اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.11.10 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040104/مناقصه-اجرای-عملیات-... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.11.10 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040104/مناقصه-اجرای-عملیات-پایپینگ-پروژه-جدید-نمایشگاه-بین-المللی'>مناقصه اجرای عملیات پایپینگ پروژه جدید نمایشگاه بین المللی / آگهی مناقصه، مناقصه اجرای عملیات پایپینگ پروژه جدید نمایشگاه بین المللی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040112/مناقصه-تهیه-و-تامین-کلیه-مصالح-تجهیزات-و-اجرای-سرریز-سد---نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و تامین کلیه مصالح، تجهیزات و اجرای سرریز سد ... نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه تهیه و تامین کلیه مصالح، تجهیزات و اجرای سرریز سد ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040113/مناقصه-اجرای-شبکه-توزیع-گاز-مجتمع'>مناقصه اجرای شبکه توزیع گاز مجتمع  / مناقصه , مناقصه اجرای شبکه توزیع گاز مجتمع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040114/مناقصه-خرید-اینترنت-با-پهنای-باند-40-مگابیت'>مناقصه خرید اینترنت با پهنای باند 40 مگابیت / مناقصه, مناقصه خرید اینترنت با پهنای باند 40 مگابیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040115/مناقصه-انجام-فعالیت-های-مختلف-عمرانی--'>مناقصه انجام فعالیت های مختلف عمرانی ... / مناقصه ,مناقصه انجام فعالیت های مختلف عمرانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040116/مناقصه-خرید-کوپلینگ-اتصال-سریع-و-ترمز-در-تیپ-های-مختلف'>مناقصه خرید کوپلینگ اتصال سریع و ترمز در تیپ های مختلف / مناقصه، مناقصه خرید کوپلینگ اتصال سریع و ترمز در تیپ های مختلف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040118/مناقصه-تامین-کالاهای-فروشگاهی'>مناقصه تامین کالاهای فروشگاهی / مناقصه , مناقصه تامین کالاهای فروشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040119/مناقصه-اجرای-عملیات-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوایی-و-سیستم-های-ACCESS--'>مناقصه اجرای عملیات نگهداری شبکه کابل و هوایی و سیستم های ACCESS... / آگهی مناقصه ,مناقصه اجرای عملیات نگهداری شبکه کابل و هوایی و سیستم های ACCESS...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040121/مناقصه-خرید-کابل-185-4-آلومینیوم-فشار-ضعیف-(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید کابل 185*4 آلومینیوم فشار ضعیف  (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید کابل 185*4 آلومینیوم فشار ضعیف (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040123/مناقصه-مقداری-لوله-چدن-300-با-واشرهای-مربوطه--'>مناقصه مقداری لوله چدن 300 با واشرهای مربوطه... / مناقصه ,مناقصه مقداری لوله چدن 300 با واشرهای مربوطه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040124/مناقصه-عملیات-طراحی-مهندسی-تدارکات-ساختمان-و-نصب-و-راه-اندازی--(نوبت-دوم)'>مناقصه عملیات طراحی، مهندسی، تدارکات، ساختمان و نصب و راه اندازی... (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عملیات طراحی، مهندسی، تدارکات، ساختمان و نصب و راه اندازی... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040126/مناقصه-خدمات-نگهبانی-و-حراست-مجتمع'>مناقصه خدمات نگهبانی و حراست مجتمع / فراخوان عمومی دعوت به مناقصه، مناقصه خدمات نگهبانی و حراست مجتمع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040131/مناقصه-اجاره-بارج-جرثقیل-دار---'>مناقصه اجاره بارج جرثقیل دار .... / مناقصه, مناقصه اجاره بارج جرثقیل دار ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040132/مناقصه-خدمات-حمل-مواد-شیمیایی-خوراک-و-تولیدات--'>مناقصه خدمات حمل مواد شیمیایی، خوراک و تولیدات... / فراخوان عمومی دعوت به مناقصه، مناقصه خدمات حمل مواد شیمیایی، خوراک و تولیدات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040133/مناقصه-خرید-کابل-های-الکتریک-و-فرمان-یکدستگاه-واحد-25-مگاواتی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید کابل های الکتریک و فرمان یکدستگاه واحد 25 مگاواتی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید کابل های الکتریک و فرمان یکدستگاه واحد 25 مگاواتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040134/اصلاحیه-مناقصه-خرید-خدمات-مشاغل-تخصصی-پشتیبانی-خدماتی-بهداشتی-و-درمانی--'>اصلاحیه مناقصه خرید خدمات مشاغل تخصصی، پشتیبانی، خدماتی، بهداشتی و درمانی... / آگهی اصلاحیه اسناد مناقصه عمومی , اصلاحیه مناقصه خرید خدمات مشاغل تخصصی، پشتیبانی، خدماتی، بهداشتی و درمانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040136/فراخوان-طراحی-المان-میدان-شهرداری--'>فراخوان طراحی المان میدان شهرداری... / مناقصه, فراخوان طراحی المان میدان شهرداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040141/مناقصه-خرید-سنگ-آهن-مگنتیتی-دانه-بندی-شده'>مناقصه خرید سنگ آهن مگنتیتی دانه بندی شده / آگهی مناقصه، مناقصه خرید سنگ آهن مگنتیتی دانه بندی شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040146/مناقصه-خرید-111-دستگاه-ایستگاه-گاز-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 111 دستگاه ایستگاه گاز  نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید 111 دستگاه ایستگاه گاز  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040147/مناقصه-اجرایی-پنج-پروژهای-آبرسانی'>مناقصه اجرایی پنج پروژهای آبرسانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرایی پنج پروژهای آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040148/مناقصه-حفاری-3-حلقه-چاه-عمیق'>مناقصه حفاری 3 حلقه چاه عمیق / آگهی مناقصه، مناقصه حفاری 3 حلقه چاه عمیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040150/مناقصه-طرح-اصلاح-و-توسعه-شبکه-توزیع-آب--نوبت-دوم'>مناقصه طرح اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب... نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , مناقصه طرح اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040152/مناقصه-انواع-اتصالات-آبرسانی-چدنی-آهنی-پلی-اتیلن-و-شیرآلات'>مناقصه انواع اتصالات آبرسانی چدنی، آهنی، پلی اتیلن و شیرآلات / آگهی مناقصه، مناقصه انواع اتصالات آبرسانی چدنی، آهنی، پلی اتیلن و شیرآلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040154/مناقصه-عملیات-ترمیم-و-لایروبی-حوضچه-های-تغذیه-و--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات ترمیم و لایروبی حوضچه های تغذیه و...نوبت دوم  / مناقصه عملیات ترمیم و لایروبی حوضچه های تغذیه و...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040155/مناقصه-خدمات-پشتیبانی--نگهداری-سیستم-اعلان-حریق--'>مناقصه خدمات پشتیبانی - نگهداری سیستم اعلان حریق.... / مناقصه, مناقصه خدمات پشتیبانی - نگهداری سیستم اعلان حریق.... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040157/مناقصه-تعویض-سیم-یا-کابل---نوبت-دوم'>مناقصه تعویض سیم یا کابل...- نوبت دوم / مناقصه, مناقصه تعویض سیم یا کابل...- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040161/مناقصه-خرید-انواع-ترانسفورماتور--'>مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور ... / مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040162/مناقصه-جذب-شریک-در-امر-سرمایه-گذاری-و-ساخت-وساز--'>مناقصه جذب شریک در امر سرمایه گذاری و ساخت وساز... / مناقصه  جذب شریک در امر سرمایه گذاری و ساخت وساز..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040165/مناقصه-دعوت-از-پیمانکاران-حداقل-دارای-گرید-پنج--'>مناقصه دعوت از پیمانکاران حداقل دارای گرید پنج ... / مناقصه ,مناقصه دعوت از پیمانکاران حداقل دارای گرید پنج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040166/مناقصه-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-سامانه-هوشمند-الکترونیکی-حفاظت-پیرامونی--'>مناقصه خرید و نصب و راه اندازی سامانه هوشمند الکترونیکی حفاظت پیرامونی ... / اگهی مناقصه , مناقصه خرید و نصب و راه اندازی سامانه هوشمند الکترونیکی حفاظت پیرامونی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040168/مناقصه-خدمات-پیمانکاری-عملیات-حفر-لوله-گذاری-و---(نوبت-دوم)'>مناقصه خدمات پیمانکاری -عملیات حفر، لوله گذاری و .... (نوبت دوم) / مناقصه ,مناقصه خدمات پیمانکاری -عملیات حفر، لوله گذاری و .... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040170/مناقصه-انجام-امور-خدمات-عمومی-فنی-و-اداری-96-11-10'>مناقصه انجام امور خدمات عمومی، فنی و اداری- 96.11.10 / مناقصه, مناقصه انجام امور خدمات عمومی، فنی و اداری-96.11.10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040171/مناقصه-تامین-و-تحویل-تجهیزات-HP-Server-تمدید-مهلت'>مناقصه تامین و تحویل تجهیزات HP Server تمدید مهلت  / تمدید مهلت مناقصه عمومی , مناقصه تامین و تحویل تجهیزات HP Server تمدید مهلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040177/فراخوان-نوبت-دوم-سرمایه-گذاران-21-پروژه-مجتمع-فرهنگی-هنری'>فراخوان نوبت دوم سرمایه گذاران 21 پروژه مجتمع فرهنگی هنری / آگهی فراخوان ، فراخوان نوبت دوم سرمایه گذاران 21 پروژه مجتمع فرهنگی هنری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040180/مناقصه-خرید-دیزل-ژنراتور-باتری-خشک-تابلو-برق-و---(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید دیزل ژنراتور، باتری خشک، تابلو برق و ... (نوبت دوم) / مناقصه خرید دیزل ژنراتور، باتری خشک، تابلو برق و ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040182/مناقصه-تامین-گازهای-صنعتی-نوبت-دوم'>مناقصه تامین گازهای صنعتی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین گازهای صنعتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040183/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-نواحی-چهارگانه--'>مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز نواحی چهارگانه ... / مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز نواحی چهارگانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040186/مناقصه-لوله-گذاری-لوله-های-فولادی--نوبت-دوم'>مناقصه لوله گذاری لوله های فولادی - نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه لوله گذاری لوله های فولادی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040189/مناقصه-انجام-امور-خدمات-شهری-(رفت-و-روب)--'>مناقصه انجام امور خدمات شهری (رفت و روب)...  / مناقصه, مناقصه انجام امور خدمات شهری (رفت و روب)... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040193/مناقصه-نگهداری-یازده-دستگاه-آسانسور--نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری یازده دستگاه آسانسور - نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه نگهداری یازده دستگاه آسانسور - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040197/مناقصه-حمل-زغال-از-معادن-پابدانا--نوبت-دوم'>مناقصه حمل زغال از معادن پابدانا... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه حمل زغال از معادن پابدانا... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040199/مناقصه-تعویض-سیم-یا-کابل--نوبت-دوم'>مناقصه تعویض سیم یا کابل...نوبت دوم / مناقصه, مناقصه تعویض سیم یا کابل...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040202/مناقصه-قطعات-یدکی-توربین-زمینس-SGT-400--'>مناقصه قطعات یدکی توربین زمینس SGT-400 ... / مناقصه ,مناقصه قطعات یدکی توربین زمینس SGT-400 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040203/فراخوان-پروژه-احداث-منبع-بتنی-آب--ایستگاه-پمپاژ--نوبت-دوم'>فراخوان پروژه احداث منبع بتنی آب ، ایستگاه پمپاژ  - نوبت دوم / آگهی فراخوان ،  فراخوان پروژه احداث منبع بتنی آب ، ایستگاه پمپاژ  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040206/مناقصه-خرید--نصب-و-راه-اندازی-تجهیزات-DWDM'>مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی تجهیزات DWDM / آگهی مناقصه , مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی تجهیزات DWDM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040212/مناقصه-نوبت-دوم-واگذاری-عملیات-تهیه-و-نصب-علائم-عمودی--'>مناقصه نوبت دوم واگذاری عملیات تهیه و نصب علائم عمودی ...  / مناقصه نوبت دوم , مناقصه نوبت دوم واگذاری عملیات تهیه و نصب علائم عمودی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040213/مناقصه-نظارت-کارگاهی-پروژه-تکمیل-ایستگاه-پمپاژ--نوبت-دوم'>مناقصه نظارت کارگاهی پروژه تکمیل ایستگاه پمپاژ...نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه نظارت کارگاهی پروژه تکمیل ایستگاه پمپاژ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040214/مناقصه-احداث-ایستگاه-پمپاژ-و-تکمیل-بخشی-خط-انتقال-آبرسانی-به-شهرک--'>مناقصه احداث  ایستگاه پمپاژ و تکمیل بخشی خط انتقال آبرسانی به شهرک... / مناقصه, مناقصه احداث  ایستگاه پمپاژ و تکمیل بخشی خط انتقال آبرسانی به شهرک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040217/مناقصه-انجام-عملیات-تخلیه-و-بارگیری-و-صفافی-ادوات--نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات تخلیه و بارگیری و صفافی ادوات ...نوبت دوم / مناقصه, مناقصه انجام عملیات تخلیه و بارگیری و صفافی ادوات ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040223/مناقصه-تعویض-سیم-با-کابل--'>مناقصه تعویض سیم با کابل...  / مناقصه, مناقصه تعویض سیم با کابل... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040224/مناقصه-عمومی-خرید-سنگ-سیلیس-(نوبت-دوم)'>مناقصه عمومی خرید سنگ سیلیس (نوبت دوم) / آگهی مناقصه, مناقصه عمومی خرید سنگ سیلیس (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040225/فراخوان-اجرای-طرحهای-بهبود-عبور-و-مرور-درون-شهری-نوبت-دوم'>فراخوان اجرای طرحهای بهبود عبور و مرور درون شهری  نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای,فراخوان اجرای طرحهای بهبود عبور و مرور درون شهری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040228/مناقصه-تامین-بیمه-نامه-های-مهندسی-مسئولیت-آتش-سوزی-و-درمان--'>مناقصه تامین بیمه نامه های مهندسی مسئولیت، آتش سوزی و درمان ... / مناقصه تامین بیمه نامه های مهندسی مسئولیت، آتش سوزی و درمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040229/مناقصه-تامین-خدمات-و-راهبری-تولید-لوله-های-فولادی'>مناقصه تامین خدمات و راهبری تولید لوله های فولادی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تامین خدمات و راهبری تولید لوله های فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040231/مناقصه-عملیات-و-نقشه-برداری-و-مطالعات-حدبستر-و-حریم-رودخانه-های--'>مناقصه عملیات و نقشه برداری و مطالعات حدبستر و حریم رودخانه های ... / مناقصه ,مناقصه عملیات و نقشه برداری و مطالعات حدبستر و حریم رودخانه های ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040232/مناقصه-تامین-سرور-و-تجهیزات-شبکه-و-سخت-افزار--'>مناقصه تامین سرور و تجهیزات شبکه و سخت افزار... / مناقصه, مناقصه تامین سرور و تجهیزات شبکه و سخت افزار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040236/مناقصه-خرید-سنگ-آهک-نوبت-دوم'>مناقصه خرید سنگ آهک نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید سنگ آهک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040238/مناقصه-جذب-شریک-در-امر-سرمایه-گذاری-و-ساخت-وساز--'>مناقصه جذب شریک در امر سرمایه گذاری و ساخت وساز... / مناقصه  جذب شریک در امر سرمایه گذاری و ساخت وساز..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040240/فراخوان-مشارکت-در-ساخت'>فراخوان مشارکت در ساخت / فراخوان عمومی , فراخوان مشارکت در ساخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040241/فراخوان-واگذاری-امور-نگهداری-تاسیسات-نوبت-دوم'>فراخوان واگذاری امور نگهداری تاسیسات نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان واگذاری امور نگهداری تاسیسات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040242/مناقصه-خرید-مشاوره--'>مناقصه خرید مشاوره.... / مناقصه, مناقصه خرید مشاوره....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040244/فراخوان-واگذاری-امور-خدمات-عمومی-و-نظافتی-نوبت-دوم'>فراخوان  واگذاری امور خدمات عمومی و نظافتی نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی و نظافتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040249/فراخوان-واگذاری-امور-نگهداری-فضای-سبز-مجموعه-های-تابعه-نوبت-دوم'>فراخوان  واگذاری امور نگهداری فضای سبز مجموعه های تابعه نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای, فراخوان  واگذاری امور نگهداری فضای سبز مجموعه های تابعه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040251/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-ناحیه-2--3--'>مناقصه نگهداری فضای سبز ناحیه 2 ، 3 ... / مناقصه عمومیع مناقصه نگهداری فضای سبز ناحیه 2 ، 3 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040254/فراخوان-احداث-و-تاسیس-مرکز-معاینه-فنی-خودروهای-سبک--'>فراخوان احداث و تاسیس مرکز معاینه فنی خودروهای سبک ... / فراخوان عمومی, فراخوان احداث و تاسیس مرکز معاینه فنی خودروهای سبک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040255/مناقصه-خریداری-کفپوش-و-جداول-سمنت-پلاست-مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مناقصه خریداری کفپوش و جداول سمنت پلاست  مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خریداری کفپوش و جداول سمنت پلاست  مرحله دوم نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040258/مناقصه-بهسازی-و-زیرسازی-معابر-شهری-با-آسفالت--(نوبت-دوم)'>مناقصه بهسازی و زیرسازی معابر شهری با آسفالت... (نوبت دوم) / مناقصه ,مناقصه بهسازی و زیرسازی معابر شهری با آسفالت... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040259/اصلاحیه-مناقصه-واگذاری-حجمی-اداره-امور-انبار-نفت'>اصلاحیه مناقصه واگذاری حجمی اداره امور انبار نفت / اصلاحیه مناقصه ,مناقصه واگذاری حجمی اداره امور انبار نفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040261/تجدید-مناقصه-اجرای-توسعه-و-نگهداری-پروژه-های-فضای-سبز-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای توسعه و نگهداری پروژه های فضای سبز- نوبت دوم / مناقصه,تجدید مناقصه اجرای توسعه و نگهداری پروژه های فضای سبز- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040263/مناقصه-خرید-آسفالت-تجدید--نوبت-دوم'>مناقصه خرید آسفالت تجدید - نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه , مناقصه خرید آسفالت تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040267/مناقصه-انجام-خدمات-عمومی-و-پشتیبانی---'>مناقصه انجام خدمات عمومی و پشتیبانی .... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات عمومی و پشتیبانی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040268/مناقصه-پروژه-رفیوژ-خیابان---نوبت-دوم'>مناقصه پروژه رفیوژ خیابان ....نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه رفیوژ خیابان ....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040270/مناقصه-اجرای-عملیات-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوایی-و-سیستم-های-ACCESS--'>مناقصه اجرای عملیات نگهداری شبکه کابل و هوایی و سیستم های ACCESS... / آگهی مناقصه ,مناقصه اجرای عملیات نگهداری شبکه کابل و هوایی و سیستم های ACCESS...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040272/مناقصه-حفر--تجهیز-و-خط-انتقال-یک-حلقه-چاه-نوبت-دوم'>مناقصه حفر ، تجهیز و خط انتقال یک حلقه چاه  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ,فراخوان حفر ، تجهیز و خط انتقال یک حلقه چاه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040273/مناقصه-احداث-پانسیون-دو-واحدی-بیمارستان--'>مناقصه احداث پانسیون دو واحدی بیمارستان ... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه احداث پانسیون دو واحدی بیمارستان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040274/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-جنگلکاری--'>مناقصه نگهداری فضای سبز جنگلکاری ... / مناقصه , مناقصه نگهداری فضای سبز جنگلکاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040275/مناقصه-مرمت-و-بهسازی-شبکه-های-برق-شهری-و-روستایی--نوبت-دوم'>مناقصه مرمت و بهسازی شبکه های برق شهری و روستایی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه مرمت و بهسازی شبکه های برق شهری و روستایی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040276/مناقصه-اجرای-عملیات-عمرانی-و-راه-اندازی-دوربین-های-محدوده-طرح-ترافیک-و--'>مناقصه اجرای عملیات عمرانی و راه اندازی دوربین های محدوده طرح ترافیک و ... / مناقصه ,مناقصه اجرای عملیات عمرانی و راه اندازی دوربین های محدوده طرح ترافیک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040281/مناقصه-انجام-عملیات-راهبری-کارگاه-تعمیرات-ساختمانی-و--'>مناقصه انجام عملیات راهبری کارگاه تعمیرات ساختمانی و... / مناقصه انجام عملیات راهبری کارگاه تعمیرات ساختمانی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040282/مناقصه-پروژه-خدمات-پیمانکار-خط-گرم-در-حوزه-عملیاتی'>مناقصه پروژه خدمات پیمانکار خط گرم در حوزه عملیاتی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه خدمات پیمانکار خط گرم در حوزه عملیاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040283/تجدید-مناقصه-توسعه-فضای-سبز--زیرسازی-و-آسفالت-معابر--'>تجدید مناقصه توسعه فضای سبز ، زیرسازی و آسفالت معابر ... / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه توسعه فضای سبز ، زیرسازی و آسفالت معابر ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040284/مناقصه-خرید-و-کاشت-نهال-جهت-فضاهای-شهری-و-منازل-شهروندان'>مناقصه خرید و کاشت نهال جهت فضاهای شهری و منازل شهروندان / مناقصه عمومی, مناقصه خرید و کاشت نهال جهت فضاهای شهری و منازل شهروندان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040287/مناقصه-پروژه-تعمیرات-و-نگهداری-شبکه--انشعابات--ایستگاهها-تعویض-کنتورهای-معیوب-و---'>مناقصه پروژه تعمیرات و نگهداری شبکه ، انشعابات ، ایستگاهها، تعویض کنتورهای معیوب و ....  / مناقصه , مناقصه پروژه تعمیرات و نگهداری شبکه ، انشعابات ، ایستگاهها، تعویض کنتورهای معیوب و .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040289/مناقصه-تعویض-سیم-یا-کابل--'>مناقصه تعویض سیم یا کابل... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه تعویض سیم یا کابل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040290/فراخوان-مناقصه-عمومی-احداث-ساختمان-اداری-مدیریت'>فراخوان مناقصه عمومی احداث ساختمان اداری مدیریت / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی احداث ساختمان اداری مدیریت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040291/فراخوان-خدمات-تهیه-و-اجرای-100-دهانه-پارکینگ-و--'>فراخوان خدمات تهیه و اجرای 100 دهانه پارکینگ و ... / فراخوان , فراخوان خدمات تهیه و اجرای 100 دهانه پارکینگ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040294/مناقصه-انجام-امور-خدماتی-و-پشتیبانی-ستاد-مرکزی-'>مناقصه انجام امور خدماتی و پشتیبانی ستاد مرکزی.. / مناقصه انجام امور خدماتی و پشتیبانی ستاد مرکزی..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040296/مناقصه-خرید-کود-مرغی-و--'>مناقصه خرید کود مرغی و ... / آگهی مناقصه , مناقصه خرید کود مرغی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040297/مناقصه-احداث-راه-روستائی-و-بهسازی-و-آسفالت---(نوبت-دوم)'>مناقصه احداث راه روستائی و بهسازی و آسفالت ... (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه احداث راه روستائی و بهسازی و آسفالت ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040299/فراخوان-خرید-5-عدد-ولو-12-اینچ-ESD'>فراخوان خرید 5 عدد ولو 12 اینچ ESD  / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای,فراخوان خرید 5 عدد ولو 12 اینچ ESD </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040301/مناقصه-خرید-4-دستگاه-UPS-به-همراه-نصب-راه-اندازی-و-نگهداری--'>مناقصه خرید 4 دستگاه UPS به همراه نصب، راه اندازی و نگهداری ... / مناقصه ,مناقصه خرید 4 دستگاه UPS به همراه نصب، راه اندازی و نگهداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040302/مناقصه-مقدار-1500-تن-انواع-آهن-آلات-(نوبت-دوم)'>مناقصه مقدار 1500 تن انواع آهن آلات (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه مقدار 1500 تن انواع آهن آلات (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040305/مناقصه-احداث-دیوار-حایل-رودخانه-اصلی'>مناقصه احداث دیوار حایل رودخانه اصلی  / مناقصه ، مناقصه احداث دیوار حایل رودخانه اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040306/مناقصه-شستشو--ضدعفونی-و-اطو-(-لنرژی-)-البسه-بیمارستانی-(مرحله-اول--نوبت-دوم)'>مناقصه شستشو , ضدعفونی و اطو ( لنرژی ) البسه بیمارستانی (مرحله اول - نوبت دوم) / آگهی مناقصه, مناقصه شستشو , ضدعفونی و اطو ( لنرژی ) البسه بیمارستانی (مرحله اول - نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040309/مناقصه-پیمانسپاری-امور-تولیدی-و-پشتیبانی-صنعت-نسوز--نوبت-دوم'>مناقصه پیمانسپاری امور تولیدی و پشتیبانی صنعت نسوز - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه پیمانسپاری امور تولیدی و پشتیبانی صنعت نسوز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040311/مناقصه-تهیه-و-اجرای-پوشش-مقاوم-حریق-اسکلت-فولادی'>مناقصه  تهیه و اجرای پوشش مقاوم حریق اسکلت فولادی  / آگهی مناقصه, مناقصه  تهیه و اجرای پوشش مقاوم حریق اسکلت فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040320/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت--نوبت-دوم'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت....نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040323/مناقصه-خدمات-عمومی-پشتیبانی-و-نقلیه--'>مناقصه خدمات عمومی، پشتیبانی و نقلیه.... / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه خدمات عمومی، پشتیبانی و نقلیه....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040324/مناقصه-خدمات-تهیه-پارکینگ-خودرو--'>مناقصه خدمات تهیه پارکینگ خودرو... / مناقصه, مناقصه خدمات تهیه پارکینگ خودرو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040325/فراخوان-شناسایی-شناسایی-سرمایه-گذار-در-طرح-احداث-نواحی-صنعتی'>فراخوان شناسایی شناسایی سرمایه گذار در طرح احداث نواحی صنعتی / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان شناسایی شناسایی سرمایه گذار در طرح احداث نواحی صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040327/مناقصه-واگذاری-فعالیتهای-خدماتی-و-پشتیبانی--'>مناقصه واگذاری فعالیتهای خدماتی و پشتیبانی ... / مناقصه ,مناقصه واگذاری فعالیتهای خدماتی و پشتیبانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040328/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب-پرسنل-بیمارستان--'>مناقصه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل بیمارستان... / مناقصه, مناقصه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل بیمارستان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040330/فراخوان-مناقصه-بازگشایی-ایستگاه-راه-آهن--تجدید-دوم'>فراخوان مناقصه بازگشایی ایستگاه راه آهن... تجدید دوم  / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه بازگشایی ایستگاه راه آهن... تجدید دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040331/مناقصه-ترمیم-پوشش-خط-لوله--نوبت-دوم'>مناقصه ترمیم پوشش خط لوله ...نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه ترمیم پوشش خط لوله ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040332/فراخوان-اجرای-دستمزدی-عملیات-سفت-کاری-و-نازک-کاری--'>فراخوان اجرای دستمزدی عملیات سفت کاری و نازک کاری... / آگهی فراخوان ارزیابی پیمانکار، فراخوان اجرای دستمزدی عملیات سفت کاری و نازک کاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040335/مناقصه-خدمات-حمل-و-نقل-درون-شهری-و-برون-شهری-مراسم-و-تشریفات--'>مناقصه خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری، مراسم و تشریفات... / مناقصه عمومی, مناقصه خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری، مراسم و تشریفات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040340/مناقصه-پروژه-احداث-9782-متر-خط-لوله-6-نفت--'>مناقصه پروژه احداث 9782 متر خط لوله 6 نفت... / مناقصه پروژه احداث 9782 متر خط لوله 6 نفت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040341/مناقصه-خدمات-عمومی-پذیرایی-نظافت-نگهداری-فضای-سبز-فنی-و-ساختمان--'>مناقصه خدمات عمومی پذیرایی، نظافت، نگهداری فضای سبز، فنی و ساختمان... / مناقصه عمومی, مناقصه خدمات عمومی پذیرایی، نظافت، نگهداری فضای سبز، فنی و ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040345/آگهی-فراخوان-عمومی-اجرای-پروژه-های-عمرانی-نوبت-دوم'>آگهی فراخوان عمومی اجرای پروژه های عمرانی  نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی،آگهی فراخوان عمومی اجرای پروژه های عمرانی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040347/مناقصه-عملیات-اجرایی-بند-بتنی--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی بند بتنی ...نوبت دوم  / مناقصه عملیات اجرایی بند بتنی ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040348/فراخوان-سیستم-لرزش-کمپرسورهای-کوپربسمر-و-توربواکسپندر'>فراخوان سیستم لرزش کمپرسورهای کوپربسمر و توربواکسپندر / فراخوان , فراخوان خرید سیستم لرزش و کمپرسورهای کوپربسمر و توربواکسپندر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040352/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت---نوبت-دوم'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت.... نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040358/مناقصه-خاکبرداری-اجرای-فونداسیون-و-کرسی-چینی'>مناقصه خاکبرداری، اجرای فونداسیون و کرسی چینی  / مناقصه عمومی, مناقصه خاکبرداری، اجرای فونداسیون و کرسی چینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040367/مناقصه-احداث-پل-باند-دوم-بلوار-ورودی---'>مناقصه  احداث پل باند دوم بلوار ورودی .... / مناقصه  احداث پل باند دوم بلوار ورودی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040368/مناقصه-اجرای-عملیات-مربوط-به-نصب-و-اصلاح-لوازم-اندازه-گیری--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات مربوط به نصب و اصلاح لوازم اندازه گیری - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای ،مناقصه اجرای عملیات مربوط به نصب و اصلاح لوازم اندازه گیری- نوبت  دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040374/ارزیابی-کیفی-خدمات-ترمیم-و-نگهداری-فضای-سبز-سایت-دو'>ارزیابی کیفی خدمات ترمیم و نگهداری فضای سبز سایت دو  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران ، ارزیابی کیفی خدمات ترمیم و نگهداری فضای سبز سایت دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040375/اصلاحیه-مناقصه-اجرای-عملیات-مرمت-و-لکه-گیری-آسفالت-سطح-منطقه-8'>اصلاحیه مناقصه اجرای عملیات مرمت و لکه گیری آسفالت سطح منطقه 8 / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات مرمت و لکه گیری آسفالت سطح منطقه 8</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040376/مناقصه-اجرای-بخشی-از-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب--'>مناقصه اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب ... / مناقصه ,مناقصه اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040378/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-ترانسفورماتور'>مناقصه  خرید یک دستگاه ترانسفورماتور  / مناقصه, مناقصه  خرید یک دستگاه ترانسفورماتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040380/تمدید-مهلت-فروش-مناقصات-عمومی-خرید-کیت-کامل-انشعاب-اصلاح-شبکه-آب-(نوبت-دوم)'>تمدید مهلت فروش مناقصات عمومی خرید کیت کامل انشعاب اصلاح شبکه آب  (نوبت دوم) / مناقصه , تمدید مهلت فروش مناقصات عمومی خرید کیت کامل انشعاب اصلاح شبکه آب (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040382/فراخوان-ارزیابی-کیفی-بهسازی-و-آسفالت-راههای-روستایی--(نوبت-دوم)'>فراخوان ارزیابی کیفی بهسازی و آسفالت راههای روستایی... (نوبت دوم) / مناقصه, فراخوان ارزیابی کیفی بهسازی و آسفالت راههای روستایی... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040383/مناقصه-خاکبرداری-اجرای-فونداسیون-و-کرسی-چینی'>مناقصه خاکبرداری، اجرای فونداسیون و کرسی چینی  / مناقصه عمومی, مناقصه خاکبرداری، اجرای فونداسیون و کرسی چینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040385/مناقصه-خرید-آسفالت-بلوار-شهیدان-صالحی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید آسفالت بلوار شهیدان صالحی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه ، مناقصه خرید آسفالت بلوار شهیدان صالحی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040386/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-معابر--مرحله-دوم'>مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر - مرحله دوم / مناقصه عمومی , مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر - مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040388/مناقصه-اجرای-فضای-سبز--'>مناقصه اجرای فضای سبز.... / مناقصه, مناقصه اجرای فضای سبز....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040389/مناقصه-عملیات-خاکی-زیر-اساس--اساس-و--'>مناقصه عملیات خاکی زیر اساس ، اساس و ... / مناقصه , مناقصه عملیات خاکی زیر اساس ، اساس و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040390/مناقصه-احداث-شبکه-توزیع-برق-هوایی--'>مناقصه احداث شبکه توزیع برق هوایی... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه احداث شبکه توزیع برق هوایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040394/مناقصه-قرارداد-انجام-تعمیرات-زیرآبی-شناور-قایق-ناجی--'>مناقصه قرارداد انجام تعمیرات زیرآبی شناور قایق ناجی .. / مناقصه قرارداد انجام تعمیرات زیرآبی شناور قایق ناجی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040400/فراخوان-انجام-عملیات-بهره-برداری-و-راهبری-منابع-و-تاسیسات-آب'>فراخوان انجام عملیات بهره برداری و راهبری منابع و تاسیسات آب / فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران , فراخوان انجام عملیات بهره برداری و راهبری منابع و تاسیسات آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040401/مناقصه-خرید-کود-دامی-گاوی-مرغی'>مناقصه خرید کود دامی گاوی- مرغی / مناقصه خرید کود دامی گاوی- مرغی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040406/مناقصه-نظارت-کارگاهی-و-عالیه-پروژه-لکه-گیری-و-ماسه-آسفالت-سرد-و--'>مناقصه نظارت کارگاهی و عالیه پروژه لکه گیری و ماسه آسفالت سرد و ... / آگهی دعوت به فراخوان مشاور, مناقصه نظارت کارگاهی و عالیه پروژه لکه گیری و ماسه آسفالت سرد و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040409/فراخوان-مناقصه-ارائه-خدمات-پشتیبانی-در-حوزه-های-اداری-مالی---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه ارائه خدمات پشتیبانی در حوزه های اداری، مالی ... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه ارائه خدمات پشتیبانی در حوزه های اداری، مالی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040411/مناقصه-تهیه-و-احداث-مخازن-200-و-500-مترمکعبی--'>مناقصه تهیه و احداث مخازن 200 و 500 مترمکعبی... / مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و احداث مخازن 200 و 500 مترمکعبی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040412/مناقصه-عملیات-حفر-کانال-و-4500-چاله-کاشت-نهال'>مناقصه عملیات حفر کانال و 4500 چاله کاشت نهال / مناقصه عملیات حفر کانال و 4500 چاله کاشت نهال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040417/فراخوان-خرید-تجهیزات-مرکز-EOC-جمعیت-هلال-احمر-استان-اصفهان'>فراخوان خرید تجهیزات مرکز EOC جمعیت هلال احمر استان اصفهان / فراخوان، فراخوان خرید تجهیزات مرکز EOC جمعیت هلال احمر استان اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040418/مناقصه-پروژه-لکه-گیری-درزگیری-روکش-راه-های--'>مناقصه پروژه لکه گیری، درزگیری، روکش راه های ... / مناقصه ,مناقصه پروژه لکه گیری، درزگیری، روکش راه های ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040421/فراخوان-مناقصه-عمومی-انجام-فعالیتهای-بهره-برداری-و-تعمیرات-واحدهای-بخار-و-مولدهای-توربین-گاز-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عمومی انجام فعالیتهای بهره برداری و تعمیرات واحدهای بخار و مولدهای توربین گاز  نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی انجام فعالیتهای بهره برداری و تعمیرات واحدهای بخار و مولدهای توربین گاز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040424/فراخوان-واگذاری-مشارکتی-واحد-مشاوره-تغذیه'>فراخوان واگذاری مشارکتی واحد مشاوره تغذیه  / آگهی فراخوان عمومی ,فراخوان  واگذاری مشارکتی واحد مشاوره تغذیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040428/فراخوان-ارزیابی-کیفی-کمکهای-اولیه-پزشکی'>فراخوان ارزیابی کیفی کمکهای اولیه پزشکی  / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی ، فراخوان ارزیابی کیفی کمکهای اولیه پزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040429/فراخوان-نصب-تلویزیون-شهری--نوبت-دوم'>فراخوان نصب تلویزیون شهری...نوبت دوم  / آگهی فراخوان، فراخوان نصب تلویزیون شهری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040437/تجدید-فراخوان-مرمت-محل-چادرهای-عشایری-شهرستان'>تجدید فراخوان مرمت محل چادرهای عشایری شهرستان  / فراخوان تجدید برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه مرمت راه و محل چادرهای عشایری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040442/مناقصه-خرید-نهال-عناب'> مناقصه خرید نهال عناب / مناقصه ، مناقصه خرید نهال عناب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040444/فراخوان-استعلام-تعمیر-سرویس-و-نگهداری-تاسیسات-بیمارستان--'>فراخوان استعلام تعمیر، سرویس و نگهداری تاسیسات بیمارستان... / مناقصه, فراخوان استعلام تعمیر، سرویس و نگهداری تاسیسات بیمارستان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040445/مناقصه-اجاره-230-دستگاه-خودروی-سواری-و-20-دستگاه-موتورسیکلت'>مناقصه اجاره 230 دستگاه خودروی سواری و 20 دستگاه موتورسیکلت / مناقصه اجاره 230 دستگاه خودروی سواری و 20 دستگاه موتورسیکلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040446/مناقصه-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوایی'>مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی / آگهی مناقصه , مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040451/فراخوان-مناقصه-خرید-250-کیلومتر-کابل-بلاک-میانی'>فراخوان مناقصه خرید 250 کیلومتر کابل بلاک میانی / فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه خرید 250 کیلومتر کابل بلاک میانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040453/مناقصه-اجرای-آسفالت-گرم-و-سرد'>مناقصه  اجرای آسفالت گرم و سرد  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای آسفالت گرم و سرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040454/مناقصه-جذب-سرمایه-گذار-جهت-احداث-پمپ-بنزین-و-خدمات-جانبی-آن-96-11-10'>مناقصه جذب سرمایه گذار جهت احداث پمپ بنزین و خدمات جانبی آن 96/11/10 / جذب سرمایه گذار ، مناقصه جذب سرمایه گذار جهت احداث پمپ بنزین و خدمات جانبی آن 96/11/10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040460/مناقصه-واگذاری-امور-خدماتی-بیمارستان-های-تابعه-دانشگاه--'>مناقصه واگذاری امور خدماتی بیمارستان های تابعه دانشگاه... / مناقصه واگذاری امور خدماتی بیمارستان های تابعه دانشگاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040466/مناقصه-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوایی-با-مصالح'>مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی با مصالح / آگهی مناقصه, مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی با مصالح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040469/مناقصه-عمومی-ترمیم-زیرسازی--اجرای-بیس-و-احداث-سه-فقره-آبرو-لوله-ای-و---نوبت-دوم'>مناقصه عمومی ترمیم زیرسازی ، اجرای بیس و احداث سه فقره آبرو لوله ای و ... نوبت دوم  / مناقصه عمومی ترمیم زیرسازی ، اجرای بیس و احداث سه فقره آبرو لوله ای و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040472/مناقصه-احداث-پل-هوایی-عابر-پیاده-در-روستای--نوبت-دوم'>مناقصه احداث پل هوایی عابر پیاده در روستای...نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه احداث پل هوایی عابر پیاده در روستای...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040476/مناقصه-نگهداری-امور-تاسیسات-الکتریکی-و-مکانیکی-ساختمانهای-ستادی--'>مناقصه نگهداری امور تاسیسات الکتریکی و مکانیکی ساختمانهای ستادی... / مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری امور تاسیسات الکتریکی و مکانیکی ساختمانهای ستادی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040477/مناقصه-اجرای-عملیات-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-و---تجدید'>مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت و ... تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت و ... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040478/مناقصه-اجرای-عملیات-ترمیم-اصلاح-و-احداث-کانال-ها-و-جوی-های-سطح-شهر--مرحله-دوم--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات ترمیم، اصلاح و احداث کانال ها و جوی های سطح شهر - مرحله دوم - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات ترمیم، اصلاح و احداث کانال ها و جوی های سطح شهر - مرحله دوم - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040479/مناقصه-خرید-1000-تن-سرب--'>مناقصه خرید 1000 تن سرب... / مناقصه خرید 1000 تن سرب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040484/مناقصه-پروژه-تعمیرات-و-نگهداری-شبکه-تاسیسات-گاز--ابزار-دقیق-و-حفاظت-از-زنگ'>مناقصه پروژه تعمیرات و نگهداری شبکه تاسیسات گاز ، ابزار دقیق و حفاظت از زنگ / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه, مناقصه پروژه تعمیرات و نگهداری شبکه تاسیسات گاز ، ابزار دقیق و حفاظت از زنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040485/اصلاحیه-تجدید-فراخوان-خرید-300-تن-لوله-پلی-اتیلن'>اصلاحیه تجدید فراخوان خرید 300 تن لوله پلی اتیلن  / اصلاحیه تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان خرید 300 تن لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040489/مناقصه-واگذاری-کلیه-امور-رختشوی-خانه-بیمارستان'> مناقصه واگذاری کلیه امور رختشوی خانه بیمارستان / مناقصه ، مناقصه واگذاری کلیه امور رختشوی خانه بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040490/استعلام-دیزل-پمپ-آتش-نشانی-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام دیزل پمپ آتش نشانی, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / استعلام,استعلام دیزل پمپ آتش نشانی, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040493/استعلام-خار-ضد-صعود--سایت-ستاد'>استعلام خار ضد صعود , سایت ستاد / استعلام ,استعلام خار ضد صعود , سایت ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040501/استعلام-پملپ-کابلی-سامانه-ستاد'>استعلام پملپ کابلی, سامانه ستاد / استعلام ,استعلام پملپ کابلی, سامانه ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040503/مناقصه-مجتمع-آبرسانی--نوبت-دوم'>مناقصه مجتمع آبرسانی... نوبت دوم  / مناقصه های عمومی یک مرحله ای، مناقصه مجتمع آبرسانی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040505/مناقصه-گازرسانی-به-روستای-گودو-96-11-10'>مناقصه گازرسانی به روستای گودو 96.11.10 / مناقصه گازرسانی به روستای گودو 96.11.10 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040507/مناقصه-عملیات-بهسازی-و-روکش-آسفالت-محور-دیهوک--راور'>مناقصه عملیات بهسازی و روکش آسفالت محور دیهوک - راور  / فراخوان مناقصه, مناقصه عملیات بهسازی و روکش آسفالت محور دیهوک - راور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040511/مناقصه-خرید-14-نوع-قطعات-ریخته-گری-ماسه-ای--'>مناقصه خرید 14 نوع قطعات ریخته گری ماسه ای... / مناقصه خرید 14 نوع قطعات ریخته گری ماسه ای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040512/مناقصه-راهبری-و-تعمیر-و-نگهداری-شناورهای-جست-و-جو-و-نجات-در--'>مناقصه راهبری و تعمیر و نگهداری شناورهای جست و جو و نجات در ... / مناقصه ,مناقصه راهبری و تعمیر و نگهداری شناورهای جست و جو و نجات در ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040513/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-اماکن-ورزشی'>مناقصه حفظ و نگهداری اماکن ورزشی  / آگهی شرکت در مناقصه عمومی , مناقصه حفظ و نگهداری اماکن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040514/مناقصه-تهیه-تجهیزات-و-سیم-کشی-سیم-محافظ-حاوی-فیبر-نوری'>مناقصه تهیه تجهیزات و سیم کشی سیم محافظ حاوی فیبر نوری  / آگهی مناقصات عمومی یک مرحله ای,مناقصه تهیه تجهیزات و سیم کشی سیم محافظ حاوی فیبر نوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040517/مناقصه-عملیات-احداث-3-دستگاه-ساختمان-ایستگاه-پمپاژ'>مناقصه عملیات احداث 3 دستگاه ساختمان ایستگاه پمپاژ  / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات احداث 3 دستگاه ساختمان ایستگاه پمپاژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040521/مناقصه-تامین-نیرو--مرحله-دوم'>مناقصه تامین نیرو  - مرحله دوم / آگهی مناقصه , مناقصه تامین نیرو  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040522/مناقصه-خدمات-مالی-و-حسابداری-تجدید'>مناقصه خدمات مالی و حسابداری تجدید / تجدید آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه خدمات مالی و حسابداری تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040523/مناقصه-ساخت-12-قلم-کالا-شامل-مبدل-های-DOUBLE-PIPE--نوبت-دوم'>مناقصه ساخت 12 قلم کالا شامل مبدل های DOUBLE PIPE... نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه ساخت 12 قلم کالا شامل مبدل های DOUBLE PIPE... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040524/مناقصه-نصب-انشعاب-تعمیرو-نگهداری-امور-کیفی-بهره-برداری--نوبت-دوم'>مناقصه نصب انشعاب، تعمیرو  نگهداری، امور کیفی بهره برداری ...نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه نصب انشعاب، تعمیرو  نگهداری، امور کیفی بهره برداری ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040527/مناقصه-تهیه-یونیفرم-کارکنان-زمینی'>مناقصه تهیه یونیفرم کارکنان زمینی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تهیه یونیفرم کارکنان زمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040528/مناقصه-مدیریت-امور-انبار--'>مناقصه مدیریت امور انبار ... / مناقصه عمومی, مناقصه مدیریت امور انبار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040530/مناقصه-اجرای-حفاری-و-ترمیم-ترانشه-شبکه-مخابرات-تهیه-مصالح-و-اجرای-شبکه-روشنایی-و--'>مناقصه اجرای حفاری و ترمیم ترانشه شبکه مخابرات، تهیه مصالح و اجرای شبکه روشنایی و... / مناقصه اجرای حفاری و ترمیم ترانشه شبکه مخابرات، تهیه مصالح و اجرای شبکه روشنایی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040531/مناقصه-خدمات-حفاظت-و-نگهبانی'>مناقصه خدمات حفاظت و نگهبانی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات حفاظت و نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040534/مناقصه-هرس-و-تزیین-درختان-و-چمن-زنی-فضای-سبز-شهر--'>مناقصه هرس و تزیین درختان و چمن زنی فضای سبز شهر... / مناقصه عمومی, مناقصه هرس و تزیین درختان و چمن زنی فضای سبز شهر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040535/مناقصه-تامین-خودرو-برای-سرویس-ایاب-و-ذهاب-اداری---نوبت-دوم'>مناقصه تامین خودرو برای سرویس ایاب و ذهاب اداری ... نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه تامین خودرو برای سرویس ایاب و ذهاب اداری ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040537/مناقصه-خرید-یکدستگاه-ازن-ژنراتور--نوبت-دوم'>مناقصه خرید یکدستگاه ازن ژنراتور - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه خرید یکدستگاه ازن ژنراتور  - نوبت  دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040538/مناقصه-BIBY-TURBOFLEX-مجدد'>مناقصه BIBY TURBOFLEX مجدد / آگهی مجدد ارزیابی کیفی , مناقصه BIBY TURBOFLEX مجدد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040539/مناقصه-تهیه-و-نصب-علائم-ایمنی-راهها--تهیه-و-نصب-و-بهسازی-تجدید'>مناقصه تهیه و نصب علائم ایمنی راهها - تهیه و نصب و بهسازی..تجدید  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه و نصب علائم ایمنی راهها - تهیه و نصب و بهسازی....تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040543/مناقصه-احداث-راه-روستائی-و-بهسازی-و-آسفالت--'>مناقصه احداث راه روستائی و بهسازی و آسفالت ... / مناقصه عمومی, مناقصه احداث راه روستائی و بهسازی و آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040548/مناقصه-بهینه-سازی-روشنایی-محوطه-پیرامونی'>مناقصه بهینه سازی روشنایی محوطه پیرامونی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه بهینه سازی روشنایی محوطه پیرامونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040552/مناقصه-اجرای-قسمتی-از-شبکه-20-کیلوولت-برق-رسانی-فاز-3-منطقه--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای قسمتی از شبکه 20 کیلوولت برق رسانی فاز 3 منطقه...نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه اجرای قسمتی از شبکه 20 کیلوولت برق رسانی فاز 3 منطقه...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040554/مناقصه-امورات-مربوط-به-تامین-و-طبخ-و-توزیع-غذا---'>مناقصه امورات مربوط به تامین و طبخ و توزیع غذا..... / مناقصه, مناقصه امورات مربوط به تامین و طبخ و توزیع غذا.....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040559/مناقصه-عملیات-اجرائی-رسیدگی-به-حوادث-تعمیرات-و-نگهداری-از-شبکه-آبرسانی--'>مناقصه عملیات اجرائی رسیدگی به حوادث، تعمیرات و نگهداری از شبکه آبرسانی... / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرائی رسیدگی به حوادث، تعمیرات و نگهداری از شبکه آبرسانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040564/فراخوان-انجام-عملیات-نگهداری-تعمیرات-بازسازی-شبکه-و-تحویل-آب-تجدید'>فراخوان انجام عملیات نگهداری، تعمیرات، بازسازی شبکه و تحویل آب تجدید / آگهی تجدید فراخوان , فراخوان انجام عملیات نگهداری، تعمیرات، بازسازی شبکه و تحویل آب تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040566/مناقصه-خرید-BIBYTURBOFLEX-'>مناقصه خرید BIBYTURBOFLEX.. / مناقصه خرید BIBYTURBOFLEX..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040571/مناقصه-مشارکت-در-ساخت--'>مناقصه مشارکت در ساخت... / مناقصه ,مناقصه مشارکت در ساخت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040573/تجدید-مناقصه-واگذاری-خدمات-شهر-و-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز---'>تجدید مناقصه واگذاری خدمات شهر و حفظ و نگهداری فضای سبز  ...  / مناقصه,تجدید مناقصه واگذاری خدمات شهر و حفظ و نگهداری فضای سبز  ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040575/فراخوان-مناقصه-خدمات-نگهبانی-و-حفاظت-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خدمات نگهبانی و حفاظت نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه خدمات نگهبانی و حفاظت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040577/مناقصه-اجرای-عملیات-روشنایی'>مناقصه اجرای عملیات روشنایی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه  اجرای عملیات روشنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040580/تجدید-مناقصه-ارزیابی-کیفی-واگذاری-خدمات-مدیریت-بهره-برداری--'>تجدید مناقصه ارزیابی کیفی واگذاری خدمات مدیریت بهره برداری ...  / تجدید آگهی مناقصه ارزیابی کیفی، تجدید مناقصه ارزیابی کیفی واگذاری خدمات مدیریت بهره برداری ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040582/مناقصه-انجام-خدمات-آبدارخانه-های-ساختمان-5-طبقه'>مناقصه  انجام خدمات آبدارخانه های ساختمان 5 طبقه  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  انجام خدمات آبدارخانه های ساختمان 5 طبقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040585/فراخوان-انجام-عملیات-نگهداری-تعمیرات-بازسازی-شبکه-و-تحویل-آب'>فراخوان انجام عملیات نگهداری، تعمیرات، بازسازی شبکه و تحویل آب  / آگهی فراخوان , فراخوان انجام عملیات نگهداری، تعمیرات، بازسازی شبکه و تحویل آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040586/تجدید-مناقصه-عملیات-خرید--نصب-و-راه-اندازی-چیلر'>تجدید مناقصه عملیات خرید ، نصب و راه اندازی چیلر  / آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه عملیات خرید ، نصب و راه اندازی چیلر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040588/مناقصه-اجرای-محوطه-سازی-و-فضاسازی-پارک-پارک-خانواده'>مناقصه اجرای محوطه سازی و فضاسازی پارک پارک خانواده / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای محوطه سازی و فضاسازی پارک پارک خانواده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040589/مناقصه-خرید-پنج-قلم-لوله-جهت-ساپورت'>مناقصه خرید پنج قلم لوله جهت ساپورت / مناقصه خرید پنج قلم لوله جهت ساپورت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040593/مناقصه-آسفالت-معابر-سطح-شهر-تجدید---نوبت-دوم'>مناقصه آسفالت معابر سطح شهر- تجدید ... نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه آسفالت معابر سطح شهر- تجدید ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040594/مناقصه-کابل-گذاری-فیبر-نوری---'>مناقصه کابل گذاری فیبر نوری .... / مناقصه, مناقصه کابل گذاری فیبر نوری ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040596/مناقصه-آسفالت-مکانیزه-جدول-گذاری-و-ترمیم-و-لکه-گیری--'>مناقصه آسفالت مکانیزه، جدول گذاری و ترمیم و لکه گیری... / مناقصه ,مناقصه آسفالت مکانیزه، جدول گذاری و ترمیم و لکه گیری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040599/مناقصه-آبرسانی-به-شهرک-صنعتی--نوبت-دوم'>مناقصه آبرسانی به شهرک صنعتی - نوبت دوم  / آگهی برگزاری مناقصه عمومی, مناقصه آبرسانی به شهرک صنعتی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040600/اصلاحیه-مناقصه-احداث-مخزن-بتنی---نوبت-دوم'>اصلاحیه مناقصه احداث مخزن بتنی ... نوبت دوم / مناقصه ,اصلاحیه مناقصه احداث مخزن بتنی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040603/فراخوان-انجام-عملیات-نگهداری-تعمیرات-بازسازی-شبکه-و-تحویل-آب-تجدید'>فراخوان انجام عملیات نگهداری، تعمیرات، بازسازی شبکه و تحویل آب تجدید / آگهی تجدید فراخوان , فراخوان انجام عملیات نگهداری، تعمیرات، بازسازی شبکه و تحویل آب تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040605/مناقصه-احداث-خطوط-محوری-چاه-آب-کشاورزی--نوبت-دوم'>مناقصه احداث خطوط محوری چاه آب کشاورزی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه احداث خطوط محوری چاه آب کشاورزی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040609/مناقصه-عملیات-تهیه-مصالح-و-اجرای-مقاوم-سازی-و-آب-بندی-کاسه-استخر-غدیر--'>مناقصه عملیات تهیه مصالح و اجرای مقاوم سازی و آب بندی کاسه استخر غدیر... / مناقصه عملیات تهیه مصالح و اجرای مقاوم سازی و آب بندی کاسه استخر غدیر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040610/مناقصه-خرید-لوله-چدن-داکتیل-تایتون-پوشش-دار'>مناقصه خرید لوله چدن داکتیل تایتون پوشش دار / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید لوله چدن داکتیل تایتون پوشش دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040611/مناقصه-بهسازی-خیابان-میلاد--'>مناقصه بهسازی خیابان میلاد... / آگهی مناقصه، مناقصه بهسازی خیابان میلاد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040612/مناقصه-عملیات-تهیه-مصالح-و-اجرای-مقاوم-سازی-و-آب-بندی--'>مناقصه عملیات تهیه مصالح و اجرای مقاوم سازی و آب بندی... / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات تهیه مصالح و اجرای مقاوم سازی و آب بندی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040614/مناقصه-روکش-آسفالت-و--'>مناقصه روکش آسفالت و ... / مناقصه ,مناقصه روکش آسفالت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040620/استعلام-حفر-و-تنقیه-و-لایروبی-چاه-های-آب-باران--مرحله-دوم'>استعلام حفر و تنقیه و لایروبی چاه های آب باران ...مرحله دوم  / استعلام, استعلام حفر و تنقیه و لایروبی چاه های آب باران ...مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040621/تجدید-مناقصه-اجرای-آسفالت-معابر-سطح-شهر'>تجدید مناقصه اجرای آسفالت معابر سطح شهر  / مناقصه,تجدید مناقصه اجرای آسفالت معابر سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040622/مناقصه-توسعه-و-اصلاح-شبکه-توزیع-آب-آشامیدنی--نوبت-دوم'>مناقصه توسعه و اصلاح شبکه توزیع آب آشامیدنی... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه توسعه و اصلاح شبکه توزیع آب آشامیدنی... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040626/مناقصه-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-بیمارستان--'>مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای بیمارستان... / مناقصه عمومیع مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای بیمارستان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040627/مناقصه-تعریض-و-بهسازی-محور--نوبت-دوم'>مناقصه تعریض و بهسازی محور ...نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه تعریض و بهسازی محور ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040632/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-کل-فضای-سبز----نوبت-سوم'>مناقصه حفظ و نگهداری کل فضای سبز  ...  نوبت سوم / مناقصه,مناقصه حفظ و نگهداری کل فضای سبز  ... نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040637/مناقصه-واگذاری-اجرای-عملیات-جدول-گذاری'>مناقصه واگذاری اجرای عملیات جدول گذاری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری اجرای عملیات جدول گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040638/فراخوان-مناقصه-انتخاب-پیمانکار-نگهداری-تاسیسات-تونل-انرژی--'>فراخوان مناقصه انتخاب پیمانکار نگهداری تاسیسات تونل انرژی... / آگهی فراخوان، فراخوان مناقصه انتخاب پیمانکار نگهداری تاسیسات تونل انرژی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040641/ارزیابی-کیفی-مناقصه-انجام-خدمات-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذا-(ناهار-و-شام)--نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی مناقصه انجام خدمات تهیه طبخ و توزیع غذا (ناهار و شام) - نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی , ارزیابی کیفی مناقصه انجام خدمات تهیه طبخ و توزیع غذا (ناهار و شام) - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040643/مناقصه-خاکریزی-نباتی-تعدادی-از-قطعات-فضای-سبز'>مناقصه خاکریزی نباتی تعدادی از قطعات فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خاکریزی نباتی تعدادی از قطعات فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040648/مناقصه-انجام-خدمات-آبدارخانه-های-ساختمان-دو-طبقه'>مناقصه انجام خدمات آبدارخانه های ساختمان دو طبقه  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات آبدارخانه های ساختمان دو طبقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040649/تجدید-مناقصه-احداث-پارک-محله-ای--'>تجدید مناقصه احداث پارک محله ای ... / آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه احداث پارک محله ای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040650/مناقصه-خرید-خدمات-خودروهای-سواری'>مناقصه خرید خدمات خودروهای سواری  / مناقصه ,مناقصه خرید خدمات خودروهای سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040652/مناقصه-انجام-امور-خدماتی-و-پشتیبانی-ستاد-مرکزی--'>مناقصه انجام امور خدماتی و پشتیبانی ستاد مرکزی ... / مناقصه انجام امور خدماتی و پشتیبانی ستاد مرکزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040653/مناقصه-نصب-2000-عدد-کنتور-و-رگلاتور'>مناقصه نصب 2000 عدد کنتور و رگلاتور  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه نصب 2000 عدد کنتور و رگلاتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040657/فراخوان-مناقصه-خدمات-نگهبانی-و-حفاظت'>فراخوان مناقصه خدمات نگهبانی و حفاظت  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه خدمات نگهبانی و حفاظت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040658/استعلام-پنیر-uf'>استعلام پنیر uf / استعلام ,استعلام پنیر uf</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040659/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-و--نوبت-دوم'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت و ...نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040660/استعلام-خرید-نصب-و-راه-اندازی-نرم-افزار'>استعلام خرید نصب و راه اندازی نرم افزار / استعلام ,استعلام خرید نصب و راه اندازی نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040662/استعلام-تهیه-مصالح-و-ساخت-و-نصب-درب'>استعلام تهیه مصالح و ساخت و نصب درب  / استعلام ,استعلام تهیه مصالح و ساخت و نصب درب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040665/استعلام-تعداد-۱۵-عدد-صندلی-گردان'>استعلام تعداد ۱۵ عدد صندلی گردان  / استعلام ,استعلام تعداد ۱۵ عدد صندلی گردان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040666/مناقصه-تامین-170-نفر-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین 170 نفر نیروی انسانی / آگهی  مناقصه عمومی, مناقصه تامین 170 نفر نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040668/مناقصه-خرید-ترانسفورماتورهای-قدرت-400-132-20-کیلوولت-200-مگاولت-آمپری-و--'>مناقصه خرید ترانسفورماتورهای قدرت 400.132.20 کیلوولت 200 مگاولت آمپری و ... / مناقصه ,مناقصه خرید ترانسفورماتورهای قدرت 400.132.20 کیلوولت 200 مگاولت آمپری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040669/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری / استعلام ,استعلام کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040670/مناقصه-انجام-عملیات-نصب-برج-و-سیم-کشی-خطوط-در-مبادی-ورودی--'>مناقصه انجام عملیات نصب برج و سیم کشی خطوط در مبادی ورودی... / فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی، مناقصه انجام عملیات نصب برج و سیم کشی خطوط در مبادی ورودی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040672/مناقصه-ایجاد-توسعه-معابر-شهری-نوبت-دوم'>مناقصه ایجاد توسعه معابر شهری- نوبت دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه ایجاد توسعه معابر شهری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040673/مناقصه-اجرای-سازه-بتنی-استخر--'>مناقصه اجرای سازه بتنی استخر ... / مناقصه, مناقصه اجرای سازه بتنی استخر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040674/فراخوان-انجام-خدمات-حجمی-سرویس-تعمیرات-و-نگهداری-تاسیسات-الکتریکی-'>فراخوان انجام خدمات حجمی سرویس، تعمیرات و نگهداری تاسیسات الکتریکی، / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای,فراخوان انجام خدمات حجمی سرویس، تعمیرات و نگهداری تاسیسات الکتریکی،</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040678/مناقصه-سرویس-امور-تعمیرات-آسانسور--'>مناقصه سرویس امور تعمیرات آسانسور.... / مناقصه, مناقصه سرویس امور تعمیرات آسانسور....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040679/استعلام-درب-و-پنجره-آلومینیم-دراندازه-های-مختلف'>استعلام درب و پنجره آلومینیم دراندازه های مختلف   / استعلام,استعلام درب و پنجره آلومینیم دراندازه های مختلف  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040680/مناقصه-انجام-پروژه-تحلیل-مخاطرات-شغلی-ایمنی-و-بهداشتی---'>مناقصه انجام پروژه تحلیل مخاطرات شغلی ایمنی و بهداشتی .... / مناقصه ,مناقصه انجام پروژه تحلیل مخاطرات شغلی ایمنی و بهداشتی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040684/مناقصه-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-و-خانواده-ها---نوبت-دوم'>مناقصه ایاب و ذهاب کارکنان و خانواده ها ... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه ایاب و ذهاب کارکنان و خانواده ها ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040685/مناقصه-عملیات-رپرگذاری-رودخانه-های--'>مناقصه عملیات رپرگذاری رودخانه های ... / مناقصه,مناقصه عملیات رپرگذاری رودخانه های ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040686/مناقصه-خرید-رله--تجهیزات-حفاظتی-و-ملحقات'>مناقصه خرید رله ، تجهیزات حفاظتی و ملحقات / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید رله ، تجهیزات حفاظتی و ملحقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040687/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-و-تاسیسات'>مناقصه نگهداری فضای سبز و تاسیسات  / آگهی مناقصه  , مناقصه نگهداری فضای سبز و تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040688/مناقصه-واگذاری-نصب-نگهداری-پشتیبانی-فنی-بازسازی-و-بهره-برداری-تلفن-های-همگانی--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری نصب، نگهداری، پشتیبانی فنی، بازسازی و بهره برداری تلفن های همگانی - نوبت دوم  / مناقصه واگذاری نصب، نگهداری، پشتیبانی فنی، بازسازی و بهره برداری تلفن های همگانی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040690/مناقصه-نگهداری-تعمیرات-و-راه-اندازی-سیستم-های-تاسیساتی--'>مناقصه  نگهداری، تعمیرات و راه اندازی سیستم های تاسیساتی... / مناقصه  نگهداری، تعمیرات و راه اندازی سیستم های تاسیساتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040693/مناقصه-خرید-P-F-KEYSTON-E'>مناقصه خرید P/F KEYSTON E / مناقصه ,مناقصه خرید P/F KEYSTON E</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040695/مناقصه-تکمیل-مدرسه-12-کلاسه-مسکن-مهر--نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل مدرسه 12 کلاسه مسکن مهر - نوبت دوم  / مناقصه,مناقصه تکمیل مدرسه 12 کلاسه مسکن مهر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040696/مناقصه-رنگ-آمیزی-جداول-سطح-شهر'>مناقصه رنگ آمیزی جداول سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه رنگ آمیزی جداول سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040699/استعلام-حفر-کانال'>استعلام حفر کانال  / استعلام ,استعلام حفر کانال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040701/مناقصه-خدمات-تکنولوژی-35-مجموعه-ویپ-استاک-هیدرولیکی-و-مکانیکی'>مناقصه خدمات تکنولوژی 35 مجموعه ویپ استاک هیدرولیکی و مکانیکی  / مناقصه خدمات تکنولوژی 35 مجموعه ویپ استاک هیدرولیکی و مکانیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040702/مناقصه-خرید-الکتروپمپ-پلنجری-دستگاه-فرآورش-سیار--نوبت-دوم'>مناقصه خرید الکتروپمپ پلنجری دستگاه فرآورش سیار - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید الکتروپمپ پلنجری دستگاه فرآورش سیار - نوبت د وم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040703/استعلام-قیمت-طرح-اکتشاف-خاکهای-صنعتی'>استعلام قیمت طرح اکتشاف خاکهای صنعتی / استعلام, استعلام قیمت طرح اکتشاف خاکهای صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040708/استعلام-فن-پنجره-ای'>استعلام فن پنجره ای  / استعلام , استعلام فن پنجره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040709/اصلاحیه-مناقصه-واگذاری-خدمات-عملیاتی-فنی--توسعه-و-نگهداشت-فضای-سبز'>اصلاحیه مناقصه واگذاری خدمات عملیاتی فنی ، توسعه و نگهداشت فضای سبز  / اصلاحیه مناقصه ,مناقصه واگذاری خدمات عملیاتی فنی ، توسعه و نگهداشت فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040710/مناقصه-استاندارد-چدنی'>مناقصه استاندارد چدنی / مناقصه, مناقصه استاندارد چدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040712/استعلام-لوله-فولادی-بدون-درز'>استعلام لوله فولادی بدون درز / استعلام , استعلام لوله فولادی بدون درز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040714/استعلام-توری-فولادی-سرندی'>استعلام توری فولادی سرندی   / استعلام,استعلام توری فولادی سرندی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040716/مناقصه-خرید-مواد-و-تثبیت-آب-گروه-دو-سیکل-های-گردشی'>مناقصه خرید مواد و تثبیت آب گروه دو سیکل های گردشی  / مناقصه, مناقصه خرید مواد و تثبیت آب گروه دو سیکل های گردشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040718/استعلام-توری-فولادی-سرندی'>استعلام توری فولادی سرندی / استعلام ,استعلام توری فولادی سرندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040719/استعلام-یونیت-ترمزماشین-تراش-ژاپنی-مارکDINICHIتیپBLGCHB'>استعلام یونیت ترمزماشین تراش ژاپنی مارکDINICHIتیپBLGCHB   / استعلام, استعلام یونیت ترمزماشین تراش ژاپنی مارکDINICHIتیپBLGCHB  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040720/فراخوان-مناقصه-تکمیل-سالن-ورزشی-سقف-کوتاه-مجموعه-ورزشی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تکمیل سالن ورزشی سقف کوتاه مجموعه ورزشی نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه تکمیل سالن ورزشی سقف کوتاه مجموعه ورزشی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040722/تجدید-مناقصه-پروژه-احداث-شبکه-توزیع-گاز-و-ساخت-و-نصب-انشعابات--'>تجدید مناقصه پروژه احداث شبکه توزیع گاز و ساخت و نصب انشعابات... / آگهی تجدید فراخوان مناقصه، تجدید مناقصه پروژه احداث شبکه توزیع گاز و ساخت و نصب انشعابات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040723/مناقصه-اجرای-عملیات-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محورهای--'>مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت محورهای ... / مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت محورهای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040724/استعلام-خرید-18-ردیف-انواع-ابزارآلات-کارگاه-اکسیژن-مدیریت-انرژی'>استعلام خرید 18 ردیف انواع ابزارآلات کارگاه اکسیژن مدیریت انرژی   / استعلام,استعلام خرید 18 ردیف انواع ابزارآلات کارگاه اکسیژن مدیریت انرژی   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040726/استعلام-مینی-سنگ-کفگرد-و-اره-عمود-بر'>استعلام  مینی سنگ کفگرد و اره عمود بر   / استعلام , استعلام  مینی سنگ کفگرد و اره عمود بر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040727/استعلام-پمپ-وکیوم'>استعلام پمپ وکیوم / استعلام, استعلام پمپ وکیوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040728/فراخوان-مناقصه-پروژه-زیرسازی-جدول-گذاری-و-آسفالت-معابر---مرحله-دوم-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه پروژه زیرسازی، جدول گذاری و آسفالت معابر ... مرحله دوم نوبت دوم  / آگهی مناقصه فراخوان عمومی , فراخوان مناقصه پروژه زیرسازی، جدول گذاری و آسفالت معابر ... مرحله دوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040729/تجدید-دوم-مناقصه-خرید-پایه-علائم-عمودی'>تجدید دوم مناقصه خرید پایه علائم عمودی  / آگهی تجدید دوم مناقصه , تجدید مناقصه خرید پایه علائم عمودی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040730/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-و-تاسیسات--'>مناقصه نگهداری فضای سبز و تاسیسات ... / مناقصه نگهداری فضای سبز و تاسیسات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040731/استعلام-گازومتر-RITTER'>استعلام گازومتر RITTER / استعلام ,استعلام گازومتر RITTER</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040733/فراخوان-مناقصه-تکمیل-سالن-ورزشی-سقف-کوتاه-مجموعه-ورزشی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تکمیل سالن ورزشی سقف کوتاه مجموعه ورزشی نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه تکمیل سالن ورزشی سقف کوتاه مجموعه ورزشی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040735/مناقصه-خرید-P-F-DYNAL-CO'>مناقصه خرید P/F DYNAL CO / مناقصه ,مناقصه خرید P/F DYNAL CO</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040736/مناقصه-محدود-انتخاب-مشاور-جهت-نظارت-کارگاهی'>مناقصه محدود انتخاب مشاور جهت نظارت کارگاهی  / مناقصه محدود انتخاب مشاور جهت نظارت کارگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040737/فراخوان-طراحی-و-دکوراسیون-داخلی-و-تاسیسات-الکتریکی'>فراخوان طراحی و دکوراسیون داخلی و تاسیسات الکتریکی  / فراخوان ،فراخوان طراحی و دکوراسیون داخلی و تاسیسات الکتریکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040738/مناقصه-عمومی-پروژه-تهیه--ساخت-و-نصب-سکوی-دسترسی'>مناقصه عمومی پروژه تهیه ، ساخت و نصب سکوی دسترسی  / مناقصه عمومی پروژه تهیه ، ساخت و نصب سکوی دسترسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040739/مناقصه-خرید-NELES--JAMESBURY'>مناقصه خرید NELES - JAMESBURY / مناقصه ,مناقصه خرید NELES - JAMESBURY</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040742/استعلام--استعلام-قیمت-دوره-آموزشی-به-بافی'>استعلام , استعلام قیمت دوره آموزشی به بافی / استعلام, استعلام , استعلام قیمت دوره آموزشی به بافی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040744/مناقصه-عملیات-نصب-برج-و-سیم-کشی-خطوط-مبادی-ورودی-پستهای-انتقال-نیروی'>مناقصه عملیات نصب برج و سیم کشی خطوط مبادی ورودی پستهای انتقال نیروی   / مناقصه عملیات نصب برج و سیم کشی خطوط مبادی ورودی پستهای انتقال نیروی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040746/مناقصه-ساخت-و-نصب-سکوی-دسترسی-تاسیسات--'>مناقصه ساخت و نصب سکوی دسترسی تاسیسات.... / مناقصه, مناقصه ساخت و نصب سکوی دسترسی تاسیسات....