اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.10.22 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023712/مناقصه-خرید-لوله-پلی... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.10.22 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023712/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-مورد-نیاز---نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن مورد نیاز ....نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه خرید لوله پلی اتیلن مورد نیاز ....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023715/مناقصه-توسعه-و-احداث-سرویس-بهداشتی-نمازخانه--نوبت-دوم'>مناقصه توسعه و احداث سرویس بهداشتی، نمازخانه ...نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه توسعه و احداث سرویس بهداشتی، نمازخانه ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023720/مناقصه-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-گرم-کارکنان-انبار-نفت---نوبت-دوم'>مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان انبار نفت ...- نوبت دوم / مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان انبار نفت ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023723/مناقصه-DIETHANOL-AMINE---نوبت-دوم'>مناقصه DIETHANOL AMINE...- نوبت دوم / مناقصه DIETHANOL AMINE... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023724/مناقصه-واگذاری-عملیات-اصلاح-و-بهینه-سازی-خط-230-کیلوولت-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری عملیات اصلاح و بهینه سازی خط 230 کیلوولت نوبت دوم  / آگهی مناقصات عمومی ، مناقصه واگذاری عملیات اصلاح و بهینه سازی خط 230 کیلوولت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023726/مناقصه-انجام-خدمات-بهره-برداری-از-پست-های-فوق-توزیع-تحت-پوشش-امور-بهره-بردری-نواحی---نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات بهره برداری از پست های فوق توزیع تحت پوشش امور بهره بردری نواحی...- نوبت دوم / مناقصه,مناقصه انجام خدمات بهره برداری از پست های فوق توزیع تحت پوشش امور بهره بردری نواحی... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023731/مناقصه-پروژه-تهیه-تجهیزات-و-احداث-شبکه-توزیع-ساخت-و-نصب-انشعابات-پلی-اتیلنی-روستا---نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع، ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلنی روستا...- نوبت دوم / مناقصه عمومی، مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع، ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلنی روستا... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023738/مناقصه-عملیات-اجرایی-اصلاح-بخشی-از-شبکه-آبرسانی--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی اصلاح بخشی از شبکه آبرسانی - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه عملیات اجرایی اصلاح بخشی از شبکه آبرسانی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023740/مناقصه-پروژه-احداث-ساختمان-مرجع-دریایی-بندر-جاسک'>مناقصه پروژه احداث ساختمان مرجع دریایی بندر جاسک / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه احداث ساختمان مرجع دریایی بندر جاسک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023743/مناقصه-خرید-line-pipe-مواد-شستشوی-شیمیایی---نوبت-دوم'>مناقصه خرید line pipe، مواد شستشوی شیمیایی ....نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه خرید line pipe، مواد شستشوی شیمیایی ....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023745/مناقصه-جهت-انجام-امور-نگهداری-و-بهره-برداری-از-نیروگاه-های-گازی-نوبت-دوم'>مناقصه جهت انجام امور نگهداری و بهره برداری از نیروگاه های گازی نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه جهت انجام امور نگهداری و بهره برداری از نیروگاه های گازی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023749/مناقصه-خرید-حمل-تحویل-نصصب-و-راه-اندازی-دو-دستگاه-چیلر-هواخنک--نوبت-دوم'>مناقصه خرید، حمل، تحویل، نصصب و راه اندازی دو دستگاه چیلر هواخنک - نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه خرید، حمل، تحویل، نصصب و راه اندازی دو دستگاه چیلر هواخنک - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023751/مناقصه-خرید-کیت-کامل-انشعابات-اصلاح-شبکه-آب---نوبت-دوم'>مناقصه خرید کیت کامل انشعابات اصلاح شبکه آب ....نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه خرید کیت کامل انشعابات اصلاح شبکه آب ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023753/مناقصه-ارائه-خدمات-مشاوره-در-زمینه-طراحی-خطوط-انتقال--نوبت-دوم'>مناقصه ارائه خدمات مشاوره در زمینه طراحی خطوط انتقال ...نوبت دوم / مناقصه عمومی ، مناقصه ارائه خدمات مشاوره در زمینه طراحی خطوط انتقال ، تغذیه و توزیع گازرسانی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023754/مناقصه-خودروهای-سبک-استیجاری--نوبت-دوم'>مناقصه خودروهای سبک استیجاری... نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه خودروهای سبک استیجاری... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023756/مناقصه-تامین-کابل-های-انتقال-برق-دستگاه-های-آبیار-سنتر-پیوت--نوبت-دوم'>مناقصه تامین کابل های انتقال برق دستگاه های آبیار سنتر پیوت...نوبت دوم  / مناقصه تامین کابل های انتقال برق دستگاه های آبیار سنتر پیوت...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023757/مناقصه-request-for-Information'>مناقصه  request for Information / آگهی مناقصه, مناقصه  request for Information</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023758/فراخوان-مناقصه-ارائه-خدمات-انبارگردانی-و-شمارش-کالا---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه ارائه خدمات انبارگردانی و شمارش کالا ... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه ارائه خدمات انبارگردانی و شمارش کالا ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023759/مناقصه-اجرای-عملیات-لوله-گذاری-به-طول-200-بهمراه-اجرای-9-عدد-منهول-و--'>مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری به طول 200 بهمراه اجرای 9 عدد منهول و ... / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری به طول 200 بهمراه اجرای 9 عدد منهول و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023762/فراخوان-مناقصه-عملیات-احداث-مخزن-500-مترمکعبی-و--'>فراخوان مناقصه عملیات احداث مخزن 500 مترمکعبی و ... / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه عملیات احداث مخزن 500 مترمکعبی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023764/تجدید-مناقصه-عملیات-مرمت--'>تجدید مناقصه عملیات مرمت ... / مناقصه , تجدید مناقصه عملیات مرمت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023765/مناقصه-پروژه-اجرای-بخشی-از-شبکه-با-انشعابات-فاضلاب-بصورت-پراکنده-در--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه اجرای بخشی از شبکه با انشعابات فاضلاب بصورت پراکنده در...نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه پروژه اجرای بخشی از شبکه با انشعابات فاضلاب بصورت پراکنده در...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023766/فراخوان-مناقصه-عمومی-بهره-برداری--تعمیرات-و-نگهداری-ایستگاههای-بالابر-(نوبت-دوم)'>فراخوان مناقصه عمومی  بهره برداری  ،تعمیرات و نگهداری ایستگاههای بالابر  (نوبت دوم) / فراخوان مناقصه عمومی ،فراخوان مناقصه عمومی بهره برداری  ،تعمیرات و نگهداری ایستگاههای بالابر  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023767/مناقصه-عملیات-بارگیری-حمل-و-تخلیه-مقدار-10000-هزار-تن-انواع-نهاده-های-زراعی--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات بارگیری، حمل و تخلیه مقدار 10000 هزار تن انواع نهاده های زراعی... نوبت دوم  / مناقصه , تجدید مناقصه عملیات بارگیری، حمل و تخلیه مقدار 10000 هزار تن انواع نهاده های زراعی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023769/مناقصه-عملیات-اجرایی-احداث-مخازن-300-مترمکعبی-ایلود--'>مناقصه  عملیات اجرایی احداث مخازن 300 مترمکعبی ایلود... / مناقصه  عملیات اجرایی احداث مخازن 300 مترمکعبی ایلود...