اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.10.30 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030245/مناقصه-اجرای-اسکلت-و... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.10.30 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030245/مناقصه-اجرای-اسکلت-و-دیوار-چینی-8-واحد-مسکونی--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای اسکلت و دیوار چینی 8 واحد مسکونی... نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه اجرای اسکلت و دیوار چینی 8 واحد مسکونی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030246/مناقصه-خرید-لوله-اتصالات-و-متعلقات---نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوله، اتصالات و متعلقات... - نوبت دوم / آگهی ناقصه عمومی، مناقصه خرید لوله، اتصالات و متعلقات... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030248/مناقصه-احداث-خیابان-و-احداث-کانال-دفع-آبهای-سحطی-شهر-و-زیرسازی-و-آسفالت----نوبت-دوم'>مناقصه احداث خیابان و  احداث کانال دفع آبهای سحطی شهر و زیرسازی و آسفالت ... - نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه احداث خیابان و  احداث کانال دفع آبهای سحطی شهر و زیرسازی و آسفالت ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030252/مناقصه-اجرای-عملیات-پیاده-روسازی'>مناقصه اجرای عملیات پیاده روسازی / آگهی مناقصه، مناقصه اجرای عملیات پیاده روسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030256/فراخوان-انجام-مطالعات-طرحهای-آبیاری-تحت-فشار-و-کم-فشار--'>فراخوان انجام مطالعات طرحهای آبیاری تحت فشار و کم فشار... / آگهی فراخوان، فراخوان انجام مطالعات طرحهای آبیاری تحت فشار و کم فشار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030258/تجدید-فراخوان-قطعات-یدکی-توربین-GE--نوبت-دوم'>تجدید فراخوان  قطعات یدکی توربین GE   نوبت دوم  / تجدید فراخوان ، تجدید فراخوان  قطعات یدکی توربین GE  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030260/تجدید-مناقصه-عملیات-حق-العملکاری-حمل-جاده-ای---نویت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات حق العملکاری حمل جاده ای ... نویت دوم  / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه عملیات حق العملکاری حمل جاده ای ... نوبت دو م</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030267/مناقصه-خرید-و-نصب-دو-دستگاه-چیلر-جذبی--'>مناقصه خرید و نصب دو دستگاه چیلر جذبی ... / مناقصه , مناقصه خرید و نصب دو دستگاه چیلر جذبی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030277/فراخوان-مناقصه-تامین-دستگاه-میکروسکوپ-کاتودو-لومینسانس-آزمایشگاهی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تامین دستگاه میکروسکوپ کاتودو لومینسانس آزمایشگاهی نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تامین دستگاه میکروسکوپ کاتودو لومینسانس آزمایشگاهی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030281/مناقصه-واگذاری-حسابرسی-سازمان-اتوبوسرانی-و--'>مناقصه واگذاری حسابرسی سازمان اتوبوسرانی و ... / مناقصه واگذاری حسابرسی سازمان اتوبوسرانی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030284/مناقصه-خرید-21-دستگاه-ترانسفورماتور-132-34-کیلووات-با-ظرفیت-50-مگاولت-آمپر-پنج-دستگاه-تابلوی-AVR-دوبل-و--'>مناقصه خرید 21 دستگاه ترانسفورماتور 132/34 کیلووات با ظرفیت 50 مگاولت آمپر، پنج دستگاه تابلوی AVR دوبل و ... / مناقصه ,مناقصه خرید 21 دستگاه ترانسفورماتور 132/34 کیلووات با ظرفیت 50 مگاولت آمپر، پنج دستگاه تابلوی AVR دوبل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030286/فراخوان-عملیات-تکمیل-طراحی'>فراخوان عملیات تکمیل طراحی  / فراخوان عملیات تکمیل طراحی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030288/مناقصه-تکمیل-مطالعات-مرحله-اول-و-انجام-خدمات-طراحی-و-تهیه-نقشه-و--'>مناقصه تکمیل مطالعات مرحله اول و انجام خدمات طراحی و تهیه نقشه و... / مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل مطالعات مرحله اول و انجام خدمات طراحی و تهیه نقشه و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030289/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-انتقال-مخابراتی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید، نصب و راه اندازی سیستم انتقال مخابراتی - نوبت دوم / اگهی مناقصه , مناقصه خرید، نصب و راه اندازی سیستم انتقال مخابراتی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030294/مناقصه-مطالعات-تعیین-حد-بستر-و-حریم-شناسایی-پتانسیل-رسوبی-و-ساماندهی-مرحله-اول-در-بازه-هایی-از-رودخانه--'>مناقصه مطالعات تعیین حد بستر و حریم، شناسایی پتانسیل رسوبی و ساماندهی مرحله اول در بازه هایی از رودخانه ... / مناقصه مطالعات تعیین حد بستر و حریم، شناسایی پتانسیل رسوبی و ساماندهی مرحله اول در بازه هایی از رودخانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030295/مناقصه-تکمیل-و-اجرای-کارهای-باقیمانده-سالن-اصلی-کارخانه-اسکلت-فلزی--'>مناقصه تکمیل و اجرای کارهای باقیمانده سالن اصلی کارخانه اسکلت فلزی... / مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل و اجرای کارهای باقیمانده سالن اصلی کارخانه اسکلت فلزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030297/مناقصه-پروژه-تهیه-تجهیزات-و-احداث-شبکه-توزیع-خط-تغذیه-و-سیستم-حفاظت-کاتدیک-22--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع، خط تغذیه و سیستم حفاظت کاتدیک 22... نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع، خط تغذیه و سیستم حفاظت کاتدیک 22...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030299/فراخوان-تامین-و-راهبری-مکانیزمهای-مکنده-صنعتی-موبیل--'>فراخوان تامین و راهبری مکانیزمهای مکنده صنعتی موبیل... / آگهی فراخوان، فراخوان تامین و راهبری مکانیزمهای مکنده صنعتی موبیل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030302/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-آبرسانی-HDPE-PE100--تجدید-(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن آبرسانی HDPE-PE100 - تجدید (نوبت دوم) / آگهی ارزیابی کیفی و تجدید مناقصه, مناقصه خرید لوله پلی اتیلن آبرسانی HDPE-PE100 - تجدید (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030308/مناقصه-10--30-000-تن-روغن-پالم-اولئین-آربی-دی--نوبت-دوم'>مناقصه 10%+-30.000 تن روغن پالم اولئین آربی دی ...نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه 10%+-30.000 تن روغن پالم اولئین آربی دی ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030309/مناقصه-​بیمه-شخص-ثالث-و-بدنه-دستگاههای-سبک-نیمه-سنگین-سنگین'>مناقصه ​بیمه شخص ثالث و بدنه دستگاههای سبک، نیمه سنگین، سنگین  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ​بیمه شخص ثالث و بدنه دستگاههای سبک، نیمه سنگین، سنگین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030310/مناقصه-خرید-7000-عدد-رادیوسوند'>مناقصه خرید 7000 عدد رادیوسوند  / مناقصه خرید 7000 عدد رادیوسوند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030311/ارزیابی-کیفی-خرید-13-عدد-COMPLETE-SET-THREE-PHASE-INDUCTION-SQUIRREL-CAGE-LOW'>ارزیابی کیفی خرید 13 عدد COMPLETE SET THREE PHASE INDUCTION SQUIRREL CAGE LOW  / آگهی عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران , ارزیابی کیفی خرید 13 عدد COMPLETE SET THREE PHASE INDUCTION SQUIRREL CAGE LOW </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030312/مناقصه-احداث-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب----نوبت-دوم'>مناقصه احداث شبکه جمع آوری فاضلاب ... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث شبکه جمع آوری فاضلاب ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030314/مناقصه-داده-آمایی-و-اسکن-آرشیو-الکترونیکی-پرونده-های-ثبت-شرکتها-و-موسسات-غیرتجاری--'>مناقصه داده آمایی و اسکن -آرشیو الکترونیکی- پرونده های ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری... / مناقصه ,مناقصه داده آمایی و اسکن -آرشیو الکترونیکی- پرونده های ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030315/مناقصه-اجرای-خدمات-مربوط-به-نگهداری-ساختمان-ها'>مناقصه  اجرای خدمات مربوط به نگهداری ساختمان ها / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه  اجرای خدمات مربوط به نگهداری ساختمان ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030317/مناقصه-احداث-و-تکمیل-پارک---تجدید'>مناقصه احداث و تکمیل پارک ....تجدید / تجدید مناقصه عمومی, مناقصه احداث و تکمیل پارک ....تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030323/تجدید-مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید لوله پلی اتیلن... - نوبت دوم / آگهی مناقصه، تجدید مناقصه خرید لوله پلی اتیلن... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030325/مناقصه-عملیات-اجرایی-احداث-فونداسیون-خطوط-پرس-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی احداث فونداسیون خطوط پرس نوبت دوم  / آگهی مناقصه ، مناقصه عملیات اجرایی احداث فونداسیون خطوط پرس نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030327/مناقصه-پروژه-توسعه-و-بازسازی-شبکه-آب-نوبت-دوم'>مناقصه  پروژه توسعه و بازسازی شبکه آب- نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه  پروژه توسعه و بازسازی شبکه آب- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030329/مناقصه-سنگی-ملاتی-بند-خاکی-و--'>مناقصه سنگی ملاتی، بند خاکی و... / مناقصه سنگی ملاتی، بند خاکی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030333/مناقصه-اصلاح-خط-انتقال-آب--نوبت-دوم'>مناقصه اصلاح خط انتقال آب ...نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه اصلاح خط انتقال آب ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030335/فراخوان-انجام-خدمات-نظارت-عالیه-و-کارگاهی-(نوبت-دوم)'>فراخوان انجام خدمات نظارت عالیه و کارگاهی  (نوبت دوم) / فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران,فراخوان انجام خدمات نظارت عالیه و کارگاهی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030338/مناقصه-انجام-عملیات-قرائت-کنتور-به-اقطار-مختلف-و-توزیع-قبوض-آب-بها'>مناقصه انجام عملیات قرائت کنتور به اقطار مختلف و توزیع قبوض آب بها  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه  انجام عملیات قرائت کنتور به اقطار مختلف و توزیع قبوض آب بها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030339/مناقصه-ارزیابی-کیفی-بازرسان--نوبت-دوم'>مناقصه ارزیابی کیفی بازرسان...نوبت دوم  / مناقصه ارزیابی کیفی بازرسان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030340/مناقصه-تامین-و-تحویل-تجهیزات-HP-Server'>مناقصه تامین و تحویل تجهیزات HP Server  / آگهی مناقصه , مناقصه تامین و تحویل تجهیزات HP Server </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030349/مناقصه-تهیه-مواد-غذایی-و-طبخ-غذا'>مناقصه تهیه مواد غذایی و طبخ غذا / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه مواد غذایی و طبخ غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030352/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-عملیات-نمای-شیشه-ای'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات نمای شیشه ای / مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات نمای شیشه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030353/فراخوان-سرویس-ارتباط-ماهواره-ای-vsat---تجدید'>فراخوان سرویس ارتباط ماهواره ای vsat ... تجدید / آگهی فراخوان شناسایی تجدید , فراخوان سرویس ارتباط ماهواره ای vsat ... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030358/مناقصه-پیمانکاری-فضای-سبز-کارخانه'>مناقصه پیمانکاری فضای سبز کارخانه  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پیمانکاری فضای سبز کارخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030359/فراخوان-مناقصه-PLATE-HEAT-EXCHANGER-AMINE-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه PLATE HEAT EXCHANGER AMINE نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه PLATE HEAT EXCHANGER AMINE نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030363/مناقصه-انجام-کلیه-امور-نگهداری-فضای-سبز-و-خدمات'>مناقصه انجام کلیه امور نگهداری فضای سبز و خدمات / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام کلیه امور نگهداری فضای سبز و خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030364/شناسایی-پیمانکار-جهت-اجرای-تعمیرات-اساسی-اسکله--نوبت-دوم'>شناسایی پیمانکار جهت اجرای تعمیرات اساسی اسکله... نوبت دوم  / آگهی شناسایی پیمانکار ، شناسایی پیمانکار جهت اجرای تعمیرات اساسی اسکله... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030366/مناقصه-انجام-عملیات-خاکبرداری-و-خاکریزی-احداث-جوی-خاکی-تسطیح-و-شیب-بندی-اجرای-مصالح-قشر-اساس-زیراساس-و--'>مناقصه انجام عملیات خاکبرداری و خاکریزی، احداث جوی خاکی، تسطیح و شیب بندی، اجرای مصالح قشر اساس زیراساس و ... / مناقصه ,مناقصه انجام عملیات خاکبرداری و خاکریزی، احداث جوی خاکی، تسطیح و شیب بندی، اجرای مصالح قشر اساس زیراساس و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030368/مناقصه-تامین-کاپشن-جین--'>مناقصه تامین کاپشن جین ... / آگهی مناقصه , مناقصه تامین کاپشن جین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030373/مناقصه-پروژه-احداث-10652-متر-خط-لوله-6-نفت--'>مناقصه پروژه احداث 10652 متر خط لوله 6 نفت... / مناقصه پروژه احداث 10652 متر خط لوله 6 نفت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030376/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-خدماتی-و-نظافت-عمومی-و-صنعتی---96-10-30'>مناقصه انتخاب پیمانکار خدماتی و نظافت عمومی و صنعتی .... 96.10.30 / آگهی مناقصه , مناقصه انتخاب پیمانکار خدماتی و نظافت عمومی و صنعتی .... 96.10.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030382/فراخوان-همکاری-مشاور--'>فراخوان همکاری مشاور... / مناقصه, فراخوان همکاری مشاور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030386/مناقصه-خرید-350-تن-اسیدسولفوریک-و---96-10-30'>مناقصه خرید 350 تن اسیدسولفوریک و ... 96.10.30 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 350 تن اسیدسولفوریک و ... 96.10.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030389/مناقصه-تامین-خدمات-خودرویی-(خودرو-با-راننده)---نوبت-دوم'>مناقصه تامین خدمات خودرویی (خودرو با راننده) ... نوبت دوم  / مناقصه تامین خدمات خودرویی (خودرو با راننده) ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030393/مناقصه-احداث-پارک---نوبت-دوم'>مناقصه احداث پارک ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث پارک ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030395/مناقصه-تامین-قطعات-vibrocontrol-device--نوبت-دوم'>مناقصه  تامین قطعات  vibrocontrol -device - نوبت دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه  تامین قطعات  vibrocontrol -device - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030401/مناقصه-عملیات-اجرای-فونداسیون--'>مناقصه عملیات اجرای فونداسیون ... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه عملیات اجرای فونداسیون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030412/مناقصه-برج-روشنایی'>مناقصه برج روشنایی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه برج روشنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030422/فراخوان-تامین-اجاره-یک-فروند-یدک-کش-جهت-حمل-محمولات-دریایی-تجدید'>فراخوان تامین اجاره یک فروند یدک کش جهت حمل محمولات دریایی- تجدید / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان تامین اجاره یک فروند یدک کش جهت حمل محمولات دریایی- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030424/مناقصه-راهبری-(خانه-داری-و-ایاب-و-ذهاب)-و-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-(سیستم-مخابرات-و-تاسیسات)--'>مناقصه راهبری (خانه داری و  ایاب و ذهاب) و تعمیر و نگهداری تاسیسات (سیستم مخابرات و تاسیسات) ... / مناقصه,مناقصه راهبری (خانه داری و  ایاب و ذهاب) و تعمیر و نگهداری تاسیسات (سیستم مخابرات و تاسیسات) ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030425/مناقصه-تکمیل-طرح-غبارگیری-های-حمل-مواد---(نوبت-دوم)'>مناقصه تکمیل طرح غبارگیری های حمل مواد.... (نوبت دوم) / مناقصه, مناقصه تکمیل طرح غبارگیری های حمل مواد.... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030426/مناقصه-تامین-sheet-gasket-kilinger-garphite-(نوبت-دوم)'>مناقصه تامین sheet gasket kilinger garphite  (نوبت دوم) / مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه  تامین sheet gasket kilinger garphite  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030428/مناقصه-بهسازی-راه-روستایی--'>مناقصه بهسازی راه روستایی ... / مناقصه بهسازی راه روستایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030430/فراخوان-پروژه-تجهیز-و-بهره-برداری-از-سایت-قایق-سواری-بر-روی-دریاچه'>فراخوان پروژه تجهیز و بهره برداری از سایت قایق سواری بر روی دریاچه  / فراخوان, فراخوان پروژه تجهیز و بهره برداری از سایت قایق سواری بر روی دریاچه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030438/مناقصه-خرید-تجهیزات-قطع-کننده-هوایی-با-الزامات-اتوماسیون-شبکه-و--نوبت-دوم'>مناقصه خرید تجهیزات قطع کننده هوایی با الزامات اتوماسیون شبکه و ...نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید تجهیزات قطع کننده هوایی با الزامات اتوماسیون شبکه و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030439/اصلاحیه-مناقصه-خرید-وسایل-شهربازی'>اصلاحیه مناقصه خرید وسایل شهربازی / اصلاحیه مناقصه, اصلاحیه مناقصه خرید وسایل شهربازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030442/فراخوان-اجرای-بخشی-از-شبکه-توزیع-آب--'>فراخوان اجرای بخشی از شبکه توزیع آب... / مناقصه عمومی, فراخوان اجرای بخشی از شبکه توزیع آب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030444/مناقصه-احداث-جدولگذاری-پیاده-روسازی--بندخاکی-روسازی-و-آسفالت-معابر--'>مناقصه احداث جدولگذاری، پیاده روسازی ، بندخاکی، روسازی و آسفالت معابر... / مناقصه احداث جدولگذاری، پیاده روسازی ، بندخاکی، روسازی و آسفالت معابر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030445/مناقصه-انجام-خدمات-حفاظت-و-حراست-فیزیکی--'>مناقصه انجام خدمات حفاظت و حراست فیزیکی ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات حفاظت و حراست فیزیکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030446/مناقصه-خرید-پلاستیک-شفاف-کشاورزی'>مناقصه خرید پلاستیک شفاف کشاورزی / آگهی مناقصه,مناقصه خرید پلاستیک شفاف کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030449/اولین-کنگره-بین-المللی-چشم-انداز-مدیریت-کلاس-جهانی-در-ایران96-10-30'>اولین کنگره بین المللی چشم انداز مدیریت کلاس جهانی در ایران96.10.30 / اولین کنگره بین المللی چشم انداز مدیریت کلاس جهانی در ایران96.10.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030450/مناقصه-احداث-مدرسه-نوبت-دوم'>مناقصه احداث مدرسه  نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه احداث مدرسه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030452/مناقصه-تامین-لوله-پلی-اتیلن--نوبت-دوم'>مناقصه تامین لوله پلی اتیلن - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین لوله پلی اتیلن - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030454/مناقصه-خرید-بذور-کشاورزی'>مناقصه خرید بذور کشاورزی  / آگهی مناقصه, مناقصه خرید بذور کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030456/مناقصه-استفاده-از-مجموعه-آبی'>مناقصه استفاده از مجموعه آبی / آگهی برگزاری مناقصه عمومی، مناقصه استفاده از مجموعه آبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030457/فراخوان-مناقصه-احداث-مدرسه-تیپ-1133'>فراخوان مناقصه احداث مدرسه تیپ 1133  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه احداث مدرسه تیپ 1133 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030458/مناقصه-مقدار-1500-تن-انواع-آهن-آلات'>مناقصه مقدار 1500 تن انواع آهن آلات / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه مقدار 1500 تن انواع آهن آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030463/مناقصه-عملیات-ایاب-و-ذهاب-کارکنان--مرحله-دوم--نوبت-اول'>مناقصه عملیات ایاب و ذهاب کارکنان - مرحله دوم - نوبت اول / آگهی مناقصه  عمومی، مناقصه عملیات ایاب و ذهاب کارکنان - مرحله دوم - نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030465/فراخوان-تامین-گونه-های-گیاهی'>فراخوان تامین گونه های گیاهی  / آگهی فراخوان,فراخوان تامین گونه های گیاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030466/مناقصه-100-تن-مقوای-کارتی'>مناقصه 100 تن مقوای کارتی / مناقصه, مناقصه 100 تن مقوای کارتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030472/مناقصه-احداث-پست-63-20-کیلوولت--'>مناقصه  احداث پست 63/20 کیلوولت ... / مناقصه  احداث پست 63/20 کیلوولت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030476/مناقصه-احداث-خط-63-کیلوولت-دومداره-ارتباطی-خطوط-چهار-و-دومداره'>مناقصه احداث خط 63 کیلوولت دومداره ارتباطی خطوط چهار و دومداره / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه احداث خط 63 کیلوولت دومداره ارتباطی خطوط چهار و دومداره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030481/مناقصه-انجام-خدمات-حمل-کنسانتره-مس--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات حمل کنسانتره مس...نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه انجام خدمات حمل کنسانتره مس...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030482/مناقصه-خرید-برنج-هندی-(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید برنج هندی (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی بین المللی , مناقصه خرید برنج هندی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030483/مناقصه-جابجایی-تیر-برق--'>مناقصه جابجایی تیر برق.... / آگهی مناقصه , مناقصه جابجایی تیر برق....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030489/مناقصه-اجرای-طرح-تولید-قوای-محرکه-کم-مصرف-در-خودروهای-داخلی---(نوبت-دوم)'>مناقصه اجرای طرح تولید قوای محرکه کم مصرف در خودروهای داخلی ... (نوبت دوم) / مناقصه اجرای طرح تولید قوای محرکه کم مصرف در خودروهای داخلی ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030491/مناقصه-اجرای-عملیات-لوله-گذاری-فاضلاب-با-لوله-پلی-اتیلن-دوجداره-کاروگیت-به-قطر--'>مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری فاضلاب با لوله پلی اتیلن دوجداره کاروگیت به قطر... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری فاضلاب با لوله پلی اتیلن دوجداره کاروگیت به قطر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030493/فراخوان-انتخاب-مشاور-جهت-خدمات-نظارت-کارگاهی-اجرای-شبکه---نوبت-دوم'>فراخوان انتخاب مشاور جهت خدمات نظارت کارگاهی اجرای شبکه .... نوبت دوم  / آگهی فراخوان مشاور , فراخوان انتخاب مشاور جهت خدمات نظارت کارگاهی اجرای شبکه .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030495/فراخوان-تهیه-یک-وعده-غذای-گرم-پرسنل--نوبت-دوم'>فراخوان تهیه یک وعده غذای گرم پرسنل - نوبت دوم / فراخوان عمومی ، فراخوان تهیه یک وعده غذای گرم پرسنل - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030496/مناقصه-خرید-و-نصب-آسانسور-هواساز--'>مناقصه خرید و نصب آسانسور، هواساز... / مناقصه, مناقصه خرید و نصب آسانسور، هواساز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030497/مناقصه-واگذاری-کلان-پروژه-های-اجرایی--'>مناقصه واگذاری کلان پروژه های اجرایی ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری کلان پروژه های اجرایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030500/مناقصه-بازسازی-شبکه-کابل-و-نگهداری-تلفنهای-همگانی---نوبت-دوم'>مناقصه بازسازی شبکه کابل و نگهداری تلفنهای همگانی.... نوبت دوم / مناقصه,مناقصه بازسازی شبکه کابل و نگهداری تلفنهای همگانی.... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030501/تمدید-و-اصلاحیه-فراخوان-ارزیابی-پیمانکاران-جهت-امور-نگهداری-و-اجرای-فضای-سبز'>تمدید و اصلاحیه فراخوان ارزیابی پیمانکاران جهت امور نگهداری و اجرای فضای سبز  / تمدید و اصلاحیه مناقصه, فراخوان ارزیابی پیمانکاران جهت امور نگهداری و اجرای فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030503/مناقصه-پروژه-انجام-اقدامات-کارگزاری-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه انجام اقدامات کارگزاری- نوبت دوم / مناقصه,مناقصه پروژه انجام اقدامات کارگزاری- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030505/مناقصه-مقاطع-کاری-پوتین-سربازی'>مناقصه مقاطع کاری پوتین سربازی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه مقاطع کاری پوتین سربازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030507/مناقصه-خدمات-ایاب-و-ذهاب-پرسنل-و---نوبت-دوم'>مناقصه خدمات ایاب و ذهاب پرسنل و.... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خدمات ایاب و ذهاب پرسنل و.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030508/تجدید-مناقصه-عملیات-لوله-گذاری-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب--'>تجدید مناقصه عملیات لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب ... / آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی , تجدید مناقصه عملیات لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030509/مناقصه-نجام-عملیات-خدمات-مهندسی-خرید-تجهیزات-نصب-تست-و-راه-اندازی-پست-230-33-کیلوولت-صنایع--'>مناقصه نجام عملیات خدمات مهندسی، خرید تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی پست 230/33 کیلوولت صنایع... / مناقصه نجام عملیات خدمات مهندسی، خرید تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی پست 230/33 کیلوولت صنایع...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030512/مناقصه-تخلیه-و-بارگیری-راکتورهای-TRAIN-Bو-TRAIN-واحد-RCD---نوبت-دوم'>مناقصه تخلیه و بارگیری راکتورهای TRAIN Bو TRAIN واحد RCD... - نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران، مناقصه تخلیه و بارگیری راکتورهای TRAIN Bو TRAIN واحد RCD... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030514/تجدید-مناقصه-13-دستگاه-خودروی-پژو-یا-سمند'>تجدید مناقصه 13 دستگاه خودروی پژو یا سمند / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه 13 دستگاه خودروی پژو یا سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030515/مناقصه-خرید-500-ست-آشکارساز-خطا-پیامک-دار-با-قابلیت-تعیین-فاز-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 500 ست آشکارساز خطا پیامک دار با قابلیت تعیین فاز نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید 500 ست آشکارساز خطا پیامک دار با قابلیت تعیین فاز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030517/مناقصه-تعداد-5000-جفت-دستکش-مهندسی--'>مناقصه تعداد 5000 جفت دستکش مهندسی.... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تعداد 5000 جفت دستکش مهندسی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030519/مناقصه-انجام-خدمات-پرورش-توسعه-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه  انجام خدمات پرورش، توسعه و نگهداری فضای سبز  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  انجام خدمات پرورش، توسعه و نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030520/مناقصه-خرید-باطری-سیلد-اسید-12-ولتی-200-آمپر--'>مناقصه خرید باطری سیلد اسید 12 ولتی 200 آمپر... / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه خرید باطری سیلد اسید 12 ولتی 200 آمپر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030521/مناقصه-تهیه-و-اجرای-رنگ-آمیزی-کف-فلزی-سالن--'>مناقصه تهیه و اجرای رنگ آمیزی کف فلزی سالن...  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تهیه و اجرای رنگ آمیزی کف فلزی سالن... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030523/مناقصه-دستگاه-کمپوست-ترنر'>مناقصه دستگاه کمپوست ترنر  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه دستگاه کمپوست ترنر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030526/مناقصه-طراحی-و-پیاده-سازی-نرم-افزار--'>مناقصه طراحی و پیاده سازی نرم افزار ... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه طراحی و پیاده سازی نرم افزار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030527/فراخوان-شناسایی-پیمانکار-جهت-خرید-با-نظارت-بر-ساخت-یک-دست-کامل-از-دیافراگم'>فراخوان شناسایی پیمانکار جهت خرید با نظارت بر ساخت یک دست کامل از دیافراگم / آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار, فراخوان شناسایی پیمانکار جهت خرید با نظارت بر ساخت یک دست کامل از دیافراگم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030530/مناقصه​-سم-گلوفوسینات-آمونیوم-بستا'>مناقصه​ سم گلوفوسینات آمونیوم بستا / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه ​سم گلوفوسینات آمونیوم بستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030531/مناقصه-انجام-عملیات-رینگ-و-مانور-و-بهینه-سازی-شبکه-20-کیلوولت-نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات رینگ و مانور و بهینه سازی شبکه 20 کیلوولت- نوبت دوم  / مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه انجام عملیات رینگ و مانور و بهینه سازی شبکه 20 کیلوولت- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030534/تجدید-مناقصه-محوطه-سازی-جهت-فاز--'>تجدید مناقصه محوطه سازی جهت فاز ... / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه محوطه سازی جهت فاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030537/مناقصه-تحویل-ماده-شیمیایی-waste-liquid--'>مناقصه تحویل ماده شیمیایی waste liquid ... / مناقصه تحویل ماده شیمیایی waste liquid ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030540/مناقصه-عملیات-احداث-فاز-دوم-رینگ---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات احداث فاز دوم رینگ ...  نوبت دوم / مناقصه,مناقصه عملیات احداث فاز دوم رینگ ...  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030542/مناقصه-روسازی-آسفالت-شهرک-ها-و-نواحی-صنعتی'>مناقصه روسازی آسفالت شهرک ها و نواحی صنعتی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه روسازی آسفالت شهرک ها و نواحی صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030543/مناقصه-طراحی-و-ساخت-تصفیه-خانه-فاضلاب'>مناقصه طراحی و ساخت تصفیه خانه فاضلاب  / آگهی مناقصه,مناقصه طراحی و ساخت تصفیه خانه فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030544/مناقصه-انجام-عملیات-جمع-آوری-سرباره-مذاب--'>مناقصه انجام عملیات جمع آوری سرباره مذاب.... / مناقصه, مناقصه انجام عملیات جمع آوری سرباره مذاب....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030545/مناقصه-خرید-17000-متر-لوله-چدن-داکتیل--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 17000 متر لوله چدن داکتیل - نوبت دوم  / مناقصه,مناقصه خرید 17000 متر لوله چدن داکتیل - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030549/مناقصه-خرید-تعداد-34000-دستگاه-کنتور-تکفاز-و-سه-فاز-دیجیتالی-با-امکان-قرائت-از-راه-دو-و--'>مناقصه خرید تعداد 34000 دستگاه کنتور تکفاز و سه فاز دیجیتالی با امکان قرائت از راه دو و ... / مناقصه ,مناقصه خرید تعداد 34000 دستگاه کنتور تکفاز و سه فاز دیجیتالی با امکان قرائت از راه دو و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030551/مناقصه-خرید-250-تن-خمیر-الیاف-بلند-و-الیاف-کوتاه'>مناقصه خرید 250 تن خمیر الیاف بلند و الیاف کوتاه / مناقصه عمومی, مناقصه خرید 250 تن خمیر الیاف بلند و الیاف کوتاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030556/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-عملیات-تکمیلی-معابر-شهری-در-سطح--'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات تکمیلی معابر شهری در سطح... / مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات تکمیلی معابر شهری در سطح...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030557/مناقصه-مرمت-و-ساماندهی-عمارت----نوبت-دوم'>مناقصه مرمت و ساماندهی عمارت ..... نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه مرمت و ساماندهی عمارت ..... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030560/مناقصه-اجرای-عملیات-زیرسازی-و-آسفالت-جاده----نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت جاده ... - نوبت دوم / آگهی برگزاری مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت جاده ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030562/تجدید-مناقصه-تسطیح-و-آماده-سازی-سایت--'>تجدید مناقصه تسطیح و آماده سازی سایت ... / مناقصه ، تجدید مناقصه تسطیح و آماده سازی سایت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030570/مناقصه-مواد-اولیه-محصولات-تولیدی'>مناقصه مواد اولیه محصولات تولیدی / مناقصه , مناقصه مواد اولیه محصولات تولیدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030571/مناقصه-طرح-توسعه-مشترکین-روستایی---اصلاحیه'>مناقصه طرح توسعه مشترکین  روستایی ... اصلاحیه / اصلاحیه  آگهی مناقصه عمومی, مناقصه طرح توسعه مشترکین  روستایی ... اصلاحیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030574/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-لودر-جهت-اجرای-عملیات-زیرسازی-باند-کندرو--'>مناقصه انتخاب پیمانکار لودر جهت اجرای عملیات زیرسازی باند کندرو... / آگهی مناقصه، مناقصه انتخاب پیمانکار لودر جهت اجرای عملیات زیرسازی باند کندرو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030581/مناقصه-خرید-رله-حفاظتی-پست-های-انتقال-و-فوق-توزیع'>مناقصه خرید رله حفاظتی پست های انتقال و فوق توزیع / مناقصه خرید رله حفاظتی پست های انتقال و فوق توزیع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030582/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-تریلی-کشنده--'>مناقصه خرید یک دستگاه تریلی کشنده ... / مناقصه,مناقصه خرید یک دستگاه تریلی کشنده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030584/مناقصه-خدمات-حراست-و-نگهبانی-از-تاسیسات-و-اماکن-شرکت-بهره-برداری-نفت-و-گاز--'>مناقصه خدمات حراست و نگهبانی از تاسیسات و اماکن شرکت بهره برداری نفت و گاز ... / مناقصه ,مناقصه خدمات حراست و نگهبانی از تاسیسات و اماکن شرکت بهره برداری نفت و گاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030591/مناقصه-خدمات-پمپ-سیمان-پمپ-نیتروژن-و-لوله-مغزی-سیار--'>مناقصه خدمات پمپ سیمان، پمپ نیتروژن و لوله مغزی سیار ... / مناقصه ,مناقصه خدمات پمپ سیمان، پمپ نیتروژن و لوله مغزی سیار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030594/مناقصه-اجرای-عملیات-راهبری--بهره-برداری-و-نگهداری-از-شبکه-جمع-آوری--'>مناقصه اجرای عملیات راهبری ، بهره برداری و نگهداری از شبکه جمع آوری... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات راهبری ، بهره برداری و نگهداری از شبکه جمع آوری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030596/مناقصه-تهیه-حمل-و-نصب-حفاظ-بتنی-بلوک-مفصلی-کارخانه-ای'>مناقصه تهیه، حمل و نصب حفاظ بتنی بلوک مفصلی کارخانه ای / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه تهیه، حمل و نصب حفاظ بتنی بلوک مفصلی کارخانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030598/مناقصه-خرید--حمل-و-تحویل-مقدار-1000-تن-اسید-سولفوریک'>مناقصه خرید ، حمل و تحویل مقدار 1000 تن اسید سولفوریک / آگهی مناقصه , مناقصه خرید ، حمل و تحویل مقدار 1000 تن اسید سولفوریک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030599/مناقصه-خرید-راک-شارژ-پلانت-3000-و-2000-و-1000-بهمراه-کلیه-متعلقات--نوبت-دوم'>مناقصه خرید راک شارژ پلانت 3000 و 2000 و 1000 بهمراه کلیه متعلقات - نوبت دوم / مناقصه,مناقصه خرید راک شارژ پلانت 3000 و 2000 و 1000 بهمراه کلیه متعلقات - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030601/فراخوان-جذب-سرمایه-گذار-تکمیل-استخر-سرپوشیده---96-10-30'>فراخوان جذب سرمایه گذار تکمیل استخر سرپوشیده ... 96.10.30 / فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار , فراخوان جذب سرمایه گذار تکمیل استخر سرپوشیده ... 96.10.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030604/مناقصه-احداث-فضای-سبز-خیابان--'>مناقصه احداث فضای سبز خیابان ... / مناقصه احداث فضای سبز خیابان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030605/مناقصه-خریداری-سبزی-تازه-خورشتی--'>مناقصه خریداری سبزی تازه خورشتی ... / آگهی مناقصه , مناقصه خریداری سبزی تازه خورشتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030608/مناقصه-انجام-خدمات-امور-مشترکین--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات امور مشترکین... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات امور مشترکین... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030613/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-سقف-تیرچه-گرومیت-یک-بلوک-مسکونی--'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای سقف تیرچه گرومیت یک بلوک مسکونی... / مناقصه تهیه مصالح و اجرای سقف تیرچه گرومیت یک بلوک مسکونی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030615/مناقصه-اجرای-کلیه-عملیات-نازک-کاری-و-تکمیل-آپارتمان-های--'>مناقصه اجرای کلیه عملیات نازک کاری و تکمیل آپارتمان های ... / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای کلیه عملیات نازک کاری و تکمیل آپارتمان های ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030616/مناقصه-انجام-امور-خدماتی'>مناقصه انجام امور خدماتی  / مناقصه , مناقصه انجام امور خدماتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030619/مناقصه-ایجاد-سایت-دستگاه-سنگ-شکن'>مناقصه ایجاد سایت دستگاه سنگ شکن / آگهی منقاصه,مناقصه ایجاد سایت دستگاه سنگ شکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030621/مناقصه-خرید-مقدار-3290-متر-لوله-پلی-اتیلن-فاضلابی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید مقدار 3290 متر لوله پلی اتیلن فاضلابی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید مقدار 3290 متر لوله پلی اتیلن فاضلابی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030622/مناقصه-اجرای-پروژه-جدول-گذاری--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه جدول گذاری - نوبت دوم / اگهی مناقصه , مناقصه اجرای پروژه جدول گذاری - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030623/مناقصه-خرید-2-دستگاه-دیزل-ژنراتور-CUMMINS-C550D5-کوپله-فابریک--'>مناقصه خرید  2 دستگاه دیزل ژنراتور CUMMINS C550D5 کوپله فابریک... / مناقصه خرید  2 دستگاه دیزل ژنراتور CUMMINS C550D5 کوپله فابریک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030627/مناقصه-تامین-مواد-شیمیایی--طراحی-گل-حفاری--'>مناقصه تامین مواد شیمیایی ، طراحی گل حفاری... / مناقصه, مناقصه تامین مواد شیمیایی ، طراحی گل حفاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030628/مناقصه-انجام-عملیات-کارگزاری-و-بهره-برداری-انبارهای-غلات-نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات کارگزاری و بهره برداری انبارهای غلات- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام عملیات کارگزاری و بهره برداری انبارهای غلات - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030630/مناقصه-خرید-کیت-کامل-بال-والو-ترکیبی-سوخت'>مناقصه خرید کیت کامل بال والو ترکیبی سوخت / فراخوان , مناقصه خرید کیت کامل بال والو ترکیبی سوخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030632/تجدید-مناقصه-راهبری-و-نگهداشت-جایگاه-شرکتی'>تجدید مناقصه راهبری و نگهداشت جایگاه شرکتی  / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه راهبری و نگهداشت جایگاه شرکتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030634/فراخوان-اجاره-داری-سه-ساله-زمین-با-کاربری-تاسیسات-صنعتی-نوبت-دوم'>فراخوان اجاره داری سه ساله زمین با کاربری تاسیسات صنعتی- نوبت دوم / فراخوان عمومی, فراخوان اجاره داری سه ساله زمین با کاربری تاسیسات صنعتی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030637/خرید-3-800-000-سه-میلیون-و-هشتصد-هزار-عدد-ماست-تک-نفره-150-گرمی--'> خرید 3.800.000 سه میلیون و هشتصد هزار عدد ماست تک نفره 150 گرمی... /  خرید 3.800.000 سه میلیون و هشتصد هزار عدد ماست تک نفره 150 گرمی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030639/مناقصه-واگذاری-امور-خدماتی'>مناقصه واگذاری امور خدماتی  / مناقصه عمومی یک مرحله ای داخلی ، مناقصه واگذاری امور خدماتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030640/مناقصه-عملیات-تکمیل-سالن-چند-منظوره-تجدید'>مناقصه عملیات تکمیل سالن چند منظوره تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه عملیات تکمیل سالن چند منظوره تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030642/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-جرثقیل-ده-تن'>مناقصه خرید یک دستگاه جرثقیل ده تن  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید یک دستگاه جرثقیل ده تن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030643/مناقصه-نگهداری-تلفن-های-همگانی-(کارتی-و-رایگان)'>مناقصه نگهداری تلفن های همگانی (کارتی و رایگان) / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه نگهداری تلفن های همگانی (کارتی و رایگان)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030650/مناقصه-عملیات-اجرایی-تکمیل-مجتمع-آبرسانی-روستایی---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی تکمیل مجتمع آبرسانی روستایی... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عملیات اجرایی تکمیل مجتمع آبرسانی روستایی...-  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030652/مناقصه-تامین-گوشت-مصرفی--'>مناقصه تامین گوشت مصرفی ... / مناقصه ,مناقصه تامین گوشت مصرفی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030653/مناقصه-اجرای-عملیات-آسفالت-پروژه-های-طرح-هادی-روستایی--'>مناقصه اجرای عملیات آسفالت پروژه های طرح هادی روستایی ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات آسفالت پروژه های طرح هادی روستایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030655/تجدید-مناقصه-احداث-12-کلاسه-مسکن-مهر'>تجدید مناقصه احداث 12 کلاسه مسکن مهر / تجدید فراخوان مناقصه عمومی , تجدید مناقصه احداث 12 کلاسه مسکن مهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030662/مناقصه-اصلاح-شبکه-و-نصب-انشعابات-آب-(پیمان-4)'>مناقصه اصلاح شبکه و نصب انشعابات آب (پیمان 4) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اصلاح شبکه و نصب انشعابات آب (پیمان 4)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030665/مناقصه-نگهداری-و-تعمیرات-تجهیزات-و-تاسیسات-مجتمع'>مناقصه نگهداری و تعمیرات تجهیزات و تاسیسات مجتمع / آگهی مناقصه , مناقصه نگهداری و تعمیرات تجهیزات و تاسیسات مجتمع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030668/مناقصه-خط-کشی-محوری-عابر-پیاده-کاهنده-های-سرعت-و-ایستگاه-های-تاکسی--'>مناقصه خط کشی محوری، عابر پیاده، کاهنده های سرعت و ایستگاه های تاکسی... / مناقصه خط کشی محوری، عابر پیاده، کاهنده های سرعت و ایستگاه های تاکسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030669/مناقصه-خرید-و-نصب-دستگاه-آزمون-هیدرواستاتیک'>مناقصه خرید و نصب دستگاه آزمون هیدرواستاتیک / آگهی مناقصه, مناقصه خرید و نصب دستگاه آزمون هیدرواستاتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030671/مناقصه-مخزن-خلاء--'>مناقصه مخزن خلاء... / آگهی مناقصه , مناقصه مخزن خلاء...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030673/مناقصه-واگذاری-تسهیلات-زایمانی-جویم'>مناقصه واگذاری تسهیلات زایمانی جویم / آگهی مناقصه ,مناقصه واگذاری تسهیلات زایمانی جویم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030675/مناقصه-عملیات-تعمیرات-و-نگهداری-تاسیسات-گازرسانی--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات تعمیرات و نگهداری تاسیسات گازرسانی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عملیات تعمیرات و نگهداری تاسیسات گازرسانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030676/مناقصه-اجرای-پازل-خیابان--'>مناقصه اجرای پازل خیابان ... / مناقصه اجرای پازل خیابان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030677/استعلام-یخچال-اداری-هتلی--سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام یخچال اداری هتلی , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / استعلام ,استعلام یخچال اداری هتلی , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030680/مناقصه-واگذاری-مشارکتی-تزریقات-و-پانسمان'>مناقصه واگذاری مشارکتی تزریقات و پانسمان / آگهی مناقصه ، مناقصه واگذاری مشارکتی تزریقات و پانسمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030684/مناقصه-بهسازی-و-اجرای-آسفالت-معابر--'>مناقصه بهسازی و اجرای آسفالت معابر ... / مناقصه ,مناقصه بهسازی و اجرای آسفالت معابر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030688/مناقصه-سنگ-چینی-و-جدول-و--'>مناقصه سنگ چینی و جدول و ... / مناقصه سنگ چینی و جدول و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030698/تجدید-مناقصه-واگذاری-خرید-و-هزینه-های-14-قلم-کالا'>تجدید مناقصه واگذاری خرید و هزینه های 14 قلم کالا  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه  واگذاری خرید و هزینه های 14 قلم کالا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030700/مناقصه-مشاوره-مطالعه--محاسبه-و-طراحی-ساختمان-اداری-96-10-28'>مناقصه مشاوره ،مطالعه ، محاسبه و طراحی ساختمان اداری  96.10.28 / مناقصه مشاوره ،مطالعه ، محاسبه و طراحی ساختمان اداری  96.10.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030701/فراخوان-تکمیل-سالن-ورزشی'>فراخوان تکمیل سالن ورزشی  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان تکمیل سالن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030703/مناقصه-اجرای-ساحل-سازی--'>مناقصه اجرای ساحل سازی ... / مناقصه اجرای ساحل سازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030704/مناقصه-عملیات-احداث-و-بهسازی-بخشی-از-معابر-و-عملیات-اجرای-طرح-جمع-آوری-و-هدایت-آب-های-سطحی--'>مناقصه عملیات احداث و بهسازی بخشی از معابر و عملیات اجرای طرح جمع آوری و هدایت آب های سطحی ... / مناقصه ,مناقصه عملیات احداث و بهسازی بخشی از معابر و عملیات اجرای طرح جمع آوری و هدایت آب های سطحی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030705/مناقصه-واگذاری-مشارکتی-تزریقات-و-پانسمان-مرکز-بهداشتی'>مناقصه واگذاری مشارکتی تزریقات و پانسمان مرکز بهداشتی / آگهی مناقصه ، مناقصه واگذاری مشارکتی تزریقات و پانسمان مرکز بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030711/مناقصه-ساماندهی-سرویش-بهداشتی-تعمیرات-و-نگهداری-معابر--'>مناقصه ساماندهی سرویش بهداشتی، تعمیرات و نگهداری معابر... / مناقصه, مناقصه ساماندهی سرویش بهداشتی، تعمیرات و نگهداری معابر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030712/مناقصه-بکارگیری-و-استفاده-از-لودر---'>مناقصه بکارگیری و استفاده از لودر .... / مناقصه, مناقصه بکارگیری و استفاده از لودر ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030715/مناقصه-و-ارزیابی-کیفی-عملیات-خط-انتقال-آب---نوبت-دوم'>مناقصه و ارزیابی کیفی عملیات خط انتقال آب   - نوبت دوم / مناقصه, مناقصه و ارزیابی کیفی عملیات خط انتقال آب - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030721/مناقصه-مرمت-و-بازسازی-آببندان-ها'>مناقصه مرمت و بازسازی آببندان ها  / آگهی مناقصه , مناقصه مرمت و بازسازی آببندان ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030723/مناقصه-عملیات-احداث-بخشی-از-شبکه-جمع-آوری-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات احداث بخشی از شبکه جمع آوری نوبت دوم / آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی ، مناقصه  عملیات احداث بخشی از شبکه جمع آوری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030725/مناقصه-اجرای-پروژه-هدایت-آب-های-سطحی'>مناقصه اجرای پروژه هدایت آب های سطحی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پروژه هدایت آب های سطحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030732/فراخوان-پروژه-تجهیز-و-بهره-برداری-از-مجموعه-تفریحی-و-شهربازی'>فراخوان پروژه تجهیز و بهره برداری از مجموعه تفریحی و شهربازی  / فراخوان, فراخوان پروژه تجهیز و بهره برداری از مجموعه تفریحی و شهربازی پارک گلستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030733/مناقصه-واگذاری-خدمات-شهری-و-فضای-سبز-(نوبت-دوم)'>مناقصه واگذاری خدمات شهری و فضای سبز (نوبت دوم) / مناقصه, مناقصه واگذاری خدمات شهری و فضای سبز (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030737/استعلام-خدمات-سامانه-ستاد'>استعلام خدمات, سامانه ستاد  / استعلام ,استعلام خدمات, سامانه ستاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030739/مناقصه-تهیه-و-تامین-7-دستگاه-مینی-بوس-کولردار-مدل--'>مناقصه  تهیه و تامین 7 دستگاه مینی بوس کولردار مدل... / مناقصه  تهیه و تامین 7 دستگاه مینی بوس کولردار مدل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030742/استعلام-تعمیرات-اداره-کل-ورزش-و-جوانان-سایت-ستاد'>استعلام تعمیرات اداره کل ورزش و جوانان, سایت ستاد / استعلام ,استعلام تعمیرات اداره کل ورزش و جوانان, سایت ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030744/مناقصه-اجرای-طرح-هادی--'>مناقصه اجرای طرح هادی ... / مناقصه ,مناقصه اجرای طرح هادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030745/مناقصه-توسعه-و-تکمیل-خیابان-اصلی-شهر-(فاز-دوم)'>مناقصه توسعه و تکمیل خیابان اصلی شهر (فاز دوم) / آگهی مناقصه، مناقصه توسعه و تکمیل خیابان اصلی شهر (فاز دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030746/مناقصه-عملیات-جدول-گذاری-و-تک-لبه-بولوار-96-10-30'>مناقصه عملیات جدول گذاری و تک لبه بولوار -96.10.30 / آگهی مناقصه، مناقصه عملیات جدول گذاری و تک لبه بولوار 96.10.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030747/مناقصه-تهیه-و-تامین-6-دستگاه-کلید-230-کیلوولت---تجدید-(چاپ-دوم)'>مناقصه تهیه و تامین 6 دستگاه کلید 230 کیلوولت.... تجدید (چاپ دوم) / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه تهیه و تامین 6 دستگاه کلید 230 کیلوولت.... تجدید (چاپ دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030748/ارزیابی-کیفی-استقرار-دائمی-یک-فروند-بالگرد---تجدید-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی استقرار دائمی یک فروند بالگرد ... تجدید نوبت دوم  / تجدید آگهی ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی استقرار دائمی یک فروند بالگرد ... تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030750/مناقصه-لایروبی-کانالهای-روباز-و-مسقف-سطح-شهر-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه لایروبی کانالهای روباز و مسقف سطح شهر تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه لایروبی کانالهای روباز و مسقف سطح شهر تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030751/مناقصه-عملیات-اجرای-شبکه-و-انشعابات-فاضلاب---'>مناقصه عملیات اجرای شبکه و انشعابات فاضلاب .... / مناقصه, مناقصه عملیات اجرای شبکه و انشعابات فاضلاب ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030754/مناقصه-واگذاری-خدمات-شهری-و-فضای-سبز'>مناقصه واگذاری خدمات شهری و فضای سبز  / مناقصه ,مناقصه واگذاری خدمات شهری و فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030756/تجدید-مناقصه-تهیه--زیرسازی-و-آسفالت-معابر----نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تهیه ، زیرسازی و آسفالت معابر ... - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه تهیه ، زیرسازی و آسفالت معابر ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030757/مناقصه-اجرای-امور-فضای-سبز--جمع-آوری-زباله--نگهبانی--مرحله-دوم'>مناقصه اجرای امور فضای سبز ، جمع آوری زباله ، نگهبانی... مرحله دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای امور فضای سبز ، جمع آوری زباله ، نگهبانی... مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030758/مناقصه-خدمات-شهری-و-فضای-سبز--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات شهری و فضای سبز - نوبت دوم / اگهی مناقصه , مناقصه خدمات شهری و فضای سبز - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030759/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-عملیات-شبکه---نوبت-دوم'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات شبکه .....نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات .....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030761/مناقصه-زیرسازی--قیرپاشی-و-آسفالت-معابر'>مناقصه زیرسازی ، قیرپاشی و آسفالت معابر  / آگهی مناقصه، مناقصه  زیرسازی ، قیرپاشی و آسفالت معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030763/فراخوان-مناقصه-طراحی-و-راه-اندازی-واحد-تولید-نیتروژن-و-اجرای-عملیات-مقاوم-سازی--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه طراحی و راه اندازی واحد تولید نیتروژن و اجرای عملیات مقاوم سازی...نوبت دوم / مناقصه ,فراخوان مناقصه طراحی و راه اندازی واحد تولید نیتروژن و اجرای عملیات مقاوم سازی...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030768/مناقصه-انجام-خدمات-مراقب-دستگاه-بهره-برداری-1-بازبین-دفتری-انجام-خدمات-تنظیفات-و--'>مناقصه انجام خدمات مراقب دستگاه بهره برداری 1/بازبین دفتری، انجام خدمات تنظیفات و ... / مناقصه انجام خدمات مراقب دستگاه بهره برداری 1/بازبین دفتری، انجام خدمات تنظیفات و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030769/مناقصه-احداث-دیوار-ساحلی--96-10-30'>مناقصه احداث دیوار ساحلی - 96.10.30 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث دیوار ساحلی - 96.10.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030771/فراخوان-اجرای-انجام-خدمات-حمل-و-نقل'>فراخوان اجرای انجام خدمات حمل و نقل / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی,فراخوان اجرای انجام خدمات حمل و نقل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030774/مناقصه-احداث-مخزن-1000-مترمکعبی--'>مناقصه احداث مخزن 1000 مترمکعبی.... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث مخزن 1000 مترمکعبی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030777/فراخوان-اجرای-پروژه-مرمت-بند-خاکی--'>فراخوان اجرای پروژه مرمت بند خاکی... / مناقصه عمومی, فراخوان اجرای پروژه مرمت بند خاکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030779/مناقصه-جمع-آوری--تعمیر-و---چرخ-های-دستی-حمل-بار'>مناقصه جمع آوری ، تعمیر و ... چرخ های دستی حمل بار / مناقصه, مناقصه جمع آوری ، تعمیر و ... چرخ های دستی حمل بار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030780/مناقصه-جذب-پیمانکار-واجد-شرایط-جهت-عملیات-تکمیل-و-ساخت-یادمان-شهدای-گمنام--'>مناقصه جذب پیمانکار واجد شرایط جهت عملیات تکمیل و ساخت یادمان شهدای گمنام... / مناقصه ,مناقصه جذب پیمانکار واجد شرایط جهت عملیات تکمیل و ساخت یادمان شهدای گمنام...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030782/مناقصه-انجام-خدمات-روزمره-تنظیفات-نگهداشت-و-کنترل-اماکن-و-تاسیسات-ورزشی-و--'>مناقصه  انجام خدمات روزمره تنظیفات، نگهداشت و کنترل اماکن و تاسیسات ورزشی و ... / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی, مناقصه  انجام خدمات روزمره تنظیفات، نگهداشت و کنترل اماکن و تاسیسات ورزشی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030783/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-محدوده-G'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده G  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده G </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030787/مناقصه-عملیات-اجرای-شبکه-فاضلاب-بخشی-از-تعاون-مسکن-نورد-لوله-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرای شبکه فاضلاب بخشی از تعاون مسکن نورد لوله- نوبت دوم / مناقصه,مناقصه عملیات اجرای شبکه فاضلاب بخشی از تعاون مسکن نورد لوله- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030790/مناقصه-اجرای-نقاشی-دیواری--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای نقاشی دیواری ...نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه اجرای نقاشی دیواری ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030795/مناقصه-احداث-ساختمان-ایستگاه-تقلیل-فشار-گاز---نوبت-دوم'>مناقصه احداث ساختمان ایستگاه تقلیل فشار گاز ... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه احداث ساختمان ایستگاه تقلیل فشار گاز ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030797/مناقصه-نگهداری-تلفن-های-همگانی-(کارتی-و-رایگان)--نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری تلفن های همگانی (کارتی و رایگان) - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه نگهداری تلفن های همگانی (کارتی و رایگان) - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030798/فراخوان-مناقصه-اجرای-سازه-ساختمان-اداری'>فراخوان مناقصه اجرای سازه ساختمان اداری / فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه اجرای سازه ساختمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030802/فراخوان-شناسایی-سرمایه-گذار-تکمیل-بخشی-از-تاسیسات-فاضلاب--نوبت-دوم'>فراخوان شناسایی سرمایه گذار تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب - نوبت دوم / آگهی فراخوان , فراخوان شناسایی سرمایه گذار تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030804/مناقصه-عملیات-اجرای-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-خانگی--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب خانگی... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه عملیات اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب خانگی... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030807/انجام-خدمات-مشاور-مطالعات-امکان-سنجی-و-طراحی-بنیادی-گازسوز-نمودن-کامل-بویلرهای-قدیمی-واحد-آب-برق-و--'>انجام خدمات مشاور مطالعات امکان سنجی و طراحی بنیادی گازسوز نمودن کامل بویلرهای قدیمی واحد آب، برق و... / انجام خدمات مشاور مطالعات امکان سنجی و طراحی بنیادی گازسوز نمودن کامل بویلرهای قدیمی واحد آب، برق و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030808/مناقصه-اجرای-عملیات-آسفالت-پروژه-های-طرح-هادی-روستایی--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات آسفالت پروژه های طرح هادی روستایی ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات آسفالت پروژه های طرح هادی روستایی ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030812/مناقصه-خرید-مواد-شیمیایی--'>مناقصه خرید مواد شیمیایی ... / مناقصه, مناقصه خرید مواد شیمیایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030814/تجدید-مناقصه-حفظ-و-نگهداری-و-توسعه-فضای-سبز'>تجدید مناقصه حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی، تجدید مناقصه حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030819/مناقصه-احداث-جاده-و-محل-چاه--'>مناقصه احداث جاده و محل چاه... / مناقصه عمومی, مناقصه احداث جاده و محل چاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030820/مناقصه-عمومی-انجام-خدمات-مورد-نیاز-امور-آبدارخانه-ها-خدمات-عمومی-تنظیفات--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی انجام خدمات مورد نیاز امور آبدارخانه ها خدمات عمومی تنظیفات  - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه عمومی انجام خدمات مورد نیاز امور آبدارخانه ها خدمات عمومی تنظیفات  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030824/مناقصه-ایجاد-و-توسعه-معابر-سطح-شهر-و--'>مناقصه ایجاد و توسعه معابر سطح شهر و ...  / مناقصه,مناقصه ایجاد و توسعه معابر سطح شهر و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030825/استعلام-خرید-تعدادی-دوربین-مداربسته-و-لایسنس-نرم-افزار'>استعلام خرید تعدادی دوربین مداربسته و لایسنس نرم افزار / استعلام, استعلام خرید تعدادی دوربین مداربسته و لایسنس نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030828/فراخوان-مناقصه-تعمیر-انتقالی-و-بهسازی-منازل-نوع--'>فراخوان مناقصه تعمیر انتقالی و بهسازی منازل نوع ... / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان تعمیر انتقالی و بهسازی منازل نوع ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030829/استعلام-سیستم-اینترکام-کارگاهی-صنعتی'>استعلام سیستم اینترکام کارگاهی صنعتی  / استعلام ,استعلام سیستم اینترکام کارگاهی صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030832/فراخوان-ارزیابی-کیفی-محوطه-سازی--'>فراخوان ارزیابی کیفی محوطه سازی ... / مناقصه , فراخوان ارزیابی کیفی محوطه سازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030833/مناقصه-انجام-خدمات-اطفاء-حریق-امداد-و-نجات-و-راهبری-پنج-ایستگاه-آتش-نشانی'>مناقصه انجام خدمات اطفاء حریق، امداد و نجات و راهبری پنج ایستگاه آتش نشانی  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه انجام خدمات اطفاء حریق، امداد و نجات و راهبری پنج ایستگاه آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030835/فراخوان-مسابقه-طراحی-پوستر'>فراخوان مسابقه طراحی پوستر / فراخوان مسابقه طراحی پوستر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030836/استعلام-خرید-لوله-و-لوازم-مورد-نیاز'>استعلام خرید لوله و لوازم مورد نیاز / استعلام, استعلام  خرید لوله و لوازم مورد نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030838/مناقصه-احداث-مدرسه-تیپ-1133--'>مناقصه احداث مدرسه تیپ 1133 ... / مناقصه احداث مدرسه تیپ 1133 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030839/اولین-جشنواره-شورای-اجتماعی'>اولین جشنواره شورای اجتماعی / اولین جشنواره شورای اجتماعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030841/فراخوان-مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-عملیات-احداث-ساختمان'>فراخوان مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات احداث ساختمان  / فراخوان ، فراخوان مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات احداث ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030847/مناقصه-پروژه-عملیات-اجرای-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-خانگی---نوبت-دوم'>مناقصه پروژه عملیات اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب خانگی ... نوبت دوم / مناقصه,مناقصه پروژه عملیات اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب خانگی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030850/مناقصه-انجام-خدمات-آبدارخانه-های-ناحیه--'>مناقصه انجام خدمات آبدارخانه های ناحیه... / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه انجام خدمات آبدارخانه های ناحیه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030851/ارزیابی-کیفی-تکمیل-سد-تاخیری-بیدخون'>ارزیابی کیفی تکمیل سد تاخیری بیدخون / مناقصه, ارزیابی کیفی تکمیل سد تاخیری بیدخون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030852/مناقصه-اصلاح-شبکه-انشعابات-گاز-ابزار-دقیق-و-حفاظت-از-زنگ-ناحیه-گازرسانی--'>مناقصه اصلاح شبکه، انشعابات گاز، ابزار دقیق و حفاظت از زنگ ناحیه گازرسانی ... / مناقصه، مناقصه اصلاح شبکه، انشعابات گاز، ابزار دقیق و حفاظت از زنگ ناحیه گازرسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030853/اصلاحیه-فراخوان-اجرای-11096-متر-شبکه-حفره-خالی-و-700-انشعاب-پراکنده--'>اصلاحیه فراخوان اجرای 11096 متر شبکه حفره خالی و 700 انشعاب پراکنده ... / اصلاحیه مناقصه ,فراخوان اجرای 11096 متر شبکه حفره خالی و 700 انشعاب پراکنده ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030855/استعلام-عملیات-نقشه-برداری-روستا'>استعلام عملیات نقشه برداری روستا / استعلام ,استعلام عملیات نقشه برداری روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030856/مناقصه-ساخت-و-بهره-برداری-از-فضاهای-تبلیغاتی--'>مناقصه ساخت و بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی ... / مناقصه ساخت و بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030857/فراخوان-نگهداریف-پشتیبانی-و-ارسال-بر-خط-اطلاعات--'>فراخوان نگهداریف پشتیبانی و ارسال بر خط اطلاعات ... / فراخوان,فراخوان نگهداریف پشتیبانی و ارسال بر خط اطلاعات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030858/استعلام-کیس-و-مانیتور'>استعلام کیس و مانیتور / استعلام , استعلام کیس و مانیتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030860/استعلام-اجرای-سیستم-آبیاری-بابلر-بلوار'>استعلام اجرای سیستم آبیاری بابلر بلوار  / استعلام ,استعلام اجرای سیستم آبیاری بابلر بلوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030861/استعلام-عملیات-نقشه-برداری-روستا'>استعلام عملیات نقشه برداری روستا / استعلام ,استعلام عملیات نقشه برداری روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030862/استعلام-تهیه-رنگ-سرد-ترافیکی-زرد-به-همر--'>استعلام تهیه رنگ سرد ترافیکی زرد به همر...  / استعلام ,استعلام تهیه رنگ سرد ترافیکی زرد به همر... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030863/استعلام-​تجهیزات-کامپیوتر'>استعلام ​تجهیزات کامپیوتر / استعلام , استعلام ​تجهیزات کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030865/فراخوان-خرید-مقره-های-کامپوزیتی-خط-انتقال--'>فراخوان خرید مقره های کامپوزیتی خط انتقال ... / فراخوان,فراخوان خرید مقره های کامپوزیتی خط انتقال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030866/استعلام-آب-سردکن-عمومی-4-شیر-استیل'>استعلام آب سردکن عمومی 4 شیر استیل  / استعلام ,استعلام آب سردکن عمومی 4 شیر استیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030867/استعلام-انجام-کلیه-امور-نگهداری-راهبری'>استعلام انجام کلیه امور نگهداری راهبری / استعلام, استعلام انجام کلیه امور نگهداری راهبری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030870/مناقصه-بیمه-تاسیسات-تحت-پوشش-شرکت'>مناقصه بیمه تاسیسات تحت پوشش شرکت  / مناقصه ,مناقصه بیمه تاسیسات تحت پوشش شرکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030871/استعلام-روغن-MEROPA230-TEXACO'>استعلام روغن MEROPA230 TEXACO / استعلام , استعلام روغن MEROPA230 TEXACO</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030872/فراخوان-مناقصه-تهیه-و-تامین-20-دستگاه-اتوبوس-ویژه-کولر-دار'>فراخوان مناقصه تهیه و تامین 20 دستگاه اتوبوس ویژه کولر دار  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه تهیه و تامین 20 دستگاه اتوبوس ویژه کولر دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030873/مناقصه-خدمات-امداد-و-بهره-برداری--وصول-مطالبات--خدمات-عمومی'>مناقصه خدمات امداد و بهره برداری ، وصول مطالبات ، خدمات عمومی / مناقصه، مناقصه خدمات امداد و بهره برداری ، وصول مطالبات ، خدمات عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030874/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات  / استعلام ,استعلام خدمات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030875/استعلام-جدول-و-پیاده-روسنگی'>استعلام جدول و پیاده روسنگی / استعلام, استعلام جدول و پیاده روسنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030878/استعلام-خرید-درب-ضد-سرقت-و-ضد-حریق'>استعلام خرید درب ضد سرقت و ضد حریق / استعلام, استعلام خرید درب ضد سرقت و ضد حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030879/فراخوان-انجام-عملیات-حفاری-لوله-گذاری-آزمایش-پمپاژ--'>فراخوان انجام عملیات حفاری، لوله گذاری، آزمایش پمپاژ ... / فراخوان,فراخوان انجام عملیات حفاری، لوله گذاری، آزمایش پمپاژ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030880/مناقصه-بیمه-مسئولیت-حرفه-ای'>مناقصه بیمه مسئولیت حرفه ای / مناقصه عمومی, مناقصه بیمه مسئولیت حرفه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030881/استعلام-احداث-ساختمان-و-دیوار-محوطه-و-فنداسیون--'>استعلام احداث ساختمان و دیوار محوطه و فنداسیون... / استعلام, استعلام احداث ساختمان و دیوار محوطه و فنداسیون...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030882/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته / استعلام , استعلام دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030883/استعلام-دارو--پزشکی-و-سلامت'>استعلام دارو ، پزشکی و سلامت  / استعلام, استعلام دارو ، پزشکی و سلامت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030884/استعلام-شوینده-بهداشتی'>استعلام شوینده بهداشتی / استعلام ,استعلام شوینده بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030885/استعلام-بهاء-پکیج-گازی-چگالشی'>استعلام بهاء پکیج گازی چگالشی / استعلام بهاء, استعلام بهاء  پکیج گازی چگالشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030887/مناقصه-انجام-خدمات-تخلیه-بارگیری---'>مناقصه انجام خدمات تخلیه بارگیری..... / مناقصه, مناقصه انجام خدمات تخلیه بارگیری.....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030888/استعلام-زیرسازی-و-ابنیه-فنی-راه-روستای--'>استعلام زیرسازی و ابنیه فنی راه روستای...  / استعلام,استعلام زیرسازی و ابنیه فنی راه روستای... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030889/استعلام-گیر-موتور'>استعلام گیر موتور / استعلام ,استعلام گیر موتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030891/فراخوان-انجام-عملیات-رینگ-و-مانور-و-بهینه-سازی--'>فراخوان انجام عملیات رینگ و مانور و بهینه سازی ... / فراخوان,فراخوان انجام عملیات رینگ و مانور و بهینه سازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030892/استعلام-کابل-مخابراتی'>استعلام کابل مخابراتی  / استعلام ,استعلام کابل مخابراتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030893/استعلام-سنگ-کاری--اجرای-طرح-هادی--'>استعلام سنگ کاری - اجرای طرح هادی.... / استعلام, استعلام سنگ کاری - اجرای طرح هادی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030895/استعلام-دستگاه-تست-قند-خون'>استعلام دستگاه تست قند خون  / استعلام , استعلام دستگاه تست قند خون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030896/استعلام-سامانه-نظارت-تصویری-استانداری'>استعلام سامانه نظارت تصویری استانداری / استعلام, استعلام سامانه نظارت تصویری استانداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030897/استعلام-​جدول-گذاری-و-پیاده-رو-سنگی'>استعلام ​جدول گذاری و پیاده رو سنگی  / استعلام ,استعلام ​جدول گذاری و پیاده رو سنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030898/ارزیابی-کیفی-خرید-11-قلم-قطعات-یدکی-موتور--'>ارزیابی کیفی خرید 11 قلم قطعات یدکی موتور ... / مناقصه, ارزیابی کیفی خرید 11 قلم قطعات یدکی موتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030899/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-شبکه-بی-سیم-و--'>استعلام تعمیر و نگهداری شبکه بی سیم و...  / استعلام, استعلام تعمیر و نگهداری شبکه بی سیم و... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030901/استعلام-خرید-سیستم-پایش--'>استعلام خرید سیستم پایش ... / استعلام,استعلام خرید سیستم پایش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030902/استعلام-بازسازی-و-اورهال-اساسی'>استعلام بازسازی و اورهال اساسی / استعلام , استعلام بازسازی و اورهال اساسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030903/استعلام-عملیات-کابلکشی-خاکی--'>استعلام عملیات کابلکشی خاکی...  / استعلام، استعلام عملیات کابلکشی خاکی... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030904/استعلام-2850-هکتار'>استعلام 2850 هکتار  / استعلام ،استعلام 2850 هکتار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030905/استعلام-کابل-کشی-برق'>استعلام کابل کشی برق / استعلام , استعلام کابل کشی برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030907/استعلام-اجرای-احداث-کانال--'>استعلام اجرای احداث کانال ... / استعلام,استعلام اجرای احداث کانال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030908/استعلام-دوربین-و-تجهیزات-مربوطه'>استعلام دوربین و تجهیزات مربوطه / استعلام ,استعلام دوربین و تجهیزات مربوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030909/استعلام-شیر-فلکه-زبانه-لاستیکی-یا-فلزی'>استعلام شیر فلکه زبانه لاستیکی یا فلزی / استعلام, استعلام شیر فلکه زبانه لاستیکی یا فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030910/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن  / استعلام ,استعلام لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030911/استعلام-تکمیل-کمپینگ-گردشگری-کوه-سیر'>استعلام تکمیل کمپینگ گردشگری کوه سیر / استعلام ,استعلام انجام پروژه تکمیل کمپینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030912/استعلام-خدمات-پشتیبانی-یک-ساله--'>استعلام خدمات پشتیبانی یک ساله ...  / استعلام , استعلام ​خدمات پشتیبانی یک ساله نرم اف... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030913/استعلام-2100-هکتار'>استعلام 2100 هکتار / استعلام ،استعلام 2100 هکتار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030914/استعلام-جدول-و-پیاده-رو-سنگی'>استعلام جدول و پیاده رو سنگی / استعلام , استعلام جدول و پیاده رو سنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030915/استعلام-جدول-و-پیاده-روسازی--'>استعلام جدول و پیاده روسازی ... / استعلام,استعلام جدول و پیاده روسازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030916/استعلام-پروژه-اصلاح-و-بهینه-شبکه-فشار--'>استعلام پروژه اصلاح و بهینه شبکه فشار ... / استعلام ,استعلام پروژه اصلاح و بهینه شبکه فشار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030917/استعلام-برگزاری-دوره-آموزشی'>استعلام برگزاری دوره آموزشی  / استعلام ,استعلام برگزاری دوره آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030918/استعلام-مجموعه-بازی-کودکان-پلی-اتیلن'>استعلام مجموعه بازی کودکان پلی اتیلن / استعلام, استعلام مجموعه بازی کودکان پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030919/استعلام-مایع-ظرفشویی'>استعلام مایع ظرفشویی  / استعلام,استعلام مایع ظرفشویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030920/استعلام-اجرای-شبکه-فاضلاب--'>استعلام اجرای شبکه فاضلاب... / استعلام, استعلام اجرای شبکه فاضلاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030921/ارزیابی-کیفی-تکمیل-کانال-طرح-مهار-و-دفع-سیلاب--'>ارزیابی کیفی تکمیل کانال، طرح مهار و دفع سیلاب... / مناقصه, ارزیابی کیفی تکمیل کانال، طرح مهار و دفع سیلاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030923/استعلام-جدول-گذاری-و-پیاده-روسازی'>استعلام جدول گذاری و پیاده روسازی  / استعلام ,استعلام جدول گذاری و پیاده روسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030925/استعلام-گوجه-درجه-یک'>استعلام گوجه درجه یک / استعلام, استعلام گوجه درجه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030926/استعلام-صابون-حموم'>استعلام صابون حموم / استعلام,استعلام صابون حموم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030927/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات  / استعلام ,استعلام خدمات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030929/جشنواره-مهرگان'>جشنواره مهرگان / جشنواره مهرگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030930/استعلام-اجرای-شبکه-فاضلاب--'>استعلام اجرای شبکه فاضلاب... / استعلام, استعلام اجرای شبکه فاضلاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030931/استعلام-مایع-ظرفشویی'>استعلام مایع ظرفشویی  / استعلام,استعلام مایع ظرفشویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030932/استعلام-شامپو-200-گرمی-نازلی'>استعلام شامپو 200 گرمی نازلی / استعلام, استعلام شامپو 200 گرمی نازلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030933/استعلام-گوشت-منجمد-سینه-بوقلمون--'>استعلام گوشت منجمد سینه بوقلمون ... / استعلام,استعلام گوشت منجمد سینه بوقلمون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030934/استعلام-خریدall-in-one--pc-و--'>استعلام خریدall in one , pc  و ... / استعلام ,استعلام خریدall in one , pc  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030935/مناقصه-احداث-تصفیه-خانه-های-آب--'>مناقصه احداث تصفیه خانه های آب... / مناقصه احداث تصفیه خانه های آب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030936/استعلام-اجرای-دیوار-محوطه-پایانه-مرزی'>استعلام اجرای دیوار محوطه پایانه مرزی / استعلام ,استعلام اجرای دیوار محوطه پایانه مرزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030937/استعلام-تجهیزات-خانگی--'>استعلام تجهیزات خانگی ... / استعلام,استعلام تجهیزات خانگی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030938/استعلام-پودر-لباسشویی-دستی500-گرمی'>استعلام پودر لباسشویی دستی500 گرمی / استعلام, استعلام پودر لباسشویی دستی500 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030941/استعلام-راه-اندازی-سامانه-ارسال-فکس'>استعلام راه اندازی سامانه ارسال فکس / استعلام ,استعلام راه اندازی سامانه ارسال فکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030942/استعلام-آموزش-دستیار-دندانپزشکی'>استعلام آموزش دستیار دندانپزشکی / استعلام, استعلام آموزش دستیار دندانپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030943/استعلام-مراقبت-نگهداری-و-بذر-کاری'>استعلام مراقبت نگهداری و بذر کاری  / استعلام , استعلام مراقبت نگهداری و بذر کاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030944/استعلام-زیرسازی-و-آسفالت-محوطه'>استعلام زیرسازی و آسفالت محوطه / استعلام ،استعلام زیرسازی و آسفالت محوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030945/استعلام-روتر'>استعلام روتر  / استعلام, استعلام روتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030946/استعلام-انجام-مطالعات-طرح-جامع-برق-رسانی'>استعلام انجام مطالعات طرح جامع برق رسانی / استعلام ,استعلام انجام مطالعات طرح جامع برق رسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030948/استعلام-انجام-مطالعات-مرحله-اول-و-دوم'>استعلام انجام مطالعات مرحله اول و دوم / استعلام ,استعلام انجام مطالعات مرحله اول و دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030949/استعلام-صندلی-کارمندی'>استعلام صندلی کارمندی  / استعلام ,استعلام صندلی کارمندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030950/استعلام-تاسیسات-آب-رسانی'>استعلام تاسیسات آب رسانی / استعلام, استعلام تاسیسات آب رسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030951/استعلام-جرمگیر-هگزان'>استعلام جرمگیر هگزان / استعلام, استعلام جرمگیر هگزان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030952/استعلام-ویفر-اکسترا-تیست-شیرین-عسل--'>استعلام ویفر اکسترا تیست شیرین عسل ... / استعلام,استعلام ویفر اکسترا تیست شیرین عسل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030954/استعلام-ایستگاه-سنجش-آلودگی-آب-سنسور'>استعلام ایستگاه سنجش آلودگی آب: سنسور / استعلام ,استعلام ایستگاه سنجش آلودگی آب: سنسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030955/استعلام-15000-هکتار--'>استعلام 15000 هکتار ... / استعلام, استعلام 15000 هکتار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030956/استعلام-تعمیرات-و-بهسازی-ساختمان-گمرک'>استعلام تعمیرات و بهسازی ساختمان گمرک / استعلام،استعلام تعمیرات و بهسازی ساختمان گمرک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030957/مناقصه-انجام-عملیات-تخریب-خاکبرداری-و-خاکریزی-تسطیح-و-شیب-بندی-اجرای-شن-مخلوط-رودخانه-ای-و--'>مناقصه انجام عملیات تخریب، خاکبرداری و خاکریزی، تسطیح و شیب بندی، اجرای شن مخلوط رودخانه ای و ... / مناقصه ,مناقصه انجام عملیات تخریب، خاکبرداری و خاکریزی، تسطیح و شیب بندی، اجرای شن مخلوط رودخانه ای و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030958/استعلام-جعبه-پلاستوفوم'>استعلام جعبه پلاستوفوم  / استعلام ,استعلام جعبه پلاستوفوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030960/استعلام-خرید-ایزوگام---'>استعلام خرید ایزوگام  ... / استعلام,استعلام خرید ایزوگام  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030961/استعلام-اجرای-کانال-سنجان'>استعلام اجرای کانال سنجان  / استعلام, استعلام اجرای کانال سنجان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030962/استعلام-خرید-تجهیزات-و-اجرای-ارتباط-فیبر--'>استعلام خرید تجهیزات و اجرای ارتباط فیبر... / استعلام, استعلام خرید تجهیزات و اجرای ارتباط فیبر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030963/استعلام-۶-دستگاه-lenovo'>استعلام ۶ دستگاه lenovo / استعلام ,استعلام جعبه پلاستوفوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030964/استعلام-احداث-اسلب-بتنی-بر-روی-لوله-گاز'>استعلام احداث اسلب بتنی بر روی لوله گاز / استعلام,استعلام احداث اسلب بتنی بر روی لوله گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030965/استعلام-​سیب-زمینی-درشت-و-درجه-یک'>استعلام ​سیب زمینی درشت و درجه یک  / استعلام, استعلام ​سیب زمینی درشت و درجه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030966/استعلام-محصولات-الکترونیکی'>استعلام محصولات الکترونیکی / استعلام, استعلام محصولات الکترونیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030968/استعلام-مرمت-مقبره-های-زاکاریا---'>استعلام مرمت مقبره های زاکاریا، ... / استعلام, استعلام مرمت مقبره های زاکاریا، ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030969/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات / استعلام ,استعلام خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030970/استعلام-تعمیرات-و-بهسازی-ساختمان-گمرک'>استعلام تعمیرات و بهسازی ساختمان گمرک / استعلام, استعلام تعمیرات و بهسازی ساختمان گمرک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030971/استعلام-پوشش-بتنی-کانال--'>استعلام پوشش بتنی کانال... / استعلام, استعلام پوشش بتنی کانال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030972/استعلام-تعمیرات-متفرقه-ساختمان-و-محوطه'>استعلام تعمیرات متفرقه ساختمان و محوطه / استعلام,استعلام تعمیرات متفرقه ساختمان و محوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030974/مناقصه-خرید-و-تحویل-دستگاه---'>مناقصه خرید و تحویل دستگاه ..... / مناقصه, مناقصه خرید و تحویل دستگاه .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030975/استعلام-طرح-و-رنگ-بعد-از-هماهنگی'>استعلام طرح و رنگ بعد از هماهنگی  / استعلام ,استعلام طرح و رنگ بعد از هماهنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030976/استعلام-اجرای-احداث-کانال--'>استعلام اجرای احداث کانال ... / استعلام,استعلام اجرای احداث کانال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030977/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن  / استعلام ,استعلام لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030978/استعلام-تکمیل-نرده-ها-و-کف-فرش-ایوان'>استعلام تکمیل نرده ها و کف فرش ایوان / استعلام,استعلام تکمیل نرده ها و کف فرش ایوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030979/استعلام-​خرید-و-راه-اندازی-و-پشتیبانی-نرم'>استعلام ​خرید و راه اندازی و پشتیبانی نرم / استعلام , استعلام ​​خرید و راه اندازی و پشتیبانی نرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030980/استعلام-الکتروفن-400-و-600-سبلان-مدل-ebm--'>استعلام الکتروفن 400 و 600 سبلان مدل ebm... / استعلام, استعلام الکتروفن 400 و 600 سبلان مدل ebm...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030982/استعلام-برنج-دانه-کوتاه'>استعلام برنج دانه کوتاه / استعلام ,استعلام برنج دانه کوتاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030983/استعلام-طراحی-نقشه-کشی-و-کلیه-محاسبات--'>استعلام طراحی، نقشه کشی و کلیه محاسبات... / استعلام, استعلام طراحی، نقشه کشی و کلیه محاسبات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030984/استعلام-تامین-برق-مساکن-مهر-فرهنگیان'>استعلام تامین برق مساکن مهر فرهنگیان  / استعلام, استعلام تامین برق مساکن مهر فرهنگیان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030985/استعلام-تامین-بستر-فیبر-نوری'>استعلام تامین بستر فیبر نوری  / استعلام، استعلام تامین بستر فیبر نوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030986/استعلام-جنگلکاری'>استعلام جنگلکاری / استعلام ,استعلام جنگلکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030988/مناقصه-مرمت-و-نگهداری-راههای-عشایری--سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>مناقصه مرمت و نگهداری راههای عشایری , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه مرمت و نگهداری راههای عشایری , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030989/فراخوان-مناقصه-حفر-یک-حلقه-چاه-آب-شرب'>فراخوان مناقصه حفر یک حلقه چاه آب شرب / فراخوان ارزیابی کیفی، فراخوان مناقصه حفر یک حلقه چاه آب شرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030990/استعلام-وسایل-مورد-نیاز-دامپزشکی'>استعلام وسایل مورد نیاز دامپزشکی / استعلام, استعلام وسایل مورد نیاز دامپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030992/استعلام-بیمه-مسولیت-کارفرما'>استعلام بیمه مسولیت کارفرما  / استعلام ,استعلام بیمه مسولیت کارفرما </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030994/فراخوان-مرمت-و-نگهداری-راه-های-عشایری'>فراخوان مرمت و نگهداری راه های عشایری  / فراخوان , فراخوان مرمت و نگهداری راه های عشایری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030995/استعلام-خرید-لوازم-جهت-ایستگاه-پمپاژ'>استعلام خرید لوازم جهت ایستگاه پمپاژ / استعلام ,استعلام خرید لوازم جهت ایستگاه پمپاژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030996/استعلام-تهیه-و-نصب-کشسانی-و-تایل'>استعلام تهیه و نصب، کشسانی و تایل  / استعلام, استعلام تهیه و نصب، کشسانی و تایل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030997/فراخوان-اطلاع-رسانی-جهت-گواهی-CERTIFICATE-OF-INSPECTION-(COI)'>فراخوان اطلاع رسانی جهت گواهی CERTIFICATE OF INSPECTION (COI) / فراخوان، فراخوان اطلاع رسانی جهت گواهی CERTIFICATE OF INSPECTION (COI)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030998/استعلام-سرویس-و-نگهداری-دو-دستگاه-چیلر--'>استعلام سرویس و نگهداری دو دستگاه چیلر ... / استعلام, استعلام سرویس و نگهداری دو دستگاه چیلر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030999/استعلام-دستگاه-پرینتر'>استعلام دستگاه پرینتر  / استعلام , استعلام دستگاه پرینتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031000/استعلام-افزایش-ظرفیت-پست-20-132-کیلوول--'>استعلام افزایش ظرفیت پست 20/132 کیلوول...  / استعلام , استعلام افزایش ظرفیت پست 20/132 کیلوول... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031001/استعلام-خرید-مجموعه-مواد-مصرفی-کارگاه'>استعلام خرید مجموعه مواد مصرفی کارگاه / استعلام , استعلام ​​خرید مجموعه مواد مصرفی کارگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031002/مناقصه-اجرای-راهسازی-بخشی-از-خیابانهای-فاز-توسعه--'>مناقصه اجرای راهسازی بخشی از خیابانهای فاز توسعه ... / مناقصه,مناقصه اجرای راهسازی بخشی از خیابانهای فاز توسعه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031004/استعلام-لوازم-بهداشتی'>استعلام لوازم بهداشتی  / استعلام ,استعلام لوازم بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031005/مناقصه-مرمت-و-نگهداری-راههای-عشایری'>مناقصه مرمت و نگهداری راههای عشایری  / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه مرمت و نگهداری راههای عشایری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031006/استعلام-شارژ-سیلندر-کلر'>استعلام شارژ سیلندر کلر  / استعلام , استعلام شارژ سیلندر کلر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031007/استعلام-108-متر-لوله-upvc-سنگین-3-اینچ'>استعلام 108 متر لوله upvc سنگین 3 اینچ / استعلام, استعلام 108 متر لوله upvc سنگین 3 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031008/استعلام-انجام-خدمات-تهیه-ملزومات--'>استعلام انجام خدمات تهیه ملزومات ... / استعلام,استعلام انجام خدمات تهیه ملزومات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031009/استعلام-دستگاه-سنجش-گازهای-دودکش'>استعلام دستگاه سنجش گازهای دودکش  / استعلام,استعلام دستگاه سنجش گازهای دودکش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031010/استعلام-خرید-کف-کاذب-طبق-مشخصات-فنی'>استعلام خرید کف کاذب طبق مشخصات فنی / استعلام ,استعلام خرید کف کاذب طبق مشخصات فنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031011/استعلام-اجاره-یک-دستگاه-خودرو-به-همراه'>استعلام اجاره یک دستگاه خودرو به همراه / استعلام , استعلام ​​اجاره یک دستگاه خودرو به همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031012/مناقصه-نیرو-رسانی-و--'>مناقصه نیرو رسانی و ... / مناقصه ,مناقصه نیرو رسانی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031013/استعلام-باطری-یو-پی-اس-100-آمپر'>استعلام باطری یو پی اس 100 آمپر / استعلام, استعلام باطری یو پی اس 100 آمپر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031014/استعلام-تهیه-لوازم-مخابراتی'>استعلام تهیه لوازم مخابراتی  / استعلام ,استعلام تهیه لوازم مخابراتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031015/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات  / استعلام, استعلام خدمات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031016/استعلام-صندوق-امانات'>استعلام صندوق امانات / استعلام, استعلام صندوق امانات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031017/مناقصه-آبرسانی-به-مناطق-عشایری'>مناقصه آبرسانی به مناطق عشایری / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه آبرسانی به مناطق عشایری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031018/مناقصه-آبرسانی-به-مناطق-عشایری'>مناقصه آبرسانی به مناطق عشایری  / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه آبرسانی به مناطق عشایری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031019/استعلام-انجام-معاینات-دوره-ای'>استعلام انجام معاینات دوره ای  / استعلام , استعلام انجام معاینات دوره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031020/مناقصه-تامین-سیستم-یکپارچه-تحت-وب-شامل-اداری-مالی-منابع-انسانی-انبار-تدارکات-و-نگهداری-و-تعمیرات--'>مناقصه تامین سیستم یکپارچه تحت وب شامل اداری، مالی، منابع انسانی، انبار، تدارکات و نگهداری و تعمیرات ... / مناقصه ,مناقصه تامین سیستم یکپارچه تحت وب شامل اداری، مالی، منابع انسانی، انبار، تدارکات و نگهداری و تعمیرات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031021/استعلام-تهیه-و-اجرای-سیستم-اتوماسیون-و--'>استعلام تهیه و اجرای سیستم اتوماسیون و... / استعلام, استعلام تهیه و اجرای سیستم اتوماسیون و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031022/استعلام-سیستم-کنترل-سطح-بی-سیم-فلوتر'>استعلام سیستم کنترل سطح بی سیم فلوتر / استعلام , استعلام سیستم کنترل سطح بی سیم فلوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031023/استعلام-کمد-و-پارتیشن'>استعلام کمد و پارتیشن  / استعلام,استعلام کمد و پارتیشن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031024/استعلام-پشتیبانی-و-سرویس-سه-دستگاه'>استعلام پشتیبانی و سرویس سه دستگاه  / استعلام ,استعلام پشتیبانی و سرویس سه دستگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031025/استعلام-سنگ-زنی-رول'>استعلام سنگ زنی رول / استعلام, استعلام سنگ زنی رول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031026/استعلام-برچسب-pvc-مخصوص-فرآورده-خون--'>استعلام برچسب pvc مخصوص فرآورده خون... / استعلام, استعلام برچسب pvc مخصوص فرآورده خون...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031027/استعلام-احداث-دوباب-استخر-ذخیره-آب'>استعلام احداث دوباب استخر ذخیره آب / استعلام, استعلام احداث دوباب استخر ذخیره آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031028/مناقصه-مرمت-و-نگهداری-راههای-عشایری'>مناقصه مرمت و نگهداری راههای عشایری  / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه مرمت و نگهداری راههای عشایری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031029/استعلام-ماژیک-مشکی'>استعلام ماژیک مشکی  / استعلام , استعلام ماژیک مشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031030/استعلام-کمد-کتابخانه-لترون'>استعلام کمد کتابخانه لترون / استعلام, استعلام کمد کتابخانه لترون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031031/فراخوان-مرمت-و-نگهداری-راه-های-عشایری'>فراخوان مرمت و نگهداری راه های عشایری  / فراخوان , فراخوان مرمت و نگهداری راه های عشایری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031032/استعلام-کاغذ-بسته-بندی'>استعلام کاغذ بسته بندی  / استعلام ,استعلام کاغذ بسته بندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031033/استعلام-اجرت-جوشکاری-لوله-های-رفت-و-برگشت'>استعلام اجرت جوشکاری لوله های رفت و برگشت / استعلام, استعلام اجرت جوشکاری لوله های رفت و برگشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031034/استعلام-جنگلکاری-دوست-کندی--'>استعلام جنگلکاری دوست کندی ... / استعلام,استعلام جنگلکاری دوست کندی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031035/استعلام-تعداد-5-دستگاه-جی-پی-اس-gps'>استعلام تعداد 5 دستگاه جی پی اس gps / استعلام, استعلام تعداد 5 دستگاه جی پی اس gps</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031036/مناقصه-آبرسانی-به-مناطق-عشایری'>مناقصه آبرسانی به مناطق عشایری  / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه آبرسانی به مناطق عشایری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031037/استعلام-​احداث-و-لایروبی-قنات-و-بهسازی'>استعلام ​احداث و لایروبی قنات و بهسازی / استعلام, استعلام ​احداث و لایروبی قنات و بهسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031038/استعلام-​خرید-سوییچ-و-فیبر-نوری'>استعلام ​خرید سوییچ و فیبر نوری / استعلام, استعلام ​خرید سوییچ و فیبر نوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031040/استعلام-تهیه-مصالح-و-اجرای-بیس-راه'>استعلام تهیه مصالح و اجرای بیس راه  / استعلام, استعلام تهیه مصالح و اجرای بیس راه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031041/استعلام-چاپگر-3-بعدی-2-نازله-مدل-INCEP'>استعلام چاپگر 3 بعدی 2 نازله مدل INCEP / استعلام, استعلام چاپگر 3 بعدی 2 نازله مدل INCEP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031043/مناقصه-مرمت-و-نگهداری-راههای-عشایری'>مناقصه مرمت و نگهداری راههای عشایری  / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه مرمت و نگهداری راههای عشایری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031044/استعلام-خرید-محافظ-لاستیکی-سردستک--'>استعلام خرید محافظ لاستیکی سردستک ... / استعلام,استعلام خرید محافظ لاستیکی سردستک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031045/استعلام-لوازم-سیستم-اعلام-خرید'>استعلام لوازم سیستم اعلام خرید / استعلام, استعلام لوازم سیستم اعلام خرید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031046/استعلام-کاریج-دستگاههای-HP'>استعلام کاریج دستگاههای HP  / استعلام, استعلام کاریج دستگاههای HP </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031047/استعلام-ذرت-علوفه'>استعلام ذرت علوفه  / استعلام , استعلام ذرت علوفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031048/استعلام-​عملیات-اندازه-گیری-فلزات-سنگین'>استعلام ​عملیات اندازه گیری فلزات سنگین / استعلام, استعلام ​عملیات اندازه گیری فلزات سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031050/مناقصه-آبرسانی-به-مناطق-عشایری'>مناقصه آبرسانی به مناطق عشایری  / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه آبرسانی به مناطق عشایری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031051/استعلام-ریبون-EL-مخصوص-برچسب-زنی-کیسه-خون'>استعلام ریبون EL مخصوص برچسب زنی کیسه خون / استعلام, استعلام ریبون EL مخصوص برچسب زنی کیسه خون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031052/مناقصه-خرید-و-اجرای-ایزوگام-در-ازای-تحویل-حواله'>مناقصه خرید و اجرای ایزوگام در ازای تحویل حواله  / مناقصه ,مناقصه خرید و اجرای ایزوگام در ازای تحویل حواله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031053/استعلام-نگهداری-و-تعمیرات-تاسیسات-برقی'>استعلام نگهداری و تعمیرات تاسیسات برقی / استعلام, استعلام نگهداری و تعمیرات تاسیسات برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031054/استعلام-توسعه-شبکه-فشار-ضعیف-نقاط-مختلف--'>استعلام توسعه شبکه فشار ضعیف نقاط مختلف... / استعلام, استعلام توسعه شبکه فشار ضعیف نقاط مختلف...