اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.11.30 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058654/استعلام-چسب-اتوکلاو&... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.11.30 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058654/استعلام-چسب-اتوکلاو'>استعلام  چسب اتوکلاو / استعلام  چسب اتوکلاو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058655/استعلام-قفل--'>استعلام قفل ... / استعلام , استعلام قفل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058656/استعلام-اجرای-پارکینگ-پیش-ساخته'>استعلام  اجرای پارکینگ پیش ساخته  / استعلام  اجرای پارکینگ پیش ساخته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058657/استعلام-معتادان--'>استعلام معتادان... / استعلام , استعلام معتادان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058658/استعلام-نصب-حدود-200-متر-مربع-ایزوگام-درجه-یک-'>استعلام  نصب حدود 200 متر مربع ایزوگام درجه یک.. / استعلام  نصب حدود 200 متر مربع ایزوگام درجه یک..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058659/استعلام-اجرای-کابینت-و-کمد-و-تعویض-شیرآلات-پست-سیلو'>استعلام اجرای کابینت و کمد و تعویض شیرآلات پست سیلو / استعلام اجرای کابینت و کمد و تعویض شیرآلات پست سیلو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058660/استعلام-کارواش-خانگی-bar110-مدل-AC-20130'>استعلام کارواش خانگی bar110 مدل AC-20130 / استعلام کارواش خانگی bar110 مدل AC-20130</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058661/استعلام-چست-باتل--'>استعلام چست باتل ... / استعلام ,استعلام چست باتل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058662/استعلام-4-دستگاه-سورتر-اسکناس-GRG-مدل-CM10'>استعلام  4 دستگاه سورتر اسکناس GRG مدل CM10 / راستعلام  4 دستگاه سورتر اسکناس GRG مدل CM10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058663/استعلام-سرور--'>استعلام سرور ... / استعلام , استعلام سرور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058664/استعلام-تبلت-سامسونگ'>استعلام  تبلت سامسونگ / استعلام  تبلت سامسونگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058665/استعلام-یخچال-امرسان-5-فوت'>استعلام یخچال امرسان 5 فوت  / استعلام یخچال امرسان 5 فوت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058666/استعلام-گوگرد--'>استعلام گوگرد... / استعلام ,استعلام گوگرد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058667/مناقصه-عملیات-احداث-ایستگاه-پمپاژ-و----نوبت-دوم'>مناقصه عملیات احداث ایستگاه پمپاژ و ... - نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه عملیات احداث ایستگاه پمپاژ و ...- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058668/استعلام-کابل-کشی-مخابراتی-ایستگاه-66-کیلوولت--'>استعلام کابل کشی مخابراتی ایستگاه 66 کیلوولت ... / استعلام کابل کشی مخابراتی ایستگاه 66 کیلوولت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058669/استعلام-راه-های-دسترسی-مجتمع-خدماتی-رفاهی--'>استعلام راه های دسترسی مجتمع خدماتی رفاهی.... / استعلام, استعلام راه های دسترسی مجتمع خدماتی رفاهی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058670/استعلام-کامپیوتر--'>استعلام کامپیوتر ... / استعلام , استعلام کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058672/مناقصه-پخت-غذای-اساتید-و-کارکنان'>مناقصه پخت غذای اساتید و کارکنان / آگهی مناقصه , مناقصه پخت غذای اساتید و کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058673/مناقصه-بیمه-تکمیلی-پرسنل-نوبت-دوم'>مناقصه بیمه تکمیلی پرسنل  نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه بیمه تکمیلی پرسنل  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058674/مناقصه-بهسازی-محور-روستایی-نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی محور روستایی نوبت دوم  / آگهی مناقصه ، مناقصه بهسازی محور روستایی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058677/استعلام-لباس--'>استعلام لباس ... / استعلام ,استعلام لباس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058678/استعلام-تجهیزات-و-وسایل-تحصیلی-و-اداری--'>استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری ... / استعلام, استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058679/مناقصه-پروژه-احداث-محل-چاه-و-جاده-دسترسی--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه احداث محل چاه و جاده دسترسی - نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه پروژه احداث محل چاه و جاده دسترسی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058681/مناقصه-خرید-خدمات-تعمیر-سرویس-نصب-و-راه-اندازی-و-نگهداری-کولرهای-آبی'>مناقصه خرید خدمات تعمیر، سرویس، نصب و راه اندازی و نگهداری، کولرهای آبی / آگهی مناقصه، مناقصه خرید خدمات تعمیر، سرویس، نصب و راه اندازی و نگهداری، کولرهای آبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058683/استعلام-خرید-کارت-هوشمند-معلولین'>استعلام  خرید کارت هوشمند معلولین / استعلام  خرید کارت هوشمند معلولین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058684/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058687/استعلام-اقلام-و-تجهیزات-خانگی--'>استعلام اقلام و تجهیزات خانگی.... / استعلام, استعلام اقلام و تجهیزات خانگی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058688/استعلام-تکمیل-پایگاه-های-بین-جاده-ای--'>استعلام تکمیل پایگاه های بین جاده ای ... / استعلام تکمیل پایگاه های بین جاده ای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058691/استعلام-سقف--'>استعلام سقف ... / استعلام , استعلام سقف ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058693/استعلام-شرایط-واگذاری-پسماند'>استعلام شرایط واگذاری پسماند  / استعلام شرایط واگذاری پسماند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058694/استعلام-برون-سپاری-خدمات-عمومی-فناوری-اطلاعات-استانداری---'>استعلام برون سپاری خدمات عمومی فناوری اطلاعات استانداری .... / استعلام  برون سپاری خدمات عمومی فناوری اطلاعات استانداری ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058698/مناقصه-عملیات-معدنکاری'>مناقصه  عملیات معدنکاری / آگهی مناقصه, مناقصه  عملیات معدنکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058699/فراخوان-مناقصه-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-یک-دستگاه-چیلر-تراکمی-اسکرو-120-تن-تبرید--'>فراخوان مناقصه خرید و نصب و راه اندازی یک دستگاه چیلر تراکمی اسکرو 120 تن تبرید... / فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه خرید و نصب و راه اندازی یک دستگاه چیلر تراکمی اسکرو 120 تن تبرید...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058700/مناقصه-آسفالت-خیابان-های-سطح-شهر-مرحله-سوم'>مناقصه آسفالت خیابان های سطح شهر مرحله سوم  / آگهی مناقصه , مناقصه آسفالت خیابان های سطح شهر مرحله سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058701/استعلام-دوربین-دیجیتال-کانن-مدل-EOS80D-BODY--'>استعلام دوربین دیجیتال کانن مدل EOS80D BODY.... / استعلام دوربین دیجیتال کانن مدل EOS80D BODY....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058703/استعلام-فعالیت-های-حرفه-ای--'>استعلام فعالیت های حرفه ای ... / استعلام , استعلام فعالیت های حرفه ای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058706/مناقصه-خانه-کشتی-فاز-اول--نوبت-دوم'>مناقصه خانه کشتی فاز اول - نوبت دوم / آگهی مناقصه یک مرحله ای ,  مناقصه خانه کشتی فاز اول - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058710/استعلام-خرید-یک-دستگاه-سرور'>استعلام خرید یک دستگاه سرور / استعلام خرید یک دستگاه سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058711/آگهی-تجدید-فروش-اسناد-ارزیابی-کیفی-عملیات-اجرایی-اصلاح-شبکه-آب-با-لوله‌های-پلی-اتیلن--نوبت-دوم'>آگهی تجدید فروش اسناد ارزیابی کیفی عملیات اجرایی اصلاح شبکه آب با لوله‌های پلی اتیلن - نوبت دوم / آگهی تجدید فروش اسناد ارزیابی کیفی عملیات اجرایی اصلاح شبکه آب با لوله‌های پلی اتیلن - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058712/مناقصه-تهیه-و-حمل-مصالح---نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و حمل مصالح ... نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه تهیه و حمل مصالح ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058714/مناقصه-P-F-PAUL-AIRCO-CRYOGENICS-TRIPLEX-PUMPS-نوبت-دوم'>مناقصه P/F PAUL AIRCO CRYOGENICS TRIPLEX PUMPS- نوبت دوم  / مناقصه P/F PAUL AIRCO CRYOGENICS TRIPLEX PUMPS- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058715/استعلام-الکتروپمپ---'>استعلام الکتروپمپ .... / استعلام, استعلام الکتروپمپ ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058717/استعلام-شناسایی-و-اولویت-بندی-صنایع-پیشران-توسعه-استان--'>استعلام شناسایی و اولویت بندی صنایع پیشران توسعه استان... / استعلام شناسایی و اولویت بندی صنایع پیشران توسعه استان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058718/استعلام-پنجره--'>استعلام پنجره ... / استعلام , استعلام پنجره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058719/مناقصه-عملیات-اجرایی-لوله-گذاری-بطول-حدودا-9-کیلومتر--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری بطول حدودا 9 کیلومتر ...نوبت دوم / مناقصه , مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری بطول حدودا 9 کیلومتر ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058720/مناقصه-downhole-motors-نوبت-دوم'>مناقصه downhole motors نوبت  دوم  / مناقصه , مناقصه downhole motors نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058722/مناقصه-پروژه-تهیه-و-حمل-مصالح-و-انجام-عملیات-ساختمانی-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تهیه و حمل مصالح و انجام عملیات ساختمانی- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه پروژه تهیه و حمل مصالح و انجام عملیات ساختمانی- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058730/مناقصه-کلیه-عملیات-مربوط-به-لاینینگ-و-حفاظتی-تونل-96-11-28-مرحله-دوم'>مناقصه کلیه عملیات مربوط به لاینینگ و حفاظتی تونل 96.11.28- مرحله دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه کلیه عملیات مربوط به لاینینگ و حفاظتی تونل مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058731/استعلام-واکر--'>استعلام واکر ... / استعلام , استعلام واکر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058732/استعلام-بلندگو-مانیتور-رایانه-صفحه-کلید-با-سیم-و--'>استعلام بلندگو، مانیتور رایانه، صفحه کلید با سیم و ... / استعلام بلندگو، مانیتور رایانه، صفحه کلید با سیم و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058736/مناقصه-خرید-هند-لامپ-نوبت-دوم'>مناقصه خرید هند لامپ نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید هند لامپ نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058737/استعلام-احیا-و-مرمت-قنات-شاه-بلاغی--'>استعلام احیا و مرمت قنات شاه بلاغی... / استعلام احیا و مرمت قنات شاه بلاغی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058740/مناقصه-تامین-بالابرهای-هیدرولیک-معمولی---نوبت-دوم'>مناقصه تامین بالابرهای هیدرولیک معمولی...- نوبت دوم / مناقصه, مناقصه تامین بالابرهای هیدرولیک معمولی...     - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058741/مناقصه-انجام-خدمات-مستغلات-ساختمان-های-ستاد-شرکت--'>مناقصه انجام خدمات مستغلات ساختمان های ستاد  شرکت... / مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات مستغلات ساختمان های ستاد  شرکت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058743/فراخوان-مناقصه-4500-متر-لوله-پلی-اتیلن--'>فراخوان مناقصه 4500 متر لوله پلی اتیلن...  / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه  4500 متر لوله پلی اتیلن... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058745/استعلام-انجام-آزمایشات-غربالگری---'>استعلام انجام آزمایشات غربالگری .... / استعلام, استعلام انجام آزمایشات غربالگری ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058749/استعلام-موف-(مفصل)-پرسی-مسی--'>استعلام موف (مفصل) پرسی مسی ... / استعلام موف (مفصل) پرسی مسی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058750/فراخوان-مناقصه-ظرفیت-سازی-پشتیبانی-و-فعالیت-دفاتر-تسهیل-گری---تجدید'>فراخوان مناقصه ظرفیت سازی، پشتیبانی و فعالیت دفاتر تسهیل گری ... تجدید  / فراخوان تجدید مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه ظرفیت سازی، پشتیبانی و فعالیت دفاتر تسهیل گری ... تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058751/استعلام-آنتی-ویروس--'>استعلام آنتی ویروس ... / استعلام ,استعلام آنتی ویروس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058754/تجدید-مناقصه-انواع-باتری-سیلد-2-ولت---تجدید'>تجدید مناقصه انواع باتری سیلد 2 ولت... - تجدید  / تجدید مناقصه,تجدید مناقصه انواع باتری سیلد 2 ولت...- تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058755/مناقصه-خرید-240-عدد-پره-متحرک-و----نوبت-دوم'>مناقصه خرید 240 عدد پره متحرک و ... - نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه خرید 240 عدد پره متحرک و ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058756/استعلام-عملیات-خرید-آب--'>استعلام  عملیات خرید آب... / استعلام  عملیات خرید آب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058761/فراخوان-مناقصه-تولید-و-تحویل-470-تن-(ماهانه-40-تن)-رول-سه-لایه--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تولید و تحویل 470 تن (ماهانه 40 تن) رول سه لایه  - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه تولید و تحویل 470 تن (ماهانه 40 تن) رول سه لایه - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058762/استعلام-بررسی-راهکارهای-استراتژیک-تجاری-و-خدمات-بازرگانی---'>استعلام بررسی راهکارهای استراتژیک تجاری و خدمات بازرگانی .... / استعلام, استعلام بررسی راهکارهای استراتژیک تجاری و خدمات بازرگانی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058764/تجدید-مناقصه-خرید-و-اجرای-دو-دستگاه-آسانسور'>تجدید مناقصه خرید و اجرای دو دستگاه آسانسور / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه خرید و اجرای دو دستگاه آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058765/استعلام-طرح-هادی--'>استعلام طرح هادی ... / استعلام , استعلام طرح هادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058766/استعلام-خرید-4-عدد-تابلو-سرچاهی-مورد-نیاز-4-حلقه-چاه-حاشیه-سد-شمیل'>استعلام خرید 4 عدد تابلو سرچاهی مورد نیاز 4 حلقه چاه حاشیه سد شمیل / استعلام خرید 4 عدد تابلو سرچاهی مورد نیاز 4 حلقه چاه حاشیه سد شمیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058768/تجدید-مناقصه-پروژه-مهندسی--طراحی--تهیه-متریال--'>تجدید مناقصه پروژه مهندسی ، طراحی ، تهیه متریال ... / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه پروژه مهندسی ، طراحی ، تهیه متریال ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058771/فراخوان-مشارکت-در-ساخت-مجتمع-تجاری-و-خدماتی-شهرداری----مرحله-دوم-نوبت-دوم'>فراخوان مشارکت در ساخت مجتمع تجاری و خدماتی شهرداری... -  مرحله دوم نوبت دوم / فراخوان مشارکت در ساخت مجتمع تجاری و خدماتی شهرداری... -  مرحله دوم نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058773/تجدید-مناقصه-اجرای-امور-نظافت-و-پاکیزه-سازی-معابر-شهری-و--'> تجدید مناقصه اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی معابر شهری و...  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی معابر شهری و... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058775/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام  لوله پلی اتیلن / استعلام  لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058776/استعلام-کامپیوتر--'>استعلام کامپیوتر ... / استعلام ,استعلام کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058779/فراخوان-عملیات-بازرسی-کمی-و-کیفی-محصولات-پتروشیمی-نوبت-دوم'>فراخوان عملیات بازرسی کمی و کیفی محصولات پتروشیمی- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان عملیات بازرسی کمی و کیفی محصولات پتروشیمی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058781/استعلام-فعالیت-های-حرفه-ای-علمی-و-فنی-طبقه-بندی-نشده--'>استعلام فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی طبقه بندی نشده... / استعلام فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی طبقه بندی نشده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058784/استعلام-کانال--'>استعلام کانال ... / استعلام , استعلام کانال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058790/مناقصه-250-دستگاه-دکل'>مناقصه 250 دستگاه دکل / آگهی مناقصه، مناقصه 250 دستگاه دکل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058792/استعلام-حبوبات'>استعلام حبوبات / استعلام حبوبات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058793/مناقصه-خرید-اتصالات-خط-1100'>مناقصه خرید اتصالات خط 1100  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید اتصالات خط 1100 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058794/تجدید-مناقصه-تعمیر-و-ارتقاء-دو-دستگاه-ابزار-EMIT-به-ابزار-XRMI--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تعمیر و ارتقاء دو دستگاه ابزار EMIT به ابزار XRMI  - نوبت دوم  / آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی ، تجدید مناقصه تعمیر و ارتقاء دو دستگاه ابزار EMIT  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058795/اجرای-قسمتی-از-معابر---'>اجرای قسمتی از معابر .... / استعلام, اجرای قسمتی از معابر ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058796/مناقصه-جهت-دپو-حدود-250-000-تن-و-بارگیری'>مناقصه جهت دپو حدود 250.000 تن و بارگیری   / مناقصه عمومی, مناقصه جهت دپو حدود 250.000 تن و بارگیری  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058797/مناقصه-تامین-نیرو-و-اجرای-خدمات-عمومی-صنعتی-و-اداری'>مناقصه تامین نیرو و اجرای خدمات عمومی، صنعتی و اداری / ​آگهی مناقصه,مناقصه تامین نیرو و اجرای خدمات عمومی، صنعتی و اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058799/مناقصه-پیاده-سازی-مرکز-عملیات-امنیت-بانکی'>مناقصه پیاده سازی مرکز عملیات امنیت بانکی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پیاده سازی مرکز عملیات امنیت بانکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058800/استعلام-کامپیوتور--'>استعلام کامپیوتور ... / استعلام کامپیوتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058803/استعلام-اقلام-توانبخشی--'>استعلام اقلام توانبخشی ... / استعلام , استعلام اقلام توانبخشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058805/مناقصه-تعمیر-ماشین-آلات-مکانیزه-و-درزین-ها-نوبت-دوم'>مناقصه تعمیر ماشین آلات مکانیزه و درزین ها نوبت دوم  / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی , مناقصه تعمیر ماشین آلات مکانیزه و درزین ها نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058806/تجدید-مناقصه-پروژه-واگذاری-بهسازی-و-تعریض-جاده'>تجدید مناقصه پروژه واگذاری بهسازی و تعریض جاده  / آگهی تجدید مناقصه، تجدید مناقصه پروژه واگذاری بهسازی و تعریض جاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058807/مناقصه-خرید-خدمات-گروه-پرستای-و-مامایی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید خدمات گروه پرستای و مامایی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه خرید خدمات گروه پرستای و مامایی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058809/استعلام-دستگاه-اتوبوس--'>استعلام دستگاه اتوبوس... / استعلام, استعلام دستگاه اتوبوس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058810/استعلام-5-عدد-کیس-رایانه-کامل-اسمبل-شده--'>استعلام 5 عدد کیس رایانه کامل اسمبل شده ... / استعلام 5 عدد کیس رایانه کامل اسمبل شده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058811/آگهی-خدمات-مشترکین-متقاضیان-نگهداشت-سیستم--نوبت-دوم'>آگهی خدمات مشترکین، متقاضیان، نگهداشت سیستم... نوبت دوم  / آگهی عمومی، آگهی خدمات مشترکین، متقاضیان، نگهداشت سیستم... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058814/استعلام-کامپیوتر--'>استعلام کامپیوتر ... / استعلام , استعلام کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058816/مناقصه-تکمیل-فنس-کشی-زمین-ورزشی-تعمیرات-اساسی-امکان-ورزشی-و---نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل فنس کشی زمین ورزشی، تعمیرات اساسی امکان ورزشی و ... نوبت دوم  / آگهی برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه تکمیل فنس کشی زمین ورزشی، تعمیرات اساسی امکان ورزشی و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058817/مناقصه-ترمیم-زیرسازی--اجرای-بیس'>مناقصه ترمیم زیرسازی ، اجرای بیس / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ترمیم زیرسازی ، اجرای بیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058818/مناقصه-اجرای-عملیات-انتقال-نیرو-و-برقرسانی--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی ...نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی ...- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058819/مناقصه-خرید-لوله-فولادی---'>مناقصه خرید لوله فولادی  ....  / مناقصه  , مناقصه خرید لوله فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058820/مناقصه-اصلاح-باسبار--نوبت-دوم'>مناقصه اصلاح باسبار... نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه اصلاح باسبار...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058823/مناقصه-پیمانسپاری-خدمات-آزمایشگاه-شیمی--'>مناقصه پیمانسپاری خدمات آزمایشگاه شیمی ... / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه پیمانسپاری خدمات آزمایشگاه شیمی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058826/مناقصه-امور-راهبری-تاسیسات-برقی-مکانیکی-و-مخابراتی-تجدید'>مناقصه امور راهبری تاسیسات برقی- مکانیکی و مخابراتی تجدید  / آگهی مناقصه یک مرحله ای, مناقصه امور راهبری تاسیسات برقی- مکانیکی و مخابراتی  تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058829/تمدید-مناقصه-کاهش-تلفات'>تمدید مناقصه کاهش تلفات  / آگهی تمدید مناقصه عمومی, تمدید مناقصه کاهش تلفات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058830/استعلام-پکیج---'>استعلام پکیج .... / استعلام, استعلام پکیج ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058833/مناقصه-اجرای-عملیات-رفع-حوادث-و-آبرسانی'>مناقصه اجرای عملیات رفع حوادث و آبرسانی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات رفع حوادث و آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058838/مناقصه-تهیه-مواد-ساخت-و-تحویل120-بشکه-روغن-نسوز-(نوبت-دوم)'>مناقصه تهیه مواد، ساخت و تحویل120 بشکه روغن نسوز (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه مواد، ساخت و تحویل120 بشکه روغن نسوز (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058840/مناقصه-خرید-250-دستگاه-رایانه-و-تجهیزات'>مناقصه  خرید 250 دستگاه رایانه و تجهیزات  / مناقصه,مناقصه  خرید 250 دستگاه رایانه و تجهیزات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058841/فراخوان-مناقصه-خرید-و-اجرای-ایزوگام-(نوبت-دوم)'>فراخوان مناقصه خرید و اجرای ایزوگام  (نوبت دوم) / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه خرید و اجرای ایزوگام  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058843/تمدید-مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-نظارت-بر-فعالیت-های-سرمایه-ای-شبکه-های-توزیع-برق'>تمدید مناقصه تامین نیروی انسانی نظارت بر فعالیت های سرمایه ای شبکه های توزیع برق / تمدید مناقصه عمومی, تمدید مناقصه تامین نیروی انسانی نظارت بر فعالیت های سرمایه ای شبکه های توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058847/مناقصه-خرید-23-عدد-ایستگاه-اندازه-گیری-و-تقلیل-فشار-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 23 عدد ایستگاه اندازه گیری و تقلیل فشار  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه خرید 23 عدد ایستگاه اندازه گیری و تقلیل فشار  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058848/مناقصه-خروجی-راه---(نوبت-دوم)'>مناقصه خروجی راه .... (نوبت دوم) / مناقصه ,مناقصه خروجی راه .... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058852/مناقصه-پروژه-تعویض-مقره-نقاط-مختلف-فاز-دوم-(نوبت-دوم)'>مناقصه پروژه تعویض مقره نقاط مختلف فاز دوم (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه تعویض مقره نقاط مختلف فاز دوم (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058854/مناقصه-خرید-حمل-و-پخش-آسفالت-فینیشری-نوبت-دوم'>مناقصه خرید، حمل و پخش آسفالت فینیشری- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید، حمل و پخش آسفالت فینیشری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058857/مناقصه-اجرای-دراواسیونهای-بتنی---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای دراواسیونهای بتنی ... نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه اجرای دراواسیونهای بتنی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058863/تجدید-مناقصه-انجام-خدمات-تنظیفات-محوطه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز'>تجدید مناقصه انجام خدمات  تنظیفات محوطه، حفظ و نگهداری فضای سبز /  تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه انجام خدمات  تنظیفات محوطه، حفظ و نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058864/اصلاحیه-فراخوان-مناقصه-اجرای-عملیات-احداث-مدول-دوم-تصفیه-خانه--نوبت-دوم'>اصلاحیه فراخوان مناقصه اجرای عملیات احداث مدول دوم تصفیه خانه - نوبت دوم  / آگهی اصلاحیه فراخوان مناقصه عمومی ، اصلاحیه فراخوان مناقصه اجرای عملیات احداث مدول دوم تصفیه خانه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058868/مناقصه-اجرای-خطوط-اصلی-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای خطوط اصلی نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه اجرای خطوط اصلی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058869/مناقصه-احداث-تقاطع-زیرگذر-پایانه-بار---نوبت-دوم'>مناقصه احداث تقاطع زیرگذر پایانه بار ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث تقاطع زیرگذر پایانه بار ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058871/مناقصه-خرید-قطعات-یدکی'>مناقصه خرید قطعات یدکی  / مناقصه , مناقصه خرید قطعات یدکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058876/مناقصه-عمومی-خرید-700-شاخه-لوله-آبده--'>مناقصه عمومی خرید 700 شاخه لوله آبده.... /  مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید 700 شاخه لوله آبده....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058880/تجدید-مناقصه-خرید-کنتور-گاز-خانگی'>تجدید مناقصه خرید کنتور گاز خانگی    / تجدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید , مناقصه خرید کنتور گاز خانگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058885/مناقصه-​خرید-آهن-آلات-نوبت-دوم'>مناقصه ​خرید آهن آلات  نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه ​خرید آهن آلات  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058886/مناقصه-خرید-مقره-سیلیکونی-و-یراق-آلات---'>مناقصه خرید مقره سیلیکونی و یراق آلات .... / مناقصه ,مناقصه خرید مقره سیلیکونی و یراق آلات ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058888/مناقصه-سنگفرش-معابر'>مناقصه سنگفرش معابر  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه سنگفرش معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058891/مناقصه-اجرای-عملیات-ایست-و-بازرسی-و-گشت-و-مراقبت-از-عرصه-های-جنگلی-و-مرتعی-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات ایست و بازرسی و گشت و مراقبت از عرصه های جنگلی و مرتعی  نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه اجرای عملیات ایست و بازرسی و گشت و مراقبت از عرصه های جنگلی و مرتعی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058892/مناقصه-پروژه-لکه-گیری-معابر-سطح-شهر'>مناقصه پروژه لکه گیری معابر سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه لکه گیری معابر سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058896/تجدید-مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-یک-دستگاه-سل-کانتر-96-11-30'>تجدید مناقصه خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه سل کانتر 96.11.30 / آگهی مناقصه, تجدید مناقصه خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه سل کانتر  96.11.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058897/مناقصه-احداث-پارک-محله-ای-و-محوطه-سازی'>مناقصه احداث پارک محله ای و محوطه سازی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث پارک محله ای و محوطه سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058899/مناقصه-پروژه-روشنایی-پارک'>مناقصه پروژه روشنایی پارک / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه روشنایی پارک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058900/مناقصه-عمومی-حفاری-و-تجهیز-چاه-آب-آشامیدنی-(نوبت-دوم)'>مناقصه عمومی حفاری و تجهیز چاه آب آشامیدنی (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی حفاری و تجهیز چاه آب آشامیدنی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058901/مناقصه-یخچال-خانگی--نوبت-دوم'>مناقصه یخچال خانگی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه یخچال خانگی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058903/مناقصه-​عملیات-نهالکاری-مراقبت-و-آبیاری-در-منطقه'>مناقصه ​عملیات نهالکاری، مراقبت و آبیاری در منطقه / آگهی مناقصه,مناقصه ​عملیات نهالکاری، مراقبت و آبیاری در منطقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058906/مناقصه-پروژه-سنگفرش-و-کفپوش-پیاده-رو'>مناقصه پروژه سنگفرش و کفپوش پیاده رو  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه سنگفرش و کفپوش پیاده رو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058907/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-سطح-شهر'>مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058911/مناقصه-تعمیرات-اساسی-و-تامین-قطعات-مورد-نیاز-140-دستگاه-انواع-الکتروموتور-(نوبت-دوم)'>مناقصه تعمیرات اساسی و تامین قطعات مورد نیاز 140 دستگاه انواع الکتروموتور  (نوبت دوم) / مناقصه تعمیرات اساسی و تامین قطعات مورد نیاز 140 دستگاه انواع الکتروموتور  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058912/مناقصه-امور-خدمات-حفاظت-و-نگهبانی'>مناقصه امور خدمات حفاظت و نگهبانی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه امور خدمات حفاظت و نگهبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058916/فراخوان-حراست-و-حفاظت-از-پست-های-نگهبانی-نوبت-دوم'>فراخوان حراست و حفاظت از پست های نگهبانی نوبت دوم  / مناقصه عمومی , فراخوان حراست و حفاظت از پست های نگهبانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058918/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-اعلام-و-اطفاء-حریق-کارخانه'>مناقصه خرید، نصب و راه اندازی سیستم اعلام و اطفاء حریق کارخانه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید، نصب و راه اندازی سیستم اعلام و اطفاء حریق کارخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058919/فراخوان-خرید--نصب-راه-اندازی-دو-دستگاه-SAN-STORAGE-نوبت-دوم'>فراخوان خرید ، نصب، راه اندازی دو دستگاه SAN STORAGE نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان خرید ، نصب، راه اندازی دو دستگاه SAN STORAGE نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058920/مناقصه-خدمات-مربوط-به-امور-نظافت-آبدارخانه-نگهبانی-و-نامه-رسانی'>مناقصه خدمات مربوط به امور نظافت، آبدارخانه، نگهبانی و نامه رسانی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات مربوط به امور نظافت، آبدارخانه، نگهبانی و نامه رسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058921/مناقصه-اجرای-عملیات-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-و---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت و ...  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت و ...  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058923/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-در-مشاغل-تکنیسینی-برق-سیمبانی-و---(نوبت-دوم)'>مناقصه تامین نیروی انسانی در مشاغل تکنیسینی برق، سیمبانی و .... (نوبت دوم) / مناقصه تامین نیروی انسانی در مشاغل تکنیسینی برق، سیمبانی و .... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058926/واگذاری-خدمات-نظارت-بر-پروژه-های-گازرسانی-و-ساختمانی----نوبت-دوم'>واگذاری خدمات نظارت بر پروژه های گازرسانی و ساختمانی ... - نوبت دوم / مناقصه, واگذاری خدمات نظارت بر پروژه های گازرسانی و ساختمانی ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058927/مناقصه-انجام-کارهای-خدماتی-و-تامین-خودروئی'>مناقصه  انجام کارهای خدماتی و تامین خودروئی  / آگهی مناقصات عمومی, مناقصه  انجام کارهای خدماتی و تامین خودروئی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058930/مناقصه-مقدار-50-000-تن-سنگ-آهن-هماتیت'>مناقصه مقدار 50.000 تن سنگ آهن هماتیت  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه مقدار 50.000 تن سنگ آهن هماتیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058931/مناقصه-خرید-حمل-و-نصب-تجهیزات-ایستگاه--'>مناقصه خرید، حمل و نصب تجهیزات ایستگاه ... / مناقصه ,مناقصه خرید، حمل و نصب تجهیزات ایستگاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058934/مناقصه-عمومی-عملیات-حمل-مصالح-سنگی-فیلتر-و-مغزه-غورزه'>مناقصه عمومی عملیات حمل مصالح سنگی فیلتر و مغزه غورزه / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی عملیات حمل مصالح سنگی فیلتر و مغزه غورزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058938/تجدید-مناقصه-نصب-و-پشتیبانی-200-دستگاه-فیلتر-جذب-دوده-مورد-نیاز----96-11-30'>تجدید مناقصه نصب و پشتیبانی 200 دستگاه فیلتر جذب دوده مورد نیاز ... - 96.11.30 / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه نصب و پشتیبانی 200 دستگاه فیلتر جذب دوده مورد نیاز ...  - 96.11.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058939/مناقصه-آزمایشات-کنترل-کیفیت-ژنو-تکنیک-و---نوبت-دوم'>مناقصه آزمایشات کنترل کیفیت ژنو تکنیک و ... نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه آزمایشات کنترل کیفیت ژنو تکنیک و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058941/مناقصه-عملیات-ترمیم--اصلاح-و-احداث-کانال-ها---'>مناقصه عملیات ترمیم ، اصلاح و احداث کانال ها .... / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه عملیات ترمیم ، اصلاح و احداث کانال ها ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058942/مناقصه-انجام-عملیات-ابنیه-فنی-و-آسفالت-گرم-معابر-روستاها'>مناقصه انجام عملیات ابنیه فنی و آسفالت گرم معابر روستاها / آگهی مناقصه یک مرحله ای,مناقصه انجام عملیات ابنیه فنی و آسفالت گرم معابر روستاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058944/مناقصه-انجام-امور-نظارت-و-پیگیری-وصول-مطالبات'>مناقصه  انجام امور نظارت و پیگیری وصول مطالبات / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  انجام امور نظارت و پیگیری وصول مطالبات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058945/مناقصه-ارزیابی-کیفی-اجرای-آسفالت-لایه-دوم-و-سوم---(نوبت-دوم)'>مناقصه ارزیابی کیفی اجرای آسفالت لایه دوم و سوم ... (نوبت دوم) / مناقصه ارزیابی کیفی اجرای آسفالت لایه دوم و سوم ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058947/مناقصه-واگذاری-آژانسهای-خدمات-مشترکین--'>مناقصه واگذاری آژانسهای خدمات مشترکین... / مناقصه, مناقصه واگذاری آژانسهای خدمات مشترکین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058948/مناقصه-عمومی-عملیات-حفاری-با-دریل-واگن'>مناقصه عمومی عملیات حفاری با دریل واگن  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی عملیات حفاری با دریل واگن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058953/مناقصه-سرمایه-گذاری-طراحی-احداث-بهره-برداری-راهبری-و-انتقال-نیروگاه-پسماندسوز--'>مناقصه سرمایه گذاری، طراحی، احداث، بهره برداری، راهبری و انتقال نیروگاه پسماندسوز ... / مناقصه سرمایه گذاری، طراحی، احداث، بهره برداری، راهبری و انتقال نیروگاه پسماندسوز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058954/انتخاب-پیمانکار-انجام-امور-توزیع-و-جمع-آوری-کالاها-و-خرده-بار'>انتخاب پیمانکار  انجام امور توزیع و جمع آوری کالاها و خرده بار / انتخاب پیمانکار  انجام امور توزیع و جمع آوری کالاها و خرده بار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058957/مناقصه-نگهداری-و-بازسازی-شبکه-های-کابل-و-هوائی-و--'>مناقصه نگهداری و بازسازی شبکه های کابل و هوائی و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری و بازسازی شبکه های کابل و هوائی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058958/مناقصه-احداث-جاده-و-محل-چاه-غرب-101-(ب)---نوبت-دوم'>مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 101 (ب) ... نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 101 (ب) ...- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058959/مناقصه-عملیات-ترمیم-و-لایروبی-حوضچه-های-تغذیه--تجدید'>مناقصه عملیات ترمیم و لایروبی حوضچه های تغذیه... تجدید / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات ترمیم و لایروبی حوضچه های تغذیه... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058960/تجدید-مناقصه-مجتمع-آبرسانی'>تجدید مناقصه مجتمع آبرسانی / تجدید مناقصه های عمومی, مناقصه مجتمع آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058961/انتخاب-پیمانکار-انجام-امور-فرایند-صدور-بارنامه-و-تخلیه-و-بارگیری'>انتخاب پیمانکار  انجام امور فرایند صدور بارنامه و تخلیه و بارگیری / انتخاب پیمانکار انجام امور فرایند صدور بارنامه و تخلیه و بارگیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058963/تجدید-مناقصه-لوله-پلی-اتیلن--'>تجدید مناقصه لوله پلی اتیلن ... / مناقصه, تجدید مناقصه لوله پلی اتیلن ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058964/فراخوان-خرید-10-قلم-ادوات-برقی--نوبت-دوم'> فراخوان خرید 10 قلم ادوات برقی - نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی ، فراخوان خرید 10 قلم ادوات برقی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058965/مناقصه-خرید-سه-دستگاه-چیلر-تراکمی-هوا-خنک-از-نوع-حلزونی-(Scroll)--'>مناقصه خرید سه دستگاه چیلر تراکمی هوا خنک از نوع حلزونی (Scroll) ... / آگهی مناقصه, مناقصه خرید سه دستگاه چیلر تراکمی هوا خنک از نوع حلزونی (Scroll) ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058967/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-پرینتر'>مناقصه خرید یک دستگاه پرینتر   / مناقصه عمومی , مناقصه خرید یک دستگاه پرینتر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058971/مناقصه-انجام-تعمیرات-اساسی-زیر-آبی-دو-فروند-مورینگ-بویه'>مناقصه انجام تعمیرات اساسی زیر آبی دو فروند مورینگ بویه / مناقصه , مناقصه انجام تعمیرات اساسی زیر آبی دو فروند مورینگ بویه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058973/مناقصه-عملیات-اجرایی-ساماندهی-رودخانه---نوبت-دوم-96-11-30'>مناقصه عملیات اجرایی ساماندهی رودخانه ... نوبت دوم 96.11.30 / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرایی ساماندهی رودخانه ... نوبت دوم 96.11.