسورهای سایت آگلومراسیون  / مناقصه تعمیر ،سرویس و نگهداری کمپرسورهای سایت آگلومراسیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061541/مناقصه-پیمانسپاری-خدمات-خرید-و-توزیع-مواد-غذایی'>مناقصه پیمانسپاری خدمات خرید و توزیع مواد غذایی / مناقصه ,مناقصه پیمانسپاری خدمات خرید و توزیع مواد غذایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061542/مناقصه-آسفالت-راه-های-دسترسی-مجتمعهای-خدماتی--رفاهی-بین-راهی-96-12-02'>مناقصه آسفالت راه های دسترسی مجتمعهای خدماتی - رفاهی بین راهی 96.12.02 / مناقصه آسفالت راه های دسترسی مجتمع های خدماتی - رفاهی بین راهی96.12.02</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061546/استعلام-جابجایی-شبکه-برق-طرح-هادی'>استعلام  جابجایی شبکه برق طرح هادی  / استعلام, استعلام جابجایی شبکه برق طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061550/تمدید-مناقصه-پروژه-نیرورسانی'>تمدید مناقصه پروژه نیرورسانی / تمدید مناقصه , تمدید مناقصه پروژه نیرورسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061552/مناقصه-پروژه-تهیه-مصالح-و-اجرای-شبکه-تغذیه-و-توزیع-و-ایستگاه-های-تقلیل-فشار---'>مناقصه پروژه تهیه مصالح و اجرای شبکه تغذیه و توزیع و ایستگاه های تقلیل فشار  ... / مناقصه پروژه تهیه مصالح و اجرای شبکه تغذیه و توزیع و ایستگاه های تقلیل فشار  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061553/استعلام-خرید-و-نصب-یک-دستگاه-نمایشگر-شهری'>استعلام  خرید و نصب یک دستگاه نمایشگر شهری / استعلام, استعلام  خرید و نصب یک دستگاه نمایشگر شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061554/مناقصه-عمومی-انجام-خدمات-حراست-و-نگهبانی'>مناقصه عمومی انجام خدمات حراست و نگهبانی  / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه عمومی مناقصه عمومی انجام خدمات حراست و نگهبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061557/استعلام-​پمپ-هیدرولیکی-کامل-ENERPAC-مدل-ZU4'>استعلام ​پمپ هیدرولیکی کامل ENERPAC مدل ZU4 / استعلام, استعلام ​پمپ هیدرولیکی کامل ENERPAC مدل ZU4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061558/مناقصه-آژانس-خدمات-مشترکین-امور-برق-قرائت-لوازم-اندازه-گیری-توزیع-صورتحساب--'>مناقصه آژانس خدمات مشترکین امور برق، قرائت لوازم اندازه گیری توزیع صورتحساب.... / مناقصه, مناقصه آژانس خدمات مشترکین امور برق، قرائت لوازم اندازه گیری توزیع صورتحساب....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061559/استعلام-فلنج-جوشی-کربن-استیل-آهنی-فشار-قوی-24-اینچ'>استعلام فلنج جوشی کربن استیل آهنی فشار قوی 24 اینچ / استعلام, استعلام فلنج جوشی کربن استیل آهنی فشار قوی 24 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061561/مناقصه-آماده-سازی-بستر-پوند-Storm-Water'>مناقصه  آماده سازی بستر پوند Storm Water / مناقصه ، مناقصه  آماده سازی بستر پوند Storm Water</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061562/استعلام-PARTS-FOR-GAS-TURBINE--'>استعلام PARTS FOR GAS TURBINE.... / استعلام, استعلام PARTS FOR GAS TURBINE....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061563/مناقصه-general-electric'>مناقصه general electric / آگهی مناقصه , مناقصه general electric</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061564/استعلام-دستگاه-مبدل-پوسته-و-لوله'>استعلام دستگاه مبدل پوسته و لوله / استعلام, استعلام دستگاه مبدل پوسته و لوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061565/مناقصه-کاتالیست-هیدرولیز'>مناقصه کاتالیست هیدرولیز / مناقصه, مناقصه کاتالیست هیدرولیز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061567/مناقصه-خدمات-تعمیر-ایر-درایر-کمپرسور-سایت-آگلومراسیون'>مناقصه خدمات تعمیر ،ایر درایر کمپرسور سایت آگلومراسیون  / مناقصه خدمات تعمیر ،ایر درایر کمپرسور سایت آگلومراسیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061568/مناقصه-P-F--RENHE-WELL-LOGGING'>مناقصه P/F  "RENHE" WELL LOGGING  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه P/F  "RENHE" WELL LOGGING </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061571/مناقصه-تامین-نیروی-خدماتی--نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی خدماتی  - نوبت دوم  / مناقصه تامین نیروی خدماتی  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061572/مناقصه-G-F-FLOWMETER'>مناقصه G.F FLOWMETER / مناقصه, مناقصه G.F FLOWMETER</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061573/استعلام-شل-درام-مگنت-سه-پراتور-چغارت-(تعمیری)'>استعلام شل درام مگنت سه پراتور چغارت (تعمیری) / استعلام, استعلام شل درام مگنت سه پراتور چغارت (تعمیری)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061575/مناقصه-P-F-MI-SWACO-MODEL-CD-500'>مناقصه P/F MI SWACO MODEL CD-500 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه P/F MI SWACO MODEL CD-500</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061576/مناقصه-عمومی-تهیه-مصالح-و-اجرای-عملیات--'>مناقصه عمومی  تهیه مصالح و اجرای عملیات ... / مناقصه عمومی  , مناقصه عمومی  تهیه مصالح و اجرای عملیات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061577/استعلام-فلنچ'>استعلام  فلنچ   / استعلام,استعلام فلنچ  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061579/استعلام-خرید-لوله-و-اتصالات-پلی-اتیلن'>استعلام خرید لوله و اتصالات پلی اتیلن / استعلام , استعلام خرید لوله و اتصالات پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061580/استعلام-کنسول--'>استعلام کنسول ... / استعلام, استعلام کنسول ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061581/استعلام-مقره--'>استعلام مقره ... / استعلام ,استعلام مقره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061583/استعلام-دستگاه-تعیین-نفوذپذیری-بتن'>استعلام دستگاه تعیین نفوذپذیری بتن / استعلام , استعلام دستگاه تعیین نفوذپذیری بتن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061584/مناقصه-سردر-و-نگهبانی-اداره-کل--نوبت-دوم'>مناقصه سردر و نگهبانی اداره کل  - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه سردر و نگهبانی اداره کل  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061585/استعلام-خرید-سبد-آب-چکان-تمام-استیل-نگیر-و--'>استعلام خرید سبد آب چکان تمام استیل نگیر و ... / استعلام, استعلام خرید سبد آب چکان تمام استیل نگیر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061588/استعلام-FLAXIBLE-ELEMENT'>استعلام FLAXIBLE ELEMENT / استعلام  FLAXIBLE ELEMENT</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061589/مناقصه-P-F-JEREH-TWIN-PUMPING-CEMENTING'>مناقصه P/F "JEREH" TWIN PUMPING CEMENTING  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه P/F "JEREH" TWIN PUMPING CEMENTING </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061590/استعلام-میکرو-فیلتر-درایر-لوازم-یدکی-کمپرسور-FILTER-ELEMENT'>استعلام میکرو فیلتر درایر لوازم یدکی کمپرسور FILTER ELEMENT  / استعلام , استعلام میکرو فیلتر درایر لوازم یدکی کمپرسور FILTER ELEMENT </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061591/استعلام-سرور--'>استعلام سرور ... / استعلام ,استعلام سرور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061592/مناقصه-پروژه-تکمیل-مسیر--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تکمیل مسیر - نوبت  دوم  / مناقصه , مناقصه پروژه تکمیل مسیر - نوبت  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061594/استعلام-درام-محرک-نوار-نقاله'>استعلام درام محرک نوار نقاله  / استعلام, استعلام درام محرک نوار نقاله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061596/فراخوان-مناقصه-آبرسانی-به-مجتمع-های-روستایی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه آبرسانی به مجتمع های روستایی نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه آبرسانی به مجتمع های روستایی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061597/مناقصه-اجرای-خدمات-آبدارخانه-و-نظافت-میزها-و-اطاق-ها--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای خدمات آبدارخانه و نظافت میزها و اطاق ها... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه اجرای خدمات آبدارخانه و نظافت میزها و اطاق ها... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061598/استعلام-باطری-70-آمپر-و--'>استعلام باطری 70 آمپر و ... / استعلام, استعلام باطری 70 آمپر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061599/مناقصه-تامین-تجهیزات-نصب-و-راه-اندازی-مسیر-تامین-هوای-فشرده--نوبت-دوم'>مناقصه تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی مسیر تامین هوای فشرده... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی مسیر تامین هوای فشرده... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061600/استعلام-پلیت-یکبار-مصرف---'>استعلام پلیت یکبار مصرف .... / استعلام, استعلام پلیت یکبار مصرف ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061601/مناقصه-مجدد-پروژه-عملیات-جوشکاری-خطوط-لوله-نفت-و-گاز--'>مناقصه مجدد پروژه عملیات جوشکاری خطوط لوله نفت و گاز ... / فراخوان مجدد مناقصه عمومی، مناقصه مجدد پروژه عملیات جوشکاری خطوط لوله نفت و گاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061602/استعلام-دستگاه-فیلتراسیون-سوخت'>استعلام دستگاه فیلتراسیون سوخت  / استعلام ,استعلام دستگاه فیلتراسیون سوخت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061603/استعلام-کنتور--'>استعلام کنتور... / استعلام , استعلام کنتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061604/استعلام-تکمیل-پروژه-ارامستان-جدید--'>استعلام  تکمیل پروژه ارامستان جدید ... / استعلام  تکمیل پروژه ارامستان جدید ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061605/مناقصه-واگذاری-قرائت-کنتور-و-پخش-قبوض-و-وصول-بهای-برق-مصرفی--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری قرائت کنتور و پخش قبوض و وصول بهای برق مصرفی...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه واگذاری قرائت کنتور و پخش قبوض و وصول بهای برق مصرفی...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061606/مناقصه-اجرای-عملیات-رفع-حوادث-و-آبرسانی--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات رفع حوادث و آبرسانی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات رفع حوادث و آبرسانی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061609/فراخوان-مناقصه-آبرسانی-به-مجتمع-روستایی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه آبرسانی به مجتمع روستایی نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه آبرسانی به مجتمع روستایی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061611/فراخوان-سرمایه-گذاری-در-پخش-گاما-اسکن'>فراخوان سرمایه گذاری در پخش گاما اسکن  / مناقصه ,فراخوان سرمایه گذاری در پخش گاما اسکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061612/استعلام-طرح-پایش-و-ارزیابی-خدمات-واگذار-شده'>استعلام طرح پایش و ارزیابی خدمات واگذار شده  / استعلام ,استعلام طرح پایش و ارزیابی خدمات واگذار شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061613/استعلام-بازسازی-سیستم-روشنایی-انبار-آستانه'>استعلام بازسازی سیستم روشنایی انبار آستانه / استعلام بازسازی سیستم روشنایی انبار آستانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061614/استعلام-PRESSURE-REDUCER-VALVE'>استعلام PRESSURE REDUCER VALVE / استعلام, استعلام PRESSURE REDUCER VALVE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061615/استعلام-انواع-کاسه-نمد'>استعلام انواع کاسه نمد / استعلام, استعلام انواع کاسه نمد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061616/استعلام-تعویض-و-مرمت-لوله-انتقال-آب'>استعلام تعویض و مرمت لوله انتقال آب  / استعلام ,استعلام تعویض و مرمت لوله انتقال آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061621/فراخوان-وصول-مطالبات-تبدیل-انشعابات-غیرمجاز-به-مجاز--'>فراخوان وصول مطالبات تبدیل انشعابات غیرمجاز به مجاز ... / فراخوان ارزیابی کیفی، فراخوان وصول مطالبات تبدیل انشعابات غیرمجاز به مجاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061622/استعلام-سیم-آلمنیوم--'>استعلام سیم آلمنیوم... / استعلام ,استعلام سیم آلمنیوم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061623/استعلام-کولر-گازی-دیواری'>استعلام  کولر گازی دیواری  / استعلام  کولر گازی دیواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061624/استعلام-تابلو-فشار-ضعیف--'>استعلام تابلو فشار ضعیف ... / استعلام, استعلام تابلو فشار ضعیف ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061629/استعلام-دستگاه-کجلدال-جهت-تقطیر-تست-فنل-و--'>استعلام دستگاه کجلدال جهت تقطیر تست فنل و ... / استعلام, استعلام دستگاه کجلدال جهت تقطیر تست فنل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061630/فراخوان-عمومی-انجام-عملیات-خرید-ترپ-ایمنی-سیلندر-یک-تنی-گاز-تجدید'>فراخوان عمومی انجام عملیات خرید ترپ ایمنی سیلندر یک تنی گاز تجدید  / فراخوان عمومی انجام عملیات خرید ترپ ایمنی سیلندر یک تنی گاز تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061631/استعلام-بالابر-14-متری-خط-گرم-تلسکوپی'>استعلام  بالابر 14 متری خط گرم تلسکوپی  / استعلام  بالابر 14 متری خط گرم تلسکوپی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061632/تجدید-مناقصه-خرید-وسایل-آشپزخانه-و-تجهیزات-پذیرایی-تالار--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید وسایل آشپزخانه و تجهیزات پذیرایی تالار  - نوبت دوم / آگهی مزایده, تجدید مناقصه خرید وسایل آشپزخانه و تجهیزات پذیرایی تالار - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061634/مناقصه-ارائه-خدمات-حفاظت--حراست-و-نگهبانی----نوبت-دوم'>مناقصه ارائه خدمات حفاظت ، حراست و نگهبانی.... - نوبت دوم / آگهی مناقصات عمومی , مناقصه ارائه خدمات حفاظت ، حراست و نگهبانی.... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061635/استعلام-کیوسک--'>استعلام کیوسک ... / استعلام ,استعلام کیوسک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061637/استعلام-کابل-ها-و-رساناها--'>استعلام کابل ها و رساناها ... / استعلام,استعلام کابل ها و رساناها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061639/مناقصه-اجرای-پروژه-های-آبرسانی-نمونه-برداری-آزمایشگاهی--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه های آبرسانی، نمونه برداری آزمایشگاهی - نوبت دوم / مناقصه, مناقصه اجرای پروژه های آبرسانی، نمونه برداری آزمایشگاهی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061640/استعلام-ترانس-هرمتیک-کم-تلفات-با-بوشینگ-پلالگین-با-ظرفیت'>استعلام ترانس هرمتیک کم تلفات با بوشینگ پلالگین با ظرفیت / استعلام ترانس هرمتیک کم تلفات با بوشینگ پلالگین با ظرفیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061641/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-110و90-و63'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن 110و90 و63  / مناقصه ,مناقصه خرید لوله پلی اتیلن 110و90 و63 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061642/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران / استعلام, استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061644/استعلام-عدس--'>استعلام عدس ... / استعلام ,استعلام عدس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061646/مناقصه-خرید-321-عدد-دوربین-مداربسته'>مناقصه خرید 321 عدد دوربین مداربسته  / فراخوان مناقصه , مناقصه خرید 321 عدد دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061648/استعلام-FITTINGS-و--'>استعلام FITTINGS و ... / استعلام, استعلام FITTINGS و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061649/فراخوان-عمومی-انجام-عملیات-ارتقای-و-بهینه-سازی-سیستم-آبیاری-فضای-سبز'>فراخوان عمومی انجام عملیات ارتقای و بهینه سازی سیستم آبیاری فضای سبز / فراخوان عمومی انجام عملیات ارتقای و بهینه سازی سیستم آبیاری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061650/مناقصه-طرح-جمع-آوری-و-پمپاژ-معکوس-پساب-نوبت-دوم'>مناقصه طرح جمع آوری و پمپاژ معکوس پساب نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه طرح جمع آوری و پمپاژ معکوس پساب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061651/فراخوان-مناقصه-بهسازی-و-آسفالت-روستای--'>فراخوان مناقصه بهسازی و آسفالت روستای ... / آگهی فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه بهسازی و آسفالت روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061652/استعلام-گازها-و-مواد-شیمیایی-صنعتی'>استعلام گازها و مواد شیمیایی صنعتی / استعلام , استعلام گازها و مواد شیمیایی صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061654/استعلام-قلوه-سنگ'>استعلام قلوه سنگ / استعلام ,استعلام قلوه سنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061655/استعلام-تخریب-و-بازسازی-سرویس-بهداشتی-و-تعویض-درب-و-پنجره-ها'>استعلام تخریب و بازسازی سرویس بهداشتی و تعویض درب و پنجره ها  / استعلام تخریب و بازسازی سرویس بهداشتی و تعویض درب و پنجره ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061656/استعلام-دو-دستگاه-ویلچر-برقی'>استعلام دو دستگاه ویلچر برقی / استعلام دو دستگاه ویلچر برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061658/مناقصه-خرید-کوره-حرارتی-جهت-سالن-رنگ'>مناقصه خرید کوره حرارتی جهت سالن رنگ / مناقصه, مناقصه خرید کوره حرارتی جهت سالن رنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061659/استعلام-خرید-ملزومات-و-اجرای-طرح-کابل-سرقتی--'>استعلام خرید ملزومات و اجرای طرح کابل سرقتی...  / استعلام ، استعلام خرید ملزومات و اجرای طرح کابل سرقتی... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061660/استعلام-مطالعه--'>استعلام مطالعه ... / استعلام ,استعلام مطالعه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061662/استعلام-نقاشی-طبقه-اول'>استعلام نقاشی طبقه اول  / استعلام نقاشی طبقه اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061664/مناقصه-انجام-عملیات-آزادسازی-و-رفع-تصرف-تجدید'>مناقصه انجام عملیات آزادسازی و رفع تصرف تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات آزادسازی و رفع تصرف تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061665/استعلام-تابلوهای-کنترل'>استعلام تابلوهای کنترل  / استعلام, استعلام تابلوهای کنترل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061667/استعلام-آزمون-نمونه--'>استعلام آزمون نمونه ... / استعلام, استعلام آزمون نمونه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061668/استعلام-طرح-تقویت-کافو-23--'>استعلام طرح تقویت کافو 23 ... / استعلام بها, استعلام طرح تقویت کافو 23 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061669/استعلامیونیت-فیلتراسیون--لاستیک-و--'>استعلامیونیت فیلتراسیون ، لاستیک و ... / استعلام, استعلام یونیت فیلتراسیون ، لاستیک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061670/استعلام-خرید-ملزومات-و-اجرای-طرح-کابل-سرقتی--'>استعلام خرید ملزومات و اجرای طرح کابل سرقتی...  / استعلام ، استعلام خرید ملزومات و اجرای طرح کابل سرقتی... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061672/استعلام-الکتروموتور-و--'>استعلام الکتروموتور و... / استعلام ,استعلام الکتروموتور و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061674/استعلام-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061675/استعلام-آسفالت--'>استعلام آسفالت ... / استعلام ,استعلام آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061677/مناقصه-توسعه-فضای-سبز-فاز3-منطقه-پارس-دو'>مناقصه توسعه فضای سبز فاز3 منطقه پارس دو / مناقصه ، مناقصه توسعه فضای سبز فاز3 منطقه پارس دو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061678/استعلام-دستگاه-AUTOMATED-EXTENAL-DEFIBRILLATOR--'>استعلام دستگاه AUTOMATED EXTENAL DEFIBRILLATOR ... / استعلام, استعلام دستگاه AUTOMATED EXTENAL DEFIBRILLATOR ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061679/استعلام-​توسعه-و-پشتیبانی-SDI-سامانه'>استعلام ​توسعه و پشتیبانی SDI سامانه / استعلام, استعلام ​توسعه و پشتیبانی SDI سامانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061680/مناقصه-واگذاری-خدمات-مربوط-به-ایاب-و-ذهاب'>مناقصه واگذاری خدمات مربوط به ایاب و ذهاب / مناقصه ,مناقصه واگذاری خدمات مربوط به ایاب و ذهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061682/استعلام-هوزینگ-بیرینگ-اصلی-دیسک'>استعلام هوزینگ بیرینگ اصلی دیسک  / استعلام، استعلام هوزینگ بیرینگ اصلی دیسک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061684/استعلام-دوربین'>استعلام دوربین  / استعلام, استعلام دوربین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061685/استعلام-مرمت-و-لایه-روبی-قنوات---'>استعلام مرمت و لایه روبی قنوات .... / استعلام, استعلام مرمت و لایه روبی قنوات ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061686/استعلام-رله-دیفرانسیل-ترانس-استیشن--'>استعلام رله دیفرانسیل ترانس استیشن.... / استعلام, استعلام رله دیفرانسیل ترانس استیشن....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061687/استعلام-تولید-فرآورده-های-لاستیکی-و-پلاستیکی-به-جز-کفش'>استعلام تولید فرآورده های لاستیکی و پلاستیکی  به جز کفش / استعلام تولید فرآورده های لاستیکی و پلاستیکی  به جز کفش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061688/استعلام-ضبط-کننده--'>استعلام ضبط کننده ... / استعلام ,استعلام ضبط کننده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061689/استعلام-​سکسیونرها-دژنکتورها-و-تجهیزات-جانبی-پستهای-برق-و--'>استعلام ​سکسیونرها، دژنکتورها و تجهیزات جانبی پستهای برق و ... / استعلام, استعلام ​سکسیونرها، دژنکتورها و تجهیزات جانبی پستهای برق و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061690/ارزیابی-کیفی-توسعه-فضای-سبز-فاز-3-تجدید'>ارزیابی کیفی توسعه فضای سبز فاز 3 تجدید / تجدید آگهی ارزیابی کیفی ,  ارزیابی کیفی توسعه فضای سبز فاز 3 تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061691/تجدید-فراخوان-طراحی-و-تامین-تجهیزات-و-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-اعلام-و-اطفا-حریق--'>تجدید فراخوان طراحی و تامین تجهیزات و نصب و راه اندازی سیستم اعلام و اطفا حریق ... / تجدید مناقصه ، تجدید فراخوان طراحی و تامین تجهیزات و نصب و راه اندازی سیستم اعلام و اطفا حریق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061692/استعلام-ماشینهای-الکتریکی-دوار'>استعلام ماشینهای الکتریکی دوار / استعلام ,استعلام ماشینهای الکتریکی دوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061694/استعلام-D-M-D-S'>استعلام D.M.D.S  / استعلام , استعلام D.M.D.S </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061695/استعلام-اسید-سولفوریک-98-صنعتی'>استعلام اسید سولفوریک 98% صنعتی / استعلام , استعلام اسید سولفوریک 98% صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061696/استعلام-سرسمپلر-کریستال'>استعلام سرسمپلر کریستال / استعلام سرسمپلر کریستال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061697/استعلام-چرخ-پالت-گندله-سازی--'>استعلام چرخ پالت گندله سازی... / استعلام,استعلام چرخ پالت گندله سازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061698/استعلام-ورق-فولادی'>استعلام ورق فولادی  / استعلام, استعلام ورق فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061699/مناقصه-P-F-GEO-DATA-MUD-LOGGING'>مناقصه P/F GEO-DATA MUD LOGGING / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه P/F GEO-DATA MUD LOGGING</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061700/استعلام-سرسوزن---'>استعلام سرسوزن .... / استعلام, استعلام سرسوزن ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061701/استعلام-قطعات-کمپرسور--پشم-نسوز-و--'>استعلام قطعات کمپرسور ، پشم نسوز و... / استعلام ,استعلام قطعات کمپرسور ، پشم نسوز و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061703/استعلام-لوازم-یدکی--'>استعلام لوازم یدکی ... / استعلام ,استعلام لوازم یدکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061704/استعلام-کولر-اسپلیت'>استعلام کولر اسپلیت / استعلام , استعلام کولر اسپلیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061705/مناقصه-P-F-GEO-DATA-MUD-LOGGING-UNIT'>مناقصه P/F GEO-DATA MUD LOGGING UNIT  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه P/F GEO-DATA MUD LOGGING UNIT </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060734/مزایده-سه-دانگ-از-پلاک-ثبتی-4032-فرعی-و-خودرو'>مزایده سه دانگ از پلاک ثبتی 4032 فرعی و خودرو  / مزایده,مزایده سه دانگ از پلاک ثبتی 4032 فرعی و خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060735/تجدید-مزایده-فروش-اقلام-مازاد-بر-مصرف-شامل-لوازم-یدکی-ولووان-10-و-اف-12-و-فیلترهای---نوبت-دوم'>تجدید مزایده فروش اقلام مازاد بر مصرف شامل لوازم یدکی ولووان 10 و اف 12 و فیلترهای ... نوبت دوم / مزایده,تجدید مزایده فروش اقلام مازاد بر مصرف شامل لوازم یدکی ولووان 10 و اف 12 و فیلترهای ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060736/مزایده-واگذاری-اجاره-مغازه-شماره-3-به-متراژ-تقریبی-47-مترمربع'>مزایده واگذاری اجاره مغازه شماره 3 به متراژ تقریبی 47 مترمربع / مزایده,مزایده واگذاری اجاره مغازه شماره 3 به متراژ تقریبی 47 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060737/مزایده-زمینی-مساحت-214-مترمربع'>مزایده زمینی مساحت 214 مترمربع  / مزایده,مزایده زمینی مساحت 214 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060739/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-295متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 295متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 295متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060740/مزایده-فروش-تعدادی-دام-مازاد'>مزایده فروش تعدادی دام مازاد / آگهی مزایده , مزایده فروش تعدادی دام مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060742/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-192-20متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 