اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 96.11.27 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056244/مناقصه-بهسازی-و-ساما... با عنوان : اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 96.11.27 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056244/مناقصه-بهسازی-و-ساماندهی-پارک-جنگلی---نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی و ساماندهی پارک جنگلی....- نوبت دوم / مناقصه, مناقصه بهسازی و ساماندهی پارک جنگلی....- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056248/مناقصه-راه-های-دسترسی-مجتمع-خدماتی-رفاهی--نوبت-دوم'>مناقصه راه های دسترسی مجتمع خدماتی رفاهی...-نوبت دوم / مناقصه راه های دسترسی مجتمع خدماتی رفاهی...- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056252/مناقصه-عملیات-نشست-سنجی-و-پایداری-سازه-های---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات نشست سنجی و پایداری سازه های ...- نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه عملیات نشست سنجی و پایداری سازه های ...- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056257/مناقصه-خرید-و-نصب-گیت-کنترل-تردد--'>مناقصه خرید و نصب گیت کنترل تردد... / مناقصه,مناقصه خرید و نصب گیت کنترل تردد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056258/تجدید-مناقصه-خرید-تجهیزات-مربوط-به-نصب-و-راه-اندازی-خازنهای-20-کیلوولت-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید تجهیزات مربوط به نصب و راه اندازی خازنهای 20 کیلوولت نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خرید تجهیزات مربوط به نصب و راه اندازی خازنهای 20 کیلوولت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056261/مناقصه-انتخاب-مشاور-جهت-مطالعات-امکان-سنجی-اتوماسیون-شبکه-برق--نوبت-دوم'>مناقصه انتخاب مشاور جهت مطالعات امکان سنجی اتوماسیون شبکه برق... نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی , مناقصه انتخاب مشاور جهت مطالعات امکان سنجی اتوماسیون شبکه برق... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056262/فراخوان-گچ-های-مورد-مصرف-کفش-و-پوتین--'>فراخوان گچ های مورد مصرف، کفش و پوتین... / آگهی فراخوان , فراخوان گچ های مورد مصرف، کفش و پوتین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056267/مناقصه-تشکیل-و-بکارگیری-گروه-های-گشت-و-بازرسی-منابع-آب-نوبت-دوم'>مناقصه تشکیل و بکارگیری گروه های گشت و بازرسی منابع آب- نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران, مناقصه تشکیل و بکارگیری گروه های گشت و بازرسی منابع آب- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056268/فراخوان-تجهیز-و-بهره-برداری-از-سالن-ورزشی-مرحله-اول-نوبت-دوم'>فراخوان تجهیز و بهره برداری از سالن ورزشی مرحله اول نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان تجهیز و بهره برداری از سالن ورزشی مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056271/فراخوان-احداث-مساجد---نوبت-دوم'>فراخوان  احداث مساجد ... نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی ,فراخوان  احداث مساجد ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056273/مناقصه-فعالیتهای-واحد-امور-شهری--'>مناقصه فعالیتهای واحد امور شهری ... / مناقصه ,مناقصه فعالیتهای واحد امور شهری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056275/مناقصه-تهیه-برج-و-احداث-فونداسیون---'>مناقصه تهیه برج و احداث فونداسیون .... / مناقصه, مناقصه تهیه برج و احداث فونداسیون ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056276/مناقصه-خرید-کالا--نوبت-دوم'>مناقصه خرید کالا ...نوبت دوم / مناقصه, مناقصه خرید کالا ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056280/مناقصه-​اصلاح-و-توسعه-معابر-شهر--'>مناقصه ​اصلاح و توسعه معابر شهر ... / مناقصه ​اصلاح و توسعه معابر شهر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056283/مناقصه-اجرای-طرح-هادی-روستا-شامل-کف-سازی-با--'>مناقصه اجرای طرح هادی روستا شامل کف سازی با ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای طرح هادی روستا شامل کف سازی با ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056286/مناقصه-احداث-پارک-بزرگ-خانواده-(نوبت-دوم)'>مناقصه احداث پارک بزرگ خانواده (نوبت دوم) / آگهی مناقصه, مناقصه احداث پارک بزرگ خانواده (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056288/مناقصه-عمومی-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت'>مناقصه عمومی لکه گیری و روکش آسفالت / مناقصه ، مناقصه عمومی لکه گیری و روکش آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056291/مناقصه-احداث-فاز-دوم-ساماندهی-ورودی-شهر-(نوبت-دوم)'>مناقصه احداث فاز دوم ساماندهی ورودی شهر  (نوبت دوم) / آگهی مناقصه, مناقصه احداث فاز دوم ساماندهی ورودی شهر (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056296/مناقصه-موزائیک-حدفاصل-دو-بلوار-و-جدول-کشی-فضای-سبز'>مناقصه موزائیک حدفاصل دو بلوار و جدول کشی فضای سبز / آگهی مناقصه , مناقصه موزائیک حدفاصل دو بلوار و جدول کشی فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056299/مناقصه-احداث-و-تکمیل-ادامه-خیابان--'>مناقصه احداث و تکمیل ادامه خیابان ... / مناقصه ,مناقصه احداث و تکمیل ادامه خیابان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056300/فراخوان-حراست-و-حفاظت-از-پست-های-نگهبانی'>فراخوان حراست و حفاظت از پست های نگهبانی / مناقصه عمومی, فراخوان حراست و حفاظت از پست های نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056305/مناقصه-برش-و-بسته-بندی-حدود-40-هزار-تن-انواع-کاغذ'>مناقصه برش و بسته بندی حدود 40 هزار تن انواع کاغذ / مناقصه, مناقصه برش و بسته بندی حدود 40 هزار تن انواع کاغذ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056306/مناقصه-خرید-حمل-نصب-راه-اندازی-کالیبراسیون-و-انجام-خدمات-تعمیر-و--'>مناقصه خرید حمل نصب راه اندازی کالیبراسیون و انجام خدمات تعمیر و ... / مناقصه خرید حمل نصب راه اندازی کالیبراسیون و انجام خدمات تعمیر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056309/مناقصه-خرید-بیل-با-دسته-و--'>مناقصه خرید بیل با دسته و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید بیل با دسته و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056310/مناقصه-تامین-نیروی-امنیتی-جهت-حفاظت-فیزیکی-(آگهی-دوم--نوبت-اول)'>مناقصه تامین نیروی امنیتی جهت حفاظت فیزیکی (آگهی دوم - نوبت اول) / مناقصه , مناقصه تامین نیروی امنیتی جهت حفاظت فیزیکی (آگهی دوم - نوبت اول)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056312/تجدید-مناقصه-تعمیرات-لایروبی-و-رنگ-آمیزی-مخزن'>تجدید مناقصه تعمیرات، لایروبی و رنگ آمیزی مخزن  / آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی , تجدید مناقصه تعمیرات، لایروبی و رنگ آمیزی مخزن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056313/مناقصه-خرید-لوله-چدن-نشکن-(داکتیل)-تایتونی-اتصال-مقاوم---نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوله چدن نشکن (داکتیل) تایتونی اتصال مقاوم ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید لوله چدن نشکن (داکتیل) تایتونی اتصال مقاوم ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056315/فراخوان-عمومی-طراحی-پیاده-راه'>فراخوان عمومی طراحی پیاده راه  / فراخوان عمومی ، فراخوان عمومی طراحی پیاده راه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056316/مناقصه-طراحی-پروژه-های-توسعه-و-احداث-و-بهینه-سازی-شبکه-های-توزیع-نوبت-دوم'>مناقصه طراحی پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه طراحی پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056317/مناقصه-پروژه-تعویض-مقره-نقاط-مختلف-فاز-دوم'>مناقصه پروژه تعویض مقره نقاط مختلف فاز دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه تعویض مقره نقاط مختلف فاز دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056319/مناقصه-واگذاری-خدمات-شهری-و-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز--'>مناقصه واگذاری خدمات شهری و حفظ و نگهداری فضای سبز... / مناقصه, مناقصه واگذاری خدمات شهری و حفظ و نگهداری فضای سبز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056320/مناقصه--تامین--تهیه-و-طبخ-غذای-کارخانه'>مناقصه   تامین ، تهیه و طبخ غذای کارخانه  / آگهی فراخوان شناسایی انتخاب پیمانکار, مناقصه  تامین ، تهیه و طبخ غذای کارخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056323/مناقصه-اجرا-و-تکمیل-فضا-سبز-ورودی-شهر--'>مناقصه اجرا و تکمیل فضا سبز ورودی شهر ... / مناقصه, مناقصه اجرا و تکمیل فضا سبز ورودی شهر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056327/مناقصه-خرید-23-عدد-ایستگاه-اندازه-گیری-و-تقلیل-فشار'>مناقصه خرید 23 عدد ایستگاه اندازه گیری و تقلیل فشار  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه خرید 23 عدد ایستگاه اندازه گیری و تقلیل فشار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056328/ارزیابی-کیفی-خدمات-اجاره-خودرو-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی خدمات اجاره خودرو نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی ، ارزیابی کیفی خدمات اجاره خودرو نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056329/مناقصه-واگذاری-خدمات-شهری-96-11-28'>مناقصه واگذاری خدمات شهری 96.11.28 / مناقصه عمومی ، مناقصه واگذاری خدمات شهری 96.11.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056331/مناقصه-راهبری-و-نگهداری-فضای-سبز-نوبت-دوم'>مناقصه راهبری و نگهداری فضای سبز- نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه راهبری و نگهداری فضای سبز- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056332/مناقصه-انجام-امور-خدماتی-و-نظافتی'>مناقصه انجام امور خدماتی و نظافتی  / مناقصه , مناقصه انجام امور خدماتی و نظافتی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056334/مناقصه-تکمیل-سالن-های-جانبی-مجموعه-همایش-ها'>مناقصه تکمیل سالن های جانبی مجموعه همایش ها / آگهی مناقصه,مناقصه تکمیل سالن های جانبی مجموعه همایش ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056337/آگهی-دوم-مناقصه-خرید--نصب-و-راه-اندازی-4-دستگاه-هواساز-هایژنیک'>آگهی دوم مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی 4 دستگاه هواساز هایژنیک  / مناقصه عمومی دو مرحله ای , آگهی دوم مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی 4 دستگاه هواساز هایژنیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056338/مناقصه-تهیه-یونیفرم--'>مناقصه تهیه یونیفرم ... / مناقصه , مناقصه تهیه یونیفرم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056339/مناقصه-واگذاری-امور-خدماتی-واحدهای-تفصیل-تدفین--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امور خدماتی واحدهای تفصیل، تدفین - نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه واگذاری امور خدماتی واحدهای تفصیل، تدفین - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056343/تجدید-مناقصه-تکمیل-عمیات-احداث-باند-عملیات-خاکی---(نوبت-اول)'>تجدید مناقصه تکمیل عمیات احداث باند، عملیات خاکی، ... (نوبت اول) / مناقصه, اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056344/مناقصه-گازرسانی-به-مجتمع-روستایی---'>مناقصه گازرسانی به مجتمع روستایی  ... / مناقصه گازرسانی به مجتمع روستایی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056345/مناقصه-واگذاری-امور-خدماتی-کارگری'>مناقصه واگذاری امور خدماتی کارگری / مناقصه , مناقصه واگذاری امور خدماتی کارگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056347/مناقصه-رنگ-آمیزی-جداول-سطح-شهر--'>مناقصه رنگ آمیزی جداول سطح شهر ... / مناقصه, مناقصه رنگ آمیزی جداول سطح شهر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056348/مناقصه-خرید-حجمی-خدمات-پشتیبانی'>مناقصه خرید حجمی خدمات پشتیبانی / اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه خرید حجمی خدمات پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056351/مناقصه-تامین-مصالح-و-تجهیزات-کالا-و-خدمات-مرتبط-مشتمل-بر-تولید-یا-عرضه-حمل-نصب-و---نوبت-دوم'>مناقصه تامین مصالح و تجهیزات، کالا و خدمات مرتبط مشتمل بر تولید یا عرضه، حمل، نصب و ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین مصالح و تجهیزات، کالا و خدمات مرتبط مشتمل بر تولید یا عرضه، حمل، نصب و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056352/مناقصه-اجرای-عملیات-روکش-آسفالت-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات روکش آسفالت نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات روکش آسفالت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056358/مناقصه-چرم-گاوی'>مناقصه چرم گاوی  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه چرم گاوی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056359/فراخوان-احداث-جایگاه-پمپ-بنزین-مرحله-اول-نوبت-دوم'>فراخوان احداث جایگاه پمپ بنزین مرحله اول نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان احداث جایگاه پمپ بنزین مرحله اول نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056360/مناقصه-تامین-گسگت'>مناقصه تامین گسگت / مناقصه ، مناقصه تامین گسگت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056363/آگهی-مناقصه-عمومی--عملیات-بازسازی-و-اورهال'>آگهی مناقصه عمومی   عملیات بازسازی و اورهال  / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی   عملیات بازسازی و اورهال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056365/مناقصه-عملیات-طراحی----نوبت-دوم'>مناقصه عملیات طراحی ... - نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه عملیات طراحی ...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056368/مناقصه-فعالیت-های-خدماتی-و-نیروی-انسانی--نوبت-دوم'>مناقصه فعالیت های خدماتی و نیروی انسانی... نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه فعالیت های خدماتی و نیروی انسانی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056369/مناقصه-روکش-و-زیرسازی-آسفالت'>مناقصه روکش و زیرسازی آسفالت / مناقصه ,مناقصه روکش و زیرسازی آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056371/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-تجهیز-کارگاه'>تجدید مناقصه اجرای عملیات تجهیز کارگاه  / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات تجهیز کارگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056372/مناقصه-اجرای-عملیات-ساختمانی-و-تاسیسات--نوبت-دوم'> مناقصه اجرای عملیات ساختمانی و تاسیسات - نوبت دوم / آگهی مناقصه,  مناقصه اجرای عملیات ساختمانی و تاسیسات - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056377/مناقصه-کلیه-عملیات-مربوط-به-لاینینگ-و-حفاظتی-تونل-96-11-28'>مناقصه کلیه عملیات مربوط به لاینینگ و حفاظتی تونل 96.11.28 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه کلیه عملیات مربوط به لاینینگ و حفاظتی تونل 96.11.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056380/تجدیدمناقصه-آماده-سازی-اراضی-پیکره-مسکونی---نوبت-دوم'>تجدیدمناقصه آماده سازی اراضی پیکره مسکونی.... نوبت دوم  / تجدید مناقصه , تجدیدمناقصه آماده سازی اراضی پیکره مسکونی.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056381/آگهی-فراخوان-احداث-پارکینگ-خرید-و-فروش-خودرو'>آگهی فراخوان  احداث پارکینگ خرید و فروش خودرو  / آگهی فراخوان مشارکت ، آگهی فراخوان  احداث پارکینگ خرید و فروش خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056383/مناقصه-توسعه-خوشه-فرش-دستباف'>مناقصه توسعه خوشه فرش دستباف  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه توسعه خوشه فرش دستباف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056384/فراخوان-خرید-10-قلم-ادوات-برقی'> فراخوان خرید 10 قلم ادوات برقی  / فراخوان ارزیابی کیفی ، فراخوان خرید 10 قلم ادوات برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056386/مناقصه-انجام-خدمات-پرورش-توسعه-و-نگهداری-فضای-سبز---تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه  انجام خدمات پرورش، توسعه و نگهداری فضای سبز ... تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه ,مناقصه  انجام خدمات پرورش، توسعه و نگهداری فضای سبز ... تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056387/فراخوان-اجرای-گازرسانی-به-شهرک-تحقیقاتی-کاوش'>فراخوان اجرای گازرسانی به شهرک تحقیقاتی کاوش / آگهی فراخوان مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی,فراخوان اجرای گازرسانی به شهرک تحقیقاتی کاوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056388/مناقصه-خرید-حمل-نصب-راه-اندازی-کالیبراسیون-و-انجام-خدمات-تعمیر-و--'>مناقصه خرید حمل نصب راه اندازی کالیبراسیون و انجام خدمات تعمیر و ... / مناقصه خرید حمل نصب راه اندازی کالیبراسیون و انجام خدمات تعمیر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056390/مناقصه-اجرای-عملیات-آسفالت-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات آسفالت نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات آسفالت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056392/مناقصه-انجام-امور-مربوط-به-خدمات-حفاظت-فیزیکی-و-نگهبانی-نیروگاه-های--نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور مربوط به خدمات حفاظت فیزیکی و نگهبانی نیروگاه های.. نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه انجام امور مربوط به خدمات حفاظت فیزیکی و نگهبانی نیروگاه های.. نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056393/مناقصه-واگذاری-خدمات-بهره-برداری-از-پست--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری خدمات بهره برداری از پست ...نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه واگذاری خدمات بهره برداری از پست ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056394/مناقصه-عملیات-اجرایی-تنظیف-و-جمع-آوری-و-حمل-زباله-های-شهری'>مناقصه عملیات اجرایی تنظیف و جمع آوری و حمل زباله های شهری / آگهی مناقصه, مناقصه  عملیات اجرایی تنظیف و جمع آوری و حمل زباله های شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056397/مناقصه-خدمات-عمومی-و-پشتیبانی---نوبت-دوم'>مناقصه خدمات عمومی و پشتیبانی ... نوبت دوم  / مناقصه,مناقصه خدمات عمومی و پشتیبانی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056398/مناقصه-اجرای-عملیات-آبخیزداری-و-نهالکاری-مناطق-بیابانی--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات آبخیزداری و نهالکاری مناطق بیابانی - نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه اجرای عملیات آبخیزداری و نهالکاری مناطق بیابانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056399/مناقصه-خرید-خدمات-مشاوره--نوبت-دوم'>مناقصه خرید خدمات مشاوره ...نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه خرید خدمات مشاوره ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056403/مناقصه-خرید-300-دستگاه-کامپیوتر-ساخته-شده'>مناقصه  خرید 300 دستگاه کامپیوتر ساخته شده  / مناقصه عمومی , مناقصه  خرید 300 دستگاه کامپیوتر ساخته شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056405/مناقصه-بخشی-از-فعالیت-های-پشتیبانی-و-خدماتی-نوبت-دوم'>مناقصه بخشی از فعالیت های پشتیبانی و خدماتی نوبت دوم   / مناقصه ,مناقصه بخشی از فعالیت های پشتیبانی و خدماتی نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056411/اولین-همایش-بررسی-راهکارهای-نوین'>اولین همایش بررسی راهکارهای نوین / اولین همایش بررسی راهکارهای نوین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056412/اصلاحیه-مناقصه-کرایه-ماشین-آلات-خدمات-شهری-اجرای-عملیات-عمرانی'>اصلاحیه مناقصه کرایه ماشین آلات خدمات شهری اجرای عملیات عمرانی / اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی , مناقصه کرایه ماشین آلات خدمات شهری اجرای عملیات عمرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056414/مناقصه-FAST--TEMPERATURE-MEMORY-GAUGE-FOR-SLICK-LINE-OPERATION'>مناقصه FAST - TEMPERATURE MEMORY GAUGE FOR SLICK LINE OPERATION / مناقصه FAST - TEMPERATURE MEMORY GAUGE FOR SLICK LINE OPERATION</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056419/مناقصه-parts-for-hotwell-logging-service-equipment'>مناقصه parts for hotwell logging service equipment / مناقصه ,مناقصه parts for hotwell logging service equipment</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056423/مناقصه-پروژه-نگهداری-مراقبت-آبیاری--ترمیم--بازپیرایی-سمپاشی-و--'>مناقصه پروژه نگهداری، مراقبت، آبیاری ، ترمیم ، بازپیرایی، سمپاشی و ... / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  پروژه نگهداری، مراقبت، آبیاری ، ترمیم ، بازپیرایی، سمپاشی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056425/مناقصه-پروژه-تهیه-کالا-و-احداث-خط-لوله-جریانی-و-تسهیلات-سرچاهی--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تهیه کالا و احداث خط لوله جریانی و تسهیلات سرچاهی... نوبت دوم  / مناقصه عمومی ، مناقصه پروژه تهیه کالا و احداث خط لوله جریانی و تسهیلات سرچاهی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056427/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-عملیات-مربوطه-به-تامین-برق-مساکن-مهر'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات مربوطه به تامین برق مساکن مهر  / مناقصه ، مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات مربوطه به تامین برق مساکن مهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056428/مناقصه-خرید-تجهیزات-و-تعمیرات-نیروگاه-هسا--'>مناقصه خرید تجهیزات و تعمیرات نیروگاه هسا ... / مناقصه خرید تجهیزات و تعمیرات نیروگاه هسا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056431/مشارکت-در-احداث-پروژه-خود-در-شهر-تهران'>مشارکت در احداث پروژه خود در شهر تهران / آگهی دعوت به مشارکت در ساخت , مشارکت در احداث پروژه خود در شهر تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056432/مناقصه-اجرای-عملیات-نگهداری-شبکه-رسیدگی-به-اتفاقات-شبکه--بازدید-و--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات نگهداری شبکه، رسیدگی به اتفاقات شبکه ، بازدید و ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات نگهداری شبکه، رسیدگی به اتفاقات شبکه ، بازدید و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056436/منافصه-تهیه-4800-ثوب-پیراهن-مردانه'>منافصه تهیه 4800 ثوب پیراهن مردانه  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تهیه ی4800 پیراهن مردانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056437/مناقصه-تامین-تجهیزات-سیستم-پایش-آنلاین-و-مانیتورینگ-نوبت-دوم'>مناقصه تامین تجهیزات سیستم پایش آنلاین و مانیتورینگ نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین تجهیزات سیستم پایش آنلاین و مانیتورینگ  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056440/مناقصه-انجام-عملیات-خرید-تجهیزات-نصب-اجرا-و-راه-اندازی-نیروگاه-فتوولتائیک-نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات خرید تجهیزات، نصب، اجرا و راه اندازی نیروگاه فتوولتائیک نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه انجام عملیات خرید تجهیزات، نصب، اجرا و راه اندازی نیروگاه فتوولتائیک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056442/مناقصه-زیرسازی-و-تهیه-و-نصب-کفپوش--'>مناقصه زیرسازی و تهیه و نصب کفپوش ... / مناقصه, مناقصه زیرسازی و تهیه و نصب کفپوش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056446/مناقصه-ترمیم-و-آسفالت-نوار-حفاری-شبکه--'>مناقصه ترمیم و آسفالت نوار حفاری شبکه ... / آگهی مناقصه , مناقصه ترمیم و آسفالت نوار حفاری شبکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056451/مناقصه-واگذاری-حجمی-زمانی-انبار-نفت--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری حجمی زمانی انبار نفت - نوبت دوم  / مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه واگذاری حجمی زمانی انبار نفت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056458/مناقصه-خرید-حمل-نصب-تست-و-راه-اندازی-پله-برقی-و---(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید، حمل، نصب، تست و راه اندازی پله برقی و ... (نوبت دوم) / مناقصه ,مناقصه خرید، حمل، نصب، تست و راه اندازی پله برقی و ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056459/فراخوان-سرمایه-گذار-در-طرح-احداث-نواحی-صنعتی'>فراخوان  سرمایه گذار در طرح احداث نواحی صنعتی  / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان سرمایه گذار در طرح احداث نواحی صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056460/مناقصه-اجرای-عملیات-باقی-مانده-تاسیسات-مکانیکی-ساختمان'>مناقصه اجرای عملیات باقی مانده تاسیسات مکانیکی ساختمان / اگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات باقی مانده تاسیسات مکانیکی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056463/مناقصه-​خرید-آهن-آلات'>مناقصه ​خرید آهن آلات  / مناقصه ​خرید آهن آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056465/مناقصه-واگذاری-مدیریت-نیروهای-خدماتی-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری مدیریت نیروهای خدماتی نوبت دوم  / آگهی مناقصه های عمومی ، مناقصه واگذاری مدیریت نیروهای خدماتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056466/مناقصه-عملیات-اجرایی-باقیمانده-تونل-گلاب-2---نوبت-سوم'>مناقصه عملیات اجرایی باقیمانده تونل گلاب 2... - نوبت سوم / مناقصه,مناقصه عملیات اجرایی باقیمانده تونل گلاب 2... - نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056471/مناقصه-انجام-عملیات-قرائت-کنتور--صدور--چاپ--تحویل-و-توزیع-قبوض-آب-بها'>مناقصه انجام عملیات قرائت کنتور ، صدور ، چاپ ، تحویل و توزیع قبوض آب بها  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام عملیات قرائت کنتور ، صدور ، چاپ ، تحویل و توزیع قبوض آب بها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056472/تجدید-مناقصه-ساماندهی-انهار-عمومی'>تجدید مناقصه ساماندهی انهار عمومی  / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ساماندهی انهار عمومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056474/تجدید-مناقصه-تعویض-جداول-فرسوده-در-سطح-شهر'>تجدید مناقصه تعویض جداول فرسوده در سطح شهر  / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعویض جداول فرسوده در سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056479/مناقصه-سیم-پیچی-الکتروموتورهای-صنعتی-و---96-11-28'>مناقصه سیم پیچی الکتروموتورهای صنعتی و .... 96.11.28 / مناقصه , مناقصه سیم پیچی الکتروموتورهای صنعتی و .... 96.11.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056480/مناقصه-احداث-و-تکمیل-مخزن-3000-متر-مکعبی--'>مناقصه احداث و تکمیل مخزن 3000 متر مکعبی.... / مناقصه , مناقصه احداث و تکمیل مخزن 3000 متر مکعبی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056483/فراخوان-تجدید-مناقصه-خرید-دستگاه-CISCO-NEXUS-5672UP--'>فراخوان تجدید مناقصه خرید دستگاه CISCO NEXUS 5672UP...  / فراخوان تجدید مناقصه عمومی , فراخوان تجدید مناقصه خرید دستگاه CISCO NEXUS 5672UP... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056485/مناقصه-مدیریت--بهره-برداری--نگهداری-و-تعمیرات-رفع-حوادث-کلیه-تاسیسات-و-تجهیزات-نوبت-دوم'>مناقصه مدیریت ، بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات رفع حوادث کلیه تاسیسات و تجهیزات- نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی , مناقصه مدیریت ، بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات رفع حوادث کلیه تاسیسات و تجهیزات- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056487/مزایده-اجاره-ورودی-میدان-میوه-و-تره-بار--'>مزایده اجاره ورودی میدان میوه و تره بار... / مزایده, مزایده اجاره ورودی میدان میوه و تره بار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056490/مناقصه-انجام-خدمات-ورزشی-و-آموزشی---نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات ورزشی و آموزشی ... نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه انجام خدمات ورزشی و آموزشی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056491/آگهی-مناقصه-بهسازی-محور-روستایی'>آگهی مناقصه بهسازی محور روستایی / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه بهسازی محور روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056494/فراخوان-واگذاری-نوبت-اول-پروژه-احداث-پل-های-دائمی--'>فراخوان واگذاری نوبت اول پروژه احداث پل های دائمی ...  / آگهی فراخوان واگذاری، فراخوان واگذاری نوبت اول پروژه احداث پل های دائمی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056495/مناقصه-تامین-تجهیزات-سیستم-های-ذخیره-ساز-اطلاعات-حمل-نصب-و-راه-اندازی--'>مناقصه تامین تجهیزات سیستم های ذخیره ساز اطلاعات، حمل، نصب و راه اندازی ... / مناقصه تامین تجهیزات سیستم های ذخیره ساز اطلاعات، حمل، نصب و راه اندازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056496/مناقصه-اجرای-عملیات-تکمیلی-ابنیه-و-تاسیسات-یک-واحد-زندان'>مناقصه اجرای عملیات تکمیلی ابنیه و تاسیسات یک واحد زندان / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه اجرای عملیات تکمیلی ابنیه و تاسیسات یک واحد زندان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056498/مناقصه-خرید-و-حمل-مصالح---'>مناقصه خرید و حمل مصالح .... / مناقصه ,مناقصه خرید و حمل مصالح ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056500/فراخوان-اجرا--خرید--ساخت--نصب-تجهیزات--راه-اندازی-مرکز-داده'>فراخوان اجرا ، خرید ، ساخت ، نصب تجهیزات ، راه اندازی مرکز داده  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی ، فراخوان اجرا ، خرید ، ساخت ، نصب تجهیزات ، راه اندازی مرکز داده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056502/فراخوان-مناقصه-عمومی-عملیات-اجرایی-انتقال-آب-با-لوله-پایاب'>فراخوان مناقصه عمومی  عملیات اجرایی انتقال آب با لوله پایاب / فراخوان مناقصه عمومی،فراخوان مناقصه عمومی  عملیات اجرایی انتقال آب با لوله پایاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056506/فراخوان-ساماندهی-رودخانه-سرباز'>فراخوان ساماندهی رودخانه سرباز  / فراخوان مناقصه عمومی  یک مرحله ای,فراخوان  ساماندهی رودخانه سرباز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056510/مناقصه-خرید-168-سلول-باتری'>مناقصه خرید 168 سلول باتری  / مناقصه ، مناقصه خرید 168 سلول باتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056511/مناقصه-خرید-حمل-نصب-راه-اندازی-کالیبراسیون-و-انجام-خدمات-تعمیر-و--'>مناقصه خرید حمل نصب راه اندازی کالیبراسیون و انجام خدمات تعمیر و ... / مناقصه خرید حمل نصب راه اندازی کالیبراسیون و انجام خدمات تعمیر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056512/مناقصه-عمومی-بارگیری--حمل-و-تخلیه-دو-دستگاه-ترانسفورماتور--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی بارگیری ، حمل و تخلیه دو دستگاه ترانسفورماتور - نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی  بارگیری ، حمل و تخلیه دو دستگاه ترانسفورماتور - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056514/مناقصه-خرید-2-دستگاه-ترانسفورماتور'>مناقصه خرید 2 دستگاه ترانسفورماتور  / مناقصه,مناقصه خرید 2 دستگاه ترانسفورماتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056515/مناقصه-Casing-Running-Tool-(CRT)'>مناقصه Casing Running Tool (CRT)   / مناقصه Casing Running Tool (CRT) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056516/تجدید-مناقصه-ارزیابی-توان-تامین-ترانسفورماتورهای-63-20-کیلوولت-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه ارزیابی توان تامین ترانسفورماتورهای 63/20 کیلوولت  نوبت دوم  / آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی , مناقصه ارزیابی توان تامین ترانسفورماتورهای 63/20 کیلوولت  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056519/مناقصه-عملیات-پیاده-سازی-و-اجرای-سیستم-مدیریت-HSE-MS-HSE'>مناقصه عملیات پیاده سازی و اجرای سیستم مدیریت HSE-MS HSE  / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات پیاده سازی و اجرای سیستم مدیریت HSE-MS HSE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056520/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-بوستان'>مناقصه نگهداری فضای سبز بوستان / آگهی مناقصه , مناقصه نگهداری فضای سبز بوستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056523/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-ستادی-96-11-28'>مناقصه تامین نیروی انسانی ستادی  96.11.28 / آگهی مناقصه ، مناقصه تامین نیروی انسانی ستادی  96.11.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056527/مناقصه-عمومی-حفاری-و-تجهیز-چاه-آب-آشامیدنی'>مناقصه عمومی حفاری و تجهیز چاه آب آشامیدنی / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی حفاری و تجهیز چاه آب آشامیدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056533/مناقصه-واگذاری-خدمات-شهری-ناحیه-دو'>مناقصه واگذاری خدمات شهری ناحیه دو / مناقصه عمومی ، مناقصه واگذاری خدمات شهری ناحیه دو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056536/مناقصه-تعمیرات-و-بهسازی-سالن-مسافری-پایانه-مرزی'> مناقصه تعمیرات و بهسازی سالن مسافری پایانه مرزی  / مناقصه عمومی با ارزیابی ساده,  مناقصه تعمیرات و بهسازی سالن مسافری پایانه مرزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056537/مناقصه-واگذاری-خدمات-شهری-ناحیه-یک'>مناقصه واگذاری خدمات شهری ناحیه یک / مناقصه عمومی ، مناقصه واگذاری خدمات شهری ناحیه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056540/فراخوان-انجام-خدمات-تغییر-کاربری-یک-قطعه-زمین-نوبت-دوم'>فراخوان انجام خدمات تغییر کاربری یک قطعه زمین نوبت دوم  / آگهی فراخوان ، فراخوان انجام خدمات تغییر کاربری یک قطعه زمین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056541/مناقصه-خرید-مخزن-پیش-ساخته-و---نوبت-دوم'>مناقصه خرید مخزن پیش ساخته و ...- نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه خرید مخزن پیش ساخته و ...- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056542/مناقصه-اجاره-نیسان'> مناقصه اجاره نیسان / آگهی مناقصه,  مناقصه اجاره نیسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056544/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-جهت-تامین-تعداد-140-نفر-نیروی-انسانی'>مناقصه انتخاب پیمانکار جهت تامین تعداد 140 نفر نیروی انسانی  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه انتخاب پیمانکار جهت تامین تعداد 140 نفر نیروی انسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056545/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-پست-برق-اختصاصی-132-کیلوولت'>مناقصه تعمیر و نگهداری پست برق اختصاصی 132 کیلوولت / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعمیر و نگهداری پست برق اختصاصی 132 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056548/مناقصه-عملیات-بارگیری-و-توزین-میعانات-گازی-و-گاز-مایع-خام----نوبت-دوم'>مناقصه عملیات بارگیری و توزین میعانات گازی و گاز مایع خام ....- نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه عملیات بارگیری و توزین میعانات گازی و گاز مایع خام ....- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056551/مناقصه-آماده-سازی--تامین-و-اجرا-آسفالت'>مناقصه آماده سازی ، تامین و اجرا آسفالت  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه آماده سازی ، تامین و اجرا آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056552/مناقصه-خدمات-ایاب-و-ذهاب-سرویس-رفت-و-برگشت-کارکنان'>مناقصه خدمات ایاب و ذهاب سرویس رفت و برگشت کارکنان  / آگهی مناقصه، مناقصه خدمات ایاب و ذهاب سرویس رفت و برگشت کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056554/فراخوان-تامین-خودروی-سواری-برای-ماموریتهای-اداری'>فراخوان تامین خودروی سواری برای ماموریتهای اداری / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان تامین خودروی سواری برای ماموریتهای اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056556/مناقصه-تهیه-تجهیزات-و-احداث-شبکه-توزیع-47300-متر-شبکه-پلی-اتیلن-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع 47300 متر شبکه پلی اتیلن- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع 47300 متر شبکه پلی اتیلن- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056557/مناقصه-11-500-دست-کاپشن-شلوار'>مناقصه 11.500 دست کاپشن شلوار  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه 11.500 دست کاپشن شلوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056558/مناقصه-بیمه-آتش-سوزی-و-صاعقه-بیمه-شخص-ثالث'>مناقصه بیمه آتش سوزی و صاعقه بیمه شخص ثالث / آگهی مناقصه، مناقصه بیمه آتش سوزی و صاعقه بیمه شخص ثالث</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056561/مناقصه-خدمات-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه خدمات تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه، مناقصه خدمات تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056562/مناقصه-دستگاه-آسانسور-برانکارد'>مناقصه دستگاه آسانسور برانکارد  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه دستگاه آسانسور برانکارد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056563/مناقصه-خرید-تعداد-11500-دست-کاپشن-شلوار-سفید-نقاشی-'>مناقصه خرید تعداد 11500 دست کاپشن شلوار سفید نقاشی.. / مناقصه خرید تعداد 11500 دست کاپشن شلوار سفید نقاشی..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056566/فراخوان-ساماندهی-رودخانه--'>فراخوان ساماندهی رودخانه ... / فراخوان مناقصه عمومی  یک مرحله ای , فراخوان ساماندهی رودخانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056571/مناقصه-خرید-حمل-نصب-راه-اندازی-کالیبراسیون-و-انجام-خدمات-تعمیر-و--'>مناقصه خرید حمل نصب راه اندازی کالیبراسیون و انجام خدمات تعمیر و ... / مناقصه خرید حمل نصب راه اندازی کالیبراسیون و انجام خدمات تعمیر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056572/فراخوان-واگذاری-امور-خدمات-و-پذیرایی-مرکز-آموزش'>فراخوان واگذاری امور خدمات و پذیرایی مرکز آموزش / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان  واگذاری امور خدمات و پذیرایی مرکز آموزش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056574/مناقصه-انجام-خدمات-ایاب-و-ذهاب-با-وسایل-نقلیه-و---96-11-28'>مناقصه انجام خدمات ایاب و ذهاب با وسایل نقلیه و ... 