اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 96.10.26 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027203/فراخوان-احداث-سیستم-... با عنوان : اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 96.10.26 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027203/فراخوان-احداث-سیستم-امحا-زباله-شهری-با-بهره-گیری-از-فناوری-های-نوین--نوبت-دوم'>فراخوان احداث سیستم امحا زباله شهری با بهره گیری از فناوری های نوین..- نوبت دوم / آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار، فراخوان احداث سیستم امحا زباله شهری با بهره گیری از فناوری های نوین.. - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027204/مناقصه-عملیات-اجرایی-احداث-فونداسیون-خطوط-پرس'>مناقصه عملیات اجرایی احداث فونداسیون خطوط پرس / آگهی مناقصه، مناقصه عملیات اجرایی احداث فونداسیون خطوط پرس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027205/مناقصه-انجام-خدمات-مشاوره-طرح-امکان-سنجی-و-مکان-یابی-شهرک-های-گردشگری--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات مشاوره طرح امکان سنجی و مکان یابی شهرک های گردشگری...نوبت دوم / مناقصه انجام خدمات مشاوره طرح امکان سنجی و مکان یابی شهرک های گردشگری...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027206/مناقصه-تعریض-و-زیرسازی-آسفالت--نوبت-دوم'>مناقصه تعریض و زیرسازی آسفالت ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه تعریض و زیرسازی آسفالت ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027207/مناقصه-تامین-تجهیزات-نصب-تست-و-راه-اندازی-پست-230-کیلوولت---نوبت-دوم'>مناقصه تامین تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی پست 230 کیلوولت... - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه تامین تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی پست 230 کیلوولت... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027208/مناقصه-ATLAS-COPCO--'>مناقصه ATLAS COPCO... / آگهی مناقصات، مناقصه ATLAS COPCO...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027210/شناسایی-پیمانکار-اجرای-فونداسیون--اسکلت-و-دیوار-چینی-پروژه-184-واحدی'>شناسایی پیمانکار اجرای فونداسیون ، اسکلت و دیوار چینی پروژه 184 واحدی   / شناسایی پیمانکار اجرای فونداسیون ، اسکلت و دیوار چینی پروژه 184 واحدی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027212/مناقصه-خرید-153150-عدد-واشر-آلات-لاستیکی'>مناقصه خرید 153150 عدد واشر آلات لاستیکی / مناقصه خرید 153150 عدد واشر آلات لاستیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027214/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-و-تامین-اقلام-و-مصالح-مصرفی--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انجام خدمات و تامین اقلام و مصالح مصرفی... نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام خدمات و تامین اقلام و مصالح مصرفی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027217/تجدید-مناقصه-حجمی-زمانی-تخلیه-و-بارگیری-مخزندارهای-راه-آهن---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه حجمی /زمانی تخلیه و بارگیری مخزندارهای راه آهن...- نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه حجمی /زمانی تخلیه و بارگیری مخزندارهای راه آهن... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027218/مناقصه-عملیات-کاشی-کاری-ایوان-96-10-26'>مناقصه عملیات کاشی کاری ایوان 96.10.26 / مناقصه , مناقصه عملیات کاشی کاری ایوان 96.10.26</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027220/تجدید-فراخوان-شناسایی-و-انتخاب-سرمایه-گذار-ذیصلاح-جهت-مشارکت-در-ساخت---نوبت-دوم'>تجدید فراخوان شناسایی و انتخاب سرمایه گذار ذیصلاح جهت مشارکت در ساخت ...- نوبت دوم / تجدید آگهی فراخوان شناسایی , تجدید فراخوان شناسایی و انتخاب سرمایه گذار ذیصلاح جهت مشارکت در ساخت ... - نوبت  دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027221/مناقصه-اجرای-عملیات-تجهیز-کارگاه--'>مناقصه اجرای عملیات تجهیز کارگاه ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات تجهیز کارگاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027222/مناقصه-انجام-امور-سرویس-ایاب-و-ذهاب'>مناقصه انجام امور سرویس ایاب و ذهاب  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور سرویس ایاب و ذهاب کارکنان بنیاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027223/مناقصه-تعمیر-و-ساخت-اجزای-رشته-حفاری--'>مناقصه تعمیر و ساخت اجزای رشته حفاری... / مناقصه ,مناقصه تعمیر و ساخت اجزای رشته حفاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027225/مناقصه-مخلوط-ریزی-و-تسطیح-مسیر-خط-لوله----نوبت-دوم'>مناقصه مخلوط ریزی و تسطیح مسیر خط لوله ... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه مخلوط ریزی و تسطیح مسیر خط لوله ...- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027227/مناقصه-سرویس-های-ایاب-و-ذهاب--'>مناقصه سرویس های ایاب و ذهاب ... / مناقصه سرویس های ایاب و ذهاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027230/فراخوان-انجام-خدمات-ناجیان-غریق-در-مجموعه-های-ورزشی-و-آموزشی---نوبت-دوم'>فراخوان انجام خدمات ناجیان غریق در مجموعه های ورزشی و آموزشی... - نوبت دوم / مناقصه عمومی, فراخوان انجام خدمات ناجیان غریق در مجموعه های ورزشی و آموزشی... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027237/مناقصه-خرید-15-دستگاه-MOF--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 15 دستگاه MOF - نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه خرید 15 دستگاه MOF - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027238/مناقصه-تامین-تجهیزات-اندازه-گیری-فرستنده-های-تلویزیونی-دیجیتال--'>مناقصه تامین تجهیزات اندازه گیری فرستنده های تلویزیونی دیجیتال... / مناقصه تامین تجهیزات اندازه گیری فرستنده های تلویزیونی دیجیتال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027239/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-ترانسفورماتور-خشک-نوبت-دوم'>مناقصه خرید یک دستگاه ترانسفورماتور خشک  نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خرید یک دستگاه ترانسفورماتور خشک  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027240/فراخوان-مناقصه-ارایه-خدمات-کاشت-و-نگهداری-چمن-زمینهای-ورزشی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه ارایه خدمات کاشت و نگهداری چمن زمینهای ورزشی نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه ارایه خدمات کاشت و نگهداری چمن زمینهای ورزشی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027246/فراخوان-مناقصه-تهیه-و-نصب-چهار-دستگاه-پله-برقی---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تهیه و نصب چهار دستگاه پله برقی ... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه تهیه و نصب چهار دستگاه پله برقی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027247/تجدید-فراخوان-مناقصه-خرید-اقلام-برقی-پروژه-ایستگاه-پمپاژ-آب'>تجدید فراخوان مناقصه خرید اقلام برقی پروژه ایستگاه پمپاژ آب / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید فراخوان مناقصه خرید اقلام برقی پروژه ایستگاه پمپاژ آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027248/مناقصه-توسعه-تجهیزات-زیرساخت-اتوماسیون-مراکز'>مناقصه توسعه تجهیزات زیرساخت اتوماسیون مراکز / مناقصه توسعه تجهیزات زیرساخت اتوماسیون مراکز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027252/فراخوان-دوربین-مداربسته'>فراخوان دوربین مداربسته / فراخوان عمومی , فراخوان دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027254/مناقصه-خرید-لوله-جدار-چاه-کشاورزی'>مناقصه خرید لوله جدار چاه کشاورزی / مناقصه, مناقصه خرید لوله جدار چاه کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027257/مناقصه-پیمانکاری-امور-نظافتی-خط-تولید-'>مناقصه پیمانکاری امور نظافتی خط تولید.. / آگهی مناقصه , مناقصه پیمانکاری امور نظافتی خط تولید..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027261/مناقصه-جابجایی-مواد-اولیه'>مناقصه جابجایی مواد اولیه / آگهی مناقصه , مناقصه جابجایی مواد اولیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027263/مناقصه-پیمانسپاری-امور-پشتیبانی-فنی-و-امور-حمل-و-نقل-داخلی'>مناقصه پیمانسپاری امور پشتیبانی فنی و امور حمل و نقل داخلی  / مناقصه پیمانسپاری امور پشتیبانی فنی و امور حمل و نقل داخلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027265/مناقصه-احداث--حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-و---'>مناقصه احداث ، حفظ و نگهداری فضای سبز و  ... / مناقصه عمومی , مناقصه احداث ، حفظ و نگهداری فضای سبز و  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027266/مناقصه-خرید-27-قلم-تجهیزات-آزمایشگاه-گروه-ژنتیک'>مناقصه خرید 27 قلم تجهیزات آزمایشگاه گروه ژنتیک / مناقصه, مناقصه خرید 27 قلم تجهیزات آزمایشگاه گروه ژنتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027267/مناقصه-خرید-دستگاه-فیلترپرس-روغن--نوبت-دوم'>مناقصه خرید دستگاه فیلترپرس روغن - نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه، مناقصه خرید دستگاه فیلترپرس روغن - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027268/مناقصه-خرید-خدمات-مشاوره--'>مناقصه خرید خدمات مشاوره... / مناقصه, مناقصه خرید خدمات مشاوره...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027271/مناقصه-اصلاح-سیستم-روشنایی-موجود-انبار-و-برق-رسانی'>مناقصه اصلاح سیستم روشنایی موجود انبار و برق رسانی / مناقصه  اصلاح سیستم روشنایی موجود انبار و برق رسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027272/مناقصه-توسعه-و-نگهداری-فضای-سبز---(نوبت-دوم)'>مناقصه توسعه و نگهداری فضای سبز ... (نوبت دوم) / مناقصه توسعه و نگهداری فضای سبز ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027273/مناقصه-تعداد-11-آیتم-اقلام-آشپزخانه'>مناقصه تعداد 11 آیتم اقلام آشپزخانه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعداد 11 آیتم اقلام آشپزخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027275/مناقصه-احداث-مرکز-انتظامی--'>مناقصه احداث مرکز انتظامی ... / مناقصه,مناقصه احداث مرکز انتظامی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027277/مناقصه-طراحی-و-ساخت-سیستم-آب-بر-ساختمان-محوطه-و-تجهیزات-نیروگاه--نوبت-دوم'>مناقصه طراحی و ساخت سیستم آب بر، ساختمان، محوطه و تجهیزات نیروگاه... نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه,مناقصه طراحی و ساخت سیستم آب بر، ساختمان، محوطه و تجهیزات نیروگاه... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027278/فراخوان-تجهیز-هتل-پنج-ستاره'>فراخوان تجهیز هتل پنج ستاره / فراخوان عمومی ، فراخوان تجهیز هتل پنج ستاره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027279/مناقصه-ارتباط-ماهواره-ای-نوبت-دوم'>مناقصه ارتباط ماهواره ای نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه ارتباط ماهواره ای نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027280/مناقصه-اپراتوری-نگهداری-و-تعمیرات-شبکه-برق---'>مناقصه اپراتوری، نگهداری و تعمیرات شبکه برق .... / مناقصه, مناقصه اپراتوری، نگهداری و تعمیرات شبکه برق ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027281/استعلام-ارزیابی-کیفی-پروژه-پیرایش-ساماندهی-مرمت-سیمای-شهری--نوبت-دوم'>استعلام ارزیابی کیفی پروژه پیرایش، ساماندهی، مرمت سیمای شهری... نوبت دوم  / آگهی استعلام ارزیابی کیفی , استعلام ارزیابی کیفی پروژه پیرایش، ساماندهی، مرمت سیمای شهری... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027283/مناقصه-خرید-اقلام-ورزشی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید اقلام ورزشی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید اقلام ورزشی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027284/مناقصه-برون-سپاری-پست-امداد-ناحیه--'>مناقصه برون سپاری پست امداد ناحیه... / مناقصه برون سپاری پست امداد ناحیه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027287/مناقصه-واگذاری-امور-نگهبانی-فضای-سبز'>مناقصه واگذاری امور نگهبانی فضای سبز / مناقصه، مناقصه واگذاری امور نگهبانی فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027288/مناقصه-انواع-سنبه-و-ماتریس-تنگستن-کارباید--'>مناقصه انواع سنبه و ماتریس تنگستن کارباید... / آگهی مناقصه , مناقصه انواع سنبه و ماتریس تنگستن کارباید...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027289/مناقصه-اجرای-پروژه-طرح-احداث-پارک-عمومی-شهر'>مناقصه اجرای پروژه طرح احداث پارک عمومی شهر  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای پروژه طرح احداث پارک عمومی شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027290/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027291/مناقصه-واگذاری-امور-لنژری'>مناقصه واگذاری امور لنژری / مناقصه، مناقصه واگذاری امور لنژری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027293/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز--'>مناقصه نگهداری فضای سبز ... / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه نگهداری فضای سبز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027294/مناقصه-تسطیح-ساماندهی-لایروبی-و-بستر-سازی-مسیل-در--نوبت-دوم'>مناقصه تسطیح، ساماندهی، لایروبی و بستر سازی مسیل در ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تسطیح، ساماندهی، لایروبی و بستر سازی مسیل در ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027295/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-عملیات-بهسازی-معابر-و-ابنیه-های--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات بهسازی معابر و ابنیه های... نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات بهسازی معابر و ابنیه های... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027296/فراخوان-عملیات-تامین-ساخت-و-نصب-سازه-صنعتی-فلزی-کوره--'>فراخوان عملیات تامین، ساخت و نصب سازه صنعتی فلزی کوره... / آگهی فراخوان عمومی، فراخوان عملیات تامین، ساخت و نصب سازه صنعتی فلزی کوره...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027297/مناقصه-انجام-امور-خدماتی-و-خودرویی'>مناقصه انجام امور خدماتی و خودرویی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه انجام امور خدماتی و خودرویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027298/مناقصه-خدمات-نگهداری-و-تعمیرات-تاسیسات-برقی---'>مناقصه خدمات نگهداری و تعمیرات تاسیسات برقی .... / مناقصه, مناقصه خدمات نگهداری و تعمیرات تاسیسات برقی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027299/مناقصه-خدمات-نگهداری-دوره-ای-و-پیشگیرانه-و-انجام-تعمیرات-اضطراری--'>مناقصه خدمات نگهداری دوره ای و پیشگیرانه و انجام تعمیرات اضطراری ... / مناقصه ,مناقصه خدمات نگهداری دوره ای و پیشگیرانه و انجام تعمیرات اضطراری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027302/مناقصه-تعداد-14-دستگاه-کولر-دوتیکه-30-هزار-مدل-گری-و--'>مناقصه تعداد 14 دستگاه کولر دوتیکه 30 هزار مدل گری و.... / آگهی مناقصه, مناقصه تعداد 14 دستگاه کولر دوتیکه 30 هزار مدل گری و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027308/مناقصه-جلب-مشارکت-در-سرمایه-گذاری-نوبت-دوم'>مناقصه جلب مشارکت در سرمایه گذاری نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه جلب مشارکت در سرمایه گذاری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027311/مناقصه-خدمات-نگهداری-و-تعمیرات-تجهیزات--'>مناقصه خدمات نگهداری و تعمیرات تجهیزات.... / مناقصه, مناقصه خدمات نگهداری و تعمیرات تجهیزات....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027312/مناقصه-مدیریت-و-ارائه-خدمات-در-8-ایستگاه-شبکه-دوچرخه-شهری-نوبت-دوم'>مناقصه مدیریت و ارائه خدمات در 8 ایستگاه شبکه دوچرخه شهری نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه مدیریت و ارائه خدمات در 8 ایستگاه شبکه دوچرخه شهری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027313/مناقصه-اجرای-کفپوش-بتنی-پارک-و---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای کفپوش بتنی پارک و ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای کفپوش بتنی پارک و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027315/مناقصه-ساخت-20-عدد-اسکید-تاپکوت-پژو--'>مناقصه ساخت 20 عدد اسکید تاپکوت پژو... / مناقصه عمومی, مناقصه ساخت 20 عدد اسکید تاپکوت پژو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027322/تجدید-مناقصه-عملیات-حفاری-سه-حلقه-چاه-آب-شرب-به-روش-دورانی-با-لوله-فولادی-و--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات حفاری سه حلقه چاه آب شرب به روش دورانی با لوله فولادی و ..نوبت دوم / مناقصه, تجدید مناقصه عملیات حفاری سه حلقه چاه آب شرب به روش دورانی با لوله فولادی و ..نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027323/مناقصه-عملیات-تهیه-بارگیری-حمل-و-اجرای-600-فقره-اشنعاب-فاضلاب-خانگی-مسکن-مهر--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات تهیه، بارگیری، حمل و اجرای 600 فقره اشنعاب فاضلاب خانگی مسکن مهر ...نوبت دوم / مناقصه عملیات تهیه، بارگیری، حمل و اجرای 600 فقره اشنعاب فاضلاب خانگی مسکن مهر ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027325/مناقصه-جدولگذاری---نوبت-دوم'>مناقصه جدولگذاری ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه جدولگذاری ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027326/فراخوان-شناسایی-شرکتهای-واجد-صلاحیت-جهت-فروش-اسناد'>فراخوان شناسایی شرکتهای واجد صلاحیت جهت فروش اسناد / فراخوان , فراخوان شناسایی شرکتهای واجد صلاحیت جهت فروش اسناد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027328/فراخوان-خدمات-تعمیرات-ماشین-های-دوار-و---96-10-26'>فراخوان خدمات تعمیرات ماشین های دوار و .... 96.10.26 / فراخوان , فراخوان خدمات تعمیرات ماشین های دوار و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027329/مناقصه-اجاره-8-دستگاه-خودرو-امداد-و-اتفاقات-و-سرکشی-تاسیسات-نوبت-دوم'>مناقصه اجاره 8 دستگاه خودرو امداد و اتفاقات و سرکشی تاسیسات -نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی, مناقصه اجاره 8 دستگاه خودرو امداد و اتفاقات و سرکشی تاسیسات -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027330/فراخوان-اجرای-عملیات-نارک-کاری-و-سفت-کاری-پروژه-ها-در-شهرستان--'>فراخوان اجرای عملیات نارک کاری و سفت کاری پروژه ها در شهرستان ... / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان اجرای عملیات نارک کاری و سفت کاری پروژه ها در شهرستان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027331/مناقصه-خرید-و-نصب-پیش-سردکن-کشتارگاه-صنعتی-دام--'>مناقصه خرید و نصب پیش سردکن کشتارگاه صنعتی دام... / مناقصه خرید و نصب پیش سردکن کشتارگاه صنعتی دام...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027333/تجدید-مناقصه-توسعه-معابر-شهری-شامل-زیرسازی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه توسعه معابر شهری شامل زیرسازی... نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه، تجدید مناقصه توسعه معابر شهری شامل زیرسازی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027335/مناقصه-خرید-دستگاه-تنفسی-SCBA-و-تجهیزات--نوبت-دوم'>مناقصه خرید دستگاه تنفسی SCBA و تجهیزات - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید دستگاه تنفسی SCBA و تجهیزات - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027337/مناقصه-خرید-19250000-عدد-پاکت-کاغذی-و---نوبت-دوم'>مناقصه خرید 19250000 عدد پاکت کاغذی و ... نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه خرید 19250000 عدد پاکت کاغذی و ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027338/مناقصه-واگذاری-عملیات-تکمیل-ساختمان-و-محوطه-سازی-فرهنگسراها---نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری عملیات تکمیل ساختمان و محوطه سازی فرهنگسراها ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری عملیات تکمیل ساختمان و محوطه سازی فرهنگسراها ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027340/فراخوان-اجرای-طرح-استحصال-پساب-و-شبکه-آبیاری-فضای-سبز-شهرک-صنعتی-نوبت-دوم'>فراخوان اجرای طرح استحصال پساب و شبکه آبیاری فضای سبز شهرک صنعتی نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای, فراخوان اجرای طرح استحصال پساب و شبکه آبیاری فضای سبز شهرک صنعتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027341/مناقصه-عملیات-تهیه-مصالح-و-اجرای-محوطه-سازی-پارت-2-بازار-گل-و-گیاه--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات تهیه مصالح و اجرای محوطه سازی پارت 2 بازار گل و گیاه ...نوبت دوم / آگهی مناقصه، مناقصه عملیات تهیه مصالح و اجرای محوطه سازی پارت 2 بازار گل و گیاه ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027342/مناقصه-خرید-19-250-000-عدد-پاکت-کاغذی-و---نوبت-دوم'>مناقصه خرید 19.250.000 عدد پاکت کاغذی و ...- نوبت دوم / فراخوان مناقصه، مناقصه خرید 19250000 عدد پاکت کاغذی و ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027345/دومین-دوره-جشنواره-ملی-قرآنی-و-حدیثی'>دومین دوره جشنواره ملی قرآنی و حدیثی / دومین دوره جشنواره ملی قرآنی و حدیثی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027347/مناقصه-تعمیرات-عمومی-ساختمانی--نوسازی--'>مناقصه تعمیرات عمومی ساختمانی ، نوسازی ... / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه تعمیرات عمومی ساختمانی ، نوسازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027348/مناقصه-احداث-ساختمان---نوبت-دوم'>مناقصه احداث ساختمان ... نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه احداث ساختمان ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027352/مناقصه-احداث-حسینیه-یادمان-شهدای-فکه'>مناقصه احداث حسینیه یادمان شهدای فکه / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه احداث حسینیه یادمان شهدای فکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027357/مناقصه-خرید-دیزل-ژنراتور--'>مناقصه خرید دیزل ژنراتور... / مناقصه, مناقصه خرید دیزل ژنراتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027358/مناقصه-دستگاه-شارژ-HBC-150W'>مناقصه دستگاه شارژ HBC-150W / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه دستگاه شارژ HBC-150W</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027362/مناقصه-عملیات-اجرایی-اصلاح-شبکه-و-انشعابات-خانگی-آب-شرب---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی اصلاح شبکه و انشعابات خانگی آب شرب ... نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه عملیات اجرایی اصلاح شبکه و انشعابات خانگی آب شرب ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027366/مناقصه-خرید-340000-هزار-متر-انواع-کابل-پروتو-دور-مسی---نوبت-دوم'>مناقصه خرید 340000 هزار متر انواع کابل پروتو دور مسی ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید 340000 هزار متر انواع کابل پروتو دور مسی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027367/مناقصه-خرید-CHOKVALVE-(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید CHOKVALVE (نوبت دوم) / مناقصه خرید CHOKVALVE (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027370/مناقصه-خرید-10000-(ده-هزار)-دستگاه-کنتور-آب--'>مناقصه خرید 10000 (ده هزار) دستگاه کنتور آب ... / مناقصه خرید 10000 (ده هزار) دستگاه کنتور آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027372/مناقصه-خرید-تجهیزات-ACTIVE-شبکه-و-تجهیزات-ذخیره-سازی'>مناقصه خرید تجهیزات ACTIVE شبکه و تجهیزات ذخیره سازی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تجهیزات ACTIVE شبکه و تجهیزات ذخیره سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027374/مناقصه-واگذاری-فضای-سبز'>مناقصه واگذاری فضای سبز  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027375/مناقصه-پروژه-نگهداری-فضای-سبز-بوستان-چهل-بازه--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه نگهداری فضای سبز بوستان چهل بازه ...نوبت دوم / آگهی مناقصه، مناقصه پروژه نگهداری فضای سبز بوستان چهل بازه ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027376/مناقصه-احداث-منازل-سازمانی----(نوبت-دوم)'>مناقصه احداث منازل سازمانی ..... (نوبت دوم) / مناقصه , مناقصه احداث منازل سازمانی ..... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027378/تجدید-مناقصه-حمل-تخلیه-و-تحویل-شیر-خام--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه حمل، تخلیه و تحویل شیر خام - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی ,تجدید مناقصه حمل، تخلیه و تحویل شیر خام - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027383/مناقصه-بیمه-آتش-سوزی--'>مناقصه بیمه آتش سوزی ... / مناقصه, مناقصه بیمه آتش سوزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027386/مناقصه-خرید-کانکس-های-سرویس-بهداشتی'>مناقصه خرید کانکس های سرویس بهداشتی / آگهی مناقصه ، مناقصه خرید کانکس های سرویس بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027387/آگهی-ارزیابی-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-مسکن-مهر-نوبت-دوم'>آگهی ارزیابی شبکه جمع آوری فاضلاب مسکن مهر نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی ، آگهی ارزیابی شبکه جمع آوری فاضلاب مسکن مهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027390/مناقصه-طرح-توسعه-مشترکین-روستایی--نوبت-دوم'>مناقصه طرح توسعه مشترکین روستایی - نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه طرح توسعه مشترکین روستایی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027391/فراخوان-خرید-کنتور-در-سایزهای-پایین'>فراخوان خرید کنتور در سایزهای پایین / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی,فراخوان خرید کنتور در سایزهای پایین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027392/مناقصه-تاسیس-و-راه-اندازی-مهدکودک-نوبت-دوم'>مناقصه تاسیس و راه اندازی مهدکودک نوبت دوم  / مناقصه، مناقصه تاسیس و راه اندازی مهدکودک  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027394/مناقصه-اجرای-طرح-استحصال-پساب-و-شبکه-آبیاری-فضای-سبز--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای طرح استحصال پساب و شبکه آبیاری فضای سبز...نوبت دوم / مناقصه ،مناقصه اجرای طرح استحصال پساب و شبکه آبیاری فضای سبز...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027395/مناقصه-خرید-و-حمل-انواع-لوله-های-پلی-اتیلن-PE80-و-PE100--نوبت-دوم'>مناقصه خرید و حمل انواع لوله های پلی اتیلن PE80 و PE100 ...نوبت دوم  / مناقصه خرید و حمل انواع لوله های پلی اتیلن PE80 و PE100 ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027397/مناقصه-خرید-54468-متر-انواع-لوله-پلی-اتیلن-دو-جداره--'>مناقصه خرید 54468 متر انواع لوله پلی اتیلن دو جداره ... / مناقصه خرید 54468 متر انواع لوله پلی اتیلن دو جداره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027399/فراخوان-خرید-کانکس-نوبت-دوم'>فراخوان خرید کانکس نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی، فراخوان خرید کانکس  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027400/مناقصه-انجام-پروژه-طراحی-خرید-و-نصب-و-تست-و-راه-اندازی-پکیج-کمپرسور-اسکر-و--'>مناقصه انجام پروژه طراحی، خرید و نصب و تست و راه اندازی پکیج کمپرسور اسکر و ... / مناقصه ,مناقصه انجام پروژه طراحی، خرید و نصب و تست و راه اندازی پکیج کمپرسور اسکر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027402/مناقصه-انجام-خدمات-حفاری-و-تکمیل-یک-حلقه-چاه---نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات حفاری و تکمیل یک حلقه چاه...- نوبت دوم / مناقصه، مناقصه انجام خدمات حفاری و تکمیل یک حلقه چاه...- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027403/مناقصه-نگهداری-و-تعمیرات-سیستم-های-کامپیوتری-شبکه-LAN-و-WAN--نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری و تعمیرات سیستم های کامپیوتری شبکه LAN و WAN ..نوبت دوم  / مناقصه نگهداری و تعمیرات سیستم های کامپیوتری شبکه LAN و WAN .. نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027404/تجدید-مناقصه-بهسازی-و-روکش-آسفالت-راههای-روستایی-و---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه بهسازی و روکش آسفالت راههای روستایی و ... نوبت دوم  / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه بهسازی و روکش آسفالت راههای روستایی و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027407/مناقصه-تعمیرات-و-نگهداری-شبکه-و-تاسیسات-گازرسانی---نوبت-دوم'>مناقصه تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات گازرسانی ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات گازرسانی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027409/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-فایروال-سخت-افزاری-FORTIGATE'>مناقصه خرید یک دستگاه فایروال سخت افزاری FORTIGATE  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید یک دستگاه فایروال سخت افزاری FORTIGATE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027414/مناقصه-نگهداری-پشتیبانی-و-ارسال-برخط-اطلاعات-دستگاه-های-ترددشمار-الکترونیکی-بر-خط'>مناقصه نگهداری، پشتیبانی و ارسال برخط اطلاعات دستگاه های ترددشمار الکترونیکی بر خط  / مناقصه نگهداری، پشتیبانی و ارسال برخط اطلاعات دستگاه های ترددشمار الکترونیکی بر خط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027416/مناقصه-خرید-4-عدد-سوئیچ-شبکه-CISCO'>مناقصه خرید 4 عدد سوئیچ شبکه CISCO  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید 4 عدد سوئیچ شبکه CISCO </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027417/تجدید-مناقصه-PARTS-FOR-NATIONAL-HOOK-MODEL-HA-500'>تجدید مناقصه  PARTS FOR NATIONAL HOOK MODEL HA-500 / تجدید آگهی مناقصه، تجدید مناقصه  PARTS FOR NATIONAL HOOK MODEL HA-500</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027420/مناقصه-PARTS-FOR-MWM-DIESEL-ENGINE-MODEL-TBD-234-V12'>مناقصه PARTS FOR "MWM" DIESEL ENGINE MODEL TBD 234 V12  / آگهی مناقصه، مناقصه PARTS FOR "MWM" DIESEL ENGINE MODEL TBD 234 V12 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027422/مناقصه-احداث-سالن-تشریح-پزشکی-قانونی-و----نوبت-دوم'>مناقصه احداث سالن تشریح پزشکی قانونی و ... - نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه احداث سالن تشریح پزشکی قانونی و ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027425/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز ...نوبت دوم / مناقصه, مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027427/مناقصه-تکمیل-ساختمان-کسب-و-کار----نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل ساختمان کسب و کار ... - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه تکمیل ساختمان کسب و کار ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027428/مناقصه-جدولگذاری-لاله-18-اصلی--نوبت-دوم'>مناقصه جدولگذاری لاله 18 اصلی ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه جدولگذاری لاله 18 اصلی ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027430/مناقصه-احداث-خیابان-و-اجرای-پل-و-دیوار-سنگی--چاپ-دوم'>مناقصه احداث خیابان و اجرای پل و دیوار سنگی....