اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.11.26 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055383/مناقصه-اقلام-غذایی-م... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.11.26 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055383/مناقصه-اقلام-غذایی-مورد-نیاز--نوبت-سوم'>مناقصه اقلام غذایی مورد نیاز - نوبت سوم / مناقصه عمومی , مناقصه اقلام غذایی مورد نیاز - نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055385/مناقصه-اجرای-سیستم-آبیاری-تحت-فشار-اراضی-ایستگاههای-پمپاژ-1--نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای سیستم آبیاری تحت فشار اراضی ایستگاههای پمپاژ 1 - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای سیستم آبیاری تحت فشار اراضی ایستگاههای پمپاژ 1 - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055387/تجدید-مناقصه-واگذاری-امور-راهبری-نگهداری-و-تعمیرات-تاسیسات-برقی-و-مکانیکی'>تجدید مناقصه واگذاری امور راهبری، نگهداری و تعمیرات تاسیسات برقی و مکانیکی / آگهی تجدید مناقصه، تجدید مناقصه واگذاری امور راهبری، نگهداری و تعمیرات تاسیسات برقی و مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055389/مناقصه-اجرای-سیستم-آبیاری-تحت-فشار--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای سیستم آبیاری تحت فشار - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای سیستم آبیاری تحت فشار - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055391/مناقصه-تامین-تجهیزات-حمل-نصب-و-پشتیبانی-ایستگاه-پمپاژ-اصلی--نوبت-دوم'>مناقصه تامین تجهیزات، حمل، نصب و پشتیبانی ایستگاه پمپاژ اصلی...نوبت دوم / مناقصه,مناقصه تامین تجهیزات، حمل، نصب و پشتیبانی ایستگاه پمپاژ اصلی...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055392/فراخوان-عملیات-اجرایی-احداث-ساختمان-اداری---نوبت-دوم'>فراخوان عملیات اجرایی احداث ساختمان اداری... - نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان عملیات اجرایی احداث ساختمان اداری... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055393/مناقصه-خرید-کت-اوت-پلیمری--نوبت-دوم'>مناقصه خرید کت اوت پلیمری...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید کت اوت پلیمری...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055394/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی--نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی انسانی  - نوبت دوم / آگهی مناقصات , مناقصه تامین نیروی انسانی  - نوبتد وم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055396/مناقصه-اجرای-عملیات-انتقال-نیرو-و----نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و ... - نوبت دوم / مناقصه, مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055397/استعلام-دوربین--'>استعلام دوربین ... / استعلام ,استعلام دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055398/استعلام-جی-پی-اس-گازمین-650-و-عمق-باب-150-متری'>استعلام جی پی اس گازمین 650 و عمق باب 150 متری  / استعلام جی پی اس گازمین 650 و عمق باب 150 متری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055399/مناقصه-مقدار-1-تن-میلگرد-مسی--'>مناقصه مقدار 1 تن میلگرد مسی... / مناقصه عمومی، مناقصه مقدار 1 تن میلگرد مسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055401/استعلام-دوش-چشم-شوی-اضطراری-تمام-استیل-316-با-راهبری-دستی'>استعلام دوش چشم شوی اضطراری تمام استیل 316 با راهبری دستی  / استعلام دوش چشم شوی اضطراری تمام استیل 316 با راهبری دستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055403/استعلام-پسته--'>استعلام پسته ... / استعلام , استعلام پسته ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055405/تجدید-فراخوان-احداث-تلویزیون-شهری--'>تجدید فراخوان احداث تلویزیون شهری... / آگهی تجدید فراخوان و مشارکت، تجدید فراخوان احداث تلویزیون شهری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055407/استعلام-15-کپسول-25-کیلویی-پودر-و-گاز-پیشرو'>استعلام  15 کپسول 25 کیلویی پودر و گاز پیشرو / استعلام  15 کپسول 25 کیلویی پودر و گاز پیشرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055410/استعلام-گلزار-شهدا--'>استعلام گلزار شهدا ... / استعلام ,استعلام گلزار شهدا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055411/استعلام-ست-لباس-کاپشن-و-شلوار-مردانه-فرم-مهندسی--'>استعلام ست لباس کاپشن و شلوار مردانه فرم مهندسی... / استعلام ست لباس کاپشن و شلوار مردانه فرم مهندسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055412/مناقصه-خرید-لوله-چدن-نشکن-(داکتیل)-تایتونی-اتصال-مقاوم--'>مناقصه خرید لوله چدن نشکن (داکتیل) تایتونی اتصال مقاوم ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید لوله چدن نشکن (داکتیل) تایتونی اتصال مقاوم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055413/مناقصه-عملیات-حمل-تخلیه-و-تسطیح-(در-محل-دپو)-مصالح--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حمل، تخلیه و تسطیح (در محل دپو) مصالح  - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات حمل، تخلیه و تسطیح (در محل دپو) مصالح  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055414/استعلام-خرید-تجهیزات-پزشکی--'>استعلام خرید تجهیزات پزشکی ... / استعلام, استعلام خرید تجهیزات پزشکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055417/مناقصه-عمومی-بارگیری--حمل-و-تخلیه-دو-دستگاه-ترانسفورماتور-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی  بارگیری ، حمل و تخلیه دو دستگاه ترانسفورماتور- نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی  بارگیری ، حمل و تخلیه دو دستگاه ترانسفورماتور- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055418/استعلام-پشتیبانی-سرویس-و-نگهداری-سیستم-های-اعلان-هشدار-و-دوربین-های-مداربسته--'>استعلام پشتیبانی، سرویس و نگهداری سیستم های اعلان هشدار و دوربین های مداربسته... / استعلام پشتیبانی، سرویس و نگهداری سیستم های اعلان هشدار و دوربین های مداربسته...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055419/استعلام-موبر--'>استعلام موبر ... / استعلام ,استعلام موبر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055421/مناقصه-واگذاری-عملیات-تسطیح-اساسی--'>مناقصه واگذاری عملیات تسطیح اساسی... / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری عملیات تسطیح اساسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055423/استعلام-صید-ماهیان-استخوانی-مولد-ماهی-سفید-و--'>استعلام صید ماهیان استخوانی مولد ماهی سفید و ... / استعلام صید ماهیان استخوانی مولد ماهی سفید و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055424/استعلام-انجام-عملیات-خاکبرداری---'>استعلام انجام عملیات خاکبرداری .... / استعلام, استعلام انجام عملیات خاکبرداری ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055426/مناقصه-احداث-فونداسیون-اتصالات-63-کیلوولت-پست-مهرگان-(نوبت-دوم)'>مناقصه احداث فونداسیون اتصالات 63 کیلوولت پست مهرگان (نوبت دوم) / مناقصه احداث فونداسیون اتصالات 63 کیلوولت پست مهرگان  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055428/فراخوان-عملیات-جدول-گذاری-و-پیاده-روسازی-معابر'>فراخوان عملیات جدول گذاری و پیاده روسازی معابر  / آگهی فراخوان, فراخوان عملیات جدول گذاری و پیاده روسازی معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055430/استعلام-دوخت-کت-و-شلوار-مردانه-و-مانتو-شلوار-دست-دوز--'>استعلام دوخت کت و شلوار مردانه و مانتو شلوار دست دوز .. / استعلام دوخت کت و شلوار مردانه و مانتو شلوار دست دوز ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055431/مناقصه-سرویس-تعمیرات-و-اصلاح-شبکه-روشنایی-معابر---(نوبت-دوم)'>مناقصه سرویس، تعمیرات و اصلاح شبکه روشنایی معابر ... (نوبت دوم) / مناقصه ,مناقصه سرویس، تعمیرات و اصلاح شبکه روشنایی معابر ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055432/مناقصه-تهیه-ساخت-و-نصب-سازه-فلزی-(پایپ-رک)--'>مناقصه تهیه، ساخت و نصب سازه فلزی (پایپ رک)... / آگهی مناقصه, مناقصه تهیه، ساخت و نصب سازه فلزی (پایپ رک)...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055434/استعلام-سرور--'>استعلام سرور ... / استعلام ,استعلام سرور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055435/مناقصه-خرید-ماشین-آلات-نوبت-دوم'>مناقصه خرید ماشین آلات نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید ماشین آلات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055436/استعلام-لوح---'>استعلام لوح .... / استعلام, استعلام لوح ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055438/استعلام-فعالیت-های-خدماتی-سیستم-های-امنیتی'>استعلام فعالیت های خدماتی سیستم های امنیتی  / استعلام فعالیت های خدماتی سیستم های امنیتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055439/مناقصه-فراخوان-جذب-سرمایه-گذار-عملیات-طراحی-و-احداث--اجرا-و-بهره-برداری--مرحله-دوم-نوبت-اول'>مناقصه فراخوان جذب سرمایه گذار عملیات طراحی و احداث ، اجرا و بهره برداری - مرحله دوم نوبت اول / مناقصه عمومی, مناقصه فراخوان جذب سرمایه گذار عملیات طراحی و احداث ، اجرا و بهره برداری - مرحله دوم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055442/مناقصه-خرید-105-دستگاه-انواع-ترانسفورماتور----نوبت-دوم'>مناقصه خرید 105 دستگاه انواع ترانسفورماتور...  - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه خرید 105 دستگاه انواع ترانسفورماتور... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055443/استعلام-الایزا-ریدر-تک-و-2-طول-موجی--'>استعلام الایزا ریدر تک و 2 طول موجی  .. / استعلام الایزا ریدر تک و 2 طول موجی  ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055444/استعلام-آجیل--'>استعلام آجیل ... / استعلام ,استعلام آجیل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055446/مناقصه-خرید-سرور-و-دستگاه-ذخیره-ساز-اطلاعات--نوبت-دوم'>مناقصه خرید سرور و دستگاه ذخیره ساز اطلاعات  - نوبت دوم / مناقصه خرید سرور و دستگاه ذخیره ساز اطلاعات  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055448/مناقصه-نوبت-اول-زیرسازی-و-آسفالت'>مناقصه نوبت اول زیرسازی و آسفالت  / مناقصه ، مناقصه نوبت اول زیرسازی و آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055450/استعلام-خرید-چاپگر--'>استعلام خرید چاپگر ... / استعلام, استعلام خرید چاپگر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055451/استعلام-دو-چشم-شوی-اضطراری-تمام-استیل-316-با-راهبردی-دستی'>استعلام دو چشم شوی اضطراری تمام استیل 316 با راهبردی دستی  / استعلام دو چشم شوی اضطراری تمام استیل 316 با راهبردی دستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055452/فراخوان-عمومی-شناسایی-سرمایه-گذاری-به-منظور-اجرا-و-توسعه-شبکه-فیبر-نوری--نوبت-دوم'>فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذاری به منظور اجرا و توسعه شبکه فیبر نوری - نوبت دوم  / فراخوان عمومی , فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذاری به منظور اجرا و توسعه شبکه فیبر نوری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055453/مناقصه-خرید-P-FSCALEABLECONTRL-SYSTEMPLC-POWER-DISTRIBUTION-CONTROLSYSTEM-ABB'>مناقصه خرید P/FSCALEABLECONTRL SYSTEMPLC&POWER DISTRIBUTION CONTROLSYSTEM ABB / مناقصه عمومی, مناقصه خرید P/FSCALEABLECONTRL SYSTEMPLC&POWER DISTRIBUTION CONTROLSYSTEM ABB</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055457/استعلام-گلزار--'>استعلام گلزار ... / استعلام ,استعلام گلزار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055460/استعلام-خرید-کامپیوتر-با-ملزومات--'>استعلام خرید کامپیوتر با ملزومات ... / استعلام, استعلام خرید کامپیوتر با ملزومات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055461/استعلام-لیبل-PVC-سایز-100-100-میلیمتر'>استعلام  لیبل PVC- سایز 100*100 میلیمتر  / استعلام  لیبل PVC- سایز 100*100 میلیمتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055463/مناقصه-امورات-مربوط-به-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-جمع-آوری-زباله-و--'>مناقصه  امورات مربوط به حفظ و نگهداری فضای سبز، جمع آوری زباله و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  امورات مربوط به حفظ و نگهداری فضای سبز، جمع آوری زباله و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055464/مناقصه-تامین-تجهیزات-سیستم-پایش-آنلاین-و-مانیتورینگ'>مناقصه تامین تجهیزات سیستم پایش آنلاین و مانیتورینگ  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین تجهیزات سیستم پایش آنلاین و مانیتورینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055465/مناقصه-فاز-سوم-پارک-بزرگ-باغ'>مناقصه فاز سوم پارک بزرگ باغ / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه فاز سوم پارک بزرگ باغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055471/استعلام-Passive--'>استعلام Passive ... / استعلام ,استعلام Passive ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055472/مناقصه-اتصال-خیابان-حافظ-نوبت-دوم'>مناقصه  اتصال خیابان حافظ  نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه اتصال خیابان حافظ  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055475/استعلام-دوربین-مداربسته-متحرک---'>استعلام دوربین مداربسته متحرک .... / استعلام دوربین مداربسته متحرک ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055482/مناقصه-انجام-و-اجرای-طرح-آسفالت-سطح-شهر'>مناقصه انجام و اجرای طرح آسفالت سطح شهر / مناقصه, مناقصه انجام و اجرای طرح آسفالت سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055483/مناقصه-اجرای-طرح-هندسی'>مناقصه اجرای طرح هندسی  / مناقصه ، مناقصه اجرای طرح هندسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055484/استعلام-پروفیل-UPVC-پنجره-دو-جداره--'>استعلام پروفیل UPVC پنجره دو جداره... / استعلام,     استعلام پروفیل UPVC پنجره دو جداره...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055485/مناقصه-عملیات-اجرایی-لوله-گذاری-شبکه-توزیع---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری شبکه توزیع  ...نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری شبکه توزیع  ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055486/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات'>استعلام  کامپیوتر و فناوری اطلاعات / استعلام  کامپیوتر و فناوری اطلاعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055487/مناقصه-اجرای-عملیات-نگهداری-شبکه-رسیدگی-به-اتفاقات-شبکه--بازدید-و--'>مناقصه اجرای عملیات نگهداری شبکه، رسیدگی به اتفاقات شبکه ، بازدید و ... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه اجرای عملیات نگهداری شبکه، رسیدگی به اتفاقات شبکه ، بازدید و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055493/استعلام-لوله-فولادی-جدار-چاه-درزجوش-به-قطر-14-اینچ-و-به-ضخامت-حداقل-6-میلی-متر'>استعلام لوله فولادی جدار چاه درزجوش به قطر 14 اینچ و به ضخامت حداقل 6 میلی متر  / استعلام لوله فولادی جدار چاه درزجوش به قطر 14 اینچ و به ضخامت حداقل 6 میلی متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055494/تهیه-و-اجرای-آسفالت-احداث-خیابان-احداث-منبع--چاپ-دوم'>تهیه و اجرای آسفالت، احداث خیابان، احداث منبع ...چاپ دوم  / مناقصه, تهیه و اجرای آسفالت، احداث خیابان، احداث منبع ...چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055498/ارزیابی-کیفی-مناقصه-گران-بازسازی-ابنیه-ای-تاسیسات-آبرسانی-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی مناقصه گران بازسازی ابنیه ای تاسیسات آبرسانی- نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران، ارزیابی کیفی مناقصه گران بازسازی ابنیه ای تاسیسات آبرسانی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055499/استعلام-ساخت-پنل-فرش'>استعلام ساخت پنل فرش  / استعلام ساخت پنل فرش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055500/استعلام-فیلتر--'>استعلام فیلتر ... / استعلام ,استعلام فیلتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055504/استعلام-فریزر--'>استعلام فریزر ... / استعلام, استعلام فریزر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055508/استعلام-آنتی-ویروس'>استعلام  آنتی ویروس  / استعلام  آنتی ویروس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055511/مناقصه-تامین-خدمات-مراقبت-های-اولیه-سلامت--'>مناقصه تامین خدمات مراقبت های اولیه سلامت... / مناقصه عمومی, مناقصه تامین خدمات مراقبت های اولیه سلامت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055513/مناقصه-اجرای-عملیات-میکروسرفیسینگ-حوزه-استحفاظی'>مناقصه اجرای عملیات میکروسرفیسینگ حوزه استحفاظی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات میکروسرفیسینگ حوزه استحفاظی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055514/مناقصه-بتن-مورد-نیاز-پروژه-های-شهری'>مناقصه بتن مورد نیاز پروژه های شهری  / مناقصه ,مناقصه بتن مورد نیاز پروژه های شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055516/فراخوان-آماده-سازی-شهرک-آفتاب--نوبت-دوم'>فراخوان آماده سازی شهرک آفتاب - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان آماده سازی شهرک آفتاب - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055517/استعلام-​فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام ​فعالیت های تخصصی ساختمان  / استعلام ​فعالیت های تخصصی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055518/تجدید-مناقصه-مرمت-و-روکش-آسفالت-گرم-راه-های-شرایانی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه مرمت و روکش آسفالت گرم راه های شرایانی  - نوبت دوم / تجدید فراخوان مناقصه عمومی، تجدید مناقصه مرمت و روکش آسفالت گرم راه های شرایانی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055520/استعلام-مودم--'>استعلام مودم ... / استعلام ,استعلام مودم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055522/مناقصه-امور-خدمات-و-نظافت-بخش-های-بیمارستان--'>مناقصه امور خدمات و نظافت بخش های بیمارستان... / مناقصه عمومی , مناقصه امور خدمات و نظافت بخش های بیمارستان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055524/مناقصه-عمرانی-ترمیم-و-اصلاح-شبکه-های-فشار-متوسط'>مناقصه عمرانی ترمیم و اصلاح شبکه های فشار متوسط / مناقصه ,مناقصه عمرانی ترمیم و اصلاح شبکه های فشار متوسط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055525/استعلام-برگزاری-دوره-آموزشی-با-کلیه-خدمات-مورد-نیاز'>استعلام برگزاری دوره آموزشی با کلیه خدمات مورد نیاز / استعلام برگزاری دوره آموزشی با کلیه خدمات مورد نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055528/استعلام-ماژول-اتصال-قطعه-روتر-شبکه--'>استعلام ماژول اتصال قطعه روتر شبکه.... / استعلام, استعلام ماژول اتصال قطعه روتر شبکه....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055531/مناقصه-تامین-اقلام-و-اجرای-130-کیلومتر-شبکه-توزیع-و---نوبت-دوم'>مناقصه تامین اقلام و اجرای 130 کیلومتر شبکه توزیع و ... نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه تامین اقلام و اجرای 130 کیلومتر شبکه توزیع و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055533/استعلام-سیستم-اینترکام'>استعلام سیستم اینترکام / استعلام سیستم اینترکام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055535/استعلام-مقره--'>استعلام مقره ... / استعلام ,استعلام مقره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055538/مناقصه-بهسازی--لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی ، لکه گیری و روکش آسفالت تجدید نوبت دوم  / مناقصه,مناقصه بهسازی ، لکه گیری و روکش آسفالت تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055540/تجدید-مناقصه-انجام-خدمات-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-حرارتی-و-برودتی--'>تجدید مناقصه انجام خدمات تعمیر و نگهداری تاسیسات حرارتی و برودتی... / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه انجام خدمات تعمیر و نگهداری تاسیسات حرارتی و برودتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055541/تجدید-مناقصه-ساماندهی-مجموعه-فرهنگی--تاریخی--'>تجدید مناقصه ساماندهی مجموعه فرهنگی - تاریخی... / تجدید فراخوان 2 مناقصه، تجدید مناقصه ساماندهی مجموعه فرهنگی - تاریخی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055543/استعلام-مطابق-پیوست'>استعلام مطابق پیوست / استعلام مطابق پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055546/تمدید-مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-نواحی-چهارگانه'>تمدید مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز نواحی چهارگانه  / تمدید مناقصه ,مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز نواحی چهارگانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055547/تجدید-مناقصه-انجام-خدمات-نظافت-علف-چینی-و-سمپاشی--'>تجدید مناقصه انجام خدمات نظافت، علف چینی و سمپاشی... / مناقصه عمومی,تجدید مناقصه انجام خدمات نظافت، علف چینی و سمپاشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055549/استعلام-دوره-آموزشی--'>استعلام دوره آموزشی ... / استعلام ,استعلام دوره آموزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055551/مناقصه-جذب-سرمایه-گذار'>مناقصه جذب سرمایه گذار  / مناقصه ,مناقصه جذب سرمایه گذار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055553/استعلام-تهیه-ازییلت-شبکه-آب-و-گاز-شهرک-صنعتی-اشتهارد'>استعلام تهیه ازییلت شبکه آب و گاز شهرک صنعتی اشتهارد / استعلام تهیه ازییلت شبکه آب و گاز شهرک صنعتی اشتهارد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055557/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-شبکه-توزیع----نوبت-دوم'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای شبکه توزیع .... - نوبت دوم / مناقصه, مناقصه تهیه مصالح و اجرای شبکه توزیع .... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055558/مناقصه-طراحی-و-اجرای-پل-هوایی'>مناقصه طراحی و اجرای پل هوایی  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی , مناقصه طراحی و اجرای پل هوایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055561/مناقصه-عملیات-اجرایی-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه عملیات اجرایی حفظ و نگهداری فضای سبز  / مناقصه ,مناقصه عملیات اجرایی حفظ و نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055562/مناقصه-تامین-مواد-طبخ-و-توزیع-انواع-غذا'>مناقصه تامین مواد، طبخ و توزیع انواع غذا  / أگهی مناقصه عمومی، مناقصه تامین مواد، طبخ و توزیع انواع غذا شامل ناهار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055564/استعلام-دستگاه-جوش-co2'>استعلام دستگاه جوش co2 / استعلام دستگاه جوش co2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055567/استعلام-کامپیوتر--'>استعلام کامپیوتر ... / استعلام ,استعلام کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055568/مناقصه-بازسازی-و-پوشش-کانال-و--تجدید'>مناقصه بازسازی و پوشش کانال و ...تجدید / آگهی تجدید مناقصه ، مناقصه بازسازی و پوشش کانال و ...تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055572/فراخوان-ارزیابی-توان-انجام-تعهدات-و-مناقصه-عمومی-انجام-خدمات-قرائت-کنتور-و--نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی انجام خدمات قرائت کنتور و ...نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی, فراخوان ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی انجام خدمات قرائت کنتور و ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055573/استعلام-یک-دستگاه-ژنراتور-(مولد-برق)'>استعلام  یک دستگاه ژنراتور (مولد برق)  / استعلام  یک دستگاه ژنراتور (مولد برق) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055578/مناقصه-نگهداری-فلاورباکس-ها-و-گل-آرایی'> مناقصه نگهداری فلاورباکس ها و گل آرایی  / آگهی مناقصه ، مناقصه نگهداری فلاورباکس ها و گل آرایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055580/مناقصه-عملیات-بهسازی-و-بازسازی-96-11-26'>مناقصه عملیات بهسازی و بازسازی 96.11.26 / آگهی مناقصه ، مناقصه عملیات بهسازی و بازسازی 96.11.26</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055583/فراخوان-خدمات-آبدارخانه-و-پذیرایی-و--نوبت-دوم'>فراخوان خدمات آبدارخانه و پذیرایی و ...نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی, فراخوان خدمات آبدارخانه و پذیرایی و ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055584/استعلام-خرید-2-عدد-صندلی-آموزشی-و-6-عدد-میز-کار-و--'>استعلام  خرید 2 عدد صندلی آموزشی و 6 عدد میز کار و ... / استعلام  خرید 2 عدد صندلی آموزشی و 6 عدد میز کار و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055588/مناقصه-پیمان-واگذاری-امور-اداره-مهندسی-96-11-26'>مناقصه پیمان واگذاری امور اداره مهندسی 96.11.26  / آگهی مناقصه , مناقصه پیمان واگذاری امور اداره مهندسی 96.11.26</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055589/استعلام-کفپوش--'>استعلام کفپوش ... / استعلام ,استعلام کفپوش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055590/مناقصه-خرید-15400-عدد-انواع-فیوز-مینیاتوری--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 15400 عدد انواع فیوز مینیاتوری ..تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه خرید 15400 عدد انواع فیوز مینیاتوری ..تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055591/استعلام-تعمیرات-پل--'>استعلام تعمیرات پل ... / استعلام, استعلام تعمیرات پل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055597/مناقصه-تهیه-نصب-نگهداری-و-ایمن-سازی-با-گاردریل--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه نصب نگهداری و ایمن سازی با گاردریل... نوبت دوم  / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه نصب نگهداری و ایمن سازی با گاردریل... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055600/استعلام-شیرآلات-و-به-همراه-اتصالات'>استعلام  شیرآلات و به همراه اتصالات / استعلام  شیرآلات و به همراه اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055603/استعلام-کابل--'>استعلام کابل ... / استعلام ,استعلام کابل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055607/مناقصه-اجرای-عملیات-آبیاری-و--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات آبیاری و ...نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه اجرای عملیات آبیاری و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055609/استعلام-کشمش--'>استعلام کشمش ... / استعلام, استعلام کشمش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055610/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-شبکه-توزیع----نوبت-دوم'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای شبکه توزیع ... - نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه تهیه مصالح و اجرای شبکه توزیع ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055611/استعلام-خرید-فنجان-نعلبکی-دیس-بشقاب-پلوخوری-و--'>استعلام خرید فنجان، نعلبکی، دیس، بشقاب پلوخوری و ... / استعلام خرید فنجان، نعلبکی، دیس، بشقاب پلوخوری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055614/فراخوان-انجام-خدمات-جوشکاری-مکانیک-و-آزمایشگر-حفاظت-از-زنگ-نوبت-دوم'>فراخوان انجام خدمات جوشکاری، مکانیک و آزمایشگر حفاظت از زنگ  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی ,فراخوان انجام خدمات جوشکاری، مکانیک و آزمایشگر حفاظت از زنگ  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055615/مناقصه-خدمات-امداد-و-تعمیرات---(نوبت-دوم)'>مناقصه خدمات امداد و تعمیرات ... (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات امداد و تعمیرات ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055618/استعلام-خرید-آب-سردکن'>استعلام خرید آب سردکن / استعلام خرید آب سردکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055620/فراخوان-مناقصه-خرید-سیستم-خودکار-هواشناسی-و-باران-سنجی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید سیستم خودکار هواشناسی و باران سنجی نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید سیستم خودکار هواشناسی و باران سنجی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055621/استعلام-کره-گیاهی-مهگل-15-گرم'>استعلام کره گیاهی مهگل 15 گرم  / استعلام کره گیاهی مهگل 15 گرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055624/فراخوان-عمومی-جذب-سرمایه-گذار-در-اجرای-طرح-هادی-روستایی--نوبت-سوم'>فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار در اجرای طرح هادی روستایی - نوبت سوم / فراخوان عمومی, فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار در اجرای طرح هادی روستایی - نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055627/استعلام-خرید-تلویزیون-و-مبدل-دیجیتال--'>استعلام خرید تلویزیون و مبدل دیجیتال.... / استعلام, استعلام خرید تلویزیون و مبدل دیجیتال....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055628/تجدید-مناقصه-پیمان-تهیه-و-طبخ-غذا-و-اداره-رستورانهای-تاسیسات-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه پیمان تهیه و طبخ غذا و اداره رستورانهای تاسیسات نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران,مناقصه پیمان تهیه و طبخ غذا و اداره رستورانهای تاسیسات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055629/استعلام-پنج-دستگاه-رایانه'>استعلام پنج دستگاه رایانه / استعلام پنج دستگاه رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055630/تجدید-مناقصه-احداث-شبکه-روشنایی'>تجدید مناقصه احداث شبکه روشنایی / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه احداث شبکه روشنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055631/استعلام-لوله-گذاری--'>استعلام لوله گذاری ... / استعلام ,استعلام لوله گذاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055636/فراخوان-تهیه-مصالح-و-اجرای-حدود-130-کیلومتر-شبکه-توزیع-نوبت-دوم'>فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 130 کیلومتر شبکه توزیع  نوبت دوم  / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی,فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 130 کیلومتر شبکه توزیع  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055638/فراخوان-شناسایی-سرمایه-گذار-جهت-اجرا-و-بهره-برداری-شبکه-فیبر-نوری'> فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت اجرا و بهره برداری شبکه فیبر نوری / آگهی فراخوان عمومی,  فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت اجرا و بهره برداری شبکه فیبر نوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055639/مناقصه-اجرای-عملیات-روکش-آسفالت'>مناقصه اجرای عملیات روکش آسفالت / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات روکش آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055641/مناقصه-اجرای-عملیات-تکمیل-ساختمان-سوله-انبار-قدیم--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات تکمیل ساختمان سوله انبار قدیم... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه اجرای عملیات تکمیل ساختمان سوله انبار قدیم... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055642/مناقصه-اجرای-عملیات-آسفالت'>مناقصه اجرای عملیات آسفالت  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه اجرای عملیات آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055643/مناقصه-تهیه-تجهیزات-و-احداث-شبکه-توزیع-47300-متر-شبکه-پلی-اتیلن'>مناقصه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع 47300 متر شبکه پلی اتیلن / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع 47300 متر شبکه پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055645/مناقصه-برون-سپاری-وصول-مطالبات-معوقه--(نوبت-دوم)'>مناقصه برون سپاری وصول مطالبات معوقه... (نوبت دوم) / مناقصه برون سپاری وصول مطالبات معوقه... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055646/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-محور-سه-راهی--نوبت-دوم'>مناقصه لکه گیری و روکش محور سه راهی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه لکه گیری و روکش محور سه راهی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055647/مناقصه-مدیریت--بهره-برداری--نگهداری-و-تعمیرات-رفع-حوادث-کلیه-تاسیسات-و-تجهیزات'>مناقصه مدیریت ، بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات رفع حوادث کلیه تاسیسات و تجهیزات / آگهی ارزیابی کیفی , مناقصه مدیریت ، بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات رفع حوادث کلیه تاسیسات و تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055650/استعلام-باتری--'>استعلام باتری ... / استعلام ,استعلام باتری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055651/استعلام-باتری-ups'>استعلام باتری ups / استعلام باتری ups</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055652/مناقصه-اجرای-عملیات-ساختمانی-و-تاسیسات'> مناقصه اجرای عملیات ساختمانی و تاسیسات  / آگهی مناقصه,  مناقصه اجرای عملیات ساختمانی و تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055655/مناقصه-احداث-پست-230-63-20-کیلو-ولت-GIS-غرب-رشت-EPC-نوبت-دوم'>مناقصه احداث پست 230/63/20 کیلو ولت GIS غرب رشت EPC  نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه احداث پست 230/63/20 کیلو ولت GIS غرب رشت EPC  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055657/مناقصه-عمومی-بارگیری--حمل-و-تخلیه-دو-دستگاه-ترانسفورماتور--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی  بارگیری ، حمل و تخلیه دو دستگاه ترانسفورماتور - نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی بارگیری ، حمل و تخلیه دو دستگاه ترانسفورماتور - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055659/مناقصه-تعمیر-پمپ-و-الکتروموتور--نوبت-دوم'>مناقصه تعمیر پمپ و الکتروموتور - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعمیر پمپ و الکتروموتور - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055662/استعلام-کامپیوتر--'>استعلام کامپیوتر ... / استعلام ,استعلام کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055665/تجدید-مناقصه-خرید-9-قلم-کابل-جلی-فیلد-خاکی--نوبت-سوم'>تجدید مناقصه خرید 9 قلم کابل جلی فیلد خاکی ...نوبت سوم / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه خرید 9 قلم کابل جلی فیلد خاکی ..نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055668/مناقصه-مقدار-3600-متر-لوله-چدن-داکتیل-تایتونی-نوبت-دوم'>مناقصه مقدار 3600 متر لوله چدن داکتیل تایتونی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه مقدار 3600 متر لوله چدن داکتیل تایتونی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055669/استعلام-حلوا-شکری---'>استعلام حلوا شکری .... / استعلام, استعلام حلوا شکری ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055670/تجدید-مناقصه-قطعات-یدکی-کمپرسور-گازی--HOWDEN'>تجدید مناقصه قطعات یدکی کمپرسور گازی - HOWDEN / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه قطعات یدکی کمپرسور گازی - HOWDEN</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055672/مناقصه-خرید-1000-(یکهزار)-تن-گوشت-گوساله-منجمد-(تجدید)--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 1000 (یکهزار) تن گوشت گوساله منجمد (تجدید)... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه خرید 1000 (یکهزار) تن گوشت گوساله منجمد (تجدید)... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055673/مناقصه-انجام-خدمات-روزمره-اضطراری-و-اساسی-اداره-نگهداری-و-تعمیرات-برق-و-ابزار-دقیق--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات روزمره، اضطراری و اساسی اداره نگهداری و تعمیرات برق و ابزار دقیق - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات روزمره، اضطراری و اساسی اداره نگهداری و تعمیرات برق و ابزار دقیق-نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055674/استعلام-لپه-آذرشهر-درجه-یک'>استعلام  لپه آذرشهر درجه یک / استعلام  لپه آذرشهر درجه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055678/مناقصه-آتش-باری-تونل'>مناقصه آتش باری تونل / آگهی مناقصه , مناقصه آتش باری تونل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055679/فراخوان-خدمات-پیمانکاری-عملیات-حفر-لوله-گذاری-و-آزمایش-پمپاژ---نوبت-دوم'>فراخوان  خدمات پیمانکاری عملیات حفر، لوله گذاری و آزمایش پمپاژ  ... نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی,مناقصه خدمات پیمانکاری عملیات حفر، لوله گذاری و آزمایش پمپاژ  ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055680/مناقصه-خرید-15-تن-کوپلیمر--'>مناقصه خرید 15 تن کوپلیمر... / مناقصه, مناقصه خرید 15 تن کوپلیمر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055684/مناقصه-احداث-باغات-و-بازسازی-قنوات---نوبت-دوم'>مناقصه احداث باغات و بازسازی قنوات ....نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه احداث باغات و بازسازی قنوات ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055685/فراخوان-خدمات-پیمانکاری-عملیات-حفر-لوله-گذاری-و-آزمایش-پمپاژ---نوبت-دوم'>فراخوان  خدمات پیمانکاری عملیات حفر، لوله گذاری و آزمایش پمپاژ  ... نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی ,مناقصه خدمات پیمانکاری عملیات حفر، لوله گذاری و آزمایش پمپاژ  ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055686/مناقصه-خرید-تجهیزات-امدادی-و-اطفایی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید تجهیزات امدادی و اطفایی... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تجهیزات امدادی و اطفایی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055687/فراخوان-پروژه-های-حفاظت-از-طرح-های-جنگلداری'>فراخوان پروژه های حفاظت از طرح های جنگلداری / فراخوان ارزیابی کیفی، فراخوان پروژه های حفاظت از طرح های جنگلداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055690/استعلام-تهیه-توکن-پنهان-ساز-truecrypt'>استعلام  تهیه توکن پنهان ساز truecrypt  / استعلام  تهیه توکن پنهان ساز truecrypt </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055693/مناقصه-راهبری-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه راهبری و نگهداری فضای سبز / مناقصه عمومی , مناقصه راهبری و نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055694/مناقصه-آسفالت-معابر-و-خیابان-های-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه آسفالت معابر و خیابان های سطح شهر نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه آسفالت معابر و خیابان های سطح شهر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055697/مناقصه-پروژه-آبرسانی-به-33-روستای---نوبت-دوم'>مناقصه پروژه آبرسانی به 33 روستای ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه آبرسانی به 33 روستای ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055698/استعلام-رب-گوجه-فرنگی-روژین'>استعلام  رب گوجه فرنگی روژین / استعلام  رب گوجه فرنگی روژین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055699/فراخوان-مشارکت-در-احداث-مجتمع-تجاری--مسکونی-تجدید--نوبت-دوم'>فراخوان مشارکت در احداث مجتمع تجاری - مسکونی تجدید  - نوبت دوم / فراخوان مشارکت، فراخوان مشارکت در احداث مجتمع تجاری - مسکونی تجدید  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055700/مناقصه-تعمیر-اساسی-مبدل-حرارتی-مربوط-به-فن-کولر--نوبت-دوم'>مناقصه تعمیر اساسی مبدل حرارتی مربوط به فن کولر - نوبت دوم  / ارزیابی کیفی مناقصه ، مناقصه تعمیر اساسی مبدل حرارتی مربوط به فن کولر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055701/مناقصه-اجرای-سیستم-آبیاری--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای سیستم آبیاری - نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه اجرای سیستم آبیاری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055703/استعلام-دریافت-سرویس-اینترنت---'>استعلام دریافت سرویس اینترنت .... / استعلام, استعلام دریافت سرویس اینترنت ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055705/فراخوان-مناقصه-عملیات-اجرایی-خط-پمپاژ-آب-شیرینکن--'>فراخوان مناقصه عملیات اجرایی خط پمپاژ آب شیرینکن.... / مناقصه ، مناقصه عملیات اجرایی خط پمپاژ آب شیرینکن....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055706/استعلام-سامانه--'>استعلام سامانه ... / استعلام ,استعلام سامانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055707/تجدید-مناقصه-بهسازی-و-روکش-آسفالت-راه-های-روستایی----نوبت-دوم'>تجدید مناقصه بهسازی و روکش آسفالت راه های روستایی ... - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه بهسازی و روکش آسفالت راه های روستایی ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055709/استعلام-خرید-شیرهای-کنترل-دبی'>استعلام خرید شیرهای کنترل دبی / استعلام خرید شیرهای کنترل دبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055710/مناقصه-عمومی-بارگیری--حمل-و-تخلیه-دو-دستگاه-ترانسفورماتور'>مناقصه عمومی  بارگیری ، حمل و تخلیه دو دستگاه ترانسفورماتور  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی  بارگیری ، حمل و تخلیه دو دستگاه ترانسفورماتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055713/استعلام-پرینتر-رنگی-اچ-پی'>استعلام  پرینتر رنگی اچ پی / استعلام  پرینتر رنگی اچ پی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055715/استعلام-روغن-مایع--'>استعلام روغن مایع ... / استعلام ,استعلام روغن مایع ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055718/ارزیابی-کیفی-احداث-و-ترمیم-فونداسیون-خط-سوم'>ارزیابی کیفی احداث و ترمیم فونداسیون خط سوم / آگهی ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی احداث و ترمیم فونداسیون خط سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055719/مناقصه-اجرای-فرش-موزاییک-خیابان'>مناقصه اجرای فرش موزاییک خیابان  / مناقصه ,مناقصه اجرای فرش موزاییک خیابان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055722/استعلام-خرید-و-ساخت-و-نصب-علائم-هشداردهنده-ترافیکی---'>استعلام خرید و ساخت و نصب علائم هشداردهنده ترافیکی .... / استعلام, استعلام خرید و ساخت و نصب علائم هشداردهنده ترافیکی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055724/مناقصه-اجرای-پروژه-جوی-و-جدول--'>مناقصه اجرای پروژه جوی و جدول... / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه جوی و جدول...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055725/مناقصه-طراحی-پروژه-های-توسعه-و-احداث-و-بهینه-سازی-شبکه-های-توزیع'>مناقصه طراحی پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه طراحی پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055726/مناقصه-تامین-خدمات-آموزشی-تحقیقاتی'>مناقصه تامین خدمات آموزشی، تحقیقاتی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تامین خدمات آموزشی، تحقیقاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055731/استعلام-کمربند--'>استعلام کمربند... / استعلام ,استعلام کمربند...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055733/استعلام-دیتا-پروژکتور-جیبی-ایسوس'>استعلام  دیتا پروژکتور جیبی ایسوس / استعلام  دیتا پروژکتور جیبی ایسوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055379/مزایده-مازاد-اول-پلاک-ثبتی-شماره-883-فرعی'>مزایده مازاد اول پلاک ثبتی شماره 883 فرعی / مزایده ,مزایده مازاد اول پلاک ثبتی شماره 883 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055380/مزایده-فروش-هشت-گروه-انواع-لوازم-و-تجهیزات-اسقاط-و-راکد---نوبت-دوم'>مزایده فروش هشت گروه انواع لوازم و تجهیزات اسقاط و راکد.. - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی، مزایده فروش هشت گروه انواع لوازم و تجهیزات اسقاط و راکد..- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055381/مزایده-اراضی-کشاورزی-نوبت-اول'>مزایده اراضی کشاورزی نوبت اول / مزایده ,مزایده اراضی کشاورزی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055382/مزایده-واگذاری-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-1014-89متر-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری فروش یک قطعه زمین مساحت 1014.89متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری فروش یک قطعه زمین مساحت 1014.89متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055384/مزایده-ملک-مسکونی-شماره-52-فرعی-از-17-اصلی'>مزایده ملک مسکونی شماره 52 فرعی از 17 اصلی / مزایده,مزایده ملک مسکونی شماره 52 فرعی از 17 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055386/مزایده-زمینی-مساحت-2812-5متر'>مزایده زمینی مساحت 2812.5متر  / مزایده,مزایده زمینی مساحت 2812.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055388/مزایده-آپارتمان-مساحت-77-متر'>مزایده آپارتمان مساحت 77 متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 77 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055390/مزایده-ملک-به-شماره-1013-فرعی-از-1840-اصلی'>مزایده ملک به شماره 1013 فرعی از 1840 اصلی / مزایده,مزایده ملک به شماره 1013 فرعی از 1840 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055395/مزایده-فروش-زمین-مشاعی-مساحت-8-229-92متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش زمین مشاعی مساحت 8.229.92متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش زمین مشاعی مساحت 8.229.92متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055400/مزایده-فروش-دو-دستگاه-آپارتمان-به-انضمام-پارکینگ-و-انباری-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو دستگاه آپارتمان به انضمام پارکینگ و انباری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش دو دستگاه آپارتمان به انضمام پارکینگ و انباری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055402/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-عرصه-کل-200-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی عرصه کل 200 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی عرصه کل 200 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055404/مزایده-واگذاری-تعداد-محدودی-از-املاک-مسکونی-سطح-شهر'>مزایده واگذاری تعداد محدودی از املاک مسکونی سطح شهر  / مزایده,مزایده واگذاری تعداد محدودی از املاک مسکونی سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055406/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-اعیان-131-35متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت اعیان 131.35متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت اعیان 131.35متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055408/مزایده-فروش-زمین-و-مغازه-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش زمین و مغازه تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش زمین و مغازه تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055409/مزایده-روغن-های-دورریز-و-ضایعاتی-استحصال-شده-از-پساب-های-صنعتی--نوبت-دوم'>مزایده روغن های دورریز و ضایعاتی استحصال شده از پساب های صنعتی - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده روغن های دورریز و ضایعاتی استحصال شده از پساب های صنعتی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055415/مزایده-واگذاری-سهام--نوبت-سوم'>مزایده واگذاری سهام ...نوبت سوم / مزایده,  مزایده واگذاری سهام ...نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055416/مزایده-عمومی-فروش-مجتمع-مسکونی-ده-واحدی'>مزایده عمومی فروش مجتمع مسکونی ده واحدی  / مزایده,مزایده عمومی فروش مجتمع مسکونی ده واحدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055420/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-238متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 238متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 238متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055422/مزایده-آپارتمان-مساحت-196-30مترمربع'>مزایده آپارتمان مساحت 196.30مترمربع / مزایده ,مزایده آپارتمان مساحت 196.30مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055425/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-هفتصد-و-پانزده-متر-مربع-و-پنجاه-و-دو-صدم-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت هفتصد و پانزده متر مربع و پنجاه و دو صدم متر / مزایده ,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت هفتصد و پانزده متر مربع و پنجاه و دو صدم متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055427/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-بخش-20-یزد'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش 20 یزد / مزایده ,مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش 20 یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055429/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-زیربنای-دویست-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی زیربنای دویست متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی زیربنای دویست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055433/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-80-000متر-مرحله-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 80.000متر مرحله اول  / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی مساحت 80.000متر مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055437/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-16-حوزه-ثبتی-قائمشهر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش 16 حوزه ثبتی قائمشهر نوبت اول / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی بخش 16 حوزه ثبتی قائمشهر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055440/مزایده-سواری-سایپا-تیبا'>مزایده سواری سایپا تیبا  / مزایده, مزایده سواری سایپا تیبا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055441/مزایده-قطعه-زمینی-مساحت-1034-90متر'>مزایده قطعه زمینی مساحت 1034.90متر / مزایده ,مزایده قطعه زمینی مساحت 1034.90متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055445/مزایده-نوبت-اول-فروش-زمین-کارگاهی--'>مزایده نوبت اول فروش زمین کارگاهی....  / مزایده, مزایده نوبت اول فروش زمین کارگاهی.... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055735/آگهی-مناقصه--واگذاری-مدیریت-نیروهای-خدماتی'>آگهی مناقصه   واگذاری مدیریت نیروهای خدماتی  / مناقصه ، مناقصه   واگذاری مدیریت نیروهای خدماتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055737/مناقصه-اجرای-عملیات-زیرسازی-و-اجرای-ابنیه-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و اجرای ابنیه نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ,مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و اجرای ابنیه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055738/مناقصه-تهیه-و-طبخ-و-توزیع-غذا-و-نان-کارکنان-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و طبخ و توزیع غذا و نان کارکنان- نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی مناقصه, مناقصه تهیه و طبخ و توزیع غذا و نان کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055741/استعلام-خرید-تجهیزات-کامپیوتری-اورجینال-با-گارانتی-معتبر'>استعلام خرید تجهیزات کامپیوتری اورجینال با گارانتی معتبر  / استعلام خرید تجهیزات کامپیوتری اورجینال با گارانتی معتبر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055746/استعلام-دوربین--'>استعلام دوربین ... / استعلام ,استعلام دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055753/استعلام-خرید-تجهیزات-کامپیوتری-اورجینال---'>استعلام خرید تجهیزات کامپیوتری اورجینال .... / استعلام, استعلام خرید تجهیزات کامپیوتری اورجینال ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055754/مناقصه-تکمیل-حصار-مخازن-(نوبت-دوم)'>مناقصه تکمیل حصار مخازن  (نوبت دوم) / آگهی مناقصه, مناقصه تکمیل حصار مخازن  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055755/استعلام-تهیه-و-تحویل-پکیج-سیار-به-ظرفیت-10-تن-تبرید'>استعلام تهیه و تحویل پکیج سیار به ظرفیت 10 تن تبرید / استعلام تهیه و تحویل پکیج سیار به ظرفیت 10 تن تبرید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055757/استعلام-رله--'>استعلام رله ... / استعلام ,استعلام رله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055759/مناقصه-اجرای-زیرسازی-و-آسفالت-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت, نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت, نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055761/تجدید-مناقصه-روکش-آسفالت---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه روکش آسفالت ... نوبت دوم / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه روکش آسفالت ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055762/مناقصه-واگذاری-نظارت-عالی-و-کارگاهی-بر-عملیات-آبیاری-(نوبت-دوم)'>مناقصه واگذاری نظارت عالی و کارگاهی بر عملیات آبیاری (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری نظارت عالی و کارگاهی بر عملیات آبیاری (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055763/استعلام-کنسرو-تن-ماهی-پولک-درب-آسان-بازشو'>استعلام  کنسرو تن ماهی پولک درب آسان بازشو  / استعلام  کنسرو تن ماهی پولک درب آسان بازشو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055766/مناقصه-​تامین-تجهیزات-احداث-و-نصب-خطوط--'>مناقصه ​تامین تجهیزات، احداث و نصب خطوط... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه ​تامین تجهیزات، احداث و نصب خطوط...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055768/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-حفاری-و-کابلکشی-کابل-مسی--'>تجدید مناقصه اجرای عملیات حفاری و کابلکشی کابل مسی... / مناقصه, تجدید مناقصه اجرای عملیات حفاری و کابلکشی کابل مسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055769/استعلام-لوبیا-چیتی-درجه-یک'>استعلام لوبیا چیتی درجه یک  / استعلام لوبیا چیتی درجه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055770/تجدید-مناقصه-انتخاب-پیمانکار-خدمات-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>تجدید مناقصه انتخاب پیمانکار خدمات ایاب و ذهاب کارکنان / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه انتخاب پیمانکار خدمات ایاب و ذهاب کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055773/استعلام-اجرای-آسفالت---'>استعلام اجرای آسفالت .... / استعلام, استعلام اجرای آسفالت ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055774/مناقصه-بهسازی-و-روکش-آسفالت---(نوبت-دوم)'>مناقصه بهسازی و روکش آسفالت ... (نوبت دوم) / مناقصه , مناقصه بهسازی و روکش آسفالت ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055775/مناقصه-جو-خارجی-به-وزن-60-تن'>مناقصه جو خارجی به وزن 60 تن  / آگهی مناقصه,مناقصه  جو خارجی به وزن 60 تن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055776/فراخوان-شناسایی-و-ارزیابی-تامین-کنندگان-تجهیزات-برقی'>فراخوان شناسایی و ارزیابی تامین کنندگان تجهیزات برقی / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان شناسایی و ارزیابی تامین کنندگان تجهیزات برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055779/استعلام-فایروال-لایه-اپلیکشین'>استعلام فایروال لایه اپلیکشین / استعلام فایروال لایه اپلیکشین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055781/فراخوان-شناسایی-و-ارزیابی-تامین-کنندگان-مصالح-ساختمانی'>فراخوان شناسایی و ارزیابی تامین کنندگان مصالح ساختمانی / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان شناسایی و ارزیابی تامین کنندگان مصالح ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055782/استعلام-تابلو---'>استعلام تابلو  ... / استعلام ,استعلام تابلو  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055787/فراخوان-انجام-معاینه-و-صدور-برگ-معاینه-فنی'>فراخوان انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی / فراخوان,فراخوان  انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055789/استعلام-کارت-گرافیک-ASUS-GT730-20GH-DDR-مبدل-آداپتور'>استعلام کارت گرافیک ASUS GT730-20GH DDR، مبدل، آداپتور  / استعلام کارت گرافیک ASUS GT730-20GH DDR، مبدل، آداپتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055797/استعلام-پکیج--'>استعلام پکیج ... / استعلام ,استعلام پکیج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055798/استعلام-عملیات-بهسازی-و-نوسازی---'>استعلام عملیات بهسازی و نوسازی .... / استعلام, استعلام عملیات بهسازی و نوسازی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055800/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-نظافتی-دبیرخانه-و-پذیرایی-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امور خدمات نظافتی، دبیرخانه و پذیرایی- نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور خدمات نظافتی، دبیرخانه و پذیرایی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055803/استعلام-کامپیوتر-مجتمع'>استعلام کامپیوتر مجتمع / استعلام کامپیوتر مجتمع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055804/مناقصه-انجام-امور-و-عملیات-واحدهای-زراعی'>مناقصه انجام امور و عملیات واحدهای زراعی  / اگهی مناقصه , مناقصه انجام امور و عملیات واحدهای زراعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055808/مناقصه-اجرای-عملیات-آبخیزداری'>مناقصه اجرای عملیات آبخیزداری  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات آبخیزداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055810/استعلام-لوبیا--'>استعلام لوبیا ... / استعلام ,استعلام لوبیا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055811/استعلام-خرید-قطعات-کامپیوتر'>استعلام  خرید قطعات کامپیوتر / استعلام  خرید قطعات کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055812/فراخوان-خرید-سیم-هادی'>فراخوان خرید سیم هادی / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان خرید سیم هادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055815/فراخوان-انجام-عملیات-اجرایی-لایروبی-احداث-و-تقویت-دایک-و--تمدید'>فراخوان انجام عملیات اجرایی لایروبی، احداث و تقویت دایک و ...تمدید / آگهی تمدید فراخوان مناقصه دو مرحله ای,فراخوان  انجام عملیات اجرایی لایروبی، احداث و تقویت دایک و ... تمدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055817/تجدید-مناقصه-تهیه-و-نصب-و-راه-اندازی-دو-دستگاه-آسانسور'>تجدید مناقصه تهیه و نصب و راه اندازی دو دستگاه آسانسور / اگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه تهیه و نصب و راه اندازی دو دستگاه آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055818/فراخوان-مناقصه-احداث-استخر--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه احداث استخر...نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه احداث استخر...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055819/استعلام-تجدید-استعلام-بها-عملیات-آبیاری-سنواتی-بخش--'>استعلام تجدید استعلام بها عملیات آبیاری سنواتی بخش ... / استعلام تجدید استعلام بها عملیات آبیاری سنواتی بخش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055822/تجدید-مناقصه-عملیات-آبخیزداری-در-حوزه-پسته-و----نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات آبخیزداری در حوزه پسته و ...  - نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه, تجدید مناقصه عملیات آبخیزداری در حوزه پسته و ...  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055823/استعلام-عملیات-تخریب-و-بازسازی-سرویس-بهداشتی---'>استعلام عملیات تخریب و بازسازی سرویس بهداشتی .... / استعلام, استعلام عملیات تخریب و بازسازی سرویس بهداشتی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055825/مناقصه-واگذاری-طرح-حفاری-و-کابلکشی-خاکی'>مناقصه واگذاری طرح حفاری و کابلکشی خاکی / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه واگذاری طرح حفاری و کابلکشی خاکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055827/استعلام-آبیاری--'>استعلام آبیاری ... / استعلام ,استعلام آبیاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055828/استعلام-نخود-درجه-یک--سایت-ستاد'>استعلام نخود درجه یک , سایت ستاد / استعلام نخود درجه یک , سایت ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055831/مناقصه-قطعات-پمپ'>مناقصه قطعات پمپ  / اگهی مناقصه , مناقصه قطعات پمپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055832/مناقصه-واگذاری-کلیه-فعالیتهای-خدماتی-و-پشتیبانی'>مناقصه واگذاری کلیه فعالیتهای خدماتی و پشتیبانی /  مناقصه یک مرحله ای,مناقصه واگذاری کلیه فعالیتهای خدماتی و پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055838/مناقصه-و-اعلام-قیمت-جهت-نازک-کاری-36-واحد'>مناقصه و اعلام قیمت جهت نازک کاری 36 واحد / مناقصه، مناقصه و اعلام قیمت جهت نازک کاری 36 واحد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055839/فراخوان-ارایه-خدمات-امداد-و-تعمیرات-و-نگهداری-و-انجام-خدمات-پیشگیرانه-شبکه-های-توزیع-و--'>فراخوان ارایه خدمات امداد و تعمیرات و نگهداری و انجام خدمات پیشگیرانه شبکه های توزیع و....  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان ارایه خدمات امداد و تعمیرات و نگهداری و انجام خدمات پیشگیرانه شبکه های توزیع و.... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055841/استعلام-خار-ضد-صعود-خورشیدی--'>استعلام خار ضد صعود خورشیدی ... / استعلام خار ضد صعود خورشیدی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055843/مناقصه-گازرسانی-نوبت-دوم'>مناقصه گازرسانی نوبت دوم  / آگهی مناقصه ارزیابی کیفی  , مناقصه گازرسانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055844/مناقصه-عملیات-مرمت-نوار-حفاری-شامل-ترانشه-نقب-حوادث-انشعابات-آب-و-فاضلاب'>مناقصه عملیات مرمت نوار حفاری شامل ترانشه، نقب، حوادث انشعابات آب و فاضلاب  / آگهی برگزاری مناقصه عمومی, مناقصه عملیات مرمت نوار حفاری شامل ترانشه، نقب، حوادث انشعابات آب و فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055845/مناقصه-ارائه-خدمات-تست-و-بازرسی-لوازم-اندازه-گیری-دیماندی-ثانویه'>مناقصه ارائه خدمات تست و بازرسی لوازم اندازه گیری دیماندی ثانویه  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه ارائه خدمات تست و بازرسی لوازم اندازه گیری دیماندی ثانویه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055846/استعلام-فعالیت-های-پشتیبانی-کشاورزی---'>استعلام فعالیت های پشتیبانی کشاورزی .... / استعلام, استعلام فعالیت های پشتیبانی کشاورزی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055847/استعلام-کیسه---سامانه-ستاد'>استعلام کیسه ..., سامانه ستاد / استعلام ,استعلام کیسه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055849/استعلام-مبدل-حرارتی'>استعلام مبدل حرارتی / استعلام مبدل حرارتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055850/مناقصه-واگذاری-مدیریتی-پایگاههای-اورژانس--'>مناقصه واگذاری مدیریتی پایگاههای اورژانس ... / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری مدیریتی پایگاههای اورژانس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055852/مناقصه-ساخت-سالن-ورزشی-و-تکمیل-مجموعه-ورزشی'>مناقصه  ساخت سالن ورزشی و تکمیل مجموعه ورزشی / آگهی مناقصه , مناقصه  ساخت سالن ورزشی و تکمیل مجموعه ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055853/مناقصه-اجرای-عملیات-دیوار-سنگی-(مالون)--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات دیوار سنگی (مالون) - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات دیوار سنگی (مالون) - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055855/مناقصه-تامین-نیروهای-حفاظتی-کل-استان-نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروهای حفاظتی کل استان نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیروهای حفاظتی کل استان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055863/فراخوان-واگذاری-به-امور-دام-نوبت-دوم'>فراخوان واگذاری به امور دام- نوبت دوم  / فراخوان,فراخوان واگذاری به امور دام- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055864/مناقصه-تامین-36-نفر-نیروی-انسانی-اداری-(نوبت-دوم)'>مناقصه  تامین 36 نفر نیروی انسانی اداری (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  تامین 36 نفر نیروی انسانی اداری (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055867/استعلام-بهینه-سازی-ساختمان-پست---سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام بهینه سازی ساختمان پست ...,سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / استعلام, استعلام بهینه سازی ساختمان پست ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055871/فراخوان-امور-نگهداری-و-توسعه-فضای-سبز'>فراخوان امور نگهداری و توسعه فضای سبز  / آگهی فراخوان عمومی,فراخوان امور نگهداری و توسعه فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055874/مناقصه-انتخاب-مشاور-جهت-مطالعات-امکان-سنجی-اتوماسیون-شبکه-برق--'>مناقصه انتخاب مشاور جهت مطالعات امکان سنجی اتوماسیون شبکه برق... / مناقصه انتخاب مشاور جهت مطالعات امکان سنجی اتوماسیون شبکه برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055877/فراخوان-دعوت-به-مشارکت-در-ساخت-احداث-پروژه-80-واحدی-مسکونی'>فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت  احداث پروژه 80 واحدی مسکونی / فراخوان ،فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت  احداث پروژه 80 واحدی مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055880/مناقصه-احداث-فونداسیون--'>مناقصه احداث فونداسیون ... / مناقصه ,مناقصه احداث فونداسیون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055886/مناقصه-واگذاری-امور-نقلیه--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امور نقلیه  - نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری امور نقلیه  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055897/مناقصه-راه-های-دسترسی-مجتمع-خدماتی-رفاهی--'>مناقصه راه های دسترسی مجتمع خدماتی رفاهی... / مناقصه راه های دسترسی مجتمع خدماتی رفاهی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055898/مناقصه-امور-خدماتی--تایپ-نامه'>مناقصه امور خدماتی ، تایپ نامه / آگهی مناقصه , مناقصه امور خدماتی ، تایپ نامه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055899/استعلام-اقلام-یدکی-پمپ'>استعلام اقلام یدکی پمپ  / استعلام, استعلام اقلام یدکی پمپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055903/مناقصه-خرید-و-نصب-250-متر-لوله-فلزی-12-اینچ'>مناقصه خرید و نصب 250 متر لوله فلزی 12 اینچ  / مناقصه, مناقصه خرید و نصب 250 متر لوله فلزی 12 اینچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055906/استعلام-اجرای-لوله-کشی-فشرده-و--'>استعلام اجرای لوله کشی فشرده و ...  / استعلام , استعلام اجرای لوله کشی فشرده و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055909/استعلام-سرشیلنگی'>استعلام سرشیلنگی / استعلام, استعلام سرشیلنگی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055910/استعلام-خرید-تجهیزات-تصفیه-خانه-بیولوژیکی'>استعلام خرید تجهیزات تصفیه خانه بیولوژیکی / استعلام ، استعلام خرید تجهیزات تصفیه خانه بیولوژیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055911/مناقصه-برگزاری-دوره-آموزشی-مربیان-قالبیافی-(ملی)'>مناقصه برگزاری دوره آموزشی مربیان قالبیافی (ملی) / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه برگزاری دوره آموزشی مربیان قالبیافی (ملی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055912/استعلام-تکمیل-محوطه-سازی-و-دیوارکشی-مدرسه'>استعلام تکمیل محوطه سازی و دیوارکشی مدرسه  / استعلام,استعلام تکمیل محوطه سازی و دیوارکشی مدرسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055914/آگهی-مناقصات-عمومی-ارائه-خدمات-مراقبتهای-بهیاری-بیمارستان'>آگهی مناقصات عمومی ارائه خدمات مراقبتهای بهیاری بیمارستان / آگهی مناقصات عمومی،آگهی مناقصات عمومی ارائه خدمات مراقبتهای بهیاری بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055915/مناقصه-خدمات-سرویس-حمل-و-نقل--'>مناقصه خدمات سرویس حمل و نقل ... / مناقصه ,مناقصه خدمات سرویس حمل و نقل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055916/استعلام-دستكش-لاستیكی-سه-لایه-استاد-كار-بنایی'>استعلام دستكش لاستیكی سه لایه استاد كار بنایی   / استعلام دستكش لاستیكی سه لایه استاد كار بنایی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055919/استعلام-لامپ-کم-مصرف'>استعلام لامپ کم مصرف  / استعلام ، استعلام استعلام لامپ کم مصرف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055921/فراخوان-نصب-تلویزیون-شهری-'>فراخوان نصب تلویزیون شهری.. / آگهی فراخوان، فراخوان نصب تلویزیون شهری- </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055922/استعلام-محوطه-سازی-مدرسه'>استعلام محوطه سازی مدرسه / استعلام,استعلام محوطه سازی مدرسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055925/مناقصه-نگهبانی-از-انبار-و-ساختمان-های-امور-توزیع-برق'>مناقصه نگهبانی از انبار و ساختمان های امور توزیع برق / آگهی مناقصه, مناقصه نگهبانی از انبار و ساختمان های امور توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055926/مناقصه-واگذاری-امور-خدماتی-و-عمرانی'>مناقصه واگذاری امور خدماتی و عمرانی / آگهی مناقصه ، مناقصه واگذاری امور خدماتی و عمرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055927/مناقصه-واگذاری-خدمات-شهری-نوبت-دوم'> مناقصه واگذاری خدمات شهری- نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه واگذاری خدمات شهری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055928/استعلام-خرید-لوازم-ماشین'>استعلام خرید لوازم ماشین  / استعلام، استعلام خرید لوازم ماشین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055929/تجدیدمناقصه-آماده-سازی-اراضی-پیکره-مسکونی--'>تجدیدمناقصه آماده سازی اراضی پیکره مسکونی.... / مناقصه, تجدیدمناقصه آماده سازی اراضی پیکره مسکونی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055930/استعلام-مجموعه-ترمز-جرثقیل-25-تن---'>استعلام مجموعه ترمز جرثقیل 25 تن .... / استعلام , استعلام مجموعه ترمز جرثقیل 25 تن ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055931/مناقصه-انتقال-نیرو-و-برقرسانی-منطقه-برق'>مناقصه انتقال نیرو و برقرسانی منطقه برق / اگهی مناقصه , مناقصه انتقال نیرو و برقرسانی منطقه برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055932/مناقصه-واگذاری-پروژه-تامین-نصب-و-عملیاتی-نمودن-سامانه-پایش-تصویری'>مناقصه واگذاری پروژه تامین، نصب و عملیاتی نمودن سامانه پایش تصویری  / مناقصه ,مناقصه واگذاری پروژه تامین، نصب و عملیاتی نمودن سامانه پایش تصویری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055933/استعلام-لوله-های-PVC--'>استعلام لوله های PVC ... / استعلام, استعلام لوله های PVC ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055935/استعلام-تکمیل-سالن-ورزشی-فضیلت'>استعلام تکمیل سالن ورزشی فضیلت / استعلام,استعلام  تکمیل سالن ورزشی فضیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055936/استعلام-ابزار-کنس-درآر-رولبرینگ'>استعلام ابزار کنس درآر رولبرینگ  / استعلام,استعلام ابزار کنس درآر رولبرینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055939/استعلام-2-ردیف-تغذیه-کننده-گریس'>استعلام 2 ردیف تغذیه کننده گریس  / استعلام، استعلام 2 ردیف تغذیه کننده گریس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055941/استعلام-هدست'>استعلام هدست / استعلام, استعلام هدست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055943/استعلام-بهاء-آیتمی-تجهیزات-گلخانه-تحقیقاتی'>استعلام بهاء آیتمی تجهیزات گلخانه تحقیقاتی  / استعلام بهاء , استعلام بهاء آیتمی تجهیزات گلخانه تحقیقاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055945/استعلام-صندلی-جرثقال-سقفی-نوع-تاشو'>استعلام صندلی جرثقال سقفی نوع تاشو / استعلام, استعلام صندلی جرثقال سقفی نوع تاشو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055948/استعلام-خرید-1500-عدد-کلاه-ایمنی'>استعلام خرید 1500 عدد کلاه ایمنی  / استعلام , استعلام خرید 1500 عدد کلاه ایمنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055950/استعلام-چاپگرانی-کارت'>استعلام چاپگرانی کارت / استعلام,استعلام چاپگرانی کارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055951/استعلام-میخ-پرچ-پلاک-استاندارد-ملی-ایران--'>استعلام میخ پرچ پلاک استاندارد ملی ایران... / استعلام، استعلام میخ پرچ پلاک استاندارد ملی ایران...