96.11.28 / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام خدمات ایاب و ذهاب با وسایل نقلیه و ... 96.11.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056576/مناقصه-عملیات-مربوط-به-توسعه-باقیمانده-شبکه-فاضلاب-شهر'>مناقصه عملیات مربوط به توسعه باقیمانده شبکه فاضلاب شهر  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه عملیات مربوط به توسعه باقیمانده شبکه فاضلاب شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056578/مناقصه-خرید-17-عدد-راک-OTU-DOOR-1000'>مناقصه خرید 17 عدد راک OTU DOOR 1000 / آگهی مناقصه، مناقصه خرید 17 عدد راک OTU DOOR 1000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056579/مناقصه-اجرای-عملیات-روسازی-و-آسفالت-معابر-اصلی--'>مناقصه اجرای عملیات روسازی و آسفالت معابر اصلی.... / مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات روسازی و آسفالت معابر اصلی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056581/اصلاحیه-مناقصه-عملیات-تکمیل-تصفیه-خانه-آب'>اصلاحیه مناقصه عملیات تکمیل تصفیه خانه آب  / اصلاحیه مناقصه عمومی, اصلاحیه مناقصه عملیات تکمیل تصفیه خانه آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056584/فراخوان-خرید--نصب-راه-اندازی-دو-دستگاه-SAN-STORAGE'>فراخوان خرید ، نصب، راه اندازی دو دستگاه SAN STORAGE  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان خرید ، نصب، راه اندازی دو دستگاه SAN STORAGE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056587/مناقصه-خرید-آسفالت-توپکا-19-0-و-12-0-نواحی-چهارگانه'>مناقصه خرید آسفالت توپکا 19-0 و 12-0 نواحی چهارگانه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید آسفالت توپکا 19-0 و 12-0 نواحی چهارگانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056588/تجدید-مناقصه-خرید-کولر-گازی---'>تجدید مناقصه خرید کولر گازی  ....  / مناقصه ، تجدید مناقصه خرید کولر گازی  .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056591/فراخوان-فروش-دستگاه-های-غربالگری-شنوایی-نوزادان-و-شیرخواران'>فراخوان فروش دستگاه های غربالگری شنوایی نوزادان و شیرخواران / فراخوان فروش دستگاه های غربالگری شنوایی نوزادان و شیرخواران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056593/مناقصه-تعمیرات-اساسی-یک-دستگاه-سطح-B-و--'>مناقصه تعمیرات اساسی یک دستگاه سطح B و ... / مناقصه تعمیرات اساسی یک دستگاه سطح B و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056594/مناقصه-احداث-دادگستری--نوبت-دوم'>مناقصه احداث دادگستری ...نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه احداث دادگستری ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056595/تجدید-فراخوان-مناقصه-چیلرهای-تراکمی-کلینیک'>تجدید فراخوان مناقصه چیلرهای تراکمی کلینیک  / فراخوان تجدید مناقصه, مناقصه چیلرهای تراکمی کلینیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056597/فراخوان-خدمات-امداد-و-تعمیرات---نوبت-دوم'>فراخوان خدمات امداد و تعمیرات ... نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران ,مناقصه خدمات امداد و تعمیرات ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056598/فراخوان-احداث-ایستگاههای-پمپاژ-فاضلاب-نوبت-دوم'>فراخوان احداث ایستگاههای پمپاژ فاضلاب- نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان احداث ایستگاههای پمپاژ فاضلاب- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056599/فراخوان-مناقصه-واگذاری-خدمات-نظافتی'>فراخوان مناقصه واگذاری خدمات نظافتی  / فراخوان , فراخوان مناقصه واگذاری خدمات نظافتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056600/تجدید-مناقصه-خرید-لوله-و-اتصالات-جهت-طرح-جداسازی-آب-فضای-سبز--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید لوله و اتصالات جهت طرح جداسازی آب فضای سبز... نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه، تجدید مناقصه خرید لوله و اتصالات جهت طرح جداسازی آب فضای سبز...  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056605/مناقصه-حفر-چاه-دستی-در---نوبت-دوم'>مناقصه حفر چاه دستی در ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه حفر چاه دستی در ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056606/مناقصه-بارگیری--حمل-و-تخلیه-یکدستگاه-ترانسفورماتور-نوبت-دوم'>مناقصه بارگیری ، حمل و تخلیه یکدستگاه ترانسفورماتور نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه بارگیری ، حمل و تخلیه یکدستگاه ترانسفورماتور نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056610/تجدید-فراخوان-نصب-و-بهره-برداری-از-کافوهای-مخابراتی'>تجدید فراخوان نصب و بهره برداری از کافوهای مخابراتی  / فراخوان ، تجدید فراخوان نصب و بهره برداری از کافوهای مخابراتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056611/مناقصه-احداث-مخزن-آب-3000-متر-مکعبی-نظام-شهر-و-تاسیسات-جانبی'>مناقصه احداث مخزن آب 3000 متر مکعبی نظام شهر و تاسیسات جانبی / مناقصه احداث مخزن آب 3000 متر مکعبی نظام شهر و تاسیسات جانبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056612/مناقصه-طراحی-و-ساخت-دو-دستگاه-سیستم-بای-پس-نوبت-دوم'>مناقصه طراحی و ساخت دو دستگاه سیستم بای پس نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه طراحی و ساخت دو دستگاه سیستم بای پس نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056614/مناقصه-پروژه-های-گازرسانی-و--'>مناقصه پروژه های گازرسانی و ... / مناقصه ,مناقصه پروژه های گازرسانی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056617/فراخوان-پروژه-های-حفاظت-از-طرح-های-جنگلداری-نوبت-دوم'>فراخوان پروژه های حفاظت از طرح های جنگلداری نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی، فراخوان پروژه های حفاظت از طرح های جنگلداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056620/مناقصه-عمومی-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محورهای--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی لکه گیری و روکش آسفالت محورهای ...نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه عمومی لکه گیری و روکش آسفالت محورهای ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056623/مناقصه-انجام-عملیات-تعمیرات-و-بازسازی-121-دستگاه-ساختمان'>مناقصه انجام عملیات تعمیرات و بازسازی 121 دستگاه ساختمان / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام عملیات تعمیرات و بازسازی 121 دستگاه ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056625/مناقصه-خرید-FLANGE-FACER--MACHINE-LINEAR-MILL-نوبت-دوم'>مناقصه خرید FLANGE FACER & MACHINE LINEAR MILL نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خرید FLANGE FACER & MACHINE LINEAR MILL نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056626/تجدید-فراخوان-مناقصه-خرید-تجهیزات-نصب-و-راه-اندازی-اتاق-سرور'>تجدید فراخوان مناقصه خرید تجهیزات، نصب و راه اندازی اتاق سرور / تجدید فراخوان مناقصه , تجدید فراخوان مناقصه خرید تجهیزات، نصب و راه اندازی اتاق سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056627/مناقصه-ساماندهی-رودخانه-سرباز--'>مناقصه ساماندهی رودخانه سرباز ... / مناقصه ساماندهی رودخانه سرباز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056628/تجدید-مناقصه-راهبری-حمل-و-نقل-برون-شهری-و-درون-شهری--'>تجدید مناقصه راهبری حمل و نقل برون شهری و درون شهری ... / مناقصه ، تجدید مناقصه راهبری حمل و نقل برون شهری و درون شهری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056629/مناقصه-خدمات-سرویس-حمل-و-نقل--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات سرویس حمل و نقل ...نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه خدمات سرویس حمل و نقل ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056630/مناقصه-ارائه-خدمات-تست-و-بازرسی-لوازم-اندازه-گیری-دیماندی-ثانویه-نوبت-دوم'>مناقصه ارائه خدمات تست و بازرسی لوازم اندازه گیری دیماندی ثانویه  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه ارائه خدمات تست و بازرسی لوازم اندازه گیری دیماندی ثانویه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056633/مناقصه-ساماندهی-و-خرید-و-استقرار-سیستم-برنامه-ریزی-یکپارچه-منابع--'>مناقصه ساماندهی و خرید و استقرار سیستم برنامه ریزی یکپارچه منابع ... / مناقصه, مناقصه ساماندهی و خرید و استقرار سیستم برنامه ریزی یکپارچه منابع ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056634/تجدید-فراخوان-عملیات-خدمات-مشترکین-و-درآمد-جهت-روستاها'>تجدید فراخوان عملیات خدمات مشترکین و درآمد جهت روستاها / آگهی تجدید فراخوان,فراخوان عملیات خدمات مشترکین و درآمد جهت روستاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056635/مناقصه-توسعه-و-بازسازی-شبکه-آبرسانی'>مناقصه توسعه و بازسازی شبکه آبرسانی  / مناقصه عمومی, مناقصه توسعه و بازسازی شبکه آبرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056636/مناقصه-پروژه-تهیه-کالا-و-احداث-تسهیلات-سرچاهی-و-خط-لوله-جریانی-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تهیه کالا و احداث تسهیلات سرچاهی و خط لوله جریانی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه تهیه کالا و احداث تسهیلات سرچاهی و خط لوله جریانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056637/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-سیستم-سرمایش'>مناقصه حفظ و نگهداری سیستم سرمایش / مناقصه ، مناقصه حفظ و نگهداری سیستم سرمایش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056638/مناقصه-عملیات-اجرای-دیوار-بلوکی'>مناقصه عملیات اجرای دیوار بلوکی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرای دیوار بلوکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056641/مناقصه-جدول-گذاری-و-روشنایی-خیابان---'>مناقصه جدول گذاری و روشنایی خیابان .... / مناقصه عمومی , مناقصه جدول گذاری و روشنایی خیابان ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056643/مناقصه-عملیات-اجرایی-دیوارهای-حفاظتی-حوزه-شهرستان--'>مناقصه عملیات اجرایی دیوارهای حفاظتی حوزه شهرستان ... / مناقصه عملیات اجرایی دیوارهای حفاظتی حوزه شهرستان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056644/مناقصه-واگذاری-تامین-نیروی-انسانی-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری تامین نیروی انسانی- نوبت دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه واگذاری تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056647/مناقصه-خدمات-عمومی-مربوط-به-بارگیری--'>مناقصه خدمات عمومی مربوط به بارگیری ... / مناقصه عمومی , مناقصه خدمات عمومی مربوط به بارگیری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056648/فراخوان-احداث-ساختمان-کنترل-مرکزی'>فراخوان احداث ساختمان کنترل مرکزی  / فراخوان, فراخوان احداث ساختمان کنترل مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056650/مناقصه-خدمات-تهیه-طبخ-و-توزیع-ناهار-کارکنان'>مناقصه خدمات تهیه، طبخ و توزیع ناهار کارکنان / مناقصه عمومی, مناقصه خدمات تهیه، طبخ و توزیع ناهار کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056653/فراخوان-تکمیل-ایستگاه-پمپاژ-و-حوضچه-مکش'>فراخوان تکمیل ایستگاه پمپاژ و حوضچه مکش / فراخوان مناقصه عمومی به صورن یک مرحله ای,فراخوان تکمیل ایستگاه پمپاژ و حوضچه مکش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056656/مناقصه-اجرای-عملیات-تعمیرات-پیشگیرانه-شبکه-های-توزیع'>مناقصه اجرای عملیات تعمیرات پیشگیرانه شبکه های توزیع  / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات تعمیرات پیشگیرانه شبکه های توزیع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056664/تجدیدمناقصه-عملیات-اپراتوری-و-راهبری-تاسیسات-آبرسانی---'>تجدیدمناقصه عملیات اپراتوری و راهبری تاسیسات آبرسانی .... / مناقصه, تجدیدمناقصه عملیات اپراتوری و راهبری تاسیسات آبرسانی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056665/مناقصه-لوله-گذاری-با-لوله-فولادی-پوشش-دار-به-قطر-900-میلیمتر-و--'>مناقصه لوله گذاری با لوله فولادی پوشش دار به قطر 900 میلیمتر و ... / مناقصه لوله گذاری با لوله فولادی پوشش دار به قطر 900 میلیمتر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056670/مناقصه-گازرسانی--'>مناقصه گازرسانی ... / مناقصه ,مناقصه گازرسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056672/فراخوان-عملیات-اجرایی-خرید-و-لوله-گذاری-پروژه-مجموعه--'>فراخوان عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری پروژه مجموعه... / آگهی فراخوان، فراخوان عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری پروژه مجموعه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056676/اصلاحیه-مناقصه-رنگ-آمیزی-جداول-و-المان-های-شهری'>اصلاحیه مناقصه رنگ آمیزی جداول و المان های شهری / اصلاحیه , اصلاحیه مناقصه  رنگ آمیزی جداول و المان های شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056678/تجدید-مناقصه-واگذاری-بخشی-از-خدمات-مالی-اداری-فنی-و-بهره-برداری-و--'>تجدید مناقصه واگذاری بخشی از خدمات مالی، اداری، فنی و بهره برداری و... / تجدید مناقصه, مناقصه واگذاری بخشی از خدمات مالی، اداری، فنی و بهره برداری و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056679/مناقصه-تعمیرات-اساسی-20-واحد-مسکونی-و-باشگاه-ورزشی-فردوسی--'>مناقصه تعمیرات اساسی 20 واحد مسکونی و باشگاه ورزشی فردوسی... / مناقصه تعمیرات اساسی 20 واحد مسکونی و باشگاه ورزشی فردوسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056681/تجدید-مناقصه-واگذاری-امور-راهبری-نگهداری-و-تعمیرات-تاسیسات-برقی-و-مکانیکی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه واگذاری امور راهبری، نگهداری و تعمیرات تاسیسات برقی و مکانیکی نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه، تجدید مناقصه واگذاری امور راهبری، نگهداری و تعمیرات تاسیسات برقی و مکانیکی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056684/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-برای-انجام-خدمات-اداری-مالی---'>مناقصه تامین نیروی انسانی برای انجام خدمات اداری  مالی .... / مناقصه, مناقصه تامین نیروی انسانی برای انجام خدمات اداری  مالی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056687/تجدید-مناقصه-احداث-شبکه-روشنایی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه احداث شبکه روشنایی  نوبت دوم  / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه احداث شبکه روشنایی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056689/اصلاحیه-مناقصه-خدمات-شهری-و-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز'>اصلاحیه مناقصه خدمات شهری و حفظ و نگهداری فضای سبز  / اصلاحیه مناقصه ,مناقصه خدمات شهری و حفظ و نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056690/مناقصه-تکمیل-2-واحد-آپارتمان'>مناقصه تکمیل 2 واحد آپارتمان  / مناقصه ، مناقصه تکمیل 2 واحد آپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056692/مناقصه-4-دستگاه-الکتروپمپ-مخصوص-گودال-آب-و-نفت)'>مناقصه 4 دستگاه الکتروپمپ مخصوص گودال آب و نفت) / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه 4 دستگاه الکتروپمپ مخصوص گودال آب و نفت)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056695/مناقصه-خدمات-تصفیه-خانه-پساب-صنعتی-و--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات تصفیه خانه پساب صنعتی و ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه خدمات تصفیه خانه پساب صنعتی و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056697/مناقصه-اجرای-سرویس-و-روانکاری-شیر--ساخت-و-تعمیرات-حوضچه'>مناقصه  اجرای سرویس و روانکاری شیر ، ساخت و تعمیرات حوضچه / مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای سرویس و روانکاری شیر ، ساخت و تعمیرات حوضچه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056701/مناقصه-اجرای-45435-متر-شبکه-فلزی-و-پلی-اتیلن'>مناقصه اجرای 45435 متر شبکه فلزی و پلی اتیلن  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای 45435 متر شبکه فلزی و پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056703/مناقصه-عمومی-خرید-و-نصب-7-دستگاه-آسانسور'>مناقصه عمومی خرید و نصب 7 دستگاه آسانسور / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عمومی خرید و نصب 7 دستگاه آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056704/فراخوان-مناقصه-تهیه-و-توزیع-غذای-همایش-ها'>فراخوان مناقصه تهیه و توزیع غذای همایش ها  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه تهیه و توزیع غذای همایش ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056708/مناقصه-پشتیبانی-سخت-افزاری-و-شبکه-کامل-ساختمان-های-ستادی--'>مناقصه پشتیبانی سخت افزاری و شبکه کامل ساختمان های ستادی.... / مناقصه, مناقصه پشتیبانی سخت افزاری و شبکه کامل ساختمان های ستادی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056709/مناقصه-احداث-کنار-گذر-پل--اصلاح-پل-بهسازی-خروجی--نوبت-دوم'>مناقصه احداث کنار گذر پل ، اصلاح پل، بهسازی خروجی ...نوبت دوم  / مناقصه احداث کنار گذر پل ، اصلاح پل، بهسازی خروجی ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056712/فراخوان-تعمیرات-اساسی-پنج-دستگاه-توربین-زاریا'>فراخوان تعمیرات اساسی پنج دستگاه توربین زاریا / آگهی فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان تعمیرات اساسی پنج دستگاه توربین زاریا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056715/مناقصه-اجرا-خرید-ساخت-نصب-تجهیزات-راه-اندازی-مرکز-داده-و--'>مناقصه اجرا، خرید، ساخت، نصب تجهیزات، راه اندازی مرکز داده و ... / مناقصه اجرا، خرید، ساخت، نصب تجهیزات، راه اندازی مرکز داده و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056719/مناقصه-احداث-سوله-شن-و-نمک'>مناقصه احداث سوله شن و نمک / مناقصه عمومی با ارزیابی ساده,  مناقصه مناقصه احداث سوله شن و نمک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056722/فراخوان-مناقصه-خرید-حمل-باراندازی-و-تحویل-شیرآلات-اتصالات-و-متعلقات-چدنی'>فراخوان مناقصه خرید، حمل، باراندازی و تحویل شیرآلات، اتصالات و متعلقات چدنی / فراخوان مناقصه ,  فراخوان مناقصه خرید، حمل، باراندازی و تحویل شیرآلات، اتصالات و متعلقات چدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056725/مناقصه-پروژه-تکمیل-ساختمان--'>مناقصه پروژه تکمیل ساختمان ... / مناقصه عمومی, مناقصه پروژه تکمیل ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056728/مناقصه-نوسازی-دوباب-منزل-سازمانی--'>مناقصه نوسازی دوباب منزل سازمانی ... / مناقصه ,مناقصه نوسازی دوباب منزل سازمانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056730/مناقصه-انجام-خدمات-حراست-از-پست-های-برق-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات حراست از پست های برق  نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه انجام خدمات حراست از پست های برق  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056735/مناقصه-تهیه-و-تامین-۳-دستگاه-خودروی-آمبولانس-کولر-دار-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و تامین ۳ دستگاه خودروی آمبولانس کولر دار  نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه تهیه و تامین ۳ دستگاه خودروی آمبولانس کولر دار  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056739/مناقصه-عملیات-تهیه-و-اجرا-و-نگهداری-علائم-افقی-ترافیکی-'>مناقصه عملیات تهیه و اجرا و نگهداری علائم افقی ترافیکی.. / مناقصه عملیات تهیه و اجرا و نگهداری علائم افقی ترافیکی..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056740/فراخوان-احداث-سازه-ساختمان-اداری-مرکز-خدمات-حوزه-علمیه'>فراخوان احداث سازه ساختمان اداری مرکز خدمات حوزه علمیه / فراخوان شناسایی و  ارزیابی کیفی پیمانکاران , فراخوان احداث سازه ساختمان اداری مرکز خدمات حوزه علمیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056743/فراخوان-تامین-خدمات-حراستی--'>فراخوان تامین خدمات حراستی ... / مناقصه , فراخوان تامین خدمات حراستی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056747/استعلام-تعداد-43-عنوان-قطعات-و-تجهیزات-الکتریکی-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام تعداد 43 عنوان قطعات و تجهیزات الکتریکی, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / استعلام ,استعلام تعداد 43 عنوان قطعات و تجهیزات الکتریکی, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056749/مناقصه-یکدستگاه-خودرو-هیوندای-سانتافه'>مناقصه یکدستگاه خودرو هیوندای سانتافه / آگهی مناقصه , مناقصه یکدستگاه خودرو هیوندای سانتافه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056751/مناقصه-اجرای-پروژه-احداث-سایت-اداری'>مناقصه اجرای پروژه احداث سایت اداری / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای پروژه احداث سایت اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056752/استعلام-ماست-نیم-چرب--سایت-ستاد'>استعلام ماست نیم چرب , سایت ستاد / استعلام ,استعلام ماست نیم چرب , سایت ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056753/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز--'>مناقصه نگهداری فضای سبز ... / مناقصه, مناقصه نگهداری فضای سبز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056754/مناقصه-عملیات-اجرایی-پروژه-احداث-ایستگاه-پمپاژ-فاضلاب'>مناقصه عملیات اجرایی پروژه احداث ایستگاه پمپاژ فاضلاب / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی,مناقصه عملیات اجرایی پروژه احداث ایستگاه پمپاژ فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056755/مناقصه-خرید-دو-دستگاه-ترانس--'>مناقصه خرید دو دستگاه ترانس ... / مناقصه ,مناقصه خرید دو دستگاه ترانس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056757/مناقصه-عملیات-ساخت-و-نصب-استرات-های-هسته-مرکزی-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات ساخت و نصب استرات های هسته مرکزی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات ساخت و نصب استرات های هسته مرکزی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056760/استعلام-اجرای-زهکش-و-بهسازی-چشمه-سامانه-ستاد'>استعلام اجرای زهکش و بهسازی چشمه ,سامانه ستاد / استعلام,استعلام اجرای زهکش و بهسازی چشمه ,سامانه ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056761/مناقصه-توسعه-و-احداث-شبکه-توزیع-برق---نوبت-دوم'>مناقصه توسعه و احداث شبکه توزیع برق ... نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه توسعه و احداث شبکه توزیع برق ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056765/مناقصه-مقدار-20-000-کیلوگرم-BTY6DEN1680'>مناقصه مقدار 20.000 کیلوگرم BTY6DEN1680 / آگهی مناقصه,مناقصه مقدار 20.000 کیلوگرم BTY6DEN1680</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056768/مناقصه-احداث-ساختمان-و-حوضچه-های-مرتبط-با-ایستگاه-پمپاژ-احداث-ساختمان-نگهداری-و--'>مناقصه احداث ساختمان و حوضچه های مرتبط با ایستگاه پمپاژ، احداث ساختمان نگهداری و ... / مناقصه احداث ساختمان و حوضچه های مرتبط با ایستگاه پمپاژ، احداث ساختمان نگهداری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056769/مناقصه-احداث-اسکلت-بتنی--نوبت-دوم'>مناقصه احداث اسکلت بتنی...نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه احداث اسکلت بتنی...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056770/تجدید-فراخوان-مناقصه-ایجاد-و-توسعه-معابر-شهری-حاشیه-شهر--نوبت-دوم'>تجدید فراخوان مناقصه ایجاد و توسعه معابر شهری حاشیه شهر... نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه، تجدید فراخوان مناقصه ایجاد و توسعه معابر شهری حاشیه شهر... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056773/فراخوان-مناقصه-خرید-و-اجرای-ایزوگام'>فراخوان مناقصه خرید و اجرای ایزوگام  / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه خرید و اجرای ایزوگام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056774/مناقصه-پروژه-گازرسانی-به-حفره-های-خالی-و-مناطق-توسعه-یافته-و---نوبت-دوم'>مناقصه پروژه گازرسانی به حفره های خالی و مناطق توسعه یافته و .... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه پروژه گازرسانی به حفره های خالی و مناطق توسعه یافته و .... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056777/مناقصه-تکمیل-آماده-سازی-معابر---'>مناقصه تکمیل آماده سازی معابر .... / مناقصه ,مناقصه تکمیل آماده سازی معابر ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056781/مناقصه-انجام-آزمایشگات-پزشکی-و-معاینات-ادواری-پرسنل'>مناقصه انجام آزمایشگات پزشکی و معاینات ادواری پرسنل / مناقصه, مناقصه انجام آزمایشگات پزشکی و معاینات ادواری پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056783/فراخوان-توسعه-پیشگیری-سازمان-بهزیستی-کشور-در-انجام-فعالیت-های-مربوط-به-خط-ملی-اعتیاد'> فراخوان توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور در انجام فعالیت های مربوط به خط ملی اعتیاد / فراخوان، فراخوان توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور جهت انجام فعالیت های مربوط به خط ملی اعتیاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056785/مناقصه-دمونتاژ--اورهال--بارگیری-و-انتقال-5-دستگاه-پرس'>مناقصه دمونتاژ ، اورهال ، بارگیری و انتقال 5 دستگاه پرس  / آگهی مناقصه , مناقصه دمونتاژ ، اورهال ، بارگیری و انتقال 5 دستگاه پرس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056786/مناقصه-عملیات-گشت-راهداری---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات گشت راهداری ...- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه عملیات گشت راهداری ...- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056788/اصلاحیه-مناقصه-خرید-و-نصب-مبلمان-و-تجهیزات-شهری'>اصلاحیه مناقصه خرید و نصب مبلمان و تجهیزات شهری / اصلاحیه مناقصه ,مناقصه خرید و نصب مبلمان و تجهیزات شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056794/مناقصه-اجرای-عملیات-روسازی-و-آسفالت-معابر-اصلی--'>مناقصه اجرای عملیات روسازی و آسفالت معابر اصلی ... / مناقصه اجرای عملیات روسازی و آسفالت معابر اصلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056802/مناقصه-تامین-خدمات-مراقبت-های-اولیه-سلامت--نوبت-دوم'>مناقصه تامین خدمات مراقبت های اولیه سلامت...نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه تامین خدمات مراقبت های اولیه سلامت...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056803/مناقصه-امور-خدمات-و-نظافت-بخش-های-بیمارستان--نوبت-دوم'>مناقصه امور خدمات و نظافت بخش های بیمارستان...نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه امور خدمات و نظافت بخش های بیمارستان...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056805/اصلاحیه-مناقصه-طرح-توسعه-مشترکین-روستایی-و--تجدید'>اصلاحیه مناقصه طرح توسعه مشترکین روستایی و ...تجدید / اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی, اصلاحیه مناقصه طرح توسعه مشترکین روستایی و ...تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056807/مناقصه-واگذاری-اداره-امور-عملیاتی-جایگاه-مرزی-تمرچین'>مناقصه  واگذاری اداره امور عملیاتی جایگاه مرزی تمرچین / مناقصه  واگذاری اداره امور عملیاتی جایگاه مرزی تمرچین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056809/مناقصه-خرید-و-نصب-مبلمان-و-تجهیزات-شهری-پارکی-بازی'>مناقصه خرید و نصب مبلمان و تجهیزات شهری، پارکی، بازی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید و نصب مبلمان و تجهیزات شهری، پارکی، بازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056811/مناقصه-اجرای-عملیات-لوله-گذاری-و-بازسازی-پراکنده-شبکه-توزیع-آب-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری و بازسازی پراکنده شبکه توزیع آب شهر -  نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی،مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری و بازسازی پراکنده شبکه توزیع آب شهر -  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056812/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-39-کیلومتر-خط-تغذیه--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای 39 کیلومتر خط تغذیه...نوبت دوم  / آگهی برگزاری مناقصه عمومی,مناقصه تهیه مصالح و اجرای 39 کیلومتر خط تغذیه...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056816/استعلام-خرید-یکدستگاه-ژنراتور-گازسوز'>استعلام خرید یکدستگاه ژنراتور گازسوز  / استعلام , استعلام خرید یکدستگاه ژنراتور گازسوز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056818/مناقصه-خدمات-تنظیمات-و-پذیرایی'>مناقصه خدمات تنظیمات و پذیرایی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات تنظیمات و پذیرایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056822/مناقصه-تکمیل-بوستان-دانشجو'>مناقصه تکمیل بوستان دانشجو /  مناقصه ,مناقصه تکمیل بوستان دانشجو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056823/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-جهت-ارائه-خدمات-حراست-فیزیکی-بیست-و-سه-حوزه-نگهبانی--'>مناقصه انتخاب پیمانکار جهت ارائه خدمات حراست فیزیکی بیست و سه حوزه نگهبانی... / مناقصه انتخاب پیمانکار جهت ارائه خدمات حراست فیزیکی بیست و سه حوزه نگهبانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056825/مناقصه-دریافت-خدمات-بارگیری-حمل-و-نقل-و-تخلیه-و-تحویل-خودپرداز'>مناقصه دریافت خدمات بارگیری، حمل و نقل و تخلیه و تحویل خودپرداز  / مناقصه ,مناقصه دریافت خدمات بارگیری، حمل و نقل و تخلیه و تحویل خودپرداز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056827/مناقصه-ساخت-و-اجرای-پل-عابر-پیاده-بلوار'>مناقصه ساخت و اجرای پل عابر پیاده بلوار / آگهی مناقصه، مناقصه ساخت و اجرای پل عابر پیاده بلوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056828/مناقصه-پروژه-بهسازی-و-آسفالت-نوع-2-راههای-روستایی'>مناقصه پروژه بهسازی و آسفالت نوع 2 راههای روستایی / مناقصه عمومی, مناقصه پروژه بهسازی و آسفالت نوع 2 راههای روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056831/مناقصه-انجام-کارهای-خدماتی-شرکت-برق-منطقه-ای-(نوبت-دوم)'>مناقصه انجام کارهای خدماتی شرکت برق منطقه ای (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه انجام کارهای خدماتی شرکت برق منطقه ای (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056832/مناقصه-واگذاری-خدمات-شهری-ناحیه-سه'>مناقصه واگذاری خدمات شهری ناحیه سه / مناقصه عمومی ، مناقصه واگذاری خدمات شهری ناحیه سه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056833/مناقصه-عملیات-اجرایی-خط-انتقال-آب-شرب-از-زون-شمال-غرب--'>مناقصه عملیات اجرایی خط انتقال آب شرب از زون شمال غرب... / مناقصه عملیات اجرایی خط انتقال آب شرب از زون شمال غرب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056835/مناقصه-خدمات-انبارداری-امور-بازرگانی--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات انبارداری، امور بازرگانی - نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه خدمات انبارداری، امور بازرگانی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056836/مناقصه-طراحی--تهیه--حمل--نصب-و-راه-اندازی-قسمتی-از-تجهیزات-الکتریکال'>مناقصه طراحی ، تهیه ، حمل ، نصب و راه اندازی قسمتی از تجهیزات الکتریکال  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه طراحی ، تهیه ، حمل ، نصب و راه اندازی قسمتی از تجهیزات الکتریکال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056837/مناقصه-احداث-دیوار-ورودی-و-آسفالت--نوبت-دوم'>مناقصه احداث دیوار ورودی و آسفالت ...نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه احداث دیوار ورودی و آسفالت ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056838/فراخوان-مناقصه-عمومی-تنظیفات-و-جمع-آوری-زباله'>فراخوان مناقصه عمومی تنظیفات و جمع آوری زباله  / مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عمومی تنظیفات و جمع آوری زباله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056840/مناقصه-عملیات-اجرای-آسفالت-منطقه-دو-تجدید'>مناقصه عملیات اجرای آسفالت منطقه دو تجدید  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرای آسفالت منطقه دو  تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056842/مناقصه-عایق-کاری-خاک-ریزی-محوطه-سازی---(نوبت-دوم)'>مناقصه عایق کاری، خاک ریزی، محوطه سازی ... (نوبت دوم) / مناقصه, مناقصه عایق کاری، خاک ریزی، محوطه سازی ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056845/مناقصه-پروژه-دیوارکشی--تسطیح-و-عملیات-خاکی-(نوبت-دوم)'>مناقصه پروژه دیوارکشی ، تسطیح و عملیات خاکی (نوبت دوم) / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه دیوارکشی ، تسطیح و عملیات خاکی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056851/مناقصه-عملیات-قرائت-کنتور--چاپ--توزیع-قبوض--پاسخگویی-و-پیگیری-(نوبت-دوم)'>مناقصه عملیات قرائت کنتور ، چاپ ، توزیع قبوض ، پاسخگویی و پیگیری  (نوبت دوم) / آگهی فراخوان عمومی , مناقصه عملیات قرائت کنتور ، چاپ ، توزیع قبوض ، پاسخگویی و پیگیری  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056854/مناقصه-واگذاری-ساخت-دو-دستگاه-کفی-تریلی-کمپرسی-دار-دو-محور---'>مناقصه واگذاری ساخت دو دستگاه کفی تریلی کمپرسی دار دو محور  ... / مناقصه واگذاری ساخت دو دستگاه کفی تریلی کمپرسی دار دو محور  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056857/مناقصه-عملیات-تنظیف-و-رفت-و-روب-و-جمع-آوری-زباله'>مناقصه عملیات تنظیف و رفت و روب و جمع آوری زباله / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات تنظیف و رفت و روب و جمع آوری زباله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056863/مناقصه-احداث-کوره-های-پخت-آهک-کلسینه'>مناقصه احداث کوره های پخت آهک کلسینه / مناقصه ، مناقصه احداث کوره های پخت آهک کلسینه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056864/مناقصه-مخزن-بتنی-استوانه-ای--'>مناقصه مخزن بتنی استوانه ای ... / مناقصه ,مناقصه مخزن بتنی استوانه ای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056867/مناقصه-انجام-فیلمبرداری-و-عکسبرداری'>مناقصه انجام فیلمبرداری و عکسبرداری  / آگهی مناقصه , مناقصه انجام فیلمبرداری و عکسبرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056870/مناقصه-تهیه-تجهیزات-و-اجرای-سیستم-نظارتی-و-حفاظتی-تاسیسات-آبی--'>مناقصه تهیه تجهیزات و اجرای سیستم نظارتی و حفاظتی تاسیسات آبی... / مناقصه عمومی, مناقصه تهیه تجهیزات و اجرای سیستم نظارتی و حفاظتی تاسیسات آبی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056872/مناقصه-انجام-خدمات-ایاب-و-ذهاب-با-وسایل-نقلیه-سواری-و-حمل-کالا-با-وانت'>مناقصه انجام خدمات ایاب و ذهاب با وسایل نقلیه سواری و حمل کالا با وانت  / مناقصه انجام خدمات ایاب و ذهاب با وسایل نقلیه سواری و حمل کالا با وانت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056882/مناقصه-تکمیل-و-زیرسازی-و-ابنیه-فنی-و-آسفالت-محور'>مناقصه تکمیل و زیرسازی و ابنیه فنی و آسفالت محور  / فراخوان مناقصات عمومی , مناقصه تکمیل و زیرسازی و ابنیه فنی و آسفالت محور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056884/مناقصه-تعریض-ابنیه-فنی-و-عملیات-خاکی-محور-جیرفت--'>مناقصه تعریض ابنیه فنی و عملیات خاکی محور جیرفت....  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تعریض ابنیه فنی و عملیات خاکی محور جیرفت.... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056888/مناقصه-ساخت-بخشی-از-پروژه-نوسازی-بافت-فرسوده---'>مناقصه ساخت بخشی از پروژه نوسازی بافت فرسوده .... / مناقصه ساخت بخشی از پروژه نوسازی بافت فرسوده ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056889/مناقصه-خرید-اقلام-روشنایی-و-مبلمان-شهری--نوبت-دوم'>مناقصه خرید اقلام روشنایی و مبلمان شهری... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه خرید اقلام روشنایی و مبلمان شهری... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056891/مناقصه-اجرای-عملیات-ساختمانی-و-تاسیساتی-پزشکی-قانونی'>مناقصه اجرای عملیات ساختمانی و تاسیساتی پزشکی قانونی / مناقصه، مناقصه اجرای عملیات ساختمانی و تاسیساتی پزشکی قانونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056892/مناقصه-مرمت-عمرانی-و-ساختمانی---'>مناقصه مرمت عمرانی و ساختمانی .... / مناقصه, مناقصه مرمت عمرانی و ساختمانی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056894/تجدید-مناقصه-برون-سپاری-امور-خدمات-شهری---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه برون سپاری امور خدمات شهری ... نوبت دوم / تجدید مناقصه تجدید مناقصه برون سپاری امور خدمات شهری ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056895/مناقصه-جذب-پیمانکار-جهت-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه جذب پیمانکار جهت تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه جذب پیمانکار جهت تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056896/مناقصه-سنگ-فرش-پیاده-روهای-سطح-شهر'>مناقصه سنگ فرش پیاده روهای سطح شهر / مناقصه عمومی, مناقصه سنگ فرش پیاده روهای سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056898/مناقصه-ایجاد-زیر-ساخت-های-گردشگری-تجدید--نوبت-دوم'>مناقصه ایجاد زیر ساخت های گردشگری- تجدید... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه ایجاد زیر ساخت های گردشگری- تجدید... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056900/مناقصه-جمع-آوری-و-حمل-زباله-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه جمع آوری و حمل زباله و نگهداری فضای سبز   / مناقصه ، مناقصه جمع آوری و حمل زباله و نگهداری فضای سبز  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056902/فراخوان-مناقصه-خدمات-تنظیف'>فراخوان مناقصه خدمات تنظیف / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه خدمات تنظیف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056904/مناقصه-تامین-اقلام-لفاف-آلومینیومی--'>مناقصه تامین اقلام لفاف آلومینیومی ... / مناقصه تامین اقلام لفاف آلومینیومی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056905/فراخوان-مناقصه-عملیات-اجرایی-خط-پمپاژ-آب-شیرینکن--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عملیات اجرایی خط پمپاژ آب شیرینکن....