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023771/مناقصه-اجرای-بخشی-از-شبکه-فاضلاب-با-انشعابات-بصورت-پراکنده-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای بخشی از شبکه  فاضلاب با انشعابات بصورت پراکنده -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای بخشی از شبکه  فاضلاب با انشعابات بصورت پراکنده -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023772/مناقصه-خرید-لوله-و-واشر---'>مناقصه خرید لوله و واشر .... / مناقصه, مناقصه خرید لوله و واشر ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023775/فراخوان-پروژه-تکمیل-ساختمانهای-مجتمع-فرهنگی---'>فراخوان پروژه تکمیل ساختمانهای مجتمع فرهنگی .... / فراخوان عمومی دو مرحله ای ، فراخوان پروژه تکمیل ساختمانهای مجتمع فرهنگی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023777/مناقصه-روشنایی-محلات---نوبت-دوم'>مناقصه روشنایی محلات ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه روشنایی محلات ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023782/مناقصه-اجاره-تعداد-دو-دستگاه-کانکس-با-کاربری-فروش-میوه-و-تره-بار--'>مناقصه اجاره تعداد دو دستگاه کانکس با کاربری فروش میوه و تره بار... / مناقصه,مناقصه اجاره تعداد دو دستگاه کانکس با کاربری فروش میوه و تره بار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023784/مناقصه-انجام-تعمیرات-جزیی-ترانسفورماتور--نوبت-دوم'>مناقصه انجام تعمیرات جزیی ترانسفورماتور... نوبت دوم  / آگهی مناقصات عمومی , مناقصه انجام تعمیرات جزیی ترانسفورماتور... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023789/مناقصه-خرید-لوله-داکتیل-'>مناقصه خرید لوله داکتیل.. / مناقصه خرید لوله داکتیل..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023790/مناقصه-خرید-شیر-فلکه-و--'>مناقصه خرید شیر فلکه و ... / مناقصه ,مناقصه خرید شیر فلکه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023791/فراخوان-مناقصه-اجرای-کارهای-ساختمانی-و-تاسیساتی-پروژه-مجتمع-رفاهی---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی پروژه مجتمع رفاهی ... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی پروژه مجتمع رفاهی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023793/فراخوان-انجام-خدمات-ناجیان-غریق-در-مجموعه-های-ورزشی-و-آموزشی--'>فراخوان انجام خدمات ناجیان غریق در مجموعه های ورزشی و آموزشی... / مناقصه عمومی, فراخوان انجام خدمات ناجیان غریق در مجموعه های ورزشی و آموزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023796/اصلاحیه-مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-اعلان-گاز-و-آتش-F-G--نوبت-دوم'>اصلاحیه مناقصه  خرید، نصب و راه اندازی سیستم اعلان گاز و آتش F&G - نوبت دوم / آگهی اصلاحیه و مناقصه عمومی، اصلاحیه مناقصه  خرید، نصب و راه اندازی سیستم اعلان گاز و آتش F&G - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023800/مناقصه-لکه-گیری-محورهای-روستایی---تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه لکه گیری محورهای روستایی ... تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه لکه گیری محورهای روستایی ... تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023801/مناقصه-ساخت-و-تحویل-400000-پالت-پلاستیکی--نوبت-دوم'>مناقصه ساخت و تحویل 400000 پالت پلاستیکی ...نوبت دوم / مناقصه ساخت و تحویل 400000 پالت پلاستیکی ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023802/مناقصه-عملیات-اجرایی-خطوط-شبکه-فاضلاب--'>مناقصه عملیات اجرایی خطوط شبکه فاضلاب... / مناقصه, مناقصه عملیات اجرایی خطوط شبکه فاضلاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023805/تجدید-مناقصه-امور-طبخ-و-توزیع-غذای-رستورانها--'>تجدید مناقصه امور طبخ و توزیع غذای رستورانها... / آگهی مناقصه، تجدید مناقصه امور طبخ و توزیع غذای رستورانها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023806/مناقصه-عملیات-اجرایی-احداث-ساختمان-دیسپاچینگ---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی احداث ساختمان دیسپاچینگ ... نوبت دوم / مناقصه عملیات اجرایی احداث ساختمان دیسپاچینگ ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023809/مناقصه-خرید-1000-(یکهزار)-تن-گوشت-گوساله-منجمد-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 1000 (یکهزار) تن گوشت گوساله منجمد نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید 1000 (یکهزار) تن گوشت گوساله منجمد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023810/مناقصه-پروژه-تهیه-تجهیزات-و-احداث-شبکه-توزیع-وسیستم-حفاظت-کاتدیک--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع وسیستم حفاظت کاتدیک...نوبت دوم / مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع وسیستم حفاظت کاتدیک...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023811/مناقصه-تکمیل-باغ-فدک-آسفالت-معابر--'>مناقصه تکمیل باغ فدک، آسفالت معابر ... / مناقصه تکمیل باغ فدک، آسفالت معابر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023812/مناقصه-لکه-گیری-و-ترمیم-معابر-پیاده-نوبت-دوم'>مناقصه لکه گیری و ترمیم معابر پیاده- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه لکه گیری و ترمیم معابر پیاده - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023813/تجدید-مناقصه-جابجایی-و-حمل-و-نقل-اثاثه-و-ملزومات-ساختمانها'>تجدید مناقصه جابجایی و حمل و نقل اثاثه و ملزومات ساختمانها / آگهی مناقصه, تجدید مناقصه  جابجایی و حمل و نقل اثاثه و ملزومات ساختمانها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023814/مناقصه-یک-دستگاه-جرثقیل-سقفی'>مناقصه یک دستگاه جرثقیل سقفی  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه یک دستگاه جرثقیل سقفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023816/مناقصه-تکمیل-جاده-سلامت--نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل جاده سلامت - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل جاده سلامت  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023817/مناقصه-راهبری-و-نگهداری-ساختمان-ها-و-تاسیسات--'>مناقصه راهبری و نگهداری ساختمان ها و تاسیسات ... / مناقصه, مناقصه راهبری و نگهداری ساختمان ها و تاسیسات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023818/تجدید-فراخوان-خرید-5-قلم-لوله-فولادی-بدون-درز--نوبت-دوم'>تجدید فراخوان خرید 5 قلم لوله فولادی بدون درز  - نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران  ، تجدید فراخوان خرید 5 قلم لوله فولادی بدون درز  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023819/شناسایی-پیمانکار-ریخته-گر'>شناسایی پیمانکار ریخته گر  / آگهی عمومی ، شناسایی پیمانکار ریخته گر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023822/مناقصه-اجرا-و-احداث-فاز-2-استخر-سرپوشیده-در-مجتمع-فرهنگی--نوبت-دوم'>مناقصه اجرا و احداث فاز 2 استخر سرپوشیده در مجتمع فرهنگی...نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه اجرا و احداث فاز 2 استخر سرپوشیده در مجتمع فرهنگی...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023824/مناقصه-عملیات-لایروبی-حوضچه-و-احداث-دایک-سنگی-استحصال--'>مناقصه عملیات لایروبی حوضچه و احداث دایک سنگی استحصال ... / مناقصه , مناقصه عملیات لایروبی حوضچه و احداث دایک سنگی استحصال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023825/مناقصه-عایق-Superlite-نوبت-دوم'>مناقصه  عایق Superlite نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان,مناقصه  عایق Superlite نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023828/مناقصه-تامین-تجهیزات-احداث-و-راه-اندازی-نیروگاه-های-خورشیدی--'>مناقصه تامین تجهیزات، احداث و راه اندازی نیروگاه های خورشیدی... / مناقصه تامین تجهیزات، احداث و راه اندازی نیروگاه های خورشیدی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023829/فراخوان-تجدید-مناقصه-تهیه-حمل-و-اجرای-پوشش-کولتار-اپوکسی-نویت-دوم'> فراخوان تجدید مناقصه تهیه، حمل و اجرای پوشش کولتار اپوکسی نویت دوم  / فراخوان مناقصه ، فراخوان تجدید مناقصه تهیه، حمل و اجرای پوشش کولتار اپوکسی نویت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023830/فراخوان-مناقصه-ایجاد-موتورخانه-حرارتی-نمازخانه-و-سرویس-بهداشتی---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه ایجاد موتورخانه حرارتی نمازخانه و سرویس بهداشتی...- نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه ایجاد موتورخانه حرارتی نمازخانه و سرویس بهداشتی...- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023831/فراخوان-مناقصه-ظرفیت-سازی-پشتیبانی-و-فعالیت-دفاتر-تسهیل-گری---تجدید-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه ظرفیت سازی، پشتیبانی و فعالیت دفاتر تسهیل گری ... تجدید نوبت دوم  / فراخوان تجدید مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه ظرفیت سازی، پشتیبانی و فعالیت دفاتر تسهیل گری ... تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023833/تجدید-فراخوان-مناقصه-محلول-آب-نمک--نوبت-دوم'>تجدید فراخوان مناقصه محلول آب نمک - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ,  تجدید فراخوان مناقصه محلول آب نمک - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023834/مناقصه-تعمیر-ترانسفورماتور-معیوب----نوبت-دوم'>مناقصه تعمیر ترانسفورماتور معیوب ..... نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه تعمیر ترانسفورماتور معیوب ..... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023835/مناقصه-عملیات-اجرایی-خطوط-فرعی-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب'>مناقصه عملیات اجرایی خطوط فرعی شبکه جمع آوری فاضلاب / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان عملیات اجرایی خطوط فرعی شبکه جمع آوری فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023836/مناقصه-تغییر-شبکه-های-برق--'>مناقصه تغییر شبکه های برق... / مناقصه, مناقصه تغییر شبکه های برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023838/فراخوان-ارزیابی-ادوات-حفاظت-تنفسی-(نوبت-دوم)'>فراخوان ارزیابی ادوات حفاظت تنفسی (نوبت دوم) / فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان ارزیابی ادوات حفاظت تنفسی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023839/مناقصه-تکمیل-ساختمان-سالن-ورزشی-جازموریان-(نوبت-دوم)'>مناقصه تکمیل ساختمان سالن ورزشی جازموریان (نوبت دوم) / مناقصه, مناقصه تکمیل ساختمان سالن ورزشی جازموریان (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023840/مناقصه-پیمانکاری-سرویس-ایاب-و-ذهاب'>مناقصه پیمانکاری سرویس ایاب و ذهاب / آگهی مناقصه , مناقصه پیمانکاری سرویس ایاب و ذهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023843/فراخوان-مناقصه-عملیات-اجرایی-مخزن-200-متر-مکعبی-و-شبکه-توزیع--'>فراخوان مناقصه عملیات اجرایی مخزن 200 متر مکعبی و شبکه توزیع... / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه عملیات اجرایی مخزن 200 متر مکعبی و شبکه توزیع...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023847/مناقصه-جابجایی-محصولات-نوبت-دوم'>مناقصه جابجایی محصولات  نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه  جابجایی محصولات  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023850/مناقصه-تامین-لوله-پلی-اتیلن'>مناقصه تامین لوله پلی اتیلن  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023851/عمومی-شناسایی-پیمانکار-خدمات-فولاد-سازی'>عمومی شناسایی پیمانکار خدمات فولاد سازی / آگهی عمومی ,عمومی شناسایی پیمانکار خدمات فولاد سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023852/هشتمین-همایش-چشم-انداز-صنعت-فولاد-و-معدن-ایران-با-نگاهی-به-بازار-96-10-23'>هشتمین همایش چشم انداز صنعت فولاد و معدن ایران با نگاهی به بازار 96.10.23 / هشتمین همایش چشم انداز صنعت فولاد و معدن ایران با نگاهی به بازار -96.10.23</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023855/مناقصه-دعوت-به-همکاری-نقاشی-لوله-کشی-گچ-کاری--'>مناقصه دعوت به همکاری نقاشی، لوله کشی، گچ کاری... / مناقصه, مناقصه دعوت به همکاری نقاشی، لوله کشی، گچ کاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023856/نخستین-اجلاس-سراسری-تجلیل-از-برگزارکنندگان-مراسم-تشریفاتی96-10-23'>نخستین اجلاس سراسری تجلیل از برگزارکنندگان مراسم تشریفاتی96.10.23 / نخستین اجلاس سراسری تجلیل از برگزارکنندگان مراسم تشریفاتی96.10.23</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023858/دومین-جشنواره-هنری-ایران-خودرو-صنعت-خودرو-هنر-ایرانی-96-10-23'>دومین جشنواره هنری ایران خودرو صنعت خودرو هنر ایرانی 96.10.23 / دومین جشنواره هنری ایران خودرو صنعت خودرو هنر ایرانی 96.10.23</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023861/مناقصه-برج-خنک-کننده--مبدل-حرارتی-و--'>مناقصه برج خنک کننده ، مبدل حرارتی و ... / آگهی مناقصه , مناقصه برج خنک کننده ، مبدل حرارتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023864/مناقصه-احداث-ایستگاه-پمپاژ-آب-تصفیه-شده-و-بخشی-از-خطوط-انتقال-آب--'>مناقصه احداث ایستگاه پمپاژ آب تصفیه شده و بخشی از خطوط انتقال آب ... / مناقصه احداث ایستگاه پمپاژ آب تصفیه شده و بخشی از خطوط انتقال آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023866/مناقصه-انجام-کلیه-امور-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات'>مناقصه انجام کلیه امور تعمیر و نگهداری تاسیسات  / آگهی مناقصه , مناقصه انجام کلیه امور تعمیر و نگهداری تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023867/مناقصه-تولید-10-هزار-عدد-شمع-بتنی-پیش-ساخته'>مناقصه تولید 10 هزار عدد شمع بتنی پیش ساخته / مناقصه, مناقصه تولید 10 هزار عدد شمع بتنی پیش ساخته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023868/مناقصه-انجام-عملیات-ساخت-یکدستگاه-تیکنر---نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات ساخت یکدستگاه تیکنر ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات ساخت یکدستگاه تیکنر ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023869/اصلاحیه-مناقصه-خرید--بازسازی-پره-های-واحد-گازی-BBC13D'>اصلاحیه مناقصه خرید / بازسازی پره های واحد گازی BBC13D / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه خرید / بازسازی پره های واحد گازی BBC13D</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023871/مناقصه-خرید-تجهیزات-ذخیره-ساز---نوبت-دوم'>مناقصه خرید تجهیزات ذخیره ساز ... نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه , مناقصه خرید تجهیزات ذخیره ساز ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023873/مناقصه-خرید-و-خدمات-نصب-و-راه-اندازی-تجهیزات-شبکه-کامپیوتری'>مناقصه خرید و خدمات نصب و راه اندازی تجهیزات شبکه کامپیوتری / مناقصه عمومی, مناقصه خرید و خدمات نصب و راه اندازی تجهیزات شبکه کامپیوتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023874/فراخوان-مناقصه-تامین-PARTS-FOR-HUDSON-HUDSON-COOLING-EQUIPMENT---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تامین PARTS FOR HUDSON HUDSON COOLING EQUIPMENT ....نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تامین PARTS FOR HUDSON HUDSON COOLING EQUIPMENT ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023878/مناقصه-آجیل-و-خشکبار'>مناقصه آجیل و خشکبار / مناقصه عمومی, مناقصه آجیل و خشکبار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023881/مناقصه-عملیات-ممیزی-املاک-و-مستحدثات---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات ممیزی املاک و مستحدثات ...- نوبت دوم / مناقصه عملیات ممیزی املاک و مستحدثات ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023883/اصلاحیه-مناقصه-بازسازی-بخش-زایمان'>اصلاحیه مناقصه بازسازی بخش زایمان / اصلاحیه مناقصه ,مناقصه بازسازی بخش زایمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023885/تجدید-مناقصه-عملیات-آبخیزداری-و-کنترل-سیل-در-حوزه-فاقد-سد--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات آبخیزداری و کنترل سیل در حوزه  فاقد سد... نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه,مناقصه عملیات آبخیزداری و کنترل سیل در حوزه  فاقد سد... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023886/مناقصه-ارائه-خدمات-راهبری-تعمیر-و-نگهداشت-تاسیسات-و-ایمنی--نوبت-دوم'>مناقصه ارائه خدمات راهبری، تعمیر و نگهداشت تاسیسات و ایمنی...نوبت دوم / مناقصه ارائه خدمات راهبری، تعمیر و نگهداشت تاسیسات و ایمنی...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023887/مناقصه-اصلاح-شبکه-انشعابات-گاز-ابزار-دقیق-و-حفاظت'>مناقصه اصلاح شبکه، انشعابات گاز، ابزار دقیق و حفاظت / آگهی عمومی , مناقصه اصلاح شبکه، انشعابات گاز، ابزار دقیق و حفاظت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023888/مناقصه-احداث-مرکز-جامع-بهداشتی-و-درمانی--نوبت-دوم'>مناقصه احداث مرکز جامع بهداشتی و درمانی - نوبت  دوم / آگهی فراخوان عمومی مناقصه, مناقصه احداث مرکز جامع بهداشتی و درمانی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023890/هفتمین-همایش-سالانه-بانکداری-الکترونیک-و-نظام-های-پرداخت96-10-23'>هفتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت96.10.23 / هفتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت96.10.23 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023891/مناقصه-انجام-عملیات-خاکی-اجرای-شمع-بتنی-و-احداث-پی-و-اسکلت-فلزی-و-بتنی-سازه--'>مناقصه انجام عملیات خاکی، اجرای شمع بتنی و احداث پی و اسکلت فلزی و بتنی سازه ... / مناقصه ,مناقصه انجام عملیات خاکی، اجرای شمع بتنی و احداث پی و اسکلت فلزی و بتنی سازه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023893/مناقصه-خرید-تجهیزات-فعال-(اکتیو)-شبکه-96-10-23'>مناقصه خرید تجهیزات فعال (اکتیو) شبکه 96.10.23 / مناقصه , مناقصه خرید تجهیزات فعال (اکتیو) شبکه 96.10.23</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023895/مناقصه-اجرای-لاین-steam-خطوط-1-و-2-مخزندار-ریلی-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای لاین steam خطوط 1 و 2 مخزندار ریلی- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای لاین steam خطوط 1 و 2 مخزندار ریلی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023896/ارزیابی-کیفی-خرید-SPECIAL-BLIND-FLINGES-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی خرید SPECIAL BLIND&FLINGES نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی تولیدکنندگان , ارزیابی کیفی خرید SPECIAL BLIND&FLINGES نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023898/مناقصه-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-روزانه-کارکنان'>مناقصه  تهیه، طبخ و توزیع غذای روزانه کارکنان / آگهی برگزاری مناقصه, مناقصه  تهیه، طبخ و توزیع غذای روزانه کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023900/مناقصه-دیوارکشی-زمین-پست--'>مناقصه دیوارکشی زمین پست.... / مناقصه, مناقصه دیوارکشی زمین پست....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023904/مناقصه-احداث-ساختمان-نگهبانی-و-حصار-پیرامونی-پست--'>مناقصه احداث ساختمان نگهبانی و حصار پیرامونی پست ... / مناقصه احداث ساختمان نگهبانی و حصار پیرامونی پست ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023905/فراخوان-شناسایی-سرمایه-گذاری-و-احداث-سه-دستگاه-پل-عابر-پیاده---تجدید--نوبت-دوم'>فراخوان شناسایی سرمایه گذاری و احداث سه دستگاه پل عابر پیاده.... تجدید - نوبت دوم  / آگهی تجدید فراخوان ، فراخوان شناسایی سرمایه گذاری و احداث سه دستگاه پل عابر پیاده.... تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023908/فراخوان-مناقصه-عملیات-اجرایی-تهیه-توسعه-و-اصلاح-شبکه-توزیع-آب--تجدید'>فراخوان مناقصه عملیات اجرایی تهیه، توسعه و اصلاح شبکه توزیع آب... تجدید  / تجدید فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عملیات اجرایی تهیه، توسعه و اصلاح شبکه توزیع آب... تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023909/مناقصه-انجام-عملیات-ساخت-یک-دستگاه-تیکنر----نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات ساخت یک دستگاه تیکنر ... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه انجام عملیات ساخت یک دستگاه تیکنر ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023910/مناقصه-خرید-35000-متر-لوله-پلی-اتیلن--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 35000 متر لوله پلی اتیلن - نوبت دوم  / مناقصه خرید 35000 متر لوله پلی اتیلن - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023911/مناقصه-عمومی-خرید-سنگ-سیلیس'>مناقصه عمومی خرید سنگ سیلیس / آگهی مناقصه, مناقصه عمومی خرید سنگ سیلیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023913/مناقصه-جابجایی-محصولات-خود-داخل-کارخانه'>مناقصه جابجایی محصولات  خود داخل کارخانه / آگهی مناقصه , مناقصه جابجایی محصولات خود داخل کارخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023915/مناقصه-خرید-سنگ-کائولن'>مناقصه خرید سنگ کائولن  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید سنگ کائولن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023916/تجدید-آگهی-مناقصه-تامین-مواد-شوینده-و-بهداشتی'>تجدید آگهی مناقصه تامین مواد شوینده و بهداشتی / آگهی مناقصه، تجدید آگهی مناقصه تامین مواد شوینده و بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023918/تجدید-مناقصه-اجرای-کانیوو-وسط-کوچه-های-سطح-شهر-شماره-2--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای کانیوو وسط کوچه های سطح شهر شماره 2 - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه اجرای کانیوو وسط کوچه های سطح شهر شماره 2 -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023919/تجدید-مناقصه-تامین-مواد-شیمیایی'>تجدید مناقصه تامین مواد شیمیایی  / مناقصه , تجدید مناقصه تامین مواد شیمیایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023920/مناقصه-خرید-سنگ-آهک'>مناقصه خرید سنگ آهک / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید سنگ آهک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023921/مناقصه-واگذاری-انجام-امور-خدمات-اداری--'>مناقصه واگذاری انجام امور خدمات اداری ... / مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری انجام امور خدمات اداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023923/تجدید-مناقصه-انجام-عملیات-نسوزکاری'>تجدید مناقصه انجام عملیات نسوزکاری / تجدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای، تجدید مناقصه انجام عملیات نسوزکاری -</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023929/مناقصه-خرید-PIPE--نوبت-دوم'>مناقصه خرید PIPE - نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه خرید PIPE - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023931/مناقصه-بازسازی-و-احداث-انهار-کشاورزی---نوبت-دوم'>مناقصه بازسازی و احداث انهار کشاورزی ... نوبت دوم / مناقصه,مناقصه بازسازی و احداث انهار کشاورزی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023934/مناقصه-ممیزی-املاک--نوبت-دوم'>مناقصه ممیزی املاک - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ممیزی املاک - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023935/مناقصه-انتقال-کشت-آبیاری-و-نگهداری---نوبت-دوم'>مناقصه انتقال، کشت، آبیاری و نگهداری ... نوبت دوم / مناقصه,مناقصه انتقال، کشت، آبیاری و نگهداری ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023936/مناقصه-تعویض-سیم-به-کابل-خودنگهدار--'>مناقصه تعویض سیم به کابل خودنگهدار ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعویض سیم به کابل خودنگهدار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023937/مناقصه-واگذاری-امور-حراستی-شهرک'>مناقصه واگذاری امور حراستی شهرک / مناقصه ، مناقصه واگذاری امور حراستی شهرک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023941/فراخون-ارزیابی-محوطه-سازی--آسفالت-و-احداث-پارکینگ--چاپ-دوم'>فراخون ارزیابی محوطه سازی ، آسفالت و احداث پارکینگ - چاپ دوم / فراخوان ارزایبی کیفی مناقصه عمومی , فراخون ارزیابی محوطه سازی ، آسفالت و احداث پارکینگ - چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023942/فراخوان-عملیات-اکتشاف-مواد-معدنی--'>فراخوان عملیات اکتشاف مواد معدنی... / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مشاوران، فراخوان عملیات اکتشاف مواد معدنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023943/فراخوان-مناقصه-خریداری-8-عدد-بال-ولو---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خریداری 8 عدد بال ولو ... نوبت دوم / مناقصه ,فراخوان مناقصه خریداری 8 عدد بال ولو ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023947/مناقصه-احداث-پارک-حنانه'>مناقصه احداث پارک حنانه  / مناقصه,مناقصه احداث پارک حنانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023953/تجدید-مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن---'>تجدید مناقصه خرید لوله پلی اتیلن .... / مناقصه, تجدید مناقصه خرید لوله پلی اتیلن ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023957/مناقصه-مرمت-جداول-و-دال-های-خطری-معابر-فرعی--'>مناقصه مرمت جداول و دال های خطری معابر فرعی ... / مناقصه,مناقصه مرمت جداول و دال های خطری معابر فرعی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023958/مناقصه-قرارداد-مدیریت-و-اداره-ی-امور-انبار----نوبت-دوم'>مناقصه قرارداد مدیریت و اداره ی امور انبار ... - نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه قرارداد مدیریت و اداره ی امور انبار ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023960/تجدید-فراخوان-ارزیابی-کیفی-اصلاح-بخشی-از-خط-انتقال-آب'>تجدید فراخوان ارزیابی کیفی اصلاح بخشی از خط انتقال آب  / فراخوان ارزیابی کیفی , تجدید فراخوان ارزیابی کیفی اصلاح بخشی از خط انتقال آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023962/استعلام-سیستم-درب-باز-کن-ریلی-چاوزن'>استعلام سیستم درب باز کن ریلی چاوزن / استعلام، استعلام سیستم درب باز کن ریلی چاوزن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023963/استعلام-تجهیزات-آزمایشگاهی'>استعلام تجهیزات آزمایشگاهی / استعلام، استعلام تجهیزات آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023965/مناقصه-واگذاری-یکساله-خدمات-حفاظت-فیزیکی--'>مناقصه واگذاری یکساله خدمات حفاظت فیزیکی ... / مناقصه ، مناقصه واگذاری یکساله خدمات حفاظت فیزیکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023970/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت--'>مناقصه زیرسازی و آسفالت ... / مناقصه زیرسازی و آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023971/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-بچینگ-پلانت--'>مناقصه خرید یک دستگاه بچینگ پلانت... / آگهی مناقصه، مناقصه خرید یک دستگاه بچینگ پلانت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023974/فراخوان-مناقصه-PARTS-FOR-AIRPACK-NEDERLAND-B-V--AIR-DRYER---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه PARTS FOR "AIRPACK NEDERLAND B.V.' AIR DRYER.... نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه PARTS FOR "AIRPACK NEDERLAND B.V.' AIR DRYER.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023978/مناقصه-توسعه-شبکه-و-نصب-انشعابات-و-نصب-کنتور-و-رگلاتور'>مناقصه توسعه شبکه و نصب انشعابات و نصب کنتور و رگلاتور / مناقصه, مناقصه توسعه شبکه و نصب انشعابات و نصب کنتور و رگلاتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023983/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023985/مناقصه-احداث-جوی-ها-و-کانال-های-خیابان--'>مناقصه احداث جوی ها و کانال های خیابان ... / مناقصه ,مناقصه احداث جوی ها و کانال های خیابان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023987/مناقصه-اصلاح-شبکه-توزیع-آب--نوبت-دوم'>مناقصه اصلاح شبکه توزیع آب ...نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه اصلاح شبکه توزیع آب ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023991/مناقصه-توسعه-و-پیاده-سازی-شبکه-اکسس'>مناقصه توسعه و پیاده سازی شبکه اکسس / مناقصه عمومی, مناقصه توسعه و پیاده سازی شبکه اکسس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023992/مناقصه-پروژه-احداث-میدان-دانشجو--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه احداث میدان دانشجو - نوبت دوم / آگهی مناقصه، مناقصه پروژه احداث میدان دانشجو- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023996/فراخوان-بازگشایی-و-ساماندهی-رودخانه-کارده'>فراخوان  بازگشایی و ساماندهی رودخانه کارده  / مناقصه, فراخوان  بازگشایی و ساماندهی رودخانه کارده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023998/مناقصه-لوله-پلی-اتیلن-315'>مناقصه لوله پلی اتیلن 315 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه لوله پلی اتیلن 315</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023999/فراخوان-ارائه-خدمات-تاکسی-اینترنتی-نوبت-دوم'>فراخوان ارائه خدمات تاکسی اینترنتی- نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان ارائه خدمات تاکسی اینترنتی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024000/مناقصه-عملیات-نصب-انشعابات-فاضلاب-به-صورت-پراکنده--'>مناقصه عملیات نصب انشعابات فاضلاب به صورت پراکنده ... / مناقصه عملیات نصب انشعابات فاضلاب به صورت پراکنده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024001/مناقصه-تاسیس-و-راه-اندازی-مهدکودک'>مناقصه تاسیس و راه اندازی مهدکودک  / مناقصه، مناقصه تاسیس و راه اندازی مهدکودک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024004/مناقصه-خرید-و-تحویل-4-160-000-لیتر-روغن-موتور--'>مناقصه خرید و تحویل 4.160.000 لیتر روغن موتور ... / مناقصه ,مناقصه خرید و تحویل 4.160.000 لیتر روغن موتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024007/مناقصه-خرید-ماهی-زینتی--'>مناقصه خرید ماهی زینتی ... / مناقصه ، مناقصه خرید ماهی زینتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024008/مناقصه-طراحی-ساخت-حمل-نصب-و-راه-اندازی-پکیج-تصفیه-فاضلاب-صنعتی--نوبت-دوم'>مناقصه طراحی، ساخت، حمل، نصب و راه اندازی پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه طراحی، ساخت، حمل، نصب و راه اندازی پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024011/مناقصه-اجرای-پروژه-های-نهالکاری-بیابان'>مناقصه  اجرای پروژه های نهالکاری بیابان  / مناقصه ,مناقصه  اجرای پروژه های نهالکاری بیابان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024012/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب'>مناقصه سرویس ایاب و ذهاب  / مناقصه ، مناقصه سرویس ایاب و ذهاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024014/استعلام-بهاء-بکارگیری-مشاور-برای-انجام-عملیات-نقشه-برداری--'>استعلام بهاء بکارگیری مشاور برای انجام عملیات نقشه برداری ... / استعلام ,استعلام بهاء بکارگیری مشاور برای انجام عملیات نقشه برداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024016/آگهی-ارزیابی-کیفی-احداث-ساختمان-اداری'>آگهی ارزیابی کیفی احداث ساختمان اداری  / آگهی ارزیابی کیفی ,آگهی ارزیابی کیفی احداث ساختمان اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024017/فراخوان-بین-المللی-احداث-کارخانه--'>فراخوان بین المللی احداث کارخانه ... / مناقصه, فراخوان بین المللی احداث کارخانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024018/مناقصه-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-هد-کنترل-مرکزی-آبیاری'>مناقصه نصب و راه اندازی سیستم هد کنترل مرکزی آبیاری / آگهی مناقصه , مناقصه نصب و راه اندازی سیستم هد کنترل مرکزی آبیاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024019/فراخوان-طبخ-و-توزیع-غذای'>فراخوان طبخ و توزیع غذای / فراخوان مناقصه دو مرحله ای,فراخوان طبخ و توزیع غذای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024021/مناقصه-خریدو-راه-اندازی-یک-دستگاه-آسانسور-جهت-ساختمان-فناوری-اطلاعات'>مناقصه خریدو راه اندازی یک دستگاه آسانسور جهت ساختمان فناوری اطلاعات / اگهی مناقصه , مناقصه خریدو راه اندازی یک دستگاه آسانسور جهت ساختمان فناوری اطلاعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024022/مناقصه-پوششکاری-تعداد-50-000-عدد-قطعه-فلزی--'>مناقصه پوششکاری تعداد 50.000 عدد قطعه فلزی...  / آگهی مناقصه، مناقصه پوششکاری تعداد 50.000 عدد قطعه فلزی... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024026/مناقصه-دیزل--کابل-شیلددار-زره-دار-زیرزمینی-و--'>مناقصه دیزل ، کابل شیلددار، زره دار زیرزمینی و ... / مناقصه دیزل ، کابل شیلددار، زره دار زیرزمینی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024029/مناقصه-انجام-عملیات-تعمیر-و-راه-اندازی-نیروگاه-بادی--'>مناقصه انجام عملیات تعمیر و راه اندازی نیروگاه بادی ... / مناقصه, مناقصه انجام عملیات تعمیر و راه اندازی نیروگاه بادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024034/مناقصه-حمل-آب-بهداشتی-آبگیری-اجرای-شبکه-فاضلاب--'>مناقصه حمل آب بهداشتی، آبگیری، اجرای شبکه فاضلاب... / مناقصه عمومی, مناقصه حمل آب بهداشتی، آبگیری، اجرای شبکه فاضلاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024035/مناقصه-بکارگیری-4-دستگاه-اتومبیل-سواری-پژو-یا-سمند--'>مناقصه بکارگیری 4 دستگاه اتومبیل سواری پژو یا سمند ... / مناقصه,مناقصه بکارگیری 4 دستگاه اتومبیل سواری پژو یا سمند ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024039/مناقصه-تهیه-تجهیزات--نصب-تست-و-راه-اندازی-پست-مدولار-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه تجهیزات ، نصب، تست و راه اندازی پست مدولار -نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تهیه تجهیزات ، نصب، تست و راه اندازی پست مدولار -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024041/مناقصه-دو-عدد-رولربرینگ'>مناقصه دو عدد رولربرینگ  / مناقصه دو عدد رولربرینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024045/مناقصه-عملیات-زیرسازی--آسفالت-و-موزائیک-فرش'>مناقصه عملیات زیرسازی ، آسفالت و موزائیک فرش / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات زیرسازی ، آسفالت و موزائیک فرش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024046/مناقصه-ارائه-خدمات-مشاوره-در-زمینه-طراحی-خطوط-انتقال-تغذیه-و-توزیع-گازرسانی--نوبت-دوم'>مناقصه ارائه خدمات مشاوره در زمینه طراحی خطوط  انتقال، تغذیه و توزیع گازرسانی....نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه ارائه خدمات مشاوره در زمینه طراحی خطوط  انتقال، تغذیه و توزیع گازرسانی...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024047/مناقصه-آسفالت-گرم-و-سرد--'>مناقصه آسفالت گرم و سرد... / مناقصه,مناقصه آسفالت گرم و سرد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024048/اگهی-مناقصه-عملیات-آبخیزداری-در-حوزه-پسته'>اگهی مناقصه عملیات آبخیزداری در حوزه پسته / اگهی مناقصه , اگهی مناقصه عملیات آبخیزداری در حوزه پسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024051/مناقصه-خرید-80-دستگاه-کنتور-سه-فاز--تجدید--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 80 دستگاه کنتور سه فاز... تجدید - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه خرید 80 دستگاه کنتور سه فاز... تجدید - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024055/مناقصه-اجرای-عملیات-راهبری--بهره-برداری-و-نگهداری-از-شبکه---(نوبت-دوم)'>مناقصه اجرای عملیات راهبری ، بهره برداری و نگهداری از شبکه ... (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات راهبری ، بهره برداری و نگهداری از شبکه ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024056/مناقصه-خرید-دو-دستگاه-استریل-کننده-با-گاز-اکسیداتیلن'>مناقصه خرید دو دستگاه استریل کننده با گاز اکسیداتیلن / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه خرید دو دستگاه استریل کننده با گاز اکسیداتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024059/مناقصه-احداث-پل-لوله-ای-تثبیت-پل-ها-و--'>مناقصه احداث پل لوله ای، تثبیت پل ها  و... / مناقصه احداث پل لوله ای، تثبیت پل ها  و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024060/مناقصه-واگذاری-تنظیف-رفت-و-روب-و-حمل-زباله-شهری--تجدید-(نوبت-دوم)'>مناقصه واگذاری تنظیف، رفت و روب و حمل زباله شهری... تجدید (نوبت دوم) / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه واگذاری تنظیف، رفت و روب و حمل زباله شهری... تجدید (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024063/جشنواره-مطبوعات--خبرگزاری-ها-و-پایگاه-های-خبری-استان-هرمزگان'>جشنواره مطبوعات ، خبرگزاری ها و پایگاه های خبری استان هرمزگان / جشنواره مطبوعات ، خبرگزاری ها و پایگاه های خبری استان هرمزگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024066/تجدید-مناقصه-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-گرم'>تجدید مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای گرم  / آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی، تجدید مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای گرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024067/مناقصه-طراحی-خرید-و-اجرای-سیستم-کنترل-و-مانیتورینگ'>مناقصه طراحی، خرید و اجرای سیستم کنترل و مانیتورینگ  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه طراحی، خرید و اجرای سیستم کنترل و مانیتورینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024068/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-منطقه-2'>مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر منطقه 2 / مناقصه, مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر منطقه 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024073/مناقصه-تامین-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان--'>مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان... / مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024082/مناقصه-خرید-گل-و-گیاه-جهت-فضای-سبز-و-بازسازی-و-مرمت-لوله-های-آب--'>مناقصه خرید گل و گیاه جهت فضای سبز و بازسازی و مرمت لوله های آب... / مناقصه عمومی, مناقصه خرید گل و گیاه جهت فضای سبز و بازسازی و مرمت لوله های آب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024084/مناقصه-ساماندهی-و-تکمیل-بندرصیادی--نوبت-دوم'>مناقصه ساماندهی و تکمیل بندرصیادی ...نوبت دوم / مناقصه ساماندهی و تکمیل بندرصیادی ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024085/فراخوان-ارائه-خدمات-مهندسی-مشاور-جهت-طراحی-پروژه-های-شبکه-های-توزیع-نیروی-برق'>فراخوان ارائه خدمات مهندسی مشاور جهت طراحی پروژه های شبکه های توزیع نیروی برق / فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مشاوران,  فراخوان ارائه خدمات مهندسی مشاور جهت طراحی پروژه های شبکه های توزیع نیروی برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024087/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-دوربین-فیلمبرداری--'>مناقصه خرید یک دستگاه دوربین فیلمبرداری ... / مناقصه خرید یک دستگاه دوربین فیلمبرداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024088/مناقصه-جدول-گذاری-معابر-و--مرحله-دوم'>مناقصه جدول گذاری معابر و ...مرحله دوم  / فراخوان مناقصه, مناقصه جدول گذاری معابر و ...مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024090/مناقصه-اجرای-رفوژ-وسط-و-جدول-خیابان-'>مناقصه اجرای رفوژ وسط و جدول خیابان.. / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای رفوژ وسط و جدول خیابان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024096/مناقصه-اجرای-پروژه-جدول-گذاری'>مناقصه اجرای پروژه جدول گذاری / اگهی مناقصه , مناقصه اجرای پروژه جدول گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024104/مناقصه-پروژه-کاهش-تلفات-شبکه-برق-(احمدآباد)---'>مناقصه پروژه کاهش تلفات شبکه برق (احمدآباد)  ....  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه پروژه کاهش تلفات شبکه برق (احمدآباد)  .