اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.11.24 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052641/فراخوان-تهیه-مصالح-و... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.11.24 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052641/فراخوان-تهیه-مصالح-و-اجرای-حدود-152-کیلومتر-شبکه--نوبت-دوم'>فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 152 کیلومتر شبکه - نوبت دوم / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی, فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 152 کیلومتر شبکه - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052650/استعلام-رنگ-پلاستیک-و-رنگ-روغنی--'>استعلام رنگ پلاستیک و رنگ روغنی ... / استعلام رنگ پلاستیک و رنگ روغنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052654/مناقصه-خدمات-عمومی-تنظیفات-تاسیسات-و-فضای-سبز--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات عمومی، تنظیفات تاسیسات و فضای سبز... نوبت دوم / مناقصه, مناقصه خدمات عمومی، تنظیفات تاسیسات و فضای سبز... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052656/استعلام-تلویزیون-ال-ای-دی-هوشمند-ال-جی-و-وب-کم--'>استعلام تلویزیون ال ای دی هوشمند ال جی و وب کم ... / استعلام تلویزیون ال ای دی هوشمند ال جی و وب کم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052659/فراخوان-انجام-تهیه-طرح-جامع-توسعه-شبکه-های--نوبت-دوم'>فراخوان انجام تهیه طرح جامع توسعه شبکه های -  نوبت دوم  / آگهی فراخوان ، فراخوان انجام تهیه طرح جامع توسعه شبکه های -  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052661/استعلام-رنگ-آمیزی--'>استعلام رنگ آمیزی... / استعلام ,استعلام رنگ آمیزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052663/استعلام-توسعه-پرورش-اصلاح-نژاد-شتر'>استعلام توسعه پرورش اصلاح نژاد شتر  / استعلام توسعه پرورش اصلاح نژاد شتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052664/مناقصه-تکمیل-ساختمان-اداری--نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل ساختمان اداری - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تکمیل ساختمان اداری - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052667/مناقصه-نیرو-رسانی-توسعه-و-بازسازی-شبکه-های-توزیع-نیروی-برق---(نوبت-دوم)'>مناقصه نیرو رسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق ... (نوبت دوم) / مناقصه ,مناقصه نیرو رسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052668/استعلام-انجام-عملیات-همسطح-سازی-جاده-دسترسی-پست-الکتریک'>استعلام  انجام عملیات همسطح سازی جاده دسترسی پست الکتریک / استعلام  انجام عملیات همسطح سازی جاده دسترسی پست الکتریک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052669/استعلام-تابلو-راهنمای-طبقات--'>استعلام تابلو راهنمای طبقات ... / استعلام ,استعلام تابلو راهنمای طبقات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052672/استعلام-انجام-عملیات-ترمیم-و-بهسازی-مخزن-بتنی-فاضلاب--'>استعلام انجام عملیات ترمیم و بهسازی مخزن بتنی فاضلاب... / استعلام انجام عملیات ترمیم و بهسازی مخزن بتنی فاضلاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052674/فراخوان-مناقصه-احداث-جاده-و-محل-چاه-شرق-043-جنوب-کوپال'>فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه شرق 043 جنوب کوپال  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه شرق 043 جنوب کوپال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052676/استعلام-لرزه-گیر--'>استعلام لرزه گیر ... / استعلام ,استعلام لرزه گیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052677/مناقصه-انجام-امور-خدمات-سطح-شهر--'>مناقصه انجام امور خدمات سطح شهر... / مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور خدمات سطح شهر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052678/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-جهت-ساخت-کود-مایع--'>مناقصه تامین نیروی انسانی جهت ساخت کود مایع... / آگهی مناقصه، مناقصه تامین نیروی انسانی جهت ساخت کود مایع...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052679/استعلام-قطعات-رایانه'>استعلام قطعات رایانه / استعلام قطعات رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052681/مناقصه-حفاری-لایه-روبی-آندگذاری-و-راه-اندازی-چاه-های-حفاظت-کاتدیک-منطقه-8--تجدید-(نوبت-دوم)'>مناقصه حفاری، لایه روبی، آندگذاری و راه اندازی چاه های حفاظت کاتدیک منطقه 8 - تجدید (نوبت دوم) / تجدید مناقصه عمومی, مناقصه حفاری، لایه روبی، آندگذاری و راه اندازی چاه های حفاظت کاتدیک منطقه 8 - تجدید (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052682/استعلام-جدول-گذاری---'>استعلام جدول گذاری .... / استعلام, استعلام جدول گذاری ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052683/مناقصه-ساخت-کابین-و-تجهیز-6-دستگاه-ایسوزو-6-تن--نوبت-دوم'>مناقصه ساخت کابین و تجهیز 6 دستگاه ایسوزو 6 تن - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ساخت کابین و تجهیز 6 دستگاه ایسوزو 6 تن - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052685/مناقصه-عملیات-اجرایی-دیوارهای-حفاظتی'>مناقصه عملیات اجرایی دیوارهای حفاظتی / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی عملیات اجرایی دیوارهای حفاظتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052686/استعلام-تهیه-و-نصب-دریچه-ساختمان--'>استعلام تهیه و نصب دریچه ساختمان ... / استعلام تهیه و نصب دریچه ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052688/استعلام-دستگاه-بازخوان-ریز--'>استعلام دستگاه بازخوان ریز ... / استعلام ,استعلام دستگاه بازخوان ریز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052689/مناقصه-نیرو-رسانی-توسعه-و-بازسازی-شبکه-های-توزیع-نیروی-برق---(نوبت-دوم)'>مناقصه نیرو رسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق ... (نوبت دوم) / مناقصه ,مناقصه نیرو رسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052690/استعلام-کریمپر-(کپ-زن-دستی)-سایز-20-با-کیف-قابل-حمل'>استعلام کریمپر (کپ زن دستی) سایز 20 با کیف قابل حمل  / استعلام کریمپر (کپ زن دستی) سایز 20 با کیف قابل حمل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052693/مناقصه-پروژه-تکمیل-سالن-ورزشی-چند-منظوره-مهرگان--(نوبت-دوم)'>مناقصه پروژه تکمیل سالن ورزشی چند منظوره مهرگان... (نوبت دوم) / آگهی برگزاری مناقصه، مناقصه پروژه تکمیل سالن ورزشی چند منظوره مهرگان... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052696/استعلام-دوربین-مموری--'>استعلام دوربین، مموری.... / استعلام, استعلام دوربین، مموری....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052697/مناقصه-خرید-50-تخته-تشک-کشتی'>مناقصه خرید 50 تخته تشک کشتی / مناقصه خرید 50 تخته تشک کشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052698/فراخوان-مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-(نوبت-دوم)'>فراخوان مناقصه تامین نیروی انسانی (نوبت دوم) / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی، مناقصه تامین نیروی انسانی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052700/استعلام-اصلاح-فونداسیون-و-دکل-و-اجرای-تجهیزات-پسیو-و-اکتیو'>استعلام اصلاح فونداسیون و دکل و اجرای تجهیزات پسیو و اکتیو / استعلام اصلاح فونداسیون و دکل و اجرای تجهیزات پسیو و اکتیو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052701/استعلام-نما-کاری--'>استعلام نما کاری...  / استعلام ,استعلام نما کاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052704/مناقصه-امور-خدمات-عمومی-نوبت-دوم'>مناقصه امور خدمات عمومی  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه امور خدمات عمومی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052705/فراخوان-مشارکت-در-ساخت-مجتمع-تجاری-و-خدماتی-شهرداری---مرحله-دوم-نوبت-اول'>فراخوان مشارکت در ساخت مجتمع تجاری و خدماتی شهرداری... - مرحله دوم نوبت اول / مناقصه, فراخوان مشارکت در ساخت مجتمع تجاری و خدماتی شهرداری... - مرحله دوم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052707/مناقصه-اجرای-عملیات-نگهداری-شبکه-کابل-وهوائی-(تجدید)'>مناقصه  اجرای عملیات نگهداری شبکه کابل وهوائی  (تجدید) / آگهی مناقصه  , مناقصه  اجرای عملیات نگهداری شبکه کابل وهوائی (تجدید)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052708/فراخوان-خرید-و-نصب-31-عدد-فنر-SA-600H--'>فراخوان خرید و نصب 31 عدد فنر SA-600H... / آگهی فراخوان عمومی، فراخوان خرید و نصب 31 عدد فنر SA-600H...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052710/استعلام-موس--'>استعلام موس ... / استعلام ,استعلام موس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052711/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام  دوربین مداربسته / استعلام  دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052713/استعلام-خاک-مرغوب---'>استعلام خاک مرغوب .... / استعلام, استعلام خاک مرغوب ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052715/مناقصه-اجرای-عملیات-باقیمانده-احداث-تصفیه-خانه-آب-شهر---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات باقیمانده احداث تصفیه خانه آب شهر... - نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات باقیمانده احداث تصفیه خانه آب شهر... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052716/مناقصه-تامین-و-تحویل-5-دستگاه-تابلو-برق'>مناقصه تامین و تحویل 5 دستگاه تابلو برق / مناقصه عمومی , مناقصه تامین و تحویل 5 دستگاه تابلو برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052717/استعلام-50-تن-برنج'>استعلام 50 تن برنج / استعلام 50 تن برنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052719/استعلام-صندلی--'>استعلام صندلی ... / استعلام ,استعلام صندلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052720/مناقصه-ادامه-عملیات-حمل-تخلیه-و-تسطیح-(در-محل-دپو)-مصالح-حاصل-از-حفاری-مکانیزه'>مناقصه ادامه عملیات حمل، تخلیه و تسطیح (در محل دپو) مصالح حاصل از حفاری مکانیزه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ادامه عملیات حمل، تخلیه و تسطیح (در محل دپو) مصالح حاصل از حفاری مکانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052721/مناقصه-خرید-7200-عدد-رینگ-کشتی'>مناقصه خرید 7200 عدد رینگ کشتی  / مناقصه , مناقصه خرید 7200 عدد رینگ کشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052723/استعلام-عملیات-نقشه-برداری-جهت-رقومی-سازی-و-پیاده-سازی-چندین-پلاک'>استعلام عملیات نقشه برداری جهت رقومی سازی و پیاده سازی چندین پلاک / استعلام عملیات نقشه برداری جهت رقومی سازی و پیاده سازی چندین پلاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052724/فراخوان-مناقصه-لوله-پلی-اتیلن-دو-جداره-فاضلابی'>فراخوان مناقصه لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052725/استعلام-طرح-تکمیلی--'>استعلام طرح تکمیلی ... / استعلام ,استعلام طرح تکمیلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052726/مناقصه-انجام-امور-خدمات-نظافت-ساختمان-های-سازمان'>مناقصه انجام امور خدمات نظافت ساختمان های سازمان  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور خدمات نظافت ساختمان های سازمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052729/مناقصه-اجرای-خطوط-فاضلابروی-محدوده-شمالی-منطقه-y1--'>مناقصه اجرای خطوط فاضلابروی محدوده شمالی منطقه y1... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای خطوط فاضلابروی محدوده شمالی منطقه y1...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052730/استعلام-پشتیبانی-نرم-افزار--'>استعلام پشتیبانی نرم افزار.... / استعلام, استعلام پشتیبانی نرم افزار....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052732/مناقصه-مقدار-565-000-کیلوگرم-شکر'>مناقصه مقدار 565.000 کیلوگرم شکر  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه مقدار 565.000 کیلوگرم شکر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052733/مناقصه-تهیه-و-طبخ-و-توزیع-غذا-و-نان-کارکنان'>مناقصه تهیه و طبخ و توزیع غذا و نان کارکنان / آگهی فراخوان عمومی مناقصه, مناقصه تهیه و طبخ و توزیع غذا و نان کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052735/استعلام-برنج--'>استعلام برنج ... / استعلام ,استعلام برنج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052738/فراخوان-امور-مربوط-به-نگهداری-و-راهبری-تصفیه-خانه-مجتمع-ندامتگاهی'>فراخوان امور مربوط به نگهداری و راهبری تصفیه خانه مجتمع ندامتگاهی  / آگهی فراخوان عمومی، فراخوان امور مربوط به نگهداری و راهبری تصفیه خانه مجتمع ندامتگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052740/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین نیروی انسانی  / آگهی مناقصات , مناقصه تامین نیروی انسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052741/مناقصه-خرید-یکصد-هزار-تن-ذرت-وارداتی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید یکصد هزار تن ذرت وارداتی...نوبت دوم / مناقصه خرید یکصد هزار تن ذرت وارداتی...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052742/فراخوان-امور-مربوط-به-نگهداری-و-راهبری-تصفیه-خانه-فاضلاب'>فراخوان امور مربوط به نگهداری و راهبری تصفیه خانه فاضلاب / آگهی فراخوان عمومی، فراخوان امور مربوط به نگهداری و راهبری تصفیه خانه فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052743/استعلام-بهینه-سازی-ساختمان--'>استعلام بهینه سازی ساختمان ... / استعلام ,استعلام بهینه سازی ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052744/استعلام-تهیه-و-نصب-جک-اتوماتیک--'>استعلام تهیه و نصب جک اتوماتیک.... / استعلام, استعلام تهیه و نصب جک اتوماتیک....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052745/فراخوان-امور-مربوط-به-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-اردوگاه-کار-درمانی'>فراخوان امور مربوط به نگهداری و راهبری تاسیسات اردوگاه کار درمانی / آگهی فراخوان عمومی، فراخوان امور مربوط به نگهداری و راهبری تاسیسات اردوگاه کار درمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052746/استعلام-برقگیر-پلیمری--'>استعلام برقگیر پلیمری ... / استعلام برقگیر پلیمری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052747/مناقصه-تبدیل-80-000-تن-سرباره-سرب-کم-عیار-(متوسط-2-)-به-کنسانتره'>مناقصه  تبدیل 80 .000 تن سرباره سرب کم عیار (متوسط 2%) به کنسانتره / مناقصه عمومی, مناقصه  تبدیل 80 .000 تن سرباره سرب کم عیار (متوسط 2%) به کنسانتره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052749/استعلام-ایزوگام--'>استعلام ایزوگام ... / استعلام ,استعلام ایزوگام ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052750/فراخوان-امور-مربوط-به-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-مجتمع-ندامتگاهی'>فراخوان امور مربوط به نگهداری و راهبری تاسیسات مجتمع ندامتگاهی / آگهی فراخوان عمومی، فراخوان امور مربوط به نگهداری و راهبری تاسیسات مجتمع ندامتگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052753/مناقصه-تامین-آب-مورد-نیاز-پروژه-های-حفاری----نوبت-دوم'>مناقصه تامین آب مورد نیاز پروژه های حفاری ...  - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه تامین آب مورد نیاز پروژه های حفاری.... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052754/استعلام-خرید-یک-دستگاه-SAN-SWITCH'>استعلام خرید یک دستگاه SAN SWITCH / استعلام خرید یک دستگاه SAN SWITCH</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052755/مناقصه-سیستم-آب-شیرین-کن-RO-و---تمدید'>مناقصه سیستم آب شیرین کن RO  و ... تمدید / آگهی تمدید مناقصه عمومی, مناقصه سیستم آب شیرین کن RO  و ... تمدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052756/استعلام-فعالیت-های-پست'>استعلام فعالیت های پست / استعلام, استعلام فعالیت های پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052758/استعلام-گاومیش---سامانه-ستاد'>استعلام گاومیش ..., سامانه ستاد / استعلام ,استعلام گاومیش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052760/مناقصه-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-سامانه-هوشمند-الکترونیکی-حفاظت-پیرامونی----نوبت-دوم'>مناقصه خرید و نصب و راه اندازی سامانه هوشمند الکترونیکی حفاظت پیرامونی ... - نوبت دوم / اگهی مناقصه , مناقصه خرید و نصب و راه اندازی سامانه هوشمند الکترونیکی حفاظت پیرامونی ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052761/مناقصه-خرید-20-000-تن-VCM'>مناقصه  خرید 20.000 تن VCM / مناقصه, مناقصه  خرید 20.000 تن VCM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052762/استعلام-تابلو-شیشه-مدل-وان-یکاد--'>استعلام تابلو شیشه مدل وان یکاد... / استعلام تابلو شیشه مدل وان یکاد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052764/مناقصه-اجرای-روشنایی-تهیه-پایه-و-صفحه-گاردریل----نوبت-دوم'>مناقصه اجرای روشنایی، تهیه پایه و صفحه گاردریل ....- نوبت دوم / مناقصه, اجرای روشنایی، تهیه پایه و صفحه گاردریل، درزگیری و لکه گیری  و...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052767/مناقصه-اجرای-سیستم-آبیاری-تحت-فشار'>مناقصه اجرای سیستم آبیاری تحت فشار / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای سیستم آبیاری تحت فشار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052768/استعلام-باتری-12-ولت-200-آمپر-ساعت-صنعتی-UPS'>استعلام باتری 12 ولت 200 آمپر ساعت صنعتی UPS / استعلام باتری 12 ولت 200 آمپر ساعت صنعتی UPS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052770/اصلاحیه-فراخوان-مناقصه-عملیات-خاکی-و-آسفالت-ابنیه-فنی-باند-دوم-محور--'>اصلاحیه فراخوان مناقصه عملیات خاکی و آسفالت ابنیه فنی باند دوم محور... / اصلاحیه فراخوان مناقصه عمومی، اصلاحیه فراخوان مناقصه عملیات خاکی و آسفالت ابنیه فنی باند دوم محور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052771/استعلام-دستگاه-کاغذخرد-کن---سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام دستگاه کاغذخرد کن ..., سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / استعلام ,استعلام دستگاه کاغذ خردکن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052772/مناقصه-انجام-خدمات-امور-پشتیبانی-اداری-و---نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات امور پشتیبانی اداری و ... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه انجام خدمات امور پشتیبانی اداری و ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052775/مناقصه-خرید-تجهیزات-شبکه-لوازم-روشنایی-یراق-آلات-و-مفصل-و-سرکابل'>مناقصه خرید تجهیزات شبکه، لوازم روشنایی، یراق آلات و مفصل و سرکابل / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه  خرید تجهیزات شبکه، لوازم روشنایی، یراق آلات و مفصل و سرکابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052777/استعلام-نیرورسانی-و-برق-رسانی-در-محدوده-روستای-شریف-آباد-'>استعلام نیرورسانی و برق رسانی در محدوده روستای شریف آباد.. / استعلام نیرورسانی و برق رسانی در محدوده روستای شریف آباد..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052780/مناقصه-بهسازی-و-ایمن-سازی--تجدید'>مناقصه بهسازی و ایمن سازی ...تجدید  / مناقصه , مناقصه بهسازی و ایمن سازی ...تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052782/فراخوان-تهیه-مصالح-و-اجرای-حدود-50-کیلومتر-شبکه-نوبت-دوم'>فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 50 کیلومتر شبکه  نوبت دوم  / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی, فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 50 کیلومتر شبکه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052784/مناقصه-حمل-آب-به-روستاهای-نیازمند-آب-شرب-توسط-تانکرهای-سیار---تجدید--نوبت-دوم'>مناقصه حمل آب به روستاهای نیازمند آب شرب توسط تانکرهای سیار ... تجدید - نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی, مناقصه حمل آب به روستاهای نیازمند آب شرب توسط تانکرهای سیار ... تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052785/استعلام-روکش-آماده-طلقی-ژله-ای-مبل--'>استعلام روکش آماده طلقی ژله ای مبل .. / استعلام روکش آماده طلقی ژله ای مبل ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052786/استعلام-صفحه-صمغی--'>استعلام صفحه صمغی ... / استعلام ,استعلام صفحه صمغی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052788/فراخوان-شناسایی-مشاور-جهت-ارائه-خدمات-فناوری-اطلاعات-و-ارتباطات-ICT-'>فراخوان شناسایی مشاور جهت ارائه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT. / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان شناسایی مشاور جهت ارائه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052789/استعلام-لوازم-دستگاه-پشتیبان-گیر---سایت-ستاد'>استعلام لوازم دستگاه پشتیبان گیر..., سایت ستاد / استعلام, استعلام لوازم دستگاه پشتیبان گیر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052790/مناقصه-اجرای-سیستم-آبیاری-تحت-فشار-اراضی-ایستگاههای-پمپاژ-1'>مناقصه  اجرای سیستم آبیاری تحت فشار اراضی ایستگاههای پمپاژ 1 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای سیستم آبیاری تحت فشار اراضی ایستگاههای پمپاژ 1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052793/استعلام-لب-تاب'>استعلام لب تاب  / استعلام لب تاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052797/مناقصه-خرید-15400-عدد-انواع-فیوز-مینیاتوری--تجدید'>مناقصه خرید 15400 عدد انواع فیوز مینیاتوری ..تجدید  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 15400 عدد انواع فیوز مینیاتوری ...تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052801/مناقصه-طراحی-و-ساخت-دو-دستگاه-سیستم-بای-پس'>مناقصه طراحی و ساخت دو دستگاه سیستم بای پس / آگهی مناقصه , مناقصه طراحی و ساخت دو دستگاه سیستم بای پس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052802/ارزیابی-کیفی-تامین-کنندگان-ادوات-و-تجهیزات-آب-و-هواشناسی-تجدید--نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی تامین کنندگان ادوات و تجهیزات آب و هواشناسی تجدید  - نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی تامین کنندگان ادوات و تجهیزات آب و هواشناسی تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052808/مناقصه-تعمیرات-پل---تجدید'>مناقصه تعمیرات پل ... تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه تعمیرات پل ... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052811/مناقصه-انجام-فعالیتهای-سرویس-و-نگهداری-و-اتفاقات-و-عملیات'>مناقصه انجام فعالیتهای سرویس و نگهداری و اتفاقات و عملیات / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام فعالیتهای سرویس و نگهداری و اتفاقات و عملیات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052814/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-پایانه-های-وسترونیک-و--'>مناقصه تعمیر و نگهداری پایانه های وسترونیک و ... / مناقصه ,مناقصه تعمیر و نگهداری پایانه های وسترونیک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052815/فراخوان-مناقصه-خرید-حمل-نصب-تست-و-راه-اندازی-سیستم-سرمایشی-تجدید-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید، حمل، نصب، تست و راه اندازی سیستم سرمایشی تجدید نوبت دوم  / تجدید فراخوان ارزیابی , فراخوان مناقصه خرید، حمل، نصب، تست و راه اندازی سیستم سرمایشی تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052816/مناقصه-نظارت-عالیه-و-کارگاهی-پروژه-اجرای-خط-400-کیلوولت'>مناقصه  نظارت عالیه و کارگاهی پروژه اجرای خط 400 کیلوولت / آگهی ارزیابی کیفی, مناقصه  نظارت عالیه و کارگاهی پروژه اجرای خط 400 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052820/مناقصه-تجهیز-دو-دستگاه-کامیون-ولوو--نوبت-دوم'>مناقصه تجهیز دو دستگاه کامیون ولوو - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تجهیز دو دستگاه کامیون ولوو- نوبت  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052822/نهمین-همایش-بین-المللی-روز-جهانی-بیماری-های-نادر'>نهمین همایش بین المللی روز جهانی بیماری های نادر / نهمین همایش بین المللی روز جهانی بیماری های نادر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052823/جذب-سرمایه-گذار-احداث-پارک-آبی'>جذب سرمایه گذار احداث پارک آبی / جذب سرمایه گذار، جذب سرمایه گذار احداث پارک آبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052826/مناقصه-خرید-لوله-ها-و-متعلقات-فولادی-پوشش-دار--'>مناقصه خرید لوله ها و متعلقات فولادی پوشش دار ... / مناقصه خرید لوله ها و متعلقات فولادی پوشش دار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052828/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-حدود-36-کیلومتر-خط-تغذیه--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای حدود 36 کیلومتر خط تغذیه - نوبت دوم  / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی, مناقصه تهیه مصالح و اجرای حدود 36 کیلومتر خط تغذیه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052831/فراخوان-عملیات-زیرسازی-و-ابنیه-فنی-عملیات-تکمیلی-پل--'>فراخوان عملیات زیرسازی و ابنیه فنی، عملیات تکمیلی پل ... / مناقصه, فراخوان عملیات زیرسازی و ابنیه فنی، عملیات تکمیلی پل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052832/مناقصه-احداث-ساختمان-سالن-غذاخوری-و--نوبت-دوم'>مناقصه احداث ساختمان سالن غذاخوری و...نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه احداث ساختمان سالن غذاخوری و...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052833/تجدید-مناقصه-مرمت-و-روکش-آسفالت-گرم-راه-های-شرایانی'>تجدید مناقصه مرمت و روکش آسفالت گرم راه های شرایانی  / تجدید فراخوان مناقصه عمومی، تجدید مناقصه مرمت و روکش آسفالت گرم راه های شرایانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052835/مناقصه-مشارکت-در-تامین-مالی-طراحی-تامین-تجهیزات-و-ساخت--'>مناقصه مشارکت در تامین مالی، طراحی، تامین تجهیزات و ساخت... / مناقصه, مناقصه مشارکت در تامین مالی، طراحی، تامین تجهیزات و ساخت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052839/فراخوان-خرید-دو-دستگاه-سرور-HP-G10'>فراخوان خرید دو دستگاه سرور HP-G10 / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان خرید دو دستگاه سرور HP-G10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052840/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-فیدر-آلفا'>مناقصه خرید یک دستگاه فیدر آلفا / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید یک دستگاه فیدر آلفا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052843/مناقصه-تکمیل-ساختمان-آموزشی-تحصیلات-تکمیلی--تجدید'>مناقصه  تکمیل ساختمان آموزشی تحصیلات تکمیلی - تجدید / آگهی مناقصه, مناقصه  تکمیل ساختمان آموزشی تحصیلات تکمیلی - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052845/مناقصه-خرید-پایه-چراغ-فلزی-8-وجهی-گالوانیزه--نوبت-دوم'>مناقصه خرید پایه چراغ فلزی 8 وجهی گالوانیزه - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید پایه چراغ فلزی 8 وجهی گالوانیزه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052848/مناقصه-حمل-محموله-های-ترانزیتی-و-تعمیرات-و---'>مناقصه حمل محموله های ترانزیتی  و تعمیرات و .... / مناقصه حمل محموله های ترانزیتی  و تعمیرات و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052851/مناقصه-انجام-خدمات-نگهداری-فضای-سبز--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات نگهداری فضای سبز - نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی فراخوان, مناقصه انجام خدمات نگهداری فضای سبز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052854/مناقصه-اجرای-فاز-شبکه-فاضلاب-شهرک-صنعتی-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای فاز شبکه فاضلاب شهرک صنعتی نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه اجرای فاز شبکه فاضلاب شهرک صنعتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052857/آگهی-فراخوان-راهبری-خودروهای-ون-استیجاری-ایاب-و-ذهاب-نوبت-دوم'>آگهی فراخوان راهبری خودروهای ون استیجاری ایاب و ذهاب- نوبت دوم  / اگهی فراخوان ,آگهی فراخوان راهبری خودروهای ون استیجاری ایاب و ذهاب- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052858/مناقصه-ساماندهی-رودخانه'>مناقصه ساماندهی رودخانه / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه ساماندهی رودخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052863/مناقصه-زیرسازی-کوچه-های-محله-ها--نوبت-دوم'>مناقصه زیرسازی کوچه های محله ها...نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه زیرسازی کوچه های محله ها...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052865/مناقصه-خودرو-بالابر-و-جرثقیل--نوبت-دوم'>مناقصه خودرو بالابر و جرثقیل - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خودرو بالابر و جرثقیل - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052866/مناقصه-کلیه-امور-مدیریتی-و-راهبری-تاسیسات'>مناقصه کلیه امور مدیریتی و راهبری تاسیسات  / آگهی مناقصه عمومی  , مناقصه کلیه امور مدیریتی و راهبری تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052868/مناقصه-اجرای-دیوار-حائل---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای دیوار حائل ....نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه اجرای دیوار حائل ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052869/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-مکانیکی'>مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی  / اگهی مناقصه , مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052873/فراخوان-مناقصه-پروژه-بازسازی-پایپ-رک-خطوط-لوله-بین-واحد-های-MTBE--VC--'>فراخوان مناقصه پروژه بازسازی پایپ رک خطوط لوله بین واحد های MTBE , VC ... / فراخوان مناقصات عمومی، فراخوان مناقصه پروژه بازسازی پایپ رک خطوط لوله بین واحد های MTBE , VC ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052874/مناقصه-ارزیابی-توان-تامین-ترانسفورماتورهای-63-20-کیلوولت'>مناقصه ارزیابی توان تامین ترانسفورماتورهای 63/20 کیلوولت  / مناقصه ارزیابی توان تامین ترانسفورماتورهای 63/20 کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052877/مناقصه-پروژه-حفاری-و-لایروبی-چاه-های-سطح-شهر--'>مناقصه پروژه حفاری و لایروبی چاه های سطح شهر ... / مناقصه عمومی, مناقصه پروژه حفاری و لایروبی چاه های سطح شهر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052881/مناقصه-بازسازی-و-اورهال-تعدادی-از-بلدوزرهای-D155-کماتسور'>مناقصه بازسازی و اورهال تعدادی از بلدوزرهای D155 کماتسور  / مناقصه, مناقصه بازسازی و اورهال تعدادی از بلدوزرهای D155 کماتسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052882/مناقصه-بهسازی-و-روکش-آسفالت--'>مناقصه بهسازی و روکش آسفالت ... / مناقصه , مناقصه بهسازی و روکش آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052883/مناقصه-ممیزی-املاک-سطح-شهر-شاندیز--ساماندهی-بایگانی--96-11-24'>مناقصه ممیزی املاک سطح شهر شاندیز ، ساماندهی بایگانی....96.11.24 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ممیزی املاک سطح شهر شاندیز ، ساماندهی بایگانی..  96.11.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052884/فراخوان-شناسایی--ارزیابی-و-انتخاب-مشاور-جهت-مطالعه-تهیه-و-تدوین'> فراخوان شناسایی ، ارزیابی و انتخاب مشاور جهت مطالعه تهیه و تدوین  / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان شناسایی ، ارزیابی و انتخاب مشاور جهت مطالعه تهیه و تدوین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052886/فراخوان-شناسایی-مشاور-شبکه-گاز'>فراخوان شناسایی مشاور شبکه گاز   / مناقصه, فراخوان شناسایی مشاور شبکه گاز  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052887/تجدیدمناقصه-تکمیل-ساختمان-آموزشی--'>تجدیدمناقصه تکمیل ساختمان آموزشی ... / مناقصه, تجدیدمناقصه تکمیل ساختمان آموزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052891/مناقصه-تبدیل-80-000-تن-سرباره-مس-کم-عیار-(متوسط-2-)-به-کنسانتره'>مناقصه تبدیل 80.000 تن سرباره مس کم عیار (متوسط 2%) به کنسانتره  / مناقصه تبدیل 80.000 تن سرباره مس کم عیار (متوسط 2%) به کنسانتره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052892/فراخوان-ارائه-خدمات-مشاوره-در-امور-مهندسی-و-حقوقی--نوبت-دوم'>فراخوان  ارائه خدمات مشاوره در امور مهندسی و حقوقی... نوبت دوم  / آگهی فراخوان ,فراخوان  ارائه خدمات مشاوره در امور مهندسی و حقوقی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052893/مناقصه-تامین-تجهیزات-ساخت-و-نصب-4-دستگاه-جرثقیل-سقفی-20-تن'>مناقصه تامین تجهیزات، ساخت و نصب 4 دستگاه جرثقیل سقفی 20 تن / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین تجهیزات، ساخت و نصب 4 دستگاه جرثقیل سقفی 20 تن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052894/مناقصه-خرید-199-دستگاه-یدک-کش'>مناقصه خرید 199 دستگاه یدک کش / آگهی مناقصه , مناقصه خرید 199 دستگاه یدک کش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052896/مناقصه-پروژه-جداسازی-آب-شرب-از-اب-خام-فضای-سبز--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه جداسازی آب شرب از اب خام فضای سبز... نوبت دوم  / مناقصه پروژه جداسازی آب شرب از اب خام فضای سبز...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052901/مناقصه-توسعه-و-بهینه-سازی-شبکه-روستایی--نوبت-دوم'>مناقصه توسعه و بهینه سازی شبکه روستایی - نوبت دوم / مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات مربوطه به پروژه های توسعه و بهینه سازی شبکه روستایی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052902/مناقصه-پروژه-احداث-6044-متر-خط-لوله---نوبت-دوم'>مناقصه پروژه احداث 6044 متر خط لوله.... نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه پروژه احداث 6044 متر خط لوله.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052904/مناقصه-خرید-22-عدد-پمپ-بودار-کننده'>مناقصه خرید 22 عدد پمپ بودار کننده / آگهی مناقصه , مناقصه خرید 22 عدد پمپ بودار کننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052905/مناقصه-خواروبار-تخم-مرغ-سیب-زمینی--'>مناقصه خواروبار تخم مرغ، سیب زمینی... / مناقصه عمومی, مناقصه خواروبار تخم مرغ، سیب زمینی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052906/مناقصه-کابل-مسی--نوبت-دوم'>مناقصه کابل مسی ...نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه کابل مسی ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052907/مناقصه-تامین-300-تن-ODCB'>مناقصه تامین 300 تن ODCB  / مناقصه ، مناقصه تامین 300 تن ODCB </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052909/مناقصه-گازرسانی-به-خط-تغذیه-و-شبکه-توزیع-گازرسانی-نوبت-دوم'>مناقصه گازرسانی به خط تغذیه و شبکه توزیع گازرسانی  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه  گازرسانی به خط تغذیه و شبکه توزیع گازرسانی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052911/مناقصه-خریداری-تعداد-1500-عدد-نگهدارنده-سنباده-دیسکی-پژو'>مناقصه خریداری تعداد 1500 عدد نگهدارنده سنباده دیسکی پژو / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خریداری تعداد 1500 عدد نگهدارنده سنباده دیسکی پژو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052913/تجدید-مناقصه-اجرای-پروژه-روکش-آسفالت-ورودی-و-خروجی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای پروژه روکش آسفالت ورودی و خروجی - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه اجرای پروژه روکش آسفالت ورودی و خروجی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052915/فراخوان-مناقصه-تنظیفات-و-جمع-آوری-زباله-مرحله-اول-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تنظیفات و جمع آوری زباله مرحله اول نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه تنظیفات و جمع آوری زباله مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052916/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-شهری-تنظیف-و-سد-معبر-96-11-24'>مناقصه واگذاری امور خدمات شهری تنظیف و سد معبر 96.11.24 / آگهی مناقصه ، مناقصه واگذاری امور خدمات شهری تنظیف و سد معبر 96.11.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052920/مناقصه-اصلاح-و-بهینه-سازی-شبکه-های-توزیع-روستایی--نوبت-دوم'>مناقصه اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع روستایی ...نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع روستایی ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052921/مناقصه-پروژه-بهسازی-معابر-جدولگذاری--'>مناقصه پروژه بهسازی معابر جدولگذاری.... / آگهی مناقصه محدود ، مناقصه پروژه بهسازی معابر جدولگذاری....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052922/مناقصه-واگذاری-خدمات-اداری--نگهبانی--نقلیه-و-امور-اجرایی-نوبت-دوم'>مناقصه  واگذاری خدمات اداری ، نگهبانی ، نقلیه و امور اجرایی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  واگذاری خدمات اداری ، نگهبانی ، نقلیه و امور اجرایی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052923/مناقصه-اجرای-شبکه-گازرسانی--'>مناقصه اجرای شبکه گازرسانی ... / مناقصه اجرای شبکه گازرسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052927/مناقصه-خرید-سیم-آلومینیومی---نوبت-دوم'>مناقصه خرید سیم آلومینیومی ... نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه , مناقصه خرید سیم آلومینیومی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052928/مناقصه-عملیات-نشست-سنجی-و-پایداری-سازه-های--'>مناقصه عملیات نشست سنجی و پایداری سازه های ... / مناقصه ,مناقصه عملیات نشست سنجی و پایداری سازه های ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052929/مناقصه-تهیه-مصالح-و-حفاری-چاه-آب-شرب-به-روش-دورانی-و---نوبت-دوم'>مناقصه تهیه مصالح و حفاری چاه آب شرب به روش دورانی و ... نوبت دوم  / مناقصه تهیه مصالح و حفاری چاه آب شرب به روش دورانی و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052930/تجدید-مناقصهParts-for-weather-ford-kelly-spinner'>تجدید مناقصهParts for weather ford  kelly spinner / تجدید آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی به صورت یک مرحله ای,مناقصه Parts for weather ford  kelly spinner</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052932/مناقصه-احداث-سالن-ورزشی--نوبت-دوم'>مناقصه احداث سالن ورزشی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه احداث سالن ورزشی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052935/مناقصه-احداث-فضای-سبز--نوبت-دوم'>مناقصه احداث فضای سبز ...نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه احداث فضای سبز ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052936/مناقصه-تعویض-لوله-کشی-آب-مصرفی-و-رادیاتورهای--نوبت-دوم'>مناقصه تعویض لوله کشی آب مصرفی و رادیاتورهای... نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه تعویض لوله کشی آب مصرفی و رادیاتورهای... نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052943/مناقصه-ساخت-نصب-و-جابجایی-و-جمع-آوری-غلتک-های-فولادی--نوبت-دوم'>مناقصه ساخت، نصب و جابجایی و جمع آوری غلتک های فولادی... نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه ساخت، نصب و جابجایی و جمع آوری غلتک های فولادی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052945/مناقصه-واگذاری-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-الکتریکی-و-مکانیکی--'>مناقصه واگذاری تعمیر و نگهداری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی.... / مناقصه, مناقصه واگذاری تعمیر و نگهداری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052949/مناقصه-گازرسانی-به-خط-تغذیه-و-شبکه-توزیع-گازرسانی'>مناقصه گازرسانی به خط تغذیه و شبکه توزیع گازرسانی   / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه  گازرسانی به خط تغذیه و شبکه توزیع گازرسانی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052951/مناقصه-انجام-فعالیتهای-سرویس-و-نگهداری-و-اتفاقات-و-عملیات'>مناقصه انجام فعالیتهای سرویس و نگهداری و اتفاقات و عملیات / آگهی مناقصه های عمومی , مناقصه انجام فعالیتهای سرویس و نگهداری و اتفاقات و عملیات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052957/مناقصه-تامین-(اجاره)-3-فروند-شناور-تدارکاتی-نوبت-دوم'>مناقصه تامین (اجاره) 3 فروند شناور تدارکاتی  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین (اجاره) 3 فروند شناور تدارکاتی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052958/مناقصه-خرید-خدمات-مشاوره--'>مناقصه خرید خدمات مشاوره ... / مناقصه ,مناقصه خرید خدمات مشاوره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052960/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-سطح-شهر---نوبت-دوم'>مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز سطح شهر ... نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز سطح شهر ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052962/مناقصه-خرید-6-عدد-سنسور-هامینگ-نیروگاه'>مناقصه خرید 6 عدد سنسور هامینگ نیروگاه / آگهی مناقصه، مناقصه خرید 6 عدد سنسور هامینگ نیروگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052964/مناقصه-تعویض-پوشش-خط-لوله-40-اینچ-سراسری--'>مناقصه  تعویض پوشش خط لوله 40 اینچ سراسری ... / مناقصه تعویض پوشش خط لوله 40 اینچ سراسری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052969/تمدید-مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-سفت-کاری--'>تمدید مناقصه تهیه مصالح و اجرای سفت کاری... / آگهی تمدید مناقصه , متمدید مناقصه تهیه مصالح و اجرای سفت کاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052977/مناقصه-پروژه-آبرسانی-به-33-روستای--'>مناقصه پروژه آبرسانی به 33 روستای ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه آبرسانی به 33 روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052978/مناقصه-واگذاری-امور-حمل-و-نقل-درون-شهری-و-برون-شهری-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052979/مناقصه-تعدادی-سازه-گنبدی-کروی'>مناقصه تعدادی سازه گنبدی کروی / آگهی مناقصه ، مناقصه تعدادی سازه گنبدی کروی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052983/مناقصه-واگذاری-اداره-امور-عملیاتی-جایگاه-مرزی---'>مناقصه واگذاری اداره امور عملیاتی جایگاه مرزی .... / مناقصه, مناقصه واگذاری اداره امور عملیاتی جایگاه مرزی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052986/مناقصه-عملیات-احداث-و-نگهداری-فضای-سبز-96-11-24'>مناقصه عملیات احداث و نگهداری فضای سبز 96.11.24 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات احداث و نگهداری فضای سبز 96.11.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052988/مناقصه-اجرای-پارکینگ-طبقانی--'>مناقصه اجرای پارکینگ طبقانی ... / مناقصه ,مناقصه اجرای پارکینگ طبقانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052990/مناقصه-تکمیل-استخر-احداث-سالن-تمرینی-احداث-خوابگاه-و--'>مناقصه تکمیل استخر، احداث سالن تمرینی، احداث خوابگاه و ... / مناقصه تکمیل استخر، احداث سالن تمرینی، احداث خوابگاه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052991/مناقصه-جابجایی-محصولات--نوبت-دوم'>مناقصه جابجایی محصولات - نوبت دوم / آگهی مناقصه  ، مناقصه جابجایی محصولات - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052992/مناقصه-خرید-و-نصب-چمن-مصنوعی-استادیوم-(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید و نصب چمن مصنوعی استادیوم (نوبت دوم) / مناقصه  ،مناقصه خرید و نصب چمن مصنوعی استادیوم (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052996/مناقصه-تامین-غذا'>مناقصه تامین غذا  / مناقصه , مناقصه تامین غذا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052997/مناقصه-اجرای-مجتمع-تجاری-چندمنظوره-(مال-MALL)-96-11-24'>مناقصه اجرای مجتمع تجاری چندمنظوره (مال MALL)..96.11.24 / مناقصه اجرای مجتمع تجاری چندمنظوره (مال MALL).. 96.11.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053004/مناقصه-عملیات-ساخت-و-نصب-استرات-های-هسته-مرکزی'>مناقصه عملیات ساخت و نصب استرات های هسته مرکزی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات ساخت و نصب استرات های هسته مرکزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053009/مناقصه-توانایی-انجام-حفاظت-و-نگهداری-از-تاسیسات--'>مناقصه توانایی انجام حفاظت و نگهداری از تاسیسات... / مناقصه توانایی انجام حفاظت و نگهداری از تاسیسات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053010/مناقصه-حمل-نفت-گاز'>مناقصه حمل نفت گاز / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه حمل نفت گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053012/آگهی-ارزیابی-کیفی-بهره-برداری-از-نیروگاههای-برق-آبی-کوچک'>آگهی ارزیابی کیفی بهره برداری از نیروگاههای برق آبی کوچک  / مناقصه, آگهی ارزیابی کیفی بهره برداری از نیروگاههای برق آبی کوچک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053015/مناقصه-پروژه-خدمات-عمومی-شهر--'>مناقصه پروژه خدمات عمومی شهر... / آگهی مناقصه، مناقصه پروژه خدمات عمومی شهر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053016/فراخوان-تکمیل-کارهای-باقیمانده-منظرسازی-حاشیه-خطوط-لوله'>فراخوان تکمیل کارهای باقیمانده منظرسازی حاشیه خطوط لوله  / فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان تکمیل کارهای باقیمانده منظرسازی حاشیه خطوط لوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053018/مناقصه-نگهداری-و-بهره-برداری-مخازن-آب-شرب--'>مناقصه نگهداری و بهره برداری مخازن آب شرب ... / مناقصه ,مناقصه نگهداری و بهره برداری مخازن آب شرب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053019/مناقصه-پروژه-اصلاح-هندسی--'>مناقصه پروژه اصلاح هندسی ... / مناقصه عمومی, مناقصه پروژه اصلاح هندسی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053023/مناقصه-توانایی-تامین-لوازم-یدکی-سیستم-حفاظت-الکتریکی-نیروگاهی--'>مناقصه توانایی تامین لوازم یدکی سیستم حفاظت الکتریکی نیروگاهی... / مناقصه توانایی تامین لوازم یدکی سیستم حفاظت الکتریکی نیروگاهی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053024/فراخوان-تهیه-مصالح-و-اجرای-حدود-5640-متر-توسعه-شبکه-پراکنده--'>فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 5640 متر توسعه شبکه پراکنده ... / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی, فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 5640 متر توسعه شبکه پراکنده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053026/فراخوان-مناقصه-نظافت-و-رفت-و-روب-خیابان-ها--میادین--'>فراخوان مناقصه نظافت و رفت و روب خیابان ها ، میادین.... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه نظافت و رفت و روب خیابان ها ، میادین....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053027/مناقصه-انجام-خدمات-مشاوره-طراحی-مقاوم-سازی-نوبت-اول-چاپ-دوم'>مناقصه انجام خدمات مشاوره طراحی مقاوم سازی- نوبت اول چاپ دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات مشاوره طراحی مقاوم سازی- نوبت اول چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053029/فراخوان-مناقصه-انجام-امور-خدمات-تامین-نیروی-انسانی'>فراخوان مناقصه انجام امور خدمات تامین نیروی انسانی / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه انجام امور خدمات تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053033/مناقصه-تامین-ماشین-آلات-سنگین-و-ارائه-خدمات-در-کارخانه----نوبت-دوم'>مناقصه تامین ماشین آلات سنگین و ارائه خدمات در کارخانه ... - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه تامین ماشین آلات سنگین و ارائه خدمات در کارخانه ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053034/مناقصه-واگذاری-نظارت-عالی-و-کارگاهی-بر-عملیات-آبیاری'>مناقصه واگذاری نظارت عالی و کارگاهی بر عملیات آبیاری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری نظارت عالی و کارگاهی بر عملیات آبیاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053036/مناقصه-عملیات-اجرایی-دیوارهای-حفاظتی-حوزه-شهرستان-خاش--'>مناقصه عملیات اجرایی دیوارهای حفاظتی حوزه شهرستان خاش... / مناقصه عملیات اجرایی دیوارهای حفاظتی حوزه شهرستان خاش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053040/مناقصه-تامین-تعداد-30-نفر-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین تعداد 30 نفر نیروی انسانی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین تعداد 30 نفر نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053042/فراخوان-مشارکت-احداث-ساختمان-فرهنگسرا-نوبت-دوم'>فراخوان مشارکت احداث ساختمان فرهنگسرا- نوبت دوم  / مناقصه, فراخوان مشارکت احداث ساختمان فرهنگسرا- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053044/مناقصه-راهبری-بهره-برداری-نگهداری-و-تعمیر-تاسیسات-آب-و-رفع-حوادث--'>مناقصه راهبری، بهره برداری، نگهداری و تعمیر تاسیسات آب و رفع حوادث.... / مناقصه، مناقصه راهبری، بهره برداری، نگهداری و تعمیر تاسیسات آب و رفع حوادث....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053047/مناقصه-مقدار-31000-متر-لوله-پلی-اتیلن'>مناقصه مقدار 31000 متر لوله پلی اتیلن / آگهی مناقصه , مناقصه مقدار 31000 متر لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053050/مناقصه-لوله-پلی-اتیلن--'>مناقصه لوله پلی اتیلن ... / مناقصه ,مناقصه لوله پلی اتیلن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053053/مناقصه-توسعه-و-احداث-شبکه-توزیع'>مناقصه توسعه و احداث شبکه توزیع / آگهی مناقصات عمومی دو مرحله ای , مناقصه توسعه و احداث شبکه توزیع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053062/مناقصه-اجرای-شبکه-گازرسانی--'>مناقصه اجرای شبکه گازرسانی... / مناقصه, مناقصه اجرای شبکه گازرسانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053064/فراخوان-اجرای-سازه-ساختمان-اداری--'>فراخوان اجرای سازه ساختمان اداری ... / فراخوان شناسایی و  ارزیابی کیفی پیمانکاران , فراخوان اجرای سازه ساختمان اداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053065/مناقصه-اجرای-تعویض-سیم-با-کابل-خودنگهدار-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای تعویض سیم با کابل خودنگهدار- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای تعویض سیم با کابل خودنگهدار- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053066/مناقصه-انتخاب-مشاور-اجرای-پروژه-نشست-سنجی-سازه-های-پتروشیمی-جم-و--'>مناقصه انتخاب مشاور اجرای پروژه نشست سنجی سازه های پتروشیمی جم و... / مناقصه انتخاب مشاور اجرای پروژه نشست سنجی سازه های پتروشیمی جم و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053068/تجدید-مناقصه-خرید-البسه-های-غیراستریل-و-البسه-استریل--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید البسه های غیراستریل و البسه استریل - نوبت دوم / تجدید مناقصه دو مرحله ایی,مناقصه خرید البسه های غیراستریل و البسه استریل - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053069/مناقصه-خرید-یکدستگاه-نانوزتاسایزر-تجدید--نوبت-دوم'>مناقصه خرید یکدستگاه نانوزتاسایزر تجدید - نوبت دوم / تجدید مناقصه دو مرحله ای , مناقصه خرید یکدستگاه نانوزتاسایزر تجدید - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053071/مناقصه-مشارکت-در-ساخت-ساختمان-تجاری-اداری'>مناقصه مشارکت در ساخت ساختمان تجاری اداری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه مشارکت در ساخت ساختمان تجاری اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053074/مناقصه-حفر-و-پمپاژ-دو-حلقه-چاه-آهکی-به-عمق-هر-کدام-200-متر'>مناقصه حفر و پمپاژ دو حلقه چاه آهکی به عمق هر کدام 200 متر / مناقصه عمومی, مناقصه حفر و پمپاژ دو حلقه چاه آهکی به عمق هر کدام 200 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053077/مناقصه-عملیات-محوطه-سازی'>مناقصه عملیات محوطه سازی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات محوطه سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053079/مناقصه-دستگاه-توربین-زیمنس--'>مناقصه دستگاه توربین زیمنس ... / مناقصه ,مناقصه دستگاه توربین زیمنس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053080/مناقصه-مشارکت-در-اجرای-پروژه-احداث-پردیس-سلامت'>مناقصه مشارکت در اجرای پروژه احداث پردیس سلامت / مناقصه, مناقصه مشارکت در اجرای پروژه احداث پردیس سلامت..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053082/مناقصه-انجام-عملیات-آسفالت-کانالهای-حفاری-شبکه'>مناقصه انجام عملیات آسفالت کانالهای حفاری شبکه / مناقصه, مناقصه انجام عملیات آسفالت کانالهای حفاری شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053084/مناقصه-انجام-خدمات-ترافیک-استادکاری-بازبینی-و-سایر-خدمات-جنبی--'>مناقصه انجام خدمات ترافیک، استادکاری، بازبینی و سایر خدمات جنبی ... / مناقصه انجام خدمات ترافیک، استادکاری، بازبینی و سایر خدمات جنبی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053085/مناقصه-مشاوره-طراحی-معماری--معماری-داخلی--چاپ-دوم-نوبت-اول'>مناقصه مشاوره طراحی معماری ، معماری داخلی - چاپ دوم نوبت اول  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه مشاوره طراحی معماری ، معماری داخلی - چاپ دوم نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053087/فراخوان-تجدید-مناقصه-تکمیل-شبکه-توزیع-برق-و-احداث-شبکه-روشنایی-معابر-فاز-یک-منطقه'>فراخوان تجدید مناقصه تکمیل شبکه توزیع برق و احداث شبکه روشنایی معابر فاز یک منطقه / مناقصه عمومی, فراخوان تجدید مناقصه تکمیل شبکه توزیع برق و احداث شبکه روشنایی معابر فاز یک منطقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053088/مناقصه-احداث-مجتمع-مسکونی---'>مناقصه احداث مجتمع مسکونی .... / مناقصه, مناقصه احداث مجتمع مسکونی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053089/مناقصه-خدمات-امداد-و-تعمیرات--'>مناقصه خدمات امداد و تعمیرات ... / مناقصه ,مناقصه خدمات امداد و تعمیرات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053092/مناقصه-عملیات-عمرانی-شامل-اجرای-بیس-ریزی-و---(نوبت-دوم)'>مناقصه  عملیات عمرانی شامل اجرای بیس ریزی و ... (نوبت دوم) / آگهی مناقصه, مناقصه  عملیات عمرانی شامل اجرای بیس ریزی و ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053095/آگهی-واگذاری-طرح-های-تملک-دارائی-سرمایه-ای'>آگهی واگذاری طرح های تملک دارائی سرمایه ای  / آگهی ، آگهی واگذاری طرح های تملک دارائی سرمایه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053099/مناقصه-انجام-خدمات-امور-پشتیبانی-اداری--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات امور پشتیبانی اداری...نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه انجام خدمات امور پشتیبانی اداری و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053101/مناقصه-ارائه-خدمات-پروازی-انواع-بالگرد-جهت-پروژه-های-حفاری-نوبت-دوم'>مناقصه ارائه خدمات پروازی انواع بالگرد جهت پروژه های حفاری نوبت دوم  / مناقصه,مناقصه ارائه خدمات پروازی انواع بالگرد جهت پروژه های حفاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053102/مناقصه-بررسی-شبکه-های-گاز---'>مناقصه بررسی شبکه های گاز .... / مناقصه, مناقصه بررسی شبکه های گاز ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053106/مناقصه-خدمات-حفاظت-فیزیکی-و-نگهبانی--'>مناقصه خدمات حفاظت فیزیکی و نگهبانی... / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خدمات حفاظت فیزیکی و نگهبانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053109/مناقصه-واگذاری-امور-راهبردی-روابط-عمومی--'>مناقصه واگذاری امور راهبردی روابط عمومی ... / مناقصه ,مناقصه واگذاری امور راهبردی روابط عمومی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053113/تجدید-مناقصه-تامین-نیروی-انسانی---'>تجدید مناقصه تامین نیروی انسانی  ...   / آگهی تجدید مناقصه، تجدید مناقصه تامین نیروی انسانی  ...  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053120/مناقصه-گازرسانی-به-سومین-خوشه-مجموعه-کشاورزی'>مناقصه گازرسانی به سومین خوشه مجموعه کشاورزی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه گازرسانی به سومین خوشه مجموعه کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053121/مناقصه-فراخوان-کارگزار-وصول-مطالبات-معوق-96-11-24'>مناقصه فراخوان کارگزار وصول مطالبات معوق 96.11.24 / فراخوان ,فراخوان کارگزار وصول مطالبات معوق 96.11.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053131/مناقصه-تکمیل-سالن-ورزشی--'>مناقصه تکمیل سالن ورزشی.... / مناقصه, مناقصه تکمیل سالن ورزشی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053133/مناقصه-تکمیل-استخر-شنای-دانش-آموزان-و--'>مناقصه تکمیل استخر شنای دانش آموزان و ... / آگهی دعوت به مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل استخر شنای دانش آموزان و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053135/مناقصه-واگذاری-نگهداری-کاشت-و-داشت-فضای-سبز'>مناقصه واگذاری نگهداری کاشت و داشت فضای سبز / آگهی مناقصه,مناقصه واگذاری نگهداری کاشت و داشت فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053136/مناقصه-احداث-مجتمع-تجاری-اداری--'>مناقصه احداث مجتمع تجاری اداری ... / مناقصه ,مناقصه احداث مجتمع تجاری اداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053138/مناقصه-آزمایشگاه'>مناقصه آزمایشگاه  / مناقصه ,مناقصه آزمایشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053140/مناقصه-جدول-گذاری--لبه-گذاری-و-زیرسازی-و-آسفالت'>مناقصه جدول گذاری ، لبه گذاری و زیرسازی و آسفالت / آگهی مناقصه , مناقصه جدول گذاری ، لبه گذاری و زیرسازی و آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053145/مناقصه-اجرای-عملیات-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت--تجدید'>مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت  - تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت  - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053148/مناقصه-پروژه-دیوارکشی--تسطیح-و-عملیات-خاکی'>مناقصه پروژه دیوارکشی ، تسطیح و عملیات خاکی / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه دیوارکشی ، تسطیح و عملیات خاکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053151/مناقصه-عمومی-ترابری-سنگین'>مناقصه عمومی ترابری سنگین   / آگهی مناقصه , مناقصه عمومی ترابری سنگین  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053152/مناقصه-زیرسازی-و-روکش-آسفالت-دستی'>مناقصه زیرسازی و روکش آسفالت دستی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه زیرسازی و روکش آسفالت دستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053153/مناقصه-ارائه-فعالیت-های-حجمی-بهره-برداری-از-پست-های-فوق-توزیع'>مناقصه ارائه فعالیت های حجمی بهره برداری از پست های فوق توزیع  / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه ارائه فعالیت های حجمی بهره برداری از پست های فوق توزیع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053155/مناقصه-نگهداری-و-تعمیرات-خطوط-لوله--'>مناقصه نگهداری و تعمیرات خطوط لوله ... / مناقصه ,مناقصه نگهداری و تعمیرات خطوط لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053157/مناقصه-خرید-13000-متر-لوله-پلی-اتیلن-تکجداره'>مناقصه خرید 13000 متر لوله پلی اتیلن تکجداره / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید 13000 متر لوله پلی اتیلن تکجداره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053158/مناقصه-حفاری-2-حلقه-چاه--'>مناقصه حفاری 2 حلقه چاه... / مناقصه عمومی, مناقصه حفاری 2 حلقه چاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053162/مناقصه-خط-کشی-سرد-راه-ها--'>مناقصه خط کشی سرد راه ها... / مناقصه, مناقصه خط کشی سرد راه ها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053163/مناقصه-پروژه-اجرای-زیرسازی-و-آسفالت-خیابان-های-سطح-شهر'>مناقصه پروژه اجرای زیرسازی و آسفالت خیابان های سطح شهر  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه اجرای زیرسازی و آسفالت خیابان های سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053172/مناقصه-بهسازی-مسیل-و-احداث-دیوار-ساحلی-نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی مسیل و احداث دیوار ساحلی -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بهسازی مسیل و احداث دیوار ساحلی -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053173/مناقصه-واگذاری-امور-نقلیه'>مناقصه واگذاری امور نقلیه  / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری امور نقلیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053174/مناقصه-واگذاری-اجرای-عملیات-جمع-آوری-زباله-و-تنظیفات-سطح-شهر'>مناقصه واگذاری اجرای عملیات جمع آوری زباله و تنظیفات سطح شهر / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری اجرای عملیات جمع آوری زباله و تنظیفات سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053176/مناقصه-خرید-حمل-نصب-تست-و-راه-اندازی-پله-برقی-و--'>مناقصه خرید، حمل، نصب، تست و راه اندازی پله برقی و ... / مناقصه ,مناقصه خرید، حمل، نصب، تست و راه اندازی پله برقی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053183/مناقصه-خرید-و-نصب-میلمان-و-تجهیزات-شهری--پارکی--بازی'>مناقصه خرید و نصب میلمان و تجهیزات شهری ، پارکی ، بازی / مناقصه, مناقصه خرید و نصب میلمان و تجهیزات شهری ، پارکی ، بازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053184/مناقصه-خرید-حمل-و-تخلیه-و-نصب-چمن-مصنوعی-به-همراه-زیرسازی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید، حمل و تخلیه و نصب چمن مصنوعی به همراه زیرسازی- نوبت دوم  / مناقصه خرید، حمل و تخلیه و نصب چمن مصنوعی به همراه زیرسازی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053185/مناقصه-زیرسازی-و-جدولگذاری--آسفالت-معابر--نوبت-دوم'>مناقصه زیرسازی و جدولگذاری ، آسفالت معابر....نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه زیرسازی و جدولگذاری ، آسفالت معابر....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053188/مناقصه-واگذاری-خدمات-شهری-و-فضای-سبز'>مناقصه واگذاری خدمات شهری و فضای سبز  / مناقصه, مناقصه واگذاری خدمات شهری و فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053189/مناقصه-خرید-و-نصب-مبلمان-و-تجهیزات-شهری-پارکی-بازی--'>مناقصه خرید و نصب مبلمان و تجهیزات شهری، پارکی، بازی... / مناقصه عمومی, مناقصه خرید و نصب مبلمان و تجهیزات شهری، پارکی، بازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053191/مناقصه-ایجاد-امکانات-گردشگری-در-تفرجگاه-ها--مرحله-اول-نوبت-دوم'>مناقصه ایجاد امکانات گردشگری در تفرجگاه ها - مرحله اول نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ایجاد امکانات گردشگری در تفرجگاه ها - مرحله اول نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053193/تجدید-مناقصه-عملیات-جمع-آوری-و-حمل-زباله-(نوبت-دوم)'>تجدید مناقصه عملیات جمع آوری و حمل زباله  (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه عملیات جمع آوری و حمل زباله  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053197/مناقصه-طرح-جمع-آوری-و-پمپاژ-معکوس-پساب'>مناقصه طرح جمع آوری و پمپاژ معکوس پساب / مناقصه,مناقصه طرح جمع آوری و پمپاژ معکوس پساب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053199/مناقصه-انواع-ترانسفورماتور--نوبت-دوم'>مناقصه انواع ترانسفورماتور - نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه انواع ترانسفورماتور - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053203/مناقصه-اجرای-بخشی-از-شبکه-و-انشعابات-فاضلاب--'>مناقصه اجرای بخشی از شبکه و انشعابات فاضلاب ... / مناقصه اجرای بخشی از شبکه و انشعابات فاضلاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053209/مناقصه-اجرای-نمای-ساختمانها'>مناقصه اجرای نمای ساختمانها / مناقصه,مناقصه اجرای نمای ساختمانها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053210/مناقصه-توسعه-و-بهبود-زیر-ساخت-قدرت-مانور-خط-دو-مداره'>مناقصه توسعه و بهبود زیر ساخت- قدرت مانور خط دو مداره  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه توسعه و بهبود زیر ساخت- قدرت مانور خط دو مداره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053212/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور--'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور ... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053213/تجدید-مناقصه-عملیات-تکمیل-و-ساخت-یادمان-شهدای-گمنام--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات تکمیل و ساخت یادمان شهدای گمنام... نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای, تجدید مناقصه عملیات تکمیل و ساخت یادمان شهدای گمنام... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053214/مناقصه-اجرای-تاسیسات-مکانیکی-و-برقی'>مناقصه اجرای تاسیسات مکانیکی و برقی / مناقصه,مناقصه اجرای تاسیسات مکانیکی و برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053218/مناقصه-تامین-نیروی-خدماتی'>مناقصه تامین نیروی خدماتی  / مناقصه تامین نیروی خدماتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053220/مناقصه-تکمیل-پل--احداث-ساختمان-و-دیوار-کشی--'>مناقصه تکمیل پل ، احداث ساختمان و دیوار کشی.... / مناقصه, مناقصه تکمیل پل ، احداث ساختمان و دیوار کشی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053222/مناقصه-خرید-نهال'>مناقصه خرید نهال / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید نهال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053223/فراخوان-تکمیل-سوله-انبار-اداره-تعمیرات-خطوط-لوله-تزریق-گاز--'>فراخوان تکمیل سوله انبار اداره تعمیرات خطوط لوله تزریق گاز ... / مناقصه عمومی,  فراخوان تکمیل سوله انبار اداره تعمیرات خطوط لوله تزریق گاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053224/فراخوان-مناقصه-تهیه-و-تامین-4-دستگاه-کامیون-کمپرسی-ولوو'>فراخوان مناقصه تهیه و تامین 4 دستگاه کامیون کمپرسی ولوو /  فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تهیه و تامین 4 دستگاه کامیون کمپرسی ولوو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053228/مناقصه-کرایه-مینی-بوس-و-خودرو-سواری-جهت-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-نوبت-دوم'>مناقصه کرایه مینی بوس و خودرو سواری جهت ایاب و ذهاب کارکنان نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه کرایه مینی بوس و خودرو سواری جهت ایاب و ذهاب کارکنان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053231/مناقصه-پیمانسپاری-نیروی-انسانی-تولید-و-مونتاژ-قطعات'>مناقصه پیمانسپاری نیروی انسانی تولید و مونتاژ قطعات / مناقصه پیمانسپاری نیروی انسانی تولید و مونتاژ قطعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053233/مناقصه-مربوط-به-انجام-خدمات-اپراتوری-و-تعمیرات-دستگاه-های-مخابراتی'>مناقصه مربوط به انجام خدمات اپراتوری و تعمیرات دستگاه های مخابراتی  / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه مربوط به انجام خدمات اپراتوری و تعمیرات دستگاه های مخابراتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053234/مناقصه-تهیه-و-تامین-۳-دستگاه-خودروی-آمبولانس-کولر-دار'>مناقصه تهیه و تامین ۳ دستگاه خودروی آمبولانس کولر دار  / مناقصه ,مناقصه تهیه و تامین ۳ دستگاه خودروی آمبولانس کولر دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053235/مناقصه-چاپ-بنر--فلکسی-و-استیکر'>مناقصه چاپ بنر ، فلکسی و استیکر   / آگهی مناقصه, مناقصه چاپ بنر ، فلکسی و استیکر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053236/مناقصه-نگهداری-و-توسعه-مقطعی-شبکه-کابل---نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری و توسعه مقطعی شبکه کابل .... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه نگهداری و توسعه مقطعی شبکه کابل .... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053237/مناقصه-اجرای-پروژه-آسفالت'>مناقصه اجرای پروژه آسفالت  / مناقصه, مناقصه اجرای پروژه آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053239/مناقصه-پروژه-آسفالت-ریزی-و-زیرسازی-خیابانها-و-معابر'>مناقصه پروژه آسفالت ریزی و زیرسازی خیابانها و معابر / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه آسفالت ریزی و زیرسازی خیابانها و معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053240/تجدید-مناقصه-اجرای-کف-پوش-بتنی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای کف پوش بتنی ...