اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.11.11 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041356/مناقصه-انجام-امور-خد... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.11.11 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041356/مناقصه-انجام-امور-خدماتی-و-پشتیبانی-ستاد-مرکزی---نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور خدماتی و پشتیبانی ستاد مرکزی.. - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه انجام امور خدماتی و پشتیبانی ستاد مرکزی..- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041359/مناقصه-عملیات-احداث-مخزن-500-متر-مکعبی--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات احداث مخزن 500 متر مکعبی...نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه عملیات احداث مخزن 500 متر مکعبی...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041364/اصلاحیه-فراخوان-مناقصه-احداث-آموزشگاه-15-کلاسه--'>اصلاحیه فراخوان مناقصه احداث آموزشگاه 15 کلاسه... / اصلاحیه آگهی فراخوان اول مناقصه عمومی , اصلاحیه فراخوان مناقصه احداث آموزشگاه 15 کلاسه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041373/مناقصه-بیس-و-آسفالت-شهرک-صنعتی--'>مناقصه بیس و آسفالت شهرک صنعتی... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه بیس و آسفالت شهرک صنعتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041375/مناقصه-اجرای-فاز-دوم-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-لوپ-پروور-انبار-نفت-تجدید--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای فاز دوم  نصب و راه اندازی سیستم لوپ پروور انبار نفت- تجدید  - نوبت دوم / فراخوان تجدید مناقصه, مناقصه اجرای فاز دوم  نصب و راه اندازی سیستم لوپ پروور انبار نفت- تجدید  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041377/مناقصه-طرح-ارتقا-تصفیه-خانه-فاضلاب--نوبت-دوم'>مناقصه  طرح ارتقا تصفیه خانه فاضلاب... نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه  طرح ارتقا تصفیه خانه فاضلاب... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041383/مناقصه-پروژه-نیرورسانی--'>مناقصه پروژه نیرورسانی ... / مناقصه ,مناقصه پروژه نیرورسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041385/مناقصه-طراحی-ساخت-خرید-نصب-راه-اندازی-و-تست-یک-دستگاه-پکیج-چیلر-نوبت-دوم'>مناقصه طراحی، ساخت، خرید، نصب، راه اندازی و تست یک دستگاه پکیج چیلر نوبت دوم  / آگهی دوم مناقصه , مناقصه طراحی، ساخت، خرید، نصب، راه اندازی و تست یک دستگاه پکیج چیلر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041387/مناقصه-احداث-جایگاه-سوخت'>مناقصه احداث جایگاه سوخت / مناقصه عمومی, مناقصه احداث جایگاه سوخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041391/مناقصه-اجرای-آسفالت-معابر-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای آسفالت معابر نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای آسفالت معابر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041392/تجدید-فراخوان-بهره-برداری-و-نگهداری-از-لایت-باکس-های-تبلیغاتی'>تجدید فراخوان بهره برداری و نگهداری از لایت باکس های تبلیغاتی / آگهی تجدید فراخوان، تجدید فراخوان بهره برداری و نگهداری از لایت باکس های تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041396/مناقصه-خرید-150-عدد-پروتز-حلزون-شنوایی'>مناقصه خرید 150 عدد پروتز حلزون شنوایی / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید 150 عدد پروتز حلزون شنوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041402/تجدیدمناقصه-خرید-لوله---'>تجدیدمناقصه خرید لوله .... / مناقصه, تجدیدمناقصه خرید لوله ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041403/مناقصه-خرید-تعداد-700-دستگاه-مانیتورینگ-ثابت'>مناقصه خرید تعداد 700 دستگاه مانیتورینگ ثابت  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید تعداد 700 دستگاه مانیتورینگ ثابت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041404/مناقصه-اجاره-بارج-جرثقیل-دار---نوبت-دوم'>مناقصه اجاره بارج جرثقیل دار ....نوبت دوم / مناقصه, مناقصه اجاره بارج جرثقیل دار ....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041406/مناقصه-واگذاری-پروژه-احیاء-و-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه واگذاری پروژه احیاء و حفظ و نگهداری فضای سبز  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری پروژه احیاء و حفظ و نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041411/مناقصه-خرید-تعداد-100-دستگاه-ماشین-بیهوشی'>مناقصه خرید تعداد 100 دستگاه ماشین بیهوشی / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید تعداد 100 دستگاه ماشین بیهوشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041414/مناقصه-خرید-تعداد-45-دستگاه-سونواکو-پرتابل'>مناقصه خرید تعداد 45 دستگاه سونواکو پرتابل / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید تعداد 45 دستگاه سونواکو پرتابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041415/تجدید-مناقصه-خرید-و-تامین-قطعات-یدکی-ماشین-آلات-شناورهای-تجسس--'>تجدید مناقصه خرید و تامین قطعات یدکی ماشین آلات شناورهای تجسس ... / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه خرید و تامین قطعات یدکی ماشین آلات شناورهای تجسس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041418/فراخوان-مدیریت-زنجیره-خدمات-فنی-برای-خودروهایی-با-سوخت-های-جایگزین'>فراخوان مدیریت زنجیره خدمات فنی برای خودروهایی با سوخت های جایگزین / مناقصه, فراخوان مدیریت زنجیره خدمات فنی برای خودروهایی با سوخت های جایگزین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041422/مناقصه-بازسازی-و-تعمیرات-ابنیه-(متفرقه)-در-سطح-ناحیه-یک--نوبت-دوم'>مناقصه بازسازی و تعمیرات ابنیه (متفرقه) در سطح ناحیه یک - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه بازسازی و تعمیرات ابنیه (متفرقه) در سطح ناحیه یک - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041423/مناقصه-خرید-تعداد-240-دستگاه-ونتیلاتور'>مناقصه خرید تعداد 240 دستگاه ونتیلاتور / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید تعداد 240 دستگاه ونتیلاتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041424/مناقصه-نگهداری-راه-و-عملیات-راهداری'>مناقصه نگهداری راه و عملیات راهداری  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری راه و عملیات راهداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041429/مناقصه-خدمات-سرویس-ایاب-و-ذهاب-پرسنل--(نوبت-دوم)'>مناقصه خدمات سرویس ایاب و ذهاب پرسنل... (نوبت دوم) / مناقصه ,مناقصه خدمات سرویس ایاب و ذهاب پرسنل... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041431/مناقصه-نگهداری-و-پشتیبانی-فنی-مراکز-داده-استان-های--'>مناقصه نگهداری و پشتیبانی فنی مراکز داده استان های... / مناقصه نگهداری و پشتیبانی فنی مراکز داده استان های...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041433/مناقصه-خرید-پنج-قلم-لوله-جهت-ساپورت-نوبت-دوم'>مناقصه خرید پنج قلم لوله جهت ساپورت نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید پنج قلم لوله جهت ساپورت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041434/مناقصه-خرید-خدمات-راهبری--سرویس-و-نگهداری-دوره-ای-تاسیسات-مکانیکی-و-برقی'>مناقصه خرید خدمات راهبری ، سرویس و نگهداری دوره ای تاسیسات مکانیکی و برقی / مناقصه , مناقصه خرید خدمات راهبری ، سرویس و نگهداری دوره ای تاسیسات مکانیکی و برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041435/مناقصه-خرید-تعداد-50-دستگاه-اتوآنالایزر'>مناقصه خرید تعداد 50 دستگاه اتوآنالایزر / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید تعداد 50 دستگاه اتوآنالایزر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041436/مناقصه-تامین-ماشین-آلات-سنگین-و-ارائه-خدمات-در-کارخانه--'>مناقصه تامین ماشین آلات سنگین و ارائه خدمات در کارخانه ... / مناقصه , مناقصه تامین ماشین آلات سنگین و ارائه خدمات در کارخانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041438/مناقصه-احداث-کانال-دفع-آبهای-سطحی-شهر-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه احداث کانال دفع آبهای سطحی شهر تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه احداث کانال دفع آبهای سطحی شهر تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041439/مناقصه-نگهداری-و-پشتیبانی-فنی-مراکز-خدمات-داده'>مناقصه نگهداری و پشتیبانی فنی مراکز خدمات داده  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری و پشتیبانی فنی مراکز خدمات داده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041440/مناقصه-خرید-تعداد-15-دستگاه-سی-آرم'>مناقصه خرید تعداد 15 دستگاه سی آرم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید تعداد 15 دستگاه سی آرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041442/مناقصه-خرید-کلیه-خدمات-اندازه-گیری-میدانی-و-تغییرات-فیزیکی'>مناقصه خرید کلیه خدمات اندازه گیری میدانی و تغییرات فیزیکی  / مناقصه , مناقصه خرید کلیه خدمات اندازه گیری میدانی و تغییرات فیزیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041445/مناقصه-خرید-تعداد-200-دستگاه-ECG-تولید-داخل'>مناقصه خرید تعداد 200 دستگاه ECG تولید داخل  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید تعداد 200 دستگاه ECG تولید داخل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041446/مناقصه-انجام-کارهای-خدمات-نگهبانی-در--'>مناقصه انجام کارهای خدمات نگهبانی در ... / مناقصه ,مناقصه انجام کارهای خدمات نگهبانی در ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041449/مناقصه-خرید-تعداد-100-دستگاه-الکتروکوتر'>مناقصه خرید تعداد 100 دستگاه الکتروکوتر / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید تعداد 100 دستگاه الکتروکوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041450/مناقصه-خرید-دوربین-و-سیستم-مداربسته'>مناقصه خرید دوربین و سیستم مداربسته  / آگهی مناقصه، مناقصه خرید دوربین و سیستم مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041452/مناقصه-احداث-راهدارخانه'>مناقصه احداث راهدارخانه  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه احداث راهدارخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041453/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب-پرسنل-بیمارستان--(نوبت-دوم)'>مناقصه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل بیمارستان... (نوبت دوم) / مناقصه, مناقصه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل بیمارستان... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041455/مناقصه-خرید-تعداد-50-دستگاه-رادیولوژی-پرتابل'>مناقصه خرید تعداد 50 دستگاه رادیولوژی پرتابل / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید تعداد 50 دستگاه رادیولوژی پرتابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041459/مناقصه-خرید-بلیط-در-خطوط-پروازی--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه خرید بلیط در خطوط پروازی... تجدید نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه خرید بلیط در خطوط پروازی... تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041460/تجدید-مناقصه-عملیات-تعمیرات-تخصصی-و-مرمت-پل-های-واقع-در-پهنه--'>تجدید مناقصه عملیات تعمیرات تخصصی و مرمت پل های واقع در پهنه... / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه عملیات تعمیرات تخصصی و مرمت پل های واقع در پهنه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041464/مناقصه-خرید-تعداد-120-دستگاه-ونتیلاتور-بزرگسال-و--'>مناقصه خرید تعداد 120 دستگاه ونتیلاتور بزرگسال و ... / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید تعداد 120 دستگاه ونتیلاتور بزرگسال و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041465/مناقصه-سرویس-نگهداری-و-امور-تعمیرات-آسانسورهای--نوبت-دوم'>مناقصه سرویس، نگهداری و امور تعمیرات آسانسورهای ...نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه سرویس، نگهداری و امور تعمیرات آسانسورهای ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041467/مناقصه-انجام-خدمات-تامین-نیروی-انسانی-بخش-فنی-اداری-آبدارخانه--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات تامین نیروی انسانی بخش فنی، اداری، آبدارخانه - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه انجام خدمات تامین نیروی انسانی بخش فنی، اداری، آبدارخانه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041469/ارزیابی-کیفی-خرید-BIBYTURBOFLEX--نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی خرید BIBYTURBOFLEX.. نوبت دوم  / آگهی مجدد ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی خرید BIBYTURBOFLEX.. نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041473/مناقصه-احداث-ایستگاه-پمپاژ-و-تکمیل-بخشی-خط-انتقال-آبرسانی-نوبت-دوم'>مناقصه احداث ایستگاه پمپاژ و تکمیل بخشی خط انتقال آبرسانی- نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه احداث  ایستگاه پمپاژ و تکمیل بخشی خط انتقال آبرسانی به شهرک...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041474/مناقصه-خرید-تعداد-100-دستگاه-چراغ-سیالتیک--'>مناقصه خرید تعداد 100 دستگاه چراغ سیالتیک ... / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید تعداد 100 دستگاه چراغ سیالتیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041475/فراخوان-مناقصه-خرید-کنتور-1-2-آبگرم-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید کنتور 1/2 آبگرم نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید کنتور 1/2 آبگرم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041477/مناقصه-خرید-تعداد-15-دستگاه-سی-آرم-96-11-11'>مناقصه خرید تعداد 15 دستگاه سی آرم  96.11.11 / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید تعداد 15 دستگاه سی آرم  96.11.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041478/مناقصه-خدمات-نشت-یابی-تاسیسات-گاز-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات نشت یابی تاسیسات گاز نوبت دوم  / مناقصه  , مناقصه خدمات نشت یابی تاسیسات گاز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041481/مناقصه-پروژه-لکه-گیری-درزگیری-روکش-راه-های--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه لکه گیری، درزگیری، روکش راه های ...نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه پروژه لکه گیری، درزگیری، روکش راه های ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041482/مناقصه-احداث-شبکه-توزیع-برق-هوایی--نوبت-دوم'>مناقصه احداث شبکه توزیع برق هوایی... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه احداث شبکه توزیع برق هوایی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041483/مناقصه-راهبری-و-نگهداری-تاسیسات-بیمارستان-نوبت-دوم'>مناقصه راهبری و نگهداری تاسیسات بیمارستان نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه راهبری و نگهداری تاسیسات بیمارستان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041484/فراخوان-واگذاری-فضای-تبلیغاتی-المان-های-گل-مرتبط-با-بهار'>فراخوان واگذاری  فضای تبلیغاتی المان های گل مرتبط با بهار / آگهی فراخوان, فراخوان واگذاری  فضای تبلیغاتی المان های گل مرتبط با بهار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041485/مناقصه-خرید-تعداد-200-دستگاه-الکتروشوک-بایفیزیک'>مناقصه خرید تعداد 200 دستگاه الکتروشوک بایفیزیک / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید تعداد 200 دستگاه الکتروشوک بایفیزیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041486/مناقصه-احداث-مامورسرا-در--نوبت-دوم'>مناقصه احداث مامورسرا در ...نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه احداث مامورسرا در ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041488/مناقصه-انجام-عملیات-راهبری-کارگاه-تعمیرات-ساختمانی-و--نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات راهبری کارگاه تعمیرات ساختمانی و...نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه انجام عملیات راهبری کارگاه تعمیرات ساختمانی و...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041490/مناقصه-خرید-آبگرمکن-و-یخچال-(کالاهای-ایرانی)'>مناقصه خرید آبگرمکن و یخچال (کالاهای ایرانی)  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید آبگرمکن و یخچال (کالاهای ایرانی) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041491/مناقصه-احداث-استخر-سونا-جکوزی--'>مناقصه احداث استخر، سونا، جکوزی... / مناقصه, مناقصه احداث استخر، سونا، جکوزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041493/مناقصه-عملیات-احداث-شبکه-برق--'>مناقصه عملیات احداث شبکه برق ... / مناقصه ,مناقصه عملیات احداث شبکه برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041495/استعلام-بها-اجرای-سند-بلاست-لوله-های-کربن'>استعلام بها اجرای سند بلاست لوله های کربن  / استعلام بها , استعلام بها اجرای سند بلاست لوله های کربن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041497/مناقصه-طراحی--تهیه--ساخت-و-نصب-اکونومایزر'>مناقصه طراحی ، تهیه ، ساخت و نصب اکونومایزر / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه طراحی ، تهیه ، ساخت و نصب اکونومایزر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041498/مناقصه-دیوار-کشی-زمین'>مناقصه دیوار کشی زمین / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه دیوار کشی زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041502/مناقصه-اجرای-عملیات-بارگیری-سیمان-کیسه-ای-و-فله'>مناقصه اجرای عملیات بارگیری سیمان کیسه ای و فله / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات بارگیری سیمان کیسه ای و فله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041503/مناقصه-واگذاری-کلیه-امور-رختشوی-خانه-بیمارستان-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری کلیه امور رختشوی خانه بیمارستان نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه واگذاری کلیه امور رختشوی خانه بیمارستان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041505/استعلام-بها-تامین-نیروی-انسانی-فنی'>استعلام بها تامین نیروی انسانی فنی / استعلام بها , استعلام بها تامین نیروی انسانی فنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041506/مناقصه-خرید-متریال-و-اجرای-عملیات-کف-سازی-محوطه-HPGR--96-11-11'>مناقصه خرید متریال و اجرای عملیات کف سازی محوطه HPGR - 96.11.11 / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید متریال و اجرای عملیات کف سازی محوطه HPGR- 96.11.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041508/مناقصه-خرید-و-نصب-فیلرهای-پرکننده-لبه-سکوی-ایستگاهها--نوبت-دوم'>مناقصه خرید و نصب فیلرهای پرکننده لبه سکوی ایستگاهها - نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه خرید و نصب فیلرهای پرکننده لبه سکوی ایستگاهها - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041509/مناقصه-امور-مربوط-به-طبخ-غذای-کارخانه'>مناقصه امور مربوط به طبخ غذای کارخانه / مناقصه, مناقصه امور مربوط به طبخ غذای کارخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041511/مناقصه-اجرای-فضای-سبز---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای فضای سبز.... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه اجرای فضای سبز.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041512/مناقصه-خدمات-ترمیم-و-نگهداری-فضای-سبز--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات ترمیم و نگهداری فضای سبز ...نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه خدمات ترمیم و نگهداری فضای سبز ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041513/تجدید-مناقصه-وصول-مطالبات-معوقه-آب-بهاء-و-حق-انشعاب'>تجدید مناقصه وصول مطالبات معوقه آب بهاء و حق انشعاب  / فراخوان تجدید مناقصه عمومی , مناقصه وصول مطالبات معوقه آب بهاء و حق انشعاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041516/مناقصه-نگهداری-امور-تاسیسات-الکتریکی-و-مکانیکی-ساختمانهای-ستادی--نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری امور تاسیسات الکتریکی و مکانیکی ساختمانهای ستادی... نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری امور تاسیسات الکتریکی و مکانیکی ساختمانهای ستادی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041517/مناقصه-مقداری-لوله-چدن-300-با-واشرهای-مربوطه--نوبت-دوم'>مناقصه مقداری لوله چدن 300 با واشرهای مربوطه...نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه مقداری لوله چدن 300 با واشرهای مربوطه...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041518/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-میز-و-صندلی-تجهیزات-کامپیوتری-و--'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن، میز و صندلی، تجهیزات کامپیوتری و ... / مناقصه خرید لوله پلی اتیلن، میز و صندلی، تجهیزات کامپیوتری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041519/مناقصه-اجرای-عملیات-نگهداری-و-بازسازی-شبکه-های-کابل--هوایی--'>مناقصه اجرای عملیات نگهداری و بازسازی شبکه های کابل ، هوایی ...  / مناقصه ، مناقصه اجرای عملیات نگهداری و بازسازی شبکه های کابل ، هوایی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041521/مناقصه-طراحی-ساخت-خرید-نصب-راه-اندازی-و-تست-2-دستگاه-پکیج-چیلر---آگهی-دوم-نوبت-اول'>مناقصه طراحی، ساخت، خرید، نصب، راه اندازی و تست 2 دستگاه پکیج چیلر ... آگهی دوم نوبت اول / آگهی دوم  مناقصه, مناقصه طراحی، ساخت، خرید، نصب، راه اندازی و تست 2 دستگاه پکیج چیلر ... آگهی دوم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041523/مناقصه-مقداری-لوله-چدن-با-واشرهای-مربوطه--'>مناقصه مقداری لوله چدن با واشرهای مربوطه ... / مناقصه ,مناقصه مقداری لوله چدن با واشرهای مربوطه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041524/تجدید-مناقصه-خریداری-2-دستگاه-دیزل-ژنراتور--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خریداری 2 دستگاه دیزل ژنراتور... نوبت دوم  / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه خریداری 2 دستگاه دیزل ژنراتور... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041528/مناقصه-حمل-و-تخلیه-سه-دستگاه-ترانسفورماتور-تولیدی'>مناقصه حمل و تخلیه سه دستگاه ترانسفورماتور تولیدی  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه حمل و تخلیه سه دستگاه ترانسفورماتور تولیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041530/مناقصه-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-دوربین-های-مداربسته-شهری--نوبت-دوم'>مناقصه خرید و نصب و راه اندازی دوربین های مداربسته شهری... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید و نصب و راه اندازی دوربین های مداربسته شهری... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041538/مناقصه-خرید-سیم-فاز-هاوک-و-فیبر-نوری'>مناقصه خرید سیم فاز هاوک و فیبر نوری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید سیم فاز هاوک و فیبر نوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041544/مناقصه-واگذاری-خدمات-فضای-سبز-و-خدمات-شهری-(نوبت-دوم)'>مناقصه واگذاری خدمات فضای سبز و خدمات شهری (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری خدمات فضای سبز و خدمات شهری (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041546/مناقصه-خرید-دو-دستگاه-پمپ-KSB'>مناقصه خرید دو دستگاه پمپ KSB / مناقصه خرید دو دستگاه پمپ KSB</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041547/مناقصه-عملیات-بهسازی-و-روکش-آسفالت-محور-دیهوک--راور-(نوبت-دوم)'>مناقصه عملیات بهسازی و روکش آسفالت محور دیهوک - راور  (نوبت دوم) / فراخوان مناقصه, مناقصه عملیات بهسازی و روکش آسفالت محور دیهوک - راور  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041550/تمدید-مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-عملیات-نمای-شیشه-ای-کرتین-وال'>تمدید مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات نمای شیشه ای کرتین وال / تمدید زمان مناقصه عمومی, تمدید مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات نمای شیشه ای کرتین وال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041552/فراخوان-جذب-سرمایه-گذار-جهت-مشارکت-در-ساخت'>فراخوان جذب سرمایه گذار جهت مشارکت در ساخت / فراخوان جذب سرمایه گذار جهت مشارکت در ساخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041555/فراخوان-انجام-عملیات-بهره-برداری-و-راهبری-منابع-و-تاسیسات-آب-نوبت-دوم'>فراخوان انجام عملیات بهره برداری و راهبری منابع و تاسیسات آب- نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران , فراخوان انجام عملیات بهره برداری و راهبری منابع و تاسیسات آب- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041557/مناقصه-اجرای-بخشی-از-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب ... نوبت دوم / مناقصه , مناقصه اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041558/فراخوان-ارزیابی-کیفی-اجرای-تاسیسات-برقی-و-مکانیکی'>فراخوان ارزیابی کیفی اجرای تاسیسات برقی و مکانیکی / فراخوان ارزیابی کیفی ،فراخوان ارزیابی کیفی اجرای تاسیسات برقی و مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041559/مناقصه-خرید-500-تن-لوله-پلی-اتیلن--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 500 تن لوله پلی اتیلن...نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه  خرید 500 تن لوله پلی اتیلن...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041561/مناقصه-واگذاری-انجام-امور-مربوط-به-خدمات-شهری-و---نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری انجام امور مربوط به خدمات شهری و ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری انجام امور مربوط به خدمات شهری و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041564/مناقصه-عملیات-آبرسانی---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات آبرسانی  ...نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه عملیات آبرسانی  ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041565/مناقصه-مقداری-لوله-پلی-اتیلن-200-و-250'>مناقصه مقداری لوله پلی اتیلن 200 و 250  / آگهی مناقصه، مناقصه مقداری لوله پلی اتیلن 200 و 250 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041567/مناقصه-جمع-آوری-و-حمل-پسماند-و-خدمات-تنظیف--نوبت-اول-چاپ-دوم'>مناقصه جمع آوری و حمل پسماند و خدمات تنظیف...نوبت اول چاپ دوم / مناقصه ، مناقصه جمع آوری و حمل پسماند و خدمات تنظیف...نوبت اول چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041571/مناقصه-بهره-برداری-و-نگهداری-و-تعمیرات-خط-آبرسانی---نوبت-سوم'>مناقصه بهره برداری و نگهداری و تعمیرات خط آبرسانی ... نوبت سوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , مناقصه بهره برداری و نگهداری و تعمیرات خط آبرسانی ... نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041572/مناقصه-واگذاری-اداره-امور-جایگاه-بنزین-و-گاز-CNG---'>مناقصه واگذاری اداره امور جایگاه بنزین و گاز CNG .... / مناقصه, مناقصه واگذاری اداره امور جایگاه بنزین و گاز CNG ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041575/مناقصه-احداث-ایستگاه-آتش-نشانی--نوبت-دوم'>مناقصه احداث ایستگاه آتش نشانی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  احداث ایستگاه آتش نشانی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041576/مناقصه-توسعه-و-احداث-اصلاح-و-بهینه-سازی-اعم-از-پست-های-توزیع-هوایی-و-زمینی---نوبت-دوم'>مناقصه توسعه و احداث، اصلاح و بهینه سازی، اعم از پست های توزیع هوایی و زمینی... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه توسعه و احداث، اصلاح و بهینه سازی، اعم از پست های توزیع هوایی و زمینی... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041578/مناقصه-راهبری-و-تعمیر-و-نگهداری-شناورهای-جست-و-جو-و-نجات--نوبت-دوم'>مناقصه راهبری و تعمیر و نگهداری شناورهای جست و جو و نجات - نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه راهبری و تعمیر و نگهداری شناورهای جست و جو و نجات... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041579/فراخوان-تحلیل--طراحی--تولید--توسعه--راه-اندازی--استقرار--آموزش--'>فراخوان تحلیل ، طراحی ، تولید ، توسعه ، راه اندازی ، استقرار ، آموزش ... / فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی , فراخوان تحلیل ، طراحی ، تولید ، توسعه ، راه اندازی ، استقرار ، آموزش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041581/فراخوان-مناقصه-PLATE-HEAT-EXCHANGER'>فراخوان مناقصه  PLATE HEAT EXCHANGER / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه  PLATE HEAT EXCHANGER</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041582/مناقصه-واگذاری-خدمات-رفت-و-روب-و-زباله-سطح-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری خدمات رفت و روب و زباله سطح شهر - نوبت دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه واگذاری خدمات رفت و روب و زباله سطح شهر - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041589/مناقصه-واگذاری-خدمات-توسعه-و-نگهداشت-فضای-سبز-نوبت-دوم'>مناقصه  واگذاری خدمات توسعه و نگهداشت فضای سبز -نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  واگذاری خدمات توسعه و نگهداشت فضای سبز -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041590/مناقصه-پروژه-احداث-9782-متر-خط-لوله-6-نفت--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه احداث 9782 متر خط لوله 6 نفت... نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه پروژه احداث 9782 متر خط لوله 6 نفت... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041591/مناقصه-تکمیل-پارک-ها-و-فضای-سبز----نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل پارک ها و فضای سبز ... - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه تکمیل پارک ها و فضای سبز ...- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041593/فراخوان-مناقصه-بازگشایی-ایستگاه-راه-آهن--تجدید-دوم-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه بازگشایی ایستگاه راه آهن... تجدید دوم  نوبت دوم / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه بازگشایی ایستگاه راه آهن... تجدید دوم نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041594/مناقصه-خدمات-تامین-خودروهای-استیجاری--'>مناقصه خدمات تامین خودروهای استیجاری... / مناقصه ,مناقصه خدمات تامین خودروهای استیجاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041595/مناقصه-پروژه-تهیه-مصالح--نصب-و-اجرای-عملیات-سیویل'>مناقصه پروژه تهیه مصالح ، نصب و اجرای عملیات سیویل / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه پروژه تهیه مصالح ، نصب و اجرای عملیات سیویل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041597/مناقصه-تعویض-سیم-با-کابل---نوبت-دوم'>مناقصه تعویض سیم با کابل...  نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه تعویض سیم با کابل...  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041598/تجدید-مناقصه-تجهیز-سه-دستگاه-خودروی-ایسوزو-جهت-اطفا-و-امداد-و-نجات--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تجهیز سه دستگاه خودروی ایسوزو جهت اطفا و امداد و نجات - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه، تجدید مناقصه تجهیز سه دستگاه خودروی ایسوزو جهت اطفا و امداد و نجات - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041599/مناقصه-انجام-خدمات-انسداد-چاه-های-غیرمجاز-و--'>مناقصه انجام خدمات انسداد چاه های غیرمجاز و... / مناقصه انجام خدمات انسداد چاه های غیرمجاز و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041600/مناقصه-انجام-عملیات-خدمات-مهندسی-خرید-تجهیزات-و-نصب---نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات خدمات مهندسی، خرید تجهیزات و نصب، ...نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات خدمات مهندسی، خرید تجهیزات و نصب، ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041601/مناقصه-عملیات-اجرایی-برق-رسانی-و-تجهیزات-مکانیکی-چاه-ها-و--'>مناقصه عملیات اجرایی برق رسانی و تجهیزات مکانیکی چاه ها و ... / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرایی برق رسانی و تجهیزات مکانیکی چاه ها و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041604/مناقصه-سامانه-جامع-درمان-الکترونیکی-نوبت-دوم'>مناقصه سامانه جامع درمان الکترونیکی نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه سامانه جامع درمان الکترونیکی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041607/مناقصه-پیمان-تجمیعی-تنظیف-شهری-و-سد-معبر'>مناقصه پیمان تجمیعی تنظیف شهری و سد معبر / آگهی مناقصه,مناقصه پیمان تجمیعی تنظیف شهری و سد معبر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041609/مناقصه-مقداری-لوله-پلی-اتیلن'>مناقصه مقداری لوله پلی اتیلن / آگهی مناقصه، مناقصه مقداری لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041610/مناقصه-خرید-سیستم-PLC-(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید  سیستم PLC (نوبت دوم) / مناقصه خرید  سیستم PLC (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041611/ارزیابی-کیفی-مناقصه-خدمات-ترمیم-و-نگهداری-فضای-سبز-سایت-یک-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی مناقصه خدمات ترمیم و نگهداری فضای سبز سایت یک نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران ، ارزیابی کیفی مناقصه خدمات ترمیم و نگهداری فضای سبز سایت یک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041614/مناقصه-حفر-چاه-عمیق---نوبت-دوم'>مناقصه حفر چاه عمیق ... نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه حفر چاه عمیق ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041615/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی---(نوبت-دوم)'>مناقصه تامین نیروی انسانی ... (نوبت دوم) / مناقصه تامین نیروی انسانی ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041617/مناقصه-پیمان-کنترل-و-نظارت-بر-ساخت-و-سازها-و--'>مناقصه پیمان کنترل و نظارت بر ساخت و سازها و ... / آگهی مناقصه , مناقصه پیمان کنترل و نظارت بر ساخت و سازها و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041619/مناقصه-تهیه-نمونه-های-آزمایشگاهی-در-کارگاه-نمونه-سازی--تجدید--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه نمونه های آزمایشگاهی در کارگاه نمونه سازی - تجدید - نوبت دوم / آگهی دعوت به تجدید مناقصه عمومی,  مناقصه تهیه نمونه های آزمایشگاهی در کارگاه نمونه سازی - تجدید- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041621/مناقصه-خاکبرداری-اجرای-فونداسیون-و-کرسی-چینی-(نوبت-دوم)'>مناقصه خاکبرداری، اجرای فونداسیون و کرسی چینی  (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه خاکبرداری، اجرای فونداسیون و کرسی چینی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041623/مناقصه-خرید-انواع-لاستیک-خودرو--'>مناقصه خرید انواع لاستیک خودرو ... / مناقصه خرید انواع لاستیک خودرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041625/مناقصه-کرایه-ماشین-آلات-خدمات-شهری-اجرای-عملیات-عمرانی-سامانه-137---نوبت-دوم'>مناقصه کرایه ماشین آلات خدمات شهری اجرای عملیات عمرانی سامانه 137 ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه کرایه ماشین آلات خدمات شهری اجرای عملیات عمرانی سامانه 137 ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041626/فراخوان-مناقصه-احداث-آموزشگاه-15-کلاسه--(نوبت-دوم)'>فراخوان مناقصه احداث آموزشگاه 15 کلاسه... (نوبت دوم) / آگهی فراخوان اول مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه احداث آموزشگاه 15 کلاسه... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041627/مناقصه-اجرای-عملیات-حفظ-و-نگهداری-پارکها-و-فضای-سبز--نوبت-دوم-مرحله-دوم'>مناقصه اجرای عملیات حفظ و نگهداری پارکها و فضای سبز - نوبت دوم- مرحله دوم / مناقصه,مناقصه اجرای عملیات حفظ و نگهداری پارکها و فضای سبز - نوبت دوم- مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041628/مناقصه-اجاره-ماشین-آلات-عمرانی-و-خدماتی--'>مناقصه اجاره ماشین آلات عمرانی و خدماتی.... / مناقصه, مناقصه اجاره ماشین آلات عمرانی و خدماتی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041631/فراوان-تکمیل-عملیات-احداث-اسکله-صیادی---نوبت-دوم'>فراوان تکمیل عملیات احداث  اسکله صیادی ... نوبت دوم  / مناقصه عمومی , فراوان تکمیل عملیات احداث  اسکله صیادی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041635/مناقصه-واگذاری-امور-جاری-آرامستان-رضوان--مرحله-اول-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امور جاری آرامستان رضوان - مرحله اول نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه واگذاری امور جاری آرامستان رضوان - مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041637/مناقصه-واگذاری-حجمی-زمانی-اداره-انبار-نفت--'>مناقصه واگذاری حجمی/زمانی اداره انبار نفت ... / مناقصه ,مناقصه واگذاری حجمی/زمانی اداره انبار نفت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041640/تجدید-مناقصه-عملیات-پیگیری-و-وصول-مطالبات-آبفا'>تجدید مناقصه عملیات پیگیری و وصول مطالبات آبفا / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه عملیات پیگیری و وصول مطالبات آبفا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041641/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین نیروی انسانی / خلاصه آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041642/مناقصه-ادامه-پارک-سراب-تکمیل-آب-نما-و-محوطه-سازی'>مناقصه ادامه پارک سراب- تکمیل آب نما و محوطه سازی / آگهی مناقصه, مناقصه ادامه پارک سراب- تکمیل آب نما و محوطه سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041644/مناقصه-بهسازی-و-آسفالت--نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی و آسفالت... نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه بهسازی و آسفالت... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041646/مناقصه-انجام-عملیات-خدمات-مهندسی-خرید-تجهیزات-و-نصب----نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات خدمات مهندسی، خرید تجهیزات و نصب .... - نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه انجام عملیات خدمات مهندسی، خرید تجهیزات و نصب ....- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041647/مناقصه-کیورینگ-بتن-و-سنگ-کاری'>مناقصه کیورینگ بتن و سنگ کاری  / آگهی شناسایی پیمانکار, مناقصه کیورینگ بتن و سنگ کاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041648/اصلاحیه-مناقصه-تخریب-و-بازسازی-پل'>اصلاحیه مناقصه تخریب و بازسازی پل  / اصلاحیه آگهی مناقصه، مناقصه تخریب و بازسازی پل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041649/آگهی-مناقصه-ی-آماده-سازی--احداث-و-توسعه-و-نگهداری-فضای-سبز'>آگهی مناقصه ی آماده سازی ، احداث و توسعه و نگهداری فضای سبز  / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه ی آماده سازی ، احداث و توسعه و نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041652/تجدید-مناقصه-پروژه-ساخت-قبور-جدید--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه پروژه ساخت قبور جدید  - نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه پروژه ساخت قبور جدید  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041653/مناقصه-خدمات-تکنولوژی-35-مجموعه-ویپ-استاک-هیدرولیکی-و-مکانیکی--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات تکنولوژی 35 مجموعه ویپ استاک هیدرولیکی و مکانیکی - نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه خدمات تکنولوژی 35 مجموعه ویپ استاک هیدرولیکی و مکانیکی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041654/اولین-دوره-جشنواره-ملی-پوسترهای-صنعت-نمایشگاهی-96-11-11'>اولین دوره جشنواره ملی پوسترهای صنعت نمایشگاهی 96.11.11 / اولین دوره جشنواره ملی پوسترهای صنعت نمایشگاهی 96.11.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041657/مناقصه-ماشین-کاری-پرسکاری-انواع-قطعات---'>مناقصه ماشین کاری، پرسکاری انواع قطعات .... / مناقصه, مناقصه ماشین کاری، پرسکاری انواع قطعات ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041660/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محورهای----نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت محورهای ... - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت محورهای ...- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041667/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-و---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت و ... نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041669/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین نیروی انسانی  / مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروی انسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041670/مناقصه-ارزیابی-کیفی-و-انتخاب-مشاور-به-منظور-تهیه-نقشه-های-کاداستر--'>مناقصه ارزیابی کیفی و انتخاب مشاور به منظور تهیه نقشه های کاداستر ... / مناقصه ارزیابی کیفی و انتخاب مشاور به منظور تهیه نقشه های کاداستر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041675/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت--'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت.... / مناقصه, مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041677/مناقصه-امور-مربوط-به-خدمات-مشاغل-فوریت-های-پزشکی'>مناقصه امور مربوط به خدمات مشاغل فوریت های پزشکی  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه امور مربوط به خدمات مشاغل فوریت های پزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041680/مناقصه-ارزیابی-کیفی-انجام-خدمات-کشت-و-بازرسی-و-کنترل-بهره-برداری-منابع-آب--نوبت-دوم'>مناقصه ارزیابی کیفی انجام خدمات کشت و بازرسی و کنترل بهره برداری منابع آب... نوبت دوم / مناقصه,مناقصه ارزیابی کیفی انجام خدمات کشت و بازرسی و کنترل بهره برداری منابع آب... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041683/مناقصه-خرید-رله-تجهیزات-حفاظتی-و-ملحقات-مربوط-به-پستهای-انتقال-و-فوق-توزیع--نوبت-دوم'>مناقصه خرید رله، تجهیزات حفاظتی و ملحقات مربوط به پستهای انتقال و فوق توزیع ...نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه خرید رله، تجهیزات حفاظتی و ملحقات مربوط به پستهای انتقال و فوق توزیع ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041685/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-اماکن-ورزشی-نوبت-دوم'>مناقصه حفظ و نگهداری اماکن ورزشی  نوبت دوم  / آگهی شرکت در مناقصه عمومی , مناقصه حفظ و نگهداری اماکن ورزشی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041689/مناقصه-احداث-سالن-های-ورزشی-و---نوبت-دوم'>مناقصه احداث سالن های ورزشی و ... نوبت دوم  / آگهی شناسایی سرمایه گذار , مناقصه احداث سالن های ورزشی و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041690/مناقصه-خدمات-و-حمل-پسماند-و-خدمات-تنظیف-سطح-ناحیه-2--چاپ-دوم'>مناقصه خدمات و حمل پسماند و خدمات تنظیف سطح ناحیه 2  - چاپ دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات و حمل پسماند و خدمات تنظیف سطح ناحیه 2 - چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041695/مناقصه-اجرای-ساخت-و-رنگ-نصب-اسکلت-فلزی'>مناقصه اجرای ساخت و رنگ نصب اسکلت فلزی  / آگهی مناقصه ,مناقصه اجرای ساخت و رنگ نصب اسکلت فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041699/تجدید-مناقصه-عملیات-اصلاح-شبکه-در-شهر'>تجدید مناقصه عملیات اصلاح شبکه در شهر / آگهی تجدید مناقصه و ارزیابی کیفی,مناقصه عملیات اصلاح شبکه در شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041701/فراخوان-اجرای-فاز-2-بلوار-آیت-اله-خامنه-ای'>فراخوان اجرای فاز 2 بلوار آیت اله خامنه ای / آگهی فراخوان، فراخوان اجرای فاز 2 بلوار آیت اله خامنه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041703/مناقصه-ساخت-پروژه-240-واحد-مسکونی'>مناقصه ساخت پروژه 240 واحد مسکونی / آگهی مناقصه ,مناقصه ساخت پروژه 240 واحد مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041705/مناقصه-قطعات-یدکی-توربین-زمینس-SGT-400---نوبت-دوم'>مناقصه قطعات یدکی توربین زمینس SGT-400 ... نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه قطعات یدکی توربین زمینس SGT-400 ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041706/تجدید-مناقصه-خرید-عایق-رطوبتی-پیش-ساخته-بنتونیتی-کانالهای-تامین-آب'>تجدید مناقصه خرید عایق رطوبتی پیش ساخته بنتونیتی کانالهای تامین آب / تجدید آگهی فراخوان مناقصه عمومی، تجدید مناقصه خرید عایق رطوبتی پیش ساخته بنتونیتی کانالهای تامین آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041709/فراخوان-مناقصه-مرمت-محل-چادرهای-عشایری-شهرستان-تجدید-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه مرمت محل چادرهای عشایری شهرستان تجدید نوبت دوم  / فراخوان تجدید برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه مرمت محل چادرهای عشایری شهرستان تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041711/مناقصه-خدمات-تعمیر-و-نگهداری-خطوط-لوله--'>مناقصه خدمات تعمیر و نگهداری خطوط لوله ... / مناقصه ,مناقصه خدمات تعمیر و نگهداری خطوط لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041712/مناقصه-خرید-دو-دستگاه-تاورکرین'>مناقصه خرید دو دستگاه تاورکرین / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید دو دستگاه تاورکرین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041714/مناقصه-پروژه-های-تعمیر-تجهیز-حفظ-و-نگهداری-اماکن-ورزشی--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه های تعمیر، تجهیز، حفظ و نگهداری اماکن ورزشی - نوبت دوم / فراخوان برای مناقصه, مناقصه پروژه های تعمیر، تجهیز، حفظ و نگهداری اماکن ورزشی- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041715/مناقصه-احداث-مدرسه-6-کلاسه'>مناقصه احداث مدرسه 6 کلاسه  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث مدرسه 6 کلاسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041716/مناقصه-نظارت-کارگاهی-و-عالیه-پروژه-لکه-گیری-و-ماسه-آسفالت-سرد-و---(نوبت-دوم)'>مناقصه نظارت کارگاهی و عالیه پروژه لکه گیری و ماسه آسفالت سرد و ... (نوبت دوم) / آگهی دعوت به فراخوان مشاور, مناقصه نظارت کارگاهی و عالیه پروژه لکه گیری و ماسه آسفالت سرد و ...(نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041717/مناقصه-انجام-امور-خدمات-عمومی-نظافت-اماکن-محوطه-ومعابر--'>مناقصه انجام امور خدمات عمومی نظافت اماکن، محوطه ومعابر... / مناقصه انجام امور خدمات عمومی نظافت اماکن، محوطه ومعابر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041719/مناقصه-واگذاری-بخش-اتفاقات-بیمارستان'>مناقصه واگذاری بخش اتفاقات بیمارستان  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری بخش اتفاقات بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041720/مناقصه-نگهداری-تعمیرات-و-راه-اندازی-سیستم-های-تاسیساتی--نوبت-دوم'>مناقصه  نگهداری، تعمیرات و راه اندازی سیستم های تاسیساتی...نوبت دوم  / مناقصه  نگهداری، تعمیرات و راه اندازی سیستم های تاسیساتی...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041722/مناقصه-لوله-های-پلی-اتیلن'>مناقصه لوله های پلی اتیلن  / مناقصه , مناقصه لوله های پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041725/مناقصه-پروژه-تجدید-ممیزی-و-نوسازی-سطح-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تجدید ممیزی و نوسازی سطح شهر...نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه پروژه تجدید ممیزی و نوسازی سطح شهر...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041728/مناقصه-خرید-و-نصب-فیلتر-خودشوینده-نوبت-دوم'>مناقصه خرید و نصب فیلتر خودشوینده نوبت دوم  / آگهی مناقصه های عمومی , مناقصه خرید و نصب فیلتر خودشوینده نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041729/مناقصه-خرید-2900-عدد-مقره-سیلیکون-رابر-خطوط-فوق-توزیع'>مناقصه خرید 2900 عدد مقره سیلیکون رابر خطوط فوق توزیع / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , مناقصه خرید 2900 عدد مقره سیلیکون رابر خطوط فوق توزیع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041730/مناقصه-اجرای-خطوط-ورودی-و-خروجی-از-تاسیسات-ناحیه-آبرسانی-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای خطوط ورودی و خروجی از تاسیسات ناحیه آبرسانی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای خطوط لوله ورودی و خروجی از تاسیسات آبرسانی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041733/مناقصه-اجرای-آسفالت-گرم-و-سرد-نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای آسفالت گرم و سرد  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای آسفالت گرم و سرد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041734/مناقصه-خرید-دستگاه-سیستم-کامل-PQMS-و-تجهیزات-جانبی'>مناقصه خرید دستگاه سیستم کامل PQMS و تجهیزات جانبی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید دستگاه سیستم کامل PQMS و تجهیزات جانبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041737/مناقصه-پروژه-تعمیرات-و-نگهداری-شبکه-تاسیسات-گاز--ابزار-دقیق-و-حفاظت-از-زنگ-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تعمیرات و نگهداری شبکه تاسیسات گاز ، ابزار دقیق و حفاظت از زنگ نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی, مناقصه پروژه تعمیرات و نگهداری شبکه تاسیسات گاز ، ابزار دقیق و حفاظت از زنگ نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041739/مناقصه-عملیات-حمل-و-تخلیه-مقدار-200-هزار-تن-کود-شیمیایی'>مناقصه عملیات حمل و تخلیه مقدار 200 هزار تن کود شیمیایی  / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات حمل و تخلیه مقدار 200 هزار تن کود شیمیایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041740/مناقصه-اجرای-عملیات-ساختمانی-و-تاسیسات-بیمارستان--'>مناقصه اجرای عملیات ساختمانی و تاسیسات بیمارستان... / مناقصه ,مناقصه اجرای عملیات ساختمانی و تاسیسات بیمارستان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041741/تجدید-مناقصه-واگذاری-حسابرسی--'>تجدید مناقصه واگذاری حسابرسی ... / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه واگذاری حسابرسی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041743/مناقصه-اجرای-پروژه-بوته-کاری-در-طرح-مقابله-با-بیابانزایی-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه بوته کاری در طرح مقابله با بیابانزایی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه بوته کاری در طرح مقابله با بیابانزایی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041745/مناقصه-تعویض-پوشش-خط-لوله---'>مناقصه تعویض پوشش خط لوله .... / مناقصه, مناقصه تعویض پوشش خط لوله ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041748/مناقصه-عملیات-دیوارکشی-تعدادی-از-اراضی'>مناقصه عملیات دیوارکشی تعدادی از اراضی / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات دیوارکشی تعدادی از اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041760/مناقصه-واگذاری-پیاده-روسازی-بلوار-اصلی-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری  پیاده روسازی بلوار اصلی- نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه واگذاری  پیاده روسازی بلوار اصلی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041778/مناقصه-واگذاری-امور-راهبری-نگهداری-و-تعمیرات-تاسیسات-برقی-و-مکانیکی--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امور راهبری، نگهداری و تعمیرات تاسیسات برقی و مکانیکی ...نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه واگذاری امور راهبری، نگهداری و تعمیرات تاسیسات برقی و مکانیکی ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041789/تجدید-مناقصه-اجرای-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-و-نصب-انشعاب-فاضلاب'>تجدید مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب و نصب انشعاب فاضلاب / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب و نصب انشعاب فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041798/مناقصه-نگهداری-و-پشتیبانی-فنی-مراکز-داده--'>مناقصه نگهداری و پشتیبانی فنی مراکز داده.... / مناقصه, مناقصه نگهداری و پشتیبانی فنی مراکز داده....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041799/اصلاحیه-مناقصه-عملیات-اجرایی-احداث-سیفون-انتقال-زه-آب'>اصلاحیه مناقصه عملیات اجرایی احداث سیفون انتقال زه آب / اصلاحیه مناقصه ,مناقصه عملیات اجرایی احداث سیفون انتقال زه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041802/مناقصه-خرید-2900-عدد-مقره-سیلیکون'>مناقصه خرید 2900 عدد مقره سیلیکون / مناقصه خرید 2900 عدد مقره سیلیکون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041803/مناقصه-انجام-امور-نقلیه-درون-شهری-و-برون-شهری--96-11-9'>مناقصه انجام امور نقلیه درون شهری و برون شهری - 96.11.9 / مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور نقلیه درون شهری و برون شهری - 96.11.9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041807/اولین-گردهمایی-عمومی-کار-گروه-علمی-مناقصه-و-مزایده-96-11-11'>اولین گردهمایی عمومی کار گروه علمی مناقصه و مزایده 96.11.11 / اولین گردهمایی عمومی کار گروه علمی مناقصه و مزایده96.11.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041809/تجدید-دوم-مناقصه-خرید-پایه-علائم-عمودی--نوبت-دوم'>تجدید دوم مناقصه خرید پایه علائم عمودی - نوبت دوم / آگهی تجدید دوم مناقصه ,تجدید دوم مناقصه خرید پایه علائم عمودی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041811/مناقصه-اجرای-خط-انتقال-آب-شهر-داراب'>مناقصه اجرای خط انتقال آب شهر داراب / آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی,مناقصه اجرای خط انتقال آب شهر داراب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041814/مناقصه-واگذاری-شستشو-و-سرویس-3000-چراغ-سقفی'>مناقصه واگذاری شستشو و سرویس  3000 چراغ سقفی / آگهی مناقصه ، مناقصه واگذاری شستشو و سرویس  3000 چراغ سقفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041817/مناقصه-واگذاری-مرکز-درمان'>مناقصه واگذاری مرکز درمان / مناقصه , مناقصه واگذاری مرکز درمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041818/مناقصه-انجام-خدمات-عمومی-نیروگاه--'>مناقصه انجام خدمات عمومی نیروگاه ... / مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات عمومی نیروگاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041819/مناقصه-نظافت-کلیه-شیشه-ها'>مناقصه نظافت کلیه شیشه ها  / آگهی مناقصه ، مناقصه نظافت کلیه شیشه ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041820/کنفرانس-بین-المللی-دیزاین'>کنفرانس بین المللی دیزاین / کنفرانس بین المللی دیزاین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041822/مناقصه-انجام-خدمات-تهیه-و-تامین-خودروهای-سبک-با-راننده'>مناقصه انجام خدمات تهیه و تامین خودروهای سبک با راننده / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام خدمات تهیه و تامین خودروهای سبک با راننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041823/مناقصه-خدمات-ترمیم-و-نگهداری-فضای-سبز-سایت-4--96-11-11'>مناقصه خدمات ترمیم و نگهداری فضای سبز سایت 4 ...96.11.11 / مناقصه ,مناقصه خدمات ترمیم و نگهداری فضای سبز سایت 4...96.11.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041826/مناقصه-پروژه-ترمیم-جاده-اصلی--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه ترمیم جاده اصلی...نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه پروژه ترمیم جاده اصلی...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041831/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-مورد-نیاز---'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن مورد نیاز .... / مناقصه ,مناقصه خرید لوله پلی اتیلن مورد نیاز ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041832/مناقصه-انجام-کلیه-عملیات-قرائت-کنتور-و-توزیع-قبوض-برق'>مناقصه انجام کلیه عملیات قرائت کنتور و توزیع قبوض برق / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه انجام کلیه عملیات قرائت کنتور و توزیع قبوض برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041834/مناقصه-واگذاری-خرید-لوله-های-کندانسور---'>مناقصه واگذاری خرید، لوله های کندانسور  ... / مناقصه, مناقصه واگذاری خرید، لوله های کندانسور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041835/آگهی-جذب-سرمایه-گذار-جهت-احداث-زمین-چمن-مصنوعی-در-پارک-کوهپایه-ای--'>آگهی جذب سرمایه گذار جهت احداث زمین چمن مصنوعی در پارک کوهپایه ای... / آگهی، آگهی جذب سرمایه گذار جهت احداث زمین چمن مصنوعی در پارک کوهپایه ای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041836/استعلام-خدمات-مامایی-بیمارستان--'>استعلام خدمات مامایی بیمارستان... / استعلام, استعلام خدمات مامایی بیمارستان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041837/مناقصه-خرید-جدیدترین-ویرایش-تمدید-پشتیبانی-و-افزودن-ماژولهای-محاسباتی--'>مناقصه خرید جدیدترین ویرایش، تمدید پشتیبانی و افزودن ماژولهای محاسباتی .. / مناقصه خرید جدیدترین ویرایش، تمدید پشتیبانی و افزودن ماژولهای محاسباتی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041839/آگهی-دعوت-عملیات-اجرا-و-ساخت-و-نصب-اسکلت-فلزی'>آگهی دعوت عملیات اجرا و ساخت و نصب اسکلت فلزی / آگهی دعوت، آگهی دعوت عملیات اجرا و ساخت و نصب اسکلت فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041841/مناقصه-اجرای-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب--'>مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041842/مناقصه-اجرای-حفاری-و-ترمیم-ترانشه-شبکه-مخابرات-تهیه-مصالح-و-اجرای-شبکه-روشنایی-و--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای حفاری و ترمیم ترانشه شبکه مخابرات، تهیه مصالح و اجرای شبکه روشنایی و...نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه اجرای حفاری و ترمیم ترانشه شبکه مخابرات، تهیه مصالح و اجرای شبکه روشنایی و...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041845/آگهی-دعوت-عملیات-اجرایی-تاسیسات-برقی-و-مکانیکی'>آگهی دعوت عملیات اجرایی تاسیسات برقی و مکانیکی / آگهی دعوت، آگهی دعوت عملیات اجرایی تاسیسات برقی و مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041846/تجدید-مناقصه-اجرای-جمع-آوری-و-حمل-زباله-را-مبدا-تا-محل-دفن-زباله--'>تجدید مناقصه اجرای جمع آوری و حمل زباله را مبدا تا محل دفن زباله... / آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اجرای جمع آوری و حمل زباله را مبدا تا محل دفن زباله...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041847/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-بیس-و-آسفالت-گرم-کمربندی--'>تجدید مناقصه اجرای عملیات بیس و آسفالت گرم کمربندی ...  / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اجرای عملیات بیس و آسفالت گرم کمربندی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041848/مناقصه-اجرای-عملیات-زیرسازی-و-آسفالت-معابر--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت معابر - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت معابر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041850/آگهی-دعوت-ساخت-و-اجرای-اسکلت-فلزی-پروژه-ساختمانی'>آگهی دعوت ساخت و اجرای اسکلت فلزی پروژه ساختمانی / آگهی دعوت، آگهی دعوت ساخت و اجرای اسکلت فلزی پروژه ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041853/مناقصه-پروژه-گاز-رسانی-به-حفرات-خالی-شبکه-و-علمک-پراکنده--'>مناقصه پروژه گاز رسانی به حفرات خالی شبکه و علمک پراکنده.... / مناقصه پروژه گاز رسانی به حفرات خالی شبکه و علمک پراکنده....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041856/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-فنی-و-اداری-نیروگاه--'>مناقصه تامین نیروی انسانی فنی و اداری نیروگاه... / مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروی انسانی فنی و اداری نیروگاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041857/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041859/فراخوان-احداث-ساختمان-جدید-امور-توزیع-برق'>فراخوان احداث ساختمان جدید امور توزیع برق  / آگهی فراخوان، فراخوان احداث ساختمان جدید امور توزیع برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041860/مناقصه-انجام-امور-نگهبانی-و-حفاظت-از-تاسیسات-نیروگاه--'>مناقصه انجام امور نگهبانی و حفاظت از تاسیسات نیروگاه... / مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور نگهبانی و حفاظت از تاسیسات نیروگاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041862/مناقصه-تعمیرات-اساسی-مخازن-ذخیره-نفت-خام--'>مناقصه تعمیرات اساسی مخازن ذخیره نفت خام ... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تعمیرات اساسی مخازن ذخیره نفت خام ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041865/مناقصه-حمل-مقدار-تقریبی-16000-تن-محموله-ذرت-داخلی-نوبت-دوم'>مناقصه حمل مقدار تقریبی 16000 تن محموله ذرت داخلی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حمل مقدار تقریبی 16000 تن محموله ذرت داخلی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041868/مناقصه-اصلاح-و-مرمت-مسیل--'>مناقصه اصلاح و مرمت مسیل ... / مناقصه,مناقصه اصلاح و مرمت مسیل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041870/مناقصه-خدمات-پیمانکاری-عملیات-حفر-لوله-گذاری-چاه-آب--'>مناقصه خدمات پیمانکاری عملیات حفر، لوله گذاری  چاه آب... / مناقصه, مناقصه خدمات پیمانکاری عملیات حفر، لوله گذاری  چاه آب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041871/مناقصه-خدمات-عمومی-پشتیبانی-و-نقلیه-مدیریت-منطقه-پارس-3--'>مناقصه خدمات عمومی، پشتیبانی و نقلیه مدیریت منطقه پارس 3 .. / مناقصه خدمات عمومی، پشتیبانی و نقلیه مدیریت منطقه پارس 3 ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041873/استعلام-خرید-لوازم-ماشین-آلات'>استعلام خرید لوازم ماشین آلات / استعلام, استعلام خرید لوازم ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041877/مناقصه-اجرای-محوطه-سازی-و-فضاسازی-و-تکمیل-باقیمانده'>مناقصه اجرای محوطه سازی و فضاسازی و تکمیل باقیمانده / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای محوطه سازی و فضاسازی و تکمیل باقیمانده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041879/استعلام-ساخت-و-ساز-و-تعمیرات'>استعلام ساخت و ساز و تعمیرات  / استعلام, استعلام ساخت و ساز و تعمیرات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041880/مناقصه-خرید-روغن-ترانسفورمر--'>مناقصه خرید روغن ترانسفورمر.... / مناقصه, مناقصه خرید روغن ترانسفورمر....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041883/استعلام-ملبوس-برای-محیط-بانان'>استعلام ملبوس برای محیط بانان  / استعلام , استعلام ملبوس برای محیط بانان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041886/فراخوان-عمومی-مناقصه-مشارکت-در-ساخت-پروژه-48-واحد-مسکونی'>فراخوان عمومی مناقصه مشارکت در ساخت پروژه 48 واحد مسکونی  / فراخوان عمومی مناقصه، فراخوان عمومی مناقصه مشارکت در ساخت پروژه 48 واحد مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041888/مناقصه-نگهداری-تعمیرات-بازسازی-و-مقاوم-سازی-خطوط-شبکه-ها-و--نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری، تعمیرات، بازسازی و مقاوم سازی خطوط، شبکه ها و ...نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه نگهداری، تعمیرات، بازسازی و مقاوم سازی خطوط، شبکه ها و ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041889/استعلام-خرید-دیزل-volvo'>استعلام خرید دیزل volvo  / استعلام ,استعلام خرید دیزل volvo </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041892/فراخوان-جذب-سرمایه-گذار-جهت-عمران--احیاء-و-آبادانی-موقوفات'>فراخوان جذب سرمایه گذار جهت عمران ، احیاء و آبادانی موقوفات / فراخوان جذب سرمایه گذار , فراخوان جذب سرمایه گذار جهت عمران ، احیاء و آبادانی موقوفات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041893/استعلام-خرید-یرق-آلات'>استعلام خرید یرق آلات  / استعلام, استعلام خرید یرق آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041895/استعلام-والو-توزیع-کننده-هیدرولیک-بوبین-سنولویید-والو'>استعلام والو توزیع کننده هیدرولیک- بوبین سنولویید والو  / استعلام, استعلام والو توزیع کننده هیدرولیک- بوبین سنولویید والو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041896/مناقصه-عملیات-بهره-برداری--تعمیر-و-نگهداری-و-رفع-اتفاقات-تاسیسات-آبرسانی'>مناقصه عملیات بهره برداری ، تعمیر و نگهداری و رفع اتفاقات تاسیسات آبرسانی  / مناقصه , مناقصه عملیات بهره برداری ، تعمیر و نگهداری و رفع اتفاقات تاسیسات آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041898/مناقصه-خرید-بخشی-از-آهن-آلات-پروژه-240-واحدی--'>مناقصه خرید بخشی از آهن آلات پروژه 240 واحدی ... / مناقصه, مناقصه خرید بخشی از آهن آلات پروژه 240 واحدی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041899/مناقصه-اجرای-پروژه-آسفالت-ریزی--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه آسفالت ریزی  - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه آسفالت ریزی  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041900/مناقصه-تعمیرات-و-بازسازی-و-کالیبراسیون-انواع-کنتور--نوبت-دوم'>مناقصه تعمیرات و بازسازی و کالیبراسیون انواع کنتور ...نوبت دوم  / مناقصه,مناقصه تعمیرات و بازسازی و کالیبراسیون انواع کنتور ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041903/استعلام-خرید-پایه-چوبی'>استعلام خرید پایه چوبی / استعلام, استعلام خرید پایه چوبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041904/استعلام-تلفر-برقی-سیم-بکسلی-5-تنی'>استعلام تلفر برقی سیم بکسلی 5 تنی  / استعلام, استعلام تلفر برقی سیم بکسلی 5 تنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041905/مناقصه-تکمیل-سالن-ورزشی----نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل سالن ورزشی ... - نوبت دوم / مناقصه, مناقصه تکمیل سالن ورزشی ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041909/مناقصه-ارائه-خدمات-موردنیاز-تعمیرات-اساسی-دیگ-بخار--'>مناقصه ارائه خدمات موردنیاز تعمیرات اساسی دیگ بخار ... / مناقصه,مناقصه ارائه خدمات موردنیاز تعمیرات اساسی دیگ بخار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041911/مناقصه-روکش-آسفالت-و---نوبت-دوم'>مناقصه روکش آسفالت و ... نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه روکش آسفالت و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041914/مناقصه-خدمات-و-حمل-پسماند-و-خدمات-تنظیف--چاپ-دوم'>مناقصه خدمات و حمل پسماند و خدمات تنظیف... چاپ دوم / مناقصه ,مناقصه خدمات و حمل پسماند و خدمات تنظیف... چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041915/استعلام-معاینه-فنی-و-بازرسی-موتورخانه---'>استعلام معاینه فنی و بازرسی موتورخانه ....  / استعلام, استعلام معاینه فنی و بازرسی موتورخانه .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041917/مناقصه-خرید-چمن-مصنوعی'>مناقصه خرید چمن مصنوعی  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه خرید چمن مصنوعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041918/استعلام-دستگاه-کپی-توشیبا-studio-181'>استعلام دستگاه کپی توشیبا studio 181   / استعلام, استعلام دستگاه کپی توشیبا studio 181  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041921/استعلام-طرح-انتقال-آب'>استعلام طرح انتقال آب  / استعلام, استعلام طرح انتقال آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041922/مناقصه-جمع-آوری-و-حمل-پسماند-و-خدمات-تنظیف--نوبت-دوم'>مناقصه جمع آوری و حمل پسماند و خدمات تنظیف...نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه جمع آوری و حمل پسماند و خدمات تنظیف...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041924/مناقصه-STUD-BOLT-و--'>مناقصه STUD BOLT و ...  / مناقصه ,مناقصه STUD BOLT و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041926/استعلام-خرید-یک-دستگاه-پرینتر-hp-m12a'>استعلام خرید یک دستگاه پرینتر hp m12a   / استعلام, استعلام خرید یک دستگاه پرینتر hp m12a   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041927/مناقصه-واگذاری-امور-حمل-و-نقل-خودروئی'>مناقصه واگذاری امور حمل و نقل خودروئی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه واگذاری امور حمل و نقل خودروئی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041928/مناقصه-خرید-انواع-ترانسفورماتور--نوبت-دوم'>مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور ...نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041929/استعلام-انجام-بازسازی-پله-های-دسترسی--'>استعلام انجام بازسازی پله های دسترسی ... / استعلام,استعلام انجام بازسازی پله های دسترسی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041930/مناقصه-احداث-ساختمان-اداری---'>مناقصه احداث ساختمان اداری .... / مناقصه, مناقصه احداث ساختمان اداری ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041932/مناقصه-اجاره-230-دستگاه-خودروی-سواری-و-20-دستگاه-موتورسیکلت--نوبت-دوم'>مناقصه اجاره 230 دستگاه خودروی سواری و 20 دستگاه موتورسیکلت... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه اجاره 230 دستگاه خودروی سواری و 20 دستگاه موتورسیکلت... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041933/استعلام-بهسازی-و-رفع-نواقص-ساختمان-و-ت--'>استعلام بهسازی و رفع نواقص ساختمان و ت...  / استعلام, استعلام بهسازی و رفع نواقص ساختمان و ت... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041935/مناقصه-دستگاه-آنالیز-فلز-مدل-PMI-Master-Smart'>مناقصه دستگاه آنالیز فلز مدل PMI Master Smart / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی, مناقصه دستگاه آنالیز فلز مدل PMI Master Smart</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041938/استعلام-کاغذ--'>استعلام کاغذ... / استعلام, استعلام کاغذ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041939/مناقصه-خرید-22-دستگاه-RTU'>مناقصه خرید 22 دستگاه RTU / مناقصه, مناقصه خرید 22 دستگاه RTU</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041942/مناقصه-ارائه-خدمات-مورد-نیاز-تعمیرات-اساسی-دیگ-بخار-و--'>مناقصه ارائه خدمات مورد نیاز تعمیرات اساسی دیگ بخار و ... / مناقصه ارائه خدمات مورد نیاز تعمیرات اساسی دیگ بخار و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041943/مناقصه-اجرای-دیوار-حائل-کنار-رودخانه'>مناقصه اجرای دیوار حائل کنار رودخانه  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه  اجرای دیوار حائل کنار رودخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041944/استعلام-بیسکویت'>استعلام بیسکویت / استعلام, استعلام بیسکویت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041946/مناقصه-تامین-خدمات-فنی-و-غیرفنی-مورد-نیاز'>مناقصه تامین خدمات فنی و غیرفنی مورد نیاز  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین خدمات فنی و غیرفنی مورد نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041948/مناقصه-ارائه-خدمات-پشتیبانی-سیستم'>مناقصه ارائه خدمات پشتیبانی سیستم / مناقصه ,مناقصه ارائه خدمات پشتیبانی سیستم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041950/مناقصه-slip-assembly'>مناقصه slip assembly  / اگهی مناقصه , مناقصه slip assembly </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041951/مناقصه-خدمات-علف-چینی-و-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز---'>مناقصه خدمات علف چینی و حفظ و نگهداری فضای سبز ....  / مناقصه خدمات علف چینی و حفظ و نگهداری فضای سبز .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041952/مناقصه-تامین-اقلام-و-راه-اندازی-یک-عدد-ایستگاه-اندازه-گیری-و-سه-عدد-ایستگاه-تی-بی-اس'>مناقصه  تامین اقلام و راه اندازی یک عدد ایستگاه اندازه گیری و سه عدد ایستگاه تی بی اس / مناقصه,مناقصه  تامین اقلام و راه اندازی یک عدد ایستگاه اندازه گیری و سه عدد ایستگاه تی بی اس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041953/استعلام-​خرید-کارت-SNMP-CARD-POWERW'>استعلام ​خرید کارت SNMP CARD POWERW  / استعلام, استعلام ​خرید کارت SNMP CARD POWERW </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041955/مناقصه-انجام-خدمات-علف-چینی-و-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز--'>مناقصه انجام خدمات علف چینی و حفظ و نگهداری فضای سبز... / مناقصه عمومی، مناقصه انجام خدمات علف چینی و حفظ و نگهداری فضای سبز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041956/مناقصه-انعقاد-قرارداد-پشتیبانی-از-سامانه-مدیریت-مکاتبات-اداری'>مناقصه انعقاد قرارداد پشتیبانی از سامانه مدیریت مکاتبات اداری / مناقصه ,مناقصه انعقاد قرارداد پشتیبانی از سامانه مدیریت مکاتبات اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041957/فراخوان-اجرای-عملیات-تکمیل-پروژه-ساختمان-کلاس‌ها'>فراخوان اجرای عملیات تکمیل پروژه ساختمان کلاس‌ها / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله‌ای,فراخوان اجرای عملیات تکمیل پروژه ساختمان کلاس‌ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041958/استعلام-حفاری-در-عمق-80-سانت--'>استعلام حفاری در عمق 80 سانت... / استعلام ، استعلام حفاری در عمق 80 سانت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041960/مناقصه-انجام-امور-خدمانت-بیمه-مسئولیت-حرفه-ای'>مناقصه انجام امور خدمانت بیمه مسئولیت حرفه ای  / مناقصه ,مناقصه انجام امور خدمانت بیمه مسئولیت حرفه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041961/استعلام-تلویزیون-LG32'>استعلام تلویزیون LG32 / استعلام , استعلام تلویزیون LG32</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041963/مناقصه-خرید-سیم-هوایی-پر-ظرفیت-لارک'>مناقصه خرید سیم هوایی پر ظرفیت لارک  / مناقصه ,مناقصه خرید سیم هوایی پر ظرفیت لارک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041966/استعلام-CISCO-2960X-48FPD-I'>استعلام CISCO 2960X-48FPD-I / استعلام , استعلام CISCO 2960X-48FPD-I</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041967/مناقصه-خرید-FILTER-PACKAGE-FOR-AMINE-UNIT'>مناقصه خرید FILTER PACKAGE FOR AMINE UNIT / مناقصه خرید FILTER PACKAGE FOR AMINE UNIT</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041968/مناقصه-مسیر-شبکه-توزیع-و-نصب-انشعابات-گاز--'>مناقصه مسیر، شبکه توزیع و نصب انشعابات گاز... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه مسیر، شبکه توزیع و نصب انشعابات گاز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041969/استعلام-​کامپیوتر-و-فناوری--'>استعلام ​کامپیوتر و فناوری...  / استعلام , استعلام کامپیوتر و فناوری... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041970/استعلام-بیمه-نامه-آتش-سوزی'> استعلام بیمه نامه آتش سوزی / استعلام ، استعلام بیمه نامه آتش سوزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041972/مناقصه-ساخت-و-نصب-پایه-پرتابل-و-بیلبورد----نوبت-دوم'>مناقصه ساخت و نصب پایه پرتابل و بیلبورد ....- نوبت دوم / مناقصه , مناقصه ساخت و نصب پایه پرتابل و بیلبورد ....- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041973/استعلام-الکتروپمپ-2-اینچ-کاست-بلند'>استعلام الکتروپمپ 2 اینچ کاست بلند  / استعلام , استعلام الکتروپمپ 2 اینچ کاست بلند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041974/استعلام-تجهیز-انبار-سوخت-گار-مانوری'>استعلام تجهیز انبار سوخت گار مانوری / استعلام، استعلام تجهیز انبار سوخت گار مانوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041975/مناقصه-خرید-22-دستگاه-RTU--'>مناقصه خرید 22 دستگاه RTU ... / مناقصه ,مناقصه خرید 22 دستگاه RTU ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041978/مناقصه-فیبربانی-(گشت-زنی)-نگهداری-رفع-خرابی-و-PM-توسعه-فیوژن--'>مناقصه فیبربانی (گشت زنی)، نگهداری، رفع خرابی و PM، توسعه فیوژن ... / مناقصه,مناقصه فیبربانی (گشت زنی)، نگهداری، رفع خرابی و PM، توسعه فیوژن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041980/استعلام-سیفتی-والو-فولادی'>استعلام سیفتی والو فولادی  / استعلام ,استعلام سیفتی والو فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041982/تجدید-مناقصه-ارزیابی-کیفی-واگذاری-خدمات-مدیریت-بهره-برداری----نوبت-دوم'>تجدید مناقصه ارزیابی کیفی واگذاری خدمات مدیریت بهره برداری ...  - نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه ارزیابی کیفی، تجدید مناقصه ارزیابی کیفی واگذاری خدمات مدیریت بهره برداری ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041983/مناقصه-آسفالت-ریزی-معابر-سطح--'>مناقصه آسفالت ریزی معابر سطح ... / مناقصه آسفالت ریزی معابر سطح ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041984/مناقصه-خرید-لوله-چدن-داکتیل-تایتون-پوشش-دار-نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوله چدن داکتیل تایتون پوشش دار نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید لوله چدن داکتیل تایتون پوشش دار نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041985/مناقصه-تعمیرات-اساسی'>مناقصه تعمیرات اساسی  / مناقصه عمومی,مناقصه تعمیرات اساسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041986/استعلام-گازکشی-مدارس--سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام گازکشی مدارس , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / استعلام ,استعلام گازکشی مدارس , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041988/استعلام-طرح-فیبر-نوری-بانک-ملت-(پروتکشن)'>استعلام  طرح فیبر نوری بانک ملت (پروتکشن)  / استعلام, استعلام  طرح فیبر نوری بانک ملت (پروتکشن) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041989/مناقصه-انجام-خدمات-تنظیفات--امور-آبدارخانه-ها---نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات تنظیفات ، امور آبدارخانه ها... - نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه مناقصه انجام خدمات تنظیفات ، امور آبدارخانه ها ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041990/مناقصه-خرید-سود-و-اسید'>مناقصه خرید سود و اسید / مناقصه, مناقصه خرید سود و اسید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041991/مناقصه-خرید-P-F-SAFETY-BARRIER'>مناقصه خرید P/F SAFETY BARRIER  / مناقصه ,مناقصه خرید P/F SAFETY BARRIER </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041992/استعلام-خرید-سنگ-نما-سامانه-ستاد'>استعلام خرید سنگ نما, سامانه ستاد / استعلام ,استعلام خرید سنگ نما, سامانه ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041994/مناقصه-عملیات-اجرائی-رسیدگی-به-حوادث-تعمیرات-و-نگهداری-از-شبکه-آبرسانی--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرائی رسیدگی به حوادث، تعمیرات و نگهداری از شبکه آبرسانی...نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرائی رسیدگی به حوادث، تعمیرات و نگهداری از شبکه آبرسانی...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041995/استعلام-تعمیرات-اساسی-سالن--'>استعلام تعمیرات اساسی سالن ... / استعلام,استعلام تعمیرات اساسی سالن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041997/استعلام-دوربین-چشمی-سایت-ستاد'>استعلام دوربین چشمی, سایت ستاد / استعلام ,استعلام دوربین چشمی, سایت ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041998/مناقصه-خرید-P-F-PRESSURE-SWITCHES'>مناقصه خرید P/F PRESSURE SWITCHES  / مناقصه ,مناقصه خرید P/F PRESSURE SWITCHES </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042000/تجدید-فراخوان-حفاظت-فیزیکی-شهر-جدید-مجلسی'>تجدید فراخوان حفاظت فیزیکی شهر جدید مجلسی / آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی ,فراخوان حفاظت فیزیکی شهر جدید مجلسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042001/استعلام-برنج-هندی-برند-سنباد--'>استعلام برنج هندی برند سنباد ... / استعلام,استعلام برنج هندی برند سنباد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042002/استعلام-ساخت-و-ساز-و-تعمیر--'>استعلام ساخت و ساز و تعمیر... / استعلام, استعلام ساخت و ساز و تعمیر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042003/مناقصه-احداث-دیوار-حائل--'>مناقصه احداث دیوار حائل ... / مناقصه ,مناقصه احداث دیوار حائل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042006/استعلام-نگهداری-پشتیبانی-بروز-رسانی--'>استعلام نگهداری، پشتیبانی، بروز رسانی ... / استعلام ,استعلام نگهداری، پشتیبانی، بروز رسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042008/استعلام-خرید-تابلو-عمومی-توزیع-برق--'>استعلام خرید تابلو عمومی توزیع برق... / استعلام, استعلام خرید تابلو عمومی توزیع برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042010/استعلام-تعمیرات-اساسی-استخر--'>استعلام تعمیرات اساسی استخر ... / استعلام,استعلام تعمیرات اساسی استخر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042011/مناقصه-خرید-لوله-فلزی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید  لوله فلزی نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید  لوله فلزی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042012/استعلام-لوله-فولادی-و-اتصالات'>استعلام لوله فولادی و اتصالات / استعلام, استعلام لوله فولادی و اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042014/مناقصه-احداث-پایگاه-اورژانس-115-و-پانسیون'>مناقصه  احداث پایگاه اورژانس 115 و پانسیون / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  احداث پایگاه اورژانس 115 و پانسیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042017/استعلام-احداث-یک-حلقه-چاه-عمیق--'>استعلام احداث یک حلقه چاه عمیق ... / استعلام, استعلام احداث یک حلقه چاه عمیق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042018/استعلام-تکمیل-مدرسه--'>استعلام تکمیل مدرسه ... / استعلام,استعلام تکمیل مدرسه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042019/مناقصه-خرید-و-تحویل-مقدار-1000-متر-لوله-فولادی--'>مناقصه خرید و تحویل مقدار 1000 متر لوله فولادی... / مناقصه خرید و تحویل مقدار 1000 متر لوله فولادی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042020/استعلام-اجرای-8234-مترمربع-آسفالت'>استعلام اجرای 8234 مترمربع آسفالت / استعلام ,استعلام اجرای 8234 مترمربع آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042021/استعلام-تعمیرات-اساسی-سالن--'>استعلام تعمیرات اساسی سالن ... / استعلام,استعلام تعمیرات اساسی سالن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042022/استعلام-شیر-گازی-فلنچی-فولادی-آلفا-1-DN--'>استعلام شیر گازی فلنچی فولادی آلفا 1: DN... / استعلام, استعلام شیر گازی فلنچی فولادی آلفا 1: DN...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042023/آگهی-مناقصه-ROTARY-SLIPS'>آگهی مناقصه  ROTARY SLIPS  / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه ROTARY SLIPS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042024/استعلام-اجرای-۱۲۲۵۰-مترمربع-آسفالت'>استعلام اجرای ۱۲۲۵۰ مترمربع آسفالت / استعلام ,استعلام اجرای ۱۲۲۵۰ مترمربع آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042025/استعلام-کیسه-گونی-پلاستیکی-بزرگ--'>استعلام کیسه گونی پلاستیکی بزرگ ... / استعلام,استعلام کیسه گونی پلاستیکی بزرگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042026/استعلام-چاپگر-hp-laserjet-p2035'>استعلام چاپگر hp laserjet p2035 / استعلام, استعلام چاپگر hp laserjet p2035</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042027/مناقصه-اجرای-عملیات-ساخت-مخزن-آب-1000-متر-مکعبی--'>مناقصه اجرای عملیات ساخت مخزن آب 1000 متر مکعبی... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات ساخت مخزن آب 1000 متر مکعبی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042029/مناقصه-بازسازی-بخش-آزمایشگاه'>مناقصه بازسازی بخش آزمایشگاه / آگهی اول مناقصه , مناقصه بازسازی بخش آزمایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042030/مناقصه-احداث-تاسیسات-زیربنایی--'>مناقصه احداث تاسیسات زیربنایی... / مناقصه, مناقصه احداث تاسیسات زیربنایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042031/استعلام-خرید-مقره-چرخی'>استعلام خرید مقره چرخی  / استعلام ,استعلام خرید مقره چرخی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042032/مناقصه-امور-حمل-و-نقل-و-خدمات-خودرویی'>مناقصه امور حمل و نقل و خدمات خودرویی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه امور حمل و نقل و خدمات خودرویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042033/استعلام-خرید-سه-دستگاه-سکسیونر-sf6-مو--'>استعلام خرید سه دستگاه سکسیونر sf6 مو... / استعلام, استعلام خرید سه دستگاه سکسیونر sf6 مو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042035/مناقصه-انجام-خدمات-آبدارخانه-های-ساختمان-دو-طبقه--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات آبدارخانه های ساختمان دو طبقه - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات آبدارخانه های ساختمان دو طبقه  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042036/تجدید-مناقصه-تکمیل-عملیات-عمرانی-پل-تقاطع-غیرهمسطح---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تکمیل عملیات عمرانی پل تقاطع غیرهمسطح ... نوبت دوم  / مناقصه ,تجدید مناقصه تکمیل عملیات عمرانی پل تقاطع غیرهمسطح ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042037/مناقصه-انجام-خدمات-سرویس-های-ایاب-و-ذهاب-پرسنل'>مناقصه انجام خدمات سرویس های ایاب و ذهاب پرسنل / آگهی اول مناقصه, مناقصه انجام خدمات سرویس های ایاب و ذهاب پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042038/استعلام-خرید-یک-دستگاه-پرینتر-HP-2035'>استعلام خرید یک دستگاه پرینتر HP 2035 / استعلام, استعلام خرید یک دستگاه پرینتر HP 2035</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042039/آگهی-مناقصه-asing-and-Tubing-Hydraulic-Power'>آگهی مناقصه asing and Tubing Hydraulic Power / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه asing and Tubing Hydraulic Power </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042041/استعلام-اجرای-سیستم-صاعقه-گیر-براساس--'>استعلام اجرای سیستم صاعقه گیر براساس... / استعلام, استعلام اجرای سیستم صاعقه گیر براساس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042042/استعلام-اجرای-طرح-هادی--'>استعلام اجرای طرح هادی ... / استعلام,استعلام اجرای طرح هادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042043/مناقصه-انجام-خدمات-آبدارخانه-های-ساختمان-5-طبقه-نوبت-دوم'>مناقصه  انجام خدمات آبدارخانه های ساختمان 5 طبقه  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  انجام خدمات آبدارخانه های ساختمان 5 طبقه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042044/مناقصه-عملیات-مدیریت--حفظ-و-نگهداری--اصلاح-و-توسعه---تجدید'>مناقصه عملیات مدیریت ، حفظ و نگهداری ، اصلاح و توسعه.... تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه عملیات مدیریت ، حفظ و نگهداری ، اصلاح و توسعه.... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042046/استعلام-هارد-1-ترابایت-و-2-ترابایت-red--'>استعلام هارد 1 ترابایت و 2 ترابایت red... / استعلام, استعلام هارد 1 ترابایت و 2 ترابایت red...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042047/استعلام-اجرای-10514-مترمربع-آسفالت-گرم--'>استعلام اجرای 10514 مترمربع آسفالت گرم ... / استعلام,استعلام اجرای 10514 مترمربع آسفالت گرم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042050/استعلام-مجموعه-بیرینگ-هوزینگ-هاب---'>استعلام مجموعه بیرینگ هوزینگ، هاب، ... / استعلام,استعلام مجموعه بیرینگ هوزینگ، هاب، ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042051/مناقصه-پروژه-ایجاد--توسعه-و-فضای-سبز-شهر'>مناقصه پروژه ایجاد ، توسعه و فضای سبز شهر  / مناقصه ، مناقصه پروژه ایجاد ، توسعه و فضای سبز شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042053/استعلام-اسکنر-Panasonic-KV-S1015C'>استعلام اسکنر Panasonic KV S1015C / استعلام, استعلام اسکنر Panasonic KV S1015C</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042054/آگهی-مناقصه-mputerize-Torque-Turn-Time'>آگهی مناقصه mputerize Torque/ Turn/ Time / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه mputerize Torque/ Turn/ Time</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042055/استعلام-تلویزیون-ال-ای-دی-۴۰-اینچ'>استعلام تلویزیون ال ای دی ۴۰ اینچ / استعلام ,استعلام تلویزیون ال ای دی ۴۰ اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042056/مناقصه-​احداث-المان-شهدای-گمنام-در-پارک-فاز-3--'>مناقصه ​احداث المان شهدای گمنام در پارک فاز 3 ... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه ​احداث المان شهدای گمنام در پارک فاز 3 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042058/استعلام-تعمیرات-اساسی-ورزشگاه'>استعلام تعمیرات اساسی ورزشگاه  / استعلام ,استعلام تعمیرات اساسی ورزشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042059/استعلام-asus-mini-pc'>استعلام asus mini pc / استعلام ,استعلام asus mini pc</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042060/استعلام-خرید-10500-متر-کابل-مسی-فشار--'>استعلام خرید 10500 متر کابل مسی فشار ... / استعلام,استعلام خرید 10500 متر کابل مسی فشار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042061/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-نظارت-بر-فعالیت-های-Gis-و---نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی انسانی نظارت بر فعالیت های Gis و ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه ، مناقصه تامین نیروی انسانی نظارت بر فعالیت های Gis و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042062/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042064/استعلام-عملیات-اجرایی-احداث-و-مرمت'>استعلام عملیات اجرایی احداث و مرمت  / استعلام ,استعلام عملیات اجرایی احداث و مرمت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042065/استعلام-خدمات-نگهداری-و-پشتیبانی'>استعلام خدمات نگهداری و پشتیبانی  / استعلام , استعلام خدمات نگهداری و پشتیبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042066/استعلام-اجرای-10514-مترمربع-آسفالت-گرم--'>استعلام اجرای 10514 مترمربع آسفالت گرم ... / استعلام,استعلام اجرای 10514 مترمربع آسفالت گرم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042067/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042068/استعلام-تعمیرات-اساسی-ورزشگاه--'>استعلام تعمیرات اساسی ورزشگاه ... / استعلام,استعلام تعمیرات اساسی ورزشگاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042069/استعلام-خرید-کابل-خودنگهدار'>استعلام خرید کابل خودنگهدار / استعلام خرید کابل خودنگهدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042071/استعلام-جابجایی-تاسیسات-برقی-روستاهای--'>استعلام جابجایی تاسیسات برقی روستاهای.... / استعلام ,استعلام جابجایی تاسیسات برقی روستاهای....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042072/استعلام-استانداردسازی-سیستم-گرمایشی--'>استعلام استانداردسازی سیستم گرمایشی ... / استعلام,استعلام استانداردسازی سیستم گرمایشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042073/استعلام-نصب-ترانس-20-132'>استعلام نصب ترانس 20/132 / استعلام, استعلام نصب ترانس 20/132</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042075/مناقصه-تولید-و-چاپ-1-500-000-فقره-گواهینامه-الکترونیکی-هوشمند--'>مناقصه تولید و چاپ 1.500.000 فقره گواهینامه الکترونیکی هوشمند ... / مناقصه تولید و چاپ 1.500.000 فقره گواهینامه الکترونیکی هوشمند ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042076/مناقصه-نگهداری-و-پشتیبانی-فنی-مراکز-خدمات-داده--'>مناقصه نگهداری و پشتیبانی فنی مراکز خدمات داده.... / مناقصه, مناقصه نگهداری و پشتیبانی فنی مراکز خدمات داده....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042077/مناقصه-ارائه-خدمات-تعمیر-و-نگهداری-ماشین-آلات-و--'>مناقصه ارائه خدمات تعمیر و نگهداری ماشین آلات و ... / مناقصه ,مناقصه ارائه خدمات تعمیر و نگهداری ماشین آلات و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042078/مناقصه-تکمیل-ساختمان-ورودی-و-محوطه-سازی-معبد-آناهیتا'>مناقصه تکمیل ساختمان ورودی و محوطه سازی معبد آناهیتا / مناقصه تکمیل ساختمان ورودی و محوطه سازی معبد آناهیتا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042079/مناقصه-خرید-آسانسور---'>مناقصه خرید آسانسور .... / مناقصه, مناقصه خرید آسانسور ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042081/فراخوان-ارایه-خدمات-تعمیر-و-نگهداری-ماشین-آلات-اداره-تعمیرات-و-عملیات-حمل-و-نقل--'>فراخوان ارایه خدمات تعمیر و نگهداری ماشین آلات اداره تعمیرات و عملیات حمل و نقل....  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان ارایه خدمات تعمیر و نگهداری ماشین آلات اداره تعمیرات و عملیات حمل و نقل.... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042082/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-و-سرویس-های-ادواری-و-اضطراری'>مناقصه تعمیر و نگهداری و سرویس های ادواری و اضطراری  / آگهی فراخوان, فراخوان بروزرسانی مطالعات شبکه آبیاری قطره ای و تحت فشار مجموعه فضای سبز  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042083/تجدید-مناقصه-یک-دستگاه-پکیج-کامل-سیستم-میترینگ--'>تجدید مناقصه یک دستگاه پکیج کامل سیستم میترینگ ...  / تجدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه یک دستگاه پکیج کامل سیستم میترینگ ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042084/مناقصه-اجرای-عملیات-انتقال-نیرو-و-برقرسانی'>مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی / مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042086/تمدید-مناقصه-اصلاح-شبکه-آب-شرب--'>تمدید مناقصه اصلاح شبکه آب شرب ... / مناقصه ، تمدید مناقصه اصلاح شبکه آب شرب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042087/استعلام-​احداث-دو-خط-kv132-پایه-بتونی--'>استعلام ​احداث دو خط kv132 پایه بتونی... / استعلام، استعلام ​احداث دو خط kv132 پایه بتونی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042088/استعلام-خرید-181-ست-برقگیر-20-کیلوولت--'>استعلام خرید 181 ست برقگیر 20 کیلوولت ... / استعلام,استعلام خرید 181 ست برقگیر 20 کیلوولت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042090/استعلام-گشت-و-مراقبت-و-کنترل'>استعلام گشت و مراقبت و کنترل  / استعلام ,استعلام گشت و مراقبت و کنترل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042091/مناقصه-انتخاب-مشاور-نقشه-برداری--'>مناقصه انتخاب مشاور نقشه برداری.... / مناقصه, مناقصه انتخاب مشاور نقشه برداری....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042094/استعلام-خرید-سیم-آلومینیوم-فولاد--'>استعلام خرید سیم آلومینیوم فولاد... / استعلام، استعلام خرید سیم آلومینیوم فولاد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042096/استعلام-​دستگاه-گیت-وی'> استعلام ​دستگاه گیت وی / استعلام , استعلام ​دستگاه گیت وی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042098/مناقصه-عملیات-اجرایی-تغییر-خوراک-آب-آتش-نشانی--'>مناقصه عملیات اجرایی تغییر خوراک آب آتش نشانی ... / مناقصه ,مناقصه عملیات اجرایی تغییر خوراک آب آتش نشانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042099/مناقصه-بارگیری-حمل-و-تخلیه-ماهیانه-4-500-تن-آب-مقطر'>مناقصه بارگیری، حمل و تخلیه ماهیانه 4.500 تن آب مقطر / مناقصه بارگیری، حمل و تخلیه ماهیانه 4.500 تن آب مقطر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042101/مناقصه-خرید-تجهیزات-هواشناسی'>مناقصه خرید تجهیزات هواشناسی  / فراخوان مناقصه , مناقصه خرید تجهیزات هواشناسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042102/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس / استعلام , استعلام تعمیرات اساسی مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042103/استعلام-گشت-و-مراقبت-و-کنترل-کوچ'>استعلام گشت و مراقبت و کنترل کوچ  / استعلام, استعلام گشت و مراقبت و کنترل کوچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042104/استعلام-درزبندها-و-عایقها---'>استعلام درزبندها و عایقها .... / استعلام ,استعلام درزبندها و عایقها ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042106/استعلام-گشت-و-مراقبت-و-کنترل-کوچ'>استعلام گشت و مراقبت و کنترل کوچ  / استعلام, استعلام گشت و مراقبت و کنترل کوچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042107/استعلام-​ابزارآلات-الکتریکی'>استعلام ​ابزارآلات الکتریکی / استعلام, استعلام ​ابزارآلات الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042108/استعلام-شیر-گازی-فلنچی-فولادی-آلفا-8-DN--'>استعلام شیر گازی فلنچی فولادی آلفا 8: DN... / استعلام, استعلام شیر گازی فلنچی فولادی آلفا 8: DN...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042109/مناقصه-خرید-لوله-فولادی---'>مناقصه خرید لوله فولادی .... / مناقصه, مناقصه خرید لوله فولادی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042111/استعلام-انجام-بازاریابی-جهت-شناسایی-و-ثبت-اطلاعات-واحدهای-تولیدی---'>استعلام انجام بازاریابی جهت شناسایی و ثبت اطلاعات واحدهای تولیدی، ... / استعلام,استعلام انجام بازاریابی جهت شناسایی و ثبت اطلاعات واحدهای تولیدی، ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042112/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام  کامپیوتر و فناوری  / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042113/مناقصه-تهیه-و-اجرای-آسفالت-گرم-راههای-روستایی-بشاگرد'>مناقصه تهیه و اجرای آسفالت گرم راههای روستایی بشاگرد  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و اجرای آسفالت گرم راههای روستایی بشاگرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042116/استعلام-تیغه-کنتاکتور'>استعلام تیغه کنتاکتور  / استعلام تیغه کنتاکتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042118/استعلام-تلویزیون-LED-65LG'>استعلام تلویزیون LED-65LG  / استعلام ,استعلام تلویزیون LED-65LG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042120/مناقصه-رنگ-آمیزی-جداول-سطح-شهر-بوشهر'>مناقصه رنگ آمیزی جداول سطح شهر بوشهر / مناقصه رنگ آمیزی جداول سطح شهر بوشهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042122/استعلام-تعمیرات-اساسی-ورزشگاه-شهید-فیض'>استعلام تعمیرات اساسی ورزشگاه شهید فیض / استعلام,استعلام تعمیرات اساسی ورزشگاه شهید فیض</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042124/استعلام-تعمیرات-اساسی-استخر--'>استعلام تعمیرات اساسی استخر ... / استعلام,استعلام تعمیرات اساسی استخر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042127/مناقصه-انجام-کارهای-تکمیلی-کاسه-استادیوم-50000-نفری--'>مناقصه انجام کارهای تکمیلی کاسه استادیوم 50000 نفری ... / مناقصه انجام کارهای تکمیلی کاسه استادیوم 50000 نفری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042129/استعلام-ذغال-موتورهای-125-150-185-و-200-کیلووات'>استعلام ذغال موتورهای 125، 150، 185 و 200 کیلووات / استعلام ذغال موتورهای 125، 150، 185 و 200 کیلووات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042131/مناقصه-امورات-خدمات-نظافت--نگهداری-فضای-سبز--'>مناقصه امورات خدمات نظافت ، نگهداری فضای سبز... / آگهی مناقصه , مناقصه امورات خدمات نظافت ، نگهداری فضای سبز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042132/استعلام-دستگاه-تزریق-دمش-آرگون-و--'>استعلام دستگاه تزریق دمش آرگون و ... / استعلام ,استعلام دستگاه تزریق دمش آرگون و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042134/استعلام-خرید-و-نصب-المان-گوی-نورانی-در-سطح-شهر-بهارستان'>استعلام خرید و نصب المان گوی نورانی در سطح شهر بهارستان / استعلام خرید و نصب المان گوی نورانی در سطح شهر بهارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042135/استعلام-نیازمندیهای-توسعه-پمپ-خانه-آتش'>استعلام نیازمندیهای توسعه پمپ خانه آتش  / استعلام,استعلام نیازمندیهای توسعه پمپ خانه آتش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042138/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس-استثنایی'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس استثنایی / استعلام , استعلام تعمیرات اساسی مدارس استثنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042139/استعلام-صندلی-آمفی-تئاتری-تاشو--'>استعلام صندلی آمفی تئاتری تاشو... / استعلام، استعلام صندلی آمفی تئاتری تاشو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042140/استعلام-تعمیر-ماژول--'>استعلام تعمیر ماژول ... / استعلام,استعلام تعمیر ماژول ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042143/استعلام-کابل'>استعلام کابل / استعلام, استعلام کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042146/استعلام-خرید-یک-دستگاه-پرینتر-HP-2035'>استعلام خرید یک دستگاه پرینتر HP 2035 / استعلام, استعلام خرید یک دستگاه پرینتر HP 2035</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042147/استعلام-خرید-نصب-و-نورپردازی-المان-کارتونی'>استعلام خرید، نصب و نورپردازی المان کارتونی / استعلام خرید، نصب و نورپردازی المان کارتونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042149/تجدیدمناقصه-بهسازی-و-آسفالت--'>تجدیدمناقصه بهسازی و آسفالت.... / مناقصه, تجدیدمناقصه بهسازی و آسفالت....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042150/استعلام-طرح-توسعه-شبکه'>استعلام طرح توسعه شبکه  / استعلام ، استعلام طرح توسعه شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042151/مناقصه-رنگ-آمیزی-و-نقاشی-جداول-و-میادین--'>مناقصه رنگ آمیزی و نقاشی جداول و میادین ... / مناقصه ,مناقصه رنگ آمیزی و نقاشی جداول و میادین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042152/مناقصه-جذب-سرمایه-گذار-به-منظور-ساخت-و-ساز'>مناقصه جذب سرمایه گذار به منظور ساخت و ساز  / اگهی مناقصه , مناقصه جذب سرمایه گذار به منظور ساخت و ساز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042153/استعلام-خرید-و-نصب-تابلو-دروازه-ای-در-سطح-شهر-بهارستان'>استعلام خرید و نصب تابلو دروازه ای در سطح شهر بهارستان / استعلام خرید و نصب تابلو دروازه ای در سطح شهر بهارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042155/استعلام-دمپر-رادیال-فن'>استعلام دمپر رادیال فن  / استعلام ,استعلام دمپر رادیال فن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042157/مناقصه-بهسازی-و-آسفالت-معابر--'>مناقصه بهسازی و آسفالت معابر... / مناقصه بهسازی و آسفالت معابر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042158/استعلام-لکه-گیری-کار-های-عمرانی-منطقه-یک'>استعلام لکه گیری کار های عمرانی منطقه یک / استعلام لکه گیری کار های عمرانی منطقه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042160/استعلام-پروژه-ارتباط-بر-بستر-فیبر-نوری'>استعلام پروژه ارتباط بر بستر فیبر نوری / استعلام , استعلام پروژه ارتباط بر بستر فیبر نوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042161/استعلام-پمپ-ABS--'>استعلام پمپ ABS... / استعلام , استعلام پمپ ABS...