چاپ دوم  / مناقصه, مناقصه احداث خیابان و اجرای پل و دیوار سنگی....چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027431/مناقصه-انجام-خدمات-حمل-کنسانتره-مس--'>مناقصه انجام خدمات حمل کنسانتره مس... / مناقصه, مناقصه انجام خدمات حمل کنسانتره مس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027436/مناقصه-خرید-600-عدد-مقره-سیلیکون-رابر-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 600 عدد مقره سیلیکون رابر نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , مناقصه خرید 600 عدد مقره سیلیکون رابر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027437/مناقصه-قطعات-یدکی-بازوهای-بارگیری-نفت-خام--نوبت-دوم'>مناقصه قطعات یدکی بازوهای بارگیری نفت خام... نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه قطعات یدکی بازوهای بارگیری نفت خام... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027439/مناقصه-تجهیزات-و-احداث-شبکه-توزیع----نوبت-دوم'>مناقصه تجهیزات و احداث شبکه توزیع .... - نوبت دوم / مناقصه, مناقصه تجهیزات و احداث شبکه توزیع .... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027440/مناقصه-تامین-و-بارگیری-و-حمل-و-تخلیه-لوازم-انشعابات-آب-در--'>مناقصه تامین و بارگیری و حمل و تخلیه لوازم انشعابات آب در ... / مناقصه,مناقصه تامین و بارگیری و حمل و تخلیه لوازم انشعابات آب در ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027441/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید لوله پلی اتیلن نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027443/مناقصه-وگذاری-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه وگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز / مناقصه عمومی , مناقصه وگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027446/مناقصه-عملیات-تنظیف-و-رفت-و-روب-محوطه-ها'>مناقصه عملیات تنظیف و رفت و روب محوطه ها / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه عملیات تنظیف و رفت و روب محوطه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027447/مناقصه-SHINKO-STEAM-TURBINE---نوبت-دوم'>مناقصه SHINKO STEAM TURBINE... - نوبت دوم / مناقصه, مناقصه SHINKO STEAM TURBINE...  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027449/مناقصه-خرید-حمل--مونتاژ--نصب--تجهیز-و-راه-اندازی-سکشن-های-اسکله'>مناقصه خرید ،حمل ، مونتاژ ، نصب ، تجهیز و راه اندازی سکشن های اسکله / آگهی مناقصه, مناقصه خرید ،حمل ، مونتاژ ، نصب ، تجهیز و راه اندازی سکشن های اسکله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027458/مناقصه-عمومی-خرید-ظروف-یکبار-مصرف'>مناقصه عمومی خرید ظروف یکبار مصرف / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عمومی خرید ظروف یکبار مصرف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027460/مناقصه-انجام-کلیه-عملیات-مربوط-به-چاپ-و-بسته-بندی-تعداد-2-000-000-ست-برچسب--'>مناقصه انجام کلیه عملیات مربوط به چاپ و بسته بندی تعداد 2.000.000 ست برچسب ... / مناقصه,مناقصه انجام کلیه عملیات مربوط به چاپ و بسته بندی تعداد 2.000.000 ست برچسب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027461/مناقصه-عملیات-برقرسانی-و-کابل-کشی--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات برقرسانی و کابل کشی...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات برقرسانی و کابل کشی...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027467/فراخوان-خرید-کنتور-در-سایزهای-بالا'>فراخوان خرید کنتور در سایزهای بالا / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان خرید کنتور در سایزهای بالا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027469/مناقصه-مشاغل-کارشناسی-و-خدماتی-مراکز-تابعه'>مناقصه مشاغل کارشناسی و خدماتی مراکز تابعه / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه مشاغل کارشناسی و خدماتی مراکز تابعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027470/مناقصه-خرید-بیل-پشت-تراکتوری'> مناقصه خرید بیل پشت تراکتوری / مناقصه, مناقصه خرید بیل پشت تراکتوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027472/مناقصه-عملیات-تهیه-مصالح-و-اجرای-محوطه-سازی-پارت-1-بازار-گل-و-گیاه--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات تهیه مصالح و اجرای محوطه سازی پارت 1 بازار گل و گیاه ...نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه عملیات تهیه مصالح و اجرای محوطه سازی پارت 1 بازار گل و گیاه ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027474/تجدید-مناقصه-تامین-لوازم-مبارزه-با-بیماری-های-دام---'>تجدید مناقصه تامین لوازم مبارزه با بیماری های دام .... / مناقصه, تجدید مناقصه تامین لوازم مبارزه با بیماری های دام ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027476/تجدید-فراخوان-ارزیابی-کیفی-طرح-آبرسانی'>تجدید فراخوان ارزیابی کیفی طرح آبرسانی / فراخوان ارزیابی کیفی , تجدید فراخوان ارزیابی کیفی طرح آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027478/مناقصه-آسفالت-معابر-سطح-شهر-(نوبت-دوم)'>مناقصه آسفالت معابر سطح شهر (نوبت دوم) / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه آسفالت معابر سطح شهر (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027481/مناقصه-اجرای-کارهای-ساختمانی-و-تاسیساتی-طرح-توسعه-پروژه-بیمارستان-تامین-اجتماعی----نوبت-دوم'>مناقصه اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی طرح توسعه پروژه بیمارستان تامین اجتماعی ... - نوبت دوم / فراخوان مناقصه، مناقصه اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی طرح توسعه پروژه بیمارستان تامین اجتماعی ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027483/تجدید-فراخوان-فوریتهای-پزشکی-مستقر-در-ایستگاه-راه-آهن'>تجدید فراخوان فوریتهای پزشکی مستقر در ایستگاه راه آهن / آگهی تجدید دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی مناقصه,فراخوان فوریتهای پزشکی مستقر در ایستگاه راه آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027484/فراخوان-مناقصه-انواع-لوله-پلی-اتیلن'>فراخوان مناقصه انواع لوله پلی اتیلن  / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه انواع لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027485/مناقصه-مرمت-و-بهسازی-جاده-و-محوطه-چاه-120-بی-بی-حکیمه'>مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 120 بی بی حکیمه  / فراخوان مناقصه عمومی  , مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 120 بی بی حکیمه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027487/مناقصه-برون-سپاری-فرآیند-ویراستاری'> مناقصه برون سپاری فرآیند ویراستاری / مناقصه,  مناقصه برون سپاری فرآیند ویراستاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027489/مناقصه-ارائه-خدمات-نگهداری-و-صیانت-از-محوطه-معابر-فضای-سبز-زمین-های-ورزشی--نوبت-دوم'>مناقصه ارائه خدمات نگهداری و صیانت از محوطه، معابر، فضای سبز، زمین های ورزشی...نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه ارائه خدمات نگهداری و صیانت از محوطه، معابر، فضای سبز، زمین های ورزشی...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027491/مناقصه-واگذاری-راهبری-و-نگهداری-تاسیسات-برقی--بار-هفتم'>مناقصه واگذاری راهبری و نگهداری تاسیسات برقی... بار هفتم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری راهبری و نگهداری تاسیسات برقی... بار هفتم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027494/مناقصه-خرید-و-اجرای-دستگاه-بالابر--'>مناقصه خرید و اجرای دستگاه بالابر.... / مناقصه, مناقصه خرید و اجرای دستگاه بالابر....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027496/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر شهر..نوبت دوم  / مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر شهر.. نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027498/اصلاحیه-مناقصه-انجام-امور-خدماتی-در-سطح-شهرداری'>اصلاحیه مناقصه انجام امور خدماتی در سطح شهرداری / اصلاحیه مناقصه انجام امور خدماتی در سطح شهرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027505/مناقصه-انجام-سرویس-نگهداری-و-رفع-اشکالات-در-تجهیزات-برقی-نیروگاه-های--'>مناقصه انجام سرویس، نگهداری و رفع اشکالات در تجهیزات برقی نیروگاه های ... / مناقصه انجام سرویس، نگهداری و رفع اشکالات در تجهیزات برقی نیروگاه های ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027518/مناقصه-عملیات-بهره-برداری--نگهداری--تعمیرات-تصفیه-خانه-آب-و--'>مناقصه عملیات بهره برداری ، نگهداری ، تعمیرات تصفیه خانه آب و ... / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه عملیات بهره برداری ، نگهداری ، تعمیرات تصفیه خانه آب و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027519/فراخوان-عملیات-لایروبی-و-اصلاح-مسیر-حوضچه-های-تغذیه-مصنوعی--'>فراخوان عملیات لایروبی و اصلاح مسیر حوضچه های تغذیه مصنوعی.... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان عملیات لایروبی و اصلاح مسیر حوضچه های تغذیه مصنوعی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027521/مناقصه-روپرگذاری-بستر-رودخانه-های-حوضه-آبریز'>مناقصه روپرگذاری بستر رودخانه های حوضه آبریز / مناقصه, مناقصه روپرگذاری بستر رودخانه های حوضه آبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027523/فراخوان-حفاظت-و-بهره-برداری-از-جنگل-ها-و-مراتع-کشور'>فراخوان حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور / فراخوان حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027524/فراخوان-استعلام-انجام-امور-تنظیفات--'>فراخوان استعلام انجام امور تنظیفات ... / آگهی فراخوان استعلام عمومی ، فراخوان استعلام انجام امور تنظیفات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027525/استعلام-1500-تن-سازه-فلزی-پیچ-و-مهره-ای--'>استعلام 1500 تن سازه فلزی پیچ و مهره ای ... / استعلام,استعلام 1500 تن سازه فلزی پیچ و مهره ای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027527/آگهی-فراخوان-مناقصه-خرید-انواع-کابل-خودنگهدار-و-کابل-مسی--نوبت-دوم'>آگهی فراخوان مناقصه  خرید انواع کابل خودنگهدار و کابل مسی... نوبت دوم / مناقصه ,آگهی فراخوان مناقصه  خرید انواع کابل خودنگهدار و کابل مسی... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027528/مناقصه-عملیات-احداث-بازارهای-فروشگاهی-و-تغییرات-ساختاری--'>مناقصه عملیات احداث بازارهای فروشگاهی و تغییرات ساختاری ... / مناقصه عملیات احداث بازارهای فروشگاهی و تغییرات ساختاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027530/مناقصه-گازرسانی-نوبت-دوم'>مناقصه گازرسانی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه گازرسانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027533/مناقصه-چاپ-قبوض---'>مناقصه چاپ قبوض .... / مناقصه, مناقصه چاپ قبوض ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027535/فراخوان-نظارت-بر-اجرای-طرح-های-آبیاری-تحت-فشار-و-کم-فشار'>فراخوان نظارت بر اجرای طرح های آبیاری تحت فشار و کم فشار / فراخوان نظارت بر اجرای طرح های آبیاری تحت فشار و کم فشار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027536/مناقصه-عملیات-احداث-بازارهای-فروشگاهی-و-تغییرات-ساختاری--'>مناقصه عملیات احداث بازارهای فروشگاهی و تغییرات ساختاری ... / مناقصه عملیات احداث بازارهای فروشگاهی و تغییرات ساختاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027538/مناقصه-خرید--حمل--نصب-و-راه-اندازی--آموزش-و--'>مناقصه خرید ، حمل ، نصب و راه اندازی ، آموزش و ... / آگهی مناقصه ، مناقصه خرید ، حمل ، نصب و راه اندازی ، آموزش و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027540/مناقصه-اجرای-عملیات-پلهای-B3-و-B4-تقاطع-غیرهمسطح--'>مناقصه اجرای عملیات پلهای B3 و B4 تقاطع غیرهمسطح... / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات پلهای B3 و B4 تقاطع غیرهمسطح...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027544/مناقصه-خرید-آسفالت'>مناقصه خرید آسفالت / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  خرید آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027545/مناقصه-خط-انتقال-آبرسانی-از-آب-شیرین---نوبت-دوم'>مناقصه خط انتقال آبرسانی از آب شیرین ... نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خط انتقال آبرسانی از آب شیرین ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027548/مناقصه-زیرسازی-و-جدول-گذاری-معابر'>مناقصه زیرسازی و جدول گذاری معابر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه زیرسازی و جدول گذاری معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027549/مناقصه-خرید-3000-دستگاه-کنتور-دیجیتالی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 3000 دستگاه کنتور دیجیتالی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 3000 دستگاه کنتور دیجیتالی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027551/فراخوان-جمع-آوری-زباله-خشک-از-مبدا--'>فراخوان جمع آوری زباله خشک از مبدا... / فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران، فراخوان جمع آوری زباله خشک از مبدا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027553/مناقصه-عملیات-ساخت-بازسازی-و-تعمیرات-میدان-میوه-و-تره-بار--'>مناقصه عملیات ساخت، بازسازی و تعمیرات میدان میوه و تره بار... / مناقصه , مناقصه عملیات ساخت، بازسازی و تعمیرات میدان میوه و تره بار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027564/مناقصه-عملیات-نگهداری-فضای-سبز-و-عملیات-مبارزه-با-جانوران-مضر-شهری--'>مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز و عملیات مبارزه با جانوران مضر شهری... / مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز و عملیات مبارزه با جانوران مضر شهری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027569/مناقصه-تعمیرات-انتقالی-11-باب-منازل-کارمندی---(نوبت-دوم)'>مناقصه تعمیرات انتقالی 11 باب منازل کارمندی ... (نوبت دوم) / مناقصه تعمیرات انتقالی 11 باب منازل کارمندی ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027571/مناقصه-تکمیل-ساختمان-سالن-چند-منظوره-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل ساختمان سالن چند منظوره- تجدید نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل ساختمان سالن چند منظوره- تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027572/مناقصه-خرید-غذای-مجتمع-تربیتی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید غذای مجتمع تربیتی نوبت دوم  / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید غذای مجتمع تربیتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027573/مناقصه-خط-کشی-محورهای-مواصلاتی---نوبت-دوم'>مناقصه خط کشی محورهای مواصلاتی ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه خط کشی محورهای مواصلاتی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027581/استعلام-احداث-شبکه-فرعی-آبیاری-زهکشی-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام احداث شبکه فرعی آبیاری زهکشی, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / استعلام ,استعلام احداث شبکه فرعی آبیاری زهکشی, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027583/فراخوان-تامین-خدمات-فنی-اداری-باغبانی-و-تنظیفات-مراکز-بهره-برداری-خطوط-لوله-نوبت-دوم'>فراخوان تامین خدمات فنی اداری، باغبانی و تنظیفات مراکز بهره برداری خطوط لوله- نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه، فراخوان  تامین خدمات فنی اداری، باغبانی و تنظیفات مراکز بهره برداری خطوط لوله- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027586/مناقصه-بهسازی-و-روکش-آسفالت--'>مناقصه بهسازی و روکش آسفالت ... / مناقصه,مناقصه بهسازی و روکش آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027587/استعلام-مایع-ظرفشویی-سامانه-ستاد'>استعلام مایع ظرفشویی, سامانه ستاد / استعلام ,استعلام مایع ظرفشویی, سامانه ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027588/مناقصه-خدمات-عمومی---نوبت-دوم'>مناقصه خدمات عمومی ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات عمومی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027589/مناقصه-بهسازی-و-آسفالت-معابر-و-نصب-علائم-رانندگی'>مناقصه بهسازی و آسفالت معابر و نصب علائم رانندگی / آگهی مناقصه یک مرحله ای,مناقصه بهسازی و آسفالت معابر و نصب علائم رانندگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027592/استعلام-رنگ-آمیزی-ساختمان-سایت-ستاد'>استعلام رنگ آمیزی ساختمان ,سایت ستاد / استعلام ,استعلام رنگ آمیزی ساختمان ,سایت ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027593/مناقصه-تخلیه-و-بارگیری-راکتورهای-TRAIN-Bو-TRAIN-واحد-RCD--'>مناقصه تخلیه و بارگیری راکتورهای TRAIN Bو TRAIN واحد RCD... / مناقصه تخلیه و بارگیری راکتورهای TRAIN Bو TRAIN واحد RCD...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027594/مناقصه-خرید-کنتور-سه-فاز-اتصال-مستقیم-و-سه-فاز-ولتاژ-اولیه--'>مناقصه خرید کنتور سه فاز اتصال مستقیم و سه فاز ولتاژ اولیه ... / مناقصه,مناقصه خرید کنتور سه فاز اتصال مستقیم و سه فاز ولتاژ اولیه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027599/مناقصه-اجرای-پروژه-تکمیل-زیرگذر-پل--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه تکمیل زیرگذر پل - نوبت دوم / اگهی مناقصه , مناقصه اجرای پروژه تکمیل زیرگذر پل - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027600/فراخوان-انجام-عملیات-حفاری-دورانی-سه-حلقه-چاه-اکتشافی'>فراخوان انجام عملیات حفاری دورانی سه حلقه چاه اکتشافی / مناقصه عمومی, فراخوان انجام عملیات حفاری دورانی سه حلقه چاه اکتشافی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027602/مناقصه-توسعه-فیدر-شمال'>مناقصه توسعه فیدر شمال / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه توسعه فیدر شمال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027603/تجدید-مناقصه-بازدید-و-نظارت-بر-امور-بهداشتی-و-نظافتی-40-رام-قطار-اعزامی'>تجدید مناقصه بازدید و نظارت بر امور بهداشتی و نظافتی 40 رام قطار اعزامی / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان, تجدید مناقصه بازدید و نظارت بر امور بهداشتی و نظافتی 40 رام قطار اعزامی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027605/مناقصه-مدیریت-فنی-و-اجرایی-مراکز-تحقیقات-آموزش-و-مشاوره-فضای-سبز-'>مناقصه مدیریت فنی و اجرایی مراکز تحقیقات آموزش و مشاوره فضای سبز.. / مناقصه مدیریت فنی و اجرایی مراکز تحقیقات آموزش و مشاوره فضای سبز..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027607/مناقصه-آماده-سازی-بخشی-از-معابر-فاز-4--نوبت-دوم'>مناقصه آماده سازی بخشی از معابر فاز 4 - نوبت دوم / آگهی مناقصه، مناقصه آماده سازی بخشی از معابر فاز 4 - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027608/مناقصه-اجرای-بخشی-از-شبکه-فاضلاب-فاز-1--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای بخشی از شبکه فاضلاب فاز 1  - نوبت دوم / آگهی مناقصه، مناقصه اجرای بخشی از شبکه فاضلاب فاز 1  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027609/تجدید-مناقصه-خرید-450-عدد-چراغ-قوه-انفرادی---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید 450 عدد چراغ قوه انفرادی... - نوبت دوم / آگهی تجدی مناقصه, تجدید مناقصه خرید 450 عدد چراغ قوه انفرادی... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027610/فراخوان-تعریض-مسیر-دسترسی-صدرا'>فراخوان تعریض مسیر دسترسی صدرا / فراخوان مناقصه عمومی ,فراخوان تعریض مسیر دسترسی صدرا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027611/مناقصه-رنگ-آمیزی-واگن-های-مسافری'>مناقصه رنگ آمیزی واگن های مسافری / مناقصه رنگ آمیزی واگن های مسافری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027615/تجدید-مناقصه-اجرای-سیستم-حفاظت-الکترونیک-مرکز-انتقال-نفت-(نوبت-دوم)'>تجدید مناقصه  اجرای سیستم حفاظت الکترونیک مرکز انتقال نفت (نوبت دوم) / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه  اجرای سیستم حفاظت الکترونیک مرکز انتقال نفت (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027618/فراخوان-مناقصه-تکمیل-سالن-3000-نفری'>فراخوان مناقصه تکمیل سالن 3000 نفری / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه تکمیل سالن 3000 نفری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027619/تجدید-مناقصه-اجرای-سیستم-حفاظت-الکترونیک-مرکز-انتقال-نفت-(نوبت-دوم)'>تجدید مناقصه  اجرای سیستم حفاظت الکترونیک مرکز انتقال نفت (نوبت دوم) / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات اجرای روکش آسفالت ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027620/مناقصه-اجرای-بهبود-عبور-و-مرور-شهری--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای بهبود عبور و مرور شهری - نوبت دوم / آگهی مناقصه، مناقصه اجرای بهبود عبور و مرور شهری (روکش آسفالت معابر) - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027625/مناقصه-خدمات-آشپزخانه-شامل-(طبخ-و-توزیع)'>مناقصه خدمات آشپزخانه شامل (طبخ و توزیع)  / آگهی مناقصه، مناقصه خدمات آشپزخانه شامل (طبخ و توزیع) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027626/مناقصه-خرید-انواع-کیف-بهداشتی'>مناقصه خرید انواع کیف بهداشتی / مناقصه , مناقصه خرید انواع کیف بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027628/فراخوان-دعوت-به-همکاری-خرید-تضمینی-و-نگهداری'>فراخوان دعوت به همکاری خرید تضمینی و نگهداری / فراخوان دعوت به همکاری, فراخوان دعوت به همکاری خرید تضمینی و نگهداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027629/مناقصه-تعمیرات-اساسی-مخزن-شماره-6-ذخیره--'>مناقصه تعمیرات اساسی مخزن شماره 6 ذخیره ... / مناقصه,مناقصه تعمیرات اساسی مخزن شماره 6 ذخیره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027631/مناقصه-اجرای-8688-متر-پروژه-شبکه-گازرسانی---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای 8688 متر پروژه شبکه گازرسانی ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه اجرای 8688 متر پروژه شبکه گازرسانی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027632/مناقصه-بهسازی-پایگاه-امداد-و-نجات---(نوبت-دوم)'>مناقصه بهسازی پایگاه امداد و نجات .... (نوبت دوم) / مناقصه, مناقصه بهسازی پایگاه امداد و نجات .... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027634/مناقصه-اجرای-خط-تغذیه-و-شبکه-توزیع---'>مناقصه اجرای خط تغذیه و شبکه توزیع ..... / مناقصه, مناقصه اجرای خط تغذیه و شبکه توزیع .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027635/مناقصه-اجرای-پروژه-آسفالت-معابر-سطح-شهر'>مناقصه اجرای پروژه آسفالت معابر سطح شهر / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای پروژه آسفالت معابر سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027641/تجدید-مناقصه-دستگاه-نردبان-بالابر-هیدرولیکی-آتش-نشانی--'>تجدید مناقصه دستگاه نردبان بالابر هیدرولیکی آتش نشانی... / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه دستگاه نردبان بالابر هیدرولیکی آتش نشانی... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027642/مناقصه-بیمه-نامه-ها-و--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه بیمه نامه ها و ...تجدید نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه بیمه نامه ها و ...تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027643/مناقصه-عملیات-اجرایی-آبرسانی-و-احداث-شبکه-توزیع--'>مناقصه عملیات اجرایی آبرسانی و احداث شبکه توزیع ... / مناقصه عملیات اجرایی آبرسانی و احداث شبکه توزیع ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027645/مناقصه-2400-متر-لوله-grp'>مناقصه 2400 متر لوله grp  / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه 2400 متر لوله grp </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027650/مناقصه-تهیه-و-اجرای-آسفالت-گرم-راههای-روستایی-تجدید'>مناقصه تهیه و اجرای آسفالت گرم راههای روستایی تجدید  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه تهیه و اجرای آسفالت گرم راههای روستایی تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027654/مناقصه-انجام-خدمات-مشترکین'>مناقصه انجام خدمات مشترکین / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات مشترکین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027656/مناقصه-تهیه-و-ساخت-و-نصب-چراغ-های-چشمک-زن--'>مناقصه تهیه و ساخت و نصب چراغ های چشمک زن... / فراخوان مناقصه  عمومی، مناقصه تهیه و ساخت و نصب چراغ های چشمک زن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027657/مناقصه-تکمیل-راه--تجدید'>مناقصه تکمیل راه ...تجدید  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل راه ...تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027659/مناقصه-عملیات-احداث-بخشی-از-شبکه-جمع-آوری'>مناقصه عملیات احداث بخشی از شبکه جمع آوری / آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی ، مناقصه  عملیات احداث بخشی از شبکه جمع آوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027661/مناقصه-شارژر'>مناقصه شارژر  / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه شارژر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027662/مناقصه-عملیات-ایجاد-و-اصلاح-آبخور-درختان-فضای-سبز-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات ایجاد و اصلاح آبخور درختان فضای سبز- نوبت دوم / مناقصه,مناقصه عملیات ایجاد و اصلاح آبخور درختان فضای سبز- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027664/مناقصه-تکمیل-ابنیه-فنی-تجدید'>مناقصه تکمیل ابنیه فنی تجدید  / مناقصه , مناقصه تکمیل ابنیه فنی تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027665/مناقصه-اجرای-6500-متر-پروژه-شبکه-گازرسانی-فلزی-و-پلی-اتیلن--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای 6500 متر پروژه شبکه گازرسانی فلزی و پلی اتیلن... نوبت دوم / مناقصه,مناقصه اجرای 6500 متر پروژه شبکه گازرسانی فلزی و پلی اتیلن... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027667/تجدید-فراخوان-مناقصه-اجرای-عملیات-خاکی-و-ابنیه-فنی-و-احداث-راه-روستایی--'>تجدید فراخوان مناقصه اجرای عملیات خاکی و ابنیه فنی و احداث راه روستایی... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای, تجدید فراخوان مناقصه اجرای عملیات خاکی و ابنیه فنی و احداث راه روستایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027668/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-دوجداره-فاضلابی-کاروگیت-کوپلر--'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی کاروگیت کوپلر... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی کاروگیت کوپلر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027669/مناقصه-قرائت-کنتور-توزیع-قبوض-وصول-مطالبات-جاری-و-معوقه-و--نوبت-دوم'>مناقصه قرائت کنتور، توزیع قبوض، وصول مطالبات جاری و معوقه و ...نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه قرائت کنتور، توزیع قبوض، وصول مطالبات جاری و معوقه و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027671/مناقصه-اجرای-پروژه-برق-رسانی-به-طرح-های-تملک-دارایی-های-سرمایه-ای-سال-96--'>مناقصه اجرای پروژه برق رسانی به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای سال 96 ... / مناقصه اجرای پروژه برق رسانی به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای سال 96 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027672/مناقصه-اجرای-26436-متر-پروژه-گازرسانی--(نوبت-دوم)'>مناقصه اجرای 26436 متر پروژه گازرسانی... (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای 26436 متر پروژه گازرسانی... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027681/استعلام-لوله-فولادی-بدون-درز'>استعلام لوله فولادی بدون درز   / استعلام , استعلام لوله فولادی بدون درز  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027682/مناقصه-خرید-حمل-مونتاژ-سکشن-های-اسکله-شناور---'>مناقصه خرید، حمل، مونتاژ سکشن های اسکله شناور..... / مناقصه, مناقصه خرید، حمل، مونتاژ سکشن های اسکله شناور.....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027683/مناقصه-فاکس-با-مقطع-42-(-Acsr)-خرید-سیم-آلومینیوم'>مناقصه فاکس با مقطع 42 ( Acsr)  خرید سیم آلومینیوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه فاکس با مقطع 42 ( Acsr)  خرید سیم آلومینیوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027684/مناقصه-احداث-درمانگاه'>مناقصه احداث درمانگاه / مناقصه , مناقصه احداث درمانگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027685/استعلام-لوله-فولادی-بدون-درز'>استعلام لوله فولادی بدون درز   / استعلام , استعلام لوله فولادی بدون درز  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027687/استعلام-پمپ-و-قطعات'>استعلام پمپ و قطعات   / استعلام,استعلام پمپ و قطعات  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027690/فراخوان-اجرای-سازه-ساختمان-اداری'>فراخوان اجرای سازه ساختمان اداری / فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران,فراخوان  اجرای سازه ساختمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027693/مناقصه-ابنیه-فنی-راه-روستایی--'>مناقصه  ابنیه فنی راه روستایی ... / مناقصه  ابنیه فنی راه روستایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027696/آگهی-مناقصه-حفاری-چاه-سازند---(نوبت-دوم)'>آگهی مناقصه حفاری چاه سازند ... (نوبت دوم) / آگهی مناقصه  ،آگهی حفاری چاه سازند ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027697/تجدید-مناقصه-خریداری-انواع-سموم--'>تجدید مناقصه خریداری انواع سموم ... / مناقصه,تجدید مناقصه خریداری انواع سموم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027698/مناقصه-نصب-تست-و-تعویض-کنتور-عادی'>مناقصه نصب، تست و تعویض کنتور عادی  / مناقصه ,مناقصه نصب، تست و تعویض کنتور عادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027700/مناقصه-بهسازی-و-روکش-آسفالت-راههای-روستایی-و---تجدید'>مناقصه بهسازی و روکش آسفالت راههای روستایی و ... تجدید / تجدید مناقصه , مناقصه بهسازی و روکش آسفالت راههای روستایی و ... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027702/تجدید-مناقصه-اجاره-37-دستگاه-خودرو-وانت-نیسان-پیکاب-دوکابین'>تجدید مناقصه اجاره 37 دستگاه خودرو وانت نیسان پیکاب دوکابین / تجدید آگهی مناقصه, مناقصه اجاره 37 دستگاه خودرو وانت نیسان پیکاب دوکابین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027703/استعلام-تاسیسات-و-مصالح'>استعلام تاسیسات و مصالح / استعلام ,استعلام تاسیسات و مصالح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027705/مناقصه-ایجاد-و-توسعه-شبکه-معابر-شهری--مرحله-دوم'>مناقصه ایجاد و توسعه شبکه معابر شهری...مرحله دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه ایجاد و توسعه شبکه معابر شهری...مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027707/استعلام-تکمیل-نمودن-اتاق-ایزولاتور'>استعلام تکمیل نمودن اتاق ایزولاتور  / استعلام ,استعلام تکمیل نمودن اتاق ایزولاتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027710/مناقصه-خرید-کنتور-آب-مولتی-جت-نیمه-خشک-با-قطر-2-1'>مناقصه خرید کنتور آب مولتی جت نیمه خشک با قطر 2/ 1 / مناقصه عمومی, مناقصه خرید کنتور آب مولتی جت نیمه خشک با قطر 2/ 1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027713/فراخوان-مناقصه-انجام-عملیات-ساختمانی-و-نصب-و-راه-اندازی-پست--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انجام عملیات ساختمانی و نصب و راه اندازی پست... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه انجام عملیات ساختمانی و نصب و راه اندازی پست... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027715/فراخوان-پروژه-بازسازی-و-بهسازی-ساختمان-پلیس-نوبت-دوم'>فراخوان پروژه بازسازی و بهسازی ساختمان پلیس نوبت دوم  / آکهی ارزیابی کیفی فراخوان نخست , فراخوان پروژه بازسازی و بهسازی ساختمان پلیس نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027716/مناقصه-اجرای-عملیات-احداث-مدول-سوم-تصفیه-خانه-فاضلاب-96-10-26'>مناقصه اجرای عملیات احداث مدول سوم تصفیه خانه فاضلاب 96.10.26 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات احداث مدول سوم تصفیه خانه فاضلاب 96.10.26</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027718/مناقصه-اجرای-شبکه-فاضلاب-و-انشعابات-منزل--'>مناقصه اجرای شبکه فاضلاب و انشعابات منزل ... / مناقصه,مناقصه اجرای شبکه فاضلاب و انشعابات منزل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027721/مناقصه-انجام-خدمات-ابزارمندی-تعمیر-و-نگهداری-ملزومات-اداری-حمل-و-جابجایی-وسایل-اداری'>مناقصه انجام خدمات ابزارمندی تعمیر و نگهداری ملزومات اداری، حمل و جابجایی وسایل اداری / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات ابزارمندی تعمیر و نگهداری ملزومات اداری، حمل و جابجایی وسایل اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027722/مناقصه-انجام-عملیات-کارگزاری-و-بهره-برداری-انبارهای--'>مناقصه انجام عملیات کارگزاری و بهره برداری انبارهای... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام عملیات کارگزاری و بهره برداری انبارهای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027724/تجدید-فراخوان-ساخت-پروژه-احداث-ساختمانهای-مسکونی-و-کلیه-عملیات-زیربنایی'>تجدید فراخوان ساخت پروژه احداث ساختمانهای مسکونی و کلیه عملیات زیربنایی / تجدید فراخوان، تجدید فراخوان ساخت پروژه احداث ساختمانهای مسکونی و کلیه عملیات زیربنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027725/مناقصه-۱۰-کیلومتر-شبکه-پراکنده-شهری-و-روستایی'>مناقصه ۱۰ کیلومتر شبکه پراکنده شهری و روستایی  / مناقصه ,مناقصه ۱۰ کیلومتر شبکه پراکنده شهری و روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027726/مناقصه-احداث-فضای-سبز--'>مناقصه احداث فضای سبز ... / مناقصه, مناقصه احداث فضای سبز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027729/مناقصه-عملیات-جمع-آوری-و-حمل-زباله-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات جمع آوری و حمل زباله نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات جمع آوری و حمل زباله نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027732/فراخوان-مناقصه-احداث-مسیر-دسترسی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه احداث مسیر دسترسی نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه احداث مسیر دسترسی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027733/مناقصه-تعمیرات-اساسی-منازل-سازمانی'>مناقصه تعمیرات اساسی منازل سازمانی  / مناقصه ,مناقصه تعمیرات اساسی منازل سازمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027734/تجدید-مناقصه-رفع-حوادث-تعمیر-و-نگهداری-شبکه-انشعابات-و-خطوط-انتقال-آب-و-فاضلاب'>تجدید مناقصه رفع حوادث، تعمیر و نگهداری شبکه، انشعابات و خطوط انتقال آب و فاضلاب  / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه رفع حوادث، تعمیر و نگهداری شبکه، انشعابات و خطوط انتقال آب و فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027736/مناقصه-خرید-شیرهای-برقی-SOV'>مناقصه خرید شیرهای برقی SOV / مناقصه, مناقصه خرید شیرهای برقی SOV</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027737/اصلاحیه-مناقصه-عمومی-پروژه-جدول--تک-لبه--زیرسازی--کانیوا-سطح-شهر'>اصلاحیه مناقصه عمومی پروژه جدول ، تک لبه ، زیرسازی ، کانیوا سطح شهر  / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه عمومی پروژه جدول ، تک لبه ، زیرسازی ، کانیوا سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027740/مناقصه-تهیه-و-تامین-25-دستگاه-مینی-بوس--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و تامین 25 دستگاه مینی بوس - نوبت دوم / مناقصه عمومی ارزیابی کیفی ، مناقصه تهیه و تامین 25 دستگاه مینی بوس - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027742/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-بوستان'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز بوستان  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز بوستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027744/مناقصه-پروژه-ایجاد-توسعه-فضای-سبز-و-پارکهای-عمومی-نوبت-سوم'>مناقصه پروژه ایجاد توسعه فضای سبز و پارکهای عمومی  نوبت سوم  / مناقصه , مناقصه پروژه ایجاد توسعه فضای سبز و پارکهای عمومی نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027745/مناقصه-خرید-میزهای-بازی-پارکی'>مناقصه خرید میزهای بازی پارکی  / مناقصه ,مناقصه خرید میزهای بازی پارکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027746/مناقصه-عمومی-انتخاب-پیمانکار-جهت-انجام-تعمیرات-پیشگیرانه-PM-و--'>مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار جهت انجام تعمیرات پیشگیرانه PM و ...  / مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار جهت انجام تعمیرات پیشگیرانه PM و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027748/اصلاحیه-فراخوان-پکیج-تصفیه-فاضلاب-شهر-گندمان---'>اصلاحیه فراخوان پکیج تصفیه فاضلاب شهر گندمان  ... / فراخوان مناقصه عمومی , اصلاحیه فراخوان پکیج تصفیه فاضلاب شهر گندمان .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027750/مناقصه-بازسازی-و-بهسازی-ساختمان-پلیس-ایستگاه-راه-آهن--نوبت-دوم'>مناقصه بازسازی و بهسازی ساختمان پلیس ایستگاه راه آهن... نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه بازسازی و بهسازی ساختمان پلیس ایستگاه راه آهن... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027751/پنجمین-کنگره-بین-المللی-کاشت-حلزون-شنوایی'>پنجمین کنگره بین المللی کاشت حلزون شنوایی / پنجمین کنگره بین المللی کاشت حلزون شنوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027752/مناقصه-تعمیرات-انتقالی-10-باب-منازل-کارمندی-چوبی-مجدد'>مناقصه  تعمیرات انتقالی 10 باب منازل کارمندی چوبی مجدد  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی, مناقصه  تعمیرات انتقالی 10 باب منازل کارمندی چوبی مجدد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027754/مناقصه-اصلاح-شبکه-و-نصب-انشعابات-آب-شامل--'>مناقصه اصلاح شبکه و نصب انشعابات آب شامل... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اصلاح شبکه و نصب انشعابات آب شامل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027755/مناقصه-عمومی-انجام-خدمات-روزمره-واحد-تعمیرات-برق-و-استخرهای-سرپوشیده-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی انجام خدمات روزمره واحد تعمیرات برق و استخرهای سرپوشیده  نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی انجام خدمات روزمره واحد تعمیرات برق و استخرهای سرپوشیده نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027756/کنفرانس-ملی-زلزله-و-مدیریت-ریسک'>کنفرانس ملی زلزله و مدیریت ریسک  / کنفرانس ملی زلزله و مدیریت ریسک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027759/مناقصه-احداث-پیاده-رو-در-خیابان'>مناقصه احداث پیاده رو در خیابان  / مناقصه ,مناقصه احداث پیاده رو در خیابان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027760/همایش-دانش-موضوعی--تربیتی'>همایش دانش موضوعی - تربیتی  / همایش دانش موضوعی - تربیتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027761/مناقصه-تعمیرات-انتقالی-16-باب-منازل-کارگری-مجدد'>مناقصه تعمیرات انتقالی 16 باب منازل کارگری مجدد  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی, مناقصه تعمیرات انتقالی 16 باب منازل کارگری مجدد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027762/مناقصه-تجهیز-آشپزخانه-صنعتی-پردیس-دانشگاه--'>مناقصه تجهیز آشپزخانه صنعتی پردیس دانشگاه...  / آگهی مناقصه , مناقصه تجهیز آشپزخانه صنعتی پردیس دانشگاه... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027763/مناقصه-خرید-مقداری-لوله-پلی-اتیلن-در-سایزهای-مختلف--'>مناقصه  خرید مقداری لوله پلی اتیلن در سایزهای مختلف ... / مناقصه,مناقصه  خرید مقداری لوله پلی اتیلن در سایزهای مختلف ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027765/مناقصه-خرید-نوار-نقاله-در-تیپ-های-مختلف'>مناقصه خرید نوار نقاله در تیپ های مختلف  / مناقصه , مناقصه خرید نوار نقاله در تیپ های مختلف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027766/فراخوان-تعمیر-و-بهسازی-خطوط-اصلی-و-فرعی-فاضلاب'>فراخوان تعمیر و بهسازی خطوط اصلی و فرعی فاضلاب  / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی ساده,فراخوان تعمیر و بهسازی خطوط اصلی و فرعی فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027767/فراخوان-انجام-کارهای-امور-خدماتی-تخلیه--بارگیری--جابجایی-نوبت-دوم'>فراخوان انجام کارهای امور خدماتی تخلیه ، بارگیری ، جابجایی نوبت دوم  / فراخوان مناقصه ، فراخوان انجام کارهای امور خدماتی تخلیه ، بارگیری ، جابجایی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027768/اولین-کنفرانس-عمومی-خصوصی-با-تاکید-برقرارداد-bot'>اولین کنفرانس عمومی خصوصی با تاکید برقرارداد bot / اولین کنفرانس عمومی خصوصی با تاکید برقرارداد bot</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027769/استعلام-ورق-کامپوزیت'>استعلام ورق کامپوزیت / استعلام ,استعلام ورق کامپوزیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027770/مناقصه-خرید-مصالح--طراحی-و-اجرای-بازسازی-استخر'>مناقصه خرید مصالح ، طراحی و اجرای بازسازی استخر  / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید مصالح ، طراحی و اجرای بازسازی استخر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027772/استعلام-تائید-فناوری-اطلاعات-اداره'>استعلام تائید فناوری اطلاعات اداره / استعلام ,استعلام تائید فناوری اطلاعات اداره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027774/چهارمین-کنفرانس-بین-المللی-تکنیک-های-مدیریت-و-حسابداری'>چهارمین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری / چهارمین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027775/مناقصه-Coring-Tools'>مناقصه Coring Tools / مناقصه, مناقصه Coring Tools</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027776/استعلام-خرید-چراغ-cob-led'>استعلام خرید چراغ cob led / استعلام ,استعلام خرید چراغ cob led</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027777/مناقصه-خرید-120-تن-کود-سولفات-آمونیم--'>مناقصه خرید 120 تن کود سولفات آمونیم ... / مناقصه,مناقصه خرید 120 تن کود سولفات آمونیم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027779/دهمین-کنگره-رادیولوژی-دهان--فک-و-صورت'>دهمین کنگره رادیولوژی دهان ، فک و صورت / دهمین کنگره رادیولوژی دهان ، فک و صورت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027780/استعلام-دارو-پزشکی-و-سلامت'>استعلام دارو، پزشکی و سلامت / استعلام ,استعلام دارو، پزشکی و سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027781/استعلام-الکتروپمپ-کف-کش-با-فلوتر'>استعلام الکتروپمپ کف کش با فلوتر  / استعلام, استعلام الکتروپمپ کف کش با فلوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027783/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-برقی-و-مکانیکی--'>مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027784/مناقصه-ساخت-مرکز-بهداشتی-درمانی'>مناقصه ساخت مرکز بهداشتی درمانی / آگهی مناقصه , مناقصه ساخت مرکز بهداشتی درمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027785/همایش-رویکردهای-نوین-در-مدیریت-کسب-و-کار-و-حسابداری'>همایش رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار و حسابداری  / همایش رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار و حسابداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027786/مناقصه-خرید-و-نصب-تجهیزات-تکمیل-کارخانه-کمپوست'>مناقصه خرید و نصب تجهیزات تکمیل کارخانه کمپوست  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید و نصب تجهیزات تکمیل کارخانه کمپوست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027788/مناقصه-عملیات-تکمیل-شبکه-توزیع-آب--'>مناقصه عملیات تکمیل شبکه توزیع آب.... / مناقصه, مناقصه عملیات تکمیل شبکه توزیع آب....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027789/استعلام-خرید-دستگاه-یو-پی-اس-با-متعلقات'>استعلام خرید دستگاه یو پی اس با متعلقات  / استعلام ، استعلام خرید دستگاه یو پی اس با متعلقات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027790/استعلام-مجسمه-هاپیر-رئال'>استعلام مجسمه هاپیر رئال  / استعلام ,استعلام مجسمه هاپیر رئال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027791/مناقصه-ساخت-IMPELLER-پمپ'>مناقصه ساخت IMPELLER پمپ / مناقصه، مناقصه ساخت IMPELLER پمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027793/مناقصه-عملیات-احداث-شبکه-آبیاری-و-زهکشی-سد---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات احداث شبکه آبیاری و زهکشی سد ... نوبت دوم / مناقصه,مناقصه عملیات احداث شبکه آبیاری و زهکشی سد ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027794/مناقصه-خرید-500-ست-آشکارساز-خطا-پیامک-دار-با-قابلیت-تعیین-فاز'>مناقصه خرید 500 ست آشکارساز خطا پیامک دار با قابلیت تعیین فاز / مناقصه خرید 500 ست آشکارساز خطا پیامک دار با قابلیت تعیین فاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027795/استعلام-دستگاه-گریندر'>استعلام دستگاه گریندر / استعلام  دستگاه گریندر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027798/تجدید-مناقصه-خرید-قطعات-الکتریکال-و-ابزار-دقیق'>تجدید مناقصه خرید قطعات الکتریکال و ابزار دقیق  / مناقصه ، تجدید مناقصه خرید قطعات الکتریکال و ابزار دقیق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027799/مناقصه-ساخت-قطعات-پمپ-PERONI'>مناقصه ساخت قطعات پمپ PERONI / مناقصه، مناقصه ساخت قطعات پمپ PERONI</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027801/استعلام-قلاب-جهت-الکترود-با-ظرفیت-3-تن'>استعلام قلاب جهت الکترود با ظرفیت 3 تن  / استعلام, استعلام قلاب جهت الکترود با ظرفیت 3 تن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027802/مناقصه-N2-COMPRESSOR-SUPER'>مناقصه N2 COMPRESSOR SUPER / مناقصه, مناقصه N2 COMPRESSOR SUPER</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027803/استعلام-شیلنگ-دسته-کنترل-بالانسر-بادی-و--'>استعلام شیلنگ دسته کنترل بالانسر بادی و ... / استعلام ,استعلام شیلنگ دسته کنترل بالانسر بادی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027805/مناقصه-400ton-Tin-Ingot-and-or-Anode-for-using-in-Tining-line-Note'>مناقصه 400ton Tin Ingot and/or Anode for using in Tining line Note / مناقصه ، مناقصه 400ton Tin Ingot and/or Anode for using in Tining line Note</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027806/همایش-ملی-بررسی-تجارب-بازآفرینی-شهری'>همایش ملی بررسی تجارب بازآفرینی شهری  / همایش ملی بررسی تجارب بازآفرینی شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027807/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام خرید لوله پلی اتیلن  / استعلام ,استعلام خرید لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027808/مناقصه-ساخت-IMING-GEAR'>مناقصه ساخت IMING GEAR / مناقصه، مناقصه ساخت IMING GEAR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027809/استعلام-21-ردیف-قطعات-نورد'>استعلام 21 ردیف قطعات نورد  / استعلام, استعلام 21 ردیف قطعات نورد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027811/مناقصه-خرید-دو-قلم-پایه-روشنایی-21-متری---نوبت-دوم'>مناقصه خرید دو قلم پایه روشنایی 21 متری ....نوبت دوم  / مناقصه خرید دو قلم پایه روشنایی 21 متری ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027812/استعلام-​مرغ-گرم'>استعلام ​مرغ گرم  / استعلام , استعلام ​مرغ گرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027813/پژوهشکده-آب-و-فاضلاب-دانشگاه-صنعتی-اصفهان'>پژوهشکده آب و فاضلاب دانشگاه صنعتی اصفهان / پژوهشکده آب و فاضلاب دانشگاه صنعتی اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027815/مناقصه-ساخت-قطعات-پمپ'>مناقصه ساخت قطعات پمپ / مناقصه، مناقصه ساخت قطعات پمپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027816/پنجمین-همایش-ملی-مدیریت-و-حسابداری-ایران'>پنجمین همایش ملی مدیریت و حسابداری ایران / پنجمین همایش ملی مدیریت و حسابداری ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027817/مناقصه-اجرای-عملیات-پارک-خطی-حد-فاصل-میدان-نیروی-دریایی-تا-سالن-همایش-های--'>مناقصه اجرای عملیات پارک خطی حد فاصل میدان نیروی دریایی تا سالن همایش های... / مناقصه اجرای عملیات پارک خطی حد فاصل میدان نیروی دریایی تا سالن همایش های...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027819/مناقصه-ساخت-GASKET'>مناقصه ساخت GASKET / مناقصه ,مناقصه ساخت GASKET</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027820/کنفرانس-ملی-رویکردهای-نوین'>کنفرانس ملی رویکردهای نوین / کنفرانس ملی رویکردهای نوین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027821/مناقصه-خرید-CHECK-VALVE-کمپرسور-اطلس'>مناقصه خرید CHECK VALVE کمپرسور اطلس  / مناقصه ,مناقصه خرید CHECK VALVE کمپرسور اطلس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027823/استعلام-لوازم-اعلام-حریق'>استعلام لوازم اعلام حریق / استعلام , استعلام لوازم اعلام حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027825/مناقصه-PLATE-HEAT-EXCHANGER-AMINE'>مناقصه PLATE HEAT EXCHANGER AMINE / مناقصه عمومی, مناقصه PLATE HEAT EXCHANGER AMINE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027826/استعلام-20-عدد-واشر-گرافیتی--'>استعلام 20 عدد واشر گرافیتی... / استعلام, استعلام 20 عدد واشر گرافیتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027827/استعلام-کمد-فلزی-رختکنی--'>استعلام کمد فلزی رختکنی... / استعلام ,استعلام کمد فلزی رختکنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027828/مناقصه-گازرسانی-به-واحدهای-تولیدی-و-صنعتی--'>مناقصه گازرسانی به واحدهای تولیدی و صنعتی ... / مناقصه,مناقصه گازرسانی به واحدهای تولیدی و صنعتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027829/استعلام-لوازم-آزمایشگاهی-و--'>استعلام لوازم آزمایشگاهی و ...  / استعلام, استعلام لوازم آزمایشگاهی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027831/استعلام-میکرفون-کله-غازی'>استعلام میکرفون کله غازی  / استعلام ,استعلام میکرفون کله غازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027832/استعلام-کاردکهای-سیلر-زنی--'>استعلام کاردکهای سیلر زنی ... / استعلام , استعلام کاردکهای سیلر زنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027833/استعلام-تهیه-ساخت-و-حمل-و-نصب-تابلوهای--'>استعلام تهیه ساخت و حمل و نصب تابلوهای ...  / استعلام, استعلام تهیه ساخت و حمل و نصب تابلوهای ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027834/استعلام-مبدل-حرارتی-پوسته-لوله-تحقیقاتی'>استعلام مبدل حرارتی پوسته لوله تحقیقاتی  / استعلام ,استعلام مبدل حرارتی پوسته لوله تحقیقاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027836/مناقصه-عملیات-احداث-بخشی-از-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب'>مناقصه عملیات احداث بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب  / آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی ، مناقصه  عملیات احداث بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027837/استعلام-هود-ازمایشگاهی'>استعلام هود ازمایشگاهی   / استعلام,استعلام هود ازمایشگاهی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027839/استعلام-اجرای-عایق-تاسیسات-ساختمان'>استعلام اجرای عایق تاسیسات ساختمان  / استعلام , استعلام اجرای عایق تاسیسات ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027840/کنفرانس-بین-الملی-مدیریت-منابع-طبیعی-در-کشورهای-در-حال-توسعه'>کنفرانس بین الملی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه / کنفرانس بین الملی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027841/استعلام-80-کیلوگرم-سیم-جوش--'>استعلام 80 کیلوگرم سیم جوش... / استعلام, استعلام 80 کیلوگرم سیم جوش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027843/استعلام-پمپ-وکیوم'>استعلام پمپ وکیوم  / استعلام , استعلام پمپ وکیوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027844/استعلام-خرید-مصالح-ساختمانی'>استعلام خرید مصالح ساختمانی  / استعلام , استعلام خرید مصالح ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027846/استعلام-نصب--تست-و-تعویض-کنتور-عادی-و-جمع-آوری-برق'>استعلام نصب ، تست و تعویض کنتور عادی و جمع آوری برق / آگهی استعلام, استعلام نصب ، تست و تعویض کنتور عادی و جمع آوری برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027847/استعلام-توری-فولادی-سرندی'>استعلام توری فولادی سرندی   / استعلام,استعلام توری فولادی سرندی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027848/اولین-همایش-بررسی-چالش-ها-و-ارائه-راهکاری-نوین'>اولین همایش بررسی چالش ها و ارائه راهکاری نوین / اولین همایش بررسی چالش ها و ارائه راهکاری نوین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027849/استعلام-بست-شیلنگ'>استعلام بست شیلنگ  / استعلام , استعلام بست شیلنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027850/استعلام-موتورسیکلت-125-سی-سی-دنده-ای'>استعلام موتورسیکلت 125 سی سی دنده ای  / استعلام , استعلام موتورسیکلت 125 سی سی دنده ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027851/استعلام-خرید-شیشه-کبالتی-رفلکسی'>استعلام خرید شیشه کبالتی رفلکسی / استعلام,استعلام خرید شیشه کبالتی رفلکسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027853/استعلام-درب-و-پنجره-آلومینیم-دراندازه-های-مختلف'>استعلام درب و پنجره آلومینیم دراندازه های مختلف   / استعلام,استعلام درب و پنجره آلومینیم دراندازه های مختلف  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027854/استعلام-هیپوکلراید-کلسیم-آشامیدنی-(پرکلرین)'>استعلام هیپوکلراید کلسیم آشامیدنی (پرکلرین) / استعلام , استعلام هیپوکلراید کلسیم آشامیدنی (پرکلرین)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027855/استعلام-1-عدد-رولربرینگ-غلطک-بیضوی-دو-ردیفه--'>استعلام 1 عدد رولربرینگ غلطک بیضوی دو ردیفه... / استعلام, استعلام 1 عدد رولربرینگ غلطک بیضوی دو ردیفه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027857/استعلام-ساخت-اتاقک-ژنراتور'>استعلام ساخت اتاقک ژنراتور / استعلام ,استعلام ساخت اتاقک ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027858/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات / استعلام ,استعلام خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027859/استعلام-پرینتر-لیزری--'>استعلام پرینتر لیزری... / استعلام, استعلام پرینتر لیزری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027860/فراخوان-احداث-جاده-و-محل-چاه-شرق-148-شمال-آغاجاری'>فراخوان احداث جاده و محل چاه شرق 148 شمال آغاجاری / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان احداث جاده و محل چاه شرق 148 شمال آغاجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027861/استعلام-مخزن-سوخت'>استعلام مخزن سوخت  / استعلام , استعلام مخزن سوخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027862/مناقصه-عملیات-اجرایی-باقیمانده-تونل-گلاب-2--'>مناقصه عملیات اجرایی باقیمانده تونل گلاب 2... / مناقصه عملیات اجرایی باقیمانده تونل گلاب 2...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027863/استعلام-تهیه-یک-دستگاه-رک-مبدل-48'>استعلام تهیه یک دستگاه رک مبدل 48 / استعلام,استعلام تهیه یک دستگاه رک مبدل 48</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027864/استعلام-نصب-سه-دوربین-مداربسته'>استعلام نصب سه دوربین مداربسته  / استعلام ,استعلام نصب سه دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027865/مناقصه-خرید-ROUND-BAR-استیل'>مناقصه خرید ROUND BAR استیل  / مناقصه , مناقصه خرید ROUND BAR استیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027866/مناقصه-عملیات-اجرایی-باقیمانده-تونل-گلاب-2--'>مناقصه عملیات اجرایی باقیمانده تونل گلاب 2... / مناقصه,مناقصه عملیات اجرایی باقیمانده تونل گلاب 2...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027867/استعلام-تامین-خودرو-گروه-UM'>استعلام تامین خودرو گروه UM / استعلام , استعلام تامین خودرو گروه UM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027868/دومین-کنگره-سلامت-مردان--ناباروری-مردان'>دومین کنگره سلامت مردان - ناباروری مردان / دومین کنگره سلامت مردان - ناباروری مردان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027869/استعلام-برنج-و--'>استعلام برنج و ... / استعلام ,استعلام برنج و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027871/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام ,استعلام لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027872/استعلام-رب-گوجه-حلب-10-کیلویی'>استعلام رب گوجه حلب 10 کیلویی / استعلام, استعلام رب گوجه حلب 10 کیلویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027873/استعلام-احداث-شبکه-فرعی-آبیاری-زهکشی'>استعلام احداث شبکه فرعی آبیاری زهکشی  / استعلام ,استعلام احداث شبکه فرعی آبیاری زهکشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027874/استعلام-ابزار-یدکی-سراتو-با-برند-کیا-یا-هیوندایی--'>استعلام ابزار یدکی سراتو با برند کیا یا هیوندایی... / استعلام، استعلام ابزار یدکی سراتو با برند کیا یا هیوندایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027875/مناقصه-خرید-P-F-HOWDEN-CENTIFUGAL-FAN'>مناقصه خرید P/F HOWDEN CENTIFUGAL FAN  / مناقصه , مناقصه خرید P/F HOWDEN CENTIFUGAL FAN </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027877/استعلام-خدمات-نگهداری-و-پشتیبانی-تابلو'>استعلام خدمات نگهداری و پشتیبانی تابلو / استعلام , استعلام خدمات نگهداری و پشتیبانی تابلو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027878/استعلام-تاسیسات-و-مصالح'>استعلام تاسیسات و مصالح / استعلام ,استعلام تاسیسات و مصالح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027879/استعلام-ملزومات-IT'>استعلام ملزومات IT / استعلام, استعلام ملزومات IT</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027880/استعلام-محصولات-آرایشی'>استعلام محصولات آرایشی  / استعلام ,استعلام محصولات آرایشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027881/استعلام-پلاک-ولو-و-گسکت'>استعلام پلاک ولو و گسکت / استعلام , استعلام پلاک ولو و گسکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027882/استعلام-ارتقا-سیستم-مدیریت'>استعلام ارتقا سیستم مدیریت / استعلام , استعلام ارتقا سیستم مدیریت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027883/استعلام-منبع-تغذیه'>استعلام منبع تغذیه  / استعلام ,استعلام منبع تغذیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027884/استعلام-خرید-تندیس'>استعلام خرید تندیس / استعلام, استعلام خرید تندیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027885/همایش-ملی-لنگرود-شناسی-2'>همایش ملی لنگرود شناسی 2 / همایش ملی لنگرود شناسی 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027887/استعلام-خرید-لباس'>استعلام خرید لباس / استعلام, استعلام خرید لباس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027888/استعلام-مرغ-منجمد-و-ماهی'>استعلام مرغ منجمد و ماهی  / استعلام ,استعلام مرغ منجمد و ماهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027889/استعلام-تجهیزات-و-وسایل'>استعلام تجهیزات و وسایل / استعلام , استعلام تجهیزات و وسایل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027890/استعلام-انواع-مختلف-کابل--'>استعلام انواع مختلف کابل... / استعلام, استعلام انواع مختلف کابل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027891/استعلام-آرم-سازمانی'>استعلام آرم سازمانی / استعلام ,استعلام آرم سازمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027892/استعلام-SWITCH-CISCO'>استعلام SWITCH CISCO / استعلام, استعلام  SWITCH CISCO</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027893/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات / استعلام, استعلام انواع مختلف کابل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027895/استعلام-کابل-افشان'>استعلام کابل افشان  / استعلام ,استعلام کابل افشان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027896/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-تصفیه-روغن-ترانسفورماتور'>مناقصه خرید یک دستگاه تصفیه روغن ترانسفورماتور  / مناقصه خرید یک دستگاه تصفیه روغن ترانسفورماتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027897/استعلام-دیتا-لاگر-24-کاناله-ایزوله'>استعلام دیتا لاگر 24 کاناله ایزوله / استعلام, استعلام دیتا لاگر 24 کاناله ایزوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027898/استعلام-بیمه-آتش-سوزی-صاعقه--انفجار'>استعلام بیمه آتش سوزی ،صاعقه ، انفجار / استعلام , استعلام بیمه آتش سوزی ،صاعقه ، انفجار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027899/استعلام-پاکت-A3-با-نایلون-مشکی-در-سایز--'>استعلام پاکت A3 با نایلون مشکی در سایز... / استعلام, استعلام پاکت A3 با نایلون مشکی در سایز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027900/چالش-ها-و-راهکارهای-مدیریت-جهادی-و-اقتصاد-مقاومتی'>چالش ها و راهکارهای مدیریت جهادی و اقتصاد مقاومتی / چالش ها و راهکارهای مدیریت جهادی و اقتصاد مقاومتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027901/استعلام-عملیات-اجرایی-تعویض-هادی'>استعلام عملیات اجرایی تعویض هادی  / استعلام ,استعلام عملیات اجرایی تعویض هادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027902/فراخوان-عملیات-احداث-نصب-و-راه-اندازی-خطوط-انتقال-و-شبکه-تغذیه-و--'>فراخوان عملیات احداث نصب و راه اندازی خطوط انتقال و شبکه تغذیه و.... / فراخوان , فراخوان عملیات احداث نصب و راه اندازی خطوط انتقال و شبکه تغذیه و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027904/استعلام-۷۰-عدد-سیستم-بدون-کیس'>استعلام ۷۰ عدد سیستم بدون کیس  / استعلام ,استعلام ۷۰ عدد سیستم بدون کیس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027905/استعلام-شرح-در-پیوست'>استعلام شرح در پیوست / استعلام, استعلام شرح در پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027906/استعلام-لایروبی-انهار-بخش-مرکزی'>استعلام لایروبی انهار بخش مرکزی / استعلام ,استعلام لایروبی انهار بخش مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027907/استعلام-وب-کم-لاجیتک'>استعلام وب کم لاجیتک  / استعلام , استعلام وب کم لاجیتک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027908/چهاردهمین-کنگره-بین-المللی-ایمونولوژی-و-آلرژی'>چهاردهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی / چهاردهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027909/مناقصه-اجرای-عملیات-تکمیل-پروژه---'>مناقصه اجرای عملیات تکمیل پروژه .... / مناقصه, مناقصه اجرای عملیات تکمیل پروژه ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027910/استعلام-Rack-PDU-2G--'>استعلام Rack PDU 2G...  / استعلام, استعلام Rack PDU 2G... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027912/فراخوان-مناقصه-عمومی-امداد-گازبانی-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>فراخوان مناقصه عمومی امداد گازبانی ,سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / مناقصه ,فراخوان مناقصه عمومی امداد گازبانی ,سامانه تدارکات الکترونیکی دولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027913/استعلام-شیر-پگاه'>استعلام شیر پگاه  / استعلام ,استعلام شیر پگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027914/هفتمین-همایش-ملی-ایده-های-نو-در-کشاورزی'>هفتمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی / هفتمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027915/استعلام-اجرای-زیرسازی-و-آسفالت-محوطه'>استعلام اجرای زیرسازی و آسفالت محوطه / استعلام , استعلام اجرای زیرسازی و آسفالت محوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027916/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات  / استعلام ,استعلام خدمات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027917/استعلام-​بازسازی-و-اصلاح-آبدارخانه-آسایش'>استعلام ​بازسازی و اصلاح آبدارخانه آسایش  / استعلام , استعلام ​بازسازی و اصلاح آبدارخانه آسایش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027919/مناقصه-اجرای-عملیات-احداث-مدول-سوم-تصفیه-خانه-فاضلاب--'>مناقصه اجرای عملیات احداث مدول سوم تصفیه خانه فاضلاب ... / مناقصه اجرای عملیات احداث مدول سوم تصفیه خانه فاضلاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027920/دومین-همایش-ملی-علوم-ورزشی'>دومین همایش ملی علوم ورزشی / دومین همایش ملی علوم ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027921/استعلام​-بهسازی-ساختمانی-کاشان'>استعلام​ بهسازی ساختمانی کاشان / استعلام, استعلام ​بهسازی ساختمانی کاشان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027922/استعلام-اندازه-و-آرم-اوراق-و-پاکات'>استعلام اندازه و آرم اوراق و پاکات  / استعلام , استعلام اندازه و آرم اوراق و پاکات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027923/استعلام-آنتی-ژن-SP'>استعلام آنتی ژن SP / استعلام, استعلام آنتی ژن SP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027924/استعلام-بلندگوی-دکوراتیو-BIC'>استعلام بلندگوی دکوراتیو BIC / استعلام , استعلام بلندگوی دکوراتیو BIC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027925/استعلام-چاپ-برگه-و-پرونده-بیمار'>استعلام چاپ برگه و پرونده بیمار / استعلام ,استعلام چاپ برگه و پرونده بیمار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027927/استعلام-خرید-دمنوش'>استعلام خرید دمنوش / استعلام, استعلام خرید دمنوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027928/استعلام-اجرای-طرح-هادی--'>استعلام اجرای طرح هادی ... / استعلام,استعلام اجرای طرح هادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027929/استعلام​-خرید-یک-دستگاه-کوره-گرافیتی'>استعلام​ خرید یک دستگاه کوره گرافیتی / استعلام, استعلام ​​خرید یک دستگاه کوره گرافیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027930/استعلام-SWITCH-CISCO'>استعلام SWITCH CISCO / استعلام, استعلام  SWITCH CISCO</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027931/استعلام-خرید-یک-دستگاه-کامپیوتر'>استعلام خرید یک دستگاه کامپیوتر / استعلام ,استعلام خرید یک دستگاه کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027933/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام خرید لوله پلی اتیلن  / استعلام ,استعلام خرید لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027934/استعلام-جعبه-پلاستوفوم'>استعلام جعبه پلاستوفوم / استعلام , استعلام جعبه پلاستوفوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027935/سومین-سمپوزیوم-سلول-های-بنیادی-و-پزشکی-بازساختی-در-چشم-پزشکی'>سومین سمپوزیوم سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در چشم پزشکی  / سومین سمپوزیوم سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در چشم پزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027936/استعلام​-توکن-سامانه-رایانه-امن-کیا-2'>استعلام​ توکن سامانه رایانه امن کیا 2 / استعلام, استعلام ​​توکن سامانه رایانه امن کیا 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027937/استعلام-تعمیر-یکدستگاه-پمپ-آب-گرم'>استعلام تعمیر یکدستگاه پمپ آب گرم  / استعلام, استعلام تعمیر یکدستگاه پمپ آب گرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027939/فراخوان-گازرسانی-به-واحدهای-تولیدی-و-صنعتی'>فراخوان  گازرسانی به واحدهای تولیدی و صنعتی   / مناقصه , فراخوان  گازرسانی به واحدهای تولیدی و صنعتی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027940/استعلام-روکش-آلومینیوم-جهت-پله-های-فرار--'>استعلام روکش آلومینیوم جهت پله های فرار... / استعلام, استعلام روکش آلومینیوم جهت پله های فرار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027941/استعلام-تلویزیون-ال-ای-دی-55-اینچ'>استعلام تلویزیون ال ای دی 55 اینچ  / استعلام , استعلام تلویزیون ال ای دی 55 اینچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027942/اولین-کنگره-ملی-ستون-فقرات-و-ورزش'>اولین کنگره ملی ستون فقرات و ورزش  / اولین کنگره ملی ستون فقرات و ورزش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027943/استعلام-اجرای-طرح-هادی--'>استعلام اجرای طرح هادی ... / استعلام,استعلام اجرای طرح هادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027944/مناقصه-کارت-هدیه'>مناقصه کارت هدیه  / مناقصه ,مناقصه کارت هدیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027945/استعلام-تعمیرات-ساختمانی-مرکز-آموزش--'>استعلام تعمیرات ساختمانی مرکز آموزش ... / استعلام, استعلام تعمیرات ساختمانی مرکز آموزش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027947/استعلام-نصب-کف-و-پشت-چرم'>استعلام نصب کف و پشت چرم / استعلام ,استعلام نصب کف و پشت چرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027948/استعلام-غنی-سازی-جنگل'>استعلام غنی سازی جنگل  / استعلام ,استعلام غنی سازی جنگل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027949/استعلام​-طراحی-ساخت-نصب-و-راه-اندازی'>استعلام​ طراحی ساخت، نصب و راه اندازی  / استعلام,استعلام ​طراحی ساخت، نصب و راه اندازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027950/استعلام-اجرای-طرح-هادی--'>استعلام اجرای طرح هادی ... / استعلام,استعلام اجرای طرح هادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027951/استعلام-تهیه-و-اجرای-خط-انتقال-و-شبکه'>استعلام تهیه و اجرای خط انتقال و شبکه  / استعلام , استعلام تهیه و اجرای خط انتقال و شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027952/استعلام-تهیه-و-احداث-یک-باب-فنس-و-محوطه'>استعلام تهیه و احداث یک باب فنس و محوطه  / استعلام ,استعلام تهیه و احداث یک باب فنس و محوطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027953/استعلام-شیرگاز-رزوه-ای-استینلس-استیل--'>استعلام شیرگاز رزوه ای استینلس استیل... / استعلام, استعلام شیرگاز رزوه ای استینلس استیل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027955/استعلام-مراقبت-و-نگهداری--'>استعلام مراقبت و نگهداری ... / استعلام, استعلام مراقبت و نگهداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027957/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات / استعلام ,استعلام خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027958/مناقصه-خرید-لوله-و-متریال-بارگیری-حمل-تخلیه-دمونتاژ--'>مناقصه خرید لوله و متریال، بارگیری، حمل، تخلیه، دمونتاژ ... / مناقصه خرید لوله و متریال، بارگیری، حمل، تخلیه، دمونتاژ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027959/استعلام-اجرای-طرح-هادی--'>استعلام اجرای طرح هادی ... / استعلام,استعلام اجرای طرح هادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027960/استعلام-تشک-طبی'>استعلام تشک طبی / استعلام ,استعلام تشک طبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027961/استعلام-سینی-کابل-با-درب'>استعلام سینی کابل با درب  / استعلام ، استعلام سینی کابل با درب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027962/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات / استعلام, استعلام مراقبت و نگهداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027963/استعلام-تعمیر-و-بازسازی-کامل-خشکشویی'>استعلام تعمیر و بازسازی کامل خشکشویی  / استعلام, استعلام تعمیر و بازسازی کامل خشکشویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027964/استعلام-کولر-گاز-سرمایشی'>استعلام کولر گاز سرمایشی  / استعلام , استعلام کولر گاز سرمایشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027965/استعلام-خرید-نرم-افزار-جامع'>استعلام خرید نرم افزار جامع  / استعلام ,استعلام خرید نرم افزار جامع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027966/مناقصه-خرید-انواع-معرف-های-گروه-خونی--'>مناقصه خرید انواع معرف های گروه خونی.... / مناقصه, مناقصه خرید انواع معرف های گروه خونی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027967/مناقصه-ارزیابی-کیفی-برای-انتخاب-پیمانکار-ذیصلاح'>مناقصه ارزیابی کیفی برای انتخاب پیمانکار ذیصلاح  / مناقصه ,مناقصه ارزیابی کیفی برای انتخاب پیمانکار ذیصلاح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027968/استعلام-​ابزارآلات-اندازه'>استعلام ​ابزارآلات اندازه / استعلام ,استعلام ​ابزارآلات اندازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027969/استعلام-محصولات-الکترونیکی'>استعلام محصولات الکترونیکی  / استعلام ,استعلام محصولات الکترونیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027971/استعلام-میز-کارمندی-و-صندلی-گردان'>استعلام میز کارمندی و صندلی گردان / استعلام , استعلام میز کارمندی و صندلی گردان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027972/استعلام-انجام-سیم-کشی-محافظ'>استعلام انجام سیم کشی محافظ  / استعلام ,استعلام انجام سیم کشی محافظ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027973/دعوتنامه-خدمات-توسعه-و-پشتیبانی-نرم-افزار'>دعوتنامه خدمات توسعه و پشتیبانی نرم افزار / دعوتنامه خدمات توسعه و پشتیبانی نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027974/استعلام-توسعه-جنگل'>استعلام توسعه جنگل  / استعلام ,استعلام توسعه جنگل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027975/استعلام-پروژه-تیغ-زنی-و-مرمت-و-بازسازی--'>استعلام پروژه تیغ زنی و مرمت و بازسازی... / استعلام, استعلام پروژه تیغ زنی و مرمت و بازسازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027976/مناقصه-ریخته-گری-و-ماشین-کاری-قطعه-چدنی-و--'>مناقصه ریخته گری و ماشین کاری قطعه چدنی و ... / مناقصه ,مناقصه ریخته گری و ماشین کاری قطعه چدنی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027977/استعلام-صندلی-انتظار-روکش-چرم'>استعلام صندلی انتظار روکش چرم / استعلام , استعلام صندلی انتظار روکش چرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027978/استعلام-آبیاری'>استعلام آبیاری  / استعلام ,استعلام آبیاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027979/​فراخوان-خدمات-توسعه-و-پشتیبانی-نرم-افزار-اتوماسیون-اداری'>​فراخوان خدمات توسعه و پشتیبانی نرم افزار اتوماسیون اداری  / ​فراخوان , ​فراخوان خدمات توسعه و پشتیبانی نرم افزار اتوماسیون اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027980/استعلام-رله-با-مارک-goodsky--'>استعلام رله با مارک goodsky ... / استعلام,استعلام رله با مارک goodsky ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027981/استعلام-تهیه-و-اجرای-خط-پمپاژ'>استعلام تهیه و اجرای خط پمپاژ  / استعلام ,استعلام تهیه و اجرای خط پمپاژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027982/استعلام-توسعه-جنگل-بذر'>استعلام توسعه جنگل بذر / استعلام , استعلام توسعه جنگل بذر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027983/استعلام-​قطعات-کامپیوتری'>استعلام ​قطعات کامپیوتری / استعلام, استعلام ​قطعات کامپیوتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027984/استعلام-اجرا-و-احداث-پست-برق-هوایی-پایگاه--'>استعلام اجرا و احداث پست برق هوایی پایگاه ...  / استعلام، استعلام اجرا و احداث پست برق هوایی پایگاه ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027985/استعلام-لوله-فولادی-ساده-و-مشبک--'>استعلام لوله فولادی ساده و مشبک ... / استعلام,استعلام لوله فولادی ساده و مشبک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027986/مناقصه-انجام-امور-خدمات-ایستگاهی-اداره-کل-راه-آهن--'>مناقصه انجام امور خدمات ایستگاهی اداره کل راه آهن... / مناقصه انجام امور خدمات ایستگاهی اداره کل راه آهن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027987/استعلام-انواع-لوازم-روشنایی'>استعلام انواع لوازم روشنایی / استعلام, استعلام انواع لوازم روشنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027988/استعلام-تهیه-مصالح-و-لوله-گذاری'>استعلام تهیه مصالح و لوله گذاری  / استعلام ,استعلام تهیه مصالح و لوله گذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027990/مناقصه-اجرای-۵۹۳۵۳-مترمربع-آسفالت-گرم'>مناقصه اجرای ۵۹۳۵۳ مترمربع آسفالت گرم  / مناقصه اجرای ۵۹۳۵۳ مترمربع آسفالت گرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027991/​فراخوان-واگذاری-امور-تغذیه-و-آشپزخانه-بیمارستان'>​فراخوان واگذاری امور تغذیه و آشپزخانه بیمارستان / ​فراخوان , ​فراخوان واگذاری امور تغذیه و آشپزخانه بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027992/استعلام-قطعات-مورد-نیاز-برای-تقویت'>استعلام قطعات مورد نیاز برای تقویت  / استعلام ,استعلام قطعات مورد نیاز برای تقویت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027993/استعلام-پرینتر-سه-کاره-رنگی'>استعلام پرینتر سه کاره رنگی / استعلام , استعلام پرینتر سه کاره رنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027994/استعلام-تابلو-تله-متری'>استعلام تابلو تله متری  / استعلام, استعلام تابلو تله متری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027995/استعلام-خرید-و-نصب-باطری--'>استعلام خرید و نصب باطری ... / استعلام,استعلام خرید و نصب باطری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027996/استعلام-خرید-جعبه-همیار'>استعلام خرید جعبه همیار  / استعلام ,استعلام خرید جعبه همیار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027997/استعلام-دارو-پزشکی-و-سلامت'>استعلام دارو، پزشکی و سلامت / استعلام ,استعلام دارو، پزشکی و سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027998/استعلام-بهینه-سازی-ساختمان-پست'>استعلام بهینه سازی ساختمان پست / استعلام ,استعلام بهینه سازی ساختمان پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027999/استعلام-نصب-تابلو-برق-dc-و-کابلکشی'>استعلام نصب تابلو برق dc و کابلکشی / استعلام , استعلام نصب تابلو برق dc و کابلکشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028000/اصلاحیه-فراخوان-ایجاد-و-توسعه-معابر-شهری'>اصلاحیه فراخوان ایجاد و توسعه معابر شهری   / اصلاحیه مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه ایجاد و توسعه معابر شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028001/استعلام-موور-یونجه--'>استعلام موور، یونجه ... / استعلام,استعلام موور، یونجه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028002/فراخوان-مناقصه-بکارگیری-10-دستگاه-خودروی-سواری'>فراخوان مناقصه بکارگیری 10 دستگاه خودروی سواری  / فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه بکارگیری 10 دستگاه خودروی سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028003/استعلام-مرمت-خانه-تاریخی-توکلی'>استعلام مرمت خانه تاریخی توکلی / استعلام , استعلام مرمت خانه تاریخی توکلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028004/استعلام-ترانس-ولتاژ-خازنی-63-کیلوولت'>استعلام ترانس ولتاژ خازنی 63 کیلوولت  / استعلام ,استعلام ترانس ولتاژ خازنی 63 کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028005/استعلام-پنیر-UF'>استعلام پنیر UF  / استعلام , استعلام پنیر UF </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028006/استعلام-لاستیک-مدل-215R15C-جهت-خودرو'>استعلام لاستیک مدل 215R15C جهت خودرو / استعلام, استعلام لاستیک مدل 215R15C جهت خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028007/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستاها'>استعلام اجرای طرح هادی روستاها / استعلام ,استعلام اجرای طرح هادی روستاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028008/مناقصه-تکمیل-طرح-غبارگیری-های-حمل-مواد--'>مناقصه تکمیل طرح غبارگیری های حمل مواد.... / مناقصه, مناقصه تکمیل طرح غبارگیری های حمل مواد....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028009/استعلام-تمدید-برگزاری-دوره-های-آموزشی'>استعلام تمدید برگزاری دوره های آموزشی / استعلام , استعلام تمدید برگزاری دوره های آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028010/استعلام-اجرای-عملیات-مرمت-چشمه--'>استعلام اجرای عملیات مرمت چشمه ... / استعلام,استعلام اجرای عملیات مرمت چشمه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028011/فراخوان-اجرای-۴۹۳۶۰-مترمربع-آسفالت-گرم-روستا--'>فراخوان اجرای ۴۹۳۶۰ مترمربع آسفالت گرم روستا... / مناقصه, فراخوان اجرای ۴۹۳۶۰ مترمربع آسفالت گرم روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028012/استعلام-مخزن-آماده-۵۰۰-مترمکعبی'>استعلام مخزن آماده ۵۰۰ مترمکعبی  / استعلام ,استعلام مخزن آماده ۵۰۰ مترمکعبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028013/استعلام-پشتیبانی-آنلاین-فایروال'>استعلام پشتیبانی آنلاین فایروال  / استعلام,استعلام پشتیبانی آنلاین فایروال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028014/فراخوان-پروژه-طراحی-تهيه-تجهيزات-و-احداث-خط-تغذيه'>فراخوان پروژه طراحی ،تهيه تجهيزات و احداث خط تغذيه / فراخوان پروژه طراحی ،تهيه تجهيزات و احداث خط تغذيه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028015/استعلام-تهیه-ساک'>استعلام تهیه ساک  / استعلام ,استعلام تهیه ساک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028016/استعلام-تعداد-18-دستگاه-خودروی-سواری'>استعلام تعداد 18 دستگاه خودروی سواری  / استعلام, استعلام تعداد 18 دستگاه خودروی سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028017/استعلام-خرید-لوازم-التحریر--'>استعلام خرید لوازم التحریر ... / استعلام,استعلام خرید لوازم التحریر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028018/استعلام-احداث-کنتور-فارو'>استعلام احداث کنتور فارو  / استعلام ,استعلام احداث کنتور فارو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028019/استعلام-شن-ریزی-جاده-بین-مزارع-روستا--'>استعلام شن ریزی جاده بین مزارع روستا...  / استعلام, استعلام شن ریزی جاده بین مزارع روستا... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028020/استعلام-سنگ-سابی-و---'>استعلام سنگ سابی و  .... / استعلام , استعلام  سنگ سابی و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028021/استعلام-خرید-لاین-کنترلر'>استعلام خرید لاین کنترلر / استعلام, استعلام خرید لاین کنترلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028022/​فراخوان-مزایده-اجاره-و-بهره-برداری-از-اماکن-ورزشی'>​فراخوان مزایده اجاره و بهره برداری از اماکن ورزشی / ​فراخوان مزایده , ​فراخوان مزایده اجاره و بهره برداری از اماکن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028023/استعلام-لپ-تاب-ایسوس'>استعلام لپ تاب ایسوس / استعلام ، استعلام لپ تاب ایسوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028024/استعلام-خرید-لوازم-مخابرات-ودیسپاچینگ'>استعلام خرید لوازم مخابرات ودیسپاچینگ / استعلام,استعلام خرید لوازم مخابرات ودیسپاچینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028025/استعلام-سیمان-خاکستری'>استعلام سیمان خاکستری / استعلام , استعلام سیمان خاکستری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028026/استعلام-آبسردکن-آنی-سری-دماوند'>استعلام آبسردکن آنی سری دماوند / استعلام ,استعلام آبسردکن آنی سری دماوند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028028/استعلام-اجاره-یکدستگاه-خودرو-پژو-405'>استعلام اجاره یکدستگاه خودرو پژو 405 / استعلام ، استعلام اجاره یکدستگاه خودرو پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028029/مناقصه-قرائت-کنتور-و-توزیع-صورتحساب-مشترکین-گاز'>مناقصه قرائت کنتور و توزیع صورتحساب مشترکین گاز  / مناقصه قرائت کنتور و توزیع صورتحساب مشترکین گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028030/استعلام-آب-رسانی-مدیریت--'>استعلام آب رسانی، مدیریت... / استعلام, استعلام آب رسانی، مدیریت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028031/استعلام-تجهیزات-آزمایشگاهی'>استعلام تجهیزات آزمایشگاهی  / استعلام , استعلام تجهیزات آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028032/تجدید-مناقصه-و-ارزیابی-کیفی-اصلاح-شبکه-آب-شهر'>تجدید مناقصه و ارزیابی کیفی اصلاح شبکه آب شهر  / تجدید مناقصه, مناقصه و ارزیابی کیفی اصلاح شبکه آب شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028033/استعلام-لوازم-خودرو'>استعلام لوازم خودرو / استعلام,استعلام لوازم خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028034/استعلام-کولر-گازی-اسپلیت'>استعلام کولر گازی اسپلیت  / استعلام, استعلام کولر گازی اسپلیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028035/استعلام-لوبیا-قرمز'>استعلام لوبیا قرمز / استعلام ,استعلام لوبیا قرمز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028036/مناقصه-تولید-فروش-و-تحویل-مقدار-3500-تن-کلرورفریک-مایع--'>مناقصه تولید، فروش و تحویل مقدار 3500 تن کلرورفریک مایع ... / مناقصه ,مناقصه تولید، فروش و تحویل مقدار 3500 تن کلرورفریک مایع ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028037/استعلام-خرید-50-دستگاه-مودم-LTE'>استعلام خرید 50 دستگاه مودم LTE  / استعلام, استعلام خرید 50 دستگاه مودم LTE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028038/استعلام-یکدستگاه-کیوسک-تغذیه'>استعلام یکدستگاه کیوسک تغذیه / استعلام , استعلام یکدستگاه کیوسک تغذیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028039/استعلام-دو-عدد-UTM'>استعلام دو عدد UTM  / استعلام ,استعلام دو عدد UTM </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028040/استعلام-خرید-کانتر-MTB'>استعلام خرید کانتر MTB  / استعلام,استعلام خرید کانتر MTB </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027209/مزایده-دو-دانگ-از-پلاک-ثبتی-161-8707-اموال-غیرمنقول'>مزایده دو دانگ از پلاک ثبتی 161/8707 اموال غیرمنقول  / مزایده,مزایده دو دانگ از پلاک ثبتی 161/8707 اموال غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027211/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-کاربری-زراعی-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی کاربری زراعی نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی کاربری زراعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027213/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مخروبه-مساحت-223-23متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مخروبه مساحت 223.23متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مخروبه مساحت 223.23متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027215/مزایده-حدود-1000-تن-فولادهای'>مزایده حدود 1000 تن فولادهای  / مزایده, مزایده حدود 1000 تن فولادهای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027216/مزایده-پلاک-668-فرعی-از-86-اصلی-بخش-سیزده-مشهد'>مزایده پلاک 668 فرعی از 86 اصلی بخش سیزده مشهد  / مزایده,مزایده پلاک 668 فرعی از 86 اصلی بخش سیزده مشهد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027219/مزایده-پلاک-3803-فرعی-از-سه-اصلی'>مزایده پلاک 3803 فرعی از سه اصلی  / مزایده,مزایده پلاک 3803 فرعی از سه اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027224/مزایده-فروش-ده-قطعه-زمین-تجاری-و-یک-قطعه-منزل-مسکونی'>مزایده فروش ده قطعه زمین تجاری و یک قطعه منزل مسکونی / مزایده,مزایده فروش ده قطعه زمین تجاری و یک قطعه منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027226/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-82-25متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 82.25متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 82.25متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027228/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-پارس-مدل-1387-(نوبت-دوم)'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس مدل 1387 (نوبت دوم) / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس مدل 1387 (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027229/مزایده-ساختمان-ویلایی-قدیمی-مسکونی-297-متر'>مزایده ساختمان ویلایی قدیمی مسکونی 297 متر  / مزایده,مزایده ساختمان ویلایی قدیمی مسکونی 297 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027231/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-214متر-قطعه-اول-تفکیکی'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 214متر قطعه اول تفکیکی  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 214متر قطعه اول تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027232/مزایده-اجاره-غرفه-تجاری'>مزایده اجاره غرفه تجاری / مزایده, مزایده اجاره غرفه تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027233/مزایده-فروش-حدود-165-تن-انواع-ماهی-پرورشی-(نوبت-دوم)'>مزایده فروش حدود 165 تن انواع ماهی پرورشی (نوبت دوم) / آگهی مزایده، مزایده فروش حدود 165 تن انواع ماهی پرورشی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027234/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-ملکی-شهرداری-شماره-صد-و-شش'>مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی شهرداری شماره صد و شش  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی شهرداری شماره صد و شش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027235/مزایده-واگذاری-نگهداری-و-بهره-برداری-از-پارکینگ-پایانه-بار--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری نگهداری و بهره برداری از پارکینگ پایانه بار... نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری نگهداری و بهره برداری از پارکینگ پایانه بار... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027236/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مازاد-و-تملیکی'>مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد و تملیکی  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد و تملیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027241/مزایده-مواد-آلومینیومی-آهن-آلات--'>مزایده مواد آلومینیومی، آهن آلات... / مزایده, مزایده مواد آلومینیومی، آهن آلات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027242/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-زیرینای-صد-متر'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی زیرینای صد متر  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی زیرینای صد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027243/مزایده-واگذاری-15-واحد-تجاری-از-مجتمع-تجاری-اداری-و-بازارچه-شهرداری'>مزایده واگذاری 15 واحد تجاری از مجتمع تجاری اداری و بازارچه شهرداری / آگهی مزایده عمومی، مزایده واگذاری 15 واحد تجاری از مجتمع تجاری اداری و بازارچه شهرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027244/مزایده-کالاهای-اسقاط-نوبت-دوم'>مزایده کالاهای اسقاط نوبت دوم / مزایده عمومی, مزایده کالاهای اسقاط شامل انواع سیم، کابل، تابلو و کنتور ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027245/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-700-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 700 متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 700 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027249/مزایده-فروش-اقلام-ضایعاتی--'>مزایده فروش اقلام ضایعاتی.... / مزایده, مزایده فروش اقلام ضایعاتی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027250/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-عرصه-55-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 55 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 55 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027251/مزایده-راه-اندازی-و-بهره-برداری-از-جمعه-بازار'>مزایده راه اندازی و بهره برداری از جمعه بازار   / مزایده ، مزایده راه اندازی و بهره برداری از جمعه بازار  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027253/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-کل-196-38-متر'>مزایده ملک مساحت عرصه کل 196.38 متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه کل 196.38 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027255/مزایده-نرده-های-حفاظ-دور-محیط-کارخانه--'>مزایده نرده های حفاظ دور محیط کارخانه... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده نرده های حفاظ دور محیط کارخانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027256/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-عرصه-مشاعی-دویست-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان عرصه مشاعی دویست متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان عرصه مشاعی دویست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027258/مزایده-ششدانگ-از-پلاک-ثبتی-ملک-یک-واحد-از-ساختمان-5-طبقه-قدمت-15-سال'>مزایده ششدانگ از پلاک ثبتی ملک یک واحد از ساختمان 5 طبقه قدمت 15 سال  / مزایده,مزایده ششدانگ از پلاک ثبتی ملک یک واحد از ساختمان 5 طبقه قدمت 15 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027259/مزایده-یک-دستگاه-لیفتراک-دوگانه-سوز--'>مزایده یک دستگاه لیفتراک دوگانه سوز... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه لیفتراک دوگانه سوز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027260/مزایده-دو-دستگاه-خودرو-سواری-سمند'>مزایده دو دستگاه خودرو سواری سمند / آگهی فروش اموال منقول,مزایده دو دستگاه خودرو سواری سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027262/مزایده-پلاک-30-فرعی-از-303-اصلی-بخش-سیزده-مشهد'>مزایده پلاک 30 فرعی از 303 اصلی بخش سیزده مشهد / مزایده,مزایده پلاک 30 فرعی از 303 اصلی بخش سیزده مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027264/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-413-05متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 413.05متر نوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 413.05متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027269/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-244-61متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 244.61متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 244.61متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027270/مزایده-یک-دستگاه-بیل-مکانیکی-لیوگانگ'>مزایده یک دستگاه بیل مکانیکی لیوگانگ  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه بیل مکانیکی لیوگانگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027274/مزایده-قطع-کن-کوچک-دستگاه-رنده-سه-کاره-و--'>مزایده قطع کن کوچک- دستگاه رنده سه کاره  و ... / آگهی مزایده,مزایده قطع کن کوچک- دستگاه رنده سه کاره  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027276/مزایده-فروش-کامیون-کشنده-IVECO'>مزایده فروش کامیون کشنده IVECO / آگهی فروش، مزایده فروش کامیون کشنده IVECO</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027282/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سمند-سورن'>مزایده یک دستگاه خودرو سمند سورن  / مزایده یک دستگاه خودرو سمند سورن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027285/مزایده-تسمه-مسی-1600-کیلوگرم'>مزایده تسمه مسی 1600 کیلوگرم  / مزایده,مزایده تسمه مسی 1600 کیلوگرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027286/مزایده-فروش-یک-دستگاه-مینی-بوس-هیوندا-کروز'>مزایده فروش یک دستگاه مینی بوس هیوندا کروز  / مزایده, مزایده فروش یک دستگاه مینی بوس هیوندا کروز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027292/مزایده-یک-دستگاه-سواری-سمند'>مزایده یک دستگاه سواری سمند / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027300/مزایده-اقلام-ضایعاتی'>مزایده اقلام ضایعاتی / مزایده، مزایده اقلام ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027301/مزایده-فروش-دام'>مزایده فروش دام / آگهی مزایده فروش , مزایده فروش دام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027303/مزایده-فروش-اقلام-مازاد'>مزایده فروش اقلام مازاد / آگهی مزایده، مزایده فروش اقلام مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027304/مزایده-ساختمان-مسکونی-تجاری-مساحت-75-متر-نوبت-اول'>مزایده ساختمان مسکونی تجاری مساحت 75 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی تجاری مساحت 75 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027305/مزایده-ضایعات-آهن-یخچال-ویترینی---نوبت-دوم'>مزایده ضایعات آهن، یخچال ویترینی ... نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده ضایعات آهن، یخچال ویترینی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027306/مزایده250-مترمربع-کاشی'>مزایده250 مترمربع کاشی / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده250 مترمربع کاشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027307/مزایده-مقدار-1500-متر-مشاع-از-16850-متر-مشاع-از-زمین'>مزایده مقدار 1500 متر مشاع از 16850 متر مشاع از زمین / مزایده,مزایده مقدار 1500 متر مشاع از 16850 متر مشاع از زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027309/مزایده-دستگاه-Winder-کاغذ-با-تابلو-فرسوده--'>مزایده دستگاه Winder کاغذ با تابلو فرسوده... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده دستگاه Winder کاغذ با تابلو فرسوده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027310/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-یکصد-و-پنجاه-و-سه-متر-و-پنجاه-دسیمتر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت یکصد و پنجاه و سه متر و پنجاه دسیمتر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت یکصد و پنجاه و سه متر و پنجاه دسیمتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027314/مزایده-زمین-قطعه-سه-تفکیکی-بخش-یازده-تهران'>مزایده زمین قطعه سه تفکیکی بخش یازده تهران / مزایده,مزایده زمین قطعه سه تفکیکی بخش یازده تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027316/مزایده-لیفتراک-سبز-رنگ-برقی--'>مزایده لیفتراک سبز رنگ برقی... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده لیفتراک سبز رنگ برقی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027317/مزایده-اموال-اسقاطی-و-مازاد-بر-نیاز--'>مزایده اموال اسقاطی و مازاد بر نیاز ... / مزایده ,مزایده اموال اسقاطی و مازاد بر نیاز  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027318/مزایده-آپارتمان-مساحت-52-25مترمربع'>مزایده آپارتمان مساحت 52.25مترمربع / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 52.25مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027319/مزایده-یک-دستگاه-فک-طرح-پارکو'>مزایده یک دستگاه فک طرح پارکو / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه فک طرح پارکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027320/مزایده-واگذاری-بوفه-کافی-شاپ-و--'>مزایده واگذاری بوفه کافی شاپ و ... / مزایده عمومی , مزایده واگذاری بوفه کافی شاپ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027321/مزایده-ششدانگ-منزل-قدیمی-مساحت-154-50متر'>مزایده ششدانگ منزل قدیمی مساحت 154.50متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل قدیمی مساحت 154.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027324/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-92-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 92 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 92 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027327/مزایده-فروش-یکباب-کارخانه-مساحت-6044-متر'>مزایده فروش یکباب کارخانه مساحت 6044 متر / مزایده,مزایده فروش یکباب کارخانه مساحت 6044 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027332/مزایده-اجاره-تعدادی-از-املاک-نوبت-دوم'>مزایده اجاره تعدادی از املاک نوبت دوم  / آگهی مزایده ، مزایده اجاره تعدادی از املاک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027334/مزایده-پلاک-ثبتی-7-4823-عرصه-88-2متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 7/4823 عرصه 88.2متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 7/4823 عرصه 88.2متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027336/اصلاحیه-مزایده-دو-باب-آپارتمان'>اصلاحیه مزایده دو باب آپارتمان  / اصلاحیه مزایده ,مزایده دو باب آپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027339/مزایده-120-سهم-مشاع-از-260-سهم-مشاع-از-18000-سهم-پلاک-8-فرعی'>مزایده 120 سهم مشاع از 260 سهم مشاع از 18000 سهم پلاک 8 فرعی / مزایده,مزایده 120 سهم مشاع از 260 سهم مشاع از 18000 سهم پلاک 8 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027343/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-192-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 192 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 192 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027344/مزایده-فروش-خودروی-وانت-مزدا-2000'>مزایده فروش خودروی وانت مزدا 2000 / مزایده , مزایده فروش خودروی وانت مزدا 2000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027346/مزایده-فروش-کمپ-مسکونی-مساحت-بیش-از-2-هکتار'>مزایده فروش کمپ مسکونی مساحت بیش از 2 هکتار / مزایده,مزایده فروش کمپ مسکونی مساحت بیش از 2 هکتار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027349/مزایده-یک-دستگاه-تامبلر'>مزایده یک دستگاه تامبلر / مزایده, مزایده یک دستگاه تامبلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027350/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-50-73متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 50.73متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 50.73متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027351/مزایده-واگذاری-تعداد-3-قطعه-زمین--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری تعداد 3 قطعه زمین - نوبت دوم / آگهی مزایده، مزایده واگذاری تعداد 3 قطعه زمین - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027353/مزایده-فروش-کمپرسور-باد-تک-سیلندر---نوبت-دوم'>مزایده فروش کمپرسور باد تک سیلندر ....نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش کمپرسور باد تک سیلندر ....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027354/مزایده-اجاره-یک-باب-ساختمان-(نوبت-دوم)'>مزایده اجاره یک باب ساختمان (نوبت دوم) / مزایده عمومی, مزایده اجاره یک باب ساختمان (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027355/مزایده-واگذاری-جایگاه-CNG-جهت-بهره-برداری-به-صورت-اجاره-ای-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری جایگاه CNG جهت بهره برداری به صورت اجاره ای نوبت دوم  / مزایده عمومی، مزایده واگذاری جایگاه CNG جهت بهره برداری به صورت اجاره ای نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027356/مزایده-عرصه-و-اعیان-مجموعه-ورزشی-بخش-14-میاندوآب'>مزایده عرصه و اعیان مجموعه ورزشی بخش 14 میاندوآب / مزایده,مزایده عرصه و اعیان مجموعه ورزشی بخش 14 میاندوآب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027359/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-سمند-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی سمند نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سمند نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027360/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-جیلی'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری جیلی  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری جیلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027361/مزایده-عرصه-و-اعیان-ملک-مساحت-250-متر-نوبت-دوم'>مزایده عرصه و اعیان ملک مساحت 250 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده عرصه و اعیان ملک مساحت 250 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027363/مزایده-ملک-با-قدمت-سی-سال'>مزایده ملک با قدمت سی سال / مزایده,مزایده ملک با قدمت سی سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027364/مزایده-خودرو-پژو-405--نوبت-دوم'>مزایده خودرو پژو 405  -نوبت دوم / مزایده,مزایده خودرو پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027365/مزایده-ششدانگ-زمین-با-بنای-احداثی-151-80متر'>مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 151.80متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 151.80متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027368/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-96-76متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 96.76متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 96.76متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027369/مزایده-یک-دستگاه-یخچال--لباسشویی--دو-دست-مبل'>مزایده یک دستگاه یخچال ، لباسشویی ، دو دست مبل / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه یخچال ، لباسشویی ، دو دست مبل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027371/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پراید-صبا-جی-تی-ایکس'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید صبا جی.تی.ایکس / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید صبا جی.تی.ایکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027373/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-خانه-عرصه-294-94متر'>مزایده دو دانگ  مشاع از خانه عرصه 294.94متر / مزایده,مزایده دو دانگ  مشاع از خانه عرصه 294.94متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027377/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-8-تفکیکی-76-10متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 8 تفکیکی 76.10متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 8 تفکیکی 76.10متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027379/مزایده-سه-دستگاه-کامپیوتر-شخصی--96-10-26'>مزایده سه دستگاه کامپیوتر شخصی... 96.10.26 / مزایده ، مزایده سه دستگاه کامپیوتر شخصی... 96.10.26</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027380/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-وانت-پیکان'>مزایده یک دستگاه خودروی وانت پیکان  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه خودروی وانت پیکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027381/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027382/مزایده-یک-دستگاه-چیلر-خنک-کننده-(نوبت-دوم)'>مزایده یک دستگاه چیلر خنک کننده (نوبت دوم) / مزایده,مزایده یک دستگاه چیلر خنک کننده (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027384/مزایده-دستگاه-جوش-co2--پرس-BAYKAL'>مزایده دستگاه جوش co2 ، پرس BAYKAL  / مزایده, مزایده دستگاه جوش co2 ، پرس BAYKAL  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027385/مزایده-یکباب-مغازه-مساحت-32-متر-نوبت-اول'>مزایده یکباب مغازه مساحت 32 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده یکباب مغازه مساحت 32 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027388/مزایده-ششدانگ-عمارت-پلاک-4-فرعی-بخش-یازده-اراک'>مزایده ششدانگ عمارت پلاک 4 فرعی بخش یازده اراک  / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت پلاک 4 فرعی بخش یازده اراک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027389/مزایده-اجاره-بهره-برداری-از-کانکس-ها-و-غرف-سطح-شهر--96-10-26-(نوبت-دوم)'>مزایده اجاره بهره برداری از کانکس ها و غرف سطح شهر - 96.10.26 (نوبت دوم) / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره بهره برداری از کانکس ها و غرف سطح شهر - 96.10.26 (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027393/مزایده-یک-دستگاه-لیفتراک--'>مزایده یک دستگاه لیفتراک... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه لیفتراک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027396/مزایده-واگذاری-3-باب-واحد-تجاری-و-6-باب-واحد-اداری---(نوبت-دوم)'>مزایده واگذاری 3 باب واحد تجاری و 6 باب واحد اداری.... (نوبت دوم) / آگهی مزایده , مزایده واگذاری 3 باب واحد تجاری و 6 باب واحد اداری.... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027398/مزایده-فروش-تعداد-پانزده-کارتن-علم-دوش'>مزایده فروش تعداد پانزده کارتن علم دوش / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش تعداد پانزده کارتن علم دوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027401/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-بخش-سه-کرمان-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ اپارتمان بخش سه کرمان نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان بخش سه کرمان نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027405/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-یک-مسجد-سلیمان'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش یک مسجد سلیمان  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش یک مسجد سلیمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027406/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-در-زمینی-مساحت-194-54متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه در زمینی مساحت 194.54متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه در زمینی مساحت 194.54متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027408/مزایده-فروش-خودرو-پژو-405-مدل-1391-نوبت-دوم'>مزایده فروش خودرو پژو 405 مدل 1391  نوبت دوم  / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش خودرو پژو 405 مدل 1391 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027410/مزایده-فروش-یکدستگاه-یخچال-ایستاده-ویترینی---نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه یخچال ایستاده ویترینی ... نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه یخچال ایستاده ویترینی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027411/مزایده-یک-قطعه-صیفی-کاری-مساحت-1800متر'>مزایده یک قطعه صیفی کاری مساحت 1800متر  / مزایده,مزایده یک قطعه صیفی کاری مساحت 1800متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027412/مزایده-تونیک-تی-شرت-مانتو-و--نوبت-دوم'>مزایده تونیک، تی شرت، مانتو و... نوبت دوم  / مزایده, مزایده تونیک، تی شرت، مانتو و... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027413/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-91-706-عرصه-491-18متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 91/706 عرصه 491.18متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 91/706 عرصه 491.18متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027415/مزایده-ساختمان-بانک-ملی'>مزایده ساختمان بانک ملی   / مزایده ساختمان بانک ملی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027418/مزایده-فروش-انواع-یخچال-فریزر'>مزایده فروش انواع یخچال فریزر  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش انواع یخچال فریزر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027419/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-زمین-مزروعی-باغ-چای-نوبت-چهارم'>مزایده اموال غیرمنقول شامل زمین مزروعی .باغ چای نوبت چهارم / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل زمین مزروعی .باغ چای نوبت چهارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027421/مزایده-یک-دستگاه-تراش-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه تراش نوبت دوم  / مزایده, مزایده یک دستگاه تراش نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027423/مزایده-زمین-مزروعی-1460متر'>مزایده زمین مزروعی 1460متر / مزایده,مزایده زمین مزروعی 1460متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027424/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-زمین-مرحله-اول'>مزایده اموال غیرمنقول شامل زمین مرحله اول / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل زمین مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027426/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-زمین-نوبت-اول'>مزایده سه دانگ مشاع از زمین نوبت اول  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از زمین نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027429/مزایده-یک-قطعه-زمین-خشکی-اموال-غیرمنقول'>مزایده یک قطعه زمین خشکی اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین خشکی اموال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027432/مزایده-فروش-لوازم-و-قطعات-یدکی-نو'>مزایده فروش لوازم و قطعات یدکی نو  / مزایده , مزایده فروش لوازم و قطعات یدکی نو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027433/مزایده-ملک-ششدانگ-زمین-بخش-هفت'>مزایده ملک ششدانگ زمین بخش هفت / مزایده,مزایده ملک ششدانگ زمین بخش هفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027434/مزایده-یخچال-فریزر-اجاق-گاز--لباسشویی-ساندویچ-ساز'>مزایده یخچال فریزر- اجاق گاز - لباسشویی- ساندویچ ساز / آگهی مزایده و فروش اموال منقول,مزایده یخچال فریزر- اجاق گاز - لباسشویی- ساندویچ ساز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027435/مزایده-واگذاری-خودرو-غرف-و--'>مزایده واگذاری خودرو، غرف و ... / مناقصه, مزایده واگذاری خودرو، غرف و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027438/مزایده-پلاک-ثبتی-یک-فرعی-مساحت-368-متر'>مزایده پلاک ثبتی یک فرعی مساحت 368 متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی یک فرعی مساحت 368 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027442/مزایده-واگذاری-3-خط-تلفنی-و-وبک-امتیاز-آژانس-تاکسی-تلفنی'>مزایده واگذاری 3 خط تلفنی و وبک امتیاز آژانس تاکسی تلفنی  / آگهی مزایده اموال غیر منقول,مزایده واگذاری 3 خط تلفنی و وبک امتیاز آژانس تاکسی تلفنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027444/مزایده-ملک-آپارتمان-سه-طبقه'>مزایده ملک آپارتمان سه طبقه  / مزایده,مزایده ملک آپارتمان سه طبقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027445/مزایده-یک-قطعه-پلاک-ثبتی-بخش-سه-ثبت-بندرترکمن-مرحله-دوم'>مزایده یک قطعه پلاک ثبتی بخش سه ثبت بندرترکمن مرحله دوم / مزایده,مزایده یک قطعه پلاک ثبتی بخش سه ثبت بندرترکمن مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027448/تجدید-مزایده-کفش-دخترانه-و--'>تجدید مزایده  کفش دخترانه و ...  / تجدید مزایده , تجدید مزایده  کفش دخترانه و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027450/مزایده-املاک-اموال-غیرمنقول'>مزایده املاک اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده املاک اموال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027451/مزایده-100-سهام-شرکت-بهره-برداری-و-صنایع-چوب-فریم--'>مزایده 100% سهام شرکت بهره برداری و صنایع چوب فریم... / مزایده 100% سهام شرکت بهره برداری و صنایع چوب فریم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027452/مزایده-زمین-ناحیه-55'>مزایده زمین ناحیه 55 / مزایده,مزایده زمین ناحیه 55</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027453/مزایده-یک-دستگاه-پراید-سواری-131SX'>مزایده یک دستگاه پراید سواری 131SX  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه پراید سواری 131SX </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027454/مزایده-فروش-اقلام-اسقاط-و-راکد-و-مازاد-بر-نیاز-انبارها'>مزایده فروش اقلام اسقاط و  راکد و مازاد بر نیاز انبارها  / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش اقلام اسقاط و  راکد و مازاد بر نیاز انبارها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027455/مزایده-باغ-مساحت-یک-هزار-و-هفتصد-و-سی-و-چهار-متر'>مزایده باغ مساحت یک هزار و هفتصد و سی و چهار متر  / مزایده,مزایده باغ مساحت یک هزار و هفتصد و سی و چهار متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027456/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-296-8متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 296.8متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 296.8متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027457/مزایده-فروش-دو-دستگاه-خودروی-سبک-مازاد-تجدید'>مزایده فروش دو دستگاه خودروی سبک مازاد تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده فروش دو دستگاه خودروی سبک مازاد تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027459/مزایده-ملک-مساحت-76-76متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 76.76متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مساحت 76.76متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027462/مزایده-بشکه-220-لیتری-خالی'>مزایده بشکه 220 لیتری خالی / اگهی مزایده , مزایده بشکه 220 لیتری خالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027463/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-1127متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 1127متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 1127متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027464/تجدید-مزایده-اجاره-عرصه-گلخانه-شهربازی'>تجدید مزایده اجاره عرصه گلخانه شهربازی  / آگهی تجدید مزایده , تجدید مزایده اجاره عرصه گلخانه شهربازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027465/مزایده-ششدانگ-خانه-قولنامه-ای-مساحت-122-25متر'>مزایده ششدانگ خانه قولنامه ای مساحت 122.25متر  / مزایده,مزایده ششدانگ خانه قولنامه ای مساحت 122.25متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027466/مزایده-فروش-دو-دستگاه-خودروی-سبک-مازاد-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو دستگاه خودروی سبک مازاد نوبت دوم  / اگهی مزایده , مزایده فروش دو دستگاه خودروی سبک مازاد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027468/مزایده-فروش-ظروف-سفالی'>مزایده فروش ظروف سفالی / مزایده , مزایده فروش ظروف سفالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027471/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-96-81متر'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت 96.81متر / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 96.81متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027473/مزایده-20-قطعه-زمین--'>مزایده 20 قطعه زمین ... / مزایده, مزایده 20 قطعه زمین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027475/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-1200متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 1200متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 1200متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027477/مزایده-اجاره-2-واحد-تجاری-و--'>مزایده اجاره 2 واحد تجاری و ... / اگهی مزایده , مزایده اجاره 2 واحد تجاری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027479/مزایده-کپسول-خالی-گاز-بدنه-کولر-میز-اداری-و--'>مزایده کپسول خالی گاز، بدنه کولر، میز اداری و... / مزایده کپسول خالی گاز، بدنه کولر، میز اداری و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027480/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-126-35-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 126.35 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 126.35 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027482/مزایده-زمینی-مساحت-دویست-متر-نوبت-دوم'>مزایده زمینی مساحت دویست متر نوبت دوم / مزایده,مزایده زمینی مساحت دویست متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027486/تجدید-مزایده-اجاره-کارخانه-آسفالت-نوبت-دوم'>تجدید مزایده اجاره کارخانه آسفالت  نوبت دوم  / تجدید مزایده, تجدید مزایده اجاره کارخانه آسفالت  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027488/مزایده-اجاره-واحدهای-تجاری--'>مزایده اجاره واحدهای تجاری... / مزایده, مزایده اجاره واحدهای تجاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027490/مزایده-زمین-مساحت-یک-هزار-و-سیصد-بیس-و-سه-متر-و-نود-سانتی-متر'>مزایده زمین مساحت یک هزار و سیصد بیس و سه متر و نود سانتی متر  / مزایده,مزایده زمین مساحت یک هزار و سیصد بیس و سه متر و نود سانتی متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027492/مزایده-فروش-یک-دستگاه-یخچال-فریزر-بستنی'>مزایده فروش یک دستگاه یخچال فریزر بستنی  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه یخچال فریزر بستنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027493/مزایده-یک-دستگاه-بولدزر-کاترپیلار'>مزایده یک دستگاه بولدزر کاترپیلار  / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه بولدزر کاترپیلار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027495/مزایده-فروش-دو-دستگاه-تجهیزات-پردازشی-IBM-Main-Frame-Z990C24--'>مزایده فروش دو دستگاه تجهیزات پردازشی IBM Main Frame Z990C24 ... / مزایده,مزایده فروش دو دستگاه تجهیزات پردازشی IBM Main Frame Z990C24 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027497/مزایده-اراضی-مساحت-139-هکتار-نوبت-اول'>مزایده اراضی مساحت 139 هکتار نوبت اول / مزایده,مزایده اراضی مساحت 139 هکتار نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027499/مزایده-لوازم-یدکی-خودرو-نوبت-دوم'>مزایده لوازم یدکی خودرو  نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده لوازم یدکی خودرو  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027500/مزایده-فروش-یک-دستگاه-سواری-پراید'>مزایده فروش یک دستگاه سواری پراید  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027501/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-572-متر-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی عرصه 572 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه 572 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027502/مزایده-فروش-ده-عدد-روکش-صندلی-خودرو-پرشیا---تجدید'>مزایده فروش ده عدد روکش صندلی خودرو پرشیا.... تجدید / آگهی تجدید مزایده اموال منقول و غیر منقول , مزایده فروش ده عدد روکش صندلی خودرو پرشیا.... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027503/مزایده-دستگاه-اینورتر-جوشکاری--'>مزایده دستگاه اینورتر جوشکاری... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده دستگاه اینورتر جوشکاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027504/مزایده-انواع-سرامیک'>مزایده انواع سرامیک  / مزایده, مزایده انواع سرامیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027506/مزایده-پلاک-ثبتی-قطعه-چهارم-تفکیکی'>مزایده پلاک ثبتی قطعه چهارم تفکیکی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی قطعه چهارم تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027507/مزایده-فروش-مبل-7-نفره--مرحله-دوم'>مزایده فروش مبل 7 نفره  - مرحله دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش مبل 7 نفره  - مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027508/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-پژو-206'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو پژو 206  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو پژو 206 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027509/مزایده-دو-دستگاه-سردخانه'>مزایده دو دستگاه سردخانه / آگهی حراج,مزایده  دو دستگاه سردخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027510/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-120-96متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 120.96متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 120.96متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027511/مزایده-آپارتمان-قطعه-نه-تفکیکی-بخش-شش-تهران'>مزایده آپارتمان قطعه نه تفکیکی بخش شش تهران / مزایده,مزایده آپارتمان قطعه نه تفکیکی بخش شش تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027512/مزایده-فرش-گلیم-فرش--'>مزایده فرش، گلیم فرش... / آگهی مزایده و فروش اموال منقول، مزایده فرش، گلیم فرش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027513/مزایده-فروش-انواع-شلوار-کتان--'>مزایده فروش انواع شلوار کتان... / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول , مزایده فروش انواع شلوار کتان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027514/مزایده-فروش-3-دستگاه-موتورسیکلت'>مزایده فروش 3 دستگاه موتورسیکلت / مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده فروش 3 دستگاه موتورسیکلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027515/مزایده-زمین-مزروعی-و-باغ-آبی-4341-80متر'>مزایده زمین مزروعی و باغ آبی 4341.80متر / مزایده,مزایده زمین مزروعی و باغ آبی 4341.80متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027516/مزایده-تعداد-15-دستگاه-خودرو-و-1-دستگاه-موتور-سیکلت'>مزایده تعداد 15 دستگاه خودرو و 1 دستگاه موتور سیکلت  / آگهی مزایده,مزایده  تعداد 15 دستگاه خودرو و 1 دستگاه موتور سیکلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027517/مزایده-اراضی-مزروعی-آبی-بخش-11-ارومیه'>مزایده اراضی مزروعی آبی بخش 11 ارومیه  / مزایده,مزایده اراضی مزروعی آبی بخش 11 ارومیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027520/مزایده-ششدانگ-ملک-تجاری-شامل-شش-باب-مغازه'>مزایده ششدانگ ملک تجاری شامل شش باب مغازه / مزایده,مزایده ششدانگ ملک تجاری شامل شش باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027522/مزایده-روسری-رب-دوشان--'>مزایده روسری، رب دوشان... / آگهی مزایده و فروش اموال منقول، مزایده روسری، رب دوشان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027526/مزایده-یک-ششم-از-4-دانگ-مشاع-از-اپارتمان-176-45متر'>مزایده یک ششم از 4 دانگ مشاع از اپارتمان 176.45متر  / مزایده,مزایده یک ششم از 4 دانگ مشاع از اپارتمان 176.45متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027529/مزایده-ششدانگ-پلاک-1236-فرعی-مساحت-107-16متر'>مزایده ششدانگ پلاک 1236 فرعی مساحت 107.16متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 1236 فرعی مساحت 107.16متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027531/مزایده-دستگاه-چسب-زن-بسته-بندی-دستمال-کاغذی'>مزایده دستگاه چسب زن بسته بندی دستمال کاغذی / آگهی مزایده اموال غیرمنقول، مزایده دستگاه چسب زن بسته بندی دستمال کاغذی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027532/مزایده-بهره-برداری-از-غرفه-ساندویچی'>مزایده بهره برداری از غرفه ساندویچی  / مزایده,مزایده بهره برداری از غرفه ساندویچی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027534/مزایده-پلاک-ثبتی-قطعه-ده-تفکیکی'>مزایده پلاک ثبتی قطعه ده تفکیکی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی قطعه ده تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027537/مزایده-پلاک-شهرداری-270-الی-276-به-پلاک-ثبتی-88-30220-بخش-یازده'>مزایده پلاک شهرداری 270 الی 276 به پلاک ثبتی 88/30220 بخش یازده / مزایده,مزایده پلاک شهرداری 270 الی 276 به پلاک ثبتی 88/30220 بخش یازده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027539/آگهی-مزایده-اجاره-تالار-تجدید'>آگهی مزایده اجاره تالار  تجدید  / مزایده ,آگهی مزایده اجاره تالار  تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027541/مزایده-تعداد-344-کارتن-پودر-رختشویی'>مزایده تعداد 344 کارتن پودر رختشویی / آگهی مزایده، مزایده تعداد 344 کارتن پودر رختشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027542/مزایده-ملک-مساحت-203-7متر'>مزایده ملک مساحت 203.7متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 203.7متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027543/مزایده-ششدانگ-زمین-بایر-ییلاقی-370متر'>مزایده ششدانگ زمین بایر ییلاقی 370متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بایر ییلاقی 370متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027546/مزایده-گیربکس'>مزایده گیربکس  / آگهی مزایده , مزایده گیربکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027547/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-65-51متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 65.51متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 65.51متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027550/مزایده-ششدانگ-دو-قطعه-زمین-قولنامه-ای-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ دو قطعه زمین قولنامه ای نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ دو قطعه زمین قولنامه ای نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027552/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-قطعه-520-تفکیکی'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی قطعه 520 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی قطعه 520 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027554/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-211-44متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 211.44متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 211.44متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027555/مزایده-فروش-میل-گرد-استنلس-استیل--'>مزایده فروش میل گرد استنلس استیل ... / آگهی مزایده اموال غیر منقول , مزایده فروش میل گرد استنلس استیل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027556/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-308-55متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 308.55متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 308.55متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027557/آگهی-مزایده-عمومی-فروش-اموال-اسقاطی-و-مازاد'>آگهی مزایده عمومی فروش اموال اسقاطی و مازاد  / آگهی مزایده عمومی ،آگهی مزایده عمومی فروش اموال اسقاطی و مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027558/مزایده-خدمات-نمایشگاه--'>مزایده خدمات نمایشگاه ... / آگهی مزایده عمومی , مزایده خدمات نمایشگاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027559/مزایده-مغازه-مساحت-بیست-و-هشت-متر'>مزایده مغازه مساحت بیست و هشت متر / مزایده,مزایده مغازه مساحت بیست و هشت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027560/آگهی-مزایده-خودرو-و-موتورسیکلت'>آگهی مزایده خودرو و موتورسیکلت   / اگهی , آگهی مزایده خودرو و موتورسیکلت  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027561/مزایده-فروش-انواع-ضایعات'>مزایده فروش انواع ضایعات  / آگهی مزایده , مزایده فروش انواع ضایعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027562/مزایده-فروش-سیم-و-کابل-مسی-اسقاطی'>مزایده فروش سیم و کابل مسی اسقاطی / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده فروش سیم و کابل مسی اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027563/مزایده-ساختمان-مساحت-450-متر'>مزایده ساختمان مساحت 450 متر / مزایده,مزایده ساختمان مساحت 450 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027565/مزایده-فروش-یکدستگاه-سیم-برش-الماسه-کوه-بری-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه سیم برش الماسه کوه بری- نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یکدستگاه سیم برش الماسه کوه بری- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027566/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-ملکی-شهرداری-شماره-هفتاد-و-چهار'>مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی شهرداری شماره هفتاد و چهار / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی شهرداری شماره هفتاد و چهار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027567/مزایده-سنگ-فرشی--'>مزایده سنگ فرشی... / آگهی مزایده، مزایده سنگ فرشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027568/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-363-3متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 363.3متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 363.3متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027570/مزایده-تعداد-سه-دستگاه-خودروی-مازاد'>مزایده تعداد سه دستگاه خودروی مازاد  / آگهی مزایده عمومی,مزایده تعداد سه دستگاه خودروی مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027574/مزایده-فروش-املاک-تجاری-مسکونی-مشارکتی-و-خانه-های-سازمانی'>مزایده فروش املاک تجاری مسکونی مشارکتی و خانه های سازمانی / مزایده,مزایده فروش املاک تجاری مسکونی مشارکتی و خانه های سازمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027575/مزایده-اجاره-تعداد-چهار-واحد-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده اجاره تعداد چهار واحد تجاری نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده اجاره تعداد چهار واحد تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027576/مزایده-کفش-زنانه---'>مزایده کفش زنانه .... / مزایده, مزایده کفش زنانه ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027577/مزایده-ششدانگ-زمین-335-64متر-تفکیکی-به-7-دستگاه-آپارتمان'>مزایده ششدانگ زمین 335.64متر تفکیکی به 7 دستگاه آپارتمان / مزایده,مزایده ششدانگ زمین 335.64متر تفکیکی به 7 دستگاه آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027578/مزایده-دستگاه-پرس-آجر-ماشینی--'>مزایده دستگاه پرس آجر ماشینی... / آگهی مزایده مال منقول، مزایده دستگاه پرس آجر ماشینی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027579/مزایده-مغازه-تجاری-شهرستان-قوچان-نوبت-دوم'>مزایده مغازه تجاری شهرستان قوچان نوبت دوم / مزایده,مزایده مغازه تجاری شهرستان قوچان نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027580/مزایده-فروش-وانت-نیسان-دیزل'>مزایده فروش وانت نیسان دیزل / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش وانت نیسان دیزل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027582/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-با-قدمت-هشت-سال'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی با قدمت هشت سال  / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی با قدمت هشت سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027584/مزایده-واگذاری-مغازه-های-جدید--'>مزایده واگذاری مغازه های جدید ... / آگهی مزایده , مزایده واگذاری مغازه های جدید ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027585/مزایده-خانه-مسکونی-دارای-سند-مالکیت--'>مزایده خانه مسکونی دارای سند مالکیت.... / مزایده، مزایده خانه مسکونی دارای سند مالکیت....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027590/مزایده-ملک-مساحت-215-متر'>مزایده ملک مساحت 215 متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 215 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027591/مزایده-فروش-انواع-کفش-و-لباس'>مزایده فروش انواع کفش و لباس / مزایده , مزایده فروش انواع کفش و لباس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027595/مزایده-ملک-مشاع-به-شماره-پلاک-ثبتی-5728-فرعی-قطعه-نه'>مزایده ملک مشاع به شماره پلاک ثبتی 5728 فرعی قطعه نه  / مزایده,مزایده ملک مشاع به شماره پلاک ثبتی 5728 فرعی قطعه نه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027596/مزایده-فروش-یکدستگاه-گریدر-galion-118-راهسازی'>مزایده فروش یکدستگاه گریدر galion 118 راهسازی  / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه گریدر galion 118 راهسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027597/مزایده-واگذاری-غرفه-نمایندگی-حمل-و-نقل'>مزایده واگذاری غرفه نمایندگی حمل و نقل / مزایده ، مزایده واگذاری غرفه نمایندگی حمل و نقل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027598/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-84-07متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 84.07متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 84.07متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027601/مزایده-بهره-برداری-از-غرفه--'>مزایده بهره برداری از غرفه... / مزایده, مزایده بهره برداری از غرفه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027604/مزایده-بهره-برداری-از-فضاهای-سالن-ورزشی-کافی-شاپ-و--'>مزایده بهره برداری از فضاهای، سالن ورزشی، کافی شاپ و ... / مزایده مزایده بهره برداری از فضاهای، سالن ورزشی، کافی شاپ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027606/مزایده-واگذاری-کیوسک-سطح-شهر--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری کیوسک سطح شهر - نوبت دوم / آگهی مزایده، مزایده واگذاری کیوسک سطح شهر - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027612/مزایده-بهره-برداری-ساختمان-کلینیک-جامع-توانبخشی--نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری ساختمان کلینیک جامع توانبخشی ...نوبت دوم  / مزایده, مزایده بهره برداری ساختمان کلینیک جامع توانبخشی ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027613/مزایده-دیگ-بخار'>مزایده دیگ بخار  / اگهی مزایده , مزایده دیگ بخار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027614/مزایده-دو-سهم-از-هفت-سهم-زمین-مشجر-725متر'>مزایده دو سهم از هفت سهم زمین مشجر 725متر / مزایده,مزایده دو سهم از هفت سهم زمین مشجر 725متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027616/مزایده-سی-و-پنج-صدم-از-یک-دانگ-از-ششدانگ-زمین-198-90متر'>مزایده سی و پنج صدم از یک دانگ از ششدانگ زمین 198.90متر / مزایده,مزایده سی و پنج صدم از یک دانگ از ششدانگ زمین 198.90متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027617/مزایده-سند-مالکیت-اپارتمان-مسکونی-113-70متر'>مزایده سند مالکیت اپارتمان مسکونی 113.70متر / مزایده,مزایده سند مالکیت اپارتمان مسکونی 113.70متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027621/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-15-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 15 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 15 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027622/مزایده-ملک-به-پلاک-ثبتی-1068-فرعی-نوبت-اول'>مزایده ملک به پلاک ثبتی 1068 فرعی نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی 1068 فرعی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027623/مزایده-کولر-اسپیلت'>مزایده کولر اسپیلت  / مزایده,مزایده کولر اسپیلت ایستاده و دیواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027624/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-167-30متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 167.30متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 167.30متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027627/مزایده-یکباب-مغازه-مساحت-348-متر'>مزایده یکباب مغازه مساحت 348 متر  / مزایده,مزایده یکباب مغازه مساحت 348 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027630/مزایده-ملک-عرصه-385-5مترمربع'>مزایده ملک عرصه 385.5مترمربع  / مزایده,مزایده ملک عرصه 385.5مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027633/مزایده-فروش-تعداد-14-دستگاه-املاک-تملیکی'>مزایده فروش تعداد 14 دستگاه املاک تملیکی  / مزایده,مزایده فروش تعداد 14 دستگاه املاک تملیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027636/مزایده-ششدانگ-دو-باب-مغازه-و-محوطه-342-45متر'>مزایده ششدانگ دو باب مغازه و محوطه 342.45متر / مزایده,مزایده ششدانگ دو باب مغازه و محوطه 342.45متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027637/مزایده-تفکیک-زباله-از-مبدا-نوبت-دوم'>مزایده تفکیک زباله از مبدا  نوبت دوم  / مزایده ,مزایده تفکیک زباله از مبدا  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027638/مزایده-آهن-آلات-پالت-آهن-دستگاه-جوش'>مزایده آهن آلات، پالت آهن، دستگاه جوش / مزایده, مزایده آهن آلات، پالت آهن، دستگاه جوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027639/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-20-90022-بخش-چهار'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 20/90022 بخش چهار  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 20/90022 بخش چهار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028041/استعلام-لوله-پلی-اتیلن--'>استعلام لوله پلی اتیلن ... / استعلام,استعلام لوله پلی اتیلن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028042/استعلام-چاپ-فرم-گواهینامه-ثبت-نام-اشخاص'>استعلام چاپ فرم گواهینامه ثبت نام اشخاص / استعلام , استعلام چاپ فرم گواهینامه ثبت نام اشخاص</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028043/استعلام-تهیه-مصالح-و-تجهیز-چاه'>استعلام تهیه مصالح و تجهیز چاه  / استعلام ,استعلام تهیه مصالح و تجهیز چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028044/استعلام-دارو-پزشکی-و-سلامت--'>استعلام  دارو، پزشکی و سلامت... / استعلام, استعلام  دارو، پزشکی و سلامت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028045/استعلام-شیرآلات-و-اتصالات'>استعلام شیرآلات و اتصالات / استعلام ,استعلام شیرآلات و اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028046/مناقصه-تامین-مالی-٬طراحی٬تهیه-و-تامین-اجناس-و-اجرای-عملیات-لوله-گذاری--'>مناقصه تامین مالی ٬طراحی٬تهیه و تامین اجناس و اجرای عملیات لوله گذاری.... / مناقصه تامین مالی ٬طراحی٬تهیه و تامین اجناس و اجرای عملیات لوله گذاری....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028047/استعلام-چاپ-و-خدمات'>استعلام چاپ و خدمات / استعلام , استعلام چاپ و خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028048/استعلام-مرمت-و-شن-ریزی--'>استعلام مرمت و شن ریزی ... / استعلام,استعلام مرمت و شن ریزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028049/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستاها'>استعلام اجرای طرح هادی روستاها / استعلام,استعلام اجرای طرح هادی روستاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028050/فراخوان-احداث-اسکلت-آموزشگاه'>فراخوان احداث اسکلت آموزشگاه  / فراخوان , فراخوان احداث اسکلت آموزشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028051/مناقصه-تولید-یا-تهیه-و-تحویل-1200-تن-آهک--'>مناقصه تولید یا تهیه و تحویل 1200 تن آهک ... / مناقصه تولید یا تهیه و تحویل 1200 تن آهک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028052/استعلام-صندلی-مشتری'>استعلام صندلی مشتری / استعلام, استعلام صندلی مشتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028053/استعلام-300-عدد-پرچم-ساتن--'>استعلام 300 عدد پرچم ساتن ... / استعلام,استعلام 300 عدد پرچم ساتن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028054/استعلام-​خرید-تعداد-75-عدد-فونداسیون'>استعلام ​خرید تعداد 75 عدد فونداسیون  / استعلام , استعلام ​خرید تعداد 75 عدد فونداسیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028055/استعلام-تهیه-مصالح-و-لوله-گذاری'>استعلام تهیه مصالح و لوله گذاری  / استعلام , استعلام تهیه مصالح و لوله گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028056/استعلام-تعویض-و-تعمیر-تعدادی-از-هواکشها'>استعلام تعویض و تعمیر تعدادی از هواکشها / استعلام ,استعلام تعویض و تعمیر تعدادی از هواکشها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028057/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات / استعلام, استعلام خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028058/استعلام-کفپوش-عایق-برق-فشار-قوی'>استعلام کفپوش عایق برق فشار قوی  / استعلام ,استعلام کفپوش عایق برق فشار قوی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028059/استعلام-مربا'>استعلام مربا  / استعلام ,استعلام مربا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028060/استعلام-​تهیه-و-نصب-اسانسور'>استعلام ​تهیه و نصب اسانسور / استعلام,استعلام ​تهیه و نصب اسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028061/استعلام-هواکش-صنعتی'>استعلام هواکش صنعتی  / استعلام, استعلام هواکش صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028062/استعلام-نوکوبی-گاردریل'>استعلام نوکوبی گاردریل / استعلام,استعلام نوکوبی گاردریل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028063/استعلام-انجام-خدمات-نصب-فیدر'>استعلام انجام خدمات نصب فیدر  / استعلام، استعلام انجام خدمات نصب فیدر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028064/استعلام-دستگاه-سیستم-کامپیوتری'>استعلام دستگاه سیستم کامپیوتری / استعلام ,استعلام دستگاه سیستم کامپیوتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028065/استعلام-انجام-کلیه-امور-مربوط-به-سرویس'>استعلام انجام کلیه امور مربوط به سرویس / استعلام,استعلام انجام کلیه امور مربوط به سرویس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028066/استعلام-​خرید-لوله-فلنچدار'>استعلام ​خرید لوله فلنچدار / استعلام , استعلام ​خرید لوله فلنچدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028067/مناقصه-اجرای-۵۲۰۶۰-مترمربع-آسفالت-گرم-روستاهای-شهرستان'>مناقصه اجرای ۵۲۰۶۰ مترمربع آسفالت گرم روستاهای شهرستان / مناقصه, مناقصه اجرای ۵۲۰۶۰ مترمربع آسفالت گرم روستاهای شهرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028068/استعلام-حفر-و-تجهیز-چاه'>استعلام حفر و تجهیز چاه  / استعلام , استعلام حفر و تجهیز چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028069/استعلام-چراغ-cob-led'>استعلام چراغ cob-led  / استعلام , استعلام چراغ cob-led </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028070/استعلام-تعمیرات-بیمارستان'>استعلام تعمیرات بیمارستان  / استعلام ,استعلام تعمیرات بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028071/استعلام-تکمیل-تاسیسات-آموزشگاه'>استعلام تکمیل تاسیسات آموزشگاه  / استعلام ,استعلام تکمیل تاسیسات آموزشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028072/استعلام-تابلو-rtu-ترانس-دیوسر'>استعلام تابلو rtu -ترانس دیوسر  / استعلام, استعلام تابلو rtu -ترانس دیوسر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028073/استعلام-​لوله-گذاری-شبکه-توزیع-آب-روستا'>استعلام ​لوله گذاری شبکه توزیع آب روستا / استعلام,استعلام ​لوله گذاری شبکه توزیع آب روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028074/استعلام-کاغذ-A4-و-کاغذ-A5'>استعلام کاغذ A4 و کاغذ A5  / استعلام,استعلام کاغذ A4 و کاغذ A5 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028075/استعلام-شیرآلات-و-اتصالات'>استعلام شیرآلات و اتصالات / استعلام ,استعلام شیرآلات و اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028076/استعلام-لوله-فلزی'>استعلام لوله فلزی / استعلام , استعلام لوله فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028077/استعلام-آنتی-ویروس-200-کاربره'>استعلام آنتی ویروس 200 کاربره  / استعلام,استعلام آنتی ویروس 200 کاربره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028078/استعلام-صندوق-صدقات'>استعلام صندوق صدقات / استعلام ,استعلام صندوق صدقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028079/استعلام-خرید-نهال'>استعلام خرید نهال  / استعلام , استعلام خرید نهال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028080/استعلام-کابل-و-دکل-و-رله-فیوز'>استعلام کابل و دکل و رله فیوز  / استعلام , استعلام کابل و دکل و رله فیوز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028081/استعلام-خرید-و-نصب-و-بهره-برداری--'>استعلام خرید و نصب و بهره برداری ... / استعلام,استعلام خرید و نصب و بهره برداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028082/استعلام-Eset-node-32-Endpoint-proecti'>استعلام Eset node 32 Endpoint proecti / استعلام , استعلام Eset node 32 Endpoint proecti</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028083/استعلام-یک-دستگاه-تبلت'>استعلام یک دستگاه تبلت  / استعلام ,استعلام یک دستگاه تبلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028084/استعلام-کپه-کاری'>استعلام کپه کاری / استعلام, استعلام کپه کاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028085/استعلام-نهالکاری-11-هکتار-مثمر-کپه-کاری'>استعلام نهالکاری 11 هکتار مثمر کپه کاری  / استعلام , استعلام نهالکاری 11 هکتار مثمر کپه کاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028086/استعلام-تهیه-مصالح-و-لوله-گذاری'>استعلام تهیه مصالح و لوله گذاری  / استعلام , استعلام تهیه مصالح و لوله گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028087/استعلام-​تهیه-مصالح-کوهی'>استعلام ​تهیه مصالح کوهی / استعلام ,استعلام ​تهیه مصالح کوهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028088/استعلام-برگزاری-کارگاه-آموزشی-تخصصی'>استعلام برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی  / استعلام ,استعلام برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028089/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-برقی-و-مکانیکی-ساختمان-های--'>مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان های... / مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان های...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028090/استعلام-تعمیرات-ساختمان-باسکول'>استعلام تعمیرات ساختمان باسکول  / استعلام , استعلام تعمیرات ساختمان باسکول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028091/استعلام-خرید-اقلام-مصرفی-آزمایشگاهی'>استعلام خرید اقلام مصرفی آزمایشگاهی / استعلام , استعلام خرید اقلام مصرفی آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028092/استعلام-تهیه-مصالح-کوهی'>استعلام تهیه مصالح کوهی / استعلام , استعلام تهیه مصالح کوهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028093/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028094/استعلام-پرینتر-مدل-m506-hp-دو-عدد'>استعلام پرینتر مدل m506 hp دو عدد / استعلام, استعلام پرینتر مدل m506 hp دو عدد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028095/استعلام-کاغذ-132-ستونی-70-گرمی--'>استعلام کاغذ 132 ستونی 70 گرمی...  / استعلام, استعلام کاغذ 132 ستونی 70 گرمی... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028096/استعلام-R-M-MPO-MODULE'>استعلام R&M MPO MODULE / استعلام ,استعلام R&M MPO MODULE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028097/استعلام-​دتکتور-بیم-80-متری-با-گارانتی'>استعلام ​دتکتور بیم 80 متری با گارانتی / استعلام, استعلام ​دتکتور بیم 80 متری با گارانتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028098/استعلام-خرید-درب-پنجره'>استعلام خرید درب پنجره / استعلام ,استعلام خرید درب پنجره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028099/استعلام-چراغ-کم-مصرف'>استعلام چراغ کم مصرف / استعلام ,استعلام چراغ کم مصرف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028100/استعلام-احداث-چاله-فلسی-به-همراه--'>استعلام احداث چاله فلسی به همراه ... / استعلام, استعلام احداث چاله فلسی به همراه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028101/استعلام-خرید-یکدستگاه-کولر-گازی'>استعلام خرید یکدستگاه کولر گازی / استعلام , استعلام خرید یکدستگاه کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028102/مناقصه-خرید-27-ردیف-انواع-معرف-های-گروه-های-خون-اصلی-با-گلون-متفاوت-و---'>مناقصه خرید 27 ردیف انواع معرف های گروه های خون اصلی با گلون متفاوت و .... / مناقصه ,مناقصه خرید 27 ردیف انواع معرف های گروه های خون اصلی با گلون متفاوت و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028103/مناقصه-انتخاب-سرمایه-گذار-جهت-تامین-و-راه-اندازی-کنتور--'>مناقصه انتخاب سرمایه گذار جهت تامین و راه اندازی کنتور... / مناقصه, مناقصه انتخاب سرمایه گذار جهت تامین و راه اندازی کنتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028104/استعلام-صندلی-انتظار-فرودگاهی'>استعلام صندلی انتظار فرودگاهی  / استعلام ,استعلام صندلی انتظار فرودگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028105/استعلام-کنتاکتور'>استعلام کنتاکتور  / استعلام, استعلام کنتاکتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028106/استعلام-دوربین-اسپیددام'>استعلام دوربین اسپیددام / استعلام, استعلام دوربین اسپیددام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028107/استعلام-خرید-65-عدد-باطری-یوپی-اس--'>استعلام خرید 65 عدد باطری یوپی اس ... / استعلام, استعلام خرید 65 عدد باطری یوپی اس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028108/استعلام-​پروژه-آبرسانی-به-روستای-بژی'>استعلام ​پروژه آبرسانی به روستای بژی  / استعلام, استعلام ​پروژه آبرسانی به روستای بژی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028109/استعلام-تجهیزات-برقی'>استعلام تجهیزات برقی  / استعلام ,استعلام تجهیزات برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028110/استعلام-​لوبیا-چیتی-درجه-یک-ایرانی'>استعلام ​لوبیا چیتی درجه یک ایرانی  / استعلام, استعلام ​لوبیا چیتی درجه یک ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028111/استعلام-خرید-دیوار-پوش-228-متر-سقف-کاذب'>استعلام خرید دیوار پوش 228 متر سقف کاذب / استعلام , استعلام خرید دیوار پوش 228 متر سقف کاذب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028112/استعلام-لوله-مانسمان-فولادی-5-رده-40--'>استعلام لوله مانسمان فولادی 5 رده 40... / استعلام, استعلام لوله مانسمان فولادی 5 رده 40...