نوبت دوم  / تجدید مناقصه ، تجدید مناقصه اجرای کف پوش بتنی ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053242/مناقصه-احداث-مساجد-در-سایتهای-مسکن-مهر'>مناقصه احداث مساجد در سایتهای مسکن مهر  / مناقصه ,مناقصه احداث مساجد در سایتهای مسکن مهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053243/مناقصه-آسفالت-معابر-نوبت-دوم'>مناقصه آسفالت معابر نوبت دوم  / آگهی مناقصه ، مناقصه آسفالت معابر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053244/اصلاحیه-مناقصه-تکمیل-ساختمان-نیمه-کاره'>اصلاحیه مناقصه تکمیل ساختمان نیمه کاره  / اصلاحیه مناقصه تکمیل ساختمان نیمه کاره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053245/مناقصه-خرید-و-راه-اندازی-یک-دستگاه-دیزل-ژنراتور-سیار--'>مناقصه خرید و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور سیار... / مناقصه عمومی, مناقصه خرید و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور سیار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053247/مناقصه-اجرای-آسفالت-گرم'>مناقصه اجرای آسفالت گرم  / آگهی مناقصه,مناقصه اجرای آسفالت گرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053248/مناقصه-سرمایه-گذاری-جهت-احداث-نیروگاه-خورشیدی'>مناقصه سرمایه گذاری جهت احداث نیروگاه خورشیدی / آگهی مناقصه, مناقصه سرمایه گذاری جهت احداث نیروگاه خورشیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053250/مناقصه-زیرسازی-و-روکش-آسفالت-دستی-منطقه-یک--'>مناقصه زیرسازی و روکش آسفالت دستی منطقه یک ... / مناقصه زیرسازی و روکش آسفالت دستی منطقه یک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053252/فراخوان-طرح-های-پژوهشی'>فراخوان طرح های پژوهشی / فراخوان، فراخوان طرح های پژوهشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053254/مناقصه-انجام-نظافت-سالن-های-نمایشگاه-و-اتاق-های-اداری--'>مناقصه انجام نظافت سالن های نمایشگاه و اتاق های اداری... / مناقصه, مناقصه انجام نظافت سالن های نمایشگاه و اتاق های اداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053257/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-اصلی'>مناقصه  تهیه مصالح و اجرای زیرسازی و آسفالت معابر اصلی  / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه  تهیه مصالح و اجرای زیرسازی و آسفالت معابر اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053260/اصلاحیه-مناقصه-پروژه-لکه-گیری-درزگیری-روکش-راه'>اصلاحیه مناقصه پروژه لکه گیری، درزگیری، روکش راه  / اصلاحیه مناقصه , مناقصه پروژه لکه گیری، درزگیری، روکش راه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053261/مناقصه-لوله-گذاری-خط-انتقال-و-شبکه-توزیع-و-احداث-مخزن-آب--نوبت-دوم'>مناقصه لوله گذاری خط انتقال و شبکه توزیع و احداث مخزن آب - نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه  لوله گذاری خط انتقال و شبکه توزیع و احداث مخزن آب - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053262/مناقصه-رسیدگی-به-حوادث-تعمیرات-و-نگهداری-از-شبکه-آبرسانی-منطقه-6'>مناقصه رسیدگی به حوادث تعمیرات و نگهداری از شبکه آبرسانی منطقه 6 / مناقصه عمومی, مناقصه رسیدگی به حوادث تعمیرات و نگهداری از شبکه آبرسانی منطقه 6</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053263/مناقصه-خدمات-شهری-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات شهری نوبت دوم  / آگهی مناقصه ، مناقصه خدمات شهری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053265/مناقصه-احداث-و-تکمیل-پروژه-ها'>مناقصه احداث و تکمیل پروژه ها / احداث و تکمیل پروژه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053272/مناقصه-اجرای-انشعابات-و-بخشی-از-خطوط-فاضلابرو'>مناقصه اجرای انشعابات و بخشی از خطوط فاضلابرو / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای انشعابات و بخشی از خطوط فاضلابرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053275/اصلاحیه-مناقصه-اجرای-عملیات-باقیمانده-احداث-تصفیه-خانه-آب-شهر--'>اصلاحیه مناقصه اجرای عملیات باقیمانده احداث تصفیه خانه آب شهر...  / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات باقیمانده احداث تصفیه خانه آب شهر... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053279/استعلام-خدمات-ارزیابی-و-مقاوم-سازی-و-ترمیم'>استعلام خدمات ارزیابی و مقاوم سازی و ترمیم  / استعلام, استعلام خدمات ارزیابی و مقاوم سازی و ترمیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053280/مناقصه-نگهداری-پشتیبانی-و-ارسال-برخط-اطلاعات-دستگاه-های-تردد-شمار-الکترونیکی-برخط'>مناقصه نگهداری، پشتیبانی و ارسال برخط اطلاعات دستگاه های تردد شمار الکترونیکی برخط  / مناقصه نگهداری، پشتیبانی و ارسال برخط اطلاعات دستگاه های تردد شمار الکترونیکی برخط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053281/مناقصه-سردرب-نویسی-غرفه-های-نمایشگاه'>مناقصه سردرب نویسی غرفه های نمایشگاه / آگهی مناقصه , مناقصه سردرب نویسی غرفه های نمایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053282/تجدید-مناقصه-انواع-نایلون-و-پاکت-شیر--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه انواع نایلون و پاکت شیر....نوبت دوم / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه انواع نایلون و پاکت شیر....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053283/مناقصه-تامین-تعداد-35-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین تعداد 35 نیروی انسانی / آگهی مناقصه , مناقصه تامین تعداد 35 نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053285/استعلام-شارژ-کپسولهای-آتش-نشانی'>استعلام شارژ کپسولهای آتش نشانی / استعلام, استعلام  شارژ کپسول های آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053288/مناقصه-پروژه-گازرسانی-به-حفره-های-خالی-و-مناطق-توسعه-یافته-و---'>مناقصه پروژه گازرسانی به حفره های خالی و مناطق توسعه یافته و ....  / مناقصه ، مناقصه پروژه گازرسانی به حفره های خالی و مناطق توسعه یافته و .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053289/مناقصه-تعمیرات-انواع-ترانسفورماتور'>مناقصه تعمیرات انواع ترانسفورماتور / مناقصه, مناقصه تعمیرات انواع ترانسفورماتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053291/استعلام-بازسازی-بهسازی-و-آماده-سازی-اتاق-دستگاه-های'>استعلام بازسازی بهسازی و آماده سازی اتاق دستگاه های / استعلام , استعلام بازسازی بهسازی و آماده سازی اتاق دستگاه های</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053292/استعلام-خرید-چسب-لکوپلاست'>استعلام خرید چسب لکوپلاست / استعلام , استعلام خرید چسب لکوپلاست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053293/تجدید-مناقصه-خدمات-مرکز-پیام--امدادرسانی-و-دیسپچینگ--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خدمات مرکز پیام ، امدادرسانی و دیسپچینگ... نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خدمات مرکز پیام ، امدادرسانی و دیسپچینگ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053294/استعلام-بازسازی-رختکن-سالن-چند-منظوره-باشگاه'>استعلام بازسازی رختکن سالن چند منظوره باشگاه / استعلام, استعلام بازسازی رختکن سالن چند منظوره باشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053295/استعلام-تامین-اسفنج-واژینال-گوسفند'>استعلام تامین اسفنج واژینال گوسفند / استعلام,استعلام تامین اسفنج واژینال گوسفند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053298/استعلام-لاستیک-ریزی'>استعلام لاستیک ریزی  / استعلام, استعلام لاستیک ریزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053299/مناقصه-خرید-لوازم-آزمایشگاهی'>مناقصه خرید لوازم آزمایشگاهی / مناقصه ، مناقصه خرید لوازم آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053300/مناقصه-اجرای-پروژه-تکمیل-شبکه-داخلی-گازرسانی--'>مناقصه اجرای پروژه تکمیل شبکه داخلی گازرسانی... / مناقصه اجرای پروژه تکمیل شبکه داخلی گازرسانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053302/استعلام-بیمه-حوادث-جانی-در-سدها-و-تاسیسات-آبی'>استعلام بیمه حوادث جانی در سدها و تاسیسات آبی / استعلام، استعلام بیمه حوادث جانی در سدها و تاسیسات آبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053303/مناقصه-خرید-7-قلم-انواع-اتصالات-فلزی'>مناقصه خرید 7 قلم انواع اتصالات فلزی  / مناقصه ,مناقصه خرید 7 قلم انواع اتصالات فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053304/مناقصه-خرید-15-قلم-انواع-فلنج'>مناقصه خرید 15 قلم انواع فلنج  / مناقصه, مناقصه خرید 15 قلم انواع فلنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053306/فراخوان-احداث-جدول-گذاری-سطح-شهر--'>فراخوان احداث جدول گذاری سطح شهر... / فراخوان عمومی، فراخوان احداث جدول گذاری سطح شهر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053307/تمدید-فراخوان-تامین-واکسن-ها'>تمدید فراخوان تامین واکسن ها / تمدید فراخوان تامین واکسن ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053308/مناقصه-انجام-خدمات-انبارداری-امور-بازرگانی-و--'>مناقصه انجام خدمات انبارداری، امور بازرگانی و ... / مناقصه ,مناقصه انجام خدمات انبارداری، امور بازرگانی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053309/استعلام-صندلی-اداری-نیلپر'>استعلام صندلی اداری نیلپر / استعلام , استعلام صندلی اداری نیلپر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053310/مناقصه-احداث-فونداسیون-اتصالات-63-کیلوولت-پست-مهرگان'>مناقصه احداث فونداسیون اتصالات 63 کیلوولت پست مهرگان  / مناقصه احداث فونداسیون اتصالات 63 کیلوولت پست مهرگان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053313/استعلام-خرید-دو-دستگاه-کامپیوتر'>استعلام خرید دو دستگاه کامپیوتر / استعلام ,استعلام خرید دو دستگاه کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053314/مناقصه-خرید-فن-زیلابگ'>مناقصه خرید فن زیلابگ / مناقصه, مناقصه خرید فن زیلابگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053315/مناقصه-خرید-سرور-و-دستگاه-ذخیره-ساز-اطلاعات'>مناقصه خرید سرور و دستگاه ذخیره ساز اطلاعات  / مناقصه ,مناقصه خرید سرور و دستگاه ذخیره ساز اطلاعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053318/مناقصه-P-F-ROSEMOUNT'>مناقصه P/F ROSEMOUNT  / مناقصه, مناقصه P/F ROSEMOUNT </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053319/استعلام-خرید-یک-عدد-کنترلر'>استعلام خرید یک عدد کنترلر  / استعلام ، استعلام خرید یک عدد کنترلر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053320/استعلام-کامپیوتر-سرور--'>استعلام کامپیوتر سرور ... / استعلام ، استعلام کامپیوتر سرور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053322/مناقصه-خرید-ماده-شیمیایی-مورفولین'>مناقصه خرید ماده شیمیایی مورفولین / مناقصه, مناقصه خرید ماده شیمیایی مورفولین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053323/مناقصه-خرید-ماده-ضد-خوردگی-مصرفی-در-سیستم-بالاسری-برجهای-تقطیر'>مناقصه خرید ماده ضد خوردگی مصرفی در سیستم بالاسری برجهای تقطیر  / مناقصه, مناقصه خرید ماده ضد خوردگی مصرفی در سیستم بالاسری برجهای تقطیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053324/دومین-کنفرانس-بین-المللی-مدیریت-و-کسب-کار'>دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب کار / دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب کار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053325/استعلام-11-ردیف-اتصالات'>استعلام 11 ردیف اتصالات   / استعلام ,استعلام 11 ردیف اتصالات  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053326/استعلام-اقلام-دستگاه-ARL9900'>استعلام اقلام دستگاه ARL9900 / استعلام، استعلام اقلام دستگاه ARL9900</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053327/مناقصه-خرید-P-F-MASONEILAN'>مناقصه خرید P/F MASONEILAN  / مناقصه, مناقصه خرید P/F MASONEILAN </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053329/استعلام-خرید-19-ردیف-اقلام-الکتریکی'>استعلام خرید  19 ردیف اقلام الکتریکی  / استعلام , استعلام خرید  19 ردیف اقلام الکتریکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053330/استعلام-تجهیزات-پزشکی-مورد-نیاز-16-آیتم'>استعلام تجهیزات پزشکی مورد نیاز 16 آیتم / استعلام,استعلام تجهیزات پزشکی مورد نیاز 16 آیتم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053331/مناقصه-سرویس-دهی-و-انجام-ماموریت-های-اداری-کارکنان-با-خودروهای-سواری-(آژانس)-'>مناقصه سرویس دهی و انجام ماموریت های اداری کارکنان با خودروهای سواری (آژانس).. / مناقصه سرویس دهی و انجام ماموریت های اداری کارکنان با خودروهای سواری (آژانس)..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053332/مرکز-تحقیقات-هماتولوژی-دانشگاه-علوم-پزشکی-شیراز'>مرکز تحقیقات هماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی شیراز / مرکز تحقیقات هماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی شیراز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053333/مناقصه-عمومی-پروژه-تهیه-کالا-و-احداث-تسهیلات-سرچاهی-و-خط-لوله-جریانی'>مناقصه عمومی پروژه تهیه کالا و احداث تسهیلات سرچاهی و خط لوله جریانی  / مناقصه عمومی پروژه تهیه کالا و احداث تسهیلات سرچاهی و خط لوله جریانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053334/مناقصه-خرید-گریس'>مناقصه خرید گریس / مناقصه, مناقصه خرید گریس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053335/مناقصه-واگذاری-امور-و-خرید-خدمات-تامین-مراقبت-های-اولیه-سلامت-(PHC)'>مناقصه واگذاری امور و خرید خدمات تامین مراقبت های اولیه سلامت (PHC)  / آگهی مناقصه ، مناقصه واگذاری امور و خرید خدمات تامین مراقبت های اولیه سلامت (PHC) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053336/دومین-همایش-سلامت-باروری-و-مشاوره-در-مامایی'>دومین همایش سلامت باروری و مشاوره در مامایی / دومین همایش سلامت باروری و مشاوره در مامایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053337/مناقصه-AIR-MOTOR-FOR-KOOMEY-TYPE-80'>مناقصه AIR MOTOR FOR KOOMEY TYPE-80  / مناقصه، مناقصه AIR MOTOR FOR KOOMEY TYPE-80</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053339/مناقصه-House-Keeping-Truck-and-Accessories'>مناقصه House Keeping Truck and Accessories  / مناقصه House Keeping Truck and Accessories </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053340/ششمین-کنگره-منطقه-ای-دانشجویان'>ششمین کنگره منطقه ای دانشجویان / ششمین کنگره منطقه ای دانشجویان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053341/مناقصه-خدمات-امداد-و-تعمیرات--'>مناقصه خدمات امداد و تعمیرات ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات امداد و تعمیرات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053343/مناقصه-انجام-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-مرکز-پزشکی-آموزشی-و-درمانی--'>مناقصه انجام سرویس ایاب و ذهاب کارکنان مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی... / مناقصه , مناقصه انجام سرویس ایاب و ذهاب کارکنان مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053344/مناقصه-فعالیت-های-خدماتی-و-نیروی-انسانی--'>مناقصه فعالیت های خدماتی و نیروی انسانی... / مناقصه, مناقصه فعالیت های خدماتی و نیروی انسانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053345/استعلام-خرید-کاشتنی-های-ارتوپدی'>استعلام خرید کاشتنی های ارتوپدی / استعلام , استعلام خرید کاشتنی های ارتوپدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053346/استعلام-خرید-کابل-وکانکتور'>استعلام خرید کابل وکانکتور   / استعلام خرید کابل وکانکتور  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053347/مناقصه-​P-F-VARCO-TOP-DRIVE-MODEL-TDS-11-SA'>مناقصه ​P/F VARCO TOP DRIVE MODEL TDS-11 SA / مناقصه ​P/F VARCO TOP DRIVE MODEL TDS-11 SA</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053348/استعلام-فلنچ'>استعلام  فلنچ   / استعلام,استعلام فلنچ  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053349/استعلام-خرید-دستکش-مرکز-آموزشی'>استعلام  خرید دستکش مرکز آموزشی  / استعلام , استعلام  خرید دستکش مرکز آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053351/دومین-همایش-منطقه-ای-کارورزی--توسعه-شایستگی-های-حرفه-ای'>دومین همایش منطقه ای کارورزی ، توسعه شایستگی های حرفه ای / دومین همایش منطقه ای کارورزی ، توسعه شایستگی های حرفه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053352/مناقصه-Casing-Running-Tool-(CRT)'>مناقصه Casing Running Tool (CRT)   / مناقصه Casing Running Tool (CRT) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053354/مناقصه-FAST--TEMPERATURE-MEMORY-GAUGE-FOR-SLICK-LINE-OPERATION'>مناقصه FAST - TEMPERATURE MEMORY GAUGE FOR SLICK LINE OPERATION / مناقصه FAST - TEMPERATURE MEMORY GAUGE FOR SLICK LINE OPERATION</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053355/نخستین-کنفرانس-بین-المللی-مدیریت'>نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت / نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053356/مناقصه-آبرسانی'>مناقصه  آبرسانی  / مناقصه ,مناقصه  آبرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053357/مناقصه-تکمیل-خطوط-آبرسانی--'>مناقصه تکمیل خطوط آبرسانی ... / مناقصه ,مناقصه تکمیل خطوط آبرسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053358/مناقصه-امورات-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-شبکه-بهداشت-و-درمان'>مناقصه امورات نگهداری و راهبری تاسیسات شبکه بهداشت و درمان / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه امورات نگهداری و راهبری تاسیسات شبکه بهداشت و درمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053359/مناقصه-تامین-42-قلم-قطعات-یدکی-کمپرسو-گازی-HOWDEN'>مناقصه تامین 42 قلم قطعات یدکی کمپرسو گازی HOWDEN / مناقصه تامین 42 قلم قطعات یدکی کمپرسو گازی HOWDEN</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053360/فراخوان-عمومی-خرید-نصب-و-راه-اندازی-یک-دستگاه-جرثقیل-15-تن-نیم-دروازه-ای'>فراخوان عمومی خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه جرثقیل 15 تن نیم دروازه ای  / فراخوان عمومی , فراخوان عمومی خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه جرثقیل 15 تن نیم دروازه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053361/مناقصه-استانداردسازی-مسیرهای-ورودی-اتاقهای-عمل-بیمارستان--'>مناقصه استانداردسازی مسیرهای ورودی اتاقهای عمل بیمارستان ... / مناقصه , مناقصه استانداردسازی مسیرهای ورودی اتاقهای عمل بیمارستان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053362/چهارمین-کنفرانس-ملی-محاسبات-توزیعی-و-پردازش-داده-های-بزرگ'>چهارمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ  / چهارمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053363/مناقصه-دیزل-ژنراتور-Genset-کوپل-فابریک'>مناقصه دیزل ژنراتور  Genset کوپل فابریک  / مناقصه ، مناقصه دیزل ژنراتور  Genset کوپل فابریک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053364/مناقصه-تعمیر-اساسی-مبدل-حرارتی-مربوط-به-فن-کولرهای--'>مناقصه تعمیر اساسی مبدل حرارتی مربوط به فن کولرهای... / ارزیابی کیفی مناقصه ، مناقصه تعمیر اساسی مبدل حرارتی مربوط به فن کولرهای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053366/استعلام-نگهداری--پشتیبانی-و-ارسال-بر-خط-اطلاعات-دستگاه-های-تردد'>استعلام نگهداری ، پشتیبانی و ارسال بر خط اطلاعات دستگاه های تردد / استعلام, استعلام نگهداری ، پشتیبانی و ارسال بر خط اطلاعات دستگاه های تردد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053367/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-یک-دستگاه-جرثقیل-15-تن'>مناقصه خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه جرثقیل 15 تن / آگهی فراخوان عمومی, مناقصه خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه جرثقیل 15 تن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053369/مناقصه-تکمیل-سایت-اختیاری-محوطه-و-جاده-سوخت-پایانه-مرزی--'>مناقصه تکمیل سایت اختیاری، محوطه و جاده سوخت پایانه مرزی ... / مناقصه تکمیل سایت اختیاری، محوطه و جاده سوخت پایانه مرزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053370/دوازدهمین-همایش-پژوهش-های-نوین-در-علوم-و-فناوری'>دوازدهمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری  / دوازدهمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053371/مناقصه-تعمیر-و-مرمت-جاده-ارتباطی'>مناقصه تعمیر و مرمت جاده ارتباطی  / مناقصه ,مناقصه تعمیر و مرمت جاده ارتباطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053373/اولین-کنگره-دانشجویی-طبری'>اولین کنگره دانشجویی طبری  / اولین کنگره دانشجویی طبری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053374/استعلام-والو-کشویی-فولادی-فلنچی-با-محرک-الکتریکی'>استعلام والو کشویی فولادی فلنچی با محرک الکتریکی  / استعلام ,استعلام والو کشویی فولادی فلنچی با محرک الکتریکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053375/مناقصه-پروژه-تهیه-کالا-و-احداث-خط-لوله-جریانی-و-تسهیلات-سرچاهی--'>مناقصه پروژه تهیه کالا و احداث خط لوله جریانی و تسهیلات سرچاهی... / مناقصه عمومی، مناقصه پروژه تهیه کالا و احداث خط لوله جریانی و تسهیلات سرچاهی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053376/مناقصه-جمع-آوری-۶۰۰علمک-پلی-یورتان-و---'>مناقصه جمع آوری ۶۰۰علمک پلی یورتان و .... / مناقصه,مناقصه جمع آوری ۶۰۰علمک پلی یورتان و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053377/مناقصه-امورات-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-شبکه-بهداشت-و-درمان'>مناقصه امورات نگهداری و راهبری تاسیسات شبکه بهداشت و درمان / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه امورات نگهداری و راهبری تاسیسات شبکه بهداشت و درمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053379/استعلام-اقلام-آسانسور'>استعلام اقلام آسانسور / استعلام ، استعلام اقلام آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053380/چهاردهمین-جشنواره-ملی-روز-مهندسی'>چهاردهمین جشنواره ملی روز مهندسی / چهاردهمین جشنواره ملی روز مهندسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053381/مناقصه-اجرای-عملیات-ساختمانی'>مناقصه اجرای عملیات ساختمانی / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053382/مناقصه-اداره-امور-عملیات-تاسیسات-انبار-نفت-ناحیه-قوچان'>مناقصه اداره امور عملیات تاسیسات انبار نفت ناحیه قوچان     / مناقصه,مناقصه اداره امور عملیات تاسیسات انبار نفت ناحیه قوچان    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053383/مناقصه-parts-for-hotwell-logging-service-equipment'>مناقصه parts for hotwell logging service equipment / مناقصه ,مناقصه parts for hotwell logging service equipment</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053384/تجدید-مناقصه-شناسایی-و-ارزیابی-پیمانکاران-جهت-تهیه-و-طبخ-غذا-و-اداره-رستورانهای-تاسیسات-تقویت-فشار-گاز'>تجدید مناقصه شناسایی و ارزیابی پیمانکاران جهت تهیه و طبخ غذا و اداره رستورانهای تاسیسات تقویت فشار گاز / آگهی تجدید مناقصه و شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران، تجدید مناقصه شناسایی و ارزیابی پیمانکاران جهت تهیه و طبخ غذا و اداره رستورانهای تاسیسات تقویت فشار گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053385/مناقصه-خرید-۲۳-عدد-ایستگاه-تقلیل-فشار-و-اندازه-گیری'>مناقصه خرید ۲۳ عدد ایستگاه تقلیل فشار و اندازه گیری     / مناقصه,مناقصه خرید ۲۳ عدد ایستگاه تقلیل فشار و اندازه گیری    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053386/مناقصه-ارائه-خدمات-عمومی-مورد-نیاز'>مناقصه ارائه خدمات عمومی مورد نیاز  / مناقصه,مناقصه ارائه خدمات عمومی مورد نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053393/استعلام-اقلام-یدکی-لیفتراک-کوماتسو'>استعلام اقلام یدکی لیفتراک کوماتسو  / استعلام, استعلام اقلام یدکی لیفتراک کوماتسو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053394/استعلام-خرید-سرنگ-مرکز-آموزشی-درمانی-گلستان'>استعلام خرید سرنگ مرکز آموزشی درمانی گلستان / استعلام,استعلام خرید سرنگ مرکز آموزشی درمانی گلستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053395/مناقصه-یونیت-چاه-پیمایی'>مناقصه یونیت چاه پیمایی / مناقصه, مناقصه یونیت چاه پیمایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053396/مناقصه-امورات-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-96-11-24'>مناقصه امورات نگهداری و راهبری تاسیسات 96.11.24 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه امورات نگهداری و راهبری تاسیسات 96.11.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053397/استعلام-خرید-۳۸-عدد-روپوش-سفید'>استعلام خرید ۳۸ عدد روپوش سفید  / استعلام ,استعلام خرید ۳۸ عدد روپوش سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053399/استعلام-خرید-سایه-بان-یکطرفه-با-پوشش-pvc'>استعلام خرید سایه بان یکطرفه با پوشش pvc / استعلام ,                                                     </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053400/استعلام-اقلام-آتش-نشانی-و--'>استعلام اقلام آتش نشانی و ... / استعلام, استعلام اقلام آتش نشانی برند RELIABLE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053401/استعلام-مهره-قفلی--'>استعلام مهره قفلی ... / استعلام,استعلام مهره قفلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053403/همایش-مدیریت--حسابداری-و-اقتصاد-دانش-بنیان'>همایش مدیریت ، حسابداری و اقتصاد دانش بنیان  / همایش مدیریت ، حسابداری و اقتصاد دانش بنیان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053404/استعلام-ترانس-جریان'>استعلام ترانس جریان / استعلام ,استعلام ترانس جریان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053405/مناقصه-فرایند-یکپارچه-تامین-مالی-طراحی-تامین-کالا-و-تجهیزات'>مناقصه فرایند یکپارچه تامین مالی،طراحی،تامین کالا و تجهیزات / مناقصه فرایند یکپارچه تامین مالی،طراحی،تامین کالا و تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053406/استعلام-کابل-افشان-موئی---'>استعلام کابل افشان موئی ....  / استعلام، استعلام کابل افشان موئی .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053408/دومین-همایش-بهاره-چشم-پزشکی'>دومین همایش بهاره چشم پزشکی / دومین همایش بهاره چشم پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053409/استعلام-کیت-هیستامین'>استعلام کیت هیستامین / استعلام,استعلام کیت هیستامین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053410/مناقصه-گازرسانی-به-اداره-راهداری'>مناقصه گازرسانی به اداره راهداری  / آگهی مناقصه , مناقصه گازرسانی به اداره راهداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053412/استعلام-تهیه-کت-و-شلوار-و-کفش-و-پیراهن'>استعلام تهیه کت و شلوار و کفش و پیراهن / استعلام، استعلام تهیه کت و شلوار و کفش و پیراهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053413/مناقصه-خرید-چراغ-های-خیابانی-بخارسدیم-دایکاست--'>مناقصه خرید چراغ های خیابانی بخارسدیم دایکاست... / مناقصه خرید چراغ های خیابانی بخارسدیم دایکاست...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053414/مناقصه-انجام-تعميرات-و-رفع-مشكلات-ايمنی'>مناقصه انجام تعميرات و رفع مشكلات ايمنی  / مناقصه , مناقصه انجام تعميرات و رفع مشكلات ايمنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053416/مناقصه-لایروبی-و-همسطح-سازی-درب-منهول'>مناقصه لایروبی و همسطح سازی درب منهول / مناقصه لایروبی و همسطح سازی درب منهول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053417/هشتمین-کنگره-بین-المللی-بنیاد-قلب-فارس'>هشتمین کنگره بین المللی بنیاد قلب فارس / هشتمین کنگره بین المللی بنیاد قلب فارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053418/استعلام-سوزن-اسپاینال'>استعلام سوزن اسپاینال / استعلام, استعلام سوزن اسپاینال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053420/مناقصه-خریدFLANGE-FACER-MACHINE-LINEAR-MILL'>مناقصه خریدFLANGE FACER &MACHINE LINEAR MILL / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خریدFLANGE FACER &MACHINE LINEAR MILL</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053422/استعلام-تلویزیون'>استعلام تلویزیون / استعلام, استعلام تلویزیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053423/استعلام-گوشت-گوساله-منجمد-برزیلی--'>استعلام گوشت گوساله منجمد برزیلی ... / استعلام,استعلام گوشت گوساله منجمد برزیلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053425/استعلام-نصب-داربست-در-ایام-نوروز-در-داخل-کوره-سالن-رنگ--'>استعلام نصب داربست در ایام نوروز در داخل کوره سالن رنگ... / استعلام، استعلام نصب داربست در ایام نوروز در داخل کوره سالن رنگ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053426/اولین-همایش-سراسری-علم-و-فناوری-هزاره-سوم'>اولین همایش سراسری علم و فناوری هزاره سوم / اولین همایش سراسری علم و فناوری هزاره سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053427/استعلام-خرید-اقلام-چوبی--'>استعلام خرید اقلام چوبی... / استعلام, استعلام خرید اقلام چوبی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053428/مناقصه-تامین-یک-دستگاه-بیل-مکانیکی--'>مناقصه تامین یک دستگاه بیل مکانیکی ... / مناقصه ,مناقصه تامین یک دستگاه بیل مکانیکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053430/استعلام-کیت-هیستامین'>استعلام کیت هیستامین / استعلام, استعلام کیت هیستامین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053432/استعلام-بازسازی-شافت'>استعلام بازسازی شافت  / استعلام ,استعلام بازسازی شافت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053434/استعلام-تعمیرات-ساختمان-کتابخانه-های-عمومی'>استعلام تعمیرات ساختمان کتابخانه های عمومی / استعلام, استعلام تعمیرات ساختمان کتابخانه های عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053435/استعلام-سرامیک-دهبید'>استعلام سرامیک دهبید / استعلام ,استعلام سرامیک دهبید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053436/استعلام-صفحه-کلاچ-داخلی-و-بیرونی-دستگاه-تراش'>استعلام صفحه کلاچ داخلی و بیرونی دستگاه تراش / استعلام ,استعلام صفحه کلاچ داخلی و بیرونی دستگاه تراش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053437/مناقصه-دستگاه-الکترو-پمپ'>مناقصه دستگاه الکترو پمپ / مناقصه دستگاه الکترو پمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053438/فراخوان-خدمات-تهیه-و-تأمین-خودروهای-سواری'>فراخوان خدمات تهیه و تأمین خودروهای سواری / فراخوان یک مرحله ای , فراخوان خدمات تهیه و تأمین خودروهای سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053440/فراخوان-بازسازی-سیستم-حفاظتی-ژنراتور-نیروگاه-لتیان'>فراخوان بازسازی سیستم حفاظتی ژنراتور نیروگاه لتیان / فراخوان,فراخوان بازسازی سیستم حفاظتی ژنراتور نیروگاه لتیان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053442/مناقصه-احداث-مساجد--'>مناقصه احداث مساجد ... / مناقصه ,مناقصه احداث مساجد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053443/استعلام-میز-کارمندی'>استعلام میز کارمندی / استعلام ,استعلام میز کارمندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053445/استعلام-آشکارسازی-و-آرامسازی-تقاطعها-و-دماغها'>استعلام آشکارسازی و آرامسازی تقاطعها و دماغها / استعلام, استعلام آشکارسازی و آرامسازی تقاطعها و دماغها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053446/استعلام-2-دستگاه-میز-لرزان--'>استعلام 2 دستگاه میز لرزان ... / استعلام، استعلام 2 دستگاه میز لرزان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053448/آگهی-اجرای-پروژه-آبرسانی-به-روستای-قیای-قلتون'>آگهی اجرای پروژه آبرسانی به روستای قیای قلتون / آگهی ، آگهی اجرای پروژه آبرسانی به روستای قیای قلتون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053449/استعلام-خرید-خدمت-اصلاح-و-سرویس-سیستم-سوخت-رسانی--'>استعلام خرید خدمت اصلاح و سرویس سیستم سوخت رسانی ... / استعلام,استعلام خرید خدمت اصلاح و سرویس سیستم سوخت رسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053450/چهارمین-کنفرانس-بین-المللی-نقد-و-واکاوی-مدیریت-در-هزاره-سوم'>چهارمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم / چهارمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053451/استعلام-خرید-پایه-تابلوهای-علائم-ایمنی'>استعلام خرید پایه تابلوهای علائم ایمنی / استعلام, استعلام خرید پایه تابلوهای علائم ایمنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053453/مناقصه-استانداردسازی-اتاقهای-سرور'>مناقصه استانداردسازی اتاقهای سرور  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه استانداردسازی اتاقهای سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053454/مناقصه-اجرای-سیستم-آبیاری---'>مناقصه اجرای سیستم آبیاری .... / مناقصه, مناقصه اجرای سیستم آبیاری ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053455/استعلام-کابل-گرد'>استعلام کابل گرد / استعلام , استعلام کابل گرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053457/استعلام-پاکت-مخصوص-هدیه-کارت'>استعلام پاکت مخصوص هدیه کارت / استعلام, استعلام پاکت مخصوص هدیه کارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053458/استعلام-قیمت-عملیات-پر-و-مسلوب-المنفعه-نمودن۲۰-حلقه-چاه-غیرمجاز-کردکوی'>استعلام قیمت عملیات پر و مسلوب المنفعه نمودن۲۰ حلقه چاه غیرمجاز کردکوی / استعلام قیمت ،  استعلام قیمت عملیات پر و مسلوب المنفعه نمودن۲۰حلقه چاه غیرمجاز کردکوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053460/استعلام-کابل-شبکه-ارتباطی-فیبر-نوری--'>استعلام کابل شبکه ارتباطی فیبر نوری... / استعلام, استعلام کابل شبکه ارتباطی فیبر نوری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053461/مناقصه-گازرسانی-به-روستاهای-محور-برزنون'>مناقصه گازرسانی به روستاهای محور برزنون  / مناقصه, مناقصه گازرسانی به روستاهای محور برزنون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053462/اولین-همایش-بین-المللی-مدیریت-و-مهندسی'>اولین همایش بین المللی مدیریت و مهندسی / اولین همایش بین المللی مدیریت و مهندسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053463/مناقصه-احداث-خط-انتقال-آب-مجتمع-وحدت-انقلاب'>مناقصه احداث خط انتقال آب مجتمع وحدت انقلاب / مناقصه, مناقصه احداث خط انتقال آب مجتمع وحدت انقلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053464/استعلام-لب-تاب-asus--'>استعلام لب تاب asus ... / استعلام,استعلام لب تاب asus ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053465/مناقصه-لوله-مبلی-و--'>مناقصه لوله مبلی و ... / مناقصه ,مناقصه لوله مبلی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053467/استعلامCPU-Core-i3'>استعلامCPU- Core i3  / استعلام, استعلام  CPU- Core i3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053468/استعلام-حلوا-شکری-50-گرم'>استعلام حلوا شکری 50 گرم  / استعلام,استعلام حلوا شکری 50 گرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053469/نخستین-کنفرانس-فرصت-ها-چالش-ها-و-راهکار'>نخستین کنفرانس فرصت ها چالش ها و راهکار / نخستین کنفرانس فرصت ها چالش ها و راهکار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053471/استعلام-کمد-خانگی-رختکن'>استعلام کمد خانگی رختکن / استعلام,استعلام کمد خانگی رختکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053472/استعلام-کت-و-شلوار-و-پیراهن-و-کفش'>استعلام کت و شلوار و پیراهن و کفش / استعلام ,استعلام کت و شلوار و پیراهن و کفش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053473/استعلام-فیوز-کات-اوت-تیغه-ای--'>استعلام فیوز کات اوت تیغه ای ... / استعلام, استعلام فیوز کات اوت تیغه ای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053474/استعلام-لوله-upvc-چسبی-فاضلابی'>استعلام لوله upvc چسبی فاضلابی / استعلام , استعلام لوله upvc چسبی فاضلابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053476/ارزیابی-مطالعات-تعیین-حد-بستر-و-حریم-و-ساماندهی-طرحهای-مهندسی-رودخانه'>ارزیابی مطالعات تعیین حد بستر و حریم و ساماندهی طرحهای مهندسی رودخانه  / ارزیابی مطالعات تعیین حد بستر و حریم و ساماندهی طرحهای مهندسی رودخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053477/استعلام-ساخت-میز-پیشخوان'>استعلام ساخت میز پیشخوان / استعلام, استعلام ساخت میز پیشخوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053478/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053479/استعلام-خرید-سم-علف-کش-گلایفوزیت--'>استعلام خرید سم علف کش گلایفوزیت ... / استعلام,استعلام خرید سم علف کش گلایفوزیت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053480/دومین-سمپوزیوم-بیماریهای-اعصاب-و-سلول-های-بنیادی'>دومین سمپوزیوم بیماریهای اعصاب و سلول های بنیادی / دومین سمپوزیوم بیماریهای اعصاب و سلول های بنیادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053481/استعلام-نخ-سرکلاژ-پزشکی-و-سلامت'>استعلام نخ سرکلاژ پزشکی و سلامت / استعلام ,استعلام نخ سرکلاژ پزشکی و سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053482/استعلام-ارتز-آرنج-و-آتل-پاولیک-هارنس'>استعلام ارتز آرنج و آتل پاولیک هارنس / استعلام, استعلام ارتز آرنج و آتل پاولیک هارنس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053484/استعلام-سه-آیتم-ورق-فولادی-گالوانیزه'>استعلام سه آیتم ورق فولادی گالوانیزه  / استعلام ,استعلام سه آیتم ورق فولادی گالوانیزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053485/استعلام-تعمیر-و-بهسازی-سیستم-روشنایی'>استعلام تعمیر و بهسازی سیستم روشنایی / استعلام, استعلام تعمیر و بهسازی سیستم روشنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053486/همایش-ملی-پرستاری-در-بیماری-های-مزمن'>همایش ملی پرستاری در بیماری های مزمن / همایش ملی پرستاری در بیماری های مزمن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053488/استعلام-کلید-برق'>استعلام کلید برق  / استعلام ,استعلام کلید برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053489/استعلام-خوراک-ماهی-اکسترود-GFT3'>استعلام خوراک ماهی اکسترود GFT3 / استعلام , استعلام خوراک ماهی اکسترود GFT3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053490/استعلام-لباس-فرم'>استعلام لباس فرم / استعلام , استعلام لباس فرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053491/استعلام-ساخت-کمد-دیواری'>استعلام ساخت کمد دیواری / استعلام,استعلام ساخت کمد دیواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053493/استعلام-لاستیک-بارز'>استعلام لاستیک بارز / استعلام,استعلام لاستیک بارز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053494/استعلام-درب-آچیلان-در-اتوماتیک'>استعلام درب آچیلان در اتوماتیک / استعلام , استعلام درب آچیلان در اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053495/استعلام-تهیه-اقلام-مورد-نیاز-جهت-نگهداری-سیستم-روشنایی'>استعلام تهیه اقلام مورد نیاز جهت نگهداری سیستم روشنایی / استعلام, استعلام تهیه اقلام مورد نیاز جهت نگهداری سیستم روشنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053496/استعلام-صندلی-گردان'>استعلام صندلی گردان / استعلام, استعلام صندلی گردان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053497/استعلام-کشمش-پلویی'>استعلام کشمش پلویی / استعلام ,استعلام کشمش پلویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053499/مناقصه-اجرای-عملیات-بهسازی-و-آسفالت-مسیر-دسترسی--'>مناقصه اجرای عملیات بهسازی و آسفالت مسیر دسترسی ... / مناقصه اجرای عملیات بهسازی و آسفالت مسیر دسترسی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053500/اولین-همایش-ملی-ریاضی'>اولین همایش ملی ریاضی / اولین همایش ملی ریاضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053501/استعلام-تعمیرات-ساختمان-کتابخانه-های-عمومی'>استعلام تعمیرات ساختمان کتابخانه های عمومی / استعلام, استعلام تعمیرات ساختمان کتابخانه های عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053502/استعلام-کارت-داخلی-KTDSS'>استعلام کارت داخلی KTDSS / استعلام , استعلام کارت داخلی KTDSS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053503/مناقصه-خدمات-بروزرسانی-نقشه-های-500-1-رودخانه-قمرود'>مناقصه خدمات بروزرسانی نقشه های 500/1 رودخانه قمرود  / مناقصه خدمات بروزرسانی نقشه های 500/1 رودخانه قمرود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053505/استعلام-تکمیل-راه-روستایی-حجت'>استعلام  تکمیل راه روستایی حجت / استعلام  تکمیل راه روستایی حجت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053506/استعلام-حفر-چاه-عمیق'>استعلام حفر چاه عمیق / استعلام, استعلام حفر چاه عمیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053507/استعلام-سبد-کالای-خوراکی'>استعلام سبد کالای خوراکی / استعلام , استعلام سبد کالای خوراکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053508/استعلام-ارتفاع-سنج-خازنی'>استعلام ارتفاع سنج خازنی / استعلام, استعلام ارتفاع سنج خازنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053509/استعلام-چاپگر-لیزری-Brother-HL-5000D'>استعلام چاپگر لیزری Brother HL-5000D / استعلام , استعلام چاپگر لیزری Brother HL-5000D</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053510/استعلام-​نخود'>استعلام ​نخود / استعلام , استعلام ​نخود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053512/استعلام-سرور-رایانه-و--'>استعلام سرور رایانه و ... / استعلام ,استعلام سرور رایانه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053514/استعلام-تعمیر-سرویس-بهداشتی-کتابخانه'>استعلام تعمیر سرویس بهداشتی کتابخانه / استعلام, استعلام تعمیر سرویس بهداشتی کتابخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053515/استعلام-شارژ-کپسولهای-آتشنشانی'>استعلام شارژ کپسولهای آتشنشانی / استعلام , استعلام شارژ کپسولهای آتشنشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053516/استعلام-خرید-نصب-و-راه-اندازی-پشتیبانی-و-نگهداری-دستگاه-های-ردیاب'>استعلام خرید، نصب و راه اندازی، پشتیبانی و نگهداری دستگاه های ردیاب / استعلام, استعلام خرید، نصب و راه اندازی، پشتیبانی و نگهداری دستگاه های ردیاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053517/استعلام-البسه-سربازی-همراه-با-کلیه-متعلقات'>استعلام البسه سربازی همراه با کلیه متعلقات / استعلام , استعلام البسه سربازی همراه با کلیه متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053518/استعلام-عمق-یاب-200-متری-و-150-متری'>استعلام عمق یاب 200 متری و 150 متری / استعلام, استعلام عمق یاب 200 متری و 150 متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053519/استعلام-یو-پی-اس-6kva'>استعلام یو پی اس 6kva  / استعلام, استعلام یو پی اس 6kva </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053520/استعلام-ماوس-با-سیم-اپتیکال--'>استعلام ماوس با سیم اپتیکال ... / استعلام,استعلام ماوس با سیم اپتیکال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053521/استعلام-قطعات-سرور'>استعلام قطعات سرور  / استعلام ,استعلام قطعات سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053522/استعلام-لوله-upvc'>استعلام لوله upvc  / استعلام, استعلام لوله upvc </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053524/استعلام-دستگاه-قرائت-انحراف-سنج'>استعلام دستگاه قرائت انحراف سنج / استعلام , استعلام دستگاه قرائت انحراف سنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053525/استعلام-لوازم-آزمایشگاهی'>استعلام لوازم آزمایشگاهی / استعلام, استعلام لوازم آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053526/استعلام-2-دستگاه-اسکنر-A3'>استعلام 2 دستگاه اسکنر A3 / استعلام, استعلام 2 دستگاه اسکنر A3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053527/استعلام-لپه-نخود-تبریزی'>استعلام لپه نخود تبریزی  / استعلام , استعلام لپه نخود تبریزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053528/استعلام-​تحقیق-و-توسعه-تجربی-در-علوم-طبیعی-و-مهندسی'>استعلام ​تحقیق و توسعه تجربی در علوم طبیعی و مهندسی / استعلام, استعلام ​تحقیق و توسعه تجربی در علوم طبیعی و مهندسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053529/استعلام-حفاری-و-لوله-گذاری-یک-حلقه-چاه-آب-شرب'>استعلام حفاری و لوله گذاری یک حلقه چاه آب شرب / استعلام ,استعلام حفاری و لوله گذاری یک حلقه چاه آب شرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053531/استعلام-دیوار-کشی'>استعلام دیوار کشی / استعلام, استعلام  دیوار کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053532/استعلام-چراغ-100-وات-بخار-سدیم'>استعلام چراغ 100 وات بخار سدیم / استعلام ,استعلام چراغ 100 وات بخار سدیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053533/استعلام-لپه-تبریزی'>استعلام لپه تبریزی / استعلام ,استعلام لپه تبریزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053534/استعلام-تیرچه-ارتفاع'>استعلام تیرچه ارتفاع / استعلام, استعلام تیرچه ارتفاع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053535/استعلام-لیمو-عمانی'>استعلام لیمو عمانی  / استعلام ,استعلام لیمو عمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053536/استعلام-گشت-و-مراقبت-از-عرصه-های-منابع-طبیعی-حوزه-استحفاظی'>استعلام گشت و مراقبت از عرصه های منابع طبیعی حوزه استحفاظی / استعلام گشت و مراقبت از عرصه های منابع طبیعی حوزه استحفاظی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053537/استعلام-نرم-افزار--'>استعلام نرم افزار ... / استعلام,استعلام نرم افزار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053539/استعلام-بسته-بندی-اسکناس'>استعلام بسته بندی اسکناس / استعلام, استعلام بسته بندی اسکناس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053540/استعلام-خرید-ماکارونی'>استعلام خرید ماکارونی  / استعلام , استعلام خرید ماکارونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053541/استعلام-تیغچه-تیپ-درسینگ'>استعلام تیغچه تیپ درسینگ  / استعلام , استعلام تیغچه تیپ درسینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053542/استعلام-طراحی--فروش--بارگیری--نصب--راه-اندازی--حمل-و-تحویل-یک-دستگاه-آسانسور'>استعلام طراحی ، فروش ، بارگیری ، نصب ، راه اندازی ، حمل و تحویل یک دستگاه آسانسور  / استعلام, استعلام طراحی ، فروش ، بارگیری ، نصب ، راه اندازی ، حمل و تحویل یک دستگاه آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053543/استعلام-خرید-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-مداربسته'>استعلام خرید، نصب و راه اندازی سیستم مداربسته / استعلام,استعلام خرید، نصب و راه اندازی سیستم مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053544/استعلام-رشته-پلوئی-5-کیلوئی'>استعلام  رشته پلوئی 5 کیلوئی / استعلام, استعلام  رشته پلوئی 5 کیلوئی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053545/استعلام-خرید-اینترنت'>استعلام خرید اینترنت / استعلام، استعلام خرید اینترنت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053546/استعلام-SSD'>استعلام  SSD / استعلام, استعلام  SSD</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053547/استعلام-حفر-چاه-عمیق'>استعلام حفر چاه عمیق / استعلام, استعلام حفر چاه عمیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053548/استعلام-بهسازی-چشمه-های-عشایری'>استعلام بهسازی چشمه های عشایری / استعلام , استعلام بهسازی چشمه های عشایری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053549/استعلام-تعمیرات-ساختمان-کتابخانه-های-عمومی'>استعلام تعمیرات ساختمان کتابخانه های عمومی / استعلام, استعلام تعمیرات ساختمان کتابخانه های عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053551/استعلام-تقویم-رومیزی'> استعلام تقویم رومیزی  / استعلام , استعلام تقویم رومیزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053552/استعلام-دوره-های-آموزشی-مراقبت-برای-فرزندان'>استعلام دوره های آموزشی مراقبت برای فرزندان / استعلام, استعلام دوره های آموزشی مراقبت برای فرزندان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053553/استعلام-موتور-برق-بنزینی-استارتی'>استعلام موتور برق بنزینی استارتی  / استعلام ,استعلام موتور برق بنزینی استارتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053554/استعلام-تعمیرات-ساختمان-کتابخانه-های-عمومی--'>استعلام تعمیرات ساختمان کتابخانه های عمومی ... / استعلام,استعلام تعمیرات ساختمان کتابخانه های عمومی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053555/استعلام-لوله-upvc'>استعلام لوله upvc  / استعلام, استعلام لوله upvc </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053556/استعلام-تامین-نهال-گل-محمدی'>استعلام تامین نهال گل محمدی  / استعلام ,استعلام تامین نهال گل محمدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053557/استعلام-عملیات-اجرایی-مرمت-و-بازسازی-سدهای-خسارت-دیده'>استعلام عملیات اجرایی مرمت و بازسازی سدهای خسارت دیده / استعلام, استعلام عملیات اجرایی مرمت و بازسازی سدهای خسارت دیده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053558/استعلام-اسپیلت-مدل-ایساتیس'>استعلام اسپیلت مدل ایساتیس / استعلام ,استعلام اسپیلت مدل ایساتیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053559/استعلام-عملیات-لایروبی-و-ریپ-رپ-چینی-حوضچه-ها'>استعلام عملیات لایروبی و ریپ رپ چینی حوضچه ها / استعلام, استعلام عملیات لایروبی و ریپ رپ چینی حوضچه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053560/استعلام-کاتریج-رایانه'>استعلام کاتریج رایانه / استعلام , استعلام کاتریج رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053561/استعلام-باکس-پالت'>استعلام باکس پالت / استعلام, استعلام باکس پالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053562/استعلام-تیر-آهن-14-اهواز'>استعلام تیر آهن 14 اهواز  / استعلام, استعلام  تیر آهن 14 اهواز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053564/استعلام-هود-لامینار'>استعلام هود لامینار  / استعلام ,استعلام هود لامینار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053566/استعلام-رق-رسانی'>استعلام رق رسانی / استعلام, استعلام رق رسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053567/مناقصه-احداث-فوندانسیون-اتصالات--'>مناقصه احداث فوندانسیون اتصالات... / مناقصه ,مناقصه احداث فوندانسیون اتصالات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053568/استعلام-فعالیت-های-معماری-و-مهندسی--'>استعلام فعالیت های معماری و مهندسی ... / استعلام,استعلام فعالیت های معماری و مهندسی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053569/استعلام-یک-دستگاه-چهارکاره'>استعلام یک دستگاه چهارکاره / استعلام, استعلام یک دستگاه چهارکاره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053570/استعلام-احداث-روشنایی-6-دستگاه-برج-نوری--'>استعلام احداث روشنایی 6 دستگاه برج نوری ... / استعلام,استعلام احداث روشنایی 6 دستگاه برج نوری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053571/استعلام-main-bord--H110--p110-DDr-4-2133MHz-1-PCI-Express'>استعلام main bord - H110 / p110 DDr 4-2133MHz-1*PCI Express / استعلام, استعلام main bord - H110 / p110 DDr 4-2133MHz-1*PCI Express</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053572/استعلام-رنگ-آمیزی-کامل-ساختمان--'>استعلام رنگ آمیزی کامل ساختمان ... / استعلام, استعلام رنگ آمیزی کامل ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053573/استعلام-خرید-اتصالات-فولادی'>استعلام خرید اتصالات فولادی  / استعلام, استعلام  خرید اتصالات فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053574/استعلام-رایانه-همراه-نوت-بوک'>استعلام رایانه همراه نوت بوک / استعلام,استعلام رایانه همراه نوت بوک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053575/استعلام-دستگاه-حضور-و-غیاب-شناسایی-چهره--'>استعلام دستگاه حضور و غیاب شناسایی چهره... / استعلام , استعلام دستگاه حضور و غیاب شناسایی چهره...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053576/تجدید-استعلام-عملیات-لایروبی-و-ریپ-چینی-تغذیه-مصنوعی'>تجدید استعلام عملیات لایروبی و ریپ چینی تغذیه مصنوعی  / استعلام, تجدید استعلام عملیات لایروبی و ریپ چینی تغذیه مصنوعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053577/استعلام-اورکت-شبرنگ-دار-فلکستن'>استعلام اورکت شبرنگ دار فلکستن / استعلام ,استعلام اورکت شبرنگ دار فلکستن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053579/استعلام-تعداد-30-دستگاه-کیس-کامپیوتر'>استعلام تعداد 30 دستگاه کیس کامپیوتر / استعلام ,استعلام تعداد 30 دستگاه کیس کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053580/استعلام-بچه-ماهی-کپور'>استعلام بچه ماهی کپور  / استعلام ,استعلام بچه ماهی کپور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053581/استعلام-سر-کابل-سه-رشته-داخلی-خشک--'>استعلام سر کابل سه رشته داخلی خشک ... / استعلام,استعلام سر کابل سه رشته داخلی خشک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053582/استعلام-کاغذ-A4-مارک-COPY-MAX'>استعلام  کاغذ A4 مارک COPY MAX  / استعلام, استعلام  کاغذ A4 مارک COPY MAX </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053583/استعلام-متراژ-35-متر-مربع-پارتیشن-متحرک--'>استعلام متراژ 35 متر مربع پارتیشن متحرک... / استعلام, استعلام متراژ 35 متر مربع پارتیشن متحرک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053584/استعلام-شش-دستگاه-تابلو-سافت-استارت'>استعلام شش دستگاه تابلو سافت استارت / استعلام,استعلام شش دستگاه تابلو سافت استارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053586/استعلام-مایع-سفید-کننده'>استعلام مایع سفید کننده / استعلام،استعلام مایع سفید کننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053587/استعلام-دستگاه-UTM-فایروال--'>استعلام دستگاه UTM فایروال.... / استعلام, استعلام دستگاه UTM فایروال....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052642/مزایده-یک-دستگاه-لودر--'>مزایده یک دستگاه لودر... / آگهی فروش مال منقول، مزایده یک دستگاه لودر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052643/مزایده-دستگاه-چاپ-بنر-کولر-اسپیلت--'>مزایده دستگاه چاپ بنر، کولر اسپیلت... / مزایده, مزایده دستگاه چاپ بنر، کولر اسپیلت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052644/مزایده-یکباب-مغازه-مساحت-سی-و-دو-متر'>مزایده یکباب مغازه مساحت سی و دو متر / مزایده,مزایده یکباب مغازه مساحت سی و دو متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052645/مزایده-مغازه-بخش-سه-ملکی-نوبت-دوم'>مزایده مغازه بخش سه ملکی نوبت دوم / مزایده,مزایده مغازه بخش سه ملکی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052646/مزایده-املاک-شامل-خانه-محوطه-و-زمین-شالیزار-نوبت-اول'>مزایده املاک شامل خانه محوطه و زمین شالیزار نوبت اول / مزایده,مزایده املاک شامل خانه محوطه و زمین شالیزار نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052647/مزایده-شش-دستگاه-جوش-co2-و-یک-دستگاه-جوش-500--نوبت-دوم'>مزایده شش دستگاه جوش co2 و یک دستگاه جوش 500  - نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده شش دستگاه جوش co2 و یک دستگاه جوش 500  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052648/مزایده-یک-قطعه-زمین-بخش-چهارده-گیلان-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین بخش چهارده گیلان نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بخش چهارده گیلان نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052649/مزایده-ملک-محوطه-مساحت-تقریبی-500متر-نوبت-اول'>مزایده ملک محوطه مساحت تقریبی 500متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک محوطه مساحت تقریبی 500متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052651/مزایده-یک-قطعه-زمین-و-محوطه-خانه-مساحت-800متر'>مزایده یک قطعه زمین و محوطه خانه مساحت 800متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین و محوطه خانه مساحت 800متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052652/مزایده-پیراهن-جعبه-ای--'>مزایده پیراهن جعبه ای... / آگهی مزایده، مزایده پیراهن جعبه ای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052653/مزایده-ملک-بخش-بیست-و-نه-گیلان'>مزایده ملک بخش بیست و نه گیلان  / مزایده,مزایده ملک بخش بیست و نه گیلان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052655/مزایده-ملک-به-شماره-ثبتی-103-فرعی-نوبت-اول'>مزایده ملک به شماره ثبتی 103 فرعی نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک به شماره ثبتی 103 فرعی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052657/مزایده-دستگاه-گردباف'>مزایده دستگاه گردباف  / آگهی مزایده اموال، مزایده دستگاه گردباف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052658/مزایده-خانه-و-محوطه-و-زمین-اموال-غیرمنقول-نوبت-اول'>مزایده خانه و محوطه و زمین اموال غیرمنقول نوبت اول / مزایده,مزایده خانه و محوطه و زمین اموال غیرمنقول نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052660/مزایده-ملک-بخش-یک-اهواز'>مزایده ملک بخش یک اهواز / مزایده,مزایده ملک بخش یک اهواز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052662/مزایده-ششدانگ-زمین-با-بنای-احداثی-مساحت-125متر'>مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی مساحت 125متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی مساحت 125متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052665/مزایده-منزل-مسکونی-آپارتمانی-یازده-سال-ساخت'>مزایده منزل مسکونی آپارتمانی یازده سال ساخت / مزایده,مزایده منزل مسکونی آپارتمانی یازده سال ساخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052666/مزایده-اجاره-تاسیسات-شن-و-ماسه--نوبت-دوم'>مزایده اجاره تاسیسات شن و ماسه - نوبت دوم / آگهی مزایده,مزایده اجاره تاسیسات شن و ماسه - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052670/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-باغچه-مساحت-60-1361متر'>مزایده ششدانگ یک قطعه باغچه مساحت 60.1361متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه باغچه مساحت 60.1361متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052671/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-مساحت-1460متر'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 1460متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 1460متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052673/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-198متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 198متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 198متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052675/مزایده-یک-قطعه-زمین-بایر-مساحت-245متر'>مزایده یک قطعه زمین بایر مساحت 245متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بایر مساحت 245متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052680/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-138-90متر-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی مساحت 138.90متر نوبت اول  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 138.90متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052684/مزایده-واگذاری-ده-قطعه-زمین-کاربری-مسکونی'>مزایده واگذاری ده قطعه زمین کاربری مسکونی  / مزایده,مزایده واگذاری ده قطعه زمین کاربری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052687/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-دو-مساحت-2143-7475متر'>مزایده پلاک ثبتی بخش دو مساحت 2143.7475متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش دو مساحت 2143.7475متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052691/مزایده-یکباب-غرفه-تجاری-حجره-مرحله-اول'>مزایده یکباب غرفه تجاری حجره مرحله اول  / مزایده,مزایده یکباب غرفه تجاری حجره مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052692/مزایده-ملک-مساحت-4000متر'>مزایده ملک مساحت 4000متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت 4000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052694/مزایده-فروش-سهام'>مزایده فروش سهام  / آگهی مزایده, مزایده فروش سهام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052695/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-405--'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 ... / مزایده عمومی، مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052699/مزایده-4-قطعه-زمین-و-یک-قطعه-باغ'>مزایده 4 قطعه زمین و یک قطعه باغ  / مزایده,مزایده 4 قطعه زمین و یک قطعه باغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052702/مزایده-فروش-ضایعات-و-اقلام-مازاد'>مزایده فروش ضایعات و اقلام مازاد / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش ضایعات و اقلام مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052703/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-269-75متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 269.75متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 269.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052706/مزایده-واگذاری-موقت-اماکن-عرضه-ماهی-گلی-و---'>مزایده واگذاری موقت اماکن عرضه ماهی گلی و .... / آگهی مزایده , مزایده واگذاری موقت اماکن عرضه ماهی گلی و تزئینات سفره هفت سین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052709/مزایده-واحد-مسکونی-قولنامه-ای'>مزایده واحد مسکونی قولنامه ای  / مزایده,مزایده واحد مسکونی قولنامه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052712/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-250-متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 250 متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 250 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052714/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-شماره-دو-فرعی'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی شماره دو فرعی / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی شماره دو فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052718/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-قطعه-سه-تفکیکی-پلاک-ثبتی-601-فرعی'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان قطعه سه تفکیکی پلاک ثبتی 601 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان قطعه سه تفکیکی پلاک ثبتی 601 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052722/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-و-خودرو'>مزایده ششدانگ آپارتمان و خودرو  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان و خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052727/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-7-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 7 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 7 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052728/مزایده-ملک-مشاع-پلاک-ثبتی-دو-فرعی-بخش-هشت-تبریز'>مزایده ملک مشاع پلاک ثبتی دو فرعی بخش هشت تبریز  / مزایده,مزایده ملک مشاع پلاک ثبتی دو فرعی بخش هشت تبریز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052731/مزایده-زمین-بخش-نه-کلاله-سند-مالکیت-هفتاد-فرعی'>مزایده زمین بخش نه کلاله سند مالکیت هفتاد فرعی / مزایده,مزایده زمین بخش نه کلاله سند مالکیت هفتاد فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052734/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-243متر-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی مساحت 243متر نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 243متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052736/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-276متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 276متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 276متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052737/مزایده-بهره-برداری-از-فضاهای-موجود-در-بوستانهای-ساحلی--'>مزایده بهره برداری از فضاهای موجود در بوستانهای ساحلی ...  / مزایده ، مزایده بهره برداری از فضاهای موجود در بوستانهای ساحلی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052739/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-قولنامه-ای-146-70متر'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی قولنامه ای 146.70متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی قولنامه ای 146.70متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052748/مزایده-روغن-های-دورریز-و-ضایعاتی-استحصال-شده-از-پساب-های-صنعتی'>مزایده روغن های دورریز و ضایعاتی استحصال شده از پساب های صنعتی  / آگهی مزایده عمومی, مزایده روغن های دورریز و ضایعاتی استحصال شده از پساب های صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052751/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مسکونی-اداری-و-اراضی-کشاورزی'>مزایده فروش تعدادی از املاک مسکونی اداری و اراضی کشاورزی  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مسکونی اداری و اراضی کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052752/مزایده-فروش-7-قطعه-از-زمینهای-مسکونی'>مزایده فروش 7 قطعه از زمینهای مسکونی  / مزایده,مزایده فروش 7 قطعه از زمینهای مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052757/مزایده-8-باب-مغازه-تجاری-مساحت-149-57متر'>مزایده 8 باب مغازه تجاری مساحت 149.57متر / مزایده,مزایده 8 باب مغازه تجاری مساحت 149.57متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052759/مزایده-ششدانگ-یکبابخانه-مساحت-105-46متر'>مزایده ششدانگ یکبابخانه مساحت 105.46متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکبابخانه مساحت 105.46متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052763/مزایده-1-فقره-سند-مالکیت-شماره-174158-یک-سهم-مشاع-از-5-سهم-به-استثنا-ثمینه-اعیانی-زمین'>مزایده 1 فقره سند مالکیت شماره 174158 یک سهم مشاع از 5 سهم به استثنا ثمینه اعیانی زمین / مزایده,مزایده 1 فقره سند مالکیت شماره 174158 یک سهم مشاع از 5 سهم به استثنا ثمینه اعیانی زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052765/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-صد-و-شصت-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت صد و شصت متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت صد و شصت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052766/مزایده-اماکن-ورزشی---نوبت-دوم'>مزایده اماکن ورزشی ... نوبت دوم  / مزایده ,مزایده اماکن ورزشی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052769/مزایده-مزرعه-و-قنات-حاجیان-پلاک-نوزده-اصلی-مرحله-اول'>مزایده مزرعه و قنات حاجیان پلاک نوزده اصلی مرحله اول / مزایده,مزایده مزرعه و قنات حاجیان پلاک نوزده اصلی مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052773/مزایده-فروش-آهن-آلات-مستعمل-و-اسقاطی--نوبت-دوم'>مزایده فروش آهن آلات مستعمل و اسقاطی... نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش آهن آلات مستعمل و اسقاطی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052774/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-405-فرعی-بخش-5-نیشابور'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 405 فرعی بخش 5 نیشابور / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 405 فرعی بخش 5 نیشابور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052776/تجدید-مزایده-واگذاری-به-اجاره-مغازه--نوبت-دوم'>تجدید مزایده واگذاری به اجاره مغازه - نوبت دوم  / تجدید آگهی مزایده, تجدید مزایده واگذاری به اجاره مغازه های واقع در بلوار عرفان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052778/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-129-40متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 129.40متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 129.40متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052779/مزایده-مقداری-کالاهای-مازاد-بر-نیاز-و-اسقاط'>مزایده مقداری کالاهای مازاد بر نیاز و اسقاط  / آگهی مزایده عمومی، مزایده مقداری کالاهای مازاد بر نیاز و اسقاط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052781/مزایده-فروش-املاک-مازاد-شهرستان-تنکابن-بصورت-ششدانگ'>مزایده فروش املاک مازاد شهرستان تنکابن بصورت ششدانگ  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد شهرستان تنکابن بصورت ششدانگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052783/مزایده-فروش-مبل-راحتی-قهوه-ای-7-نفره-یکدست----نوبت-دوم'>مزایده فروش مبل راحتی قهوه ای 7 نفره یکدست ..... نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال غیر منقول , مزایده فروش مبل راحتی قهوه ای 7 نفره یکدست .....