اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 96.12.01 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060098/استعلام-اجرای-طرح-ها... با عنوان : اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 96.12.01 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060098/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای-تنبو'>استعلام اجرای طرح هادی روستای تنبو / استعلام، استعلام اجرای طرح هادی روستای تنبو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060099/استعلام-خرید-سرور-HP'>استعلام خرید سرور HP  / استعلام , استعلام خرید سرور HP </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060100/استعلام-فن-کوئل-دیواری'>استعلام فن کوئل دیواری  / استعلام، استعلام فن کوئل دیواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060101/استعلام-طراحی-شبکه-رادیویی-vhf'>استعلام طراحی شبکه رادیویی vhf / استعلام, استعلام طراحی شبکه رادیویی vhf</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060102/استعلام-اجرای-عملیات-ساختمانی-و-تعمیراتی'>استعلام اجرای عملیات ساختمانی و تعمیراتی  / استعلام،استعلام اجرای عملیات ساختمانی و تعمیراتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060103/استعلام-هارد-دیسک-رایانه'>استعلام هارد دیسک رایانه / استعلام,استعلام هارد دیسک رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060104/استعلام-خرید-16-دستگاه-هارد-دیسک-کامپیوتر'>استعلام خرید 16 دستگاه هارد دیسک کامپیوتر / استعلام, استعلام خرید 16 دستگاه هارد دیسک کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060105/استعلام-خرید-و-نصب-سیستم-حضور-و-غیاب-گشت-نگهبانی'>استعلام خرید و نصب سیستم حضور و غیاب گشت نگهبانی / استعلام ، استعلام خرید و نصب سیستم حضور و غیاب گشت نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060106/استعلام-درب-و-پنجره-آلومینیومی'>استعلام درب و پنجره آلومینیومی / استعلام،استعلام درب و پنجره آلومینیومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060107/استعلام-اجرای-آسفالت-سرد-طرح-هادی-روستای'>استعلام اجرای آسفالت سرد طرح هادی روستای / استعلام, استعلام اجرای آسفالت سرد طرح هادی روستای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060108/استعلام-40-دستگاه-موتورسیکلت-تزیل-200cc'>استعلام 40 دستگاه موتورسیکلت تزیل 200cc / استعلام, استعلام 40 دستگاه موتورسیکلت تزیل 200cc</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060109/استعلام-پالاز-موکت'>استعلام پالاز موکت  / استعلام, استعلام پالاز موکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060110/استعلام-آموزش-دوره-توانمند-سازی-فعالان-گردشگری'>استعلام آموزش دوره توانمند سازی فعالان گردشگری / استعلام ، استعلام آموزش دوره توانمند سازی فعالان گردشگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060111/استعلام-چرخ-چمنی'>استعلام چرخ چمنی / استعلام, استعلام چرخ چمنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060112/استعلام-کفپوش-عایق'>استعلام کفپوش عایق / استعلام، استعلام کفپوش عایق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060113/استعلام-ملبوس-پرسنل-یگان-حفاظت'>استعلام ملبوس پرسنل یگان حفاظت  / استعلام, استعلام ملبوس پرسنل یگان حفاظت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060114/استعلام-بشقاب-میناکاری-مرغوب'>استعلام بشقاب میناکاری مرغوب / استعلام, استعلام بشقاب میناکاری مرغوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060115/استعلام-خرید-رنگ-ترافیکی-(جلفا)'>استعلام خرید رنگ ترافیکی (جلفا) / استعلام, استعلام خرید رنگ ترافیکی (جلفا)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060116/استعلام-خرید-پرینتر--مانیتور--کامپیوتر--لپتاب'>استعلام خرید پرینتر - مانیتور - کامپیوتر - لپتاب / استعلام ، استعلام خرید پرینتر - مانیتور - کامپیوتر - لپتاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060117/استعلام-خرید-لوازم-التحریر'>استعلام خرید لوازم التحریر / استعلام، استعلام خرید لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060118/استعلام-جابجایی-شبکه-برق-در-روستای'>استعلام جابجایی شبکه برق در روستای / استعلام ,استعلام جابجایی شبکه برق در روستای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060119/استعلام-ساخت-و-واگذاری-مکان-بوفه-بیمارستان'>استعلام ساخت و واگذاری مکان بوفه بیمارستان  / استعلام، استعلام ساخت و واگذاری مکان بوفه بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060120/استعلام-سایر-فعالیت-های-حرفه-ای'>استعلام سایر فعالیت های حرفه ای / استعلام ,استعلام سایر فعالیت های حرفه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060121/استعلام-خرید-یکدستگاه-سیستم-توزین'>استعلام خرید یکدستگاه سیستم توزین / استعلام, استعلام خرید یکدستگاه سیستم توزین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060122/استعلام-خرید-لاستیک-ماشین-آلات-راهداری'>استعلام خرید لاستیک ماشین آلات راهداری  / استعلام, استعلام خرید لاستیک ماشین آلات راهداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060123/استعلام-خرید-کامپیوتر'>استعلام خرید کامپیوتر / استعلام، استعلام خرید کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060124/استعلام-زیرسازی-زمین-چمن-مصنوعی'>استعلام زیرسازی زمین چمن مصنوعی / استعلام ، استعلام زیرسازی زمین چمن مصنوعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060125/استعلام-ریبون-چاپگر'>استعلام ریبون چاپگر  / استعلام، استعلام ریبون چاپگر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060126/استعلام-بنایی-با-سنگ-لاشه-و-ملات-ماسه-سیمان--'>استعلام بنایی با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان... / استعلام بنایی با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060127/استعلام-اجاره-دستگاه-لودر'>استعلام اجاره دستگاه لودر  / استعلام, استعلام اجاره یک دستگاه لودر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060128/استعلام-خرید-4-دستگاه-کولر-گازی-24000-ال-جی'>استعلام خرید 4 دستگاه کولر گازی 24000 ال جی  / استعلام, استعلام خرید 4 دستگاه کولر گازی 24000 ال جی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060129/استعلام-کانکس-خودپرداز'>استعلام کانکس خودپرداز  / استعلام, استعلام کانکس خودپرداز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060130/استعلام-لوازم-اداری'>استعلام لوازم اداری / استعلام, استعلام لوازم اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060131/استعلام-نصب-و-بالاکشیدن-الکتروپمپ'>استعلام نصب و بالاکشیدن الکتروپمپ / استعلام, استعلام نصب و بالاکشیدن الکتروپمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060132/استعلام-خرید-رنگ-ترافیکی'>استعلام خرید رنگ ترافیکی  / استعلام, استعلام خرید رنگ ترافیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060133/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو / استعلام, استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060134/استعلام-عملیات-بنایی-با-سنگ-لاشه-و-ملات-ماسه-با-سیمان'>استعلام عملیات بنایی با سنگ لاشه و ملات ماسه با سیمان / استعلام عملیات بنایی با سنگ لاشه و ملات ماسه با سیمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060135/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-محوطه-سازی'>مناقصه عمومی یک مرحله ای محوطه سازی / مناقصه عمومی یک مرحله ای محوطه سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060136/استعلام-صندلی-فرودگاهی-استیل'>استعلام صندلی فرودگاهی استیل / استعلام , استعلام صندلی فرودگاهی استیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060137/استعلام-صفحه-صمغی--'>استعلام صفحه صمغی ... / استعلام ,استعلام صفحه صمغی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060138/استعلام-الکتروموتور-شناور'>استعلام الکتروموتور شناور / استعلام , استعلام الکتروموتور شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060139/استعلام-الکتروموتور-شناور-و--'>استعلام الکتروموتور شناور و ... / استعلام ,استعلام الکتروموتور شناور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060140/استعلام-اجرای-عملیات-ساختمانی-و-تعمیراتی'>استعلام اجرای عملیات ساختمانی و تعمیراتی  / استعلام،استعلام اجرای عملیات ساختمانی و تعمیراتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060141/استعلام-تهیه-و-نصب-درب-های-لوراپ-بیمه'>استعلام تهیه و نصب درب های لوراپ بیمه  / استعلام ,استعلام تهیه و نصب درب های لوراپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060142/استعلام-اسکن-اوراق-پرونده-های-مالیاتی'>استعلام اسکن اوراق پرونده های مالیاتی  / استعلام, استعلام اسکن اوراق پرونده های مالیاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060143/استعلام-خرید-سرور-و-متعلقات'>استعلام خرید سرور و متعلقات  / استعلام , استعلام خرید سرور و متعلقات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060144/استعلام-لوازم-برق-ساختمان'>استعلام لوازم برق ساختمان  / استعلام ,استعلام لوازم برق ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060145/استعلام-تجهیزات-سلسله'>استعلام تجهیزات سلسله  / استعلام , استعلام تجهیزات سلسله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060146/استعلام-سرویس-و-نگهداری-و-پشتیبانی-2-عدد-لینک-رادیویی'>استعلام سرویس و نگهداری و پشتیبانی 2 عدد لینک رادیویی  / استعلام, استعلام سرویس و نگهداری و پشتیبانی 2 عدد لینک رادیویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060147/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-اجرای-آسفالت-سرد-روستای-روفنان'>مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای آسفالت سرد روستای روفنان / مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای آسفالت سرد روستای روفنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060148/استعلام-پوشاک-و-کفش'>استعلام پوشاک و کفش  / استعلام، استعلام پوشاک و کفش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060149/استعلام-آنالایزر-ذرات-محیطی-GRIMM'>استعلام آنالایزر ذرات محیطی GRIMM / استعلام ,استعلام آنالایزر ذرات محیطی GRIMM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060150/استعلام-تهیه-و-تدوین-طرح-جامع-پدافند-غیر-عامل'>استعلام تهیه و تدوین طرح جامع پدافند غیر عامل  / استعلام , استعلام تهیه و تدوین طرح جامع پدافند غیر عامل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060151/استعلام-دستگاه-اطفاء-حریق--'>استعلام دستگاه اطفاء حریق ... / استعلام, استعلام دستگاه اطفاء حریق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060152/استعلام-خرید-لوازم-التحریر'>استعلام خرید لوازم التحریر / استعلام ,استعلام خرید لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060153/استعلام-کامپیوتر-همه-کاره-22-اینچی-ایسوس'>استعلام  کامپیوتر همه کاره 22 اینچی ایسوس /  استعلام, استعلام  کامپیوتر همه کاره 22 اینچی ایسوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060154/استعلام-تلویزیون-LG'>استعلام تلویزیون LG / استعلام , استعلام تلویزیون LG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060155/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-تجهیزات-مورد-نیاز-استخر'>مناقصه عمومی یک مرحله ای تجهیزات مورد نیاز استخر / مناقصه عمومی یک مرحله ای تجهیزات مورد نیاز استخر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060156/استعلام-صندلی-اداری'>استعلام صندلی اداری / استعلام , استعلام صندلی اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060157/استعلام-گواهی-اعتبار-دستگاه-سایبروم'>استعلام گواهی اعتبار دستگاه سایبروم  / استعلام ,استعلام گواهی اعتبار دستگاه سایبروم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060158/استعلام-۶۰۰۰-عدد-پوشه-درجه-یک-روغنی-و--'>استعلام ۶۰۰۰ عدد پوشه درجه یک روغنی و ... / استعلام ,استعلام ۶۰۰۰ عدد پوشه درجه یک روغنی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060159/استعلام-خازن-صنعتی'>استعلام خازن صنعتی / استعلام, استعلام خازن صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060160/استعلام-خرید-تجهیزات-اداری'>استعلام خرید تجهیزات اداری / استعلام , استعلام خرید تجهیزات اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060161/استعلام-خرید-تجهیزات-نمونه-برداری-جیوه'>استعلام خرید تجهیزات نمونه برداری جیوه  / استعلام خرید تجهیزات نمونه برداری جیوه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060162/استعلام-همسطح-سازی-جاده-دسترسی'>استعلام همسطح سازی جاده دسترسی  / استعلام , استعلام همسطح سازی جاده دسترسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060163/استعلام-دستگاه-تنفسی-کامل-کامپوزیتی--'>استعلام دستگاه تنفسی کامل کامپوزیتی... / استعلام, استعلام دستگاه تنفسی کامل کامپوزیتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060164/استعلام-اجرای-قسمتی-از-معابر-طرح-هادی'>استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی / استعلام ، استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060165/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-پروژه-جنگلکاری'>مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه جنگلکاری / مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه جنگلکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060166/استعلام-عملیات-ساختمانی-و-تاسیساتی'>استعلام عملیات ساختمانی و تاسیساتی  / استعلام , استعلام عملیات ساختمانی و تاسیساتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060167/استعلام-​تحقیق-و-توسعه-تجربی-در-علوم-طبیعی-و-مهندسی'>استعلام ​تحقیق و توسعه تجربی در علوم طبیعی و مهندسی / استعلام, استعلام ​تحقیق و توسعه تجربی در علوم طبیعی و مهندسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060168/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-اجرای-آسفالت-سرد-روستای-شیرآباد'>مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای آسفالت سرد روستای شیرآباد / مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای آسفالت سرد روستای شیرآباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060169/استعلام-موتور-برق-بنزینی'>استعلام موتور برق بنزینی / استعلام , استعلام موتور برق بنزینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060170/استعلام-آبیاری-و-مراقبت-از-فضاهای-سبز'>استعلام آبیاری و مراقبت از فضاهای سبز / استعلام ,استعلام آبیاری و مراقبت از فضاهای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060171/استعلام-خرید-لوازم-یدکی-دیسپاچینگ'>استعلام خرید لوازم یدکی دیسپاچینگ / استعلام, استعلام خرید لوازم یدکی دیسپاچینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060172/استعلام-عملیات-تکمیلی-ساختمان-آزمایشگاه--'>استعلام عملیات تکمیلی ساختمان آزمایشگاه... / استعلام, استعلام عملیات تکمیلی ساختمان آزمایشگاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060173/استعلام-انجام-خدمات-و-سرویس-و-نگهداری--تعمیر-و-پشتیبانی'>استعلام  انجام خدمات و سرویس و نگهداری ، تعمیر و پشتیبانی / استعلام , استعلام  انجام خدمات و سرویس و نگهداری ، تعمیر و پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060174/استعلام-دوخت-پیراهن-و-شلوار-فرم-یگان-حفاظت-محیط-زیست--'>استعلام دوخت پیراهن و شلوار فرم یگان حفاظت محیط زیست... / استعلام دوخت پیراهن و شلوار فرم یگان حفاظت محیط زیست...