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055953/استعلام-سیم-کشی-فیبرنوری-نمین-20-کیلوولت'>استعلام سیم کشی فیبرنوری نمین 20 کیلوولت / استعلام سیم کشی فیبرنوری نمین 20 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055954/استعلام-کاپ-شیشه-ای'>استعلام کاپ شیشه ای  / استعلام ، استعلام کاپ شیشه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055955/مناقصه-انجام-عملیات-نگهداری-و-تعمیرات-سیستم-آلارم-و-سرریز-مخازن-'>مناقصه انجام عملیات نگهداری و تعمیرات سیستم آلارم و سرریز مخازن.. / مناقصه انجام عملیات نگهداری و تعمیرات سیستم آلارم و سرریز مخازن..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055958/مناقصه-عملیات-طراحی--'>مناقصه عملیات طراحی ... / مناقصه ,مناقصه عملیات طراحی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055961/مناقصه-اجرای-محوطه-سازی-و-فضاسازی-پارک-اصلاحیه'>مناقصه اجرای محوطه سازی و فضاسازی پارک- اصلاحیه / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه اجرای محوطه سازی و فضاسازی پارک...اصلاحیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055962/مناقصه-اجرای-عملیات-مربوط-به-تعمیرات-پیش-گیرانه-و-عیب-یابی--'>مناقصه اجرای عملیات مربوط به تعمیرات پیش گیرانه و عیب یابی... / مناقصه، مناقصه اجرای عملیات مربوط به تعمیرات پیش گیرانه و عیب یابی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055964/مناقصه-واگذاری-خدمات-پیمانکاری-تعمیر-و-نگهداری-کلیه-تاسیسات-مکانیکی--'>مناقصه واگذاری خدمات پیمانکاری تعمیر و نگهداری کلیه تاسیسات مکانیکی.... / استعلام, مناقصه واگذاری خدمات پیمانکاری تعمیر و نگهداری کلیه تاسیسات مکانیکی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055965/استعلام-رمپ-سیار-ویژه-معلولین'>استعلام رمپ سیار ویژه معلولین  / استعلام ,استعلام رمپ سیار ویژه معلولین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055969/آگهی-پروژه-آبرسانی-به-روستای--'>آگهی پروژه آبرسانی به روستای... / آگهی ، آگهی پروژه آبرسانی به روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055971/استعلام-برنج--'>استعلام برنج ... / استعلام، استعلام برنج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055972/استعلام-سیم-کشی-فیبر-نوری'>استعلام سیم کشی فیبر نوری  / استعلام, استعلام سیم کشی فیبر نوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055973/استعلام-یخچال--کولر-گازی--میز-مدیریت-و--'>استعلام یخچال ، کولر گازی ، میز مدیریت و ...  / استعلام , استعلام یخچال ، کولر گازی ، میز مدیریت و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055974/مناقصه-عملیات-جمع-آوری-و-حمل-زباله'>مناقصه عملیات جمع آوری و حمل زباله  / مناقصه عملیات جمع آوری و حمل زباله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055977/استعلام-گوشت-گوساله-منجمد'>استعلام گوشت گوساله منجمد  / استعلام, استعلام گوشت گوساله منجمد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055979/استعلام-شامپو-200-گرم'>استعلام شامپو 200 گرم / استعلام , استعلام شامپو 200 گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055980/مناقصه-واگذاری-امور-مربوط-به-خدمات-پشتیبانی-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه واگذاری امور مربوط به خدمات پشتیبانی و نگهداری فضای سبز     / مناقصه,مناقصه واگذاری امور مربوط به خدمات پشتیبانی و نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055983/استعلام-ساماندهی-و-بازسازی-گلزار'>استعلام ساماندهی و بازسازی گلزار   / استعلام, ساماندهی و بازسازی گلزار  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055984/مناقصه-انجام-امور-مربوط-به-حفاظت-و-حراست-از-ساختمانها'>مناقصه انجام امور مربوط به حفاظت و حراست از ساختمانها  / مناقصه,مناقصه انجام امور مربوط به حفاظت و حراست از ساختمانها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055987/استعلام-کامپیوتر-core-i3'>استعلام کامپیوتر core i3 / استعلام کامپیوتر core i3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055989/مناقصه-احداث-ساختمان-اداری'>مناقصه احداث ساختمان اداری  / مناقصه,مناقصه احداث ساختمان اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055990/مناقصه-downhole-motors'>مناقصه downhole motors / مناقصه ,مناقصه downhole motors</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055992/استعلام-تکمیل-نمازخانه'>استعلام تکمیل نمازخانه  / استعلام, استعلام تکمیل نمازخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055993/تجدید-استعلام-بها-عملیات-آبیاری-سنواتی-بخش-کلاته-خیج'>تجدید استعلام بها عملیات آبیاری سنواتی بخش کلاته خیج / استعلام , تجدید استعلام بها عملیات آبیاری سنواتی بخش کلاته خیج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055994/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز  / مناقصه,مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055996/تجدید-استعلام-بها-عملیات-آبیاری-سنواتی-بخش-کلاته-سادات'>تجدید استعلام بها عملیات آبیاری سنواتی بخش کلاته سادات / استعلام , تجدید استعلام بها عملیات آبیاری سنواتی بخش کلاته سادات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055997/مناقصه-اجرای-شبکه-توزیع-آب-روستاها--'>مناقصه اجرای شبکه توزیع آب روستاها... / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای شبکه توزیع آب روستاها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055998/استعلام-گریس-ماهان-EP2-و--'>استعلام گریس ماهان EP2 و ... / استعلام, استعلام گریس ماهان EP2 و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055999/استعلام-احداث-پل-عابر-پیاده-محور-کهنوج-بندرعباس'>استعلام احداث پل عابر پیاده محور کهنوج بندرعباس / استعلام, استعلام احداث پل عابر پیاده محور کهنوج - بندرعباس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056001/استعلام-احداث-پل-عابر-پیاده'>استعلام احداث پل عابر پیاده  / استعلام, استعلام احداث پل عابر پیاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056002/استعلام-تیغه-لیفتراک-های-دوو-و-کلارک-و--'>استعلام تیغه لیفتراک های دوو و کلارک و ... / استعلام ,استعلام تیغه لیفتراک های دوو و کلارک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056003/مناقصه-واگذاری-خدمات-منشی-گری'>مناقصه واگذاری خدمات منشی گری  / مناقصه واگذاری خدمات منشی گری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056004/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته  / استعلام, استعلام دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056005/استعلام-CAP-SPRING--DISC-و--'>استعلام CAP SPRING , DISC  و ... / استعلام , استعلام CAP SPRING , DISC  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056007/استعلام-پشتیبانی-و-توسعه-پورتال-و-زیر-پورتال-های-استانداری'>استعلام پشتیبانی و توسعه پورتال و زیر پورتال های استانداری / استعلام , استعلام پشتیبانی و توسعه پورتال و زیر پورتال های استانداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056008/استعلام-لباس-ورزشی'>استعلام  لباس ورزشی  / استعلام ,استعلام  لباس ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056009/استعلام-گردن-بند-طبی'>استعلام گردن بند طبی / استعلام , استعلام گردن بند طبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056010/استعلام-تکمیل-نمازخانه-حجاب'>استعلام تکمیل نمازخانه حجاب / استعلام, استعلام تکمیل نمازخانه حجاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056011/استعلام-لاستیک-رویی'>استعلام لاستیک رویی  / استعلام, استعلام لاستیک رویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056012/استعلام-سایر-فعالیتهای-مربوط-به-سلامت-انسان'>استعلام سایر فعالیتهای مربوط به سلامت انسان / استعلام, استعلام سایر فعالیتهای مربوط به سلامت انسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056013/مناقصه-احداث-کنار-گذر-پل--اصلاح-پل-بهسازی-خروجی--'>مناقصه احداث کنار گذر پل ، اصلاح پل، بهسازی خروجی ... / مناقصه احداث کنار گذر پل ، اصلاح پل، بهسازی خروجی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056015/استعلام-پیچ-هلالی-دیفیوز-اگزوز-m42-100--'>استعلام پیچ هلالی دیفیوز اگزوز m42*100 ... / استعلام , استعلام پیچ هلالی دیفیوز اگزوز m42*100 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056016/استعلام-مرمت-برج-مقبره'>استعلام مرمت برج مقبره  / استعلام ,استعلام مرمت برج مقبره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056017/استعلام-آجیل-شب-عید--پسته-خام-و-شور-و-مغز-بادام-و---'>استعلام آجیل شب عید ، پسته خام و شور و مغز بادام و ....  / استعلام,  استعلام آجیل شب عید ، پسته خام و شور و مغز بادام و .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056018/استعلام-زیرسازی-اجرای-طرح-هادی-روستاها'>استعلام زیرسازی اجرای طرح هادی روستاها / استعلام, استعلام زیرسازی اجرای طرح هادی روستاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056019/استعلام-ساک-دستی'>استعلام ساک دستی / استعلام, استعلام ساک دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056020/استعلام-لاستیک-رویی-دانلوب'>استعلام لاستیک رویی دانلوب  / استعلام,استعلام لاستیک رویی دانلوب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056021/استعلام-جمع-آوری-تابلوهای-غیر-مجاز-تبلیغاتی-و--'>استعلام جمع آوری تابلوهای غیر مجاز تبلیغاتی و ... / استعلام, استعلام جمع آوری تابلوهای غیر مجاز تبلیغاتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056023/استعلام-لباس-کار-دوتکه-شامل-کاپشن-و-شلوار'>استعلام لباس کار دوتکه شامل کاپشن و شلوار / استعلام, استعلام لباس کار دوتکه شامل کاپشن و شلوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056025/استعلام-تکمیل-شبکه-آبیاری-و-زهکشی'>استعلام تکمیل شبکه آبیاری و زهکشی  / استعلام, استعلام تکمیل شبکه آبیاری و زهکشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056026/استعلام-HP-CONNECTION-FITING--'>استعلام HP CONNECTION FITING... / استعلام , استعلام HP CONNECTION FITING...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056027/استعلام-عدس-درجه-یک'>استعلام عدس درجه یک  / استعلام ,استعلام عدس درجه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056029/استعلام-انجام-امور-حمل-و-جابجایی-اقلام-بهادار'>استعلام انجام امور حمل و جابجایی اقلام بهادار  / استعلام ,استعلام انجام امور حمل و جابجایی اقلام بهادار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056030/اصلاحیه-مناقصه-خدمات-حفاظت-اراضی'>اصلاحیه مناقصه خدمات حفاظت اراضی / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه خدمات حفاظت اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056031/استعلام-سالنامه-آماری'>استعلام سالنامه آماری / استعلام,استعلام سالنامه آماری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056033/استعلام-دو-حلقه-تسمه-لاستیکی-آپارات-شده-آجدار'>استعلام دو حلقه تسمه لاستیکی آپارات شده آجدار / استعلام دو حلقه تسمه لاستیکی آپارات شده آجدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056034/استعلام-میز-اداری-مدیریتی-mdf'>استعلام میز اداری مدیریتی mdf  / استعلام , استعلام میز اداری مدیریتی mdf </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056036/استعلام-ساخت-و-نصب-تابلوهای-برق'>استعلام ساخت و نصب تابلوهای برق  / استعلام, استعلام ساخت و نصب تابلوهای برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056037/استعلام-اقلام-لوزام-یدکی-لیفتراک-کلارک--'>استعلام اقلام لوزام یدکی لیفتراک کلارک.... / استعلام,استعلام اقلام لوزام یدکی لیفتراک کلارک....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056038/استعلام-خرید-3-عدد-میز-کار-و--'>استعلام خرید 3 عدد میز کار و... / استعلام ,استعلام خرید 3 عدد میز کار و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056039/استعلام-ماکارونی'>استعلام ماکارونی  / استعلام ,استعلام ماکارونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056040/استعلام-تخم-مرغ'>استعلام تخم مرغ  / استعلام, استعلام تخم مرغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056042/استعلام-توزیع-امانات-پستی'>استعلام توزیع امانات پستی / استعلام, استعلام توزیع امانات پستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056043/استعلام-لوبیا-قرمز'>استعلام لوبیا قرمز / استعلام ,استعلام لوبیا قرمز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056044/مناقصه-تکمیل-پل-و--'>مناقصه تکمیل پل و ... / مناقصه , مناقصه تکمیل پل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056045/استعلام-لامپ-12-ولت-یک-و-دو-کنتاکت'>استعلام لامپ 12 ولت یک و دو کنتاکت / استعلام , استعلام لامپ 12 ولت یک و دو کنتاکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056047/استعلام-فنر-پوشه-پلاستیکی'>استعلام فنر پوشه پلاستیکی  / استعلام ,استعلام فنر پوشه پلاستیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056048/استعلام-شیرآلات'>استعلام شیرآلات / استعلام, استعلام شیرآلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056049/استعلام-اجرای-عملیات-توسعه-شبکه-آب'>استعلام اجرای عملیات توسعه شبکه آب / استعلام، استعلام اجرای عملیات توسعه شبکه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056051/ااستعلام-کنسول-طبی-بالای-سر-بیمار'>ااستعلام کنسول طبی بالای سر بیمار  / استعلام , ااستعلام کنسول طبی بالای سر بیمار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056052/استعلام-تهیه-و-نصب-و-راه-اندازی-دوربین-های-مداربسته'>استعلام تهیه و نصب و راه اندازی دوربین های مداربسته  / استعلام ,استعلام تهیه و نصب و راه اندازی دوربین های مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056053/استعلام-بها-خرید-تیر-بتونی'>استعلام بها خرید تیر بتونی / استعلام, استعلام بها خرید تیر بتونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056056/استعلام-گوشت-منجمد'>استعلام گوشت منجمد / استعلام، استعلام گوشت منجمد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056057/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام ,استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056058/استعلام-باند-زیر-گچی-رول-یکبار-مصرف-ارتوپدی--'>استعلام باند زیر گچی رول یکبار مصرف ارتوپدی ... / استعلام,استعلام باند زیر گچی رول یکبار مصرف ارتوپدی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056059/استعلام-تخم-مرغ-درشت'>استعلام تخم مرغ درشت / استعلام, استعلام تخم مرغ درشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056062/استعلام-کابل-افشان-تخت-و-گرد'>استعلام کابل افشان تخت و گرد  / استعلام , استعلام کابل افشان تخت و گرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056063/استعلام-تعداد-20-دستگاه-یونیت-PC'>استعلام تعداد 20 دستگاه یونیت PC / استعلام, استعلام تعداد 20 دستگاه یونیت PC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056064/استعلام-الومنیومی-pc-based-مفصلس-6-درجه'>استعلام الومنیومی pc based  مفصلس 6 درجه / استعلام، استعلام الومنیومی pc based  مفصلس 6 درجه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056066/ااستعلام-خرید-7-قلم-مواد-غذایی'>ااستعلام خرید 7 قلم مواد غذایی / استعلام , استعلام خرید 7 قلم مواد غذایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056067/استعلام-انجام-باقیمانده-عملیات-اجرایی-مخزن-2000-متر-مکعبی-داران'>استعلام انجام باقیمانده عملیات اجرایی مخزن 2000 متر مکعبی داران / استعلام، استعلام انجام باقیمانده عملیات اجرایی مخزن 2000 متر مکعبی داران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056068/استعلام-تجهیزات-PASSIVE-مورد-نیاز-شبکه-LAN'>استعلام تجهیزات PASSIVE مورد نیاز شبکه LAN / استعلام ,استعلام تجهیزات PASSIVE مورد نیاز شبکه LAN</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056070/استعلام-گوشت-مرغ-منجمد'>استعلام گوشت مرغ منجمد / استعلام، استعلام گوشت مرغ منجمد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056071/استعلام-محوطه-سازی-و-دیوارکشی-مدرسه--'>استعلام محوطه سازی و دیوارکشی مدرسه ... / استعلام,استعلام محوطه سازی و دیوارکشی مدرسه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056073/استعلام-روتر-و-مودم'>استعلام روتر و مودم / استعلام, استعلام روتر و مودم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056074/استعلام-دیوارکشی-مدرسه'>استعلام دیوارکشی مدرسه  / استعلام ,استعلام دیوارکشی مدرسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056076/استعلام-احداث-ساختمان-چاه-آب-شرب-آشجرد-و-حصارکشی-محوطه-(داران)'>استعلام احداث ساختمان چاه آب شرب آشجرد و حصارکشی محوطه (داران) / استعلام، استعلام احداث ساختمان چاه آب شرب آشجرد و حصارکشی محوطه (داران)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056077/استعلام-چاپ-پیک-دوره-ابتدایی'>استعلام چاپ پیک دوره ابتدایی  / استعلام , استعلام چاپ پیک دوره ابتدایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056078/استعلام-عسل-تک-نفره'>استعلام عسل تک نفره / استعلام ,استعلام عسل تک نفره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056079/استعلام-یکدستگاه-تصفیه-آب-و-آبسردکن'>استعلام یکدستگاه تصفیه آب و آبسردکن  / استعلام , استعلام یکدستگاه تصفیه آب و آبسردکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056081/استعلام-ترمیم-نوار-حفاری-لکه-گیری'>استعلام ترمیم نوار حفاری لکه گیری  / استعلام ,استعلام ترمیم نوار حفاری لکه گیری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056082/استعلام-دوربین-تحت-شبکه-و--'>استعلام دوربین تحت شبکه  و... / استعلام, استعلام دوربین تحت شبکه  و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056083/استعلام-ویال-شیشه-برای-دستگاه--'>استعلام ویال شیشه برای دستگاه... / استعلام، استعلام ویال شیشه برای دستگاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056085/استعلام-20-پروژه-در-مورد-فرصت-های-سرمایه-گذاری-استان'>استعلام 20 پروژه در مورد فرصت های سرمایه گذاری استان / استعلام, استعلام 20 پروژه در مورد فرصت های سرمایه گذاری استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056087/استعلام-برگزاری-دوره-آموزشی-مقابله-با-خودکشی--'>استعلام برگزاری دوره آموزشی مقابله با خودکشی ... / استعلام,استعلام برگزاری دوره آموزشی مقابله با خودکشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056088/استعلام-خرید-گیت-تردد'>استعلام خرید گیت تردد / استعلام, استعلام خرید گیت تردد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056089/استعلام-گشت-و-مراقبت-از-عرصه-های-منابع-طبیعی'>استعلام گشت و مراقبت از عرصه های منابع طبیعی  / استعلام , استعلام گشت و مراقبت از عرصه های منابع طبیعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056090/استعلام-فن-کوئل-زمینی'>استعلام فن کوئل زمینی / استعلام , استعلام فن کوئل زمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056091/مناقصه-اجرای-شبکه-توزیع-آب-روستاهای-جابر-و-تلخاب--'>مناقصه اجرای شبکه توزیع آب روستاهای جابر و تلخاب... / مناقصه اجرای شبکه توزیع آب روستاهای جابر و تلخاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056092/استعلام-DNA-iNVESTIGATOR-KIT-(QIA-amp)'>استعلام DNA-iNVESTIGATOR KIT (QIA amp)  / استعلام, استعلام DNA-iNVESTIGATOR KIT (QIA amp) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056093/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن  / استعلام ,استعلام لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056095/استعلام-خرید-مبل-7-نفره-اداری'>استعلام خرید مبل 7 نفره اداری / استعلام ,استعلام خرید مبل 7 نفره اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056096/استعلام-ریبون-چاپگر'>استعلام ریبون چاپگر  / استعلام، استعلام ریبون چاپگر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056097/استعلام-عملیات-نگهداری-تعمیرات-بازسازی-و-تامین-آب--'>استعلام عملیات نگهداری، تعمیرات، بازسازی و تامین آب ... / استعلام , استعلام عملیات نگهداری، تعمیرات، بازسازی و تامین آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056098/استعلام-بیمه-مسئولیت-مدنی-کارفرما-در-قبال-کارکنان'>استعلام بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان / استعلام, استعلام بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056100/استعلام-اجرای-زیرسازی-و-روسازی-مسیر-ستاد-اقامه-نماز'>استعلام  اجرای زیرسازی و روسازی مسیر ستاد اقامه نماز / استعلام, استعلام  اجرای زیرسازی و روسازی مسیر ستاد اقامه نماز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056101/استعلام-خرید-و-نصب-دوربین-مداربسته'>استعلام خرید و نصب دوربین مداربسته / استعلام , استعلام خرید و نصب دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056103/استعلام-برگزاری-دوره-آموزشی-با-کلیه-خدمات-مورد-نیاز'>استعلام برگزاری دوره آموزشی با کلیه خدمات مورد نیاز / استعلام برگزاری دوره آموزشی با کلیه خدمات مورد نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056104/استعلام-مربا-تک-نفره'>استعلام مربا تک نفره  / استعلام, استعلام مربا تک نفره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056105/استعلام-تامین-نیروی-انسانی-جهت-ارایه-امور-خدماتی'>استعلام تامین نیروی انسانی جهت ارایه امور خدماتی  / استعلام ,استعلام تامین نیروی انسانی جهت ارایه امور خدماتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056106/استعلام-نصب-و-دوجداره-نمودن-پنجره-ها'>استعلام نصب و دوجداره نمودن پنجره ها / استعلام, استعلام نصب و دوجداره نمودن پنجره ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056109/استعلام-خرید-چراغ-cob-led-همراه-با-نصب--'>استعلام خرید چراغ cob led همراه با نصب ... / استعلام,استعلام خرید چراغ cob led همراه با نصب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056110/استعلام-چاپ-و-تولید-محتوای-آموزشی-دوره-اول-ابتدایی'>استعلام چاپ و تولید محتوای آموزشی دوره اول ابتدایی / استعلام , استعلام چاپ و تولید محتوای آموزشی دوره اول ابتدایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056111/استعلام-لوبیا-سفید'>استعلام لوبیا سفید  / استعلام,استعلام لوبیا سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056113/استعلام-انکلوژر'>استعلام انکلوژر / استعلام، استعلام انکلوژر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056114/استعلام-سیم-کشی-فیبر-نوری'>استعلام سیم کشی فیبر نوری / استعلام, استعلام سیم کشی فیبر نوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056115/استعلام-هارد'>استعلام هارد  / استعلام, استعلام هارد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056116/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق---'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق، ... / استعلام, استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق، ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056119/استعلام-اقلام-و-تجهیزات-اداری'>استعلام اقلام و تجهیزات اداری  / استعلام ,استعلام اقلام و تجهیزات اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056120/استعلام-پوشه-مقوایی-فنردار'>استعلام پوشه مقوایی فنردار / استعلام , استعلام پوشه مقوایی فنردار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056121/استعلام-آبزی-پروری'>استعلام آبزی پروری  / استعلام, استعلام استعلام آبزی پروری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056122/استعلام-فنس-کشی-و-محوطه-سازی-دو-حلقه-چاه-آب-شرب--'>استعلام فنس کشی و محوطه سازی دو حلقه چاه آب شرب ... / استعلام,استعلام فنس کشی و محوطه سازی دو حلقه چاه آب شرب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056123/استعلام-مایع-ظرفشویی-گلرنگ'>استعلام مایع ظرفشویی گلرنگ / استعلام ,استعلام مایع ظرفشویی گلرنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056124/استعلام-​تجهیزات-کامپیوتر'>استعلام ​تجهیزات کامپیوتر / استعلام , استعلام ​تجهیزات کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056125/استعلام-تامین-لوازم-آزمایشگاهی'>استعلام  تامین لوازم آزمایشگاهی  / استعلام, استعلام  تامین لوازم آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056126/استعلام-توسعه-برق-روستایی'>استعلام توسعه برق روستایی  / استعلام, استعلام توسعه برق روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056127/استعلام-برگزاری-دوره-آموزشی'>استعلام برگزاری دوره آموزشی  / استعلام ,استعلام برگزاری دوره آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056129/استعلام-دیوار-محوطه-سیمانی-میرک-مشکین-شهر'>استعلام دیوار محوطه سیمانی میرک مشکین شهر / استعلام, استعلام دیوار محوطه سیمانی میرک مشکین شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056130/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات-سخت-افزار'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات سخت افزار / استعلام , استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات سخت افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056131/استعلام-کولر-اسپیلت'>استعلام کولر اسپیلت  / استعلام,استعلام کولر اسپیلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056132/استعلام-خرید-۸۰-جفت-کفش-طبی'>استعلام خرید ۸۰ جفت کفش طبی  / استعلام ,استعلام خرید ۸۰ جفت کفش طبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056133/استعلام-ریبون'>استعلام ریبون  / استعلام ,استعلام ریبون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056134/استعلام-ران-مرغ-منجمد'>استعلام ران مرغ منجمد / استعلام , استعلام ران مرغ منجمد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056135/استعلام-ماشین-لباسشویی-تمام-اتوماتیک'>استعلام ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک / استعلام , استعلام​ ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056136/مناقصه-عملیات-خاکبرداری-و-احداث-ابنیه--'>مناقصه عملیات خاکبرداری و احداث ابنیه ... / مناقصه, مناقصه عملیات خاکبرداری و احداث ابنیه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056137/استعلام-تعداد-یک-دستگاه-پژو-پارس'>استعلام تعداد یک دستگاه پژو پارس / استعلام,استعلام تعداد یک دستگاه پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056139/استعلام-ترانس-ولتاژ-۳۶-کیلو-ولت-تکفاز-داخلی'>استعلام ترانس ولتاژ ۳۶ کیلو ولت تکفاز داخلی  / استعلام ,استعلام ترانس ولتاژ ۳۶ کیلو ولت تکفاز داخلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056140/استعلام-واگذاری-آسانسورهای-سازمان-بیمه-سلامت'>استعلام واگذاری آسانسورهای سازمان بیمه سلامت / استعلام, استعلام واگذاری آسانسورهای سازمان بیمه سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056141/استعلام-اجاره-یک-دستگاه-خودرو-سواری'>استعلام اجاره یک دستگاه خودرو سواری  / استعلام , استعلام اجاره یک دستگاه خودرو سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056142/استعلام-دیوارکشی-و-محوطه-سازی'>استعلام دیوارکشی و محوطه سازی  / استعلام , استعلام دیوارکشی و محوطه سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056143/استعلام-ست-کامل-سمبلر--'>استعلام ست کامل سمبلر ... / استعلام,استعلام ست کامل سمبلر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056144/استعلام-ترانس-ولتاژ'>استعلام ترانس ولتاژ / استعلام,استعلام ترانس ولتاژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056147/استعلام-خرید-BSA-سیگما-کد-4612'>استعلام خرید BSA سیگما کد 4612 / استعلام , استعلام خرید BSA سیگما کد 4612</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056148/استعلام-انجام-امور-خدمات-ایستگاهی'>استعلام انجام امور خدمات ایستگاهی / استعلام, استعلام انجام امور خدمات ایستگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056149/استعلام-پرکلرین'>استعلام پرکلرین  / استعلام ,استعلام پرکلرین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056150/استعلام-صندلی-آموزشی-تحریر'>استعلام صندلی آموزشی تحریر  / استعلام ,استعلام صندلی آموزشی تحریر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056151/استعلام-زنجیر-2-اینچ-کاترپیلار-به-همراه-لقمه-ها-و--'>استعلام زنجیر 2 اینچ کاترپیلار به همراه لقمه ها و ... / استعلام, استعلام زنجیر 2 اینچ کاترپیلار به همراه لقمه ها و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056152/استعلام-اجرای-زیرسازی--آسفالت-لکه-گیری-و-جدولگذاری'>استعلام اجرای زیرسازی ، آسفالت لکه گیری و جدولگذاری  / استعلام , استعلام اجرای زیرسازی ، آسفالت لکه گیری و جدولگذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056153/استعلام-تولید-فلزهای-پایه-گرانبها'>استعلام تولید فلزهای پایه گرانبها  / استعلام , استعلام تولید فلزهای پایه گرانبها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056154/استعلام-ست-دستگاه-اسپرم-آنالیزور--'>استعلام ست دستگاه اسپرم آنالیزور... / استعلام, استعلام ست دستگاه اسپرم آنالیزور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056155/استعلام-کشت-کاله'>استعلام کشت کاله  / استعلام ,استعلام کشت کاله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056156/استعلام-دوربین-عکاسی-پیشرفته-CANON'>استعلام دوربین عکاسی پیشرفته CANON / استعلام,استعلام دوربین عکاسی پیشرفته CANON</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056157/استعلام-مایع-شیشه-شور-رافونه'>استعلام مایع شیشه شور رافونه  / استعلام , استعلام مایع شیشه شور رافونه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056158/استعلام-آسانسور-10-نفره'>استعلام آسانسور 10 نفره  / استعلام , استعلام آسانسور 10 نفره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056159/مناقصه-واگذاری-مدیریت-۲-پایگاه-خدمات-پیش-بیمارستانی--سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>مناقصه واگذاری مدیریت ۲ پایگاه خدمات پیش بیمارستانی , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / مناقصه ,مناقصه واگذاری مدیریت ۲ پایگاه خدمات پیش بیمارستانی , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056160/استعلام-کنسرو-تن-ماهی-زرده-قوطی'>استعلام کنسرو تن ماهی زرده قوطی / استعلام، استعلام کنسرو تن ماهی زرده قوطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056161/استعلام-دستگاه-استند-نوبت-دهی'>استعلام دستگاه استند نوبت دهی / استعلام, استعلام دستگاه استند نوبت دهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056162/استعلام-باتری-یو-پی-اس'>استعلام باتری یو پی اس / استعلام,استعلام باتری یو پی اس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056163/استعلام-سرور-و--'>استعلام سرور و... / استعلام ,استعلام سرور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056164/استعلام-خرید-فریزر-صندوقی-ایرانی'>استعلام خرید فریزر صندوقی ایرانی  / استعلام , استعلام خرید فریزر صندوقی ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056165/استعلام-دستکش-زیبائی-پروتز-دست-مکانیکی--'>استعلام دستکش زیبائی پروتز دست مکانیکی ... / استعلام,استعلام دستکش زیبائی پروتز دست مکانیکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056166/استعلام-دسترسی-به-پایگاه-اطلاعاتی'>استعلام دسترسی به پایگاه اطلاعاتی / استعلام , استعلام دسترسی به پایگاه اطلاعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056167/استعلام-ساخت-راهنمای-جنب-درب'>استعلام ساخت راهنمای جنب درب / استعلام، استعلام ساخت راهنمای جنب درب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056168/استعلام-بیمه-مسئولیت-مدنی-در-قبال-اشخاص-ثالث'>استعلام بیمه مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث / استعلام, استعلام بیمه مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056169/استعلام-سرنگ-استریل-شده--'>استعلام سرنگ استریل شده ... / استعلام, استعلام سرنگ استریل شده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056170/استعلام-احداث-مدرسه-2-کلاسه-افق'>استعلام احداث مدرسه 2 کلاسه افق / استعلام ,استعلام احداث مدرسه 2 کلاسه افق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056171/مناقصه-تکمیل-مدرسه--'>مناقصه تکمیل مدرسه ... / مناقصه , مناقصه تکمیل مدرسه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056172/استعلام-لیبل'>استعلام لیبل  / استعلام , استعلام لیبل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056173/استعلام-خرید-کنتور-آب'>استعلام خرید کنتور آب  / استعلام , استعلام خرید کنتور آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056174/استعلام-تعویض-و-تعمیر-آسانسور'>استعلام تعویض و تعمیر آسانسور / استعلام , استعلام تعویض و تعمیر آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056175/استعلام-خرید-قطعات-کامپیوتر--'>استعلام خرید قطعات کامپیوتر ... / استعلام,استعلام خرید قطعات کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056176/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران / استعلام, استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056177/استعلام-کابینت-آزمایشگاهی-ایستاده---'>استعلام کابینت آزمایشگاهی ایستاده ....  / استعلام , استعلام کابینت آزمایشگاهی ایستاده .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056178/استعلام-چای-شکسته-ممتاز'>استعلام چای شکسته ممتاز  / استعلام, استعلام چای شکسته ممتاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056179/مناقصه-انجام-اصلاحیه-های-ابنیه-آبگیر-و-جاده-فلز-شامل-فنس-کشی-جنوبی-آبگیر--'>مناقصه انجام اصلاحیه های ابنیه آبگیر و جاده فلز شامل: فنس کشی جنوبی آبگیر... / مناقصه انجام اصلاحیه های ابنیه آبگیر و جاده فلز شامل: فنس کشی جنوبی آبگیر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056181/استعلام-نیاز-به-دوربین-نقشه-برداری'>استعلام نیاز به دوربین نقشه برداری  / استعلام,استعلام نیاز به دوربین نقشه برداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056182/استعلام-کیسه-تخلیه-ادرار'>استعلام کیسه تخلیه ادرار / استعلام, استعلام کیسه تخلیه ادرار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056183/استعلام-لامپ-40-وات-ال-ای-دی--'>استعلام لامپ 40 وات ال ای دی ... / استعلام, استعلام لامپ 40 وات ال ای دی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056184/استعلام-کلاچ-شیتر'>استعلام کلاچ شیتر  / استعلام , استعلام کلاچ شیتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056185/استعلام-پتاسیم-دی-هیدروژن-فسفات'>استعلام پتاسیم دی هیدروژن فسفات / استعلام ,استعلام پتاسیم دی هیدروژن فسفات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056186/مناقصه-خرید-حمل-و-نصب-حدودا-5274-متر-طول-دیوار-پیش-ساخته'>مناقصه خرید، حمل و نصب حدودا 5274 متر طول دیوار پیش ساخته  / مناقصه,مناقصه خرید، حمل و نصب حدودا 5274 متر طول دیوار پیش ساخته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056187/استعلام-توسعه-4-کلاس-در-مدرسه-رضوان'>استعلام توسعه 4 کلاس در مدرسه رضوان  / استعلام, استعلام توسعه 4 کلاسه در مدرسه رضوان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056188/استعلام-البسه-یگان-حفاظت-میراث-فرهنگی-کرمانشاه'>استعلام البسه یگان حفاظت میراث فرهنگی کرمانشاه / استعلام , استعلام البسه یگان حفاظت میراث فرهنگی کرمانشاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056189/استعلام-خرید-تجهیزات-الکترونیکی'>استعلام خرید تجهیزات الکترونیکی  / استعلام ,استعلام خرید تجهیزات الکترونیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056190/اصلاحیه-مناقصه-عملیات-زیرسازی-و-آسفالت-خیابانها-و-معابر'>اصلاحیه مناقصه عملیات زیرسازی و آسفالت خیابانها و معابر / اصلاحیه مناقصه,مناقصه عملیات زیرسازی و آسفالت خیابانها و معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056191/استعلام-مرمت-بقعه-شریف-السادات-ترکان'>استعلام مرمت بقعه شریف السادات ترکان / استعلام , استعلام مرمت بقعه شریف السادات ترکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056192/استعلام-خرید-نصب-مصالح-و-اقلام-و-تعمیرات-ساختمان'>استعلام خرید نصب مصالح و اقلام و تعمیرات ساختمان / استعلام , استعلام خرید نصب مصالح و اقلام و تعمیرات ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056193/استعلام-درب-کرکره'>استعلام درب کرکره / استعلام, استعلام درب کرکره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056194/استعلام-آبیاری-و-مراقبت-از-فضاهای-سبز'>استعلام آبیاری و مراقبت از فضاهای سبز / استعلام ,استعلام آبیاری و مراقبت از فضاهای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056195/استعلام-ارتقا-سیستم-کامپیوتری'>استعلام ارتقا سیستم کامپیوتری  / استعلام , استعلام ارتقا سیستم کامپیوتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056196/استعلام-طراحی-و-نصب-میز-کنفرانس'>استعلام طراحی و نصب میز کنفرانس / استعلام, استعلام طراحی و نصب میز کنفرانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056197/استعلام-کنتور'>استعلام کنتور  / استعلام , استعلام کنتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056198/استعلام-اکسس-پویینت'>استعلام اکسس پویینت / استعلام, استعلام اکسس پویینت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056199/استعلام-حفاظت-اضطراری-و-ایمن-سازی-موقت--'>استعلام حفاظت اضطراری و ایمن سازی موقت ... / استعلام, استعلام حفاظت اضطراری و ایمن سازی موقت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056200/استعلام-تخم-مرغ-کارتنی'>استعلام تخم مرغ کارتنی  / استعلام ,استعلام تخم مرغ کارتنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056201/استعلام-کپسول-آتش-نشانی'>استعلام کپسول آتش نشانی / استعلام، استعلام کپسول آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056202/استعلام-یو-پی-اس-و-متعلقات'>استعلام یو پی اس و متعلقات  / استعلام, استعلام یو پی اس و متعلقات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056203/استعلام-خرید-تلویزیون-43-اینچ-led-با-مبدل-دیجیتال'>استعلام خرید تلویزیون 43 اینچ led با مبدل دیجیتال / استعلام, استعلام خرید تلویزیون 43 اینچ led با مبدل دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056204/استعلام-ریبون-دستگاه-صدور-آنی-کارت'>استعلام ریبون دستگاه صدور آنی کارت / استعلام، استعلام ریبون دستگاه صدور آنی کارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056205/استعلام-پروژه-ساماندهی-و-ا-یمن-سازی-مسیر-بازدید-قلعه--'>استعلام پروژه ساماندهی و ا یمن سازی مسیر بازدید قلعه ... / استعلام, استعلام پروژه ساماندهی و ا یمن سازی مسیر بازدید قلعه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056206/استعلام-جدول-و-کانیو-بتنی-و-پیاده-رو-سنگی--اجرای-طرح-هادی'>استعلام جدول و کانیو بتنی و پیاده رو سنگی - اجرای طرح هادی / استعلام, استعلام جدول و کانیو -اجرای طرح هادی روستای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056207/استعلام-پد-پانسمان-اجی-کت'>استعلام پد پانسمان اجی کت / استعلام, استعلام پد پانسمان  اجی کت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056208/استعلام-مرمت-برج-های-تاریخی'>استعلام مرمت برج های تاریخی  / استعلام ,استعلام مرمت برج های تاریخی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056209/مناقصه-خدمات-خودرویی-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات خودرویی نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه خدمات خودرویی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056210/استعلام-اصلاح-شبکه-فاضلاب'>استعلام اصلاح شبکه فاضلاب / استعلام, استعلام اصلاح شبکه فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056211/استعلام-2-دستگاه-لپ-تاپ'>استعلام 2 دستگاه لپ تاپ / استعلام، استعلام 2 دستگاه لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056212/استعلام-پروژه-ایجاد-و-تکمیل-زیرساختهای-گردشگری--'>استعلام پروژه ایجاد و تکمیل زیرساختهای گردشگری ... / استعلام, استعلام پروژه ایجاد و تکمیل زیرساختهای گردشگری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056213/استعلام-واگذاری-اجاری-داروخانه-بیمارستان'>استعلام واگذاری اجاری داروخانه بیمارستان  / استعلام,استعلام واگذاری اجاری داروخانه بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056214/استعلام-سوند-فولی'>استعلام سوند فولی / استعلام, استعلام سوند فولی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056215/استعلام-یک-دستگاه-سوییچ-مارک-سیسکو'>استعلام یک دستگاه سوییچ مارک سیسکو / استعلام ,استعلام یک دستگاه سوییچ مارک سیسکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056216/استعلام-یک-دستگاه-all-in-one'>استعلام یک دستگاه all in one / استعلام, استعلام یک دستگاه all in one</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056217/استعلام-خرید-اجاق-گاز-5-شعله'>استعلام خرید اجاق گاز 5 شعله / استعلام , استعلام خرید اجاق گاز 5 شعله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056218/استعلام-تکمیل-شبکه-آبیاری-و-زهکشی--'>استعلام تکمیل شبکه آبیاری و زهکشی .. / استعلام, استعلام تکمیل شبکه آبیاری و زهکشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056219/استعلام-پروژه-ساماندهی-و-بازسازی-کارگاه-های-صنایع-دستی--'>استعلام پروژه ساماندهی و بازسازی کارگاه های صنایع دستی... / استعلام, استعلام پروژه ساماندهی و بازسازی کارگاه های صنایع دستی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056220/فراخوان-زیرسازی-و-جدول-گذاری-و-آسفالت'>فراخوان زیرسازی و جدول گذاری و آسفالت  / فراخوان , فراخوان زیرسازی و جدول گذاری و آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056221/استعلام-انجام-امور-مشاوره-تغذیه'>استعلام انجام امور مشاوره تغذیه / استعلام,استعلام انجام امور مشاوره تغذیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056222/استعلام-6-دستگاه-تصفیه-آب'>استعلام 6 دستگاه تصفیه آب / استعلام، استعلام 6 دستگاه تصفیه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056223/استعلام-مرمت-اضطراری-میل-تاریخی'>استعلام مرمت اضطراری میل تاریخی  / استعلام, استعلام مرمت اضطراری میل تاریخی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056224/مناقصه-واگذاری-امور-نقلیه-اداره-کل-بهزیستی-و-ادارات'>مناقصه واگذاری امور نقلیه اداره کل بهزیستی و ادارات / مناقصه ,مناقصه واگذاری امور نقلیه اداره کل بهزیستی و ادارات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056225/استعلام-اتلت-تک-گاز'>استعلام اتلت تک گاز  / استعلام ,استعلام اتلت تک گاز  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056226/استعلام-مرمت-حصار-تاریخی-و-جداره-سازی-بافت--'>استعلام مرمت حصار تاریخی و جداره سازی بافت... / استعلام, استعلام مرمت حصار تاریخی و جداره سازی بافت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056227/استعلام-نصب-دوربین-مداربسته'>استعلام نصب دوربین مداربسته  / استعلام , استعلام نصب دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056228/استعلام-خرید-و-نصب-سه-دستگاه-آسانسور-هیدرولیکی'>استعلام خرید و نصب سه دستگاه آسانسور هیدرولیکی / استعلام, استعلام خرید و نصب سه دستگاه آسانسور هیدرولیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056229/استعلام-ساخت-جاده-و-راه-آهن'>استعلام ساخت جاده و راه آهن / استعلام, استعلام ساخت جاده و راه آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056230/استعلام-اصلاح-دال-و-منهول-های-شهرک'>استعلام اصلاح دال و منهول های شهرک / استعلام, استعلام اصلاح دال و منهول های شهرک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056231/استعلام-طرح-احداث-سر-دهنه-زراعی'>استعلام طرح احداث سر دهنه زراعی  / استعلام، استعلام طرح احداث سر دهنه زراعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056232/مناقصه-انجام-خدمات-اداری-و-پشتیبانی'>مناقصه انجام خدمات اداری و پشتیبانی / مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات اداری و پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056234/مناقصه-خرید-تهیه-و-توزیع-کیفهای-بهداشتی-و-اقلام-بهداشتی'>مناقصه خرید تهیه و توزیع کیفهای بهداشتی و اقلام بهداشتی / آگهی مناقصه , مناقصه خرید تهیه و توزیع کیفهای بهداشتی و اقلام بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056237/استعلام-آماده-سازی-و-اجرای-زمین-تنیس'>استعلام  آماده سازی و اجرای زمین تنیس / استعلام,استعلام آماده سازی و اجرای زمین تنیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056238/تجدید-مناقصه-خدمات-عمومی-و-پشیبانی-نیروگاه--'>تجدید مناقصه خدمات عمومی و پشیبانی نیروگاه... / تجدید مناقصه، تجدید مناقصه خدمات عمومی و پشیبانی نیروگاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056239/مناقصه-واگذاری-بخشی-از-امور-حوزه-فن-آوری-اطلاعات-دانشگاه'>مناقصه واگذاری بخشی از امور حوزه فن آوری اطلاعات دانشگاه  / مناقصه,مناقصه واگذاری بخشی از امور حوزه فن آوری اطلاعات دانشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056240/مناقصه-خرید-مکمل-دارویی-و-لوازم-بهداشتی-دهان-و-دندان'>مناقصه خرید مکمل دارویی و لوازم بهداشتی دهان و دندان / مناقصه، مناقصه خرید مکمل دارویی و لوازم بهداشتی دهان و دندان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056241/مناقصه-ایاب-و-ذهاب'>مناقصه ایاب و ذهاب  / آگهی مناقصه , مناقصه ایاب و ذهاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056243/استعلام-نظارت-بر-عملیات-اجرایی-طرح-احداث-سد-مخزنی-گرین'>استعلام نظارت بر عملیات اجرایی طرح احداث سد مخزنی گرین  / استعلام ارزیابی فنی مشاوران,استعلام نظارت بر عملیات اجرایی طرح احداث سد مخزنی گرین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055447/مزایده-اجاره-کارخانه-آسفالت-نوبت-دوم'>مزایده اجاره کارخانه آسفالت- نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره کارخانه آسفالت - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055449/مزایده-8-هکتار-از-چهل-هکتار-اراضی-کشاورزی'>مزایده 8 هکتار از چهل هکتار اراضی کشاورزی / مزایده ,مزایده 8 هکتار از چهل هکتار اراضی کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055454/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-20500-فرعی-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 20500 فرعی نوبت اول / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 20500 فرعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055455/مزایده-دو-قطعه-زمین-اموال-منقول-غیرمنقول'>مزایده دو قطعه زمین اموال منقول غیرمنقول  / مزایده ,مزایده دو قطعه زمین اموال منقول غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055456/مزایده-تعداد-11-دستگاه-یخچال-ویترینی--'>مزایده تعداد 11 دستگاه یخچال ویترینی... / آگهی مزایده، مزایده تعداد 11 دستگاه یخچال ویترینی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055458/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-67-78متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 67.78متر / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 67.78متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055459/مزایده-اموال-توقیفی-مساحت-سی-و-هفت-متر-نوبت-اول'>مزایده اموال توقیفی مساحت سی و هفت متر نوبت اول  / مزایده ,مزایده اموال توقیفی مساحت سی و هفت متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055462/مزایده-خودرو-سواری-پژو-405'>مزایده خودرو سواری پژو 405  / آگهی مزایده و فروش اموال منقول، مزایده خودرو سواری پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055466/مزایده-یکقطعه-زمین-زراعی-با-سند-عادی-مساحت-1000متر'>مزایده یکقطعه زمین زراعی با سند عادی مساحت 1000متر / مزایده ,مزایده یکقطعه زمین زراعی با سند عادی مساحت 1000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055467/مزایده-فروش-41-دستگاه-خودرو-و-5-دستگاه-موتورسیکلت'>مزایده فروش 41 دستگاه خودرو و 5 دستگاه موتورسیکلت / مزایده, مزایده فروش 41 دستگاه خودرو و 5 دستگاه موتورسیکلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055468/مزایده-یک-قطعه-باغ-با-سند-عادی-مشاع-268متر'>مزایده یک قطعه باغ با سند عادی مشاع 268متر / مزایده ,مزایده یک قطعه باغ با سند عادی مشاع 268متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055469/مزایده-یک-دستگاه-پرس-(بادگیری-فنر-کامیون)'>مزایده یک دستگاه پرس (بادگیری فنر کامیون) / مزایده, مزایده یک دستگاه پرس (بادگیری فنر کامیون)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055470/مزایده-0-54-دانگ-از-ششدانگ-ملک-مساحت-113-31متر'>مزایده 0.54 دانگ از ششدانگ ملک مساحت 113.31متر / مزایده ,مزایده 0.54 دانگ از ششدانگ ملک مساحت 113.31متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055473/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-417-70متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 417.70متر / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 417.70متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055474/مزایده-دزدگیر-درب-و-پنجره-الکتریکی--نوبت-دوم'>مزایده دزدگیر درب و پنجره الکتریکی - نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده دزدگیر درب و پنجره الکتریکی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055476/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-89-26متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 89.26متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 89.26متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055477/مزایده-یک-دستگاه-تریلی'>مزایده یک دستگاه تریلی  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه تریلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055478/فراخوان-عمومی-واگذاری-اماکن-تجاری-و-خدماتی-در-فرودگاه--نوبت-دوم'>فراخوان عمومی واگذاری اماکن تجاری و خدماتی در فرودگاه ...