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058974/مناقصه-نگهداری-و-بازسازی-شبکه-های-کابل-و-هوائی-و-سیستم-های-ACCESS'>مناقصه  نگهداری و بازسازی شبکه های کابل و هوائی و سیستم های ACCESS / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  نگهداری و بازسازی شبکه های کابل و هوائی و سیستم های ACCESS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058977/تجدید-مناقصه-توسعه-شبکه-و-نصب-انشعابات-و-نصب-کنتور-و-رگلاتور--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه توسعه شبکه و نصب انشعابات و نصب کنتور و رگلاتور - نوبت دوم / تجدید مناقصه , مناقصه توسعه شبکه و نصب انشعابات و نصب کنتور و رگلاتور - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058978/مناقصه-امور-حمل-و-نقل-و-خودرویی'>مناقصه امور حمل و نقل و خودرویی  / اگهی مناقصه , مناقصه امور حمل و نقل و خودرویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058980/مناقصه-تعمیرات-اساسی-یک-دستگاه-سطح-B-و---(نوبت-دوم)'>مناقصه تعمیرات اساسی یک دستگاه سطح B و ... (نوبت دوم) / مناقصه, مناقصه تعمیرات اساسی یک دستگاه سطح B و ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058981/مناقصه-خدمات-امور-دفتری-ماشین-نویسی-تنظیفات-و--'>مناقصه خدمات امور دفتری، ماشین نویسی، تنظیفات و ... / مناقصه , مناقصه خدمات امور دفتری، ماشین نویسی، تنظیفات و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058982/مناقصه-اجرای-پارکینگ-طبقانی----نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پارکینگ طبقانی ... -  نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه اجرای پارکینگ طبقانی ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058983/مناقصه-سالن-های-نمایشگاهی---'>مناقصه سالن های نمایشگاهی .... / مناقصه, مناقصه سالن های نمایشگاهی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058985/مناقصه-تهیه-برج-و-احداث-فونداسیون---نوبت-دوم'>مناقصه تهیه برج و احداث فونداسیون .... نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه تهیه برج و احداث فونداسیون .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058986/تجدید-فراخوان-مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-نظافت--باربری'>تجدید فراخوان مناقصه واگذاری امور خدمات نظافت ، باربری / تجدید فراخوان مناقصه ، تجدید فراخوان مناقصه واگذاری امور خدمات نظافت ، باربری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058987/مناقصه-عمومی-عملیات-حمل-مصالح-سنگی-فیلتر-و-مغزه'>مناقصه عمومی عملیات حمل مصالح سنگی فیلتر و مغزه / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی عملیات حمل مصالح سنگی فیلتر و مغزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058988/مناقصه-آسفالت-کاری-خیابان'>مناقصه آسفالت کاری خیابان  / اگهی مناقصه , مناقصه آسفالت کاری خیابان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058989/فراخوان-جوشکاری-درزریل-خطوط-ایستگاه-ها---نوبت-دوم'>فراخوان جوشکاری درزریل خطوط ایستگاه ها...- نوبت دوم / مناقصه عمومی, فراخوان جوشکاری درزریل خطوط ایستگاه ها... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058991/مناقصه-تهیه-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-سطح--نوبت-دوم'>مناقصه  تهیه، زیرسازی و آسفالت معابر سطح - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  تهیه ، زیرسازی و آسفالت معابر سطح - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058992/تمدید-مناقصه-تامین-نیروی-انسانی'>تمدید مناقصه تامین نیروی انسانی  / تمدید مناقصه عمومی, تمدید مناقصه تامین نیروی انسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058995/مناقصه-عمومی-عملیات-حمل-مصالح-سنگی-فیلتر-و-مغزه-از-معادن-میانی'>مناقصه عمومی عملیات حمل مصالح سنگی فیلتر و مغزه از معادن میانی / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی عملیات حمل مصالح سنگی فیلتر و مغزه از معادن میانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058998/آگهی-فراخوان-ارزیابی-کیفی-خرید-PRESSURE-SAFETY-VALVE'>آگهی فراخوان ارزیابی کیفی خرید  PRESSURE SAFETY VALVE / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عمومی خرید  PRESSURE SAFETY VALVE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059002/مناقصه-احداث-شبکه-توزیع-احداث-خیابان--'>مناقصه احداث شبکه توزیع، احداث خیابان.... / مناقصه, مناقصه احداث شبکه توزیع، احداث خیابان....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059004/مناقصه-احداث-سالن-کارگاهی----نوبت-دوم'>مناقصه احداث سالن کارگاهی ... - نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه احداث سالن کارگاهی ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059007/مناقصه-عملیات-اجرایی-تکمیل-آبنمای-رجائی-دشت-تجدید'>مناقصه عملیات اجرایی تکمیل آبنمای رجائی دشت تجدید  / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات اجرایی تکمیل آبنمای رجائی دشت تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059010/فراخوان-واریانت-وحدت-آباد-محور-(نوبت-دوم)'>فراخوان واریانت وحدت آباد محور  (نوبت دوم) / آگهی فراخوان مناقصه، فراخوان واریانت وحدت آباد محور (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059015/استعلام-خدمات--'>استعلام خدمات ... / استعلام, استعلام خدمات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059016/واگذاری-امور-خدماتی--نظافتی--سرایدار-و-نگهبان'>واگذاری امور خدماتی ، نظافتی ، سرایدار و نگهبان / مناقصه  ،مناقصه واگذاری امور خدماتی ، نظافتی ، سرایدار و نگهبان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059021/مناقصه-انجام-سرویس-ترابری-سبک-خود-و-صنایع-همجوار'>مناقصه انجام سرویس ترابری سبک خود و صنایع همجوار  / آگهی مناقصه, مناقصه انجام سرویس ترابری سبک خود و صنایع همجوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059028/مناقصه-عملیات-لکه-گیری-آسفالت-معابر'>مناقصه عملیات لکه گیری آسفالت معابر / آگهی فراخوان, مناقصه عملیات لکه گیری آسفالت معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059032/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-کارگری'>مناقصه تامین نیروی انسانی کارگری / آگهی مناقصه ، مناقصه تامین نیروی انسانی کارگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059033/مناقصه-اجرای-فضای-سبز---'>مناقصه اجرای فضای سبز .... / مناقصه ,مناقصه اجرای فضای سبز ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059034/فراخوان-اجاره-بیل-مکانیکی'> فراخوان اجاره بیل مکانیکی  / آگهی فراخوان,  فراخوان اجاره بیل مکانیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059040/فراخوان-عملیات-رنگ-آمیزی-جداول-و-پارک-های-سطح-شهر'>فراخوان عملیات رنگ آمیزی جداول و پارک های سطح شهر / آگهی فراخوان, فراخوان عملیات رنگ آمیزی جداول و پارک های سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059042/مناقصه-ساخت-دو-دستگاه-کفی-تریلی-کمپرسی-دار-نوبت-دوم'>مناقصه ساخت دو دستگاه کفی تریلی کمپرسی دار نوبت دوم  / آگهی دعوت مناقصه عمومی,مناقصه ساخت دو دستگاه کفی تریلی کمپرسی دار  ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059043/فراخوان-مناقصه-عمومی-خرید-حمل-و-نصب-تجهیزات-ایستگاه-پایش-آنلاین'>فراخوان مناقصه عمومی خرید حمل و نصب تجهیزات ایستگاه پایش آنلاین  / فراخوان،  فراخوان مناقصه عمومی خرید حمل و نصب تجهیزات ایستگاه پایش آنلاین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059045/مناقصه-مرمت-عمرانی-و-ساختمانی---نوبت-دوم'>مناقصه مرمت عمرانی و ساختمانی .... نوبت دوم  / آگهی دعوت به مناقصه عمومی, مناقصه مرمت عمرانی و ساختمانی .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059046/فراخوان-رنگ-آمیزی-خطوط-معابر'> فراخوان رنگ آمیزی خطوط معابر  / آگهی فراخوان,  فراخوان رنگ آمیزی خطوط معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059048/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-شهری--'>مناقصه واگذاری امور خدمات شهری ... / مناقصه , مناقصه واگذاری امور خدمات شهری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059049/مناقصه-تهیه-و-تامین-حمل-مصالح-و-اجرای-کامل-عملیات-نصب-پنجره-های-آلومینیومی'>مناقصه تهیه و تامین حمل مصالح و اجرای کامل عملیات نصب پنجره های آلومینیومی  / مناقصه, مناقصه تهیه و تامین حمل مصالح و اجرای کامل عملیات نصب پنجره های آلومینیومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059050/مناقصه-خدمت-سنگ-زنی-و-تکمیل-کاری-قطعات-ریخته-گری'>مناقصه خدمت سنگ زنی و تکمیل کاری قطعات ریخته گری  / اگهی مناقصه , مناقصه خدمت سنگ زنی و تکمیل کاری قطعات ریخته گری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059051/مناقصه-اجرای-گازرسانی-پروژه-های--'>مناقصه اجرای گازرسانی پروژه های... / مناقصه، مناقصه اجرای گازرسانی پروژه های...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059053/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-نظارت-بر-فعالیت-های-Gis-و--تمدید'>مناقصه تامین نیروی انسانی نظارت بر فعالیت های Gis و ...تمدید  / آگهی مناقصه ، مناقصه تامین نیروی انسانی نظارت بر فعالیت های Gis و ... تمدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059056/مناقصه-خرید-و-اجرا-سیستم-روشنایی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید و اجرا سیستم روشنایی  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید و اجرا سیستم روشنایی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059059/مناقصه-برنج-وارداتی'>مناقصه برنج وارداتی  / اگهی مناقصه , مناقصه برنج وارداتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059062/فراخوان-مناقصه-جهت-ادامه-ساخت-مجموعه-ورزشی'>فراخوان مناقصه جهت ادامه ساخت مجموعه ورزشی / فراخوان شرکت در مناقصه, فراخوان مناقصه جهت ادامه ساخت مجموعه ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059064/مناقصه-حفظ--نگهداری-و-توسعه-فضای-سبز-96-11-30'>مناقصه حفظ , نگهداری و توسعه فضای سبز 96.11.30 / مناقصه عمومی , مناقصه حفظ , نگهداری و توسعه فضای سبز 96.11.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059066/مناقصه-ایجاد-زیرساخت-دیتا-سنتر--'>مناقصه ایجاد زیرساخت دیتا سنتر ... / مناقصه,مناقصه ایجاد زیرساخت دیتا سنتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059070/اصلاحیه-مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-پیاده-روسازی'>اصلاحیه مناقصه تهیه مصالح و اجرای پیاده روسازی / اصلاحیه مناقصه عمومی، مناقصه تهیه مصالح و اجرای پیاده روسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059072/مناقصه-عملیات-اجرایی-جمع-آوری-آب-های-سطحی'>مناقصه عملیات اجرایی جمع آوری آب های سطحی  / مناقصه ,مناقصه عملیات اجرایی جمع آوری آب های سطحی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059073/مناقصه-بارگیری-و-حمل-باطله-در-معدن-تاش'>مناقصه  بارگیری و حمل باطله در معدن تاش  / آگهی مناقصات, مناقصه  بارگیری و حمل باطله در معدن تاش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059076/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-و-انجام-امور-خدمات-شهری'>مناقصه نگهداری فضای سبز و انجام امور خدمات شهری  / مناقصه ,مناقصه نگهداری فضای سبز و انجام امور خدمات شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059078/مناقصه-خرید-لوله-اسپیرال-فولادی--'>مناقصه خرید لوله  اسپیرال فولادی... / آگهی مناقصه، مناقصه خرید لوله  اسپیرال فولادی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059079/تمدید-مناقصه-راهبری-تعمیر-و-نگهداری-علائم-کمک-ناوبری'>تمدید مناقصه راهبری، تعمیر و نگهداری علائم کمک ناوبری / مناقصه, مناقصه راهبری، تعمیر و نگهداری علائم کمک ناوبری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059081/مناقصه-عملیات-اجرایی-ساماندهی-رودخانه-های-شهرستان--'>مناقصه عملیات اجرایی ساماندهی رودخانه های شهرستان... / مناقصه , مناقصه عملیات اجرایی ساماندهی رودخانه های شهرستان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059085/مناقصه-فاز-اول-مانیتورینگ-دیداری-و-شنیداری'>مناقصه فاز اول مانیتورینگ دیداری و شنیداری  / آگهی فراخوان, مناقصه فاز اول مانیتورینگ دیداری و شنیداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059087/فراخوان-اجرای-شبکه-روشنایی-و-شبکه-فشار-متوسط'>فراخوان اجرای شبکه روشنایی و شبکه فشار متوسط  / مناقصه عمومی, فراخوان اجرای شبکه روشنایی و شبکه فشار متوسط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059089/مناقصه-نگهداری-توسعه-و-ارائه-خدمات-مشتریان-مخابرات'>مناقصه نگهداری توسعه و ارائه خدمات مشتریان مخابرات / مناقصه ,مناقصه نگهداری توسعه و ارائه خدمات مشتریان مخابرات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059091/مناقصه-خرید-و-کاشت-نهال-و-لوله-گذاری--تجدید'>مناقصه خرید و کاشت نهال و لوله گذاری... تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید و کاشت نهال و لوله گذاری... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059096/مناقصه-اجرای-شبکه-گازرسانی---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای شبکه گازرسانی ... نوبت دوم  / آگهی فراخوان پیمانکار , مناقصه اجرای شبکه گازرسانی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059099/مناقصه-بهره-برداری--نگهداری-و-مراقبت-از-مخازن--قنوات-چشمه-ها-تاسیسات-تجهیزات--'>مناقصه  بهره برداری - نگهداری و مراقبت از مخازن - قنوات، چشمه ها، تاسیسات، تجهیزات .. / مناقصه  بهره برداری - نگهداری و مراقبت از مخازن - قنوات، چشمه ها، تاسیسات، تجهیزات ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059100/مناقصه-انجام-امورات-خدمات-سطح-شهر--'>مناقصه انجام امورات خدمات سطح شهر ... / مناقصه عمومی, مناقصه انجام امورات خدمات سطح شهر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059107/مناقصه-تنظیفات-و-نگهداری-فضای-سبز-جمع-آوری-و-انتقال-زباله-و-ضایعات'>مناقصه  تنظیفات و نگهداری فضای سبز، جمع آوری و انتقال زباله و ضایعات / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  تنظیفات و نگهداری فضای سبز، جمع آوری و انتقال زباله و ضایعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059108/مناقصه-واگذاری-اجرای-عملیات-شهری-شامل-جمع-آوری-زباله'>مناقصه واگذاری اجرای عملیات شهری شامل جمع آوری زباله / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری اجرای عملیات شهری شامل جمع آوری زباله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059111/مناقصه-احداث-ساختمان-موتورخانه-و--'>مناقصه احداث ساختمان موتورخانه و ... / مناقصه ,مناقصه احداث ساختمان موتورخانه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059118/مناقصه-اجرای-عملیات-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوایی-و--'>مناقصه اجرای عملیات نگهداری شبکه کابل و هوایی و ... / آگهی مناقصه دو مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات نگهداری شبکه کابل و هوایی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059121/مناقصه-احداث-ایستگاه-آتش-نشانی'>مناقصه احداث ایستگاه آتش نشانی / مناقصه عمومی, مناقصه احداث ایستگاه آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059124/مناقصه-اجرای-طرح-هادی-روستایی'>مناقصه اجرای طرح هادی روستایی / مناقصه اجرای طرح هادی روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059126/مناقصه-شناسایی-سرمایه-گذاران-جهت-مشارکت--'>مناقصه شناسایی سرمایه گذاران جهت مشارکت ... / مناقصه, مناقصه شناسایی سرمایه گذاران جهت مشارکت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059127/مناقصه-تکمیل-ابنیه-پایگاه-امداد-و-نجات--دیوارکشی---'>مناقصه تکمیل ابنیه پایگاه امداد و نجات ، دیوارکشی .... / مناقصه تکمیل ابنیه پایگاه امداد و نجات ، دیوارکشی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059130/مناقصه-حمل-ریلی-حدود-150-هزار-تن-محمولات-علوفه-ای'>مناقصه حمل ریلی حدود 150 هزار تن محمولات علوفه ای / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه حمل ریلی حدود 150 هزار تن محمولات علوفه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059132/استعلام-تهیه-میداسپن-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام تهیه میداسپن ,سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / استعلام ,استعلام تهیه میداسپن ,سامانه تدارکات الکترونیکی دولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059135/مناقصه-عملیات-ساخت-حمل-و-نصب-تابلوهای-برق'>مناقصه عملیات ساخت، حمل و نصب تابلوهای برق / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه عملیات ساخت، حمل و نصب تابلوهای برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059137/استعلام-خرید-یراق-آلات--سایت-ستاد'>استعلام خرید یراق آلات , سایت ستاد / استعلام ,استعلام خرید یراق آلات , سایت ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059138/مناقصه-خاکبرداری-اجرای-فونداسیون-و-کرسی-چینی-و-اجرای-اسکلت--'>مناقصه خاکبرداری، اجرای فونداسیون و کرسی چینی و اجرای اسکلت ... / مناقصه خاکبرداری، اجرای فونداسیون و کرسی چینی و اجرای اسکلت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059139/مناقصه-واگذاری-قرائت-کنتور-و-پخش-قبوض-و-وصول-بهای-برق-مصرفی--'>مناقصه واگذاری قرائت کنتور و پخش قبوض و وصول بهای برق مصرفی... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه واگذاری قرائت کنتور و پخش قبوض و وصول بهای برق مصرفی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059141/استعلام-تلویزیون-ال-ای-دی-هوشمند--سامانه-ستاد'>استعلام تلویزیون ال ای دی هوشمند , سامانه ستاد / استعلام ,استعلام تلویزیون ال ای دی هوشمند , سامانه ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059143/مناقصه-اجرای-احداث-ساختمان'>مناقصه اجرای احداث ساختمان / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای احداث ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059144/مناقصه-لکه-گیری-آسفالت-تعمیر-جداول-و-پلها'>مناقصه لکه گیری آسفالت، تعمیر جداول و پلها / مناقصه عمومی, مناقصه لکه گیری آسفالت، تعمیر جداول و پلها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059147/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-تکمیل-پایگاه-امداد-و-نجات-کوهستان-تفتان'>مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل پایگاه امداد و نجات کوهستان تفتان / مناقصه ، مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل پایگاه امداد و نجات کوهستان تفتان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059151/مناقصه-سفت-کاری-و-نازک-کاری'>مناقصه سفت کاری و نازک کاری  / اگهی مناقصه , مناقصه سفت کاری و نازک کاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059152/تجدید-مناقصه-تعمیرات-لایروبی-و-رنگ-آمیزی-مخزن--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تعمیرات، لایروبی و رنگ آمیزی مخزن - نوبت دوم / آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی , تجدید مناقصه تعمیرات، لایروبی و رنگ آمیزی مخزن - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059153/مناقصه-احداث-دیواره-سنگی-ملاتی-رودخانه--'>مناقصه احداث دیواره سنگی ملاتی رودخانه... / مناقصه عمومی, مناقصه احداث دیواره سنگی ملاتی رودخانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059154/مناقصه-تامین-تجهیزات-نصب-و-راه-اندازی-مسیر-تامین-هوای-فشرده--'>مناقصه تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی مسیر تامین هوای فشرده... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی مسیر تامین هوای فشرده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059157/مناقصه-خرید-و-راه-اندازی-3-دستگاه-دیزل-ژنراتور-سیار'>مناقصه خرید و راه اندازی 3 دستگاه دیزل ژنراتور سیار / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید و راه اندازی 3 دستگاه دیزل ژنراتور سیار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059158/مناقصه-خرید-علائم-کمک-ناوبری-و-متعلقات--'>مناقصه خرید علائم کمک ناوبری و متعلقات ... / مناقصه, مناقصه خرید علائم کمک ناوبری و متعلقات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059160/فراخوان-مناقصه-تهیه--حمل-و-تخلیه-آب-و-خاک-زراعی-و-گونه-های-گیاهی-و-اقلام-تاسیساتی-و---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تهیه ، حمل و تخلیه آب و خاک زراعی و گونه های گیاهی و اقلام تاسیساتی و ....نوبت دوم / فراخوان، فراخوان مناقصه تهیه ، حمل و تخلیه آب و خاک زراعی و گونه های گیاهی و اقلام تاسیساتی و ....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059161/مناقصه-خرید--نصب-و-راه-اندازی-سیستم-دوربین-های-مداربسته-فاز-2'>مناقصه خرید , نصب و راه اندازی سیستم دوربین های مداربسته فاز 2 / مناقصه, مناقصه خرید , نصب و راه اندازی سیستم دوربین های مداربسته فاز 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059162/مناقصه-پروژه-آبرسانی'>مناقصه پروژه آبرسانی  / مناقصه ,مناقصه پروژه آبرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059166/فراخوان-جمع-آوری-600-علمک-پلی-یورتان-تجدید-نوبت-دوم'>فراخوان جمع آوری 600 علمک پلی یورتان تجدید  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه جمع آوری 600 علمک پلی یورتان تجدید  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059168/مناقصه-پروژه-آبرسانی-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه آبرسانی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه آبرسانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059170/مناقصه-خرید-5-دستگاه-ترانس-زمین-و-5-دستگاه-ترانس-کمکی'>مناقصه خرید 5 دستگاه ترانس زمین و 5 دستگاه ترانس کمکی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 5 دستگاه ترانس زمین و 5 دستگاه ترانس کمکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059171/آگهی-تامین-نیروی-انسانی--نوبت-دوم'>آگهی تامین نیروی  انسانی - نوبت دوم / آگهی، آگهی تامین نیروی  انسانی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059173/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-دانشگاه--'>مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز دانشگاه... / مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز دانشگاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059174/اصلاحیه-مناقصه-تعویض-پوشش-خط-لوله'>اصلاحیه مناقصه تعویض پوشش خط لوله  / اصلاحیه مناقصه تعویض پوشش خط لوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059176/مناقصه-اجرای-طرح-هادی--'>مناقصه اجرای طرح هادی ... / مناقصه ,مناقصه اجرای طرح هادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059177/مناقصه-امور-مربوط-به-تعمیر-تعویض-تنظیم-باز-و-بست'>مناقصه امور مربوط به تعمیر، تعویض، تنظیم، باز و بست / آگهی مناقصه , مناقصه امور مربوط به تعمیر، تعویض، تنظیم، باز و بست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059178/مناقصه-عملیات-تهیه-مصالح-و-احداث-بلوک-S-شهرک-کارگاهی--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات تهیه مصالح و احداث بلوک S شهرک کارگاهی... نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه عملیات تهیه مصالح و احداث بلوک S شهرک کارگاهی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059182/مناقصه-احداث-دیوار-سنگی-روکش-آسفالت-معابر--'>مناقصه احداث دیوار سنگی، روکش آسفالت معابر ... / مناقصه عمومی, مناقصه احداث دیوار سنگی، روکش آسفالت معابر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059185/مناقصه-پروژه-احداث-جدول-کانیو-خیابانهای--'>مناقصه  پروژه احداث جدول، کانیو خیابانهای... / مناقصه عمومی, مناقصه  پروژه احداث جدول، کانیو خیابانهای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059187/مناقصه-احداث-و-آسفالت---(نوبت-دوم)'>مناقصه احداث و آسفالت ... (نوبت دوم) / مناقصه ,مناقصه احداث و آسفالت ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059188/مناقصه-لکه-گیری-آسفالت-تعمیر-جداول-و-پلها'>مناقصه لکه گیری آسفالت، تعمیر جداول و پلها / مناقصه عمومی, مناقصه لکه گیری آسفالت، تعمیر جداول و پلها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059189/مناقصه-پروژه-عملیات-پیگرانی-هوشمند-خطوط-لوله-دریانی'>مناقصه  پروژه عملیات پیگرانی هوشمند خطوط لوله دریانی / مناقصه  پروژه عملیات پیگرانی هوشمند خطوط لوله دریانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059192/مناقصه-لکه-گیری-آسفالت-تعمیر-جداول-و-پلها'>مناقصه لکه گیری آسفالت، تعمیر جداول و پلها / مناقصه عمومی, مناقصه لکه گیری آسفالت، تعمیر جداول و پلها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059200/مناقصه-انجام-امور-نظارت-و-پیگیری-وصول-مطالبات'>مناقصه انجام امور نظارت و پیگیری وصول مطالبات / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور نظارت و پیگیری وصول مطالبات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059202/مناقصه-زیرسازی-آسفالت-خیابانها-و-کوچه-های-شهر'>مناقصه زیرسازی آسفالت خیابانها و کوچه های شهر  / مناقصه ,مناقصه زیرسازی آسفالت خیابانها و کوچه های شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059203/مناقصه-انجام-خدمات-نظافت-آبدارخانه---'>مناقصه انجام خدمات نظافت، آبدارخانه .... / مناقصه, مناقصه انجام خدمات نظافت، آبدارخانه ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059205/فراخوان-عملیات-تجهیز-نقاط-مصرف-آب-شبکه-آبیاری'>فراخوان عملیات تجهیز نقاط مصرف آب شبکه آبیاری / آگهی فراخوان مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی , مناقصه عملیات تجهیز نقاط مصرف آب شبکه آبیاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059206/مناقصه-اجرای-عملیات-پخش-و-کوبیدن-آسفالت--'>مناقصه اجرای عملیات پخش و کوبیدن آسفالت ... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات پخش و کوبیدن آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059208/تجدید-مناقصه-مدیریت-امور-انبار---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه مدیریت امور انبار ... نوبت دوم  / آگهی تجدید فرآیند ارجاع کار عمومی، تجدید مناقصه مدیریت امور انبار ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059209/مناقصه-لوله-پلی-اتیلن-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه لوله پلی اتیلن تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه لوله پلی اتیلن تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059210/مناقصه-تکمیل-عملیات-سفت-کاری-مرکز-فرهنگی-و-اجتماعی'>مناقصه تکمیل عملیات سفت کاری مرکز فرهنگی و اجتماعی  / مناقصه ,مناقصه تکمیل عملیات سفت کاری مرکز فرهنگی و اجتماعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059211/مناقصه-احداث-فضای-سبز-و-آسفالت-معابر-سطح-شهر--'>مناقصه احداث فضای سبز و آسفالت معابر سطح شهر... / مناقصه عمومی, مناقصه احداث فضای سبز و آسفالت معابر سطح شهر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059212/مناقصه-عملیات-اجرایی-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب--'>مناقصه عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب ... / مناقصه , مناقصه عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059215/تجدید-مناقصات-بهره-برداری-و-نگهداری-از-تاسیسات-و-مشترکین--'>تجدید مناقصات بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و مشترکین ...  / مناقصه ، تجدید مناقصات بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و مشترکین ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059216/مناقصه-خرید-مقره-های-سیلیکون-رابر-و-یراق-آلات-نوبت-دوم'>مناقصه خرید مقره های سیلیکون رابر و یراق آلات نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید مقره های سیلیکون رابر و یراق آلات  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059217/مناقصه-اجرای-عملیات-ساختمانی-و-تاسیساتی-پزشکی-قانونی-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات ساختمانی و تاسیساتی پزشکی قانونی-نوبت  دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه, مناقصه اجرای عملیات ساختمانی و تاسیساتی پزشکی قانونی-نوبت  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059219/مناقصه-خرید-آسفالت--نوبت-دوم'>مناقصه خرید آسفالت...نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه خرید آسفالت...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059221/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-دوجداره-فاضلابی-کاروگیت-کوپلر--'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی کاروگیت کوپلر ...  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی کاروگیت کوپلر ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059222/فراخوان-پیاده-روسازی-معابر-و-پارکهای-سطح-منطقه--نوبت-دوم'>فراخوان پیاده روسازی معابر و پارکهای سطح منطقه - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, فراخوان پیاده روسازی معابر و پارکهای سطح منطقه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059227/مناقصه-انجام-عملیات-کیسه-گیری-انواع-کود-شیمیایی-فله-شامل-توزین--نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات کیسه گیری انواع کود شیمیایی فله شامل توزین...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه انجام عملیات کیسه گیری انواع کود شیمیایی فله شامل توزین...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059228/تجدید-مناقصه-ایجاد-و-توسعه-فضای-سبز-شهر'>تجدید مناقصه ایجاد و توسعه فضای سبز شهر  / آگهی تجدید مناقصه ,مناقصه ایجاد و توسعه فضای سبز شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059235/تجدید-مناقصه-حفظ-و-نگهداری-اماکن-ورزشی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه حفظ و نگهداری اماکن ورزشی نوبت دوم / آگهی شرکت در تجدید مناقصه عمومی,مناقصه حفظ و نگهداری اماکن ورزشی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059236/مناقصه-سرویس-و-نگهداری-روشنایی-معابر-اجرای-پروژه-های-تعمیرات-شبکه-فشار--'>مناقصه سرویس و نگهداری روشنایی معابر، اجرای پروژه های تعمیرات شبکه فشار... / مناقصه عمومی, مناقصه سرویس و نگهداری روشنایی معابر، اجرای پروژه های تعمیرات شبکه فشار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059237/مناقصه-روکش-آسفالت-سطح-شهر---مرحله-دوم-چاپ-اول'>مناقصه روکش آسفالت سطح شهر ... مرحله دوم چاپ اول / مناقصه,مناقصه روکش آسفالت سطح شهر ...مرحله دوم چاپ اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059238/مناقصه-واگذاری-امور-نظافتی-و-خدماتی-مراکز'>مناقصه واگذاری امور نظافتی و خدماتی مراکز / مناقصه، مناقصه واگذاری امور نظافتی و خدماتی مراکز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059240/مناقصه-اجرای-14000-متر-شبکه-پلی-اتیلن-و---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای 14000 متر شبکه پلی اتیلن و ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای 14000 متر شبکه پلی اتیلن و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059241/مناقصه-عملیات-اجرایی-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب---'>مناقصه عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب .... / مناقصه عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059245/مناقصه-اقلام-برقی--'>مناقصه اقلام برقی ... / مناقصه ,مناقصه اقلام برقی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059246/مناقصه-انجام-امور-مربوط-به-آسیاب-سنگ--عملیات-بارگیری-و--'>مناقصه انجام امور مربوط به آسیاب سنگ ، عملیات بارگیری و... / مناقصه, مناقصه انجام امور مربوط به آسیاب سنگ ، عملیات بارگیری و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059253/فراخوان-تامین-تجهیزات-مورد-نیاز--نوبت-دوم'>فراخوان تامین تجهیزات مورد نیاز - نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی شرکت,فراخوان تامین تجهیزات مورد نیاز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059260/تجدید-مناقصه-واگذاری-خدمات-خودرویی'>تجدید مناقصه واگذاری خدمات خودرویی  / تجدید آگهی مناقصه عمومی، تجدید مناقصه واگذاری خدمات خودرویی (حمل و نقل) ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059264/مناقصه-طراحی-و-اجرای-سکوبندی-آزمایشگاه-جدیدالاحداث--نوبت-دوم'>مناقصه طراحی و اجرای سکوبندی آزمایشگاه جدیدالاحداث...نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه طراحی و اجرای سکوبندی آزمایشگاه جدیدالاحداث...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059266/فراخوان-مناقصه-احداث-پل-فلزی-عابر-پیاده-در-ایستگاه--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه احداث پل فلزی عابر پیاده در ایستگاه - نوبت دوم / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی مناقصه، فراخوان مناقصه احداث پل فلزی عابر پیاده در ایستگاه - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059268/مناقصه-انجام-چاپ-دیجیتال-نمایشگاه-های-ادواری'>مناقصه انجام چاپ دیجیتال نمایشگاه های ادواری / مناقصه, مناقصه انجام چاپ دیجیتال نمایشگاه های ادواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059271/مناقصه-تامین-مصالح-و-اجرای-ساختمان-و--'>مناقصه تامین مصالح و اجرای ساختمان و ... / مناقصه , مناقصه تامین مصالح و اجرای ساختمان و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059272/مناقصه-امور-خودرویی'>مناقصه  امور خودرویی  / آگهی مناقصه ، مناقصه  امور خودرویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059275/مناقصه-گازرسانی-نوبت-دوم'>مناقصه گازرسانی نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه گازرسانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059277/مناقصه-بهسازی-و-آسفالت-معابر-سطح-شهر-مرحله-سوم-نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی و آسفالت معابر سطح شهر مرحله سوم نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه بهسازی و آسفالت معابر سطح شهر مرحله سوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059280/مناقصه-تکمیل-و-بهسازی-آسفالت'>مناقصه تکمیل و بهسازی آسفالت  / اگهی مناقصه , مناقصه تکمیل و بهسازی آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059282/تجدید-ارزیابی-کیفی-حمل-سوخت-ایستگاه--نوبت-دوم'>تجدید ارزیابی کیفی حمل سوخت ایستگاه...نوبت دوم  / آگهی تجدید دعوت به ارزیابی کیفی , تجدید ارزیابی کیفی حمل سوخت ایستگاه...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059284/مناقصه-اجرای-شبکه-گازرسانی--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای شبکه گازرسانی... نوبت دوم  / آگهی فراخوان پیمانکار , مناقصه اجرای شبکه گازرسانی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059287/فراخوان-تکمیل-شبکه-توزیع-برق-و-احداث-شبکه-روشنایی'>فراخوان تکمیل شبکه توزیع برق و احداث شبکه روشنایی / فراخوان مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی,فراخوان تکمیل شبکه توزیع برق و احداث شبکه روشنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059288/فراخوان-مناقصه-ONLINE-ANALYZER-FOR-UINT'>فراخوان مناقصه ONLINE ANALYZER FOR UINT  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه ONLINE ANALYZER FOR UINT </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059290/مناقصه-انجام-پروژه-مدیریت-مستندات-و-انجام-کلیه-عملیات-مربوط-به-تکمیل-و-راه-اندازی--'>مناقصه انجام پروژه مدیریت مستندات و انجام کلیه عملیات مربوط به تکمیل و راه اندازی... / مناقصه عمومی, مناقصه انجام پروژه مدیریت مستندات و انجام کلیه عملیات مربوط به تکمیل و راه اندازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059292/مناقصه-ساخت-مجتمع-قنات-گردشگری'>مناقصه ساخت مجتمع قنات گردشگری  / آگهی مناقصه، مناقصه ساخت مجتمع قنات گردشگری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059293/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-جهت-امور-نگهبانی---نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی انسانی جهت امور نگهبانی ....نوبت دوم  / مناقصه,مناقصه تامین نیروی انسانی جهت امور نگهبانی ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059295/مناقصه-واگذاری-خدمات-عمومی-پشتیبانی-و-عملیاتی-تجدید'>مناقصه واگذاری خدمات عمومی، پشتیبانی و عملیاتی تجدید  / مناقصه عمومی، تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه واگذاری خدمات عمومی، پشتیبانی و عملیاتی تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059297/مناقصه-یک-مرحله-ای-احداث-ساختمان-اداری'>مناقصه یک مرحله ای احداث ساختمان اداری  / مناقصه، مناقصه  یک مرحله ای احداث ساختمان اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059303/اصلاحیه-مناقصه-خرید-کالا'>اصلاحیه مناقصه خرید کالا / اصلاحیه مناقصه, مناقصه خرید کالا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059304/مناقصه-حمل-ریلی-حدود-150-هزار-تن-محصولات-علوفه-ای--'>مناقصه حمل ریلی حدود 150 هزار تن محصولات علوفه ای ... / مناقصه , مناقصه حمل ریلی حدود 150 هزار تن محصولات علوفه ای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059305/مناقصه-خرید-حمل-و-نصب-تجهیزات-ایستگاه-پایش-آنلاین-هوای-محیطی-سایت-لامرد'>مناقصه خرید، حمل و نصب تجهیزات ایستگاه پایش آنلاین هوای محیطی سایت لامرد  / مناقصه خرید، حمل و نصب تجهیزات ایستگاه پایش آنلاین هوای محیطی سایت لامرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059306/مناقصه-تکمیل-مدرسه'>مناقصه تکمیل مدرسه  / مناقصه ,مناقصه تکمیل مدرسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059307/مناقصه-تهیه-و-نصب-بلوک-نیوجرسی-مفصلی-کارخانه-ای-پیش-ساخته'>مناقصه تهیه و نصب بلوک نیوجرسی مفصلی کارخانه ای پیش ساخته  / مناقصه, مناقصه تهیه و نصب بلوک نیوجرسی مفصلی کارخانه ای پیش ساخته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059309/مناقصه-عملیات-احداث-پارکینگ-(آسفالت)'>مناقصه عملیات احداث پارکینگ (آسفالت)  / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات احداث پارکینگ (آسفالت) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059312/فراخوان-احداث-مخزن-بتنی'>فراخوان احداث مخزن بتنی / آگهی فراخوان, فراخوان احداث مخزن بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059313/تجدید-مناقصه-تعمیرات-اساسی-و-خرید-تجهیزات-ماشین-آلات'>تجدید مناقصه تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات ماشین آلات / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,  تجدید مناقصه تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059314/مناقصه-نگهداری-و-رفع-خرابی-اکسس-'>مناقصه نگهداری و رفع خرابی اکسس.. / مناقصه, مناقصه نگهداری و رفع خرابی اکسس..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059315/مناقصه-تهیه-طبخ-و-توزیع-سه-وعده-غذا-و-خدمات-اتاقداری'>مناقصه تهیه، طبخ و توزیع سه وعده غذا و خدمات اتاقداری / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه تهیه، طبخ و توزیع سه وعده غذا و خدمات اتاقداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059316/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-شهر-و--نوبت-دوم'>مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر شهر و ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر شهر و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059319/مناقصه-خرید-انواع-دیزل-ژنراتور'>مناقصه خرید انواع دیزل ژنراتور  / آگهی مناقصه دو مرحله ای , مناقصه خرید انواع دیزل ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059320/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-ic-یون-کروماتوگراف-دو-کاناله'>مناقصه خرید یک دستگاه ic یون کروماتوگراف دو کاناله  / مناقصه ,مناقصه خرید یک دستگاه ic یون کروماتوگراف دو کاناله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059322/مناقصه-اجرای-عملیات-مکانیکی-آبخیزداری----نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات مکانیکی آبخیزداری ... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات مکانیکی آبخیزداری ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059323/مناقصه-امور-پذیرایی-تنظیفات-و-آبدارخانه'>مناقصه امور پذیرایی، تنظیفات و آبدارخانه  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  امور پذیرایی، تنظیفات و آبدارخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059326/مناقصه-ممیزی-کلیه-املاک-و-مستحدثات-تهیه-لایه-GIS--'>مناقصه ممیزی کلیه املاک و مستحدثات، تهیه لایه GIS ... / مناقصه عمومی, مناقصه ممیزی کلیه املاک و مستحدثات، تهیه لایه GIS ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059327/تجدید-مناقصه-خرید-نهال-عناب'>تجدید مناقصه خرید نهال عناب / تجدید مناقصه ، مناقصه خرید نهال عناب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059328/مناقصه-خرید-سیم-روکش-دار-آلومینیوم-فولاد-هاینا-با-هادی-ACSR--'>مناقصه خرید سیم روکش دار آلومینیوم فولاد هاینا با هادی ACSR ... / مناقصه خرید سیم روکش دار آلومینیوم فولاد هاینا با هادی ACSR ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059330/اصلاحیه-و-تمدید-مناقصه-عمومی-حذف-عملیات-لاشه-چینی--'>اصلاحیه و تمدید مناقصه عمومی حذف عملیات لاشه چینی ... / مناقصه عمومی, اصلاحیه و تمدید مناقصه عمومی حذف عملیات لاشه چینی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059334/مناقصه-احداث-اسکلت-فاز-2-بیمارستان-ثامن-الائمه--اصلاحیه-و-تمدید'>مناقصه احداث اسکلت فاز 2 بیمارستان ثامن الائمه - اصلاحیه و تمدید / اصلاحیه و تمدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث اسکلت فاز 2 بیمارستان ثامن الائمه - اصلاحیه و تمدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059337/مناقصه-واگذاری-عملیات-نصب-بتن-پلاک-پرسی'>مناقصه واگذاری عملیات نصب بتن پلاک پرسی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری عملیات نصب بتن پلاک پرسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059340/مناقصه-سردر-و-نگهبانی-اداره-کل'>مناقصه سردر و نگهبانی اداره کل  / مناقصه ,مناقصه سردر و نگهبانی اداره کل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059343/مناقصه-اجرای-فضای-سبز--'>مناقصه اجرای فضای سبز ... / مناقصه ,مناقصه اجرای فضای سبز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059345/فراخوان-تعمیرات-اساسی-پنج-دستگاه-توربین-زاریا--نوبت-دوم'>فراخوان تعمیرات اساسی پنج دستگاه توربین زاریا... نوبت دوم / مناقصه ,فراخوان تعمیرات اساسی پنج دستگاه توربین زاریا... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059346/مناقصه-حمل-و-تخلیه-نهاده-های-زراعی'>مناقصه حمل و تخلیه نهاده های زراعی  / اگهی مناقصه , مناقصه حمل و تخلیه نهاده های زراعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059347/تجدید-مناقصه-احداث-آببندان-روستای-قلی-آباد--'>تجدید مناقصه احداث آببندان روستای قلی آباد... / تجدید آگهی مناقصه عمومی، تجدید مناقصه احداث آببندان روستای قلی آباد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059353/مناقصه-نگهبانی-از-انبار-و-ساختمان-های-امور-توزیع-برق'>مناقصه نگهبانی از انبار و ساختمان های امور توزیع برق / آگهی مناقصه, مناقصه نگهبانی از انبار و ساختمان های امور توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059354/مناقصه-پروژه-تکمیل-مسیر'>مناقصه پروژه تکمیل مسیر / مناقصه ,مناقصه پروژه تکمیل مسیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059357/مناقصه-واگذاری-حجمی-انجام-خدمات-عمومی-از-قبیل-دبیرخانه-نامه-رسانی--'>مناقصه واگذاری حجمی انجام خدمات عمومی از قبیل دبیرخانه، نامه رسانی،... / مناقصه واگذاری حجمی انجام خدمات عمومی از قبیل دبیرخانه، نامه رسانی،...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059364/مناقصه-اجرای-جدول-لبه-گذاری-و-کانیوا--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای جدول، لبه گذاری و کانیوا ...نوبت دوم  / مناقصه,مناقصه اجرای جدول، لبه گذاری و کانیوا ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059365/آگهی-مناقصه-انجام-امور-نظارت-و-پیگیری-وصول-مطالبات'>آگهی مناقصه انجام امور نظارت و پیگیری وصول مطالبات / آگهی مناقصه،آگهی مناقصه  انجام امور نظارت و نظارت  پیگیری وصول مطالبات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059366/مناقصه-انجام-عملیات-ساخت-ساختمان'>مناقصه انجام عملیات ساخت ساختمان / مناقصه ,مناقصه انجام عملیات ساخت ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059368/مناقصه-عملیات-لایروبی-کانال-ها-و-انهار-منطقه-دو--'>مناقصه عملیات لایروبی کانال ها و انهار منطقه دو ... / مناقصه عملیات لایروبی کانال ها و انهار منطقه دو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058671/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-وانت-پیکان'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو وانت پیکان  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودرو وانت پیکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058675/مزایده-واگذاری-کانتر-با-کاربری-بیمه-در-پایانه-مرزی--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری کانتر با کاربری بیمه در پایانه مرزی ...نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی ، مزایده واگذاری کانتر با کاربری بیمه در پایانه مرزی ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058676/مزایده-5-دستگاه-خودروی-قابل-شماره-گذاری'>مزایده 5 دستگاه خودروی قابل شماره گذاری / آگهی مزایده عمومی، مزایده 5 دستگاه خودروی قابل شماره گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058680/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-تیبا-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو تیبا نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو تیبا نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058682/مزایده-سه-شعیر-و-سه-فلس-از-96-شعیر-پلاک-369-اصلی'>مزایده سه شعیر و سه فلس از 96 شعیر پلاک 369 اصلی / مزایده,مزایده سه شعیر و سه فلس از 96 شعیر پلاک 369 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058685/مزایده-ماترک-مشتمل-بر-پلاک-1290-اصلی-نوبت-اول'>مزایده ماترک مشتمل بر پلاک 1290 اصلی نوبت اول / مزایده,مزایده ماترک مشتمل بر پلاک 1290 اصلی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058686/مزایده-فروش-سه-دستگاه-بلوک-زن-دستی-و--'>مزایده فروش سه دستگاه بلوک زن دستی و ... / مزایده , مزایده فروش سه دستگاه بلوک زن دستی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058689/مزایده-ماشین-آلات'>مزایده ماشین آلات  / آگهی مزایده,مزایده ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058690/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-404-85متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 404.85متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 404.85متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058692/مزایده-خودرو-پراید'>مزایده خودرو پراید  / اگهی مزایده , مزایده خودرو پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058695/مزایده-فروش-یک-دستگاه-تانکر-حمل-مواد-شیمیایی'>مزایده فروش یک دستگاه تانکر حمل مواد شیمیایی  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه تانکر حمل مواد شیمیایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058696/مزایده-فضای-تبلیغاتی-پل-مکانیزه'>مزایده فضای تبلیغاتی پل مکانیزه   / مزایده ، مزایده فضای تبلیغاتی پل مکانیزه  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058697/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-زمین-صیفی-کاری-شالیزار'>مزایده اموال غیرمنقول شامل زمین صیفی کاری شالیزار / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل زمین صیفی کاری شالیزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058702/مزایده-ششدانگ-واحد-مسکونی-مساحت-206-5متر'>مزایده ششدانگ واحد مسکونی مساحت 206.5متر  / مزایده,مزایده ششدانگ واحد مسکونی مساحت 206.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058704/مزایده-فروش-یکدستگاه-بیل-مکانیکی-(بکهو)-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه بیل مکانیکی (بکهو)  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی ، مزایده فروش یکدستگاه بیل مکانیکی (بکهو)  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058705/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مشتمل-بر-دکان-102-6متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مشتمل بر دکان 102.6متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مشتمل بر دکان 102.6متر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058707/مزایده-اجاره-جایگاه-سوخت-CNG'>مزایده اجاره جایگاه سوخت CNG / مزایده, مزایده اجاره جایگاه سوخت CNG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058708/مزایده-ملک-پلاک-ثبتی-شماره-یک-فرعی-نوبت-اول'>مزایده ملک پلاک ثبتی شماره یک فرعی نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی شماره یک فرعی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058709/مزایده-خودرو-پراید'>مزایده خودرو پراید  / اگهی مزایده , مزایده خودرو پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058713/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-214متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 214متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 214متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058716/مزایده-ششدانگ-زمین-با-بنای-ساختمان-مساحت-202-50متر'>مزایده ششدانگ زمین با بنای ساختمان مساحت 202.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای ساختمان مساحت 202.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058721/مزایده-منزل-تجاری-و-مسکونی-بخش-یک-رامهرمز-نوبت-اول'>مزایده منزل تجاری و مسکونی بخش یک رامهرمز نوبت اول / مزایده,مزایده منزل تجاری و مسکونی بخش یک رامهرمز نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058723/مزایده-فروش-یکدستگاه-تراش-و-یکدستگاه-فرز-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه تراش و یکدستگاه فرز نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول ، مزایده فروش یکدستگاه تراش و یکدستگاه فرز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058724/مزایده-خودرو-سواری-پراید-تیپ-جی-تی-ایکس-اس'>مزایده خودرو سواری پراید تیپ جی تی ایکس اس / مزایده, مزایده خودرو سواری پراید تیپ جی تی ایکس اس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058725/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-سی-و-سه-متر-مرحله-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت سی و سه متر مرحله اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت سی و سه متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058726/مزایده-فروش-یک-دستگاه-ترانسفورماتور--96-11-30'>مزایده فروش یک دستگاه ترانسفورماتور... 96.11.30 / آگهی مزایده، مزایده فروش یک دستگاه ترانسفورماتور... - 96.11.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058727/مزایده-سواری-ام-وی-ام'>مزایده سواری ام وی ام  / اگهی مزایده , مزایده سواری ام وی ام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058728/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-مرحله-اول'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مرحله اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058729/مزایده-جارو-برقی--نوبت-دوم'>مزایده جارو برقی... نوبت دوم  / مزایده, مزایده جارو برقی.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058733/مزایده-ملک-تجاری-مساحت-124مترمربع'>مزایده ملک تجاری مساحت 124مترمربع / مزایده,مزایده ملک تجاری مساحت 124مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058734/مزایده-عمومی-پایه-بنرهای-تبلیغاتی'>مزایده عمومی پایه بنرهای تبلیغاتی / آگهی مزایده، مزایده عمومی پایه بنرهای تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058735/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-66-37مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 66.37مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 66.37مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058738/مزایده-دستگاه-سردخانه---'>مزایده دستگاه سردخانه ....  / مزایده, مزایده دستگاه سردخانه .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058739/مزایده-ششدانگ-پلاک-149-فرعی-از-15-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک 149 فرعی از 15 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 149 فرعی از 15 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058742/مزایده-ملک-مساحت-120-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 120 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 120 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058744/مزایده-اجاره-بوفه'>مزایده اجاره بوفه / آگهی مزایده , مزایده اجاره بوفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058746/مزایده-انواع-میز-و--'>مزایده انواع میز و .. / آگهی مزایده, مزایده انواع میز و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058747/مزایده-ملک-ششدانگ-اعیانی-مسکونی-و-قدیمی-بخش-22'>مزایده ملک ششدانگ اعیانی مسکونی و قدیمی بخش 22  / مزایده,مزایده ملک ششدانگ اعیانی مسکونی و قدیمی بخش 22 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058748/مزایده-سواری-پژو-هیوندا'>مزایده سواری پژو هیوندا / اگهی مزایده , مزایده سواری پژو هیوندا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058752/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-784-46متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 784.46متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 784.46متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058753/مزایده-خانه-و-محوطه-بخش-15-گیلان-نوبت-اول'>مزایده خانه و محوطه بخش 15 گیلان نوبت اول / مزایده,مزایده خانه و محوطه بخش 15 گیلان نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058757/مزایده-یخچال'>مزایده یخچال  / مزایده, مزایده یخچال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058758/فراخوان-​فروش-انواع-ضایعات-و-کالاهای-اسقاطی-و-مستعمل'>فراخوان ​فروش انواع ضایعات و کالاهای اسقاطی و مستعمل  / آگهی فراخوان مزایده عمومی,فراخوان ​فروش انواع ضایعات و کالاهای اسقاطی و مستعمل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058759/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-زانتیا'>مزایده یک دستگاه خودروی زانتیا / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی زانتیا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058760/مزایده-یک-قطعه-زمین-بایر-مساحت-614متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین بایر مساحت 614متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بایر مساحت 614متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058763/مزایده-یک-قطعه-زمین-باغ-چای-و-مرکبات-مساحت-2800متر'>مزایده یک قطعه زمین باغ چای و مرکبات مساحت 2800متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین باغ چای و مرکبات مساحت 2800متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058767/مزایده-سرقفلی-یکباب-انباری-طبقه-اول-بخش-4-تبریز'>مزایده سرقفلی یکباب انباری طبقه اول بخش 4 تبریز  / مزایده,مزایده سرقفلی یکباب انباری طبقه اول بخش 4 تبریز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058769/مزایده-ملک-بخش-5-تبریز-مال-مشاعی-نوبت-سوم'>مزایده ملک بخش 5 تبریز مال مشاعی نوبت سوم / مزایده,مزایده ملک بخش 5 تبریز مال مشاعی نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058770/اصلاحیه-مزایده-فروش-میزان-10010-تن-کود-گوگرد-بنتونیتی-ضایعاتی'>اصلاحیه مزایده فروش میزان 10010 تن کود گوگرد بنتونیتی ضایعاتی / مزایده, مزایده فروش میزان 10010 تن کود گوگرد بنتونیتی ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058772/مزایده-پلاک-ثبتی-قطعه-شش-تفکیکی-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی قطعه شش تفکیکی نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی قطعه شش تفکیکی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058774/مزایده-فروش-33-4-درصد-از-سهام-شرکت-هگزاپوپک'>مزایده فروش  33/4 درصد از سهام شرکت هگزاپوپک  / آگهی مزایده فروش, مزایده فروش  33/4 درصد از سهام شرکت هگزاپوپک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058777/مزایده-ششدانگ-سه-باب-دکان-و-یکباب-خانه'>مزایده ششدانگ سه باب دکان و یکباب خانه / مزایده,مزایده ششدانگ سه باب دکان و یکباب خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058778/اصلاحیه-مزایده-فروش-کالا--'>اصلاحیه مزایده فروش کالا... / اصلاحیه مزایده, مزایده فروش کالا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058780/مزایده-ارایه-مجوز-بهره-برداری-از-غرفه-تجاری'>مزایده ارایه مجوز بهره برداری از غرفه تجاری / آگهی مزایده,مزایده ارایه مجوز بهره برداری از غرفه تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058782/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-180مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 180مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 180مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058783/مزایده-محصولات-پلیمری-ضایعاتی'>مزایده محصولات پلیمری ضایعاتی  / آگهی مزایده عمومی, مزایده محصولات پلیمری ضایعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058785/مزایده-انواع-خودروهای-سبک-و-سنگین'>مزایده انواع خودروهای سبک و سنگین / مزایده , مزایده انواع خودروهای سبک و سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058786/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-360متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 360متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 360متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058787/مزایده-تاور-کرین-بالا-کارگاهی-و-جرثقیل-خودرویی--'>مزایده تاور کرین، بالا کارگاهی و جرثقیل خودرویی ... / مزایده, مزایده تاور کرین، بالا کارگاهی و جرثقیل خودرویی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058788/مزایده-فروش-4-دستگاه-خودروی-مینی-بوس'>مزایده فروش 4 دستگاه خودروی مینی بوس / آگهی مزایده , مزایده فروش 4 دستگاه خودروی مینی بوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058789/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-تجاری-تجدید'>مزایده فروش یک قطعه زمین تجاری تجدید / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین تجاری تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058791/مزایده-آپارتمان-قطعه-4-تفکیکی'>مزایده آپارتمان قطعه 4 تفکیکی  / مزایده,مزایده آپارتمان قطعه 4 تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058798/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-1551-فرعی-از-26-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1551 فرعی از 26 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1551 فرعی از 26 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058801/مزایده-جفت-زنجیر-چرخ-محافظ'>مزایده جفت زنجیر چرخ محافظ / اگهی مزایده , مزایده جفت زنجیر چرخ محافظ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058802/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-55-84متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 55.84متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 55.84متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058804/مزایده-ملک-مساحت-540مترمربع'>مزایده ملک مساحت 540مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت 540مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058808/مزایده-قطعه-زمینی-مساحت-851متر'>مزایده قطعه زمینی مساحت 851متر / مزایده,مزایده قطعه زمینی مساحت 851متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058812/مزایده-اقلام-ضایعاتی'>مزایده اقلام ضایعاتی / مزایده اقلام ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058813/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-69-41متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 69.41متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 69.41متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058815/مزایده-واگذاری-غرفه-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری غرفه نوبت دوم  / مزایده , مزایده واگذاری غرفه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058821/مزایده-تعداد-2-دستگاه-رکتی-فایر-جوشکاری--'>مزایده تعداد 2 دستگاه رکتی فایر جوشکاری... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده تعداد 2 دستگاه رکتی فایر جوشکاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058822/مزایده-فروش-سهام-شرکت--'>مزایده فروش سهام شرکت ... / مزایده, مزایده فروش سهام شرکت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058824/مزایده-شناور-دو-دستگاه-موتور-میتسوبیشی'>مزایده شناور- دو دستگاه موتور میتسوبیشی   / آگهی مزایده اموال,مزایده شناور- دو دستگاه موتور میتسوبیشی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058825/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-اداری-مساحت-150-54متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان اداری مساحت 150.54متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان اداری مساحت 150.54متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058827/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-دوم-146-97متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه دوم 146.97متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه دوم 146.97متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058828/مزایده-35-تن-مواد-سپیولایت'>مزایده 35 تن مواد سپیولایت / مزایده, مزایده 35 تن مواد سپیولایت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058831/مزایده-یک-بسته-زغال-پنج-تایی--'>مزایده یک بسته زغال پنج تایی... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک بسته زغال پنج تایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058832/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-100-55متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 100.55متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 100.55متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058834/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-119-35متر-قطعه-دوازدهم'>مزایده ششدانگ آپارتمان 119.35متر قطعه دوازدهم / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان 119.35متر قطعه دوازدهم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058835/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-مدل-1390'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری مدل 1390  / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری مدل 1390 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058836/مزایده-یخچال-مخصوص-لبنیات'>مزایده یخچال مخصوص لبنیات / آگهی مزایده ا موال منقول، مزایده یخچال مخصوص لبنیات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058837/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-چهارم-119-65متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه چهارم 119.65متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه چهارم 119.65متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058839/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-100-85متر-بخش-سه-تهران'>مزایده ششدانگ آپارتمان 100.85متر بخش سه تهران / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان 100.85متر بخش سه تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058842/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-116-50متر-قطعه-سوم'>مزایده ششدانگ آپارتمان 116.50متر قطعه سوم  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان 116.50متر قطعه سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058844/مزایده-فروش-یکدستگاه-اتومبیل-سواری-سمند-1x'>مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل سواری سمند 1x  / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل سواری سمند 1x </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058845/مزایده-50-راس-میش--'>مزایده 50 راس میش... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده  50 راس میش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058846/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-45-70متر-قطعه-دوم-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 45.70متر قطعه دوم تفکیکی  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 45.70متر قطعه دوم تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058849/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-116-35متر-قطعه-7-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان 116.35متر قطعه 7 تفکیکی  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان 116.35متر قطعه 7 تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058850/مزایده-یک-دستگاه-موتورسیکلت'>مزایده یک دستگاه موتورسیکلت  / مزایده ,مزایده یک دستگاه موتورسیکلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058851/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-45-55متر-طبقه-اول'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 45.55متر طبقه اول  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 45.55متر طبقه اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058853/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-119-50متر-قطعه-هشتم'>مزایده ششدانگ آپارتمان 119.50متر قطعه هشتم  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان 119.50متر قطعه هشتم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058855/مزایده-یک-دستگاه-موتورسیکلت-به-رنگ-مشکی'> مزایده یک دستگاه موتورسیکلت به رنگ مشکی  / مزایده , مزایده یک دستگاه موتورسیکلت به رنگ مشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058856/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-دهم-تفکیکی-45-40متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه دهم تفکیکی 45.40متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه دهم تفکیکی 45.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058858/مزایده-واگذاری-بخش-فیزیوتراپی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری بخش فیزیوتراپی- نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای,مزایده واگذاری بخش فیزیوتراپی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058859/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-116-20متر-مقدار-2-11-متر-بالکن'>مزایده ششدانگ آپارتمان 116.20متر مقدار 2.11 متر بالکن  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان 116.20متر مقدار 2.11 متر بالکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058860/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از املاک نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش تعدادی از املاک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058861/مزایده-تبلیغات-و---96-11-30'>مزایده تبلیغات و ... 96.11.30 / مزایده , مزایده تبلیغات و ... 96.11.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058862/مزایده-یک-دستگاه-تراکتور--'>مزایده یک دستگاه تراکتور ... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه تراکتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059369/مناقصه-احداث-جدول-کانیو--'>مناقصه احداث جدول،کانیو ... / مناقصه ,مناقصه احداث جدول،کانیو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059373/مناقصه-احداث-بندهای-سنگی-ملاتی'>مناقصه احداث بندهای سنگی ملاتی / آگهی مناقصه ,مناقصه احداث بندهای سنگی ملاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059374/مناقصه-طبخ-و-توزیع-غذا'>مناقصه طبخ و توزیع غذا / مناقصه ,مناقصه طبخ و توزیع غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059375/فراخوان-عملیات-اجرایی-خرید-و-لوله-گذاری-پروژه-مجموعه-مراسخون'>فراخوان عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری پروژه مجموعه مراسخون / آگهی فراخوان، فراخوان عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری پروژه مجموعه مراسخون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059376/مناقصه-خرید-یکدستگاه-ازن-ژنراتور-به-همراه-لوازم-جانبی--تجدید'>مناقصه خرید یکدستگاه ازن ژنراتور به همراه لوازم جانبی - تجدید / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه خرید یکدستگاه ازن ژنراتور به همراه لوازم جانبی  - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059378/تجدید-مناقصه-امور-مربوط-به-تسطیح-خاک-و-پسماندهای-ساختمانی'>تجدید مناقصه امور مربوط به تسطیح خاک و پسماندهای ساختمانی  / تجدید آگهی مناقصه , مناقصه امور مربوط به تسطیح خاک و پسماندهای ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059380/فراخوان-عملیات-اجرایی-خرید-و-لوله-گذاری-پروژه-مجموعه-فال'>فراخوان عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری پروژه مجموعه فال / آگهی فراخوان، فراخوان عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری پروژه مجموعه فال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059381/فراخوان-ارزیابی-و-توانسنجی-پیمانکار-صلاحیتدار-جهت-عملیات-آبیاری-و-حمل-آب-به-فضاهای-سبز--'>فراخوان ارزیابی و توانسنجی پیمانکار صلاحیتدار جهت عملیات آبیاری و حمل آب به فضاهای سبز ... / آگهی فراخوان، فراخوان ارزیابی و توانسنجی پیمانکار صلاحیتدار جهت عملیات آبیاری و حمل آب به فضاهای سبز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059384/مناقصه-پروژه-احیاء-و-مرمت-قنوات--'>مناقصه پروژه احیاء و مرمت قنوات ... / مناقصه ,مناقصه پروژه احیاء و مرمت قنوات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059386/مناقصه-عملیات-آبخیزداری-حوزه-آبخیز--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات آبخیزداری حوزه آبخیز - نوبت دوم  / مناقصه عمومی، مناقصه عملیات آبخیزداری حوزه آبخیز- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059387/تجدیدمناقصه-عمیات-ارجایی-تکمیل-مجتمع-آبرسانی--'>تجدیدمناقصه عمیات ارجایی تکمیل مجتمع آبرسانی ... / مناقصه, تجدیدمناقصه عمیات ارجایی تکمیل مجتمع آبرسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059390/مناقصه-ایجاد-بخش-جنرال-بیمارستان---احداث-پایگاه-اورژانس-بین-جاده-ای--و--'>مناقصه ایجاد بخش جنرال بیمارستان ..، احداث پایگاه اورژانس بین جاده ای .. و ... / مناقصه ایجاد بخش جنرال بیمارستان ..، احداث پایگاه اورژانس بین جاده ای .. و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059394/مناقصه-انجام-امور-نظارت-و-پیگیری-وصول-مطالبات'>مناقصه انجام امور نظارت و پیگیری وصول مطالبات  / مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور نظارت و پیگیری وصول مطالبات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059398/مناقصه-نگهداری-مراکز-کم-ظرفیت--'>مناقصه  نگهداری مراکز کم ظرفیت ... / آگهی مناقصه, مناقصه  نگهداری مراکز کم ظرفیت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059399/مناقصه-بازسازی-و-احداث-حوضچه-و-استاندارد-سازی-انشعابات--نوبت-دوم'>مناقصه بازسازی و احداث حوضچه و استاندارد سازی انشعابات...نوبت دوم  / مناقصه بازسازی و احداث حوضچه و استاندارد سازی انشعابات...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059400/مناقصه-اجرای-پروژه-های-گازرسانی--'>مناقصه اجرای پروژه های گازرسانی... / آگهی فراخوان مناقصه، مناقصه اجرای پروژه های گازرسانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059402/مناقصه-تهیه-و-نصب-حفاظ-بتنی-بلوک-مفصلی'>مناقصه تهیه و نصب حفاظ بتنی بلوک مفصلی  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه تهیه و نصب حفاظ بتنی بلوک مفصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059405/مناقصه-مرمت-و-بازسازی-بند-انحرافی-و-شبکه-آبیاری-و-زهکشی-نرماشیر-نوبت-دوم'>مناقصه مرمت و بازسازی بند انحرافی و شبکه آبیاری و زهکشی نرماشیر -نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه مرمت و بازسازی بند انحرافی و شبکه آبیاری و زهکشی نرماشیر -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059406/فراخوان-ارزیابی-کیفی-انبوه-سازان-و-شرکتهای-دارای-صلاحیت-پیمانکاری-نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی انبوه سازان و شرکتهای دارای صلاحیت پیمانکاری- نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی انبوه سازان و شرکتهای دارای صلاحیت پیمانکاری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059408/مناقصه-احداث-راه-دسترسی--بهسازی-و--'>مناقصه احداث راه دسترسی ، بهسازی و ... / مناقصه , مناقصه احداث راه دسترسی ، بهسازی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059410/مناقصه-انجام-کامل-عملیات-تسطیح-خاک-برداری-خاک-ریزی-جدولگذاری'>مناقصه انجام کامل عملیات تسطیح، خاک برداری، خاک ریزی، جدولگذاری / مناقصه انجام کامل عملیات تسطیح، خاک برداری، خاک ریزی، جدولگذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059412/مناقصه-اجرای-عملیات-حفاری-و-کابلکشی-مسی--تجدید'>مناقصه  اجرای عملیات حفاری و کابلکشی مسی - تجدید / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه  اجرای عملیات حفاری و کابلکشی مسی - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059414/مناقصه-خرید-تجهیزات-و-تعمیرات-نیروگاه-هسا--نوبت-دوم'>مناقصه خرید تجهیزات و تعمیرات نیروگاه هسا - نوبت دوم  / مناقصه خرید تجهیزات و تعمیرات نیروگاه هسا - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059417/مناقصه-امور-خدماتی-و-پشتیبانی--نوبت-دوم'>مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059421/مناقصه-عمومی-خرید-و-اجرای-خطوط-انتقال-پساب'>مناقصه عمومی خرید و اجرای خطوط انتقال پساب  / مناقصه عمومی خرید و اجرای خطوط انتقال پساب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059422/مناقصه-تعمیرات-نگهداری-و-بازسازی-ابنیه-ساختمانی--'>مناقصه تعمیرات، نگهداری و بازسازی ابنیه ساختمانی ... / مناقصه ,مناقصه تعمیرات، نگهداری و بازسازی ابنیه ساختمانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059427/مناقصه-اجرای-عملیات-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-سطح-شهر'>مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر / مناقصه, مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059428/مناقصه-امور-حفاظتی-و-نگهبانی--نوبت-دوم'>مناقصه امور حفاظتی و نگهبانی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه امور حفاظتی و نگهبانی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059431/فراخوان-مناقصه-اجرای-پروژه-عملیات-دیوار-سنگی--'>فراخوان مناقصه اجرای پروژه عملیات دیوار سنگی... / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای، فراخوان مناقصه اجرای پروژه عملیات دیوار سنگی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059432/تجدید-مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-2-دستگاه-چیلر-فرهنگسرا-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید نصب و راه اندازی 2 دستگاه چیلر فرهنگسرا نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه  خرید نصب و راه اندازی 2 دستگاه چیلر فرهنگسرا نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059435/آگهی-مناقصه-عمومی-انجام-امور-نظارت-و-پیگیری-وصول-مطالبات'>آگهی مناقصه عمومی انجام امور نظارت و پیگیری وصول مطالبات / آگهی مناقصه عمومی,آگهی مناقصه عمومی انجام امور نظارت و پیگیری وصول مطالبات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059440/مناقصه-اجرای-طرح-های-هادی-روستایی'>مناقصه اجرای طرح های هادی روستایی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای طرح های هادی روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059443/تجدید-مناقصه-عمومی-واگذاری-پروژه-آبرسانی-سیار-مناطق-عشایری'>تجدید مناقصه عمومی واگذاری پروژه آبرسانی سیار مناطق عشایری / تجدید مناقصه عمومی واگذاری پروژه آبرسانی سیار مناطق عشایری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059445/استعلام-زبانه-اهرم-انتقال-سنگ-شکن-فکی'>استعلام زبانه اهرم انتقال سنگ شکن فکی  / استعلام، استعلام زبانه اهرم انتقال سنگ شکن فکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059446/استعلام-​الکتروپمپ-پیستونی'>استعلام ​الکتروپمپ پیستونی / استعلام,استعلام ​الکتروپمپ پیستونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059447/فراخوان-خرید-سیم-هادی--نوبت-دوم'>فراخوان خرید سیم هادی - نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان خرید سیم هادی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059450/استعلام​-درایو-110-کیلووات'>استعلام​ درایو 110 کیلووات / استعلام, استعلام ​درایو 110 کیلووات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059451/مناقصه-نگهداری-کلینیک-گل-و-گیاه-در-سطح-منطقه-21'>مناقصه نگهداری کلینیک گل و گیاه در سطح منطقه 21  / مناقصه نگهداری کلینیک گل و گیاه در سطح منطقه 21 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059452/مناقصه-انجام-خدمات-کالیبراسیون--'>مناقصه انجام خدمات کالیبراسیون ... / مناقصه, مناقصه انجام خدمات کالیبراسیون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059453/مناقصه-خرید-کنتور--'>مناقصه خرید کنتور ... / مناقصه خرید کنتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059456/مناقصه-پروژه-نیرورسانی-جهاد-نصر-فاز-16'>مناقصه پروژه نیرورسانی جهاد نصر فاز 16 / مناقصه عمومی, مناقصه پروژه نیرورسانی جهاد نصر فاز 16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059457/استعلام-جانکشن-باکس-سیستم-توزین​'>استعلام جانکشن باکس سیستم توزین​ / استعلام,استعلام جانکشن باکس سیستم توزین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059459/مناقصه-پروژه-نیرورسانی-جهاد-نصر-فاز-15'>مناقصه پروژه نیرورسانی جهاد نصر فاز 15 / مناقصه عمومی, مناقصه پروژه نیرورسانی جهاد نصر فاز 15</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059460/مناقصه-واگذاری-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-نواحی-دوگانه'>مناقصه واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز نواحی دوگانه / آگهی فراخوان عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز نواحی دوگانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059466/مناقصه-انجام-عملیات-ساخت-ساختمان-شعبه--'>مناقصه انجام عملیات ساخت ساختمان شعبه ... / مناقصه انجام عملیات ساخت ساختمان شعبه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059468/مناقصه-پروژه-احداث-سردهنه-نوبت-سوم'>مناقصه  پروژه احداث سردهنه  نوبت سوم / آگهی مناقصه, مناقصه  پروژه احداث سردهنه  نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059470/استعلام-کابل-جبران-ساز--'>استعلام کابل جبران ساز... / استعلام, استعلام کابل جبران ساز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059476/مناقصه-احداث-خط-63-کیلوولت--'>مناقصه  احداث خط 63 کیلوولت... / مناقصه, مناقصه  احداث خط 63 کیلوولت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059478/استعلام-اقلام-مورد-نیاز--'>استعلام اقلام مورد نیاز ... / استعلام,استعلام اقلام مورد نیاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059479/مناقصه-جهت-ایاب-و-ذهاب-پرسنل-کارخانه'>مناقصه جهت ایاب و ذهاب پرسنل کارخانه  / آگهی مناقصه، مناقصه جهت ایاب و ذهاب پرسنل کارخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059480/استعلام-کابل-ها-و-رساناها'>استعلام کابل ها و رساناها / استعلام , استعلام کابل ها و رساناها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059481/مناقصه-تهیه-طبخ-و-توزیع-سه-وعده-غذا-و-خدمات-اتاقداری--'>مناقصه تهیه، طبخ و توزیع سه وعده غذا و خدمات اتاقداری ... / مناقصه ,مناقصه تهیه، طبخ و توزیع سه وعده غذا و خدمات اتاقداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059485/مناقصه-احداث-تاسیسات-زیربنایی-برق'>مناقصه احداث تاسیسات زیربنایی برق  / منقاصه , مناقصه احداث تاسیسات زیربنایی برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059486/مناقصه-خرید-216-عدد-باتری'>مناقصه خرید 216 عدد باتری / مناقصه خرید 216 عدد باتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059491/استعلام-کاغذ-a4-ایرانی'>استعلام کاغذ a4 ایرانی / استعلام, استعلام کاغذ a4 ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059493/مناقصه-عملیات-حفاری--خرید-و-نصب-کلیه-تجهیزات-و-منصوبات-و--'>مناقصه عملیات حفاری ، خرید و نصب کلیه تجهیزات و منصوبات و ...  / مناقصه , مناقصه عملیات حفاری ، خرید و نصب کلیه تجهیزات و منصوبات و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059495/مناقصه-خرید-15-دستگاه-اتوترانس'>مناقصه خرید 15 دستگاه اتوترانس / مناقصه خرید 15 دستگاه اتوترانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059497/مناقصه-بهسازی-پل-محور-خاییز-لکه-گیری-محور---و--'>مناقصه بهسازی پل محور خاییز، لکه گیری محور ... و .. / مناقصه بهسازی پل محور خاییز، لکه گیری محور ... و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059499/مناقصه-جابه-جایی-مسافر-در--'>مناقصه جابه جایی مسافر در ... / مناقصه ,مناقصه جابه جایی مسافر در ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059500/استعلام-خرید-نهال-جهت-جشن-درختکاری'>استعلام خرید نهال جهت جشن درختکاری / استعلام بهاء , استعلام خرید نهال جهت جشن درختکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059502/استعلام-فن-کویل'>استعلام فن کویل / استعلام,استعلام فن کویل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059503/استعلام-ضربه-گیر-طولی-قابل-تنظیم'>استعلام ضربه گیر طولی قابل تنظیم / استعلام , استعلام ضربه گیر طولی قابل تنظیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059504/استعلام-پودر-کپسول-توربو-ماشینها---'>استعلام پودر کپسول، توربو ماشینها .... / استعلام,استعلام پودر کپسول، توربو ماشینها ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059505/مناقصه-خرید-تجهیزات-یک-دستگاه-کارخانه-سنگ-شکن---نوبت-دوم'>مناقصه خرید تجهیزات یک دستگاه کارخانه سنگ شکن ...