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042162/استعلام-ساخت-feed-leg-ورودی-به-کوره-احیا'>استعلام ساخت feed leg ورودی به کوره احیا  / استعلام، استعلام ساخت feed leg ورودی به کوره احیا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042163/استعلام-اجرای-جدول-کانیوو-و-جوی-وسط-کمربندی-شرقی'>استعلام اجرای جدول کانیوو و جوی وسط کمربندی شرقی / استعلام  اجرای جدول کانیوو و جوی وسط کمربندی شرقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042165/استعلام-تعویض-کانال-اصلی-پشت-خط--'>استعلام تعویض کانال اصلی پشت خط ... / استعلام,استعلام تعویض کانال اصلی پشت خط ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042166/استعلام-فنر-بشقابی'>استعلام فنر بشقابی / استعلام , استعلام فنر بشقابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042167/استعلام-مقاطع-فلزی-خاص---'>استعلام مقاطع فلزی خاص .... / استعلام ,استعلام مقاطع فلزی خاص ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042168/استعلام-مجموعه-هوک-چرخان-جرثقیل-و--'>استعلام مجموعه هوک چرخان جرثقیل و ... / استعلام مجموعه هوک چرخان جرثقیل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042171/مناقصه-واگذاری-خدمات-تعمیر-و-نگهداری-و-بروزرسانی-تجهیزات-سخت-افزاری-و-نرم-افزاری--'>مناقصه واگذاری خدمات تعمیر و نگهداری و بروزرسانی تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری ... / مناقصه ,مناقصه واگذاری خدمات تعمیر و نگهداری و بروزرسانی تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042172/استعلام-بها-عملیات-تعمیر-و-نگهداری-مجموعه-نورپردازی'>استعلام بها عملیات تعمیر و نگهداری مجموعه نورپردازی / استعلام بها ، استعلام بها عملیات تعمیر و نگهداری مجموعه نورپردازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042174/استعلام-تهیه-و-تامین-انجام-عملیات'>استعلام تهیه و تامین انجام عملیات  / استعلام ,استعلام تهیه و تامین انجام عملیات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042176/استعلام-BELLOWS'>استعلام BELLOWS / استعلام، استعلام BELLOWS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042177/استعلام-کمپنزاتور-پارچه-ای--'>استعلام کمپنزاتور پارچه ای... / استعلام, استعلام کمپنزاتور پارچه ای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042180/استعلام-لکه-گیری-کار-های-عمرانی-منطقه-دو'>استعلام لکه گیری کار های عمرانی منطقه دو  / استعلام لکه گیری کار های عمرانی منطقه دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042182/استعلام-انواع-مصالح-و-مقاطع-فلزی-ساختمان'>استعلام انواع مصالح و مقاطع فلزی ساختمان  / استعلام,استعلام انواع مصالح و مقاطع فلزی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042183/مناقصه-تامین-پهنای-باند-اینترنت-اختصاصی'>مناقصه تامین پهنای باند اینترنت اختصاصی / آگهی مناقصه,مناقصه تامین پهنای باند اینترنت اختصاصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042184/ارزیابی-کیفی-خدمات-ترمیم-و-نگهداری-فضای-سبز-سایت-دو---نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی خدمات ترمیم و نگهداری فضای سبز سایت دو ... نوبت دوم  / مناقصه ,ارزیابی کیفی خدمات ترمیم و نگهداری فضای سبز سایت دو ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042185/استعلام-پلامر-بلاک-دو-تکه-و--'>استعلام پلامر بلاک دو تکه و ... / استعلام پلامر بلاک دو تکه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042187/مناقصه-خرید-520-عدد-زنجیره-مقره-سیلیکونی'>مناقصه خرید 520 عدد زنجیره مقره سیلیکونی / مناقصه خرید 520 عدد زنجیره مقره سیلیکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042189/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-مورد-نیاز--'>مناقصه تامین نیروی انسانی مورد نیاز ... / مناقصه, مناقصه تامین نیروی انسانی مورد نیاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042190/مناقصه-تخریب-و-بازسازی-پل--نوبت-دوم'>مناقصه تخریب و بازسازی پل... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه تخریب و بازسازی پل... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042192/استعلام-ورق-رول-شده-تحویل-اضطراری'>استعلام ورق رول شده تحویل اضطراری  / استعلام ,استعلام ورق رول شده تحویل اضطراری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042193/استعلام-ساخت-سایلنسر-و-نمگیر--'>استعلام ساخت سایلنسر و نمگیر... / استعلام, استعلام ساخت سایلنسر و نمگیر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042194/استعلام-وینچ-بادی-یک-تن--130-متر-سیم-بکسل-m12-با-قلاب--'>استعلام وینچ بادی یک تن - 130 متر سیم بکسل m12 با قلاب... / استعلام، استعلام وینچ بادی یک تن - 130 متر سیم بکسل m12 با قلاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042195/مناقصه-واگذاری-نگهداری-پشتیبانی-و-توسعه-دکل-مخابراتی'>مناقصه واگذاری نگهداری، پشتیبانی و توسعه دکل مخابراتی / مناقصه واگذاری نگهداری، پشتیبانی و توسعه دکل مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042196/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-وسایل-بازی-کودکان-در-سطح-شهر'>استعلام تعمیر و نگهداری وسایل بازی کودکان در سطح شهر / استعلام تعمیر و نگهداری وسایل بازی کودکان در سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042198/استعلام-باطری-های-خاص-صنعتی-و-منابع-تغذیه-و-المان-ها'>استعلام باطری های خاص صنعتی و منابع تغذیه و المان ها / استعلام, استعلام باطری های خاص صنعتی و منابع تغذیه و المان ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042199/استعلام-ساخت-و-ساز'>استعلام ساخت و ساز  / استعلام, استعلام ساخت و ساز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042200/استعلام-پریز-روکار-صنعتی'>استعلام پریز روکار صنعتی  / استعلام,استعلام پریز روکار صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042201/استعلام-دستگاه-فیلتراسیون-روغن-و--'>استعلام دستگاه فیلتراسیون روغن و ... / استعلام, استعلام دستگاه فیلتراسیون روغن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042202/مناقصه-عملیات-ساختمان---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات ساختمان ....نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه عملیات ساختمان ....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042203/استعلام-بها-اجرای-عملیات-طرح-هندسی-زیرگذر--'>استعلام بها اجرای عملیات طرح هندسی زیرگذر ... / استعلام,استعلام بها اجرای عملیات طرح هندسی زیرگذر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042204/استعلام-​گاز-فریون-22'>استعلام ​گاز فریون 22 / استعلام، استعلام ​گاز فریون 22</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042205/استعلام-​محصولات-آرایشی-و--'>استعلام ​محصولات آرایشی و ... / استعلام ,استعلام ​محصولات آرایشی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042206/استعلام-هود-موضعی-جوشکاری-موتور-1-1-kw-2800rpm'>استعلام هود موضعی جوشکاری موتور 1.1 kw-2800rpm / استعلام , استعلام هود موضعی جوشکاری موتور 1.1 kw-2800rpm</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042207/استعلام-بج-سینه'>استعلام بج سینه  / استعلام ,استعلام بج سینه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042208/مناقصه-تهیه-6950-جفت-کفش-مردانه--'>مناقصه تهیه 6950 جفت کفش مردانه ... / مناقصه ,مناقصه تهیه 6950 جفت کفش مردانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042210/مناقصه-طراحی-و-اسقرار-سیستم-مدیریت-انرژی-مبتنی-بر-استاندارد-ISO-50001'>مناقصه طراحی و اسقرار سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر استاندارد ISO 50001 / مناقصه طراحی و اسقرار سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر استاندارد ISO 50001</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042211/استعلام-نظارت-گیاه-پزشکی-برآفات--'>استعلام نظارت گیاه پزشکی برآفات... / استعلام, استعلام نظارت گیاه پزشکی برآفات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042212/استعلام-بخاری-جت-فن'>استعلام بخاری جت فن  / استعلام ,استعلام بخاری جت فن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042213/استعلام-کیسه-صندوق-بزرگ-دهانه-عمودی'>استعلام کیسه صندوق بزرگ دهانه عمودی / استعلام ,استعلام کیسه صندوق بزرگ دهانه عمودی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042215/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042216/استعلام-کارت-E1-63-شرکت-پرتو'>استعلام کارت E1*63 شرکت پرتو / استعلام ,استعلام کارت E1*63 شرکت پرتو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042217/استعلام-فراخوان-ارزیابی-پیمانکاران-جهت-ساخت-شاتون-سیلندر-LP--'>استعلام فراخوان ارزیابی پیمانکاران جهت ساخت شاتون سیلندر LP... / استعلام، استعلام فراخوان ارزیابی پیمانکاران جهت ساخت شاتون سیلندر LP...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042218/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042219/استعلام-شیر-گازی-فلنچی-فولادی'>استعلام شیر گازی فلنچی فولادی  / استعلام, استعلام شیر گازی فلنچی فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042221/استعلام-تیشرت-بدون-کالر'>استعلام تیشرت بدون کالر / استعلام , استعلام تیشرت بدون کالر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042222/استعلام-شیر-اطمینان-و--'>استعلام شیر اطمینان و ... / استعلام, استعلام شیر اطمینان و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042224/مناقصه-عملیات-اجرایی-ساخت-ابنیه-موتورخانه-تجهیز-و-احداث-خط-پمپاژ-تعدادی-از-چاه-های--'>مناقصه عملیات اجرایی ساخت ابنیه موتورخانه، تجهیز و احداث خط پمپاژ تعدادی از چاه های ... / مناقصه عملیات اجرایی ساخت ابنیه موتورخانه، تجهیز و احداث خط پمپاژ تعدادی از چاه های ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042226/استعلام-گشت-و-مراقبت-و-کنترل-کوچ'>استعلام گشت و مراقبت و کنترل کوچ  / استعلام, استعلام گشت و مراقبت و کنترل کوچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042227/مناقصه-احداث-شبکه-توزیع-و-تغذیه-و-ساخت-و-نصب-انشعابات'>مناقصه احداث شبکه توزیع و تغذیه و ساخت و نصب انشعابات  / مناقصه ,مناقصه احداث شبکه توزیع و تغذیه و ساخت و نصب انشعابات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042228/استعلام-خرید-دیگ-فولادی--'>استعلام خرید دیگ فولادی ... / استعلام,استعلام خرید دیگ فولادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042229/استعلام-​خرید-سیم-آلومینیوم-آلیاژی-AAAC'>استعلام ​خرید سیم آلومینیوم آلیاژی AAAC / استعلام, استعلام ​خرید سیم آلومینیوم آلیاژی AAAC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042231/استعلام-بازوی-تیپلر-چرخ-و-یاتاقان-چرخ-ریکلیمر2'>استعلام بازوی تیپلر چرخ و یاتاقان چرخ ریکلیمر2  / استعلام , استعلام بازوی تیپلر چرخ و یاتاقان چرخ ریکلیمر2 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042232/استعلام-شافت-و-دنده-خورشیدی-جرثقیل-88-تن'>استعلام شافت و دنده خورشیدی جرثقیل 88 تن  / استعلام , استعلام شافت و دنده خورشیدی جرثقیل 88 تن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042233/استعلام-تعویض-بوشینگ-های-ترانسفورماتورهای-نیروگاه'>استعلام تعویض بوشینگ های ترانسفورماتورهای نیروگاه / استعلام، استعلام تعویض بوشینگ های ترانسفورماتورهای نیروگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042234/استعلام-نصب-ترانس-پست'>استعلام نصب ترانس پست  / استعلام ,استعلام نصب ترانس پست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042236/استعلام-تهیه-و-حمل-و-نصب-دو-عدد-درب'>استعلام تهیه و حمل و نصب دو عدد درب / استعلام, استعلام تهیه و حمل و نصب دو عدد درب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042237/استعلام-اجرای-فاز-نخست-سامانه-پایش'>استعلام اجرای فاز نخست سامانه پایش / استعلام, استعلام اجرای فاز نخست سامانه پایش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042238/استعلام-تامین-سرویس-ایاب-و-ذهاب--'>استعلام تامین سرویس ایاب و ذهاب... / استعلام, استعلام تامین سرویس ایاب و ذهاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042239/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042241/استعلام-بهینه-سازی-آسانسور-مسافربر--باربر'>استعلام بهینه سازی آسانسور مسافربر - باربر   / استعلام , استعلام بهینه سازی آسانسور مسافربر - باربر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042242/استعلام-ساک-دستی-قلمکار'>استعلام ساک دستی قلمکار  / استعلام , استعلام ساک دستی قلمکار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042244/استعلام-الکتروموتور-سه-فاز-22-کیلووات--'>استعلام الکتروموتور سه فاز 22 کیلووات ... /  استعلام,استعلام الکتروموتور سه فاز 22 کیلووات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042246/استعلام-ساخت-و-ساز'>استعلام ساخت و ساز  / استعلام, استعلام ساخت و ساز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042247/استعلام-تمدید-لایسنس-و-خرید-نرم-افزار'>استعلام تمدید لایسنس و خرید نرم افزار / استعلام,استعلام تمدید لایسنس و خرید نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042249/استعلام-مته-پانچ-برقی-مدل-HANG-6MM'>استعلام مته پانچ برقی مدل HANG 6MM / استعلام , استعلام مته پانچ برقی مدل HANG 6MM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042250/استعلام-cpu-fan'>استعلام cpu+fan / استعلام ,1042208</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042251/استعلام-اجرای-3334-مترمربع-آسفالت-گرم--'>استعلام اجرای 3334 مترمربع آسفالت گرم ... / استعلام,استعلام اجرای 3334 مترمربع آسفالت گرم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042252/استعلام-خرید-انواع-زانو-وسه-راه-فولادی'>استعلام خرید انواع زانو وسه راه فولادی   / استعلام,استعلام خرید انواع زانو وسه راه فولادی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042254/استعلام-خرید-سیستم-1523-جهت-ارتباط'>استعلام خرید سیستم 1523 جهت ارتباط  / استعلام, استعلام خرید سیستم 1523 جهت ارتباط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042255/استعلام-دستگاه-فکس'>استعلام دستگاه فکس  / استعلام ,استعلام دستگاه فکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042256/تجدید-ارزیابی-کیفی-مناقصه-واگذاری-خدمات-گازرسانی-و-مدیریت-بهره-برداری'>تجدید ارزیابی کیفی مناقصه واگذاری خدمات گازرسانی و مدیریت بهره برداری  / مناقصه, تجدید ارزیابی کیفی مناقصه واگذاری خدمات گازرسانی و مدیریت بهره برداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042257/استعلام-بلوز-فشارشکن-سوت-بلوئر-بویلر'>استعلام بلوز فشارشکن سوت بلوئر بویلر / استعلام ,استعلام بلوز فشارشکن سوت بلوئر بویلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042258/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات / استعلام, استعلام خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042259/استعلام-عملیات-خرید-آب-در--'>استعلام عملیات خرید آب در ... / استعلام,استعلام عملیات خرید آب در ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042260/استعلام-سرجک-به-تعداد-۹۴۰-عدد'>استعلام سرجک به تعداد ۹۴۰ عدد  / استعلام ,استعلام سرجک به تعداد ۹۴۰ عدد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042262/استعلام-جرثقیل-یک-تن-با-ترولی'>استعلام جرثقیل یک تن با ترولی / استعلام,استعلام جرثقیل یک تن با ترولی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042263/استعلام-بلوز-فشارشکن-سوت-بلوئر-ایرپری-هیتر'>استعلام بلوز فشارشکن سوت بلوئر ایرپری هیتر  / استعلام ,استعلام بلوز فشارشکن سوت بلوئر ایرپری هیتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042264/مناقصه-خرید-و-نصب-چراغهای-هشداردهنده--'>مناقصه خرید و نصب چراغهای هشداردهنده.... / مناقصه, مناقصه خرید و نصب چراغهای هشداردهنده....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042266/استعلام-پرینتر-لیبل'>استعلام پرینتر لیبل / استعلام , استعلام پرینتر لیبل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042267/استعلام-ram-ddr4-kingston-4gb-با--'>استعلام ram ddr4 kingston 4gb با ... /  استعلام,استعلام ram ddr4 kingston 4gb با ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042268/استعلام-انکلوژر-برای-استوریج'>استعلام انکلوژر برای استوریج  / استعلام, استعلام انکلوژر برای استوریج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042269/استعلام-برگزاری-جشنواره-فرهنگی-ورزشی--'>استعلام برگزاری جشنواره فرهنگی ورزشی... / استعلام، استعلام برگزاری جشنواره فرهنگی ورزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042270/استعلام-جدول-گذاری-و-پیاده-رو-سازی'>استعلام جدول گذاری و پیاده رو سازی  / استعلام ,استعلام جدول گذاری و پیاده رو سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042272/استعلام-خرید-دستگاه-پرفراژ-Citic-pb2'>استعلام خرید دستگاه پرفراژ Citic pb2 / استعلام, استعلام خرید دستگاه پرفراژ Citic pb2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042273/استعلام-گشت-و-مراقبت-و-کنترل-کوچ---'>استعلام گشت و مراقبت و کنترل کوچ  ... / استعلام,استعلام گشت و مراقبت و کنترل کوچ  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042274/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس  / استعلام , استعلام تعمیرات اساسی مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042275/استعلام-لوازم-التحریر'>استعلام لوازم التحریر / استعلام , استعلام لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042277/استعلام-اجرای-طرح-هادی--'>استعلام اجرای طرح هادی ... / استعلام,استعلام اجرای طرح هادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042278/استعلام​-خازن-پارس-کاپاسیتور-و-کنتاک'>استعلام​ خازن پارس کاپاسیتور و کنتاک / استعلام, استعلام ​خازن پارس کاپاسیتور و کنتاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042279/استعلام-خرید-دو-عدد-عایق-مخروطی--'>استعلام خرید دو عدد عایق مخروطی ... / استعلام,استعلام خرید دو عدد عایق مخروطی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042280/استعلام-خرید-سه-دستگاه-ترانسفورماتور'>استعلام خرید سه دستگاه ترانسفورماتور  / استعلام, استعلام خرید سه دستگاه ترانسفورماتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042281/استعلام-PLANET-24-PORT-GIGABIT-MIDSPAN-PART-POE-2400G'>استعلام PLANET 24 PORT GIGABIT MIDSPAN PART POE-2400G / استعلام PLANET 24 PORT GIGABIT MIDSPAN PART POE-2400G</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042282/استعلام-آمونیاک-مایع-صنعتی'>استعلام آمونیاک مایع صنعتی / استعلام , استعلام آمونیاک مایع صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042284/استعلام-آسفالت-گرم'>استعلام آسفالت گرم / استعلام, استعلام آسفالت گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042285/استعلام-اجرای-۴۰۰۰-مترمربع-آسفالت'>استعلام اجرای ۴۰۰۰ مترمربع آسفالت / استعلام ,استعلام اجرای ۴۰۰۰ مترمربع آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042286/استعلام-دارو-پزشکی-و-سلامت'>استعلام دارو پزشکی و سلامت / استعلام , استعلام دارو پزشکی و سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042287/استعلام-کامپیوتر-و--'>استعلام کامپیوتر و ... / استعلام, استعلام کامپیوتر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042288/استعلام-اکسچنجر-پنوماتیک'>استعلام اکسچنجر پنوماتیک / استعلام,استعلام اکسچنجر پنوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042289/استعلام-تجهیزات-امنیتی'>استعلام تجهیزات امنیتی  / استعلام ,استعلام تجهیزات امنیتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042290/استعلام-چهارکاره-HP-127'>استعلام چهارکاره HP 127  / استعلام,استعلام چهارکاره HP 127 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042291/استعلام-نیرورسانی-و-برق-رسانی--'>استعلام نیرورسانی و برق رسانی ... / استعلام,استعلام نیرورسانی و برق رسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042292/استعلام-پلاستیک-و-ملامین'>استعلام پلاستیک و ملامین  / استعلام , استعلام پلاستیک و ملامین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042293/استعلام-​پلاستیک-زباله-آبی-500-کیلو'>استعلام ​پلاستیک زباله آبی 500 کیلو / استعلام, استعلام پلاستیک زباله آبی 500 کیلو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042294/استعلام-گل-شب-بو'>استعلام گل شب بو  / استعلام , استعلام گل شب بو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042295/استعلام-پاور-بانک-ADATA-مدل-pt100-ده--'>استعلام پاور بانک ADATA مدل pt100 ده... / استعلام, استعلام پاور بانک ADATA مدل pt100 ده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042296/استعلام-برگزاری-جشنواره-فرهنگی-اجتماعی--'>استعلام برگزاری جشنواره فرهنگی اجتماعی... / استعلام,استعلام برگزاری جشنواره فرهنگی اجتماعی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042297/استعلام-صندلی-مدیریتی'>استعلام صندلی مدیریتی  / استعلام ,استعلام صندلی مدیریتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042298/استعلام-گشت-و-مراقبت-در-عرصه-های-منابع'>استعلام گشت و مراقبت در عرصه های منابع  / استعلام,استعلام گشت و مراقبت در عرصه های منابع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042299/استعلام-​خرید-قند-و-چای'>استعلام ​خرید قند و چای / استعلام ,استعلام ​خرید قند و چای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042300/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری--'>استعلام کامپیوتر و فناوری... / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042301/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی  / استعلام ,استعلام اجرای طرح هادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042302/استعلام-آب-رسانی--'>استعلام آب رسانی... / استعلام, استعلام آب رسانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042303/استعلام-شیر-باتومی-3-2-خارجی--SMC-ژاپن-یا-FESTO'>استعلام شیر باتومی 3/2 خارجی - SMC ژاپن یا FESTO / استعلام,استعلام شیر باتومی 3/2 خارجی - SMC ژاپن یا FESTO</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042304/استعلام-پمپ-تزریق-آب-ژاول'>استعلام پمپ تزریق آب ژاول  / استعلام ,استعلام پمپ تزریق آب ژاول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042305/استعلام-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-405--'>استعلام یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 ... / استعلام,استعلام یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042306/استعلام-مرمت-مسجد-زرهان-تویسرکان--'>استعلام مرمت مسجد زرهان تویسرکان... / استعلام, استعلام مرمت مسجد زرهان تویسرکان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042307/اصلاحیه-مناقصه-روکش-آسفالت--'>اصلاحیه مناقصه روکش آسفالت ... / اصلاحیه، اصلاحیه مناقصه روکش آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042308/استعلام-تهیه-و-نصب-دیوارپوش-و-سقف-کاذب'>استعلام تهیه و نصب دیوارپوش و سقف کاذب  / استعلام, استعلام تهیه و نصب دیوارپوش و سقف کاذب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042309/استعلام-زیر-مانیتور'>استعلام زیر مانیتور / استعلام , استعلام زیر مانیتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041344/مزایده-آپارتمان-مسکونی-به-شماره-195-تفکیکی'>مزایده آپارتمان مسکونی به شماره 195 تفکیکی  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی به شماره 195 تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041345/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-231-79متر-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی عرصه 231.79متر نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 231.79متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041346/مزایده-ملک-مسکونی-مساحت-600-65متر'>مزایده ملک مسکونی مساحت 600.65متر / مزایده,مزایده ملک مسکونی مساحت 600.65متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041347/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-172-متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 172 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 172 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041348/مزایده-پلاک-شماره-20137-فرعی-از-یک-اصلی'>مزایده پلاک شماره 20137 فرعی از یک اصلی / مزایده,مزایده پلاک شماره 20137 فرعی از یک اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041349/مزایده-آپارتمان-قطعه-5-تفکیکی'>مزایده آپارتمان قطعه 5 تفکیکی / مزایده,مزایده آپارتمان قطعه 5 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041350/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-186متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 186متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 186متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041351/مزایده-پلاک-ثبتی-11470-فرعی-بخش-چهار'>مزایده پلاک ثبتی 11470 فرعی بخش چهار / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 11470 فرعی بخش چهار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041352/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-220-متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 220 متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 220 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041353/مزایده-زمین-مساحت-10000-متر-بخش-هشت-مرحله-دوم'>مزایده زمین مساحت 10000 متر بخش هشت مرحله دوم  / مزایده,مزایده زمین مساحت 10000 متر بخش هشت مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041354/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-40-85متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 40.85متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 40.85متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041355/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-80-93متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 80.93متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 80.93متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041357/مزایده-آپارتمان-و-زمین-مساحت-76-و-200متر'>مزایده آپارتمان و زمین مساحت 76 و 200متر / مزایده,مزایده آپارتمان و زمین مساحت 76 و 200متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041358/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ساختمان-مسکونی-بخش-5-اسفندآباد'>مزایده سه دانگ مشاع از ساختمان مسکونی بخش 5 اسفندآباد / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ساختمان مسکونی بخش 5 اسفندآباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041360/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-150-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 150 متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 150 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041361/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-6000مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 6000مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 6000مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041362/مزایده-ششدانگ-زمین-با-بنای-احداثی-156مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 156مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 156مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041363/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-98-72مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 98.72مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 98.72مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041365/مزایده-آپارتمان-مساحت-80-47مترمربع'>مزایده آپارتمان مساحت 80.47مترمربع  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 80.47مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041366/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-389-66متر-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی مساحت 389.66متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 389.66متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041367/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-مساحت-6241-13متر'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 6241.13متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 6241.13متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041368/مزایده-فروش-32-قطعه-زمین'>مزایده فروش 32 قطعه زمین / مزایده,مزایده فروش 32 قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041369/مزایده-زمین-کشاورزی-خشکه-زاری-مساحت-5100متر'>مزایده زمین کشاورزی خشکه زاری مساحت 5100متر / مزایده,مزایده زمین کشاورزی خشکه زاری مساحت 5100متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041370/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-چهارده-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه چهارده تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه چهارده تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041371/مزایده-قطعه-زمین-تعرفه-شده-محصور-شده-با-دیوار-بلوکی'>مزایده قطعه زمین تعرفه شده محصور شده با دیوار بلوکی / مزایده,مزایده قطعه زمین تعرفه شده محصور شده با دیوار بلوکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041372/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-103-02متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 103.02متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 103.02متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041374/مزایده-واگذاری-حق-بهره-برداری-از-بازار-روزهای-مهدیه-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری حق بهره برداری از بازار روزهای مهدیه نوبت دوم  / مزایده ، مزایده واگذاری حق بهره برداری از بازار روزهای مهدیه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041376/مزایده-یک-قطعه-زمین-ویلایی-مساحت-250-متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین ویلایی مساحت 250 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین ویلایی مساحت 250 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041378/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-280-2متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 280.2متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 280.2متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041379/مزایده-سنگ-آهن-های-دپو-شده'>مزایده سنگ آهن های دپو شده  / آگهی مزایده، مزایده سنگ آهن های دپو شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041380/مزایده-خودروی-پراید-تیپ-جی-تی-ایکس-ای'>مزایده خودروی پراید تیپ جی تی ایکس ای / آگهی مزایده, مزایده خودروی پراید تیپ جی تی ایکس ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041381/تجدید-مزایده-اماکن-تجاری-بلاتصدی-مناطق--'>تجدید مزایده اماکن تجاری بلاتصدی مناطق ... / مزایده, تجدید مزایده اماکن تجاری بلاتصدی مناطق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041382/مزایده-یک-واحد-تجاری-مساحت-اعیان-52-36مترمربع'>مزایده یک واحد تجاری مساحت اعیان 52.36مترمربع  / مزایده,مزایده یک واحد تجاری مساحت اعیان 52.36مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041384/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-یک-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه یک تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه یک تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041386/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-67-57-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 67.57 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 67.57 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041388/مزایده-فروش-چراغ-جلو-پراید-و--'>مزایده فروش چراغ جلو پراید و ... / مزایده , مزایده فروش چراغ جلو پراید و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041389/مزایده-فروش-شامپو-پاوه-440-گرمی'>مزایده فروش شامپو پاوه 440 گرمی / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش شامپو پاوه 440 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041390/مزایده-پلاک-ثبتی-قطعه-دو-تفکیکی'>مزایده پلاک ثبتی قطعه دو تفکیکی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی قطعه دو تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041393/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-عرصه-196-76متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت عرصه 196.76متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت عرصه 196.76متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041394/مزایده-کاشی-سرامیک-باند-حاشیه-کاشی--'>مزایده کاشی، سرامیک، باند حاشیه کاشی... / مزایده, مزایده کاشی، سرامیک، باند حاشیه کاشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041395/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-لوگان-ال-نود'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری لوگان ال نود / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه خودرو سواری لوگان ال نود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041397/مزایده-4-دانگ-مشاع-منزل-مسکونی-نوبت-اول'>مزایده 4 دانگ مشاع منزل مسکونی نوبت اول  / مزایده,مزایده 4 دانگ مشاع منزل مسکونی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041398/مزایده-بهره-برداری-جایگاه-CNG'>مزایده بهره برداری جایگاه CNG  / مزایده, مزایده بهره برداری جایگاه CNG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041399/مزایده-گچ-سفید-کاری--'>مزایده گچ سفید کاری... / مزایده, مزایده گچ سفید کاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041400/مزایده-10-من-محلی-زمین-خالی-به-همراه-4-من-باغ-انگوری-تجدید'>مزایده 10 من محلی زمین خالی به همراه 4 من باغ انگوری تجدید / مزایده,مزایده 10 من محلی زمین خالی به همراه 4 من باغ انگوری تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041401/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-شماره-120-فرعی'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی شماره 120 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی شماره 120 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041405/مزایده-قطعه-زمینی-بایر-مساحت-1000-متر-نوبت-دوم'>مزایده قطعه زمینی بایر مساحت 1000 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده قطعه زمینی بایر مساحت 1000 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041407/مزایده-فروش-فرگاز-رومیزی-و--'>مزایده فروش فرگاز رومیزی و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش فرگاز رومیزی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041408/مزایده-سه-عدد-تخت-دستگاه-بخور-و--'>مزایده سه عدد تخت، دستگاه بخور و... / آگهی مزایده اموال منقول،  مزایده سه عدد تخت، دستگاه بخور و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041409/مزایده-پژو-پارس-ELX'>مزایده پژو پارس ELX   / مزایده پژو پارس ELX  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041410/مزایده-دو-قطعه-زمین-و-خودرو'>مزایده دو قطعه زمین و خودرو / مزایده,مزایده دو قطعه زمین و خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041412/تجدید-مزایده-نصب-بنر-نگهداری-و-بهره-برداری-و-نگهداری-از-تابلوهای-تبلیغاتی-نوبت-دوم'>تجدید مزایده نصب بنر، نگهداری و بهره برداری و نگهداری از تابلوهای تبلیغاتی- نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی تجدید دو، تجدید مزایده نصب بنر، نگهداری و بهره برداری و نگهداری از تابلوهای تبلیغاتی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041413/مزایده-آپارتمان-بخش-سه-اهواز'>مزایده آپارتمان بخش سه اهواز / مزایده,مزایده آپارتمان بخش سه اهواز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041416/مزایده-فروش-انواع-لوازم-اسقاط--'>مزایده فروش انواع لوازم اسقاط... / مزایده ,مزایده فروش انواع لوازم اسقاط...