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028113/استعلام-وسایل-و-مواد-آزمایشگاهی-دامپزشکی'>استعلام وسایل و مواد آزمایشگاهی دامپزشکی / استعلام,استعلام وسایل و مواد آزمایشگاهی دامپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028114/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری--'>استعلام کامپیوتر و فناوری... / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028115/استعلام-گروه-صنعتی-ایمن-زلزله'>استعلام گروه صنعتی ایمن زلزله  / استعلام , استعلام گروه صنعتی ایمن زلزله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028116/استعلام-سیستم-اعلام-سرقت'>استعلام سیستم اعلام سرقت  / استعلام ,استعلام سیستم اعلام سرقت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028117/استعلام-یک-دستگاه-دوربین-مدار-بسته-16'>استعلام یک دستگاه دوربین مدار بسته 16 / استعلام ,استعلام یک دستگاه دوربین مدار بسته 16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028118/استعلام-مقره-سیلیکونی-120kn-با-آی-بال--'>استعلام مقره سیلیکونی 120kn با آی بال... / استعلام, استعلام مقره سیلیکونی 120kn با آی بال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028119/استعلام-صندلی-انتظار-بانکی-سه-نفره'>استعلام صندلی انتظار بانکی سه نفره  / استعلام ,استعلام صندلی انتظار بانکی سه نفره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028120/استعلام-خرید-رک-28-یونیت'>استعلام خرید رک 28 یونیت / استعلام,استعلام خرید رک 28 یونیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028121/استعلام-حفر-و-اجرای-چاه-ارت'>استعلام حفر و اجرای چاه ارت / استعلام,استعلام حفر و اجرای چاه ارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028122/استعلام-پروژه-اجرای-عملیات-آبخیزداری'>استعلام پروژه اجرای عملیات آبخیزداری  / استعلام ,استعلام پروژه اجرای عملیات آبخیزداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028123/استعلام-چراغ-سوله-ای-اس-ام-دی-و-کاب--'>استعلام چراغ سوله ای اس ام دی و کاب... / استعلام, استعلام چراغ سوله ای اس ام دی و کاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028124/استعلام-تکمیل-مدرسه-ابتدایی-6-کلاسه'>استعلام تکمیل مدرسه ابتدایی 6 کلاسه / استعلام, استعلام تکمیل مدرسه ابتدایی 6 کلاسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028125/استعلام-عدس-ایرانی-درجه-یک'>استعلام عدس ایرانی درجه یک  / استعلام , استعلام عدس ایرانی درجه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028126/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری  / استعلام ,استعلام کامپیوتر و فناوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028127/استعلام-ملحفه'>استعلام ملحفه / استعلام, استعلام ملحفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028128/اصلاحیه-مناقصه-خرید-سیم-هادی-آلومینیومی'>اصلاحیه مناقصه خرید سیم هادی آلومینیومی  / اصلاحیه مناقصه خرید سیم هادی آلومینیومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028129/استعلام-پروژه-اجرای-عملیات-آبخیزداری'>استعلام پروژه اجرای عملیات آبخیزداری  / استعلام ,استعلام پروژه اجرای عملیات آبخیزداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028130/استعلام-گاز-برقی-صفحه-ای-دوشعله'>استعلام گاز برقی صفحه ای دوشعله / استعلام ,استعلام گاز برقی صفحه ای دوشعله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028131/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات  / استعلام ,استعلام خدمات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028132/استعلام-دستگاه-کنترل-سطح--'>استعلام دستگاه کنترل سطح ... / استعلام, استعلام دستگاه کنترل سطح ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028133/استعلام-برنج-تایلندی'>استعلام برنج تایلندی  / استعلام ,استعلام برنج تایلندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028134/استعلام-نرم-افزار-حضور-و-غیاب-تحت-وب'>استعلام نرم افزار حضور و غیاب تحت وب  / استعلام,استعلام نرم افزار حضور و غیاب تحت وب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028135/استعلام-کاغذ-100-ستونی-70-گرمی-با-بسته'>استعلام کاغذ 100 ستونی 70 گرمی با بسته / استعلام, استعلام کاغذ 100 ستونی 70 گرمی با بسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028136/استعلام-لوازم-التحریر'>استعلام لوازم التحریر / استعلام, استعلام لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028138/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن  / استعلام , استعلام لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028139/استعلام-​SPOT-LIGHT-LED-پروژکتور-اسپات'>استعلام ​SPOT LIGHT LED پروژکتور اسپات  / استعلام , استعلام ​SPOT LIGHT LED پروژکتور اسپات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028140/استعلام-واگذاری-یک-دستگاه-تانکر'>استعلام واگذاری یک دستگاه تانکر  / استعلام ,استعلام واگذاری یک دستگاه تانکر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028141/استعلام-رک'>استعلام رک  / استعلام,استعلام رک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028142/استعلام-ذرت-علوفه'>استعلام ذرت علوفه  / استعلام , استعلام ذرت علوفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028143/استعلام-خرید-و-نصب-کنتور-الکترومغناطیسی'>استعلام خرید و نصب کنتور الکترومغناطیسی  / استعلام, استعلام خرید و نصب کنتور الکترومغناطیسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028144/استعلام-ماشین-آلات-تولیدی--'>استعلام ماشین آلات تولیدی... / استعلام, استعلام ماشین آلات تولیدی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028145/استعلام-تلفن-ماهواره-ای-XT-LITE'>استعلام تلفن ماهواره ای XT-LITE  / استعلام, استعلام تلفن ماهواره ای XT-LITE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028146/استعلام-۲۵-دستگاه-کیس'>استعلام ۲۵ دستگاه کیس / استعلام ,استعلام ۲۵ دستگاه کیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028147/استعلام-وسایل-بسته-بندی--'>استعلام وسایل بسته بندی ... / استعلام,استعلام وسایل بسته بندی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028148/استعلام-جهت-برگزاری-مراسم-دهه-فجر'>استعلام جهت برگزاری مراسم دهه فجر / استعلام , استعلام جهت برگزاری مراسم دهه فجر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028149/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن  / استعلام ,استعلام لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028150/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری  / استعلام ,استعلام کامپیوتر و فناوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028151/استعلام-بلندگوی-line-array'>استعلام بلندگوی line array  / استعلام , استعلام بلندگوی line array </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028152/استعلام-ضبط-و-ثبت-خاطرات-والدین-شهداء--'>استعلام ضبط و ثبت خاطرات والدین شهداء... / استعلام, استعلام ضبط و ثبت خاطرات والدین شهداء...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028153/استعلام-خرید-سوئیچ'>استعلام خرید سوئیچ / استعلام ,استعلام خرید سوئیچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028154/استعلام-پروژکتور-اسپات'>استعلام پروژکتور اسپات / استعلام, استعلام پروژکتور اسپات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028155/استعلام-لپ-تاپ'>استعلام لپ تاپ / استعلام ,استعلام لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028156/استعلام-بخاری-برقی-برفاب--'>استعلام بخاری برقی برفاب ... / استعلام,استعلام بخاری برقی برفاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028157/استعلام-دستگاه-EEG'>استعلام دستگاه EEG   / استعلام, استعلام دستگاه EEG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028158/استعلام-عسل'>استعلام عسل / استعلام ,استعلام عسل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028159/استعلام-ریزش-برداری-کف-شکنی-و-تهیه--'>استعلام ریزش برداری، کف شکنی و تهیه... / استعلام, استعلام ریزش برداری، کف شکنی و تهیه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028160/استعلام-سیستم-کنترل-سطح-بی-سیم-فلوتر'>استعلام سیستم کنترل سطح بی سیم فلوتر / استعلام ,استعلام سیستم کنترل سطح بی سیم فلوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028161/استعلام-​دستگاه-سلفن-اتوماتیک--'>استعلام ​دستگاه سلفن اتوماتیک... / استعلام, استعلام ​دستگاه سلفن اتوماتیک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028162/استعلام-ست-پانسمان-سوپا'>استعلام ست پانسمان سوپا / استعلام , استعلام ست پانسمان سوپا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028163/استعلام-اجرای-طرح-هادی--'>استعلام اجرای طرح هادی ... / استعلام,استعلام اجرای طرح هادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028164/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستاهای-سامله'>استعلام اجرای طرح هادی روستاهای سامله  / استعلام,استعلام اجرای طرح هادی روستاهای سامله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028165/استعلام-مواد-شیمیایی-آزمایشگاهی'>استعلام مواد شیمیایی آزمایشگاهی / استعلام, استعلام مواد شیمیایی آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028166/استعلام-بازبینی-و-بروزرسانی-ژئوکدسازی'>استعلام بازبینی و بروزرسانی ژئوکدسازی / استعلام ,استعلام بازبینی و بروزرسانی ژئوکدسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028167/استعلام-تعمیرات-ساختمانی-مرکز-آموزش--'>استعلام تعمیرات ساختمانی مرکز آموزش ... / استعلام, استعلام تعمیرات ساختمانی مرکز آموزش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028168/استعلام-کابلکشی-فیوژن-خرید-و-نصب-رک--'>استعلام کابلکشی، فیوژن، خرید و نصب رک... / استعلام, استعلام کابلکشی، فیوژن، خرید و نصب رک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028169/استعلام-​تهیه-و-نصب-اسانسور'>استعلام ​تهیه و نصب اسانسور / استعلام,استعلام ​تهیه و نصب اسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028170/استعلام-بازسازی-و-بروزرسانی'>استعلام بازسازی و بروزرسانی  / استعلام , استعلام بازسازی و بروزرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028171/استعلام-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-دیزل-ژنراتور'>استعلام خرید و نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور / استعلام , استعلام خرید و نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028172/استعلام-لوله-و-اتصالات-سوپر-پایپ-پنج'>استعلام لوله و اتصالات سوپر پایپ پنج  / استعلام, استعلام لوله و اتصالات سوپر پایپ پنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028173/استعلام-۳-دستگاه-الکتروپمپ'>استعلام ۳ دستگاه الکتروپمپ / استعلام ,استعلام ۳ دستگاه الکتروپمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028175/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا--'>استعلام اجرای طرح هادی روستا... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028176/استعلام-سیب-زمینی'>استعلام سیب زمینی  / استعلام , استعلام سیب زمینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028177/استعلام-​روبالشتی-سفید-از-جنس-تترون'>استعلام ​روبالشتی سفید از جنس تترون / استعلام, استعلام ​روبالشتی سفید از جنس تترون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028178/استعلام-محکم-سازی-ابنیه-و-توسعه--'>استعلام محکم سازی ابنیه و توسعه ... / استعلام,استعلام محکم سازی ابنیه و توسعه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028179/استعلام-تجهیزات-سخت-افزاری--'>استعلام تجهیزات سخت افزاری... / استعلام ,استعلام تجهیزات سخت افزاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028180/استعلام-تجهیزات-خانگی'>استعلام تجهیزات خانگی  / استعلام, استعلام ​​​تجهیزات خانگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028181/استعلام-پروژکتور-سافت'>استعلام پروژکتور سافت / استعلام, استعلام پروژکتور سافت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028182/استعلام-​دستگاه-سن-استورج-و-TAP'>استعلام ​دستگاه سن استورج و TAP    / استعلام, استعلام ​دستگاه سن استورج و TAP  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028183/استعلام-رنگ-آمیزی-ساختمان'>استعلام رنگ آمیزی ساختمان / استعلام,استعلام رنگ آمیزی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028184/استعلام-اسپلیت-دیواری'>استعلام اسپلیت دیواری  / استعلام ,استعلام اسپلیت دیواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028185/استعلام-پوشاک-و-کفش'>استعلام پوشاک و کفش  / استعلام , استعلام پوشاک و کفش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028186/استعلام-سرویس-دهی-ماهیانه-2-خودرو'>استعلام سرویس دهی ماهیانه 2 خودرو / استعلام، استعلام ​سرویس دهی ماهیانه 2 خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028187/استعلام-بهنگام-سازی-اطلاعات--'>استعلام بهنگام سازی اطلاعات ... / استعلام,استعلام بهنگام سازی اطلاعات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028188/استعلام-تجهیزات-و-وسایل--'>استعلام تجهیزات و وسایل... / استعلام, استعلام تجهیزات و وسایل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028189/استعلام-خرید-لوازم-مورد-نیاز-بهینه-سازی'>استعلام خرید لوازم مورد نیاز بهینه سازی  / استعلام ,استعلام خرید لوازم مورد نیاز بهینه سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028190/استعلام-باتری-12-ولت-100-آمپر-ساعت'>استعلام باتری 12 ولت 100 آمپر ساعت / استعلام , استعلام باتری 12 ولت 100 آمپر ساعت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028191/استعلام-برگزاری-جشنواره-سفره-و--'>استعلام برگزاری جشنواره سفره و... / استعلام, استعلام برگزاری جشنواره سفره و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028192/استعلام-کابل'>استعلام کابل  / استعلام ,استعلام کابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028193/استعلام-شیر-گازی-قطع-کن-گروه-ایمن-زلزله'>استعلام شیر گازی قطع کن گروه ایمن زلزله / استعلام, استعلام ​شیر گازی قطع کن گروه ایمن زلزله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028194/استعلام-اتوماسیون-تحت-وب-فرزین'>استعلام اتوماسیون تحت وب فرزین  / استعلام, استعلام اتوماسیون تحت وب فرزین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028195/استعلام-دوربین-تصویربرداری-فول-اچ-دی'>استعلام دوربین تصویربرداری فول اچ دی  / استعلام ,استعلام دوربین تصویربرداری فول اچ دی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028196/استعلام-احیا-و-مرمت-قنوات--'>استعلام احیا و مرمت قنوات... / استعلام, استعلام احیا و مرمت قنوات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028197/استعلام-روغن-حلب-16-کیلویی'>استعلام روغن حلب 16 کیلویی  / استعلام ,استعلام روغن حلب 16 کیلویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028198/استعلام-ترانسدیوسر-فشار-و-پاورمیتر--'>استعلام ترانسدیوسر فشار و پاورمیتر ... / استعلام,استعلام ترانسدیوسر فشار و پاورمیتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028199/استعلام-بهسازی-و-نوسازی-سالن-فنی'>استعلام بهسازی و نوسازی سالن فنی / استعلام , استعلام بهسازی و نوسازی سالن فنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028200/استعلام-تهیه-مصالح-و-احداث-و-تست-مخزن'>استعلام تهیه مصالح و احداث و تست مخزن  / استعلام ,استعلام تهیه مصالح و احداث و تست مخزن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028201/استعلام-تعمیرات-ساختمان'>استعلام تعمیرات ساختمان  / استعلام , استعلام تعمیرات ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028202/استعلام-تولید-و-فرآوری--'>استعلام تولید و فرآوری... / استعلام, استعلام تولید و فرآوری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028203/استعلام'>استعلام / استعلام ,استعلام لایسنس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028204/استعلام-دوربین-تصویربرداری-فول-اچ-دی'>استعلام دوربین تصویربرداری فول اچ دی  / استعلام ,استعلام دوربین تصویربرداری فول اچ دی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028205/استعلام-تهیه-و-نصب-5-عدد-کولر-گازی'>استعلام تهیه و نصب 5 عدد کولر گازی  / استعلام , استعلام تهیه و نصب 5 عدد کولر گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028206/استعلام-خرید-2-دستگاه-کولر-گازی-ایستاده'>استعلام خرید 2 دستگاه کولر گازی ایستاده  / استعلام , استعلام خرید 2 دستگاه کولر گازی ایستاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028207/استعلام-تجهیزات-مورد-نیاز-کرتین-وال'>استعلام تجهیزات مورد نیاز کرتین وال / استعلام، استعلام تجهیزات مورد نیاز کرتین وال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028208/استعلام-زونکن-معمولی-قفل-دار'>استعلام زونکن معمولی قفل دار  / استعلام ,استعلام زونکن معمولی قفل دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028209/استعلام-پرده-لورداپه-220-مربع-و--'>استعلام پرده لورداپه 220 مربع و ... / استعلام,استعلام پرده لورداپه 220 مربع و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028210/استعلام-پروژکتور-اسپات-LED'>استعلام پروژکتور اسپات LED / استعلام, استعلام پروژکتور اسپات LED</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028211/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا--'>استعلام اجرای طرح هادی روستا... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028212/استعلام-محصولات-شیمیائی'>استعلام محصولات شیمیائی  / استعلام,استعلام محصولات شیمیائی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028213/استعلام-ارتقا-سیستم-مدیریت'>استعلام ارتقا سیستم مدیریت / استعلام , استعلام ارتقا سیستم مدیریت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028214/استعلام-امور-تاسیساتی'>استعلام امور تاسیساتی / استعلام , استعلام امور تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028215/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-تجهیزات-سخت-افزار'>استعلام تعمیر و نگهداری تجهیزات سخت افزار / استعلام ,استعلام تعمیر و نگهداری تجهیزات سخت افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028216/استعلام-بهسازی-سیستم-توزیع-هوا--'>استعلام بهسازی سیستم توزیع هوا... / استعلام, استعلام بهسازی سیستم توزیع هوا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028217/استعلام-3D-KEYBOARD'>استعلام 3D KEYBOARD / استعلام ,استعلام 3D KEYBOARD</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028218/استعلام-تهیه-مصالح-کوهی'>استعلام تهیه مصالح کوهی / استعلام , استعلام تهیه مصالح کوهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028219/استعلام-روتر'>استعلام روتر  / استعلام, استعلام روتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028220/استعلام-SAFEPAD-جهت-استفاده-در-HSM'>استعلام SAFEPAD جهت استفاده در HSM  / استعلام , استعلام SAFEPAD جهت استفاده در HSM </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028221/استعلام-خرید-و-نصب-دیوار-بوش--'>استعلام خرید و نصب دیوار بوش ... / استعلام,استعلام خرید و نصب دیوار بوش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028222/استعلام-خرید-لوازم-تاسیسات'>استعلام خرید لوازم تاسیسات / استعلام , استعلام خرید لوازم تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028223/استعلام-کاسه-توالت-و-کاسه-دستشویی'>استعلام کاسه توالت و کاسه دستشویی  / استعلام ,استعلام کاسه توالت و کاسه دستشویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028225/استعلام-خرید-لایسنس'>استعلام خرید لایسنس  / استعلام , استعلام خرید لایسنس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028226/استعلام-پزشک-معاینه--'>استعلام پزشک معاینه ... / استعلام,استعلام پزشک معاینه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028227/استعلام-کپه-کاری'>استعلام کپه کاری  / استعلام , استعلام کپه کاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028228/استعلام-​خرید-هشت-دستگاه-کلید-فشار'>استعلام ​خرید هشت دستگاه کلید فشار / استعلام , استعلام ​خرید هشت دستگاه کلید فشار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028229/استعلام-شوینده'>استعلام شوینده / استعلام, استعلام شوینده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028230/استعلام-خرید-لوازم-کامپیوتر'>استعلام خرید لوازم کامپیوتر  / استعلام ,استعلام خرید لوازم کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028231/استعلام-سیستم-اعلام-اطفاء-حریق'>استعلام سیستم اعلام اطفاء حریق / استعلام , استعلام سیستم اعلام اطفاء حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028232/استعلام-پاور-قدرت-صدا'>استعلام پاور قدرت صدا  / استعلام , استعلام پاور قدرت صدا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028233/استعلام-فرش-۲۴-متری'>استعلام فرش ۲۴ متری  / استعلام ,استعلام فرش ۲۴ متری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028234/استعلام-ریزش-برداری-کف-شکنی--'>استعلام ریزش برداری، کف شکنی ... / استعلام,استعلام ریزش برداری، کف شکنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028235/استعلام-جعبه-دمنوش'>استعلام جعبه دمنوش / استعلام, استعلام جعبه دمنوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028236/استعلام-ریزش-برداری-لایروبی--کف-شکنی'>استعلام ریزش برداری، لایروبی ، کف شکنی / استعلام, استعلام ریزش برداری، لایروبی ، کف شکنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028237/استعلام-تجهیزات-و-وسایل'>استعلام تجهیزات و وسایل / استعلام, استعلام تجهیزات و وسایل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028238/استعلام-مونیتور-صحنه'>استعلام مونیتور صحنه / استعلام,استعلام مونیتور صحنه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028239/استعلام-لیبل-بارکدی-جهت-اهداکننده-خون'>استعلام لیبل بارکدی جهت اهداکننده خون / استعلام, استعلام لیبل بارکدی جهت اهداکننده خون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028240/استعلام-معاینات-دوره-ای-پرسنل'>استعلام معاینات دوره ای پرسنل  / استعلام, استعلام معاینات دوره ای پرسنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028241/استعلام-تهیه-لوازم-و-نصب-جهت-تقویت--'>استعلام تهیه لوازم و نصب جهت تقویت ... / استعلام,استعلام تهیه لوازم و نصب جهت تقویت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028242/استعلامSpeaker'>استعلامSpeaker   / استعلام, استعلام Speaker</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028243/استعلام-تهیه-ابزار-مانیتورینگ'>استعلام تهیه ابزار مانیتورینگ  / استعلام ,استعلام تهیه ابزار مانیتورینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028244/استعلام-صندلی-رایانه-صنعت-مدل-OMEGA-2--'>استعلام صندلی رایانه صنعت مدل OMEGA 2 ... / استعلام,استعلام صندلی رایانه صنعت مدل OMEGA 2 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028245/استعلام-مبلمان-و-دکوراسیون'>استعلام مبلمان و دکوراسیون  / استعلام ,استعلام مبلمان و دکوراسیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028246/استعلام-لایسنس-بروزرسانی-پست-الکترونیک'>استعلام لایسنس بروزرسانی پست الکترونیک / استعلام, استعلام لایسنس بروزرسانی پست الکترونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028247/استعلام-تهیه-مصالح-کوهی'>استعلام تهیه مصالح کوهی  / استعلام ,استعلام تهیه مصالح کوهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028248/استعلام-دوربین-ویدئو-کنفرانس'>استعلام دوربین ویدئو کنفرانس  / استعلام , استعلام دوربین ویدئو کنفرانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028249/استعلام-لوله-یو-پی-وی-سی-3-اینچ-سنگین'>استعلام لوله یو پی وی سی 3 اینچ سنگین  / استعلام ,استعلام لوله یو پی وی سی 3 اینچ سنگین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028250/استعلام-سرویس-و-اورهال-تب-چنجرهای--'>استعلام سرویس و اورهال تب چنجرهای ... / استعلام,استعلام سرویس و اورهال تب چنجرهای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028251/استعلام-لوله-پلی-اتیلن--'>استعلام لوله پلی اتیلن ... / استعلام,استعلام لوله پلی اتیلن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028252/استعلام-ریزش-برداری-لایروبی--کف-شکنی'>استعلام ریزش برداری، لایروبی ، کف شکنی  / استعلام , استعلام ریزش برداری، لایروبی ، کف شکنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028253/استعلام-یمه-FULL-FLIGHT-ده-فروند'>استعلام یمه FULL FLIGHT ده فروند  / استعلام ,استعلام یمه FULL FLIGHT ده فروند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028254/استعلام-سبد-کالا-خوراکی--'>استعلام سبد کالا خوراکی... / استعلام, استعلام سبد کالا خوراکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028255/استعلام-دوربین-و-وسایل-حفاظتی-امنیتی'>استعلام دوربین و وسایل حفاظتی امنیتی  / استعلام, استعلام دوربین و وسایل حفاظتی امنیتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028256/استعلام-تهیه-و-نصب-علائم-ایمنی-راهها'>استعلام تهیه و نصب علائم ایمنی راهها / استعلام ,استعلام تهیه و نصب علائم ایمنی راهها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028257/استعلام-خرید-اقلام-کارت-هوشمند'>استعلام خرید اقلام کارت هوشمند  / استعلام, استعلام خرید اقلام کارت هوشمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028258/استعلام-آنتی-سرم'>استعلام آنتی سرم  / استعلام ,استعلام آنتی سرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028259/استعلام-تعمیر-و-به-روزرسانی-NDB---'>استعلام تعمیر و به روزرسانی NDB .... / استعلام,استعلام تعمیر و به روزرسانی NDB ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028260/استعلام-خرید-لپ-تاپ-و--'>استعلام خرید لپ تاپ و ... / استعلام ,استعلام خرید لپ تاپ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028261/استعلام-شبکه-مراقبت--'>استعلام شبکه مراقبت... / استعلام, استعلام شبکه مراقبت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028262/استعلام-خرید-خدمات-مشاوره-امکان-سنجی'>استعلام خرید خدمات مشاوره امکان سنجی  / استعلام ,استعلام خرید خدمات مشاوره امکان سنجی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028263/استعلام-پروژه-عملیات-اجرایی-دیوارهای'>استعلام پروژه عملیات اجرایی دیوارهای / استعلام ,استعلام پروژه عملیات اجرایی دیوارهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028264/استعلام-مبدل-برق-48-ولت-dc-به-220-ولت-a--'>استعلام مبدل برق 48 ولت dc به 220 ولت a... / استعلام, استعلام مبدل برق 48 ولت dc به 220 ولت a...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028265/استعلام-لایسنس-۵۰۰-کاربره-آنتی-ویروس'>استعلام لایسنس ۵۰۰ کاربره آنتی ویروس  / استعلام ,استعلام لایسنس ۵۰۰ کاربره آنتی ویروس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028266/استعلام-فونداسیون-پیش-ساخته--'>استعلام فونداسیون پیش ساخته... / استعلام, استعلام فونداسیون پیش ساخته...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028267/استعلام-خرید-4-دستگاه-یخچال'>استعلام خرید 4 دستگاه یخچال / استعلام, استعلام خرید 4 دستگاه یخچال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028268/فراخوان-سرویس-راهبری-و-سرپرستی-تاسیسات-و-تجهیزات-مکانیکی-ـ-الکتریکی-بیمارستان'>فراخوان سرویس، راهبری و سرپرستی تاسیسات و تجهیزات مکانیکی ـ الکتریکی بیمارستان / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان سرویس، راهبری و سرپرستی تاسیسات و تجهیزات مکانیکی ـ الکتریکی بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028269/استعلام-تکمیل-مرمت-بناهای-تاریخی'>استعلام تکمیل مرمت بناهای تاریخی  / استعلام,استعلام تکمیل مرمت بناهای تاریخی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028270/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا--'>استعلام اجرای طرح هادی روستا... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028271/استعلام-اجرای-سنگکاری-و-کاشیکاری--'>استعلام اجرای سنگکاری و کاشیکاری ... / استعلام, استعلام اجرای سنگکاری و کاشیکاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028272/مناقصه-احداث-مرکز-جامع-سلامت-اهل-جرف-هویزه'>مناقصه احداث مرکز جامع سلامت اهل جرف هویزه  / مناقصه احداث مرکز جامع سلامت اهل جرف هویزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028273/مناقصه-ایجاد-عملیات-تخریب-خاکبرداری-و-خاکریزی-تسطیح-و-شیب-بندی-اجرای-شن-مخلوط-رودخانه-ای--'>مناقصه ایجاد عملیات تخریب، خاکبرداری و خاکریزی، تسطیح و شیب بندی، اجرای شن مخلوط رودخانه ای... / مناقصه,مناقصه ایجاد عملیات تخریب، خاکبرداری و خاکریزی، تسطیح و شیب بندی، اجرای شن مخلوط رودخانه ای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028274/استعلام-تجهیزات-سیستم-ارتباطی-VOIP'>استعلام تجهیزات سیستم ارتباطی VOIP / استعلام, استعلام تجهیزات سیستم ارتباطی VOIP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028275/استعلام-قند-خرد-شده--'>استعلام قند خرد شده ... / استعلام,استعلام قند خرد شده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028276/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-دو-دستگاه-سیستم-هیدروژن-ساز-صنعتی'>مناقصه خرید، نصب و راه اندازی دو دستگاه سیستم هیدروژن ساز صنعتی  / مناقصه ,مناقصه خرید، نصب و راه اندازی دو دستگاه سیستم هیدروژن ساز صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028277/مناقصه-تکمیل-سالن-ورزشی---'>مناقصه تکمیل سالن ورزشی .... / مناقصه, مناقصه تکمیل سالن ورزشی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028278/استعلام-تهیه-مصالح-و-اجرای-قسمتی-از-طرح'>استعلام تهیه مصالح و اجرای قسمتی از طرح  / استعلام,استعلام تهیه مصالح و اجرای قسمتی از طرح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028279/استعلام-رنگ-زدایی-و-رنگ-آمیزی-مخزن-هوا--'>استعلام رنگ زدایی و رنگ آمیزی مخزن هوا... / استعلام, استعلام رنگ زدایی و رنگ آمیزی مخزن هوا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028280/مناقصه-ساخل-سازی-رودخانه'>مناقصه ساخل سازی رودخانه / مناقصه , مناقصه ساخل سازی رودخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028281/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات / استعلام , استعلام خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028282/استعلام-تابلوی-سردرب-مراکز'>استعلام تابلوی سردرب مراکز   / استعلام,استعلام تابلوی سردرب مراکز  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028283/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-چیلرهای-تراکمی-اورژانس'>مناقصه خرید نصب و راه اندازی چیلرهای تراکمی اورژانس / مناقصه ,مناقصه خرید نصب و راه اندازی چیلرهای تراکمی اورژانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028284/استعلام-24000-عدد-تی-بگ-دمنوش-گیاهی--'>استعلام 24000 عدد تی بگ، دمنوش گیاهی ... / استعلام,استعلام 24000 عدد تی بگ، دمنوش گیاهی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028285/استعلام-تامین-و-تجهیز-لوازم-اداری'>استعلام تامین و تجهیز لوازم اداری / استعلام , استعلام تامین و تجهیز لوازم اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028286/استعلام-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-مداربسته'>استعلام خرید و نصب و راه اندازی سیستم مداربسته  / استعلام خرید و نصب و راه اندازی سیستم مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028287/استعلام-عملیات-اجرایی-عملیات-حمل-نصب--'>استعلام عملیات اجرایی عملیات حمل، نصب ... / استعلام,استعلام عملیات اجرایی عملیات حمل، نصب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028288/مناقصه-عمومی-پروژه-حفاری-چاه-مکانیکی'>مناقصه عمومی پروژه حفاری چاه مکانیکی  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی پروژه حفاری چاه مکانیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028289/استعلام-تهیه-مصالح-و-حمل-زیر-اساس-و--'>استعلام تهیه مصالح و حمل زیر اساس و ... / استعلام , استعلام تهیه مصالح و حمل زیر اساس و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028290/مناقصه-ساماندهی-رودخانه'>مناقصه ساماندهی رودخانه / مناقصه , مناقصه ساماندهی رودخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028291/استعلام-تهیه-مصالح-و-تجهیز-دو-فقره-چاه'>استعلام تهیه مصالح و تجهیز دو فقره چاه  / استعلام ,استعلام تهیه مصالح و تجهیز دو فقره چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028292/استعلام-اجرای-عملیات-ایمنی-سطح--'>استعلام اجرای عملیات ایمنی سطح ... / استعلام,استعلام اجرای عملیات ایمنی سطح ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028293/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا--'>استعلام اجرای طرح هادی روستا... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028294/مناقصه-اجرای-عملیات-نهالکاری-و-آبیاری--'>مناقصه اجرای عملیات نهالکاری و آبیاری... / مناقصه, مناقصه اجرای عملیات نهالکاری و آبیاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028296/مناقصه-خرید--نصب-و-راه-اندازی-آسانسورهای-مرکز---'>مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی آسانسورهای مرکز .... / مناقصه , مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی آسانسورهای مرکز سرطان و سوختگی سمنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028297/استعلام-سنسور-ویبره'>استعلام سنسور ویبره / استعلام, استعلام سنسور ویبره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028299/استعلام-پروژه-عملیات-اجرایی-دیوارهای'>استعلام پروژه عملیات اجرایی دیوارهای / استعلام , استعلام پروژه عملیات اجرایی دیوارهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028300/مناقصه-خرید-3-دستگاه-ترانسفورماتور--'>مناقصه خرید 3 دستگاه ترانسفورماتور... / مناقصه, مناقصه خرید 3 دستگاه ترانسفورماتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028301/مناقصه-تکمیل-سالن-ورزشی-روستای-'>مناقصه تکمیل سالن ورزشی روستای.. / مناقصه,مناقصه تکمیل سالن ورزشی روستای..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028302/مناقصه-تکمیل-سالن-ورزشی-روستا'>مناقصه تکمیل سالن ورزشی روستا / مناقصه ,مناقصه تکمیل سالن ورزشی روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028303/استعلام-ریزش-برداری-لایروبی--کف-شکنی'>استعلام ریزش برداری، لایروبی ، کف شکنی / استعلام, استعلام ریزش برداری، لایروبی ، کف شکنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028304/استعلام-2000-متر-مکعب-لایبرداری'>استعلام 2000 متر مکعب لایبرداری  / استعلام, استعلام 2000 متر مکعب لایبرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028306/استعلام-لوله-پوسته-فیوز-132-کیلوولت--'>استعلام لوله، پوسته، فیوز 132 کیلوولت... / استعلام, استعلام لوله، پوسته، فیوز 132 کیلوولت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028307/استعلام-لوله-گذاری-فاضلاب-تالار-نگین-بهشت'>استعلام لوله گذاری فاضلاب تالار نگین بهشت / استعلام، استعلام لوله گذاری فاضلاب تالار نگین بهشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028308/فراخوان-خدمات-مطالعات-ساماندهی-و-طراحی-جهت-تجهیز-نقاط-مصرف-آب--'>فراخوان خدمات مطالعات ساماندهی و طراحی جهت تجهیز نقاط مصرف آب ... / مناقصه,فراخوان خدمات مطالعات ساماندهی و طراحی جهت تجهیز نقاط مصرف آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028309/استعلام-رینگ-سگمنت'>استعلام رینگ سگمنت  / استعلام, استعلام رینگ سگمنت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028310/استعلام-تهیه-مصالح-و-تجهیز-چاه'>استعلام تهیه مصالح و تجهیز چاه  / استعلام ,استعلام تهیه مصالح و تجهیز چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028311/مناقصه-تکمیل-سالن-ورزشی--'>مناقصه تکمیل سالن ورزشی ... / مناقصه, مناقصه تکمیل سالن ورزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028312/استعلام-کاغذ-فتوکپی'>استعلام کاغذ فتوکپی  / استعلام,استعلام کاغذ فتوکپی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028313/استعلام-لوله-گذاری-فاضلاب-باقیمانده-شهر-سمیرم'>استعلام لوله گذاری فاضلاب باقیمانده شهر سمیرم / استعلام، استعلام لوله گذاری فاضلاب باقیمانده شهر سمیرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028314/مناقصه-اجرای-آسفالت-گرم-طرح-های-هادی-روستایی--'>مناقصه اجرای آسفالت گرم طرح های هادی روستایی... / مناقصه اجرای آسفالت گرم طرح های هادی روستایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028315/استعلام-رینگ-سگمنت-ردیف-دوم'>استعلام رینگ سگمنت ردیف  دوم  / استعلام, استعلام رینگ سگمنت ردیف دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028316/مناقصه-عمومی-پروژه-حفاری-چاه-مکانیکی--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی پروژه حفاری چاه مکانیکی - نوبت دوم / مناقصه,مناقصه عمومی پروژه حفاری چاه مکانیکی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028317/مناقصه-زیرسازی-و-پخش-آسفالت-کمربندی--تجدید'>مناقصه زیرسازی و پخش آسفالت کمربندی... تجدید  / مناقصه عمومی, مناقصه زیرسازی و پخش آسفالت کمربندی...تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028319/مناقصه-سیم-کشی-مدار-دوم-خط-63-کیلوولت'>مناقصه سیم کشی مدار دوم خط 63 کیلوولت  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه سیم کشی مدار دوم خط 63 کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028320/استعلام-سگمنت-های-زیر-کفشک-های-پره-های-ثابت'>استعلام سگمنت های زیر کفشک های پره های ثابت / استعلام, استعلام سگمنت های زیر کفشک های پره های ثابت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028321/استعلام-بازسازی-80-عدد-صندلی'>استعلام بازسازی 80 عدد صندلی  / استعلام,استعلام بازسازی 80 عدد صندلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028322/استعلام-به-تعداد-700-هزار-عدد-پیامک--'>استعلام به تعداد 700 هزار عدد پیامک ... / استعلام, استعلام به تعداد 700 هزار عدد پیامک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028323/استعلام-عملیات-اجرائی-اصلاح-و-توسعه-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب'>استعلام عملیات اجرائی اصلاح و توسعه شبکه جمع آوری فاضلاب / استعلام، استعلام عملیات اجرائی اصلاح و توسعه شبکه جمع آوری فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028324/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-خیابانهای-کم-عرض'>مناقصه زیرسازی و آسفالت خیابانهای کم عرض  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه زیرسازی و آسفالت خیابانهای کم عرض </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028325/اصلاحیه-مناقصه-خرید-باطری-سیلد-اسید'>اصلاحیه مناقصه خرید باطری سیلد اسید  / اصلاحیه آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه خرید باطری سیلد اسید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028326/مناقصه-انجام-خدمات-آبدارخانه-های-ناحیه-صنعتی--'>مناقصه انجام خدمات آبدارخانه های ناحیه صنعتی ... / مناقصه عمومی ، مناقصه انجام خدمات آبدارخانه های ناحیه صنعتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028328/استعلام-اعلام-حریق-جهت-اتاق-سرور'>استعلام اعلام حریق جهت اتاق سرور / استعلام , استعلام اعلام حریق جهت اتاق سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027640/مزایده-انواع-ضایعات-فلزی-قالب-قوسی-ضایعاتی-و-قطعات-مستعمل-ماشین-آلات--'>مزایده انواع ضایعات فلزی، قالب قوسی ضایعاتی و قطعات مستعمل ماشین آلات... / مزایده ,مزایده انواع ضایعات فلزی، قالب قوسی ضایعاتی و قطعات مستعمل ماشین آلات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027644/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبت-شده-شماره-29-فرعی'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبت شده شماره 29 فرعی / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبت شده شماره 29 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027646/مزايده-فروش-یکدستگاه-کامیون-کمپرسی-شاسی'>مزايده فروش یکدستگاه کامیون کمپرسی شاسی  / آگهی مزایده ، مزايده فروش یکدستگاه کامیون کمپرسی شاسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027647/مزایده-یک-دستگاه-وانت-پیکان-مدل-1381'>مزایده یک دستگاه وانت پیکان مدل 1381 / مزایده, مزایده یک دستگاه وانت پیکان مدل 1381</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027648/مزایده-واگذاری-اجاره-یک-واحد-تجاری'>مزایده واگذاری اجاره یک واحد تجاری / آگهی مزایده , مزایده واگذاری اجاره یک واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027649/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-23-فرعی-از-13-فرعی-از-5003-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی شماره 23 فرعی از 13 فرعی از 5003 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 23 فرعی از 13 فرعی از 5003 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027651/مزایده-فروش-تعداد-3-رقبه-املاک-تملیکی'>مزایده فروش تعداد 3 رقبه املاک تملیکی  / مزایده,مزایده فروش تعداد 3 رقبه املاک تملیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027652/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه سواری پژو پارس  / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری پژو پارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027653/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-مساحت-5000متر'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 5000متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 5000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027655/مزایده-اجاره-سه-عدد-بیلبورد-تبلیغاتی-نوبت-دوم'>مزایده اجاره سه عدد بیلبورد تبلیغاتی- نوبت دوم / مزایده,مزایده اجاره سه عدد بیلبورد تبلیغاتی- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027658/مزایده-یک-دستگاه-سواری-سمند'>مزایده یک دستگاه سواری سمند / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027660/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-171-50متر'>مزایده پلاک ثبتی عرصه 171.50متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه 171.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027663/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-سه-102-76متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه 102.76متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه 102.76متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027666/مزایده-عمارت-مساحت-دویست-مترمربع'>مزایده عمارت مساحت دویست مترمربع  / مزایده,مزایده عمارت مساحت دویست مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027670/مزایده-فروش-12-رقبه-املاک-تملیکی'>مزایده فروش 12 رقبه املاک تملیکی  / مزایده,مزایده فروش 12 رقبه املاک تملیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027673/مزایده-آپارتمان-مساحت-146-99متر-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان مساحت 146.99متر نوبت اول / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 146.99متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027674/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید--'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید ... / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو پراید ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027675/مزایده-فروش-املاک-و-مستغلات-تحت-اختیار-خود'>مزایده فروش املاک و مستغلات تحت اختیار خود / مزایده,مزایده فروش املاک و مستغلات تحت اختیار خود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027676/مزایده-سه-دستگاه-از-خودرو--'>مزایده سه دستگاه از خودرو... / آگهی مزایده، مزایده سه دستگاه از خودرو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027677/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-400-متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 400 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 400 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027678/مزایده-فروش-یک-دستگاه-لودر--'>مزایده  فروش یک دستگاه لودر... / مزایده, مزایده فروش یک دستگاه لودر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027679/مزایده-حق-بهره-برداری-از-ورزشگاه-تختی-محله-ب-5-----چاپ-دوم'>مزایده حق بهره برداری از ورزشگاه تختی محله ب 5  ...  - چاپ دوم / آگهی مزایده، مزایده حق بهره برداری از ورزشگاه تختی محله ب 5  ...  - چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027680/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-مساحت-143-3متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 143.3متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 143.3متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027686/مزایده-اعیانی-ششدانگ-آپارتمان-پلاک-سی-و-سه-فرعی'>مزایده اعیانی ششدانگ آپارتمان پلاک سی و سه فرعی  / مزایده,مزایده اعیانی ششدانگ آپارتمان پلاک سی و سه فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027688/مزایده-یک-قطعه-زمین-ملکی-شماره-نود-و-شش'>مزایده یک قطعه زمین ملکی شماره نود و شش  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین ملکی شماره نود و شش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027689/مزایده-اجازه-بهره-برداری-از-سالن-شماره-1-و-2-مجموعه-ورزشی-و-پیست-اسکیت-تختی-نوبت-دوم--چاپ-اول'>مزایده اجازه بهره برداری از سالن شماره 1 و 2 مجموعه ورزشی و پیست اسکیت تختی- نوبت دوم - چاپ اول / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجازه بهره برداری از سالن شماره 1 و 2 مجموعه ورزشی و پیست اسکیت تختی - نوبت دوم - چاپ اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027691/مزایده-فروش-دو-دستگاه-خودروی-نیسان-وانت'>مزایده فروش دو دستگاه خودروی نیسان وانت / آگهی مزایده عمومی، مزایده فروش دو دستگاه خودروی نیسان وانت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027692/مزایده-دستگاه-شیرینگ-پالت'>مزایده دستگاه شیرینگ پالت  / اگهی مزایده , مزایده دستگاه شیرینگ پالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027694/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-باغ-نخلی'>مزایده ششدانگ یک قطعه باغ نخلی  / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه باغ نخلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027695/مزایده-فروش-انواع-قطعات-تولید-کمک-فنر'>مزایده فروش انواع قطعات تولید کمک فنر  / آگهی مزایده ، مزایده فروش انواع قطعات تولید کمک فنر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027699/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-220-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 220 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 220 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027701/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-با-قدمت-سیزده-سال'>مزایده ششدانگ یکباب خانه با قدمت سیزده سال / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه با قدمت سیزده سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027704/مزایده-فروش-پمپ-آب-کوپلینگ-شده-دورمن-6-سیلندر--نوبت-دوم'>مزایده فروش پمپ آب کوپلینگ شده دورمن 6 سیلندر - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش پمپ آب کوپلینگ شده دورمن 6 سیلندر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027706/مزایده-فروش-قطعه-زمین-مساحت-1375مترمربع'>مزایده فروش قطعه زمین مساحت 1375مترمربع  / مزایده,مزایده فروش قطعه زمین مساحت 1375مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027708/مزایده-اجاره-زمین-چمن-مصنوعی-مرحله-دوم'>مزایده اجاره زمین چمن مصنوعی مرحله دوم / مزایده حضوری,مزایده  اجاره زمین چمن مصنوعی مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027709/مزایده-دو-دستگاه-خودروی-سواری-لیفان-X60-و-پژو-روا-(ROA)'>مزایده دو دستگاه خودروی سواری لیفان X60 و پژو روا (ROA) / آگهی مزایده حضوری، مزایده دو دستگاه خودروی سواری لیفان X60 و پژو روا (ROA)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027711/مزایده-فروش-پسته'>مزایده فروش پسته / مزایده,مزایده فروش پسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027712/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-1071-75متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 1071.75متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 1071.75متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027714/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-1269-بخش-5-اصفهان'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1269 بخش 5 اصفهان / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1269 بخش 5 اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027717/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-123-4متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 123.4متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 123.4متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027719/مزایده-یک-دستگاه-ترانسفورماتور-برق'>مزایده یک دستگاه ترانسفورماتور برق / مزایده, مزایده یک دستگاه ترانسفورماتور برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027720/مزایده-فروش-یک-قطعه-با-پلاک-ثبتی-شماره-6868-فرعی-831-4متر'>مزایده فروش یک قطعه با پلاک ثبتی شماره 6868 فرعی 831.4متر  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه با پلاک ثبتی شماره 6868 فرعی 831.4متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027723/مزایده-ششدانگ-پلاک-شماره-20205-فرعی-بخش-سه-کرمان'>مزایده ششدانگ پلاک شماره 20205 فرعی بخش سه کرمان / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک شماره 20205 فرعی بخش سه کرمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027727/مزایده-ششدانگ-پلاک-4030-فرعی-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک 4030 فرعی نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 4030 فرعی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027728/مزایده-مشعل-گاز-سوز'>مزایده مشعل گاز سوز / آگهی مزایده اموال غیرمنقول، مزایده مشعل گاز سوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027730/مزایده-تعداد-2-دستگاه-بیلبورد-و-تعدادی-بنر-کش'>مزایده تعداد 2 دستگاه بیلبورد و تعدادی بنر کش / آگهی مزایده,مزایده تعداد 2 دستگاه بیلبورد و تعدادی بنر کش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027731/مزایده-واگذاری-کیوسک'>مزایده واگذاری کیوسک / مزایده ، مزایده واگذاری کیوسک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027735/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-3202-56متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 3202.56متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 3202.56متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027738/مزایده-ششدانگ-سرقفلی-مغازه-بخش-5-ارومیه'>مزایده ششدانگ سرقفلی مغازه بخش 5 ارومیه / مزایده,مزایده ششدانگ سرقفلی مغازه بخش 5 ارومیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027739/آگهی-مزایده-عمومی-اجاره-انبار'>آگهی مزایده  عمومی اجاره انبار  / آگهی مزایده عمومی, آگهی مزایده  عمومی اجاره انبار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027741/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-446-96متر'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 446.96متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 446.96متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027743/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-250-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 250 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 250 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027747/مزایده-واگذاری-جایگاه-سوخت-CNG'>مزایده واگذاری جایگاه سوخت CNG / مزایده واگذاری جایگاه سوخت CNG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027749/مزایده-فروش-املاک-و-ماشین-آلات'>مزایده فروش املاک و ماشین آلات / مزایده,مزایده فروش املاک و ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027753/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-دارای-سند-عادی-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی دارای سند عادی نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی دارای سند عادی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027757/مزایده-واگذاری-مجموعه-کارواش--'>مزایده واگذاری مجموعه کارواش ... / مزایده واگذاری مجموعه کارواش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027758/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مازاد-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027764/مزایده-عمومی-فروش-املاک-و-مستغلات-کاربری-مسکونی-نانوایی'>مزایده عمومی فروش املاک و مستغلات کاربری مسکونی نانوایی / مزایده,مزایده عمومی فروش املاک و مستغلات کاربری مسکونی نانوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027771/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-625-متر-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی عرصه 625 متر نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 625 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027773/مزایده-بهره-برداری-از-فرکانس-رادیویی-تاکسی-بی-سیم-133--نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از فرکانس رادیویی تاکسی بی سیم 133   نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده بهره برداری از فرکانس رادیویی تاکسی بی سیم 133  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027778/مزایده-فروش-تعداد-15-باب-مغازه-مساحت-571-50متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 15 باب مغازه مساحت 571.50متر نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تعداد 15 باب مغازه مساحت 571.50متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027782/مزایده-40-شعیر-مشاع-از-96-شعیر-پلاک-ثبتی-بخش-یک'>مزایده 40 شعیر مشاع از 96 شعیر پلاک ثبتی بخش یک  / مزایده,مزایده 40 شعیر مشاع از 96 شعیر پلاک ثبتی بخش یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027787/مزایده-فروش-املاک-تملیکی-و-مازاد-ملکی-ماشین-آلات'>مزایده فروش املاک تملیکی و مازاد ملکی ماشین آلات / مزایده,مزایده فروش املاک تملیکی و مازاد ملکی ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027792/مزایده-سند-مالکیت-یکباب-مغازه-مساحت-10-13متر'>مزایده سند مالکیت یکباب مغازه مساحت 10.13متر / مزایده,مزایده سند مالکیت یکباب مغازه مساحت 10.13متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027796/مزایده-ملک-مشاع-تحت-پلاکهای-ثبتی-1221-2-و-1221-نوبت-اول'>مزایده ملک مشاع تحت پلاکهای ثبتی 1221/2 و 1221 نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مشاع تحت پلاکهای ثبتی 1221/2 و 1221 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027797/مزایده-واگذاری-2-قطعه-زمین-با-کاربری-آموزشی'>مزایده واگذاری  2 قطعه زمین با کاربری آموزشی  / آگهی مزایده,مزایده واگذاری  2 قطعه زمین با کاربری آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027800/مزایده-ساختمان-مسکونی-عرصه-758-12متر-نوبت-اول'>مزایده ساختمان مسکونی عرصه 758.12متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی عرصه 758.12متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027804/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-77-69متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 77.69متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 77.69متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027810/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین-مساحت-2700-متر-نوبت-دوم-96-10-26'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین مساحت 2700 متر نوبت دوم 96.10.26 / مزایده,مزایده واگذاری یک قطعه زمین مساحت 2700 متر نوبت دوم 96.10.26</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027814/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی-عرصه-صد-و-دو-متر'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی عرصه صد و دو متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی عرصه صد و دو متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027818/مزایده-سرقفلی-مغازه-مساحت-12-45متر'>مزایده سرقفلی مغازه مساحت 12.45متر  / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه مساحت 12.45متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027822/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-سیصد-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت سیصد متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت سیصد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027824/مزایده-44-سهم-از-600-سهم-ملک'>مزایده 44 سهم  از 600 سهم ملک / مزایده,مزایده 44 سهم  از 600 سهم ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027830/مزایده-ششدانگ-دو-قطعه-زمین-پلاک-ثبتی-2700-فرعی'>مزایده ششدانگ دو قطعه زمین پلاک ثبتی 2700 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ دو قطعه زمین پلاک ثبتی 2700 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027835/مزایده-2-دانگ-و-405-5-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-ملک'>مزایده 2 دانگ و 405.5 هزارم یک دانگ مشاع از ملک / مزایده,مزایده 2 دانگ و 405.5 هزارم یک دانگ مشاع از ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027838/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ملک-مسکونی-مساحت-183متر'>مزایده سه دانگ مشاع از ملک مسکونی مساحت 183متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ملک مسکونی مساحت 183متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027842/مزایده-خودرو-سواری-و-موتورسیکلت'>مزایده خودرو سواری و موتورسیکلت / مزایده خودرو سواری و موتورسیکلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027845/مزایده-ششدانگ-سه-باب-ساختمان-اموال-غیرمنقول'>مزایده ششدانگ سه باب ساختمان اموال غیرمنقول  / مزایده,مزایده ششدانگ سه باب ساختمان اموال غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027852/مزایده-یکباب-خانه-بخش-11-ثبت-اصفهان-قطعه-سه-نجف-آباد'>مزایده یکباب خانه بخش 11 ثبت اصفهان قطعه سه نجف آباد / مزایده,مزایده یکباب خانه بخش 11 ثبت اصفهان قطعه سه نجف آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027856/مزایده-ملک-به-مساحت-7300مترمربع'>مزایده ملک به مساحت 7300مترمربع / مزایده,مزایده ملک به مساحت 7300مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027870/مزایده-دو-تا-پلاک-16029-157-و-16032-157-نوبت-اول'>مزایده دو تا پلاک 16029/157 و 16032/157 نوبت اول / مزایده,مزایده دو تا پلاک 16029/157 و 16032/157 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027876/مزایده-ششدانگ-یکباب-انبار-و-سرویس-ماشین-آلات-مساحت-1457متر-96-10-26'>مزایده ششدانگ یکباب انبار و سرویس ماشین آلات مساحت 1457متر 96.10.26 / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب انبار و سرویس ماشین آلات مساحت 1457متر 96.10.26</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027886/مزایده-آپارتمان-مسکونی-قدمت-هفت-سال-زیربنای-137-79متر'>مزایده آپارتمان مسکونی قدمت هفت سال زیربنای 137.79متر  / مزایده ,مزایده آپارتمان مسکونی قدمت هفت سال زیربنای 137.79متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027894/مزایده-فروش-زمین-مساحت-2160متر-کاربری-اداری-انتظامی-نوبت-دوم'>مزایده فروش زمین مساحت 2160متر کاربری اداری انتظامی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش زمین مساحت 2160متر کاربری اداری انتظامی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027903/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-420-مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی عرصه 420 مترمربع  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه 420 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027911/مزایده-4-5-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-عرصه-به-انضمام-اعیان-223-58متر'>مزایده 4.5 دانگ مشاع از ششدانگ عرصه به انضمام اعیان 223.58متر  / مزایده,مزایده 4.5 دانگ مشاع از ششدانگ عرصه به انضمام اعیان 223.58متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027918/مزایده-باغ-مساحت-4575متر-نوبت-دوم'>مزایده باغ مساحت 4575متر نوبت دوم / مزایده,مزایده باغ مساحت 4575متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027926/مزایده-فروش-املاک-مساحت-422مترمربع'>مزایده فروش املاک مساحت 422مترمربع / مزایده,مزایده فروش املاک مساحت 422مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027932/مزایده-ششدانگ-پلاک-شماره-4001-فرعی-از-15-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک شماره 4001 فرعی از 15 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک شماره 4001 فرعی از 15 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027938/مزایده-زمین-کشاورزی-مشجر-پسته-ای'>مزایده زمین کشاورزی مشجر پسته ای / مزایده,مزایده زمین کشاورزی مشجر پسته ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027946/مزایده-منزل-مسکونی-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027954/مزایده-تعدادی-خودرو-سبک-سنگین--'>مزایده تعدادی خودرو سبک سنگین... / مزایده ,مزایده تعدادی خودرو سبک سنگین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027956/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-198-7متر-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی عرصه 198.7متر نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 198.7متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027970/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-یک-قطعه-چاه-موتور-کشاورزی-و-4-قطعه-ملک--'>مزایده سه دانگ مشاع از یک قطعه چاه موتور کشاورزی و 4 قطعه ملک... / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از یک قطعه چاه موتور کشاورزی و 4 قطعه ملک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027989/اصلاحیه-مزایده-فروش-املاک-شهرداری-درگز'>اصلاحیه مزایده فروش املاک شهرداری درگز  / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش املاک شهرداری درگز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028027/مزايده-اموال-و-کالاهای-اسقاطی'> مزايده اموال و کالاهای اسقاطی /  مزايده اموال و کالاهای اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028137/فراخوان-اجاره-قطعه-زمین--'>فراخوان اجاره قطعه زمین ... / فراخوان,فراخوان اجاره قطعه زمین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028174/مزایده-خودروهای-مستعمل-و-بلااستفاده-غرف-و-سالن-اجتماعات-چندمنظوره--'>مزایده خودروهای مستعمل و بلااستفاده، غرف و سالن اجتماعات چندمنظوره... / مزایده خودروهای مستعمل و بلااستفاده، غرف و سالن اجتماعات چندمنظوره...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028224/مزایده-واگذاری-محدوده-های-معدنی---'>مزایده واگذاری محدوده های معدنی .... / مزایده, مزایده واگذاری محدوده های معدنی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028298/مزایده-تجهیزات-روحی-آلومینیوم-و-استیل-ضایعاتی--'>مزایده تجهیزات روحی، آلومینیوم و استیل ضایعاتی... / مزایده، مزایده تجهیزات روحی ، آلومینیوم و استیل ضایعاتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028305/مزایده-آهن-آلات-و-میلگرد-ضایعاتی'>مزایده آهن آلات  و میلگرد  ضایعاتی  / مزایده فروش آهن آلات  و میلگرد  ضایعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028318/مزایده-ابزار-آلات--قطعات-خودرویی-سنگین--'>مزایده ابزار آلات - قطعات خودرویی سنگین... / مزایده، مزایده ابزار آلات - قطعات خودرویی سنگین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1028327/فراخوان-شناسایی-شرکتهای-واجد-صلاحیت-جهت-فروش-اسناد'>فراخوان شناسایی شرکتهای واجد صلاحیت جهت فروش اسناد / فراخوان , فراخوان شناسایی شرکتهای واجد صلاحیت جهت فروش اسناد</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 19 تاريخ : چهارشنبه 29 فروردين 1397 ساعت: 11:36