اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 96.10.27 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028342/مناقصه-پروژه-نیرورسا... با عنوان : اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 96.10.27 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028342/مناقصه-پروژه-نیرورسانی-جهاد-نصر-فاز-7--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه نیرورسانی جهاد نصر فاز 7 - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه پروژه نیرورسانی جهاد نصر فاز 7 - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028346/تجدید-مناقصه-انجام-عملیات-شستشو-و-رنگ-آمیزی-در-سطح-محوطه-حرم-مطهر-امام-(ره)'>تجدید مناقصه انجام عملیات شستشو و رنگ آمیزی در سطح محوطه حرم مطهر امام (ره) / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه انجام عملیات شستشو و رنگ آمیزی در سطح محوطه حرم مطهر امام (ره)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028364/مناقصه-اجرای-عملیات-تجهیز-کارگاه----نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات تجهیز کارگاه ... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات تجهیز کارگاه ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028366/مناقصه-احداث-مرکز-انتظامی---نوبت-دوم'>مناقصه احداث مرکز انتظامی ... نوبت دوم  / اگهی فراخوان مناقصه , مناقصه احداث مرکز انتظامی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028373/مناقصه-انواع-الکترو-پمپ-شناور-تجدید'>مناقصه انواع الکترو پمپ شناور تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه انواع الکترو پمپ شناور تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028375/مناقصه-خرید-ده-دستگاه-بالابر-18-متری-و-یک-دستگاه-بالابر-12-متری--نوبت-دوم'>مناقصه خرید ده دستگاه بالابر 18 متری و یک دستگاه بالابر 12 متری - نوبت دوم  / مناقصه خرید ده دستگاه بالابر 18 متری و یک دستگاه بالابر 12 متری -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028376/مناقصه-نگهداری-پشتیبانی-و-ارسال-برخط-اطلاعات-دستگاه-های-ترددشمار-الکترونیکی-بر-خط-(نوبت-دوم)'>مناقصه نگهداری، پشتیبانی و ارسال برخط اطلاعات دستگاه های ترددشمار الکترونیکی بر خط (نوبت دوم) / مناقصه نگهداری، پشتیبانی و ارسال برخط اطلاعات دستگاه های ترددشمار الکترونیکی بر خط  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028378/فراخوان-مناقصه-EMC-SAB-STORAGE-(نوبت-دوم)'>فراخوان مناقصه EMC SAB STORAGE (نوبت دوم) / فراخوان مناقصه,فراخوان مناقصه EMC SAB STORAGE (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028380/مناقصه-جمع-آوری-زباله-و-رفت-و-روب-و-غیره--'>مناقصه جمع آوری زباله و رفت و روب و غیره ...  / مناقصه جمع آوری زباله و رفت و روب و غیره ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028387/مناقصه-عملیات-لایروبی-احداث-پل-بتنی-مسطح--'>مناقصه عملیات لایروبی، احداث پل بتنی مسطح ... / مناقصه ,مناقصه عملیات لایروبی، احداث پل بتنی مسطح ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028388/اصلاحیه-مناقصه-احداث-و-نگهداری-فضای-سبز'>اصلاحیه مناقصه احداث و نگهداری فضای سبز / اصلاحیه مناقصه ,مناقصه احداث و نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028394/مناقصه-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-کارکنان--'>مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان ... / مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028395/مناقصه-خرید-2-قلم-کابل-فیبرنوری-خاکی'>مناقصه خرید 2 قلم کابل فیبرنوری خاکی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‎ای , مناقصه خرید 2 قلم کابل فیبرنوری خاکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028397/مناقصه-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-کارکنان--'>مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان ... / مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028398/مناقصه-خط-تغذیه-و-شبکه-گازرسانی---نوبت-دوم'>مناقصه خط تغذیه و شبکه گازرسانی.... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خط تغذیه و شبکه گازرسانی.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028402/تجدید-مناقصه-لکه-گیری-و-تعمیرات-پیاده-روهای-معابر-سطح-شهر'>تجدید مناقصه لکه گیری و تعمیرات پیاده روهای معابر سطح شهر / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه لکه گیری و تعمیرات پیاده روهای معابر سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028403/مناقصه-خرید-لوازم-یدکی-الکتریکال-تاسیسات-تامین-انتقال-و-توزیع-آب--نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوازم یدکی الکتریکال تاسیسات تامین، انتقال و توزیع آب... نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه خرید لوازم یدکی الکتریکال تاسیسات تامین، انتقال و توزیع آب... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028408/مناقصه-احداث-جاده-و-محل-چاه-شرق-841---نوبت-دوم'>مناقصه احداث جاده و محل چاه شرق 841 ... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه احداث جاده و محل چاه شرق 841 ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028410/مناقصه-خرید-17000-متر-لوله-چدن-داکتیل-را-در-دو-سایز-150-و-200-میلیمتر--'>مناقصه خرید 17000 متر لوله چدن داکتیل را در دو سایز 150 و 200 میلیمتر... / مناقصه,مناقصه خرید 17000 متر لوله چدن داکتیل را در دو سایز 150 و 200 میلیمتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028411/فراخوان-مناقصه-انواع-لوله-پلی-اتیلن--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انواع لوله پلی اتیلن - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه انواع لوله پلی اتیلن - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028413/مناقصه-تکمیل-عمیات-احداث-باند-عملیات-خاکی---'>مناقصه تکمیل عمیات احداث باند، عملیات خاکی، ... / مناقصه, اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028415/تجدید-مناقصه-همسطح-سازی-قبور-قدیمی---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه همسطح سازی قبور قدیمی .. - نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه همسطح سازی قبور قدیمی .. - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028416/مناقصه-خرید--نصب-و-راه-اندازی-ایستگاههای-خودکار-هواشناسی--'>مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی ایستگاههای خودکار هواشناسی.... / مناقصه, مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی ایستگاههای خودکار هواشناسی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028417/مناقصه-خرید-بیل-مکانیکی---نوبت-دوم'>مناقصه خرید بیل مکانیکی ....نوبت دوم  / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید بیل مکانیکی ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028418/مناقصه-احداث-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب'>مناقصه احداث شبکه جمع آوری فاضلاب  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث شبکه جمع آوری فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028421/تجدید-مناقصه-خرید-پهنای-باند-اینترنت-96-10-27'>تجدید مناقصه خرید پهنای باند اینترنت 96.10.27 / تجدید آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید پهنای باند اینترنت- 96.10.27</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028422/مناقصه-تامین-طراحی-صدور-بسته-بندی-بازاریابی-توزیع-فروش--نوبت-دوم'>مناقصه تامین، طراحی، صدور، بسته بندی، بازاریابی، توزیع، فروش...نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه تامین، طراحی، صدور، بسته بندی، بازاریابی، توزیع، فروش...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028427/مناقصه-احداث-آشپزخانه-و-رستوران---نوبت-دوم'>مناقصه احداث آشپزخانه و رستوران ....نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه احداث آشپزخانه و رستوران ....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028428/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-pe80-در-سایزهای-مختلف-و--'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن pe80 در سایزهای مختلف  و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید لوله پلی اتیلن pe80 در سایزهای مختلف  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028430/مناقصه-10--30-000-تن-روغن-پالم-اولئین-آربی-دی--'>مناقصه 10%+-30.000 تن روغن پالم اولئین آربی دی ... / مناقصه, مناقصه 10%+-30.000 تن روغن پالم اولئین آربی دی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028433/مناقصه-محوطه-سازی-واحد-اسید-فسفریک--نوبت-دوم'>مناقصه محوطه سازی واحد اسید فسفریک ...نوبت دوم / مناقصه, مناقصه محوطه سازی واحد اسید فسفریک ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028438/تجدید-مناقصه-انجام-عملیات-نگهداری-و-بازسازی-شبکه-های-کابل'>تجدید مناقصه انجام عملیات نگهداری و بازسازی شبکه های کابل / مناقصه , تجدید مناقصه انجام عملیات نگهداری و بازسازی شبکه های کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028448/فراخوان-ارزیابی-کیفی-DRY-GAS-SEAL'>فراخوان ارزیابی کیفی DRY GAS SEAL  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی DRY GAS SEAL </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028449/فراخوان-شناسایی-شرکتهای-واجد-صلاحیت-جهت-فروش-اسناد--نوبت-دوم'>فراخوان شناسایی شرکتهای واجد صلاحیت جهت فروش اسناد - نوبت دوم / فراخوان , فراخوان شناسایی شرکتهای واجد صلاحیت جهت فروش اسناد - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028452/مناقصه-چاپ-قبوض---نوبت-دوم'>مناقصه چاپ قبوض .... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه چاپ قبوض .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028454/مناقصه-MI-SWACO-CENTRIFUGE-نوبت-دوم'>مناقصه MI SWACO CENTRIFUGE نوبت دوم  / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی , مناقصه MI SWACO CENTRIFUGE نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028456/مناقصه-تعمیرات-اساسی-مخزن-شماره-6-ذخیره---نوبت-دوم'>مناقصه تعمیرات اساسی مخزن شماره 6 ذخیره ... نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه دو مرحله ای,مناقصه تعمیرات اساسی مخزن شماره 6 ذخیره ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028457/مناقصه-پیمان-تعویض-7-کیلومترخط-لوله-فرآورده--نوبت-دوم'>مناقصه پیمان تعویض 7 کیلومترخط لوله فرآورده - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه پیمان تعویض 7 کیلومترخط لوله فرآورده - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028458/مناقصه-خرید-باطری-های-مورد-نیاز-و--'>مناقصه خرید باطری های مورد نیاز و ... / مناقصه,مناقصه خرید باطری های مورد نیاز و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028459/مناقصه-مشارکت-در-سرمایه-گذاری-معدن--'>مناقصه  مشارکت در سرمایه گذاری معدن... / مناقصه  مشارکت در سرمایه گذاری معدن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028460/مناقصه-تعمیرات-اساسی-مخزن-شماره-6-ذخیره---نوبت-دوم'>مناقصه تعمیرات اساسی مخزن شماره 6 ذخیره ... نوبت دوم  / اگهی ارزیابی کیفی مناقصه , مناقصه تعمیرات اساسی مخزن شماره 6 ذخیره ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028463/اصلاحیه-مناقصه-عملیات-راهبری--تعمیر--سرویس-و--'>اصلاحیه مناقصه عملیات راهبری ، تعمیر ، سرویس و ... / مناقصه , اصلاحیه مناقصه عملیات راهبری ، تعمیر ، سرویس و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028464/مناقصه-PARTS-FOR-MWM-DIESEL-ENGINE-MODEL-TBD-234-V12-نوبت-دوم'>مناقصه PARTS FOR "MWM" DIESEL ENGINE MODEL TBD 234 V12 نوبت دوم  / آگهی مناقصه ، مناقصه PARTS FOR "MWM" DIESEL ENGINE MODEL TBD 234 V12 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028466/مناقصه-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوایی-با-تامین-مصالح-و-ملزومات--تجدید'>مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح و ملزومات... تجدید / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح و ملزومات... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028469/مناقصه-تامین-و-بارگیری-و-حمل-و-تخلیه-لوازم-انشعابات-آب----نوبت-دوم'>مناقصه تامین و بارگیری و حمل و تخلیه لوازم انشعابات آب ... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین و بارگیری و حمل و تخلیه لوازم انشعابات آب... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028470/تجدید-فراخوان-قطعات-یدکی-توربین-GE'>تجدید فراخوان  قطعات یدکی توربین GE   / فراخوان ، تجدید فراخوان  قطعات یدکی توربین GE  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028471/مناقصه-احداث-مجتمع-مسکونی---'>مناقصه احداث مجتمع مسکونی .... / مناقصه, مناقصه احداث مجتمع مسکونی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028474/مناقصه-​ترمیم-و-لکه-گیری-آسفالت-معابر--نوبت-دوم'>مناقصه ​ترمیم و لکه گیری آسفالت معابر ...نوبت دوم / مناقصه ​، مناقصه ​ترمیم و لکه گیری آسفالت معابر ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028475/مناقصه-اجرای-عملیات-تکمیل-پروژه-بلوک-زایمان-و-بخش-اعمال-جراحی---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات تکمیل پروژه بلوک زایمان و بخش اعمال جراحی ... نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه , مناقصه اجرای عملیات تکمیل پروژه بلوک زایمان و بخش اعمال جراحی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028478/مناقصه-توسعه-تجهیزات-زیرساخت-اتوماسیون-مراکز-نوبت-دوم'>مناقصه توسعه تجهیزات زیرساخت اتوماسیون مراکز نوبت دوم  / اگهی فراخوان , مناقصه توسعه تجهیزات زیرساخت اتوماسیون مراکز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028481/مناقصه-ارائه-خدمات-مدیریتی-و-تعمیر-و-بازسازی-موردی-سقف-ایرانتی--'>مناقصه ارائه خدمات مدیریتی و تعمیر و بازسازی موردی سقف ایرانتی ... / مناقصه ,مناقصه ارائه خدمات مدیریتی و تعمیر و بازسازی موردی سقف ایرانتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028483/مناقصه-اجرای-مخزن-3000-مترمکعبی-آب-شرب-نمک-آبرود'>مناقصه اجرای مخزن 3000 مترمکعبی آب شرب نمک آبرود  / مناقصه ، مناقصه اجرای مخزن 3000 مترمکعبی آب شرب نمک آبرود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028485/مناقصه-تامین-تجهیزات-اندازه-گیری-فرستنده-های-تلویزیونی-دیجیتال--نوبت-دوم'>مناقصه تامین تجهیزات اندازه گیری فرستنده های تلویزیونی دیجیتال... نوبت دوم  / اگهی فراخوان , مناقصه تامین تجهیزات اندازه گیری فرستنده های تلویزیونی دیجیتال... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028486/فراخوان-اپراتوری-و-راهبری-شبکه-آبرسانی'>فراخوان اپراتوری و راهبری شبکه آبرسانی / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان اپراتوری و راهبری شبکه آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028487/مناقصه-حفر-یک-حلقه-چاه-آب-به-عمق-130-متر--نوبت-دوم'>مناقصه حفر یک حلقه چاه آب به عمق 130 متر  - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه حفر یک حلقه چاه آب به عمق 130 متر  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028492/مناقصه-برداشت-و-بسته-بندی-محصولات-گلخانه'>مناقصه برداشت و بسته بندی محصولات گلخانه  / آگهی مناقصه, مناقصه برداشت و بسته بندی محصولات گلخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028493/مناقصه-نیرورسانی-توسعه-و-بازسازی-شبکه-های-توزیع-نیروی-برق-شامل-تهیه-مصالح-نصب-و-برکناری-تاسیسات--'>مناقصه نیرورسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق شامل تهیه مصالح، نصب و برکناری تاسیسات... / مناقصه نیرورسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق شامل تهیه مصالح، نصب و برکناری تاسیسات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028494/تجدید-فراخوان-خرید-آشغالگیرهای-الکترومکانیکی-تاسیسات-آب--'>تجدید فراخوان خرید آشغالگیرهای الکترومکانیکی تاسیسات آب... / مناقصه, تجدید فراخوان خرید آشغالگیرهای الکترومکانیکی تاسیسات آب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028504/مناقصه-پروژه-استقرار-سیستم-BMS-(سیستم-مدیریت-هوشمند)--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه استقرار سیستم BMS (سیستم مدیریت هوشمند) - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه، مناقصه پروژه استقرار سیستم BMS (سیستم مدیریت هوشمند)  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028505/مناقصه-خرید-وسایل-شهربازی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید وسایل شهربازی...نوبت دوم / مناقصه, مناقصه خرید وسایل شهربازی...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028507/مناقصه-عملیات-اجرای-شبکه-و-انشعبات-خانگی-فاضلاب---'>مناقصه عملیات اجرای شبکه و انشعبات خانگی فاضلاب..... / مناقصه, مناقصه عملیات اجرای شبکه و انشعبات خانگی فاضلاب.....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028509/فراخوان-نظارت-بر-اجرای-طرح-های-آبیاری-تحت-فشار-و-کم-فشار-نوبت-دوم'>فراخوان نظارت بر اجرای طرح های آبیاری تحت فشار و کم فشار- نوبت دوم  / فراخوان نظارت بر اجرای طرح های آبیاری تحت فشار و کم فشار- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028510/تجدید-مناقصه-طراحی-چاپ-و-ارسال-بنر-بروشور-تراکت--'>تجدید مناقصه طراحی، چاپ و ارسال بنر، بروشور، تراکت... / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه طراحی، چاپ و ارسال بنر، بروشور، تراکت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028512/مناقصه-خرید-6-قلم-کابل-سرب-دار-و-آرمردار'>مناقصه خرید 6 قلم کابل سرب دار و آرمردار / مناقصه خرید 6 قلم کابل سرب دار و آرمردار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028515/مناقصه-عملیات-احداث-پارک--'>مناقصه عملیات احداث پارک ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات احداث پارک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028519/مناقصه-شارژر--نوبت-دوم'>مناقصه شارژر - نوبت دوم  / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه شارژر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028520/مناقصه-تهیه-و-حمل-مصالح-کوهی-و-لاشه-سنگ-به-کارخانه-سنگ-شکن--'>مناقصه تهیه و حمل مصالح کوهی و لاشه سنگ به کارخانه سنگ شکن... / مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و حمل مصالح کوهی و لاشه سنگ به کارخانه سنگ شکن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028523/مناقصه-اجرای-طرح-زیرسازی-و-آسفالت-معابر'>مناقصه اجرای طرح زیرسازی و آسفالت معابر / مناقصه عمومی، مناقصه اجرای طرح زیرسازی و آسفالت معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028528/مناقصه-واگذاری-امور-نگهبانی-فضای-سبز'>مناقصه واگذاری امور نگهبانی فضای سبز / مناقصه واگذاری امور نگهبانی فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028530/مناقصه-اجرای-جدول-و-زیرسازی-و-آسفالت-معابر--چاپ-دوم'> مناقصه اجرای جدول و زیرسازی و آسفالت معابر - چاپ دوم / مناقصه عمومی , مناقصه اجرای جدول و زیرسازی و آسفالت معابر - چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028533/تجدید-مناقصه-پروژه-زیرسازی-و-جدول-گذاری-و-آسفالت'>تجدید مناقصه پروژه زیرسازی و جدول گذاری و آسفالت  / آگهی مناقصه عمومی ، تجدید مناقصه پروژه زیرسازی و جدول گذاری و آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028535/مناقصه-مشاوره-طراحی-خرید-و-جایگزینی-رله-های-حفاظتی-موجود-ژنراتور-یک-واحد-نیروگاهی-25MW--'>مناقصه مشاوره،طراحی، خرید و جایگزینی رله های حفاظتی موجود ژنراتور یک واحد نیروگاهی 25MW... / مناقصه ,مناقصه مشاوره،طراحی، خرید و جایگزینی رله های حفاظتی موجود ژنراتور یک واحد نیروگاهی 25MW...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028540/مناقصه-خرید-کنتورهای-دیافراگمی-و-رگولاتورهای-خانگی-و-تجاری-(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید کنتورهای دیافراگمی و رگولاتورهای خانگی و تجاری (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه  خرید کنتورهای دیافراگمی و رگولاتورهای خانگی و تجاری (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028541/مناقصه-انتخاب-مشاور-خدمات-نظارت-کارگاهی-و-عالیه-پروژه-های-منطقه--'>مناقصه انتخاب مشاور خدمات نظارت کارگاهی و عالیه پروژه های منطقه ... / مناقصه انتخاب مشاور خدمات نظارت کارگاهی و عالیه پروژه های منطقه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028544/اصلاح-مناقصه-بهره-برداری-نگهداری-و-تعمیرات-تاسیسات-آب-منطقه-شرق'>اصلاح مناقصه بهره برداری، نگهداری و تعمیرات تاسیسات آب منطقه شرق / اصلاحیه فراخوان مناقصه عمومی، اصلاح مناقصه بهره برداری، نگهداری و تعمیرات تاسیسات آب منطقه شرق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028545/اصلاحیه-مناقصه-خرید-قطعات-تلمبه-بایرون-جکسون'>اصلاحیه مناقصه خرید قطعات تلمبه بایرون جکسون / اصلاحیه مناقصه ,مناقصه خرید قطعات تلمبه بایرون جکسون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028547/مناقصه-انتخاب-مشاور-جهت-خدمات-نظارت-کارگاهی-اجرای-شبکه---'>مناقصه انتخاب مشاور جهت خدمات نظارت کارگاهی اجرای شبکه .... / مناقصه, مناقصه انتخاب مشاور جهت خدمات نظارت کارگاهی اجرای شبکه ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028549/فراخوان-اجرای-عملیات-تکمیلی-ابنیه-و-تأسیسات--تجدید'>فراخوان اجرای عملیات تکمیلی ابنیه و تأسیسات... تجدید / تجدید آگهی فراخوان عمومی , فراخوان اجرای عملیات تکمیلی ابنیه و تأسیسات... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028551/فراخوان-انتخاب-سرمایه-گذار-جهت-تامین-و-راه-اندازی-کنتور--نوبت-دوم'>فراخوان  انتخاب سرمایه گذار جهت تامین و راه اندازی کنتور... نوبت دوم  / تجدید آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی, مناقصه انتخاب سرمایه گذار جهت تامین و راه اندازی کنتور... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028555/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی-به-پراکنده-2-اسلام-آباد-غرب-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه  اجرای عملیات گازرسانی به پراکنده 2 اسلام آباد غرب نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه مناقصه یک مرحله ای,مناقصه  اجرای عملیات گازرسانی به پراکنده 2 اسلام آباد غرب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028556/تجدید-مناقصه-احداث-مسجد-علی-ابن-ابیطالب-و--'>تجدید مناقصه احداث مسجد علی ابن ابیطالب و... / مناقصه ، تجدید مناقصه احداث مسجد علی ابن ابیطالب و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028557/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-تانکر-حمل-شیر-24-تن---نوبت-دوم'>مناقصه خرید یک دستگاه تانکر حمل شیر 24 تن .... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید یک دستگاه تانکر حمل شیر 24 تن ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028558/مناقصه-خرید-223-قلم-قطعه-یدکی-موتور-دریایی-YANMAR-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 223 قلم قطعه یدکی موتور دریایی YANMAR تجدید نوبت دوم  / مناقصه خرید 223 قلم قطعه یدکی موتور دریایی YANMAR تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028565/مناقصه-لاستیک-تیوپ-و-شال--نوبت-دوم'>مناقصه لاستیک،تیوپ و شال - نوبت دوم / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی , مناقصه لاستیک،تیوپ و شال - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028571/مناقصه-خرید-برنج-هندی'>مناقصه خرید برنج هندی  / آگهی مناقصه عمومی بین المللی , مناقصه خرید برنج هندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028578/فراخوان-مناقصه-طراحی-و-راه-اندازی-واحد-تولید-نیتروژن-و-اجرای-عملیات-مقاوم-سازی--'>فراخوان مناقصه طراحی و راه اندازی واحد تولید نیتروژن و اجرای عملیات مقاوم سازی... / مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه طراحی و راه اندازی واحد تولید نیتروژن و اجرای عملیات مقاوم سازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028585/مناقصه-دستگاه-BEVELING-خودرو-پله-دار-آتش-نشانی--نوبت-دوم'>مناقصه دستگاه BEVELING، خودرو پله دار آتش نشانی... نوبت دوم / مناقصه,مناقصه دستگاه BEVELING، خودرو پله دار آتش نشانی... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028590/مناقصه-خرید-2-قلم-کابل-فیبرنوری-خاکی'>مناقصه خرید 2 قلم کابل فیبرنوری خاکی / مناقصه خرید 2 قلم کابل فیبرنوری خاکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028591/مناقصه-سیم-کشی-مدار-دوم-خط-63-کیلوولت--نوبت-دوم'>مناقصه سیم کشی مدار دوم خط 63 کیلوولت - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه سیم کشی مدار دوم خط 63 کیلوولت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028592/اصلاحیه-فراخوان-مناقصه-بهره-برداری-نگهداری-و-تعمیرات-تاسیسات-آب'>اصلاحیه فراخوان مناقصه بهره برداری، نگهداری و تعمیرات تاسیسات آب / اصلاحیه فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای، فراخوان مناقصه بهره برداری، نگهداری و تعمیرات تاسیسات آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028594/مناقصه-آسفالت-مکانیزه-سطح-شهر-(نوبت-دوم)'>مناقصه آسفالت مکانیزه سطح شهر  (نوبت دوم) / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه آسفالت مکانیزه سطح شهر (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028599/مناقصه-عملیات-تکمیلی-ساختمان-بهره-برداری--'>مناقصه عملیات تکمیلی ساختمان بهره برداری ... / مناقصه ,مناقصه عملیات تکمیلی ساختمان بهره برداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028601/فراخوان-شناسایی-پیمانکار-جهت-تامین-دکل-حفاری-و-کلیه-خدمات-جانبی-نوبت-دوم'>فراخوان شناسایی پیمانکار جهت تامین دکل حفاری و کلیه خدمات جانبی نوبت دوم  / فراخوان شناسایی پییمانکار ارزیابی کیفی , فراخوان شناسایی پیمانکار جهت تامین دکل حفاری و کلیه خدمات جانبی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028605/مناقصه-خدمات-ایاب-و-ذهاب-پرسنل-و--'>مناقصه خدمات ایاب و ذهاب پرسنل و.... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات ایاب و ذهاب پرسنل و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028609/مناقصه-اجرای-عملیات-تکمیل-پروژه-40-واحدی--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات تکمیل پروژه 40 واحدی - نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه اجرای عملیات تکمیل پروژه 40 واحدی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028610/مناقصه-ارزیابی-کیفی-بازرسان-متقاضی-انجام-خدمات-بازرسی--'>مناقصه ارزیابی کیفی بازرسان متقاضی انجام خدمات بازرسی... / مناقصه ارزیابی کیفی بازرسان متقاضی انجام خدمات بازرسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028611/مناقصه-200-تن-آهن-آلات'>مناقصه 200 تن آهن آلات / مناقصه 200 تن آهن آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028614/تجدید-مناقصه-انجام-سرویس-نگهداری-و-رفع-اشکالات-در-تجهیزات-برقی-نیروگاه-های---(نوبت-دوم)'>تجدید مناقصه انجام سرویس، نگهداری و رفع اشکالات در تجهیزات برقی نیروگاه های ... (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه انجام سرویس، نگهداری و رفع اشکالات در تجهیزات برقی نیروگاه های ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028615/مناقصه-انجام-خدمات-پزشکی-درمانگاه-کارخانه'>مناقصه انجام خدمات پزشکی درمانگاه کارخانه / مناقصه,مناقصه انجام خدمات پزشکی درمانگاه کارخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028618/مناقصه-خرید-راک-شارژ-پلانت-3000-و-2000-و-1000-بهمراه-کلیه-متعلقات'>مناقصه خرید راک شارژ پلانت 3000 و 2000 و 1000 بهمراه کلیه متعلقات  / آگهی مناقصه, مناقصه خرید راک شارژ پلانت 3000 و 2000 و 1000 بهمراه کلیه متعلقات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028619/مناقصه-خرید-تجهیزات-امنیتی-شبکه'>مناقصه خرید تجهیزات امنیتی شبکه / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه خرید تجهیزات امنیتی شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028623/تجدید-مناقصه-PARTS-FOR-NATIONAL-HOOK-MODEL-HA-500--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه  PARTS FOR NATIONAL HOOK MODEL HA-500 - نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه، تجدید مناقصه  PARTS FOR NATIONAL HOOK MODEL HA-500 - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028624/فراخوان-مناقصه-عملیات-لایروبی-و-اصلاح-مسیر-حوضچه-های---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عملیات لایروبی و اصلاح مسیر حوضچه های ... نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه عملیات لایروبی و اصلاح مسیر حوضچه های ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028628/فراخوان-مرمت-و-بهسازی-جاده-و-محوطه-چاه-120-بی-بی-حکیمه-نوبت-دوم'>فراخوان مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 120 بی بی حکیمه  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی  , مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 120 بی بی حکیمه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028630/اصلاحیه-خرید-اصله-پایه-بتونی'>اصلاحیه خرید اصله پایه بتونی  / اصلاحیه , مناقصه خرید اصله پایه بتونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028632/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-آبرسانی-HDPE-PE100'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن آبرسانی HDPE-PE100  / مناقصه,مناقصه خرید لوله پلی اتیلن آبرسانی HDPE-PE100 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028638/مناقصه-پیمان-ایمن-سازی-مسیر-نوبت-دوم'>مناقصه پیمان ایمن سازی مسیر نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پیمان ایمن سازی مسیر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028639/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-آبرسانی-HDPE-PE100--تجدید'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن آبرسانی HDPE-PE100 - تجدید / آگهی ارزیابی کیفی و تجدید مناقصه, مناقصه خرید لوله پلی اتیلن آبرسانی HDPE-PE100 - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028640/تجدید-ارزیابی-کیفی-فراخوان-مناقصه-خرید-85-دستگاه-دیوایدر'>تجدید ارزیابی کیفی فراخوان مناقصه خرید 85 دستگاه دیوایدر / آگهی تجدید ارزیابی کیفی فراخوان مناقصه یک مرحله ای, تجدید ارزیابی کیفی فراخوان مناقصه خرید 85 دستگاه دیوایدر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028642/مناقصه-توسعه-دو-فیدر-خط-400-کلیو-ولت-پست-400-230-کیلو-ولت--'>مناقصه توسعه دو فیدر خط 400 کلیو ولت پست 400/230 کیلو ولت ... / مناقصه , مناقصه توسعه دو فیدر خط 400 کلیو ولت پست 400/230 کیلو ولت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028645/فراخوان-مناقصه-اجاره-(تامین)-دو-فروند-شناور-عملیاتی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه اجاره (تامین) دو فروند شناور عملیاتی نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان مناقصه اجاره (تامین) دو فروند شناور عملیاتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028647/فراخوان-تکمیل-استخر-سرپوشیده---نوبت-دوم'>فراخوان تکمیل استخر سرپوشیده.... نوبت دوم  / فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار, فراخوان تکمیل استخر سرپوشیده.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028651/مناقصه-کابل-خودنگهدار-فشار-ضعیف-96-10-27'>مناقصه کابل خودنگهدار فشار ضعیف 96.10.27 / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه کابل خود نگهدار فشار ضعیف 96.10.27</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028653/مناقصه-تامین-لوله-و-متعلقات-پلی-اتیلن-شبکه-فرعی-آبیاری---تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه تامین لوله و متعلقات پلی اتیلن شبکه فرعی آبیاری ... تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه تامین لوله و متعلقات پلی اتیلن شبکه فرعی آبیاری ... تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028655/تجدید-مناقصه-خرید-دستگاه-رادار-نفوذی-زمین-GPR--'>تجدید مناقصه خرید دستگاه رادار نفوذی زمین GPR ... / مناقصه,تجدید مناقصه خرید دستگاه رادار نفوذی زمین GPR ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028657/مناقصه-انواع-کیوسک-پست-کمپکت-و-تابلو'>مناقصه انواع کیوسک پست کمپکت و تابلو / مناقصه عمومی, مناقصه انواع کیوسک پست کمپکت و تابلو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028658/مناقصه-مرمت-و-نگهداری-راه-های-عشایری--'>مناقصه مرمت و نگهداری راه های عشایری ... / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه مرمت و نگهداری راه های عشایری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028659/تجدید-مناقصه-عملیات-تهیه-حمل-نصب-حفاظ-بتنی-بلوک-لولایی'>تجدید مناقصه عملیات تهیه، حمل، نصب حفاظ بتنی بلوک لولایی  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه عملیات تهیه، حمل، نصب حفاظ بتنی بلوک لولایی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028661/مشارکت-در-ساخت-جهت-احداث-پروژه-مجتمع-پزشکان'>مشارکت در ساخت جهت احداث پروژه مجتمع پزشکان  / آگهی مشارکت در ساخت , مشارکت در ساخت جهت احداث پروژه مجتمع پزشکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028663/مناقصه-اصلاح-سیستم-روشنایی-موجود-انبار-و-برق-رسانی-نوبت-دوم'>مناقصه اصلاح سیستم روشنایی موجود انبار و برق رسانی نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,  مناقصه  اصلاح سیستم روشنایی موجود انبار و برق رسانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028670/تجدید-مناقصه-عملیات-احداث-سکو-و-جایگاه-VIP-زمین-چمن'>تجدید مناقصه عملیات احداث سکو و جایگاه VIP زمین چمن   / مناقصه, تجدید مناقصه عملیات احداث سکو و جایگاه VIP زمین چمن  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028675/فراخوان-انجام-خدمات-نظارت-عالیه-و-کارگاهی'>فراخوان انجام خدمات نظارت عالیه و کارگاهی  / فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران,فراخوان انجام خدمات نظارت عالیه و کارگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028677/مناقصه-خرید-115-دستگاه-انواع-رله-جهت-لوازم-یدکی-تجهیزات-حفاظتی-ایستگاه-انتقال-و-توزیع--'>مناقصه خرید 115 دستگاه انواع رله جهت لوازم یدکی تجهیزات حفاظتی ایستگاه انتقال و توزیع... / مناقصه , مناقصه خرید 115 دستگاه انواع رله جهت لوازم یدکی تجهیزات حفاظتی ایستگاه انتقال و توزیع...