نوبت دوم / مزایده ,فراخوان عمومی واگذاری اماکن تجاری و خدماتی در فرودگاه ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055479/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-تجاری-مسکونی-96-11-26'>مزایده فروش تعدادی از املاک تجاری مسکونی 96.11.26 / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک تجاری مسکونی 96.11.26</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055480/مزایده-فروش-تعداد-66-دستگاه-خودرو--تعداد-34-دستگاه-موتورسیکلت'>مزایده فروش تعداد 66 دستگاه خودرو ، تعداد 34 دستگاه موتورسیکلت / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد 66 دستگاه خودرو ، تعداد 34 دستگاه موتورسیکلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055481/مزایده-یک-دستگاه-اتوبوس'>مزایده یک دستگاه اتوبوس / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه اتوبوس  رنگ آبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055488/مزایده-آرد-نول-900-گرمی--'>مزایده آرد نول 900 گرمی... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده آرد نول 900 گرمی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055489/مزایده-فروش-انواع-ضایعات-فلزی--نوبت-دوم'>مزایده فروش انواع ضایعات فلزی ...نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش انواع ضایعات فلزی ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055490/مزایده-قطعه-زمین-و-یک-ایاق-و-ربع-از-کل-مزرعه'>مزایده قطعه زمین و یک ایاق و ربع از کل مزرعه  / مزایده,مزایده قطعه زمین و یک ایاق و ربع از کل مزرعه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055491/مزایده-ساختمان-دو-طبقه-نوبت-دوم'>مزایده ساختمان دو طبقه نوبت دوم  / مزایده,مزایده ساختمان دو طبقه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055492/مزایده-تخریب-ساختمان-آموزشی-و-فروش-مصالح'>مزایده تخریب ساختمان آموزشی و فروش مصالح  / مزایده ,مزایده تخریب ساختمان آموزشی و فروش مصالح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055495/مزایده-میکسر-یا-مخلوط-کننده--بالابر-به-شکل-لوله'>مزایده میکسر یا مخلوط کننده  - بالابر به شکل لوله / آگهی مزایده,مزایده میکسر یا مخلوط کننده  - بالابر به شکل لوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055496/مزایده-آپارتمان-مساحت-177-77متر-نوبت-دوم'>مزایده آپارتمان مساحت 177.77متر نوبت دوم / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 177.77متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055497/مزایده-ششدانگ-پلاک-شماره-هزار-و-پانزده-فرعی-بخش-سه'>مزایده ششدانگ پلاک شماره هزار و پانزده فرعی بخش سه  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک شماره هزار و پانزده فرعی بخش سه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055501/مزایده-ششدانگ-زمین-بخش-21-اردبیل'>مزایده ششدانگ زمین بخش 21 اردبیل / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش 21 اردبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055502/مزایده-یک-دستگاه-وانت-نیسان'>مزایده یک دستگاه وانت نیسان / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه وانت نیسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055503/مزایده-فروش-ماشین-آلات-سنگین-راه-سازی-و-لوازم-یدکی-سنگین---نوبت-دوم'>مزایده فروش ماشین آلات سنگین راه سازی و لوازم یدکی سنگین... - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی، مزایده فروش ماشین آلات سنگین راه سازی و لوازم یدکی سنگین... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055505/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-4-تبریز-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش 4 تبریز نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 4 تبریز نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055506/مزایده-تعداد-113-جفت-کفش-مردانه'>مزایده تعداد 113 جفت کفش مردانه / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده تعداد 113 جفت کفش مردانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055507/مزایده-ملک-بخش-نه-تبریز-نوبت-دوم'>مزایده ملک بخش نه تبریز نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک بخش نه تبریز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055509/مزایده-یکدستگاه-چونه-گیر-مرمر-و--'> مزایده یکدستگاه چونه گیر مرمر و ... / مزایده,  مزایده یکدستگاه چونه گیر مرمر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055510/تجدید-مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید-صبا-مدل-87'>تجدید مزایده یک دستگاه خودرو پراید صبا مدل 87 / آگهی تجدید مزایده اموال تجدید مزایده یک دستگاه خودرو پراید صبا مدل 87</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055512/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-بخش-20-اردبیل-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی بخش 20 اردبیل نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی بخش 20 اردبیل نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055515/مزایده-ملک-بخش-5-تبریز-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش 5 تبریز نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک بخش 5 تبریز نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055519/مزایده-پلاک-ثبتی-4-خوابه'>مزایده پلاک ثبتی 4 خوابه / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 4 خوابه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055521/مزایده-فروش-تعدادی-از-ماشین-آلات-و-اقلام-اسقاطی'>مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات و اقلام اسقاطی / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات و اقلام اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055523/مزایده-خودرو-سواری-سمند'>مزایده خودرو سواری سمند  / مزایده ,مزایده خودرو سواری سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055526/مزایده-یکباب-حیاط-مساحت-196متر-نوبت-اول'>مزایده یکباب حیاط مساحت 196متر نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب حیاط مساحت 196متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055527/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-شش-تبریز-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش شش تبریز نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش شش تبریز نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055529/مزایده-پرینتر-و-مانیتور-و---نوبت-دوم'>مزایده پرینتر و مانیتور و ... نوبت دوم  / مزایده ,مزایده پرینتر و مانیتور و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055530/مزایده-194-عدد-شیر-جوش---'>مزایده 194 عدد شیر جوش ....  / مزایده , مزایده 194 عدد شیر جوش .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055532/مزایده-پلاک-ثبتی-اعیان-صد-و-بیست-متر-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی اعیان صد و بیست متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی اعیان صد و بیست متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055534/مزایده-دستگاه-اینورتر-جوشکاری--مرحله-دوم'>مزایده دستگاه اینورتر جوشکاری... مرحله دوم  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده دستگاه اینورتر جوشکاری... مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055536/مزایده-ملک-مساحت-210-متر-مرحله-دوم'>مزایده ملک مساحت 210 متر مرحله دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت 210 متر مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055537/مزایده-فروش-کامیون-کمپرسی-و---(نوبت-دوم)'>مزایده فروش کامیون کمپرسی و ... (نوبت دوم) / مزایده, مزایده فروش کامیون کمپرسی و ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055539/مزایده-تعدادی-موتورسیکلت-اوراقی'>مزایده تعدادی موتورسیکلت اوراقی  / مزایده ,مزایده تعدادی موتورسیکلت اوراقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055542/مزایده-یک-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-بخش-شش-یزد'>مزایده یک دانگ مشاع از پلاک ثبتی بخش شش یزد / مزایده,مزایده یک دانگ مشاع از پلاک ثبتی بخش شش یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055544/مزایده-مقدار-450-متر-سنگ-عباس-آباد-چرمی-خط-مشکی'>مزایده مقدار 450 متر سنگ عباس آباد چرمی خط مشکی / مزایده,مزایده مقدار 450 متر سنگ عباس آباد چرمی خط مشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055545/مزایده-ششدانگ-خانه-و-محوطه-253-75متر'>مزایده ششدانگ خانه و محوطه 253.75متر  / مزایده,مزایده ششدانگ خانه و محوطه 253.75متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055548/مزایده-فروش-یک-باب-واحد-صنعتی-تجاری-اداری--'>مزایده  فروش یک باب واحد صنعتی، تجاری، اداری ... / مزایده, مزایده  فروش یک باب واحد صنعتی، تجاری، اداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055550/مزایده-املاک-مشاعی-شامل-خانه-و-شالیزار'>مزایده املاک مشاعی شامل خانه و شالیزار  / مزایده,مزایده املاک مشاعی شامل خانه و شالیزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055552/تجدید-مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-وانت-نیسان--نوبت-دوم'>تجدید مزایده فروش یک دستگاه خودرو وانت نیسان  - نوبت دوم / ​آگهی تجدید مزایده عمومی,مزایده فروش یک دستگاه خودرو وانت نیسان 2 کابین - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055554/مزایده5-عدد-توالت-فرنگی'>مزایده5 عدد توالت فرنگی / مزایده,مزایده 5 عدد توالت فرنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055555/مزایده-ششدانگ-زمین-صیفی-کاری-مساحت-1200متر'>مزایده ششدانگ زمین صیفی کاری مساحت 1200متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین صیفی کاری مساحت 1200متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055556/تصیحح-مزایده-ششدانگ-آپارتمان-تجاری'>تصیحح مزایده ششدانگ آپارتمان تجاری / تصحیح مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055559/مزایده-فروش-1418-متر-کابل-مستعمل'>مزایده فروش 1418 متر کابل مستعمل / آگهی مزایده یک مرحله ای , مزایده فروش 1418 متر کابل مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055560/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-غرفه-زمین-خدمات-عکاسی-گلخانه---'>مزایده واگذاری بهره برداری غرفه، زمین، خدمات عکاسی، گلخانه، ... / مزایده, مزایده واگذاری بهره برداری غرفه، زمین، خدمات عکاسی، گلخانه، ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055563/مزایده-ملک-مشاع-به-شماره-پلاک-ثبتی-قطعه-4-تفکیکی'>مزایده ملک مشاع به شماره پلاک ثبتی قطعه 4 تفکیکی / مزایده,مزایده ملک مشاع به شماره پلاک ثبتی قطعه 4 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055565/مزایده-دو-دستگاه-گردبافی-گونی'>مزایده دو دستگاه گردبافی گونی / مزایده,مزایده دو دستگاه گردبافی گونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055566/مزایده-یکباب-منزل-مساحت-187متر'>مزایده یکباب منزل مساحت 187متر / مزایده,مزایده یکباب منزل مساحت 187متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055569/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-وانت'>مزایده یک دستگاه خودروی وانت / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی وانت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055570/مزایده-ششدانگ-زمین-قطعه-119-تفکیکی'>مزایده ششدانگ زمین قطعه 119 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین قطعه 119 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055571/مزایده-یک-دستگاه-دریل-ایستاده--'>مزایده یک دستگاه دریل ایستاده... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه دریل ایستاده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055574/مزایده-واگذاری-آپارتمان'>مزایده واگذاری آپارتمان / مزایده,مزایده واگذاری آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055575/مزایده-یک-دستگاه-دیگ-بخار'>مزایده یک دستگاه دیگ بخار / مزایده, مزایده یک دستگاه دیگ بخار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055576/مزایده-دستگاه-laminator-به-همراه-سیستم-بچینگ'>مزایده دستگاه laminator به همراه سیستم بچینگ  / مزایده,مزایده دستگاه laminator به همراه سیستم بچینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055577/مزایده-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده یک دستگاه خودرو  / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055579/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-93-90متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 93.90متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 93.90متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055581/مزایده-سنگ-تراورتن-و--'>مزایده سنگ تراورتن و ... / مزایده ,مزایده سنگ تراورتن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055582/مزایده-دو-دستگاه-موتورسیکلت'>مزایده دو دستگاه موتورسیکلت / آگهی مزایده، مزایده دو دستگاه موتورسیکلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055585/مزایده-دستگاه-تولید-سس-های-تتد'>مزایده دستگاه تولید سس های تتد / مزایده, مزایده دستگاه تولید سس های تتد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055586/مزایده-پلاک-ثبتی-نود-و-یک-فرعی-از-4770-بخش-شش'>مزایده پلاک ثبتی نود و یک فرعی از 4770 بخش شش  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی نود و یک فرعی از 4770 بخش شش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055587/فراخوان-واگذاری-مراکز-فرهنگی-و-هنری'>فراخوان واگذاری مراکز فرهنگی و هنری   / فراخوان ، فراخوان واگذاری مراکز فرهنگی و هنری  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055592/تجدید-مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-CNG'>تجدید مزایده بهره برداری از جایگاه CNG / مزایده ,تجدید مزایده بهره برداری از جایگاه CNG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055593/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-با-قدمت-50-سال'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی با قدمت 50 سال  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی با قدمت 50 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055594/مزایده-دستگاه-چیلر'>مزایده دستگاه چیلر / مزایده, مزایده دستگاه چیلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055595/مزایده-واگذاری-26-قطعه-زمین'>مزایده واگذاری 26 قطعه زمین / آگهی مزایده , مزایده واگذاری 26 قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055596/مزایده-یکباب-منزل-بخش-سیزده-مشهد-مرحله-دوم'>مزایده یکباب منزل بخش سیزده مشهد مرحله دوم / مزایده,مزایده یکباب منزل بخش سیزده مشهد مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055598/تجدید-مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-سبک-مازاد'>تجدید مزایده فروش یک دستگاه خودروی سبک مازاد / آگهی تجدید مزایده عمومی، تجدید مزایده فروش یک دستگاه خودروی سبک مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055599/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-سیصد-متر-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی مساحت سیصد متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت سیصد متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055601/مزایده-کولر-گازی-دستگاه-موتور-جوش-دستگاه-هیتر-گازی--'>مزایده کولر گازی، دستگاه موتور جوش، دستگاه هیتر گازی... / مزایده, مزایده کولر گازی، دستگاه موتور جوش، دستگاه هیتر گازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055602/مزایده-فروش-دو-عدد-خط-تلفن-همراه-اول'>مزایده فروش دو عدد خط تلفن همراه اول / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش دو عدد خط تلفن همراه اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055604/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین زراعی نوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055605/مزایده-یخچال-و--'>مزایده یخچال و ... / مزایده ,مزایده یخچال و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055606/مزایده-نود-توپ-لباس-عروس'>مزایده نود توپ لباس عروس  / مزایده , مزایده نود توپ لباس عروس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055608/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-1317-فرعی'>مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی 1317 فرعی / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی 1317 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055612/مزایده-ملک-قطعه-شصت-و-یک-تفکیکی-مرحله-اول'>مزایده ملک قطعه شصت و یک تفکیکی مرحله اول / مزایده,مزایده ملک قطعه شصت و یک تفکیکی مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055613/مزایده-فروش-شیر-توپی-استنلس-استیل'>مزایده فروش شیر توپی استنلس استیل / مزایده اموال منقول , مزایده فروش شیر توپی استنلس استیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055616/مزایده-زمین-مسکونی-و-تجاری-عرصه-110-متر'>مزایده زمین مسکونی و تجاری عرصه 110 متر  / مزایده,مزایده زمین مسکونی و تجاری عرصه 110 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055617/مزایده-فروش-یک-دستگاه-مخزن-تمام-استیل--نوبت-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه مخزن تمام استیل - نوبت دوم  / اگهی مزایده , مزایده فروش یک دستگاه مخزن تمام استیل - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055619/مزایده-ساختمان-مسکونی-بخش-نه-حوزه-ثبتی-مینودشت'>مزایده ساختمان مسکونی بخش نه حوزه ثبتی مینودشت / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی بخش نه حوزه ثبتی مینودشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055622/مزایده-تابلو-آیت-الکرسی--نوبت-دوم'>مزایده تابلو آیت الکرسی - نوبت دوم  / مزایده ,مزایده تابلو آیت الکرسی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055623/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-380متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 380متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 380متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055625/مزایده-فروش-تعداد-یک-دستگاه-نیسان-پیکاپ'>مزایده فروش تعداد یک دستگاه نیسان پیکاپ  / فراخوان مزایده ، مزایده فروش تعداد یک دستگاه نیسان پیکاپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055626/مزایده-ملک-بخش-نه-تبریز-اموال-غیرمنقول-نوبت-دوم'>مزایده ملک بخش نه تبریز اموال غیرمنقول نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک بخش نه تبریز اموال غیرمنقول نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055632/مزایده-ملک-قطعه-زمین-بصورت-سه-بر-و-محصور-نوبت-اول'>مزایده ملک قطعه زمین بصورت سه بر و محصور نوبت اول / مزایده,مزایده ملک قطعه زمین بصورت سه بر و محصور نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055633/مزایده-یخچال-ویترینی--یخچال-ایستاده'>مزایده یخچال ویترینی ، یخچال ایستاده / مزایده,مزایده یخچال ویترینی ، یخچال ایستاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055634/مزایده-یخچال'>مزایده یخچال / اگهی مزایده , مزایده یخچال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055635/مزایده-یک-دستگاه-دریل-ستونی'>مزایده یک دستگاه دریل ستونی  / مزایده ,مزایده یک دستگاه دریل ستونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055637/مزایده-عرصه-و-اعیان-ملک-مساحت-618-575متر'>مزایده عرصه و اعیان ملک مساحت 618.575متر / مزایده,مزایده عرصه و اعیان ملک مساحت 618.575متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055640/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-CNG--مرحله-دوم'>مزایده بهره برداری از جایگاه CNG - مرحله دوم / آگهی مزایده، مزایده بهره برداری از جایگاه CNG - مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055644/مزایده-سرقفلی-مغازه-مساحت-13-85متر'>مزایده سرقفلی مغازه مساحت 13.85متر / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه مساحت 13.85متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055648/مزایده-فروش-اموال-اسقاطی-اداری-برقی-و-الکتریکی-و--اسقاطی'>مزایده فروش اموال اسقاطی اداری برقی و الکتریکی و... اسقاطی  / آگهی مزایده، مزایده فروش اموال اسقاطی اداری برقی و الکتریکی و... اسقاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055649/مزایده-ملک-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-دو-واحد-مسکونی-نوبت-اول'>مزایده ملک ششدانگ عرصه و اعیان دو واحد مسکونی نوبت اول / مزایده,مزایده ملک ششدانگ عرصه و اعیان دو واحد مسکونی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055653/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-شماره-207-فرعی'>مزایده دو دانگ مشاع از پلاک ثبتی شماره 207 فرعی  / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از پلاک ثبتی شماره 207 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055654/مزایده-17-دستگاه-خودرو-مازاد--'>مزایده 17 دستگاه خودرو مازاد... / مزایده, مزایده 17 دستگاه خودرو مازاد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055656/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-50-فرعی-بخش-دو'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 50 فرعی بخش دو   / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 50 فرعی بخش دو  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055658/مزایده-ملک-مشاع-پلاک-ثبتی-شماره-3101-فرعی-بخش-یازده'>مزایده ملک مشاع پلاک ثبتی شماره 3101 فرعی بخش یازده  / مزایده,مزایده ملک مشاع پلاک ثبتی شماره 3101 فرعی بخش یازده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055660/مزایده-واگذاری-استیجاری-ورودی-میدان-میوه-و-تره-بار'>مزایده واگذاری استیجاری ورودی میدان میوه و تره بار  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری استیجاری ورودی میدان میوه و تره بار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055661/مزایده-تابلوی-وان-یکاد-و--'>مزایده تابلوی وان یکاد و ... / مزایده ,مزایده تابلوی وان یکاد و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055663/مزایده-آهن-آلات-اسقاطی-و-ضایعات'>مزایده آهن آلات اسقاطی و ضایعات / مزایده, مزایده آهن آلات اسقاطی و ضایعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055664/مزایده-فروش-تعدادی-از-پلاکهای-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از پلاکهای مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از پلاکهای مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055666/مزایده-فروش-ماشین-آلات--'>مزایده فروش ماشین آلات... / مزایده فروش ماشین آلات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055667/مزایده-فروش-گاو-ذبح-شده-و-حذف-زنده-اضطراری'>مزایده فروش گاو ذبح شده و حذف زنده اضطراری / آگهی مزایده,مزایده فروش گاو ذبح شده و حذف زنده اضطراری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055671/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-169-2متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 169.2متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 169.2متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055675/مزایده-سنگ-کربنات-کلسیم--سنگ-شکن'>مزایده سنگ کربنات کلسیم ، سنگ شکن / مزایده ،مزایده سنگ کربنات کلسیم ، سنگ شکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055676/مزایده-فروش-یک-دستگاه-پژو-405'>مزایده فروش یک دستگاه پژو 405  / مزایده, مزایده فروش یک دستگاه پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055677/مزایده-زمین-مساحت-40-023-000متر-قطعه-4-تفکیکی'>مزایده زمین مساحت 40.023.000متر قطعه 4 تفکیکی / مزایده,مزایده زمین مساحت 40.023.000متر قطعه 4 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055681/مزایده-امور-تبلیغاتی-سطح-شهر---نوبت-دوم'>مزایده امور تبلیغاتی سطح شهر ... نوبت دوم / مزایده ,مزایده امور تبلیغاتی سطح شهر ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055682/مزایده-لیفتراک-STACKER-برقی-1-5-تن'>مزایده لیفتراک STACKER برقی 1/5 تن / مزایده, مزایده لیفتراک STACKER برقی 1/5 تن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055683/مزایده-قطعه-زمینی-مساحت-عرصه-225-متر'>مزایده قطعه زمینی مساحت عرصه 225 متر  / مزایده,مزایده قطعه زمینی مساحت عرصه 225 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055688/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-482-8متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت عرصه 482.8متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 482.8متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055689/مزایده-واگذاری-نگهداری-و-بهره-برداری-از-پارکینگ-پایانه-بار-96-11-26'>مزایده واگذاری نگهداری و بهره برداری از پارکینگ پایانه بار 96.11.26 / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری نگهداری و بهره برداری از پارکینگ پایانه بار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055691/مزایده-فروش-مجتمع-آپارتمانی-شامل-شش-واحد-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش مجتمع آپارتمانی شامل شش واحد مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش مجتمع آپارتمانی شامل شش واحد مسکونی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055692/مزایده-فروش-50-راس-جوانه-پروار-هلشتاین'>مزایده فروش 50 راس جوانه پروار هلشتاین / آگهی مزایده , مزایده فروش 50 راس جوانه پروار هلشتاین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055695/مزایده-غرفه--'>مزایده غرفه ... / مزایده ,مزایده غرفه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055696/تجدیدمزایده-فروش-کالاهای-راکد-و-اسقاط--نوبت-دوم'>تجدیدمزایده فروش کالاهای راکد و اسقاط ...