اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.11.23 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051221/مناقصه-اجرای-پروژه-ج... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.11.23 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051221/مناقصه-اجرای-پروژه-جدول-گذاری-تخریب-آسفالت-زیرسازی-و-آسفالت---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه جدول گذاری، تخریب آسفالت، زیرسازی و آسفالت... - نوبت دوم / مناقصه اجرای پروژه جدول گذاری، تخریب آسفالت، زیرسازی و آسفالت... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051222/مناقصه-مشارکت-در-ساخت-واحدهای-تجاری-آموزشی---نوبت-دوم'>مناقصه مشارکت در ساخت واحدهای تجاری، آموزشی ...- نوبت دوم  / مناقصه,مناقصه مشارکت در ساخت واحدهای تجاری، آموزشی ...- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051228/مناقصه-پروژه-خرید-نصب-راه-اندازی-بهره-برداری-ونگهداری-از-سامانه-دوربین-مداربسته----نوبت-دوم'>مناقصه پروژه خرید، نصب، راه اندازی، بهره برداری ونگهداری از سامانه دوربین مداربسته ... - نوبت دوم / مناقصه,مناقصه پروژه خرید، نصب، راه اندازی، بهره برداری ونگهداری از سامانه دوربین مداربسته ...- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051229/مناقصهCENTRIFUGAL-PUMP-WITH-MOTOR-LEAN-AMINE--نوبت-دوم'> مناقصهCENTRIFUGAL PUMP WITH MOTOR LEAN AMINE - نوبت دوم / مناقصه ارزیابی کیفی تامین کنندگان ، ارزیابی کیفی CENTRIFUGAL PUMP WITH MOTOR  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051232/مناقصه-اجرای-عملیات-مرمت-و-لکه-گیری-آسفالت-سطح-منطقه-8'>مناقصه اجرای عملیات مرمت و لکه گیری آسفالت سطح منطقه 8 / مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات مرمت و لکه گیری آسفالت سطح منطقه 8</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051233/فراخوان-مناقصه-تهیه-بارگیری-حمل-و-باراندازی-لوازم-و-تجهیزات-آبیاری--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تهیه، بارگیری، حمل و باراندازی لوازم و تجهیزات آبیاری ...نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه تهیه، بارگیری، حمل و باراندازی لوازم و تجهیزات آبیاری ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051236/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-رفع-پانچ-و-رنگ-آمیزی-شابلون-گذاری---(نوبت-دوم)'>تجدید مناقصه اجرای عملیات رفع پانچ و رنگ آمیزی، شابلون گذاری ...  (نوبت دوم) / تجدید مناقصه، تجدید مناقصه اجرای عملیات رفع پانچ و رنگ آمیزی، شابلون گذاری ...  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051244/مناقصه-احداث-بلوک-1-ساختمان-کانون-پرورش-فکری---نوبت-دوم'>مناقصه احداث بلوک 1 ساختمان کانون پرورش فکری ...  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه ، مناقصه احداث بلوک 1 ساختمان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ...  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051248/تجدید-مناقصه-احداث-مجتمع-مسکونی---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه احداث مجتمع مسکونی... - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه، تجدید مناقصه احداث مجتمع مسکونی... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051250/فراخوان-نظارت-کارگاهی-بر-پروژه-های-عمرانی-ابنیه-نوبت-دوم'>فراخوان نظارت کارگاهی بر پروژه های عمرانی ابنیه نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی انتخاب مشاور , فراخوان نظارت کارگاهی بر پروژه های عمرانی ابنیه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051253/فراخوان-تهیه-مصالح-و-اجرای-حدود-50-کیلومتر-شبکه'>فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 50 کیلومتر شبکه  / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی, فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 50 کیلومتر شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051256/مناقصه-واگذاری-خدمات-فضای-سبز-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری خدمات فضای سبز نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری خدمات فضای سبز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051258/تجدید-فراخوان-مناقصه-خرید-پالت-و-فریم-چوبی'>تجدید فراخوان مناقصه خرید پالت و فریم چوبی / آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی ، تجدید فراخوان مناقصه خرید پالت و فریم چوبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051259/مناقصه-انجام-امور-مربوط-به-خدمات-عمومی-و-پشتیبانی-شرکت-در-نیروگاه-بخار-(نوبت-دوم)'>مناقصه انجام امور مربوط به خدمات عمومی و پشتیبانی شرکت در نیروگاه بخار  (نوبت دوم) / آگهی مناقصه, مناقصه انجام امور مربوط به خدمات عمومی و پشتیبانی شرکت در نیروگاه بخار (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051264/مناقصه-انجام-امور-مربوط-به-خدمات-عمومی-و-پشتیبانی-شرکت-در-نیروگاه-بخار-(نوبت-دوم)'>مناقصه انجام امور مربوط به خدمات عمومی و پشتیبانی شرکت در نیروگاه بخار  (نوبت دوم) / آگهی مناقصه, مناقصه انجام امور مربوط به خدمات عمومی و پشتیبانی شرکت در نیروگاه بخار (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051266/مناقصه-انجام-خدمات-نقلیه-و-ترابری--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات نقلیه و ترابری - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه انجام خدمات نقلیه و ترابری - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051267/مناقصه-انجام-خدمات-ورزشی-و-آموزشی--'>مناقصه انجام خدمات ورزشی و آموزشی ... / مناقصه ,مناقصه انجام خدمات ورزشی و آموزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051268/مناقصه-خرید-انواع-لوله-های-بدون-درز-و-گالوانیزه-و--'>مناقصه خرید انواع لوله های بدون درز و گالوانیزه و.... / مناقصه ، مناقصه خرید انواع لوله های بدون درز و گالوانیزه و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051269/مناقصه-تکمیل-مجتمع-پارک-امیر-کبیر-عالیخانی--نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل مجتمع پارک امیر کبیر عالیخانی - نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه تکمیل مجتمع پارک امیر کبیر عالیخانی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051270/مناقصه-انجام-فعالیت-های-عمرانی-صنعت-و--'>مناقصه انجام فعالیت های عمرانی صنعت و ... / آگهی مناقصه , مناقصه انجام فعالیت های عمرانی صنعت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051272/مناقصه-امور-خدمات-عمومی'>مناقصه امور خدمات عمومی  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه امور خدمات عمومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051273/تجدید-مناقصه-زیرسازی-و-جدولگذاری-معابر--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه زیرسازی و جدولگذاری معابر - نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه زیرسازی و جدولگذاری معابر - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051275/مناقصه-خرید--نصب-و-راه-اندازی-4-دستگاه-هواساز-هایژنیک'>مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی 4 دستگاه هواساز هایژنیک / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی 4 دستگاه هواساز هایژنیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051277/مناقصه-خرید-اقلام-مورد-نیاز--'>مناقصه خرید اقلام مورد نیاز ... / مناقصه, مناقصه خرید اقلام مورد نیاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051278/مناقصه-تکمیل-مصلی--نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل مصلی - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه تکمیل مصلی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051279/مناقصه-خرید-28-تن-تسمه-فولادی-زیگنود'>مناقصه خرید 28 تن تسمه فولادی زیگنود  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید 28 تن تسمه فولادی زیگنود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051281/مناقصه-بهسازی-معابر-محله-همت-آباد-شهر-دستجرد'>مناقصه بهسازی معابر محله همت آباد شهر دستجرد / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه بهسازی معابر محله همت آباد شهر دستجرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051284/مناقصه-عملیات-زیرسازی--جدولگذاری---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات زیرسازی - جدولگذاری ... نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه عملیات زیرسازی - جدولگذاری ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051288/مناقصه-انجام-امور-ایاب-و-ذهاب-پرسنل-نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور ایاب و ذهاب پرسنل نوبت دوم  / آگهی شناسایی پیمانکار , مناقصه انجام امور ایاب و ذهاب پرسنل نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051289/مناقصه-عملیات-اجرایی-روشنایی-مسیر-ریلی--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی روشنایی مسیر ریلی  - نوبت  دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عملیات اجرایی روشنایی مسیر ریلی  - نوبت  دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051290/مناقصه-عملیات-اجرایی-احداث-پارک---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی احداث پارک ... نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه عملیات اجرایی احداث پارک ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051292/مناقصه-پروژه-طراحی-تهیه-تجهیزات-و-احداث-خط----نوبت-دوم'>مناقصه پروژه طراحی ،تهیه  تجهیزات و احداث خط ..... نوبت دوم / مناقصه, مناقصه پروژه طراحی ،تهیه  تجهیزات و احداث خط ..... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051297/تجدید-ارزیابی-کیفی-خرید-سه-دست-پره-های-تحرک-توربین-گازی'>تجدید ارزیابی کیفی خرید سه دست پره های تحرک توربین گازی / مناقصه, تجدید ارزیابی کیفی خرید سه دست پره های تحرک توربین گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051299/تمدید-مناقصه-تامین-یک-دستگاه-تراش-چرخ-چاله-ای--'>تمدید مناقصه تامین یک دستگاه تراش چرخ چاله ای ... / آگهی تمدید مناقصه، تمدید مناقصه تامین یک دستگاه تراش چرخ چاله ای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051302/مناقصه-اجرای-فاز-شبکه-فاضلاب-شهرک-صنعتی'>مناقصه اجرای فاز شبکه فاضلاب شهرک صنعتی / مناقصه ,مناقصه اجرای فاز شبکه فاضلاب شهرک صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051303/مناقصه-اجرای-کفپوش-بتنی-خیابان--'>مناقصه اجرای کفپوش بتنی خیابان ... / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای کفپوش بتنی خیابان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051305/مناقصه-مقداری-لوله-چدن-داکتیل--نوبت-دوم'>مناقصه مقداری لوله چدن داکتیل  - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه مقداری لوله چدن داکتیل  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051306/مناقصه-نگهداری-و-توسعه-مقطعی-شبکه-کابل-شبکه-فیبر-دسترسی-و---نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری و توسعه مقطعی شبکه کابل، شبکه فیبر دسترسی و ... نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه نگهداری و توسعه مقطعی شبکه کابل، شبکه فیبر دسترسی و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051308/مناقصه-احداث-ساختمان-راهداری-نوبت-دوم'>مناقصه احداث ساختمان راهداری نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث ساختمان راهداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051309/مناقصه-خرید-اتصالات-پلی-اتیلن-نوبت-دوم'>مناقصه خرید اتصالات پلی اتیلن- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید اتصالات پلی اتیلن- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051310/مناقصه-تهیه-مصالح--'>مناقصه تهیه مصالح ...  / مناقصه, مناقصه تهیه مصالح ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051311/مناقصه-تکمیل-ساختمان-اداری'>مناقصه تکمیل ساختمان اداری / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تکمیل ساختمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051312/مناقصه-اجرای-زیرسازی-و-جدول-گذاری--'>مناقصه اجرای زیرسازی و جدول گذاری ... / مناقصه اجرای زیرسازی و جدول گذاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051315/مناقصه-خرید-ACTIVATED-MDEA-(AMDEA)---نوبت-دوم'>مناقصه خرید ACTIVATED MDEA (AMDEA) ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه خرید ACTIVATED MDEA (AMDEA).. نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051316/مناقصه-فاز-4-عملیات-احداث-پارک-نوبت-دوم'>مناقصه فاز 4 عملیات احداث پارک نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه فاز 4 عملیات احداث پارک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051318/مناقصه-امور-آشپزخانه-نوبت-دوم'>مناقصه امور آشپزخانه نوبت دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه امور آشپزخانه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051321/مناقصه-نگهداری-و-توسعه-مقطعی-شبکه-کابل-شبکه-فیبر-دسترسی-و--نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری و توسعه مقطعی شبکه کابل، شبکه فیبر دسترسی و ...نوبت دوم  / مناقصه نگهداری و توسعه مقطعی شبکه کابل، شبکه فیبر دسترسی و ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051325/مناقصه-خرید-ماشین-آلات-و-تجهیزات-تولید-آسفالت-گرم---نوبت-دوم-چاپ-دوم'>مناقصه خرید ماشین آلات و تجهیزات تولید آسفالت گرم... - نوبت دوم چاپ دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه خرید ماشین آلات و تجهیزات تولید آسفالت گرم... - نوبت دوم چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051327/مناقصه-تخته-موکت-نوبت-دوم'>مناقصه تخته موکت  نوبت دوم  / فراخوان مناقصات , مناقصه تخته موکت  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051332/مناقصه-تهیه-و-خرید-47-ایستگاه-تقلیل-فشار-اندازه-گیری-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و خرید 47 ایستگاه تقلیل فشار اندازه گیری نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تهیه و خرید 47 ایستگاه تقلیل فشار اندازه گیری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051334/مناقصه-تامین-13-نفر-نیروی-خدماتی-روزمزد'>مناقصه تامین 13 نفر نیروی خدماتی روزمزد / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تامین 13 نفر نیروی خدماتی روزمزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051338/مناقصه-خرید-لوله-چدن-داکتیل-جهت-آبرسانی--'>مناقصه خرید لوله چدن داکتیل جهت آبرسانی ... / مناقصه خرید لوله چدن داکتیل جهت آبرسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051343/مناقصه-واگذاری-حجمی-زمانی-اداره-امور-عملیات-تاسیسات-نفت--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری حجمی زمانی اداره امور عملیات تاسیسات نفت...نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه واگذاری حجمی زمانی اداره امور عملیات تاسیسات نفت...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051345/تجدید-مناقصه-توسعه-و-نگهداری-فضای-سبز----نوبت-دوم'>تجدید مناقصه توسعه و نگهداری فضای سبز ... - نوبت دوم / فراخوان تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه توسعه و نگهداری فضای سبز ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051346/مناقصه-تامین-نیروی-نگهبان-جهت-حفاظت-فیزیکی-اماکن--'>مناقصه تامین نیروی نگهبان جهت حفاظت فیزیکی اماکن ... / مناقصه, مناقصه تامین نیروی نگهبان جهت حفاظت فیزیکی اماکن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051349/مناقصه-توسعه-و-اصلاح-شبکه--نصب-انشعابات--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه توسعه و اصلاح شبکه , نصب انشعابات.. تجدید- نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه ارزیابی کیفی , مناقصه توسعه و اصلاح شبکه , نصب انشعابات.. تجدید- نوبت  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051350/مناقصه-خرید--نصب-و-اجرای-تجهیزات-روشنایی-معابر'>مناقصه خرید ، نصب و اجرای تجهیزات روشنایی معابر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید ، نصب و اجرای تجهیزات روشنایی معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051352/مناقصه-اجرای-پروژه-شبکه-داخلی-گازرسانی-ناحیه-صنعتی--'>مناقصه اجرای پروژه شبکه داخلی گازرسانی ناحیه صنعتی ... / مناقصه اجرای پروژه شبکه داخلی گازرسانی ناحیه صنعتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051357/مناقصه-روکش-آسفالت-محورهای-فرعی-منطقه-غرب-و--'>مناقصه روکش آسفالت محورهای فرعی منطقه غرب و ... / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه روکش آسفالت محورهای فرعی منطقه غرب و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051358/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-کلیه-عرصه-های-فضای-سبز---نوبت-دوم'>مناقصه حفظ و نگهداری کلیه عرصه های فضای سبز... - نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه حفظ و نگهداری کلیه عرصه های فضای سبز... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051359/مناقصه-احداث-پارک-خطی--'>مناقصه احداث پارک خطی... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث پارک خطی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051362/مناقصه-لوله-پلی-اتیلن-آبرسانی--'>مناقصه لوله پلی اتیلن آبرسانی ... / مناقصه , مناقصه لوله پلی اتیلن آبرسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051367/مناقصه-کنترل-و-نظارت-بر-ساخت-و-سازها'>مناقصه کنترل و نظارت بر ساخت و سازها / آگهی مناقصه , مناقصه کنترل و نظارت بر ساخت و سازها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051369/مناقصه-خرید-حمل-و-پخش-آسفالت-فینیشری'>مناقصه خرید، حمل و پخش آسفالت فینیشری / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید، حمل و پخش آسفالت فینیشری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051382/فراخوان-خرید-خدمات-مشاوره--نوبت-دوم'>فراخوان خرید خدمات مشاوره  - نوبت  دوم / فراخوان ارزیابی کیفی,فراخوان خرید خدمات مشاوره  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051383/مناقصه-مشارکت-در-ساخت---96-11-23'>مناقصه مشارکت در ساخت ... 96.11.23 / آگهی فراخوان , مناقصه مشارکت در ساخت ... 96.11.23</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051388/مناقصه-تامین-تجهیزات-سخت-افزاری--'>مناقصه تامین تجهیزات سخت افزاری ... / مناقصه, مناقصه تامین تجهیزات سخت افزاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051390/تجدید-مناقصه-انتخاب-مشاور-جهت-طراحی-سالن-همایش-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه انتخاب مشاور جهت طراحی سالن همایش- نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه انتخاب مشاور جهت طراحی سالن همایش- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051391/مناقصه-پروژه-تکمیل-سالن-ورزشی-چند-منظوره-مهرگان--'>مناقصه پروژه تکمیل سالن ورزشی چند منظوره مهرگان... / آگهی برگزاری مناقصه، مناقصه پروژه تکمیل سالن ورزشی چند منظوره مهرگان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051396/مناقصه-انجام-خدمات-امور-پشتیبانی-اداری-و--'>مناقصه انجام خدمات امور پشتیبانی اداری و ... / مناقصه ,مناقصه انجام خدمات امور پشتیبانی اداری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051397/مناقصه-پروژه-کاهش-تلفات-شهرستان-هفتگل----نوبت-دوم'>مناقصه پروژه کاهش تلفات شهرستان هفتگل  ...  نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه پروژه کاهش تلفات شهرستان هفتگل  ...  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051398/مناقصه-پروژه-طراحی--تهیه-نصب-و-راه-اندازی-تلمبه-های-درون-چاهی-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه طراحی ، تهیه نصب و راه اندازی تلمبه های درون چاهی- نوبت دوم / مناقصه, مناقصه مناقصه پروژه طراحی ، تهیه نصب و راه اندازی تلمبه های درون چاهی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051400/مناقصه-یکدستگاه-ذخیره-ساز-آفلاین-اطلاعات-مغناطیسی--'>مناقصه یکدستگاه ذخیره ساز آفلاین اطلاعات مغناطیسی.... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه یکدستگاه ذخیره ساز آفلاین اطلاعات مغناطیسی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051402/مناقصه-خرید-دستگاه-اسپری-درایر'>مناقصه خرید دستگاه اسپری درایر / مناقصه, مناقصه خرید دستگاه اسپری درایر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051403/مناقصه-کاشت-داشت-و-نگهداری-و-توسعه-فضای-سبز--'>مناقصه کاشت، داشت و نگهداری و توسعه فضای سبز ... / مناقصه, مناقصه کاشت، داشت و نگهداری و توسعه فضای سبز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051405/مناقصه-اجرای-روشنایی-تهیه-پایه-و-صفحه-گاردریل-درزگیری-و-لکه-گیری-و--'>مناقصه اجرای روشنایی، تهیه پایه و صفحه گاردریل، درزگیری و لکه گیری  و... / مناقصه, اجرای روشنایی، تهیه پایه و صفحه گاردریل، درزگیری و لکه گیری  و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051406/فراخوان-سرمایه-گذاری-و-یا-مشارکت-در-ساخت'>فراخوان سرمایه گذاری و یا مشارکت در ساخت  / فراخوان, فراخوان سرمایه گذاری و یا مشارکت در ساخت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051407/مناقصه-تعداد-9-آیتم-انواع-فیلتر'>مناقصه تعداد 9 آیتم انواع فیلتر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعداد 9 آیتم انواع فیلتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051412/مناقصه-بهره-برداری-و-نگهداشت-تجهیزات-نیروگاه-تاریک'>مناقصه بهره برداری و نگهداشت تجهیزات نیروگاه تاریک / مناقصه عملیات احداث فرازبند، نشیب بند، تکمیل تونل های تزریق تحتانی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051413/مناقصه-خرید-هند-لامپ'>مناقصه خرید هند لامپ / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید هند لامپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051414/مناقصه-پکیج-50-متر-مکعبی-تصفیه-فاضلاب-شهرک--تجدید'>مناقصه پکیج 50 متر مکعبی تصفیه فاضلاب شهرک... تجدید  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پکیج 50 متر مکعبی تصفیه فاضلاب شهرک...تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051417/مناقصه-عملیات-تهیه-حمل-و-پخش-بتن-فونداسیون'>مناقصه  عملیات تهیه، حمل و پخش بتن فونداسیون / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  عملیات تهیه، حمل و پخش بتن فونداسیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051420/مناقصه-بهسازی-تعریض-و-رفع-نقاط-حادثه-خیز-محور-نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی، تعریض و رفع نقاط حادثه خیز محور نوبت دوم / مناقصه , مناقصه بهسازی، تعریض و رفع نقاط حادثه خیز محور نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051422/مناقصه-اصلاح-مسیر-قدیم-جهت-برق-رسانی-به---نوبت-دوم'>مناقصه اصلاح مسیر قدیم جهت برق رسانی به ....نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه اصلاح مسیر قدیم جهت برق رسانی به ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051424/مناقصه-نگهداری-و-توسعه-مقطعی-شبکه-کابل-شبکه-فیبر-دسترسی-و---نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری و توسعه مقطعی شبکه کابل، شبکه فیبر دسترسی و ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه نگهداری و توسعه مقطعی شبکه کابل، شبکه فیبر دسترسی و ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051426/مناقصه-انواع-ترانسفورماتور-توزیع-از--'>مناقصه انواع ترانسفورماتور توزیع از ... / مناقصه ,مناقصه انواع ترانسفورماتور توزیع از ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051427/مناقصه-عمومی-عملیات-زیرسازی-جدول-گذاری--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی عملیات زیرسازی جدول گذاری...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عمومی عملیات زیرسازی جدول گذاری... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051429/مناقصه-احداث-مجموعه-ورزشی'>مناقصه احداث مجموعه ورزشی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث مجموعه ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051430/مناقصه-تکمیل-سالن-ورزشی'>مناقصه تکمیل سالن ورزشی / مناقصه, مناقصه تکمیل سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051432/مناقصه-خرید-تهیه-حمل-و-پخش-آسفالت-سطح-شهر---نوبت-دوم'>مناقصه خرید، تهیه، حمل و پخش آسفالت سطح شهر... - نوبت دوم / مناقصه, خرید، تهیه، حمل و پخش آسفالت سطح شهر... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051433/مناقصه-خرید-حمل-و-تخلیه-و-نصب-چمن-مصنوعی-به-همراه-زیرسازی'>مناقصه خرید، حمل و تخلیه و نصب چمن مصنوعی به همراه زیرسازی / مناقصه خرید، حمل و تخلیه و نصب چمن مصنوعی به همراه زیرسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051437/مناقصه-تامین-و-پشتیبانی-خودروهای-سواری'>مناقصه تامین و پشتیبانی خودروهای سواری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین و پشتیبانی خودروهای سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051438/مناقصه-اجرای-عملیات-جدولگذاری-و-پیاده-روسازی-کلاک'>مناقصه اجرای عملیات جدولگذاری و پیاده روسازی کلاک / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات جدولگذاری و پیاده روسازی کلاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051439/تجدید-دوم-مناقصه-اجرای-عملیات-نگهداری-و-بازسازی-شبکه-های-کابل--'>تجدید دوم مناقصه اجرای عملیات نگهداری و بازسازی شبکه های کابل... / آگهی تجدید دوم مناقصه، تجدید دوم مناقصه اجرای عملیات نگهداری و بازسازی شبکه های کابل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051441/مناقصه-عملیات-اجرایی-ساماندهی-رودخانه-رویدر--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی ساماندهی رودخانه رویدر..- نوبت دوم / مناقصه عملیات اجرایی ساماندهی رودخانه رویدر..- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051445/مناقصه-سیستم-های-سخت-افزار-و-رایانه'>مناقصه سیستم های سخت افزار و رایانه  / آگهی مناقصه, مناقصه سیستم های سخت افزار و رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051446/مناقصه-تعمیرات-اساسی-OVER-HALUL-و-تامین-قطعات-یدکی-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه تعمیرات اساسی OVER HALUL و تامین قطعات یدکی تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید استعلام ارزیابی کیفی , مناقصه تعمیرات اساسی OVER HALUL و تامین قطعات یدکی تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051449/مناقصه-سیستم-های-ذخیره-ساز-رایانه-ای'>مناقصه سیستم های ذخیره ساز رایانه ای  / آگهی مناقصه, مناقصه سیستم های ذخیره ساز رایانه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051451/مناقصه-عمومی-حفاری-و-تجهیز-چاه-آب-آشامیدنی-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی حفاری و تجهیز چاه آب آشامیدنی- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی حفاری و تجهیز چاه آب آشامیدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051458/تجدید-مناقصه-خدمات-سرویس-و-نگهداری-تجهیزات-اداری-کامپیوتری'>تجدید مناقصه خدمات سرویس و نگهداری تجهیزات اداری، کامپیوتری  / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه خدمات سرویس و نگهداری تجهیزات اداری، کامپیوتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051459/مناقصه-خرید-لوله-درزدار--'>مناقصه خرید لوله درزدار... / مناقصه, مناقصه خرید لوله درزدار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051461/تجدید-مناقصه-خرید-قطعات-یدکی-مربوط-به-CLASS-600--'>تجدید مناقصه خرید قطعات یدکی مربوط به CLASS 600... / آگهی تجدید مناقصه، تجدید مناقصه خرید قطعات یدکی مربوط به CLASS 600...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051462/مناقصه-عمومی-واگذاری-امور-بارگیری--حمل-و-دفن-زباله--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی واگذاری امور بارگیری ، حمل و دفن زباله - نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی واگذاری امور بارگیری ، حمل و دفن زباله - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051463/تجدید-مناقصه-عملیات-آبخیزداری-و-کنترل-سیل-در-حوزه-فاقد-سد--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات آبخیزداری و کنترل سیل در حوزه  فاقد سد... نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه,مناقصه عملیات آبخیزداری و کنترل سیل در حوزه  فاقد سد... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051466/مناقصه-خرید--حمل--نصب-و-راه-اندازی-پکیج-یونیت-توسعه--'>مناقصه خرید ، حمل ، نصب و راه اندازی پکیج یونیت توسعه ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید ، حمل ، نصب و راه اندازی پکیج یونیت توسعه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051470/مناقصه-طراحی-تامین-متریال-وساخت-دو-عدد-مخزن'>مناقصه طراحی، تامین متریال وساخت دو عدد مخزن / آگهی مناقصه ، مناقصه طراحی، تامین متریال وساخت دو عدد مخزن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051472/تجدید-مناقصه-پکیج-50-متر-مکعبی-تصفیه-فاضلاب-شهرک--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه پکیج 50 متر مکعبی تصفیه فاضلاب شهرک... نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پکیج 50 متر مکعبی تصفیه فاضلاب شهرک...  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051473/مناقصه-احداث-فاز-دوم-ساماندهی-ورودی-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه احداث فاز دوم ساماندهی ورودی شهر - نوبت دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه احداث فاز دوم ساماندهی ورودی شهر - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051474/مناقصه-اجرای-عملیات-لوله-گذاری-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051475/مناقصه-اجرای-روکش-آسفالت-و-عملیات-خاکی-خیابان-ها-و-معابر-شهر-و--'>مناقصه اجرای روکش آسفالت و عملیات خاکی خیابان ها و معابر شهر و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای روکش آسفالت و عملیات خاکی خیابان ها و معابر شهر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051483/مناقصه-احداث-پارک-بلوار-مادر'>مناقصه احداث پارک بلوار مادر  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث پارک بلوار مادر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051484/مناقصه-خرید-کابل-خودنگهدار--ترانسفورماتور-و---'>مناقصه خرید کابل خودنگهدار ، ترانسفورماتور و .... / مناقصه خرید کابل خودنگهدار ، ترانسفورماتور و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051486/مناقصه-خرید-65-536-عدد-آدرس-IPV4PUBLIC'>مناقصه خرید 65.536 عدد آدرس IPV4PUBLIC  / مناقصه , مناقصه خرید 65.536 عدد آدرس IPV4PUBLIC </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051487/مناقصه-انجام-امورات-خدمات-شهری-رامشیر-رفت-و-روب--لایروبی-جداول--جمع-آوری-زباله-نوبت-دوم'>مناقصه انجام امورات خدمات شهری رامشیر رفت و روب - لایروبی جداول - جمع آوری زباله- نوبت دوم / مناقصه,مناقصه انجام امورات خدمات شهری رامشیر رفت و روب - لایروبی جداول - جمع آوری زباله - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051488/مناقصه-تامین-نیروی-امنیتی-جهت-حفاظت-فیزیکی'>مناقصه تامین نیروی امنیتی جهت حفاظت فیزیکی / مناقصه , مناقصه تامین نیروی امنیتی جهت حفاظت فیزیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051489/تجدید-مناقصه-انواع-نایلون-و-پاکت-شیر--'>تجدید مناقصه انواع نایلون و پاکت شیر.... / ​تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه انواع نایلون و پاکت شیر....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051493/مناقصه-پارک-بزرگ-خانواده--نوبت-دوم'>مناقصه پارک بزرگ خانواده - نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه پارک بزرگ خانواده - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051497/مناقصه-خدمات-نشتیابی-خطوط-لوله-های-گاز--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات نشتیابی خطوط لوله های گاز - نوبت دوم / مناقصه,مناقصه خدمات نشتیابی خطوط لوله های گاز - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051500/تجدید-مناقصه-اجاره-2-دستگاه-بیل-مکانیکی-چرخ-زنجیری-اصلاحیه--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجاره 2 دستگاه بیل مکانیکی چرخ زنجیری اصلاحیه  - نوبت دوم / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه اجاره 2 دستگاه بیل مکانیکی چرخ زنجیری اصلاحیه - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051503/مناقصه-احداث-سالن-ورزشی'>مناقصه احداث سالن ورزشی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه احداث سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051504/مناقصه-تامین-آب-مورد-نیاز-پروژه-های-حفاری---96-11-23'>مناقصه تامین آب مورد نیاز پروژه های حفاری ... 96.11.23 / مناقصه , مناقصه تامین آب مورد نیاز پروژه های حفاری ... 96.11.23</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051506/مناقصه-ساخت-نصب-و-جابجایی-و-جمع-آوری-غلتک-های-فولادی--'>مناقصه ساخت، نصب و جابجایی و جمع آوری غلتک های فولادی... / مناقصه ,مناقصه ساخت، نصب و جابجایی و جمع آوری غلتک های فولادی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051509/مناقصه-خدمات-مشاوره-و-مدیریت-عملیات-بانکی'>مناقصه خدمات مشاوره و مدیریت عملیات بانکی / مناقصه, مناقصه خدمات مشاوره و مدیریت عملیات بانکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051511/اصلاحیه-مناقصه-خدمات-نقشه-های-کاداستر--'>اصلاحیه مناقصه خدمات نقشه های کاداستر.... / مناقصه ، اصلاحیه مناقصه خدمات نقشه های کاداستر....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051514/مناقصه-خرید-و-توزیع-نهال'>مناقصه خرید و توزیع نهال / آگهی مناقصه,مناقصه خرید و توزیع نهال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051515/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-جدولگذاری-و-پیاده-روسازی-سطح-منطقه-1'>تجدید مناقصه اجرای عملیات جدولگذاری و پیاده روسازی سطح منطقه 1 / مناقصه,تجدید مناقصه اجرای عملیات جدولگذاری و پیاده روسازی سطح منطقه 1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051520/مناقصه-اجرای-کلیه-عملیات-مربوط-به-تهیه-مصالح-ساخت-حمل-و-نصب-تیر-ورق---مرحله-دوم'>مناقصه اجرای کلیه عملیات مربوط به تهیه مصالح، ساخت، حمل و نصب تیر ورق ... مرحله دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای کلیه عملیات مربوط به تهیه مصالح، ساخت، حمل و نصب تیر ورق ... مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051525/مناقصه-تعدادی-پمپ-و-الکتروموتور--نوبت-دوم'>مناقصه تعدادی پمپ و الکتروموتور - نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه تعدادی پمپ و الکتروموتور - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051528/مناقصه-تهیه--طبخ-و-توزیع-غذا'>مناقصه تهیه , طبخ و توزیع غذا / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه , طبخ و توزیع غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051529/مناقصه-پخش-آسفالت-و--'>مناقصه پخش آسفالت و ... / مناقصه , مناقصه پخش آسفالت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051533/مناقصه-خرید-نصب--نگهداری-پشتیبانی-و-ارسال-برخط-اطلاعات'>مناقصه خرید، نصب ، نگهداری، پشتیبانی و ارسال برخط اطلاعات / مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی یک مرحله ای,مناقصه خرید، نصب ، نگهداری، پشتیبانی و ارسال برخط اطلاعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051535/تجدید-مناقصه-آبرسانی-روستاهای---(نوبت-دوم)'>تجدید مناقصه آبرسانی روستاهای ... (نوبت دوم) / مناقصه , تجدید آبرسانی روستاهای ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051537/مناقصه-کابل-ولتاژ-متوسط-و----نوبت-دوم'>مناقصه کابل ولتاژ متوسط و ... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه کابل ولتاژ متوسط و ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051538/مناقصه-پروژه-احیاء-و-مرمت-قنوات---نوبت-دوم'>مناقصه پروژه احیاء و مرمت قنوات ... نوبت دوم / مناقصه,مناقصه پروژه احیاء و مرمت قنوات ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051540/آگهی-فراخوان-عمومی-مشارکت-در-ساخت-برج-مسکونی--نوبت-دوم'> آگهی فراخوان عمومی مشارکت در ساخت برج مسکونی - نوبت دوم  /  آگهی فراخوان عمومی ، آگهی فراخوان عمومی  مشارکت در ساخت برج مسکونی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051541/مناقصه-لکه-گیری-سه-راه-خیراندیش-و---نوبت-دوم'>مناقصه لکه گیری سه راه خیراندیش و ... نوبت دوم / مناقصه,مناقصه لکه گیری سه راه خیراندیش و ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051544/مناقصه-اجرای-فرش-موزاییک-پارک--نوبت-دوم--چاپ-اول'>مناقصه اجرای فرش موزاییک پارک - نوبت دوم - چاپ اول / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای فرش موزاییک پارک - نوبت دوم - چاپ اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051545/مناقصه-تهیه-تجهیزات-و-گازرسانی--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه تجهیزات و گازرسانی - نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه تهیه تجهیزات و گازرسانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051547/مناقصه-ممیزی-املاک-شهر'>مناقصه ممیزی املاک شهر / آگهی مناقصه,مناقصه ممیزی املاک شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051548/مناقصه-خرید-300-000-عدد-کیسه-خون-فیلتر-دار-چهارتایی'>مناقصه خرید 300.000 عدد کیسه خون فیلتر دار چهارتایی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  خرید 300.000 عدد کیسه خون فیلتر دار چهارتایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051552/مناقصه-قیرپاشی-تک-کت-و-پخش-آسفالت--نوبت-دوم'>مناقصه قیرپاشی تک کت و پخش آسفالت... نوبت دوم / آگهی مناقصه محدود ، مناقصه قیرپاشی تک کت و پخش آسفالت... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051553/مناقصه-عملیات-اجرایی-روشنایی-مسیر-ریلی-از-گذرگاه-یک-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی روشنایی مسیر ریلی از گذرگاه یک- نوبت دوم  / مناقصه, عملیات اجرایی روشنایی مسیر ریلی از گذرگاه یک- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051557/مناقصه-پروژه-احداث-6044-متر-خط-لوله-6-نفت-از-محل-چاه-موقعیت-شرق-065'>مناقصه پروژه احداث 6044 متر خط لوله "6 نفت از محل چاه موقعیت شرق 065    / مناقصه ، مناقصه پروژه احداث 6044 متر خط لوله "6 نفت از محل چاه موقعیت شرق 065   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051561/مناقصه-خرید-یکصد-هزار-تنذر-توارداتیاز'>مناقصه خرید یکصد هزار تنذر توارداتیاز  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید یکصد هزار تنذر توارداتیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051563/مناقصه-آسفالت-خیابانها--نوبت-دوم'>مناقصه آسفالت خیابانها - نوبت دوم / آگهی مناقصه محدود ، مناقصه آسفالت خیابانها - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051565/مناقصه-نیرو-رسانی-توسعه-و-بازسازی-شبکه-های-توزیع-نیروی-برق--'>مناقصه نیرو رسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق ... / مناقصه ,مناقصه نیرو رسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051568/مناقصه-خرید-پایه-چراغ-فلزی-8-وجهی-گالوانیزه'>مناقصه خرید پایه چراغ فلزی 8 وجهی گالوانیزه  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید پایه چراغ فلزی 8 وجهی گالوانیزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051571/تجدید-مناقصه-عملیات-اجرایی-شبکه-جمع-آوری-و-خط-انتقال-فاضلاب--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات اجرایی شبکه جمع آوری و خط انتقال فاضلاب - نوبت دوم  / تجدید مناقصه, مناقصه عملیات اجرایی شبکه جمع آوری و خط انتقال فاضلاب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051572/مناقصه-تهیه--زیرسازی-و-آسفالت-معابر-سطح'>مناقصه  تهیه ، زیرسازی و آسفالت معابر سطح / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  تهیه ، زیرسازی و آسفالت معابر سطح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051573/مناقصه-تامین-(اجاره)-3-فروند-شناور-تدارکاتی'>مناقصه تامین (اجاره) 3 فروند شناور تدارکاتی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین (اجاره) 3 فروند شناور تدارکاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051574/فراخوان-مناقصه-اجرای-بخشی-از-راهسازی-و-محوطه-سازی'>فراخوان مناقصه اجرای بخشی از راهسازی و محوطه سازی / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه اجرای بخشی از راهسازی و محوطه سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051579/مناقصه-تکمیل-بخشی-از-تاسیسات-فاضلاب-شهر-شامل-تصفیه-خانه-و-شبکه-جمع-آوری'>مناقصه تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر شامل تصفیه خانه و شبکه جمع آوری / مناقصه ,مناقصه تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر شامل تصفیه خانه و شبکه جمع آوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051580/تمدید-مناقصه-خرید-یک-دستگاه-جرثقیل-ده-تن'>تمدید مناقصه خرید یک دستگاه جرثقیل ده تن  / آگهی مناقصه عمومی، تمدید مناقصه خرید یک دستگاه جرثقیل ده تن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051582/ارزیابی-کیفی-کارهای-باقیمانده-بند-انحرافی--نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی کارهای باقیمانده بند انحرافی - نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , ارزیابی کیفی کارهای باقیمانده بند انحرافی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051584/مناقصه-واگذاری-امورات-خدمات-شهری---نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امورات خدمات شهری  ... نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه واگذاری امورات خدمات شهری  ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051585/مناقصه-تهیه-و-تامین-کلیه-مصالح-ساخت-و-نصب-استکر-و-تنش-تاور-کانوایر-(نوبت-دوم)'>مناقصه تهیه و تامین کلیه مصالح، ساخت و نصب استکر و تنش تاور کانوایر (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و تامین کلیه مصالح، ساخت و نصب استکر و تنش تاور کانوایر (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051587/مناقصه-انجام-خدمات-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه انجام خدمات نگهداری فضای سبز  / آگهی ارزیابی کیفی فراخوان, مناقصه انجام خدمات نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051589/مناقصه-اجرای-عملیات-جمع-آوری-زباله-و-رفت-و-روب--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات جمع آوری زباله و رفت و روب  - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه اجرای عملیات جمع آوری زباله و رفت و روب  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051590/مناقصه-خرید-حدود-600-000-عدد-قطره-چکان-(دریپر)---(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید حدود 600.000 عدد قطره چکان (دریپر) ... (نوبت دوم) / آگهی مناقصه، مناقصه خرید حدود 600.000 عدد قطره چکان (دریپر) ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051595/آگهی-مناقصه-عمومی-تهیه--حمل-و-اجرای-پوشش-داخلی-و-خارجی-لوله-های'>آگهی مناقصه عمومی  تهیه ، حمل و اجرای پوشش داخلی و خارجی لوله های / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی تهیه ، حمل و اجرای پوشش داخلی و خارجی لوله های</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051597/مناقصه-خدمات-تامین--نگهداری--حمل-و-نقل--طراحی-و-مهندسی-سیمان-حفاری-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات تامین ، نگهداری ، حمل و نقل ، طراحی و مهندسی سیمان حفاری  نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه خدمات تامین ، نگهداری ، حمل و نقل ، طراحی و مهندسی سیمان حفاری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051598/تجدید-مناقصه-عمومی-خرید-علائم-و-تابلوهای-ترافیکی-اعم-از-انتظامی-اخباری-و-اخطاری'>تجدید مناقصه عمومی خرید علائم و تابلوهای ترافیکی اعم از انتظامی، اخباری و اخطاری / آگهی مناقصه عمومی,  تجدید مناقصه خرید علائم و تابلوهای ترافیکی اعم از انتظامی، اخباری و اخطاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051600/مناقصه-انجام-عملیات-توسعه-و-احداث-و-اصلاح-و-بهینه-سازی-شبکه-های-توزیع-برق--(نوبت-دوم)'>مناقصه انجام عملیات توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع برق... (نوبت دوم) / مناقصه عمومی، مناقصه انجام عملیات توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع برق... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051601/مناقصه-اتاق-کلین-روم-ورودی-سالن-پرکن'>مناقصه اتاق کلین روم ورودی سالن پرکن / آگهی مناقصه، مناقصه اتاق کلین روم ورودی سالن پرکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051602/مناقصه-انجام-امور-بیمه-جامع-مسئولیت-مدنی-تجدید'>مناقصه انجام امور بیمه جامع مسئولیت مدنی تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور بیمه جامع مسئولیت مدنی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051603/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-الکتریکی-و-مکانیکی--'>مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی.... / مناقصه, مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051604/مناقصه-عملیات-تهیه-و-اجرای-شبکه-جمع-آوری-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات تهیه و اجرای شبکه جمع آوری نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه عملیات تهیه و اجرای شبکه جمع آوری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051607/مناقصه-عملیات-قطع-و-وصل-انشعابات-بدهکار--تخلفات-احتمالی-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات قطع و وصل انشعابات بدهکار ، تخلفات احتمالی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه عملیات قطع و وصل انشعابات بدهکار ، تخلفات احتمالی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051610/مناقصه-خانه-کشتی-فاز-اول'>مناقصه خانه کشتی فاز اول / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه خانه کشتی فاز اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051612/مناقصه-حفاظت-حراست-و-نگهبانی-از-تاسیسات-و-ساختمان-های-اداری'>مناقصه حفاظت، حراست و نگهبانی از تاسیسات و ساختمان های اداری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه حفاظت، حراست و نگهبانی از تاسیسات و ساختمان های اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051615/مناقصه-نیرو-رسانی-توسعه-و-بازسازی-شبکه-های-توزیع-نیروی-برق--'>مناقصه نیرو رسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق ... / مناقصه ,مناقصه نیرو رسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051616/مناقصه-خرید-لوله-فولادی-آبرسانی--'>مناقصه  خرید لوله فولادی آبرسانی ... / مناقصه,مناقصه  خرید لوله فولادی آبرسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051618/مناقصه-بکهو-لودر-کشنده-دو-محور-لودر--'>مناقصه بکهو لودر، کشنده دو محور، لودر ... / مناقصه عمومی, مناقصه بکهو لودر، کشنده دو محور، لودر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051619/اولین-گردهمایی-عمومی-کار-گروه-علمی-مناقصه-و-مزایده-96-11-23'>اولین گردهمایی عمومی کار گروه علمی مناقصه و مزایده 96.11.23 / اولین گردهمایی عمومی کار گروه علمی مناقصه و مزایده96.11.23</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051620/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051624/مناقصه-حفاری-لایه-روبی-آندگذاری-و-راه-اندازی-چاه-های-حفاظت-کاتدیک-منطقه-8-گازرسانی-تجدید'>مناقصه حفاری، لایه روبی، آندگذاری و راه اندازی چاه های حفاظت کاتدیک منطقه 8 گازرسانی- تجدید / تجدید مناقصه عمومی, مناقصه حفاری، لایه روبی، آندگذاری و راه اندازی چاه های حفاظت کاتدیک منطقه 8 گازرسانی- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051630/استعلام-دستگاه-اسپیلت--'>استعلام دستگاه اسپیلت ... / استعلام ,استعلام دستگاه اسپیلت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051631/مناقصه-ترمیم-زیرسازی--اجرای-بیس-و-احداث-ابنیه'>مناقصه ترمیم زیرسازی ، اجرای بیس و احداث ابنیه  / مناقصه عمومی، مناقصه ترمیم زیرسازی ، اجرای بیس و احداث ابنیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051632/فراخوان-خرید-تعداد-321-عدد-لرزه-گیر'>فراخوان خرید تعداد 321 عدد لرزه گیر / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید تعداد 321 عدد لرزه گیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051634/اصلاحیه-مناقصه-عملیات-تکمیلی-ساختمان-بهره-برداری---نوبت-دوم'>اصلاحیه مناقصه عملیات تکمیلی ساختمان بهره برداری ... نوبت دوم  / آگهی اصلاحیه مناقصه عمومی,مناقصه عملیات تکمیلی ساختمان بهره برداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051638/استعلام-کاغذ-A4'>استعلام کاغذ A4 / استعلام کاغذ A4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051641/فراخوان-عمومی-شناسایی-و-ارزیابی-کیفی-پیمانکاران'>فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران / فراخوان عمومی، فراخوان عمومی  شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051642/استعلام-اسکنر--'>استعلام اسکنر ... / استعلام ,استعلام اسکنر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051645/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-گازرسانی-فشار-قوی--'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای گازرسانی فشار قوی ... / مناقصه , مناقصه تهیه مصالح و اجرای گازرسانی فشار قوی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051646/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس---'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس .... / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی مدارس ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051647/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس--'>استعلام  تعمیرات اساسی مدارس... / استعلام  تعمیرات اساسی مدارس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051648/فراخوان-ارائه-خدمات-نقلیه-سبک'>فراخوان ارائه خدمات نقلیه سبک  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان  ارائه خدمات نقلیه سبک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051652/مناقصه-خرید-تجهیزات-و-لوازم-ایمنی--نوبت-سوم'>مناقصه خرید تجهیزات و لوازم ایمنی - نوبت سوم  / گهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تجهیزات و لوازم ایمنی - نوبت سوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051654/استعلام-پنل-دیواری-و--'>استعلام پنل دیواری و ... / استعلام ,استعلام پنل دیواری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051656/استعلام-تامین-غذای-آزاد-ماهیان-مرکز-بازسازی-و-حفاظت-از-ذخایر-ژنتیکی-آزاد-ماهیان--'>استعلام  تامین غذای آزاد ماهیان مرکز بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آزاد ماهیان... / استعلام  تامین غذای آزاد ماهیان مرکز بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آزاد ماهیان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051657/مناقصه-خرید-و-تحویل-غذای-مرکز'>مناقصه خرید و تحویل غذای مرکز / آگهی مناقصه , مناقصه خرید و تحویل غذای مرکز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051658/ارزیابی-کیفی-تامین-کنندگان-ادوات-و-تجهیزات-آب-و-هواشناسی-تجدید'>ارزیابی کیفی تامین کنندگان ادوات و تجهیزات آب و هواشناسی تجدید  / فراخوان ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی تامین کنندگان ادوات و تجهیزات آب و هواشناسی تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051660/مناقصه-احداث-مخزن-5000-متر-مکعبی-نیمه-مدفون--'>مناقصه احداث مخزن 5000 متر مکعبی نیمه مدفون... / مناقصه عمومی, مناقصه احداث مخزن 5000 متر مکعبی نیمه مدفون...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051661/مناقصه-خرید-سیم-های-OPGW--نوبت-دوم'>مناقصه خرید سیم های OPGW - نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه خرید سیم های OPGW - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051665/مناقصه-خرید-سنگ-آهن-دانه-بندی-شده'>مناقصه خرید سنگ آهن دانه بندی شده / آگهی مناقصه,مناقصه خرید سنگ آهن دانه بندی شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051668/استعلام-بنایی-با-سنگ-لاشه-و-ملات-ماسه-سیمان--'>استعلام بنایی با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان... / استعلام بنایی با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051674/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوایی-و-سیستم-های-ACCESS--'>تجدید مناقصه اجرای عملیات نگهداری شبکه کابل و هوایی و سیستم های ACCESS... / آگهی تجدید مناقصه دو مرحله ای  ,مناقصه اجرای عملیات نگهداری شبکه کابل و هوایی و سیستم های ACCESS...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051675/مناقصه-احداث-ساختمان-HSE-معدن-سرب-و-روی--'>مناقصه احداث ساختمان HSE معدن سرب و روی ... / اگهی مناقصه , مناقصه احداث ساختمان HSE سرب و روی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051676/استعلام-موتور--'>استعلام موتور ... / استعلام ,استعلام موتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051677/مناقصه-خرید-برق-و-آمادگی-از-نیروگاه--نوبت-دوم'>مناقصه خرید برق و آمادگی از نیروگاه ...نوبت دوم  / مناقصه,مناقصه خرید برق و آمادگی از نیروگاه ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051678/استعلام-تامین-غذای-آبزیان-و-تجهیزات-مورد-نیاز--'>استعلام تامین غذای آبزیان و تجهیزات مورد نیاز ... / استعلام, استعلام تامین غذای آبزیان و تجهیزات مورد نیاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051681/مناقصه-واگذاری-امور-راهبری-نیروی-انسانی-مورد-نیاز-اداری-و-مالی--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امور راهبری نیروی انسانی مورد نیاز اداری و مالی... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه واگذاری امور راهبری نیروی انسانی مورد نیاز اداری و مالی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051683/مناقصه-ارائه-خدمات-پروازی-انواع-بالگرد-جهت-پروژه-های-حفاری'>مناقصه ارائه خدمات پروازی انواع بالگرد جهت پروژه های حفاری / مناقصه,مناقصه ارائه خدمات پروازی انواع بالگرد جهت پروژه های حفاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051686/استعلام-دستمال-کاغذی-دستمال-حوله-و--'>استعلام دستمال کاغذی، دستمال حوله و ... / استعلام دستمال کاغذی، دستمال حوله و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051687/تجدید-مناقصه-آبرسانی-مجتمع-روستایی---(نوبت-دوم)'>تجدید مناقصه آبرسانی مجتمع روستایی ... (نوبت دوم) / تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه آبرسانی مجتمع روستایی ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051688/مناقصه-خرید-تعداد-4575-دست-گرمکن-ورزشی'>مناقصه خرید تعداد 4575 دست گرمکن ورزشی  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید تعداد 4575 دست گرمکن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051691/مناقصه-تکمیل-سالن-ورزشی--نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل سالن ورزشی - نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه تکمیل سالن ورزشی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051692/فراخوان-ساخت-و-بهره-برداری-سایبان-تاکسی'>فراخوان ساخت و بهره برداری سایبان تاکسی / آگهی فراخوان , فراخوان ساخت و بهره برداری سایبان تاکسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051693/استعلام-سخت-افزار--'>استعلام سخت افزار ... / استعلام ,استعلام سخت افزار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051695/مناقصه-تهیه-تجهیزات-نصب-تست-و-راه-اندازی-تابلو-تجدید-(نوبت-دوم)'>مناقصه تهیه تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی تابلو تجدید (نوبت دوم) / آگهی مناقصات عمومی, مناقصه تهیه تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی تابلو تجدید (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051697/مناقصه-واگذاری-سلف-سرویس---نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری سلف سرویس ... نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه واگذاری سلف سرویس ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051698/مناقصه-ارائه-خدمات-سرویس-دهی-جهت-ایاب-و-ذهاب-پرسنل'>مناقصه ارائه خدمات سرویس دهی جهت ایاب و ذهاب پرسنل  / مناقصه عمومی, مناقصه ارائه خدمات سرویس دهی جهت ایاب و ذهاب پرسنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051704/استعلام-ماده-ضدعفونی-کننده-جرمی-ساید-شوینده-و--'>استعلام ماده ضدعفونی کننده جرمی ساید شوینده و ... / استعلام ماده ضدعفونی کننده جرمی ساید شوینده و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051706/فراخوان-ارائه-خدمات-آتش-نشانی'>فراخوان ارائه خدمات آتش نشانی / آگهی فراخوان عمومی,فراخوان ارائه خدمات آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051709/استعلام-پارتیشن-بندی--'>استعلام پارتیشن بندی ... / استعلام , استعلام پارتیشن بندی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051711/تجدید-مناقصه-حمل-پخش-تراش-و-روکش-آسفالت'>تجدید مناقصه حمل، پخش، تراش و روکش آسفالت  / مناقصه , تجدید مناقصه حمل، پخش، تراش و روکش آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051712/مناقصه-نگهداری-و-توسعه-مقطعی-شبکه-کابل--شبکه-فیبر-دسترسی-و-XDSL-نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری و توسعه مقطعی شبکه کابل ، شبکه فیبر دسترسی و XDSL نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه نگهداری و توسعه مقطعی شبکه کابل ، شبکه فیبر دسترسی و XDSL نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051713/استعلام-آسانسور'>استعلام آسانسور / استعلام آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051716/استعلام-کفش-رسمی-مردانه-تاسیساتی-و-کفش-رسمی-تمام-چرم--'>استعلام کفش رسمی مردانه تاسیساتی و کفش رسمی تمام چرم ... / استعلام کفش رسمی مردانه تاسیساتی و کفش رسمی تمام چرم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051717/استعلام-پیراهن--'>استعلام پیراهن ... / استعلام ,استعلام پیراهن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051718/استعلام-اجرای-زهکش-و-بهسازی-چشمه--'>استعلام اجرای زهکش و بهسازی چشمه ... / استعلام, استعلام اجرای زهکش و بهسازی چشمه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051720/استعلام-WTW-متر-پرتابل-PH'>استعلام  WTW متر پرتابل PH / استعلام  WTW متر پرتابل PH</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051722/تمدید-مناقصه-خرید-12-قلم-کابل-علائمی-ایستگاههای-بازگشایی-شده--'>تمدید مناقصه خرید 12 قلم کابل علائمی ایستگاههای بازگشایی شده... / مناقصه, تمدید مناقصه خرید 12 قلم کابل علائمی ایستگاههای بازگشایی شده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051723/مناقصه-احداث-دبستان-2-کلاسه--نوبت-دوم'>مناقصه احداث دبستان 2 کلاسه...نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه احداث دبستان 2 کلاسه...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051724/استعلام-دوش-و---سامانه-ستاد'>استعلام دوش و ..., سامانه ستاد / استعلام ,استعلام دوش و ..., سامانه ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051725/استعلام-ماژول-کلید-call-point-dma-1133-b'>استعلام ماژول کلید: call point dma 1133 b / استعلام ماژول کلید: call point dma 1133 b</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051726/مناقصه-واگذاری-خدمات-شهری-و-فضای-سبز--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری خدمات شهری و فضای سبز - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه واگذاری خدمات شهری و فضای سبز - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051728/مناقصه-اجرای-تعویض-سیم-با-کابل-خودنگهدار'>مناقصه اجرای تعویض سیم با کابل خودنگهدار / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای تعویض سیم با کابل خودنگهدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051729/استعلام-ترازو-دیجیتالی-اندازه-گیری-قد-و-وزن-بزرگسال'>استعلام ترازو دیجیتالی اندازه گیری قد و وزن بزرگسال / استعلام ترازو دیجیتالی اندازه گیری قد و وزن بزرگسال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051730/استعلام-کنتاکتور--'>استعلام کنتاکتور ... / استعلام , استعلام کنتاکتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051731/مناقصه-اجرای-زیرسازی-و-جدول-گذاری--'>مناقصه اجرای زیرسازی و جدول گذاری... / مناقصه, مناقصه اجرای زیرسازی و جدول گذاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051735/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدرسه-استثنایی-مرجانی-1-و-2--'>استعلام تعمیرات اساسی مدرسه استثنایی مرجانی 1 و 2 ... / استعلام تعمیرات اساسی مدرسه استثنایی مرجانی 1 و 2 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051742/استعلام-ماشین-لباسشویی--'>استعلام ماشین لباسشویی ... / استعلام ,استعلام ماشین لباسشویی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051743/استعلام-اجرا-و-بازسازی-ساختمان-مامورسرای-پست-همت'>استعلام اجرا و بازسازی ساختمان مامورسرای پست همت  / استعلام اجرا و بازسازی ساختمان مامورسرای پست همت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051746/مناقصه-بکارگیری-پیمانکار-جهت-اجرای-بلوار--96-11-23'>مناقصه بکارگیری پیمانکار جهت اجرای بلوار - 96.11.23 / آگهی مناقصه , مناقصه بکارگیری پیمانکار جهت اجرای بلوار - 96.11.23</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051748/مناقصه-لیفتراک'>مناقصه لیفتراک  / مناقصه, مناقصه لیفتراک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051750/مناقصه-تعمیرات-جزیی-و-کلی-منازل-سازمانی-تجدید'>مناقصه تعمیرات جزیی و کلی منازل سازمانی- تجدید / تجدید مناقصه, مناقصه تعمیرات جزیی و کلی منازل سازمانی- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051753/استعلام-کت-و-شلوار---سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام کت و شلوار ..., سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / استعلام ,استعلام کت و شلوار ..., سامانه تدارکات الکترونیکی دولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051756/مناقصه-انجام-نگهداری-مناطق-فضای-سبز-دانشگاه'>مناقصه  انجام نگهداری مناطق فضای سبز دانشگاه  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  انجام نگهداری مناطق فضای سبز دانشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051758/استعلام-ساعت-دیواری-اداری----سایت-ستاد'>استعلام ساعت دیواری اداری ...., سایت ستاد / استعلام,استعلام ساعت دیواری اداری ...., سایت ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051760/مناقصه-​احداث-فاز-یک-بوستان-زائر'>مناقصه ​احداث فاز یک بوستان زائر / مناقصه ​احداث فاز یک بوستان زائر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051766/مناقصه-انجام-خدمات-امور-پشتیبانی-اداری--'>مناقصه انجام خدمات امور پشتیبانی اداری... / مناقصه ,مناقصه انجام خدمات امور پشتیبانی اداری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051769/مناقصه-به-کارگیری-نیرو-ماهر-ساده-جهت-انجام-امور-خدماتی----نوبت-دوم'>مناقصه به کارگیری نیرو ماهر، ساده جهت انجام امور خدماتی، .... نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه به کارگیری نیرو ماهر، ساده جهت انجام امور خدماتی، .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051771/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-نواحی-دهگانه'>مناقصه نگهداری فضای سبز نواحی دهگانه  / مناقصه نگهداری فضای سبز نواحی دهگانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051776/مناقصه-اصلاح-و-بهینه-سازی-شبکه-های-توزیع-روستایی--'>مناقصه اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع روستایی ... / مناقصه ,مناقصه اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع روستایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051780/مناقصه-انجام-خدمات-روزمره-اضطراری-و-اساسی-اداره-نگهداری-و-تعمیرات-برق-و-ابزار-دقیق'>مناقصه انجام خدمات روزمره، اضطراری و اساسی اداره نگهداری و تعمیرات برق و ابزار دقیق / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات روزمره، اضطراری و اساسی اداره نگهداری و تعمیرات برق و ابزار دقیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051783/مناقصه-عملیات-عمرانی-اجرای-محوطه-سازی-و-پیاده-روسازی-تجدید--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات عمرانی اجرای محوطه سازی و پیاده روسازی تجدید - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه عملیات عمرانی اجرای محوطه سازی و پیاده روسازی تجدید - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051787/مناقصه-موضوع-اجرای-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-شهرک'>مناقصه موضوع اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهرک   / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه موضوع اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهرک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051791/مناقصه-تامین-سرویس-های-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>مناقصه تامین سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تامین سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051793/مناقصه-اجرای-زیرسازی-و-جدول-گذاری--'>مناقصه اجرای زیرسازی و جدول گذاری... / مناقصه,مناقصه اجرای زیرسازی و جدول گذاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051794/مناقصه-اجرای-دیوار-حائل---'>مناقصه اجرای دیوار حائل .... / مناقصه, مناقصه اجرای دیوار حائل ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051796/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-عملیات-مربوطه-به-پروژه-های-توسعه-و-بهینه-سازی-شبکه-روستایی'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات مربوطه به پروژه های توسعه و بهینه سازی شبکه روستایی  / مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات مربوطه به پروژه های توسعه و بهینه سازی شبکه روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051797/فراخوان-عملیات-اجرایی-خرید-و-لوله-گذاری-به-متراژ-8868-متر--تجدید'>فراخوان عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری به متراژ 8868 متر ...تجدید  / مناقصه عمومی, فراخوان عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری به متراژ 8868 متر ...تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051801/مناقصه-اجرای-زیرسازی-معابر-شهر'>مناقصه اجرای زیرسازی معابر شهر / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای زیرسازی معابر شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051803/مناقصه-تامین-مواد-شیمیایی--کنترل-و-پایش-شرایط-عملیاتی-آب-کولینگ'>مناقصه تامین مواد شیمیایی ، کنترل و پایش شرایط عملیاتی آب کولینگ / مناقصه , مناقصه تامین مواد شیمیایی ، کنترل و پایش شرایط عملیاتی آب کولینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051807/فراخوان-واگذاری-مرکز-علی-ابن-ابیطالب-لپویی---'>فراخوان واگذاری مرکز علی ابن ابیطالب لپویی  .... / فراخوان,فراخوان واگذاری مرکز علی ابن ابیطالب لپویی  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051810/مناقصه-اجرای-عملیات-تکمیل-ساختمان-سوله-انبار-قدیم'>مناقصه اجرای عملیات تکمیل ساختمان سوله انبار قدیم / مناقصه اجرای عملیات تکمیل ساختمان سوله انبار قدیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051811/مناقصه-عمومی-نگهداری-و-ایمن-سازی-راه---نوبت-دوم'>مناقصه عمومی نگهداری و ایمن سازی راه...- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , ممناقصه عمومی نگهداری و ایمن سازی راه...- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051814/فراخوان-عملیات-اجرایی-خرید-و-لوله-گذاری--تهیه-و-تامین-کلیه-مصالح'>فراخوان عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری ، تهیه و تامین  کلیه مصالح / فراخوان , فراخوان عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری ، تهیه و تامین  کلیه مصالح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051815/اصلاحیه-مناقصه-واگذاری-امورات-خدمات-شهری'>اصلاحیه مناقصه واگذاری امورات خدمات شهری  / اصلاحیه مناقصه,مناقصه واگذاری امورات خدمات شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051817/مناقصه-ساخت-کابین-و-تجهیز-6-دستگاه-ایسوزو-6-تن'>مناقصه ساخت کابین و تجهیز 6 دستگاه ایسوزو 6 تن / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ساخت کابین و تجهیز 6 دستگاه ایسوزو 6 تن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051819/مناقصه-واگذاری-آسفالت-خیابانهای-سطح-شهر-تجدید--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری آسفالت خیابانهای سطح شهر تجدید - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه واگذاری آسفالت خیابانهای سطح شهر تجدید - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051820/تجدید-مناقصه-آیتم-های-گلکاری-باغچه-ها-سرزنی-چمن---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه آیتم های گلکاری باغچه ها، سرزنی چمن ...- نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی ، تجدید مناقصه آیتم های گلکاری باغچه ها، سرزنی چمن ...- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051822/استعلام-قیمت-واگذاری-امور-طبخ-و-توزیع-غذا-بیمارستان--'>استعلام قیمت، واگذاری امور طبخ و توزیع غذا بیمارستان... / مناقصه, استعلام قیمت، واگذاری امور طبخ و توزیع غذا بیمارستان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051823/مناقصه-تجهیز-دو-دستگاه-کامیون-ولوو'>مناقصه تجهیز دو دستگاه کامیون ولوو / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تجهیز دو دستگاه کامیون ولوو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051826/مناقصه-اجرای-عملیات-آسفالت-شامل-تهیه-مصالح-سنگی-و--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات آسفالت شامل تهیه مصالح سنگی و ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه اجرای عملیات آسفالت شامل تهیه مصالح سنگی و ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051829/مناقصه-بکارگیری-پیمانکار-جهت-اجرای-بلوار--'>مناقصه بکارگیری پیمانکار جهت اجرای بلوار...  / آگهی مناقصه , مناقصه بکارگیری پیمانکار جهت اجرای بلوار...  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051830/مناقصه-اجرای-جدول-لبه-گذاری-و-کانیوا--'>مناقصه اجرای جدول، لبه گذاری و کانیوا ... / مناقصه,مناقصه اجرای جدول، لبه گذاری و کانیوا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051832/مناقصه-انجام-آزمایشات-کنترل-کیفیت-ژئوتکنیک-و-مقاومت-مصالح'>مناقصه انجام آزمایشات کنترل کیفیت ژئوتکنیک و مقاومت مصالح  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام آزمایشات کنترل کیفیت ژئوتکنیک و مقاومت مصالح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051833/مناقصه-کارگیری-پیمانکار-جهت-اجرای-کانال--96-11-23'>مناقصه کارگیری پیمانکار جهت اجرای کانال - 96.11.23 / آگهی مناقصه , مناقصه کارگیری پیمانکار جهت اجرای کانال - 96.11.23</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051836/مناقصه-عملیات-و-نصب-و-راه-اندازی-آرشیو-الکترونیکی-اسناد--'>مناقصه عملیات و نصب و راه اندازی آرشیو الکترونیکی اسناد ... / مناقصه ,مناقصه عملیات و نصب و راه اندازی آرشیو الکترونیکی اسناد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051839/مناقصه-بهسازی-تعریض-و-رفع-نقاط-حادثه-خیز----'>مناقصه بهسازی، تعریض و رفع نقاط حادثه خیز  ..... / مناقصه ,مناقصه بهسازی، تعریض و رفع نقاط حادثه خیز  .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051842/مناقصه-احداث-مخزن-500-متر-مکعبی--نوبت-دوم'>مناقصه احداث مخزن 500 متر مکعبی... نوبت دوم  / آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی,مناقصه احداث مخزن 500 متر مکعبی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051843/دومین-کنفرانس-ملی-فرهنگ-سازمانی'>دومین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی / دومین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051845/مناقصه-نگهداری-و-توسعه-مقطعی-شبکه-کابل-شبکه-فیبر-دسترسی-و-xdsl---نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری و توسعه مقطعی شبکه کابل، شبکه فیبر دسترسی و xdsl...  نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه نگهداری و توسعه مقطعی شبکه کابل، شبکه فیبر دسترسی و xdsl...  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051846/مناقصه-ارائه-خدمات-مشاوره-در-امور-مهندسی-و-حقوقی--'>مناقصه ارائه خدمات مشاوره در امور مهندسی و حقوقی... / مناقصه ارائه خدمات مشاوره در امور مهندسی و حقوقی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051847/مناقصه-کرایه-مینی-بوس-و-خودرو-سواری-جهت-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>مناقصه کرایه مینی بوس و خودرو سواری جهت ایاب و ذهاب کارکنان / آگهی مناقصه، مناقصه کرایه مینی بوس و خودرو سواری جهت ایاب و ذهاب کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051851/مناقصه-عملیات-احداث-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات احداث شبکه جمع آوری فاضلاب- نوبت  دوم  / آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی, مناقصه عملیات احداث شبکه جمع آوری فاضلاب- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051853/آگهی-تامین-نیروی-انسانی'>آگهی تامین نیروی  انسانی / آگهی، آگهی  تامین نیروی  انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051854/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-شبکه-توزیع-و-ایستگاه-های-تقلیل-فشار-گاز'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای شبکه توزیع و ایستگاه های تقلیل فشار گاز  / مناقصه ,مناقصه تهیه مصالح و اجرای شبکه توزیع و ایستگاه های تقلیل فشار گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051855/مناقصه-عملیات-احداث-جاده-دسترسی-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات احداث جاده دسترسی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی , مناقصه عملیات احداث جاده دسترسی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051857/مناقصه-مینی-بوس-و-خودرو-سواری-جهت-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>مناقصه مینی بوس و خودرو سواری جهت ایاب و ذهاب کارکنان / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  مینی بوس و خودرو سواری جهت ایاب و ذهاب کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051858/مناقصه-و-ارزیابی-کیفی-عملیات-ادامه-احداث-مخزن'>مناقصه و ارزیابی کیفی  عملیات ادامه احداث مخزن  / آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی , مناقصه و ارزیابی کیفی عملیات ادامه احداث مخزن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051867/مناقصه-تخریب-و-بازسازی-دبستان-دشتی'>مناقصه تخریب و بازسازی دبستان دشتی  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تخریب و بازسازی دبستان دشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051868/مناقصه-اصلاح-شبکه-آب'>مناقصه اصلاح شبکه آب  / آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی, مناقصه اصلاح شبکه آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051872/مناقصه-انجام-نگهداری-مناطق-فضای-سبز-دانشگاه-نوبت-دوم'>مناقصه  انجام نگهداری مناطق فضای سبز دانشگاه  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  انجام نگهداری مناطق فضای سبز دانشگاه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051874/مناقصه-عملیات-خاکی-و-دیوار-حصار-آجری-پست-122-کیلوولت--'>مناقصه عملیات خاکی  و دیوار حصار آجری پست 122 کیلوولت ... / مناقصه عملیات خاکی  و دیوار حصار آجری پست 122 کیلوولت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051875/مناقصه-انجام-عملیات-حمل-و-نقل-و-جابجایی-مقدار-تقریبی-150-000-تن-گندم-بین-انبارها--نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات حمل و نقل و جابجایی مقدار تقریبی 150.000 تن گندم بین انبارها - نوبت دوم  / مناقصه,مناقصه انجام عملیات حمل و نقل و جابجایی مقدار تقریبی 150.000 تن گندم بین انبارها - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051877/مناقصه-انجام-امور-خدماتی-و-تنظیفی-دانشگاه-نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور خدماتی و تنظیفی دانشگاه نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور خدماتی و تنظیفی دانشگاه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051880/مناقصه-اجرای-عملیات-باقیمانده-احداث-تصفیه-خانه-آب-شهر--'>مناقصه اجرای عملیات باقیمانده احداث تصفیه خانه آب شهر... / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات باقیمانده احداث تصفیه خانه آب شهر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051882/مناقصه-عملیات-تهیه-مصالح-و-احداث-بلوک-S-شهرک-کارگاهی--'>مناقصه عملیات تهیه مصالح و احداث بلوک S شهرک کارگاهی... / آگهی مناقصه، مناقصه عملیات تهیه مصالح و احداث بلوک S شهرک کارگاهی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051887/مناقصه-تامین-مواد-شیمیایی-کنترل-و-پایش-شرایط-عملیاتی---'>مناقصه تامین مواد شیمیایی، کنترل و پایش شرایط عملیاتی .... / مناقصه, مناقصه تامین مواد شیمیایی، کنترل و پایش شرایط عملیاتی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051888/مناقصه-انجام-امور-فعالیتهای-تولیدی--'>مناقصه انجام امور فعالیتهای تولیدی... / آگهی مناقصه , مناقصه انجام امور فعالیتهای تولیدی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051891/مناقصه-لوله-گذاری-خط-انتقال-و-شبکه-توزیع-و-احداث-مخزن-آب'>مناقصه  لوله گذاری خط انتقال و شبکه توزیع و احداث مخزن آب / آگهی مناقصه, مناقصه  لوله گذاری خط انتقال و شبکه توزیع و احداث مخزن آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051893/فراخوان-پیاده-روسازی-معابر-و-پارکهای-سطح-منطقه'>فراخوان پیاده روسازی معابر و پارکهای سطح منطقه  / آگهی مناقصه عمومی, فراخوان پیاده روسازی معابر و پارکهای سطح منطقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051894/مناقصه-عملیات-نهالکاری--مراقبت-و-نگهداری-و-آبیاری--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات نهالکاری ، مراقبت و نگهداری و آبیاری....نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه عملیات نهالکاری ، مراقبت و نگهداری و آبیاری....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051895/مناقصه-احداث-فاز-دوم-پارک-جنگلی-نوبت-دوم'>مناقصه احداث فاز دوم پارک جنگلی  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه احداث فاز دوم پارک جنگلی  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051896/مناقصه-تهیه-مصالح-و-احداث-بلوک--'>مناقصه تهیه مصالح و احداث بلوک ... / مناقصه ,مناقصه تهیه مصالح و احداث بلوک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051897/مناقصه-خرید-سیم-آلومینیومی--'>مناقصه خرید سیم آلومینیومی ... / مناقصه خرید سیم آلومینیومی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051898/مناقصه-پروژه-احداث-ساختمان-آتش-نشانی-مرحله-دوم--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه احداث ساختمان آتش نشانی- مرحله دوم - نوبت دوم / مناقصه,مناقصه پروژه احداث ساختمان آتش نشانی- مرحله دوم - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051902/مناقصه-توسعه-فضای-سبز-شهر-بستان---چاپ-دوم'>مناقصه توسعه فضای سبز شهر بستان ... چاپ دوم / مناقصه ,مناقصه توسعه فضای سبز شهر بستان ... چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051908/مناقصه-اجرای-عملیات-تعمیرات-جوی-جدول-معابر-نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای عملیات تعمیرات جوی جدول معابر  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای عملیات تعمیرات جوی جدول معابر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051909/مناقصه-انجام-خدمات-تنظیفات-فضای-سبز-حراست-و-حفاظت-فیزیکی---نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات تنظیفات، فضای سبز، حراست و حفاظت فیزیکی... - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه انجام خدمات تنظیفات، فضای سبز، حراست و حفاظت فیزیکی... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051910/مناقصه-انجام-امور-خدماتی-نظافتی--تاسیساتی-و-فضای-سبز'>مناقصه انجام امور خدماتی نظافتی ، تاسیساتی و فضای سبز / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور خدماتی نظافتی ، تاسیساتی و فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051912/اصلاحیه-مناقصه-عملیات-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-شهر--مرحله-دوم'>اصلاحیه مناقصه عملیات زیرسازی و آسفالت معابر شهر...مرحله دوم / مناقصه, مناقصه عملیات زیرسازی و آسفالت معابر شهر...مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051913/فراخوان-امور-مربوط-به-واحد-فیزیوتراپی'>فراخوان امور مربوط به واحد فیزیوتراپی  / فراخوان امور مربوط به واحد فیزیوتراپی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051914/مناقصه-انجام-عملیات-لوله-کشی-و-کانال-کشی-فن-کوئل-ها'>مناقصه انجام عملیات لوله کشی و کانال کشی فن کوئل ها  / مناقصه ,مناقصه انجام عملیات لوله کشی و کانال کشی فن کوئل ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051916/مناقصه-خرید-آسفالت-گرم-به-صورت-تنی-جهت-معابر-شهر--نوبت-دوم--چاپ-دوم'>مناقصه خرید آسفالت گرم به صورت تنی جهت معابر شهر - نوبت دوم - چاپ دوم / آگهی مناقصه، مناقصه خرید آسفالت گرم به صورت تنی جهت معابر شهر - نوبت دوم - چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051917/مناقصه-تامین-کالا-و-احداث-خطوط-انتقال-جمع-کننده-نوبت-دوم'>مناقصه تامین کالا و احداث خطوط انتقال جمع کننده نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,  مناقصه تامین کالا و احداث خطوط انتقال جمع کننده نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051918/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051921/مناقصه-اجرای-عملیات-زیرسازی-و-آسفالت-کندرو--نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت کندرو... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه  اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت کندرو... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051923/مناقصه-خرید-لوازم-یدی-امور-مخابرات-و-دیسپاچینگ'>مناقصه خرید لوازم یدی امور مخابرات و دیسپاچینگ / مناقصه خرید لوازم یدی امور مخابرات و دیسپاچینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051925/مناقصه-عملیات-زیرسازی-و-احداث-خیابان--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات زیرسازی و احداث خیابان...نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه عملیات زیرسازی و احداث خیابان...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051926/مناقصه-خرید-رنگ-و-ادوات-مصرفی-جهت-ترمیم-و-بهسازی-بدنه-شهری--نوبت-دوم'>مناقصه خرید رنگ و ادوات مصرفی جهت ترمیم و بهسازی بدنه شهری...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید رنگ و ادوات مصرفی جهت ترمیم و بهسازی بدنه شهری...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051929/مناقصه-عملیات-راهداری-راه-های-حوزه-استحفاظی-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات راهداری راه های حوزه استحفاظی تجدید نوبت دوم  / تجدید مناقصه , مناقصه عملیات راهداری راه های حوزه استحفاظی تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051930/مناقصه-اجرایی-بخشی-از-شبکه-هدایت-آبهای-سطحی--نوبت-دوم'> مناقصه اجرایی بخشی از شبکه هدایت آبهای سطحی ...نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه اجرایی بخشی از شبکه هدایت آبهای سطحی ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051932/مناقصه-خرید-میزهای-بازی-پارکی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید میزهای بازی پارکی - نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه خرید میزهای بازی پارکی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051933/مناقصه-ایجاد-و-توسعه-فضاهای-سبز--نوبت-دوم'>مناقصه ایجاد و توسعه فضاهای سبز - نوبت دوم / اگهی مناقصه , مناقصه ایجاد و توسعه فضاهای سبز - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051936/مناقصه-احداث-و-تکمیل-کانال-جمع-آوری-آب-های-سطحی-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه احداث و تکمیل کانال جمع آوری آب های سطحی شهر- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه احداث و تکمیل کانال جمع آوری آب های سطحی شهر- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051940/مناقصه-پروژه-آسفالت-معابر-سطح-شهر'>مناقصه پروژه آسفالت معابر سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه آسفالت معابر سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051943/تجدید-مناقصه-خدمات-مدیریت-بهره-برداری'>تجدید مناقصه خدمات مدیریت بهره برداری / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه خدمات مدیریت بهره برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051944/مناقصه-الکترو-پمپ-شناور--'>مناقصه الکترو پمپ شناور... / مناقصه عمومی , مناقصه الکترو پمپ شناور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051947/مناقصه-انجام-خدمات-پشتیبانی-عمومی--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات پشتیبانی عمومی... نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه انجام خدمات پشتیبانی عمومی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051948/مناقصه-اجرای-قسمتی-از-شبکه-جمع-آوری-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای قسمتی از شبکه جمع آوری نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه اجرای قسمتی از شبکه جمع آوری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051949/مناقصه-احداث-کانون-پرورش-فکری-خرید-دستگاه-هواساز--'>مناقصه احداث کانون پرورش فکری، خرید دستگاه هواساز.... / مناقصه, مناقصه احداث کانون پرورش فکری، خرید دستگاه هواساز....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051951/مناقصه-اجرای-روکش-آسفالت--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای روکش آسفالت... نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه اجرای روکش آسفالت... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051952/مناقصه-عملیات-جنگلکاری--فضای-سبز--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات جنگلکاری ، فضای سبز - نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه , مناقصه عملیات جنگلکاری ، فضای سبز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051954/استعلام-اسیدسولفوریک-صنعتی'>استعلام اسیدسولفوریک صنعتی / استعلام اسیدسولفوریک صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051956/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-جهت-خط-انتقال-پساب-تصفیه-خانه--نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن جهت خط انتقال پساب تصفیه خانه... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه خرید لوله پلی اتیلن جهت خط انتقال پساب تصفیه خانه... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051957/مناقصه-کابل-مسی--'>مناقصه کابل مسی ... / مناقصه ,مناقصه کابل مسی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051961/مناقصه-تهیه-مصالح-و-حفاری-چاه-آب-شرب-به-روش-دورانی-و--'>مناقصه تهیه مصالح و حفاری چاه آب شرب به روش دورانی و ... / مناقصه تهیه مصالح و حفاری چاه آب شرب به روش دورانی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051962/مناقصه-ترمیم-و-بهسازی-کنار-گذر-پل---نوبت-دوم'>مناقصه ترمیم و بهسازی کنار گذر پل ... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه ترمیم و بهسازی کنار گذر پل ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051966/مناقصه-پروژه-خیابان-شفا'>مناقصه پروژه خیابان شفا / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه پروژه خیابان شفا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051970/مناقصه-پروژه-خیابان-شفا--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه خیابان شفا - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه پروژه خیابان شفا - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051971/مناقصه-Heatless-Desiccant-Air-Dryer'>مناقصه  Heatless Desiccant Air Dryer  / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی به صورت دو مرحله ای,مناقصه  Heatless Desiccant Air Dryer </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051973/مناقصه-آماده-سازی-و-جدول-گذاری-و-اصلاح-جداول'>مناقصه آماده سازی و جدول گذاری و اصلاح جداول / آگهی عمومی , مناقصه آماده سازی و جدول گذاری و اصلاح جداول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051975/مناقصه-خدمات-مرکز-پیام--امدادرسانی-و-دیسپچینگ--تجدید'>مناقصه خدمات مرکز پیام ، امدادرسانی و دیسپچینگ... تجدید  / تجدید آگهی مناقصه ,مناقصه خدمات مرکز پیام ، امدادرسانی و دیسپچینگ... تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051979/تجدید-مناقصهParts-for-weather-ford-kelly-spinner'>تجدید مناقصهParts for weather ford  kelly spinner / تجدید آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی به صورت یک مرحله ای,مناقصه Parts for weather ford  kelly spinner</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051983/مناقصه-آزمایشات-کنترل-کیفیت-ژنو-تکنیک-و--'>مناقصه آزمایشات کنترل کیفیت ژنو تکنیک و ... / مناقصه ,مناقصه آزمایشات کنترل کیفیت ژنو تکنیک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051985/مناقصه-اجرای-باند-از-راه-دسترسی--'>مناقصه اجرای باند از راه دسترسی ... / مناقصه, مناقصه اجرای باند از راه دسترسی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051986/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام تولید، انتقال و توزیع برق / استعلام , استعلام تولید، انتقال و توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051987/مناقصه-تعمیرات-اماکن-ورزشی'>مناقصه تعمیرات اماکن ورزشی  / فراخوان مناقصه , مناقصه تعمیرات اماکن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051989/استعلام-پیچ-و-مهره-و-بست'>استعلام پیچ و مهره و بست / استعلام, استعلام پیچ و مهره و بست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051990/استعلام-دستگاه-پرس-پخت-تسمه-نقاله-کارگاهی-ثابت-tip-top'>استعلام دستگاه پرس پخت تسمه نقاله کارگاهی ثابت tip top / استعلام, استعلام دستگاه پرس پخت تسمه نقاله کارگاهی ثابت tip top</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051992/مناقصه-اجاره-ده-دستگاه-لیفتراک-به-همراه-راننده'>مناقصه اجاره ده دستگاه لیفتراک به همراه راننده  / مناقصه اجاره ده دستگاه لیفتراک به همراه راننده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051993/استعلام-خرید-رنگ-روغنی-و-رنگ-لاستیک-و-تینر-و-سرنج-مایع'>استعلام خرید رنگ روغنی و رنگ لاستیک و تینر و سرنج مایع / استعلام, استعلام خرید رنگ روغنی و رنگ لاستیک و تینر و سرنج مایع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051994/مناقصه-خدمات-مرکز-پیام--امدادرسانی-و-دیسپچینگ'>مناقصه خدمات مرکز پیام ، امدادرسانی و دیسپچینگ  / مناقصه خدمات مرکز پیام ، امدادرسانی و دیسپچینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051996/مناقصه-خرید-P-F-HOWDEN-CENTIFUGAL-FAN'>مناقصه خرید P/F HOWDEN CENTIFUGAL FAN  / مناقصه , مناقصه خرید P/F HOWDEN CENTIFUGAL FAN </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051998/استعلام-اجرا-و-نگهداری-فضای-سبز'>استعلام اجرا و نگهداری فضای سبز  / استعلام بهاء , استعلام اجرا و نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052000/استعلام-​لوله-کربن-استیا-بدون-درز'>استعلام ​لوله کربن استیا بدون درز  / استعلام , استعلام ​لوله کربن استیا بدون درز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052001/استعلام-والو-تعویض-خط-سیستم-گریس-مارک-LINCOLN'>استعلام والو تعویض خط سیستم گریس مارک LINCOLN   / استعلام , استعلام والو تعویض خط سیستم گریس مارک LINCOLN  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052002/مناقصه-کیسه-های-نایلکس-رکابی--'>مناقصه کیسه های نایلکس رکابی ... / مناقصه ,مناقصه کیسه های نایلکس رکابی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052005/ارزیابی-کیفی-6-قلم-گریتینگ'>ارزیابی کیفی  6 قلم گریتینگ  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه, ارزیابی کیفی  6 قلم گریتینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052006/مناقصه-انجام-خدمات-سرویس-های-ادواری-تعمیرات-و-نگهداری-دوره-ای-و-اضطراری-و--'>مناقصه انجام خدمات سرویس های ادواری، تعمیرات و نگهداری دوره ای و اضطراری و ... / مناقصه انجام خدمات سرویس های ادواری، تعمیرات و نگهداری دوره ای و اضطراری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052007/استعلام-تعمیر-شافت-ماندرل-دانیلی-راستگرد'>استعلام تعمیر شافت ماندرل دانیلی راستگرد / استعلام , استعلام تعمیر شافت ماندرل دانیلی راستگرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052008/استعلام-صفحه-کلید--'>استعلام صفحه کلید ... / استعلام ,استعلام صفحه کلید ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052010/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین نیروی انسانی / اگهی مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052011/مناقصه-آسفالت-راههای-روستایی-نوبت-دوم'>مناقصه آسفالت راههای روستایی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه آسفالت راههای روستایی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052012/استعلام-انواع-مصالح-و-مقاطع-فلزی-ساختمان'>استعلام انواع مصالح و مقاطع فلزی ساختمان / استعلام, استعلام انواع مصالح و مقاطع فلزی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052013/فراخوان-طراحی-المان-و-میادین-شهر--'>فراخوان طراحی المان و میادین شهر... / مناقصه، فراخوان طراحی المان و میادین شهر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052014/مناقصه-خرید-جرثقیل-سقفی'>مناقصه خرید جرثقیل سقفی  / مناقصه ,مناقصه خرید جرثقیل سقفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052016/استعلام-کنتور'>استعلام کنتور / استعلام ,استعلام کنتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052017/مناقصه-ساخت-قطعات-پمپ-پلانجری'>مناقصه ساخت قطعات پمپ پلانجری / مناقصه , مناقصه ساخت قطعات پمپ پلانجری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052020/استعلام-سولونوئید-والو-پنوماتیکی'>استعلام  سولونوئید والو پنوماتیکی  / استعلام, استعلام  سولونوئید والو پنوماتیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052022/استعلام-پمپهای-مولکولار-و-گریس-سرنگی'>استعلام پمپهای مولکولار و گریس سرنگی / استعلام, استعلام پمپهای مولکولار و گریس سرنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052023/مناقصه-خرید-فیلتر-با-برند-CONTEC'>مناقصه خرید فیلتر با برند CONTEC / مناقصه , مناقصه خرید فیلتر با برند CONTEC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052024/مناقصه-خرید-P-F-BURTON'>مناقصه خرید P/F BURTON / مناقصه ,مناقصه خرید P/F BURTON</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052026/مناقصه-خرید-PLATE'>مناقصه  خرید PLATE  / مناقصه,مناقصه  خرید PLATE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052027/استعلام-خرید-گونه-های-گیاهی'>استعلام خرید گونه های گیاهی / استعلام بهاء , استعلام خرید گونه های گیاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052028/استعلام-اضافه-نمودن-کله-گی-فرز'>استعلام اضافه نمودن کله گی فرز  / استعلام اضافه نمودن کله گی فرز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052029/فراخوان-مناقصه-خرید-P-F-SPECTREX-GAS-DETECTOR'>فراخوان مناقصه خرید P/F" SPECTREX "GAS DETECTOR    / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای ، فراخوان مناقصه خرید P/F" SPECTREX "GAS DETECTOR   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052031/مناقصه-خرید-قطعات-آنالایزر-با-برند-HACH'>مناقصه خرید قطعات آنالایزر با برند HACH / مناقصه , مناقصه خرید قطعات آنالایزر با برند HACH</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052035/مناقصه-خرید-البسه-مورد-نیاز--'>مناقصه خرید البسه مورد نیاز ... / مناقصه, مناقصه خرید البسه مورد نیاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052036/مناقصه-خرید-پلی-الکترولیت-آنیونی'>مناقصه  خرید پلی الکترولیت آنیونی  / مناقصه , مناقصه  خرید پلی الکترولیت آنیونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052037/فراخوان-مناقصه-خرید-3-قلم-GAS-DETECTOR'>فراخوان مناقصه خرید 3 قلم  GAS DETECTOR     / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای ،خرید 3 قلم  GAS DETECTOR    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052038/استعلام-خدمات-طراحی-و-پیاده-سازی-پرتال-سرمایه-گذاری'>استعلام خدمات طراحی و پیاده سازی پرتال سرمایه گذاری / استعلام , استعلام خدمات طراحی و پیاده سازی پرتال سرمایه گذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052040/اصلاحیه-مناقصه-تکمیل-ساختمان-نیمه-کاره'>اصلاحیه مناقصه تکمیل ساختمان نیمه کاره  / اصلاحیه مناقصه تکمیل ساختمان نیمه کاره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052041/استعلام-بهاء-مناقصه-خرید-ASCO-VALVE'>استعلام بهاء مناقصه خرید ASCO VALVE / استعلام بهاء مناقصه , استعلام بهاء مناقصه خرید ASCO VALVE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052042/استعلام-خرید-آجیل-شب-عید'>استعلام  خرید آجیل شب عید  / استعلام, استعلام  خرید آجیل شب عید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052043/استعلام-تعمیر-و-سرویس-پمپ'>استعلام تعمیر و سرویس پمپ  / استعلام, استعلام تعمیر و سرویس پمپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052044/استعلام-مواد-و-کالاهای-مصرفی-آزمایشگاه-پزشکی-قانونی'>استعلام  مواد و کالاهای مصرفی آزمایشگاه پزشکی قانونی / استعلام ,استعلام  مواد و کالاهای مصرفی آزمایشگاه پزشکی قانونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052045/مناقصه-خرید-3-قلم-انواع-اتصالات-فلزی'>مناقصه خرید 3 قلم انواع اتصالات فلزی / مناقصه ,مناقصه خرید 3 قلم انواع اتصالات فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052047/استعلام-بهاء-حفاری-چاله-در-زمین-سنگی-با-پیکور-بادی-یا-برقی--'>استعلام بهاء  حفاری چاله در زمین سنگی با پیکور بادی یا برقی ... / فرم استعلام بها , استعلام بهاء  حفاری چاله در زمین سنگی با پیکور بادی یا برقی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052048/فراخوان-مناقصه-خرید-32-قلم-P-F-SAFETY-RELIFE-VALVE'>فراخوان مناقصه خرید 32 قلم  P/F SAFETY RELIFE VALVE    / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای ، خرید 32 قلم  P/F SAFETY RELIFE VALVE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052049/استعلام-خوراک-ماهی--'>استعلام خوراک ماهی ... / استعلام ,استعلام خوراک ماهی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052050/مناقصه-​خرید-5-قلم-انواع-نیپل'>مناقصه ​خرید 5 قلم انواع نیپل / مناقصه، مناقصه ​خرید 5 قلم انواع نیپل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052052/استعلام-تعویض-و-اصلاح-شبکه-فشار-ضعیف'>استعلام تعویض و اصلاح شبکه فشار ضعیف  / استعلام ,استعلام تعویض و اصلاح شبکه فشار ضعیف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052053/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدرسه-علامه-حلی'>استعلام تعمیرات اساسی مدرسه علامه حلی  / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی مدرسه علامه حلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052054/اصلاحیه-مناقصه-تامین-قطعات-و-بازسازی-خودروهای-نیمه-سنگین-و-سنگین'>اصلاحیه مناقصه تامین قطعات و بازسازی خودروهای نیمه سنگین و سنگین / اصلاحیه فراخوان ارزیابی کیفی,فراخوان تامین قطعات و بازسازی خودروهای نیمه سنگین و سنگین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052055/استعلام-ذغال-تحریک-ژنراتور-تایپک'>استعلام ذغال تحریک ژنراتور تایپک / استعلام، استعلام ذغال تحریک ژنراتور تایپک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052057/استعلام-جک-سوسماری-کامیونت-10-تن'>استعلام جک سوسماری کامیونت 10 تن  / استعلام, استعلام جک سوسماری کامیونت 10 تن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052060/استعلام-سم-دیازینون'>استعلام سم دیازینون  / استعلام ,استعلام سم دیازینون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052061/استعلام-پمپ-پریستالتیک'>استعلام پمپ پریستالتیک  / استعلام, استعلام پمپ پریستالتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052062/استعلام-خدمات-مشاوره-پشتیبانی-نگهداری-و-تعمیرات-تجهیزات-سخت-افزاری-و--'>استعلام خدمات مشاوره، پشتیبانی، نگهداری و تعمیرات تجهیزات سخت افزاری و ... / استعلام , استعلام خدمات مشاوره، پشتیبانی، نگهداری و تعمیرات تجهیزات سخت افزاری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052063/مناقصه-خرید-سه-دستگاه-بالابر-33-متری-مجهز-به-سیستم-مقره-شویی'>مناقصه خرید سه دستگاه بالابر 33 متری مجهز به سیستم مقره شویی / مناقصه خرید سه دستگاه بالابر 33 متری مجهز به سیستم مقره شویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052067/فراخوان-خرید-لوله-پلی-پروپلین-اقطار-110-و-160-میلیمتر'>فراخوان خرید لوله پلی پروپلین اقطار 110 و 160 میلیمتر / فراخوان عمومی، فراخوان خرید لوله پلی پروپلین اقطار 110 و 160 میلیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052069/استعلام-گیت-والو-فولادی-با-محرک-الکتریکی'>استعلام گیت والو فولادی با محرک الکتریکی  / استعلام,استعلام گیت والو فولادی با محرک الکتریکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052070/استعلام-شش-ردیف-فیلتر-HYDAC'>استعلام  شش ردیف فیلتر HYDAC / استعلام, استعلام  شش ردیف فیلتر HYDAC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052071/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-حفظ-و-نگهداری-شبانه-روزی-تاسیسات---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای عملیات  حفظ و نگهداری شبانه روزی تاسیسات ... نوبت دوم / مناقصه,تجدید مناقصه اجرای عملیات  حفظ و نگهداری شبانه روزی تاسیسات ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052072/استعلام-تعمیرات-استخر-سرپوشیده'>استعلام تعمیرات استخر سرپوشیده / استعلام تعمیرات استخر سرپوشیده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052073/استعلام-سیب-زمینی-تازه-فاقد-بسته-بندی-کیلوگرمی'>استعلام سیب زمینی تازه فاقد بسته بندی کیلوگرمی / استعلام، استعلام  سیب زمینی تازه فاقد بسته بندی کیلوگرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052074/استعلام-احداث-شبکه-و-نصب-ترانس-جهت-تامین-برق'>استعلام احداث شبکه و نصب ترانس جهت تامین برق  / استعلام ,استعلام احداث شبکه و نصب ترانس جهت تامین برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052076/مناقصه-مدیریت-صندوق--'>مناقصه مدیریت صندوق... / مناقصه, مناقصه مدیریت صندوق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052078/استعلام-تهیه-مصالح-و-نصب-حدود-350-مترمربع-ایزوگام'>استعلام  تهیه مصالح و نصب حدود 350 مترمربع ایزوگام  / استعلام   ،استعلام تهیه مصالح و نصب حدود 350 مترمربع ایزوگام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052079/استعلام-انواع-تسمه-پروانه'>استعلام انواع تسمه پروانه   / استعلام, استعلام انواع تسمه پروانه  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052080/استعلام-توزیع-کننده-هیدرولیکی-دستی'>استعلام توزیع کننده هیدرولیکی دستی  / استعلام, استعلام  توزیع کننده هیدرولیکی دستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052081/استعلام-کانکس-برق'>استعلام  کانکس برق / استعلام, استعلام  کانکس برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052082/استعلام-نوار-بهداشتی-بالدار-سایز-متوسط--'>استعلام  نوار بهداشتی بالدار سایز متوسط... / استعلام  نوار بهداشتی بالدار سایز متوسط...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052083/استعلام-​راه-انداز-الکترولیتی-(لیکوئید)--'>استعلام ​راه انداز الکترولیتی (لیکوئید)... / استعلام, استعلام ​راه انداز الکترولیتی (لیکوئید)...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052084/فراخوان-ارزیابی-کیفی-خرید-دو-دستگاه-پمپ-گلایکول'>فراخوان ارزیابی کیفی خرید دو دستگاه پمپ گلایکول / مناقصه, فراخوان ارزیابی کیفی خرید دو دستگاه پمپ گلایکول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052085/استعلام-پاروی-لایروب-فضای-سبز'>استعلام پاروی لایروب فضای سبز / استعلام ,استعلام پاروی لایروب فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052086/استعلام-لوازم-و-ابزارآلات'>استعلام لوازم و ابزارآلات / استعلام، استعلام لوازم و ابزارآلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052088/مناقصه-​خرید-آتش-نشانی'>مناقصه ​خرید آتش نشانی / مناقصه، مناقصه ​خرید آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052089/مناقصه-اجرای-پروژه-زیرسازی-و-جدول-گذاری-و-آسفالت-معابر--'>مناقصه اجرای پروژه زیرسازی و جدول گذاری و آسفالت معابر... / مناقصه اجرای پروژه زیرسازی و جدول گذاری و آسفالت معابر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052091/استعلام-کابل-ها-و-رساناها'>استعلام کابل ها و رساناها / استعلام,استعلام کابل ها و رساناها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052093/استعلام-رولر-بیرینگ-مخروطی-وکیوم-پمپ-96-11-23'>استعلام رولر بیرینگ مخروطی وکیوم پمپ 96.11.23 / استعلام , استعلام رولر بیرینگ مخروطی وکیوم پمپ 96.11.23</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052094/استعلام-کنسرو-تن-ماهی'>استعلام کنسرو تن ماهی  / استعلام,استعلام کنسرو تن ماهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052095/استعلام-آماده-سازی-و-اجرای-زمین-تنیس'>استعلام  آماده سازی و اجرای زمین تنیس / استعلام,استعلام آماده سازی و اجرای زمین تنیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052096/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات  / استعلام,  استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052098/استعلام-پیاز-زرد-درشت-درجه-یک--'>استعلام پیاز زرد درشت درجه یک ... / استعلام، استعلام  پیاز زرد درشت درجه یک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052099/مناقصه-تامين-تجهيزات-و-عمليات-ساختمانی-نصب-و-تست-و-راه-اندازی'>مناقصه تامين تجهيزات و عمليات ساختمانی نصب و تست و راه اندازی / مناقصه ,مناقصه تامين تجهيزات و عمليات ساختمانی نصب و تست و راه اندازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052100/استعلام-​سکسیونرها-دژنکتورها-و-تجهیزات-جانبی-پستهای-برق-و--'>استعلام ​سکسیونرها، دژنکتورها و تجهیزات جانبی پستهای برق و ... / استعلام, استعلام ​سکسیونرها، دژنکتورها و تجهیزات جانبی پستهای برق و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052101/مناقصه-ساخت-50-عدد-بسکت-1200-عدد-نبشی-و-700-عدد-سینی-استیل'>مناقصه ساخت 50 عدد بسکت، 1200 عدد نبشی و 700 عدد سینی استیل / مناقصه ساخت 50 عدد بسکت، 1200 عدد نبشی و 700 عدد سینی استیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052103/استعلام-خرید-20-عدد-دمیتر-باسط-پروژه'>استعلام  خرید 20 عدد دمیتر باسط پروژه  / استعلام,استعلام خرید 20 عدد دمیتر باسط پروژه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052104/استعلام-flowserve'>استعلام flowserve / استعلام , استعلام flowserve</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052106/استعلام-پی-سی-ام-سی-کاناله'>استعلام پی سی ام سی کاناله  / استعلام , استعلام پی سی ام سی کاناله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052107/مناقصه-انجام-خدمات-روزمره--اضطراری-و-اساسی-اداره-نگهداری-و-تعمیرات-مکانیک-'>مناقصه انجام خدمات روزمره ، اضطراری و اساسی اداره نگهداری و تعمیرات مکانیک.. / مناقصه، مناقصه انجام خدمات روزمره ، اضطراری و اساسی اداره نگهداری و تعمیرات مکانیک..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052108/مناقصه-اجرای-عملیات-نگهداری-شبکه-کابل-وهوائی'>مناقصه  اجرای عملیات نگهداری شبکه کابل وهوائی  / آگهی مناقصه  , مناقصه  اجرای عملیات نگهداری شبکه کابل وهوائی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052109/استعلام-کیسه-استریلیزاسیون-پزشکی'>استعلام کیسه استریلیزاسیون پزشکی  / استعلام,  استعلام کیسه استریلیزاسیون پزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052110/مناقصه-تامین-اقلام-و-اجرای-130-کیلومتر-شبکه-توزیع-و--'>مناقصه تامین اقلام و اجرای 130 کیلومتر شبکه توزیع و ... / مناقصه عمومی,مناقصه تامین اقلام و اجرای 130 کیلومتر شبکه توزیع و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052111/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052112/استعلام-​تابلوهای-کنترل'>استعلام ​تابلوهای کنترل / استعلام, استعلام ​تابلوهای کنترل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052115/اصلاحیه-مناقصه-بهره-برداری-ونگهداری-از-سامانه-دوربین-مداربسته'>اصلاحیه مناقصه بهره برداری ونگهداری از سامانه دوربین مداربسته / اصلاحیه مناقصه,مناقصه بهره برداری ونگهداری از سامانه دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052116/استعلام-نوار-چسب-برق'>استعلام نوار چسب برق  / استعلام ,استعلام نوار چسب برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052117/مناقصه-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوائی-و-انواع-تلفنهای-همگانی'>مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوائی و انواع تلفنهای همگانی / آگهی مناقصه، مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوائی و انواع تلفنهای همگانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052118/استعلام-60-دستگاه-تلفن-کننده-سیمکارتی'>استعلام 60 دستگاه تلفن کننده سیمکارتی / استعلام,استعلام 60 دستگاه تلفن کننده سیمکارتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052119/استعلام-نگهداری--پشتیبانی--بروزرسانی--مشاوره---'>استعلام نگهداری ، پشتیبانی ، بروزرسانی ، مشاوره .... / استعلام, استعلام نگهداری ، پشتیبانی ، بروزرسانی ، مشاوره ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052121/استعلام-خرید-لباسکار-سه-تیکه-(شلوار-پیراهن-کاپشن)'>استعلام  خرید لباسکار سه تیکه (شلوار، پیراهن، کاپشن) / استعلام, استعلام  خرید لباسکار سه تیکه (شلوار، پیراهن، کاپشن)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052122/استعلام-تخم-مرغ'>استعلام تخم مرغ  / استعلام, استعلام تخم مرغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052123/استعلام-تکمیل-راه-روستایی-چراک'>استعلام  تکمیل راه روستایی چراک / استعلام  تکمیل راه روستایی چراک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052124/مناقصه-واگذاری-خدمات-شهری-و-فضای-سبز-سطح-شهر-و-نیروی-انسانی--'>مناقصه واگذاری خدمات شهری و فضای سبز سطح شهر و نیروی انسانی ... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه واگذاری خدمات شهری و فضای سبز سطح شهر و نیروی انسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052125/استعلام-ضربه-گیر--'>استعلام ضربه گیر... / استعلام, استعلام ضربه گیر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052126/مناقصه-خرید-هیپو-کلریت-کلسیم'>مناقصه خرید هیپو کلریت کلسیم  / مناقصه , مناقصه خرید هیپو کلریت کلسیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052127/استعلام-هارد-سرور'>استعلام هارد سرور  / استعلام ,استعلام هارد سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052128/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدرسه'>استعلام تعمیرات اساسی مدرسه / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی مدرسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052129/مناقصه-عملیات-اجرایی-معابر-بلوار-یادگار-امام'>مناقصه عملیات اجرایی معابر بلوار یادگار امام / مناقصه,مناقصه عملیات اجرایی معابر بلوار یادگار امام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052130/مناقصه-خرید-کنترل-ولو'>مناقصه خرید کنترل ولو  / مناقصه،  مناقصه  خرید کنترل ولو  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052134/استعلام-ساخت-PISTON-SHAFT'>استعلام ساخت PISTON SHAFT / استعلام , استعلام ساخت PISTON SHAFT</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052135/استعلام-ساخت-چرخ-دنده'>استعلام ساخت چرخ دنده  / استعلام , استعلام ساخت چرخ دنده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052136/استعلام-سیستم-کامل-رایانه-با-مانیتور-و-نصب-برنامه'>استعلام سیستم کامل رایانه با مانیتور و نصب برنامه / استعلام ,استعلام سیستم کامل رایانه با مانیتور و نصب برنامه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052137/استعلام-تامین-یک-دستگاه-گاز-کروماتوگرافی'>استعلام تامین یک دستگاه گاز کروماتوگرافی / استعلام, استعلام تامین یک دستگاه گاز کروماتوگرافی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052142/مناقصه-خرید-11-قلم-انواع-اتصالات-فلزی'>مناقصه خرید 11 قلم انواع اتصالات فلزی / مناقصه ,مناقصه خرید 11 قلم انواع اتصالات فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052143/مناقصه-عملیات-خاکی-و-آسفالت-ابنیه--'>مناقصه عملیات خاکی و آسفالت ابنیه ... / مناقصه ,مناقصه عملیات خاکی و آسفالت ابنیه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052144/استعلام-کنتور-آب'>استعلام کنتور آب / استعلام , استعلام کنتور آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052145/استعلام-هود-شیمیایی-یک-دستگاه--'>استعلام هود شیمیایی یک دستگاه ... / استعلام, استعلام هود شیمیایی یک دستگاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052147/مناقصه-خرید-P-F--ABB-'>مناقصه خرید P/F :"ABB" / مناقصه ,مناقصه خرید P/F :"ABB"</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052149/فراخوان-شناسایی-انجام-بازسازی-و-ساخت-توربین-و-ایمپلر--'>فراخوان شناسایی انجام بازسازی و ساخت توربین و ایمپلر... / آگهی فراخوان شناسایی، فراخوان شناسایی انجام بازسازی و ساخت توربین و ایمپلر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052150/مناقصه-انجام-خدمات-امداد-و-تعمیرات--'>مناقصه انجام خدمات امداد و تعمیرات....  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه انجام خدمات امداد و تعمیرات.... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052151/استعلام-تامین-بستر-فیبر-نوری'>استعلام تامین بستر فیبر نوری  / استعلام، استعلام تامین بستر فیبر نوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052152/مناقصه-ساخت-قطعات-پمپ'>مناقصه ساخت قطعات پمپ / مناقصه ,مناقصه ساخت قطعات پمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052153/استعلام-بهاء-انواع-نهال-میوه'>استعلام بهاء انواع نهال میوه / استعلام بهاء, استعلام بهاء انواع نهال میوه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052154/استعلام-کفپوش-pvc'>استعلام کفپوش pvc / استعلام ,استعلام کفپوش pvc</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052155/استعلام-180-دستگاه-دیسک-سخت-سرور--'>استعلام 180 دستگاه دیسک سخت سرور... / استعلام, استعلام 180 دستگاه دیسک سخت سرور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052156/استعلام-انواع-مصالح-و-مقاطع-فلزی-ساختمان'>استعلام انواع مصالح و مقاطع فلزی ساختمان / استعلام، استعلام انواع مصالح و مقاطع فلزی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052157/مناقصه-سنگ-شویی-و-ماسه-شویی--'>مناقصه سنگ شویی و ماسه شویی ... / مناقصه، مناقصه سنگ شویی و ماسه شویی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052159/استعلام-بها-انجام-عملیات-نجاری-در-پارک-آبشار'>استعلام بها انجام عملیات نجاری در پارک آبشار / خلاصه استعلام بهاء, استعلام بهاء انجام عملیات نجاری در پارک آبشار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052160/استعلام-خرید-هد-m-2--m-1'>استعلام خرید هد m.2 , m.1 / استعلام خرید هد m.2 , m.1 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052161/مناقصه-خرید-مبلمان-پارکی'>مناقصه خرید مبلمان پارکی / مناقصه,مناقصه خرید مبلمان پارکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052163/استعلام-انجام-عملیات-سنگفرش-و-دیوارهای-قلوه-ای'>استعلام انجام عملیات سنگفرش و دیوارهای قلوه ای / فرم استعلام بها , استعلام انجام عملیات سنگفرش و دیوارهای قلوه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052164/دعوتنامه-برونسپاری-قرائت-و-توزیع-شهرستانهای-کاشان'>دعوتنامه برونسپاری قرائت و توزیع شهرستانهای کاشان / دعوتنامه برونسپاری قرائت و توزیع شهرستانهای کاشان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052165/استعلام-کنترل-والو-فولادی-جوشی-با-محرک'>استعلام کنترل والو فولادی جوشی با محرک / استعلام کنترل والو فولادی جوشی با محرک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052166/استعلام-آبگرمکن-خورشیدی-کم-فشار--'>استعلام آبگرمکن خورشیدی کم فشار... / استعلام, استعلام آبگرمکن خورشیدی کم فشار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052167/مناقصه-بیمه-تکمیلی-پرسنل'>مناقصه بیمه تکمیلی پرسنل  / مناقصه بیمه تکمیلی پرسنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052170/مناقصه-استاندارد-سازی-مسیرهای-ورودی-اتاقهای-عمل'>مناقصه استاندارد سازی مسیرهای ورودی اتاقهای عمل  / مناقصه استاندارد سازی مسیرهای ورودی اتاقهای عمل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052171/استعلام-خرید-کانکس-اسکان-اضطراری-و--'>استعلام خرید کانکس اسکان اضطراری و ... / استعلام,استعلام خرید کانکس اسکان اضطراری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052172/استعلام-سبد-پلاستیکی-بزرگ'>استعلام سبد پلاستیکی بزرگ / استعلام, استعلام  سبد پلاستیکی بزرگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052173/استعلام-​گازسنج'>استعلام ​گازسنج / استعلام , استعلام ​گازسنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052174/استعلام-UPS-ON-LINE-TITAN-LCD1K-3-9'>استعلام UPS ON LINE TITAN LCD1K 3*9 / استعلام, استعلام UPS ON LINE TITAN LCD1K 3*9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052176/استعلام-چهار-ردیف-شیر-پنوماتیک-مارک-ROOS'>استعلام چهار ردیف شیر پنوماتیک مارک ROOS / استعلام, استعلام چهار ردیف شیر پنوماتیک مارک ROOS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052178/استعلام-هیدروکسید-آلومینیوم'>استعلام هیدروکسید آلومینیوم / استعلام,استعلام هیدروکسید آلومینیوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052179/استعلام-تعمیرات-تجهیزات-و-نگهداری'>استعلام تعمیرات تجهیزات و نگهداری / استعلام,استعلام تعمیرات تجهیزات و نگهداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052180/استعلام-خرید-دو-عدد-رله-7S6131'>استعلام خرید دو عدد رله 7S6131  / استعلام , استعلام خرید دو عدد رله 7S6131 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052182/استعلام-تامین-غذای-آبزیان'>استعلام تامین غذای آبزیان  / استعلام, استعلام تامین غذای آبزیان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052183/مناقصه-خرید-و-تحویل-غذای--'>مناقصه خرید و تحویل غذای ... / مناقصه ,مناقصه خرید و تحویل غذای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052184/استعلام-ماشین-لباسشویی-سپهر-الکتریک-6-کیلویی'>استعلام ماشین لباسشویی سپهر الکتریک 6 کیلویی / استعلام, استعلام ماشین لباسشویی سپهر الکتریک 6 کیلویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052186/استعلام-چاپگر-EPSON-1430'>استعلام چاپگر EPSON 1430 / استعلام, استعلام چاپگر EPSON 1430</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052188/استعلام-خرید-سه-دستگاه-تابلوی-راه-انداز-کنترل-اتوماتیک--'>استعلام خرید سه دستگاه تابلوی راه انداز کنترل اتوماتیک... / استعلام ، استعلام خرید سه دستگاه تابلوی راه انداز کنترل اتوماتیک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052189/استعلام-تهیه-و-تعویض-و-نصب-پنجره-های-upvc--'>استعلام تهیه و تعویض و نصب پنجره های upvc ... / استعلام,استعلام تهیه و تعویض و نصب پنجره های upvc ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052190/استعلام-لب-تاپ-ACER'>استعلام لب تاپ ACER / استعلام,استعلام لب تاپ ACER</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052191/استعلام-شارژ-کپسول-آتش-نشانی'>استعلام شارژ کپسول آتش نشانی / استعلام , استعلام شارژ کپسول آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052193/استعلام-ماسک-تنفسی-همراه---'>استعلام ماسک تنفسی همراه .... / استعلام  ماسک تنفسی همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052194/مناقصه-خرید-و-نصب-چمن-مصنوعی-استادیوم'>مناقصه خرید و نصب چمن مصنوعی استادیوم / مناقصه  ،مناقصه خرید و نصب چمن مصنوعی استادیوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052196/استعلام-اجرای-زیرسازی--آسفالت-و-جدولگذاری'>استعلام اجرای زیرسازی ، آسفالت و جدولگذاری  / استعلام , استعلام اجرای زیرسازی ، آسفالت و جدولگذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052197/استعلام-امولسیون-زرده-تخم-مرغ'>استعلام امولسیون زرده تخم مرغ / استعلام, استعلام امولسیون زرده تخم مرغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052198/استعلام-سرور-HP-DL380-GEN9'>استعلام سرور HP-DL380  GEN9 / استعلام , استعلام سرور HP-DL380  GEN9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052199/استعلام-گوشی-ماهواره-ای-و-سیم-کارت'>استعلام گوشی ماهواره ای و سیم کارت / استعلام, استعلام گوشی ماهواره ای و سیم کارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052200/استعلام-خرید-11-دستگاه-شیر-عملگر-برقی--'>استعلام خرید 11 دستگاه شیر عملگر برقی... / استعلام, استعلام خرید 11 دستگاه شیر عملگر برقی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052202/استعلام-خرید-8-عدد-مخزن-پلی-اتیلن-2000-لیتری'>استعلام خرید 8 عدد مخزن پلی اتیلن 2000 لیتری  / استعلام, استعلام خرید 8 عدد مخزن پلی اتیلن 2000 لیتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052203/استعلام-ماوس-رایانه'>استعلام ماوس رایانه / استعلام ,استعلام ماوس رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052204/استعلام-خرید-تلفن-ماهواره-ای--'>استعلام خرید تلفن ماهواره ای ... / استعلام,استعلام خرید تلفن ماهواره ای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052205/استعلام-برج-روشنایی-سیار-به-همراه-ژنراتور-برق'>استعلام برج روشنایی سیار به همراه ژنراتور برق / استعلام,استعلام برج روشنایی سیار به همراه ژنراتور برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052207/استعلام-بهینه-سازی-مصرف-انرژی'>استعلام بهینه سازی مصرف انرژی / استعلام , استعلام بهینه سازی مصرف انرژی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052208/استعلام-بهسازی-درب-منازل-سازمانی'>استعلام بهسازی درب منازل سازمانی  / استعلام, استعلام بهسازی درب منازل سازمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052209/استعلام-اجرای-عملیات-نورپردازی-ساختمان'>استعلام اجرای عملیات نورپردازی ساختمان  / استعلام, استعلام اجرای عملیات نورپردازی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052210/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق-لوله-کشی-و-سایر-تاسیسات-ساختمان'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی و سایر تاسیسات ساختمان / استعلام, استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی و سایر تاسیسات ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052212/استعلام-المنت'>استعلام المنت  / استعلام,استعلام المنت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052213/استعلام-محیط-کشت-bpls-آگار'>استعلام محیط کشت bpls آگار / استعلام,استعلام محیط کشت bpls آگار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052214/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدرسه'>استعلام تعمیرات اساسی مدرسه / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی مدرسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052215/استعلام-بازسازی-ذخایر-ماهیان-استخوانی'>استعلام بازسازی ذخایر ماهیان استخوانی / استعلام,استعلام بازسازی ذخایر ماهیان استخوانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052216/استعلام-احداث-ساختمان-اداری-شهرک-صنعتی--'>استعلام احداث ساختمان اداری شهرک صنعتی... / استعلام, استعلام احداث ساختمان اداری شهرک صنعتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052217/استعلام-خرید-حمل-و-نصب-پکیچ-کامل-سیستم-پمپاژ-دور-متغیر'>استعلام خرید حمل و نصب پکیچ کامل سیستم پمپاژ دور متغیر / استعلام, استعلام   خرید حمل و نصب پکیچ کامل سیستم پمپاژ دور متغیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052218/استعلام-رزین-کاتیونیک'>استعلام رزین کاتیونیک / استعلام,استعلام رزین کاتیونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052219/استعلام-خرید-جی-پی-اس-دستی--'>استعلام خرید جی پی اس دستی ... / استعلام,استعلام خرید جی پی اس دستی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052220/استعلام-تامین-غذای-آبزیان'>استعلام تامین غذای آبزیان  / استعلام, استعلام تامین غذای آبزیان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052222/استعلام-CARTRIDGE-FOR-CARTRIDGE-FILTER'>استعلام CARTRIDGE FOR CARTRIDGE FILTER / استعلام, استعلام CARTRIDGE FOR CARTRIDGE FILTER</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052223/استعلام-باتری-قابل-شارژ'>استعلام باتری قابل شارژ  / استعلام, استعلام باتری قابل شارژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052224/استعلام-تابلو-برق-بانک-خازن-فشار--'>استعلام تابلو برق بانک خازن فشار... / استعلام, ااستعلام تابلو برق بانک خازن فشار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052226/استعلام-ساخت-سایه-بان-جهت-دو-کانکس--'>استعلام ساخت سایه بان جهت دو کانکس... / استعلام , استعلام ساخت سایه بان جهت دو کانکس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052227/استعلام-تامین-سیست-آرتمیا-و-هورمون-lhrha2'>استعلام تامین سیست آرتمیا و هورمون lhrha2 / استعلام ,استعلام تامین سیست آرتمیا و هورمون lhrha2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052228/استعلام-محیط-کشت-لیزین-آگار'>استعلام محیط کشت لیزین آگار / استعلام,استعلام محیط کشت لیزین آگار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052231/استعلام-تمعیرات-اساسی-مدارس-استثنایی--'>استعلام تمعیرات اساسی مدارس استثنایی ... / استعلام,استعلام تمعیرات اساسی مدارس استثنایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052232/استعلام-عملیات-اجرایی-تامین-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-اسکادا'>استعلام عملیات اجرایی تامین، نصب و راه اندازی سیستم اسکادا / استعلام, استعلام عملیات اجرایی تامین، نصب و راه اندازی سیستم اسکادا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052233/استعلام-پمپ-شناور'>استعلام پمپ شناور  / استعلام, استعلام پمپ شناور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052234/استعلام-دستگاه-هواساز'>استعلام دستگاه هواساز  / استعلام,استعلام دستگاه هواساز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052235/استعلام-ماهی-تازه-شوریده-درجه-یک'>استعلام ماهی تازه شوریده درجه یک / استعلام, استعلام ماهی تازه شوریده درجه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052236/استعلام--تکمیل-عملیات-راه-اندازی-مدارات-پست-400-کیلوولت'>استعلام   تکمیل عملیات راه اندازی مدارات پست 400 کیلوولت  / استعلام,استعلام  تکمیل عملیات راه اندازی مدارات پست 400 کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052237/استعلام-پروژه-رنگ-آمیزی-پست-های-دشت--'>استعلام پروژه رنگ آمیزی پست های دشت... / استعلام, استعلام پروژه رنگ آمیزی پست های دشت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052239/استعلام-احداث-کانال-آب-بتنی-ذوذنقه-ای'>استعلام احداث کانال آب بتنی ذوذنقه ای / استعلام,استعلام احداث کانال آب بتنی ذوذنقه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052241/مناقصه-حمل--پخش--تراش-و-روکش-آسفالت'>مناقصه حمل ، پخش ، تراش و روکش آسفالت / مناقصه , مناقصه حمل ، پخش ، تراش و روکش آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052242/مناقصه-خدمات-آسفالت-و-زیرسازی-و-جدول-کاری-و-پیاده-روسازی-معابر-سطح-شهر---نوبت-دوم'>مناقصه خدمات آسفالت و زیرسازی و جدول کاری و پیاده روسازی معابر سطح شهر ... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه خدمات آسفالت و زیرسازی و جدول کاری و پیاده روسازی معابر سطح شهر ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052243/استعلام-کلاچ-شیتر'>استعلام کلاچ شیتر  / استعلام, استعلام کلاچ شیتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052244/استعلام-تکمیل-عملیات-اجرایی-در-ایستگاه-نقش-رستم'>استعلام تکمیل عملیات اجرایی در ایستگاه نقش رستم / استعلام, استعلام تکمیل عملیات اجرایی در ایستگاه نقش رستم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052245/استعلام-ترمیم-پوشش-سقف-و-تهیه-و-نصب-موزاییک-و-ایزوگام'>استعلام ترمیم پوشش سقف و تهیه و نصب  موزاییک و ایزوگام / استعلام,استعلام ترمیم پوشش سقف و تهیه و نصب  موزاییک و ایزوگام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052246/استعلام-ماشین-لباسشویی'>استعلام ماشین لباسشویی  / استعلام ماشین لباسشویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052247/مناقصه-خرید-اتصالات-پلی-اتیلن-به-تعداد-20550-عدد--نوبت-دوم'>مناقصه خرید اتصالات پلی اتیلن به تعداد 20550 عدد... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه خرید اتصالات پلی اتیلن به تعداد 20550 عدد... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052248/استعلام-توسعه-شبکه-فاضلاب'>استعلام توسعه شبکه فاضلاب  / استعلام, استعلام توسعه شبکه فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052250/استعلام-دوربین-مداربسته--'>استعلام دوربین مداربسته ... / استعلام,استعلام دوربین مداربسته ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052251/استعلام-پوشاک-محافظ-کامل-بزرگسالان-سایز-بزرگ-ایزی-لایف'>استعلام پوشاک محافظ کامل بزرگسالان سایز بزرگ ایزی لایف / استعلام, استعلام پوشاک محافظ کامل بزرگسالان سایز بزرگ ایزی لایف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052252/مناقصه-خرید-P-F-ATOS'>مناقصه خرید P/F ATOS / مناقصه , مناقصه خرید P/F ATOS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052253/استعلام-تعمیرات-ساختمانی-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای--'>استعلام تعمیرات ساختمانی مرکز آموزش فنی و حرفه ای... / استعلام, استعلام تعمیرات ساختمانی مرکز آموزش فنی و حرفه ای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051219/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-مساحت-2705متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی مساحت 2705متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی مساحت 2705متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051220/مزایده-ساختمان-مساحت-زیربنای-159مترمربع'>مزایده ساختمان مساحت زیربنای 159مترمربع / مزایده,مزایده ساختمان مساحت زیربنای 159مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051223/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-محصوره-پلاک-ثبتی-1861-و-1506-فرعی'>مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ محصوره پلاک ثبتی 1861 و 1506 فرعی / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ محصوره پلاک ثبتی 1861 و 1506 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051224/مزایده-دستگاه-جت-رنگرزی'>مزایده دستگاه جت رنگرزی  / مزایده، مزایده دستگاه جت رنگرزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051225/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-ملک-بخش-شش-کرمان'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ ملک بخش شش کرمان / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ ملک بخش شش کرمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051226/مزایده-فروش-یکجای-197-قم-از-اجناس-اسقاط--نوبت-دوم'>مزایده فروش یکجای 197 قم از اجناس اسقاط - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی، مزایده فروش یکجای 197 قم از اجناس اسقاط  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051227/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-82-64متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 82.64متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 82.64متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051230/مزایده-اجاره-ساخت-و-بهره-برداری-رسانه-های-محیطی--مرحله-دوم--نوبت-اول'>مزایده اجاره ساخت و بهره برداری رسانه های محیطی - مرحله دوم - نوبت اول / مزایده، مزایده اجاره ساخت و بهره برداری رسانه های محیطی - مرحله دوم - نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051231/مزایده-ملک-مساحت-124مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت 124مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مساحت 124مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051234/مزایده-باغ-مرکبات-و-هلو-مساحت-4496متر'>مزایده باغ مرکبات و هلو مساحت 4496متر / مزایده,مزایده باغ مرکبات و هلو مساحت 4496متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051235/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-160-31متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 160.31متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 160.31متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051237/مزایده-فروش-سهام'>مزایده فروش سهام / مزایده, مزایده فروش سهام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051238/مزایده-ملک-مساحت-303-مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 303 مترمربع نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مساحت 303 مترمربع نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051239/فراخوان-واگذاری-شرکت-های-پتروشیمی-توسعه-صنایع-سرمایه-گذاری--(نوبت-دوم)'>فراخوان واگذاری شرکت های پتروشیمی، توسعه صنایع، سرمایه گذاری... (نوبت دوم) / مزایده , فراخوان واگذاری شرکت های پتروشیمی، توسعه صنایع، سرمایه گذاری... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051240/مزایده-ملک-پلاک-ثبتی-شماره-نه-فرعی-بخش-شش-تبریز'>مزایده ملک پلاک ثبتی شماره نه فرعی بخش شش تبریز / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی شماره نه فرعی بخش شش تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051241/فراخوان-تعداد-یک-قطعه-زمین-با-کاربری-طرح-ورزشگاه'>فراخوان تعداد یک قطعه زمین با کاربری طرح ورزشگاه  / آگهی فراخوان عمومی، فراخوان تعداد یک قطعه زمین با کاربری طرح ورزشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051242/مزایده-فروش-سهام-و-زمین'>مزایده فروش سهام و زمین / آگهی مزایده, آگهی مزایده فروش سهام و زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051243/مزایده-ملک-مغازه-در-دو-دهانه-اعیان-35-متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مغازه در دو دهانه اعیان 35 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مغازه در دو دهانه اعیان 35 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051245/فراخوان-واگذاری-شرکت-های-حمل-و-نقل-آب-معدنی--(نوبت-دوم)'>فراخوان واگذاری شرکت های حمل و نقل، آب معدنی... (نوبت دوم) / مزایده, فراخوان واگذاری شرکت های حمل و نقل، آب معدنی... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051246/مزایده-ملک-بخش-18-نکا-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش 18 نکا نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش 18 نکا نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051247/فراخوان-واگذاری-شرکت-های--(نوبت-دوم)'>فراخوان واگذاری شرکت های... (نوبت دوم) / فراخوان، فراخوان واگذاری شرکت های... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051249/مزایده-فروش-سهام'>مزایده فروش سهام  / آگهی مزایده ، مزایده فروش سهام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051251/مزایده-ملک-به-پلاک-ثبتی-یک-فرعی-بخش-01-نوبت-دوم'>مزایده ملک به پلاک ثبتی یک فرعی بخش 01 نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی یک فرعی بخش 01 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051252/مزایده-ملکی-به-مساحت-300-متر'>مزایده ملکی به مساحت 300 متر / مزایده,مزایده ملکی به مساحت 300 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051254/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-CNG--نوبت-سوم'>مزایده بهره برداری از جایگاه CNG  - نوبت سوم / مزایده, مزایده بهره برداری از جایگاه CNG  - نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051255/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-بیست-و-پنج-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه بیست و پنج متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه بیست و پنج متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051257/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-دویست-متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر نوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051260/مزایده-ملک-مساحت-اعیان-255-43متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت اعیان 255.43متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مساحت اعیان 255.43متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051261/مزایده-الوارها-و-درختان-بریده'>مزایده الوارها و درختان بریده / آگهی مزایده حضوری، مزایده الوارها و درختان بریده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051262/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-68-40متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 68.40متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 68.40متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051263/مزایده-واگذاری-ملک-مساحت-558مترمربع'>مزایده واگذاری ملک مساحت 558مترمربع  / مزایده,مزایده واگذاری ملک مساحت 558مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051265/مزایده-ششدانگ-پلاک-شماره-46-فرعی-5500مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک شماره 46 فرعی 5500مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک شماره 46 فرعی 5500مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051271/مزایده-ملک-مساحت-اعیان-110-مترمربع-مرحله-دوم'>مزایده ملک مساحت اعیان 110 مترمربع مرحله دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت اعیان 110 مترمربع مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051274/مزایده-پلاک-ثبتی-1250-فرعی-مساحت-208-10متر'>مزایده پلاک ثبتی 1250 فرعی مساحت 208.10متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1250 فرعی مساحت 208.10متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051276/مزایده-پلاک-ثبتی-ششدانگ-ملک-عرصه-365متر'>مزایده پلاک ثبتی ششدانگ ملک عرصه 365متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی ششدانگ ملک عرصه 365متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051280/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-24-35متر-مرحله-اول'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت 24.35متر مرحله اول  / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 24.35متر مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051282/مزایده-فروش-تعداد-6-دستگاه-خودرو-قابل-شماره-گذاری'>مزایده فروش تعداد 6 دستگاه خودرو قابل شماره گذاری / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش تعداد 6 دستگاه خودرو قابل شماره گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051283/مزایده-یک-قطعه-زمین-خشکی-مساحت-2074متر'>مزایده یک قطعه زمین خشکی مساحت 2074متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین خشکی مساحت 2074متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051285/مزایده-میل-سوپاپ-کف-ثابت-شاتون--'>مزایده میل سوپاپ، کف ثابت، شاتون ... / مزایده, مزایده میل سوپاپ، کف ثابت، شاتون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051286/مزایده-یک-قطعه-باغ-درختکاری-و-و-یک-دستگاه-خودرو-سواری-ریو-و--'>مزایده یک قطعه باغ درختکاری و و یک دستگاه خودرو سواری ریو و ... / آگهی مزایده,مزایده یک قطعه باغ درختکاری و و یک دستگاه خودرو سواری ریو و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051287/مزایده-ششدانگ-یکباب-دکان-مساحت-60-48متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ یکباب دکان مساحت 60.48متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب دکان مساحت 60.48متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051291/مزایده-پلاک-ثبتی-248-فرعی-بخش-نه-مشهد'>مزایده پلاک ثبتی 248 فرعی بخش نه مشهد / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 248 فرعی بخش نه مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051293/فراخوان-فروش-یا-واگذاری-معدن-سنگ-مرمریت'>فراخوان  فروش یا واگذاری معدن سنگ مرمریت  / فراخوان, فراخوان  فروش یا واگذاری معدن سنگ مرمریت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051294/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-250-مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 250 مترمربع / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 250 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051295/مزایده-طلای-18-عیار-موکت-پرده--'>مزایده طلای 18 عیار، موکت، پرده ... / مزایده, مزایده طلای 18 عیار، موکت، پرده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051296/مزایده-مانتو-نخی-در-رنگهای-مختلف'>مزایده مانتو نخی در رنگهای مختلف / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده مانتو نخی در رنگهای مختلف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051298/مزایده-ششدانگ-یکباب-واحد-گلخانه-گیلاهی-اعیان-2800متر'>مزایده ششدانگ یکباب واحد گلخانه گیلاهی اعیان 2800متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب واحد گلخانه گیلاهی اعیان 2800متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051300/مزایده-فروش-8-دستگاه-خودرو-و--نوبت-دوم'>مزایده فروش 8 دستگاه خودرو و ...نوبت دوم / آگهی مزایده ، مزایده فروش 8 دستگاه خودرو و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051301/مزایده-فروش-4-قطعه-زمین-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش 4 قطعه زمین مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 4 قطعه زمین مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051304/مزایده-تانکر-استوانه-ای--پرس-زباله-ایستاده'>مزایده تانکر استوانه ای - پرس زباله ایستاده / آگهی مزایده و فروش اموال منقول,مزایده تانکر استوانه ای - پرس زباله ایستاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051307/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-253مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 253مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 253مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051313/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-213-10متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 213.10متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 213.10متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051314/مزایده-اجاره-دو-باب-مغازه'>مزایده اجاره دو باب مغازه / مزایده, مزایده اجاره دو باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051317/مزایده-آپارتمان-مسکونی-اموال-غیرمنقول-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان مسکونی اموال غیرمنقول نوبت اول / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی اموال غیرمنقول نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051319/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-سه-88-61متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه 88.61متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه 88.61متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051320/مزایده-جایگاه-توزیع-CNG-آیدین--نوبت-دوم-چاپ-دوم'>مزایده جایگاه توزیع CNG آیدین  - نوبت دوم چاپ دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده جایگاه توزیع CNG آیدین  - نوبت دوم چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051322/حراج-فروش-انواع-خودروهای-سبک-و-سنگین'>حراج فروش انواع خودروهای سبک و سنگین  / حراج فروش انواع خودروهای سبک و سنگین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051323/تجدید-مزایده-اجاره-نخلستان---'>تجدید مزایده اجاره نخلستان .... / تجدید مزایده, تجدید مزایده اجاره نخلستان ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051324/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-اداری-112-52مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان اداری 112.52مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان اداری 112.52مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051326/مزایده-فروش-اموال-اسقاطی-و-یدکی-نوبت-دوم'>مزایده فروش اموال اسقاطی و یدکی- نوبت دوم / آگهی فراخوان مزایده عمومی, مزایده فروش اموال اسقاطی و یدکی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051328/مزایده-فرش-و-قالیچه--'>مزایده فرش و قالیچه... / مزایده, مزایده فرش و قالیچه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051329/مزایده-ملک-مغازه-مساحت-47-92مترمربع'>مزایده ملک مغازه مساحت 47.92مترمربع / مزایده,مزایده ملک مغازه مساحت 47.92مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051330/مزایده-تجهیزات-تاکسی-بیسیم--'>مزایده تجهیزات تاکسی بیسیم ... / مزایده ,مزایده تجهیزات تاکسی بیسیم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051331/مزایده-فروش-سواری-پراید'>مزایده فروش سواری پراید / آگهی مزایده مال غیر منقول , مزایده فروش سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051333/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-احداثی-طبقه-اول-88-61متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان احداثی طبقه اول 88.61متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان احداثی طبقه اول 88.61متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051335/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-وانت-پراید'>مزایده یک دستگاه خودرو وانت پراید / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو وانت پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051336/مزایده-واحد-تجاری'>مزایده واحد تجاری / مزایده,مزایده واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051337/مزایده-مادربورد-انواع-گوشی-اوراقی-و--'>مزایده مادربورد انواع گوشی اوراقی و ... / مزایده, مزایده مادربورد انواع گوشی اوراقی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051339/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-مسکونی-یک-دستگاه-خودرو-ام-وی-ام-سفید'>مزایده ششدانگ یک واحد مسکونی ،یک دستگاه خودرو ام وی ام سفید  / آگهی مزایده ،مزایده ششدانگ یک واحد مسکونی ،یک دستگاه خودرو ام وی ام سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051340/مزایده-واگذاری-آزمایشگاه-و-پاتولوژی-و-پزشکی-هسته-ای'>مزایده واگذاری آزمایشگاه و پاتولوژی و پزشکی هسته ای / آگهی مزایده عمومی، مزایده واگذاری آزمایشگاه و پاتولوژی و پزشکی هسته ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051341/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-با-قدمت-بیش-از-سی-سال'>مزایده ششدانگ آپارتمان با قدمت بیش از سی سال / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان با قدمت بیش از سی سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051342/مزایده-فروش-یک-واحد-تاسیسات-دامداری-گوسفند'>مزایده فروش یک واحد تاسیسات دامداری گوسفند / مزایده , مزایده فروش یک واحد تاسیسات دامداری گوسفند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051344/اصلاحیه-مزایده-طرح-تفکیک-پسماندها'>اصلاحیه مزایده طرح تفکیک پسماندها   / اصلاحیه مزایده عمومی, مزایده طرح تفکیک پسماندها  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051347/مزایده-خودرو-وانت-نیسان-زامیاد'>مزایده خودرو وانت نیسان زامیاد  / اگهی مزایده , مزایده خودرو وانت نیسان زامیاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051348/مزایده-ششدانگ-یکباب-طویله-عرصه-349-09متر'>مزایده ششدانگ یکباب طویله عرصه 349.09متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب طویله عرصه 349.09متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051351/مزایده-پلاک-ثبتی-13-فرعی-از-3316-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 13 فرعی از 3316 اصلی  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 13 فرعی از 3316 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051353/اصلاحیه-مزایده-ششدانگ-آپارتمان'>اصلاحیه مزایده ششدانگ آپارتمان / اصلاحیه مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051354/مزایده-فروش-تراکتور-تجدید'>مزایده فروش تراکتور تجدید  / مزایده,مزایده فروش تراکتور تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051355/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-338-17مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 338.17مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 338.17مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051356/مزایده-یخچال-فریزر-ماشین-لباسشویی--'>مزایده یخچال فریزر، ماشین لباسشویی... / مزایده, مزایده یخچال فریزر، ماشین لباسشویی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051360/مزایده-فروش-تعدادی-قطعه-زمین-کاربری-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی قطعه زمین کاربری مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی قطعه زمین کاربری مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051361/مزایده-اجاره-6-باب-غرفه-جایگاه-احشام--نوبت-دوم'>مزایده اجاره 6 باب غرفه جایگاه احشام - نوبت دوم / مزایده عمومی, مزایده اجاره 6 باب غرفه جایگاه احشام - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051363/مزایده-جاروبرقی-ماشین-لباسشویی--'>مزایده جاروبرقی، ماشین لباسشویی... / مزایده, مزایده جاروبرقی، ماشین لباسشویی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051364/مزایده-فروش-البسه--کیف--کفش-و--'>مزایده فروش البسه ، کیف ، کفش و ... / مزایده , مزایده فروش البسه ، کیف ، کفش و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051365/مزایده-یکدستگاه-سواری-110MVM'>مزایده یکدستگاه سواری 110MVM / آگهی مزایده, مزایده یکدستگاه سواری 110MVM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051366/مزایده-فروش-یکباب-آپارتمان-پلاک-134-فرعی'>مزایده فروش یکباب آپارتمان پلاک 134 فرعی / مزایده,مزایده فروش یکباب آپارتمان پلاک 134 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051368/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-66-10مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 66.10مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 66.10مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051370/مزایده-خط-کامل-تولید-ناگت--'>مزایده خط کامل تولید ناگت ... / آگهی مزایده, مزایده خط کامل تولید ناگت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051371/مزایده-فرش-گلیم--'>مزایده فرش، گلیم... / مزایده, مزایده فرش، گلیم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051372/مزایده-فروش-تعداد-حدودا-3000-دست-کت-و-شلوار-تولیدی'>مزایده فروش تعداد حدودا 3000 دست کت و شلوار تولیدی  / مزایده, مزایده فروش تعداد حدودا 3000 دست کت و شلوار تولیدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051373/مزایده-دستگاه-پی-وی-سی'>مزایده دستگاه پی وی سی  / آگهی مزایده , مزایده دستگاه پی وی سی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051374/مزایده-صندلی-مدیریتی'>مزایده صندلی مدیریتی / آگهی مزایده, مزایده صندلی مدیریتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051375/مزایده-دو-قطعه-زمین-بایر-مساحت-500-و-800-متر'>مزایده دو قطعه زمین بایر مساحت 500 و 800 متر  / مزایده,مزایده دو قطعه زمین بایر مساحت 500 و 800 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051376/مزایده-یکدستگاه-شیرینگ-بسته-بندی-و--'>مزایده  یکدستگاه شیرینگ بسته بندی و ... / آگهی مزایده, مزایده  یکدستگاه شیرینگ بسته بندی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051377/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-زمین-مساحت-68-8متر'>مزایده سند مالکیت ششدانگ زمین مساحت 68.8متر / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ زمین مساحت 68.8متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051378/مزایده-شلوار-راحتی-بلوز-شلوار-کتان--'>مزایده شلوار راحتی، بلوز، شلوار کتان... / مزایده, مزایده شلوار راحتی، بلوز، شلوار کتان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051379/مزایده-یک-دستگاه-پراید-111'>مزایده  یک دستگاه پراید 111  / آگهی مزایده, مزایده  یک دستگاه پراید 111 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051380/مزایده-ششدانگ-قطعه-دوم-به-شماره-16233-فرعی-بخش-دو-اردبیل'>مزایده ششدانگ قطعه دوم به شماره 16233 فرعی بخش دو اردبیل / مزایده,مزایده ششدانگ قطعه دوم به شماره 16233 فرعی بخش دو اردبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051381/مزایده-خط-کامل-تولید-ناگت'>مزایده خط کامل تولید ناگت  / آگهی مزایده, مزایده خط کامل تولید ناگت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051384/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-189-95متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 189.95متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 189.95متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051385/تجدید-مزایده-کانکس-خدمات-مداحان-و-تشریفات--نوبت-دوم'>تجدید مزایده کانکس خدمات مداحان و تشریفات...نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده ,مزایده کانکس خدمات مداحان و تشریفات.. نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051386/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-999متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 999متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 999متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051387/مزایده-فروش-دو-واحد-آپارتمان-مسکونی-و-مغازه-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو واحد آپارتمان مسکونی و مغازه تجاری نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش دو واحد آپارتمان مسکونی و مغازه تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051389/مزایده-واگذاری-بازارچه-زائر-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری بازارچه زائر نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری بازارچه زائر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051392/مزایده-پلاک-نود-و-سه-فرعی-از-3583-و-3582-اصلی'>مزایده پلاک نود و سه فرعی از 3583 و 3582 اصلی / مزایده ,مزایده پلاک نود و سه فرعی از 3583 و 3582 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051393/مزایده-استفاده-از-فضای-تبلیغاتی-شهری-شامل---نوبت-دوم'>مزایده استفاده از فضای تبلیغاتی شهری شامل ... نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی ,مزایده استفاده از فضای تبلیغاتی شهری شامل ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051394/مزایده-تلفن-همراه-09122394124'>مزایده تلفن همراه 09122394124  / مزایده, مزایده تلفن همراه 09122394124 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051395/مزایده-یک-قطعه-زمین-شالیزاری-مساحت-1125متر'>مزایده یک قطعه زمین شالیزاری مساحت 1125متر / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین شالیزاری مساحت 1125متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051399/مزایده-فروش-سهام-و-زمین'>مزایده فروش سهام و زمین / آگهی مزایده, آگهی مزایده فروش سهام و زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051401/مزایده-یک-دستگاه-mdf-ساخت-2013'>مزایده یک دستگاه mdf ساخت 2013 / آگهی مزایده مال منقول,مزایده یک دستگاه mdf ساخت 2013</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051404/مزایده-عرضه-عمومی-سهام-شرکت-نورد---نوبت-دوم'>مزایده عرضه عمومی سهام شرکت نورد ...- نوبت دوم / مزایده , مزایده عرضه عمومی سهام شرکت نورد ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051408/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-نه-خرمشهر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش نه خرمشهر / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش نه خرمشهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051409/مزایده-1400-کیلوگرم-پنیر-پیتزا'>مزایده 1400 کیلوگرم پنیر پیتزا  / آگهی مزایده اموال , مزایده 1400 کیلوگرم پنیر پیتزا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051410/مزایده-دو-دستگاه-خودرو--'>مزایده دو دستگاه خودرو... / مزایده, مزایده دو دستگاه خودرو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051411/مزایده-25-سهم-از-صد-سهم-مشارکت-مسافربری'>مزایده 25 سهم از صد سهم مشارکت مسافربری / مزایده ,مزایده 25 سهم از صد سهم مشارکت مسافربری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051415/مزایده-زمین-مسکونی-به-پلاک-3024-فرعی-نوبت-دوم'>مزایده زمین مسکونی به پلاک 3024 فرعی نوبت دوم  / مزایده ,مزایده زمین مسکونی به پلاک 3024 فرعی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051416/مزایده-یخچال'>مزایده یخچال  / اگهی مزایده , مزایده یخچال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051418/مزایده-اقلام-مازاد-ماشین-آلات-صنعتی'>مزایده اقلام مازاد ماشین آلات صنعتی / مزایده عمومی, مزایده اقلام مازاد ماشین آلات صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051419/مزایده-فروش-تعدادی-از-قطعات-تجاری-مساحت-49-70متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از قطعات تجاری مساحت 49.70متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از قطعات تجاری مساحت 49.70متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051421/مزایده-اجاره-یک-باب-واحد-اداری'>مزایده اجاره یک باب واحد اداری / مزایده , مزایده اجاره یک باب واحد اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051423/مزایده-فروش-اراضی-و-ابنیه'>مزایده فروش اراضی و ابنیه / مزایده,مزایده فروش اراضی و ابنیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051425/مزایده-سرویس-مبل-و-میز--مرحله-دوم'>مزایده سرویس مبل و میز - مرحله دوم  / مزایده, مزایده سرویس مبل و میز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051428/مزایده-ضایعات-ذوبی-و-پوششدار-کناره-ورق--'>مزایده ضایعات ذوبی و پوششدار، کناره ورق... / مزایده, مزایده ضایعات ذوبی و پوششدار، کناره ورق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051431/مزایده-فروش-دام'>مزایده فروش دام / آگهی مزایده، مزایده فروش دام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051434/مزایده-انواع-خودرو-بچینگ-مخازن--'>مزایده انواع خودرو، بچینگ، مخازن... / مزایده, مزایده انواع خودرو، بچینگ، مخازن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051435/مزایده-فروش-املاک-و-مستغلات-شهر-جدید-پردیس'>مزایده فروش املاک و مستغلات شهر جدید پردیس  / مزایده,مزایده فروش املاک و مستغلات شهر جدید پردیس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051436/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-و-خودروهای-مازاد--نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از املاک و خودروهای مازاد - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش تعدادی از املاک و خودروهای مازاد - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051440/مزایده-واگذاری-تعداد-14-واحد-از-آپارتمانهای-آماده-تحویل'>مزایده واگذاری تعداد 14 واحد از آپارتمانهای آماده تحویل / مزایده,مزایده واگذاری تعداد 14 واحد از آپارتمانهای آماده تحویل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051442/مزایده-دمنوش-گیاهی-کومین--مرحله-دوم'>مزایده دمنوش گیاهی کومین - مرحله دوم  / مزایده,مزایده دمنوش گیاهی کومین - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051443/مزایده-سه-دستگاه-خودرو--'>مزایده سه دستگاه خودرو... / مزایده , مزایده سه دستگاه خودرو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051444/مزایده-واگذاری-موقت-مدیریت-و-اداره-مجموعه-تاکسی-بی-سیم'>مزایده واگذاری موقت مدیریت و اداره مجموعه تاکسی بی سیم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری موقت مدیریت و اداره مجموعه تاکسی بی سیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051447/مزایده-عمومی-اجاره-جایگاه-ها-و-اماکن'>مزایده عمومی اجاره جایگاه ها و اماکن / آگهی مزایده عمومی , مزایده عمومی اجاره جایگاه ها و اماکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051448/مزایده-فروش-املاک-و-مستغلات-نقد-و-اقساط-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک و مستغلات نقد و اقساط نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک و مستغلات نقد و اقساط نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051450/مزایده-12-دستگاه-خودرو--'>مزایده 12 دستگاه خودرو... / مزایده, مزایده 12 دستگاه خودرو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051452/مزایده-بهره-برداری-از-بازار-روز--نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از بازار روز ...