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024108/مناقصه-اجرای-عملیات-نگهداری-و-تعمیرات-پست-امداد-آب--'>مناقصه اجرای عملیات نگهداری و تعمیرات پست امداد آب ... / مناقصه اجرای عملیات نگهداری و تعمیرات پست امداد آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024113/مناقصه-اجرای-قسمتی-از-تقاطع-غیرهمسطح-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای قسمتی از تقاطع غیرهمسطح -نوبت دوم / مناقصه , مناقصه اجرای قسمتی از تقاطع غیرهمسطح -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024118/مناقصه-تکمیل-ساختمان-سالن-ورزشی-جازموریان--'>مناقصه تکمیل ساختمان سالن ورزشی جازموریان ... / مناقصه,مناقصه تکمیل ساختمان سالن ورزشی جازموریان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024121/فراخوان-شریک-سرمایه-گذار-در-احداث-مجتمع-تجاری-مسکونی-اداری-خدماتی'>فراخوان شریک سرمایه گذار در احداث مجتمع تجاری، مسکونی، اداری، خدماتی / مناقصه عمومی, فراخوان شریک سرمایه گذار در احداث مجتمع تجاری، مسکونی، اداری، خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024125/مناقصه-اجرای-پروژه-دیواره-سازی-رودخانه'>مناقصه اجرای پروژه دیواره سازی رودخانه / آگهی مناقصه,مناقصه اجرای پروژه دیواره سازی رودخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024126/مناقصه-اجرای-پروژه-جدولگذاری-خیابان-های-شهر-و---تجدید'>مناقصه اجرای پروژه جدولگذاری خیابان های شهر و ... تجدید  / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای پروژه جدولگذاری خیابان های شهر و ...تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024127/استعلام-دستگاه-فاکس-تک-کاره--سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام دستگاه فاکس تک کاره , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / استعلام ,استعلام دستگاه فاکس تک کاره , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024129/مناقصه-بهسازی-و-آسفالت-ریزی-راه-های-روستایی-نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی و آسفالت ریزی راه های روستایی نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه بهسازی و آسفالت ریزی راه های روستایی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024130/مناقصه-انجام-خدمات-نگهداری-فضای-سبز--'>مناقصه انجام خدمات نگهداری فضای سبز... / مناقصه, مناقصه انجام خدمات نگهداری فضای سبز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024131/فراخوان-ارزیابی-کیفی-اتصالات-فشار-قوی-نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی اتصالات فشار قوی نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی اتصالات فشار قوی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024133/مناقصه-انجام-عملیات-تهیه-استاپ-سیستم-زمین-و-احداث-فونداسیون-های-خط-132-کیلوولت--(نوبت-دوم)'>مناقصه انجام عملیات تهیه استاپ، سیستم زمین و احداث فونداسیون های خط 132 کیلوولت... (نوبت دوم) / مناقصه, مناقصه انجام عملیات تهیه استاپ، سیستم زمین و احداث فونداسیون های خط 132 کیلوولت... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024136/استعلام-برگزاری-تور-سامانه-ستاد'>استعلام برگزاری تور, سامانه ستاد / استعلام ,استعلام برگزاری تور, سامانه ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024137/استعلام-سرور--سایت-ستاد'>استعلام سرور , سایت ستاد  / استعلام ,استعلام سرور , سایت ستاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024139/مناقصه-لایروبی-کانالهای-روباز-و-مسقف-سطح-شهر-تجدید'>مناقصه لایروبی کانالهای روباز و مسقف سطح شهر تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه لایروبی کانالهای روباز و مسقف سطح شهر تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024140/مناقصه-اصلاح-شبکه-آب-شرب--'>مناقصه اصلاح شبکه آب شرب ... / مناقصه اصلاح شبکه آب شرب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024141/مناقصه-اجرای-سیمان-کاری-(آستر-و-رویه)--'>مناقصه اجرای سیمان کاری (آستر و رویه)... / آگهی مناقصه، مناقصه اجرای سیمان کاری (آستر و رویه)...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024143/فراخوان-تامین-150-دستگاه-انواع-خودروی-سواری-با-سوخت-و-راننده-چاپ-دوم'>فراخوان تامین 150 دستگاه انواع خودروی سواری با سوخت و راننده چاپ دوم  / آگهی مناقصه عمومی , فراخوان تامین 150 دستگاه انواع خودروی سواری با سوخت و راننده چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024145/مناقصه-بهره-برداری-و-تعمیر-و-نگهداری-شبکه-فاضلاب-منطقه---(نوبت-دوم)'>مناقصه بهره برداری و تعمیر و نگهداری شبکه فاضلاب منطقه ... (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه بهره برداری و تعمیر و نگهداری شبکه فاضلاب منطقه ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024148/مناقصه-تهیه-و-ساخت-و-نصب-نرده-های-پنجره-به-همراه-رنگ-آمیزی--'>مناقصه تهیه و ساخت و نصب نرده های پنجره به همراه رنگ آمیزی... / آگهی مناقصه، مناقصه تهیه و ساخت و نصب نرده های پنجره به همراه رنگ آمیزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024149/مناقصه-خدمات-نگهبانی-و-حراست--نوبت-سوم'>مناقصه خدمات نگهبانی و حراست - نوبت سوم  / مناقصه خدمات نگهبانی و حراست - نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024157/اصلاحیه-فراخوان-پکیج-تصفیه-فاضلاب-شهر-گندمان---'>اصلاحیه فراخوان پکیج تصفیه فاضلاب شهر گندمان .... / فراخوان مناقصه عمومی , اصلاحیه فراخوان پکیج تصفیه فاضلاب شهر گندمان ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024160/فراخوان-به-کارگیری-راهنمایان-متخصص-در-زمینه-گردشگری--نوبت-دوم'>فراخوان به کارگیری راهنمایان متخصص در زمینه گردشگری - نوبت دوم / فراخوان دعوت به همکاری، فراخوان به کارگیری راهنمایان متخصص در زمینه گردشگری - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024161/مناقصه-عملیات-لوله-گذاری-فاضلاب-دیزیچه-10---(نوبت-دوم)'>مناقصه عملیات لوله گذاری فاضلاب دیزیچه 10 ... (نوبت دوم) / آگهی برگزاری مناقصه عمومی, مناقصه عملیات لوله گذاری فاضلاب دیزیچه 10 ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024163/فراخوان-واگذاری-مدیریتی-بیمارستان--'>فراخوان واگذاری مدیریتی بیمارستان... / مناقصه, فراخوان واگذاری مدیریتی بیمارستان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024164/مناقصه-اجرای-عملیات-توسعه-شبکه-توزیع-گاز-فشار-قوی'>مناقصه اجرای عملیات توسعه شبکه توزیع گاز فشار قوی  /  مناقصه,مناقصه اجرای عملیات توسعه شبکه توزیع گاز فشار قوی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024165/مناقصه-تکمیل-سالن-ورزشی-خم-پیچ--'>مناقصه تکمیل سالن ورزشی خم پیچ... / آگهی مناقصه، مناقصه تکمیل سالن ورزشی خم پیچ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024166/فراخوان-مناقصه-تکمیل-سالن-خیرساز-عسکر-هرمی-نوبت-دوم'> فراخوان مناقصه تکمیل سالن خیرساز عسکر هرمی نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه تکمیل سالن خیرساز عسکر هرمی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024167/مناقصه-نگهداری-تلفنهای-همگانی-(کارتی-و-رایگان)---(نوبت-دوم)'>مناقصه نگهداری تلفنهای همگانی (کارتی و رایگان) ... (نوبت دوم) / مناقصه,مناقصه نگهداری تلفنهای همگانی (کارتی و رایگان) ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024171/مناقصه-انجام-خدمات-تهیه-طبخ-سرو-و-توزیع-سه-وعده-غذا-و---نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات تهیه، طبخ، سرو و توزیع سه وعده غذا و ...- نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات تهیه، طبخ، سرو و توزیع سه وعده غذا و ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024173/مناقصه-اجرای-عملیات-محوطه-سازی-پارک--(نوبت-دوم)'>مناقصه اجرای عملیات محوطه سازی پارک... (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات محوطه سازی پارک... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024179/مناقصه-مسقف-سازی-پل-های-عابر-پیاده-(نوبت-دوم)'>مناقصه مسقف سازی پل های عابر پیاده (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه مسقف سازی پل های عابر پیاده (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024181/مناقصه-SHINKO-STEAM-TURBINE--'>مناقصه SHINKO STEAM TURBINE... / مناقصه, مناقصه SHINKO STEAM TURBINE...