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031055/استعلام-اندازه--طرح-و-رنگ'>استعلام اندازه ، طرح و رنگ  / استعلام , استعلام اندازه ، طرح و رنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031056/استعلام-ریبون-چاپگر-SP40'>استعلام ریبون چاپگر SP40 / استعلام,استعلام ریبون چاپگر SP40</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031057/فراخوان-مرمت-و-نگهداری-راه-های-عشایری'>فراخوان مرمت و نگهداری راه های عشایری  / فراخوان , فراخوان مرمت و نگهداری راه های عشایری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031058/استعلام-​تعمیر-و-نگهداری-سیستمهای--'>استعلام ​تعمیر و نگهداری سیستمهای... / استعلام, استعلام ​تعمیر و نگهداری سیستمهای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031059/استعلام-باند-رول-بسته-بندی'>استعلام باند رول بسته بندی  / استعلام ,استعلام باند رول بسته بندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031060/مناقصه-آبرسانی-به-مناطق-عشایری'>مناقصه آبرسانی به مناطق عشایری  / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه آبرسانی به مناطق عشایری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031061/استعلام-جنگلکاری-حاشیه-جاده'>استعلام جنگلکاری حاشیه جاده  / استعلام, استعلام جنگلکاری حاشیه جاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031063/استعلام-یک-دستگاه-کامپیوتر-با-مشخصات--'>استعلام یک دستگاه کامپیوتر با مشخصات ... / استعلام,استعلام یک دستگاه کامپیوتر با مشخصات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031065/مناقصه-آبرسانی-به-مناطق-عشایری'>مناقصه آبرسانی به مناطق عشایری  / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه آبرسانی به مناطق عشایری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031066/استعلام-کمد-بایگانی-فلزی-اداری'>استعلام کمد بایگانی فلزی اداری  / استعلام , استعلام کمد بایگانی فلزی اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031067/استعلام-​دوربین-چشمی-5-عدد-مدل-زاوارسکی'>استعلام ​دوربین چشمی 5 عدد مدل زاوارسکی / استعلام, استعلام ​دوربین چشمی 5 عدد مدل زاوارسکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031068/مناقصه-آبرسانی-به-مناطق-عشایری'>مناقصه آبرسانی به مناطق عشایری  / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه آبرسانی به مناطق عشایری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031069/استعلام-روتر-سیسکو-مدل-1841'>استعلام روتر سیسکو مدل 1841 / استعلام, استعلام روتر سیسکو مدل 1841</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031070/مناقصه-تکمیل-خط-انتقال-قطعه-دوم-و-ساختمان-نگهبانی'>مناقصه تکمیل خط انتقال قطعه دوم و ساختمان نگهبانی  / مناقصه ,مناقصه تکمیل خط انتقال قطعه دوم و ساختمان نگهبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031071/استعلام-تابلو-آیت-الکرسی-و-تابلو-وان-یکاد'>استعلام تابلو آیت الکرسی و تابلو وان یکاد  / استعلام, استعلام تابلو آیت الکرسی و تابلو وان یکاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031072/استعلام-تعویض-موکت-آرتا-t13719'>استعلام تعویض موکت آرتا t13719 / استعلام, استعلام تعویض موکت آرتا t13719</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031073/استعلام-​الکتروشوک'>استعلام ​الکتروشوک / استعلام,استعلام ​الکتروشوک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031074/استعلام-ریبون-چاپگر-9000'>استعلام ریبون چاپگر 9000 / استعلام , استعلام ریبون چاپگر 9000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031076/استعلام-​​تابلو-برق-راه-انداز-درایو'>استعلام ​​تابلو برق راه انداز درایو  / استعلام, استعلام ​​تابلو برق راه انداز درایو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031077/استعلام-آبرسانی-به-مناطق-عشایری'>استعلام آبرسانی به مناطق عشایری / مناقصه, استعلام آبرسانی به مناطق عشایری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031078/استعلام-لایروبی-قنات-در-4-رشته'>استعلام لایروبی قنات در 4 رشته / استعلام,استعلام لایروبی قنات در 4 رشته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031079/استعلام-خرید-بتن-و-قالب-بندی'>استعلام خرید بتن و قالب بندی  / استعلام, استعلام خرید بتن و قالب بندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031080/استعلام-هارد-سرور'>استعلام هارد سرور  / استعلام ,استعلام هارد سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031081/مناقصه-نیرو-رسانی-توسعه-و-بازسازی-شبکه-های-توزیع-نیروی-برق'>مناقصه نیرو رسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق / مناقصه عمومی, مناقصه نیرو رسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031082/فراخوان-مرمت-و-نگهداری-راه-های-عشایری'>فراخوان مرمت و نگهداری راه های عشایری  / فراخوان , فراخوان مرمت و نگهداری راه های عشایری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031084/استعلام-​تجهیزات-و-سایل'>استعلام ​تجهیزات و سایل / استعلام, استعلام ​تجهیزات و سایل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031085/استعلام-خرید-اتصالات-پروژه-چرم-نوده'>استعلام خرید اتصالات پروژه چرم نوده / استعلام, استعلام خرید اتصالات پروژه چرم نوده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031086/مناقصه-خدمات-حجمی-نیروگاه--'>مناقصه خدمات حجمی نیروگاه... / مناقصه عمومی, مناقصه خدمات حجمی نیروگاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031087/مناقصه-نیرو-رسانی-توسعه-و-بازسازی-شبکه-های-توزیع-نیروی-برق'>مناقصه نیرو رسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق / مناقصه عمومی, مناقصه نیرو رسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031088/استعلام-5-عدد-ریبون-Color-ribbon-xid'>استعلام 5 عدد ریبون Color ribbon xid / استعلام ,استعلام 5 عدد ریبون Color ribbon xid</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031089/مناقصه-آبرسانی-به-مناطق-عشایری'>مناقصه آبرسانی به مناطق عشایری  / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه آبرسانی به مناطق عشایری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031090/استعلام-​اسکنر-بارکد-دستی'>استعلام ​اسکنر بارکد دستی / استعلام , استعلام ​اسکنر بارکد دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031092/استعلام-نصب-30-متر-نرده-و-حفاظ-دور-دیوار'>استعلام نصب 30 متر نرده و حفاظ دور دیوار / استعلام, استعلام نصب 30 متر نرده و حفاظ دور دیوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031093/استعلام-آب-رسانی-مدیریت--'>استعلام آب رسانی، مدیریت... / استعلام, استعلام آب رسانی، مدیریت... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031094/استعلام-اجاره-یک-دستگاه-خودرو--'>استعلام اجاره یک دستگاه خودرو ... / استعلام,استعلام اجاره یک دستگاه خودرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031095/مناقصه-مرمت-و-نگهداری-راه-های-عشایری'>مناقصه مرمت و نگهداری راه های عشایری / فراخوان , فراخوان مرمت و نگهداری راه های عشایری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031096/استعلام-خرید-تابلو-برق-کنتوری'>استعلام خرید تابلو برق کنتوری / استعلام, استعلام خرید تابلو برق کنتوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031097/استعلام-تهیه-مصالح-و-اجرای-دیوار'>استعلام تهیه مصالح و اجرای دیوار / استعلام ,استعلام تهیه مصالح و اجرای دیوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031098/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات / استعلام, استعلام خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031099/مناقصه-عملیات-اجرایی-تکمیل-مجتمع-آبرسانی-روستایی--'>مناقصه عملیات اجرایی تکمیل مجتمع آبرسانی روستایی... / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرایی تکمیل مجتمع آبرسانی روستایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031101/استعلام-دستگاه-صحافی-سیمی-فلزی'>استعلام دستگاه صحافی سیمی فلزی / استعلام , استعلام دستگاه صحافی سیمی فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031102/استعلام-اجرای-کابلکشی-و-واگذاری-برق-DC'>استعلام اجرای کابلکشی و واگذاری برق DC  / استعلام,استعلام اجرای کابلکشی و واگذاری برق DC </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031103/استعلام-برگزاری-نمایشگاه-صنایع-دستی'>استعلام برگزاری نمایشگاه صنایع دستی / استعلام,استعلام برگزاری نمایشگاه صنایع دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031104/مناقصه-آبرسانی-به-مناطق-عشایری'>مناقصه آبرسانی به مناطق عشایری  / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه آبرسانی به مناطق عشایری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031105/استعلام-خرید-کاغذ'>استعلام خرید کاغذ  / استعلام ,استعلام خرید کاغذ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031106/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته / استعلام , استعلام دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031107/استعلام-اجرای-روشنایی-تقاطع'>استعلام اجرای روشنایی تقاطع  / استعلام ,استعلام اجرای روشنایی تقاطع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031108/استعلام-رب-گوجه-فرنگی'>استعلام رب گوجه فرنگی / استعلام,استعلام رب گوجه فرنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031110/استعلام-کمد-بایگانی-فلزی-اداری'>استعلام کمد بایگانی فلزی اداری  / استعلام , استعلام کمد بایگانی فلزی اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031111/استعلام-اطلاعات-به-شرح-پیوست-می-باشد'>استعلام اطلاعات به شرح پیوست می باشد / استعلام,استعلام اطلاعات به شرح پیوست می باشد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031112/استعلام-ساخت-و-نصب-بنچ-مارک-هفتصد--'>استعلام ساخت و نصب بنچ مارک هفتصد... / استعلام, استعلام ساخت و نصب بنچ مارک هفتصد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031113/استعلام-خرید-تجهیزات-شبکه'>استعلام خرید تجهیزات شبکه / استعلام ,استعلام خرید تجهیزات شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031114/استعلام-تکمیل-مقاوم-سازی-مدرسه'>استعلام تکمیل مقاوم سازی مدرسه / استعلام , استعلام تکمیل مقاوم سازی مدرسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031115/استعلام-کارتریج-مشکی'>استعلام کارتریج مشکی / استعلام, استعلام کارتریج مشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031116/استعلام-کمد-کتابخانه-MDF'>استعلام کمد کتابخانه MDF / استعلام, استعلام کمد کتابخانه MDF</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031117/استعلام-کپه-کاری-66-هکتاری-پلاک'>استعلام کپه کاری 66 هکتاری پلاک / استعلام, استعلام کپه کاری 66 هکتاری پلاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031118/استعلام-عملیات-سرویس-نگهداری-و-تعمیر--'>استعلام عملیات سرویس، نگهداری و تعمیر ... / استعلام, استعلام عملیات سرویس، نگهداری و تعمیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031120/استعلام-دستگاه-ضبط-تصاویر-16-کانال--'>استعلام دستگاه ضبط تصاویر 16 کانال ... / استعلام,استعلام دستگاه ضبط تصاویر 16 کانال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031121/استعلام-نگهداری-و-پشتیبانی-دستگاه-ها--'>استعلام نگهداری و پشتیبانی دستگاه ها... / استعلام, استعلام نگهداری و پشتیبانی دستگاه ها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031122/مناقصه-خرید-خدمات-ایستگاه-فیبرنوری--'>مناقصه خرید خدمات ایستگاه فیبرنوری... / مناقصه خرید خدمات ایستگاه فیبرنوری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031123/استعلام-برگزاری-دوره-های-آموزشی-حوزه--'>استعلام برگزاری دوره های آموزشی حوزه ... / استعلام, استعلام برگزاری دوره های آموزشی حوزه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031124/استعلام-مرمت-آب-انبارهای'>استعلام مرمت آب انبارهای / استعلام , استعلام مرمت آب انبارهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031125/استعلام-اجرای-تکمیل-ساختمان-سرایداری'>استعلام اجرای تکمیل ساختمان سرایداری  / استعلام,استعلام اجرای تکمیل ساختمان سرایداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031126/استعلام-پکیج-کامل-نرم-افزار-شامل-حسابداری--'>استعلام پکیج کامل نرم افزار شامل حسابداری... / استعلام, استعلام پکیج کامل نرم افزار شامل حسابداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031127/استعلام-لوازم-کامپیوتری'>استعلام لوازم کامپیوتری  / استعلام , استعلام لوازم کامپیوتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031128/استعلام-تسطیح-و-رگلاژ-خیابان-ورودی--'>استعلام تسطیح و رگلاژ خیابان ورودی ... / استعلام,استعلام تسطیح و رگلاژ خیابان ورودی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031129/استعلام-تکمیل-مقاوم-سازی-مدرسه'>استعلام تکمیل مقاوم سازی مدرسه / استعلام , استعلام تکمیل مقاوم سازی مدرسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031130/استعلام-بسته-شماره-24-96-82-منطقه-غرب'>استعلام بسته شماره 24-96-82 منطقه غرب / استعلام, استعلام بسته شماره 24-96-82 منطقه غرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031131/استعلام-خرید-لوازم-اصلاح-نژاد-دام'>استعلام خرید لوازم اصلاح نژاد دام / استعلام ,استعلام خرید لوازم اصلاح نژاد دام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031132/استعلام-پکیج-فیزیوتراپی'>استعلام پکیج فیزیوتراپی / استعلام , استعلام پکیج فیزیوتراپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031133/مناقصه-اجرای-بخشی-از-شبکه-توزیع-آب-شرب'>مناقصه اجرای بخشی از شبکه توزیع آب شرب  / مناقصه ,مناقصه اجرای بخشی از شبکه توزیع آب شرب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031134/استعلام-قند-حبه'>استعلام قند حبه / استعلام, استعلام قند حبه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031135/استعلام-مشاوره-و-تهیه-طرح-و-نقشه'>استعلام مشاوره و تهیه طرح و نقشه / استعلام, استعلام مشاوره و تهیه طرح و نقشه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031136/استعلام-اسپیکر-و-دستگاه-ضبط-مخصوص--'>استعلام اسپیکر و دستگاه ضبط مخصوص ... / استعلام,استعلام اسپیکر و دستگاه ضبط مخصوص ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031137/استعلام-مرکب-سولماز'>استعلام مرکب سولماز / استعلام , استعلام مرکب سولماز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031138/استعلام-صندلی-گردان--'>استعلام صندلی گردان... / استعلام, استعلام صندلی گردان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031139/استعلام-بسته-شماره-122-96-81-منطقه-شرق--'>استعلام بسته شماره 122-96-81 منطقه شرق ...  / استعلام, استعلام بسته شماره 122-96-81 منطقه شرق ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031140/مناقصه-عملیات-تکمیلی-احداث-بان-دوم-سه-راهی'>مناقصه عملیات تکمیلی احداث بان دوم سه راهی  / مناقصه ,مناقصه عملیات تکمیلی احداث بان دوم سه راهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031141/استعلام-​کابل-کشی-شبکه-و-برق--'>استعلام ​کابل کشی شبکه و برق... / استعلام, استعلام ​کابل کشی شبکه و برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031142/استعلام-خرید-دوربین-مداربسته--'>استعلام خرید دوربین مداربسته ... / استعلام,استعلام خرید دوربین مداربسته ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031143/استعلام-دوره-آموزشی-و-همایش'>استعلام دوره آموزشی و همایش / استعلام ,استعلام دوره آموزشی و همایش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031144/استعلام-تعمیرات-اساسی-سالن-ورزشی'>استعلام تعمیرات اساسی سالن ورزشی / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031146/مناقصه-انجام-عملیات-حفاری-لوله-گذاری-آزمایش-پمپاژ-وسیمانتاسیون-4-حلقه-چاه-در--'>مناقصه انجام عملیات حفاری، لوله گذاری، آزمایش پمپاژ وسیمانتاسیون 4 حلقه چاه در ... / مناقصه ,مناقصه انجام عملیات حفاری، لوله گذاری، آزمایش پمپاژ وسیمانتاسیون 4 حلقه چاه در ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031147/استعلام-ترانس-جریان-24-کیلوولت'>استعلام ترانس جریان 24 کیلوولت / استعلام , استعلام ترانس جریان 24 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031148/استعلام-بازرسی-فنی--سرویس-و-نگهداری-اسا--'>استعلام بازرسی فنی - سرویس و نگهداری اسا.... / استعلام, استعلام بازرسی فنی - سرویس و نگهداری اسا....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031149/استعلام-فلنج-گلودار-300-250-200-از--'>استعلام فلنج گلودار 300-250-200 از ... / استعلام,استعلام فلنج گلودار 300-250-200 از ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031150/استعلام-لوازم-مصرفی-کارگاه'>استعلام لوازم مصرفی کارگاه / استعلام لوازم مصرفی کارگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031151/استعلام-بهای-احداث-چاه-عمیق'>استعلام بهای احداث چاه عمیق  / استعلام, استعلام بهای احداث چاه عمیق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031152/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن  / استعلام ,استعلام لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031153/مناقصه-خرید-کیت-انشعاب-آب-خانگی'>مناقصه خرید کیت انشعاب آب خانگی  / مناقصه ,مناقصه خرید کیت انشعاب آب خانگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031154/استعلام-خرید-ترمومتر-روغن-و-ترمومتر-سی--'>استعلام خرید ترمومتر روغن و ترمومتر سی... / استعلام, استعلام خرید ترمومتر روغن و ترمومتر سی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031155/استعلام-طراحی-سایت-اختصاصی-اداره-کل--'>استعلام طراحی سایت اختصاصی اداره کل ... / استعلام,استعلام طراحی سایت اختصاصی اداره کل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031156/استعلام-​کمد-و-میز-mdf'>استعلام ​کمد و میز mdf / استعلام, استعلام ​کمد و میز mdf</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031158/استعلام-تعمیرات-اساسی-و-عایق-رطوبتی'>استعلام تعمیرات اساسی و عایق رطوبتی  / استعلام ,استعلام تعمیرات اساسی و عایق رطوبتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031159/مناقصه-احداث-سازه-ساختمان-اداری-مرکز-خدمات-حوزه-علمیه--'>مناقصه احداث سازه ساختمان اداری مرکز خدمات حوزه علمیه... / مناقصه احداث سازه ساختمان اداری مرکز خدمات حوزه علمیه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031160/استعلام-تجهیزات-رایانه-ای-به-شرح-پیوست'>استعلام تجهیزات رایانه ای به شرح پیوست  / استعلام,استعلام تجهیزات رایانه ای به شرح پیوست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031161/استعلام-قیمت-پروژه-افزای'>استعلام قیمت پروژه افزای / استعلام, استعلام قیمت پروژه افزای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031163/مناقصه-واگذاری-نگهداری-سرویس-راهبردی-و-سرپرستی-تاسیسات-و-تجهیزات-مکانیکی'>مناقصه واگذاری نگهداری، سرویس راهبردی و سرپرستی تاسیسات و تجهیزات مکانیکی  / مناقصه ,مناقصه واگذاری نگهداری، سرویس راهبردی و سرپرستی تاسیسات و تجهیزات مکانیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031164/استعلام-صندلی-709-گردون'>استعلام صندلی 709 گردون / استعلام, استعلام صندلی 709 گردون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031165/استعلام-نصب-200-متر-ایزوگام'>استعلام نصب 200 متر ایزوگام  / استعلام,استعلام نصب 200 متر ایزوگام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031166/استعلام-حفاری-و-نصب-کیسینگ--'>استعلام حفاری و نصب کیسینگ... / استعلام, استعلام حفاری و نصب کیسینگ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031167/استعلام-دستگاه-صحافی'>استعلام دستگاه صحافی / استعلام , استعلام دستگاه صحافی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031168/استعلام-بسته-شماره-28-96-82-منطقه-غرب'>استعلام بسته شماره 28-96-82 منطقه غرب / استعلام, استعلام بسته شماره 28-96-82 منطقه غرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030247/مزایده-تعداد-7-عدد-مهتابی-روکار--'>مزایده تعداد 7 عدد مهتابی روکار... / آگهی مزایده، مزایده تعداد 7 عدد مهتابی روکار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030249/مزایده-واگذاری-پارکینگ-طبقاتی-در-5-طبقه-و-تالار-و-رستوران'>مزایده واگذاری پارکینگ طبقاتی در 5 طبقه و تالار و رستوران  / مزایده,مزایده واگذاری پارکینگ طبقاتی در 5 طبقه و تالار و رستوران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030250/مزایده-ششدانگ-اعیانی-آپارتمان-مساحت-106-75-متر'>مزایده ششدانگ اعیانی آپارتمان مساحت 106.75 متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی آپارتمان مساحت 106.75 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030251/مزایده-تمامت-ششدانگ-پلاک-22-فرعی-از-31-اصلی'>مزایده تمامت ششدانگ پلاک 22 فرعی از 31 اصلی / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ پلاک 22 فرعی از 31 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030253/مزایده-ششدانگ-پلاک-1394-فرعی-از-20-فرعی-از-13-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک 1394 فرعی از 20 فرعی از 13 اصلی  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 1394 فرعی از 20 فرعی از 13 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030254/مزایده-خانه-سرا-مساحت-194-90مترمربع'>مزایده خانه سرا مساحت 194.90مترمربع  / مزایده,مزایده خانه سرا مساحت 194.90مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030255/مزایده-تمامت-4-سهم-مشاع-از-168-سهم-ششدانگ-اراضی-کشاورزی'>مزایده تمامت 4 سهم مشاع از 168 سهم ششدانگ اراضی کشاورزی / مزایده,مزایده تمامت 4 سهم مشاع از 168 سهم ششدانگ اراضی کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030257/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-190متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 190متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 190متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030259/مزایده-ششدانگ-پلاکهای-ثبتی-بخش-سه-اهواز'>مزایده ششدانگ پلاکهای ثبتی بخش سه اهواز / مزایده,مزایده ششدانگ پلاکهای ثبتی بخش سه اهواز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030261/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-کشنده'>مزایده یک دستگاه کامیون کشنده  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه کامیون کشنده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030262/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-4493متر-غیرمنقول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 4493متر غیرمنقول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 4493متر غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030263/مزایده-فروش-11-دستگاه-ماشین-آلات-سنگین-و-نیمه-سنگین--نوبت-دوم'>مزایده فروش 11 دستگاه ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین  - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی، مزایده فروش 11 دستگاه ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030264/مزایده-بخشی-از-یک-قطعه-زمین-580-مترمربعی'>مزایده بخشی از یک قطعه زمین 580 مترمربعی / مزایده,مزایده بخشی از یک قطعه زمین 580 مترمربعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030265/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-660-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 660 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 660 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030266/مزایده-19-سهم-مشاعی-از-صد-سهم-پلاک-ثبتی'>مزایده 19 سهم مشاعی از صد سهم پلاک ثبتی  / مزایده,مزایده 19 سهم مشاعی از صد سهم پلاک ثبتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030268/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-مغازه-مساحت-سی-و-سه-و-شصت-صدم-متر'>مزایده سه دانگ از ششدانگ مغازه مساحت سی و سه و شصت صدم متر  / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ مغازه مساحت سی و سه و شصت صدم متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030269/مزایده-یک-قطعه-ملک-پلاک-ثبتی-880-فرعی'>مزایده یک قطعه ملک پلاک ثبتی 880 فرعی / مزایده,مزایده یک قطعه ملک پلاک ثبتی 880 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030270/مزایده-فروش-یک-دستگاه-ترانسفورماتور--'>مزایده فروش یک دستگاه ترانسفورماتور... / آگهی مزایده، مزایده فروش یک دستگاه ترانسفورماتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030271/مزایده-زمینی-کاربری-فعلی-شالیزاری-مساحت-4000-متر'>مزایده زمینی کاربری فعلی شالیزاری مساحت 4000 متر / مزایده,مزایده زمینی کاربری فعلی شالیزاری مساحت 4000 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030272/مزایده-عرضه-عمومی-سهام-و-بنگاه---(نوبت-دوم)'>مزایده عرضه عمومی سهام و بنگاه ... (نوبت دوم) / مزایده ,مزایده عرضه عمومی سهام و بنگاه ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030273/مزایده-واگذاری-مجتمع-تجاری-شهر'>مزایده واگذاری مجتمع تجاری شهر / آگهی مزایده ، مزایده واگذاری مجتمع تجاری شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030274/مزایده-یک-قطعه-زمین-کاربری-باغی-مساحت-450متر'>مزایده یک قطعه زمین کاربری باغی مساحت 450متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کاربری باغی مساحت 450متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030275/مزایده-لوازم-و-تجهیزات-مستعمل-کامپیوتری-و---(نوبت-دوم)'>مزایده لوازم و تجهیزات مستعمل کامپیوتری و ... (نوبت دوم) / مزایده لوازم و تجهیزات مستعمل کامپیوتری و ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030276/مزایده-مغازه-تجاری-مساحت-30-55متر-مرحله-اول'>مزایده مغازه تجاری مساحت 30.55متر مرحله اول / مزایده,مزایده مغازه تجاری مساحت 30.55متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030278/مزایده-قطعات-سالم-غیرسالم-و-مستعمل-محصولات-تولیدی'>مزایده قطعات سالم، غیرسالم و مستعمل محصولات تولیدی  / آگهی مزایده,مزایده قطعات سالم، غیرسالم و مستعمل محصولات تولیدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030279/مزایده-پلاک-17-اصلی-بخش-5-البرز-استان-قزوین-نوبت-اول'>مزایده پلاک 17 اصلی بخش 5 البرز استان قزوین نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک 17 اصلی بخش 5 البرز استان قزوین نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030280/مزایده-پلاک-ثبتی-28-فرعی-بخش-5-تبریز-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 28 فرعی بخش 5 تبریز نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 28 فرعی بخش 5 تبریز نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030282/مزایده-پلاک-ثبتی-9607-فرعی-بخش-نه-تبریز'>مزایده پلاک ثبتی 9607 فرعی بخش نه تبریز / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 9607 فرعی بخش نه تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030283/مزایده-یک-واحد-ساختمان-بخش-27-گیلان-نوبت-دوم'>مزایده یک واحد ساختمان بخش 27 گیلان نوبت دوم / مزایده,مزایده یک واحد ساختمان بخش 27 گیلان نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030285/تجدید-مزایده-اجاره-عرصه-جهت-احداث-و-راه-اندازی-زمین-تنیس-و-والیبال-ساحلی--'>تجدید مزایده اجاره عرصه جهت احداث و راه اندازی زمین تنیس و والیبال ساحلی... / آگهی تجدید مزایده، تجدید مزایده اجاره عرصه جهت احداث و راه اندازی زمین تنیس و والیبال ساحلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030287/مزایده-یک-قطعه-باغ-صنوبر-مساحت-2000متر'>مزایده یک قطعه باغ صنوبر مساحت 2000متر  / مزایده,مزایده یک قطعه باغ صنوبر مساحت 2000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030290/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خمیرکن-و--'>مزایده فروش یک دستگاه خمیرکن و ... / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خمیرکن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030291/مزایده-زمین-زراعی-نوبت-اول-غیرمنقول'>مزایده زمین زراعی نوبت اول غیرمنقول / مزایده,مزایده زمین زراعی نوبت اول غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030292/مزایده-فروش-یک-دستگاه-کامیون-کشنده'>مزایده فروش یک دستگاه کامیون کشنده  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه کامیون کشنده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030293/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-267-متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 267 متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 267 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030296/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-173-5متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 173.5متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 173.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030298/مزایده-5-دستگاه-از-کامیون'>مزایده  5 دستگاه از کامیون / مزایده عمومی , مزایده 5 دستگاه از کامیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030300/مزایده-یک-دستگاه-نیسان-وانت-بار-دوگانه-cng'>مزایده یک دستگاه نیسان وانت بار دوگانه cng / مزایده, مزایده یک دستگاه نیسان وانت بار دوگانه cng</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030301/مزایده-یک-قطعه-زمین-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین نوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030303/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-1209-15متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 1209.15متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 1209.15متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030304/فراخوان-سه-مدرسه-غیرانتفاعی--نوبت-دوم'>فراخوان سه مدرسه غیرانتفاعی .. نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان سه مدرسه غیرانتفاعی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030305/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-در-سه-طبقه-بخش-دو-کرمانشاه'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی در سه طبقه بخش دو کرمانشاه / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی در سه طبقه بخش دو کرمانشاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030306/مزایده-فروش-کالاهای-اسقاطی-و-ناباب-خودرو-و---نوبت-دوم'>مزایده فروش کالاهای اسقاطی و ناباب، خودرو و .... نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش کالاهای اسقاطی و ناباب، خودرو و .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030307/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-سیصد-مترمربع'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت سیصد مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت سیصد مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030313/مزایده-دو-قطعه-زمین-مزروعی-نوبت-اول'>مزایده دو قطعه زمین مزروعی نوبت اول  / مزایده,مزایده دو قطعه زمین مزروعی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030316/مزایده-منزل-مسکونی-بخش-دو-بجنورد-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی بخش دو بجنورد نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی بخش دو بجنورد نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030318/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-230متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 230متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 230متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030319/مزایده-واگذاری-مجموعه-رفاهی--بین-راهی-کاروانسرا--'>مزایده واگذاری مجموعه رفاهی - بین راهی کاروانسرا... / مزایده عمومی, مزایده واگذاری مجموعه رفاهی - بین راهی کاروانسرا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030320/مزایده-نایلون-پریفرم-گونی-و-سایر-اقلام-ضایعاتی-نوبت-دوم'>مزایده نایلون، پریفرم، گونی و سایر اقلام ضایعاتی -نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده نایلون، پریفرم، گونی و سایر اقلام ضایعاتی -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030321/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-70-33متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 70.33متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 70.33متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030322/مزایده-اجرای-تفکیک-زباله'>مزایده اجرای تفکیک زباله  / آگهی مزایده , مزایده اجرای تفکیک زباله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030324/مزایده-سرقفلی-مغازه-پلاک-ثبتی-بخش-یک-نوبت-دوم'>مزایده سرقفلی مغازه پلاک ثبتی بخش یک نوبت دوم  / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه پلاک ثبتی بخش یک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030326/مزایده-سرقفلی-ملک-بخش-سه-تبریز-نوبت-دوم'>مزایده سرقفلی ملک بخش سه تبریز نوبت دوم  / مزایده,مزایده سرقفلی ملک بخش سه تبریز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030328/مزایده-اجرای-عملیات-بندری-در-مورد-کالاهای-کانتینری-و-غیر-کانتینری-با-انجام-سرمایه-گذاری-تکمیلی--(نوبت-دوم)'>مزایده اجرای عملیات بندری در مورد کالاهای کانتینری و غیر کانتینری، با انجام سرمایه گذاری تکمیلی...