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060175/استعلام-اجرای-طرح-راهبردی'>استعلام اجرای طرح راهبردی / استعلام ,استعلام اجرای طرح راهبردی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060176/استعلام-چاپگر-بارکد'>استعلام چاپگر بارکد / استعلام , استعلام چاپگر بارکد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060177/استعلام-خرید-کاپشن-راهداری'>استعلام خرید کاپشن راهداری  / استعلام, استعلام خرید کاپشن راهداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060178/استعلام-تعمیر-و-تعویض-سقف-کاذب'>استعلام  تعمیر و تعویض سقف کاذب / استعلام ,استعلام  تعمیر و تعویض سقف کاذب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060179/استعلام-دستگاه-فتوکپی-شارپ'>استعلام دستگاه فتوکپی شارپ / استعلام دستگاه فتوکپی شارپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060180/استعلام-کارت-مالتی-پلکسر-PDH'>استعلام کارت مالتی پلکسر PDH  / استعلام , استعلام کارت مالتی پلکسر PDH </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060181/استعلام-تجهیزات-ورزشی-سلسله'>استعلام تجهیزات ورزشی سلسله  / استعلام تجهیزات ورزشی سلسله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060182/استعلام-خرید-لوازم-یدکی-سخت-افزار-سیستم-HP'>استعلام  خرید لوازم یدکی سخت افزار سیستم HP / استعلام, استعلام  خرید لوازم یدکی سخت افزار سیستم HP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060183/استعلام-پکیج-سرمایشی-و-فری-کولینگ--'>استعلام پکیج سرمایشی و فری کولینگ... / استعلام پکیج سرمایشی و فری کولینگ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060184/مناقصه-بهسازی-راه-عشایری-شهرستان--'>مناقصه بهسازی راه عشایری شهرستان... / مناقصه عمومی, مناقصه بهسازی راه عشایری شهرستان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060185/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق-لوله-کشی'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق لوله کشی / استعلام،استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق لوله کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060186/استعلام-آبمیوه-250-200-سی-سی'>استعلام  آبمیوه 250-200 سی سی / استعلام, استعلام  آبمیوه 250-200 سی سی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060187/استعلام-لوله-فولادی-اسپیرال'>استعلام لوله فولادی اسپیرال  / استعلام, استعلام لوله فولادی اسپیرال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060188/استعلام-عملیات-ساختمانی-و-تعمیراتی'>استعلام عملیات ساختمانی و تعمیراتی / استعلام , استعلام عملیات ساختمانی و تعمیراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060189/مناقصه-مرمت-و-نگهداری-راه-های-شهرستان-های--'>مناقصه مرمت و نگهداری راه های شهرستان های... / مناقصه عمومی, مناقصه مرمت و نگهداری راه های شهرستان های...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060190/استعلام-پوشاک-و-کفش'>استعلام پوشاک و کفش / استعلام,استعلام پوشاک و کفش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060191/استعلام-عملیات-ساختمانی-و-تعمیراتی'>استعلام عملیات ساختمانی و تعمیراتی  / استعلام ,استعلام عملیات ساختمانی و تعمیراتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060192/استعلام-قالیچه-ماشینی-اکریلیک--'>استعلام قالیچه ماشینی اکریلیک... / استعلام، استعلام قالیچه ماشینی اکریلیک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060193/مناقصه-عمومی-مرمت-و-نگهداری-راه-های-عشایری-شهرستان'>مناقصه عمومی مرمت و نگهداری راه های عشایری شهرستان / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی مرمت و نگهداری راه های عشایری شهرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060194/استعلام-سیستم-بایگانی-ریلی-متحرک'>استعلام سیستم بایگانی ریلی متحرک / استعلام , استعلام سیستم بایگانی ریلی متحرک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060195/استعلام-موتورسیکلت'>استعلام موتورسیکلت / استعلام،استعلام موتورسیکلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060196/استعلام-کولر-اسپیلت'>استعلام کولر اسپیلت / استعلام, استعلام کولر اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060197/استعلام-بیمه-نامه-گروهی-مازاد-درمان-ایثارگران'>استعلام بیمه نامه گروهی مازاد درمان ایثارگران  / استعلام , استعلام بیمه نامه گروهی مازاد درمان ایثارگران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060198/استعلام-انجام-خدمات-مهندسی-در-خصوص-تهیه-اسناد--'>استعلام انجام خدمات مهندسی در خصوص تهیه اسناد... / استعلام، استعلام انجام خدمات مهندسی در خصوص تهیه اسناد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060199/استعلام-منبع-آب'>استعلام منبع آب  / استعلام,  استعلام منبع آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060200/استعلام-یخچال'>استعلام یخچال / استعلام ,استعلام یخچال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060201/استعلام-اجرای-قسمتی-از-معابر-طرح-هادی-روستای-اکبرآباد'>استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای اکبرآباد / استعلام ،استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای اکبرآباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060202/استعلام-اجرای-شبکه-توزیع-آب'>استعلام اجرای شبکه توزیع آب /  استعلام, استعلام اجرای شبکه توزیع آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060203/استعلام-سیستم-اعلام-و-اطفاء-حریق-ساخت'>استعلام سیستم اعلام و اطفاء حریق ساخت / استعلام , استعلام سیستم اعلام و اطفاء حریق ساخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060204/استعلام-اجرای-قسمتی-از-معابر-طرح-هادی-روستای-سبز-باغ'>استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای سبز باغ / استعلام ،استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای سبز باغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060205/استعلام-توسعه-برق-روستا'>استعلام توسعه برق روستا / استعلام ,استعلام توسعه برق روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060206/استعلام-تهیه-و-نصب-دوربین-مداربسته'>استعلام تهیه و نصب دوربین مداربسته  / استعلام , استعلام تهیه و نصب دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060207/استعلام-یون--'>استعلام یون ... / استعلام , استعلام یون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060208/استعلام-لب-تاب-لنوو-و-پرینتر'>استعلام لب تاب لنوو و پرینتر  / استعلام , استعلام لب تاب لنوو و پرینتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060209/استعلام-بهسازی-و-ارتقاء-سیستم-مانیتورینگ'>استعلام بهسازی و ارتقاء سیستم مانیتورینگ  / استعلام ,استعلام بهسازی و ارتقاء سیستم مانیتورینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060210/استعلام-فاکس--دستگاه-کپی-و--'>استعلام فاکس ، دستگاه کپی و ... / استعلام , استعلام فاکس ، دستگاه کپی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060211/استعلام-طراحی-و-اجرای-عملیات-سکوبندی-آزمایشگاه--'>استعلام طراحی و اجرای عملیات سکوبندی آزمایشگاه ... / استعلام, استعلام طراحی و اجرای عملیات سکوبندی آزمایشگاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060212/استعلام-کارت-CPU-مرکز-تلفن-آلکاتل'>استعلام کارت CPU مرکز تلفن آلکاتل / استعلام, استعلام کارت CPU مرکز تلفن آلکاتل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060213/استعلام-طرح-توسعه-مشترکین-روستایی'>استعلام طرح توسعه مشترکین روستایی  / استعلام ,استعلام طرح توسعه مشترکین روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060214/استعلام-نصب-علائم-مسیر-ویژه-نابینایان'>استعلام نصب علائم مسیر ویژه نابینایان  / استعلام ،استعلام نصب علائم مسیر ویژه نابینایان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060215/استعلام-اره-برقی'>استعلام اره برقی  / استعلام ,استعلام اره برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060216/استعلام-اجرای-قسمتی-از-معابر-طرح-هادی'>استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی  / استعلام , استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060217/استعلام-اجرای-قسمتی-از-معابر-طرح-هادی'>استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی  / استعلام, استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060218/استعلام-پکیج-یونیت'>استعلام پکیج یونیت / استعلام, استعلام پکیج یونیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060219/استعلام-آزمون-نمونه-مطابق-لیست-پیوست-و-توسط-آزمایشگاههای-همکار'>استعلام آزمون نمونه مطابق لیست پیوست و توسط آزمایشگاههای همکار  / استعلام ,استعلام آزمون نمونه مطابق لیست پیوست و توسط آزمایشگاههای همکار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060220/استعلام-خرید-تجهیزات-اتاق-سرور'>استعلام خرید تجهیزات اتاق سرور / استعلام، استعلام خرید تجهیزات اتاق سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060221/استعلام-یو-تی-ام-فایروال'>استعلام یو تی ام فایروال  / استعلام , استعلام یو تی ام فایروال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060222/استعلام-مرمت-و-لایه-روبی'>استعلام مرمت و لایه روبی  / استعلام ،استعلام مرمت و لایه روبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060223/استعلام-تامین-آب-شرب-با-کیفیت-با-حفرچاه-و-احداث-گالری-در-چاه-آب-شرب--'>استعلام تامین آب شرب با کیفیت با حفرچاه و احداث گالری در چاه آب شرب... / استعلام تامین آب شرب با کیفیت با حفرچاه و احداث گالری در چاه آب شرب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060224/استعلام-عملیات-خرید-حمل-و-نصب-15-دستگاه-کلرزن-محلولی--'>استعلام عملیات خرید، حمل و نصب 15 دستگاه کلرزن محلولی... / استعلام, استعلام عملیات خرید، حمل و نصب 15 دستگاه کلرزن محلولی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060225/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته  / استعلام ,استعلام دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060226/استعلام-5-قلم-تجهیزات-آشپزخانه'>استعلام  5 قلم تجهیزات آشپزخانه / استعلام , استعلام  5 قلم تجهیزات آشپزخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060227/استعلام-تولید-موتور-برقی--دینام-و-ترانسفورماتور-و--'>استعلام تولید موتور برقی ، دینام و ترانسفورماتور و ... / استعلام, استعلام تولید موتور برقی ، دینام و ترانسفورماتور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060228/استعلام-اجرای-قسمتی-از-معابر-طرح-هادی'>استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی  / استعلام ,استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060229/استعلام-تخلیه-و-نصب-الکتروپمپ-ها-و-بازدید-و-رفع-عیب-با-مصالح'>استعلام تخلیه و نصب الکتروپمپ ها و بازدید و رفع عیب با مصالح  / استعلام ,استعلام تخلیه و نصب الکتروپمپ ها و بازدید و رفع عیب با مصالح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060230/استعلام-پمپ'>استعلام پمپ  / استعلام, استعلام پمپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060231/استعلام-پدال-و-دینام-چرخ-خیاطی-کله-سیاه'>استعلام پدال و دینام چرخ خیاطی کله سیاه / استعلام, استعلام پدال و دینام چرخ خیاطی کله سیاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060232/استعلام-اجرای-قسمتی-از-معابر-طرح-هادی-روستا--'>استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستا... / استعلام, استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060233/استعلام-خرید-تجهیزات-بیسیم'>استعلام خرید تجهیزات بیسیم  / استعلام,استعلام خرید تجهیزات بیسیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060234/استعلام-بازسازی-کانالهای-سیرچ-و-باب'>استعلام بازسازی کانالهای سیرچ و باب  / استعلام , استعلام بازسازی کانالهای سیرچ و باب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060235/استعلام-رایانه-با-متعلقات'>استعلام رایانه با متعلقات / استعلام ,استعلام رایانه با متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060236/استعلام-آزمون-نمونه-مطابق-لیست-پیوست-و-توسط-آزمایشگاههای-همکار'>استعلام آزمون نمونه مطابق لیست پیوست و توسط آزمایشگاههای همکار  / استعلام ,استعلام آزمون نمونه مطابق لیست پیوست و توسط آزمایشگاههای همکار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060237/استعلام-خرید-یک-دستگاه-پرتابل-اندازه-گیری-شدت-امواج-الکترومغناطیسی--'>استعلام خرید یک دستگاه پرتابل اندازه گیری شدت امواج الکترومغناطیسی .. / استعلام خرید یک دستگاه پرتابل اندازه گیری شدت امواج الکترومغناطیسی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060238/استعلام-پنیر-خامه-ای'>استعلام پنیر خامه ای / استعلام ,استعلام پنیر خامه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060239/استعلام-اجرای-قسمتی-از-معابر-طرح-هادی'>استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی  / استعلام، استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060240/استعلام-آزمون-نمونه-مطابق-لیست-پیوست-و-توسط-آزمایشگاههای-همکار'>استعلام آزمون نمونه مطابق لیست پیوست و توسط آزمایشگاههای همکار  / استعلام ,استعلام آزمون نمونه مطابق لیست پیوست و توسط آزمایشگاههای همکار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060241/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام تولید، انتقال و توزیع برق / استعلام, استعلام تولید، انتقال و توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060242/استعلام-قفل-سخت-افزاری-بهمراه-آموزش-نیروی-انسانی-و-هوشمندسازی-اتوماسیون'>استعلام قفل سخت افزاری بهمراه آموزش نیروی انسانی و هوشمندسازی اتوماسیون  / استعلام, استعلام قفل سخت افزاری بهمراه آموزش نیروی انسانی و هوشمندسازی اتوماسیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060243/استعلام-آزمون-نمونه-مطابق-لیست-پیوست-و-توسط-آزمایشگاههای-همکار'>استعلام آزمون نمونه مطابق لیست پیوست و توسط آزمایشگاههای همکار  / استعلام ,استعلام آزمون نمونه مطابق لیست پیوست و توسط آزمایشگاههای همکار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060244/استعلام-خرید-لوازم-الکتریکی-و-برقی'>استعلام خرید لوازم الکتریکی و برقی  / استعلام, استعلام خرید لوازم الکتریکی و برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060245/استعلام-ساخت-جاده-و-راه-آهن'>استعلام ساخت جاده و راه آهن  / استعلام, استعلام ساخت جاده و راه آهن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060246/استعلام-تامین-و-نصب-و-راه-اندازی-دوربین-های-مداربسته--'>استعلام تامین و نصب و راه اندازی دوربین های مداربسته... / استعلام, استعلام تامین و نصب و راه اندازی دوربین های مداربسته...