نوبت دوم / مزایده ,تجدیدمزایده فروش کالاهای راکد و اسقاط ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055702/مزایده-اجاره-بوفه-ورودی-پارک-ساحلی--نوبت-دوم'>مزایده اجاره بوفه ورودی پارک ساحلی - نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده اجاره بوفه ورودی پارک ساحلی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055704/مزایده-بهره-برداری-از-مجموعه-رستوران-و-آشپزخانه--96-11-26'>مزایده بهره برداری از مجموعه رستوران و آشپزخانه  - 96.11.26 / آگهی مزایده,مزایده بهره برداری از مجموعه رستوران و آشپزخانه - 96.11.26</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055708/مزایده-دمپرسی-و-آهن-آلات-قراضه-سیم-مسی--'>مزایده دمپرسی و آهن آلات قراضه، سیم مسی... / مزایده, مزایده دمپرسی و آهن آلات قراضه، سیم مسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055711/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-284-15متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 284.15متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 284.15متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055712/مزایده-خودروی-ام-وی-ام-315'>مزایده خودروی ام وی ام 315 / مزایده, مزایده خودروی ام وی ام 315</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055714/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-ده-مشهد'>مزایده پلاک ثبتی بخش ده مشهد / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش ده مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055716/مزایده-صندلی-کوچک-گردان---'>مزایده صندلی کوچک گردان ....  / مزایده, مزایده صندلی کوچک گردان .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055717/مزایده-تمامت-ششدانگ-5-باب-عمارت'>مزایده تمامت ششدانگ 5 باب عمارت / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ 5 باب عمارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055720/مزایده-یک-دستگاه-تراش-اونیورسال'>مزایده یک دستگاه تراش اونیورسال / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه تراش اونیورسال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055721/مزایده-قطعه-زمینی-مساحت-1300متر'>مزایده قطعه زمینی مساحت 1300متر / مزایده,مزایده قطعه زمینی مساحت 1300متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055723/مزایده-واگذاری-قطعات-911-و-1011-کاربری-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری قطعات 911 و 1011 کاربری مسکونی نوبت دوم  / مزایده ,مزایده واگذاری قطعات 911 و 1011 کاربری مسکونی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055727/مزایده-فروش-سواری-پژو-405-glxi'>مزایده فروش سواری پژو 405 glxi / آگهی مزایده , مزایده فروش سواری پژو 405 glxi</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055728/مزایده-فروش-مخزن-آب-پلی-اتیلن----نوبت-دوم'>مزایده فروش مخزن آب پلی اتیلن ... - نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده فروش مخزن آب پلی اتیلن ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055729/مزایده-ششدانگ-زمین-قطعه-24-تفکیکی'>مزایده ششدانگ زمین قطعه 24 تفکیکی / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین قطعه 24 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055730/مزایده-فروش-پنج-دستگاه-خودرو-و-پنج-قطعه-زمین-با-کاربری-مسکونی---نوبت-دوم'>مزایده فروش پنج دستگاه خودرو و پنج قطعه زمین با کاربری مسکونی ... نوبت دوم / مزایده ,مزایده فروش پنج دستگاه خودرو و پنج قطعه زمین با کاربری مسکونی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055732/مزایده-واگذاری-بازارچه-نوروزی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری بازارچه نوروزی نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری بازارچه نوروزی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055734/مزایده-آپارتمان-قطعه-8-تفکیکی'>مزایده آپارتمان قطعه 8 تفکیکی  / مزایده ,مزایده آپارتمان قطعه 8 تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055736/مزایده-فروش-کامیون-کمپرسی-کاماز'>مزایده فروش کامیون کمپرسی کاماز  / آگهی مزایده فروش , مزایده فروش کامیون کمپرسی کاماز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055739/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-39225-و-41080-فرعی'>مزایده پلاک ثبتی شماره 39225 و 41080 فرعی / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی شماره 39225 و 41080 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055740/مزایده-دستگاه-دریل-اتوماتیک-دستگاه-تست-لنت--'>مزایده دستگاه دریل اتوماتیک، دستگاه تست لنت ... / مزایده, مزایده دستگاه دریل اتوماتیک، دستگاه تست لنت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055742/مزایده-ششدانگ-سه-دستگاه-آپارتمان-مسکونی'>مزایده ششدانگ سه دستگاه آپارتمان مسکونی / مزایده ,مزایده ششدانگ سه دستگاه آپارتمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055743/مزایده-فروش-کارگاه-و--'>مزایده فروش کارگاه و ... / مزایده, مزایده فروش کارگاه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055744/مزایده-دستگاه-زیراکس-و-نقشه-کشی--'>مزایده دستگاه زیراکس و نقشه کشی... / آگهی مزایده، مزایده دستگاه زیراکس و نقشه کشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055745/مزایده-یکدستگاه-دیاگ-خودرو--دستگاه-سون-پرو--یک-دستگاه-لانچ-بی-سیم'>مزایده یکدستگاه دیاگ خودرو ، دستگاه سون پرو ، یک دستگاه لانچ بی سیم  / آگهی مزایده، مزایده یکدستگاه دیاگ خودرو ، دستگاه سون پرو ، یک دستگاه لانچ بی سیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055747/مزایده-ملک-رقبه-مورد-تعرفه-در-یک-مجموعه-آپارتمانی-دو-طبقه'>مزایده ملک رقبه مورد تعرفه در یک مجموعه آپارتمانی دو طبقه  / مزایده ,مزایده ملک رقبه مورد تعرفه در یک مجموعه آپارتمانی دو طبقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055748/مزایده-یک-واحد-آپارتمان-مسکونی-مساحت-86-47متر'>مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی مساحت 86.47متر  / مزایده ,مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی مساحت 86.47متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055749/مزایده-آهن-آلات'>مزایده آهن آلات  / مزایده ,مزایده آهن آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055750/مزایده-سه-قپان-دیجیتالی-و-یک-قپان-سنگی'>مزایده سه قپان دیجیتالی و یک قپان سنگی  / آگهی مزایده، مزایده سه قپان دیجیتالی و یک قپان سنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055751/مزایده-یک-فقره-خط-کار-کرده'>مزایده یک فقره خط کار کرده / آگهی مزایده، مزایده یک فقره خط کار کرده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055752/مزایده-یک-قطعه-خانه-سرا-عرصه-747متر'>مزایده یک قطعه خانه سرا عرصه 747متر  / مزایده ,مزایده یک قطعه خانه سرا عرصه 747متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055756/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-226-متر-بخش-ده'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 226 متر بخش ده  / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی مساحت 226 متر بخش ده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055758/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-126-33-مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 126/33 مترمربع  / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 126/33 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055760/مزایده-ملک-مشاع-به-شماره-ثبتی-هشتاد-و-سه-فرعی-بخش-نه'>مزایده ملک مشاع به شماره ثبتی هشتاد و سه فرعی بخش نه  / مزایده ,مزایده ملک مشاع به شماره ثبتی هشتاد و سه فرعی بخش نه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055764/مزایده-ششدانگ-ملک-بخش-سه-اردبیل-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ ملک بخش سه اردبیل نوبت دوم  / مزایده ,مزایده ششدانگ ملک بخش سه اردبیل نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055765/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-آپارتمان-مساحت-56-36-مترمربع'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان آپارتمان مساحت 56/36 مترمربع / مزایده ,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان آپارتمان مساحت 56/36 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055767/مزایده-قطعه-زمینی-مساحت-320متر'>مزایده قطعه زمینی مساحت 320متر / مزایده ,مزایده قطعه زمینی مساحت 320متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055771/مزایده-پلاک-ثبتی-960200-قطعه-95'>مزایده پلاک ثبتی 960200 قطعه 95 / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی 960200 قطعه 95</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055772/مزایده-قطعه-زمینی-مساحت-407-متر'>مزایده قطعه زمینی مساحت 407 متر / مزایده ,مزایده قطعه زمینی مساحت 407 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055777/مزایده-ششدانگ-ملک-مشاع-یکباب-خانه-مسکونی'>مزایده ششدانگ ملک مشاع یکباب خانه مسکونی / مزایده ,مزایده ششدانگ ملک مشاع یکباب خانه مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055778/مزایده-ماشین-تراش---'>مزایده ماشین تراش ....  / مزایده, مزایده ماشین تراش .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055780/مزایده-فروش-پروژه-مجموعه-میثم'>مزایده فروش پروژه مجموعه میثم / مزایده ,مزایده فروش پروژه مجموعه میثم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055783/مزایده-واگذاری-تعداد-8-دستگاه-سد-خاکی'>مزایده واگذاری تعداد 8 دستگاه سد خاکی  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری تعداد 8 دستگاه سد خاکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055784/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-مسکونی'>مزایده یک دستگاه آپارتمان مسکونی / مزایده ,مزایده یک دستگاه آپارتمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055785/مزایده-یک-دستگاه-رول-جمع-کن-مقوا---'>مزایده یک دستگاه رول جمع کن مقوا ....  / مزایده, مزایده یک دستگاه رول جمع کن مقوا .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055786/مزایده-ششدانگ-منافع-و-حق-کسب-و-پیشه-مساحت-15-متر'>مزایده ششدانگ منافع و حق کسب و پیشه مساحت 15 متر / مزایده ,مزایده ششدانگ منافع و حق کسب و پیشه مساحت 15 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055788/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین-با-کاربری-خدماتی-(معاینه-فنی)'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین با کاربری خدماتی (معاینه فنی)  / مزایده, مزایده واگذاری یک قطعه زمین با کاربری خدماتی (معاینه فنی) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055790/مزایده-پلاک-ثبتی-در-سه-طبقه-مسکونی-غیرمنقول'>مزایده پلاک ثبتی در سه طبقه مسکونی غیرمنقول / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی در سه طبقه مسکونی غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055791/مزایده-ملک-6-دانگ-یک-قطعه-زمین-بمساحت-40-متر'>مزایده ملک 6 دانگ یک قطعه زمین بمساحت 40 متر  / مزایده ,مزایده ملک 6 دانگ یک قطعه زمین بمساحت 40 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055792/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-سمند'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری سمند  / مزایده, مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055793/مزایده-واگذاری-انتشارات-دانشگاه'>مزایده واگذاری انتشارات دانشگاه / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری انتشارات دانشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055794/مزایده-اجاره-دو-باب-مغازه-تجاری'>مزایده اجاره دو باب مغازه تجاری  / مزایده ,مزایده اجاره دو باب مغازه تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055795/مزایده-فروش-قسمتی-از-پسته-های-موقوفه-دیلمقانی'>مزایده فروش قسمتی از پسته های موقوفه دیلمقانی / مزایده حضوری , مزایده فروش قسمتی از پسته های موقوفه دیلمقانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055796/مزایده-ملک-مساحت-91-66مترمربع'>مزایده ملک مساحت 91.66مترمربع  / مزایده ,مزایده ملک مساحت 91.66مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055799/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-3626-20-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 3626/20 مترمربع  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 3626/20 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055801/مزایده-پلاک-ثبتی-3246-فرعی-از92-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 3246 فرعی از92 اصلی  / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی 3246 فرعی از92 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055802/مزایده-یک-دستگاه-تراش'>مزایده یک دستگاه تراش  / مزایده ,مزایده یک دستگاه تراش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055805/مزایده-خودرو-سواری-پراید'>مزایده خودرو سواری پراید / مزایده,مزایده خودرو سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055806/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-19-59متر'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت 19.59متر / مزایده ,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 19.59متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055807/مزایده-ملک-به-مساحت-105300-مترمربع'>مزایده ملک به مساحت 105300 مترمربع / مزایده ,مزایده ملک به مساحت 105300 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055809/مزایده-فروش-املاک-نقد-و-اقساط-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک نقد و اقساط نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش املاک نقد و اقساط نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055813/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-1051-فرعی'>مزایده  ششدانگ پلاک ثبتی 1051 فرعی / مزایده ،مزایده  ششدانگ پلاک ثبتی 1051 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055814/مزایده-عمومی-فروش-املاک-مازاد-بانک-کشاورزی-استان-کردستان'>مزایده عمومی فروش املاک مازاد بانک کشاورزی استان کردستان  / مزایده,مزایده عمومی فروش املاک مازاد بانک کشاورزی استان کردستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055816/مزایده-سه-دانگ-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-200-مترمربع'>مزایده سه دانگ یک قطعه زمین به مساحت 200 مترمربع  / مزایده,مزایده سه دانگ یک قطعه زمین به مساحت 200 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055820/مزایده-یکباب-ویلا-عرصه-1000متر-نوبت-اول'>مزایده یکباب ویلا عرصه 1000متر نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب ویلا عرصه 1000متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055821/مزایده-دوازده-دستگاه-خودرو'>مزایده دوازده دستگاه خودرو  / مزایده ,مزایده دوازده دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055824/مزایده-قطعه-زمین-مساحت-5100متر'>مزایده قطعه زمین مساحت 5100متر  / مزایده,مزایده قطعه زمین مساحت 5100متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055826/مزایده-فروش-لوله-کاروگیت-600-پلی-اتیلن-نوبت-دوم'>مزایده فروش لوله کاروگیت 600 پلی اتیلن نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده فروش لوله کاروگیت 600 پلی اتیلن نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055829/مزایده-ملک-پلاک-ثبتی-382-فرعی-از-56-اصلی'>مزایده ملک پلاک ثبتی 382 فرعی از 56 اصلی / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی 382 فرعی از 56 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055830/مزایده-اجاره-سالن-ورزشی'>مزایده اجاره سالن ورزشی / آگهی مزایده, مزایده اجاره سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055833/مزایده-فروش-تعداد-250-راس-بره-نر'>مزایده فروش تعداد 250 راس بره نر / آگهی مزایده، مزایده فروش تعداد 250 راس بره نر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055834/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-3728-47متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 3728/47متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 3728/47متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055835/مزایده-خودروهای-مستعمل'>مزایده خودروهای مستعمل  / مزایده ,مزایده خودروهای مستعمل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055836/مزایده-واگذاری-واحد-دندانپزشکی--'>مزایده واگذاری واحد دندانپزشکی ... / مزایده, مزایده واگذاری واحد دندانپزشکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055837/مزایده-اجاره-بوفه-ورودی-پارک--مرحله-اول-نوبت-دوم'>مزایده اجاره بوفه ورودی پارک .. مرحله اول نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده اجاره بوفه ورودی پارک .. مرحله اول نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055840/مزایده-منزل-مسکونی-شماره-321-فرعی-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی شماره 321 فرعی نوبت اول  / مزایده,مزایده منزل مسکونی شماره 321 فرعی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055842/مزایده-منزل-مسکونی-پلاک-شماره-69-596-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی پلاک شماره 69/596 نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی پلاک شماره 69/596 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055848/مزایده-اجاره-اماکن-ورزشی'>مزایده اجاره اماکن ورزشی / آگهی مزایده , مزایده اجاره اماکن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055851/مزایده-ملک-به-شماره-7-79-و-6-91-غیرمنقول'>مزایده ملک به شماره 7/79 و 6/91 غیرمنقول / مزایده,مزایده ملک به شماره 7/79 و 6/91 غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055854/مزایده-فروش-املاک-نقد-و-اقساط-بانک-ملی'>مزایده فروش املاک نقد و اقساط بانک ملی  / مزایده,مزایده فروش املاک نقد و اقساط بانک ملی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055856/مزایده-واگذاری-بصورت-اجاره-اتوبوس-شهری-و-کشتارگاه'>مزایده واگذاری بصورت اجاره  اتوبوس شهری و کشتارگاه  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری بصورت اجاره  اتوبوس شهری و کشتارگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055857/مزایده-اجاره-مامورسرا-سالن-غذاخوری-و-آشپزخانه-با-امکانات-کامل'>مزایده اجاره مامورسرا- سالن غذاخوری و آشپزخانه با امکانات کامل  / آگهی مزایده یک مرحله ای,مزایده اجاره مامورسرا- سالن غذاخوری و آشپزخانه با امکانات کامل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055858/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-عرصه-213-24متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت عرصه 213.24متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت عرصه 213.24متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055859/مزایده-یک-دستگاه-مش-باف-اتوماتیک--3-دستگاه-ترانس-و---نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه مش باف اتوماتیک ، 3 دستگاه ترانس  و ... نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک دستگاه مش باف اتوماتیک ، 3 دستگاه ترانس و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055860/مزایده-ساختمان-مسکونی-یک-طبقه-مساحت-95متر'>مزایده ساختمان مسکونی یک طبقه مساحت 95متر  / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی یک طبقه مساحت 95متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055861/مزایده-لپ-تاپ-چاپگر-میز--'>مزایده لپ تاپ، چاپگر، میز ... / مزایده, مزایده لپ تاپ، چاپگر، میز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055862/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مسکونی-زمین-مسکونی-آماده-فروش'>مزایده فروش تعدادی از املاک مسکونی زمین مسکونی آماده فروش / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مسکونی زمین مسکونی آماده فروش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055865/مزایده-استیجاری-واگذاری-غرفه-کارواش--نوبت-دوم'> مزایده استیجاری واگذاری غرفه کارواش - نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده استیجاری واگذاری غرفه کارواش - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055866/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-به-شماره-پلاک-3064-فرعی'>مزایده ششدانگ آپارتمان به شماره پلاک 3064 فرعی  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان به شماره پلاک 3064 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055868/مزایده-محوطه-بلا-استفاده'>مزایده محوطه بلا استفاده / آگهی مزایده عمومی ، مزایده محوطه بلا استفاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055869/مزایده-واگذاری-مکان-4-باب-کیوسک--چاپ-اول-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری مکان 4 باب کیوسک...