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052787/مزایده-عرضه-املاک-مازاد'>مزایده عرضه املاک مازاد / مزایده,مزایده عرضه املاک مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052791/مزایده-تعداد-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده تعداد یک دستگاه خودرو   / آگهی مزایده، مزایده تعداد یک دستگاه خودرو  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052792/مزایده-دو-قطعه-زمین-210-و-70-متر'>مزایده دو قطعه زمین 210 و 70 متر  / مزایده,مزایده دو قطعه زمین 210 و 70 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052794/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-238متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 238متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 238متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052795/مزایده-فروش-اقلام-بلامصرف--'>مزایده فروش اقلام بلامصرف... / مزایده, مزایده فروش اقلام بلامصرف...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052796/مزایده-15-تن-انواع-سیم-های-مسی-اسقاط'>مزایده 15 تن انواع سیم های مسی اسقاط  / آگهی مزایده عمومی , مزایده 15 تن انواع سیم های مسی اسقاط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052798/مزایده-یک-دستگاه-کمپرسور-باد-و--'>مزایده یک دستگاه کمپرسور باد و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه کمپرسور باد و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052799/مزایده-قطعه-زمین-مساحت-17000متر'>مزایده قطعه زمین مساحت 17000متر / مزایده,مزایده قطعه زمین مساحت 17000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052800/مزایده-تعدادی-قطعات-کامپیوتر--'>مزایده تعدادی قطعات کامپیوتر... / مزایده , مزایده تعدادی قطعات کامپیوتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052803/مزایده-فروش-انواع-گوساله-نر-سنگین-نوبت-دوم'>مزایده فروش انواع گوساله نر سنگین -نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش انواع گوساله نر سنگین -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052804/مزایده-یک-دستگاه-باسکول-دیجیتال-60-تن'>مزایده یک دستگاه باسکول دیجیتال 60 تن / مزایده, مزایده یک دستگاه باسکول دیجیتال 60 تن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052805/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-زمین-مساحت-134-متر'>مزایده دو دانگ مشاع از زمین مساحت 134 متر  / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از زمین مساحت 134 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052806/مزایده-فروش-آپارتمان-با-سند-اداری-مساحت-140متر'>مزایده فروش آپارتمان با سند اداری مساحت 140متر  / مزایده,مزایده فروش آپارتمان با سند اداری مساحت 140متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052807/مزایده-واگذاری-دو-باب-مغازه'>مزایده واگذاری دو باب مغازه / آگهی مزایده, مزایده واگذاری دو باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052809/مزایده-شال-نخی'>مزایده شال نخی  / اگهی مزایده , مزایده شال نخی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052810/مزایده-فروش-کارخانه-آماده-به-کار'>مزایده فروش کارخانه آماده به کار / مزایده,مزایده فروش کارخانه آماده به کار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052812/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پیکاپ-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودروی پیکاپ  نوبت دوم  / آگهی مزایده ، مزایده یک دستگاه خودروی پیکاپ  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052813/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بر-نیاز-بانک-کشاورزی'>مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز بانک کشاورزی  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز بانک کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052817/مزایده-آلایش-دامی-حاصل-از-ذبح-کشتارگاه'>مزایده آلایش دامی حاصل از ذبح کشتارگاه  / مزایده، مزایده آلایش دامی حاصل از ذبح کشتارگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052818/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-525مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 525مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 525مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052819/مزایده-فروش-33-دستگاه-خودروی-فرسوده-اسقاطی--'>مزایده فروش 33 دستگاه خودروی فرسوده اسقاطی ... / مزایده, مزایده فروش 33 دستگاه خودروی فرسوده اسقاطی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052821/مزایده-پلاک-ثبتی-1929-448-بخش-یازده-تهران'>مزایده پلاک ثبتی 1929/448 بخش یازده تهران  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1929/448 بخش یازده تهران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052824/مزایده-فروش-دستگاه-چاپ-بنر-و-فکس-با-بدنه-صنعتی'>مزایده فروش دستگاه چاپ بنر و فکس با بدنه صنعتی  / آگهی فروش اموال منقول , مزایده فروش دستگاه چاپ بنر و فکس با بدنه صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052825/مزایده-فروش-املاک-در-تهران-و-شهرستان-ها-بصورت-ششدانگ'>مزایده فروش املاک در تهران و شهرستان ها بصورت ششدانگ  / مزایده,مزایده فروش املاک در تهران و شهرستان ها بصورت ششدانگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052827/مزایده-فروش-املاک-و-مستغلات-شهر-جدید-پردیس-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک و مستغلات شهر جدید پردیس نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش املاک و مستغلات شهر جدید پردیس نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052829/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-115-متر-مرحله-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 115 متر مرحله اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 115 متر مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052830/مزایده-فروش-حدود-250-تن-آهن-آلات-ضایعاتی'>مزایده فروش حدود 250 تن آهن آلات ضایعاتی / آگهی مزایده,مزایده فروش حدود 250 تن آهن آلات ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052834/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-120-11متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 120.11متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 120.11متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052836/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-سیصد-مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت سیصد مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت سیصد مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052837/مزایده-تعداد-هفت-دستگاه-خودرو-سواری'>مزایده تعداد هفت دستگاه خودرو سواری  / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش تعداد هفت دستگاه خودرو سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052838/مزایده-آپارتمان-به-شماره-ثبتی-سی-و-چهار-فرعی'>مزایده آپارتمان به شماره ثبتی سی و چهار فرعی / مزایده,مزایده آپارتمان به شماره ثبتی سی و چهار فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052841/مزایده-یکدستگاه-اتومبیل-سواری-مزدا-fi323'>مزایده یکدستگاه اتومبیل سواری مزدا fi323  / آگهی مزایده, مزایده یکدستگاه اتومبیل سواری مزدا fi323 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052842/مزایده-فروش-تعدادی-از-واحدهای-مسکونی-نقد-اقساط'>مزایده فروش تعدادی از واحدهای مسکونی نقد اقساط  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از واحدهای مسکونی نقد اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052844/مزایده-سه-قطعه-باغ-نوبت-اول'>مزایده سه قطعه باغ نوبت اول / مزایده,مزایده سه قطعه باغ نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052846/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-آپارتمان-مساحت-71-74متر'>مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان مساحت 71.74متر  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان مساحت 71.74متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052847/مزایده-فروش-سهام'>مزایده فروش سهام  / آگهی مزایده,مزایده فروش سهام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052849/مزایده-یکدستگاه-مخلوط-کن-با-کلیه-متعلقات-استیل-دو-جداره'>مزایده یکدستگاه مخلوط کن با کلیه متعلقات استیل دو جداره  / مزایده,مزایده یکدستگاه مخلوط کن با کلیه متعلقات استیل دو جداره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052850/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-1129متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 1129متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 1129متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052852/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-115-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 115 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 115 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052853/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پیکان'>مزایده یک دستگاه خودروی پیکان / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052855/مزایده-سه-دانگ-آپارتمان-مساحت-55-76متر'>مزایده سه دانگ آپارتمان مساحت 55.76متر / مزایده,مزایده سه دانگ آپارتمان مساحت 55.76متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052856/آگهی-مزایده-سهام'>آگهی مزایده سهام / آگهی مزایده، آگهی مزایده سهام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052859/مزایده-ساختمان-یک-طبقه-مسکونی-به-انضمام-مغازه'>مزایده ساختمان یک طبقه مسکونی به انضمام مغازه  / مزایده,مزایده ساختمان یک طبقه مسکونی به انضمام مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052860/مزایده-تخته-فرش'>مزایده تخته فرش  / آگهی مزایده، مزایده تخته فرش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052861/مزایده-واگذاری-سهام--'>مزایده واگذاری سهام ...  / مزایده ,مزایده واگذاری سهام ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052862/مزایده-واگذاری-تعدادی-املاک-در-تهران-و-شهرستان-ها'>مزایده واگذاری تعدادی املاک در تهران و شهرستان ها  / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی املاک در تهران و شهرستان ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052864/مزایده-آپارتمان-قطعه-5-تفکیکی-مساحت-147-26متر'>مزایده آپارتمان قطعه 5 تفکیکی مساحت 147.26متر  / مزایده,مزایده آپارتمان قطعه 5 تفکیکی مساحت 147.26متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052867/مزایده-ملک-مساحت-316-03متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 316.03متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 316.03متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052870/مزایده-مقدار-0-47-دانگ-مشاع-از-1-5-دانگ-مشاع-از-زمین-قطعه-دوم-تفکیکی'>مزایده مقدار 0.47 دانگ مشاع از 1.5 دانگ مشاع از زمین قطعه دوم تفکیکی / مزایده,مزایده مقدار 0.47 دانگ مشاع از 1.5 دانگ مشاع از زمین قطعه دوم تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052871/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-72-01متر-قطعه-سوم'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 72.01متر قطعه سوم  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 72.01متر قطعه سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052872/مزایده-یک-دستگاه-کارواش-تکفاز---'>مزایده یک دستگاه کارواش تکفاز  ...  / مزایده,  مزایده یک دستگاه کارواش تکفاز  ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052875/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-150-42متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 150.42متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 150.42متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052876/مزایده-دستگاه-الکترولیز-مرحله-دوم'>مزایده دستگاه الکترولیز  مرحله دوم  / مزایده , مزایده دستگاه الکترولیز  مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052878/مزایده-مشارکت-و-بهره-برداری-از-مجموعه-های-درمانی-درمانگاه'>مزایده مشارکت و بهره برداری از مجموعه های درمانی درمانگاه  / مزایده عمومی,مزایده مشارکت و بهره برداری از مجموعه های درمانی درمانگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052879/مزایده-ششدانگ-ملک-مسکونی-مساحت-188-55متر'>مزایده ششدانگ ملک مسکونی مساحت 188.55متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مسکونی مساحت 188.55متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052880/مزایده-فروش-اموال-اسقاطی-بیمارستان'>مزایده فروش اموال اسقاطی بیمارستان / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش اموال اسقاطی بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052885/مزایده-عمومی-فروش-یک-دستگاه-لودر-کاترپیلار-992-مستعمل'>مزایده عمومی فروش یک دستگاه لودر کاترپیلار 992 مستعمل / آگهی مزایده عمومی، مزایده عمومی فروش یک دستگاه لودر کاترپیلار 992 مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052888/تجدید-مزایده-واگذاری-به-صورت-اجاره-یک-باب-واحد-تجاری'>تجدید مزایده واگذاری به صورت اجاره یک باب واحد تجاری / تجدید مزایده عمومی، مزایده واگذاری به صورت اجاره یک باب واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052889/تجدید-مزایده-اجاره-میدان-احشام--نوبت-دوم'>تجدید مزایده اجاره میدان احشام... نوبت دوم  / مزایده, تجدید مزایده اجاره میدان احشام... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052890/تجدید-مزایده-اجاره-جایگاه-های-CNG-شماره-1-و-2-(مرحله-دوم)'>تجدید مزایده اجاره جایگاه های CNG شماره 1 و 2  (مرحله دوم) / آگهی مزایده , تجدید مزایده اجاره جایگاه های CNG شماره 1 و 2  (مرحله دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052895/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-پلاکهای-ثبتی-بخش-شانزده'>مزایده سند مالکیت ششدانگ پلاکهای ثبتی بخش شانزده / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ پلاکهای ثبتی بخش شانزده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052897/مزایده-قطعه-زمین-مساحت-133-7متر-مرحله-دوم'>مزایده قطعه زمین مساحت 133.7متر مرحله دوم  / مزایده,مزایده قطعه زمین مساحت 133.7متر مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052898/مزایده-واگذاری-موقت-مدیریت-و-اداره-مجموعه-تاکسی-بی-سیم-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری موقت مدیریت و اداره مجموعه تاکسی بی سیم  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری موقت مدیریت و اداره مجموعه تاکسی بی سیم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052899/مزایده-واگذاری-به-اجاره-یک-باب-مغازه-به-متراژ-24-مترمربع-و---تجدید'>مزایده واگذاری به اجاره یک باب مغازه به متراژ 24 مترمربع و ... تجدید / تجدید مزایده عمومی, مزایده واگذاری به اجاره یک باب مغازه به متراژ 24 مترمربع و ... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052900/مزایده-ملک-شامل-دو-باب-مغازه-مرحله-اول'>مزایده ملک شامل دو باب مغازه مرحله اول  / مزایده,مزایده ملک شامل دو باب مغازه مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052903/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-مساحت-318-85متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 318.85متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 318.85متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052908/مزایده-ششدانگ-خانه-ساخته-شده-در-زمین-مساحت-347-63متر'>مزایده ششدانگ خانه ساخته شده در زمین مساحت 347.63متر  / مزایده,مزایده ششدانگ خانه ساخته شده در زمین مساحت 347.63متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052910/مزایده63-قلم-انواع-کاشی-نوبت-دوم'>مزایده63 قلم انواع کاشی  نوبت دوم  / مزایده,مزایده 63 قلم انواع کاشی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052912/مزایده-ششدانگ-زمین-مشجر-مساحت-567متر'>مزایده ششدانگ زمین مشجر مساحت 567متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشجر مساحت 567متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052914/اصلاحیه-مزایده-محدوده-های-اکتشافی-و-معادن-استان'>اصلاحیه مزایده محدوده های اکتشافی و معادن استان / اصلاحیه آگهی مزایده عمومی,مزایده محدوده های اکتشافی و معادن استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052917/مزایده-اجاره-سالن-ترمینال-(نوبت-دوم)'>مزایده اجاره سالن ترمینال (نوبت دوم) / مزایده ,مزایده اجاره سالن ترمینال (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052918/مزایده-ششدانگ-ملک-قولنامه-ای-مساحت-147-متر'>مزایده ششدانگ ملک قولنامه ای مساحت 147 متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک قولنامه ای مساحت 147 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052919/مزایده-تعداد-دو-دستگاه-کولر-آبی-صنعتی'>مزایده تعداد دو دستگاه کولر آبی صنعتی  / آگهی مزایده,مزایده تعداد دو دستگاه کولر آبی صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052924/مزایده-فروش-اموال-متراژ-عرصه-انبار-1478متر'>مزایده فروش اموال متراژ عرصه انبار 1478متر  / مزایده,مزایده فروش اموال متراژ عرصه انبار 1478متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052925/مزایده-آهن-آلات-و-ورقهای-شیروانی-سوله--'>مزایده آهن آلات و ورقهای شیروانی سوله... / مزایده, مزایده آهن آلات و ورقهای شیروانی سوله...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052926/مزایده-انتشارات-دانشجویی-آموزشکده-فنی-و-حرفه-ای--نوبت-دوم'>مزایده انتشارات دانشجویی آموزشکده فنی و حرفه ای - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی، مزایده انتشارات دانشجویی آموزشکده فنی و حرفه ای- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052931/تجدید-مزایده-بیلبورد-تبلیغات-محیطی-ترمینال'>تجدید مزایده بیلبورد تبلیغات محیطی ترمینال / آگهی تجدید مزایده عمومی , تجدید مزایده بیلبورد تبلیغات محیطی ترمینال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052933/مزایده-یک-دستگاه-لودر-کوماتسو'>مزایده یک دستگاه لودر کوماتسو / مزایده, مزایده یک دستگاه لودر کوماتسو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052934/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-از-پلاک-10943-اصلی'>مزایده فروش یک قطعه زمین از پلاک 10943 اصلی / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین از پلاک 10943 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052937/مزایده-مقداری-از-پسته-خشک--نوبت-سوم'>مزایده مقداری از پسته خشک-  نوبت سوم / آگهی مزایده، مزایده مقداری از پسته خشک-  نوبت سوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052938/مزایده-سه-قطعه-زمین-مزروعی-به-انضمام-ده-ساعت-و-نیم-آب'>مزایده سه قطعه زمین مزروعی به انضمام ده ساعت و نیم آب / مزایده,مزایده سه قطعه زمین مزروعی به انضمام ده ساعت و نیم آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052939/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-بنز-باری-چوبی-آب-پاش--'>مزایده یک دستگاه کامیون بنز باری چوبی آب پاش.... / مزایده, مزایده یک دستگاه کامیون بنز باری چوبی آب پاش....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052940/مزایده-یخچال-تک-فریزر-تک--'>مزایده یخچال تک، فریزر تک... / آگهی مزایده , مزایده یخچال تک، فریزر تک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052941/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-زمین-مساحت-657-50متر'>مزایده سند مالکیت ششدانگ زمین مساحت 657.50متر / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ زمین مساحت 657.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052942/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سایپا'>مزایده یک دستگاه خودرو سایپا  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سایپا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052944/مزایده-پاور--آی-سی--ترانزیستور--دیود'>مزایده پاور ، آی سی ، ترانزیستور ، دیود / مزایده,مزایده پاور ، آی سی ، ترانزیستور ، دیود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052946/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-تیپ-405'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو تیپ 405  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه خودرو پژو تیپ 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052947/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-صد-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت صد متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت صد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052948/مزایده-فیوز-تک-فاز---'>مزایده فیوز تک فاز .... / مزایده, مزایده فیوز تک فاز ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052950/مزایده-بوفه-دانشجویی-آموزشکده--نوبت-دوم'>مزایده بوفه دانشجویی آموزشکده - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی، مزایده بوفه دانشجویی آموزشکده - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052952/مزایده-ملک-ساختمان-دامداری-پلاک-ثبتی-110-فرعی'>مزایده ملک ساختمان دامداری پلاک ثبتی 110 فرعی / مزایده,مزایده ملک ساختمان دامداری پلاک ثبتی 110 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052953/مزایده-اجاره-رستوران--نوبت-دوم'>مزایده اجاره رستوران - نوبت دوم  / مزایده ، مزایده اجاره رستوران - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052954/مزایده-50-عدد-فن-کویل-دو-لوله-نوبت-دوم'>مزایده 50 عدد فن کویل دو لوله -نوبت دوم  / مزایده ، مزایده 50 عدد فن کویل دو لوله -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052955/مزایده-فروش-340-جین-کمربند-چرمی-بزرگسال--نوبت-دوم'>مزایده فروش 340 جین کمربند چرمی بزرگسال - نوبت دوم / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش 340 جین کمربند چرمی بزرگسال - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052956/مزایده-ساختمان-به-شماره-ثبتی-1617-فرعی-از-18-اصلی'>مزایده ساختمان به شماره ثبتی 1617 فرعی از 18 اصلی / مزایده,مزایده ساختمان به شماره ثبتی 1617 فرعی از 18 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052959/مزایده-فروش-تعداد-8-دستگاه-اتوبوس-O355---نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 8 دستگاه اتوبوس O355 ... نوبت دوم  / مزایده، مزایده فروش تعداد 8 دستگاه اتوبوس O355 ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052961/مزایده-ملک-بصورت-باغ-مرکبات'>مزایده ملک بصورت باغ مرکبات  / مزایده,مزایده ملک بصورت باغ مرکبات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052963/مزایده-ضایعات-و-اقلام-اسقاط-نیروگاه'>مزایده ضایعات و اقلام اسقاط نیروگاه / مزایده ، مزایده ضایعات و اقلام اسقاط نیروگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052965/مزایده-فروش-ساختمان-اداری-نیمه-تمام-مساحت-زمین-897متر'>مزایده فروش ساختمان اداری نیمه تمام مساحت زمین 897متر  / مزایده,مزایده فروش ساختمان اداری نیمه تمام مساحت زمین 897متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052966/مزایده-خودروی-پیکان-وانت'>مزایده خودروی پیکان وانت  / اگهی مزایده , مزایده خودروی پیکان وانت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052967/مزایده-اجاره-پارکینگ'>مزایده اجاره پارکینگ  / آگهی مزایده کتبی,مزایده اجاره پارکینگ  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052968/مزایده-فروش-املاک-شامل-باغ-ساختمان-انباری-تجدید'>مزایده فروش املاک شامل باغ.ساختمان.انباری تجدید / مزایده,مزایده فروش املاک شامل باغ.ساختمان.انباری تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052970/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-دو-ثبت-قم-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش دو ثبت قم نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش دو ثبت قم نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052971/مزایده-تعدادی-غرفه-تجاری-پیش-ساخته'>مزایده تعدادی غرفه تجاری پیش ساخته / آگهی مزایده ,مزایده تعدادی غرفه تجاری پیش ساخته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052972/فروش-قطعات-نو'>فروش قطعات نو  / مزایده, فروش قطعات نو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052973/مزایده-فروش-و-واگذاری-ملک-مساحت-10748متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش و واگذاری ملک مساحت 10748متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش و واگذاری ملک مساحت 10748متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052974/مزایده-سه-باب-مغازه-و-یک-واحد-مسکونی'>مزایده سه باب مغازه و یک واحد مسکونی  / آگهی مزایده , مزایده سه باب مغازه و یک واحد مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052975/تجدید-مزایده-فروش-خودرو'>تجدید مزایده فروش خودرو  / ​آگهی تجدید مزایده,مزایده فروش خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052976/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-صنعتی-مساحت-547594متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین صنعتی مساحت 547594متر  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین صنعتی مساحت 547594متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052980/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-ساندرو'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری ساندرو  / مزایده یک دستگاه خودرو سواری ساندرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052981/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-327-47متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 327.47متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 327.47متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052982/مزایده-لامپ-کم-مصرف--'>مزایده لامپ کم مصرف... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده لامپ کم مصرف...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052984/مزایده-فروش-8-قطعه-زمین-منطقه-صنوف-مزاحم-نوبت-دوم'>مزایده فروش 8 قطعه زمین منطقه صنوف مزاحم نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 8 قطعه زمین منطقه صنوف مزاحم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052985/مزایده-خودروی-پژو-206-مدل-1384'>مزایده خودروی پژو 206 مدل 1384  / مزایده, مزایده خودروی پژو 206 مدل 1384 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052987/مزایده-فروش-شش-دستگاه-خودرو'>مزایده فروش شش دستگاه خودرو  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش شش دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052989/مزایده-اجاره-3-باب-مغازه-تجاری'>مزایده اجاره 3 باب مغازه تجاری / آگهی مزایده, مزایده اجاره 3 باب مغازه تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052993/مزایده-فروش-عمومی-املاک-و-مستغلات'>مزایده فروش عمومی املاک و مستغلات  / مزایده,مزایده فروش عمومی املاک و مستغلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052994/مزایده-خطوط-تولید-ورزالیت-آغشته-سازی-پرس-های-ملامینه-و--96-11-24'>مزایده خطوط تولید ورزالیت، آغشته سازی، پرس های ملامینه و ...96.11.24 / مزایده خطوط تولید ورزالیت، آغشته سازی، پرس های ملامینه و ...96.11.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052995/مزایده-فروش-پروانه-بهره-برداری-معدن-و--'>مزایده فروش پروانه بهره برداری معدن و ... / آگهی مزایده,مزایده فروش پروانه بهره برداری معدن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052998/مزایده-توقیف-مقدار-1100-متر-مربع-سنگ-تراورتن-کرم'>مزایده توقیف مقدار 1100 متر مربع سنگ تراورتن کرم  / آگهی مزایده,مزایده توقیف مقدار 1100 متر مربع سنگ تراورتن کرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052999/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-3341-20متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 3341.20متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 3341.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053000/مزایده-فضای-تبلیغاتی-11-دستگاه-بیلبورد-و-20-دستگاه-استند--نوبت-اول-چاپ-اول'>مزایده فضای تبلیغاتی 11 دستگاه بیلبورد و 20 دستگاه استند - نوبت اول چاپ اول / آگهی مزایده کتبی, مزایده فضای تبلیغاتی 11 دستگاه بیلبورد و 20 دستگاه استند - نوبت اول چاپ اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053001/مزایده-عملیات-بهره-برداری-از-امکانات-پایانه-آزادی'>مزایده  عملیات بهره برداری از امکانات پایانه آزادی / آگهی مزایده, مزایده  عملیات بهره برداری از امکانات پایانه آزادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053002/مزایده-فروش-اموال-مازاد-و-بلااستفاده'>مزایده فروش اموال مازاد و بلااستفاده  / آگهی مزایده های عمومی، مزایده فروش اموال مازاد و بلااستفاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053003/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-سمند'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری سمند  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053005/مزایده-سواری-پرشیا-پژو-405-مزدا'>مزایده سواری پرشیا، پژو 405، مزدا / مزایده, مزایده سواری پرشیا، پژو 405، مزدا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053006/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-دوم-مساحت-166-54متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دوم مساحت 166.54متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دوم مساحت 166.54متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053007/مزایده-فروش-تعداد-20-دستگاه-تراکتور-و-ادوات-کشاورزی'>مزایده فروش تعداد 20 دستگاه تراکتور و ادوات کشاورزی / آگهی حراج حضوری , مزایده فروش تعداد 20 دستگاه تراکتور و ادوات کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053008/مزایده-ملک-مسکونی-به-شماره-7585-فرعی-نوبت-اول'>مزایده ملک مسکونی به شماره 7585 فرعی نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مسکونی به شماره 7585 فرعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053011/مزایده-انواع-قطعات-نو-خودروی-سواری--'>مزایده انواع قطعات نو خودروی سواری.... / آگهی مزایده, مزایده انواع قطعات نو خودروی سواری....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053013/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-صد-مترمربع'>مزایده منزل مسکونی عرصه صد مترمربع  / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه صد مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053014/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-زمین-مساحت-230-50متر'>مزایده سه دانگ مشاع از زمین مساحت 230.50متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از زمین مساحت 230.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053017/مزایده-فروش-املاک-و-مستغلات-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک و مستغلات نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش املاک و مستغلات نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053020/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-اتومبیل-پژو-پارس'>مزایده ششدانگ یک دستگاه اتومبیل پژو پارس / مزایده,مزایده ششدانگ یک دستگاه اتومبیل پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053021/مزایده-ملک-شماره-5049-فرعی-از-26-اصلی'>مزایده ملک شماره 5049 فرعی از 26 اصلی / مزایده,مزایده ملک شماره 5049 فرعی از 26 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053022/مزایده-فروش-املاک-و-مستغلات-و--'>مزایده فروش املاک و مستغلات و ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش املاک و مستغلات و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053025/مزایده-یک-قطعه-360-مترمربع-اموال-غیرمنقول'>مزایده یک قطعه 360 مترمربع اموال غیرمنقول  / مزایده,مزایده یک قطعه 360 مترمربع اموال غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053028/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-1162-05متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 1162.05متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 1162.05متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053030/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-به-شماره-پلاک-ثبتی-سه-فرعی'>مزایده ششدانگ یکباب خانه به شماره پلاک ثبتی سه فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه به شماره پلاک ثبتی سه فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053031/مزایده-تجهیزات-و-ماشین-آلات-مربوط-به-کارخانه-سنگ-شکن'>مزایده تجهیزات و ماشین آلات مربوط به کارخانه سنگ شکن / آگهی مزایده عمومی، مزایده تجهیزات و ماشین آلات مربوط به کارخانه سنگ شکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053032/مزایده-ملک-مشاعی-مساحت-1350متر'>مزایده ملک مشاعی مساحت 1350متر / مزایده,مزایده ملک مشاعی مساحت 1350متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053035/مزایده-سواری-پراید-مدل-90'>مزایده سواری پراید مدل 90 / مزایده , مزایده سواری پراید مدل 90</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053037/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-201-83متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 201.83متر / مزایده ,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 201.83متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053038/مزایده-200-تن-محصول-پسته-فندقی--تجدید'>مزایده 200 تن محصول پسته فندقی...تجدید  / مزایده, مزایده 200 تن محصول پسته فندقی...تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053039/مزایده-یکدستگاه-یخچال-فریزر-و--'>مزایده یکدستگاه یخچال فریزر و ... / مزایده, مزایده یکدستگاه یخچال فریزر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053041/مزایده-فروش-استثنایی-تعداد-محدودی-از-واحدهای-تجاری-و-خدماتی'>مزایده فروش استثنایی تعداد محدودی از واحدهای تجاری و خدماتی / مزایده ,مزایده فروش استثنایی تعداد محدودی از واحدهای تجاری و خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053043/مزایده-فروش-نخ-های-توقیفی'>مزایده فروش نخ های توقیفی / مزایده , مزایده فروش نخ های توقیفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053045/مزایده-مبل-راحتی-سرویس-خواب-سرویس-تخت-و-کمد--'>مزایده مبل راحتی، سرویس خواب، سرویس تخت و کمد... / مزایده, مزایده مبل راحتی، سرویس خواب، سرویس تخت و کمد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053046/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک'>مزایده فروش تعدادی از املاک  / مزایده ,مزایده فروش تعدادی از املاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053048/مزایده-فروش-94100-متر-لوله'>مزایده فروش 94100 متر لوله  / مزایده , مزایده فروش 94100 متر لوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053049/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-عرصه-دویست-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه دویست متر / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053051/اصلاحیه-مزایده-فروش-تعدادی-از-واحدهای-اداری-و-مسکونی'>اصلاحیه مزایده فروش تعدادی از واحدهای اداری و مسکونی / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش تعدادی از واحدهای اداری و مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053052/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-1292متر'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی 1292متر  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی 1292متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053054/مزایده-فروش-وانت-نیسان-پیشرو'>مزایده فروش وانت نیسان پیشرو / آگهی مزایده, مزایده فروش وانت نیسان پیشرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053055/مزایده-اجاره-تعداد-24-دستگاه-اتوبوس-نوبت-دوم'>مزایده اجاره تعداد 24 دستگاه اتوبوس نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی ، مزایده اجاره تعداد 24 دستگاه اتوبوس نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053056/مزایده-واحدهای-تجاری-و-خدماتی----نوبت-دوم'> مزایده واحدهای تجاری و خدماتی .... - نوبت دوم / آگهی مزایده،  مزایده واحدهای تجاری و خدماتی ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053057/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-دویست-متر-تجدید'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت دویست متر تجدید / مزایده ,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت دویست متر تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053058/مزایده-اجاره-دو-قطعه-باغ-و--'>مزایده اجاره دو قطعه باغ و ... / آگهی مزایده غیر حضوری، مزایده اجاره دو قطعه باغ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053059/مزایده-فروش-سنگ-ساختمانی'>مزایده فروش سنگ ساختمانی  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش سنگ ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053060/مزایده-فروش-46-قطعه-زمین-و-57-باب-مغازه-و-آپارتمان-و-باغ'>مزایده فروش 46 قطعه زمین و 57 باب مغازه و آپارتمان و باغ / مزایده ,مزایده فروش 46 قطعه زمین و 57 باب مغازه و آپارتمان و باغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053061/مزایده-فروش-دام'>مزایده فروش دام  / آگهی مزایده, مزایده فروش دام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053063/مزایده-منزل-مسکونی-و-دو-قطعه-زمین-زراعی'>مزایده منزل مسکونی و دو قطعه زمین زراعی / مزایده ,مزایده منزل مسکونی و دو قطعه زمین زراعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053067/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-قطعه-هشت-تفکیکی-بخش-7-تهران'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان قطعه هشت تفکیکی بخش 7 تهران / مزایده ,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان قطعه هشت تفکیکی بخش 7 تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053070/مزایده-ساختمان-بخش-15-آبیک'>مزایده ساختمان بخش 15 آبیک  / مزایده ,مزایده ساختمان بخش 15 آبیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053072/مزایده-ضایعات-شامل-بشکه-های-پلاستیکی-و-فلزی--'>مزایده ضایعات شامل بشکه های پلاستیکی و فلزی ... / مزایده ضایعات شامل بشکه های پلاستیکی و فلزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053073/مزایده-فروش-تعداد-یکدستگاه-خودروی-سواری'>مزایده فروش تعداد یکدستگاه خودروی سواری / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش تعداد یکدستگاه خودروی سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053075/مزایده-4-باب-مغازه----نوبت-دوم'>مزایده 4 باب مغازه ... - نوبت دوم / آگهی مزایده غیرحضوری، مزایده 4 باب مغازه ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053076/مزایده-فروش-یکدستگاه-نیسان-کمپرسی-مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه نیسان کمپرسی مرحله دوم نوبت دوم  / مزایده, مزایده فروش یکدستگاه نیسان کمپرسی مرحله دوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053078/مزایده-فروش-شماره-های-رند-و-مناسب-تلفن-ثابت'>مزایده فروش شماره های رند و مناسب تلفن ثابت / مزایده، مزایده فروش شماره های رند و مناسب تلفن ثابت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053081/مزایده-بلوک-های-سبک-20-20-40-ساخته-شده-به-صورت-دستی--نوبت-دوم'>مزایده بلوک های سبک 20/20/40 ساخته شده به صورت دستی - نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده بلوک های سبک 20/20/40 ساخته شده به صورت دستی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053083/مزایده-دو-دستگاه-خودرو-پژو-96-11-24'>مزایده دو دستگاه خودرو پژو  96.11.24  / مزایده عمومی, مزایده دو دستگاه خودرو پژو 96.11.24 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053086/مزایده-تعداد-22-عدد-میز-فلزی--'>مزایده تعداد 22 عدد میز فلزی ... / آگهی مزایده، مزایده تعداد 22 عدد میز فلزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053090/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-80-89متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 80.89متر / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 80.89متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053091/مزایده-اتومبیل-پاجرو'>مزایده اتومبیل پاجرو  / اگهی مزایده , مزایده اتومبیل پاجرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053093/مزایده-فروش-یکدستگاه-سواری-سمند-مدل-83--نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه سواری سمند مدل 83 - نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه سواری سمند مدل 83 - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053094/مزایده-واگذاری-ملکی-به-مساحت-558-مترمربع'>مزایده واگذاری ملکی به مساحت 558 مترمربع  / مزایده, مزایده واگذاری ملکی به مساحت 558 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053096/مزایده-ششدانگ-عمارت-عرصه-106-15متر'>مزایده ششدانگ عمارت عرصه 106.15متر / مزایده ,مزایده ششدانگ عمارت عرصه 106.15متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053097/مزایده-488-مترمربع-سنگ-مرمریت-کاهویی-پلنگی'>مزایده 488 مترمربع سنگ مرمریت کاهویی پلنگی / مزایده ، مزایده 488 مترمربع سنگ مرمریت کاهویی پلنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053098/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-سواری-مازاد'>مزایده فروش یک  دستگاه خودروی سواری مازاد  / آگهی مزایده محلی,مزایده فروش یک  دستگاه خودروی سواری مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053100/مزایده-ملک-به-شماره-119-فرعی-از-55-اصلی-بخش-ثبتی-هشت'>مزایده ملک به شماره 119 فرعی از 55 اصلی بخش ثبتی هشت  / مزایده ,مزایده ملک به شماره 119 فرعی از 55 اصلی بخش ثبتی هشت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053103/مزایده-محل-نصب-وسایل-بازی-کودکان--'>مزایده محل نصب وسایل بازی کودکان ... / مزایده محل نصب وسایل بازی کودکان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053104/مزایده-فروش-104-مترمربع-سنگ-تراورتن-و--'>مزایده فروش 104 مترمربع سنگ تراورتن  و ... / مزایده, مزایده فروش 104 مترمربع سنگ تراورتن  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053105/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-206'>مزایده یک دستگاه سواری پژو 206 / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری پژو 206</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053107/مزایده-یک-دستگاه-پراید-131-سفید-رنگ'>مزایده یک دستگاه پراید 131 سفید رنگ  / مزایده,مزایده یک دستگاه پراید 131 سفید رنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053108/مزایده-فروش-املاک-تملیکی-و-مازاد-ملکی-ماشین-آلات'>مزایده فروش املاک تملیکی و مازاد ملکی ماشین آلات / مزایده,مزایده فروش املاک تملیکی و مازاد ملکی ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053110/مزایده-بهره-برداری-از-مجموعه-رستوران-و-آشپزخانه'>مزایده بهره برداری از مجموعه رستوران و آشپزخانه  / آگهی مزایده,مزایده بهره برداری از مجموعه رستوران و آشپزخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053111/مزایده-امتیاز-تلفن-همراه-اول'>مزایده امتیاز تلفن همراه اول  / مزایده,مزایده امتیاز تلفن همراه اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053112/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-دویست-مترمربع-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت دویست مترمربع نوبت اول / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی مساحت دویست مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053114/مزایده-املاک-مساحت-عرصه-133-53متر'>مزایده املاک مساحت عرصه 133.53متر  / مزایده ,مزایده املاک مساحت عرصه 133.53متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053115/مزایده-یک-مقدار-143-مترمربع-سنگ-چینی-نوبت-دوم'>مزایده یک مقدار 143 مترمربع سنگ چینی  نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک مقدار 143 مترمربع سنگ چینی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053116/تجدید-مزایده-یک-واحد-مرغداری'>تجدید مزایده یک واحد مرغداری  / مزایده, تجدید مزایده یک واحد مرغداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053117/مزایده-بهره-برداری-از-امکانات-موجود-پارک-جنگلی-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از امکانات موجود پارک جنگلی نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده راهبری کلیه امور مربوط به خدمات شهری ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053118/تجدید-مزایده-واگذاری-قطعات-با-کاربری-مسکونی-و-تجاری'>تجدید مزایده واگذاری قطعات با کاربری مسکونی و تجاری / مزایده, تجدید مزایده واگذاری قطعات با کاربری مسکونی و تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053119/مزایده-فروش-سه-قطعه-زمین-مسکونی-و-یکباب-واحد-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش سه قطعه زمین مسکونی و یکباب واحد تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش سه قطعه زمین مسکونی و یکباب واحد تجاری نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053122/مزایده-ششدانگ-واحد-مسکونی-عرصه-دویست-مترمربع'>مزایده ششدانگ واحد مسکونی عرصه دویست مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ واحد مسکونی عرصه دویست مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053123/مزایده-انواع-خودرو-اوراقی--'>مزایده انواع خودرو اوراقی ... / مزایده ,مزایده انواع خودرو اوراقی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053124/مزایده-یک-هکتار-زمین-نوبت-اول'>مزایده یک هکتار زمین نوبت اول / مزایده,مزایده یک هکتار زمین نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053125/مزایده-فروش-بوبین-کاغذی--'>مزایده فروش بوبین کاغذی... / آگهی مزایده , مزایده فروش بوبین کاغذی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053126/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-بخش-چهار-کرمان-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ آپارتمان بخش چهار کرمان نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان بخش چهار کرمان نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053127/تجدید-مزایده-اجاره-سایت-بچینگ-خشک-و-ماشین-آلات--'>تجدید مزایده اجاره سایت بچینگ خشک و ماشین آلات ... / آگهی تجدید مزایده , تجدید مزایده اجاره سایت بچینگ خشک و ماشین آلات ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053128/مزایده-ششدانگ-پلاک-5233-309-اصلی-بخش-یک'>مزایده ششدانگ پلاک 5233/309 اصلی بخش یک / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 5233/309 اصلی بخش یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053129/اصلاحیه-مزایده-اجاره-تعداد-24-دستگاه-اتوبوس'>اصلاحیه مزایده اجاره تعداد 24 دستگاه اتوبوس  / اصلاحیه مزایده عمومی ، مزایده اجاره تعداد 24 دستگاه اتوبوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053130/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-2600متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت عرصه 2600متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 2600متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053132/مزامزایده-دو-واحد-مغازه-قسمتی-از-قطعه-زمین-شرکت-تعاونی'>مزامزایده دو واحد مغازه قسمتی از قطعه زمین شرکت تعاونی  / مزایده,مزایده دو واحد مغازه قسمتی از قطعه زمین شرکت تعاونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053134/مزایده-سرامیک-و-سنگ--نوبت-دوم'>مزایده سرامیک و سنگ - نوبت دوم / مزایده , مزایده سرامیک و سنگ - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053137/مزایده-فروش-سه-قطعه-زمین-لچکی-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش سه قطعه زمین لچکی مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش سه قطعه زمین لچکی مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053139/مزایده-تعداد-128-قلم-در-4-برگ-لوازم-آشپزخانه--'>مزایده تعداد 128 قلم در 4 برگ لوازم آشپزخانه... / آگهی مزایده، مزایده تعداد 128 قلم در 4 برگ لوازم آشپزخانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053141/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-دویست-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه دویست متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053142/مزایده-فروش-دستگاههای-تولید-نایلون-نوبت-دوم'>مزایده فروش دستگاههای تولید نایلون نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش دستگاههای تولید نایلون نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053143/مزایده-یک-دستگاه-جاروبرقی-مک-استایلر'>مزایده یک دستگاه جاروبرقی مک استایلر / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه جاروبرقی مک استایلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053144/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-مساحت-1200متر'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 1200متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 1200متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053146/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-773-متر-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی مساحت 773 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 773 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053147/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-کشنده-بنز'>مزایده یک دستگاه کامیون کشنده بنز / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه کامیون کشنده بنز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053149/مزایده-مدیریت-پارکبان-مرحله-چهارم-نوبت-دوم'>مزایده مدیریت پارکبان -مرحله چهارم نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده مدیریت پارکبان مرحله چهارم نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053150/مزایده-سه-قطعه-زمین-نوبت-اول-غیرمنقول'>مزایده سه قطعه زمین نوبت اول غیرمنقول / مزایده,مزایده سه قطعه زمین نوبت اول غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053154/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مازاد-و-تملیکی'>مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد و تملیکی  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد و تملیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053156/اگهی-مزایده-فروش-سهام'>اگهی مزایده فروش سهام  / اگهی مزایده عمومی،اگهی مزایده فروش سهام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053159/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-220-75متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 220.75متر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 220.75متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053160/مزایده-فروش-انواع-خودروهای-سواری-و-وانت'>مزایده فروش انواع خودروهای سواری و وانت / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش انواع خودروهای سواری و وانت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053161/مزایده-فروش-ساختمان-عرصه-1400مترمربع-اصلاحیه-نوبت-دوم'>مزایده فروش ساختمان عرصه 1400مترمربع اصلاحیه نوبت دوم / مزایده ,مزایده فروش ساختمان عرصه 1400مترمربع اصلاحیه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053164/مزایده-یک-قطعه-منزل-مسکونی-مساحت-105-متر'>مزایده یک قطعه منزل مسکونی مساحت 105 متر  / مزایده ,مزایده یک قطعه منزل مسکونی مساحت 105 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053165/مزایده-اسکلت-فلزی--نوبت-دوم'>مزایده اسکلت فلزی  - نوبت دوم / مزایده ,مزایده اسکلت فلزی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053166/مزایده-فروش-دو-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-405'>مزایده فروش دو دستگاه خودرو سواری پژو 405  / مزایده فروش دو دستگاه خودرو سواری پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053167/مزایده-اجاره-یک-ساله-پلاژ-شیرلو--'>مزایده اجاره یک ساله پلاژ شیرلو... / مزایده , مزایده اجاره یک ساله پلاژ شیرلو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053168/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-دارای-پلاک-ثبتی-1-1579-قطعه-دو'>مزایده سند مالکیت ششدانگ دارای پلاک ثبتی 1.1579 قطعه دو / مزایده ,مزایده سند مالکیت ششدانگ دارای پلاک ثبتی 1.1579 قطعه دو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053169/آگهی-مزایده-عموم-اجاره-محل-شهربازی-پارک-زیتون'>آگهی مزایده عموم اجاره محل شهربازی پارک زیتون  / آگهی مزایده عمومی,آگهی مزایده عموم اجاره محل شهربازی پارک زیتون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053170/اصلاحیه-مزایده-فروش-تعداد-54-فقره-از-املاک'>اصلاحیه مزایده فروش تعداد 54 فقره از املاک / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش تعداد 54 فقره از املاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053171/مزایده-ملک-مغازه-کاربری-تجاری-بخش-5-پاسارگاد-نوبت-دوم'>مزایده ملک مغازه کاربری تجاری بخش 5 پاسارگاد نوبت دوم  / مزایده ,مزایده ملک مغازه کاربری تجاری بخش 5 پاسارگاد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053175/مزایده-ششدانگ-عمارت-قدیمی-عرصه-372-88متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ عمارت قدیمی عرصه 372.88متر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده ششدانگ عمارت قدیمی عرصه 372.88متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053177/مزایده-سه-دانگ-ملک-به-شماره-فرعی-832-از-اصلی-چهار-نوبت-دوم'>مزایده سه دانگ ملک به شماره فرعی 832 از اصلی چهار نوبت دوم / مزایده ,مزایده سه دانگ ملک به شماره فرعی 832 از اصلی چهار نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053178/مزایده-اجاره-مغازه'>مزایده اجاره مغازه  / مزایده ,https://www.parsnamaddata.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053179/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-خانه-شماره-316-فرعی'>مزایده سه دانگ مشاع از خانه شماره 316 فرعی  / مزایده ,مزایده سه دانگ مشاع از خانه شماره 316 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053180/مزایده-فروش-اقلام-ضایعاتی'>مزایده فروش اقلام ضایعاتی / آگهی مزایده , مزایده فروش اقلام ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053181/مزایده-یک-دستگاه-ماشین-الات-سنگین-کارکرد'>مزایده یک دستگاه ماشین الات سنگین کارکرد / آگهی مزایده عمومی,مزایده  یک دستگاه ماشین الات سنگین کارکرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053182/مزایده-فروش-خودرو-پیکان-وانت'>مزایده فروش خودرو پیکان وانت / مزایده ,مزایده فروش خودرو پیکان وانت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053186/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-220-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 220 متر / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 220 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053187/تجدید-مزایده-اجاره-دو-واحد-آپارتمان-و-یک-واحد-تجاری'>تجدید مزایده اجاره دو واحد آپارتمان و یک واحد تجاری / آگهی مزایده تجدیدی، تجدید مزایده اجاره دو واحد آپارتمان و یک واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053190/مزایده-دو-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-22-یزد'>مزایده دو دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی بخش 22 یزد / مزایده ,مزایده دو دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی بخش 22 یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053192/مزایده-اجاره-دکه--نوبت-دوم'>مزایده اجاره دکه - نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده اجاره دکه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053194/مزایده-فروش-ضایعات'>مزایده فروش ضایعات  / مزایده,مزایده فروش ضایعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053195/مزایده-ملک-2200مترمربع-زمین-مشاعی'>مزایده ملک 2200مترمربع زمین مشاعی  / مزایده ,مزایده ملک 2200مترمربع زمین مشاعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053196/تجدید-مزایده-بهره-برداری-از-فرکانس-رادیویی-تاکسی-بی-سیم-133---مرحله-اول-ـ-نوبت-دوم'>تجدید مزایده بهره برداری از فرکانس رادیویی تاکسی بی سیم 133  .. مرحله اول ـ نوبت دوم / تجدید مزایده ,تجدید مزایده بهره برداری از فرکانس رادیویی تاکسی بی سیم 133  .. مرحله اول ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053198/مزایده-فروش-یک-دستگاه-ماشین-آلات-سنگین-کارکرده'>مزایده فروش یک دستگاه ماشین آلات سنگین کارکرده  / آگهی مزاایده عمومی, مزایده فروش یک دستگاه ماشین آلات سنگین کارکرده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053200/مزایده-فروش-انواع-اقلام-ضایعاتی-(شامل-آهن-آلات--'>مزایده فروش انواع اقلام ضایعاتی (شامل آهن آلات... / مزایده , مزایده فروش انواع اقلام ضایعاتی (شامل آهن آلات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053201/مزایده-4-5-حبه-یکباب-اپارتمان-واحد-مسکونی-نوبت-اول'>مزایده 4.5 حبه یکباب اپارتمان واحد مسکونی نوبت اول / مزایده ,مزایده 4.5 حبه یکباب اپارتمان واحد مسکونی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053202/مزایده-جمع-آوری-و-تفکیک-زباله-های-شهر'>مزایده جمع آوری و تفکیک زباله های شهر / مناقصه,مزایده جمع آوری و تفکیک زباله های شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053204/مزایده-پمپ-باد-و--'>مزایده پمپ باد و ... / مزایده ,مزایده پمپ باد و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053205/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-دو-قطعه-زمین-متصل-بهم-بخش-24-یزد'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ دو قطعه زمین متصل بهم بخش 24 یزد  / مزایده ,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ دو قطعه زمین متصل بهم بخش 24 یزد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053206/مزایده-1-5-حبه-از-72-حبه-ششدانگ-مزرعه-خلیف-آباد-نوبت-اول'>مزایده 1.5 حبه از 72 حبه ششدانگ مزرعه خلیف آباد نوبت اول / مزایده ,مزایده 1.5 حبه از 72 حبه ششدانگ مزرعه خلیف آباد نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053207/مزایده-فروش-یک-دستگاه-ماشین-آلات-سنگین-کارکرده'>مزایده فروش یک دستگاه ماشین آلات سنگین کارکرده  / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش یک دستگاه ماشین آلات سنگین کارکرده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053208/مزایده-اتومبیل-پژو-206'>مزایده اتومبیل پژو 206  / اگهی مزایده , مزایده اتومبیل پژو 206 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053211/مزایده-فروش-املاک-استان-مرکزی'>مزایده فروش املاک استان مرکزی  / مزایده ,مزایده فروش املاک استان مرکزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053215/مزایده-اتومبیل-وانت-مزدا'>مزایده اتومبیل وانت مزدا  / اگهی مزایده , مزایده اتومبیل وانت مزدا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053216/مزایده-واگذاری-مقدار-37-36متر-از-زمین-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری مقدار 37.36متر از زمین نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری مقدار 37.36متر از زمین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053217/مزایده-فروش-گیربکس-نیسان--'>مزایده فروش گیربکس نیسان... / مزایده , مزایده فروش گیربکس نیسان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053219/مزایده-ملک-پلاک-ثبتی-2157'>مزایده ملک پلاک ثبتی 2157 / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی 2157</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053221/مزایده-واگذاری-و-حق-بهره-برداری-از-مجموعه-مهانسرا--'>مزایده واگذاری و حق بهره برداری از مجموعه مهانسرا ... / مزایده واگذاری و حق بهره برداری از مجموعه مهانسرا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053225/مزایده-باغ-مساحت-480-مترمربع'>مزایده باغ مساحت 480 مترمربع / مزایده,مزایده باغ مساحت 480 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053226/مزایده-فروش-اقلام-ضایعاتی'>مزایده فروش اقلام ضایعاتی / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش اقلام ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053227/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-هیوندا-توسان'>مزایده یک دستگاه اتومبیل هیوندا توسان / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه اتومبیل هیوندا توسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053229/مزایده-فروش-یک-دستگاه-فر-فانتزی-مرشدی'>مزایده فروش یک دستگاه فر فانتزی مرشدی / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه فر فانتزی مرشدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053230/مزایده-خانه-سرا-و-ملک-کشاورزی-مساحت700-و-5000متر'>مزایده خانه سرا و ملک کشاورزی مساحت700 و 5000متر  / مزایده,مزایده خانه سرا و ملک کشاورزی مساحت700 و 5000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053232/مزایده-522-هزارم-سهم-مشاع-از-یک-سهم-مشاع'>مزایده 522 هزارم سهم مشاع از یک سهم مشاع / مزایده,مزایده 522 هزارم سهم مشاع از یک سهم مشاع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053238/مزایده-پلاک-نود-و-سه-مساحت-5-هکتار'>مزایده پلاک نود و سه مساحت 5 هکتار  / مزایده,مزایده پلاک نود و سه مساحت 5 هکتار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053241/مزایده-ششدانگ-عرصه-با-بنای-احداثی-مساحت-188-07متر'>مزایده ششدانگ عرصه با بنای احداثی مساحت 188.07متر / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه با بنای احداثی مساحت 188.07متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053246/مزایده-سه-دانگ-یک-واحد-مغازه-مساحت-26-65متر'>مزایده سه دانگ یک واحد مغازه مساحت 26.65متر / مزایده,مزایده سه دانگ یک واحد مغازه مساحت 26.65متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053249/مزایده-فروش-ملک-مساحت-اعیان-94-20متر'>مزایده فروش ملک مساحت اعیان 94.20متر / مزایده,مزایده فروش ملک مساحت اعیان 94.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053251/اصلاحیه-مزایده-بهره-برداری-از-باغ-خانواده--نوبت-دوم'>اصلاحیه مزایده بهره برداری از باغ خانواده - نوبت دوم  / اصلاحیه مزایده, اصلاحیه مزایده بهره برداری از باغ خانواده - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053253/مزایده-زمین-مساحت-410-000مترمربع'>مزایده زمین مساحت 410.000مترمربع / مزایده,مزایده زمین مساحت 410.000مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053255/مزایده-4-دانگ-از-پلاک-ثبتی-64-فرعی-نوبت-دوم'>مزایده 4 دانگ از پلاک ثبتی 64 فرعی نوبت دوم  / مزایده,مزایده 4 دانگ از پلاک ثبتی 64 فرعی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053256/مزایده-یک-دستگاه-سواری-میتسوبیشی-گالانت'>مزایده یک دستگاه سواری میتسوبیشی گالانت / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه سواری میتسوبیشی گالانت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053258/مزایده-هفت-دستگاه-خودرو-سواری'>مزایده هفت دستگاه خودرو سواری  / مزایده ,مزایده هفت دستگاه خودرو سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053259/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-فرعی-9377'>مزایده پلاک ثبتی شماره فرعی 9377  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره فرعی 9377 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053264/مزایده-فروش-8-پلاک-زمین-از-اراضی-شهرک-نگین'>مزایده فروش 8 پلاک زمین از اراضی شهرک نگین / مزایده,مزایده فروش 8 پلاک زمین از اراضی شهرک نگین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053266/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-سالن-ورزشی--چاپ-دوم'>مزایده واگذاری بهره برداری از سالن ورزشی - چاپ دوم / آگهی مزایده عمومی، مزایده واگذاری بهره برداری از سالن ورزشی - چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053267/مزایده-واگذاری-مراکز-و-کارگاههای-آموزشی'>مزایده واگذاری مراکز و کارگاههای آموزشی  / مزایده,مزایده واگذاری مراکز و کارگاههای آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053268/مزایده-فروش-دو-پلاک-زمین-کارگاهی-مساحت-180-48-و-109-03متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو پلاک زمین کارگاهی مساحت 180.48 و 109.03متر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش دو پلاک زمین کارگاهی مساحت 180.48 و 109.03متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053269/مزایده-دستگاه-سیلو-ذخیره-و--'>مزایده دستگاه سیلو ذخیره و ... / مزایده,مزایده دستگاه سیلو ذخیره و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053270/مزایده-تلویزیون-قدیمی--ضبط-دو-کاسته--یخچال'>مزایده تلویزیون قدیمی ، ضبط دو کاسته ، یخچال / آگهی مزایده, مزایده تلویزیون قدیمی ، ضبط دو کاسته ، یخچال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053271/مزایده-نه-دستگاه-ماشین-آلات-ماشینکاری-مستعمل'>مزایده نه دستگاه ماشین آلات ماشینکاری مستعمل / مزایده نه دستگاه ماشین آلات ماشینکاری مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053273/مزایده-سرمایه-گذاری-جهت-احداث-نیروگاه-خورشیدی'>مزایده سرمایه گذاری جهت احداث نیروگاه خورشیدی / آگهی مزایده, مزایده سرمایه گذاری جهت احداث نیروگاه خورشیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053274/تجدید-مزایده-واگذاری-حمل-میت-توسط-آمبولانس'>تجدید مزایده واگذاری حمل میت توسط آمبولانس  / مزایده ,تجدید مزایده واگذاری حمل میت توسط آمبولانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053276/مزایده-احداث-مرکز-معاینه-فنی-خودروهای-سبک'>مزایده احداث مرکز معاینه فنی خودروهای سبک / مزایده , مزایده احداث مرکز معاینه فنی خودروهای سبک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053277/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-پلاک-ثبتی'>مزایده اموال غیرمنقول شامل پلاک ثبتی / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053278/مزایده-الکتروموتور-موتورژپ'>مزایده الکتروموتور موتورژپ / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده الکتروموتور موتورژپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053284/مزایده-منزل-مسکونی-با-قدمت-بیش-از-40-سال'>مزایده منزل مسکونی با قدمت بیش از 40 سال / مزایده,مزایده منزل مسکونی با قدمت بیش از 40 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053286/مزایده-یک-بندیل-شمش-آلومینیومی'>مزایده یک بندیل شمش آلومینیومی  / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک بندیل شمش آلومینیومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053287/مزایده-واگذاری-بخش-داروخانه-بیمارستان'>مزایده واگذاری بخش داروخانه بیمارستان  / آگهی مزایده عمومی، مزایده واگذاری بخش داروخانه بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053290/مزایده-یکباب-واحد-تجاری-مساحت-بیست-و-نه-متر-و-ده-دسی-متر'>مزایده یکباب واحد تجاری مساحت بیست و نه متر و ده دسی متر / مزایده,مزایده یکباب واحد تجاری مساحت بیست و نه متر و ده دسی متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053296/مزایده-زمین-به-شماره-نود-و-دو-فرعی'>مزایده زمین به شماره نود و دو فرعی / مزایده,مزایده زمین به شماره نود و دو فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053297/مزایده-فروش-لوله-های-پلی-اتیلن-مرحله-سوم'>مزایده فروش لوله های پلی اتیلن مرحله سوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش لوله های پلی اتیلن مرحله سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053301/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-153-متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 153 متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 153 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053305/مزایده-مخزن-سد-کوثر--'>مزایده مخزن سد کوثر .. / مزایده ,مزایده مخزن سد کوثر ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053311/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-50-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 50 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 50 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053312/مزایده-وسایل-نقلیه---نوبت-دوم'>مزایده وسایل نقلیه ... نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی  ,مزایده وسایل نقلیه ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053316/مزایده-یک-واحد-مسکونی-مساحت-105-8متر'>مزایده یک واحد مسکونی مساحت 105.8متر / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی مساحت 105.8متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053317/مزایده-اجاره-جایگاه-CNG'>مزایده اجاره جایگاه CNG  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره جایگاه CNG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053321/مزایده-دو-واحد-آپارتمان-مسکونی-بخش-شانزده'>مزایده دو واحد آپارتمان مسکونی بخش شانزده  / مزایده,مزایده دو واحد آپارتمان مسکونی بخش شانزده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053328/مزایده-ملک-مشاعی-پلاک-ثبتی-دو-فرعی-بخش-5-اصفهان'>مزایده ملک مشاعی پلاک ثبتی دو فرعی بخش 5 اصفهان / مزایده,مزایده ملک مشاعی پلاک ثبتی دو فرعی بخش 5 اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053338/مزایده-منزل-مسکونی-قدمت-ساخت-بالای-سی-سال'>مزایده منزل مسکونی قدمت ساخت بالای سی سال / مزایده,مزایده منزل مسکونی قدمت ساخت بالای سی سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053342/مزایده-یک-واحد-پرورش-گاو-شیری-60-راسی-پلاک-دو-فرعی'>مزایده یک واحد پرورش گاو شیری 60 راسی پلاک دو فرعی / مزایده,مزایده یک واحد پرورش گاو شیری 60 راسی پلاک دو فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053350/مزایده-ششدانگ-اعیانی-مغازه-یک-دهنه-قطعه-29-تفکیکی'>مزایده ششدانگ اعیانی مغازه یک دهنه قطعه 29 تفکیکی  / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی مغازه یک دهنه قطعه 29 تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053353/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-و-باغی-43600متر'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی و باغی 43600متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی و باغی 43600متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053365/مزایده-یک-واحد-سوله-صنعتی'>مزایده یک واحد سوله صنعتی  / مزایده,مزایده یک واحد سوله صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053368/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مازاد-بانک-صادرات-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد بانک صادرات نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد بانک صادرات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053372/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-زمین-مساحت-1586-5متر'>مزایده سه دانگ مشاع از زمین مساحت 1586.5متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از زمین مساحت 1586.