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028678/فراخوان-انتخاب-سرمایه-گذار-جهت-احداث-مجموعه-هایپرمارکت-نوبت-اول-مرحله-دوم'>فراخوان انتخاب سرمایه گذار جهت احداث مجموعه هایپرمارکت نوبت اول مرحله دوم  / آگهی فراخوان عمومی ، فراخوان انتخاب سرمایه گذار جهت احداث مجموعه هایپرمارکت نوبت اول مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028679/اگهی-مناقصه-خریده-سه-دستگاه-چیلر'>اگهی مناقصه خریده سه دستگاه چیلر / اگهی مناقصه , اگهی مناقصه خریده سه دستگاه چیلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028681/مناقصه-واگذاری-پروژه-های-عمرانی-سطح-شهر-(نوبت-دوم)'>مناقصه واگذاری پروژه های عمرانی سطح شهر (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری پروژه های عمرانی سطح شهر (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028682/تجدید-مناقصه-جهت-ایاب-و-ذهاب-پرسنل-کارخانه'>تجدید مناقصه جهت ایاب و ذهاب پرسنل کارخانه  / مناقصه ,تجدید مناقصه جهت ایاب و ذهاب پرسنل کارخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028685/مناقصه-عملیات-احداث-پارک-محله-معراج'>مناقصه عملیات احداث پارک محله معراج / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات احداث پارک محله معراج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028686/مناقصه-رنگ-امیزی-مخزن-و-پایه-های-منبع-آب'>مناقصه رنگ امیزی مخزن و پایه های منبع آب / آگهی مناقصه ، مناقصه رنگ امیزی مخزن و پایه های منبع آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028689/فراخوان-اجرای-محوطه-ساختمان-کسب-و-کار-شهرک'>فراخوان اجرای محوطه ساختمان کسب و کار شهرک / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان اجرای محوطه ساختمان کسب و کار شهرک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028690/مناقصه-نرده-گذاری-معابر-و--'>مناقصه نرده گذاری معابر و ... / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه نرده گذاری معابر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028691/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-شبکه-مخابرات-فیبر-نوری-شهرک-های-صنعتی--'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای شبکه مخابرات فیبر نوری شهرک های صنعتی... / مناقصه تهیه مصالح و اجرای شبکه مخابرات فیبر نوری شهرک های صنعتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028692/تجدید-مناقصه-تهیه-حمل-و-اجرای-قیرپاشی---(نوبت-دوم)'>تجدید مناقصه تهیه حمل و اجرای قیرپاشی ... (نوبت دوم) / مناقصه, تجدید مناقصه تهیه حمل و اجرای قیرپاشی ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028697/تمدید-مناقصه-اصلاح-و-بهینه-سازی-شبکه-برق-روستایی'>تمدید مناقصه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق روستایی / آگهی تمدید مناقصه عمومی ، تمدید مناقصه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028702/مناقصه-ادامه-اجرای-عملیات-ساختمانی--نوبت-دوم'>مناقصه ادامه اجرای عملیات ساختمانی  - نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه ادامه اجرای عملیات ساختمانی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028703/فراخوان-ساخت-پروژه-مجتمع-تجاری-خدماتی'>فراخوان ساخت پروژه مجتمع تجاری خدماتی  / فراخوان ساخت پروژه مجتمع تجاری خدماتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028705/مناقصه-مخزن-500بشکه-ای-مخلوط-سیال--نوبت-دوم'>مناقصه مخزن 500بشکه ای مخلوط سیال - نوبت دوم  / مناقصه,مناقصه مخزن 500بشکه ای مخلوط سیال - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028707/مناقصه-اجرای-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-و-انتقال-فاضلاب'> مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب و انتقال فاضلاب  / آگهی مناقصه عمومی,  مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب و انتقال فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028709/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-بوستان--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز بوستان - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز بوستان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028710/مناقصه-اصلاح-خط-انتقال-آب--'>مناقصه اصلاح خط انتقال آب ... / مناقصه , مناقصه اصلاح خط انتقال آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028712/مناقصه-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذا'>مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذا / مناقصه, مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028713/مناقصه-نگهداری-و-بهره-برداری-از-ناوگان-حمل-و-نقل-عمومی-(قطارهای-چرخ-لاستیکی-و-خودروهای-برقی)--'>مناقصه نگهداری و بهره برداری از ناوگان حمل و نقل عمومی (قطارهای چرخ لاستیکی و خودروهای برقی) ... / مناقصه نگهداری و بهره برداری از ناوگان حمل و نقل عمومی (قطارهای چرخ لاستیکی و خودروهای برقی) ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028714/تجدید-مناقصه-پروژه-اجرای-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت'>تجدید مناقصه پروژه اجرای لکه گیری و روکش آسفالت  / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه پروژه اجرای لکه گیری و روکش آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028717/مناقصه-امور-مربوط-به-تفکیک-پسماند-از-مبدا-نوبت-دوم-مرحله-اول'>مناقصه امور مربوط به تفکیک پسماند از مبدا  نوبت دوم مرحله اول  / مناقصه , مناقصه امور مربوط به تفکیک پسماند از مبدا  نوبت دوم مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028719/مناقصه-خرید--حمل--نصب-و-راه-اندازی--آموزش-و---نوبت-دوم'>مناقصه خرید ، حمل ، نصب و راه اندازی ، آموزش و ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه ، مناقصه خرید ، حمل ، نصب و راه اندازی ، آموزش و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028720/فراخوان-عملیات-اجرایی-قطعه-سوم-راه-اصلی-نوبت-دوم'>فراخوان عملیات اجرایی قطعه سوم راه اصلی نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان عملیات اجرایی قطعه سوم راه اصلی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028722/مناقصه-2400-متر-لوله-grp--نوبت-دوم'>مناقصه 2400 متر لوله grp - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه 2400 متر لوله grp  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028723/مناقصه-پروژه-ترمیم-و-لکه-گیری-آسفالت-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه ترمیم و لکه گیری آسفالت سطح شهر نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه ترمیم و لکه گیری آسفالت سطح شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028726/تجدید-مناقصه-احداث-سوله--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه احداث سوله... نوبت دوم  / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه احداث سوله... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028730/مناقصه-توسعه-فضای-سبز--زیرسازی-و-آسفالت-معابر--'>مناقصه توسعه فضای سبز ، زیرسازی و آسفالت معابر ... / مناقصه, مناقصه توسعه فضای سبز ، زیرسازی و آسفالت معابر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028732/مناقصه-خرید-10000-(ده-هزار)-دستگاه-کنتور-آب---نوبت-دوم'>مناقصه خرید 10000 (ده هزار) دستگاه کنتور آب ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 10000 (ده هزار) دستگاه کنتور آب ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028733/مناقصه-انجام-امور-حفاظت-و-صیانت-از-اراضی--'>مناقصه انجام امور حفاظت و صیانت از اراضی... / مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور حفاظت و صیانت از اراضی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028734/فراخوان-عملیات-تهیه--حمل-و-نصب-گاردریل-نوبت-دوم'>فراخوان  عملیات تهیه ، حمل و نصب گاردریل نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان  عملیات تهیه ، حمل و نصب گاردریل نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028737/اصلاحیه-مناقصه-پروژه-نیرو-رسانی-جهاد-نصر-نوبت-دوم'>اصلاحیه مناقصه پروژه نیرو رسانی جهاد نصر- نوبت دوم  / اصلاحیه مناقصه , مناقصه پروژه نیرو رسانی جهاد نصر- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028742/مناقصه-امور-مربوط-به-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-و-خدمات-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه امور مربوط به حفظ و نگهداری فضای سبز و خدمات شهر... نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه امور مربوط به حفظ و نگهداری فضای سبز و خدمات شهر... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028750/مناقصه-عملیات-سیمانکاری-و-خرید-و-کاشت-و-نگهداری-نهال-های-مثمر-و-غیرمثمر-و-عملیات-کنترل-و-پایش-آبهای-سطحی-و--'>مناقصه عملیات سیمانکاری و خرید و کاشت و نگهداری نهال های مثمر و غیرمثمر و عملیات کنترل و پایش آبهای سطحی و ... / مناقصه ,مناقصه عملیات سیمانکاری و خرید و کاشت و نگهداری نهال های مثمر و غیرمثمر و عملیات کنترل و پایش آبهای سطحی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028751/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-ساختمان-های-وابسته--'>تجدید مناقصه اجرای عملیات تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان های وابسته...  / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه اجرای عملیات تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان های وابسته... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028752/فراخوان-مناقصه-آبرسانی-به-روستای--'>فراخوان مناقصه آبرسانی به روستای... / مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه آبرسانی به روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028754/فراخوان-عمومی-استعلام-واگذاری-امور-طبخ-و-توزیع-غذا'>فراخوان عمومی استعلام واگذاری امور طبخ و توزیع غذا  / فراخوان عمومی , فراخوان عمومی استعلام واگذاری امور طبخ و توزیع غذا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028755/اصلاحیه-مناقصه-تجهیزات-و-یونیت-های-SDH-HUawei-ZTE'>اصلاحیه مناقصه تجهیزات و یونیت های SDH HUawei, ZTE  / اصلاحیه آگهی مناقصه، مناقصه تجهیزات و یونیت های SDH HUawei, ZTE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028757/تجدید-مناقصه-تامین-خدمات-خودرویی-و-سرویس-دهی-درون-شهری-و-برون-شهری--'>تجدید مناقصه تامین خدمات خودرویی و سرویس دهی درون شهری و برون شهری... / مناقصه  عمومی یک مرحله ای, تجدید مناقصه تامین خدمات خودرویی و سرویس دهی درون شهری و برون شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028765/تجدید-مناقصه-واگذاری-فضای-سبز'>تجدید مناقصه واگذاری فضای سبز  / مناقصه, تجدید مناقصه واگذاری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028766/مناقصه-انجام-پروژه-طراحی-خرید-و-نصب-و-تست-و-راه-اندازی-پکیج-کمپرسور-اسکر--نوبت-دوم'>مناقصه انجام پروژه طراحی، خرید و نصب و تست و راه اندازی پکیج کمپرسور اسکر - نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه انجام پروژه طراحی، خرید و نصب و تست و راه اندازی پکیج کمپرسور اسکر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028768/مناقصه-خرید-باقیمانده-لوله-های-پلی-اتیلن-از-جنس-PE-100-از-اقطار-560-250-میلیمتر-مورد-نیاز-پروژه-شبکه-آبیاری-و-زهکشی--'>مناقصه خرید باقیمانده لوله های پلی اتیلن از جنس PE-100 از اقطار 560-250 میلیمتر مورد نیاز پروژه شبکه آبیاری و زهکشی ... / مناقصه ,مناقصه خرید باقیمانده لوله های پلی اتیلن از جنس PE-100 از اقطار 560-250 میلیمتر مورد نیاز پروژه شبکه آبیاری و زهکشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028769/مناقصه-واگذاری-بخش-نیروی-انسانی-معدن-شن-و-ماسه-و-کارخانه-آسفالت-نوبت-دوم'>مناقصه  واگذاری بخش نیروی انسانی معدن شن و ماسه و کارخانه آسفالت  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  واگذاری بخش نیروی انسانی معدن شن و ماسه و کارخانه آسفالت  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028771/مناقصه-واگذاری-مسئولیت-فروش-و-خدمات-پس-از-فروش-الکتروموتورهای-خانگی-'>مناقصه واگذاری مسئولیت فروش و خدمات پس از فروش الکتروموتورهای خانگی.. / مناقصه واگذاری مسئولیت فروش و خدمات پس از فروش الکتروموتورهای خانگی..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028772/مناقصه-خرید-اقلام-و-قطعات-مورد-نیاز--'>مناقصه خرید اقلام و قطعات مورد نیاز ... / مناقصه, مناقصه خرید اقلام و قطعات مورد نیاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028774/تجدید-مناقصه-واگذاری-بخش-اجرائیات-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه واگذاری بخش اجرائیات نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری بخش اجرائیات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028775/مناقصه-خرید-خدمات-مشاوره--نوبت-دوم'>مناقصه خرید خدمات مشاوره - نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه خرید خدمات مشاوره - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028780/مناقصه-ابنیه-فنی-راه-روستایی--نوبت-دوم'>مناقصه ابنیه فنی راه روستایی - نوبت دوم  / مناقصه ابنیه فنی راه روستایی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028788/مناقصه-عملیات-لوله-گذاری-خیابان-قائم-(عج)'>مناقصه عملیات لوله گذاری خیابان قائم (عج) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات لوله گذاری خیابان قائم (عج)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028789/مناقصه-عملیات-خدمات-شهری--فضای-سبز-و---تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات خدمات شهری ، فضای سبز و ... تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه عملیات خدمات شهری ، فضای سبز و ... تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028791/مناقصه-پروژه-احداث-نهر-بتنی-نوبت-سوم-بار-اول'>مناقصه پروژه احداث نهر بتنی- نوبت سوم- بار اول / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه احداث نهر بتنی- نوبت سوم- بار اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028795/آگهی-مناقصه-خریداری--نصب-و-راه-اندازی-و-تولید-و-بهره-برداری-آزمایشی-ماشین-آلات-نوبت-دوم'>آگهی مناقصه خریداری ، نصب و راه اندازی و تولید و بهره برداری آزمایشی ماشین آلات- نوبت دوم  / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه خریداری ، نصب و راه اندازی و تولید و بهره برداری آزمایشی ماشین آلات- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028799/فراخوان-طراحی-پروژه-پارک-آبخیز--96-10-27'>فراخوان طراحی پروژه پارک آبخیز... 96.10.27 / مناقصه ,فراخوان طراحی پروژه پارک آبخیز... 96.10.27</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028804/استعلام-خودرو-سمند-با-راننده--سامانه-ستاد'>استعلام خودرو سمند با راننده , سامانه ستاد / استعلام , استعلام خودرو سمند با راننده , سامانه ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028813/مناقصه-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذا-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذا- نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذا - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028814/مناقصه-اجرای-عملیات-تکمیل-مجموعه-ورزشی---'>مناقصه اجرای عملیات تکمیل مجموعه ورزشی .... / مناقصه, مناقصه اجرای عملیات تکمیل مجموعه ورزشی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028815/تجدید-مناقصه-تعمیر-مرمت-و-تعریض-پل-و---(نوبت-دوم)'>تجدید مناقصه تعمیر، مرمت و  تعریض پل و ...  (نوبت دوم) / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه تعمیر، مرمت و  تعریض پل و ...  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028817/استعلام-قیرپاشی-و-آسفالت-روستاها--سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام قیرپاشی و آسفالت روستاها , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / استعلام , استعلام قیرپاشی و آسفالت روستاها , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028821/مناقصه-procure-an-inlet-air-cooling-system-based'>مناقصه procure an inlet air cooling system based  / مناقصه، مناقصه procure an inlet air cooling system based </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028825/استعلام-قطعات-و-لوازم-لودر-کوماتسو--سایت-ستاد'>استعلام قطعات و لوازم لودر کوماتسو , سایت ستاد / استعلام , استعلام قطعات و لوازم لودر کوماتسو , سایت ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028828/جشنواره-مهرگان'>جشنواره مهرگان / جشنواره مهرگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028834/مناقصه-انجام-خدمات-مشترکین-(نوبت-دوم)'>مناقصه انجام خدمات مشترکین (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات مشترکین (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028836/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن--'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن... / مناقصه خرید لوله پلی اتیلن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028843/اصلاحیه-مناقصه-خرید-بلیط-در-خطوط-پروازی'>اصلاحیه مناقصه خرید بلیط در خطوط پروازی / اصلاحیه مناقصه , مناقصه خرید بلیط در خطوط پروازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028846/مناقصه-اجرای-خط-تغذیه-و-شبکه-توزیع----نوبت-دوم'>مناقصه اجرای خط تغذیه و شبکه توزیع ..... نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه اجرای خط تغذیه و شبکه توزیع ..... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028849/مناقصه-عملیات-بهره-برداری--نگهداری--تعمیرات-تصفیه-خانه-آب-و--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات بهره برداری ، نگهداری ، تعمیرات تصفیه خانه آب و ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه عملیات بهره برداری ، نگهداری ، تعمیرات تصفیه خانه آب و ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028852/مناقصه-تکمیل-خط-انتقال-آب-مخزن-جدید'>مناقصه تکمیل خط انتقال آب مخزن جدید / مناقصه,مناقصه تکمیل خط انتقال آب مخزن جدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028853/فراخوان-انجام-خدمات-نگهداری-فضای-سبز-ادارات--'>فراخوان انجام خدمات نگهداری فضای سبز ادارات... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان انجام خدمات نگهداری فضای سبز ادارات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028856/مناقصه-اجرای-خطوط-انتقال-آب-بین-مخازن-پیمان-2--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای خطوط انتقال آب بین مخازن پیمان 2  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه اجرای خطوط انتقال آب بین مخازن پیمان 2  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028858/مناقصه-خرید-قطعات-کف-فرش-بتنی-بهسازی-معابر-در-سطح-شهر-و--'>مناقصه خرید قطعات کف فرش بتنی، بهسازی معابر در سطح شهر و ... / مناقصه خرید قطعات کف فرش بتنی، بهسازی معابر در سطح شهر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028859/مناقصه-بیمه-بدنه-و-بیمه-ثالث-خودروهای-سبک-و-سنگین'>مناقصه بیمه بدنه و بیمه ثالث خودروهای سبک و سنگین / آگهی مناقصه، مناقصه بیمه بدنه و بیمه ثالث خودروهای سبک و سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028861/مناقصه-برون-سپاری-خدمات-شهری-و-فضای-سبز'>مناقصه برون سپاری خدمات شهری و فضای سبز  / آگهی مناقصه, مناقصه برون سپاری خدمات شهری و فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028862/فراخوان-مرمت-اساسی-ویلا--(نوبت-دوم)'>فراخوان مرمت اساسی ویلا... (نوبت دوم) / آگهی فراخوان , فراخوان مرمت اساسی ویلا... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028863/مناقصه-اجرای-عملیات-احداث-مدول-سوم-تصفیه-خانه-فاضلاب---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات احداث مدول سوم تصفیه خانه فاضلاب ... نوبت دوم / مناقصه,مناقصه اجرای عملیات احداث مدول سوم تصفیه خانه فاضلاب ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028867/مناقصه-خرید-7000-کیلوگرم-سیم-آلومینیوم-فولاد-و--'>مناقصه خرید 7000 کیلوگرم سیم آلومینیوم فولاد و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 7000 کیلوگرم سیم آلومینیوم فولاد و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028868/ارزیابی-کیفی-خرید-نصب-و-راه-اندازی-سامانه-نظارت-تصویری----نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی خرید، نصب و راه اندازی سامانه نظارت تصویری ... - نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان، ارزیابی کیفی خرید، نصب و راه اندازی سامانه نظارت تصویری ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028869/تجدید-فراخوان-ارزیابی-کیفی-طرح-آبرسانی-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان ارزیابی کیفی طرح آبرسانی نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی , تجدید فراخوان ارزیابی کیفی طرح آبرسانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028872/مناقصه-ارزیابی-کیفی-خدمات-تامین-خودروهای-ایاب-و-ذهاب-منطقه--نوبت-دوم'>مناقصه ارزیابی کیفی خدمات تامین خودروهای ایاب و ذهاب منطقه - نوبت دوم / مناقصه, مناقصه ارزیابی کیفی خدمات تامین خودروهای ایاب و ذهاب منطقه - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028873/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-و-پشتیبانی-و-نگهداری-۷۶-محور--نوبت-دوم'>مناقصه خرید، نصب و راه اندازی و پشتیبانی و نگهداری ۷۶ محور  - نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه خرید، نصب و راه اندازی و پشتیبانی و نگهداری ۷۶ محور  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028874/تمدید-آگهی-فراخوان-مناقصه-اجرای-عملیات-آماده-سازی--'>تمدید آگهی فراخوان مناقصه اجرای عملیات آماده سازی ... / تمدید آگهی فراخوان مناقصه عمومی,تمدید آگهی فراخوان مناقصه اجرای عملیات آماده سازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028875/مناقصه-اجرای-خط-انتقال-آب--'>مناقصه اجرای خط انتقال آب ... / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای خط انتقال آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028876/مناقصه-روکش-آسفالت-سطح-شهر--'>مناقصه روکش آسفالت سطح شهر ... / مناقصه روکش آسفالت سطح شهر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028877/فراخوان-مهندسین-مشاور-جهت-اجرای-پروژه-مطالعاتی-تهیه-سند'>فراخوان مهندسین مشاور جهت اجرای پروژه مطالعاتی تهیه سند / آگهی فراخوان , فراخوان مهندسین مشاور جهت اجرای پروژه مطالعاتی تهیه سند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028878/مناقصه-خرید-کنتور-آب-مولتی-جت-نیمه-خشک-با-قطر-2-1-نوبت-دوم'>مناقصه خرید کنتور آب مولتی جت نیمه خشک با قطر 2/ 1 نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید کنتور آب مولتی جت نیمه خشک با قطر 2/ 1 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028879/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-دوجداره-فاضلابی-کاروگیت-کوپلر---نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی کاروگیت کوپلر... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی کاروگیت کوپلر... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028882/مناقصه-انجام-عملیات-جمع-آوری-کلیه-پسماندهای-خانگی-نخاله-ها-و-شاخه-های-درختان--نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات جمع آوری کلیه پسماندهای خانگی، نخاله ها و شاخه های درختان - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات جمع آوری کلیه پسماندهای خانگی، نخاله ها و شاخه های درختان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028885/مناقصه-خرید-کفپوش-سالن-ورزشی'>مناقصه خرید کفپوش سالن ورزشی  / آگهی مناقصه, مناقصه خرید کفپوش سالن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028890/استعلام-تعمیرات-ساختمانی'>استعلام تعمیرات ساختمانی / استعلام, استعلام تعمیرات ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028891/فراخوان-ارزیابی-کیفی-انتخاب-پیمانکار-جهت-اجرای-عملیات-لکه-گیری--'>فراخوان ارزیابی کیفی انتخاب پیمانکار جهت اجرای عملیات لکه گیری ... / فراخوان,فراخوان ارزیابی کیفی انتخاب پیمانکار جهت اجرای عملیات لکه گیری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028892/استعلام-خدمات-مطالعات-حد-بستر-و--'>استعلام خدمات مطالعات حد بستر و... / استعلام, استعلام خدمات مطالعات حد بستر و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028895/استعلام-تونر-چاپگر-brother=5440'>استعلام تونر چاپگر brother=5440 / استعلام, استعلام تونر چاپگر brother=5440</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028896/استعلام-گیربکس-اصلی-توربین-بادی'>استعلام گیربکس اصلی توربین بادی / استعلام, استعلام گیربکس اصلی توربین بادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028897/مناقصه-اجرای-عملیات-محوطه-سازی-سیلوی-50-هزار-تنی-گندم--'>مناقصه  اجرای عملیات محوطه سازی سیلوی 50 هزار تنی گندم... / مناقصه  اجرای عملیات محوطه سازی سیلوی 50 هزار تنی گندم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028898/مناقصه-ارزیابی-کیفی-و-فنی-مهندسی-مشاور--نوبت-دوم'>مناقصه ارزیابی کیفی و فنی مهندسی مشاور - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  ارزیابی کیفی و فنی مهندسی مشاور ذیصلاح جهت نظارت پروژه های حوزه مدیریت - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028899/استعلام-لوازم-رایانه-ای'>استعلام لوازم رایانه ای / استعلام, استعلام لوازم رایانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028901/استعلام-احداث-کانال-سنگ-و-سیمان'>استعلام احداث کانال سنگ و سیمان  / استعلام, استعلام احداث کانال سنگ و سیمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028902/استعلام-دوربین-مداربسته-اداره-کل-و-شهر--'>استعلام دوربین مداربسته اداره کل و شهر... / استعلام, استعلام دوربین مداربسته اداره کل و شهر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028904/استعلام-برگزاری-دوره-های-آموزشی-صنایع--'>استعلام برگزاری دوره های آموزشی صنایع... / استعلام, استعلام برگزاری دوره های آموزشی صنایع...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028905/استعلام-تعمیرات-سالن-ورزشی'>استعلام تعمیرات سالن ورزشی / استعلام, استعلام تعمیرات سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028908/استعلام-کمربند-حفاظتی'>استعلام  کمربند حفاظتی / استعلام , استعلام کمربند حفاظتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028909/استعلام-مواد-و-لوازم-آزمایشگاه-قرنطینه--'>استعلام مواد و لوازم آزمایشگاه قرنطینه... / استعلام, استعلام مواد و لوازم آزمایشگاه قرنطینه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028910/مناقصه-پشتیبانی-و-نگهداری-از-سامانه-های-نظارتی-و---'>مناقصه پشتیبانی و نگهداری از سامانه های نظارتی و .... / مناقصه, مناقصه پشتیبانی و نگهداری از سامانه های نظارتی و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028912/مناقصه-عملیات-تعمیرات-و-نگهداری-تاسیسات-گازرسانی--'>مناقصه عملیات تعمیرات و نگهداری تاسیسات گازرسانی ... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عملیات تعمیرات و نگهداری تاسیسات گازرسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028913/استعلام-خرید-لوازم-اصلاح-نژاد-دام'>استعلام خرید لوازم اصلاح نژاد دام / استعلام ,استعلام خرید لوازم اصلاح نژاد دام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028915/استعلام-قوطی'>استعلام قوطی / استعلام, استعلام قوطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028916/استعلام-اردل--کمربندی-حفاظتی--'>استعلام اردل - کمربندی حفاظتی ... / استعلام, استعلام اردل - کمربندی حفاظتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028918/اصلاحیه-مناقصه-احداث-ساختمان-پانسیون-پزشکان-شهرستان--'>اصلاحیه مناقصه احداث ساختمان پانسیون پزشکان شهرستان...  / اصلاحیه مناقصه ، مناقصه احداث ساختمان پانسیون پزشکان شهرستان... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028919/استعلام-خرید-قند-چای-مایع-ظرفشویی--'>استعلام خرید قند، چای، مایع ظرفشویی... / استعلام, استعلام خرید قند، چای، مایع ظرفشویی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028920/مناقصه-اجرای-پروژه-جدول-بندی-و-کفپوش-گذاری---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه جدول بندی و کفپوش گذاری ... نوبت دوم / مناقصه,مناقصه اجرای پروژه جدول بندی و کفپوش گذاری ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028921/مناقصه-انجام-خدمات-ابزارمندی-تعمیر-و-نگهداری-ملزومات-اداری-حمل-و-جابجایی-وسایل-اداری-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات ابزارمندی تعمیر و نگهداری ملزومات اداری، حمل و جابجایی وسایل اداری- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات ابزارمندی تعمیر و نگهداری ملزومات اداری، حمل و جابجایی وسایل اداری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028923/مناقصه-تعمیرات-انتقالی-10-باب-منازل-کارمندی-چوبی-مجدد--نوبت-دوم'>مناقصه تعمیرات انتقالی 10 باب منازل کارمندی چوبی مجدد  - نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی, مناقصه تعمیرات انتقالی 10 باب منازل کارمندی چوبی مجدد  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028924/مناقصه-خرید-حمل-دستگاه-کلایمر---'>مناقصه خرید، حمل دستگاه کلایمر .... / مناقصه, مناقصه خرید، حمل دستگاه  کلایمر ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028926/مناقصه-خرید-تجهیزات-قطع-کننده-هوایی-و-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-تجهیزات-اتوماسیون--'>مناقصه خرید تجهیزات قطع کننده هوایی و خرید و نصب و راه اندازی تجهیزات اتوماسیون ... / مناقصه خرید تجهیزات قطع کننده هوایی و خرید و نصب و راه اندازی تجهیزات اتوماسیون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028929/مناقصه-بازگشایی-و-اجرای-لوپ-میانی'>مناقصه بازگشایی و اجرای لوپ میانی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ,مناقصه بازگشایی و اجرای لوپ میانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028930/مناقصه-تعمیرات-انتقالی-11-باب-منازل-کارمندی--نوبت-دوم'>مناقصه تعمیرات انتقالی 11 باب منازل کارمندی  - نوبت دوم / اگهی مناقصه, مناقصه عمومی تعمیرات انتقالی 11 باب منازل کارمندی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028934/مناقصه-احداث-ساختمان-ایستگاه-تقلیل-فشار-گاز'>مناقصه احداث ساختمان ایستگاه تقلیل فشار گاز  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه احداث ساختمان ایستگاه تقلیل فشار گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028936/مناقصه-پروژه-احداث-ساختمان-آتش-نشانی'>مناقصه پروژه احداث ساختمان آتش نشانی / مناقصه, مناقصه پروژه احداث ساختمان آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028937/تجدید-مناقصه-اجاره-37-دستگاه-خودرو-وانت-نیسان-پیکاب-دوکابین-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجاره 37 دستگاه خودرو وانت نیسان پیکاب دوکابین- نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه, تجدید مناقصه اجاره 37 دستگاه خودرو وانت نیسان پیکاب دوکابین- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028938/تجدید-مناقصه-عملیات-روسازی-معابر-شهرک-40-هکتاری--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات روسازی معابر شهرک 40 هکتاری - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه، تجدید مناقصه عملیات روسازی معابر شهرک 40 هکتاری - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028939/مناقصه-انجام-عملیات-هرس-90-هکتار-از-باغات-پسته--'>مناقصه انجام عملیات هرس 90 هکتار از باغات پسته ... / مناقصه ,مناقصه انجام عملیات هرس 90 هکتار از باغات پسته ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028940/مناقصه-تامین-کالای-مورد-نیاز--'>مناقصه تامین کالای مورد نیاز.... / مناقصه, مناقصه تامین کالای مورد نیاز....