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060247/استعلام-ذخیره-ساز-روتر-شبکه'>استعلام ذخیره ساز روتر شبکه  / استعلام ,استعلام ذخیره ساز روتر شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060248/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا / استعلام ,استعلام ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060249/استعلام-خرید-دوربین-مداربسته'>استعلام خرید دوربین مداربسته / استعلام, استعلام خرید دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060250/استعلام-بازسازی-نمازخانه--'>استعلام بازسازی نمازخانه... / استعلام , استعلام بازسازی نمازخانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060251/استعلام-خرید-یک-عدد-کارتریج'>استعلام خرید یک عدد کارتریج  / استعلام ,استعلام خرید یک عدد کارتریج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060252/استعلام-اجرای-قسمتی-از-معابر-طرح-هادی'>استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی  / استعلام ,استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060253/استعلام-دوربین-مدار-بسته-آنالوگ'>استعلام دوربین مدار بسته آنالوگ / استعلام, استعلام دوربین مدار بسته آنالوگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060254/استعلام-تامین-دستگیره-های-کمک-توانبخشی'>استعلام تامین دستگیره های کمک توانبخشی  / استعلام, استعلام تامین دستگیره های کمک توانبخشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060255/استعلام-ورق-MDF-ریل-ساچمه-ای-سه-تیکه--'>استعلام ورق MDF، ریل ساچمه ای سه تیکه... / استعلام, استعلام ورق MDF، ریل ساچمه ای سه تیکه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060256/استعلام-اجرای-قسمتی-از-معابر-طرح-هادی'>استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی  / استعلام ,استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060257/استعلام-رفع-گیر-و-رسوب-زدایی-شبکه-آب-شرب'>استعلام رفع گیر و رسوب زدایی شبکه آب شرب  / استعلام,استعلام رفع گیر و رسوب زدایی شبکه آب شرب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060258/استعلام-عملیات-اصلاح-بخشی-از-شبکه-برق'>استعلام عملیات اصلاح بخشی از شبکه برق / استعلام ,استعلام عملیات اصلاح بخشی از شبکه برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060259/استعلام-تجهیزات-ماشین-های-اداری'>استعلام تجهیزات ماشین های اداری  / استعلام , استعلام تجهیزات ماشین های اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060260/استعلام-خرید-اقلام-مصرفی-دندانپزشکی'>استعلام خرید اقلام مصرفی دندانپزشکی / استعلام, استعلام خرید اقلام مصرفی دندانپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060261/استعلام-آزمون-نمونه-مطابق-لیست-پیوست-و-توسط-آزمایشگاههای-همکار'>استعلام آزمون نمونه مطابق لیست پیوست و توسط آزمایشگاههای همکار  / استعلام ,استعلام آزمون نمونه مطابق لیست پیوست و توسط آزمایشگاههای همکار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060262/استعلام-خرید-لاستیک-چرخ-خودروئی'>استعلام خرید لاستیک چرخ خودروئی / استعلام , استعلام خرید لاستیک چرخ خودروئی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060263/استعلام-گاو-صندوق'>استعلام گاو صندوق / استعلام, استعلام گاو صندوق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060264/استعلام-لودر-اسکید'>استعلام لودر اسکید  / استعلام ,استعلام لودر اسکید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060265/استعلام-اصلاح-و-جابجایی-شبکه-روستاهای-زلزله-زده'>استعلام اصلاح و جابجایی شبکه روستاهای زلزله زده / استعلام, استعلام اصلاح و جابجایی شبکه روستاهای زلزله زده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060266/استعلام-گز-انگبین--حلوی-ارده--باسلوق'>استعلام گز انگبین ، حلوی ارده ، باسلوق  / استعلام , استعلام گز انگبین ، حلوی ارده ، باسلوق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060267/استعلام-برنج'>استعلام برنج / استعلام, استعلام برنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060268/استعلام-مواد-تخصصی-بخش-دی-ان-آ'>استعلام مواد تخصصی بخش دی ان آ / استعلام ,استعلام مواد تخصصی بخش دی ان آ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060269/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام , استعلام لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060270/استعلام-دستگاه-Point-Mobile-PM80-WIFI-GPS-BT-2D-STD-A5-یک-دستگاه'>استعلام دستگاه Point Mobile PM80, WIFI, GPS, BT, 2D, STD, A5 یک دستگاه / استعلام, استعلام دستگاه Point Mobile PM80, WIFI, GPS, BT, 2D, STD, A5 یک دستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060271/استعلام-مرمت-خط-انتقال-آب-و-انتقال-آب-با-لوله-های-پلی-اتیلن'>استعلام مرمت خط انتقال آب و انتقال آب با لوله های پلی اتیلن / استعلام, استعلام مرمت خط انتقال آب و انتقال آب با لوله های پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060272/استعلام-کارتریج-مشکی'>استعلام کارتریج مشکی / استعلام , استعلام کارتریج مشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060273/استعلام-خرید-دوربین-و-تجهیزات-به-همراه-نصب-و-راه-اندازی'>استعلام خرید دوربین و تجهیزات به همراه نصب و راه اندازی  / استعلام, استعلام خرید دوربین و تجهیزات به همراه نصب و راه اندازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060274/استعلام-surface-pro2017'>استعلام surface pro2017 / استعلام ,استعلام surface pro2017</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060275/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات-سخت-افزار'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات سخت افزار  / استعلام , استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات سخت افزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060276/استعلام-شارژ-سیلندر-گاز-کلر-و-رسوب-زدایی-و-تست'>استعلام شارژ سیلندر گاز کلر و رسوب زدایی و تست  / استعلام, استعلام شارژ سیلندر گاز کلر و رسوب زدایی و تست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060277/استعلام-دستگاه-فتوکپی-و--'>استعلام دستگاه فتوکپی و ...  / استعلام , استعلام دستگاه فتوکپی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060278/استعلام-اجرای-قسمتی-از-معابر-طرح-هادی'>استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی  / استعلام ,استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060279/استعلام-خرید-دو-دستگاه-بریکر-132-کیلوولت--'>استعلام خرید دو دستگاه بریکر 132 کیلوولت... / استعلام, استعلام خرید دو دستگاه بریکر 132 کیلوولت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060280/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام تولید انتقال و توزیع برق  / استعلام, استعلام تولید انتقال و توزیع برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060281/استعلام-خرید-لاستیک'>استعلام خرید لاستیک / استعلام , استعلام خرید لاستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060282/استعلام-شتاژ-و-فنس-کشی-با-پروفیل-فلزی'>استعلام شتاژ و فنس کشی با پروفیل فلزی  / استعلام, استعلام شتاژ و فنس کشی با پروفیل فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060283/استعلام-لپ-تاپ-asus'>استعلام لپ تاپ asus / استعلام ,استعلام لپ تاپ asus</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060284/استعلام-بازسازی-قنوات-کاظم-آباد'>استعلام بازسازی قنوات کاظم آباد / استعلام , استعلام بازسازی قنوات کاظم آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060285/استعلام-پرینتر-چهار-کاره--'>استعلام پرینتر چهار کاره ... / استعلام, استعلام پرینتر چهار کاره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060286/استعلام-مانیتور-آتش-نشانی'>استعلام مانیتور آتش نشانی  / استعلام , استعلام مانیتور آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060287/استعلام-۷-عدد-کامپیوتر-all-in-one'>استعلام ۷ عدد کامپیوتر all in one  / استعلام ,استعلام ۷ عدد کامپیوتر all in one </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060288/فراخوان-طرح-بولینگ-و-پینت-بال'>فراخوان طرح بولینگ و پینت بال  / فراخوان , فراخوان طرح بولینگ و پینت بال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060289/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی  / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060290/استعلام-خرید-یک-ست-پره-دود-توربو-شارژ--'>استعلام خرید یک ست پره دود توربو شارژ... / استعلام, استعلام خرید یک ست پره دود توربو شارژ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060291/استعلام-کلاچ-شیتر'>استعلام کلاچ شیتر  / استعلام , استعلام کلاچ شیتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060292/استعلام-خرید-کودهای-ریز-مغذی-و-سوپر-جاذب'>استعلام خرید کودهای ریز مغذی و سوپر جاذب / استعلام ,استعلام خرید کودهای ریز مغذی و سوپر جاذب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060293/استعلام-طراحی-و-چاپ-کتابچه-های-راهنمای-گردشگری'>استعلام طراحی و چاپ کتابچه های راهنمای گردشگری / استعلام , استعلام طراحی و چاپ کتابچه های راهنمای گردشگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060294/استعلام-برگزاری-دوره-های-آموزشی-مهارتی--'>استعلام برگزاری دوره های آموزشی مهارتی... / استعلام, استعلام برگزاری دوره های آموزشی مهارتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060295/استعلام-سبزی-فریز-شده'>استعلام  سبزی فریز شده / استعلام, استعلام  سبزی فریز شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060296/استعلام-مرغ-گرم'>استعلام مرغ گرم / استعلام , استعلام مرغ گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060297/استعلام-زیرسازی-زمین-چمن-مصنوعی-درمیان'>استعلام زیرسازی زمین چمن مصنوعی درمیان  / استعلام ، استعلام زیرسازی زمین چمن مصنوعی درمیان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060298/استعلام-تعویض-و-مرمت-لوله-انتقال-آب--'>استعلام تعویض و مرمت لوله انتقال آب... / استعلام, استعلام تعویض و مرمت لوله انتقال آب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060299/استعلام-1750-لیتر-سم-دلتامترین--'>استعلام 1750 لیتر سم دلتامترین... / استعلام, استعلام 1750 لیتر سم دلتامترین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060300/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع'>استعلام تولید، انتقال و توزیع  / استعلام ,استعلام تولید، انتقال و توزیع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060301/استعلام-ZEN-BOOK'>استعلام ZEN BOOK / استعلام ,استعلام ZEN BOOK</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060302/استعلام-اجرای-جدول-کشی-کانیوو-پازل'>استعلام اجرای جدول کشی، کانیوو، پازل  / استعلام، استعلام اجرای جدول کشی، کانیوو، پازل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060303/استعلام-تعمیر-و-بازسازی-ساختمان-مامورسرای'>استعلام تعمیر و بازسازی ساختمان مامورسرای / استعلام, استعلام تعمیر و بازسازی ساختمان مامورسرای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060304/استعلام-خرید-تجهیزات-اعلان-و-اطفاء-حریق-اتاق-سرور'>استعلام خرید تجهیزات اعلان و اطفاء حریق اتاق سرور / استعلام, استعلام خرید تجهیزات اعلان و اطفاء حریق اتاق سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060305/استعلام-خرید-شیرهای-کنترل-دبی'>استعلام خرید شیرهای کنترل دبی / استعلام خرید شیرهای کنترل دبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060306/استعلام-نصب-سیستم-صاعقه-گیر-مدل-prime-R-ساخت-شرکت-INDELEC-فرانسه'>استعلام نصب سیستم صاعقه گیر مدل prime R ساخت شرکت INDELEC فرانسه / استعلام, استعلام نصب سیستم صاعقه گیر مدل prime R ساخت شرکت INDELEC فرانسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060307/استعلام-اجرای-قسمتی-از-معابر-طرح-هادی-روستای-روح-آباد'>استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای روح آباد  / استعلام ,استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای روح آباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060308/استعلام-صندلی-کنفرانسی'>استعلام صندلی کنفرانسی  / استعلام ,استعلام صندلی کنفرانسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060309/استعلام-حافظه-کامپیوتر'>استعلام حافظه کامپیوتر  / استعلام, استعلام حافظه کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060310/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق-لوله-کشی-و--'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی و... / استعلام, استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060311/استعلام-نمایشگر-صنعتی-LED'>استعلام نمایشگر صنعتی LED  / استعلام, استعلام نمایشگر صنعتی LED </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060312/استعلام-واگذاری-عملیات-تخلیه-و-بارگیری'>استعلام واگذاری عملیات تخلیه و بارگیری / استعلام ,استعلام واگذاری عملیات تخلیه و بارگیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060313/استعلام-خرید-رنگ'>استعلام خرید رنگ / استعلام, استعلام خرید رنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060314/استعلام-تابلو-برق-ساده-کاربرد-راه-اندازی-مشعل--'>استعلام تابلو برق ساده کاربرد راه اندازی مشعل ... / استعلام, استعلام تابلو برق ساده کاربرد راه اندازی مشعل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060315/استعلام-دستگاه-شارژ-فوری-خودرو'>استعلام دستگاه شارژ فوری خودرو / استعلام, استعلام دستگاه شارژ فوری خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060316/استعلام-پروژه-تامین-آب'>استعلام پروژه تامین آب / استعلام ,استعلام پروژه تامین آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060317/استعلام-اره-موتوری-بنزینی--'>استعلام اره موتوری بنزینی ... / استعلام,استعلام اره موتوری بنزینی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060318/استعلام-کد-مشابه-چراغ-چمنی-مدل-ونوس'>استعلام کد مشابه چراغ چمنی مدل ونوس / استعلام, استعلام کد مشابه چراغ چمنی مدل ونوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060319/استعلام-اجرای-قسمتی-از-معابر-طرح-هادی-روستا'>استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستا / استعلام , استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060320/استعلام-صابون-حمام-120-گرمی--'>استعلام صابون حمام 120 گرمی... / استعلام , استعلام صابون حمام 120 گرمی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060321/استعلام-نصب-راه-اندازیی--نگهداری-و-پشتیبانی'>استعلام نصب راه اندازیی ، نگهداری و پشتیبانی / استعلام,استعلام نصب راه اندازیی ، نگهداری و پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060322/استعلام-گوشت-بوقلمون-لاشه-4-تیکه'>استعلام گوشت بوقلمون لاشه 4 تیکه / استعلام، استعلام گوشت بوقلمون لاشه 4 تیکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060323/استعلام-خرید-لوازم-تاسیساتی-بخش-فضای-سبز'>استعلام خرید لوازم تاسیساتی بخش فضای سبز  / استعلام , استعلام خرید لوازم تاسیساتی بخش فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060324/استعلام-پروژه-آبرسانی-به-روستای--'>استعلام  پروژه آبرسانی به روستای ... / استعلام,استعلام  پروژه آبرسانی به روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060325/استعلام-دستمال-کاغذی-بیتا'>استعلام دستمال کاغذی بیتا  / استعلام ,استعلام دستمال کاغذی بیتا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060326/استعلام-پمپ-انژکتور'>استعلام پمپ انژکتور  / استعلام , استعلام پمپ انژکتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060327/استعلام-خرید-رنگ-ترافیکی'>استعلام خرید رنگ ترافیکی / استعلام, استعلام خرید رنگ ترافیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060328/استعلام-گیت-شیشه-ای'>استعلام گیت شیشه ای  / استعلام ,استعلام گیت شیشه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060329/استعلام-خرید-اتصالات'>استعلام خرید اتصالات / استعلام , استعلام خرید اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060330/استعلام-گازرسانی'>استعلام گازرسانی / استعلام, استعلام گازرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060331/استعلام-رله-کمکی--'>استعلام رله کمکی... / استعلام, استعلام رله کمکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060332/استعلام-بایگانی-ریلی'>استعلام بایگانی ریلی  / استعلام , استعلام بایگانی ریلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060333/استعلام-کمپرسور-معدنی'>استعلام کمپرسور معدنی / استعلام, استعلام کمپرسور معدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060334/استعلام-راهبند-و-جک-درب-اتوماتیک'>استعلام راهبند و جک درب اتوماتیک  / استعلام ,استعلام راهبند و جک درب اتوماتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060335/استعلام-فن-کوئل-بالا-زن'>استعلام فن کوئل بالا زن  / استعلام , استعلام فن کوئل بالا زن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060336/استعلام-خرید-اقلام-مورد-نیاز-جهت-ایستگاه-های-برق-فشار-قوی'>استعلام خرید اقلام مورد نیاز جهت ایستگاه های برق فشار قوی  / استعلام, استعلام خرید اقلام مورد نیاز جهت ایستگاه های برق فشار قوی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060337/استعلام-قطعات-تلفن-همراه'>استعلام قطعات تلفن همراه  / استعلام , استعلام قطعات تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060338/استعلام-عملیات-ساختمانی-و-تعمیراتی'>استعلام