اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.11.19 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049251/تجدید-مناقصه-اجرای-ع... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.11.19 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049251/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی-به-باقیمانده-روستاهای-آبسرده--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به باقیمانده روستاهای آبسرده - نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به باقیمانده روستاهای آبسرده - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049252/فراخوان-تهیه-مصالح-و-اجرای-23-کیلومتر-خط-تغذیه-8-اینچ--نوبت-دوم'>فراخوان تهیه مصالح و اجرای 23 کیلومتر خط تغذیه 8 اینچ - نوبت دوم / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی,فراخوان تهیه مصالح و اجرای 23 کیلومتر خط تغذیه 8 اینچ - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049253/مناقصه-عملیات-اجرایی-لوله-گذاری-به-طول-حدودا-12-کیلومتر--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری به طول حدودا 12 کیلومتر - نوبت دوم / آگیه مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری به طول حدودا 12 کیلومتر - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049261/مناقصه-لوله-گذاری-بطول-5500-متر-با-لوله-پلی-اتیلن-و-احداث-مخزن-نوبت-دوم'>مناقصه لوله گذاری بطول 5500 متر با لوله پلی اتیلن و احداث مخزن -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه لوله گذاری بطول 5500 متر با لوله پلی اتیلن و احداث مخزن -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049264/مناقصه-عملیات-اجرایی-لوله-گذاری-بطول-14520-متر-با-لوله-پلی-اتیلن--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری بطول 14520 متر با لوله پلی اتیلن - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری بطول 14520 متر با لوله پلی اتیلن - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049265/مناقصه-روکش-آسفالت-محور-بردخون-و--نوبت-دوم'>مناقصه روکش آسفالت محور بردخون و ...نوبت دوم / مناقصه , مناقصه روکش آسفالت محور بردخون و ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049268/مناقصه-VALVE-COVER-STUD-BOLT--نوبت-دوم'>مناقصه VALVE COVER STUD BOLT  - نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه VALVE COVER STUD BOLT  - نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049271/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن  / مناقصه ,مناقصه خرید لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049272/استعلام-خودکار--'>استعلام خودکار ... / استعلام, استعلام خودکار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049274/مناقصه-ایجاد-سایت-دستگاه-سنگ-شکن--نوبت-دوم--مرحله-دوم'>مناقصه ایجاد سایت دستگاه سنگ شکن - نوبت دوم - مرحله دوم / آگهی مناقصه، مناقصه ایجاد سایت دستگاه سنگ شکن - نوبت دوم - مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049277/مناقصه-خرید-فنر-حلزونی'>مناقصه خرید فنر حلزونی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید فنر حلزونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049282/مناقصه-توسعه-شبکه-نصب-انشعابات-نصب-کنتور-و-رگلاتور--نوبت-دوم'>مناقصه توسعه شبکه، نصب انشعابات، نصب کنتور و رگلاتور - نوبت دوم / مناقصه,مناقصه توسعه شبکه، نصب انشعابات، نصب کنتور و رگلاتور - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049287/استعلام-اتصالات--'>استعلام اتصالات ... / استعلام ,استعلام اتصالات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049290/مناقصه-گازرسانی-به-صنایع-محور--نوبت-دوم'>مناقصه گازرسانی به صنایع محور ...نوبت دوم / آگهی مناقصه,مناقصه گازرسانی به صنایع محور ..نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049292/مناقصه-احداث-مدرسه-15-کلاسه-برکت-باقرفانی--نوبت-دوم'>مناقصه احداث مدرسه 15 کلاسه برکت باقرفانی  - نوبت دوم / آگهی فرخوان اول مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه احداث مدرسه 15 کلاسه برکت باقرفانی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049293/مناقصه-عملیات-مربوط-به-نگهداری-و-بهره-برداری-شبکه-آب-امور-آب-و-فاضلاب-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات مربوط به نگهداری و بهره برداری شبکه آب امور آب و فاضلاب نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات مربوط به نگهداری و بهره برداری شبکه آب امور آب و فاضلاب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049296/استعلام-مانیتور---'>استعلام مانیتور .... / استعلام, استعلام مانیتور ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049298/استعلام-تونر--'>استعلام تونر ... / استعلام ,استعلام تونر ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049300/مناقصه-عمومی-خرید-2-قلم-کابل-فیبرنوری-خاکی-تجدید'>مناقصه عمومی خرید 2 قلم کابل فیبرنوری خاکی- تجدید / تجدید مناقصه ،مناقصه خرید 2 قلم کابل فیبرنوری خاکی- تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049305/مناقصه-واگذاری-خدمات-رفت-و-روب-و-زباله-سطح-شهر--مرحله-دوم'>مناقصه واگذاری خدمات رفت و روب و زباله سطح شهر - مرحله دوم / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری خدمات رفت و روب و زباله سطح شهر - مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049306/تجدید-مناقصه-واگذاری-حجمی-زمانی-اداره-امور-انبار-نفت'>تجدید مناقصه واگذاری حجمی، زمانی اداره امور انبار  نفت / تجدید آگهی ارزیابی کیفی در مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه واگذاری حمی، زمانی اداره امور انبار نفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049307/مناقصه-عمومی-بازسازی-خسارات-ناشی-از-سیلاب---نوبت-دوم'>مناقصه عمومی بازسازی خسارات ناشی از سیلاب....- نوبت دوم / مناقصه, مناقصه بازسازی خسارات ناشی از سیلاب....- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049308/مناقصه-واگذاری-خدمات-توسعه-و-نگهداشت-فضای-سبز--مرحله-دوم'>مناقصه واگذاری خدمات توسعه و نگهداشت فضای سبز - مرحله دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری خدمات توسعه و نگهداشت فضای سبز - مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049310/مناقصه-عمومی-اجناس-سیم-آلومینوم-هاینا-120-سیم-روکشدار--'>مناقصه عمومی اجناس سیم آلومینوم هاینا 120،سیم روکشدار.... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عمومی اجناس سیم آلومینوم هاینا 120،سیم روکشدار....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049313/استعلام-تابلو--'>استعلام تابلو ... / استعلام ,استعلام تابلو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049315/استعلام-چراغ-پنل-توکار--'>استعلام چراغ پنل توکار... / استعلام, استعلام چراغ پنل توکار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049317/مناقصه-انجام-خدمات-مشاوره-آزمایشگاهی-و-انجام-آزمایشات-آسفالت-و---نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات مشاوره آزمایشگاهی و انجام آزمایشات آسفالت و ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات مشاوره آزمایشگاهی و انجام آزمایشات آسفالت و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049321/مناقصه-نگهداری-پارکها-و-فضای-سبز---نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری پارکها و فضای سبز ....نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه نگهداری پارکها و فضای سبز ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049323/استعلام-دوربین--'>استعلام دوربین ... / استعلام ,استعلام دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049324/مناقصه-تامین-نصب-و-راه-اندازی-دوربینهای-ثابت-مداربسته'>مناقصه تامین، نصب و راه اندازی دوربینهای ثابت مداربسته / آگهی مناقصه عمومی و دو مرحله ای,مناقصه تامین، نصب و راه اندازی دوربینهای ثابت مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049326/مناقصه-احداث-خانه-فرهنگ-در-پارک-پانزده-خرداد-باقرآباد--نوبت-دوم'>مناقصه احداث خانه فرهنگ در پارک پانزده خرداد باقرآباد ...نوبت دوم  / مناقصه احداث خانه فرهنگ در پارک پانزده خرداد باقرآباد ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049329/مناقصه-انجام-خدمات-مشاوره-ای-پروژه-تعمیرات-اساسی-منجر-به-PM-اسکله--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات مشاوره ای پروژه تعمیرات اساسی منجر به PM اسکله ...نوبت دوم  / مناقصه انجام خدمات مشاوره ای پروژه تعمیرات اساسی منجر به PM اسکله ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049331/مناقصه-خرید-اتصالات-پلی-اتیلن-به-تعداد-20550-عدد'>مناقصه خرید اتصالات پلی اتیلن به تعداد 20550 عدد / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه خرید اتصالات پلی اتیلن به تعداد 20550 عدد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049332/تجدید-مناقصه-عملیات-راهداری-راه-های-حوزه-استحفاظی--'>تجدید مناقصه عملیات راهداری راه های حوزه استحفاظی ... / مناقصه , تجدید مناقصه عملیات راهداری راه های حوزه استحفاظی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049333/مناقصه-بیمه-مسئولیت-جامع-نوبت-دوم'>مناقصه بیمه مسئولیت جامع نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بیمه مسئولیت جامع نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049336/تجدید-مناقصه-واگذاری-حجمی-زمانی-اداره-امور-سوختگیری'>تجدید مناقصه واگذاری حجمی/ زمانی اداره امور سوختگیری  / تجدید آگهی ارزیابی کیفی در مناقصه عمومی یک مرحله‌ ای ، مناقصه واگذاری حجمی/ زمانی اداره امور سوختگیری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049338/استعلام-اجرای-بتن-ریزی-محوطه-بندر-صیادی-گناوه-و-دیوارکشی'>استعلام اجرای بتن ریزی محوطه بندر صیادی گناوه و دیوارکشی / استعلام اجرای بتن ریزی محوطه بندر صیادی گناوه و دیوارکشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049339/تجدید-مناقصه-خرید-450-عدد-چراغ-قوه-انفرادی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید 450 عدد چراغ قوه انفرادی... نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خرید 450 عدد چراغ قوه انفرادی...  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049340/مناقصه-آبرسانی-به-مجتمع-های-روستایی--'>مناقصه آبرسانی به مجتمع های روستایی ... / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه آبرسانی به مجتمع های روستایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049344/فراخوان-مناقصه-بهینه-سازی-سیستم-های-اینتر-کام-پروسسی--'>فراخوان مناقصه بهینه سازی سیستم های اینتر کام پروسسی... / آگهی فراخوان , فراخوان مناقصه بهینه سازی سیستم های اینتر کام پروسسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049346/تجدید-مناقصه-تهیه-هدایای-تبلیغاتی'>تجدید مناقصه  تهیه  هدایای تبلیغاتی / آگهی تجدید مناقصه,مناقصه  تهیه  هدایای تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049347/مناقصه-تامین-اقلام-مورد-نیاز---نوبت-دوم'>مناقصه تامین اقلام مورد نیاز ....نوبت دوم / مناقصه, مناقصه تامین اقلام مورد نیاز ....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049348/استعلام-اختلاف-فشارسنج-6-in--'>استعلام اختلاف فشارسنج 6 in... / استعلام اختلاف فشارسنج 6 in...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049351/آگهی-مناقصه-عمومی-حفاری-و-تجهیز-چاه-آب-آشامیدنی'>آگهی مناقصه عمومی حفاری و تجهیز چاه آب آشامیدنی / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی حفاری و تجهیز چاه آب آشامیدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049357/استعلام-بهسازی-ساختمان-مرکز-MC--'>استعلام بهسازی ساختمان مرکز MC... / استعلام بهسازی ساختمان مرکز MC...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049360/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049362/مناقصه-خرید-دو-دستگاه-کلیدخانه-نوبت-دوم'>مناقصه خرید دو دستگاه کلیدخانه نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی ، مناقصه خرید دو دستگاه کلیدخانه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049363/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا  / استعلام ساخت بنا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049364/مناقصه-احداث-دبستان-2-کلاسه--'>مناقصه احداث دبستان 2 کلاسه... / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه احداث دبستان 2 کلاسه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049370/استعلام-اسپکتروفتومتر-جذب-اتمی-آزمایشگاهی--'>استعلام اسپکتروفتومتر جذب اتمی آزمایشگاهی.... / استعلام, استعلام اسپکتروفتومتر جذب اتمی آزمایشگاهی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049372/استعلام-روغن-موتور-فیلتر-روغن-فیلتر-هوا--'>استعلام روغن موتور، فیلتر روغن، فیلتر هوا... / استعلام روغن موتور، فیلتر روغن، فیلتر هوا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049377/استعلام-جابجایی-شبکه-برق-طرح-هادی-روستایی-'>استعلام جابجایی شبکه برق طرح هادی روستایی.. / استعلام جابجایی شبکه برق طرح هادی روستایی..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049382/استعلام-هارد-دیسک--'>استعلام هارد دیسک ... / استعلام , استعلام هارد دیسک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049384/استعلام-سرسمپلرزرد'>استعلام سرسمپلرزرد / استعلام, استعلام سرسمپلرزرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049385/استعلام-دوربین-اسپیددام'>استعلام دوربین اسپیددام / استعلام دوربین اسپیددام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049389/فراخوان-تکمیل-محور----نوبت-دوم'>فراخوان تکمیل محور ... - نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران، فراخوان تکمیل محور ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049390/استعلام-رفع-نواقص-ساختمان-پایانه-فیبر-نوری--'>استعلام رفع نواقص ساختمان پایانه فیبر نوری... / استعلام رفع نواقص ساختمان پایانه فیبر نوری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049395/استعلام-اتصالات--'>استعلام اتصالات ... / استعلام ,استعلام اتصالات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049397/فراخوان-مناقصه-احداث-فونداسیون--خرید-استاب--'>فراخوان مناقصه احداث فونداسیون - خرید استاب... / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه احداث فونداسیون - خرید استاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049399/مناقصه-نصب-نگهداری-و-پشتیبانی-شبکه-کامپیوتری-و-رایانه-ای--نوبت-دوم'>مناقصه نصب، نگهداری و پشتیبانی شبکه کامپیوتری و رایانه ای ...نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه نصب، نگهداری و پشتیبانی شبکه کامپیوتری و رایانه ای ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049402/استعلام-خرید-و-نصب-ساندویچ-پنل--'>استعلام خرید و نصب ساندویچ پنل... / استعلام خرید و نصب ساندویچ پنل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049403/مناقصه-بهسازی-راههای-روستایی-و-فرعی--نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی راههای روستایی و فرعی ...نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه بهسازی راههای روستایی و فرعی ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049404/مناقصه-خرید-2000-تن-اسید-سولفوریک---نوبت-دوم'>مناقصه خرید 2000 تن اسید سولفوریک ... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه خرید 2000 تن اسید سولفوریک ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049407/مناقصه-اجرای-روکش-حفاظتی-میکرو-سرفیسینگ-و--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای روکش حفاظتی میکرو سرفیسینگ و ...نوبت دوم / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی, مناقصه اجرای روکش حفاظتی میکرو سرفیسینگ و ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049408/مناقصه-آژانس-های-خدمات-مشترکین-در-محدوده-مناطق-برق---نوبت-دوم'>مناقصه آژانس های خدمات مشترکین در محدوده مناطق برق ... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه آژانس های خدمات مشترکین در محدوده مناطق برق ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049410/مناقصه-تهیه-و-اجرای-آسفالت-راههای-روستایی'>مناقصه تهیه و اجرای آسفالت راههای روستایی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه و اجرای آسفالت راههای روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049412/مناقصه-روشنایی-محور--نوبت-دوم'>مناقصه روشنایی محور...نوبت دوم / مناقصه - مناقصه روشنایی محور...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049413/استعلام-تونر-فکس-برادر--'>استعلام تونر فکس برادر ...  / استعلام, استعلام تونر فکس برادر ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049414/استعلام-تونر--'>استعلام تونر ... / استعلام ,استعلام تونر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049415/مناقصه-انجام-خدمات-نیروی-انسانی'>مناقصه انجام خدمات نیروی انسانی / آگهی مناقصه، مناقصه انجام خدمات نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049417/استعلام-اتلت-گازهای-طبی-مدل-star2-تک-گاز-اکسیژه-کنسولی-و--'>استعلام اتلت گازهای طبی مدل star2 تک گاز اکسیژه، کنسولی و... / استعلام اتلت گازهای طبی مدل star2 تک گاز اکسیژه، کنسولی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049422/مناقصه-اجرای-عملیات-زیرسازی-و-اجرای-ابنیه'>مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و اجرای ابنیه / مناقصه ,مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و اجرای ابنیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049425/استعلام-عملیات-ساخت-سردرب-ورودی-شهرک-های-صنعتی--'>استعلام عملیات ساخت سردرب ورودی شهرک های صنعتی... / استعلام عملیات ساخت سردرب ورودی شهرک های صنعتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049426/فراخوان-زیرسازی-قطعه-دوم--'>فراخوان زیرسازی قطعه دوم... / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان زیرسازی قطعه دوم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049427/مناقصه-تامین-اقلام-مورد-نیاز--نوبت-دوم'>مناقصه تامین اقلام مورد نیاز ...نوبت دوم / مناقصه،  مناقصه تامین اقلام مورد نیاز ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049428/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-انجام-امورات-خدماتی-نظافتی--آبدارخانه-های---'>مناقصه عمومی یک مرحله ای ،انجام امورات خدماتی نظافتی ، آبدارخانه های .... / آگهی مناقصه ، مناقصه عمومی یک مرحله ای ،انجام امورات خدماتی نظافتی ، آبدارخانه های ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049431/استعلام-تهیه-کفش--'>استعلام تهیه کفش ... / استعلام ,استعلام تهیه کفش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049433/مناقصه-واگذاری-امور-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه واگذاری امور نگهداری فضای سبز  / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری امور نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049435/استعلام-خرید-یک-دستگاه-لپ-تاپ--'>استعلام خرید یک دستگاه لپ تاپ ... / استعلام خرید یک دستگاه لپ تاپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049436/استعلام-لوازم-اداری---'>استعلام لوازم اداری .... / استعلام, استعلام لوازم اداری ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049437/مناقصه-مجتمع-ابرسانی-سانیج'>مناقصه مجتمع ابرسانی سانیج / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه مجتمع ابرسانی سانیج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049440/مناقصه-مقداری-لوله-چدن-داکتیل'>مناقصه مقداری لوله چدن داکتیل  / مناقصه , مناقصه مقداری لوله چدن داکتیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049442/استعلام-کمربند-استیل'>استعلام کمربند استیل / کمربند استیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049443/فراخوان-ارزیابی-کیفی-خرید-لوله-پلی-اتیلن-تجدید'>فراخوان ارزیابی کیفی خرید لوله پلی اتیلن تجدید / فراخوان تجدید ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی خرید لوله پلی اتیلن تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049445/مناقصه-تعمیرات-اساسی-شبکه-توزیع-و-روشنایی-نوبت-دوم'>مناقصه تعمیرات اساسی شبکه توزیع و روشنایی- نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه تعمیرات اساسی شبکه توزیع و روشنایی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049446/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-جهت-خط-انتقال-پساب-تصفیه-خانه'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن جهت خط انتقال پساب تصفیه خانه / مناقصه ,مناقصه خرید لوله پلی اتیلن جهت خط انتقال پساب تصفیه خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049449/فراخوان-تهیه-مصالح-و-اجرای-حدود-4100-متر-اتصال-خط-تغذیه--نوبت-دوم'>فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 4100 متر اتصال خط تغذیه - نوبت دوم  / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی ، فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 4100 متر اتصال خط تغذیه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049450/مناقصه-خرید-Molecular-Sieve-و-Silica-Gel--نوبت-دوم'>مناقصه خرید Molecular Sieve و Silica Gel - نوبت  دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید Molecular Sieve و Silica Gel - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049451/مناقصه-توسعه-شبکه-نصب-انشعابات-نصب-کنتور-و-رگلاتور--نوبت-دوم'>مناقصه توسعه شبکه، نصب انشعابات، نصب کنتور و رگلاتور ...نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه توسعه شبکه، نصب انشعابات، نصب کنتور و رگلاتور ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049452/استعلام-موزاییک-فرش'>استعلام موزاییک فرش / استعلام موزاییک فرش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049453/مناقصه-SLOTTED-LINER--نوبت-دوم'>مناقصه SLOTTED LINER - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه SLOTTED LINER  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049454/استعلام-پروب--'>استعلام پروب ... / استعلام , استعلام پروب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049457/مناقصه-احداث-شبکه-توزیع-برق-هوایی--نوبت-دوم'>مناقصه احداث شبکه توزیع برق هوایی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث شبکه توزیع برق هوایی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049458/استعلام-لوازم-و-قطعات-کامپیوتر--'>استعلام لوازم و قطعات کامپیوتر... / استعلام, استعلام لوازم و قطعات کامپیوتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049459/مناقصه-اجرای-اکستروژن-عرضی-لرزاننده-هشداری-با-مواد-اپوکسی--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای اکستروژن عرضی لرزاننده هشداری با مواد اپوکسی ...نوبت دوم / مناقصه  , مناقصه اجرای اکستروژن عرضی لرزاننده هشداری با مواد اپوکسی ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049460/مناقصه-اجرای-ترمیم-و-مرمت-آسفالت'>مناقصه اجرای ترمیم و مرمت آسفالت  / مناقصه ,مناقصه اجرای ترمیم و مرمت آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049462/شناسایی-پیمانکاران-واجد-صلاحیت-به-منظور-تعمیرات-اساسی-نوبت-دوم'>شناسایی پیمانکاران واجد صلاحیت به منظور تعمیرات اساسی نوبت دوم  / آگهی شناسایی پیمانکار , شناسایی پیمانکاران واجد صلاحیت به منظور تعمیرات اساسی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049463/استعلام-بهسازی-و-نوسازی-فنداسیون'>استعلام بهسازی و نوسازی فنداسیون / استعلام بهسازی و نوسازی فنداسیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049466/تجدید-مناقصه-عملیات-بازگشایی-مسیر-رودخانه-ها-و-آزادسازی-تصرفات-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات بازگشایی مسیر رودخانه ها و آزادسازی تصرفات- نوبت دوم  / مناقصه, عملیات بازگشایی مسیر رودخانه ها و آزادسازی تصرفات - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049468/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستایی--'>استعلام  اجرای طرح هادی روستایی... / استعلام  اجرای طرح هادی روستایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049469/مناقصه-تکمیل-اصلاح-درزهای-اجرایی-میدان--'>مناقصه تکمیل اصلاح درزهای اجرایی میدان ... / آگهی مناقصه, مناقصه تکمیل اصلاح درزهای اجرایی میدان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049470/استعلام-صندوق--'>استعلام صندوق ... / استعلام ,استعلام صندوق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049471/مناقصه-نگهداری-از-تاسیسات-و-رفع-اتفاقات-شبکه-توزیع-خطوط-انتقال-و--'>مناقصه نگهداری از تاسیسات و رفع اتفاقات شبکه توزیع خطوط انتقال و ... / مناقصه ,مناقصه نگهداری از تاسیسات و رفع اتفاقات شبکه توزیع خطوط انتقال و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049473/تجدید-مناقصه-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوایی-و-سیستم-های-ACCESS-WLL-و--'>تجدید مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی و سیستم های ACCESS، WLL و... / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی و سیستم های ACCESS، WLL و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049476/استعلام-تهیه-و-تحویل-پکیج-سیار-به-ظرفیت-10-تن-تبرید-'>استعلام  تهیه و تحویل پکیج سیار به ظرفیت 10 تن تبرید.. / استعلام  تهیه و تحویل پکیج سیار به ظرفیت 10 تن تبرید..