192.20متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 192.20متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060744/مزایده-ملک-مشاعی-پلاک-ثبتی-59651-فرعی-از-3526-اصلی'>مزایده ملک مشاعی پلاک ثبتی 59651 فرعی از 3526 اصلی / مزایده,مزایده ملک مشاعی پلاک ثبتی 59651 فرعی از 3526 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060746/مزایده-ملک-بخش-شانزده-قزوین-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش شانزده قزوین نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش شانزده قزوین نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060748/مزایده-فروش-46-قطعه-زمین-و-57-باب-مغازه-و-آپارتمان-و-باغ-نوبت-دوم'>مزایده فروش 46 قطعه زمین و 57 باب مغازه و آپارتمان و باغ نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش 46 قطعه زمین و 57 باب مغازه و آپارتمان و باغ نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060752/مزایده-فروش-ششدانگ-قطعه-زمین-مساحت-166-93متر'>مزایده فروش ششدانگ قطعه زمین مساحت 166.93متر  / مزایده ,مزایده فروش ششدانگ قطعه زمین مساحت 166.93متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060755/مزایده-فروش-ششدانگ-زمین-مساحت-عرصه-183642متر'>مزایده فروش ششدانگ زمین مساحت عرصه 183642متر / مزایده,مزایده فروش ششدانگ زمین مساحت عرصه 183642متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060756/مزایده-اراضی-کشاورزی-شامل-15-قطعه-و-دو-عرصه-واحد-مسکونی'>مزایده اراضی کشاورزی شامل 15 قطعه و دو عرصه واحد مسکونی / مزایده,مزایده اراضی کشاورزی شامل 15 قطعه و دو عرصه واحد مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060758/مزایده-تابلو-فرش-2-تخته--گلدان-سفید--آجیل-خوری-بزرگ--'>مزایده  تابلو فرش 2 تخته  - گلدان سفید - آجیل خوری بزرگ... / مزایده، مزایده   تابلو فرش 2 تخته  - گلدان سفید - آجیل خوری بزرگ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060759/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-206-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 206 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 206 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060760/مزایده-ملک-سه-خوابه-مساحت-30-148متر'>مزایده ملک سه خوابه مساحت 30.148متر / مزایده,مزایده ملک سه خوابه مساحت 30.148متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060767/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-دویست-متر-و-نود-و-سه-دسی-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت دویست متر و نود و سه دسی متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت دویست متر و نود و سه دسی متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060769/مزایده-فروش-ضایعات-و-اقلام-مازاد--نوبت-دوم'>مزایده فروش ضایعات و اقلام مازاد - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش ضایعات و اقلام مازاد - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060771/مزایده-ششدانگ-اعیان-ساختمان-و-مغازه-بخش-یک-تنکابن'>مزایده ششدانگ اعیان ساختمان و مغازه بخش یک تنکابن / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان ساختمان و مغازه بخش یک تنکابن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060772/مزایده-5-دستگاه-خودروی-قابل-شماره-گذاری-نوبت-دوم'>مزایده 5 دستگاه خودروی قابل شماره گذاری نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی، مزایده 5 دستگاه خودروی قابل شماره گذاری- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060773/مزایده-عمومی-محصولات-مجتمع-باغات-میوه--نوبت-دوم'>مزایده عمومی محصولات مجتمع باغات میوه - نوبت دوم / مزایده,مزایده عمومی محصولات مجتمع باغات میوه - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060774/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-هاچ-بک'>مزایده یک دستگاه اتومبیل هاچ بک  / آگهی مزایده اموال غیرمنقول، مزایده یک دستگاه اتومبیل هاچ بک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060775/مزایده-یک-قطعه-ملک-مساحت-4319-5متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه ملک مساحت 4319.5متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه ملک مساحت 4319.5متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060776/مزایده-کمپرسور-باد-سیار--دستگاه-خم-کن-هیدرولیک-لوله'>مزایده کمپرسور باد سیار - دستگاه خم کن هیدرولیک لوله  / آگهی مزایده اموال غیر منقول,مزایده کمپرسور باد سیار - دستگاه خم کن هیدرولیک لوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060777/مزایده-یک-قطعه-باغ-شلیل-مساحت-2000متر'>مزایده یک قطعه باغ شلیل مساحت 2000متر / مزایده,مزایده یک قطعه باغ شلیل مساحت 2000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060780/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-پژو-پارس--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پژو پارس - نوبت دوم / آگهی مزایده اموال غیرمنقول، مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پژو پارس - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060781/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-536متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 536متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 536متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060784/مزایده-کود-کشاورزی'>مزایده کود کشاورزی / آگهی مزایده,مزایده کود کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060785/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-8174-فرعی-نوبت-اول'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 8174 فرعی نوبت اول  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 8174 فرعی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060786/مزایده-اجاره-کارت-پارک-و-تبلیغات-شهری--(مرحله-سوم)'>مزایده اجاره کارت پارک و تبلیغات شهری... (مرحله سوم) / مزایده اجاره کارت پارک و تبلیغات شهری... (مرحله سوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060790/مزایده-واگذاری-5-واحد-نیمه-ساز-تجاری'>مزایده واگذاری 5 واحد نیمه ساز تجاری / مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده واگذاری 5 واحد نیمه ساز تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060791/مزایده-ششدانگ-سرقفلی-و-مالکیت-مغازه-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ سرقفلی و مالکیت مغازه نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ سرقفلی و مالکیت مغازه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060792/مزایده-فروش-یکدستگاه-سواری-زانتیا-سیتروئن-مرحله-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه سواری زانتیا سیتروئن مرحله دوم  / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش یکدستگاه سواری زانتیا سیتروئن مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060795/مزایده-سواری-131se-رنگ-سفید-مدل-1396'>مزایده سواری 131se رنگ سفید مدل 1396 / آگهی مزایده اموال,مزایده سواری 131se رنگ سفید مدل 1396</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060796/مزایده-ملک-مساحت-155-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 155 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 155 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060797/مزایده-املاک-توقیف-شده-نوبت-اول'>مزایده املاک توقیف شده نوبت اول / مزایده,مزایده املاک توقیف شده نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060799/مزایده-کارخانه-ضبط-و-فرآوری-پسته-نوبت-دوم'>مزایده کارخانه ضبط و فرآوری پسته نوبت دوم  / مزایده,مزایده کارخانه ضبط و فرآوری پسته نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060800/مزایده-واگذاری-جایگاه-CNG-و--'>مزایده واگذاری جایگاه CNG و ... / مزایده واگذاری جایگاه CNG و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060801/مزایده-فروش-کانکس--کانوایرهای-دستگاه-بلوک-زن--'>مزایده فروش کانکس ، کانوایرهای دستگاه بلوک زن ... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش کانکس ، کانوایرهای دستگاه بلوک زن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060803/مزایده-فروش-دام'>مزایده فروش دام / آگهی مزایده فروش , مزایده فروش دام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060804/مزایده-ملک-با-قدمت-حدود-28-سال-نوبت-دوم'>مزایده ملک با قدمت حدود 28 سال نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک با قدمت حدود 28 سال نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060807/مزایده-ششدانگ-زمین-باغی-مخروبه-مساحت-1312متر'>مزایده ششدانگ زمین باغی مخروبه مساحت 1312متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین باغی مخروبه مساحت 1312متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060808/مزایده-ششدانگ-ملک-با-قدمت-بالای-سی-سال'>مزایده ششدانگ ملک با قدمت بالای سی سال  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک با قدمت بالای سی سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060810/مزایده-فروش-دام--'>مزایده فروش دام... / مزایده, مزایده فروش دام...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060811/مزایده-مغازه-مشاع-مساحت-20-05متر-نوبت-دوم'>مزایده مغازه مشاع مساحت 20.05متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده مغازه مشاع مساحت 20.05متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060814/مزایده-زمین-مساحت-786متر'>مزایده زمین مساحت 786متر  / مزایده,مزایده زمین مساحت 786متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060815/مزایده-سهم-الارث-ملکی-از-پلاک-ثبتی-زمین-زراعی-نوبت-دوم'>مزایده سهم الارث ملکی از پلاک ثبتی زمین زراعی نوبت دوم  / مزایده,مزایده سهم الارث ملکی از پلاک ثبتی زمین زراعی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060816/مزایده-فروش-سیمهای-مسی-اسقاط--نوبت-دوم'>مزایده فروش سیمهای مسی اسقاط - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی، مزایده فروش سیمهای مسی اسقاط- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060817/مزایده-زمین-جهت-احداث-پارک-بادی'>مزایده زمین جهت احداث پارک بادی  / آگهی مزایده ، مزایده زمین جهت احداث پارک بادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060821/مزایده-عمارت-مسکونی-مساحت-1068-01متر'>مزایده عمارت مسکونی مساحت 1068.01متر  / مزایده,مزایده عمارت مسکونی مساحت 1068.01متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060823/مزایده-ملک-زمین-مساحت-453-05متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک زمین مساحت 453.05متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک زمین مساحت 453.05متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060826/تجدید-مزایده-بهره-برداری-و-عرضه-و-فروش-گاز-فشرده-CNG'>تجدید مزایده بهره برداری و عرضه و فروش گاز فشرده CNG  / تجدید  مزایده , تجدید مزایده بهره برداری و عرضه و فروش گاز فشرده CNG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060828/مزایده-ملک-بخش-سیزده-اردبیل-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش سیزده اردبیل نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش سیزده اردبیل نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060830/مزایده-ملک-مساحت-202-40متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت 202.40متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مساحت 202.40متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060832/مزایده-ملک-اعیانی-صد-و-بیست-مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده ملک اعیانی صد و بیست مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک اعیانی صد و بیست مترمربع نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060833/مزایده-فروش-خودروهای-مستعمل'>مزایده فروش خودروهای مستعمل / مزایده,مزایده فروش خودروهای مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060835/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-پژو-پارس-سواری-مدل-1393'>مزایده یک دستگاه اتومبیل پژو پارس سواری مدل 1393 / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه اتومبیل پژو پارس سواری مدل 1393</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060836/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-416-فرعی-از-24-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 416 فرعی از 24 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 416 فرعی از 24 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060838/مزایده-دستگاه-ولوو-تیپ-6fh--'>مزایده دستگاه ولوو تیپ 6fh ... / مزایده, مزایده دستگاه ولوو تیپ 6fh ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060841/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-170-متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت عرصه 170 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 170 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060843/مزایده-ملک-مغازه-مساحت-20-65متر'>مزایده ملک مغازه مساحت 20.65متر / مزایده,مزایده ملک مغازه مساحت 20.65متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060846/مزایده-چهار-دستگاه-کامپیوتر-با-متعلقات'>مزایده چهار دستگاه کامپیوتر با متعلقات  / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده چهار دستگاه کامپیوتر با متعلقات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060847/مزایده-زمین-به-شماره-ثبت-4575-729-مال-غیرمنقول'>مزایده زمین به شماره ثبت 4575/729 مال غیرمنقول  / مزایده,مزایده زمین به شماره ثبت 4575/729 مال غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060852/مزایده-ملک-بخش-9-مشهد-سه-خوابه'>مزایده ملک بخش 9 مشهد سه خوابه / مزایده,مزایده ملک بخش 9 مشهد سه خوابه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060855/مزایده-فروش-18-دستگاه-انواع-وسیله-نقلیه-سوخته-اسقاطی--'>مزایده فروش 18 دستگاه انواع وسیله نقلیه سوخته اسقاطی ... / مزایده,مزایده فروش 18 دستگاه انواع وسیله نقلیه سوخته اسقاطی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060856/مزایده-آپارتمان-بخش-نه-مشهد-تجدید-منقول-غیرمنقول'>مزایده آپارتمان بخش نه مشهد تجدید منقول غیرمنقول  / مزایده,مزایده آپارتمان بخش نه مشهد تجدید منقول غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060858/مزایده-آپارتمان-دو-خوابه-با-کف-سرامیک-تجدید'>مزایده آپارتمان دو خوابه با کف سرامیک تجدید / مزایده,مزایده آپارتمان دو خوابه با کف سرامیک تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060859/مزایده-اجاره-بوفه-و-انتشارات-دانشجویی'>مزایده اجاره بوفه و انتشارات دانشجویی  / آگهی مزایده عمومی، مزایده اجاره بوفه و انتشارات دانشجویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060862/تجدید-مزایده-فروش-تعدادی-از-وسائط-نقلیه-و-ماشین-آلات-نوبت-دوم'>تجدید مزایده فروش تعدادی از وسائط نقلیه و ماشین آلات -نوبت دوم / تجدید آگهی مزایده  ، تجدید مزایده فروش تعدادی از وسائط نقلیه و ماشین آلات -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060863/مزایده-ماترک-شامل-زمین-صیفی-کاری-شالیزار-مرحله-دوم'>مزایده ماترک شامل زمین صیفی کاری شالیزار مرحله دوم / مزایده,مزایده ماترک شامل زمین صیفی کاری شالیزار مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060866/مزایده-ملک-بخش-شش-گیلان'>مزایده ملک بخش شش گیلان  / مزایده,مزایده ملک بخش شش گیلان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060867/مزایده-یکدستگاه-میخ-زن-نوبت-دوم'>مزایده یکدستگاه میخ زن نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده یکدستگاه میخ زن نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060868/مزایده-یازده-قلم-لوازم-خانگی'>مزایده یازده قلم لوازم خانگی / مزایده, مزایده یازده قلم لوازم خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060871/مزایده-ملک-بخش-شش-گیلان'>مزایده ملک بخش شش گیلان  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 2500متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060872/مزایده-کالا-و-سهام---'>مزایده کالا و سهام  ... / مزایده ,مزایده کالا و سهام  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060873/مزایده-فروش-لوله-ها-و-اتصالات-پلی-اتیلن--'>مزایده فروش لوله ها و اتصالات پلی اتیلن ... / مزایده فروش لوله ها و اتصالات پلی اتیلن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060876/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-271-22متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 271.22متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 271.22متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060877/مزایده-دو-دستگاه-خودروی-سواری'>مزایده دو دستگاه خودروی سواری / مزایده, مزایده دو دستگاه خودروی سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060879/مزایده-ملک-به-پلاک-ثبتی-152-فرعی-از-صدو-سه-فرعی-از-16-اصلی'>مزایده ملک به پلاک ثبتی 152 فرعی از صدو سه فرعی از 16 اصلی / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی 152 فرعی از صدو سه فرعی از 16 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060882/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-206-اس-دی'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 206 اس دی / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 206 اس دی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060883/مزایده-دستگاه-یخچال-ویترینی-زاگرس-4-درب--یخچال-صندوقی-زاگرس-استیل'>مزایده دستگاه یخچال ویترینی زاگرس 4 درب - یخچال صندوقی زاگرس استیل / آگهی مزایده ,مزایده دستگاه یخچال ویترینی زاگرس 4 درب - یخچال صندوقی زاگرس استیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060885/مزایده-71-71-شعیر-مشاع-از-ششدانگ-زمین-مزروعی'>مزایده 71.71 شعیر مشاع از ششدانگ زمین مزروعی  / مزایده,مزایده 71.71 شعیر مشاع از ششدانگ زمین مزروعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060887/مزایده-18-دستگاه-خودروی-سبک'>مزایده 18 دستگاه خودروی سبک  / مزایده, مزایده 18 دستگاه خودروی سبک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060889/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-215-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 215 متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 215 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060890/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-عرصه-109-38متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت عرصه 109.38متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت عرصه 109.38متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060891/تجدید-مزایده-فروش-سنگ-ساختمان'>تجدید مزایده فروش سنگ ساختمان / آگهی تجدید مزایده, تجدید مزایده فروش سنگ ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060892/مزایده-عملیات-جمع-آوری-پسماند-خشک-پهنه-جنوبی---96-12-2'>مزایده عملیات جمع آوری پسماند خشک پهنه جنوبی... - 96.12.2 / اگهی مزایده , مزایده عملیات جمع آوری پسماند خشک پهنه جنوبی... - 96.12.2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060893/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-86-77متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 86.77متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 86.77متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060895/مزایده-زمین-و-ابنیه-های-ساختمانی-عرصه-کارخانه-دو-هکتار'>مزایده زمین و ابنیه های ساختمانی عرصه کارخانه دو هکتار / مزایده,مزایده زمین و ابنیه های ساختمانی عرصه کارخانه دو هکتار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060896/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پراید--نوبت-دوم'> مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید - نوبت دوم  / مزایده,  مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060897/مزایده-ششدانگ-زمین-بخش-شش-ثبت-علی-آباد-کتول'>مزایده ششدانگ زمین بخش شش ثبت علی آباد کتول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش شش ثبت علی آباد کتول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060899/مزایده-یک-تخته-فرش-6-متری--'>مزایده یک تخته فرش 6 متری ... / مزایده,مزایده یک تخته فرش 6 متری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060900/تجدید-مزایده-واگذاری-اجاره-ساختمان-ها-و-مستحدثات'>تجدید مزایده واگذاری اجاره ساختمان ها و مستحدثات / تجدید مزایده عمومی , تجدید مزایده واگذاری اجاره ساختمان ها و مستحدثات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060901/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-اتومبیل-سمند'>مزایده ششدانگ یک دستگاه اتومبیل سمند / آگهی مزایده, مزایده ششدانگ یک دستگاه اتومبیل سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060903/مزایده-واگذاری-امتیاز-بهره-برداری-از-49-باب-غرفه'>مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از 49 باب غرفه / آگهی مزایده عمومی ، مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از 49 باب غرفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060904/مزایده-دو-تخته-قالی-12-متری--نوبت-دوم'>مزایده دو تخته قالی 12 متری  - نوبت دوم / مزایده,مزایده دو تخته قالی 12 متری  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060905/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-320متر-نوبت-دوم'>مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت عرصه 320متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت عرصه 320متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060906/مزایده-باغ-پسته-مساحت-هشتاد-و-سه-صدم-هکتار'>مزایده باغ پسته مساحت هشتاد و سه صدم هکتار  / مزایده,مزایده باغ پسته مساحت هشتاد و سه صدم هکتار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060909/مزایده-یک-دستگاه-چیلر-کارخانجات-تولیدی'>مزایده یک دستگاه چیلر کارخانجات تولیدی  / مزایده یک دستگاه چیلر کارخانجات تولیدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060910/مزایده-منزل-نیمه-ساز-عرصه-125-مترمربع'>مزایده منزل نیمه ساز عرصه 125 مترمربع  / مزایده,مزایده منزل نیمه ساز عرصه 125 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060913/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-143-متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 143 متر نوبت دوم / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 143 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060914/مزایده-خط-تلفن-همراه-09121099816'>مزایده خط تلفن همراه 09121099816 / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده خط تلفن همراه 09121099816</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060915/مزایده-4-خط-تلفن-همراه'>مزایده 4 خط تلفن همراه  / مزایده,مزایده 4 خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060917/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-به-پلاک-ثبتی-15993-اصلی'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی به پلاک ثبتی 15993 اصلی  / مزایده ,مزایده ششدانگ منزل مسکونی به پلاک ثبتی 15993 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060921/مزایده-فروش-زمین-تجاری-مسکونی-مساحت-330-94متر'>مزایده فروش زمین تجاری مسکونی مساحت 330.94متر  / مزایده ,مزایده فروش زمین تجاری مسکونی مساحت 330.94متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060922/مزایده-سواری-سمند'>مزایده سواری سمند  / آگهی مزایده,مزایده سواری سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060923/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین-تجاری-مسکونی-3913متر'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین تجاری مسکونی 3913متر  / مزایده ,مزایده واگذاری یک قطعه زمین تجاری مسکونی 3913متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060928/مزایده-خودرو-سواری-پژو-آردی-رنگ-طوسی'>مزایده خودرو سواری پژو آردی رنگ طوسی / آگهی مزایده,مزایده خودرو سواری پژو آردی رنگ طوسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060931/مزایده-دستگاه-بالابر-با-موتور-و---نوبت-دوم'>مزایده  دستگاه بالابر با موتور و ... نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده  دستگاه بالابر با موتور و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060934/مزایده-یکدستگاه-پرس-منگنه-زن-چینی-نوبت-دوم'>مزایده یکدستگاه پرس منگنه زن چینی نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده یکدستگاه پرس منگنه زن چینی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060935/مزایده-41-دستگاه-خودرو-سبک-و-سنگین'>مزایده 41 دستگاه خودرو سبک و سنگین / مزایده عمومی, مزایده 41 دستگاه خودرو سبک و سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060936/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-قطعه-اول-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی قطعه اول تفکیکی / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی قطعه اول تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060938/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-97-97متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 97.97متر / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 97.97متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060941/مزایده-یک-دستگاه-فتوکپی-شارپ-و--'>مزایده یک دستگاه فتوکپی شارپ و ... / مزایده, مزایده یک دستگاه فتوکپی شارپ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060942/فراخوان-اجاره-قطعه-زمین--'>فراخوان اجاره قطعه زمین... / مزایده , فراخوان اجاره قطعه زمین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060943/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-مساحت-140-متر'>مزایده ششدانگ عرصه و  اعیان مساحت 140 متر / مزایده ,مزایده ششدانگ عرصه و  اعیان مساحت 140 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060945/مزایده-فروش-انواع-فیلتر-روغن-نوبت-دوم'>مزایده فروش انواع فیلتر روغن نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش انواع فیلتر روغن نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060946/مزایده-پلاک-ثبتی-179-فرعی-از-37-اصلی-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 179 فرعی از 37 اصلی نوبت اول / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی 179 فرعی از 37 اصلی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060947/مزایده-میز-مدیریتی--صندلی--کمد-تلویزیون'>مزایده میز مدیریتی - صندلی - کمد- تلویزیون / مزایده میز مدیریتی - صندلی - کمد- تلویزیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060949/مزایده-پلاک-ثبتی-با-قدمت-بیش-از-16-سال-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی با قدمت بیش از 16 سال نوبت اول / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی با قدمت بیش از 16 سال نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060950/مزایده-فروش-اموال-اسقاطی--نوبت-دوم'>مزایده فروش اموال اسقاطی...نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش اموال اسقاطی...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060956/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-5500مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی عرصه 5500مترمربع  / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی عرصه 5500مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060957/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-سی-ان-جی--نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از جایگاه سی ان جی - نوبت دوم  / مزایده , مزایده بهره برداری از جایگاه سی ان جی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060958/مزایده-تعداد-14-عدد-بوفه-مرحله-دوم'>مزایده تعداد 14 عدد بوفه مرحله دوم  / مزایده ,مزایده تعداد 14 عدد بوفه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060960/مزایده-فروش-تعداد-4-قطعه-از-زمینهای-کاربری-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 4 قطعه از زمینهای کاربری تجاری نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش تعداد 4 قطعه از زمینهای کاربری تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060963/مزایده-ظروف-آکبند-سرامیکی--بشقاب-و--'>مزایده ظروف آکبند سرامیکی ، بشقاب و ... / آگهی مزایده مال منقول، مزایده ظروف آکبند سرامیکی ، بشقاب و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060964/مزایده-واگذاری-اجاره-غرفه-های-تجاری-و-خدماتی-مرحله-اول-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اجاره غرفه های تجاری و خدماتی مرحله اول نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری اجاره غرفه های تجاری و خدماتی مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060965/مزایده-یک-قواره-زمین-مساحت-240-23متر'>مزایده یک قواره زمین مساحت 240.23متر / مزایده ,مزایده یک قواره زمین مساحت 240.23متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060969/مزایده-کفش-زنانه'>مزایده  کفش زنانه / مزایده ,مزایده  کفش زنانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060970/مزایده-دستگیره-20-سانتی-نگین-دار---بار-دوم'>مزایده دستگیره 20 سانتی نگین دار ... بار دوم  / مزایده , مزایده دستگیره 20 سانتی نگین دار ... بار دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060971/مزایده-ملک-مشاعی-مساحت-نود-مترمربع'>مزایده ملک مشاعی مساحت نود مترمربع / مزایده ,مزایده ملک مشاعی مساحت نود مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060972/مزایده-فروش-تعدادی-از-واحدهای-مسکونی-مجتمع-204-واحدی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از واحدهای مسکونی مجتمع 204 واحدی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از واحدهای مسکونی مجتمع 204 واحدی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060974/مزایده-واگذاری-اجاره-یکباب-مغازه-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اجاره یکباب مغازه تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده عمومی ، مزایده واگذاری اجاره یکباب مغازه تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060975/مزایده-واگذاری-تعداد-12-فقره-از-املاک-اموال-مازاد-تملیکی-چاپ-دوم'>مزایده واگذاری تعداد 12 فقره از املاک اموال مازاد تملیکی چاپ دوم  / مزایده,مزایده واگذاری تعداد 12 فقره از املاک اموال مازاد تملیکی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060979/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-عرصه-229-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 229 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 229 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060982/مزایده-اجاره-جایگاه-سوخت-گاز-CNG--نوبت-دوم'>مزایده اجاره جایگاه سوخت گاز CNG...نوبت دوم  / مزایده ,مزایده اجاره جایگاه سوخت گاز CNG...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060983/مزایده-ششدانگ-پلاک-9338-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک 9338 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 9338 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060984/آگهی-مزایده-فروش-اقلام-ضایعاتی-و-اسقاطی'>آگهی مزایده فروش اقلام ضایعاتی و اسقاطی  / آگهی مزایده ،آگهی مزایده فروش اقلام ضایعاتی و اسقاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060988/مزایده-پلاک-ثبتی-به-شماره-829-اصلی-بخش-شش-تهران'>مزایده پلاک ثبتی به شماره 829 اصلی بخش شش تهران / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به شماره 829 اصلی بخش شش تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060992/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-اول-332-60متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه  اول 332.60متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه  اول 332.60متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060994/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-93-47متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 93.47متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 93.47متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060997/مزایده-یک-دستگاه-سواری-سمند'>مزایده یک دستگاه سواری سمند  / مزایده ,مزایده یک دستگاه سواری سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060998/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-120-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 120 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 120 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061001/مزایده-1-2-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-قدمت-بیش-از-30-سال'>مزایده 1.2 دانگ مشاع از پلاک ثبتی قدمت بیش از 30 سال  / مزایده,مزایده 1.2 دانگ مشاع از پلاک ثبتی قدمت بیش از 30 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061002/مزایده-فروش-20-دستگاه-خودرو-سبک-و-سنگین'>مزایده فروش 20 دستگاه خودرو سبک و سنگین / آگهی مزایده عمومی، مزایده فروش 20 دستگاه خودرو سبک و سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061003/آگهی-مزایده-فروش-خودرو'>آگهی مزایده فروش خودرو  / مزایده , آگهی مزایده فروش خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061004/مزایده-سواری-سایپا'>مزایده سواری سایپا / مزایده ، مزایده سواری سایپا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061006/مزایده-نود-و-شش-صدم-دانگ-ملک-مساحت-420متر'>مزایده نود و شش صدم دانگ ملک مساحت 420متر  / مزایده,مزایده نود و شش صدم دانگ ملک مساحت 420متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061009/مزایده-فروش-تعداد-8-واحد-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 8 واحد مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد 8 واحد مسکونی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061013/مزایده-واگذاری-و-اجاره-امور-تبلیغاتی-سطح-شهر--'>مزایده واگذاری و اجاره امور تبلیغاتی سطح شهر ... / مزایده,مزایده واگذاری و اجاره امور تبلیغاتی سطح شهر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061014/مزایده-اجاره-یکباب-رستوران'>مزایده اجاره یکباب رستوران  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره یکباب رستوران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061015/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-تحت-مالکیت-خود-بصورت-نقدی'>مزایده فروش یک قطعه زمین تحت مالکیت خود بصورت نقدی  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین تحت مالکیت خود بصورت نقدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061016/مزایده-وسایل-نقلیه'>مزایده وسایل نقلیه   / مزایده  وسایل نقلیه  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061019/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-320-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت  عرصه 320 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مساحت  عرصه 320 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061020/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-سوخت-CNG'>مزایده بهره برداری از جایگاه سوخت CNG / آگهی مزایده , مزایده بهره برداری از جایگاه سوخت CNG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061021/مزایده-محل-نصب-وسایل-بازی-کودکان----96-12-2'>مزایده محل نصب وسایل بازی کودکان ... - 96.12.2 / مزایده، مزایده محل نصب وسایل بازی کودکان ... - 96.12.2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061022/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مغازه-عرصه-22-5متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مغازه عرصه 22.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مغازه عرصه 22.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061023/مزایده-واگذاری-اماکن-ورزشی-به-صورت-اجاره-به-بخش-خصوصی'>مزایده واگذاری اماکن ورزشی به صورت اجاره به بخش خصوصی / مزایده ,مزایده واگذاری اماکن ورزشی به صورت اجاره به بخش خصوصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061025/مزایده-ساماندهی-و-جمع-آوری-ضایعات---نوبت-دوم'>مزایده ساماندهی و جمع آوری ضایعات ... نوبت دوم / مزایده,مزایده ساماندهی و جمع آوری ضایعات ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061026/مزایده-سواری-پژو-پارس'>مزایده سواری پژو پارس  / مزایده , اداره کل و سرپرست ثبت خوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061029/مزایده-ششدانگ-ساختمان-عرصه-159-50متر'>مزایده ششدانگ ساختمان عرصه 159.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان عرصه 159.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061030/مزایده-برگزاری-نمایشگاه-محصولات-صنایع-دستی'>مزایده برگزاری نمایشگاه محصولات صنایع دستی / آگهی مزایده، مزایده برگزاری نمایشگاه محصولات صنایع دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061032/مزایده-یخچال--تلویزیون--مبل-و-صندلی'>مزایده یخچال ، تلویزیون ، مبل و صندلی  / مزایده,مزایده یخچال ، تلویزیون ، مبل و صندلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061033/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-150-48مترمربع-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی عرصه 150.48مترمربع نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه 150.48مترمربع نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061036/مزایده-یک-و-نیم-دانگ-مشاع-از-سه-دانگ-مشاع-از-زمین'>مزایده یک و نیم دانگ مشاع از سه دانگ مشاع از زمین / مزایده,مزایده یک و نیم دانگ مشاع از سه دانگ مشاع از زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061037/مزایده-فروش-ماشین-آلات-و-تجهیزات-خط-تولید-کارگاه-شن-و-ماسه'>مزایده فروش ماشین آلات و تجهیزات خط تولید کارگاه شن و ماسه  / آگهی مزایده، مزایده فروش ماشین آلات و تجهیزات خط تولید کارگاه شن و ماسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061039/مزایده-ملک-مشاع-قطعه-سه-تفکیکی-بخش-دو-تهران'>مزایده ملک مشاع قطعه سه تفکیکی بخش دو تهران / مزایده,مزایده ملک مشاع قطعه سه تفکیکی بخش دو تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061041/مزایده-پلاک-ثبتی-2350-و-یک-الی-چهار-فرعی-از-2350-و-919'>مزایده پلاک ثبتی 2350 و یک الی چهار فرعی از 2350 و 919  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 2350 و یک الی چهار فرعی از 2350 و 919 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061043/مزایده-یک-واحد-پرورش-گاو-شیری-3939-2متر'>مزایده یک واحد پرورش گاو شیری 3939.2متر  / مزایده,مزایده یک واحد پرورش گاو شیری 3939.2متر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061049/مزایده-واگذاری-درمانگاه-شبانه-روزی-بیمارستان'>مزایده واگذاری درمانگاه شبانه روزی بیمارستان / فراخوان مزایده , مزایده واگذاری درمانگاه شبانه روزی بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061053/مزایده-ملک-زمین-محصور-مشتمل-بر-بنای-مسکونی-81-45متر'>مزایده ملک زمین محصور مشتمل بر بنای مسکونی 81.45متر / مزایده,مزایده ملک زمین محصور مشتمل بر بنای مسکونی 81.45متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061056/مزایده-املاک-مستغلات-مساحت-2332-80متر-نوبت-دوم'>مزایده املاک مستغلات مساحت 2332.80متر نوبت دوم / مزایده,مزایده املاک مستغلات مساحت 2332.80متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061057/مزایده-یک-باب-اتاق-(آرایشگاه)-نوبت-دوم'>مزایده یک باب اتاق (آرایشگاه) نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده یک باب اتاق (آرایشگاه) نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061060/مزایده-فروش-7-قطعه-از-زمینهای-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش 7 قطعه از زمینهای مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 7 قطعه از زمینهای مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061067/مزایده-ششدانگ-سه-دربند-مغازه-مساحت-228-15متر'>مزایده ششدانگ سه دربند مغازه مساحت 228.15متر / مزایده,مزایده ششدانگ سه دربند مغازه مساحت 228.15متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061069/مزایده-اجاره-پنجشنبه-بازار---نوبت-دوم'>مزایده اجاره پنجشنبه بازار  ... نوبت دوم  / مزایده ، مزایده اجاره پنجشنبه بازار علی ابن ابیطالب ع  .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061071/مزایده-ششدانگ-پلاک-87-و-331-فرعی-عرصه-160متر'>مزایده ششدانگ پلاک 87 و 331 فرعی عرصه 160متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 87 و 331 فرعی عرصه 160متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061073/مزایده-بهره-برداری-از-125-سازه-لمپست-تبلیغاتی-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از 125 سازه لمپست تبلیغاتی  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از 125 سازه لمپست تبلیغاتی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061074/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-قدمت-ساخت-20-سال'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی قدمت ساخت 20 سال / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی قدمت ساخت 20 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061075/مزایده-فروش-مقدار-قابل-توجهی-پیچ-درجه-2-و-نامنطبق-و-ضایعاتی--'>مزایده فروش مقدار قابل توجهی پیچ درجه 2 و نامنطبق و ضایعاتی... / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش مقدار قابل توجهی پیچ درجه 2 و نامنطبق و ضایعاتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061076/مزایده-ششدانگ-پلاک406-فرعی-از-1186-اصلی-بخش-یک'>مزایده ششدانگ پلاک406 فرعی از 1186 اصلی بخش یک  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک406 فرعی از 1186 اصلی بخش یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061079/مزایده-یک-قواره-زمین-مساحت-240-23متر-نوبت-اول'>مزایده یک قواره زمین مساحت 240.23متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قواره زمین مساحت 240.23متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061083/مزایده-فروشگاه-شماره-یک-(فرش)--نوبت-دوم'>مزایده فروشگاه شماره یک (فرش) - نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروشگاه شماره یک (فرش) - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061084/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-69-87متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 69.87متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 69.87متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061086/فراخوان-مزایده-فروش-5-دستگاه-لیفتراک-مستهلک-نوبت-دوم'>فراخوان مزایده فروش 5 دستگاه لیفتراک مستهلک- نوبت دوم  / آگهی فراخوان مزایده عمومی , فراخوان مزایده فروش 5 دستگاه لیفتراک مستهلک- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061087/مزایده-1-باب-کلاس-مدرسه-طریق-القدس--نوبت-دوم'>مزایده 1 باب کلاس مدرسه طریق القدس  - نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده 1 باب کلاس مدرسه طریق القدس  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061090/مزایده-یک-باب-اتاق-(بیمه)--نوبت-دوم'>مزایده یک باب اتاق (بیمه)  - نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده یک باب اتاق (بیمه)  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061091/مزایده-فروش-قطعات-مازاد-بر-نیاز-شامل-قطعات-اکسل-پیکان-وانت-و--'>مزایده فروش قطعات مازاد بر نیاز شامل قطعات اکسل پیکان وانت و ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش قطعات مازاد بر نیاز شامل قطعات اکسل پیکان وانت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061092/مزایده-یک-دستگاه-تراکتور'>مزایده یک دستگاه تراکتور  / مزایده ، مزایده یک دستگاه تراکتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061093/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-4703-فرعی-مساحت-160-متر--'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 4703 فرعی مساحت 160 متر... / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 4703 فرعی مساحت 160 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061094/مزایده-فروشگاه-شماره-دو-(لوازم-منزل)--نوبت-دوم'>مزایده فروشگاه شماره دو (لوازم منزل) - نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروشگاه شماره دو (لوازم منزل) - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061097/مزایده-فروشگاه-لوازم-التحریر-نوبت-دوم'>مزایده فروشگاه لوازم التحریر- نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروشگاه لوازم التحریر - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061098/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-384-89متر-بخش-11-تهران'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 384.89متر بخش 11 تهران  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 384.89متر بخش 11 تهران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061099/تجدید-مزایده-فروش-اموال-اسقاطی-و-از-رده-خارج-96-12-02'>تجدید مزایده فروش اموال اسقاطی و از رده خارج 96.12.02 / آگهی مزایده , تجدید مزایده فروش اموال اسقاطی و از رده خارج 96.12.02</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061103/مزایده-یک-باب-اتاق-تکثیر--نوبت-دوم'>مزایده یک باب اتاق تکثیر - نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده یک باب اتاق تکثیر - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061104/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-303-50مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 303.50مترمربع / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 303.50مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061106/مزایده-فروش-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-و-ماشین-آلات'>مزایده فروش ششدانگ یک قطعه زمین و ماشین آلات / آگهی مزایده , مزایده فروش ششدانگ یک قطعه زمین و ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061107/مزایده-بهره-برداری-از-مجموعه-ورزشی--'>مزایده بهره برداری از مجموعه ورزشی ... / مزایده ,مزایده بهره برداری از مجموعه ورزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061108/مزایده-اجاره-استخر-شریعتی--نوبت-دوم'>مزایده اجاره استخر شریعتی - نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده اجاره استخر شریعتی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061112/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-170-82متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 170.82متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 170.82متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061115/مزایده-ماشین-آلات-تراش-مازاد'>مزایده ماشین آلات تراش مازاد  / آگهی مزایده , مزایده ماشین آلات تراش مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061119/مزایده-ششدانگ-دو-باب-منزل-ویلایی'>مزایده ششدانگ دو باب منزل ویلایی / مزایده,مزایده ششدانگ دو باب منزل ویلایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061122/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-220-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 220 متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 220 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061125/مزایده-املاک-بانک-ملی-ایران-خراسان-رضوی'>مزایده املاک بانک ملی ایران خراسان رضوی  / مزایده,مزایده املاک بانک ملی ایران خراسان رضوی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061130/مزایده-فروش-املاک-گلبهار-فراخوان-عمومی'>مزایده فروش املاک گلبهار فراخوان عمومی  / مزایده,مزایده فروش املاک گلبهار فراخوان عمومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061134/مزایده-واگذاری-دو-دستگاه-خودروی-پراید-صبا-و-وانت-مزدا--'>مزایده واگذاری دو دستگاه خودروی پراید صبا و وانت مزدا... / مزایده، مزایده واگذاری دو دستگاه خودروی پراید صبا و وانت مزدا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061138/مزایده-فروش-3-واحد-مسکونی--'>مزایده فروش 3 واحد مسکونی... / مزایده,مزایده فروش 3 واحد مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061140/مزایده-ششدانگ-یکبابخانه-و-مغازه'>مزایده ششدانگ یکبابخانه و مغازه  / مزایده,مزایده ششدانگ یکبابخانه و مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061141/مزایده-اجاره-فروشگاه--نوبت-دوم'>مزایده اجاره فروشگاه - نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده اجاره فروشگاه - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061144/مزایده-ششدانگ-پلاک-1883-فرعی-عرصه-180-متر'>مزایده ششدانگ پلاک 1883 فرعی عرصه 180 متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 1883 فرعی عرصه 180 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061146/مزایده-فروش-ضایعات-فلزی'>مزایده فروش ضایعات فلزی / مزایده , مزایده فروش ضایعات فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061148/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-مساحت-84380-7متر'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 84380.7متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 84380.7متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061151/مزایده-سه-دستگاه-خودرو---96-12-2'>مزایده سه دستگاه خودرو... - 96.12.2 / مزایده , مزایده سه دستگاه خودرو... 96.12.2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061152/مزایده-ملک-بخش-سه-اردبیل-اموال-غیرمنقول'>مزایده ملک بخش سه اردبیل اموال غیرمنقول  / مزایده,مزایده ملک بخش سه اردبیل اموال غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061156/مزایده-ملک-شامل-مغازه-مساحت-75-13متر'>مزایده ملک شامل مغازه مساحت 75.13متر  / مزایده,مزایده ملک شامل مغازه مساحت 75.13متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061157/مزایده-واگذاری-یک-باب-غرفه-بنکداری-به-متراژ-230-متر-مربع'>مزایده واگذاری یک باب غرفه بنکداری به متراژ 230 متر مربع / مزایده عمومی, مزایده واگذاری یک باب غرفه بنکداری به متراژ 230 متر مربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061160/مزایده-غرفه-های-تجارتی-و-تفریحی-پارک'>مزایده غرفه های تجارتی و تفریحی پارک  / اگهی مزایده , مزایده غرفه های تجارتی و تفریحی پارک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061162/مزایده-پلاک-بیست-و-سه-فرعی-بخش-5-شهرستان-محلات'>مزایده پلاک بیست و سه فرعی بخش 5 شهرستان محلات  / مزایده,مزایده پلاک بیست و سه فرعی بخش 5 شهرستان محلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061167/مزایده-سه-دانگ-و-نیم-مشاعی-از-پلاک-ثبتی-1163-فرعی'>مزایده سه دانگ و نیم مشاعی از پلاک ثبتی 1163 فرعی / مزایده,مزایده سه دانگ و نیم مشاعی از پلاک ثبتی 1163 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061169/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-546متر-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 546متر نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 546متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061172/آگهی-مزایده-سهام-96-12-2'>آگهی مزایده سهام 96.12.2 / آگهی مزایده، آگهی مزایده سهام 96.12.2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061174/مزایده-عمومی-فروش-ملک-اداری-نمایشگاهی-نوبت-دوم'>مزایده عمومی فروش ملک اداری نمایشگاهی نوبت دوم / مزایده,مزایده عمومی فروش ملک اداری نمایشگاهی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061177/مزایده-یک-قطعه-باغ-مساحت-3500متر'>مزایده یک قطعه باغ مساحت 3500متر  / مزایده,مزایده یک قطعه باغ مساحت 3500متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061179/مزایده-بوفه-دانشجویی-آموزشکده--نوبت-دوم-96-12-02'>مزایده بوفه دانشجویی آموزشکده - نوبت دوم 96.12.02 / آگهی مزایده عمومی، مزایده بوفه دانشجویی آموزشکده - نوبت دوم 96.12.02</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061180/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-262-5متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 262.5متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 262.