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028943/استعلام-کمد-بایگانی-و--'>استعلام کمد بایگانی و ... / استعلام, استعلام کمد بایگانی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028945/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-جهت-انجام-تعمیرات-پیشگیرانه-PM-و---'>مناقصه انتخاب پیمانکار جهت انجام تعمیرات پیشگیرانه PM و .... / مناقصه انتخاب پیمانکار جهت انجام تعمیرات پیشگیرانه PM و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028946/مناقصه-تعمیرات-بخش-مردان'>مناقصه تعمیرات بخش مردان / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعمیرات بخش مردان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028947/استعلام-خرید-و-نصب-سیستم-دوربین-مدار-بسته'>استعلام خرید و نصب سیستم دوربین مدار بسته / استعلام, استعلام خرید و نصب سیستم دوربین مدار بسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028950/مناقصه-اجرای-جاروکشی-و-تنظیف-خیابان-های-محدوده'>مناقصه اجرای جاروکشی و تنظیف خیابان های محدوده  / مناقصه,مناقصه اجرای جاروکشی و تنظیف خیابان های محدوده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028952/مناقصه-خرید-مقدار-3290-متر-لوله-پلی-اتیلن-فاضلابی'>مناقصه خرید مقدار 3290 متر لوله پلی اتیلن فاضلابی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید مقدار 3290 متر لوله پلی اتیلن فاضلابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028954/مناقصه-مرمت-بازسازی-و-نوسازی-پارکینگهای-تحت-نظارت--'>مناقصه مرمت، بازسازی و نوسازی پارکینگهای تحت نظارت... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه مرمت، بازسازی و نوسازی پارکینگهای تحت نظارت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028955/مناقصه-انجام-خدمات-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذا-(نوبت-دوم)'>مناقصه انجام خدمات تهیه طبخ و توزیع غذا (نوبت دوم) / اگهی مناقصه, مناقصه انجام خدمات تهیه طبخ و توزیع غذا (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028957/مناقصه-ایجاد-و-توسعه-معابر-شهری-تجدید'>مناقصه ایجاد و توسعه معابر شهری- تجدید / فراخوان تجدید مناقصه عمومی, مناقصه ایجاد و توسعه معابر شهری- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028958/مناقصه-تعمیرات-اساسی-منازل-سازمانی--نوبت-دوم'>مناقصه تعمیرات اساسی منازل سازمانی - نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه تعمیرات اساسی منازل سازمانی  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028959/مناقصه-برون-سپاری-خدمات-شهری-و-فضای-سبز--'>مناقصه برون سپاری خدمات شهری و فضای سبز... / مناقصه برون سپاری خدمات شهری و فضای سبز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028964/مناقصه-خرید-دستگاه-AVR--'>مناقصه خرید دستگاه AVR ... / مناقصه, مناقصه خرید دستگاه AVR ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028965/آگهی-ارزیابی-کیفی-و-مناقصه-تعمیرات-اساسی-واحد-تصفیه-گاز--'>آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه تعمیرات اساسی واحد تصفیه گاز ... / آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی،آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه تعمیرات اساسی واحد تصفیه گاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028966/مناقصه-خرید-با-آزمایش-یک-ست-پره-های-متحرک-و-یک-ست-پره-های-ثابت-ردیف-های-یک-الی-4-توربین-گازی-کرافت-60-مگاواتی--'>مناقصه خرید با آزمایش یک ست پره های متحرک و یک ست پره های ثابت ردیف های یک الی 4 توربین گازی کرافت 60 مگاواتی... / مناقصه ,مناقصه خرید با آزمایش یک ست پره های متحرک و یک ست پره های ثابت ردیف های یک الی 4 توربین گازی کرافت 60 مگاواتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028967/مناقصه-انجام-عملیات-تهیه-استاپ--احداث-فونداسیون-های-خط-132-کیلوولت-(قطعه-دوم)--نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات تهیه استاپ،  احداث فونداسیون های خط 132 کیلوولت (قطعه دوم)... نوبت دوم / مناقصه, مناقصه انجام عملیات تهیه استاپ،  احداث فونداسیون های خط 132 کیلوولت (قطعه دوم)... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028969/مناقصه-پروژه-ایجاد-توسعه-و-اصلاح-شبکه-معابر-تجدید'>مناقصه پروژه ایجاد، توسعه و اصلاح شبکه معابر- تجدید / فراخوان تجدید مناقصه عمومی, مناقصه پروژه ایجاد، توسعه و اصلاح شبکه معابر- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028970/اصلاحیه-مناقصه-خرید-و-نصب-چراغ-فرمان--'>اصلاحیه مناقصه خرید و نصب چراغ فرمان ... / مناقصه عمومی, اصلاحیه مناقصه خرید و نصب چراغ فرمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028972/لغو-فراخوان-ساخت-پروژه-احداث-ساختمانهای-مسکونی'>لغو فراخوان ساخت پروژه احداث ساختمانهای مسکونی  / لغو فراخوان، فراخوان ساخت پروژه احداث ساختمانهای مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028974/اصلاحیه-فراخوان-خدمات-خودرویی-هدایت-و-نگهداری-خودروهای-سبک-8-ساعته--نوبت-دوم'>اصلاحیه فراخوان خدمات خودرویی هدایت و نگهداری خودروهای سبک 8 ساعته...نوبت دوم  / مناقصه عمومی, اصلاحیه فراخوان خدمات خودرویی هدایت و نگهداری خودروهای سبک 8 ساعته...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028979/مناقصه-اجرای-پروژه-زیرسازی-و-آسفالت--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه زیرسازی و آسفالت - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه اجرای پروژه زیرسازی و آسفالت- نوبت  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028980/فراخوان-تعمیر-و-بهسازی-خطوط-اصلی-و-فرعی-فاضلاب--نوبت-دوم'>فراخوان تعمیر و بهسازی خطوط اصلی و فرعی فاضلاب - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی ساده, فراخوان تعمیر و بهسازی خطوط اصلی و فرعی فاضلاب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028982/مناقصه-طراحی-و-اجرای-سکوبندی-آزمایشگاه-جدیدالاحداث--'>مناقصه طراحی و اجرای سکوبندی آزمایشگاه جدیدالاحداث... / آگهی مناقصه، مناقصه طراحی و اجرای سکوبندی آزمایشگاه جدیدالاحداث...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028984/مناقصه-خدمات-مشاوره-نقشه-برداری-برآورد-مصرف-خط-سیر-و-طراحی-حدود-1500-کیلومتر-شبکه-توزیع-و-خط-تغذیه--'>مناقصه خدمات مشاوره نقشه برداری، برآورد مصرف، خط سیر و طراحی حدود 1500 کیلومتر شبکه توزیع و خط تغذیه ... / مناقصه خدمات مشاوره نقشه برداری، برآورد مصرف، خط سیر و طراحی حدود 1500 کیلومتر شبکه توزیع و خط تغذیه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028985/استعلام-خرید-14-ردیف-انواع-ابزارآلات'>استعلام خرید 14 ردیف انواع ابزارآلات / استعلام, استعلام خرید 14 ردیف انواع ابزارآلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028987/استعلام-بلوز-و-شلوار-(لباس-گرم)'>استعلام بلوز و شلوار (لباس گرم) / استعلام ، استعلام بلوز و شلوار (لباس گرم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028988/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-ورودی-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه زیرسازی و آسفالت ورودی شهر- نوبت دوم / مناقصه,فراخوان تعمیر و بهسازی خطوط اصلی و فرعی فاضلاب - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028991/استعلام-برگزاری-دوره-های-آموزشی-حوزه--'>استعلام برگزاری دوره های آموزشی حوزه ... / استعلام, استعلام برگزاری دوره های آموزشی حوزه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028992/مناقصه-10-کیلومتر-شبکه-پراکنده-شهری-و-روستایی-نوبت-دوم'>مناقصه 10 کیلومتر شبکه پراکنده شهری و روستایی نوبت دوم  / اگهی فراخوان مناقصه , مناقصه 10 کیلومتر شبکه پراکنده شهری و روستایی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028994/استعلام-ساخت-و-نصب-6-عدد-کوئل-هواساز--'>استعلام ساخت و نصب 6 عدد کوئل هواساز ... / استعلام, استعلام ساخت و نصب 6 عدد کوئل هواساز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028995/استعلام-تعمیرات-ساختمانی'>استعلام تعمیرات ساختمانی / استعلام, استعلام تعمیرات ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028996/استعلام-پروژه-ترمیم-بند-و-بازگشایی'>استعلام پروژه ترمیم بند و بازگشایی / استعلام, استعلام پروژه ترمیم بند و بازگشایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028997/استعلام-نبشی-و-قوطی'>استعلام نبشی و قوطی / استعلام, استعلام نبشی و قوطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028998/مناقصه-پروژه-عملیات-اجرای-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-خانگی'>مناقصه پروژه عملیات اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب خانگی / مناقصه, مناقصه پروژه عملیات اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028999/استعلام-خدمات-عمومی'>استعلام خدمات عمومی / استعلام, استعلام خدمات عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029000/استعلام-احداث-جاده-بین-دسترسی-به-مزارع'>استعلام احداث جاده بین دسترسی به مزارع / استعلام, استعلام احداث جاده بین دسترسی به مزارع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029001/استعلام-درب-حوضچه-گرد-با-کلاف--'>استعلام درب حوضچه گرد با کلاف... / استعلام بهاء, استعلام درب حوضچه گرد با کلاف...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029002/مناقصه-عملیات-اجرای-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-خانگی'>مناقصه عملیات اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب خانگی / مناقصه, مناقصه عملیات اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029003/تمدید-مناقصه-تامین-مصالح-و-تجهیزات-کالا-و-خدمات-مرتبط-مشتمل-بر-تولید-با-عرضه-حمل-و--'>تمدید مناقصه تامین مصالح و تجهیزات، کالا و خدمات مرتبط مشتمل بر تولید با عرضه، حمل و ... / مناقصه,تمدید مناقصه تامین مصالح و تجهیزات، کالا و خدمات مرتبط مشتمل بر تولید با عرضه، حمل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029004/استعلام-تهیه-نصب-نگهداری-پشتیبانی-و--'>استعلام تهیه، نصب، نگهداری، پشتیبانی و... / استعلام, استعلام تهیه، نصب، نگهداری، پشتیبانی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029005/مناقصه-اجرای-بازسازی-سالن-همایش--'>مناقصه اجرای بازسازی سالن همایش.... / مناقصه, مناقصه اجرای بازسازی سالن همایش....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029006/استعلام-خرید-انواع-گسکت-فلزی'>استعلام خرید انواع گسکت فلزی     / استعلام خرید انواع گسکت فلزی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029007/استعلام-درخواست-خرید-یازده-عدد-کارتخوان'>استعلام درخواست خرید یازده عدد کارتخوان / استعلام, استعلام درخواست خرید یازده عدد کارتخوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029008/مناقصه-تامین-تعدادی-از-نیروهای-خدماتی-و-پشتیبانی--'>مناقصه تامین تعدادی از نیروهای خدماتی و پشتیبانی ... / مناقصه تامین تعدادی از نیروهای خدماتی و پشتیبانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029010/استعلام-تونر-چاپگر-brother-=-5240'>استعلام تونر چاپگر brother = 5240 / استعلام, استعلام تونر چاپگر brother = 5240</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029011/استعلام-احداث-خط-انتقال-آب-روستای-چپان'>استعلام احداث خط انتقال آب روستای چپان  / استعلام, استعلام احداث خط انتقال آب روستای چپان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029012/اصلاحیه-مناقصه-ساخت-و-نصب-تابلوهای-راهنمای-معابر-شهری'>اصلاحیه مناقصه ساخت و نصب تابلوهای راهنمای معابر شهری / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه ساخت و نصب تابلوهای راهنمای معابر شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029014/مناقصه-عمومی-انجام-خدمات-مورد-نیاز-امور-آبدارخانه-ها-خدمات-عمومی-تنظیفات'>مناقصه عمومی انجام خدمات مورد نیاز امور آبدارخانه ها خدمات عمومی تنظیفات  / مناقصه عمومی انجام خدمات مورد نیاز امور آبدارخانه ها خدمات عمومی تنظیفات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029016/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا--'>استعلام اجرای طرح هادی روستا... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029017/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-احداث-ساختمان-شعبه'>مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث ساختمان شعبه  / مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث ساختمان شعبه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029019/استعلام-کیسه-پلاستیکی-زباله-زرد'>استعلام کیسه پلاستیکی زباله زرد / استعلام ,استعلام کیسه پلاستیکی زباله زرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029020/استعلام-صدور-بیمه-نامه-آتش-سوزی'>استعلام صدور بیمه نامه آتش سوزی / استعلام اجرای طرح هادی روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029021/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن / مناقصه خرید لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029022/مناقصه-پروژه-تهیه-تجهیزات-و-احداث-شبکه-توزیع-خط-تغذیه-و-سیستم-حفاظت-کاتدیک-22--'>مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع، خط تغذیه و سیستم حفاظت کاتدیک 22... / مناقصه ,مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع، خط تغذیه و سیستم حفاظت کاتدیک 22...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029024/استعلام-کمربند-حفاظتی'>استعلام  کمربند حفاظتی / استعلام , استعلام کمربند حفاظتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029025/استعلام-تهیه-مصالح-و-اجرای-قسمتی--'>استعلام تهیه مصالح و اجرای قسمتی ... / استعلام,استعلام تهیه مصالح و اجرای قسمتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029026/استعلام-9-قلم-لوازم-خانگی--'>استعلام 9 قلم لوازم خانگی ... / استعلام, استعلام 9 قلم لوازم خانگی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029028/مناقصه-حفاری-مجدد-و-آزمایش-پمپاژ-آب-شرب-چاه'>مناقصه حفاری مجدد و آزمایش پمپاژ آب شرب چاه  / مناقصه حفاری مجدد و آزمایش پمپاژ آب شرب چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029030/استعلام-تهیه-مصالح--'>استعلام تهیه مصالح ... / استعلام, استعلام تهیه مصالح ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029031/استعلام-گوشت-ران-و-سینه-بدون-بوقلمون'>استعلام گوشت ران و سینه بدون بوقلمون / استعلام , استعلام گوشت ران و سینه بدون بوقلمون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029032/استعلام-مواد-و-لوازم-آزمایشگاهی--'>استعلام مواد و لوازم آزمایشگاهی ... / استعلام,استعلام مواد و لوازم آزمایشگاهی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029034/مناقصه-انجام-عملیات-تامین-تجهیزات-و-راه-اندازی-سامانه-پایش-تصویری--'>مناقصه  انجام عملیات تامین تجهیزات و راه اندازی سامانه پایش تصویری ... / مناقصه  انجام عملیات تامین تجهیزات و راه اندازی سامانه پایش تصویری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029035/استعلام-خرید-یک-دستگاه-رایانه'>استعلام خرید یک دستگاه رایانه / استعلام, استعلام خرید یک دستگاه رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029038/استعلام-​تونر-دستگاه-فتوکپی-oce'>استعلام ​تونر دستگاه فتوکپی oce  / استعلام, استعلام ​تونر دستگاه فتوکپی oce </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029040/استعلام-محوطه-سازی-و-سیل-بند--'>استعلام محوطه سازی و سیل بند ... / استعلام,استعلام محوطه سازی و سیل بند ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029041/مناقصه-حفاری-مجدد-و-آزمایش-پمپاژ-آب-شرب-چاه'>مناقصه حفاری مجدد و آزمایش پمپاژ آب شرب چاه  / مناقصه حفاری مجدد و آزمایش پمپاژ آب شرب چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029042/استعلام-شیر-و-اتصالات--'>استعلام شیر و اتصالات... / استعلام, استعلام شیر و اتصالات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029044/مناقصه-عملیات-اجرای-شبکه-فاضلاب-بخشی-از-تعاون-مسکن-نورد-لوله'>مناقصه عملیات اجرای شبکه فاضلاب بخشی از تعاون مسکن نورد لوله / مناقصه, مناقصه عملیات اجرای شبکه فاضلاب بخشی از تعاون مسکن نورد لوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029045/مناقصه-خرید--نصب-و-راه-اندازی-سیستم-اعلام-حریق'>مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی سیستم اعلام حریق  / مناقصه , مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی سیستم اعلام حریق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029046/استعلام-تهیه-و-نصب-و-اجرای-زمین-چمن'>استعلام تهیه و نصب و اجرای زمین چمن  / استعلام , استعلام ​تهیه و نصب و اجرای زمین چمن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029047/فراخوان-مشاوره-و-طراحی-کلیه-صنایع-استان'>فراخوان مشاوره و طراحی کلیه صنایع استان / فراخوان مشاوره و طراحی کلیه صنایع استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029048/استعلام-دو-عدد-دستگاه-پرینتر-لیزری-اچ-پی--'>استعلام دو عدد دستگاه پرینتر لیزری اچ پی... / استعلام, استعلام دو عدد دستگاه پرینتر لیزری اچ پی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029049/فراخوان-پایش-و-اندازه-گیری-ذرات-خروجی-اگزاست'>فراخوان  پایش و اندازه گیری ذرات خروجی اگزاست  / فراخوان, فراخوان  پایش و اندازه گیری ذرات خروجی اگزاست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029050/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا--'>استعلام اجرای طرح هادی روستا... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029051/استعلام-احداث-راه-دسترسی-گمرک---'>استعلام احداث راه دسترسی گمرک .... / استعلام, استعلام احداث راه دسترسی گمرک ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029053/مناقصه-فیلتر-کلین-درین'>مناقصه فیلتر کلین درین  / مناقصه , مناقصه فیلتر کلین درین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029054/فراخوان-عملیات-امداد٬نگهداری-٬بهره-برداری-و-تعمیرات-تاسیسات'>فراخوان عملیات امداد٬نگهداری ٬بهره برداری و تعمیرات تاسیسات  / فراخوان عملیات امداد٬نگهداری ٬بهره برداری و تعمیرات تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029055/مناقصه-Hydrogen-Generator-250-cc-min'>مناقصه Hydrogen Generator 250 cc/min / آگهی مناقصه، مناقصه Hydrogen Generator 250 cc/min</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029056/استعلام-​کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام ​کامپیوتر و فناوری / استعلام , استعلام ​کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029057/استعلام-خرید-آذوقه-زمستانی'>استعلام خرید آذوقه زمستانی / استعلام, استعلام خرید آذوقه زمستانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029058/استعلام-قیرپاشی-و-آسفالت-روستاها'>استعلام قیرپاشی و آسفالت روستاها  / استعلام , استعلام قیرپاشی و آسفالت روستاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029059/فراخوان-استقرار-دائمی-یک-فروند-بالگرد'>فراخوان استقرار دائمی یک فروند بالگرد / استقرار دائمی یک فروند بالگرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029060/فراخوان-شناسایی-سرمایه-گذار-تکمیل-بخشی-از-تاسیسات-فاضلاب'>فراخوان شناسایی سرمایه گذار تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب / آگهی فراخوان , فراخوان شناسایی سرمایه گذار تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029062/استعلام-کمپارس-با-لوازم-جانبی'>استعلام کمپارس با لوازم جانبی / استعلام, استعلام کمپارس با لوازم جانبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029063/مناقصه-پکینگ-گرافیتی-بدون-سیم'>مناقصه پکینگ گرافیتی بدون سیم  / مناقصه پکینگ گرافیتی بدون سیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029064/استعلام-قیرپاشی-و-آسفالت-روستاها'>استعلام قیرپاشی و آسفالت روستاها  / استعلام , استعلام قیرپاشی و آسفالت روستاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029065/استعلام-گوشت-ران-و-سینه-بدون-پوست'>استعلام گوشت ران و سینه بدون پوست  / استعلام, استعلام گوشت ران و سینه بدون پوست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029066/فراخوان-مناقصه-کنتور-G۲-۵-و-G۴'>فراخوان مناقصه کنتور G۲.۵ و G۴     / فراخوان مناقصه کنتور G۲.۵ و G۴    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029068/استعلام-دستگاه-ذخیره-ساز-استوریج'>استعلام دستگاه ذخیره ساز استوریج / استعلام, استعلام دستگاه ذخیره ساز استوریج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029069/استعلام-خرید-و-نصب-پارکت-ایرانی-آرتا'>استعلام خرید و نصب پارکت ایرانی آرتا  / استعلام,استعلام خرید و نصب پارکت ایرانی آرتا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029070/مناقصه-تامین-تعدادی-از-نیروهای-مورد-نیاز--'>مناقصه تامین تعدادی از نیروهای مورد نیاز ... / مناقصه, مناقصه تامین تعدادی از نیروهای مورد نیاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029071/آگهی-فراخوان-مناقصه-کنتور-سایز-بالا'>آگهی فراخوان مناقصه کنتور سایز بالا     / آگهی فراخوان مناقصه کنتور سایز بالا    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029073/مناقصه-احداث-ساختمان-نگهبانی'>مناقصه احداث ساختمان نگهبانی  / مناقصه احداث ساختمان نگهبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029074/استعلام-لاستیک-ضربه-گیر'>استعلام لاستیک ضربه گیر  / استعلام، استعلام لاستیک ضربه گیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029075/استعلام-کولر-اسپلیت'>استعلام کولر اسپلیت / استعلام ,استعلام کولر اسپلیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029076/استعلام-​میل-درام-چاپگر-5440-brother'>استعلام ​میل درام چاپگر 5440 brother / استعلام, استعلام ​میل درام چاپگر 5440 brother</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029077/مناقصه-واگذاری-اداره-امور-مربوط-به-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-انبارها-و-سوختگیری-هواپیمایی-'>مناقصه واگذاری اداره امور مربوط به ایاب و ذهاب کارکنان انبارها و سوختگیری هواپیمایی.. / مناقصه واگذاری اداره امور مربوط به ایاب و ذهاب کارکنان انبارها و سوختگیری هواپیمایی..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029079/استعلام-بلندگو-سقفی--'>استعلام بلندگو سقفی ... / استعلام,استعلام بلندگو سقفی B&D CM81</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029080/استعلام-تهیه-و-نصب-و-اجرای-زمین-چمن'>استعلام تهیه و نصب و اجرای زمین چمن  / استعلام , استعلام ​تهیه و نصب و اجرای زمین چمن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029081/فراخوان-خرید-قطعات-کانکتور-با-برند-hummel'>فراخوان خرید قطعات کانکتور با برند hummel  / فراخوان, فراخوان خرید قطعات کانکتور با برند hummel </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029082/استعلام-​مرمت-موزه-مردم-شناسی-دهدشت'>استعلام ​مرمت موزه مردم شناسی دهدشت / استعلام, استعلام مرمت موزه مردم شناسی دهدشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029083/استعلام-یکدستگاه-ذخیره-ساز'>استعلام یکدستگاه ذخیره ساز / استعلام , استعلام یکدستگاه ذخیره ساز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029085/استعلام-بهسازی-و-روکش-آسفالت'>استعلام بهسازی و روکش آسفالت / استعلام, استعلام بهسازی و روکش آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029086/استعلام-تجهیزات-و-وسایل'>استعلام تجهیزات و وسایل / استعلام, استعلام تجهیزات و وسایل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029087/استعلام-دستگاه-اکو-آمپلی-فایر-کوثر'>استعلام دستگاه اکو آمپلی فایر کوثر / استعلام, استعلام دستگاه اکو آمپلی فایر کوثر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029088/استعلام-آسفالت-خیابان-45-متری-تفکیکی--'>استعلام آسفالت خیابان 45 متری تفکیکی ... / استعلام,استعلام آسفالت خیابان 45 متری تفکیکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029090/استعلام-لایروبی-در-شش-رشته-قنات'>استعلام لایروبی در شش رشته قنات / استعلام,استعلام لایروبی در شش رشته قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029091/فراخوان-دستگاه-تهویه'>فراخوان دستگاه تهویه / آگهی فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان دستگاه تهویه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029092/استعلام-فشارسنج-دیجیتال-رکورددار'>استعلام فشارسنج دیجیتال رکورددار / استعلام, استعلام فشارسنج دیجیتال رکورددار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029093/استعلام-ماشین-دوخت-مکس'>استعلام ماشین دوخت مکس / استعلام, استعلام ماشین دوخت مکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029094/استعلام-گریس-vista-molylub-HDX2'>استعلام گریس vista molylub HDX2 / استعلام, استعلام گریس vista molylub HDX2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029095/استعلام-تعمیر-power-amplifier-MES1400'>استعلام تعمیر power amplifier MES1400  / استعلام , استعلام تعمیر power amplifier MES1400 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029097/استعلام-برنج-دانه-کوتاه-یگانه-10-کیلویی'>استعلام برنج دانه کوتاه یگانه 10 کیلویی / استعلام,استعلام برنج دانه کوتاه یگانه 10 کیلویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029098/استعلام-تهیه-مصالح-و-اجرای-قسمتی--'>استعلام تهیه مصالح و اجرای قسمتی ... / استعلام,استعلام تهیه مصالح و اجرای قسمتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029099/استعلام-درایو-30-کیلو-وات'>استعلام درایو 30 کیلو وات / استعلام, استعلام درایو 30 کیلو وات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029100/استعلام-تاتامی-5-سانتی'>استعلام تاتامی 5 سانتی  / استعلام , استعلام تاتامی 5 سانتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029101/تجدید-مناقصه-خرید-یک-دستگاه-دیزل-ژنراتور'>تجدید مناقصه خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور / آگهی تجدید مناقصه یک مرحله ای,مناقصه خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029102/استعلام-رزین-با-فرمولاسیون-خاص'>استعلام رزین با فرمولاسیون خاص / استعلام,استعلام رزین با فرمولاسیون خاص</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029103/استعلام-ترمیم-معابر-داخلی-شهرک-صنعتی'>استعلام ترمیم معابر داخلی شهرک صنعتی  / استعلام, استعلام ترمیم معابر داخلی شهرک صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029104/استعلام-ابزارآلات'>استعلام ابزارآلات  / استعلام , استعلام ابزارآلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029105/مناقصه-احداث-ساختمان--'>مناقصه احداث ساختمان ... / مناقصه ,مناقصه احداث ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029106/مناقصه-خرید-خدمات-لوله-کشی-و-نصب-تجهیزات'>مناقصه خرید خدمات لوله کشی و نصب تجهیزات  / اگهی مناقصه , مناقصه خرید خدمات لوله کشی و نصب تجهیزات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029107/استعلام-قیرپاشی-و-آسفالت--'>استعلام قیرپاشی و آسفالت ... / استعلام,استعلام قیرپاشی و آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029108/استعلام-خرید-یک-دستگاه-خودرو-پیکاب'>استعلام خرید یک دستگاه خودرو پیکاب / استعلام ,استعلام خرید یک دستگاه خودرو پیکاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029109/استعلام-کمپرسور-دریایی'>استعلام کمپرسور دریایی / استعلام, استعلام کمپرسور دریایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029110/استعلام-سرویس-با-کمپرسی-10-چرخ'>استعلام سرویس با کمپرسی 10 چرخ / استعلام , استعلام سرویس با کمپرسی 10 چرخ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029112/تجدید-مناقصه-تعمیرات-اساسی-و-تامین-قطعات-یدکی-10-دستگاه-ترانسمیشن'>تجدید مناقصه تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی 10 دستگاه ترانسمیشن / تجدید مناقصه تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی 10 دستگاه ترانسمیشن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029113/مناقصه-اجرای-عملیات-ساختمانی-دستمزدی-بدون-مصالح'>مناقصه  اجرای عملیات ساختمانی دستمزدی بدون مصالح  / مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای عملیات ساختمانی دستمزدی بدون مصالح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029114/استعلام-​زیرسازی--اجرای-طرح-هادی'>استعلام ​زیرسازی - اجرای طرح هادی / استعلام,استعلام ​زیرسازی - اجرای طرح هادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029115/استعلام-بازسازی-خانه-سرایداری'>استعلام بازسازی خانه سرایداری / استعلام,استعلام بازسازی خانه سرایداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029116/استعلام-تهیه-و-ساخت-و-نصب-نرده--'>استعلام تهیه و ساخت و نصب نرده ... / استعلام, استعلام تهیه و ساخت و نصب نرده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029117/فراخوان-انجام-خدمات-آبدارخانه-های-ناحیه-صنعتی'>فراخوان انجام خدمات آبدارخانه های ناحیه صنعتی  / مناقصه, فراخوان انجام خدمات آبدارخانه های ناحیه صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029118/استعلام-فرم-برنامه-کار'>استعلام فرم برنامه کار / استعلام , استعلام فرم برنامه کار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029119/استعلام-راهبری--بهره-برداری-و-رفع-اتفا--'>استعلام راهبری ، بهره برداری و رفع اتفا... / استعلام , استعلام راهبری ، بهره برداری و رفع اتفا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029120/مناقصه-احداث-ساختمان-ستادی-فاز-اداری'>مناقصه احداث ساختمان ستادی فاز اداری / آگهی برگزاری مناقصه عمومی، مناقصه  احداث ساختمان ستادی فاز اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029121/استعلام-نظارت-مشاورین-پیمانی--'>استعلام نظارت مشاورین پیمانی ... / استعلام,استعلام نظارت مشاورین پیمانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029122/استعلام-خرید-یک-ردیف-سیلندر-هیدرولیکی'>استعلام خرید یک ردیف سیلندر هیدرولیکی / استعلام, استعلام خرید یک ردیف سیلندر هیدرولیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029123/استعلام-تهیه-مصالح-و---'>استعلام تهیه مصالح و  ... / استعلام, استعلام تهیه مصالح و  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029124/استعلام-رایانه'>استعلام رایانه / استعلام, استعلام رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029125/استعلام-تهیه-مصالح-و-اجرای-قسمتی'>استعلام تهیه مصالح و اجرای قسمتی  / استعلام , استعلام تهیه مصالح و اجرای قسمتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029126/استعلام-بلبرینگ-پمپ-بویلر-کمکی--'>استعلام بلبرینگ پمپ بویلر کمکی .. / استعلام ,استعلام بلبرینگ پمپ بویلر کمکی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029127/استعلام​-حفر-یک-حلقه-چاه-دستگاهی'>استعلام​ حفر یک حلقه چاه دستگاهی  / استعلام , استعلام ​حفر یک حلقه چاه دستگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029128/استعلام-مدیران-و-الزامات-ایمنی'>استعلام مدیران و الزامات ایمنی / استعلام , استعلام مدیران و الزامات ایمنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029129/استعلام-تهیه-مصالح-و-اجرای-لوله-گذاری'>استعلام تهیه مصالح و اجرای لوله گذاری  / استعلام ,استعلام تهیه مصالح و اجرای لوله گذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029130/استعلام-قیرپاشی-و-آسفالت-روستاهای--'>استعلام قیرپاشی و آسفالت روستاهای... / استعلام, استعلام قیرپاشی و آسفالت روستاهای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029131/استعلام-سرویس-ایاب-و-ذهاب-دانش-آموزان'>استعلام سرویس ایاب و ذهاب دانش آموزان / استعلام , استعلام سرویس ایاب و ذهاب دانش آموزان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029132/استعلام-eva8400'>استعلام eva8400 / استعلام, استعلام eva8400</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029134/استعلام-قطعات-سخت-افزار-کامپیوتر'>استعلام قطعات سخت افزار کامپیوتر / استعلام , استعلام قطعات سخت افزار کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029135/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا--'>استعلام اجرای طرح هادی روستا... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029136/استعلام-طرح-توسعه-مشترکین-روستایی'>استعلام طرح توسعه مشترکین روستایی  / استعلام, استعلام طرح توسعه مشترکین روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029137/استعلام-خرید-نصب-و-راه-اندازی-200-دستگاه'>استعلام خرید نصب و راه اندازی 200 دستگاه / استعلام , استعلام خرید نصب و راه اندازی 200 دستگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029139/استعلام-ساخت-سه-شاخه-های-نگهدارنده-بدنه-سل'>استعلام ساخت سه شاخه های نگهدارنده بدنه سل / استعلام ,استعلام ساخت سه شاخه های نگهدارنده بدنه سل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029140/مناقصه-خرید-تجهیزات-و-اجرای-اتوماسیون'>مناقصه خرید تجهیزات و اجرای اتوماسیون  / اگهی مناقصه , مناقصه خرید تجهیزات و اجرای اتوماسیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029141/استعلام-ایمن-سازی-نرم-افزاری-مدارس'>استعلام ایمن سازی نرم افزاری مدارس  / استعلام, استعلام ایمن سازی نرم افزاری مدارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029142/استعلام-قطعات-کامپیوتر'>استعلام قطعات کامپیوتر  / استعلام, استعلام قطعات کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029143/استعلام-تهیه-و-نصب-و-نگهداری-و-پشتیبان'>استعلام تهیه و نصب و نگهداری و پشتیبان  / استعلام , استعلام تهیه و نصب و نگهداری و پشتیبان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029145/استعلام-دریچه-منهول-کامپوزیت'>استعلام دریچه منهول کامپوزیت  / استعلام, استعلام دریچه منهول کامپوزیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029146/استعلام-ایمن-سازی-نرم-افزاری-مدارس'>استعلام ایمن سازی نرم افزاری مدارس  / استعلام, استعلام ایمن سازی نرم افزاری مدارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029147/استعلام-انجام-خدمات-سرویس-و-نگهداری'>استعلام انجام خدمات سرویس و نگهداری / استعلام , استعلام انجام خدمات سرویس و نگهداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029148/استعلام-کلاه-چرمی-جوشکاری'>استعلام کلاه چرمی جوشکاری / استعلام, استعلام کلاه چرمی جوشکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029150/استعلام-سیلیس-ایرانی-مرغوب'>استعلام سیلیس ایرانی مرغوب  / استعلام, استعلام سیلیس ایرانی مرغوب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029151/استعلام-تهیه-و-نصب-پارتیشن'>استعلام تهیه و نصب پارتیشن  / استعلام, استعلام تهیه و نصب پارتیشن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029152/استعلام-قیمت-بازسازی-ساختمان'>استعلام قیمت بازسازی ساختمان  / استعلام, استعلام قیمت بازسازی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029153/مناقصه-تهیه-و-توزیع-8000-غذا--'>مناقصه تهیه و توزیع 8000 غذا ... / مناقصه,مناقصه تهیه و توزیع 8000 غذا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029155/استعلام-قیمت-گازرسانی'>استعلام قیمت گازرسانی / استعلام , استعلام قیمت گازرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029156/استعلام-​احداث-سردرب-ورودی-نگهبان-شهرک'>استعلام ​احداث سردرب ورودی نگهبان شهرک / استعلام , استعلام ​احداث سردرب ورودی نگهبان شهرک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029157/استعلام-کارت-CPU2-و--'>استعلام کارت CPU2 و ... / استعلام,استعلام کارت CPU2 و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029158/استعلام-باطری-12-ولت'>استعلام باطری 12 ولت / استعلام, استعلام باطری 12 ولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029159/استعلام-توسعه-برق-روستاهای-شهرستان'>استعلام توسعه برق روستاهای شهرستان / استعلام, استعلام توسعه برق روستاهای شهرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029161/استعلام-​نوشت-افزار-لوازم-اداری'>استعلام ​نوشت افزار- لوازم اداری / استعلام, استعلام ​نوشت افزار- لوازم اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029162/مناقصه-دیوارکشی-محوطه-سازی--'>مناقصه دیوارکشی، محوطه سازی ... / مناقصه,مناقصه دیوارکشی، محوطه سازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029163/استعلام-مقاطع-فلزی-خاص-(شامل-لوله-ها-میل-های-گرد--'>استعلام مقاطع فلزی خاص (شامل لوله ها، میل های گرد... / استعلام، استعلام مقاطع فلزی خاص (شامل لوله ها، میلهای گرد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029164/استعلام-پست-66-مجتمع-گوشت-مرودشت'>استعلام پست 66 مجتمع گوشت مرودشت  / استعلام, استعلام پست 66 مجتمع گوشت مرودشت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029165/استعلام-​مبدل-فیبر-نوری'>استعلام ​مبدل فیبر نوری / استعلام, استعلام ​مبدل فیبر نوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029166/مناقصه-خرید-انواع-تیر-بتنی-گرد'>مناقصه خرید انواع تیر بتنی گرد / مناقصه خرید انواع تیر بتنی گرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029168/مناقصه-تامین-خودروهای-استیجاری--'>مناقصه تامین خودروهای استیجاری ... / مناقصه,مناقصه تامین خودروهای استیجاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029169/استعلام-تجهیزات-پی-ال-سی'>استعلام  تجهیزات پی ال سی   / استعلام، استعلام تجهیزات پی ال سی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029171/استعلام-600-بسته-دستمال-دوقلو-حوله-ای--'>استعلام 600 بسته دستمال دوقلو حوله ای... / استعلام, استعلام 600 بسته دستمال دوقلو حوله ای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029172/استعلام-ترازوی-دیجیتال'>استعلام ترازوی دیجیتال  / استعلام, استعلام ترازوی دیجیتال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029173/استعلام-والو-توزیع-کننده-هیدرولیک-بوبین-سنولویید-والو'>استعلام والو توزیع کننده هیدرولیک- بوبین سنولویید والو  / استعلام, استعلام والو توزیع کننده هیدرولیک- بوبین سنولویید والو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029174/استعلام-خرید-کامپیوتر-و-تلفن-بیسیم'>استعلام خرید کامپیوتر و تلفن بیسیم  / استعلام,استعلام خرید کامپیوتر و تلفن بیسیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029175/مناقصه-بهره-برداری-و-نگهداشت-جایگاه-گاز-طبیعی-CNG--'>مناقصه بهره برداری و نگهداشت جایگاه گاز طبیعی CNG ... / مناقصه,مناقصه بهره برداری و نگهداشت جایگاه گاز طبیعی CNG ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029176/استعلام-​میز-اداری--کمد-دیواری'>استعلام ​میز اداری - کمد دیواری / استعلام,استعلام میز اداری - کمد دیواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029177/استعلام-تریلی-کشنده'>استعلام تریلی کشنده / استعلام ,استعلام تریلی کشنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029179/استعلام-دوربین-ها-و-متعلقات-سیستم-نظارت-تصویری-استادیوم--'>استعلام دوربین ها و متعلقات سیستم نظارت تصویری استادیوم... / استعلام, استعلام دوربین ها و متعلقات سیستم نظارت تصویری استادیوم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029180/استعلام-خرید-رله-های-جریانی'>استعلام خرید رله های جریانی  / استعلام , استعلام خرید رله های جریانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029181/استعلام-کاور-جنس-sus-310-همراه-با-انکرنسوز'>استعلام کاور جنس sus 310 همراه با انکرنسوز / استعلام , استعلام کاور جنس sus 310 همراه با انکرنسوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029182/استعلام-پمپ-ABS-و--'>استعلام پمپ ABS و ... / استعلام, استعلام پمپ ABS و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029183/مناقصه-عمومی-حفظ-و-نگهداری-و-احداث-فضای-سبز'>مناقصه عمومی حفظ و نگهداری و احداث فضای سبز  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی حفظ و نگهداری و احداث فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029184/استعلام-تجهیزات-راه-اندازی-و-انواع-گرم-کن-های-صنعتی'>استعلام تجهیزات راه اندازی و انواع گرم کن های صنعتی  / استعلام , استعلام تجهیزات راه اندازی و انواع گرم کن های صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029185/استعلام-گوشت-منجمد-سینه-بوقلمون'>استعلام گوشت منجمد سینه بوقلمون  / استعلام, استعلام گوشت منجمد سینه بوقلمون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029186/استعلام-ip-phone'>استعلام ip phone / استعلام ,استعلام ip phone</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029187/استعلام-ابزارآلات-و-لوازم-عمومی-و-اندازه-گیری'>استعلام ابزارآلات و لوازم عمومی و اندازه گیری  / استعلام , استعلام ابزارآلات و لوازم عمومی و اندازه گیری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029188/استعلام-دو-دستگاه-اسپیلت'>استعلام دو دستگاه اسپیلت / استعلام, استعلام دو دستگاه اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029189/استعلام-کلاه-ایمنی'>استعلام کلاه ایمنی  / استعلام, استعلام  کلاه ایمنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029190/استعلام-اتاقک-برش-و--'>استعلام اتاقک برش و ... / استعلام، استعلام اتاقک برش و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029191/استعلام-میز-قالب-و--'>استعلام میز قالب و ... / استعلام, استعلام میز قالب و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029192/استعلام-پلاگ-ایمنی'>استعلام پلاگ ایمنی / استعلام، استعلام پلاگ ایمنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029193/استعلام-کاناپه-تختخواب-شو'>استعلام کاناپه تختخواب شو  / استعلام , استعلام کاناپه تختخواب شو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029194/استعلام-بال-والو-فولادی'>استعلام بال والو فولادی / استعلام , استعلام بال والو فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029195/استعلام-گیربکس-اسکرین'>استعلام گیربکس اسکرین / استعلام,استعلام گیربکس اسکرین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029196/استعلام-شیر-برقی'>استعلام شیر برقی  / استعلام , استعلام شیر برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029197/استعلام-کارتریج-A53'>استعلام کارتریج A53 / استعلام, استعلام کارتریج A53</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029198/استعلام-هزینه-اجرای-لوله-گذاری-و--'>استعلام هزینه اجرای لوله گذاری و ... / استعلام بهاء, استعلام هزینه اجرای لوله گذاری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029199/استعلام-توربو-کوپلینگ-BMG--'>استعلام توربو کوپلینگ BMG... / استعلام، استعلام توربو کوپلینگ BMG...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029200/استعلام-خرید-دیسک-اره-آهن-بر'>استعلام خرید دیسک اره آهن بر  / استعلام , استعلام خرید دیسک اره آهن بر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029201/استعلام-برنج-شیرودی--'>استعلام برنج شیرودی ... / استعلام,استعلام برنج شیرودی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029202/استعلام-خرید-سمعک-پشت-گوشی'>استعلام خرید سمعک پشت گوشی / استعلام , استعلام خرید سمعک پشت گوشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029203/استعلام-تونر-چاپگر--'>استعلام تونر چاپگر ... / استعلام,استعلام تونر چاپگر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029204/استعلام-​ترانس-برق'>استعلام ​ترانس برق / استعلام, استعلام ​ترانس برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029205/استعلام-اصلاح-و-توسعه-شبکه-آب-شهر'>استعلام اصلاح و توسعه شبکه آب شهر  / استعلام بها, استعلام اصلاح و توسعه شبکه آب شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029206/استعلام-تشک-مواج-سلولی'>استعلام تشک مواج سلولی / استعلام,استعلام تشک مواج سلولی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029207/استعلام-تعمیرات-ساختمان'>استعلام تعمیرات ساختمان / استعلام, استعلام تعمیرات ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029208/استعلام-کارتریج-A05'>استعلام کارتریج A05 / استعلام, استعلام کارتریج A05</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029209/استعلام-دستکش-لاتکس-بدون-پودر'>استعلام دستکش لاتکس بدون پودر  / استعلام, استعلام دستکش لاتکس بدون پودر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029210/استعلام-پکیج-تزریق-مواد-شیمیایی'>استعلام پکیج تزریق مواد شیمیایی  / استعلام, استعلام پکیج تزریق مواد شیمیایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029211/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری  / استعلام ,استعلام کامپیوتر و فناوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029212/استعلام-کلیدها-و-متعلقات'>استعلام کلیدها و متعلقات  / استعلام, استعلام کلیدها و متعلقات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029213/استعلام-اجرای-عملیات-ساخت-آبنمای-سنگ'>استعلام اجرای عملیات ساخت آبنمای سنگ  / استعلام, استعلام اجرای عملیات ساخت آبنمای سنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029214/استعلام-پمپ-تزریق-Microdos-مدل-ME-PH'>استعلام پمپ تزریق Microdos مدل ME-PH  / استعلام, استعلام پمپ تزریق Microdos مدل ME-PH </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029216/استعلام-اجرای-زهکش-نای-گذاری-و-حفر-چاه'>استعلام اجرای زهکش، نای گذاری و حفر چاه / استعلام ,استعلام اجرای زهکش، نای گذاری و حفر چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029217/استعلام-باطری-۱۲-ولت-و--'>استعلام باطری ۱۲ ولت و ... / استعلام ,استعلام باطری ۱۲ ولت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029218/استعلام-​فیلر-لرزشی'>استعلام ​فیلر لرزشی  / استعلام ، استعلام ​فیلر لرزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029219/استعلام-فیلتر-کربن-اکتیو-با-مخزن-FRP--'>استعلام فیلتر کربن اکتیو با مخزن FRP ... / استعلام,استعلام فیلتر کربن اکتیو با مخزن FRP ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029220/استعلام-لوله-UPVC-و-فلنج-اسپیکات'>استعلام لوله UPVC  و فلنج اسپیکات  / استعلام , استعلام لوله UPVC  و فلنج اسپیکات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029221/استعلام-مونتاژ-دکل-یکصد-متری-مهاری'>استعلام مونتاژ دکل یکصد متری مهاری / استعلام ,استعلام مونتاژ دکل یکصد متری مهاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029222/استعلام-​کاپشن-کار'>استعلام ​کاپشن کار  / استعلام ، استعلام ​​کاپشن کار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029223/تجدید-مناقصه-احداث-مدرسه-جنب-سایت-2000-واحدی'> تجدید مناقصه احداث مدرسه جنب سایت 2000 واحدی / تجدید مناقصه,  تجدید مناقصه احداث مدرسه جنب سایت 2000 واحدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029224/استعلام-صندلی-کارمندی-مدل-k712-نیلپر'>استعلام صندلی کارمندی مدل k712 نیلپر / استعلام ,استعلام صندلی کارمندی مدل k712 نیلپر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029225/استعلام-کربن-اکتیو-جاکوب--'>استعلام کربن اکتیو جاکوب ... / استعلام,استعلام کربن اکتیو جاکوب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029226/استعلام-​صندلی-گردون-پایه-ثابت'>استعلام ​صندلی گردون پایه ثابت / استعلام, استعلام ​صندلی گردون پایه ثابت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029227/استعلام-پره-کوپلینگ-کمپرسور-و--'>استعلام پره کوپلینگ کمپرسور و ... / استعلام,استعلام پره کوپلینگ کمپرسور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029228/استعلام-لوازم-تجهیز-چاه'>استعلام لوازم تجهیز چاه / استعلام ,استعلام لوازم تجهیز چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029229/استعلام-اثاثیه-و-لوازم-اداری'>استعلام اثاثیه و لوازم اداری / استعلام, استعلام اثاثیه و لوازم اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029230/استعلام-20-HLA-ABC-EXEC-TAG-TEST--'>استعلام 20 HLA-ABC EXEC TAG TEST ... / استعلام,استعلام 20 HLA-ABC EXEC TAG TEST ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029231/استعلام-​​کابل-و-تابلو-برق'>استعلام ​​کابل و تابلو برق / استعلام, استعلام ​​کابل و تابلو برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029232/استعلام-خرید-4-دستگاه-رله-دیستانس'>استعلام خرید 4 دستگاه رله دیستانس  / استعلام , استعلام خرید 4 دستگاه رله دیستانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029233/استعلام-کابل-و-تابلو-برق'>استعلام کابل و تابلو برق / استعلام ,استعلام کابل و تابلو برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029234/استعلام-شیرآلات-و-اتصالات'>استعلام شیرآلات و  اتصالات / استعلام,استعلام شیرآلات و  اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029235/استعلام-رکتیفایر-شارژر-سوئیچینگ'>استعلام رکتیفایر شارژر سوئیچینگ / استعلام, استعلام رکتیفایر شارژر سوئیچینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029236/مناقصه-یک-دستگاه-PVT'>مناقصه یک دستگاه PVT  / مناقصه عمومی, مناقصه یک دستگاه PVT </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029237/استعلام-​صندلی'>استعلام ​صندلی / استعلام, استعلام ​صندلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029238/استعلام-کمد-کتابخانه-ام-دی-اف-ساجیران'>استعلام کمد کتابخانه ام دی اف ساجیران  / استعلام , استعلام کمد کتابخانه ام دی اف ساجیران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029239/استعلام-فیلتر-شنی-با-مخزن-FRP'>استعلام فیلتر شنی با مخزن FRP  / استعلام, استعلام فیلتر شنی با مخزن FRP </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029240/استعلام-لایروبی-و-احیا-نهر-مسیر'>استعلام لایروبی و احیا نهر مسیر / استعلام ,استعلام لایروبی و احیا نهر مسیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029241/مناقصه-عمومی-دومرحله-ای-تعریض-مسیر-دوکوهک--سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>مناقصه عمومی دومرحله ای تعریض مسیر دوکوهک , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / مناقصه,  مناقصه عمومی دومرحله ای تعریض مسیر دوکوهک , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029242/استعلام-ساخت-و-نصب-پنجره-از-جنس--'>استعلام ساخت و نصب پنجره از جنس... / استعلام, استعلام ساخت و نصب پنجره از جنس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029243/استعلام-محصولات-الکترونیکی'>استعلام محصولات الکترونیکی  / استعلام ,استعلام محصولات الکترونیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029244/استعلام-تهیه-مصالح'>استعلام تهیه مصالح  / استعلام , استعلام تهیه مصالح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029245/استعلام-تهیه-مصالح-و-اجرای-قسمتی-از-معا--'>استعلام تهیه مصالح و اجرای قسمتی از معا...  / استعلام, استعلام تهیه مصالح و اجرای قسمتی از معا... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029246/استعلام-توسعه-برق-روستاهای-شهرستان'>استعلام توسعه برق روستاهای شهرستان / استعلام, استعلام توسعه برق روستاهای شهرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029247/استعلام-کاغذ-A4'>استعلام کاغذ A4  / استعلام, استعلام کاغذ A4  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029248/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری  / استعلام ,استعلام کامپیوتر و فناوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029249/استعلام-لوله-پلی-اتیلن--'>استعلام لوله پلی اتیلن ... / استعلام,استعلام لوله پلی اتیلن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029250/استعلام-پروژه-تعمیرات-اساسی-منازل'>استعلام پروژه تعمیرات اساسی منازل  / استعلام ,استعلام پروژه تعمیرات اساسی منازل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029251/استعلام-محصولات-آرایشی'>استعلام محصولات آرایشی  / استعلام ,استعلام محصولات آرایشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029252/استعلام-جای-کیس-چوبی--'>استعلام جای کیس چوبی... / استعلام, استعلام جای کیس چوبی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029253/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام,استعلام لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029254/استعلام-تهیه-مصالح'>استعلام تهیه مصالح  / استعلام , استعلام تهیه مصالح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029255/استعلام-کمربند-حفاظتی--'>استعلام کمربند حفاظتی... / استعلام,استعلام کمربند حفاظتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029256/استعلام-تهیه-مصالح'>استعلام تهیه مصالح  / استعلام , استعلام تهیه مصالح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029257/فراخوان-انجام-عملیات-تامین-و-خرید-لوله-تجدید'>فراخوان انجام عملیات تامین و خرید لوله تجدید / تجدید فراخوان عمومی , فراخوان انجام عملیات تامین و خرید لوله تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029258/استعلام-میز-کنفرانس-ام-دی-اف--'>استعلام میز کنفرانس ام دی اف... / استعلام, استعلام میز کنفرانس ام دی اف...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029259/استعلام-بازسازی-و-اصلاح-رختکن'>استعلام بازسازی و اصلاح رختکن / استعلام,استعلام بازسازی و اصلاح رختکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029260/استعلام-پکیج-دیواری-ساخت-داخل'>استعلام پکیج دیواری ساخت داخل / استعلام,استعلام پکیج دیواری ساخت داخل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029262/تجدید-مناقصه-تامین-خدمات-خودرویی-و-سرویس-دهی'>تجدید مناقصه تامین خدمات خودرویی و سرویس دهی / مناقصه,  تجدید مناقصه تامین خدمات خودرویی و سرویس دهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029263/استعلام-تهیه-و-تامین-دو-عدد-بریکر--'>استعلام تهیه و تامین دو عدد بریکر ... / استعلام,استعلام تهیه و تامین دو عدد بریکر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029264/استعلام-خرید-گواهی-SSL-از-نوع-EV-و-OV--'>استعلام خرید گواهی SSL از نوع EV و OV... / استعلام, استعلام خرید گواهی SSL از نوع EV و OV...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029265/استعلام-خرید-پکیج-یونیت-پرده-هوا---'>استعلام خرید پکیج یونیت- پرده هوا- ... / استعلام,استعلام خرید پکیج یونیت- پرده هوا- ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029266/استعلام-توسعه-برق--'>استعلام توسعه برق ... / استعلام,استعلام توسعه برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029267/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام,استعلام لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029268/استعلام-خرید-و-حمل-مصالح-جهت-آسفالت'>استعلام خرید و حمل مصالح جهت آسفالت / استعلام , استعلام خرید و حمل مصالح جهت آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029269/استعلام-کاور-چرخ-دنده'>استعلام کاور چرخ دنده  / استعلام , استعلام کاور چرخ دنده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029270/استعلام-مانیتور-سامسونگ-مدل-s22f355'>استعلام مانیتور سامسونگ مدل s22f355 / استعلام,استعلام مانیتور سامسونگ مدل s22f355</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029271/فراخوان-اجرای-آسفالت-معابر-روستاها'>فراخوان اجرای آسفالت معابر روستاها / فراخوان اجرای آسفالت معابر روستاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029272/استعلام-خرید-یو-پی-اس--'>استعلام خرید یو.پی.اس ... / استعلام,استعلام خرید یو.پی.اس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029273/استعلام-cpu--mainboard--power'>استعلام cpu & mainboard & power / استعلام,استعلام cpu & mainboard & power</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029274/استعلام-نصب-کفپوش-سالن-ورزشی'>استعلام نصب کفپوش سالن ورزشی / استعلام ، استعلام نصب کفپوش سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029275/استعلام-بکارگیری-دو-دستگاه-خودرو-پژو'>استعلام بکارگیری دو دستگاه خودرو پژو / استعلام , استعلام بکارگیری دو دستگاه خودرو پژو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029276/استعلام-تهیه-مصالح'>استعلام تهیه مصالح  / استعلام , استعلام تهیه مصالح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028329/مزایده-ملک-بخش-دو-اهواز'>مزایده ملک بخش دو اهواز  / مزایده,مزایده ملک بخش دو اهواز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028330/مزایده-سه-دانگ-پلاک-ثبتی-به-شماره-36757-فرعی-بخش-دو'>مزایده سه دانگ پلاک ثبتی به شماره 36757 فرعی بخش دو  / مزایده,مزایده سه دانگ پلاک ثبتی به شماره 36757 فرعی بخش دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028331/مزایده-پلاک-ثبتی-167-4103-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 167/4103 نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 167/4103 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028332/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-شصت-و-نه-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت شصت و نه متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت شصت و نه متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028333/مزایده-سه-دانگ-پلاک-ثبتی-زیربنای-7813-75متر'>مزایده سه دانگ پلاک ثبتی زیربنای 7813.75متر / مزایده,مزایده سه دانگ پلاک ثبتی زیربنای 7813.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028334/مزایده-یک-قطعه-زمین-بخش-دو-حوزه-ثبتی-گرگان'>مزایده یک قطعه زمین بخش دو حوزه ثبتی گرگان / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بخش دو حوزه ثبتی گرگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028335/مزایده-آپارتمان-مسکونی-بخش-دو-اردبیل'>مزایده آپارتمان مسکونی بخش دو اردبیل / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی بخش دو اردبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028336/مزایده-پلاک-21-فرعی-عرصه-182-9متر-نوبت-دوم'>مزایده پلاک 21 فرعی عرصه 182.9متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده پلاک 21 فرعی عرصه 182.9متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028337/مزایده-ساختمان-دو-طبقه-مسکونی-عرصه-140-متر'>مزایده ساختمان دو طبقه مسکونی عرصه 140 متر / مزایده,مزایده ساختمان دو طبقه مسکونی عرصه 140 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028338/مزایده-قطعه-زمینی-مساحت-538-متر'>مزایده قطعه زمینی مساحت 538 متر  / مزایده,مزایده قطعه زمینی مساحت 538 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028339/مزایده-ششدانگ-زمین-قطعه-اول-تفکیکی-147-84متر'>مزایده ششدانگ زمین قطعه اول تفکیکی 147.84متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین قطعه اول تفکیکی 147.84متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028340/مزایده-فیوز-تک-فاز-کلید-و-پریز-توکار--'>مزایده فیوز تک فاز، کلید و پریز توکار... / آگهی مزایده، مزایده فیوز تک فاز، کلید و پریز توکار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028341/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-711-5متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 711.5متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 711.5متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028343/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-120-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 120 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 120 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028344/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-303-82مترمربع'>مزایده ملک مساحت عرصه 303.82مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 303.82مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028345/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مازاد-کاربری-مسکونی-تجاری'>مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد کاربری مسکونی تجاری  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد کاربری مسکونی تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028347/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بر-نیاز-مخابرات-نوبت-سوم'>مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز مخابرات نوبت سوم  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز مخابرات نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028348/مزایده-ملک-آپارتمان-مسکونی-167-39متر'>مزایده ملک آپارتمان مسکونی 167.39متر / مزایده,مزایده ملک آپارتمان مسکونی 167.39متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028349/مزایده-پلاک-ثبتی-42-فرعی-بخش-یک-قم'>مزایده پلاک ثبتی 42 فرعی بخش یک قم  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 42 فرعی بخش یک قم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028350/مزایده-بهره-برداری-از-غرفه-سنگ-فروشی'>مزایده بهره برداری از غرفه سنگ فروشی  / آگهی مزایده عمومی، مزایده بهره برداری از غرفه سنگ فروشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028351/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-صد-و-پنجاه-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه صد و پنجاه متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه صد و پنجاه متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028352/مزایده-شمش-فولادی-ریختگی'>مزایده شمش فولادی ریختگی / مزایده, مزایده شمش فولادی ریختگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028353/مزایده-آپارتمان-طبقه-سه-124-75متر'>مزایده آپارتمان طبقه سه 124.75متر  / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه سه 124.75متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028354/مزایده-ششدانگ-واحد-تجاری-مساحت-197-26متر'>مزایده ششدانگ واحد تجاری مساحت 197.26متر  / مزایده,مزایده ششدانگ واحد تجاری مساحت 197.26متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028355/مزایده-یک-دستگاه-atmncr'>مزایده یک دستگاه atmncr / مزایده, مزایده یک دستگاه atmncr</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028356/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-155-951متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 155.951متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 155.951متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028357/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه خودروی پژو پارس / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028358/مزایده-بهره-برداری-از-محل-تولیدات-بتنی--'>مزایده بهره برداری از محل تولیدات بتنی ... / مزایده ,مزایده بهره برداری از محل تولیدات بتنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028359/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-60-0مترمربع-طبقه-سه'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 60.0مترمربع طبقه سه  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 60.0مترمربع طبقه سه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028360/مزایده-مقداری-الیاف-پلی-پروپیلن-خمیر-کاغذ--'>مزایده مقداری الیاف پلی پروپیلن، خمیر کاغذ... / آگهی مزایده عمومی، مزایده مقداری الیاف پلی پروپیلن، خمیر کاغذ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028361/مزایده-ملک-با-پلاک-ثبتی-یک-فرعی-از-556-اصلی'>مزایده ملک با پلاک ثبتی یک فرعی از 556 اصلی / مزایده,مزایده ملک با پلاک ثبتی یک فرعی از 556 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028362/مزایده-تلویزیون-و-کامپیوتر'> مزایده تلویزیون و کامپیوتر / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028363/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-زمین-مساحت-شصت-متر'>مزایده سه دانگ از ششدانگ زمین مساحت شصت متر  / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ زمین مساحت شصت متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028365/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-مساحت-70-متر'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی مساحت 70 متر  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی مساحت 70 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028367/مزایده-لیفتراک-استریج-لیبل-زن--'>مزایده لیفتراک، استریج، لیبل زن... / مزایده, مزایده لیفتراک، استریج، لیبل زن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028368/مزایده-پلاک-1236-فرعی-از-420-اصلی'>مزایده پلاک 1236 فرعی از 420 اصلی  / مزایده,مزایده پلاک 1236 فرعی از 420 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028369/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-ده-ناحیه-یک'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش ده ناحیه یک  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش ده ناحیه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028370/مزایده-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده یک خط تلفن همراه / مزایده, مزایده یک خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028371/تجدید-مزایده-فروش-خودروهای-پیکاب-و-موتور-سیکلت-های-مازاد-و-لیفتراک--نوبت-دوم'>تجدید مزایده فروش خودروهای پیکاب و موتور سیکلت های مازاد و لیفتراک - نوبت دوم / تجدید مزایده عمومی, تجدید مزایده فروش خودروهای پیکاب و موتور سیکلت های مازاد و لیفتراک - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028372/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-1-4997'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1.4997  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1.4997 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028374/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-250-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 250 متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 250 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028377/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-یکصد-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت یکصد متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت یکصد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028379/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-13-سلماس'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 13 سلماس / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 13 سلماس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028381/مزایده-یکقطعه-زمین-مساحت-صد-و-سی-متر-نوبت-اول'>مزایده یکقطعه زمین مساحت صد و سی متر نوبت اول / مزایده,مزایده یکقطعه زمین مساحت صد و سی متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028382/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-پرادو'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو پرادو / آگهی مزایده، مزایده فروش یک دستگاه خودرو پرادو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028383/مزایده-اجاره-یا-بهره-برداری-از-غرفه-های-پایانه-های-مسافربری-نوبت-دوم'>مزایده اجاره یا بهره برداری از غرفه های پایانه های مسافربری نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده , مزایده اجاره یا بهره برداری از غرفه های پایانه های مسافربری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028384/مزایده-اتصالات-و-اقلام-مازاد-96-11-27'>مزایده  اتصالات و اقلام مازاد 96.11.27 / مزایده عمومی, مزایده  اتصالات و اقلام مازاد 96.11.27</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028385/مزایده-محل-تعرفه-شده-قطعه-دو-و-سه-نوبت-اول'>مزایده محل تعرفه شده قطعه دو و سه نوبت اول / مزایده,مزایده محل تعرفه شده قطعه دو و سه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028386/تجدید-مزایده-عرصه-و-اعیان-ملک-به-پلاک-ثبتی-144-1722--'>تجدید مزایده عرصه و اعیان ملک به پلاک ثبتی 144/1722... / آگهی تجدید مزایده، تجدید مزایده عرصه و اعیان ملک به پلاک ثبتی 144/1722...