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049477/تجدید-مناقصه-عملیات-تکمیلی-تلمبه-خانه--ساختمان-های-جنبی-و-محوطه-سازی-تاسیسات-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات تکمیلی تلمبه خانه ، ساختمان های جنبی و محوطه سازی تاسیسات- نوبت دوم / آگهی فراخوان تجدید مناقصه، تجدید مناقصه عملیات تکمیلی تلمبه خانه ، ساختمان های جنبی و محوطه سازی تاسیسات- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049480/مناقصه-خرید-خدمات-نیروهای-حجمی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید خدمات نیروهای حجمی ...نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه خرید خدمات نیروهای حجمی ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049481/استعلام-ساخت--'>استعلام ساخت ... / استعلام ,استعلام ساخت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049482/اولین-جشنواره-ملی-نقاشان'>اولین جشنواره ملی نقاشان / اولین جشنواره ملی نقاشان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049485/مناقصه-خدمات-نگهبانی-و-حفاظت-فیزیکی-حوزه-ستادی-سدها-و--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی حوزه ستادی، سدها و ...نوبت دوم  / فراخوان مناقصه , مناقصه خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی حوزه ستادی، سدها و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049486/مناقصه-ترمیم-و-بهسازی-کنار-گذر-پل-جهنو--'>مناقصه ترمیم و بهسازی کنار گذر پل جهنو ...  / مناقصه، مناقصه ترمیم و بهسازی کنار گذر پل جهنو ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049487/فراخوان-نظارت-کارگاهی-بر-پروژه-های-عمرانی-ابنیه'>فراخوان نظارت کارگاهی بر پروژه های عمرانی ابنیه / آگهی فراخوان عمومی انتخاب مشاور ,فراخوان نظارت کارگاهی بر پروژه های عمرانی ابنیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049488/مناقصه-عملیات-طراحی-و-ساخت-و-نصب-سیستم-استحصال-آب-صنعتی-و-کشاورزی'> مناقصه عملیات طراحی و ساخت و نصب سیستم استحصال آب صنعتی و کشاورزی / فراخوان ارزیابی ارجاع کار,  مناقصه عملیات طراحی و ساخت و نصب سیستم استحصال آب صنعتی و کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049490/مناقصه-پروژه-طراحی-تهیه-تجهیزات-و-احداث-خط---'>مناقصه پروژه طراحی ،تهیه  تجهیزات و احداث خط ..... / مناقصه, مناقصه پروژه طراحی ،تهیه  تجهیزات و احداث خط .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049491/استعلام-محصولات--'>استعلام محصولات ... / استعلام ,استعلام محصولات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049493/مناقصه-استقرار-18-نفر-نیروی-نگهبان-مرد--'>مناقصه استقرار 18 نفر نیروی نگهبان مرد ... / اگهی مناقصه , مناقصه استقرار 18 نفر نیروی نگهبان مرد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049494/مناقصه-تهیه-بارگیری-حمل-و-نصب-500-فقره-انشعاب-فاضلاب-خانگی--'>مناقصه تهیه، بارگیری، حمل و نصب 500 فقره انشعاب فاضلاب خانگی... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تهیه، بارگیری، حمل و نصب 500 فقره انشعاب فاضلاب خانگی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049495/مناقصه-آسفالت-معابر-و-خیابان-های-سطح-شهر'>مناقصه آسفالت معابر و خیابان های سطح شهر  / مناقصه ,مناقصه آسفالت معابر و خیابان های سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049497/مناقصه-واگذاری-امور-خدماتی-واحدهای-تفصیل-تدفین-و--'>مناقصه واگذاری امور خدماتی واحدهای تفصیل، تدفین و ... / مناقصه ,مناقصه واگذاری امور خدماتی واحدهای تفصیل، تدفین و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049498/اصلاحیه-فراخوان-اجرای-عملیات-باقیمانده-خط-انتقال-آب-و-شبکه-آبیاری-اراضی'>اصلاحیه فراخوان اجرای عملیات باقیمانده خط انتقال آب و شبکه آبیاری اراضی  / اصلاحیه فراخوان ارزیابی کیفی، فراخوان اجرای عملیات باقیمانده خط انتقال آب و شبکه آبیاری اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049500/مناقصه-توسعه-و-اصلاح-شبکه-و-انشعابات-گاز-ابزار-دقیق--تجدید--نوبت-دوم'>مناقصه توسعه و اصلاح شبکه و انشعابات گاز، ابزار دقیق... تجدید - نوبت دوم / تجدید آگهی عمومی, مناقصه توسعه و اصلاح شبکه و انشعابات گاز، ابزار دقیق... تجدید - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049502/مناقصه-خرید-دو-مجموعه-کمپرسور-هوای-ابزار-دقیق--اصلاحیه'>مناقصه خرید دو مجموعه کمپرسور هوای ابزار دقیق ...اصلاحیه  / اصلاحیه مناقصه ,مناقصه خرید دو مجموعه کمپرسور هوای ابزار دقیق ...اصلاحیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049503/مناقصه-تامین-و-مدیریت-نیروی-انسانی-اداری-و-خدمات-شهرداری-نوبت-دوم'>مناقصه تامین و مدیریت نیروی انسانی اداری و خدمات شهرداری نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین و مدیریت نیروی انسانی اداری و خدمات شهرداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049504/استعلام-سیستم-پکیج-تصفیه-فاضلاب-موزه--'>استعلام سیستم پکیج تصفیه فاضلاب موزه... / استعلام سیستم پکیج تصفیه فاضلاب موزه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049506/اصلاحیه-مناقصه-عملیات-تکمیلی-ساختمان-بهره-برداری--'>اصلاحیه مناقصه عملیات تکمیلی ساختمان بهره برداری ... / آگهی اصلاحیه مناقصه عمومی,مناقصه عملیات تکمیلی ساختمان بهره برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049507/استعلام-اجرای-بتن-ریزی--'>استعلام اجرای بتن ریزی... / استعلام , استعلام اجرای بتن ریزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049511/استعلام-طبخ-و-توزیع-غذای-دانشجویان'>استعلام طبخ و توزیع غذای دانشجویان  / استعلام, استعلام طبخ و توزیع غذای دانشجویان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049512/مناقصه-لکه-گیری-و-مرمت-آسفالت-معابر-سطح-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه  لکه گیری و مرمت آسفالت معابر سطح شهر... نوبت دوم  / مناقصه  لکه گیری و مرمت آسفالت معابر سطح شهر... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049513/فراخوان-مناقصه-تهیه-بارگیری-و-حمل--باراندازی-و-چیدمان-لوله-ها--اتصالات-و--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تهیه بارگیری و حمل ، باراندازی و چیدمان لوله ها ، اتصالات و ...نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تهیه بارگیری و حمل ، باراندازی و چیدمان لوله ها ، اتصالات و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049514/استعلام-چاپگر-لیزری-سیاه-و-سفید'>استعلام چاپگر لیزری سیاه و سفید   / استعلام چاپگر لیزری سیاه و سفید  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049520/استعلام-موزاییک--'>استعلام موزاییک ... / استعلام ,استعلام موزاییک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049523/مناقصه-اجرای-عملیات-تجهیز-و-نوسازی-(تسطیح)-اراضی'>مناقصه اجرای عملیات تجهیز و نوسازی (تسطیح) اراضی  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات تجهیز و نوسازی (تسطیح) اراضی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049524/مناقصه-خرید-خدمات-تامین-نیروی-انسانی-اصلاحیه'>مناقصه خرید خدمات تامین نیروی انسانی اصلاحیه  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید خدمات تامین نیروی انسانی اصلاحیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049525/مناقصه-اجرای-اسکلت-40-واحد-مسکونی'>مناقصه اجرای اسکلت 40 واحد مسکونی  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه اجرای اسکلت 40 واحد مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049528/استعلام-کوپلر--'>استعلام کوپلر ... / استعلام ,استعلام کوپلر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049529/استعلام-باند-زخم-بندی-شکل-پذیر-سوختگی-رنگ-قهوه-ای--'>استعلام باند زخم بندی شکل پذیر سوختگی رنگ قهوه ای ... / استعلام باند زخم بندی شکل پذیر سوختگی رنگ قهوه ای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049530/مناقصه-ساماندهی-و-نوسازی-معابر'>مناقصه ساماندهی و نوسازی معابر  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ساماندهی و نوسازی معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049531/فراخوان-اگهی-تهیه-مصالح-و-اجرای-جابجایی-153-کیلومتر-شبکه-توزیع--نوبت-دوم'>فراخوان اگهی تهیه مصالح و اجرای جابجایی 153 کیلومتر شبکه توزیع... نوبت دوم  / فراخوان ,فراخوان اگهی تهیه مصالح و اجرای جابجایی 153 کیلومتر شبکه توزیع...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049535/فراخوان-جذب-سرمایه-گذار-جهت-طراحی--ساخت--بهره-برداری--انتقال'>فراخوان جذب سرمایه گذار جهت طراحی ، ساخت ، بهره برداری ، انتقال / آگهی فراخوان , فراخوان جذب سرمایه گذار جهت طراحی ، ساخت ، بهره برداری ، انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049536/استعلام-پشتیبانی-تعمیر-و-نگهداری-شبکه-رادیویی-WHF-و-دستگاه-های-بیسیم'>استعلام  پشتیبانی، تعمیر و نگهداری شبکه رادیویی WHF و دستگاه های بیسیم  / استعلام  پشتیبانی، تعمیر و نگهداری شبکه رادیویی WHF و دستگاه های بیسیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049537/مناقصه-خدمات-مربوط-به-خشکشویی-و-آبشویی-و-اطو-نمودن-انواع-البسه-و-اقلام-پروازی'>مناقصه خدمات مربوط به خشکشویی و آبشویی و اطو نمودن انواع البسه و اقلام پروازی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات مربوط به خشکشویی و آبشویی و اطو نمودن انواع البسه و اقلام پروازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049538/مناقصه-خدمات-نظافت-باربری-نامه-رسانی--نقلیه-و-پشتیبانی'>مناقصه خدمات نظافت، باربری، نامه رسانی ، نقلیه و پشتیبانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات نظافت، باربری، نامه رسانی ، نقلیه و پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049540/تجدید-مناقصه-خرید-گاز-کلر-و-پودر-پرکلرین--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید گاز کلر و پودر پرکلرین ..نوبت دوم / مناقصه ، تجدید مناقصه خرید گاز کلر و پودر پرکلرین ..نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049541/فراخوان-ارزیابی-توان-انجام-تعهدات-و-مناقصه-خرید-16500-متر-لوله-تک-جداره---نوبت-دوم'> فراخوان ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه خرید 16500 متر لوله تک جداره ....نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی,  فراخوان ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه خرید 16500 متر لوله تک جداره ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049544/استعلام-تونر-پرینتر--'>استعلام تونر پرینتر ... / استعلام, استعلام تونر پرینتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049545/استعلام-خرید-مبلمان-و--'>استعلام خرید مبلمان و ... / استعلام خرید مبلمان و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049546/فراخوان-مناقصه-خرید-67740-متر-لوله-پلی-اتیلن-دوجداره-فاضلابی--تجدید--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید 67740 متر لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی - تجدید - نوبت دوم / تجدید آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه خرید 67740 متر لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی - تجدید-نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049549/مناقصه-واگذاری-خدمات-نظافتی-علف-چینی-و-سم-پاشی'>مناقصه واگذاری خدمات نظافتی، علف چینی و سم پاشی / آگهی مناقصه یک مرحله ای عمومی,مناقصه واگذاری خدمات نظافتی، علف چینی و سم پاشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049552/تجدید-مناقصه-خرید-2-دستگاه-زنده-یاب-مجهز-به-سنسور-حرارتی-و-حرکتی---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید 2 دستگاه زنده یاب مجهز به سنسور حرارتی و حرکتی ... نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی,مناقصه خرید 2 دستگاه زنده یاب مجهز به سنسور حرارتی و حرکتی . نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049553/تجدید-مناقصه-عملیات-حفر-و-پمپاژ-سه-حلقه-چاه-آب-آشامیدنی---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات حفر و پمپاژ سه حلقه چاه آب آشامیدنی ... نوبت دوم  / تجدید آگهی فراخوان ارزیابی , نجدید مناقصه عملیات حفر و پمپاژ سه حلقه چاه آب آشامیدنی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049554/مناقصه-بتن-مورد-نیاز-پروژه-های-شهری--'>مناقصه بتن مورد نیاز پروژه های شهری... / آگهی مناقصه،مناقصه بتن مورد نیاز پروژه های شهری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049556/استعلام-تمدید-سالانه-کسپرسکی-نسخه-advanced--'>استعلام تمدید سالانه کسپرسکی نسخه advanced... / استعلام تمدید سالانه کسپرسکی نسخه advanced...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049557/فراخوان-مناقصه-تهیه-بارگیری-حمل-و-باراندازی-لوازم-و-تجهیزات-آبیاری--'>فراخوان مناقصه تهیه، بارگیری، حمل و باراندازی لوازم و تجهیزات آبیاری ... / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه تهیه، بارگیری، حمل و باراندازی لوازم و تجهیزات آبیاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049560/تجدید-مناقصه-آبرسانی-روستاهای'>تجدید مناقصه آبرسانی روستاهای  / مناقصه , تجدید آبرسانی روستاهای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049561/استعلام-کیس--'>استعلام کیس ... / استعلام , استعلام کیس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049568/استعلام-تهیه-لباس-زنانه-و-مردانه-اداری'>استعلام تهیه لباس زنانه و مردانه اداری / استعلام تهیه لباس زنانه و مردانه اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049571/مناقصه-جدول-گذاری-در-خیابان-های-سطح-شهر'>مناقصه جدول گذاری در خیابان های سطح شهر / مناقصه ، مناقصه جدول گذاری در خیابان های سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049573/مناقصه-اجرای-عملیات-سازه-ساختمان--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات سازه ساختمان.. نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ، مناقصه اجرای عملیات سازه ساختمان.. نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049577/استعلام-دستگاه-الکتروپمپ--'>استعلام دستگاه الکتروپمپ ... / استعلام ,استعلام دستگاه الکتروپمپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049578/استعلام-چاپ-19-فرم'>استعلام  چاپ 19 فرم / استعلام  چاپ 19 فرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049581/فراخوان-خرید-خدمات-مشاوره'>فراخوان خرید خدمات مشاوره  / فراخوان ارزیابی کیفی,فراخوان خرید خدمات مشاوره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049582/استعلام-تونر-چاپگر-رنگ-آبی--'>استعلام تونر چاپگر رنگ آبی ... / استعلام, استعلام تونر چاپگر رنگ آبی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049583/مناقصه-عملیات-اجرایی-شبکه-جمع-آوری-و-خط-انتقال-فاضلاب--تجدید'>مناقصه عملیات اجرایی شبکه جمع آوری و خط انتقال فاضلاب....تجدید  / مناقصه, مناقصه عملیات اجرایی شبکه جمع آوری و خط انتقال فاضلاب.... تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049584/مناقصه-STUD-BOLT-نوبت-دوم'>مناقصه STUD BOLT  نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه STUD BOLT  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049585/فراخوان-مناقصه-پروژه-عملیات-اجرایی-سایت-و-مخزن-10000-مترمکعبی--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه پروژه عملیات اجرایی سایت و مخزن 10000 مترمکعبی ...نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه پروژه عملیات اجرایی سایت و مخزن 10000 مترمکعبی ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049586/مناقصه-اجرای-عملیات-لوله-گذاری-تجدید'>مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049590/استعلام-تعمیر--'>استعلام تعمیر ... / استعلام ,استعلام تعمیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049591/آگهی-فراخوان-عمومی-مشارکت-در-ساخت-برج-مسکونی'> آگهی فراخوان عمومی مشارکت در ساخت برج مسکونی  /  آگهی فراخوان عمومی ، آگهی فراخوان عمومی  مشارکت در ساخت برج مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049592/مناقصه-خرید-تعداد-130-دستگاه-رایانه-minipc'>مناقصه خرید تعداد 130 دستگاه رایانه minipc / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه خرید تعداد 130 دستگاه رایانه minipc</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049593/استعلام-رفع-نواقص-ساختمان-پایانه-فیبر-نوری--'>استعلام  رفع نواقص ساختمان پایانه فیبر نوری... / استعلام  رفع نواقص ساختمان پایانه فیبر نوری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049600/مناقصه-خرید-خدمات-مشاغل-تخصصی-پشتیبانی-خدماتی-بهداشتی-و-درمانی--اصلاحیه'>مناقصه خرید خدمات مشاغل تخصصی، پشتیبانی، خدماتی، بهداشتی و درمانی...اصلاحیه / آگهی اصلاحیه اسناد مناقصه عمومی , مناقصه خرید خدمات مشاغل تخصصی، پشتیبانی، خدماتی، بهداشتی و درمانی...اصلاحیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049601/مناقصه-واگذاری-امور-حمل-و-نقل-درون-شهری-و-برون-شهری'>مناقصه واگذاری امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049603/استعلام-دستگاه-ضبط-صوت-و-تصویر-دوربین-مداربسته'>استعلام دستگاه ضبط صوت و تصویر، دوربین مداربسته  / استعلام دستگاه ضبط صوت و تصویر، دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049604/مناقصه-خرید-روغن-آلات---'>مناقصه خرید روغن آلات ..... / مناقصه ، مناقصه خرید روغن آلات .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049607/فراخوان-مناقصه-روکش-آسفالت-محورهای-فرعی-منطقه-جنوب--'>فراخوان مناقصه روکش آسفالت محورهای فرعی منطقه جنوب... / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه روکش آسفالت محورهای فرعی منطقه جنوب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049608/استعلام-تونر--'>استعلام تونر ... / استعلام ,استعلام تونر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049609/مناقصه-خرید-یکدستگاه-نانوزتاسایزر-تجدید'>مناقصه خرید یکدستگاه نانوزتاسایزر تجدید / تجدید مناقصه دو مرحله ای , مناقصه خرید یکدستگاه نانوزتاسایزر تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049613/مناقصه-بهسازی-و-روکش-آسفالت---نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی و روکش آسفالت.... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه بهسازی و روکش آسفالت.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049614/استعلام-مدل-KVA-آنلاین-توان-UPS10--'>استعلام مدل KVA آنلاین توان UPS10... / استعلام مدل KVA آنلاین توان UPS10...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049615/فراخوان-واگذاری-به-امور-دام'>فراخوان واگذاری به امور دام / فراخوان,فراخوان واگذاری به امور دام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049616/مناقصه-تهیه-تجهیزات-و-گازرسانی'>مناقصه تهیه تجهیزات و گازرسانی  / مناقصه ,مناقصه تهیه تجهیزات و گازرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049618/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب-پرسنل'>مناقصه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل / آگهی مناقصه, مناقصه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049619/مناقصه-حمل-مصالح-اعم-از-بیس---'>مناقصه حمل مصالح اعم از بیس..... / مناقصه ، مناقصه حمل مصالح اعم از بیس.....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049620/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان--'>استعلام فعالیت های سایر سازمان ... / استعلام, استعلام فعالیت های سایر سازمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049622/تجدید-مناقصه-عملیات-اجرایی-شبکه-جمع-آوری-و-خط-انتقال-فاضلاب'>تجدید مناقصه عملیات اجرایی شبکه جمع آوری و خط انتقال فاضلاب / تجدید مناقصه, مناقصه عملیات اجرایی شبکه جمع آوری و خط انتقال فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049624/مناقصه-حمل-آب-به-روستاهای-نیازمند-آب-شرب-توسط-تانکرهای-سیار---تجدید'>مناقصه حمل آب به روستاهای نیازمند آب شرب توسط تانکرهای سیار ... تجدید / تجدید مناقصه عمومی, مناقصه حمل آب به روستاهای نیازمند آب شرب توسط تانکرهای سیار ... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049626/استعلام-مجموعه-قطعات-منفصله-دستگاه-بازی-و---'>استعلام مجموعه قطعات منفصله دستگاه بازی و .... / استعلام مجموعه قطعات منفصله دستگاه بازی و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049627/استعلام-اتصالات--'>استعلام اتصالات ... / `</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049631/مناقصه-واگذاری-امور-ایاب-و-ذهاب-کارکنان--'>مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049632/مناقصه-تکمیل-سالن-ورزشی-شهدای-معلم--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل سالن ورزشی شهدای معلم - تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل سالن ورزشی شهدای معلم - تجدید- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049634/مناقصه-ایاب-و-ذهاب-پرسنل--'>مناقصه ایاب و ذهاب پرسنل ... / مناقصه، مناقصه ایاب و ذهاب پرسنل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049635/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049636/مناقصه-عملیات-اجرایی-زیرسازی-جدول-گذاری-معابر-سطح-شهر---چاپ-دوم-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی زیرسازی، جدول گذاری معابر سطح شهر ... چاپ دوم- نوبت دوم / مناقصه,مناقصه عملیات اجرایی زیرسازی، جدول گذاری معابر سطح شهر ... چاپ دوم- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049643/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-سلول-20KVA--'>مناقصه خرید، نصب و راه اندازی سلول 20KVA ... / مناقصه ,مناقصه خرید، نصب و راه اندازی سلول 20KVA ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049644/مناقصه-احداث-ساختمان-راهداری'>مناقصه احداث ساختمان راهداری / مناقصه , مناقصه احداث ساختمان راهداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049645/استعلام-اجرای-کانیوا-و-جدول-کوچه-ها-و-معابر--'>استعلام اجرای کانیوا و جدول کوچه ها و معابر ... / استعلام اجرای کانیوا و جدول کوچه ها و معابر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049647/استعلام-فلاسک--'>استعلام فلاسک ... / استعلام ,استعلام فلاسک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049648/استعلام-خرید-لوازم-برقی---'>استعلام خرید لوازم برقی .... / استعلام, استعلام خرید لوازم برقی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049651/استعلام-لوازم-اعلام-حریق--سامانه-ستاد'>استعلام لوازم اعلام حریق , سامانه ستاد / استعلام لوازم اعلام حریق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049652/فراخوان-انجام-عملیات-اجرایی-لایروبی-احداث-و-تقویت-دایک-نوبت-دوم'>فراخوان انجام عملیات اجرایی لایروبی، احداث و تقویت دایک نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه دو مرحله ای,فراخوان  انجام عملیات اجرایی لایروبی، احداث و تقویت دایک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049653/فراخوان-تکمیل-و-راه-اندازی-سالن-های-فرعی-طبقه-اول-و-دوم-سالن-ورزشی--'>فراخوان تکمیل و راه اندازی سالن های فرعی طبقه اول و دوم سالن ورزشی .. / فراخوان,فراخوان تکمیل و راه اندازی سالن های فرعی طبقه اول و دوم سالن ورزشی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049656/استعلام-ساخت-بنا-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام ساخت بنا ,سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / استعلام ساخت بنا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049658/فراخوان-عمومی-جذب-سرمایه-گذار'>فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار   / آگهی فراخوان ، فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049659/استعلام-پاسخگویی-به--'>استعلام پاسخگویی به ... / استعلام ,استعلام پاسخگویی به ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049663/استعلام-اجرای-طرح-بوالعرض--'>استعلام  اجرای طرح بوالعرض ... / استعلام  اجرای طرح بوالعرض ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049664/تجدید-مناقصه-آبرسانی-مجتمع-روستایی--'>تجدید مناقصه آبرسانی مجتمع روستایی ... / تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه آبرسانی مجتمع روستایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049665/تجدید-مناقصه-خرید-البسه-های-غیراستریل-و-البسه-استریل'>تجدید مناقصه خرید البسه های غیراستریل و البسه استریل / تجدید مناقصه دو مرحله ایی,مناقصه خرید البسه های غیراستریل و البسه استریل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049667/مناقصه-خرید-اتصالات-پلی-اتیلن'>مناقصه خرید اتصالات پلی اتیلن / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید اتصالات پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049669/مناقصه-عملیات-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت'>مناقصه عملیات لکه گیری و روکش آسفالت   / آگهی فراخوان عمومی, مناقصه عملیات لکه گیری و روکش آسفالت  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049670/مناقصه-تکمیل-سالن-ورزشی'>مناقصه تکمیل سالن ورزشی / فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه تکمیل سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049671/مناقصه-احداث-ساختمان-اداری'>مناقصه احداث ساختمان اداری  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049672/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی  / استعلام اجرای طرح هادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049675/مناقصه-تعریض-و-بهسازی-قطعه-اول'>مناقصه تعریض و بهسازی قطعه اول / آگهی فراخوان عمومی, مناقصه تعریض و بهسازی قطعه اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049682/استعلام-پاکت-و-دفتر--'>استعلام پاکت و دفتر ... / استعلام, استعلام پاکت و دفتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049683/استعلام-کیس-رایانه--'>استعلام کیس رایانه ... / استعلام کیس رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049684/مناقصه-اصلاح-شبکه-آب-آشامیدنی-و-فضای-سبز'>مناقصه  اصلاح شبکه آب آشامیدنی و فضای سبز  / مناقصه ، مناقصه  اصلاح شبکه آب آشامیدنی و فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049685/استعلام-کلاسور---سایت-ستاد'>استعلام کلاسور ..., سایت ستاد / استعلام ,استعلام کلاسور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049686/تجدید-مناقصه-واگذاری-خدمات-عمومی-پشتیبانی-و-عملیاتی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه واگذاری خدمات عمومی، پشتیبانی و عملیاتی- نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه واگذاری خدمات عمومی، پشتیبانی و عملیاتی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049688/مناقصه-اجرای-جوب---'>مناقصه اجرای جوب .... / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای جوب ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049691/مناقصه-مقدار-5000-متر-لوله-جدار-فولادی-به-قطر6-و-12-اینچ-نوبت-دوم'>مناقصه مقدار 5000 متر لوله جدار فولادی به قطر6 و 12 اینچ- نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه مقدار 5000 متر لوله جدار فولادی به قطر6و 12 اینچ- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049695/استعلام-دوربین-مداربسته-(خرید-و-نصب-و-راه-اندازی)'>استعلام دوربین مداربسته (خرید و نصب و راه اندازی)  / استعلام دوربین مداربسته (خرید و نصب و راه اندازی) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049699/استعلام-خرید-و-کارگذاری-2-5KM-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام خرید و کارگذاری 2.5KM لوله پلی اتیلن  / استعلام ,استعلام خرید و کارگذاری 2.5KM لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049700/مناقصه-تامین-راه-شامل-زیرسازی-آسفالت-پل-و-جدول'>مناقصه  تامین راه شامل زیرسازی، آسفالت، پل و جدول / مناقصه,مناقصه  تامین راه شامل زیرسازی، آسفالت، پل و جدول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049701/استعلام-اجرای-استانداردسازی-اتاق-سرور'>استعلام اجرای استانداردسازی اتاق سرور / استعلام,استعلام اجرای استانداردسازی اتاق سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049703/مناقصه-اجرای-رمپ-ورودی-و-خروجی-مجتمع-های-خدماتی---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای رمپ ورودی و خروجی مجتمع های خدماتی .... نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه اجرای رمپ ورودی و خروجی مجتمع های خدماتی .