عملیات ساختمانی و تعمیراتی  / استعلام ,استعلام عملیات ساختمانی و تعمیراتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060339/استعلام-آجیل'>استعلام آجیل  / استعلام , استعلام آجیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060340/استعلام-عملیات-ساختمانی-و-تعمیراتی'>استعلام عملیات ساختمانی و تعمیراتی  / استعلام ,استعلام عملیات ساختمانی و تعمیراتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060341/استعلام-لوازم-و-قطعات-کامپیوتری'>استعلام لوازم و قطعات کامپیوتری / استعلام , استعلام لوازم و قطعات کامپیوتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060342/استعلام-اجرای-خط-انتقال-آب'>استعلام اجرای خط انتقال آب / استعلام , استعلام اجرای خط انتقال آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060343/استعلام-شیر-پاکتی-1-لیتری'>استعلام شیر پاکتی 1 لیتری  / استعلام, استعلام شیر پاکتی 1 لیتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060344/استعلام-روغن-واسکازین'>استعلام روغن واسکازین / آگهی استعلام , استعلام روغن واسکازین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060345/استعلام-خرید-لوازم-یدکی-تابلوهای-زیمنس'>استعلام خرید لوازم یدکی تابلوهای زیمنس / استعلام ,استعلام خرید لوازم یدکی تابلوهای زیمنس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060346/استعلام-یک-دستگاه-ویدئو-پرژکتور'>استعلام  یک دستگاه ویدئو پرژکتور / استعلام, استعلام  یک دستگاه ویدئو پرژکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060347/استعلام-عملیات-ساختمانی-و-تعمیراتی'>استعلام عملیات ساختمانی و تعمیراتی  / استعلام ,استعلام عملیات ساختمانی و تعمیراتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060348/استعلام-لوازم-برقی-صنعتی'>استعلام لوازم برقی صنعتی  / استعلام ,استعلام لوازم برقی صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060349/استعلام-رنگ-آمیزی-حدود-1000-مترمربع-مربوط-به-ساختمان'>استعلام رنگ آمیزی حدود 1000 مترمربع مربوط به ساختمان  / استعلام ,استعلام رنگ آمیزی حدود 1000 مترمربع مربوط به ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060350/استعلام-تعمیر-و-رفع-نقایص-دکل-مهاری-در-اداره-کل-محیط-زیست'>استعلام  تعمیر و رفع نقایص دکل مهاری در اداره کل محیط زیست / استعلام, استعلام  تعمیر و رفع نقایص دکل مهاری در اداره کل محیط زیست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060351/استعلام-گلدان-بتن-مسلح--'>استعلام گلدان بتن مسلح ... / استعلام , استعلام گلدان بتن مسلح ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060352/استعلام-خرید-اتصالات'>استعلام خرید اتصالات / استعلام , استعلام خرید اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060353/استعلام-خرید-500-عدد-زغال-ژنراتور--'>استعلام خرید 500 عدد زغال ژنراتور... / استعلام , استعلام خرید 500 عدد زغال ژنراتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060354/استعلام-مرمت-درب'>استعلام مرمت درب  / استعلام ,استعلام مرمت درب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060355/استعلام-خرید-لوله'>استعلام خرید لوله  / استعلام ,استعلام خرید لوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060356/استعلام-کولرگازی-ال-جی'>استعلام کولرگازی ال جی / استعلام , استعلام کولرگازی ال جی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060357/استعلام-خرید-بوشن-و--'>استعلام خرید بوشن و ...  / استعلام, استعلام خرید بوشن و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060358/استعلام-تهیه-و-نصب-و-اجرای-چمن-مصنوعی--'>استعلام تهیه و نصب و اجرای چمن مصنوعی... / استعلام, استعلام تهیه و نصب و اجرای چمن مصنوعی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060359/استعلام-فعالیت-های-سازمان-های-دارای-عضو-مربوط-به-کسب-و-کار--'>استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو مربوط به کسب و کار... / استعلام, استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو مربوط به کسب و کار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060360/استعلام-کپسول-تنفسی'>استعلام کپسول تنفسی  / استعلام ,استعلام کپسول تنفسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060361/استعلام-دستگاه-سانترال-مدل--'>استعلام دستگاه سانترال مدل... / استعلام , استعلام دستگاه سانترال مدل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060362/استعلام-بهینه-سازی-سیستم-تاسیسات-خطوط-مسافری-ایستگاه-های--'>استعلام بهینه سازی سیستم تاسیسات خطوط مسافری ایستگاه های ... / استعلام بهینه سازی سیستم تاسیسات خطوط مسافری ایستگاه های ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060363/استعلام-لوله-مانسمان-4-اینچ'>استعلام  لوله مانسمان 4 اینچ / استعلام, استعلام  لوله مانسمان 4 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060364/استعلام-پرورش-جنگل--جنگلکاری-و-سایر-فعالیت-های-جنگل-داری'>استعلام پرورش جنگل ، جنگلکاری و سایر فعالیت های جنگل داری  / استعلام ,استعلام پرورش جنگل ، جنگلکاری و سایر فعالیت های جنگل داری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060365/استعلام-توسعه-برق-روستای--'>استعلام توسعه برق روستای ... / استعلام , استعلام توسعه برق روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060366/استعلام-کاغذ-A4-درجه-یک-هشتاد-گرمی'>استعلام کاغذ A4 درجه یک هشتاد گرمی  / استعلام ,استعلام کاغذ A4 درجه یک هشتاد گرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060367/استعلام-درخواست-اینترنت-با-پهنای-باند-50-مگابایت'>استعلام درخواست اینترنت با پهنای باند 50 مگابایت  / استعلام,استعلام درخواست اینترنت با پهنای باند 50 مگابایت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060368/استعلام-نوسازی-5-واحد-مهمانسرا'>استعلام  نوسازی 5 واحد مهمانسرا  / استعلام ,استعلام  نوسازی 5 واحد مهمانسرا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060369/استعلام-لوله-مانسمان-گالوانیزه--خوشاب'>استعلام لوله مانسمان گالوانیزه - خوشاب / استعلام, استعلام لوله مانسمان گالوانیزه - خوشاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060370/استعلام-تعمیر-و-بازسازی-نمازخانه'>استعلام تعمیر و بازسازی نمازخانه  / استعلام, استعلام تعمیر و بازسازی نمازخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060371/استعلام-نماکاری-ساختمان'>استعلام نماکاری ساختمان  / استعلام , استعلام نماکاری ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060372/استعلام-خرید-رنگ-ترافیکی'>استعلام خرید رنگ ترافیکی / استعلام خرید رنگ ترافیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060373/استعلام-طراحی-و-نصب-بنز'>استعلام طراحی و نصب بنز  / استعلام ,استعلام طراحی و نصب بنز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060374/استعلام-عملیات-خرید-آب-در-شهرستان'>استعلام عملیات خرید آب در شهرستان  / استعلام ,استعلام عملیات خرید آب در شهرستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060375/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان  / استعلام, استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060376/استعلام-عملیات-ساختمانی-و-تعمیراتی'>استعلام عملیات ساختمانی و تعمیراتی  / استعلام ,استعلام عملیات ساختمانی و تعمیراتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060377/استعلام-تعداد-2200-عدد-فرمون-TORTRIX-VIRIDANA'>استعلام تعداد 2200 عدد فرمون TORTRIX VIRIDANA   / استعلام , استعلام تعداد 2200 عدد فرمون TORTRIX VIRIDANA  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060378/استعلام-تعداد-2-دستگاه-سوییچ-24-پورت'>استعلام تعداد 2 دستگاه سوییچ 24 پورت / استعلام, استعلام تعداد 2 دستگاه سوییچ 24 پورت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060379/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی  / استعلام ,استعلام اجرای طرح هادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060380/استعلام-اجرای-قسمتی-از-معابر-طرح-هادی-روستای-چاه-علیشاه'>استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای چاه علیشاه / استعلام , استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای چاه علیشاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060381/استعلام-اینترنت'>استعلام اینترنت  / استعلام ,استعلام اینترنت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060382/استعلام-پرینتر-چک-ویدئو-پروژکتور-و--'>استعلام پرینتر چک، ویدئو پروژکتور و ... / استعلام,استعلام پرینتر چک، ویدئو پروژکتور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060383/استعلام-خرید-اینترنت--'>استعلام خرید اینترنت... / استعلام, استعلام خرید اینترنت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060384/استعلام-تجهیزات-کامپیوتری'>استعلام تجهیزات کامپیوتری / استعلام تجهیزات کامپیوتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060385/استعلام-یک-دستگاه-اتوبوس-جهت-اعزام-به-منطقه'>استعلام یک دستگاه اتوبوس جهت اعزام به منطقه  / استعلام ,استعلام یک دستگاه اتوبوس جهت اعزام به منطقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060386/استعلام-احداث-پل-عابر-پیاده'>استعلام احداث پل عابر پیاده  / استعلام, استعلام احداث پل عابر پیاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060387/استعلام-راه-اندازی-مجدد-و-نگهداری-6-دستگاه-دوربین-ثبت-تخلف'>استعلام راه اندازی مجدد و نگهداری 6 دستگاه دوربین ثبت تخلف  / استعلام , استعلام راه اندازی مجدد و نگهداری 6 دستگاه دوربین ثبت تخلف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060388/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی  / استعلام ,استعلام اجرای طرح هادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060389/استعلام-3850ciscocatalyst-switch'>استعلام 3850ciscocatalyst switch / استعلام 3850ciscocatalyst switch</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060390/استعلام-اجرای-قسمتی-از-معابر-طرح-هادی-روستای-مرادآباد'>استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای مرادآباد  / استعلام , استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای مرادآباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060391/استعلام-لارنکوسکوپ'>استعلام لارنکوسکوپ / استعلام , استعلام لارنکوسکوپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060392/استعلام-کنسرو-تن-ماهی'>استعلام کنسرو تن ماهی  / استعلام ,استعلام کنسرو تن ماهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060393/استعلام-ساخت-جاده-و-راه-آهن'>استعلام ساخت جاده و راه آهن / استعلام, استعلام ساخت جاده و راه آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060394/ااستعلام-خرید-7-قلم-مواد-غذایی'>ااستعلام خرید 7 قلم مواد غذایی / استعلام , استعلام خرید 7 قلم مواد غذایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060395/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا'>استعلام اجرای طرح هادی روستا  / استعلام ,استعلام اجرای طرح هادی روستا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060396/استعلام-بررسی-باستان-شناختی-بخش-دیهوک--'>استعلام  بررسی باستان شناختی بخش دیهوک... / استعلام  بررسی باستان شناختی بخش دیهوک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060397/استعلام-خرید-فلنج-اسپیکات'>استعلام خرید فلنج اسپیکات  / استعلام ,استعلام خرید فلنج اسپیکات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060398/استعلام-خرید-لوازم-و-تجهیزات-کنترل-غیرشمیایی'>استعلام خرید لوازم و تجهیزات کنترل غیرشمیایی  / استعلام ,استعلام خرید لوازم و تجهیزات کنترل غیرشمیایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060399/استعلام-آداپتور-دوربین-مداربسته--'>استعلام آداپتور دوربین مداربسته ... / استعلام, استعلام لاستیک ماشینهای سنگین ایمنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060400/استعلام-ریبون--'>استعلام ریبون ... / استعلام ,استعلام ریبون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060401/استعلام-احداث-خط-انتقال-و-کابل-زمینی--'>استعلام احداث خط انتقال و کابل زمینی ... / استعلام احداث خط انتقال و کابل زمینی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060402/استعلام-احداث-پست-برق'>استعلام احداث پست برق  / استعلام ,استعلام احداث پست برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060403/استعلام-عملیات-خرید-آب-در-شهرستان--'>استعلام عملیات خرید آب در شهرستان ... / استعلام, استعلام عملیات خرید آب در شهرستان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060404/استعلام-اجرای-قسمتی-از-معابر-طرح-هادی-روستای-راین-قلعه'>استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای راین قلعه  / استعلام ,استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای راین قلعه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060405/استعلام-خرید-رنگ-ترافیکی-مراغه'>استعلام خرید رنگ ترافیکی مراغه  / استعلام ,استعلام خرید رنگ ترافیکی مراغه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060406/استعلام-ایماز-تایپر'>استعلام ایماز تایپر  / استعلام , استعلام ایماز تایپر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060407/استعلام-پشتیبانی-اتوماسیون-اداری'>استعلام پشتیبانی اتوماسیون اداری / استعلام, استعلام پشتیبانی اتوماسیون اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060408/استعلام-قسمتی-از-معابر-طرح-هادی-روستا'>استعلام قسمتی از معابر طرح هادی روستا / استعلام ,استعلام قسمتی از معابر طرح هادی روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060409/استعلام-پلاستیک-زباله'>استعلام پلاستیک زباله  / استعلام , استعلام پلاستیک زباله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060410/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-صادراتی-شیرگازی-و--'>استعلام  لوله پلی اتیلن صادراتی، شیرگازی و ... / استعلام  لوله پلی اتیلن صادراتی، شیرگازی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060411/استعلام-پاکت--'>استعلام پاکت ... / استعلام ,استعلام پاکت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060412/استعلام-عملیات-اجرایی-دیوار-حفاظتی'>استعلام عملیات اجرایی دیوار حفاظتی / استعلام ,استعلام عملیات اجرایی دیوار حفاظتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060413/استعلام-احداث-زیرچادری-و-سرویس-بهداشتی--'>استعلام احداث زیرچادری و سرویس بهداشتی... / استعلام, استعلام احداث زیرچادری و سرویس بهداشتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060414/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا--'>استعلام اجرای طرح هادی روستا... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060415/استعلام-خرید-۴۵۷۵-متر-کابل'>استعلام خرید ۴۵۷۵ متر کابل  / استعلام ,استعلام خرید ۴۵۷۵ متر کابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060416/استعلام-تجهیزات-مربوط-به-اتصال-فیبر-نوری'>استعلام تجهیزات مربوط به اتصال فیبر نوری  / استعلام , استعلام تجهیزات مربوط به اتصال فیبر نوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060417/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا'>استعلام اجرای طرح هادی روستا  / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060418/استعلام-قسمتی-از-معابر-طرح-هادی-روستا'>استعلام قسمتی از معابر طرح هادی روستا / استعلام ,استعلام قسمتی از معابر طرح هادی روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060419/استعلام-تعویض-و-مرمت-لوله-انتقال-آب'>استعلام تعویض و مرمت لوله انتقال آب  / استعلام ,استعلام تعویض و مرمت لوله انتقال آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060420/استعلام-تامین-خودرو'>استعلام تامین خودرو / استعلام, استعلام تامین خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060421/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران  / استعلام , استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060422/استعلام-یک-دستگاه-کامپیوتر'>استعلام یک دستگاه کامپیوتر  / استعلام ,استعلام یک دستگاه کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060423/استعلام-طرح-پژوهشی-با-موضوع-تحلیلی'>استعلام  طرح پژوهشی با موضوع تحلیلی  / استعلام طرح پژوهشی با موضوع تحلیلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060424/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا'>استعلام اجرای طرح هادی روستا  / استعلام ,استعلام اجرای طرح هادی روستا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060425/استعلام-رنگ--'>استعلام رنگ ... / استعلام ,استعلام رنگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060426/استعلام-لوازم-جوشکاری'>استعلام  لوازم جوشکاری  / استعلام  لوازم جوشکاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060427/استعلام-اجرای-قسمتی-از-طرح-هادی--'>استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی... / استعلام, استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060428/استعلام-کپسول-گاز-کربنیک-6-کیلوگرمی'>استعلام کپسول گاز کربنیک 6 کیلوگرمی / استعلام ,استعلام کپسول گاز کربنیک 6 کیلوگرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060429/استعلام-اصلاح-و-لکه-گیری-خیابان-ورودی'>استعلام اصلاح و لکه گیری خیابان ورودی / استعلام, استعلام اصلاح و لکه گیری خیابان ورودی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060430/استعلام-تهیه-و-نصب-ویندو-فیلم-امنیتی'>استعلام تهیه و نصب ویندو فیلم امنیتی / استعلام, استعلام تهیه و نصب ویندو فیلم امنیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060431/استعلام-25-عدد-ریبون-دستگاه-صدور-آنی-کارت'>استعلام 25 عدد ریبون دستگاه صدور آنی کارت  / استعلام , استعلام 25 عدد ریبون دستگاه صدور آنی کارت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060432/استعلام-انتخاب-مشاور-بندرسازی'>استعلام انتخاب مشاور بندرسازی / استعلام انتخاب مشاور بندرسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060433/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن  / استعلام ,استعلام لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060434/استعلام-ترمیم-و-نگهداری-راه-های-عشایری--'>استعلام ترمیم و نگهداری راه های عشایری ... / استعلام, استعلام ترمیم و نگهداری راه های عشایری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060435/استعلام-اجرای-قسمتی-از-معابر-طرح-هادی-روستای-هورعلیا'>استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای هورعلیا  / استعلام , استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای هورعلیا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060436/استعلام-آموزش-دوره-توانمند-سازی-فعالان-گردشگری'>استعلام آموزش دوره توانمند سازی فعالان گردشگری  / استعلام ,استعلام آموزش دوره توانمند سازی فعالان گردشگری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060437/استعلام-نصب-ایزوگام'>استعلام  نصب ایزوگام / استعلام , استعلام  نصب ایزوگام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060438/استعلام-راهبری-شبکه-آب-شرب-روستاها--'>استعلام راهبری شبکه آب شرب روستاها... / استعلام, استعلام راهبری شبکه آب شرب روستاها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060439/استعلام-قسمتی-از-معابر-طرح-هادی-روستا'>استعلام قسمتی از معابر طرح هادی روستا / استعلام ,استعلام قسمتی از معابر طرح هادی روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060440/استعلام-خرید-دستگاه-ضبط-کننده-تحت-شبکه-32-کاناله'>استعلام خرید دستگاه ضبط کننده تحت شبکه 32 کاناله / استعلام, استعلام خرید دستگاه ضبط کننده تحت شبکه 32 کاناله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060441/استعلام-اسکن-اصلاح-و-فایل-بندی-برگه-های-پرسنلی-اداری'>استعلام اسکن ,اصلاح و فایل بندی برگه های پرسنلی اداری  / استعلام, استعلام اسکن ,اصلاح و فایل بندی برگه های پرسنلی اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060442/استعلام-خرید-دوربین-دیجیتال-تحت-شبکه'>استعلام خرید دوربین دیجیتال تحت شبکه / استعلام ,استعلام خرید دوربین دیجیتال تحت شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060443/استعلام-خرید-دو-دستگاه-کامپیوتر'>استعلام خرید دو دستگاه کامپیوتر / استعلام ,استعلام خرید دو دستگاه کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060444/استعلام-سایبان-خودپرداز'>استعلام سایبان خودپرداز  / استعلام سایبان خودپرداز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060445/استعلام-تعمیر-دیگ-آبگرم'>استعلام تعمیر دیگ آبگرم / استعلام، استعلام تعمیر دیگ آبگرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060446/استعلام-عملیات-خاکی-و-روسازی-محوطه-مقابل-پاسگاه-پلیس--'>استعلام عملیات خاکی و روسازی محوطه مقابل پاسگاه پلیس... / استعلام, استعلام عملیات خاکی و روسازی محوطه مقابل پاسگاه پلیس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060447/استعلام-فلنج-فولادی-لبه-دار'>استعلام فلنج فولادی لبه دار  / استعلام، استعلام فلنج فولادی لبه دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060448/استعلام-پمپ--'>استعلام پمپ ... / استعلام ,استعلام پمپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060449/استعلام-خرید-تابلو-اینتر-فیس'>استعلام خرید تابلو اینتر فیس  / استعلام ,استعلام خرید تابلو اینتر فیس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060450/استعلام-یو-پی-اس-و-متعلقات'>استعلام یو پی اس و متعلقات  / استعلام ,استعلام یو پی اس و متعلقات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060451/استعلام-سوئیچ-دیتا-شبکه'>استعلام سوئیچ دیتا شبکه / استعلام,استعلام سوئیچ دیتا شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060452/استعلام-تکمیل-نواقص-ایستگاه'>استعلام تکمیل نواقص ایستگاه / استعلام, استعلام تکمیل نواقص ایستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060453/استعلام-فعالیت-های-سازمان-های-دارای-عضو-مربوط-به-کسب-و-کار--'>استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو مربوط به کسب و کار... / استعلام, استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو مربوط به کسب و کار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060454/استعلام-اجرای-قسمتی-از-معابر-طرح-هادی-روستای-رشک'>استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای رشک / استعلام , استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای رشک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060455/استعلام-تجهیزات-اعلان-حریق'>استعلام تجهیزات اعلان حریق / استعلام,استعلام تجهیزات اعلان حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060456/استعلام-چاپ-تعداد-1000-عدد-دفترچه-مدیریت-دانش'>استعلام چاپ تعداد 1000 عدد دفترچه مدیریت دانش  / استعلام چاپ تعداد 1000 عدد دفترچه مدیریت دانش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060457/استعلام-سرویس-6-پارچه-بشقاب-مینا-کاری--'>استعلام سرویس 6 پارچه بشقاب مینا کاری ... / استعلام, استعلام سرویس 6 پارچه بشقاب مینا کاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060458/استعلام-سوییچ-سیسکو'>استعلام سوییچ سیسکو  / استعلام, استعلام سوییچ سیسکو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060459/استعلام-آسانسور'>استعلام آسانسور  / استعلام ,استعلام آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060460/استعلام-کابل-برق-لاستیکی-افشان-مسی---'>استعلام  کابل برق لاستیکی افشان مسی  ... / استعلام  کابل برق لاستیکی افشان مسی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060461/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اجرای طرح هادی روستای... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060462/استعلام-پرینتر-رنگی-چهارکاره'>استعلام  پرینتر رنگی چهارکاره / استعلام, استعلام  پرینتر رنگی چهارکاره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060463/استعلام-کلید-مینیاتوری-63-آمپر-سه-فاز'>استعلام کلید مینیاتوری 63 آمپر سه فاز / استعلام , استعلام کلید مینیاتوری 63 آمپر سه فاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060464/استعلام-خرید-لوازم-و-تجهیزات-کنترل-غیرشمیایی'>استعلام خرید لوازم و تجهیزات کنترل غیرشمیایی  / استعلام ,استعلام خرید لوازم و تجهیزات کنترل غیرشمیایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060465/استعلام-فن-کوئل-دیواری-600-گلد-ایران'>استعلام فن کوئل دیواری 600 گلد ایران / استعلام,استعلام فن کوئل دیواری 600 گلد ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060466/استعلام-احداث-کانال-سیل-بر-و-گابیون-بندی-گتوند'>استعلام احداث کانال سیل بر و گابیون بندی گتوند  / استعلام, استعلام احداث کانال سیل بر و گابیون بندی گتوند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060467/استعلام-تهیه-ازبیلت-شبکه-آب-و-آبیاری-فضای-سبز'>استعلام تهیه ازبیلت شبکه آب و آبیاری فضای سبز / استعلام, استعلام تهیه ازبیلت شبکه آب و آبیاری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060468/استعلام-کاغذ-استریل'>استعلام کاغذ استریل  / استعلام ,استعلام کاغذ استریل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060469/استعلام-فنس-کشی--'>استعلام فنس کشی ... / استعلام ,استعلام فنس کشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060470/استعلام-مشاوره-عیب-یابی-ارائه-راهکار-و-پیشنهاد-فنی-و--'>استعلام مشاوره، عیب یابی، ارائه راهکار و پیشنهاد فنی و ... / استعلام، استعلام مشاوره، عیب یابی، ارائه راهکار و پیشنهاد فنی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060471/استعلام-خرید-195-عدد-تشک-مواج--'>استعلام خرید 195 عدد تشک مواج... / استعلام, استعلام خرید 195 عدد تشک مواج...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060472/استعلام-اجرای-دیوارپوش-۲۲۸-متر-و--'>استعلام اجرای دیوارپوش ۲۲۸ متر و ... / استعلام ,استعلام اجرای دیوارپوش ۲۲۸ متر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060473/استعلام-انجام-خدمات-نقشه-برداری'>استعلام انجام خدمات نقشه برداری / استعلام, استعلام انجام خدمات نقشه برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060474/استعلام-جمع-آوری-تابلوهای-غیرمجاز-تبلیغاتی-و-اختصاصی'>استعلام جمع آوری تابلوهای غیرمجاز تبلیغاتی و اختصاصی / استعلام, استعلام جمع آوری تابلوهای غیرمجاز تبلیغاتی و اختصاصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060475/استعلام-ترمیم-پل-سه-راهی-شاهینی'>استعلام  ترمیم پل سه راهی شاهینی /  استعلام ,استعلام  ترمیم پل سه راهی شاهینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060476/استعلام-احداث-مدرسه-2-کلاسه'>استعلام احداث مدرسه 2 کلاسه  / استعلام ,استعلام احداث مدرسه 2 کلاسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060477/استعلام-هارد-4-ترابایت-ذخیره-تصاویر'>استعلام هارد 4 ترابایت ذخیره تصاویر / استعلام, استعلام هارد 4 ترابایت ذخیره تصاویر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060478/استعلام-لوازم-آسانسور'>استعلام لوازم آسانسور  / استعلام , استعلام لوازم آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060479/استعلام-راهبری-شبکه-آب-شرب'>استعلام راهبری شبکه آب شرب / استعلام ,استعلام راهبری شبکه آب شرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060480/استعلام-3-عدد-بی-سیم-موتورولا--'>استعلام 3 عدد بی سیم موتورولا ... / استعلام,استعلام 3 عدد بی سیم موتورولا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060481/استعلام-قسمتی-از-معابر-طرح-هادی-روستای--'>استعلام قسمتی از معابر طرح هادی روستای... / استعلام , استعلام قسمتی از معابر طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060482/استعلام-کابل'>استعلام کابل  / استعلام استعلام کابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060483/استعلام-واگذاری-خدمات-پشتیبانی-سخت-افزار-رایانه'>استعلام واگذاری خدمات پشتیبانی سخت افزار رایانه / استعلام ، واگذاری خدمات پشتیبانی سخت افزار رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060484/استعلام-خرید-هارد'>استعلام خرید هارد / استعلام, استعلام خرید هارد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060485/استعلام-اتاقک--'>استعلام اتاقک ... / استعلام ,استعلام اتاقک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060486/استعلام-توسعه-3-کلاس-در-مدرسه-حضرت-مریم'>استعلام توسعه 3 کلاس در مدرسه حضرت مریم / استعلام, استعلام توسعه 3 کلاس در مدرسه حضرت مریم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060487/مناقصه-تعمیرات-اساسی-پل'>مناقصه تعمیرات اساسی پل  / مناقصه مناقصه تعمیرات اساسی پل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060488/استعلام-درخواست-خرید-۵-عدد-رینگ-به-همراه-۵-حلقه-لاستیک'>استعلام درخواست خرید ۵ عدد رینگ به همراه ۵ حلقه لاستیک  / استعلام استعلام درخواست خرید ۵ عدد رینگ به همراه ۵ حلقه لاستیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060489/استعلام-نورد-گاردریلهای-َآسیب-دیده'>استعلام نورد گاردریلهای َآسیب دیده  / استعلام, استعلام نورد گاردریلهای َآسیب دیده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060490/استعلام-کفپوش-ورزشی-به-متراژ-756-متر-به-ضخامت-7-میلی-متر'>استعلام کفپوش ورزشی به متراژ 756 متر به ضخامت 7 میلی متر / استعلام,استعلام کفپوش ورزشی به متراژ 756 متر به ضخامت 7 میلی متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060491/استعلام-خرید-سیستم-کنفرانس'>استعلام خرید سیستم کنفرانس / استعلام ,استعلام خرید سیستم کنفرانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060492/استعلام-کامیپوتر-و-فناوری-اطلاعات--سخت-افزار'>استعلام کامیپوتر و فناوری اطلاعات - سخت افزار / استعلام, استعلام کامیپوتر و فناوری اطلاعات - سخت افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060493/استعلام-نرم-افزار-مدیریت-خدمات-فناوری-اطلاعات-دانا'>استعلام نرم افزار مدیریت خدمات فناوری اطلاعات دانا / استعلام نرم افزار مدیریت خدمات فناوری اطلاعات دانا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060494/استعلام-انجام-تعمیرات-ساختمانی'>استعلام انجام تعمیرات ساختمانی  / استعلام ,استعلام انجام تعمیرات ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060495/استعلام-خرید-شبرنگ-لانه-زنبوری'>استعلام خرید شبرنگ لانه زنبوری / استعلام, استعلام خرید شبرنگ لانه زنبوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060496/مناقصه-عمومی-دو-مرحله-ای-پروژه-عمرانی-اصلاح-شبکه-فشار-متوسط-و-ضعیف--'>مناقصه عمومی دو مرحله ای پروژه عمرانی اصلاح شبکه فشار متوسط و ضعیف ... / مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه عمومی دو مرحله ای پروژه عمرانی اصلاح شبکه فشار متوسط و ضعیف ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060497/مناقصه-ایجاد-و-توسعه-فضاهای-سبز-و-پارک-های-عمومی'>مناقصه ایجاد و توسعه فضاهای سبز و پارک های عمومی / مناقصه ایجاد و توسعه فضاهای سبز و پارک های عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060498/استعلام-تعمیر-و-سرویس-دستگاه-upvc'>استعلام تعمیر و سرویس دستگاه upvc  / استعلام,استعلام تعمیر و سرویس دستگاه upvc </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060499/استعلام-دوربین-چرخشی-دید-در-شب'>استعلام دوربین چرخشی دید در شب / استعلام, استعلام دوربین چرخشی دید در شب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060500/استعلام-اجرای-قسمتی-از-معابر-طرح-هادی-روستا'>استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستا / استعلام , استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060501/استعلام-قسمتی-از-معابر-طرح-هادی-روستای--'>استعلام