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061183/مزایده-فروش-یکباب-واحد-تجاری-مساحت-19-37متر'>مزایده فروش یکباب واحد تجاری مساحت 19.37متر  / مزایده,مزایده فروش یکباب واحد تجاری مساحت 19.37متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061184/مزایده-اجاره-رستوران--نوبت-دوم-96-12-02'>مزایده اجاره رستوران - نوبت دوم 96.12.02 / مزایده ، مزایده اجاره رستوران - نوبت دوم 96.12.02</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061188/مزایده-دو-قطعه-ملک-توقیفی-مال-غیرمنقول-مرحله-اول'>مزایده دو قطعه ملک توقیفی مال غیرمنقول مرحله اول / مزایده,مزایده دو قطعه ملک توقیفی مال غیرمنقول مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061191/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-70-33متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 70.33متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 70.33متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061192/مزایده-انتشارات-دانشجویی-آموزشکده-فنی-و-حرفه-ای--نوبت-دوم-96-12-02'>مزایده انتشارات دانشجویی آموزشکده فنی و حرفه ای - نوبت دوم 96.12.02 / آگهی مزایده عمومی، مزایده انتشارات دانشجویی آموزشکده فنی و حرفه ای- نوبت دوم 96.12.02</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061195/مزایده-ششدانگ-واحد-مسکونی-مساحت-806متر-قطعه-دوم'>مزایده ششدانگ واحد مسکونی مساحت 806متر قطعه دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ واحد مسکونی مساحت 806متر قطعه دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061196/مزایده-عمارت-مساحت-147-مترمربع'>مزایده عمارت مساحت 147 مترمربع  / مزایده,مزایده عمارت مساحت 147 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061199/مزایده-ششدانگ-پلاک-1037-فرعی-مساحت-310-5متر'>مزایده ششدانگ پلاک 1037 فرعی مساحت 310.5متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 1037 فرعی مساحت 310.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061200/مزایده-فروش-وسائط-نقلیه--ماشین-آلات--'>مزایده فروش وسائط نقلیه ، ماشین آلات ... / آگهی مزایده , مزایده فروش وسائط نقلیه ، ماشین آلات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061202/مزایده-املاک-شامل-زمین-کشاورزی-مغازه-کباب-سرا'>مزایده املاک شامل زمین کشاورزی.مغازه کباب سرا / مزایده,مزایده املاک شامل زمین کشاورزی.مغازه کباب سرا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061204/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061205/مزایده-فروش-20-قطعه-اراضی-تفکیکی'>مزایده فروش 20 قطعه اراضی تفکیکی  / مزایده,مزایده فروش 20 قطعه اراضی تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061207/مزایده-انواع-کارتن-ضایعاتی'>مزایده انواع کارتن ضایعاتی  / مزایده, مزایده انواع کارتن ضایعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061208/اصلاحیه-مزایده-4-باب-اجاره-مغازه'>اصلاحیه مزایده 4 باب اجاره مغازه  / اصلاحیه , اصلاحیه مزایده 4 باب اجاره مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061209/مزایده-فروش-آپارتمان-و-زمین-مساحت-85-74-و-50متر'>مزایده فروش آپارتمان و زمین مساحت 85.74 و 50متر  / مزایده,مزایده فروش آپارتمان و زمین مساحت 85.74 و 50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061211/مزایده-بوفه-های-دانشگاه'>مزایده بوفه های دانشگاه / آگهی مزایده، مزایده بوفه های دانشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061213/مزایده-یک-دستگاه-لیبل-زن-opp-حرارتی---نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه لیبل زن opp حرارتی ... نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه لیبل زن opp حرارتی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061217/مزایده-34-دستگاه-موتورسیکلت--'>مزایده 34 دستگاه موتورسیکلت ... / مزایده, مزایده 34 دستگاه موتورسیکلت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061222/مزایده-فروش-قطعات-و-ماشین-آلات-بلامصرف'>مزایده فروش قطعات و ماشین آلات بلامصرف / مزایده , مزایده فروش قطعات و ماشین آلات بلامصرف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061223/مزایده-فروش-سراسری-فوق-العاده-املاک-و-مستغلات'>مزایده فروش سراسری فوق العاده املاک و مستغلات  / مزایده,مزایده فروش سراسری فوق العاده املاک و مستغلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061224/مزایده-فروش-قطعات-زمین-با-کاربری-های-مختلف-واحدهای-تجاری'>مزایده فروش قطعات زمین با کاربری های مختلف واحدهای تجاری / مزایده ,مزایده فروش قطعات زمین با کاربری های مختلف واحدهای تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061226/مزایده-واگذاری-املاک-کاربری-دامداری-مسکونی-باغ-تجاری-ورزشی'>مزایده واگذاری املاک کاربری دامداری مسکونی باغ تجاری ورزشی  / مزایده ,مزایده واگذاری املاک کاربری دامداری مسکونی باغ تجاری ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061227/مزایده-عرضه-املاک-مازاد-بانک-کشاورزی'>مزایده عرضه املاک مازاد بانک کشاورزی / مزایده ,مزایده عرضه املاک مازاد بانک کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061229/مزایده-فروش-قطعه-زمین-ملکی-محصور-2319-5متر'>مزایده فروش قطعه زمین ملکی محصور 2319.5متر  / مزایده ,مزایده فروش قطعه زمین ملکی محصور 2319.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061233/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-137-10متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 137.10متر  / مزایده ,مزایده ملک مساحت عرصه 137.10متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061234/مزایده-اجاره-یک-باب-فروشگاه-نوبت-دوم'>مزایده اجاره یک باب فروشگاه  نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده اجاره یک باب فروشگاه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061235/مزایده-واگذاری-سهام'>مزایده واگذاری سهام / آگهی فراخوان, مزایده واگذاری سهام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061238/مزایده-بهره-برداری-از-بوفه-بوستان--'>مزایده بهره برداری از بوفه بوستان ... / مزایده , مزایده بهره برداری از بوفه بوستان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061239/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-60-78متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 60.78متر / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی مساحت 60.78متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061240/اصلاح-مزایده-استانی-املاک-مازاد'>اصلاح مزایده استانی املاک مازاد / اصلاح مزایده,مزایده استانی املاک مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061242/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-1332-فرعی-بخش-چهارده-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی شماره 1332 فرعی بخش چهارده نوبت دوم / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی شماره 1332 فرعی بخش چهارده نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061245/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-پژو-و-یک-دستگاه-خودرو-پراید'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو پژو و یک دستگاه خودرو پراید / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه خودرو پژو و یک دستگاه خودرو پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061247/مزایده-زمین-مساحت-6732مترمربع'>مزایده زمین مساحت 6732مترمربع / مزایده ,مزایده زمین مساحت 6732مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061248/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-سمند'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری سمند  / مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی سواری سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061250/مزایده-فروش-یکدستگاه-کامیون-جک-اراز--مرحله-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه کامیون جک اراز - مرحله دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه کامیون جک اراز - مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061252/مزایده-ملک-مسکونی-مساحت-113-32متر-قدمت-20-سال'>مزایده ملک مسکونی مساحت 113.32متر قدمت 20 سال  / مزایده ,مزایده ملک مسکونی مساحت 113.32متر قدمت 20 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061253/مزایده-ششدانگ-انبار-مساحت-7960متر'>مزایده ششدانگ انبار مساحت 7960متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ انبار مساحت 7960متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061260/مزایده-یک-مخزن-تحت-فشار-تولید-کود-ساخته-شده'>مزایده یک مخزن تحت فشار تولید کود ساخته شده  / مزایده ,مزایده یک مخزن تحت فشار تولید کود ساخته شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061261/مزایده-واگذاری-اجاره-7-واحد-اداری-بدون-اعطای-سرقفلی-و-3-قطعه-عرصه-صنعتی--'>مزایده واگذاری اجاره  7 واحد اداری بدون اعطای سرقفلی و 3 قطعه عرصه صنعتی .. / مزایده,مزایده واگذاری اجاره  7 واحد اداری بدون اعطای سرقفلی و 3 قطعه عرصه صنعتی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061264/مزایده-واگذاری-املاک-مسکونی-تجاری-نقد-اقساط-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری املاک مسکونی تجاری نقد اقساط نوبت دوم  / مزایده ,مزایده واگذاری املاک مسکونی تجاری نقد اقساط نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061265/مزایده-تجهیزات-تاکسی-بیسیم--نوبت-دوم'>مزایده تجهیزات تاکسی بیسیم ...نوبت  دوم  / مزایده ,مزایده تجهیزات تاکسی بیسیم ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061267/مزایده-گاو-حذفی-زمینگیر-لاشه-گاوی-و---'>مزایده گاو حذفی زمینگیر، لاشه گاوی و  ... / مزایده گاو حذفی زمینگیر، لاشه گاوی و  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061268/مزایده-مغازه'>مزایده مغازه  / اگهی مزایده , مزایده مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061271/مزایده-فروش-30-تن-پسته-فندقی-مخلوط-محصول-سال-1396'>مزایده فروش 30 تن پسته فندقی مخلوط محصول سال 1396 / مزایده,مزایده فروش 30 تن پسته فندقی مخلوط محصول سال 1396</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061277/مزایده-سنگ-مرمریت-و-خاک-نسوز--نوبت-دوم'>مزایده سنگ مرمریت و خاک نسوز... نوبت دوم  / مزایده, مزایده سنگ مرمریت و خاک نسوز...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061281/مزایده-پلاک-ثبتی14072-فرعی-از-1225-فرعی-از-163-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی14072 فرعی از 1225 فرعی از 163 نوبت اول  / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی14072 فرعی از 1225 فرعی از 163 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061282/آگهی-مزایده-عمومی-اجاره-محل-شهربازی-پارک-زیتون--نوبت-دوم'>آگهی مزایده عمومی اجاره محل شهربازی پارک زیتون  - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی,آگهی مزایده عمومی اجاره محل شهربازی پارک زیتون - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061284/مزایده-اجاره-محل-و-سیستم-باس-واش-و-کارواش-نوبت-دوم'>مزایده اجاره محل و سیستم باس واش و کارواش- نوبت دوم / مزایده , مزایده اجاره محل و سیستم باس واش و کارواش- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061285/مزایده-یک-قطعه-زمین-با-کاربری-تجاری-و-مسکونی'>مزایده یک قطعه زمین با کاربری تجاری و مسکونی  / آگهی مزایده، مزایده یک قطعه زمین با کاربری تجاری و مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061286/مزایده-پلاک-ثبتی-2066-و-268-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی 2066 و 268 نوبت دوم  / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی 2066 و 268 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061287/مزایده-اجاره-کافی-نت'>مزایده اجاره کافی نت  / آگهی مزایده , مزایده اجاره کافی نت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061291/مزایده-عمارت-مسکونی-با-قدمت-بیش-از-سی-سال-نوبت-دوم'>مزایده عمارت مسکونی با قدمت بیش از سی سال نوبت دوم  / مزایده ,مزایده عمارت مسکونی با قدمت بیش از سی سال نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061292/مزایده-اجاره-ششدانگ-باغ-مشهور'>مزایده اجاره ششدانگ باغ مشهور / خلاصه آگهی مزایده , مزایده اجاره ششدانگ باغ مشهور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061296/مزایده-2700-کیلوگرم-برنج-ایرانی'>مزایده 2700 کیلوگرم برنج ایرانی  / مزایده ,مزایده 2700 کیلوگرم برنج ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061297/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-قطعه-ده-تفکیکی-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه ده تفکیکی نوبت اول / مزایده ,مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه ده تفکیکی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061299/مزایده-منزل-ویلایی-مسکونی-عرصه-123-متر'>مزایده منزل ویلایی مسکونی عرصه 123 متر  / مزایده ,مزایده منزل ویلایی مسکونی عرصه 123 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061300/مزایده-فروش-4-پلاک-زمین-از-اراضی-کارگاهی-و-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش 4 پلاک زمین از اراضی کارگاهی و مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 4 پلاک زمین از اراضی کارگاهی و مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061302/مزایده-فروش-سرشاخه-ها-و-چوبهای-خشک'>مزایده فروش سرشاخه ها و چوبهای خشک / مزایده,مزایده فروش سرشاخه ها و چوبهای خشک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061305/مزایده-ششدانگ-دو-باب-مغازه'>مزایده ششدانگ دو باب مغازه / خلاصه آگهی مزایده , مزایده ششدانگ دو باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061309/مزایده-ششدانگ-پلاک-شماره-487-فرعی-بخش-یازده-کرمان'>مزایده ششدانگ پلاک شماره 487 فرعی بخش یازده کرمان / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک شماره 487 فرعی بخش یازده کرمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061312/مزایده-ملک-بخش-سه-کرمان-مساحت-سیصد-متر'>مزایده ملک بخش سه کرمان مساحت سیصد متر  / مزایده ,مزایده ملک بخش سه کرمان مساحت سیصد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061315/فراخوان-استعلام-واگذاری-واحد-چاپ-و-تکثیر'>فراخوان استعلام واگذاری واحد چاپ و تکثیر / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان استعلام واگذاری واحد چاپ و تکثیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061320/خلاصه-مزایده-واگذاری-اجاره-یکباب-واحد-اداری'>خلاصه مزایده واگذاری اجاره یکباب واحد اداری  / خلاصه مزایده , خلاصه مزایده واگذاری اجاره یکباب واحد اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061321/مزایده-ساخمان-مسکونی-همکف-مساحت-168متر'>مزایده ساخمان مسکونی همکف مساحت 168متر / مزایده ,مزایده ساخمان مسکونی همکف مساحت 168متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061324/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-نه-کرمان'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش نه کرمان  / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش نه کرمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061326/اصلاحیه-مزایده-حراج-غرفه-ماهی'>اصلاحیه مزایده حراج غرفه ماهی  / اصلاحیه مزایده ,مزایده حراج غرفه ماهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061327/مزایده-فروش-لوازم-اسقاطی-و-بلا-استفاده--نوبت-دوم'>مزایده فروش لوازم اسقاطی و بلا استفاده - نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش لوازم اسقاطی و بلا استفاده - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061328/مزایده-ششدانگ-خانه-و-محوطه-مساحت-دویست-متر'>مزایده ششدانگ خانه و محوطه مساحت دویست متر / مزایده ,مزایده ششدانگ خانه و محوطه مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061329/مزایده-اجاره-2-باب-مغازه--نوبت-دوم'>مزایده اجاره 2 باب مغازه  - نوبت دوم / آگهی مزایده، مزایده اجاره 2 باب مغازه  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061332/مزایده-فروش-8-قطعه-زمین-مسکونی'>مزایده فروش 8 قطعه زمین مسکونی  / مزایده,مزایده فروش 8 قطعه زمین مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061333/مزایده-مهر-جوش-5-16'>مزایده مهر جوش 5/16  / مزایده, مزایده مهر جوش 5/16 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061334/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-عرصه-165متر'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی عرصه 165متر  / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی عرصه 165متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061339/مزایده-نه-قطعه-زمین-نوبت-اول'>مزایده نه قطعه زمین نوبت اول  / مزایده,مزایده نه قطعه زمین نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061341/مزایده-اجاره-جایگاه-CNG--نوبت-دوم'>مزایده اجاره جایگاه CNG - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره جایگاه CNG - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061342/مزایده-تعداد-دو-توپ-پارچه-فوتر---نوبت-دوم'>مزایده تعداد دو توپ پارچه فوتر ... نوبت دوم / مزایده,مزایده تعداد دو توپ پارچه فوتر ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061343/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان'>مزایده یک دستگاه آپارتمان  / آگهی مزایده , مزایده یک دستگاه آپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061344/مزایده-ششدانگ-زمین-مسکونی-مساحت-250متر'>مزایده ششدانگ زمین مسکونی مساحت 250متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مسکونی مساحت 250متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061345/مزایده-فروش-تعدادی-از-ماشین-آلات-و-اقلام-اسقاطی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات و اقلام اسقاطی نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات و اقلام اسقاطی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061346/فراخوان-مکان-بوفه-بیمارستان'>فراخوان مکان بوفه بیمارستان / آگهی عمومی فراخوان استعلام ,مزایده  مکان بوفه بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061348/مزایده-فروش-نام-های-تجاری--نوبت-دوم'>مزایده فروش نام های تجاری - نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش نام های تجاری- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061351/مزایده-یکباب-ساختمان-آشپزخانه'>مزایده یکباب ساختمان آشپزخانه / آگهی مزایده یک مرحله ای ، مزایده یکباب ساختمان آشپزخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061352/مزایده-ششدانگ-پلاک-21-فرعی-مساحت-292-50متر'>مزایده ششدانگ پلاک 21 فرعی مساحت 292.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 21 فرعی مساحت 292.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061354/مزایده-26-دستگاه-فرسوده--'>مزایده 26 دستگاه فرسوده ... / مزایده ,مزایده 26 دستگاه فرسوده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061355/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-مساحت-253-متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 253 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 253 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061359/مزایده-خودروهای-سواری-مازاد'>مزایده خودروهای سواری مازاد   / مزایده ,مزایده خودروهای سواری مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061360/مزایده-بهره-برداری-تالار-شهرداری-صوفیان'>مزایده بهره برداری تالار شهرداری صوفیان  / مزایده, مزایده بهره برداری تالار شهرداری صوفیان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061706/مناقصه-انجام-خدمات-روزمره-واحد-تعمیرات-عمومی'>مناقصه انجام خدمات روزمره واحد تعمیرات عمومی / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات روزمره واحد تعمیرات عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061707/مناقصه-خرید-کارتهای-سیستم-کنترل-DCS-DELTAV'>مناقصه خرید کارتهای سیستم کنترل DCS DELTAV / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه خرید کارتهای سیستم کنترل DCS DELTAV</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061708/استعلام-نایلون-استرج-عرض-50-سانتی-متر'>استعلام  نایلون استرج عرض 50 سانتی متر  / استعلام  نایلون استرج عرض 50 سانتی متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061709/استعلام-اورکت'>استعلام اورکت  / استعلام , استعلام اورکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061710/استعلام-ACTIVATED-ALUMINA'>استعلام ACTIVATED ALUMINA / استعلام , استعلام ACTIVATED ALUMINA</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061711/استعلام-تونر--'>استعلام تونر ... / استعلام , استعلام تونر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061712/استعلام-پره-دیک-سوپر-400'>استعلام پره دیک سوپر 400 / استعلام پره دیک سوپر 400</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061713/استعلام-بازسازی-استخر---'>استعلام بازسازی استخر .... / استعلام, استعلام بازسازی استخر ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061714/مناقصه-خرید-سیم-آلومینیوم-روکشدار'>مناقصه خرید سیم آلومینیوم روکشدار / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید سیم آلومینیوم روکشدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061715/استعلام-فیلتر-سر-سرنگی'>استعلام فیلتر سر سرنگی  / استعلام فیلتر سر سرنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061716/استعلام-مکانیزم-قطع-و-وصل-کلید--'>استعلام مکانیزم قطع و وصل کلید... / استعلام, استعلام مکانیزم قطع و وصل کلید...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061717/استعلام-بافر--'>استعلام بافر ... / استعلام ,استعلام بافر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061718/استعلام-تهیه-و-راه-اندازی-تجهیزات-مدیریت-شبکه-و-رک-سرور'>استعلام  تهیه و راه اندازی تجهیزات مدیریت شبکه و رک سرور  / استعلام  تهیه و راه اندازی تجهیزات مدیریت شبکه و رک سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061719/استعلام-لوازم-آزمایشگاهی--'>استعلام لوازم آزمایشگاهی ... / استعلام, استعلام لوازم آزمایشگاهی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061720/استعلام-پمپ-دنده-ای-روغن'>استعلام پمپ دنده ای روغن / استعلام ، استعلام پمپ دنده ای روغن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061721/استعلام-بذر-یونجه-همدانی-بوجاری-شده'>استعلام  بذر یونجه همدانی بوجاری شده / استعلام  بذر یونجه همدانی بوجاری شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061722/مناقصه-تامین-ملزومات-و-اجرای-عملیات-توسعه-خیابان--نوبت-دوم'>مناقصه تامین ملزومات و اجرای عملیات توسعه خیابان - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه تامین ملزومات و اجرای عملیات توسعه خیابان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061723/استعلام-طرح-هادی--'>استعلام طرح هادی ... / استعلام ,استعلام طرح هادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061724/مناقصه-تامین-ملزومات-و-اجرای-عملیات-توسعه-خیابان'>مناقصه تامین ملزومات و اجرای عملیات توسعه خیابان  / مناقصه , مناقصه تامین ملزومات و اجرای عملیات توسعه خیابان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061725/استعلام-بلوار-امام-رضا-شهر-جاجرم'>استعلام  بلوار امام رضا شهر جاجرم  / استعلام  بلوار امام رضا شهر جاجرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061726/استعلام-نگهداری-و-بهره-برداری-از-تصفیه-خانه-فاضلاب---'>استعلام نگهداری و بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب ..... / استعلام, استعلام نگهداری و بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061727/مناقصه-عمومی-خرید-مقره-های-سیلیکونی-و-یراق-آلات-سیم-هادی--'>مناقصه عمومی خرید مقره های سیلیکونی و یراق آلات سیم هادی ... / مناقصه عمومی، مناقصه  خرید مقره های سیلیکونی و یراق آلات سیم هادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061728/استعلام-خدمات-مهندسی-تامین-بیمه-نصب-تست-و-راه-اندازی-ملزومات-حفاظت-از-راه-دور--'>استعلام خدمات مهندسی، تامین، بیمه، نصب، تست و راه اندازی ملزومات حفاظت از راه دور... / استعلام خدمات مهندسی، تامین، بیمه، نصب، تست و راه اندازی ملزومات حفاظت از راه دور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061729/استعلام-کانال--'>استعلام کانال ... / استعلام ,استعلام کانال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061730/استعلام-به-روز-رسانی-امکانات-مرکز-حمایتی-آموزشی-کودک-و-خانواده'>استعلام به روز رسانی امکانات مرکز حمایتی آموزشی کودک و خانواده  / استعلام به روز رسانی امکانات مرکز حمایتی آموزشی کودک و خانواده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061731/استعلام-TRANSDUCER-و--'>استعلام TRANSDUCER  و ...  / استعلام, استعلام TRANSDUCER  و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061732/استعلام-پیچ-و-مهره--'>استعلام پیچ و مهره ... / استعلام ,استعلام پیچ و مهره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061733/استعلام-جعبه-پذیرایی-از-جنس-چوب'>استعلام  جعبه پذیرایی از جنس چوب  / استعلام  جعبه پذیرایی از جنس چوب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061734/استعلام-برق--'>استعلام برق ... / استعلام , استعلام برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061735/استعلام-پمپ-سانتریفیوژ'>استعلام پمپ سانتریفیوژ  / استعلام , استعلام پمپ سانتریفیوژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061736/استعلامMICRO-PLC-SPLITTER-2-4'>استعلامMICRO PLC SPLITTER 2.4 / استعلام ، استعلام MICRO PLC SPLITTER 2.