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049704/استعلام-تجهیزات-باکس-آتشنشانی'>استعلام  تجهیزات باکس آتشنشانی  / استعلام  تجهیزات باکس آتشنشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049707/مناقصه-عملیات-اجرایی-بخشی-از-شبکه-فاضلاب--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی بخشی از شبکه فاضلاب... نوبت دوم / مناقصه,مناقصه عملیات اجرایی بخشی از شبکه فاضلاب... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049711/استعلام-باطری-65-آمپر-پاناسونیک-با-24-ضمانت-و-گارانتی'>استعلام باطری 65 آمپر پاناسونیک با 24 ضمانت و گارانتی  / استعلام باطری 65 آمپر پاناسونیک با 24 ضمانت و گارانتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049712/استعلام-میکروفن--'>استعلام میکروفن ... / استعلام ,استعلام میکروفن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049714/فراخوان-طرح-های-پژوهشی-مرکز-تحقیقات-و-مطالعات-منابع-انسانی'>فراخوان طرح های پژوهشی مرکز تحقیقات و مطالعات منابع انسانی / فراخوان ، فراخوان طرح های پژوهشی مرکز تحقیقات و مطالعات منابع انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049722/استعلام-پکیج-سرمایشی-و-فری-کولینگ--'>استعلام پکیج سرمایشی و فری کولینگ... / استعلام پکیج سرمایشی و فری کولینگ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049723/فراخوان-مناقصه-خدمات-احداث-ایستگاه--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خدمات احداث ایستگاه...نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی , فراخوان مناقصه خدمات احداث ایستگاه...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049724/استعلام-کاغذ--'>استعلام کاغذ ... / استعلام ,استعلام کاغذ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049725/استعلام-ساخت-و-نصب-درب-و-پنجره-upvc'>استعلام ساخت و نصب درب و پنجره upvc / استعلام, استعلام ساخت و نصب درب و پنجره upvc</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049726/مناقصه-عمومی-واگذاری-امور-خدماتی-شهر'>مناقصه عمومی واگذاری امور خدماتی شهر / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی واگذاری امور خدماتی شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049728/مناقصه-خرید-برق-و-آمادگی-از-نیروگاه--'>مناقصه خرید برق و آمادگی از نیروگاه ... / مناقصه,مناقصه خرید برق و آمادگی از نیروگاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049732/استعلام-اجرای-نصب-dc-pdu-(stand-by)-تجهیزات-شبکه-دیتا-و--'>استعلام  اجرای نصب dc-pdu (stand by) تجهیزات شبکه دیتا و... / استعلام اجرای نصب dc-pdu (stand by) تجهیزات شبکه دیتا و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049736/فراخوان-تهیه-مصالح-و-اجرای-حدود-36-کیلومتر-خط-تغذیه'>فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 36 کیلومتر خط تغذیه / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی,فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 36 کیلومتر خط تغذیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049737/استعلام-حفاری--'>استعلام حفاری ... / استعلام ,استعلام حفاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049738/مناقصه-پیاده-روسازی-در-شهر---نوبت-دوم'>مناقصه پیاده روسازی در شهر... - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه پیاده روسازی در شهر... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049739/تمدید-مناقصه-خرید-500-ست-آشکارساز-خطا-پیامک-دار'>تمدید مناقصه خرید 500 ست آشکارساز خطا پیامک دار  / مناقصه ، مناقصه تمدید مناقصه خرید 500 ست آشکارساز خطا پیامک دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049741/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای--'>استعلام  اجرای طرح هادی روستای... / استعلام  اجرای طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049746/اصلاحیه-مناقصه-زیرسازی-و-ساخت-کانیو-در-معابر-سطح-شهر--نوبت-دوم'>اصلاحیه مناقصه زیرسازی و ساخت کانیو در معابر سطح شهر - نوبت دوم  / اصلاحیه مناقصه, مناقصه زیرسازی و ساخت کانیو در معابر سطح شهر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049747/استعلام-نوسازی-و-بهسازی-ساختمان-پشتیبانی-فنی--'>استعلام نوسازی و بهسازی ساختمان پشتیبانی فنی ... / استعلام نوسازی و بهسازی ساختمان پشتیبانی فنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049751/مناقصه-انجام-خدمات-پشتیبانی-عمومی'>مناقصه انجام خدمات پشتیبانی عمومی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات پشتیبانی عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049753/استعلام-POWER--'>استعلام POWER... / استعلام ,استعلام POWER...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049754/استعلام-جدولگذاری-محوطه--'>استعلام جدولگذاری محوطه ... / استعلام جدولگذاری محوطه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049759/مناقصه-اجرای-پروژه-زیرسازی-جدول-و-کانیواگذاری'>مناقصه اجرای پروژه زیرسازی، جدول و کانیواگذاری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه اجرای پروژه زیرسازی، جدول و کانیواگذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049761/استعلام-خرید-برد-هوشمند-و-دیتا-پرژکتور--'>استعلام خرید برد هوشمند و دیتا پرژکتور ... / استعلام خرید برد هوشمند و دیتا پرژکتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049762/مناقصه-خرید-اقلام-گیاهی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید اقلام گیاهی  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید اقلام گیاهی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049766/مناقصه-اجرای-آماده-سازی-اولیه--بسترسازی--تامین---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای آماده سازی اولیه ، بسترسازی ، تامین... - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی ، مناقصه اجرای آماده سازی اولیه ، بسترسازی ، تامین... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049767/مناقصه-عملیات-اصلاح-تابلوهای-تجاری-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اصلاح تابلوهای تجاری نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اصلاح تابلوهای تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049768/استعلام-برج-های--'>استعلام  برج های ... / استعلام ,استعلام  برج های ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049771/فراخوان-شناسایی-و-ارزیابی-کیفی-پیمانکاران-احداث-سازه-ساختمان'>فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران احداث سازه ساختمان  / فراخوان شناسایی و  ارزیابی کیفی پیمانکاران, فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران احداث سازه ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049773/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های / استعلام ,استعلام فعالیت های سایر سازمان های</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049774/مناقصه-جابجایی-تیر-برق--'>مناقصه جابجایی تیر برق.... / آگهی مناقصه , مناقصه جابجایی تیر برق....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049778/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران  / استعلام, استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049780/مناقصه-اجرای-دیوار-حائل-کنار-رودخانه--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای دیوار حائل کنار رودخانه  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای دیوار حائل کنار رودخانه  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049782/مناقصه-پیمانسپاری-خدمات-خرید-و-توزیع-مواد-غذایی'>مناقصه پیمانسپاری خدمات خرید و توزیع مواد غذایی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پیمانسپاری خدمات خرید و توزیع مواد غذایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049786/استعلام-اجرای-طرح-علی-آباد-قیصریه-ری'>استعلام اجرای طرح علی آباد قیصریه ری / استعلام اجرای طرح علی آباد قیصریه ری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049789/استعلام-قیمت-واگذاری-امور-اپراتوری-و-مرکز-تلفن'>استعلام قیمت واگذاری امور اپراتوری و مرکز تلفن  / فراخوان ,  استعلام قیمت واگذاری امور اپراتوری و مرکز تلفن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049790/استعلام-راهبند--'>استعلام راهبند ... / استعلام ,استعلام راهبند ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049792/فراخوان-ارزیابی-و-انتخاب-سرمایه-گذاران-جهت-مشارکت-در-ایجاد-تاسیسات-فاضلاب--نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی و انتخاب سرمایه گذاران جهت مشارکت در ایجاد تاسیسات فاضلاب ...نوبت دوم  / آگهی شناسایی سرمایه گذار , فراخوان ارزیابی و انتخاب سرمایه گذاران جهت مشارکت در ایجاد تاسیسات فاضلاب ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049796/استعلام-نگهداری-فضای-سبز-و-نیروگاه-اسدآباد--'>استعلام نگهداری فضای سبز و نیروگاه اسدآباد... / استعلام نگهداری فضای سبز و نیروگاه اسدآباد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049799/مناقصه-عملیات-راهداری-جاری-و-زمستانی-و-اضطراری-در-راه-های-شریانی--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات راهداری جاری و زمستانی و اضطراری در راه های شریانی ...نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه عملیات راهداری جاری و زمستانی و اضطراری در راه های شریانی ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049803/فراخوان-مناقصه-توسعه-شبکه-توزیع-آب-در-نقاط-پراکنده'>فراخوان مناقصه توسعه شبکه توزیع آب در نقاط پراکنده / فراخوان مناقصه عمومی،  فراخوان مناقصه توسعه شبکه توزیع آب در نقاط پراکنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049807/فراخوان-اجرای-عملیات-ساختمان-شبکه-های-فرعی-آبیاری-و-زهکشی'>فراخوان اجرای عملیات ساختمان شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی / مناقصه عمومی,  فراخوان اجرای عملیات ساختمان شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049808/استعلام-تجهیزات-ساخت-کفی-با-فناوری-CADCAM--'>استعلام تجهیزات ساخت کفی با فناوری CADCAM... / استعلام تجهیزات ساخت کفی با فناوری CADCAM...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049809/استعلام-دفاتر-کنترل-کیفیت'>استعلام دفاتر کنترل کیفیت  / استعلام , استعلام دفاتر کنترل کیفیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049811/استعلام-کیک--'>استعلام کیک ... / استعلام ,استعلام کیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049812/فراخوان-مناقصه-خدمات-موزائیک-فرش---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خدمات موزائیک فرش ...  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان مناقصه خدمات موزائیک فرش ...  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049813/استعلام-hp-leaser-jet-p-3015-dn'>استعلام hp leaser jet p 3015 dn / استعلام, استعلام hp leaser jet p 3015 dn</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049814/استعلام-پیچ-کوپلینگی'>استعلام پیچ کوپلینگی  / استعلام , استعلام پیچ کوپلینگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049816/استعلام-مناسب-سازی-تقاطع-های--'>استعلام مناسب سازی تقاطع های ... / استعلام، استعلام مناسب سازی تقاطع های ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049817/مناقصه-تامین-مصالح-و-تکمیل-اجرای-ساختمانی-از-تیغه-چینی--'>مناقصه تامین مصالح و تکمیل اجرای ساختمانی از تیغه چینی ... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تامین مصالح و تکمیل اجرای ساختمانی از تیغه چینی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049818/مناقصه-3-قلم-انواع-شیرآلات-صنعتی-plug-valve'>مناقصه 3 قلم انواع شیرآلات صنعتی plug valve / مناقصه, مناقصه 3 قلم انواع شیرآلات صنعتی plug valve</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049819/استعلام-ماده-شیمیایی-فلوکولانت-(superfloc-C-498)--'>استعلام ماده شیمیایی فلوکولانت (superfloc C-498) ... / استعلام ماده شیمیایی فلوکولانت (superfloc C-498) ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049822/استعلام-چهارده-ردیف-لوازم-بهداشتی'>استعلام چهارده ردیف لوازم بهداشتی  / استعلام , استعلام چهارده ردیف لوازم بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049823/مناقصه-خرید-ساندویچ-پانل'>مناقصه خرید ساندویچ پانل  / مناقصه خرید ساندویچ پانل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049824/مناقصه-عملیات-اجرایی-و-خرید-لوله-گذاری-به-متراژ-5270-متر---'>مناقصه عملیات اجرایی و خرید لوله گذاری به متراژ 5270 متر  ... / مناقصه,مناقصه عملیات اجرایی و خرید لوله گذاری به متراژ 5270 متر  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049828/استعلام-تصفیه-و--'>استعلام تصفیه و ... / استعلام ,استعلام تصفیه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049829/استعلام-روکش-بلبرینگ-و--'>استعلام روکش بلبرینگ و ... / استعلام ,استعلام روکش بلبرینگ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049832/استعلام-پروژه-تدوین-برنامه-مدیریت-جامع-تالاب-بین-المللی-خوزخوران'>استعلام  پروژه تدوین برنامه مدیریت جامع تالاب بین المللی خوزخوران  / استعلام  پروژه تدوین برنامه مدیریت جامع تالاب بین المللی خوزخوران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049834/مناقصه-عملیات-زیرسازی-و-آسفالت-خیابانها-و-معابر---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات زیرسازی و آسفالت خیابانها و معابر ... نوبت دوم / مناقصه,مناقصه عملیات زیرسازی و آسفالت خیابانها و معابر ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049835/استعلام-اجرای-طرح-جاده-نظامی'>استعلام اجرای طرح جاده نظامی / استعلام اجرای طرح جاده نظامی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049836/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-محدوده-F'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده F   / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده F  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049837/اصلاحیه-مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-محدوده-G'>اصلاحیه مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده G / اصلاحیه مناقصه عمومی، مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده G</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049840/مناقصه-واگذاری-خدمات-شهری'> مناقصه واگذاری خدمات شهری / مناقصه ، مناقصه واگذاری خدمات شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049841/مناقصه-عملیات-حصارکشی-نصب-پایه-بتنی-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حصارکشی نصب پایه بتنی..نوبت دوم / مناقصه, عملیات حصارکشی نصب پایه بتنی..نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049842/استعلام-اقلام-تراش'>استعلام اقلام تراش / استعلام ، استعلام اقلام تراش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049844/استعلام-سولفات-آلومینیوم-مایع-و--'>استعلام سولفات آلومینیوم مایع و ... / استعلام, استعلام سولفات آلومینیوم مایع و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049845/استعلام-بها-مطالعات-پدافند-غیرعامل-شبکه-توزیع-مبتنی-بر-ارتقا'>استعلام بها مطالعات پدافند غیرعامل شبکه توزیع مبتنی بر ارتقا  / استعلام بها ,استعلام بها مطالعات پدافند غیرعامل شبکه توزیع مبتنی بر ارتقا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049846/استعلام-اجرای-عملیات-تکمیل-زیرگذر-بابا-حصاری'>استعلام اجرای عملیات تکمیل زیرگذر بابا حصاری  / استعلام اجرای عملیات تکمیل زیرگذر بابا حصاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049848/استعلام-سقف-کاذب-کناف-و--'>استعلام سقف کاذب کناف و...  / استعلام , استعلام سقف کاذب کناف و... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049850/مناقصه-انجام-خدمات-عمومی-شامل-جمع-اوری-سد-معبر-و-جلوگیری-از-تخلفات-واحدهای-صنفی--'>مناقصه انجام خدمات عمومی شامل جمع اوری سد معبر و جلوگیری از تخلفات واحدهای صنفی ... / مناقصه,مناقصه انجام خدمات عمومی شامل جمع اوری سد معبر و جلوگیری از تخلفات واحدهای صنفی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049851/استعلام-اجرای-طرح-هاذی'>استعلام اجرای طرح هاذی / استعلام,استعلام اجرای طرح هاذی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049853/استعلام-خرید-پکیج-و-رادیاتور-و-لوله-و-الکتروپمپ'>استعلام خرید پکیج و رادیاتور و لوله و الکتروپمپ  / استعلام خرید پکیج و رادیاتور و لوله و الکتروپمپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049855/استعلام-قطعات-یدکی-کمپرسور'>استعلام قطعات یدکی کمپرسور  / استعلام , استعلام قطعات یدکی کمپرسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049856/استعلام-بال-والو-فولادی-با-محرک-الکتریکی'>استعلام بال والو فولادی با محرک الکتریکی  / استعلام ,استعلام بال والو فولادی با محرک الکتریکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049857/استعلام-مانیتور--'>استعلام مانیتور ... / استعلام ,استعلام مانیتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049860/استعلام-گریس-پمپ-دستی-و-سری-گریس-پمپ'>استعلام گریس پمپ دستی و سری گریس پمپ / استعلام ,استعلام گریس پمپ دستی و سری گریس پمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049861/مناقصه-تعمیرات-انتقالی-16-باب-منازل-دو-اتاقه-و-سه-اتاقه-سنگی-کارگری'>مناقصه تعمیرات انتقالی 16 باب منازل دو اتاقه و سه اتاقه سنگی کارگری / مناقصه, مناقصه تعمیرات انتقالی 16 باب منازل دو اتاقه و سه اتاقه سنگی کارگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049862/استعلام-الکترود-پلاسماو-تورچ-کامل'>استعلام الکترود پلاسماو تورچ کامل / استعلام ,استعلام الکترود پلاسماو تورچ کامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049864/استعلام-چاپگر-لیزری-رنگی'>استعلام  چاپگر لیزری رنگی  / استعلام  چاپگر لیزری رنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049865/استعلام-اجرای-طرح-روستای--'>استعلام اجرای طرح روستای... / استعلام, استعلام اجرای طرح روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049866/استعلام-اقلام-با-مارک-اشنایدر--'>استعلام اقلام با مارک اشنایدر... / استعلام , استعلام اقلام با مارک اشنایدر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049868/استعلام-دو-عدد-دوش-اضطراری-با-پایه'>استعلام دو عدد دوش اضطراری با پایه  / استعلام ,استعلام دو عدد دوش اضطراری با پایه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049869/مناقصه-اجرای-8000-مترمربع-بیس-و-آسفالت--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای 8000 مترمربع بیس و آسفالت  - نوبت دوم  / مناقصه اجرای 8000 مترمربع بیس و آسفالت  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049870/استعلام-جارو-صحرایی'>استعلام جارو صحرایی / استعلام , استعلام جارو صحرایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049872/مناقصه-انجام-خدمات-تامین-خودروهای-آمبولانس-تیپ'> مناقصه انجام خدمات تامین خودروهای آمبولانس تیپ /  مناقصه انجام خدمات تامین خودروهای آمبولانس تیپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049873/استعلام-خرید-ویدئو-پروژکتور-و-تجهیزات'>استعلام خرید ویدئو پروژکتور و تجهیزات / استعلام خرید ویدئو پروژکتور و تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049874/استعلام-تامین-مواد-نسوز-پاتیل-های-فولاد'>استعلام تامین مواد نسوز پاتیل های فولاد  / استعلام , استعلام تامین مواد نسوز پاتیل های فولاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049876/استعلام-فنس-کشی-و-تسطیح-پست-سیار'> استعلام فنس کشی و تسطیح پست سیار / استعلام,  استعلام فنس کشی و تسطیح پست سیار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049877/استعلام-حصارکشی--'>استعلام حصارکشی ... / استعلام ,استعلام حصارکشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049880/استعلام-دستگاه-تسمه-کش-رومیزی-برقی---'>استعلام دستگاه تسمه کش رومیزی برقی .... / استعلام, استعلام دستگاه تسمه کش رومیزی برقی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049882/استعلام-لامپ-فوق-کم-مصرف'>استعلام لامپ فوق کم مصرف   / استعلام , استعلام لامپ فوق کم مصرف  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049883/استعلام-خرید-اتصالات-فولادی'>استعلام خرید اتصالات فولادی  / استعلام, استعلام  خرید اتصالات فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049884/استعلام-تلویزیون-ایکس-ویژن--'>استعلام  تلویزیون ایکس ویژن... / استعلام  تلویزیون ایکس ویژن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049885/استعلام-بها-صدور-بیمه-نامه-مسئولیت-مدنی-مدیران'>استعلام بها صدور بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران / استعلام ،استعلام بها صدور بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049887/استعلام-شیر-هیدرولیک-مارک-BURKERT-و-گیج-استیل--'>استعلام شیر هیدرولیک مارک BURKERT و گیج استیل ... / استعلام,استعلام شیر هیدرولیک مارک BURKERT و گیج استیل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049888/استعلام-سر-شیلنگی'>استعلام سر شیلنگی  / استعلام , استعلام سر شیلنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049890/استعلام-طرح-هادی--'>استعلام طرح هادی ... / استعلام ,استعلام طرح هادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049891/مناقصه-تمدید-پروژه-نیرورسانی'>مناقصه تمدید پروژه نیرورسانی  / مناقصه ,مناقصه تمدید پروژه نیرورسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049893/استعلام-10-عدد-سوئیچ-شبکه-48-پورت-Cisco-ws-c2960-48tc-L'>استعلام  10 عدد سوئیچ شبکه 48 پورت Cisco ws-c2960-48tc-L / استعلام  10 عدد سوئیچ شبکه 48 پورت Cisco ws-c2960-48tc-L</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049894/استعلام-سود-مایع--محلول-اسید-سولفوریک----'>استعلام سود مایع ، محلول اسید سولفوریک ....... / استعلام,استعلام سود مایع ، محلول اسید سولفوریک .......</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049896/مناقصه-تهیه-و-طبخ-و-توزیع-غذای-بیمارستان'>مناقصه تهیه و طبخ و توزیع غذای بیمارستان  / مناقصه, مناقصه تهیه و طبخ و توزیع غذای بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049898/استعلام-ایزوپروپیل-الکل--'>استعلام ایزوپروپیل الکل ... / استعلام,استعلام ایزوپروپیل الکل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049899/استعلام-بهاء-خریداری-تجهیزات-مصرفی-پرینتر-فارگو'>استعلام بهاء خریداری تجهیزات مصرفی پرینتر فارگو / استعلام بهاء ، استعلام بهاء خریداری تجهیزات مصرفی پرینتر فارگو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049900/استعلام-برگزاری-کلینیک-سیار-صنعت--'>استعلام برگزاری کلینیک سیار صنعت ... / استعلام برگزاری کلینیک سیار صنعت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049901/مناقصه-عمومی-سیم-کشی-خطوط-ارتباطی'>مناقصه عمومی سیم کشی خطوط ارتباطی / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی سیم کشی خطوط ارتباطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049903/استعلام-بهره-برداری-توام-کشاورزی-و-دامداری'>استعلام بهره برداری توام کشاورزی و دامداری / استعلام, استعلام بهره برداری توام کشاورزی و دامداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049904/استعلام-بوتیل-گلیکول'>استعلام بوتیل گلیکول  / استعلام, استعلام بوتیل گلیکول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049906/استعلام-انجام-باقی-مانده-عملیات-اجرایی-مخزن-2000-مترمکعبی'>استعلام انجام باقی مانده عملیات اجرایی مخزن 2000 مترمکعبی / استعلام، استعلام انجام باقی مانده عملیات اجرایی مخزن 2000 مترمکعبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049907/استعلام-خرید-غذای-بیرون-بر'>استعلام خرید غذای بیرون بر / استعلام ,استعلام خرید غذای بیرون بر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049908/استعلام-اتوماسیون--'>استعلام اتوماسیون ... / استعلام ,استعلام اتوماسیون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049909/استعلام-تکمیل-راه-روستایی-حجت-آباد--آخران--'>استعلام  تکمیل راه روستایی حجت آباد - آخران ... / استعلام  تکمیل راه روستایی حجت آباد - آخران ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049910/استعلام-احداث-ساختمان-چاه-آب-شرب'>استعلام احداث ساختمان چاه آب شرب / استعلام، استعلام احداث ساختمان چاه آب شرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049911/مناقصه-خرید-3200-متر-لوله-پلی-اتیلن-به-قطر-200-میلیمتر'>مناقصه خرید 3200 متر لوله پلی اتیلن به قطر 200 میلیمتر  / مناقصه خرید 3200 متر لوله پلی اتیلن به قطر 200 میلیمتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049912/استعلام-جدول-گذاری-محوطه--'>استعلام جدول گذاری محوطه ... / استعلام,استعلام جدول گذاری محوطه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049913/استعلام-لوله-گذاری-فاضلاب'>استعلام لوله گذاری فاضلاب / استعلام, استعلام لوله گذاری فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049914/استعلام-بهاء-خرید-مادربرد'>استعلام بهاء خرید مادربرد / استعلام بهاء ، استعلام بهاء خرید مادربرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049916/استعلام-​اصلاح-شبکه-خط-600-فاضلاب-خیابان'>استعلام ​اصلاح شبکه خط 600 فاضلاب خیابان / استعلام، استعلام ​اصلاح شبکه خط 600 فاضلاب خیابان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049919/استعلام-عملیات-اجرایی-توسعه-شبکه-فاضلاب'>استعلام عملیات اجرایی توسعه شبکه فاضلاب  / استعلام, استعلام عملیات اجرایی توسعه شبکه فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049921/استعلام-نصب-دوربین-مداربسته-حراست'>استعلام نصب دوربین مداربسته حراست / استعلام نصب دوربین مداربسته حراست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049923/استعلام-تجهیزات-اداری'>استعلام تجهیزات اداری  / استعلام, استعلام تجهیزات اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049924/استعلام-شیر-قطع-و-وصل'>استعلام شیر قطع و وصل  / استعلام ,استعلام شیر قطع و وصل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049925/استعلام-لامپ-برای-دستگاه-اسپکتروفتومتر'>استعلام لامپ برای دستگاه اسپکتروفتومتر / استعلام, استعلام لامپ برای دستگاه اسپکتروفتومتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049926/استعلام-طراحی-و-نورپردازی-فضای-سبز-ساختمان-مدیریت'>استعلام طراحی و نورپردازی فضای سبز ساختمان مدیریت  / استعلام, استعلام طراحی و نورپردازی فضای سبز ساختمان مدیریت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049927/استعلام-انجام-امور-خونگیری'>استعلام انجام امور خونگیری  / استعلام , استعلام انجام امور خونگیری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049929/تجدید-فراخوان-مناقصه-اصلاح-شبکه-توزیع-آب-بخشی-از-منطقه-حصیر-آباد'>تجدید فراخوان مناقصه اصلاح شبکه توزیع آب بخشی از منطقه حصیر آباد / تجدید فراخوان مناقصه عمومی, تجدید فراخوان مناقصه اصلاح شبکه توزیع آب بخشی از منطقه حصیر آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049930/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستایی--'>استعلام اجرای طرح هادی روستایی... / استعلام اجرای طرح هادی روستایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049932/استعلام-تهیه-لوازم-روشنایی-جهت-شبکه-ها'>استعلام تهیه لوازم روشنایی جهت شبکه ها / استعلام تهیه لوازم روشنایی جهت شبکه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049933/استعلام-دستگاه-کپی'>استعلام دستگاه کپی  / استعلام, استعلام دستگاه کپی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049934/استعلام-سمباده-برقی-آبگرمکن---'>استعلام سمباده برقی،آبگرمکن . .. / استعلام ، استعلام سمباده برقی،آبگرمکن . ..  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049935/استعلام-عملیات-باقی-مانده-از-امورات-زیربنایی'>استعلام عملیات باقی مانده از امورات زیربنایی  / استعلام ,استعلام عملیات باقی مانده از امورات زیربنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049936/استعلام-لایروبی-و-مرمت-قنات-مومن-آباد--'>استعلام لایروبی و مرمت قنات مومن آباد... / استعلام لایروبی و مرمت قنات مومن آباد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049938/استعلام-مطالعات-فنی-و-اقتصادی-استفاده-از-پساب-تصفیه-خانه'>استعلام مطالعات فنی و اقتصادی استفاده از پساب تصفیه خانه / استعلام مطالعات فنی و اقتصادی استفاده از پساب تصفیه خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049939/تجدید-مناقصه-اصلاح-شبکه-توزیع-آب'>تجدید مناقصه اصلاح شبکه توزیع آب  / تجدید فراخوان مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اصلاح شبکه توزیع آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049940/استعلام-بهسازی-و-نوسازی-اطاق-پرسنل-موتورخانه'>استعلام بهسازی و نوسازی اطاق پرسنل موتورخانه / استعلام, استعلام بهسازی و نوسازی اطاق پرسنل موتورخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049941/استعلام-گلدان-پلاستیکی-بزرگ'>استعلام گلدان پلاستیکی بزرگ / استعلام ,استعلام گلدان پلاستیکی بزرگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049943/استعلام-ساخت-آدابتور-شارژ-هیدرولیک-و--'>استعلام ساخت آدابتور شارژ هیدرولیک و ...  / استعلام, استعلام ساخت آدابتور شارژ هیدرولیک و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049944/استعلام-پست-لارومیگوآب-شیرین'>استعلام پست لارومیگوآب شیرین  / استعلام ، استعلام پست لارومیگوآب شیرین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049946/مناقصه-اجرای-بخشی-از-خطوط-فاضلاب-رو---'>مناقصه اجرای بخشی از خطوط فاضلاب رو..... / مناقصه،مناقصه اجرای بخشی از خطوط فاضلاب رو.....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049947/استعلام-خرید-سه-دستگاه-پمپ-آب'>استعلام خرید سه دستگاه پمپ آب / استعلام, استعلام خرید سه دستگاه پمپ آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049948/استعلام-اجاره-یک-دستگاه-خودروسازی-(پژو-یا-سمند)--'>استعلام اجاره یک دستگاه خودروسازی (پژو یا سمند) ... / استعلام اجاره یک دستگاه خودروسازی (پژو یا سمند) ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049949/استعلام-سه-آیتم-کنکتور'>استعلام سه آیتم کنکتور / استعلام سه آیتم کنکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049950/استعلام-تکمیل-آبرسانی-به-روستا'>استعلام تکمیل آبرسانی به روستا / استعلام ,استعلام تکمیل آبرسانی به روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049951/استعلام-پایانه-راه-دور-دیجیتال--'>استعلام پایانه راه دور دیجیتال ... / استعلام,استعلام پایانه راه دور دیجیتال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049952/استعلام-کولر-اسپیلت'>استعلام کولر اسپیلت  / استعلام , استعلام کولر اسپیلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049953/استعلام-کابل-برق--'>استعلام کابل برق ... / استعلام ,استعلام کابل برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049954/استعلام-احداث-مخزن-هوایی-50-مترمکعبی'>استعلام احداث مخزن هوایی 50 مترمکعبی / استعلام, استعلام احداث مخزن هوایی 50 مترمکعبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049955/استعلام-عملیات-ساختمانی-احداث-فیدر-پست'>استعلام عملیات ساختمانی احداث فیدر پست / استعلام, استعلام عملیات ساختمانی احداث فیدر پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049249/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-سیصد-متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت سیصد متر نوبت  اول / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت سیصد متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049250/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-2501متر-مرحله-دوم'>مزایده ملک مساحت عرصه 2501متر مرحله دوم  / مزایده ,مزایده ملک مساحت عرصه 2501متر مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049254/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-عرصه-220متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی عرصه 220متر / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی عرصه 220متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049255/مزایده-ششدانگ-سه-دستگاه-آپارتمان'>مزایده ششدانگ سه دستگاه آپارتمان  / مزایده ,مزایده ششدانگ سه دستگاه آپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049256/مزایده-ملک-بخش-سه-ثبت-گرگان'>مزایده ملک بخش سه ثبت گرگان / مزایده ,مزایده ملک بخش سه ثبت گرگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049257/مزایده-پوست-روده-و-کله-پاچه-کشتارگاه--'>مزایده پوست، روده و کله پاچه کشتارگاه ... / آگهی مزایده، مزایده پوست، روده و کله پاچه کشتارگاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049258/مزایده-12-دستگاه-خودرو--نوبت-دوم'>مزایده 12 دستگاه خودرو ...نوبت دوم / مزایده ,مزایده 12 دستگاه خودرو ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049259/مزایده-خازن-اسقاط-راک--مقره-چینی-و----نوبت-دوم'>مزایده خازن اسقاط، راک ، مقره چینی و ....- نوبت دوم / مزایده خازن اسقاط، راک ، مقره چینی و ....- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049260/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-73-05متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 73.05متر / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 73.05متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049262/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-هفت-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه هفت تفکیکی  / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه هفت تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049263/مزایده-یک-قطعه-زمین-شالیزاری-1175متر'>مزایده یک قطعه زمین شالیزاری 1175متر / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین شالیزاری 1175متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049266/مزایده-ملک-مساحت-اعیان-19-560مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت اعیان 19.560مترمربع نوبت اول / مزایده ,مزایده ملک مساحت اعیان 19.560مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049267/مزایده-ششدانگ-زمین-شماره-دویست-و-نود-و-یک-فرعی-بخش-دو'>مزایده ششدانگ زمین شماره دویست و نود و یک فرعی بخش دو  / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین شماره دویست و نود و یک فرعی بخش دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049269/مزایده-آپارتمان-مساحت-70-878مترمربع'>مزایده آپارتمان مساحت 70.878مترمربع / مزایده ,مزایده آپارتمان مساحت 70.878مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049270/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-5-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 5 تفکیکی / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 5 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049273/مزایده-ششدانگ-سرقفلی-مغازه-تجاری-مساحت-مفید-14-60متر'>مزایده ششدانگ سرقفلی مغازه تجاری مساحت مفید 14.60متر / مزایده ,مزایده ششدانگ سرقفلی مغازه تجاری مساحت مفید 14.60متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049275/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-99-84متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 99.84متر / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 99.84متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049276/مزایده-800-عدد-پره-فولادی'>مزایده 800 عدد پره فولادی / مزایده، مزایده 800 عدد پره فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049278/مزایده-آپارتمان-زیربنای-صد-و-شش-مترمربع-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان زیربنای صد و شش مترمربع نوبت اول  / مزایده ,مزایده آپارتمان زیربنای صد و شش مترمربع نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049279/مزایده-ملک-بخش-دو-بجنورد-مرحله-اول'>مزایده ملک بخش دو بجنورد مرحله اول  / مزایده ,مزایده ملک بخش دو بجنورد مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049280/مزایده-فروش-یک-دستگاه-اتوبوس-برون-شهری'>مزایده فروش یک دستگاه اتوبوس برون شهری / آگهی مزایده، مزایده فروش یک دستگاه اتوبوس برون شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049281/مزایده-سرقفلی-مغازه-بخش-شش-تبریز-نوبت-اول'>مزایده سرقفلی مغازه بخش شش تبریز نوبت اول  / مزایده ,مزایده سرقفلی مغازه بخش شش تبریز نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049283/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-دویست-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت دویست متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت دویست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049284/مزایده-ششدانگ-واحد-تجاری-27-16متر'>مزایده ششدانگ واحد تجاری 27.16متر / مزایده ,مزایده ششدانگ واحد تجاری 27.16متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049285/مزایده-یک-قطعه-زمین-با-بنای-احداثی-قطعه-چهل-و-نه-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین با بنای احداثی قطعه چهل و نه نوبت اول / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین با بنای احداثی قطعه چهل و نه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049286/مزایده-اجاره-املاک-مازاد--نوبت-دوم'>مزایده  اجاره املاک مازاد  - نوبت دوم /  آگهی مزایده عمومی,مزایده اجاره املاک مازاد  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049288/مزایده-خودرو-نیسان-و-پژو'>مزایده خودرو نیسان و پژو / مزایده، مزایده خودرو نیسان و پژو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049289/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-یک-ثبتی-شاهرود-اموال-غیرمنقول'>مزایده پلاک ثبتی بخش یک ثبتی شاهرود اموال غیرمنقول / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی بخش یک ثبتی شاهرود اموال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049291/مزایده-ملک-مساحت-3000متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 3000متر نوبت اول  / مزایده ,مزایده ملک مساحت 3000متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049294/مزایده-ملک-بخش-پنج-ارومیه-اموال-غیرمنقول-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش پنج ارومیه اموال غیرمنقول نوبت اول  / مزایده ,مزایده ملک بخش پنج ارومیه اموال غیرمنقول نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049295/مزایده-یک-دستگاه-نیسان'>مزایده یک دستگاه نیسان  / مزایده ,مزایده یک دستگاه نیسان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049297/مزایده-اجاره-یک-باب-مغازه'>مزایده اجاره یک باب مغازه / آگهی مزایده، مزایده اجاره یک باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049299/مزایده-پلاک-ثبتی-به-شماره-1527-فرعی-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی به شماره 1527 فرعی نوبت اول  / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی به شماره 1527 فرعی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049301/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-2-تبریز-مال-مشاعی-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی بخش 2 تبریز مال مشاعی نوبت دوم / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی بخش 2 تبریز مال مشاعی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049302/مزایده-فروش-یکدستگاه-سواری-بنز-230e-مدل-1390'>مزایده فروش یکدستگاه سواری بنز 230e مدل 1390  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه سواری بنز 230e مدل 1390 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049303/مزایده-ملک-قطعه-زمین-ویلایی-اموال-غیرمنقول-نوبت-دوم'>مزایده ملک قطعه زمین ویلایی اموال غیرمنقول نوبت دوم / مزایده ,مزایده ملک قطعه زمین ویلایی اموال غیرمنقول نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049304/مزایده-دو-دستگاه-رنگرزی-قدیمی'>مزایده دو دستگاه رنگرزی قدیمی / آگهی مزایده، مزایده دو دستگاه رنگرزی قدیمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049309/مزایده-ملک-اموال-غیرمنقول-نوبت-اول'>مزایده ملک اموال غیرمنقول نوبت اول / مزایده ,مزایده ملک اموال غیرمنقول نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049311/مزایده-تعداد-یکدستگاه-خودرو-پراید-قابل-شماره-گذاری'>مزایده تعداد یکدستگاه خودرو پراید قابل شماره گذاری / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده تعداد یکدستگاه خودرو پراید قابل شماره گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049312/حراج-انواع-کالای-مستعمل--آبدیده-گوشی-تلفن'>حراج انواع کالای مستعمل ، آبدیده گوشی تلفن / حراج حضوری, حراج انواع کالای مستعمل ، آبدیده گوشی تلفن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049314/مزایده-مال-مشاع-ملک-نوبت-اول-اموال-غیرمنقول'>مزایده مال مشاع ملک نوبت اول اموال غیرمنقول / مزایده ,مزایده مال مشاع ملک نوبت اول اموال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049316/مزایده-دو-ملک-دارای-عرصه-و-اعیان-نوبت-اول'>مزایده دو ملک دارای عرصه و اعیان نوبت اول / مزایده ,مزایده دو ملک دارای عرصه و اعیان نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049318/تجدید-مزایده-عرصه-و-اعیان-آموزش-تپه-راهنمایی-و-رانندگی-پایه-یکم'>تجدید مزایده عرصه و اعیان آموزش تپه راهنمایی و رانندگی پایه یکم  / مزایده,تجدید مزایده عرصه و اعیان آموزش تپه راهنمایی و رانندگی پایه یکم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049319/مزایده-ملک-مساحت-263-56متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت 263.56متر نوبت دوم / مزایده ,مزایده ملک مساحت 263.56متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049320/مزایده-تعداد-یکدستگاه-خودرو-سواری'>مزایده تعداد یکدستگاه خودرو سواری / آگهی مزایده, مزایده تعداد یکدستگاه خودرو سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049322/مزایده-ملک-بخش-هجده-نکا-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش هجده نکا نوبت اول / مزایده ,مزایده ملک بخش هجده نکا نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049325/مزایده-ملک-مساحت-282-92متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت 282.92متر نوبت دوم / مزایده ,مزایده ملک مساحت 282.92متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049327/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-6000متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 6000متر / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی مساحت 6000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049328/مزایده-فروش-یکدستگاه-پژو-206-اس-دی'>مزایده فروش یکدستگاه پژو 206 اس دی  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه پژو 206 اس دی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049330/مزایده-یک-قطعه-محوطه-مساحت-2200متر'>مزایده یک قطعه محوطه مساحت 2200متر  / مزایده ,مزایده یک قطعه محوطه مساحت 2200متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049334/مزایده-فروش-کامیون-کمپرسی-و--'>مزایده فروش کامیون کمپرسی و ... / مزایده, مزایده فروش کامیون کمپرسی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049335/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-5-تبریز-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش 5 تبریز نوبت اول / مزایده, مزایده پلاک ثبتی بخش 5 تبریز نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049337/مزایده-ملک-بخش-سه-ثبتی-شاهرود-نوبت-دوم'>مزایده ملک بخش سه ثبتی شاهرود نوبت دوم / مزایده, مزایده ملک بخش سه ثبتی شاهرود نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049341/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-340متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 340متر  / مزایده, مزایده یک قطعه زمین مساحت 340متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049342/مزایده-کولر-اسپیلت'>مزایده کولر اسپیلت  / مزایده, مزایده کولر اسپیلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049343/مزایده-خودروپژو'>مزایده خودروپژو / مزایده، مزایده خودرو پژو روا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049345/مزایده-ملک-مساحت-صد-و-هشتاد-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت صد و هشتاد متر نوبت اول / مزایده, مزایده ملک مساحت صد و هشتاد متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049349/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-191-متر-مربع'>مزایده ملک مساحت عرصه 191 متر مربع / مزایده, مزایده ملک مساحت عرصه 191 متر مربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049350/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-137-83متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 137.83متر  / مزایده, مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 137.83متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049352/فراخوان-مزایده-ورق-فولادی'>فراخوان مزایده ورق فولادی  / آگهی فراخوان , فراخوان مزایده ورق فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049353/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-320متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 320متر / مزایده, مزایده یک قطعه زمین مساحت 320متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049354/مزایده-فروش-سرویس-تخت-خواب'>مزایده فروش سرویس تخت خواب / مزایده, مزایده فروش سرویس تخت خواب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049355/مزایده-فروش-تعدادی-از-اموال-اسقاط-شهرداری'>مزایده فروش تعدادی از اموال اسقاط شهرداری  / مزایده فروش تعدادی از اموال اسقاط شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049356/مزایده-ساختمان-قدیمی-با-عمر-بیش-از-35-سال'>مزایده ساختمان قدیمی با عمر بیش از 35 سال  / مزایده,مزایده ساختمان قدیمی با عمر بیش از 35 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049358/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-9897-فرعی-از-49-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 9897 فرعی از 49 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 9897 فرعی از 49 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049359/مزایده-فروش-روغن-موتور-افزونی-هاتیک-و--'>مزایده فروش روغن موتور افزونی هاتیک و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش روغن موتور افزونی هاتیک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049361/مزایده-یک-قطعه-زمین-مرحله-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مرحله دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049365/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-24-گیلان'>مزایده پلاک ثبتی بخش 24 گیلان / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 24 گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049366/مزایده-سرمایه-گذاری-و-بهره-برداری-خودروهای-برقی---'>مزایده سرمایه گذاری و بهره برداری خودروهای برقی..... / مزایده،مزایده سرمایه گذاری و بهره برداری خودروهای برقی.....