- نوبت دوم  / مناقصه عمومی ,مناقصه خرید تجهیزات یک دستگاه کارخانه سنگ شکن ...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059506/مناقصه-خرید-1000-ست-کلید-جداکننده'>مناقصه خرید 1000 ست کلید جداکننده / مناقصه خرید 1000 ست کلید جداکننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059508/مناقصه-خرید-50-دستگاه-تابلو-کنترلر-سکسیونر'>مناقصه خرید 50 دستگاه تابلو کنترلر سکسیونر / مناقصه , مناقصه خرید 50 دستگاه تابلو کنترلر سکسیونر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059509/استعلام-خرید-گل-شب-بو--'>استعلام خرید گل شب بو.... / استعلام بهاء , استعلام خرید گل شب بو....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059511/استعلام-تخریب-موزاییک-کف-به-همراه-تخریب-ملات---'>استعلام تخریب موزاییک کف به همراه تخریب ملات .... / استعلام ، استعلام تخریب موزاییک کف به همراه تخریب ملات ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059513/استعلام-عملیات-پروژه-سیم-سرقتی--'>استعلام عملیات پروژه سیم سرقتی... / استعلام, استعلام عملیات پروژه سیم سرقتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059514/استعلام-تعداد-سه-نفر-راننده-با-خودرو--'>استعلام تعداد سه نفر راننده با خودرو... / استعلام,استعلام تعداد سه نفر راننده با خودرو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059516/استعلام-مبدل-حرارتی-روغن-(اویل-کولر)-و--'>استعلام مبدل حرارتی روغن (اویل کولر) و ... / استعلام, استعلام مبدل حرارتی روغن (اویل کولر) و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059518/مناقصه-خدمات-مهندسین-مشاور---'>مناقصه خدمات مهندسین مشاور  ... / مناقصه خدمات مهندسین مشاور  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059519/استعلام-بیرینگها'>استعلام بیرینگها / استعلام , استعلام بیرینگها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059520/استعلام-ساختمان-مرکز-کنترل-ترافیک-شهری'>استعلام ساختمان مرکز کنترل ترافیک شهری / استعلام , استعلام ساختمان مرکز کنترل ترافیک شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059521/مناقصه-تکمیل-دیوار-حصار-سالن-ورزشی'>مناقصه تکمیل دیوار حصار سالن ورزشی  / مناقصه , مناقصه تکمیل دیوار حصار سالن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059523/مناقصه-خرید-تجهیزات-آتش-نشانی'>مناقصه خرید تجهیزات آتش نشانی / مناقصه, مناقصه خرید تجهیزات آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059524/استعلام-محافظ-کپسولهای-تنفسی-و--'>استعلام محافظ کپسولهای تنفسی و ... / استعلام, استعلام محافظ کپسولهای تنفسی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059525/مناقصه-ارزیابی-کیفی-انتخاب-مشاور-جهت-انجام-عملیات-گشت-و-بازرسی'>مناقصه ارزیابی کیفی انتخاب مشاور جهت انجام عملیات گشت و بازرسی / مناقصه,مناقصه ارزیابی کیفی انتخاب مشاور جهت انجام عملیات گشت و بازرسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059526/مناقصه-سورتینگ-گلوله-های-آسیاب'>مناقصه سورتینگ گلوله های آسیاب / مناقصه , مناقصه سورتینگ گلوله های آسیاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059529/استعلام-گیر-موتور--دولومیت---'>استعلام گیر موتور ، دولومیت .... / استعلام , استعلام گیر موتور ، دولومیت ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059530/استعلام-تکمیل-و-GIS-READY-نمودن-نقشه-از-بیلت-خطوط-تغذیه'>استعلام تکمیل و GIS READY نمودن نقشه از بیلت خطوط تغذیه  / استعلام تکمیل و GIS READY نمودن نقشه از بیلت خطوط تغذیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059533/استعلام-ماشینها-وتجهیزات-اداری-وکامپیوتری-واجزاءآنها'>استعلام ماشینها وتجهیزات اداری وکامپیوتری واجزاءآنها  / استعلام , استعلام ماشینها وتجهیزات اداری وکامپیوتری واجزاءآنها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059534/استعلام-اتصالات-و-فلنج-ها---'>استعلام اتصالات و فلنج ها .... / استعلام, استعلام اتصالات و فلنج ها ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059535/مناقصه-مطالعات-تعیین-حد-بستر-و-حریم-رودخانه-های-حوزه--'>مناقصه مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه های حوزه ... / مناقصه,مناقصه مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه های حوزه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059538/استعلام-تکمیل-و-GIS-READY-نمودن-نقشه-از-بیلت-خطوط-تغذیه'>استعلام تکمیل و GIS READY نمودن نقشه از بیلت خطوط تغذیه  / استعلام تکمیل و GIS READY نمودن نقشه از بیلت خطوط تغذیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059540/استعلام-باتری-سیلد'>استعلام باتری سیلد / استعلام ، استعلام باتری سیلد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059542/استعلام-کابل-بدون-مهار-2-06'>استعلام کابل بدون مهار 2.06 / استعلام ، استعلام کابل بدون مهار 2.06</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059543/استعلام-طرح-مجتمع-هیرکان-توانبخشی-بهکوش--'>استعلام طرح مجتمع هیرکان، توانبخشی بهکوش...  / استعلام ، استعلام طرح مجتمع هیرکان، توانبخشی بهکوش... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059545/استعلام-رله-ها-و-کنتاکتورها-و-متعلقات-مربوطه-و--'>استعلام رله ها و کنتاکتورها و متعلقات مربوطه و ... / استعلام, استعلام رله ها و کنتاکتورها و متعلقات مربوطه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059546/استعلام-کمپنزاتور-پارچه-ای'>استعلام کمپنزاتور پارچه ای / استعلام, استعلام کمپنزاتور پارچه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059547/مناقصه-صدور-و-توزیع-اطلاعیه-و-قطع-و-وصل-انشعابات--'>مناقصه صدور و توزیع اطلاعیه و قطع و وصل انشعابات ... / مناقصه ,مناقصه صدور و توزیع اطلاعیه و قطع و وصل انشعابات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059549/استعلام-خرید-ملزومات-و-اجرای-طرح-کابل'>استعلام خرید ملزومات و اجرای طرح کابل / استعلام ، استعلام خرید ملزومات و اجرای طرح کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059551/مناقصه-خرید-فیوز-کت-اوت-سیلیکونی'>مناقصه خرید فیوز کت اوت سیلیکونی / مناقصه خرید فیوز کت اوت سیلیکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059552/استعلام-بیس-پلیت-راک--'>استعلام بیس پلیت راک... / استعلام ، استعلام بیس پلیت راک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059553/استعلام-لباس-آبدارچی'>استعلام لباس آبدارچی / استعلام , استعلام لباس آبدارچی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059554/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا'>استعلام اجرای طرح هادی روستا / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059555/استعلام-سرکابل-پلاگین-جهت-اتصال-سر-کابل-33-کیلوولت-300'>استعلام سرکابل پلاگین جهت اتصال سر کابل 33 کیلوولت 300 / استعلام , استعلام سرکابل پلاگین جهت اتصال سر کابل 33 کیلوولت 300</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059556/استعلام-فلومیتر---'>استعلام  فلومیتر ....  / استعلام, استعلام  فلومیتر .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059557/استعلام-ایجاد-غرفه-در-نمایشگاه-نفت-و-گاز'>استعلام ایجاد غرفه در نمایشگاه نفت و گاز / استعلام, استعلام ایجاد غرفه در نمایشگاه نفت و گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059558/مناقصه-انجام-عملیات-اجرایی-پروژه-تعمیرات-اساسی-منجر-به-PMبهداری--'>مناقصه انجام عملیات اجرایی پروژه تعمیرات اساسی منجر به PMبهداری ... / مناقصه انجام عملیات اجرایی پروژه تعمیرات اساسی منجر به PMبهداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059559/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-ارائه-حفاظت-خدمات-و-حراست-نگهبانی-از---'>مناقصه عمومی یک مرحله ای ارائه حفاظت خدمات و حراست نگهبانی از .... / مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه عمومی یک مرحله ای ارائه حفاظت خدمات و حراست نگهبانی از ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059560/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام خرید لوله پلی اتیلن / استعلام, استعلام خرید لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059561/استعلام-توربو-کوپلینگ-BMG--'>استعلام توربو کوپلینگ BMG... / استعلام، استعلام توربو کوپلینگ BMG...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059562/استعلام-البسه-بیمارستانی'>استعلام البسه بیمارستانی  / استعلام, استعلام البسه بیمارستانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059564/استعلام-ساختمان-مرکز-کنترل-ترافیک-شهری--نوبت-دوم'>استعلام ساختمان مرکز کنترل ترافیک شهری - نوبت دوم / استعلام ,استعلام ساختمان مرکز کنترل ترافیک شهری - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059565/استعلام-خرید-دریچه-چدنی'>استعلام خرید دریچه چدنی / استعلام, استعلام خرید دریچه چدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059566/استعلام-تشک-کشتی'>استعلام تشک کشتی  / استعلام , استعلام تشک کشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059567/تجدید-استعلام-بهاء-ترمیم-و-بازسازی-نوار-حفاری--نوبت-دوم'>تجدید استعلام بهاء ترمیم و بازسازی نوار حفاری - نوبت دوم / آگهی تجدید استعلام بها،تجدید استعلام بهاء ترمیم و بازسازی نوار حفاری - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059568/استعلام-رگلاتور--'>استعلام رگلاتور ... / استعلام ،استعلام رگلاتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059569/استعلام-مبدل-حرارتی-خنک-کننده-روغن-و--'>استعلام مبدل حرارتی خنک کننده روغن و ...  / استعلام,استعلام مبدل حرارتی خنک کننده روغن و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059570/استعلام-تلفن-رومیزی'>استعلام تلفن رومیزی / استعلام ,استعلام تلفن رومیزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059571/استعلام-حفاری-چاه'>استعلام حفاری چاه  / استعلام, استعلام حفاری چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059572/مناقصه-خرید-کنتور-آب--'>مناقصه خرید کنتور آب ... / مناقصه ,مناقصه خرید کنتور آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059573/استعلام-سوئیچ-دیتا-شبکه--'>استعلام سوئیچ دیتا شبکه... / استعلام, استعلام سوئیچ دیتا شبکه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059574/استعلام-پنل-درایو-فرمان-موتور'>استعلام پنل درایو فرمان موتور  / استعلام , استعلام پنل درایو فرمان موتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059575/استعلام-لوله-گالوانیزه'>استعلام لوله گالوانیزه / استعلام لوله گالوانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059578/استعلام-تعداد-سه-نفر-راننده-با-خودرو--'>استعلام تعداد سه نفر راننده با خودرو... / استعلام,استعلام تعداد سه نفر راننده با خودرو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059579/استعلام-خرید-فرش-عایقی-چوب-پرچ--'>استعلام خرید فرش عایقی، چوب پرچ... / استعلام، استعلام خرید فرش عایقی، چوب پرچ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059580/استعلام-روغن-هیدرولیک-46-بهران'>استعلام روغن هیدرولیک 46 بهران / استعلام, استعلام روغن هیدرولیک 46 بهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059581/مناقصه-واگذاری-قرارداد-حفظ-حراست-نگهداری-و-تعمیرات-تاسیسات-و--'>مناقصه  واگذاری قرارداد حفظ، حراست، نگهداری و تعمیرات تاسیسات و ... / آگهی مناقصه, مناقصه  واگذاری قرارداد حفظ، حراست، نگهداری و تعمیرات تاسیسات و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059582/استعلام-دیوارکوب'>استعلام دیوارکوب  / استعلام , استعلام دیوارکوب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059583/استعلام-نصب-تجهیزات-برقی'>استعلام نصب تجهیزات برقی / استعلام ,استعلام نصب تجهیزات برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059584/استعلام-طرح-کابل-سرقتی'> استعلام طرح کابل سرقتی / استعلام ،  استعلام طرح کابل سرقتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059585/استعلام-قطعات-کامپیوتری'>استعلام قطعات کامپیوتری / استعلام ,استعلام قطعات کامپیوتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059588/استعلام-لوازم-خودرو'>استعلام لوازم خودرو / استعلام ,استعلام لوازم خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059589/استعلام-خرید-نرم-افزار-HELP-DISK'>استعلام خرید نرم افزار HELP DISK  / استعلام ,استعلام خرید نرم افزار HELP DISK </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059591/استعلام-لباسکار-دو-تکه'>استعلام لباسکار دو تکه / استعلام, استعلام لباسکار دو تکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059592/مناقصه-واگذاری-قرارداد-حفظ-حراست-نگهداری-عرصه-های-فضای-سبز-و-سرویس-های-بهداشتی'>مناقصه واگذاری قرارداد حفظ، حراست، نگهداری عرصه های فضای سبز و سرویس های بهداشتی  / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری قرارداد حفظ، حراست، نگهداری عرصه های فضای سبز و سرویس های بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059593/استعلام-سه-ردیف-الکتروموتور-و--'>استعلام سه ردیف الکتروموتور و ...  / استعلام , استعلام سه ردیف الکتروموتور و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059594/استعلام-گرماتاب'>استعلام گرماتاب  / استعلام ،استعلام گرماتاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059595/استعلام-واگذاری-تعداد-138-پرونده-قابل-بازتوان'>استعلام واگذاری تعداد 138 پرونده قابل بازتوان / استعلام ، استعلام واگذاری تعداد 138 پرونده قابل بازتوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059596/استعلام-طرح-فیبر-نوری-آق-امام-و---'>استعلام طرح فیبر نوری آق امام و .... / استعلام بهاء, استعلام طرح فیبر نوری آق امام و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059597/استعلام-اجرای-عملیات-بند-سنگ-و-سیمانی-و-ترمیم-بند-خاکی'>استعلام اجرای عملیات بند سنگ و سیمانی و ترمیم بند خاکی / استعلام اجرای عملیات بند سنگ و سیمانی و ترمیم بند خاکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059599/استعلام-شبکه-برق-رسانی-به-چاه-آب--'>استعلام شبکه برق رسانی  به چاه آب... / استعلام, استعلام شبکه برق رسانی  به چاه آب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059601/استعلام-ایزولاتور-آنالوگ-و--'>استعلام ایزولاتور آنالوگ و ... / استعلام ,استعلام ایزولاتور آنالوگ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059602/استعلام-قطعات-و-تجهیزات-برقی-خاص-بخش-فولادسازی'>استعلام قطعات و تجهیزات برقی خاص بخش فولادسازی  / استعلام , استعلام قطعات و تجهیزات برقی خاص بخش فولادسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059604/استعلام-تعداد-یک-نفر-راننده-با-خودرو--'>استعلام تعداد یک نفر راننده با خودرو... / استعلام, استعلام تعداد یک نفر راننده با خودرو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059605/تجدید-استعلام-رفع-خرابی-و-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوایی'>تجدید استعلام رفع خرابی و نگهداری شبکه کابل و هوایی / استعلام ، تجدید استعلام رفع خرابی و نگهداری شبکه کابل و هوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059606/مناقصه-زیرسازی-و-جدولگذاری---'>مناقصه زیرسازی و جدولگذاری  ....  / مناقصه زیرسازی و جدولگذاری  .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059607/آگهی-استعلام-بها-برون-سپاری-تعمیر-و-نگهداری-آبنماهای-سطح-شهر'>آگهی استعلام بها برون سپاری تعمیر و نگهداری آبنماهای سطح شهر / استعلام,آگهی استعلام بها برون سپاری تعمیر و نگهداری آبنماهای سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059609/استعلام-کارتریج-و-رول-فاکس'>استعلام کارتریج و رول فاکس  / استعلام , استعلام کارتریج و رول فاکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059610/مناقصه-واگذاری-لوله-پلی-اتیلن--'>مناقصه واگذاری لوله پلی اتیلن ... / مناقصه ,مناقصه واگذاری لوله پلی اتیلن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059611/استعلام-انرژی-خورشیدی'>استعلام انرژی خورشیدی / استعلام انرژی خورشیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059613/استعلام-باتری-سیلد'>استعلام باتری سیلد / استعلام ، استعلام باتری سیلد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059616/استعلام-تکمیل-مجموعه-ورزشی'>استعلام تکمیل مجموعه ورزشی / استعلام ، استعلام تکمیل مجموعه ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059617/مناقصه-عملیات-واگذاری-سدمعبر'>مناقصه عملیات واگذاری سدمعبر  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات واگذاری سدمعبر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059618/استعلام-تهیه-نقشه-های-فاز-یک-معماری-و-سازه'>استعلام تهیه نقشه های فاز یک معماری و سازه / استعلام, استعلام تهیه نقشه های فاز یک معماری و سازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059619/استعلام-آسفالت-ماشینی-روستای'>استعلام  آسفالت ماشینی روستای   / استعلام , استعلام  آسفالت ماشینی روستای علی آباد خمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059621/استعلام-تعمیر-و-راهبری-مجموعه-آسانسورهای-ساختمان'>استعلام تعمیر و راهبری مجموعه آسانسورهای ساختمان / استعلام ,استعلام تعمیر و راهبری مجموعه آسانسورهای ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059622/استعلام-تجهیزات-پلدختر'>استعلام تجهیزات پلدختر  / استعلام, استعلام تجهیزات پلدختر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059623/مناقصه-عملیات-اجرایی-احداث-دیوار-ساحلی-سنگ-و-ملات--'>مناقصه عملیات اجرایی احداث دیوار ساحلی سنگ و ملات.... / مناقصه, عملیات اجرایی احداث دیوار ساحلی سنگ و ملات ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059626/استعلام-احداث-280-متر-شبکه-روشنایی-معابر-هوایی'>استعلام  احداث 280 متر شبکه روشنایی معابر هوایی  / استعلام, استعلام  احداث 280 متر شبکه روشنایی معابر هوایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059627/استعلام-کاغذ-a4-ایرانی'>استعلام کاغذ a4 ایرانی / استعلام, استعلام کاغذ a4 ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059628/استعلام-شارژ-و-نگهداری-و-تجهیز-کپسول-های-اطفاء-حریق'>استعلام شارژ و نگهداری و تجهیز کپسول های اطفاء حریق / استعلام, استعلام شارژ و نگهداری و تجهیز کپسول های اطفاء حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059630/استعلام-آموزش-بازرگانی-جهت-بازاریابی-و-فروش-فرش-دستباف'>استعلام آموزش بازرگانی جهت بازاریابی و فروش فرش دستباف / استعلام, استعلام آموزش بازرگانی جهت بازاریابی و فروش فرش دستباف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059631/استعلام-تجهیزات-سلسله'>استعلام تجهیزات سلسله  / استعلام , استعلام تجهیزات سلسله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059633/تجدید-فراخوان-عمومی-نسبت-به-انجام-عملیات-رفع-نشتی-حوضچه-های-هوادهی'>تجدید فراخوان عمومی نسبت به انجام عملیات رفع نشتی حوضچه های هوادهی  / تجدید فراخوان عمومی , تجدید فراخوان عمومی نسبت به انجام عملیات رفع نشتی حوضچه های هوادهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059636/استعلام-کاغذ-تحریر-100-70'>استعلام کاغذ تحریر 100*70 / استعلام , استعلام کاغذ تحریر 100*70</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059638/استعلام-اکسپنشن-جوینت-گرد'>استعلام اکسپنشن جوینت گرد  / استعلام , استعلام اکسپنشن جوینت گرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059639/استعلام-خرید-3-دستگاه-کولر-گازی'>استعلام خرید 3 دستگاه کولر گازی  / استعلام, استعلام خرید 3 دستگاه کولر گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059640/مناقصه-خرید-216-عدد-باتری'>مناقصه خرید 216 عدد باتری / شرکت در مناقصه عمومی , مناقصه خرید 216 عدد باتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059642/استعلام-خریدو-نصب-المان-مجسمه-اسب-و-سوارکار'>استعلام خریدو نصب المان مجسمه اسب و سوارکار / استعلام بهاء ,استعلام خریدو نصب المان مجسمه اسب و سوارکار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059643/استعلام-پله-اسپیرال-و--'>استعلام پله اسپیرال و ... / استعلام بهای الکترونیکی, استعلام پله اسپیرال و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059645/استعلام-تعداد-یک-نفر-راننده-با-خودرو--'>استعلام تعداد یک نفر راننده با خودرو... / استعلام, استعلام تعداد یک نفر راننده با خودرو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059648/استعلام-ویدئو-سوئیچ-و-مانیتور-و-hdmi'>استعلام ویدئو سوئیچ و مانیتور و hdmi  / استعلام,استعلام ویدئو سوئیچ و مانیتور و hdmi </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059649/استعلام-تجهیزات-کوهدشت'>استعلام تجهیزات کوهدشت / استعلام , استعلام تجهیزات کوهدشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059651/استعلام-ساخت-و-رنگ-آمیزی-باکس-فلزی'>استعلام  ساخت و رنگ آمیزی باکس فلزی / استعلام, استعلام  ساخت و رنگ آمیزی باکس فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059652/استعلام-کاغذ'>استعلام کاغذ / استعلام, استعلام کاغذ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059653/استعلام-کارتریج'>استعلام کارتریج   / استعلام , استعلام کارتریج  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059655/استعلام-اجرای-کابین-جهت-کامیون-آتش-نشانی'>استعلام اجرای کابین جهت کامیون آتش نشانی / استعلام بهاء , استعلاماجرای کابین جهت کامیون آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059656/استعلام-تهیه-یک-دستگاه-ترانس-برق-50kva'>استعلام تهیه یک دستگاه ترانس برق 50kva / استعلام ,استعلام تهیه یک دستگاه ترانس برق 50kva</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059658/استعلام-دستگاه-برش-لیزری'>استعلام دستگاه برش لیزری  / استعلام بهای الکترونیکی, استعلام استعلام دستگاه برش لیزری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059659/استعلام-طرح-توسعه-مشترکین'>استعلام طرح توسعه مشترکین  / استعلام , استعلام طرح توسعه مشترکین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059660/استعلام-تجهیزات-ورزشی'>استعلام تجهیزات ورزشی / استعلام , استعلام تجهیزات ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059662/استعلام-​تحقیق-و-توسعه-تجربی-در-علوم-طبیعی-و-مهندسی'>استعلام ​تحقیق و توسعه تجربی در علوم طبیعی و مهندسی / استعلام, استعلام ​تحقیق و توسعه تجربی در علوم طبیعی و مهندسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059664/استعلام-طراحی-ساخت-و-نصب-درب-کوره-رنگ-به-صورت-پنوماتیک'>استعلام طراحی، ساخت و نصب درب کوره رنگ به صورت پنوماتیک / استعلام طراحی، ساخت و نصب درب کوره رنگ به صورت پنوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059665/استعلام-ساخت-سازه-فلزی-نگهدارنده-مانیتور-و--'>استعلام ساخت سازه فلزی نگهدارنده مانیتور و ... / استعلام,استعلام ساخت سازه فلزی نگهدارنده مانیتور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059666/استعلام-احداث-1708-متر-شبکه-فشار-ضعیف-با-کابل-خودنگهدار'>استعلام احداث 1708 متر شبکه فشار ضعیف با کابل خودنگهدار / استعلام, استعلام  احداث 1708 متر شبکه فشار ضعیف با کابل خودنگهدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059668/استعلام-لوازم-تاسیسات'>استعلام لوازم تاسیسات / استعلام ,استعلام لوازم تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059671/استعلام-خرید-حمل-باراندازی-نصب-و-تست-سیستم-پکیج-فیلتراسیون'>استعلام خرید، حمل، باراندازی، نصب و تست سیستم پکیج فیلتراسیون / استعلام, استعلام خرید، حمل، باراندازی، نصب و تست سیستم پکیج فیلتراسیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059674/استعلام-احداث-شبکه-مرکز-آموزش-و-تحقیقات-کشاورزی-و-منابع-طبیعی'>استعلام احداث شبکه مرکز آموزش و تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی  / استعلام, استعلام احداث شبکه مرکز آموزش و تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059675/مناقصه-خرید-باتری---'>مناقصه خرید باتری .... / مناقصه, مناقصه خرید باتری ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059676/مناقصه-165-دستگاه-سرور-و-تجهیزات-جانبی--'>مناقصه 165 دستگاه سرور و تجهیزات جانبی ... / مناقصه ,مناقصه 165 دستگاه سرور و تجهیزات جانبی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059678/استعلام-کیت-hla'>استعلام کیت hla / استعلام ,استعلام کیت hla</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059679/استعلام-برگزاری-کارگاه-ملی-و-همایش-علمی-تغذیه-آبزیان'>استعلام برگزاری کارگاه ملی و همایش علمی تغذیه آبزیان / استعلام ,استعلام برگزاری کارگاه ملی و همایش علمی تغذیه آبزیان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059680/استعلام-پکیج-دیواری'>استعلام پکیج دیواری  / استعلام , استعلام پکیج دیواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059682/استعلام-توسعه-برق-روستایی'>استعلام توسعه برق روستایی  / استعلام, استعلام توسعه برق روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059683/استعلام-خرید-درختچه-و-درخت'>استعلام خرید درختچه و درخت / استعلام,استعلام خرید درختچه و درخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059684/استعلام-اعزام-هیات-تجاری'>استعلام اعزام هیات تجاری  / استعلام, استعلام اعزام هیات تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059685/استعلام-مودم--'>استعلام مودم ... / استعلام ,استعلام مودم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059686/استعلام-عملیات-دیوار-و-سنگ-چینی'>استعلام عملیات دیوار و سنگ چینی  / استعلام , استعلام عملیات دیوار و سنگ چینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059687/مناقصه-عمومی-تمدید-و-اصلاح-قیمت'>مناقصه عمومی تمدید و اصلاح قیمت  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عمومی تمدید و اصلاح قیمت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059688/استعلام-دوره-آموزشی-مربیان-مهدکودک'>استعلام دوره آموزشی مربیان مهدکودک  / استعلام ,استعلام دوره آموزشی مربیان مهدکودک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059689/استعلام-تجهیزات-ورزشی'>استعلام تجهیزات ورزشی / استعلام , استعلام تجهیزات ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059690/تجدید-مناقصه-واگذاری-عملیات-نگهبانی-ساختمان-ستاد-و--'>تجدید مناقصه واگذاری عملیات نگهبانی ساختمان ستاد و ... / آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه واگذاری عملیات نگهبانی ساختمان ستاد و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059691/استعلام-دوربین-مداربسته-تحت-شبکه--'>استعلام دوربین مداربسته تحت شبکه... / استعلام, استعلام دوربین مداربسته تحت شبکه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059693/استعلام-خرید-پروژکتور-جیبی-و-نویز-دزیمتر-صدا'>استعلام خرید پروژکتور جیبی و نویز دزیمتر صدا  / استعلام, استعلام خرید پروژکتور جیبی و نویز دزیمتر صدا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059694/استعلام-استورج--'>استعلام استورج ... / استعلام ,استعلام استورج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059695/استعلام-56-دستگاه-measuring-center'>استعلام 56 دستگاه measuring center / استعلام , استعلام 56 دستگاه measuring center</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059697/مناقصه-تعمیرات-اساسی-و-خرید-تجهیزات-ماشین-آلات-لایروب-های-سومار--'>مناقصه تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات ماشین آلات لایروب های سومار ... / مناقصه تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات ماشین آلات لایروب های سومار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059698/استعلام-نوسازی-مراکز-کشاورزی'>استعلام نوسازی مراکز کشاورزی  / استعلام ,استعلام نوسازی مراکز کشاورزی 2 استان تهران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059699/استعلام-طرح-توسعه-مشترکین--'>استعلام طرح توسعه مشترکین ... / استعلام , استعلام طرح توسعه مشترکین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059700/استعلام-محصولات-کشاورزی'>استعلام محصولات کشاورزی / استعلام , استعلام محصولات کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059701/استعلام-بیمه-ماشین-الات-سبک-و-سنگین'>استعلام بیمه ماشین الات سبک و سنگین  / استعلام,استعلام بیمه ماشین الات سبک و سنگین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059703/استعلام-50-عدد-باطری-100-آمپر-سیلد-اسید'>استعلام 50 عدد باطری 100 آمپر سیلد اسید  / استعلام ,استعلام 50 عدد باطری 100 آمپر سیلد اسید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059704/استعلام-آسفالت-ماشینی-روستای--'>استعلام آسفالت ماشینی روستای... / استعلام , استعلام آسفالت ماشینی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059705/استعلام-عملیات-کف-شکنی--'>استعلام عملیات کف شکنی ... / استعلام,استعلام عملیات کف شکنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059706/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا'>استعلام اجرای طرح هادی روستا / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059707/استعلام-ایجاد-غرفه-در-نمایشگاه-نفت-و-گاز'>استعلام ایجاد غرفه در نمایشگاه نفت و گاز / استعلام, استعلام ایجاد غرفه در نمایشگاه نفت و گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059708/استعلام-اجرای-قسمتی-از-معابر---'>استعلام اجرای قسمتی از معابر .... / استعلام, استعلام اجرای قسمتی از معابر ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059709/استعلام-جمع-آوری-تصفیه-و-تامین-آب'>استعلام جمع آوری تصفیه و تامین آب  / استعلام, استعلام جمع آوری تصفیه و تامین آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059710/استعلام-آسفالت-ماشینی-روستای--'>استعلام آسفالت ماشینی روستای... / استعلام , استعلام آسفالت ماشینی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059711/استعلام-خرید-گل--'>استعلام خرید گل ... / استعلام بها , استعلام خرید گل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059712/استعلام-ویدئو-پروژکتور--'>استعلام ویدئو پروژکتور ... / استعلام, استعلام ویدئو پروژکتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059713/استعلام-پروژه-تامین-آب'>استعلام پروژه تامین آب / استعلام ,استعلام پروژه تامین آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059714/استعلام-واگذاری-سیستم-مخابراتی'>استعلام واگذاری سیستم مخابراتی  / استعلام,استعلام واگذاری سیستم مخابراتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059715/استعلام-اجرای-لوله-کشی-روکار-تاسیسات'>استعلام اجرای لوله کشی روکار تاسیسات  / استعلام , استعلام اجرای لوله کشی روکار تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059716/استعلام-در-اتوماتیک-شیشه-ای'>استعلام در اتوماتیک شیشه ای / استعلام ,استعلام در اتوماتیک شیشه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059717/استعلام-خرید-لوازم-تاسیساتی-شامل-قوطی-کابل-ورق-فنس--'>استعلام خرید لوازم تاسیساتی شامل قوطی کابل ورق فنس ... / استعلام,استعلام خرید لوازم تاسیساتی شامل قوطی کابل ورق فنس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059718/استعلام-بوته-های-زینتی-70-گلدان'>استعلام  بوته های زینتی 70 گلدان  / استعلام ,استعلام  بوته های زینتی 70 گلدان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059719/استعلام-کتاب-شاخص-بهره-وری--'>استعلام کتاب شاخص بهره وری ... / استعلام, استعلام کتاب شاخص بهره وری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059720/استعلام-پهنای-باند-اینترنت'>استعلام  پهنای باند اینترنت / استعلام, استعلام  پهنای باند اینترنت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059721/استعلام-سانتریفیوژ'>استعلام سانتریفیوژ / استعلام, استعلام سانتریفیوژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059722/استعلام-خرید-نوار-عایقی'>استعلام خرید نوار عایقی / استعلام, استعلام خرید نوار عایقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059723/استعلام-گز-لقمه-ای-مخصوص-بدون-انگبین'>استعلام گز لقمه ای مخصوص بدون انگبین / استعلام، استعلام گز لقمه ای مخصوص بدون انگبین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059724/استعلام-طرح-توسعه-مشترکین'>استعلام طرح توسعه مشترکین  / استعلام , استعلام طرح توسعه مشترکین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059725/استعلام-کلیدها-و-متعلقات'>استعلام کلیدها و متعلقات / استعلام , استعلام کلیدها و متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059726/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-عملیات-ساختمانی---'>استعلام نصب و راه اندازی عملیات ساختمانی ....  / استعلام ، استعلام  نصب و راه اندازی عملیات ساختمانی .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059727/استعلام-ریبون-چاپگر-PR2'>استعلام ریبون چاپگر PR2 / استعلام, استعلام ریبون چاپگر PR2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059728/استعلام-تجهیزات-بروجرد'>استعلام تجهیزات بروجرد / استعلام,استعلام تجهیزات بروجرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059729/استعلام-میز-و-صندلی-اداری'>استعلام میز و صندلی اداری  / استعلام, استعلام میز و صندلی اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059730/استعلام-گیر-موتور-دانفوس-و--'>استعلام گیر موتور دانفوس و ...  / استعلام , استعلام گیر موتور دانفوس و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059731/استعلام-پروژه-آبرسانی'>استعلام  پروژه آبرسانی / استعلام,استعلام  پروژه آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059732/استعلام-مرمت-و-بازگشایی-مسیر--'>استعلام مرمت و بازگشایی مسیر ... / استعلام, استعلام مرمت و بازگشایی مسیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059733/استعلام-تجهیزات-ورزشی--'>استعلام تجهیزات ورزشی ... / استعلام,استعلام تجهیزات ورزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059734/استعلام-ماژول-SFP-رایانه'>استعلام ماژول SFP رایانه / استعلام,استعلام ماژول SFP رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059735/استعلام-1000-کیلوگرم-سلیکاژل-نارنجی-رنگ-گرید-C1-کروی'>استعلام 1000 کیلوگرم سلیکاژل نارنجی رنگ گرید C1 کروی / استعلام 1000 کیلوگرم سلیکاژل نارنجی رنگ گرید C1 کروی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059736/استعلام-تهیه-و-نصب-سیستم-اعلان-حریق-در-مرکز-pc'>استعلام  تهیه و نصب سیستم اعلان حریق در مرکز pc / استعلام , استعلام  تهیه و نصب سیستم اعلان حریق در مرکز pc</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059737/استعلام-عملیات-اجرایی-مرمت-راه-اجاره-یک-دستگاه-بولدزر'>استعلام عملیات اجرایی مرمت راه اجاره یک دستگاه بولدزر / استعلام, استعلام عملیات اجرایی مرمت راه اجاره یک دستگاه بولدزر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059738/فراخوان-دعوت-به-همکاری-و-مشارکت'>فراخوان دعوت به همکاری و مشارکت  / فراخوان دعوت به همکاری و مشارکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059739/استعلام-جلیقه-نجات-کودک--'>استعلام جلیقه نجات کودک... / استعلام , استعلام جلیقه نجات کودک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059741/استعلام-تجهیزات-دورود-2'>استعلام تجهیزات دورود 2 / استعلام,استعلام تجهیزات دورود 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059742/استعلام-تکمیل-زمین-چمن-مسلم-آباد'>استعلام تکمیل زمین چمن مسلم آباد   / استعلام,استعلام تکمیل زمین چمن مسلم آباد  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059743/استعلام-ساخت-پیچ-و-مهره'>استعلام ساخت پیچ و مهره  / استعلام, استعلام ساخت پیچ و مهره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059744/استعلام-فایروال-SRX'>استعلام فایروال SRX  / استعلام , استعلام فایروال SRX </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059745/استعلام-یک-دستگاه-دوربین-مداربسته--'>استعلام یک دستگاه دوربین مداربسته ... / استعلام,استعلام یک دستگاه دوربین مداربسته ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059746/مناقصه-خرید-اقلام-آبنماهای-سطح-منطقه'>مناقصه خرید اقلام آبنماهای سطح منطقه / مناقصه,مناقصه خرید اقلام آبنماهای سطح منطقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059747/استعلام-نوسازی-مراکز-جهاد-کشاورزی'>استعلام نوسازی مراکز جهاد کشاورزی  / استعلام , استعلام نوسازی مراکز جهاد کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059748/استعلام-5-دستگاه-صوت-و-تصویر'>استعلام 5 دستگاه صوت و تصویر / استعلام 5 دستگاه صوت و تصویر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059749/استعلام-سبد-گالیا'>استعلام سبد گالیا  / استعلام , استعلام سبد گالیا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059750/استعلام-پمپ-شناور-و--'>استعلام پمپ شناور و ... / استعلام, استعلام پمپ شناور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059751/استعلام-تعمیرات-اماکن-ورزشی'>استعلام تعمیرات اماکن ورزشی / استعلام , استعلام تعمیرات اماکن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059752/استعلام-تبلت-سامسونگ--'>استعلام تبلت سامسونگ ... / استعلام,استعلام تبلت سامسونگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059753/استعلام-تعمیر-و-تجهیز-سالنهای-ورزشی'>استعلام تعمیر و تجهیز سالنهای ورزشی / استعلام , استعلام تعمیر و تجهیز سالنهای ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059754/استعلام-لوازم-جوشکاری'>استعلام لوازم جوشکاری  / استعلام,استعلام لوازم جوشکاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059755/استعلام-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام,استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059756/استعلام-​شاتل-ارسال-نمونه'>استعلام ​شاتل ارسال نمونه / استعلام,استعلام ​شاتل ارسال نمونه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059757/مناقصه-عملیات-ساختمانی-و-تاسیساتی-کارهای-تکمیلی-پست-230-کیلوولت-اباذر'>مناقصه عملیات ساختمانی و تاسیساتی کارهای تکمیلی پست 230 کیلوولت اباذر / مناقصه عملیات ساختمانی و تاسیساتی کارهای تکمیلی پست 230 کیلوولت اباذر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059758/استعلام-خرید-روغن-ورامین-حلب'>استعلام خرید روغن ورامین حلب / استعلام ، استعلام خرید روغن ورامین حلب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059759/استعلام-تجهیزات-ورزشی'>استعلام تجهیزات ورزشی / استعلام , استعلام تجهیزات ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059760/استعلام-تهیه-شیلنگ-های-آتشنشانی'>استعلام تهیه شیلنگ های آتشنشانی  / استعلام، استعلام تهیه شیلنگ های آتشنشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059761/استعلام-مراقبت-و-نگهداری-و-ترمیم-حصارکشی-طرح-های-صیانت'>استعلام  مراقبت و نگهداری و ترمیم حصارکشی طرح های صیانت / استعلام, استعلام  مراقبت و نگهداری و ترمیم حصارکشی طرح های صیانت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059762/استعلام-تعمیرات-اساسی-ساختمان-های-ثبت-اسناد-و-املاک-استان-گلستان'>استعلام  تعمیرات اساسی ساختمان های ثبت اسناد و املاک استان گلستان / استعلام,استعلام  تعمیرات اساسی ساختمان های ثبت اسناد و املاک استان گلستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059763/استعلام-خرید-10-عدد-توربین-دندانپزشکی'>استعلام  خرید 10 عدد توربین دندانپزشکی / استعلام,استعلام  خرید 10 عدد توربین دندانپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059764/استعلام-تعداد-سی-دستگاه-سیستم-یونیت'>استعلام تعداد سی دستگاه سیستم یونیت  / استعلام , استعلام تعداد سی دستگاه سیستم یونیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059765/استعلام-آسفالت-ماشینی-روستای--'>استعلام آسفالت ماشینی روستای ... / استعلام ، استعلام آسفالت ماشینی روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059766/استعلام-دیوارکشی-و-محوطه-سازی-17-شهریور-گلپایگان'>استعلام دیوارکشی و محوطه سازی 17 شهریور گلپایگان / استعلام ,استعلام دیوارکشی و محوطه سازی 17 شهریور گلپایگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059767/استعلام-اجرای-قسمتی-از-معابر---'>استعلام اجرای قسمتی از معابر .... / استعلام, استعلام اجرای قسمتی از معابر ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059768/استعلام-متر-تجاری-فلزی'>استعلام متر تجاری فلزی / استعلام, استعلام متر تجاری فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059769/استعلام-اگزوز-فن-قرقره-ای-با-لوله-خرطومی'>استعلام اگزوز فن قرقره ای با لوله خرطومی / استعلام , استعلام اگزوز فن قرقره ای با لوله خرطومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059770/استعلام-تکمیل-ورزشگاه-قمبوان-دهاقان'>استعلام تکمیل ورزشگاه قمبوان دهاقان  / استعلام , استعلام تکمیل ورزشگاه قمبوان دهاقان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059771/استعلام-یک-دستگاه-سرور-و-متعلقات'>استعلام یک دستگاه سرور و متعلقات / استعلام یک دستگاه سرور و متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059772/استعلام-باتری'>استعلام باتری  / استعلام ,استعلام باتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059773/استعلام-سفتی-باکس-12-لیتری'>استعلام سفتی باکس 12 لیتری / استعلام,استعلام سفتی باکس 12 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059774/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا'>استعلام اجرای طرح هادی روستا / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059775/استعلام-کفش'>استعلام کفش  / استعلام , استعلام کفش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059776/استعلام-پرینتر-کمری-پرتابل-و--'>استعلام پرینتر کمری پرتابل و ...  / استعلام ,استعلام پرینتر کمری پرتابل و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059777/استعلام-کابل-و-لوازم-برقی'>استعلام کابل و لوازم برقی / استعلام , استعلام کابل و لوازم برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059778/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای'>استعلام  اجرای طرح هادی روستای  / استعلام ، استعلام  اجرای طرح هادی روستای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059779/استعلام-اجرای-سقف-به-متراژ-720-متر-مربع'>استعلام اجرای سقف به متراژ 720 متر مربع / استعلام , استعلام اجرای سقف به متراژ 720 متر مربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059780/استعلام-دیزل-ژنراتور-مدل-DP66'>استعلام دیزل ژنراتور مدل DP66 / استعلام ,استعلام دیزل ژنراتور مدل DP66</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059781/استعلام-دوربین-و-وسایل-حفاظتی--امنیتی-و-تجهیزات-مربوطه'>استعلام دوربین و وسایل حفاظتی ، امنیتی و تجهیزات مربوطه  / استعلام , استعلام دوربین و وسایل حفاظتی ، امنیتی و تجهیزات مربوطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059782/استعلام-سرور-hp--'>استعلام سرور hp ... / استعلام,استعلام سرور hp ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059783/استعلام-پروژه-آبرسانی'>استعلام  پروژه آبرسانی / استعلام,استعلام  پروژه آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059784/استعلام-احداث-مخزن-200-متر-مکعبی--'>استعلام احداث مخزن 200 متر مکعبی...  / استعلام, استعلام احداث مخزن 200 متر مکعبی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059785/استعلام-ریبون-دستگاه-پرینت-کارت'>استعلام ریبون دستگاه پرینت کارت / استعلام,استعلام ریبون دستگاه پرینت کارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059786/استعلام-ویلچر'>استعلام ویلچر / استعلام،استعلام ویلچر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059787/استعلام-تشک-طبی'>استعلام تشک طبی / استعلام،استعلام تشک طبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059788/استعلام-رک-42-یونیت-عمق-100-تیام--'>استعلام رک 42 یونیت عمق 100 تیام ... / استعلام,استعلام رک 42 یونیت عمق 100 تیام ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059789/استعلام-لایسنس-های-مربوط-به-نرم-افزار-BACKUPگیری'>استعلام لایسنس های مربوط به نرم افزار BACKUPگیری / استعلام, استعلام لایسنس های مربوط به نرم افزار BACKUPگیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059791/استعلام-سوییچ-دیتا-شبکه---'>استعلام سوییچ دیتا شبکه ..... / استعلام, استعلام سوییچ دیتا شبکه .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059792/استعلام-چاپگر-تالی'>استعلام چاپگر تالی  / استعلام , چاپگر تالی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059793/استعلام-تعمیرات-در-ساختمان-بهزیستی-شهرستان--'>استعلام تعمیرات در ساختمان بهزیستی شهرستان... / استعلام,استعلام تعمیرات در ساختمان بهزیستی شهرستان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059794/مناقصه-پروژه-های-آبرسانی--'>مناقصه پروژه های آبرسانی ... / مناقصه ,مناقصه پروژه های آبرسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059795/استعلام-تخت-خواب-یکنفره'>استعلام تخت خواب یکنفره / استعلام, استعلام تخت خواب یکنفره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059796/استعلام-خرید-حمل-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-صوتی--'>استعلام خرید، حمل، نصب و راه اندازی سیستم صوتی ... / استعلام,استعلام خرید، حمل، نصب و راه اندازی سیستم صوتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059797/استعلام-خدمات-مشاوره-ای-عملیات-بهینه-سازی'>استعلام خدمات مشاوره ای عملیات بهینه سازی / استعلام , استعلام خدمات مشاوره ای عملیات بهینه سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059798/استعلام-جابجایی-و-بهسازی-ساختار-تجهیزات-مدیریت-شبکه'>استعلام جابجایی و بهسازی ساختار تجهیزات مدیریت شبکه  / استعلام, استعلام جابجایی و بهسازی ساختار تجهیزات مدیریت شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059799/استعلام-پروژه-آبرسانی-به-روستاهای'>استعلام  پروژه آبرسانی به روستاهای / استعلام,استعلام  پروژه آبرسانی به روستاهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059800/استعلام-بچه-ماهی-کپور'>استعلام بچه ماهی کپور  / استعلام ,استعلام بچه ماهی کپور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059801/استعلام-توسعه-برق--'>استعلام توسعه برق ... / استعلام,استعلام توسعه برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059802/استعلام-ترمیم-زیرسازی-و-اجرای-بیس-محور--'>استعلام ترمیم زیرسازی و اجرای بیس محور... / استعلام ,استعلام ترمیم زیرسازی و اجرای بیس محور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059803/استعلام-پروژه-آبرسانی-به-مجتمع-نشور-شهرستان-کامیاران'>استعلام پروژه آبرسانی به مجتمع نشور شهرستان کامیاران / استعلام,استعلام پروژه آبرسانی به مجتمع نشور شهرستان کامیاران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059804/استعلام-خرید-مقره-سیلیکونی'>استعلام خرید مقره سیلیکونی / استعلام,استعلام خرید مقره سیلیکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059805/استعلام-اجرای-عملیات-بانکت-بندی-(ترانس-بندی)--'>استعلام اجرای عملیات بانکت بندی (ترانس بندی)... / استعلام, استعلام اجرای عملیات بانکت بندی (ترانس بندی)...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059806/استعلام-چاپگر-EP300'>استعلام  چاپگر EP300 / استعلام, استعلام  چاپگر EP300</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059807/استعلام-عملیات-اجرایی-ساختمانی-نصب-و-راه-اندازی-خازن'>استعلام عملیات اجرایی ساختمانی نصب و راه اندازی خازن / استعلام, استعلام عملیات اجرایی ساختمانی نصب و راه اندازی خازن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059808/استعلام-ست-سوند'>استعلام  ست سوند  / استعلام,استعلام  ست سوند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059809/استعلام-آموزش-زوجین-متقاضی-طلاق'>استعلام آموزش زوجین متقاضی طلاق  / استعلام, استعلام آموزش زوجین متقاضی طلاق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059810/استعلام-خرید-یک-دستگاه-اسپکتروفتومتر'>استعلام خرید یک دستگاه اسپکتروفتومتر / استعلام, استعلام خرید یک دستگاه اسپکتروفتومتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059811/استعلام-تعمیرات-اماکن-ورزشی'>استعلام تعمیرات اماکن ورزشی / استعلام , استعلام تعمیرات اماکن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059812/استعلام-خرید-تجهیزات-ذخیره-ساز-HP'>استعلام خرید تجهیزات ذخیره ساز HP  / استعلام,استعلام خرید تجهیزات ذخیره ساز HP </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059814/استعلام-انتشار-کتاب-گاهنامه-و--'>استعلام انتشار کتاب، گاهنامه و... / استعلام, استعلام انتشار کتاب، گاهنامه و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059815/استعلام-دوربین-حفاظتی'>استعلام دوربین حفاظتی / استعلام,استعلام دوربین حفاظتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059816/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام, استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059817/استعلام-عملیات-تکمیل-آبرسانی'>استعلام عملیات تکمیل آبرسانی  / استعلام, استعلام عملیات تکمیل آبرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059818/استعلام-درخواست-اینترنت-با-پهنای-باند-50-مگابایت'>استعلام درخواست اینترنت با پهنای باند 50 مگابایت  / استعلام,استعلام درخواست اینترنت با پهنای باند 50 مگابایت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059819/استعلام-راننده-با-خودرو--'>استعلام راننده با خودرو ... / استعلام, استعلام راننده با خودرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059820/استعلام-انجام-خدمات-بهسازی-و-نوسازی--'>استعلام انجام خدمات بهسازی و نوسازی... / استعلام, استعلام انجام خدمات بهسازی و نوسازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059822/استعلام-پروژه-تامین-آب-روستای--'>استعلام پروژه تامین آب روستای... / استعلام,استعلام پروژه تامین آب روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059823/استعلام-سیستم-های-هشدار-دهنده'>استعلام سیستم های هشدار دهنده / استعلام , استعلام سیستم های هشدار دهنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059824/استعلام-خرید-کلرسنج-و-کدورت-سنج'>استعلام خرید کلرسنج و کدورت سنج  / استعلام, استعلام خرید کلرسنج و کدورت سنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059825/استعلام-اجرای-قسمتی-از-معابر---'>استعلام اجرای قسمتی از معابر .... / استعلام, استعلام اجرای قسمتی از معابر ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059826/استعلام-خرید-تجهیزات-رایانه-و-سرور'>استعلام خرید تجهیزات  رایانه و سرور  / استعلام , استعلام خرید تجهیزات  رایانه و سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059827/استعلام-scan-jet--'>استعلام scan jet... / استعلام ,استعلام scan jet...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059828/استعلام-تهیه-سرامیک-پرسلانی-فول-بادی'>استعلام تهیه سرامیک پرسلانی فول بادی / استعلام, استعلام تهیه سرامیک پرسلانی فول بادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059829/استعلام-فضای-سبز-محوطه-ساختمان-شماره-2-اداره-کل'>استعلام فضای سبز محوطه ساختمان شماره 2 اداره کل  / استعلام, استعلام فضای سبز محوطه ساختمان شماره 2 اداره کل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059830/استعلام-خرید-میز-و-صندلی-اداری'>استعلام خرید میز و صندلی اداری / استعلام, استعلام خرید میز و صندلی اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059831/استعلام-آزمایشات-ادواری-کارکنان-شرکت'>استعلام آزمایشات ادواری کارکنان شرکت  / استعلام ؛ استعلام آزمایشات ادواری کارکنان شرکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059832/استعلام-سیم-توری-پرسی-شبکه-متوسط-آلومینیومی'>استعلام سیم توری پرسی شبکه متوسط آلومینیومی / استعلام, استعلام سیم توری پرسی شبکه متوسط آلومینیومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059833/استعلام-دوربین'>استعلام دوربین / استعلام, استعلام دوربین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059834/استعلام-عملیات-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-سرمایش'>استعلام عملیات نصب و راه اندازی سیستم سرمایش / استعلام,استعلام عملیات نصب و راه اندازی سیستم سرمایش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059835/استعلام-خرید-و-اجرای-سیستم-نظارت-تصویری-پست-400'>استعلام خرید و اجرای سیستم نظارت تصویری پست 400  / استعلام , استعلام خرید و اجرای سیستم نظارت تصویری پست 400 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059836/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-عملیات-ساختمانی'>استعلام نصب و راه اندازی عملیات ساختمانی / استعلام, استعلام نصب و راه اندازی عملیات ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059837/استعلام-در-فلزی-کاربرد-کمد-بایگانی'>استعلام در فلزی کاربرد کمد بایگانی  / استعلام , استعلام در فلزی کاربرد کمد بایگانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059838/استعلام-صندلی-کارمندی-گردان'>استعلام  صندلی کارمندی گردان  / استعلام, استعلام  صندلی کارمندی گردان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059839/استعلام-خوراک-ماهی-اکسترود-gft3'>استعلام خوراک ماهی اکسترود gft3  / استعلام, استعلام خوراک ماهی اکسترود gft3 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059840/استعلام-خودرو--'>استعلام خودرو ... / استعلام ,استعلام خودرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059841/استعلام-تکمیل-سالن-ورزشی'>استعلام تکمیل سالن ورزشی  / استعلام, استعلام تکمیل سالن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059842/استعلام-کابل-ها-و-رساناها--'>استعلام کابل ها و رساناها ... / استعلام,استعلام کابل ها و رساناها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059843/استعلام-ریبون-اولیس'>استعلام ریبون اولیس  / استعلام, استعلام ریبون اولیس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059844/استعلام-تکمیل-سالن-ورزشی'>استعلام تکمیل سالن ورزشی  / استعلام, استعلام تکمیل سالن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059845/استعلام-خرید-کالای-برق'>استعلام خرید کالای برق / استعلام, استعلام خرید کالای برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059846/استعلام-خرید-سرور'>استعلام خرید سرور / استعلام , استعلام خرید سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059847/استعلام-تولید-فلزهای-پایه-گرانبها'>استعلام تولید فلزهای پایه گرانبها  / استعلام , استعلام تولید فلزهای پایه گرانبها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059848/استعلام-خرید-لوازم-و-تجهیزات-برق-ساختمان'>استعلام خرید لوازم و تجهیزات برق ساختمان  / استعلام,استعلام خرید لوازم و تجهیزات برق ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059849/استعلام-سمعک'>استعلام سمعک / استعلام، استعلام سمعک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059850/استعلام-انجام-عملیات-ساماندهی-رودخانه'>استعلام انجام عملیات ساماندهی رودخانه  / استعلام , استعلام انجام عملیات ساماندهی رودخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059851/استعلام-آسفالت-گرم-0-12'>استعلام آسفالت گرم 0-12  / استعلام, استعلام آسفالت گرم 0-12 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059852/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-70-عدد-دیسک-هیتاچی'>استعلام نصب و راه اندازی 70 عدد دیسک هیتاچی / استعلام ,استعلام نصب و راه اندازی 70 عدد دیسک هیتاچی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059853/استعلام-درب-اتوماتیک-شیشه-ای'>استعلام درب اتوماتیک شیشه ای  / استعلام , استعلام درب اتوماتیک شیشه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059854/استعلام-آسفالت-ماشینی-روستای--'>استعلام آسفالت ماشینی روستای ... / استعلام ، استعلام آسفالت ماشینی روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059855/استعلام-5-قلم-تجهیزات-آشپزخانه'>استعلام 5 قلم تجهیزات آشپزخانه  / استعلام,استعلام 5 قلم تجهیزات آشپزخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059856/استعلام-پشتیبانی-یکساله-دوربینهای-مداربسته'>استعلام پشتیبانی یکساله دوربینهای مداربسته / استعلام, استعلام پشتیبانی یکساله دوربینهای مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059857/استعلام-تابلو-برق-اندازه-گیری-غیر-مستقیم-بارانی'>استعلام تابلو برق اندازه گیری غیر مستقیم بارانی / استعلام, استعلام تابلو برق اندازه گیری غیر مستقیم بارانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059858/استعلام-چاه--'>استعلام چاه ... / استعلام ,استعلام چاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059860/استعلام-ورود-و-خروج-خط-66-کیلوولت-لار--'>استعلام ورود و خروج خط 66 کیلوولت لار ... / استعلام,استعلام ورود و خروج خط 66 کیلوولت لار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059861/استعلام-تعداد-60-عدد-سوند-معده'>استعلام تعداد 60 عدد سوند معده  / استعلام, استعلام تعداد 60 عدد سوند معده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059862/استعلام-نگهداری-امور-تاسیسات'>استعلام نگهداری امور تاسیسات / استعلام, استعلام نگهداری امور تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059863/استعلام-محوطه-سازی-ایستگاه-هواشناسی-ایلبگی'>استعلام محوطه سازی ایستگاه هواشناسی ایلبگی / استعلام ,استعلام محوطه سازی ایستگاه هواشناسی ایلبگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059864/استعلام-بهسازی-جاده'>استعلام بهسازی جاده / استعلام , استعلام بهسازی جاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059865/استعلام-اجرای-جدول-کشی--کانیوو--پازل'>استعلام اجرای جدول کشی ، کانیوو ، پازل  / استعلام اجرای جدول کشی ، کانیوو ، پازل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059866/استعلام-خرید-60-عدد-کارت-شارژ-تلفن'>استعلام خرید 60 عدد کارت شارژ تلفن / استعلام , استعلام خرید 60 عدد کارت شارژ تلفن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059867/استعلام-انجام-عملیات-احیا-و-مرمت-قنات'>استعلام انجام عملیات احیا و مرمت قنات  / استعلام , استعلام انجام عملیات احیا و مرمت قنات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059868/استعلام-تابلو-چلنیوم-با-کفی-کامپوزیت--'>استعلام تابلو چلنیوم با کفی کامپوزیت... / استعلام استعلام تابلو چلنیوم با کفی کامپوزیت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059869/استعلام-اجاره-یک-دستگاه-لودر'>استعلام اجاره یک دستگاه لودر  / استعلام, استعلام اجاره یک دستگاه لودر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059870/استعلام-خرید-آجیل'>استعلام خرید آجیل  / استعلام , استعلام خرید آجیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059871/استعلام-تجهیز-مراکز-کشاورزی'>استعلام تجهیز مراکز کشاورزی  / استعلام,استعلام تجهیز مراکز کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059872/استعلام-آسفالت-ماشینی-روستای--'>استعلام آسفالت ماشینی روستای ... / استعلام ، استعلام آسفالت ماشینی روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059873/استعلام-اجرای-آجرچینی-آشیانه-ماشین-آلات'>استعلام اجرای آجرچینی آشیانه ماشین آلات / استعلام, استعلام اجرای آجرچینی آشیانه ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059874/استعلام-پروژه-زیباسازی-ورودی-و-حاشیه'>استعلام  پروژه زیباسازی ورودی و حاشیه  / استعلام,استعلام پروژه زیباسازی ورودی و حاشیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059875/استعلام-کارت-انگشتی-مدل-FUT-RONING-FS88S'>استعلام  کارت انگشتی مدل FUT RONING FS88S / استعلام  کارت انگشتی مدل FUT RONING FS88S</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059876/استعلام-آسفالت-ماشینی-روستای--'>استعلام آسفالت ماشینی روستای ... / استعلام ، استعلام آسفالت ماشینی روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059877/استعلام-خاک-برداری-و-اجرای-آسفالت-ایستگاه'>استعلام خاک برداری و اجرای آسفالت ایستگاه / استعلام , استعلام خاک برداری و اجرای آسفالت ایستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059878/استعلام--انجام-عملیات-ریرگذاری-رودخانه-ها'>استعلام    انجام عملیات ریرگذاری رودخانه ها / استعلام, استعلام    انجام عملیات ریرگذاری رودخانه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059879/استعلام-حفر-یک-حلقه-چاه-دستی--'>استعلام حفر یک حلقه چاه دستی... / استعلام, استعلام حفر یک حلقه چاه دستی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059880/استعلام-یک-دستگاه-gateway-newrock-mx60-24fxs'>استعلام  یک دستگاه gateway newrock mx60-24fxs  / استعلام, استعلام  یک دستگاه gateway newrock mx60-24fxs </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059881/استعلام-پتو-تک-نفره'>استعلام پتو تک نفره  / استعلام, استعلام پتو تک نفره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059882/استعلام-فعالیتهای-خدماتی-سیستم-های-امنیتی'> استعلام فعالیتهای خدماتی سیستم های امنیتی / استعلام , استعلام فعالیتهای خدماتی سیستم های امنیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059883/استعلام-برش-کاری--'>استعلام برش کاری ... / استعلام ,استعلام برش کاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059884/استعلام-تعمیر-و-مرمت-شیروانی'>استعلام  تعمیر و مرمت شیروانی / استعلام , استعلام  تعمیر و مرمت شیروانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059885/استعلام-خرید-اجرایی-و-راه-اندازی-دوربین-مداربسته'>استعلام خرید اجرایی و راه اندازی دوربین مداربسته / استعلام, استعلام خرید اجرایی و راه اندازی دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059886/مناقصه-ارائه-خدمات-مراکز-سلامت-جامعه-و-پایگاه-های-سلامت--'>مناقصه ارائه خدمات مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت ... / مناقصه ارائه خدمات مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059887/استعلام-عملیات-عمرانی--'>استعلام عملیات عمرانی ... / استعلام,استعلام عملیات عمرانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059888/استعلام-سوئیچ-شبکه-CISCO'>استعلام سوئیچ شبکه CISCO  / استعلام, استعلام سوئیچ شبکه CISCO </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059889/استعلام-تعداد-13-کامپیوتر'>استعلام تعداد 13 کامپیوتر / استعلام, استعلام تعداد 13 کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059890/استعلام-گوشی-موبایل'>استعلام گوشی موبایل / استعلام ,استعلام گوشی موبایل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059891/استعلام-​تحقیق-و-توسعه-تجربی'>استعلام ​تحقیق و توسعه تجربی  / استعلام, استعلام ​تحقیق و توسعه تجربی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059892/استعلام-پروژه-نصب-دوربین-در-اداره-کل--'>استعلام پروژه نصب دوربین در اداره کل ... / استعلام,استعلام پروژه نصب دوربین در اداره کل ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059893/استعلام-خرید-دستگاه-جهت-آزمایشگاه'>استعلام خرید دستگاه جهت آزمایشگاه / استعلام, استعلام خرید دستگاه جهت آزمایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059894/استعلام-یکعدد-سوئیچ-سیسکو'>استعلام یکعدد سوئیچ سیسکو  / استعلام, استعلام یکعدد سوئیچ سیسکو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059895/استعلام-بسته-نرم-افزار'>استعلام بسته نرم افزار  / استعلام , استعلام بسته نرم افزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059896/استعلام-عملیات-تکمیل-آبرسانی'>استعلام عملیات تکمیل آبرسانی  / استعلام, استعلام عملیات تکمیل آبرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059897/استعلام--تجهیز-چاه-در-منطقه-قره-مهکستان-بوانات'>استعلام   تجهیز چاه در منطقه قره مهکستان بوانات  / استعلام, استعلام  تجهیز چاه در منطقه قره مهکستان بوانات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059898/استعلام-خرید-لوازم-برق-ساختمان'>استعلام خرید لوازم برق ساختمان  / استعلام استعلام خرید لوازم برق ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059899/استعلام-اجرای-قسمتی-از-معابر---'>استعلام اجرای قسمتی از معابر .... / استعلام, استعلام اجرای قسمتی از معابر ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059900/استعلام-آگاه-سازی-پیشگیری-از-معلولیت-ها'>استعلام آگاه سازی پیشگیری از معلولیت ها / استعلام , استعلام آگاه سازی پیشگیری از معلولیت ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059901/استعلام-سالن--'>استعلام سالن ... / استعلام ,استعلام سالن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059902/استعلام-تابلو-سافت-استارت---'>استعلام تابلو سافت استارت .... / استعلام, استعلام تابلو سافت استارت ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059903/استعلام-هموسیلر-کیسه-خون--'>استعلام هموسیلر کیسه خون ... / استعلام,استعلام هموسیلر کیسه خون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059904/استعلام-سرویس-ظروف-قابلمه'>استعلام سرویس ظروف قابلمه / استعلام , استعلام سرویس ظروف قابلمه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059905/استعلام-کفش-چرمی'>استعلام کفش چرمی / استعلام , استعلام کفش چرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059906/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات-سخت-افزار'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات- سخت افزار / استعلام,استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات- سخت افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059907/استعلام-سایر-فعالیت-های-مخابراتی'>استعلام سایر فعالیت های مخابراتی / استعلام, استعلام سایر فعالیت های مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059908/استعلام-شارژ-و-نگهداری-و-تجهیز-کپسولهای-اطفا-حریق'>استعلام شارژ و نگهداری و تجهیز کپسولهای اطفا حریق / استعلام, استعلام شارژ و نگهداری و تجهیز کپسولهای اطفا حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059909/استعلام-عملیات-راهداری-و-راهداری-زمستانی'>استعلام عملیات راهداری و راهداری زمستانی  / استعلام, استعلام عملیات راهداری و راهداری زمستانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059910/استعلام-بهسازی-سالن-انتظار-و-سرویس-بهداشتی--'>استعلام بهسازی سالن انتظار و سرویس بهداشتی... / استعلام بهسازی سالن انتظار و سرویس بهداشتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059911/استعلام-خدمات-پشتیبانی-سخت-افزار-رایانه'>استعلام خدمات پشتیبانی سخت افزار رایانه / استعلام ، استعلام خدمات پشتیبانی سخت افزار رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059912/استعلام-محوطه-سازی-و-تکمیل-سالن-ورزشی'>استعلام محوطه سازی و تکمیل سالن ورزشی / استعلام , استعلام محوطه سازی و تکمیل سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059913/استعلام-شولدرویل--تخت-معاینه--'>استعلام شولدرویل - تخت معاینه ...  / استعلام ,استعلام شولدرویل - تخت معاینه ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059914/استعلام-احیا-و-مرمت-قنات---'>استعلام احیا و مرمت قنات .... / استعلام, استعلام احیا و مرمت قنات ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059915/استعلام-چهار-دستگاه-تلویزیون'>استعلام چهار دستگاه تلویزیون  / استعلام، استعلام چهار دستگاه تلویزیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059916/استعلام-بازسازی-پارکینگ-ساختمان'>استعلام بازسازی پارکینگ ساختمان  / استعلام, استعلام بازسازی پارکینگ ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059917/استعلام-دوخت-لباس-فرم-کت-و-شلوار'>استعلام دوخت لباس فرم کت و شلوار / استعلام,استعلام دوخت لباس فرم کت و شلوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059918/استعلام-رله-حفاظتی-micom-p127--'>استعلام رله حفاظتی micom p127 ... / استعلام,استعلام رله حفاظتی micom p127 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059919/استعلام-جار-بی-هوازی-باکتریولوژی'>استعلام جار بی هوازی باکتریولوژی / استعلام , استعلام جار بی هوازی باکتریولوژی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059920/استعلام-پمپ-فشار-قوی-و-الکتروپمپ-لجن-کش'>استعلام پمپ فشار قوی و الکتروپمپ لجن کش  / استعلام, استعلام پمپ فشار قوی و الکتروپمپ لجن کش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059921/استعلام-کابل'>استعلام کابل / استعلام, استعلام کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059922/مناقصه-خرید-سیم-جوش-گاز-کربنیک'>مناقصه  خرید سیم جوش گاز کربنیک  / مناقصه, مناقصه  خرید سیم جوش گاز کربنیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059923/استعلام-اجرای-قسمتی-از-معابر-طرح-هادی-روستای-احمدیه--'>استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای احمدیه ... / استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای احمدیه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059924/استعلام-تنسوپلاست-بزرگ'>استعلام تنسوپلاست بزرگ / استعلام , استعلام تنسوپلاست بزرگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059925/استعلام-مانومتر'>استعلام مانومتر / استعلام ، استعلام مانومتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059926/استعلام-کنتور--'>استعلام کنتور ... / استعلام ,استعلام کنتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059927/استعلام-متر-تجاری-فلزی-غیر-قابل-انعطاف--'>استعلام متر تجاری فلزی غیر قابل انعطاف ... / استعلام,استعلام متر تجاری فلزی غیر قابل انعطاف ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059928/استعلام-تهیه-کولر-اسپلیت'>استعلام تهیه کولر اسپلیت  / استعلام, استعلام تهیه کولر اسپلیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059929/استعلام-تعمیرات-حوضچه-آرامش-شیرخانه--'>استعلام تعمیرات حوضچه آرامش شیرخانه... / استعلام,استعلام تعمیرات حوضچه آرامش شیرخانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059930/استعلام-مبدل-حرارتی'>استعلام مبدل حرارتی / استعلام مبدل حرارتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059932/تجدید-فراخوان-انجام-عملیات-تامین-و-خرید-دستگاه-GPS'>تجدید فراخوان انجام عملیات تامین و خرید دستگاه GPS  / تجدید فراخوان , تجدید فراخوان انجام عملیات تامین و خرید دستگاه GPS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059933/استعلام-تکمیل-سیستم-صوت-سالن-کنفرانس-خزانه--'>استعلام تکمیل سیستم صوت سالن کنفرانس خزانه ... / استعلام تکمیل سیستم صوت سالن کنفرانس خزانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059934/استعلام-رک-ایستاده'>استعلام رک ایستاده  / استعلام , استعلام رک ایستاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059935/استعلام-دوربین-فیلمبرداری-دیجیتال-مدل--'>استعلام دوربین فیلمبرداری دیجیتال مدل... / استعلام,استعلام دوربین فیلمبرداری دیجیتال مدل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059936/استعلام-تولید-تجهیزات-روشنایی-برقی'>استعلام تولید تجهیزات روشنایی برقی / استعلام,استعلام تولید تجهیزات روشنایی برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059937/استعلام-باطری---'>استعلام باطری .... / استعلام, استعلام باطری ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059938/استعلام-خرید-سیم-ارت'>استعلام خرید سیم ارت / استعلام , استعلام خرید سیم ارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059939/استعلام-​درام-مگنت-سپراتور-سه-چاهون-(تعمیری)'>استعلام ​درام مگنت سپراتور سه چاهون (تعمیری) / استعلام, استعلام ​درام مگنت سپراتور سه چاهون (تعمیری)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059940/استعلام-به-روز-رسانی-امکانات-مرکز-حمایتی-آموزش-کودک-و-خانواده'>استعلام به روز رسانی امکانات مرکز حمایتی آموزش کودک و خانواده  / استعلام به روز رسانی امکانات مرکز حمایتی آموزش کودک و خانواده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059941/مناقصه-اورهال-کمپرسور-آگلومراسیون'>مناقصه اورهال کمپرسور آگلومراسیون / مناقصه، مناقصه اورهال کمپرسور آگلومراسیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059942/استعلام-کد-مشابه-تولیدازن'>استعلام کد مشابه تولیدازن  / استعلام,استعلام کد مشابه تولیدازن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059943/استعلام-احداث-جاده-درب-گل-سفید'>استعلام احداث جاده درب گل سفید / استعلام,استعلام احداث جاده درب گل سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059944/استعلام-عملیات-خرید-و-کارگذاری-3KM-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام عملیات خرید و کارگذاری 3KM  لوله پلی اتیلن / استعلام ,استعلام عملیات خرید و کارگذاری 3KM  لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059945/استعلام-کامپیوتر--'>استعلام کامپیوتر ... / استعلام ,استعلام کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059946/استعلام-مرمت-بازسازی-تعمیر-و-ساماندهی-قبور--'>استعلام مرمت، بازسازی، تعمیر و ساماندهی قبور ... / استعلام,استعلام مرمت، بازسازی، تعمیر و ساماندهی قبور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059947/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-اجرای-بخشی-از-راهسازی-و-آسفالت'>مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای بخشی از راهسازی و آسفالت / مناقصه,مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای بخشی از راهسازی و آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059948/استعلام-جمع-آوری-تصفیه-و-تامین-آب'>استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب / استعلام,استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059949/استعلام-تعداد-یک-نفر-راننده-با-خودرو-جهت-مبادله-مرسولات--'>استعلام تعداد یک نفر راننده با خودرو جهت مبادله مرسولات ... / استعلام تعداد یک نفر راننده با خودرو جهت مبادله مرسولات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059950/استعلام-خرید-رنگ-زینگا-و-محلول-رنگ'>استعلام خرید رنگ زینگا و محلول رنگ  / استعلام, استعلام خرید رنگ زینگا و محلول رنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059951/استعلام-برد-پردازش'>استعلام برد پردازش  / استعلام,  استعلام برد پردازش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059952/استعلام-مرمت-اضطراری-میل-تاریخی'>استعلام مرمت اضطراری میل تاریخی  / استعلام, استعلام مرمت اضطراری میل تاریخی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059953/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-تکمیل-سالن-ورزشی'>مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل سالن ورزشی / مناقصه,مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059954/استعلام-خرید-لوازم-تاسیسات'>استعلام خرید لوازم تاسیسات / استعلام,استعلام خرید لوازم تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059955/فراخوان-انجام-عملیات-تامین-سیستم-های-تست-اتصالات'>فراخوان انجام عملیات تامین سیستم های تست اتصالات  / فراخوان عمومی , فراخوان انجام عملیات تامین سیستم های تست اتصالات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059956/استعلام-احداث-پلاتفرم-ایستگاه-هواشناسی--'>استعلام احداث پلاتفرم ایستگاه هواشناسی ... / استعلام, استعلام احداث پلاتفرم ایستگاه هواشناسی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059957/استعلام-تنسوپلاست-کوچک'>استعلام تنسوپلاست کوچک  / استعلام , استعلام تنسوپلاست کوچک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059958/استعلام-تهیه-و-اجرای-گازرسانی-پروژه-فیلمخانه--'>استعلام تهیه و اجرای گازرسانی پروژه فیلمخانه ... / استعلام,استعلام تهیه و اجرای گازرسانی پروژه فیلمخانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059959/مناقصه-عمومی-تکمیل-استخر-سرپوشیده'>مناقصه عمومی تکمیل استخر سرپوشیده / مناقصه,مناقصه عمومی تکمیل استخر سرپوشیده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059960/تجدید-فراخوان-انجام-عملیات-تامین-و-خرید-لوله--'>تجدید فراخوان انجام عملیات تامین و خرید لوله... / تجدید فراخوان عمومی، تجدید فراخوان انجام عملیات تامین و خرید لوله...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059961/استعلام-تهیه-مصالح-و-اجرای-جدول--'>استعلام تهیه مصالح و اجرای جدول... / استعلام, استعلام تهیه مصالح و اجرای جدول...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059962/مناقصه-احداث-مدرسه-2-کلاسه'>مناقصه احداث مدرسه 2 کلاسه  / مناقصه,مناقصه احداث مدرسه 2 کلاسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059963/استعلام-خرید-قوطی'>استعلام خرید قوطی  / استعلام, استعلام خرید قوطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059964/استعلام-ساخت-و-نصب-و-سمباده-کاری-و--'>استعلام ساخت و نصب و سمباده کاری و ...  / استعلام ساخت و نصب و سمباده کاری و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059965/استعلام-احداث-خانه-عالم-در-روستای--'>استعلام  احداث خانه عالم در روستای ... / استعلام,استعلام  احداث خانه عالم در روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059966/استعلام-دستگاه-هشداردهنده-نشت-گاز'>استعلام دستگاه هشداردهنده نشت گاز / استعلام دستگاه هشداردهنده نشت گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059967/استعلام-خرید-وسایل-مورد-نیاز-شیلات'>استعلام خرید وسایل مورد نیاز شیلات  / استعلام،استعلام خرید وسایل مورد نیاز شیلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059968/استعلام-جمع-آوری-و-نصب-یک-دستگاه-آسانسور'>استعلام جمع آوری و نصب یک دستگاه آسانسور  / استعلام , استعلام جمع آوری و نصب یک دستگاه آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059969/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-اجرای-فاز-دوم-پارک-رسالت'>مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای فاز دوم پارک رسالت / مناقصه,مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای فاز دوم پارک رسالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059970/استعلام-مانیتور--'>استعلام مانیتور ... / استعلام ,استعلام مانیتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059971/مناقصه-بازسازی-و-اورهال-سیستم-هیدرولیک--'>مناقصه بازسازی و اورهال سیستم هیدرولیک... / مناقصه، مناقصه بازسازی و اورهال سیستم هیدرولیک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059972/استعلام-ساخت-و-نصب-درب-ورودی-ایستگاه-تخلیه-سوخت'>استعلام ساخت و نصب درب ورودی ایستگاه تخلیه سوخت / استعلام , استعلام ساخت و نصب درب ورودی ایستگاه تخلیه سوخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059973/استعلام-خرید-لوله-فولادی'>استعلام خرید لوله فولادی  / استعلام,استعلام خرید لوله فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059974/استعلام-ترمیم-زیرسازی-اجرای-بیس-و-احداث-ابنیه--'>استعلام ترمیم زیرسازی، اجرای بیس و احداث ابنیه ... / استعلام, استعلام ترمیم زیرسازی، اجرای بیس و احداث ابنیه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059975/مناقصه-خرید-الکتروپمپ-بنزین-پره-ای-و-پمپ-بنزین-پره-ای'>مناقصه  خرید الکتروپمپ بنزین پره ای و پمپ بنزین پره ای / مناقصه, مناقصه  خرید الکتروپمپ بنزین پره ای و پمپ بنزین پره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059976/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-خرید-لوازم-یدکی'>مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لوازم یدکی / مناقصه,مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لوازم یدکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059977/استعلام-بیسکویت'>استعلام بیسکویت  / استعلام,استعلام بیسکویت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059978/استعلام-ست-لام-میکروبیولوژی'>استعلام  ست لام میکروبیولوژی  / استعلام , استعلام  ست لام میکروبیولوژی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059979/استعلام-تعداد-یک-نفر-راننده-با-خودرو--'>استعلام تعداد یک نفر راننده با خودرو ... / استعلام تعداد یک نفر راننده با خودرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059980/استعلام-ابزارآلات'>استعلام  ابزارآلات  / استعلام  ابزارآلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059981/مناقصه-خرید-کاغذ-کرافت'>مناقصه خرید کاغذ کرافت  / مناقصه, مناقصه خرید کاغذ کرافت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059982/استعلام-طرح-پژوهشی--'>استعلام طرح پژوهشی ... / استعلام ,استعلام طرح پژوهشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059984/استعلام-UEQ-FOR-GENERATOR-1669-SEALING-COMPOUND'>استعلام UEQ FOR GENERATOR 1669 SEALING COMPOUND  / استعلام , استعلام UEQ FOR GENERATOR 1669 SEALING COMPOUND </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059986/استعلام-خرید-انواع-چراغ-های-خیابانی'>استعلام خرید انواع چراغ های خیابانی / استعلام,استعلام خرید انواع چراغ های خیابانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059987/استعلام-فعالیت-های-خدماتی'>استعلام فعالیت های خدماتی / استعلام,استعلام فعالیت های خدماتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059988/استعلام-ساخت-مسیر-دسترسی-به-ترانس-های-اصلی-چاههای-اب'>استعلام ساخت مسیر دسترسی به ترانس های اصلی چاههای اب / استعلام , استعلام ساخت مسیر دسترسی به ترانس های اصلی چاههای اب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059989/استعلام-ای-پی-فون-و-سوییچ---'>استعلام ای پی فون و سوییچ .... / استعلام, استعلام ای پی فون و سوییچ ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059990/استعلام-راننده--'>استعلام راننده ... / استعلام ,استعلام راننده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059991/استعلام-مناقصه-نصب-انجام-تنظیمات-و-راه-اندازی-دستگاه-آنالایزر-X-RAY'>استعلام مناقصه نصب ،انجام تنظیمات و راه اندازی دستگاه آنالایزر X-RAY  / آگهی مناقصه, استعلام مناقصه نصب ،انجام تنظیمات و راه اندازی دستگاه آنالایزر X-RAY </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059993/استعلام-دستگاه-سل-کانتر'>استعلام دستگاه سل کانتر / استعلام,استعلام دستگاه سل کانتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059994/مناقصه-خرید-خدمات-واحد-CSR'>مناقصه خرید خدمات واحد CSR / مناقصه عمومی، مناقصه خرید خدمات واحد CSR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059995/استعلام-واگذاری-تعداد-65-عدد-پرونده-غیرقابل-بازتوان-افراد-معلول--'>استعلام  واگذاری تعداد 65 عدد پرونده غیرقابل بازتوان افراد معلول .. / استعلام  واگذاری تعداد 65 عدد پرونده غیرقابل بازتوان افراد معلول ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059996/فراخوان-ارزیابی-کیفی-جهت-لیست-کوتاه-بازسازی-تاسیسات-آبرسانی'>فراخوان ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه بازسازی تاسیسات آبرسانی / مناقصه,فراخوان ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه بازسازی تاسیسات آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059997/استعلام-انجام-مونتاژ-کامل-ترانس'>استعلام انجام مونتاژ کامل ترانس  / استعلام , استعلام انجام مونتاژ کامل ترانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059998/استعلام-طراحی-و-ساخت-مبدل-حرارتی'>استعلام طراحی و ساخت مبدل حرارتی / استعلام, استعلام طراحی و ساخت مبدل حرارتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059999/استعلام-چای-ساده-500-گرمی-اصل--'>استعلام چای ساده 500 گرمی اصل ... / استعلام,استعلام چای ساده 500 گرمی اصل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060000/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-احداث-فضای-سبز-حاشیه-معابر-از--'>مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث فضای سبز حاشیه معابر از .. / مناقصه,مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث فضای سبز حاشیه معابر از ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060001/استعلام-خرید-جی-پی-اس-دو-فرکانسه-با-متعلقات-کامل'>استعلام خرید جی پی اس دو فرکانسه با متعلقات کامل / استعلام,استعلام خرید جی پی اس دو فرکانسه با متعلقات کامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060002/استعلام-بروز-رسانی-سیستم-کنترل-3-فاز'>استعلام بروز رسانی سیستم کنترل 3 فاز  / استعلام , استعلام بروز رسانی سیستم کنترل 3 فاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060003/استعلام-دستگاه-ضدعفونی-کننده'>استعلام دستگاه ضدعفونی کننده  / استعلام,استعلام دستگاه ضدعفونی کننده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060004/فراخوان-ارزیابی-کیفی-اجاره-7-دستگاه-خودروی-استیجاری'>فراخوان ارزیابی کیفی اجاره 7 دستگاه خودروی استیجاری / مناقصه,فراخوان ارزیابی کیفی اجاره 7 دستگاه خودروی استیجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060005/استعلام-تعمیر-هسته-استاتور-و-روتور-الکتروموتور-فشار-قوی'>استعلام تعمیر هسته استاتور و روتور الکتروموتور فشار قوی / استعلام , استعلام تعمیر هسته استاتور و روتور الکتروموتور فشار قوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060006/استعلام-ریپیتر-HAYTERA'>استعلام ریپیتر HAYTERA   / استعلام , استعلام  ریپیتر HAYTERA  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060007/اجرای-قسمتی-از-معابر-طرح-هادی-روستای'>اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای  / استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060008/استعلام-دستگاه-کمپرسور-مرکزی'>استعلام دستگاه کمپرسور مرکزی  / استعلام , استعلام دستگاه کمپرسور مرکزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060009/استعلام-تلویزیون--'>استعلام تلویزیون ... / استعلام ,استعلام تلویزیون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060010/استعلام-بهینه-سازی-آسانسور-مسافربر--باربر---'>استعلام بهینه سازی آسانسور مسافربر - باربر  ... / استعلام,استعلام بهینه سازی آسانسور مسافربر - باربر  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060011/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای-افضل-آباد--'>استعلام  اجرای طرح هادی روستای افضل آباد... / استعلام  اجرای طرح هادی روستای افضل آباد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060012/استعلام-مشارکت-در-تولید-و-پخش-5-برنامه-تلویزیونی-در-شبکه-افلاک'>استعلام مشارکت در تولید و پخش 5 برنامه تلویزیونی در شبکه افلاک  / استعلام,استعلام مشارکت در تولید و پخش 5 برنامه تلویزیونی در شبکه افلاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060014/استعلام-پروژه-ساماندهی-و-ایمن-سازی-مسیر-بازدید--'>استعلام پروژه ساماندهی و ایمن سازی مسیر بازدید ... / استعلام,استعلام پروژه ساماندهی و ایمن سازی مسیر بازدید ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060015/استعلام-نقشه-برداری-شیرهای-شبکه-های-گازرسانی-سطح-استان'>استعلام نقشه برداری شیرهای شبکه های گازرسانی سطح استان  / استعلام نقشه برداری شیرهای شبکه های گازرسانی سطح استان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060016/استعلام-خرید-دستگاه-Pressure-safty-valve'>استعلام خرید دستگاه Pressure safty valve / استعلام , استعلام خرید دستگاه Pressure safty valve</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060017/مناقصه-واگذاری-عملیات-پروژه-نصب-لوازم-اندازه-گیری-و-اصلاح-شبکه-روشنایی'>مناقصه واگذاری عملیات پروژه نصب لوازم اندازه گیری و اصلاح شبکه روشنایی / مناقصه ,مناقصه واگذاری عملیات پروژه نصب لوازم اندازه گیری و اصلاح شبکه روشنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060018/فراخوان-خرید--نصب-و-راه-اندازی-7-دستگاه-ups-10-kva'>فراخوان خرید ، نصب و راه اندازی  7 دستگاه ups 10 kva  / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان خرید ، نصب و راه اندازی  7 دستگاه ups 10 kva </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060019/مناقصه-عمومی-همزمان-با-ارزیابی-دو-مرحله-ای-خرید-7-دستگاه-ups10kva'>مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی دو مرحله ای خرید 7 دستگاه ups10kva / مناقصه,مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی دو مرحله ای خرید 7 دستگاه ups10kva</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060020/مناقصه-اجرای-فوندانسیون-و-احداث-مخزن-فلزی-100-مترمکعبی'>مناقصه اجرای فوندانسیون و احداث مخزن فلزی 100 مترمکعبی  / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای فوندانسیون و احداث مخزن فلزی 100 مترمکعبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060021/آگهی-مناقصه-تکمیل-سالن-ورزشی--'>آگهی مناقصه تکمیل سالن ورزشی... / آگهی مناقصه,آگهی مناقصه تکمیل سالن ورزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060022/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-فاضلابی-200-به-طول-330-متر'>استعلام لوله پلی اتیلن فاضلابی 200 به طول 330 متر  / استعلام , استعلام لوله پلی اتیلن فاضلابی 200 به طول 330 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060023/استعلام-خرید-دستگاه-خم-کن-لوله-و-پروفیل'>استعلام خرید دستگاه خم کن لوله و پروفیل / استعلام , استعلام خرید دستگاه خم کن لوله و پروفیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060024/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای-افضل-آباد--'>استعلام  اجرای طرح هادی روستای افضل آباد... / استعلام  اجرای طرح هادی روستای افضل آباد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060025/استعلام-Uprgrade-Nexsan--'>استعلام Uprgrade Nexsan... / استعلام واستعلام Uprgrade Nexsan...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060026/استعلام-نهال-سرو-نقره-ای-فاقد-بسته-بندی--'>استعلام نهال سرو نقره ای فاقد بسته بندی ... / استعلام,استعلام نهال سرو نقره ای فاقد بسته بندی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060027/استعلام-خرید-دستگاه-لوله-و-اتصالات'>استعلام خرید دستگاه لوله و اتصالات / استعلام , استعلام خرید دستگاه لوله و اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060028/مناقصه-اجرای-آسفالت-سرد-روستای-سور-کمب'>مناقصه اجرای آسفالت سرد روستای سور کمب / آگهی مناقصه,مناقصه اجرای آسفالت سرد روستای سور کمب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060029/استعلام-نمایشگر-ویدئو-وال-55-اینچ'>استعلام نمایشگر ویدئو وال 55 اینچ  / استعلام , استعلام نمایشگر ویدئو وال 55 اینچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060030/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-خرید-مقره-های-سیلیکونی-رابر-و-یراق-آلات--'>مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید مقره های سیلیکونی رابر و یراق آلات ... / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید مقره های سیلیکونی رابر و یراق آلات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060031/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-عملیات-اجرایی-تکمیل-آبنمای-رجائی-دشت'>مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی تکمیل آبنمای رجائی دشت / مناقصه,مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی تکمیل آبنمای رجائی دشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060032/مناقصه-تعمیرات-و-بازسازی-بخش-زنان-و-زایمان--'>مناقصه تعمیرات و بازسازی بخش زنان و زایمان ... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تعمیرات و بازسازی بخش زنان و زایمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060033/اجرای-قسمتی-از-معابر-طرح-هادی-روستای-حسین-آباد'>اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای حسین آباد  / اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای حسین آباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060034/مناقصه-احداث-دبستان-۲-کلاسه-ترازو-بره-دینور-صحنه'>مناقصه احداث دبستان ۲ کلاسه ترازو بره دینور صحنه  / مناقصه احداث دبستان ۲ کلاسه ترازو بره دینور صحنه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060035/استعلام-خرید-مسواک-و-خمیردندان'>استعلام  خرید مسواک و خمیردندان / استعلام  خرید مسواک و خمیردندان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060037/مناقصه-واگذاری-تامین-خودرو'>مناقصه واگذاری تامین خودرو  / مناقصه ، مناقصه واگذاری تامین خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060038/استعلام-افزایش-ظرفیت-سیستم---'>استعلام افزایش ظرفیت سیستم .... / استعلام, استعلام افزایش ظرفیت سیستم ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060039/مناقصه-خرید-۹-قلم-قطعات-یدکی-توربین-گازی'>مناقصه خرید ۹ قلم قطعات یدکی توربین گازی / مناقصه,مناقصه خرید ۹ قلم قطعات یدکی توربین گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060040/مناقصه-احداث-خط--'>مناقصه احداث خط ... / مناقصه , مناقصه احداث خط ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060041/فراخوان-تامین-خدمات-نیروی-انسانی--اداری-و-سایت-صنعتی'>فراخوان تامین خدمات نیروی انسانی ، اداری و سایت صنعتی  / فراخوان تامین خدمات نیروی انسانی ، اداری و سایت صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060043/استعلام-خرید-موتور-کولر-7000-برند-موتوژن'>استعلام خرید موتور کولر 7000 برند موتوژن / استعلام خرید موتور کولر 7000 برند موتوژن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060044/مناقصه-انعقاد-قرارداد-یازدهمین-همایش'>مناقصه انعقاد قرارداد یازدهمین همایش / مناقصه,مناقصه انعقاد قرارداد یازدهمین همایش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060046/آگهی-مناقصه-انجام-امور-خدماتی(نظافتی)'>آگهی مناقصه  انجام امور خدماتی(نظافتی) / آگهی مناقصه،آگهی مناقصه  انجام امور خدماتی(نظافتی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060047/استعلام-طرح-هادی--'>استعلام طرح هادی ... / استعلام ,استعلام طرح هادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060048/مناقصه-خرید-فیکسچرهای-کنترلی-صندلی-خودرو-آریو'>مناقصه خرید فیکسچرهای کنترلی صندلی خودرو آریو  / مناقصه خرید فیکسچرهای کنترلی صندلی خودرو آریو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060050/مناقصه-پروژه-احداث-آبروها-و-مسیر-دسترسی-ایستگاههای--'>مناقصه پروژه احداث آبروها و مسیر دسترسی ایستگاههای ... / مناقصه,مناقصه پروژه احداث آبروها و مسیر دسترسی ایستگاههای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060051/مناقصه-تکمیل-پل-روستای--'>مناقصه تکمیل پل روستای... / آگهی مناقصه , مناقصه تکمیل پل روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060052/مناقصه-احداث-بندهای-سنگ-وملاتی'>مناقصه احداث بندهای سنگ وملاتی / مناقصه احداث بندهای سنگ وملاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060053/مناقصه-قطعات-ابزار-دقیق'>مناقصه قطعات ابزار دقیق  / اگهی مناقصه , مناقصه قطعات ابزار دقیق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060054/مناقصه-ارائه-خدمات-مراکز-سلامت-جامعه-و-پایگاههای-سلامت'>مناقصه ارائه خدمات مراکز سلامت جامعه و پایگاههای سلامت / مناقصه ارائه خدمات مراکز سلامت جامعه و پایگاههای سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060055/استعلام-کالای-درخواستی-Upgrade-Nexsean-e48p-include-32-nexsan-HDD-SAS-1-2-TBB-10K'>استعلام کالای درخواستی  Upgrade Nexsean e48p include 32 nexsan HDD SAS 1.2 TBB 10K / استعلام کالای درخواستی  Upgrade Nexsean e48p include 32 nexsan HDD SAS 1.2 TBB 10K</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060056/مناقصه-عمومی-واگذاری-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>مناقصه عمومی واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان  / مناقصه عمومی,مناقصه عمومی واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060057/مناقصه-اجرای-آسفالت-معابر-سطح-شهر'>مناقصه اجرای آسفالت معابر سطح شهر  / اگهی مناقصه , مناقصه اجرای آسفالت معابر سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060058/فراخوان-نظارت-بر-عملیات-اجرایی-بخشی-از-پروژه-های-طرح-های-زودبازده'>فراخوان نظارت بر عملیات اجرایی بخشی از پروژه های طرح های زودبازده     / فراخوان نظارت بر عملیات اجرایی بخشی از پروژه های طرح های زودبازده    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060059/مناقصه-اصلاح-تعدادی-از-قالبهای-فوم-انواع-صندلی-خودرو'>مناقصه اصلاح تعدادی از قالبهای فوم انواع صندلی خودرو  / مناقصه، مناقصه اصلاح تعدادی از قالبهای فوم انواع صندلی خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060060/مناقصه-اجرای-بخشی-از-راهسازی-و-آسفالت-معابر'>مناقصه اجرای بخشی از راهسازی و آسفالت معابر  / مناقصه اجرای بخشی از راهسازی و آسفالت معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060062/استعلام-روغن--'>استعلام روغن ... / استعلام ,استعلام روغن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060063/مناقصه-بهسازی-و-آسفالت-محور-روستایی'>مناقصه بهسازی و آسفالت محور روستایی  / اگهی مناقصه , مناقصه بهسازی و آسفالت محور روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060064/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-عمومی-(تنظیف)-شبکه-بهداشت-و-درمان'>مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی (تنظیف) شبکه بهداشت و درمان  / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی (تنظیف) شبکه بهداشت و درمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060065/فراخوان-ارزیابی-تکمیل-فهرست-کوتاه-شهرداری'>فراخوان ارزیابی تکمیل فهرست کوتاه شهرداری    / فراخوان ارزیابی ، فراخوان ارزیابی تکمیل فهرست کوتاه شهرداری   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060066/استعلام-لوازم-برق-صنعتی--'>استعلام لوازم برق صنعتی ... / استعلام, استعلام لوازم برق صنعتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060067/استعلام-یخچال-کولر-گازی-میز-مدیریت-صندلی-گردان-و-کامپیوتر'>استعلام یخچال- کولر گازی- میز مدیریت- صندلی گردان و کامپیوتر / استعلام , استعلام یخچال- کولر گازی- میز مدیریت- صندلی گردان و کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060068/استعلام-اجرای-شبکه-و-پست-برق'>استعلام اجرای شبکه و پست برق / استعلام , استعلام اجرای شبکه و پست برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060069/استعلام-ابزارآلات'>استعلام  ابزارآلات  / استعلام  ابزارآلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060070/مناقصه-توسعه-و-تکمیل-ورودی-شهر'>مناقصه توسعه و تکمیل ورودی شهر  / مناقصه , مناقصه توسعه و تکمیل ورودی شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060071/استعلام-خرید-و-نصب-دوربین-های-مداربسته'>استعلام خرید و نصب دوربین های مداربسته  / استعلام, استعلام خرید و نصب دوربین های مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060072/استعلام-انجام-کالیبراسیون-تجهیزات-اندازه-گیری'>استعلام انجام کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری  / استعلام, استعلام انجام کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060073/استعلام-​تحقیق-و-توسعه-تجربی'>استعلام ​تحقیق و توسعه تجربی  / استعلام, استعلام ​تحقیق و توسعه تجربی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060074/استعلام-لوزم-شبکه'>استعلام لوزم شبکه / استعلام، استعلام لوزم شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060075/استعلام-فازمتر-معمولی'>استعلام فازمتر معمولی / استعلام ,ااستعلام فازمتر معمولی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060076/استعلام-عملیات-کابل-ریزی-و-لدرکشی'>استعلام عملیات کابل ریزی و لدرکشی / استعلام ,استعلام عملیات کابل ریزی و لدرکشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060077/استعلام-تامین-و-تجهیز-پلیس-راههای--'>استعلام تامین و تجهیز پلیس راههای ... / استعلام , استعلام تامین و تجهیز پلیس راههای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060078/استعلام-مسواک--'>استعلام مسواک ... / استعلام ,استعلام مسواک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060079/استعلام-سرنگ-سه-تیکه-سها--'>استعلام سرنگ سه تیکه سها ... / استعلام,استعلام سرنگ سه تیکه سها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060080/استعلام-عملیات-عمرانی-جهت-اداره-کل-بهزیستی--'>استعلام عملیات عمرانی جهت اداره کل بهزیستی ... / استعلام عملیات عمرانی جهت اداره کل بهزیستی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060081/استعلام-ساندویچ-پانل'>استعلام ساندویچ پانل / استعلام,استعلام ساندویچ پانل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060082/استعلام-تجهیزات-ورزشی-ازنا'>استعلام تجهیزات ورزشی ازنا  / استعلام تجهیزات ورزشی ازنا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060083/استعلام-مدل-KVA-آنلاین-توان-UPS-6'>استعلام مدل KVA  آنلاین توان UPS 6 / استعلام, استعلام مدل KVA  آنلاین توان UPS 6</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060084/استعلام-خرید-لاستیک'>استعلام خرید لاستیک / استعلام , استعلام خرید لاستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060085/استعلام-بشقاب-16-سانتی'>استعلام بشقاب 16 سانتی / استعلام,استعلام بشقاب 16 سانتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060086/استعلام-راننده-با-خودرو'>استعلام راننده با خودرو  / استعلام , استعلام راننده با خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060087/استعلام-هارد-دیسک-و-'>استعلام هارد دیسک و.. / استعلام, استعلام هارد دیسک و..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060088/استعلام-تهیه-بذر-گلهای-فصلی-بهاره'>استعلام تهیه بذر گلهای فصلی بهاره / استعلام ,استعلام تهیه بذر گلهای فصلی بهاره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060089/استعلام-دستگاه-تولید-عرقیات-و-اسانس'>استعلام دستگاه تولید عرقیات و اسانس / استعلام, استعلام دستگاه تولید عرقیات و اسانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060090/استعلام-تعداد-یک-نفر-راننده-با-خودرو--'>استعلام تعداد یک نفر راننده با خودرو ... / استعلام، استعلام تعداد یک نفر راننده با خودرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060091/استعلام-خرید-کامپیوتر'>استعلام خرید کامپیوتر  / استعلام , استعلام خرید کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060092/استعلام-تهیه-نهال-درخت-جهت-فضای-سبز'>استعلام تهیه نهال درخت جهت فضای سبز  / استعلام,استعلام تهیه نهال درخت جهت فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060093/استعلام-تجهیزات-ازنا'>استعلام تجهیزات ازنا  / استعلام تجهیزات ازنا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060094/استعلام-انجام-خدمات-فضای-سبز'>استعلام انجام خدمات فضای سبز / استعلام انجام خدمات فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060095/استعلام-کتاب-گزارش-اقتصاد-مقاومتی'>استعلام کتاب گزارش اقتصاد مقاومتی / استعلام کتاب گزارش اقتصاد مقاومتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060096/استعلام-دستگاه-سرور-HP'>استعلام دستگاه سرور HP / استعلام دستگاه سرور HP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060097/استعلام-خرید-نرم-افزار-HELP-DESK--'>استعلام خرید نرم افزار HELP DESK ... / استعلام,استعلام خرید نرم افزار HELP DESK ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058865/مزایده-سهم-مشاعی-از-ماترک-خانه-سرا-مساحت-500-متر'>مزایده سهم مشاعی از ماترک خانه سرا مساحت 500 متر / مزایده ,مزایده سهم مشاعی از ماترک خانه سرا مساحت 500 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058866/مزایده-بستنی-ساز--میکسر-با-مخلوط-کن'>مزایده بستنی ساز ، میکسر با مخلوط کن  / مزایده,مزایده بستنی ساز ، میکسر با مخلوط کن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058867/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-اداری-146-97متر-قطعه-ششم'>مزایده ششدانگ آپارتمان اداری 146.97متر قطعه ششم / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان اداری 146.97متر قطعه ششم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058870/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-اداری-150-54متر-طبقه-دوم'>مزایده ششدانگ آپارتمان اداری 150.54متر طبقه دوم / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان اداری 150.54متر طبقه دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058872/مزایده-یک-دستگاه-کمباین'>مزایده یک دستگاه کمباین / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه کمباین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058873/مزایده-یک-عدد-کانکس-زرد--یک-عدد-کانکس-آبی'>مزایده یک عدد کانکس زرد ، یک عدد کانکس آبی / مزایده, مزایده یک عدد کانکس زرد ، یک عدد کانکس آبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058874/مزایده-آپارتمان-اداری-146-97متر-قطعه-4-تفکیکی'>مزایده آپارتمان اداری 146.97متر قطعه 4 تفکیکی / مزایده ,مزایده آپارتمان اداری 146.97متر قطعه 4 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058875/مزایده-فروش-یک-دستگاه-تزریق-پلاستیک'>مزایده فروش یک دستگاه تزریق پلاستیک  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه تزریق پلاستیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058877/مزایده-آپارتمان-اداری-15-13متر-قطعه-اول-تفکیکی'>مزایده آپارتمان اداری 15.13متر قطعه اول تفکیکی  / مزایده ,مزایده آپارتمان اداری 15.13متر قطعه اول تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058878/فراخوان-شناسایی-متقاضی-جهت-واگذاری-اماکن-تجاری-و-خدماتی-نوبت-دوم'>فراخوان شناسایی متقاضی جهت واگذاری اماکن تجاری و خدماتی نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان شناسایی متقاضی جهت واگذاری اماکن تجاری و خدماتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058879/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سمند'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سمند  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه اتومبیل سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058881/مزایده-فروش-یکباب-مغازه-تجاری-و-سه-واحد-خدماتی-و-زیرزمین-تجاری'>مزایده فروش یکباب مغازه تجاری و سه واحد خدماتی و زیرزمین تجاری  / مزایده, مزایده فروش یکباب مغازه تجاری و سه واحد خدماتی و زیرزمین تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058882/مزایده-چهارده-دستگاه-چرخ-خیاطی-صنعتی--نوبت-دوم'>مزایده چهارده دستگاه چرخ خیاطی صنعتی - نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده چهارده دستگاه چرخ خیاطی صنعتی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058883/مزایده-فروش-دامهای-مازاد'>مزایده فروش دامهای مازاد  / مزایده,مزایده فروش دامهای مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058884/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-254متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 254متر / مزایده, مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 254متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058887/مزایده-فروش-دو-دستگاه-خودرو-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو دستگاه خودرو تجدید نوبت دوم  / مزایده, مزایده فروش دو دستگاه خودرو تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058889/مزایده-ششدانگ-اعیان-پلاک-ثبتی-مساحت-98-80متر'>مزایده ششدانگ اعیان پلاک ثبتی مساحت 98.80متر / مزایده, مزایده ششدانگ اعیان پلاک ثبتی مساحت 98.80متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058890/مزایده-شلوار---نوبت-دوم'>مزایده شلوار... - نوبت دوم / مزایده, مزایده شلوار... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058893/مزایده-فروش-اقلام-مازاد-و-ضایعاتی'>مزایده فروش اقلام مازاد و ضایعاتی  / مزایده , مزایده فروش اقلام مازاد و ضایعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058894/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-119-20متر-قطعه-16-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان 119.20متر قطعه 16 تفکیکی / مزایده, مزایده ششدانگ آپارتمان 119.20متر قطعه 16 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058895/مزایده-فروش-خودرو-پراید-پژو---نوبت-دوم'>مزایده فروش خودرو پراید، پژو ... نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش خودرو پراید، پژو ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058898/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-100-70متر-قطعه-5-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان 100.70متر قطعه 5 تفکیکی / مزایده, مزایده ششدانگ آپارتمان 100.70متر قطعه 5 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058902/مزایده-اجاره-پارکینگ-عمومی-تجدید'>مزایده اجاره پارکینگ عمومی تجدید   / مزایده عمومی, مزایده اجاره پارکینگ عمومی تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058904/مزایده-فروش-کانکس-6-متری-و---'>مزایده فروش کانکس 6 متری و .... / مزایده, مزایده فروش کانکس 6 متری و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058905/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-2364-فرعی-از-یک-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی شماره 2364 فرعی از یک اصلی  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 2364 فرعی از یک اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058908/مزایده-فروش-ماشین-آلات-خط-تولید-شیر'>مزایده فروش ماشین آلات خط تولید شیر  / مزایده، مزایده فروش ماشین آلات خط تولید شیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058909/مزایده-ششدانگ-زمین-مشجر-و-محصور-3182متر'>مزایده ششدانگ زمین مشجر و محصور 3182متر  / مزایده, مزایده ششدانگ زمین مشجر و محصور 3182متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058910/مزایده-یک-قطعه-زمین-دیمار-و-باغ-انگور-و-موتورسیکلت-اسقاطی-و-اوراقی-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین دیمار و باغ انگور و موتورسیکلت اسقاطی و اوراقی  نوبت دوم  / مزایده , مزایده یک قطعه زمین دیمار و باغ انگور و موتورسیکلت اسقاطی و اوراقی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058913/مزایده-انواع-فن'>مزایده انواع فن  / اگهی مزایده , مزایده انواع فن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058914/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-اول-147-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول 147 متر  / مزایده, مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول 147 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058915/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-405'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058917/مزایده-فروش-قطعات-مسکونی-ویلایی-نوبت-دوم'>مزایده فروش قطعات مسکونی ویلایی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش قطعات مسکونی ویلایی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058922/مزایده-انواع-سماور-زغالی-قدیمی'>مزایده انواع سماور زغالی قدیمی  / مزایده انواع سماور زغالی قدیمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058924/مزایده-فروش-تعداد-23-فقره-از-املاک-مازاد'>مزایده فروش تعداد 23 فقره از املاک مازاد / مزایده,مزایده فروش تعداد 23 فقره از املاک مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058925/مزایده-واگذاری-جایگاه-سوخت-CNG--مرحله-دوم-96-11-30'>مزایده واگذاری جایگاه سوخت CNG - مرحله دوم 96.11.30 / مزایده , مزایده واگذاری جایگاه سوخت CNG - مرحله دوم 96.11.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058928/مزایده-ملک-قطعه-216-تفکیکی'>مزایده ملک قطعه 216 تفکیکی / مزایده,مزایده ملک قطعه 216 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058929/مزایده-ماشین-آلات--مرحله-دوم-96-11-30'>مزایده ماشین آلات ، مرحله دوم 96.11.30 / مزایده , مزایده ماشین آلات ، مرحله دوم  96.11.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058932/مزایده-دستگاه-اتومبیل-سواری-تویوتا'>مزایده دستگاه اتومبیل سواری تویوتا / آگهی مزایده اموال غیر منقول,مزایده دستگاه اتومبیل سواری تویوتا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058933/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-164متر'>مزایده پلاک ثبتی عرصه 164متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه 164متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058935/تجدید-مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-فضاهای-تبلیغاتی-محیطی-مرحله-دوم-نوبت-دوم'>تجدید مزایده واگذاری بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی محیطی مرحله دوم نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی محیطی مرحله دوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058936/مزایده-یک-دستگاه-سواری-سمند'>مزایده یک دستگاه سواری سمند  / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058937/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-116-50متر-قطعه-15-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان 116.50متر قطعه 15 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان 116.50متر قطعه 15 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058940/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-45-25متر-قطعه-چهاردهم-طبقه-سه'>مزایده ششدانگ آپارتمان 45.25متر قطعه چهاردهم طبقه سه / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان 45.25متر قطعه چهاردهم طبقه سه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058943/مزایده-آپارتمان-100-40متر-قطعه-سیزدهم'>مزایده آپارتمان 100.40متر قطعه سیزدهم / مزایده,مزایده آپارتمان 100.40متر قطعه سیزدهم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058946/مزایده-یک-باب-آشپزخانه-صنعتی'>مزایده یک باب آشپزخانه صنعتی  / اگهی مزایده عمومی , مزایده یک باب آشپزخانه صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058949/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-یک-ثبت-قم-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش یک ثبت قم نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش یک ثبت قم نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058950/مزایده-25-عدد-لنگه-درب-و-یک-دستگاه-ساکلون--'>مزایده 25 عدد لنگه درب و یک دستگاه ساکلون... / مزایده, مزایده 25 عدد لنگه درب و یک دستگاه ساکلون...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058951/مزایده-ششدانگ-عرصه-یکباب-خانه-و-مغازه-متصل-به-آن'>مزایده ششدانگ عرصه یکباب خانه و مغازه متصل به آن  / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه یکباب خانه و مغازه متصل به آن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058952/مزایده-پلاک-305-فرعی-مساحت-5537-50متر'>مزایده پلاک 305 فرعی مساحت 5537.50متر  / مزایده,مزایده پلاک 305 فرعی مساحت 5537.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058955/مزایده-فروش-تعداد-سه-فقره-ملک-تملیکی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد سه فقره ملک تملیکی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تعداد سه فقره ملک تملیکی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058956/مزایده-واگذاری-املاک'>مزایده واگذاری املاک  / مزایده , مزایده واگذاری املاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058962/مزایده-فروش-دو-قطعه-از-زمینهای-شرکت'>مزایده فروش دو قطعه از زمینهای شرکت  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه از زمینهای شرکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058966/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-دویست-متر-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت دویست متر تجدید نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت دویست متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058968/مزایده-اجاره-تعدادی-از-اماکن-ورزشی---(نوبت-دوم)'>مزایده اجاره تعدادی از اماکن ورزشی ... (نوبت دوم) / مزایده اجاره تعدادی از اماکن ورزشی ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058969/مزایده-واگذاری-15-واحد-تجاری-تجدید'> مزایده واگذاری 15 واحد تجاری تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی ،  مزایده واگذاری 15 واحد تجاری تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058970/مزایده-دو-ثلث-مشاع-از-زمین-مزروعی-بخش-دو'>مزایده دو ثلث مشاع از زمین مزروعی بخش دو  / مزایده ,مزایده دو ثلث مشاع از زمین مزروعی بخش دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058972/مزایده-فروش-اموال-املاک-اعیان-119-14-و-103-88متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش اموال املاک اعیان 119.14 و 103.88متر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش اموال املاک اعیان 119.14 و 103.88متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058975/فراخوان-راه-اندازی-رستوران-کافی-شاپ--'>فراخوان راه اندازی رستوران، کافی شاپ ... / فراخوان عمومی , فراخوان راه اندازی رستوران، کافی شاپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058976/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مازاد-بر-نیاز-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد بر نیاز نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد بر نیاز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058979/تجدید-مزایده-واگذاری-بوفه-بیمارستان'>تجدید مزایده واگذاری بوفه بیمارستان  / آگهی تجدید مزایده,مزایده  واگذاری بوفه بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058984/مزایده-فروش-تعدادی-از-واحدهای-مسکونی-مجتمع-204-واحدی'>مزایده فروش تعدادی از واحدهای مسکونی مجتمع 204 واحدی / مزایده,مزایده فروش تعدادی از واحدهای مسکونی مجتمع 204 واحدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058990/مزایده-یک-دستگاه-کامیون--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه کامیون - نوبت دوم / مزایده, مزایده یک دستگاه کامیون - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058993/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-سیتروئن-تیپ-زانتیا'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری سیتروئن تیپ زانتیا / آگهی مزایده اموال منقول و غیرمنقول، مزایده یک دستگاه خودروی سواری سیتروئن تیپ زانتیا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058994/مزایده-اقلام-راکد-فلزی-و-غیرفلزی'>مزایده اقلام راکد فلزی و غیرفلزی / آگهی مزایده، مزایده اقلام راکد فلزی و غیرفلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058996/مزایده-تعداد-200-حلقه-تسمه-تایم'>مزایده تعداد 200 حلقه تسمه تایم / مزایده, مزایده تعداد 200 حلقه تسمه تایم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058997/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-79-375'>مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی 79/375 / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی 79/375</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058999/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-تیبا-تیپ-231'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری تیبا تیپ 231 / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری تیبا تیپ 231</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059000/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-86-96متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 86.96متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 86.96متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059001/مزایده-بهره-برداری-از-بوفه-و--'>مزایده بهره برداری از بوفه و ... / مزایده ,مزایده بهره برداری از بوفه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059003/مزایده-یکباب-دکان-مساحت-17-48مترمربع'>مزایده یکباب دکان مساحت 17.48مترمربع  / مزایده,مزایده یکباب دکان مساحت 17.48مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059005/مزایده-ششدانگ-28-ساعت-آب-چاه-عمیق'>مزایده ششدانگ 28 ساعت آب چاه عمیق / مزایده, مزایده ششدانگ 28 ساعت آب چاه عمیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059006/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-61-15مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 61.15مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 61.15مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059008/مزایده-ششدانگ-زمین-با-بنای-احداثی-مساحت-648متر'>مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی مساحت 648متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی مساحت 648متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059009/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-دایملر-بنز'>مزایده یک دستگاه اتومبیل دایملر بنز / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه اتومبیل دایملر بنز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059011/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-سه-92-02متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه سه 92.02متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه سه 92.02متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059012/مزایده-205-دست-کت-و-شلوار--نوبت-دوم'>مزایده 205 دست کت و شلوار - نوبت دوم / مزایده,مزایده 205 دست کت و شلوار - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059013/مزایده-سوله-و-دستگاه-و-ماشین-آلات-صنعتی--نوبت-دوم'>مزایده سوله و دستگاه و ماشین آلات صنعتی  - نوبت دوم / اگهی مزایده , مزایده