اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.10.28 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029492/مناقصه-تهیه-طبخ-و-تو... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.10.28 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029492/مناقصه-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-کارکنان----نوبت-دوم'>مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان ... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029494/مناقصه-خرید-تجهیزات-امنیتی-شبکه--نوبت-دوم'>مناقصه خرید تجهیزات امنیتی شبکه - نوبت دوم   / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه خرید تجهیزات امنیتی شبکه - نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029495/مناقصه-انواع-کیوسک-پست-کمپکت-و-تابلو--نوبت-دوم'>مناقصه انواع کیوسک پست کمپکت و تابلو - نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه انواع کیوسک پست کمپکت و تابلو - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029497/مناقصه-کابل-خودنگهدار-فشار-ضعیف--نوبت-دوم'>مناقصه کابل خودنگهدار فشار ضعیف  - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه کابل خود نگهدار فشار ضعیف  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029498/مناقصه-بارگیری-و-حمل-زباله-های--نوبت-دوم'>مناقصه بارگیری و حمل زباله های...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه بارگیری و حمل زباله های...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029499/مناقصه-انجام-خدمات-پشتیبانی-مورد-نیاز-سیستم-های-رایانه-ای-پالایشگاه--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات پشتیبانی مورد نیاز سیستم های رایانه ای پالایشگاه - نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات پشتیبانی مورد نیاز سیستم های رایانه ای پالایشگاه - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029500/مناقصه-انتخاب-مشاور-خدمات-نظارت-کارگاهی-و-عالیه-پروژه-های-منطقه--نوبت-دوم'>مناقصه انتخاب مشاور خدمات نظارت کارگاهی و عالیه پروژه های منطقه ...نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه انتخاب مشاور خدمات نظارت کارگاهی و عالیه پروژه های منطقه ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029502/مناقصه-امور-بازسازی-بخش-های-ICU-و-CCU'>مناقصه امور بازسازی بخش های ICU و CCU  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ،مناقصه امور بازسازی بخش های ICU و CCU </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029510/مناقصه-انجام-عملیات-نقب-زنی-با-دستگاه-پایپ-جکینگ--'>مناقصه انجام عملیات نقب زنی با دستگاه پایپ جکینگ... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه انجام عملیات نقب زنی با دستگاه پایپ جکینگ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029511/مناقصه-پشتیبانی-و-نگهداری-از-سامانه-های-نظارتی-و---(نوبت-دوم)'>مناقصه پشتیبانی و نگهداری از سامانه های نظارتی و .... (نوبت دوم) / مناقصه, مناقصه پشتیبانی و نگهداری از سامانه های نظارتی و .... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029514/فراخوان-اپراتوری-و-راهبری-شبکه-آبرسانی-(نوبت-دوم)'>فراخوان اپراتوری و راهبری شبکه آبرسانی (نوبت دوم) / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان اپراتوری و راهبری شبکه آبرسانی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029516/مناقصه-انجام-عملیات-رگلاژ-کف-کانال-بالشتک-گذاری-با-خاک-نرم-و-تهیه-خاک-سرندی--'>مناقصه انجام عملیات رگلاژ کف کانال، بالشتک گذاری با خاک نرم و تهیه خاک سرندی... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه انجام عملیات رگلاژ کف کانال، بالشتک گذاری با خاک نرم و تهیه خاک سرندی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029517/مناقصه-ترمیم-لکه-گیری-و-بندکشی-دیوارهای-خارجی--'>مناقصه ترمیم، لکه گیری و بندکشی دیوارهای خارجی ... / مناقصه, مناقصه ترمیم، لکه گیری و بندکشی دیوارهای خارجی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029519/تمدید-مناقصه-تجهیزات-و-یونیت-های-SDH-HUawei-ZTE'>تمدید مناقصه تجهیزات و یونیت های SDH HUawei, ZTE  / خلاصه آگهی مناقصه، تمدید مناقصه تجهیزات و یونیت های SDH HUawei, ZTE  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029527/مناقصه-بارگیری-و-حمل-لوله-گاز-به-قطر-56-اینچ-و-با-ضخامت-0-780-اینچ--'>مناقصه بارگیری و حمل لوله گاز به قطر 56 اینچ و با ضخامت 0/780 اینچ...  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه بارگیری و حمل لوله گاز به قطر 56 اینچ و با ضخامت 0/780 اینچ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029529/مناقصه-عملیات-تاسیسات-مکانیکی-و-برقی--'>مناقصه عملیات تاسیسات مکانیکی و برقی ... / مناقصه, مناقصه عملیات تاسیسات مکانیکی و برقی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029533/مناقصه-عملیات-سفتکاری--'>مناقصه عملیات سفتکاری... / مناقصه, مناقصه عملیات سفتکاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029537/مناقصه-عملیات-نازک-کاری-و-تاسیسات-مکانیکی--'>مناقصه عملیات نازک کاری و تاسیسات مکانیکی... / مناقصه, مناقصه عملیات نازک کاری و تاسیسات مکانیکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029539/مناقصه-تهیه-و-حمل-مصالح-و-عملیات-نیرورسانی---'>مناقصه تهیه و حمل مصالح و عملیات نیرورسانی..... / مناقصه, مناقصه تهیه و حمل مصالح و عملیات نیرورسانی.....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029541/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-بهسازی-(جدولگذاری-و-پیاده-روسازی)'>تجدید مناقصه اجرای عملیات بهسازی (جدولگذاری و پیاده روسازی)  / آگهی مناقصه عمومی (تجدید), تجدید مناقصه اجرای عملیات بهسازی (جدولگذاری و پیاده روسازی) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029542/فراخوان-تجهیز-هتل-پنج-ستاره--نوبت-دوم'>فراخوان تجهیز هتل پنج ستاره....نوبت دوم / مناقصه ,فراخوان تجهیز هتل پنج ستاره....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029543/تمدید-مناقصه-خریداری-اقلام-یدکی-و-مصرفی-کمپرسور-هوای-فشرده'>تمدید مناقصه خریداری اقلام یدکی و مصرفی کمپرسور هوای فشرده / آگهی تمدید مناقصه عمومی , تمدید مناقصه خریداری اقلام یدکی و مصرفی کمپرسور هوای فشرده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029544/مناقصه-خرید-رب-گوجه-فرنگی-و-حلوا-شکری'>مناقصه خرید رب گوجه فرنگی و حلوا شکری  / مناقصه خرید رب گوجه فرنگی و حلوا شکری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029548/مناقصه-خرید-با-آزمایش-یک-ست-پره-های-متحرک-و-یک-ست-پره-های-ثابت-ردیف-های-یک-الی-4-توربین-گازی-کرافت-60-مگاواتی--(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید با آزمایش یک ست پره های متحرک و یک ست پره های ثابت ردیف های یک الی 4 توربین گازی کرافت 60 مگاواتی... (نوبت دوم) / مناقصه ,مناقصه خرید با آزمایش یک ست پره های متحرک و یک ست پره های ثابت ردیف های یک الی 4 توربین گازی کرافت 60 مگاواتی... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029549/مناقصه-خدمات-مشاوره-نقشه-برداری-برآورد-مصرف-خط-سیر---نوبت-دوم'>مناقصه خدمات مشاوره نقشه برداری، برآورد مصرف، خط سیر ... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه خدمات مشاوره نقشه برداری، برآورد مصرف، خط سیر ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029550/مناقصه-تست-تیوب-مبدل-های-حرارتی-و-کولرهای-هوایی-و--نوبت-دوم'>مناقصه تست تیوب مبدل های حرارتی و کولرهای هوایی و... نوبت دوم  / مناقصه تست تیوب مبدل های حرارتی و کولرهای هوایی و... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029551/مناقصه-برون-سپاری-امور-خدمات-شهری'>مناقصه برون سپاری امور خدمات شهری  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه برون سپاری امور خدمات شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029553/فراخوان-شناسایی-پیمانکار-مشارکت-در-راه-اندازی-نگهداری-و-بهره-برداری-مراکز-تجاری'>فراخوان شناسایی پیمانکار مشارکت در راه اندازی، نگهداری و بهره برداری مراکز تجاری / فراخوان شناسایی پیمانکار, فراخوان شناسایی پیمانکار مشارکت در راه اندازی، نگهداری و بهره برداری مراکز تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029556/مناقصه-عملیات-آجرفرش-و-نصب-عملیات-تسطیح-و-رگلاژ---'>مناقصه عملیات  آجرفرش و نصب عملیات تسطیح و رگلاژ .... / مناقصه, مناقصه عملیات  آجرفرش و نصب عملیات تسطیح و رگلاژ ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029558/مناقصه-احداث-مجتمع-مسکونی---نوبت-دوم'>مناقصه احداث مجتمع مسکونی .... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه احداث مجتمع مسکونی .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029560/فراخوان-اجرای-عملیات-نارک-کاری-و-سفت-کاری-پروژه-ها-در-شهرستان--نوبت-دوم'>فراخوان اجرای عملیات نارک کاری و سفت کاری پروژه ها در شهرستان ...نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان اجرای عملیات نارک کاری و سفت کاری پروژه ها در شهرستان ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029563/مناقصه-احداث-ساختمان-اداری-امور-آب-و-فاضلاب-و-کانال-بتنی-جمع-آوری-فاضلاب-و-آب-سطحی-'>مناقصه احداث ساختمان اداری امور آب و فاضلاب و کانال بتنی جمع آوری فاضلاب و آب سطحی.. / مناقصه احداث ساختمان اداری امور آب و فاضلاب و کانال بتنی جمع آوری فاضلاب و آب سطحی..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029565/مناقصه-تهیه-و-اجرای-زیرسازی-شامل-کنده-کاری-حمل-نخاله-بستر-سازی-مخلوط-ریزی-و----نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و اجرای زیرسازی شامل کنده کاری، حمل نخاله، بستر سازی، مخلوط ریزی و ... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و اجرای زیرسازی شامل کنده کاری، حمل نخاله، بستر سازی، مخلوط ریزی و ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029567/مناقصه-گازرسانی-به-واحدهای-تولیدی-و-صنعتی---(نوبت-دوم)'>مناقصه گازرسانی به واحدهای تولیدی و صنعتی ... (نوبت دوم) / مناقصه,مناقصه گازرسانی به واحدهای تولیدی و صنعتی ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029568/مناقصه-تامین-کلیه-متریال-ها-و-اجرای-کلیه-مراحل-جهت-آماده-سازی-بستر-و-پوشش-دهی-(عایق)-سطح-سازه-ها-بتنی--'>مناقصه تامین کلیه متریال ها و اجرای کلیه مراحل جهت آماده سازی بستر و پوشش دهی (عایق) سطح سازه ها بتنی ... / مناقصه,مناقصه تامین کلیه متریال ها و اجرای کلیه مراحل جهت آماده سازی بستر و پوشش دهی (عایق) سطح سازه ها بتنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029570/مناقصه-عملیات-تکمیلی-ساختمان-بهره-برداری--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات تکمیلی ساختمان بهره برداری ...نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه عملیات تکمیلی ساختمان بهره برداری ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029574/مناقصه-اجرای-عملیات-جدولگذاری-و-پیاده-روسازی-سطح-منطقه-1'>مناقصه اجرای عملیات جدولگذاری و پیاده روسازی سطح منطقه 1 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات جدولگذاری و پیاده روسازی سطح منطقه 1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029577/مناقصه-تامین-sheet-gasket-kilinger-garphite'>مناقصه تامین sheet gasket kilinger garphite  / مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه  تامین sheet gasket kilinger garphite </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029579/مناقصه-تامین-خدمات-خودرویی-(خودرو-با-راننده)--'>مناقصه تامین خدمات خودرویی (خودرو با راننده) ... / مناقصه تامین خدمات خودرویی (خودرو با راننده) ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029584/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-pe80-در-سایزهای-مختلف-و----نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن pe80 در سایزهای مختلف  و ... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید لوله پلی اتیلن pe80 در سایزهای مختلف  و ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029585/مناقصه-اجرای-شبکه-فاضلاب-و-انشعابات-منازل-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای شبکه فاضلاب و انشعابات منازل- نوبت دوم  / مناقصه,مناقصه اجرای شبکه فاضلاب و انشعابات منازل ...نوبت  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029587/مناقصه-آسفالت-کاری-جاده-پیرامونی-جاده-های-دسترسی-به-فلرها-و-پارکینگ-نوبت-دوم'>مناقصه آسفالت کاری جاده پیرامونی، جاده های دسترسی به فلرها و پارکینگ- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه آسفالت کاری جاده پیرامونی، جاده های دسترسی به فلرها و پارکینگ- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029588/مناقصه-بیمه-آتش-سوزی---نوبت-دوم'>مناقصه بیمه آتش سوزی ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه بیمه آتش سوزی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029590/مناقصه-خرید-54468-متر-انواع-لوله-پلی-اتیلن-دو-جداره---نوبت-دوم'>مناقصه خرید 54468 متر انواع لوله پلی اتیلن دو جداره ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید 54468 متر انواع لوله پلی اتیلن دو جداره ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029591/مناقصه-عملیات-تکمیل-شبکه-توزیع-آب--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات تکمیل شبکه توزیع آب...نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه عملیات تکمیل شبکه توزیع آب...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029592/فراخوان-خرید-کنتور-در-سایزهای-بالا--نوبت-دوم'>فراخوان خرید کنتور در سایزهای بالا - نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان خرید کنتور در سایزهای بالا - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029595/مناقصه-احداث-حسینیه-یادمان-شهدای-فکه----نوبت-دوم'>مناقصه احداث حسینیه یادمان شهدای فکه ... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه احداث حسینیه یادمان شهدای فکه ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029596/مناقصه-رفت-و-روب-و-جمع-آوری-زباله-به-صورت-مکانیزه--نوبت-دوم'>مناقصه رفت و روب و جمع آوری زباله به صورت مکانیزه... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه رفت و روب و جمع آوری زباله به صورت مکانیزه... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029598/مناقصه-عملیات-خرید-مخزن-زباله-نگهداری-فضای-سبز-و--'>مناقصه عملیات خرید مخزن زباله، نگهداری فضای سبز و... / مناقصه, مناقصه عملیات خرید مخزن زباله، نگهداری فضای سبز و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029601/مناقصه-مناقصه-خرید-نصب-اجرا-و-راه-اندازی-سی-و-هشت-دستگاه-AVR--نوبت-دوم'>مناقصه مناقصه خرید، نصب، اجرا و راه اندازی سی و هشت دستگاه AVR - نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه مناقصه خرید، نصب، اجرا و راه اندازی سی و هشت دستگاه AVR - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029604/مناقصه-​اجرای-فرش-موزاییک-و-ترمیم-جدول-پارک-نوشیروانی--نوبت-اول--چاپ-دوم'>مناقصه ​اجرای فرش موزاییک و ترمیم جدول پارک نوشیروانی - نوبت اول - چاپ دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ​اجرای فرش موزاییک و ترمیم جدول پارک نوشیروانی - نوبت اول - چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029605/مناقصه-تکمیل-عمیات-احداث-باند-عملیات-خاکی---(نوبت-دوم)'>مناقصه تکمیل عمیات احداث باند، عملیات خاکی، ... (نوبت دوم) / مناقصه, اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029607/مناقصه-تامین-sheet-Gaskeet-KILINGER-Graphite'>مناقصه تامین sheet Gaskeet KILINGER Graphite / مناقصه تامین sheet Gaskeet KILINGER Graphite</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029615/مناقصه-امور-مربوط-به-کنترل-و-نظارت-بر-ساخت-و-سازها-و-پیشگیری-و-جلوگیری--'>مناقصه امور مربوط به کنترل و نظارت بر ساخت و سازها و پیشگیری و جلوگیری... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه امور مربوط به کنترل و نظارت بر ساخت و سازها و پیشگیری و جلوگیری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029621/مناقصه-حمل-پخش-تراش-و-روکش-آسفالت'>مناقصه حمل، پخش، تراش و روکش آسفالت  / مناقصه ,مناقصه حمل، پخش، تراش و روکش آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029625/آگهی-انجام-توان-سنجی-پروژه-مطالعات-جامع-حمل-و-نقل-شهری--'>آگهی انجام توان سنجی پروژه مطالعات جامع حمل و نقل شهری ... / آگهی، آگهی انجام توان سنجی پروژه مطالعات جامع حمل و نقل شهری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029626/مناقصه-انجام-خدمات-آبدارخانه-های-ناحیه-صنعتی---(نوبت-دوم)'>مناقصه انجام خدمات آبدارخانه های ناحیه صنعتی ... (نوبت دوم) / مناقصه عمومی ، مناقصه انجام خدمات آبدارخانه های ناحیه صنعتی ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029629/مناقصه-انجام-عملیات-رینگ-و-مانور-و-بهینه-سازی-شبکه-20-کیلوولت'>مناقصه انجام عملیات رینگ و مانور و بهینه سازی شبکه 20 کیلوولت / مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه انجام عملیات رینگ و مانور و بهینه سازی شبکه 20 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029632/مناقصه-اجرای-اسکلت-و-دیوار-چینی-8-واحد-مسکونی'>مناقصه اجرای اسکلت و دیوار چینی 8 واحد مسکونی / مناقصه , مناقصه اجرای اسکلت و دیوار چینی 8 واحد مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029633/تجدید-مناقصه-خرید-دستگاه-رادار-نفوذی-زمین-GPR---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید دستگاه رادار نفوذی زمین GPR ... نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه خرید دستگاه رادار نفوذی زمین GPR ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029635/تجدید-مناقصه-خرید-پهنای-باند-اینترنت-96-10-27-(نوبت-دوم)'>تجدید مناقصه خرید پهنای باند اینترنت 96.10.27 (نوبت دوم) / تجدید آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید پهنای باند اینترنت- 96.10.27 (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029636/تجدید-فراخوان-مناقصه-خرید-اقلام-برقی-پروژه-ایستگاه-پمپاژ-آب--نوبت-دوم'>تجدید فراخوان مناقصه خرید اقلام برقی پروژه ایستگاه پمپاژ آب - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید فراخوان مناقصه خرید اقلام برقی پروژه ایستگاه پمپاژ آب - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029637/مناقصه-تامین-و-پشتیبانی-نیروی-انسانی--'>مناقصه تامین و پشتیبانی نیروی انسانی... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تامین و پشتیبانی نیروی انسانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029640/مناقصه-ملزومات-پزشکی--'>مناقصه ملزومات پزشکی ... / مناقصه ,مناقصه ملزومات پزشکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029641/مناقصه-خرید-ماشین-آلات-و-تجهیزات-تولید-آسفالت-گرم--مرحله-اول-نوبت-اول-چاپ-دوم'>مناقصه خرید ماشین آلات و تجهیزات تولید آسفالت گرم - مرحله اول نوبت اول چاپ دوم  / مناقصه, مناقصه خرید ماشین آلات و تجهیزات تولید آسفالت گرم - مرحله اول نوبت اول چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029642/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-عملیات-شبکه---'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات شبکه ..... / مناقصه, مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029644/فراخوان-تهیه-یک-وعده-غذای-گرم-پرسن'>فراخوان تهیه یک وعده غذای گرم پرسن / فراخوان عمومی,فراخوان  تهیه یک وعده غذای گرم پرسن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029646/مناقصه-انجام-امور-حفاظت-و-صیانت-از-اراضی--(نوبت-دوم)'>مناقصه انجام امور حفاظت و صیانت از اراضی... (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور حفاظت و صیانت از اراضی... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029658/مناقصه-اجرای-پروژه-های-آبرسانی--برق-رسانی--تعمیر-و-نگهداری---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه های آبرسانی - برق رسانی - تعمیر و نگهداری.. . نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه اجرای پروژه های آبرسانی - برق رسانی - تعمیر و نگهداری.. . نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029660/مناقصه-بهسازی-و-روکش-آسفالت---(نوبت-دوم)'>مناقصه بهسازی و روکش آسفالت ... (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه بهسازی و روکش آسفالت ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029662/فراخوان-گازرسانی-به-واحدهای-تولیدی-و-صنعتی--نوبت-دوم'>فراخوان  گازرسانی به واحدهای تولیدی و صنعتی  - نوبت دوم / مناقصه , فراخوان  گازرسانی به واحدهای تولیدی و صنعتی   - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029663/مناقصه-عملیات-اجرایی-آبرسانی-و-احداث-شبکه-توزیع---(نوبت-دوم)'>مناقصه عملیات اجرایی آبرسانی و احداث شبکه توزیع ... (نوبت دوم) / مناقصه عملیات اجرایی آبرسانی و احداث شبکه توزیع ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029665/تجدید-مناقصه-خرید-تجهیزات-و-نصب-و-راه-اندازی-2-بی-خط-و---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید تجهیزات و نصب و راه اندازی 2 بی خط و .... نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی,مناقصه خرید تجهیزات و نصب و راه اندازی 2 بی خط و .