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028389/مزایده-قطعه-زمین-مقدار-38-هزار-مترمربع-نوبت-اول'>مزایده قطعه زمین مقدار 38 هزار مترمربع نوبت اول  / مزایده,مزایده قطعه زمین مقدار 38 هزار مترمربع نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028390/تجدید-مزایده-تعدادی-دیوار-مسطح-بتنی'>تجدید مزایده تعدادی دیوار مسطح بتنی / آگهی تجدید حراج، تجدید مزایده تعدادی دیوار مسطح بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028391/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-175-مترمربع-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 175 مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 175 مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028392/تجدید-7-دستگاه-خودروی-مزدا-وانت--'>تجدید 7 دستگاه خودروی مزدا وانت ... / مزایده, تجدید 7 دستگاه خودروی مزدا وانت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028393/مزایده-فروش-موتور-ماشین-آلات-سنگین--'>مزایده فروش موتور ماشین آلات سنگین.... / مزایده, مزایده فروش موتور ماشین آلات سنگین....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028396/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-مساحت-150-متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی مساحت 150 متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی مساحت 150 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028399/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-سیزده-ارومیه'>مزایده پلاک ثبتی بخش سیزده ارومیه / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش سیزده ارومیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028400/مزایده-فروش-خودرو-و--'>مزایده فروش خودرو و ... / آگهی مزایده حضوری, مزایده فروش خودرو و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028401/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-117-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 117 متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 117 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028404/مزایده-منزل-مسکونی-بصورت-قولنامه-ای-غیرمنقول'>مزایده منزل مسکونی بصورت قولنامه ای غیرمنقول / مزایده,مزایده منزل مسکونی بصورت قولنامه ای غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028405/تجدید-مزایده-فروش-محل-کارخانه-و-دستگاهها-از-قبیل-ویبراتور-و----نوبت-سوم'>تجدید مزایده فروش محل کارخانه و دستگاهها از قبیل ویبراتور و ... - نوبت سوم / آگهی تجدید مزایده، تجدید مزایده فروش محل کارخانه و دستگاهها از قبیل ویبراتور و ... - نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028406/مزایده-ششدانگ-پلاک-128-فرعی-75269متر'>مزایده ششدانگ پلاک 128 فرعی 75269متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 128 فرعی 75269متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028407/مزایده-اکسید-آهن-براده-تراشکاری-و--'>مزایده اکسید آهن، براده تراشکاری و... / مزایده اکسید آهن، براده تراشکاری و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028409/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-سه-69-70متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه 69.70متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه 69.70متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028412/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-105-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 105 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 105 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028414/مزایده-فروش-زمین-مساحت-56410مترمربع'>مزایده فروش زمین مساحت 56410مترمربع / مزایده,مزایده فروش زمین مساحت 56410مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028419/تجدید-مزایده-فروش-اتصالات-فولادی-در-سایزهای-مختلف-(نوبت-دوم)'>تجدید مزایده فروش اتصالات فولادی در سایزهای مختلف (نوبت دوم) / مزایده , تجدید مزایده فروش اتصالات فولادی در سایزهای مختلف (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028420/مزایده-ششدانگ-خانه-و-محوطه-بخش-5-گیلان'>مزایده ششدانگ خانه و محوطه بخش 5 گیلان / مزایده,مزایده ششدانگ خانه و محوطه بخش 5 گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028423/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-118-80متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 118.80متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 118.80متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028424/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-332-16-متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 332.16 متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 332.16 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028425/مزایده-ششدانگ-دو-قطعه-ملک-198-82-و-87-88متر'>مزایده ششدانگ دو قطعه ملک 198.82 و 87.88متر / مزایده,مزایده ششدانگ دو قطعه ملک 198.82 و 87.88متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028426/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-خانه-و-آپارتمان'>مزایده اموال غیرمنقول شامل خانه و آپارتمان / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل خانه و آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028429/تمدید-مزایده-اجاره-اماکن-ورزشی'>تمدید مزایده اجاره اماکن ورزشی  / تمدید مزایده , مزایده اجاره اماکن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028431/مزایده-چیلر--'>مزایده چیلر... / مزایده, مزایده چیلر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028432/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-711240-1241'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 711240/1241  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 711240/1241 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028434/مزایده-اجاره-غرف-تجاری-و-حمل-و-نقلی-(مسافری)'>مزایده اجاره غرف تجاری و حمل و نقلی (مسافری) / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره غرف تجاری و حمل و نقلی (مسافری)...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028435/مزایده-اجاره-مغازه--'>مزایده اجاره مغازه... / مزایده اجاره مغازه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028436/مزایده-ششدانگ-پلاک-644-فرعی-از-48-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک 644 فرعی از 48 اصلی  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 644 فرعی از 48 اصلی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028437/مزایده-یک-دستگاه-گاو-آهن'>مزایده یک دستگاه گاو آهن / مزایده, مزایده یک دستگاه گاو آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028439/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-300-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 300 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 300 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028440/مزایده-ششدانگ-یکباب-واحد-اداری-مساحت-115-54متر'>مزایده ششدانگ یکباب واحد اداری مساحت 115.54متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب واحد اداری مساحت 115.54متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028441/آگهی-مزایده-فروش-کارخانه'> آگهی مزایده فروش کارخانه  / آگهی مزایده ، آگهی مزایده فروش کارخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028442/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بر-نیاز-نقد-و-اقساط'>مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز نقد و اقساط  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028443/مزایده-فروش-گاو-ماشین-آلات-و-ادوات-کشاورزی-و--'>مزایده فروش گاو، ماشین آلات و ادوات کشاورزی و ... / مزایده فروش گاو، ماشین آلات و ادوات کشاورزی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028444/مزایده-فروش-اقلام-مازاد-انبار--'>مزایده فروش اقلام مازاد انبار.... / مزایده, مزایده فروش اقلام مازاد انبار....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028445/مزایده-ششدانگ-خانه-مساحت-106-16متر'>مزایده ششدانگ خانه مساحت 106.16متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مساحت 106.16متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028446/فراخوان-شناسایی-شرکتهای-واجد-صلاحیت-جهت-فروش-اسناد--نوبت-دوم'>فراخوان شناسایی شرکتهای واجد صلاحیت جهت فروش اسناد - نوبت دوم / فراخوان , فراخوان شناسایی شرکتهای واجد صلاحیت جهت فروش اسناد - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028447/مزایده-واگذاری-اماکن-عرضه-محصولات-کشاورزی-(میوه-و-سبزیجات)-نوبت-سوم'>مزایده واگذاری اماکن عرضه محصولات کشاورزی (میوه و سبزیجات) نوبت سوم / آگهی مزایده , مزایده واگذاری اماکن عرضه محصولات کشاورزی (میوه و سبزیجات)  نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028450/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-363-3متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 363.3متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 363.3متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028451/مزایده-یک-دستگاه-دوربین-فیلمبرداری-سونی'>مزایده یک دستگاه دوربین فیلمبرداری سونی / آگهی مزایده مال منقول, مزایده یک دستگاه دوربین فیلمبرداری سونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028453/مزایده-فروش-ساختمان-مسکونی-پلاکهای-200-الی-206-فرعی'>مزایده فروش ساختمان مسکونی پلاکهای 200 الی 206 فرعی / مزایده,مزایده فروش ساختمان مسکونی پلاکهای 200 الی 206 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028455/مزایده-خودروی-دوو-سیلو-مشکی'>مزایده خودروی دوو سیلو مشکی / آگهی مزایده, مزایده خودروی دوو سیلو مشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028461/مزایده-خودرو-سواری-سمند-مدل-1384-رنگ-نقره-ای-متالیک'>مزایده  خودرو سواری سمند مدل 1384 رنگ نقره ای متالیک  / آگهی مزایده, مزایده  خودرو سواری سمند مدل 1384 رنگ نقره ای متالیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028462/مزایده-فروش-لوازم-اسقاط-و-مازاد'>مزایده فروش لوازم اسقاط و مازاد  / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش لوازم اسقاط و مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028465/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-کل-زمین-140-متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت کل زمین 140 متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت کل زمین 140 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028467/مزایده-فروش-سه-خط-همراه-اول'>مزایده فروش سه خط همراه اول  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش سه خط همراه اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028468/مزایده-زمین-مسکونی-مساحت-296-متر'>مزایده زمین مسکونی مساحت 296 متر / مزایده,مزایده زمین مسکونی مساحت 296 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028472/مزایده-ملک-بخش-نه-تبریز-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش نه تبریز نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش نه تبریز نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028473/مزایده-عمومی-فروش-املاک-نوبت-دوم'>مزایده عمومی فروش املاک نوبت دوم  / مزایده,مزایده عمومی فروش املاک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028476/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-7-تبریز-مال-مشاعی-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی بخش 7 تبریز مال مشاعی نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 7 تبریز مال مشاعی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028477/مزایده-پنج-دستگاه-خودرو-سواری-مازاد--'>مزایده پنج دستگاه خودرو سواری مازاد... / مزایده, مزایده پنج دستگاه خودرو سواری مازاد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028479/مزایده-یک-دستگاه-رنده-قابلمه-ای-و--'>مزایده یک دستگاه رنده قابلمه ای و ... / مزایده, مزایده یک دستگاه رنده قابلمه ای و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028480/مزایده-سرقفلی-مغازه-نوبت-دوم-غیرمنقول'>مزایده سرقفلی مغازه نوبت دوم غیرمنقول / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه نوبت دوم غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028482/مزایده-دستگاه-خم-و-پرس--'>مزایده دستگاه خم  و پرس ... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده دستگاه خم  و پرس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028484/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-2086-فرعی-از-1570-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 2086 فرعی از 1570 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 2086 فرعی از 1570 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028488/مزایده-دو-سهم-مشاع-از-ده-سهم-ششدانگ-خانه-و-محوطه'>مزایده دو سهم مشاع از ده  سهم ششدانگ خانه و محوطه / مزایده,مزایده دو سهم مشاع از ده  سهم ششدانگ خانه و محوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028489/مزایده-فروش-کارخانه-شن-و-ماسه-و-آسفالت-و-بتن--'>مزایده فروش کارخانه شن و ماسه و آسفالت و بتن ... / مزایده فروش کارخانه شن و ماسه و آسفالت و بتن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028490/مزایده-یک-قطعه-زمین-شالیزار-اموال-غیرمنقول'>مزایده یک قطعه زمین شالیزار اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین شالیزار اموال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028491/مزایده-فروش-کلمن-و--'>مزایده فروش کلمن و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش کلمن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028495/مزایده-فروش-کولر-گازی-پنجره-ای--'>مزایده فروش کولر گازی پنجره ای.... / مزایده , مزایده فروش کولر گازی پنجره ای....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028496/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-با-سند-مالکیت-شماره-227-تجدید'>مزایده فروش یک قطعه زمین با سند مالکیت شماره 227 تجدید  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین با سند مالکیت شماره 227 تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028497/مزایده-یک-دستگاه-کانتر-فروشگاهی-مارک-آرام-ماتلار-با-کلیه-تجهیزات'>مزایده یک دستگاه کانتر فروشگاهی مارک آرام ماتلار با کلیه تجهیزات / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه کانتر فروشگاهی مارک آرام ماتلار با کلیه تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028498/مزایده-تعداد-3-دستگاه-خودروی-مگان'>مزایده تعداد 3 دستگاه خودروی مگان  / مزایده تعداد 3 دستگاه خودروی مگان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028499/مزایده-دو-باب-مغازه-تجاری-مال-غیرمنقول'>مزایده دو باب مغازه تجاری مال غیرمنقول / مزایده,مزایده دو باب مغازه تجاری مال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028500/مزایده-اجاره-دکه-ها-و-دیگر-مکانها'>مزایده اجاره دکه ها و دیگر مکانها / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره دکه ها و دیگر مکانها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028501/مزایده-آپارتمان-مساحت-162-75متر'>مزایده آپارتمان مساحت 162.75متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 162.75متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028502/مزایده-اجاره-غرفه-مرحله-دوم'>مزایده اجاره غرفه مرحله دوم   / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره غرفه مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028503/مزایده-یک-دستگاه-پژو-405-رنگ-مشکی-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه پژو 405 رنگ مشکی- نوبت دوم  / آگهی مزایده مال منقول,مزایده یک دستگاه پژو 405 رنگ مشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028506/مزایده-ششدانگ-مغازه-بخش-یک-قوچان'>مزایده ششدانگ مغازه بخش یک قوچان / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه بخش یک قوچان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028508/مزایده-ملک-مساحت-15-60متر-مرحله-اول'>مزایده ملک مساحت 15.60متر مرحله اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 15.60متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028511/مزایده-خودروی-سواری-L90'>مزایده خودروی سواری L90  / مزایده,مزایده خودروی سواری L90 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028513/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-یک-نهاوند-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش یک نهاوند نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش یک نهاوند نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028514/مزایده-پمپ-بتن-زمینی-4000-شوئینگ'>مزایده پمپ بتن زمینی  4000 شوئینگ / مزایده پمپ بتن زمینی  4000 شوئینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028516/مزایده-منزل-مسکونی-اعیان-120-متر'>مزایده منزل مسکونی اعیان 120 متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی اعیان 120 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028517/مزایده-یک-دستگاه-تراش-یک-متری--'>مزایده یک دستگاه تراش یک متری.... / مزایده,مزایده یک دستگاه تراش یک متری....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028518/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-713-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 713 متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 713 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028521/مزایده-ششدانگ-مجموعه-ساختمان-مسکونی-یک-طبقه-روی-پیلوت'>مزایده ششدانگ مجموعه ساختمان مسکونی یک طبقه روی پیلوت / مزایده,مزایده ششدانگ مجموعه ساختمان مسکونی یک طبقه روی پیلوت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028522/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-پراید-مدل-1389'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی پراید مدل 1389  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی پراید مدل 1389 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028524/مزایده-ششدانگ-پلاک-7-فرعی-مساحت-12194متر'>مزایده ششدانگ پلاک 7 فرعی مساحت 12194متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 7 فرعی مساحت 12194متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028525/اصلاحیه-مزایده-املاک'>اصلاحیه مزایده املاک  / اصلاحیه , اصلاحیه مزایده املاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028526/مزایده-فروش-سه-دستگاه-موتور-ماشین-آلات-سنگین-کمپرسور-باد-و-مخزن-دمپر-'>مزایده فروش سه دستگاه موتور ماشین آلات سنگین، کمپرسور باد و مخزن دمپر.. / مزایده فروش سه دستگاه موتور ماشین آلات سنگین، کمپرسور باد و مخزن دمپر..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028527/مزایده-آپارتمان-مساحت-147-15متر'>مزایده آپارتمان مساحت 147.15متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 147.15متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028529/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-یک-نهاوند-غیرمنقول-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش یک نهاوند غیرمنقول نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش یک نهاوند غیرمنقول نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028531/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-دویست-متر-قطعه-نود-و-دو'>مزایده ششدانگ زمین مساحت دویست متر قطعه نود و دو  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت دویست متر قطعه نود و دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028532/مزایده-فضای-تبلیغاتی-10دستگاه-بیلبورد-و-20-دستگاه-استند--نوبت-اول-چاپ-دوم'>مزایده فضای تبلیغاتی 10دستگاه بیلبورد و 20 دستگاه استند...نوبت اول چاپ دوم  / آگهی مزایده کتبی, مزایده فضای تبلیغاتی 10دستگاه بیلبورد و 20 دستگاه استند...نوبت اول چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028534/مزایده-پلاک-ثبتی-1755-فرعی-از-101-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 1755 فرعی از 101 اصلی  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1755 فرعی از 101 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028536/اصلاحیه-مزایده-فروش-ماشین-آلات-مازاد-بر-نیاز'>اصلاحیه مزایده فروش ماشین آلات مازاد بر نیاز / اصلاحیه مزایده ، مزایده فروش ماشین آلات مازاد بر نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028537/مزایده-ششدانگ-خانه-و-محوطه-6580متر'>مزایده ششدانگ خانه و محوطه 6580متر  / مزایده,مزایده ششدانگ خانه و محوطه 6580متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028538/تجدید-مزایده-شیرهای-سماوری-فنجی-شیر-توپی-پلاک-شیر-پیاده-رو-شیر-پیسوا---نوبت-دوم'>تجدید مزایده شیرهای سماوری فنجی شیر توپی، پلاک شیر پیاده رو،شیر پیسوا... - نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده , تجدید مزایده شیرهای سماوری فنجی شیر توپی، پلاک شیر پیاده رو،شیر پیسوا... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028539/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-دو-بندرعباس-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش دو بندرعباس نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش دو بندرعباس نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028542/مزایده-سراسری-املاک-و-مستغلات-موسسه-نور'>مزایده سراسری املاک و مستغلات موسسه نور  / مزایده,مزایده سراسری املاک و مستغلات موسسه نور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028543/مزایده-واگذاری-مخازن-سد---تجدید'>مزایده واگذاری مخازن سد... -تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی, مزایده واگذاری مخازن سد... -تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028546/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-119-55متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 119.55متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 119.55متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028548/مزایده-پالپر-سرند-پمپ-خمیر-هدباکس--'>مزایده پالپر، سرند، پمپ خمیر، هدباکس... / مزایده, مزایده پالپر، سرند، پمپ خمیر، هدباکس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028550/مزایده-آپارتمان-مساحت-88-68متر-نوبت-دوم'>مزایده آپارتمان مساحت 88.68متر نوبت دوم / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 88.68متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028552/مزایده-ملک-گلخانه-مساحت-20625متر'>مزایده ملک گلخانه مساحت 20625متر  / مزایده,مزایده ملک گلخانه مساحت 20625متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028553/مزایده-اجاره-مکان-نمایشگاه-فصلی--'>مزایده اجاره مکان نمایشگاه فصلی ... / مزایده , مزایده اجاره مکان نمایشگاه فصلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028554/اصلاحیه-مزایده-فروش-اقلام-مشروحه'>اصلاحیه مزایده فروش اقلام مشروحه / اصلاحیه مزایده, مزایده فروش اقلام مشروحه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028559/مزایده-4-دستگاه-اتومبیل'>مزایده 4 دستگاه اتومبیل / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده 4 دستگاه اتومبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028560/مزایده-فروش-اقلام-اسقاط-و-راکد-و-مازاد-بر-نیاز-انبارها-نوبت-دوم'>مزایده فروش اقلام اسقاط و  راکد و مازاد بر نیاز انبارها  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش اقلام اسقاط و  راکد و مازاد بر نیاز انبارها  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028561/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-5-ثبت-رامسر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش 5 ثبت رامسر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 5 ثبت رامسر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028562/مزایده-واگذاری-امتیاز-بهره-برداری-از-یکباب-مغازه-تجاری--مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از یکباب مغازه تجاری - مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از یکباب مغازه تجاری - مرحله دوم نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028563/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-685-05متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 685.05متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 685.05متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028564/مزایده-واگذاری-به-اجاره-مغازه-های-واقع-در-بلوار-عرفان--96-10-27'>مزایده واگذاری به اجاره مغازه های واقع در بلوار عرفان - 96.10.27 / آگهی مزایده، مزایده واگذاری به اجاره مغازه های واقع در بلوار عرفان - 96.10.27</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028566/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-سیصد-متر-بخش-ده'>مزایده ششدانگ زمین مساحت سیصد متر بخش ده / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت سیصد متر بخش ده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028567/مزایده-فروش-خودروها-و-ماشین-آلات-سبک-مستعمل-قابل-مصرف-'>مزایده فروش خودروها و ماشین آلات سبک مستعمل،قابل مصرف.. / مزایده فروش خودروها و ماشین آلات سبک مستعمل،قابل مصرف..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028568/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-سواری-هاچ-بک-پژو-206'>مزایده ششدانگ یک دستگاه سواری هاچ بک پژو 206  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده 4 دستگاه اتومبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028569/مزایده-یک-دستگاه-فر-شیرینی-پزی--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه فر شیرینی پزی - نوبت دوم / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه فر شیرینی پزی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028570/مزایده-فروش-ماشین-آلات-مازاد-بر-نیاز-نوبت-دوم'>مزایده فروش ماشین آلات مازاد بر نیاز نوبت دوم  / آگهی مزایده ، مزایده فروش ماشین آلات مازاد بر نیاز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028572/مزایده-فروش-املاک-مازاد'>مزایده فروش املاک مازاد  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028573/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-مساحت-83-90متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی مساحت 83.90متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی مساحت 83.90متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028574/مزایده-جدول-زن-با-مارک-دارای-ERMAKSAN'>مزایده جدول زن با مارک دارای ERMAKSAN  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده جدول زن با مارک دارای ERMAKSAN </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028575/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پیکان-وانت'>مزایده یک دستگاه خودروی پیکان وانت / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه خودروی پیکان وانت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028576/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-همکف-مساحت-96-50متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان همکف مساحت 96.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان همکف مساحت 96.