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041417/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-61-75متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 61.75متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 61.75متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041419/حراج-فروش-خودرو'>حراج فروش خودرو  / حراج فروش خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041420/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-زمین-و-ویلای-قدیمی-مرحله-اول'>مزایده اموال غیرمنقول شامل زمین و ویلای قدیمی مرحله اول / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل زمین و ویلای قدیمی مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041421/مزایده-فروش-ریکا-و-صابون'>مزایده فروش ریکا و صابون / آگهی مزایده, مزایده فروش ریکا و صابون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041425/مزایده-ملک-متنازع-فیه-بخش-29-گیلان'>مزایده ملک متنازع فیه بخش 29 گیلان / مزایده,مزایده ملک متنازع فیه بخش 29 گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041426/مزایده-واگذاری-امتیاز-جمع-آوری-و-تملک-پسماندهای-خشک---'>مزایده واگذاری امتیاز جمع آوری و تملک پسماندهای خشک .... / مزایده, مزایده واگذاری امتیاز جمع آوری و تملک پسماندهای خشک ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041427/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-200-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 200 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 200 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041428/مزایده-3-دستگاه-خودرو-مزدا-مازاد'>مزایده 3 دستگاه خودرو مزدا مازاد  / آگهی مزایده عمومی، مزایده 3 دستگاه خودرو مزدا مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041430/مزایده-5-قطعه-زمین-نوبت-دوم'>مزایده 5 قطعه زمین نوبت دوم  / مزایده,مزایده 5 قطعه زمین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041432/مزایده-سه-قطعه-زمین-ملکی-تجدید'>مزایده سه قطعه زمین ملکی تجدید  / مزایده,مزایده سه قطعه زمین ملکی تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041437/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-150-متر-تجدید'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 150 متر تجدید / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 150 متر تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041441/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-1884متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 1884متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1884متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041443/مزایده-فروش-انواع-پالت-و-باکس-پالت-چوبی-و--'>مزایده فروش انواع پالت و باکس پالت چوبی و ... / مزایده عمومی , مزایده فروش انواع پالت و باکس پالت چوبی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041444/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-دویست-متر'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت دویست متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041447/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-409-88متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 409.88متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 409.88متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041448/مزایده-فروش-یک-دستگاه-بالابر-فرانسوی-(نوبت-دوم)'>مزایده فروش یک دستگاه بالابر فرانسوی (نوبت دوم) / مزایده عمومی, مزایده فروش یک دستگاه بالابر فرانسوی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041451/مزایده-پلاک-ثبتی-با-قدمت-40-سال-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی با قدمت 40 سال نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی با قدمت 40 سال نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041454/مزایده-یک-قطعه-زمین-خشکی-مساحت-دویست-متر'>مزایده یک قطعه زمین خشکی مساحت دویست متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین خشکی مساحت دویست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041456/مزایده-اقلام-ضایعاتی-و-مستعمل'>مزایده اقلام ضایعاتی و مستعمل / آگهی مزایده, مزایده اقلام ضایعاتی و مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041457/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-380-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 380 متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 380 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041458/مزایده-تعداد-4-دستگاه-اتومبیل-زائد'>مزایده تعداد 4 دستگاه اتومبیل زائد  / مزایده عمومی تعداد 4 دستگاه اتومبیل زائد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041461/مزایده-پلاک-ثبتی-اعیان-مسکونی-صد-مترمربع-مرحله-اول'>مزایده پلاک ثبتی اعیان مسکونی صد مترمربع مرحله اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی اعیان مسکونی صد مترمربع مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041462/مزایده-اقلام-مازاد-تسمه-و-بلبرینگ-الکتروموتور-زنجیر--'>مزایده اقلام مازاد، تسمه و بلبرینگ، الکتروموتور، زنجیر... / مزایده، مزایده اقلام مازاد، تسمه و بلبرینگ، الکتروموتور، زنجیر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041463/مزایده-ملک-مسکونی-روستای-اسلام-آباد'>مزایده ملک مسکونی روستای اسلام آباد  / مزایده,مزایده ملک مسکونی روستای اسلام آباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041466/مزایده-ملک-پلاک-ثبتی-نود-و-شش-فرعی-نوبت-اول'>مزایده ملک پلاک ثبتی نود و شش فرعی نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی نود و شش فرعی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041468/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-قدمت-25-سال-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی قدمت 25 سال نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی قدمت 25 سال نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041470/مزایده-اثاثه-اداری-و-خانگی-و-ابزارآلات--'>مزایده اثاثه اداری و خانگی و ابزارآلات... / مزایده, مزایده اثاثه اداری و خانگی و ابزارآلات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041471/مزایده-تعدادی-خودرو-سنددار-و-کالاهای-بازیافتی'>مزایده تعدادی خودرو سنددار و کالاهای بازیافتی / آگهی مزایده، مزایده تعدادی خودرو سنددار و کالاهای بازیافتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041472/مزایده-ملک-بخش-4-تبریز-نوبت-دوم'>مزایده ملک بخش 4 تبریز نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک بخش 4 تبریز نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041476/مزایده-واگذاری-امتیاز-جمع-آوری-و-خرید-پسماند---'>مزایده واگذاری امتیاز جمع آوری و خرید پسماند .... / مزایده, مزایده واگذاری امتیاز جمع آوری و خرید پسماند ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041479/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-200-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 200 متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 200 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041480/مزایده-اجاره-کارخانه-صنعتی--'>مزایده اجاره کارخانه صنعتی... / مزایده, مزایده اجاره کارخانه صنعتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041487/مزایده-فروش-املاک-بصورت-نقد-و-اقساط'>مزایده فروش املاک بصورت نقد و اقساط  / مزایده,مزایده فروش املاک بصورت نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041489/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-28-201متر'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 28.201متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 28.201متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041492/مزایده-گیوتین-سنگین'>مزایده گیوتین سنگین / مزایده,مزایده گیوتین سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041494/مزایده-آپارتمان-اداری-مساحت-37-43متر'>مزایده آپارتمان اداری مساحت 37.43متر / مزایده,مزایده آپارتمان اداری مساحت 37.43متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041496/مزایده-ملک-مساحت-56-متر'>مزایده ملک مساحت 56 متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت 56 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041499/مزایده-واگذاری-حق-بهره-برداری-از-مجموعه-های-ورزشی-تجدید'>مزایده واگذاری حق بهره برداری از مجموعه های ورزشی- تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی, مزایده واگذاری حق بهره برداری از مجموعه های ورزشی- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041500/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-69-44متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 69.44متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 69.44متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041501/مزایده-خودروی-زانتیا'>مزایده خودروی زانتیا  / مزایده,مزایده خودروی زانتیا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041504/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-سه-72-00متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه 72.00متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه 72.00متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041507/مزایده-آپارتمان-مساحت-211-97متر-قطعه-یک-تفکیکی'>مزایده آپارتمان مساحت 211.97متر قطعه یک تفکیکی / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 211.97متر قطعه یک تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041510/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-187-32متر-طبقه-پنجم'>مزایده ششدانگ آپارتمان 187.32متر طبقه پنجم / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان 187.32متر طبقه پنجم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041514/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-همکف-179-7متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه همکف 179.7متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه همکف 179.7متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041515/مزایده-فروش-یک-دستگاه-لودر-ولوو-BM4400--نوبت-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه لودر ولوو BM4400 ...نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه لودر ولوو BM4400 ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041520/مزایده-سیلوی-سیمان--'>مزایده سیلوی سیمان... / آگهی مزایده، مزایده سیلوی سیمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041522/مزایده-فروش-تراکم-تجاری-سیار-مساحت-152-متر'>مزایده فروش تراکم تجاری سیار مساحت 152 متر  / مزایده,مزایده فروش تراکم تجاری سیار مساحت 152 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041525/مزایده-خودرو-سواری-پراید-رنگ-سفید-92'>مزایده خودرو سواری پراید رنگ سفید 92  / مزایده,مزایده خودرو سواری پراید رنگ سفید 92 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041526/مزایده-آپارتمان-طبقه-همکف-بخش-یک-بهبهان'>مزایده آپارتمان طبقه همکف بخش یک بهبهان / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه همکف بخش یک بهبهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041527/مزایده-بخاری-گازی-میز-تلویزیون-شیشه-ای'>مزایده بخاری گازی، میز تلویزیون شیشه ای / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده بخاری گازی، میز تلویزیون شیشه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041529/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-21-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 21 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 21 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041531/مزایده-یک-دستگاه-تزریق-چسب-زن-فیلتر-هواکش--'>مزایده یک دستگاه تزریق چسب زن فیلتر هواکش... / مزایده, مزایده یک دستگاه تزریق چسب زن فیلتر هواکش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041532/مزایده-مال-منقول-12-دست-مبل-7-نفره-مرحله-دوم'>مزایده مال منقول 12 دست مبل 7 نفره مرحله دوم  / مزایده,مزایده مال منقول 12 دست مبل 7 نفره مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041533/مزایده-زمین-با-کاربری-جایگاه-سوخت'>مزایده زمین با کاربری جایگاه سوخت / آگهی مزایده,مزایده زمین با کاربری جایگاه سوخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041534/مزایده-فروش-انواع-محصولات-فرعی'>مزایده فروش انواع محصولات فرعی / مزایده , مزایده فروش انواع محصولات فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041535/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-20202متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 20202متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 20202متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041536/مزایده-آپارتمان-قدمت-بیش-از-سه-سال'>مزایده آپارتمان قدمت بیش از سه سال / مزایده,مزایده آپارتمان قدمت بیش از سه سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041537/مزایده-73-تن-سویای-پلیت-آرژانتین'>مزایده 73 تن سویای پلیت آرژانتین / آگهی مزایده، مزایده 73 تن سویای پلیت آرژانتین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041539/مزایده-تعداد-29-عدد-سیلندر-گاز'>مزایده تعداد 29 عدد سیلندر گاز  / مزایده,مزایده تعداد 29 عدد سیلندر گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041540/مزایده-چرخ-خیاطی-چرخ-گوشت--'>مزایده چرخ خیاطی، چرخ گوشت... / مزایده, مزایده چرخ خیاطی، چرخ گوشت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041541/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-یکباب-خانه-قطعه165-تفکیکی'>مزایده سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه قطعه165 تفکیکی  / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه قطعه165 تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041542/اگهی-مزایده-کوره'>اگهی مزایده کوره  / آگهی مزایده , مزایده کوره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041543/مزایده-فروش-14-دستگاه-خودرو-سواری--'>مزایده فروش 14 دستگاه خودرو سواری ... / مزایده , مزایده فروش 14 دستگاه خودرو سواری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041545/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-480متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 480متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 480متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041548/مزایده-سه-دانگ-از-ملک-مساحت-308متر'>مزایده سه دانگ از ملک مساحت 308متر / مزایده,مزایده سه دانگ از ملک مساحت 308متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041549/مزایده-دستگاه-بافندگی--'>مزایده دستگاه بافندگی... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده دستگاه بافندگی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041551/مزایده-5-دانگ-مشاع-از-آپارتمان-ساختمان-هفت-طبقه-مسکونی'>مزایده 5 دانگ مشاع از آپارتمان ساختمان هفت طبقه مسکونی / مزایده,مزایده 5 دانگ مشاع از آپارتمان ساختمان هفت طبقه مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041553/مزایده-دو-دستگاه-تلویزیون--'>مزایده دو دستگاه تلویزیون... / آگهی مزایده، مزایده دو دستگاه تلویزیون...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041554/مزایده-ششدانگ-یکباب-تجاری-مسکونی-127-75متر'>مزایده ششدانگ یکباب تجاری مسکونی 127.75متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب تجاری مسکونی 127.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041556/مزایده-یکدستگاه-CNC-حکاکی-روی-MDF-و--'>مزایده یکدستگاه CNC حکاکی روی MDF و ... / آگهی مزایده, مزایده یکدستگاه CNC حکاکی روی MDF و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041560/مزایده-ششدانگ-یک-باب-آپارتمان-و-ماشین-آلات-موجود-در-کارخانه-بیسکویت-شهدان'>مزایده ششدانگ یک باب آپارتمان  و ماشین آلات موجود در کارخانه بیسکویت شهدان  / آگهی مزایده ,مزایده ششدانگ یک باب آپارتمان  و ماشین آلات موجود در کارخانه بیسکویت شهدان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041562/مزایده-فروش-یکدستگاه-ماشین-شستشوی-قوطی-مستعمل-و--'>مزایده فروش  یکدستگاه ماشین شستشوی قوطی مستعمل و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش  یکدستگاه ماشین شستشوی قوطی مستعمل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041563/تجدید-مزایده-اجاره-مستغلات-شهرداری--96-11-11'>تجدید مزایده اجاره مستغلات شهرداری - 96.11.11 / مزایده , مزایده اجاره مستغلات شهرداری 96.11.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041566/مزایده-80-تن-سیم-های-آلومینیومی-اسقاط'>مزایده 80 تن سیم های آلومینیومی اسقاط / آگهی مزایده عمومی , مزایده 80 تن سیم های آلومینیومی اسقاط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041568/مزایده-کولر-گازی-اسپیلت--پالت-فلزی--انواع-آهن-آلات'>مزایده کولر گازی اسپیلت - پالت فلزی - انواع آهن آلات / آگهی مزایده,مزایده کولر گازی اسپیلت - پالت فلزی - انواع آهن آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041569/مزایده-یکدستگاه-اره-فلکه'>مزایده یکدستگاه اره فلکه / آگهی مزایده, مزایده یکدستگاه اره فلکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041570/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-78-80متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 78.80متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 78.80متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041573/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-409-13متر'>مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 409.13متر / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 409.13متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041574/مزایده-فروش-لوازم-اسقاط-پزشکی'>مزایده فروش  لوازم اسقاط پزشکی / مزایده فروش  لوازم اسقاط پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041577/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-509-93متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 509.93متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 509.93متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041580/مزایده-ملک-زیربنای-176-مترمربع'>مزایده ملک زیربنای 176 مترمربع  / مزایده,مزایده ملک زیربنای 176 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041583/مزایده-فروش-اقلام-ضایعاتی-پلاستیکی-و--'>مزایده فروش اقلام ضایعاتی پلاستیکی و ... / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش اقلام ضایعاتی پلاستیکی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041584/مزایده-مغازه-آپاراتی'>مزایده مغازه آپاراتی / آگهی مزایده، مزایده مغازه آپاراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041585/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-پراید--'>مزایده یک دستگاه اتومبیل پراید ... / مزایده,مزایده یک دستگاه اتومبیل پراید ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041586/مزایده-فروش-اقلام-مازاد-انبار-و-گلخانه-و--تجدید-نوبت-دوم'>مزایده فروش اقلام مازاد انبار و گلخانه و ...تجدید نوبت دوم  / تجدید فراخوان عمومی , مزایده فروش اقلام مازاد انبار و گلخانه و ...تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041587/مزایده-فروش-اقلام-ضایعاتی-شامل-انواع-قطعات-مازاد-خودروهای-تولیدی-و--96-11-11'>مزایده فروش اقلام ضایعاتی شامل انواع قطعات مازاد خودروهای تولیدی و ...96.11.11 / آگهی مزایده, مزایده فروش اقلام ضایعاتی شامل انواع قطعات مازاد خودروهای تولیدی و ...96.11.11 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041588/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-88-98متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 88.98متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 88.98متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041592/مزایده-فروش-44-واحد-مسکونی'>مزایده فروش 44 واحد مسکونی / مزایده,مزایده فروش 44 واحد مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041596/مزایده-فروش-املاک-کاربری-مسکونی-شهر-کهک'>مزایده فروش املاک کاربری مسکونی شهر کهک / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری مسکونی شهر کهک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041602/مزایده-فروش-16-دستگاه-از-کامیون-های-(کشنده)'>مزایده فروش  16 دستگاه از کامیون های (کشنده) / آگهی مزایده, مزایده فروش  16 دستگاه از کامیون های (کشنده)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041603/مزایده-بخشی-از-اموال-تعاونی-کاربری-تجاری-مسکونی-اداری'>مزایده بخشی از اموال تعاونی کاربری تجاری مسکونی اداری  / مزایده,مزایده بخشی از اموال تعاونی کاربری تجاری مسکونی اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041605/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-زمین-دویست-مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت زمین دویست مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت زمین دویست مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041606/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-وانت-سیستم-نیسان'>مزایده یک دستگاه خودرو وانت سیستم نیسان / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه خودرو وانت سیستم نیسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041608/مزایده-فروش-ملک-مساحت-عرصه-356مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده فروش ملک مساحت عرصه 356مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش ملک مساحت عرصه 356مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041612/مزایده-تعداد-60-طاقه-پارچه-کرپ-مشکی'>مزایده تعداد 60 طاقه پارچه کرپ مشکی  / مزایده,مزایده تعداد 60 طاقه پارچه کرپ مشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041613/مزایده-اجاره-فضای-مهدکودک-و----نوبت-دوم'>مزایده اجاره فضای مهدکودک و ... - نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده اجاره فضای مهدکودک و ...- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041616/مزایده-اراضی-مربوط-به-12-ساعت-آب-حدود-دو-هکتار'>مزایده اراضی مربوط به 12 ساعت آب حدود دو هکتار  / مزایده,مزایده اراضی مربوط به 12 ساعت آب حدود دو هکتار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041618/مزایده-یک-دستگاه-دیژنکتور-گازی--'>مزایده یک دستگاه دیژنکتور گازی ... / مزایده,مزایده یک دستگاه دیژنکتور گازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041620/مزایده-واگذاری-تعداد-8-قطعه-ار-اراضی-با-کاربری-مسکونی'>مزایده واگذاری تعداد 8 قطعه ار اراضی با کاربری مسکونی / مزایده,مزایده واگذاری تعداد 8 قطعه ار اراضی با کاربری مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041622/مزایده-واگذاری-تعداد-3-قطعه-زمین--نوبت-سوم-چاپ-دوم'>مزایده واگذاری تعداد 3 قطعه زمین - نوبت سوم چاپ دوم  / آگهی مزایده، مزایده واگذاری تعداد 3 قطعه زمین - نوبت سوم چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041624/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-450-63متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 450.63متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 450.63متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041629/مزایده-سراسری-املاک-و-مستغلات-موسسه-نور-دولتی'>مزایده سراسری املاک و مستغلات موسسه نور دولتی / مزایده,مزایده سراسری املاک و مستغلات موسسه نور دولتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041630/مزایده-یکدستگاه-تراش'>مزایده یکدستگاه تراش / مزایده، مزایده یکدستگاه تراش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041632/مزایده-فراخوان-عمومی-فروش-املاک-نوبت-دوم'>مزایده فراخوان عمومی فروش املاک نوبت دوم  / مزایده,مزایده فراخوان عمومی فروش املاک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041633/مزایده-فروش-ضایعات-کویل-و-بدنه'>مزایده فروش ضایعات کویل و بدنه / مزایده فروش ضایعات کویل و بدنه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041634/مزایده-فروش-سلج-و-مواد-زائد-تولیدی-حوضچه-سنگی-96-11-11'>مزایده فروش سلج و مواد زائد تولیدی حوضچه سنگی 96.11.11  / مزایده ،مزایده فروش سلج و مواد زائد تولیدی حوضچه سنگی 96.11.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041636/مزایده-واگذاری-تبلیغات-محیطی---نوبت-دوم'>مزایده واگذاری تبلیغات محیطی ... نوبت دوم / مزایده,مزایده واگذاری تبلیغات محیطی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041638/مزایده-اجاره-حدود-135-هکتار-از-اراضی-زراعی--'>مزایده اجاره حدود 135 هکتار از اراضی زراعی... / آگهی مزایده، مزایده اجاره حدود 135 هکتار از اراضی زراعی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041639/مزایده-فروش-ملک-اداری-عرصه-502-متر'>مزایده فروش ملک اداری عرصه 502 متر  / مزایده,مزایده فروش ملک اداری عرصه 502 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041643/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-9001-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 9001 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 9001 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041645/مزایده-فروش-املاک-بصورت-نقدی-و-اقساطی-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک بصورت نقدی و اقساطی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک بصورت نقدی و اقساطی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041650/مزایده-فروش-تراکتور'>مزایده فروش تراکتور / مزایده,مزایده فروش تراکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041651/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-174-34متر-طبقه-دوم'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 174.34متر طبقه دوم / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 174.34متر طبقه دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041655/مزایده-دمپاشبرو-کفش--'>مزایده دمپاشبرو، کفش ... / مزایده, مزایده دمپاشبرو، کفش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041656/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مشاع-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین مشاع تجدید نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مشاع تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041658/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-کامیون-کمپرسی'>مزایده یک دستگاه خودرو کامیون کمپرسی  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو کامیون کمپرسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041659/فراخوان-سرمایه-گذاری-در-مجتمع--شهرکهای-کشاورزی-گلخانه-ای'>فراخوان سرمایه گذاری در مجتمع / شهرکهای کشاورزی گلخانه ای / فراخوان عمومی , فراخوان سرمایه گذاری در مجتمع / شهرکهای کشاورزی گلخانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041661/مزایده-ملک-دارای-پلاک-ثبتی-69-3796-نوبت-اول'>مزایده ملک دارای پلاک ثبتی 69/3796 نوبت اول / مزایده,مزایده ملک دارای پلاک ثبتی 69/3796 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041662/مزایده-بهره-برداری-از-محوطه-پارکینگ--'>مزایده بهره برداری از محوطه پارکینگ... / مزایده ,مزایده بهره برداری از محوطه پارکینگ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041663/تجدید-مزایده-فروش-اموال-ضایعاتی-و-اسقاطی'>تجدید مزایده فروش اموال ضایعاتی و اسقاطی  / آگهی تجدید مزایده عمومی, تجدید مزایده فروش اموال ضایعاتی و اسقاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041664/مزایده-فروش-خط-تلفن-همراه'>مزایده فروش خط تلفن همراه  / مزایده,مزایده فروش خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041665/مزایده-خودرو-سواری-ام-وی-ام--'>مزایده خودرو سواری ام وی ام ... / مزایده,مزایده خودرو سواری ام وی ام ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041666/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-245مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 245مترمربع نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 245مترمربع نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041668/مزایده-فروش-خودرو-سواری-سمند-ال-ایکس-ای-اف'>مزایده فروش خودرو سواری سمند ال ایکس ای اف  / مزایده , مزایده فروش خودرو سواری سمند ال ایکس ای اف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041671/مزایده-فروش-منزل-مسکونی-عرصه-546مترمربع'>مزایده فروش منزل مسکونی عرصه 546مترمربع / مزایده,مزایده فروش منزل مسکونی عرصه 546مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041672/مزایده-ماشین-آلات-و-تجهیزات-خط-تولید-کارگاه-شن-و-ماسه'>مزایده ماشین آلات و تجهیزات خط تولید کارگاه شن و ماسه  / آگهی مزایده، مزایده ماشین آلات و تجهیزات خط تولید کارگاه شن و ماسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041673/مزایده-تعداد-67-جفت-نیم-بوت--'>مزایده تعداد 67 جفت نیم بوت ... / مزایده,مزایده تعداد 67 جفت نیم بوت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041674/مزایده-منزل-مسکونی-تجاری-عرصه-327-5متر'>مزایده منزل مسکونی تجاری عرصه 327.5متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی تجاری عرصه 327.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041676/مزایده-فروش-یکدستگاه-Caier-sorter-با-دایر-استیل'>مزایده فروش یکدستگاه Caier sorter با دایر استیل  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه Caier sorter با دایر استیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041678/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-500-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 500 متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 500 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041679/مزایده-واگذاری-به-اجاره-کارگاه-شن-و-ماسه'>مزایده واگذاری به اجاره کارگاه شن و ماسه  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره کارگاه شن و ماسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041681/مزایده-زمین-با-کاربری-حمل-و-نقل-و-انبارداری-نوبت-دوم'>مزایده زمین با کاربری حمل و نقل و انبارداری -نوبت دوم / آگهی مزایده ، مزایده زمین با کاربری حمل و نقل و انبارداری -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041682/مزایده-ساختمان-مساحت-اعیان-150-متر-نوبت-اول'>مزایده ساختمان مساحت اعیان 150 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ساختمان مساحت اعیان 150 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041684/مزایده-اجاره-برای-یک-دوره-زراعی'>مزایده اجاره برای یک دوره زراعی / مزایده, مزایده اجاره برای یک دوره زراعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041686/مزایده-واحد-تجاری-مساحت-380-مترمربع'>مزایده واحد تجاری مساحت 380 مترمربع  / مزایده,مزایده واحد تجاری مساحت 380 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041687/مزایده-فروش-خودرو'>مزایده فروش خودرو / مزایده, مزایده فروش خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041688/مزایده-ملک-مساحت-145-98متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 145.98متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 145.98متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041691/مزایده-شش-دستگاه-خودرو-اسقاطی--'>مزایده شش دستگاه خودرو اسقاطی ... / آگهی مزایده  , مزایده شش دستگاه خودرو اسقاطی ، یک دستگاه شاسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041692/مزایده-یک-دستگاه-سواری-هیوندای-سانتافه'>مزایده یک دستگاه سواری هیوندای سانتافه / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری هیوندای سانتافه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041693/مزایده-فروش-ماشین-آلات-و-تجهیزات-و-تاسیسات'>مزایده فروش ماشین آلات و تجهیزات و تاسیسات / آگهی مزایده , مزایده فروش ماشین آلات و تجهیزات و تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041694/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-1252-فرعی-مرحله-اول'>مزایده پلاک ثبتی شماره 1252 فرعی مرحله اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 1252 فرعی مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041696/مزایده-4-عدد-کیف-تمام-چرم-گاوی'>مزایده 4 عدد کیف تمام چرم گاوی / مزایده,مزایده 4 عدد کیف تمام چرم گاوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041697/مزایده-ساختمان-مسکونی-عرصه-228-متر'>مزایده ساختمان مسکونی عرصه 228 متر  / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی عرصه 228 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041698/اصلاحیه-مزایده-فروش-املاک-تملیکی-شرایط-ویژه-و-استثنایی'>اصلاحیه مزایده فروش املاک تملیکی شرایط ویژه و استثنایی / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش املاک تملیکی شرایط ویژه و استثنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041700/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پراید-جی-ال-ایکس-آی--'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید جی ال ایکس آی ... / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید جی ال ایکس آی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041702/مزایده-بخاری-آبسردکن-پروژکتور-اتاقک-فلزی--'>مزایده بخاری، آبسردکن، پروژکتور، اتاقک فلزی... / مزایده, مزایده بخاری، آبسردکن، پروژکتور، اتاقک فلزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041704/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-90-78متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 90.78متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 90.78متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041707/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-10403-فرعی'>مزایده پلاک ثبتی شماره 10403 فرعی  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 10403 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041708/مزایده-اجاره-اماکن-ورزشی-و-تجاری--(نوبت-دوم)'>مزایده اجاره اماکن ورزشی و تجاری... (نوبت دوم) / مزایده, مزایده اجاره اماکن ورزشی و تجاری... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041710/مزایده-یک-دستگاه-فریزر-85-و--'>مزایده یک دستگاه فریزر 85  و... / آگهی مزایده اموال منقول و غیرمنقول,مزایده یک دستگاه فریزر 85  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041713/مزایده-8-قطعه-از-قطعات-زمین-های-تفکیکی-نوبت-دوم'>مزایده 8 قطعه از قطعات زمین های تفکیکی نوبت دوم / مزایده,مزایده 8 قطعه از قطعات زمین های تفکیکی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041718/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-68-18متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 68.18متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 68.18متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041721/مزایده-آپارتمان-مساحت-290-82متر'>مزایده آپارتمان مساحت 290.82متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 290.82متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041723/مزایده-یک-دستگاه-سواری-مزدا-323'>مزایده یک دستگاه سواری مزدا 323 / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری مزدا 323</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041724/مزایده-واگذاری-مدیریت-و-بهره-برداری-جایگاه-عرضه-گاز-طبیعی'>مزایده واگذاری مدیریت و بهره برداری جایگاه عرضه گاز طبیعی / آگهی مزایده عمومی,مزایده  واگذاری مدیریت و بهره برداری جایگاه عرضه گاز طبیعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041726/مزایده-اجاره-پارکینگها-تجدید'>مزایده اجاره پارکینگها تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده اجاره پارکینگها تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041727/مزایده-فروش-تعدادی-قطعه-زمین-کاربری-مسکونی-تجاری-حمل-و-نقل'>مزایده فروش تعدادی قطعه زمین کاربری مسکونی تجاری حمل و نقل / مزایده,مزایده فروش تعدادی قطعه زمین کاربری مسکونی تجاری حمل و نقل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041731/مزایده-اجاره-یک-واحد-مغازه-مجموعه-خدماتی-رفاهی--نوبت-دوم-چاپ-دوم'>مزایده اجاره یک واحد مغازه مجموعه خدماتی رفاهی... نوبت دوم چاپ دوم / مزایده , مزایده اجاره یک واحد مغازه مجموعه خدماتی رفاهی... نوبت دوم چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041732/مزایده-یکباب-مغازه-مساحت-25-32متر'>مزایده یکباب مغازه مساحت 25.32متر / مزایده,مزایده یکباب مغازه مساحت 25.32متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041735/مزایده-یک-واحد-تجاری-قطعه-یک-تفکیکی'>مزایده یک واحد تجاری قطعه یک تفکیکی / مزایده,مزایده یک واحد تجاری قطعه یک تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041736/مزایده-فروش-اقلام-مستعمل-از-قبیل-دربهای-آلومینیومی--'>مزایده فروش اقلام مستعمل از قبیل دربهای آلومینیومی... / آگهی مزایده حضوری , مزایده فروش اقلام مستعمل از قبیل دربهای آلومینیومی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041738/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-324-متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 324 متر / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 324 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041742/مزایده-فروش-یکدستگاه-سیم-برش-الماسه-کوه-بری-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه سیم برش الماسه کوه بری نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه سیم برش الماسه کوه بری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041744/مزایده-فروش-ویژه-املاک-تجاری'>مزایده فروش ویژه املاک تجاری / مزایده,مزایده فروش ویژه املاک تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041746/مزایده-خودرو-سمند-ال-ایکس-مدل-90'>مزایده خودرو سمند ال ایکس مدل 90  / مزایده,مزایده خودرو سمند ال ایکس مدل 90 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041747/مزایده-پلاک-20-فرعی-از-دو-اصلی-بخش-40-کرمان'>مزایده پلاک 20 فرعی از دو اصلی بخش 40 کرمان  / مزایده,مزایده پلاک 20 فرعی از دو اصلی بخش 40 کرمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041749/مزایده-واگذاری-و-بهره-برداری-از-جایگاه-CNG'>مزایده واگذاری و بهره برداری از جایگاه CNG / مزایده , مزایده واگذاری و بهره برداری از جایگاه CNG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041750/مزایده-ملک-مساحت-اعیان-142-مترمربع'>مزایده ملک مساحت اعیان 142 مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت اعیان 142 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041751/مزایده-ملک-عرصه-257-42متر-نوبت-اول'>مزایده ملک عرصه 257.42متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک عرصه 257.42متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041752/مزایده-یک-دستگاه-خمیرگیر-دستگاه-دیزی-پز--'>مزایده یک دستگاه خمیرگیر، دستگاه دیزی پز... / مزایده, مزایده یک دستگاه خمیرگیر، دستگاه دیزی پز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041753/مزایده-ساختمان-نه-طبقه-مساحت-کل-4275-88متر-نوبت-دوم'>مزایده ساختمان نه طبقه مساحت کل 4275.88متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ساختمان نه طبقه مساحت کل 4275.88متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041754/مزایده-فروش-دو-دستگاه-خودروهای-کمپرسی-آمیکو'>مزایده فروش دو دستگاه خودروهای کمپرسی آمیکو / آگهی مزایده , مزایده فروش دو دستگاه خودروهای کمپرسی آمیکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041755/مزایده-دستگاه-های-سنگبری--96-11-10'>مزایده دستگاه های سنگبری - 96.11.10 / مزایده، مزایده دستگاه های سنگبری - 96.11.10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041756/مزایده-واگذاری-به-اجاره-املاک'>مزایده واگذاری به اجاره املاک / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره املاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041757/مزایده-ششدانگ-ساختمان-با-قدمت-هفت-ساله'>مزایده ششدانگ ساختمان با قدمت هفت ساله / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان با قدمت هفت ساله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041758/مزایده-تراکتور'>مزایده تراکتور  / مزایده, مزایده تراکتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041759/مزایده-واگذاری-عرصه-و-اسناد-مطالعات--'>مزایده واگذاری عرصه و اسناد مطالعات.... / مزایده, مزایده واگذاری عرصه و اسناد مطالعات....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041761/مزایده-اداره-بیمارستان-امام-خمینی--نوبت-دوم'>مزایده اداره بیمارستان امام خمینی ...نوبت دوم / مزایده ، مزایده اداره بیمارستان امام خمینی ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041762/مزایده-ملک-با-بافت-مسکونی-با-قدمت-بالغ-بر-25-سال'>مزایده ملک با بافت مسکونی با قدمت بالغ بر 25 سال / مزایده,مزایده ملک با بافت مسکونی با قدمت بالغ بر 25 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041763/مزایده-1430-عدد-روسری'>مزایده 1430 عدد روسری / مزایده, مزایده 1430 عدد روسری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041764/مزایده-فروش-لوازم-مستهلک-اداری-و-تجهیزات-رایانه-ای'>مزایده فروش لوازم مستهلک اداری و تجهیزات رایانه ای  / مزایده,مزایده فروش لوازم مستهلک اداری و تجهیزات رایانه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041765/مزایده-اجاره-سالیانه-جایگاه-CNG--'>مزایده اجاره سالیانه جایگاه CNG ... / مزایده ,مزایده اجاره سالیانه جایگاه CNG ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041766/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-160-40متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 160.40متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 160.40متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041767/مزایده-دستگاه-موتور-هندا-قرمز-رنگ'>مزایده دستگاه موتور هندا قرمز رنگ / آگهی مزایده، مزایده دستگاه موتور هندا قرمز رنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041768/مزایده-ششدانگ-زمین-بخش-شش-بوشهر-مساحت-322-70متر'>مزایده ششدانگ زمین بخش شش بوشهر مساحت 322.70متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش شش بوشهر مساحت 322.70متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041769/مزایده-مجتمع-خدماتی-رفاهی'>مزایده مجتمع خدماتی رفاهی  / اگهی مزایده , مزایده مجتمع خدماتی رفاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041770/مزایده-پلاک-ثبتی-31-636-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 31/636 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 31/636 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041771/مزایده-محل-تاکسی-سرویس-بیمارستان--'>مزایده محل تاکسی سرویس بیمارستان... / مزایده, مزایده محل تاکسی سرویس بیمارستان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041772/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-دو-باب-مغازه'>مزایده واگذاری بهره برداری از دو باب مغازه  / آگهی مزایده ,مزایده واگذاری بهره برداری از دو باب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041773/مزایده-فروش-دستگاه-پرس-60-تن-و---نوبت-دوم'>مزایده فروش دستگاه پرس 60 تن و ... نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش دستگاه پرس 60 تن و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041774/مزایده-زمین-پلاک-ثبتی-195-فرعی'>مزایده زمین پلاک ثبتی 195 فرعی / مزایده,مزایده زمین پلاک ثبتی 195 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041775/اجاره-مغازه-جهت-داروخانه-و-فروشگاه-عینک'>اجاره مغازه جهت داروخانه و فروشگاه عینک  / اجاره مغازه جهت داروخانه و فروشگاه عینک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041776/مزایده-فروش-تعداد-2-دستگاه-خودروی-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش تعداد 2 دستگاه خودروی مازاد بر نیاز  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش تعداد 2 دستگاه خودروی مازاد بر نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041777/مزایده-زمین-غیر-محصور-قطعه-73-تفکیکی-نوبت-دوم'>مزایده زمین غیر محصور قطعه 73 تفکیکی نوبت دوم  / مزایده,مزایده زمین غیر محصور قطعه 73 تفکیکی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041779/مزایده-فروش-انواع-سیم-مسی-اسقاط-آهن-آلات-اسقاطی-و--'>مزایده فروش انواع سیم مسی اسقاط، آهن آلات اسقاطی و ... / مزایده فروش انواع سیم مسی اسقاط، آهن آلات اسقاطی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041780/مزایده-خانه-مسکونی-و-مغازه-نوبت-سوم'>مزایده خانه مسکونی و مغازه نوبت سوم  / مزایده,مزایده خانه مسکونی و مغازه نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041781/مزایده-اجاره-کارگاه-آموزشی--'>مزایده اجاره کارگاه آموزشی... / مزایده, مزایده اجاره کارگاه آموزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041782/مزایده-فروش-تعداد-10-راس-جوانه-پرواری--'>مزایده فروش تعداد 10 راس جوانه پرواری... / آگهی محلی مزایده , مزایده فروش تعداد 10 راس جوانه پرواری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041783/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-دو-مشهد'>مزایده پلاک ثبتی بخش دو مشهد / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش دو مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041784/مزایده-واگذاری-به-صورت-اجاره-بها-استخر-ورزشی--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری به صورت اجاره بها استخر ورزشی - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی، مزایده واگذاری به صورت اجاره بها استخر ورزشی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041785/مزایده-فروش-تعداد-بیست-و-شش-دستگاه-انواع-اتوبوس-مینی-بوس-و---(نوبت-دوم)'>مزایده فروش تعداد بیست و شش دستگاه انواع  اتوبوس، مینی بوس و ... (نوبت دوم) / فراخوان مزایده عمومی, مزایده فروش تعداد بیست و شش دستگاه انواع  اتوبوس، مینی بوس و ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041786/مزایده-پلاک-ثبتی-426-فرعی-بخش-دو-تهران'>مزایده پلاک ثبتی 426 فرعی بخش دو تهران / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 426 فرعی بخش دو تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041787/مزایده-یک-دستگاه-ماشین-cnc'>مزایده یک دستگاه ماشین cnc / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه ماشین cnc</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041788/مزایده-اجاره-یک-قطعه-زمین-مزروعی'>مزایده اجاره یک قطعه زمین مزروعی / مزایده ,مزایده اجاره یک قطعه زمین مزروعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041790/مزایده-آپارتمان-قطعه-ششم-تفکیکی'>مزایده آپارتمان قطعه ششم تفکیکی  / مزایده,مزایده آپارتمان قطعه ششم تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041791/مزایده-فروش-تندر-90-مدل-91'>مزایده فروش تندر 90 مدل 91 / آگهی مزایده , مزایده فروش تندر 90 مدل 91</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041792/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-256-55متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 256.55متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 256.55متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041793/مزایده-فروش-تعداد-یک-دستگاه-خودرو-سواری-و-دو-دستگاه-وانت--نوبت-دوم'>مزایده فروش  تعداد یک دستگاه خودرو سواری و دو دستگاه وانت - نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده فروش  تعداد یک دستگاه خودرو سواری و دو دستگاه وانت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041794/مزایده-املاک-و-اموال-تملیکی'>مزایده املاک و اموال تملیکی / مزایده,مزایده املاک و اموال تملیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041795/مزایده-ضایعات-(آهن-پلاستیک)--'>مزایده ضایعات (آهن، پلاستیک)... / مزایده, مزایده ضایعات (آهن، پلاستیک)...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041796/مزایده-فروش-یکدستگاه-جرثقیل-هیتاچی'>مزایده فروش یکدستگاه جرثقیل هیتاچی / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه جرثقیل هیتاچی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041797/مزایده-خودروی-سواری-پژو-آردی'>مزایده خودروی سواری پژو آردی / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده خودروی سواری پژو آردی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041800/مزایده-35-دستگاه-کندانسور-اسپلیت-(کولرگازی)'>مزایده 35 دستگاه کندانسور اسپلیت (کولرگازی) / مزایده, مزایده 35 دستگاه کندانسور اسپلیت کولرگازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041801/مزایده-واگذاری-اماکن-و-امکانات-ورزشی'>مزایده واگذاری اماکن و امکانات ورزشی / مزایده عمومی ؛مزایده واگذاری اماکن و امکانات ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041804/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-سواری-کیا-موهاوی'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری کیا موهاوی / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری کیا موهاوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041805/مزایده-فروش-زمین-مسکونی-مساحت-سیصد-متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش زمین مسکونی مساحت سیصد متر نوبت دوم / مزایده،مزایده فروش زمین مسکونی مساحت سیصد متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041806/مزایده-یک-دستگاه-نیمه-یدک-دو-محور'>مزایده یک دستگاه نیمه یدک دو محور / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه نیمه یدک دو محور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041808/مزایده-عمارت-خشتی-مساحت-140-متر-نوبت-اول'>مزایده عمارت خشتی مساحت 140 متر نوبت اول / مزایده،مزایده عمارت خشتی مساحت 140 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041810/مزایده-واگذاری-املاک--'>مزایده واگذاری املاک ... / مزایده,مزایده واگذاری املاک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041812/مزایده-منزل-مسکونی-بخش-دو-کرمان-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی بخش دو کرمان نوبت دوم / مزایده،مزایده منزل مسکونی بخش دو کرمان نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041813/مزایده-کامیون-بنز'>مزایده کامیون بنز  / مزایده،مزایده کامیون بنز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041815/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-613-70متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 613.70متر / مزایده،مزایده منزل مسکونی عرصه 613.70متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041816/تجدید-مزایده-واگذاری-کمپ-کویری-شهداد'>تجدید مزایده واگذاری کمپ کویری شهداد / آگهی تجدید مزایده، تجدید مزایده واگذاری کمپ کویری شهداد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041821/مزایده-ششدانگ-پلاک-مساحت-2320متر-بخش-یک-نهاوند'>مزایده ششدانگ پلاک مساحت 2320متر بخش یک نهاوند / مزایده،مزایده ششدانگ پلاک مساحت 2320متر بخش یک نهاوند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041824/مزایده-آپارتمان-مساحت-61-5متر'>مزایده آپارتمان مساحت 61.5متر  / مزایده،مزایده آپارتمان مساحت 61.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041825/تجدید-مزایده-برنج-های-آبدیده-و-ته-انباری--نوبت-دوم'>تجدید مزایده برنج های آبدیده و ته انباری...نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده، تجدید مزایده برنج های آبدیده و ته انباری...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041827/مزایده-واگذاری-پارکینگ-عمومی--96-11-11'>مزایده واگذاری پارکینگ عمومی - 96.11.11 / مزایده,مزایده  واگذاری پارکینگ عمومی - 96.11.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041828/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-270-43مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی مساحت 270.43مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی مساحت 270.43مترمربع نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041829/مزایده-واگذاری-اماکن-و-امکانات-ورزشی-(نوبت-دوم)'>مزایده واگذاری اماکن و امکانات ورزشی (نوبت دوم) / مزایده عمومی ؛مزایده واگذاری اماکن و امکانات ورزشی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041830/مزایده-واگذاری-نگهداری-و-بهره-برداری-و-نگهداری-از-پارکینگ'>مزایده واگذاری نگهداری و بهره برداری و نگهداری از پارکینگ  / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری نگهداری و بهره برداری و نگهداری از پارکینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041833/مزایده-یک-دستگاه-وانت-زامیاد'>مزایده یک دستگاه وانت زامیاد / مزایده, مزایده یک دستگاه وانت زامیاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041838/مزایده-بهره-برداری-از-تعدادی-غرف-جهت-عرضه-ماهی---(نوبت-دوم)'>مزایده بهره برداری از تعدادی غرف جهت عرضه ماهی ... (نوبت دوم) / مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از تعدادی غرف جهت عرضه ماهی ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041840/مزایده-اجاره-قسمتی-از-فضای-بیرونی-پایانه-مسافربری-تجدید-(نوبت-دوم)'>مزایده اجاره قسمتی از فضای بیرونی پایانه مسافربری- تجدید (نوبت دوم) / آگهی تجدید مزایده, مزایده اجاره قسمتی از فضای بیرونی پایانه مسافربری- تجدید (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041843/مزایده-اجاره-ساختمان-بیرون-بر-(نوبت-دوم)'>مزایده اجاره ساختمان بیرون بر  (نوبت دوم) / مزایده، مزایده اجاره ساختمان بیرون بر  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041844/مزایده-4-38-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-16200متر'>مزایده 4.38 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی 16200متر / مزایده,مزایده 4.38 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی 16200متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041849/مزایده-آپارتمان-مساحت-عرصه-180-متر'>مزایده آپارتمان مساحت عرصه 180 متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت عرصه 180 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041851/مزایده-اراضی-بلامعارض-شامل-آبی-و-دیمی-نوبت-اول'>مزایده اراضی بلامعارض شامل آبی و دیمی نوبت اول  / مزایده,مزایده اراضی بلامعارض شامل آبی و دیمی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041852/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-یازده-فارس'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش یازده فارس / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش یازده فارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041854/مزایده-گاو-شیری--'>مزایده گاو شیری ... / مزایده,مزایده گاو شیری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041855/مزایده-خانه-دو-طبقه-مساحت-183-60متر'>مزایده خانه دو طبقه مساحت 183.60متر  / مزایده,مزایده خانه دو طبقه مساحت 183.60متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041858/مزایده-ششدانگ-پلاکهای-13617-و-16318-و-16319-و-16320-و-16321'>مزایده ششدانگ پلاکهای 13617 و 16318 و 16319 و 16320 و 16321  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاکهای 13617 و 16318 و 16319 و 16320 و 16321 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041861/مزایده-فروش-اموال-تملیکی-عرصه-455-مترمربع'>مزایده فروش اموال تملیکی عرصه 455 مترمربع  / مزایده,مزایده فروش اموال تملیکی عرصه 455 مترمربع  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041863/مزایده-اجاره-پارکینگ--'>مزایده اجاره پارکینگ ... / مزایده, مزایده اجاره پارکینگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041864/تجدید-مزایده-جمع-آوری-مواد-قابل-بازیافت-و-تفکیک'>تجدید مزایده جمع آوری مواد قابل بازیافت و تفکیک  / آگهی مزایده عمومی، تجدید مزایده جمع آوری مواد قابل بازیافت و تفکیک از مبدا سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041866/مزایده-اجاره-یک-باب-فروشگاه-تجهیزات-ایمنی-و-آتش-نشانی-و--نوبت-دوم'>مزایده اجاره یک باب فروشگاه تجهیزات ایمنی و آتش نشانی و... نوبت دوم  / آگهی حراج حضوری, مزایده اجاره یک باب فروشگاه تجهیزات ایمنی و آتش نشانی و... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041867/مزایده-منزل-مسکونی-قدیمی-ساز-عرصه-293-80متر'>مزایده منزل مسکونی قدیمی ساز عرصه 293.80متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی قدیمی ساز عرصه 293.80متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041869/مزایده-فروش-30-تن-انواع-کابل-مسی-اسقاط'>مزایده فروش 30 تن انواع کابل مسی اسقاط  / مزایده فروش 30 تن انواع کابل مسی اسقاط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041872/مزایده-فروش-سه-واحد-آپارتمانی-مسکونی-بلوک-a-جنوبی'>مزایده فروش سه واحد آپارتمانی مسکونی بلوک a جنوبی  / مزایده,مزایده فروش سه واحد آپارتمانی مسکونی بلوک a جنوبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041874/مزایده-پیکان--نوبت-دوم'>مزایده پیکان - نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده پیکان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041875/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-دو-طبقه-عرصه-250-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه دو طبقه عرصه 250 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه دو طبقه عرصه 250 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041876/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-وانت-پیکان'>مزایده یک دستگاه خودروی وانت پیکان  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی وانت پیکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041878/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-باغ-68647-50متر'>مزایده سه دانگ مشاع از باغ 68647.50متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از باغ 68647.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041881/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-26-متر'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت 26 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 26 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041882/مزایده-واگذاری-و-بهره-برداری-جایگاه-CNG--'>مزایده واگذاری و بهره برداری جایگاه CNG... / مزایده ,مزایده واگذاری و بهره برداری جایگاه CNG...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041884/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-423-4متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 423.4متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 423.4متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041885/مزایده-دستگاه-شربت-ساز-(میکسر)-با-تابلو-کنترل-و--'>مزایده دستگاه شربت ساز (میکسر) با تابلو کنترل و ... / آگهی مزایده, مزایده دستگاه شربت ساز (میکسر) با تابلو کنترل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041887/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-زمینهای-خود-بصورت-نقد-نوبت-دوم-اصلاحیه'>مزایده واگذاری تعدادی از زمینهای خود بصورت نقد نوبت دوم اصلاحیه  / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی از زمینهای خود بصورت نقد نوبت دوم اصلاحیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041890/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-67-70متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 67.70متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 67.70متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041891/مزایده-400-عدد-پالت-فلزی-دستگاه-مونتاژ'>مزایده  400 عدد پالت فلزی دستگاه مونتاژ / آگهی مزایده, مزایده  400 عدد پالت فلزی دستگاه مونتاژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041894/مزایده-ششدانگ-پلاک-1591-مساحت-270-متر'>مزایده ششدانگ پلاک 1591 مساحت 270 متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 1591 مساحت 270 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041897/مزایده-آپارتمان-مساحت-اعیان-67-47متر'>مزایده آپارتمان مساحت اعیان 67.47متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت اعیان 67.47متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041901/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-164-30متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 164.30متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 164.30متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041902/مزایده-مقادیری-سنگ-آنتیک-نما-نوبت-دوم'>مزایده مقادیری سنگ آنتیک نما نوبت دوم  / آگهی مزایده مال منقول,مزایده مقادیری سنگ آنتیک نما نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041906/مزایده-اجاره-چهار-واحد-تجاری'>مزایده اجاره چهار واحد تجاری  / مزایده ، مزایده اجاره چهار واحد تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041907/مزایده-فروش-ضایعات-و-زباله-های-خشک--نوبت-دوم'>مزایده فروش ضایعات و زباله های خشک...نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده فروش ضایعات و زباله های خشک...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041908/مزایده-پلاک-17335-و-19192-فرعی-و-مغازه'>مزایده پلاک 17335 و 19192 فرعی و مغازه / مزایده,مزایده پلاک 17335 و 19192 فرعی و مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041910/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-سواری'>مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری  / مزایده ,مناقصه نگهداری، تعمیرات، بازسازی و مقاوم سازی خطوط، شبکه ها و ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041912/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-439-77متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 439.77متر نوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 439.77متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041913/مزایده-فروش-بز-دو-رگ-خارجی--'>مزایده فروش بز دو رگ خارجی ... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش بز دو رگ خارجی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041916/مزایده-مقدار-2-4-دانگ-از-ششدانگ-مشاع-مغازه-تجاری-14-متر'>مزایده مقدار 2.4 دانگ از ششدانگ مشاع مغازه تجاری 14 متر  / مزایده,مزایده مقدار 2.4 دانگ از ششدانگ مشاع مغازه تجاری 14 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041919/مزایده-اداره-بازار-هفتگی-و--'>مزایده اداره بازار هفتگی و ...  / آگهی مزایده، مزایده اداره بازار هفتگی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041920/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-مساحت-1021مترمربع'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان مساحت 1021مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان مساحت 1021مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041923/مزایده-اجاره-مکان-و-امتیاز-پارکینگ'>مزایده اجاره مکان و امتیاز پارکینگ  / آگهی مزایده , مزایده اجاره مکان و امتیاز پارکینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041925/مزایده-ششدانگ-زمین-مشتمل-بر-خانه-304-20متر'>مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر خانه 304.20متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر خانه 304.