سوله و دستگاه و ماشین آلات صنعتی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059014/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-85-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 85 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 85 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059017/مزایده-سرقفلی-مغازه-بخش-ده-تهران'>مزایده سرقفلی مغازه بخش ده تهران / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه بخش ده تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059018/مزایده-یک-دستگاه-یخچال-فریزر-صنعتی'>مزایده یک دستگاه یخچال فریزر صنعتی / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه یخچال فریزر صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059019/مزایده-ملک-مشاع-موروثی-قطعه-دو-تفکیکی'>مزایده ملک مشاع موروثی قطعه دو تفکیکی / مزایده,مزایده ملک مشاع موروثی قطعه دو تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059020/مزایده-یک-دستگاه-واکس-اتوماتیک-کپی-شارپ--آبسردکن--فکس-و---'>مزایده یک دستگاه واکس اتوماتیک، کپی شارپ - آبسردکن - فکس و .... / مزایده، مزایده یک دستگاه واکس اتوماتیک، کپی شارپ - آبسردکن - فکس و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059022/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سمند-مدل-1383'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سمند مدل 1383 / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه اتومبیل سمند مدل 1383</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059023/مزایده-یک-دستگاه-ساختمان-ویلایی-بخش-4-ثبت-گرگان'>مزایده یک دستگاه ساختمان ویلایی بخش 4 ثبت گرگان  / مزایده,مزایده یک دستگاه ساختمان ویلایی بخش 4 ثبت گرگان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059024/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-170-متر-مرحله-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 170 متر مرحله اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 170 متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059025/مزایده-یک-دستگاه-چیلر-هوا-خنک'>مزایده یک دستگاه چیلر هوا خنک   / مزایده, مزایده یک دستگاه چیلر هوا خنک  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059026/مزایده-فروش-زمین-های-مسکونی-و-واحدهای-تجاری-احداث-شده'>مزایده فروش زمین های مسکونی و واحدهای تجاری احداث شده  / مزایده,مزایده فروش زمین های مسکونی و واحدهای تجاری احداث شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059027/مزایده-پارچه-های-پرده-ای-ساخت-کشور-ترکیه'>مزایده پارچه های پرده ای ساخت کشور ترکیه  / آگهی مزایده، مزایده پارچه های پرده ای ساخت کشور ترکیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059029/مزایده-فروش-سه-عدد-دیزل-ژنراتور'>مزایده فروش سه عدد دیزل ژنراتور / مزایده,مزایده فروش سه عدد دیزل ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059030/مزایده-کفش-چرمی-بوت-چرم'>مزایده کفش چرمی- بوت چرم / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده کفش چرمی- بوت چرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059031/مزایده-فروش-تعداد-محدودی-از-قطعات-زمینهای-داخل-بافت-شهری-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد محدودی از قطعات زمینهای داخل بافت شهری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد محدودی از قطعات زمینهای داخل بافت شهری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059035/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-87-55متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 87.55متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 87.55متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059036/مزایده-یک-دستگاه-چیلر-خنک-کننده-(نوبت-دوم)'>مزایده یک دستگاه چیلر خنک کننده (نوبت دوم) / مزایده,مزایده یک دستگاه چیلر خنک کننده (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059037/مزایده-ترازوی-دیجیتال-جرثقیل-پرینتر--'>مزایده ترازوی دیجیتال، جرثقیل، پرینتر... / مزایده, اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس در سازمان کار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059038/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-150-متر-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی عرصه 150 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 150 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059039/مزایده-فروش-سیمهای-مسی-اسقاط'>مزایده فروش سیمهای مسی اسقاط / آگهی مزایده عمومی، مزایده فروش سیمهای مسی اسقاط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059041/مزایده-واگذاری-املاک-و-مستغلات-شامل-دو-قطعه-زمین-و-نه-واحد-تجاری'>مزایده واگذاری املاک و مستغلات شامل دو قطعه زمین و نه واحد تجاری  / مزایده,مزایده واگذاری املاک و مستغلات شامل دو قطعه زمین و نه واحد تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059044/مزایده-الکترود-سنگ-فرز-سی-و-دو-دستگاه-جیم--'>مزایده الکترود، سنگ فرز، سی و دو دستگاه جیم... / مزایده, مزایده الکترود، سنگ فرز، سی و دو دستگاه جیم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059047/مزایده-آپارتمان-مساحت-110-21متر-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان مساحت 110.21متر نوبت اول / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 110.21متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059052/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-پلاک-1895-فرعی-از37-اصلی'>مزایده ششدانگ یکباب خانه پلاک 1895 فرعی از37 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه پلاک 1895 فرعی از37 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059054/مزایده-یک-دربند-مغازه-بخش-5-قوچان-نوبت-اول'>مزایده یک دربند مغازه بخش 5 قوچان نوبت اول / مزایده,مزایده یک دربند مغازه بخش 5 قوچان نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059055/مزایده-فروش-تعدادی-از-اموال-اسقاط-شهرداری--نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از اموال اسقاط شهرداری - نوبت دوم / مزایده فروش تعدادی از اموال اسقاط شهرداری - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059057/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-مساحت-107-متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 107 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 107 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059058/مزایده-تعدادی-گوساله-نر-شیرخوار--'>مزایده تعدادی گوساله نر شیرخوار ...  / آگهی مزایده,  مزایده تعدادی گوساله نر شیرخوار ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059060/مزایده-اجاره-ساخت-و-بهره-برداری-رسانه-های-محیطی--مرحله-دوم--نوبت-دوم'>مزایده اجاره ساخت و بهره برداری رسانه های محیطی - مرحله دوم - نوبت دوم  / مزایده، مزایده اجاره ساخت و بهره برداری رسانه های محیطی - مرحله دوم - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059061/مزایده-پلاک-ثبتی-15558-فرعی-از-یک-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 15558 فرعی از یک اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 15558 فرعی از یک اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059063/مزایده-ششدانگ-زمین-بخش-یک-ثبتی-شاهرود'>مزایده ششدانگ زمین بخش یک ثبتی شاهرود / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش یک ثبتی شاهرود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059065/مزایده-واگذاری-یک-واحد-آپارتمان-مساحت-110-مترمربع'>مزایده واگذاری یک واحد آپارتمان مساحت 110 مترمربع  / مزایده,مزایده واگذاری یک واحد آپارتمان مساحت 110 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059067/مزایده-فروش-خودرو'>مزایده فروش خودرو / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059068/مزایده-یک-دستگاه-پراید-مدل-1383-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه پراید مدل 1383 نوبت دوم  / مزایده, مزایده یک دستگاه پراید مدل 1383 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059069/مزایده-16-عدد-اتاق-کامیون-ایویکو-AD380'>مزایده 16 عدد اتاق کامیون ایویکو AD380 / آگهی مزایده , مزایده 16 عدد اتاق کامیون ایویکو AD380</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059071/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-29-فرعی'>مزایده دو دانگ مشاع از پلاک ثبتی 29 فرعی / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از پلاک ثبتی 29 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059074/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-عرصه-450-63متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 450.63متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 450.63متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059075/فراخوان-​فروش-انواع-ضایعات-و-کالاهای-اسقاطی-و-مستعمل'>فراخوان ​فروش انواع ضایعات و کالاهای اسقاطی و مستعمل  / آگهی فراخوان مزایده عمومی, فراخوان ​فروش انواع ضایعات و کالاهای اسقاطی و مستعمل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059077/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-زمین-سند-رهنی'>مزایده اموال غیرمنقول شامل زمین سند رهنی  / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل زمین سند رهنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059080/مزایده-دستگاه-مخزن-ایستاده--پمپ-انتقال-مواد'>مزایده دستگاه مخزن ایستاده - پمپ انتقال مواد  / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده دستگاه مخزن ایستاده - پمپ انتقال مواد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059082/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-220-مترمربع-مرحله-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 220 مترمربع مرحله اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 220 مترمربع مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059083/مزایده-یخچال-ویترینی-شیشه-ای--و-ترازوی-دیجیتال--'>مزایده یخچال ویترینی شیشه ای - و ترازوی دیجیتال... / مزایده ,مزایده یخچال ویترینی شیشه ای - و ترازوی دیجیتال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059084/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-7926-83متر-تجدید'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 7926.83متر تجدید / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 7926.83متر تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059086/مزایده-هواکش-صنعتی--بخاری-دست-ساز-صنعتی'>مزایده هواکش صنعتی - بخاری دست ساز صنعتی  / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده هواکش صنعتی - بخاری دست ساز صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059088/مزایده-مغازه-مساحت-سی-و-سه-متر'>مزایده مغازه مساحت سی و سه متر  / مزایده,مزایده مغازه مساحت سی و سه متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059090/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-اداری-146-97متر-طبقه-پنجم'>مزایده ششدانگ آپارتمان اداری 146.97متر طبقه پنجم / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان اداری 146.97متر طبقه پنجم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059092/مزایده-مقداری-چوب-پشت-لای-صنوبر---'>مزایده مقداری چوب پشت لای صنوبر ....  / مزایده,  مزایده مقداری چوب پشت لای صنوبر .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059093/مزایده-اتومبیل-سواری-پراید-صبا-جی-تی-ایکس'>مزایده اتومبیل سواری پراید صبا جی تی ایکس  / مزایده,مزایده اتومبیل سواری پراید صبا جی تی ایکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059094/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-سوم-تفکیکی-87-18متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه سوم تفکیکی 87.18متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه سوم تفکیکی 87.18متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059095/مزایده-ملک-مشاع-ششدانگ-به-پلاک-23801-فرعی'>مزایده ملک مشاع ششدانگ به پلاک 23801 فرعی / مزایده,مزایده ملک مشاع ششدانگ به پلاک 23801 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059097/مزایده-کمپرسور-باد-سیار--'>مزایده کمپرسور باد سیار ...  / مزایده, مزایده کمپرسور باد سیار ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059098/مزایده-ششدانگ-ملک-به-مساحت-20مترمربع'>مزایده ششدانگ ملک به مساحت 20مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک به مساحت 20مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059101/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-181-10متر'>مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 181.10متر  / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 181.10متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059102/مزایده-کولر-گازی-و-ویترین-و-مبلمان-نوبت-دوم'>مزایده کولر گازی و ویترین و مبلمان- نوبت دوم / مزایده کولر گازی و ویترین و مبلمان- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059103/مزایده-باغ-و-زمین-توقیفی'>مزایده باغ و زمین توقیفی / مزایده,مزایده باغ و زمین توقیفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059104/آگهی-حراج-اجاره-یکساله-املاک'>آگهی حراج اجاره یکساله املاک / آگهی حراج، آگهی حراج اجاره یکساله املاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059105/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-306-63-مترمربع'>مزایده منزل مسکونی مساحت 306.63 مترمربع  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 306.63 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059106/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی-مساحت-1699متر'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی مساحت 1699متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی مساحت 1699متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059109/مزایده-ماترک-مشتمل-بر-4-قطعه-باغ-نوبت-دوم'>مزایده ماترک مشتمل بر 4 قطعه باغ نوبت دوم  / مزایده,مزایده ماترک مشتمل بر 4 قطعه باغ نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059110/مزایده-یکباب-آپارتمان-مسکونی-طبقه-اول'>مزایده یکباب آپارتمان مسکونی طبقه اول / مزایده,مزایده یکباب آپارتمان مسکونی طبقه اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059112/مزایده-سیزده-کیسه-هشتاد-کیلویی-برنج-فجر'>مزایده سیزده کیسه هشتاد کیلویی برنج فجر / آگهی مزایده، مزایده سیزده کیسه هشتاد کیلویی برنج فجر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059113/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-با-بنای-احداثی'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی  / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059114/مزایده-زمین-مساحت-372-15مترمربع'>مزایده زمین مساحت 372.15مترمربع / مزایده,مزایده زمین مساحت 372.15مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059115/مزایده-یک-دستگاه-کامپیوتر-با-مانیتور-ال-جی'>مزایده یک دستگاه کامپیوتر با مانیتور ال جی / مزایده,مزایده یک دستگاه کامپیوتر با مانیتور ال جی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059116/مزایده-آپارتمان-قطعه-یازده-تفکیکی-100-96متر'>مزایده آپارتمان قطعه یازده تفکیکی 100.96متر / مزایده,مزایده آپارتمان قطعه یازده تفکیکی 100.96متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059117/مزایده-یک-دستگاه-دربل-ایستاده-و--'>مزایده یک دستگاه دربل ایستاده و ... / مزایده ,مزایده یک دستگاه دربل ایستاده و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059119/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-اعیان-125-مترمربع'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ اعیان 125 مترمربع  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ اعیان 125 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059120/مزایده-ملک-به-پلاک-ثبتی-150-اصلی-بخش-دوازده'>مزایده ملک به پلاک ثبتی 150 اصلی بخش دوازده / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی 150 اصلی بخش دوازده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059122/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-405'>مزایده یک دستگاه سواری پژو 405 / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه سواری پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059123/مزایده-فروش-املاک-و-مستغلات'>مزایده فروش املاک و مستغلات  / مزایده,مزایده فروش املاک و مستغلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059125/مزایده-فروش-زمین-مساحت-3673مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده فروش زمین مساحت 3673مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش زمین مساحت 3673مترمربع نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059128/مزایده-یک-واحد-مسکونی-زیربنای-85-متر'>مزایده یک واحد مسکونی زیربنای 85 متر / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی زیربنای 85 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059129/مزایده-یک-دستگاه-وانت-پیکان'>مزایده یک دستگاه وانت پیکان / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه وانت پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059131/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین / مزایده، مزایده ششدانگ یک قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059133/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-تحت-اختیار-خود'>مزایده فروش تعدادی از املاک تحت اختیار خود  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک تحت اختیار خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059134/مزایده-ششدانگ-ملک-به-مساحت-65-مترمربع'>مزایده ششدانگ ملک به مساحت 65 مترمربع / مزایده،مزایده ششدانگ ملک به مساحت 65 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059136/مزایده-منزل-مسکونی-از-پلاک-ثبتی-4390-فرعی-بخش-یک-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی از پلاک ثبتی 4390 فرعی بخش یک نوبت دوم  / مزایده,مزایده منزل مسکونی از پلاک ثبتی 4390 فرعی بخش یک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059140/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-124-متر-نوبت-دوم'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت 124 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت 124 متر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059142/مزایده-واگذاری-تعداد-12-فقره-از-املاک-اموال-مازاد-تملیکی'>مزایده واگذاری تعداد 12 فقره از املاک اموال مازاد تملیکی  / مزایده,مزایده واگذاری تعداد 12 فقره از املاک اموال مازاد تملیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059145/مزایده-فروش-چهار-دانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-91-58-مترمربع'>مزایده فروش چهار دانگ پلاک ثبتی مساحت 91/58 مترمربع / مزایده,مزایده فروش چهار دانگ پلاک ثبتی مساحت 91/58 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059146/مزایده-169-مترمربع-به-شماره-پلاک-2348-فرعی-بخش-یک'>مزایده 169 مترمربع به شماره پلاک 2348 فرعی بخش یک / مزایده,مزایده 169 مترمربع به شماره پلاک 2348 فرعی بخش یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059148/مزایده-قطعه-زمینی-مساحت-299-متر-نوبت-اول'>مزایده قطعه زمینی مساحت 299 متر نوبت اول / مزایده,مزایده قطعه زمینی مساحت 299 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059149/مزایده-یکباب-مسکونی-به-مساحت-296-25-مترمربع'>مزایده یکباب مسکونی به مساحت 296/25 مترمربع  / مزایده,مزایده یکباب مسکونی به مساحت 296/25 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059150/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-مغازه-مساحت-16-متر'>مزایده سه دانگ از ششدانگ مغازه مساحت 16 متر  / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ مغازه مساحت 16 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059155/مزایده-مازاد-دوم-یک-مجموعه-4-طبقه-آپارتمان-بخش-یک-کاشمر'>مزایده مازاد دوم یک مجموعه 4 طبقه آپارتمان بخش یک کاشمر / مزایده,مزایده مازاد دوم یک مجموعه 4 طبقه آپارتمان بخش یک کاشمر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059156/مزایده-ملک-به-مساحت-384-20-مسکونی'>مزایده ملک به مساحت 384/20 مسکونی / مزایده ,مزایده ملک به مساحت 384/20 مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059159/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-116-26متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 116.26متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 116.26متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059163/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-5-مساحت-170-25متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه 5 مساحت 170.25متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه 5 مساحت 170.25متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059164/مزایده-فروش-حدود-50-تن-ضایعات-آهن'>مزایده فروش حدود 50 تن ضایعات آهن / مزایده ، مزایده فروش حدود 50 تن ضایعات آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059165/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-120-5متر-طبقه-دوم'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 120.5متر طبقه دوم / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 120.5متر طبقه دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059167/مزایده-اجاره-مرکز-پرورش-گل-و-گیاه-گلخانه'>مزایده اجاره مرکز پرورش گل و گیاه گلخانه / مزایده , مزایده اجاره مرکز پرورش گل و گیاه گلخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059169/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-76-38متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 76.38متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 76.38متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059172/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-چهارم-99-59متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه چهارم 99.59متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه چهارم 99.59متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059175/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-چهل-و-دو-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت چهل و دو متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت چهل و دو متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059179/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-به-مساحت-135-58-مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به مساحت 135/58 مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به مساحت 135/58 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059180/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-اعیان-همکف-120-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی اعیان همکف 120 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی اعیان همکف 120 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059181/مزایده-اقلام-ضایعاتی'>مزایده اقلام ضایعاتی  / مزایده ,مزایده اقلام ضایعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059183/مزایده-خانه-دو-طبقه-مساحت-دویست-متر'>مزایده خانه دو طبقه مساحت دویست متر  / مزایده,مزایده خانه دو طبقه مساحت دویست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059184/مزایده-فروش-تعدادی-از-اقلام-مازاد'>مزایده فروش تعدادی از اقلام مازاد / آگهی مزایده، مزایده فروش تعدادی از اقلام مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059186/مزایده-فروش-آپارتمان-مسکونی-به-مساحت-90-100-مترمربع'>مزایده فروش آپارتمان مسکونی به مساحت 90.100 مترمربع / مزایده، مزایده فروش آپارتمان مسکونی به مساحت 90.100 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059190/مزایده-4-5-دانگ-مشاع-یک-قطعه-زمین-از-پلاک-ثبتی-2925متر'>مزایده 4.5 دانگ مشاع یک قطعه زمین از پلاک ثبتی 2925متر  / مزایده,مزایده 4.5 دانگ مشاع یک قطعه زمین از پلاک ثبتی 2925متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059191/مزایده-بهره-برداری-موقت-از-محل-نصب-8-عدد-بیلبورد-تبلیغاتی'>مزایده بهره برداری موقت از محل نصب 8 عدد بیلبورد تبلیغاتی / مزایده ,مزایده بهره برداری موقت از محل نصب 8 عدد بیلبورد تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059193/مزایده-فروش-یک-واحد-گاوداری-شیری-500-راسی-665-هکتار'>مزایده فروش یک واحد گاوداری شیری 500 راسی 665 هکتار / مزایده,مزایده فروش یک واحد گاوداری شیری 500 راسی 665 هکتار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059194/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سمند'>مزایده یک دستگاه خودروی سمند  / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودروی سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059195/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-غرب-طبقه-سه-69-82متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان غرب طبقه سه 69.82متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان غرب طبقه سه 69.82متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059196/مزایده-5-واحد-آپارتمان'>مزایده 5 واحد آپارتمان / مزایده، مزایده 5 واحد آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059197/مزایده-امور-مربوط-به-آرامستان'>مزایده  امور مربوط به آرامستان / آگهی مزایده, مزایده  امور مربوط به آرامستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059198/تجدید-مزایده-اجاره-کلبه-اغذیه-فروشی'>تجدید مزایده اجاره کلبه اغذیه فروشی  / مزایده , تجدید مزایده اجاره کلبه اغذیه فروشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059199/مزایده-فروش-تعداد-8-قطعه-از-زمین-های-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 8 قطعه از زمین های تجاری نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش تعداد 8 قطعه از زمین های تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059201/مزایده-فروش-یک-واحد-آپارتمان-مسکونی-و-دو-باب-مغازه-تجاری-و-یک-قطعه-زمین-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک واحد آپارتمان مسکونی و دو باب مغازه تجاری و یک قطعه زمین نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش یک واحد آپارتمان مسکونی و دو باب مغازه تجاری و یک قطعه زمین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059204/مزایده-یک-قطعه-زمین-5548-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین 5548 مترمربع / مزایده،مزایده یک قطعه زمین 5548 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059207/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-180-مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 180 مترمربع  / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 180 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059213/مزایده-فروش-5-قطعه-از-زمین-تفکیکی-نجف-آباد-نوبت-دوم'>مزایده فروش 5 قطعه از زمین تفکیکی نجف آباد نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 5 قطعه از زمین تفکیکی نجف آباد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059214/مزایده-فروش-3-قطعه-زمین-با-کاربری-مسکونی'>مزایده فروش 3 قطعه زمین با کاربری مسکونی / مزایده،مزایده فروش 3 قطعه زمین با کاربری مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059218/مزایده-مشاعی-سرقفلی-و-یک-باب-ساختمان-یک-طبقه-21-66متر'>مزایده مشاعی سرقفلی و یک باب ساختمان یک طبقه 21.66متر  / مزایده,مزایده مشاعی سرقفلی و یک باب ساختمان یک طبقه 21.66متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059220/مزایده-فروش-ملک-مشاع-به-مساحت-210-70-مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده فروش ملک مشاع به مساحت 210/70 مترمربع  نوبت دوم  / مزایده،مزایده فروش ملک مشاع به مساحت 210/70 مترمربع  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059223/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-پیکان'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو پیکان  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو پیکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059224/مزایده-پلاک-ثبتی-به-مساحت-252-مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی به مساحت 252 مترمربع  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به مساحت 252 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059225/مزایده-تعدادی-گاو-حذفی-و-تلیسه'>مزایده تعدادی گاو حذفی و تلیسه  / مزایده ,مزایده تعدادی گاو حذفی و تلیسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059226/مزایده-ساختمان-با-قدمت-بیش-از-15-سال-نوبت-دوم'>مزایده ساختمان با قدمت بیش از 15 سال نوبت دوم  / مزایده,مزایده ساختمان با قدمت بیش از 15 سال نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059229/مزایده-ششدانگ-زمین-شهرک-کارمندان-شریف-آباد-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین شهرک کارمندان شریف آباد نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین شهرک کارمندان شریف آباد نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059230/مزایده-ملک-پلاک-ثبتی-4-فرعی-نوبت-اول'>مزایده ملک پلاک ثبتی 4 فرعی نوبت اول  / مزایده ,مزایده ملک پلاک ثبتی 4 فرعی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059231/مزایده-فروش-تقریبی-10-تن-چوب-و-الوار'>مزایده فروش تقریبی 10 تن چوب و الوار   / آگهی مزایده ,مزایده فروش تقریبی 10 تن چوب و الوار  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059232/مزایده-فروش-کنتور-2-اینچی-چدنی-و-برنجی'>مزایده فروش کنتور 2 اینچی چدنی و برنجی / مزایده، مزایده فروش کنتور 2 اینچی چدنی و برنجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059233/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-هفت-زنجان-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی بخش هفت زنجان نوبت دوم  / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی بخش هفت زنجان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059234/مزایده-اجاره-ماهانه-کافی-کتاب-و--'>مزایده اجاره ماهانه کافی کتاب و ... / مزایده ,مزایده اجاره ماهانه کافی کتاب و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059239/مزایده-فروش-لوازم-اسقاطی-و-بلا-استفاده'>مزایده فروش لوازم اسقاطی و بلا استفاده  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش لوازم اسقاطی و بلا استفاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059242/مزایده-یکباب-ساختمان-بخش-سه-زنجان-نوبت-اول'>مزایده یکباب ساختمان بخش سه زنجان نوبت اول / مزایده ,مزایده یکباب ساختمان بخش سه زنجان نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059243/مزایده-مغازه-تجاری'>مزایده مغازه تجاری  / اگهی مزایده , مزایده مغازه تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059244/مزایده-تعداد-90-دستگاه-خودرو--'>مزایده تعداد 90 دستگاه خودرو ... / اگهی مزایده، مزایده تعداد 90 دستگاه خودرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059247/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پراید-به-رنگ-سفید'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید به رنگ سفید  / مزایده ،مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید به رنگ سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059248/مزایده-ملک-شامل-یک-قطعه-باغچه-مساحت-یک-هزار-متر'>مزایده ملک شامل یک قطعه باغچه مساحت یک هزار متر / مزایده ,مزایده ملک شامل یک قطعه باغچه مساحت یک هزار متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059249/مزایده-دستگاه-تاور-کرین'>مزایده دستگاه تاور کرین  / آگهی مزایده عمومی, مزایده دستگاه تاور کرین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059250/مزایده-250-تن-سنگ-ترا-اونیکس--نوبت-دوم'>مزایده 250 تن سنگ ترا اونیکس... نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده 250 تن سنگ ترا اونیکس...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059251/مزایده-اموال-مستعمل-و-اسقاطی'>مزایده اموال مستعمل و اسقاطی  / آگهی مزایده , مزایده اموال مستعمل و اسقاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059252/مزایده-احداث-مرکز-معاینه-فنی-خودروهای-سبک-(مرحله-اول--نوبت-دوم)'>مزایده احداث مرکز معاینه فنی خودروهای سبک (مرحله اول - نوبت دوم) / مزایده , مزایده احداث مرکز معاینه فنی خودروهای سبک (مرحله اول - نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059254/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-1137-96متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 1137.96متر  / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 1137.96متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059255/مزایده-باسکول-با-پلاکت-فرم-های-مرکب-بتنی-فلزی--'>مزایده باسکول با پلاکت فرم های مرکب بتنی فلزی ... / آگهی مزایده، مزایده باسکول با پلاکت فرم های مرکب بتنی فلزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059256/مزایده-اجاره-آشپزخانه'>مزایده اجاره آشپزخانه  / آگهی مزایده , مزایده اجاره آشپزخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059257/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-330متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 330متر / مزایده ,مزایده ملک مساحت عرصه 330متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059258/مزایده-تاسیسات-سنگ-شکن-و-کارخانه-آسفالت'>مزایده تاسیسات سنگ شکن و کارخانه آسفالت / مزایده, مزایده تاسیسات سنگ شکن و کارخانه آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059259/مزایده-فروش-تعداد-4-رقبه-املاک-تملیکی-نوبت-چهارم'>مزایده فروش تعداد 4 رقبه املاک تملیکی نوبت چهارم / مزایده,مزایده فروش تعداد 4 رقبه املاک تملیکی نوبت چهارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059261/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-عرصه-195متر'>مزایده ششدانگ ملک مساحت عرصه 195متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت عرصه 195متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059262/مزایده-دستگاه-خودروی-مینی-بوس'>مزایده دستگاه خودروی مینی بوس  / اگهی مزایده , مزایده دستگاه خودروی مینی بوس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059263/مزایده-غرفه-انتشارات-شهرداری--مرحله-دوم-نوبت-اول'>مزایده غرفه انتشارات شهرداری - مرحله دوم نوبت اول  / آگهی مزایده, مزایده غرفه انتشارات شهرداری - مرحله دوم نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059265/مزایده-تمامت-ششدانگ-پلاک-621-تفکیکی-از-405-فرعی'>مزایده تمامت ششدانگ پلاک 621 تفکیکی از 405 فرعی / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ پلاک 621 تفکیکی از 405 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059267/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-باغ-گردو-به-همراه-اشجار-و-محوطه-یونجه-زار-و---مرحله-دوم'>مزایده واگذاری یک قطعه باغ گردو به همراه اشجار و محوطه یونجه زار و ... مرحله دوم  / آگهی مزایده کتبی,مزایده واگذاری یک قطعه باغ گردو به همراه اشجار و محوطه یونجه زار و ... مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059269/مزایده-پلاک-ثبتی-25862-فرعی-از-یک-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 25862 فرعی از یک اصلی  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 25862 فرعی از یک اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059270/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-نیسان-وانت'>مزایده یک دستگاه خودرو نیسان وانت  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو نیسان وانت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059273/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-باغی'>مزایده یک قطعه زمین زراعی باغی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی باغی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059274/مزایده-فروش-تعداد-5-رقبه-املاک-تملیکی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 5 رقبه املاک تملیکی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد 5 رقبه املاک تملیکی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059276/مزایده-اجاره-املاک--'>مزایده اجاره املاک ... / مزایده, مزایده اجاره املاک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059278/مزایده-اجاره-کمپینگ-اجاره-سوله-و--'>مزایده اجاره کمپینگ، اجاره سوله و ... / مزایده اجاره کمپینگ، اجاره سوله و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059279/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-143-18متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 143.18متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 143.18متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059281/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-سند-عادی-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی سند عادی تجدید نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی سند عادی تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059283/مزایده-واگذاری-اجاره-ساماندهی-بازار-هفتگی'>مزایده واگذاری اجاره ساماندهی بازار هفتگی  / مزایده ,مزایده واگذاری اجاره ساماندهی بازار هفتگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059285/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-69-77متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 69.77متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 69.77متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059286/مزایده-یک-دستگاه-سواری-وانت-پراید'>مزایده یک دستگاه سواری وانت پراید  / مزایده ، مزایده یک دستگاه سواری وانت پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059289/مزایده-پرده-دتور-کرم---'>مزایده پرده دتور کرم ....  / مزایده, مزایده پرده دتور کرم .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059291/مزایده-تعداد-15-دستگاه-اتوبوس-شهاب'>مزایده تعداد 15 دستگاه اتوبوس شهاب / آگهی مزایده، مزایده تعداد 15 دستگاه اتوبوس شهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059294/مزایده-زمین-کشاورزی-بخش-دو-ثبت-گرگان-مرحله-اول'>مزایده زمین کشاورزی بخش دو ثبت گرگان مرحله اول / مزایده,مزایده زمین کشاورزی بخش دو ثبت گرگان مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059296/مزایده-واگذاری-به-اجاره-پایانه-مسافربری-بین-شهری-و--'>مزایده واگذاری به اجاره پایانه مسافربری بین شهری و ...  / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری به اجاره پایانه مسافربری بین شهری و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059298/مزایده-تراکتور-رومانی'>مزایده تراکتور رومانی  / اگهی مزایده , مزایده تراکتور رومانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059299/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-شماره-پلاک-22-فرعی'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی شماره پلاک 22 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی شماره پلاک 22 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059300/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-سمند'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری سمند  / مزایده,مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059301/مزایده-واگذاری-املاک-مازاد-بر-نیاز-نقد-اقساط'>مزایده واگذاری املاک مازاد بر نیاز نقد اقساط  / مزایده,مزایده واگذاری املاک مازاد بر نیاز نقد اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059302/مزایده-واگذاری-قطعه-زمین-پارکینگ-طرح-پارکبان--'>مزایده واگذاری قطعه زمین، پارکینگ، طرح پارکبان... / مزایده عمومی, مزایده واگذاری قطعه زمین، پارکینگ، طرح پارکبان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059308/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-478-12متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 478.12متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 478.12متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059310/مزایده-اجاره-پلاژ---مرحله-دوم'>مزایده اجاره پلاژ ... مرحله دوم / مزایده ,مزایده اجاره پلاژ ... مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059311/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مازاد-و-تملیکی'>مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد و تملیکی  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد و تملیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059317/مزایده-قطعه-زمین-زراعی-مساحت-25431متر'>مزایده قطعه زمین زراعی مساحت 25431متر / مزایده,مزایده قطعه زمین زراعی مساحت 25431متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059318/مزایده-پلاک-ثبتی-1069-فرعی-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی 1069 فرعی نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1069 فرعی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059321/مزایده-اجاره-یک-ساله-پلاژ-شیرلو--نوبت-دوم'>مزایده اجاره یک ساله پلاژ شیرلو...