قسمتی از معابر طرح هادی روستای... / استعلام , استعلام قسمتی از معابر طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060502/استعلام-اجرای-جدولگذاری-و-آسفالت-شهرک-صنعتی-دره-شهر'>استعلام اجرای جدولگذاری و آسفالت شهرک صنعتی دره شهر  / استعلام اجرای جدولگذاری و آسفالت شهرک صنعتی دره شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060503/استعلام-نرم-افزار--'>استعلام نرم افزار ... / استعلام ,استعلام نرم افزار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060504/استعلام-استانداردسازی-و-پشتیبانی-آسانسور'>استعلام استانداردسازی و پشتیبانی آسانسور / استعلام, استعلام استانداردسازی و پشتیبانی آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060505/استعلام-خرید-سرور'>استعلام خرید سرور / استعلام خرید سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060506/استعلام-سوئیچ-شبکه'>استعلام سوئیچ شبکه  / استعلام ,استعلام سوئیچ شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060507/استعلام-اچرتی-قسمتی-از-معابر-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اچرتی قسمتی از معابر طرح هادی روستای... / استعلام , استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060508/استعلام-خرید-یک-دستگاه-شارژر-150-آمپری'>استعلام خرید یک دستگاه شارژر 150 آمپری  / استعلام,استعلام خرید یک دستگاه شارژر 150 آمپری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060509/استعلام-کنتور-سه-فاز-مستقیم-و-غیر-مستقیم'>استعلام کنتور سه فاز مستقیم و غیر مستقیم / استعلام, استعلام کنتور سه فاز مستقیم و غیر مستقیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060510/استعلام-چاپ-10-عنوان-پوستر--'>استعلام چاپ 10 عنوان پوستر... / استعلام چاپ 10 عنوان پوستر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060511/استعلام-خرید-و-نصب-دیزل-ژنراتور'>استعلام خرید و نصب دیزل ژنراتور / استعلام , استعلام خرید و نصب دیزل ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060512/استعلام-نوسازی-ساختمان-مراکز'>استعلام نوسازی ساختمان مراکز  / استعلام ,استعلام نوسازی ساختمان مراکز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060513/استعلام-عملیات-اجرایی-دیوار-حفاظتی-هیچان'>استعلام عملیات اجرایی دیوار حفاظتی هیچان  / استعلام , استعلام عملیات اجرایی دیوار حفاظتی هیچان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060514/استعلام-تاسیسات-و-تعمیرات'>استعلام تاسیسات و تعمیرات  / استعلام, استعلام تاسیسات و تعمیرات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060515/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-پروژه-احداث-و-مرمت-راه-دسترسی-سال-96-در-سطح-استان'>مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه احداث و مرمت راه دسترسی سال 96 در سطح استان / مناقصه,مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه احداث و مرمت راه دسترسی سال 96 در سطح استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060516/استعلام-تلفن-IP-و-سوئیچ-و-مبدل-سیسکو'>استعلام تلفن IP و سوئیچ و مبدل سیسکو / استعلام, استعلام تلفن IP و سوئیچ و مبدل سیسکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060517/استعلام-دوربین--'>استعلام دوربین ... / استعلام ,استعلام دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060518/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا'>استعلام اجرای طرح هادی روستا  / استعلام ,استعلام اجرای طرح هادی روستا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060519/استعلام-اجاره-اتوبوس'>استعلام اجاره اتوبوس / استعلام, استعلام اجاره اتوبوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060520/استعلام-زیرسازی-زمین-چمن-مصنوعی--'>استعلام زیرسازی زمین چمن مصنوعی... / استعلام زیرسازی زمین چمن مصنوعی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060521/استعلام-صندلی-اداری-گردان'>استعلام صندلی اداری گردان / استعلام، استعلام صندلی اداری گردان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060522/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا'>استعلام اجرای طرح هادی روستا  / استعلام ,استعلام اجرای طرح هادی روستا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060523/استعلام-خرید-کانکس-به-همراه-متعلقات-شامل-کابینت-و--'>استعلام خرید کانکس به همراه متعلقات شامل کابینت و ... / استعلام ,استعلام خرید کانکس به همراه متعلقات شامل کابینت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060524/استعلام-تابلو-یو-پی-اس-و-تابلو-برق-توکار'>استعلام تابلو یو پی اس و تابلو برق توکار / استعلام,استعلام تابلو یو پی اس و تابلو برق توکار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060525/استعلام-تابلو-یو-پی-اس-و-تابلو-برق-توکار'>استعلام تابلو یو پی اس و تابلو برق توکار  / استعلام, استعلام تابلو یو پی اس و تابلو برق توکار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060526/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا'>استعلام اجرای طرح هادی روستا  / استعلام ,استعلام اجرای طرح هادی روستا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060527/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو / استعلام، استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060528/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-سرویس-و-نگهداری-شبکه-روشنایی'>مناقصه عمومی یک مرحله ای سرویس و نگهداری شبکه روشنایی / مناقصه عمومی یک مرحله ای سرویس و نگهداری شبکه روشنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060529/استعلام-یو-پی-اس-فاراتل-و-کابینت-باطری-فاراتل--'>استعلام یو پی اس فاراتل و کابینت باطری فاراتل... / استعلام یو پی اس فاراتل و کابینت باطری فاراتل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060530/استعلام-مدل-kva-آنلاین-توان-ups-10'>استعلام مدل kva آنلاین توان ups 10  / استعلام مدل kva آنلاین توان ups 10 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060531/فراخوان-ارزیابی-کیفی-جهت-لیست-کوتاه-پروژه-احداث-ساختمان-و-محوطه-دادگستری-بوموسی'>فراخوان ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه پروژه احداث ساختمان و محوطه دادگستری بوموسی / مناقصه,فراخوان ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه پروژه احداث ساختمان و محوطه دادگستری بوموسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060532/استعلام-نصب-دستگاه-هواساز-سالن-ورزشی'>استعلام نصب دستگاه هواساز سالن ورزشی  / استعلام ,استعلام نصب دستگاه هواساز سالن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060533/استعلام-خرید-تجهیزات-مورد-نیاز-سد-چاه-'>استعلام خرید تجهیزات مورد نیاز سد چاه.. / استعلام , استعلام خرید تجهیزات مورد نیاز سد چاه..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060534/استعلام-تهیه-و-نصب-درب-و-پنجره-دو-جداره-upvc--'>استعلام تهیه و نصب درب و پنجره دو جداره upvc ... / استعلام,استعلام تهیه و نصب درب و پنجره دو جداره upvc ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060535/استعلام-فنس-کشی--'>استعلام فنس کشی... / استعلام ,استعلام فنس کشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060536/استعلام-تهیه-و-نصب-و-راه-اندازی-کندانسور-هوایی--'>استعلام تهیه و نصب و راه اندازی کندانسور هوایی ... / استعلام,استعلام تهیه و نصب و راه اندازی کندانسور هوایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060537/استعلام-محلول-هلومد-محصولات-شیمیایی'>استعلام محلول هلومد محصولات شیمیایی / استعلام, استعلام محلول هلومد محصولات شیمیایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060538/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-واگذاری-امور-حمل-و-نقل'>مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور حمل و نقل / مناقصه,مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور حمل و نقل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060539/استعلام-کیس-ویندوزی'>استعلام کیس ویندوزی  / استعلام ,استعلام کیس ویندوزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060540/مناقصه-عمومی-انجام-پروژه-اجرا-و-ساخت-پارکینگ'>مناقصه عمومی انجام پروژه اجرا و ساخت پارکینگ  / مناقصه عمومی انجام پروژه اجرا و ساخت پارکینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060541/مناقصه-خدمات-بهره-برداری-از-پست-های--'>مناقصه خدمات بهره برداری از پست های ... / مناقصه عمومی, مناقصه خدمات بهره برداری از پست های ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060542/استعلام-یک-دستگاه-ویدیو-پروژکتور--'>استعلام  یک دستگاه ویدیو پروژکتور ... / استعلام  یک دستگاه ویدیو پروژکتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060543/استعلام-نایلون-شیرینگ-پگ-چسبدار'>استعلام  نایلون شیرینگ پگ چسبدار  / استعلام ,استعلام  نایلون شیرینگ پگ چسبدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060544/فراخوان-ارزیابی-کیفی-اجرای-عملیات-احداث-مدول-دوم-تصفیه-خانه'>فراخوان ارزیابی کیفی اجرای عملیات احداث مدول دوم تصفیه خانه / فراخوان ارزیابی کیفی اجرای عملیات احداث مدول دوم تصفیه خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060545/استعلام-لوله-گذاری--'>استعلام لوله گذاری ... / استعلام ,استعلام لوله گذاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060546/استعلام-اچرتی-قسمتی-از-معابر-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اچرتی قسمتی از معابر طرح هادی روستای... / استعلام , استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060547/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-خودرویی'>مناقصه واگذاری امور خدمات خودرویی / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور خدمات خودرویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060548/استعلام-پاور-بانک-شیائومی--'>استعلام پاور بانک شیائومی... / استعلام, استعلام پاور بانک شیائومی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060549/استعلام-اچرتی-قسمتی-از-معابر-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اچرتی قسمتی از معابر طرح هادی روستای... / استعلام , استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060550/استعلام-ترمیم-پل-روگذر--'>استعلام ترمیم پل روگذر ... / استعلام,استعلام ترمیم پل روگذر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060551/استعلام-توسعه-3-کلاس-در-مدرسه-امام-رضا'>استعلام توسعه 3 کلاس در مدرسه امام رضا  / استعلام, استعلام توسعه 3 کلاس در مدرسه امام رضا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060552/استعلام-اچرتی-قسمتی-از-معابر-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اچرتی قسمتی از معابر طرح هادی روستای... / استعلام , استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060553/استعلام-تجهیزات-ساخت-کفی-با-فناوری-CADCAM--'>استعلام تجهیزات ساخت کفی با فناوری CADCAM... / استعلام تجهیزات ساخت کفی با فناوری CADCAM...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060554/استعلام-اچرتی-قسمتی-از-معابر-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اچرتی قسمتی از معابر طرح هادی روستای... / استعلام , استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060555/استعلام-نصب-و-نگهداری-و-پشتیبانی-و-ارسال-برخط-اطلاعات-دستگاه-های-ردیاب-ناوگان-راهداری'>استعلام  نصب و نگهداری و پشتیبانی و ارسال برخط اطلاعات دستگاه های ردیاب ناوگان راهداری / استعلام  نصب و نگهداری و پشتیبانی و ارسال برخط اطلاعات دستگاه های ردیاب ناوگان راهداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060556/استعلام-تابلو--'>استعلام تابلو ... / استعلام ,استعلام تابلو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060557/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-بهسازی-و-روکش-آسفالت'>مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و روکش آسفالت / مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و روکش آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060558/استعلام-کپسول-آتش-نشانی'>استعلام کپسول آتش نشانی / استعلام, استعلام تجهیزات اعلان حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060559/استعلام-سایر-فعالیت-های-حرفه-ای-علمی-و-فنی--'>استعلام سایر فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی... / استعلام, استعلام سایر فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060560/استعلام-اچرتی-قسمتی-از-معابر-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اچرتی قسمتی از معابر طرح هادی روستای... / استعلام , استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060561/استعلام-اجرای-قسمتی-از-معابر-طرح-هادی--'>استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی ... / استعلام,استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060562/استعلام-رایانه-و-قطعات'>استعلام رایانه و قطعات  / استعلام ,استعلام رایانه و قطعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060563/استعلام-اچرتی-قسمتی-از-معابر-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اچرتی قسمتی از معابر طرح هادی روستای... / استعلام , استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060564/استعلام-شناسایی-و-رفع-نیاز-فن-آورانه-واحدهای-صنعتی'>استعلام شناسایی و رفع نیاز فن آورانه واحدهای صنعتی  / استعلام,استعلام شناسایی و رفع نیاز فن آورانه واحدهای صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060565/استعلام-طرح-هادی-روستای--'>استعلام طرح هادی روستای... / استعلام , استعلام طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060566/استعلام-عملیات-کف-شکنی--'>استعلام عملیات کف شکنی ... / استعلام,استعلام عملیات کف شکنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060567/استعلام-خرید-الوار-روسی-و-ورق-mdf'>استعلام  خرید الوار روسی و ورق mdf / استعلام, استعلام  خرید الوار روسی و ورق mdf</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060568/استعلام-ابزارآلات-پست-بازدید'>استعلام ابزارآلات پست بازدید  / استعلام ,استعلام ابزارآلات پست بازدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060569/استعلام-اجرای-قسمتی-از-معابر-طرح-هادی-روستا'>استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستا / استعلام , استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060570/استعلام-یک-دستگاه-سیستم-کامپیوتر'>استعلام یک دستگاه سیستم کامپیوتر / استعلام،استعلام یک دستگاه سیستم کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060571/استعلام-احداث-مدرسه-6-کلاسه--'>استعلام احداث مدرسه 6 کلاسه ... / استعلام,استعلام احداث مدرسه 6 کلاسه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060572/استعلام-مرمت--'>استعلام مرمت ... / استعلام ,استعلام مرمت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060573/استعلام-اجرای-قسمتی-از-معابر-طرح-هادی-روستا'>استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستا / استعلام , استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060574/استعلام-چراغ-LED'>استعلام چراغ LED / استعلام, استعلام چراغ LED</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060575/استعلام-تشک-ورزشی-کشتی'>استعلام تشک ورزشی کشتی  / استعلام,استعلام تشک ورزشی کشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060576/استعلام-سایر-فعالیت-های-حرفه-ای-و--'>استعلام سایر فعالیت های حرفه ای و ... / استعلام ,استعلام سایر فعالیت های حرفه ای و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060577/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای-گوزلدره'>استعلام اجرای طرح هادی روستای گوزلدره / استعلام، استعلام اجرای طرح هادی روستای