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040748/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر  / استعلام ,استعلام کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040751/مناقصه-عملیات-اجرای-خط-انتقال-آب'>مناقصه عملیات اجرای خط انتقال آب / مناقصه, مناقصه عملیات اجرای خط انتقال آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040752/استعلام-یراق-سیم-روسی'>استعلام یراق سیم روسی  / استعلام ,استعلام یراق سیم روسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040754/استعلام-۴۰-دستگاه-اسپلیت'>استعلام ۴۰ دستگاه اسپلیت  / استعلام ,استعلام ۴۰ دستگاه اسپلیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040755/مناقصه-تهیه-و-طبخ-غذای-پرسنل'>مناقصه تهیه و طبخ غذای پرسنل  / آگهی مناقصه، مناقصه تهیه و طبخ غذای پرسنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040756/استعلام-تسمه-و-ناودانی-فولادی'>استعلام تسمه و ناودانی فولادی  / مناقصه, استعلام تسمه و ناودانی فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040757/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی  / استعلام ,استعلام اجرای طرح هادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040759/استعلام-تعمیرات-و-تعویض-دال-پل-کمربندی---'>استعلام تعمیرات و تعویض دال پل کمربندی ....  / استعلام , استعلام تعمیرات و تعویض دال پل کمربندی .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040760/استعلام-دستگاه-خشک-کن--'>استعلام دستگاه خشک کن... / استعلام, استعلام دستگاه خشک کن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040762/استعلام-اجرای-حفر-چاه'>استعلام اجرای حفر چاه  / استعلام ,استعلام اجرای حفر چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040764/استعلام-دوربین-وب-کم-logitech-c615-HD--'>استعلام دوربین وب کم logitech c615 HD... / استعلام, استعلام دوربین وب کم logitech c615 HD...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040765/استعلام-انبارگردانی-شمارش-اقلام'>استعلام انبارگردانی، شمارش اقلام / استعلام ,استعلام انبارگردانی، شمارش اقلام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040767/استعلام-اجرای-طرح-هادی--'>استعلام اجرای طرح هادی ... / استعلام ,استعلام اجرای طرح هادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040769/استعلام-یک-لب-تاب'>استعلام یک لب تاب / استعلام , استعلام یک لب تاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040770/مناقصه-جدول-گذاری-و-اجرای-کانیو-سطح-شهر--'>مناقصه جدول گذاری و اجرای کانیو سطح شهر... / مناقصه ,مناقصه جدول گذاری و اجرای کانیو سطح شهر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040771/استعلام-اقلام-مورد-نیاز-امداد-و-نجات--'>استعلام اقلام مورد نیاز امداد و نجات... / استعلام, استعلام اقلام مورد نیاز امداد و نجات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040772/استعلام-کارت-مخابراتی-RTU'>استعلام کارت مخابراتی RTU / استعلام ,استعلام کارت مخابراتی RTU</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040773/استعلام-​نظارت-در-اجرای-طرح-هادی-روستا--'>استعلام ​نظارت در اجرای طرح هادی روستا... / استعلام ,استعلام ​نظارت در اجرای طرح هادی روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040775/استعلام-شیر-مخصوص-اتصال-با--'>استعلام شیر مخصوص اتصال با ... / استعلام, استعلام شیر مخصوص اتصال با ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040776/استعلام-کارت-مخابراتی-RTU-مدل-IDS850'>استعلام کارت مخابراتی RTU مدل IDS850 / استعلام, استعلام کارت مخابراتی RTU مدل IDS850</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040777/استعلام-کاغذ-A4'>استعلام کاغذ A4   / استعلام, استعلام کاغذ A4  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040778/استعلام-تعداد-۲۰-دستگاه-پرینتر'>استعلام تعداد ۲۰ دستگاه پرینتر / استعلام ,استعلام تعداد ۲۰ دستگاه پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040779/استعلام-تعویض-مقره-بشقابی'>استعلام تعویض مقره بشقابی  / استعلام, استعلام تعویض مقره بشقابی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040780/آگهی-اصلاح-شبکه-آب'>آگهی اصلاح شبکه آب  / آگهی مناقصه ، آگهی اصلاح شبکه آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040782/استعلام-قیمت-پروژه-جدول-هدایت--'>استعلام قیمت پروژه جدول هدایت... / استعلام, استعلام قیمت پروژه جدول هدایت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040783/استعلام-نگهداری-و-تعمیرات-تاسیسات--'>استعلام نگهداری و تعمیرات تاسیسات... / استعلام, استعلام نگهداری و تعمیرات تاسیسات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040784/استعلام-مانیتور-صنعتی'>استعلام مانیتور صنعتی  / استعلام ,استعلام مانیتور صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040785/استعلام-محوطه-سازی'>استعلام محوطه سازی / استعلام, استعلام محوطه سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040786/استعلام-قیمت-تکمیل-شبکه-جمع-آور--'>استعلام قیمت تکمیل شبکه جمع آور... / استعلام ,  استعلام قیمت تکمیل شبکه جمع آور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040787/استعلام-اجرای-طرح-هادی--'>استعلام اجرای طرح هادی ... / استعلام ,استعلام اجرای طرح هادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040788/استعلام-فن-کویل-زمینی-200--'>استعلام فن کویل زمینی 200... / استعلام, استعلام فن کویل زمینی 200...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040789/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی  / استعلام ,استعلام اجرای طرح هادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040790/استعلام-اجرای-طرح-هادی--'>استعلام اجرای طرح هادی ... / استعلام ,استعلام اجرای طرح هادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040791/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات / استعلام, استعلام خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040793/استعلام-تهیه-و-تحویل-5-حلقه-رینگ-و-لاس--'>استعلام تهیه و تحویل 5 حلقه رینگ و لاس... / استعلام, استعلام تهیه و تحویل 5 حلقه رینگ و لاس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040794/استعلام-​احداث-راه-دسترسی-به-مجتمع'>استعلام ​احداث راه دسترسی به مجتمع  / استعلام , استعلام ​احداث راه دسترسی به مجتمع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040795/استعلام-کابل-و-کابلشو'>استعلام کابل و کابلشو / استعلام ,استعلام کابل و کابلشو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040796/استعلام-تعداد-25-عدد-صندلی-گردان'>استعلام تعداد 25 عدد صندلی گردان  / استعلام , استعلام تعداد 25 عدد صندلی گردان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040798/استعلام-در-راستای-راه-اندازی-STM1'>استعلام در راستای راه اندازی STM1   / استعلام, استعلام در راستای راه اندازی STM1  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040799/استعلام-اسپیکر'>استعلام اسپیکر  / استعلام, استعلام اسپیکر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040800/استعلام-تجهیزات-و-وسایل--'>استعلام تجهیزات و وسایل... / استعلام, استعلام تجهیزات و وسایل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040801/استعلام-فلش-مموری'>استعلام فلش مموری / استعلام ,استعلام فلش مموری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040802/استعلام-شیرآلات-فشارشکن'>استعلام شیرآلات فشارشکن  / استعلام ,استعلام شیرآلات فشارشکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040804/استعلام-کارت-CPU-مرکز-تلفن-آلکاتل'>استعلام کارت CPU  مرکز تلفن آلکاتل   / استعلام , استعلام کارت CPU  مرکز تلفن آلکاتل  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040805/استعلام-تهیه-و-تحویل-یک-عدد-میز-ناهار'>استعلام تهیه و تحویل یک عدد میز ناهار  / استعلام، استعلام تهیه و تحویل یک عدد میز ناهار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040806/استعلام-بازرسی-فنی--سرویس-و-نگهداری-اسا--'>استعلام بازرسی فنی - سرویس و نگهداری اسا.... / استعلام, استعلام بازرسی فنی - سرویس و نگهداری اسا....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040807/استعلام-تعمیرات-اساسی-مهمانسرا'>استعلام تعمیرات اساسی مهمانسرا / استعلام ,استعلام تعمیرات اساسی مهمانسرا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040808/استعلام-سنگ-زنی-رول'>استعلام سنگ زنی رول / استعلام, استعلام سنگ زنی رول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040809/استعلام-کیسه-ادرار-سفید-صلیبی-آویزدار'>استعلام کیسه ادرار سفید صلیبی آویزدار  / استعلام, استعلام کیسه ادرار سفید صلیبی آویزدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040810/استعلام-انجام-خدمات-مهندسی-تامین-بیمه--'>استعلام انجام خدمات مهندسی، تامین، بیمه... / استعلام, استعلام انجام خدمات مهندسی، تامین، بیمه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040811/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-۷۰-عدد'>استعلام نصب و راه اندازی ۷۰ عدد / استعلام ,استعلام نصب و راه اندازی ۷۰ عدد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040812/استعلام-کفپوش-pvc-طرح-المپیک'>استعلام کفپوش pvc  طرح المپیک  / استعلام, استعلام کفپوش pvc  طرح المپیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040814/استعلام-اجرای-طرح-هادی--'>استعلام اجرای طرح هادی ... / استعلام ,استعلام اجرای طرح هادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040815/استعلام-کپسول-آتش-نشانی'>استعلام کپسول آتش نشانی  / استعلام ,استعلام کپسول آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040816/استعلام-طراحی-داخلی-ساختمان-جهان-تاب'>استعلام طراحی داخلی ساختمان جهان تاب / استعلام, استعلام طراحی داخلی ساختمان جهان تاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040817/استعلام-​پذیرایی'>استعلام ​پذیرایی  / استعلام, استعلام ​پذیرایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040818/استعلام-دو-دستگاه-دوربین-فیلمبرداری'>استعلام دو دستگاه دوربین فیلمبرداری / استعلام ,استعلام دو دستگاه دوربین فیلمبرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040819/استعلام-​تجهیزات-و-وسایل'>استعلام ​تجهیزات و وسایل  / استعلام, استعلام کیسه ادرار سفید صلیبی آویزدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040820/استعلام-کاغذ-تحریر-کپی-80-گرمی-a4-ابعاد'>استعلام کاغذ تحریر کپی 80 گرمی a4 ابعاد / استعلام, استعلام کاغذ تحریر کپی 80 گرمی a4 ابعاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040821/استعلام-تجهیزات-پزشکی'>استعلام تجهیزات پزشکی  / استعلام, استعلام تجهیزات پزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040823/استعلام-کارت-مالتی-پلکسر-PDH'>استعلام کارت مالتی پلکسر PDH  / استعلام , استعلام کارت مالتی پلکسر PDH </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040824/استعلام-خرید-نصب-و-اجرای-پنجره-های--'>استعلام خرید، نصب و اجرای پنجره های... / استعلام, استعلام خرید، نصب و اجرای پنجره های...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040825/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری / استعلام ,استعلام کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040826/استعلام-پایاب-سد'>استعلام پایاب سد  / استعلام ,استعلام پایاب سد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040828/استعلام-آب-رسانی؛-مدیریت--'>استعلام آب رسانی؛ مدیریت... / استعلام, استعلام آب رسانی؛ مدیریت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040829/استعلام-چاپگر-ایسون-L1800-A3--'>استعلام چاپگر ایسون L1800 A3 ... / استعلام, استعلام چاپگر ایسون L1800 A3 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040830/استعلام-کیس-کامپیوتر-گرین'>استعلام کیس کامپیوتر گرین  / استعلام , استعلام کیس کامپیوتر گرین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040831/استعلام-پذیرایی-به-صرف-ناهار'>استعلام پذیرایی به صرف ناهار  / استعلام ,استعلام پذیرایی به صرف ناهار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040832/مناقصه-مشاور-حقوقی-جهت-انجام-کارهای-حقوقی--'>مناقصه مشاور حقوقی جهت انجام کارهای حقوقی... / آگهی مناقصه، مناقصه مشاور حقوقی جهت انجام کارهای حقوقی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040833/استعلام-خرید-البسه-استحقاقی-کارکنان'>استعلام خرید البسه استحقاقی کارکنان  / استعلام , استعلام خرید البسه استحقاقی کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040835/استعلام-تهیه-و-تحویل-یک-دست-مبلمان'>استعلام تهیه و تحویل یک دست مبلمان / استعلام ,استعلام تهیه و تحویل یک دست مبلمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040836/استعلام-​لوله-آب-سفید'>استعلام ​لوله آب سفید  / استعلام , استعلام ​لوله آب سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040837/مناقصه-واگذاری-امورات-رفت-و-روب-و-نظافت-سطح-شهر--'>مناقصه واگذاری امورات رفت و روب و نظافت سطح شهر... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امورات رفت و روب و نظافت سطح شهر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040838/استعلام-جدول-و-بلوک-فرش'>استعلام جدول و بلوک فرش / استعلام ,استعلام جدول و بلوک فرش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040839/استعلام-خرید-دستگاه-اندازه-گیری-جیوه--'>استعلام خرید دستگاه اندازه گیری جیوه... / استعلام, استعلام خرید دستگاه اندازه گیری جیوه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040840/مناقصه-مطالعات-ژئوتکنیک-اکتشافی-و-آزمایش-های-صحرایی--'>مناقصه مطالعات ژئوتکنیک اکتشافی و آزمایش های صحرایی ... / مناقصه, مناقصه مطالعات ژئوتکنیک اکتشافی و آزمایش های صحرایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040841/استعلام-دستکش-لاتکس'>استعلام دستکش لاتکس  / استعلام , استعلام دستکش لاتکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040842/مناقصه-بازسازی-خسارات-ناشی-از-سیلاب--'>مناقصه بازسازی خسارات ناشی از سیلاب.... / مناقصه, مناقصه بازسازی خسارات ناشی از سیلاب....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040843/استعلام-لوله-کشی-آب--'>استعلام لوله کشی آب ... / استعلام,استعلام لوله کشی آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040844/استعلام-گشت-و-مراقبت-از-عرصه-های-منابع'>استعلام گشت و مراقبت از عرصه های منابع / استعلام, استعلام گشت و مراقبت از عرصه های منابع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040845/استعلام-​مرغ-منجمد-ایرانی'>استعلام ​مرغ منجمد ایرانی  / استعلام,استعلام ​مرغ منجمد ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040846/استعلام-کانکس'>استعلام کانکس  / استعلام , استعلام کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040847/مناقصه-عملیات-تهیه-و-مصالح-و-اجرای-مقاوم-سازی-و-آب-بندی-کاسه-استخر-غدیر--'>مناقصه عملیات تهیه و مصالح و اجرای مقاوم سازی و آب بندی کاسه استخر غدیر ... / مناقصه ,مناقصه عملیات تهیه و مصالح و اجرای مقاوم سازی و آب بندی کاسه استخر غدیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040848/استعلام-برد-دیتالا-گر-Dl222-مدل-و--'>استعلام برد دیتالا گر Dl222 مدل و ... / استعلام, استعلام برد دیتالا گر Dl222 مدل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040850/استعلام-خرید-تجهیزات-اداری-بهزیستی'>استعلام خرید تجهیزات اداری بهزیستی / استعلام, استعلام خرید تجهیزات اداری بهزیستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040851/استعلام-گندزداها-و-ضد-عفونی-کننده'>استعلام گندزداها و ضد عفونی کننده  / استعلام ، استعلام گندزداها و ضد عفونی کننده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040852/استعلام-میلگرد-۱۲-آجدار'>استعلام میلگرد ۱۲ آجدار / استعلام ,استعلام میلگرد ۱۲ آجدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040853/استعلام-محصولات-آرایشی--'>استعلام محصولات آرایشی.... / استعلام, استعلام محصولات آرایشی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040854/مناقصه-پروژه-جدولگذاری-در-معایر'>مناقصه پروژه جدولگذاری در معایر  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه پروژه جدولگذاری در معایر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040855/استعلام-حروف-چلینیوم'>استعلام حروف چلینیوم / استعلام,استعلام حروف چلینیوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040857/استعلام-گشت-و-مراقبت-و-کنترل-کوچ'>استعلام گشت و مراقبت و کنترل کوچ  / استعلام, استعلام گشت و مراقبت و کنترل کوچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040858/استعلام-احداث-جاده-بین-مزارع'>استعلام احداث جاده بین مزارع  / استعلام, استعلام احداث جاده بین مزارع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040859/استعلام-نظارت-بر-اجرای-طرح-هادی'>استعلام نظارت بر اجرای طرح هادی  / استعلام , استعلام نظارت بر اجرای طرح هادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040860/استعلام-تهیه-و-تحویل-و-نصب-تابلو'>استعلام تهیه و تحویل و نصب تابلو  / استعلام, استعلام تهیه و تحویل و نصب تابلو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040861/استعلام-انتقال-آب--'>استعلام انتقال آب ... / استعلام, استعلام انتقال آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040862/استعلام-آبرسانی-21900-مترمکعب--'>استعلام آبرسانی 21900 مترمکعب .. / استعلام,استعلام آبرسانی 21900 مترمکعب ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040863/فراخوان-اجرای-پروژه-روسازی-آسفالت-جدولگذاری-و-اجرای-کانال-شهرک-صنعتی--'>فراخوان اجرای پروژه روسازی، آسفالت ،جدولگذاری و اجرای کانال شهرک صنعتی... / فراخوان، فراخوان اجرای پروژه روسازی، آسفالت ،جدولگذاری و اجرای کانال شهرک صنعتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040864/استعلام-لوازم-رایانه-ای'>استعلام لوازم رایانه ای  / استعلام ,استعلام لوازم رایانه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040865/استعلام-چای-گلستان-500-گرمی'>استعلام چای گلستان 500 گرمی / استعلام ,استعلام چای گلستان 500 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040866/مناقصه-واگذاری-امور-احیاء--توسعه-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه واگذاری امور احیاء ، توسعه و نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور احیاء ، توسعه و نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040868/استعلام-عملیات-اصلاح-شبکه-و-انشعابات-آب'>استعلام عملیات اصلاح شبکه و انشعابات آب  / استعلام , استعلام عملیات اصلاح شبکه و انشعابات آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040869/استعلام-انجام-عملیات-علف-زنی-ایستگاهها'>استعلام انجام عملیات علف زنی ایستگاهها / استعلام, استعلام انجام عملیات علف زنی ایستگاهها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040870/استعلام-خرید-رک--PDU--پچ-بتل-و--'>استعلام خرید رک + PDU + پچ بتل و ... / استعلام, استعلام خرید رک + PDU + پچ بتل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040871/استعلام-قیمت-اجرای-طرح-اکتشاف'>استعلام قیمت اجرای طرح اکتشاف / استعلام, استعلام قیمت اجرای طرح اکتشاف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040872/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن  / استعلام ,استعلام لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040873/استعلام-ایمن-سازی-شیب-شیروانی--'>استعلام ایمن سازی شیب شیروانی ... / استعلام ,استعلام ایمن سازی شیب شیروانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040874/استعلام-خدمات-مشاوره--پشتیبانی-و--'>استعلام خدمات مشاوره ، پشتیبانی و ...  / استعلام ,استعلام خدمات مشاوره ، پشتیبانی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040875/استعلام-فلزیاب-بازرسی-دستی'>استعلام فلزیاب بازرسی دستی / استعلام , استعلام فلزیاب بازرسی دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040877/استعلام-لاستیک-خودرو-پژو-405'>استعلام لاستیک خودرو پژو 405 / استعلام ,استعلام لاستیک خودرو پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040878/مناقصه-تهیه-آسفالت-قیرپاشی-پخش-و-تراکم-آسفالت-گرم--'>مناقصه تهیه آسفالت، قیرپاشی، پخش و تراکم آسفالت گرم... / مناقصه تهیه آسفالت، قیرپاشی، پخش و تراکم آسفالت گرم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040879/استعلام-خرید-و-نصب-مسیرنما-روی-بدنه-نی--'>استعلام خرید و نصب مسیرنما روی بدنه نی...  / استعلام,استعلام خرید و نصب مسیرنما روی بدنه نی... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040880/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات / استعلام ,استعلام خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040881/استعلام-سرسمپلر--'>استعلام سرسمپلر... / استعلام, استعلام سرسمپلر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040882/استعلام-​احداث-پل-عابر-پیاده'>استعلام ​احداث پل عابر پیاده / استعلام, استعلام ​احداث پل عابر پیاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040883/استعلام-4-قلم-لوازم-خانگی'>استعلام 4 قلم لوازم خانگی / استعلام, استعلام 4 قلم لوازم خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040884/استعلام-سرجک-به-تعداد-۹۴۰-عدد--'>استعلام سرجک به تعداد ۹۴۰ عدد ... / استعلام,استعلام سرجک به تعداد ۹۴۰ عدد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040886/مناقصه-واگذاری-امور-حفاظتی-و-مراقبتی-بیمارستان-فجر--'>مناقصه واگذاری امور حفاظتی و مراقبتی بیمارستان فجر... / آگهی مناقصه، مناقصه واگذاری امور حفاظتی و مراقبتی بیمارستان فجر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040887/استعلام-خرید-کفش--'>استعلام خرید کفش ... / استعلام,استعلام خرید کفش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040888/استعلام-دوربین-و-وسایل-حفاظتی-امنیتی-و--'>استعلام دوربین و وسایل حفاظتی، امنیتی و... / استعلام, استعلام دوربین و وسایل حفاظتی، امنیتی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040889/استعلام-تولید-نرم-افزار-مالتی-مدیا'>استعلام تولید نرم افزار مالتی مدیا / استعلام ,استعلام تولید نرم افزار مالتی مدیا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040890/استعلام-خرید-نصب-و-اجرای-سیستم-تلفن'>استعلام خرید، نصب و اجرای سیستم تلفن / استعلام, استعلام خرید، نصب و اجرای سیستم تلفن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040891/استعلام-​نصب-پوشش-پلاستیکی-ضد-پرنده'>استعلام ​نصب پوشش پلاستیکی ضد پرنده / استعلام, استعلام ​نصب پوشش پلاستیکی ضد پرنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040892/استعلام-بازسازی-کلی-2-دستگاه-آسانسور'>استعلام بازسازی کلی 2 دستگاه آسانسور / آگهی استعلام قیمت , استعلام بازسازی کلی 2 دستگاه آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040893/استعلام-انجام-مطالعات-نقشه-برداری-و-طر--'>استعلام انجام مطالعات نقشه برداری و طر... / استعلام, استعلام انجام مطالعات نقشه برداری و طر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040894/استعلام-کدورت-سنج--'>استعلام کدورت سنج ... / استعلام,استعلام کدورت سنج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040896/استعلام-اجرت-اندازه-گیری-دوخت-حمل-و--'>استعلام اجرت اندازه گیری، دوخت، حمل و ... / استعلام ,استعلام اجرت اندازه گیری، دوخت، حمل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040898/استعلام-مانیتور-20-اینچ-ال-جی-ال-دی-دی'>استعلام مانیتور 20 اینچ ال جی ال دی دی / استعلام ,استعلام مانیتور 20 اینچ ال جی ال دی دی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040899/استعلام-​پذیرایی'>استعلام ​پذیرایی  / استعلام, استعلام ​پذیرایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040900/استعلام-میز-اداری'>استعلام میز اداری / استعلام , استعلام میز اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040901/استعلام-پایاب-سد'>استعلام پایاب سد  / استعلام ,استعلام پایاب سد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040902/استعلام-ارایه-پیشنهاد'>استعلام ارایه پیشنهاد / استعلام ,استعلام ارایه پیشنهاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040903/استعلام-مودم-همراه-تی-پی-لینک--'>استعلام مودم همراه تی پی لینک ... / استعلام, استعلام مودم همراه تی پی لینک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040904/استعلام-گوشت-گوساله-منجمد-ایرانی'>استعلام گوشت گوساله منجمد ایرانی  / استعلام, استعلام گوشت گوساله منجمد ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040905/استعلام-80-دستگاه-هارد-دیسک'>استعلام 80 دستگاه هارد دیسک  / استعلام , استعلام 80 دستگاه هارد دیسک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040906/استعلام-قیمت-عملیات-رپرگذاری-رودخانه-های--'>استعلام قیمت عملیات رپرگذاری رودخانه های ... / استعلام , استعلام قیمت عملیات رپرگذاری رودخانه های ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040907/استعلام-گشت-و-مراقبت-از-عرصه-های-منابع--'>استعلام گشت و مراقبت از عرصه های منابع ... / استعلام,استعلام گشت و مراقبت از عرصه های منابع ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040909/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری / استعلام ,استعلام کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040910/استعلام-دستکش-جراحی'>استعلام دستکش جراحی  / استعلام , استعلام دستکش جراحی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040911/استعلام-لوازم-اداری--'>استعلام لوازم اداری... / استعلام, استعلام لوازم اداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040912/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری / استعلام , استعلام کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040913/استعلام-3000-هکتار-شب'>استعلام 3000 هکتار شب / استعلام ,استعلام 3000 هکتار شب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040914/استعلام-تعویض-یک-دستگاه-کلید'>استعلام تعویض یک دستگاه کلید  / استعلام ,استعلام تعویض یک دستگاه کلید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040915/استعلام-تهیه-و-اجرای-کابل-برق--'>استعلام تهیه و اجرای کابل برق ... / استعلام,استعلام تهیه و اجرای کابل برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040916/استعلام-پروژه-آبرسانی-به-روستای'>استعلام پروژه آبرسانی به روستای  / استعلام,استعلام پروژه آبرسانی به روستای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040917/استعلام-خرید-پیراهن-شلوار-کت-و-شلوار'>استعلام خرید پیراهن- شلوار- کت و شلوار / استعلام, استعلام خرید پیراهن- شلوار- کت و شلوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040918/استعلام-سیم-خاردار-حلقوی'>استعلام سیم خاردار حلقوی / استعلام, استعلام سیم خاردار حلقوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040920/استعلام-خرید-خدمات-گیاهپزشکی'>استعلام خرید خدمات گیاهپزشکی  / استعلام,استعلام خرید خدمات گیاهپزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040921/استعلام-10-بشکه-روغن-هیدرولیک--'>استعلام 10 بشکه روغن هیدرولیک... / استعلام ,استعلام 10 بشکه روغن هیدرولیک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040922/استعلام-تکمیل-اردوگاه-میرسالار'>استعلام تکمیل اردوگاه میرسالار / استعلام , استعلام تکمیل اردوگاه میرسالار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040924/استعلام-تهیه-کارتن-و-پاکات-پستی--'>استعلام تهیه کارتن و پاکات پستی ... / استعلام,استعلام تهیه کارتن و پاکات پستی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040925/استعلام-خرید-۵۷-عدد-کاپشن'>استعلام خرید ۵۷ عدد کاپشن  / استعلام ,استعلام خرید ۵۷ عدد کاپشن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040926/استعلام-دو-دستگاه-سرور-HP--'>استعلام دو دستگاه سرور HP ... / استعلام , استعلام دو دستگاه سرور HP ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040927/استعلام-مودم-خط-تلفن'>استعلام مودم خط تلفن  / استعلام , استعلام مودم خط تلفن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040928/استعلام-برگزاری-دوره-آموزشی-مهارت-های'>استعلام برگزاری دوره آموزشی مهارت های  / استعلام ,استعلام برگزاری دوره آموزشی مهارت های </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040929/استعلام-کلاچ-ولو-valve-honey-linkage'>استعلام کلاچ ولو valve honey linkage  / استعلام ,استعلام کلاچ ولو valve honey linkage </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040930/استعلام-اجرای-پروژه-توسعه-شبکه'>استعلام اجرای پروژه توسعه شبکه / استعلام, استعلام اجرای پروژه توسعه شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040932/استعلام-تلفن-رومیزی-تحت-شبکه--'>استعلام تلفن رومیزی تحت شبکه ... / استعلام, استعلام تلفن رومیزی تحت شبکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040934/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-فاضلابی--'>استعلام لوله پلی اتیلن فاضلابی... / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن فاضلابی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040935/استعلام-یک-دستگاه-آب-مقطرگیر-آزمایشگاه'>استعلام یک دستگاه آب مقطرگیر آزمایشگاه  / استعلام,استعلام یک دستگاه آب مقطرگیر آزمایشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040936/استعلام-هود-آزمایشگاهی'>استعلام هود آزمایشگاهی   / استعلام, استعلام هود آزمایشگاهی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040937/استعلام-خرید-چراغ-خیابانی--'>استعلام خرید چراغ خیابانی ...  / استعلام، استعلام خرید چراغ خیابانی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040938/استعلام-tblet-surface-pro-2017'>استعلام tblet surface pro 2017 / استعلام,استعلام tblet surface pro 2017</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040939/استعلام-قلم-بای-پولارلیگاشور'>استعلام قلم بای پولارلیگاشور  / استعلام , استعلام قلم بای پولارلیگاشور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040940/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040941/استعلام-اجرای-پروژه-توسعه-شبکه-روستای--'>استعلام اجرای پروژه توسعه شبکه روستای... / استعلام, استعلام اجرای پروژه توسعه شبکه روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040942/مناقصه-اجرای-عملیات-باقیمانده-خطا-انتقال-آب-و-شبکه-آبیاری-اراضی--'>مناقصه اجرای عملیات باقیمانده خطا انتقال آب و شبکه آبیاری اراضی ... / مناقصه اجرای عملیات باقیمانده خطا انتقال آب و شبکه آبیاری اراضی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040943/استعلام-​اجرای-عملیات-شبکه-توزیع-آبرسانی'>استعلام ​اجرای عملیات شبکه توزیع آبرسانی  / استعلام,استعلام ​اجرای عملیات شبکه توزیع آبرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040944/استعلام-کولر-گازی-ایستاده-سرد-و-گرم'>استعلام کولر گازی ایستاده سرد و گرم  / استعلام , استعلام کولر گازی ایستاده سرد و گرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040945/استعلام-وسایل-مورد-نیاز-جهت-امداد-خودرو'>استعلام وسایل مورد نیاز جهت امداد خودرو / استعلام ,استعلام وسایل مورد نیاز جهت امداد خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040946/استعلام-​تجهیزات-و-وسایل'>استعلام ​تجهیزات و وسایل  / استعلام, استعلام ​تجهیزات و وسایل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040947/استعلام-تهیه-و-نصب-پکیج-فاضلاب-موزه'>استعلام تهیه و نصب پکیج فاضلاب موزه  / استعلام , استعلام تهیه و نصب پکیج فاضلاب موزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040948/استعلام-قیمت-پروژه-روشنایی---'>استعلام قیمت پروژه روشنایی .... / استعلام, استعلام قیمت پروژه روشنایی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040949/استعلام-​کیف-برزنتی'>استعلام ​کیف برزنتی / استعلام ,استعلام ​کیف برزنتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040950/استعلام-بیستول-بیهوشی'>استعلام بیستول بیهوشی  / استعلام, استعلام بیستول بیهوشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040952/استعلام-عملیات-اجرایی-احداث-سه-باب--'>استعلام عملیات اجرایی احداث سه باب ... / استعلام,استعلام عملیات اجرایی احداث سه باب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040953/استعلام-سیستم-کنترل-سطح-مخزن'>استعلام سیستم کنترل سطح مخزن / استعلام, استعلام سیستم کنترل سطح مخزن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040954/استعلام-اتصالات-و-شیرآلات'>استعلام اتصالات و شیرآلات  / استعلام, استعلام اتصالات و شیرآلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040955/استعلام-انجام-مطالعات-ساماندهی-و-طراحی'>استعلام انجام مطالعات ساماندهی و طراحی  / استعلام ,استعلام انجام مطالعات ساماندهی و طراحی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040956/استعلام-سیستم-کنترل-سطح-رادیویی-مخزن--'>استعلام سیستم کنترل سطح رادیویی مخزن ... / استعلام, استعلام سیستم کنترل سطح رادیویی مخزن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040957/استعلام-طرح-اکتشاف-خاکهای'>استعلام طرح اکتشاف خاکهای / استعلام , استعلام طرح اکتشاف خاکهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040958/استعلام-PDB-DC'>استعلام PDB-DC / استعلام , استعلام PDB-DC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040959/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری / استعلام ,استعلام کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040960/استعلام-مطالعه-و-طراحی-پروژه-اداری-فنی'>استعلام مطالعه و طراحی پروژه اداری فنی  / استعلام, استعلام مطالعه و طراحی پروژه اداری فنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040961/استعلام-اقلام-فنی-موردنیاز--'>استعلام اقلام فنی موردنیاز ... / استعلام,استعلام اقلام فنی موردنیاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040962/استعلام-امور-تاسیساتی'>استعلام امور تاسیساتی / استعلام, استعلام امور تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040963/استعلام-شیر-فشار-شکن'>استعلام شیر فشار شکن  / استعلام ,استعلام ​شیر فشار شکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040964/استعلام-پارچه-کت-و-شلوار-مطهری'>استعلام پارچه کت و شلوار مطهری  / استعلام , استعلام پارچه کت و شلوار مطهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040965/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس-استثنایی--'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس استثنایی... / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی مدارس استثنایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040966/استعلام-اجرای-طرح-هادی--'>استعلام اجرای طرح هادی ... / استعلام ,استعلام اجرای طرح هادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040967/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس-استثنایی--'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس استثنایی... / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی مدارس استثنایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040968/استعلام-آهن'>استعلام آهن  / استعلام , استعلام آهن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040969/استعلام-اتصالات-و-شیرآلات'>استعلام اتصالات و شیرآلات  / استعلام, استعلام اتصالات و شیرآلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040970/استعلام-احداث-پست-برق'>استعلام احداث پست برق  / استعلام , استعلام احداث پست برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040971/استعلام-دمونتاژ-۴-عدد-دستگاه-بایگانی'>استعلام دمونتاژ ۴ عدد دستگاه بایگانی  / استعلام ,استعلام دمونتاژ ۴ عدد دستگاه بایگانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040972/استعلام-نصب-دو-واحد-بانک-خازنی'>استعلام نصب دو واحد بانک خازنی / استعلام, استعلام نصب دو واحد بانک خازنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040974/استعلام-فلومتر-استنسل--'>استعلام فلومتر استنسل ... / استعلام,استعلام فلومتر استنسل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040975/استعلام-2-عدد-دستگاه-اسکنر'>استعلام 2 عدد دستگاه اسکنر / استعلام, استعلام 2 عدد دستگاه اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040976/استعلام-خرید-کامپیوتر'>استعلام خرید کامپیوتر  / استعلام ,استعلام خرید کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040977/استعلام-25-عدد-کیس-کامل-کامپیوتر'>استعلام 25 عدد کیس کامل کامپیوتر / استعلام, استعلام 25 عدد کیس کامل کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040978/استعلام-خرید-سیستم-صوتی-سالن-آمفی-تئاتر'>استعلام خرید سیستم صوتی سالن آمفی تئاتر  / استعلام,استعلام خرید سیستم صوتی سالن آمفی تئاتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040979/استعلام-کنتورالتراسونیک-اینزرشن'>استعلام کنتورالتراسونیک اینزرشن  / استعلام ,استعلام کنتورالتراسونیک اینزرشن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040980/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040981/استعلام-خرید-چهار-حلقه-لاستیک--'>استعلام خرید چهار حلقه لاستیک ... / استعلام,استعلام خرید چهار حلقه لاستیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040982/استعلام-کاغذ-صدستونی'>استعلام کاغذ صدستونی / استعلام, استعلام کاغذ صدستونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040984/استعلام-نقاشی-دیوار--چارچوب--درب'>استعلام نقاشی دیوار ، چارچوب ، درب  / استعلام , استعلام نقاشی دیوار ، چارچوب ، درب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040985/استعلام-لوازم-التحریر-تجهیزات-و-وسایل--'>استعلام لوازم التحریر تجهیزات و وسایل....  / استعلام , استعلام لوازم التحریر تجهیزات و وسایل.... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040986/استعلام-کلاسور-و-لاک-غلط-گیر-قلمی'>استعلام کلاسور و لاک غلط گیر قلمی  / استعلام , استعلام کلاسور و لاک غلط گیر قلمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040987/استعلام-​موتور-سیکلت-انژکتوری-150-شکاری'>استعلام ​موتور سیکلت انژکتوری 150 شکاری / استعلام ,استعلام ​موتور سیکلت انژکتوری 150 شکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040988/استعلام-عوامل-زیان-آور-محیط-کار-اداره'>استعلام عوامل زیان آور محیط کار اداره / استعلام, استعلام عوامل زیان آور محیط کار اداره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040989/استعلام-پرینتر-و-کابل-شبکه'>استعلام پرینتر و کابل شبکه / استعلام, استعلام پرینتر و کابل شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040990/استعلام-آنالایزر-BTEX'>استعلام آنالایزر BTEX  / استعلام ,استعلام آنالایزر BTEX </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040991/استعلام-شیرآلات-و-اتصالات'>استعلام شیرآلات و اتصالات / استعلام ,استعلام شیرآلات و اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040992/استعلام-قطعات-آسانسور'>استعلام قطعات آسانسور  / استعلام ,استعلام قطعات آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040993/استعلام-دوخت-57-دست-کت-و-شلوار--'>استعلام دوخت 57 دست کت و شلوار ... / استعلام,استعلام دوخت 57 دست کت و شلوار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040994/استعلام-دارو-پزشکی-و-سلامت'>استعلام دارو پزشکی و سلامت / استعلام , استعلام دارو پزشکی و سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040995/استعلام-خرید-خدمات-تهیه-نقشه-های-تفصیل'>استعلام خرید خدمات تهیه نقشه های تفصیل / استعلام ,استعلام خرید خدمات تهیه نقشه های تفصیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040997/استعلام-خرید-لوازم-تاسیساتی'>استعلام خرید لوازم تاسیساتی  / استعلام , استعلام لوازم تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040998/استعلام-دستگاه-کمک-بازرسی-گیت-وی'>استعلام دستگاه کمک بازرسی گیت وی / استعلام , استعلام دستگاه کمک بازرسی گیت وی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040999/استعلام-آب-پخش-کن-و-اسپرینکلر-و-محافظ--'>استعلام آب پخش کن و اسپرینکلر و محافظ... / استعلام, استعلام آب پخش کن و اسپرینکلر و محافظ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041000/استعلام-​دوربین-صوتی-و-تصویر'>استعلام ​دوربین، صوتی و تصویر / استعلام ,استعلام ​دوربین، صوتی و تصویر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041001/استعلام-مبارزه-با-آفات-و-جوانه'>استعلام مبارزه با آفات و جوانه   / استعلام ,استعلام مبارزه با آفات و جوانه  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041002/استعلام-خرید-یخچال-8-فوت'>استعلام خرید یخچال 8 فوت / استعلام, استعلام خرید یخچال 8 فوت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041004/استعلام-الکتروموتور-52-کیلووات'>استعلام الکتروموتور 52 کیلووات  / استعلام, استعلام الکتروموتور 52 کیلووات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041005/استعلام-عملیات-قسمتی-از-اصلاح-شبکه'>استعلام عملیات قسمتی از اصلاح شبکه  / استعلام , استعلام عملیات قسمتی از اصلاح شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041007/استعلام-اجرای-طرح-هادی--'>استعلام اجرای طرح هادی ... / استعلام ,استعلام اجرای طرح هادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041008/استعلام-خرید-اقلام-رفاهی-خوابگاه'>استعلام خرید اقلام رفاهی خوابگاه / استعلام ,استعلام خرید اقلام رفاهی خوابگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041009/استعلام-13-قلم-انواع-لوازم-اداری'>استعلام 13 قلم انواع لوازم اداری / استعلام, استعلام 13 قلم انواع لوازم اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041010/استعلام-تهیه-بذر-گلهای-فصلی-بهاره'>استعلام تهیه بذر گلهای فصلی بهاره / استعلام ,استعلام تهیه بذر گلهای فصلی بهاره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041011/استعلام-ناودانی-گالوانیزه'>استعلام ناودانی گالوانیزه / استعلام,استعلام ناودانی گالوانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041012/استعلام-تجهیزات-اقلام-رفاهی-و-برقی'>استعلام تجهیزات اقلام رفاهی و برقی / استعلام , استعلام تجهیزات اقلام رفاهی و برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041013/استعلام-جاده-بین-مزارع-دوقلات--'>استعلام جاده بین مزارع دوقلات ... / استعلام, استعلام جاده بین مزارع دوقلات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041014/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041015/استعلام-کف-شکنی-و-تعمیق-چاه-آب-مرکز'>استعلام کف شکنی و تعمیق چاه آب مرکز / استعلام، استعلام کف شکنی و تعمیق چاه آب مرکز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041016/استعلام-پمپ-خطی-داپ'>استعلام پمپ خطی داپ / استعلام ,استعلام پمپ خطی داپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041017/استعلام-عملیات-قسمتی-از-اصلاح-شبکه'>استعلام عملیات قسمتی از اصلاح شبکه  / استعلام , استعلام عملیات قسمتی از اصلاح شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041018/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041019/استعلام-​دیوار-پوش-mdf-سقف-کاذب-60-60-pvc'>استعلام ​دیوار پوش mdf سقف کاذب 60*60 pvc / استعلام ,استعلام ​دیوار پوش mdf سقف کاذب 60*60 pvc</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041020/استعلام-پشتیبانی--نگه-داری-و-بروز-رسانی'>استعلام پشتیبانی ، نگه داری و بروز رسانی  / استعلام , استعلام پشتیبانی ، نگه داری و بروز رسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041021/استعلام-تلویزیون-یا-مانیتور-صنعتی-LG'>استعلام تلویزیون یا مانیتور صنعتی LG  / استعلام , استعلام تلویزیون یا مانیتور صنعتی LG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041022/استعلام-شیرآلات-و-اتصالات--'>استعلام شیرآلات و اتصالات... / استعلام, استعلام شیرآلات و اتصالات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041023/استعلام-​آب-رسانی--مدیریت'>استعلام ​آب رسانی ، مدیریت / استعلام , استعلام ​آب رسانی ، مدیریت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041025/استعلام-اجرای-طرح-هادی--'>استعلام اجرای طرح هادی ... / استعلام,استعلام اجرای طرح هادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041026/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041027/استعلام-مرمت-و-رفع-نواقص-تاسیسات-برقی--'>استعلام مرمت و رفع نواقص تاسیسات برقی ... / استعلام , استعلام مرمت و رفع نواقص تاسیسات برقی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041028/استعلام-جوهر-مشکی--'>استعلام جوهر مشکی... / استعلام, استعلام جوهر مشکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041029/استعلام-سنگ-کاری-اجرای-طرح-هادی'>استعلام سنگ کاری، اجرای طرح هادی  / استعلام ,استعلام سنگ کاری، اجرای طرح هادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041030/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-روستا--'>مناقصه زیرسازی و آسفالت روستا ... / مناقصه ,مناقصه زیرسازی و آسفالت روستا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041031/استعلام-مرمت-و-رفع-نواقص-تاسیسات-برقی--'>استعلام مرمت و رفع نواقص تاسیسات برقی ... / استعلام , استعلام مرمت و رفع نواقص تاسیسات برقی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041032/استعلام-خرید-عدس'>استعلام خرید عدس / استعلام, استعلام خرید عدس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041033/استعلام-پروژه-تامین-آب'>استعلام پروژه تامین آب  / استعلام,استعلام پروژه تامین آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041034/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن  / استعلام,استعلام لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041035/استعلام-تکر-sorbafix'>استعلام تکر sorbafix / استعلام , استعلام تکر sorbafix</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041036/استعلام-تکمیل-اردوگاه'>استعلام تکمیل اردوگاه  / استعلام ,استعلام تکمیل اردوگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041037/استعلام-عملیات-تهیه-و-کاشت-نخل--'>استعلام عملیات تهیه و کاشت نخل ... / استعلام,استعلام عملیات تهیه و کاشت نخل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040096/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-250-متر'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 250 متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 250 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040097/فراخوان-مزایده-فروش-1500-عدد-ظرف-هزار-لیتری-پلاستیکی-با-شیر-تخلیه---نوبت-دوم'>فراخوان مزایده فروش 1500 عدد ظرف هزار لیتری پلاستیکی با شیر تخلیه... - نوبت دوم / آگهی فراخوان مزایده عمومی , فراخوان مزایده فروش 1500 عدد ظرف هزار لیتری پلاستیکی با شیر تخلیه... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040098/مزایده-فروش-آپارتمان-مسکونی-مساحت-اعیان-93-12متر'>مزایده فروش آپارتمان مسکونی مساحت اعیان 93.12متر / مزایده,مزایده فروش آپارتمان مسکونی مساحت اعیان 93.12متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040099/فراخوان-مزایده-فروش-مقداری-ضایعات-فلز-برنج--نوبت-دوم'>فراخوان مزایده فروش مقداری ضایعات فلز برنج - نوبت دوم / آگهی فراخوان مزایده عمومی , فراخوان مزایده فروش مقداری ضایعات فلز برنج - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040100/مزایده-ششدانگ-ملک-بخش-سه-ثبتی-شاهرود'>مزایده ششدانگ ملک بخش سه ثبتی شاهرود / مزایده,مزایده ششدانگ ملک بخش سه ثبتی شاهرود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040101/فراخوان-مزایده-فروش-روغن-آلوده--نوبت-دوم'>فراخوان مزایده فروش روغن آلوده  - نوبت دوم / آگهی فراخوان مزایده عمومی , فراخوان مزایده فروش روغن آلوده  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040102/مزایده-49-9-هکتار-زمین-کشاورزی'>مزایده 49.9 هکتار زمین کشاورزی / مزایده,مزایده 49.9 هکتار زمین کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040103/مزایده-ملک-شماره-ثبتی-123-فرعی-17-بخش-یک-سمنان'>مزایده ملک شماره ثبتی 123 فرعی 17 بخش یک سمنان / مزایده,مزایده ملک شماره ثبتی 123 فرعی 17 بخش یک سمنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040105/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-190-33مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 190.33مترمربع / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 190.33مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040106/مزایده-ساختمان-مشتمل-بر-مغازه-بخش-16-قزوین'>مزایده ساختمان مشتمل بر مغازه بخش 16 قزوین / مزایده,مزایده ساختمان مشتمل بر مغازه بخش 16 قزوین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040107/مزایده-ملک-مغازه-تجاری-پلاک-ثبتی-113-فرعی-نوبت-دوم'>مزایده ملک مغازه تجاری پلاک ثبتی 113 فرعی نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مغازه تجاری پلاک ثبتی 113 فرعی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040108/تجدید-مزایده-فروش-800-تن-استن'>تجدید مزایده فروش  800 تن استن / فراخوان تجدید مزایده عمومی، تجدید مزایده فروش  800 تن استن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040109/مزایده-پلاک-ثبتی-3-754-بخش-دو-شاهرود'>مزایده پلاک ثبتی 3/754 بخش دو شاهرود  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 3/754 بخش دو شاهرود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040110/مزایده-لوله-مستعمل-خم-و-پوشش-دار--نوبت-دوم'>مزایده لوله مستعمل خم و پوشش دار... نوبت دوم  / مزایده عمومی , مزایده لوله مستعمل خم و پوشش دار... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040111/مزایده-جرثقیل-P-H-کارگاهی-و-بوم-خشک--'>مزایده جرثقیل P&H کارگاهی و بوم خشک... / مزایده، مزایده جرثقیل P&H کارگاهی و بوم خشک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040117/مزایده-9-دستگاه-خودروهای-کارکرده'>مزایده 9 دستگاه خودروهای کارکرده / مزایده, مزایده 9 دستگاه خودروهای کارکرده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040120/مزایده-واگذاری-سهام-دارایی-و-جایگاه-های-سوخت-(نوبت-دوم)'>مزایده واگذاری سهام، دارایی و جایگاه های سوخت (نوبت دوم) / مزایده, مزایده واگذاری سهام، دارایی و جایگاه های سوخت (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040122/مزایده-ششدانگ-پلاکهای-ثبتی-شماره-106-59-اصلی-مرحله-اول'>مزایده ششدانگ پلاکهای ثبتی شماره 106/59 اصلی مرحله اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاکهای ثبتی شماره 106/59 اصلی مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040125/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-973-3متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 973.3متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 973.3متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040127/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-72-67-مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 72.67 مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 72.67 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040128/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-437-65متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 437.65متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 437.65متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040129/مزایده-فروش-تعدادی-از-دام-گاو-آبستن-غیر-آبستن-تلیسه-غیرباردار--'>مزایده فروش تعدادی از دام گاو آبستن، غیر آبستن، تلیسه غیرباردار،... / مزایده, مزایده فروش تعدادی از دام گاو آبستن، غیر آبستن، تلیسه غیرباردار،...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040130/مزایده-ملک-مشاع-بخش-یک-شاهرود'>مزایده ملک مشاع بخش یک شاهرود / مزایده,مزایده ملک مشاع بخش یک شاهرود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040135/مزایده-زمین-مزروعی-بخش-دو-قوچان-مرحله-اول'>مزایده زمین مزروعی بخش دو قوچان مرحله اول  / مزایده,مزایده زمین مزروعی بخش دو قوچان مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040137/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-اعیان-190-متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت اعیان 190 متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت اعیان 190 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040138/مزایده-ششدانگ-خانه-و-محوطه-بخش-16-گیلان-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ خانه و محوطه بخش 16 گیلان نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ خانه و محوطه بخش 16 گیلان نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040139/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-سواری-پراید-مدل-82'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پراید مدل 82 / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پراید مدل 82</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040140/مزایده-املاک-شامل-ده-قطعه-پلاک-ثبتی-نوبت-اول'>مزایده املاک شامل ده قطعه پلاک ثبتی نوبت اول / مزایده,مزایده املاک شامل ده قطعه پلاک ثبتی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040142/مزایده-فروش-دام--'>مزایده فروش دام... / مزایده, مزایده فروش دام...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040143/مزایده-زمین-و-پلاک-ثبتی-مرحله-دوم'>مزایده زمین و پلاک ثبتی مرحله دوم / مزایده,مزایده زمین و پلاک ثبتی مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040144/مزایده-واگذاری-حق-سرقفلی'>مزایده واگذاری حق سرقفلی  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری حق سرقفلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040145/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-1113-فرعی-بخش-5-تبریز'>مزایده پلاک ثبتی شماره 1113 فرعی بخش 5 تبریز / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 1113 فرعی بخش 5 تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040149/مزایده-منزل-مسکونی-و-زمین-زراعی-نوبت-سوم'>مزایده منزل مسکونی و زمین زراعی نوبت سوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی و زمین زراعی نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040151/مزایده-یکباب-گلخانه-سنتی-مساحت-150-متر-مرحله-دوم'>مزایده یکباب گلخانه سنتی مساحت 150 متر مرحله دوم  / مزایده,مزایده یکباب گلخانه سنتی مساحت 150 متر مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040153/مزایده-باغ-کیوی-و-خانه-و-محوطه-نوبت-اول'>مزایده باغ کیوی و خانه و محوطه نوبت اول / مزایده,مزایده باغ کیوی و خانه و محوطه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040156/مزایده-دو-قطعه-زمین-آبی-نوبت-دوم'>مزایده دو قطعه زمین آبی نوبت دوم / مزایده,مزایده دو قطعه زمین آبی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040158/مزایده-یک-قطعه-زمین-عرصه-دویست-متر'>مزایده یک قطعه زمین عرصه دویست متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین عرصه دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040159/مزایده-واگذاری-اجاره-بهای-فروشگاه-بوفه'>مزایده واگذاری اجاره بهای فروشگاه بوفه  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری اجاره بهای فروشگاه بوفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040160/مزایده-فروش-انواع-اقلام-برقی-و-الکتریکی--'>مزایده فروش انواع اقلام برقی و الکتریکی ...  / آگهی مزایده , مزایده فروش انواع اقلام برقی و الکتریکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040163/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-254متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 254متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 254متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040164/مزایده-اجاره-ساخت-و-بهره-برداری-رسانه-های-محیطی-(مرحله-اول--نوبت-دوم)'>مزایده اجاره ساخت و بهره برداری رسانه های محیطی (مرحله اول - نوبت دوم) / مزایده اجاره ساخت و بهره برداری رسانه های محیطی (مرحله اول - نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040167/مزایده-ششدانگ-یک-مجموعه-دامداری-گاوداری-1247-27متر'>مزایده ششدانگ یک مجموعه دامداری گاوداری 1247/27متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یک مجموعه دامداری گاوداری 1247/27متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040169/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-200-11متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 200.11متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 200.11متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040172/مزایده-ششدانگ-عمارت-و-زمین-کشاورزی-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ عمارت و زمین کشاورزی نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت و زمین کشاورزی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040173/مزایده-چرخ-خیاطی-راسته-دوز'>مزایده چرخ خیاطی راسته دوز / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده چرخ خیاطی راسته دوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040174/مزایده-مزارع-پرورش-ماهی-پس-ویشه-و-تکثیر-ماهی-نوبت-دوم'>مزایده مزارع پرورش ماهی پس ویشه و تکثیر ماهی- نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده مزارع پرورش ماهی پس ویشه و تکثیر ماهی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040175/مزایده-یک-دستگاه-کولر-گازی'>مزایده یک دستگاه کولر گازی / مزایده,مزایده یک دستگاه کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040176/مزایده-2-سهم-از-5-سهم-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-چهار'>مزایده 2 سهم از 5 سهم ششدانگ یکباب خانه بخش چهار / مزایده,مزایده 2 سهم از 5 سهم ششدانگ یکباب خانه بخش چهار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040178/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک'>مزایده فروش تعدادی از املاک  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040179/مزایده-یک-دستگاه-قیف-زن-چهارنازله-و-تابلو-برق'>مزایده یک دستگاه قیف زن چهارنازله و تابلو برق  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه قیف زن چهارنازله و تابلو برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040181/تجدیدمزایده-فروش-سهام--نوبت-دوم'>تجدیدمزایده فروش سهام....نوبت دوم  / مزایده, تجدیدمزایده فروش سهام....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040184/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-144-27متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 144.27متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 144.27متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040185/مزایده-واگذاری-پنج-دهنه-مغازه-تجاری--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری پنج دهنه مغازه تجاری... نوبت دوم  / مزایده , مزایده واگذاری پنج دهنه مغازه تجاری... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040187/مزایده-ساختمان-عرصه-143-94مترمربع'>مزایده ساختمان عرصه 143.94مترمربع / مزایده,مزایده ساختمان عرصه 143.94مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040188/مزایده-قطعه-باغ-انگور-لوازم-آشپزخانه--'>مزایده قطعه باغ انگور، لوازم آشپزخانه ... / مزایده, مزایده قطعه باغ انگور، لوازم آشپزخانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040190/مزایده-ملک-به-پلاک-ثبتی-3033-فرعی-از-دو-اصلی'>مزایده ملک به پلاک ثبتی 3033 فرعی از دو اصلی / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی 3033 فرعی از دو اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040191/مزایده-حمل-متوفی-نوبت-دوم'>مزایده حمل متوفی نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده حمل متوفی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040192/مزایده-یک-دستگاه-مشعل-کوره-ایتالیایی'>مزایده یک دستگاه مشعل کوره ایتالیایی / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه مشعل کوره ایتالیایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040194/مزایده-دو-فقره-سند-ثبتی-پلاک-20-اصلی'>مزایده دو فقره سند ثبتی پلاک 20 اصلی / مزایده,مزایده دو فقره سند ثبتی پلاک 20 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040195/مزایده-واگذاری-جایگاه-CNG-جهت-بهره-برداری-به-صورت-اجاره-ای-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری جایگاه CNG جهت بهره برداری به صورت اجاره ای- تجدید نوبت دوم  / تجدید مزایده عمومی, مزایده واگذاری جایگاه CNG جهت بهره برداری به صورت اجاره ای- تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040196/مزایده-حدود-1000-تن-سنگ-های-کوپ--نوبت-دوم'>مزایده حدود 1000 تن سنگ های کوپ  - نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده حدود 1000 تن سنگ های کوپ  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040198/مزایده-سه-دانگ-از-پلاک-ثبتی-بخش-نه-تبریز-نوبت-اول'>مزایده سه دانگ از پلاک ثبتی بخش نه تبریز نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ از پلاک ثبتی بخش نه تبریز نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040200/مزایده-پوشاک-پانچو-تونیک--'>مزایده پوشاک پانچو، تونیک... / مزایده, مزایده پوشاک پانچو، تونیک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040201/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-70-95متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی عرصه 70.95متر نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه 70.95متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040204/مزایده-سهام'>مزایده سهام / آگهی مزایده اموال غیرمنقول، مزایده سهام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040205/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-9-15مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت 9.15مترمربع نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 9.15مترمربع نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040207/مزایده-فروش-2800-تن-پروفیل-دریایی-HP-مستعمل'>مزایده فروش 2800 تن پروفیل دریایی HP مستعمل  / مزایده فروش 2800 تن پروفیل دریایی HP مستعمل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040208/مزایده-اراضی-قریه-شورچه-پلاک-14-اصلی'>مزایده اراضی قریه شورچه پلاک 14 اصلی / مزایده,مزایده اراضی قریه شورچه پلاک 14 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040209/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-500-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 500 مترمربع / آگهی مزایده, مزایده یک قطعه زمین به مساحت 500 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040210/مزایده-کانکس-سوله-سیمان--'>مزایده کانکس، سوله سیمان... / آگهی مزایده مال منقول، مزایده کانکس، سوله سیمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040211/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-243-04متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 243.04متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 243.04متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040215/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-63-37-نوبت-اول'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 63/37 نوبت اول  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 63/37 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040216/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-79-50متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 79.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 79.