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053378/مزایده-واگذاری-یک-دستگاه-کامیونت-یخچالدار-ایسوزو'>مزایده واگذاری یک دستگاه کامیونت یخچالدار ایسوزو / مزایده واگذاری یک دستگاه کامیونت یخچالدار ایسوزو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053387/مزایده-یک-دهنه-مغازه-تجاری-مساحت-شصت-متر'>مزایده یک دهنه مغازه تجاری مساحت شصت متر / مزایده,مزایده یک دهنه مغازه تجاری مساحت شصت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053388/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو  / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053389/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-107-05متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 107.05متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 107.05متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053390/مزایده-واگذاری-محل-داروخانه-و-خدمات-دارویی'>مزایده واگذاری محل داروخانه و خدمات دارویی / مزایده واگذاری محل داروخانه و خدمات دارویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053391/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بصورت-نقد-شهرستان-شیراز'>مزایده فروش املاک مازاد بصورت نقد شهرستان شیراز  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بصورت نقد شهرستان شیراز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053392/مزایده-واگذاری-اجاره-مکان-داروخانه-سرپایی-بیمارستان'>مزایده واگذاری اجاره مکان داروخانه سرپایی بیمارستان / مزایده  واگذاری اجاره مکان داروخانه سرپایی بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053398/مزایده-یک-قطعه-ملک-مشاع-کاربری-باغ-مرکبات'>مزایده یک قطعه ملک مشاع کاربری باغ مرکبات  / مزایده,مزایده یک قطعه ملک مشاع کاربری باغ مرکبات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053402/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-145-50متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 145.50متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 145.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053407/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-4-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 4 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 4 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053411/مزایده-ششدانگ-خانه-شماره-115-فرعی-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ خانه شماره 115 فرعی نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ خانه شماره 115 فرعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053415/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-275مترمربع'>مزایده منزل مسکونی عرصه 275مترمربع  / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 275مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053419/مزایده-دو-قطعه-زمین-مساحت-400-و-600متر'>مزایده دو قطعه زمین مساحت 400 و 600متر  / مزایده,مزایده دو قطعه زمین مساحت 400 و 600متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053421/مزایده-خانه-مسکونی-مساحت-532-76متر'>مزایده خانه مسکونی مساحت 532.76متر / مزایده,مزایده خانه مسکونی مساحت 532.76متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053424/مزایده-حضوری-فروش-خودرو-و-اقلام'>مزایده حضوری فروش خودرو و اقلام  / مزایده حضوری فروش خودرو و اقلام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053429/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-1900-فرعی-نوبت-اول'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 1900 فرعی نوبت اول  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 1900 فرعی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053431/مزایده-واگذاری-اجاره-مکان-داروخانه-سرپایی-بیمارستان'>مزایده واگذاری اجاره مکان داروخانه سرپایی بیمارستان  / مزایده واگذاری اجاره مکان داروخانه سرپایی بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053433/مزایده-واگذاری-اجاره-مکان-داروخانه-سرپایی'>مزایده واگذاری اجاره مکان داروخانه سرپایی  / مزایده , مزایده واگذاری اجاره مکان داروخانه سرپایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053439/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-89-10متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 89.10متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 89.10متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053441/مزایده-2800-سهم-مشاع-از-15220-سهم-اعیان-پلاک-2773-فرعی'>مزایده 2800 سهم مشاع از 15220 سهم اعیان پلاک 2773 فرعی / مزایده,مزایده 2800 سهم مشاع از 15220 سهم اعیان پلاک 2773 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053444/مزایده-آپارتمان-مساحت-هشتاد-و-دو-متر'>مزایده آپارتمان مساحت هشتاد و دو متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت هشتاد و دو متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053447/مزایده-فروش-املاک-اعیان-89-19-و-74-75متر'>مزایده فروش املاک اعیان 89.19 و 74.75متر / مزایده,مزایده فروش املاک اعیان 89.19 و 74.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053452/مزایده-اراضی-مساحت-3-2-هکتار-بصورت-باغ-نوبت-اول'>مزایده اراضی مساحت 3.2 هکتار بصورت باغ نوبت اول / مزایده,مزایده اراضی مساحت 3.2 هکتار بصورت باغ نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053456/مزایده-فروش-11-846-حبه-مشاع-از-72-حبه-ششدانگ-ملکی'>مزایده فروش 11.846 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ ملکی / مزایده,مزایده فروش 11.846 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ ملکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053459/مزایده-یکباب-خانه-عرصه-185متر'>مزایده یکباب خانه عرصه 185متر  / مزایده,مزایده یکباب خانه عرصه 185متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053466/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-196-35متر-طبقه-دو'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 196.35متر طبقه دو / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 196.35متر طبقه دو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053470/مزایده-ششدانگ-زمین-محصور-مساحت-129متر'>مزایده ششدانگ زمین محصور مساحت 129متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین محصور مساحت 129متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053475/مزایده-پلاکهای-ثبتی-2588-فرعی-از-2053-اصلی'>مزایده پلاکهای ثبتی 2588 فرعی از 2053 اصلی  / مزایده,مزایده پلاکهای ثبتی 2588 فرعی از 2053 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053483/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-چاپ-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین چاپ دوم / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053487/مزایده-فروش-4-پلاک-زمین-از-اراضی-کارگاهی-و-مسکونی'>مزایده فروش 4 پلاک زمین از اراضی کارگاهی و مسکونی / مزایده,مزایده فروش 4 پلاک زمین از اراضی کارگاهی و مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053492/مزایده-ششدانگ-دو-قطعه-زمین-محصور-و-دو-باب-خانه'>مزایده ششدانگ دو قطعه زمین محصور و دو باب خانه / مزایده,مزایده ششدانگ دو قطعه زمین محصور و دو باب خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053498/مزایده-یکباب-خانه-مساحت-221-متر'>مزایده یکباب خانه مساحت 221 متر  / مزایده,مزایده یکباب خانه مساحت 221 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053504/مزایده-ششدانگ-پلاک-26-فرعی-مساحت-125-2متر'>مزایده ششدانگ پلاک 26 فرعی مساحت 125.2متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 26 فرعی مساحت 125.2متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053511/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-131-06متر'>مزایده ششدانگ ملک مساحت 131.06متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت 131.06متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053513/مزایده-ضایعات-تولیدی--'>مزایده ضایعات تولیدی ... / مزایده ,مزایده ضایعات تولیدی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053523/مزایده-فروش-تعدادی-از-قطعات-زمین-کاربری-مسکونی-تجدید-96-11-24'>مزایده فروش تعدادی از قطعات زمین کاربری مسکونی تجدید 96.11.24 / مزایده,مزایده فروش تعدادی از قطعات زمین کاربری مسکونی تجدید 96.11.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053530/مزایده-فروش-تعداد-2-قطعه-زمین-های-خیابان-کمربند-جنوبی-شهر'>مزایده فروش تعداد 2 قطعه زمین های خیابان کمربند جنوبی شهر  / مزایده,مزایده فروش تعداد 2 قطعه زمین های خیابان کمربند جنوبی شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053538/مزایده-فروش-تعداد-محدودی-از-قطعات-تجاری'>مزایده فروش تعداد محدودی از قطعات تجاری  / مزایده,مزایده فروش تعداد محدودی از قطعات تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053550/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-101-37متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 101.37متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 101.37متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053563/مزایده-واگذاری-زمین---'>مزایده واگذاری زمین .... / مزایده, مزایده واگذاری زمین ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053565/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-باغ-مشجر-نوبت-اول'>مزایده سه دانگ مشاع از باغ مشجر نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از باغ مشجر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053578/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-تحت-پلاک-دو-فرعی'>مزایده ششدانگ یکباب خانه تحت پلاک دو فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه تحت پلاک دو فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053585/مزایده-مغازه-مساحت-20-35مترمربع-نوبت-اول'>مزایده مغازه مساحت 20.35مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده مغازه مساحت 20.35مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053588/استعلام-تجهیزات-و-اقلام-تاسیسات'>استعلام تجهیزات و اقلام تاسیسات  / استعلام , استعلام تجهیزات و اقلام تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053589/استعلام-خرید-۲۵-دستگاه-تصفیه-هوا'>استعلام خرید ۲۵ دستگاه تصفیه هوا / استعلام ,استعلام خرید ۲۵ دستگاه تصفیه هوا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053590/استعلام-پنیر-حلب-16-کیلوئی-خالص'>استعلام پنیر حلب 16 کیلوئی خالص  / استعلام , استعلام پنیر حلب 16 کیلوئی خالص </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053591/استعلام-تکمیل-شبکه-ی-آبیاری-و-زهکشی'>استعلام  تکمیل شبکه ی آبیاری و زهکشی / استعلام, استعلام  تکمیل شبکه ی آبیاری و زهکشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053592/استعلام-قفل-کتابی'>استعلام قفل کتابی / استعلام, استعلام قفل کتابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053593/استعلام-نوسازی-5-واحد-ساختمان-و-تاسیسات'>استعلام نوسازی 5 واحد ساختمان و تاسیسات / استعلام , استعلام نوسازی 5 واحد ساختمان و تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053594/مزایده-فروش-حدود-45000-دستگاه-پایانه-فروش-فرسوده'>مزایده  فروش حدود 45000 دستگاه پایانه فروش فرسوده / مزایده  فروش حدود 45000 دستگاه پایانه فروش فرسوده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053595/استعلام-کانکس-موتورخانه'>استعلام کانکس موتورخانه  / استعلام , استعلام کانکس موتورخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053596/استعلام-احداث-روشنایی-1-دستگاه-برج-نوری--'>استعلام احداث روشنایی 1 دستگاه برج نوری... / استعلام, استعلام احداث روشنایی 1 دستگاه برج نوری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053597/استعلام-تخم-مرغ-تازه-متوسط'>استعلام تخم مرغ تازه متوسط / استعلام, استعلام تخم مرغ تازه متوسط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053598/مزایده-ششدانگ-اعیانی-مغازه-مساحت-39-19متر-قطعه-بیست-و-چهار'>مزایده ششدانگ اعیانی مغازه مساحت 39.19متر قطعه بیست و چهار / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی مغازه مساحت 39.19متر قطعه بیست و چهار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053599/استعلام-سقف-کاذب'>استعلام سقف کاذب  / استعلام,استعلام سقف کاذب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053600/استعلام-بلوک-دیواری-40-سانتی-سیمانی'>استعلام بلوک دیواری 40 سانتی سیمانی  / استعلام , استعلام بلوک دیواری 40 سانتی سیمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053601/استعلام-صندلی-کنفرانس'>استعلام صندلی کنفرانس / استعلام, استعلام  صندلی کنفرانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053602/استعلام-تامین-نگهبان-روز-و-شب'>استعلام تامین نگهبان روز و شب  / استعلام , استعلام تامین نگهبان روز و شب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053603/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-1728-41-و-1762متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو قطعه زمین 1728.41 و 1762متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین 1728.41 و 1762متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053604/استعلام-خرید-نوت-بوک-برای-آقای-انصاری'>استعلام خرید نوت بوک برای آقای انصاری / استعلام, استعلام خرید نوت بوک برای آقای انصاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053605/استعلام-بهره-برداری-و-تعمیر-و-نگهداری-ایستگاه-گاز-نیروگاه'>استعلام بهره برداری و تعمیر و نگهداری ایستگاه گاز نیروگاه  / استعلام,استعلام بهره برداری و تعمیر و نگهداری ایستگاه گاز نیروگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053606/استعلام-لوله-گذاری-روستای--'>استعلام لوله گذاری روستای... / استعلام, استعلام لوله گذاری روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053607/مزایده-ششدانگ-پلاک-شماره-1226-فرعی-مساحت-122-56متر'>مزایده ششدانگ پلاک شماره 1226 فرعی مساحت 122.56متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک شماره 1226 فرعی مساحت 122.56متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053608/استعلام-اسکنر-و---'>استعلام اسکنر و .... / استعلام, استعلام اسکنر و پرینتر و مانیتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053609/استعلام-آنتی-ویروس'>استعلام آنتی ویروس / استعلام, استعلام آنتی ویروس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053610/مناقصه-خرید-لوازم-بهداشتی-مورد-نیاز-بیماران'>مناقصه خرید لوازم بهداشتی مورد نیاز بیماران / مناقصه ,مناقصه خرید لوازم بهداشتی مورد نیاز بیماران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053611/استعلام-دوربین-و-وسایل-حفاظتی-امنیتی-و-تجهیزات-مربوطه'>استعلام دوربین و وسایل حفاظتی، امنیتی و تجهیزات مربوطه / استعلام، استعلام دوربین و وسایل حفاظتی، امنیتی و تجهیزات مربوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053612/استعلام-اکسس-پوینت-سیسکو'>استعلام اکسس پوینت سیسکو / استعلام ، استعلام اکسس پوینت سیسکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053613/استعلام-مصالح-ساختمانی'>استعلام مصالح ساختمانی / استعلام ,  استعلام مصالح ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053614/استعلام-عملیات-احداث-کانال-انتقال-آب'>استعلام عملیات احداث کانال انتقال آب  / استعلام, استعلام عملیات احداث کانال انتقال آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053615/مزایده-آپارتمان-مسکونی-دو-خوابه-اعیان-117-75متر'>مزایده آپارتمان مسکونی دو خوابه اعیان 117.75متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی دو خوابه اعیان 117.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053616/استعلام-لوله-پلی-اتیلن--'>استعلام لوله پلی اتیلن ... / استعلام,استعلام لوله پلی اتیلن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053617/استعلام-واگذاری-مرکز-جامع-سلامت'>استعلام واگذاری مرکز جامع سلامت / استعلام, استعلام واگذاری مرکز جامع سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053618/استعلام-رقومی-سازی-و-حد-نگاری-کاداستر'>استعلام رقومی سازی و حد نگاری کاداستر / استعلام , استعلام رقومی سازی و حد نگاری کاداستر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053619/استعلام-طراحی-نقشه-اصیل-و-جدید-گلیم-لرستان'>استعلام طراحی نقشه اصیل و جدید گلیم لرستان / استعلام, استعلام طراحی نقشه اصیل و جدید گلیم لرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053620/استعلام-دستگاه-لیزر-پرتوان'>استعلام دستگاه لیزر پرتوان / استعلام , استعلام دستگاه لیزر پرتوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053621/مزایده-فروش-املاک-شهرستان-بوشهر'>مزایده فروش املاک شهرستان بوشهر  / مزایده,مزایده فروش املاک شهرستان بوشهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053622/استعلام-تهیه-و-نصب-تابلوهای-SIGN'>استعلام تهیه و نصب تابلوهای SIGN / استعلام , استعلام تهیه و نصب تابلوهای SIGN</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053623/استعلام-احداث-بخشی-از-کانال-های-انتقال-آب'>استعلام  احداث بخشی از کانال های انتقال آب  / استعلام, استعلام  احداث بخشی از کانال های انتقال آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053624/استعلام-دی-وی-دی-رایتر-ASUS-اکسترنال-و--'>استعلام دی وی دی رایتر ASUS اکسترنال و ..  / استعلام, استعلام دی وی دی رایتر ASUS اکسترنال و .. </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053625/اصلاحیه-مزایده-پلاک-ثبتی-کاربری-صنعتی'>اصلاحیه مزایده پلاک ثبتی کاربری صنعتی  / اصلاحیه مزایده پلاک ثبتی کاربری صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053626/مناقصه-گازرسانی--'>مناقصه گازرسانی ... / مناقصه ,مناقصه گازرسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053627/استعلام-دوربین-مداربسته-دیواری'>استعلام دوربین مداربسته دیواری / استعلام, استعلام دوربین مداربسته دیواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053628/استعلام-تابلوی-شعب'>استعلام  تابلوی شعب  / استعلام  تابلوی شعب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053629/مزایده-9-78-سهم-از-یکصد-سهم-از-پلاک-ثبتی-بخش-چهار'>مزایده 9.78 سهم از یکصد سهم از پلاک ثبتی بخش چهار / مزایده,مزایده 9.78 سهم از یکصد سهم از پلاک ثبتی بخش چهار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053630/استعلام-بهسازی-چشمه-های-عشایری'>استعلام بهسازی چشمه های عشایری / استعلام , استعلام بهسازی چشمه های عشایری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053631/استعلام-آجر-نیمه--'>استعلام آجر نیمه ... / استعلام، استعلام آجر نیمه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053632/مناقصه-خرید-کیت-کامل-انشعاب-خرید-مخزن-پیش-ساخته-لایروبی-و-همسطح-سازی--'>مناقصه خرید کیت کامل انشعاب، خرید مخزن پیش ساخته، لایروبی و همسطح سازی... / مناقصه, مناقصه خرید کیت کامل انشعاب، خرید مخزن پیش ساخته، لایروبی و همسطح سازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053633/استعلام-چاپ-سربرگ-امور-مالیاتی--'>استعلام چاپ سربرگ امور مالیاتی ... / استعلام, استعلام چاپ سربرگ امور مالیاتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053634/استعلام-چاپ-و-انتشارات-کتاب'>استعلام چاپ و انتشارات کتاب  / استعلام, استعلام چاپ و انتشارات کتاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053635/مناقصه-واگذاری-مشارکتی-واحد-شنوایی-سنجی'>مناقصه واگذاری مشارکتی واحد شنوایی سنجی  / مناقصه ,مناقصه واگذاری مشارکتی واحد شنوایی سنجی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053636/استعلام-بلوک-سیمانی'>استعلام بلوک سیمانی  / استعلام , استعلام بلوک سیمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053637/استعلام-موتور-سردخانه'>استعلام موتور سردخانه / استعلام , استعلام موتور سردخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053638/استعلام-تکمیل-شبکه-ی-آبیاری-و-زهکشی'>استعلام  تکمیل شبکه ی آبیاری و زهکشی / استعلام, استعلام  تکمیل شبکه ی آبیاری و زهکشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053639/استعلام-کابل-الومینیوم'>استعلام  کابل الومینیوم  / استعلام, استعلام  کابل الومینیوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053640/مزایده-ضایعات-فلزی-آهن-آلات-ساختمان--'>مزایده ضایعات فلزی، آهن آلات ساختمان... / مزایده, مزایده ضایعات فلزی، آهن آلات ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053641/استعلام-جدول-و-پیاده-رو-سنگی--اجرای-طرح-هادی'>استعلام جدول و پیاده رو سنگی - اجرای طرح هادی / استعلام, استعلام جدول و پیاده رو سنگی - اجرای طرح هادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053642/استعلام-تهیه-اقلام-موردنیاز-آبیاری-قطره-ای--'>استعلام تهیه اقلام موردنیاز آبیاری قطره ای ... / استعلام,استعلام تهیه اقلام موردنیاز آبیاری قطره ای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053643/مزایده-اموال-و-تجهیزات-اسقاط-مهمان-سرای-دانشگاه'>مزایده اموال و تجهیزات اسقاط مهمان سرای دانشگاه / مزایده, مزایده اموال و تجهیزات اسقاط مهمان سرای دانشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053644/استعلام-اتصالات-و-شیرآلات'>استعلام اتصالات و شیرآلات / استعلام ,استعلام اتصالات و شیرآلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053645/استعلام-لوازم-ورزشی'>استعلام  لوازم ورزشی / استعلام, استعلام  لوازم ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053646/استعلام-سایر-فعالیتهای-خدماتی-اطلاع-رسانی'>استعلام سایر فعالیتهای خدماتی اطلاع رسانی / استعلام , استعلام سایر فعالیتهای خدماتی اطلاع رسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053647/مزایده-اجاره-محل-داروخانه-بیمارستان'>مزایده اجاره محل داروخانه بیمارستان /  مزایده, مزایده اجاره محل داروخانه بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053648/مزایده-واگذاری-غرف--'>مزایده واگذاری غرف ... / مناقصه, مزایده واگذاری غرف ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053649/استعلام-پشتیبانی-مربوط-به-یک-نسخه-نرم-افزار'>استعلام پشتیبانی مربوط به یک نسخه نرم افزار / استعلام, استعلام پشتیبانی مربوط به یک نسخه نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053650/استعلام-تهیه-و-نصب-و-راه-اندازی-6-دستگاه-کندانسور-هوایی--'>استعلام تهیه و نصب و راه اندازی 6 دستگاه کندانسور هوایی ... / استعلام,استعلام تهیه و نصب و راه اندازی 6 دستگاه کندانسور هوایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053651/استعلام-لوله-پلی-اتیلن--'>استعلام لوله پلی اتیلن ... / استعلام,استعلام لوله پلی اتیلن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053652/مناقصه-عملیات-پیشگیری-و-مقابله-با-تخلفات-شهری-مناطق--'>مناقصه عملیات پیشگیری و مقابله با تخلفات شهری مناطق ... / مناقصه عملیات پیشگیری و مقابله با تخلفات شهری مناطق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053653/مناقصه-تجهیزات-آتش-نشانی--'>مناقصه تجهیزات آتش نشانی ... / مناقصه ,مناقصه تجهیزات آتش نشانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053654/مزایده-اجاره-سردخانه--'>مزایده اجاره سردخانه ... / مزایده, مزایده اجاره سردخانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053655/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته  / استعلام ,استعلام دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053656/استعلام-مجموعه-قطعات-کیس-رایانه'>استعلام مجموعه قطعات کیس رایانه / استعلام, استعلام مجموعه قطعات کیس رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053657/استعلام-کارتریج'>استعلام کارتریج / استعلام ,استعلام کارتریج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053658/استعلام-گوشت-قرمز-منجمد-برزیلی'>استعلام گوشت قرمز منجمد برزیلی  / استعلام , استعلام  گوشت قرمز منجمد برزیلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053659/استعلام-گلهای-آویز-و--'>استعلام گلهای آویز و ... / استعلام ,استعلام گلهای آویز و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053660/مناقصه-خرید-دو-دستگاه-لیفتراک-3-و-5-تن-دیزلی'>مناقصه خرید دو دستگاه لیفتراک 3 و 5 تن دیزلی / مناقصه, مناقصه خرید دو دستگاه لیفتراک 3 و 5 تن دیزلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053661/استعلام-دستگاه-دیجیتایزر'>استعلام دستگاه دیجیتایزر  / استعلام,استعلام دستگاه دیجیتایزر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053662/استعلام-تجهیز-و-نوسازی-و-بهسازی'>استعلام تجهیز و نوسازی و بهسازی  / استعلام ,استعلام تجهیز و نوسازی و بهسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053663/استعلام-تامین-برق-ابرسانی'>استعلام تامین برق ابرسانی / استعلام , استعلام تامین برق ابرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053664/استعلام-خرید-180-عدد-تست-بلاک'>استعلام خرید 180 عدد تست بلاک / استعلام، استعلام خرید 180 عدد تست بلاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053665/استعلام-رنگ-آمیزی-و-شابلون'>استعلام رنگ آمیزی و شابلون  / استعلام , استعلام رنگ آمیزی و شابلون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053666/استعلام-جدول-گذاری--اجرای-طرح-هادی'>استعلام جدول گذاری - اجرای طرح هادی / استعلام , استعلام جدول گذاری - اجرای طرح هادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053667/استعلام-ساخت-نصب-و-راه-اندازی-ترانس-برق-و-تابلوهای-فشار-ضعیف'>استعلام ساخت، نصب و راه اندازی ترانس برق و تابلوهای فشار ضعیف  / استعلام,استعلام ساخت، نصب و راه اندازی ترانس برق و تابلوهای فشار ضعیف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053668/استعلام-7-دستگاه-یو-پی-اس-لاین'>استعلام 7 دستگاه یو پی اس لاین / استعلام , استعلام 7 دستگاه یو پی اس لاین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053669/استعلام-مخزن-100-مترمکعبی-grp'>استعلام مخزن 100 مترمکعبی grp / استعلام، استعلام مخزن 100 مترمکعبی grp</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053670/استعلام-رک-دیواری-و-زمینی'>استعلام رک دیواری و زمینی  / استعلام ,استعلام رک دیواری و زمینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053671/مناقصه-طبخ-غذای-گرم-کارکنان-عملیاتی-(نوبت-دوم)'>مناقصه طبخ غذای گرم کارکنان عملیاتی (نوبت دوم) / آگهی فراخوان مناقصه،مناقصه طبخ غذای گرم کارکنان عملیاتی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053672/استعلام-مایع-ظرفشویی-1-لیتری'>استعلام مایع ظرفشویی 1 لیتری / استعلام , استعلام مایع ظرفشویی 1 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053673/استعلام-خرید-25-عدد-صندلی-گردان'>استعلام خرید 25 عدد صندلی گردان  / استعلام , استعلام خرید 25 عدد صندلی گردان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053674/استعلام-مربا-هویج-20-گرمی'>استعلام مربا هویج 20 گرمی / استعلام, استعلام  مربا هویج 20 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053675/مزایده-قطعه-زمین-مساحت-220-مترمربع-نوبت-اول'>مزایده قطعه زمین مساحت 220 مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده قطعه زمین مساحت 220 مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053676/استعلام-تامین-لوازم-کاشتنی-اعمال-جراحی-ارتوپدی'>استعلام  تامین لوازم کاشتنی اعمال جراحی ارتوپدی  / استعلام,استعلام  تامین لوازم کاشتنی اعمال جراحی ارتوپدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053677/مناقصه-احداث-تعدادی-از-پروژه-های--'>مناقصه احداث تعدادی از پروژه های ... / مناقصه احداث تعدادی از پروژه های ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053678/استعلام-جاده-بین-مزارع'>استعلام جاده بین مزارع / استعلام, استعلام جاده بین مزارع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053679/استعلام-​لوبیا-قرمز'>استعلام ​لوبیا قرمز / استعلام , استعلام ​لوبیا قرمز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053680/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-176-متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 176 متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 176 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053681/استعلام-احداث-قسمتی-از-دیوار-حایل-وزنی'>استعلام  احداث قسمتی از دیوار حایل وزنی / استعلام، استعلام   احداث قسمتی از دیوار حایل وزنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053682/مزایده-یک-دستگاه-سواری-رانا'>مزایده یک دستگاه سواری رانا / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری رانا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053683/استعلام-عملیات-نهالکاری-بادام-کوهی'>استعلام عملیات نهالکاری بادام کوهی / استعلام , استعلام عملیات نهالکاری بادام کوهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053684/مزایده-ششدانگ-مالکیت-ششدانگ-پلاک-1476-فرعی'>مزایده ششدانگ مالکیت ششدانگ پلاک 1476 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ مالکیت ششدانگ پلاک 1476 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053685/استعلام-دیوارکشی-محوطه-سازی-ساختمان'>استعلام دیوارکشی محوطه سازی ساختمان / استعلام ,استعلام دیوارکشی محوطه سازی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053686/استعلام-​لوبیا-چشم-بلبلی'>استعلام ​لوبیا چشم بلبلی  / استعلام , استعلام ​لوبیا چشم بلبلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053687/استعلام-شیر-اهرمی-روشویی'>استعلام شیر اهرمی روشویی / استعلام , استعلام شیر اهرمی روشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053688/استعلام-عملیات-سنگی-اجرای-طرح-هادی'>استعلام  عملیات سنگی- اجرای طرح هادی / استعلام, استعلام  عملیات سنگی- اجرای طرح هادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053689/استعلام-مدیریت-هرز-آب-حوزه-شهرستان'>استعلام مدیریت هرز آب حوزه شهرستان / استعلام,استعلام مدیریت هرز آب حوزه شهرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053690/مناقصه-واگذاری-خدمات-منشی-گری'>مناقصه واگذاری خدمات منشی گری  / مناقصه واگذاری خدمات منشی گری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053691/استعلام-مخزن-پلی-اتیلن-5000-لیتری'>استعلام مخزن پلی اتیلن 5000 لیتری / استعلام, استعلام مخزن پلی اتیلن 5000 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053692/استعلام-مرمت-و-بهسازی-حوضچه-روستاهای'>استعلام مرمت و بهسازی حوضچه روستاهای / استعلام, استعلام مرمت و بهسازی حوضچه روستاهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053693/مناقصه-تهیه-و-تدوین-دستورالعمل-اجرایی-مشارکت-عمومی--خصوصی---'>مناقصه تهیه و تدوین دستورالعمل اجرایی مشارکت عمومی - خصوصی ..... / مناقصه, مناقصه تهیه و تدوین دستورالعمل اجرایی مشارکت عمومی - خصوصی .....    