(نوبت دوم) / مزایده , مزایده اجرای عملیات بندری در مورد کالاهای کانتینری و غیر کانتینری، با انجام سرمایه گذاری تکمیلی... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030330/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-نه'>مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی بخش نه / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی بخش نه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030331/مزایده-کالاهای-راکد-و-اسقاط-(نو-مستعمل-و-ضایعات)--(نوبت-دوم)'>مزایده کالاهای راکد و اسقاط (نو، مستعمل و ضایعات)... (نوبت دوم) / مزایده ,مزایده کالاهای راکد و اسقاط (نو، مستعمل و ضایعات)... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030332/مزایده-تعدادی-از-وسائط-نقلیه-نوبت-دوم'>مزایده تعدادی از وسائط نقلیه- نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده تعدادی از وسائط نقلیه- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030334/مزایده-شش-قطعه-زمین-کاربری-مسکونی-بندر-ریگ-نوبت-دوم'>مزایده شش قطعه زمین کاربری مسکونی بندر ریگ نوبت دوم  / مزایده,مزایده شش قطعه زمین کاربری مسکونی بندر ریگ نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030336/مزایده-حدود-230-قلم-از-قطعات-خودرویی-مازاد'>مزایده حدود 230 قلم از قطعات خودرویی مازاد  / آگهی مزایده , مزایده حدود 230 قلم از قطعات خودرویی مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030337/مزایده-ملک-مغازه-مساحت-43-26متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مغازه مساحت 43.26متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مغازه مساحت 43.26متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030341/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-2000متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 2000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 2000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030342/مزایده-3-دستگاه-از-کامیون--نوبت-دوم'>مزایده 3 دستگاه از کامیون - نوبت دوم / مزایده عمومی , مزایده 3 دستگاه از کامیون - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030343/مزایده-اجاره-اماکن-ورزشی--'>مزایده اجاره اماکن ورزشی ... / مزایده, مزایده اجاره اماکن ورزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030344/مزایده-یک-دستگاه-آسیاب-و-دستگاه-پرس-علوفه'> مزایده یک دستگاه آسیاب و دستگاه پرس علوفه / مزایده,  مزایده یک دستگاه آسیاب و دستگاه پرس علوفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030345/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-161-01متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 161.01متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 161.01متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030346/مزایده-اقلام-مازاد-و-ضایعاتی'>مزایده اقلام مازاد و ضایعاتی / مزایده، مزایده اقلام مازاد و ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030347/مزایده-ششدانگ-پلاک-142-و-سه-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک 142 و سه فرعی  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 142 و سه فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030348/مزایده-فروش-23-تن-پسته-خشک-ممتاز'>مزایده فروش 23 تن پسته خشک ممتاز / آگهی مزایده, مزایده فروش 23 تن پسته خشک ممتاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030350/آگهی-فروش-کارخانجات-آرد--نشاسته--گلوکز--دکستروز-و-خوراک-دام'>آگهی فروش کارخانجات آرد ، نشاسته ، گلوکز ، دکستروز و خوراک دام / آگهی فروش، آگهی فروش کارخانجات آرد ، نشاسته ، گلوکز ، دکستروز و خوراک دام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030351/مزایده-تعدادی-از-ماشین-آلات-و-تجهیزات-دست-دوم'>مزایده تعدادی از ماشین آلات و تجهیزات دست دوم   / مزایده تعدادی از ماشین آلات و تجهیزات دست دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030354/مزایده-دو-قطعه-زمین-مساحت-تجمیعا-6715مترمربع'>مزایده دو قطعه زمین مساحت تجمیعا 6715مترمربع  / مزایده,مزایده دو قطعه زمین مساحت تجمیعا 6715مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030355/مزایده-فروش-کنجاله-زیتون'>مزایده فروش کنجاله زیتون  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش کنجاله زیتون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030356/مزایده-تعداد-ده-عدد-آثار-هنری'>مزایده تعداد ده عدد آثار هنری  / مزایده، مزایده تعداد ده عدد آثار هنری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030357/مزایده-فروش-ششدانگ-زمین-5-فرعی-از-106-اصلی'>مزایده فروش ششدانگ زمین 5 فرعی از 106 اصلی / مزایده,مزایده فروش ششدانگ زمین 5 فرعی از 106 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030360/مزایده-دو-دستگاه-خودرو-قابل-شماره-گذاری'>مزایده  دو دستگاه خودرو قابل شماره گذاری  / مزایده، مزایده  دو دستگاه خودرو قابل شماره گذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030361/مزایده-فروش-تعداد-7-باب-از-سوله-های-مازاد'>مزایده فروش تعداد 7 باب از سوله های مازاد  / مزایده,مزایده فروش تعداد 7 باب از سوله های مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030362/مزایده-واگذاری-زمینی-مساحت-1484-5-متر'>مزایده واگذاری زمینی مساحت 1484.5 متر / مزایده,مزایده واگذاری زمینی مساحت 1484.5 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030365/مزایده-یک-دستگاه-پژو-405'>مزایده یک دستگاه پژو 405 / مزایده یک دستگاه پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030367/مزایده-فروش-املاک-بصورت-نقد-و-اقساط'>مزایده فروش املاک بصورت نقد و اقساط  / مزایده,مزایده فروش املاک بصورت نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030369/مزایده-محل-بوفه-آموزشکده'>مزایده محل بوفه آموزشکده  / آگهی مزایده ,مزایده محل بوفه آموزشکده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030370/مزایده-ضایعات-آهنی'>مزایده ضایعات آهنی / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده ضایعات آهنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030371/مزایده-یک-دست-سرویس-مبلمان-چوبی-استیل--'>مزایده یک دست سرویس مبلمان چوبی استیل... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دست سرویس مبلمان چوبی استیل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030372/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-پلاک-1911-فرعی'>مزایده ششدانگ آپارتمان پلاک 1911 فرعی  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان پلاک 1911 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030374/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-صد-و-چهل-متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت صد و چهل متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت صد و چهل متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030375/مزایده-واگذاری-تمام-شرکت--'>مزایده واگذاری تمام شرکت ...  / مزایده واگذاری تمام شرکت ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030377/مزایده-واگذاری-بوفه-دانشجویی'>مزایده واگذاری بوفه دانشجویی / آگهی مزایده, مزایده واگذاری بوفه دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030378/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-6606متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 6606متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 6606متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030379/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-206'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 206 / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 206</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030380/مزایده-بوفه-استخر'>مزایده بوفه استخر  / مزایده بوفه استخر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030381/مزایده-مغازه-صرافی-مساحت-48-متر-و-آپارتمان-196متر-96-10-30'>مزایده مغازه صرافی مساحت 48 متر و آپارتمان 196متر 96.10.30 / مزایده,مزایده مغازه صرافی مساحت 48 متر و آپارتمان 196متر 96.10.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030383/مزایده-مخازن-عایق-کاری-شده-مازوت--'>مزایده مخازن عایق کاری شده مازوت... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده مخازن عایق کاری شده مازوت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030384/مزایده-واگذاری-انتشارات-دانشجویی'>مزایده واگذاری انتشارات دانشجویی / آگهی مزایده, مزایده واگذاری انتشارات دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030385/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-526-5متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 526.5متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 526.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030387/مزایده-فروش-وسایل-اداری-ضایعاتی'>مزایده فروش وسایل اداری ضایعاتی  / مزایده فروش وسایل اداری ضایعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030388/مزایده-یک-دستگاه-لیفتراک-2-تنی'>مزایده یک دستگاه لیفتراک 2 تنی / آگهی مزایده اموال غیر منقول,مزایده یک دستگاه لیفتراک 2 تنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030390/مزایده-فروش-خودرو-مگان'>مزایده فروش خودرو مگان / مزایده ، مزایده فروش خودرو مگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030391/مزایده-سه-دانگ-از-پلاک-ثبتی-88-34907-شماره-دو'>مزایده سه دانگ از پلاک ثبتی 88-34907 شماره دو / مزایده,مزایده سه دانگ از پلاک ثبتی 88-34907 شماره دو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030392/مزایده-اموال-منقول-وانت-مزدا-دوکابین-و-اقلام-مشروحه----نوبت-دوم'>مزایده اموال منقول وانت مزدا دوکابین و اقلام مشروحه ... - نوبت دوم / مزایده,مزایده اموال منقول وانت مزدا دوکابین و اقلام مشروحه ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030394/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-هفتاد-و-سه-فرعی-بخش-5-تهران'>مزایده پلاک ثبتی شماره هفتاد و سه فرعی بخش 5 تهران / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره هفتاد و سه فرعی بخش 5 تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030396/مزایده-فروش-خودروی-مدل-1385--نوبت-دوم'>مزایده فروش خودروی مدل 1385  - نوبت دوم / مزایده , مزایده فروش خودروی مدل 1385 - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030397/مزایده-یک-دستگاه-سواری-mvm'>مزایده یک دستگاه سواری mvm / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه سواری mvm</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030398/مزایده-فروش-چند-دستگاه-خودرو-سبک-و-سنگین'>مزایده فروش چند دستگاه خودرو سبک و سنگین / آگهی مزایده,مزایده فروش چند دستگاه خودرو سبک و سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030399/مزایده-تمامت-ششدانگ-زمین-مساحت-849-5متر'>مزایده تمامت ششدانگ زمین مساحت 849.5متر  / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ زمین مساحت 849.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030400/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-405'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 405  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030402/مزایده-فروش-ریکا'>مزایده فروش ریکا / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش ریکا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030403/مزایده-پلاک-ثبتی-148-فرعی-از-13-بخش-شش-علی-آباد'>مزایده پلاک ثبتی 148 فرعی از 13 بخش شش علی آباد / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 148 فرعی از 13 بخش شش علی آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030404/مزایده-تخت-چند-منظوره-کودک--مرحله-دوم'>مزایده تخت چند منظوره کودک....مرحله دوم  / مزایده, مزایده تخت چند منظوره کودک....مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030405/مزایده-خودرو-سواری-پژو-تیپ-پارس'>مزایده خودرو سواری پژو تیپ پارس  / آگهی مزایده، مزایده خودرو سواری پژو تیپ پارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030406/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-77-00متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 77.00متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 77.00متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030407/مزایده-اقلام-ضایعاتی-مازاد-برنیاز-و----نوبت-دوم'>مزایده اقلام ضایعاتی مازاد برنیاز و.....- نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده اقلام ضایعاتی مازاد برنیاز و.....- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030408/مزایده-تعداد-هفده-عدد-تخت-چوبی-تنه-درختی--یک-دستگاه-یخچال-نوشابه'>مزایده تعداد هفده عدد تخت چوبی تنه درختی - یک دستگاه یخچال نوشابه  / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول,مزایده تعداد هفده عدد تخت چوبی تنه درختی - یک دستگاه یخچال نوشابه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030409/مزایده-یک-دستگاه-قیچی-و--'>مزایده  یک دستگاه قیچی و ... / آگهی مزایده, مزایده  یک دستگاه قیچی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030410/مزایده-آپارتمان-مساحت-74-75مترمربع'>مزایده آپارتمان مساحت 74.75مترمربع / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 74.75مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030411/مزایده-اورال-چهاررنگ--'> مزایده اورال چهاررنگ... / مزایده,  مزایده اورال چهاررنگ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030413/مزایده-تامین-کالا-و-خدمات-فرروشگاههای-داخل-زندان'>مزایده تامین کالا و خدمات فرروشگاههای داخل زندان / آگهی مزایده عمومی , مزایده تامین کالا و خدمات فرروشگاههای داخل زندان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030414/مزایده-فروش-واحدهای-مسکونی'>مزایده فروش واحدهای مسکونی  / مزایده,مزایده فروش واحدهای مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030415/مزایده-دستگاه-گردباف-تولید-کیسه'>مزایده دستگاه گردباف تولید کیسه / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده دستگاه گردباف تولید کیسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030416/مزایده-آپارتمان-دو-خوابه-غیرمنقول'>مزایده آپارتمان دو خوابه غیرمنقول  / مزایده,مزایده آپارتمان دو خوابه غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030417/مزایده-اقلام-ضایعاتی-مازاد-بر-نیاز--نوبت-دوم'>مزایده اقلام ضایعاتی مازاد بر نیاز - نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده اقلام ضایعاتی مازاد بر نیاز - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030418/مزایده-یک-خط-تلفن-همراه-سیار-دائمی'>مزایده یک خط تلفن همراه سیار دائمی / مزایده, مزایده یک خط تلفن همراه سیار دائمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030419/مزایده83-کارتن-رنگ-مو-با-مارک-کریستال'>مزایده83 کارتن رنگ مو با مارک کریستال / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده 83 کارتن رنگ مو با مارک کریستال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030420/مزایده-اجاره-تعداد-20-باب-مغازه-(مرحله-دوم)'>مزایده اجاره تعداد 20 باب مغازه (مرحله دوم) / مزایده, مزایده اجاره تعداد 20 باب مغازه (مرحله دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030421/مزایده-فروش-انواع-کابل-برق-و-مخابرات'>مزایده فروش انواع کابل برق و مخابرات  / آگهی مزایده, مزایده فروش انواع کابل برق و مخابرات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030423/مزایده-کپسول-مستعمل-گاز--'>مزایده کپسول مستعمل گاز ... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده کپسول مستعمل گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030427/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بر-نیاز-استان-اصفهان'>مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز استان اصفهان  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز استان اصفهان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030429/مزایده-دو-دستگاه-جوش-اینورتر-کارکرده'>مزایده دو دستگاه جوش اینورتر کارکرده / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده دو دستگاه جوش اینورتر کارکرده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030431/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بر-نیاز-شماره-96-1'>مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز شماره 96/1 / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز شماره 96/1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030432/مزایده-فروش-saddleها-و-آهن-آلات-ضایعاتی'>مزایده فروش saddleها و آهن آلات ضایعاتی / آگهی مزایده , مزایده فروش saddleها و آهن آلات ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030433/مزایده-اجاره-واحد-فیزیوتراپی-مرکز-پزشکی---'>مزایده اجاره واحد فیزیوتراپی مرکز پزشکی .... / آگهی مزایده , مزایده اجاره واحد فیزیوتراپی مرکز پزشکی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030434/مزایده-فروش-تعداد-25-فقره-از-املاک-مازاد-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 25 فقره از املاک مازاد نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد 25 فقره از املاک مازاد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030435/مزایده-تعداد-140-کارتن-مایع-ظرفشویی'>مزایده تعداد 140 کارتن مایع ظرفشویی / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده تعداد 140 کارتن مایع ظرفشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030436/مزایده-یخچال-ویترینی'>مزایده یخچال ویترینی / آگهی مزایده,مزایده یخچال ویترینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030437/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-54-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 54 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 54 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030440/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-هیوندائی-توسان'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری هیوندائی توسان  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودروی سواری هیوندائی توسان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030441/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-مساحت-343559-70متر'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 343559.70متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 343559.70متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030443/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-130متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 130متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 130متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030447/مزایده-فروش-تعداد-سه-دستگاه-خودرو'>مزایده فروش تعداد سه دستگاه خودرو  / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش تعداد سه دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030448/مزایده-یک-قطعه-باغ-مساحت-2500متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه باغ مساحت 2500متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه باغ مساحت 2500متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030451/مزایده-فروش-دو-دستگاه-تویوتا-مدل-86---'>مزایده فروش دو دستگاه تویوتا مدل 86 .... / آگهی مزایده ، مزایده فروش دو دستگاه تویوتا مدل 86 ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030453/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-دو'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش دو  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030455/مزایده-دستگاه-های-تراشکاری-بالابر-کابین-شومینه-آجرنما-و-سفال-بام-گوشی-موبایل--'>مزایده دستگاه های تراشکاری بالابر کابین، شومینه آجرنما و سفال بام، گوشی موبایل... / مزایده, مزایده دستگاه های تراشکاری بالابر کابین، شومینه آجرنما و سفال بام، گوشی موبایل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030459/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-دو-ناحیه-نود-و-نه'>مزایده پلاک ثبتی بخش دو ناحیه نود و نه / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش دو ناحیه نود و نه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030460/مزایده-مقادیری-از-اقلام-مستعمل-و-خارج-از-رده-موجود-در---نوبت-دوم'>مزایده مقادیری از اقلام مستعمل و خارج از رده موجود در ... نوبت دوم  / مزایده , مزایده مقادیری از اقلام مستعمل و خارج از رده موجود در ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030461/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-301-16متر-قطعه-هفده'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 301.16متر قطعه هفده / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 301.16متر قطعه هفده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030462/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پراید-هاچ-بک'>مزایده یک دستگاه خودروی پراید هاچ بک  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه خودروی پراید هاچ بک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030464/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-طبقه-5-مساحت-55-06متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه 5 مساحت 55.06متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه 5 مساحت 55.06متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030467/مزایده-انواع-کفش-زنانه'>مزایده انواع کفش زنانه  / آگهی مزایده, مزایده انواع کفش زنانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030468/مزایده-فروش-املاک-و-مستغلات-در-استانهای-خراسان-رضوی-و-خراسان-جنوبی'>مزایده فروش املاک و مستغلات در استانهای خراسان رضوی و خراسان جنوبی  / مزایده,مزایده فروش املاک و مستغلات در استانهای خراسان رضوی و خراسان جنوبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030469/مزایده-فروش-سواری-پراید-مدل-82'>مزایده فروش سواری پراید مدل 82  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش سواری پراید مدل 82 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030470/مزایده-فروش-ضایعات-پوشال-کاغذی'>مزایده فروش ضایعات پوشال کاغذی / مزایده, مزایده فروش ضایعات پوشال کاغذی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030471/مزایده-آپارتمان-با-قدمت-چهار-سال'>مزایده آپارتمان با قدمت چهار سال  / مزایده,مزایده آپارتمان با قدمت چهار سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030473/مزایده-فروش-بخشی-از-اقلام-اداری-مازاد--'>مزایده فروش بخشی از اقلام اداری مازاد... / مزایده, مزایده فروش بخشی از اقلام اداری مازاد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030474/مزایده-تعدادی-خودروی-مازاد-نیاز--'>مزایده تعدادی خودروی مازاد نیاز... / مزایده ,مزایده تعدادی خودروی مازاد نیاز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030475/مزایده-یخچال-ویترینی-و--'>مزایده یخچال ویترینی و ... / اگهی مزایده , مزایده یخچال ویترینی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030477/مزایده-آپارتمان-مساحت-225-78متر'>مزایده آپارتمان مساحت 225.78متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 225.78متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030478/تجدید-مزایده-انجام-فرآیند-مراحل-پذیرش-اسقاط-و-دمونتاژ-خودروها-نوبت-دوم'>تجدید مزایده انجام فرآیند مراحل پذیرش اسقاط و دمونتاژ خودروها- نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده عمومی, تجدید مزایده انجام فرآیند مراحل پذیرش اسقاط و دمونتاژ خودروها- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030479/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-دوم-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه دوم تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه دوم تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030480/مزایده-ملک-بخش-شش-مشهد-مرحله-اول'>مزایده ملک بخش شش مشهد مرحله اول / مزایده,مزایده ملک بخش شش مشهد مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030484/مزایده-فروش-اقلام-بالامصرف-و-ضایعاتی-مواد-شیمیایی-و--'>مزایده فروش اقلام بالامصرف و ضایعاتی مواد شیمیایی و ... / مزایده , مزایده فروش اقلام بلامصرف و ضایعاتی مواد شیمیایی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030485/مزایده-ملک-بخش-نه-مشهد-اموال-منقول-غیرمنقول'>مزایده ملک بخش نه مشهد اموال منقول غیرمنقول / مزایده,مزایده ملک بخش نه مشهد اموال منقول غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030486/اصلاحیه-مزایده-ششدانگ-اپارتمان'>اصلاحیه مزایده ششدانگ اپارتمان / اصلاحیه مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030487/مزایده-واگذاری-یکباب-غرفه-تجاری--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری یکباب غرفه تجاری ...نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری یکباب غرفه تجاری ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030488/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-مغازه'>مزایده دو دانگ مشاع از مغازه / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030490/مزایده-واگذاری-مخازن-سد---تجدید-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری مخازن سد... -تجدید- نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی, مزایده واگذاری مخازن سد... -تجدید- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030492/مزایده-ملک-به-پلاک-ثبتی-280-فرعی-از-129-اصلی'>مزایده ملک به پلاک ثبتی 280 فرعی از 129 اصلی / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی 280 فرعی از 129 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030494/مزایده-پلاک-ثبتی-نود-و-یک-فرعی-بخش-ده-مشهد'>مزایده پلاک ثبتی نود و یک فرعی بخش ده مشهد / مزایده,مزایده پلاک ثبتی نود و یک فرعی بخش ده مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030498/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-مرکز-معاینه-فنی-خودرو---نوبت-دوم'>مزایده واگذاری بهره برداری مرکز معاینه فنی خودرو ... نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری بهره برداری مرکز معاینه فنی خودرو ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030499/مزایده-ششدانگ-اعیانی-پلاک-ثبتی-بخش-یک-ثبتی-قم'>مزایده ششدانگ اعیانی پلاک ثبتی بخش یک ثبتی قم / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی پلاک ثبتی بخش یک ثبتی قم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030502/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-248-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 248 متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 248 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030504/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-106-30متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 106.30متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 106.30متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030506/مزایده-فروش-قطعات-شهرهای-لار-گراش-لامرد-نوبت-دوم'>مزایده فروش قطعات شهرهای لار گراش لامرد نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش قطعات شهرهای لار گراش لامرد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030510/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-138-87-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 138.87 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 138.87 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030511/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-یک-127-14متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه یک 127.14متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه یک 127.14متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030513/مزایده-آپارتمان-قطعه-ششم-118-84متر'>مزایده آپارتمان قطعه ششم 118.84متر  / مزایده,مزایده آپارتمان قطعه ششم 118.84متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030516/مزایده-سواری-پراید--'>مزایده سواری پراید ... / مزایده,مزایده سواری پراید ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030518/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-در-اختیار-خود-نقد-و-اقساط'>مزایده فروش تعدادی از املاک در اختیار خود نقد و اقساط  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک در اختیار خود نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030522/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-165-57متر-تجدید'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 165.57متر تجدید / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 165.57متر تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030524/مزایده-فروش-تعدادی-از-اقلام-مازاد-بر-نیاز-مخابراتی--'>مزایده فروش تعدادی از اقلام مازاد بر نیاز مخابراتی ... / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش تعدادی از اقلام مازاد بر نیاز مخابراتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030525/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-بخش-یازده-قطعه-دوم-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان بخش یازده قطعه دوم تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان بخش یازده قطعه دوم تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030528/مزایده-واگذاری-محل-بوفه-سایت-مرکزی'>مزایده واگذاری محل بوفه سایت مرکزی / مزایده, مزایده واگذاری محل بوفه سایت مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030529/مزایده-ملک-به-پلاک-ثبتی-35-4548-بخش-یازده-تهران'>مزایده ملک به پلاک ثبتی 35/4548 بخش یازده تهران / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی 35/4548 بخش یازده تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030532/مزایده-دو-راس-اسب--'>مزایده دو راس اسب ... / مزایده,مزایده دو راس اسب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030533/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-1481-فرعی-از-6718-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی شماره 1481 فرعی از 6718 اصلی  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 1481 فرعی از 6718 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030535/مزایده-واگذاری-محل-انتشارات-سایت-مرکزی-و-دانشکده-های-تابعه'>مزایده واگذاری محل انتشارات سایت مرکزی و دانشکده های تابعه / مزایده, مزایده واگذاری محل انتشارات سایت مرکزی و دانشکده های تابعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030536/مزایده-ملک-مشاع-به-پلاک-ثبتی-731-فرعی-بخش-دو-تهران'>مزایده ملک مشاع به پلاک ثبتی 731 فرعی بخش دو تهران / مزایده,مزایده ملک مشاع به پلاک ثبتی 731 فرعی بخش دو تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030538/مزایده-فروش-اموال-اسقاطی-و-از-رده-خارج-96-10-30'>مزایده فروش اموال اسقاطی و از رده خارج 96.10.30 / آگهی مزایده , مزایده فروش اموال اسقاطی و از رده خارج 96.10.