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028577/مزایده-آپارتمان-طبقه-چهار-158-8متر'>مزایده آپارتمان طبقه چهار 158.8متر / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه چهار 158.8متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028579/مزایده-یک-دستگاه-تراکتور-مجهز-به-بیل-لودری'>مزایده یک دستگاه تراکتور مجهز به بیل لودری / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه تراکتور مجهز به بیل لودری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028580/مزایده-آپارتمان-طبقه-سه-183-69متر'>مزایده آپارتمان طبقه سه 183.69متر / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه سه 183.69متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028581/مزایده-کامیون-کشنده'>مزایده کامیون کشنده  / اگهی مزایده , مزایده کامیون کشنده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028582/مزایده-ششدانگ-زمین-خانه-سرا-1184-48متر'>مزایده ششدانگ زمین خانه سرا 1184.48متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین خانه سرا 1184.48متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028583/مزایده-ترازوی-دیجیتال-30-کیلوگرمی--'>مزایده ترازوی دیجیتال 30 کیلوگرمی... / آگهی مزایده، مزایده ترازوی دیجیتال 30 کیلوگرمی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028584/مزایده-فروش-سیم-و-کابل-مسی-اسقاطی-نوبت-دوم'>مزایده فروش سیم و کابل مسی اسقاطی نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده فروش سیم و کابل مسی اسقاطی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028586/مزایده-یک-دستگاه-سواری-جک-اتومات'>مزایده یک دستگاه سواری جک اتومات / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری جک اتومات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028587/مزایده-خودرو-سواری-رانا'>مزایده خودرو سواری رانا  / مزایده,مزایده خودرو سواری رانا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028588/مزایده-فروش-کالاهای-اسقاطی-و-نایاب-خودرو-و---'>مزایده فروش کالاهای اسقاطی و نایاب، خودرو و .... / مزایده, مزایده فروش کالاهای اسقاطی و نایاب، خودرو و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028589/مزایده-قطعه-اول-تفکیکی-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده قطعه اول تفکیکی ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده قطعه اول تفکیکی ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028593/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-96-30متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 96.30متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 96.30متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028595/مزایده-فروش-دامهای-مازاد'>مزایده فروش دامهای مازاد  / مزایده,مزایده فروش دامهای مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028596/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-71-07متر'>مزایده ششدانگ ملک مساحت 71.07متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت 71.07متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028597/مزایده-تعدادی-وسایل-نقلیه-مازاد'>مزایده تعدادی وسایل نقلیه مازاد  / آگهی مزایده،مزایده تعدادی وسایل نقلیه مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028598/مزایده-یخچال-فریزر-ظرفشویی--'>مزایده یخچال فریزر، ظرفشویی... / آگهی مزایده و فروش اموال منقول، مزایده یخچال فریزر، ظرفشویی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028600/مزایده-ششدانگ-پلاک-بخش-هشت-89-53متر'>مزایده ششدانگ پلاک بخش هشت 89.53متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک بخش هشت 89.53متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028602/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-101-87متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 101.87متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 101.87متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028603/اگهی-مزایده-تفکیک-پسماند-در-محل-دپو-(نوبت-دوم)'>اگهی مزایده تفکیک پسماند در محل دپو  (نوبت دوم) / اگهی مزایده , مزایده تفکیک پسماند در محل دپو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028604/مزایده-ساختمان-هفت-طبقه-نوبت-اول'>مزایده ساختمان هفت طبقه نوبت اول / مزایده,مزایده ساختمان هفت طبقه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028606/مزایده-فروش-صادراتی-ddb'>مزایده فروش صادراتی ddb  / مزایده,مزایده فروش صادراتی ddb </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028607/مزایده-ملک-مساحت-325-07متر'>مزایده ملک مساحت 325.07متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت 325.07متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028608/مزایده-یک-دستگاه-لیفتراک-سهند'>مزایده یک دستگاه لیفتراک سهند  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه لیفتراک سهند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028612/مزایده-ششدانگ-زمین-قطعه-167-تفکیکی'>مزایده ششدانگ زمین قطعه 167 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین قطعه 167 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028613/مزایده-خانه-مسکونی-مساحت-75-متر'>مزایده خانه مسکونی مساحت 75 متر / مزایده,مزایده خانه مسکونی مساحت 75 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028616/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-841-فرعی-از-125-اصلی-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 841 فرعی از 125 اصلی نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 841 فرعی از 125 اصلی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028617/مزایده-ملک-دو-خوابه-نوبت-اول'>مزایده ملک دو خوابه نوبت اول / مزایده,مزایده ملک دو خوابه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028620/مزایده-دو-قطعه-مزرعه-و-باغ-مرکبات-و-خانه-محوطه'>مزایده دو قطعه مزرعه و باغ مرکبات و خانه محوطه / مزایده,مزایده دو قطعه مزرعه و باغ مرکبات و خانه محوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028621/مزایده-یک-دستگاه-سیلوی-60-تنی-مرحله-دوم'>مزایده یک دستگاه سیلوی 60 تنی- مرحله دوم / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه سیلوی 60 تنی-مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028622/مزایده-ششدانگ-خانه-محوطه-و-زمین-شالیزار-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ خانه محوطه و زمین شالیزار نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ خانه محوطه و زمین شالیزار نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028625/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-8-گیلان'>مزایده پلاک ثبتی بخش 8 گیلان  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 8 گیلان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028626/مزایده-اقلام-ضایعاتی-آهن-آلات-براده-برنجی--'>مزایده اقلام ضایعاتی آهن آلات، براده برنجی... / مزایده, مزایده اقلام ضایعاتی آهن آلات، براده برنجی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028627/مزایده-واگذاری-جایگاه-CNG--مرحله-دوم--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری جایگاه CNG  - مرحله دوم - نوبت دوم / آگهی مزایده، مزایده واگذاری جایگاه CNG  - مرحله دوم - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028629/مزایده-لوازم-و-تجهیزات-مستعمل-کامپیوتری-و--'>مزایده لوازم و تجهیزات مستعمل کامپیوتری و ... / مزایده لوازم و تجهیزات مستعمل کامپیوتری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028631/مزایده-سه-باب-مغازه-با-محوطه-جلو-نوبت-اول'>مزایده سه باب مغازه با محوطه جلو نوبت اول  / مزایده,مزایده سه باب مغازه با محوطه جلو نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028633/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ملک-بخش-شش-کرمان'>مزایده سه دانگ مشاع از ملک بخش شش کرمان / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ملک بخش شش کرمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028634/مزایده-یک-دستگاه-تابلو-دیجیتال--'>مزایده یک دستگاه تابلو دیجیتال.... / مزایده,مزایده یک دستگاه تابلو دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028635/مزایده-خودروی-پژو-206-مدل-1387'>مزایده خودروی پژو 206 مدل 1387 / مزایده, مزایده خودروی پژو 206 مدل 1387</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028636/مزایده-تعداد-5-دستگاه-موتور-جوش'>مزایده تعداد 5 دستگاه موتور جوش / آگهی مزایده ,مزایده تعداد 5 دستگاه موتور جوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028637/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-5-مساحت-161-47متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه 5 مساحت 161.47متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه 5 مساحت 161.47متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028641/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-در-سه-طبقه-غیرمنقول'>مزایده ششدانگ یکباب خانه در سه طبقه غیرمنقول  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه در سه طبقه غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028643/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-132-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 132 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 132 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028644/مزایده-واگذاری-فضای-مشاوره--'>مزایده واگذاری فضای مشاوره ... / مزایده,مزایده واگذاری فضای مشاوره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028646/مزایده-اجاره-برخی-مستحدثات-مجموعه-کارگاهی--نوبت-دوم'>مزایده اجاره برخی مستحدثات مجموعه کارگاهی - نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده  اجاره برخی مستحدثات مجموعه کارگاهی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028648/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-116-65متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 116.65متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 116.65متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028649/اگهی-مزایده--مزایده-پژو-glx'>اگهی مزایده , مزایده پژو glx  / اگهی مزایده , اگهی مزایده , مزایده پژو glx </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028650/مزایده-ملک-با-قدمت-بالای-25-سال-نوبت-دوم'>مزایده ملک با قدمت بالای 25 سال نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک با قدمت بالای 25 سال نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028652/مزایده-آسیاب-تیغه-ای--'>مزایده آسیاب تیغه ای.... / مزایده, مزایده آسیاب تیغه ای....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028654/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-سه-اهواز'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش سه اهواز / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش سه اهواز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028656/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-773متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 773متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 773متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028660/مزایده-فروش-5-قطعه-زمین-مسکونی-تجاری'>مزایده فروش 5 قطعه زمین مسکونی تجاری  / مزایده,مزایده فروش 5 قطعه زمین مسکونی تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028662/تجدید-مزایده-عرصه-و-اعیان-سوله-تولید-میز-و-تلویزیون-280-5متر--'>تجدید مزایده عرصه و اعیان سوله تولید میز و تلویزیون 280.5متر...  / آگهی تجدید مزایده اموال غیرمنقول، تجدید مزایده عرصه و اعیان سوله تولید میز و تلویزیون 280.5متر... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028664/مزایده-فروش-یک-دستگاه-تولید-نواربهداشتی-و-دستمال-کاغذی'>مزایده فروش یک دستگاه تولید نواربهداشتی و دستمال کاغذی / آگهی مزایده,مزایده فروش یک دستگاه تولید نواربهداشتی و دستمال کاغذی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028665/مزایده-فروش-املاک-تهران-تبریز-مشهد-کیش'>مزایده فروش املاک تهران تبریز مشهد کیش  / مزایده,مزایده فروش املاک تهران تبریز مشهد کیش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028666/مزایده-تعداد-10-000-عدد-بلوک-سیمانی'>مزایده تعداد 10.000 عدد بلوک سیمانی / مزایده, مزایده تعداد 10.000 عدد بلوک سیمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028667/مزایده-یک-دستگاه-جک'>مزایده یک دستگاه جک / مزایده, مزایده یک دستگاه جک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028668/مزایده-فروش-حدود-پنجاه-تن-سنگ-مرمر'>مزایده فروش حدود پنجاه تن سنگ مرمر / مزایده اموال منقول , مزایده فروش حدود پنجاه تن سنگ مرمر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028669/مزایده-اموال-غیرمنقول-اسناد-رهنی-شامل-آپارتمان'>مزایده اموال غیرمنقول اسناد رهنی شامل آپارتمان  / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول اسناد رهنی شامل آپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028671/مزایده-یک-دستگاه-یخچال-ایستاده--'>مزایده یک دستگاه یخچال ایستاده ... / مزایده,مزایده یک دستگاه یخچال ایستاده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028672/مزایده-فروش-اموال-مازاد-اسقاطی---نوبت-دوم'>مزایده فروش اموال مازاد اسقاطی... - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی، مزایده فروش اموال مازاد اسقاطی... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028673/مزایده-سواری-پراید-مدل-1386'>مزایده سواری پراید مدل 1386 / مزایده, مزایده سواری پراید مدل 1386</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028674/مزایده-فروش-قطعات-شهرهای-لار-گراش-لامرد'>مزایده فروش قطعات شهرهای لار گراش لامرد  / مزایده,مزایده فروش قطعات شهرهای لار گراش لامرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028676/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-مگان'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری مگان  / مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی سواری مگان مشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028680/مزایده-فروش-تعداد-سه-واحد-از-آپارتمانهای-مسکونی-بخش-نه-تبریز'>مزایده فروش تعداد سه واحد از آپارتمانهای مسکونی بخش نه تبریز  / مزایده,مزایده فروش تعداد سه واحد از آپارتمانهای مسکونی بخش نه تبریز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028683/مزایده-ملک-بخش-8-قزوین-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش 8 قزوین نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش 8 قزوین نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028684/مزایده-واگذاری-تعداد-78-فقره-از-املاک-مازاد-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری تعداد 78 فقره از املاک مازاد نوبت دوم  / مزایده ,مزایده واگذاری تعداد 78 فقره از املاک مازاد نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028687/مزایده-یک-دستگاه-جدول-زن-و-بلوک-زن'>مزایده یک دستگاه جدول زن و بلوک زن / مزایده, مزایده یک دستگاه جدول زن و بلوک زن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028688/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-بخش-دو-ساوه'>مزایده ششدانگ آپارتمان بخش دو ساوه  / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان بخش دو ساوه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028693/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-دو-اراک-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش دو اراک نوبت اول / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی بخش دو اراک نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028694/مزایده-واگذاری-امتیاز-بهره-برداری-از-یک-ساختمان-و--'>مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از یک ساختمان و ... / آگهی مزایده عمومی ، مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از یک ساختمان و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028695/مزایده-خدمات-قایقرانی-دریاچه-کیو'>مزایده خدمات قایقرانی دریاچه کیو / مزایده,مزایده خدمات قایقرانی دریاچه کیو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028696/مزایده-مقدار-4000-جلد-پوست-گوسفند-و--'>مزایده مقدار 4000 جلد پوست گوسفند و...  / مزایده مقدار 4000 جلد پوست گوسفند و... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028698/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بر-نیاز-استان-البرز'>مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز استان البرز  / مزایده ,مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز استان البرز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028699/مزایده-سواری-سمند-مدل-1382'>مزایده سواری سمند مدل 1382 / مزایده, مزایده سواری سمند مدل 1382</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028700/مزایده-منزل-مسکونی-پلاک-13-فرعی-از-237-اصلی'>مزایده منزل مسکونی پلاک 13 فرعی از 237 اصلی / مزایده ,مزایده منزل مسکونی پلاک 13 فرعی از 237 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028701/مزایده-فروش-خودرو-سواری-پراید-جی-تی-ایکس-آی'>مزایده فروش خودرو سواری پراید جی تی ایکس آی / مزایده , مزایده فروش خودرو سواری پراید جی تی ایکس آی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028704/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-70-متر-غیرمنقول'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 70 متر غیرمنقول  / مزایده ,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 70 متر غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028706/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-سواری-مرحله-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری مرحله دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028708/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-دویست-متر-غیرمنقول'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت دویست متر غیرمنقول  / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت دویست متر غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028711/مزایده-یک-قطعه-با-کاربری-باغات-دونبش-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه با کاربری باغات دونبش نوبت دوم / مزایده ,مزایده یک قطعه با کاربری باغات دونبش نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028715/مزایده-فروش-زمین-کاربری-تجاری-خدماتی-ورزشی-فرهنگی-3111متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش زمین کاربری تجاری خدماتی ورزشی فرهنگی 3111متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش زمین کاربری تجاری خدماتی ورزشی فرهنگی 3111متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028716/اصلاحیه-مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>اصلاحیه مزایده ششدانگ پلاک ثبتی / اصلاحیه مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028718/مزایده-پلاک-های-ثبتی-2477-و-2477-1-منقول'>مزایده پلاک های ثبتی 2477 و 2477/1 منقول / مزایده,مزایده پلاک های ثبتی 2477 و 2477/1 منقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028721/مزایده-فروش-تشک'>مزایده فروش تشک  / مزایده, مزایده فروش تشک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028724/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-تندر-90-سفید-رنگ'>مزایده یک دستگاه خودرو تندر 90 سفید رنگ / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو تندر 90 سفید رنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028725/مزایده-ششدانگ-زمین-454-30متر-تفکیکی-به-نه-قطعه'>مزایده ششدانگ زمین 454.30متر تفکیکی به نه قطعه / مزایده,مزایده ششدانگ زمین 454.30متر تفکیکی به نه قطعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028727/مزایده-تبلیغات-محیطی-امور-تبلیغاتی-سطح-شهر--نوبت-دوم'>مزایده تبلیغات محیطی، امور تبلیغاتی سطح شهر.. نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده تبلیغات محیطی، امور تبلیغاتی سطح شهر ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028728/مزایده-پلاک-ثبتی-2167-1183-بخش-چهار'>مزایده پلاک ثبتی 2167/1183 بخش چهار  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 2167/1183 بخش چهار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028729/مزایده-فروش-ماشین-آلات-جهت-تولید-رب-ترشیجات-و-شوریجات'>مزایده فروش ماشین آلات جهت تولید رب ترشیجات و شوریجات / آگهی مزایده اموال غیر منقول , مزایده فروش ماشین آلات جهت تولید رب ترشیجات و شوریجات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028731/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-0-فرعی-از-82-80-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی شماره 0 فرعی از 82-80 اصلی  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 0 فرعی از 82-80 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028735/مزایده-اجاره-یک-باب-مغازه'>مزایده اجاره یک باب مغازه  / آگهی مزایده عمومی، مزایده اجاره یک باب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028736/مزایده-عمومی-فروش-املاک-و-مستغلات-نوبت-دوم'>مزایده عمومی فروش املاک و مستغلات نوبت دوم / مزایده ,مزایده عمومی فروش املاک و مستغلات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028738/مزایده-یک-واحد-تجاری-مساحت-11-92متر'>مزایده یک واحد تجاری مساحت 11.92متر / مزایده ,مزایده یک واحد تجاری مساحت 11.92متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028739/مزایده-فروش-وسایل-منزل--لوازم-آرایشگاه--'>مزایده فروش وسایل منزل ، لوازم آرایشگاه ... / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول , مزایده فروش وسایل منزل ، لوازم آرایشگاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028740/مزایده-تعداد-55-دستگاه-خودرو-سنگین-و--'>مزایده تعداد 55 دستگاه خودرو  سنگین و ... / آگهی مزایده ، مزایده تعداد 55 دستگاه خودرو  سنگین و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028741/مزایده-منزل-مسکونی-مفروز-شماره-3758-191'>مزایده منزل مسکونی مفروز شماره 3758/191 / مزایده ,مزایده منزل مسکونی مفروز شماره 3758/191</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028743/مزایده-خودروی-مزدا-تک-کابین'>مزایده خودروی مزدا تک کابین  / مزایده ، مزایده خودروی مزدا تک کابین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028744/مزایده-جایگاه-CNG-بزرگراه---مرحله-سوم-نوبت-دوم'>مزایده جایگاه CNG بزرگراه  ... مرحله سوم- نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی,مزایده جایگاه CNG بزرگراه  ... مرحله سوم- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028745/مزایده-آپارتمان-110-متری-بخش-چهار'>مزایده آپارتمان 110 متری بخش چهار  / مزایده ,مزایده آپارتمان 110 متری بخش چهار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028746/مزایده-فروش-تعداد-13-ردیف-اموال-و-وسایل-منزل-شامل-توستر--'>مزایده فروش تعداد 13 ردیف اموال و وسایل منزل شامل توستر ... / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد 13 ردیف اموال و وسایل منزل شامل توستر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028747/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-85-07متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 85.07متر نوبت اول / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی مساحت 85.07متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028748/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-CNG'>مزایده بهره برداری از جایگاه CNG  / آگهی مزایده، مزایده بهره برداری از جایگاه CNG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028749/مزایده-فروش-تعداد-حدود-450-راس-گوساله'>مزایده فروش تعداد حدود 450 راس گوساله / آگهی مزایده عمومی ، مزایده فروش تعداد حدود 200 راس گوساله نر آماده پروار نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028753/مزایده-کفش'>مزایده کفش / مزایده, مزایده کفش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028756/مزایده-یک-واحد-تاسیسات-دامداری-گوسفند-مساحت-10-000متر'>مزایده یک واحد تاسیسات دامداری گوسفند مساحت 10.000متر  / مزایده ,مزایده یک واحد تاسیسات دامداری گوسفند مساحت 10.000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028758/مزایده-سه-باب-ساختمان-قدیمی-202-35متر'>مزایده سه باب ساختمان قدیمی 202.35متر / مزایده ,مزایده سه باب ساختمان قدیمی 202.35متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028759/مزایده-فروش-11-دستگاه-ماشین-آلات-سنگین-و-نیمه-سنگین'>مزایده فروش 11 دستگاه ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین  / مزایده فروش 11 دستگاه ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028760/مزایده-فروش-مقدار-تقریبی-4-تن-پسته'>مزایده فروش مقدار تقریبی 4 تن پسته  / مزایده ،  فروش مقدار تقریبی 4 تن پسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028761/خلاصه-آگهی-مزایده-اجاره-یک-باب-حجره--نوبت-دوم'>خلاصه آگهی مزایده اجاره یک باب حجره - نوبت دوم  / خلاصه مزایده ، مزایده اجاره یک باب حجره - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028762/مزایده-ساختمان-یک-طبقه-نوساز-149-60متر'>مزایده ساختمان یک طبقه نوساز 149.60متر / مزایده ,مزایده ساختمان یک طبقه نوساز 149.60متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028763/مزایده-کله-گاوی-نیسان-ضایعاتی-(اسکوپ-شده)--'>مزایده کله گاوی نیسان ضایعاتی (اسکوپ شده)... / مزایده, مزایده کله گاوی نیسان ضایعاتی (اسکوپ شده)...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028764/مزایده-ساختمان-مسکونی-اعیان-87-80متر'>مزایده ساختمان مسکونی اعیان 87.80متر / مزایده ,مزایده ساختمان مسکونی اعیان 87.80متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028767/مزایده-آپارتمان-مساحت-73-26مترمربع'>مزایده آپارتمان مساحت 73.26مترمربع / مزایده ,مزایده آپارتمان مساحت 73.26مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028770/مزایده-ششدانگ-خانه-ویلایی-مساحت-260-متر'>مزایده ششدانگ خانه ویلایی مساحت 260 متر / مزایده ,مزایده ششدانگ خانه ویلایی مساحت 260 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028773/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-1069-5-بخش-چهار-شیراز'>مزایده پلاک ثبتی شماره 1069/5 بخش چهار شیراز  / مزایده, مزایده پلاک ثبتی شماره 1069/5 بخش چهار شیراز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028776/مزایده-زمین-کشاورزی-دیم-135متر'>مزایده زمین کشاورزی دیم 135متر / مزایده, مزایده زمین کشاورزی دیم 135متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028777/مزایده-دستگاه-خط-زن-mdf-کپسول-هوا-کمپرسور--'>مزایده دستگاه خط زن mdf، کپسول هوا، کمپرسور... / مزایده, مزایده دستگاه خط زن mdf، کپسول هوا، کمپرسور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028778/مزایده-پلاک-ثبتی-صفر-فرعی-از-3007-اصلی-بخش-یک'>مزایده پلاک ثبتی صفر فرعی از 3007 اصلی بخش یک / مزایده, مزایده پلاک ثبتی صفر فرعی از 3007 اصلی بخش یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028779/مزایده-فروش-سنگ-پله'>مزایده فروش سنگ پله / آگهی مزایده , مزایده فروش سنگ پله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028781/مزایده-آپارتمان-مساحت-81-5-مترمربع'>مزایده آپارتمان مساحت 81.5 مترمربع / مزایده, مزایده آپارتمان مساحت 81.5 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028782/مزایده-ضایعات-آهن-چدن-مس-آلومینیوم-استیل-گالوانیزه-چوب-سیم-و-کابل-بشکه-و-مخازن-مازاد-و--'>مزایده ضایعات آهن، چدن، مس، آلومینیوم، استیل، گالوانیزه، چوب، سیم و کابل، بشکه و مخازن مازاد و ...  / مزایده ضایعات آهن، چدن، مس، آلومینیوم، استیل، گالوانیزه، چوب، سیم و کابل، بشکه و مخازن مازاد و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028783/مزایده-دو-قطعه-زمین-از-پلاکهای-متعلق-به-خود-نوبت-دوم'>مزایده دو قطعه زمین از پلاکهای متعلق به خود نوبت دوم  / مزایده,مزایده دو قطعه زمین از پلاکهای متعلق به خود نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028784/مزایده-فروش-املاک-شامل-زمین-کاربری-مسکونی-کارگاهی'>مزایده فروش املاک شامل زمین کاربری مسکونی کارگاهی / مزایده,مزایده فروش املاک شامل زمین کاربری مسکونی کارگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028785/مزایده-عرضه-ضایعات-صنعتی-و-فلزی---'>مزایده عرضه ضایعات صنعتی و فلزی .... / مزایده, مزایده عرضه ضایعات صنعتی و فلزی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028786/مزایده-فروش-تعداد-3-دستگاه-خودرو-سواری-پژو---'>مزایده فروش تعداد 3 دستگاه خودرو سواری پژو .... / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد 3 دستگاه خودرو سواری پژو ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028787/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-342-22متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 342.22متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 342.22متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028790/مزایده-اقلام-و-قطعات-تولیدی--'>مزایده اقلام و قطعات تولیدی ... / مزایده اقلام و قطعات تولیدی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028792/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-212-5متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 212.5متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 212.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028793/مزایده-فروش-تعداد-محدودی-بز-نر-مولد-داشتی-نژاد-مورسیا-(اسپانیایی)--'>مزایده فروش تعداد محدودی بز نر مولد داشتی نژاد مورسیا (اسپانیایی)... / مزایده ,مزایده فروش تعداد محدودی بز نر مولد داشتی نژاد مورسیا (اسپانیایی)...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028794/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-6095متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 6095متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 6095متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028796/مزایده-فروش-خط-تلفن-همراه'>مزایده فروش خط تلفن همراه  / متن آگهی مزایده , مزایده فروش خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028797/مزایده-یک-قطعه-تجاری-مساحت-175-متر-و-88-دسیمتر'>مزایده یک قطعه تجاری مساحت 175 متر و 88 دسیمتر  / مزایده,مزایده یک قطعه تجاری مساحت 175 متر و 88 دسیمتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028798/استعلام-فروش-اموال-و-آهن-آلات-و-ضایعات-اسقاطی'>استعلام فروش اموال و آهن آلات و ضایعات اسقاطی / آگهی استعلام عمومی, استعلام فروش اموال و آهن آلات و ضایعات اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028800/مزایده-فروش-5-دستگاه-آپارتمان-اداری-نوبت-سوم'>مزایده فروش 5 دستگاه آپارتمان اداری نوبت سوم / مزایده,مزایده فروش 5 دستگاه آپارتمان اداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028801/مزایده-فروش-اجناس-اسقاط-فروش-سیم-مسی-اسقاط-به-اشخاص-حقوقی--'>مزایده فروش اجناس اسقاط، فروش سیم مسی اسقاط به اشخاص حقوقی... / مزایده فروش اجناس اسقاط، فروش سیم مسی اسقاط به اشخاص حقوقی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028802/مزایده-ضایعات-ذوبی-فولاد-آلیاژی'>مزایده ضایعات ذوبی فولاد آلیاژی / مزایده، مزایده ضایعات ذوبی فولاد آلیاژی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028803/مزایده-فروش-املاک-نقد-و-اقساط'>مزایده فروش املاک نقد و اقساط / مزایده,مزایده فروش املاک نقد و اقساط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028805/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-571-59متر'>مزایده پلاک ثبتی عرصه 571.59متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه 571.59متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028806/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-هزار-و-صد-و-سی-و-هشت-متر-و-سی-و-یک-صدم-متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت هزار و صد و سی و هشت متر و سی و یک صدم متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت هزار و صد و سی و هشت متر و سی و یک صدم متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028807/مزایده-یک-دانگ-از-پلاک-ثبت-شده-63-متر'>مزایده یک دانگ از پلاک ثبت شده 63 متر  / مزایده,مزایده یک دانگ از پلاک ثبت شده 63 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028808/مزایده-دو-دستگاه-سردخانه--نوبت-دوم'>مزایده دو دستگاه سردخانه - نوبت دوم / آگهی حراج، مزایده دو دستگاه سردخانه - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028809/مزایده-اجاره-یکدستگاه-بیل-بکهو-TDL86'>مزایده اجاره یکدستگاه بیل بکهو TDL86  / آگهی مزایده , مزایده اجاره یکدستگاه بیل بکهو TDL86 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028810/مزایده-امور-معادن-و-صنایع-معدنی-محدوده-های-دارای-گواهی-کشف'>مزایده امور معادن و صنایع معدنی محدوده های دارای گواهی کشف / مزایده, مزایده امور معادن و صنایع معدنی محدوده های دارای گواهی کشف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028811/مزایده-وانت-نیسان-دو-کابین-پیکاپ---'>مزایده وانت نیسان دو کابین پیکاپ  ...  / مزایده وانت نیسان دو کابین پیکاپ  ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028812/مزایده-شرکت-هفت-چشمه-آبسرده-در-زمینی-به-مساحت-14500متر'>مزایده شرکت هفت چشمه آبسرده در زمینی به مساحت 14500متر  / مزایده,مزایده شرکت هفت چشمه آبسرده در زمینی به مساحت 14500متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028816/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-نود-و-سه-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه نود و سه متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه نود و سه متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028818/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-194-فرعی-از-220-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی شماره 194 فرعی از 220 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 194 فرعی از 220 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028819/مزایده-خودرو-پژو-پارس-مدل-1388'>مزایده خودرو پژو پارس مدل 1388 / مزایده, مزایده خودرو پژو پارس مدل 1388</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028820/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مازاد-و-تملیکی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد و تملیکی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد و تملیکی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028822/مزایده-اقلام-ضایعاتی'>مزایده اقلام ضایعاتی / آگهی مزایده,مزایده اقلام ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028823/مزایده-اجاره-1-باب-مغازه-تجدید'>مزایده اجاره 1 باب مغازه تجدید / شرایط شرکت در تجدید مزایده , مزایده اجاره 1 باب مغازه تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028824/مزایده-ششدانگ-زمین-تجاری-مساحت-44-4متر'>مزایده ششدانگ زمین تجاری مساحت 44.4متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین تجاری مساحت 44.4متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028826/مزایده-مقداری-دستکش'>مزایده مقداری دستکش / مزایده,مزایده مقداری دستکش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028827/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-یک-یزد-بصورت-مغازه'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش یک یزد بصورت مغازه / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش یک یزد بصورت مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028829/مزایده-تعدادی-از-اموال-مازاد-و-مستعمل---(نوبت-دوم)'>مزایده تعدادی از اموال مازاد و مستعمل ... (نوبت دوم) / مزایده, مزایده تعدادی از اموال مازاد و مستعمل ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028830/مزایده-خودرو-وانت-نیسان-جرثقیل-دار'>مزایده خودرو وانت نیسان جرثقیل دار  / مزایده,مزایده خودرو وانت نیسان جرثقیل دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028831/مزایده-پلاک-ثبت-شده-عرصه-232-75متر'>مزایده پلاک ثبت شده عرصه 232.75متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبت شده عرصه 232.75متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028832/مزایده-اجاره-محل-درمانگاه-سرپایی'>مزایده اجاره محل درمانگاه سرپایی / مزایده, مزایده اجاره محل درمانگاه سرپایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028833/حراج-تعداد-34-دستگاه-خودرو-اوراقی-و-قابل-شماره-گذاری--96-10-27'>حراج تعداد 34 دستگاه خودرو اوراقی و قابل شماره گذاری...96.10.27 / آگهی حراج حضوری، حراج تعداد 34 دستگاه خودرو اوراقی و قابل شماره گذاری...96.10.27</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028835/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-382-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 382 متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 382 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028837/مزایده-فروش-تعدادی-از-واحدهای-مسکونی-و-طبقه-همکف'>مزایده فروش تعدادی از واحدهای مسکونی و طبقه همکف  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از واحدهای مسکونی و طبقه همکف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028838/مزایده-مقدار-متنابهی-آهن-آلات-و-لوله-و-ستون-های-گالوانیزه--'>مزایده مقدار متنابهی آهن آلات و لوله و ستون های گالوانیزه.... / آگهی مزایده،مزایده مقدار متنابهی آهن آلات و لوله و ستون های گالوانیزه....