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029666/مناقصه-پروژه-انجام-اقدامات-کارگزاری'>مناقصه پروژه انجام اقدامات کارگزاری / مناقصه,مناقصه پروژه انجام اقدامات کارگزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029669/مناقصه-عملیات-تنظیف-و-رفت-و-روب-محوطه-ها-(نوبت-دوم)'>مناقصه عملیات تنظیف و رفت و روب محوطه ها (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه عملیات تنظیف و رفت و روب محوطه ها (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029673/مناقصه-امور-مربوط-به-خدمات--نوبت-دوم'>مناقصه امور مربوط به خدمات - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، آگهی مناقصه عمومی  امور مربوط به خدمات - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029675/مناقصه-بازسازی-گلزار-شهدای-امامزاده-محمد--تجدید'>مناقصه بازسازی گلزار شهدای امامزاده محمد...تجدید / مناقصه , مناقصه بازسازی گلزار شهدای امامزاده محمد...تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029676/مناقصه-خرید-16-قلم-ادوات-ابزار-دقیق----نوبت-دوم'>مناقصه خرید 16 قلم ادوات ابزار دقیق ... - نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه، مناقصه خرید 16 قلم ادوات ابزار دقیق ...- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029678/فراخوان-ارزیابی-کیفی-DRY-GAS-SEAL--نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی DRY GAS SEAL - نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی DRY GAS SEAL </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029681/مناقصه-بازسازی-شبکه-کابل-و-نگهداری-تلفنهای-همگانی--'>مناقصه بازسازی شبکه کابل و نگهداری تلفنهای همگانی.... / مناقصه, مناقصه بازسازی شبکه کابل و نگهداری تلفنهای همگانی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029682/مناقصه-احداث-مدرسه'>مناقصه احداث مدرسه  / مناقصه ,مناقصه احداث مدرسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029684/مناقصه-عملیات-نصب-برج-و-سیم-کشی--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات نصب برج و سیم کشی - نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه عملیات نصب برج و سیم کشی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029686/مناقصه-دیزل--کابل-شیلددار-زره-دار-زیرزمینی-و---نوبت-دوم'>مناقصه دیزل ، کابل شیلددار، زره دار زیرزمینی و ... نوبت دوم  / مناقصه دیزل ، کابل شیلددار، زره دار زیرزمینی و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029687/تجدید-مناقصه-احداث-پروژه-ساختمان-شهرداری'>تجدید مناقصه احداث پروژه ساختمان شهرداری / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه احداث پروژه ساختمان شهرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029688/مناقصه-انجام-امور-خدمات-ایستگاهی-اداره-کل-راه-آهن--نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور خدمات ایستگاهی اداره کل راه آهن...نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه انجام امور خدمات ایستگاهی اداره کل راه آهن...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029690/مناقصه-اجرای-عملیات-مرمت-و-لکه-گیری-آسفالت-سطح-منطقه-8'>مناقصه اجرای عملیات مرمت و لکه گیری آسفالت سطح منطقه 8 / مناصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات مرمت و لکه گیری آسفالت سطح منطقه 8</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029691/مناقصه-​خرید-تجهیزات-روشنایی-معابر'>مناقصه ​خرید تجهیزات روشنایی معابر / مناقصه ​خرید تجهیزات روشنایی معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029693/مناقصه-خرید-باقیمانده-لوله-های-پلی-اتیلن-از-جنس-PE-100-از-اقطار-560-250-میلیمتر--نوبت-دوم'>مناقصه خرید باقیمانده لوله های پلی اتیلن از جنس PE-100 از اقطار 560-250 میلیمتر...نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه خرید باقیمانده لوله های پلی اتیلن از جنس PE-100 از اقطار 560-250 میلیمتر...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029694/تجدید-مناقصه-واگذاری-مرکز-ساماندهی-سگهای-بلاصاحب--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه واگذاری مرکز ساماندهی سگهای بلاصاحب - نوبت دوم / اگهی مناقصه , تجدید مناقصه واگذاری مرکز ساماندهی سگهای بلاصاحب - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029696/مناقصه-خدمات-نگهبانی-از-اماکن-اموال-و-تاسیسات-پالایشگاه--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات نگهبانی از اماکن، اموال و تاسیسات پالایشگاه - نوبت  دوم  / مناقصه ,مناقصه خدمات نگهبانی از اماکن، اموال و تاسیسات پالایشگاه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029697/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-جهت-انجام-تعمیرات-پیشگیرانه-PM-و---نوبت-دوم'>مناقصه انتخاب پیمانکار جهت انجام تعمیرات پیشگیرانه PM و ....نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه انتخاب پیمانکار جهت انجام تعمیرات پیشگیرانه PM و ....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029702/مناقصه-بهره-برداری-و-نگهداری-تاسیسات-شبکه-آبرسانی--'>مناقصه بهره برداری و نگهداری تاسیسات شبکه آبرسانی... / مناقصه بهره برداری و نگهداری تاسیسات شبکه آبرسانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029703/تجدید-مناقصه-بهینه-سازی-فیدرهای-20-کیلوولت-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه بهینه سازی فیدرهای 20 کیلوولت- نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه بهینه سازی فیدرهای 20 کیلوولت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029705/مناقصه-عملیات-اجرایی-چند-منظوره'>مناقصه عملیات اجرایی چند منظوره / مناصه عمومی, مناقصه عملیات اجرایی چند منظوره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029706/مناقصه-خرید-لوله-اتصالات-و-متعلقات--'>مناقصه خرید لوله، اتصالات و متعلقات... / مناقصه, مناقصه خرید لوله، اتصالات و متعلقات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029708/مناقصه-نیرورسانی-توسعه-و-بازسازی-شبکه-های-توزیع-نیروی-برق---نوبت-دوم'>مناقصه نیرورسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق ... نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه نیرورسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029709/تجدید-مناقصه-ارائه-خدمات-جانبی-به-اداره-بازرگانی-و-بازرسی-انبارها---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه ارائه خدمات جانبی به اداره بازرگانی و بازرسی انبارها... - نوبت دوم / فراخوان تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه ارائه خدمات جانبی به اداره بازرگانی و بازرسی انبارها... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029714/مناقصه-پروژه-تهیه-تجهیرات-و-احداث-شبکه-توزیع-خط-تغذیه-و-سیستم-حفاظت-کاتدیک-60-مورد-صنایع-و-مصارف--'>مناقصه پروژه تهیه تجهیرات و احداث شبکه توزیع، خط تغذیه و سیستم حفاظت کاتدیک 60 مورد صنایع و مصارف ... / مناقصه ,مناقصه پروژه تهیه تجهیرات و احداث شبکه توزیع، خط تغذیه و سیستم حفاظت کاتدیک 60 مورد صنایع و مصارف ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029716/مناقصه-عملیات-اجرایی-باقیمانده-تونل-گلاب-2---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی باقیمانده تونل گلاب 2... - نوبت دوم / مناقصه,مناقصه عملیات اجرایی باقیمانده تونل گلاب 2... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029718/تمدید-فراخوان-احداث-نیروگاه-خورشیدی'>تمدید فراخوان احداث نیروگاه خورشیدی  / مناقصه, تمدید فراخوان احداث نیروگاه خورشیدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029722/آگهی-فراخوان-خدمات-تهیه--طبخ-و-توزیع-غذا-(نوبت-دوم)'> آگهی فراخوان خدمات تهیه ، طبخ و توزیع غذا  (نوبت دوم) / آگهی فراخوان عمومی ، آگهی فراخوان خدمات تهیه ، طبخ و توزیع غذا (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029726/مناقصه-توسعه-دو-فیدر-خط-400-کلیو-ولت-پست-400-230-کیلو-ولت---(نوبت-دوم)'>مناقصه توسعه دو فیدر خط 400 کلیو ولت پست 400/230 کیلو ولت ... (نوبت دوم) / مناقصه , مناقصه توسعه دو فیدر خط 400 کلیو ولت پست 400/230 کیلو ولت ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029729/اصلاحیه-مناقصه-احداث-مرکز-داده-پالایشگاه-گاز--'>اصلاحیه مناقصه احداث مرکز داده پالایشگاه گاز ... / اصلاحیه مناقصه,مناقصه احداث مرکز داده پالایشگاه گاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029730/تجدید-مناقصه-عملیات-احداث-سکو-و-جایگاه-VIP-زمین-چمن---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات احداث سکو و جایگاه VIP زمین چمن  ... نوبت دوم / مناقصه ,تجدید مناقصه عملیات احداث سکو و جایگاه VIP زمین چمن  ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029731/مناقصه-عملیات-لایروبی-احداث-پل-بتنی-مسطح--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات لایروبی، احداث پل بتنی مسطح ...نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه عملیات لایروبی، احداث پل بتنی مسطح ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029732/مناقصه-خرید-115-دستگاه-انواع-رله-جهت-لوازم-یدکی-تجهیزات-حفاظتی-ایستگاه-انتقال-و-توزیع--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 115 دستگاه انواع رله جهت لوازم یدکی تجهیزات حفاظتی ایستگاه انتقال و توزیع...نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خرید 115 دستگاه انواع رله جهت لوازم یدکی تجهیزات حفاظتی ایستگاه انتقال و توزیع...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029734/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-شبکه-مخابرات-فیبر-نوری-شهرک-های-صنعتی--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای شبکه مخابرات فیبر نوری شهرک های صنعتی...نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه تهیه مصالح و اجرای شبکه مخابرات فیبر نوری شهرک های صنعتی...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029735/فراخوان-خرید-شیرهای-برقی-SOV-نوبت-دوم'>فراخوان  خرید شیرهای برقی SOV نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه , مناقصه خرید شیرهای برقی SOV نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029737/مناقصه-اجرای-پروژه-دیواره-سازی-رودخانه-بار-دوم'>مناقصه اجرای پروژه دیواره سازی رودخانه- بار دوم  / آگهی مناقصه,مناقصه اجرای پروژه دیواره سازی رودخانه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029741/فراخوان-انجام-خدمات-نگهداری-فضای-سبز-ادارات--نوبت-دوم'>فراخوان انجام خدمات نگهداری فضای سبز ادارات...نوبت دوم / فراخوان,فراخوان انجام خدمات نگهداری فضای سبز ادارات...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029743/مناقصه-اجرای-فاز-چهارم-ساختمان-سالن-غذاخوری-مجتمع-فرهنگی-و-تربیتی----نوبت-دوم'>مناقصه اجرای فاز چهارم ساختمان سالن غذاخوری مجتمع فرهنگی و تربیتی ... - نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه اجرای فاز چهارم ساختمان سالن غذاخوری مجتمع فرهنگی و تربیتی ...- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029745/استعلام-کارت-شبکه--سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام کارت شبکه , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / استعلام ,استعلام کارت شبکه , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029748/استعلام-پارتیشن-بندی-آزمایشگاه-سامانه-ستاد'>استعلام پارتیشن بندی آزمایشگاه, سامانه ستاد / استعلام ,استعلام پارتیشن بندی آزمایشگاه, سامانه ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029749/مناقصه-تعمیرات-انتقالی-16-باب-منازل-کارگری-مجدد--نوبت-دوم'>مناقصه تعمیرات انتقالی 16 باب منازل کارگری مجدد  - نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی, مناقصه تعمیرات انتقالی 16 باب منازل کارگری مجدد  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029752/استعلام-قطعات-آسانسور-تعمیر-و-نگهداری-سایت-ستاد'>استعلام قطعات آسانسور تعمیر و نگهداری,سایت ستاد / استعلام ,استعلام قطعات آسانسور تعمیر و نگهداری,سایت ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029753/فراخوان-شناسایی-سرمایه-گذاران-برای-مشارکت-در-ساخت--'>فراخوان شناسایی سرمایه گذاران برای مشارکت در ساخت ... / فراخوان , فراخوان شناسایی سرمایه گذاران برای مشارکت در ساخت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029754/مناقصه-لکه-گیری-آسفالت-معابر-و-نوارهای-حفاری-و-جدول-گذاری-معابر-سطح-شهر--'>مناقصه لکه گیری آسفالت معابر و نوارهای حفاری و جدول گذاری معابر سطح شهر ... / مناقصه ,مناقصه لکه گیری آسفالت معابر و نوارهای حفاری و جدول گذاری معابر سطح شهر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029770/مناقصه-پروژه-بهسازی-و-آسفالت-راه-روستایی--'>مناقصه پروژه بهسازی و آسفالت راه روستایی... / مناقصه پروژه بهسازی و آسفالت راه روستایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029773/مناقصه-طراحی-ساخت-و-نصب-المانهای-نوروزی'>مناقصه طراحی ساخت و نصب المانهای نوروزی  / مناقصه ,مناقصه طراحی ساخت و نصب المانهای نوروزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029774/مناقصه-خرید-گل-و-گیاه-جهت-فضای-سبز-و-بازسازی-و-مرمت-لوله-های-آب---چاپ-دوم'>مناقصه خرید گل و گیاه جهت فضای سبز و بازسازی و مرمت لوله های آب...- چاپ دوم / مناقصه عمومی, مناقصه خرید گل و گیاه جهت فضای سبز و بازسازی و مرمت لوله های آب... چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029780/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-منطقه-2--چاپ-دوم'>مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر منطقه 2 - چاپ دوم / مناقصه, مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر منطقه 2 - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029781/مناقصه-آبرسانی--'>مناقصه آبرسانی ... / مناقصه, مناقصه آبرسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029784/آگهی-ارزیابی-کیفی-مناقصه-گران-استقرار-دائمی-یک-فروند-بالگرد-جهت-ارایه-خدمات-تجدید'>آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران استقرار دائمی یک فروند بالگرد جهت ارایه خدمات- تجدید / تجدید آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران, آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران استقرار دائمی یک فروند بالگرد جهت ارایه خدمات- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029788/مناقصه-مرمت-و-نگهداری-راه-های-عشایری---نوبت-دوم'>مناقصه مرمت و نگهداری راه های عشایری ... نوبت دوم / مناقصه,مناقصه مرمت و نگهداری راه های عشایری ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029789/مناقصه-انجام-خدمات-امور-مشترکین--'>مناقصه انجام خدمات امور مشترکین... / مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات امور مشترکین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029799/فراخوان-تکمیل-و-تجهیز-و-راه-اندازی-و-بهره-برداری--'>فراخوان تکمیل و تجهیز و راه اندازی و بهره برداری ... / فراخوان دعوت به مشارکت , فراخوان تکمیل و تجهیز و راه اندازی و بهره برداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029805/مناقصه-اجرای-ایستگاه-آتش-نشانی-همسان--'>مناقصه اجرای ایستگاه آتش نشانی همسان... / آگهی مناقصه، مناقصه اجرای ایستگاه آتش نشانی همسان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029806/تجدید-مناقصه-پروژه-اجرای-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه پروژه اجرای لکه گیری و روکش آسفالت ... نوبت دوم / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه پروژه اجرای لکه گیری و روکش آسفالت ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029807/مناقصه-نصب-و-اجرای-مخزن-هوایی-فلزی'>مناقصه نصب و اجرای مخزن هوایی فلزی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نصب و اجرای مخزن هوایی فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029813/مناقصه-اجرای-عملیات-زیرسازی-و-آسفالت-جاده--'>مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت جاده ... / مناقصه,مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت جاده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029815/مناقصه-واگذاری-تملک-دارائی-های-سرمایه-ای-به-بخش-غیر-دولتی--'>مناقصه واگذاری تملک دارائی های سرمایه ای به بخش غیر دولتی... / مناقصه,مناقصه واگذاری تملک دارائی های سرمایه ای به بخش غیر دولتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029817/فراخوان-ارزیابی-کیفی-انتخاب-پیمانکار-جهت-اجرای-عملیات-لکه-گیری--نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی انتخاب پیمانکار جهت اجرای عملیات لکه گیری ...نوبت دوم / مناقصه ,فراخوان ارزیابی کیفی انتخاب پیمانکار جهت اجرای عملیات لکه گیری ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029819/مناقصه-عملیات-لوله-گذاری-خیابان-قائم-(عج)--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات لوله گذاری خیابان قائم (عج) - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات لوله گذاری خیابان قائم (عج) - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029820/مناقصهautomotive-spare-parts-want-to-sell-whole'>مناقصهautomotive spare parts want to sell whole  / مناقصه automotive spare parts want to sell whole </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029823/مناقصه-عملیات-احداث-پارک-محله-معراج--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات احداث پارک محله معراج - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات احداث پارک محله معراج - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029825/مناقصه-واگذاری-خدمات-نظافتی-و-عمومی-دانشگاه'>مناقصه واگذاری خدمات نظافتی و عمومی دانشگاه / آگهی مناقصات عمومی، مناقصه مناقصه واگذاری خدمات نظافتی و عمومی دانشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029829/اصلاحیه-فراخوان-احداث-سیستم-امحا-زباله-شهری'>اصلاحیه فراخوان احداث سیستم امحا زباله شهری / اصلاحیه فراخوان شناسایی سرمایه گذار، فراخوان احداث سیستم امحا زباله شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029835/فراخوان-اجاره-داری-سه-ساله-زمین-با-کاربری-تاسیسات-صنعتی'>فراخوان اجاره داری سه ساله زمین با کاربری تاسیسات صنعتی / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان اجاره داری سه ساله زمین با کاربری تاسیسات صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029837/استعلام-ده-ردیف-کلاهک-پلاسما-و-ژیگلور'>استعلام ده ردیف کلاهک پلاسما و ژیگلور   / استعلام, استعلام ده ردیف کلاهک پلاسما و ژیگلور  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029840/فراخوان-عملیات-اجرایی-خرید-و-لوله-گذاری-به-متراژ-12752-متر--'>فراخوان عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری به متراژ 12752 متر... / آگهی فراخوان، فراخوان عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری به متراژ 12752 متر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029841/استعلام-گازومتر-RITTER'>استعلام گازومتر RITTER / استعلام ,استعلام گازومتر RITTER</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029842/استعلام-سیزده-ردیف-تیغه-فرز-و-تیغچه-الماسه'>استعلام سیزده ردیف تیغه فرز و تیغچه الماسه / استعلام, استعلام سیزده ردیف تیغه فرز و تیغچه الماسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029844/استعلام-چهارده-ردیف-قفل-و-مته-و-قیچی-و--'>استعلام چهارده ردیف قفل و مته و قیچی و ...   / استعلام, استعلام چهارده ردیف قفل و مته و قیچی و ...  