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053694/مزایده-12-قلم-از-اموال-توقیفی-شرکت-گلشید'>مزایده 12 قلم از اموال توقیفی شرکت گلشید / مزایده, مزایده 12 قلم از اموال توقیفی شرکت گلشید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053695/استعلام-عملیات-سنگی-ـ-اجرای-طرح-هادی'>استعلام عملیات سنگی ـ اجرای طرح هادی  / استعلام,استعلام عملیات سنگی ـ اجرای طرح هادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053696/استعلام-عملیات-آبخیزداری-در-حوزه-آبخیز-سطح-شهرستان'>استعلام  عملیات آبخیزداری در حوزه آبخیز سطح شهرستان  / استعلام، استعلام   عملیات آبخیزداری در حوزه آبخیز سطح شهرستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053697/استعلام-عملیات-آبخیزداری-در-حوزه-ابخیز-سرکانه'>استعلام عملیات آبخیزداری در حوزه ابخیز سرکانه / استعلام ,استعلام عملیات آبخیزداری در حوزه ابخیز سرکانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053698/استعلام-کت-و-شلوار-و-مانتو-و-شلوار'>استعلام کت و شلوار و مانتو و شلوار / استعلام, استعلام کت و شلوار و مانتو و شلوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053699/استعلام-لوله-مانسمان-4-اینچ'>استعلام  لوله مانسمان 4 اینچ / استعلام, استعلام  لوله مانسمان 4 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053700/اصلاحیه-مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان'>اصلاحیه مزایده ششدانگ عرصه و اعیان  / اصلاحیه مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053701/مزایده-یک-قطعه-زمین-مشجر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مشجر نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مشجر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053702/استعلام-فعالیت-های-سازمان-های-دارای-عضو-مربوط-به-کسب-و-کار--'>استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو مربوط به کسب و کار... / استعلام, استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو مربوط به کسب و کار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053703/استعلام-احداث-پایگاه-اطفا-حریق'>استعلام احداث پایگاه اطفا حریق / استعلام , استعلام احداث پایگاه اطفا حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053704/مزایده-فروش-50-هزار-تن-اکسید-روی--'>مزایده  فروش 50 هزار تن اکسید روی ... / مزایده,مزایده  فروش 50 هزار تن اکسید روی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053705/استعلام-رایانه-با-متعلقات'>استعلام رایانه با متعلقات / استعلام ,استعلام رایانه با متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053706/فراخوان-تکمیل-و-راه-اندازی-طبقات-اول-و-دوم-و-پشت-بام-ساختمان'>فراخوان تکمیل و راه اندازی طبقات اول و دوم و پشت بام ساختمان  / فراخوان تکمیل و راه اندازی طبقات اول و دوم و پشت بام ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053707/استعلام-عملیات-آبخیزداری'>استعلام عملیات آبخیزداری / استعلام, استعلام عملیات آبخیزداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053708/استعلام-مطالعه-تفصیلی-اجرایی-سد-زیرزمینی'>استعلام مطالعه تفصیلی اجرایی سد زیرزمینی  / استعلام، استعلام  مطالعه تفصیلی اجرایی سد زیرزمینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053709/استعلام-یکدستگاه-انکلوژر--'>استعلام یکدستگاه انکلوژر... / استعلام , استعلام یکدستگاه انکلوژر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053710/استعلام-70-هزار-پاکت-جشن-نیکوکاری'>استعلام 70 هزار پاکت جشن نیکوکاری / استعلام , استعلام 70 هزار پاکت جشن نیکوکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053711/استعلام-سوییچ-سیسکو-sw-sg300-28pp'>استعلام سوییچ سیسکو sw-sg300-28pp / استعلام, استعلام سوییچ سیسکو sw-sg300-28pp</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053712/استعلام-پرینتر'>استعلام پرینتر / استعلام , استعلام پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053713/استعلام-شیر-غنی-شده-استریلیزه'>استعلام شیر غنی شده استریلیزه / استعلام,استعلام شیر غنی شده استریلیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053714/فراخوان-تهیه-مصالح-و-اجرای-حدود-50-کیلومتر-شبکه---نوبت-دوم'>فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 50 کیلومتر شبکه ... نوبت دوم / مناقصه ,فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 50 کیلومتر شبکه ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053715/استعلام-یخچال-ft5-امرسان'>استعلام  یخچال ft5 امرسان / استعلام، استعلام  یخچال ft5 امرسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053716/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-دوم-بخش-13-تبریز'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دوم بخش 13 تبریز / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دوم بخش 13 تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053717/استعلام-دیجیتال-اسیلوسکوپ-70-مگاهرتز-2-کاناله'>استعلام دیجیتال اسیلوسکوپ 70 مگاهرتز 2 کاناله / استعلام, استعلام دیجیتال اسیلوسکوپ 70 مگاهرتز 2 کاناله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053718/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت-دیواری'>استعلام کولر گازی اسپیلت دیواری / استعلام, استعلام کولر گازی اسپیلت دیواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053719/استعلام-دفاتر-ثبت-حراست'>استعلام دفاتر ثبت حراست  / استعلام ,استعلام دفاتر ثبت حراست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053720/استعلام-تجهیزات-رایانه'>استعلام تجهیزات رایانه  / استعلام, استعلام تجهیزات رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053721/استعلام-تلفن-IP-صوتی-YEALINK-SIP-T19P'>استعلام تلفن IP صوتی YEALINK SIP-T19P / استعلام, استعلام تلفن IP صوتی YEALINK SIP-T19P</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053722/استعلام-مرغ-منجمد'>استعلام مرغ منجمد  / استعلام , استعلام مرغ منجمد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053723/فراخوان-خدمات-عمومی-بیمارستان--'>فراخوان خدمات عمومی بیمارستان ... / فراخوان,فراخوان خدمات عمومی بیمارستان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053724/استعلام-تهیه-و-اجرای-گازرسانی'>استعلام تهیه و اجرای گازرسانی / استعلام , استعلام تهیه و اجرای گازرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053725/استعلام-عملیات-اصلاح-شبکه-آب'>استعلام عملیات اصلاح شبکه آب  / استعلام , استعلام عملیات اصلاح شبکه آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053726/استعلام-RAM'>استعلام RAM / استعلام, استعلام RAM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053727/استعلام-تخلیه-و-نصب-الکتروپمپ-ها--'>استعلام تخلیه و نصب الکتروپمپ ها ... / استعلام , استعلام تخلیه و نصب الکتروپمپ ها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053728/استعلام-عملیات-اجرایی-شبکه-توزیع-آب-روستا'>استعلام عملیات اجرایی شبکه توزیع آب روستا / استعلام, استعلام عملیات اجرایی شبکه توزیع آب روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053729/استعلام-10-دستگاه-رایانه'>استعلام 10 دستگاه رایانه / استعلام , استعلام 10 دستگاه رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053730/استعلام-تکمیل-ساختمان-پشت-صحنه'>استعلام تکمیل ساختمان پشت صحنه / استعلام ,استعلام تکمیل ساختمان پشت صحنه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053731/استعلام-الکتروپمپ'>استعلام الکتروپمپ / استعلام, استعلام الکتروپمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053732/استعلام-حفر-چاه-عمیق'>استعلام حفر چاه عمیق / استعلام, استعلام حفر چاه عمیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053733/استعلام-کفش'>استعلام کفش  / استعلام , استعلام کفش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053734/استعلام-لوله-250-میلیمتر-4-اتمسفر'>استعلام لوله 250 میلیمتر 4 اتمسفر / استعلام, استعلام لوله 250 میلیمتر 4 اتمسفر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053735/استعلام-جدول-و-کانیو-اجرای-طرح-هادی-روستای'>استعلام جدول و کانیو -اجرای طرح هادی روستای / استعلام, استعلام جدول و کانیو -اجرای طرح هادی روستای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053736/استعلام-صدور-بیمه-نامه-شخص-ثالث'>استعلام صدور بیمه نامه شخص ثالث / استعلام,استعلام صدور بیمه نامه شخص ثالث</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053737/استعلام-20-دستگاه-all-in-one'>استعلام  20 دستگاه all in one  / استعلام, استعلام  20 دستگاه all in one </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053738/استعلام-تهیه-و-نصب-11-عدد-جک-جهت-11-ایستگاه'>استعلام تهیه و نصب 11 عدد جک جهت 11 ایستگاه / استعلام, استعلام تهیه و نصب 11 عدد جک جهت 11 ایستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053739/استعلام-یک-دستگاه-تلفن-پاناسونیک-بیسیم'>استعلام یک دستگاه تلفن پاناسونیک بیسیم / استعلام,استعلام یک دستگاه تلفن پاناسونیک بیسیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053740/استعلام-آسفالت-گرم'>استعلام آسفالت گرم / استعلام , استعلام آسفالت گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053741/استعلام-روتر-شبکه-سیسکو'>استعلام روتر شبکه سیسکو / استعلام , استعلام روتر شبکه سیسکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053742/استعلام-خرید-نه-دستگاه-الکترولیز'>استعلام خرید نه دستگاه الکترولیز / استعلام ,استعلام خرید نه دستگاه الکترولیز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053743/استعلام-خرید-تجهیزات-آزمایشگاهی'>استعلام خرید تجهیزات آزمایشگاهی  / استعلام, استعلام خرید تجهیزات آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053744/استعلام-اجرای-لوله-کشی'>استعلام اجرای لوله کشی  / استعلام , استعلام اجرای لوله کشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053745/استعلام-ماشین-آلات-تخریب'>استعلام ماشین آلات تخریب  / استعلام , استعلام ماشین آلات تخریب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053746/استعلام-چاپ-فرم-کاربن--'>استعلام چاپ فرم کاربن ... / استعلام,استعلام چاپ فرم کاربن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053747/استعلام-POWER-Green-430-w'>استعلام POWER Green 430 w / استعلام, استعلام POWER Green 430 w</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053748/استعلام-مواد-تخصصی-بخش-دی-ان-آ'>استعلام مواد تخصصی بخش دی ان آ  / استعلام , استعلام مواد تخصصی بخش دی ان آ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053749/استعلام-پرینتر-4-کاره-اچ-پی'>استعلام پرینتر 4 کاره اچ پی  / استعلام, استعلام پرینتر 4 کاره اچ پی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053750/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو / استعلام, استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053751/استعلام-پرینتر-لیزری'>استعلام پرینتر لیزری / استعلام ,استعلام پرینتر لیزری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053752/استعلام-مانیتور-با-اسکنر'>استعلام مانیتور با اسکنر  / استعلام ,استعلام مانیتور با اسکنر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053753/استعلام-پتو-یک-نفره'>استعلام پتو یک نفره  / استعلام, استعلام پتو یک نفره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053754/استعلام-7-دستگاه-اسکنر-A4--'>استعلام 7 دستگاه اسکنر A4 ... / استعلام,استعلام 7 دستگاه اسکنر A4 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053755/استعلام-فعالیت-های-سازمان-های-دارای-عضو-مربوط-به-کسب-وکار--'>استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو مربوط به کسب وکار... / استعلام, استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو مربوط به کسب وکار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053756/استعلام-تابلو-تزئینی'>استعلام تابلو تزئینی / استعلام, استعلام تابلو تزئینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053757/استعلام-ملحفه-گلدار'>استعلام ملحفه گلدار  / استعلام ,استعلام ملحفه گلدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053758/اصلاحیه-خرید-تیوبهای-بویلر'>اصلاحیه خرید تیوبهای بویلر  / اصلاحیه , اصلاحیه خرید تیوبهای بویلر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053759/استعلام-کیس-رایانه-کامل-رومیزی'>استعلام کیس رایانه کامل رومیزی  / استعلام , استعلام کیس رایانه کامل رومیزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053760/استعلام-تهیه-و-نصب-پرده-های-ریلی-سقفی-و-آنتی-باکتریال-و--'>استعلام  تهیه و نصب پرده های ریلی سقفی و آنتی باکتریال و ...  / استعلام, استعلام  تهیه و نصب پرده های ریلی سقفی و آنتی باکتریال و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053761/مناقصه-تکمیل-سالن-احداث-سالن-و--'>مناقصه تکمیل سالن، احداث سالن و ... / مناقصه تکمیل سالن، احداث سالن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053762/استعلام-احداث-حوضچه-آبگیری'>استعلام احداث حوضچه آبگیری / استعلام , استعلام احداث حوضچه آبگیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053763/استعلام-سیستم-صوتی-شامل-آمپلی-فایر'>استعلام سیستم صوتی شامل آمپلی فایر / استعلام، استعلام سیستم صوتی شامل آمپلی فایر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053764/استعلام-احداث-کانال-آب-بتنی-ذوذنقه-ای'>استعلام احداث کانال آب بتنی ذوذنقه ای / استعلام,استعلام احداث کانال آب بتنی ذوذنقه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053765/مناقصه-پروژه-های-آبرسانی--'>مناقصه پروژه های آبرسانی ... / مناقصه , مناقصه پروژه های آبرسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053766/استعلام-عملیات-آبخیزداری--'>استعلام عملیات آبخیزداری ... / استعلام,استعلام عملیات آبخیزداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053767/استعلام-چهار-آیتم-سیم-آلومینیومی-96-11-24'>استعلام چهار آیتم سیم آلومینیومی 96.11.24 / استعلام ,استعلام چهار آیتم سیم آلومینیومی 96.11.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053768/استعلام-گلدان-باکسی-آویز-و--'>استعلام گلدان باکسی آویز و ... / استعلام ,استعلام گلدان باکسی آویز و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053769/استعلام-اجاره-اتوبوس'>استعلام اجاره اتوبوس / استعلام, استعلام اجاره اتوبوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053770/استعلام-بیمه-نامه-ساختمان-و-اموال'>استعلام بیمه نامه ساختمان و اموال  / استعلام,استعلام بیمه نامه ساختمان و اموال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053771/استعلام-عملیات-آبخیزداری-در-حوزه-آبخیر'>استعلام عملیات آبخیزداری در حوزه آبخیر  / استعلام ,استعلام عملیات آبخیزداری در حوزه آبخیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053772/استعلام-مطالعه-مکانیابی-و-مطالعه-تفصیلی'>استعلام مطالعه مکانیابی و مطالعه تفصیلی / استعلام , استعلام مطالعه مکانیابی و مطالعه تفصیلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053773/استعلام-خرید-مخزن-پلی-اتیلن'>استعلام خرید مخزن پلی اتیلن  / استعلام، استعلام خرید مخزن پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053774/استعلام-رک-ایستاده'>استعلام رک ایستاده / استعلام, استعلام رک ایستاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053775/استعلام-روتر-cisco-1941--'>استعلام روتر cisco 1941 ... / استعلام,استعلام روتر cisco 1941 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053776/استعلام-هارد-دیسک-INTERNAL'>استعلام هارد دیسک INTERNAL   / استعلام,استعلام هارد دیسک INTERNAL  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053777/استعلام-لوازم-کامپیوتر'>استعلام لوازم کامپیوتر  / استعلام , استعلام لوازم کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053778/استعلام-دستگاه-گاز-سنج-دتکتور'>استعلام دستگاه گاز سنج دتکتور / استعلام ,استعلام دستگاه گاز سنج دتکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053779/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر  / استعلام, استعلام کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053780/استعلام-خرید-فلنج-اسپیکات-و--'>استعلام خرید فلنج اسپیکات و... / استعلام , استعلام خرید فلنج اسپیکات و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053781/استعلام-متکا'>استعلام متکا  / استعلام, استعلام متکا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053782/استعلام-زیرسازی--بیس-و-احداث-ابنیه-فنی-راه-روستایی-شیر-علیا--'>استعلام زیرسازی ، بیس و احداث ابنیه فنی راه روستایی شیر علیا ... / استعلام,استعلام زیرسازی ، بیس و احداث ابنیه فنی راه روستایی شیر علیا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053783/استعلام-سوئیچ-دیتا-شبکه-48-پورت'>استعلام سوئیچ دیتا شبکه 48 پورت  / استعلام, استعلام سوئیچ دیتا شبکه 48 پورت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053784/استعلام-موزاییک-و-ماسه-و-سیمان'>استعلام موزاییک و ماسه و سیمان  / استعلام, استعلام موزاییک و ماسه و سیمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053785/استعلام-ادوات-فنی-هواشناسی'>استعلام ادوات فنی هواشناسی  / استعلام ,استعلام ادوات فنی هواشناسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053786/استعلام-چاپگر-اپسون'>استعلام چاپگر اپسون / استعلام, استعلام چاپگر اپسون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053787/استعلام-سیستم-صوتی-و-تصویری-کنفرانس'>استعلام سیستم صوتی و تصویری کنفرانس / استعلام, استعلام سیستم صوتی و تصویری کنفرانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053788/استعلام-خرید-بوشن--'>استعلام خرید بوشن ... / استعلام,استعلام خرید بوشن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053789/استعلام-احداث-انواع-باغات'>استعلام احداث انواع باغات / استعلام , استعلام احداث انواع باغات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053790/استعلام-ویدئو-پروژکتور'>استعلام ویدئو پروژکتور  / استعلام ویدئو پروژکتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053791/استعلام-تجهیزات-سیتی-و-لدر'>استعلام تجهیزات سیتی و لدر / استعلام , استعلام تجهیزات سیتی و لدر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053792/استعلام-مرغ-منجمد'>استعلام مرغ منجمد  / استعلام , استعلام مرغ منجمد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053793/استعلام-زونکن'>استعلام زونکن  / استعلام,استعلام زونکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053794/استعلام-الکتروپمپ-شناور'>استعلام الکتروپمپ شناور  / استعلام ,استعلام الکتروپمپ شناور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053795/استعلام-سیستم-تله-متری-چاه'>استعلام سیستم تله متری چاه  / استعلام , استعلام سیستم تله متری چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053796/خرید-قطعات-یدکی-دستگاه-ICP-OES'>خرید قطعات یدکی دستگاه ICP -OES / استعلام, خرید قطعات یدکی دستگاه ICP -OES</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053797/استعلام-پرچم-رومیزی--'>استعلام پرچم رومیزی ... / استعلام,استعلام پرچم رومیزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053798/استعلام-عملیات-آبخیزداری-در-حوزه-آبخیز'>استعلام عملیات آبخیزداری در حوزه آبخیز / استعلام ,استعلام عملیات آبخیزداری در حوزه آبخیز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053799/استعلام-توسعه-و-حفظ-عملکرد-شبکه-بی-سیم'>استعلام توسعه و حفظ عملکرد شبکه بی سیم  / استعلام,استعلام توسعه و حفظ عملکرد شبکه بی سیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053800/استعلام-دستگاه-تصفیه-هوا-خانگی'>استعلام دستگاه تصفیه هوا خانگی / استعلام, استعلام دستگاه تصفیه هوا خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053801/استعلام-بهسازی-آسانسور-قدیمی'>استعلام بهسازی آسانسور قدیمی / استعلام,استعلام بهسازی آسانسور قدیمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053802/استعلام-پرینتر-سه-کاره-لیزری'>استعلام پرینتر سه کاره لیزری / استعلام , استعلام پرینتر سه کاره لیزری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053803/استعلام-خرید-کوله-پشتی'>استعلام  خرید کوله پشتی / استعلام,استعلام  خرید کوله پشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053804/استعلام-سرور-dl380g9'>استعلام سرور dl380g9 / استعلام , استعلام سرور dl380g9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053805/استعلام-پرده-زبرا'>استعلام پرده زبرا / استعلام , استعلام پرده زبرا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053806/استعلام-تخلیه-و-نصب-الکتروپمپ-ها-و-بازدید-و-رفع-عیب-با-مصالح'>استعلام تخلیه و نصب الکتروپمپ ها و بازدید و رفع عیب با مصالح  / استعلام ,استعلام تخلیه و نصب الکتروپمپ ها و بازدید و رفع عیب با مصالح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053807/استعلام-خرید-رنگ-روغن-و-پلاستیک-و-ایزوگام'>استعلام  خرید رنگ روغن و پلاستیک و ایزوگام  / استعلام  خرید رنگ روغن و پلاستیک و ایزوگام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053808/استعلام-اتصالات-مختلف'>استعلام اتصالات مختلف / استعلام,استعلام اتصالات مختلف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053809/استعلام-ارائه-مشاوره-شغلی'>استعلام  ارائه مشاوره شغلی  / استعلام, استعلام  ارائه مشاوره شغلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053810/استعلام-رنگ-پلاستیک-'>استعلام رنگ پلاستیک.. / استعلام,استعلام رنگ پلاستیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053811/استعلام-تهیه-و-ساخت-حفاظ-فلزی'>استعلام تهیه و ساخت حفاظ فلزی  / استعلام , استعلام تهیه و ساخت حفاظ فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053812/استعلام-سایر-فعالیتهای-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان / استعلام , استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053813/استعلام-ماده-شیمیایی-تالکوم'>استعلام ماده شیمیایی تالکوم  / استعلام, استعلام ماده شیمیایی تالکوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053814/استعلام-لوازم-الکترونیکی'>استعلام لوازم الکترونیکی  / استعلام ,استعلام لوازم الکترونیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053815/استعلام-چاپگر'>استعلام چاپگر  / استعلام, استعلام چاپگر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053816/استعلام-fipronil-sulfide'>استعلام fipronil sulfide  / استعلام, استعلام fipronil sulfide </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053817/استعلام-خرید-۳۰۰-نسخه-کتاب'>استعلام خرید ۳۰۰ نسخه کتاب  / استعلام ,استعلام خرید ۳۰۰ نسخه کتاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053818/استعلام-کمد-بایگانی-رمزدار-با-ورق-80'>استعلام کمد بایگانی رمزدار با ورق 80  / استعلام,استعلام کمد بایگانی رمزدار با ورق 80 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053819/استعلام-fipronil-sulfone'>استعلام  fipronil sulfone / استعلام, استعلام  fipronil sulfone</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053820/استعلام-فایروال-utm'>استعلام فایروال utm / استعلام , استعلام فایروال utm</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053821/استعلام-بطری-حجم-2-لیتری'>استعلام بطری حجم 2 لیتری / استعلام، استعلام بطری حجم 2 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053822/استعلام-کانال-بتنی'>استعلام کانال بتنی  / استعلام , استعلام کانال بتنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053823/استعلام-لویبا-چیتی'>استعلام لویبا چیتی  / استعلام , استعلام لویبا چیتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053824/استعلام-عدس-پلوئی'>استعلام عدس پلوئی / استعلام , استعلام عدس پلوئی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053825/استعلام-موزاییک'>استعلام موزاییک  / استعلام ,استعلام موزاییک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053826/استعلام-هارد-اکسترنال-ssd'>استعلام هارد اکسترنال ssd / استعلام ,استعلام هارد اکسترنال ssd</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053827/استعلام-بهسازی-آسانسور'>استعلام بهسازی آسانسور  / استعلام,استعلام بهسازی آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053828/استعلام-خرید-مانشون-و--'>استعلام خرید مانشون و ... / استعلام,استعلام خرید مانشون و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053829/استعلام-دوربین-فیلمبرداری'>استعلام دوربین فیلمبرداری  / استعلام ,استعلام دوربین فیلمبرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053830/استعلام-بوته-کنی--خاکبرداری--پخش-مخلوط-و-شن'>استعلام بوته کنی ، خاکبرداری ، پخش مخلوط و شن / استعلام , استعلام بوته کنی ، خاکبرداری ، پخش مخلوط و شن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053831/استعلام-قطعات-دستگاه-XRF-برند-فیلیپس-مدل-magix-pro'>استعلام قطعات دستگاه XRF برند فیلیپس مدل magix pro  / استعلام، استعلام قطعات دستگاه XRF برند فیلیپس مدل magix pro </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053832/استعلام-ماده-شیمیایی-آمیلکس'>استعلام ماده شیمیایی آمیلکس  / استعلام,استعلام ماده شیمیایی آمیلکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053833/استعلام-شیر-کشویی'>استعلام شیر کشویی / استعلام , استعلام شیر کشویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053834/استعلام-چاپ-و-صحافی-کتاب-و--'>استعلام چاپ و صحافی کتاب و ... / استعلام ,استعلام چاپ و صحافی کتاب و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053835/استعلام-توسعه-شبکه-داخلی-ساختمان-مرکزی'>استعلام توسعه شبکه داخلی ساختمان مرکزی  / استعلام , استعلام توسعه شبکه داخلی ساختمان مرکزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053836/استعلام-انجام-عملیات-مونیتورینگ-و-پایش'>استعلام انجام عملیات مونیتورینگ و پایش / استعلام ,استعلام انجام عملیات مونیتورینگ و پایش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053837/استعلام-تعمیرات-ساختمان-کتابخانه'>استعلام تعمیرات ساختمان کتابخانه  / استعلام, استعلام تعمیرات ساختمان کتابخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053838/استعلام-رایانه'>استعلام رایانه / استعلام , استعلام رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053839/استعلام-کولر-گازی-12000'>استعلام کولر گازی  12000 / استعلام , استعلام کولر گازی  12000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053840/fipronil-desulfinyl'> fipronil desulfinyl / استعلام, استعلام  fipronil desulfinyl </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053841/استعلام-ساکشن'>استعلام ساکشن  / استعلام ,استعلام ساکشن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053842/استعلام-تجهیزات-موردنیاز--'>استعلام تجهیزات موردنیاز ... / استعلام,استعلام تجهیزات موردنیاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053843/استعلام-لب-تاپ'>استعلام لب تاپ  / استعلام,استعلام لب تاپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053844/استعلام-خرید-کلاه-موتورسوار'>استعلام  خرید کلاه موتورسوار   / استعلام,استعلام  خرید کلاه موتورسوار  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053845/استعلام-اصلاح-و-ترمیم-جاده-خاکی-و-صعب-العبور'>استعلام اصلاح و ترمیم جاده خاکی و صعب العبور  / استعلام, استعلام اصلاح و ترمیم جاده خاکی و صعب العبور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053846/استعلام-عملیات-آبخیزداری--'>استعلام عملیات آبخیزداری ... / استعلام,استعلام عملیات آبخیزداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053847/استعلام-تکمیل-سیستم-صوت-سالن-کنفرانس'>استعلام تکمیل سیستم صوت سالن کنفرانس  / استعلام ,استعلام تکمیل سیستم صوت سالن کنفرانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053848/استعلام-خرید-زونکن-و-کاغذ'>استعلام خرید زونکن و کاغذ / استعلام , استعلام خرید زونکن و کاغذ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053849/استعلام-خرید-چهار-حلقه-لاستیک'>استعلام خرید چهار حلقه لاستیک / استعلام,استعلام خرید چهار حلقه لاستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053850/استعلام-عملیات-واگذاری-کلیه-امور-بهره-برداری--'>استعلام عملیات واگذاری کلیه امور بهره برداری ... / استعلام,استعلام عملیات واگذاری کلیه امور بهره برداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053851/استعلام-لوله-گالوانیزه-و--'>استعلام لوله گالوانیزه و ... / استعلام ,استعلام لوله گالوانیزه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053852/استعلام-سرور-DL380G9'>استعلام سرور  DL380G9 / استعلام , استعلام سرور  DL380G9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053853/استعلام-فعالیت-های-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو / استعلام,استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053854/استعلام-فرمون'>استعلام فرمون / استعلام ,استعلام فرمون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053855/استعلام-رایانه-همراه'>استعلام رایانه همراه  / استعلام , استعلام رایانه همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053856/استعلام-دستگاه-کپی'>استعلام دستگاه کپی / استعلام , استعلام دستگاه کپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053857/استعلام-تعمیرات-ساختمان-کتابخانه'>استعلام تعمیرات ساختمان کتابخانه / استعلام, استعلام تعمیرات ساختمان کتابخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053858/استعلام-شیر-گلوب-سایز-300-میل-متر'>استعلام شیر گلوب سایز 300 میل متر / استعلام, استعلام شیر گلوب سایز 300 میل متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053859/استعلام-ماده-شیمیایی-گلیسرین'>استعلام ماده شیمیایی گلیسرین  / استعلام ,استعلام ماده شیمیایی گلیسرین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053860/استعلام-خرید-دوربین-دو-چشمی'>استعلام خرید دوربین دو چشمی  / استعلام ,استعلام خرید دوربین دو چشمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053861/استعلام-کاغذ-a4-paper-one'>استعلام کاغذ a4 paper one / استعلام , استعلام کاغذ a4 paper one</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053862/استعلام-انجام-امور-ساختمانی-و-تاسیساتی'>استعلام انجام امور ساختمانی و تاسیساتی / استعلام , استعلام انجام امور ساختمانی و تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053863/استعلام-خرید-لاستیک'>استعلام خرید لاستیک / استعلام , استعلام خرید لاستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053864/استعلام-لوازم-آزمایشگاهی'>استعلام لوازم آزمایشگاهی  / استعلام, استعلام لوازم آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053865/استعلام-fipronil'>استعلام  fipronil / استعلام, استعلام  fipronil</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053866/استعلام-چاپ-فرمهای-اداری'>استعلام چاپ فرمهای اداری  / استعلام ,استعلام چاپ فرمهای اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053867/استعلام-پیاده-سازی-سامانه-پایش-برنامه-عملیاتی'>استعلام پیاده سازی سامانه پایش برنامه عملیاتی / استعلام,استعلام پیاده سازی سامانه پایش برنامه عملیاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053868/استعلام-دوربین--'>استعلام دوربین... / استعلام , استعلام دوربین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053869/استعلام-احداث-خط-انتقال'>استعلام احداث خط انتقال / استعلام,استعلام احداث خط انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053870/استعلام-ترانس-برق'>استعلام ترانس برق  / استعلام ,استعلام ترانس برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053871/استعلام-اقلام-تبلیغی-ـ-ترویجی'>استعلام اقلام تبلیغی ـ ترویجی  / استعلام ,استعلام اقلام تبلیغی ـ ترویجی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053872/استعلام-احداث-کانال-آب-بتنی-ذوذنقه-ای-روستای-خلیف-آباد'>استعلام احداث کانال آب بتنی ذوذنقه ای روستای خلیف آباد  / استعلام, استعلام احداث کانال آب بتنی ذوذنقه ای روستای خلیف آباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053873/استعلام-احیای-قنوات'>استعلام احیای قنوات  / استعلام,استعلام احیای قنوات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053874/استعلام-مرغ-منجمد'>استعلام مرغ منجمد / استعلام , استعلام مرغ منجمد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053875/استعلام-کتامین-و-زایلازین'>استعلام کتامین و زایلازین  / استعلام، استعلام کتامین و زایلازین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053876/استعلام-کارت-تلفن-13494'>استعلام کارت تلفن 13494 / استعلام, استعلام کارت تلفن 13494</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053877/استعلام-پرینتر-رنگی-چهارکاره--'>استعلام پرینتر رنگی چهارکاره ... / استعلام,استعلام پرینتر رنگی چهارکاره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053878/استعلام-سویا'>استعلام سویا  / استعلام , استعلام سویا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053879/استعلام-fipronil'>استعلام  fipronil / استعلام, استعلام  fipronil</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053880/استعلام-fipronil-carboxamide'>استعلام fipronil carboxamide / استعلام , استعلام fipronil carboxamide</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053881/استعلام-پرینتر'>استعلام پرینتر  / استعلام,استعلام پرینتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053882/استعلام-تهیه-نصب-راه-اندازی--'>استعلام تهیه، نصب، راه اندازی ... / استعلام,استعلام تهیه، نصب، راه اندازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053883/استعلام-خرید-یک-دستگاه-آنالیزر-کیفیت-توان'>استعلام خرید یک دستگاه آنالیزر کیفیت توان / استعلام, استعلام خرید یک دستگاه آنالیزر کیفیت توان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053884/استعلام-ارتقای-ایمنی-تردد-وانت-بارها'>استعلام ارتقای ایمنی تردد وانت بارها  / استعلام,استعلام ارتقای ایمنی تردد وانت بارها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053885/استعلام-بهسازی-و-خرید-و-نصب-سیستم-سرمایش-و-گرمایش--'>استعلام بهسازی و خرید و نصب سیستم سرمایش و گرمایش ... / استعلام,استعلام بهسازی و خرید و نصب سیستم سرمایش و گرمایش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053886/استعلام-مرغ-منجمد'>استعلام مرغ منجمد  / استعلام , استعلام مرغ منجمد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053888/مناقصه-انجام-خدمات-حراست-از-پست-های-برق'>مناقصه انجام خدمات حراست از پست های برق  / مناقصه ,مناقصه انجام خدمات حراست از پست های برق </a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 13 تاريخ : شنبه 29 ارديبهشت 1397 ساعت: 11:21