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041931/مزایده-ششدانگ-قسمت-مسکونی-قدمت-50-سال'>مزایده ششدانگ قسمت مسکونی قدمت 50 سال / مزایده,مزایده ششدانگ قسمت مسکونی قدمت 50 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041934/مزایده-اجاره-استخر-سر-پوشیده'>مزایده اجاره استخر سر پوشیده  / آگهی مزایده , مزایده اجاره استخر سر پوشیده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041936/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-کامیون-کشنده-دانگ-فنگ'>مزایده ششدانگ یک دستگاه کامیون کشنده دانگ فنگ  / آگهی مزایده، مزایده ششدانگ یک دستگاه کامیون کشنده دانگ فنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041937/مزایده-ملک-مساحت-نود-و-چهار-مترمربع'>مزایده ملک مساحت نود و چهار مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت نود و چهار مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041940/مزایده-فروش-انواع-ضایعات-پلی-اتیلن-و-پلی-پروپیلن'>مزایده  فروش انواع ضایعات پلی اتیلن و پلی پروپیلن / آگهی مزایده, مزایده فروش انواع ضایعات پلی اتیلن و پلی پروپیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041941/مزایده-پلاک-ثبتی-قدمت-ساخت-25-ساله-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی قدمت ساخت 25 ساله نوبت دوم  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی قدمت ساخت 25 ساله نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041945/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-86-79مترمربع'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی 86.79مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی 86.79مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041947/مزایده-ششدانگ-زمین-مشتمل-بر-خانه-سیصد-متر'>مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر خانه سیصد متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر خانه سیصد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041949/مزایده-فروش-سه-باب-واحد-خدماتی-هر-واحد-195-متر'>مزایده فروش سه باب واحد خدماتی هر واحد 195 متر  / مزایده,مزایده فروش سه باب واحد خدماتی هر واحد 195 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041954/مزایده-اجاره-رقبات-موقوفات'>مزایده  اجاره رقبات موقوفات  / آگهی مزایده، مزایده اجاره رقبات موقوفات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041959/مزایده-اجرایی-تملکی-مساحت-صد-و-بیست-متر-قدمت-15-سال'>مزایده اجرایی تملکی مساحت صد و بیست متر قدمت 15 سال / مزایده,مزایده اجرایی تملکی مساحت صد و بیست متر قدمت 15 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041962/مزایده-پلاک-ثبتی-54-فرعی-از-47-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 54 فرعی از 47 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 54 فرعی از 47 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041964/مزایده-فروش-یک-دستگاه-لودر-HWL-65-هپکو--نوبت-دوم--مرحله-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه لودر HWL 65 هپکو - نوبت دوم - مرحله دوم / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه لودر HWL 65 هپکو - نوبت دوم - مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041965/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-171-56متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 171.56متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 171.56متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041971/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-83-54متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 83.54متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 83.54متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041976/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-290-مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 290 مترمربع / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 290 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041977/مزایده-اجاره-تعدادی-از-مستحدثات-تجاری--چاپ-دوم'>مزایده اجاره تعدادی از مستحدثات تجاری - چاپ دوم / آگهی مزایده, مزایده اجاره تعدادی از مستحدثات تجاری - چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041979/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-ال-نود'>مزایده یک دستگاه اتومبیل ال نود  / مزایده,مزایده یک دستگاه اتومبیل ال نود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041981/مزایده-یکباب-نمایشگاه-اتومبیل-پلاک-711-فرعی'>مزایده یکباب نمایشگاه اتومبیل پلاک 711 فرعی  / مزایده,مزایده یکباب نمایشگاه اتومبیل پلاک 711 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041987/مزایده-ملک-بخش-یک-کرمان-نوبت-دوم'>مزایده ملک بخش یک کرمان نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک بخش یک کرمان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041993/مزایده-فروش-کنتور-2-اینچی-چدنی-و-برنجی-نوبت-دوم'>مزایده فروش کنتور 2 اینچی چدنی و برنجی نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش کنتور 2 اینچی چدنی و برنجی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041996/مزایده-واگذاری-محل-کیوسک-اغذیه-فروشی--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری محل کیوسک اغذیه فروشی  - نوبت  دوم / آگهی مزایده , مزایده واگذاری محل کیوسک اغذیه فروشی  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041999/مزایده-واگذاری-اجاره-جایگاه-سوخت-CNG-مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اجاره جایگاه سوخت CNG مرحله دوم نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری اجاره جایگاه سوخت CNG مرحله دوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042004/تجدید-مزایده-اجاره-تابلوها-و-بیلبوردهای-تبلیغاتی'>تجدید مزایده اجاره تابلوها و بیلبوردهای تبلیغاتی  / آگهی مزایده عمومی, تجدید مزایده اجاره تابلوها و بیلبوردهای تبلیغاتی سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042005/مزایده-فروش-تعدادی-زمین-کاربری-تجاری'>مزایده فروش تعدادی زمین کاربری تجاری  / مزایده,مزایده فروش تعدادی زمین کاربری تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042007/مزایده-بهره-برداری-از-یک-باب-پارکینگ-وسایل-نقلیه-سنگین'>مزایده بهره برداری از یک باب پارکینگ وسایل نقلیه سنگین  / آگهی مزایده، مزایده بهره برداری از یک باب پارکینگ وسایل نقلیه سنگین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042009/مزایده-ساخت-یک-دستگاه-باسکول-50-تنی-نوبت-دوم'>مزایده ساخت یک دستگاه باسکول 50 تنی  نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده ساخت یک دستگاه باسکول 50 تنی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042013/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-و-تعمیرات-جایگاه-CNG-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری، بهره برداری و تعمیرات جایگاه CNG نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری، بهره برداری و تعمیرات جایگاه CNG نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042015/مزایده-واگذاری-غرفه-سوپرمارکت'>مزایده واگذاری غرفه سوپرمارکت  / آگهی مزایده عمومی، مزایده واگذاری غرفه سوپرمارکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042016/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-پلاک-ثبتی-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042028/مزایده-دو-قطعه-زمین-مزروعی-پلاک-116-بخش-هفت'>مزایده دو قطعه زمین مزروعی پلاک 116 بخش هفت / مزایده,مزایده دو قطعه زمین مزروعی پلاک 116 بخش هفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042034/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-عرصه-291متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت عرصه 291متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت عرصه 291متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042040/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-549-50متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 549.50متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 549.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042045/مزایده-فروش-15-قطعه-زمین-تجاری'>مزایده فروش 15 قطعه زمین تجاری  / مزایده,مزایده فروش 15 قطعه زمین تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042048/مزایده-دستگاه-مگنت-بالابر-و--'>مزایده دستگاه مگنت بالابر و ... / مزایده ,مزایده دستگاه مگنت بالابر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042049/مزایده-دو-واحد-منزل-مسکونی-455-30-و-454-70متر'>مزایده دو واحد منزل مسکونی 455.30 و 454.70متر  / مزایده,مزایده دو واحد منزل مسکونی 455.30 و 454.70متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042052/مزایده-فروش-توری-فلزی-نمره-5-مستهلک'>مزایده فروش توری فلزی نمره 5 مستهلک  / آگهی مزایده, مزایده فروش توری فلزی نمره 5 مستهلک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042057/مزایده-ملکی-مساحت-388-60متر-دو-خوابه'>مزایده ملکی مساحت 388.60متر دو خوابه / مزایده,مزایده ملکی مساحت 388.60متر دو خوابه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042063/مزایده-آپارتمان-مساحت-عرصه-140-متر'>مزایده آپارتمان مساحت عرصه 140 متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت عرصه 140 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042070/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد بر نیاز  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد بر نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042074/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-وانت-نیسان'>مزایده یک دستگاه خودرو وانت نیسان / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو وانت نیسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042080/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-و-دیگر-اقلام--'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو و دیگر اقلام ... / مزایده ,مزایده فروش یک دستگاه خودرو و دیگر اقلام ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042085/مزایده-پلاک-ثبتی-101-فرعی-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 101 فرعی نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 101 فرعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042089/استعلام-آژانس-تاکسی-تلفنی'>استعلام آژانس تاکسی تلفنی / آگهی شرکت در استعلام , استعلام آژانس تاکسی تلفنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042092/مزایده-ششدانگ-پلاک-570-فرعی-قطعه-11-تفکیکی'>مزایده ششدانگ پلاک 570 فرعی قطعه 11 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 570 فرعی قطعه 11 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042093/مزایده-سه-عدد-باکس-بزرگ-بلندگوی-ساب--'>مزایده سه عدد باکس بزرگ بلندگوی ساب.... / مزایده, مزایده سه عدد باکس بزرگ بلندگوی ساب....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042095/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-مساحت-شش-هزار-متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین کشاورزی مساحت شش هزار متر  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین کشاورزی مساحت شش هزار متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042097/مزایده-فروش-ماشین-آلات-تولیدی'>مزایده فروش ماشین آلات تولیدی / آگهی مزایده اموال منقول ,  مزایده فروش ماشین آلات تولیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042100/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-سه-ثبتی-اهواز'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش سه ثبتی اهواز / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش سه ثبتی اهواز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042105/مزایده-تمامی-ششدانگ-پلاک-2767-فرعی-250-37متر'>مزایده تمامی ششدانگ پلاک 2767 فرعی 250.37متر / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ پلاک 2767 فرعی 250.37متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042110/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-دویست-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت دویست متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042114/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-مزدا-323'>مزایده یک دستگاه خودروی مزدا 323 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی مزدا 323</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042115/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-265-80متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 265.80متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 265.80متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042117/مزایده-عمارت-مساحت-420-متر'>مزایده عمارت مساحت 420 متر / مزایده,مزایده عمارت مساحت 420 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042119/فراخوان-مزایده-واگذاری-اجاره-بهره-برداری-از-کاربری-ها'>فراخوان مزایده واگذاری اجاره بهره برداری از کاربری ها / فراخوان مزایده عمومی , فراخوان مزایده واگذاری اجاره بهره برداری از کاربری ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042121/مزایده-دو-دستگاه-آپارتمان-بخش-سه-اردبیل'>مزایده دو دستگاه آپارتمان بخش سه اردبیل  / مزایده,مزایده دو دستگاه آپارتمان بخش سه اردبیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042123/مزایده-اجاره-بیلبوردهای-تبلیغاتی'>مزایده اجاره بیلبوردهای تبلیغاتی / آگهی مزایده عمومی، مزایده اجاره بیلبوردهای تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042125/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-دو-بیرجند-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی بخش دو بیرجند نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش دو بیرجند نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042126/مزایده-فروش339-قلم-انواع-لوازم-اداری-وتجهیزات-مخابراتی-خارج-از-رده-و-اسقاط'>مزایده فروش339 قلم انواع لوازم اداری وتجهیزات مخابراتی خارج از رده و اسقاط  / مزایده, مزایده فروش339 قلم انواع لوازم اداری وتجهیزات مخابراتی خارج از رده و اسقاط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042128/مزایده-تلویزیون--'>مزایده تلویزیون ...  / مزایده, مزایده تلویزیون ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042130/مزایده-ششدانگ-یکباب-زمین-تجاری-مساحت-دویست-و-بیست-و-دو-متر-و-یک-صدم-متر'>مزایده ششدانگ یکباب زمین تجاری مساحت دویست و بیست و دو متر و یک صدم متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب زمین تجاری مساحت دویست و بیست و دو متر و یک صدم متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042133/اصلاحیه-مزایده-فروش-ملک'>اصلاحیه مزایده فروش ملک / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042136/مزایده-ساختمان-با-قدمت-بیش-از-15-سال'>مزایده ساختمان با قدمت بیش از 15 سال / مزایده,مزایده ساختمان با قدمت بیش از 15 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042137/مزایده-واگذاری-اجاره-محل-رستوران--'>مزایده واگذاری اجاره محل رستوران.... / مزایده, مزایده واگذاری اجاره محل رستوران....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042141/مزایده-آپارتمان-مساحت-101-24متر-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان مساحت 101.24متر نوبت اول  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 101.24متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042142/مزایده-5-دستگاه-مینی-بوس'>مزایده 5 دستگاه مینی بوس / آگهی مزایده , مزایده 5 دستگاه مینی بوس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042144/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ملک-بخش-نه-مشهد'>مزایده سه دانگ مشاع از ملک بخش نه مشهد / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ملک بخش نه مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042145/مزایده-فروش-339-قلم-انواع-لوازم-اداری-و-تجهیزات-مخابراتی-خارج-از-رده-و-اسقاط--'>مزایده فروش 339 قلم انواع لوازم اداری و تجهیزات مخابراتی خارج از رده و اسقاط ... / مزایده ,مزایده فروش 339 قلم انواع لوازم اداری و تجهیزات مخابراتی خارج از رده و اسقاط ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042148/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-235-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 235 متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 235 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042154/مزایده-عرصه-و-اعیانی-قطعات-شامل-زمین-دیمی-آبی-و-خودرو'>مزایده عرصه و اعیانی قطعات شامل زمین دیمی آبی و خودرو  / مزایده,مزایده عرصه و اعیانی قطعات شامل زمین دیمی آبی و خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042156/مزایده-اجاره-عمومی-جمعه-بازار--تجدید'>مزایده اجاره عمومی جمعه بازار - تجدید / تجدید آگهی مزایده, مزایده اجاره عمومی جمعه بازار - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042159/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-سطح-شهر-96-11-11'>مزایده فروش تعدادی از املاک سطح شهر 96.11.11 / مزایده ,مزایده فروش تعدادی از املاک سطح شهر 96.11.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042164/مزایده-ششدانگ-ساختمان-عرصه-106-75متر'>مزایده ششدانگ ساختمان عرصه 106.75متر / مزایده ,مزایده ششدانگ ساختمان عرصه 106.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042169/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-1570متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 1570متر / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 1570متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042170/ابطال-مزایده-ساختمان-ملکی-بخش-ثبتی'>ابطال مزایده ساختمان ملکی بخش ثبتی  / ابطال مزایده,مزایده ساختمان ملکی بخش ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042173/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-مغازه-بخش-یک-بجنورد'>مزایده دو دانگ مشاع از مغازه بخش یک بجنورد / مزایده ,مزایده دو دانگ مشاع از مغازه بخش یک بجنورد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042175/مزایده-1-دستگاه-خودرو-پراید-سواری-و-1-دستگاه-مزدا-دو-کابین-از-رده-خارج-و--نوبت-دوم'>مزایده 1 دستگاه خودرو پراید سواری و 1 دستگاه مزدا دو کابین از رده خارج و ...نوبت دوم / مزایده ,مزایده 1 دستگاه خودرو پراید سواری و 1 دستگاه مزدا دو کابین از رده خارج و ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042178/مزایده-200-سهم-مشاع-از-22128-متر-زمین'>مزایده 200 سهم مشاع از 22128 متر زمین / مزایده ,مزایده 200 سهم مشاع از 22128 متر زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042179/مزایده-اجاره-مغازه-تجاری'>مزایده  اجاره مغازه تجاری / مزایده, مزایده  اجاره مغازه تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042181/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-456متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 456متر / مزایده ,مزایده منزل مسکونی مساحت 456متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042186/مزایده-واگذاری-اجاره-محل-جهت-راه-اندازی-بازی-کشتی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اجاره محل جهت راه اندازی بازی کشتی نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری اجاره محل جهت راه اندازی بازی کشتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042188/مزایده-یکباب-گاوداری-مساحت-2000متر'>مزایده یکباب گاوداری مساحت 2000متر / مزایده ,مزایده یکباب گاوداری مساحت 2000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042191/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-سرقفلی-دو-باب-مغازه-38-متر'>مزایده سه دانگ مشاع از سرقفلی دو باب مغازه 38 متر  / مزایده ,مزایده سه دانگ مشاع از سرقفلی دو باب مغازه 38 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042197/مزایده-تعداد-هفت-دستگاه-خودرو--مرحله-دوم'>مزایده تعداد هفت دستگاه خودرو ...مرحله دوم / مزایده ,مزایده تعداد هفت دستگاه خودرو ...مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042209/مزایده-اجاره-دو-باب-بوفه'>مزایده اجاره دو باب بوفه  / مزایده ,مزایده اجاره دو باب بوفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042214/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-831-4متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 831.4متر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 831.4متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042220/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-68-23متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 68.23متر / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 68.23متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042223/مزایده-واگذاری-محلی-جهت-راه-اندازی-اسباب-بازی-بادی--'>مزایده واگذاری محلی جهت راه اندازی اسباب بازی بادی ... / مزایده,مزایده واگذاری محلی جهت راه اندازی اسباب بازی بادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042225/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از املاک تجدید نوبت دوم / مزایده ,مزایده فروش تعدادی از املاک تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042230/مزایده-ماترک-شامل-املاک-مزرعه-جوی-نوگنجه'>مزایده ماترک شامل املاک مزرعه جوی نوگنجه  / مزایده ,مزایده ماترک شامل املاک مزرعه جوی نوگنجه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042235/مزایده-نیم-دانگ-مشاع-از-زمین-مساحت-10-هکتار'>مزایده نیم دانگ مشاع از زمین مساحت 10 هکتار / مزایده ,مزایده نیم دانگ مشاع از زمین مساحت 10 هکتار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042240/مزایده-ساختمان-مسکونی-سه-طبقه-مساحت-کل-190-متر'>مزایده ساختمان مسکونی سه طبقه مساحت کل 190 متر  / مزایده ,مزایده ساختمان مسکونی سه طبقه مساحت کل 190 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042243/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-عرصه-296-96متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 296.96متر / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 296.96متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042245/ابطال-مزایده-سنگبری-به-متراژ-4000-مترمربع--96-11-11'>ابطال مزایده سنگبری به متراژ 4000 مترمربع - 96.11.11 / ابطال مزایده , مزایده سنگبری به متراژ 4000 مترمربع - 96.11.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042248/مزایده-واحد-مسکونی-زیربنای-368-متر'>مزایده واحد مسکونی زیربنای 368 متر  / مزایده ,مزایده واحد مسکونی زیربنای 368 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042253/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-330-28متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 330.28متر / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 330.28متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042261/مزایده-آپارتمان-مساحت-139-6متر'>مزایده آپارتمان مساحت 139.6متر / مزایده ,مزایده آپارتمان مساحت 139.6متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042265/مزایده-واگذاری-اجاره-محل-جهت-راه-اندازی-بازی-کشتی-نوبت-اول'>مزایده واگذاری اجاره محل جهت راه اندازی بازی کشتی نوبت اول / آگهی مزایده , مزایده واگذاری اجاره محل جهت راه اندازی بازی کشتی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042271/مزایده-یک-دانگ-و-939-8-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-ملک'>مزایده یک دانگ و 939.8 هزارم یک دانگ مشاع از ملک  / مزایده ,مزایده یک دانگ و 939.8 هزارم یک دانگ مشاع از ملک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042276/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-و-پلاک-ثبتی-1664-فرعی'>مزایده ششدانگ یکباب خانه و پلاک ثبتی 1664 فرعی / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه و پلاک ثبتی 1664 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042283/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-132-60متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 132.60متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 132.60متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042310/استعلام-دستگاه-رایانه'>استعلام دستگاه رایانه  / استعلام ,استعلام دستگاه رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042311/استعلام-خرید-قطعات-مربوط-به-دستگاه--'>استعلام خرید قطعات مربوط به دستگاه ... /  استعلام,استعلام خرید قطعات مربوط به دستگاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042312/استعلام-بذر-گل-سلوی-ایرانی'>استعلام بذر گل سلوی ایرانی / استعلام, استعلام بذر گل سلوی ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042313/استعلام-خرید-و-نصب-یک-باب-درب-اتوماتیک'>استعلام خرید و نصب یک باب درب اتوماتیک  / استعلام، استعلام خرید و نصب یک باب درب اتوماتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042314/استعلام-خرید-یو-اس-پی-مدل-ALGA-6-KVA-با--'>استعلام خرید یو اس پی مدل ALGA.6.KVA با... / استعلام, استعلام خرید یو اس پی مدل ALGA.6.KVA با...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042315/استعلام-سبد-کالا-خوراکی'>استعلام سبد کالا خوراکی  / استعلام ,استعلام سبد کالا خوراکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042316/استعلام-تهیه-و-نصب-و-راه-اندازی-دستگاه'>استعلام تهیه و نصب و راه اندازی دستگاه / استعلام, استعلام تهیه و نصب و راه اندازی دستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042317/استعلام-کاروان-زیارتی'>استعلام کاروان زیارتی / استعلام ,استعلام کاروان زیارتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042318/استعلام-ساپورت-تراک-جرثقیل'>استعلام ساپورت تراک جرثقیل  / استعلام , استعلام ساپورت تراک جرثقیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042319/استعلام-نیرورسانی-و-برق-رسانی--'>استعلام نیرورسانی و برق رسانی ... / استعلام,استعلام نیرورسانی و برق رسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042320/استعلام-​اتصالات'>استعلام ​اتصالات /  استعلام,استعلام ​اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042321/استعلام-8-عدد-سویچ-سیسکو-C2960X-24PSL'>استعلام 8 عدد سویچ سیسکو C2960X-24PSL / استعلام, استعلام 8 عدد سویچ سیسکو C2960X-24PSL</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042322/استعلام-تکمیل-راه-روستایی--'>استعلام تکمیل راه روستایی ... / استعلام,استعلام تکمیل راه روستایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042323/استعلام-خرید-و-نصب-سقف-کاذب'>استعلام خرید و نصب سقف کاذب / استعلام , استعلام خرید و نصب سقف کاذب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042324/استعلام-بهسازی-چشمه-های-مناطق-عشایری'>استعلام بهسازی چشمه های مناطق عشایری  / استعلام ,استعلام بهسازی چشمه های مناطق عشایری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042325/استعلام-گل-بنفشه'>استعلام گل بنفشه / استعلام , استعلام گل بنفشه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042326/استعلام-برنج-دانه-بلند-1121'>استعلام برنج دانه بلند 1121 / استعلام, استعلام برنج دانه بلند 1121</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042327/استعلام-تبلت'>استعلام تبلت  / استعلام , استعلام تبلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042328/استعلام-صندلی-کارمندی-میز-کارشناسی--'>استعلام صندلی کارمندی، میز کارشناسی ... / استعلام, استعلام صندلی کارمندی، میز کارشناسی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042329/استعلام-دستگاه-مدیریت-انرژی-و-بازار'>استعلام دستگاه مدیریت انرژی و بازار / استعلام ,استعلام دستگاه مدیریت انرژی و بازار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042330/استعلام-فشارسنج-جیوه-ای'>استعلام فشارسنج جیوه ای / استعلام, استعلام فشارسنج جیوه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042331/مزایده-یک-واحد-مسکونی-مساحت-94-مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده یک واحد مسکونی مساحت 94 مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی مساحت 94 مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042332/استعلام-لوازم-ورزشی-جهت-نیاز-خوابگاه'>استعلام لوازم ورزشی جهت نیاز خوابگاه / استعلام , استعلام لوازم ورزشی جهت نیاز خوابگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042333/استعلام-ساخت-و-نصب-کمد-و-پارتیشن--'>استعلام ساخت و نصب کمد و پارتیشن ... / استعلام,استعلام ساخت و نصب کمد و پارتیشن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042334/استعلام-تعداد-30-عدد-صندلی-مدیریتی--'>استعلام تعداد 30 عدد صندلی مدیریتی... / استعلام, استعلام تعداد 30 عدد صندلی مدیریتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042335/استعلام-رنگ-کاری-اداری-سیلوی-یک-تبریز'>استعلام رنگ کاری اداری سیلوی یک تبریز / استعلام , استعلام رنگ کاری اداری سیلوی یک تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042336/استعلام-تامین-سیستم-گرمایشی'>استعلام تامین سیستم گرمایشی / استعلام , استعلام تامین سیستم گرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042337/استعلام-HDD-HP-146-GB-10-K-original'>استعلام HDD HP 146 GB 10 K original  / استعلام, استعلام HDD HP 146 GB 10 K original </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042338/استعلام-سیب-زمینی-تازه-فاقد-بسته-بندی--'>استعلام سیب زمینی تازه فاقد بسته بندی ...  / استعلام ,استعلام سیب زمینی تازه فاقد بسته بندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042339/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-زمین-بخش-یک-بجنورد-اموال-غیرمنقول'>مزایده سه دانگ مشاع از زمین بخش یک بجنورد اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از زمین بخش یک بجنورد اموال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042340/استعلام-تعمیرات-سیستم-ها-نصب-و-راه--'>استعلام تعمیرات سیستم ها، نصب و راه... / استعلام, استعلام تعمیرات سیستم ها، نصب و راه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042341/استعلام-حفاری-یک-حلقه-چاه-دستگاهی-به--'>استعلام حفاری یک حلقه چاه دستگاهی به... / استعلام, استعلام حفاری یک حلقه چاه دستگاهی به...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042342/استعلام-تهیه-کفش-اداری-زنانه-و-مردانه'>استعلام تهیه کفش اداری زنانه و مردانه / استعلام , استعلام تهیه کفش اداری زنانه و مردانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042343/استعلام-اجرای-شبکه-گازرسانی-توسعه--'>استعلام اجرای شبکه گازرسانی توسعه ... / استعلام,استعلام اجرای شبکه گازرسانی توسعه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042344/استعلام-دو-دستگاه-نوار-نقاله-عرض-60'>استعلام دو دستگاه نوار نقاله عرض 60 / استعلام, استعلام دو دستگاه نوار نقاله عرض 60</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042345/استعلام-دوربین-عکاسی'>استعلام دوربین عکاسی  / استعلام, استعلام دوربین عکاسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042346/استعلام-epson-l1800-its-inkjet-printer'>استعلام epson l1800 its inkjet printer / استعلام ,استعلام epson l1800 its inkjet printer</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042347/استعلام-بشقاب-16-سانتی-دیواری-میناکار--'>استعلام بشقاب 16 سانتی دیواری میناکار... / استعلام, استعلام بشقاب 16 سانتی دیواری میناکار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042348/استعلام-خمکاری-لوله-های-سوپرهیت-و-ریهیت'>استعلام خمکاری لوله های سوپرهیت و ریهیت  / استعلام ,استعلام خمکاری لوله های سوپرهیت و ریهیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042349/استعلام-فیوز-کات-اوت-تیغه-ای'>استعلام فیوز کات اوت تیغه ای  / استعلام , استعلام فیوز کات اوت تیغه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042350/استعلام-خرید-کت-و-شلوار-و-کاپشن-و-کفش'>استعلام خرید کت و شلوار و کاپشن و کفش / استعلام, استعلام خرید کت و شلوار و کاپشن و کفش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042351/مزایده-واحد-مسکونی-مساحت-هفتاد-متر-نوبت-اول'>مزایده واحد مسکونی مساحت هفتاد متر نوبت اول / مزایده,مزایده واحد مسکونی مساحت هفتاد متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042352/استعلام-​امور-تاسیساتی'>استعلام ​امور تاسیساتی / استعلام , استعلام​ امور تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042353/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری--'>استعلام کامپیوتر و فناوری... / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042354/استعلام-صندلی-آمفی-تئاتری'>استعلام صندلی آمفی تئاتری  / استعلام , استعلام صندلی آمفی تئاتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042355/استعلام-بخش-سیلاب-فرادنبه'>استعلام بخش سیلاب فرادنبه  / استعلام ,استعلام بخش سیلاب فرادنبه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042356/استعلام-بهسازی-جاده--'>استعلام بهسازی جاده ... / استعلام,استعلام بهسازی جاده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042357/استعلام-تعویض-برشکاری-جوشکاری-رنگ-آمیزی'>استعلام تعویض، برشکاری، جوشکاری، رنگ آمیزی / استعلام, استعلام تعویض، برشکاری، جوشکاری، رنگ آمیزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042358/استعلام-نگهداری-فضای-سبز-و-نظافت-کلی-م--'>استعلام نگهداری فضای سبز و نظافت کلی م... / استعلام, استعلام نگهداری فضای سبز و نظافت کلی م...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042359/استعلام-به-کاری-با-بذر-گیاهان-مرتعی'>استعلام به کاری با بذر گیاهان مرتعی  / استعلام,استعلام به کاری با بذر گیاهان مرتعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042360/مزایده-ششدانگ-پلاک-شماره-3404-فرعی-مرحله-اول'>مزایده ششدانگ پلاک شماره 3404 فرعی مرحله اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک شماره 3404 فرعی مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042361/استعلام-​کیسه-زباله-زرد-و-آبی'>استعلام ​کیسه زباله زرد و آبی / استعلام, استعلام ​کیسه زباله زرد و آبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042362/استعلام-خرید-مخزن-5-متر-مکعبی'>استعلام خرید مخزن 5 متر مکعبی  / استعلام, استعلام خرید مخزن 5 متر مکعبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042363/استعلام-آفتابگیر-خودرو-با-آرم-و-نام--'>استعلام آفتابگیر خودرو با آرم و نام... / استعلام, استعلام آفتابگیر خودرو با آرم و نام...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042364/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042365/استعلام-برگزاری-دوره-های-آموزش--'>استعلام برگزاری دوره های آموزش ... / استعلام,استعلام برگزاری دوره های آموزش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042366/استعلام-یک-رول-تسمه'>استعلام یک رول تسمه  / استعلام ,استعلام یک رول تسمه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042367/استعلام-​-آموزش-در-بخش'>استعلام ​ آموزش در بخش / استعلام , استعلام​  آموزش در بخش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042368/استعلام-موکت-و-پادری-جهت-خوابگاه'>استعلام موکت و پادری جهت خوابگاه  / استعلام , استعلام موکت و پادری جهت خوابگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042369/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-4002مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 4002مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 4002مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042370/استعلام-گرمکن-و-شلوار-مردانه-311--'>استعلام گرمکن و شلوار مردانه 311... / استعلام, استعلام گرمکن و شلوار مردانه 311...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042371/استعلام-پکینگ-برج-خنک-کننده'>استعلام پکینگ برج خنک کننده / استعلام, استعلام پکینگ برج خنک کننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042372/استعلام-1000-عدد-ساخت-بج-سینه-بانک-افی--'>استعلام 1000 عدد ساخت بج سینه بانک افی... / استعلام,استعلام 1000 عدد ساخت بج سینه بانک افی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042373/استعلام-خرید-یک-دستگاه-مبدل'>استعلام خرید یک دستگاه مبدل  / استعلام ,استعلام خرید یک دستگاه مبدل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042374/استعلام-اجرای-طرح-رصد-آسیب'>استعلام اجرای طرح رصد آسیب / استعلام, استعلام اجرای طرح رصد آسیب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042375/استعلام-دو-دستگاه-نوار-نقاله'>استعلام دو دستگاه نوار نقاله  / استعلام, استعلام دو دستگاه نوار نقاله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042376/استعلام-​براکت-60-سانتی-متری-چراغ-50-وات--'>استعلام ​براکت 60 سانتی متری چراغ 50 وات... / استعلام, استعلام ​براکت 60 سانتی متری چراغ 50 وات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042377/استعلام-انجام-سرویسهای-دوره-ای-و-تعمیر--'>استعلام انجام سرویسهای دوره ای و تعمیر... / استعلام, استعلام انجام سرویسهای دوره ای و تعمیر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042378/استعلام-خرید-500-عدد-پوشه-ارم-دار-و-20--'>استعلام خرید 500 عدد پوشه ارم دار و 20... / استعلام, استعلام خرید 500 عدد پوشه ارم دار و 20...