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028839/مزایده-فروش-ضایعات-خط-تولید'> مزایده فروش ضایعات خط تولید  / آگهی مزایده,  مزایده فروش ضایعات خط تولید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028840/مزایده-واگذاری-پارکینگ-ضلع-جنوب-و-جنوب-غربی'>مزایده واگذاری پارکینگ ضلع جنوب و جنوب غربی / مزایده, مزایده واگذاری پارکینگ ضلع جنوب و جنوب غربی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028841/مزایده-ششدانگ-پلاک-3267-فرعی-بخش-سه-کرمان'>مزایده ششدانگ پلاک 3267 فرعی بخش سه کرمان  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 3267 فرعی بخش سه کرمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028842/مزایده-فروش-12-رقبه-املاک-تملیکی-نوبت-دوم'>مزایده فروش 12 رقبه املاک تملیکی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 12 رقبه املاک تملیکی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028844/مزایده-17131-سهم-مشاع-از-60000-سهم-پلاک-ثبتی'>مزایده 17131 سهم مشاع از 60000 سهم پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 17131 سهم مشاع از 60000 سهم پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028845/مزایده-انجام-امور-تبلیغاتی-تعداد-4-محل-عرشه-بتنی-و-فلزی--نوبت-دوم'>مزایده انجام امور تبلیغاتی تعداد 4 محل عرشه بتنی و فلزی - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده انجام امور تبلیغاتی تعداد 4 محل عرشه بتنی و فلزی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028847/مزایده-مقدار-متنابهی-آهن-آلات--'>مزایده مقدار متنابهی آهن آلات...  / آگهی مزایده، مزایده مقدار متنابهی آهن آلات... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028848/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-311-44متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 311.44متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 311.44متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028850/مزایده-یک-دستگاه-وانت-مزدا-رنگ-نقره-ای'>مزایده یک دستگاه وانت مزدا رنگ نقره ای  / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه وانت مزدا رنگ نقره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028851/مزایده-فروش-املاک-مازاد'>مزایده فروش املاک مازاد  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028854/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین-180-هکتاری'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین 180 هکتاری / مزایده, مزایده واگذاری یک قطعه زمین 180 هکتاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028855/مزایده-بلوک-های-سبک-20-20-40-ساخته-شده-به-صورت-دستی'>مزایده بلوک های سبک 20/20/40 ساخته شده به صورت دستی / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده بلوک های سبک 20/20/40 ساخته شده به صورت دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028857/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-ملک-182-25متر'>مزایده سه دانگ از ششدانگ ملک 182.25متر / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ ملک 182.25متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028860/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-159-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 159 متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 159 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028864/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-686-مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 686 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 686 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028865/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-دوو-سی'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری دوو سی  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری دوو سی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028866/مزایده-یکباب-خانه-بخش-5-ثبت-اصفهان'>مزایده یکباب خانه بخش 5 ثبت اصفهان / مزایده,مزایده یکباب خانه بخش 5 ثبت اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028870/مزایده-بهره-برداری-از-یازده-واحد-تجاری-محله-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از یازده واحد تجاری محله تجاری نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی,مزایده بهره برداری از یازده واحد تجاری محله تجاری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028871/مزایده-فروش-ساختمان-تجاری-فرهنگیان'>مزایده فروش ساختمان تجاری فرهنگیان  / مزایده,مزایده فروش ساختمان تجاری فرهنگیان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028880/ابطال-مزایده-سنگبری-به-متراژ-4000-مترمربع--نوبت-دوم'>ابطال مزایده سنگبری به متراژ 4000 مترمربع - نوبت دوم  / ابطال مزایده , مزایده سنگبری به متراژ 4000 مترمربع - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028881/مزایده-واگذاری-املاک'>مزایده واگذاری املاک / مزایده,مزایده واگذاری املاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028883/مزایده-اجرای-طرح-کارت-پارک-ساعتی-نوبت-سوم-چاپ-دوم'>مزایده اجرای طرح کارت پارک ساعتی- نوبت سوم چاپ دوم / آگهی مزایده عمومی، مزایده اجرای طرح کارت پارک ساعتی- نوبت سوم چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028884/مزایده-یک-باب-مغازه-و--'>مزایده یک باب مغازه و ... / مزایده یک باب مغازه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028886/مزایده-دستگاه-بافت-دستگاه-بنین-8-پایه-دستگاه-تاور-کوره--'>مزایده دستگاه بافت، دستگاه بنین 8 پایه، دستگاه تاور کوره... / مزایده, مزایده دستگاه بافت، دستگاه بنین 8 پایه، دستگاه تاور کوره...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028887/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-113-37-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 113.37 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 113.37 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028888/مزایده-دستگاه-فر-32-سینی--نوبت-دوم'>مزایده دستگاه فر 32 سینی - نوبت دوم  / مزایده,مزایده دستگاه فر 32 سینی  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028889/مزایده-ملک-مساحت-1500مترمربع'>مزایده ملک مساحت 1500مترمربع  / مزایده,مزایده ملک مساحت 1500مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028893/مزایده-منزل-مسکونی-150-متر'>مزایده منزل مسکونی 150 متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی 150 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028894/تجدید-مزایده-بهره-برداری-از-پارکینگ-عمومی'>تجدید مزایده بهره برداری از پارکینگ عمومی  / آگهی تجدید مزایده عمومی، تجدید مزایده بهره برداری از پارکینگ عمومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028900/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-430-45متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 430.45متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 430.45متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028903/مزایده-واحد-مسکونی-زیربنای-69-متر'>مزایده واحد مسکونی زیربنای 69 متر  / مزایده,مزایده واحد مسکونی زیربنای 69 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028906/تمدید-مزایده-املاک-شامل-ملک-کارگاهی'>تمدید مزایده املاک شامل ملک کارگاهی / تمدید مزایده,مزایده املاک شامل ملک کارگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028907/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-یک-هزار-و-صد-و-سیزده-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت یک هزار و صد و سیزده متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت یک هزار و صد و سیزده متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028911/مزایده-تعداد-5-دستگاه-خودرو-سواری-مازاد--نوبت-دوم'>مزایده تعداد 5 دستگاه خودرو سواری مازاد - نوبت دوم / اگهی مزایده , مزایده تعداد 5 دستگاه خودرو سواری مازاد - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028914/مزایده-یک-قطعه-زمین-ملک-مساحت-135-متر'>مزایده یک قطعه زمین ملک مساحت 135 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین ملک مساحت 135 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028917/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مازاد-و-تملیکی-استان-سیستان-و-بلوچستان'>مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد و تملیکی استان سیستان و بلوچستان  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد و تملیکی استان سیستان و بلوچستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028922/مزایده-ملک-قولنامه-مساحت-800-مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده ملک قولنامه مساحت 800 مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک قولنامه مساحت 800 مترمربع نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028925/مزایده-آپارتمان-مساحت-40-6مترمربع'>مزایده آپارتمان مساحت 40.6مترمربع / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 40.6مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028927/مزایده-فروش-یک-دستگاه-لودر-HWL-65-هپکو--نوبت-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه لودر HWL 65 هپکو - نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه لودر HWL 65 هپکو - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028928/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مازاد-و-تملیکی-استان-سیستان-و-بلوچستان-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد و تملیکی استان سیستان و بلوچستان نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد و تملیکی استان سیستان و بلوچستان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028931/اصلاحیه-مزایده-املاک-و-مستغلات--'>اصلاحیه مزایده املاک و مستغلات ... / اصلاحیه مزایده, مزایده املاک و مستغلات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028932/مزایده-کالاهای-راکد-و-اسقاط-(نو-مستعمل-و-ضایعات)--'>مزایده کالاهای راکد و اسقاط (نو، مستعمل و ضایعات)... / مزایده ,مزایده کالاهای راکد و اسقاط (نو، مستعمل و ضایعات)...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028933/مزایده-مرغداری-نوبت-دوم'>مزایده مرغداری نوبت دوم / مزایده,مزایده مرغداری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028935/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-493-44متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 493.44متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 493.44متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028941/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-ملک-ویلایی-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ یک دستگاه ملک ویلایی نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ یک دستگاه ملک ویلایی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028942/تجدید-مزایده-واگذاری-محل-تابلوهای-استند-تبلیغاتی-سطح-شهر--'>تجدید مزایده واگذاری محل تابلوهای استند تبلیغاتی سطح شهر... / مزایده, تجدید مزایده واگذاری محل تابلوهای استند تبلیغاتی سطح شهر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028944/مزایده-اجاره-غرفه-خواروبار-فروشی--نوبت-دوم'>مزایده اجاره غرفه خواروبار فروشی - نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده  اجاره غرفه خواروبار فروشی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028948/مزایده-آپارتمان-مساحت-112-14-مترمربع'>مزایده آپارتمان مساحت 112.14 مترمربع  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 112.14 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028949/مزایده-فروش-تعداد-11-قطعه-از-زمینهای-مسکونی'>مزایده فروش تعداد 11 قطعه از زمینهای مسکونی  / مزایده,مزایده فروش تعداد 11 قطعه از زمینهای مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028951/مزایده-واگذاری-ششدانگ-4-قطعه-زمین'>مزایده واگذاری ششدانگ 4 قطعه زمین / مزایده,مزایده واگذاری ششدانگ 4 قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028953/مزایده-آپارتمان-به-پلاک-ثبتی-10434-فرعی-بخش-ده'>مزایده آپارتمان به پلاک ثبتی 10434 فرعی بخش ده / مزایده,مزایده آپارتمان به پلاک ثبتی 10434 فرعی بخش ده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028956/مزایده-اجاره-میدان-گندم-خشکبار-و-باسکول-60-تنی'>مزایده اجاره میدان گندم، خشکبار و باسکول 60 تنی  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره میدان گندم، خشکبار و باسکول 60 تنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028960/مزایده-آپارتمان'>مزایده آپارتمان  / مزایده,مزایده آپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028961/مزایده-فروش-دو-عدد-میکروسکوپ--نوبت-دوم'>مزایده فروش دو عدد میکروسکوپ - نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش دو عدد میکروسکوپ - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028962/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-264-65مترمربع'>مزایده منزل مسکونی مساحت 264.65مترمربع / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 264.65مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028963/مزایده-اجاره-مکان'>مزایده اجاره مکان / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره مکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028968/مزایده-یک-شعیر-از-96-شعیر-اراضی-بصورت-مشاعی'>مزایده یک شعیر از 96 شعیر اراضی بصورت مشاعی / مزایده,مزایده یک شعیر از 96 شعیر اراضی بصورت مشاعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028971/مزایده-ششدانگ-مغازه-تجاری-40-متر-نوبت-سوم'>مزایده ششدانگ مغازه تجاری 40 متر نوبت سوم / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه تجاری 40 متر نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028973/مزایده-واگذاری-8-غرفه-اغذیه-فروشی--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری  8 غرفه اغذیه فروشی - نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری  8 غرفه اغذیه فروشی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028975/مزایده-مازاد-سوم-از-پلاک-ثبتی-1895-فرعی-نوبت-اول'>مزایده مازاد سوم از پلاک ثبتی 1895 فرعی نوبت اول / مزایده,مزایده مازاد سوم از پلاک ثبتی 1895 فرعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028976/مزایده-یک-باب-سالن-ورزشی-ژیمناستیک'>مزایده یک باب سالن ورزشی ژیمناستیک / مزایده, مزایده یک باب سالن ورزشی ژیمناستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028977/مزایده-فروش-ماساژور-و---نوبت-دوم'>مزایده فروش ماساژور و ... نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش ماساژور و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028978/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-مساحت-408-متر-بخش-یک'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان مساحت 408 متر بخش یک / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان مساحت 408 متر بخش یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028981/مزایده-فروش-محصول--'>مزایده فروش محصول ... / مزایده, مزایده فروش محصول ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028983/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-سواری-رنو'>مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری رنو / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری رنو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028986/مزایده-مجمع-آوری-پسماندهای-خشک-قابل-بازیافت'>مزایده مجمع آوری پسماندهای خشک قابل بازیافت / آگهی مزایده , مزایده مجمع آوری پسماندهای خشک قابل بازیافت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028989/مزایده-اجاره-تابلوهای-متعلق-به-شهرداری-مرحله-دوم--نوبت-دوم'>مزایده اجاره تابلوهای متعلق به شهرداری مرحله دوم - نوبت دوم  / مزایده, مزایده اجاره تابلوهای متعلق به شهرداری مرحله دوم - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028990/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بانک-ملی-ایران'>مزایده فروش املاک مازاد بانک ملی ایران / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بانک ملی ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028993/مزایده-فروش-سرقفلی-18-باب-محل-مغازه-نوبت-دوم-96-10-27'>مزایده فروش سرقفلی 18 باب محل مغازه نوبت دوم 96.10.27 / مزایده,مزایده فروش سرقفلی 18 باب محل مغازه نوبت دوم 96.10.27</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029009/مزایده-ششدانگ-زمین-صنعتی-1654-55متر'>مزایده ششدانگ زمین صنعتی 1654.55متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین صنعتی 1654.55متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029013/مزایده-تعداد-9-دستگاه-از-خودروهای-سواری-فرسوده'>مزایده تعداد 9 دستگاه از خودروهای سواری فرسوده  / آگهی مزایده عمومی , مزایده تعداد 9 دستگاه از خودروهای سواری فرسوده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029015/مزایده-دو-دستگاه-خودرو'>مزایده دو دستگاه خودرو / مزایده عمومی ، مزایده دو دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029018/مزایده-فروش-سه-قطعه-زمین-مسکونی-و-یکباب-واحد-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش سه قطعه زمین مسکونی و یکباب واحد تجاری نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش سه قطعه زمین مسکونی و یکباب واحد تجاری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029023/مزایده-مغازه-تجاری-مساحت-15-5-مترمربع'>مزایده مغازه تجاری مساحت 15.5 مترمربع / مزایده,مزایده مغازه تجاری مساحت 15.5 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029027/مزایده-فروش-اجاره-بها-و-ارزش-سرقفلی-سه-باب-مغازه'>مزایده فروش اجاره بها و ارزش سرقفلی سه باب مغازه  / آگهی مزایده, مزایده فروش اجاره بها و ارزش سرقفلی سه باب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029029/مزایده-اراضی-مزروعی-و-زمین-قطعه-شصت-و-شش-تفکیکی'>مزایده اراضی مزروعی و زمین قطعه شصت و شش تفکیکی / مزایده,مزایده اراضی مزروعی و زمین قطعه شصت و شش تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029033/مزایده-فروش-سه-دستگاه-خودرو'>مزایده فروش سه دستگاه خودرو     / مزایده فروش سه دستگاه خودرو    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029036/مزایده-باغ-سردرختی-مساحت-4575-متر'>مزایده باغ سردرختی مساحت 4575 متر / مزایده,مزایده باغ سردرختی مساحت 4575 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029037/مزایده-فضای-تبلیغاتی-10دستگاه-بیلبورد-و-20-دستگاه-استند--نوبت-اول-چاپ-اول'>مزایده فضای تبلیغاتی 10دستگاه بیلبورد و 20 دستگاه استند...نوبت اول چاپ اول / آگهی مزایده کتبی, مزایده فضای تبلیغاتی 10دستگاه بیلبورد و 20 دستگاه استند...نوبت اول چاپ اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029039/مزایده-اقلام-برقی-مازاد'>مزایده اقلام برقی مازاد  / مزایده , مزایده اقلام برقی مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029043/مزایده-پلاک-ثبتی-118-فرعی-بخش-20-تبریز'>مزایده پلاک ثبتی 118 فرعی بخش 20 تبریز  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 118 فرعی بخش 20 تبریز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029052/فراخوان-شناسایی-سرمایه-گذار-تکمیل-بخشی-از-تاسیسات-فاضلاب'>فراخوان شناسایی سرمایه گذار تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب / آگهی فراخوان , فراخوان شناسایی سرمایه گذار تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029061/اصلاحیه-مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مازاد-و-تملیکی-استان'>اصلاحیه مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد و تملیکی استان  / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد و تملیکی استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029067/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-468-34-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 468.34 متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 468.34 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029072/مزایده-سه-دانگ-پلاک-ثبتی-و-یکباب-پاساژ'>مزایده سه دانگ پلاک ثبتی و یکباب پاساژ / مزایده,مزایده سه دانگ پلاک ثبتی و یکباب پاساژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029078/مزایده-ساختمان-ملکی-بخش-ثبتی-هشت-ناحیه-یک'>مزایده ساختمان ملکی بخش ثبتی هشت ناحیه یک  / مزایده,مزایده ساختمان ملکی بخش ثبتی هشت ناحیه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029084/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-1-6834'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1/6834  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1/6834 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029089/مزایده-ششدانگ-کارگاه-تراشکاری'>مزایده ششدانگ کارگاه تراشکاری / مزایده,مزایده ششدانگ کارگاه تراشکاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029096/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-85-46متر-قطعه-شش'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 85.46متر قطعه شش / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 85.46متر قطعه شش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029111/مزایده-پلاک-1822-4-بخش-چهار-اسناد-ذمه'>مزایده پلاک 1822/4 بخش چهار اسناد ذمه / مزایده,مزایده پلاک 1822/4 بخش چهار اسناد ذمه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029133/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-5-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 5 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 5 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029138/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-12-ثبت-بابلسر'>مزایده پلاک ثبتی بخش 12 ثبت بابلسر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 12 ثبت بابلسر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029144/مزایده-ساختمان-عرصه-362-متر-نوبت-اول'>مزایده ساختمان عرصه 362 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ساختمان عرصه 362 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029149/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-1380-30متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 1380.30متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 1380.30متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029154/مزایده-ساختمان-مسکونی-عرصه-77-متر'>مزایده ساختمان مسکونی عرصه 77 متر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی عرصه 77 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029160/مزایده-فروش-املاک-شامل-زمین-دفتر-کار-و-واحد-تجاری-و-ساختمان-تجدید'>مزایده فروش املاک شامل زمین.دفتر کار و واحد تجاری و ساختمان تجدید / مزایده,مزایده فروش املاک شامل زمین.دفتر کار و واحد تجاری و ساختمان تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029167/مزایده-واگذاری-تعداد-محدودی-از-زمین-های-خدماتی-نقد-و-اقساط'>مزایده واگذاری تعداد محدودی از زمین های خدماتی نقد و اقساط  / مزایده,مزایده واگذاری تعداد محدودی از زمین های خدماتی نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029170/مزایده-ششدانگ-پلاک-به-شماره-566-فرعی-از-118-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک به شماره 566 فرعی از 118 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک به شماره 566 فرعی از 118 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029178/مزایده-4-سهم-مشاع-از-تمامی-ده-سهم-پلاک-308-فرعی'>مزایده 4 سهم مشاع از تمامی ده سهم پلاک 308 فرعی / مزایده,مزایده 4 سهم مشاع از تمامی ده سهم پلاک 308 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029215/مزایده-فروش-محصول-نخود-آبی-و-دیم--'>مزایده فروش محصول نخود آبی و دیم... / مزایده، مزایده فروش محصول نخود آبی و دیم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029261/مزایده-عمومی-غرفه-های-پایانه-مسافربری'>مزایده عمومی غرفه های پایانه مسافربری / آگهی مزایده عمومی, مزایده عمومی غرفه های پایانه مسافربری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029277/استعلام-تامین-و-پشتیبانی-ارتباط-اینترنت'>استعلام تامین و پشتیبانی ارتباط اینترنت  / استعلام , استعلام تامین و پشتیبانی ارتباط اینترنت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029278/مناقصه-عمومی-اجرای-آسفالت-معابر'>مناقصه عمومی اجرای آسفالت معابر  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اجرای آسفالت معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029279/استعلام-کفش-البرز-از-سایز-40-تا-45'>استعلام کفش البرز از سایز 40 تا 45 / استعلام,استعلام کفش البرز از سایز 40 تا 45</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029280/استعلام-کمربند-حفاظتی--'>استعلام کمربند حفاظتی... / استعلام,استعلام کمربند حفاظتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029281/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-اجرای-آسفالت-معابر'>مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای آسفالت معابر / مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای آسفالت معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029282/استعلام-ساخت-و-بهسازی-ساختمان-ایمنی'>استعلام ساخت و بهسازی ساختمان ایمنی / استعلام, استعلام ساخت و بهسازی ساختمان ایمنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029283/استعلام-خرید-تعدادی-شیرآلات'>استعلام خرید تعدادی شیرآلات / استعلام,استعلام خرید تعدادی شیرآلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029284/استعلام-توسعه-برق--'>استعلام توسعه برق ... / استعلام,استعلام توسعه برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029285/استعلام-خرید-یکدستگاه-اسکنر'>استعلام خرید یکدستگاه اسکنر / استعلام , استعلام خرید یکدستگاه اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029286/استعلام​-عملیات-اجرایی-ساماندهی-نحوه'>استعلام​ عملیات اجرایی ساماندهی نحوه / استعلام,استعلام​ عملیات اجرایی ساماندهی نحوه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029287/استعلام-مواد-آزمایشگاهی--'>استعلام مواد  آزمایشگاهی ... / استعلام,استعلام مواد  آزمایشگاهی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029288/استعلام-تمدید-بیمه-نامه-شخص-ثالث-خودرو'>استعلام تمدید بیمه نامه شخص ثالث خودرو / استعلام,استعلام تمدید بیمه نامه شخص ثالث خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029289/استعلام-چمن-مصنوعی-ورزشی'>استعلام چمن مصنوعی ورزشی  / استعلام,استعلام چمن مصنوعی ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029290/استعلام-دستگاه-ساعت-حضور-غیاب-اثر-انگش--'>استعلام دستگاه ساعت حضور غیاب اثر انگش...   / استعلام, استعلامدستگاه ساعت حضور غیاب اثر انگش... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029291/استعلام-کد-مشابه-خرید-دوربین-فایل-پیوست'>استعلام کد مشابه، خرید دوربین فایل پیوست / استعلام,استعلام کد مشابه، خرید دوربین فایل پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029292/استعلام-سامانه-توزیع-آب-کارتی'>استعلام سامانه توزیع آب کارتی / استعلام, استعلام سامانه توزیع آب کارتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029293/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-اجرای-آسفالت-معابر-روستاهای-کرمانشاه'>مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای آسفالت معابر روستاهای کرمانشاه / مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای آسفالت معابر روستاهای کرمانشاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029294/فراخوان-اجرای-آسفالت-معابر-روستاها'>فراخوان اجرای آسفالت معابر روستاها / فراخوان اجرای آسفالت معابر روستاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029295/استعلام-تجهیزات-خانگی--'>استعلام تجهیزات خانگی... / استعلام, استعلام تجهیزات خانگی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029296/استعلام-تهیه-مصالح'>استعلام تهیه مصالح  / استعلام , استعلام تهیه مصالح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029297/استعلام-تجهیزات-کامپیوتر--'>استعلام تجهیزات کامپیوتر ... / استعلام,استعلام تجهیزات کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029298/استعلام-بازسازی-و-رفع-نقایص-ساختمانی'>استعلام بازسازی و رفع نقایص ساختمانی / استعلام, استعلام بازسازی و رفع نقایص ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029299/استعلام-لپ-تاپ'>استعلام لپ تاپ  / استعلام,  استعلام لپ تاپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029300/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری  / استعلام ,استعلام کامپیوتر و فناوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029301/استعلام-2-دستگاه-فن-کویل-ساران--'>استعلام 2 دستگاه فن کویل ساران ... / استعلام,استعلام 2 دستگاه فن کویل ساران ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029302/استعلام-تهیه-مصالح'>استعلام تهیه مصالح  / استعلام , استعلام تهیه مصالح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029303/استعلام-تجهیزات-سیستم-ارتباطی-VOIP'>استعلام تجهیزات سیستم ارتباطی VOIP / استعلام, استعلام تجهیزات سیستم ارتباطی VOIP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029304/استعلام-تکمیل-اردوگاه-بیژن'>استعلام تکمیل اردوگاه بیژن / استعلام ,استعلام تکمیل اردوگاه بیژن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029305/استعلام-​پایه-تلسکوپی-کششی'>استعلام ​پایه تلسکوپی کششی / استعلام، استعلام ​پایه تلسکوپی کششی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029306/استعلام-جدول-و-کانیو-معابر--'>استعلام جدول و کانیو معابر ... / استعلام,استعلام جدول و کانیو معابر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029307/استعلام-دیگ-خورشت-پز--'>استعلام دیگ خورشت پز ... / استعلام,استعلام دیگ خورشت پز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029308/استعلام-انواع-شیلنگ-فلاکسیبل'>استعلام انواع شیلنگ فلاکسیبل / استعلام , استعلام انواع شیلنگ فلاکسیبل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029309/استعلام-خطکشی-سرعت-کاههای-سطح-شهر-جدید'>استعلام خطکشی سرعت کاههای سطح شهر جدید / استعلام ,استعلام خطکشی سرعت کاههای سطح شهر جدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029310/استعلام-گیت-کنترل-تردد'>استعلام گیت کنترل تردد / استعلام, استعلام گیت کنترل تردد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029311/استعلام-سامانه-کدپستی-و-صدور-گواهی'>استعلام سامانه کدپستی و صدور گواهی / استعلام ,استعلام سامانه کدپستی و صدور گواهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029312/فراخوان-اجرای-آسفالت-معابر-روستاها'>فراخوان اجرای آسفالت معابر روستاها / فراخوان اجرای آسفالت معابر روستاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029313/استعلام-میز-فایل-ام-دی-اف'>استعلام میز فایل ام دی اف / استعلام، استعلام میز فایل ام دی اف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029314/مناقصه-عمومی-اجرای-آسفالت-معابر-روستاها'>مناقصه عمومی اجرای آسفالت معابر روستاها  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اجرای آسفالت معابر روستاها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029315/استعلام-انجام-عملیات-نصب-علائم-و-تجهیز--'>استعلام انجام عملیات نصب علائم و تجهیز... / استعلام, استعلام انجام عملیات نصب علائم و تجهیز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029316/استعلام-5-دستگاه-ALL-IN-ONE--'>استعلام 5 دستگاه ALL IN ONE ... / استعلام,استعلام 5 دستگاه ALL IN ONE ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029317/استعلام-برچسب-کاغذی'>استعلام برچسب کاغذی  / استعلام, استعلام برچسب کاغذی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029318/استعلام-اجرا-و-ترمیم-و-بازسازی-کف-توالت'>استعلام اجرا و ترمیم و بازسازی کف توالت  / استعلام ,استعلام اجرا و ترمیم و بازسازی کف توالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029319/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا--'>استعلام اجرای طرح هادی روستا... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029320/استعلام-تهیه-مصالح'>استعلام تهیه مصالح  / استعلام , استعلام تهیه مصالح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029321/استعلام-دستگاه-نوار-قلب-تک-کاناله'>استعلام دستگاه نوار قلب تک کاناله / استعلام، استعلام دستگاه نوار قلب تک کاناله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029322/استعلام-لوازم-التحریر--'>استعلام لوازم التحریر ... / استعلام,استعلام لوازم التحریر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029323/استعلام-لباس-7-میل-غواصی-3-ثوب-سیلندر'>استعلام لباس 7 میل غواصی 3 ثوب- سیلندر / استعلام, استعلام لباس 7 میل غواصی 3 ثوب- سیلندر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029324/استعلام-250-مورد-مهد-کودک-و-تجهیزات'>استعلام 250 مورد مهد کودک و تجهیزات / استعلام ،استعلام 250 مورد مهد کودک و تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029325/استعلام-کنتاکتور'>استعلام کنتاکتور  / استعلام, استعلام کنتاکتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029326/استعلام-لوله-آزمایشگاهی--'>استعلام لوله آزمایشگاهی ... / استعلام,استعلام لوله آزمایشگاهی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029327/استعلام-مودم'>استعلام مودم / استعلام, استعلام مودم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029328/استعلام-میکروفن-مشتی--باتری-بیسم'>استعلام میکروفن مشتی - باتری بیسم / استعلام , استعلام میکروفن مشتی - باتری بیسم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029329/استعلام-تبلت-مدل'>استعلام تبلت مدل / استعلام, استعلام تبلت مدل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029330/مناقصه-عمومی-عملیات-طراحی-و-مهندسی-تامین-تجهیزات-نصب-و-تست-و-راه-اندازی--'>مناقصه عمومی عملیات طراحی و مهندسی، تامین تجهیزات، نصب و تست و راه اندازی... / مناقصه عمومی,مناقصه عمومی عملیات طراحی و مهندسی، تامین تجهیزات، نصب و تست و راه اندازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029331/استعلام-اجرای-طرح-تجهیز--نوسازی-و--'>استعلام اجرای طرح تجهیز ، نوسازی و ...  / استعلام, استعلام اجرای طرح تجهیز ، نوسازی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029332/استعلام-بررسی-اکتشافی-و-شناسایی-مواد--'>استعلام بررسی اکتشافی و شناسایی مواد ... / استعلام,استعلام بررسی اکتشافی و شناسایی مواد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029333/استعلام-225-بسته-ست-اصلاح-سر'>استعلام 225 بسته ست اصلاح سر  / استعلام, استعلام 225 بسته ست اصلاح سر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029334/استعلام-زیرشلواری'>استعلام زیرشلواری  / استعلام, استعلام زیرشلواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029335/استعلام-تعمیرات-حوضچه-آرامش-شیرخانه'>استعلام تعمیرات حوضچه آرامش شیرخانه / استعلام, استعلام تعمیرات حوضچه آرامش شیرخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029336/استعلام-تجهیزات-و-وسایل'>استعلام تجهیزات و وسایل / استعلام, استعلام تجهیزات و وسایل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029337/استعلام-تشک-رویا'>استعلام تشک رویا  / استعلام, استعلام تشک رویا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029338/استعلام-تعمیرات-تاسیسات-مکانیکی-سالن-2'>استعلام تعمیرات تاسیسات مکانیکی سالن 2 / استعلام, استعلام تعمیرات تاسیسات مکانیکی سالن 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029339/استعلام-5-دستگاه-کامپیوتر'>استعلام 5 دستگاه کامپیوتر / استعلام، استعلام 5 دستگاه کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029340/استعلام-پلاستیک-و-ملامین'>استعلام پلاستیک و ملامین / استعلام,استعلام پلاستیک و ملامین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029341/استعلام-لوازم-قواصی-و-نجات'>استعلام لوازم قواصی و نجات / استعلام,استعلام لوازم قواصی و نجات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029342/استعلام-​صندلی-دانشجویی-فایبرگلاس'>استعلام ​صندلی دانشجویی فایبرگلاس / استعلام، استعلام ​صندلی دانشجویی فایبرگلاس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029343/استعلام-کپه-کاری'>استعلام کپه کاری / استعلام, استعلام کپه کاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029344/استعلام-تجهیزات-لوازم-الکترونیکی'>استعلام تجهیزات لوازم الکترونیکی  / استعلام ,استعلام تجهیزات لوازم الکترونیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029345/استعلام-برنج'>استعلام برنج  / استعلام,استعلام برنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029346/استعلام-سویچ-و-ماژول'>استعلام سویچ و ماژول / استعلام، استعلام سویچ و ماژول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029347/استعلام​-گوشت-گوساله-منجمد-برزیلی-کارتن'>استعلام​ گوشت گوساله منجمد برزیلی کارتن / استعلام , استعلام ​گوشت گوساله منجمد برزیلی کارتن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029348/استعلام-ساعت-باران-سنج-شناور-لمینوگراف'>استعلام ساعت باران سنج شناور لمینوگراف / استعلام,استعلام ساعت باران سنج شناور لمینوگراف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029349/استعلام-نقشه-برداری-روستای-مهر'>استعلام نقشه برداری روستای مهر / استعلام, استعلام نقشه برداری روستای مهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029350/استعلام-لوازم-و-تجهیزات-مرتبط-با-صوت'>استعلام لوازم و تجهیزات مرتبط با صوت  / استعلام,استعلام لوازم و تجهیزات مرتبط با صوت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029351/استعلام-دستگاه-الکترولیزر-نمک-طعام'>استعلام دستگاه الکترولیزر نمک طعام  / استعلام,استعلام دستگاه الکترولیزر نمک طعام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029352/استعلام-​در-برقی-کرکره-ای-اتوماتیک-شفاف--'>استعلام ​در برقی کرکره ای اتوماتیک شفاف... / استعلام، استعلام ​در برقی کرکره ای اتوماتیک شفاف...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029353/استعلام-بقایای-محصولات-کشاورزی'>استعلام بقایای محصولات کشاورزی  / استعلام , استعلام بقایای محصولات کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029354/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-احداث-مرکز-انتظامی-شهر-جدید-ایوانکی'>مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مرکز انتظامی شهر جدید ایوانکی / مناقصه عمومی,مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مرکز انتظامی شهر جدید ایوانکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029355/استعلام-ورق-MDF40'>استعلام ورق MDF40  / استعلام, استعلام ورق MDF40 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029356/استعلام-کانکس'>استعلام کانکس / استعلام,استعلام کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029357/مناقصه-حمل-روزانه-100-متر-مکعب-(-سالیانه36-500-متر-مکعب)-اسید-تولیدی'>مناقصه حمل روزانه 100 متر مکعب ( سالیانه36.500 متر مکعب) اسید تولیدی  / مناقصه,مناقصه حمل روزانه 100 متر مکعب ( سالیانه36.500 متر مکعب) اسید تولیدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029358/استعلام-واگذاری-خرید-خدمات-ثبت-و-تنظیم-نسخ-کلینیکی'>استعلام واگذاری خرید خدمات ثبت و تنظیم نسخ کلینیکی  / آگهی استعلام ، استعلام واگذاری خرید خدمات ثبت و تنظیم نسخ کلینیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029359/استعلام-​​مشاوره-جهت-مطالعه-و-طراحی-مقاوم'>استعلام ​​مشاوره جهت مطالعه و طراحی مقاوم / استعلام، استعلام ​​مشاوره جهت مطالعه و طراحی مقاوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029360/استعلام-تکمیل-استخر-ذخیره-آب'>استعلام تکمیل استخر ذخیره آب  / استعلام, استعلام تکمیل استخر ذخیره آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029361/استعلام-تکمیل-بخشی-از-کارهای-ساختمانی'>استعلام تکمیل بخشی از کارهای ساختمانی / استعلام,استعلام تکمیل بخشی از کارهای ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029362/استعلام-مسک-تمام-صورت-JSP-با-فیلتر-4-حالت---'>استعلام مسک تمام صورت JSP با فیلتر 4 حالت .... / استعلام , استعلام مسک تمام صورت JSP با فیلتر 4 حالت ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029363/استعلام-4CHADC-2CHDAC-XC7K160-2FFG6761--'>استعلام 4CHADC-2CHDAC XC7K160-2FFG6761 ... / استعلام,استعلام 4CHADC-2CHDAC XC7K160-2FFG6761 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029364/استعلام-دوربین-عکاسی'>استعلام دوربین عکاسی  / استعلام ,استعلام دوربین عکاسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029365/استعلام-اقلام-درخواستی-برای-شارژ-انبار'>استعلام اقلام درخواستی برای شارژ انبار / استعلام, استعلام اقلام درخواستی برای شارژ انبار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029366/استعلام-سم-علف-کش-مایع-یک-لیتری'>استعلام سم علف کش مایع یک لیتری  / استعلام,استعلام سم علف کش مایع یک لیتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029367/استعلام-تعداد-10-قلم-لوازم-پذیرائی'>استعلام تعداد 10 قلم لوازم پذیرائی / استعلام, استعلام تعداد 10 قلم لوازم پذیرائی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029368/فراخوان-مناقصه-خرید-الکتروموتور-همزن-اختلاط-سریع-با-گیربکس'>فراخوان مناقصه خرید الکتروموتور همزن اختلاط سریع با گیربکس  / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه خرید الکتروموتور همزن اختلاط سریع با گیربکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029369/استعلام-لوله-فولادی-آبکش'>استعلام لوله فولادی آبکش / استعلام, استعلام لوله فولادی آبکش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029370/استعلام-باکس-هتلی'>استعلام باکس هتلی  / استعلام,استعلام باکس هتلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029371/استعلام-گوشت-منجمد-گوساله'>استعلام گوشت منجمد گوساله / استعلام, استعلام گوشت منجمد گوساله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029372/استعلام-پیچ-و-مهره'>استعلام پیچ و مهره / استعلام,استعلام پیچ و مهره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029373/استعلام-ساخت-31-عدد-تندیس--'>استعلام ساخت 31 عدد تندیس ... / استعلام,استعلام ساخت 31 عدد تندیس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029374/استعلام-خرید-ترانسفورماتور-کم-تلفات'>استعلام خرید ترانسفورماتور کم تلفات / استعلام,استعلام خرید ترانسفورماتور کم تلفات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029375/استعلام-تعمیرات-اماکن-ورزشی'>استعلام تعمیرات اماکن ورزشی / استعلام ، استعلام تعمیرات اماکن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029376/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا--'>استعلام اجرای طرح هادی روستا... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029377/استعلام-نصب-دیوارپوش-با-اذران-پلاست'>استعلام نصب دیوارپوش با اذران پلاست  / استعلام , استعلام نصب دیوارپوش با اذران پلاست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029378/استعلام-بهسازی-و-نوسازی-طبقه-پنجم'>استعلام بهسازی و نوسازی طبقه پنجم / استعلام , استعلام بهسازی و نوسازی طبقه پنجم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029379/استعلام-پروژه-نهالکاری-در-محدوده-طرح'>استعلام پروژه نهالکاری در محدوده طرح / استعلام,استعلام پروژه نهالکاری در محدوده طرح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029380/استعلام-پنیر-خامه-ای-30-گرمی'>استعلام پنیر خامه ای 30 گرمی / استعلام,استعلام پنیر خامه ای 30 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029381/استعلام-لیوان-یکبار-مصرف'>استعلام لیوان یکبار مصرف  / استعلام, استعلام لیوان یکبار مصرف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029382/استعلام​-لوله-کشی-آب-سرد-و-گرم'>استعلام​ لوله کشی آب سرد و گرم / استعلام ، استعلام​ لوله کشی آب سرد و گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029383/استعلام-واگذاری-145پرونده'>استعلام واگذاری 145پرونده  / استعلام ،استعلام واگذاری 145پرونده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029384/استعلام-محصولات-شیمیایی'>استعلام محصولات شیمیایی / استعلام,استعلام محصولات شیمیایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029385/استعلام-خرید-مصالح-آسفالتی'>استعلام خرید مصالح آسفالتی  / استعلام , استعلام خرید مصالح آسفالتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029386/استعلام-تجهیزات-و-وسایل'>استعلام تجهیزات و وسایل / استعلام, استعلام تجهیزات و وسایل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029387/استعلام-حفر-چاه-با-کول-گذاری-و-حمل--'>استعلام حفر چاه با کول گذاری و حمل... / استعلام, استعلام حفر چاه با کول گذاری و حمل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029388/استعلام-تکمیل-ساختمان--'>استعلام تکمیل ساختمان ... / استعلام,استعلام تکمیل ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029389/استعلام-خرید-15-دستگاه-دوربین-مداربسته'>استعلام خرید 15 دستگاه دوربین مداربسته / استعلام,استعلام خرید 15 دستگاه دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029390/استعلام-لوازم-و-تجهیزات-مورد-نیاز-شبکه'>استعلام لوازم و تجهیزات مورد نیاز شبکه  / استعلام, استعلام لوازم و تجهیزات مورد نیاز شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029391/استعلام-واگذاری-170-پرونده--'>استعلام واگذاری 170 پرونده ... / استعلام,استعلام واگذاری 170 پرونده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029392/استعلام-اکسس-پوینت'>استعلام اکسس پوینت / استعلام , استعلام اکسس پوینت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029393/استعلام-​طراحی-تهیه-و-اجرای-تابلوی-پایه--'>استعلام ​طراحی، تهیه و اجرای تابلوی پایه... / استعلام, استعلام ​طراحی، تهیه و اجرای تابلوی پایه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029394/استعلام-خرید-تجهیزات-جهت-اتصال-فیبر--'>استعلام خرید تجهیزات جهت اتصال فیبر ... / استعلام,استعلام خرید تجهیزات جهت اتصال فیبر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029395/استعلام-لوح-برنجی'>استعلام لوح برنجی  / استعلام, استعلام لوح برنجی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029396/استعلام-مادربرد-گیگابایت-H110-S2PT'>استعلام مادربرد گیگابایت H110-S2PT / استعلام,استعلام مادربرد گیگابایت H110-S2PT</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029397/استعلام-الکتروموتور-با-فن'>استعلام الکتروموتور با فن / استعلام , استعلام الکتروموتور با فن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029398/استعلام-سمعک-پشت-گوشی'>استعلام سمعک پشت گوشی / استعلام , استعلام سمعک پشت گوشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029399/استعلام-الکتروپمپ-شناور'>استعلام الکتروپمپ شناور  / استعلام, استعلام الکتروپمپ شناور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029400/استعلام-نوار-شاخص-پروازی'>استعلام نوار شاخص پروازی / استعلام,استعلام نوار شاخص پروازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029401/مناقصه-خرید-دریچه-فاضلابی-چدنی'>مناقصه  خرید دریچه فاضلابی چدنی / مناقصه  خرید دریچه فاضلابی چدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029402/استعلام-دستگاه-شخصی-ساز-صدور-چک-ROTTOT--'>استعلام دستگاه شخصی ساز صدور چک ROTTOT ... / استعلام,استعلام دستگاه شخصی ساز صدور چک ROTTOT ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029403/استعلام-کت-و-شلوار-و-شلوار-و-تک-فاستون'>استعلام کت و شلوار و شلوار و تک فاستون / استعلام , استعلام کت و شلوار و شلوار و تک فاستون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029404/استعلام-مواد-مصرفی-دندانپزشکی-طبق-لیست'>استعلام مواد مصرفی دندانپزشکی طبق لیست / استعلام,استعلام مواد مصرفی دندانپزشکی طبق لیست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029405/استعلام-لوله-کشی-شوفاژ-ساختمان-اداری--'>استعلام لوله کشی شوفاژ ساختمان اداری ... / استعلام,استعلام لوله کشی شوفاژ ساختمان اداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029406/استعلام-دیسک-سخت-سرور'>استعلام دیسک سخت سرور / استعلام ,استعلام دیسک سخت سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029407/استعلام-دوربین-فیلمبرداری-سونی'>استعلام دوربین فیلمبرداری سونی / استعلام، استعلام دوربین فیلمبرداری سونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029408/استعلام-جدول-و-کانیو-بتنی-و-پیاده-روشن'>استعلام جدول و کانیو بتنی و پیاده روشن / استعلام,استعلام جدول و کانیو بتنی و پیاده روشن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029409/استعلام-کانکس-سرویس-بهداشتی'>استعلام کانکس سرویس بهداشتی / استعلام , استعلام کانکس سرویس بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029410/استعلام-چست-لید-متوسط'>استعلام چست لید متوسط  / استعلام,استعلام چست لید متوسط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029411/استعلام-تکمیل-بند-انحرافی-کانال'>استعلام تکمیل بند انحرافی کانال  / استعلام ,استعلام تکمیل بند انحرافی کانال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029412/استعلام-تهیه-مصالح-و-اجرای--'>استعلام تهیه مصالح و اجرای ... / استعلام,استعلام تهیه مصالح و اجرای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029413/استعلام-توسعه-برق--'>استعلام توسعه برق ... / استعلام,استعلام توسعه برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029414/استعلام-هوز-کنفی-و--'>استعلام هوز کنفی و ... / استعلام,استعلام هوز کنفی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029415/استعلام-آب-رسانی-مدیریت'>استعلام آب رسانی، مدیریت / استعلام,استعلام آب رسانی، مدیریت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029416/استعلام-صندلی-گردان-کدل-709'>استعلام صندلی گردان کدل 709 / استعلام , استعلام صندلی گردان کدل 709</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029417/استعلام-بشکه-میله-ترافیکی-نوار-زرد'>استعلام بشکه، میله ترافیکی، نوار زرد / استعلام، استعلام بشکه، میله ترافیکی، نوار زرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029418/استعلام-شبکه-مراقبت--'>استعلام شبکه مراقبت... / استعلام, استعلام شبکه مراقبت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029419/استعلام-مواد-مصرفی-دندانپزشکی'>استعلام مواد مصرفی دندانپزشکی  / استعلام,استعلام مواد مصرفی دندانپزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029420/استعلام-تعداد-۳-دستگاه-سوییچ'>استعلام تعداد ۳ دستگاه سوییچ  / استعلام ,استعلام تعداد ۳ دستگاه سوییچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029421/استعلام-عملیات-تکمیل-ساختمان-آتشنشانی--'>استعلام عملیات تکمیل ساختمان آتشنشانی... / استعلام,استعلام عملیات تکمیل ساختمان آتشنشانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029422/استعلام-تجهیزات-الکترونیکی'>استعلام تجهیزات الکترونیکی  / استعلام ,استعلام تجهیزات الکترونیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029423/استعلام-قطعات-سرور'>استعلام قطعات سرور / استعلام,استعلام قطعات سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029424/استعلام-رب-گوجه'>استعلام رب گوجه / استعلام,استعلام رب گوجه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029425/استعلام-تهیه-دوربین-مداربسته-و-آژیر--'>استعلام تهیه دوربین مداربسته و آژیر ... / استعلام، استعلام تهیه دوربین مداربسته و آژیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029426/استعلام-تعمیرات-سالن-ورزشی'>استعلام تعمیرات سالن ورزشی / استعلام , استعلام تعمیرات سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029427/استعلام-پروژه-برق-رسانی'>استعلام پروژه برق رسانی  / استعلام، استعلام پروژه برق رسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029428/استعلام-یک-دستگاه-برش-مستقیم'>استعلام یک دستگاه برش مستقیم  / استعلام , استعلام یک دستگاه برش مستقیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029429/استعلام-کابل-35-4-افشار-نژاد'>استعلام کابل 35*4 افشار نژاد  / استعلام, استعلام کابل 35*4 افشار نژاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029430/مناقصه--خرید-لوله-پلی-اتیلن-110و90-و63-و-شیرفلکه-چدنی'>مناقصه   خرید لوله پلی اتیلن 110و90 و63 و شیرفلکه چدنی / مناقصه    خرید لوله پلی اتیلن 110و90 و63 و شیرفلکه چدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029431/استعلام-تجهیزات-آزمایشگاهی'>استعلام تجهیزات آزمایشگاهی / استعلام , استعلام تجهیزات آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029432/استعلام-لپ-تاپ'>استعلام لپ تاپ  / استعلام,  استعلام لپ تاپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029433/استعلام-کاغذ-تحریر'>استعلام کاغذ تحریر / استعلام , استعلام کاغذ تحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029434/استعلام-عملیات-پلاک-کوبی-و-ثبت-مشخصات'>استعلام عملیات پلاک کوبی و ثبت مشخصات / استعلام ,استعلام عملیات پلاک کوبی و ثبت مشخصات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029435/استعلام-طراحی-نقشه-های-چهارگانه--'>استعلام طراحی نقشه های چهارگانه ... / استعلام,استعلام طراحی نقشه های چهارگانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029436/مناقصه-خرید-دو-دستگاه-سرور-HP-DL380'>مناقصه خرید دو دستگاه سرور HP DL380 / آگهی مناقصه,مناقصه خرید دو دستگاه سرور HP DL380</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029437/استعلام-تجهیزات-آزمایشگاهی'>استعلام تجهیزات آزمایشگاهی  / استعلام , استعلام تجهیزات آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029438/استعلام-خرید-درب-و-پنجره-upvc'>استعلام خرید درب و پنجره upvc / استعلام,استعلام خرید درب و پنجره upvc</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029439/استعلام-تکمیل-سالن'>استعلام تکمیل سالن  / استعلام , استعلام تکمیل سالن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029440/استعلام-بکارگیری-3-دستگاه-خودروی-استیجاری'>استعلام بکارگیری 3 دستگاه خودروی استیجاری / استعلام,استعلام بکارگیری 3 دستگاه خودروی استیجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029441/استعلام-احداث-پاسگاه-پلیس-راه'>استعلام احداث پاسگاه پلیس راه  / استعلام, استعلام احداث پاسگاه پلیس راه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029442/استعلام-منبع-تغذیه-گرین'>استعلام منبع تغذیه گرین / استعلام ,استعلام منبع تغذیه گرین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029443/استعلام-خرید-خدمات-جهت-آماده-سازی-زمین'>استعلام خرید خدمات جهت آماده سازی زمین / استعلام,استعلام خرید خدمات جهت آماده سازی زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029444/استعلام-انجام-عملیات-تهیه-و-بازسازی'>استعلام انجام عملیات تهیه و بازسازی / استعلام , استعلام انجام عملیات تهیه و بازسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029445/استعلام-تمدید-لایسنس-آنتی-ویروس-کاسپرس'>استعلام تمدید لایسنس آنتی ویروس کاسپرس / استعلام, استعلام تمدید لایسنس آنتی ویروس کاسپرس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029446/استعلام-تعداد-84-عدد-صندلی-آمفی-تئاتر-ب--'>استعلام تعداد 84 عدد صندلی آمفی تئاتر ب...  / استعلام, استعلام تعداد 84 عدد صندلی آمفی تئاتر ب... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029447/استعلام-انواع-پچ-کورد'>استعلام انواع پچ کورد  / استعلام, استعلام انواع پچ کورد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029448/استعلام-خدمات-پشتیبانی-نرم-افزار-حقوق--'>استعلام خدمات پشتیبانی نرم افزار حقوق ... / استعلام,Lاستعلام خدمات پشتیبانی نرم افزار حقوق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029449/استعلام-خرید-UPS'>استعلام خرید UPS / استعلام ,استعلام خرید UPS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029450/استعلام-مانیتور-LG-20MP38HB'>استعلام مانیتور LG 20MP38HB / استعلام , استعلام مانیتور LG 20MP38HB</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029451/استعلام-تکمیل-سالن-ورزشی-سفنجان-فریدن'>استعلام تکمیل سالن ورزشی سفنجان فریدن  / استعلام ,استعلام تکمیل سالن ورزشی سفنجان فریدن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029452/استعلام-شرح-در-پیوست-شبکه-مراقبت'>استعلام شرح در پیوست شبکه مراقبت  / استعلام,استعلام شرح در پیوست شبکه مراقبت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029453/استعلام-مادربرد'>استعلام مادربرد / استعلام, استعلام مادربرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029454/استعلام-یک-دستگاه-میکروفون-بی-سیم-دستی--'>استعلام یک دستگاه میکروفون بی سیم دستی ... / استعلام,استعلام یک دستگاه میکروفون بی سیم دستی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029455/استعلام-کولر'>استعلام کولر / استعلام ,استعلام کولر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029456/استعلام-FUJITSU-FI-7160'>استعلام FUJITSU FI 7160    / استعلام , استعلام  FUJITSU FI 7160 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029457/استعلام-یکدستگاه-سرور'>استعلام یکدستگاه سرور  / استعلام , استعلام یکدستگاه سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029458/استعلام-بهنگام-سازی-نقشه-های-شهری'>استعلام بهنگام سازی نقشه های شهری  / استعلام , استعلام بهنگام سازی نقشه های شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029459/استعلام-خرید-یک-دستگاه-DAE-5700--'>استعلام خرید یک دستگاه DAE 5700 ... / استعلام,استعلام خرید یک دستگاه DAE 5700 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029460/استعلام-مخزن-پلی-اتیلن'>استعلام مخزن پلی اتیلن  / استعلام ,استعلام مخزن پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029461/استعلام-هارد-اینترنال-ssd-ظرفیت-128gb'>استعلام هارد اینترنال ssd ظرفیت 128gb / استعلام,استعلام هارد اینترنال ssd ظرفیت 128gb</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029462/استعلام-رم-DDR4-2400-4G'>استعلام رم DDR4 2400 4G  / استعلام , استعلام رم DDR4 2400 4G </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029463/استعلام-خرید-شش-دستگاه-ترانس'>استعلام خرید شش دستگاه ترانس / استعلام, استعلام خرید شش دستگاه ترانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029464/استعلام-تشکچه-روی-ویلچر'>استعلام تشکچه روی ویلچر / استعلام , استعلام تشکچه روی ویلچر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029465/استعلام-طرح-توسعه-مشترکین-روستایی'>استعلام طرح توسعه مشترکین روستایی  / استعلام, استعلام طرح توسعه مشترکین روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029466/فراخوان-تعمیرات-اساسی-تجهیزات-و-دستگاههای-مکانیکی-و-ثابت-پالایشگاه'>فراخوان تعمیرات اساسی تجهیزات و دستگاههای مکانیکی و ثابت پالایشگاه / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان تعمیرات اساسی تجهیزات و دستگاههای مکانیکی و ثابت پالایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029467/استعلام-تجهیزات-خانگی--'>استعلام تجهیزات خانگی ... / استعلام,استعلام تجهیزات خانگی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029468/استعلام-بهسازی-و-نقاشی-ساختمان'>استعلام بهسازی و نقاشی ساختمان  / استعلام , استعلام بهسازی و نقاشی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029469/استعلام-تونر-105-ال-اس-اف-650'>استعلام تونر 105 ال اس اف 650  / استعلام, استعلام تونر 105 ال اس اف 650 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029470/استعلام-خرید-قند'>استعلام خرید قند / استعلام,استعلام خرید قند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029471/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029472/استعلام-طرح-توسعه-مشترکین-روستاها'>استعلام طرح توسعه مشترکین روستاها / استعلام,استعلام طرح توسعه مشترکین روستاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029473/استعلام-تامین-تجهیزات-سامانه-مدیریت-امنیت'>استعلام تامین تجهیزات سامانه مدیریت امنیت / استعلام , استعلام تامین تجهیزات سامانه مدیریت امنیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029474/استعلام-محصولات-الکترونیکی'>استعلام محصولات الکترونیکی  / استعلام ,استعلام محصولات الکترونیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029475/استتعلام-تکمیل-سالن--'>استتعلام تکمیل سالن ... / استعلام,استتعلام تکمیل سالن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029476/استعلام-تعمیرات-سالن-رامشه'>استعلام تعمیرات سالن رامشه / استعلام,استعلام تعمیرات سالن رامشه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029477/استعلام-خرید-و-نصب-سیستم-دوربین-مدار-بسته'>استعلام خرید و نصب سیستم دوربین مدار بسته / استعلام, استعلام خرید و نصب سیستم دوربین مدار بسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029478/استعلام-آجر-مدل-فخرو-مدین'>استعلام آجر مدل فخرو مدین  / استعلام , استعلام آجر مدل فخرو مدین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029479/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات  / استعلام, استعلام خدمات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029480/استعلام-اصلاح-و-لکه-گیری-خیابان-ورودی'>استعلام اصلاح و لکه گیری خیابان ورودی  / استعلام,استعلام اصلاح و لکه گیری خیابان ورودی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029481/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-دوربین-های--'>استعلام نصب و راه اندازی دوربین های ... / استعلام,استعلام نصب و راه اندازی دوربین های ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029482/استعلام-سوییج-سیسکو'>استعلام سوییج سیسکو  / استعلام, استعلام سوییج سیسکو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029483/استعلام-انجام-عملیات-و-خدمات-اصلاح'>استعلام انجام عملیات و خدمات اصلاح  / استعلام,استعلام انجام عملیات و خدمات اصلاح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029484/استعلام-اجرای-شبکه-لن'>استعلام اجرای شبکه لن   / استعلام,استعلام اجرای شبکه لن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029485/استعلام-عملیات-زیرسازی-اجرای-طرح--'>استعلام عملیات زیرسازی- اجرای طرح ... / استعلام,استعلام عملیات زیرسازی- اجرای طرح ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029486/مزایده-اره-آتشی-و--'>مزایده اره آتشی و ...  / مزایده , مزایده اره آتشی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029487/استعلام-اسکنر-اثرانگشت-10-انگشتی'>استعلام اسکنر اثرانگشت 10 انگشتی / استعلام,استعلام اسکنر اثرانگشت 10 انگشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1029488/استعلام-خاکریزی-اطراف-مخزن-1000-مترمکعب'>استعلام خاکریزی اطراف مخزن 1000 مترمکعب / استعلام,استعلام خاکریزی اطراف مخزن 1000 مترمکعب</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 13 تاريخ : پنجشنبه 30 فروردين 1397 ساعت: 11:48