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049367/مزایده-تسمه-پلاستیکی--چسب-نر-و-ماده--'>مزایده تسمه پلاستیکی - چسب نر و ماده.... / مزایده, مزایده تسمه پلاستیکی - چسب نر و ماده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049368/مزایده-دیگ-بخار-3-تنی-و--'>مزایده دیگ بخار 3 تنی و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده دیگ بخار 3 تنی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049369/مزایده-ششدانگ-مقدار-مساحت-1000مترمربع-زمین'>مزایده ششدانگ مقدار مساحت 1000مترمربع زمین  / مزایده,مزایده ششدانگ مقدار مساحت 1000مترمربع زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049371/مزایده-ششدانگ-زمین-محصور-بخش-24-گیلان'>مزایده ششدانگ زمین محصور بخش 24 گیلان / مزایده,مزایده ششدانگ زمین محصور بخش 24 گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049373/مزایده-ششدانگ-زمین-بصورت-خانه-محوطه-بخش-26-گیلان'>مزایده ششدانگ زمین بصورت خانه محوطه بخش 26 گیلان / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بصورت خانه محوطه بخش 26 گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049374/مزایده-اجاره-یک-قطعه-زمین-دولتی-با-کاربری-درمانی'>مزایده اجاره یک قطعه زمین دولتی با کاربری درمانی  / مزایده ,مزایده اجاره یک قطعه زمین دولتی با کاربری درمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049375/مزایده-خودرو-پژو-آردی-1600-نوبت-دوم'>مزایده خودرو پژو آردی 1600- نوبت دوم / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو پژو آردی 1600 - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049376/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-2105-6متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 2105.6متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 2105.6متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049378/مزایده-ملک-4-دیواری-با-بنای-احداثی-دارای-چند-دهنه-مغازه-نوبت-اول'>مزایده ملک 4 دیواری با بنای احداثی دارای چند دهنه مغازه نوبت اول / مزایده,مزایده ملک 4 دیواری با بنای احداثی دارای چند دهنه مغازه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049379/مزایده-فروش-اموال-مازاد-و-اسقاطی-شامل-صندلی-فلزی-صندلی-گردان-و---نوبت-دوم'>مزایده فروش اموال مازاد و اسقاطی شامل صندلی فلزی، صندلی گردان و ... نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش اموال مازاد و اسقاطی شامل صندلی فلزی، صندلی گردان و ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049380/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پراید-دی-ام'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید دی ام / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید دی ام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049381/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-123-15متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 123.15متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 123.15متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049383/مزایده-منافع-یکباب-مغازه-مساحت-30-6متر'>مزایده منافع یکباب مغازه مساحت 30.6متر / مزایده,مزایده منافع یکباب مغازه مساحت 30.6متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049386/مزایده-فروش-گروگان-های-سررسید-گذشته-طلای-سنوات'>مزایده فروش گروگان های سررسید گذشته طلای سنوات  / آگهی حراج , مزایده فروش گروگان های سررسید گذشته طلای سنوات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049387/خلاصه-آگهی-مزایده--فروش-انواع-آهن-آلات-تمدید'>خلاصه آگهی مزایده   فروش انواع آهن آلات تمدید  / خلاصه آگهی مزایده ،خلاصه آگهی مزایده   فروش انواع آهن آلات تمدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049388/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-126-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 126 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 126 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049391/مزایده-فروش-باتری-های-کارکرده-دستگاه-های-رکتیفایر'>مزایده فروش باتری های کارکرده دستگاه های رکتیفایر  / مزایده ,مزایده فروش باتری های کارکرده دستگاه های رکتیفایر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049392/مزایده-فروش-38-عدد-لوله-روغن-هیدرولیک-رنو-میدلام-و--'>مزایده فروش 38 عدد لوله روغن هیدرولیک رنو میدلام  و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش : 38 عدد لوله روغن هیدرولیک رنو میدلام  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049393/مزایده-5-دانگ-و-24-سیر-و-8-مثقال-مشاع-از-زمین-1155-40متر'>مزایده 5 دانگ و 24 سیر و 8 مثقال مشاع از زمین 1155.40متر / مزایده,مزایده 5 دانگ و 24 سیر و 8 مثقال مشاع از زمین 1155.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049394/مزایده-سیم-کارت-کارکرده--'>مزایده سیم کارت کارکرده.... / مزایده, مزایده سیم کارت کارکرده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049396/مزایده-واگذاری-بازارچه-نوروزی'>مزایده واگذاری بازارچه نوروزی / آگهی مزایده , مزایده واگذاری بازارچه نوروزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049398/مزایده-ملک-مساحت-کل-76-5متر'>مزایده ملک مساحت کل 76.5متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت کل 76.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049400/مزایده-خودروی-سواری-پژو-پارس'>مزایده خودروی سواری پژو پارس  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده خودروی سواری پژو پارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049401/مزایده-یک-قطعه-ملک-مساحت-208مترمربع'>مزایده یک قطعه ملک مساحت 208مترمربع  / مزایده,مزایده یک قطعه ملک مساحت 208مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049405/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-493متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 493متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 493متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049406/مزایده-فروش-کالاهای-اسقاط-کد-3-شامل-انواع-کابل-مسی---نوبت-دوم'>مزایده فروش کالاهای اسقاط کد 3 شامل انواع کابل مسی... - نوبت دوم / مزایده عمومی , مزایده فروش کالاهای اسقاط کد 3 شامل انواع کابل مسی... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049409/مزایده-زمین-کشاورزی-مشاع-مساحت-سه-هکتار'>مزایده زمین کشاورزی مشاع مساحت سه هکتار / مزایده,مزایده زمین کشاورزی مشاع مساحت سه هکتار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049411/مزایده-واگذاری-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-1014-89متر'>مزایده واگذاری فروش یک قطعه زمین مساحت 1014.89متر  / مزایده,مزایده واگذاری فروش یک قطعه زمین مساحت 1014.89متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049416/مزایده-ماشین-آلات-قسمت-کارتن-سازی'>مزایده ماشین آلات قسمت کارتن سازی  / مزایده ,مزایده ماشین آلات قسمت کارتن سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049418/اصلاحیه-مزایده-منزل-مسکونی'>اصلاحیه مزایده منزل مسکونی  / اصلاحیه مزایده ,مزایده منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049419/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-واحدهای-تجاری-و-اداری'>مزایده واگذاری تعدادی از واحدهای تجاری و اداری / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی از واحدهای تجاری و اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049420/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-واحدهای-تجاری-و-پارکینگ-و-رستوران'>مزایده واگذاری تعدادی از واحدهای تجاری و پارکینگ و رستوران / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی از واحدهای تجاری و پارکینگ و رستوران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049421/مزایده-چراغ-جلو-مزدا-3--'>مزایده چراغ جلو مزدا 3 ... / مزایده , مزایده چراغ جلو مزدا 3 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049423/مزایده-اجاره-استخر'>مزایده اجاره استخر / مزایده ,مزایده اجاره استخر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049424/مزایده-یک-تخته-قالیچه-ترکمنی-دست-بافت-مرحله-دوم'>مزایده یک تخته قالیچه ترکمنی دست بافت-مرحله دوم  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک تخته قالیچه ترکمنی دست بافت- مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049429/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-109-11متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 109.11متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 109.11متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049430/مزایده-املاک-و-خودرو'>مزایده املاک و خودرو / مزایده املاک و خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049432/مزایده-یک-راس-اسب-مادیان'>مزایده یک راس اسب مادیان  / آگهی مزایده, مزایده یک راس اسب مادیان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049434/مزایده-فروش-زمین-مشاعی-مساحت-8-229-92متر'>مزایده فروش زمین مشاعی مساحت 8.229.92متر  / مزایده,مزایده فروش زمین مشاعی مساحت 8.229.92متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049438/مزایده-فروش-مجموعه-رستوران-شاندیز-عرصه-7659متر'>مزایده فروش مجموعه رستوران شاندیز عرصه 7659متر  / مزایده,مزایده فروش مجموعه رستوران شاندیز عرصه 7659متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049439/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین---نوبت-دوم'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین .... نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری یک قطعه زمین .... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049441/مزایده-ششدانگ-پلاک-1014-فرعی-بخش-4-سقز'>مزایده ششدانگ پلاک 1014 فرعی بخش 4 سقز / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 1014 فرعی بخش 4 سقز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049444/مزایده-ششدانگ-یکباب-دامداری-مساحت-3745متر'>مزایده ششدانگ یکباب دامداری مساحت 3745متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب دامداری مساحت 3745متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049447/مزایده-یک-عدد-تلفن-همراه-به-شماره-09122266569'>مزایده یک عدد تلفن همراه به شماره 09122266569 / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک عدد تلفن همراه به شماره 09122266569</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049448/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-3000متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 3000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 3000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049455/مزایده-فروش-تعداد-سه-دستگاه-خودروی-اداری'>مزایده فروش تعداد سه دستگاه خودروی اداری / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش تعداد سه دستگاه خودروی اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049456/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-مسکونی-114-50متر'>مزایده ششدانگ یک واحد مسکونی 114.50متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد مسکونی 114.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049461/مزایده-فروش-محصولات-پلیمری-پلی-اتیلن-سنگین-و-پلی-پروپیلن-و----نوبت-دوم'>مزایده فروش محصولات پلیمری پلی اتیلن سنگین و پلی پروپیلن و ... - نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده فروش محصولات پلیمری پلی اتیلن سنگین و پلی پروپیلن و ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049464/مزایده-کاشی-پارس-میداس-مشکی---نوبت-دوم'>مزایده کاشی پارس میداس مشکی...- نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده کاشی پارس میداس مشکی...- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049465/مزایده-فروش-املاک-بانک-مهر-اقتصاد'>مزایده فروش املاک بانک مهر اقتصاد / مزایده,مزایده فروش املاک بانک مهر اقتصاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049467/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-98-95متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 98.95متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 98.95متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049472/مزایده-آپارتمان-مساحت-80-45مترمربع'>مزایده آپارتمان مساحت 80.45مترمربع / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 80.45مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049474/مزایده-اجاره-و-مشارکت-آشپزخانه-مسجد--مرحله-دوم'>مزایده اجاره و مشارکت آشپزخانه مسجد...مرحله دوم / مزایده ، مزایده اجاره و مشارکت آشپزخانه مسجد...مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049475/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-پانصد-و-سیزده-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت پانصد و سیزده متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت پانصد و سیزده متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049478/مزایده-ششدانگ-زمین-طلق-مساحت-186متر'>مزایده ششدانگ زمین طلق مساحت 186متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین طلق مساحت 186متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049479/مزایده-فروش-خودرو--مرحله-اول-نوبت-دوم'>مزایده فروش خودرو... مرحله اول نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی ، مزایده فروش خودرو... مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049483/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-پلاک-شماره-154-339-اسناد-رهنی'>مزایده ششدانگ یکباب خانه پلاک شماره 154/339 اسناد رهنی  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه پلاک شماره 154/339 اسناد رهنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049484/آگهی-فراخوان-واگذاری-املاک'>آگهی فراخوان واگذاری  املاک / آگهی فراخوان ،آگهی فراخوان واگذاری  املاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049489/مزایده-یک-عدد-مخزن'>مزایده یک عدد مخزن  / مزایده ,مزایده یک عدد مخزن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049492/مزایده-چند-قطعه-زمین-اراضی-روستای-ورسن'>مزایده چند قطعه زمین اراضی روستای ورسن / مزایده,مزایده چند قطعه زمین اراضی روستای ورسن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049496/مزایده-پژو-405'>مزایده پژو 405 / مزایده ، مزایده پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049499/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-128متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 128متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 128متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049501/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-کل-1245متر'>مزایده پلاک ثبتی عرصه کل 1245متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه کل 1245متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049505/مزایده-یک-دستگاه-کمپرسور'>مزایده یک دستگاه کمپرسور / مزایده ,مزایده یک دستگاه کمپرسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049508/مزایده-فروش-املاک-مازاد-و-تملیکی'>مزایده فروش املاک مازاد و تملیکی / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد و تملیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049509/مزایده-یک-دستگاه-تزریق-پلاستیک-مارک-ارس-هایتین---'>مزایده یک دستگاه تزریق پلاستیک مارک ارس هایتین..... / آگهی مزایده،مزایده یک دستگاه تزریق پلاستیک مارک ارس هایتین.....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049510/تجدید-حراج-اجاره-تعداد-یکباب-غرفه-فروش-تنقلات'>تجدید حراج اجاره تعداد یکباب غرفه فروش تنقلات / آگهی تجدید حراج، تجدید حراج اجاره تعداد یکباب غرفه فروش تنقلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049515/مزایده-فروش-خودروهای-مازاد'>مزایده فروش خودروهای مازاد / مزایده، مزایده فروش خودروهای مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049516/حراج-تعداد-دو-باب-غرفه-فروش-تنقلات'>حراج تعداد دو باب غرفه فروش تنقلات / حراج ، حراج تعداد دو باب غرفه فروش تنقلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049517/مزایده-املاک-مازاد-و-تملیکی-به-تعداد-هفت-فقره'>مزایده املاک مازاد و تملیکی به تعداد هفت فقره  / مزایده,مزایده املاک مازاد و تملیکی به تعداد هفت فقره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049518/مزایده-دستگاه-تولید-ظرف-یکبار-مصرف-دستگاه-آسیاب--'>مزایده دستگاه تولید ظرف یکبار مصرف، دستگاه آسیاب... / مزایده، مزایده دستگاه تولید ظرف یکبار مصرف، دستگاه آسیاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049519/مزایده-امور-تبلیغاتی-سطح-شهر'>مزایده امور تبلیغاتی سطح شهر  / مزایده ,مزایده امور تبلیغاتی سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049521/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-هفت-ثبتی-اهواز'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش هفت ثبتی اهواز  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش هفت ثبتی اهواز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049522/مزایده-یک-دستگاه-تزریق-پلاستیک'>مزایده یک دستگاه تزریق پلاستیک / مزایده, مزایده یک دستگاه تزریق پلاستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049526/مزایده-اجاره-یک-باب-غرفه-حمل-و-نقلی---نوبت-دوم'>مزایده اجاره یک باب غرفه حمل و نقلی ... نوبت دوم / مزایده عمومی, مزایده اجاره یک باب غرفه حمل و نقلی ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049527/مزایده-40-من-زمین-زعفران-غیرمنقول'>مزایده 40 من زمین زعفران غیرمنقول / مزایده,مزایده 40 من زمین زعفران غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049532/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-571مترمربع'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 571مترمربع / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 571مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049533/مزایده-یک-دستگاه-مانیتور-صندلی-اداری--'>مزایده یک دستگاه مانیتور، صندلی اداری... / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه مانیتور، صندلی اداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049534/مزایده-آپارتمان-مساحت-272متر-طبقه-هفتم'>مزایده آپارتمان مساحت 272متر طبقه هفتم  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 272متر طبقه هفتم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049539/مزایده-ششدانگ-زمین-مشتمل-بر-گاوداری'>مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر گاوداری / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر گاوداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049542/مزایده-اجاره-مکان-رستوران'>مزایده اجاره مکان رستوران  / مزایده ,مزایده اجاره مکان رستوران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049543/مزایده-منزل-مسکونی-با-قدمت-40-سال'>مزایده منزل مسکونی با قدمت 40 سال / مزایده,مزایده منزل مسکونی با قدمت 40 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049547/مزایده-اجاره-فضاهای-درمانی-و-آموزشی'>مزایده اجاره فضاهای درمانی و آموزشی  / مزایده ,مزایده اجاره فضاهای درمانی و آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049548/مزایده-بوفه-چوبی-میز-جلو-مبلی--'>مزایده بوفه چوبی، میز جلو مبلی... / مزایده, مزایده بوفه چوبی، میز جلو مبلی...- نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049550/مزایده-ششدانگ-خانه-و-محوطه-بخش-22-گیلان'>مزایده ششدانگ خانه و محوطه بخش 22 گیلان / مزایده,مزایده ششدانگ خانه و محوطه بخش 22 گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049551/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-23-گیلان'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 23 گیلان / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 23 گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049555/تمدید-مزایده-اداره-بیمارستان'>تمدید مزایده اداره بیمارستان / تمدید مزایده ، مزایده اداره بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049558/مزایده-دو-قطعه-زمین-شالیزاری-نوبت-اول'>مزایده دو قطعه زمین شالیزاری نوبت اول / مزایده,مزایده دو قطعه زمین شالیزاری نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049559/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان---'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان ....  / مزایده, مزایده ششدانگ عرصه و اعیان .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049562/مزایده-ملک-پلاک-ثبتی-شماره-3070-فرعی-نوبت-اول'>مزایده ملک پلاک ثبتی شماره 3070 فرعی نوبت اول / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی شماره 3070 فرعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049563/مزایده-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده یک خط تلفن همراه  / مزایده, مزایده یک خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049564/مزایده-فروش-32-قطعه-زمین-مسکونی-و-7-قطعه-زمین-تجاری'>مزایده فروش 32 قطعه زمین مسکونی و 7 قطعه زمین تجاری  / مزایده,مزایده فروش 32 قطعه زمین مسکونی و 7 قطعه زمین تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049565/مزایده-فروش-مقدار-3673-تن-چای-خشک-سنواتی'>مزایده فروش مقدار 3673 تن چای خشک سنواتی / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش مقدار 3673 تن چای خشک سنواتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049566/مزایده-خودرو-سواری-پژو'>مزایده خودرو سواری پژو  / مزایده ,مزایده خودرو سواری پژو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049567/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مازاد-بر-نیاز-مسکونی'>مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد بر نیاز مسکونی  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد بر نیاز مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049569/مزایده-دو-عدد-سماور-زغالی-6-لیتری-سرویس-مبل-تلویزیون--'>مزایده دو عدد سماور زغالی 6 لیتری،سرویس مبل،تلویزیون... / مزایده, مزایده دو عدد سماور زغالی 6 لیتری،سرویس مبل،تلویزیون...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049570/مزایده-آپارتمان-مساحت-صد-و-شانزده-مترمربع'>مزایده آپارتمان مساحت صد و شانزده مترمربع / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت صد و شانزده مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049572/مزایده-آپارتمان-مسکونی-نیمه-کاره-طبقه-اول-با-سند-مالکیت'>مزایده آپارتمان مسکونی نیمه کاره طبقه اول با سند مالکیت / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی نیمه کاره طبقه اول با سند مالکیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049574/مزایده-فروش-زمین-و-مستحدثات-کارخانه---نوبت-دوم'>مزایده فروش زمین و مستحدثات کارخانه ... نوبت دوم / مزایده ,مزایده فروش زمین و مستحدثات کارخانه ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049575/مزایده-واگذاری-8-باب-غرفه-خود-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری 8 باب غرفه خود نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده واگذاری 8 باب غرفه خود نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049576/مزایده-فروش-اموال-اسقاطی-و-یدکی'>مزایده فروش اموال اسقاطی و یدکی / آگهی فراخوان مزایده عمومی, مزایده فروش اموال اسقاطی و یدکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049579/اصلاحیه-مزایده-اقلام-اسقاطی--نوبت-دوم'>اصلاحیه مزایده اقلام اسقاطی - نوبت دوم  / اصلاحیه مزایده , مزایده اقلام اسقاطی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049580/مزایده-یک-دستگاه-لیفتراک-دیزلی'>مزایده یک دستگاه لیفتراک دیزلی  / مزایده ,مزایده یک دستگاه لیفتراک دیزلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049587/مزایده-یک-دستگاه-تراش-۴-متری'>مزایده یک دستگاه تراش ۴ متری  / مزایده ,مزایده یک دستگاه تراش ۴ متری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049588/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-تجاری-مسکونی'>مزایده فروش تعدادی از املاک تجاری مسکونی / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک تجاری مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049589/مزایده-تانکر-آب-گالوانیزه-و--'>مزایده تانکر آب گالوانیزه و ... / آگهی مزایده, مزایده تانکر آب گالوانیزه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049594/مزایده-عمارت-مساحت-508مترمربع'>مزایده عمارت مساحت 508مترمربع / مزایده,مزایده عمارت مساحت 508مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049595/مزایده-تخته-فرش-دستباف-چرخ-خیاطی--'>مزایده تخته فرش دستباف، چرخ خیاطی...  /  مزایده ، مزایده تخته فرش دستباف، چرخ خیاطی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049596/تجدید-مزایده-4-دستگاه-خودروسواری-و-یک-دستگاه-وانت-مزدا-دوکابین'>تجدید مزایده 4 دستگاه خودروسواری و یک دستگاه وانت مزدا دوکابین / مزایده عمومی, تجدید مزایده 4 دستگاه خودروسواری و یک دستگاه وانت مزدا دوکابین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049597/مزایده-فروش-ششدانگ-کامل-عرصه-و-اعیان-مجتمع-کشتارگاه-صنعتی-به-انضمام-کلیه-ماشین-آلات'>مزایده فروش ششدانگ کامل عرصه و اعیان مجتمع کشتارگاه صنعتی به انضمام کلیه ماشین آلات / آگهی مزایده , مزایده فروش ششدانگ کامل عرصه و اعیان مجتمع کشتارگاه صنعتی به انضمام کلیه ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049598/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه سواری پراید / مزایده ، مزایده یک دستگاه سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049599/مزایده-قطعات-26-و-27-شامل-دو-باب-مغازه-با-دهانه'>مزایده قطعات 26 و 27 شامل دو باب مغازه با دهانه  / مزایده,مزایده قطعات 26 و 27 شامل دو باب مغازه با دهانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049602/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-مساحت-4050متر'>مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 4050متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 4050متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049605/مزایده-انواع-لاستیک-چرخ-و-لاستیک'>مزایده انواع لاستیک چرخ و لاستیک  / مزایده, مزایده انواع لاستیک چرخ و لاستیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049606/مزایده-آپارتمان-مسکونی-با-قدمت-سی-سال'>مزایده آپارتمان مسکونی با قدمت سی سال / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی با قدمت سی سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049610/مزایده-فروش-لوله-کاروگیت-600-پلی-اتیلن'>مزایده فروش لوله کاروگیت 600 پلی اتیلن / آگهی مزایده, مزایده فروش لوله کاروگیت 600 پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049611/مزایده-یک-دستگاه-لودر--کوماتسو-کارکرده-گریدر--'> مزایده یک دستگاه لودر ، کوماتسو کارکرده، گریدر ... /  مزایده ،  مزایده یک دستگاه لودر ، کوماتسو کارکرده، گریدر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049612/مزایده-2-دانگ-و-387-8-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی'>مزایده 2 دانگ و 387.8 هزارم یک دانگ مشاع از پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 2 دانگ و 387.8 هزارم یک دانگ مشاع از پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049617/مزایده-یک-قطعه-زمین-محصور-شده-بصورت-باغ-مرکبات-370متر'>مزایده یک قطعه زمین محصور شده بصورت باغ مرکبات 370متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین محصور شده بصورت باغ مرکبات 370متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049621/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-438-70متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 438.70متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 438.70متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049623/مزایده-0-931-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-بخش-چهار'>مزایده 0.931 دانگ مشاع از پلاک ثبتی بخش چهار  / مزایده,مزایده 0.931 دانگ مشاع از پلاک ثبتی بخش چهار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049625/مزایده-اجاره-باشگاه-سوارکاری-مجموعه-ورزشی-تجدید--نوبت-دوم'>مزایده اجاره باشگاه سوارکاری مجموعه ورزشی  تجدید - نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده اجاره باشگاه سوارکاری مجموعه ورزشی تجدید - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049628/مزایده-واگذاری-اداره-درمانگاه-پلی-کلینیک'>مزایده واگذاری اداره درمانگاه پلی کلینیک / مزایده ,مزایده واگذاری اداره درمانگاه پلی کلینیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049629/مزایده-926-4-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-سه-دانگ-مشاع-از-مغازه'>مزایده 926.4 هزارم یک دانگ مشاع از سه دانگ مشاع از مغازه  / مزایده,مزایده 926.4 هزارم یک دانگ مشاع از سه دانگ مشاع از مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049630/حراج-وسائط-نقلیه-شامل-تعداد-1500-دستگاه-موتورسیکلت-اوراقی--'>حراج  وسائط نقلیه شامل تعداد 1500 دستگاه موتورسیکلت اوراقی ... / حراج حضوری,حراج  وسائط نقلیه شامل تعداد 1500 دستگاه موتورسیکلت اوراقی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049633/مزایده-آپارتمان-مساحت-93-17متر-قدمت-40-سال'>مزایده آپارتمان مساحت 93.17متر قدمت 40 سال / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 93.17متر قدمت 40 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049637/مزایده-سیتروئن-و-زانتیا'>مزایده سیتروئن و زانتیا / اگهی مزایده , مزایده سیتروئن و زانتیا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049638/مزایده-فروش-املاک-و-مستغلات-استان-هرمزگان'>مزایده فروش املاک و مستغلات استان هرمزگان  / مزایده,مزایده فروش املاک و مستغلات استان هرمزگان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049639/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-360متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 360متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 360متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049640/مزایده-فروش-مقدار-تقریبی-350-تن-سنگ-نوبت-دوم'>مزایده فروش مقدار تقریبی 350 تن سنگ نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش مقدار تقریبی 350 تن سنگ نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049641/مزایده-دو-باب-منزل-مسکونی-پلاک-ثبتی-شماره-861-فرعی-از-74-اصلی-96-11-19'>مزایده دو باب منزل مسکونی پلاک ثبتی شماره 861 فرعی از 74 اصلی 96.11.19 / مزایده,مزایده دو باب منزل مسکونی پلاک ثبتی شماره 861 فرعی از 74 اصلی 96.11.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049642/مزایده-اموال-منقول-بکس-جغجغه--'>مزایده اموال منقول بکس، جغجغه ... / مزایده , مزایده اموال منقول بکس، جغجغه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049646/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-وقفی-89-02متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی وقفی 89.02متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی وقفی 89.02متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049649/مزایده-ملک-کارخانه-زمین-4900مترمربع'>مزایده ملک کارخانه زمین 4900مترمربع / مزایده,مزایده ملک کارخانه زمین 4900مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049650/مزایده-6-دانگ-یک-باب-مغازه-و-یک-خط-موبایل'>مزایده 6 دانگ یک باب مغازه و یک خط موبایل / مزایده,مزایده 6 دانگ یک باب مغازه و یک خط موبایل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049654/فراخوان-زمین-با-کاربری-تاسیسات-شهری'> فراخوان زمین با کاربری تاسیسات شهری / فراخوان,  فراخوان زمین با کاربری تاسیسات شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049655/مزایده-فروش-ماشین-آلات-نوبت-دوم'>مزایده فروش ماشین آلات نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده فروش ماشین آلات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049657/مزایده-دو-قطعه-زمین-زراعی-مساحت-2500-و-300متر'>مزایده دو قطعه زمین زراعی مساحت 2500 و 300متر / مزایده,مزایده دو قطعه زمین زراعی مساحت 2500 و 300متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049660/مزایده-واگذاری-۱۱-قطعه-زمین'>مزایده واگذاری ۱۱ قطعه زمین  / مزایده ,parsnamad doorkar, [۰۸.۰۲.۱۸ ۱۱:۱۵] اون خطایی که گفتم آخر آگهی بزنید از متن من کپی نکنید حتما تایپ کنید چون ی هایی که تایپ می کنید عربی میاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049661/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-218-8متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 218.8متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 218.8متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049662/مزایده-یک-خط-موبایل--'>مزایده یک خط موبایل... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک خط موبایل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049666/مزایده-عمومی-فروش-سه-قطعه-ملک-دانشکده-علوم-پزشکی-تجدید'>مزایده عمومی فروش سه قطعه ملک دانشکده علوم پزشکی تجدید / مزایده,مزایده عمومی فروش سه قطعه ملک دانشکده علوم پزشکی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049668/مزایده-فروش-زمین-مسکونی-چاپ-دوم'>مزایده فروش زمین مسکونی چاپ دوم  / مزایده,مزایده فروش زمین مسکونی چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049673/مزایده-یکدستگاه-گیربکس'>مزایده یکدستگاه گیربکس / اگهی مزایده , مزایده یکدستگاه گیربکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049674/مزایده-املاک-شامل-15-قطعه'>مزایده املاک شامل 15 قطعه / مزایده,مزایده املاک شامل 15 قطعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049676/مزایده-فروش-املاک-شامل-زمین-کاربری-کارگاهی-مسکونی'>مزایده فروش املاک شامل زمین کاربری کارگاهی مسکونی  / مزایده,مزایده فروش املاک شامل زمین کاربری کارگاهی مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049677/اصلاحیه-فراخوان-زمین-جهت-احداث-مجتمع'>اصلاحیه فراخوان زمین جهت احداث مجتمع   / اصلاحیه فراخوان زمین جهت احداث مجتمع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049678/مزایده-واگذاری-به-اجاره-مکان-داروخانه--'>مزایده واگذاری به اجاره مکان داروخانه ... / مزایده,مزایده واگذاری به اجاره مکان داروخانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049679/مزایده-خودرو-سواری-پراید-سفید'>مزایده خودرو سواری پراید سفید / آگهی مزایده,مزایده خودرو سواری پراید سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049680/مزایده-فروش-املاک-کاربری-صنعتی-عرصه-8000متر'>مزایده فروش املاک کاربری صنعتی عرصه 8000متر  / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری صنعتی عرصه 8000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049681/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-206'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 206 / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 206</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049687/مزایده-فروش-یکباب-واحد-تجاری-مساحت-11-35-مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکباب واحد تجاری مساحت 11.35 مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یکباب واحد تجاری مساحت 11.35 مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049689/مزایده-کامپیوتر-رومیزی'>مزایده کامپیوتر رومیزی / آگهی مزایده,مزایده کامپیوتر رومیزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049690/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پاترول--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پاترول - نوبت دوم / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو سواری پاترول - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049692/مزایده-سه-شانزدهم-سرقفلی-مغازه-بخش-یک-اراک'>مزایده سه شانزدهم سرقفلی مغازه بخش یک اراک / مزایده,مزایده سه شانزدهم سرقفلی مغازه بخش یک اراک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049693/مزایده-دستگاه-شیرینگ--مشعل-دوگانه-سوز-برج-خنک-کننده'>مزایده دستگاه شیرینگ - مشعل دوگانه سوز- برج خنک کننده   / آگهی مزایده,مزایده دستگاه شیرینگ - مشعل دوگانه سوز- برج خنک کننده  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049694/مزایده-ملک-شماره-5160-فرعی-از-22-اصلی-نوبت-اول'>مزایده ملک شماره 5160 فرعی از 22 اصلی نوبت اول / مزایده,مزایده ملک شماره 5160 فرعی از 22 اصلی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049696/آگهی-مزایده-سنگ-تراورتن--بار-دوم'>آگهی مزایده سنگ تراورتن - بار دوم  / مزایده ,مزایده سنگ تراورتن - بار دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049697/مزایده-ششدانگ-پلاک-180-فرعی-بخش-دو-همدان'>مزایده ششدانگ پلاک 180 فرعی بخش دو همدان  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 180 فرعی بخش دو همدان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049698/مزایده-فروش-دو-دستگاه-خودرو-سواری'>مزایده فروش دو دستگاه خودرو سواری  / آگهی مزایده عمومی، مزایده فروش دو دستگاه خودرو سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049702/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-کاربری-تجاری-مسکونی'>مزایده فروش تعدادی از املاک کاربری تجاری مسکونی  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک کاربری تجاری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049705/مزایده-آهن-آلات'>مزایده آهن آلات / مزایده,مزایده آهن آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049706/مزایده-دو-تخته-فرش--'>مزایده دو تخته فرش.... / مزایده,مزایده دو تخته فرش....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049708/مزایده-کمپرسور'>مزایده کمپرسور  / آگهی مزایده , مزایده کمپرسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049709/مزایده-اجاره-بوفه'>مزایده  اجاره بوفه  / آگهی مزایده, مزایده اجاره بوفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049710/مزایده-واگذاری-اجاره-ساماندهی-بازار-هفتگی-کتالم-مرحله-اول--نوبت-اول'>مزایده واگذاری اجاره ساماندهی بازار هفتگی کتالم مرحله اول - نوبت اول / مزایده، مزایده واگذاری اجاره ساماندهی بازار هفتگی کتالم مرحله اول - نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049713/مزایده-دو-قطعه-زمین-به-مقدار-41-و-15-من-محلی-تجدید'>مزایده دو قطعه زمین به مقدار 41 و 15 من محلی تجدید / مزایده,مزایده دو قطعه زمین به مقدار 41 و 15 من محلی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049715/مزایده-کامیون-دو-کابین'>مزایده کامیون دو کابین / آگهی مزایده,مزایده کامیون دو کابین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049716/مزایده-اجاره-بوفه-ورودی-پارک-ساحلی'>مزایده اجاره بوفه ورودی پارک ساحلی / آگهی مزایده , مزایده اجاره بوفه ورودی پارک ساحلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049717/مزایده-تعدادی-کفشهای-چرم-مردانه'>مزایده تعدادی کفشهای چرم مردانه  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده تعدادی کفشهای چرم مردانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049718/مزایده-ملک-عرصه-354-27مترمربع-غیرمنقول'>مزایده ملک عرصه 354.27مترمربع غیرمنقول / مزایده,مزایده ملک عرصه 354.27مترمربع غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049719/مزایده-عمومی-فروش-اتومبیل-های-خود-نوبت-دوم'>مزایده عمومی فروش اتومبیل های خود- نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی ,مزایده عمومی فروش اتومبیل های خود- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049720/مزایده-ملک-به-شماره-پلاک-1663-فرعی-از-82-اصلی'>مزایده ملک به شماره پلاک 1663 فرعی از 82 اصلی / مزایده,مزایده ملک به شماره پلاک 1663 فرعی از 82 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049721/تجدید-مزایده-خدمات-نمایشگاه--'>تجدید مزایده خدمات نمایشگاه ... / تجدید آگهی مزایده عمومی , مزایده خدمات نمایشگاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049727/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049729/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-206'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 206 / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 206</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049730/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پراید-جی-تی-ایکس'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید جی تی ایکس / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید جی تی ایکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049731/مزایده-یک-قطعه-باغ-مشجر-مساحت-دو-من-محلی'>مزایده یک قطعه باغ مشجر مساحت دو من محلی / مزایده,مزایده یک قطعه باغ مشجر مساحت دو من محلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049733/مزایده-فروش-برخی-از-اقلام-تاسیساتی-ساختمانی'>مزایده فروش برخی از اقلام تاسیساتی ساختمانی / آگهی مزایده , مزایده فروش برخی از اقلام تاسیساتی ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049734/حراج-تعداد-دو-باب-غرفه-فروش-تنقلات'>حراج تعداد دو باب غرفه فروش تنقلات / حراج ، حراج تعداد دو باب غرفه فروش تنقلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049735/مزایده-غرفه-های-موجود-در-واحد-ترمینال-مسافربری-نوبت-دوم'>مزایده غرفه های موجود در واحد ترمینال مسافربری- نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده غرفه های موجود در واحد ترمینال مسافربری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049740/مزایده-فروش-املاک-کاربری-مسکونی-تجاری-نوبت-سوم'>مزایده فروش املاک کاربری مسکونی تجاری نوبت سوم / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری مسکونی تجاری نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049742/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-147-6متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 147.6متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 147.6متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049743/مزایده-یک-دستگاه-تراکتور-گلدانی---'>مزایده یک دستگاه تراکتور گلدانی .... / مزایده،مزایده یک دستگاه تراکتور گلدانی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049744/مزایده-خودرو-سواری-سیستم-پیکان'>مزایده خودرو سواری سیستم پیکان / آگهی مزایده, مزایده خودرو سواری سیستم پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049745/مزایده-یک-دستگاه-بسته-بندی--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه بسته بندی  - نوبت دوم / مزایده, مزایده یک دستگاه بسته بندی  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049748/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049749/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پارس-خودرو'>مزایده یک دستگاه سواری پارس خودرو  / مزایده یک دستگاه سواری پارس خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049750/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-245متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 245متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 245متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049752/مزایده-ساختمان-یک-طبقه-عرصه-138-6متر'>مزایده ساختمان یک طبقه عرصه 138.6متر / مزایده,مزایده ساختمان یک طبقه عرصه 138.6متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049755/مزایده-یک-دستگاه-موتور-بنز-ده-تن-آبکشی'>مزایده یک دستگاه موتور بنز ده تن آبکشی  / مزایده یک دستگاه موتور بنز ده تن آبکشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049756/مزایده-منزل-مسکونی-و-اراضی-کشاورزی-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی و اراضی کشاورزی نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی و اراضی کشاورزی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049757/مزایده-تعداد-18-قلم-لوازم--مرحله-سوم'>مزایده تعداد 18 قلم لوازم - مرحله سوم / آگهی مزایده، مزایده تعداد 18 قلم لوازم - مرحله سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049758/مزایده-یک-دستگاه-صحافی'>مزایده یک دستگاه صحافی  / مزایده,مزایده یک دستگاه صحافی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049760/مزایده-ملک-مسکونی-مساحت-381-91مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ملک مسکونی مساحت 381.91مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مسکونی مساحت 381.91مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049763/مزایده-فروش-یکدستگاه-سواری-پژو-روآ'>مزایده فروش یکدستگاه سواری پژو روآ / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه سواری پژو روآ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049764/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-230متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 230متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 230متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049765/مزایده-خط-خشک-کن--'>مزایده خط خشک کن ... / مزایده,مزایده خط خشک کن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049769/مزایده-فروش-پنج-دستگاه-خودرو-و-پنج-قطعه-زمین-با-کاربری-مسکونی'>مزایده فروش پنج دستگاه خودرو و پنج قطعه زمین با کاربری مسکونی  / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش پنج دستگاه خودرو و پنج قطعه زمین با کاربری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049770/مزایده-بهره-برداری-از-مجتمع-تجاری-هایپرمارکت-تجدید'>مزایده بهره برداری از مجتمع تجاری هایپرمارکت تجدید  / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از مجتمع تجاری هایپرمارکت تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049772/مزایده-سرقفلی-مغازه-مساحت-اعیان-12-متر'>مزایده سرقفلی مغازه مساحت اعیان 12 متر / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه مساحت اعیان 12 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049775/مزایده-فروش-کامیون-کشنده-دانگ-فنگ'>مزایده فروش کامیون کشنده دانگ فنگ / آگهی مزایده , مزایده فروش کامیون کشنده دانگ فنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049776/مزایده-15-سهم-مشاع-از-280-سهم-مشاع-از-19800-سهم-پلاک-ثبتی'>مزایده 15 سهم مشاع از 280 سهم مشاع از 19800 سهم پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 15 سهم مشاع از 280 سهم مشاع از 19800 سهم پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049777/مزایده-فروش-یک-دستگاه-کامیون-کمپرسی-آرنا--نوبت-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه کامیون کمپرسی آرنا  - نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه کامیون کمپرسی آرنا - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049779/مزایده-ملک-مساحت-99-10متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت 99.10متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت 99.10متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049781/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-جایگاه-های-CNG'>مزایده واگذاری بهره برداری از جایگاه های CNG  / مزایده,مزایده واگذاری بهره برداری از جایگاه های CNG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049783/مزایده-خودروی-سواری-مزدا-دوکابین-2000--نوبت-دوم'>مزایده خودروی سواری مزدا دوکابین 2000 - نوبت دوم  / مزایده, مزایده خودروی سواری مزدا دوکابین 2000 - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049784/مزایده-واگذاری-کیوسک-جنب-پارک-شهر-تجدید'>مزایده  واگذاری کیوسک جنب پارک شهر تجدید  / مزایده,مزایده  واگذاری کیوسک جنب پارک شهر تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049785/مزایده-ارزیابی-و-انتخاب-سرمایه-گذاران-جهت-مشارکت-در-ایجاد-تاسیسات-فاضلاب--نوبت-دوم'>مزایده ارزیابی و انتخاب سرمایه گذاران جهت مشارکت در ایجاد تاسیسات فاضلاب ...