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042379/استعلام-اسپیکر-logitech-z120'>استعلام اسپیکر logitech z120  / استعلام,استعلام اسپیکر logitech z120 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042380/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-دویست-متر-مرحله-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر مرحله دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042381/استعلام-خرید-کابل-آلومینیومی-فشار-ضعیف'>استعلام خرید کابل آلومینیومی فشار ضعیف / استعلام , استعلام خرید کابل آلومینیومی فشار ضعیف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042382/استعلام-احداث-جاده-درب-گل-سفید'>استعلام احداث جاده درب گل سفید  / استعلام ,استعلام احداث جاده درب گل سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042383/استعلام-انجام-خدمات-پیمانکاری-مطالعات--'>استعلام انجام خدمات پیمانکاری مطالعات ...  / استعلام , استعلام انجام خدمات پیمانکاری مطالعات ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042384/استعلام-تهیه-و-تامین-و-انجام-عملیات--'>استعلام تهیه و تامین و  انجام عملیات... / استعلام, استعلام تهیه و تامین و  انجام عملیات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042385/استعلام-کانکس'>استعلام کانکس  / استعلام , استعلام کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042386/استعلام-ساخت-زنجیر-بالابر-گندم'>استعلام ساخت زنجیر بالابر گندم  / استعلام, استعلام ساخت زنجیر بالابر گندم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042387/مزایده-یک-دانگ-منزل-مسکونی-یک-طبقه-300-متر'>مزایده یک دانگ منزل مسکونی یک طبقه 300 متر / مزایده,مزایده یک دانگ منزل مسکونی یک طبقه 300 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042388/استعلام-کابل-تلفن-و-تابلو-فلزی'>استعلام کابل تلفن و تابلو فلزی / استعلام , استعلام کابل تلفن و تابلو فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042389/استعلام-برای-dss2000x-rt-به-همراه-کابین--'>استعلام برای dss2000x-rt به همراه کابین ... / استعلام,استعلام برای dss2000x-rt به همراه کابین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042390/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری  / استعلام,استعلام کامپیوتر و فناوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042391/استعلام-تجدید-نیرو-رسانی-به-روستاهای'>استعلام تجدید نیرو رسانی به روستاهای  / استعلام ,استعلام تجدید نیرو رسانی به روستاهای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042392/استعلام-عملیات-آبیاری--'>استعلام عملیات آبیاری... / استعلام, استعلام عملیات آبیاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042393/استعلام-دستگاه-فتوکپی-D-6020-با-گارانتی--'>استعلام دستگاه فتوکپی D 6020 با گارانتی... / استعلام, استعلام دستگاه فتوکپی D 6020 با گارانتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042394/استعلام-باکس-مخصوص'>استعلام باکس مخصوص  / استعلام,استعلام باکس مخصوص </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042395/استعلام-تهیه-سیستم-کامپیوتر-و-لپ-تاپ'>استعلام تهیه سیستم کامپیوتر و لپ تاپ / استعلام ,استعلام تهیه سیستم کامپیوتر و لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042396/مزایده-دو-باب-پلاک-ثبتی-117-60-و-121-20متر'>مزایده دو باب پلاک ثبتی 117.60 و 121.20متر / مزایده,مزایده دو باب پلاک ثبتی 117.60 و 121.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042397/استعلام-انجام-عملیات-پیاده-روسازی'>استعلام انجام عملیات پیاده روسازی / استعلام, استعلام انجام عملیات پیاده روسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042398/استعلام-محصولات-الکترونیکی'>استعلام محصولات الکترونیکی / استعلام,استعلام محصولات الکترونیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042399/استعلام-هارد-یک-ترابایت-اکسترنال'>استعلام هارد یک ترابایت اکسترنال / استعلام, استعلام هارد یک ترابایت اکسترنال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042400/استعلام-انجام-عملیات-پیاده-روسازی--'>استعلام انجام عملیات پیاده روسازی... / استعلام, استعلام انجام عملیات پیاده روسازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042401/استعلام-لپ-تاپ'>استعلام لپ تاپ / استعلام , استعلام لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042402/استعلام-گلیسرول'>استعلام گلیسرول / استعلام ,استعلام گلیسرول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042403/استعلام-خرید--حمل-و-نصب-پکیج-سیستم-پم--'>استعلام خرید ، حمل و نصب پکیج سیستم پم... / استعلام, استعلام خرید ، حمل و نصب پکیج سیستم پم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042404/استعلام-تعمیرات-واحد-بی-هوازی-تصفیه'>استعلام تعمیرات واحد بی هوازی تصفیه  / استعلام، استعلام تعمیرات واحد بی هوازی تصفیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042405/مزایده-ششدانگ-اعیانی-پلاک-ثبتی-5963-فرعی-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ اعیانی پلاک ثبتی 5963 فرعی نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی پلاک ثبتی 5963 فرعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042406/استعلام-​مرمت-پل-قلعه-شیخ'>استعلام ​مرمت پل قلعه شیخ / استعلام، استعلام مرمت پل قلعه شیخ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042407/استعلام-آسفالت-روستاهای--'>استعلام آسفالت روستاهای ... / استعلام, استعلام آسفالت روستاهای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042408/استعلام-تهیه-و-نصب-و-راه-اندازی-سه-دستگاه'>استعلام تهیه و نصب و راه اندازی سه دستگاه  / استعلام, استعلام تهیه و نصب و راه اندازی سه دستگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042409/استعلام-کنتورالتراسونیک'>استعلام کنتورالتراسونیک / استعلام ,استعلام کنتورالتراسونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042410/استعلام-سنسور-جهت-باد-تئودور-فردریش--'>استعلام سنسور جهت باد تئودور فردریش ... / استعلام,استعلام سنسور جهت باد تئودور فردریش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042411/استعلام-تجهیزات-و-مواد-شیمیایی'>استعلام تجهیزات و مواد شیمیایی / استعلام , استعلام تجهیزات و مواد شیمیایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042412/استعلام-قرارداد-خرید-خدمات-آزمایشگاهی-بتن'>استعلام قرارداد خرید خدمات آزمایشگاهی بتن  / استعلام , استعلام قرارداد خرید خدمات آزمایشگاهی بتن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042413/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-با-قدمت-سه-سال'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی با قدمت سه سال / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی با قدمت سه سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042414/استعلام-بیمه-مسئولیت-فنی--'>استعلام بیمه مسئولیت فنی ... / استعلام,استعلام بیمه مسئولیت فنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042415/استعلام-لاستیک-ضربه-گیر'>استعلام لاستیک ضربه گیر  / استعلام، استعلام لاستیک ضربه گیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042416/استعلام-خرید-تجهیزات-ارتباطی-VOIP'>استعلام خرید تجهیزات ارتباطی VOIP / استعلام, استعلام خرید تجهیزات ارتباطی VOIP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042417/استعلام-عملیات-آبیاری--'>استعلام عملیات آبیاری... / استعلام, استعلام عملیات آبیاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042418/استعلام-معاینه-فنی-تاسیسات-موتورخانه--'>استعلام معاینه فنی تاسیسات موتورخانه ... / استعلام,استعلام معاینه فنی تاسیسات موتورخانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042419/استعلام-​تسطیح-لیزری'>استعلام ​تسطیح لیزری / استعلام، استعلام ​تسطیح لیزری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042420/استعلام-سنسور-دما-و-رطوبت-تئودور-فردری---'>استعلام سنسور دما و رطوبت تئودور فردری ....  / استعلام,استعلام سنسور دما و رطوبت تئودور فردری .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042421/استعلام-آسفالت-گرم'>استعلام آسفالت گرم / استعلام , استعلام آسفالت گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042422/استعلام-اجرای-تورکینست'>استعلام اجرای تورکینست  / استعلام, استعلام اجرای تورکینست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042423/استعلام-امور-تاسیساتی--'>استعلام امور تاسیساتی... / استعلام, استعلام امور تاسیساتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042424/استعلام-عملیات-آبیاری--'>استعلام عملیات آبیاری... / استعلام, استعلام عملیات آبیاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042425/استعلام-نصب-دوربین-و-راه-اندازی-به-همراه'>استعلام نصب دوربین و راه اندازی به همراه / استعلام, استعلام نصب دوربین و راه اندازی به همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042426/استعلام-بهای-اجرای-عملیات-نهال'>استعلام بهای اجرای عملیات نهال / استعلام,استعلام بهای اجرای عملیات نهال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042427/استعلام-پیمانکاران-مرمت-جاده'>استعلام پیمانکاران مرمت جاده / استعلام, استعلام پیمانکاران مرمت جاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042428/استعلام-لامپ-led-خطی-18-وات--'>استعلام لامپ led خطی 18 وات ... / استعلام,استعلام لامپ led خطی 18 وات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042429/استعلام-خدمات-کنترل-و-بازرسی-اسکلت-فلز--'>استعلام خدمات کنترل و بازرسی اسکلت فلز.... / استعلام , استعلام خدمات کنترل و بازرسی اسکلت فلز....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042430/استعلام-عملیات-آبیاری--'>استعلام عملیات آبیاری... / استعلام, استعلام عملیات آبیاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042431/استعلام-احداث-شبکه-فرعی-آبیاری-و-زهکشی'>استعلام احداث شبکه فرعی آبیاری و زهکشی / استعلام, استعلام احداث شبکه فرعی آبیاری و زهکشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042432/استعلام-عملیات-آبیاری--'>استعلام عملیات آبیاری... / استعلام, استعلام عملیات آبیاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042433/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-366-و-28-فرعی'>مزایده پلاک ثبتی شماره 366 و 28 فرعی  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 366 و 28 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042434/استعلام-​تجهیز-فرش-خوابگاه'>استعلام ​تجهیز فرش خوابگاه / استعلام , استعلام ​تجهیز فرش خوابگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042435/استعلام-مصالح-ماستیک-کاری-و-آب-بندی-و--'>استعلام مصالح ماستیک کاری و آب بندی و... / استعلام, استعلام مصالح ماستیک کاری و آب بندی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042436/استعلام-گاوصندوق-بایگانی'>استعلام گاوصندوق بایگانی  / استعلام, استعلام گاوصندوق بایگانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042437/استعلام-تلفن-سیسکو-مدل-6945-مشکی--'>استعلام تلفن سیسکو مدل 6945 مشکی ... / استعلام,استعلام تلفن سیسکو مدل 6945 مشکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042438/استعلام-عملیات-آبیاری--'>استعلام عملیات آبیاری... / استعلام, استعلام عملیات آبیاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042439/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-مغازه-تجاری-75-متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان مغازه تجاری 75 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان مغازه تجاری 75 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042440/استعلام-بیمه-مسئولیت'>استعلام بیمه مسئولیت  / استعلام,استعلام بیمه مسئولیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042441/استعلام-کولر-گازی-دو-تیکه-24-هزار'>استعلام کولر گازی دو تیکه 24 هزار  / استعلام, استعلام کولر گازی دو تیکه 24 هزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042442/استعلام-کارت-اندازه-گیری-آنالوگ'>استعلام کارت اندازه گیری آنالوگ  / استعلام , استعلام کارت اندازه گیری آنالوگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042443/استعلام-ویدیو-پروژکتور-پرده-نمایش--'>استعلام ویدیو پروژکتور پرده نمایش ... / استعلام,استعلام ویدیو پروژکتور پرده نمایش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042444/استعلام-مطالعه-و-طراحی-پروژه-اداری-فنی'>استعلام مطالعه و طراحی پروژه اداری فنی  / استعلام, استعلام مطالعه و طراحی پروژه اداری فنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042445/استعلام-عملیات-آبیاری--'>استعلام عملیات آبیاری... / استعلام, استعلام عملیات آبیاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042446/استعلام-خرید--حمل-و-نصب-پکیج-سیستم-پمپ'>استعلام خرید ، حمل و نصب پکیج سیستم پمپ / استعلام, استعلام خرید ، حمل و نصب پکیج سیستم پمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042447/مزایده-زمین-زراعی-مساحت-10000متر-نوبت-دوم'>مزایده زمین زراعی مساحت 10000متر نوبت دوم / مزایده,مزایده زمین زراعی مساحت 10000متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042448/مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی'>مناقصه اجرای عملیات گازرسانی  / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات گازرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042449/مزایده-فریزر-یخچال--'>مزایده فریزر، یخچال... / مزایده, مزایده فریزر، یخچال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042450/استعلام-تهیه-و-احداث-یک-باب-مخزن'>استعلام تهیه و احداث یک باب مخزن  / استعلام, استعلام تهیه و احداث یک باب مخزن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042451/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات / استعلام,استعلام خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042452/مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی'>مناقصه اجرای عملیات گازرسانی  / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات گازرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042453/فراخوان-انجام-عملیات-ساخت-و-پشتیبانی-بازیهای-اندروید'>فراخوان انجام عملیات ساخت و پشتیبانی بازیهای اندروید / فراخوان عمومی,فراخوان انجام عملیات ساخت و پشتیبانی بازیهای اندروید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042454/استعلام-اجرای-آسفالت'>استعلام اجرای آسفالت  / استعلام, استعلام اجرای آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042455/مزایده-آپارتمان-مساحت-114-86متر-مرحله-اول'>مزایده آپارتمان مساحت 114.86متر مرحله اول / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 114.86متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042456/استعلام-عملیات-احداث-حصار-و-محوطه-سازی--'>استعلام عملیات احداث حصار و محوطه سازی ... / استعلام,استعلام عملیات احداث حصار و محوطه سازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042457/استعلام-زره-جانبی-و-گوه-نگهدارنده'>استعلام زره جانبی و گوه نگهدارنده / استعلام, استعلام زره جانبی و گوه نگهدارنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042458/استعلام-نقاشی-ساختمان-اداری'>استعلام نقاشی ساختمان اداری  / استعلام , استعلام نقاشی ساختمان اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042459/استعلام-خرید-تجهیزات-شبکه'>استعلام خرید تجهیزات شبکه / استعلام ,استعلام خرید تجهیزات شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042460/استعلام-میز-فوتبال-دستی'>استعلام میز فوتبال دستی  / استعلام, استعلام میز فوتبال دستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042461/مزایده-تمامی-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-237-07متر'>مزایده تمامی ششدانگ یکباب خانه مساحت 237.07متر / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ یکباب خانه مساحت 237.07متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042462/استعلام-عملیات-آبیاری--'>استعلام عملیات آبیاری... / استعلام, استعلام عملیات آبیاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042463/مناقصه-قطعات-واحد-تبدیل-کاتالیستی'>مناقصه قطعات واحد تبدیل کاتالیستی / مناقصه , مناقصه قطعات واحد تبدیل کاتالیستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042464/استعلام-ضربه-گیر-فنری-سرند-آگلومراسیون'>استعلام ضربه گیر فنری سرند آگلومراسیون / استعلام, استعلام ضربه گیر فنری سرند آگلومراسیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042465/مزایده-ششدانگ-اعیانی-پلاک-شماره-5117-فرعی'>مزایده ششدانگ اعیانی پلاک شماره 5117 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی پلاک شماره 5117 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042466/استعلام-خرید-دستکش-عایق-برق-فشار-قوی'>استعلام خرید دستکش عایق برق فشار قوی / استعلام ,استعلام خرید دستکش عایق برق فشار قوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042467/استعلام-پاور-بانک'>استعلام پاور بانک  / استعلام,استعلام پاور بانک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042468/فراخوان-انجام-عملیات-تامین-و-خرید-لوله-بتن-پلیمر'>فراخوان انجام عملیات تامین و خرید لوله بتن پلیمر  / فراخوان عمومی,فراخوان انجام عملیات تامین و خرید لوله بتن پلیمر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042469/استعلام-بج-سینه'>استعلام بج سینه  / استعلام , استعلام بج سینه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042470/مزایده-2-دستگاه-خودرو--'>مزایده 2 دستگاه خودرو... / مزایده , مزایده 2 دستگاه خودرو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042471/مزایده-تمامی-ششدانگ-آپارتمان-بخش-5-ثبت-اصفهان'>مزایده تمامی ششدانگ آپارتمان بخش 5 ثبت اصفهان / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ آپارتمان بخش 5 ثبت اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042472/استعلام-رم-سرور'>استعلام رم سرور / استعلام ,استعلام رم سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042473/مناقصه-فعالیتهای-تکمیلی-در-دهانه-های-جنوب'>مناقصه فعالیتهای تکمیلی در دهانه های جنوب / مناقصه,مناقصه فعالیتهای تکمیلی در دهانه های جنوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042474/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-یک-فرعی-بخش-شش-فارس'>مزایده پلاک ثبتی شماره یک فرعی بخش شش فارس  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره یک فرعی بخش شش فارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042475/استعلام-کیس-کامپیوتر--مانیتور--پرینتر-و--'>استعلام کیس کامپیوتر ، مانیتور ، پرینتر و ...  / استعلام ,استعلام کیس کامپیوتر ، مانیتور ، پرینتر و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042476/استعلام-الپتیکال-باشگاهی-مدل-5900-پروف'>استعلام الپتیکال باشگاهی مدل 5900 پروف / استعلام, استعلام الپتیکال باشگاهی مدل 5900 پروف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042477/استعلام-تهیه-و-تامین-و-انجام-عملیات'>استعلام تهیه و تامین و  انجام عملیات / استعلام , استعلام تهیه و تامین و  انجام عملیات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042478/تجدید-فراخوان-مناقصه-بازسازی-6-دستگاه-خودروی-آتش-نشانی'>تجدید فراخوان مناقصه بازسازی 6 دستگاه خودروی آتش نشانی  / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , تجدید فراخوان مناقصه بازسازی 6 دستگاه خودروی آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042479/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042480/استعلام-ست-کامل-لوازم-انشعاب-آب--'>استعلام ست کامل لوازم انشعاب آب... / استعلام, استعلام ست کامل لوازم انشعاب آب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042481/مزایده-آپارتمان-عرصه-51-107-متر'>مزایده آپارتمان عرصه 51.107 متر  / مزایده,مزایده آپارتمان عرصه 51.107 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042482/استعلام-cisco-router'>استعلام cisco router / استعلام,استعلام cisco router</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042483/استعلام-تعمیر-و-بازسازی-و-انتقال-صندوق-های-آنتن-رادیویی--'>استعلام تعمیر و بازسازی و انتقال صندوق های آنتن رادیویی... / استعلام، استعلام تعمیر و بازسازی و انتقال صندوق های آنتن رادیویی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042484/استعلام-شیر-فشارشکن-و-کشویی-در-سایزهای--'>استعلام شیر فشارشکن و کشویی در سایزهای... / استعلام, استعلام شیر فشارشکن و کشویی در سایزهای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042485/استعلام-ساخت-تابلو-برق-هتل'>استعلام ساخت تابلو برق هتل  / استعلام, استعلام ساخت تابلو برق هتل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042486/مزایده-تمامت-ششدانگ-پلاک-301-59428-بخش-16-اصفهان'>مزایده تمامت ششدانگ پلاک 301/59428 بخش 16 اصفهان / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ پلاک 301/59428 بخش 16 اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042487/استعلام-لامپ-led-حبابی'>استعلام لامپ led حبابی  / استعلام,استعلام لامپ led حبابی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042488/استعلام-ویدئو-کنفرانس'>استعلام ویدئو کنفرانس / استعلام , استعلام ویدئو کنفرانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042489/استعلام-مطالعه-تعیین-حریم-کیفی-مایع-آب--'>استعلام مطالعه تعیین حریم کیفی مایع آب... / استعلام, استعلام مطالعه تعیین حریم کیفی مایع آب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042490/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042491/استعلام-اجرای-زیرسازی--آسفالت-و--'>استعلام اجرای زیرسازی ، آسفالت و ...  / استعلام, استعلام اجرای زیرسازی ، آسفالت و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042492/مزایده-ششدانگ-اعیانی-یکباب-خانه-مساحت-209-18متر'>مزایده ششدانگ اعیانی یکباب خانه مساحت 209.18متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی یکباب خانه مساحت 209.18متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042493/استعلام-تامین-تجهیز--نصب-و-راه-اندازی-دوربین-مداربسته'>استعلام تامین، تجهیز ، نصب و راه اندازی دوربین مداربسته / استعلام, استعلام  تامین، تجهیز ، نصب و راه اندازی دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042494/استعلام-چرخ-هرز-گرد-آسانسور'>استعلام چرخ هرز گرد آسانسور /  استعلام,استعلام چرخ هرز گرد آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042495/استعلام-محصولات-الکترونیکی'>استعلام محصولات الکترونیکی / استعلام، استعلام محصولات الکترونیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042496/استعلام-رم'>استعلام رم / استعلام، استعلام رم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042497/استعلام-قفسه-های-تمام-استیل'>استعلام قفسه های تمام استیل /  استعلام,استعلام قفسه های تمام استیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042498/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-117-85متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 117.85متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 117.85متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042499/استعلام-کولر-گازی-ساخت-ایران-30000'>استعلام کولر گازی ساخت ایران 30000 / استعلام, استعلام کولر گازی ساخت ایران 30000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042500/استعلام-برکناری-و-تعویض-کلیدهای-63-کیلوولت'>استعلام برکناری و تعویض کلیدهای 63 کیلوولت  / استعلام,استعلام برکناری و تعویض کلیدهای 63 کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042501/فراخوان-استعلام-خدمات-مشاوره-انجام-خدمات-مهندسی--'>فراخوان استعلام خدمات مشاوره انجام خدمات مهندسی ... / استعلام,فراخوان استعلام خدمات مشاوره انجام خدمات مهندسی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042502/مزایده-ملکی-به-پلاک-ثبتی-117-603-متشکل-از-سه-باب-منزل-مسکونی'>مزایده ملکی به پلاک ثبتی 117/603 متشکل از سه باب منزل مسکونی / مزایده,مزایده ملکی به پلاک ثبتی 117/603 متشکل از سه باب منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042503/استعلام-تابلو-معرق'>استعلام تابلو معرق  /  استعلام,استعلام تابلو معرق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042504/استعلام-بارگیری-و-حمل-و-نقل-تجهیزات-ارتباطی'>استعلام بارگیری و حمل و نقل تجهیزات ارتباطی  / استعلام, استعلام  بارگیری و حمل و نقل تجهیزات ارتباطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042505/استعلام-گوشت-منجمد-برزیلی--'>استعلام گوشت منجمد برزیلی... / استعلام , استعلام گوشت منجمد برزیلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042506/استعلام-واگذاری-رستوران'>استعلام واگذاری رستوران / استعلام , استعلام واگذاری رستوران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042507/استعلام-تهیه-کارتن-و-پاکات-پستی--'>استعلام تهیه کارتن و پاکات پستی ... / استعلام,استعلام تهیه کارتن و پاکات پستی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042508/استعلام-تجهیز-انبار-سوخت'>استعلام تجهیز انبار سوخت  / استعلام , استعلام تجهیز انبار سوخت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042509/استعلام-نصب-تابلوهای-اطلاعاتی-مجتمع-های-خدماتی-رفاهی'>استعلام نصب تابلوهای اطلاعاتی مجتمع های خدماتی رفاهی / استعلام, استعلام نصب تابلوهای اطلاعاتی مجتمع های خدماتی رفاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042510/استعلام-احداث-1-دستگاه-برج-نوری'>استعلام احداث 1 دستگاه برج نوری  / استعلام, استعلام احداث 1 دستگاه برج نوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042511/استعلام-تکمیل-ابنیه-فنی-راه-روستایی'>استعلام  تکمیل ابنیه فنی راه روستایی / استعلام,استعلام  تکمیل ابنیه فنی راه روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042512/استعلام-تلفن-سانترال'>استعلام تلفن سانترال  / استعلام, استعلام تلفن سانترال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042513/استعلام-تعمیر-و-بازسازی-حمام--'>استعلام تعمیر و بازسازی حمام ... / استعلام,استعلام تعمیر و بازسازی حمام ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042514/استعلام-استورج--'>استعلام استورج.... / استعلام , استعلام استورج....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042515/استعلام-جابجایی-و-بهسازی-ساختار-تجهیزات'>استعلام جابجایی و بهسازی ساختار تجهیزات / استعلام , استعلام جابجایی و بهسازی ساختار تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042516/استعلام-کولر-گازی-دو-تیکه-24-هزار-مدل--'>استعلام کولر گازی دو تیکه 24 هزار مدل ... / استعلام,استعلام کولر گازی دو تیکه 24 هزار مدل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042517/استعلام-تکمیل-راه-روستایی--'>استعلام تکمیل راه روستایی ... / استعلام, استعلام تکمیل راه روستایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042518/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان  / استعلام , استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042519/استعلام-کپسول-آتش-نشانی'>استعلام کپسول آتش نشانی  / استعلام ,استعلام کپسول آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042520/استعلام-تیر-آهن-14-اهواز'>استعلام  تیر آهن 14 اهواز  / استعلام, استعلام  تیر آهن 14 اهواز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042521/استعلام-طرح-هوشمندسازی-شبکه-آب-شهر'>استعلام طرح هوشمندسازی شبکه آب شهر / استعلام بها, استعلام طرح هوشمندسازی شبکه آب شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042522/استعلام-افزایش-تولید-محصولات-باغی'>استعلام افزایش تولید محصولات باغی / استعلام , استعلام افزایش تولید محصولات باغی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042523/استعلام-اجرای-روشنایی-تقاطع'>استعلام اجرای روشنایی تقاطع  / استعلام ,استعلام اجرای روشنایی تقاطع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042524/استعلام-ساکشن-سانترال-دیواری'>استعلام ساکشن سانترال دیواری  / استعلام, استعلام ساکشن سانترال دیواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042525/استعلام-مرغ-منجمد-3-تن'>استعلام مرغ منجمد 3 تن  / استعلام, استعلام مرغ منجمد 3 تن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042526/استعلام-تلفن-رومیزی'>استعلام تلفن رومیزی  / استعلام,استعلام تلفن رومیزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042527/استعلام-​تجهیزات-و-وسایل'>استعلام ​تجهیزات و وسایل / استعلام , استعلام ​تجهیزات و وسایل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042528/استعلام-رک-یونیت'>استعلام رک یونیت / استعلام , استعلام رک یونیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042529/مزایده-پلاک-ثبتی-کاربری-صنعتی-مساحت-عرصه-4687-94متر'>مزایده پلاک ثبتی کاربری صنعتی مساحت عرصه 4687.94متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی کاربری صنعتی مساحت عرصه 4687.94متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042530/استعلام-قرآن-نفیس-به-همراه-جعبه'>استعلام قرآن نفیس به همراه جعبه / استعلام, استعلام قرآن نفیس به همراه جعبه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042531/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمانهای-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمانهای دارای عضو / استعلام ,استعلام فعالیت های سایر سازمانهای دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042532/استعلام-دریل-هیلتی'>استعلام دریل هیلتی / استعلام, استعلام دریل هیلتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042533/استعلام-ساخت-فیلم-مستند-خوشه-محصولات-گلخانه-ای--'>استعلام ساخت فیلم مستند خوشه محصولات گلخانه ای ... / استعلام,استعلام ساخت فیلم مستند خوشه محصولات گلخانه ای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042534/استعلام-تابلو-برق-اینورتر'>استعلام تابلو برق اینورتر  / استعلام,استعلام تابلو برق اینورتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042535/استعلام-تهیه-ملبوس-سازمانی-پرسنل--'>استعلام تهیه ملبوس سازمانی پرسنل ... / استعلام , استعلام تهیه ملبوس سازمانی پرسنل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042536/استعلام-عملیات-نصب-سیستم-اعلان-حریق'>استعلام عملیات نصب سیستم اعلان حریق / استعلام, استعلام عملیات نصب سیستم اعلان حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042537/استعلام-برگزاری-دوره-های-آموزشی'>استعلام برگزاری دوره های آموزشی  / استعلام, استعلام برگزاری دوره های آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042538/استعلام-عملیات-روکش-آسفالت-خیابان-OTS--'>استعلام عملیات روکش آسفالت خیابان OTS... / استعلام, استعلام عملیات روکش آسفالت خیابان OTS...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042539/مزایده-یک-دستگاه-سواری-مزدا'>مزایده یک دستگاه سواری مزدا / مزایده , مزایده یک دستگاه سواری مزدا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042540/استعلام-احداث-روشنایی-6-دستگاه-برج-نوری--'>استعلام احداث روشنایی 6 دستگاه برج نوری ... / استعلام,استعلام احداث روشنایی 6 دستگاه برج نوری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042541/استعلام-بلوک-سیمانی'>استعلام بلوک سیمانی  / استعلام , استعلام بلوک سیمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042542/استعلام-انجام-عملیات-تهیه-و-بازسازی-درب-ریلی--'>استعلام انجام عملیات تهیه و بازسازی درب ریلی... / استعلام، استعلام انجام عملیات تهیه و بازسازی درب ریلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042543/استعلام-کابل-پرینتر'>استعلام کابل پرینتر / استعلام، استعلام کابل پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042544/استعلام-سبد-کالا'>استعلام سبد کالا / استعلام , استعلام سبد کالا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042545/استعلام-آجر-نیمه--'>استعلام آجر نیمه ... / استعلام، استعلام آجر نیمه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042546/استعلام-کمک-به-تکمیل-زمین-ورزشی-فوتسال'>استعلام کمک به تکمیل زمین ورزشی فوتسال / استعلام, استعلام کمک به تکمیل زمین ورزشی فوتسال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042547/استعلام-برآورد-حصار-ورزشگاه--'>استعلام برآورد حصار ورزشگاه ... / استعلام,استعلام برآورد حصار ورزشگاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042548/استعلام-اجرای-سرامیک--کاشی-کاری---'>استعلام اجرای سرامیک - کاشی کاری .... /  استعلام, استعلام اجرای سرامیک - کاشی کاری ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042549/استعلام-کارتریج-مدل-hp05a'>استعلام کارتریج مدل hp05a / استعلام، استعلام کارتریج مدل hp05a</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042550/استعلام-خرید-محافظ-لاستیکی-سردستک'>استعلام خرید محافظ لاستیکی سردستک / استعلام,استعلام خرید محافظ لاستیکی سردستک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042551/فراخوان-مناقصه-خرید--نصب-و-راه-اندازی-چهار-دستگاه-UPS-40-KVA'>فراخوان مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی چهار دستگاه UPS 40 KVA / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی چهار دستگاه UPS 40 KVA</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042552/استعلام-درخواست-سرور'>استعلام درخواست سرور / استعلام,استعلام درخواست سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042553/استعلام-کابل-شبکه--'>استعلام کابل شبکه... / استعلام، استعلام کابل شبکه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042554/استعلام-تعمیرات-اساسی-سالن--'>استعلام تعمیرات اساسی سالن ... / استعلام,استعلام تعمیرات اساسی سالن ...</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 22 تاريخ : يکشنبه 16 ارديبهشت 1397 ساعت: 11:14