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029845/استعلام-بالبرینگ'>استعلام بالبرینگ  / استعلام ,استعلام بالبرینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029846/فراخوان-انجام-عملیات-نگهداری-تعمیرات-بازسازی-شبکه'>فراخوان انجام عملیات نگهداری، تعمیرات، بازسازی شبکه / آگهی فراخوان,فراخوان انجام عملیات نگهداری، تعمیرات، بازسازی شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029848/استعلام-استاندارد-چدنی'>استعلام استاندارد چدنی  / استعلام ,استعلام استاندارد چدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029849/مناقصه-مشاوره-مطالعه--محاسبه-و-طراحی-ساختمان-اداری'>مناقصه مشاوره ،مطالعه ، محاسبه و طراحی ساختمان اداری   / مناقصه مشاوره ،مطالعه ، محاسبه و طراحی ساختمان اداری  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029851/استعلام-هفده-ردیف-دسته-و-واسطه-بکس-و-آچار-بکس-و-آچار'>استعلام  هفده ردیف دسته و واسطه بکس و آچار بکس و آچار   / استعلام, استعلام  هفده ردیف دسته و واسطه بکس و آچار بکس و آچار  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029852/استعلام-برس-سیمی-سطل-فلزی-و-مرغک-متحرک'>استعلام برس سیمی سطل فلزی و مرغک متحرک / استعلام ,استعلام برس سیمی سطل فلزی و مرغک متحرک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029854/استعلام-نوزده-ردیف-انواع-سنگ-سنباده'>استعلام نوزده ردیف انواع سنگ سنباده   / استعلام, استعلام نوزده ردیف انواع سنگ سنباده  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029855/استعلام-​جدول-گذاری-و-پیاده-روسازی'>استعلام ​جدول گذاری و پیاده روسازی  / استعلام,استعلام ​جدول گذاری و پیاده روسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029857/مناقصه-مرمت-و-ساماندهی-عمارت---'>مناقصه مرمت و ساماندهی عمارت ..... / مناقصه, مناقصه مرمت و ساماندهی عمارت .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029858/مناقصه-احداث-ساختمان-بی-بی-حکیمه'>مناقصه احداث ساختمان بی بی حکیمه  / مناقصه ,مناقصه احداث ساختمان بی بی حکیمه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029859/استعلام-میلگرد-فولادی-استیل'>استعلام  میلگرد فولادی استیل   / استعلام, استعلام  میلگرد فولادی استیل  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029860/استعلام-عملیات-آبرسانی-سیار'>استعلام عملیات آبرسانی سیار  / استعلام, استعلام عملیات آبرسانی سیار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029861/تجدید-فراخوان-مناقصه-اجرای-عملیات-خاکی-و-ابنیه-فنی-و-احداث-راه-روستایی--نوبت-دوم'>تجدید فراخوان مناقصه اجرای عملیات خاکی و ابنیه فنی و احداث راه روستایی... نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای, تجدید فراخوان مناقصه اجرای عملیات خاکی و ابنیه فنی و احداث راه روستایی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029863/مناقصه-حفر-یک-حلقه-چاه-آهکی'>مناقصه حفر یک حلقه چاه آهکی / مناقصه حفر یک حلقه چاه آهکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029864/استعلام-تهیه-و-حمل-آسفالت'>استعلام تهیه و حمل آسفالت  / استعلام ,استعلام تهیه و حمل آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029865/استعلام-کارتریج-دستبند-بیمار-بزرگسال'>استعلام کارتریج دستبند بیمار بزرگسال / استعلام, استعلام کارتریج دستبند بیمار بزرگسال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029867/استعلام-کلمپ'>استعلام کلمپ / استعلام ,استعلام کلمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029868/مناقصه-عملیات-جمع-آوری-و-حمل-پسماند---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات جمع آوری و حمل پسماند.... نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات جمع آوری و حمل پسماند.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029869/استعلام-دوربین-درخشندگی-سنج-روشنایی'>استعلام دوربین درخشندگی سنج روشنایی  / استعلام ,استعلام دوربین درخشندگی سنج روشنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029871/مناقصه-قرائت-کنتور-توزیع-قبوض-وصول-مطالبات-معوقه-و--'>مناقصه قرائت کنتور، توزیع قبوض،وصول مطالبات معوقه  و... / قرائت کنتور، توزیع قبوض،وصول مطالبات معوقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029872/مناقصه-عملیات-اجرایی-تکمیل-مجتمع-آبرسانی-روستایی--'>مناقصه عملیات اجرایی تکمیل مجتمع آبرسانی روستایی... / مناقصه عملیات اجرایی تکمیل مجتمع آبرسانی روستایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029873/استعلام-عملیات-زیرسازی-اجرای-طرح-هادی'>استعلام عملیات زیرسازی- اجرای طرح هادی / استعلام, استعلام عملیات زیرسازی- اجرای طرح هادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029874/استعلام-عملیات-سنگی-و-پیاده-رو-سازی'>استعلام عملیات سنگی و پیاده رو سازی  / استعلام ,استعلام عملیات سنگی و پیاده رو سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029875/مناقصه-انجام-آزمایشات-و-آنالیز-روغن-ماشین-آلات-نیروگاه'>مناقصه انجام آزمایشات و آنالیز روغن ماشین آلات نیروگاه   / مناقصه انجام آزمایشات و آنالیز روغن ماشین آلات نیروگاه  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029877/استعلام-پشتی-طبی-ارگونومیک'>استعلام پشتی طبی ارگونومیک  / استعلام ,استعلام پشتی طبی ارگونومیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029878/استعلام-​جدول-گذاری-و-پیاده-روسازی'>استعلام ​جدول گذاری و پیاده روسازی  / استعلام,استعلام ​جدول گذاری و پیاده روسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029879/استعلام-الکتروپمپ-عمودی'>استعلام الکتروپمپ عمودی  / استعلام ,استعلام الکتروپمپ عمودی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029881/استعلام-دریچه-منهول-چدنی'>استعلام دریچه منهول چدنی / استعلام, استعلام دریچه منهول چدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029885/استعلام-مواد-و-لوازم-آزمایشگاهی--'>استعلام مواد و لوازم آزمایشگاهی ... / استعلام, استعلام مواد و لوازم آزمایشگاهی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029886/استعلام-تهیه-و-حمل-آسفالت-بیندر'>استعلام تهیه و حمل آسفالت بیندر / استعلام ,استعلام تهیه و حمل آسفالت بیندر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029889/استعلام-پرده-نمایش-سقفی-و--'>استعلام پرده نمایش سقفی و ... / استعلام ,استعلام پرده نمایش سقفی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029890/استعلام-مواد-و-لوازم-آزمایشگاه-قرنطینه--'>استعلام مواد و لوازم آزمایشگاه قرنطینه... / استعلام, استعلام مواد و لوازم آزمایشگاه قرنطینه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029892/استعلام-قرقره-درب-آسانسور-و-چرخ-کششی-پله-برقی-و--'>استعلام قرقره درب آسانسور و چرخ کششی پله برقی و ... / استعلام ,استعلام قرقره درب آسانسور و چرخ کششی پله برقی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029893/استعلام-وزنه-هالتر--'>استعلام وزنه هالتر... / استعلام, استعلام وزنه هالتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029894/استعلام-خار-ضد-پرنده'>استعلام خار ضد پرنده  / استعلام ,استعلام خار ضد پرنده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029896/مناقصه-عملیات-احداث-مجتمع-مسکونی-خدماتی-تجاری-نمونه-سیروس-2'>مناقصه عملیات احداث مجتمع مسکونی خدماتی تجاری نمونه سیروس 2 / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه عملیات احداث مجتمع مسکونی خدماتی تجاری نمونه سیروس 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029897/ستعلام-زانودوسر-ساکت-و--'>ستعلام زانودوسر ساکت و ... / آگهی استعلام, ستعلام زانودوسر ساکت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029898/استعلام-بهره-برداری-و-نگهداری--'>استعلام بهره برداری و نگهداری ... / استعلام, استعلام بهره برداری و نگهداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029899/استعلام-احداث-ایستگاه-تقلیل-فشار-گاز'>استعلام احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز / استعلام, استعلام احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029901/تجدید-مناقصه-احداث-بندهای-سنگی-ملاتی-زیر-حوضه-گرداب-پیازی--'>تجدید مناقصه احداث بندهای سنگی ملاتی زیر حوضه گرداب پیازی... / آگهی تجدید مناقصه، تجدید مناقصه احداث بندهای سنگی ملاتی زیر حوضه گرداب پیازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029904/استعلام-الکتروموتور-و--'>استعلام الکتروموتور و ... / استعلام ,استعلام الکتروموتور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029905/استعلام-کانکس--'>استعلام کانکس ... / استعلام, استعلام کانکس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029906/استعلام-خرید-قیر-و-آسفالت-و-تسطیح-و--'>استعلام خرید قیر و آسفالت و تسطیح و ...  / استعلام , استعلام خرید قیر و آسفالت و تسطیح و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029908/استعلام-عملیات-خرید-آب'>استعلام عملیات خرید آب / استعلام, استعلام عملیات خرید آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029909/استعلام-بست-دنده-ای-و-شیلنگ-آتش-نشانی-و-شیلنگ-دوقلو'>استعلام بست دنده ای و شیلنگ آتش نشانی و شیلنگ دوقلو  / استعلام , استعلام بست دنده ای و شیلنگ آتش نشانی و شیلنگ دوقلو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029910/کنفرانس-ملی-رویکردهای-نوین-روابط-عمومی-ایران'>کنفرانس ملی رویکردهای نوین روابط عمومی ایران / کنفرانس ملی رویکردهای نوین روابط عمومی ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029911/استعلام-مواد-آزمایشگاهی--'>استعلام مواد آزمایشگاهی... / استعلام, استعلام مواد آزمایشگاهی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029912/استعلام-عملیات-خرید-آب'>استعلام عملیات خرید آب / استعلام ,استعلام عملیات خرید آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029913/استعلام-لپ-تاپ'>استعلام لپ تاپ  / استعلام ,استعلام لپ تاپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029914/استعلام-احداث-و-اجرای-ارتینگ'>استعلام احداث و اجرای ارتینگ  / استعلام ,استعلام احداث و اجرای ارتینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029916/استعلام-کلاس-آموزشی-زبان'>استعلام کلاس آموزشی زبان  / استعلام,استعلام کلاس آموزشی زبان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029917/استعلام-قند-یک-کیلویی-و--'>استعلام قند یک کیلویی و ... / استعلام, استعلام قند یک کیلویی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029918/استعلام-اگزاست-فن-و--'>استعلام اگزاست فن و... / استعلام , استعلام اگزاست فن و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029919/استعلام-دستگاه-تصفیه-هوای-ایر-پروس'>استعلام دستگاه تصفیه هوای ایر پروس / استعلام ,استعلام دستگاه تصفیه هوای ایر پروس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029920/استعلام-بها-احداث-100-سری-سیستم-ارت--'>استعلام بها احداث 100 سری سیستم ارت... / استعلام بها، استعلام بها احداث 100 سری سیستم ارت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029922/استعلام-اقلام-تاسیساتی-سایپا-و--'>استعلام اقلام تاسیساتی سایپا و ... / استعلام , استعلام اقلام تاسیساتی سایپا و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029923/استعلام-خرید-و-اجرای-کفپوش'>استعلام خرید و اجرای کفپوش / استعلام, استعلام خرید و اجرای کفپوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029924/استعلام-بشقاب-غذاخوری'>استعلام بشقاب غذاخوری  / استعلام, استعلام بشقاب غذاخوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029925/استعلام-قطعات-سرور'>استعلام قطعات سرور  / استعلام, استعلام قطعات سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029926/استعلام-سیم-۶-افشان'>استعلام سیم ۶ افشان  / استعلام ,استعلام سیم ۶ افشان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029928/استعلام-پوشش-عایق-نواری-ریکم'>استعلام پوشش عایق نواری ریکم / استعلام,استعلام پوشش عایق نواری ریکم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029929/استعلام-a220AIR-BAND-PANEL-MOUNT-TRANS---'>استعلام a220AIR BAND PANEL MOUNT TRANS ....  / استعلام , استعلام a220AIR BAND PANEL MOUNT TRANS .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029930/استعلام-بالابر-الکترومکانیک'>استعلام بالابر الکترومکانیک  / استعلام ,استعلام بالابر الکترومکانیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029931/استعلام-کابل'>استعلام کابل  / استعلام ,استعلام کابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029932/استعلام-کابل-95--150-3'>استعلام کابل 95 + 150* 3 / استعلام, استعلام کابل 95 + 150* 3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029933/استعلام-تجهیزات-امنیتی'>استعلام تجهیزات امنیتی  / استعلام, استعلام تجهیزات امنیتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029936/استعلام-تشکچه-ویلچر'>استعلام تشکچه ویلچر / استعلام ,استعلام تشکچه ویلچر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029937/استعلام-HP-ProBook-650'>استعلام HP ProBook 650  / استعلام, استعلام HP ProBook 650 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029938/استعلام-حدیده-و-قلاویز'>استعلام حدیده و قلاویز  / استعلام, استعلام حدیده و قلاویز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029939/استعلام-کابل-35-70-3'>استعلام کابل 35+ 70* 3 / استعلام, استعلام کابل 35+ 70* 3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029940/استعلام-کوپلینگ-و--'>استعلام کوپلینگ و... / استعلام , استعلام کوپلینگ و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029941/استعلام-خدمات-عمومی'>استعلام خدمات عمومی / استعلام ,استعلام خدمات عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029942/استعلام-بهاء-لایسنس-آنتی-ویروس-کسپرسکی'>استعلام بهاء لایسنس آنتی ویروس کسپرسکی  / استعلام بهاء ، استعلام بهاء لایسنس آنتی ویروس کسپرسکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029943/استعلام-فونداسیون-تابلو-کمپکت-با-سنگ-نما'>استعلام فونداسیون تابلو کمپکت با سنگ نما / استعلام, استعلام فونداسیون تابلو کمپکت با سنگ نما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029944/استعلام-صندلی-گردان-مدل-709'>استعلام صندلی گردان مدل 709  / استعلام , استعلام صندلی گردان مدل 709</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029945/استعلام-سیم-4'>استعلام سیم 4 / استعلام, استعلام سیم 4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029947/استعلام-میکروسکوپ-مانیتوردار'>استعلام میکروسکوپ مانیتوردار  / استعلام ,استعلام میکروسکوپ مانیتوردار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029948/استعلام-سرور-سامانه-هواشناسی-فرودگاهی'>استعلام سرور سامانه هواشناسی فرودگاهی   / استعلام , استعلام سرور سامانه هواشناسی فرودگاهی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029949/استعلام-ابزارآلات'>استعلام ابزارآلات / استعلام, استعلام ابزارآلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029950/مناقصه-واگذاری-پروژه-جدول-گذاری-و-اجرای-کانیو-مرحله-دوم-نوبت-اول'>مناقصه  واگذاری پروژه جدول گذاری و اجرای کانیو مرحله دوم نوبت اول  / آگهی مناقصه,مناقصه  واگذاری پروژه جدول گذاری و اجرای کانیو مرحله دوم نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029951/استعلام-VHF-ICOM-و-دستگاه-پروگرامر-فرکانس'>استعلام VHF ICOM و دستگاه پروگرامر فرکانس / استعلام, استعلام VHF ICOM و دستگاه پروگرامر فرکانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029952/استعلام-تهیه-مصالح-و-رنگ-آمیزی'>استعلام تهیه مصالح و رنگ آمیزی  / استعلام ,استعلام تهیه مصالح و رنگ آمیزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029953/کنفرانس-ملی-روانشناسی-تربیتی-و-برنامه-ریزی-و-آموزش-دبستان-و-پیش-دبستان'>کنفرانس ملی روانشناسی تربیتی و برنامه ریزی و آموزش دبستان و پیش دبستان / کنفرانس ملی روانشناسی تربیتی و برنامه ریزی و آموزش دبستان و پیش دبستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029954/استعلام-ست-شیرآلات-سرویس-بهداشتی'>استعلام ست شیرآلات سرویس بهداشتی  / استعلام, استعلام ست شیرآلات سرویس بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029956/استعلام-کابل-شبکه-cat6'>استعلام کابل شبکه cat6 / استعلام , استعلام کابل شبکه cat6</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029957/استعلام-عملیات-جابجایی-پست-موقت'>استعلام عملیات جابجایی پست موقت  / استعلام, استعلام عملیات جابجایی پست موقت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029958/استعلام-تهیه-و-حمل-آسفالت-توپکا'>استعلام تهیه و حمل آسفالت توپکا / استعلام ,استعلام تهیه و حمل آسفالت توپکا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029959/استعلام-کابل-4-10-مفتولی'>استعلام کابل 4*10 مفتولی  / استعلام,استعلام کابل 4*10 مفتولی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029960/استعلام-لیوان-بلور-کاوه-206-دست-کارد-و--'>استعلام لیوان بلور کاوه 206 دست کارد و... / استعلام, استعلام لیوان بلور کاوه 206 دست کارد و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029961/استعلام-ملزومات-خودرویی'>استعلام ملزومات خودرویی / استعلام, استعلام ملزومات خودرویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029962/استعلام-سیم-۱-۵'>استعلام سیم ۱/۵ / استعلام ,استعلام سیم ۱/۵</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029964/استعلام-تهیه-و-حمل-آسفالت-بیندر'>استعلام تهیه و حمل آسفالت بیندر / استعلام ,استعلام تهیه و حمل آسفالت بیندر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029965/اولین-همایش-بررسی-چالش-ها-و-ارائه-راهکارهای-نوین'>اولین همایش بررسی چالش ها و ارائه راهکارهای نوین / اولین همایش بررسی چالش ها و ارائه راهکارهای نوین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029966/استعلام-کارتریج-پلاتر-HPT795'>استعلام کارتریج پلاتر HPT795   / استعلام, استعلام کارتریج پلاتر HPT795  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029967/استعلام-اجرای-فاز-دوم-طرح-انتقال-کدپست--'>استعلام اجرای فاز دوم طرح انتقال کدپست... / استعلام, استعلام اجرای فاز دوم طرح انتقال کدپست...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029968/استعلام-میز-اداری-با-فایل'>استعلام میز اداری با فایل  / استعلام ,استعلام میز اداری با فایل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029969/استعلام-امور-تاسیساتی'>استعلام امور تاسیساتی / استعلام, استعلام امور تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029970/استعلام-شیکر-آزمایشگاهی-13368---'>استعلام شیکر آزمایشگاهی 13368 ....  / استعلام ,استعلام شیکر آزمایشگاهی 13368 .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029971/استعلام-2-دستگاه-گیرموتور--'>استعلام 2 دستگاه گیرموتور ... / استعلام, استعلام 2 دستگاه گیرموتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029972/استعلام-عملیات-اجرایی-برق-رسانی-به-چاه--'>استعلام عملیات اجرایی برق رسانی به چاه... / استعلام, استعلام عملیات اجرایی برق رسانی به چاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029973/استعلام-سانتریفیوژ'>استعلام سانتریفیوژ / استعلام, استعلام سانتریفیوژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029974/استعلام-انتخاب-مشاور-جهت-پروژه-مخابرات'>استعلام انتخاب مشاور جهت پروژه مخابرات / استعلام, استعلام انتخاب مشاور جهت پروژه مخابرات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029976/سومین-همایش-ملی-چالش-ها-و-راهکارهای-توسعه'>سومین همایش ملی چالش ها و راهکارهای توسعه / سومین همایش ملی چالش ها و راهکارهای توسعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029977/استعلام-3D-Keyboard'>استعلام 3D Keyboard / استعلام, استعلام 3D Keyboard</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029979/استعلام-پنجره-محصول-تولید-کارخانه'>استعلام پنجره محصول تولید کارخانه / استعلام, استعلام پنجره محصول تولید کارخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029981/استعلام-لیست-تجهیزات-و-مواد-شیمیایی'>استعلام لیست تجهیزات و مواد شیمیایی  / استعلام, استعلام لیست تجهیزات و مواد شیمیایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029982/استعلام-برگ-انتقال-به-پارکینگ'>استعلام برگ انتقال به پارکینگ / استعلام , استعلام برگ انتقال به پارکینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029983/استعلام-تهیه-و-حمل-آسفالت-تویکا-ناحیه--'>استعلام تهیه و حمل آسفالت تویکا ناحیه... / استعلام, استعلام تهیه و حمل آسفالت تویکا ناحیه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029984/استعلام-کابل'>استعلام کابل / استعلام, استعلام کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029985/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-سیستمها-و-تجهیزات'>استعلام نصب و راه اندازی سیستمها و تجهیزات / استعلام, استعلام نصب و راه اندازی سیستمها و تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029986/استعلام-کولر-گاز-سرمایشی'>استعلام کولر گاز سرمایشی  / استعلام , استعلام کولر گاز سرمایشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029489/مزایده-ششدانگ-خانه-بخش-سی-و-چهار-یزد'>مزایده ششدانگ خانه بخش سی و چهار یزد  / مزایده,مزایده ششدانگ خانه بخش سی و چهار یزد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029490/مزایده-ملک-بصورت-مغازه-دو-طبقه-نوبت-دوم'>مزایده ملک بصورت مغازه دو طبقه نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک بصورت مغازه دو طبقه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029491/مزایده-100-من-محلی-زمین-زعفران-و-باغ-انگوری'>مزایده 100 من محلی زمین زعفران و باغ انگوری / مزایده,مزایده 100 من محلی زمین زعفران و باغ انگوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029493/مزایده-قطعه-زمین-مساحت-510-مترمربع'>مزایده قطعه زمین مساحت 510 مترمربع / مزایده,مزایده قطعه زمین مساحت 510 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029496/مزایده-مغازه-مساحت-144-مترمربع'>مزایده مغازه مساحت 144 مترمربع / مزایده,مزایده مغازه مساحت 144 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029501/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-ون'>مزایده یک دستگاه خودرو ون / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو ون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029503/مزایده-ملک-بخش-12-اردبیل-نوبت-دوم'>مزایده ملک بخش 12 اردبیل نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک بخش 12 اردبیل نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029504/مزایده-یکدستگاه-پرس-120-تنی--'>مزایده یکدستگاه پرس 120 تنی.... / مزایده ، مزایده یکدستگاه پرس 120 تنی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029505/مزایده-اموال-غیرمنقول-در-دو-قطعه-نوبت-اول'>مزایده اموال غیرمنقول در دو قطعه نوبت اول  / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول در دو قطعه نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029506/مزایده-فروش-3-دستگاه-خودروی-آمبولانس'>مزایده فروش 3 دستگاه خودروی آمبولانس / آگهی مزایده عمومی، مزایده فروش 3 دستگاه خودروی آمبولانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029507/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-22-گیلان'>مزایده پلاک ثبتی بخش 22 گیلان / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 22 گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029508/مزایده-سند-مالکیت-مساحت-220-مترمربع-نوبت-اول'>مزایده سند مالکیت مساحت 220 مترمربع نوبت اول  / مزایده,مزایده سند مالکیت مساحت 220 مترمربع نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029509/مزایده-زمین-مساحت-2812-5متر'>مزایده زمین مساحت 2812.5متر / مزایده,مزایده زمین مساحت 2812.