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030539/مزایده-فروش-اموال-اسقاطی-و-ضایعات'>مزایده فروش اموال اسقاطی و ضایعات  / اگهی مزایده , مزایده فروش اموال اسقاطی و ضایعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030541/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-ملک-بخش-یازده-تهران'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ ملک بخش یازده تهران  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ ملک بخش یازده تهران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030546/مزایده-پلاک-ثبتی-1-11578-بخش-12-تهران'>مزایده پلاک ثبتی 1/11578 بخش 12 تهران / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1/11578 بخش 12 تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030547/مزایده-بهره-برداری-از-فضای-آشپزخانه-و-سالنهای-غذاخوری'>مزایده بهره برداری از فضای آشپزخانه و سالنهای غذاخوری / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از فضای آشپزخانه و سالنهای غذاخوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030548/مزایده-پلاک-ثبتی-64809-فرعی-بخش-دو-تهران-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی 64809 فرعی بخش دو تهران نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 64809 فرعی بخش دو تهران نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030550/مزایده-دو-باب-مغازه-مساحت-20-و-30-متر'>مزایده دو باب مغازه مساحت 20 و 30 متر / مزایده,مزایده دو باب مغازه مساحت 20 و 30 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030552/اگهی-مزایده-خودروی-سواری-پراید-جی-تی-ایکس'>اگهی مزایده خودروی سواری پراید جی تی ایکس / آگهی مزایده، اگهی مزایده خودروی سواری پراید جی تی ایکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030553/مزایده-پلاک-ثبتی-29172-فرعی-بخش-7-تهران'>مزایده پلاک ثبتی 29172 فرعی بخش 7 تهران / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 29172 فرعی بخش 7 تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030554/مزایده-ششدانگ-زمین-مسکونی-199-47متر'>مزایده ششدانگ زمین مسکونی 199.47متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مسکونی 199.47متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030555/مزایده-ملک-بخش-هشت-قزوین-مرحله-دوم'>مزایده ملک بخش هشت قزوین مرحله دوم  / مزایده,مزایده ملک بخش هشت قزوین مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030558/مزایده-ملک-شماره-14098-فرعی-مرحله-دوم'>مزایده ملک شماره 14098 فرعی مرحله دوم / مزایده,مزایده ملک شماره 14098 فرعی مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030559/مزایده-اجاره-سه-باب-مغازه-نوبت-دوم'>مزایده اجاره سه باب مغازه  نوبت دوم  / مزایده عمومی، مزایده اجاره سه باب مغازه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030561/مزایده-یک-واحد-ملک-تجاری-به-پلاک-ثبتی-4703-فرعی'>مزایده یک واحد ملک تجاری به پلاک ثبتی 4703 فرعی / مزایده,مزایده یک واحد ملک تجاری به پلاک ثبتی 4703 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030563/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-طبقه-سه-114-03متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه سه 114.03متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه سه 114.03متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030564/مزایده-فروش-سهام-نوبت-دوم'>مزایده فروش سهام نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده فروش سهام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030565/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-پژو-405'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو پژو 405 / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودرو پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030566/مزایده-تعداد-سه-دستگاه-خودروی-مازاد--نوبت-دوم'>مزایده تعداد سه دستگاه خودروی مازاد  - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی,مزایده تعداد سه دستگاه خودروی مازاد - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030567/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-53-38متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 53.38متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 53.38متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030568/مزایده-مغازه-مساحت-کل-21-مترمربع-نوبت-اول'>مزایده مغازه مساحت کل 21 مترمربع نوبت اول  / مزایده,مزایده مغازه مساحت کل 21 مترمربع نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030569/مزایده-تعدادی-از-رادیوهای-اتومبیل-خراب'>مزایده تعدادی از رادیوهای اتومبیل خراب / مزایده تعدادی از رادیوهای اتومبیل خراب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030572/مزایده-تعداد-45-برگ-ورق-سیاه-فلزی'>مزایده تعداد 45 برگ ورق سیاه فلزی / آگهی مزایده و فروش اموال منقول,مزایده تعداد 45 برگ ورق سیاه فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030573/مزایده-16-167-سهم-مشاع-از-120-سهم-مشاع-از-240-سهم-ملک'>مزایده 16.167 سهم مشاع از 120 سهم مشاع از 240 سهم ملک / مزایده,مزایده 16.167 سهم مشاع از 120 سهم مشاع از 240 سهم ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030575/مزایده-مغازه-مساحت-16-5-متر-نوبت-اول'>مزایده مغازه مساحت 16.5 متر نوبت اول / مزایده,مزایده مغازه مساحت 16.5 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030576/مزایده-فروش-آینه-کنسول-فلزی-و--'>مزایده فروش آینه کنسول فلزی و ... / مزایده , مزایده فروش آینه کنسول فلزی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030577/مزایده-واگذاری-به-صورت-اجاره-ساختمان-مهمانسرا-و-رستوران-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری به صورت اجاره ساختمان مهمانسرا و رستوران  نوبت دوم  / آگهی مزایده ,مزایده واگذاری به صورت اجاره ساختمان مهمانسرا و رستوران  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030578/مزایده-فروش-336-عدد-سردوش-و-علمک-و--'>مزایده فروش 336 عدد سردوش و علمک و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش 336 عدد سردوش و علمک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030579/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-83-64متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 83.64متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 83.64متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030580/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-صد-و-بیست-متر'>مزایده ملک مساحت عرصه صد و بیست متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه صد و بیست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030583/مزایده-یکدستگاه-سواری-پژو-پارس'>مزایده یکدستگاه سواری پژو پارس / آگهی مزایده, مزایده یکدستگاه سواری پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030585/مزایده-فروش-یکدستگاه-سواری-پراید-132'>مزایده فروش یکدستگاه سواری پراید 132 / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه سواری پراید 132</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030586/مزایده-ششدانگ-پلاک-107-فرعی-بخش-یک-سنندج'>مزایده ششدانگ پلاک 107 فرعی بخش یک سنندج / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 107 فرعی بخش یک سنندج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030587/مزایده-فروش-4-دستگاه-خودروی-اسقاطی-(غیرقابل-شماره-گذاری)'>مزایده فروش 4 دستگاه خودروی اسقاطی (غیرقابل شماره گذاری) / آگهی مزایده عمومی، مزایده فروش 4 دستگاه خودروی اسقاطی (غیرقابل شماره گذاری)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030588/مزایده-یک-دستگاه-صنعتی-پرکن-مربا-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه صنعتی پرکن مربا- نوبت دوم  / مزایده, مزایده یک دستگاه صنعتی پرکن مربا - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030589/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-قطعه-هشت-تفکیکی'>مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه هشت تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه هشت تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030590/مزایده-ششدانگ-دو-قطعه-زمین-مساحت-11719-60متر'>مزایده ششدانگ دو قطعه زمین مساحت 11719.60متر / مزایده,مزایده ششدانگ دو قطعه زمین مساحت 11719.60متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030592/مزایده-سواری-پراید-صبا--'>مزایده سواری پراید صبا ... / مزایده,مزایده سواری پراید صبا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030593/مزایده-واگذاری-مکان-پارکینگ-مرکز-آموزشی-درمانی-نوبت-چهارم'>مزایده واگذاری مکان پارکینگ مرکز آموزشی درمانی- نوبت چهارم / مزایده عمومی, مزایده واگذاری مکان پارکینگ مرکز آموزشی درمانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030595/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-طبقه-سه-52-متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه سه 52 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه سه 52 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030597/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-496-80متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 496.80متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 496.80متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030600/مزایده-یک-دستگاه-نسبت-خمشی-جداول-بتنی'>مزایده یک دستگاه نسبت خمشی جداول بتنی / آگهی مزایده و فروش اموال منقولف مزایده یک دستگاه نسبت خمشی جداول بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030602/مزایده-62-قلم-انواع-لوازم-منزل-و-اداری'>مزایده 62 قلم انواع لوازم منزل و اداری / مزایده, مزایده 62 قلم انواع لوازم منزل و اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030603/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-دویست-و-چهل-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت دویست و چهل متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت دویست و چهل متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030606/مزایده-ساختمان-مسکونی-با-قدمت-11-سال'>مزایده ساختمان مسکونی با قدمت 11 سال / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی با قدمت 11 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030607/مزایده-قالب-طلق-پروژکتور-سمند--'>مزایده قالب طلق پروژکتور سمند ... / مزایده,مزایده قالب طلق پروژکتور سمند ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030609/مزایده-واگذاری-تالار-شهید-آوینی-بندرعباس'>مزایده واگذاری تالار شهید آوینی بندرعباس / مزایده عمومی, مزایده واگذاری تالار شهید آوینی بندرعباس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030610/مزایده-فروش-28-قلم-انواع-تجهیزات-کارگاهی'>مزایده فروش 28 قلم انواع تجهیزات کارگاهی / مزایده, مزایده فروش 28 قلم انواع تجهیزات کارگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030611/مزایده-تعداد-6-واحد-از-بلوک-یک-مربوط-به-سایت-D-مسکن-مهر'>مزایده تعداد 6 واحد از بلوک یک مربوط به سایت D مسکن مهر / مزایده,مزایده تعداد 6 واحد از بلوک یک مربوط به سایت D مسکن مهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030612/اصلاحیه-مزایده-خانه-سرا'>اصلاحیه مزایده خانه سرا / اصلاحیه مزایده,مزایده خانه سرا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030614/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-عرصه-169-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 169 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 169 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030617/مزایده-فروش-خودرو-سواری-پژو-206'>مزایده فروش خودرو سواری پژو 206  / مزایده , مزایده فروش خودرو سواری پژو 206 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030618/مزایده-اقلام-ضایعاتی-و-مازاد--'>مزایده اقلام ضایعاتی و مازاد ... / مزایده ,مزایده اقلام ضایعاتی و مازاد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030620/مزایده-ملک-پلاک-ثبتی-9-92-نوبت-اول'>مزایده ملک پلاک ثبتی 9/92 نوبت اول / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی 9/92 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030624/مزایده-اجاره-یک-باب-مغازه-تجاری'>مزایده  اجاره یک باب مغازه تجاری / مزایده,مزایده  اجاره یک باب مغازه تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030625/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-405--'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 ...  / مزایده, مزایده, مزایده یک دستگاه سواری پژو 405، وانت پیکان، منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030626/مزایده-ملک-مساحت-یک-هزار-و-سیصد-و-پنجاه-و-پنج-متر-و-پنجاه-و-شش-سانتی-متر'>مزایده ملک مساحت یک هزار و سیصد و پنجاه و پنج متر و پنجاه و شش سانتی متر / مزایده,مزایده ملک مساحت یک هزار و سیصد و پنجاه و پنج متر و پنجاه و شش سانتی متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030629/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-زمین-1200-متر'>مزایده دو دانگ مشاع از زمین 1200 متر / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از زمین 1200 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030631/مزایده-فروش-یک-دستگاه-بیل-مکانیکی-بکهو-مدل-77-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه بیل مکانیکی بکهو مدل  77- نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه بیل مکانیکی بکهو مدل  77- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030633/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-2670-03متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 2670.03متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 2670.03متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030635/مزایده-فروش-ساختمان-مسکونی-عرصه-467-25متر'>مزایده فروش ساختمان مسکونی عرصه 467.25متر  / مزایده,مزایده فروش ساختمان مسکونی عرصه 467.25متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030636/مزایده-فروش-تعداد-حدود-450-راس-گوساله-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد حدود 450 راس گوساله- نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تعداد حدود 450 راس گوساله- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030638/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-219-2متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 219.2متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 219.2متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030641/مزایده-فروش-8-قطعه-زمین-نوبت-دوم'>مزایده فروش 8 قطعه زمین نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 8 قطعه زمین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030644/مزایده-فروش-زمین-محل-آرامستان-نبی-اکرم-نوبت-دوم'>مزایده فروش زمین محل آرامستان نبی اکرم نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش زمین محل آرامستان نبی اکرم  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030645/مزایده-واگذاری-غرفه-شماره-4-میوه-و-تره-بار--'>مزایده واگذاری غرفه شماره 4 میوه و تره بار ... / مزایده,مزایده واگذاری غرفه شماره 4 میوه و تره بار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030646/مزایده-مغازه-مساحت-30-30مترمربع'>مزایده مغازه مساحت 30.30مترمربع / مزایده,مزایده مغازه مساحت 30.30مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030647/مزایده-شمش-آهن'>مزایده شمش آهن  / اگهی مزایده , مزایده شمش آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030648/مزایده-فروش-خودرو-پیکان-سواری-'>مزایده فروش خودرو پیکان سواری.. / مزایده فروش خودرو پیکان سواری..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030649/تجدید-مزایده-۳-تن-نخود-و--'>تجدید مزایده ۳ تن نخود و ... / مزایده , تجدید مزایده ۳ تن نخود و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030651/مزایده-عمومی-فروش-سه-قطعه-ملک-دانشکده-علوم-پزشکی'>مزایده عمومی فروش سه قطعه ملک دانشکده علوم پزشکی  / مزایده,مزایده عمومی فروش سه قطعه ملک دانشکده علوم پزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030654/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-41-5متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 41.5متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 41.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030656/مزایده-واگذاری-حق-استفاده-از-منافع-تاکسی-سرویس--'>مزایده واگذاری حق استفاده از منافع تاکسی سرویس ... / مزایده,مزایده واگذاری حق استفاده از منافع تاکسی سرویس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030657/مزایده-ششدانگ-مفروز-پلاک-ثبتی-1142-86متر'>مزایده ششدانگ مفروز پلاک ثبتی 1142.86متر  / مزایده,مزایده ششدانگ مفروز پلاک ثبتی 1142.86متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030658/مزایده-یک-باب-زیرزمین'>مزایده یک باب زیرزمین / مزایده ، مزایده یک باب زیرزمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030659/مزایده-فروش-تعدادی-از-زمینهای-کارگاهی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از زمینهای کارگاهی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از زمینهای کارگاهی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030660/مزایده-اجاره-ملک'>مزایده اجاره ملک / مزایده, مزایده اجاره ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030661/مزایده-ششدانگ-خانه-مساحت-243-16-متر'>مزایده ششدانگ خانه مساحت 243.16 متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مساحت 243.16 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030663/مزایده-واگذاری-مرکز-معاینه-فنی-خودرو-سبک--'>مزایده واگذاری مرکز معاینه فنی خودرو سبک ... / مزایده ,مزایده واگذاری مرکز معاینه فنی خودرو سبک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030664/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-950-متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 950 متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 950 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030666/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-کامیون-بنز-باری'>مزایده یک دستگاه خودرو کامیون بنز باری / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو کامیون بنز باری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030667/مزایده-اتومبیل-سواری-کار-ام-وی-ام--'>مزایده اتومبیل سواری کار ام وی ام ... / مزایده,مزایده اتومبیل سواری کار ام وی ام ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030670/مزایده-بهره-برداری-از-بازارهای-هفتگی-روزهای-دوشنبه---'>مزایده بهره برداری از بازارهای هفتگی روزهای دوشنبه .... / مزایده ,مزایده بهره برداری از بازارهای هفتگی روزهای دوشنبه ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030672/مزایده-فروش-خودرو--موتورسیکلت--'>مزایده فروش خودرو ، موتورسیکلت... / مزایده, مزایده فروش خودرو ، موتورسیکلت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030674/مزایده-اقلام-مازاد-و-ضایعاتی-انواع-پالت-انواع-مخزن-'>مزایده اقلام مازاد و ضایعاتی، انواع پالت، انواع مخزن.. / مزایده, مزایده اقلام مازاد و ضایعاتی، انواع پالت، انواع مخزن..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030678/مزایده-فروش-تعداد-25-قطعه-زمین-کاربری-مسکونی-تجاری'>مزایده فروش تعداد 25 قطعه زمین کاربری مسکونی تجاری / مزایده,مزایده فروش تعداد 25 قطعه زمین کاربری مسکونی تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030679/مزایده-روغن-سوخته-اقلام-مازاد-و-ضایعاتی--'>مزایده روغن سوخته، اقلام مازاد و ضایعاتی... / مزایده, مزایده روغن سوخته، اقلام مازاد و ضایعاتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030681/مزایده-یک-دستگاه-سردخانه-متحرک-زیرصفری'>مزایده یک دستگاه سردخانه متحرک زیرصفری / آگهی مزایده عمومی، مزایده یک دستگاه سردخانه متحرک زیرصفری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030682/مزایده-فروش-دو-عدد-ترانسفورماتور--نوبت-دوم'>مزایده فروش دو عدد ترانسفورماتور - نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش دو عدد ترانسفورماتور - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030683/مزایده-پلاک-ثبتی-3036-فرعی-از-4-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 3036 فرعی از 4 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 3036 فرعی از 4 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030685/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-231-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 231 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 231 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030686/مزایده-بیلبورد-تبلیغات-محیطی-ترمینال-مرکزی---نوبت-دوم'>مزایده بیلبورد تبلیغات محیطی ترمینال مرکزی... - نوبت دوم / مزایده عمومی, مزایده بیلبورد تبلیغات محیطی ترمینال مرکزی... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030687/مزایده-یک-قطعه-زمین-بخش-سوم-زنجان-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین بخش سوم زنجان نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بخش سوم زنجان نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030689/مزایده-عمارت-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده عمارت مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده عمارت مسکونی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030690/مزایده-فروش-خودرو-سواری-پژو-206'>مزایده فروش خودرو سواری پژو 206  / مزایده , مزایده فروش خودرو سواری پژو 206 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030691/مزایده-ملک-دارای-عرصه-صد-و-پنج-مترمربع'>مزایده ملک دارای عرصه صد و پنج مترمربع / مزایده,مزایده ملک دارای عرصه صد و پنج مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030692/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-56410-متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 56410 متر  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 56410 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030693/مزایده-اجاره-یک-باب-کافی-شاپ-مجموعه-تفریحی-و-زمین-فوتبال'>مزایده اجاره یک باب کافی شاپ، مجموعه تفریحی و زمین فوتبال / مزایده, مزایده اجاره یک باب کافی شاپ، مجموعه تفریحی و زمین فوتبال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030694/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-160-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 160 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 160 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030695/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-147-90متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 147.90متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 147.90متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030696/مزایده-اجاره-پارکینگ-نوبت-دوم'>مزایده اجاره  پارکینگ نوبت دوم  / آگهی حراج حضوری , مزایده اجاره  پارکینگ نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030697/مزایده-واگذاری-تعداد-محدودی-از-زمین-های-صنعتی-نقد-و-اقساط-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری تعداد محدودی از زمین های صنعتی نقد و اقساط نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری تعداد محدودی از زمین های صنعتی نقد و اقساط نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030699/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-4804-58-بخش-پنج'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 4804/58 بخش پنج / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 4804/58 بخش پنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030702/مزایده-واگذاری-تعداد-محدودی-از-زمین-های-خدماتی-نقد-و-اقساط-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری تعداد محدودی از زمین های خدماتی نقد و اقساط نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری تعداد محدودی از زمین های خدماتی نقد و اقساط نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030706/مزایده-ششدانگ-اعیانی-آپارتمان-و-خانه-بخش-شش-و-5-اصفهان'>مزایده ششدانگ اعیانی آپارتمان و خانه بخش شش و 5 اصفهان  / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی آپارتمان و خانه بخش شش و 5 اصفهان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030707/مزایده-همگی-و-تمامی-ششدانگ-آپارتمان-قدمت-ده-سال'>مزایده همگی و تمامی ششدانگ آپارتمان قدمت ده سال / مزایده,مزایده همگی و تمامی ششدانگ آپارتمان قدمت ده سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030708/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-پلاک-20-فرعی-طبقه-پنجم'>مزایده ششدانگ آپارتمان پلاک 20 فرعی طبقه پنجم  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان پلاک 20 فرعی طبقه پنجم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030709/مزایده-بهره-برداری-از-مجتمع-تجاری-هایپرمارکت-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از مجتمع تجاری هایپرمارکت نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از مجتمع تجاری هایپرمارکت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030710/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-300-مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی عرصه 300 مترمربع / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه 300 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030713/مزایده-واگذاری-به-صورت-اجاره-پارک-مسافر'>مزایده واگذاری به صورت اجاره  پارک مسافر / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به صورت اجاره  پارک مسافر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030714/مزایده-واگذاری-تعداد-محدودی-از-زمین-های-صنعتی-نقد-و-اقساط'>مزایده واگذاری تعداد محدودی از زمین های صنعتی نقد و اقساط / مزایده,مزایده واگذاری تعداد محدودی از زمین های صنعتی نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030716/مزایده-واگذاری-به-اجاره-اخذ-عوارض-ورود-و-خروج-پایانه-مسافربری'>مزایده واگذاری به اجاره اخذ عوارض ورود و خروج پایانه مسافربری / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره اخذ عوارض ورود و خروج پایانه مسافربری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030717/مزایده-خودرو-سواری-شخصی-پراید-gtx'>مزایده خودرو سواری شخصی پراید gtx  / مزایده, مزایده خودرو سواری شخصی پراید gtx </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030718/مزایده-اجاره-کارخانه-سنگ-شکن'>مزایده اجاره کارخانه سنگ شکن  / آگهی مزایده , مزایده اجاره کارخانه سنگ شکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030719/مزایده-564-7-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-آپارتمان'>مزایده 564.7 هزارم یک دانگ مشاع از آپارتمان / مزایده,مزایده 564.7 هزارم یک دانگ مشاع از آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030720/مزایده-ششدانگ-زمین-مفروز-مساحت-260-متر'>مزایده ششدانگ زمین مفروز مساحت 260 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مفروز مساحت 260 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030722/مزایده-فروش-سنگ-پله-مروارید-خور'>مزایده فروش سنگ پله مروارید خور / مزایده,مزایده فروش سنگ پله مروارید خور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030724/مزایده-عرضه-املاک-عرصه-9895-28متر'>مزایده عرضه املاک عرصه 9895.28متر  / مزایده,مزایده عرضه املاک عرصه 9895.28متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030726/مزایده-واگذاری-املاک-و-مستغلات'>مزایده واگذاری املاک و مستغلات / مزایده, مزایده واگذاری املاک و مستغلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030727/مزایده-اجاره-سوله'>مزایده اجاره سوله  / آگهی مزایده , مزایده اجاره سوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030728/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-97-64متر-تجدید'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 97.64متر تجدید / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 97.64متر تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030729/مزایده-واگذاری-تاسیسات-کامل-کارخانه-250-تنی-مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری تاسیسات کامل کارخانه 250 تنی- مرحله دوم نوبت دوم  / آگهی فراخوان مزایده , مزایده واگذاری تاسیسات کامل کارخانه 250 تنی ...مرحله دوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030730/مزایده-فروش-6-سهم-از-کل-بیست-سهم-پلاک'>مزایده فروش 6 سهم از کل بیست سهم پلاک  / مزایده,مزایده فروش 6 سهم از کل بیست سهم پلاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030731/مزایده-یکدستگاه-قند-خورد-کن'>مزایده یکدستگاه قند خورد کن / اگهی مزایده , مزایده یکدستگاه قند خورد کن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030734/مزایده-فروش-املاک-و-مستغلات-استان-گلستان'>مزایده فروش املاک و مستغلات استان گلستان  / مزایده,مزایده فروش املاک و مستغلات استان گلستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031169/استعلام-تابلوهای-کنترل'>استعلام تابلوهای کنترل / استعلام,استعلام تابلوهای کنترل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031171/استعلام-فنس-کشی-محوطه--'>استعلام فنس کشی محوطه ... / استعلام, استعلام حفاری و نصب کیسینگ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031173/استعلام-خدمات-مهندسی-مطالعات-نقشه'>استعلام خدمات مهندسی مطالعات نقشه / استعلام , استعلام خدمات مهندسی مطالعات نقشه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031174/استعلام-پشتیبانی-سرویس-نگهداری'>استعلام پشتیبانی سرویس نگهداری / استعلام, استعلام پشتیبانی سرویس نگهداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031175/استعلام-سیستم-بیسیم-دیجیتال-هایترا--'>استعلام سیستم بیسیم دیجیتال هایترا... / استعلام, استعلام سیستم بیسیم دیجیتال هایترا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031176/استعلام-لوازم-نصب-انشعاب-فاضلاب'>استعلام لوازم نصب انشعاب فاضلاب / استعلام, استعلام لوازم نصب انشعاب فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031177/استعلام-روشنایی-تقاطع-های-همسطح'>استعلام روشنایی تقاطع های همسطح / استعلام ,استعلام روشنایی تقاطع های همسطح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031178/استعلام-عملیات-سیم-کشی-و-جمع-آوری-خطوط'>استعلام عملیات سیم کشی و جمع آوری خطوط  / استعلام , استعلام عملیات سیم کشی و جمع آوری خطوط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031179/استعلام-کاغذ-سفید-a4'>استعلام کاغذ سفید a4 / استعلام,استعلام کاغذ سفید a4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031180/استعلام-بازسازی-انواع-یاتاقان-های-مولد-C11-نیروگاه-سیکل-ترکیبی'>استعلام بازسازی انواع یاتاقان های مولد C11 نیروگاه سیکل ترکیبی / استعلام ، استعلام بازسازی انواع یاتاقان های مولد C11 نیروگاه سیکل ترکیبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031181/استعلام-آنالایزر-BTEX-آنالایزر'>استعلام آنالایزر BTEX- آنالایزر  / استعلام ,آنالایزر BTEX- آنالایزر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031182/استعلام-رله-ها-و-کنتاکتورها--'>استعلام رله ها و کنتاکتورها ... / استعلام,استعلام رله ها و کنتاکتورها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031183/مناقصه-احداث-بلوار-ارتباطی--'>مناقصه  احداث بلوار ارتباطی... / مناقصه  احداث بلوار ارتباطی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031185/استعلام-عملیات-اجرایی-مرمت-اضطراری'>استعلام عملیات اجرایی مرمت اضطراری  / استعلام ,استعلام عملیات اجرایی مرمت اضطراری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031186/استعلام-گیر-پمپ-KRACHT--'>استعلام گیر پمپ KRACHT... / استعلام, استعلام گیر پمپ KRACHT...