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040218/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-351-متر-مرحله-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 351 متر مرحله اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 351 متر مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040219/مزایده-فروش-پمپ-بادی--'>مزایده فروش پمپ بادی... / آگهی مزایده اموال غیرمنقول، مزایده فروش پمپ بادی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040220/مزایده-فروش-22-دستگاه-اتوبوس-بنز-355-(اسقاط)'>مزایده  فروش 22 دستگاه اتوبوس بنز 355 (اسقاط)  / آگهی حراج حضوری, مزایده  فروش 22 دستگاه اتوبوس بنز 355 (اسقاط) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040221/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-112-متر-مرحله-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 112 متر مرحله اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 112 متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040222/مزایده-فروش-خودرو-پژو-پارس-مدل-89'>مزایده فروش خودرو پژو پارس مدل 89 / مزایده , مزایده فروش خودرو پژو پارس مدل 89</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040226/مزایده-آپارتمان-مسکونی-48-67متر-نوبت-دوم'>مزایده آپارتمان مسکونی 48.67متر نوبت دوم / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی 48.67متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040227/مزایده-فروش-انواع-کانکس'>مزایده فروش انواع کانکس / آگهی مزایده , مزایده فروش انواع کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040230/مزایده-دو-قطعه-باغ-چای-نوبت-دوم'>مزایده دو قطعه باغ چای نوبت دوم  / مزایده,مزایده دو قطعه باغ چای نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040233/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-سیزده-مشهد'>مزایده پلاک ثبتی بخش سیزده مشهد / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش سیزده مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040234/تجدید-مزایده-بهره-برداری-از-باقیمانده-غرفات-بازارهای-روز--نوبت-دوم'>تجدید مزایده بهره برداری از باقیمانده غرفات بازارهای روز... نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده,مزایده بهره برداری از باقیمانده غرفات بازارهای روز... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040235/مزایده-زمینهای-تنیس-و-استخر'>مزایده زمینهای تنیس و استخر   / مزایده زمینهای تنیس و استخر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040237/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-عرصه-185-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 185 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 185 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040239/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-بخش-سه-دزفول'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی بخش سه دزفول  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی بخش سه دزفول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040243/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-68-55متر-قطعه-سه'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 68.55متر قطعه سه / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 68.55متر قطعه سه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040245/مزایده-واگذاری-پارکینگ--'>مزایده واگذاری پارکینگ... / مزایده, مزایده واگذاری پارکینگ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040246/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-سه-تفکیکی-48-30متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه سه تفکیکی 48.30متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه سه تفکیکی 48.30متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040247/مزایده-اجاره-غرفه--مرحله-سوم'>مزایده اجاره غرفه - مرحله سوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره غرفه  - مرحله سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040248/مزایده-تعداد-675-بسته-نمک-زرد-رنگ'>مزایده تعداد 675 بسته نمک زرد رنگ  / مزایده, مزایده تعداد 675 بسته نمک زرد رنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040250/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-24-متر-قطعه-صد-و-یک'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 24 متر قطعه صد و یک / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 24 متر قطعه صد و یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040252/مزایده-ساختمان-مسکونی-سه-طبقه-پلاک-4-اصلی-نوبت-اول'>مزایده ساختمان مسکونی سه طبقه پلاک 4 اصلی نوبت اول / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی سه طبقه پلاک 4 اصلی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040253/مزایده-میکسر-سه-تنی--دستگاه-آبخوری'>مزایده میکسر سه تنی ، دستگاه آبخوری  / مزایده,مزایده میکسر سه تنی ، دستگاه آبخوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040256/مزایده-اجاره-بخشی-از-فضای-مازاد-آموزشگاه---نوبت-دوم'>مزایده اجاره  بخشی از فضای مازاد آموزشگاه ... نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی ، مزایده اجاره  بخشی از فضای مازاد آموزشگاه ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040257/مزایده-ملک-مسکونی-پلاک-ثبتی-47541-بخش-ده'>مزایده ملک مسکونی پلاک ثبتی 47541 بخش ده / مزایده,مزایده ملک مسکونی پلاک ثبتی 47541 بخش ده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040260/مزایده-خودرو-سواری-پژو-پارس'>مزایده خودرو سواری پژو پارس / مزایده , مزایده خودرو سواری پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040262/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-منزل-مسکونی-هفتاد-متر'>مزایده سه دانگ مشاع از منزل مسکونی هفتاد متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از منزل مسکونی هفتاد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040264/مزایده-واگذاری-املاک-و-مستغلات-کاربری-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری املاک و مستغلات کاربری مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری املاک و مستغلات کاربری مسکونی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040265/مزایده-خط-تلفن'>مزایده خط تلفن  / مزایده , مزایده خط تلفن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040266/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-5-فرعی-قطعه-شش'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 5 فرعی قطعه شش / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 5 فرعی قطعه شش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040269/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-سایپا'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری سایپا  / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو سواری سایپا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040271/مزایده-فروش-املاک-بانک-مهر-اقتصاد-شماره-دو'>مزایده فروش املاک بانک مهر اقتصاد شماره دو  / مزایده,مزایده فروش املاک بانک مهر اقتصاد شماره دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040277/حراح-فروش-دستگاه-های-چاپ-و-برش-و-استکر-و---'>حراح فروش دستگاه های چاپ و برش و استکر و .... / حراج فروش دستگاه های چاپ و برش و استکر و تجهیزات تاسیساتی و دیزل ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040278/مزایده-منزل-مسکونی-در-دو-طبقه-بصورت-خانه'>مزایده منزل مسکونی در دو طبقه بصورت خانه / مزایده,مزایده منزل مسکونی در دو طبقه بصورت خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040279/مزایده-کاشی-ساوانا-ودیبا-به-ابعاد-20-55-سانتی-متر--نوبت-دوم'>مزایده کاشی ساوانا ودیبا به ابعاد 20*55 سانتی متر - نوبت دوم / مزایده,مزایده کاشی ساوانا ودیبا به ابعاد 20*55 سانتی متر - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040280/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-دوبلکس-مساحت-329-3متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان دوبلکس مساحت 329.3متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان دوبلکس مساحت 329.3متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040285/مزایده-فروش-یکدستگاه-کفش-پی-یو-ایرانی-با-قطعات-ایتالیایی--کره-ای--قالب-دمپایی--قیچی-دوربر---نوبت-پنجم'>مزایده فروش یکدستگاه کفش پی یو ایرانی با قطعات ایتالیایی ، کره ای ، قالب دمپایی ، قیچی دوربر ... نوبت پنجم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه کفش پی یو ایرانی با قطعات ایتالیایی ، کره ای ، قالب دمپایی ، قیچی دوربر ... نوبت پنجم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040286/مزایده-خودرو-و-آپارتمان'>مزایده خودرو و آپارتمان  / مزایده,مزایده خودرو و آپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040288/مزایده-فروش-دستگاه-سواری-پراید'>مزایده فروش دستگاه سواری پراید  / آگهی مزایده, مزایده فروش دستگاه سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040292/مزایده-یک-خط-تلفن'>مزایده یک خط تلفن  / مزایده , مزایده یک خط تلفن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040293/مزایده-سهم-مشاعی-از-پلاک-1755-اصلی-بخش-دو-قم'>مزایده سهم مشاعی از پلاک 1755 اصلی بخش دو قم / مزایده,مزایده سهم مشاعی از پلاک 1755 اصلی بخش دو قم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040295/مزایده-ملک-به-پلاک-ثبتی-440-فرعی-از-20-اصلی'>مزایده ملک به پلاک ثبتی 440 فرعی از 20 اصلی / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی 440 فرعی از 20 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040298/مزایده-یک-دستگاه-کانتینر-20-فوت-6-متری'>مزایده یک دستگاه کانتینر 20 فوت 6 متری / مزایده,مزایده یک دستگاه کانتینر 20 فوت 6 متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040300/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-قطعه-شش-تفکیکی-72-89متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی قطعه شش تفکیکی 72.89متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی قطعه شش تفکیکی 72.89متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040303/تجدید-مزایده-نصب-بنر-نگهداری-و-بهره-برداری-و-نگهداری-از-تابلوهای-تبلیغاتی'>تجدید مزایده نصب بنر، نگهداری و بهره برداری و نگهداری از تابلوهای تبلیغاتی / آگهی مزایده عمومی تجدید دو، تجدید مزایده نصب بنر، نگهداری و بهره برداری و نگهداری از تابلوهای تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040304/مزایده-فروش-تمامیت-شش-قطعه-پلاکهای-ثبتی-نوبت-سوم'>مزایده فروش تمامیت شش قطعه پلاکهای ثبتی نوبت سوم / مزایده,مزایده فروش تمامیت شش قطعه پلاکهای ثبتی نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040307/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-چهار-ناحیه-ثبت-تنکابن'>مزایده پلاک ثبتی بخش چهار ناحیه ثبت تنکابن / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش چهار ناحیه ثبت تنکابن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040308/مزایده-یک-دستگاه-لیفتراک-صنعتی'>مزایده یک دستگاه لیفتراک صنعتی / مزایده,مزایده یک دستگاه لیفتراک صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040310/مزایده-فروش-ضایعات-فلزی'>مزایده فروش ضایعات فلزی / مزایده, مزایده فروش ضایعات فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040312/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-220-متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 220 متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 220 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040313/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید-نقره-ای'>مزایده یک دستگاه سواری پراید نقره ای / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه سواری پراید نقره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040314/مزایده-پلاک-ثبتی-447-فرعی-از-210-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 447 فرعی از 210 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 447 فرعی از 210 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040315/مزایده-فروش-انواع-چرخ-تک-سوزن--دو-سوزن--'>مزایده فروش انواع چرخ تک سوزن ، دو سوزن... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش انواع چرخ تک سوزن ، دو سوزن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040316/مزایده-تعدادی-موتور-و-گیربکس-و-موتور-گیرلس--'>مزایده تعدادی موتور و گیربکس و موتور گیرلس ... / مزایده, مزایده تعدادی موتور و گیربکس و موتور گیرلس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040317/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-عرصه-275-36متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 275.36متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 275.36متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040318/مزایده-فروش-چهار-دستگاه-خودرو-وانت--'>مزایده فروش چهار دستگاه خودرو وانت ... / آگهی مزایده , مزایده فروش چهار دستگاه خودرو وانت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040319/مزایده-رادیاتور'>مزایده رادیاتور  / اگهی مزایده , مزایده رادیاتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040321/مزایده-پلاک-ثبتی-دو-دانگ-مشاع-از-زمین-مساحت-501متر'>مزایده پلاک ثبتی دو دانگ مشاع از زمین مساحت 501متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی دو دانگ مشاع از زمین مساحت 501متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040322/مزایده-2-دستگاه-خودروی-سواری'>مزایده 2 دستگاه خودروی سواری  / مزایده , مزایده 2 دستگاه خودروی سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040326/مزایده-اره-آتشی--میز-کار---'>مزایده اره آتشی - میز کار .... / مزایده,مزایده اره آتشی - میز کار ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040329/مزایده-فروش-اقلام-ضایعاتی-آهنی-و--'>مزایده فروش اقلام ضایعاتی آهنی و ... / مزایده , مزایده فروش اقلام ضایعاتی آهنی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040333/مزایده-پلاک-ثبتی-689-فرعی-از-44-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 689 فرعی از 44 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 689 فرعی از 44 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040334/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-سمند'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری سمند / مزایده,مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040336/مزایده-تعداد-5-دستگاه-کامپیوتر'>مزایده تعداد 5 دستگاه کامپیوتر / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده تعداد 5 دستگاه کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040337/مزایده-یک-دستگاه-وانت-پیکان'>مزایده یک دستگاه وانت پیکان  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه وانت پیکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040338/مزایده-خط-تلفن-همراه-اول'>مزایده خط تلفن همراه اول / مزایده,مزایده خط تلفن همراه اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040339/مزایده-ملک-تجاری-پلاک-ثبتی-12-فرعی-بخش-یک-قم'>مزایده ملک تجاری پلاک ثبتی 12 فرعی  بخش یک قم  / مزایده,مزایده ملک تجاری پلاک ثبتی 12 فرعی  بخش یک قم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040342/مزایده-یک-قطعه-زمین-دستارمی-مساحت-5000متر'>مزایده یک قطعه زمین دستارمی مساحت 5000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین دستارمی مساحت 5000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040343/مزایده-فرش-12-متری-ماشینی--پشتی'>مزایده فرش 12 متری ماشینی - پشتی / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده فرش 12 متری ماشینی - پشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040344/مزایده-خودرو-سواری-ام-وی-ام'>مزایده خودرو سواری ام وی ام  / مزایده,مزایده سواری ام وی ام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040346/مزایده-ملک-به-پلاک-ثبتی-شماره-45-فرعی-نوبت-دوم'>مزایده ملک به پلاک ثبتی شماره 45 فرعی نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی شماره 45 فرعی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040349/مزایده-فروش-املاک-و-سهام'>مزایده فروش املاک و سهام / آگهی مزایده, مزایده فروش املاک و سهام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040350/مزایده-ضایعات-اموال-و-آهن-آلات-اسقاط'>مزایده ضایعات اموال و آهن آلات اسقاط / مزایده, مزایده ضایعات اموال و آهن آلات اسقاط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040351/مزایده-پلاک-1141-1535-بخش-سه-اهواز'>مزایده پلاک 1141/1535 بخش سه اهواز / مزایده,مزایده پلاک 1141/1535 بخش سه اهواز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040353/مزایده-اجاره-یک-باب-مغازه-تجاری--نوبت-دوم'>مزایده اجاره یک باب مغازه تجاری - نوبت دوم / آگهی مزایده، مزایده اجاره یک باب مغازه تجاری - نوبت  دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040354/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-شماره-111-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک  ثبتی شماره 111 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک  ثبتی شماره 111 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040355/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-204-30متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 204.30متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 204.30متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040356/مزایده-جرثقیل-سقفی--'>مزایده جرثقیل سقفی.... / مزایده,مزایده جرثقیل سقفی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040357/مزایده-یک-قطعه-زمین-ساختمانی-مسکونی-205-70متر'>مزایده یک قطعه زمین ساختمانی مسکونی 205.70متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین ساختمانی مسکونی 205.70متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040359/مزایده-فروش-اقلام-مازاد-انبار-و-گلخانه-و--تجدید'>مزایده فروش اقلام مازاد انبار و گلخانه و ...تجدید / تجدید فراخوان عمومی, مزایده فروش اقلام مازاد انبار و گلخانه و ...تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040360/مزایده-باغ-مثمر-مبذر-65-من-زراعی-نوبت-اول'>مزایده باغ مثمر مبذر 65 من زراعی نوبت اول  / مزایده,مزایده باغ مثمر مبذر 65 من زراعی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040361/مزایده-یک-دستگاه-تراش-با-پمپ-مکنده--'>مزایده یک دستگاه تراش با پمپ مکنده  .. / مزایده, مزایده یک دستگاه تراش با پمپ مکنده  ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040362/مزایده-زمین-کشاورزی-و-خانه-سرا'>مزایده زمین کشاورزی و خانه سرا / مزایده,مزایده زمین کشاورزی و خانه سرا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040363/مزایده-سیستم-پراید-مدل-1383-رنگ-یشمی'>مزایده سیستم پراید مدل 1383 رنگ یشمی / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده سیستم پراید مدل 1383 رنگ یشمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040364/مزایده-خودرو-پلاک-اروندی-کراسیلر'>مزایده خودرو پلاک اروندی کراسیلر / مزایده، مزایده خودرو پلاک اروندی کراسیلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040365/مزایده-ملک-مشاع-مساحت-207-مترمربع'>مزایده ملک مشاع مساحت 207 مترمربع  / مزایده,مزایده ملک مشاع مساحت 207 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040366/آگهی-مزایده-واگذاری-مغازه'>آگهی مزایده واگذاری مغازه  / آگهی مزایده،آگهی مزایده  واگذاری مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040369/مزایده-اموال-غیرمنقول-اسناد-رهنی-شامل-خانه-و-آپارتمان'>مزایده اموال غیرمنقول اسناد رهنی شامل خانه و آپارتمان / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول اسناد رهنی شامل خانه و آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040370/مزایده-تراکتور-مسی-فرگسون---'> مزایده تراکتور مسی فرگسون .... / مزایده, مزایده تراکتور مسی فرگسون ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040371/مزایده-فروش-اقلام-مازاد-و-ضایعاتی'>مزایده فروش  اقلام مازاد و ضایعاتی  / آگهی مزایده, مزایده فروش  اقلام مازاد و ضایعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040372/آگهی-مزایده-واگذاری-اجاره-سالن-و-محوطه'>آگهی مزایده  واگذاری اجاره سالن و محوطه  / آگهی مزایده،آگهی مزایده  واگذاری اجاره سالن و محوطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040373/مزایده-یک-دستگاه-فرنوژن-ریلی-پیتزا'>مزایده یک دستگاه فرنوژن ریلی پیتزا  / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه فرنوژن ریلی پیتزا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040377/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040379/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پراید-صندوق-دار'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید صندوق دار / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید صندوق دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040381/مزایده-منزل-ویلایی-مساحت-152-متر'>مزایده منزل ویلایی مساحت 152 متر  / مزایده,مزایده منزل ویلایی مساحت 152 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040384/اصلاحیه-مزایده-فروش-25-قطعه-زمین-مسکونی'>اصلاحیه مزایده فروش 25 قطعه زمین مسکونی  / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش 25 قطعه زمین مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040387/مزایده-کتبی-4-قطعه-زمین-تجدید'>مزایده کتبی 4 قطعه زمین تجدید  / مزایده,مزایده کتبی 4 قطعه زمین تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040391/فراخوان-مزایده-سرمایه-گذاری-در-مجتمع--96-11-10'>فراخوان مزایده سرمایه گذاری در مجتمع ...96.11.10 / فراخوان عمومی , فراخوان مزایده سرمایه گذاری در مجتمع ...96.11.10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040392/مزایده-خودروی-پژو-405-GLXI-دوگانه-سوز-مدل-1389'>مزایده خودروی پژو 405 GLXI دوگانه سوز مدل 1389 / آگهی مزایده,مزایده خودروی پژو 405 GLXI دوگانه سوز مدل 1389</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040393/مزایده-یک-قطعه-زمین-بصورت-مشاعی-شماره-پلاک-بیست-و-نه-فرعی'>مزایده یک قطعه زمین بصورت مشاعی شماره پلاک بیست و نه فرعی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بصورت مشاعی شماره پلاک بیست و نه فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040395/فراخوان-واگذاری-زمین-با-کاربری-درمانی-(آزمایشگاه)'>فراخوان واگذاری زمین با کاربری درمانی (آزمایشگاه) / مزایده , فراخوان واگذاری زمین با کاربری درمانی (آزمایشگاه)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040396/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-پراید'>مزایده یک دستگاه اتومبیل پراید / مزایده,مزایده یک دستگاه اتومبیل پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040397/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-122-50متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 122.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 122.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040398/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-میزان-5520متر'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی میزان 5520متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی میزان 5520متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040399/مزایده-یک-دستگاه-پژو-پارس--مرحله-دوم'>مزایده یک دستگاه پژو پارس - مرحله دوم / مزایده, مزایده یک دستگاه پژو پارس - مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040402/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-مساحت-5000متر'>مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 5000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 5000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040403/مزایده-زمینی-با-کاربری-خدماتی-و-رفاهی-(رستوران)'>مزایده زمینی با کاربری خدماتی و رفاهی (رستوران) / آگهی مزایده عمومی، مزایده زمینی با کاربری خدماتی و رفاهی (رستوران)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040404/مزایده-4-سیر-مشاع-از-مدار-14-سهم-مزرعه-و-قنات-نوبت-دوم'>مزایده 4 سیر مشاع از مدار 14 سهم مزرعه و قنات نوبت دوم  / مزایده,مزایده 4 سیر مشاع از مدار 14 سهم مزرعه و قنات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040405/مزایده-مال-به-پلاک-ثبتی-2583-فرعی-بخش-چهارده'>مزایده مال به پلاک ثبتی 2583 فرعی بخش چهارده / مزایده,مزایده مال به پلاک ثبتی 2583 فرعی بخش چهارده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040407/مزایده-سواری-پژو-آردی'>مزایده سواری پژو آردی  / آگهی مزایده,مزایده سواری پژو آردی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040408/مزایده-اجاره-تعداد-دو-باب-واحد-تجاری'>مزایده اجاره تعداد دو باب واحد تجاری  / مزایده , مزایده اجاره تعداد دو باب واحد تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040410/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-341-28متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 341.28متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 341.28متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040413/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-384-متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 384 متر / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 384 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040414/مزایده-6-باب-مغازه-با-کاربری-تجاری---چاپ-دوم'>مزایده 6 باب مغازه با کاربری تجاری  ... چاپ دوم / مزایده 6 باب مغازه با کاربری تجاری  ... چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040415/مزایده-واگذاری-به-اجاره-تعداد-14-قطعه-از-اراضی-منطقه-کارگاه-های-مزاحم-و-نیمه-مزاحم'>مزایده واگذاری به اجاره تعداد 14 قطعه از اراضی منطقه کارگاه های مزاحم و نیمه مزاحم  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره تعدادد 14 قطعه از اراضی منطقه کارگاه های مزاحم و نیمه مزاحم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040416/مزایده-زمین-کشاورزی-مساحت-یک-هکتار-نوبت-دوم'>مزایده زمین کشاورزی مساحت یک هکتار نوبت دوم  / مزایده,مزایده زمین کشاورزی مساحت یک هکتار نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040419/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-160-6متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 160.6متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 160.6متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040420/مزایده-یک-دستگاه-لپ-تاپ-چاپگر--'>مزایده یک دستگاه لپ تاپ،چاپگر... / مزایده, مزایده یک دستگاه لپ تاپ،چاپگر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040422/مزایده-زمین-با-بنای-احداثی-مساحت-2259متر'>مزایده زمین با بنای احداثی مساحت 2259متر  / مزایده,مزایده زمین با بنای احداثی مساحت 2259متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040423/مزایده-سه-دستگاه-خودرو--نوبت-دوم'>مزایده سه دستگاه خودرو...نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده سه دستگاه از خودرو...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040425/مزایده-خودرو-پژو-404-مدل-1393'>مزایده خودرو پژو 404 مدل 1393 / مزایده, مزایده خودرو پژو 404 مدل 1393</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040426/مزایده-اجاره-3-واحد-تجاری'>مزایده اجاره 3 واحد تجاری  / مزایده, مزایده اجاره 3 واحد تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040427/تمدید-مزایده-بهره-برداری-تعدادی-از-محدوده-های-معدنی-و-شن-و-ماسه'>تمدید مزایده بهره برداری تعدادی از محدوده های معدنی و شن و ماسه  / تمدید مزایده عمومی، مزایده بهره برداری تعدادی از محدوده های معدنی و شن و ماسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040430/مزایده-ششدانگ-باغ-مساحت-804-36متر'>مزایده ششدانگ باغ مساحت 804.36متر / مزایده,مزایده ششدانگ باغ مساحت 804.36متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040431/مزایده-دو-دستگاه-خودرو-پژو-405'>مزایده دو دستگاه خودرو پژو 405 / مزایده عمومی, مزایده دو دستگاه خودرو پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040432/مزایده-فروش-سواری-پارس-تیوفایو'>مزایده فروش سواری پارس تیوفایو / مزایده , مزایده فروش سواری پارس تیوفایو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040433/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین-180-هکتاری-تجدید'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین 180 هکتاری تجدید  / مزایده, مزایده واگذاری یک قطعه زمین 180 هکتاری تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040434/مزایده-ساختمان-کلنگی-مساحت-184-84متر'>مزایده ساختمان کلنگی مساحت 184.84متر  / مزایده,مزایده ساختمان کلنگی مساحت 184.84متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040435/مزایده-بهره-برداری-و-عرضه-و-فروش-گاز-فشرده-CNG-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری و عرضه و فروش گاز فشرده CNG نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده بهره برداری و عرضه و فروش گاز فشرده CNG نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040436/اصلاحیه-مزایده-واگذاری-پنج-مورد-جایگاه-CNG'>اصلاحیه مزایده واگذاری پنج مورد جایگاه CNG / اصلاحیه مزایده, اصلاحیه واگذاری پنج مورد جایگاه CNG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040438/مزایده-اجاره-اماکن-ورزشی--نوبت-دوم'>مزایده اجاره اماکن ورزشی...نوبت دوم / مزایده, مزایده اجاره اماکن ورزشی...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040439/مزایده-اجاره-خانه-تاکسی--'>مزایده اجاره خانه تاکسی... / مزایده، مزایده اجاره خانه تاکسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040440/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-235-50متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 235.50متر نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 235.50متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040441/فراخوان-واگذاری-اجاری-واحد-بوفه-بیمارستان'>فراخوان واگذاری اجاری واحد بوفه  بیمارستان / آگهی فراخوان عمومی ,فراخوان   واگذاری اجاری واحد بوفه  بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040443/مزایده-زمین-مشتمل-بر-اشجار-و-ساختمان-1560متر'>مزایده زمین مشتمل بر اشجار و ساختمان 1560متر / مزایده,مزایده زمین مشتمل بر اشجار و ساختمان 1560متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040447/مزایده-دو-قطعه-زمین-مساحت-5000-و-151-25متر'>مزایده دو قطعه زمین مساحت 5000 و 151.25متر  / مزایده,مزایده دو قطعه زمین مساحت 5000 و 151.25متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040448/مزایده-اجاره-مغازه-موسوم-به-آرایشگاه'>مزایده اجاره مغازه موسوم به آرایشگاه / آگهی مزایده، مزایده اجاره مغازه موسوم به آرایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040449/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-همکف-96-50متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه همکف 96.50متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه همکف 96.