نوبت دوم / مناقصه ,فراخوان مناقصه عملیات اجرایی خط پمپاژ آب شیرینکن....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056908/مناقصه-خرید-دو-دستگاه-ترانس'>مناقصه خرید دو دستگاه ترانس  / اگهی مناقصه , مناقصه خرید دو دستگاه ترانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056911/مناقصه-لایروبی-و-همسطح-سازی--نوبت-دوم'>مناقصه لایروبی و همسطح سازی ...نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه لایروبی و همسطح سازی ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056917/مناقصه-عملیات-احداث-سالن-ورزشی-چند-منظوره'>مناقصه عملیات احداث سالن ورزشی چند منظوره  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات احداث سالن ورزشی چند منظوره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056918/مناقصه-ارائه-فعالیت-های-حجمی-بهره-برداری-از-پست-های-فوق-توزیع-نوبت-دوم'>مناقصه ارائه فعالیت های حجمی بهره برداری از پست های فوق توزیع  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه ارائه فعالیت های حجمی بهره برداری از پست های فوق توزیع  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056921/مناقصه-ارائه-خدمات-خودرویی-سبک-و-سنگین-ایاب-و-ذهاب-پرسنل-نوبت-دوم'>مناقصه ارائه خدمات خودرویی سبک و سنگین ایاب و ذهاب پرسنل  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه ارائه خدمات خودرویی سبک و سنگین ایاب و ذهاب پرسنل  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056924/مناقصه-مرمت-و-بازسازی-بند-انحرافی-و-شبکه-آبیاری-و-زهکشی-نرماشیر'>مناقصه مرمت و بازسازی بند انحرافی و شبکه آبیاری و زهکشی نرماشیر / مناقصه مرمت و بازسازی بند انحرافی و شبکه آبیاری و زهکشی نرماشیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056926/مناقصه-استاندارد-سازی-جایگاه-CNG-مرحله-اول-نوبت-دوم'>مناقصه استاندارد سازی جایگاه CNG مرحله اول نوبت دوم  / آگهی مناقصه ، مناقصه استاندارد سازی جایگاه CNG مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056928/مناقصه-تکمیل-سکوی-تماشاگران-ورزشگاه-فوتبال'>مناقصه تکمیل سکوی تماشاگران ورزشگاه فوتبال / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل سکوی تماشاگران ورزشگاه فوتبال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056932/مناقصه-اصلاح-باسبار--'>مناقصه اصلاح باسبار... / مناقصه, مناقصه اصلاح باسبار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056933/مناقصه-اجرای-جاده-دسترسی-پشت-مخزن-دوکوهک'>مناقصه اجرای جاده دسترسی پشت مخزن دوکوهک / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای جاده دسترسی پشت مخزن دوکوهک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056934/مناقصه-تامین-نیروی-خدمات-اداری--نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی خدمات اداری - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروی خدمات اداری - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056935/مناقصه-اجرای-کامل-عملیات-ساختمانی-'>مناقصه اجرای کامل عملیات ساختمانی.. / مناقصه اجرای کامل عملیات ساختمانی..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056938/مناقصه-عملیات-مرمت-نوار-حفاری-شامل-ترانشه-نقب-حوادث-انشعابات-آب-و-فاضلاب-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات مرمت نوار حفاری شامل ترانشه، نقب، حوادث انشعابات آب و فاضلاب  نوبت دوم  / آگهی برگزاری مناقصه عمومی, مناقصه عملیات مرمت نوار حفاری شامل ترانشه، نقب، حوادث انشعابات آب و فاضلاب  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056939/مناقصه-سیستم-های-کنترل-DCS'>مناقصه سیستم های کنترل DCS / مناقصه ,مناقصه سیستم های کنترل DCS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056942/مناقصه-عملیات-بهسازی-و-روسازی-معابر-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات بهسازی و روسازی معابر نوبت دوم  / آگهی مناقصه  عمومی, مناقصه عملیات بهسازی و روسازی معابر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056945/فراخوان-مناقصه-عمومی-خدمات-راهبری-سرویس-تعمیر-و-نگهداری-تهویه---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عمومی خدمات راهبری، سرویس، تعمیر و نگهداری تهویه ... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عمومی خدمات راهبری، سرویس، تعمیر و نگهداری تهویه ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056946/مناقصه-انجام-باقیمانده-عملیات-اجرایی-برج-مسکونی'>مناقصه انجام باقیمانده  عملیات اجرایی برج مسکونی / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام باقیمانده  عملیات اجرایی برج مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056949/مناقصه-ساماندهی-مبادی-ورودی--'>مناقصه ساماندهی مبادی ورودی... / آگهی مناقصه , مناقصه ساماندهی مبادی ورودی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056951/مناقصه-خرید--حمل--نصب-قطعات-اسکلت-فولادی'>مناقصه  خرید ، حمل ، نصب قطعات اسکلت فولادی / مناقصه, مناقصه  خرید ، حمل ، نصب قطعات اسکلت فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056952/تجدید-مناقصه-اجرای-فاز-4-بلوار-اصلی-شهر'>تجدید مناقصه اجرای فاز 4 بلوار اصلی شهر   / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای فاز 4 بلوار اصلی شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056954/مناقصه-واگذاری-مشارکتی-واحد-مشاوره-تغذیه'>مناقصه واگذاری مشارکتی واحد مشاوره تغذیه  / مناقصه ,مناقصه واگذاری مشارکتی واحد مشاوره تغذیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056956/مناقصه-خرید-اجناس-مورد-نیاز-پروژه-های-نیرورسانی-و-برق-رسانی--'>مناقصه خرید اجناس مورد نیاز پروژه های نیرورسانی و برق رسانی ... / مناقصه خرید اجناس مورد نیاز پروژه های نیرورسانی و برق رسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056957/مناقصه-امور-پذیرایی-تنظیفات-و-آبدارخانه--نوبت-دوم'>مناقصه امور پذیرایی، تنظیفات و آبدارخانه - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  امور پذیرایی، تنظیفات و آبدارخانه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056962/مناقصه-عملیات-مرمت-لکه-گیری-و-ترمیم-ترانشه-تجدید-چاپ-دوم'>مناقصه عملیات مرمت، لکه گیری و ترمیم ترانشه تجدید چاپ دوم   / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه عملیات مرمت، لکه گیری و ترمیم ترانشه تجدید چاپ دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056964/مناقصه-خدمات-نقلیه-ستاد-مرکزی-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات نقلیه ستاد مرکزی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  خدمات نقلیه ستاد مرکزی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056965/مناقصه-احداث-مخزن--'>مناقصه احداث مخزن ... / مناقصه ,مناقصه احداث مخزن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056967/مناقصه-انجام-نظافت-سالن-های-نمایشگاه'>مناقصه انجام نظافت سالن های نمایشگاه / آگهی مناقصه , مناقصه انجام نظافت سالن های نمایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056969/مناقصه-حمل-و-انتقال-سنگ-آهک-و-آهک-کلسینه'>مناقصه حمل و انتقال سنگ آهک و آهک کلسینه  / آگهی مناقصه , مناقصه حمل و انتقال سنگ آهک و آهک کلسینه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056970/تجدید-مناقصه-بکارگیری-7-دستگاه-خودروی-استیجاری'>تجدید مناقصه بکارگیری 7 دستگاه خودروی استیجاری  / تجدید مناقصه,تجدید مناقصه بکارگیری 7 دستگاه خودروی استیجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056971/مناقصه-نصب-1260-انشعاب-پلی-اتیلن'>مناقصه نصب 1260 انشعاب پلی اتیلن  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه  نصب 1260 انشعاب پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056973/مناقصه-خرید-مقره-های-سیلیکون-رابر-و-یراق-آلات'>مناقصه خرید مقره های سیلیکون رابر و یراق آلات / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید مقره های سیلیکون رابر و یراق آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056975/مناقصه-عملیات-کفسازی-کوچه-ها-و-مرمت-جداره-های-بیرونی--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات کفسازی کوچه ها و مرمت جداره های بیرونی... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عملیات کفسازی کوچه ها و مرمت جداره های بیرونی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056980/مناقصه-واگذاری-کلیه-فعالیتهای-خدماتی-و-پشتیبانی-(نوبت-دوم)'>مناقصه واگذاری کلیه فعالیتهای خدماتی و پشتیبانی (نوبت دوم) /  مناقصه یک مرحله ای,مناقصه واگذاری کلیه فعالیتهای خدماتی و پشتیبانی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056981/مناقصه-واگذاری-امور-حمل-و-نقل'>مناقصه واگذاری امور حمل و نقل  / مناقصه ، مناقصه واگذاری امور حمل و نقل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056983/مناقصه-ارائه-خدمات-طراحی-سامانه-پایش-سلامت-سازه--'>مناقصه  ارائه خدمات طراحی سامانه پایش سلامت سازه ... / آگهی مناقصه, مناقصه  ارائه خدمات طراحی سامانه پایش سلامت سازه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056989/اصلاحیه-مناقصه-ارائه-خدمات-خودرویی-سبک-و-سنگین-ایاب-و-ذهاب-پرسنل'>اصلاحیه مناقصه ارائه خدمات خودرویی سبک و سنگین ایاب و ذهاب پرسنل / اصلاحیه مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه ارائه خدمات خودرویی سبک و سنگین ایاب و ذهاب پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056990/تجدید-مناقصه-واگذاری-حجمی-امور-رفت-و-روب-و-خدمات-شهری-از--'>تجدید مناقصه واگذاری حجمی امور رفت و روب و خدمات شهری از ... / مناقصه , تجدید مناقصه واگذاری حجمی امور رفت و روب و خدمات شهری از ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056991/مناقصه-خرید-نصب--راه-اندازی-و-بهره-برداری-مجموعه-سامانه-گندزدایی-آب--نوبت-دوم'>مناقصه خرید نصب ، راه اندازی و بهره برداری مجموعه سامانه گندزدایی آب - نوبت دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه خرید نصب ، راه اندازی و بهره برداری مجموعه سامانه گندزدایی آب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056993/مناقصه-بهسازی-و-آسفالت-معابر-سطح-شهر-مرحله-سوم-نوبت-اول'>مناقصه بهسازی و آسفالت معابر سطح شهر مرحله سوم نوبت اول  / مناقصه , مناقصه بهسازی و آسفالت معابر سطح شهر مرحله سوم نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056996/مناقصه-واگذاری-حفظ-و-نگهداری-بخشی-از-فضای-سبز'>مناقصه واگذاری حفظ و نگهداری بخشی از فضای سبز  / مناقصه , مناقصه واگذاری حفظ و نگهداری بخشی از فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056998/مناقصه-ساخت-سالن-ورزشی-و-تکمیل-مجموعه-ورزشی-(نوبت-دوم)'>مناقصه  ساخت سالن ورزشی و تکمیل مجموعه ورزشی (نوبت دوم) / آگهی مناقصه , مناقصه  ساخت سالن ورزشی و تکمیل مجموعه ورزشی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056999/مناقصه-ساخت-مجموعه-ای-از-ساختمانهای-اداری-مقاوم-سبک-و-سریع-النصب'>مناقصه ساخت مجموعه ای از ساختمانهای اداری مقاوم، سبک و سریع النصب  / فراخوان عمومی انتخاب پیمانکار, مناقصه ساخت مجموعه ای از ساختمانهای اداری مقاوم، سبک و سریع النصب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057000/فراخوان-مناقصه-تهیه--حمل-و-تخلیه-آب-و-خاک-زراعی-و-گونه-های-گیاهی-و-اقلام-تاسیساتی-و---'>فراخوان مناقصه تهیه ، حمل و تخلیه آب و خاک زراعی و گونه های گیاهی و اقلام تاسیساتی و .... / فراخوان، فراخوان مناقصه تهیه ، حمل و تخلیه آب و خاک زراعی و گونه های گیاهی و اقلام تاسیساتی و .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057002/مناقصه-انجام-عملیات-کاشت-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه  انجام عملیات کاشت و نگهداری فضای سبز / مناقصه , مناقصه  انجام عملیات کاشت و نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057007/فراخوان-ساخت-پروژه-رستوران-راه-چوبی-کوهستان-چاپ-اول-نوبت-دوم'>فراخوان ساخت پروژه رستوران راه چوبی کوهستان- چاپ اول نوبت دوم  / آگهی فراخوان، فراخوان ساخت پروژه رستوران راه چوبی کوهستان- چاپ اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057009/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-لکه-گیری-دستی-آسفالت'>تجدید مناقصه اجرای عملیات لکه گیری دستی آسفالت  / مناقصه, تجدید مناقصه اجرای عملیات لکه گیری دستی آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057011/مناقصه-انجام-خدمات-وظایف-نگهبانی-و-حفاظت-از-کلیه-ساختمان-های-اداری-و--'>مناقصه  انجام خدمات وظایف نگهبانی و حفاظت از کلیه ساختمان های اداری و ... / مناقصه  انجام خدمات وظایف نگهبانی و حفاظت از کلیه ساختمان های اداری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057013/مناقصه-تکمیل-ساختمان-سالن-ورزشی--'>مناقصه تکمیل ساختمان سالن ورزشی ... / مناقصه, مناقصه تکمیل ساختمان سالن ورزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057015/مناقصه-انجام-عملیات-لوله-کشی-و-کانال-کشی-فن-کوئل-ها--نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات لوله کشی و کانال کشی فن کوئل ها  - نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه انجام عملیات لوله کشی و کانال کشی فن کوئل ها  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057016/مناقصه-انجام-خدمات-شهر-تنظیف-و-جمع-آوری-زباله-های-سطح-شهر'>مناقصه انجام خدمات شهر تنظیف و جمع آوری زباله های سطح شهر / مناقصه, مناقصه انجام خدمات شهر تنظیف و جمع آوری زباله های سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057017/مناقصه-logging-while-Drilling'>مناقصه logging while Drilling / مناقصه , مناقصه logging while Drilling</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057021/مناقصه-خدمات-حسابداری--'>مناقصه خدمات حسابداری ... / مناقصه ,مناقصه خدمات حسابداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057022/مناقصه-اجرای-لکه-گیری-و-ترمیم-آسفالت'>مناقصه اجرای لکه گیری و ترمیم آسفالت / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه اجرای لکه گیری و ترمیم آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057024/مناقصه-انجام-عملیات-نگهداری-و-نگهداشت-شبکه-و-انشعابات-و-شیرآلات-آب'>مناقصه  انجام عملیات نگهداری و نگهداشت شبکه و انشعابات و شیرآلات آب  / اگهی مناقصه عمومی, مناقصه  انجام عملیات نگهداری و نگهداشت شبکه و انشعابات و شیرآلات آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057030/مناقصه-نصب-1200-انشعاب-پلی-اتیلن-بصورت-مجتمع-و-پراکنده-به-روش-تامین-کالا-'>مناقصه نصب 1200 انشعاب پلی اتیلن بصورت مجتمع و پراکنده به روش تامین کالا، / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه  نصب 1200 انشعاب پلی اتیلن بصورت مجتمع و پراکنده به روش تامین کالا،</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057032/استعلام-پروژه-های-مناسب-سازی-پیاده-روها--گذرهای-عرضی-بلوار-و--'>استعلام پروژه های مناسب سازی پیاده روها ، گذرهای عرضی بلوار و ...  / استعلام , استعلام پروژه های مناسب سازی پیاده روها ، گذرهای عرضی بلوار و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057034/مناقصه-خرید-میکروسکوپ-نیروی-اتمی'>مناقصه خرید میکروسکوپ نیروی اتمی / مناقصه ,مناقصه خرید میکروسکوپ نیروی اتمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057036/فراخوان-مناقصه-انتخاب-پیمانکار-به-منظور-اجرای-پروژه-سیستم-آبیاری-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انتخاب پیمانکار به منظور اجرای پروژه سیستم آبیاری نوبت دوم  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه انتخاب پیمانکار به منظور اجرای پروژه سیستم آبیاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057038/مناقصه-واگذاری-بخشی-از-خدمات-عمومی'>مناقصه واگذاری بخشی از خدمات عمومی  / آگهی مناقصه، مناقصه واگذاری بخشی از خدمات عمومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057046/مناقصه-قرائت-کنتور-و--'>مناقصه قرائت کنتور و ... / مناقصه ,مناقصه قرائت کنتور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057047/استعلام-پروژه-های-سنگفرش-مسیرهای-نیمه-تمام-و--'>استعلام پروژه های سنگفرش مسیرهای نیمه تمام و ...  / استعلام ,استعلام پروژه های سنگفرش مسیرهای نیمه تمام و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057050/فراخوان-تکمیل-سوله-انبار-اداره-تعمیرات-خطوط-لوله-تزریق-گاز---نوبت-دوم'>فراخوان تکمیل سوله انبار اداره تعمیرات خطوط لوله تزریق گاز ...- نوبت دوم  / مناقصه عمومی,  فراخوان تکمیل سوله انبار اداره تعمیرات خطوط لوله تزریق گاز ...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057052/مناقصه-اجرای-پروژه-های-آبرسانی-نمونه-برداری-آزمایشگاهی'>مناقصه اجرای پروژه های آبرسانی، نمونه برداری آزمایشگاهی / مناقصه, مناقصه اجرای پروژه های آبرسانی، نمونه برداری آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057054/مناقصه-انجام-خدمات-نگهبانی-و-حفاظت-فیزیکی'>مناقصه  انجام خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  انجام خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057055/مناقصه-نصب-۱۲۰۰-فقره-انشعاب'>مناقصه نصب ۱۲۰۰ فقره انشعاب  / مناقصه,مناقصه نصب ۱۲۰۰ فقره انشعاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057056/فراخوان-اجرای-طرح-گردشگری-روستا--نوبت-سوم'>فراخوان اجرای طرح گردشگری روستا...نوبت سوم / مناقصه عمومی, فراخوان اجرای طرح گردشگری روستا...نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057058/استعلام-گریت-بار-میانی-سینتر'>استعلام گریت بار میانی سینتر / استعلام ,استعلام گریت بار میانی سینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057060/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-برخی-از-معابر-شهرک-های-صنعتی--'>مناقصه زیرسازی و آسفالت برخی از معابر شهرک های صنعتی ... / مناقصه زیرسازی و آسفالت برخی از معابر شهرک های صنعتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057061/مناقصه-تامین-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان / مناقصه عمومی, مناقصه خدمات تهیه، طبخ و توزیع ناهار کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057062/مناقصه-حراست-و-نگهبانی'>مناقصه حراست و نگهبانی / مناقصه,مناقصه حراست و نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057067/آگهی-مناقصه-اجرای-پروژه-توسعه-حمل-و-نقل-شهری'>آگهی مناقصه اجرای پروژه توسعه حمل و نقل شهری / آگهی مناقصه،آگهی مناقصه اجرای پروژه توسعه حمل و نقل شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057068/مناقصه-نصب-۵۵۰-فقره-انشعاب'>مناقصه نصب ۵۵۰ فقره انشعاب / مناقصه,نصب ۵۵۰ فقره انشعاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057076/مناقصه-تهیه-پلی-آلومینیوم-کلراید--'>مناقصه تهیه پلی آلومینیوم کلراید ...  / مناقصه , مناقصه تهیه پلی آلومینیوم کلراید ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057077/مناقصه-قرائت-کنتور-و--'>مناقصه قرائت کنتور و ... / مناقصه ,مناقصه قرائت کنتور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057078/مناقصه-اجرای-۱۴۰۰۰-متر-شبکه-و--'>مناقصه اجرای ۱۴۰۰۰ متر شبکه و ... / مناقصه اجرای ۱۴۰۰۰ متر شبکه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057079/مناقصه-ساماندهی-لباس-فرم-دانش-آموزان'>مناقصه ساماندهی لباس فرم دانش آموزان / مناقصه ساماندهی لباس فرم دانش آموزان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057080/مناقصه-تهیه-پالت-بندی-بارگیری-حمل-تخلیه-و-تحویل---'>مناقصه تهیه، پالت بندی، بارگیری، حمل، تخلیه و تحویل .... / مناقصه, مناقصه تهیه، پالت بندی، بارگیری، حمل، تخلیه و تحویل ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057082/مناقصه-رنگ-آمیزی-سرعت-گیرها-محل-عبور-عابرین--'>مناقصه رنگ آمیزی سرعت گیرها، محل عبور عابرین... / مناقصه, مناقصه رنگ آمیزی سرعت گیرها، محل عبور عابرین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057083/مناقصه-تامین-۱۶۵-دستگاه-سرور-و-تجهیزات-جانبی'>مناقصه تامین ۱۶۵ دستگاه سرور و تجهیزات جانبی     / مناقصه,مناقصه تامین ۱۶۵ دستگاه سرور و تجهیزات جانبی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057084/مناقصه-اجرای-آسفالت-شهرک--سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>مناقصه اجرای آسفالت شهرک , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / مناقصه ,مناقصه اجرای آسفالت شهرک , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057085/استعلام-شیر-برقی-و--'>استعلام شیر برقی و ...  / استعلام, استعلام شیر برقی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057086/مناقصه-​خرید-تجهیزات-پسیو-و-فیبر-نوری'>مناقصه ​خرید تجهیزات پسیو و فیبر نوری  / مناقصه ​خرید تجهیزات پسیو و فیبر نوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057088/مناقصه-راهسازی-شهرکها-و-نواحی-صنعتی-ابرکوه'>مناقصه راهسازی شهرکها و نواحی صنعتی ابرکوه     / مناقصه,مناقصه راهسازی شهرکها و نواحی صنعتی ابرکوه    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057089/مناقصه-اجرای-عملیات-دیوار-سنگی-(مالون)-اصلاحیه'>مناقصه اجرای عملیات دیوار سنگی (مالون)  اصلاحیه  / اصلاحیه آگهی مناقصه ,  مناقصه اجرای عملیات دیوار سنگی (مالون)  اصلاحیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057091/فراخوان-جانک-میل'>فراخوان جانک میل    / فراخوان جانک میل   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057092/مناقصه-تامین-منابع-مالی-جهت-تهیه-مصالح-و-اجرا-شبکه-توزیع-و-خط-تغذیه-گازرسانی'>مناقصه  تامین منابع مالی جهت تهیه مصالح و اجرا شبکه توزیع و خط تغذیه گازرسانی  / فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه  تامین منابع مالی جهت تهیه مصالح و اجرا شبکه توزیع و خط تغذیه گازرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057094/مناقصه-اصلاح-خط-انتقال-آب--نوبت-سوم'>مناقصه اصلاح خط انتقال آب ...نوبت سوم  / مناقصه , مناقصه اصلاح خط انتقال آب ....نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057095/فراخوان-جانک-میل'>فراخوان جانک میل    / فراخوان جانک میل   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057097/مناقصه-ساخت-تملک-و-بهره-برداری-(B-O-O)--'>مناقصه ساخت، تملک و بهره برداری (B.O.O)... / مناقصه ,مناقصه ساخت، تملک و بهره برداری (B.O.O)...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057099/فراخوان-مناقصه-سیل-بند---'>فراخوان مناقصه سیل بند ....  / فراخوان مناقصه سیل بند .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057103/استعلام-انکر-بولت-و--'>استعلام انکر بولت و ... / استعلام ,استعلام انکر بولت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057104/مناقصه-خرید-قطعات-یدکی-PLC'>مناقصه خرید قطعات یدکی PLC  / مناقصه خرید قطعات یدکی PLC </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057105/مناقصه-بهسازی-و-آسفالت-راه-روستایی'>مناقصه بهسازی و آسفالت راه روستایی  / آگهی مناقصه , مناقصه بهسازی و آسفالت راه روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057107/فراخوان-ارائه-خدمات-بهره-برداری-از-پست-ها'>فراخوان ارائه خدمات بهره برداری از پست ها / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه یک مرحله ای,فراخوان ارائه خدمات بهره برداری از پست ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057108/استعلام-کنترل-والو-دمایی'>استعلام کنترل والو دمایی  / استعلام ,استعلام کنترل والو دمایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057109/استعلام-شین-مسی-یک-سر-فلاکسیبل-مربوط-به-ثانویه-ترانس-و--'>استعلام شین مسی یک سر فلاکسیبل مربوط به ثانویه ترانس و ... / استعلام, استعلام شین مسی یک سر فلاکسیبل مربوط به ثانویه ترانس و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057110/مناقصه-اجرای-عملیات-میکروسرفیسینگ-حوزه-استحفاظی---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات میکروسرفیسینگ حوزه استحفاظی ... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه اجرای عملیات میکروسرفیسینگ حوزه استحفاظی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057111/مناقصه-اصلاح--ترمیم-و-لوله-کشی-مجدد-سیستم-گازرسانی-کارخانه'>مناقصه اصلاح ، ترمیم و لوله کشی مجدد سیستم گازرسانی کارخانه  / مناقصه , مناقصه اصلاح ، ترمیم و لوله کشی مجدد سیستم گازرسانی کارخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057112/استعلام-باتری-شارژر'>استعلام  باتری شارژر / استعلام , استعلام  باتری شارژر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057113/مناقصه-عمومی-انجام-امور-مربوط-به-خدمات-حفاظت-فیزیکی-و-نگهبانی'>مناقصه  عمومی انجام امور مربوط به خدمات حفاظت فیزیکی و نگهبانی           / مناقصه  عمومی ،مناقصه  عمومی انجام امور مربوط به خدمات حفاظت فیزیکی و نگهبانی           </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057114/استعلام-تجهیزات-سیستم-های-هیدرولیکی-و--'>استعلام تجهیزات سیستم های هیدرولیکی و ... / استعلام ,استعلام تجهیزات سیستم های هیدرولیکی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057115/مناقصه-پیاده-روسازی-کوچه-ها-و--'>مناقصه پیاده روسازی کوچه ها و ... / مناقصه,مناقصه پیاده روسازی کوچه ها و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057117/استعلام-بیرینگ-گرم-کن-SKF---'>استعلام بیرینگ گرم کن SKF  .... / استعلام ، استعلام بیرینگ گرم کن SKF  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057118/مناقصه-احداث-فونداسیون--نوبت-دوم'>مناقصه احداث فونداسیون ...نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه احداث فونداسیون ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057119/استعلام-کابل-ها-و-رساناها'>استعلام کابل ها و رساناها / استعلام, استعلام کابل ها و رساناها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057120/مناقصه-انجام-امور-مربوط-به-خدمات-عمومی-و-پشتیبانی'>مناقصه انجام امور مربوط به خدمات عمومی و پشتیبانی / مناقصه  عمومی ،مناقصه انجام امور مربوط به خدمات عمومی و پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057122/استعلام-آشکارسازها-و-انتقال-دهنده-های-سیگنال-و-سوئیچ-ها--'>استعلام آشکارسازها و انتقال دهنده های سیگنال و سوئیچ ها... / استعلام, استعلام آشکارسازها و انتقال دهنده های سیگنال و سوئیچ ها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057123/استعلام-تجهیزات-سیستم-های-هیدرولیکی'>استعلام تجهیزات سیستم های هیدرولیکی  / استعلام , استعلام تجهیزات سیستم های هیدرولیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057125/مناقصه-خرید-39-قلم-قطعه'>مناقصه خرید 39 قلم قطعه / مناقصه خرید 39 قلم قطعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057126/استعلام-ایمپلر-پمپ-آب-متریال'>استعلام ایمپلر پمپ آب متریال  / استعلام ,استعلام ایمپلر پمپ آب متریال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057127/استعلام-طراحی-و-ساخت-مبدل-حرارتی'>استعلام طراحی و ساخت مبدل حرارتی / استعلام, استعلام طراحی و ساخت مبدل حرارتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057128/مناقصه-احداث-سالن-کارگاهی--'>مناقصه احداث سالن کارگاهی ... / مناقصه ,مناقصه احداث سالن کارگاهی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057129/مناقصه-انجام-امور-مربوط-به-خدمات-عمومی-و-پشتیبانی'>مناقصه انجام امور مربوط به خدمات عمومی و پشتیبانی / مناقصه  عمومی ،مناقصه انجام امور مربوط به خدمات عمومی و پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057130/مناقصه-نصب-550-انشعاب-پلی-اتیلن'>مناقصه نصب 550 انشعاب پلی اتیلن / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه نصب 550 انشعاب پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057131/مناقصه-خرید-ابزارآلات--'>مناقصه خرید ابزارآلات ... / مناقصه, مناقصه خرید ابزارآلات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057133/استعلام-بیرینگها'>استعلام بیرینگها / استعلام , استعلام بیرینگها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057134/استعلام-​رطوبت-گیر-و-استرینر'>استعلام ​رطوبت گیر و استرینر / استعلام,استعلام ​رطوبت گیر و استرینر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057135/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-گذر-و--'>مناقصه زیرسازی و آسفالت گذر و .. / مناقصه ,مناقصه زیرسازی و آسفالت گذر و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057136/استعلام-ورق-پلی-اتیلن-تیوار-1000'>استعلام ورق پلی اتیلن تیوار 1000 /  استعلام  , استعلام  ورق پلی اتیلن تیوار 1000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057139/مناقصه-انجام-امور-مربوط-به-خدمات-عمومی-و-پشتیبانی'>مناقصه  انجام امور مربوط به خدمات عمومی و پشتیبانی / مناقصه  عمومی ،مناقصه  انجام امور مربوط به خدمات عمومی و پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057141/مناقصه-عمومی-خرید-و-نصب-سیستم-کنترل-تردد'>مناقصه عمومی خرید و نصب سیستم کنترل تردد / مناقصه ,مناقصه عمومی خرید و نصب سیستم کنترل تردد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057142/مناقصه-بهسازی-و-آسفالت-راه-روستایی--'>مناقصه بهسازی و آسفالت راه روستایی ... / مناقصه,مناقصه بهسازی و آسفالت راه روستایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057143/مناقصه-خرید-قطعات-یدکی-PLC--نوبت-دوم'>مناقصه خرید قطعات یدکی PLC  - نوبت دوم   / مناقصه خرید قطعات یدکی PLC </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057146/مناقصه-انجام-خدمات-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-حرارتی-و-برودتی-الکتریکی-و-لوله-کشی'>مناقصه انجام خدمات تعمیر و نگهداری تاسیسات حرارتی و برودتی، الکتریکی و لوله کشی  / مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات تعمیر و نگهداری تاسیسات حرارتی و برودتی، الکتریکی و لوله کشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057147/استعلام-وینچ-بادی-یک-تن--'>استعلام وینچ بادی یک تن ... / استعلام, استعلام وینچ بادی یک تن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057149/تجدید-مناقصه-توسعه-شبکه-و-نصب-انشعابات-و-نصب-کنتور-و-رگلاتور'>تجدید مناقصه توسعه شبکه و نصب انشعابات و نصب کنتور و رگلاتور  / تجدید مناقصه , مناقصه توسعه شبکه و نصب انشعابات و نصب کنتور و رگلاتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057151/استعلام-قطعات-پمپ-مواد-شیمیایی'>استعلام قطعات پمپ مواد شیمیایی  / استعلام , استعلام قطعات پمپ مواد شیمیایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057153/مناقصه-اجرای-بهسازی-محیط-و-اصلاح-معابر'>مناقصه اجرای بهسازی محیط و اصلاح معابر  / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای بهسازی محیط و اصلاح معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057154/مناقصه-خرید-خط-با-رنگ-سرد-ترافیکی-و--'>مناقصه خرید خط با رنگ سرد ترافیکی و... / مناقصه ,مناقصه خرید خط با رنگ سرد ترافیکی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057155/استعلام-سیب-زمینی---'>استعلام سیب زمینی .... / استعلام, استعلام سیب زمینی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057156/مناقصه-واگذاری-خدمات-دو-پایگاه-اورژانس-در-اراک'>مناقصه واگذاری خدمات دو پایگاه اورژانس در اراک    / آگهی مناقصه، مناقصه واگذاری خدمات دو پایگاه اورژانس در اراک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057157/استعلام-ابزارآلات--'>استعلام  ابزارآلات... / استعلام,استعلام  ابزارآلات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057158/استعلام-کاغذ-استریل'>استعلام کاغذ استریل  / استعلام ,استعلام کاغذ استریل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057160/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرا-شبکه-توزیع-و-خط-تغذیه-گازرسانی--'>مناقصه تهیه مصالح و اجرا شبکه توزیع و خط تغذیه گازرسانی ... / مناقصه تهیه مصالح و اجرا شبکه توزیع و خط تغذیه گازرسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057161/استعلام-کولر-اسپلیت-و--'>استعلام کولر اسپلیت و ... / استعلام ,استعلام کولر اسپلیت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057162/مناقصه-عملیات-اجرای-بخشی-از-خطوط-فاضلابرو-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرای بخشی از خطوط فاضلابرو نوبت دوم  / آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی ، مناقصه عملیات اجرای بخشی از خطوط فاضلابرو نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057163/استعلام-کابل-افشان'>استعلام کابل افشان  /  استعلام  , استعلام کابل افشان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057166/استعلام-پمپ-لجن-بالاینر-بدون-موتور'>استعلام پمپ لجن بالاینر بدون موتور / استعلام ,استعلام پمپ لجن بالاینر بدون موتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057167/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-و--'>استعلام لوله پلی اتیلن و ... / استعلام ,استعلام لوله پلی اتیلن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057169/استعلام-کولرگازی--'>استعلام کولرگازی ... / استعلام ,استعلام کولرگازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057170/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-چیلر-تراکمی'>مناقصه خرید یک دستگاه چیلر تراکمی   / مناقصه خرید یک دستگاه چیلر تراکمی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057171/استعلام-کیسه-نایلونی-طول-93-عرض-85-ضخامت-14-میکرون'>استعلام  کیسه نایلونی طول 93 عرض 85 ضخامت 14 میکرون  / استعلام  کیسه نایلونی طول 93 عرض 85 ضخامت 14 میکرون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057172/مناقصه-خرید-240-عدد-پره-متحرک-و--'>مناقصه خرید 240 عدد پره متحرک و ... / مناقصه ، مناقصه خرید 240 عدد پره متحرک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057173/استعلام-خرید-پیاز--'>استعلام خرید پیاز ... / استعلام, استعلام خرید پیاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057175/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-نگهبانی'>فراخوان مناقصه انجام خدمات نگهبانی  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام خدمات نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057177/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-و--'>استعلام لوله پلی اتیلن و ... / استعلام ,استعلام لوله پلی اتیلن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057179/استعلام-ترمیم-و-اصلاح-خط-انتقال-آب-خام'>استعلام ترمیم و اصلاح خط انتقال آب خام / استعلام بها, استعلام ترمیم و اصلاح خط انتقال آب خام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057180/استعلام-مرمت-محور-فرهنگی-بازارچه-مقیم-تا-دروازه-مزار-فیروزآباد--'>استعلام مرمت محور فرهنگی بازارچه مقیم تا دروازه مزار فیروزآباد... / استعلام مرمت محور فرهنگی بازارچه مقیم تا دروازه مزار فیروزآباد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057181/استعلام-تجهیزات-سیستم-های-هیدرولیکی--'>استعلام تجهیزات سیستم های هیدرولیکی... / استعلام, استعلام تجهیزات سیستم های هیدرولیکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057183/استعلام-تخریب-و-بازسازی'>استعلام تخریب و بازسازی / استعلام ,استعلام تخریب و بازسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057184/استعلام-اجرای-خط-انتقال-مخزن-بیله-سوار'>استعلام اجرای خط انتقال مخزن بیله سوار / استعلام بها, استعلام اجرای خط انتقال مخزن بیله سوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057187/استعلام-آبگرمکن--'>استعلام آبگرمکن ... / استعلام ,استعلام آبگرمکن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057189/اصلاحیه-مناقصه-واگذاری-اداره-امور-عملیاتی-جایگاه-مرزی'>اصلاحیه مناقصه واگذاری اداره امور عملیاتی جایگاه مرزی / اصلاحیه مناقصه, مناقصه واگذاری اداره امور عملیاتی جایگاه مرزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057190/استعلام-تهیه-و-حمل-و-نصب-و-راه-اندازی-یک-دستگاه-گندزدایی--'>استعلام تهیه و حمل و نصب و راه اندازی یک دستگاه گندزدایی ... / استعلام بها, استعلام تهیه و حمل و نصب و راه اندازی یک دستگاه گندزدایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057191/استعلام-تولید-70-هزار-نهال-گلدانی-در-نهالستان-کانال-باد--'>استعلام تولید 70 هزار نهال گلدانی در نهالستان کانال باد ... / استعلام تولید 70 هزار نهال گلدانی در نهالستان کانال باد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057192/استعلام-ترانس-ولتاژ-پمپ-سیار--'>استعلام ترانس ولتاژ، پمپ سیار ...  / استعلام, استعلام ترانس ولتاژ، پمپ سیار ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057193/استعلام-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-دوربین-های-مداربسته-به-صورت-IP-پایانه-بار'>استعلام خرید و نصب و راه اندازی دوربین های مداربسته به صورت IP پایانه بار / استعلام خرید و نصب و راه اندازی دوربین های مداربسته به صورت IP پایانه بار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057195/مناقصه-خرید-لوله-خرطومی'>مناقصه خرید لوله خرطومی  / مناقصه خرید لوله خرطومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057196/فراخوان-عمومی-خدمات-پشتیبانی-و-نگهداری-شبکه-رایانه-ای'>فراخوان عمومی خدمات پشتیبانی و نگهداری شبکه رایانه ای  / فراخوان عمومی , فراخوان عمومی خدمات پشتیبانی و نگهداری شبکه رایانه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057198/اصلاحیه-مناقصه-خرید-پایه-چراغ-فلزی-8-وجهی-گالوانیزه'>اصلاحیه مناقصه خرید پایه چراغ فلزی 8 وجهی گالوانیزه  / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه خرید پایه چراغ فلزی 8 وجهی گالوانیزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057200/استعلام-لوله-پلی-اتیلن--'>استعلام لوله پلی اتیلن ... / استعلام ,استعلام لوله پلی اتیلن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057201/استعلام-لوله-فولادی-اسپیرال--'>استعلام لوله فولادی اسپیرال ... / استعلام, استعلام لوله فولادی اسپیرال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057202/استعلام-انواع-مصالح-و-مقاطع-فلزی-ساختمان-و--'>استعلام انواع مصالح و مقاطع فلزی ساختمان و... / استعلام، استعلام انواع مصالح و مقاطع فلزی ساختمان و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057204/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-110-8-بار-فشار'>استعلام لوله پلی اتیلن 110- 8 بار فشار  / استعلام لوله پلی اتیلن 110- 8 بار فشار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057206/مناقصه-پروژه-احداث-10929-متر-خط-لوله-6-نفت-از-چاه-موقعیت--'>مناقصه پروژه احداث 10929 متر خط لوله 6 نفت از چاه موقعیت ... / مناقصه,مناقصه پروژه احداث 10929 متر خط لوله 6 نفت از چاه موقعیت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057210/فراخوان-عملیات-بازرسی-کمی-و-کیفی-محصولات-پتروشیمی'>فراخوان عملیات بازرسی کمی و کیفی محصولات پتروشیمی / فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان عملیات بازرسی کمی و کیفی محصولات پتروشیمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057211/استعلام-رایانه-اداری-مدل-AIO-AE203-NON-TOUTCH'>استعلام رایانه اداری مدل AIO-AE203-NON TOUTCH  / استعلام رایانه اداری مدل AIO-AE203-NON TOUTCH </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057213/مناقصه-اصلاح-تقاطع-زیرگذر-پایانه-بار'>مناقصه اصلاح تقاطع زیرگذر پایانه بار  / مناقصه عمومی, مناقصه  اصلاح تقاطع زیرگذر پایانه بار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057214/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور---نوبت-دوم'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057215/استعلام-فعالیت-های-اداره-و-پشتیبانی-دفتر-کار'>استعلام فعالیت های اداره و پشتیبانی دفتر کار  / استعلام ,استعلام فعالیت های اداره و پشتیبانی دفتر کار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057216/مناقصه-HOUSE-KEEPING'>مناقصه HOUSE KEEPING  / مناقصه ، مناقصه HOUSE KEEPING  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057217/استعلام-احداث-مدرسه-3-کلاسه'>استعلام احداث مدرسه 3 کلاسه  / استعلام ,استعلام احداث مدرسه 3 کلاسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057219/استعلام-لوازم-آزمایشگاهی--'>استعلام لوازم آزمایشگاهی ... / استعلام ,استعلام لوازم آزمایشگاهی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057220/استعلام-دوخت-پیراهن-فرم-تترون'>استعلام  دوخت پیراهن فرم تترون  / استعلام  دوخت پیراهن فرم تترون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057221/استعلام-احداث-مدرسه-2-کلاسه'>استعلام احداث مدرسه 2 کلاسه  / استعلام ,استعلام احداث مدرسه 2 کلاسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057222/استعلام-خرید-پمپ-چاه'>استعلام خرید پمپ چاه  / استعلام ,استعلام خرید پمپ چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057224/تجدید-مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>تجدید مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان /  تجدید مناقصه عمومی , مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057225/استعلام-تجهیزات-دورود-2'>استعلام تجهیزات دورود 2 / استعلام,استعلام تجهیزات دورود 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057226/استعلام-توسعه-1-کلاس-در-مدرسه'>استعلام توسعه 1 کلاس در مدرسه  / استعلام, استعلام توسعه 1 کلاس در مدرسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057227/استعلام-خرید-سنگ-سلیس'>استعلام خرید سنگ سلیس / استعلام ,استعلام  خرید سنگ سلیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057228/استعلام-لوله-فولادی-اسپیرال-با-پوشش-خارجی-پلی-اتیلن-سه-لایه--'>استعلام لوله فولادی اسپیرال با پوشش خارجی پلی اتیلن سه لایه .. / استعلام لوله فولادی اسپیرال با پوشش خارجی پلی اتیلن سه لایه ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057229/مناقصه-درخواست-خرید-مواد-آزمایشگاهی'>مناقصه درخواست خرید مواد آزمایشگاهی / مناقصه درخواست خرید مواد آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057230/استعلام-تکمیل-زیرگذر'>استعلام تکمیل زیرگذر  / استعلام ,استعلام تکمیل زیرگذر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057231/استعلام-پروژه-نگهداری-از-جنگلکاری-23-هکتاری--'>استعلام پروژه نگهداری از جنگلکاری 23 هکتاری ... /  استعلام ,استعلام پروژه نگهداری از جنگلکاری 23 هکتاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057232/استعلام-تجهیزات-بروجرد'>استعلام تجهیزات بروجرد / استعلام,استعلام تجهیزات بروجرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057233/استعلام-​توسعه-سایبان-و-بهسازی-قرارگاه-پلیس'>استعلام ​توسعه سایبان و بهسازی قرارگاه پلیس  / استعلام ,استعلام توسعه سایبان و بهسازی قرارگاه پلیس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057234/استعلام-نایلون--'>استعلام نایلون ... / استعلام ,استعلام نایلون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057235/مناقصه۲۵۰-دستگاه-دکل'>مناقصه۲۵۰ دستگاه دکل / آگهی مناقصه,مناقصه ۲۵۰ دستگاه دکل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057237/استعلام-خرید-تعداد-5000-اصله-نهال-گردو-گلدانی'>استعلام خرید تعداد 5000 اصله نهال گردو گلدانی  / استعلام, استعلام خرید تعداد 5000 اصله نهال گردو گلدانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057238/استعلام-کارتریج-HP-لیزر-جت-m401--m425'>استعلام کارتریج HP لیزر جت m401 , m425 / استعلام , استعلام کارتریج HP لیزر جت m401 , m425</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057239/استعلام-اجرای-سقف-و-دیوارپوش-با-مصالح-آذران-پلاستیک'>استعلام  اجرای سقف و دیوارپوش با مصالح آذران پلاستیک  / استعلام  اجرای سقف و دیوارپوش با مصالح آذران پلاستیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057241/مناقصه-انجام-امور-مربوط-به-خدمات-عمومی-و-پشتیبانی'>مناقصه  انجام امور مربوط به خدمات عمومی و پشتیبانی / مناقصه  عمومی ،مناقصه  انجام امور مربوط به خدمات عمومی و پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057242/استعلام-برچیدن-درب-ورودی-نیروگاه'>استعلام برچیدن درب ورودی نیروگاه  / استعلام ,استعلام برچیدن درب ورودی نیروگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057243/مناقصه-عمومی-ساماندهی-و-اصلاح-هندسی-تقاطع'>مناقصه عمومی ساماندهی و اصلاح هندسی تقاطع  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی ساماندهی و اصلاح هندسی تقاطع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057244/استعلام-احداث-مدرسه-2-کلاسه'>استعلام احداث مدرسه 2 کلاسه  / استعلام ,استعلام احداث مدرسه 2 کلاسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057245/مناقصه-واگذاری-بخشی-از-امورات-خدمات-شهری'> مناقصه واگذاری بخشی از امورات خدمات شهری / آگهی مناقصه، مناقصه واگذاری بخشی از امورات خدمات شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057247/استعلام-خرید-تعداد-41-دستگاه-دوربین-مداربسته'>استعلام خرید تعداد 41 دستگاه دوربین مداربسته  / استعلام ,استعلام خرید تعداد 41 دستگاه دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057248/استعلام-تجهیزات-ورزشی-دورود'>استعلام تجهیزات ورزشی دورود  / استعلام,استعلام تجهیزات ورزشی دورود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057249/استعلام-تجهیزات-ورزشی-ازنا'>استعلام تجهیزات ورزشی ازنا / استعلام تجهیزات ورزشی ازنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057250/مناقصه-احداث-محل-چاه-وجاده-دسترسی-موقعیت-W088-W044-W037N--'>مناقصه احداث محل چاه وجاده دسترسی موقعیت W088,W044,W037N,... / مناقصه ,مناقصه احداث محل چاه وجاده دسترسی موقعیت W088,W044,W037N,...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057252/استعلام-تعداد-6-عنوان-قطعات-و-تجهیزات-الکتریکی'>استعلام تعداد 6 عنوان قطعات و تجهیزات الکتریکی / استعلام , استعلام تعداد 6 عنوان قطعات و تجهیزات الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057253/استعلام-کاغذ-A4-با-گراماژ-80g'>استعلام کاغذ A4 با گراماژ 80g / استعلام, استعلام کاغذ A4 با گراماژ 80g</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057254/استعلام-خرید-لوله-فولادی-اسپیرال---'>استعلام خرید لوله فولادی اسپیرال .... / استعلام, استعلام خرید لوله فولادی اسپیرال ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057255/استعلام-مانیتور-صنعتی'>استعلام مانیتور صنعتی / استعلام مانیتور صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057256/استعلام-تاسیسات-برقی--'>استعلام تاسیسات برقی ... / استعلام ,استعلام تاسیسات برقی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057257/استعلام-تعداد-11-عنوان-قطعات-و-تجهیزات-تاسیسات'>استعلام تعداد 11 عنوان قطعات و تجهیزات تاسیسات / استعلام ,استعلام تعداد 11 عنوان قطعات و تجهیزات تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057258/استعلام-واگذاری-تعداد-84-پرونده-غیر-قابل-بازتوان'>استعلام واگذاری تعداد 84 پرونده غیر قابل بازتوان / استعلام ، استعلام واگذاری تعداد 84 پرونده غیر قابل بازتوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057259/استعلام-ساخت-مخزن-بتنی-100M3'>استعلام ساخت مخزن بتنی 100M3  / استعلام, استعلام ساخت مخزن بتنی 100M3 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057260/استعلام-استانداردسازی-2-دستگاه-آسانسور'>استعلام استانداردسازی 2 دستگاه آسانسور / استعلام,استعلام استانداردسازی 2 دستگاه آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057262/استعلام-َASUS-LAPTOP-X541UJ-F--'>استعلام َASUS LAPTOP X541UJ-F... / استعلام , استعلام َASUS LAPTOP X541UJ-F...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057263/استعلام-سایر-فعالیتهای-مربوط-به-سلامت-انسان'>استعلام سایر فعالیتهای مربوط به سلامت انسان / استعلام, استعلام سایر فعالیتهای مربوط به سلامت انسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057264/استعلام-عملیات-پمپاژ-چاه'>استعلام عملیات پمپاژ چاه  / استعلام ,استعلام عملیات پمپاژ چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057265/استعلام-تکمیل-محور'>استعلام تکمیل محور  / استعلام, استعلام تکمیل محور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057266/استعلام-توسعه-2-کلاس-در-مدرسه'>استعلام توسعه 2 کلاس در مدرسه  / استعلام, استعلام توسعه 2 کلاس در مدرسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057267/استعلام-توسعه-2-کلاس-در-مدرسه-المهدی'>استعلام توسعه 2 کلاس در مدرسه المهدی / استعلام ,استعلام توسعه 2 کلاس در مدرسه المهدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057268/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-10-اتمسفر-be80---'>استعلام  لوله پلی اتیلن 10 اتمسفر be80  ... / استعلام  لوله پلی اتیلن 10 اتمسفر be80  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057270/استعلام-تلویزیون-سیم-رابط-و-آنتن'>استعلام تلویزیون، سیم رابط و آنتن  / استعلام ,استعلام تلویزیون، سیم رابط و آنتن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057271/استعلام-خرید-و-نصب-کلید-قدرت-2000'>استعلام خرید و نصب کلید قدرت 2000 / استعلام , استعلام خرید و نصب کلید قدرت 2000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057272/استعلام-خرید-خدمات-مشاوره-مالی--'>استعلام خرید خدمات مشاوره مالی ... / استعلام,استعلام خرید خدمات مشاوره مالی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057273/استعلامINTENAL-HARD-WD-1TB---'>استعلامINTENAL HARD WD 1TB .... / استعلام , استعلامINTENAL HARD WD 1TB ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057274/استعلام-اجرای-کانیو'>استعلام اجرای کانیو / استعلام, استعلام اجرای کانیو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057275/استعلام-توسعه-3-کلاس-در-مدرسه'>استعلام توسعه 3 کلاس در مدرسه  / استعلام, استعلام توسعه 3 کلاس در مدرسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057276/استعلام-​تهیه-و-نصب-مسیر-نمای-ارتجاعی'>استعلام ​تهیه و نصب مسیر نمای ارتجاعی / استعلام ,استعلام تهیه و نصب مسیر نمای ارتجاعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057278/استعلام-پروژه-احداث-ابشخوریک-باب-و-بهسازی-و-مرمت-چشمه'>استعلام پروژه احداث ابشخوریک باب و بهسازی و مرمت چشمه  / استعلام ,استعلام پروژه احداث ابشخوریک باب و بهسازی و مرمت چشمه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057279/استعلام-حمل-800-ذرت-داخلی-از-محدوده-شهرستان-فسا--'>استعلام حمل 800 ذرت داخلی از محدوده شهرستان فسا ... / استعلام حمل 800 ذرت داخلی از محدوده شهرستان فسا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057280/استعلام-160-دست-کت-و-شلوار-پارچه-ایرانی'>استعلام 160 دست کت و شلوار پارچه ایرانی  / استعلام,استعلام 160 دست کت و شلوار پارچه ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057281/استعلام-تابلو-4-سلوله-کمپکت'>استعلام تابلو 4 سلوله کمپکت / استعلام ,استعلام تابلو 4 سلوله کمپکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057282/استعلام-رایانه-all-in-one'>استعلام رایانه all in one  / استعلام, استعلام رایانه all in one </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057283/استعلام-پارکینگ--'>استعلام پارکینگ ... / استعلام ,استعلام پارکینگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057284/استعلام-ویدئو-پروژکتور--'>استعلام ویدئو پروژکتور ... / استعلام, استعلام ویدئو پروژکتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057285/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته  / استعلام , استعلام دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057287/استعلام-پوشه-مقوایی-فنردار'>استعلام پوشه مقوایی فنردار  / استعلام ,استعلام پوشه مقوایی فنردار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057288/استعلام-توسعه-1-کلاس-در-مدرسه-حکیم'>استعلام  توسعه 1 کلاس در مدرسه حکیم / استعلام ,استعلام  توسعه 1 کلاس در مدرسه حکیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057289/استعلام-خرید-مصالح-لازم-جهت-اجرای-سقف-کاذب-کناف'>استعلام خرید مصالح لازم جهت اجرای سقف کاذب کناف / استعلام,استعلام خرید مصالح لازم جهت اجرای سقف کاذب کناف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057290/استعلام-اجرای-شبکه-داخلی-گاز'>استعلام اجرای شبکه داخلی گاز  / استعلام,استعلام اجرای شبکه داخلی گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057292/استعلام-خرید-آنتی-ویروس'>استعلام خرید آنتی ویروس / استعلام, استعلام خرید آنتی ویروس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057293/استعلام-خرید-کربن-فعال'>استعلام خرید کربن فعال / استعلام, استعلام خرید کربن فعال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057294/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا'>استعلام اجرای طرح هادی روستا / استعلام ,استعلام اجرای طرح هادی روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057295/استعلام-چاپگر-پرینتر-و-رایانه-و-مانیتور'>استعلام چاپگر پرینتر و رایانه و مانیتور / استعلام ,استعلام چاپگر پرینتر و رایانه و مانیتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057296/استعلام-تجهیزات-ورزشی'>استعلام تجهیزات ورزشی  / استعلام,استعلام تجهیزات ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057297/استعلام-جمع-آوری-تصفیه-و-تامین-آب'>استعلام جمع آوری تصفیه و تامین آب  / استعلام, استعلام جمع آوری تصفیه و تامین آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057298/استعلام-تعمیر-دستگاه-خط-کشی-ماشین-ایسوزو'>استعلام تعمیر دستگاه خط کشی ماشین ایسوزو / استعلام , استعلام تعمیر دستگاه خط کشی ماشین ایسوزو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057299/استعلام-تعداد-9-عنوان-قطعات-و-تجهیزات-چرخ-خیاطی'>استعلام تعداد 9 عنوان قطعات و تجهیزات چرخ خیاطی / استعلام , استعلام تعداد 9 عنوان قطعات و تجهیزات چرخ خیاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057301/استعلام-خرید-و-نصب-راه-بند-کنترل-تردد-خودرو'>استعلام خرید و نصب راه بند کنترل تردد خودرو  / استعلام , استعلام خرید و نصب راه بند کنترل تردد خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056245/مزایده-یک-دستگاه-جاروبرقی-آبسرد-کن--'>مزایده یک دستگاه جاروبرقی، آبسرد کن ... / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه جاروبرقی، آبسرد کن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056246/مزایده-پلاک-ثبتی-قطعه-زمینی-بصورت-مثلت-مساحت-1171متر'>مزایده پلاک ثبتی قطعه زمینی بصورت مثلت مساحت 1171متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی قطعه زمینی بصورت مثلت مساحت 1171متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056247/مزایده-واگذاری-سالن-ورزشی-بانوان---'>مزایده واگذاری سالن ورزشی بانوان .... / مزایده ,مزایده واگذاری سالن ورزشی بانوان ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056249/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-87مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 87مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 87مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056250/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-سه-139-49متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه 139.49متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه 139.49متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056251/مزایده-ملک-زمین-کشاورزی-بخش-دو-ثبت-گرگان-مرحله-اول'>مزایده ملک زمین کشاورزی بخش دو ثبت گرگان مرحله اول  / مزایده,مزایده ملک زمین کشاورزی بخش دو ثبت گرگان مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056253/مزایده-ملک-مغازه-تجاری-در-طبقه-همکف-و-سه-واحد-مسکونی'>مزایده ملک مغازه تجاری در طبقه همکف و سه واحد مسکونی / مزایده,مزایده ملک مغازه تجاری در طبقه همکف و سه واحد مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056254/مزایده-پلاک-ثبتی-871-فرعی-از-52-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 871 فرعی از 52 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 871 فرعی از 52 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056255/مزایده-فروش-اموال-غیر-منقول---نوبت-دوم'>مزایده فروش اموال غیر منقول ... نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش اموال غیر منقول ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056256/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-نود-متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت نود متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت نود متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056259/مزایده-زمین-مساحت-1000متر-قطعه-4-تفکیکی'>مزایده زمین مساحت 1000متر قطعه 4 تفکیکی / مزایده,مزایده زمین مساحت 1000متر قطعه 4 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056260/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-162-85مترمربع'>مزایده ملک مساحت عرصه 162.85مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 162.85مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056263/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-330مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 330مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 330مترمربع نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056264/تجدید-مزایده-عرصه-و-اعیان-آموزش-تپه-راهنمایی-و-رانندگی-پایه-یکم-نوبت-دوم'>تجدید مزایده عرصه و اعیان آموزش تپه راهنمایی و رانندگی پایه یکم  نوبت دوم  / تجدید مزایده , تجدید مزایده عرصه و اعیان آموزش تپه راهنمایی و رانندگی پایه یکم  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056265/مزایده-آپارتمان-مساحت-79-20مترمربع'>مزایده آپارتمان مساحت 79.20مترمربع / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 79.20مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056266/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-های-CNG'>مزایده بهره برداری از جایگاه های CNG / مزایده بهره برداری از جایگاه های CNG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056269/مزایده-واگذاری-واحدهای-تجاری-شیرخوارگاه-مرکز-نگهداری-بیماران-روانی--'>مزایده واگذاری واحدهای تجاری شیرخوارگاه، مرکز نگهداری بیماران روانی... / مزایده , مزایده واگذاری واحدهای تجاری شیرخوارگاه، مرکز نگهداری بیماران روانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056270/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-عرصه-440-82متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت عرصه 440.82متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت عرصه 440.82متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056272/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-حدود-هشتاد-متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی حدود هشتاد متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی حدود هشتاد متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056274/مزایده-شلوار-چرخ-خیاطی-چرخ-خیاطی-راسته-دوز--'>مزایده شلوار، چرخ خیاطی، چرخ خیاطی راسته دوز... / مزایده, مزایده شلوار، چرخ خیاطی، چرخ خیاطی راسته دوز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056277/مزایده-پلاک-18281-نوبت-دوم'>مزایده پلاک 18281 نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک 18281 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056278/مزایده-آپارتمان-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان نوبت اول  / مزایده,مزایده آپارتمان نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056279/مزایده-ساختمان-در-قطعه-زمینی-مساحت-108-مترمربع'>مزایده ساختمان در قطعه زمینی مساحت 108 مترمربع  / مزایده,مزایده ساختمان در قطعه زمینی مساحت 108 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056281/مزایده-یک-دستگاه-نورد-ورق'>مزایده یک دستگاه نورد ورق / مزایده,مزایده یک دستگاه نورد ورق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056282/مزایده-واگذاری-به-صورت-اجاره-مغازه'>مزایده واگذاری به صورت اجاره مغازه  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به صورت اجاره مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056284/مزایده-تعداد-5-قطعه-اراضی-آبی-و--'>مزایده تعداد 5 قطعه اراضی آبی و ... / آگهی مزایده عمومی,مزایده تعداد 5 قطعه اراضی آبی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056285/مزایده-دو-دانگ-ساختمان-پلاک-2213-فرعی-بخش-یک'>مزایده دو دانگ ساختمان پلاک 2213 فرعی بخش یک / مزایده,مزایده دو دانگ ساختمان پلاک 2213 فرعی بخش یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056287/مزایده-ششدانگ-مشاع-پلاک-ثبتی-شماره-16891-از-15-اصلی'>مزایده ششدانگ مشاع پلاک ثبتی شماره 16891 از 15 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ مشاع پلاک ثبتی شماره 16891 از 15 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056289/تجدید-مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-CNG-نوبت-دوم'>تجدید مزایده بهره برداری از جایگاه CNG نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده عمومی,تجدید مزایده بهره برداری از جایگاه CNG نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056290/مزایده-واگذاری-غرفه---'>مزایده واگذاری غرفه .... / مزایده, مزایده واگذاری غرفه ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056292/مزایده-فروش-یک-دستگاه-سواری-پژو-پارس'>مزایده فروش یک دستگاه سواری پژو پارس  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه سواری پژو پارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056293/مزایده-ششدانگ-پلاک-11372-فرعی-مساحت-193-96متر'>مزایده ششدانگ پلاک 11372 فرعی مساحت 193.96متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 11372 فرعی مساحت 193.96متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056294/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-338-40متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 338.40متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 338.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056295/مزایده-ششدانگ-دو-قطعه-زمین-کشاورزی'>مزایده ششدانگ دو قطعه زمین کشاورزی / مزایده,مزایده ششدانگ دو قطعه زمین کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056297/مزایده-اقلام-ضایعاتی'>مزایده اقلام ضایعاتی / مزایده ، مزایده اقلام ضایعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056298/مزایده-منزل-مسکونی-به-شماره-پلاک-16847-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی به شماره پلاک 16847 نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی به شماره پلاک 16847 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056301/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-1345-02متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 1345.02متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 1345.02متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056302/مزایده-واگذاری-نگهداری-و-بهره-برداری-از-پایانه-بار'>مزایده واگذاری نگهداری و بهره برداری از پایانه بار  / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده واگذاری نگهداری و بهره برداری از پایانه بار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056303/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-237-50متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 237.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 237.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056304/مزایده-دو-قطعه-زمین-اموال-غیرمنقول-نوبت-دوم'>مزایده دو قطعه زمین اموال غیرمنقول نوبت دوم  / مزایده,مزایده دو قطعه زمین اموال غیرمنقول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056307/مزایده-خانه-سرا-مساحت-کل-954متر'>مزایده خانه سرا مساحت کل 954متر / مزایده,مزایده خانه سرا مساحت کل 954متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056308/مزایده-واگذاری-بوفه--'>مزایده واگذاری بوفه.... / مزایده ,مزایده واگذاری بوفه....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056311/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-92-97متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 92.97متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 92.97متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056314/مزایده-ششدانگ-ساختمان-قطعه-147-تفکیکی'>مزایده ششدانگ ساختمان قطعه 147 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان قطعه 147 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056318/مزایده-پلاک-ثبتی-398-فرعی-از-23-اصلی-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 398 فرعی از 23 اصلی نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 398 فرعی از 23 اصلی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056321/مزایده-فروش-پروژه-مجموعه-میثم-نوبت-دوم'>مزایده فروش پروژه مجموعه میثم نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش پروژه مجموعه میثم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056322/مزایده-فروش-7-دستگاه-کشنده-بنز-آکسور-ال-اس-و--'>مزایده فروش 7 دستگاه کشنده بنز آکسور ال اس و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش 7 دستگاه کشنده بنز آکسور ال اس و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056324/مزایده-واگذاری-ده-قطعه-زمین-کاربری-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری ده قطعه زمین کاربری مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری ده قطعه زمین کاربری مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056325/مزایده-فروش-36608-کیلو-به-تعداد-10202-عدد-ورق-کارتن--نوبت-دوم'>مزایده فروش 36608 کیلو به تعداد 10202 عدد ورق کارتن...نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش 36608 کیلو به تعداد 10202 عدد ورق کارتن...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056326/مزایده-تعداد-ده-عدد-قوطی-و-کپسول'>مزایده تعداد ده عدد قوطی و کپسول / آگهی مزایده, مزایده تعداد ده عدد قوطی و کپسول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056330/مزایده-فروش-آپارتمان-مسکونی-مساحت-84-7متر'>مزایده فروش آپارتمان مسکونی مساحت 84.7متر / مزایده,مزایده فروش آپارتمان مسکونی مساحت 84.7متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056333/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-655-50متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 655.50متر / مزایده ,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 655.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056335/مزایده-نصب-و-راه-اندازی-سخت-افزار-و-نرم-افزار-پارکومتر-هوشمند--'>مزایده نصب و راه اندازی سخت افزار و نرم افزار پارکومتر هوشمند... / مزایده, مزایده نصب و راه اندازی سخت افزار و نرم افزار پارکومتر هوشمند...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056336/مزایده-کلاچ-ماشینکاری-پوسته-گیربکس--'>مزایده کلاچ ماشینکاری، پوسته گیربکس... / مزایده ، مزایده کلاچ ماشینکاری، پوسته گیربکس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056340/مزایده-واگذاری-کانتر-با-کاربری-بیمه-در-پایانه-مرزی--'>مزایده واگذاری کانتر با کاربری بیمه در پایانه مرزی ... / آگهی مزایده عمومی ، مزایده واگذاری کانتر با کاربری بیمه در پایانه مرزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056341/مزایده-ششدانگ-پلاک-بخش-یک-کرمانشاه-مساحت-139-09متر'>مزایده ششدانگ پلاک بخش یک کرمانشاه مساحت 139.09متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک بخش یک کرمانشاه مساحت 139.09متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056342/مزایده-یک-دستگاه-سواری-ال-90'>مزایده یک دستگاه سواری ال 90   / مزایده , مزایده یک دستگاه سواری ال 90  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056346/مزایده-واگذاری-تعداد-9-قطعه-از-قطعات-بخش-5-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری تعداد 9 قطعه از قطعات بخش 5 نوبت دوم  / مزایده ,مزایده واگذاری تعداد 9 قطعه از قطعات بخش 5 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056349/مزایده-فرغون-صنعتی---'>مزایده فرغون صنعتی .... / مزایده , مزایده فرغون صنعتی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056350/مزایده-ملک-با-قدمت-35-سال-نوبت-اول'>مزایده ملک با قدمت 35 سال نوبت اول  / مزایده ,مزایده ملک با قدمت 35 سال نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056353/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی-آبی-مساحت-30-000متر'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی آبی مساحت 30.000متر  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مزروعی آبی مساحت 30.000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056354/فراخوان-بهره-برداری-یکپارچه-از-فضاهای-تجاری-خرده-فروشی'>فراخوان بهره برداری یکپارچه از فضاهای تجاری خرده فروشی / فراخوان عمومی, فراخوان  بهره برداری یکپارچه از فضاهای تجاری خرده فروشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056355/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-(نوبت-سوم)'>مزایده یک دستگاه کامیون (نوبت سوم) / مزایده عمومی , مزایده 3 دستگاه از کامیون - نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056356/مزایده-واگذاری-مدیریت-و-بهره-برداری-از-محوطه-گردشگری--'>مزایده واگذاری مدیریت و بهره برداری از محوطه گردشگری ... / مزایده ,مزایده واگذاری مدیریت و بهره برداری از محوطه گردشگری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056357/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-88-637متر-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی مساحت 88.637متر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده منزل مسکونی مساحت 88.637متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056361/مزایده-ماترک-شامل-زمین-باغ-ساختمان-نوبت-اول'>مزایده ماترک شامل زمین.باغ.ساختمان نوبت اول  / مزایده ,مزایده ماترک شامل زمین.باغ.ساختمان نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056362/مزایده-فروش-یک-دستگاه-دیزل-ژنراتور-mvm-دوازده-سیلندر-و-دو-دستگاه-دیزل-ژنراتور-mvm---نوبت-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه دیزل ژنراتور mvm دوازده سیلندر و دو دستگاه دیزل ژنراتور mvm ... نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه دیزل ژنراتور mvm دوازده سیلندر و دو دستگاه دیزل ژنراتور mvm ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056364/مزایده-دستگاه-رایانه--'>مزایده دستگاه رایانه.... / مزایده , مزایده دستگاه رایانه....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056366/مزایده-واگذاری-فروش-تعدادی-از-املاک-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری فروش تعدادی از املاک سطح شهر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده واگذاری فروش تعدادی از املاک سطح شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056367/مزایده-رنو-میدلام'>مزایده رنو میدلام / مزایده, مزایده رنو میدلام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056370/مزایده-فروش-اقلام-مازاد-بر-مصرف-شامل-لوازم-یدکی-ولووان-10-و-اف-12-و-فیلترهای-هواکش-اسکانیا-113-و-تجدید'>مزایده فروش اقلام مازاد بر مصرف شامل لوازم یدکی ولووان 10 و اف 12 و فیلترهای هواکش اسکانیا 113 و..تجدید  / مزایده ,مزایده فروش اقلام مازاد بر مصرف شامل لوازم یدکی ولووان 10 و اف 12 و فیلترهای هواکش اسکانیا 113 تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056373/مزایده-ساختمان-در-زمینی-مساحت-998-80متر'>مزایده ساختمان در زمینی مساحت 998.80متر / مزایده ,مزایده ساختمان در زمینی مساحت 998.80متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056374/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین---'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین  ...  / مزایده, مزایده ششدانگ یک قطعه زمین  ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056375/مزایده-اجاره-جایگاه-تک-منظوره-سوخت-و-نفت-گاز'> مزایده اجاره جایگاه تک منظوره سوخت و نفت گاز  / آگهی مزایده,  مزایده اجاره جایگاه تک منظوره سوخت و نفت گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056376/مزایده-ملک-مشاع-قطعه-12-تفکیکی'>مزایده ملک مشاع قطعه 12 تفکیکی  / مزایده مزایده ملک مشاع قطعه 12 تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056378/مزایده-زمین-با-بنای-احداثی-مساحت-138-6متر'>مزایده زمین با بنای احداثی مساحت 138.6متر / مزایده,مزایده زمین با بنای احداثی مساحت 138.6متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056379/مزایده-بهره-برداری-از-غرفات-با-کاربری-عمده-فروشی-میوه--'>مزایده بهره برداری از غرفات با کاربری عمده فروشی میوه ... / مزایده بهره برداری از غرفات با کاربری عمده فروشی میوه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056382/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-261-6متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 261.6متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 261.6متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056385/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-عرصه-411-05متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 411.05متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 411.05متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056389/مزایده-واگذاری-خدمات-کپی'>مزایده  واگذاری خدمات کپی  / مزایده ،  مزایده واگذاری خدمات کپی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056391/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-161-73متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 161.73متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 161.73متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056395/مزایده-بهره-برداری-از-27-سازه-لایت-باکس-تبلیغاتی--'>مزایده بهره برداری از 27 سازه لایت باکس تبلیغاتی .. / مزایده بهره برداری از 27 سازه لایت باکس تبلیغاتی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056396/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-دوم-مساحت-124-90متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دوم مساحت 124.90متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دوم مساحت 124.90متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056400/مزایده-اجاره-واحدهای-تولیدی--'>مزایده اجاره واحدهای تولیدی... / مزایده, مزایده اجاره واحدهای تولیدی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056401/تجدید-مزایده-مجتمع-خدماتی-رفاهی'>تجدید مزایده مجتمع خدماتی رفاهی / آگهی تجدید مزایده , تجدید مزایده مجتمع خدماتی رفاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056402/مزایده-ملک-با-قدمت-بالای-چهل-سال'>مزایده ملک با قدمت بالای چهل سال / مزایده,مزایده ملک با قدمت بالای چهل سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056404/مزایده-یازده-دستگاه-خودرو-شرکتی-نوبت-دوم'>مزایده یازده دستگاه خودرو شرکتی نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی، مزایده یازده دستگاه خودرو شرکتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056406/مزایده-واگذاری-بوفه-و-کافی-شاب-و---'>مزایده واگذاری بوفه و کافی شاب و .... / مزایده واگذاری بوفه و کافی شاب و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056407/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-یکصد-و-چهل-متر-و-نیم-مربع'>مزایده یک قطعه زمین مساحت یکصد و چهل متر و نیم مربع  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت یکصد و چهل متر و نیم مربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056408/مزایده-بهره-برداری-از-125-سازه-لمپست-تبلیغاتی'>مزایده بهره برداری از 125 سازه لمپست تبلیغاتی  / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از 125 سازه لمپست تبلیغاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056409/مزایده-حدود-100-تن-انواع-رنگ-مازاد'>مزایده حدود 100 تن انواع رنگ مازاد / آگهی مزایده,مزایده  حدود 100 تن انواع رنگ مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056410/مزایده-پلاک-ثبتی-37-358-بخش-11-تهران-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی 37/358 بخش 11 تهران نوبت دوم  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 37/358 بخش 11 تهران نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056413/مزایده-اجاره-مجتمع-خدماتی-رفاهی'>مزایده اجاره مجتمع خدماتی رفاهی / آگهی مزایده , مزایده اجاره مجتمع خدماتی رفاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056415/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-تبلیغاتی-از-پل-عابر-پیاده--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری بهره برداری تبلیغاتی از پل عابر پیاده...