نوبت دوم / مزایده , مزایده بهره برداری از بازار روز ...- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051453/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-بصورت-نقد-و-اقساط'>مزایده فروش تعدادی از املاک بصورت نقد و اقساط / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک بصورت نقد و اقساط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051454/مزایده-یک-دستگاه-بالمیل-8000-لیتری'>مزایده یک دستگاه بالمیل 8000 لیتری / مزایده,مزایده یک دستگاه بالمیل 8000 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051455/مزایده-لایت-باکس'>مزایده  لایت باکس  / آگهی مزایده عمومی ، مزایده  لایت باکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051456/مزایده-فروش-خودرو-سواری-زانتیا'>مزایده فروش خودرو سواری زانتیا / مزایده , مزایده فروش خودرو سواری زانتیا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051457/مزایده-پسماند-خشک-سازمان--نوبت-دوم'>مزایده پسماند خشک سازمان - نوبت دوم / آگهی مزایده، مزایده پسماند خشک سازمان - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051460/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مازاد-استان-گیلان'>مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد استان گیلان  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد استان گیلان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051464/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بر-نیاز-در-تهران-و-استانها'>مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز در تهران و استانها / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز در تهران و استانها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051465/مزایده-تقسیم-وجوه-حاصل-از-فروش-سهام'>مزایده تقسیم وجوه حاصل از فروش سهام  / مزایده تقسیم وجوه حاصل از فروش سهام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051467/تجدید-مزایده-4-دستگاه-خودروسواری-و-یک-دستگاه-وانت-مزدا-دوکابین-نوبت-دوم'>تجدید مزایده 4 دستگاه خودروسواری و یک دستگاه وانت مزدا دوکابین- نوبت دوم / مزایده عمومی, تجدید مزایده 4 دستگاه خودروسواری و یک دستگاه وانت مزدا دوکابین - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051468/مزایده-50-تن-ضایعات-فلزات-لکوموتیو'>مزایده 50 تن ضایعات فلزات لکوموتیو / مزایده عمومی, مزایده 50 تن ضایعات فلزات لکوموتیو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051469/مزایده-سرویس-قابلمه--'>مزایده سرویس قابلمه ... / مزایده,مزایده سرویس قابلمه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051471/مزایده-فروش-قطعات-زمین-با-کاربری-های-مختلف-واحدهای-تجاری-96-11-23'>مزایده فروش قطعات زمین با کاربری های مختلف واحدهای تجاری 96.11.23 / مزایده ,مزایده فروش قطعات زمین با کاربری های مختلف واحدهای تجاری 96.11.23</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051476/مزایده-بهره-برداری-از-رستوران--'>مزایده بهره برداری از رستوران ... / مزایده ,مزایده بهره برداری از رستوران ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051477/مزایده-یک-دست-مبل-راحتی-ال'>مزایده یک دست مبل راحتی ال   / مزایده, مزایده یک دست مبل راحتی ال  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051478/مزایده-سهم-الشرکه-از-شرکت-رویان-بهداشت'>مزایده سهم الشرکه از شرکت رویان بهداشت / مزایده سهم الشرکه از شرکت رویان بهداشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051479/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-همکف-46-70متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه همکف 46.70متر / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه همکف 46.70متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051480/مزایده-وسایل-الکتریکی-دو-شاخ-سیار-صنعتی--'>مزایده وسایل الکتریکی، دو شاخ سیار صنعتی... / مزایده,مزایده وسایل الکتریکی، دو شاخ سیار صنعتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051481/مزایده-واگذاری-11-قطعه-زمین-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری 11 قطعه زمین نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری 11 قطعه زمین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051482/مزایده-یک-دستگاه-تابلوی-برق-سه-درب'>مزایده  یک دستگاه تابلوی برق سه درب  / مزایده,مزایده  یک دستگاه تابلوی برق سه درب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051485/مزایده-چرخ-خیاطی--نوبت-دوم'>مزایده چرخ خیاطی - نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده چرخ خیاطی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051490/مزایده-خودروهای-مستعمل--'>مزایده خودروهای مستعمل... / آگهی مزایده عمومی ، مزایده خودروهای مستعمل... ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051491/مزایده-یک-دستگاه-کمپرسور-مخصوص-سردخانه---'>مزایده یک دستگاه کمپرسور مخصوص سردخانه .... / مزایده یک دستگاه کمپرسور مخصوص سردخانه ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051492/مزایده-فروش-مبلمان-7-نفره--یخچال-نیمه-فریزر-سامسونگ--مرحله-دوم'>مزایده فروش مبلمان 7 نفره ، یخچال نیمه فریزر سامسونگ... مرحله دوم / آگهی مزایده مال منقول ، مزایده فروش مبلمان 7 نفره ، یخچال نیمه فریزر سامسونگ... مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051494/مزایده-فروش-20-عدد-قفل-هتلی-کارتخوان--مرحله-دوم'>مزایده فروش 20 عدد قفل هتلی کارتخوان - مرحله دوم  / مزایده , مزایده فروش 20 عدد قفل هتلی کارتخوان -مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051495/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-بیست-و-یک-فرعی-بخش-ده-تهران'>مزایده پلاک ثبتی شماره بیست و یک فرعی بخش ده تهران / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی شماره بیست و یک فرعی بخش ده تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051496/مزایده-وسایل-استیلی-آشپزخانه-صنعتی-یخچال-آب-سرد-کن--'>مزایده وسایل استیلی آشپزخانه صنعتی، یخچال، آب سرد کن... / مزایده عمومی, مزایده وسایل استیلی آشپزخانه صنعتی، یخچال، آب سرد کن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051498/مزایده-اجاره-یک-قطعه-زمین--نوبت-دوم'>مزایده اجاره یک قطعه زمین ...نوبت دوم  / مزایده ,مزایده اجاره یک قطعه زمین ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051499/مزایده-ساختمان-4-طبقه-با-قدمت-سی-سال'>مزایده ساختمان 4 طبقه با قدمت سی سال / مزایده ,مزایده ساختمان 4 طبقه با قدمت سی سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051501/مزایده-واگذاری-یک-باب-فروشگاه--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری یک باب فروشگاه ...نوبت دوم  / مزایده ,مزایده واگذاری یک باب فروشگاه ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051502/مزایده-آپارتمان-قطعه-دو-تفکیکی-62-86متر'>مزایده آپارتمان قطعه دو تفکیکی 62.86متر  / مزایده ,مزایده آپارتمان قطعه دو تفکیکی 62.86متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051505/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-201-63متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 201.63متر / مزایده ,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 201.63متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051507/اصلاحیه-مزایده-فروش-تراکتور'>اصلاحیه مزایده فروش تراکتور  / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش تراکتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051508/مزایده-محل-فروشگاه-شرکت-تعاونی-مساحت-660متر'>مزایده محل فروشگاه شرکت تعاونی مساحت 660متر  / مزایده ,مزایده محل فروشگاه شرکت تعاونی مساحت 660متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051510/مزایده-دو-دستگاه-غلطک-پاچه-بزی'>مزایده دو دستگاه غلطک پاچه بزی  / مزایده , مزایده دو دستگاه غلطک پاچه بزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051512/مزایده-یکباب-منزل-مساحت-عرصه-271-7متر-نوبت-اول'>مزایده یکباب منزل مساحت عرصه 271.7متر نوبت اول / مزایده ,مزایده یکباب منزل مساحت عرصه 271.7متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051513/مزایده-بهره-برداری-از-اماکن--'>مزایده بهره برداری از اماکن... / مزایده, مزایده بهره برداری از اماکن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051516/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-1017متر'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین مسکونی مساحت 1017متر  / مزایده ,مزایده واگذاری یک قطعه زمین مسکونی مساحت 1017متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051517/مزایده-فروش-یکدستگاه-تلویزیون-و--'>مزایده فروش یکدستگاه تلویزیون و ... / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه تلویزیون و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051518/مزایده-چرخ-خیاطی'>مزایده چرخ خیاطی  / مزایده , مزایده چرخ خیاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051519/مزایده-اجاره-ساختمان-و-تجهیزات-اردوگاه-دانش-آموزی--'>مزایده اجاره ساختمان و تجهیزات اردوگاه دانش آموزی... / آگهی فراخوان مزایده، مزایده اجاره ساختمان و تجهیزات اردوگاه دانش آموزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051521/مزایده-4-باب-اجاره-مغازه--'>مزایده 4 باب اجاره مغازه ... / مزایده 4 باب اجاره مغازه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051522/مزایده-فروش-املاک-بانک-ملی-ایران-شرایط-ویژه-استثنایی-96-11-23'>مزایده فروش املاک بانک ملی ایران شرایط ویژه استثنایی  96.11.23 / مزایده,مزایده فروش املاک بانک ملی ایران شرایط ویژه استثنایی  96.11.23</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051523/مزایده-شیشه-شور-ماشین--'>مزایده شیشه شور ماشین ...  / مزایده ، مزایده شیشه شور ماشین ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051524/مزایده-فروش-و-واگذاری-ملک-مساحت-10748متر'>مزایده فروش و واگذاری ملک مساحت 10748متر  / مزایده,مزایده فروش و واگذاری ملک مساحت 10748متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051526/مزایده-فروش-حق-الامتیاز-سیمکارت-تلفن-همراه'>مزایده فروش حق الامتیاز سیمکارت تلفن همراه / مزایده , مزایده فروش حق الامتیاز سیمکارت تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051527/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-18900-متر-باغ-پسته'>مزایده سه دانگ مشاع از 18900 متر باغ پسته  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از 18900 متر باغ پسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051530/مزایده-واگذاری-امتیاز-بهره-برداری-از-تالار---مرحله-اول-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از تالار.... مرحله اول نوبت دوم   / مزایده ، مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از تالار.... مرحله اول نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051531/مزایده-واگذاری-سهام'>مزایده واگذاری سهام / اطلاعیه, مزایده واگذاری سهام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051532/مزایده-ملک-مشاع'>مزایده ملک مشاع  / مزایده,مزایده ملک مشاع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051534/مزایده-یخچال-فریزر-هایسنس--'>مزایده یخچال فریزر هایسنس ... / آگهی مزایده مال منقول ، مزایده یخچال فریزر هایسنس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051536/مزایده-بهره-برداری-و-اجاره-مکانهای-اعلام-شده---96-11-23'>مزایده بهره برداری و اجاره مکانهای اعلام شده .... 96.11.23 / مزایده,  مزایده بهره برداری و اجاره مکانهای اعلام شده ....96.11.23</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051539/مزایده-72-سهم-از-صد-سهم-مشاع-پلاک-ثبتی-عرصه-3248-74متر'>مزایده 72 سهم از صد سهم مشاع پلاک ثبتی عرصه 3248/74متر / مزایده,مزایده 72 سهم از صد سهم مشاع پلاک ثبتی عرصه 3248/74متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051542/مزایده-دو-قطعه-ملک-مساحت-15229-و-2050متر-نوبت-دوم'>مزایده دو قطعه ملک مساحت 15229 و 2050متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده دو قطعه ملک مساحت 15229 و 2050متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051543/مزایده-کاشی---نوبت-دوم'>مزایده کاشی ... نوبت دوم  / مزایده , مزایده کاشی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051546/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-93-48متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 93.48متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 93.48متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051549/مزایده-ملک-کشاورزی-و-باغی-مشاعی-بخش-5-نیشابور'>مزایده ملک کشاورزی و باغی مشاعی بخش 5 نیشابور / مزایده,مزایده ملک کشاورزی و باغی مشاعی بخش 5 نیشابور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051550/مزایده-فروش-خط-پرکن-روغن--'>مزایده فروش خط پرکن روغن... / مزایده,مزایده فروش خط پرکن روغن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051551/مزایده-زمین-مساحت-315-5مترمربع'>مزایده زمین مساحت 315.5مترمربع / مزایده,مزایده زمین مساحت 315.5مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051554/مزایده-بهره-برداری-از-تعداد-16-فقره-معدن-فاقد-بهره-بردار-و--'>مزایده بهره برداری از تعداد 16 فقره معدن فاقد بهره بردار و ... / مزایده بهره برداری از تعداد 16 فقره معدن فاقد بهره بردار و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051555/مزایده-ساختمان-مسکونی-عرصه-215-86متر'>مزایده ساختمان مسکونی عرصه 215.86متر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی عرصه 215.86متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051556/مزایده-فروش-انواع-گوساله-نر-سنگین'>مزایده فروش انواع گوساله نر سنگین  / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش انواع گوساله نر سنگین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051558/مزایده-خودرو-پژو-206-مدل-83-رنگ-نقره-ای'>مزایده خودرو پژو 206 مدل 83 رنگ نقره ای / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده خودرو پژو 206 مدل 83 رنگ نقره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051559/مزایده-واگذاری-تکمیل-بخشی-از-تاسیسات-فاضلاب-شامل-تصفیه-خانه-و-شبکه-جمع-آوری'>مزایده واگذاری تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شامل تصفیه خانه و شبکه جمع آوری / مزایده, مزایده واگذاری تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شامل تصفیه خانه و شبکه جمع آوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051560/مزایده-ملک-مساحت-325-07مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت 325.07مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مساحت 325.07مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051562/مزایده-واگذاری-4-باب-مغازه-با-کاربری-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری 4 باب مغازه با کاربری تجاری نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری 4 باب مغازه با کاربری تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051564/مزایده-زمین-به-پلاک-ثبتی-1826-فرعی-از-20-اصلی'>مزایده زمین به پلاک ثبتی 1826 فرعی از 20 اصلی / مزایده,مزایده زمین به پلاک ثبتی 1826 فرعی از 20 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051566/مزایده-خودرو-سواری-سراتو--نوبت-دوم'>مزایده خودرو سواری سراتو  - نوبت دوم / اگهی مزایده , اگهی مزایده خودرو سواری سراتو  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051567/مزایده-آپارتمان-مساحت-شصت-متر-قطعه-سیزده'>مزایده آپارتمان مساحت شصت متر قطعه سیزده / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت شصت متر قطعه سیزده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051569/تجدید-مزایده-فروش-دو-دستگاه-خودرو'>تجدید مزایده فروش دو دستگاه خودرو / مزایده,تجدید مزایده فروش دو دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051570/مزایده-مغازه-قطعه-سه-تفکیکی-مساحت-10-80مترمربع'>مزایده مغازه قطعه سه تفکیکی مساحت 10.80مترمربع  / مزایده,مزایده مغازه قطعه سه تفکیکی مساحت 10.80مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051575/مزایده-پلاکهای-ثبتی-5-فرعی-از-1618-اصلی-قطعه-اول-تفکیکی'>مزایده پلاکهای ثبتی 5 فرعی از 1618 اصلی قطعه اول تفکیکی / مزایده,مزایده پلاکهای ثبتی 5 فرعی از 1618 اصلی قطعه اول تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051576/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-MVM'>مزایده فروش یک دستگاه خودروی MVM / اگهی مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودروی MVM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051577/مزایده-فروش-لوله-فولادی--نوبت-دوم'>مزایده فروش لوله فولادی - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش لوله فولادی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051578/اصلاحیه-مزایده-واگذاری-26-قطعه-زمین'>اصلاحیه مزایده واگذاری 26 قطعه زمین / اصلاحیه آگهی مزایده , مزایده واگذاری 26 قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051581/مزایده-2-واحد-آپارتمان-عرصه-و-اعیان-65-67-و-62-97متر'>مزایده 2 واحد آپارتمان عرصه و اعیان 65.67 و 62.97متر  / مزایده,مزایده 2 واحد آپارتمان عرصه و اعیان 65.67 و 62.97متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051583/مزایده-واگذاری-جایگاه-سوخت-CNG--مرحله-دوم'>مزایده واگذاری جایگاه سوخت CNG - مرحله دوم / مزایده,مزایده واگذاری جایگاه سوخت CNG - مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051586/مزایده-واگذاری-دو-قطعه-زمین-هر-یک-دویست-متر'>مزایده واگذاری دو قطعه زمین هر یک دویست متر / مزایده,مزایده واگذاری دو قطعه زمین هر یک دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051588/مزایده-ملک-به-شماره-پلاک-ثبتی-1623-فرعی-بخش-چهار'>مزایده ملک به شماره پلاک ثبتی 1623 فرعی بخش چهار  / مزایده,مزایده ملک به شماره پلاک ثبتی 1623 فرعی بخش چهار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051591/مزایده-ساختمان-مسکونی-و-تجاری-در-دو-طبقه-نوبت-اول'>مزایده ساختمان مسکونی و تجاری در دو طبقه نوبت اول / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی و تجاری در دو طبقه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051592/مزایده-فروش-خودروهای-مازاد-نوبت-دوم'>مزایده فروش خودروهای مازاد نوبت دوم  / مزایده،مزایده فروش خودروهای مازاد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051593/مزایده-فروش-انواع-سیم-و-کابل-مسی-و-آلومینیوم-اسقاط-و-مازاد-(نوبت-دوم)'>مزایده فروش انواع سیم و کابل مسی و آلومینیوم اسقاط و مازاد (نوبت دوم) / آگهی مزایده عمومی، مزایده فروش انواع سیم و کابل مسی و آلومینیوم اسقاط و مازاد (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051594/مزایده-ماشین-آلات--مرحله-دوم'>مزایده ماشین آلات ، مرحله دوم  / مزایده,مزایده ماشین آلات ، مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051596/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-به-پلاک-102-فرعی-بخش-دو'>مزایده ششدانگ یکباب خانه به پلاک 102 فرعی بخش دو / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه به پلاک 102 فرعی بخش دو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051599/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-گاز-CNG--'>مزایده بهره برداری از جایگاه گاز CNG ... / مزایده بهره برداری از جایگاه گاز CNG ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051605/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-سیصد-متر-مربع'>مزایده یک قطعه زمین مساحت سیصد متر مربع  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت سیصد متر مربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051606/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-ام-دی-ام'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری ام دی ام  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری ام دی ام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051608/مزایده-ملک-دو-باب-مغازه-تجاری'>مزایده ملک دو باب مغازه تجاری / مزایده,مزایده ملک دو باب مغازه تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051609/مزایده-واگذاری-سهام-شرکت-کارخانجات-صنعتی-و-تولیدی-اتمسفر'>مزایده واگذاری سهام شرکت کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر  / مزایده واگذاری سهام شرکت کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051611/مزایده-یک-دستگاه-اسپکترومتر--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه اسپکترومتر - نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه اسپکترومتر - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051613/مزایده-عرصه-و-اعیان-خانه-مسکونی-تجاری-به-پلاک-559-و-560فرعی'>مزایده عرصه و اعیان خانه مسکونی تجاری به پلاک 559 و 560فرعی / مزایده,مزایده عرصه و اعیان خانه مسکونی تجاری به پلاک 559 و 560فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051614/مزایده-یک-دستگاه-کوره-خشک-کن-دوار'>مزایده یک دستگاه کوره خشک کن دوار / مزایده,مزایده یک دستگاه کوره خشک کن دوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051617/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-پلاک-19-3084-7537-و-الی-29-142-و-143-اصلی'>مزایده سند مالکیت ششدانگ پلاک 19/3084/7537 و الی 29/142 و 143 اصلی / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ پلاک 19/3084/7537 و الی 29/142 و 143 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051621/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-95-15متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 95.15متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 95.15متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051622/مزایده-ساختمان-اداری-و-دفتر---'>مزایده ساختمان اداری و دفتر  .... / مزایده,مزایده ساختمان اداری و دفتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051623/مزایده-یک-باب-دکه----نوبت-دوم'>مزایده یک باب دکه ... - نوبت دوم / مزایده ,مزایده یک باب دکه ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051625/مزایده-اجاره-غرفه-های-تجاری-با-کاربری--'>مزایده اجاره غرفه های تجاری با کاربری ... / مزایده , مزایده اجاره غرفه های تجاری با کاربری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051626/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-172-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 172 متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 172 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051627/مزایده-فروش-ضایعات-آهنی-ضایعات-آلومینیومی-و--'>مزایده فروش ضایعات آهنی، ضایعات آلومینیومی و ... / مزایده فروش ضایعات آهنی، ضایعات آلومینیومی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051628/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-هشتاد-و-هشت-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت هشتاد و هشت متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت هشتاد و هشت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051629/مزایده-اجاره-قسمتی-از-زمین---نوبت-دوم'>مزایده اجاره قسمتی از زمین ...- نوبت دوم / مزایده اجاره قسمتی از زمین ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051633/مزایده-راه-اندازی-نمایشگاه-گل-و-گیاه----نوبت-دوم'>مزایده راه اندازی نمایشگاه گل و گیاه.... - نوبت دوم / مزایده, مزایده راه اندازی نمایشگاه گل و گیاه.... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051635/مزایده-یک-قطعه-زمین-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین نوبت دوم  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051636/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-فضاهای-تبلیغاتی-محیطی-مرحله-دوم'>مزایده واگذاری بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی محیطی مرحله دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی محیطی مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051637/مزایده-فروش-سهام'>مزایده فروش سهام  / آگهی فروش , مزایده فروش سهام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051639/مزایده-فروش-تمامی-درختان-اکالیپتوس-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده فروش تمامی درختان اکالیپتوس تجدید  نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش تمامی درختان اکالیپتوس تجدید  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051640/مزایده-فروش-املاک-و-مستغلات-تهران-و-شهرستان-ها'>مزایده فروش املاک و مستغلات تهران و شهرستان ها  / مزایده ,مزایده فروش املاک و مستغلات تهران و شهرستان ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051643/مزایده-پراید-هاچ-بک-شش-دانگ-زمین--'>مزایده پراید هاچ بک، شش دانگ زمین ... / مزایده,مزایده پراید هاچ بک، شش دانگ زمین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051644/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-نوبت-اول'>مزایده یک دستگاه آپارتمان نوبت اول / مزایده ,مزایده یک دستگاه آپارتمان نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051649/مزایده-فروش-تعداد-8-قطعه-از-زمین-های-تجاری'>مزایده فروش تعداد 8 قطعه از زمین های تجاری  / مزایده ,مزایده فروش تعداد 8 قطعه از زمین های تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051650/مزایده-یک-عدد-خط-تلفن-همراه--'>مزایده یک عدد خط تلفن همراه ... / مزایده,مزایده یک عدد خط تلفن همراه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051651/مزایده-فروش-یک-واحد-آپارتمان-مسکونی-و-دو-باب-مغازه-تجاری-و-یک-قطعه-زمین'>مزایده فروش یک واحد آپارتمان مسکونی و دو باب مغازه تجاری و یک قطعه زمین  / مزایده ,مزایده فروش یک واحد آپارتمان مسکونی و دو باب مغازه تجاری و یک قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051653/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-ملکی-شماره-نود-و-شش-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی شماره نود و شش نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی شماره نود و شش نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051655/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-ملکی-شماره-هفتاد-و-چهار-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی شماره هفتاد و چهار نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی شماره هفتاد و چهار نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051659/مزایده-مغازه-مساحت-8-14-مترمربع'>مزایده مغازه مساحت 8.14 مترمربع / مزایده,مزایده مغازه مساحت 8.14 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051662/مزایده-کمپینگهای-گردشگری-و-خدمات-رفاهی'>مزایده کمپینگهای گردشگری و خدمات رفاهی / آگهی مزایده , مزایده کمپینگهای گردشگری و خدمات رفاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051663/مزایده-تیوپ-فرغون-به-تعداد-4666'>مزایده تیوپ فرغون به تعداد 4666  / مزایده,مزایده تیوپ فرغون به تعداد 4666 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051664/مزایده-اجاره-غرفه-ها-و-فضاهای-موقت-تجاری--'>مزایده اجاره غرفه ها و فضاهای موقت تجاری... / مزایده , مزایده اجاره غرفه ها و فضاهای موقت تجاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051666/مزایده-املاک-و-ماشین-آلات-مازاد-بر-نیاز'>مزایده  املاک و ماشین آلات مازاد بر نیاز  / آگهی مزایده, مزایده  املاک و ماشین آلات مازاد بر نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051667/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-شماره-207-فرعی-نوبت-اول'>مزایده دو دانگ مشاع از پلاک ثبتی شماره 207 فرعی نوبت اول / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از پلاک ثبتی شماره 207 فرعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051669/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-392-85متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 392.85متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 392.85متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051670/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-با-بنای-احداثی--ماشین-آلات'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی ، ماشین آلات / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی ، ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051671/مزایده-چهار-باب-مغازه-املاک---'>مزایده چهار باب مغازه املاک  ....  / مزایده ، مزایده چهار باب مغازه املاک  .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051672/مزایده-یک-دستگاه-اتوبوس-خط-واحد'>مزایده یک دستگاه اتوبوس خط واحد / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه اتوبوس خط واحد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051673/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-دو-ثبتی-اهواز'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش دو ثبتی اهواز / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش دو ثبتی اهواز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051679/مزایده-فروش-یکدستگاه-کیس-کامپیوتر--نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه کیس کامپیوتر ...نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه کیس کامپیوتر ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051680/مزایده-یک-هکتار-زمین-دیم-و-2-538-هکتار-زمین-آبی-و-منزل-مسکونی'>مزایده یک هکتار زمین دیم و 2.538 هکتار زمین آبی و منزل مسکونی / مزایده,مزایده یک هکتار زمین دیم و 2.538 هکتار زمین آبی و منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051682/مزایده-تعداد-3-دستگاه-خودرو-مستعمل---نوبت-دوم'>مزایده تعداد 3 دستگاه خودرو مستعمل... - نوبت دوم / مزایده عمومی، مزایده تعداد 3 دستگاه خودرو مستعمل... - نوبت  دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051684/مزایده-سواری-خودروی-سمند'>مزایده سواری خودروی سمند / مزایده، مزایده سواری خودروی سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051685/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-ملک-به-پلاک-ثبتی-2942-فرعی'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ ملک به پلاک ثبتی 2942 فرعی / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ ملک به پلاک ثبتی 2942 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051689/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-هویوندای-سوناتای-جی-ال-اس'>مزایده یک دستگاه خودرو هویوندای سوناتای جی ال اس  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو هویوندای سوناتای جی ال اس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051690/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-دو-69-75متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دو 69.75متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دو 69.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051694/مزایده-یکدستگاه-سواری-مگان-نوک-مدادی'>مزایده یکدستگاه سواری مگان نوک مدادی  / آگهی مزایده ,مزایده یکدستگاه سواری مگان نوک مدادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051696/مزایده-ماشین-لباسشویی-سشوار-فلاسک-برقی'>مزایده ماشین لباسشویی، سشوار، فلاسک برقی  / آگهی مزایده، مزایده ماشین لباسشویی، سشوار، فلاسک برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051699/مزایده-پلاک-ثبتی-6682-4-اصلی-بخش-یک-قم'>مزایده پلاک ثبتی 6682/4 اصلی بخش یک قم  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 6682/4 اصلی بخش یک قم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051700/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-وانت-پیکان--'>مزایده یک دستگاه خودرو وانت پیکان ... / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو وانت پیکان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051701/مزایده-تعداد-9-عدد-پکیج-شوفاژ-دیواری'>مزایده تعداد  9 عدد پکیج شوفاژ دیواری / آگهی مزایده ,مزایده تعداد  9 عدد پکیج شوفاژ دیواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051702/مزایده-ششدانگ-ملک-عرصه-214-45متر'>مزایده ششدانگ ملک عرصه 214.45متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک عرصه 214.45متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051703/مزایده-واحدهای-تجاری-و-خدماتی---'> مزایده واحدهای تجاری و خدماتی .... / آگهی مزایده،  مزایده واحدهای تجاری و خدماتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051705/مزایده-فروش-یکدستگاه-یخچال-خودرویی-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه یخچال خودرویی نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه یخچال خودرویی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051707/مزایده-یک-دستگاه-تراکتور-روسی--'>مزایده یک دستگاه تراکتور روسی... / مزایده , مزایده یک دستگاه تراکتور روسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051708/مزایده-فروش-میزان-1200-متر-مربع-سنگ-تراورتن'>مزایده فروش میزان 1200 متر مربع سنگ تراورتن / آگهی مزایده، مزایده فروش میزان 1200 متر مربع سنگ تراورتن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051710/مزایده-فروش-ضایعات-خشک-خدمات-شهری'>مزایده فروش ضایعات خشک خدمات شهری / مزایده , مزایده فروش ضایعات خشک خدمات شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051714/مزایده-خودروی-سواری-تعداد-دو-عدد-پوسته-گیربوکس-ماکسیما-'>مزایده خودروی سواری، تعداد دو عدد پوسته گیربوکس ماکسیما.. / آگهی مزایده، مزایده خودروی سواری، تعداد دو عدد پوسته گیربوکس ماکسیما..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051715/مزایده-یک-دستگاه-وانت-سایپا'>مزایده یک دستگاه وانت سایپا / مزایده, مزایده یک دستگاه وانت سایپا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051719/مزایده-فروش-یکدستگاه-پژو-پارس-و---نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه پژو پارس و ... نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه پژو پارس و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051721/مزایده-خودروی-سواری-پراید'>مزایده خودروی سواری پراید / آگهی مزایده، مزایده خودروی سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051727/مزایده-تعداد-یک-دستگاه-مینی-لودر-LG312--تجدید-نوبت-دوم'>مزایده تعداد یک دستگاه مینی لودر LG312  - تجدید نوبت دوم  / تجدید آگهی مزایده, مزایده  تعداد یک دستگاه مینی لودر LG312  - تجدید  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051732/مزایده-کولرگازی--یخچال-فیلور--کانکس'>مزایده کولرگازی ، یخچال فیلور ، کانکس / مزایده,مزایده کولرگازی ، یخچال فیلور ، کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051733/مزایده-پلاک-ثبتی-1158-فرعی-بخش-سه-قم'>مزایده پلاک ثبتی 1158 فرعی بخش سه قم  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1158 فرعی بخش سه قم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051734/مزایده-اجاره-بهره-برداری-از-سالن-ورزشی----نوبت-دوم'>مزایده اجاره بهره برداری از سالن ورزشی .... - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی ، مزایده اجاره بهره برداری از سالن ورزشی .... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051736/مزایده-پلاک-ثبتی-به-شماره-5119-بخش-هشت-تهران'>مزایده پلاک ثبتی به شماره 5119 بخش هشت تهران / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به شماره 5119 بخش هشت تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051737/مزایده-فروش-پالت-پلاستیکی-انتقال-بار-لیفت-تراک--'>مزایده فروش پالت پلاستیکی انتقال بار لیفت تراک... / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول , مزایده فروش پالت پلاستیکی انتقال بار لیفت تراک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051738/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-زانتیا'>مزایده یک دستگاه خودروی زانتیا  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه خودروی زانتیا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051739/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پراید-GLX'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید GLX  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید GLX </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051740/مزایده-یک-دستگاه-بسته-بندی-روتاری--'>مزایده یک دستگاه بسته بندی روتاری ... / مزایده,مزایده یک دستگاه بسته بندی روتاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051741/مزایده-پلاک-ثبتی-3733-فرعی-از-33-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 3733 فرعی از 33 اصلی  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 3733 فرعی از 33 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051744/مزایده-پلاک-ثبتی-سه-فرعی-از-1582-اصلی-بخش-دو'>مزایده پلاک ثبتی سه فرعی از 1582 اصلی بخش دو / مزایده,مزایده پلاک ثبتی سه فرعی از 1582 اصلی بخش دو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051745/مزایده-369-قلم-وسایل-خانگی-عبارت-فرش'>مزایده 369 قلم وسایل خانگی عبارت فرش  / آگهی مزایده, مزایده 369 قلم وسایل خانگی عبارت فرش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051747/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-2242-8متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 2242.8متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 2242.8متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051751/مزایده-قطعات-اتوبوس-رنو-و-کامینز'>مزایده قطعات اتوبوس رنو و کامینز  / اگهی مزایده , مزایده قطعات اتوبوس رنو و کامینز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051754/آگهی-حراج-حضوری-اجاره-محل-غرفه-دستگاه-کپی--نوبت-دوم'>آگهی حراج حضوری اجاره محل غرفه دستگاه کپی - نوبت دوم / آگهی حراج حضوری ،آگهی حراج حضوری اجاره محل غرفه دستگاه کپی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051755/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-308-73متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 308.73متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 308.73متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051757/مزایده-یک-باب-ساختمان-مسکونی-خودرو-سواری-ef7--'>مزایده یک باب ساختمان مسکونی، خودرو سواری ef7 ... / مزایده,مزایده یک باب ساختمان مسکونی، خودرو سواری ef7 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051759/مزایده-ملک-مسکونی-ویلایی-یک-طبقه'>مزایده ملک مسکونی ویلایی یک طبقه / مزایده,مزایده ملک مسکونی ویلایی یک طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051761/آگهی-مزایده-واگذاری-استیجاری-پارکینگ-نوبت-دوم'>آگهی مزایده واگذاری استیجاری پارکینگ نوبت دوم  / مزایده , آگهی مزایده واگذاری استیجاری پارکینگ نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051762/مزایده-لوازم-یدکی-اتومبیل--نوبت-دوم'>مزایده لوازم یدکی اتومبیل  - نوبت دوم / مزایده ,مزایده لوازم یدکی اتومبیل - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051763/مزایده-یک-قطعه-زمین-غیر-مسکونی-مساحت-1000متر'>مزایده یک قطعه زمین غیر مسکونی مساحت 1000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین غیر مسکونی مساحت 1000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051764/مزایده-یک-دستگاه-تونل-انجماد--'>مزایده یک دستگاه تونل انجماد... / مزایده,مزایده یک دستگاه تونل انجماد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051765/مزایده-خودروی-سواری-پژو-405-جی-ال-ایکس-نوبت-دوم'>مزایده خودروی سواری پژو 405 جی ال ایکس نوبت دوم  / مزایده,مزایده خودروی سواری پژو 405 جی ال ایکس  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051767/مزایده-واگذاری-فضاهای-آموزشی-تجاری'>مزایده واگذاری  فضاهای آموزشی، تجاری  / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری  فضاهای آموزشی، تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051768/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مشاعی-عرصه-313-22متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مشاعی عرصه 313.22متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مشاعی عرصه 313.22متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051770/مزایده-فروش-املاک-مازاد-و-تملیکی-نقد-و-اقساط'>مزایده فروش املاک مازاد و تملیکی نقد و اقساط  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد و تملیکی نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051772/مزایده-یک-دانگ-مشاع-از-زمین-شماره-پلاک-ثبتی-42-11811'>مزایده یک دانگ مشاع از زمین شماره پلاک ثبتی 42/11811  / مزایده,مزایده یک دانگ مشاع از زمین شماره پلاک ثبتی 42/11811 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051773/مزایده-یخچال-فریزر-ترازو--'>مزایده یخچال، فریزر، ترازو... / مزایده, مزایده یخچال، فریزر، ترازو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051774/مزایده-واگذاری-استیجاری-زمین-جهت-نصب-وسایل-بازی'>مزایده واگذاری استیجاری زمین جهت نصب وسایل بازی  / آگهی مزایده، مزایده واگذاری استیجاری زمین جهت نصب وسایل بازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051775/مزایده-ساختمان-ویلایی-مسکونی-عرصه-305-مترمربع'>مزایده ساختمان ویلایی مسکونی عرصه 305 مترمربع  / مزایده,مزایده ساختمان ویلایی مسکونی عرصه 305 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051777/مزایده-یک-دستگاه-عمود-بر-گریبوکس---نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه عمود بر گریبوکس ... نوبت دوم / مزایده,مزایده یک دستگاه عمود بر گریبوکس ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051778/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید-صبا'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید صبا / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پراید صبا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051779/مزایده-زمین-کشاورزی-عرصه-2400مترمربع-نوبت-اول'>مزایده زمین کشاورزی عرصه 2400مترمربع نوبت اول  / مزایده,مزایده زمین کشاورزی عرصه 2400مترمربع نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051781/مزایده-یک-دستگاه-وانت-زامیاد-مدل-1393-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه وانت زامیاد مدل 1393 نوبت دوم  / مزایده, مزایده یک دستگاه وانت زامیاد مدل 1393 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051782/مزایده-یک-تلویزیون-ال-جی-43-اینچ--'>مزایده یک تلویزیون ال جی 43 اینچ ... / مزایده,مزایده یک تلویزیون ال جی 43 اینچ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051784/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاکهای-ثبتی-هشت-فرعی'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاکهای ثبتی هشت فرعی / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاکهای ثبتی هشت فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051785/مزایده-سرامیک'>مزایده سرامیک / مزایده, مزایده سرامیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051786/مزایده-فروش-چهار-دستگاه-ماشین-آلات-اسقاطی-نوبت-دوم'>مزایده  فروش چهار دستگاه ماشین آلات اسقاطی نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده  فروش چهار دستگاه ماشین آلات اسقاطی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051788/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-250-متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 250 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 250 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051789/مزایده-اجاره-قسمتی-از-فضای-پارک-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده اجاره قسمتی از فضای پارک- تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده, مزایده اجاره قسمتی از فضای پارک- تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051790/مزایده-اجاره-استخر-شنای-دانش-آموزی'> مزایده اجاره استخر شنای دانش آموزی / آگهی مزایده عمومی,  مزایده اجاره استخر شنای دانش آموزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051792/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-104-19متر-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 104.19متر نوبت اول  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 104.19متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051795/مزایده-1333-متر-مربع-زمین-نوبت-دوم'>مزایده 1333 متر مربع زمین نوبت دوم / مزایده,مزایده 1333 متر مربع زمین نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051798/مزایده-اجاره-تعداد-24-دستگاه-اتوبوس'>مزایده اجاره تعداد 24 دستگاه اتوبوس / آگهی مزایده عمومی ، مزایده اجاره تعداد 24 دستگاه اتوبوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051799/مزایده-خانه-مساحت-216-88مترمربع'>مزایده خانه مساحت 216.88مترمربع / مزایده,مزایده خانه مساحت 216.88مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051800/مزایده-فروش-تجهیزات-مازاد-و-مستعمل'>مزایده فروش تجهیزات مازاد و مستعمل  / مزایده , مزایده فروش تجهیزات مازاد و مستعمل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051802/مزایده-شش-هزار-و-ششصد-و-یک-نه-هزارم-نهصدم-سهام-مشاع-از-60-سهم-سهام-پلاک-4830'>مزایده شش هزار و ششصد و یک نه هزارم نهصدم سهام مشاع از 60 سهم سهام پلاک 4830 / مزایده,مزایده شش هزار و ششصد و یک نه هزارم نهصدم سهام مشاع از 60 سهم سهام پلاک 4830</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051804/مزایده-فروش-سهام'>مزایده فروش سهام / مزایده، مزایده فروش سهام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051805/مزایده-اراضی-کشاورزی-مساحت-12-هکتار'>مزایده اراضی کشاورزی مساحت 12 هکتار  / مزایده,مزایده اراضی کشاورزی مساحت 12 هکتار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051806/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-کامیون-کشنده'>مزایده یک دستگاه خودروی کامیون کشنده / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی کامیون کشنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051808/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-در-یک-قطعه-زمینی-مساحت-653متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه در یک قطعه زمینی مساحت 653متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه در یک قطعه زمینی مساحت 653متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051809/اصلاحیه-مزایده-یک-عدد-مخزن'>اصلاحیه مزایده یک عدد مخزن  / اصلاحیه مزایده ,مزایده یک عدد مخزن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051812/مزایده-یکباب-ساختمان-نوساز-مساحت-391-75متر'>مزایده یکباب ساختمان نوساز مساحت 391.75متر / مزایده,مزایده یکباب ساختمان نوساز مساحت 391.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051813/مزایده-فروش-448-اقلام-مازاد'>مزایده فروش 448 اقلام مازاد  / اگهی مزایده , مزایده فروش 448 اقلام مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051816/مزایده-واگذاری-پنج-باب-غرفه-حمل-و-نقلی'>مزایده واگذاری پنج باب غرفه حمل و نقلی / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری پنج باب غرفه حمل و نقلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051818/مزایده-1000-کیلوگرم-ماده-PERLITE'>مزایده 1000 کیلوگرم ماده PERLITE  / مزایده,مزایده 1000 کیلوگرم ماده PERLITE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051821/مزایده-کپسول-گاز'>مزایده کپسول گاز  / اگهی فروش , مزایده کپسول گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051824/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-سطح-شهر'>مزایده فروش تعدادی از املاک سطح شهر  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051825/مزایده-واگذاری-یک-واحد-مسکونی-مساحت-140-مترمربع'>مزایده واگذاری یک واحد مسکونی مساحت 140 مترمربع  / مزایده,مزایده واگذاری یک واحد مسکونی مساحت 140 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051827/آگهی-تعدادی-از-دستگاه-های-تولید-مظروفات'>آگهی تعدادی از دستگاه های تولید مظروفات / اگهی فروش , آگهی تعدادی از دستگاه های تولید مظروفات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051828/مزایده-ششدانگ-ملک-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ ملک نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ ملک نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051831/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-اعیان-94-80مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان اعیان 94.80مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان اعیان 94.80مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051834/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-312-75متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 312.75متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 312.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051835/مزایده-زمین-کاربری-زراعی-دیم-مساحت-9975متر'>مزایده زمین کاربری زراعی دیم مساحت 9975متر / مزایده,مزایده زمین کاربری زراعی دیم مساحت 9975متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051837/مزایده-اجاره-زمین--نوبت-دوم'>مزایده اجاره زمین - نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده اجاره زمین -  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051838/مزایده-ششدانگ-زمین-کشاورزی-مساحت-12314متر'>مزایده ششدانگ زمین کشاورزی مساحت 12314متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین کشاورزی مساحت 12314متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051840/مزایده-اجاره-دفتر-کار-نوبت-دوم'>مزایده اجاره دفتر کار نوبت دوم  / مزایده, مزایده اجاره دفتر کار  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051841/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-مساحت-456مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو قطعه زمین مساحت 456مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین مساحت 456مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051844/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-شش-بوشهر-قدمت-بیست-سال'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش شش بوشهر قدمت بیست سال / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش شش بوشهر قدمت بیست سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051848/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-اعیان-120-مترمربع'>مزایده ششدانگ یکباب خانه اعیان 120 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه اعیان 120 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051849/مزایده-یک-دستگاه-اره-نواری-برش-فولاد--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه اره نواری برش فولاد ...نوبت دوم / مزایده, مزایده یک دستگاه اره نواری برش فولاد ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051850/مزایده-تعدادی-از-املاک-تحت-مالکیت'>مزایده تعدادی از املاک تحت مالکیت  / مزایده,مزایده تعدادی از املاک تحت مالکیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051852/مزایده-قطعه-زمین-های-آبی-دیمی-و-مسکونی-نوبت-اول'>مزایده قطعه زمین های آبی دیمی و مسکونی نوبت اول  / مزایده,مزایده قطعه زمین های آبی دیمی و مسکونی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051856/مزایده-مغازه-مساحت-35-50متر-نوبت-دوم'>مزایده مغازه مساحت 35.50متر نوبت دوم / مزایده,مزایده مغازه مساحت 35.50متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051859/مزایده-تردمیل-و--'>مزایده تردمیل و....  / مزایده تردمیل و.... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052254/استعلام-راه-بند'>استعلام  راه بند / استعلام,استعلام  راه بند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052256/استعلام-ساخت-و-ارسال-کسری-آهن-آلات-برجهای-132-کیلوولت'>استعلام  ساخت و ارسال کسری آهن آلات برجهای 132 کیلوولت  / استعلام , استعلام  ساخت و ارسال کسری آهن آلات برجهای 132 کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052257/مناقصه-آبرسانی-به-مجتمع-های-روستایی--نوبت-دوم'>مناقصه آبرسانی به مجتمع های روستایی ...نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه آبرسانی به مجتمع های روستایی ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052258/استعلام-لوازم'>استعلام لوازم  / استعلام, استعلام لوازم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052259/استعلام-برکناری-و-تعویض-کلیدهای-63-کیلوولت'>استعلام برکناری و تعویض کلیدهای 63 کیلوولت  / استعلام,استعلام برکناری و تعویض کلیدهای 63 کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052260/استعلام-نیروی-شرکتی'>استعلام نیروی شرکتی / استعلام, استعلام نیروی شرکتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052261/استعلام-تمعیرات-اساسی-مدارس-استثنایی--'>استعلام تمعیرات اساسی مدارس استثنایی ... / استعلام,استعلام تمعیرات اساسی مدارس استثنایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052262/مناقصه-ساخت-قطعات-میکسر'>مناقصه ساخت قطعات میکسر / مناقصه , مناقصه ساخت قطعات میکسر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052263/استعلام-ساندویچ-پانل'>استعلام ساندویچ پانل / استعلام, استعلام ساندویچ پانل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052265/استعلام-پرینتر-لیزری-HP-M402N'>استعلام  پرینتر لیزری HP M402N / استعلام ,استعلام  پرینتر لیزری HP M402N</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052266/استعلام-انجام-خدمات-مطالعات-تعیین-حد-بستر-و-حریم-تالابهای-کینکور-و--'>استعلام انجام خدمات مطالعات تعیین حد بستر و حریم تالابهای کینکور و .. / استعلام ,استعلام انجام خدمات مطالعات تعیین حد بستر و حریم تالابهای کینکور و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052267/استعلام-آنتی-سرم-سالمونلا--'>استعلام آنتی سرم سالمونلا ... / استعلام, استعلام آنتی سرم سالمونلا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052268/استعلام-قابلمه'>استعلام قابلمه / استعلام, استعلام قابلمه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052269/خرید-لوازم-دوربین'>خرید لوازم دوربین  / استعلام, استعلام لوازم دوربین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052270/استعلام-محیط-کشت-نوترینت-آگار'>استعلام محیط کشت نوترینت آگار  / استعلام,استعلام محیط کشت نوترینت آگار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052271/استعلام-مایع-دستشویی-و-ظرفشویی'>استعلام مایع دستشویی و ظرفشویی / استعلام , استعلام مایع دستشویی و ظرفشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052273/استعلام-پوشاک-محافظ-کامل-بزرگسالان'>استعلام پوشاک محافظ کامل بزرگسالان  / استعلام, استعلام پوشاک محافظ کامل بزرگسالان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052274/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-و-پشتیبانی-دوربینهای-مداربسته'>استعلام نصب و راه اندازی و پشتیبانی دوربینهای مداربسته / استعلام , استعلام نصب و راه اندازی و پشتیبانی دوربینهای مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052275/استعلام-ملحفه-3-تکه-و-بالش-لایکو'>استعلام ملحفه 3 تکه و بالش لایکو / استعلام,استعلام ملحفه 3 تکه و بالش لایکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052276/استعلام-المنت'>استعلام المنت  / استعلام,استعلام المنت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052277/استعلام-سامانه-کنترل-تردد-پرسنل-و-خودرو'>استعلام سامانه کنترل تردد پرسنل و خودرو / استعلام, استعلام سامانه کنترل تردد پرسنل و خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052279/استعلام-ساخت-و-نصب-کابینت-ام-دی-اف'>استعلام ساخت و نصب کابینت ام دی اف / استعلام, استعلام ساخت و نصب کابینت ام دی اف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052280/استعلام-خرید-و-نصب-سیستم-مدار-بسته'>استعلام خرید و نصب سیستم مدار بسته / استعلام, استعلام خرید و نصب سیستم مدار بسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052281/استعلام-پودر-رختشویی'>استعلام پودر رختشویی / استعلام, استعلام پودر رختشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052283/استعلام-پرزگیر-لباس'>استعلام پرزگیر لباس / استعلام ,استعلام پرزگیر لباس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052284/استعلام-نگهداری-و-مراقبت-از-تعداد-۶-نفر-از-فرزندان'>استعلام نگهداری و مراقبت از تعداد ۶ نفر از فرزندان / استعلام ,استعلام نگهداری و مراقبت از تعداد ۶ نفر از فرزندان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052285/استعلام-خرید-43-دستگاه-تکفاز-gs-کفکش-تکفاز'>استعلام خرید 43 دستگاه تکفاز gs کفکش تکفاز / استعلام ,استعلام خرید 43 دستگاه تکفاز gs کفکش تکفاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052286/استعلام-تعمیرات-اساسی-ورزشگاه'>استعلام تعمیرات اساسی ورزشگاه / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی ورزشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052287/استعلام-آنتی-سرم-سالمونلا-پلی-VI'>استعلام آنتی سرم سالمونلا پلی VI / استعلام, استعلام آنتی سرم سالمونلا پلی VI</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052289/استعلام-دوربین-مدار-بسته-و-تجهیزات-جانبی-ساختمان'>استعلام دوربین مدار بسته و تجهیزات جانبی ساختمان / استعلام, استعلام دوربین مدار بسته و تجهیزات جانبی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052290/استعلام-محیط-کشت-sim-آگار'>استعلام محیط کشت sim آگار / استعلام,استعلام محیط کشت sim آگار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052291/استعلام-تهیه-ازبیلت-شبکه-آب-و-گاز-شهرک-صنعتی'>استعلام تهیه ازبیلت شبکه آب و گاز شهرک صنعتی / استعلام, استعلام تهیه ازبیلت شبکه آب و گاز شهرک صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052292/استعلام-اگزاست-فن-سانتریفیوژ-فورواد--'>استعلام اگزاست فن سانتریفیوژ فورواد ... / استعلام,استعلام اگزاست فن سانتریفیوژ فورواد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052293/استعلام-در-چوبی'>استعلام در چوبی / استعلام , استعلام در چوبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052295/استعلام-عملیات-اجرائی-طرح-حفاظتی-دکل'>استعلام عملیات اجرائی طرح حفاظتی دکل / استعلام, استعلام عملیات اجرائی طرح حفاظتی دکل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052296/استعلام-اجرای-کابینت'>استعلام اجرای کابینت  / استعلام ,استعلام اجرای کابینت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052297/استعلام-کیس-رایانه--'>استعلام کیس رایانه ... / استعلام , استعلام کیس رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052299/استعلام-متقال-با-عرض-80-سانت'>استعلام متقال با عرض 80 سانت / استعلام, استعلام متقال با عرض 80 سانت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052300/استعلام-خرید-و-توزیع-نهال'>استعلام خرید و توزیع نهال  / استعلام ,استعلام خرید و توزیع نهال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052301/استعلام-دوره-آموزش-ارتقای-مهارت-طراحان-و-نقاشان-فرش-دستباف'>استعلام دوره آموزش ارتقای مهارت طراحان و نقاشان فرش دستباف / استعلام ,استعلام دوره آموزش ارتقای مهارت طراحان و نقاشان فرش دستباف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052303/استعلام-برنج-هاشمی-درجه-یک'>استعلام برنج هاشمی درجه یک  / استعلام ,استعلام برنج هاشمی درجه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052304/استعلام-UPS-مدل-SDC3000X'>استعلام  UPS مدل SDC3000X / استعلام, استعلام  UPS مدل SDC3000X</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052305/استعلام-100-عدد-قفل-الکترونیکی'>استعلام 100 عدد قفل الکترونیکی / استعلام , استعلام 100 عدد قفل الکترونیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052306/استعلام-مواد-آزمایشگاهی'>استعلام مواد آزمایشگاهی / استعلام, استعلام مواد آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052307/استعلام-مطالعه-و-پژوهش--ترجمه-و-تالیف-کتاب'>استعلام مطالعه و پژوهش ، ترجمه و تالیف کتاب / استعلام , استعلام مطالعه و پژوهش ، ترجمه و تالیف کتاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052308/استعلام-ظروف-چینی-زرین'>استعلام ظروف چینی زرین  / استعلام,استعلام ظروف چینی زرین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052309/استعلام-تهیه-و-نصب-حفاظ-بوته-ای'>استعلام تهیه و نصب حفاظ بوته ای / استعلام , استعلام تهیه و نصب حفاظ بوته ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052310/استعلام-سوزن-منگنه-دستگاه-شخصی-سازی-دسته-چک'>استعلام سوزن منگنه دستگاه شخصی سازی دسته چک / استعلام سوزن منگنه دستگاه شخصی سازی دسته چک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052311/استعلام-خرید-سرنگ-10و-5و-2-میلی-لیتر'>استعلام خرید سرنگ 10و 5و 2 میلی لیتر  / استعلام , استعلام خرید سرنگ 10و 5و 2 میلی لیتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052312/استعلام-عملیات-مرمت-ابنیه-تاسیسات-مکانیکی-و-برقی'>استعلام عملیات مرمت ابنیه، تاسیسات مکانیکی و برقی / استعلام , استعلام عملیات مرمت ابنیه، تاسیسات مکانیکی و برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052313/استعلام-محیط-کشت'>استعلام محیط کشت  / استعلام,استعلام محیط کشت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052314/استعلام-خرید-فرمون'>استعلام خرید فرمون / استعلام,استعلام خرید فرمون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052315/استعلام-خرید-تجهیزات-سیستم-فناوری-شرکت'>استعلام خرید تجهیزات سیستم فناوری شرکت / استعلام, استعلام خرید تجهیزات سیستم فناوری شرکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052317/استعلام-وسایل-آشپزخانه'>استعلام  وسایل آشپزخانه / استعلام , استعلام  وسایل آشپزخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052318/استعلام-اسکنر-7260'>استعلام اسکنر 7260 / استعلام ,استعلام اسکنر 7260</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052319/مناقصه-P-F-SAFETY-RELIFE-VALVE--'>مناقصه P/F SAFETY RELIFE VALVE... / مناقصه ,مناقصه P/F SAFETY RELIFE VALVE...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052320/استعلام-یک-دستگاه-اتوبوس'>استعلام یک دستگاه اتوبوس / استعلام , استعلام یک دستگاه اتوبوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052321/استعلام-جمع-آوری-تصفیه-و-تامین-آب'>استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب / استعلام,استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052322/استعلام-تلویزیون'>استعلام تلویزیون  / استعلام ,استعلام تلویزیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052323/استعلام-تعمیرات-ساختمان'>استعلام تعمیرات ساختمان  / استعلام, استعلام تعمیرات ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052324/استعلام-لیبل-محلول-پتاسیم-کلراید-غلیظ'>استعلام لیبل محلول پتاسیم کلراید غلیظ  / استعلام, استعلام لیبل محلول پتاسیم کلراید غلیظ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052325/استعلام-تهیه-لوازم-مخابراتی-جهت-برقراری-خطوط-تلفن'>استعلام  تهیه لوازم مخابراتی جهت برقراری خطوط تلفن / استعلام، استعلام تهیه لوازم مخابراتی جهت برقراری خطوط تلفن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052326/استعلام-کابل-برق-افشان'>استعلام کابل برق افشان  / استعلام, استعلام کابل برق افشان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052327/استعلام-لوله-کشی-آب-(سرد-و-گرم)-و-تاسیسات-گرمایشی-کمپ-خداآفرین'>استعلام لوله کشی آب (سرد و گرم) و تاسیسات گرمایشی- کمپ خداآفرین / استعلام, استعلام لوله کشی آب (سرد و گرم) و تاسیسات گرمایشی- کمپ خداآفرین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052328/استعلام-تهیه-لوازم-روشنایی-جهت-شبکه-های-روشنایی'>استعلام تهیه لوازم روشنایی جهت شبکه های روشنایی / استعلام، استعلام تهیه لوازم روشنایی جهت شبکه های روشنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052329/استعلام-خرید-سمپاش-فرغونی-لانس-دار'>استعلام خرید سمپاش فرغونی لانس دار  / استعلام , استعلام خرید سمپاش فرغونی لانس دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052330/استعلام-دستگاه-حضور-و-غیاب---'>استعلام دستگاه حضور و غیاب  ... / استعلام,استعلام دستگاه حضور و غیاب  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052331/استعلام-65-عدد-چراغ-فلورسنت---'>استعلام 65 عدد چراغ فلورسنت .... / استعلام ، استعلام 65 عدد چراغ فلورسنت ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052332/استعلام-تجهیزات-و-وسایل-تحصیلی-و-اداری'>استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری  / استعلام , استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052333/استعلام-​-microsoft-surface-pro-4'>استعلام ​  microsoft surface pro 4  / استعلام,استعلام ​  microsoft surface pro 4 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052334/استعلام-پاکت-جشن-نیکوکاری'>استعلام پاکت جشن نیکوکاری / استعلام ,استعلام پاکت جشن نیکوکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052335/استعلام-مادربرد-و--'>استعلام مادربرد و ... / استعلام ,استعلام مادربرد و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052336/مناقصه-خرید-35000-متر-لوله-پلی-اتیلن-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 35000 متر لوله پلی اتیلن نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه خرید 35000 متر لوله پلی اتیلن نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052337/استعلام-عملیات-اجرایی-ساخت-سه-باب-مخزن-بتنی'>استعلام عملیات اجرایی ساخت سه باب مخزن بتنی / استعلام, استعلام عملیات اجرایی ساخت سه باب مخزن بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052338/استعلام-درخت-زیتون'>استعلام درخت زیتون  / استعلام, استعلام درخت زیتون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052339/استعلام-آگوستیک-و-عایق-ضد-صدا-دیوار--'>استعلام آگوستیک و عایق ضد صدا دیوار... / استعلام, استعلام آگوستیک و عایق ضد صدا دیوار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052341/استعلام-کپسول-خاموش-کننده'>استعلام کپسول خاموش کننده  / استعلام, استعلام کپسول خاموش کننده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052342/استعلام-هارد-اکسترنال--'>استعلام هارد اکسترنال... / استعلام, استعلام هارد اکسترنال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052343/استعلام-قوطی-40-80-فلزی-جهت-فریم-پنجره'>استعلام قوطی 40*80 فلزی جهت فریم پنجره  / استعلام,استعلام قوطی 40*80 فلزی جهت فریم پنجره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052344/استعلام-ریبون-وکس'>استعلام ریبون وکس / استعلام,استعلام ریبون وکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052345/استعلام-انجام-عملیات-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-دوربین-مدار-بسته-ایستگاه-قدیرآباد-یزد'>استعلام انجام عملیات خرید و نصب و راه اندازی سیستم دوربین مدار بسته ایستگاه قدیرآباد یزد / استعلام ,استعلام انجام عملیات خرید و نصب و راه اندازی سیستم دوربین مدار بسته ایستگاه قدیرآباد یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052347/استعلام-خرید-کیت'>استعلام خرید کیت  / استعلام, استعلام خرید کیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052348/استعلام-تلویزیون-LED-اسنوا-43-اینچ'>استعلام  تلویزیون LED اسنوا 43 اینچ / استعلام, استعلام  تلویزیون LED اسنوا 43 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052349/استعلام-کیبورد-و-ماوس'>استعلام کیبورد و ماوس / استعلام , استعلام کیبورد و ماوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052350/استعلام-هموسیلر-آزمایشگاهی'>استعلام هموسیلر آزمایشگاهی / استعلام, استعلام هموسیلر آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052351/استعلام-آجر-فشاری'>استعلام آجر فشاری / استعلام, استعلام آجر فشاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052352/استعلام-اجرای-شبکه-روستا'>استعلام اجرای شبکه روستا / استعلام ,استعلام اجرای شبکه روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052353/استعلام-پمپ-شعاعی-افقی'>استعلام پمپ شعاعی افقی / استعلام ,استعلام پمپ شعاعی افقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052354/استعلام-احداث-جاده-بین-مزارع'>استعلام احداث جاده بین مزارع  / استعلام, استعلام احداث جاده بین مزارع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052356/استعلام-تکمیل-اماکن-ورزشی-دماوند'>استعلام تکمیل اماکن ورزشی دماوند / استعلام, استعلام تکمیل اماکن ورزشی دماوند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052357/استعلام-ساخت-ساختمان-آزمایشگاه-مرکزی--'>استعلام ساخت ساختمان آزمایشگاه مرکزی ... / استعلام, استعلام ساخت ساختمان آزمایشگاه مرکزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052358/استعلام-محیط-کشت-اوره-آگار'>استعلام محیط کشت اوره آگار / استعلام,استعلام محیط کشت اوره آگار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052359/استعلام-اجرای-عملیات-احداث-انواع-باغات'>استعلام اجرای عملیات احداث انواع باغات / استعلام ,استعلام اجرای عملیات احداث انواع باغات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052360/استعلام-اسکنر'>استعلام اسکنر  / استعلام ,استعلام اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052361/استعلام-تیغه-تفلون'>استعلام تیغه تفلون / استعلام , استعلام تیغه تفلون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052362/استعلام-بیمه-نمودن-ماشینها--'>استعلام بیمه نمودن ماشینها ... / استعلام, استعلام بیمه نمودن ماشینها ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052364/استعلام-تکمیل-مدرسه--'>استعلام تکمیل مدرسه ... / استعلام,استعلام تکمیل مدرسه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052365/استعلام-گوشت-گوسفندی-گوشت-مرغ'>استعلام  گوشت گوسفندی, گوشت مرغ  / استعلام , استعلام  گوشت گوسفندی, گوشت مرغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052366/استعلام-پانل-گچی-و-لوازم'>استعلام پانل گچی و لوازم  / استعلام ,استعلام پانل گچی و لوازم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052367/استعلام-طرح-تجهیز-نوسازی-و-یکپارچه-سازی-اراضی-شالی-زاری--'>استعلام طرح تجهیز، نوسازی و یکپارچه سازی اراضی شالی زاری ... / استعلام, استعلام طرح تجهیز، نوسازی و یکپارچه سازی اراضی شالی زاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052368/مناقصه-اجرای-عملیات-تهیه-و-نصب-تابلو--'>مناقصه اجرای عملیات تهیه و نصب تابلو ... / مناقصه, مناقصه اجرای عملیات تهیه و نصب تابلو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052369/تجدید-استعلام-اجرای-عملیات-آبخیزداری'>تجدید استعلام اجرای عملیات آبخیزداری / استعلام, تجدید استعلام اجرای عملیات آبخیزداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052370/استعلام-پیاده-سازی-استاندارد-ایمنی-شده'>استعلام پیاده سازی استاندارد ایمنی شده / استعلام, استعلام پیاده سازی استاندارد ایمنی شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052372/استعلام-عملیات-ترویج-و-توانمندسازی-جوامع--'>استعلام عملیات ترویج و توانمندسازی جوامع ... / استعلام,استعلام عملیات ترویج و توانمندسازی جوامع ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052373/استعلام-اجرای-کانیو-پیش-ساخته-و-جوب-بتنی-هر-کدام-300-متر-طول'>استعلام اجرای کانیو پیش ساخته و جوب بتنی هر کدام 300 متر طول / استعلام, استعلام اجرای کانیو پیش ساخته و جوب بتنی هر کدام 300 متر طول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052374/استعلام-هارد-دیسک-اکسترنال'>استعلام هارد دیسک اکسترنال / استعلام, استعلام هارد دیسک اکسترنال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052375/استعلام-کاغذ'>استعلام کاغذ / استعلام , استعلام کاغذ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052376/استعلام-احداث-سرایداری-مدرسه'>استعلام احداث سرایداری مدرسه  / استعلام, استعلام احداث سرایداری مدرسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052377/استعلام-خدمات-خودرویی-آژانس-پژو'>استعلام خدمات خودرویی آژانس پژو  / استعلام, استعلام خدمات خودرویی آژانس پژو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052378/استعلام-امورات-نظافتی--خدمات-آبدارخانه---'>استعلام امورات نظافتی ، خدمات آبدارخانه .... / استعلام , استعلام امورات نظافتی ، خدمات آبدارخانه ، نگهبانی ، منشی گری ، راننده وسایر خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052379/استعلام-​چاپگر-و-اسکنر'>استعلام ​چاپگر و اسکنر / استعلام, استعلام ​چاپگر و اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052380/استعلام-لیبل'>استعلام لیبل  / استعلام , استعلام لیبل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052381/استعلام-خرید-تجهیزات-جهت-آبیاری-فضای-سبز'>استعلام خرید تجهیزات جهت آبیاری فضای سبز / استعلام، استعلام خرید تجهیزات جهت آبیاری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052382/استعلام-رایانه-همراه-LAPTAP'>استعلام رایانه همراه LAPTAP  / استعلام , استعلام رایانه همراه LAPTAP </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052383/استعلام-تکمیل-پایگاه-های-بین-جاده-ای'>استعلام  تکمیل پایگاه های بین جاده ای / استعلام, استعلام  تکمیل پایگاه های بین جاده ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052384/مناقصه-GAS-DETECTOR--'>مناقصه GAS DETECTOR... / مناقصه ,مناقصه GAS DETECTOR...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052385/استعلام-لوازم-بهداشتی'>استعلام لوازم بهداشتی / استعلام,استعلام لوازم بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052386/مناقصه-عمومی-پروژه-طراحی-نصب--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی پروژه طراحی، نصب...نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه عمومی پروژه طراحی، نصب...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052387/مناقصه-خرید-5-قلم-P-F-SPECTREX-GAS-DETECTOR'>مناقصه خرید 5 قلم P/F SPECTREX GAS DETECTOR / مناقصه خرید 5 قلم P/F SPECTREX GAS DETECTOR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052388/استعلام-ورق-پلی-کربنات-دو-جداره'>استعلام ورق پلی کربنات دو جداره  / استعلام , استعلام ورق پلی کربنات دو جداره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052389/استعلام-دستگاه-گیت-بازرسی'>استعلام دستگاه گیت بازرسی / استعلام, استعلام دستگاه گیت بازرسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052390/استعلام-محافظ-پکیج'>استعلام محافظ پکیج  / استعلام ,استعلام محافظ پکیج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052391/استعلام-نیروی-تایپ-به-صورت-شرکتی'>استعلام نیروی تایپ به صورت شرکتی / استعلام, استعلام نیروی تایپ به صورت شرکتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052392/استعلام-تکثیر-کننده-مخصوص-هارد-دیسک-و--'>استعلام تکثیر کننده مخصوص هارد دیسک و ...  / استعلام, استعلام تکثیر کننده مخصوص هارد دیسک و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052393/استعلام-ثبت-و-ضبط-خاطرات-شهدا'>استعلام  ثبت و ضبط خاطرات شهدا  / استعلام, استعلام  ثبت و ضبط خاطرات شهدا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052394/تجدید-مناقصه-اجرای-طراحی--تهیه-مصالح-و-ماشین-آلات--ساخت-و-نصب-ابنیه---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای طراحی ، تهیه مصالح و ماشین آلات ،  ساخت و نصب ابنیه ... نوبت دوم / مناقصه ,تجدید مناقصه اجرای طراحی ، تهیه مصالح و ماشین آلات ،  ساخت و نصب ابنیه ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052395/استعلام-عملیات-اجرای-لوله-گذاری-شبکه-داخلی'>استعلام عملیات اجرای لوله گذاری شبکه داخلی / استعلام ,استعلام عملیات اجرای لوله گذاری شبکه داخلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052396/استعلام-خرید-350-عدد-پیگتل--'>استعلام خرید 350 عدد پیگتل... / استعلام , استعلام خرید 350 عدد پیگتل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052397/استعلام-خرید-لوله-و-اتصالات'>استعلام خرید لوله و اتصالات / استعلام , استعلام خرید لوله و اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052398/استعلام-اره-موتوری-بنزینی--'>استعلام اره موتوری بنزینی ... / استعلام,استعلام اره موتوری بنزینی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052399/استعلام-تجهیزات-شبکه'>استعلام تجهیزات شبکه  / استعلام , استعلام تجهیزات شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052400/استعلام-تامین-خودرو'>استعلام تامین خودرو  / استعلام, استعلام  تامین خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052401/استعلام-فلومتر'>استعلام فلومتر / استعلام, استعلام فلومتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052402/استعلام-BAUSCH-STROBEL'>استعلام BAUSCH+STROBEL / استعلام, استعلام BAUSCH+STROBEL</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052403/استعلام-خط-کشی-و-رنگ-آمیزی'>استعلام خط کشی و رنگ آمیزی / استعلام ,استعلام خط کشی و رنگ آمیزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052404/استعلام-ترمینال-اکتیو-فیبر-نوری-و--'>استعلام ترمینال  اکتیو فیبر نوری و... / استعلام, استعلام ترمینال  اکتیو فیبر نوری و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052405/استعلام-شاسی-قفسه-های-موزه'>استعلام شاسی قفسه های موزه  / استعلام , استعلام شاسی قفسه های موزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052406/استعلام-تعمیر-و-بهسازی-سیستم-لوله-کشی-پکیج--'>استعلام تعمیر و بهسازی سیستم لوله کشی پکیج... / استعلام, استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی و سایر تاسیسات ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052407/استعلام-پشتیبانی-از-اتوماسیون-اداری-تحت-وب-همکاران-سیستم'>استعلام پشتیبانی از اتوماسیون اداری تحت وب همکاران سیستم  / استعلام, استعلام پشتیبانی از اتوماسیون اداری تحت وب همکاران سیستم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052408/استعلام-میلگرد--'>استعلام میلگرد ... / استعلام,استعلام میلگرد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052409/استعلام-الکتروپمپ-2-اینچ-کاست-بلند'>استعلام الکتروپمپ 2 اینچ کاست بلند  / استعلام , استعلام الکتروپمپ 2 اینچ کاست بلند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052410/استعلام-دستگاه-اندازه-گیری-هدایت-الکتریکی'>استعلام دستگاه اندازه گیری هدایت الکتریکی  / استعلام ,استعلام دستگاه اندازه گیری هدایت الکتریکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052411/استعلام-کیت-PCR'>استعلام کیت PCR / استعلام , استعلام کیت PCR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052412/استعلام-چاپگر-لیزری'>استعلام چاپگر لیزری / استعلام, استعلام چاپگر لیزری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052413/استعلام-تعمیر-و-تجهیز-دو-دستگاه-اتوکلاو'>استعلام تعمیر و تجهیز دو دستگاه اتوکلاو / استعلام, استعلام تعمیر و تجهیز دو دستگاه اتوکلاو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052414/مناقصه-احداث-شبکه-واحدهای-بنیاد-مسکن--'>مناقصه احداث شبکه واحدهای بنیاد مسکن... / مناقصه احداث شبکه واحدهای بنیاد مسکن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052415/استعلام-PVC'>استعلام PVC / استعلام, استعلام PVC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052416/استعلام-آسانسور-هیدرولیک'>استعلام آسانسور هیدرولیک / استعلام، استعلام آسانسور هیدرولیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052417/استعلام-خرید-فرمون--'>استعلام خرید فرمون ... / استعلام,استعلام خرید فرمون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052418/استعلام-تشک-طبی'>استعلام تشک طبی / استعلام, استعلام تشک طبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052419/استعلام-خرید-سم'>استعلام خرید سم  / استعلام , استعلام خرید سم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052420/استعلام-مرغ-منجمد'>استعلام مرغ منجمد / استعلام , استعلام مرغ منجمد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052421/استعلام-تهیه--حمل-و-اجرای-خاک-زراعی'>استعلام  تهیه ، حمل و اجرای خاک زراعی / استعلام, استعلام  تهیه ، حمل و اجرای خاک زراعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052422/استعلام-خرید-لوازم-ورزشی'>استعلام خرید لوازم ورزشی / استعلام, استعلام خرید لوازم ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052423/استعلام-مبل-راحتی--'>استعلام مبل راحتی ... / استعلام, استعلام مبل راحتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052424/استعلام-خرید-کیوسک-اطلاع-رسانی'>استعلام خرید کیوسک اطلاع رسانی / استعلام, استعلام خرید کیوسک اطلاع رسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052425/استعلام-کانال-انتقال-آب-بتنی'>استعلام کانال انتقال آب بتنی / استعلام, استعلام کانال انتقال آب بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052426/استعلام-خرید-تعداد-5000-اصله-نهال-گردو-گلدانی-دو-ساله-اصلاح-شده'>استعلام خرید تعداد 5000 اصله نهال گردو گلدانی دو ساله اصلاح شده / استعلام,استعلام خرید تعداد 5000 اصله نهال گردو گلدانی دو ساله اصلاح شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052427/استعلام-ریبون-دستگاه-پرینت-کارت'>استعلام ریبون دستگاه پرینت کارت / استعلام , استعلام ریبون دستگاه پرینت کارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052428/استعلام-مواد-آزمایشگاهی'>استعلام مواد آزمایشگاهی  / استعلام , استعلام مواد آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052429/استعلام-خرید-روتور-سیسکو'>استعلام خرید روتور سیسکو / استعلام, استعلام خرید روتور سیسکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052430/استعلام-جدول-و-کانیو-اجرای-طرح-هادی-روستای'>استعلام جدول و کانیو -اجرای طرح هادی روستای / استعلام, استعلام جدول و کانیو -اجرای طرح هادی روستای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052431/مناقصه-بهسازی-و-ساماندهی-پارک-جنگلی--'>مناقصه بهسازی و ساماندهی پارک جنگلی.... / مناقصه, مناقصه بهسازی و ساماندهی پارک جنگلی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052432/استعلام-اقلام-صوت-و-نورپردازی'>استعلام اقلام صوت و نورپردازی / استعلام، استعلام اقلام صوت و نورپردازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052433/استعلام-خرید-کارت-زرد'>استعلام خرید کارت زرد / استعلام,استعلام خرید کارت زرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052435/استعلام-میز-اداری-و-صندلی'>استعلام میز اداری و صندلی  / استعلام , استعلام میز اداری و صندلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052436/استعلام-لپ-تاپ-ASUS-R542UN'>استعلام لپ تاپ ASUS R542UN / استعلام لپ تاپ ASUS R542UN</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052437/استعلام-هارد-HP'>استعلام هارد HP  / استعلام , استعلام هارد HP </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052438/استعلام-طرح-توسعه-شبکه-های-مراقبت-و-استفاده-از-نهادهای-ارگانیک'>استعلام طرح توسعه شبکه های مراقبت و استفاده از نهادهای ارگانیک / استعلام,استعلام طرح توسعه شبکه های مراقبت و استفاده از نهادهای ارگانیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052439/استعلام-عملیات-ترویج-و-توانمندسازی-جوامع--'>استعلام عملیات ترویج و توانمندسازی جوامع ... / استعلام,استعلام عملیات ترویج و توانمندسازی جوامع ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052440/استعلام-خودکار-آبی'>استعلام خودکار آبی / استعلام, استعلام خودکار آبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052441/استعلام-تهیه-و-نصب-حفاظ-جانبی-راه'>استعلام تهیه و نصب حفاظ جانبی راه / استعلام, استعلام تهیه و نصب حفاظ جانبی راه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052442/استعلام-برکناری-و-نصب-تابلوهای-حفاظت-ترانسفورماتورهای-قدرت'>استعلام برکناری و نصب تابلوهای حفاظت ترانسفورماتورهای قدرت / استعلام,استعلام برکناری و نصب تابلوهای حفاظت ترانسفورماتورهای قدرت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052443/استعلام-خرید-نوار-عایقی-حرارتی-20-کیلوولت'>استعلام خرید نوار عایقی حرارتی 20 کیلوولت  / استعلام ، استعلام خرید نوار عایقی حرارتی 20 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052444/استعلام-لامپ-LED'>استعلام لامپ LED  / استعلام , استعلام لامپ LED </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052445/استعلام-منبع-تغذیه-250W-رایانه'>استعلام منبع تغذیه 250W رایانه  / استعلام, استعلام منبع تغذیه 250W رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052446/استعلام-تایل-گچی-تخم-مرغی'>استعلام تایل گچی تخم مرغی  / استعلام, استعلام تایل گچی تخم مرغی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052447/استعلام-ساخت-منبع-کندانسور--'>استعلام ساخت منبع کندانسور ... / استعلام,استعلام ساخت منبع کندانسور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052448/استعلام-تعمیر-و-استانداردسازی-آسانسور'>استعلام تعمیر و استانداردسازی آسانسور  / استعلام, استعلام تعمیر و استانداردسازی آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052449/استعلام-تلویزیون-LED-اینچ-65'>استعلام تلویزیون LED اینچ 65  / استعلام, استعلام تلویزیون LED اینچ 65 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052450/استعلام-خرید-لایسنس-جهت-60-دستگاه-دوربین-مداربسته'>استعلام خرید لایسنس جهت 60 دستگاه دوربین مداربسته / استعلام, استعلام خرید لایسنس جهت 60 دستگاه دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052451/استعلام-انجام-و-ارائه-خدمات-تعمیرات-و-نگهداری-از-ایستگاه-های-آب-و-هواشناسی'>استعلام انجام و ارائه خدمات تعمیرات و نگهداری از ایستگاه های آب و هواشناسی  / استعلام، استعلام انجام و ارائه خدمات تعمیرات و نگهداری از ایستگاه های آب و هواشناسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052452/استعلام-تعویض-و-اصلاح-شبکه-فشار-ضعیف'>استعلام تعویض و اصلاح شبکه فشار ضعیف  / استعلام ,استعلام تعویض و اصلاح شبکه فشار ضعیف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052453/استعلام-اجرای-درز-انبساط-با-آسفالت-پلیمری'>استعلام  اجرای درز انبساط با آسفالت پلیمری / استعلام, استعلام  اجرای درز انبساط با آسفالت پلیمری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052454/استعلام-خرید-حمل-نصب-و-راه-اندازی-یکدستگاه-دکل-پرچم'>استعلام خرید حمل نصب و راه اندازی یکدستگاه دکل پرچم / استعلام , استعلام خرید حمل نصب و راه اندازی یکدستگاه دکل پرچم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052455/استعلام-تابلو-سافت-استارت--'>استعلام تابلو سافت استارت ... / استعلام,استعلام تابلو سافت استارت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052456/استعلام-دستکش-زیبایی-پروتز'>استعلام دستکش زیبایی پروتز  / استعلام ,استعلام دستکش زیبایی پروتز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052457/استعلام-لیوان-آب-خوری-یکبار-مصرف-شفاف'>استعلام  لیوان آب خوری یکبار مصرف شفاف / استعلام, استعلام  لیوان آب خوری یکبار مصرف شفاف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052458/استعلام-خرید-حمل-نصب-و-راه-اندازی-یک-دستگاه-دکل-پرچم-30-متری--'>استعلام خرید حمل نصب و راه اندازی یک دستگاه دکل پرچم 30 متری ... / استعلام,استعلام خرید حمل نصب و راه اندازی یک دستگاه دکل پرچم 30 متری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052459/استعلام-خرید-نصب-و-پشتیبانی-دوساله-جهت-نورپردازی-ساختمان'>استعلام  خرید، نصب و پشتیبانی دوساله جهت نورپردازی ساختمان / استعلام, استعلام  خرید، نصب و پشتیبانی دوساله جهت نورپردازی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052460/استعلام-شارژ-کپسول-های-آتش-نشانی'>استعلام شارژ کپسول های آتش نشانی  / استعلام , استعلام شارژ کپسول های آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052461/استعلام-کپسول-40-کیلویی'>استعلام کپسول 40 کیلویی  / استعلام , استعلام کپسول 40 کیلویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052462/استعلام-سایر-آموزش-ها'>استعلام سایر آموزش ها  / استعلام, استعلام سایر آموزش ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052463/استعلام-سطح-سنج-الکترونیکی'>استعلام سطح سنج الکترونیکی  / استعلام,استعلام سطح سنج الکترونیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052464/استعلام-تخلیه-خرید-درپوش-بتنی-کانالها'>استعلام تخلیه خرید درپوش بتنی کانالها  / استعلام ، استعلام تخلیه خرید درپوش بتنی کانالها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052465/استعلام-عملیات-اجرایی-انتشارات-و-رسانه-های-آموزشی-ترویجی'>استعلام عملیات اجرایی انتشارات و رسانه های آموزشی ترویجی / استعلام , استعلام عملیات اجرایی انتشارات و رسانه های آموزشی ترویجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052466/استعلام-تجهیزات-زیر-ساخت-شبکه'>استعلام تجهیزات زیر ساخت شبکه  / استعلام ,استعلام تجهیزات زیر ساخت شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052467/استعلام-دستگاه-سمپاش-توربینی-زراعی--'>استعلام دستگاه سمپاش توربینی زراعی ... / استعلام,استعلام دستگاه سمپاش توربینی زراعی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052468/استعلام-دو-عدد-UTM'>استعلام دو عدد UTM / استعلام، استعلام دو عدد UTM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052469/استعلام-گرمکن-غذا'>استعلام گرمکن غذا  / استعلام,استعلام گرمکن غذا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052470/استعلام-شیر-حساس-به-زلزله'>استعلام شیر حساس به زلزله  / استعلام , استعلام شیر حساس به زلزله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052471/استعلام-اتوکلاو-25-لیتری-ایران-طب'>استعلام  اتوکلاو 25 لیتری ایران طب / استعلام,استعلام  اتوکلاو 25 لیتری ایران طب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052473/استعلام-کباب-پز-سنتی'>استعلام کباب پز سنتی  / استعلام,استعلام کباب پز سنتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052474/استعلام-خرید-نرم-افزار-سیستم-مدیریت-کیفیت'>استعلام خرید نرم افزار سیستم مدیریت کیفیت / استعلام ,استعلام خرید نرم افزار سیستم مدیریت کیفیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052475/استعلام-32-عدد-میز-اداری'>استعلام 32 عدد میز اداری  / استعلام , استعلام 32 عدد میز اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052476/مناقصه-خدمات-شهری-و-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز--'>مناقصه خدمات شهری و حفظ و نگهداری فضای سبز ... / مناقصه ,مناقصه خدمات شهری و حفظ و نگهداری فضای سبز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052477/استعلام-اصلاح-خط-پروژه-زیرگذر'>استعلام اصلاح خط پروژه زیرگذر  / استعلام,استعلام اصلاح خط پروژه زیرگذر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052478/استعلام-اجرای-دوربین-مداربسته'>استعلام اجرای دوربین مداربسته / استعلام, استعلام اجرای دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052479/استعلام-خرید-چراغ-چشمک-زن-و-پلیس-مجازی'>استعلام خرید چراغ چشمک زن و پلیس مجازی / استعلام، استعلام خرید چراغ چشمک زن و پلیس مجازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052480/استعلام-اقلام-تاسیساتی-و-برقی--'>استعلام اقلام تاسیساتی و برقی ... / استعلام,استعلام اقلام تاسیساتی و برقی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052481/استعلام-بست-ملزومات'>استعلام بست ملزومات / استعلام , استعلام بست ملزومات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052482/استعلام-موکت-رول-سجاده-ای-نماز'>استعلام موکت رول سجاده ای نماز  / استعلام , استعلام موکت رول سجاده ای نماز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052483/مناقصه-پروژه-بهسازی-و-آسفالت-راههای-روستایی'>مناقصه پروژه بهسازی و آسفالت راههای روستایی / مناقصه پروژه بهسازی و آسفالت راههای روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052484/استعلام-تیغه-دستگاه-سالادزنی'>استعلام تیغه دستگاه سالادزنی / استعلام,استعلام تیغه دستگاه سالادزنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052485/استعلام-عایق-فلکس-لوله-کشی'>استعلام عایق فلکس لوله کشی / استعلام, استعلام عایق فلکس لوله کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052486/استعلام-خرید-و-حمل-و-اجرای-ماسه-آسفالت--'>استعلام خرید و حمل و اجرای ماسه آسفالت... / استعلام, استعلام خرید و حمل و اجرای ماسه آسفالت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052487/استعلام-بازسازی-کانالهای-خسارت-دیده-از-سیل'>استعلام بازسازی کانالهای خسارت دیده از سیل  / استعلام , استعلام بازسازی کانالهای خسارت دیده از سیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052488/استعلام-کابل-شبکه'>استعلام کابل شبکه  / استعلام , استعلام کابل شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052489/استعلام-عملیات-نصب-و-تست-و-راه-اندازی-یک-دستگاه-پست-پکیج'>استعلام عملیات نصب و تست و راه اندازی یک دستگاه پست پکیج / استعلام , استعلام عملیات نصب و تست و راه اندازی یک دستگاه پست پکیج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052490/مناقصه-بهسازی-و-آسفالت-راه-روستایی-خانقاه'>مناقصه بهسازی و آسفالت راه روستایی خانقاه / آگهی مناقصه , مناقصه بهسازی و آسفالت راه روستایی خانقاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052491/استعلام-فعالیت-های-مخابراتی-با-سیم--بی-سیم-و--'>استعلام فعالیت های مخابراتی با سیم ، بی سیم و ... / استعلام ,استعلام فعالیت های مخابراتی با سیم ، بی سیم و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052492/استعلام-سمعک'>استعلام سمعک / استعلام، استعلام سمعک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052493/استعلام-پاور-بانک-10000MAH-ROMOOS--'>استعلام پاور بانک 10000MAH  ROMOOS ... / استعلام,استعلام پاور بانک 10000MAH  ROMOOS ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052494/استعلام-سیب-زمینی-درشت'>استعلام سیب زمینی درشت  / استعلام،استعلام سیب زمینی درشت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052495/استعلام-خرید-یک-دستگاه-کلاینت'>استعلام خرید یک دستگاه کلاینت / استعلام, استعلام خرید یک دستگاه کلاینت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052496/استعلام-پایدار-سازی-تغذیه-تکرار-کننده'>استعلام پایدار سازی تغذیه تکرار کننده / استعلام , استعلام پایدار سازی تغذیه تکرار کننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052497/مناقصه-اجرای-آسفالت-معابر-روشنایی'>مناقصه اجرای آسفالت معابر روشنایی  / اگهی مناقصه , مناقصه اجرای آسفالت معابر روشنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052498/استعلام-تعمیرات-ساختمان-کتابخانه'>استعلام تعمیرات ساختمان کتابخانه / استعلام ,استعلام تعمیرات ساختمان کتابخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052499/استعلام-اصلاح-شبکه-فشار-متوسط-و-رفع-حریم-شبکه'>استعلام اصلاح شبکه فشار متوسط و رفع حریم شبکه / استعلام ,استعلام اصلاح شبکه فشار متوسط و رفع حریم شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052500/استعلام-نوار-چسب-تحریر-کریستال'>استعلام نوار چسب تحریر کریستال / استعلام، استعلام نوار چسب تحریر کریستال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052501/استعلام-باطری-سرب-اسید-2-ولتی-420-آمپر'>استعلام باطری سرب اسید 2 ولتی 420 آمپر / استعلام , استعلام باطری سرب اسید 2 ولتی 420 آمپر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052502/استعلام-خرید-تجهیزات-جهت-توسعه-فضای-سبز-شهرک-صنعتی-شماره-2'>استعلام خرید تجهیزات جهت توسعه فضای سبز شهرک صنعتی شماره 2 / استعلام، استعلام خرید تجهیزات جهت توسعه فضای سبز شهرک صنعتی شماره 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052503/مناقصه-واگذاری-امور-تغذیه-و-آشپزخانه-مرکزپزشکی'>مناقصه واگذاری امور تغذیه و آشپزخانه مرکزپزشکی / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری امور تغذیه و آشپزخانه مرکزپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052504/استعلام-کابل-برق'>استعلام کابل برق / استعلام , استعلام کابل برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052505/استعلام-ماوس-کیبورد-RAM'>استعلام ماوس- کیبورد-RAM  / استعلام,استعلام ماوس- کیبورد-RAM </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052506/استعلام-کاتتر-سرد-و-گرم-برای-رستوران'>استعلام کاتتر سرد و گرم برای رستوران / استعلام , استعلام کاتتر سرد و گرم برای رستوران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052507/استعلام-کابل-برق-افشان-3-6-با-بهترین-کیفیت'>استعلام کابل برق افشان 3*6 با بهترین کیفیت / استعلام,استعلام کابل برق افشان 3*6 با بهترین کیفیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052508/استعلام-خرید-23-دستگاه-کامپیوتر-با-متعلقات'>استعلام خرید 23 دستگاه کامپیوتر با متعلقات  / استعلام,استعلام  خرید 23 دستگاه کامپیوتر با متعلقات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052509/استعلام-سرویس-تعویض-قطعات-1510-دستگاه-اسکناس-شمار--'>استعلام سرویس،تعویض قطعات 1510 دستگاه اسکناس شمار... / استعلام, استعلام سرویس،تعویض قطعات 1510 دستگاه اسکناس شمار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052510/استعلام-نوار-چسب-پهن'>استعلام نوار چسب پهن  / استعلام, استعلام نوار چسب پهن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052511/دعوتنامه-خرید-۵-عدد-گیت-ولو'>دعوتنامه خرید ۵ عدد گیت ولو  / دعوتنامه خرید ۵ عدد گیت ولو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052512/استعلام-بهینه-سازی-نرم-افزار-dcs-پست-230-کیلوولت'>استعلام بهینه سازی نرم افزار dcs پست 230 کیلوولت  / استعلام، استعلام  بهینه سازی نرم افزار dcs پست 230 کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052513/استعلام-4-دستگاه-کامپیوتر'>استعلام 4 دستگاه کامپیوتر / استعلام , استعلام 4 دستگاه کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052514/استعلام-لایه-روبی-قنات--'>استعلام لایه روبی قنات ... / استعلام,استعلام لایه روبی قنات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052515/مناقصه-ارائه-خدمات-مشاوره-و-اصلاح-حساب'>مناقصه ارائه خدمات مشاوره و اصلاح حساب  / اگهی مناقصه , مناقصه ارائه خدمات مشاوره و اصلاح حساب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052516/استعلام-رابیتس-11-ستونی-ورق-گالوانیزه'>استعلام رابیتس 11 ستونی ورق گالوانیزه / استعلام, استعلام رابیتس 11 ستونی ورق گالوانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052517/استعلام-کابل-CAT-5'>استعلام کابل CAT 5   / استعلام, استعلام کابل CAT 5 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052518/استعلام-تجهیزات-و-وسایل-تحصیلی-و-اداری'>استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری / استعلام , استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052519/استعلام-مطالعه-ایجاد-و-استقرار-تشکل-آب-بران'>استعلام مطالعه ایجاد و استقرار تشکل آب بران / استعلام مطالعه ایجاد و استقرار تشکل آب بران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052520/استعلام-احداث-پلاتفرم-ایستگاه-هواشناسی--'>استعلام احداث پلاتفرم ایستگاه هواشناسی ... / استعلام, استعلام احداث پلاتفرم ایستگاه هواشناسی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052521/استعلام-خرید-لوازم-التحریر'>استعلام خرید لوازم التحریر / استعلام خرید لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052522/استعلام-خرید-کپسول-اطفاء-حریق'>استعلام خرید کپسول اطفاء حریق  / استعلام، استعلام خرید کپسول اطفاء حریق   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052523/استعلام-خرید-8-دستگاه-رله-جریانی'>استعلام خرید 8 دستگاه رله جریانی  / استعلام, استعلام خرید 8 دستگاه رله جریانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052524/استعلام-پروژه-پایش-و-کنترل-مراتع'>استعلام پروژه پایش و کنترل مراتع / استعلام , استعلام پروژه پایش و کنترل مراتع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052525/استعلام-میلگرد--'>استعلام میلگرد ... / استعلام,استعلام میلگرد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052526/استعلام-لوله-آبکش-4-اینچ-با-بوش'>استعلام لوله آبکش 4 اینچ با بوش / استعلام,استعلام لوله آبکش 4 اینچ با بوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052527/استعلام-فایروال-با-قابلیت-آپدیت-سیستم-عامل'>استعلام فایروال با قابلیت آپدیت سیستم عامل / استعلام, استعلام فایروال با قابلیت آپدیت سیستم عامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052528/استعلام-تعریض-دو-دستگاه-پل-دهانه-3-متری'>استعلام تعریض دو دستگاه پل دهانه 3 متری / استعلام, استعلام تعریض دو دستگاه پل دهانه 3 متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052529/مناقصه-عملیات-زیرسازی-و-احداث-خیابان'>مناقصه عملیات زیرسازی و احداث خیابان  / مناقصه , مناقصه عملیات زیرسازی و احداث خیابان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052530/استعلام-فرم-تحویل-مرسوله'>استعلام فرم تحویل مرسوله / استعلام ، استعلام فرم تحویل مرسوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052531/استعلام-اجرای-کامل-موتورخانه'>استعلام اجرای کامل موتورخانه / استعلام , استعلام اجرای کامل موتورخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052532/استعلام-تعمیر-چیلر-120-تن'>استعلام تعمیر چیلر 120 تن / استعلام , استعلام تعمیر چیلر 120 تن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052533/استعلام-اجرای-رنگ-آمیزی-بلوک-های-سطح-شهر-مطابق-با-شرایط-استعلام'>استعلام اجرای رنگ آمیزی بلوک های سطح شهر مطابق با شرایط استعلام  / فرم استعلام بها , استعلام اجرای رنگ آمیزی بلوک های سطح شهر مطابق با شرایط استعلام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052534/مناقصه-عملیات-تکمیل-روسازی-معابر'>مناقصه عملیات تکمیل روسازی معابر  / مناقصه , مناقصه عملیات تکمیل روسازی معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052535/استعلام-تلفن-ویپ-AKUVOX-IPPHONE'>استعلام تلفن ویپ AKUVOX IPPHONE  / استعلام,استعلام تلفن ویپ AKUVOX IPPHONE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052536/استعلام-ZIRO-CLIENT--MONITOR-20---'>استعلام ZIRO CLIENT & MONITOR 20 &.... / استعلام,استعلام .... & KEYBOARD AND MOUSE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052537/استعلام-تهیه-مصالح-و-اجرای-شبکه-برق-20کیلوولت'>استعلام تهیه مصالح و اجرای شبکه برق 20کیلوولت  / استعلام , استعلام تهیه مصالح و اجرای شبکه برق 20کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052538/استعلام-ساخت-و-نصب-تابلو'>استعلام ساخت و نصب تابلو / استعلام , استعلام ساخت و نصب تابلو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052539/اگهی-مناقصه-توسعه-و-پشتیبانی-بستر-متمرکز-سازی-اطلاعات-و-مجازی-سازی-سرورها'>اگهی مناقصه توسعه و پشتیبانی بستر متمرکز سازی اطلاعات و مجازی سازی سرورها     / اگهی مناقصه , مناقصه توسعه و پشتیبانی بستر متمرکز سازی اطلاعات و مجازی سازی سرورها  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052540/استعلام-کفپوش-پی-وی-سی-4-میلی-متر'>استعلام کفپوش پی وی سی 4 میلی متر  / استعلام, استعلام کفپوش پی وی سی 4 میلی متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052541/استعلام-حفر-1-حلقه-چاه-دستی-به-عمق-40-متر'>استعلام حفر 1 حلقه چاه دستی به عمق 40 متر / استعلام , استعلام حفر 1 حلقه چاه دستی به عمق 40 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052542/استعلام-پکیج-دیواری-ایران-رادیاتور'>استعلام پکیج دیواری ایران رادیاتور / استعلام,استعلام پکیج دیواری ایران رادیاتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052543/استعلام-لیک-رادیو-و-هاپسوییچ'>استعلام لیک رادیو و هاپسوییچ  / استعلام , استعلام لیک رادیو و هاپسوییچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052544/استعلام-اجرای-بایگانی-ریلی'>استعلام اجرای بایگانی ریلی / استعلام,استعلام اجرای بایگانی ریلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052545/مناقصه-انتخاب-سرمایه-گذاران-واجد-شرایط--'>مناقصه انتخاب سرمایه گذاران واجد شرایط... / مناقصه, مناقصه انتخاب سرمایه گذاران واجد شرایط...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052546/استعلام-چاپگر-PR2'>استعلام چاپگر PR2 / استعلام , استعلام چاپگر PR2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052547/استعلام-دوربین'>استعلام دوربین / استعلام، استعلام دوربین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052548/استعلام-روغن-نباتی'>استعلام روغن نباتی / استعلام ، استعلام روغن نباتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052549/استعلام-آبگرمکن-دیواری-بوتان--'>استعلام آبگرمکن دیواری بوتان ... / استعلام,استعلام آبگرمکن دیواری بوتان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052550/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو / استعلام , استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052552/استعلام-خرید-اقلام-جهت-اتومات-سازی-ایستگاه-پمپاژ-فاضلاب-تصفیه-خانه'>استعلام خرید اقلام جهت اتومات سازی  ایستگاه پمپاژ فاضلاب تصفیه خانه  / استعلام, استعلام خرید اقلام جهت اتومات سازی  ایستگاه پمپاژ فاضلاب تصفیه خانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052553/استعلام-دوربین-حفاظتی'>استعلام  دوربین حفاظتی  / استعلام , استعلام  دوربین حفاظتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052554/استعلام-تجهیزات-الکتریکی'>استعلام تجهیزات الکتریکی / استعلام , استعلام تجهیزات الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052555/استعلام-احداث-خط-انتقال'>استعلام احداث خط انتقال / استعلام, استعلام استعلام احداث خط انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052556/استعلام-تعمیر-و-تجهیز-سالن-آزادی'>استعلام تعمیر و تجهیز سالن آزادی / استعلام, استعلام تعمیر و تجهیز سالن آزادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052557/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام , استعلام لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052558/استعلام-ریبون-دستگاه-اسلیپ-PR4'>استعلام ریبون دستگاه اسلیپ PR4   / استعلام , استعلام ریبون دستگاه اسلیپ PR4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052559/استعلام-تکمیل-سالن-ورزشی-بزرگ-کاشان'>استعلام تکمیل سالن ورزشی بزرگ کاشان / استعلام, استعلام تکمیل سالن ورزشی بزرگ کاشان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052560/استعلام-آگاه-سازی-پیشگیری-از-معلولیت-ها'>استعلام آگاه سازی پیشگیری از معلولیت ها / استعلام , استعلام آگاه سازی پیشگیری از معلولیت ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052561/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو / استعلام, استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052562/استعلام-دستگاه-ذخیره-سازی-اطلاعات-NAS--'>استعلام دستگاه ذخیره سازی اطلاعات NAS ... / استعلام , استعلام دستگاه ذخیره سازی اطلاعات NAS ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052563/استعلام-چاپ-و-تکثیر-18000-برگ-لوح-تقدیر--'>استعلام چاپ و تکثیر 18000 برگ لوح تقدیر ... / استعلام,استعلام چاپ و تکثیر 18000 برگ لوح تقدیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052564/استعلام-کابل-برق-بدون-روکش-آلومینیوم'>استعلام کابل برق بدون روکش آلومینیوم / استعلام, استعلام کابل برق بدون روکش آلومینیوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052565/استعلام-ایزوگام-بام-منازل-سازمانی-گمرگ'>استعلام  ایزوگام  بام منازل سازمانی گمرگ / استعلام, استعلام  ایزوگام  بام منازل سازمانی گمرگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052566/استعلام-الکتروموتور'>استعلام الکتروموتور / استعلام , استعلام الکتروموتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052567/استعلام-دوخت-مانتو-و-شلوار'>استعلام دوخت مانتو و شلوار  / استعلام ,استعلام دوخت مانتو و شلوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052568/استعلام-پمپ-شناور--الکتروپمپ-شناور-و--'>استعلام پمپ شناور ، الکتروپمپ شناور و ...  / استعلام , استعلام پمپ شناور ، الکتروپمپ شناور و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052569/استعلام-مقدار-7200-لیتر-سم-سایپرمترین'>استعلام مقدار 7200 لیتر سم سایپرمترین / استعلام , استعلام مقدار 7200 لیتر سم سایپرمترین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052570/استعلام-حفاری-چاه--'>استعلام حفاری چاه ... / استعلام,استعلام حفاری چاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052571/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-سیستمهای-روشنایی'>استعلام تعمیر و نگهداری سیستمهای روشنایی / استعلام ,استعلام تعمیر و نگهداری سیستمهای روشنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052572/استعلام-خرید-مصالح'>استعلام  خرید مصالح  / استعلام, استعلام  خرید مصالح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052573/استعلام-خرید-کولر-گازی'>استعلام خرید کولر گازی  / استعلام , استعلام خرید کولر گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052574/استعلام-دوربین-مداربسته--'>استعلام دوربین مداربسته.... / استعلام,استعلام دوربین مداربسته....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052576/استعلام-DK-POWERBANK'>استعلام DK POWERBANK / استعلام,استعلام DK POWERBANK</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052577/استعلام-خرید-دستگاه-اندازه-گیری-نانو-ذرات-DLS'>استعلام خرید دستگاه اندازه گیری نانو ذرات DLS / استعلام , استعلام خرید دستگاه اندازه گیری نانو ذرات DLS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052578/استعلام-اجرای-عملیات-گشت-و-مراقبت--'>استعلام اجرای عملیات گشت و مراقبت ... / استعلام,استعلام اجرای عملیات گشت و مراقبت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052579/استعلام-فرش-ماشینی-اکریلیک'>استعلام فرش ماشینی اکریلیک / استعلام،استعلام فرش ماشینی اکریلیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052580/استعلام-ماژول-SFP-شبکه'>استعلام ماژول SFP شبکه / استعلام , استعلام ماژول SFP شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052581/استعلام-دیوار-پوش-توخالی'>استعلام دیوار پوش توخالی / استعلام ,استعلام دیوار پوش توخالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052582/استعلام-تابلو-لایت'>استعلام تابلو لایت  / استعلام , استعلام تابلو لایت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052584/استعلام-احداث-جاده-بین-مزارع'>استعلام احداث جاده بین مزارع  / استعلام, استعلام احداث جاده بین مزارع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052585/استعلام-صابون-حمام-120-گرمی--'>استعلام صابون حمام 120 گرمی... / استعلام صابون حمام 120 گرمی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052586/استعلام-اجاره-یکدستگاه-خودرو-سواری'>استعلام اجاره یکدستگاه خودرو سواری / استعلام، استعلام اجاره یکدستگاه خودرو سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052587/استعلام-پارچه-ساتن-عاشقی-سرمه-ای'>استعلام پارچه ساتن عاشقی سرمه ای  / استعلام, استعلام  پارچه ساتن عاشقی سرمه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052589/استعلام-کاغذ-A4--'>استعلام کاغذ A4 ... / استعلام,استعلام کاغذ A4 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052590/استعلام-کابینت-باتری-و-کیس-رک'>استعلام کابینت باتری و کیس رک  / استعلام , استعلام کابینت باتری و کیس رک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052591/استعلام-سایر-فعالیت-های-حرفه-ای-علمی-و-فنی--'>استعلام سایر فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی... / استعلام، استعلام سایر فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052592/استعلام-اجرای-خط-انتقال-آب-شهرک'>استعلام اجرای خط انتقال آب شهرک  / استعلام،استعلام اجرای خط انتقال آب شهرک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052593/استعلام-فعالیت-های-سازمان-های-دارای-عضو-مربوط-به-کسب-و-کار-کارفرمایان-و-سازمان-های-حرفه-ای'>استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو مربوط به کسب و کار کارفرمایان و سازمان های حرفه ای / استعلام، استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو مربوط به کسب و کار کارفرمایان و سازمان های حرفه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052594/استعلام-کاشت-محصولات-چند-ساله-(دائمی)'>استعلام کاشت محصولات چند ساله (دائمی) / استعلام , استعلام کاشت محصولات چند ساله (دائمی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052595/استعلام-اجرای-تعمیرات-ساختمانی'>استعلام اجرای تعمیرات ساختمانی / استعلام,استعلام اجرای تعمیرات ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052596/استعلام-دریافت-سرویس-اینترنت'>استعلام دریافت سرویس اینترنت  / استعلام، استعلام دریافت سرویس اینترنت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052597/استعلام-باطری'>استعلام باطری / استعلام , استعلام باطری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052598/استعلام-لوله-گذاری--حفاری-چاه'>استعلام لوله گذاری ، حفاری چاه  / استعلام,استعلام لوله گذاری ، حفاری چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052599/استعلام-درخواست-درب-و-نرده-حفاظ'>استعلام درخواست درب و نرده حفاظ / استعلام,استعلام درخواست درب و نرده حفاظ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052600/استعلام-تشک-یک-نفره-فنری-رویال-بونل-5-با-روکش'>استعلام تشک یک نفره فنری رویال بونل 5 با روکش / استعلام, استعلام تشک یک نفره فنری رویال بونل 5 با روکش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052601/استعلام-فایروال-SRX'>استعلام فایروال SRX  / استعلام , استعلام فایروال SRX </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052602/استعلام-فعالیت-های-جنبی-خدمات-مالی-به-جز-تامین-وجوه-بیمه-و-بازنشستگی'>استعلام فعالیت های جنبی خدمات مالی به جز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی / استعلام، استعلام فعالیت های جنبی خدمات مالی به جز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052603/استعلام-تعمیرات-اماکن-ورزشی'>استعلام تعمیرات اماکن ورزشی / استعلام , استعلام تعمیرات اماکن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052604/استعلام-دوخت-کت-و-شلوار-مردانه--'>استعلام دوخت کت و شلوار مردانه ... / استعلام,استعلام دوخت کت و شلوار مردانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052605/استعلام-خرید-78000-کیلوگرم-مواد-پلی-آلومینیوم-کلراید'>استعلام خرید 78000 کیلوگرم مواد پلی آلومینیوم کلراید / استعلام ,استعلام خرید 78000 کیلوگرم مواد پلی آلومینیوم کلراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052606/استعلام-تعمیرات-اساسی-ورزشگاه'>استعلام تعمیرات اساسی ورزشگاه / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی ورزشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052607/استعلام-پرورش-حیوانات'>استعلام پرورش حیوانات  / استعلام , استعلام پرورش حیوانات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052608/استعلام-سرور-hp-dl-380-g10'>استعلام سرور  hp dl 380 g10   / استعلام, استعلام سرور  hp dl 380 g10  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052609/استعلام-اجرای-تعمیرات-ساختمانی'>استعلام اجرای تعمیرات ساختمانی / استعلام , استعلام اجرای تعمیرات ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052610/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام , استعلام لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052611/استعلام-کارتریج-چاپگر--جوهر-چاپگر'>استعلام کارتریج چاپگر ، جوهر چاپگر  / استعلام, استعلام کارتریج چاپگر ، جوهر چاپگر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052612/استعلام-اجرای-عملیات-گشت-و-مراقبت--'>استعلام اجرای عملیات گشت و مراقبت ... / استعلام,استعلام اجرای عملیات گشت و مراقبت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052613/استعلام-کابل-کشی-و-حفاری'>استعلام کابل کشی و حفاری / استعلام ,استعلام کابل کشی و حفاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052614/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو / استعلام , استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052615/استعلام-cisco-nexus'>استعلام cisco nexus  / استعلام, استعلام cisco nexus </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052616/استعلام-میز-پینگ-پنگ--'>استعلام  میز پینگ پنگ.... / استعلام, استعلام   میز پینگ پنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052617/استعلام-تکمیل-سالن--'>استعلام تکمیل سالن ... / استعلام, استعلام تکمیل سالن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052618/استعلام-احداث-جاده-بین-مزارع'>استعلام احداث جاده بین مزارع  / استعلام, استعلام احداث جاده بین مزارع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052619/استعلام-سرامیک-کاری'>استعلام سرامیک کاری / استعلام , استعلام سرامیک کاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052620/استعلام-انجام-خدمات-تایپ'>استعلام انجام خدمات تایپ  / استعلام,استعلام انجام خدمات تایپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052622/استعلام-​دستگاه-سن-استورج-و-دیزل-ژنراتور'>استعلام ​دستگاه سن استورج و دیزل ژنراتور  / استعلام, استعلام ​دستگاه سن استورج و دیزل ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052623/استعلام-اجرای-شبکه-آب-تصفیه-خانه-فاضلاب'>استعلام اجرای شبکه آب تصفیه خانه فاضلاب / استعلام , استعلام اجرای شبکه آب تصفیه خانه فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052624/استعلام-تقویم-رومیزی'>استعلام تقویم رومیزی / استعلام,استعلام تقویم رومیزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052625/استعلام-حفاری--لوله-گذاری-و-آزمایش-پمپاژ-چاه-آب'>استعلام حفاری ، لوله گذاری و آزمایش پمپاژ چاه آب  / استعلام, استعلام حفاری ، لوله گذاری و آزمایش پمپاژ چاه آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052626/استعلام-تهیه-گوشی-تلفن'>استعلام  تهیه گوشی تلفن  / استعلام , استعلام  تهیه گوشی تلفن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052627/استعلام-ترانس-ایزوله-فاراتل'>استعلام ترانس ایزوله فاراتل / استعلام, استعلام ترانس ایزوله فاراتل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052628/استعلام-خرید-خدمات-فنی-و-کارشناسی'>استعلام خرید خدمات فنی و کارشناسی / استعلام ,استعلام خرید خدمات فنی و کارشناسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052629/استعلام-جاروبرقی'>استعلام جاروبرقی / استعلام, استعلام جاروبرقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052630/استعلام-تهیه-ازبیلت-شبکه-آب-و-آبیاری-فضای-سبز'>استعلام تهیه ازبیلت شبکه آب و آبیاری فضای سبز  / استعلام , استعلام تهیه ازبیلت شبکه آب و آبیاری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052631/استعلام-احداث-فونداسیون-دو-دستگاه-پایه-تلسکوپی'>استعلام  احداث فونداسیون دو دستگاه پایه تلسکوپی / استعلام, استعلام احداث فونداسیون دو دستگاه پایه تلسکوپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052632/استعلام-لامپ-کم-مصرف'>استعلام لامپ کم مصرف / استعلام, استعلام لامپ کم مصرف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052633/استعلام-چای-شکسته-ممتاز--'>استعلام چای شکسته ممتاز ... / استعلام,استعلام چای شکسته ممتاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052635/استعلام-روغن-ترانس-بدون-بازدارنده-کلاس-II-زنگان'>استعلام روغن ترانس بدون بازدارنده کلاس II زنگان / استعلام , استعلام روغن ترانس بدون بازدارنده کلاس II زنگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052636/استعلام-کیت-کامل-استاندارد-انشعاب'>استعلام کیت کامل استاندارد انشعاب  / استعلام, استعلام کیت کامل استاندارد انشعاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052637/استعلام-کپسول-خاموش-کننده'>استعلام کپسول خاموش کننده / استعلام , استعلام کپسول خاموش کننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052638/استعلام-محفظه-سیکاژل'>استعلام محفظه سیکاژل / استعلام , استعلام محفظه سیکاژل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052639/استعلام-خرید-کامپیوتر'>استعلام خرید کامپیوتر / استعلام,استعلام خرید کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052640/استعلام-تعمیرات-مراکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای'>استعلام تعمیرات مراکز آموزش فنی و حرفه ای / استعلام,استعلام تعمیرات مراکز آموزش فنی و حرفه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051860/مزایده-کالا--'>مزایده کالا... / مزایده, مزایده کالا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051861/مزایده-فروش-سه-قطعه-زمین-مرحله-2-نوبت-چهارم'>مزایده فروش سه قطعه زمین مرحله 2 نوبت چهارم / مزایده,مزایده فروش سه قطعه زمین مرحله 2 نوبت چهارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051862/مزایده-دستگاه-تزریق-پلاستیک'>مزایده دستگاه تزریق پلاستیک / مزایده دستگاه تزریق پلاستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051863/مزایده-اجاره-دو-باب-رستوران'>مزایده اجاره دو باب رستوران / آگهی مزایده، مزایده اجاره دو باب رستوران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051864/مزایده-دستگاه-تزریق-پلاستیک'>مزایده دستگاه تزریق پلاستیک  / اگهی مزایده , مزایده دستگاه تزریق پلاستیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051865/مزایده-واگذاری-تامین-مایحتاج-فروشگاه-های-زندان-مرکزی'>مزایده واگذاری تامین مایحتاج فروشگاه های زندان مرکزی  / آگهی مزایده,مزایده واگذاری تامین مایحتاج فروشگاه های زندان مرکزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051866/مزایده-فروش-املاک-تملیکی-شرایط-ویژه-استثنایی-نوبت-چهارم'>مزایده فروش املاک تملیکی شرایط ویژه استثنایی نوبت چهارم  / مزایده,مزایده فروش املاک تملیکی شرایط ویژه استثنایی نوبت چهارم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051869/مزایده-حدود-250-تن-ضایعات-حلب-و-10-تن-ضایعات-آهن-آلات-استحصالی--'>مزایده حدود 250 تن ضایعات حلب و 10 تن ضایعات آهن آلات استحصالی... / آگهی مزایده، مزایده حدود 250 تن ضایعات حلب و 10 تن ضایعات آهن آلات استحصالی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051870/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-392-85متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه  مساحت 392.85متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه  مساحت 392.85متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051871/مزایده-اسب'>مزایده اسب  / اگهی مزایده , مزایده اسب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051873/مزایده-یکباب-منزل-مساحت-عرصه-234متر'>مزایده یکباب منزل مساحت عرصه 234متر / مزایده,مزایده یکباب منزل مساحت عرصه 234متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051876/مزایده-اجاره-رستوران-محوطه---مرحله-اول'>مزایده اجاره رستوران، محوطه... - مرحله اول  / مزایده ، مزایده اجاره رستوران، محوطه ....- مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051878/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-ایسوزو'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی ایسوزو  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودروی ایسوزو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051879/مزایده-10-سهم-از-کل-54-سهم-پلاکهای-2975-و-2976-نوبت-دوم'>مزایده 10 سهم از کل 54 سهم پلاکهای 2975 و 2976 نوبت دوم / مزایده,مزایده 10 سهم از کل 54 سهم پلاکهای 2975 و 2976 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051881/مزایده-سه-دانگ-مشاع-در-ملک-زمین-به-پلاک-ثبتی-452-مساحت-59متر'>مزایده سه دانگ مشاع در ملک زمین به پلاک ثبتی 452 مساحت 59متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع در ملک زمین به پلاک ثبتی 452 مساحت 59متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051883/مزایده-ششدانگ-اعیانی-ساختمان-بخش-بیست-و-شش-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ اعیانی ساختمان بخش بیست و شش نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی ساختمان بخش بیست و شش نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051884/مزایده-اجاره-بهاء-کشتارگاه-دام--مرحله-دوم-ـ-نوبت-اول'>مزایده اجاره بهاء کشتارگاه دام ...مرحله دوم ـ نوبت اول  / مزایده ,مزایده اجاره بهاء کشتارگاه دام ...مرحله دوم ـ نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051885/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051886/مزایده-تمامی-سه-دانگ-مشاع-از-اعیان-منزل-مسکونی-بخش-یک-کاشمر'>مزایده تمامی سه دانگ مشاع از اعیان منزل مسکونی بخش یک کاشمر / مزایده,مزایده تمامی سه دانگ مشاع از اعیان منزل مسکونی بخش یک کاشمر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051889/مزایده-فروش-اموال-و-املاک-کاربری-تجاری'>مزایده فروش اموال و املاک کاربری تجاری  / مزایده,مزایده فروش اموال و املاک کاربری تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051890/مزایده-واگذاری-زمینی-به-مساحت-7000'>مزایده واگذاری زمینی به مساحت 7000  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری زمینی به مساحت 7000 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051892/مزایده-اجازه-بهره-برداری-موقت-از-زمین-بازی-پارک-ولایت-نوبت-دوم'>مزایده اجازه بهره برداری موقت از زمین بازی پارک ولایت  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی,مزایده اجازه بهره برداری موقت از زمین بازی پارک ولایت  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051899/فراخوان-مزایده-عمومی-فروش-خودروهای-زائد-نوبت-دوم'>فراخوان مزایده عمومی فروش خودروهای زائد- نوبت دوم / فراخوان مزایده عمومی , فراخوان مزایده عمومی فروش خودروهای زائد - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051900/مزایده-بهره-برداری-از-یک-باب-پارکینگ-وسایل-نقلیه-سنگین--نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از یک باب پارکینگ وسایل نقلیه سنگین - نوبت دوم / آگهی مزایده، مزایده بهره برداری از یک باب پارکینگ وسایل نقلیه سنگین - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051901/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-307-8مترمربع'>مزایده منزل مسکونی عرصه 307.8مترمربع / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 307.8مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051903/مزایده-اجاره-محل-و-سیستم-باس-واش-و-کارواش'>مزایده اجاره محل و سیستم باس واش و کارواش / مزایده , مزایده اجاره محل و سیستم باس واش و کارواش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051904/مزایده-اجاره-یک-باب-غرفه'>مزایده اجاره یک باب غرفه  / آگهی مزایده عمومی،مزایده اجاره یک باب غرفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051905/مزایده-تلویزیون-سامسونگ--کولر-قالی-9-متری'>مزایده تلویزیون سامسونگ - کولر- قالی 9 متری / آگهی مزایده,مزایده تلویزیون سامسونگ - کولر- قالی 9 متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051906/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-دویست-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051907/مزایده-واگذاری-باشگاه-اساتید-و-کارکنان'>مزایده واگذاری باشگاه اساتید و کارکنان  / مزایده ، مزایده  واگذاری باشگاه اساتید و کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051911/مزایده-فروش-مقادیری-لوله-و-اتصالات-نوبت-دوم'>مزایده فروش مقادیری لوله و اتصالات- نوبت دوم / مزایده ،مزایده فروش مقادیری لوله و اتصالات- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051915/مزایده-تبلیغات-و--'>مزایده تبلیغات و ... / مزایده ,مزایده تبلیغات و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051919/مزایده-فروش-تعداد-یکصد-و-هفتاد-و-هشت-قطعه-از-قطعات-تجاری'>مزایده فروش تعداد یکصد و هفتاد و هشت قطعه از قطعات تجاری  / مزایده,مزایده فروش تعداد یکصد و هفتاد و هشت قطعه از قطعات تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051920/مزایده-سواری-پژو-پارس-مدل-1387-رنگ-نقره-ای'>مزایده  سواری پژو پارس مدل 1387 رنگ نقره ای  / مزایده, مزایده  سواری پژو پارس مدل 1387 رنگ نقره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051922/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-84-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 84 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 84 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051924/مزایده-انجام-امور-انتشاراتی--مرحله-دوم'>مزایده انجام امور انتشاراتی  - مرحله دوم / آگهی مزایده , مزایده انجام امور انتشاراتی  - مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051927/مزایده-یک-عدد-دستگاه-تزریق-پلاستیک'>مزایده یک عدد دستگاه تزریق پلاستیک / مزایده,مزایده یک عدد دستگاه تزریق پلاستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051928/مزایده-ملک-مساحت-3300مترمربع'>مزایده ملک مساحت 3300مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت 3300مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051931/مزایده-واگذاری-اکتشاف-و-بهره-برداری-تعدادی-از-محدوده-های-اکتشافی-و-معدنی'>مزایده واگذاری  اکتشاف و بهره برداری تعدادی از محدوده های اکتشافی و معدنی  / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری  اکتشاف و بهره برداری تعدادی از محدوده های اکتشافی و معدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051934/مزایده-ضایعات-و-آهن-آلات-فرسوده-نوبت-دوم'>مزایده ضایعات و آهن آلات فرسوده نوبت دوم  / آگهی مزایده,مزایده ضایعات و آهن آلات فرسوده نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051935/مزایده-پلاکهای-ثبتی-28-5328-و-28-19389'>مزایده پلاکهای ثبتی 28/5328 و 28/19389 / مزایده,مزایده پلاکهای ثبتی 28/5328 و 28/19389</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051937/مزایده-فروش-کاشی--سرامیک--سنگ'>مزایده فروش کاشی ، سرامیک ، سنگ  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش کاشی ، سرامیک ، سنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051938/مزایده-10-کوپ-سنگ-مرمریت'>مزایده 10 کوپ سنگ مرمریت  / مزایده, مزایده 10 کوپ سنگ مرمریت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051939/مزایده-قطعه-زمینی-مساحت-3000مترمربع'>مزایده قطعه زمینی مساحت 3000مترمربع / مزایده,مزایده قطعه زمینی مساحت 3000مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051941/مزایده-25-کوپ-سنگ-مرمریت-گردویی'>مزایده 25 کوپ سنگ مرمریت گردویی / مزایده, مزایده 25 کوپ سنگ مرمریت گردویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051942/مزایده-ملک-مشاعی-پلاک-ثبتی-3066-فرعی-از-151-اصلی'>مزایده ملک مشاعی پلاک ثبتی 3066 فرعی از 151 اصلی / مزایده,مزایده ملک مشاعی پلاک ثبتی 3066 فرعی از 151 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051945/مزایده-ملک-بصورت-مغازه-تجاری-اموال-غیرمنقول'>مزایده ملک بصورت مغازه تجاری اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده ملک بصورت مغازه تجاری اموال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051946/مزایده-فروش-تلفن-همراه'>مزایده فروش تلفن همراه  / آگهی مزایده , مزایده فروش تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051950/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-157-24790-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 157/24790 نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 157/24790 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051953/مزایده-مزارعه-کاری-سیب-زمینی'> مزایده مزارعه کاری سیب زمینی  / آگهی مزایده,  مزایده مزارعه کاری سیب زمینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051955/مزایده-فروش-تعدادی-از-واحدهای-تجاری'>مزایده فروش تعدادی از واحدهای تجاری  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از واحدهای تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051958/مزایده-یخچال--وسیله-ورزشی--'>مزایده یخچال - وسیله ورزشی.... / مزایده, مزایده یخچال - وسیله ورزشی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051959/مزایده-یک-دستگاه-۱۴۰-تنی-تزریق-خط-پنج'>مزایده یک دستگاه ۱۴۰ تنی تزریق خط پنج  / مزایده ,مزایده یک دستگاه ۱۴۰ تنی تزریق خط پنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051960/مزایده-مغازه-مساحت-27-54مترمربع'>مزایده مغازه مساحت 27.54مترمربع  / مزایده,مزایده مغازه مساحت 27.54مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051963/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-78-20متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 78.20متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 78.20متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051964/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-212-50مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 212.50مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 212.50مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051965/تجدید-مزایده-اجاره-گیشه-فروش-بلیط-و-ساماندهی'>تجدید مزایده اجاره گیشه فروش بلیط و ساماندهی / تجدید مزایده ، مزایده اجاره گیشه فروش بلیط و ساماندهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051967/مزایده-مغازه-مساحت-دوازده-متر-نوبت-اول'>مزایده مغازه مساحت دوازده متر نوبت اول  / مزایده,مزایده مغازه مساحت دوازده متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051968/مزایده-ششدانگ-کارگاه-تولیدی---'>مزایده ششدانگ کارگاه تولیدی  ....  / مزایده, مزایده ششدانگ کارگاه تولیدی  .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051969/مزایده-ششدانگ-واحد-مسکونی-قدمت-هفده-سال'>مزایده ششدانگ واحد مسکونی قدمت هفده سال / مزایده,مزایده ششدانگ واحد مسکونی قدمت هفده سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051972/مزایده-اجاره-غرفه-و-امکان-تجاری-تفریحی-و-ورزشی--'>مزایده اجاره غرفه و امکان تجاری، تفریحی و ورزشی... / مزایده, مزایده اجاره غرفه و امکان تجاری، تفریحی و ورزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051974/مزایده-ساختمان-مغازه-مساحت-17-20مترمربع'>مزایده ساختمان مغازه مساحت 17.20مترمربع / مزایده,مزایده ساختمان مغازه مساحت 17.20مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051976/مزایده-واگذاری-پارکینگ'>مزایده واگذاری پارکینگ / آگهی عمومی , مزایده واگذاری پارکینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051977/مزایده250-مترمربع-کاشی-نوبت-دوم'>مزایده250 مترمربع کاشی- نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده250 مترمربع کاشی- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051978/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-297-5متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 297.5متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 297.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051980/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-64-8مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 64.8مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 64.8مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051981/مزایده-واگذاری-اجاره-پارکینگ-مرحله-دوم'>مزایده واگذاری اجاره پارکینگ مرحله دوم  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری اجاره پارکینگ مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051982/مزایده-ششدانگ-دو-قطعه-زمین-مسکونی-قولنامه-ای'>مزایده ششدانگ دو قطعه زمین مسکونی قولنامه ای  / مزایده,مزایده ششدانگ دو قطعه زمین مسکونی قولنامه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051984/مزایده-واگذاری-اماکن-ورزشی-تحت-اختیار'>مزایده واگذاری اماکن ورزشی تحت اختیار / فراخوان مزایده عمومی، مزایده واگذاری اماکن ورزشی تحت اختیار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051988/مزایده-خودرو-سمند'>مزایده خودرو سمند / مزایده,مزایده خودرو سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051991/مزایده-واگذاری-املاک-کاربری-مسکونی-نقد-اقساط'>مزایده واگذاری املاک کاربری مسکونی نقد اقساط  / مزایده,مزایده واگذاری املاک کاربری مسکونی نقد اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051995/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-161-5متر'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 161.5متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 161.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051997/مزایده-سه-قطعه-زمین-مزروعی-نوبت-اول'>مزایده سه قطعه زمین مزروعی نوبت اول / مزایده,مزایده سه قطعه زمین مزروعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1051999/مزایده-اجناس-مازاد-و-ضایعاتی--'>مزایده اجناس مازاد و ضایعاتی... / مزایده عمومی, مزایده اجناس مازاد و ضایعاتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052003/مزایده-فروش-پلاک-زمین-شماره-3-یک-دستگاه-اتوبوس--'>مزایده فروش پلاک زمین شماره 3، یک دستگاه اتوبوس ... / مزایده,مزایده فروش پلاک زمین شماره 3، یک دستگاه اتوبوس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052004/مزایده-اجاره-یکباب-خانه-قدیمی-مسکونی-عرصه-1167متر'>مزایده اجاره یکباب خانه قدیمی مسکونی عرصه 1167متر  / مزایده,مزایده اجاره یکباب خانه قدیمی مسکونی عرصه 1167متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052009/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-تجاری'>مزایده فروش یک قطعه زمین تجاری / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052015/مزایده-پلاکهای-شماره-E2-61--TA-5-هر-کدام-2500متر'>مزایده پلاکهای شماره E2-61 , TA-5 هر کدام 2500متر  / مزایده,مزایده پلاکهای شماره E2-61 , TA-5 هر کدام 2500متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052018/مزایده-پلاک-ثبتی-فرعی-712-از-اصلی-دوازده-بخش-سه'>مزایده پلاک ثبتی فرعی 712 از اصلی دوازده بخش سه / مزایده,مزایده پلاک ثبتی فرعی 712 از اصلی دوازده بخش سه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052019/مزایده-خودرو-پراید-باغ-انگور--'>مزایده خودرو پراید، باغ انگور... / مزایده,مزایده مزایده خودرو پراید، باغ انگور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052021/مزایده-563-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-یک-دانگ-و-374-1-هزارم-یک-دانگ-مشاع'>مزایده 563 هزارم یک دانگ مشاع از یک دانگ و 374.1 هزارم یک دانگ مشاع  / مزایده,مزایده 563 هزارم یک دانگ مشاع از یک دانگ و 374.1 هزارم یک دانگ مشاع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052025/مزایده-فروش-املاک-کاربری-تجاری-مسکونی-صنعتی-نوبت-سوم'>مزایده فروش املاک کاربری تجاری مسکونی صنعتی نوبت سوم  / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری تجاری مسکونی صنعتی نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052030/مزایده-وسایط-نقلیه-مازاد'>مزایده وسایط نقلیه مازاد  / اگهی مزایده , مزایده وسایط نقلیه مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052032/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-285متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 285متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 285متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052033/مزایده-انواع-لوازم-و-قطعات-بلامصرف--'>مزایده انواع لوازم و قطعات بلامصرف ... / مزایده , مزایده انواع لوازم و قطعات بلامصرف ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052034/مزایده-ملک-مساحت-152-55متر'>مزایده ملک مساحت 152.55متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 152.55متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052039/مزایده-میزان-1-480-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده میزان 1.480 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی  / مزایده,مزایده میزان 1.480 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052046/مزایده-پلاک-های-ثبتی-فرعی-از-178-از-اصلی-2103-نوبت-اول'>مزایده پلاک های ثبتی فرعی از 178 از اصلی 2103 نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک های ثبتی فرعی از 178 از اصلی 2103 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052051/مزایده-فروش-یک-مجتمع-مسکونی-32-واحدی-و-ملک-ویلایی-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک مجتمع مسکونی 32 واحدی و ملک ویلایی نوبت دوم  / مزایده،مزایده فروش یک مجتمع مسکونی 32 واحدی و ملک ویلایی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052056/مزایده-فروش-املاک-شامل-منزل-سازمانی'>مزایده فروش املاک شامل منزل سازمانی  / مزایده،مزایده فروش املاک شامل منزل سازمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052058/اصلاحیه-مزایده-فروش-املاک-مازاد-نقد-و-اقساط-اجاره'>اصلاحیه مزایده فروش املاک مازاد نقد و اقساط اجاره  / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش املاک مازاد نقد و اقساط اجاره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052059/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-بخش-14-فارس-نوبت-اول'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی بخش 14 فارس نوبت اول / مزایده،مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی بخش 14 فارس نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052064/مزایده-یازده-دستگاه-خودرو-شرکتی'>مزایده یازده دستگاه خودرو شرکتی  / آگهی مزایده عمومی، مزایده یازده دستگاه خودرو شرکتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052065/مزایده-فروش-قسمتی-از-اراضی-تحت-تملک'>مزایده فروش قسمتی از اراضی تحت تملک / مزایده،مزایده فروش قسمتی از اراضی تحت تملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052066/تمدید-مزایده-فروش-املاک'>تمدید مزایده فروش املاک  / تمدید مزایده,مزایده فروش املاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052068/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-هفت-ثبتی-اهواز'>مزایده پلاک ثبتی بخش هفت ثبتی اهواز  / مزایده،مزایده پلاک ثبتی بخش هفت ثبتی اهواز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052075/مزایده-فروش-املاک-مازاد-نقد-و-اقساط-اجاره-به-شرط-تملیک-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک مازاد نقد و اقساط اجاره به شرط تملیک نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد نقد و اقساط اجاره به شرط تملیک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052077/اصلاحیه-مزایده-بهره-برداری-از-باغ-خانواده'>اصلاحیه مزایده بهره برداری از باغ خانواده  / اصلاحیه مزایده, اصلاحیه مزایده بهره برداری از باغ خانواده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052087/مزایده-یک-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-37-فرعی-بخش-دو'>مزایده یک دانگ مشاع از پلاک ثبتی 37 فرعی بخش دو / مزایده,مزایده یک دانگ مشاع از پلاک ثبتی 37 فرعی بخش دو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052090/مزایده-اجناس-مازاد-و-ضایعاتی-و--'>مزایده اجناس مازاد و ضایعاتی و .. / مزایده ,مزایده اجناس مازاد و ضایعاتی و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052092/مزایده-تمامی-ششدانگ-یکباب-خانه-دو-طبقه-بخش-4-رشت'>مزایده تمامی ششدانگ یکباب خانه دو طبقه بخش 4 رشت / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ یکباب خانه دو طبقه بخش 4 رشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052097/مزایده-واحد-مسکونی-با-قدمت-سیزده-سال'>مزایده واحد مسکونی با قدمت سیزده سال / مزایده,مزایده واحد مسکونی با قدمت سیزده سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052102/مزایده-آپارتمان-قطعه-بیست-و-یک-تفکیکی'>مزایده آپارتمان قطعه بیست و یک تفکیکی / مزایده,مزایده آپارتمان قطعه بیست و یک تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052105/مزایده-فروش-املاک-تملیکی-و-مازاد-شرایط-ویژه-و-استثنایی-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک تملیکی و مازاد شرایط ویژه و استثنایی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک تملیکی و مازاد شرایط ویژه و استثنایی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052113/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مازاد-بانک-صادرات'>مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد بانک صادرات  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد بانک صادرات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052114/مزایده-اجاره-پارکینگ--'>مزایده اجاره پارکینگ ... / مزایده, مزایده اجاره پارکینگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052120/مزایده-فروش-مقدار-63-شعیر-مشاعی-از-ساختمان-احداثی-محل-شرکت'>مزایده فروش مقدار 63 شعیر مشاعی از ساختمان احداثی محل شرکت / مزایده,مزایده فروش مقدار 63 شعیر مشاعی از ساختمان احداثی محل شرکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052131/مزایده-واگذاری-آزمایشگاهی-طبی'>مزایده واگذاری آزمایشگاهی طبی / مزایده واگذاری آزمایشگاهی طبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052132/مزایده-املاک-مساحت-عرصه-226-25متر'>مزایده املاک مساحت عرصه 226.25متر  / مزایده,مزایده املاک مساحت عرصه 226.25متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052133/مزایده-واگذاری-اجاره-محل-جهت-راه-اندازی-بازی-کشتی-نوبت-سوم'>مزایده واگذاری اجاره محل جهت راه اندازی بازی کشتی نوبت سوم / آگهی مزایده , مزایده واگذاری اجاره محل جهت راه اندازی بازی کشتی نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052138/مزایده-ششدانگ-پلاک-1528-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک 1528 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 1528 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052139/مزایده-13500متر-ملک-کشاورزی'>مزایده 13500متر ملک کشاورزی / مزایده,مزایده 13500متر ملک کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052140/مزایده-محلی-واقع-در-پارک-دولت-نوبت-سوم'>مزایده محلی واقع در پارک دولت- نوبت سوم / مزایده ,مزایده محلی واقع در پارک دولت- نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052141/مزایده-واگذاری-اجاره-مغازه-های-واقع-در-پشت-ساختمان'>مزایده واگذاری اجاره  مغازه های واقع در پشت ساختمان / آگهی مزایده , مزایده واگذاری اجاره مغازه های واقع در پشت ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052146/مزایده-واگذاری-محلی-جهت-راه-اندازی-اسباب-بازی-بادی--نوبت-سوم'>مزایده واگذاری محلی جهت راه اندازی اسباب بازی بادی ...نوبت سوم / مزایده,مزایده واگذاری محلی جهت راه اندازی اسباب بازی بادی ...نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052148/مزایده-عمومی-فروش-املاک-بانک-صادرات-ایران'>مزایده عمومی فروش املاک بانک صادرات ایران  / مزایده,مزایده عمومی فروش املاک بانک صادرات ایران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052158/مزایده-واگذاری-اجاره-یک-باب-مغازه-جهت-دفتر-تاکسی-سرویس'>مزایده واگذاری اجاره  یک باب مغازه جهت دفتر تاکسی سرویس  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری اجاره  یک باب مغازه جهت دفتر تاکسی سرویس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052162/مزایده-یک-قطعه-زمین-با-پلاک-ثبتی-سیزده-فرعی-بخش-دوازده-مشهد'>مزایده یک قطعه زمین با پلاک ثبتی سیزده فرعی بخش دوازده مشهد / مزایده,مزایده یک قطعه زمین با پلاک ثبتی سیزده فرعی بخش دوازده مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052168/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-قطعه-4-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی قطعه 4 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی قطعه 4 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052169/مزایده-واگذاری-اجاره-مغازه-های-شماره-1-و-2-واقع-در-بازارچه-آزادگان'>مزایده واگذاری اجاره  مغازه های شماره 1 و 2 واقع در بازارچه آزادگان  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری اجاره مغازه های شماره 1 و 2 واقع در بازارچه آزادگان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052175/مزایده-دو-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-89-26متر'>مزایده دو دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 89.26متر  / مزایده,مزایده دو دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 89.26متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052177/مزایده-واگذاری-به-اجاره-پارکینگ-ساحل-غربی-رعنا-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری به اجاره پارکینگ ساحل غربی رعنا نوبت دوم  / آگهی مزایده,مزایده واگذاری به اجاره پارکینگ ساحل غربی رعنا   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052181/مزایده-ششدانگ-زمین-قطعه-دو-تفکیکی'>مزایده ششدانگ زمین قطعه دو تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین قطعه دو تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052185/مزایده-ششدانگ-مفروز-زمین-مساحت-228متر'>مزایده ششدانگ مفروز زمین مساحت 228متر / مزایده,مزایده ششدانگ مفروز زمین مساحت 228متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052187/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-آبی-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین زراعی آبی نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی آبی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052192/مزایده-اجاره-واحد-تجاری-غرفه-آلاچیقی-و--'>مزایده اجاره واحد تجاری، غرفه آلاچیقی و ... / مزایده اجاره واحد تجاری، غرفه آلاچیقی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052195/مزایده-ملک-مساحت-502-6مترمربع'>مزایده ملک مساحت 502.6مترمربع  / مزایده,مزایده ملک مساحت 502.6مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052201/مزایده-واگذاری-تعداد-3-قطعه-زمین-کاربری-مسکونی'>مزایده واگذاری تعداد 3 قطعه زمین کاربری مسکونی  / مزایده,مزایده واگذاری تعداد 3 قطعه زمین کاربری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052206/مزایده-ملک-قولنامه-ای-ساختمان-در-دو-طبقه-هر-کدام-50-متر'>مزایده ملک قولنامه ای ساختمان در دو طبقه هر کدام 50 متر / مزایده,مزایده ملک قولنامه ای ساختمان در دو طبقه هر کدام 50 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052211/مزایده-ششدانگ-زمین-جای-خانه-قطعه-80-تحت-پلاک-81-فرعی'>مزایده ششدانگ زمین جای خانه قطعه 80 تحت پلاک 81 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین جای خانه قطعه 80 تحت پلاک 81 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052221/مزایده-همگی-و-تمامی-آپارتمان-مساحت-دویست-و-چهار-متر-و-بیست-صدم-متر'>مزایده همگی و تمامی آپارتمان مساحت دویست و چهار متر و بیست صدم متر / مزایده,مزایده همگی و تمامی آپارتمان مساحت دویست و چهار متر و بیست صدم متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052225/مزایده-فروش-دو-دستگاه-آپارتمان-به-انضمام-پارکینگ-و-انباری'>مزایده  فروش دو دستگاه آپارتمان به انضمام پارکینگ و انباری / مزایده  فروش دو دستگاه آپارتمان به انضمام پارکینگ و انباری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052229/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-و-آپارتمان-مسکونی-تجدید'>مزایده فروش یک قطعه زمین و آپارتمان مسکونی تجدید / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین و آپارتمان مسکونی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052230/مزایده-اماکن-ورزشی--'>مزایده اماکن ورزشی ... / مزایده ,مزایده اماکن ورزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052238/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-716-82متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 716.82متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 716.82متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052240/تجدیدمزایده-فروش-کالاهای-راکد-و-اسقاط--'>تجدیدمزایده فروش کالاهای راکد و اسقاط ... / مزایده, تجدیدمزایده فروش کالاهای راکد و اسقاط ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052249/مزایده-تعدادی-گوساله-نر-و-تلیسه-فری-مارتین'>مزایده تعدادی گوساله نر و تلیسه فری مارتین / آگهی مزایده , مزایده تعدادی گوساله نر و تلیسه فری مارتین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052255/مزایده-پلاک-3138-2-مساحت-18125متر'>مزایده پلاک 3138/2 مساحت 18125متر / مزایده,مزایده پلاک 3138/2 مساحت 18125متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052264/مزایده-منزل-قولنامه-ای-مساحت-عرصه-134متر'>مزایده منزل قولنامه ای مساحت عرصه 134متر  / مزایده,مزایده منزل قولنامه ای مساحت عرصه 134متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052272/مزایده-جمع-آوری-پسماندهای-خشک--'>مزایده جمع آوری پسماندهای خشک ... / مزایده ,مزایده جمع آوری پسماندهای خشک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052278/مزایده-ششدانگ-دو-باب-خانه-بخش-شش-بوشهر-به-انضمام-شناور'>مزایده ششدانگ دو باب خانه بخش شش بوشهر به انضمام شناور  / مزایده,مزایده ششدانگ دو باب خانه بخش شش بوشهر به انضمام شناور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052282/مزایده-247-9-هزارم-تمامت-یک-قطعه-زمین-زراعی'>مزایده 247.9 هزارم تمامت یک قطعه زمین زراعی / مزایده,مزایده 247.9 هزارم تمامت یک قطعه زمین زراعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052288/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-عرصه-119متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل عرصه 119متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل عرصه 119متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052294/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-362-5متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 362.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 362.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052298/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین زراعی نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052302/مزایده-ملک-مساحت-4962-75متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 4962.75متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 4962.75متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052316/مزایده-واگذاری-سهام--'>مزایده واگذاری سهام .. / مزایده واگذاری سهام ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052340/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-عرصه-212-مترمربع'>مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 212 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 212 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052346/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-78-متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 78 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 78 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052355/مزایده-دو-دانگ-از-ششدانگ-عرصه-خانه-مساحت-269-50متر'>مزایده دو دانگ از ششدانگ عرصه خانه مساحت 269.50متر / مزایده,مزایده دو دانگ از ششدانگ عرصه خانه مساحت 269.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052363/مزایده-پلاک-452-شامل-ششدانگ-زمین-با-قدمت-سی-سال'>مزایده پلاک 452 شامل ششدانگ زمین با قدمت سی سال / مزایده,مزایده پلاک 452 شامل ششدانگ زمین با قدمت سی سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052371/مزایده-فروش-تعدادی-از-واحد-های-تجاری-و-مسکونی'>مزایده فروش تعدادی از واحد های تجاری و مسکونی  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از واحد های تجاری و مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052434/مزایده-اجاره-جایگاه-سوخت-گاز-CNG--'>مزایده اجاره جایگاه سوخت گاز CNG... / مزایده ,مزایده اجاره جایگاه سوخت گاز CNG...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052472/مزایده-فروش-اموال-و-سایل-اسقاط-و-خارج-رده'>مزایده فروش اموال و سایل اسقاط و خارج رده  / مزایده,مزایده فروش اموال و سایل اسقاط و خارج رده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052551/مزایده-اجاره-جایگاه-CNG--'>مزایده اجاره جایگاه CNG... / مزایده ,مزایده اجاره جایگاه CNG...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052575/مزایده-اموال-و-املاک-تملیکی-و-مازاد'> مزایده اموال و املاک تملیکی و مازاد  / مزایده, مزایده اموال و املاک تملیکی و مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052583/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-تجاری-102-7مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان تجاری 102.7مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان تجاری 102.7مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052588/مزایده-مغازه-86-متر-96-11-23'>مزایده مغازه 86 متر 96/11/23 / مزایده,مزایده مغازه 86 متر 96/11/23</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052621/مزایده-املاک-و-مستغلات-مازاد-بر-نیاز'>مزایده املاک و مستغلات مازاد بر نیاز  / مزایده,مزایده املاک و مستغلات مازاد بر نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1052634/مزایده-طبقه-دوم-ساختمان--'>مزایده طبقه دوم ساختمان ... / مزایده,مزایده طبقه دوم ساختمان ...</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 15 تاريخ : پنجشنبه 27 ارديبهشت 1397 ساعت: 11:58