چاپ اول نوبت دوم  / مزایده ,مزایده واگذاری مکان 4 باب کیوسک..چاپ اول نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055870/اصلاحیه-مزایده-فروش-یک-واحد-آپارتمان-مسکونی'>اصلاحیه مزایده فروش یک واحد آپارتمان مسکونی  / اصلاحیه مزایده ,مزایده فروش یک واحد آپارتمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055872/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-296-98متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 296.98متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 296.98متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055873/فراخوان-مجریان-و-سرمایه-گذاران-طرحهای-منابع-طبیعی-نوبت-دوم'>فراخوان مجریان و سرمایه گذاران طرحهای منابع طبیعی نوبت دوم  / آگهی فراخوان , فراخوان مجریان و سرمایه گذاران طرحهای منابع طبیعی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055875/مزایده-تعداد-دو-دستگاه-کولر-آبی-صنعتی'>مزایده تعداد دو دستگاه کولر آبی صنعتی / آگهی مزایده, مزایده تعداد دو دستگاه کولر آبی صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055876/تجدید-مزایده-واگذاری-مدیریت-و-بهره-برداری-جایگاه-عرضه-گاز-طبیعی'>تجدید مزایده واگذاری مدیریت و بهره برداری جایگاه عرضه گاز طبیعی / تجدید آگهی مزایده عمومی,مزایده  واگذاری مدیریت و بهره برداری جایگاه عرضه گاز طبیعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055878/مزایده-ششدانگ-پلاکهای-شماره-8417-فرعی-بخش-سه'>مزایده ششدانگ پلاکهای شماره 8417 فرعی بخش سه  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاکهای شماره 8417 فرعی بخش سه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055879/مزایده-اجاره-ماهانه-کافه-کتاب---چاپ-دوم--نوبت-دوم'>مزایده اجاره ماهانه کافه کتاب ... چاپ دوم - نوبت دوم / مزایده,مزایده اجاره ماهانه کافه کتاب ... چاپ دوم - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055881/اصلاحیه-مزایده-فروش-کالای-اسقاط-و-مستعمل'>اصلاحیه مزایده فروش کالای اسقاط و مستعمل  / اصلاحیه مزایده فروش کالای اسقاط و مستعمل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055882/مزایده-فروش-20000-کیلوگرم-انواع-ضایعات-چوبی---'>مزایده فروش 20000 کیلوگرم انواع ضایعات چوبی ....  / آگهی مزایده عمومی ،مزایده فروش 20000 کیلوگرم انواع ضایعات چوبی .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055883/استعلام-واگذاری-اجاری-داروخانه-شبانه-روزی-بیمارستان-(نوبت-دوم)'>استعلام واگذاری اجاری داروخانه شبانه روزی بیمارستان (نوبت دوم) / استعلام, استعلام واگذاری اجاری داروخانه شبانه روزی بیمارستان (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055884/مزایده-زمین-کشاورزی-مشجر-پسته'>مزایده زمین کشاورزی مشجر پسته  / مزایده,مزایده زمین کشاورزی مشجر پسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055885/مزایده-واگذاری-جداسازی-و-تفکیک-پسماند-عادی'>مزایده واگذاری جداسازی و تفکیک پسماند عادی  / مزایده ,مزایده واگذاری جداسازی و تفکیک پسماند عادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055887/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-سه-کرمان'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش سه کرمان  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش سه کرمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055888/مزایده-نگهداری-و-مدیریت-فروش-گاز-CNG-جایگاه-و-تامین-نیروی-اپراتوری--تجدید--نوبت-دوم'>مزایده نگهداری و مدیریت فروش گاز CNG جایگاه و تامین نیروی اپراتوری... تجدید  - نوبت دوم / مزایده, مزایده نگهداری و مدیریت فروش گاز CNG جایگاه و تامین نیروی اپراتوری..تجدید  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055889/مزایده-ششدانگ-ساختمان-عرصه-461-70متر'>مزایده ششدانگ ساختمان عرصه 461.70متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان عرصه 461.70متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055890/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-وانت'>مزایده یک دستگاه خودرو وانت / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو وانت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055891/مزایده-فروش-اموال-مستعمل-و-اسقاطی'>مزایده فروش اموال مستعمل و اسقاطی / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش اموال مستعمل و اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055892/مزایده-ششدانگ-زمین-بخش-18-فارس'>مزایده ششدانگ زمین بخش 18 فارس / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش 18 فارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055893/مزایده-حضوری-جمع-آوری-عوارض-از-بازارهای-روز-شهر'>مزایده حضوری جمع آوری عوارض از بازارهای روز شهر  / آگهی مزایده، مزایده حضوری جمع آوری عوارض از بازارهای روز شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055894/مزایده-اتاق-اپتومتریست-و-بینایی-سنجی'>مزایده اتاق اپتومتریست و بینایی سنجی  / مزایده ,مزایده  اتاق اپتومتریست و بینایی سنجی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055895/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-846-38متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 846.38متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 846.38متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055896/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-ال-90-سفید-رنگ'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری ال 90 سفید رنگ  / مزایده یک دستگاه خودرو سواری ال 90 سفید رنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055900/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-290-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 290 متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 290 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055901/مزایده-اجاره-مکان-بوفه-بيمارستان-شهيد-مدرس'>مزایده اجاره مکان بوفه بيمارستان شهيد مدرس     / مزایده,مزایده اجاره مکان بوفه بيمارستان شهيد مدرس    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055902/مزایده-واگذاری-ده-ساله-مدیریت-و-بهره-برداری-پارک-جنگلی--'>مزایده واگذاری ده ساله مدیریت و بهره برداری پارک جنگلی ... / مزایده, مزایده واگذاری ده ساله مدیریت و بهره برداری پارک جنگلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055904/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-کل-210-87متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت کل 210.87متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت کل 210.87متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055905/مزایده-حراج-غرفه-ماهی'>مزایده حراج غرفه ماهی  / مزایده ,مزایده حراج غرفه ماهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055907/مزایده-اثاثیه-منزل'>مزایده اثاثیه منزل / مزایده, مزایده اثاثیه منزل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055908/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-مینی-بوس-مدل-2008'>مزایده یک دستگاه خودروی مینی بوس مدل 2008 / مزایده یک دستگاه خودروی مینی بوس مدل 2008</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055913/مزایده-پلاک-ثبتی-5671-14-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی 5671/14 نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 5671/14 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055917/مزایده-اجاره-حدود-۸-هکتار-از-باغ'>مزایده اجاره حدود ۸ هکتار از باغ  / مزایده ,مزایده اجاره حدود ۸ هکتار از باغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055918/مزایده-اجاره-دادن-مجموعه-شهربازی'>مزایده اجاره دادن مجموعه شهربازی / آگهی مزایده , مزایده اجاره دادن مجموعه شهربازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055920/مزایده-ملک-مسکونی-مساحت-58-8متر'>مزایده ملک مسکونی مساحت 58.8متر / مزایده,مزایده ملک مسکونی مساحت 58.8متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055923/مزایده-فروش-املاک-اعیان-546-80-و-174-16متر'>مزایده فروش املاک اعیان 546.80 و 174.16متر  / مزایده,مزایده فروش املاک اعیان 546.80 و 174.16متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055924/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-130-96مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 130.96مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 130.96مترمربع نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055934/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-229-79متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 229.79متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 229.79متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055937/مزایده-واگذاری-بازار-هفتگی-(یکشنبه-بازار)'>مزایده واگذاری بازار هفتگی (یکشنبه بازار) / آگهی مزایده , مزایده واگذاری بازار هفتگی (یکشنبه بازار)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055938/مزایده-واگذاری-امورات-تفرجگاه-قدمگاه'>مزایده  واگذاری امورات تفرجگاه قدمگاه / آگهی مزایده, مزایده  واگذاری امورات تفرجگاه قدمگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055940/مزایده-اجاره-حدود-۱۳-هکتار-از-باغ'>مزایده اجاره حدود ۱۳ هکتار از باغ  / مزایده ,مزایده اجاره حدود ۱۳ هکتار از باغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055942/مزایده-فروش-قطعه-زمینی-مساحت-3582متر'>مزایده فروش قطعه زمینی مساحت 3582متر  / مزایده,مزایده فروش قطعه زمینی مساحت 3582متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055944/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-جایگاه-های-CNG--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری بهره برداری از جایگاه های CNG - نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری بهره برداری از جایگاه های CNG - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055946/مزایده-فروش-تعداد-20-قطعه-زمین-کاربری-مسکونی-تجاری'>مزایده فروش تعداد 20 قطعه زمین کاربری مسکونی تجاری  / مزایده,مزایده فروش تعداد 20 قطعه زمین کاربری مسکونی تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055947/مزایده-حضوری-جمع-آوری-عوارض-از-میدان-دواب'>مزایده حضوری جمع آوری عوارض از میدان دواب / آگهی مزایده، مزایده حضوری جمع آوری عوارض از میدان دواب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055949/مزایده-فروش-املاک-شامل-زمین-کاربری-کارگاهی-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک شامل زمین کاربری کارگاهی مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک شامل زمین کاربری کارگاهی مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055952/مزایده-فروش-5-قطعه-زمین-تجدید'>مزایده فروش 5 قطعه زمین تجدید / مزایده,مزایده فروش 5 قطعه زمین تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055956/مزایده-حراج-غرفه-میوه-فروشی'>مزایده حراج غرفه میوه فروشی / مزایده, مزایده حراج غرفه میوه فروشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055957/مزایده-ششدانگ-مغازه-تحت-پلاک-1524-فرعی'>مزایده ششدانگ مغازه تحت پلاک 1524 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه تحت پلاک 1524 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055959/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-ساختمان-تجاری-163-83متر'>مزایده دو دانگ مشاع از ساختمان تجاری 163.83متر / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از ساختمان تجاری 163.83متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055960/مزایده-فروش-املاک-استان-هرمزگان'>مزایده فروش املاک استان هرمزگان  / مزایده,مزایده فروش املاک استان هرمزگان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055963/مزایده-یک-قطعه-زمین-محصور-مساحت-1056-65متر'>مزایده یک قطعه زمین محصور مساحت 1056.65متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین محصور مساحت 1056.65متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055966/مزایده-فروش-10-تن-براده-مس-و-15-تن-برنز'>مزایده فروش 10 تن براده مس و 15 تن برنز / مزایده فروش 10 تن براده مس و 15 تن برنز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055967/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-530-31متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 530.31متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 530.31متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055968/مزایده-فروش-5-دستگاه-خودرو-از-قبیل-مینی-لودر-کامیون-کمپرسی--'>مزایده فروش 5 دستگاه خودرو از قبیل مینی لودر، کامیون کمپرسی... / مزایده فروش 5 دستگاه خودرو از قبیل مینی لودر، کامیون کمپرسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055970/مزایده-ششدانگ-اعیان-پلاک-ثبتی-1776-فرعی-از-4-اصلی'>مزایده ششدانگ اعیان پلاک ثبتی 1776 فرعی از 4 اصلی  / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان پلاک ثبتی 1776 فرعی از 4 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055975/مزایده-زمین-بصورت-بایر-مساحت-871متر'>مزایده زمین بصورت بایر مساحت 871متر  / مزایده,مزایده زمین بصورت بایر مساحت 871متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055976/مزایده-بهره-برداری-از-بوفه-مجاور-استخر'>مزایده بهره برداری از بوفه مجاور استخر  / اگهی مزایده , مزایده بهره برداری از بوفه مجاور استخر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055978/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-چهارصد-و-چهار-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت چهارصد و چهار متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت چهارصد و چهار متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055981/مزایده-بهره-برداری-از-زمین-چمن-مصنوعی'>مزایده بهره برداری از زمین چمن مصنوعی  / مزایده ,مزایده بهره برداری از زمین چمن مصنوعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055982/مزایده-اراضی-کشاورزی-شامل-7-هکتار-زمین-و-منزل-مسکونی'>مزایده اراضی کشاورزی شامل 7 هکتار زمین و منزل مسکونی  / مزایده,مزایده اراضی کشاورزی شامل 7 هکتار زمین و منزل مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055985/مزایده-اجاره-کافی-شاپ--'>مزایده اجاره کافی شاپ ... / مزایده , مزایده اجاره کافی شاپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055986/مزایده-واگذاری-به-اجاره-املاک-96-11-26'>مزایده واگذاری به اجاره املاک 96.11.26 / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره املاک 96.11.26</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055988/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-باغچه-60-1361متر'>مزایده ششدانگ یک قطعه باغچه 60.1361متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه باغچه 60.1361متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055991/مزایده-یک-قطعه-زمین-جای-ساختمان-مساحت-364متر'>مزایده یک قطعه زمین جای ساختمان مساحت 364متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین جای ساختمان مساحت 364متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055995/مزایده-آپارتمان-مساحت-50-مترمربع'>مزایده آپارتمان مساحت 50 مترمربع / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 50 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056000/مزایده-ملک-مساحت-90-65متر'>مزایده ملک مساحت 90.65متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 90.65متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056006/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-941-61متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 941.61متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 941.61متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056014/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-شماره-255-از-43-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 255 از 43 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 255 از 43 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056022/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-445مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 445مترمربع / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 445مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056024/مزایده-بهره-برداری-از-یكباب-ساختمان-جهت-كلینیک-خانه-سلامت'>مزایده بهره برداری از یكباب ساختمان جهت كلینیک خانه سلامت / مزایده, مزایده بهره برداری از یكباب ساختمان جهت كلینیک خانه سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056028/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-به-پلاک-ثبتی-شش-فرعی'>مزایده ششدانگ آپارتمان به پلاک ثبتی شش فرعی  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان به پلاک ثبتی شش فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056032/مزایده-یک-قطعه-زمین--'>مزایده یک قطعه زمین ... / مزایده یک قطعه زمین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056035/مزایده-یک-قطعه-باغ-مرکبات-مشاع-19350متر'>مزایده یک قطعه باغ مرکبات مشاع 19350متر / مزایده,مزایده یک قطعه باغ مرکبات مشاع 19350متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056041/مزایده-ملک-مساحت-212-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 212 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 212 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056046/مزایده-یک-قطعه-زمین-بمساحت-220-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین بمساحت 220 مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بمساحت 220 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056050/مزایده-آپارتمان-مساحت-96-5متر-بخش-چهار'>مزایده آپارتمان مساحت 96.5متر بخش چهار  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 96.5متر بخش چهار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056054/مزایده-ششدانگ-پلاک-1476-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک 1476 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 1476 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056055/مزایده-سرقفلی-مغازه-مساحت-25-متر-نوبت-اول'>مزایده سرقفلی مغازه مساحت 25 متر نوبت اول / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه مساحت 25 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056060/مزایده-فروش-خودرو--'>مزایده فروش خودرو ... / مزایده, مزایده فروش خودرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056061/مزایده-سه-دانگ-از-آپارتمان-مسکن-مهر-شماره-پلاک-2575-فرعی'>مزایده سه دانگ از آپارتمان مسکن مهر شماره پلاک 2575 فرعی / مزایده,مزایده سه دانگ از آپارتمان مسکن مهر شماره پلاک 2575 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056065/مزایده-لواشک'>مزایده لواشک  / مزایده,مزایده لواشک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056069/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-سیصد-مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت سیصد مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت سیصد مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056072/مزایده-ملک-با-عرصه-ای-با-مساحت-125-مترمربع'>مزایده ملک با عرصه ای با مساحت 125 مترمربع  / مزایده,مزایده ملک با عرصه ای با مساحت 125 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056075/مزایده-ششدانگ-واحد-مسکونی-مساحت-688-55متر'>مزایده ششدانگ واحد مسکونی مساحت 688.55متر  / مزایده,مزایده ششدانگ واحد مسکونی مساحت 688.55متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056080/مزایده-ششدانگ-واحد-مسکونی-مساحت-266-15متر-قدمت-50سال'>مزایده ششدانگ واحد مسکونی مساحت 266.15متر قدمت 50سال / مزایده,مزایده ششدانگ واحد مسکونی مساحت 266.15متر قدمت 50سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056084/مزایده-فروش-6-دانگ-سرقفلی-یکباب-مغازه'>مزایده فروش 6 دانگ سرقفلی یکباب مغازه  / مزایده,مزایده فروش 6 دانگ سرقفلی یکباب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056086/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-530-90متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 530.90متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 530.90متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056094/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مثلثی-شکل-62-متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین مثلثی شکل 62 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مثلثی شکل 62 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056099/مزایده-قطعات-زراعی'>مزایده قطعات زراعی / مزایده,مزایده قطعات زراعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056102/مزایده-ششدانگ-باغ-مساحت-341متر'>مزایده ششدانگ باغ مساحت 341متر  / مزایده,مزایده ششدانگ باغ مساحت 341متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056107/مزایده-پلاک-ثبتی-قطعه-سوم-تفکیکی'>مزایده پلاک ثبتی قطعه سوم تفکیکی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی قطعه سوم تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056108/مزایده-4-باب-انبار--'>مزایده 4 باب انبار ... / مزایده ,مزایده 4 باب انبار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056112/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-از-پلاکهای-متعلق-به-خود'>مزایده فروش دو قطعه زمین از پلاکهای متعلق به خود  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین از پلاکهای متعلق به خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056117/مزایده-فروش-تعداد-23-قطعه-زمین-تجاری-مسکونی'>مزایده فروش تعداد 23 قطعه زمین تجاری مسکونی  / مزایده,مزایده فروش تعداد 23 قطعه زمین تجاری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056118/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه'>مزایده ششدانگ یکباب خانه / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056128/مزایده-سوهان-کنجدی--حلوا--نبات--بیسکویت'>مزایده سوهان کنجدی ، حلوا ، نبات ، بیسکویت  / مزایده,مزایده سوهان کنجدی ، حلوا ، نبات ، بیسکویت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056138/مزایده-یک-واحد-آپارتمان-مسکونی'>مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی  / مزایده,مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056145/مزایده-اجاره-سالن-بدنسازی-سونا-و-جکوزی-سالن-بدنسازی-با-تمای-تجهیزات-سالن--'>مزایده اجاره سالن بدنسازی- سونا و جکوزی سالن بدنسازی با تمای تجهیزات- سالن ... / مزایده اجاره سالن بدنسازی- سونا و جکوزی سالن بدنسازی با تمای تجهیزات- سالن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056146/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-گاوداری-به-مساحت-4000-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک واحد گاوداری به مساحت 4000 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد گاوداری به مساحت 4000 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056180/مزایده-واگذاری-سالن-بدنسازی'>مزایده  واگذاری سالن بدنسازی  / مزایده ,مزایده  واگذاری سالن بدنسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056233/مزایده-واگذاری-پارکینگ-روباز'>مزایده واگذاری پارکینگ روباز / مزایده ,مزایده واگذاری پارکینگ روباز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056235/مزایده-فروش-مصالح'>مزایده فروش مصالح / مزایده, مزایده فروش مصالح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056236/مزایده-واگذاری-اجاری-داروخانه-بیمارستان'>مزایده واگذاری اجاری داروخانه بیمارستان  / مزایده,مزایده واگذاری اجاری داروخانه بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056242/مزایده-واگذاری-استیجاری-مکان-بوفه'>مزایده واگذاری استیجاری مکان بوفه / آگهی مزایده , مزایده واگذاری استیجاری مکان بوفه</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 11 تاريخ : دوشنبه 31 ارديبهشت 1397 ساعت: 11:00