نوبت دوم  / مزایده, مزایده واگذاری بهره برداری تبلیغاتی از پل عابر پیاده...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056416/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-203متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 203متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 203متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056417/مزایده-فروش-یکدستگاه-سواری-تاکسی-سمند'>مزایده فروش یکدستگاه سواری تاکسی سمند  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه سواری تاکسی سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056418/مزایده-فروش-تعداد-چهار-دستگاه-خودرو'>مزایده فروش  تعداد چهار دستگاه خودرو  / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش  تعداد چهار دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056420/مزایده-ملک-مشاع-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-قطعه-29-تفکیکی'>مزایده ملک مشاع ششدانگ عرصه و اعیان قطعه 29 تفکیکی / مزایده,مزایده ملک مشاع ششدانگ عرصه و اعیان قطعه 29 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056421/مزایده-دستگاه-تام-بلر'>مزایده دستگاه تام بلر / مزایده, مزایده دستگاه تام بلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056422/مزایده-فروش-ساختمان-مسکونی-نیمه-ساخته-زیربنای-1182متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش ساختمان مسکونی نیمه ساخته زیربنای 1182متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش ساختمان مسکونی نیمه ساخته زیربنای 1182متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056424/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید-وانت-151'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید وانت 151 / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پراید وانت 151</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056426/مزایده-زمین-مساحت-دویست-مترمربع'>مزایده زمین مساحت دویست مترمربع  / مزایده,مزایده زمین مساحت دویست مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056429/مزایده-آپارتمان-طبقه-دو-مساحت-57-53مترمربع'>مزایده آپارتمان طبقه دو مساحت 57.53مترمربع / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه دو مساحت 57.53مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056430/مزایده-خودرو-رنو-لوگان-ال-920-مدل-1388'>مزایده خودرو رنو لوگان ال 920 مدل 1388 / آگهی مزایده, مزایده خودرو رنو لوگان ال 920 مدل 1388</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056433/مزایده-فروش-پروانه-اکتشاف-ماده-معدنی-و--'>مزایده فروش پروانه اکتشاف ماده معدنی و ... / آگهی مزایده , مزایده فروش پروانه اکتشاف ماده معدنی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056434/مزایده-انواع-کاغذ-ضایعاتی-63-تن'>مزایده انواع کاغذ ضایعاتی 63 تن / آگهی مزایده,مزایده انواع کاغذ ضایعاتی 63 تن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056435/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-187-51متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 187.51متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 187.51متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056438/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-360متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 360متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 360متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056439/مزایده-یک-دستگاه-پراید'>مزایده یک دستگاه پراید / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056441/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-تجاری-مساحت-363متر-نوبت-سوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین تجاری مساحت 363متر نوبت سوم / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین تجاری مساحت 363متر نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056443/مزایده-خودرو-پراید-سفید-رنگ'>مزایده خودرو پراید سفید رنگ  / آگهی مزایده, مزایده خودرو پراید سفید رنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056444/مزایده-حدود-450-تن-قطعات-چدن-نشکن-شیرآلات-صنعتی'>مزایده حدود 450 تن قطعات چدن نشکن شیرآلات صنعتی / آگهی مزایده,مزایده حدود 450 تن قطعات چدن نشکن شیرآلات صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056445/مزایده-پلاک-2402-فرعی-از-دو-اصلی-104-03متر'>مزایده پلاک 2402 فرعی از دو اصلی 104.03متر / مزایده,مزایده پلاک 2402 فرعی از دو اصلی 104.03متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056447/مزایده-عمومی-پارکینگ-خودرو-سواری-15-خرداد-(نوبت-دوم)'>مزایده عمومی پارکینگ خودرو سواری 15 خرداد (نوبت دوم) / مزایده ,مزایده عمومی واگذاری پارکینگ خودرو سواری 15 خرداد (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056448/مزایده-خط-تلفن'>مزایده خط تلفن / آگهی مزایده, مزایده خط تلفن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056449/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-83-67متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 83.67متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 83.67متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056450/مزایده-فروش-یک-دستگاه-بچینگ-پلنت'>مزایده فروش یک دستگاه بچینگ پلنت / آگهی مزایده,مزایده فروش یک دستگاه بچینگ پلنت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056452/مزایده-یخچال-فریزر'>مزایده یخچال فریزر / مزایده, مزایده یخچال فریزر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056453/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-بخش-یک-همدان'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی بخش یک همدان / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی بخش یک همدان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056454/مزایده-پارکینگ'>مزایده پارکینگ / اگهی مزایده عمومی , مزایده پارکینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056455/مزایده-سرقفلی-مغازه-مساحت-6-20متر'>مزایده سرقفلی مغازه مساحت 6.20متر / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه مساحت 6.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056456/مزایده-فروش-136-دستگاه-انواع-خودرو--'>مزایده فروش 136 دستگاه انواع خودرو... / مزایده ، مزایده فروش 136 دستگاه انواع خودرو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056457/مزایده-تعدادی-از-خودروهای-مازاد'>مزایده  تعدادی از خودروهای مازاد  / آگهی مزایده , مزایده  تعدادی از خودروهای مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056461/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-دویست-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه دویست متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056462/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-وانت-زامیاد-دوگانه-سوز'>مزایده یک دستگاه خودرو وانت زامیاد دوگانه سوز / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو وانت زامیاد دوگانه سوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056464/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-با-قدمت-ساخت-بیش-از-20-سال'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی با قدمت ساخت بیش از 20 سال / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی با قدمت ساخت بیش از 20 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056467/مزایده-فروش-حق-الارض-دو-باب-مغازه-مساحت-هر-کدام-8-20متر'>مزایده فروش حق الارض دو باب مغازه مساحت هر کدام 8.20متر  / مزایده,مزایده فروش حق الارض دو باب مغازه مساحت هر کدام 8.20متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056468/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-سمند-مشکی-رنگ'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری سمند مشکی رنگ / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری سمند مشکی رنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056469/مزایده-لودر-کاتریپلار--'>مزایده لودر کاتریپلار ... / مزایده , مزایده لودر کاتریپلار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056470/مزایده-فروش-براده-ها-و-قطعات-ضایعاتی-انواع-فلزات--'>مزایده فروش براده ها و قطعات ضایعاتی انواع فلزات ... / مزایده , مزایده فروش براده ها و قطعات ضایعاتی انواع فلزات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056473/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-سه-شمالی-45-74متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه شمالی 45.74متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه شمالی 45.74متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056475/مزایده-یخچال-آبمیوه-گیری-گاز--'>مزایده یخچال، آبمیوه گیری، گاز... / مزایده, مزایده یخچال، آبمیوه گیری، گاز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056476/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-اول-مساحت-85-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول مساحت 85 متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول مساحت 85 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056477/مزایده-خط-تلفن-همراه'>مزایده خط تلفن همراه / آگهی مزایده, مزایده خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056478/مزایده-اجاره-بوفه-پارک-ملت--'>مزایده اجاره بوفه پارک ملت ... / مزایده اجاره بوفه پارک ملت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056481/مزایده-فروش-ملک-مساحت-زمین-378مترمربع'>مزایده فروش ملک مساحت زمین 378مترمربع  / مزایده,مزایده فروش ملک مساحت زمین 378مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056482/مزایده-آهن-آلات-مازاد-اموال-اسقاطی--'>مزایده آهن آلات مازاد، اموال اسقاطی... / مزایده, مزایده آهن آلات مازاد، اموال اسقاطی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056484/مزایده-اتومبیل-کارسوزوکی'>مزایده  اتومبیل کارسوزوکی  / مزایده ،مزایده  اتومبیل کارسوزوکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056486/مزایده-فروش-20000-کیلوگرم-انواع-ضایعات-چوبی----نوبت-دوم'>مزایده فروش 20000 کیلوگرم انواع ضایعات چوبی ....  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی ، مزایده فروش 20000 کیلوگرم انواع ضایعات چوبی ....  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056488/مزایده-واگذاری-نگهداری-و-بهره-برداری-از-پارکینگ-پایانه-بار--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری نگهداری و بهره برداری از پارکینگ پایانه بار - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی ، مزایده واگذاری نگهداری و بهره برداری از پارکینگ پایانه بار - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056489/مزایده-اجاره-فضای-کافه-رستوران--'>مزایده اجاره فضای کافه رستوران ... / مزایده, مزایده اجاره فضای کافه رستوران ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056492/مزایده-یک-دستگاه-خالص-سازی-آب--'>مزایده یک دستگاه خالص سازی آب... / مزایده, مزایده یک دستگاه خالص سازی آب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056493/مزایده-پلاک-3528-فرعی-از-یک-اصلی-بخش-سه-آمل'>مزایده پلاک 3528 فرعی از یک اصلی بخش سه آمل / مزایده,مزایده پلاک 3528 فرعی از یک اصلی بخش سه آمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056497/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پژو پارس / مزایده,مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پژو پارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056499/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بر-نیاز-بانک'>مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز بانک  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز بانک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056501/مزایده-فروش-تعدادی-تراکتور-و--'>مزایده فروش تعدادی تراکتور و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش تعدادی تراکتور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056503/مزایده-ضایعات-ورقهای-آهنی-پرس-شده'>مزایده ضایعات ورقهای آهنی پرس شده / مزایده, مزایده ضایعات ورقهای آهنی پرس شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056504/مزایده-فروش-28-رقبه-املاک-تملیکی-و-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش 28 رقبه املاک تملیکی و مازاد بر نیاز  / مزایده,مزایده فروش 28 رقبه املاک تملیکی و مازاد بر نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056505/مزایده-فروش-لوازم-و-کالای-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش لوازم و کالای مازاد بر نیاز / آگهی مزایده, مزایده فروش لوازم و کالای مازاد بر نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056507/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بانک-کشاورزی'>مزایده فروش املاک مازاد بانک کشاورزی  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بانک کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056508/مزایده-برخی-اقلام-و-تجهیزات-اداری-و-ضایعات'>مزایده برخی اقلام و تجهیزات اداری و ضایعات / مزایده, مزایده برخی اقلام و تجهیزات اداری و ضایعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056509/مزایده-اجاره-تاسیسات-رفاهی-و-پذیرایی---نوبت-دوم'>مزایده اجاره تاسیسات رفاهی و پذیرایی ...- نوبت دوم / مزایده، مزایده  اجاره تاسیسات رفاهی و پذیرایی ...- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056513/مزایده-تعدادی-گوساله-قطع-شیر-گوساله-شیرخوار-و--'>مزایده  تعدادی گوساله قطع شیر، گوساله شیرخوار و ... / آگهی مزایده, مزایده  تعدادی گوساله قطع شیر، گوساله شیرخوار و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056517/مزایده-عمومی-املاک-و-اراضی-تمدید'>مزایده عمومی املاک و اراضی تمدید / مزایده,مزایده عمومی املاک و اراضی تمدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056518/مزایده-انواع-کالای-مستعمل-آبدیده-گوشی-تلفن-و-پارچه'>مزایده انواع کالای مستعمل، آبدیده، گوشی تلفن و پارچه / مزایده, مزایده انواع کالای مستعمل، آبدیده، گوشی تلفن و پارچه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056521/مزایده-یخچال-و--'>مزایده یخچال و ... / مزایده ,مزایده یخچال و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056522/مزایده-واگذاری-به-صورت-اجاره-مخازن-سدها--'>مزایده واگذاری به صورت اجاره مخازن سدها... / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به صورت اجاره مخازن سدها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056524/مزایده-تعدادی-از-وسائط-نقلیه-مازاد'>مزایده تعدادی از وسائط نقلیه مازاد / مزایده, مزایده تعدادی از وسائط نقلیه مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056525/مزایده-فروش-تعداد-یک-دستگاه-نیسان-پیکاپ--نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد یک دستگاه نیسان پیکاپ - نوبت دوم / فراخوان مزایده ، مزایده فروش تعداد یک دستگاه نیسان پیکاپ - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056526/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-5-مساحت-152-95متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه 5 مساحت 152.95متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه 5 مساحت 152.95متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056528/مزایده-فروش-تعداد-103-دستگاه-خودرو-سبک-و-سنگین-و-موتورسیکلت'>مزایده فروش  تعداد 103 دستگاه خودرو سبک و سنگین و موتورسیکلت  / آگهی مزایده , مزایده فروش  تعداد 103 دستگاه خودرو سبک و سنگین و موتورسیکلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056529/مزایده-واگذاری-غرفه-ساندویچ-فروشی-و--'>مزایده واگذاری غرفه ساندویچ فروشی و ... / آگهی مزایده عمومی ، مزایده واگذاری غرفه ساندویچ فروشی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056530/مزایده-واگذاری-26-قطعه-زمین-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری 26 قطعه زمین -نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده واگذاری 26 قطعه زمین -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056531/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-143-50متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 143.50متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 143.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056532/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-اول-152-95متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول 152.95متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول 152.95متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056534/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-یازده-تفکیکی-169-90متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه یازده تفکیکی 169.90متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه یازده تفکیکی 169.90متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056535/مزایده-فروش-اقلام-ضایعاتی--نوبت-سوم'>مزایده فروش اقلام ضایعاتی....نوبت سوم  / مزایده , مزایده فروش اقلام ضایعاتی....نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056538/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-54-53متر-قطعه-نه-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 54.53متر قطعه نه تفکیکی  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 54.53متر قطعه نه تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056539/مزایده-فروش-اموال-اسقاط-و-مازاد'>مزایده فروش اموال اسقاط و مازاد / مزایده , مزایده فروش اموال اسقاط و مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056543/مزایده-ملک-قطعه-زمینی-غیر-محصور-فاقد-دیوارکشی-و-حصارکشی-مرحله-دوم'>مزایده ملک قطعه زمینی غیر محصور فاقد دیوارکشی و حصارکشی مرحله دوم / مزایده,مزایده ملک قطعه زمینی غیر محصور فاقد دیوارکشی و حصارکشی مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056546/مزایده-اجاره-پارک-شهروند-و-مغازه-و-سرویس-بهداشتی-و-نمازخانه---تجدید'>مزایده اجاره پارک شهروند و مغازه و سرویس بهداشتی و نمازخانه ... تجدید  / مزایده,مزایده اجاره پارک شهروند و مغازه و سرویس بهداشتی و نمازخانه ... تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056547/مزایده-ششدانگ-زمین-با-بنای-احداثی-مساحت-140-39متر'>مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی مساحت 140.39متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی مساحت 140.39متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056549/مزایده-ششدانگ-سه-قطعه-زمین-اسناد-رهنی'>مزایده ششدانگ سه قطعه زمین اسناد رهنی / مزایده,مزایده ششدانگ سه قطعه زمین اسناد رهنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056550/مزایده-فروش-انواع-ماشین-آلات-تجهیزات-وسائط-نقلیه--'>مزایده فروش انواع ماشین آلات، تجهیزات، وسائط نقلیه... / مزایده, مزایده فروش انواع ماشین آلات، تجهیزات، وسائط نقلیه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056553/مزایده-مغازه-قولنامه-ای-مساحت-38-متر'>مزایده مغازه قولنامه ای مساحت 38 متر  / مزایده,مزایده مغازه قولنامه ای مساحت 38 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056555/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-سه-مساحت-103-67متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه مساحت 103.67متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه مساحت 103.67متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056559/مزایده-17-سهم-ششدانگ-زمین-مساحت-1465-48متر'>مزایده 17 سهم ششدانگ زمین مساحت 1465.48متر / مزایده,مزایده 17 سهم ششدانگ زمین مساحت 1465.48متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056560/مزایده-فراخوان-فروش-زمین-صنعتی-نوبت-دوم'>مزایده فراخوان فروش زمین صنعتی نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فراخوان فروش زمین صنعتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056564/مزایده-باسکول--ترازو--'>مزایده باسکول ، ترازو... / مزایده ,مزایده باسکول ، ترازو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056565/مزایده-ششدانگ-مرغداری-و-زمین-مشجر-و-محصور'>مزایده ششدانگ مرغداری و زمین مشجر و محصور  / مزایده ,مزایده ششدانگ مرغداری و زمین مشجر و محصور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056567/مزایده-فروش-سواری'>مزایده فروش  سواری / مزایده,مزایده فروش  سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056568/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-228-5متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 228.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 228.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056569/مزایده-فروش-وسائط-نقلیه-موتوری-و-ماشین-آلات-سبک-و-سنگین'>مزایده فروش وسائط نقلیه موتوری و ماشین آلات سبک و سنگین  / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش وسائط نقلیه موتوری و ماشین آلات سبک و سنگین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056570/مزایده-ششدانگ-زمین-طلق-مساحت-255-متر'>مزایده ششدانگ زمین طلق مساحت 255 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین طلق مساحت 255 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056573/مزایده-مقدار-1-19-دانگ-مشاع-از-دو-دانگ-مشاع-از-زمین-101-65متر'>مزایده مقدار 1.19 دانگ مشاع از دو دانگ مشاع از زمین 101.65متر  / مزایده,مزایده مقدار 1.19 دانگ مشاع از دو دانگ مشاع از زمین 101.65متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056575/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-وانت-پراید-93'>مزایده یک دستگاه خودرو وانت پراید 93  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو وانت پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056577/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-مساحت-1328-40متر'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 1328.40متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 1328.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056580/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-اول-تفکیکی-56-30متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه اول تفکیکی 56.30متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه اول تفکیکی 56.30متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056582/مزایده-فروش-دو-واحد-آپارتمان-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو واحد آپارتمان نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش دو واحد آپارتمان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056583/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-پژو-405'>مزایده فروش یک دستگاه خودروی پژو 405 / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودروی پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056585/مزایده-وانت-پیکان-رنگ-سفید'>مزایده وانت پیکان رنگ سفید  / آگهی مزایده ، مزایده وانت پیکان رنگ سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056586/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-قدیمی-مساحت-140-50متر'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی قدیمی مساحت 140.50متر  / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی قدیمی مساحت 140.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056589/تجدید-مزایده-فروش-تعداد-431-دست-وایر-شمع-و--'> تجدید مزایده فروش تعداد 431 دست وایر شمع و ... /  تجدید مزایده , تجدید مزایده فروش تعداد 431 دست وایر شمع و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056590/مزایده-دستگاه-یخچال-و-فریزر-مرحله-دوم'>مزایده دستگاه یخچال و فریزر مرحله دوم  / مزایده , مزایده دستگاه یخچال و فریزر مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056592/مزایده-پلاک-ثبتی-1889-20-بخش-سه-مهدیشهر'>مزایده پلاک ثبتی 1889/20 بخش سه مهدیشهر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1889/20 بخش سه مهدیشهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056596/مزایده-ششدانگ-پلاک-بصورت-یکباب-واحد-تجاری-یک-طبقه'>مزایده ششدانگ پلاک بصورت یکباب واحد تجاری یک طبقه / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک بصورت یکباب واحد تجاری یک طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056601/مزایده-مقدار-29-927-سهم-مشاع-از-80-سهم-دو-دانگ-از-ششدانگ'>مزایده مقدار 29.927 سهم مشاع از 80 سهم دو دانگ از ششدانگ / مزایده,مزایده مقدار 29.927 سهم مشاع از 80 سهم دو دانگ از ششدانگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056602/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-سواری-روآ-نقره-ای'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری روآ نقره ای / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری روآ نقره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056603/تجدید-مزایده-اجاره-سالن-های-ورزشی-سطح-شهر-نوبت-دوم'>تجدید مزایده اجاره سالن های ورزشی سطح شهر نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده, تجدید مزایده اجاره سالن های ورزشی سطح شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056604/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-274-56متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 274.56متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 274.56متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056607/مزایده-فروش-یک-دستگاه-بذرکار-همه-کاره'>مزایده فروش یک دستگاه بذرکار همه کاره / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه بذرکار همه کاره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056608/مزایده-خودرو-سمند'>مزایده خودرو سمند  / آگهی مزایده اموال، مزایده خودرو سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056609/مزایده-دو-قطعه-زمین-مساحت-هر-کدام-282-75متر-نوبت-دوم'>مزایده دو قطعه زمین مساحت هر کدام 282.75متر نوبت دوم / مزایده,مزایده دو قطعه زمین مساحت هر کدام 282.75متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056613/مزایده-تولیدات-جانبی-اقلام-نو-مستعمل-ماشین-آلات-صنعتی--'>مزایده تولیدات جانبی، اقلام نو، مستعمل، ماشین آلات صنعتی ... / مزایده, مزایده تولیدات جانبی، اقلام نو، مستعمل، ماشین آلات صنعتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056615/تجدید-مزایده-واگذاری-مخازن-سد---نوبت-دوم'>تجدید مزایده واگذاری مخازن سد...  نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده عمومی , تجدید مزایده واگذاری مخازن سد...  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056616/مزایده-ششدانگ-زمین-مشتمل-بر-خانه-پلاک-13-فرعی'>مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر خانه پلاک 13 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر خانه پلاک 13 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056618/مزایده-مشارکت-تجهیز-و-راه-اندازی-کلینیکهای-تخصصی'>مزایده مشارکت تجهیز و راه اندازی کلینیکهای تخصصی  / مزایده مشارکت تجهیز و راه اندازی کلینیکهای تخصصی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056619/مزایده-یک-دستگاه-بسته-بندی--'>مزایده یک دستگاه بسته بندی... / مزایده, مزایده یک دستگاه بسته بندی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056621/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-20-اردبیل'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 20 اردبیل / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 20 اردبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056622/مزایده-135-عدد-پالتوی-زنانه--13-عدد-پالتوی-مردانه--'>مزایده 135 عدد پالتوی زنانه ، 13 عدد پالتوی مردانه ... / مزایده,مزایده 135 عدد پالتوی زنانه ، 13 عدد پالتوی مردانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056624/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-9-تبریز'>مزایده پلاک ثبتی بخش 9 تبریز / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 9 تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056631/مزایده-سرقفلی-مغازه-مساحت-18-08متر-نوبت-اول'>مزایده سرقفلی مغازه مساحت 18.08متر نوبت اول / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه مساحت 18.08متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056632/مزایده-یک-قطعه-زمین-توقیفی-اراضی-ساحلی-ملک-نوکنده-مرحله-اول'>مزایده یک قطعه زمین توقیفی اراضی ساحلی ملک نوکنده مرحله اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین توقیفی اراضی ساحلی ملک نوکنده مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056639/مزایده-ضایعات-و-اقلام-اسقاطی--'>مزایده ضایعات و اقلام اسقاطی ... / مزایده ,مزایده ضایعات و اقلام اسقاطی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056640/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-یکصد-و-پنجاه-متر-و-نود-دسیمتر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت یکصد و پنجاه متر و نود دسیمتر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت یکصد و پنجاه متر و نود دسیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056642/مزایده-مغازه-قطعه-یک-شیروان-بخش-5-قوچان'>مزایده مغازه قطعه یک شیروان بخش 5 قوچان / مزایده,مزایده مغازه قطعه یک شیروان بخش 5 قوچان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056645/مزایده-ملک-حق-کسب-پیشه-و-تجارت-سرقفلی-پلاک-ثبتی-مشاعی-نوبت-دوم'>مزایده ملک حق کسب پیشه و تجارت سرقفلی پلاک ثبتی مشاعی نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک حق کسب پیشه و تجارت سرقفلی پلاک ثبتی مشاعی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056646/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-11-تبریز-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش 11 تبریز نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 11 تبریز نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056649/مزایده-فروش-اموال-مستعمل-و-اسقاطی--نوبت-دوم'>مزایده فروش اموال مستعمل و اسقاطی - نوبت دوم   / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش اموال مستعمل و اسقاطی - نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056651/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-مساحت-2775-24متر'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 2775.24متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 2775.24متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056652/مزایده-فروش-مصالح--نوبت-دوم'>مزایده فروش مصالح - نوبت  دوم  / مزایده, مزایده فروش مصالح- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056654/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-سمند--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری سمند - نوبت دوم / اگهی مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی سواری سمند - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056655/مزایده-آپارتمان-طبقه-سه-مساحت-64-متر'>مزایده آپارتمان طبقه سه مساحت 64 متر  / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه سه مساحت 64 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056657/مزایده-فروش-ریل-تایر-و--'>مزایده فروش ریل تایر و ... / مزایده , مزایده فروش ریل تایر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056658/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-زمین-مساحت-207-متر'>مزایده ششدانگ یک دستگاه زمین مساحت 207 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یک دستگاه زمین مساحت 207 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056659/مزایده-سواری-تیبا-رنگ-سفید-مدل-1391'>مزایده سواری تیبا رنگ سفید مدل 1391  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده سواری تیبا رنگ سفید مدل 1391 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056660/مزایده-فروش-کابل-قرقره-فلزی-کابل-دکل-و---'>مزایده فروش کابل، قرقره فلزی کابل، دکل  و .... / مزایده فروش کابل، قرقره فلزی کابل، دکل  و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056661/مزایده-5-دستگاه-ماشین-آلات--'>مزایده 5 دستگاه ماشین آلات ... / مزایده ,مزایده 5 دستگاه ماشین آلات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056662/مزایده-مهمانسرا-سوله-تجهیزات-آزمایشگاهی-تجهیزات-و-لوازم-سالن-cip--'>مزایده مهمانسرا، سوله، تجهیزات آزمایشگاهی، تجهیزات و لوازم سالن cip... / مزایده, مزایده مهمانسرا، سوله، تجهیزات آزمایشگاهی، تجهیزات و لوازم سالن cip...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056663/مزایده-فروش-یکدستگاه-ساب-لنت-و--'>مزایده فروش یکدستگاه ساب لنت و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش یکدستگاه ساب لنت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056666/مزایده-یکدستگاه-خودرو-پراید-141'>مزایده یکدستگاه خودرو پراید 141  / مزایده،مزایده یکدستگاه خودرو پراید 141 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056667/مزایده-خانه-قدیمی-ومحوطه-و-باغ-اعیان-نود-متر'>مزایده خانه قدیمی ومحوطه و باغ اعیان نود متر / مزایده,مزایده خانه قدیمی ومحوطه و باغ اعیان نود متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056668/مزایده-کت-و-شلوار-مردانه-نوبت-دوم'>مزایده کت و شلوار مردانه  نوبت دوم  / اگهی مزایده , مزایده کت و شلوار مردانه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056669/مزایده-یکباب-خانه-مسکونی-کلنگی-دو-طبقه-قدمت-25-سال'>مزایده یکباب خانه مسکونی کلنگی دو طبقه قدمت 25 سال / مزایده,مزایده یکباب خانه مسکونی کلنگی دو طبقه قدمت 25 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056671/مزایده-تعداد-385-عدد-لوازم-مکانیکی-و-یدکی-خودرو-نوبت-دوم'>مزایده تعداد 385 عدد لوازم مکانیکی و یدکی خودرو نوبت دوم  / مزایده, مزایده تعداد 385 عدد لوازم مکانیکی و یدکی خودرو نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056673/مزایده-فروش-یکباب-مغازه-عرصه-22-05مترمربع'>مزایده فروش یکباب مغازه عرصه 22.05مترمربع  / مزایده,مزایده فروش یکباب مغازه عرصه 22.05مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056674/مزایده-اره-آتشی--دستگاه-برش-آب-صابون-پروفیل'>مزایده اره آتشی ، دستگاه برش آب صابون پروفیل  / مزایده, مزایده اره آتشی ، دستگاه برش آب صابون پروفیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056675/مزایده-تردمیل-دوچرخه-ثابت'>مزایده تردمیل- دوچرخه ثابت / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده تردمیل- دوچرخه ثابت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056677/مزایده-یک-قطعه-زمین-مرحله-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مرحله دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056680/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-9-مشهد'>مزایده پلاک ثبتی بخش 9 مشهد / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 9 مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056682/مزایده-سمند-سورن-و-سواری-RD'>مزایده سمند سورن و سواری RD / مزایده, مزایده سمند سورن و سواری RD</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056683/مزایده-ملک-بخش-نه-مشهد-یک-خوابه'>مزایده ملک بخش نه مشهد یک خوابه  / مزایده,مزایده ملک بخش نه مشهد یک خوابه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056685/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-سایپا-اس-ایکس'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری سایپا اس ایکس  / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه خودرو سواری سایپا اس ایکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056686/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-سمند'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری سمند  / اگهی مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی سواری سمند -</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056688/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-اعیان-آپارتمان'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ اعیان آپارتمان / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ اعیان آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056691/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-سوزوکی-رنگ-نقره-ای'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری سوزوکی رنگ نقره ای / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری سوزوکی رنگ نقره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056693/مزایده-منزل-ویلایی-مساحت-عرصه-نود-و-هفت-متر'>مزایده منزل ویلایی مساحت عرصه نود و هفت متر / مزایده,مزایده منزل ویلایی مساحت عرصه نود و هفت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056694/مزایده-یک-قطعه-ملک-بخش-18-نکا-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه ملک بخش 18 نکا نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه ملک بخش 18 نکا نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056696/مزایده-زمین-کشاورزی-مساحت-4000متر'>مزایده زمین کشاورزی مساحت 4000متر / مزایده,مزایده زمین کشاورزی مساحت 4000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056698/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-290-متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی عرصه 290 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه 290 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056699/مزایده-یک-دستگاه-تراش-2-متری-و--'>مزایده  یک دستگاه تراش 2 متری و ... / آگهی مزایده, مزایده  یک دستگاه تراش 2 متری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056700/مزایده-یک-دستگاه-تسمه-کش--'>مزایده یک دستگاه تسمه کش...  / اگهی مزایده , مزایده یک دستگاه مزایده یک دستگاه تسمه کش... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056702/مزایده-ماترک-شامل-زمین-آبی-برنج-کاری-و-بایر-نوبت-اول'>مزایده ماترک شامل زمین آبی .برنج کاری و بایر نوبت اول / مزایده,مزایده ماترک شامل زمین آبی .برنج کاری و بایر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056705/مزایده-فروش-دو-دستگاه-رادیولوژی-مستعمل'>مزایده فروش دو دستگاه رادیولوژی مستعمل / آگهی مزایده , مزایده فروش دو دستگاه رادیولوژی مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056706/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پراید-جی-تی-ایکس-آی'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید جی تی ایکس آی / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید جی تی ایکس آی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056707/مزایده-ملک-پلاک-ثبتی-5507-فرعی-نوبت-دوم'>مزایده ملک پلاک ثبتی 5507 فرعی نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی 5507 فرعی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056710/مزایده-کامیون-کمپرسی'>مزایده کامیون کمپرسی / اگهی مزایده , مزایده کامیون کمپرسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056711/مزایده-4-قطعه-زمین-متنازع-فیه'>مزایده 4 قطعه زمین متنازع فیه / مزایده,مزایده 4 قطعه زمین متنازع فیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056713/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-مزادا-2000-(آمبولانس)'>مزایده یک دستگاه خودرو مزادا 2000 (آمبولانس) / مزایده ، مزایده یک دستگاه خودرو مزادا 2000 (آمبولانس)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056714/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-486متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 486متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 486متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056716/مزایده-فروش-لیفتراک-و-چیلر'>مزایده فروش لیفتراک و چیلر  / مزایده , مزایده فروش لیفتراک و چیلر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056717/مزایده-قسمتی-از-محوطه-باغ-سوار'>مزایده قسمتی از محوطه باغ سوار   / مزایده,  مزایده قسمتی از محوطه باغ سوار  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056718/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-یک-کاشمر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش یک کاشمر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش یک کاشمر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056720/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-150-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 150 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 150 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056721/مزایده-فروش-بخشی-از-مواد-اولیه-مازاد'>مزایده فروش بخشی از مواد اولیه مازاد / مزایده , مزایده فروش بخشی از مواد اولیه مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056723/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-8165متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 8165متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 8165متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056724/مزایده-یکدستگاه-اتومبیل-سواری-تویوتا-پرادو-رنگ-سفید-روغنی'>مزایده یکدستگاه اتومبیل سواری تویوتا پرادو رنگ سفید روغنی  / آگهی مزایده , مزایده یکدستگاه اتومبیل سواری تویوتا پرادو رنگ سفید روغنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056726/مزایده-فروش-مرغ-مادر-زنده-و-کود-مرغی'>مزایده فروش مرغ مادر زنده و کود مرغی   / مزایده فروش مرغ مادر زنده و کود مرغی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056727/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-188-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 188 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 188 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056729/مزایده-پلاک-ثبتی-75-فرعی-از-24-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 75 فرعی از 24 اصلی  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 75 فرعی از 24 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056731/مزایده-کمپینگهای-گردشگری-و-خدمات-رفاهی-نوبت-دوم'>مزایده کمپینگهای گردشگری و خدمات رفاهی- نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده کمپینگهای گردشگری و خدمات رفاهی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056732/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-سایپا-تیبا'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری سایپا تیبا / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری سایپا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056733/فراخوان-اجاره-غرفه-عکاسی-باغ-گیاه-شناسی--'>فراخوان اجاره غرفه عکاسی باغ گیاه شناسی... / مناقصه , فراخوان اجاره غرفه عکاسی باغ گیاه شناسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056734/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-193متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 193متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 193متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056736/مزایده-ششدانگ-سه-قطعه-زمین-قطعه-یک-دو-سه-تفکیکی'>مزایده ششدانگ سه قطعه زمین قطعه یک دو سه تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ سه قطعه زمین قطعه یک دو سه تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056737/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بر-نیاز-بخش-شش-مشهد'>مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز بخش شش مشهد  / مزایده ,مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز بخش شش مشهد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056738/مزایده-فروش-ماشین-آلات-و-اموال-مازاد'>مزایده فروش ماشین آلات و  اموال مازاد  / مزایده , مزایده فروش ماشین آلات و  اموال مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056741/مزایده-منزل-قولنامه-ای-مساحت-48متر'>مزایده منزل قولنامه ای مساحت 48متر / مزایده ,مزایده منزل قولنامه ای مساحت 48متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056742/فراخوان-بهره-برداری-از-پارکینگ'>فراخوان بهره برداری از پارکینگ  / اگهی فراخوان عمومی , فراخوان بهره برداری از پارکینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056744/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-10-مشهد'>مزایده پلاک ثبتی بخش 10 مشهد  / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی بخش 10 مشهد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056745/مزایده-ساخت-و-نصب-و-بهره-برداری-تبلیغاتی-بر-روی-پیکره-های-تبلیغاتی-(نوبت-دوم)'>مزایده ساخت و نصب و بهره برداری تبلیغاتی بر روی پیکره های تبلیغاتی (نوبت دوم) / آگهی مزایده، مزایده ساخت و نصب و بهره برداری تبلیغاتی بر روی پیکره های تبلیغاتی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056746/مزایده-ششدانگ-یک-دربند-دکان-بخش-4-مشهد'>مزایده ششدانگ یک دربند دکان بخش 4 مشهد / مزایده ,مزایده ششدانگ یک دربند دکان بخش 4 مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056748/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-نه-مشهد-تجدید-منقول-غیرمنقول'>مزایده پلاک ثبتی بخش نه مشهد تجدید منقول غیرمنقول  / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی بخش نه مشهد تجدید منقول غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056750/مزایده-آپارتمان-مساحت-110-85مترمربع'>مزایده آپارتمان مساحت 110.85مترمربع / مزایده ,مزایده آپارتمان مساحت 110.85مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056756/مزایده-ملک-با-قدمت-پانزده-سال'>مزایده ملک با قدمت پانزده سال / مزایده ,مزایده ملک با قدمت پانزده سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056758/مزایده-یک-فقره-خط-کار-کرده'>مزایده یک فقره خط کار کرده  / مزایده, مزایده یک فقره خط کار کرده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056759/مزایده-فروش-سه-قطعه-زمین-به-پلاک-151-فرعی-نوبت-دوم'>مزایده فروش سه قطعه زمین به پلاک 151 فرعی نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش سه قطعه زمین به پلاک 151 فرعی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056762/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-111-13مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 111.13مترمربع / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 111.13مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056763/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-جنوب-غربی-طبقه-یک-143-50متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان جنوب غربی طبقه یک 143.50متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان جنوب غربی طبقه یک 143.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056764/مزایده-اموال-منقول-اسقاطی-آهن-آلات-پلاستیک--'>مزایده اموال منقول اسقاطی آهن آلات، پلاستیک... / مزایده, مزایده اموال منقول اسقاطی آهن آلات، پلاستیک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056766/مزایده-آپارتمان-قطعه-یازده-مساحت-152-95متر'>مزایده آپارتمان قطعه یازده مساحت 152.95متر / مزایده ,مزایده آپارتمان قطعه یازده مساحت 152.95متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056767/مزایده-فروش-25-عدد-سنگ-مشکی-برزیلی'>مزایده فروش 25 عدد سنگ مشکی برزیلی  / مزایده,مزایده فروش 25 عدد سنگ مشکی برزیلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056771/مزایده-فروش-ضایعات'>مزایده فروش ضایعات  / آگهی مزایده , مزایده فروش ضایعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056772/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-143-50متر-قطعه-دوازده-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 143.50متر قطعه دوازده تفکیکی / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 143.50متر قطعه دوازده تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056775/مزایده-سواری-پژو-206'>مزایده سواری پژو 206 / مزایده , مزایده سواری پژو 206</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056776/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-199-83متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 199.83متر  / مزایده مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 199.83متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056778/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-مساحت-280-متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 280 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 280 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056779/تجدید-مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-سبک-مازاد--نوبت-دوم'>تجدید مزایده فروش یک دستگاه خودروی سبک مازاد... نوبت دوم / تجدید مزایده ,تجدید مزایده فروش یک دستگاه خودروی سبک مازاد... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056780/مزایده-واگذاری-یک-باب-غرفه-تجاری--'>مزایده واگذاری یک باب غرفه تجاری... / مزایده,مزایده واگذاری یک باب غرفه تجاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056782/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک'>مزایده فروش تعدادی از املاک  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056784/مزایده-یک-فقره-از-املاک-مساحت-اعیان-570متر-نوبت-دوم'>مزایده یک فقره از املاک مساحت اعیان 570متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک فقره از املاک مساحت اعیان 570متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056787/مزایده-ششدانگ-عمارت-مساحت-65-96متر'>مزایده ششدانگ عمارت مساحت 65.96متر / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت مساحت 65.96متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056789/مزایده-خودرو-پژو-206'>مزایده خودرو پژو 206 / مزایده, مزایده خودرو پژو 206</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056790/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل'>مزایده یک دستگاه اتومبیل / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه اتومبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056791/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-342-22متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 342.22متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 342.22متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056792/مزایده-دو-دستگاه-خودرو--'>مزایده دو دستگاه خودرو ... / مزایده ,مزایده دو دستگاه خودرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056793/مزایده-واگذاری-سینه-کارهای-استخراجی-معدن'>مزایده واگذاری سینه کارهای استخراجی معدن  / مزایده ,مزایده واگذاری سینه کارهای استخراجی معدن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056795/مزایده-تعداد-10-عدد-شینه-مسی-L-شکل'>مزایده تعداد 10 عدد شینه مسی L شکل / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده تعداد 10 عدد شینه مسی L شکل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056796/مزایده-یک-قطعه-زمین-و-یک-دستگاه-آپارتمان-مرحله-اول'>مزایده یک قطعه زمین و یک دستگاه آپارتمان مرحله اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین و یک دستگاه آپارتمان مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056797/مزایده-واگذاری-محدوده-های-معدنی'>مزایده واگذاری محدوده های معدنی  / مزایده ,مزایده واگذاری محدوده های معدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056798/مزایده-ملک-زمین-و-اعیانی-حدودا-سیصد-متر'>مزایده ملک زمین و اعیانی حدودا سیصد متر  / مزایده,مزایده ملک زمین و اعیانی حدودا سیصد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056799/مزایده-اراضی-کشاورزی-روستای-زاغه-علیا-نوبت-دوم'>مزایده اراضی کشاورزی روستای زاغه علیا نوبت دوم  / مزایده,مزایده اراضی کشاورزی روستای زاغه علیا نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056800/مزایده-لوازم-نیروگاهی--نوبت-دوم'>مزایده لوازم نیروگاهی ...نوبت دوم / مزایده ,مزایده لوازم نیروگاهی ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056801/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-مساحت-220-متر'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی مساحت 220 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی مساحت 220 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056804/مزایده-اموال-شامل-زمین-آبی-و-دیم-نوبت-اول'>مزایده اموال شامل زمین آبی و دیم نوبت اول / مزایده,مزایده اموال شامل زمین آبی و دیم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056806/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-465متر-بخش-چهار'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 465متر بخش چهار  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 465متر بخش چهار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056808/مزایده-فروش-50-تن-ضایعات-یارن-66'>مزایده فروش 50 تن ضایعات یارن 66  / آگهی مزایده , مزایده فروش 50 تن ضایعات یارن 66 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056810/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-150-34متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 150.34متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 150.34متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056813/مزایده-فروش-قسمتی-از-املاک-مازاد-نقد-و-اقساط-نوبت-دوم'>مزایده فروش قسمتی از املاک مازاد نقد و اقساط نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش قسمتی از املاک مازاد نقد و اقساط نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056814/مزایده-طرح-تفکیک-پسماندها'>مزایده طرح تفکیک پسماندها   / آگهی مزایده عمومی, مزایده طرح تفکیک پسماندها  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056815/مزایده-زمین-زراعی-از-نوع-آبی-مساحت-100-000متر'>مزایده زمین زراعی از نوع آبی مساحت 100.000متر  / مزایده,مزایده زمین زراعی از نوع آبی مساحت 100.000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056817/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-71-53مترمربع-مرحله-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 71.53مترمربع مرحله اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 71.53مترمربع مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056819/مزایده-مغازه'>مزایده مغازه / مزایده , مزایده مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056820/مزایده-ملک-به-شماره-7-79-و-6-91-اصلی-بخش-سه-اردبیل'>مزایده ملک به شماره 7/79 و 6/91 اصلی بخش سه اردبیل  / مزایده,مزایده ملک به شماره 7/79 و 6/91 اصلی بخش سه اردبیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056821/مزایده-4-باب-انبار--اصلاحیه'>مزایده 4 باب انبار ...اصلاحیه / اصلاحیه آگهی مزایده ,مزایده 4 باب انبار ...اصلاحیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056824/مزایده-پلاک-ثبت-شده-5-فرعی-عرصه-209-7متر'>مزایده پلاک ثبت شده 5 فرعی عرصه 209.7متر / مزایده,مزایده پلاک ثبت شده 5 فرعی عرصه 209.7متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056826/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-157-متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 157 متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 157 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056829/مزایده-سه-عدد-شاخه-پروفیل--دو-شاخه-ناوران'>مزایده سه عدد شاخه پروفیل ، دو شاخه ناوران / مزایده,مزایده سه عدد شاخه پروفیل ، دو شاخه ناوران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056830/مزایده-پلاک-ثبتی-461-اصلی-بخش-دو-قم-به-همراه-مغازه-نوبت-سوم'>مزایده پلاک ثبتی 461 اصلی بخش دو قم به همراه مغازه نوبت سوم  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 461 اصلی بخش دو قم به همراه مغازه نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056834/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-114-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 114 متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 114 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056839/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-وانت-پراید'>مزایده یک دستگاه اتومبیل وانت پراید   / مزایده, مزایده یک دستگاه اتومبیل وانت پراید  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056841/مزایده-بهره-برداری-تفکیک-زباله-شهر'>مزایده بهره برداری تفکیک زباله شهر  / مزایده ,مزایده بهره برداری تفکیک زباله شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056843/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-قدیمی-بخش-بیست-یزد'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی قدیمی بخش بیست یزد / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی قدیمی بخش بیست یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056844/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-سیصد-و-هفت-متر-و-بیست-و-سه-صدم-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه سیصد و هفت متر و بیست و سه صدم متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه سیصد و هفت متر و بیست و سه صدم متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056846/مزایده-فروش-وسائط-نقلیه-موتوری-و-ماشین-آلات-سبک-و-سنگین-نوبت-دوم'>مزایده فروش وسائط نقلیه موتوری و ماشین آلات سبک و سنگین نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش وسائط نقلیه موتوری و ماشین آلات سبک و سنگین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056847/مزایده-یک-دستگاه-بسته-بندی-تک-نازل-سس-یک-نفره'>مزایده یک دستگاه بسته بندی تک نازل سس یک نفره  / مزایده , مزایده یک دستگاه بسته بندی تک نازل سس یک نفره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056848/مزایده-بهره-برداری-از-غرفه-های-پل-دوم'>مزایده بهره برداری از غرفه های پل دوم  / مزایده ,مزایده بهره برداری از غرفه های پل دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056849/مزایده-دو-قطعه-باغ-مشجر-و-زمین-زراعی-نوبت-دوم'>مزایده دو قطعه باغ مشجر و زمین زراعی نوبت دوم  / مزایده,مزایده دو قطعه باغ مشجر و زمین زراعی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056850/اصلاحیه-مزایده-فروش-تعدادی-از-پلاکهای-مسکونی'>اصلاحیه مزایده فروش تعدادی از پلاکهای مسکونی  / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش تعدادی از پلاکهای مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056852/مزایده-بهره-برداری-از-یکباب-رستوران-نیمه-کاره--نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از یکباب رستوران نیمه کاره... نوبت دوم / مزایده ,مزایده بهره برداری از یکباب رستوران نیمه کاره... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056853/مزایده-ملک-مساحت-247-5مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 247.5مترمربع نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مساحت 247.5مترمربع نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056855/مزایده-بهره-برداری-محلهای-گلفروشی'>مزایده بهره برداری محلهای گلفروشی / آگهی مزایده,مزایده بهره برداری محلهای گلفروشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056856/مزایده-فروش-املاک-شهر-صدرا'>مزایده فروش املاک شهر صدرا  / مزایده,مزایده فروش املاک شهر صدرا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056858/مزایده-سنگ-تراورتن-و-معدن'>مزایده سنگ تراورتن و معدن  / مزایده ,مزایده سنگ تراورتن و معدن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056859/مزایده-پلاک-ثبت-شده-عرصه-190-67مترمربع'>مزایده پلاک ثبت شده عرصه 190.67مترمربع  / مزایده,مزایده پلاک ثبت شده عرصه 190.67مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056860/مزایده-یخچال-ویترینی-و--'>مزایده یخچال ویترینی و ... / مزایده ,مزایده یخچال ویترینی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056861/مزایده-پلاک-ثبت-شده-3054-اصلی-بخش-یک-یزد'>مزایده پلاک ثبت شده 3054 اصلی بخش یک یزد  / مزایده,مزایده پلاک ثبت شده 3054 اصلی بخش یک یزد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056862/مزایده-امتیاز-بهره-برداری-موقت-تعدادی-از-غرف-بازارچه-های-تحت-اختیار-نوبت-سوم'>مزایده امتیاز بهره برداری موقت تعدادی از غرف بازارچه های تحت اختیار- نوبت سوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده امتیاز بهره برداری موقت تعدادی از غرف بازارچه های تحت اختیار- نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056865/مزایده-باغ-مساحت-1587متر-نوبت-اول'>مزایده باغ مساحت 1587متر نوبت اول  / مزایده,مزایده باغ مساحت 1587متر نوبت اول  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056866/آگهی-مزایده-برپایی-زمین-چمن'>آگهی مزایده برپایی زمین چمن  / آگهی مزایده، آگهی مزایده برپایی زمین چمن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056868/مزایده-واگذاری-اجازه-استفاده-ده-دستگاه-چهارچرخ-پدالی'>مزایده واگذاری اجازه استفاده ده دستگاه چهارچرخ پدالی  / مزایده ,مزایده واگذاری اجازه استفاده ده دستگاه چهارچرخ پدالی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056869/مزایده-پلاک-ثبت-شده-14230-فرعی-بخش-هشت-یزد'>مزایده پلاک ثبت شده 14230 فرعی بخش هشت یزد  / مزایده,مزایده پلاک ثبت شده 14230 فرعی بخش هشت یزد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056871/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-88-فرعی'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 88 فرعی / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 88 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056873/مزایده-حق-بهره-بردای-تعدادی-از-غرفه-های-پایانه-های-مسافربری'>مزایده حق بهره بردای تعدادی از غرفه های پایانه های مسافربری  / مزایده ,مزایده حق بهره بردای تعدادی از غرفه های پایانه های مسافربری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056874/مزایده-پلاک-ثبت-شده-5-فرعی-بخش-چهار-یزد'>مزایده پلاک ثبت شده 5 فرعی بخش چهار یزد  / مزایده,مزایده پلاک ثبت شده 5 فرعی بخش چهار یزد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056875/اصلاحیه-مزایده-شش-دستگاه-خودرو'>اصلاحیه مزایده شش دستگاه خودرو  / مزایده ,مزایده شش دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056876/مزایده-واگذاری-ساختمان-معاونت-پرورشی-و-تربیت-بدنی'>مزایده واگذاری ساختمان معاونت پرورشی و تربیت بدنی / آگهی مزایده, مزایده واگذاری ساختمان معاونت پرورشی و تربیت بدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056877/مزایده-فروش-تعدادی-واحد-آپارتمان-مازاد'>مزایده فروش تعدادی واحد آپارتمان مازاد  / مزایده,مزایده فروش تعدادی واحد آپارتمان مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056878/مزایده-فروش-یکدستگاه-بیل-بکهو'>مزایده فروش یکدستگاه بیل بکهو / مزایده, مزایده فروش یکدستگاه بیل بکهو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056879/مزایده-فروش-املاک-مازاد-و-تملیکی-بصورت-نقد'>مزایده فروش املاک مازاد و تملیکی بصورت نقد / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد و تملیکی بصورت نقد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056880/مزایده-فروش-چوب'>مزایده فروش چوب  / مزایده ,مزایده فروش چوب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056881/مزایده-چوب-و-الوار---مرحله-اول-نوبت-دوم'>مزایده چوب و الوار  ...مرحله اول- نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده چوب و الوار  ...مرحله اول- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056883/مزایده-یک-واحد-تجاری-مساحت-365-50متر-نوبت-دوم'>مزایده یک واحد تجاری مساحت 365.50متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک واحد تجاری مساحت 365.50متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056885/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056886/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-دو-طبقه-مسکونی-125-44متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان دو طبقه مسکونی 125.44متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان دو طبقه مسکونی 125.44متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056887/مزایده-براده-و-ضایعات-آهن-ضایعات-فولاد-سنگین'>مزایده براده و ضایعات آهن، ضایعات  فولاد سنگین / آگهی مزایده,مزایده براده و ضایعات آهن، ضایعات  فولاد سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056890/مزایده-آپارتمان-طبقه-دوم-بخش-دو-تهران-یک-خوابه'>مزایده آپارتمان طبقه دوم بخش دو تهران یک خوابه / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه دوم بخش دو تهران یک خوابه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056893/مزایده-واگذاری-ده-ساله-مدیریت-و-بهره-برداری-پارک-جنگلی---نوبت-دوم'>مزایده واگذاری ده ساله مدیریت و بهره برداری پارک جنگلی ...- نوبت دوم  / مزایده, مزایده واگذاری ده ساله مدیریت و بهره برداری پارک جنگلی ...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056897/مزایده-واگذاری-سه-واحد-مسکونی'>مزایده واگذاری سه واحد مسکونی / مزایده,مزایده واگذاری سه واحد مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056899/مزایده-فروش-خودرو'>مزایده فروش خودرو  / آگهی مزایده,مزایده فروش خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056901/مزایده-4-5-دانگ-از-پلاک-ثبتی-و-خودرو'>مزایده 4.5 دانگ از پلاک ثبتی و خودرو  / مزایده,مزایده 4.5 دانگ از پلاک ثبتی و خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056903/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-وانت-بار-پیکان'>مزایده یک دستگاه اتومبیل وانت بار پیکان / مزایده, مزایده یک دستگاه اتومبیل وانت بار پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056906/مزایده-فروش-1418-متر-کابل-مستعمل-(نوبت-دوم)'>مزایده فروش 1418 متر کابل مستعمل (نوبت دوم) / آگهی مزایده یک مرحله ای , مزایده فروش 1418 متر کابل مستعمل (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056907/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو'>مزایده یک دستگاه سواری پژو  / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه سواری پژو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056909/مزایده-فروش-املاک-تجاری-اداری-ویلایی-آپارتمان-زمین'>مزایده فروش املاک تجاری اداری ویلایی آپارتمان زمین  / مزایده,مزایده فروش املاک تجاری اداری ویلایی آپارتمان زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056910/مزایده-کتبی-عمومی-اجاره-یک-واحد-تجاری--نوبت-دوم'>مزایده کتبی عمومی اجاره یک واحد تجاری - نوبت دوم / مزایده کتبی عمومی , مزایده کتبی عمومی اجاره یک واحد تجاری - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056912/مزایده-لوله-گالوانیزه-آتش-نشانی--لوله-پولیکا-فاضلاب'>مزایده لوله گالوانیزه آتش نشانی ، لوله پولیکا فاضلاب / مزایده, مزایده لوله گالوانیزه آتش نشانی ، لوله پولیکا فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056913/مزایده-محوطه-بلا-استفاده-نوبت-دوم'>مزایده محوطه بلا استفاده نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی ، مزایده محوطه بلا استفاده نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056914/مزایده-پلاک-ثبت-شده-6452-1303-بخش-8-یزد'>مزایده پلاک ثبت شده 6452/1303 بخش 8 یزد / مزایده,مزایده پلاک ثبت شده 6452/1303 بخش 8 یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056915/مزایده-کامیون--'>مزایده کامیون ... / اگهی مزایده , مزایده کامیون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056916/اصلاحیه-مزایده-فروش-خودرو-کمپرسی-آمریکایی-6-چرخ'>اصلاحیه مزایده فروش خودرو کمپرسی آمریکایی 6 چرخ  / اصلاحیه فروش , مزایده فروش خودرو کمپرسی آمریکایی 6 چرخ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056919/مزایده-مغازه-عرصه-226-27مترمربع'>مزایده مغازه عرصه 226.27مترمربع  / مزایده,مزایده مغازه عرصه 226.27مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056920/مزایده-واگذاری-اجاره-جهت-احداث-پل-عابر-پیاده'>مزایده واگذاری اجاره جهت احداث پل عابر پیاده / مزایده, مزایده واگذاری اجاره جهت احداث پل عابر پیاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056922/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بر-نیاز-استان-فارس'>مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز استان فارس  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز استان فارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056923/مزایده-3-دستگاه-اتومبیل-دولتی-خارج-رده-فرسوده-و-مازاد'>مزایده 3 دستگاه اتومبیل دولتی خارج رده، فرسوده و مازاد  / آگهی فراخوان مزایده عمومی, مزایده 3 دستگاه اتومبیل دولتی خارج رده، فرسوده و مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056925/مزایده-سرمایه-گذاری-طرحهای-تفریحی-و-توریستی-و-گردشگری'>مزایده سرمایه گذاری طرحهای تفریحی و توریستی و گردشگری / مزایده, مزایده سرمایه گذاری طرحهای تفریحی و توریستی و گردشگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056927/مزایده-شش-دستگاه-سری-تراش-مستعمل'>مزایده شش دستگاه سری تراش مستعمل / مزایده, مزایده شش دستگاه سری تراش مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056929/مزایده-زمین-مسکونی-مساحت-1000متر-نوبت-دوم'>مزایده زمین مسکونی مساحت 1000متر نوبت دوم / مزایده,مزایده زمین مسکونی مساحت 1000متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056930/مزایده-سند-حج-عمره'>مزایده سند حج عمره  / مزایده, مزایده سند حج عمره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056931/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-725-18متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 725.18متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 725.18متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056936/مزایده-فروش-یک-دستگاه-اتوبوس-شهری-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه اتوبوس شهری  نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده فروش یک دستگاه اتوبوس شهری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056937/مزایده-فروش-یک-پلاک-زمین-دولتی-کاربری-تجاری-صنعتی-100متر'>مزایده فروش یک پلاک زمین دولتی کاربری تجاری صنعتی 100متر  / مزایده,مزایده فروش یک پلاک زمین دولتی کاربری تجاری صنعتی 100متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056940/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مازاد-بانک-صادرات-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد بانک صادرات نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد بانک صادرات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056941/مزایده-واگذاری-اجاره-زمین-مربوط-به-پارک-اسباب-بازی--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اجاره زمین مربوط به پارک اسباب بازی - نوبت دوم  / مزایده , مزایده واگذاری اجاره زمین مربوط به پارک اسباب بازی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056943/مزایده-املاک-تحت-پلاکهای-ثبتی-شماره-9-10-11-12-فرعی'>مزایده املاک تحت پلاکهای ثبتی شماره 9.10.11.12 فرعی / مزایده,مزایده املاک تحت پلاکهای ثبتی شماره 9.10.11.12 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056944/مزایده-فروش-اجناس-اسقاط-و-مازاد-موجود-در-انبار'>مزایده فروش اجناس اسقاط و مازاد موجود در انبار / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش اجناس اسقاط و مازاد موجود در انبار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056947/مزایده-فروش-آهن-آلات'>مزایده فروش آهن آلات  / مزایده ,مزایده فروش آهن آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056948/مزایده-بخش-های-تصویربرداری--فیزیوتراپی-و-داروخانه'>مزایده بخش های تصویربرداری ، فیزیوتراپی و داروخانه  / مزایده بخش های تصویربرداری ، فیزیوتراپی و داروخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056950/مزایده-اجاره-انبار'>مزایده اجاره انبار  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره انبار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056953/مزایده-آهن-آلات-اسقاطی-شهرداری--نوبت-دوم'>مزایده آهن آلات اسقاطی شهرداری...نوبت دوم  / مزایده,  مزایده آهن آلات اسقاطی شهرداری...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056955/مزایده-بخش-های-تصویربرداری--فیزیوتراپی-و-داروخانه-چاپ-دوم'>مزایده بخش های تصویربرداری ، فیزیوتراپی و داروخانه چاپ دوم  / آگهی مزایده , مزایده بخش های تصویربرداری ، فیزیوتراپی و داروخانه چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056958/مزایده-اراضی-زراعی-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده اراضی زراعی مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده اراضی زراعی مسکونی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056959/اصلاحیه-مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-تجاری'>اصلاحیه مزایده فروش یک قطعه زمین تجاری / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056960/مزایده-خودروهای-مستعمل--نوبت-دوم'>مزایده خودروهای مستعمل...نوبت دوم / مزایده ,مزایده خودروهای مستعمل...