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040450/مزایده-اجاره-انبار-جنب-مدرسه--'>مزایده اجاره انبار جنب مدرسه ... / آگهی مزایده، مزایده اجاره انبار جنب مدرسه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040452/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-258-90متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 258.90متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 258.90متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040455/مزایده-اجاره-انبار-پشت-مدرسه--'>مزایده اجاره انبار پشت مدرسه ... / آگهی مزایده، مزایده اجاره انبار پشت مدرسه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040456/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-عرصه-423-51متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 423.51متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 423.51متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040457/مزایده-واگذاری-اجاری-واحد-داروخانه-بیمارستان--'>مزایده واگذاری اجاری واحد داروخانه بیمارستان... / مزایده عمومی , مزایده واگذاری اجاری واحد داروخانه بیمارستان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040458/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-1689-45متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 1689.45متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 1689.45متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040459/مزایده-پرورش-ماهی-تیلاپیا--96-11-10'>مزایده پرورش ماهی تیلاپیا - 96.11.10 / آگهی مزایده، مزایده پرورش ماهی تیلاپیا - 96.11.10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040461/مزایده-یک-دستگاه-ماشین-تولید-قوطی'>مزایده یک دستگاه ماشین تولید قوطی / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه ماشین تولید قوطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040462/مزایده-اجاره-زمین-پارک-اندیشه'>مزایده اجاره زمین پارک اندیشه / آگهی مزایده ، مزایده اجاره زمین پارک اندیشه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040463/مزایده-ششدانگ-زمین-شالیزاری-مساحت-3300متر'>مزایده ششدانگ زمین شالیزاری مساحت 3300متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین شالیزاری مساحت 3300متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040464/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-محوطه-پارکینگ--'>مزایده واگذاری بهره برداری از محوطه پارکینگ ... / آگهی مزایده , مزایده واگذاری بهره برداری از محوطه پارکینگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040465/مزایده-تعداد-34-دستگاه-خودرو-اوراقی-و--'>مزایده تعداد 34 دستگاه خودرو اوراقی و ... / مزایده ,مزایده تعداد 34 دستگاه خودرو اوراقی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040467/مزایده-ششدانگ-اعیانی-آپارتمان-قدمت-سی-سال'>مزایده ششدانگ اعیانی آپارتمان قدمت سی سال / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی آپارتمان قدمت سی سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040468/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-با-قدمت-4-سال'>مزایده ششدانگ اپارتمان با قدمت 4 سال / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان با قدمت 4 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040470/مزایده-فروش-خودرو--'>مزایده فروش خودرو... / آگهی مزایده عمومی، مزایده فروش خودرو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040471/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-284-متر-مرحله-دوم'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 284 متر مرحله دوم / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 284 متر مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040473/مزایده-واگذاری-دو-باب-جایگاه-CNG'>مزایده واگذاری دو باب جایگاه CNG / آگهی مزایده , مزایده واگذاری دو باب جایگاه CNG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040474/مزایده-فروش-لنت-جلو-206-و--'>مزایده فروش لنت جلو 206 و ... / مزایده , مزایده فروش لنت جلو 206 و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040475/مزایده-فروش-تعداد-50-دستگاه-خودرو--تعداد-17-دستگاه-موتورسیکلت-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 50 دستگاه خودرو ، تعداد 17 دستگاه موتورسیکلت نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد 50 دستگاه خودرو ، تعداد 17 دستگاه موتورسیکلت نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040480/مزایده-پلاک-ثبتی-7-فرعی-مرحله-دوم'>مزایده پلاک ثبتی 7 فرعی مرحله دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 7 فرعی مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040481/تجدید-مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-سواری-زانتیا'>تجدید مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری زانتیا / آگهی تجدید مزایده عمومی,مزایده  فروش یک دستگاه خودروی سواری زانتیا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040482/مزایده-مازاد-پلاک-ثبتی-شماره-308-فرعی'>مزایده مازاد پلاک ثبتی شماره 308 فرعی / مزایده,مزایده مازاد پلاک ثبتی شماره 308 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040483/مزایده-فروش-مقداری-ضایعات-آهن'>مزایده فروش مقداری ضایعات آهن  / آگهی مزایده حضوری، مزایده فروش مقداری ضایعات آهن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040486/مزایده-الکتروپمپ--'>مزایده الکتروپمپ ... / مزایده, مزایده الکتروپمپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040487/مزایده-یک-دستگاه-ماشین-نخ-ریسی--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه ماشین نخ ریسی  - نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه ماشین نخ ریسی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040488/مزایده-پلاک-1617-فرعی-اعیان-270-مترمربع'>مزایده پلاک 1617 فرعی اعیان 270 مترمربع / مزایده,مزایده پلاک 1617 فرعی اعیان 270 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040491/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-سواری-سمند-مدل-90'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری سمند مدل 90 / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری سمند مدل 90</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040492/مزایده-فروش-8-قطعه-زمین-نوبت-دوم'>مزایده فروش 8 قطعه زمین نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 8 قطعه زمین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040494/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-231-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 231 متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 231 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040495/مزایده-انواع-آهن-آلات-ضایعاتی-فلزی--کمک-فنر--غیره-انواع-پلاستیک-ضایعاتی-مرغوب-انواع-سپر'>مزایده انواع آهن آلات ضایعاتی فلزی ، کمک فنر ، غیره انواع پلاستیک ضایعاتی مرغوب انواع سپر / مزایده انواع آهن آلات ضایعاتی فلزی ، کمک فنر ، غیره انواع پلاستیک ضایعاتی مرغوب انواع سپر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040496/مزایده-یک-فقره-سیم-کارت-کارکرده'>مزایده یک فقره سیم کارت کارکرده / مزایده,مزایده یک فقره سیم کارت کارکرده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040497/مزایده-ضایعات-و-لوازم-داغی'>مزایده ضایعات و لوازم داغی / آگهی مزایده عمومی، مزایده ضایعات و لوازم داغی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040498/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-مساحت-دویست-متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت دویست متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040499/مزایده-سنگ-گرانیت--'>مزایده سنگ گرانیت... / مزایده, مزایده سنگ گرانیت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040500/مزایده-فروش-خودرو-سواری-پژو-206'>مزایده فروش خودرو سواری پژو 206 / مزایده, مزایده فروش خودرو سواری پژو 206</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040502/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-مساحت-446-57-متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 446.57 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 446.57 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040504/مزایده-فروش-تعداد-4-قطعه-زمین-مسکونی'>مزایده فروش تعداد 4 قطعه زمین مسکونی  / مزایده,مزایده فروش تعداد 4 قطعه زمین مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040506/مزایده-2-راس-گاو--'>مزایده 2 راس گاو... / مزایده, مزایده 2 راس گاو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040508/اصلاحیه-مزایده-عمومی-فروش-سه-قطعه-زمین'>اصلاحیه مزایده عمومی فروش سه قطعه زمین  / اصلاحیه مزایده,مزایده عمومی فروش سه قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040509/مزایده-فروش-گاوصندوق-و--'>مزایده فروش گاوصندوق و ... / مزایده , مزایده فروش گاوصندوق و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040510/مزایده-پلاک-ثبتی-به-شماره-429-فرعی-از-271-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی به شماره 429 فرعی از 271 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به شماره 429 فرعی از 271 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040515/مزایده-یک-دستگاه-پرس-برقی--'>مزایده یک دستگاه پرس برقی... / آگهی مزایده اموال منقول و غیرمنقول، مزایده یک دستگاه پرس برقی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040516/مزایده-سنگ--'>مزایده سنگ ...  / مزایده , مزایده سنگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040518/اصلاحیه-مزایده-سواری-رنو-تیپ-تندر-لوگان'>اصلاحیه مزایده سواری رنو تیپ تندر لوگان / اصلاحیه مزایده,مزایده سواری رنو تیپ تندر لوگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040519/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040520/مزایده-یک-دستگاه-کامیون'>مزایده یک دستگاه کامیون / مزایده, مزایده یک دستگاه کامیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040525/فراخوان-مزایده-فروش-لوازم-یدکی-مربوط-به-خط-تولید-ظروف-یک-و-چهار-لیتری--نوبت-دوم'>فراخوان مزایده فروش لوازم یدکی مربوط به خط تولید ظروف یک و چهار لیتری ...نوبت دوم / مزایده ,فراخوان مزایده فروش لوازم یدکی مربوط به خط تولید ظروف یک و چهار لیتری ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040526/فراخوان-مزایده-فروش-مقداری-ضایعات-فلزی--نوبت-دوم'>فراخوان مزایده فروش مقداری ضایعات فلزی... نوبت دوم / مزایده ,فراخوان مزایده فروش مقداری ضایعات فلزی... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040529/مزایده-فروش-قسمتی-از-املاک-مازاد-نقد-اقساط'>مزایده فروش قسمتی از املاک مازاد نقد اقساط  / مزایده,مزایده فروش قسمتی از املاک مازاد نقد اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040532/مزایده-حدود-250-تن-تنه-های-درختان-جنگل-زبان-گنجشک-اقاقیا-و--نوبت-دوم'>مزایده حدود 250 تن تنه های درختان جنگل، زبان گنجشک، اقاقیا و ...نوبت دوم / مزایده حدود 250 تن تنه های درختان جنگل، زبان گنجشک، اقاقیا و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040533/مزایده-21-6-حبه-از-72-حبه-کل-پلاک-ثبتی-2448متر'>مزایده 21.6 حبه از 72 حبه کل پلاک ثبتی 2448متر / مزایده,مزایده 21.6 حبه از 72 حبه کل پلاک ثبتی 2448متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040536/مزایده-هشت-قطعه-از-املاک'>مزایده هشت قطعه از املاک / مزایده,مزایده هشت قطعه از املاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040540/مزایده-1-دستگاه-خودرو-پراید-سواری-و-1-دستگاه-مزدا-دو-کابین-از-رده-خارج-و--'>مزایده 1 دستگاه خودرو پراید سواری و 1 دستگاه مزدا دو کابین از رده خارج و ... / مزایده ,مزایده 1 دستگاه خودرو پراید سواری و 1 دستگاه مزدا دو کابین از رده خارج و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040541/مزایده-فریزر-یخچال-ویترینی--'>مزایده فریزر، یخچال ویترینی... / مزایده, مزایده فریزر، یخچال ویترینی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040542/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-270-43مترمربع'>مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی مساحت 270.43مترمربع  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی مساحت 270.43مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040544/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قریه-سلیم-آباد'>مزایده ششدانگ آپارتمان قریه سلیم آباد  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قریه سلیم آباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040545/مزایده-فروش-چهل-40-دستگاه-خودروی-قابل-شماره-گذاری--'>مزایده فروش چهل 40 دستگاه خودروی قابل شماره گذاری ... / مزایده فروش چهل 40 دستگاه خودروی قابل شماره گذاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040546/مزایده-فروش-تجهیزات-الکترونیکی-و-رایانه-ای'>مزایده فروش تجهیزات الکترونیکی و رایانه ای / آگهی مزایده فروش، مزایده فروش تجهیزات الکترونیکی و رایانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040547/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-15-46متر'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت 15.46متر / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 15.46متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040549/آگهی-مزایده-عمومی-فروش-یک-دستگاه-اتوبوس-ولوو'>آگهی مزایده عمومی فروش یک دستگاه اتوبوس ولوو  / آگهی مزایده عمومی ،آگهی مزایده عمومی فروش یک دستگاه اتوبوس ولوو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040550/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-غرفه-و-زمین'>مزایده سه دانگ از ششدانگ غرفه و زمین  / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ غرفه و زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040551/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-پراید-سایپا-132'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پراید سایپا 132  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پراید سایپا 132 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040553/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-710-98متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 710.98متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 710.98متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040555/مزایده-ششدانگ-پلاک-467-بخش-18-گیلان'>مزایده ششدانگ پلاک 467 بخش 18 گیلان / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 467 بخش 18 گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040556/مزایده-واگذاری-یک-خانه-تاریخی'>مزایده واگذاری یک خانه تاریخی  / مزایده , مزایده واگذاری یک خانه تاریخی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040557/مزایده-ملک-شامل-خانه-مسکونی-مساحت-دویست-و-پنجاه-و-سه-متر-و-هشتاد-دسیمتر'>مزایده ملک شامل خانه مسکونی مساحت دویست و پنجاه و سه متر و هشتاد دسیمتر  / مزایده,مزایده ملک شامل خانه مسکونی مساحت دویست و پنجاه و سه متر و هشتاد دسیمتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040558/مزایده-منزل-مسکونی-پلاک-ثبتی-شماره-1038-فرعی'>مزایده منزل مسکونی پلاک ثبتی شماره 1038 فرعی  / مزایده,مزایده منزل مسکونی پلاک ثبتی شماره 1038 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040560/مزایده-واگذاری-اراضی'>مزایده واگذاری اراضی / آگهی مزایده، مزایده واگذاری اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040561/مزایده-فروش-یک-دستگاه-بالابر-فرانسوی'>مزایده فروش یک دستگاه بالابر فرانسوی / مزایده عمومی, مزایده فروش یک دستگاه بالابر فرانسوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040562/مزایده-ششدانگ-یک-دربند-ملک-تجاری-مساحت-48-5متر'>مزایده ششدانگ یک دربند ملک تجاری مساحت 48.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک دربند ملک تجاری مساحت 48.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040563/مزایده-زمین-با-کاربری-حمل-و-نقل-و-انبارداری'> مزایده زمین با کاربری حمل و نقل و انبارداری  / آگهی مزایده ،  مزایده زمین با کاربری حمل و نقل و انبارداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040565/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-1587-53متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 1587.53متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 1587.53متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040567/مزایده-بنای-احداثی-بصورت-مغازه-مساحت-مفید-18-23متر'>مزایده بنای احداثی بصورت مغازه مساحت مفید 18.23متر / مزایده,مزایده بنای احداثی بصورت مغازه مساحت مفید 18.23متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040568/مزایده-فروش-تعداد-19-دستگاه-خودرو-مازاد'>مزایده فروش تعداد 19 دستگاه خودرو مازاد / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش تعداد 19 دستگاه خودرو مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040569/مزایده-اجاره-یک-باب-کارگاه-شارژ-کپسول-های-آتش-نشانی'>مزایده اجاره یک باب کارگاه شارژ کپسول های آتش نشانی / آگهی حراج حضوری , مزایده اجاره یک باب کارگاه شارژ کپسول های آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040570/مزایده-اجاره-یک-باب-فروشگاه-تجهیزات-ایمنی-و-آتش-نشانی-و--'>مزایده اجاره یک باب فروشگاه تجهیزات ایمنی و آتش نشانی و... / مزایده, مزایده اجاره یک باب فروشگاه تجهیزات ایمنی و آتش نشانی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040572/مزایده-طرح-تولید-مشارکتی-مرکز-تکثیر-و-پرورش-ماهیان-گرمابی-نوبت-دوم'>مزایده طرح تولید مشارکتی مرکز تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی- نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده طرح تولید مشارکتی مرکز تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040574/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-98-11متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 98.11متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 98.11متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040576/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-736مترمربع'>مزایده منزل مسکونی عرصه 736مترمربع / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 736مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040578/مزایده-کامیون-کشنده-ولوو-و-کامیون-کشنده-رنو--'> مزایده کامیون کشنده ولوو و کامیون کشنده رنو... / مزایده,  مزایده کامیون کشنده ولوو و کامیون کشنده رنو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040579/مزایده-ساختمان-مسکونی-قدیمی-ویلایی-عرصه-363متر'>مزایده ساختمان مسکونی قدیمی ویلایی عرصه 363متر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی قدیمی ویلایی عرصه 363متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040581/مزایده-فروش-املاک-و-اموال-تملیکی-مرحله-دوم'>مزایده فروش املاک و اموال تملیکی مرحله دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک و اموال تملیکی مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040583/مزایده-فروش-خاموت-مستهلک--نوبت-دوم'>مزایده فروش خاموت مستهلک - نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش خاموت مستهلک - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040584/مزایده-یک-واحد-ساختمان-به-مساحت-عرصه-587-مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده یک واحد ساختمان به مساحت عرصه 587 مترمربع نوبت دوم  / مزایده ،مزایده یک واحد ساختمان به مساحت عرصه 587 مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040587/مزایده-بهره-برداری-از-باغ-خانواده-گلسرخ-و-ساخت-10-عدد-آلاچیق-چوبی--'>مزایده بهره برداری از باغ خانواده گلسرخ و ساخت 10 عدد آلاچیق چوبی ... / مزایده,مزایده بهره برداری از باغ خانواده گلسرخ و ساخت 10 عدد آلاچیق چوبی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040590/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-یک-رشت'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش یک رشت / مزایده ،مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش یک رشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040591/تجدید-مزایده-بهره-برداری-از-باقیمانده-غرفات-بازارهای-روز--نوبت-دوم-96-11-10'>تجدید مزایده بهره برداری از باقیمانده غرفات بازارهای روز... نوبت دوم 96.11.10 / آگهی تجدید مزایده,مزایده بهره برداری از باقیمانده غرفات بازارهای روز... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040592/اگهی-مزایده-سهام-معدن-سنگ-شکن'>اگهی مزایده سهام معدن سنگ شکن  / اگهی مزایده , مزایده سهام معدن سنگ شکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040595/مزایده-اجاره-بوفه-های-دانشکده-کشاورزی-و-ادبیات'>مزایده اجاره بوفه های دانشکده کشاورزی و ادبیات / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره بوفه های دانشکده کشاورزی و ادبیات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040597/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بر-نیاز-بخش-شش-مشهد-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز بخش شش مشهد نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز بخش شش مشهد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040598/مزایده-اجاره-سالن-بسته-بندی-سردخانه-چاپ-دوم'>مزایده اجاره سالن بسته بندی سردخانه- چاپ دوم / مزایده,مزایده اجاره سالن بسته بندی سردخانه- چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040601/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-294-64متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 294.64متر / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 294.64متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040602/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-118-15متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 118.15متر / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 118.15متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040604/مزایده-اجاره-زمین-چمن'>مزایده اجاره زمین چمن  / مزایده , مزایده اجاره زمین چمن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040606/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-112-20متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 112.20متر / مزایده ,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 112.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040607/مزایده-یک-قطعه-زمین--مرحله-دوم'>مزایده یک قطعه زمین....مرحله دوم  / آگهی مزایده , مزایده یک قطعه زمین....مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040608/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-315-80متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 315.80متر / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 315.80متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040613/مزایده-تجدیدی-ششدانگ-یکباب-مغازه-موقوفه--'>مزایده تجدیدی ششدانگ یکباب مغازه موقوفه ... / مزایده,مزایده تجدیدی ششدانگ یکباب مغازه موقوفه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040615/مزایده-فروش-کنتور-2-اینچی-چدنی-و-برنجی'>مزایده فروش کنتور 2 اینچی چدنی و برنجی  / آگهی مزایده,مزایده فروش کنتور 2 اینچی چدنی و برنجی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040616/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-617-20مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی عرصه 617.20مترمربع / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی عرصه 617.20مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040617/مزایده-فروش-انواع-خرده-کابل-مسی-اسقاط'>مزایده فروش انواع خرده کابل مسی اسقاط / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش انواع خرده کابل مسی اسقاط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040618/مزایده-فروش-تعدادی-محدود-از-زمین-های-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی محدود از زمین های مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی محدود از زمین های مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040619/مزایده-فروش-4-دستگاه-خودروی-سواری'>مزایده فروش  4 دستگاه خودروی سواری  / مزایده, مزایده فروش  4 دستگاه خودروی سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040623/مزایده-فروش-یک-دستگاه-لودر--نوبت-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه  لودر - نوبت دوم  / آگهی مزایده حضوری,مزایده فروش یک دستگاه  لودر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040624/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-745-32متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 745.32متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 745.32متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040625/مزایده-اجاره-مجموعه-ورشی---'>مزایده اجاره مجموعه ورشی .... / مزایده, مزایده اجاره مجموعه ورشی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040628/مزایده-اجاره-یکباب-سالن-به-ابعاد-30×16-(سوله)-96-11-9'>مزایده اجاره یکباب سالن به ابعاد 30×16 (سوله)- 96.11.9 / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره یکباب سالن به ابعاد 30×16 (سوله) - 96.11.9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040629/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-عرصه-146-46متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 146.46متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 146.46متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040630/مزایده-جایگاه-CNG-شماره-یک-شهرداری--نوبت-دوم'>مزایده جایگاه CNG شماره یک شهرداری - نوبت دوم  / مزایده عمومی، مزایده جایگاه CNG شماره یک شهرداری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040631/مزایده-امتیاز-بهره-برداری-پارکینگ-های-عمومی'>مزایده امتیاز بهره برداری پارکینگ های عمومی / آگهی مزایده , مزایده امتیاز بهره برداری پارکینگ های عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040633/مزایده-ملک-بصورت-ششدانگ-یکباب-خانه-عرصه-471متر'>مزایده ملک بصورت ششدانگ یکباب خانه عرصه 471متر  / مزایده,مزایده ملک بصورت ششدانگ یکباب خانه عرصه 471متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040634/مزایده-واگذاری-به-صورت-اجاره-بها-18-باب-غرفه-تجاری-بازار-میوه-و-تره-بار--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری به صورت اجاره بها 18 باب غرفه تجاری بازار میوه و تره بار - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده  واگذاری به صورت اجاره بها 18 باب غرفه تجاری بازار میوه و تره بار  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040635/مزایده-ساخت-و-بهره-برداری-بیلبورد-تبلیغاتی--'>مزایده ساخت و بهره برداری بیلبورد تبلیغاتی ... / مزایده,مزایده ساخت و بهره برداری بیلبورد تبلیغاتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040636/مزایده-واگذاری-جهت-بهره-برداری-از-استخر-ایثار-(شهدای-غواص)--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری جهت بهره برداری از استخر ایثار (شهدای غواص) - نوبت دوم / مزایده عمومی، مزایده واگذاری جهت بهره برداری از استخر ایثار (شهدای غواص) - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040639/مزایده-واگذاری-املاک-و-سهام--'>مزایده واگذاری املاک و سهام ... / مزایده واگذاری املاک و سهام ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040640/مزایده-یک-دستگاه-نقاله-جداساز-زباله'>مزایده یک دستگاه نقاله جداساز زباله / مزایده ,مزایده یک دستگاه نقاله جداساز زباله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040642/مزایده-فروش-تعداد-18-مورد-از-املاک'>مزایده فروش تعداد 18 مورد از املاک  / مزایده,مزایده فروش تعداد 18 مورد از املاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040644/مزایده-یک-و-نیم-دانگ-مشاع-از-آپارتمان-82-08متر'>مزایده یک و نیم دانگ مشاع از آپارتمان 82.08متر / مزایده,مزایده یک و نیم دانگ مشاع از آپارتمان 82.08متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040645/تجدید-مزایده-اجاره-مکان-نصب-یک-عدد-تابلو-بیلبورد'>تجدید مزایده اجاره مکان نصب یک عدد تابلو بیلبورد  / تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای , اجاره مکان نصب یک عدد تابلو بیلبورد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040646/تجدید-مزایده-اجاره-مجموعه-واحدهای-تجاری'>تجدید مزایده اجاره مجموعه واحدهای تجاری  / مزایده,تجدید مزایده اجاره مجموعه واحدهای تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040647/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-315-25متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 315.25متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 315.25متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040651/مزایده-فروش-اقلام-تجهیزات'>مزایده فروش اقلام تجهیزات / آگهی مزایده , مزایده فروش اقلام تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040654/مزایده-فروش-دو-قطعه-پلاک-ثبتی-267-4-و-541متر'>مزایده فروش دو قطعه پلاک ثبتی 267.4 و 541متر  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه پلاک ثبتی 267.4 و 541متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040655/مزایده-خودروی-سواری-پراید-glxi--مرحله-دوم'>مزایده خودروی سواری پراید glxi - مرحله دوم / مزایده, مزایده خودروی سواری پراید glxi - مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040656/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-مغازه-مساحت-24-متر'>مزایده سه دانگ از ششدانگ مغازه مساحت 24 متر / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ مغازه مساحت 24 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040661/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-248-متر-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی مساحت 248 متر نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 248 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040663/مزایده-دستگاه-پرس--'>مزایده دستگاه پرس ... / مزایده, مزایده دستگاه پرس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040664/مزایده-واگذاری-املاک-مساحت-451-24-و-536-40متر-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری املاک مساحت 451.24 و 536.40متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری املاک مساحت 451.24 و 536.40متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040667/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-زمین-مساحت-2002متر'>مزایده سند مالکیت ششدانگ زمین مساحت 2002متر  / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ زمین مساحت 2002متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040671/مزایده-اجاره-پلاژ-ساحل-طلایی'>مزایده اجاره پلاژ ساحل طلایی / آگهی مزایده , مزایده اجاره پلاژ ساحل طلایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040675/مزایده-لیفتراک'>مزایده لیفتراک / مزایده , مزایده لیفتراک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040676/اصلاحیه-مزایده-واگذاری-بیمارستان-امام-رضا-ع-کامفیروز'>اصلاحیه مزایده واگذاری بیمارستان امام رضا ع کامفیروز  / مزایده ,اصلاحیه مزایده واگذاری بیمارستان امام رضا ع کامفیروز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040677/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-اول-مساحت-صد-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول مساحت صد متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول مساحت صد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040681/مزایده-فروش-املاک-شامل-مغازه-دفتر-کار-واحد-کارگاهی-و-زمین'>مزایده فروش املاک شامل مغازه .دفتر کار.واحد کارگاهی و زمین  / مزایده,مزایده فروش املاک شامل مغازه .دفتر کار.واحد کارگاهی و زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040682/مزایده-یک-دستگاه-وانت-تویوتا'>مزایده یک دستگاه وانت تویوتا / مزایده, مزایده یک دستگاه وانت تویوتا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040683/مزایده-ششدانگ-پلاک-3298-فرعی-مساحت-194-40متر'>مزایده ششدانگ پلاک 3298 فرعی مساحت 194.40متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 3298 فرعی مساحت 194.40متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040689/مزایده-فروش-املاک-مازاد-نقد-و-اقساط'>مزایده فروش املاک مازاد نقد و اقساط  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040691/مزایده-ظروف-آکبند-سرامیکی--'>مزایده ظروف آکبند سرامیکی... / آگهی مزایده مال منقول، مزایده ظروف آکبند سرامیکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040692/تجدید-مزایده-اجاره-یکدستگاه-کانکس-96-11-10'>تجدید مزایده اجاره یکدستگاه کانکس 96.11.10 / مزایده,تجدید مزایده اجاره یکدستگاه کانکس  96.11.10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040694/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-2600متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 2600متر  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 2600متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040697/مزایده-چهار-دستگاه-یخچال-ویترینی-قنادی'>مزایده چهار دستگاه یخچال ویترینی قنادی / آگهی مزایده مال منقول، مزایده چهار دستگاه یخچال ویترینی قنادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040698/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-155-متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت عرصه 155 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 155 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040700/مزایده-فروش-تنه-درخت'>مزایده فروش تنه درخت  / مزایده فروش تنه درخت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040704/مزایده-بوفه-و-کافی-شاپ'>مزایده بوفه و کافی شاپ / آگهی مزایده , مزایده بوفه و کافی شاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040705/مزایده-یکباب-خانه-مساحت-سیصد-مترمربع-بخش-هفت-فارس'>مزایده یکباب خانه مساحت سیصد مترمربع بخش هفت فارس  / مزایده,مزایده یکباب خانه مساحت سیصد مترمربع بخش هفت فارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040706/مزایده-چهاردانگ-کامیون-کشنده'>مزایده چهاردانگ کامیون کشنده / آگهی مزایده مال منقول، مزایده چهاردانگ کامیون کشنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040707/مزایده-یکباب-خانه-پلاک-181-فرعی-مساحت-427-30متر'>مزایده یکباب خانه پلاک 181 فرعی مساحت 427.30متر / مزایده,مزایده یکباب خانه پلاک 181 فرعی مساحت 427.30متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040711/مزایده-باغ-مساحت-2476-5مترمربع'>مزایده باغ مساحت 2476.5مترمربع  / مزایده,مزایده باغ مساحت 2476.5مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040713/مزایده-فروش-خودرو-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش خودرو مازاد بر نیاز / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش خودرو مازاد بر نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040715/مزایده-اعیانی-ششدانگ-پلاک-1102-1254-مساحت-420-متر'>مزایده اعیانی ششدانگ پلاک 1102/1254 مساحت 420 متر / مزایده,مزایده اعیانی ششدانگ پلاک 1102/1254 مساحت 420 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040717/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پراید-تیپ-جی-تی-ایکس'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید تیپ جی تی ایکس / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید تیپ جی تی ایکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040721/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-113-40متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 113.40متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 113.40متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040725/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-دوم-148-43متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دوم 148.43متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دوم 148.43متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040732/مزایده-واگذاری-مجتمع-فرهنگی-رفاهی-عقیق'>مزایده واگذاری مجتمع فرهنگی رفاهی عقیق / خلاصه آگهی مزایده, مزایده واگذاری مجتمع فرهنگی رفاهی عقیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040734/مزایده-تمامت-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-سیصد-مترمربع'>مزایده تمامت ششدانگ پلاک ثبتی عرصه سیصد مترمربع  / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ پلاک ثبتی عرصه سیصد مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040740/مزایده-انواع-لوازم-خودرو'>مزایده انواع لوازم خودرو / مزایده,مزایده انواع لوازم خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040741/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-230-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 230 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 230 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040743/مزایده-فروش-کشتارگاه--'>مزایده فروش کشتارگاه ... / مزایده فروش کشتارگاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040745/مزایده-واگذاری-قطعه-زمینی-مساحت-6930مترمربع'>مزایده واگذاری قطعه زمینی مساحت 6930مترمربع  / مزایده,مزایده واگذاری قطعه زمینی مساحت 6930مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040747/مزایده-بازار-خرید-و-فروش-خوردو--'>مزایده بازار خرید و فروش خوردو ...  / آگهی مزایده , مزایده بازار خرید و فروش خوردو ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040749/مزایده-سه-دستگاه-خودرو'>مزایده سه دستگاه خودرو  / اگهی مزایده , مزایده سه دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040750/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-50000مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 50000مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 50000مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040753/مزایده-پلاک-ثبتی-2502-اصلی-بخش-دو-قزوین'>مزایده پلاک ثبتی 2502 اصلی بخش دو قزوین / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 2502 اصلی بخش دو قزوین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040758/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-220-متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 220 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 220 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040761/مزایده-اجاره-یک-قطعه-زمین--'>مزایده اجاره یک قطعه زمین .. / مزایده اجاره یک قطعه زمین ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040763/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-دویست-متر-مرحله-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر مرحله دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040766/مزایده-فروش-تعداد-ده-قطعه-از-املاک-تحت-پلاک-41-چاه-سرخ-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد ده قطعه از املاک تحت پلاک 41 چاه سرخ نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد ده قطعه از املاک تحت پلاک 41 چاه سرخ نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040768/مزایده-سواری-پژو-206-نقره-ای-متالیک'>مزایده سواری پژو 206 نقره ای متالیک / مزایده,مزایده سواری پژو 206 نقره ای متالیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040774/مزایده-ملک-مساحت-53-مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت 53 مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت 53 مترمربع نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040781/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-342-30متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 342.30متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 342.30متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040792/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-18-62مترمربع'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت 18.62مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 18.62مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040797/مزایده-فروش-سه-واحد-تجاری'>مزایده فروش سه واحد تجاری / مزایده,مزایده فروش سه واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040803/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-منزل-مسکونی-244-40متر'>مزایده سه دانگ از ششدانگ منزل مسکونی 244.40متر  / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ منزل مسکونی 244.40متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040813/مزایده-فروش-تعدادی-محدود-از-زمینهای-مسکونی-تجاری-خدماتی-ورزشی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی محدود از زمینهای مسکونی تجاری خدماتی ورزشی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تعدادی محدود از زمینهای مسکونی تجاری خدماتی ورزشی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040822/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-294-8متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 294.8متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 294.8متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040827/مزایده-ملک-پرونده-اجراییه-شماره-962616-نوبت-اول'>مزایده ملک پرونده اجراییه شماره 962616 نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک پرونده اجراییه شماره 962616 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040834/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-شماره-591-فرعی-بخش-15-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 591 فرعی بخش 15 نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 591 فرعی بخش 15 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040849/مزایده-آپارتمان-مساحت-76-26مترمربع'>مزایده آپارتمان مساحت 76.26مترمربع / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 76.26مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040856/مزایده-ملک-مسکونی-شماره-2985-فرعی'>مزایده ملک مسکونی شماره 2985 فرعی / مزایده,مزایده ملک مسکونی شماره 2985 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040867/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-162-19متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 162.19متر  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 162.19متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040876/مزایده-ملک-مساحت-اعیان-102-20متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت اعیان 102.20متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت اعیان 102.20متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040885/مزایده-1-5-دانگ-مشاع-از-4-5-دانگ-مشاع-از-یک-قطعه-چمن'>مزایده 1.5 دانگ مشاع از 4.5 دانگ مشاع از یک قطعه چمن / مزایده,مزایده 1.5 دانگ مشاع از 4.5 دانگ مشاع از یک قطعه چمن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040895/مزایده-آپارتمان-مساحت-124-09متر'>مزایده آپارتمان مساحت 124.09متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 124.09متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040897/مزایده-واگذاری-مدیریت-بازار-هفتگی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری مدیریت بازار هفتگی- نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری مدیریت بازار هفتگی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040908/مزایده-ملک-بخش-5-ارومیه-نوبت-دوم'>مزایده ملک بخش 5 ارومیه نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک بخش 5 ارومیه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040919/مزایده-فروش-آپارتمان-مساحت-165-49متر'>مزایده فروش آپارتمان مساحت 165.49متر / مزایده,مزایده فروش آپارتمان مساحت 165.49متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040923/اصلاحیه-مزایده-سنگبری'>اصلاحیه مزایده سنگبری / اصلاحیه مزایده , مزایده سنگبری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040931/مزایده-ملک-مساحت-سی-و-هفت-متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت سی و هفت متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت سی و هفت متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040933/مزایده-فروش-حدود-18-تن-کابل-ضایعاتی--'>مزایده فروش حدود 18 تن کابل ضایعاتی ... / مزایده ,مزایده فروش حدود 18 تن کابل ضایعاتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040951/مزایده-منزل-مسکونی-با-قدمت-15-سال-و-خودرو'>مزایده منزل مسکونی با قدمت 15 سال و خودرو / مزایده,مزایده منزل مسکونی با قدمت 15 سال و خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040973/مزایده-خانه-مسکونی-سه-خوابه-بخش-4-یزد'>مزایده خانه مسکونی سه خوابه بخش 4 یزد / مزایده,مزایده خانه مسکونی سه خوابه بخش 4 یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040983/مزایده-فروش-چهار-قطعه-زمین-مسکونی'>مزایده فروش چهار قطعه زمین مسکونی  / مزایده,مزایده فروش چهار قطعه زمین مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040996/مزایده-یکباب-منزل-مساحت-عرصه-150-متر'>مزایده یکباب منزل مساحت عرصه 150 متر / مزایده,مزایده یکباب منزل مساحت عرصه 150 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041003/مزایده-فروش-قطعه-شماره-44-مساحت-117-متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش قطعه شماره 44 مساحت 117 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش قطعه شماره 44 مساحت 117 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041006/مزایده-فروش-قطعه-زمینی-مساحت-36-50متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش قطعه زمینی مساحت 36.50متر نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش قطعه زمینی مساحت 36.50متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041024/مزایده-املاک-مازاد-بانک-ملی-ایران-استان-اصفهان-96-11-10'>مزایده املاک مازاد بانک ملی ایران استان اصفهان 96.11.10 / مزایده,مزایده املاک مازاد بانک ملی ایران استان اصفهان 96.11.10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041038/استعلام-عملیات-تعویض-مقره-های-سرامیکی'>استعلام عملیات تعویض مقره های سرامیکی / استعلام, استعلام عملیات تعویض مقره های سرامیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041039/استعلام-5-عدد-دستگاه-پرینتر'>استعلام 5 عدد دستگاه پرینتر / استعلام، استعلام 5 عدد دستگاه پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041040/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041041/استعلام-خرید-3-تن-برنج-طارم-عطری-آستانه--'>استعلام خرید 3 تن برنج طارم عطری آستانه... / استعلام, استعلام خرید 3 تن برنج طارم عطری آستانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041042/استعلام-​​​خرید-رک-28-یونیت'>استعلام ​​​خرید رک 28 یونیت  / استعلام, استعلام ​​خرید رک 28 یونیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041043/استعلام-سنگ-کاری-اجرای-طرح-هادی'>استعلام سنگ کاری، اجرای طرح هادی  / استعلام ,استعلام سنگ کاری، اجرای طرح هادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041044/استعلام-تهیه-و-نصب-و-راه-اندازی-ترمینال'>استعلام تهیه و نصب و راه اندازی ترمینال / استعلام, استعلام تهیه و نصب و راه اندازی ترمینال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041045/استعلام-دستگاه-ضد-سرقت-موتورخانه--'>استعلام دستگاه ضد سرقت موتورخانه ... / استعلام,استعلام دستگاه ضد سرقت موتورخانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041046/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا--'>استعلام اجرای طرح هادی روستا... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041047/استعلام-چاپ-پرچم-اهتزاز'>استعلام چاپ پرچم اهتزاز  / استعلام, استعلام چاپ پرچم اهتزاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041048/استعلام-معاینه-فنی-و-بازرسی-موتورخانه--'>استعلام معاینه فنی و بازرسی موتورخانه ... / استعلام, استعلام معاینه فنی و بازرسی موتورخانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041049/مناقصه-نگهداری-تعمیرات-بازسازی-و-مقاوم-سازی-خطوط-شبکه-ها-و--'>مناقصه نگهداری، تعمیرات، بازسازی و مقاوم سازی خطوط، شبکه ها و ... / مناقصه نگهداری، تعمیرات، بازسازی و مقاوم سازی خطوط، شبکه ها و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041050/استعلام-خدمات-عمومی-نظافت-و--'>استعلام خدمات عمومی نظافت و ... / استعلام ,استعلام خدمات عمومی نظافت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041051/استعلام-کنتور-الکترومغناطیس'>استعلام کنتور الکترومغناطیس / استعلام , استعلام کنتور الکترومغناطیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041052/استعلام-سرامیک'>استعلام سرامیک / استعلام , استعلام سرامیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041053/استعلام-استند-نصب-رله-به-تعداد-3-عدد'>استعلام استند نصب رله به تعداد 3 عدد / استعلام, استعلام استند نصب رله به تعداد 3 عدد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041054/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس-استثنایی'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس استثنایی  / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی مدارس استثنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041055/استعلام-دستگاه-ورزشی-پرس-پا-نمونه--'>استعلام دستگاه ورزشی پرس پا نمونه... / استعلام, استعلام دستگاه ورزشی پرس پا نمونه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041056/استعلام-خرید-6-دستگاه-ترانسفورماتور'>استعلام خرید 6 دستگاه ترانسفورماتور / استعلام, استعلام خرید 6 دستگاه ترانسفورماتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041057/استعلام-اجرای-جدول-سنگی'>استعلام اجرای جدول سنگی  / استعلام ,استعلام اجرای جدول سنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041058/استعلام-کیف-برزنتی-لب-تابی-دور-بازشو--'>استعلام کیف برزنتی لب تابی دور بازشو... / استعلام, استعلام کیف برزنتی لب تابی دور بازشو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041059/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-111-61متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 111.61متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 111.61متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041060/استعلام-حلقه-کرونای'>استعلام حلقه کرونای  / استعلام, استعلام حلقه کرونای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041061/استعلام-لوازم-آزمایشگاه'>استعلام لوازم آزمایشگاه  / استعلام ,استعلام لوازم آزمایشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041062/استعلام-تابلو-soft-stsrt-75-کیلووات'>استعلام تابلو soft stsrt 75  کیلووات / استعلام,استعلام تابلو soft stsrt 75  کیلووات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041063/استعلام-عملیات-محلول-پاشی-و-یخ-زدایی'>استعلام عملیات محلول پاشی و یخ  زدایی  / استعلام, استعلام عملیات محلول پاشی و یخ  زدایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041064/استعلام-تبلیت--'>استعلام تبلیت... / استعلام, استعلام تبلیت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041065/استعلام-جدول-و-پیاده-رو-سنگی'>استعلام جدول و پیاده رو سنگی / استعلام ,استعلام جدول و پیاده رو سنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041066/استعلام-استانداردسازی-سیستم-گرمایشی'>استعلام استانداردسازی سیستم گرمایشی  / استعلام ,استعلام استانداردسازی سیستم گرمایشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041067/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-هفت-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه هفت تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه هفت تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041068/استعلام-اجرای-طرح-هادی-باغخواص-ورامین'>استعلام اجرای طرح هادی باغخواص ورامین / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی باغخواص ورامین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041069/استعلام-احداث-سیستم-روشنایی'>استعلام احداث سیستم روشنایی  / استعلام , استعلام احداث سیستم روشنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041070/استعلام-لپ-تاپ'>استعلام لپ تاپ / استعلام ,استعلام لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041071/استعلام-لوله-کشی-گاز-سالن-ورزشی'>استعلام لوله کشی گاز سالن ورزشی / استعلام, استعلام لوله کشی گاز سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041072/استعلام-روکش-پلاستیکی-مهتابی--'>استعلام روکش پلاستیکی مهتابی... / استعلام، استعلام روکش پلاستیکی مهتابی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041073/استعلام-رم-سرور'>استعلام رم سرور / استعلام ,استعلام رم سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041074/مزایده-سرقفلی-ششدانگ-مغازه-وراثتی-نوبت-اول'>مزایده سرقفلی ششدانگ مغازه وراثتی نوبت اول / مزایده,مزایده سرقفلی ششدانگ مغازه وراثتی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041075/استعلام-تبلت---'>استعلام تبلت .... / استعلام , استعلام تبلت - پرینتر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041076/استعلام-ابزارآلات'>استعلام ابزارآلات  / استعلام ,استعلام ابزارآلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041077/استعلام-printer'>استعلام printer / استعلام, استعلام printer</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041078/استعلام-کانال-پلاستیکی-لگراند--'>استعلام کانال پلاستیکی لگراند ... / استعلام,استعلام کانال پلاستیکی لگراند ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041079/مزایده-ششدانگ-پلاک-یک-فرعی-از-2251-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک یک فرعی از 2251 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک یک فرعی از 2251 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041080/استعلام-پرژکتور--مازی-نور'>استعلام پرژکتور ، مازی نور  / استعلام , استعلام پرژکتور ، مازی نور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041081/استعلام-جدول-و-پیاده-رو-سنگی'>استعلام جدول و پیاده رو سنگی / استعلام ,استعلام جدول و پیاده رو سنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041082/استعلام-2-قلم-برد-اصلی-درب-آچیلان-در-و-برد-اصلی-درب-شیشه-ای-PORTALP--'>استعلام 2 قلم برد اصلی درب آچیلان در و برد اصلی درب شیشه ای PORTALP... / استعلام , استعلام 2 قلم برد اصلی درب آچیلان در و برد اصلی درب شیشه ای PORTALP...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041083/مناقصه-خرید-تجهیزات-فایروال-ستاد-دانشگاه-و-بیمارستان--'>مناقصه خرید تجهیزات فایروال ستاد دانشگاه و بیمارستان... / مناقصه , مناقصه خرید تجهیزات فایروال ستاد دانشگاه و بیمارستان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041084/استعلام-واگذاری-تعداد-74-پرونده--'>استعلام واگذاری تعداد 74 پرونده... / استعلام, استعلام واگذاری تعداد 74 پرونده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041085/مناقصه-اجرای-نمای-ساختمان-مسجد'>مناقصه اجرای نمای ساختمان مسجد / مناقصه, مناقصه اجرای نمای ساختمان مسجد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041086/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-380-مترمربع'>مزایده منزل مسکونی مساحت 380 مترمربع  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 380 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041087/استعلام-یک-دستگاه-اسپلیت-سرمایشی'>استعلام یک دستگاه اسپلیت سرمایشی / استعلام ,استعلام یک دستگاه اسپلیت سرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041088/استعلام-خرید-لوازم-یدکی-سیستم-های-مخاب--'>استعلام خرید لوازم یدکی سیستم های مخاب...  / استعلام, استعلام خرید لوازم یدکی سیستم های مخاب... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041089/استعلام-چراغ-پنل'>استعلام چراغ پنل  / استعلام ,استعلام چراغ پنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041090/استعلام-پد-ضد-لغزنده-(ترمز-پله)--'>استعلام پد ضد لغزنده (ترمز پله)... / استعلام، استعلام پد ضد لغزنده (ترمز پله)...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041091/مناقصه-ارزیابی-کیفی-انجام-خدمات-کشت-و-بازرسی-و-کنترل-بهره-برداری-منابع-آب--'>مناقصه ارزیابی کیفی انجام خدمات کشت و بازرسی و کنترل بهره برداری منابع آب... / مناقصه ارزیابی کیفی انجام خدمات کشت و بازرسی و کنترل بهره برداری منابع آب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041092/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس-استثنایی'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس استثنایی  / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی مدارس استثنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041093/استعلام-قیمت-پروژه-بیس--'>استعلام قیمت پروژه بیس ... / استعلام,استعلام قیمت پروژه بیس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041094/استعلام-28-دست-البسه-و-ملزومات-استحقاقی'>استعلام 28 دست البسه و ملزومات استحقاقی / استعلام,استعلام 28 دست البسه و ملزومات استحقاقی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041095/مزایده-سه-دانگ-منزل-عرصه-129-مترمربع'>مزایده سه دانگ منزل عرصه 129 مترمربع / مزایده,مزایده سه دانگ منزل عرصه 129 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041096/استعلام-سیب-زمینی'>استعلام سیب زمینی  / استعلام ,استعلام سیب زمینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041097/استعلام-9-دستگاه-سرور-DL380-G10'>استعلام 9 دستگاه سرور  DL380 G10 / استعلام ,استعلام 9 دستگاه سرور  DL380 G10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041098/استعلام-هندویل-اره-توماس-و--'>استعلام هندویل اره توماس و ... / استعلام ,استعلام هندویل اره توماس و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041099/استعلام-تعداد-12-عدد-میز'>استعلام تعداد 12 عدد میز  / استعلام, استعلام تعداد 12 عدد میز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041100/استعلام-واگذاری-تعداد-98-پرونده--'>استعلام واگذاری تعداد 98 پرونده ... / استعلام,استعلام واگذاری تعداد 98 پرونده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041101/استعلام-پایاب-سد'>استعلام پایاب سد  / استعلام ,استعلام پایاب سد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041102/استعلام-بچه-ماهی-گرمابی--'>استعلام بچه ماهی گرمابی...  / استعلام, استعلام بچه ماهی گرمابی... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041103/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا--'>استعلام اجرای طرح هادی روستا... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041104/استعلام-گاوصندوق-بایگانی-2-درب-مدل-15'>استعلام گاوصندوق بایگانی 2 درب مدل 15 / استعلام,استعلام گاوصندوق بایگانی 2 درب مدل 15</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041105/استعلام-تامین-لوازم-یدکی-سیستمهای'>استعلام تامین لوازم یدکی سیستمهای / استعلام , استعلام تامین لوازم یدکی سیستمهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041106/مناقصه-استفاده-از-خدمات-تکنولوژی--'>مناقصه استفاده از خدمات تکنولوژی... / مناقصه, مناقصه استفاده از خدمات تکنولوژی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041107/استعلام-تجهیزات-کتابخانه-ای--'>استعلام تجهیزات کتابخانه ای... / استعلام, استعلام تجهیزات کتابخانه ای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041108/استعلام-چادر-بادی--'>استعلام چادر بادی ... / استعلام,استعلام چادر بادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041109/استعلام-واگذاری-تعداد-30-پرونده--'>استعلام واگذاری تعداد 30 پرونده... / استعلام, استعلام واگذاری تعداد 30 پرونده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041110/استعلام-صدا-خفه-کن-مارک-PARKER-و--'>استعلام صدا خفه کن مارک PARKER و ... / استعلام, استعلام صدا خفه کن مارک PARKER و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041111/استعلام-مرمت-پروژه-های-نسیم-آباد--'>استعلام مرمت پروژه های نسیم آباد... / استعلام, استعلام مرمت پروژه های نسیم آباد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041112/استعلام-باطری-UPS-42A-'>استعلام باطری UPS *42A* / استعلام , استعلام باطری UPS *42A*</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041113/استعلام-شیلنگ'>استعلام شیلنگ  / استعلام , استعلام شیلنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041114/استعلام-خرید-قطعات-کامپیوتری'>استعلام خرید قطعات کامپیوتری  / استعلام, استعلام ​خرید قطعات کامپیوتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041115/استعلام-جلد-چرمی'>استعلام جلد چرمی / استعلام،استعلام جلد چرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041116/مزایده-واگذاری-امور-داروخانه'>مزایده واگذاری امور داروخانه / مزایده,مزایده واگذاری امور داروخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041117/استعلام-تامین-مصالح-و-اجرای-عملیات--'>استعلام تامین مصالح و اجرای عملیات ... / استعلام,استعلام تامین مصالح و اجرای عملیات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041118/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری  / استعلام , استعلام کامپیوتر و فناوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041119/مزایده-ششدانگ-پلاک-مساحت-229-2-متر-با-قدمت-بیش-از-سی-سال'>مزایده ششدانگ پلاک مساحت 229.2 متر با قدمت بیش از سی سال / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک مساحت 229.2 متر با قدمت بیش از سی سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041120/استعلام-مدل-آموزشی'>استعلام مدل آموزشی  / استعلام, استعلام مدل آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041121/استعلام-اجرای-طرح-هادی--'>استعلام اجرای طرح هادی ... / استعلام,استعلام اجرای طرح هادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041122/استعلام-کاغذ-A5--A4'>استعلام کاغذ A5 , A4 / استعلام , استعلام کاغذ A5 , A4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041123/استعلام-تیغ-اره-دیسکی--'>استعلام تیغ اره دیسکی... / استعلام, استعلام تیغ اره دیسکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041124/استعلام-اجاره-6-دستگاه-خودرو-سواری'>استعلام اجاره 6 دستگاه خودرو سواری  / استعلام, استعلام اجاره 6 دستگاه خودرو سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041125/استعلام-خرید-پکیج-ارتقاء-ضبط-مکالمات'>استعلام خرید پکیج ارتقاء ضبط مکالمات / استعلام ,استعلام خرید پکیج ارتقاء ضبط مکالمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041126/استعلام-​احداث-پل-عابر-پیاده'>استعلام ​احداث پل عابر پیاده / استعلام, استعلام ​احداث پل عابر پیاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041127/استعلام-تهیه-و-نصب-تجهیزات-فیبر-نوری'>استعلام تهیه و نصب تجهیزات فیبر نوری  / استعلام , استعلام تهیه و نصب تجهیزات فیبر نوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041128/مزایده-تمامت-ششدانگ-یکباب-خانه-مشتمل-بر-یک-باب-بیرونی-و-اندرونی'>مزایده تمامت ششدانگ یکباب خانه مشتمل بر یک باب بیرونی و اندرونی / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ یکباب خانه مشتمل بر یک باب بیرونی و اندرونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041129/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته / استعلام,استعلام دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041130/استعلام-آبگرمکن-خورشیدی-200-لیتری'>استعلام آبگرمکن خورشیدی 200 لیتری / استعلام, استعلام آبگرمکن خورشیدی 200 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041131/استعلام-سویا'>استعلام سویا / استعلام, استعلام سویا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041132/استعلام-کامپیوتر-و-مانیتور'>استعلام کامپیوتر و مانیتور    / استعلام , استعلام کامپیوتر و مانیتور   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041133/استعلام-خرید-چای-و-قند-شکسته'>استعلام خرید چای و قند شکسته  / استعلام ,استعلام خرید چای و قند شکسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041134/استعلام-خدمات-چاپ-و-تکثیر--صحافی-و--'>استعلام خدمات چاپ و تکثیر ، صحافی و ...  / استعلام , استعلام خدمات چاپ و تکثیر ، صحافی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041135/استعلام-ارتباطی-و-مخابراتی'>استعلام ارتباطی و مخابراتی / استعلام,استعلام ارتباطی و مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041136/استعلام-خرید-نرم-افزار-سیستم-مدیریت'>استعلام خرید نرم افزار سیستم مدیریت  / استعلام ,استعلام خرید نرم افزار سیستم مدیریت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041137/استعلام-شیرآلات'>استعلام شیرآلات  / استعلام , استعلام شیرآلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041138/استعلام-کفپوش-لاستیکی-عایق-برق--'>استعلام کفپوش لاستیکی عایق برق... / استعلام, استعلام کفپوش لاستیکی عایق برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041139/استعلام-چاپگر-کارت'>استعلام چاپگر کارت / استعلام , استعلام چاپگر کارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041140/استعلام-2500-هکتار-شب'>استعلام 2500 هکتار شب / استعلام ,استعلام 2500 هکتار شب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041141/مناقصه-تامین-170-نیروی-انسانی--'>مناقصه تامین 170 نیروی انسانی ... / مناقصه ,مناقصه تامین 170 نیروی انسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041142/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041143/استعلام-ساخت-کمد-دیواری'>استعلام ساخت کمد دیواری  / استعلام ,استعلام ساخت کمد دیواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041144/مناقصه-انجام-خدمات-بارکدخوانی-و-تغذیه-اسناد-مالی-و-پشتیبانی-به-سیستم'>مناقصه انجام خدمات بارکدخوانی و تغذیه اسناد مالی و پشتیبانی به سیستم     / مناقصه انجام خدمات بارکدخوانی و تغذیه اسناد مالی و پشتیبانی به سیستم    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041145/استعلام-دفتر-تحریر-50-برگی'>استعلام دفتر تحریر 50 برگی / استعلام,استعلام دفتر تحریر 50 برگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041146/استعلام-خدمات-عمومی-نظافت-و--'>استعلام خدمات عمومی نظافت و ... / استعلام ,استعلام خدمات عمومی نظافت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041147/استعلام-پوشه-طرحدار-روغنی'>استعلام پوشه طرحدار روغنی  / استعلام , استعلام پوشه طرحدار روغنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041148/استعلام-قیمت-پروژه-جدول-هدایت--'>استعلام قیمت پروژه جدول هدایت... / استعلام, استعلام قیمت پروژه جدول هدایت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041149/استعلام-نطارت-بر-بهره-برداری-و-تولید'>استعلام نطارت بر بهره برداری و تولید  / استعلام ,استعلام نطارت بر بهره برداری و تولید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041150/استعلام-انجام-مطالعات-ارزیابی'>استعلام انجام مطالعات ارزیابی  / استعلام ,استعلام انجام مطالعات ارزیابی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041151/استعلام-ساخت-زنجیر-گیربکس'>استعلام ساخت زنجیر گیربکس  / استعلام, استعلام ساخت زنجیر گیربکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041152/مزایده-همگی-و-تمامی-ششدانگ-اعیان-آپارتمان-پلاک-16-فرعی'>مزایده همگی و تمامی ششدانگ اعیان آپارتمان پلاک 16 فرعی / مزایده,مزایده همگی و تمامی ششدانگ اعیان آپارتمان پلاک 16 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041153/استعلام-تکمیل-اردوگاه'>استعلام تکمیل اردوگاه  / استعلام ,استعلام تکمیل اردوگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041154/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041155/استعلام-تهیه-نهال-جنگلی'>استعلام تهیه نهال جنگلی  / استعلام, استعلام تهیه نهال جنگلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041156/مناقصه-اجرای-حوضچه-استخر-داخل-پارک--'>مناقصه اجرای حوضچه استخر داخل پارک... / مناقصه اجرای حوضچه استخر داخل پارک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041157/استعلام-قند-حبه'>استعلام قند حبه  / استعلام ,استعلام قند حبه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041158/استعلام--6000-هکتار-شب'>استعلام   6000 هکتار شب / استعلام ,استعلام  6000 هکتار شب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041159/استعلام-دیفیوزر-۱۰-اینچ'>استعلام دیفیوزر ۱۰ اینچ / استعلام ,استعلام دیفیوزر ۱۰ اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041160/استعلام-CPU-I5-و-RAM-8GB-و--'>استعلام CPU I5 و RAM 8GB  و ...  / استعلام , استعلام CPU I5 و RAM 8GB  و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041161/مناقصه-خرید-دریچه-منهول-کوپلیمری'>مناقصه خرید دریچه منهول کوپلیمری / مناقصه, مناقصه خرید دریچه منهول کوپلیمری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041162/تجدید-استعلام-عملیات-آبخیزداری'>تجدید استعلام عملیات آبخیزداری  / استعلام , تجدید استعلام عملیات آبخیزداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041163/استعلام-تعمیر-کلی-موتورخانه-شوفاژ'>استعلام تعمیر کلی موتورخانه شوفاژ / استعلام , استعلام تعمیر کلی موتورخانه شوفاژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041164/استعلام-باکس-پالت-چرخدار-پلاستیکی'>استعلام باکس پالت چرخدار پلاستیکی  / استعلام,استعلام باکس پالت چرخدار پلاستیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041165/استعلام-۸-عدد-باتری-۱۲-ولت'>استعلام ۸ عدد باتری ۱۲ ولت / استعلام ,استعلام ۸ عدد باتری ۱۲ ولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041166/استعلام-ساخت-کمد-دیواری'>استعلام ساخت کمد دیواری  / استعلام ,استعلام ساخت کمد دیواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041167/تمدید-مناقصه-تکمیل-ساختمان-اداری'>تمدید مناقصه تکمیل ساختمان اداری / تمدید مناقصه,مناقصه تکمیل ساختمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041168/استعلام-عملیات-قسمتی-از-اصلاح-شبکه--'>استعلام عملیات قسمتی از اصلاح شبکه ... / استعلام , استعلام عملیات قسمتی از اصلاح شبکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041169/استعلام-واگذاری-خدمات-مرکز-اجتماعی'>استعلام واگذاری خدمات مرکز اجتماعی  / استعلام ,استعلام واگذاری خدمات مرکز اجتماعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041170/استعلام-اسپیکر-بلوتوثی-هارمن-کاردن--'>استعلام اسپیکر بلوتوثی هارمن کاردن ... / استعلام, استعلام اسپیکر بلوتوثی هارمن کاردن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041171/استعلام-لوازم-التحریر'>استعلام لوازم التحریر / استعلام , استعلام لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041172/استعلام-درب-هوشمند-شیشه-ای--'>استعلام درب هوشمند شیشه ای ... / استعلام، استعلام درب هوشمند شیشه ای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041173/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-چاپگر-M1100-و--'>استعلام تعمیر و نگهداری چاپگر M1100 و ...  / استعلام, استعلام تعمیر و نگهداری چاپگر M1100 و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041174/استعلام-اجاره-مکان-بوفه'>استعلام اجاره مکان بوفه / استعلام اجاره مکان بوفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041175/استعلام-لوله-مانیسمان'>استعلام لوله مانیسمان  / استعلام , استعلام لوله مانیسمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041176/فراخوان-گازرسانی-به-واحدهای-پراکنده'>فراخوان گازرسانی به واحدهای پراکنده / فراخوان, فراخوان گازرسانی به واحدهای پراکنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041177/استعلام-ایستگاه-سنجش-آلودگی-آب'>استعلام ایستگاه سنجش آلودگی آب / استعلام , استعلام ایستگاه سنجش آلودگی آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041178/استعلام-سبزی-آش'>استعلام سبزی آش / استعلام، استعلام سبزی آش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041179/مناقصه-خرید-پمپ-خودمکش-سیار'>مناقصه خرید پمپ خودمکش سیار / مناقصه خرید پمپ خودمکش سیار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041180/استعلام-قند-شکسته-در-بسته-بندی-گونی--'>استعلام قند شکسته در بسته بندی گونی ... / استعلام,استعلام قند شکسته در بسته بندی گونی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041181/فراخوان-انتخاب-مشاور-جهت-نظارت-کارگاهی-بر-پروژه-های-سرمایه-ای'>فراخوان انتخاب مشاور جهت نظارت کارگاهی بر پروژه های سرمایه ای     / فراخوان انتخاب مشاور جهت نظارت کارگاهی بر پروژه های سرمایه ای    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041182/استعلام-مموری-و-هارد-سرور'>استعلام مموری و هارد سرور / استعلام ,استعلام مموری و هارد سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041183/مناقصه-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-شبکه-بهداشت-و-درمان--'>مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای شبکه بهداشت و درمان... / مناقصه, مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای شبکه بهداشت و درمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041184/استعلام-رسید-مشتری-حرارتی-300-متروینکور'>استعلام رسید مشتری حرارتی 300 متروینکور  / استعلام , استعلام رسید مشتری حرارتی 300 متروینکور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041185/استعلام-میز-اداری-160-سانت-ام-دی-اف'>استعلام میز اداری 160 سانت ام دی اف / استعلام، استعلام میز اداری 160 سانت ام دی اف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041186/فراخوان-مناقصه-عمومی-پروژه-انجام-خدمات-قرائت-و-ثبت-ادوات---نوبت-سوم'>فراخوان مناقصه عمومی پروژه انجام خدمات قرائت و ثبت ادوات.... نوبت سوم / مناقصه ,فراخوان مناقصه عمومی پروژه انجام خدمات قرائت و ثبت ادوات.... نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041187/مناقصه-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-شبکه-بهداشت--'>مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای شبکه بهداشت ... / مناقصه, مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای شبکه بهداشت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041188/استعلام-قیمت-پروژه-اصلاح-سیل--'>استعلام قیمت پروژه اصلاح سیل... / استعلام، استعلام قیمت پروژه اصلاح سیل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041189/استعلام-دستگاه-جی-پی-اس-گارمین'>استعلام دستگاه جی پی اس گارمین  / استعلام, استعلام دستگاه جی پی اس گارمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041190/مزایده-واگذاری-محل-انجام-خدمات-دندانپزشکی-بیمارستان'>مزایده واگذاری محل انجام خدمات دندانپزشکی بیمارستان / مزایده, مزایده واگذاری محل انجام خدمات دندانپزشکی بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041191/استعلام-نظارت-بر-اجرای-طرح-هادی-روستا'>استعلام نظارت بر اجرای طرح هادی روستا  / استعلام , استعلام نظارت بر اجرای طرح هادی روستا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041192/استعلام-کپسول-اکسیژن-طبی-بیمارستان-چمران-بروجرد'>استعلام کپسول اکسیژن طبی بیمارستان چمران بروجرد / آگهی استعلام بها مناقصه,استعلام کپسول اکسیژن طبی بیمارستان چمران بروجرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041193/مناقصه-تهیه-و-حمل-مصالح--'>مناقصه تهیه و حمل مصالح.... / مناقصه, مناقصه تهیه و حمل مصالح....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041194/مزایده-آهن-آلات-ضایعاتی'>مزایده آهن آلات ضایعاتی / مزایده,مزایده آهن آلات ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041195/مناقصه-خط-تغذیه-تقویتی'>مناقصه خط تغذیه تقویتی / آگهی مناقصه, مناقصه خط تغذیه تقویتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041196/مناقصه-خرید-رله-تجهیزات-حفاظتی-و-ملحقات-مربوط-به-پستهای-انتقال-و-فوق-توزیع--'>مناقصه خرید رله، تجهیزات حفاظتی و ملحقات مربوط به پستهای انتقال و فوق توزیع ... / مناقصه ,مناقصه خرید رله، تجهیزات حفاظتی و ملحقات مربوط به پستهای انتقال و فوق توزیع ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041197/مناقصه-طرح-ارتقا-تصفیه-خانه-فاضلاب--'>مناقصه  طرح ارتقا تصفیه خانه فاضلاب... / مناقصه  طرح ارتقا تصفیه خانه فاضلاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041198/مناقصه-راهبری-بهره-برداری-و-نگهداری-تصفیه-خانه-فاضلاب--'>مناقصه راهبری، بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه فاضلاب ... / مناقصه, مناقصه راهبری، بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه فاضلاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041199/مزایده-واگذاری-اجاری-ارائه-خدمات-آزمایشگاه'>مزایده واگذاری اجاری ارائه خدمات آزمایشگاه  / مزایده ,مزایده واگذاری اجاری ارائه خدمات آزمایشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041200/مناقصه-اجرای-شبکه-فاضلاب-و-نصب-انشعابات-فاضلاب'>مناقصه اجرای شبکه فاضلاب و نصب انشعابات فاضلاب / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای شبکه فاضلاب و نصب انشعابات فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041201/مناقصه-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-بیمارستان'>مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای بیمارستان  / مناقصه, مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041202/استعلام-وسایل-بسته-بندی--'>استعلام وسایل بسته بندی... / استعلام, استعلام وسایل بسته بندی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041203/استعلام-مرمت-و-رفع-نواقص-تاسیسات-برقی--'>استعلام مرمت و رفع نواقص تاسیسات برقی ... / استعلام , استعلام مرمت و رفع نواقص تاسیسات برقی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041204/استعلام-خرید-و-نگهداری-و-پشتیبانی-و-را--'>استعلام خرید و نگهداری و پشتیبانی و را... / استعلام, استعلام خرید و نگهداری و پشتیبانی و را...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041205/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات / استعلام, استعلام خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041206/فراخوان-گازرسانی-به-واحدهای-پراکنده'>فراخوان گازرسانی به واحدهای پراکنده / فراخوان, فراخوان گازرسانی به واحدهای پراکنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041207/فراخوان-واگذاری-مشارکتی-اتفاقات--'>فراخوان واگذاری مشارکتی اتفاقات... / فراخوان، فراخوان واگذاری مشارکتی اتفاقات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041208/مناقصه-خرید-خدمات-حفاظت-و-نگهبانی'>مناقصه خرید خدمات حفاظت و نگهبانی / مناقصه ، مناقصه خرید خدمات حفاظت و نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041209/استعلام-دستگاه-ثبت-اثر-انگشت-دانشجویان'>استعلام دستگاه ثبت اثر انگشت دانشجویان  / استعلام ,استعلام دستگاه ثبت اثر انگشت دانشجویان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041210/استعلام-گشت-و-مراقبت-و-کنترل-کوچ'>استعلام گشت و مراقبت و کنترل کوچ  / استعلام, استعلام گشت و مراقبت و کنترل کوچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041211/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-عمومی-(تنظیف)'>مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی (تنظیف) / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی (تنظیف)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041212/استعلام-کرایه-وسائط-نقلیه-موتوری-سمند--'>استعلام کرایه وسائط نقلیه موتوری سمند...  / استعلام، استعلام کرایه وسائط نقلیه موتوری سمند... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041213/مناقصه-خرید-خدمات-حفاظت-و-نگهبانی'>مناقصه خرید خدمات حفاظت و نگهبانی / مناقصه ، مناقصه خرید خدمات حفاظت و نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041214/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت--'>مناقصه زیرسازی و آسفالت ... / مناقصه ,مناقصه زیرسازی و آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041215/مناقصه-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-بیمارستان'>مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای بیمارستان  / مناقصه, مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041216/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سمند'>مزایده یک دستگاه خودرو سمند  / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041217/مناقصه-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-شبکه-بهداشت-و-درمان--'>مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای شبکه بهداشت و درمان... / مناقصه, مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای شبکه بهداشت و درمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041218/فراخوان-استعلام-پشتیبانی-تجهیزات-رایانه-ای-(سخت-افزار--نرم-افزار)'>فراخوان استعلام پشتیبانی تجهیزات رایانه ای (سخت افزار - نرم افزار)  / فراخوان,فراخوان استعلام پشتیبانی تجهیزات رایانه ای (سخت افزار - نرم افزار) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041219/استعلام-عملیات-اجرایی-توسعه-شبکه-آب-و-اتصال-به-خطوط-انتقال'>استعلام عملیات اجرایی توسعه شبکه آب و اتصال به خطوط انتقال / استعلام، استعلام عملیات اجرایی توسعه شبکه آب و اتصال به خطوط انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041220/مناقصه-محوطه-سازی--'>مناقصه محوطه سازی ... / مناقصه, مناقصه محوطه سازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041221/مناقصه-عملیات-شستشو-و-ویدئومتری-خطوط-و-شبکه-جمع-آوری-اصلاحیه'>مناقصه عملیات شستشو و ویدئومتری خطوط و شبکه جمع آوری اصلاحیه  / مناقصه , مناقصه عملیات شستشو و ویدئومتری خطوط و شبکه جمع آوری اصلاحیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041222/فراخوان-استعلام-انجام-امور-چاپ-و-تکثیر'>فراخوان استعلام انجام امور چاپ و تکثیر / فراخوان استعلام , فراخوان استعلام انجام امور چاپ و تکثیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041223/فراخوان-استعلام-مشاوره-بارداری-و-کلینیک-زنان'>فراخوان استعلام مشاوره بارداری و کلینیک زنان  / فراخوان استعلام , فراخوان استعلام مشاوره بارداری و کلینیک زنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041224/استعلام-دستگاه-الکتروکاردیوبایونت-CARD--'>استعلام دستگاه الکتروکاردیوبایونت CARD.... / استعلام , استعلام دستگاه الکتروکاردیوبایونت CARD....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041225/استعلام-مطالعات-ژئوتکنیک-پروژه--'>استعلام مطالعات ژئوتکنیک پروژه... / استعلام, استعلام مطالعات ژئوتکنیک پروژه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041226/مناقصه-عملیات-شستشو-و-ویدئومتری-خطوط-و-شبکه-جمع-آوری-اصلاحیه'>مناقصه عملیات شستشو و ویدئومتری خطوط و شبکه جمع آوری اصلاحیه  / مناقصه , مناقصه عملیات شستشو و ویدئومتری خطوط و شبکه جمع آوری اصلاحیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041227/استعلام-سخت-افزار-و-نرم-افزار'>استعلام سخت افزار و نرم افزار  / استعلام , استعلام سخت افزار و نرم افزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041228/استعلام-لوله-گالوانیزه'>استعلام لوله گالوانیزه / استعلام, استعلام لوله گالوانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041229/استعلام-گشت-و-مراقبت-و-کنترل-کوچ'>استعلام گشت و مراقبت و کنترل کوچ  / استعلام, استعلام گشت و مراقبت و کنترل کوچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041230/استعلام-تکمیل-کمپینگ-بی-بی-حکیمه--'>استعلام تکمیل کمپینگ بی بی حکیمه... / استعلام, استعلام تکمیل کمپینگ بی بی حکیمه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041231/استعلام-مطالعات-ژئوتکنیک-پروژه--'>استعلام مطالعات ژئوتکنیک پروژه... / استعلام, استعلام مطالعات ژئوتکنیک پروژه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041232/مزایده-ساختمان-با-قدمت-ده-ساله'>مزایده ساختمان با قدمت ده ساله / مزایده,مزایده ساختمان با قدمت ده ساله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041233/استعلام-کاشیکاری-معرق--'>استعلام کاشیکاری معرق ... / استعلام,استعلام کاشیکاری معرق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041234/استعلام-خرید-اقلام-لوازم-بهداشتی'>استعلام خرید اقلام لوازم بهداشتی / استعلام , استعلام خرید اقلام لوازم بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041235/استعلام-صندلی-آمفی-تئاتری'>استعلام صندلی آمفی تئاتری / استعلام , استعلام صندلی آمفی تئاتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041236/تجدید-مناقصه-واگذاری-اداره-امور-جایگاه-شرکتی'>تجدید مناقصه واگذاری اداره امور جایگاه شرکتی  / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه واگذاری اداره امور جایگاه شرکتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041237/استعلام-تامین-برق-چاه-محوری-کشاورزی-فا--'>استعلام تامین برق چاه محوری کشاورزی فا... / استعلام, استعلام تامین برق چاه محوری کشاورزی فا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041238/استعلام-احداث-دیوار-سنگی--ملاتی-جهت-ح--'>استعلام احداث دیوار سنگی - ملاتی جهت ح...  / استعلام , استعلام احداث دیوار سنگی - ملاتی جهت ح... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041239/مزایده-ساختمان-به-پلاک-ثبتی-30391-و-30392'>مزایده ساختمان به پلاک ثبتی 30391 و 30392   / مزایده,مزایده ساختمان به پلاک ثبتی 30391 و 30392  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041240/استعلام-تکمیل-اردوگاه'>استعلام تکمیل اردوگاه  / استعلام ,استعلام تکمیل اردوگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041241/استعلام-تکمیل-پل-خسرویه--'>استعلام تکمیل پل خسرویه ... / استعلام,استعلام تکمیل پل خسرویه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041242/مناقصه-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-شبکه-بهداشت-و-درمان--'>مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای شبکه بهداشت و درمان... / مناقصه, مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای شبکه بهداشت و درمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041243/استعلام-لوله-گالوانیزه--'>استعلام لوله گالوانیزه... / استعلام, استعلام لوله گالوانیزه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041244/استعلام-مانیتور-19-سامسونگ'>استعلام مانیتور 19 سامسونگ / استعلام، استعلام مانیتور 19 سامسونگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041245/مناقصه-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-شبکه-بهداشت-و-درمان--'>مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای شبکه بهداشت و درمان... / مناقصه, مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای شبکه بهداشت و درمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041246/مناقصه-احداث-و-تکمیل-سالن-های-ورزشی-و--'>مناقصه احداث و تکمیل سالن های ورزشی و ... / مناقصه احداث و تکمیل سالن های ورزشی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041247/مناقصه-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-مرکز-آموزشی'>مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای مرکز آموزشی / مناقصه , مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای مرکز آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041248/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری--'>استعلام کامپیوتر و فناوری ...  / استعلام، استعلام کامپیوتر و فناوری ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041249/استعلام-صندلی-آمفی-تئاتری'>استعلام صندلی آمفی تئاتری / استعلام , استعلام صندلی آمفی تئاتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041250/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-یک-دستگاه'>استعلام نصب و راه اندازی یک دستگاه / استعلام , استعلام نصب و راه اندازی یک دستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041251/استعلام-گشت-و-مراقبت-از-عرصه-های-منابع--'>استعلام گشت و مراقبت از عرصه های منابع... / استعلام, استعلام گشت و مراقبت از عرصه های منابع...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041252/مناقصه-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-شبکه-بهداشت-و-درمان--'>مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای شبکه بهداشت و درمان... / مناقصه, مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای شبکه بهداشت و درمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041253/استعلام-یخچال-فریزر-امرسان'>استعلام یخچال فریزر امرسان /  استعلام,استعلام یخچال فریزر امرسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041254/مناقصه-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-مرکز-آموزشی'>مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای مرکز آموزشی / مناقصه , مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای مرکز آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041255/استعلام-باطری-سرب-اسید-2-ولتی-420-آمپر'>استعلام باطری سرب اسید 2 ولتی 420 آمپر / استعلام , استعلام باطری سرب اسید 2 ولتی 420 آمپر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041256/استعلام-اسکنر-avision-c6200-plus'>استعلام اسکنر avision c6200 plus / استعلام, استعلام اسکنر avision c6200 plus</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041257/استعلام-یخچال-10-فوت-پارس'>استعلام یخچال 10 فوت پارس / استعلام, استعلام یخچال 10 فوت پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041258/استعلام-کیس-کامپیوتر'>استعلام کیس کامپیوتر  / استعلام , استعلام کیس کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041259/استعلام-کپسول-تنفسی--'>استعلام کپسول تنفسی ... / استعلام, استعلام کپسول تنفسی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041260/مناقصه-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-شبکه-بهداشت-و-درمان--'>مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای شبکه بهداشت و درمان... / مناقصه, مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای شبکه بهداشت و درمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041261/استعلام-خرید-و-حمل-چمن-مصنوعی--'>استعلام خرید و حمل چمن مصنوعی ... / استعلام,استعلام خرید و حمل چمن مصنوعی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041262/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای-قلعه-خان--'>استعلام اجرای طرح هادی روستای قلعه خان.... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستای قلعه خان....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041263/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای-بچه-دره'>استعلام اجرای طرح هادی روستای بچه دره / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی روستای بچه دره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041264/استعلام-تلفن-اضطراری-به-همراه-پایه--'>استعلام تلفن اضطراری به همراه پایه... / استعلام, استعلام تلفن اضطراری به همراه پایه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041265/استعلام-تعمیرات-خوابگاه'>استعلام تعمیرات خوابگاه  / استعلام , استعلام تعمیرات خوابگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041266/استعلام-گشت-و-مراقبت-از-عرصه-های-منابع--'>استعلام گشت و مراقبت از عرصه های منابع... / استعلام, استعلام گشت و مراقبت از عرصه های منابع...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041267/استعلام-پذیرایی-به-صرف-ناهار--'>استعلام پذیرایی به صرف ناهار ... /  استعلام,استعلام پذیرایی به صرف ناهار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041268/استعلام-کابل-4-در-16-افشان-100-متر'>استعلام کابل 4 در 16 افشان 100 متر / استعلام ,استعلام کابل 4 در 16 افشان 100 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041269/استعلام-دسته-تحریر-صندلی'>استعلام دسته تحریر صندلی  / استعلام, استعلام دسته تحریر صندلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041270/استعلام-دوربین-ثابت-حداقل-2-مگاپیکسل--'>استعلام دوربین ثابت حداقل 2 مگاپیکسل... / استعلام, استعلام دوربین ثابت حداقل 2 مگاپیکسل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041271/استعلام-زیرانداز-بالدار'>استعلام زیرانداز بالدار  / استعلام ,استعلام زیرانداز بالدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041272/مناقصه-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-مرکز-آموزشی-درمانی'>مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای مرکز آموزشی درمانی / مناقصه , مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای مرکز آموزشی درمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041273/استعلام-پرینتر'>استعلام پرینتر / استعلام، استعلام پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041274/استعلام-​دارای-گارانتی-معتبر-بدون-قید'>استعلام ​دارای گارانتی معتبر بدون قید / استعلام , استعلام دارای گارانتی معتبر بدون قید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041275/استعلام-فراخوان-تهیه-و-تدوین-طرح-جامع--'>استعلام فراخوان تهیه و تدوین طرح جامع... / استعلام, استعلام فراخوان تهیه و تدوین طرح جامع...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041276/استعلام-لوله-گالوانیزه'>استعلام لوله گالوانیزه / استعلام, استعلام لوله گالوانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041277/استعلام-گشت-و-مراقبت-و-کنترل'>استعلام گشت و مراقبت و کنترل / استعلام, استعلام گشت و مراقبت و کنترل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041278/استعلام-تجهیزات-فیبر-نوری--'>استعلام تجهیزات فیبر نوری ... / استعلام,استعلام تجهیزات فیبر نوری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041279/استعلام-گشت-و-مراقبت-و-کنترل-کوچ'>استعلام گشت و مراقبت و کنترل کوچ  / استعلام, استعلام گشت و مراقبت و کنترل کوچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041280/استعلام-تعمیرات-پانسیون'>استعلام تعمیرات پانسیون / استعلام , استعلام تعمیرات پانسیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041281/استعلام-دو-دستگاه-سانترال'>استعلام دو دستگاه سانترال / استعلام,استعلام دو دستگاه سانترال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041282/استعلام-واگذاری-امور-خدمات-خودرویی-امور-نقلیه'>استعلام واگذاری امور خدمات خودرویی امور نقلیه  / استعلام واگذاری امور خدمات خودرویی امور نقلیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041283/استعلام-خرید-500-عدد-پوشه-ارم-دار-و-20--'>استعلام خرید 500 عدد پوشه ارم دار و 20... / استعلام, استعلام خرید 500 عدد پوشه ارم دار و 20...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041284/مناقصه-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-مرکز-آموزشی-درمانی'>مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای مرکز آموزشی درمانی / مناقصه , مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای مرکز آموزشی درمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041285/استعلام-اجرای-طرح-هادی--'>استعلام اجرای طرح هادی ... / استعلام,استعلام اجرای طرح هادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041286/استعلام-فلش-otg-و-پاور-بانک'>استعلام فلش otg و پاور بانک / استعلام، استعلام فلش otg و پاور بانک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041287/استعلام-خرید-تجهیزات-اداری-جهت-مدارس'>استعلام خرید تجهیزات اداری جهت مدارس / استعلام, استعلام خرید تجهیزات اداری جهت مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041288/استعلام-​پذیرایی-گروه-تواشیح'>استعلام ​پذیرایی گروه تواشیح  / استعلام, استعلام ​پذیرایی گروه تواشیح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041289/استعلام-تعمیرات-پانسیون-آقایان'>استعلام تعمیرات پانسیون آقایان / استعلام , استعلام تعمیرات پانسیون آقایان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041290/استعلام-تعویض-تابلوهای-حفاظت-و-کنترل-ت--'>استعلام تعویض تابلوهای حفاظت و کنترل ت...  / استعلام, استعلام تعویض تابلوهای حفاظت و کنترل ت... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041291/استعلام-لامپ-led'>استعلام لامپ led  / استعلام ,استعلام لامپ led </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041292/استعلام-دوربین-عکاسی-nikon-d5300'>استعلام دوربین عکاسی nikon d5300 / استعلام, استعلام دوربین عکاسی nikon d5300</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041293/مناقصه-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-شبکه-بهداشت-و-درمان--'>مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای شبکه بهداشت و درمان... / مناقصه, مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای شبکه بهداشت و درمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041294/استعلام-گشت-و-مراقبت-و-کنترل-کوچ'>استعلام گشت و مراقبت و کنترل کوچ  / استعلام, استعلام گشت و مراقبت و کنترل کوچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041295/استعلام-گشت-و-مراقبت-در-عرصه-های-منابع--'>استعلام گشت و مراقبت در عرصه های منابع ... / استعلام,استعلام گشت و مراقبت در عرصه های منابع ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041296/مناقصه-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-بیمارستان'>مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای بیمارستان / مناقصه , مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041297/استعلام-گشت-و-مراقبت-و-کنترل-کوچ'>استعلام گشت و مراقبت و کنترل کوچ  / استعلام, استعلام گشت و مراقبت و کنترل کوچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041298/استعلام-مطالعات-ژئوتکنیک-پروژه--'>استعلام مطالعات ژئوتکنیک پروژه... / استعلام, استعلام مطالعات ژئوتکنیک پروژه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041299/مناقصه-پروژه-آسفالت--'>مناقصه پروژه آسفالت ... / مناقصه پروژه آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041300/مناقصه-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-شبکه-بهداشت-و-درمان--'>مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای شبکه بهداشت و درمان... / مناقصه, مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای شبکه بهداشت و درمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041301/استعلام-اجرای-عملیات-تعریض-پل--'>استعلام اجرای عملیات تعریض پل ... / استعلام، استعلام اجرای عملیات تعریض پل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041302/استعلام-آبگرمکن-با-گاز-شهری-شمعک-دائم--'>استعلام آبگرمکن با گاز شهری شمعک دائم... / استعلام, استعلام آبگرمکن با گاز شهری شمعک دائم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041303/استعلام-لامپ-led'>استعلام لامپ led  / استعلام ,استعلام لامپ led </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041304/استعلام-آبرسانی'>استعلام آبرسانی / استعلام,استعلام آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041305/مزایده-اجاره-محل-یونیت-دندانپزشکی'>مزایده اجاره محل یونیت دندانپزشکی / مزایده , مزایده اجاره محل یونیت دندانپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041306/استعلام-تکمیل-سالن-ورزشی--'>استعلام تکمیل سالن ورزشی ... / استعلام,استعلام تکمیل سالن ورزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041307/استعلام-خرید-کابل-و-تابلو-و-مارکر-حلقه-ای'>استعلام خرید کابل و تابلو و مارکر حلقه ای / استعلام, استعلام خرید کابل و تابلو و مارکر حلقه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041308/استعلام-واگذاری-یک-عدد-تانکر-13-متر-مک--'>استعلام واگذاری یک عدد تانکر 13 متر مک... / استعلام, استعلام واگذاری یک عدد تانکر 13 متر مک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041309/استعلام-سقف-کاذب'>استعلام سقف کاذب / استعلام، استعلام سقف کاذب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041310/مزایده-سردخانه-اجساد'>مزایده سردخانه اجساد  / مزایده , مزایده سردخانه اجساد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041311/استعلام-خرید-خدمات-تهیه-نقشه-های-تفصیل--'>استعلام خرید خدمات تهیه نقشه های تفصیل... / استعلام, استعلام خرید خدمات تهیه نقشه های تفصیل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041312/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری--'>استعلام کامپیوتر و فناوری ... / استعلام,استعلام کامپیوتر و فناوری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041313/استعلام-آسانسور'>استعلام آسانسور  / استعلام , استعلام آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041314/استعلام-دکل-تلسکوپی-12-متری'>استعلام دکل تلسکوپی 12 متری / استعلام, استعلام دکل تلسکوپی 12 متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041315/استعلام-قند-شکسته-فردوس-در-بسته-بندی-5--'>استعلام قند شکسته فردوس در بسته بندی 5... / استعلام, استعلام قند شکسته فردوس در بسته بندی 5...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041316/استعلام-قیمت-شبکه-توزیع-برق'>استعلام قیمت شبکه توزیع برق  / استعلام,استعلام قیمت شبکه توزیع برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041317/استعلام-کابل'>استعلام کابل / استعلام, استعلام کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041318/استعلام-تونر-دستگاه-کپی--'>استعلام تونر دستگاه کپی... / استعلام, استعلام تونر دستگاه کپی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041319/استعلام-مطالعات-ژئوتکنیک'>استعلام مطالعات ژئوتکنیک  / استعلام ,استعلام مطالعات ژئوتکنیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041320/استعلام-آبرسانی'>استعلام آبرسانی / استعلام,استعلام آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041321/استعلام-دستگاه-BEXEN-REAIBEX-700'>استعلام دستگاه BEXEN REAIBEX 700 / استعلام,استعلام دستگاه BEXEN REAIBEX 700</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041322/استعلام-تعمیرات-اماکن-ورزشی'>استعلام تعمیرات اماکن ورزشی / استعلام ,استعلام تعمیرات اماکن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041323/استعلام-گشت-و-مراقبت-و-کنترل-کوچ-در-عر--'>استعلام گشت و مراقبت و کنترل کوچ در عر... / استعلام, استعلام گشت و مراقبت و کنترل کوچ در عر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041324/استعلام-ترمه-4-تکه-ابریشم-اعلا'>استعلام ترمه 4 تکه ابریشم اعلا / استعلام, استعلام ترمه 4 تکه ابریشم اعلا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041325/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری  / استعلام,استعلام کامپیوتر و فناوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041326/استعلام-دستگاه-مانیتور--'>استعلام دستگاه مانیتور... / استعلام, استعلام دستگاه مانیتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041327/مناقصه-احداث-خطوط-محوری-چاه-آب--'>مناقصه احداث خطوط محوری چاه آب.... / مناقصه, مناقصه احداث خطوط محوری چاه آب....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041328/استعلام-دستگاه-مانیتور--'>استعلام دستگاه مانیتور... / استعلام, استعلام دستگاه مانیتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041329/استعلام-گشت-و-مراقبت-و-کنترل'>استعلام گشت و مراقبت و کنترل  / استعلام, استعلام گشت و مراقبت و کنترل کوچ در عر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041330/استعلام-خرید-یک-دستگاه-WS-C2960X'>استعلام خرید یک دستگاه WS-C2960X / استعلام, استعلام خرید یک دستگاه WS-C2960X</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041331/استعلام-گشت-و-مراقبت-از-عرصه-های-منابع--'>استعلام گشت و مراقبت از عرصه های منابع... / استعلام, استعلام گشت و مراقبت از عرصه های منابع...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041332/مزایده-واگذاری-بصورت-اجاره-یکباب-مغازه--'>مزایده واگذاری بصورت اجاره یکباب مغازه ... / مزایده,مزایده واگذاری بصورت اجاره یکباب مغازه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041333/مزایده-پژو-پارس--بازوی-غلطان-کامیون-بنز'>مزایده  پژو پارس ، بازوی غلطان، کامیون بنز  / مزایده  پژو پارس ، بازوی غلطان، کامیون بنز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041334/استعلام-گشت-و-مراقبت-و-کنترل-کوچ'>استعلام گشت و مراقبت و کنترل کوچ  / استعلام, استعلام گشت و مراقبت و کنترل کوچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041335/استعلام-​دارو-پزشکی-و-سلامت'>استعلام ​دارو، پزشکی و سلامت / استعلام, استعلام ​دارو، پزشکی و سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041336/استعلام-خرید-اعتبار-شارژ--'>استعلام  خرید اعتبار شارژ ... /  استعلام,استعلام  خرید اعتبار شارژ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041337/مناقصه-حمل-مقدار-تقریبی-16000-تن-محموله-ذرت-داخلی--'>مناقصه حمل مقدار تقریبی 16000 تن محموله ذرت داخلی ... / مناقصه ,مناقصه حمل مقدار تقریبی 16000 تن محموله ذرت داخلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041338/استعلام-​بیمه-بدنه-خودرو-سواری-سوزکی--'>استعلام ​بیمه بدنه خودرو سواری سوزکی... / استعلام, استعلام ​بیمه بدنه خودرو سواری سوزکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041339/استعلام-خرید-7-دستگاه-کارت--'>استعلام خرید 7 دستگاه کارت ... / استعلام,استعلام خرید 7 دستگاه کارت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041340/مناقصه-حمل-مقدار-تقریبی-16000-تن-محموله-ذرت-داخلی'>مناقصه حمل مقدار تقریبی 16000 تن محموله ذرت داخلی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حمل مقدار تقریبی 16000 تن محموله ذرت داخلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041341/استعلام-دستگاه-حضور-و-غیاب'>استعلام دستگاه حضور و غیاب  / استعلام, استعلام دستگاه حضور و غیاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041342/استعلام-​کامپیوتر-و-فناوری--'>استعلام ​کامپیوتر و فناوری...  / استعلام , استعلام کامپیوتر و فناوری... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1041343/استعلام-​​10-دستگاه-سرور-dl380-p-g8-طبق'>استعلام ​​10 دستگاه سرور dl380  p g8 طبق / استعلام , استعلام ​10 دستگاه سرور dl380  p g8 طبق</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 13 تاريخ : شنبه 15 ارديبهشت 1397 ساعت: 11:38