نوبت دوم  / مزایده , مزایده ارزیابی و انتخاب سرمایه گذاران جهت مشارکت در ایجاد تاسیسات فاضلاب ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049787/مزایده-خودرو-پژو-پارس'>مزایده خودرو پژو پارس  / آگهی مزایده، مزایده خودرو پژو پارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049788/مزایده-میوه-های-سردرختی-و-انجام-عملیات-باغبانی'>مزایده میوه های سردرختی و انجام عملیات باغبانی / آگهی یک مرحله ای مزایده، مزایده میوه های سردرختی و انجام عملیات باغبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049791/مزایده-سه-دانگ-پلاک-ثبتی-124-364-بخش-20-تبریز'>مزایده سه دانگ پلاک ثبتی 124/364 بخش 20 تبریز / مزایده,مزایده سه دانگ پلاک ثبتی 124/364 بخش 20 تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049793/مزایده-فروش-سهام--نوبت-دوم'>مزایده فروش سهام - نوبت دوم  / آگهی مزایده مال غیرمنقول،  مزایده فروش سهام - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049794/مزایده-انجام-امور-کارت-پارک-حاشیه-ای-هوشمند-نوبت-دوم'>مزایده انجام امور کارت پارک حاشیه ای هوشمند نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده انجام امور کارت پارک حاشیه ای هوشمند نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049795/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-175-72متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 175.72متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 175.72متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049797/مزایده-امتیاز-بهره-برداری-پارکینگ-های-عمومی'>مزایده امتیاز بهره برداری پارکینگ های عمومی / آگهی مزایده , مزایده امتیاز بهره برداری پارکینگ های عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049798/مزایده-یک-دستگاه-سوله--'>مزایده یک دستگاه سوله ... / مزایده,مزایده یک دستگاه سوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049800/مزایده-استیجاری-واگذاری-غرفه-کارواش'> مزایده استیجاری واگذاری غرفه کارواش / آگهی مزایده , مزایده استیجاری واگذاری غرفه کارواش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049801/تجدید-مزایده-فروش-تقریبی-352-تن-مواد-حاصل-از-بوجاری-بذور-گندم-نوبت-دوم'>تجدید مزایده فروش تقریبی 352 تن مواد حاصل از بوجاری بذور گندم نوبت دوم  / تجدید آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای ,مزایده فروش تقریبی 352 تن مواد حاصل از بوجاری بذور گندم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049802/مزایده-پلاک-ثبتی-اعیان-هفتاد-و-هفت-متر-تجدید'>مزایده پلاک ثبتی اعیان هفتاد و هفت متر تجدید / مزایده,مزایده پلاک ثبتی اعیان هفتاد و هفت متر تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049804/مزایده-یکباب-خانه-پلاک-ثبتی-شماره-710-اصلی'>مزایده یکباب خانه پلاک ثبتی شماره 710 اصلی / مزایده,مزایده یکباب خانه پلاک ثبتی شماره 710 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049805/تجدید-مزایده-فروش-دو-دستگاه-ماشین-آلات'>تجدید مزایده فروش دو دستگاه ماشین آلات  / آگهی مزایده عمومی, تجدید مزایده فروش دو دستگاه ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049806/مزایده-8-عدد-غرفه'>مزایده 8 عدد غرفه / مزایده، مزایده 8 عدد غرفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049810/مزایده-فروش-املاک-کاربری-آپارتمان-خدماتی-مسکونی-مغازه'>مزایده فروش املاک کاربری آپارتمان خدماتی مسکونی مغازه  / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری آپارتمان خدماتی مسکونی مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049815/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-230-17متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 230.17متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 230.17متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049820/مزایده-املاک-مازاد---'>مزایده املاک مازاد .... / مزایده، مزایده املاک مازاد ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049821/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-دویست-متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی عرصه دویست متر نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه دویست متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049825/تجدید-مزایده-اجاره-واحد-تجاری'>تجدید مزایده اجاره واحد تجاری / تجدید مزایده اجاره واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049826/مزایده-پژو-پارس'>مزایده پژو پارس  / آگهی مزایده , مزایده پژو پارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049827/مزایده-فروش-یکدستگاه-استریج-پالت-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه استریج پالت نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه استریج پالت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049956/استعلام-خرید-دستگاه-بالابر---'>استعلام خرید دستگاه بالابر .... / استعلام, استعلام خرید دستگاه بالابر ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049958/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستایی--'>استعلام اجرای طرح هادی روستایی... / استعلام اجرای طرح هادی روستایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049959/استعلام-کنتور-1-2-خانگی'>استعلام کنتور 1/2 خانگی / استعلام, استعلام کنتور 1/2 خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049960/فراخوان-مناقصه-تعمیر-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-مکانیکی-و-الکتریکی'>فراخوان مناقصه تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی   / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049961/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-و-پشتیبانی-دوربینهای-مداربسته'>استعلام نصب و راه اندازی و پشتیبانی دوربینهای مداربسته  / استعلام ,استعلام نصب و راه اندازی و پشتیبانی دوربینهای مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049963/استعلام-کنتور-مکانیکی'>استعلام کنتور مکانیکی  / استعلام , استعلام کنتور مکانیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049964/استعلام-نظارت-بر-عملیات-اجرایی-ترمیم-استخر-ذخیره-خاکی--'>استعلام نظارت بر عملیات اجرایی ترمیم استخر ذخیره خاکی... / استعلام نظارت بر عملیات اجرایی ترمیم استخر ذخیره خاکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049965/تجدید-فراخوان-مناقصه-عمومی-عملیات-اجرای-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-خانگی'>تجدید فراخوان مناقصه عمومی عملیات اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب خانگی  / تجدید مناقصه, تجدید فراخوان مناقصه عمومی عملیات اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب خانگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049966/استعلام-14-شاخه-نبشی-5-سانتی--'>استعلام 14 شاخه نبشی 5 سانتی ... / استعلام,استعلام 14 شاخه نبشی 5 سانتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049967/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان--'>استعلام فعالیت های سایر سازمان ... / استعلام, استعلام فعالیت های سایر سازمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049969/استعلام-گونی-پلاستیکی-مخصوص-حمل-اسکناس'>استعلام  گونی پلاستیکی مخصوص حمل اسکناس / استعلام گونی پلاستیکی مخصوص حمل اسکناس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049970/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی  / استعلام ,استعلام کولر گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049971/استعلام-تیرآهن--'>استعلام تیرآهن... / استعلام ، استعلام تیرآهن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049972/استعلام-گشت-و-مراقبت-از-عرصه-های-منابع-طبیعی'>استعلام گشت و مراقبت از عرصه های منابع طبیعی  / استعلام, استعلام گشت و مراقبت از عرصه های منابع طبیعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049973/استعلام-چاپ-کتاب-در-قطع-رقعی'>استعلام چاپ کتاب در قطع رقعی / استعلام, استعلام چاپ کتاب در قطع رقعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049975/استعلام-گشت-و-مراقبت-و-کنترل-کوچ-در-عرصه-های-منابع-طبیعی-حوزه-استحفاظی--'>استعلام گشت و مراقبت و کنترل کوچ در عرصه های منابع طبیعی حوزه استحفاظی... / استعلام گشت و مراقبت و کنترل کوچ در عرصه های منابع طبیعی حوزه استحفاظی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049976/استعلام-واگذاری-تعداد-67-پرونده'>استعلام واگذاری تعداد 67 پرونده  / استعلام, استعلام واگذاری تعداد 67 پرونده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049977/استعلام-طرح-هادی--'>استعلام طرح هادی ... / استعلام ,استعلام طرح هادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049978/استعلام-بهره-برداری-توام-کشاورزی-و-دامداری'>استعلام بهره برداری توام کشاورزی و دامداری / استعلام, استعلام بهره برداری توام کشاورزی و دامداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049979/استعلام-سرکابل'>استعلام سرکابل / استعلام , استعلام سرکابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049980/مناقصه-استعلام-تعویض-و-افزایش-ظرفیت-ترانس--'>مناقصه استعلام تعویض و افزایش ظرفیت ترانس... / مناقصه استعلام، مناقصه استعلام  تعویض و افزایش ظرفیت ترانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049982/استعلام-تجهیزات-رایانه-شبکه-و-دیتا-سنتر'>استعلام تجهیزات رایانه شبکه و دیتا سنتر / استعلام ,استعلام تجهیزات رایانه شبکه و دیتا سنتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049983/استعلام-ملزومات-نقلیه'>استعلام ملزومات نقلیه  / استعلام ,استعلام ملزومات نقلیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049984/مناقصه-انجام-پروژه-های-مشترک-تحقیقاتی'>مناقصه انجام پروژه های مشترک تحقیقاتی / مناقصه ، مناقصه انجام پروژه های مشترک تحقیقاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049985/استعلام-گشت-و-مراقبت-از-عرصه-های-منابع-طبیعی'>استعلام گشت و مراقبت از عرصه های منابع طبیعی  / استعلام, استعلام گشت و مراقبت از عرصه های منابع طبیعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049986/استعلام-کپسول-آتش-نشانی'>استعلام کپسول آتش نشانی / استعلام,استعلام کپسول آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049987/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای-رزق'>استعلام اجرای طرح هادی روستای رزق  / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستای رزق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049988/استعلام-طراحی-شبکه-رادیویی-دیجیتال'>استعلام طراحی شبکه رادیویی دیجیتال / استعلام, استعلام طراحی شبکه رادیویی دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049989/استعلام-کابل-نیم-افشان-4-4-4-آرموردار'>استعلام کابل نیم افشان 4+4*4 آرموردار / استعلام, استعلام  کابل نیم افشان 4+4*4 آرموردار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049990/استعلام-یخچال'>استعلام یخچال  / استعلام ,استعلام یخچال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049991/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای-کلمهر--'>استعلام  اجرای طرح هادی روستای کلمهر ... / استعلام  اجرای طرح هادی روستای کلمهر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049992/استعلام-رفع-نواقص-ساختمان-پایانه-فیبر-نوری--'>استعلام  رفع نواقص ساختمان پایانه فیبر نوری... / استعلام, استعلام  رفع نواقص ساختمان پایانه فیبر نوری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049993/استعلام-لوازم-تاسیسات'>استعلام لوازم تاسیسات  / استعلام لوازم تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049994/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی / استعلام اجرای طرح هادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049995/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام, استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049997/استعلام-درب-ضد-سرقت-به-همراه-قفل-دیجیتالی'>استعلام درب ضد سرقت به همراه قفل دیجیتالی  / استعلام ,استعلام درب ضد سرقت به همراه قفل دیجیتالی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049999/استعلام-ارائه-سرویس-ایاب-وذهاب'>استعلام ارائه سرویس ایاب وذهاب / استعلام ,استعلام ارائه سرویس ایاب وذهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050000/استعلام-عملیات-ساختمانی-احداث-فیدر-پست'>استعلام عملیات ساختمانی احداث فیدر پست / استعلام, استعلام عملیات ساختمانی احداث فیدر پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050001/استعلام-الکتروموتور-سه-فاز'>استعلام الکتروموتور سه فاز / استعلام ,استعلام الکتروموتور سه فاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050002/استعلام-دو-دستگاه-رایانه'>استعلام دو دستگاه رایانه / استعلام دو دستگاه رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050003/استعلام-کوار--'>استعلام کوار ... / استعلام ,استعلام کوار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050004/استعلام-کولر-گازی-سرمایشی'>استعلام کولر گازی سرمایشی  / استعلام , استعلام کولر گازی سرمایشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050005/مناقصه-جهت-اجرای-خط-انتقال-آب-از---'>مناقصه جهت اجرای خط انتقال آب از .... / مناقصه ، مناقصه جهت اجرای خط انتقال آب از ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050006/استعلام-ساخت-برنامه-آندروید--'>استعلام ساخت برنامه آندروید ... / استعلام,استعلام ساخت برنامه آندروید ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050007/استعلام-قندان-شیشه-ای'>استعلام قندان شیشه ای / استعلام، استعلام قندان شیشه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050008/استعلام-انجام-اتصالات-230-کیلوولت--'>استعلام انجام اتصالات 230 کیلوولت ... / استعلام, استعلام انجام اتصالات 230 کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050009/استعلام-نایلون-خیاری-مرغوب-و-زخیم'>استعلام نایلون خیاری مرغوب و زخیم  / استعلام, استعلام نایلون خیاری مرغوب و زخیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050011/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی / استعلام اجرای طرح هادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050012/استعلام-لباس-فرم'>استعلام لباس فرم / استعلام , استعلام لباس فرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050013/استعلام-احداث--تکمیل-و-تجهیز-خانه'>استعلام احداث ، تکمیل و تجهیز خانه / استعلام, استعلام احداث ، تکمیل و تجهیز خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050014/استعلام-اجرای-فونداسیون-ساختمان--'>استعلام اجرای فونداسیون ساختمان... / استعلام، استعلام اجرای فونداسیون ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050015/استعلام-سایر-فعالیت-های-مخابراتی'>استعلام سایر فعالیت های مخابراتی / استعلام, استعلام سایر فعالیت های مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050016/استعلام-گشت-و-مراقبت-و-کنترل-کوچ-در-عرصه-های-منابع-طبیعی'>استعلام گشت و مراقبت و کنترل کوچ در عرصه های منابع طبیعی  / استعلام,استعلام گشت و مراقبت و کنترل کوچ در عرصه های منابع طبیعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050017/استعلام-سیم-و-کابل-و--'>استعلام  سیم و کابل و ...  / استعلام  سیم و کابل و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050018/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اجرای طرح هادی روستای... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050019/استعلام-اجرای-طرح-گلخندان-قدیم-و-جدید-پردیس'>استعلام اجرای طرح گلخندان قدیم و جدید پردیس  / استعلام,استعلام اجرای طرح گلخندان قدیم و جدید پردیس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050020/استعلام-مشاوره-و-نظارت-بر-ساخت-سردخانه'>استعلام مشاوره و نظارت بر ساخت سردخانه / استعلام , استعلام مشاوره و نظارت بر ساخت سردخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050021/استعلام-​کیت-انشعاب'>استعلام ​کیت انشعاب  / استعلام , استعلام ​کیت انشعاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050022/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی / استعلام اجرای طرح هادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050023/استعلام-رینگ-آب-بندی-لوله-کشی--'>استعلام رینگ آب بندی لوله کشی... / استعلام, استعلام رینگ آب بندی لوله کشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050024/استعلام-طرح-هادی--'>استعلام طرح هادی ... / استعلام ,استعلام طرح هادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050025/استعلام-بیمه'>استعلام بیمه / استعلام,استعلام بیمه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050026/استعلام-شیر-صنعتی-فلکه-ای-تاسیسات-ساختمانی'>استعلام شیر صنعتی فلکه ای تاسیسات ساختمانی  / استعلام, استعلام شیر صنعتی فلکه ای تاسیسات ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050027/استعلام-10-عدد-سوئیچ-شبکه-24-پورت'>استعلام  10 عدد سوئیچ شبکه 24 پورت  / استعلام , استعلام  10 عدد سوئیچ شبکه 24 پورت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050028/استعلام-میز-و-صندلی-اداری'>استعلام میز و صندلی اداری / استعلام, استعلام میز و صندلی اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050029/مناقصه-خرید-خدمات-استقرار-آزمایشگاه--'>مناقصه خرید خدمات استقرار آزمایشگاه.... / مناقصه، مناقصه خرید خدمات استقرار آزمایشگاه....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050030/استعلام-دوره-آموزشی-کار-تیمی'>استعلام دوره آموزشی کار تیمی / استعلام , استعلام دوره آموزشی کار تیمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050031/استعلام-فلاسک-چای'>استعلام فلاسک چای / استعلام، استعلام فلاسک چای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050032/استعلام-ملزومات-اداری-مورد-نیاز-اداره-ثبت-احوال--'>استعلام  ملزومات اداری مورد نیاز اداره ثبت احوال ... / استعلام  ملزومات اداری مورد نیاز اداره ثبت احوال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050034/استعلام-سمه-پلاستیکی'>استعلام سمه پلاستیکی  / استعلام,استعلام سمه پلاستیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050035/استعلام-تهیه-و-نصب-سیستم-دوربین-مداربسته'> استعلام تهیه و نصب سیستم دوربین مداربسته / استعلام ، استعلام تهیه و نصب سیستم دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050036/استعلام-کارتریج'>استعلام کارتریج / استعلام , استعلام کارتریج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050037/استعلام-پروژه-تعمیرات-اداره-ورزش-و-جوانان'>استعلام پروژه تعمیرات اداره ورزش و جوانان / استعلام , استعلام پروژه تعمیرات اداره ورزش و جوانان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050038/استعلام-واگذاری-تعداد-170-پرونده-غیرقابل-بازتوان'>استعلام  واگذاری تعداد 170 پرونده غیرقابل بازتوان / استعلام, استعلام  واگذاری تعداد 170 پرونده غیرقابل بازتوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050039/استعلام-طرح-هادی--'>استعلام طرح هادی ... / استعلام ,استعلام طرح هادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050041/استعلام-دستگاه-تصفیه-هوا-پلاسما'>استعلام دستگاه تصفیه هوا پلاسما  / استعلام, استعلام دستگاه تصفیه هوا پلاسما </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050042/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای-شلیمک--'>استعلام  اجرای طرح هادی روستای شلیمک... / استعلام  اجرای طرح هادی روستای شلیمک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050043/استعلام-تهیه-و-نصب-و-راه-اندازی-6-دستگاه-کندانسور-هوایی--'>استعلام تهیه و نصب و راه اندازی 6 دستگاه کندانسور هوایی ... / استعلام,استعلام تهیه و نصب و راه اندازی 6 دستگاه کندانسور هوایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050044/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران / استعلام, استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050046/استعلام-کابل-برق-افشان---'>استعلام کابل برق افشان .... / استعلام,استعلام کابل برق افشان ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050047/استعلام-دراشیت-ساده-و-یالدار'>استعلام دراشیت ساده و یالدار / استعلام, استعلام دراشیت ساده و یالدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050048/استعلام-دوره-آموزشی--'>استعلام دوره آموزشی ... / استعلام ,استعلام دوره آموزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050049/استعلام-لوله-گالوانیزه'>استعلام لوله گالوانیزه / استعلام , استعلام لوله گالوانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050051/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی / استعلام اجرای طرح هادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050052/استعلام-دستکش-ظرفشویی'>استعلام دستکش ظرفشویی / استعلام, استعلام دستکش ظرفشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050053/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای'>استعلام  اجرای طرح هادی روستای / استعلام  اجرای طرح هادی روستای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050054/استعلام-ساخت-2-عدد-تابلو-برق'>استعلام ساخت 2 عدد تابلو برق  / استعلام, استعلام ساخت 2 عدد تابلو برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050055/استعلام-ایزوتون-و-لایز'>استعلام  ایزوتون و لایز / استعلام، استعلام  ایزوتون و لایز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050056/استعلام-بچه-ماهی'>استعلام بچه ماهی  / استعلام, استعلام بچه ماهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050058/استعلام-خرید-4حلقه-لاستیک-و-4-رینگ--'>استعلام  خرید 4حلقه لاستیک و 4 رینگ ... / استعلام  خرید 4حلقه لاستیک و 4 رینگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050059/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای'>استعلام  اجرای طرح هادی روستای / استعلام  اجرای طرح هادی روستای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050060/استعلام-لوله-گالوانیزه'>استعلام لوله گالوانیزه / استعلام, استعلام لوله گالوانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050061/استعلام-خرید-شیرآلات-و-اتصالات-مخزن-20000--'>استعلام خرید شیرآلات و اتصالات مخزن  20000 ... / استعلام,استعلام خرید شیرآلات و اتصالات مخزن  20000 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050062/استعلام-اسپری-خوشبو-کننده-هوا'>استعلام اسپری خوشبو کننده هوا / استعلام, استعلام  اسپری خوشبو کننده هوا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050063/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای-تنگل'>استعلام اجرای طرح هادی روستای تنگل  / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی روستای تنگل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050064/استعلام-خرید-قطعات-سخت-افزاری'>استعلام خرید قطعات سخت افزاری / استعلام ، استعلام خرید قطعات سخت افزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050065/استعلام-خرید-آجیل'>استعلام خرید آجیل  / استعلام , استعلام خرید آجیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050066/استعلام-چرام-واگذاری-خدمات-تسهیلگری--'>استعلام چرام- واگذاری خدمات تسهیلگری ... / استعلام,استعلام چرام- واگذاری خدمات تسهیلگری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050067/استعلام-پروژه-تعمیرات-سالن-داون-لیسار-شهرستان-تالش'>استعلام  پروژه تعمیرات سالن داون لیسار شهرستان تالش  / استعلام, استعلام  پروژه تعمیرات سالن داون لیسار شهرستان تالش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050068/استعلام-یک-دستگاه-پمپ-شناور--'>استعلام یک دستگاه پمپ شناور... / استعلام, استعلام یک دستگاه پمپ شناور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050069/استعلام-اجرای-طرح'>استعلام اجرای طرح  / استعلام اجرای طرح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050070/استعلام-راه-اندازی-کد-USSD'>استعلام راه اندازی کد USSD  / استعلام,استعلام راه اندازی کد USSD </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050071/استعلام-پروژه-تعمیرات-سالن--'>استعلام پروژه تعمیرات سالن ... / استعلام, استعلام  پروژه تعمیرات سالن شهید ساغری لوشان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050072/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق--'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق ... / استعلام, استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050073/استعلام-80-متر-کاشی'>استعلام 80 متر کاشی / استعلام , استعلام80 متر کاشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050074/استعلام-شیر-صنعتی-آبرسانی-پروانه-ای'>استعلام شیر صنعتی آبرسانی پروانه ای  / استعلام ، استعلام شیر صنعتی آبرسانی پروانه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050075/استعلام-ساعت-دیواری-اداری'>استعلام ساعت دیواری اداری / استعلام، استعلام ساعت دیواری اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050076/استعلام-کیت-کامل-استاندارد-انشعاب'>استعلام کیت کامل استاندارد انشعاب  / استعلام, استعلام کیت کامل استاندارد انشعاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050077/استعلام-10-عدد-کیف-مدیریتی-تمام---'>استعلام 10 عدد کیف مدیریتی تمام .... / استعلام,استعلام 10 عدد کیف مدیریتی تمام ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050078/استعلام-13-دستگاه-کیس'>استعلام 13 دستگاه کیس / استعلام ، استعلام 13 دستگاه کیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050079/استعلام-مخزن-زباله-گالوانیزه-1100-لیتری'>استعلام مخزن زباله گالوانیزه 1100 لیتری / استعلام,استعلام مخزن زباله گالوانیزه 1100 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050080/استعلام-گاوصندوق-ایران-کاوه'>استعلام  گاوصندوق ایران کاوه  / استعلام, استعلام  گاوصندوق ایران کاوه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050081/استعلام-گشت-و-مراقبت-و-کنترل-کوچ-در-عرصه-های-منابع-طبیعی'>استعلام گشت و مراقبت و کنترل کوچ در عرصه های منابع طبیعی  / استعلام,استعلام گشت و مراقبت و کنترل کوچ در عرصه های منابع طبیعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050082/استعلام-طرح-گردشگری-آبشار-گیوک--'>استعلام طرح گردشگری آبشار گیوک ... / استعلام,استعلام طرح گردشگری آبشار گیوک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050083/استعلام-واگذاری-تعداد-95-پرونده'>استعلام واگذاری تعداد 95 پرونده / استعلام ، استعلام واگذاری تعداد 95 پرونده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050084/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان--'>استعلام فعالیت های سایر سازمان ... / استعلام, استعلام فعالیت های سایر سازمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050085/استعلام-2-عدد-صندوق-دو-درب-یک-لایه'>استعلام 2 عدد صندوق دو درب یک لایه / استعلام, استعلام 2 عدد صندوق دو درب یک لایه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050086/استعلام-چاپ-و-صحافی-دفاتر-تشکیلاتی'>استعلام چاپ و صحافی دفاتر تشکیلاتی / استعلام,استعلام چاپ و صحافی دفاتر تشکیلاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050087/استعلام-گشت-و-مراقبت-در-عرصه-های-منابع-طبیعی'>استعلام گشت و مراقبت در عرصه های منابع طبیعی  / استعلام, استعلام گشت و مراقبت در عرصه های منابع طبیعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050088/استعلام-باتری-قابل-شارژ-سیلد-اسید'>استعلام باتری قابل شارژ سیلد اسید  / استعلام, استعلام باتری قابل شارژ سیلد اسید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050089/استعلام-لوله-پلی-اتیلن--'>استعلام لوله پلی اتیلن... / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050090/استعلام-برگزاری-جشنواره-طبخ-غذاهای-دریایی--'>استعلام  برگزاری جشنواره طبخ غذاهای دریایی ... / استعلام,استعلام  برگزاری جشنواره طبخ غذاهای دریایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050091/استعلام-فعالیتهای-تهیه-غذای-مراسم'>استعلام فعالیتهای تهیه غذای مراسم  / استعلام ، استعلام فعالیتهای تهیه غذای مراسم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050092/استعلام-یک-دستگاه-الکتروموتور-شناور'>استعلام یک دستگاه الکتروموتور شناور  / استعلام, استعلام یک دستگاه الکتروموتور شناور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050093/استعلام-دستگاه-تولید-عرقیات-و-اسانس'>استعلام دستگاه تولید عرقیات و اسانس  / استعلام,استعلام دستگاه تولید عرقیات و اسانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050094/استعلام-ملبوس-پرسنل-یگان-حفاظت'>استعلام ملبوس پرسنل یگان حفاظت  / استعلام, استعلام ملبوس پرسنل یگان حفاظت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050095/استعلام-آنتی-ویروس'>استعلام آنتی ویروس  / استعلام , استعلام آنتی ویروس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050096/استعلام-واگذاری-تعداد-108-پرونده-غیر-قابل-بازتوان-افراد-معلول'>استعلام واگذاری تعداد 108 پرونده غیر قابل بازتوان افراد معلول / استعلام ، استعلام واگذاری تعداد 108 پرونده غیر قابل بازتوان افراد معلول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050097/استعلام-محافظ-کامپیوتر-5-راهی'>استعلام محافظ کامپیوتر 5 راهی / استعلام، استعلام محافظ کامپیوتر 5 راهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050098/استعلام-گشت-و-مراقبت-در-عرصه-های-منابع-طبیعی'>استعلام گشت و مراقبت در عرصه های منابع طبیعی  / استعلام, استعلام گشت و مراقبت در عرصه های منابع طبیعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050099/استعلام-تجهیز-آسانسور-ایستگاه-برق'>استعلام تجهیز آسانسور ایستگاه برق  / استعلام ،استعلام تجهیز آسانسور ایستگاه برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050100/استعلام-گشت-و-مراقبت-و-کنترل-کوچ-در-عرصه-های-منابع-طبیعی'>استعلام گشت و مراقبت و کنترل کوچ در عرصه های منابع طبیعی  / استعلام,استعلام گشت و مراقبت و کنترل کوچ در عرصه های منابع طبیعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050101/استعلام-بازسازی-مجموعه-انتقال-قدرت-و-شافت-گیربکس'>استعلام بازسازی مجموعه انتقال قدرت و شافت گیربکس  / استعلام,استعلام بازسازی مجموعه انتقال قدرت و شافت گیربکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050102/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی / استعلام اجرای طرح هادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050103/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اجرای طرح هادی روستای ... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050104/استعلام-2-دستگاه-پمپ-زمینی'>استعلام 2 دستگاه پمپ زمینی  / استعلام, استعلام 2 دستگاه پمپ زمینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050105/مناقصه-بهره-برداری-و-نگهداشت-تجهیزات-نیروگاه-تاریک'>مناقصه بهره برداری و نگهداشت تجهیزات نیروگاه تاریک / مناقصه، مناقصه بهره برداری و نگهداشت تجهیزات نیروگاه تاریک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050106/استعلام-واگذاری-تعداد-67-پرونده-غیر-قابل-بازتوان-افراد-و-خانواده-های-نیازمند'>استعلام واگذاری تعداد 67 پرونده غیر قابل بازتوان افراد و خانواده های نیازمند / استعلام ، استعلام واگذاری تعداد 67 پرونده غیر قابل بازتوان افراد و خانواده های نیازمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050107/استعلام-بارگیری-و-حمل-و-تخلیه-یک-دستگاه-ترانسفورماتور'>استعلام بارگیری و حمل و تخلیه یک دستگاه ترانسفورماتور  / استعلام , استعلام بارگیری و حمل و تخلیه یک دستگاه ترانسفورماتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050108/استعلام-لیوان-یکبار-مصرف-آبخوری'>استعلام لیوان یکبار مصرف آبخوری / استعلام، استعلام لیوان یکبار مصرف آبخوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050109/استعلام-برد-رزبری'>استعلام برد رزبری / استعلام ، استعلام برد رزبری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050110/استعلام-دستگاه-ضبط-و-پخش'>استعلام دستگاه ضبط و پخش  / استعلام , استعلام دستگاه ضبط و پخش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050111/استعلام-یخچال-فریزر-20ft-ساده'>استعلام یخچال فریزر 20ft ساده / استعلام , استعلام  یخچال فریزر 20ft ساده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050112/استعلام-میز-اداری--'>استعلام میز اداری ... / استعلام,استعلام میز اداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050113/استعلام-کیت-مصرفی-آزمایشگاهی'>استعلام کیت مصرفی آزمایشگاهی / استعلام، استعلام  کیت مصرفی آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050114/استعلام-لوله-پلی-اتیلن---'>استعلام لوله پلی اتیلن..... / استعلام ، لوله پلی اتیلن.....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050115/استعلام-اقلام-تبلیغی--ترویجی--'>استعلام اقلام تبلیغی - ترویجی ... / استعلام , استعلام اتوماسیون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050116/استعلام-عملیات-اجرایی-ساماندهی-محوطه-پیرامون-امامزاده'>استعلام عملیات اجرایی ساماندهی محوطه پیرامون امامزاده / استعلام ,استعلام عملیات اجرایی ساماندهی محوطه پیرامون امامزاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050117/استعلام-اجرای-طرح-کمیته--'>استعلام اجرای طرح کمیته ... / استعلام,استعلام اجرای طرح کمیته ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050118/استعلام-احداث-و-بهسازی-کانال-آبیاری-چشمه-آب-بویی-دهرم-شهرستان-فراشبند'>استعلام  احداث و بهسازی کانال آبیاری چشمه آب بویی دهرم شهرستان فراشبند  / استعلام , استعلام  احداث و بهسازی کانال آبیاری چشمه آب بویی دهرم شهرستان فراشبند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050119/استعلام-ارایه-خدمات-عملیات-انبار-گردانی'>استعلام ارایه خدمات عملیات انبار گردانی  / استعلام, استعلام ارایه خدمات عملیات انبار گردانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050120/استعلام-​آرشیو-اسناد-حسابداری'>استعلام ​آرشیو اسناد حسابداری     / استعلام , استعلام ​آرشیو اسناد حسابداری    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050121/استعلام-انجام-مطالعات-تعیین-حد-بستر'>استعلام انجام مطالعات تعیین حد بستر / استعلام ، استعلام انجام مطالعات تعیین حد بستر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050122/استعلام-تهیه-و-نصب-سه-عدد-برج-نوری'>استعلام تهیه  و نصب سه عدد برج نوری / استعلام ، استعلام تهیه  و نصب سه عدد برج نوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050123/استعلام-خدمات-امحا-سموم-سنواتی'>استعلام خدمات امحا سموم سنواتی / استعلام، استعلام خدمات امحا سموم سنواتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050124/استعلام-نایلون-فریزر-زخیم-و-مرغوب'>استعلام نایلون فریزر زخیم و مرغوب / استعلام , استعلام نایلون فریزر زخیم و مرغوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050125/استعلام-دوربین-اسپیددام'>استعلام دوربین اسپیددام / استعلام دوربین اسپیددام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050126/استعلام-نصب-تابلوهای-اطلاعاتی-مجتمع-های-خدماتی-رفاهی'>استعلام نصب تابلوهای اطلاعاتی مجتمع های خدماتی رفاهی / استعلام, استعلام نصب تابلوهای اطلاعاتی مجتمع های خدماتی رفاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050127/استعلام-مطالعه-و-ورود-اطلاعات-حد-بستر-و-حریم---'>استعلام مطالعه و ورود اطلاعات حد بستر و حریم .... / استعلام,استعلام مطالعه و ورود اطلاعات حد بستر و حریم ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050128/استعلام-لیوان-دسته-دار-شیشه-ای-مرغوب'>استعلام  لیوان دسته دار شیشه ای مرغوب / استعلام، استعلام  لیوان دسته دار شیشه ای مرغوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050129/استعلام-فعالیتهای-مربوط-به-سلامت-انسان'>استعلام فعالیتهای مربوط به سلامت انسان / استعلام ، استعلام فعالیتهای مربوط به سلامت انسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050130/استعلام-دوربین-مداربسته-و--'>استعلام دوربین مداربسته و ...  / استعلام دوربین مداربسته و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050131/استعلام7-دستگاه-سوئیچ-شبکه'>استعلام7 دستگاه سوئیچ شبکه / استعلام، استعلام  7 دستگاه سوئیچ شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050132/استعلام-جمع-آوری--تصفیه-و-تامین-آب'>استعلام جمع آوری ، تصفیه و تامین آب / استعلام , استعلام جمع آوری ، تصفیه و تامین آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050133/استعلام-نگهداری-و-پشتیبانی-شبکه-دوربین-مدار-بسته'>استعلام نگهداری و پشتیبانی شبکه دوربین مدار بسته  / استعلام, استعلام نگهداری و پشتیبانی شبکه دوربین مدار بسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050134/استعلام-یک-دستگاه-پل-عابر-پیاده'>استعلام یک دستگاه پل عابر پیاده / استعلام,استعلام یک دستگاه پل عابر پیاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050135/استعلام-پروژه-تعمیرات-سالن--'>استعلام پروژه تعمیرات سالن ... / استعلام, استعلام  پروژه تعمیرات سالن ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050136/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اجرای طرح هادی روستای ... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050137/استعلام-احداث-یک-دستگاه-پل-عابر-پیاده--'>استعلام احداث یک دستگاه پل عابر پیاده ... / استعلام,استعلام احداث یک دستگاه پل عابر پیاده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050138/استعلام-چای-و-قند'>استعلام چای و قند / استعلام ، استعلام چای و قند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050139/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان  / استعلام, استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050140/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-ها-ی-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه ها ی مهندسی عمران / استعلام,استعلام ساخت سایر پروژه ها ی مهندسی عمران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050141/استعلام-لوازم-خانگی'>استعلام لوازم خانگی / استعلام, استعلام لوازم خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050142/استعلام-تعمیرات-66-عدد-اثاثه-چوبی'>استعلام تعمیرات 66 عدد اثاثه چوبی / استعلام , استعلام تعمیرات 66 عدد اثاثه چوبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050143/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا  / استعلام ساخت بنا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050144/استعلام-4-دستگاه-تلویزیون'>استعلام  4 دستگاه تلویزیون  / استعلام، استعلام  4 دستگاه تلویزیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050145/استعلام-کابین-جرثقیل--'>استعلام کابین جرثقیل ... / استعلام,استعلام کابین جرثقیل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050146/استعلام-موتور-سیکلت'>استعلام موتور سیکلت / استعلام ، استعلام موتور سیکلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050147/استعلام-دستمال-کاغذی-و--'>استعلام دستمال کاغذی و... / استعلام , استعلام دستمال کاغذی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050148/استعلام-تربیت-ناظران-فنی-و-چله-کش-های-فرش-دستباف--'>استعلام تربیت ناظران فنی و چله کش های فرش دستباف... / استعلام تربیت ناظران فنی و چله کش های فرش دستباف...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050149/استعلام-تکمیل-آبرسانی-به-روستا'>استعلام تکمیل آبرسانی به روستا / استعلام ,استعلام تکمیل آبرسانی به روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050150/استعلام-حمل-و-تخلیه-ترانسفورماتورها'>استعلام حمل و تخلیه ترانسفورماتورها  / استعلام,استعلام حمل و تخلیه ترانسفورماتورها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050151/استعلام-خرید-3000-عدد-کنتور-آب'>استعلام خرید 3000 عدد کنتور آب  / استعلام,استعلام خرید 3000 عدد کنتور آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050152/استعلام-دستمال-حوله-ای-بزرگ'>استعلام دستمال حوله ای بزرگ / استعلام, استعلام دستمال حوله ای بزرگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050153/استعلام-عایق-ایزوگام-فویل-دار'>استعلام عایق ایزوگام فویل دار / استعلام , استعلام عایق ایزوگام فویل دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050154/استعلام-صفحه-صمغی-تخته-کلمپ-CT-بوشینگی'>استعلام صفحه صمغی تخته کلمپ CT بوشینگی / استعلام صفحه صمغی تخته کلمپ CT بوشینگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050155/استعلام-جابجایی-شبکه-برق-طرح-هادی'>استعلام جابجایی شبکه برق طرح هادی  / استعلام , استعلام جابجایی شبکه برق طرح هادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050156/استعلام-دستگاه-UTM-فایروال'>استعلام دستگاه UTM فایروال / استعلام ، استعلام دستگاه UTM فایروال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050157/استعلام-تجهیزات-و-وسایل-تحصیلی--'>استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی ... / استعلام ,استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050158/استعلام-خرید-ویدئو-پرژکتور'>استعلام خرید ویدئو پرژکتور / استعلام,استعلام خرید ویدئو پرژکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050159/استعلام-HPE-BASIC-4-9KVA-60320'>استعلام HPE BASIC 4.9KVA/60320 / استعلام, استعلام HPE BASIC 4.9KVA/60320</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050160/استعلام-تهیه-آرشیو-الکترونیکی'>استعلام تهیه آرشیو الکترونیکی / استعلام,استعلام تهیه آرشیو الکترونیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050161/استعلام-5-قلم-تجهیزات-جانبی-رایانه'>استعلام  5 قلم تجهیزات جانبی رایانه / استعلام، استعلام 5 قلم تجهیزات جانبی رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050162/استعلام-تمدید-سالانه-کسپرسکی-نسخه-advanced--'>استعلام تمدید سالانه کسپرسکی نسخه advanced... / استعلام تمدید سالانه کسپرسکی نسخه advanced...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050163/استعلام-نرم-افزار-DIGSILENT'>استعلام نرم افزار DIGSILENT / استعلام ، استعلام نرم افزار DIGSILENT</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050164/استعلام-تجهیزات-کامپیوتری'>استعلام تجهیزات کامپیوتری  / استعلام ، استعلام تجهیزات کامپیوتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050165/استعلام-گشت-و-مراقبت-و-کنترل-کوچ-در-عرصه-های-منابع-طبیعی'>استعلام گشت و مراقبت و کنترل کوچ در عرصه های منابع طبیعی  / استعلام,استعلام گشت و مراقبت و کنترل کوچ در عرصه های منابع طبیعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049830/مزایده-خودرو--'>مزایده خودرو ... / آگهی مزایده، مزایده خودرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049831/مزایده-ملک-دو-طبقه-مسکونی-عرصه-115-2متر'>مزایده ملک دو طبقه مسکونی عرصه 115.2متر  / مزایده,مزایده ملک دو طبقه مسکونی عرصه 115.2متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049833/مزایده-سه-دانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-252-63متر'>مزایده سه دانگ پلاک ثبتی مساحت 252.63متر  / مزایده,مزایده سه دانگ پلاک ثبتی مساحت 252.63متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049838/مزایده-خانه-مسکونی-قدیمی-یک-طبقه-223-5متر-نوبت-اول'>مزایده خانه مسکونی قدیمی یک طبقه 223.5متر نوبت اول  / مزایده,مزایده خانه مسکونی قدیمی یک طبقه 223.5متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049839/مزایده-یک-دستگاه-مخزن-استینلس--'>مزایده یک دستگاه مخزن استینلس... / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه مخزن استینلس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049843/مزایده-قسمتی-از-پلاک-ثبتی-4150-1069-نوبت-دوم'>مزایده قسمتی از پلاک ثبتی 4150/1069 نوبت دوم  / مزایده,مزایده قسمتی از پلاک ثبتی 4150/1069 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049847/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد بر نیاز  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد بر نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049849/مزایده-فروش-تعداد-9-قطعه-از-اراضی-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 9 قطعه از اراضی مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد 9 قطعه از اراضی مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049852/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو / اگهی مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049854/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-385-96متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 385.96متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 385.96متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049858/مزایده-ششدانگ-پلاک-5807-78-مساحت-120-5متر'>مزایده ششدانگ پلاک 5807/78 مساحت 120.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 5807/78 مساحت 120.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049859/فراخوان-استعلام-واگذاری-اجاری-مکان-مهدکودک'>فراخوان استعلام واگذاری اجاری مکان مهدکودک / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان استعلام واگذاری اجاری مکان مهدکودک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049863/مزایده-فروش-و-واگذاری-املاک-مازاد'>مزایده فروش و واگذاری املاک مازاد / مزایده,مزایده فروش و واگذاری املاک مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049867/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-دویست-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت دویست متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049871/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-پلاک-ثبتی-4-فرعی'>مزایده ششدانگ یکباب خانه پلاک ثبتی 4 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه پلاک ثبتی 4 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049875/مزایده-ششدانگ-پلاک-هفتصد-و-هشتاد-و-یک-فرعی-بخش-27-گیلان'>مزایده ششدانگ پلاک هفتصد و هشتاد و یک فرعی بخش 27 گیلان / مزایده,ممزایده ششدانگ پلاک هفتصد و هشتاد و یک فرعی بخش 27 گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049878/مزایده-ملک-تحت-پلاک-117-338-نوبت-دوم'>مزایده ملک تحت پلاک 117/338 نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک تحت پلاک 117/338 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049879/تجدید-مزایده-فروش-294-ردیف-قطعات-یدکی-مربوط-به-لیفتراک-YALE-و--'>تجدید مزایده فروش 294 ردیف قطعات یدکی مربوط به لیفتراک YALE و ... / فراخوان مزایده عمومی, تجدید مزایده فروش 294 ردیف قطعات یدکی مربوط به لیفتراک YALE و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049881/مزایده-فروش-تعداد-23-قطعه-زمین-کاربری-تجاری-مسکونی'>مزایده فروش تعداد 23 قطعه زمین کاربری تجاری مسکونی  / مزایده,مزایده فروش تعداد 23 قطعه زمین کاربری تجاری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049886/مزایده-فروش-کالاهای-اسقاط'>مزایده فروش کالاهای اسقاط  / مزایده ,مزایده فروش کالاهای اسقاط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049889/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-169متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 169متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 169متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049892/مزایده-آپارتمان-مسکونی-قطعه-13-تفکیکی'>مزایده آپارتمان مسکونی قطعه 13 تفکیکی / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی قطعه 13 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049895/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-700-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 700 متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 700 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049897/مزایده-فروش-املاک-مازاد-نقد-و-اقساط'>مزایده فروش املاک مازاد نقد و اقساط  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049902/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مثلثی-شکل-62-متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین مثلثی شکل 62 متر  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مثلثی شکل 62 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049905/مزایده-یک-قطعه-زمین-عرصه-175-50متر'>مزایده یک قطعه زمین عرصه 175.50متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین عرصه 175.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049915/استعلام-واگذاری-اجاری-واحد-فیزیوتراپی'>استعلام واگذاری اجاری واحد فیزیوتراپی / استعلام , استعلام واگذاری اجاری واحد فیزیوتراپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049917/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-دویست-مترمربع'>مزایده منزل مسکونی عرصه دویست مترمربع  / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه دویست مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049918/مزایده-قرارداد-اجاری-بینائی-سنجی'>مزایده قرارداد اجاری بینائی سنجی  / مزایده قرارداد اجاری بینائی سنجی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049920/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-سه-هزار-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت سه هزار متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت سه هزار متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049922/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-زمین-مساحت-131-55متر'>مزایده سه دانگ مشاع از زمین مساحت 131.55متر  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از زمین مساحت 131.55متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049928/مزایده-یک-قطعه-ملک-کاربری-دامداری-1746متر'>مزایده یک قطعه ملک کاربری دامداری 1746متر  / مزایده,مزایده یک قطعه ملک کاربری دامداری 1746متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049931/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-200-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 200 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 200 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049937/مزایده-فروش-اراضی-تجاری-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده فروش اراضی تجاری تجدید نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش اراضی تجاری تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049942/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-62-55متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 62.55متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 62.55متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049945/مزایده-ملک-مساحت-205-متر'>مزایده ملک مساحت 205 متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت 205 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049957/مزایده-فروش-یک-واحد-مسکونی-عرصه-250-متر'>مزایده فروش یک واحد مسکونی عرصه 250 متر  / مزایده,مزایده فروش یک واحد مسکونی عرصه 250 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049962/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-202-متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 202 متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 202 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049968/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-147-مترمربع'>مزایده ملک مساحت عرصه 147 مترمربع  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 147 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049974/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-867متر-قدمت-25-سال'>مزایده منزل مسکونی عرصه 867متر قدمت 25 سال / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 867متر قدمت 25 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049981/مزایده-ملک-قسمتی-از-پلاک-ثبتی-504-اصلی-مرحله-دوم'>مزایده ملک قسمتی از پلاک ثبتی 504 اصلی مرحله دوم  / مزایده,مزایده ملک قسمتی از پلاک ثبتی 504 اصلی مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049996/مزایده-فروش-یکباب-مغازه'>مزایده فروش یکباب مغازه  / مزایده,مزایده فروش یکباب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1049998/مزایده-ششدانگ-ساختمان-تجاری-اداری-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ ساختمان تجاری اداری نوبت دوم  / مزایده، مزایده ششدانگ ساختمان تجاری اداری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050010/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-77-36متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 77.36متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 77.36متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050033/مزایده-دو-قطعه-زمین-کشاورزی'>مزایده دو قطعه زمین کشاورزی / مزایده,مزایده دو قطعه زمین کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050040/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-صد-و-سی-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت صد و سی متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت صد و سی متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050045/مزایده-یکباب-واحد-تجاری-مساحت-101-99متر'>مزایده یکباب واحد تجاری مساحت 101.99متر  / مزایده,مزایده یکباب واحد تجاری مساحت 101.99متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050050/مزایده-ملک-مسکونی-مساحت-256متر'>مزایده ملک مسکونی مساحت 256متر  / مزایده,مزایده ملک مسکونی مساحت 256متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1050057/مزایده-دو-قطعه-زمین-خشکی-و-محوطه-550متر'>مزایده دو قطعه زمین خشکی و محوطه 550متر / مزایده,مزایده دو قطعه زمین خشکی و محوطه 550متر</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 17 تاريخ : سه شنبه 25 ارديبهشت 1397 ساعت: 11:25