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056961/مزایده-بخشی-از-فضای-فرهنگی-و-هنری--نوبت-دوم'>مزایده بخشی از فضای فرهنگی و هنری - نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده بخشی از فضای فرهنگی و هنری - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056963/مزایده-فروش-املاک-مازاد-نقد-و-اقساط'>مزایده فروش املاک مازاد نقد و اقساط  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056966/مزایده-اجاره-13-باب-مغازه'>مزایده اجاره 13 باب مغازه / مزایده, مزایده اجاره 13 باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056968/مزایده-ششدانگ-پلاک-1210-فرعی-مساحت-63-70متر'>مزایده ششدانگ پلاک 1210 فرعی مساحت 63.70متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 1210 فرعی مساحت 63.70متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056972/مزایده-قطعه-زمینی-مساحت-سیصد-متر'>مزایده قطعه زمینی مساحت سیصد متر  / مزایده,مزایده قطعه زمینی مساحت سیصد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056974/مزایده-واگذاری-اجاری-واحد-داروخانه'>مزایده واگذاری اجاری واحد داروخانه / مزایده ,مزایده واگذاری اجاری واحد داروخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056976/مزایده-پلاک-ثبتی-859-فرعی-از-4-اصلی-بخش-چهار-ثبت-ساری'>مزایده پلاک ثبتی 859 فرعی از 4 اصلی بخش چهار ثبت ساری  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 859 فرعی از 4 اصلی بخش چهار ثبت ساری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056977/مزایده-دستگاه-باکت-الواتور-دستگاه-میکسچر-دستگاه-آجیجیتور--'>مزایده دستگاه باکت الواتور،دستگاه میکسچر، دستگاه آجیجیتور... / مزایده, مزایده دستگاه باکت الواتور،دستگاه میکسچر، دستگاه آجیجیتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056978/مزایده-حراج-غرفه-میوه-فروشی-نوبت-دوم'>مزایده حراج غرفه میوه فروشی نوبت دوم  / آگهی حراج حضوری, مزایده حراج غرفه میوه فروشی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056979/مزایده-ششدانگ-پلاک-مساحت-113-08متر-بخش-5-اصفهان'>مزایده ششدانگ پلاک مساحت 113.08متر بخش 5 اصفهان / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک مساحت 113.08متر بخش 5 اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056982/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-943-و-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-943-1-بخش-دو'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 943 و سه دانگ مشاع از پلاک 943/1 بخش دو / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 943 و سه دانگ مشاع از پلاک 943/1 بخش دو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056984/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-139-88متر-سه-خوابه-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ آپارتمان 139.88متر سه خوابه نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان 139.88متر سه خوابه نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056985/مزایده-فروش-اجناس-و-اموال-مستعمل-و-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش اجناس و اموال مستعمل و مازاد بر نیاز  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش اجناس و اموال مستعمل و مازاد بر نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056986/مزایده-واگذاری-زمین-برای-دایر-کردن-کیوسک-مطبوعاتی-و--'>مزایده واگذاری زمین برای دایر کردن کیوسک مطبوعاتی و ... / مزایده ,مزایده واگذاری زمین برای دایر کردن کیوسک مطبوعاتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056987/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-831-4متر-نوبت-سوم'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 831.4متر نوبت سوم / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 831.4متر نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056988/مزایده-فروش-تراکتور-بیل-بگو'>مزایده فروش تراکتور بیل بگو  / آگهی مزایده عمومی,مزایده  فروش تراکتور بیل بگو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056992/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-99-70مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 99.70مترمربع / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 99.70مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056994/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-381متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 381متر / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 381متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056995/مزایده-تعداد-606-جفت-کفش-زنانه'>مزایده تعداد 606 جفت کفش زنانه / آگهی مزایده,مزایده تعداد 606 جفت کفش زنانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056997/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-260مترمربع'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 260مترمربع / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 260مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057001/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-45-متر-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 45 متر نوبت اول / مزایده ,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 45 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057003/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-وانت-دوکابین-کاپرا-(نوبت-دوم)'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو وانت دوکابین کاپرا (نوبت دوم) / آگهی مزایده عمومی ، مزایده فروش یکدستگاه خودرو وانت دوکابین کاپرا (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057004/مزایده-فروش-لوازم-برقی'>مزایده فروش لوازم برقی  / اگهی مزایده , مزایده فروش لوازم برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057005/مزایده-ششدانگ-ملک-قطعه-22-تفکیکی'>مزایده ششدانگ ملک قطعه 22 تفکیکی / مزایده ,مزایده ششدانگ ملک قطعه 22 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057006/مزایده-عرصه-و-اعیان-آپارتمان-مساحت-78-81متر'>مزایده عرصه و اعیان آپارتمان مساحت 78.81متر / مزایده ,مزایده عرصه و اعیان آپارتمان مساحت 78.81متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057008/مزایده-429-قلم-انواع-بیرینگ-های-آکبند-SKF--'>مزایده 429 قلم انواع بیرینگ های آکبند SKF...  / مزایده, مزایده 429 قلم انواع بیرینگ های آکبند SKF...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057010/مزایده-فروش-یکدستگاه-کامیون-کشنده-ایویکو'>مزایده فروش یکدستگاه کامیون کشنده ایویکو /  آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه کامیون کشنده ایویکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057012/مزایده-یک-دستگاه-جرثقیل-سقفی'>مزایده یک دستگاه جرثقیل سقفی / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه جرثقیل سقفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057014/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-1700متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 1700متر نوبت اول / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1700متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057018/مزایده-اجاره-تعدادی-از-املاک-(نوبت-دوم)'>مزایده اجاره تعدادی از املاک  (نوبت دوم) / آگهی مزایده, مزایده اجاره تعدادی از املاک (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057019/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-صد-و-هشتاد-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت صد و هشتاد متر / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت صد و هشتاد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057020/مزایده-فروش-مقادیری-کابل'>مزایده فروش مقادیری کابل  / آگهی مزایده , مزایده فروش مقادیری کابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057023/مزایده-تعداد-104-دستگاه-خودرو-سبک-و-سنگین'>مزایده تعداد 104 دستگاه خودرو سبک و سنگین  / مزایده, مزایده تعداد 104 دستگاه خودرو سبک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057025/مزایده-واگذاری-پارکینگ-عمومی'>مزایده واگذاری پارکینگ عمومی  / مزایده,مزایده واگذاری پارکینگ عمومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057026/مزایده-ساختمان-مساحت-145-5مترمربع'>مزایده ساختمان مساحت 145.5مترمربع / مزایده ,مزایده ساختمان مساحت 145.5مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057027/مزایده-اموال-منقول-شامل-آپارتمان-و-خانه-ویلایی-نوبت-دوم'>مزایده اموال منقول شامل آپارتمان و خانه ویلایی نوبت دوم / مزایده ,مزایده اموال منقول شامل آپارتمان و خانه ویلایی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057028/مزایده-ساختمان-مسکونی-عرصه-92-66مترمربع'>مزایده ساختمان مسکونی عرصه 92.66مترمربع / مزایده ,مزایده ساختمان مسکونی عرصه 92.66مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057029/تجدید-مزایده-بهره-برداری-از-تعدادی-غرف-ساندویچی-و-سوپرمارکت'>تجدید مزایده بهره برداری از تعدادی غرف ساندویچی و سوپرمارکت / مزایده عمومی, تجدید مزایده بهره برداری از تعدادی غرف ساندویچی و سوپرمارکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057031/مزایده-اجاره-5-قطعه-زمین-جهت-احداث-کیوسک'>مزایده اجاره 5 قطعه زمین جهت احداث کیوسک / مزایده, مزایده اجاره 5 قطعه زمین جهت احداث کیوسک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057033/مزایده-ماترک-شامل-16-قطعه-زمین-زراعی-مشاع'>مزایده ماترک شامل 16 قطعه زمین زراعی مشاع  / مزایده ,مزایده ماترک شامل 16 قطعه زمین زراعی مشاع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057035/فراخوان-واگذاری-حق-بهره-برداری-از-محل-کافی-شاپ'>فراخوان واگذاری حق بهره برداری از محل کافی شاپ  / فراخوان عمومی, فراخوان واگذاری حق بهره برداری از محل کافی شاپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057037/مزایده-فروش-لوله-دو-جداره-کاروگیت-پلی-اتیلن-96-11-28'>مزایده فروش لوله دو جداره کاروگیت پلی اتیلن 96.11.28 / آگهی مزایده , مزایده فروش لوله دو جداره کاروگیت پلی اتیلن 96.11.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057039/مزایده-باغ-پلاک-شماره-185-فرعی-بخش-15-فارس-نوبت-دوم'>مزایده باغ پلاک شماره 185 فرعی بخش 15 فارس نوبت دوم / مزایده ,مزایده باغ پلاک شماره 185 فرعی بخش 15 فارس نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057040/مزایده-واگذاری-اماکن-ورزشی-تحت-اختیار-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اماکن ورزشی تحت اختیار نوبت دوم  / فراخوان مزایده عمومی، مزایده واگذاری اماکن ورزشی تحت اختیار نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057041/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-332-50متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 332.50متر / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 332.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057042/تجدید-مزایده-فروش-تجهیزات-الکترونیکی-و-رایانه-ای--نوبت-اول'>تجدید مزایده فروش تجهیزات الکترونیکی و رایانه ای - نوبت اول / آگهی تجدید مزایده فروش، تجدید مزایده فروش تجهیزات الکترونیکی و رایانه ای - نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057043/مزایده-دستگاه-صافی-توربو-گوجه-فرنگی'>مزایده دستگاه صافی توربو گوجه فرنگی / مزایده, مزایده دستگاه صافی توربو گوجه فرنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057044/مزایده-فروش-9-قطعه-زمین-کاربری-خدماتی-کارگاهی'>مزایده فروش 9 قطعه زمین کاربری خدماتی کارگاهی  / مزایده ,مزایده فروش 9 قطعه زمین کاربری خدماتی کارگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057045/مزایده-یکباب-مغازه-و-منزل-مسکونی'>مزایده یکباب مغازه و منزل مسکونی  / مزایده ,مزایده یکباب مغازه و منزل مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057048/مزایده-مینی-بوس-هیوندای-کروز'>مزایده مینی بوس هیوندای کروز  / آگهی مزایده,مزایده مینی بوس هیوندای کروز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057049/مزایده-ششدانگ-عرصه-دو-قطعه-زمین-قطعه-61-و-166-تفکیکی'>مزایده ششدانگ عرصه دو قطعه زمین قطعه 61 و 166 تفکیکی / مزایده ,مزایده ششدانگ عرصه دو قطعه زمین قطعه 61 و 166 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057051/مزایده-اجاره-محل-فیزیوتراپی'>مزایده اجاره محل فیزیوتراپی / مزایده,مزایده اجاره محل فیزیوتراپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057053/مزایده-کارگاه-با-محوطه-مساحت-220-مترمربع'>مزایده کارگاه با محوطه مساحت 220 مترمربع  / مزایده ,مزایده کارگاه با محوطه مساحت 220 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057302/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته  / استعلام ,استعلام دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057303/استعلام-فعالیت-تخصصی-ساختمان'>استعلام فعالیت تخصصی ساختمان / استعلام,استعلام فعالیت تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057304/استعلام-اجرای-کمربند-حفاظتی--'>استعلام اجرای کمربند حفاظتی ... / استعلام, استعلام اجرای کمربند حفاظتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057305/استعلام-خرید-مواد-شوینده-و-بهداشتی'>استعلام خرید مواد شوینده و بهداشتی  / استعلام , استعلام خرید مواد شوینده و بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057306/استعلام-خرید-کامپیوتر-و-تبلت'>استعلام خرید کامپیوتر و تبلت  / استعلام , استعلام خرید کامپیوتر و تبلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057308/استعلام-آتل-۵-تکه-۵-ست-و--'>استعلام آتل ۵ تکه ۵ ست و ... / استعلام ,استعلام آتل ۵ تکه ۵ ست و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057309/استعلام-درب-اتوماتیک-شیشه-ای--'>استعلام درب اتوماتیک شیشه ای ... / استعلام, استعلام درب اتوماتیک شیشه ای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057310/استعلام-فعالیت-های-خدماتی-سیستم-های-امنیتی'>استعلام فعالیت های خدماتی سیستم های امنیتی / استعلام,استعلام فعالیت های خدماتی سیستم های امنیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057311/استعلام-خرید-کامپیوتر-و-لپ-تاپ'>استعلام خرید کامپیوتر و لپ تاپ / استعلام , استعلام خرید کامپیوتر و لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057312/استعلام-هیپوکلرید-کلسیم'>استعلام هیپوکلرید کلسیم  / استعلام, استعلام  هیپوکلرید کلسیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057313/استعلام-خرید-کاتریج'>استعلام خرید کاتریج  / استعلام,استعلام خرید کاتریج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057314/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان  / استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057315/استعلام-تعداد-18-عنوان-قطعات-و-تجهیزات-الکتریکی'>استعلام تعداد 18 عنوان قطعات و تجهیزات الکتریکی / استعلام ,استعلام تعداد 18 عنوان قطعات و تجهیزات الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057317/استعلام-خرید-لوازم-التحریر'>استعلام خرید لوازم التحریر  / استعلام ,استعلام خرید لوازم التحریر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057318/استعلام-خرید-تعداد-2-دستگاه-مانومتر'>استعلام خرید تعداد 2 دستگاه مانومتر  / استعلام ,استعلام خرید تعداد 2 دستگاه مانومتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057319/استعلام-احداث-مدرسه-2-کلاسه'>استعلام احداث مدرسه 2 کلاسه  / استعلام ,استعلام احداث مدرسه 2 کلاسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057320/استعلام-انجام-فعالیت-های-هیات-اندیشه-ورز-اجتماعی'>استعلام انجام فعالیت های هیات اندیشه ورز اجتماعی  / استعلام, استعلام انجام فعالیت های هیات اندیشه ورز اجتماعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057321/استعلام-احداث-خط-انتقال'>استعلام احداث خط انتقال  / استعلام ,استعلام احداث خط انتقال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057322/استعلام-اجرای-بخشی-از-راهسازی-و-عملیات-خاکی'>استعلام  اجرای بخشی از راهسازی و عملیات خاکی / استعلام ,استعلام  اجرای بخشی از راهسازی و عملیات خاکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057323/استعلام-تعمیرات-بنج-و-سکوهای-آزمایشگاهی'>استعلام  تعمیرات بنج و سکوهای آزمایشگاهی / استعلام ,استعلام  تعمیرات بنج و سکوهای آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057324/استعلام-احداث-مدرسه-2-کلاسه'>استعلام احداث مدرسه 2 کلاسه  / استعلام ,استعلام احداث مدرسه 2 کلاسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057325/استعلام-دستگاه-چندکاره-پرینتر-و-اسکنر-و-فکس'>استعلام دستگاه چندکاره پرینتر و اسکنر و فکس / استعلام ،استعلام دستگاه چندکاره پرینتر و اسکنر و فکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057326/استعلام-قند-شکسته-مرغوب'>استعلام  قند شکسته مرغوب  / استعلام, استعلام  قند شکسته مرغوب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057327/استعلام-لپه-ایرانی-درجه-یک-مرغوب'>استعلام لپه ایرانی درجه یک مرغوب / استعلام, استعلام لپه ایرانی درجه یک مرغوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057329/استعلام-کنترل-کننده-بریج-و-ترولی-جرثقیل'>استعلام کنترل کننده بریج و ترولی جرثقیل  / استعلام , استعلام کنترل کننده بریج و ترولی جرثقیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057330/استعلام-تعداد-6-عنوان-قطعات-و-تجهیزات-الکتریکی'>استعلام تعداد 6 عنوان قطعات و تجهیزات الکتریکی  / استعلام ,استعلام تعداد 6 عنوان قطعات و تجهیزات الکتریکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057331/استعلام-توسعه-2-کلاس-در-مدرسه-شهید-داغری'>استعلام  توسعه 2 کلاس در مدرسه شهید داغری / استعلام, استعلام  توسعه 2 کلاس در مدرسه شهید داغری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057332/استعلام-تجهیزات-ازنا'>استعلام تجهیزات ازنا  / استعلام ,استعلام تجهیزات ازنا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057333/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا'>استعلام اجرای طرح هادی روستا / استعلام ,استعلام اجرای طرح هادی روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057334/استعلام-احداث-سایت-فرود-هلیکوپکتر'>استعلام احداث سایت فرود هلیکوپکتر / استعلام,استعلام احداث سایت فرود هلیکوپکتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057335/استعلام-ساخت-صندوق-صدقات-کوچک'>استعلام ساخت صندوق صدقات کوچک / استعلام ,استعلام ساخت صندوق صدقات کوچک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057336/مناقصه-زیرسازی-جدول-گذاری-و-آسفالت-بلوارهای--'>مناقصه زیرسازی، جدول گذاری و  آسفالت بلوارهای.... / مناقصه زیرسازی، جدول گذاری و  آسفالت بلوارهای....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057337/استعلام-انجام-خدمات-نقشه-برداری-حوضه-های-آبریز'>استعلام انجام خدمات نقشه برداری حوضه های آبریز / استعلام ,استعلام  انجام خدمات نقشه برداری حوضه های آبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057338/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا'>استعلام اجرای طرح هادی روستا / استعلام ,استعلام اجرای طرح هادی روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057339/استعلام-دوربین-عکاسی-CANON-EOS-1300D'>استعلام دوربین عکاسی CANON EOS 1300D / استعلام,دوربین عکاسی CANON EOS 1300D</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057340/استعلام-خرید-تعداد-یکدستگاه-کولر-ایستاده-ایرانی'>استعلام خرید تعداد یکدستگاه کولر ایستاده ایرانی / استعلام ,استعلام خرید تعداد یکدستگاه کولر ایستاده ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057342/فراخوان-تامین-۱۱-عددPruoftech-nik-Laser-system--'>فراخوان  تامین ۱۱ عددPruoftech nik Laser system ... / فراخوان فراخوان  تامین ۱۱ عددPruoftech nik Laser system ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057343/استعلام-عملیات-نگهداری-تعمیرات-بازسازی-و-تامین-آب--'>استعلام عملیات نگهداری، تعمیرات، بازسازی و تامین آب ... / استعلام , استعلام عملیات نگهداری، تعمیرات، بازسازی و تامین آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057344/استعلام-ویفر-روکش-شکلاتی'>استعلام ویفر روکش شکلاتی  / استعلام, استعلام  ویفر روکش شکلاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057345/استعلام-احداث-مدرسه-1-کلاسه'>استعلام احداث مدرسه 1 کلاسه  / استعلام ,استعلام احداث مدرسه 1 کلاسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057346/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اجرای طرح هادی روستای... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057347/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام ,استعلام لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057348/استعلام-طراحی-و-نصب-آسانسور'>استعلام  طراحی و نصب آسانسور  / استعلام, استعلام  طراحی و نصب آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057350/استعلام-سیستم-دوربین-مداربسته-با-نصب'>استعلام سیستم دوربین مداربسته با نصب / استعلام,استعلام سیستم دوربین مداربسته با نصب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057351/استعلام-دیگ-چدنی--'>استعلام دیگ چدنی... / استعلام ,استعلام دیگ چدنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057352/استعلام-تعمیرات-اساسی-سرویسهای-بهداشتی'>استعلام تعمیرات اساسی سرویسهای بهداشتی / استعلام تعمیرات اساسی سرویسهای بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057353/استعلام-گوشت-سردست-گوساله'>استعلام گوشت سردست گوساله  / استعلام , استعلام گوشت سردست گوساله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057354/استعلام-انتخاب-مجری-ذی-صلاح-به-منظور-تعمیر-و-تجهیز-و-راه-اندازی-مجدد-تصفیه-خانه'>استعلام انتخاب مجری ذی صلاح به منظور تعمیر و تجهیز و راه اندازی مجدد تصفیه خانه  / استعلام , استعلام انتخاب مجری ذی صلاح به منظور تعمیر و تجهیز و راه اندازی مجدد تصفیه خانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057355/استعلام-آنتی-سرم'>استعلام آنتی سرم  / استعلام ,استعلام آنتی سرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057356/فراخوان-جانک-میل'>فراخوان جانک میل    / فراخوان,فراخوان جانک میل   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057357/استعلام-ضربه-گیر-کنج'>استعلام ضربه گیر کنج  / استعلام,استعلام ضربه گیر کنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057358/استعلام-آنلاین-قابل-نصب-در-رک-با-ups'>استعلام آنلاین قابل نصب در رک با ups  / استعلام ,استعلام آنلاین قابل نصب در رک با ups </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057359/استعلام-خرید-انواع-مقره-پلیمری'>استعلام خرید انواع مقره پلیمری / استعلام, استعلام خرید انواع مقره پلیمری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057360/استعلام-تبدیل-لنز-دیجیتال'>استعلام تبدیل لنز دیجیتال / استعلام , استعلام تبدیل لنز دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057361/استعلام-پرده-های-جداکننده-بخشهای-بستری'>استعلام پرده های جداکننده بخشهای بستری / استعلام, استعلام پرده های جداکننده بخشهای بستری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057362/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتیلن-و-نازل-آبپاش'>استعلام خرید لوله پلی اتیلن و نازل آبپاش / استعلام ,استعلام خرید لوله پلی اتیلن و نازل آبپاش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057363/استعلام-توسعه-4-کلاس-در-مدرسه-دانش'>استعلام توسعه 4 کلاس در مدرسه دانش / استعلام, استعلام توسعه 4 کلاسه در مدرسه دانش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057364/استعلام-دمپر-ماشین-کاری-شده'>استعلام دمپر ماشین کاری شده / استعلام , استعلام دمپر ماشین کاری شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057365/استعلام-کاور-رایز-هایگلاس-agt'>استعلام کاور رایز هایگلاس agt  / استعلام,استعلام کاور رایز هایگلاس agt </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057366/استعلام-خوراک-ماهی-اکسترود-GFT3'>استعلام خوراک ماهی اکسترود GFT3  / استعلام, استعلام خوراک ماهی اکسترود GFT3 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057367/فراخوان-جانک-میل'>فراخوان جانک میل    / فراخوان,فراخوان جانک میل   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057368/مناقصه-لایروبی-و-بهسازی-قنات'>مناقصه لایروبی و بهسازی قنات / مناقصه ,مناقصه لایروبی و بهسازی قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057369/مناقصه-احداث-و-بهسازی-کانال-آبیاری'>مناقصه احداث و بهسازی کانال آبیاری / مناقصه ,مناقصه احداث و بهسازی کانال آبیاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057370/استعلام-عملیات-خرید-و-کارگذاری-1275-متر-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام عملیات خرید و کارگذاری 1275 متر لوله پلی اتیلن  / استعلام ,استعلام عملیات خرید و کارگذاری 1275 متر لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057371/استعلام-قند-حبه-درجه-یک'>استعلام  قند حبه درجه یک  / استعلام, استعلام  قند حبه درجه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057372/استعلام-لوله-فولادی-اسپیرال'>استعلام لوله فولادی اسپیرال  / استعلام ، استعلام لوله فولادی اسپیرال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057373/استعلام-تهیه-مصالح-و-تجهیز-ایستگاه-پمپاژ'>استعلام تهیه مصالح و تجهیز ایستگاه پمپاژ / استعلام, استعلام تهیه مصالح و تجهیز ایستگاه پمپاژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057374/مناقصه-احداث-و-بهسازی-کانال-آبیاری'>مناقصه احداث و بهسازی کانال آبیاری / مناقصه ,مناقصه احداث و بهسازی کانال آبیاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057375/استعلام-هارد-دیسک'>استعلام هارد دیسک  / استعلام ,استعلام هارد دیسک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057376/استعلام-خرید-الکترو-موتور-افقی-و-پمپ-گریز'>استعلام خرید الکترو موتور افقی و پمپ گریز  / استعلام, استعلام خرید الکترو موتور افقی و پمپ گریز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057377/مناقصه-احداث-و-بهسازی-کانال'>مناقصه احداث و بهسازی کانال  / مناقصه ,مناقصه احداث و بهسازی کانال آبیاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057378/مناقصه-اجرای-شبکه-گاز-شهرک-الکترونیک'>مناقصه اجرای شبکه گاز شهرک الکترونیک / مناقصه,مناقصه اجرای شبکه گاز شهرک الکترونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057379/استعلام-لوبیای-چیتی'>استعلام لوبیای چیتی / استعلام, استعلام لوبیای چیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057380/استعلام-کیسه-زباله-نسوز-بیمارستانی'>استعلام کیسه زباله نسوز بیمارستانی  / استعلام , استعلام کیسه زباله نسوز بیمارستانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057381/استعلام-اجرای-فاز-اول-ساختمان-اداری-و-رفاهی'>استعلام اجرای فاز اول ساختمان اداری و رفاهی / استعلام ,استعلام اجرای فاز اول ساختمان اداری و رفاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057382/فرخوان-احداث-استخر-ذخیره-آب-کشاورزی'>فرخوان  احداث استخر ذخیره آب کشاورزی / فرخوان  احداث استخر ذخیره آب کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057383/استعلام-دستگاه-تصفیه-هوا'>استعلام دستگاه تصفیه هوا  / استعلام, استعلام دستگاه تصفیه هوا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057384/استعلام-شبکه-برق-رسانی-به-چاه-آب'>استعلام شبکه برق رسانی  به چاه آب / استعلام, استعلام شبکه برق رسانی  به چاه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057385/استعلام-بچه-ماهی-کپور'>استعلام بچه ماهی کپور  / استعلام ,استعلام بچه ماهی کپور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057386/استعلام-خرید-تعداد-یکدستگاه-پمپ-ایریلوئر'>استعلام خرید تعداد یکدستگاه پمپ ایریلوئر  / استعلام ,استعلام خرید تعداد یکدستگاه پمپ ایریلوئر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057387/استعلام-ماشین-چمن-زن-تراکتوری-هوندا--'>استعلام ماشین چمن زن تراکتوری هوندا ... / استعلام,استعلام ماشین چمن زن تراکتوری هوندا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057388/استعلام-نقاشی-داخلی-ساختمان-اداره-امور-مالیاتی-اسلام-آباد-غرب'>استعلام نقاشی داخلی ساختمان اداره امور مالیاتی اسلام آباد غرب / استعلام , استعلام نقاشی داخلی ساختمان اداره امور مالیاتی اسلام آباد غرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057389/استعلام-سرویس--تعمیر-تنظیم--نگهداری-و-کالیبراسیون-باسکول-ثابت'>استعلام سرویس ، تعمیر، تنظیم ، نگهداری و کالیبراسیون باسکول ثابت / استعلام,استعلام سرویس ، تعمیر، تنظیم ، نگهداری و کالیبراسیون باسکول ثابت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057390/استعلام-درب-و-پنجره-آلومینیومی-دوجداره'>استعلام درب و پنجره آلومینیومی دوجداره  / استعلام  ، استعلام درب و پنجره آلومینیومی دوجداره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057391/فراخوان-برق-رسانی-به-ایستگاه-پمپاژ'>فراخوان برق رسانی به ایستگاه پمپاژ / فراخوان  برق رسانی به ایستگاه پمپاژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057392/استعلام-اجرای-شبکه-داخلی-گاز'>استعلام اجرای شبکه داخلی گاز  / استعلام ,استعلام اجرای شبکه داخلی گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057393/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام ,استعلام لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057394/استعلام-تجهیزات-ورزشی'>استعلام تجهیزات ورزشی / استعلام , استعلام تجهیزات ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057395/مناقصه-خرید-سیستم-و-تجهیزات-کامپیوتری'>مناقصه خرید سیستم و تجهیزات کامپیوتری  / آگهی مناقصه, مناقصه  خرید سیستم و تجهیزات کامپیوتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057396/استعلام-خرید-حمل--نصب-و-راه-اندازی-کولرهای-گازی-پلیس-راههای--'>استعلام خرید ,حمل , نصب و راه اندازی کولرهای گازی پلیس راههای ... / استعلام , استعلام خرید ,حمل , نصب و راه اندازی کولرهای گازی پلیس راههای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057397/استعلام-اجرای-جمع-آوری-آبهای-سطحی'>استعلام اجرای جمع آوری آبهای سطحی  / استعلام , استعلام اجرای جمع آوری آبهای سطحی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057398/استعلام-سبد-پلاستیکی-بزرگ'>استعلام سبد پلاستیکی بزرگ  / استعلام, استعلام سبد پلاستیکی بزرگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057400/مناقصه-اصلاح-شبکه-توزیع-آب'>مناقصه اصلاح شبکه توزیع آب  / اگهی مناقصه , مناقصه اصلاح شبکه توزیع آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057401/استعلام-خرید-تعداد-27-دستگاه-دوربین-مداربسته-و--'>استعلام خرید تعداد 27 دستگاه دوربین مداربسته و ...  / استعلام , استعلام خرید تعداد 27 دستگاه دوربین مداربسته و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057402/استعلام-تجهیزات-ورزشی'>استعلام تجهیزات ورزشی / استعلام , استعلام تجهیزات ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057403/مناقصه-تجهیزات-اتاق-کنفرانس--تجدید'>مناقصه تجهیزات اتاق کنفرانس - تجدید / آگهی مناقصه, مناقصه تجهیزات اتاق کنفرانس - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057404/استعلام-تهیه-مصالح-و-تکمیل-ارتباط-مخابراتی'>استعلام تهیه مصالح و تکمیل ارتباط مخابراتی / استعلام ,استعلام تهیه مصالح و تکمیل ارتباط مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057405/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اجرای طرح هادی روستای... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057406/استعلام-احیا-و-مرمت-آبسرک'>استعلام احیا و مرمت آبسرک  / استعلام, استعلام احیا و مرمت آبسرک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057407/مناقصه-طبخ-وتوزیع-روزانه-حدود-4000-پرس-وعده-غذائی--'>مناقصه طبخ وتوزیع روزانه حدود 4000 پرس وعده غذائی ... / استعلام,مناقصه طبخ وتوزیع روزانه حدود 4000 پرس وعده غذائی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057408/مناقصه-حفر-چاه-عمیق-بریموند'>مناقصه حفر چاه عمیق بریموند  / مناقصه حفر چاه عمیق بریموند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057409/استعلام-تکمیل-سالن-ورزشی'>استعلام تکمیل سالن ورزشی / استعلام, استعلام تکمیل سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057410/مناقصه-بازسازی-فیلترهای-تحت-فشار'>مناقصه بازسازی فیلترهای تحت فشار  / اگهی مناقصه , مناقصه بازسازی فیلترهای تحت فشار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057411/استعلام-لوله-آزمایش-نمونه-گیری-آزمایشگاهی'>استعلام لوله آزمایش نمونه گیری آزمایشگاهی / استعلام ،استعلام لوله آزمایش نمونه گیری آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057412/مناقصه-انجام-خدمات-تخصصی-و-نگهداشت-مجموعه-های-ورزشی'>مناقصه انجام خدمات تخصصی و نگهداشت مجموعه های ورزشی  / مناقصه انجام خدمات تخصصی و نگهداشت مجموعه های ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057414/استعلام-LM2'>استعلام LM2  / استعلام , استعلام LM2 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057415/استعلام-تعمیرات-ساختمانهای-ادارات'>استعلام تعمیرات ساختمانهای ادارات / استعلام,استعلام تعمیرات ساختمانهای ادارات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057416/تجدید-مناقصه-فایروال-سخت-افزاری'>تجدید مناقصه فایروال سخت افزاری / تجدید مناقصه فایروال سخت افزاری بومی ایرانی کرمانشاه    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057417/استعلام-لوازم-کامپیوتر'>استعلام لوازم کامپیوتر  / استعلام , استعلام لوازم کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057419/استعلام-کابینت-استیل-جهت-رستوران'>استعلام کابینت استیل جهت رستوران / استعلام, استعلام کابینت استیل جهت رستوران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057420/استعلام-برقرسانی-و-تجهیز-ایستگاه-پمپاژ'>استعلام برقرسانی و تجهیز ایستگاه پمپاژ  / استعلام ,استعلام برقرسانی و تجهیز ایستگاه پمپاژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057421/ارزیابی-کیفی-عملیات-اجرایی-پروژه-نوسازی-مزرعه'>ارزیابی کیفی عملیات اجرایی پروژه نوسازی مزرعه / ارزیابی کیفی عملیات اجرایی پروژه نوسازی مزرعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057422/استعلام-خرید-لوازم-دوربین'>استعلام خرید لوازم دوربین  / استعلام , استعلام خرید لوازم دوربین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057423/استعلام-واگذاری-تعداد-135-پرونده-قابل-بازتوان'>استعلام واگذاری تعداد 135 پرونده قابل بازتوان / استعلام ، استعلام واگذاری تعداد 135 پرونده قابل بازتوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057424/استعلام-طراحی-و-نصب-نوشته-و-آرم'>استعلام طراحی و نصب نوشته و آرم  / استعلام, استعلام طراحی و نصب نوشته و آرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057425/تجدید-مناقصه-تجهیزات-سخت-افزاری-دیتا-سنتر'>تجدید مناقصه تجهیزات سخت افزاری دیتا سنتر  / تجدید مناقصه تجهیزات سخت افزاری دیتا سنتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057426/مناقصه-بازسازی-تصفیه-خانه-آب-بندر-امام-و-احداث-ساختمانهای-کلر-زنی-و--'>مناقصه بازسازی تصفیه خانه آب بندر امام و احداث ساختمانهای کلر زنی و ... / آگهی مناقصه, مناقصه بازسازی تصفیه خانه آب بندر امام و احداث ساختمانهای کلر زنی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057427/استعلام-مرمت-کوچه-باغ-محله'>استعلام مرمت کوچه باغ محله / استعلام ,استعلام  مرمت کوچه باغ محله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057428/استعلام-جو-پوست-کنده-فله'>استعلام جو پوست کنده فله  / استعلام, استعلام جو پوست کنده فله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057429/تجدید-مناقصه-تجهیزات-سخت-افزاری-دستگاه-های-چند-کاره'>تجدید مناقصه تجهیزات سخت افزاری دستگاه های چند کاره / تجدید مناقصه تجهیزات سخت افزاری دستگاه های چند کاره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057430/استعلام-خرید-تجهیزات-مداربسته'>استعلام خرید تجهیزات مداربسته  / استعلام, استعلام خرید تجهیزات مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057431/استعلام-حلوا-شکری-90-گرمی-بسته-بندی-شده'>استعلام حلوا شکری 90 گرمی بسته بندی شده  / استعلام, استعلام حلوا شکری 90 گرمی بسته بندی شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057432/استعلام-اسپکنرومتر-uv-vis-آزمایشگاهی--'>استعلام اسپکنرومتر uv-vis آزمایشگاهی ... / استعلام,استعلام اسپکنرومتر uv-vis آزمایشگاهی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057433/مناقصه-خرید-کیت-ابزار-آلات-ایمنی-مقابله-با-نشت-گاز-کلر'>مناقصه خرید کیت ابزار آلات ایمنی مقابله با نشت گاز کلر  / آگهی مناقصه, مناقصه خرید کیت ابزار آلات ایمنی مقابله با نشت گاز کلر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057434/فراخوان-تامین-آب-روستا'>فراخوان تامین آب روستا  / فراخوان , فراخوان تامین آب روستا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057435/دعوتنامه-خرید-سرور-و-هارد-سرور-و---'>دعوتنامه خرید سرور و هارد سرور و  ....  / دعوتنامه خرید سرور و هارد سرور و  .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057436/استعلام-تجهیزات-سلسله'>استعلام  تجهیزات سلسله  / استعلام , استعلام  تجهیزات سلسله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057437/استعلام-تجهیزات-پلدختر'>استعلام تجهیزات پلدختر  / استعلام, استعلام تجهیزات پلدختر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057438/تجدید-مناقصه-نرم-افزار-اتوماسیون-اداری-پیشرفته'>تجدید مناقصه نرم افزار اتوماسیون اداری پیشرفته / تجدید مناقصه نرم افزار اتوماسیون اداری پیشرفته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057439/مناقصه-خرید-رسپیراتور-تنفسی-ارابه-ای'>مناقصه خرید رسپیراتور تنفسی ارابه ای / مناقصه, مناقصه خرید رسپیراتور تنفسی ارابه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057440/استعلام-مرمت-خانه-امام-حسین'>استعلام مرمت خانه امام حسین  / استعلام ,استعلام  مرمت خانه امام حسین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057441/استعلام-خرید-تعداد-10-عدد-مخزن'>استعلام خرید تعداد 10 عدد مخزن / استعلام ، استعلام خرید تعداد 10 عدد مخزن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057442/استعلام-تشک-مواج-تخم-مرغی'>استعلام تشک مواج تخم مرغی / استعلام ,استعلام تشک مواج تخم مرغی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057443/استعلام-تعداد-13-عنوان-قطعات-و-تجهیزات-خودرو-و-ماشین-آلات'>استعلام تعداد 13 عنوان قطعات و تجهیزات خودرو و ماشین آلات / استعلام , استعلام تعداد 13 عنوان قطعات و تجهیزات خودرو و ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057444/استعلام-نصب-داربست-فلزی'>استعلام نصب داربست فلزی / استعلام,استعلام نصب داربست فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057445/مناقصه-بهسازی-و-آسفالت-کوگاه---'>مناقصه بهسازی و آسفالت کوگاه ....  / مناقصه بهسازی و آسفالت کوگاه .