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029512/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-54-فرعی'>مزایده پلاک ثبتی شماره 54 فرعی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 54 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029513/مزایده-قطعات-زمین-نوبت-اول'>مزایده قطعات زمین نوبت اول / مزایده,مزایده قطعات زمین نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029515/مزایده-ملک-روستای-احمدآباد-نوبت-اول'>مزایده ملک روستای احمدآباد نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک روستای احمدآباد نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029518/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-بخش-دو-قوچان-مرحله-اول'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش دو قوچان مرحله اول / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش دو قوچان مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029520/مزایده-ملک-بصورت-مشاعی-نوبت-دوم'>مزایده ملک بصورت مشاعی نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک بصورت مشاعی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029521/مزایده-ملک-دارای-سند-ثبتی-بخش-سیزده-اردبیل-نوبت-اول'>مزایده ملک دارای سند ثبتی بخش سیزده اردبیل نوبت اول / مزایده,مزایده ملک دارای سند ثبتی بخش سیزده اردبیل نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029987/همایش-ملی-بحران-کم-آبی-و-راه-های-برون-رفت'>همایش ملی بحران کم آبی و راه های برون رفت  / همایش ملی بحران کم آبی و راه های برون رفت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029988/استعلام-اقلام-یدکی-ابزار--'>استعلام اقلام یدکی ابزار... / استعلام, استعلام اقلام یدکی ابزار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029989/استعلام-عملیات-سنگ-فرش-و-پیاده-رو-سازی--'>استعلام عملیات سنگ فرش و پیاده رو سازی... / استعلام, استعلام عملیات سنگ فرش و پیاده رو سازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029990/استعلام-خدمات-عمومی'>استعلام خدمات عمومی / استعلام ,استعلام خدمات عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029991/استعلام-کابل-50-95-3'>استعلام کابل 50+95*3 / استعلام,استعلام کابل 50+95*3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029992/استعلام-​تجهیزات-هواشناسی'>استعلام ​تجهیزات هواشناسی / استعلام ,استعلام ​تجهیزات هواشناسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029993/استعلام-دستگاه-بیهوشی'>استعلام دستگاه بیهوشی  / استعلام, استعلام دستگاه بیهوشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029994/استعلام-سنگ-سیلیس'>استعلام سنگ سیلیس / استعلام ,استعلام سنگ سیلیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029995/استعلام-قطعات-سخت-افزاری-داخل-کیس'>استعلام قطعات سخت افزاری داخل کیس / استعلام, استعلام قطعات سخت افزاری داخل کیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029997/استعلام-عملیات-مرمت-مخزن-زمینی-پروژه--'>استعلام عملیات مرمت مخزن زمینی پروژه... / استعلام, استعلام عملیات مرمت مخزن زمینی پروژه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029998/ژئوپلیتیک-و-توسعه-محلی--منطقه-ای--رویکردی-در-پایداری-شرق-ایران'>ژئوپلیتیک و توسعه محلی - منطقه ای ، رویکردی در پایداری شرق ایران / ژئوپلیتیک و توسعه محلی - منطقه ای ، رویکردی در پایداری شرق ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030000/استعلام-سیم-2-۵'>استعلام سیم 2/۵ / استعلام ,استعلام سیم 2/۵</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030001/مناقصه-انجام-خدمات-راهبری-تنظیفات-و-امور-آبدارخانه-ها-و--'>مناقصه انجام خدمات راهبری تنظیفات و امور آبدارخانه ها و ... / مناقصه ,مناقصه انجام خدمات راهبری تنظیفات و امور آبدارخانه ها و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030002/استعلام-لوله-کشی-رو-کار-سیستم-گرمایشی'>استعلام لوله کشی رو کار سیستم گرمایشی / استعلام, استعلام لوله کشی رو کار سیستم گرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030003/استعلام-کفش-و-البسه-و-طناب-و-کیسه-حمل--'>استعلام کفش و البسه و طناب و کیسه حمل ...  / استعلام, استعلام کفش و البسه و طناب و کیسه حمل ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030004/استعلام-تهیه-و-نصب-برج-نوری--'>استعلام تهیه و نصب برج نوری ... / استعلام, استعلام تهیه و نصب برج نوری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030005/استعلام-اجرای-سیستم-امنیتی-و-نصب--'>استعلام اجرای سیستم امنیتی و نصب ...  / استعلام ,استعلام اجرای سیستم امنیتی و نصب ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030006/کنفرانس-ملی-عمران-و-معماری-در-مدیریت-شهری-قرن'>کنفرانس ملی عمران و معماری در مدیریت شهری قرن  / کنفرانس ملی عمران و معماری در مدیریت شهری قرن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030007/استعلام-​لوبیا-چیتی-درجه-یک'>استعلام ​لوبیا چیتی درجه یک  / استعلام, استعلام ​لوبیا چیتی درجه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030008/استعلام-لکه-گیری-آسفالت'>استعلام لکه گیری آسفالت / استعلام ,استعلام لکه گیری آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030009/استعلام-تابلو-کمپکت'>استعلام تابلو کمپکت / استعلام, استعلام تابلو کمپکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030010/استعلام-لپ-تاپ'>استعلام لپ تاپ  / استعلام ,استعلام لپ تاپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030011/استعلام-برانکارد'>استعلام برانکارد / استعلام ,استعلام برانکارد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030012/مناقصه-ساخت-توربین-بخار-کامل-hp-seal-oil'>مناقصه ساخت توربین بخار کامل hp seal oil / مناقصه ساخت توربین بخار کامل hp seal oil</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030013/استعلام-خرید-ریموت-کنترل-رادیو'>استعلام خرید ریموت کنترل رادیو  / استعلام , استعلام خرید ریموت کنترل رادیو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030015/استعلام-محصولات-الکترونیکی'>استعلام محصولات الکترونیکی  / استعلام , استعلام محصولات الکترونیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030016/استعلام-کولر-گازی-ایرانی'>استعلام کولر گازی ایرانی / استعلام , استعلام کولر گازی ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030017/استعلام-خرید-۵-دستگاه-مانیتور'>استعلام خرید ۵ دستگاه مانیتور  / استعلام ,استعلام خرید ۵ دستگاه مانیتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030018/استعلام-کابل-آلومینیوم'>استعلام کابل آلومینیوم  / استعلام, استعلام کابل آلومینیوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030019/نخستین-همایش-جامع-بین-المللی-علوم-پزشکی'>نخستین همایش جامع بین المللی علوم پزشکی / نخستین همایش جامع بین المللی علوم پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030020/استعلام-عملیات-خرید-آب'>استعلام عملیات خرید آب / استعلام ,استعلام عملیات خرید آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030021/استعلام-سماور-گازی-۵-لیتری'>استعلام سماور گازی ۵ لیتری  / استعلام ,استعلام سماور گازی ۵ لیتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030023/استعلام-دستگاه-ساکشن-صا-ایران'>استعلام دستگاه ساکشن صا ایران / استعلام , استعلام دستگاه ساکشن صا ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030024/استعلام-تهیه-و-حمل-آسفالت'>استعلام تهیه و حمل آسفالت  / استعلام , استعلام تهیه و حمل آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030025/استعلام-خرید-تجهیزات-شبکه'>استعلام خرید تجهیزات شبکه  / استعلام ,استعلام خرید تجهیزات شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030027/مناقصه-ساخت-P-F--Worthingtion-centrifugal'>مناقصه ساخت P/F : Worthingtion centrifugal  / مناقصه ساخت P/F : Worthingtion centrifugal </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030029/استعلام-خرید-3-دستگاه-مانیتور'>استعلام خرید 3 دستگاه مانیتور  / استعلام , استعلام خرید 3 دستگاه مانیتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030030/استعلام-پشتیبانی-و-خدمات-نرم-افزار'>استعلام پشتیبانی و خدمات نرم افزار / استعلام ,استعلام پشتیبانی و خدمات نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030031/استعلام-​ساخت-و-نصب-درب-و-پنجره-UPVC'>استعلام ​ساخت و نصب درب و پنجره UPVC / استعلام, استعلام ساخت و نصب درب و پنجره UPVC </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030032/استعلام-نرم-افزار-سازه-نگار'>استعلام نرم افزار سازه نگار  / استعلام, استعلام نرم افزار سازه نگار 8 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030033/دومین-کنفرانس-بین-المللی-تحولات-نوین'>دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین / دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030034/استعلام-دیزل-ژنراتور'>استعلام دیزل ژنراتور  / استعلام ,استعلام دیزل ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030036/استعلام-خرید-کابل-و-تابلو-و-مارکر-حلقه-ای'>استعلام خرید کابل و تابلو و مارکر حلقه ای  / استعلام ,استعلام خرید کابل و تابلو و مارکر حلقه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030037/استعلام-HPE-BASIC-4-9K'>استعلام HPE BASIC 4.9K  / استعلام , استعلام HPE BASIC 4.9K </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030038/فراخوان-مناقصه-تکمیل-سالن-3000-نفری-(نوبت-دوم)'>فراخوان مناقصه تکمیل سالن 3000 نفری (نوبت دوم) / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه تکمیل سالن 3000 نفری (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030039/استعلام-مانیتور'>استعلام مانیتور  / استعلام ,استعلام مانیتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030040/استعلام-شستشوی-نما-با-واتر-جت'>استعلام شستشوی نما با واتر جت   / استعلام, استعلام  شستشوی نما با واتر جت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030041/مناقصه-خرید-POLARIZATION-CELL'>مناقصه خرید POLARIZATION CELL / مناقصه خرید POLARIZATION CELL</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030043/استعلام-بیرینگ-یکطرفه'>استعلام بیرینگ یکطرفه  / استعلام ,استعلام بیرینگ یکطرفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030044/استعلام-کیت'>استعلام کیت  / استعلام ,استعلام کیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030045/استعلام-باطری'>استعلام باطری / استعلام, استعلام باطری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030046/استعلام-عملیات-حمل-نصب-نگهداری-و--'>استعلام عملیات حمل، نصب، نگهداری و ... / استعلام, استعلام عملیات حمل، نصب، نگهداری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030047/استعلام-خرید-لپ-تاپ--هارد-تبلت--'>استعلام خرید لپ تاپ , هارد ,تبلت... / استعلام ,استعلام خرید لپ تاپ , هارد ,تبلت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030049/استعلام-​آب-معدنی'>استعلام ​آب معدنی / استعلام ,استعلام ​آب معدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030050/استعلام-لامپ-و-تجهیزات'>استعلام لامپ و تجهیزات  / استعلام ,استعلام لامپ و تجهیزات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030051/استعلام-هارد-san-storage-و-رم'>استعلام هارد san storage و رم  / استعلام , استعلام هارد san storage و رم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030052/استعلام-تهیه-دو-سلول-باتری-12-ولتی'>استعلام تهیه دو سلول باتری 12 ولتی / استعلام, استعلام تهیه دو سلول باتری 12 ولتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030053/استعلام-جدول-و-کانیوگذاری-اجرای-طرح--'>استعلام جدول و کانیوگذاری- اجرای طرح... / استعلام, استعلام جدول و کانیوگذاری- اجرای طرح...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030054/استعلام-جدولگذاری-و-پیاده-روسازی'>استعلام جدولگذاری و پیاده روسازی / استعلام, استعلام جدولگذاری و پیاده روسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030056/استعلام-خرید-الکتروموتور-عمودی'>استعلام خرید الکتروموتور عمودی / استعلام , استعلام ​خرید الکتروموتور عمودی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030057/استعلام-لوله-گذاری--'>استعلام لوله گذاری... / استعلام, استعلام لوله گذاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030058/مناقصه-احداث-رمپ-خیابان-های-12-و-18-متری-تکمیل-لوله-گذاری-آب--'>مناقصه احداث رمپ، خیابان های 12 و 18 متری، تکمیل لوله گذاری آب... / مناقصه عمومی, مناقصه احداث رمپ، خیابان های 12 و 18 متری، تکمیل لوله گذاری آب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030059/استعلام-کپسول-اکسیژن-هولدر'>استعلام کپسول اکسیژن ,هولدر / استعلام ,استعلام کپسول اکسیژن ,هولدر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030060/استعلام-خرید-200-تن-سیلیکو-کلسیم'>استعلام خرید 200 تن سیلیکو کلسیم / استعلام,استعلام خرید 200 تن سیلیکو کلسیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030061/استعلام-میکروسکوپ'>استعلام میکروسکوپ  / استعلام , استعلام میکروسکوپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030062/اصلاحیه-مناقصه-خط-کشی-محوری-و-عابر-پیاده-با-رنگ-سرد-ترافیکی-و-علائم-نوشتاری'>اصلاحیه مناقصه خط کشی محوری و عابر پیاده با رنگ سرد ترافیکی و علائم نوشتاری / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه خط کشی محوری و عابر پیاده با رنگ سرد ترافیکی و علائم نوشتاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030063/استعلام-​پرچم'>استعلام ​پرچم / استعلام, استعلام پرچم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030064/استعلام-لامپ-led'>استعلام لامپ led / استعلام, استعلام لامپ led</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030065/استعلام-​چاپ-51-شماره-هفته-نامه-پیک-برق-'>استعلام ​چاپ 51 شماره هفته نامه پیک برق. / استعلام ,استعلام ​چاپ 51 شماره هفته نامه پیک برق.</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030066/استعلام-خرید-18-ردیف-انواع-ابزارآلات-کارگاه-اکسیژن-مدیریت-انرژی'>استعلام خرید 18 ردیف انواع ابزارآلات کارگاه اکسیژن مدیریت انرژی   / استعلام,استعلام خرید 18 ردیف انواع ابزارآلات کارگاه اکسیژن مدیریت انرژی   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030067/مناقصه-هدایت-و-نگهداری-وسائط-نقلیه-سبک-و-خدمات-بازبین-دفتری'>مناقصه هدایت و نگهداری وسائط نقلیه سبک و خدمات بازبین دفتری  / مناقصه ,مناقصه هدایت و نگهداری وسائط نقلیه سبک و خدمات بازبین دفتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030069/استعلام-بازسازی-و-بهسازی-آسانسور--'>استعلام بازسازی و بهسازی آسانسور ... / استعلام, استعلام بازسازی و بهسازی آسانسور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030070/استعلام-تهیه-و-تحویل-کپسول-آتش-نشانی-'>استعلام تهیه و تحویل کپسول آتش نشانی.. / استعلام ,استعلام تهیه و تحویل کپسول آتش نشانی..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030071/استعلام-صندلی-فایبرگلاس-دانشجویی'>استعلام صندلی فایبرگلاس دانشجویی / استعلام, استعلام صندلی فایبرگلاس دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030072/استعلام-پرینتر-لیزری-HPM225DN'>استعلام پرینتر لیزری HPM225DN  / استعلام, استعلام پرینتر لیزری HPM225DN </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030073/استعلام-خرید-11-ردیف-حلقه-اصلی-با-حلقه-رابط'>استعلام خرید 11 ردیف حلقه اصلی با حلقه رابط  / استعلام,استعلام خرید 11 ردیف حلقه اصلی با حلقه رابط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030075/مناقصه-تهیه-طبخ-توزیع-و-سرو-سه-وعده-غذا-در-رستوران-رگ-سفید-یک'>مناقصه تهیه طبخ توزیع و سرو سه وعده غذا در رستوران رگ سفید یک    / مناقصه, مناقصه تهیه طبخ توزیع و سرو سه وعده غذا در رستوران رگ سفید یک   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030076/استعلام-یک-دستگاه-لپ-تاپ-14-اینچی'>استعلام یک دستگاه لپ تاپ 14 اینچی  / استعلام,استعلام یک دستگاه لپ تاپ 14 اینچی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030077/مناقصه-حجمی-زمانی-اداره-امور-عملیات-انبار'>مناقصه حجمی زمانی اداره امور عملیات انبار  / مناقصه ,مناقصه حجمی زمانی اداره امور عملیات انبار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030078/استعلام-جدول-و-کانیو-گذاری--اجرای-طرح'>استعلام جدول و کانیو گذاری - اجرای طرح / استعلام ,استعلام جدول و کانیو گذاری - اجرای طرح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030079/استعلام-خرید-انواع-سنگ-سنباده-فیبری'>استعلام خرید انواع سنگ سنباده فیبری   / استعلام,استعلام خرید انواع سنگ سنباده فیبری  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030080/استعلام-CISCO-SWITCH-2960X-24PS-L'>استعلام CISCO SWITCH 2960X-24PS-L / استعلام, استعلام CISCO SWITCH 2960X-24PS-L</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030081/استعلام-تجهیزات-کامپیوتری'>استعلام تجهیزات کامپیوتری  / استعلام ,استعلام تجهیزات کامپیوتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030082/استعلام-انکوباتور'>استعلام انکوباتور  / استعلام , استعلام انکوباتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030083/استعلام-اجرای-لوله-و-نصب-الکتروپمپ'>استعلام اجرای لوله و نصب الکتروپمپ / استعلام, استعلام اجرای لوله و نصب الکتروپمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030085/استعلام-راهبری-و-نگهداری-از-تصفیه-خانه'>استعلام راهبری و نگهداری از تصفیه خانه / استعلام, استعلام راهبری و نگهداری از تصفیه خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030086/مناقصه-ماده-تعلیق-شکن'>مناقصه ماده تعلیق شکن  / مناقصه ,مناقصه ماده تعلیق شکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030087/استعلام-دروایو'>استعلام دروایو / استعلام ,استعلام دروایو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030088/اصلاحیه-مناقصه-اجرای-زیرسازی--آسفالت-و-جدول-گذاری-معابر'>اصلاحیه مناقصه اجرای زیرسازی ، آسفالت و جدول گذاری معابر / اصلاحیه مناقصه ,مناقصه اجرای زیرسازی ، آسفالت و جدول گذاری معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030089/استعلام-نرم-افزار-ابر-سازه-بتنی'>استعلام نرم افزار ابر سازه بتنی  / استعلام, استعلام نرم افزار ابر سازه بتنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030090/استعلام-برگزاری-تورهای-گلگشت-تهرانگردی'>استعلام برگزاری تورهای گلگشت تهرانگردی / استعلام, استعلام برگزاری تورهای گلگشت تهرانگردی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030092/مناقصه-حجمی-زمانی-اداره-امور-عملیات-انبار'>مناقصه حجمی زمانی اداره امور عملیات انبار  / مناقصه ,مناقصه حجمی زمانی اداره امور عملیات انبار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030093/استعلام-رنگ-آمیزی-و-کاشی-و-سرامیک'>استعلام رنگ آمیزی و کاشی و سرامیک / استعلام, استعلام رنگ آمیزی و کاشی و سرامیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030094/استعلام-ست-مانی-پولیتور'>استعلام ست مانی پولیتور  / استعلام ,استعلام ست مانی پولیتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030095/استعلام-پکیج-تانک-الکتروفروز-عمودی'>استعلام پکیج تانک الکتروفروز عمودی / استعلام, استعلام پکیج تانک الکتروفروز عمودی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030096/استعلام-ظرف-مخصوص-قند-چای-ادویه-جات-و--'>استعلام ظرف مخصوص قند چای ادویه جات و...  / استعلام ,استعلام ظرف مخصوص قند چای ادویه جات و... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030098/استعلام-سرویس-12-پارچه-گرانیتی'>استعلام سرویس 12 پارچه گرانیتی / استعلام ,استعلام سرویس 12 پارچه گرانیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030099/استعلام-دیگ-بخار-ایستاده-ظرفیت-100'>استعلام دیگ بخار ایستاده ظرفیت 100 / استعلام, استعلام دیگ بخار ایستاده ظرفیت 100</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030100/مناقصه-حجمی-زمانی-اداره-امور-عملیات-انبار'>مناقصه حجمی زمانی اداره امور عملیات انبار  / مناقصه ,مناقصه حجمی زمانی اداره امور عملیات انبار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030101/استعلام-خرید-میز-و-صندولی'>استعلام خرید میز و صندولی / استعلام , استعلام خرید میز و صندولی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030103/استعلام-جی-پی-اس'>استعلام جی پی اس / استعلام، استعلام جی پی اس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030104/استعلام-لوازم-و-تجهیزات-شبکه-و-سرور-و--'>استعلام لوازم و تجهیزات شبکه و سرور و ... / استعلام, استعلام لوازم و تجهیزات شبکه و سرور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030105/استعلام-خرید-انواع-تیغ-اره-نواری'>استعلام خرید انواع تیغ اره نواری  / استعلام، استعلام خرید انواع تیغ اره نواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030106/استعلام-مودم-دیتا-مدل-TELLABS-CTE2-S'>استعلام مودم دیتا مدل TELLABS CTE2-S / استعلام , استعلام مودم دیتا مدل TELLABS CTE2-S</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030107/مناقصه-اصلاح-شبکه-آب-و-نصب-انشعابات-آب-(-پیمان-۳)'>مناقصه اصلاح شبکه آب و نصب انشعابات آب ( پیمان ۳)     / مناقصه, مناقصه اصلاح شبکه آب و نصب انشعابات آب ( پیمان ۳)    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030108/استعلام-پکیج-تزریق-اتوماتیک-کلر-مایع'>استعلام پکیج تزریق اتوماتیک کلر مایع / استعلام,استعلام پکیج تزریق اتوماتیک کلر مایع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030109/استعلام-تهیه-و-نصب-و-راه-اندازی-دو-دست-'>استعلام تهیه و نصب و راه اندازی دو دست.. / استعلام ,استعلام تهیه و نصب و راه اندازی دو دست..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030111/استعلام-عملیات-نقشه-برداری--'>استعلام عملیات نقشه برداری.... / استعلام, استعلام عملیات نقشه برداری....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030112/استعلام-مودم-اسکادا'>استعلام مودم اسکادا / استعلام, استعلام مودم اسکادا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030113/استعلام-میکروسکوپ'>استعلام میکروسکوپ  / استعلام , استعلام میکروسکوپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030114/استعلام-تفکیک-قطعات-افراز-و-دریافت--'>استعلام تفکیک قطعات- افراز و دریافت... / استعلام، استعلام تفکیک قطعات- افراز و دریافت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030115/استعلام-انجام-عملیات-اصلاح-شیب-شیروانی--'>استعلام انجام عملیات اصلاح شیب شیروانی ... / استعلام,استعلام انجام عملیات اصلاح شیب شیروانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030116/مناقصه-حجمی-زمانی-امور-خدماتی-دفتری-و-نظافتی'>مناقصه حجمی زمانی امور خدماتی دفتری و نظافتی  / مناقصه ,مناقصه حجمی زمانی امور خدماتی دفتری و نظافتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030117/اولین-کنفرانس-ملی-پژوهش-های-نوین-در-علوم-و-توسعه-فناوری'>اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و توسعه فناوری / اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و توسعه فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030118/استعلام-تهیه-نهال-و-نهالکاری-11-هکتار'>استعلام تهیه نهال و نهالکاری 11 هکتار / استعلام , استعلام تهیه نهال و نهالکاری 11 هکتار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030119/مناقصه-اصلاح-شبکه-آب-و-نصب-انشعابات-آب-(-پیمان-۴)'>مناقصه اصلاح شبکه آب و نصب انشعابات آب ( پیمان ۴)    / مناقصه, مناقصه اصلاح شبکه آب و نصب انشعابات آب ( پیمان ۴)   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030120/استعلام-سختی-گیر-به-ظرفیت-200-000'>استعلام سختی گیر به ظرفیت 200.000 / استعلام, استعلام سختی گیر به ظرفیت 200.000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030122/استعلام-پروژکتور-400-وات-خیاری'>استعلام پروژکتور 400 وات خیاری  / استعلام, استعلام پروژکتور 400 وات خیاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030123/استعلام-پروژه-اصلاح-و-بهینه-شبکه-فشار--'>استعلام پروژه اصلاح و بهینه شبکه فشار... / استعلام، استعلام پروژه اصلاح و بهینه شبکه فشار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030124/استعلام-عملیات-نقشه-برداری--'>استعلام عملیات نقشه برداری ... / استعلام,استعلام عملیات نقشه برداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030125/استعلام-غنی-سازی-جنگل'>استعلام غنی سازی جنگل / استعلام , استعلام غنی سازی جنگل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030126/استعلام-خرید-دستگاه-میکرو-الکترولیز-نمک'>استعلام خرید دستگاه میکرو الکترولیز نمک  / استعلام , استعلام خرید دستگاه میکرو الکترولیز نمک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030127/استعلام-250-مورد-مهد-کودک-و-تجهیزات'>استعلام 250 مورد مهد کودک و تجهیزات / استعلام ،استعلام 250 مورد مهد کودک و تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030128/استعلام-دوخت-کت-و-شلوار-و--'>استعلام دوخت کت و شلوار و ...  / استعلام ,استعلام دوخت کت و شلوار و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030129/استعلام-سانتریفیوژ'>استعلام سانتریفیوژ / استعلام , استعلام سانتریفیوژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030130/استعلام-خدمات-آژانس--تاکسی-تلفنی--'>استعلام خدمات آژانس - تاکسی تلفنی ...   / استعلام , استعلام خدمات آژانس - تاکسی تلفنی ...  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030131/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات / استعلام ,استعلام خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030132/استعلام-برگزاری-دوره-آموزشی-مهارت-های--'>استعلام برگزاری دوره آموزشی مهارت های ... / استعلام,استعلام برگزاری دوره آموزشی مهارت های ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030133/استعلام-خرید-میز-و-نیمکت-و-چاپگر-و--'>استعلام خرید میز و نیمکت و چاپگر و ... / استعلام , استعلام خرید میز و نیمکت و چاپگر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030134/استعلام-بهسازی-سکو-سرویس-و-نمازخانه'>استعلام بهسازی سکو، سرویس و نمازخانه / استعلام , استعلام بهسازی سکو، سرویس و نمازخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030135/استعلام-طرح-افزایش'>استعلام طرح افزایش / استعلام ،استعلام طرح افزایش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030136/استعلام-رب-گوجه-فرنگی'>استعلام رب گوجه فرنگی  / استعلام ,استعلام رب گوجه فرنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030137/استعلام-سه-دستگاه-الکتروپمپ'>استعلام سه دستگاه الکتروپمپ  / استعلام , استعلام سه دستگاه الکتروپمپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030138/استعلام-میکرو-کوت-و--'>استعلام میکرو کوت و ... / استعلام, استعلام میکرو کوت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030139/استعلام-دیگ-فولادی-آبگرم-به-ظرفیت-700--'>استعلام دیگ فولادی آبگرم به ظرفیت 700 ... / استعلام,استعلام دیگ فولادی آبگرم به ظرفیت 700 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030140/استعلام-تهیه-و-حمل-لوله-و-اتصالات'>استعلام تهیه و حمل لوله و اتصالات / استعلام , استعلام تهیه و حمل لوله و اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030141/استعلام-سنگ-کاری'>استعلام سنگ کاری  / استعلام, استعلام سنگ کاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030142/استعلام-انجام-عملیات-اجرای-ابنیه-فنی'>استعلام انجام عملیات اجرای ابنیه فنی  / استعلام ,استعلام انجام عملیات اجرای ابنیه فنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030143/استعلام-بیمه-بدنه-و-ثالث'>استعلام بیمه بدنه و ثالث / استعلام, استعلام بیمه بدنه و ثالث</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030144/استعلام-عملیات-نقشه-برداری-روستا'>استعلام عملیات نقشه برداری روستا / استعلام ,استعلام عملیات نقشه برداری روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030145/استعلام-ماشین-حساب-رومیزی'>استعلام ماشین حساب رومیزی / استعلام, استعلام ماشین حساب رومیزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030146/استعلام-پروژه-اصلاح-و-بهینه-شبکه-فشار--'>استعلام پروژه اصلاح و بهینه شبکه فشار ... / استعلام,استعلام پروژه اصلاح و بهینه شبکه فشار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030147/مناقصه-احداث-مدرسه-در-فاز-دو-شهر--'>مناقصه احداث مدرسه در فاز دو شهر ... / مناقصه, مناقصه احداث مدرسه در فاز دو شهر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030148/استعلام-عسل-تک-نفره-25-گرمی'>استعلام عسل تک نفره 25 گرمی / استعلام, استعلام عسل تک نفره 25 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030150/دومین-همایش-بین-المللی-گرد-و-غبار'>دومین همایش بین المللی گرد و غبار / دومین همایش بین المللی گرد و غبار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030151/استعلام-واگذاری-خدمات-مرکز-شلتر'>استعلام واگذاری خدمات مرکز شلتر  / استعلام ,استعلام واگذاری خدمات مرکز شلتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030152/استعلام-لوله-پلی-اتیلن--'>استعلام لوله پلی اتیلن ... / استعلام,استعلام لوله پلی اتیلن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030153/استعلام-بیمه-مسئولیت-کارفرما'>استعلام بیمه مسئولیت کارفرما  / استعلام, استعلام بیمه مسئولیت کارفرما </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030154/استعلام-منبع-کویلدار-آبگرم-ایستاده'>استعلام منبع کویلدار آبگرم ایستاده / استعلام, استعلام منبع کویلدار آبگرم ایستاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030155/استعلام-یک-باب-درب-اتوماتیک'>استعلام یک باب درب اتوماتیک  / استعلام ,استعلام یک باب درب اتوماتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030156/مناقصه-واگذاری-کلان-پروژه-های-اجرایی-شهرستان'>مناقصه واگذاری کلان پروژه های اجرایی شهرستان / مناقصه, مناقصه واگذاری کلان پروژه های اجرایی شهرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030157/استعلام-ساخت-سه-پایه-فلزی'>استعلام ساخت سه پایه فلزی  / استعلام, استعلام ساخت سه پایه فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030158/استعلام-یک-دستگاه-فایروال-بومی--'>استعلام یک دستگاه فایروال بومی ... / استعلام,استعلام یک دستگاه فایروال بومی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030159/استعلام-چاپ-هفته-نامه-پیک-برق'>استعلام چاپ هفته نامه پیک برق  / استعلام , استعلام چاپ هفته نامه پیک برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030160/استعلام-تعمیر-تابلو-برق'>استعلام تعمیر تابلو برق / استعلام ,استعلام تعمیر تابلو برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030161/استعلام-تجهیزات-آزمایشگاهی'>استعلام تجهیزات آزمایشگاهی / استعلام , استعلام تجهیزات آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030162/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن  / استعلام ,استعلام لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030163/استعلام-ریل-تایم'>استعلام ریل تایم / استعلام, استعلام ریل تایم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030164/استعلام-نیرو-رسانی-به-تاسیسات-آبرسانی'>استعلام نیرو رسانی به تاسیسات آبرسانی  / استعلام ,استعلام نیرو رسانی به تاسیسات آبرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030165/تجدید-استعلام-لوله-گذاری-واحد--'>تجدید استعلام لوله گذاری واحد ... / استعلام,تجدید استعلام لوله گذاری واحد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030166/استعلام-شبکه-مراقبت-و--'>استعلام شبکه مراقبت و ... / استعلام, استعلام شبکه مراقبت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030167/استعلام-خرید-یک-دستگاه-فلاسک-اسفالت--'>استعلام خرید یک دستگاه فلاسک اسفالت... / استعلام , استعلام خرید یک دستگاه فلاسک اسفالت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030168/استعلام-کیک-دوقلو-با-کیفیت-و-تاریخ-روز'>استعلام کیک دوقلو با کیفیت و تاریخ روز / استعلام, استعلام کیک دوقلو با کیفیت و تاریخ روز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030169/استعلام-تعمیرات-آسانسور'>استعلام تعمیرات آسانسور / استعلام ,استعلام تعمیرات آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030170/استعلام-عملیات-نقشه-برداری-روستا'>استعلام عملیات نقشه برداری روستا / استعلام ,استعلام عملیات نقشه برداری روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030171/استعلام-مصالح-ساختمانی'>استعلام مصالح ساختمانی / استعلام,استعلام مصالح ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030172/استعلام-نرم-افزار-تک-123-جامع'>استعلام نرم افزار تک 123+ جامع / استعلام, استعلام نرم افزار تک 123+ جامع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030173/استعلام-نگهداری-از-تاسیسات--'>استعلام نگهداری از تاسیسات... / استعلام, استعلام نگهداری از تاسیسات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030174/استعلام-محوطه-سازی-و-نماسازی-ایستگاه'>استعلام محوطه سازی و نماسازی ایستگاه  / استعلام ,استعلام محوطه سازی و نماسازی ایستگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030175/استعلام-تهیه-و-اجرای-خط-شبکه-برق-فشار'>استعلام تهیه و اجرای خط شبکه برق فشار  / استعلام, استعلام تهیه و اجرای خط شبکه برق فشار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030176/استعلام-سنگ-کاری--اجرای-طرح-هادی--'>استعلام سنگ کاری - اجرای طرح هادی.... / استعلام, استعلام سنگ کاری - اجرای طرح هادی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030177/استعلام-ram-4gb-ddr4-kingston-or-bus-2--'>استعلام ram 4gb ddr4 kingston or bus 2 ... / استعلام,استعلام ram 4gb ddr4 kingston or bus 2 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030178/استعلام-CPU-CORI3-7100'>استعلام CPU CORI3-7100 / استعلام, استعلام CPU CORI3-7100</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030179/استعلام-شامل-کفسازی-ـ-غرفه-سازی-و--'>استعلام شامل کفسازی ـ غرفه سازی و ... / استعلام ,استعلام شامل کفسازی ـ غرفه سازی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030180/استعلام-طراحی-و-اجرای-روشنایی-محور--'>استعلام طراحی و اجرای روشنایی محور... / استعلام, استعلام طراحی و اجرای روشنایی محور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030181/استعلام-جدول-و-پیاده-روسازی'>استعلام جدول و پیاده روسازی  / استعلام ,استعلام جدول و پیاده روسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030182/استعلام-فنس-کشی-ایستگاه-راه-آهن'>استعلام فنس کشی ایستگاه راه آهن  / استعلام ,استعلام فنس کشی ایستگاه راه آهن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030183/استعلام-ساخت-زنجیر-گیربکس-کاترپیلار'>استعلام ساخت زنجیر گیربکس کاترپیلار / استعلام,استعلام ساخت زنجیر گیربکس کاترپیلار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030184/استعلام-عملیات-تعمیرات-و-ابنیه-فنی--'>استعلام عملیات تعمیرات و ابنیه فنی ... / استعلام,استعلام عملیات تعمیرات و ابنیه فنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030185/استعلام-تهیه-و-اجرای-یک-باب-فونداسیون--'>استعلام تهیه و اجرای یک باب فونداسیون.... / استعلام, استعلام تهیه و اجرای یک باب فونداسیون....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030186/استعلام-تانکر-آب-6000-لیتری'>استعلام تانکر آب 6000 لیتری  / استعلام, استعلام تانکر آب 6000 لیتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030187/استعلام-تعمیرات-ساختمانهای-طول-خط-اداره--'>استعلام تعمیرات ساختمانهای طول خط اداره... / استعلام, راه آهن شمال شرق 1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030188/استعلام-تجهیزات-و-وسایل'>استعلام تجهیزات و وسایل  / استعلام ,استعلام تجهیزات و وسایل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030189/استعلام-روتر'>استعلام روتر  / استعلام, استعلام روتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030190/استعلام-سیلیس-درجه-1-همدان'>استعلام سیلیس درجه 1 همدان  / استعلام, استعلام سیلیس درجه 1 همدان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030191/استعلام-کفش-و-لباس-ورزشی'>استعلام کفش و لباس ورزشی / استعلام,استعلام کفش و لباس ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030192/استعلام-سیستم-کامپیوتر-همراه-چاپگر'>استعلام سیستم کامپیوتر همراه چاپگر / استعلام ,استعلام سیستم کامپیوتر همراه چاپگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030193/استعلام-تجهیزات-برقی'>استعلام تجهیزات برقی / استعلام, استعلام تجهیزات برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030194/استعلام-نوار-تست-قند-خون'>استعلام نوار تست قند خون / استعلام, استعلام نوار تست قند خون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030195/استعلام-کیسه-زباله-بیمارستانی-سایز--'>استعلام کیسه زباله بیمارستانی سایز... / استعلام, استعلام کیسه زباله بیمارستانی سایز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030196/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات / استعلام ,استعلام خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030197/استعلام-احداث-سرویس-بهداشتی'>استعلام احداث سرویس بهداشتی  / استعلام  , استعلام احداث سرویس بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030198/استعلام-الکتروپمپ-شناور--'>استعلام الکتروپمپ شناور ... / استعلام,استعلام الکتروپمپ شناور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030199/استعلام-روغن-سرخ-کردنی'>استعلام روغن سرخ کردنی / استعلام, استعلام روغن سرخ کردنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030200/استعلام-بازسازی-منازل-سازمانی-ایستگاه--'>استعلام بازسازی منازل سازمانی ایستگاه... / استعلام, استعلام بازسازی منازل سازمانی ایستگاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030201/استعلام-کف-فرش-سنگی-و-جداره-سازی--اجرا--'>استعلام کف فرش سنگی و جداره سازی - اجرا... / استعلام, استعلام کف فرش سنگی و جداره سازی - اجرا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030202/استعلام-تهیه-نقشه-حوزه'>استعلام تهیه نقشه حوزه  / استعلام ,استعلام تهیه نقشه حوزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030203/استعلام2500-هکتار'>استعلام2500  هکتار  / استعلام ،استعلام 2500 هکتار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030204/استعلام-سیستم-کامپیوتر--'>استعلام سیستم کامپیوتر... / استعلام, استعلام سیستم کامپیوتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030205/استعلام-پیاده-سازی-استاندارد-ایمنی'>استعلام پیاده سازی استاندارد ایمنی  / استعلام ,استعلام پیاده سازی استاندارد ایمنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030206/استعلام-لوازم-خانگی'>استعلام لوازم خانگی / استعلام,استعلام لوازم خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030207/استعلام-برنج-تایلندی'>استعلام برنج تایلندی  / استعلام ,استعلام برنج تایلندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030208/استعلام-بهسازی--ترمیم-و-شن-ریزی-جاده'>استعلام بهسازی ، ترمیم و شن ریزی جاده  / استعلام , استعلام بهسازی ، ترمیم و شن ریزی جاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030209/استعلام-انجام-عملیات-تعمیرات-ابنیه-فنی'>استعلام انجام عملیات تعمیرات ابنیه فنی  / استعلام, استعلام انجام عملیات تعمیرات ابنیه فنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030210/استعلام-عملیات-تعمیرات-و-ابنیه-فنی--'>استعلام عملیات تعمیرات و ابنیه فنی ... / استعلام,استعلام عملیات تعمیرات و ابنیه فنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030211/استعلام-​سبزی-قورمه-خورد-شده'>استعلام ​سبزی قورمه خورد شده / استعلام , استعلام ​سبزی قورمه خورد شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030212/استعلام-توری-سخت-با-مش'>استعلام توری سخت با مش / استعلام ,استعلام توری سخت با مش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030213/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن  / استعلام ,استعلام لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030214/استعلام-خرید-و-نصب-مسیرنما'>استعلام خرید و نصب مسیرنما  / استعلام, استعلام خرید و نصب مسیرنما </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030215/استعلام-عملیات-نقشه-برداری-روستا'>استعلام عملیات نقشه برداری روستا / استعلام ,استعلام عملیات نقشه برداری روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030216/استعلام-danfoss-solenoid-valves-steel'>استعلام danfoss solenoid valves steel / استعلام ,استعلام danfoss solenoid valves steel</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030217/استعلام-چاپ-کتاب-سالنامه-آماری'>استعلام چاپ کتاب سالنامه آماری  / استعلام, استعلام چاپ کتاب سالنامه آماری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030218/استعلام-dvd-rw-litton-52x--'>استعلام dvd /rw litton 52x ... / استعلام,استعلام dvd /rw litton 52x ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030219/استعلام-بهاء-رنگ-پلاستیک'>استعلام بهاء رنگ پلاستیک / برگ استعلام بهاء , استعلام بهاء رنگ پلاستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030220/استعلام-اتوماسیون-بیسیم'>استعلام اتوماسیون بیسیم / استعلام, استعلام اتوماسیون بیسیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030221/استعلام-دارو--پزشکی-و-سلامت'>استعلام دارو ، پزشکی و سلامت  / استعلام, استعلام دارو ، پزشکی و سلامت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030222/استعلام-خرید-یک-دستگاه-سرور'>استعلام خرید یک دستگاه سرور  / استعلام, استعلام خرید یک دستگاه سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030223/استعلام-دستگاه-ازن-ژنراتور'>استعلام دستگاه ازن ژنراتور  / استعلام, استعلام دستگاه ازن ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030224/استعلام-بیرینگ-bearing--'>استعلام بیرینگ bearing ... / استعلام,استعلام بیرینگ bearing ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030225/استعلام-عمومی-واگذاری-خدمات-خودرویی-امور-نقلیه'>استعلام عمومی واگذاری خدمات خودرویی امور نقلیه / استعلام عمومی واگذاری خدمات خودرویی امور نقلیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030226/استعلام-خرید-10-000-عدد-جاسوئیچی--'>استعلام خرید 10.000 عدد جاسوئیچی ... / استعلام,استعلام خرید 10.000 عدد جاسوئیچی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030227/استعلام-اجرای-احداث-کانال'>استعلام اجرای احداث کانال  / استعلام , استعلام اجرای احداث کانال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030228/استعلام-احداث-و-بهسازی-کانال-آبیاری--'>استعلام احداث و بهسازی کانال آبیاری... / استعلام، استعلام احداث و بهسازی کانال آبیاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030229/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-دستگاههای-کلر'>استعلام تعمیر و نگهداری دستگاههای کلر / استعلام,استعلام تعمیر و نگهداری دستگاههای کلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030230/استعلام-انجام-عملیات-رمپهای-ورودی'>استعلام انجام عملیات رمپهای ورودی  / استعلام,استعلام انجام عملیات رمپهای ورودی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030231/استعلام-جدول-و-یاده-رو-سنگی--'>استعلام جدول و یاده رو سنگی... / استعلام, استعلام جدول و یاده رو سنگی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030232/استعلام-قیمت-مطالعه-و-پاسخگویی-تعیین-حد-بستر-و-حریم-رودخانه'>استعلام قیمت مطالعه و پاسخگویی تعیین حد بستر و حریم رودخانه / استعلام قیمت, استعلام قیمت مطالعه و پاسخگویی تعیین حد بستر و حریم رودخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030233/استعلام-خرید-لوازم-آزمایشگاهی'>استعلام خرید لوازم آزمایشگاهی / استعلام, استعلام خرید لوازم آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030234/استعلام-واگذاری-پشتیبانی-فنی-تجهیزات-ا--'>استعلام واگذاری پشتیبانی فنی تجهیزات ا... / استعلام, استعلام واگذاری پشتیبانی فنی تجهیزات ا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030235/استعلام-صندلی'>استعلام صندلی  / استعلام , استعلام صندلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030236/استعلام-اجرای-چکدم-و-عملیات-بیولوژیک--'>استعلام اجرای چکدم و عملیات بیولوژیک ... / استعلام, استعلام اجرای چکدم و عملیات بیولوژیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030237/استعلام-بهینه-سازی-سیستم-تاسیسات-خطوط'>استعلام بهینه سازی سیستم تاسیسات خطوط / استعلام , استعلام بهینه سازی سیستم تاسیسات خطوط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030238/استعلام-گابیون-بندی--'>استعلام گابیون بندی... / استعلام, استعلام گابیون بندی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030239/استعلام-فیلم-و-ریبون--'>استعلام فیلم و ریبون ... / استعلام,استعلام فیلم و ریبون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030240/اصلاحیه-مناقصه-واگذاری-خدمات-خودرویی'>اصلاحیه مناقصه واگذاری خدمات خودرویی / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری خدمات خودرویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030241/مناقصه-تهیه-طبخ-و-توزیع-وعده-های-صبحانه-ناهار-و-شام-بیماران--'>مناقصه تهیه، طبخ و توزیع وعده های صبحانه، ناهار و شام بیماران ... / مناقصه عمومی، مناقصه تهیه، طبخ و توزیع وعده های صبحانه، ناهار و شام بیماران ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030244/مناقصه-انجام-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-مرکز-پزشکی-آموزشی-و-درمانی'>مناقصه انجام سرویس ایاب و ذهاب کارکنان مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی / مناقصه عمومی، مناقصه انجام سرویس ایاب و ذهاب کارکنان مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029522/مزایده-فروش-برنج-طارم'>مزایده فروش برنج طارم / آگهی مزایده مال منقول, مزایده فروش برنج طارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029523/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-ده-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش ده نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش ده نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029524/مزایده-فروش-5-دستگاه-تراکتور'>مزایده فروش 5 دستگاه تراکتور / مزایده, مزایده فروش 5 دستگاه تراکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029525/مزایده-ملک-روستای-قراول'>مزایده ملک روستای قراول / مزایده,مزایده ملک روستای قراول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029526/مزایده-لوازم-یدکی-خودرو-نوبت-دوم'>مزایده لوازم یدکی خودرو- نوبت دوم  / مزایده، مزایده لوازم یدکی خودرو- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029528/مزایده-ششدانگ-زمین-بخش-دو-مرحله-دوم'>مزایده ششدانگ زمین بخش دو مرحله دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش دو مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029530/مزایده-یخچال-فریزر-سوزان-با-آب-سردکن-و--'>مزایده یخچال فریزر سوزان با آب سردکن و ... / آگهی مزایده, مزایده یخچال فریزر سوزان با آب سردکن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029531/مزایده-ملک-کل-ترکه-مشتمل-بر-شش-قطعه-نوبت-اول'>مزایده ملک کل ترکه مشتمل بر شش قطعه نوبت اول / مزایده,مزایده ملک کل ترکه مشتمل بر شش قطعه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029532/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-1009-مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 1009 مترمربع  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 1009 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029534/مزایده-خدمات-کارگزاری-معامله-گری-و-بازارگردانی-انواع-اوراق-بهادار-و-سایر-خدمات--'>مزایده خدمات کارگزاری، معامله گری و بازارگردانی انواع اوراق بهادار و سایر خدمات... / مزایده ,مزایده خدمات کارگزاری، معامله گری و بازارگردانی انواع اوراق بهادار و سایر خدمات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029535/مزایده-ملک-باغ-مرکبات-مساحت-1516متر'>مزایده ملک باغ مرکبات مساحت 1516متر / مزایده,مزایده ملک باغ مرکبات مساحت 1516متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029536/مزایده-اکسید-آهن-براده-تراشکاری-و--نوبت-دوم'>مزایده اکسید آهن، براده تراشکاری و...نوبت دوم  / مزایده اکسید آهن، براده تراشکاری و...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029538/مزایده-زمین-زراعی-شالیزاری-5187متر'>مزایده زمین زراعی شالیزاری 5187متر / مزایده,مزایده زمین زراعی شالیزاری 5187متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029540/مزایده-یک-قطعه-زمین-قطعه-80-تفکیکی'>مزایده یک قطعه زمین قطعه 80 تفکیکی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین قطعه 80 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029545/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-دو-بندرگز-مرحله-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش دو بندرگز مرحله اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش دو بندرگز مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029546/مزایده-یک-دستگاه-نیسان-کمپرسی'>مزایده یک دستگاه نیسان کمپرسی / مزایده, مزایده یک دستگاه نیسان کمپرسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029547/مزایده-یکباب-خانه-مساحت-77-متر-مرحله-اول'>مزایده یکباب خانه مساحت 77 متر مرحله اول / مزایده,مزایده یکباب خانه مساحت 77 متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029552/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-8750متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 8750متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 8750متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029554/مزایده-اتصالات-و-اقلام-مازاد-96-11-27-(نوبت-دوم)'>مزایده  اتصالات و اقلام مازاد 96.11.27 (نوبت دوم) / مزایده عمومی, مزایده  اتصالات و اقلام مازاد 96.11.27 (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029555/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-68-92متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 68.92متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 68.92متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029557/مزایده-یخچال-دو-درب--'>مزایده یخچال دو درب ... / مزایده, مزایده یخچال دو درب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029559/مزایده-16-سهم-زراعتی-میزان-28-هکتار-مشاع-دیم'>مزایده 16 سهم زراعتی میزان 28 هکتار مشاع دیم  / مزایده,مزایده 16 سهم زراعتی میزان 28 هکتار مشاع دیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029561/مزایده-یک-دستگاه-سواری-هیوندا-سوناتا'>مزایده یک دستگاه سواری هیوندا سوناتا / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری هیوندا سوناتا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029562/مزایده-یک-واحد-ساختمانی-مساحت-186-متر'>مزایده یک واحد ساختمانی مساحت 186 متر  / مزایده,مزایده یک واحد ساختمانی مساحت 186 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029564/مزایده-سواری-پژو-206'>مزایده سواری پژو 206  / مزایده, مزایده سواری پژو 206 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029566/مزایده-مغازه-مساحت-27-1متر'>مزایده مغازه مساحت 27.1متر / مزایده,مزایده مغازه مساحت 27.1متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029569/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید  / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029571/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-31-929متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 31.929متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 31.929متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029572/مزایده-ششدانگ-واحد-تجاری-بخش-ده-ناحیه-01-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ واحد تجاری بخش ده ناحیه 01 نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ واحد تجاری بخش ده ناحیه 01 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029573/مزایده-دو-قطعه-زمین-به-پلاک-ثبتی-صفر-فرعی-نوبت-اول'>مزایده دو قطعه زمین به پلاک ثبتی صفر فرعی نوبت اول / مزایده,مزایده دو قطعه زمین به پلاک ثبتی صفر فرعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029575/مزایده-خانه-سرا-مساحت-283-5متر-نوبت-دوم'>مزایده خانه سرا مساحت 283.5متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده خانه سرا مساحت 283.5متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029576/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-صد-و-بیست-متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت صد و بیست متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت صد و بیست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029578/مزایده-واگذاری-غرفه-های-تجاری-واقع-در-پارک-شکوفه--'>مزایده واگذاری غرفه های تجاری واقع در پارک شکوفه ... / آگهی مزایده عمومیف مزایده واگذاری غرفه های تجاری واقع در پارک شکوفه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029580/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-ملک-بخش-7-تهران'>مزایده دو دانگ مشاع از ملک بخش 7 تهران  / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از ملک بخش 7 تهران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029581/مزایده-تعداد-22-بسته-12-عددی-کپسول-ضد-حریق'>مزایده تعداد 22 بسته 12 عددی کپسول ضد حریق / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده تعداد 22 بسته 12 عددی کپسول ضد حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029582/مزایده-خودرو--'>مزایده خودرو... / مزایده, مزایده خودرو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029583/مزایده-ملک-به-پلاک-2080-فرعی-بخش-هفت-نوبت-اول'>مزایده ملک به پلاک 2080 فرعی بخش هفت نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به پلاک 2080 فرعی بخش هفت نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029586/مزایده-کناره-ذوبی-ورق-حلب-ساخت-قوطی-گالن-پلاستیکی-و-بطری-ضایعاتی-'>مزایده کناره ذوبی ورق حلب ساخت قوطی، گالن پلاستیکی و بطری ضایعاتی.. / مزایده کناره ذوبی ورق حلب ساخت قوطی، گالن پلاستیکی و بطری ضایعاتی..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029589/مزایده-ساختمان-با-قدمت-چهل-سال-84-متر'>مزایده ساختمان با قدمت چهل سال 84 متر  / مزایده,مزایده ساختمان با قدمت چهل سال 84 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029593/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-به-پلاک-ثبتی-4836-فرعی'>مزایده ششدانگ آپارتمان به پلاک ثبتی 4836 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان به پلاک ثبتی 4836 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029594/مزایده-اجرای-عملیات-بندری-در-مورد-کالاهای-کانتینری-و-غیر-کانتینری-با-انجام-سرمایه-گذاری-تکمیلی--'>مزایده اجرای عملیات بندری در مورد کالاهای کانتینری و غیر کانتینری، با انجام سرمایه گذاری تکمیلی... / مزایده , مزایده اجرای عملیات بندری در مورد کالاهای کانتینری و غیر کانتینری، با انجام سرمایه گذاری تکمیلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029597/مزایده-ششدانگ-باغ-قدیمی-متروکه-مساحت-2000متر'>مزایده ششدانگ باغ قدیمی متروکه مساحت 2000متر  / مزایده,مزایده ششدانگ باغ قدیمی متروکه مساحت 2000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029599/مزایده-فروش-البسه-شامل-تعداد-10-عدد-حوله-سرهم-بچگانه-و--'>مزایده فروش البسه شامل تعداد 10 عدد حوله سرهم بچگانه و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش البسه شامل تعداد 10 عدد حوله سرهم بچگانه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029600/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-307-30متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 307.30متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 307.30متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029602/مزایده-خودرو-پراید-تراکتور-موتورسیکلت'>مزایده خودرو پراید، تراکتور، موتورسیکلت / مزایده, مزایده خودرو پراید، تراکتور، موتورسیکلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029603/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-121-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 121 متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 121 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029606/مزایده-ساختمان-مساحت-442-متر-مرحله-اول'>مزایده ساختمان مساحت 442 متر مرحله اول / مزایده,مزایده ساختمان مساحت 442 متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029608/مزایده-عرصه-یک-قطعه-زمینی-زراعی-450-متر'>مزایده عرصه یک قطعه زمینی زراعی 450 متر  / مزایده,مزایده عرصه یک قطعه زمینی زراعی 450 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029609/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید-تاکسی'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید تاکسی / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پراید تاکسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029610/مزایده-مشعل-دمنده-کوره-با-الکتروموتور-1-5-کیلووات--'>مزایده مشعل دمنده کوره با الکتروموتور 1/5 کیلووات... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده مشعل دمنده کوره با الکتروموتور 1/5 کیلووات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029611/مزایده-یک-فقره-سیم-کارت-کارکرده'>مزایده یک فقره سیم کارت کارکرده / مزایده,مزایده یک فقره سیم کارت کارکرده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029612/مزایده-ششدانگ-ثبتی-369-از-1629-1-و-1630-اصلی'>مزایده ششدانگ ثبتی 369  از 1629/1 و 1630 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ ثبتی 369  از 1629/1 و 1630 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029613/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-206'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 206 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 206</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029614/مزایده-اراضی-زراعی-آبی'>مزایده اراضی زراعی آبی / مزایده,مزایده اراضی زراعی آبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029616/مزایده-فروش-سهام'>مزایده فروش سهام  / مزایده ,مزایده فروش سهام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029617/مزایده-ملک-به-پلاک-ثبتی-288-فرعی-از-93-اصلی'>مزایده ملک به پلاک ثبتی 288 فرعی از 93 اصلی / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی 288 فرعی از 93 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029618/مزایده-اجاره-جایگاه-های-CNG-شماره-1-و-2'>مزایده اجاره جایگاه های CNG شماره 1 و 2  / آگهی مزایده,مزایده اجاره جایگاه های CNG شماره 1 و 2 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029619/مزایده-ششدانگ-زمین-قطعه-319-تفکیکی'>مزایده ششدانگ زمین قطعه 319 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین قطعه 319 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029620/مزایده-یک-دستگاه-بخاری-گازسوز-و--'>مزایده یک دستگاه بخاری گازسوز و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه بخاری گازسوز و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029622/مزایده-جایگاه-توزیع-CNG-آیدین--مرحله-اول-نوبت-اول-چاپ-دوم'>مزایده جایگاه توزیع CNG آیدین  - مرحله اول نوبت اول چاپ دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده جایگاه توزیع CNG آیدین  - مرحله اول نوبت اول چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029623/مزایده-ساختمان-4-طبقه-اداری-مسکونی-بصورت-تجمیعی'>مزایده ساختمان 4 طبقه اداری مسکونی بصورت تجمیعی / مزایده,مزایده ساختمان 4 طبقه اداری مسکونی بصورت تجمیعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029624/مزایده-مال-غیرمنقول-مساحت-عرصه-4048متر-نوبت-دوم'>مزایده مال غیرمنقول مساحت عرصه 4048متر نوبت دوم / مزایده,مزایده مال غیرمنقول مساحت عرصه 4048متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029627/مزایده-یک-واحد-مسکونی-مساحت-150-متر-مرحله-اول'>مزایده یک واحد مسکونی مساحت 150 متر مرحله اول / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی مساحت 150 متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029628/مزایده-یک-دستگاه-یخچال-نوشابه-تبلیغاتی-و--'>مزایده یک دستگاه یخچال نوشابه تبلیغاتی و ... / مزایده ,مزایده یک دستگاه یخچال نوشابه تبلیغاتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029630/مزایده-ششدانگ-پلاک-معادل-281200متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ پلاک معادل 281200متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک معادل 281200متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029631/مزایده-4-دانگ-از-آپارتمان-طبقه-سوم-نوبت-اول'>مزایده 4 دانگ از آپارتمان طبقه سوم نوبت اول / مزایده,مزایده 4 دانگ از آپارتمان طبقه سوم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029634/مزایده-یک-قطعه-زمین-نوبت-اول-اموال-غیرمنقول'>مزایده یک قطعه زمین نوبت اول اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین نوبت اول اموال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029638/مزایده-13-دستگاه-کانکس-به-صورت-اجاره--'>مزایده 13 دستگاه کانکس به صورت اجاره... / مزایده 13 دستگاه کانکس به صورت اجاره...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029639/مزایده-ملک-تجاری-نوبت-اول'>مزایده ملک تجاری نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک تجاری نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029643/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-24-گیلان'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 24 گیلان / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 24 گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029645/مزایده-یک-دستگاه-چرخ-خیاطی-12-سوزنه--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه چرخ خیاطی 12 سوزنه - نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه چرخ خیاطی 12 سوزنه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029647/مزایده-سرقفلی-دکان-نوبت-اول'>مزایده سرقفلی دکان نوبت اول  / مزایده,مزایده سرقفلی دکان نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029648/مزایده-املاک-شامل-زمین'>مزایده املاک شامل زمین / مزایده,مزایده املاک شامل زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029649/مزایده-تلویزیون-و---نوبت-دوم'>مزایده تلویزیون و ... نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده تلویزیون  و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029650/مزایده-سه-ساعت-آب--'>مزایده سه ساعت آب.... / مزایده ، مزایده سه ساعت آب....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029651/مزایده-خانه-و-محوطه-و-یک-دهنه-مغازه-نوبت-اول'>مزایده خانه و محوطه و یک دهنه مغازه نوبت اول  / مزایده,مزایده خانه و محوطه و یک دهنه مغازه نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029652/مزایده-تراورتن-و-مرمریت'>مزایده تراورتن و مرمریت / مزایده, مزایده تراورتن و مرمریت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029653/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-ام-وی-ام-315'>مزایده یک دستگاه اتومبیل ام وی ام 315  / آگهی مزایده , مزایده یک دستگاه اتومبیل ام وی ام 315 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029654/مزایده-سواری-پژو'>مزایده سواری پژو  / مزایده ، مزایده سواری پژو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029655/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-نه-تبریز-غیرمنقول'>مزایده پلاک ثبتی بخش نه تبریز غیرمنقول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش نه تبریز غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029656/مزایده-آهن-آلات-و-ماشین-آلات-اسقاط'>مزایده آهن آلات و ماشین آلات اسقاط  / آگهی مزایده، مزایده آهن آلات و ماشین آلات اسقاط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029657/مزایده-فروش-زمین-مساحت-56410مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده فروش زمین مساحت 56410مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش زمین مساحت 56410مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029659/مزایده-واگذاری-سهام'>مزایده واگذاری سهام  / آگهی واگذاری سهام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029661/مزایده-ششدانگ-مشاع-منزل-مسکونی-بخش-دو-نیشابور'>مزایده ششدانگ مشاع منزل مسکونی بخش دو نیشابور / مزایده,مزایده ششدانگ مشاع منزل مسکونی بخش دو نیشابور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029664/مزایده-مغازه-مساحت-16-42متر'>مزایده مغازه مساحت 16.42متر / مزایده,مزایده مغازه مساحت 16.42متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029667/مزایده-باغ-مشجر-اموال-غیرمنقول'>مزایده باغ مشجر اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده باغ مشجر اموال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029668/مزایده-فروش-سه-دستگاه-خودرو'>مزایده فروش سه دستگاه خودرو / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش سه دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029670/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-زمین-مساحت-120-متر'>مزایده سند مالکیت ششدانگ زمین مساحت 120 متر / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ زمین مساحت 120 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029671/مزایده-22-شاخه-شمش-فولادی'>مزایده 22 شاخه شمش فولادی  / آگهی مزایده، مزایده 22 شاخه شمش فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029672/مزایده-آپارتمان-مساحت-75-86مترمربع'>مزایده آپارتمان مساحت 75.86مترمربع  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 75.86مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029674/مزایده-سه-مدرسه-غیرانتفاعی--'>مزایده سه مدرسه غیرانتفاعی .. / مزایده سه مدرسه غیرانتفاعی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029677/مزایده-4-دانگ-مغازه-21-متر'>مزایده 4 دانگ مغازه 21 متر / مزایده,مزایده 4 دانگ مغازه 21 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029679/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-37592متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 37592متر نوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 37592متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029680/مزایده-واگذاری-تعداد-440-000-سهم-معادل-48-88-درصد-از-سهام-شرکت-پولاد'>مزایده واگذاری تعداد 440.000 سهم معادل 48.88 درصد از سهام شرکت پولاد  / آگهی مزایده,مزایده واگذاری تعداد 440.000 سهم معادل 48.88 درصد از سهام شرکت پولاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029683/مزایده-ساختمان-تجاری-مسکونی-بخش-4-آبادان'>مزایده ساختمان تجاری مسکونی بخش 4 آبادان / مزایده,مزایده ساختمان تجاری مسکونی بخش 4 آبادان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029685/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-زمین-مرحله-اول'>مزایده سه دانگ مشاع از زمین مرحله اول  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از زمین مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029689/مزایده-یک-قطعه-زمین-هزار-متری-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین هزار متری نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین هزار متری نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029692/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-وانت-بار-نیسان--'>مزایده یک دستگاه خودرو وانت بار نیسان... / آگهی مزایده اموال منقول و غیرمنقول، مزایده یک دستگاه خودرو وانت بار نیسان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029695/مزایده-تمامت-ششدانگ-زمین-پلاک-ثبتی-117-فرعی'>مزایده تمامت ششدانگ زمین پلاک ثبتی 117 فرعی  / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ زمین پلاک ثبتی 117 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029698/مزایده-پلاک-ثبتی-148-فرعی-بخش-شش-مال-غیرمنقول'>مزایده پلاک ثبتی 148 فرعی بخش شش مال غیرمنقول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 148 فرعی بخش شش مال غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029699/مزایده-واگذاری-جمع-آوری-پسماند-خشک-شهری-و-ضایعات'>مزایده واگذاری جمع آوری پسماند خشک شهری و ضایعات / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری جمع آوری پسماند خشک شهری و ضایعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029700/مزایده-منزل-مسکونی-به-مقدار-دویست-متر'>مزایده منزل مسکونی به مقدار دویست متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی به مقدار دویست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029701/مزایده-یخچال-ترازو--'>مزایده یخچال، ترازو ... / مزایده, مزایده یخچال، ترازو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029704/مزایده-ششدانگ-پلاک-650-فرعی-بخش-دو'>مزایده ششدانگ پلاک 650 فرعی بخش دو / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 650 فرعی بخش دو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029707/مزایده-فروش-زمین-کاربری-مسکونی-شهرستان-سروستان-نوبت-دوم'>مزایده فروش زمین کاربری مسکونی شهرستان سروستان نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش زمین کاربری مسکونی شهرستان سروستان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029710/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-250متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 250متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 250متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029711/مزایده-فروش-لوازم-اسقاط-و-مازاد--نوبت-دوم'>مزایده فروش لوازم اسقاط و مازاد - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش لوازم اسقاط و مازاد - نوبت  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029712/تجدید-مزایده-اجاره-مرکز-مکانیزه-معاینه-فنی--نوبت-دوم'>تجدید مزایده اجاره مرکز مکانیزه معاینه فنی - نوبت دوم / اگهی مزایده , تجدید مزایده اجاره مرکز مکانیزه معاینه فنی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029713/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029715/مزایده-واگذاری-ساختمان-اداری-مساحت-240-متر'>مزایده واگذاری ساختمان اداری مساحت 240 متر  / مزایده,مزایده واگذاری ساختمان اداری مساحت 240 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029717/مزایده-فروش-املاک-تجاری-مسکونی-مشارکتی-و-خانه-های-سازمانی-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک تجاری مسکونی مشارکتی و خانه های سازمانی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک تجاری مسکونی مشارکتی و خانه های سازمانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029719/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-72-متر-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی مساحت 72 متر نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 72 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029720/مزایده-پراید-مدل-1394-به-رنگ-نوک-مدادی-متایک'>مزایده پراید مدل 1394 به رنگ نوک مدادی متایک / آگهی مزایده مال منقول,مزایده پراید مدل 1394 به رنگ نوک مدادی متایک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029721/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-خودروی-تندر-90-و--'>مزایده ششدانگ یک دستگاه خودروی تندر 90 و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده ششدانگ یک دستگاه خودروی تندر 90 و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029723/مزایده-ملک-دارای-ششدانگ-زمین-771-10متر'>مزایده ملک دارای ششدانگ زمین 771.10متر / مزایده,مزایده ملک دارای ششدانگ زمین 771.10متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029724/تجدید-مزایده-مشارکت-در-احداث--تجهیز--نصب--راه-اندازی-و-بهره-برداری-از-کارخانجات--'>تجدید مزایده مشارکت در احداث ، تجهیز ، نصب ، راه اندازی و بهره برداری از کارخانجات ... / آگهی تجدیدمزایده , تجدید مزایده مشارکت در احداث ، تجهیز ، نصب ، راه اندازی و بهره برداری از کارخانجات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029725/مزایده-یک-دستگاه-لیفتراک-9-تن'>مزایده یک دستگاه لیفتراک 9 تن / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه لیفتراک 9 تن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029727/مزایده-فروش-تعداد-16-واحد-تجاری-و-60-واحد-اداری'>مزایده فروش تعداد 16 واحد تجاری و 60 واحد اداری / مزایده,مزایده فروش تعداد 16 واحد تجاری و 60 واحد اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029728/مزایده-واگذاری-جایگاه-CNG-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری جایگاه CNG  نوبت دوم  / آگهی مزایده کتبی، مزایده واگذاری جایگاه CNG  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029733/مزایده-فروش-املاک-مازاد-نقد-و-اقساط'>مزایده فروش املاک مازاد نقد و اقساط  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029736/مزایده-پلاک-قطعه-230-شماره-124-413-اصلی-بخش-سه'>مزایده پلاک قطعه 230 شماره 124/413 اصلی بخش سه  / مزایده,مزایده پلاک قطعه 230 شماره 124/413 اصلی بخش سه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029738/مزایده-سرویس-تخت-چند-منظوره-و--'>مزایده سرویس تخت چند منظوره و ... / مزایده ,مزایده سرویس تخت چند منظوره و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029739/مزایده-700-تن-شمش-آلومینیوم-آلیاژی'>مزایده 700 تن شمش آلومینیوم آلیاژی / مزایده, مزایده 700 تن شمش آلومینیوم آلیاژی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029740/مزایده-پلاک-246-اصلی-بخش-14-مشهد-نوبت-اول'>مزایده پلاک 246 اصلی بخش 14 مشهد نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک 246 اصلی بخش 14 مشهد نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029742/مزایده-شش-قطعه-زمین-کاربری-مسکونی-بندر-ریگ'>مزایده شش قطعه زمین کاربری مسکونی بندر ریگ  / مزایده,مزایده شش قطعه زمین کاربری مسکونی بندر ریگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029744/مزایده-دستگاه-تزریق-پلاستیک--'>مزایده دستگاه تزریق پلاستیک.... / مزایده, مزایده دستگاه تزریق پلاستیک....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029746/مزایده-واگذاری-بازارچه-هفتگی'>مزایده واگذاری بازارچه  هفتگی / آگهی مزایده, مزایده واگذاری بازارچه  هفتگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029747/مزایده-سند-مالکیت-خانه-و-محوطه-90-50متر'>مزایده سند مالکیت خانه و محوطه 90.50متر / مزایده,مزایده سند مالکیت خانه و محوطه 90.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029750/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029751/مزایده-ملک-مساحت-8000-متر-غیرمنقول'>مزایده ملک مساحت 8000 متر غیرمنقول  / مزایده,مزایده ملک مساحت 8000 متر غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029755/مزایده-آپارتمان-قطعه-سه-تفکیکی'>مزایده آپارتمان قطعه سه تفکیکی / مزایده,مزایده آپارتمان قطعه سه تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029756/مزایده-زمین-مساحت-یکصد-متر'>مزایده زمین مساحت یکصد متر  / مزایده,مزایده زمین مساحت یکصد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029757/مزایده-فروش-5-دستگاه-آپارتمان-مسکونی'>مزایده فروش 5 دستگاه آپارتمان مسکونی  / مزایده,مزایده فروش 5 دستگاه آپارتمان مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029758/مزایده-فروش-لوازم-خانگی-و-ساختمانی-مستعمل-و-مازاد'>مزایده فروش لوازم خانگی و ساختمانی مستعمل و مازاد  / آگهی مزایده, مزایده فروش لوازم خانگی و ساختمانی مستعمل و مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029759/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-شخصی-پژو'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری شخصی پژو  / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو سواری شخصی پژو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029760/مزایده-یک-دستگاه-سواری-استیشنن-شورلت'>مزایده یک دستگاه سواری استیشنن شورلت / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری استیشنن شورلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029761/مزایده-ضایعات--'>مزایده ضایعات... / آگهی مزایده کتبی، مزایده ضایعات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029762/مزایده-فروش-سرقفلی-سه-باب-مغازه'>مزایده فروش سرقفلی سه باب مغازه  / مزایده,مزایده فروش سرقفلی سه باب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029763/مزایده-یک-دستگاه-پرینتر-و--'>مزایده یک دستگاه پرینتر و ... / مزایده ,مزایده یک دستگاه پرینتر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029764/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-کمپرسی'>مزایده یک دستگاه کامیون کمپرسی / مزایده, مزایده یک دستگاه کامیون کمپرسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029765/مزایده-یکدستگاه-خودرو-سواری-206-آریان'>مزایده یکدستگاه خودرو سواری 206 آریان / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یکدستگاه خودرو سواری 206 آریان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029766/اصلاحیه-مزایده-فروش-املاک-مازاد-بر-نیاز-مخابرات'>اصلاحیه مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز مخابرات / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز مخابرات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029767/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-یک-شرق-بابل-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش یک شرق بابل نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش یک شرق بابل نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029768/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-و--'>مزایده یک دستگاه خودرو  و ... / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029769/مزایده-واگذاری-غرفه-نمایندگی-حمل-و-نقل--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری غرفه نمایندگی حمل و نقل - نوبت دوم / مزایده ، مزایده واگذاری غرفه نمایندگی حمل و نقل- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029771/مزایده-ششدانگ-ملک-قولنامه-ای-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ ملک قولنامه ای نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ ملک قولنامه ای نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029772/مزایده-کابل-های-ضایعاتی'>مزایده کابل های ضایعاتی / آگهی مزایده عمومی,مزایده کابل های ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029775/مزایده-یک-قطعه-زمین-شالیزار-5-هزار-متر'>مزایده یک قطعه زمین شالیزار 5 هزار متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین شالیزار 5 هزار متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029776/مزایده-فروش-قرآن--'>مزایده فروش قرآن ... / مزایده,مزایده فروش قرآن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029777/مزایده-واگذاری-محل-نصب-کانکس-اغذیه-فروشی--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری محل نصب کانکس اغذیه فروشی - نوبت دوم / آگهی مزایده، مزایده واگذاری محل نصب کانکس اغذیه فروشی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029778/مزایده-اجاره-ماشین-آلات'>مزایده اجاره ماشین آلات  / مزایده ,مزایده اجاره ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029779/مزایده-صندلی-گردان-و--'>مزایده صندلی گردان و ... / مزایده ,مزایده صندلی گردان و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029782/مزایده-اجاره-سلف-سرویس-دانشگاه-96-10-28'>مزایده اجاره سلف سرویس دانشگاه 96.10.28 / آگهی مزایده , مزایده اجاره سلف سرویس دانشگاه  96.10.