گوزلدره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060578/استعلام-اجرای-قسمتی-از-معابر-طرح-هادی-روستا'>استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستا / استعلام , استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060579/استعلام-تهیه-حمل-و-تسطیح-620-مترمکعب-خاک-زراعتی'>استعلام  تهیه، حمل و تسطیح 620 مترمکعب خاک زراعتی / استعلام, استعلام  تهیه، حمل و تسطیح 620 مترمکعب خاک زراعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060580/استعلام-خرید-پلیت-برش-خورده-ورق-8-میلیمتری'>استعلام خرید پلیت برش خورده ورق 8 میلیمتری / استعلام خرید پلیت برش خورده ورق 8 میلیمتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060581/استعلام-اجرای-قسمتی-از-معابر-طرح-هادی-روستای-وامق-آباد'>استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای وامق آباد  / استعلام , استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای وامق آباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060582/استعلام-اجرای-قسمتی-از-معابر-طرح-هادی-روستا'>استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستا / استعلام , استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060583/استعلام-عملیات-نهالکاری-بادام-کوهی'>استعلام عملیات نهالکاری بادام کوهی  / استعلام ,استعلام عملیات نهالکاری بادام کوهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060584/استعلام-عملیات-کف-شکنی--'>استعلام عملیات کف شکنی ... / استعلام,استعلام عملیات کف شکنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060585/استعلام-برگزاری-7-دوره-آموزش-ارتقای-مهارت-قالیبافی--'>استعلام برگزاری 7 دوره آموزش ارتقای مهارت قالیبافی ... / استعلام,استعلام برگزاری 7 دوره آموزش ارتقای مهارت قالیبافی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060586/استعلام-پارچه-سفید-جنس-ترگال'>استعلام پارچه سفید جنس ترگال  / استعلام ، استعلام پارچه سفید جنس ترگال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060587/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران  / استعلام , استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060588/استعلام-مقاوم-سازی-و-تعمیر-و-بازسازی-ساختمان'>استعلام مقاوم سازی و تعمیر و بازسازی ساختمان  / استعلام ,استعلام مقاوم سازی و تعمیر و بازسازی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060589/استعلام-تهیه-و-نصب-پرده'>استعلام تهیه و نصب پرده / استعلام، استعلام تهیه و نصب پرده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060590/استعلام-برپایی-غرفه'>استعلام برپایی غرفه / استعلام, استعلام برپایی غرفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060591/استعلام-احداث-مدرسه-2-کلاسه--'>استعلام احداث مدرسه 2 کلاسه ... / استعلام,استعلام احداث مدرسه 2 کلاسه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060592/استعلام-عملیات-کف-شکنی--'>استعلام عملیات کف شکنی ... / استعلام,استعلام عملیات کف شکنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060593/استعلام-الکترو-پمپ-درخواستی-برای-آب-شور'>استعلام الکترو پمپ درخواستی برای آب شور  / استعلام ,استعلام الکترو پمپ درخواستی برای آب شور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060594/استعلام-خرید-یک-دستگاه-SAN-SWITCH'>استعلام خرید یک دستگاه SAN SWITCH / استعلام، استعلام خرید یک دستگاه SAN SWITCH</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060595/استعلام-ویدیو-پروژکتور--'>استعلام ویدیو پروژکتور ... / استعلام , استعلام ویدیو پروژکتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060596/استعلام-بازسازی-و-ساماندهی-گلزار-شهدا'>استعلام  بازسازی و ساماندهی گلزار شهدا / استعلام , استعلام بازسازی و ساماندهی گلزار شهدا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060597/استعلام-مرمت-قلعه'>استعلام مرمت قلعه / استعلام ,استعلام مرمت قلعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060598/استعلام-نصب-تابلوهای-اطلاعاتی'>استعلام نصب تابلوهای اطلاعاتی / استعلام، استعلام نصب تابلوهای اطلاعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060599/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اجرای طرح هادی روستای... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060600/استعلام-خرید-پست-کامپکت'>استعلام خرید پست کامپکت  / استعلام, استعلام خرید پست کامپکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060601/استعلام-تعمیر-دیزل-ژنراتور-118kva---'>استعلام تعمیر دیزل ژنراتور 118kva  ... / استعلام,استعلام تعمیر دیزل ژنراتور 118kva  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060602/استعلام-مرمت-ابنیه-فنی-محور'>استعلام مرمت ابنیه فنی محور / استعلام ,استعلام مرمت ابنیه فنی محور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060603/استعلام-درآوردن-و-بالا-کشیدن-گاردریل'>استعلام درآوردن و بالا کشیدن گاردریل  / استعلام,استعلام درآوردن و بالا کشیدن گاردریل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060604/استعلام-عملیات-اجرایی-احداث-و-مرمت-جاده-سرویس--'>استعلام عملیات اجرایی احداث و مرمت جاده سرویس... / استعلام, استعلام عملیات اجرایی احداث و مرمت جاده سرویس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060605/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان  / استعلام، استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060606/استعلام-احداث-مدرسه-2-کلاسه--'>استعلام احداث مدرسه 2 کلاسه ... / استعلام,استعلام احداث مدرسه 2 کلاسه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060607/استعلام-سوئیچ-و-روتر-و-هارد-و-برد'>استعلام سوئیچ و روتر و هارد و برد  / استعلام ,استعلام سوئیچ و روتر و هارد و برد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060608/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-دستگاه-فتوکپی'>استعلام تعمیر و نگهداری دستگاه فتوکپی  / استعلام , استعلام تعمیر و نگهداری دستگاه فتوکپی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060609/استعلام-تامین-برق-دو-روستای-بدون-برق-و-نصب-پست-هوائی-روستائی'>استعلام تامین برق دو روستای بدون برق و نصب پست هوائی روستائی / استعلام, استعلام تامین برق دو روستای بدون برق و نصب پست هوائی روستائی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060610/استعلام-کنتور-6-اینچ-توربینی-عمودی-و--'>استعلام کنتور 6 اینچ توربینی عمودی و ...  / استعلام , استعلام کنتور 6 اینچ توربینی عمودی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060611/استعلام-فلش'>استعلام فلش  / استعلام , استعلام فلش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060612/استعلام-تهیه-و-تحویل-در-محل-میز-و-صندلی-اداری'>استعلام تهیه و تحویل در محل میز و صندلی اداری / استعلام , استعلام تهیه و تحویل در محل میز و صندلی اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060613/استعلام-خرید-مانشون-آزبست'>استعلام خرید مانشون آزبست  / استعلام ,استعلام خرید مانشون آزبست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060614/استعلام-دوربین-دام-دید-در-شب--'>استعلام دوربین دام دید در شب ... / استعلام, استعلام دوربین دام دید در شب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060615/استعلام-ردیاب--'>استعلام ردیاب ... / استعلام ,استعلام ردیاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060616/استعلام-اجرای-قسمتی-از-معابر-طرح-هادی-روستا'>استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستا / استعلام , استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060617/استعلام-احداث-مدرسه-2-کلاسه--'>استعلام احداث مدرسه 2 کلاسه ... / استعلام,استعلام احداث مدرسه 2 کلاسه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060618/استعلام-خرید-کودهای-ریزمغذی'>استعلام خرید کودهای ریزمغذی  / استعلام ,استعلام خرید کودهای ریزمغذی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060619/استعلام-ساخت-کمد-دیواری-و-کابینت'>استعلام ساخت کمد دیواری و کابینت / استعلام, استعلام ساخت کمد دیواری و کابینت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060620/استعلام-بیست-دستگاه-کیس'>استعلام بیست دستگاه کیس / استعلام،استعلام بیست دستگاه کیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060621/استعلام-بازسازی-و-بهسازی-آسانسور-sc1'>استعلام بازسازی و بهسازی آسانسور sc1 / استعلام, استعلام بازسازی و بهسازی آسانسور sc1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060622/استعلام-حمایت-از-واحدهای-صنعتی-به-منظور-تسهیل-فرآیند-حضور-در-نمایشگاه-عشق-آباد'>استعلام حمایت از واحدهای صنعتی به منظور تسهیل فرآیند حضور در نمایشگاه عشق آباد / استعلام حمایت از واحدهای صنعتی به منظور تسهیل فرآیند حضور در نمایشگاه عشق آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060623/استعلام-تعویض-و-مرمت-لوله-انتقال-آب'>استعلام تعویض و مرمت لوله انتقال آب  / استعلام, استعلام تعویض و مرمت لوله انتقال آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060624/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا / استعلام,استعلام ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060625/استعلام-ساختمان--'>استعلام ساختمان ... / استعلام ,استعلام ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060626/استعلام-چهار-دستگاه-کیس-کامل-و-یک-دستگاه-رایانه'>استعلام چهار دستگاه کیس کامل و یک دستگاه رایانه / استعلام،استعلام چهار دستگاه کیس کامل و یک دستگاه رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060627/استعلام-تعمیر-power-amplifier-mes-1400'>استعلام تعمیر power amplifier mes 1400 / استعلام ,استعلام تعمیر power amplifier mes 1400</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060628/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-آسفالت-جاده-هلشی-شهرستان-ایوان'>مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت جاده هلشی شهرستان ایوان / مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت جاده هلشی شهرستان ایوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060629/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اجرای طرح هادی روستای... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060630/استعلام-تعداد-150-عدد-تلفن-دیجیتال'>استعلام  تعداد 150 عدد تلفن دیجیتال  / استعلام  تعداد 150 عدد تلفن دیجیتال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060631/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-بهسازی-راه-روستایی-عشایری-پشمین-شهرستان-ملکشاهی'>مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی راه روستایی عشایری پشمین شهرستان ملکشاهی / مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی راه روستایی عشایری پشمین شهرستان ملکشاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060632/استعلام-لوله-کشی'>استعلام لوله کشی / استعلام , استعلام لوله کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060633/استعلام-تابلو-کنترل-بی-خط-230-کیلوولت--'>استعلام تابلو کنترل بی خط 230 کیلوولت ... / استعلام,استعلام تابلو کنترل بی خط 230 کیلوولت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060634/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران / استعلام,استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060635/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-احداث-پل-لوله-ای-سه-دهنه-یک-متری-وحدت-آباد-شهرستان-دره-شهر'>مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پل لوله ای سه دهنه یک متری وحدت آباد شهرستان دره شهر / مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پل لوله ای سه دهنه یک متری وحدت آباد شهرستان دره شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060636/استعلام-اجرای-قسمتی-از-طرح-هادی-روستای-علی-کلی'>استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی روستای علی کلی / استعلام،استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی روستای علی کلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060637/استعلام-عملیات-کف-شکنی-و-مرمت-چاه-پروژه-کوشک--'>استعلام عملیات کف شکنی و مرمت چاه پروژه کوشک ... / استعلام عملیات کف شکنی و مرمت چاه پروژه کوشک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060638/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران / استعلام, استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060639/استعلام-رنگ-آمیزی--'>استعلام رنگ آمیزی ... / استعلام ,استعلام رنگ آمیزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060640/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-بهسازی-راه-عشایری-زرانگوش-شهرستان-بدره'>مناقصه عمومی یک مرحله بهسازی راه عشایری زرانگوش شهرستان بدره / مناقصه عمومی یک مرحله بهسازی راه عشایری زرانگوش شهرستان بدره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060641/استعلام-4-دستگاه-لپ-تاپ'>استعلام 4 دستگاه لپ تاپ / استعلام,استعلام 4 دستگاه لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060642/استعلام-توسعه-3-کلاس-در-مدرسه--'>استعلام توسعه 3 کلاس در مدرسه ... / استعلام,استعلام توسعه 3 کلاس در مدرسه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060643/استعلام-سه-آیتم-ورق-فولادی-گالوانیزه'>استعلام سه آیتم ورق فولادی گالوانیزه  / استعلام ,استعلام سه آیتم ورق فولادی گالوانیزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060644/استعلام-کارت-مخابراتی-RTU'>استعلام کارت مخابراتی RTU / استعلام ,استعلام کارت مخابراتی RTU</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060645/استعلام-تهیه--حمل-و-اجرای-خاک-زراعی'>استعلام  تهیه ، حمل و اجرای خاک زراعی / استعلام, استعلام  تهیه ، حمل و اجرای خاک زراعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060646/استعلام-چشم-الکترونیکنی-پایرونیکس'>استعلام چشم الکترونیکنی پایرونیکس  / استعلام, استعلام چشم الکترونیکنی پایرونیکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060647/استعلام-لاستیک-ماشین-آلات-ایمنی-زمینی'>استعلام  لاستیک ماشین آلات ایمنی زمینی / استعلام  لاستیک ماشین آلات ایمنی زمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060648/استعلام-توسعه-3-کلاس-در-مدرسه--'>استعلام توسعه 3 کلاس در مدرسه ... / استعلام,استعلام توسعه 3 کلاس در مدرسه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060649/مناقصه-عمومی-دومرحله-ای-توسعه-و-بهینه-سازی-توزیع-برق-روستایی-شهرستان-ایوان'>مناقصه عمومی دومرحله ای توسعه و بهینه سازی توزیع برق روستایی شهرستان ایوان / مناقصه عمومی دومرحله ای توسعه و بهینه سازی توزیع برق روستایی شهرستان ایوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060650/استعلام-۳۶-عدد-صندلی-جهت-سالن'>استعلام ۳۶ عدد صندلی جهت سالن  / استعلام ,استعلام ۳۶ عدد صندلی جهت سالن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060651/استعلام-اجرای-قسمتی-از-معابر-طرح-هادی-روستای-بیدوئیه'>استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای بیدوئیه  / استعلام , استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای بیدوئیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060652/استعلام-بازسازی-و-نوسازی-طبقه'>استعلام بازسازی و نوسازی طبقه  / استعلام, استعلام بازسازی و نوسازی طبقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060653/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-عملیات-دیوار-سنگی-رودخانه'>مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات دیوار سنگی رودخانه / مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات دیوار سنگی رودخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060654/استعلام-تهیه-و-اجرای-شبکه-توزیع-با-لوله-پلی-اتیلن-PE80'>استعلام تهیه و اجرای شبکه توزیع با لوله پلی اتیلن PE80 / استعلام,استعلام تهیه و اجرای شبکه توزیع با لوله پلی اتیلن PE80</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060655/استعلام-لوازم-PLC'>استعلام لوازم PLC / استعلام ,استعلام لوازم PLC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060656/استعلام-لوله-فولادی-اسپیرال'>استعلام لوله فولادی اسپیرال  / استعلام ، استعلام لوله فولادی اسپیرال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060657/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-اصلاح-خط-انتقال-آب-شهر-هشتجین'>مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح خط انتقال آب شهر هشتجین / مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح خط انتقال آب شهر هشتجین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060658/استعلام-سرور--'>استعلام سرور ... / استعلام ,استعلام سرور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060659/استعلام-سرور-مرکزی'>استعلام سرور مرکزی / استعلام سرور مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060660/استعلام-فعالیت-های-اداره-و-پشتیبانی'>استعلام فعالیت های اداره و پشتیبانی  / استعلام ,استعلام فعالیت های اداره و پشتیبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060661/استعلام-خرید-برج-خنک-کن'>استعلام خرید برج خنک کن  / استعلام,استعلام خرید برج خنک کن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060662/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-اجرای-طرح-هادی-روستای-پریخان-مشگین-شهر'>مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای طرح هادی روستای پریخان مشگین شهر / مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای طرح هادی روستای پریخان مشگین شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060663/استعلام-چاپ-گواهی-حق-تقدم'>استعلام چاپ گواهی حق تقدم  / استعلام ,استعلام استعلام چاپ گواهی حق تقدم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060664/استعلام-خرید-۱-۵-کیلومتر-لوله-فولادی'>استعلام خرید ۱/۵ کیلومتر لوله فولادی  / استعلام ,استعلام خرید ۱/۵ کیلومتر لوله فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060665/استعلام-اجاره-خودروی-پراید-و--'>استعلام اجاره خودروی پراید و ...  / استعلام , استعلام اجاره خودروی پراید و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060666/استعلام-خط-کشی-با-رنگ-سرد-ترافیکی'>استعلام خط کشی با رنگ سرد ترافیکی  / استعلام, استعلام خط کشی با رنگ سرد ترافیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060667/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-ارائه-خدمات-نقلیه-ایاب-و-ذهاب-اداری'>مناقصه عمومی یک مرحله ای ارائه خدمات نقلیه- ایاب و ذهاب اداری / مناقصه عمومی یک مرحله ای ارائه خدمات نقلیه- ایاب و ذهاب اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060668/استعلام-برنج-دانه-بلند'>استعلام برنج دانه بلند / استعلام برنج دانه بلند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060669/استعلام-لایسنس--'>استعلام لایسنس ... / استعلام ,استعلام لایسنس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060670/استعلام-خرید-دوربینهای-مداربسته'>استعلام خرید دوربینهای مداربسته  / استعلام ,استعلام خرید دوربینهای مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060671/استعلام-تجهیزات-پزشکی-دستگاه-فشارسنج-عقربه-ای'>استعلام تجهیزات پزشکی دستگاه فشارسنج عقربه ای / استعلام,استعلام تجهیزات پزشکی دستگاه فشارسنج عقربه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060672/مناقصه-عمومی-دومرحله-ای-خرید-دو-دستگاه-ایزولاتور-شعبه-مرند'>مناقصه عمومی دومرحله ای خرید دو دستگاه ایزولاتور شعبه مرند / مناقصه عمومی دومرحله ای خرید دو دستگاه ایزولاتور شعبه مرند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060673/استعلام-تخلیه-و-نصب-الکتروپمپ-ها-و-بازدید-و-رفع-عیب-با-مصالح'>استعلام تخلیه و نصب الکتروپمپ ها و بازدید و رفع عیب با مصالح  / استعلام ,استعلام تخلیه و نصب الکتروپمپ ها و بازدید و رفع عیب با مصالح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060674/استعلام-عملیات-بهسازی-و-نوسازی-ساختمان'>استعلام عملیات بهسازی و نوسازی ساختمان / استعلام,استعلام عملیات بهسازی و نوسازی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060675/استعلام-لوازم-التحریر'>استعلام لوازم التحریر / استعلام ,استعلام لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060676/استعلام-تابلو-برق'>استعلام تابلو برق  / استعلام تابلو برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060677/استعلام-خرید-یک-دستگاه-کولر-گازی'>استعلام خرید یک دستگاه کولر گازی / استعلام ,استعلام خرید یک دستگاه کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060678/استعلام-دوربین-بالیت-دید-در-شب-4-مگا-پیکسلی-WRD'>استعلام دوربین بالیت دید در شب 4 مگا پیکسلی WRD / استعلام, استعلام دوربین بالیت دید در شب 4 مگا پیکسلی WRD</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060679/استعلام-فایروال-فورتیگیت'>استعلام فایروال فورتیگیت / استعلام,استعلام فایروال فورتیگیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060680/استعلام-ذخیره-ساز-دیجیتالی--'>استعلام ذخیره ساز دیجیتالی... / استعلام، استعلام ذخیره ساز دیجیتالی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060681/استعلام-خرید-دستگاه-سنجش-گازهای-محیطی'>استعلام خرید دستگاه سنجش گازهای محیطی / استعلام خرید دستگاه سنجش گازهای محیطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060682/استعلام-احداث-پل-عابر-پیاده'>استعلام احداث پل عابر پیاده  / استعلام, استعلام احداث پل عابر پیاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060683/مناقصه-عمومی-تهیه-تجهیزات-و-اجرای-شبکه'>مناقصه عمومی تهیه تجهیزات و اجرای شبکه / مناقصه عمومی تهیه تجهیزات و اجرای شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060684/استعلام-خرید-دستگاه-سنجش-بوهای-نامطبوع'>استعلام خرید دستگاه سنجش بوهای نامطبوع  / استعلام ,استعلام خرید دستگاه سنجش بوهای نامطبوع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060685/استعلام-عملیات-تست-تجهیزات-پست-نیروگاه'>استعلام عملیات تست تجهیزات پست نیروگاه / استعلام ,استعلام عملیات تست تجهیزات پست نیروگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060686/استعلام-لوازم-التحریر'>استعلام لوازم التحریر  / استعلام, استعلام لوازم التحریر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060687/استعلام-اجرای-قسمتی-از-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی روستای ... / استعلام،استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی روستای ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060688/مناقصه-عمومی-اجرای-شبکه-داخلی-توزیع-گاز'>مناقصه عمومی اجرای شبکه داخلی توزیع گاز / مناقصه عمومی اجرای شبکه داخلی توزیع گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060689/استعلام-خرید-یک-تن-الکترود-روتیلی--'>استعلام خرید یک تن الکترود روتیلی... / استعلام خرید یک تن الکترود روتیلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060690/استعلام-آزمون-نمونه-مطابق-لیست-پیوست'>استعلام آزمون نمونه مطابق لیست پیوست  / استعلام ,استعلام آزمون نمونه مطابق لیست پیوست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060691/استعلام-نوار-باریکه-4-سانت-خود-چسب--'>استعلام نوار باریکه 4 سانت خود چسب... / استعلام , استعلام نوار باریکه 4 سانت خود چسب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060692/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-درب-و-پنجره-های-بیمه--'>استعلام نصب و راه اندازی درب و پنجره های بیمه... / استعلام , استعلام نصب و راه اندازی درب و پنجره های بیمه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060693/استعلام-مرمت-خط-انتقال-آب-و-انتقال-آب--'>استعلام مرمت خط انتقال آب و انتقال آب... / استعلام مرمت خط انتقال آب و انتقال آب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060694/استعلام-وب-کم-رایانه'>استعلام وب کم رایانه / استعلام وب کم رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060695/مناقصه-عمومی-واگذاری-بخشی-از-فعالیتهای-پشتیبانی-و-خدمات-عمومی'>مناقصه عمومی واگذاری بخشی از فعالیتهای پشتیبانی و خدمات عمومی / مناقصه عمومی واگذاری بخشی از فعالیتهای پشتیبانی و خدمات عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060696/استعلام-تست-و-راه-اندازی-تصفیه-خانه-شهرک-صنعتی--'>استعلام تست و راه اندازی تصفیه خانه شهرک صنعتی... / استعلام,استعلام تست و راه اندازی تصفیه خانه شهرک صنعتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060697/استعلام-کولر-گازی-سرمایشی-گرمایشی-طرح-اسپلیت'>استعلام کولر گازی سرمایشی گرمایشی طرح اسپلیت  / استعلام ,استعلام کولر گازی سرمایشی گرمایشی طرح اسپلیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060698/استعلام-نظافت--'>استعلام نظافت ... / استعلام ,استعلام نظافت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060699/استعلام-دستگاه-ذخیره-ساز--'>استعلام دستگاه ذخیره ساز ... / استعلام, استعلام دستگاه ذخیره ساز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060700/استعلام-اجاره-یک-دستگاه-خودرو-پژو'>استعلام اجاره یک دستگاه خودرو پژو  / استعلام , استعلام اجاره یک دستگاه خودرو پژو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060701/استعلام-اجرای-قسمتی-از-معابر-طرح-هادی'>استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی  / استعلام ,استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060702/استعلام--میکروتیک-مدل-CCR1009'>استعلام   میکروتیک مدل CCR1009  / استعلام, استعلام  میکروتیک مدل CCR1009 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060703/استعلام-مجموعه-قطعات-منفصله-برقگیر'>استعلام مجموعه قطعات منفصله برقگیر  /  استعلام مجموعه قطعات منفصله برقگیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060704/استعلام-اجرای-قسمتی-از-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی روستای ... / استعلام،استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی روستای ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060705/استعلام-تراکینگ-زانو-سیم-و-کابل'>استعلام تراکینگ، زانو، سیم و کابل / استعلام ,استعلام تراکینگ، زانو، سیم و کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060706/استعلام-خرید-و-توزیع-نهال'>استعلام خرید و توزیع نهال  / استعلام ,استعلام خرید و توزیع نهال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060707/استعلام-صندوق-صدقات--'>استعلام صندوق صدقات ... / استعلام ,استعلام صندوق صدقات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060708/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران  / استعلام , استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060709/استعلام-طرح-هادی--'>استعلام طرح هادی... / استعلام ,استعلام طرح هادی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060710/استعلام-مناسب-سازی-مسکن-والدین-شهدا--'>استعلام مناسب سازی مسکن والدین شهدا ... / استعلام مناسب سازی مسکن والدین شهدا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060711/استعلام-اجرای-قسمتی-از-معابر-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای... / استعلام, استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060712/استعلام-پاور-بانک-شیائومی-ظرفیت-10000-میلی-آمپر-ساعت-شارژ--'>استعلام پاور بانک شیائومی ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت شارژ... / استعلام,استعلام پاور بانک شیائومی ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت شارژ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060713/استعلام-حلوا-شکری-50-گرم'>استعلام حلوا شکری 50 گرم  / استعلام, استعلام حلوا شکری 50 گرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060714/استعلام-تهیه-و-نصب-تابلو-چلنیوم'>استعلام تهیه و نصب تابلو چلنیوم  / استعلام ,استعلام تهیه و نصب تابلو چلنیوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060715/استعلام-لوله-2-اینچ-گالوانیزه-سنگین-ایرانی'>استعلام لوله 2 اینچ گالوانیزه سنگین ایرانی / استعلام,استعلام لوله 2 اینچ گالوانیزه سنگین ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060716/استعلام-IBMCACHE-BATTERY-MODULE-FOR-DS3500'>استعلام IBMCACHE BATTERY MODULE FOR DS3500 / استعلام,استعلام IBMCACHE BATTERY MODULE FOR DS3500</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060717/استعلام-نصب-علائم-ایمنی-راههای-روستایی'>استعلام نصب علائم ایمنی راههای روستایی / استعلام ,استعلام نصب علائم ایمنی راههای روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060718/استعلام-یو-پی-اس-فاراتل-و-کابینت-باطری-فاراتل--'>استعلام یو پی اس فاراتل و کابینت باطری فاراتل... / استعلام , استعلام یو پی اس فاراتل و کابینت باطری فاراتل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060719/استعلام-مبارزه-با-آفات-همگانی-شهرستان-قرچک'>استعلام  مبارزه با آفات همگانی شهرستان قرچک  / استعلام  مبارزه با آفات همگانی شهرستان قرچک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060720/استعلام-احداث-خط-انتقال'>استعلام احداث خط انتقال / استعلام, استعلام احداث خط انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060721/استعلام-خرید-یک-دستگاه-فلش-دوربین-و--'>استعلام خرید یک دستگاه فلش دوربین و ... / استعلام,استعلام خرید یک دستگاه فلش دوربین و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060722/استعلام-شیر-صنعتی-زبانه-لاستیکی-کشویی-جنس-چدن'>استعلام شیر صنعتی زبانه لاستیکی کشویی جنس چدن  / استعلام, استعلام شیر صنعتی زبانه لاستیکی کشویی جنس چدن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060723/استعلام-فنس-کشی-به-طول-40-متر-با-ارتفاع-1-5-متر'>استعلام فنس کشی به طول 40 متر با ارتفاع 1.5 متر / استعلام, استعلام فنس کشی به طول 40 متر با ارتفاع 1.5 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060724/استعلام-خرید20-عدد-ورق-409-استنلس-استیل'>استعلام خرید20 عدد ورق 409 استنلس استیل / استعلام , استعلام خرید20 عدد ورق 409 استنلس استیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060725/استعلام-احداث-کمربند-حفاظتی'>استعلام  احداث کمربند حفاظتی / استعلام, استعلام  احداث کمربند حفاظتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060726/استعلام-شیر-گازی-2-اینچ--'>استعلام شیر گازی 2 اینچ ... / استعلام, استعلام شیر گازی 2 اینچ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060727/استعلام-کسپرسکی--'>استعلام کسپرسکی ... / استعلام ,استعلام کسپرسکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060728/استعلام-شیر-کنترل-جریان-اتوماتیک-مکانیزم--'>استعلام شیر کنترل جریان اتوماتیک مکانیزم ... / استعلام, استعلام شیر کنترل جریان اتوماتیک مکانیزم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060729/استعلام-تنسوپلاست-بزرگ'>استعلام تنسوپلاست بزرگ / استعلام, استعلام تنسوپلاست بزرگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060730/استعلام-خرید-میکروسویچ-رله-فشاری'>استعلام  خرید میکروسویچ رله فشاری / استعلام, استعلام  خرید میکروسویچ رله فشاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060731/استعلام-کاغذ-نوار-قلب'>استعلام کاغذ نوار قلب / استعلام, استعلام کاغذ نوار قلب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060732/استعلام-مرمت-قلعه'>استعلام مرمت قلعه / استعلام ,استعلام مرمت قلعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060733/مناقصه-تکمیل-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای--'>مناقصه تکمیل مرکز آموزش فنی و حرفه ای .. / مناقصه,مناقصه تکمیل مرکز آموزش فنی و حرفه ای ..</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 12 تاريخ : شنبه 5 خرداد 1397 ساعت: 10:47