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057446/مناقصه-خرید-دستگاه-کلر-زنی-گازی'>مناقصه خرید دستگاه کلر زنی گازی    / مناقصه, مناقصه خرید دستگاه کلر زنی گازی   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057447/استعلام-گاز-استریل'>استعلام گاز استریل   / استعلام, استعلام گاز استریل  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057448/مناقصه-تهیه-مصالح-و-لوله-گذاری-خط-انتقال-آب'>مناقصه تهیه مصالح و لوله گذاری خط انتقال آب  / مناقصه, مناقصه تهیه مصالح و لوله گذاری خط انتقال آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057449/مناقصه-خرید-بیل-مکانیکی-به-تعداد-۹دستگاه'>مناقصه خرید بیل مکانیکی به تعداد ۹دستگاه / مناقصه, مناقصه خرید بیل مکانیکی به تعداد ۹دستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057450/استعلام-گوشت-گوساله-منجمد-برزیلی'>استعلام گوشت گوساله منجمد برزیلی / استعلام ,استعلام گوشت گوساله منجمد برزیلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057451/استعلام-لوبیا-سفید'>استعلام  لوبیا سفید  / استعلام ، لوبیا سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057452/استعلام-ماژول-سوئیچ'>استعلام ماژول سوئیچ  / استعلام ، استعلام ماژول سوئیچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057453/مناقصه-خرید-کمپرسور-هوا'>مناقصه خرید کمپرسور هوا   / مناقصه خرید کمپرسور هوا  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057454/استعلام-چاپ-سربرگ-امور-مالیاتی--'>استعلام چاپ سربرگ امور مالیاتی ... / استعلام, استعلام چاپ سربرگ امور مالیاتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057455/استعلام-نخود-درجه-یک-فاقد-بسته-بندی--'>استعلام نخود درجه یک فاقد بسته بندی ... / استعلام,استعلام نخود درجه یک فاقد بسته بندی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057456/استعلام-خرید-تعداد-400-عدد-میکروچیپ-سایز'>استعلام خرید تعداد 400 عدد میکروچیپ سایز / استعلام, استعلام خرید تعداد 400 عدد میکروچیپ سایز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057457/فراخوان-تهیه--حمل-و-تخلیه-آب--خاک-زراعی--گونه-های-گیاهی'>فراخوان تهیه ، حمل و تخلیه آب ، خاک زراعی ، گونه های گیاهی / فراخوان , فراخوان تهیه ، حمل و تخلیه آب ، خاک زراعی ، گونه های گیاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057458/استعلام-ظروف-یکبار-مصرف'>استعلام ظروف یکبار مصرف / استعلام , استعلام ظروف یکبار مصرف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057459/فراخوان-مناقصه-خرید-ادوات-ابزار-دقیق'>فراخوان مناقصه خرید ادوات ابزار دقیق  / فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه خرید ادوات ابزار دقیق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057460/استعلام-انجام-عملیات-پروژه-تولید-ترکیبهای-ژنتیکی'>استعلام انجام عملیات پروژه تولید ترکیبهای ژنتیکی / استعلام ,استعلام انجام عملیات پروژه تولید ترکیبهای ژنتیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057461/استعلام-گشت-و-مراقبت-از-عرصه-های-منابع-طبیعی'>استعلام گشت و مراقبت از عرصه های منابع طبیعی  / استعلام , استعلام گشت و مراقبت از عرصه های منابع طبیعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057462/استعلام-عصا-و-واکر'>استعلام عصا و واکر  / استعلام ,استعلام عصا و واکر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057463/استعلام-عملیات-مرمت-ابنیه--تاسیسات-مکانیکی'>استعلام عملیات مرمت ابنیه ، تاسیسات مکانیکی / استعلام ، استعلام عملیات مرمت ابنیه ، تاسیسات مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057464/استعلام-کاغذ-a4-گرم-80'>استعلام کاغذ a4 گرم 80  / استعلام,.استعلام کاغذ a4 گرم 80 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057465/استعلام-لارنژیال-ماسک-بیهوشی'>استعلام لارنژیال ماسک بیهوشی / استعلام,استعلام لارنژیال ماسک بیهوشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057466/استعلام-خرید-6-دستگاه-ترانسفورماتور-جریان-20-کیلوولت'>استعلام  خرید 6 دستگاه ترانسفورماتور جریان 20 کیلوولت / استعلام, استعلام  خرید 6 دستگاه ترانسفورماتور جریان 20 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057467/استعلام-خرید-تعداد-9-دستگاه-شیر-فلکه'>استعلام خرید تعداد 9 دستگاه شیر فلکه  / استعلام,استعلام خرید تعداد 9 دستگاه شیر فلکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057468/استعلام-ثبت-اطلاعات-در-سایت--'>استعلام ثبت اطلاعات در سایت ... / استعلام ,استعلام ثبت اطلاعات در سایت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057469/استعلام-گوشت-منجمد-گوساله'>استعلام گوشت منجمد گوساله  / استعلام، استعلام گوشت منجمد گوساله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057470/استعلام-رب-گوجه-فرنگی'>استعلام رب گوجه فرنگی / استعلام ، استعلام رب گوجه فرنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057471/استعلام-قند-شکسته'>استعلام قند شکسته  / استعلام ,استعلام قند شکسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057472/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-سیستمهای-روشنایی'>استعلام تعمیر و نگهداری سیستمهای روشنایی  / استعلام,استعلام تعمیر و نگهداری سیستمهای روشنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057473/فراخوان-پروژه-برقرسانی-به-ایستگاه-میانراهی'>فراخوان پروژه برقرسانی به ایستگاه میانراهی  / فراخوان , فراخوان پروژه برقرسانی به ایستگاه میانراهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057474/استعلام-تخته-سبز'>استعلام تخته سبز  / استعلام, استعلام تخته سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057475/استعلام-خرید-تعداد-یک-دستگاه-مخزن-زینگالیوم'>استعلام خرید تعداد یک دستگاه مخزن زینگالیوم  / استعلام ،استعلام خرید تعداد یک دستگاه مخزن زینگالیوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057476/استعلام-پنجره-یو-پی-وی-سی'>استعلام پنجره یو پی وی سی  / استعلام  ، استعلام پنجره یو پی وی سی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057477/استعلام-ساخت-درب-کرکره-ای-فلزی-برقی'>استعلام ساخت درب کرکره ای فلزی برقی / استعلام, استعلام ساخت درب کرکره ای فلزی برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057478/استعلام-تخم-مرغ-معمولی'>استعلام تخم مرغ معمولی / استعلام,استعلام تخم مرغ معمولی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057479/آگهی-مناقصه-اجرای-پروژه-توسعه-خدمات-شهری'>آگهی مناقصه اجرای پروژه توسعه خدمات  شهری / آگهی مناقصه،آگهی مناقصه اجرای پروژه توسعه خدمات شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057480/استعلام-دستگاه-ساج-و-تنور'>استعلام دستگاه ساج و تنور / استعلام ، استعلام دستگاه ساج و تنور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057481/استعلام-گازکشی-ساختمان-اداری'>استعلام گازکشی ساختمان اداری / استعلام,استعلام گازکشی ساختمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057482/استعلام-ترمه-سه-تیکه-رومیزی'>استعلام ترمه سه تیکه رومیزی  / استعلام , استعلام ترمه سه تیکه رومیزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057483/استعلام-انواع-کارتریج-HP'>استعلام انواع کارتریج HP / استعلام ,استعلام انواع کارتریج HP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057484/استعلام-سیب-زمینی-تازه-فاقد-بسته-بندی-کیلوگرمی'>استعلام سیب زمینی تازه فاقد بسته بندی کیلوگرمی / استعلام، استعلام  سیب زمینی تازه فاقد بسته بندی کیلوگرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057485/استعلام-رایانه-همراه-مدل-k550vx--'>استعلام رایانه همراه مدل k550vx ... / استعلام,استعلام رایانه همراه مدل k550vx ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057486/استعلام-خرید-قلم-نوری'>استعلام خرید قلم نوری / استعلام, استعلام خرید قلم نوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057487/استعلام-تکمیل-شبکه-آبیاری-و-زهکشی-راهنویه'>استعلام تکمیل شبکه آبیاری و زهکشی راهنویه  / استعلام, استعلام تکمیل شبکه آبیاری و زهکشی راهنویه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057488/استعلام-غذای-خشک-مخصوص-سگهای'>استعلام غذای خشک مخصوص سگهای / استعلام ، استعلام غذای خشک مخصوص سگهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057489/استعلام-تهیه-و-نصب-سیستم-اعلان-حریق-در-مرکز-PC'>استعلام تهیه و نصب سیستم اعلان حریق در مرکز PC  / استعلام, استعلام تهیه و نصب سیستم اعلان حریق در مرکز PC </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057490/استعلام-تایپ-و-تکثیر'>استعلام تایپ و تکثیر  / استعلام, استعلام تایپ و تکثیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057491/استعلام-کیس-کامپیوتر'>استعلام کیس کامپیوتر  / استعلام, استعلام کیس کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057492/استعلام-تهیه-اگزاست-مکش-و-دهش'>استعلام تهیه اگزاست مکش و دهش  / استعلام, استعلام تهیه اگزاست مکش و دهش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057493/استعلام-خرید-دو-دستگاه-کامپیوتر'>استعلام خرید دو دستگاه کامپیوتر / استعلام ,استعلام خرید دو دستگاه کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057494/استعلام-چاپگر-لیزری'>استعلام چاپگر لیزری  / استعلام , استعلام چاپگر لیزری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057495/استعلام-تشک-کشتی'>استعلام تشک کشتی  / استعلام , استعلام تشک کشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057496/استعلام-لوبیا-چیتی'>استعلام لوبیا چیتی / استعلام لوبیا چیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057497/استعلام-پمپ-تزریق-آب-ژاول--'>استعلام پمپ تزریق آب ژاول ... / استعلام,استعلام پمپ تزریق آب ژاول ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057498/استعلام-پمپ-تزریق-آب-ژاول'>استعلام پمپ تزریق آب ژاول / استعلام ، پمپ تزریق آب ژاول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057499/استعلام-کارتریج-مشکی-چاپگر'>استعلام کارتریج  مشکی چاپگر  / استعلام، استعلام کارتریج  مشکی چاپگر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057500/استعلام-ویدئو-پروژکتور-پاناسونیک'>استعلام  ویدئو پروژکتور پاناسونیک  / استعلام, استعلام  ویدئو پروژکتور پاناسونیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057501/استعلام-خرید-20-عدد-پنجره'>استعلام خرید 20 عدد پنجره  / استعلام ،استعلام خرید 20 عدد پنجره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057502/استعلام-برنج-افتخار-20-کیلویی--'>استعلام برنج افتخار 20 کیلویی ... / استعلام,استعلام برنج افتخار 20 کیلویی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057503/استعلام-اجاره-یکدستگاه-خودرو-با-راننده'>استعلام اجاره یکدستگاه خودرو با راننده  / استعلام اجاره یکدستگاه خودرو با راننده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057504/استعلام-50-عدد-باکس-پالت-فلزی'>استعلام 50 عدد باکس پالت فلزی / استعلام, استعلام 50 عدد باکس پالت فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057505/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-سیستمهای-روشنایی'>استعلام تعمیر و نگهداری سیستمهای روشنایی / استعلام , استعلام تعمیر و نگهداری سیستمهای روشنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057506/فراخوان-پروژه-آبرسانی'>فراخوان پروژه آبرسانی / فراخوان , فراخوان پروژه آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057507/استعلام-گاو-صندوق'>استعلام گاو صندوق  / استعلام، استعلام گاو صندوق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057508/استعلام-ریبون-تمام-رنگ-و-کارت-الکترونیکی'>استعلام ریبون تمام رنگ و کارت الکترونیکی  / استعلام،استعلام ریبون تمام رنگ و کارت الکترونیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057509/استعلام-خرید-تعداد-2-دستگاه-الکتروپمپ'>استعلام خرید تعداد 2 دستگاه الکتروپمپ / استعلام خرید تعداد 2 دستگاه الکتروپمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057510/استعلام-روغن-کلزا'>استعلام روغن کلزا / استعلام, استعلام روغن کلزا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057511/استعلام-تابلو-برق-A17-روستای-نیارک'>استعلام  تابلو برق A17 روستای نیارک / استعلام , استعلام  تابلو برق A17 روستای نیارک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057512/استعلام-تهیه-و-اجرا-عایق-دو-جزئی'>استعلام تهیه و اجرا عایق دو جزئی  / استعلام, استعلام تهیه و اجرا عایق دو جزئی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057513/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام خرید لوله پلی اتیلن / استعلام , استعلام خرید لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057514/استعلام-عایق-ایزوگام-فویل-دار'>استعلام عایق ایزوگام فویل دار / استعلام , استعلام عایق ایزوگام فویل دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057515/استعلام-تشک-مواج-سلولی--'>استعلام تشک مواج سلولی ... / استعلام,استعلام تشک مواج سلولی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057516/استعلام-کیسه-پلاستیکی-سفید-جای-نان'>استعلام کیسه پلاستیکی سفید جای نان  / استعلام, استعلام کیسه پلاستیکی سفید جای نان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057517/استعلام-خرید-تعداد-2-دستگاه-هواده-دیواری'>استعلام خرید تعداد 2 دستگاه هواده دیواری / استعلام خرید تعداد 2 دستگاه هواده دیواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057518/استعلام-تابلو-برق'>استعلام تابلو برق / استعلام، استعلام تابلو برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057519/استعلام-ساخت-یک-عدد-کانکس'>استعلام ساخت یک عدد کانکس / استعلام, استعلام ساخت یک عدد کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057520/استعلام-پودر-لباسشویی-دستی'>استعلام پودر لباسشویی دستی / استعلام, استعلام پودر لباسشویی دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057521/استعلام-خرید-درب-MDF'>استعلام خرید درب MDF   / استعلام  , استعلام خرید درب MDF  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057522/استعلام-خرید-تابلو--'>استعلام خرید تابلو ... / استعلام,استعلام خرید تابلو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057523/استعلام-درب-آهنی--'>استعلام درب آهنی... / استعلام, استعلام درب آهنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057524/استعلام-استنت-دارویی'>استعلام استنت دارویی / استعلام,استعلام استنت دارویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057525/استعلام-لوله-تراشه'>استعلام لوله تراشه / استعلام لوله تراشه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057526/استعلام-کمپرسور-دیجیتالی-سه-فاز'>استعلام کمپرسور دیجیتالی سه فاز  / استعلام کمپرسور دیجیتالی سه فاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057527/استعلام-هیدروکسید-آلومینیوم'>استعلام هیدروکسید آلومینیوم / استعلام,استعلام هیدروکسید آلومینیوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057528/استعلام-اجرای-عملیات-آسفالت'>استعلام اجرای عملیات آسفالت / استعلام, استعلام اجرای عملیات آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057529/استعلام-خرید-تعداد-یک-دستگاه-تیلرکونیا'>استعلام خرید تعداد یک دستگاه تیلرکونیا  / استعلام , استعلام خرید تعداد یک دستگاه تیلرکونیا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057530/استعلام-پوشه-مقوایی'>استعلام پوشه مقوایی / استعلام, استعلام پوشه مقوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057531/استعلام-ضد-رسوب-روان-ساز'>استعلام ضد رسوب روان ساز / استعلام,استعلام ضد رسوب روان ساز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057532/استعلام-رفع-معارض-مسیر'>استعلام رفع معارض مسیر  / استعلام, استعلام رفع معارض مسیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057533/استعلام-تولید-پوشاک'>استعلام تولید پوشاک / استعلام تولید پوشاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057534/استعلام-آنتی-ویروس-تحت-شبکه--'>استعلام آنتی ویروس تحت شبکه .. / استعلام,استعلام آنتی ویروس تحت شبکه ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057535/استعلام-خرید-انواع-شیرآلات-و-اتصالات'>استعلام خرید انواع شیرآلات و اتصالات / استعلام،استعلام خرید انواع شیرآلات و اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057536/استعلام-لپه-تبریزی'>استعلام لپه تبریزی / استعلام ,استعلام لپه تبریزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057537/استعلام-پمپ-تزریق-آب-ژاول'>استعلام پمپ تزریق آب ژاول / استعلام ، پمپ تزریق آب ژاول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057538/استعلام-خرید-نرم-افزار-ثبت-تصاویر-و-گزارشات-آندوسکوپی'>استعلام خرید نرم افزار ثبت تصاویر و گزارشات آندوسکوپی  / استعلام , استعلام خرید نرم افزار ثبت تصاویر و گزارشات آندوسکوپی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057539/استعلام-تهیه-و-نصب-حافظ-پنجره-های'>استعلام تهیه و نصب حافظ پنجره های / استعلام, استعلام تهیه و نصب حافظ پنجره های</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057540/استعلام-گوشت-مرغ-منجمد'>استعلام گوشت مرغ منجمد  / استعلام , استعلام مرغ منجمد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057541/استعلام-گشت-و-مراقبت-از-عرصه-های-منابع-طبیعی'>استعلام گشت و مراقبت از عرصه های منابع طبیعی  / استعلام , استعلام گشت و مراقبت از عرصه های منابع طبیعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057542/استعلام-پمپ-تزریق-آب-ژاول'>استعلام پمپ تزریق آب ژاول / استعلام ، پمپ تزریق آب ژاول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057543/استعلام-برنج-درجه-یک-و-تمیز'>استعلام برنج درجه یک و تمیز  / استعلام , استعلام برنج درجه یک و تمیز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057544/استعلام-عملیات-نصب-سیستم-اعلان-حریق-12-پست--'>استعلام عملیات نصب سیستم اعلان حریق 12 پست ... / استعلام,استعلام عملیات نصب سیستم اعلان حریق 12 پست ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057545/استعلام-الکتروموتور-سه-فاز'>استعلام الکتروموتور سه فاز / استعلام ,استعلام الکتروموتور سه فاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057546/استعلام-لوله-آبرسانی'>استعلام لوله آبرسانی / استعلام , استعلام لوله آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057547/استعلام-گشت-و-مراقبت-و-کنترل-کوچ'>استعلام گشت و مراقبت و کنترل کوچ / استعلام , استعلام گشت و مراقبت و کنترل کوچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057548/استعلام-پمپ-تزریق-آب-ژاول'>استعلام پمپ تزریق آب ژاول / استعلام ، پمپ تزریق آب ژاول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057549/استعلام-برج-خنک-کننده-فایبر-گلاس'>استعلام برج خنک کننده فایبر گلاس / استعلام , استعلام برج خنک کننده فایبر گلاس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057550/استعلام-خرید-برج-های-تلسکوپی'>استعلام خرید برج های تلسکوپی / استعلام , استعلام خرید برج های تلسکوپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057551/استعلام-برنج--'>استعلام برنج ... / استعلام، استعلام برنج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057552/استعلام-سرور-HP'>استعلام سرور HP  / استعلام, استعلام سرور HP </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057553/استعلام-عصای-زیر-بغل'>استعلام عصای زیر بغل / استعلام , استعلام عصای زیر بغل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057554/استعلام-اجرای-کانال-متغیر-و-کانیو--'>استعلام اجرای کانال متغیر و کانیو ... / استعلام,استعلام اجرای کانال متغیر و کانیو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057555/استعلام-خرید-رنگ'>استعلام خرید رنگ   / استعلام , استعلام خرید رنگ  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057556/استعلام-خرید-پیاز'>استعلام خرید پیاز  / استعلام, استعلام خرید پیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057557/استعلام-موبر-پودر-معطر-جعبه-مقوایی'>استعلام موبر پودر معطر جعبه مقوایی / استعلام  ،استعلام موبر پودر معطر جعبه مقوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057558/استعلام-HP-HARD-FOR-DL-380-G8'>استعلام HP HARD FOR DL 380 G8 / استعلام , استعلام HP HARD FOR DL 380 G8</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057559/استعلام-80-متر-کاشی-و--'>استعلام 80 متر کاشی  و ... / استعلام, استعلام 80 متر کاشی  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057560/استعلام-لوله-فولادی-گالوانیزه-آبرسانی'>استعلام لوله فولادی گالوانیزه آبرسانی / استعلام , استعلام لوله فولادی گالوانیزه آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057561/استعلام-خرید-گایدینگ-کانتر'>استعلام خرید گایدینگ کانتر  / استعلام,استعلام خرید گایدینگ کانتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057562/استعلام-شارژ-کپسول-اکسیژن'>استعلام شارژ کپسول اکسیژن / استعلام, استعلام شارژ کپسول اکسیژن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057563/استعلام-کیسه-پلاستیکی-دسته-دار-درجه-یک-سفید'>استعلام کیسه پلاستیکی دسته دار درجه یک سفید  / استعلام , استعلام استعلام کیسه پلاستیکی دسته دار درجه یک سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057564/استعلام-دستگاه-سانترال--'>استعلام دستگاه سانترال... / استعلام، استعلام دستگاه سانترال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057057/مزایده-فروش-تعدادی-محدود-از-زمینهای-مسکونی-نقد-اقساط'>مزایده فروش تعدادی محدود از زمینهای مسکونی نقد اقساط  / مزایده ,مزایده فروش تعدادی محدود از زمینهای مسکونی نقد اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057059/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-523متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 523متر / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 523متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057063/مزایده-ششدانگ-یکباب-ملک-مسکونی-عرصه-سیصد-متر'>مزایده ششدانگ یکباب ملک مسکونی عرصه سیصد متر / مزایده مزایده ششدانگ یکباب ملک مسکونی عرصه سیصد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057064/مزایده-یک-باب-مغازه-تجاری-و-یک-واحد-آپارتمان-مسکونی'>مزایده یک باب مغازه تجاری و یک واحد آپارتمان مسکونی  / مزایده , مزایده یک باب مغازه تجاری و یک واحد آپارتمان مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057065/مزایده-بهره-برداری-از-تعدادی-غرف-جهت-عرضه-نهال'>مزایده بهره برداری از تعدادی غرف جهت عرضه نهال  / مزایده ,مزایده بهره برداری از تعدادی غرف جهت عرضه نهال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057066/اصلاحیه-مزایده-امتیاز-بهره-برداری-پارکینگ-های-عمومی'>اصلاحیه مزایده امتیاز بهره برداری پارکینگ های عمومی / اصلاحیه مزایده , مزایده امتیاز بهره برداری پارکینگ های عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057069/مزایده-ساختمان-مسکونی-نوساز-قدمت-4-تا-5-سال'>مزایده ساختمان مسکونی نوساز قدمت 4 تا 5 سال / مزایده ,مزایده ساختمان مسکونی نوساز قدمت 4 تا 5 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057070/مزایده-اجاره-محل-داروخانه'>مزایده اجاره محل داروخانه  / مزایده,مزایده اجاره محل داروخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057071/تجدید-مزایده-شلوار-پارچه-ای'>تجدید مزایده شلوار پارچه ای / تجدید مزایده, مزایده شلوار پارچه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057072/مزایده-ششدانگ-پلاک-676-فرعی-مساحت-234متر'>مزایده ششدانگ پلاک 676 فرعی مساحت 234متر / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک 676 فرعی مساحت 234متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057073/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو'>مزایده یک دستگاه سواری پژو / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری پژو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057074/مزایده-میز-کنسولی--چراغ-رو-سقفی--آینه'>مزایده میز کنسولی ، چراغ رو سقفی ، آینه / آگهی مزایده,مزایده میز کنسولی ، چراغ رو سقفی ، آینه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057075/مزایده-ششدانگ-سرقفلی-مغازه-مساحت-26متر'>مزایده ششدانگ سرقفلی مغازه مساحت 26متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ سرقفلی مغازه مساحت 26متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057081/مزایده-فروش-19-قطعه-زمین-مسکونی'>مزایده فروش 19 قطعه زمین مسکونی  / مزایده ,مزایده فروش 19 قطعه زمین مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057087/مزایده-آپارتمان-مساحت-96-56مترمربع'>مزایده آپارتمان مساحت 96.56مترمربع / مزایده ,مزایده آپارتمان مساحت 96.56مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057090/مزایده-واگذاری-به-اجاره-شش-دانگ-یک-باب-مغازه'>مزایده واگذاری به اجاره  شش دانگ  یک باب مغازه / آگهی مزایده ، مزایده واگذاری به اجاره  شش دانگ یک باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057093/مزایده-زمین-و-آپارتمان-مساحت-262-و-120متر'>مزایده زمین و آپارتمان مساحت 262 و 120متر  / مزایده ,مزایده زمین و آپارتمان مساحت 262 و 120متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057096/مزایده-واگذاری-مکان-4-باب-کیوسک--نوبت-دوم-چاپ-اول'>مزایده واگذاری مکان 4 باب کیوسک...نوبت دوم چاپ اول  / مزایده , مزایده واگذاری مکان 4 باب کیوسک...نوبت دوم چاپ اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057098/آگهی-مزایده-عمومی-یک-مرحله-ای-واگذاری-مدیریت-بهره-وری-تفرجگاه-جنگلی'>آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری مدیریت بهره وری تفرجگاه جنگلی  / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری مدیریت بهره وری تفرجگاه جنگلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057100/مزایده-اجاره-7-دهنه-مغازه'>مزایده اجاره 7 دهنه مغازه / مزایده, مزایده اجاره 7 دهنه مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057101/مزایده-تعداد-3-850-131-سهم-شرکت-فولاد'>مزایده تعداد 3.850.131 سهم شرکت فولاد  / آگهی مزایده ,مزایده تعداد 3.850.131 سهم شرکت فولاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057102/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-249-15متر-بخش-دوازده'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 249.15متر بخش دوازده  / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 249.15متر بخش دوازده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057106/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-مغازه-مساحت-62-64متر'>مزایده دو دانگ مشاع از مغازه مساحت 62.64متر / مزایده ,مزایده دو دانگ مشاع از مغازه مساحت 62.64متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057116/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-250-38متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 250.38متر / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 250.38متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057121/مزایده-فروش-تعدادی-از-پلاکهای-کارگاهی-و-تجاری'>مزایده فروش تعدادی از پلاکهای کارگاهی و تجاری  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از پلاکهای کارگاهی و تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057124/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-1981-فرعی-214-85متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1981 فرعی 214.85متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1981 فرعی 214.85متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057132/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-176-01متر-بخش-شانزده'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 176.01متر بخش شانزده / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 176.01متر بخش شانزده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057137/مزایده-یک-قطعه-زمین-باغ-مرکبات-تامسون-مساحت-2700متر'>مزایده یک قطعه زمین باغ مرکبات تامسون مساحت 2700متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین باغ مرکبات تامسون مساحت 2700متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057138/مزایده-اجاره-محل-تصویر-برداری-درمانگاه-فرهنگیان-اصفهان'>مزایده اجاره محل تصویر برداری درمانگاه فرهنگیان اصفهان / مزایده، مزایده اجاره محل تصویر برداری درمانگاه فرهنگیان اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057140/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-321-82متر-مسکونی'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 321.82متر مسکونی  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 321.82متر مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057144/مزایده-رادیو-صدای-نمایشگاه'>مزایده رادیو صدای نمایشگاه / مزایده , مزایده رادیو صدای نمایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057145/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-480-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 480 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 480 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057148/مزایده-واگذاری-تعداد-5-قطعه-از-قطعات-تفکیکی-کاربری-مسکونی'>مزایده واگذاری تعداد 5 قطعه از قطعات تفکیکی کاربری مسکونی  / مزایده,مزایده واگذاری تعداد 5 قطعه از قطعات تفکیکی کاربری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057150/مزایده-منزل-مسکونی-و-دو-دهنه-مغازه-مرحله-دوم'>مزایده منزل مسکونی و دو دهنه مغازه مرحله دوم  / مزایده,مزایده منزل مسکونی و دو دهنه مغازه مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057152/مزایده-مشاعی-ملکی-بصورت-سوله-مساحت-478متر'>مزایده مشاعی ملکی بصورت سوله مساحت 478متر  / مزایده,مزایده مشاعی ملکی بصورت سوله مساحت 478متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057159/مزایده-ملک-مشاع-مساحت-7-2592-در-5-قطعه-و-دیم'>مزایده ملک مشاع مساحت 7.2592 در 5 قطعه و دیم  / مزایده,مزایده ملک مشاع مساحت 7.2592 در 5 قطعه و دیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057164/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-6168-2متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 6168.2متر نوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 6168.2متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057165/مزایده-ششدانگ-ساختمان-عرصه-461-70متر'>مزایده ششدانگ ساختمان عرصه 461.70متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان عرصه 461.70متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057168/مزایده-سرقفلی-یکباب-و-یک-دهنه-مساحت-مفید-بیست-و-شش-متر'>مزایده سرقفلی یکباب و یک دهنه مساحت مفید بیست و شش متر  / مزایده,مزایده سرقفلی یکباب و یک دهنه مساحت مفید بیست و شش متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057174/مزایده-ساختمان-مساحت-299-52متر-نوبت-دوم'>مزایده ساختمان مساحت 299.52متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ساختمان مساحت 299.52متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057176/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-185متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 185متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 185متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057178/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-143مترمربع'>مزایده منزل مسکونی مساحت 143مترمربع / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 143مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057182/مزایده-اجاره-محل-واحدهای-لیزر-درمانی'>مزایده اجاره محل واحدهای لیزر درمانی / آگهی مزایده عمومی ، مزایده اجاره محل واحدهای لیزر درمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057185/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-اعیان-صد-و-هفتاد-متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت اعیان صد و هفتاد متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت اعیان صد و هفتاد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057186/مزایده-فروش-50-000-کیلوگرم-انواع-سیم-مسی-اسقاط'>مزایده فروش 50.000 کیلوگرم انواع سیم مسی اسقاط  / مزایده,مزایده فروش 50.000 کیلوگرم انواع سیم مسی اسقاط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057188/مزایده-پلاک-ثبتی-با-قدمت-پانزده-سال'>مزایده پلاک ثبتی با قدمت پانزده سال / مزایده,مزایده پلاک ثبتی با قدمت پانزده سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057194/مزایده-پلاک-ثبتی-با-قدمت-بالغ-بر-40-سال-غیرمنقول'>مزایده پلاک ثبتی با قدمت بالغ بر 40 سال غیرمنقول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی با قدمت بالغ بر 40 سال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057197/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-چهارده-اصفهان'>مزایده پلاک ثبتی بخش چهارده اصفهان / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش چهارده اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057199/مزایده-مقدار-755453855-سهم-مشاع-از-926-000-000-سهم-پلاک-ثبتی'>مزایده مقدار 755453855 سهم مشاع از 926.000.000 سهم پلاک ثبتی / مزایده,مزایده مقدار 755453855 سهم مشاع از 926.000.000 سهم پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057203/مزایده-زمین-مساحت-عرصه-146-مترمربع'>مزایده زمین مساحت عرصه 146 مترمربع / مزایده,مزایده زمین مساحت عرصه 146 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057205/مزایده-یکباب-مغازه-مساحت-چهل-مترمربع'>مزایده یکباب مغازه مساحت چهل مترمربع / مزایده,مزایده یکباب مغازه مساحت چهل مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057207/مزایده-یک-قطعه-زمین-خالی-مساحت-170-متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین خالی مساحت 170 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین خالی مساحت 170 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057208/تجدید-مزایده-فروش-294-ردیف-قطعات-یدکی-مربوط-به-لیفتراک-YALE-و--'>تجدید مزایده فروش 294 ردیف قطعات یدکی مربوط به لیفتراک YALE و ... / فراخوان مزایده عمومی, تجدید مزایده فروش 294 ردیف قطعات یدکی مربوط به لیفتراک YALE و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057209/مزایده-بهره-برداری-از-تعدادی-غرف-تجدید'>مزایده بهره برداری از تعدادی غرف تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از تعدادی غرف تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057212/مزایده-زمین-کشاورزی-مساحت-1018-5متر'>مزایده زمین کشاورزی مساحت 1018.5متر / مزایده,مزایده زمین کشاورزی مساحت 1018.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057218/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-مساحت-کل-1000-45متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت کل 1000.45متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت کل 1000.45متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057223/مزایده-9-حبه-از-36-حبه-ساختمان-مسکونی'>مزایده 9 حبه از 36 حبه ساختمان مسکونی / مزایده,مزایده 9 حبه از 36 حبه ساختمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057236/مزایده-امتیاز-بهره-برداری-موقت-از-ساماندهی-کاری-داران'>مزایده امتیاز بهره برداری موقت از ساماندهی کاری داران / آگهی مزایده عمومی , مزایده امتیاز بهره برداری موقت از ساماندهی کاری داران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057240/مزایده-ساختمان-مسکونی-بخش-5-تویسرکان'>مزایده ساختمان مسکونی بخش 5 تویسرکان  / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی بخش 5 تویسرکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057246/مزایده-یکباب-خانه-عرصه-253مترمربع'>مزایده یکباب خانه عرصه 253مترمربع / مزایده,مزایده یکباب خانه عرصه 253مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057251/مزایده-یک-دوم-دانگ-مشاع-از-نیم-دانگ-مشاع-از-زمین-محصور'>مزایده یک دوم دانگ مشاع از نیم دانگ مشاع از زمین محصور  / مزایده,مزایده یک دوم دانگ مشاع از نیم دانگ مشاع از زمین محصور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057261/مزایده-دو-قطعه-ملک-مساحت-55-87-و-220متر'>مزایده دو قطعه ملک مساحت 55.87 و 220متر / مزایده,مزایده دو قطعه ملک مساحت 55.87 و 220متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057269/مزایده-یکباب-خانه-مساحت-مفید-52-50متر'>مزایده یکباب خانه مساحت مفید 52.50متر / مزایده,مزایده یکباب خانه مساحت مفید 52.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057277/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-681-30متر'>مزایده ششدانگ ملک مساحت 681.30متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت 681.30متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057286/ابطال-مزایده-سنگبری-به-متراژ-4000-مترمربع-نوبت-سوم'>ابطال مزایده سنگبری به متراژ 4000 مترمربع  نوبت سوم / ابطال مزایده , ابطال مزایده سنگبری به متراژ 4000 مترمربع  نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057291/مزایده-زمینهای-کشاورزی-مزرعه-نوبت-دوم-چاپ-اول'>مزایده زمینهای کشاورزی مزرعه نوبت دوم چاپ اول  / اگهی مزایده , مزایده زمینهای کشاورزی مزرعه نوبت دوم چاپ اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057300/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-عرصه-250-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت عرصه 250 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت عرصه 250 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057307/مزایده-امتیاز-واگذاری-تعاونی-مسکن-آموزش-پرورش-مساحت-هر-کدام-96-تا-123متر'>مزایده امتیاز واگذاری تعاونی مسکن آموزش پرورش مساحت هر کدام 96 تا 123متر / مزایده,مزایده امتیاز واگذاری تعاونی مسکن آموزش پرورش مساحت هر کدام 96 تا 123متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057316/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-تجاری-عرصه-80-28متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان تجاری عرصه 80.28متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان تجاری عرصه 80.28متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057328/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-صد-و-نود-متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه صد و نود متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه صد و نود متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057349/مزایده-24-دستگاه-اتوبوس--'>مزایده 24 دستگاه اتوبوس ... / مزایده ,مزایده 24 دستگاه اتوبوس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057399/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-واحدهای-تجاری--'>مزایده واگذاری تعدادی از واحدهای تجاری ... / مزایده, مزایده واگذاری تعدادی از واحدهای تجاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057413/مزایده-خودرو-سمند'>مزایده خودرو سمند / مزایده,مزایده خودرو سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057418/فراخوان-بهره-برداری-از-غرف-تجاری-ترمینال-۱'>فراخوان بهره برداری از غرف تجاری ترمینال ۱     / فراخوان, فراخوان بهره برداری از غرف تجاری ترمینال ۱    </a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 14 تاريخ : سه شنبه 1 خرداد 1397 ساعت: 11:21