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061737/مناقصه-جاذب-کلر'>مناقصه جاذب کلر   / مناقصه جاذب کلر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061738/استعلام-پتو-۱-نفره'>استعلام پتو ۱ نفره  / استعلام ,استعلام پتو ۱ نفره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061739/استعلام-لوستر-8-شاخه'>استعلام لوستر 8 شاخه  / استعلام , استعلام لوستر 8 شاخه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061740/استعلام-ساخت-بنا--'>استعلام ساخت بنا ... / استعلام, استعلام ساخت بنا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061741/استعلام-دستگاه-فتوکپی-توشیبا'>استعلام دستگاه فتوکپی توشیبا / استعلام دستگاه فتوکپی توشیبا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061742/مناقصه-SPRAY-BARS'>مناقصه SPRAY BARS  / مناقصه SPRAY BARS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061743/استعلام-​تهیه-برج-نوری-گالوانیزه-10-متری-با-سبد-ثابت'>استعلام ​تهیه برج نوری گالوانیزه 10 متری با سبد ثابت / استعلام , استعلام ​تهیه برج نوری گالوانیزه 10 متری با سبد ثابت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061744/استعلام-زیرسازی-زمین-چمن-مصنوعی'>استعلام زیرسازی زمین چمن مصنوعی / استعلام , استعلام زیرسازی زمین چمن مصنوعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061745/استعلام-مواد-آزمایشگاهی-بخش-سرولوژی'>استعلام مواد آزمایشگاهی بخش سرولوژی  / استعلام ,استعلام مواد آزمایشگاهی بخش سرولوژی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061746/استعلام-سوئیچ-دیتا-شبکه-رایانه'>استعلام سوئیچ دیتا شبکه رایانه / استعلام , استعلام سوئیچ دیتا شبکه رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061747/استعلام-محصولات-کشاورزی'>استعلام محصولات کشاورزی / استعلام محصولات کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061748/استعلام-درب-آسانسور'>استعلام درب آسانسور / استعلام , استعلام درب آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061749/استعلام-لیوان-آب-خوری-یکبار-مصرف'>استعلام لیوان آب خوری یکبار مصرف  / استعلام ,استعلام لیوان آب خوری یکبار مصرف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061750/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام ,استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061751/استعلام-گیر-موتور-BAUER'>استعلام گیر موتور BAUER / استعلام , استعلام گیر موتور BAUER</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061752/استعلام-وسایل-بدنسازی-جهت-محوطه-خوابگاه'>استعلام وسایل بدنسازی جهت محوطه خوابگاه / استعلام وسایل بدنسازی جهت محوطه خوابگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061753/استعلام-گوشت-برزیلی'>استعلام گوشت برزیلی  / استعلام , استعلام گوشت برزیلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061754/مناقصه-عمومی-خرید-HAND-LAMP'>مناقصه عمومی خرید HAND LAMP  / مناقصه، مناقصه عمومی خرید HAND LAMP </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061755/استعلام-تجهیزات-سرور'>استعلام تجهیزات سرور  / استعلام ,استعلام تجهیزات سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061756/استعلام-نظافت-مرکز-انتقال-خون'>استعلام نظافت مرکز انتقال خون / استعلام ,استعلام نظافت مرکز انتقال خون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061757/فراخوان-پروژه-احداث-شبکه-برقرسانی-20-کیلوولت'>فراخوان پروژه احداث شبکه برقرسانی 20 کیلوولت  / فراخوان پروژه احداث شبکه برقرسانی 20 کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061758/فراخوان-تهیه-مصالح-و-اجرای-بخشی-از-شبکه-توزیع-آب'>فراخوان تهیه مصالح و اجرای بخشی از شبکه توزیع آب / فراخوان تهیه مصالح و اجرای بخشی از شبکه توزیع آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061759/مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی-به-روستاهای--'>مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای ... / مناقصه , اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061760/استعلام-نگهداری-و-پشتیبانی-تابلوی-VMS-و-ترافیک-نما-VMS'>استعلام نگهداری و پشتیبانی تابلوی VMS و ترافیک نما VMS / استعلام نگهداری و پشتیبانی تابلوی VMS و ترافیک نما VMS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061761/استعلام-سرور'>استعلام سرور  / استعلام ,استعلام سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061762/مناقصه-Diesel-Hydraulic-Drive'>مناقصه Diesel-Hydraulic Drive / آگهی مناقصه, مناقصه Diesel-Hydraulic Drive</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061763/استعلام-ماشین-ظرفشویی-ایستاده'>استعلام ماشین ظرفشویی ایستاده  / استعلام , استعلام ماشین ظرفشویی ایستاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061764/مناقصه-ارزیابی-کیفی-اجرای-آسفالت-لایه-دوم-و-سوم-محور'>مناقصه ارزیابی کیفی اجرای آسفالت لایه دوم و سوم محور  / مناقصه, مناقصه ارزیابی کیفی اجرای آسفالت لایه دوم و سوم محور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061765/استعلام-دوربین-داخلی-دام-فاروس'>استعلام دوربین داخلی دام فاروس / استعلام ,استعلام دوربین داخلی دام فاروس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061766/استعلام-چمن-زنی--'>استعلام چمن زنی ... / استعلام ,استعلام چمن زنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061767/استعلام-سرور-HP-DL580-G9'>استعلام سرور HP DL580 G9 / استعلام سرور HP DL580 G9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061768/استعلام-فعالیت-های-خدماتی-مراقبت-و-نگهداری-فضای-سبز---'>استعلام فعالیت های خدماتی مراقبت و نگهداری فضای سبز .... / استعلام, استعلام فعالیت های خدماتی مراقبت و نگهداری فضای سبز ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061769/استعلام-سوئیچ-میکروتیک'>استعلام سوئیچ میکروتیک / استعلام , استعلام سوئیچ میکروتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061770/فراخوان-اجرای-4-مورد-بند-سنگی-ملاتی'>فراخوان اجرای 4 مورد بند سنگی ملاتی / فراخوان  اجرای 4 مورد بند سنگی ملاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061771/استعلام-اسکنر-میکرو-فیلم'>استعلام اسکنر میکرو فیلم  / استعلام , استعلام اسکنر میکرو فیلم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061772/استعلام-چای'>استعلام چای  / استعلام ، استعلام چای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061773/مناقصه-تامین-نیروی-خدماتی'>مناقصه تامین نیروی خدماتی / مناقصه, مناقصه تامین نیروی خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061774/استعلام-سرور-HP-DL580-G9'>استعلام سرور HP DL580 G9 / استعلام سرور HP DL580 G9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061775/مناقصه-خرید-PLATE'>مناقصه  خرید PLATE  / مناقصه,مناقصه  خرید PLATE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061776/استعلام-انجام-امور-پشتیبانی-و-خدماتی-مالی-و-حسابداری'>استعلام انجام امور پشتیبانی و خدماتی مالی و حسابداری  / استعلام ,استعلام انجام امور پشتیبانی و خدماتی مالی و حسابداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061777/استعلام-گریس-کاری-آب-بندی-و-روانکاری-بال-والو-سایز-1-اینچ--'>استعلام گریس کاری، آب بندی و روانکاری بال والو سایز 1 اینچ... / استعلام , استعلام گریس کاری، آب بندی و روانکاری بال والو سایز 1 اینچ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061778/مناقصه-خرید-لوله-های-پلی-اتیلن-موردنیاز-طرحهای-انتقال-آب-شهرستانهای--'>مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن موردنیاز طرحهای انتقال آب شهرستانهای... / مناقصه , مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن موردنیاز طرحهای انتقال آب شهرستانهای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061779/فراخوان-پروژه-تکمیل-خرید-و-اجرای-شبکه-فاضلاب-شهرک-صنعتی'>فراخوان پروژه تکمیل خرید و اجرای شبکه فاضلاب شهرک صنعتی / فراخوان  ، فراخوان پروژه تکمیل خرید و اجرای شبکه فاضلاب شهرک صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061780/فراخوان-ارزیابی-کیفی-خرید-و-نصب-وراه-اندازی-یک-دستگاه-چیلر'>فراخوان ارزیابی کیفی خرید و نصب وراه اندازی یک دستگاه چیلر  / فراخوان ،فراخوان ارزیابی کیفی خرید و نصب وراه اندازی یک دستگاه چیلر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061781/مناقصه-اجرای-عملیات-خط-تغذیه-تقویتی'>مناقصه اجرای عملیات خط تغذیه تقویتی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات خط تغذیه تقویتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061782/استعلام-گاو-زنده-شیری'>استعلام گاو زنده شیری  / استعلام , استعلام گاو زنده شیری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061783/استعلام-اسکنر-میکرو-فیلم'>استعلام اسکنر میکرو فیلم  / استعلام , استعلام اسکنر میکرو فیلم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061784/استعلام-کارت-STM64--'>استعلام کارت STM64... / استعلام , استعلام کارت STM64...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061785/استعلام-تدوین-استاندارد-ملی-ایران--BS-EN-12808-2008-با-موضوع-گروت-های-کاشی--'>استعلام تدوین استاندارد ملی ایران - BS EN 12808:2008 با موضوع گروت های کاشی .. / استعلام تدوین استاندارد ملی ایران - BS EN 12808:2008 با موضوع گروت های کاشی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061786/فراخوان-عملیات-اجرای-عملیات-زیرسازی'>فراخوان عملیات اجرای عملیات زیرسازی / فراخوان عملیات اجرای عملیات زیرسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061787/استعلام-خودرو-سوزوکی'>استعلام خودرو سوزوکی  / استعلام, استعلام خودرو سوزوکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061788/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-اجرای-عملیات-زیرسازی'>مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات زیرسازی / مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات زیرسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061789/مناقصه-راه-روستایی'>مناقصه راه روستایی / مناقصه, مناقصه راه روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061790/فراخوان-کنترل-طراحی--احداث--نصب-و-راه-اندازی-نیروگاه-خورشیدی'>فراخوان کنترل طراحی ، احداث ، نصب و راه اندازی نیروگاه خورشیدی / فراخوان کنترل طراحی ، احداث ، نصب و راه اندازی نیروگاه خورشیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061791/استعلام-تعداد-۶۰-عدد-درب-و-پنجره-دو-جداره'>استعلام تعداد ۶۰ عدد درب و پنجره دو جداره  / استعلام ,استعلام تعداد ۶۰ عدد درب و پنجره دو جداره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061792/استعلام-حفر-یک-حلقه-چاه-دستی'>استعلام حفر یک حلقه چاه دستی  / استعلام, استعلام حفر یک حلقه چاه دستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061793/استعلام-مصالح-ساختمانی--'>استعلام مصالح ساختمانی... / استعلام, استعلام مصالح ساختمانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061794/مناقصه-تکمیل-عملیات-اجرایی-در-ساختمان-اداری-تجهیزات-شهری-و-پست-امداد--'>مناقصه  تکمیل عملیات اجرایی در ساختمان اداری تجهیزات شهری و پست امداد ... / مناقصه , مناقصه  تکمیل عملیات اجرایی در ساختمان اداری تجهیزات شهری و پست امداد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061795/استعلام-خرید-کالا-و-نصب-و-راه-اندازی-سامانه-حفاظت-الکترونیکی-'>استعلام خرید کالا و نصب و راه اندازی سامانه حفاظت الکترونیکی.. / استعلام خرید کالا و نصب و راه اندازی سامانه حفاظت الکترونیکی..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061796/استعلام-پنس-ساده'>استعلام پنس ساده  / استعلام ,استعلام پنس ساده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061797/فراخوان-خرید-لوله-های-پلی-اتیلن'>فراخوان خرید لوله های پلی اتیلن / فراخوان خرید لوله های پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061798/استعلام-کلاه-ایمنی-دیرسوز-SCHUBERTH-تولید-2017-ارسال--'>استعلام کلاه ایمنی دیرسوز SCHUBERTH تولید 2017 ارسال... / استعلام, استعلام کلاه ایمنی دیرسوز SCHUBERTH تولید 2017 ارسال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061799/استعلام-ال-ای-دی-50-اینچ'>استعلام ال ای دی 50 اینچ  / استعلام, استعلام ال ای دی 50 اینچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061800/استعلام-شارژ-انبار'>استعلام شارژ انبار  / استعلام , استعلام شارژ انبار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061801/استعلام-چاپ-گواهی-حق-تقدم'>استعلام چاپ گواهی حق تقدم / استعلام ,استعلام چاپ گواهی حق تقدم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061802/استعلام-استابلایزر--'>استعلام استابلایزر ... / استعلام ,استعلام استابلایزر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061803/فراخوان-احداث-یک-مورد-بند-سنگی-ملاتی'>فراخوان  احداث یک مورد بند سنگی ملاتی  / فراخوان  احداث یک مورد بند سنگی ملاتی در حوزه بند مملکت شهرستان کرمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061804/استعلام-موزاییک-با-ابعاد-40-در-60-درجه-یک'>استعلام  موزاییک با ابعاد 40 در 60 درجه یک / استعلام  موزاییک با ابعاد 40 در 60 درجه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061805/مناقصه-عمومی-همزمان-با-ارزیابی-فشرده-دو-مرحله-ای-اجرای-عملیات-تکمیلی'>مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی فشرده دو مرحله ای اجرای عملیات تکمیلی  / مناقصه عمومی ، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی فشرده دو مرحله ای اجرای عملیات تکمیلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061806/استعلام-خرید-سالانه-کسپرسکی-نسخه-ADVANCED'>استعلام خرید سالانه کسپرسکی نسخه ADVANCED  / استعلام , استعلام خرید سالانه کسپرسکی نسخه ADVANCED </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061807/مناقصه-خرید-دستگاه-پرس-برک-(خم-کن)-سه-محور'>مناقصه خرید  دستگاه پرس برک (خم کن) سه محور / مناقصه ,مناقصه خرید  دستگاه پرس برک (خم کن) سه محور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061808/استعلام-میز-کنفرانس'>استعلام میز کنفرانس  / استعلام ,استعلام میز کنفرانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061809/استعلام-​سینی-سلف-سرویس-4-خانه-به-ابعاد-33--45-استیل-304'>استعلام ​سینی سلف سرویس 4 خانه به ابعاد 33 * 45 استیل 304 / استعلام, استعلام ​سینی سلف سرویس 4 خانه به ابعاد 33 * 45 استیل 304</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061810/فراخوان-اجرای-عملیات-تکمیلی-ابنیه-و-تاسیسات'>فراخوان اجرای عملیات تکمیلی ابنیه و تاسیسات  / فراخوان اجرای عملیات تکمیلی ابنیه و تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061811/فراخوان-بهسازی-سالن-تختی-پارس-آباد'>فراخوان بهسازی سالن تختی پارس آباد  / فراخوان بهسازی سالن تختی پارس آباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061812/استعلام-دستگاه-اندازه-گیری-دما-و-PH'>استعلام دستگاه اندازه گیری دما و PH / استعلام دستگاه اندازه گیری دما و PH</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061813/استعلام-خرید-3-دستگاه-ترانس-سی-تی'>استعلام خرید 3 دستگاه ترانس سی تی  / استعلام , استعلام خرید 3 دستگاه ترانس سی تی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061814/مناقصه-عمومی-دو-مرحله-ای-خرید-کاور-و-راکت-استاندارد'>مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید کاور و راکت استاندارد / مناقصه عمومی ، مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید کاور و راکت استاندارد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061815/استعلام-سرور--'>استعلام سرور ... / استعلام,     استعلام سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061816/استعلام-تیرچه--'>استعلام تیرچه .. / استعلام تیرچه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061817/استعلام-پاوربانک--'>استعلام پاوربانک ... / استعلام ,استعلام پاوربانک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061818/استعلام-ورق-نسوز--لوله-نسوز'>استعلام ورق نسوز . لوله نسوز / استعلام , استعلام ورق نسوز . لوله نسوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061819/استعلام-ساماندهی-گلزارهای-شهدا'>استعلام ساماندهی گلزارهای شهدا  / استعلام , استعلام ساماندهی گلزارهای شهدا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061820/استعلام-علم-شیر-مخلوط'>استعلام علم شیر مخلوط  / استعلام , استعلام علم شیر مخلوط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061821/استعلام-سرور-۲-پورت-اکسترنال'>استعلام سرور ۲ پورت اکسترنال  / استعلام ,استعلام سرور ۲ پورت اکسترنال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061822/استعلام-بلوک-دیواری-40-سانتی-سیمانی'>استعلام  بلوک دیواری 40 سانتی سیمانی  / استعلام  بلوک دیواری 40 سانتی سیمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061823/فراخوان-تهیه-و-احداث-یک-باب-محزن-500-متر-مکعبی-بتنی'>فراخوان تهیه و احداث یک باب محزن 500 متر مکعبی بتنی / فراخوان تهیه و احداث یک باب محزن 500 متر مکعبی بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061824/استعلام-سرم-نرمال-گوساله'>استعلام سرم نرمال گوساله / استعلام ,استعلام سرم نرمال گوساله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061825/استعلام-نصب-و-تجهیز-سردخانه'>استعلام نصب و تجهیز سردخانه / استعلام ,استعلام نصب و تجهیز سردخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061826/استعلام-تشک-خوشخواب-رویا'>استعلام تشک خوشخواب رویا  / استعلام , استعلام تشک خوشخواب رویا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061827/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-در-سایزهای-مختلف'>مناقصه  خرید لوله پلی اتیلن در سایزهای مختلف / مناقصه عمومی, مناقصه  خرید لوله پلی اتیلن در سایزهای مختلف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061828/استعلام-سیستم-ویدئو-کنفرانس'>استعلام سیستم ویدئو کنفرانس / استعلام , استعلام سیستم ویدئو کنفرانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061829/استعلام-سوئیچ-دیتا-شبکه-24-پورت'>استعلام سوئیچ دیتا شبکه 24 پورت / استعلام ,استعلام سوئیچ دیتا شبکه 24 پورت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061830/استعلام-دستکش-جراحی-غیر-استریل'>استعلام دستکش جراحی غیر استریل / استعلام ,استعلام دستکش جراحی غیر استریل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061831/استعلام-خرید-61-عدد-فونداسیون-پیش-ساخته'>استعلام خرید 61 عدد فونداسیون پیش ساخته / استعلام , استعلام خرید 61 عدد فونداسیون پیش ساخته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061832/استعلام-گاردریل--'>استعلام گاردریل ... / استعلام ,استعلام گاردریل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061833/استعلام-اسکنر-میکرو-فیلم-مدل-PRO2000'>استعلام اسکنر میکرو فیلم مدل PRO2000  / استعلام , استعلام اسکنر میکرو فیلم مدل PRO2000 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061834/استعلام-خرید-کاغذ--'>استعلام خرید کاغذ ... / استعلام, استعلام خرید کاغذ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061835/استعلام-شارژ-انبار--اقلام-مصرفی'>استعلام شارژ انبار - اقلام مصرفی / استعلام شارژ انبار - اقلام مصرفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061836/استعلام-ست-سرم-معمولی'>استعلام ست سرم معمولی / استعلام ,استعلام ست سرم معمولی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061837/استعلام-سوئیچ-دیتا-شبکه'>استعلام سوئیچ دیتا شبکه / استعلام , استعلام سوئیچ دیتا شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061838/استعلام-اسکنر-میکرو-فیلم'>استعلام اسکنر میکرو فیلم  / استعلام , استعلام اسکنر میکرو فیلم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061839/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته  / استعلام ,استعلام دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061840/استعلام-سورتر-اسکناس'>استعلام سورتر اسکناس  / استعلام , استعلام سورتر اسکناس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061841/استعلام-STORAGE--'>استعلام STORAGE... / استعلام ,استعلام STORAGE...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061842/استعلام-شارژ-انبار'>استعلام شارژ انبار  / استعلام ,استعلام شارژ انبار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061843/فراخوان-مناقصه-تهیه-و-اجرای-خط-انتقال-با-لوله-فولادی-گالوانیزه--'>فراخوان مناقصه تهیه و اجرای خط انتقال با لوله فولادی گالوانیزه... / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه تهیه و اجرای خط انتقال با لوله فولادی گالوانیزه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061844/استعلام-اجرای-عملیات-نگهداری-و-مراقبت-از-طرحهای-احیایی-دریاچه'>استعلام اجرای عملیات نگهداری و مراقبت از طرحهای احیایی دریاچه / استعلام,استعلام اجرای عملیات نگهداری و مراقبت از طرحهای احیایی دریاچه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061845/استعلام-پایانه-راه-دور-ABB-560-جهت-ایستگاه-انتقال'>استعلام پایانه راه دور ABB 560  جهت ایستگاه انتقال  / استعلام , استعلام پایانه راه دور ABB 560  جهت ایستگاه انتقال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061846/استعلام-مجموعه-قطعات-کیس-رایانه-مدل-CA'>استعلام مجموعه قطعات کیس رایانه مدل CA  / استعلام,استعلام مجموعه قطعات کیس رایانه مدل CA </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061847/استعلام-خرید-تایر-خودرو-پژو-و-پراید'>استعلام خرید تایر خودرو پژو و پراید / استعلام ، استعلام خرید تایر خودرو پژو و پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061848/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته / استعلام , استعلام دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061849/استعلام-4-عدد-سیستم-کامل'>استعلام 4 عدد سیستم کامل  / استعلام 4 عدد سیستم کامل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061850/استعلام-پنجره--'>استعلام پنجره ... / استعلام ,استعلام پنجره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061851/استعلام-بازسازی-و-نوسازی-یک-دستگاه-آسانسور'>استعلام بازسازی و نوسازی یک دستگاه آسانسور / استعلام, استعلام بازسازی و نوسازی یک دستگاه آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061852/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-ساختمان'>استعلام تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان / استعلام ,استعلام تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061853/استعلام-کولر-اسپیلت'>استعلام کولر اسپیلت  / استعلام , استعلام کولر اسپیلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061854/استعلام-پیشگیری-و-کنترل-آفات'>استعلام پیشگیری و کنترل آفات  / استعلام , استعلام پیشگیری و کنترل آفات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061855/فراخوان-تهیه-و-اجرای-خط-انتقال-با-لوله-پلی-اتیلن-PE80'>فراخوان تهیه و اجرای خط انتقال با لوله پلی اتیلن PE80 / فراخوان تهیه و اجرای خط انتقال با لوله پلی اتیلن PE80</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061856/استعلام-گازکشی-ساختمان-اداری'>استعلام گازکشی ساختمان اداری  / استعلام ,استعلام گازکشی ساختمان اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061857/استعلام-پنل-فرش-موزه'>استعلام پنل فرش موزه  / استعلام , استعلام پنل فرش موزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061858/استعلام-انجام-خدمات-سرویس-تعمیر-و-نگهداری-۱۴۵-دستگاه-فتوکپی'>استعلام انجام خدمات سرویس، تعمیر و نگهداری ۱۴۵ دستگاه فتوکپی / استعلام ,استعلام انجام خدمات سرویس، تعمیر و نگهداری ۱۴۵ دستگاه فتوکپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061859/استعلام-شارژ-انبار-ـ-اقلام-مصرفی'>استعلام شارژ انبار ـ اقلام مصرفی / استعلام ,استعلام شارژ انبار ـ اقلام مصرفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061860/فراخوان-مناقصه-تهیه-و-اجرای-خط-انتقال-با-لوله-پلی-اتیلن-PE80--'>فراخوان مناقصه تهیه و اجرای خط انتقال با لوله پلی اتیلن PE80 ... / مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه تهیه و اجرای خط انتقال با لوله پلی اتیلن PE80 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061861/استعلام-شارژ-انبار--اقلام-مصرفی'>استعلام شارژ انبار - اقلام مصرفی  / استعلام , استعلام شارژ انبار - اقلام مصرفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061862/استعلام-صفحه-مبدل-بخار'>استعلام صفحه مبدل بخار  / استعلام , استعلام صفحه مبدل بخار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061863/استعلام-اجرای-عملیات-نگهداری-و-مراقبت-از-طرحهای-سنواتی'>استعلام اجرای عملیات نگهداری و مراقبت از طرحهای سنواتی / استعلام , استعلام اجرای عملیات نگهداری و مراقبت از طرحهای سنواتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061864/استعلام-چاله-کنی-به-منظور-توسعه-باغات'>استعلام چاله کنی به منظور توسعه باغات / استعلام ,استعلام چاله کنی به منظور توسعه باغات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061865/استعلام-ژنراتور--'>استعلام ژنراتور ... / استعلام ,استعلام ژنراتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061866/فراخوان-تهیه-و-اجرای-خط-انتقال-با-لوله-فولادی-گالوانیزه'>فراخوان تهیه و اجرای خط انتقال با لوله فولادی گالوانیزه / فراخوان تهیه و اجرای خط انتقال با لوله فولادی گالوانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061867/استعلام-شیکل-شش-و-نیم-تن-نعلی-شکل-مارک-کروزبی'>استعلام شیکل شش و نیم تن نعلی شکل مارک کروزبی / استعلام , استعلام شیکل شش و نیم تن نعلی شکل مارک کروزبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061868/استعلام-قرارداد-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-الکتریکی--مکانیکی-و-ژنراتورهای-برق'>استعلام قرارداد تعمیر و نگهداری تاسیسات الکتریکی ، مکانیکی و ژنراتورهای برق  / استعلام, استعلام قرارداد تعمیر و نگهداری تاسیسات الکتریکی ، مکانیکی و ژنراتورهای برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061869/استعلام-پیشگیری-و-کنترل-آفات-و-بیماریهای-جنگلی'>استعلام پیشگیری و کنترل آفات و بیماریهای جنگلی / استعلام , استعلام پیشگیری و کنترل آفات و بیماریهای جنگلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061870/استعلام-خرید-دو-دستگاه-چاپگر-صدور-کارت-هوشمند'>استعلام خرید دو دستگاه چاپگر صدور کارت هوشمند  / استعلام ,استعلام خرید دو دستگاه چاپگر صدور کارت هوشمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061871/استعلام-دستکش-لاتکس'>استعلام دستکش لاتکس  / استعلام , استعلام دستکش لاتکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061872/استعلام-دوربین-مداربسته-قابلیت-دید-در-شب--'>استعلام دوربین مداربسته قابلیت دید در شب... / استعلام دوربین مداربسته قابلیت دید در شب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061873/استعلام-کاغذ-a4'>استعلام کاغذ a4  / استعلام,استعلام کاغذ a4 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061874/استعلام-سرنگ-cc2-یکبار-مصرف-کاربرد-پزشکی--'>استعلام سرنگ cc2 یکبار مصرف کاربرد پزشکی ... / استعلام، استعلام سرنگ cc2 یکبار مصرف کاربرد پزشکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061875/استعلام-فعالیت-های-پشتیبانی-آموزش'>استعلام