نوبت دوم  / مزایده , مزایده اجاره یک ساله پلاژ شیرلو...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059324/مزایده-سه-باب-منزل-مسکونی-مرحله-دوم'>مزایده سه باب منزل مسکونی مرحله دوم / مزایده,مزایده سه باب منزل مسکونی مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059325/مزایده-فروش-پلاک-زمین-شماره-3-یک-دستگاه-اتوبوس--نوبت-دوم'>مزایده فروش پلاک زمین شماره 3، یک دستگاه اتوبوس ...نوبت دوم / مزایده ,مزایده فروش پلاک زمین شماره 3، یک دستگاه اتوبوس ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059329/مزایده-فروش-تعداد-8-واحد-مسکونی'>مزایده فروش تعداد 8 واحد مسکونی / مزایده,مزایده فروش تعداد 8 واحد مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059331/مزایده-دپوی-ماده-معدنی'>مزایده دپوی ماده معدنی  / مزایده ,مزایده دپوی ماده معدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059332/مزایده-ششدانگ-پلاک-17181-فرعی-بخش-ده-سنندج'>مزایده ششدانگ پلاک 17181 فرعی بخش ده سنندج  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 17181 فرعی بخش ده سنندج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059333/مزایده-لوله-فایبرگلاس--'>مزایده لوله فایبرگلاس ... / مزایده, مزایده لوله فایبرگلاس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059335/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-162-19متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 162.19متر نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 162.19متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059336/آگهی-فراخوان-دو-قطعه-زمین-با-کاربری-کارواش'>آگهی فراخوان دو قطعه زمین با کاربری کارواش / آگهی فراخوان ، آگهی فراخوان دو قطعه زمین با کاربری کارواش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059338/مزایده-فروش-باقیمانده-عرصه-پلاک-ثبتی-مساحت-113-05مترمربع'>مزایده فروش باقیمانده عرصه پلاک ثبتی مساحت 113.05مترمربع  / مزایده,مزایده فروش باقیمانده عرصه پلاک ثبتی مساحت 113.05مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059339/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-حفظ-و-نگهداری-از-جایگاه-های-CNG'>مزایده واگذاری بهره برداری حفظ و نگهداری از جایگاه های CNG  / مزایده ، مزایده واگذاری بهره برداری حفظ و نگهداری از جایگاه های CNG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059341/مزایده-ششدانگ-پلاک-10642-فرعی-مساحت-82-23متر'>مزایده ششدانگ پلاک 10642 فرعی مساحت 82.23متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 10642 فرعی مساحت 82.23متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059342/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-اتوماتیک-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری اتوماتیک پژو پارس / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری اتوماتیک پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059344/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-هزار-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت هزار متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت هزار متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059348/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-28-48متر'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت 28.48متر / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 28.48متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059349/مزایده-وانت-آریسان-رنگ-سفید'>مزایده وانت آریسان رنگ سفید / آگهی مزایده,مزایده وانت آریسان رنگ سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059350/مزایده-غرفه-کتابفروشی-نوبت-دوم'>مزایده غرفه کتابفروشی نوبت دوم  / اگهی مزایده , مزایده غرفه کتابفروشی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059351/مزایده-فروش-ضایعات-خشک-خدمات-شهری-نوبت-دوم'>مزایده فروش ضایعات خشک خدمات شهری- نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش ضایعات خشک خدمات شهرداری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059352/مزایده-واگذاری-تعداد-دو-قطعه-زمین-مسکونی-نوبت-پنجم'>مزایده واگذاری تعداد دو قطعه زمین مسکونی نوبت پنجم / مزایده,مزایده واگذاری تعداد دو قطعه زمین مسکونی نوبت پنجم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059355/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-248-78متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 248.78متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 248.78متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059356/مزایده-تعداد-دو-مجموعه-خط-بال-میل'>مزایده تعداد دو مجموعه خط بال میل  / آگهی مزایده,مزایده تعداد دو مجموعه خط بال میل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059358/مزایده-هفت-تافته-پارچه-ملافه-ای-ده-تافته-ساتن---'>مزایده هفت تافته پارچه ملافه ای، ده تافته ساتن، ... / مزایده, مزایده هفت تافته پارچه ملافه ای، ده تافته ساتن، ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059359/مزایده-ششدانگ-پلاک-13033-6-اصلی-مساحت-104-73متر'>مزایده ششدانگ پلاک 13033/6 اصلی مساحت 104.73متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 13033/6 اصلی مساحت 104.73متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059360/مزایده-داغی-قطعات-خودرو'>مزایده داغی قطعات خودرو / آگهی مزایده عمومی, مزایده داغی قطعات خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059361/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-پلاک-سه-فرعی-از-3448-اصلی-بخش-یک-بلوچستان'>مزایده سند مالکیت ششدانگ پلاک سه فرعی از 3448 اصلی بخش یک بلوچستان / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ پلاک سه فرعی از 3448 اصلی بخش یک بلوچستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059362/مزایده-تعداد-3-ذستگاه-خودپرداز-مستعمل-بنکیت-و-مقادیری-اموال-اداری--'>مزایده تعداد 3 ذستگاه خودپرداز مستعمل بنکیت و مقادیری اموال اداری... / آگهی مزایده، مزایده تعداد 3 ذستگاه خودپرداز مستعمل بنکیت و مقادیری اموال اداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059363/مزایده-واگذاری-مکان-جهت-اسقرار-پارک-بادی'>مزایده واگذاری مکان جهت اسقرار پارک بادی / آگهی مزایده عمومی ,  مزایده واگذاری مکان جهت اسقرار پارک بادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059367/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-بصورت-نقدی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از املاک بصورت نقدی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک بصورت نقدی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059370/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-497-50متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 497.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 497.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059371/مزایده-عمومی-محصولات-مجتمع-باغات-میوه'>مزایده عمومی محصولات مجتمع باغات میوه  / مزایده عمومی، مزایده  محصولات مجتمع باغات میوه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059372/مزایده-واگذاری-تعداد-4-قطعه-زمین-مسکونی'>مزایده واگذاری تعداد 4 قطعه زمین مسکونی  / مزایده,مزایده واگذاری تعداد 4 قطعه زمین مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059377/مزایده-فروش-سرقفلی-پلاک-ثبتی-مساحت-همکف-250-متر'>مزایده فروش سرقفلی پلاک ثبتی مساحت همکف 250 متر  / مزایده,مزایده فروش سرقفلی پلاک ثبتی مساحت همکف 250 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059379/مزایده-یخچال-و--'>مزایده یخچال و ... / مزایده ,مزایده یخچال و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059382/مزایده-اجاره-ده-ساله-قسمتی-از-فضای-پارک'>مزایده اجاره ده ساله قسمتی از فضای پارک / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره ده ساله قسمتی از فضای پارک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059383/مزایده-قسمتی-از-پلاک-1453-1-81-اصلی'>مزایده قسمتی از پلاک 1453/1/81 اصلی / مزایده,مزایده قسمتی از پلاک 1453/1/81 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059385/مزایده-واگذاری-مجتمع-فرهنگی-رفاهی-عقیق--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری مجتمع فرهنگی رفاهی عقیق - نوبت دوم  / خلاصه آگهی مزایده, مزایده واگذاری مجتمع فرهنگی رفاهی عقیق - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059388/مزایده-اقلام-و-لوازم-مستهلک-و-غیرقابل-مصرف-و--'>مزایده اقلام و لوازم مستهلک و غیرقابل مصرف و ... / آگهی مزایده , مزایده  اقلام و لوازم مستهلک و غیرقابل مصرف و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059389/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-131-38متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 131.38متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 131.38متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059391/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-سمند'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری سمند  / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودروی سواری سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059392/مزایده-ششدانگ-زمین-با-بنای-احداثی-مساحت-1812متر'>مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی مساحت 1812متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی مساحت 1812متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059393/مزایده-دستگاه-پرس-اکستروژن-شش-اینچ'>مزایده دستگاه پرس اکستروژن شش اینچ  / اگهی مزایده , مزایده دستگاه پرس اکستروژن شش اینچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059395/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-زانتیا'>مزایده یک دستگاه خودرو زانتیا  / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو زانتیا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059396/مزایده-املاک-شامل-زمین-و-مغازه'>مزایده املاک شامل زمین و مغازه  / مزایده,مزایده املاک شامل زمین و مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059397/تجدید-مزایده-مکان-و-امتیاز-پارکینگ'>تجدید مزایده مکان و امتیاز پارکینگ  / آگهی مزایده , تجدید مزایده مکان و امتیاز پارکینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059401/مزایده-عمومی-فروش-املاک-بانک-صادرات-ایران-نوبت-دوم'>مزایده عمومی فروش املاک بانک صادرات ایران نوبت دوم  / مزایده,مزایده عمومی فروش املاک بانک صادرات ایران نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059403/تجدید-مزایده-اجاره-استخر-سر-پوشیده'>تجدید مزایده اجاره استخر سر پوشیده  / آگهی مزایده , تجدید مزایده اجاره استخر سر پوشیده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059404/مزایده-20305-سهم-مشاع-از-28125-سهم-سهام-3-75-سهم-مشاع'>مزایده 20305 سهم مشاع از 28125 سهم سهام 3.75 سهم مشاع  / مزایده,مزایده 20305 سهم مشاع از 28125 سهم سهام 3.75 سهم مشاع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059407/مزایده-یکباب-واحد-مسکونی-مساحت-120-متر'>مزایده یکباب واحد مسکونی مساحت 120 متر / مزایده,مزایده یکباب واحد مسکونی مساحت 120 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059409/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-نیسان-سایپا'>مزایده یک دستگاه خودرو نیسان سایپا  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو نیسان سایپا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059411/مزایده-فروش-تعدادی-از-واحدهای-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از واحدهای تجاری نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تعدادی از واحدهای تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059413/مزایده-محل-استقرار-یک-دستگاه-قلعه-بادی'>مزایده محل استقرار یک دستگاه قلعه بادی  / آگهی فراخوان مزایده حضوری حراج,فراخوان محل استقرار یک دستگاه قلعه بادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059415/مزایده-3-09-حبه-مشاع-از-72-حبه-ششدانگ-هر-از-پلاکهای-ثبتی-شماره-33-فرعی'>مزایده 3.09 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ هر از پلاکهای ثبتی شماره 33 فرعی / مزایده,مزایده 3.09 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ هر از پلاکهای ثبتی شماره 33 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059416/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059418/آگهی-مزایده-فروش-اموال-غیرمنقول-خط-تلفن-همراه'>آگهی مزایده فروش اموال غیرمنقول خط تلفن همراه / آگهی مزایده فروش اموال غیرمنقول ,آگهی مزایده فروش اموال غیرمنقول خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059419/مزایده-زمین-مساحت-150-مترمربع'>مزایده زمین مساحت 150 مترمربع  / مزایده,مزایده زمین مساحت 150 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059420/تجدید-مزایده-اجاره-تعداد-دو-باب-واحد-تجاری'>تجدید مزایده اجاره تعداد دو باب واحد تجاری  / مزایده , مزایده اجاره تعداد دو باب واحد تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059423/مزایده-فروش-خودرو'>مزایده فروش خودرو / مزایده, مزایده فروش خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059424/مزایده-خودروی-وانت-نیسان'>مزایده خودروی وانت نیسان  / اگهی مزایده , مزایده خودروی وانت نیسان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059425/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-دویست-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت دویست متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059426/تجدید-مزایده-اجاره-محل-استقرار-غرفه-نوبت-دوم'>تجدید مزایده اجاره محل استقرار غرفه  نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده , تجدید مزایده اجاره محل استقرار غرفه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059429/مزایده-فروش-دستگاه-POS-و-دستگاه-RFID-و-انواع-کاغذهای-باطله'>مزایده فروش دستگاه POS و  دستگاه RFID و انواع کاغذهای باطله / مزایده فروش دستگاه POS و  دستگاه RFID و انواع کاغذهای باطله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059430/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-420-مترمربع'>مزایده منزل مسکونی عرصه 420 مترمربع  / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 420 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059433/مزایده-فروش-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-پاترول'>مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل سواری پاترول / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل سواری پاترول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059434/مزایده-ملک-یکباب-خانه-به-مساحت-138-مترمربع'>مزایده ملک یکباب خانه به مساحت 138 مترمربع  / مزایده ,مزایده ملک یکباب خانه به مساحت 138 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059436/مزایده-تعداد-8-واحد-از-املاک-مازاد-و-ماشین-آلات'>مزایده تعداد 8 واحد از املاک مازاد و ماشین آلات / مزایده,مزایده تعداد 8 واحد از املاک مازاد و ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059437/مزایده-فروش-کارتن-و-ضایعات-و-پلاستیک'>مزایده فروش کارتن و ضایعات و پلاستیک / مزایده, مزایده فروش کارتن و ضایعات و پلاستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059438/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-پلاک'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک / مزایده ,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059439/مزایده-قطعه-زمین-مساحت-1222-27متر'>مزایده قطعه زمین مساحت 1222.27متر  / مزایده ,مزایده قطعه زمین مساحت 1222.27متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059441/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-خانه-قطعه-دوم'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان خانه قطعه دوم / مزایده ,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان خانه قطعه دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059442/مزایده-ششدانگ-اعیان-خانه-مسکونی-عرصه-140-متر'>مزایده ششدانگ اعیان خانه مسکونی عرصه 140 متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ اعیان خانه مسکونی عرصه 140 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059444/مزایده-ششدانگ-ملک-مسکونی-مساحت-170-متر'>مزایده ششدانگ ملک مسکونی مساحت 170 متر / مزایده ,مزایده ششدانگ ملک مسکونی مساحت 170 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059448/مزایده-ششدانگ-پلاک-شماره-9-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک شماره 9 فرعی / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک شماره 9 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059449/مزایده-فروش-لوازم-اداری-اسقاطی'>مزایده فروش لوازم اداری اسقاطی / مزایده , مزایده فروش لوازم اداری اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059454/مزایده-یک-دستگاه-جرثقیل-60-تنی-و--'>مزایده  یک دستگاه جرثقیل 60 تنی و ... / آگهی مزایده, مزایده  یک دستگاه جرثقیل 60 تنی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059455/مزایده-قطعات-تجاری-16-متری'>مزایده قطعات تجاری 16 متری  / مزایده ,مزایده قطعات تجاری 16 متری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059458/مزایده-املاک-مستغلات-مساحت-2332-80متر'>مزایده املاک مستغلات مساحت 2332.80متر / مزایده,مزایده املاک مستغلات مساحت 2332.80متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059461/مزایده-واگذاری-به-اجاره-تعداد-14-قطعه-از-اراضی-منطقه-کارگاه-های-مزاحم-و-نیمه-مزاحم-تجدید'>مزایده واگذاری به اجاره تعداد 14 قطعه از اراضی منطقه کارگاه های مزاحم و نیمه مزاحم  تجدید  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره تعدادد 14 قطعه از اراضی منطقه کارگاه های مزاحم و نیمه مزاحم تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059462/مزایده-فروش-18-دستگاه-خودرو'>مزایده فروش 18 دستگاه خودرو / مزایده,مزایده فروش 18 دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059463/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-311-22متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 311.22متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 311.22متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059464/مزایده-فروش-18-دستگاه-خودرو-نوبت-دوم'>مزایده فروش 18 دستگاه خودرو نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش 18 دستگاه خودرو نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059465/مزایده-فروش-پسته'>مزایده فروش پسته / مزایده, مزایده فروش پسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059467/مزایده-فروش-املاک-استان-گیلان'>مزایده فروش املاک استان گیلان  / مزایده,مزایده فروش املاک استان گیلان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059469/مزایده-واگذاری-املاک-و-اموال-مازاد'>مزایده واگذاری املاک و اموال مازاد  / مزایده,مزایده واگذاری املاک و اموال مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059471/مزایده-فروش-انواع-اقلام-اسقاطی-و-مازاد'>مزایده فروش انواع اقلام اسقاطی و مازاد / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش انواع اقلام اسقاطی و مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059472/مزایده-ملک-ششدانگ-زمین-مساحت-170-متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک ششدانگ زمین مساحت 170 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک ششدانگ زمین مساحت 170 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059473/مزایده-واگذاری-استیجاری-زمین-جهت-نصب-وسایل-بازی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری استیجاری زمین جهت نصب وسایل بازی نوبت دوم  / آگهی مزایده ، مزایده واگذاری استیجاری زمین جهت نصب وسایل بازی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059474/مزایده-فروش-هفت-دستگاه-ماشین-ریسندگی-و--'>مزایده فروش هفت دستگاه ماشین ریسندگی و ... / مزایده,مزایده فروش هفت دستگاه ماشین ریسندگی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059475/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-909-31متر-نوبت-دوم'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت 909.31متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت 909.31متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059477/مزایده-مغازه-ای-به-مساحت-144-مترمربع'>مزایده مغازه ای به مساحت 144 مترمربع / مزایده,مزایده مغازه ای به مساحت 144 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059482/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-گاز-CNG--'>مزایده بهره برداری از جایگاه گاز CNG ... / مزایده بهره برداری از جایگاه گاز CNG ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059483/مزایده-ششدانگ-پلاک-284-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک 284  فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 284  فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059484/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-زمین-مساحت-164-5متر'>مزایده سه دانگ از ششدانگ زمین مساحت 164.5متر  / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ زمین مساحت 164.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059487/مزایده-فروش-واحدهای-اداری-و-تجاری-مجتمع-باران-نوبت-اول'>مزایده فروش واحدهای اداری و تجاری مجتمع باران نوبت اول  / مزایده,مزایده فروش واحدهای اداری و تجاری مجتمع باران نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059488/مزایده-قطعه-زمینی-مساحت-400-متر'>مزایده قطعه زمینی مساحت 400 متر / مزایده,مزایده قطعه زمینی مساحت 400 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059489/مزایده-1100-دستگاه-انواع-موتورسیکلت'>مزایده 1100 دستگاه انواع موتورسیکلت  / حراج حضوری , مزایده 1100 دستگاه انواع موتورسیکلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059490/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-تجاری'>مزایده فروش یک قطعه زمین تجاری  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059492/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-یک-رشت'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش یک رشت / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش یک رشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059494/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-هشت-گیلان'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش هشت گیلان / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش هشت گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059496/مزایده-ششدانگ-یک-باب-آپارتمان'>مزایده ششدانگ یک باب آپارتمان / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب آپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059498/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-280متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 280متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 280متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059501/مزایده-یک-ساختمان-مسکونی-حدود-70-مترمربع-نوبت-اول'>مزایده یک ساختمان مسکونی حدود 70 مترمربع نوبت اول  / مزایده,مزایده یک ساختمان مسکونی حدود 70 مترمربع نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059507/مزایده-ملک-شماره-ثبتی-1-فرعی-مساحت-306-متر'>مزایده ملک شماره ثبتی 1 فرعی مساحت 306 متر  / مزایده,مزایده ملک شماره ثبتی 1 فرعی مساحت 306 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059510/مزایده-ملک-با-مساحت-حدود-170-18-مترمربع'>مزایده ملک با مساحت حدود 170/18 مترمربع / مزایده,مزایده ملک با مساحت حدود 170/18 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059512/مزایده-دو-قطعه-پلاک-ثبتی-بخش-سه-کرمان-نوبت-پنجم'>مزایده دو قطعه پلاک ثبتی بخش سه کرمان نوبت پنجم  / مزایده,مزایده دو قطعه پلاک ثبتی بخش سه کرمان نوبت پنجم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059515/مزایده-چهاردانگ-یک-باب-مغازه'>مزایده چهاردانگ یک باب مغازه  / مزایده,مزایده چهاردانگ یک باب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059517/مزایده-ششدانگ-پلاک-7912-فرعی-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک 7912 فرعی نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 7912 فرعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059522/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-531-متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 531 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 531 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059527/مزایده-فروش-تعداد-6-پلاک-زمین-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 6 پلاک زمین نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد 6 پلاک زمین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059528/مزایده-500-دستگاه-انواع-موتورسیکلت-اوراقی-و-شماره-گذاری-25-دستگاه-انواع-خودرو-سبک-و--'>مزایده 500 دستگاه انواع موتورسیکلت اوراقی و شماره گذاری 25 دستگاه انواع خودرو سبک و ... / مزایده 500 دستگاه انواع موتورسیکلت اوراقی و شماره گذاری 25 دستگاه انواع خودرو سبک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059531/مزایده-فروش-و-واگذاری-20-قطعه-زمین'>مزایده فروش و واگذاری 20 قطعه زمین  / مزایده,مزایده فروش و واگذاری 20 قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059532/مزایده-تعیین-مدیریت-اجرایی-قسمتی-از-عرصه-پارک-جنگلی'>مزایده تعیین مدیریت اجرایی قسمتی از عرصه پارک جنگلی / آگهی مزایده عمومی، مزایده تعیین مدیریت اجرایی قسمتی از عرصه پارک جنگلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059536/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-بخش-4-کرمان'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی بخش 4 کرمان / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی بخش 4 کرمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059537/مزایده-بالابر-کارگاهی---'>مزایده بالابر کارگاهی .... / مزایده, مزایده بالابر کارگاهی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059539/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-دو-طبقه-عرصه-941-77متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی دو طبقه عرصه 941.77متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی دو طبقه عرصه 941.77متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059541/مزایده-فروش-تعداد-4-قطعه-زمین-مسکونی-تجدید'>مزایده فروش تعداد 4 قطعه زمین مسکونی تجدید / مزایده,مزایده فروش تعداد 4 قطعه زمین مسکونی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059544/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-بدون-دریافت-کارمزد-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از املاک بدون دریافت کارمزد نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک بدون دریافت کارمزد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059548/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-مساحت-1500متر-قطعه-518-تفکیکی'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 1500متر قطعه 518 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 1500متر قطعه 518 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059550/مزایده-ساختمان-ویلایی-مسکونی-عرصه-305-مترمربع-96-11-30'>مزایده ساختمان ویلایی مسکونی عرصه 305 مترمربع 96.11.30 / مزایده,مزایده ساختمان ویلایی مسکونی عرصه 305 مترمربع 96.11.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059563/مزایده-اجاره-کیوسک--نوبت-دوم'>مزایده اجاره کیوسک - نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده اجاره کیوسک - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059576/مزایده-دستگاه-قله-بر--نوبت-دوم'>مزایده دستگاه قله بر - نوبت دوم  / اگهی مزایده , مزایده دستگاه قله بر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059577/مزایده-فروش-تعداد-2-قطعه-زمین--'>مزایده فروش تعداد 2 قطعه زمین ... / مزایده فروش تعداد 2 قطعه زمین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059586/مزایده-پلاستیک-پرس'>مزایده پلاستیک پرس  / اگهی مزایده , مزایده پلاستیک پرس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059587/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-شماره-3823-252-غیرمنقول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 3823/252 غیرمنقول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 3823/252 غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059590/مزایده-پلاک-1354-706-مساحت-230-58متر'>مزایده پلاک 1354/706 مساحت 230.58متر / مزایده,مزایده پلاک 1354/706 مساحت 230.58متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059598/مزایده-دستگاه-پرس-صنعتی'>مزایده دستگاه پرس صنعتی  / اگهی مزایده , مزایده دستگاه پرس صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059600/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-بیست-و-سه-فرعی-غیرمنقول'>مزایده پلاک ثبتی شماره بیست و سه فرعی غیرمنقول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره بیست و سه فرعی غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059603/مزایده-آپارتمان-طبقه-چهارم-مساحت-86-7متر'>مزایده آپارتمان طبقه چهارم مساحت 86.7متر  / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه چهارم مساحت 86.7متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059608/مزایده-ششدانگ-زمین-بخش-14-سلماس'>مزایده ششدانگ زمین بخش 14 سلماس  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش 14 سلماس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059612/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از املاک سطح شهر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک سطح شهر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059614/مزایده-اجاره-جگرسرای--'>مزایده اجاره جگرسرای ... / مزایده اجاره جگرسرای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059615/مزایده-ملک-مشاع-مساحت-7-2592-در-5-قطعه-و-دیم'>مزایده ملک مشاع مساحت 7.2592 در 5 قطعه و دیم / مزایده,مزایده ملک مشاع مساحت 7.2592 در 5 قطعه و دیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059620/زایده-40-شعیر-مشاع-از-96-شعیر-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>زایده 40 شعیر مشاع از 96 شعیر ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 40 شعیر مشاع از 96 شعیر ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059624/مزایده-یک-واحد-آپارتمان-مساحت-صد-متر-نوبت-دوم'>مزایده یک واحد آپارتمان مساحت صد متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک واحد آپارتمان مساحت صد متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059625/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-مساحت-640-مترمربع'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان مساحت 640 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان مساحت 640 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059629/مزایده-اراضی-در-4-قطعه'>مزایده اراضی در 4 قطعه / مزایده,مزایده اراضی در 4 قطعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059632/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-7149-فرعی-بخش-یک'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 7149 فرعی بخش یک / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 7149 فرعی بخش یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059634/مزایده-شرکت-هفت-چشمه-آبسرده-مساحت-مفید-12500متر-نوبت-دوم'>مزایده شرکت هفت چشمه آبسرده مساحت مفید 12500متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده شرکت هفت چشمه آبسرده مساحت مفید 12500متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059635/مزایده-تعدادی-از-املاک-و-مستغلات-و-واحدهای-تجاری--'>مزایده تعدادی از املاک و مستغلات و واحدهای تجاری .. / مزایده ,مزایده تعدادی از املاک و مستغلات و واحدهای تجاری ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059637/مزایده-فروش-پلاک-ثبتی-به-مساحت-326-5-مترمربع'>مزایده فروش پلاک ثبتی به مساحت 326/5 مترمربع  / مزایده,مزایده فروش پلاک ثبتی به مساحت 326/5 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059641/مزایده-تمامت-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-337500متر'>مزایده تمامت ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 337500متر  / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 337500متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059644/مزایده-فروش-املاک-شامل-منزل-سازمانی'>مزایده فروش املاک شامل منزل سازمانی  / مزایده،مزایده فروش املاک شامل منزل سازمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059646/مزایده-فروش-5-قطعه-زمین-کاربری-مسکونی-تجاری'>مزایده فروش 5 قطعه زمین کاربری مسکونی تجاری  / مزایده,مزایده فروش 5 قطعه زمین کاربری مسکونی تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059647/مزایده-قطعات-ماشین-آلات-ابزارآلات-و--'>مزایده قطعات ماشین آلات، ابزارآلات و ... / مزایده قطعات ماشین آلات، ابزارآلات و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059650/مزایده-سرقفلی-مغازه-مساحت-32-5متر'>مزایده سرقفلی مغازه مساحت 32.5متر / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه مساحت 32.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059654/مزایده-ملک-مساحت-93-75متر'>مزایده ملک مساحت 93.75متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 93.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059657/مزایده-ملک-مساحت-2350-مترمربع'>مزایده ملک مساحت 2350 مترمربع / مزایده،مزایده ملک مساحت 2350 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059661/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-اداری-150-54متر-طبقه-4-قطعه-هفتم'>مزایده ششدانگ آپارتمان اداری 150.54متر طبقه 4 قطعه هفتم  / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان اداری 150.54متر طبقه 4 قطعه هفتم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059663/مزایده-آپارتمان-اداری-146-97متر-طبقه-4-قطعه-8-تفکیکی'>مزایده آپارتمان اداری 146.97متر طبقه 4 قطعه 8 تفکیکی / مزایده ,مزایده آپارتمان اداری 146.97متر طبقه 4 قطعه 8 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059667/مزایده-فروش-13-163-حبه-مشاع-از-72-حبه-شش-دانگ'>مزایده فروش 13/163 حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ  / مزایده،مزایده فروش 13/163 حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059669/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-اداری-150-56متر-طبقه-پنجم'>مزایده ششدانگ آپارتمان اداری 150.56متر طبقه پنجم / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان اداری 150.56متر طبقه پنجم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059670/اصلاحیه-مزایده-اموال-مازاد-و-بلااستفاده-و-مستعمل'>اصلاحیه مزایده اموال مازاد و بلااستفاده و مستعمل / اصلاحیه مزایده , مزایده اموال مازاد و بلااستفاده و مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059672/مزایده-فروش-سرقفلی---'>مزایده فروش سرقفلی .... / مزایده فروش سرقفلی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059673/مزایده-فروش-20-حبه-مشاع-از-72-شش-دانگ'>مزایده فروش 20 حبه مشاع از 72 شش دانگ / مزایده،مزایده فروش 20 حبه مشاع از 72 شش دانگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059677/مزایده-حضوری-اقلام-اسقاطی'>مزایده حضوری اقلام اسقاطی  / مزایده حضوری , مزایده حضوری اقلام اسقاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059681/مزایده-سهام-نوبت-اول'>مزایده سهام نوبت اول / مزایده ,مزایده سهام نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059692/اصلاحیه-مزایده-سه-دانگ-مشاع'>اصلاحیه مزایده سه دانگ مشاع / اصلاحیه, اصلاحیه مزایده سه دانگ مشاع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059696/مزایده-فروش-یکباب-مغازه-عرصه-22-05مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکباب مغازه عرصه 22.05مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یکباب مغازه عرصه 22.05مترمربع نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059702/اصلاحیه-مزایده-واگذاری-املاک'>اصلاحیه مزایده واگذاری املاک  / اصلاحیه مزایده ,مزایده واگذاری املاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059740/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-4915متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 4915متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 4915متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059790/مزایده-واگذاری-اجاره-املاک--'>مزایده واگذاری اجاره املاک ... / مزایده, مزایده واگذاری اجاره املاک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059813/مزایده-ساختمان-5-طبقه-اموال-غیرمنقول'>مزایده ساختمان 5 طبقه اموال غیرمنقول / مزایده،مزایده ساختمان 5 طبقه اموال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059821/مزایده-ترانسفورماتور-سه-فاز'>مزایده ترانسفورماتور سه فاز / مزایده،مزایده ترانسفورماتور سه فاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059859/مزایده-کارگاه-به-پلاک-ثبتی-22177-95-و-تجهیزات'>مزایده کارگاه به پلاک ثبتی 22177/95  و تجهیزات / مزایده،مزایده کارگاه به پلاک ثبتی 22177/95  و تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059983/مزایده-املاک'>مزایده املاک  / مزایده,مزایده املاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059985/اصلاحیه-مزایده-املاک-در-شهرستان'>اصلاحیه مزایده املاک در شهرستان  / اصلاحیه مزایده,مزایده املاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1059992/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-یک-واحد-آپارتمان-مسکونی'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک واحد آپارتمان مسکونی / مزایده ,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک واحد آپارتمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060013/مزایده-فروش-اقلام-مستعمل-و-مازاد'>مزایده فروش اقلام مستعمل و مازاد  / اگهی مزایده , مزایده فروش اقلام مستعمل و مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060036/مزایده-محل-طرح-شهرک-صنعتی'>مزایده محل طرح شهرک صنعتی  / اگهی مزایده , مزایده محل طرح شهرک صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060042/مزایده-محل-طرح--'>مزایده محل طرح... / اگهی مزایده , مزایده محل طرح...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060045/مزایده-اجاره-دو-اتاق-جهت-بینایی-سنجی-و-شنوایی-سنجی'>مزایده اجاره دو اتاق جهت بینایی سنجی و شنوایی سنجی / مزایده اجاره دو اتاق جهت بینایی سنجی و شنوایی سنجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060049/فراخوان-واگذاری-اماکن-تجاری-و-خدماتی-فرودگاه-اصفهان'>فراخوان واگذاری اماکن تجاری و خدماتی فرودگاه اصفهان     / فراخوان واگذاری اماکن تجاری و خدماتی فرودگاه اصفهان    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1060061/مزایده-فروش-۵۰هزارتن-اکسیدروی'>مزایده فروش ۵۰هزارتن اکسیدروی / مزایده ، مزایده فروش ۵۰هزارتن اکسیدروی</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 15 تاريخ : پنجشنبه 3 خرداد 1397 ساعت: 10:48