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031187/استعلام-تهیه-و-نصب-و-حمل-و-اجرای-نمای'>استعلام تهیه و نصب و حمل و اجرای نمای / استعلام , استعلام تهیه و نصب و حمل و اجرای نمای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031188/مناقصه-خدمات-حجمی-نیروگاه-سیکل-ترکیبی--'>مناقصه خدمات حجمی نیروگاه سیکل ترکیبی ... / مناقصه , مناقصه خدمات حجمی نیروگاه سیکل ترکیبی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031189/استعلام-مانیتور-استاندارد'>استعلام مانیتور استاندارد  / استعلام مانیتور استاندارد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031191/استعلام-خرید-و-ساخت-پله-فلزی-استیل'>استعلام خرید و ساخت پله فلزی استیل  / مناقصه , استعلام خرید و ساخت پله فلزی استیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031192/استعلام-خرید-باکس-بتنی-پیش-ساخته'>استعلام خرید باکس بتنی پیش ساخته / استعلام ,استعلام خرید باکس بتنی پیش ساخته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031193/مناقصه-بهسازی-و-آسفالت-محور-سرتخت-دیزگران'>مناقصه بهسازی و آسفالت محور سرتخت دیزگران / مناقصه بهسازی و آسفالت محور سرتخت دیزگران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031194/استعلام-فرش-ماشینی'>استعلام فرش ماشینی  / استعلام,استعلام فرش ماشینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031195/استعلام-آسفالت-محوطه'>استعلام آسفالت محوطه  / استعلام ,استعلام آسفالت محوطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031196/استعلام-​سیم-بکسل-فولادی-جرثقیلهای-فولادسازی'>استعلام ​سیم بکسل فولادی جرثقیلهای فولادسازی / استعلام, استعلام ​سیم بکسل فولادی جرثقیلهای فولادسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031197/استعلام-بسته-شماره-27-96-82-منطقه-غرب'>استعلام بسته شماره 27-96-82 منطقه غرب / استعلام , استعلام بسته شماره 27-96-82 منطقه غرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031198/مناقصه-بهسازی-و-آسفالت-راههای-روستایی-کوگاه'>مناقصه بهسازی و آسفالت راههای روستایی کوگاه / مناقصه بهسازی و آسفالت راههای روستایی کوگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031199/استعلام-پشتیبانی-سخت-افزار-و-نرم-افزاری3--'>استعلام پشتیبانی سخت افزار و نرم افزاری3 ... / استعلام,استعلام پشتیبانی سخت افزار و نرم افزاری3 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031200/استعلام-بخاری-جت-فن'>استعلام بخاری جت فن  / استعلام ,استعلام بخاری جت فن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031201/مناقصه-جرثقیل-یک-تن-پاترولی'>مناقصه جرثقیل یک تن پاترولی  / مناقصه ,مناقصه جرثقیل یک تن پاترولی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031202/استعلام-آنالیزور-گاز--'>استعلام آنالیزور گاز ... / استعلام,استعلام آنالیزور گاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031204/استعلام-قیمت-فنس-کشی-بلوار-اصل--'>استعلام قیمت فنس کشی بلوار اصل...  / استعلام , استعلام قیمت فنس کشی بلوار اصل... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031205/استعلام-​میکروفن-مشتی-باتری-بیسیم'>استعلام ​میکروفن مشتی- باتری بیسیم / استعلام, استعلام ​میکروفن مشتی- باتری بیسیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031206/استعلام-بسته-شماره82-96-37'>استعلام بسته شماره82-96-37 / استعلام, استعلام بسته شماره82-96-37</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031207/مناقصه-خدمات-آهنگری'>مناقصه خدمات آهنگری / مناقصه، مناقصه خدمات آهنگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031208/مناقصه-طراحی-و-ساخت-دو-دستگاه-سیستم-بای-پس-33-کیلوولت'>مناقصه طراحی و ساخت دو دستگاه سیستم بای پس 33 کیلوولت / مناقصه طراحی و ساخت دو دستگاه سیستم بای پس 33 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031209/استعلام-​ابزار-آلات'>استعلام ​ابزار آلات  / استعلام,استعلام ​ابزار آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031212/استعلام-صندلی-کارمندی'>استعلام صندلی کارمندی / استعلام , استعلام صندلی کارمندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031213/استعلام-ماشینهای-الکتریکی-دوار'>استعلام ماشینهای الکتریکی دوار / استعلام, استعلام ماشینهای الکتریکی دوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031214/استعلام-250-مورد-مهد-کودک-و-تجهیزات'>استعلام 250 مورد مهد کودک و تجهیزات / استعلام ،استعلام 250 مورد مهد کودک و تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031215/استعلام-اگزوز-فن-قرقره-ای'>استعلام اگزوز فن قرقره ای / مناقصه , استعلام اگزوز فن قرقره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031216/استعلام-اقلام-مورد-نیاز-کارگاه-ذوب-و-ارسال-مواد'>استعلام اقلام مورد نیاز کارگاه ذوب و ارسال مواد  / استعلام, استعلام اقلام مورد نیاز کارگاه ذوب و ارسال مواد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031217/استعلام-کاتریج-ولو--'>استعلام کاتریج ولو... / استعلام, استعلام کاتریج ولو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031218/مناقصه-سرویس-تعمیر-و-نگهداری-30-دستگاه-آسانسور-کششی-به-ظرفیت-4-الی-6-نفر-و---'>مناقصه سرویس، تعمیر و نگهداری 30 دستگاه آسانسور کششی به ظرفیت 4 الی 6 نفر و .... / مناقصه , مناقصه سرویس، تعمیر و نگهداری 30 دستگاه آسانسور کششی به ظرفیت 4 الی 6 نفر و .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031219/استعلام-تجهیزات-راه-اندازی-و-انواع-گرم-کن-های-صنعتی-و--'>استعلام تجهیزات راه اندازی و انواع گرم کن های صنعتی و ... / استعلام ,استعلام تجهیزات راه اندازی و انواع گرم کن های صنعتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031220/استعلام-​ساخت-شابلون'>استعلام ​ساخت شابلون  / استعلام,استعلام ​ساخت شابلون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031221/استعلام-راهبری-و-سرویس-و-نگهداری-سیستم--'>استعلام راهبری و سرویس و نگهداری سیستم ...  / استعلام ،استعلام راهبری و سرویس و نگهداری سیستم ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031222/استعلام-پست-66-نورآباد'>استعلام پست 66 نورآباد / استعلام, استعلام پست 66 نورآباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031223/استعلام-​خرید-29-برگ-واشر-کلینگریت'>استعلام ​خرید 29 برگ واشر کلینگریت / استعلام, استعلام ​خرید 29 برگ واشر کلینگریت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031224/استعلام-اکپنشن-بیلوز-زیر-بویلرهای'>استعلام اکپنشن بیلوز زیر بویلرهای / استعلام , استعلام اکپنشن بیلوز زیر بویلرهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031225/استعلام-سرامیک-پرسلان'>استعلام سرامیک پرسلان  / استعلام, استعلام سرامیک پرسلان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031226/استعلام-آسفالت-گرم-0-12-جهت-لکه-گیری'>استعلام آسفالت گرم 0-12 جهت لکه گیری  / استعلام , استعلام آسفالت گرم 0-12 جهت لکه گیری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031227/استعلام-خرید-یک-دستگاه-لیفتراک-برقی-2-5-تنی'>استعلام خرید یک دستگاه لیفتراک برقی 2.5 تنی / استعلام خرید یک دستگاه لیفتراک برقی 2.5 تنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031228/استعلام-رایانه'>استعلام رایانه / استعلام, استعلام رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031229/استعلام-دیافراگم-کنترل-والو-8UX-Steam-از-جنس-NBR'>استعلام دیافراگم کنترل والو 8UX Steam از جنس NBR / استعلام, استعلام دیافراگم کنترل والو 8UX Steam از جنس NBR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031230/استعلام-تعویض-موضعی-فین-تیوب-های-استیل'>استعلام تعویض موضعی فین تیوب های استیل  / استعلام , استعلام تعویض موضعی فین تیوب های استیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031231/استعلام-ساخت-هود-و-کانال'>استعلام ساخت هود و کانال / استعلام, استعلام ساخت هود و کانال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031232/استعلام-انواع-مصالح-و-مقاطع-فلزی-ساختمان-و--'>استعلام انواع مصالح و مقاطع فلزی ساختمان و ... / استعلام ,استعلام انواع مصالح و مقاطع فلزی ساختمان و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031233/مناقصه-سرویس-و-اورهال-پستهای-برق-(ترانسفورماتور)'>مناقصه سرویس و اورهال پستهای برق (ترانسفورماتور) / مناقصه,مناقصه سرویس و اورهال پستهای برق (ترانسفورماتور)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031234/استعلام-باطری-کفشور'>استعلام باطری کفشور  / استعلام ,استعلام باطری کفشور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031235/استعلام-میز-مدیریتی-180-الدوز-ممبران-MDF'>استعلام میز مدیریتی 180 الدوز ممبران MDF / استعلام, استعلام میز مدیریتی 180 الدوز ممبران MDF</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031236/استعلام-​خرید-سود-و-اسید'>استعلام ​خرید سود و اسید  / استعلام، استعلام ​خرید سود و اسید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031237/مناقصه-نصب-و-اجرای-پوشش-ساندویج-پنل-دیواری-و-سقفی'>مناقصه نصب و اجرای پوشش ساندویج پنل دیواری و سقفی / مناقصه,مناقصه نصب و اجرای پوشش ساندویج پنل دیواری و سقفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031238/استعلام-FAC-THRUST-BEARING-SELF-ALRREL-ROLLER'>استعلام FAC THRUST BEARING SELF ALRREL ROLLER / استعلام FAC THRUST BEARING SELF ALRREL ROLLER</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031239/استعلام-انجام-عملیات-تسطیح-لیزری-اراضی'>استعلام انجام عملیات تسطیح لیزری اراضی  / استعلام, استعلام انجام عملیات تسطیح لیزری اراضی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031240/استعلام-اجرای-پروژه-آبرسانی'>استعلام اجرای پروژه آبرسانی  / استعلام, استعلام اجرای پروژه آبرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031241/استعلام-روکش-آماده-طلقی-ژله-ای-مبل'>استعلام روکش آماده طلقی ژله ای مبل / استعلام, استعلام روکش آماده طلقی ژله ای مبل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031242/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن  / استعلام ,استعلام لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031243/استعلام-واگذاری-پشتیبانی-فنی-تجهیزات'>استعلام واگذاری پشتیبانی فنی تجهیزات  / استعلام, استعلام واگذاری پشتیبانی فنی تجهیزات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031246/استعلام-چاپگر-اپسون'>استعلام چاپگر اپسون / استعلام , استعلام چاپگر اپسون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031247/استعلام-صندلی-کارمندی'>استعلام صندلی کارمندی / استعلام ,استعلام صندلی کارمندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031248/استعلام-حفر-یک-حلقه-چاه-دستی-آبرفتی--آ--'>استعلام حفر یک حلقه چاه دستی آبرفتی - آ... / استعلام, استعلام حفر یک حلقه چاه دستی آبرفتی - آ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031249/استعلام-فیدر-لرزشی'>استعلام فیدر لرزشی / استعلام,استعلام فیدر لرزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031250/استعلام-پمپ-دیافراگمی'>استعلام پمپ دیافراگمی  / استعلام ,استعلام پمپ دیافراگمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031251/استعلام-فیلتر-سرنگی--'>استعلام فیلتر سرنگی... / استعلام, استعلام فیلتر سرنگی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031252/استعلام-تخم-مرغ-درشت'>استعلام تخم مرغ درشت  / استعلام, استعلام تخم مرغ درشت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031254/استعلام-تابلوی-سردرب-مراکز--'>استعلام تابلوی سردرب مراکز ... / استعلام,استعلام تابلوی سردرب مراکز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031255/استعلام-افزایش-ظرفیت-پست'>استعلام افزایش ظرفیت پست  / استعلام ,استعلام افزایش ظرفیت پست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031256/فراخوان-احداث-جاده-و-محل-چاه-شرق-149-انحرافی-رامین'>فراخوان احداث جاده و محل چاه شرق 149 انحرافی رامین / فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان احداث جاده و محل چاه شرق 149 انحرافی رامین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031257/استعلام-انجام-امور-تاسیساتی--'>استعلام انجام امور تاسیساتی... / استعلام, استعلام انجام امور تاسیساتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031258/استعلام-مرمت-خانه-تاریخی'>استعلام مرمت خانه تاریخی  / استعلام , استعلام مرمت خانه تاریخی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031259/استعلام-تورچ-دستی-برشکاری-پلاسما'>استعلام تورچ دستی برشکاری پلاسما / استعلام ,استعلام تورچ دستی برشکاری پلاسما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031260/استعلام-زیرسازی-بیس-و-احداث-ابنیه-فنی--'>استعلام زیرسازی، بیس و احداث ابنیه فنی... / استعلام, استعلام زیرسازی، بیس و احداث ابنیه فنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031261/استعلام-RAM-DDR3'>استعلام RAM DDR3 / استعلام ,استعلام RAM DDR3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031262/تجدید-استعلام-قیمت-پروژه'>تجدید استعلام قیمت پروژه  / استعلام,تجدید استعلام قیمت پروژه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031263/استعلام-دوربین-و-وسایل-حفاظتی-امنیتی-و--'>استعلام دوربین و وسایل حفاظتی، امنیتی و... / استعلام, استعلام دوربین و وسایل حفاظتی، امنیتی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031265/استعلام-شیر-باتومی-خارجی'>استعلام شیر باتومی خارجی  / استعلام ,استعلام شیر باتومی خارجی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031266/استعلام-بیلبورد-تبلیغاتی-منصوب-بر-عرشه'>استعلام بیلبورد تبلیغاتی منصوب بر عرشه / استعلام, استعلام بیلبورد تبلیغاتی منصوب بر عرشه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031267/مناقصه-اجرای-ساحل-سازی--'>مناقصه اجرای ساحل سازی ... / مناقصه, مناقصه اجرای ساحل سازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031268/استعلام-بارگیری-حمل-و-تخلیه'>استعلام بارگیری حمل و تخلیه  / استعلام ,استعلام بارگیری حمل و تخلیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031269/استعلام-پمپ-بادی'>استعلام پمپ بادی  / استعلام ,استعلام پمپ بادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031270/استعلام-بازسازی-و-نصب-درپوش-بتونی'>استعلام بازسازی و نصب درپوش بتونی  / استعلام,استعلام بازسازی و نصب درپوش بتونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031271/استعلام-شیلنگ-باد--کوپلینگ-و--'>استعلام شیلنگ باد + کوپلینگ و... / استعلام, استعلام شیلنگ باد + کوپلینگ و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031272/استعلام-بکارگیری-دو-نفر-پرسنل-خانم'>استعلام بکارگیری دو نفر پرسنل خانم  / استعلام, استعلام بکارگیری دو نفر پرسنل خانم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031273/استعلام-ورق-MDF40'>استعلام ورق MDF40  / استعلام, استعلام ورق MDF40 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031274/استعلام-تهیه-نصب-و-راه-اندازی-گیت'>استعلام تهیه نصب و راه اندازی گیت  / استعلام ,استعلام تهیه نصب و راه اندازی گیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031275/استعلام-شاخ-لیفتراک'>استعلام شاخ لیفتراک / استعلام, استعلام شاخ لیفتراک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031276/استعلام-گریس-نسوز'>استعلام گریس نسوز / استعلام ,استعلام گریس نسوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031277/استعلام-صندلی-کارمندی-مارک-رایان-صنعت'>استعلام صندلی کارمندی مارک رایان صنعت / استعلام, استعلام صندلی کارمندی مارک رایان صنعت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031278/استعلام-ساماندهی-و-لایروبی-رودخانه'>استعلام ساماندهی و لایروبی رودخانه  / استعلام, استعلام ساماندهی و لایروبی رودخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031279/استعلام-فاین-فیلتر--روغن'>استعلام فاین فیلتر + روغن / استعلام, استعلام فاین فیلتر + روغن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031280/استعلام-اجرای-پارکینگ-مسقف-به-متراژ-830'>استعلام اجرای پارکینگ مسقف به متراژ 830 / استعلام, استعلام اجرای پارکینگ مسقف به متراژ 830</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031281/استعلام-ممبران'>استعلام ممبران / استعلام, استعلام ممبران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031282/استعلام-ساخت-شش-کلیپ-گزارشی'>استعلام ساخت شش کلیپ گزارشی  / استعلام ,استعلام ساخت شش کلیپ گزارشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031284/استعلام-اجرای-سنگ-گرانیت-40-40-جهت-کفسازی-سالن-های-تولید'>استعلام اجرای سنگ گرانیت 40*40 جهت کفسازی سالن های تولید / استعلام, استعلام اجرای سنگ گرانیت 40*40 جهت کفسازی سالن های تولید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031285/استعلام'>استعلام  / استعلام , استعلام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031286/استعلام-پروژه-نصب-ترانس'>استعلام پروژه نصب ترانس / استعلام, استعلام پروژه نصب ترانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031287/استعلام-ماسه-مصالح-ساختمانی-سیمان'>استعلام ماسه مصالح ساختمانی سیمان  / استعلام ,استعلام ماسه مصالح ساختمانی سیمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031288/استعلام-بیل-مکانیکی-چرخ-زنجیری'>استعلام بیل مکانیکی چرخ زنجیری  / استعلام ,استعلام بیل مکانیکی چرخ زنجیری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031290/استعلام-دستگاه-برش-لیزری'>استعلام دستگاه برش لیزری  / استعلام , استعلام دستگاه برش لیزری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031291/استعلام-طرح-استقرار-اورژانس'>استعلام طرح استقرار اورژانس  / استعلام ,استعلام طرح استقرار اورژانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031292/استعلام-​عملیات-روکش-آسفالت'>استعلام ​عملیات روکش آسفالت / استعلام, استعلام ​عملیات روکش آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031293/مناقصه-نگهداری-و-توسعه-فضای-سبز-شهری--'>مناقصه نگهداری و توسعه فضای سبز شهری ... / مناقصه  ,مناقصه نگهداری و توسعه فضای سبز شهری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031294/استعلام-اجرای-سایه-بان-با-ورق-کامپوزیت'>استعلام اجرای سایه بان با ورق کامپوزیت / استعلام, استعلام اجرای سایه بان با ورق کامپوزیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031295/استعلام-خرید-موکت'>استعلام خرید موکت  / استعلام ,استعلام خرید موکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031297/استعلام-کمپرسور-پرتابل'>استعلام کمپرسور پرتابل  / استعلام ,استعلام کمپرسور پرتابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031298/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن  / استعلام ,استعلام لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031299/استعلام-مشاوره--طراحی-پیاده-سازی'>استعلام مشاوره ، طراحی ،پیاده سازی / استعلام,استعلام مشاوره ، طراحی ،پیاده سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031300/استعلام-دستگاه-چند-کاره-چاپگر-لیزری-تک--'>استعلام دستگاه چند کاره چاپگر لیزری تک... / استعلام, استعلام دستگاه چند کاره چاپگر لیزری تک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031301/استعلام-ساخت-مجموعه-کامل-پمپ'>استعلام ساخت مجموعه کامل پمپ  / استعلام ,استعلام ساخت مجموعه کامل پمپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031302/استعلام-آسفالت-جاده-دسترسی'>استعلام آسفالت جاده دسترسی  / استعلام ,استعلام آسفالت جاده دسترسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031304/استعلام-الکتروپمپ-عمودی--'>استعلام الکتروپمپ عمودی ... / استعلام, استعلام الکتروپمپ عمودی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031305/تجدید-استعلام-مرمت-و-لایروبی--'>تجدید استعلام مرمت و لایروبی ... / استعلام, تجدید استعلام مرمت و لایروبی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031306/استعلام-تعمیرات-کف-پارکینگ'>استعلام تعمیرات کف پارکینگ  / استعلام,استعلام تعمیرات کف پارکینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031307/استعلام-لیفتراک-با-ظرفیت-5-تن'>استعلام لیفتراک با ظرفیت 5 تن / استعلام ,استعلام لیفتراک با ظرفیت 5 تن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031308/استعلام-ابزارآلات-الکتریکی'>استعلام ابزارآلات الکتریکی / استعلام , استعلام ابزارآلات الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031309/مناقصه-انجام-خدمات-در-معاونت-های-تدارکات-سفارشات-کالای-پروژه-ها-و-امور-اداری-و-پشتیبانی--'>مناقصه انجام خدمات در معاونت های تدارکات، سفارشات، کالای پروژه ها و امور اداری و پشتیبانی... / مناقصه انجام خدمات در معاونت های تدارکات، سفارشات، کالای پروژه ها و امور اداری و پشتیبانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031310/استعلام-قرص-روکشدار-فروس-سولفات'>استعلام قرص روکشدار فروس سولفات  / استعلام ,استعلام قرص روکشدار فروس سولفات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031311/استعلام-واگذاری-58-پرونده-غیرقابل-باز'>استعلام واگذاری 58 پرونده غیرقابل باز / استعلام, استعلام واگذاری 58 پرونده غیرقابل باز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031312/استعلام-انجام-خدمات-ایزو'>استعلام انجام خدمات ایزو / استعلام, استعلام انجام خدمات ایزو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031313/استعلام-MOTHER-BOARD---'>استعلام MOTHER BOARD  ... / استعلام , استعلام MOTHER BOARD  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031314/استعلام-احداث-ساختمان-نگهبانی-شهرک--'>استعلام احداث ساختمان نگهبانی شهرک ... / استعلام, استعلام احداث ساختمان نگهبانی شهرک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031315/استعلام​-کلروفرم-صنعتی'>استعلام​ کلروفرم صنعتی / استعلام , استعلام ​کلروفرم صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031316/استعلام-نصب-سیستم-اعلام-حریق'>استعلام نصب سیستم اعلام حریق  / استعلام , استعلام نصب سیستم اعلام حریق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031317/استعلام-دستگاه-برش-مستقیم'>استعلام دستگاه برش مستقیم  / استعلام ,استعلام دستگاه برش مستقیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031319/استعلام-تلفن-ماهواره-ای'>استعلام تلفن ماهواره ای  / استعلام ,استعلام تلفن ماهواره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031320/استعلام-شیرآلات-و-اتصالات'>استعلام شیرآلات و اتصالات / استعلام ,استعلام شیرآلات و اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031321/استعلام-پنجره-آلارم-8-تایی--'>استعلام پنجره آلارم 8 تایی ... / استعلام,استعلام پنجره آلارم 8 تایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031322/استعلام-خرید-یک-دستگاه-سرور--'>استعلام خرید یک دستگاه سرور... / استعلام, استعلام خرید یک دستگاه سرور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031323/استعلام-​تعمیر-روکش-تعداد-90-عدد-مبل'>استعلام ​تعمیر روکش تعداد 90 عدد مبل / استعلام , استعلام ​تعمیر روکش تعداد 90 عدد مبل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031324/استعلام-شارژ-سیلندر-50-کیلوگرمی-کلر'>استعلام شارژ سیلندر 50 کیلوگرمی کلر  / استعلام , استعلام شارژ سیلندر 50 کیلوگرمی کلر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031325/استعلام-طراحی-اولیه-سامانه-ملی-بومی'>استعلام طراحی اولیه سامانه ملی بومی  / استعلام , استعلام طراحی اولیه سامانه ملی بومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031326/استعلام-آب-رسانی-و-مدیریت'>استعلام آب رسانی و مدیریت  / استعلام ,استعلام آب رسانی و مدیریت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031327/استعلام-کلیدها-و-متعلقات'>استعلام کلیدها و متعلقات / استعلام ,استعلام کلیدها و متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031328/تجدید-استعلام-مرمت-و-لایروبی--'>تجدید استعلام مرمت و لایروبی ... / استعلام, تجدید استعلام مرمت و لایروبی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031329/استعلام-واگذاری-87-پرونده-غیرقابل-باز'>استعلام واگذاری 87 پرونده غیرقابل باز / استعلام, استعلام واگذاری 87 پرونده غیرقابل باز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031330/استعلام-خرید-بلیط-هواپیما--'>استعلام خرید بلیط هواپیما ... / استعلام,استعلام خرید بلیط هواپیما ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031331/استعلام-زیرسازی-و-اجرای-بیس-محور'>استعلام زیرسازی و اجرای بیس محور  / استعلام ,استعلام زیرسازی و اجرای بیس محور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031332/استعلام-فلش-مموری'>استعلام فلش مموری / استعلام, استعلام فلش مموری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031333/استعلام-سیستم-مانیتورینگ-دما-و-رطوبت'>استعلام سیستم مانیتورینگ دما و رطوبت  / استعلام ,استعلام سیستم مانیتورینگ دما و رطوبت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031334/استعلام-تقویم-رومیزی--'>استعلام تقویم رومیزی... / استعلام, استعلام تقویم رومیزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031335/استعلام-سرویسکاری-ماشین-آلات-راهداری'>استعلام سرویسکاری ماشین آلات راهداری  / استعلام,استعلام سرویسکاری ماشین آلات راهداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031336/استعلام-محصولات-الکترونیکی'>استعلام محصولات الکترونیکی  / استعلام , استعلام محصولات الکترونیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031337/استعلام-ابزارآلات-اندازه-گیری--'>استعلام ابزارآلات اندازه گیری ... / استعلام,استعلام ابزارآلات اندازه گیری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031338/استعلام-محصولات-آرایشی'>استعلام محصولات آرایشی / استعلام, استعلام محصولات آرایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031339/استعلام-اجرای-طرح-راهبری-امور-فوریت-های--'>استعلام اجرای طرح راهبری امور فوریت های... / استعلام, استعلام اجرای طرح راهبری امور فوریت های...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031340/استعلام-​واگذاری-خدمات-تسهیلگری'>استعلام ​واگذاری خدمات تسهیلگری  / استعلام ,استعلام ​واگذاری خدمات تسهیلگری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031341/استعلام-اجرای-نوسازی-شبکه-آب-شهر-آبدان'>استعلام اجرای نوسازی شبکه آب شهر آبدان / استعلام, استعلام اجرای نوسازی شبکه آب شهر آبدان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031342/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری  / استعلام ,استعلام کامپیوتر و فناوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031343/استعلام-متر-لیزری-مدل-D510-LEICA--'>استعلام متر لیزری مدل D510 LEICA ... / استعلام,استعلام متر لیزری مدل D510 LEICA ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031344/استعلام-گیت-کنترل-تردد'>استعلام گیت کنترل تردد / استعلام, استعلام گیت کنترل تردد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031345/استعلام-زیرسازی-و-بیس-راه-روستایی'>استعلام زیرسازی و بیس راه روستایی  / استعلام ,استعلام زیرسازی و بیس راه روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031346/تجدید-استعلام-لایروبی-و-مرمت'>تجدید استعلام لایروبی و مرمت / استعلام , تجدید استعلام لایروبی و مرمت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031347/استعلام-خدمات-سرویس-و-نگهداری-سیستم'>استعلام خدمات سرویس و نگهداری سیستم  / استعلام ,استعلام خدمات سرویس و نگهداری سیستم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031348/استعلام-کلیه-اجناس-موردنیاز--'>استعلام کلیه اجناس موردنیاز ... / استعلام,استعلام کلیه اجناس موردنیاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031349/استعلام-تهیه-و-نصب-گاردریل'>استعلام تهیه و نصب گاردریل / استعلام,استعلام تهیه و نصب گاردریل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031350/استعلام-تعمیرات-ساختمان'>استعلام تعمیرات ساختمان / استعلام, استعلام تعمیرات ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031351/استعلام-عملیات-بهبود-و-اصلاح-مراتع'>استعلام عملیات بهبود و اصلاح مراتع / استعلام, استعلام عملیات بهبود و اصلاح مراتع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031352/استعلام-پروژه-نصب-ترانس-132-20-کیلوولت--'>استعلام پروژه نصب ترانس 132/20 کیلوولت ... / استعلام,استعلام پروژه نصب ترانس 132/20 کیلوولت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031353/استعلام-کالیبراسیون-تجهیزات-مستقر'>استعلام کالیبراسیون تجهیزات مستقر  / استعلام, استعلام کالیبراسیون تجهیزات مستقر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031354/استعلام-تخلیه-و-بارگیری-کالاهای-اساسی'>استعلام تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی  / استعلام, استعلام تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031355/استعلام-عملیات-اجرایی-برق-رسانی-به-چاه--'>استعلام عملیات اجرایی برق رسانی به چاه ...  / استعلام ,استعلام عملیات اجرایی برق رسانی به چاه ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031356/استعلام-محصولات-الکترونیکی'>استعلام محصولات الکترونیکی  / استعلام , استعلام محصولات الکترونیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031357/استعلام-سرایداری-و-نگهداری-راهدارخانه--'>استعلام سرایداری و نگهداری راهدارخانه ... / استعلام,استعلام سرایداری و نگهداری راهدارخانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031358/استعلام-محصولات-شیمیایی'>استعلام محصولات شیمیایی  / استعلام , استعلام محصولات شیمیایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031359/استعلام-فنجان-و-نعلبکی-اختصاصی'>استعلام فنجان و نعلبکی اختصاصی  / استعلام, استعلام فنجان و نعلبکی اختصاصی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031360/استعلام-تعمیر-یک-دستگاه-پمپ-خلا--'>استعلام تعمیر یک دستگاه پمپ خلا...  / استعلام ,استعلام تعمیر یک دستگاه پمپ خلا... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031361/تجدید-استعلام-لایروبی-و-مرمت'>تجدید استعلام لایروبی و مرمت / استعلام , تجدید استعلام لایروبی و مرمت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031362/استعلام-اجرای-طرح-ملی--'>استعلام اجرای طرح ملی ... / استعلام,استعلام اجرای طرح ملی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031363/استعلام-تاسیسات-و-مصالح'>استعلام تاسیسات و مصالح / استعلام ,استعلام تاسیسات و مصالح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031364/استعلام-امور-تاسیساتی'>استعلام امور تاسیساتی / استعلام, استعلام امور تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031365/استعلام-خرید-دو-دستگاه-فایروال'>استعلام خرید دو دستگاه فایروال  / استعلام,استعلام خرید دو دستگاه فایروال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031366/استعلام-​پودر-و-مایع-لباسشویی'>استعلام ​پودر و مایع لباسشویی / استعلام , استعلام ​پودر و مایع لباسشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031367/استعلام-تکمیل-راه-روستایی--'>استعلام تکمیل راه روستایی ... / استعلام,استعلام تکمیل راه روستایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031368/استعلام-شیرآلات-و-اتصالات'>استعلام شیرآلات و اتصالات / استعلام,استعلام شیرآلات و اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031369/استعلام-پیام-کوتاه-شامل-فارسی-و-انگلیسی'>استعلام پیام کوتاه شامل فارسی و انگلیسی  / استعلام, استعلام پیام کوتاه شامل فارسی و انگلیسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031370/استعلام-کاسه-توالت-و-کاسه-دستشویی'>استعلام کاسه توالت و کاسه دستشویی  / استعلام ,استعلام کاسه توالت و کاسه دستشویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031371/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-200-میلی-متر'>استعلام لوله پلی اتیلن 200 میلی متر  / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن 200 میلی متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031372/استعلام-​اجرای-تخریب-و-بازسازی-ساختمان'>استعلام ​اجرای تخریب و بازسازی ساختمان / استعلام , استعلام ​اجرای تخریب و بازسازی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031373/استعلام-​​ظروف-یکبار-مصرف'>استعلام ​​ظروف یکبار مصرف / استعلام , استعلام ​ظروف یکبار مصرف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031374/استعلام-تجهیز-وسایل-توانبخشی'>استعلام تجهیز وسایل توانبخشی / استعلام, استعلام تجهیز وسایل توانبخشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031375/استعلام-کاتریج-چاپ-شناسنامه--'>استعلام کاتریج چاپ شناسنامه ... / استعلام,استعلام کاتریج چاپ شناسنامه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031376/استعلام-تهیه-و-ساخت-و-نصب-تابلو'>استعلام تهیه و ساخت و نصب تابلو / استعلام,استعلام تهیه و ساخت و نصب تابلو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031377/استعلام-​تهیه-چراغ-چشمک-زن-و-پلیس-مجازی'>استعلام ​تهیه چراغ چشمک زن و پلیس مجازی / استعلام , استعلام ​تهیه چراغ چشمک زن و پلیس مجازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031378/استعلام-کابل-SWR3-16'>استعلام کابل SWR3*16    / استعلام , استعلام کابل SWR3*16   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031379/تجدید-استعلام-مرمت-و-لایروبی--'>تجدید استعلام مرمت و لایروبی ... / استعلام, تجدید استعلام مرمت و لایروبی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031380/استعلام-​باطری'>استعلام ​باطری / استعلام , استعلام ​باطری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031381/استعلام-مولتی-فانکشن'>استعلام مولتی فانکشن / استعلام , استعلام مولتی فانکشن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031383/استعلام-​آماده-سازی-محوطه-و-باغچه-ها'>استعلام ​آماده سازی محوطه و باغچه ها / استعلام , استعلام ​آماده سازی محوطه و باغچه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031384/استعلام-خرید-البسه-و-کفش-کارکنان'>استعلام خرید البسه و کفش کارکنان  / استعلام , استعلام خرید البسه و کفش کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031385/استعلام-تجهیز-و-نصب-و-راه-اندازی'>استعلام تجهیز و نصب و راه اندازی / استعلام , استعلام تجهیز و نصب و راه اندازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031386/استعلام-لایروبی-و-ساماندهی-رودخانه-ها'>استعلام لایروبی و ساماندهی رودخانه ها / استعلام , استعلام لایروبی و ساماندهی رودخانه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031387/فراخوان-مطالعه-و-طراحی-مقاوم-سازی-و-بهسازی-لرزه-ای'>فراخوان مطالعه و طراحی مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای / فراخوان شنایی مشاور، فراخوان مطالعه و طراحی مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031388/استعلام-​پرژکتور-50-وات-و-100-وات'>استعلام ​پرژکتور 50 وات و 100 وات / استعلام, استعلام ​پرژکتور 50 وات و 100 وات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030735/مزایده-فروشگاه-مواد-غذایی-زندان'>مزایده فروشگاه مواد غذایی زندان / آگهی مزایده,مزایده فروشگاه مواد غذایی زندان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030736/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-2144-مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 2144 مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 2144 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030738/مزایده-5-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-ملک-بخش-ده-تهران'>مزایده 5 دانگ مشاع از ششدانگ ملک بخش ده تهران  / مزایده,مزایده 5 دانگ مشاع از ششدانگ ملک بخش ده تهران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030740/مزایده-واگذاری-یکباب-مغازه-واقع-در-مجتمع-تجاری-بهشت--مرحله-اول-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری یکباب مغازه واقع در مجتمع تجاری بهشت - مرحله اول نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری یکباب مغازه واقع در مجتمع تجاری بهشت - مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030741/مزایده-واگذاری-اماکن-ورزشی'>مزایده واگذاری اماکن ورزشی / آگهی مزایده , مزایده واگذاری اماکن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030743/مزایده-محصول-خرمای-نخل--نوبت-دوم'>مزایده محصول خرمای نخل - نوبت دوم / مزایده , مزایده محصول خرمای نخل - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030749/مزایده-عمومی-فروش-سه-دستگاه-ماشین-آلات--نوبت-دوم'>مزایده عمومی فروش سه دستگاه ماشین آلات - نوبت دوم  / مزایده, مزایده عمومی فروش سه دستگاه ماشین آلات - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030752/مزایده-تمامت-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-14-ثبت-اصفهان'>مزایده تمامت ششدانگ پلاک ثبتی بخش 14 ثبت اصفهان / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ پلاک ثبتی بخش 14 ثبت اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030753/مزایده-واگذاری-سالنی-با-متراژ-650-متر-مربع'>مزایده واگذاری سالنی با متراژ 650 متر مربع / مزایده واگذاری سالنی با متراژ 650 متر مربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030755/مزایده-پلاک-ثبتی-قطعه-دهم-تفکیکی'>مزایده پلاک ثبتی قطعه دهم تفکیکی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی قطعه دهم تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030760/مزایده-فروش-یکدستگاه-پراید-مدل-1388'>مزایده فروش یکدستگاه پراید مدل 1388 / آگهی مزایده و فروش اموال غیر منقول , مزایده فروش یکدستگاه پراید مدل 1388</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030762/مزایده-واگذاری-تعداد-20-قطعه-زمین'>مزایده واگذاری تعداد 20 قطعه زمین  / مزایده,مزایده واگذاری تعداد 20 قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030764/مزایده-بهره-برداری-از-مجموعه-استخر-مجتمع-صدرا'>مزایده بهره برداری از مجموعه استخر مجتمع صدرا  / آگهی مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از مجموعه استخر مجتمع صدرا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030765/مزایده-76-کارتن-روغن-خودرو--64-کارتن-ضد-یخ-خودرو--نوبت-دوم'>مزایده  76 کارتن روغن خودرو - 64 کارتن ضد یخ خودرو - نوبت دوم / آگهی مزایده، مزایده  76 کارتن روغن خودرو - 64 کارتن ضد یخ خودرو - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030766/مزایده-زمین-مسکونی-250-مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده زمین مسکونی 250 مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده زمین مسکونی 250 مترمربع نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030767/مزایده-ساختمان-قولنامه-ای-مساحت-52-متر'>مزایده ساختمان قولنامه  ای مساحت 52 متر / مزایده,مزایده ساختمان قولنامه  ای مساحت 52 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030770/مزایده-42-سهم-از-240-سهم-از-پلاک-ثبتی'>مزایده 42 سهم از 240 سهم از پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 42 سهم از 240 سهم از پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030772/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-آپارتمان-نوبت-اول'>مزایده اموال غیرمنقول شامل آپارتمان نوبت اول / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل آپارتمان نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030773/مزایده-واگذاری-جهت-بهره-برداری-از-بخش-فیزیوتراپی-کلینیک-فجر-2'>مزایده واگذاری جهت بهره برداری از بخش فیزیوتراپی کلینیک فجر 2 / مزایده واگذاری جهت بهره برداری از بخش فیزیوتراپی کلینیک فجر 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030775/مزایده-پروفیل-mdf--نوبت-دوم'>مزایده پروفیل mdf  - نوبت دوم / آگهی مزایده، مزایده پروفیل mdf  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030776/مزایده-ششدانگ-اعیانی-ملک-عرصه-162-09متر'>مزایده ششدانگ اعیانی ملک عرصه 162.09متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی ملک عرصه 162.09متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030778/مزایده-فروش-یک-دستگاه-سکلو-کابین-یک-دستگاه-دینام-پمپ'>مزایده فروش یک دستگاه سکلو کابین، یک دستگاه دینام پمپ / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه سکلو کابین، یک دستگاه دینام پمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030781/مزایده-ششدانگ-کارگاه-تولیدی-بخش-هفت-فارس'>مزایده ششدانگ کارگاه تولیدی بخش هفت فارس / مزایده,مزایده ششدانگ کارگاه تولیدی بخش هفت فارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030784/مزایده-ورق-فولادی-st14-روغنی'>مزایده ورق فولادی st14 روغنی   / آگهی مزایده،مزایده ورق فولادی st14 روغنی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030785/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-222-84متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 222.84متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 222.84متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030786/مزایده-لوله-نمره-16-پنج-لایه'>مزایده لوله نمره 16 پنج لایه / مزایده, مزایده لوله نمره 16 پنج لایه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030788/مزایده-بهره-برداری-از-تعدادی-غرف'>مزایده بهره برداری از تعدادی غرف / آگهی مزایده عمومی،مزایده بهره برداری از تعدادی غرف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030789/مزایده-فروش-یک-دستگاه-ژنراتور-و-چرخ-خیاطی-و--'>مزایده فروش یک دستگاه ژنراتور و چرخ خیاطی و ... / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه ژنراتور و چرخ خیاطی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030791/مزایده-عمومی-غرفه-شماره-3-و-4-میدان-میوه-و-تره-بار--چاپ-دوم'>مزایده عمومی غرفه شماره 3 و 4 میدان میوه و تره بار - چاپ دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده عمومی غرفه شماره 3 و 4 میدان میوه و تره بار - چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030792/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-ویلایی'>مزایده فروش یک قطعه زمین ویلایی  / مزایده ,مزایده فروش یک قطعه زمین ویلایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030793/مزایده-فروش-یک-دستگاه-کامیون-کشنده'>مزایده فروش یک دستگاه کامیون کشنده  / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه کامیون کشنده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030794/مزایده-واگذاری-جهت-بهره-برداری-از-مرکز-فیزیوتراپی'>مزایده واگذاری جهت بهره برداری از مرکز فیزیوتراپی / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری جهت بهره برداری از مرکز فیزیوتراپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030796/مزایده-تعدادی-از-اماکن--چاپ-دوم-نوبت-سوم'>مزایده تعدادی از اماکن - چاپ دوم نوبت سوم  / مزایده ، مزایده تعدادی از اماکن - چاپ دوم نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030799/مزایده-واگذاری-فضا-جهت-نصب-و-راه-اندازی-ترامبولین--چاپ-دوم'>مزایده واگذاری فضا جهت نصب و راه اندازی ترامبولین - چاپ دوم / اگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری فضا جهت نصب و راه اندازی ترامبولین - چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030800/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-5-ارومیه'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 5 ارومیه / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 5 ارومیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030801/مزایده-فروش-سرسیلندر-وانت-و-رینگ-موتور-کامل-و--'>مزایده فروش سرسیلندر وانت و رینگ موتور کامل و... / مزایده,مزایده فروش سرسیلندر وانت و رینگ موتور کامل و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030803/مزایده-واگذاری-کارخانه-آسفالت'>مزایده واگذاری کارخانه آسفالت / آگهی مزایده, مزایده واگذاری کارخانه آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030805/مزایده-واگذاری-احداث-و-امتیاز-واگذاری-سرقفلی-تعدادی-غرف-مغازه-ها-و---نوبت-سوم'>مزایده واگذاری احداث و امتیاز واگذاری سرقفلی تعدادی غرف، مغازه ها و ... نوبت سوم / مزایده,مزایده واگذاری احداث و امتیاز واگذاری سرقفلی تعدادی غرف، مغازه ها و ... نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030806/مزایده-واگذاری-واحد-تجاری-خدماتی-مسکونی'>مزایده واگذاری واحد تجاری خدماتی مسکونی / آگهی مزایده , مزایده واگذاری واحد تجاری خدماتی مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030809/مزایده-فروش-8-قطعه-زمین-مسکونی'>مزایده فروش 8 قطعه زمین مسکونی  / مزایده,مزایده فروش 8 قطعه زمین مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030810/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین-در-خصوص-ساخت-سردخانه-دو-مداره--'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین در خصوص ساخت سردخانه دو مداره ... / آگهی مزایده, مزایده واگذاری یک قطعه زمین در خصوص ساخت سردخانه دو مداره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030811/فراخوان-استعلام-واگذاری-مکان-بوفه-دانشکده-پرستاری'>فراخوان استعلام  واگذاری مکان بوفه دانشکده پرستاری / آگهی فراخوان استعلام عمومی , فراخوان  واگذاری مکان بوفه دانشکده پرستاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030813/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-یک-هزار-و-یکصد-و-بیست-و-هشت-متر-و-پنجاه-دسیمتر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت یک هزار و یکصد و بیست و هشت متر و پنجاه دسیمتر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت یک هزار و یکصد و بیست و هشت متر و پنجاه دسیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030815/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-524-متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 524 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 524 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030816/مزایده-بهره-برداری-موقت-از-محل-نصب-8-عدد-بیلبورد-تبلیغاتی-گروه-یک'>مزایده بهره برداری موقت از محل نصب 8 عدد بیلبورد تبلیغاتی گروه یک  / آگهی مزایده عمومی، مزایده بهره برداری موقت از محل نصب 8 عدد بیلبورد تبلیغاتی گروه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030817/مزایده-آپارتمان-با-قدمت-سه-سال'>مزایده آپارتمان با قدمت سه سال / مزایده,مزایده آپارتمان با قدمت سه سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030818/مزایده-حدود-40-تن-مواد-اولیه-شیمیایی'>مزایده حدود 40 تن مواد اولیه شیمیایی  / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده حدود 40 تن مواد اولیه شیمیایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030821/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-1-12415-غیرمنقول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1/12415 غیرمنقول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1/12415 غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030822/مزایده-یکباب-واحد-تجاری-و-یکباب-واحد-اداری-در-ساختمان-نه-طبقه'>مزایده یکباب واحد تجاری و یکباب واحد اداری در ساختمان نه طبقه / مزایده,مزایده یکباب واحد تجاری و یکباب واحد اداری در ساختمان نه طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030823/مزایده-بهره-برداری-از-غرف--نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از غرف... نوبت دوم  / تجدید آگهی مزایده عمومی  , مزایده بهره برداری از غرف... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030826/تجدید-فراخوان-مزایده-واگذاری-مدیریت-بهره-وری-اجرای-طرح-پارک-جنگلی'>تجدید فراخوان مزایده واگذاری مدیریت بهره وری اجرای طرح پارک جنگلی  / فراخوان مزایده , فراخوان مزایده واگذاری مدیریت بهره وری اجرای طرح پارک جنگلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030827/مزایده-فروش-14-قطعه-از-زمین-های-مسکونی'>مزایده فروش 14 قطعه از زمین های مسکونی  / مزایده,مزایده فروش 14 قطعه از زمین های مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030830/مزایده-ملک-مساحت-87-مترمربع'>مزایده ملک مساحت 87 مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت 87 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030831/مزایده-اجاره-26-غرفه-نوبت-دوم'>مزایده اجاره 26 غرفه نوبت دوم  / مزایده کتبی , مزایده اجاره 26 غرفه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030834/مزایده-پلاکهای-ثبتی-2477-و-2477-1-تجدید'>مزایده پلاکهای ثبتی 2477 و 2477/1 تجدید / مزایده,مزایده پلاکهای ثبتی 2477 و 2477/1 تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030837/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-5-ارومیه-اسناد-ذمه'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 5 ارومیه اسناد ذمه  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 5 ارومیه اسناد ذمه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030840/مزایده-مغازه-با-سند-عادی-مساحت-صد-و-شصت-متر'>مزایده مغازه با سند عادی مساحت صد و شصت متر / مزایده,مزایده مغازه با سند عادی مساحت صد و شصت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030842/مزایده-ششدانگ-پلاک-25-فرعی-قدمت-25-سال'>مزایده ششدانگ پلاک 25 فرعی قدمت 25 سال / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 25 فرعی قدمت 25 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030843/مزایده-نایلون-پریفرم-گونی-و-سایر-اقلام-ضایعاتی-نوبت-دوم'>مزایده نایلون، پریفرم، گونی و سایر اقلام ضایعاتی- نوبت دوم / مزایده,مزایده نایلون، پریفرم، گونی و سایر اقلام ضایعاتی- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030844/تجدید-فراخوان-بهره-برداری-از-بیلبورد-تبلیغاتی-و-پایه-بنر-متحرک'>تجدید فراخوان بهره برداری از بیلبورد تبلیغاتی و پایه بنر متحرک / تجدید آگاهی فراخوان ,فراخوان بهره برداری از بیلبورد تبلیغاتی و پایه بنر متحرک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030845/مزایده-یکباب-دفتر-کار-با-قدمت-سی-سال'>مزایده یکباب دفتر کار با قدمت سی سال / مزایده,مزایده یکباب دفتر کار با قدمت سی سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030846/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مازاد'>مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030848/مزایده-فروش-یکدستگاه-سواری-پراید-مدل-1390-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه سواری پراید مدل 1390 نوبت دوم  / اگهی مزایده اموال غیر منقول , مزایده فروش یکدستگاه سواری پراید مدل 1390 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030849/مزایده-ماترک-شامل-زمین-نوبت-اول'>مزایده ماترک شامل زمین نوبت اول  / مزایده,مزایده ماترک شامل زمین نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030854/مزایده-منزل-مسکونی-زیربنای-صد-و-هفتاد-متر'>مزایده منزل مسکونی زیربنای صد و هفتاد متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی زیربنای صد و هفتاد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030859/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-آپارتمان-و-واحد-تجاری'>مزایده اموال غیرمنقول شامل آپارتمان و واحد تجاری / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل آپارتمان و واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030864/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-480-متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 480 متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 480 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030868/مزایده-یک-قطعه-ملک-مساحت-333-59متر'>مزایده یک قطعه ملک مساحت 333.59متر / مزایده,مزایده یک قطعه ملک مساحت 333.59متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030869/مزایده-اجاره-جایگاه-CNG-شماره-1'>مزایده اجاره جایگاه CNG شماره 1  / آگهی مزایده, مزایده اجاره جایگاه CNG شماره 1 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030876/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مازاد'>مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030877/مزایده-فروش-ساختمان-مسکونی-عرصه-467-25متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش ساختمان مسکونی عرصه 467.25متر نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش ساختمان مسکونی عرصه 467.25متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030886/مزایده-فروش-املاک-مازاد-استان-خوزستان'>مزایده فروش املاک مازاد استان خوزستان  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد استان خوزستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030890/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-558-70متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 558.70متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 558.70متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030894/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-147-21متر'>مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 147.21متر / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 147.21متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030900/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-175-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 175 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 175 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030906/مزایده-واگذاری-یک-پلاک-زمین-مسکونی'>مزایده واگذاری یک پلاک زمین مسکونی  / مزایده,مزایده واگذاری یک پلاک زمین مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030922/مزایده-ملک-محل-سابق-بانک-تجارت-عرصه-136-43متر'>مزایده ملک محل سابق بانک تجارت عرصه 136.43متر  / مزایده,مزایده ملک محل سابق بانک تجارت عرصه 136.43متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030924/مزایده-بهره-برداری-از-سازه-های-تبلیغاتی'>مزایده بهره برداری از سازه های تبلیغاتی  / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از سازه های تبلیغاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030928/مزایده-دو-قطعه-زمین-مساحت-193-90-و-209-75متر-نوبت-دوم'>مزایده دو قطعه زمین مساحت 193.90 و 209.75متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده دو قطعه زمین مساحت 193.90 و 209.75متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030939/مزایده-فروش-زمینهای-تجاری-تجدید'>مزایده فروش زمینهای تجاری تجدید / مزایده,مزایده فروش زمینهای تجاری تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030940/مزایده-کانکس-خدمات-مداحان-و-تشریفات--نوبت-دوم'>مزایده کانکس خدمات مداحان و تشریفات... نوبت دوم / مزایده ,مزایده کانکس خدمات مداحان و تشریفات... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030947/مزایده-مغازه-مشاعی-بخش-هفده'>مزایده مغازه مشاعی بخش هفده  / مزایده,مزایده مغازه مشاعی بخش هفده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030953/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-17-ثبت-اصفهان'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 17 ثبت اصفهان  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 17 ثبت اصفهان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030959/مزایده-ملک-مساحت-تقریبی-714مترمربع'>مزایده ملک مساحت تقریبی 714مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت تقریبی 714مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030967/مزایده-ملک-مساحت-230-55متر'>مزایده ملک مساحت 230.55متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 230.55متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030973/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-310-مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 310 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 310 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030981/مزایده-1-22-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-سه'>مزایده 1.22 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی بخش سه / مزایده,مزایده 1.22 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی بخش سه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030987/مزایده-یک-دانگ-مشاع-به-مقدار-100-متر-از-پلاک-ثبتی'>مزایده یک دانگ مشاع به مقدار 100 متر از پلاک ثبتی / مزایده,مزایده یک دانگ مشاع به مقدار 100 متر از پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030991/مزایده-فروش-تعداد-سه-پلاک-زمین-کاربری-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد سه پلاک زمین کاربری مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد سه پلاک زمین کاربری مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030993/مزایده-6-واحد-تجاری-و-24-واحد-مسکونی---تمدید'>مزایده 6 واحد تجاری و  24 واحد مسکونی ... تمدید  / مزایده,مزایده 6 واحد تجاری و  24 واحد مسکونی تمدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031003/فراخوان-اطلاع-رسانی-واگذاری-سالن-اغذیه-و-فست-فود'>فراخوان اطلاع رسانی واگذاری سالن اغذیه و فست فود / فراخوان، فراخوان اطلاع رسانی واگذاری سالن اغذیه و فست فود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031039/مزایده-یک-قطعه-زمین-محصور-مساحت-عرصه-9800متر'>مزایده یک قطعه زمین محصور مساحت عرصه 9800متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین محصور مساحت عرصه 9800متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031042/مزایده-فروش-اقلام-مازاد-تجهیزات-مخابراتی--'>مزایده فروش اقلام مازاد تجهیزات مخابراتی.... / مزایده, مزایده فروش اقلام مازاد تجهیزات مخابراتی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031049/مزایده-ملک-مزروعی-مساحت-67917متر'>مزایده ملک مزروعی مساحت 67917متر / مزایده,مزایده ملک مزروعی مساحت 67917متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031062/مزایده-باغ-مشجر-مساحت-2200-مترمربع'>مزایده باغ مشجر مساحت 2200 مترمربع / مزایده,مزایده باغ مشجر مساحت 2200 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031064/مزایده-فروش-36608-کیلو-به-تعداد-10202-عدد-ورق-کارتن--'>مزایده فروش 36608 کیلو به تعداد 10202 عدد ورق کارتن... / مزایده ,مزایده فروش 36608 کیلو به تعداد 10202 عدد ورق کارتن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031075/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-دویست-متر-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی مساحت دویست متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت دویست متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031083/مزایده-ساختمان-مساحت-671-90متر-نوبت-اول'>مزایده ساختمان مساحت 671.90متر نوبت اول / مزایده,مزایده ساختمان مساحت 671.90متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031091/مزایده-دو-قطعه-زمین-روستای-علی-آباد'>مزایده دو قطعه زمین روستای علی آباد  / مزایده,مزایده دو قطعه زمین روستای علی آباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031100/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-126-5متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 126.5متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 126.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031109/مزایده-واحد-مسکونی-مساحت-48-5متر'>مزایده واحد مسکونی مساحت 48.5متر  / مزایده,مزایده واحد مسکونی مساحت 48.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031119/مزایده-اجاره-کافی-شاپ---'>مزایده اجاره کافی شاپ .... / مزایده, مزایده اجاره کافی شاپ ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031145/مزایده-فروش-۸۰-تن-کاتالیست-مستعمل'>مزایده فروش ۸۰ تن کاتالیست مستعمل  / مزایده ,مزایده فروش ۸۰ تن کاتالیست مستعمل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031157/مزایده-28-سهم-از-240-سهم-از-ششدانگ-ملک-قولنامه-ای'>مزایده 28 سهم از 240 سهم از ششدانگ ملک قولنامه ای / مزایده,مزایده 28 سهم از 240 سهم از ششدانگ ملک قولنامه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031162/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-بخش-یک-زنجان-نوبت-اول'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی بخش یک زنجان نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی بخش یک زنجان نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031170/مزایده-فروش-بشکه-فلزی'>مزایده فروش بشکه فلزی  / مزایده ,مزایده فروش بشکه فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031172/مزایده-446-1-سهم-مشاع-از-1174-سهم-مشاع-از-زمین'>مزایده 446.1 سهم مشاع از 1174 سهم مشاع از زمین / مزایده,مزایده 446.1 سهم مشاع از 1174 سهم مشاع از زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031184/مزایده-زمین-مزروعی-مساحت-25000متر'>مزایده زمین مزروعی مساحت 25000متر  / مزایده,مزایده زمین مزروعی مساحت 25000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031190/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-199-77متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 199.77متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 199.77متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031203/مزایده-واگذاری-60-قطعه-از-املاک-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری 60 قطعه از املاک نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری 60 قطعه از املاک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031210/مزایده-اجاره-پارکینگ-اغذیه-فروشی--'>مزایده اجاره پارکینگ، اغذیه فروشی ... / مزایده, مزایده اجاره پارکینگ، اغذیه فروشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031211/مزایده-ملکی-تجاری-مساحت-248-متر'>مزایده ملکی تجاری مساحت 248 متر   / مزایده,مزایده ملکی تجاری مساحت 248 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031244/مزایده-فروش-اقلام-مازاد-بر-مصرف-شامل-لوازم-یدکی-ولووان-10-و-اف-12-و-فیلترهای-هواکش-اسکانیا-113-و--'>مزایده فروش اقلام مازاد بر مصرف شامل لوازم یدکی ولووان 10 و اف 12 و فیلترهای هواکش اسکانیا 113 و... / مزایده ,مزایده فروش اقلام مازاد بر مصرف شامل لوازم یدکی ولووان 10 و اف 12 و فیلترهای هواکش اسکانیا 113 و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031245/مزایده-فروش-دو-پلاک-زمین-و-اجاره-تعدادی-از-اماکن-خود--'>مزایده  فروش دو پلاک زمین و اجاره تعدادی از اماکن خود... / مزایده  فروش دو پلاک زمین و اجاره تعدادی از اماکن خود...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031253/مزایده-انواع-لوله-آبی-و-گازی-لوله-و-ققل-داربستی-فلنج-و--'>مزایده انواع لوله آبی و گازی، لوله و ققل داربستی، فلنج و ... / مزایده انواع لوله آبی و گازی، لوله و ققل داربستی، فلنج و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031264/مزایده-اجاره-محل-درمانگاه-دندانپزشکی'>مزایده  اجاره محل درمانگاه دندانپزشکی  / آگهی مزایده عمومی, مزایده  اجاره محل درمانگاه دندانپزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031283/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-594متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 594متر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 594متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031289/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-بصورت-نقدی-تجدید'>مزایده فروش تعدادی از املاک بصورت نقدی تجدید / مزایده ,مزایده فروش تعدادی از املاک بصورت نقدی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031296/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-اعیان-چهل-و-هفت-متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل اعیان چهل و هفت متر / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب منزل اعیان چهل و هفت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031303/مزایده-انواع-وسایل-و-تجهیزات-اداری-و-صنعتی'>مزایده انواع وسایل و تجهیزات اداری و صنعتی / مزایده ,مزایده انواع وسایل و تجهیزات اداری و صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031318/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-نود-و-نه-متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه نود و نه متر / مزایده ,مزایده منزل مسکونی عرصه نود و نه متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031382/مزایده-تحویل-ماده-شیمیایی-waste-liquid--'>مزایده تحویل ماده شیمیایی waste liquid ... / مزایده ,مزایده تحویل ماده شیمیایی waste liquid ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1031389/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-پلاک-ثبتی-873-اصلی-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین زراعی پلاک ثبتی 873 اصلی نوبت دوم / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین زراعی پلاک ثبتی 873 اصلی نوبت دوم</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 15 تاريخ : يکشنبه 2 ارديبهشت 1397 ساعت: 11:41