فعالیت های پشتیبانی آموزش / استعلام ,استعلام فعالیت های پشتیبانی آموزش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061876/فراخوان-بهسازی-سالن-تخصصی-رزمی'>فراخوان بهسازی سالن تخصصی رزمی / فراخوان بهسازی سالن تخصصی رزمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061877/استعلام-رک--'>استعلام رک ... / استعلام ,استعلام رک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061878/استعلام-دریچه-منهول-لولادار'>استعلام دریچه منهول لولادار  / استعلام , استعلام دریچه منهول لولادار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061879/استعلام-زیرسازی-زمین-چمن-مصنوعی-روستای-لانو-سربیشه'>استعلام زیرسازی زمین چمن مصنوعی روستای لانو سربیشه  / استعلام زیرسازی زمین چمن مصنوعی روستای لانو سربیشه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061880/استعلام-الکتروپمپ-شناور'>استعلام الکتروپمپ شناور  / استعلام ,استعلام الکتروپمپ شناور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061881/استعلام-فعالیت-های-خدماتی-مراقبت-و-نگهداری-فضای-سبز--'>استعلام فعالیت های خدماتی مراقبت و نگهداری فضای سبز... / استعلام, استعلام فعالیت های خدماتی مراقبت و نگهداری فضای سبز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061882/استعلام-تخریب-دیوار-به-متراژ-حدودا-950-متر--'>استعلام تخریب دیوار به متراژ حدودا 950 متر... / استعلام , استعلام تخریب دیوار به متراژ حدودا 950 متر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061883/مناقصه-خدمات-ایاب-و-ذهاب'>مناقصه خدمات ایاب و ذهاب  / اگهی مناقصه , مناقصه خدمات ایاب و ذهاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061884/فراخوان-تهیه-و-احداث-یک-باب-محزن-500-متر-مکعبی-بتنی'>فراخوان تهیه و احداث یک باب محزن 500 متر مکعبی بتنی / فراخوان تهیه و احداث یک باب محزن 500 متر مکعبی بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061885/استعلام-دستکش-جراحی-بدون-پودر'>استعلام دستکش جراحی بدون پودر / استعلام ,استعلام دستکش جراحی بدون پودر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061886/استعلام-لوله-آبده-چاه-دو-سرفلنج-سنگین'>استعلام  لوله آبده چاه دو سرفلنج سنگین / استعلام ,استعلام  لوله آبده چاه دو سرفلنج سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061887/استعلام-عملیات-اجرایی-طرح-هادی-روستای-بن-زهره'>استعلام عملیات اجرایی طرح هادی روستای بن زهره / استعلام, استعلام عملیات اجرایی طرح هادی روستای بن زهره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061888/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته / استعلام , استعلام دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061889/استعلام-لب-تاپ'>استعلام لب تاپ / استعلام، استعلام لب تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061890/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا / استعلام,استعلام ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061891/استعلام-الکتروپمپ-شناور'>استعلام الکتروپمپ شناور  / استعلام ,استعلام الکتروپمپ شناور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061892/استعلام-تجدید-تامین-برق-آبرسانی'>استعلام تجدید تامین برق آبرسانی  / استعلام ,استعلام تجدید تامین برق آبرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061893/استعلام-​طرح-برگردان-شهرک-100-واحدی'>استعلام ​طرح برگردان شهرک 100 واحدی / استعلام ، استعلام ​طرح برگردان شهرک 100 واحدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061894/استعلام-خرید-لوازم-تاسیساتی-جهت-تصفیه-خانه--'>استعلام خرید لوازم تاسیساتی جهت تصفیه خانه ... / استعلام خرید لوازم تاسیساتی جهت تصفیه خانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061895/استعلام-اصلاح-و-بهینه---'>استعلام اصلاح و بهینه  ... / استعلام ,استعلام اصلاح و بهینه  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061896/استعلام-مخزن-آلومینیومی-ازت-مایع'>استعلام مخزن آلومینیومی ازت مایع / استعلام , استعلام  مخزن آلومینیومی ازت مایع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061897/استعلام-یخچال---'>استعلام یخچال .... / استعلام, استعلام یخچال ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061899/استعلام-خرید-و-اجرای-تکمیل-شبکه-داخلی-گاز'>استعلام خرید و اجرای تکمیل شبکه داخلی گاز  / استعلام,استعلام خرید و اجرای تکمیل شبکه داخلی گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061900/استعلام-فرش-ماشینی-ابریشم-گونه-Hand-look-آنتی-استاتیک--'>استعلام فرش ماشینی ابریشم گونه Hand look آنتی استاتیک ... / استعلام, استعلام فرش ماشینی ابریشم گونه Hand look آنتی استاتیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061901/استعلام-ماسه-شسته'>استعلام ماسه شسته  / استعلام ,استعلام ماسه شسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061902/استعلام-خرید-تجهیزات-سامانه-تصویری-دیجیتال'>استعلام خرید تجهیزات سامانه تصویری دیجیتال  / استعلام خرید تجهیزات سامانه تصویری دیجیتال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061903/استعلام-پشتیبانی-از-سایت'>استعلام پشتیبانی از سایت / استعلام ,استعلام پشتیبانی از سایت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061904/استعلام-کانال--'>استعلام کانال ... / استعلام ,استعلام کانال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061905/استعلام-دستگاه-فیلتراسیون-سوخت'>استعلام دستگاه فیلتراسیون سوخت  / استعلام ,استعلام دستگاه فیلتراسیون سوخت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061906/استعلام-فلشینگ-جت-اتوماتیک'>استعلام فلشینگ جت اتوماتیک  / استعلام , استعلام فلشینگ جت اتوماتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061907/استعلام-تکمیل-تجهیزات-مخابراتی-تجدید'>استعلام تکمیل تجهیزات مخابراتی تجدید / تجدید استعلام , استعلام تکمیل تجهیزات مخابراتی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061908/استعلام-احداث-دیوار-حائل-وزنی-اداره-استاندارد'>استعلام احداث دیوار حائل وزنی اداره استاندارد   / استعلام ,استعلام احداث دیوار حائل وزنی اداره استاندارد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061909/استعلام-زیرسازی-زمین-چمن-مصنوعی-روستای-بندان-نهبندان'>استعلام زیرسازی زمین چمن مصنوعی روستای بندان نهبندان  / استعلام زیرسازی زمین چمن مصنوعی روستای بندان نهبندان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061910/استعلام-محلول-ضد-عفونی-کننده-بهداشتی-دکونکس-رقیق-شده'>استعلام محلول ضد عفونی کننده بهداشتی دکونکس رقیق شده  / استعلام ,استعلام محلول ضد عفونی کننده بهداشتی دکونکس رقیق شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061911/استعلام-ویدئو-پرژکتور'>استعلام ویدئو پرژکتور / استعلام, استعلام ویدئو پرژکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061912/استعلام-20-عدد-کامپیوتر-کوچک-و--'>استعلام 20 عدد کامپیوتر کوچک و ...  / استعلام ,استعلام 20 عدد کامپیوتر کوچک و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061913/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته  / استعلام ,استعلام دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061914/استعلام-لوازم-یدکی-خودرو'>استعلام  لوازم یدکی خودرو  / استعلام  لوازم یدکی خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061915/استعلام-بطری-درب-دار-پلاستیکی'>استعلام بطری درب دار پلاستیکی / استعلام ,استعلام بطری درب دار پلاستیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061916/استعلام-تهیه-و-نصب-نرم-افزار-جامع-مالی'>استعلام تهیه و نصب نرم افزار جامع مالی  / استعلام, استعلام تهیه و نصب نرم افزار جامع مالی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061917/استعلام-تشک-یک-نفره-فنری-رویال-بونل-5-با-روکش'>استعلام تشک یک نفره فنری رویال بونل 5 با روکش / استعلام, استعلام تشک یک نفره فنری رویال بونل 5 با روکش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061918/استعلام-کابل-افشان'>استعلام کابل افشان  / استعلام, استعلام کابل افشان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061919/استعلام-پیپت--'>استعلام پیپت ... / استعلام ,استعلام پیپت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061920/استعلام-تهیه-مصالح-ساخت-درب-و-پنجره-upvc'>استعلام تهیه مصالح، ساخت درب و پنجره upvc / استعلام ,استعلام تهیه مصالح، ساخت درب و پنجره upvc</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061921/استعلام-نسکافه'>استعلام نسکافه  / استعلام نسکافه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061922/استعلام-نبات-شاخه-ای-با-دسته-پلاستیکی'>استعلام نبات شاخه ای با دسته پلاستیکی  / استعلام ,استعلام نبات شاخه ای با دسته پلاستیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061923/استعلام-مبلمان-و-دکوراسیون'>استعلام مبلمان و دکوراسیون  / استعلام مبلمان و دکوراسیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061924/استعلام-عملیات-ترمیم-و-بازسازی-سد-کوچک-مخزنی'>استعلام عملیات ترمیم و بازسازی سد کوچک مخزنی  / استعلام , استعلام عملیات ترمیم و بازسازی سد کوچک مخزنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061925/استعلام-خرید-ماکارونی'>استعلام خرید ماکارونی  / استعلام , استعلام خرید ماکارونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061926/مناقصه-سیستم-فاگ-ردیفهای-B-D-E--'>مناقصه سیستم فاگ ردیفهای B.D.E ... / مناقصه، مناقصه سیستم فاگ ردیفهای B.D.E ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061927/تجدید-مناقصه-تکمیل-راه-روستایی'>تجدید مناقصه تکمیل راه روستایی  / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه تکمیل راه روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061928/استعلام-احداث-پارکینگ-مسقف--'>استعلام احداث پارکینگ مسقف ... / استعلام,استعلام احداث پارکینگ مسقف ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061929/استعلام-اقلام-و-تجهیزات-خانگی--'>استعلام اقلام و تجهیزات خانگی.... / استعلام, استعلام اقلام و تجهیزات خانگی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061930/استعلام-نصب-تاسیسات-برق-لوله-کشی-و-سایر-تاسیسات-ساختمان'>استعلام نصب تاسیسات برق، لوله کشی و سایر تاسیسات ساختمان / استعلام ,استعلام نصب تاسیسات برق، لوله کشی و سایر تاسیسات ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061931/استعلام-اجاره-تانکر-آبرسان--'>استعلام اجاره تانکر آبرسان.... / استعلام, استعلام اجاره تانکر آبرسان....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061932/استعلام-پروژه-احداث-و-اصلاح-شبکه-20-کیلوولت-داخلی'>استعلام پروژه احداث و اصلاح شبکه 20 کیلوولت داخلی / استعلام,استعلام پروژه احداث و اصلاح شبکه 20 کیلوولت داخلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061933/استعلام-طرح-هادی--'>استعلام طرح هادی ... / استعلام ,استعلام طرح هادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061934/استعلام-ساخت-جاده-و-راه-آهن'>استعلام ساخت جاده و راه آهن / استعلام, استعلام ساخت جاده و راه آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061935/استعلام-لوله-فولادی'>استعلام لوله فولادی  / استعلام , استعلام لوله فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061936/مناقصه-خدمات-امداد-گاز'>مناقصه خدمات امداد گاز  / اگهی مناقصه , مناقصه خدمات امداد گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061937/استعلام-پرینتر-4-کاره-canon-مدل-mf236n'>استعلام پرینتر 4 کاره canon مدل mf236n / استعلام پرینتر 4 کاره canon مدل mf236n</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061938/استعلام-سرویس-و-نگهداری-یک-دستگاه-آسانسور'>استعلام سرویس و نگهداری یک دستگاه آسانسور / استعلام ,استعلام سرویس و نگهداری یک دستگاه آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061939/استعلام-ایمن-سازی-و-ساماندهی'>استعلام ایمن سازی و ساماندهی  / استعلام ,استعلام ایمن سازی و ساماندهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061940/استعلام-دستگاه-سی-تی-132-کیلوولت'>استعلام دستگاه سی تی 132 کیلوولت / استعلام , استعلام دستگاه سی تی 132 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061941/استعلام-ساخت-جاده-و-راه-آهن'>استعلام ساخت جاده و راه آهن / استعلام, استعلام ساخت جاده و راه آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061942/استعلام-مرمت-برج-و-بارو-و-حصار'>استعلام مرمت برج و بارو و حصار  / استعلام ,استعلام مرمت برج و بارو و حصار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061943/استعلام-اسپری-خوشبو-کننده-هوا'>استعلام اسپری خوشبو کننده هوا  / استعلام, استعلام اسپری خوشبو کننده هوا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061944/استعلام-توسعه-۳-کلاس-در-مدرسه'>استعلام توسعه ۳ کلاس در مدرسه  / استعلام ,استعلام توسعه ۳ کلاس در مدرسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061945/استعلام-دوره-های-آموزشی-به-شیوه-مشارکت'>استعلام دوره های آموزشی به شیوه مشارکت / استعلام ,استعلام دوره های آموزشی به شیوه مشارکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061946/مناقصه-تهیه-واجرای-اسفالت-راههای-روستایی'>مناقصه تهیه واجرای اسفالت راههای روستایی / اگهی مناقصه , مناقصه تهیه واجرای اسفالت راههای روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061947/استعلام-ساخت-بسکت-ردیف-گرم-gah'>استعلام ساخت بسکت ردیف گرم gah   / استعلام ساخت بسکت ردیف گرم gah  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061948/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا / استعلام ,استعلام ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061949/استعلام-اجرای-عملیات-سنگ-و-سیمان'>استعلام اجرای عملیات سنگ و سیمان  / استعلام, استعلام اجرای عملیات سنگ و سیمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061950/مناقصه-انجام-سرمایه-گذاری-به-منظور-تولید-سالیانه-۵۰-هزار-تن-کارنالیت-و---نوبت-سوم'>مناقصه انجام سرمایه گذاری به منظور تولید سالیانه ۵۰ هزار تن کارنالیت و ... نوبت سوم / مناقصه , مناقصه انجام سرمایه گذاری به منظور تولید سالیانه ۵۰ هزار تن کارنالیت و ... نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061951/مناقصه-واگذاری-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-ناحیه-۲'>مناقصه واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز ناحیه ۲     / مناقصه واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز ناحیه ۲    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061952/استعلام-عملیات-ترمیم-سد-انحرافی'>استعلام عملیات ترمیم سد انحرافی  / اگهی استعلام , استعلام عملیات ترمیم سد انحرافی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061953/استعلام-رینگ-و-طوقه-فایبر-گلاس--'>استعلام رینگ و طوقه فایبر گلاس ... / استعلام ,استعلام رینگ و طوقه فایبر گلاس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061954/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو / استعلام, استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061955/استعلام-تعمیر-ابنیه-فنی--عملیات-حفاظت-از-پل-ها'>استعلام تعمیر ابنیه فنی ، عملیات حفاظت از پل ها / استعلام ,استعلام تعمیر ابنیه فنی ، عملیات حفاظت از پل ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061956/استعلام-نصب-دستگاه-هواساز'>استعلام نصب دستگاه هواساز / استعلام ,استعلام نصب دستگاه هواساز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061957/مناقصه-واگذاری-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز     / مناقصه واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061958/استعلام-1200-اصله-نهال-پرتقال--4800-اصله-نهال-لیمو---'>استعلام 1200 اصله نهال پرتقال + 4800 اصله نهال لیمو .... / استعلام 1200 اصله نهال پرتقال + 4800 اصله نهال لیمو ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061959/استعلام-احداث-200-متر-مکعب-عملیات-سنگ-و-سیمان--'>استعلام احداث 200 متر مکعب عملیات سنگ و سیمان... / استعلام, استعلام احداث 200 متر مکعب عملیات سنگ و سیمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061960/استعلام-احداث-200-مترمکعب-عملیات-سنگ-و-سیمان'>استعلام احداث 200 مترمکعب عملیات سنگ و سیمان  / استعلام, استعلام احداث 200 مترمکعب عملیات سنگ و سیمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061961/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن / مناقصه خرید لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061962/استعلام-دستگاه-کاتاتست-CATA-TEST'>استعلام دستگاه کاتاتست CATA- TEST / استعلام ,استعلام دستگاه کاتاتست CATA- TEST</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061963/استعلام-دفترچه-یادداشت-بدون-خط-100-برگ'>استعلام دفترچه یادداشت بدون خط 100 برگ  / استعلام ,استعلام دفترچه یادداشت بدون خط 100 برگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061964/استعلام-اجرای-دوره-ها-و-کلاسهای-آموزشی-ترویجی'>استعلام اجرای دوره ها و کلاسهای آموزشی ترویجی / استعلام ,استعلام اجرای دوره ها و کلاسهای آموزشی ترویجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061965/استعلام-تونر-پرینتر'>استعلام تونر پرینتر / استعلام ,استعلام تونر پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061966/استعلام-کوله-پشتی'>استعلام کوله پشتی  / استعلام,استعلام کوله پشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061967/استعلام-اجرا-زیرساخت-شبکه-ارتباطی-اداره-کل'>استعلام اجرا زیرساخت شبکه ارتباطی اداره کل / استعلام,استعلام اجرا زیرساخت شبکه ارتباطی اداره کل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061968/استعلام-سرور--'> استعلام سرور ... / استعلام , استعلام سرور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061969/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-احداث-سالن-ورزشی'>مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سالن ورزشی  / مناقصه عمومی، مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سالن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061970/استعلام-بطری-یک-بار-مصرف'>استعلام بطری یک بار مصرف  / استعلام ,استعلام بطری یک بار مصرف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061971/استعلام-دستگاه-تصفیه-آب'>استعلام دستگاه تصفیه آب / استعلام، استعلام دستگاه تصفیه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061972/استعلام-کت-و-شلوار-پارچه-ای-درجه-یک-ایرانی'>استعلام کت و شلوار پارچه ای درجه یک ایرانی  / استعلام کت و شلوار پارچه ای درجه یک ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061973/فراخوان-تعمیر-و-نگهداری-خطوط-انتقال-و-فوق-توزیع'>فراخوان تعمیر و نگهداری خطوط انتقال و فوق توزیع  / فراخوان تعمیر و نگهداری خطوط انتقال و فوق توزیع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061974/استعلام-تجهیز-و-نوسازی-و-بهسازی'>استعلام تجهیز و نوسازی و بهسازی  / استعلام ,استعلام تجهیز و نوسازی و بهسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061975/استعلام-شکر-سفید-50-کیلویی'>استعلام شکر سفید 50 کیلویی  / استعلام,استعلام شکر سفید 50 کیلویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061976/استعلام-برج-روشنایی-سیار'>استعلام برج روشنایی سیار  / استعلام,استعلام برج روشنایی سیار  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061977/استعلام-کلاه-ایمنی-موتورسواری'>استعلام کلاه ایمنی موتورسواری  / استعلام , استعلام کلاه ایمنی موتورسواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061978/استعلام-احداث-200-مترمکعب-عملیات-سنگ-و-سیمان'>استعلام احداث 200 مترمکعب عملیات سنگ و سیمان  / استعلام, استعلام احداث 200 مترمکعب عملیات سنگ و سیمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061979/استعلام-پکیج-گرمایشی'>استعلام پکیج گرمایشی / استعلام , ااستعلام پکیج گرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061980/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا / استعلام,استعلام ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061982/فراخوان-مدیریت-امور-انبارهای-گنبد'>فراخوان مدیریت امور انبارهای گنبد / فراخوان,فراخوان مدیریت امور انبارهای گنبد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061983/استعلام-بنایی-با-سنگ-لاشه-و-ملات-ماسه-سیمان-411--'>استعلام بنایی با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان 411... / استعلام,استعلام بنایی با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان 411...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061984/استعلام-اجرای-زیرسازی-و-روسازی-مسیر-ستاد'>استعلام اجرای زیرسازی و روسازی مسیر ستاد / استعلام ,استعلام اجرای زیرسازی و روسازی مسیر ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061985/استعلام-آبنبات-بن-بن-شیری-هلندی--'>استعلام آبنبات بن بن شیری هلندی.... / استعلام , استعلام آبنبات بن بن شیری هلندی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061986/استعلام-تجدید-حفاری-ضربه-ای-چاه'>استعلام تجدید حفاری ضربه ای چاه / استعلام,استعلام تجدید حفاری ضربه ای چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061987/مناقصه-تامین-مالی-و--شبکه-فاضلاب'>مناقصه تامین مالی و... شبکه فاضلاب  / تامین مالی و... شبکه فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061988/استعلام-صندلی-آمفی-تئاتر-با-دسته-تحریر'>استعلام صندلی آمفی تئاتر با دسته تحریر  / استعلام,استعلام صندلی آمفی تئاتر با دسته تحریر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061989/استعلام-طرح-هادی--'>استعلام طرح هادی ... / استعلام ,استعلام طرح هادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061990/استعلام-خرید-پلتفرم-مجمع-آوری-اطلاعات'>استعلام خرید پلتفرم مجمع آوری اطلاعات  / استعلام خرید پلتفرم مجمع آوری اطلاعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061991/تجدید-مناقصه-محدود-یک-مرحله-ای-واگذاری-حجمی--زمانی-جایگاه-شرکتی'>تجدید مناقصه محدود یک مرحله ای واگذاری حجمی - زمانی جایگاه شرکتی  / تجدید مناقصه محدود یک مرحله ای واگذاری حجمی - زمانی جایگاه شرکتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061992/استعلام-پایه-مانیتور-نمایشگر--'>استعلام پایه مانیتور نمایشگر... / استعلام، استعلام پایه مانیتور نمایشگر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061993/استعلام-خرید-یک-دستگاه-اسپکتروفتومتر'>استعلام خرید یک دستگاه اسپکتروفتومتر / استعلام, استعلام خرید یک دستگاه اسپکتروفتومتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061994/استعلام-لاستیک-رویی'>استعلام لاستیک رویی  / استعلام, استعلام لاستیک رویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061995/استعلام-برنج-افتخار-20-کیلویی'>استعلام  برنج افتخار 20 کیلویی / استعلام,استعلام  برنج افتخار 20 کیلویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061996/مناقصه-تهیه-سیم-های-محافظ-هوایی'>مناقصه تهیه سیم های محافظ هوایی / مناقصه تهیه سیم های محافظ هوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061997/استعلام-قفسه-بایگانی'>استعلام قفسه بایگانی  / استعلام ,استعلام قفسه بایگانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061998/استعلام-ارائه-خدمات-سرویس-و-نگهداری-پست-زمینی'>استعلام ارائه خدمات سرویس و نگهداری پست زمینی / استعلام , استعلام ارائه خدمات سرویس و نگهداری پست زمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061999/استعلام-سرور-FNV-FL-B5032-74K-32'>استعلام سرور FNV-FL-B5032-74K-32 / استعلام,استعلام سرور FNV-FL-B5032-74K-32</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062000/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا / استعلام , استعلام ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062001/استعلام-ترانسفورماتور-الکتریکی'>استعلام ترانسفورماتور الکتریکی   / استعلام, استعلام ترانسفورماتور الکتریکی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062002/استعلام-تایر-روکش-شده'>استعلام تایر روکش شده / استعلام ، استعلام تایر روکش شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062003/استعلام-لباس-فرم'>استعلام لباس فرم  / استعلام لباس فرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062004/استعلام-محصولات-آرایشی-و-بهداشتی'>استعلام محصولات آرایشی و بهداشتی / استعلام, استعلام محصولات آرایشی و بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062005/استعلام-روتر--'>استعلام روتر ... / استعلام ,استعلام روتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062006/استعلام-خرید-و-نصب-آسانسور'>استعلام خرید و نصب آسانسور  / استعلام ,استعلام خرید و نصب آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062007/استعلام-150-دستگاه-سوییچ'>استعلام 150 دستگاه سوییچ  / استعلام,استعلام 150 دستگاه سوییچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062008/استعلام-اجرای-پروژه-تکمیل-و-تجهیز-ساختمانهای-جهاد--'>استعلام اجرای پروژه تکمیل و تجهیز ساختمانهای جهاد... / استعلام , استعلام اجرای پروژه تکمیل و تجهیز ساختمانهای جهاد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062009/فراخوان-واگذاری-امور-خدمات-شهری'>فراخوان واگذاری امور خدمات شهری / فراخوان,فراخوان واگذاری امور خدمات شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062010/استعلام-برق-رسانی-چاه-آب'>استعلام برق رسانی چاه آب  / استعلام,استعلام برق رسانی چاه آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062011/استعلام-احداث-جاده'>استعلام احداث جاده  / استعلام ,استعلام احداث جاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062012/استعلام-رنگ-آمیزی-کامل-ساختمان--'>استعلام رنگ آمیزی کامل ساختمان ... / استعلام, استعلام رنگ آمیزی کامل ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062013/استعلام-آبرسانی-کلاته-گلزار'>استعلام  آبرسانی کلاته گلزار  / استعلام, استعلام  آبرسانی کلاته گلزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062014/استعلام-دفترچه-یادداشت'>استعلام دفترچه یادداشت  / استعلام,استعلام دفترچه یادداشت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062015/استعلام-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام پروژه های مهندسی عمران / استعلام پروژه های مهندسی عمران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062016/استعلام-بسته-نرم-افزار-حسابداری'>استعلام بسته نرم افزار حسابداری / استعلام , استعلام بسته نرم افزار حسابداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062017/استعلام-اجرای-پروژه-فعالیتهای-ترویجی-و-مهارتی--'>استعلام اجرای پروژه فعالیتهای ترویجی و مهارتی... / استعلام , استعلام اجرای پروژه فعالیتهای ترویجی و مهارتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062018/فراخوان-مدیریت-امور-انبارهای-گرگان'>فراخوان مدیریت امور انبارهای گرگان / فراخوان,فراخوان مدیریت امور انبارهای گرگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062019/فراخوان-خرید-2-قلم-(-10عدد)-قطعات-یدکی-سیستم-کنترل-سیستماتیک'>فراخوان خرید 2 قلم ( 10عدد) قطعات یدکی سیستم کنترل سیستماتیک / فراخوان,فراخوان خرید 2 قلم ( 10عدد) قطعات یدکی سیستم کنترل سیستماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062020/استعلام-چاپگر-مدل-EP300-به-همراه-سیستم-سیار-کارت-هوشمند--'>استعلام چاپگر مدل EP300 به همراه سیستم سیار کارت هوشمند... / استعلام,استعلام چاپگر مدل EP300 به همراه سیستم سیار کارت هوشمند...