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029783/مزایده-یک-دستگاه-لیفتراک--'>مزایده یک دستگاه لیفتراک ... / مزایده,مزایده یک دستگاه لیفتراک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029785/مزایده-کمپرسی-بنز'>مزایده کمپرسی بنز / مزایده کمپرسی بنز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029786/مزایده-یک-دستگاه-کشنده-پروفیل-PVC'>مزایده یک دستگاه کشنده پروفیل PVC / مزایده ,مزایده یک دستگاه کشنده پروفیل PVC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029787/مزایده-یک-دانگ-و-84-5-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-سه-دانگ-ملک'>مزایده یک دانگ و 84.5 هزارم یک دانگ مشاع از سه دانگ ملک  / مزایده,مزایده یک دانگ و 84.5 هزارم یک دانگ مشاع از سه دانگ ملک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029790/مزایده-سه-دانگ-از-ساختمان-مساحت-160-متر'>مزایده سه دانگ از ساختمان مساحت 160 متر  / مزایده,مزایده سه دانگ از ساختمان مساحت 160 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029791/مزایده-واگذاری-مکان-4-باب-کیوسک--'>مزایده واگذاری مکان 4 باب کیوسک... / آگهی مزایده، مزایده واگذاری مکان 4 باب کیوسک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029792/مزایده-وانت-نیسان-دو-کابین-پیکاپ---نوبت-دوم'>مزایده وانت نیسان دو کابین پیکاپ  ... نوبت دوم / مزایده ,مزایده وانت نیسان دو کابین پیکاپ  ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029793/مزایده-یک-قطعه-ملک-مساحت-208-متر'>مزایده یک قطعه ملک مساحت 208 متر / مزایده,مزایده یک قطعه ملک مساحت 208 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029794/مزایده-ساختمان-دو-طبقه-666-متر'>مزایده ساختمان دو طبقه 666 متر / مزایده,مزایده ساختمان دو طبقه 666 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029795/مزایده-انواع-کاپشن-و-شلوار'>مزایده انواع کاپشن و شلوار  / مزایده ,مزایده انواع کاپشن و شلوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029796/مزایده-ساختمان-مساحت-209-مترمربع'>مزایده ساختمان مساحت 209 مترمربع  / مزایده,مزایده ساختمان مساحت 209 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029797/مزایده-دستگاه-قندشکن-دستگاه-پولیش'>مزایده دستگاه قندشکن، دستگاه پولیش / مزایده, مزایده دستگاه قندشکن، دستگاه پولیش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029798/مزایده-اسب-نریان'>مزایده اسب نریان  / مزایده ,مزایده اسب نریان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029800/مزایده-پلاک-ثبتی-1069-فرعی-بخش-سه-بیرجند'>مزایده پلاک ثبتی 1069 فرعی بخش سه بیرجند / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1069 فرعی بخش سه بیرجند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029801/مزایدهautomotive-spare-parts-want-to-sell-whole'>مزایدهautomotive spare parts want to sell whole  / مزایده automotive spare parts want to sell whole </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029802/مزایده-تعدادی-غرف--'>مزایده تعدادی غرف .. / مزایده تعدادی غرف ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029803/مزایده-دو-دستگاه-خودروی-سواری'>مزایده دو دستگاه خودروی سواری  / مزایده ,مزایده دو دستگاه خودروی سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029804/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-80-53متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 80.53متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 80.53متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029808/مزایده-دو-دستگاه-پیکان-وانت'>مزایده دو دستگاه پیکان وانت / مزایده دو دستگاه پیکان وانت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029809/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-150-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 150 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 150 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029810/مزایده-اسب-نریان'>مزایده اسب نریان  / مزایده ,مزایده اسب نریان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029811/مزایده-کتبی-فروش-یک-دستگاه-خودروی-پراید-سواری'>مزایده کتبی فروش یک دستگاه خودروی پراید سواری  / مزایده کتبی , مزایده کتبی فروش یک دستگاه خودروی پراید سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029812/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029814/مزایده-اجاره-یک-قطعه-زمین----نوبت-دوم'>مزایده اجاره یک قطعه زمین ... - نوبت دوم / مزایده عمومی, مزایده اجاره یک قطعه زمین ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029816/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029818/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-نیسان-کمپرسی'>مزایده فروش یک دستگاه خودروی نیسان کمپرسی / مزایده کتبی , مزایده فروش یک دستگاه خودروی نیسان کمپرسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029821/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-وانت-پیکان'>مزایده یک دستگاه اتومبیل وانت پیکان / مزایده ,مزایده یک دستگاه اتومبیل وانت پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029822/مزایده-ششدانگ-یکباب-محوطه-و-یکباب-منزل-غیرمنقول'>مزایده ششدانگ یکباب محوطه و یکباب منزل غیرمنقول / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب محوطه و یکباب منزل غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029824/تمدید-مهلت-مزایده-فروش-25-دستگاه-کانکس'>تمدید مهلت مزایده فروش 25 دستگاه کانکس / مزایده، تمدید مهلت مزایده فروش 25 دستگاه کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029826/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-25000متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 25000متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 25000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029827/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-کاربری-مسکونی-تجاری-خدماتی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از املاک کاربری مسکونی تجاری خدماتی نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش تعدادی از املاک کاربری مسکونی تجاری خدماتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029828/مزایده-اجاره-استند-تبلیغاتی'>مزایده اجاره استند تبلیغاتی / مزایده, مزایده اجاره استند تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029830/مزایده-اجاره-داری-سه-ساله-زمین-با-کاربری-تاسیسات-صنعتی'>مزایده اجاره داری سه ساله زمین با کاربری تاسیسات صنعتی / آگهی فراخوان عمومی, مزایده اجاره داری سه ساله زمین با کاربری تاسیسات صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029831/مزایده-مجتمع-تجاری-هایپر-مارکت'>مزایده مجتمع تجاری هایپر مارکت  / آگهی مزایده عمومی,مزایده مجتمع تجاری هایپر مارکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029832/مزایده-یک-دستگاه-پژو-405'>مزایده یک دستگاه پژو 405  / مزایده, مزایده یک دستگاه پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029833/مزایده-فروش-مغازه-تجاری-مساحت-36-62متر'>مزایده فروش مغازه تجاری مساحت 36.62متر  / مزایده ,مزایده فروش مغازه تجاری مساحت 36.62متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029834/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پیکان--'>مزایده یک دستگاه سواری پیکان ... / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری پیکان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029836/مزایده-فروش-ششدانگ-زمین-مسکونی-396-1متر'>مزایده فروش ششدانگ زمین مسکونی 396.1متر  / مزایده ,مزایده فروش ششدانگ زمین مسکونی 396.1متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029838/مزایده-فروش-برخی-از-املاک-مازاد-بر-نیاز-تجدید'>مزایده فروش برخی از املاک مازاد بر نیاز تجدید / مزایده ,مزایده فروش برخی از املاک مازاد بر نیاز تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029839/مزایده-فروش-قسمتی-از-املاک-مازاد-نقد-اقساط-نوبت-دوم'>مزایده فروش قسمتی از املاک مازاد نقد اقساط نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش قسمتی از املاک مازاد نقد اقساط نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029843/مزایده-ملک-مسکونی-مساحت-58-8متر'>مزایده ملک مسکونی مساحت 58.8متر / مزایده ,مزایده ملک مسکونی مساحت 58.8متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029847/مزایده-ششدانگ-پلاک-1635-1641-691-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک 1635/1641/691 اصلی / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک 1635/1641/691 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029850/مزایده-دستگاه-تزریق-پلاستیک--'>مزایده دستگاه تزریق پلاستیک ... / مزایده,مزایده دستگاه تزریق پلاستیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029853/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-صد-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت صد متر / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت صد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029856/مزایده-پلاک-مسکونی-عرصه-219-6متر'>مزایده پلاک مسکونی عرصه 219.6متر / مزایده ,مزایده پلاک مسکونی عرصه 219.6متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029862/مزایده-1-5-دانگ-زمین-زراعی'>مزایده 1.5 دانگ زمین زراعی  / مزایده ,مزایده 1.5 دانگ زمین زراعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029866/مزایده-ششدانگ-مرغداری-مساحت-کل-12000متر'>مزایده ششدانگ مرغداری مساحت کل 12000متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ مرغداری مساحت کل 12000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029870/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-2070-7170-بخش-چهار'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک 2070/7170 بخش چهار  / مزایده ,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک 2070/7170 بخش چهار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029876/مزایده-ششدانگ-پلاک-59-فرعی-از-2-اصلی-در-زمینی-171-متر'>مزایده ششدانگ پلاک 59 فرعی از 2 اصلی در زمینی 171 متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک 59 فرعی از 2 اصلی در زمینی 171 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029880/مزایده-دو-باب-ملک-140-و-200-متر'>مزایده دو باب ملک 140 و 200 متر / مزایده ,مزایده دو باب ملک 140 و 200 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029882/مزایده-مکان-پارکینگ-مرکز-آموزشی-درمانی---96-10-28'>مزایده مکان پارکینگ مرکز آموزشی درمانی... - 96.10.28 / مزایده عمومی, مزایده مکان پارکینگ مرکز آموزشی درمانی... 96.10.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029883/مزایده-فروش-کالاهای-اسقاطی-وناباب-خودروها-وماشین-آلات-کارکرده'>مزایده فروش کالاهای اسقاطی وناباب،خودروها وماشین آلات کارکرده  / مزایده فروش کالاهای اسقاطی وناباب،خودروها وماشین آلات کارکرده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029884/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-5-ثبت-اصفهان'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 5 ثبت اصفهان  / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 5 ثبت اصفهان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029887/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-فولکس'>مزایده یک دستگاه خودروی فولکس  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی فولکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029888/مزایده-ششدانگ-اعیان-آپارتمان-قطعه-13-تفکیکی'>مزایده ششدانگ اعیان آپارتمان قطعه 13 تفکیکی / مزایده ,مزایده ششدانگ اعیان آپارتمان قطعه 13 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029891/مزایده-ساختمان-مسکونی-با-قدمت-شصت-سال'>مزایده ساختمان مسکونی با قدمت شصت سال / مزایده ,مزایده ساختمان مسکونی با قدمت شصت سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029895/مزایده-ششدانگ-دو-قطعه-زمین-پلاک-ثبتی-2700-فرعی'>مزایده ششدانگ دو قطعه زمین پلاک ثبتی 2700 فرعی  / مزایده ,مزایده ششدانگ دو قطعه زمین پلاک ثبتی 2700 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029900/مزایده-اجاره-مجموعه-ورزشی'>مزایده اجاره مجموعه ورزشی  / اگهی مزایده , مزایده اجاره مجموعه ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029902/مزایده-اجاره-پارکینگ'>مزایده اجاره  پارکینگ / آگهی حراج حضوری,مزایده اجاره  پارکینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029903/مزایده-پلاک-ثبتی-697-305-بخش-ده-ثبتی'>مزایده پلاک ثبتی 697/305 بخش ده ثبتی / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی 697/305 بخش ده ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029907/مزایده-153-3-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-ملک'>مزایده 153.3 هزارم یک دانگ مشاع  از ششدانگ ملک  / مزایده ,مزایده 153.3 هزارم یک دانگ مشاع  از ششدانگ ملک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029915/مزایده-باغ-مساحت-650-متر'>مزایده باغ مساحت 650 متر  / مزایده ,مزایده باغ مساحت 650 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029921/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-112-60متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 112.60متر  / مزایده ,مزایده منزل مسکونی مساحت 112.60متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029927/مزایده-فروش-شش-دستگاه-ماشین-آلات'>مزایده فروش شش دستگاه ماشین آلات / آگهی مزایده,مزایده  فروش شش دستگاه ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029934/مزایده-بهره-برداری-از-غرفه-ساندویچی-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از غرفه ساندویچی  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی,مزایده بهره برداری از غرفه ساندویچی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029935/مزایده-قطعه-زمینی-مساحت-214-71-مترمربع'>مزایده قطعه زمینی مساحت 214.71 مترمربع / مزایده ,مزایده قطعه زمینی مساحت 214.71 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029946/مزایده-یکباب-سوله-در-حال-احداث-سردخانه-بخش-شش-ارومیه'>مزایده یکباب سوله در حال احداث سردخانه بخش شش ارومیه / مزایده ,مزایده یکباب سوله در حال احداث سردخانه بخش شش ارومیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029955/مزایده-ششدانگ-ساختمان-بخش-4-ارومیه'>مزایده ششدانگ ساختمان بخش 4 ارومیه / مزایده ,مزایده ششدانگ ساختمان بخش 4 ارومیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029963/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-377-متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 377 متر نوبت اول / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت 377 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029975/مزایده-آپارتمان-مساحت-105-78-مترمربع'>مزایده آپارتمان مساحت 105.78 مترمربع / مزایده ,مزایده آپارتمان مساحت 105.78 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029978/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-فولکس-گل'>مزایده یک دستگاه خودروی فولکس گل  / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودروی فولکس گل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029980/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بانک-ملی-ایران-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک مازاد بانک ملی ایران نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بانک ملی ایران نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029996/مزایده-بهره-برداری-از-غرف--'>مزایده بهره برداری از غرف... / مزایده, مزایده بهره برداری از غرف...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029999/مزایده-سه-دانگ-پلاک-ثبتی-سه-فرعی-از-یازده-اصلی'>مزایده سه دانگ پلاک ثبتی سه فرعی از یازده اصلی / مزایده,مزایده سه دانگ پلاک ثبتی سه فرعی از یازده اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030014/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-مساحت-328-8متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 328.8متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 328.8متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030022/مزایده-دو-هزارم-سهم-مشاع-از-945-000-سهم-عرصه-و-اعیان-ملک'>مزایده دو هزارم سهم مشاع از 945.000 سهم عرصه و اعیان ملک / مزایده,مزایده دو هزارم سهم مشاع از 945.000 سهم عرصه و اعیان ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030026/مزایده-پمپ-باد-کوچک-مکنده-تونر-یخچال--'>مزایده پمپ باد کوچک، مکنده تونر، یخچال... / مزایده, مزایده پمپ باد کوچک، مکنده تونر، یخچال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030028/مزایده-115-3-هزارم-تمامت-منزل-مسکونی'>مزایده 115.3 هزارم تمامت منزل مسکونی / مزایده,مزایده 115.3 هزارم تمامت منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030035/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-سیصد-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه سیصد متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه سیصد متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030042/مزایده-ششدانگ-و-مازاد-پلاک4487-87-اصلی'>مزایده ششدانگ و مازاد پلاک4487/87 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ و مازاد پلاک4487/87 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030048/مزایده-عمومی-فروش-املاک-و-مستغلات-نوبت-دوم'>مزایده عمومی فروش املاک و مستغلات نوبت دوم  / مزایده,مزایده عمومی فروش املاک و مستغلات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030055/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-حوزه-استحفاظی'>مزایده فروش تعدادی از املاک حوزه استحفاظی  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک حوزه استحفاظی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030068/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-9217متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 9217متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 9217متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030074/مزایده-زمین-بیاض-و-مزروعی-نوبت-اول'>مزایده زمین بیاض و مزروعی نوبت اول / مزایده,مزایده زمین بیاض و مزروعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030084/مزایده-ششدانگ-محل-کارخانه-و-زمین'>مزایده ششدانگ محل کارخانه و زمین / مزایده,مزایده ششدانگ محل کارخانه و زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030091/مزایده-دو-باب-زمین-مزروعی-نوبت-اول'>مزایده دو باب زمین مزروعی نوبت اول / مزایده,مزایده دو باب زمین مزروعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030097/مزایده-فروش-مغازه-تجاری-مساحت-174-31متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش مغازه تجاری مساحت 174.31متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش مغازه تجاری مساحت 174.31متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030102/مزایده-املاک-مازاد-نوبت-دوم'>مزایده املاک مازاد نوبت دوم   / مزایده,مزایده املاک مازاد نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030110/مزایده-فروش-سه-واحد-آپارتمان-تجدید'>مزایده فروش سه واحد آپارتمان تجدید / مزایده,مزایده فروش سه واحد آپارتمان تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030121/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-1706متر-نوبت-سوم'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 1706متر نوبت سوم  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 1706متر نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030149/مزایده-یک-باب-مغازه-تجاری-و-یک-واحد-زیرزمین-نوبت-دوم'>مزایده یک باب مغازه تجاری و یک واحد زیرزمین نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک باب مغازه تجاری و یک واحد زیرزمین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030242/مزایده-واگذاری-استیجاری-مکان-بوفه-و-کافی-شاپ'>مزایده واگذاری استیجاری مکان بوفه و کافی شاپ  / فراخوان مزایده , مزایده واگذاری استیجاری مکان بوفه و کافی شاپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1030243/مزایده-عمومی-فروش-اقلام-ضایعاتی-و-اسقاطی'>مزایده عمومی فروش اقلام ضایعاتی و اسقاطی / مزایده عمومی فروش اقلام ضایعاتی و اسقاطی</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 9 تاريخ : شنبه 1 ارديبهشت 1397 ساعت: 12:09