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062021/استعلام-تخت-خواب-دو-نفره-ورونیکا'>استعلام  تخت خواب دو نفره ورونیکا / استعلام,استعلام  تخت خواب دو نفره ورونیکا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062022/استعلام-ساخت-سه-دستگاه-تابلو-برق-سافت-استارتر'>استعلام ساخت سه دستگاه تابلو برق سافت استارتر  / استعلام ,استعلام ساخت سه دستگاه تابلو برق سافت استارتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062023/استعلام-صفحه-فشار-15-بار-کمپانی'>استعلام صفحه فشار 15 بار کمپانی / استعلام,استعلام صفحه فشار 15 بار کمپانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062024/استعلام-دو-جلد-کتاب-لاتین'>استعلام دو جلد کتاب لاتین / استعلام, استعلام دو جلد کتاب لاتین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062025/استعلام-سنگ-دیوار'>استعلام سنگ دیوار  / استعلام,استعلام سنگ دیوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062026/استعلام-نرم-افزار--'>استعلام نرم افزار ... / استعلام ,استعلام نرم افزار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062027/استعلام-دوخت-پیراهن-فرم-تترون'>استعلام  دوخت پیراهن فرم تترون  / استعلام  دوخت پیراهن فرم تترون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062028/استعلام-بشقاب-میناکاری-20-سانتی'>استعلام بشقاب میناکاری 20 سانتی  / استعلام, استعلام بشقاب میناکاری 20 سانتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062029/استعلام-سرور-رایانه---'>استعلام سرور رایانه .... / استعلام, استعلام سرور رایانه ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062030/فراخوان-تأمین-خدمات-ایاب-و-ذهاب-شامل-تأمین-خودروهای-استیجاری-و-سرویس-کارکنان--'>فراخوان تأمین خدمات ایاب و ذهاب شامل تأمین خودروهای استیجاری و سرویس کارکنان ... / فراخوان,فراخوان تأمین خدمات ایاب و ذهاب شامل تأمین خودروهای استیجاری و سرویس کارکنان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062032/استعلام-بهسازی-چشمه-دولت-آباد-چناران'>استعلام بهسازی چشمه دولت آباد- چناران   / استعلام,استعلام  بهسازی چشمه دولت آباد- چناران  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062033/استعلام-واگذاری-سیستم-مخابراتی-سازمان-بیمه-سلامت'>استعلام واگذاری سیستم مخابراتی سازمان بیمه سلامت / استعلام,استعلام واگذاری سیستم مخابراتی سازمان بیمه سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062034/فراخوان-کاداستر(حدنگاری)-اراضی-ملی-ودولتی(اخذوتبدیل-اسناد)ق-۹۶۰۵۳'>فراخوان کاداستر(حدنگاری) اراضی ملی ودولتی(اخذوتبدیل اسناد)ق/۹۶۰۵۳   / فراخوان,فراخوان کاداستر(حدنگاری) اراضی ملی ودولتی(اخذوتبدیل اسناد)ق/۹۶۰۵۳  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062035/استعلام-خرید-فازمتر-فشار-قوی'>استعلام خرید فازمتر فشار قوی  / استعلام ,استعلام خرید فازمتر فشار قوی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062036/استعلام-خرید-تعداد-15-دستگاه-تبلت-HP---'>استعلام خرید تعداد 15 دستگاه تبلت HP .... / استعلام خرید تعداد 15 دستگاه تبلت HP ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062037/استعلام-میز-ناهارخوری-8-نفره--'>استعلام میز ناهارخوری 8 نفره... / استعلام, استعلام میز ناهارخوری 8 نفره...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062038/استعلام-توسعه-2-کلاس-در-مدرسه'>استعلام توسعه 2 کلاس در مدرسه  / استعلام ,استعلام توسعه 2 کلاس در مدرسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062039/استعلام-خدمات-فیبر-نوری-شامل-کابل-کشی'>استعلام خدمات فیبر نوری شامل کابل کشی  / استعلام ,استعلام خدمات فیبر نوری شامل کابل کشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062040/استعلام-چمن-مصنوعی'>استعلام چمن مصنوعی / استعلام ، استعلام چمن مصنوعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062041/استعلام-بیست-جفت-کفش'>استعلام بیست جفت کفش / استعلام , استعلام بیست جفت کفش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062042/استعلام-روتر-شبکه-2-پورت'>استعلام روتر شبکه 2 پورت  / استعلام,استعلام روتر شبکه 2 پورت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062043/استعلام-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-دوربین-های-مداربسته'>استعلام خرید و نصب و راه اندازی دوربین های مداربسته  / استعلام, استعلام خرید و نصب و راه اندازی دوربین های مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062044/استعلام-خرید-تلویزیون-50-اینج'>استعلام خرید تلویزیون 50 اینج  / استعلام,استعلام خرید تلویزیون 50 اینج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062045/استعلام-فلشینگ-جت-نیمه-اتوماتیک-مدل-سینور'>استعلام فلشینگ جت نیمه اتوماتیک مدل سینور / استعلام, استعلام فلشینگ جت نیمه اتوماتیک مدل سینور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062046/استعلام-اجرای-انشعاب-آب-شهرک'>استعلام اجرای انشعاب آب شهرک  / استعلام ,استعلام اجرای انشعاب آب شهرک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062047/استعلام-روشنایی--'>استعلام روشنایی ... / استعلام ,استعلام روشنایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062048/استعلام-مانیتور-LCD'>استعلام مانیتور LCD / استعلام , استعلام مانیتور LCD</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062049/استعلام-انتقال-آب-روستای--'>استعلام انتقال آب روستای ... / استعلام,استعلام انتقال آب روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062050/استعلام-تعمیرات-اماکن-ورزشی'>استعلام تعمیرات اماکن ورزشی / استعلام , استعلام تعمیرات اماکن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062051/استعلام-اجرای-آسفالت-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اجرای آسفالت طرح هادی روستای... / استعلام, استعلام اجرای آسفالت طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062052/استعلام-احداث-کانال-انتقال-آب'>استعلام احداث کانال انتقال آب / استعلام احداث کانال انتقال آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062053/استعلام-سنسور-کشش-مارک-ABB'>استعلام سنسور کشش مارک ABB   / استعلام , استعلام سنسور کشش مارک ABB</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062054/استعلام-تینر-رقیق-کننده-کوتینگ-تیوب'>استعلام تینر رقیق کننده کوتینگ تیوب / استعلام,استعلام تینر رقیق کننده کوتینگ تیوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062055/استعلام-جا-لوله-آزمایش-مخروطی'>استعلام جا لوله آزمایش مخروطی  / استعلام ,استعلام جا لوله آزمایش مخروطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062056/استعلام-مطالعات-طرح-جامع-پدافند-غیرعامل'>استعلام مطالعات طرح جامع پدافند غیرعامل  / استعلام , استعلام مطالعات طرح جامع پدافند غیرعامل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062057/استعلام-پوشه-پلاستیکی-پرونده-های-دائمی'>استعلام پوشه پلاستیکی پرونده های دائمی / استعلام , استعلام پوشه پلاستیکی پرونده های دائمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062058/استعلام-کنتور-مغناطیسی'>استعلام کنتور مغناطیسی / استعلام, استعلام کنتور مغناطیسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062059/استعلام-اجرای-طرح-کمربند-حفاظتی-در-پلاکهای-دودانگه-فاقد--'>استعلام اجرای طرح کمربند حفاظتی در پلاکهای دودانگه فاقد... / استعلام,استعلام اجرای طرح کمربند حفاظتی در پلاکهای دودانگه فاقد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062060/استعلام-خرید-آنتی-ویروس-مکافی'>استعلام خرید آنتی ویروس مکافی / استعلام خرید آنتی ویروس مکافی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062061/استعلام-تامین-غذای-آبزیان'>استعلام تامین غذای آبزیان  / استعلام, استعلام تامین غذای آبزیان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062062/استعلام-روغن-موتور'>استعلام روغن موتور / استعلام روغن موتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062063/استعلام-خرید-اینترنت-یکساله'>استعلام خرید اینترنت یکساله / استعلام,استعلام خرید اینترنت یکساله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062064/استعلام-لامپ-SMD-روکار'>استعلام لامپ SMD روکار  / استعلام, استعلام لامپ SMD روکار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062065/استعلام-احداث-مدرسه--'>استعلام احداث مدرسه ... / استعلام,  استعلام احداث مدرسه .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062066/استعلام-رایانه-همراه-تبلت-کتابخوان'>استعلام رایانه همراه تبلت کتابخوان / استعلام ,استعلام رایانه همراه تبلت کتابخوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062067/استعلام-بلندگو-dvd-و-mp3-و-تلویزیون-و-کامپیوتر'>استعلام بلندگو dvd و mp3 و تلویزیون و کامپیوتر / استعلام,استعلام بلندگو dvd و mp3 و تلویزیون و کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062068/استعلام-تجهیزات-فیبر-نوری'>استعلام تجهیزات فیبر نوری / استعلام, استعلام تجهیزات فیبر نوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062069/مناقصه-خدمات-تهیه-طبخ-توزیع-و-سرو-سه-وعده-غذا'>مناقصه خدمات تهیه .طبخ .توزیع و سرو سه وعده غذا   / مناقصه خدمات تهیه .طبخ .توزیع و سرو سه وعده غذا  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062070/استعلام-دوربین-مداربسته-مجموعه-ورزشی'>استعلام دوربین مداربسته مجموعه ورزشی / استعلام , استعلام دوربین مداربسته مجموعه ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062071/استعلام-تهیه-و-نصب-تابلو-برق-سردخانه'>استعلام تهیه و نصب تابلو برق سردخانه / استعلام,استعلام تهیه و نصب تابلو برق سردخانه.</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062072/استعلام-دستگاه-مبدل-صفحه-ای'>استعلام دستگاه مبدل صفحه ای / استعلام,استعلام دستگاه مبدل صفحه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062073/استعلام-کنتور-هوشمند-کارتی'>استعلام کنتور هوشمند کارتی / استعلام ,استعلام کنتور هوشمند کارتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062074/استعلام-اجرای-بهسازی-محیط-و-اصلاح-معابر-روستای-کرند--'>استعلام  اجرای بهسازی محیط و اصلاح معابر روستای کرند .. / استعلام  اجرای بهسازی محیط و اصلاح معابر روستای کرند ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062075/استعلام-قیمت-پوشش-بتنی-کانال-انتقال-آب-ایستگاه'>استعلام قیمت پوشش بتنی کانال انتقال آب ایستگاه  / استعلام قیمت پوشش بتنی کانال انتقال آب ایستگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062076/استعلام-ورق-پلی-کربنات'>استعلام ورق پلی کربنات  / استعلام , استعلام ورق پلی کربنات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062077/استعلام-احداث-کاتنال-آبیاری-و-انتقال-آب'>استعلام احداث کاتنال آبیاری و انتقال آب / استعلام,استعلام احداث کاتنال آبیاری و انتقال آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062078/استعلام-نرم-افزار--'>استعلام نرم افزار ... / استعلام ,استعلام نرم افزار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062079/استعلام-سیستم-کامل-کامپیوتر-و-یک-دستگاه-پرینتر-چندکاره'>استعلام سیستم کامل کامپیوتر و یک دستگاه پرینتر چندکاره  / استعلام, استعلام سیستم کامل کامپیوتر و یک دستگاه پرینتر چندکاره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062080/استعلام-سوئیچ-سیسکو'>استعلام سوئیچ سیسکو / استعلام, استعلام سوئیچ سیسکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062081/استعلام-پشتیبانی-یکساله-از-مرکز-داده'>استعلام پشتیبانی یکساله از مرکز داده / استعلام , استعلام پشتیبانی یکساله از مرکز داده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062082/استعلام-توسعه-1-کلاس-در-مدرسه-احد---'>استعلام  توسعه 1 کلاس در مدرسه احد .... / استعلام  توسعه 1 کلاس در مدرسه احد ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062083/استعلام-شارژ-انبار-اقلام-مصرفی'>استعلام شارژ انبار- اقلام مصرفی / استعلام,استعلام شارژ انبار- اقلام مصرفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062084/استعلام-تهیه-مصالح-و-تامین-بخشی-از-روشنایی-معابر'>استعلام تهیه مصالح و تامین بخشی از روشنایی معابر  / استعلام , استعلام تهیه مصالح و تامین بخشی از روشنایی معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062085/استعلام-طرح-واگذاری-عملیات-کشیدن-نصب-حمل--'>استعلام طرح واگذاری عملیات کشیدن، نصب، حمل... / استعلام, استعلام طرح واگذاری عملیات کشیدن، نصب، حمل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062086/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062087/استعلام-تجهیز-مرکز-مدیریت-راهها-و-اجرای-پارتیشن'>استعلام تجهیز مرکز مدیریت راهها و اجرای پارتیشن  / استعلام ,استعلام تجهیز مرکز مدیریت راهها و اجرای پارتیشن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062088/استعلام-یک-دستگاه-کولر-گازی-اجنرال-OGENERAL-سرمایشی--'>استعلام یک دستگاه کولر گازی اجنرال OGENERAL سرمایشی ... / استعلام,استعلام یک دستگاه کولر گازی اجنرال OGENERAL سرمایشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062089/استعلام-تعمیر-تجهیز-و-نگهداری-تجهیزات'>استعلام تعمیر، تجهیز و نگهداری تجهیزات  / استعلام, استعلام تعمیر، تجهیز و نگهداری تجهیزات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062090/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-تکمیل-راه-روستایی-مارو'>مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل راه روستایی مارو / مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل راه روستایی مارو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062091/استعلام-تامین-سیست-آرتمیا-و-هورمون-lhrha2'>استعلام تامین سیست آرتمیا و هورمون lhrha2 / استعلام , استعلام تامین سیست آرتمیا و هورمون lhrha2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062092/استعلام-اجرای-بهسازی-محیط-و-اصلاح-معابر-روستای-سه-برار--'>استعلام اجرای بهسازی محیط و اصلاح معابر روستای سه برار ... / استعلام اجرای بهسازی محیط و اصلاح معابر روستای سه برار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062093/استعلام-کانال--'>استعلام کانال ... / استعلام ,استعلام کانال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062094/استعلام-تهیه-مصالح-و-تامین-روشنایی--'>استعلام تهیه مصالح و تامین روشنایی.... / استعلام, استعلام تهیه مصالح و تامین روشنایی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062095/فراخوان-پروژه-احداث-تونل-گردنه-چارطاق'>فراخوان پروژه احداث تونل گردنه چارطاق  / فراخوان ، فراخوان پروژه احداث تونل گردنه چارطاق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062096/استعلام-کتاب-فاطمه-الزهرا-(س)'>استعلام کتاب فاطمه الزهرا (س) / استعلام, استعلام کتاب فاطمه الزهرا (س)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062097/استعلام-پوشه-مقوایی'>استعلام پوشه مقوایی  / استعلام, استعلام پوشه مقوایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062098/مناقصه-احداث-جاده-جایگزین'>مناقصه احداث جاده جایگزین  / مناقصه , مناقصه احداث جاده جایگزین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062099/فراخوان-چهارخطه-سه-راه-پل-زمانخان--پل-ایلبیگی'>فراخوان چهارخطه سه راه پل زمانخان - پل ایلبیگی / فراخوان ، فراخوان چهارخطه سه راه پل زمانخان - پل ایلبیگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062100/استعلام-کفش-ورزشی-چهار-فصل-تن-تاک'>استعلام کفش ورزشی چهار فصل تن تاک  / استعلام , استعلام کفش ورزشی چهار فصل تن تاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062101/استعلام-خرید-یک-دستگاه-کانکس'>استعلام خرید یک دستگاه کانکس / استعلام خرید یک دستگاه کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062102/استعلام-لاستیک-پیکاب-و-کاپرا'>استعلام لاستیک پیکاب و کاپرا / استعلام,استعلام لاستیک پیکاب و کاپرا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062103/استعلام-ماژول-SFP-ارتباط-دهنده-داده-ها--'>استعلام ماژول SFP ارتباط دهنده داده ها ... / استعلام, استعلام ماژول SFP ارتباط دهنده داده ها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062104/استعلام-بسته-نرم-افزاری-آنتی-ویروس'>استعلام بسته نرم افزاری آنتی ویروس / استعلام , استعلام بسته نرم افزاری آنتی ویروس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062105/استعلام-خرید-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-سرمایشی--'>استعلام خرید، نصب و راه اندازی سیستم سرمایشی ... / استعلام , استعلام خرید، نصب و راه اندازی سیستم سرمایشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062106/استعلام-شبکه--'>استعلام شبکه ... / استعلام ,استعلام شبکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062107/استعلام-خدمات-مرتبط-با-فیبر-نوری-شامل-کابل-کشی--'>استعلام خدمات مرتبط با فیبر نوری شامل کابل کشی ... / استعلام,استعلام خدمات مرتبط با فیبر نوری شامل کابل کشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062108/استعلام-چاپ-بروشور-و-پوستر'>استعلام چاپ بروشور و پوستر  / استعلام چاپ بروشور و پوستر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062109/فراخوان-ارزیابی-کیفی-اجرای-خط-انتقال-فاضلاب'>فراخوان ارزیابی کیفی اجرای خط انتقال فاضلاب  / فراخوان ارزیابی کیفی اجرای خط انتقال فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062110/استعلام-تهیه-مصالح'>استعلام تهیه مصالح  / استعلام , استعلام تهیه مصالح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062111/استعلام-بشر-شیشه-ای-500-سی-سی'>استعلام بشر شیشه ای 500 سی سی / استعلام ,استعلام بشر شیشه ای 500 سی سی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062112/استعلام-کتاب-پیاده-سازی-راز'>استعلام کتاب پیاده سازی راز  / استعلام , استعلام کتاب پیاده سازی راز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062113/استعلام-تعمیر-و-اجرای-درز-انبساط-پل-ها'>استعلام تعمیر و اجرای درز انبساط پل ها / استعلام , استعلام تعمیر و اجرای درز انبساط پل ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062114/استعلام-اسکنر-دبیرخانه-ای-و-بایگانی'>استعلام اسکنر دبیرخانه ای و بایگانی  / استعلام ، استعلام اسکنر دبیرخانه ای و بایگانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062115/استعلام-توسعه-1-کلاس-در-مدرسه-عدالت--'>استعلام توسعه 1 کلاس در مدرسه عدالت... / استعلام توسعه 1 کلاس در مدرسه عدالت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062116/استعلام-احداث-کانال-آبیاری-و-انتقال-آب'>استعلام احداث کانال آبیاری و انتقال آب / استعلام,استعلام احداث کانال آبیاری و انتقال آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062117/استعلام-مواد-تخصصی-بخش-دی-ان-آ'>استعلام مواد تخصصی بخش دی ان آ / استعلام ,استعلام مواد تخصصی بخش دی ان آ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062118/استعلام-انجام-عملیات-نگهداری-راههای-سطح-حوزه-استحفاظی'>استعلام انجام عملیات نگهداری راههای سطح حوزه استحفاظی  / استعلام ,استعلام انجام عملیات نگهداری راههای سطح حوزه استحفاظی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062119/استعلام-دستگاه-PH-سنج'>استعلام دستگاه PH سنج  / استعلام ,استعلام دستگاه PH سنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062120/استعلام-عملیات-اجرایی-طرح-هادی--'>استعلام عملیات اجرایی طرح هادی ... / استعلام , استعلام عملیات اجرایی طرح هادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062121/استعلام-خرید-تیغه-اره-دنده-ای-و-مویی'>استعلام خرید تیغه اره دنده ای و مویی / استعلام, استعلام خرید تیغه اره دنده ای و مویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062122/استعلام-تعمیرات-اماکن-ورزشی--'>استعلام تعمیرات اماکن ورزشی ... / استعلام,استعلام تعمیرات اماکن ورزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062123/استعلام-تانکر--'>استعلام تانکر ... / استعلام ,استعلام تانکر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062124/مناقصه-عمومی-همزمان-با-ارزیابی-فشرده-یک-مرحله-ای-بهسازی-استخر'>مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی فشرده یک مرحله ای بهسازی استخر / مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی فشرده یک مرحله ای بهسازی استخر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062125/استعلام-تهیه-مصالح-و-تجهیز-ایستگاه-پمپاژ'>استعلام تهیه مصالح و تجهیز ایستگاه پمپاژ  / استعلام, استعلام تهیه مصالح و تجهیز ایستگاه پمپاژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062126/استعلام-اصله-نهال-بادام-و-اصله-نهال-زیتون---'>استعلام اصله نهال بادام و اصله نهال زیتون ....  / استعلام اصله نهال بادام و اصله نهال زیتون .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062127/استعلام-هود-لامینار'>استعلام هود لامینار  / استعلام،  استعلام هود لامینار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062128/استعلام-تجهیزات-دندانپزشکی'>استعلام تجهیزات دندانپزشکی / استعلام, استعلام تجهیزات دندانپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062142/مناقصه-احداث-فاز-اول-رینگ-2-شهری'>مناقصه احداث فاز اول رینگ 2 شهری / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه احداث فاز اول رینگ 2 شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061362/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-317-8متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 317.8متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 317.8متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061366/مزایده-ساختمان-و-محوطه-مساحت-1418-4متر'>مزایده ساختمان و محوطه مساحت 1418.4متر  / مزایده,مزایده ساختمان و محوطه مساحت 1418.4متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061372/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-آردی-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودروی آردی  نوبت دوم  / مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی آردی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061374/مزایده-ششدانگ-پلاک-شماره-15-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک شماره 15 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک شماره 15 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061376/مزایده-انبار-پارکینگ-اتوبوسرانی'>مزایده انبار پارکینگ اتوبوسرانی  / اگهی مزایده , مزایده انبار پارکینگ اتوبوسرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061378/مزایده-واگذاری-به-اجاره-مجتمع-فرهنگی-و-هنری-و--'>مزایده واگذاری به  اجاره مجتمع فرهنگی و هنری و ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری به  اجاره مجتمع فرهنگی و هنری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061379/مزایده-ساخت-اجاره-بهره-برداری-و-انتقال-تابلو-تبلیغاتی--'>مزایده ساخت، اجاره، بهره برداری و انتقال تابلو تبلیغاتی ... / مزایده,مزایده ساخت، اجاره، بهره برداری و انتقال تابلو تبلیغاتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061381/مزایده-یک-قطعه-زمین-کاربری-کشاورزی-روستای-باغموری-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین کاربری کشاورزی روستای باغموری نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کاربری کشاورزی روستای باغموری نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061384/مزایده-واگذاری-امور-بهره-برداری-و-نگهداشت-جایگاه-سوخت-CNG'>مزایده واگذاری امور بهره برداری و نگهداشت جایگاه سوخت CNG  / آگهی مزایده، مزایده واگذاری امور بهره برداری و نگهداشت جایگاه سوخت CNG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061388/مزایده-ملک-5000-متر-مربع-مشاع-از-پلاک-3487-فرعی'>مزایده ملک 5000 متر مربع مشاع از پلاک 3487 فرعی / مزایده,مزایده ملک 5000 متر مربع مشاع از پلاک 3487 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061389/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-سه-طبقه-545متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه سه طبقه 545متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه سه طبقه 545متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061390/مزایده-فروش-اموال-اسقاطی--مرحله-دوم'>مزایده فروش اموال اسقاطی - مرحله  دوم  / مزایده ,مزایده فروش اموال اسقاطی - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061391/مزایده-یک-دستگاه-وانت-پیکان--'>مزایده یک دستگاه وانت پیکان ... / مزایده,مزایده یک دستگاه وانت پیکان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061392/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-234متر-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی مساحت 234متر نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 234متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061395/مزایده-کامیون-کمپرسی-آمیکو-6-تنی--نوبت-دوم'>مزایده کامیون کمپرسی آمیکو 6 تنی - نوبت دوم / آگهی مزایده، مزایده کامیون کمپرسی آمیکو 6 تنی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061399/فراخوان-مزایده-مقداری-آهن-آلات-مازاد'>فراخوان مزایده مقداری آهن آلات مازاد / فراخوان مزایده ، فراخوان مزایده مقداری آهن آلات مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061400/مزایده-واگذاری-سه-باب-آپارتمان-مسکونی-موقوفه'>مزایده واگذاری سه باب آپارتمان مسکونی موقوفه  / مزایده,مزایده واگذاری سه باب آپارتمان مسکونی موقوفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061403/مزایده-زمین-کاربری-زراعی-باغی-25-هکتار'>مزایده زمین کاربری زراعی باغی 25 هکتار / مزایده,مزایده زمین کاربری زراعی باغی 25 هکتار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061404/مزایده-قطعات-اصلی-ماشین-آلات-راهسازی--'>مزایده قطعات اصلی ماشین آلات راهسازی ... / مزایده، مزایده قطعات اصلی ماشین آلات راهسازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061406/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-دویست-و-شصت-متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه دویست و شصت متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه دویست و شصت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061411/مزایده-زمین-مزروعی-مساحت-40-هکتار-نوبت-اول'>مزایده زمین مزروعی مساحت 40 هکتار نوبت اول / مزایده,مزایده زمین مزروعی مساحت 40 هکتار نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061413/مزایده-مغازه-مساحت-8-19مترمربع-بخش-یک'>مزایده مغازه مساحت 8.19مترمربع بخش یک / مزایده,مزایده مغازه مساحت 8.19مترمربع بخش یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061417/مزایده-واگذاری-املاک-مازاد-بر-نیاز-نقد-اقساط-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری املاک مازاد بر نیاز نقد اقساط نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری املاک مازاد بر نیاز نقد اقساط نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061421/مزایده-اجاره-غرفه-ی-چایخانه-سنتی-ویلا--'>مزایده اجاره غرفه ی چایخانه سنتی ویلا ... / مزایده,مزایده اجاره غرفه ی چایخانه سنتی ویلا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061422/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-بخش-چهارده-مشهد'>مزایده ششدانگ یکباب منزل بخش چهارده مشهد / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل بخش چهارده مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061423/مزایده-اجاره-املاک--'>مزایده اجاره املاک ... / مزایده , مزایده اجاره املاک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061427/تجدید-مزایده-واگذاری-بهره-برداری-و-اخذ-عوارض-از-فروشندگان---مرحله-دوم--نوبت-اول'>تجدید مزایده واگذاری بهره برداری و اخذ عوارض از فروشندگان... - مرحله دوم - نوبت اول  / آگهی مزایده,تجدید مزایده واگذاری بهره برداری و اخذ عوارض از فروشندگان... - مرحله دوم - نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061429/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بانک-نقد-و-اقساط-مرحله-هشتم'>مزایده فروش املاک مازاد بانک نقد و اقساط مرحله هشتم / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بانک نقد و اقساط مرحله هشتم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061434/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-758-12متر-نوبت-دوم'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت 758.12متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت 758.12متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061438/مزایده-اجاره-آشپزخانه--نوبت-دوم'>مزایده اجاره آشپزخانه - نوبت دوم / آگهی مزایده ,نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061439/مزایده-منزل-مسکونی-بخش-نه-قزوین-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی بخش نه قزوین نوبت اول  / مزایده,مزایده منزل مسکونی بخش نه قزوین نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061445/مزایده-ششدانگ-پلاک-3567-فرعی-مساحت-140-66متر'>مزایده ششدانگ پلاک 3567 فرعی مساحت 140.66متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 3567 فرعی مساحت 140.66متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061449/مزایده-فروش-8-پلاک-زمین-از-اراضی-شهرک-نگین-چاپ-دوم'>مزایده فروش 8 پلاک زمین از اراضی شهرک نگین چاپ دوم  / مزایده,مزایده فروش 8 پلاک زمین از اراضی شهرک نگین چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061456/مزایده-فروش-دو-واحد-آپارتمان-مسکونی'>مزایده فروش دو واحد آپارتمان مسکونی   / مزایده ,مزایده فروش دو واحد آپارتمان مسکونی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061459/تجدید-مزایده-فروش-کنتور-و-رگولاتور---'>تجدید مزایده فروش کنتور و رگولاتور ..... / مزایده, تجدید مزایده فروش کنتور و رگولاتور .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061461/مزایده-آپارتمان-مسکونی-قولنامه-ای-مساحت-62-متر'>مزایده آپارتمان مسکونی قولنامه ای مساحت 62 متر  / مزایده ,مزایده آپارتمان مسکونی قولنامه ای مساحت 62 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061466/مزایده-سه-دانگ-و-391-1-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-ملک'>مزایده سه دانگ و 391.1 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک / مزایده, مزایده سه دانگ و 391.1 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061470/مزایده-فروش-تعداد-41-دستگاه-خودرو-سبک-و-سنگین'>مزایده فروش تعداد 41 دستگاه خودرو سبک و سنگین  / مزایده,مزایده فروش تعداد 41 دستگاه خودرو سبک و سنگین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061473/مزایده-مدیریت-اجرایی-طرح-پارک-جنگلی--'>مزایده مدیریت اجرایی طرح پارک جنگلی ... / مزایده,مزایده مدیریت اجرایی طرح پارک جنگلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061474/مزایده-4-دانگ-و-381-6-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-ملک-بخش-نه'>مزایده 4 دانگ و 381.6 هزارم یک دانگ مشاع از ملک بخش نه  / مزایده, مزایده 4 دانگ و 381.6 هزارم یک دانگ مشاع از ملک بخش نه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061479/مزایده-فروش-دو-باب-مغازه-و-اجاره-سه-باب-مغازه-تجدید'>مزایده فروش دو باب مغازه و اجاره سه باب مغازه تجدید / تجدید آگهی مزایده , مزایده فروش دو باب مغازه و اجاره سه باب مغازه تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061481/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی-مساحت-578229-95متر'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی مساحت 578229/95متر / مزایده, مزایده یک قطعه زمین مزروعی مساحت 578229/95متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061487/مزایده-واگذاری-آپارتمان-مسکونی-131-مترمربع'>مزایده واگذاری آپارتمان مسکونی 131 مترمربع  / مزایده, مزایده واگذاری آپارتمان مسکونی 131 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061491/مزایده-منزل-مسکونی-به-شماره-پلاک-343-419-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی به شماره پلاک 343/419 نوبت دوم  / مزایده, مزایده منزل مسکونی به شماره پلاک 343/419 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061493/مزایده-ساخت-اجاره-بهره-برداری-و-انتقال-تابلو-تبلیغاتی--'>مزایده ساخت، اجاره، بهره برداری و انتقال تابلو تبلیغاتی ... / مزایده ,مزایده ساخت، اجاره، بهره برداری و انتقال تابلو تبلیغاتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061494/مزایده-اقلام-ضایعات-و-اسقاط-نوبت-دوم'>مزایده اقلام ضایعات و اسقاط  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی، مزایده اقلام ضایعات و اسقاط  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061495/آگهی-مزایده-ماشین-آلات'>آگهی مزایده ماشین آلات  / مزایده, آگهی مزایده ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061496/مزایده-طرح-تولید-مشارکتی-مرکز-تکثیر-و-پرورش-ماهیان-گرمابی-تجدید'>مزایده طرح تولید مشارکتی مرکز تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی-تجدید / آگهی تجدید مزایده, مزایده طرح تولید مشارکتی مرکز تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی-تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061498/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-139-35متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 139.35متر / مزایده, مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 139.35متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061503/مزایده-تمامت-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-یازده-ثبت-اصفهان'>مزایده تمامت ششدانگ پلاک ثبتی بخش یازده ثبت اصفهان / مزایده, مزایده تمامت ششدانگ پلاک ثبتی بخش یازده ثبت اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061504/مزایده-واگذاری-قطعه-زمینی-به-مساحت-4000-متر'>مزایده واگذاری قطعه زمینی به مساحت 4000 متر / مزایده , مزایده واگذاری قطعه زمینی به مساحت 4000 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061507/مزایده-امور-سوختگیری-و-تعمیرات-و-نگهداری-جایگاه-CNG--'>مزایده امور سوختگیری و تعمیرات و نگهداری جایگاه CNG... / مزایده ,مزایده امور سوختگیری و تعمیرات و نگهداری جایگاه CNG...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061509/مزایده-فروش-تعداد-10-پلاک-زمین-کاربری-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 10 پلاک زمین کاربری تجاری نوبت دوم / مزایده ,مزایده فروش تعداد 10 پلاک زمین کاربری تجاری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061516/مزایده-28-609-حبه-مشاع-از-72-حبه-پلاک-ثبتی-بخش-شش'>مزایده 28.609 حبه مشاع از 72 حبه پلاک ثبتی بخش شش / مزایده ,مزایده 28.609 حبه مشاع از 72 حبه پلاک ثبتی بخش شش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061517/مزایده-اجاره-ای-واحدهای-اداره-اوقاف--'>مزایده اجاره ای واحدهای اداره اوقاف... / آگهی مزایده، مزایده اجاره ای واحدهای اداره اوقاف...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061519/مزایده-ملک-مساحت-731-09متر'>مزایده ملک مساحت 731.09متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت 731.09متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061520/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-241-فرعی-بخش-یک-سمنان'>مزایده پلاک ثبتی شماره 241 فرعی بخش یک سمنان  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 241 فرعی بخش یک سمنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061524/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-و-باغ-مساحت-88560متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه و باغ مساحت 88560متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه و باغ مساحت 88560متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061530/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-مساحت-532-76متر'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی مساحت 532.76متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی مساحت 532.76متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061531/مزایده-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده یک دستگاه خودرو / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061533/مزایده-اتومبیل-سواری-پراید-SL-132'>مزایده اتومبیل سواری پراید  SL 132  / مزایده اموال منقول، مزایده اتومبیل سواری پراید  SL 132 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061534/مزایده-فروش-700-عدد-تیر-برق-سیمانی'>مزایده فروش 700 عدد تیر برق سیمانی / مزایده , مزایده فروش 700 عدد تیر برق سیمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061535/مزایده-اجاره-بهره-برداری-از-مجموعه-کارخانه-آسفالت---نوبت-دوم'>مزایده اجاره  بهره برداری از مجموعه کارخانه آسفالت ... نوبت دوم  / آگهی مزایده,مزایده بهره برداری از مجموعه کارخانه آسفالت ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061543/مزایده-یک-دستگاه-ترومل-یا-کوره-دوار'>مزایده یک دستگاه ترومل یا کوره دوار  / مزایده,مزایده یک دستگاه ترومل یا کوره دوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061544/مزایده-فروش-املاک-شامل-منزل-سازمانی-نوبت-دوم-تجدید'>مزایده فروش املاک شامل منزل سازمانی نوبت دوم تجدید / مزایده،مزایده فروش املاک شامل منزل سازمانی نوبت دوم تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061545/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-رنو-l90'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری رنو l90 / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو سواری رنو l90</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061547/مزایده-یک-رشته-خط-تلفن-همراه'>مزایده یک رشته خط تلفن همراه / مزایده , مزایده یک رشته خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061548/مزایده-فروش-آپارتمان-مساحت-170-مترمربع-تجدید'>مزایده فروش آپارتمان مساحت 170 مترمربع تجدید / مزایده,مزایده فروش آپارتمان مساحت 170 مترمربع تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061549/مزایده-یک-دستگاه-تراش'>مزایده یک دستگاه تراش / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه تراش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061551/مزایده-الکترود-جوشکاری'>مزایده الکترود جوشکاری  / مزایده, مزایده الکترود جوشکاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061555/مزایده-تندیس-قاب-کلید-لیزری--'>مزایده تندیس، قاب، کلید لیزری،...  / مزایده, مزایده تندیس، قاب، کلید لیزری،... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061556/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-4170مترمربع'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 4170مترمربع  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 4170مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061560/مزایده-واگذاری-اجاره-ساخت-و-نصب-بنر-تبلیغاتی--'>مزایده واگذاری اجاره ساخت و نصب بنر تبلیغاتی... / آگهی مزایده عمومی، مزایده واگذاری اجاره ساخت و نصب بنر تبلیغاتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061566/مزایده-یک-عدد-مدال-برلیان--'>مزایده یک عدد مدال برلیان... / مزایده, مزایده یک عدد مدال برلیان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061569/مزایده-عمومی-فروش-اتومبیل-های-خود-تجدید'>مزایده عمومی فروش اتومبیل های خود تجدید  / آگهی مزایده عمومی ,مزایده عمومی فروش اتومبیل های خود تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061570/مزایده-واگذاری-اجازه-ساخت-و-نصب-بنر-تبلیغاتی--'>مزایده واگذاری اجازه ساخت و نصب بنر تبلیغاتی ... / مزایده ,مزایده واگذاری اجازه ساخت و نصب بنر تبلیغاتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061574/مزایده-سهم-الارث-از-پلاک-ثبتی-107-2067-معادل-دو-هفتم-سهم-مشاع'>مزایده سهم الارث از پلاک ثبتی 107/2067 معادل دو هفتم سهم مشاع / مزایده,مزایده سهم الارث از پلاک ثبتی 107/2067 معادل دو هفتم سهم مشاع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061578/مزایده-یک-دستگاه-کمپرسور-باد'>مزایده یک دستگاه کمپرسور باد  / مزایده , مزایده یک دستگاه کمپرسور باد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061582/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-222-75مترمربع'>مزایده منزل مسکونی عرصه 222.75مترمربع / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 222.75مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061586/مزایده-ملک-بصورت-تجاری-بخش-چهار-یزد'>مزایده ملک بصورت تجاری بخش چهار یزد / مزایده,مزایده ملک بصورت تجاری بخش چهار یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061587/مزایده-خودروی-سواری-هاچ-بک'>مزایده خودروی سواری هاچ بک / مزایده, مزایده خودروی سواری هاچ بک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061593/مزایده-فروش-انواع-خودرو-سبک-و-سنگین-و--'>مزایده فروش انواع خودرو سبک و سنگین و ... / مزایده فروش انواع خودرو سبک و سنگین و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061595/مزایده-فروش-4-قطعه-زمین-صنعتی-شهرک-صنعتی'>مزایده فروش 4 قطعه زمین صنعتی شهرک صنعتی / مزایده,مزایده فروش 4 قطعه زمین صنعتی شهرک صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061607/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-4-شهمیرزاد'>مزایده سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه بخش 4 شهمیرزاد  / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه بخش 4 شهمیرزاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061608/مزایده-امتیاز-بهره-برداری-از-ورودی-و-پارک-جزیره'>مزایده  امتیاز بهره برداری از ورودی و پارک جزیره / آگهی مزایده عمومی ،مزایده  امتیاز بهره برداری از ورودی و پارک جزیره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061610/مزایده-ساختمان-مسکونی-عرصه-دویست-متر'>مزایده ساختمان مسکونی عرصه دویست متر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی عرصه دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061617/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-915-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 915 متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 915 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061618/مزایده-یک-خط-تلفن'>مزایده یک خط تلفن / مزایده,مزایده یک خط تلفن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061619/تجدید-مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین-جهت-احداث-شهربازی'>تجدید مزایده واگذاری یک قطعه زمین جهت احداث شهربازی / آگهی تجدید مزایده ,مزایده واگذاری یک قطعه زمین جهت احداث شهربازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061620/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-7280متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 7280متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 7280متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061625/مزایده-فروش-اجناس-اسقاط-و-مازاد-موجود-در-انبار--نوبت-دوم'>مزایده فروش اجناس اسقاط و مازاد موجود در انبار - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش اجناس اسقاط و مازاد موجود در انبار - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061626/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-3322-8مترمربع'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 3322.8مترمربع  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 3322.8مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061627/مزایده-فروش-ضایعات-(نوبت-دوم)'>مزایده فروش ضایعات  (نوبت دوم) / مزایده, مزایده فروش ضایعات (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061628/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-285متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 285متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 285متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061633/مزایده-فروش-یک-واحد-آپارتمان-مساحت-اعیان-83-متر'>مزایده فروش یک واحد آپارتمان مساحت اعیان 83 متر  / مزایده,مزایده فروش یک واحد آپارتمان مساحت اعیان 83 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061636/تجدید-مزایده-اجاره-دو-باب-مغازه-تجاری'>تجدید مزایده اجاره دو باب مغازه تجاری  / آگهی تجدید مزایده عمومی، تجدید مزایده   اجاره دو باب مغازه تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061638/مزایده-ششدانگ-پلاک-119-فرعی-از-50-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک 119 فرعی از 50 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 119 فرعی از 50 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061643/مزایده-فروش-قطعاتی-از-زمینهای-کمربندی-نوبت-دوم'>مزایده فروش قطعاتی از زمینهای کمربندی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش قطعاتی از زمینهای کمربندی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061645/مزایده-فروش-زمینهای-روبروی-مدرسه-مزرعه-نوبت-دوم'>مزایده فروش زمینهای روبروی مدرسه مزرعه نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش زمینهای روبروی مدرسه مزرعه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061647/مزایده-فروش-یک-واحد-سالن-صنعتی-مساحت-1552-24متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک واحد سالن صنعتی مساحت 1552.24متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک واحد سالن صنعتی مساحت 1552.24متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061653/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمینهای-خیابان-کمربندی-جنوبی-شهر-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو قطعه زمینهای خیابان کمربندی جنوبی شهر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمینهای خیابان کمربندی جنوبی شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061657/مزایده-ملک-مسکونی-مساحت-43-85متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مسکونی مساحت 43.85متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مسکونی مساحت 43.85متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061661/مزایده-یک-قطعه-زمین-بخش-سه-سنندج-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین بخش سه سنندج نوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بخش سه سنندج نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061663/مزایده-واگذاری-اماکن-ورزشی--'>مزایده واگذاری اماکن ورزشی... / مزایده, مزایده واگذاری اماکن ورزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061666/مزایده-ششدانگ-زمین-بایر-مساحت-2400متر'>مزایده ششدانگ زمین بایر مساحت 2400متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بایر مساحت 2400متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061671/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-64-مترمربع'>مزایده ملک مساحت عرصه 64 مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 64 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061673/مزایده-جمع-آوری-و-تفکیک-زباله-های-شهر-نوبت-دوم'>مزایده جمع آوری و تفکیک زباله های شهر نوبت دوم  / مزایده , مزایده جمع آوری و تفکیک زباله های شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061676/مزایده-فروش-ملک-مازاد-عرصه-3971متر-کاربری-صنعتی'>مزایده فروش ملک مازاد عرصه 3971متر کاربری صنعتی  / مزایده,مزایده فروش ملک مازاد عرصه 3971متر کاربری صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061681/مزایده-ملک-به-شماره-فرعی-56-و-دو-قطعه-زمین'>مزایده ملک به شماره فرعی 56 و دو قطعه زمین / مزایده,مزایده ملک به شماره فرعی 56 و دو قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061683/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-9278-فرعی-بخش-دو'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 9278 فرعی بخش دو / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 9278 فرعی بخش دو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061693/مزایده-شش-قطعه-زمین-کاربری-مسکونی'>مزایده شش قطعه زمین کاربری مسکونی / مزایده,مزایده شش قطعه زمین کاربری مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061702/مزایده-فروش-یک-واحد-مسکونی-نوساز-مساحت-262متر'>مزایده فروش یک واحد مسکونی نوساز مساحت 262متر / مزایده,مزایده فروش یک واحد مسکونی نوساز مساحت 262متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061898/مزایده-کامیون-آمیکو'>مزایده کامیون آمیکو  / اگهی مزایده , مزایده کامیون آمیکو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1061981/مزایده-فروش-حدودا-۳۸۸-تن-مواد-حاصل-از-بوجاری'>مزایده فروش حدودا ۳۸۸ تن مواد حاصل از بوجاری    / مزایده فروش حدودا ۳۸۸ تن مواد حاصل از بوجاری   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062031/مزایده-فروش-مصالح-خاکی'>مزایده فروش مصالح خاکی / مزایده فروش مصالح خاکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062129/مزایده-یک-دستگاه-لودر'>مزایده یک دستگاه لودر  / مزایده ,مزایده یک دستگاه لودر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062130/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-آبی'>مزایده یک قطعه زمین زراعی آبی  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین زراعی آبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062131/مزایده-فروش-تعدادی-املاک-زمین'>مزایده فروش تعدادی املاک زمین  / مزایده , مزایده فروش تعدادی املاک زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062132/مزایده-ششدانگ-دستگاه-آپارتمان-مسکونی'>مزایده ششدانگ دستگاه آپارتمان مسکونی  / مزایده ,مزایده ششدانگ دستگاه آپارتمان مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062133/مزایده-ششدانگ-یک-باب-خانه-به-مساحت-1265'>مزایده ششدانگ یک باب خانه به مساحت 1265  / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب خانه به مساحت 1265 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062134/مزایده-ملک'>مزایده ملک  / اگهی مزایده ,  مزایده ملک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062135/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری  نوبت دوم  / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو سواری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062136/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان  / مزایده ,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062137/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-203-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 203 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 203 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062138/مزایده-اجاره-اراضی-شالیزاری'>مزایده اجاره اراضی شالیزاری / مزایده , مزایده اجاره اراضی شالیزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062139/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-شش-دانگ'>مزایده دو دانگ مشاع از شش دانگ  / مزایده ,مزایده دو دانگ مشاع از شش دانگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062140/مزایده-اجاره-استخرهای-پرورش-ماهیان-گرم-آبی'>مزایده اجاره استخرهای پرورش ماهیان گرم آبی  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره استخرهای پرورش ماهیان گرم آبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062141/مزایده-اجاره-استخر'>مزایده اجاره استخر  / آگهی مزایده,مزایده اجاره استخر </a></li></ol>

...
نویسنده : نوری بازدید : 12 تاريخ : يکشنبه 6 خرداد 1397 ساعت: 11:16