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024187/استعلام-پروژه-خدمات-نظارت-بر-اجرای-عملیات-گازرسانی-نوبت-دوم'>استعلام پروژه خدمات نظارت بر اجرای عملیات گازرسانی نوبت دوم  / آگهی استعلام عمومی , استعلام پروژه خدمات نظارت بر اجرای عملیات گازرسانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024189/مناقصه-روشنایی-محلات---'>مناقصه روشنایی محلات .... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه روشنایی محلات ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024191/مناقصه-اصلاح-شبکه-توزیع-آب-بخشی-از-منطقه-حصیر-آباد-نوبت-دوم'>مناقصه اصلاح شبکه توزیع آب بخشی از منطقه حصیر آباد نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه اصلاح شبکه توزیع آب بخشی از منطقه حصیر آباد  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024196/مناقصه-تهیه-و-نصب-چهار-دستگاه-پله-برقی--'>مناقصه تهیه و نصب چهار دستگاه پله برقی ... / مناقصه تهیه و نصب چهار دستگاه پله برقی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024197/مناقصه-اجرای-عملیات-انتقال-نیرو---'>مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو .... / مناقصه, مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024198/فراخوان-مناقصه-تهیه-مصالح-و-تکمیل-مسجد-چاپ-دوم'>فراخوان مناقصه تهیه مصالح و تکمیل مسجد چاپ دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه تهیه مصالح و تکمیل مسجد چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024200/فراخوان-اجرای-حفرات-خالی-و-خط-تغذیه-به-طول-13414متر--'>فراخوان اجرای حفرات خالی و خط تغذیه به طول 13414متر... / مناقصه, فراخوان اجرای حفرات خالی و خط تغذیه به طول 13414متر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024202/آگهی-مناقصه-خرید-و-راه-اندازی-سیستم-بی-سیم'>آگهی مناقصه خرید و راه اندازی سیستم بی سیم  / آگهی مناقصه عمومی , آگهی مناقصه خرید و راه اندازی سیستم بی سیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024203/مناقصه-اجرای-آماده-سازی-اولیه-بسترسازی-تامین-حمل-و-تخلیه-خاک-زراعی-و-نهال--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای آماده سازی اولیه، بسترسازی، تامین، حمل و تخلیه خاک زراعی و نهال - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه اجرای آماده سازی اولیه، بسترسازی، تامین، حمل و تخلیه خاک زراعی و نهال- چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024208/مناقصه-اجرا-و-تکمیل-فاز-دوم-پارک--نوبت-دوم'>مناقصه اجرا و تکمیل فاز دوم پارک...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه اجرا و تکمیل فاز دوم پارک...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024210/مناقصه-احداث-دیوار-حفاظتی-رودخانه---نوبت-دوم'>مناقصه احداث دیوار حفاظتی رودخانه ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث دیوار حفاظتی رودخانه ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024211/مناقصه-احداث-خیابان-و-احداث-کانال-دفع-آبهای-سحطی-شهر-و-زیرسازی-و-آسفالت--'>مناقصه احداث خیابان و  احداث کانال دفع آبهای سحطی شهر و زیرسازی و آسفالت ... / مناقصه ,مناقصه احداث خیابان و  احداث کانال دفع آبهای سحطی شهر و زیرسازی و آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024213/مناقصه-آسفالت-و-روکش-معابر-شبکه-فاضلاب--'>مناقصه آسفالت و روکش معابر شبکه فاضلاب ... / مناقصه عمومی, مناقصه آسفالت و روکش معابر شبکه فاضلاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024214/مناقصه-تکمیل-سالن-ورزشی-خم-پیچ--چاپ-دوم'>مناقصه تکمیل سالن ورزشی خم پیچ - چاپ دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه تکمیل سالن ورزشی خم پیچ - چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024215/مناقصه-عملیات-جدول-گذاری-و-تک-لبه-بولوار--'>مناقصه عملیات جدول گذاری و تک لبه بولوار ... / آگهی مناقصه، مناقصه عملیات جدول گذاری و تک لبه بولوار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024216/مناقصه-حمل-محصولات-تولیدی'>مناقصه حمل محصولات تولیدی  / آگهی مناقصه , مناقصه حمل محصولات تولیدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024218/مناقصه-بهسازی-باند-رفت-کمربندی-بیله-سوار'>مناقصه بهسازی باند رفت کمربندی بیله سوار / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه بهسازی باند رفت کمربندی بیله سوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024221/فراخوان-مناقصه-پروژه-ایجاد-توسعه-و-اصلاح-شبکه-معابر-شهری--چاپ-دوم'>فراخوان مناقصه پروژه ایجاد، توسعه و اصلاح شبکه معابر شهری - چاپ دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای, فراخوان مناقصه پروژه ایجاد، توسعه و اصلاح شبکه معابر شهری - چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024223/مناقصه-آسفالت-و-روکش-معابر-شبکه-فاضلاب'>مناقصه آسفالت و روکش معابر شبکه فاضلاب / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه آسفالت و روکش معابر شبکه فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024225/مناقصه-نگهداری-تلفنهای-همگانی-(کارتی-و-رایگان)-و-نگهداری-توام-با-بازسازی--نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری تلفنهای همگانی (کارتی و رایگان) و نگهداری توام با بازسازی ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری تلفنهای همگانی (کارتی و رایگان) و نگهداری توام با بازسازی ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024226/فراخوان-اجرای-11096-متر-شبکه-حفره-خالی-و-700-انشعاب-پراکنده--'>فراخوان اجرای 11096 متر شبکه حفره خالی و 700 انشعاب پراکنده ... / مناقصه ,فراخوان اجرای 11096 متر شبکه حفره خالی و 700 انشعاب پراکنده ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024229/مناقصه-احداث-ایستگاه-TBS-روستای--نوبت-دوم'>مناقصه احداث ایستگاه TBS روستای...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه احداث ایستگاه TBS روستای...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024230/مناقصه-اجرای-پروژه-های-بهسازی-روستایی'>مناقصه اجرای پروژه های بهسازی روستایی  / فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه اجرای پروژه های بهسازی روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024233/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-جرثقیل-کفی'>مناقصه خرید یک دستگاه جرثقیل کفی  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید یک دستگاه جرثقیل کفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024234/مناقصه-اجرای-جمع-آوری-و-حمل-زباله-را-مبدا-تا-محل-دفن-زباله--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای جمع آوری و حمل زباله را مبدا تا محل دفن زباله...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای جمع آوری و حمل زباله را مبدا تا محل دفن زباله...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024235/مناقصه-خرید-کیف-بیمار'>مناقصه خرید کیف بیمار / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه خرید کیف بیمار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024236/مناقصه-پروژه-اجرایی-زیرسازی-و-آسفالت-جاده-بی-سیم-مخابرات--چاپ-دوم'>مناقصه پروژه اجرایی زیرسازی و آسفالت جاده بی سیم مخابرات...چاپ دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه پروژه اجرایی زیرسازی و آسفالت جاده بی سیم مخابرات...چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024239/تجدید-مناقصه-مصالح-مورد-نیاز-پروژه-امیرآباد-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه مصالح مورد نیاز پروژه امیرآباد نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه خرید مصالح مورد نیاز پروژه امیرآباد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024240/مناقصه-واگذاری-کلیه-عملیات-برق-رسانی-در-حوزه-های--'>مناقصه واگذاری کلیه عملیات برق رسانی در حوزه های ... / مناقصه واگذاری کلیه عملیات برق رسانی در حوزه های ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024244/مناقصه-انجام-عملیات-توسعه-کلیدخانه--نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات توسعه کلیدخانه....نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه انجام عملیات توسعه کلیدخانه....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024245/فراخوان-نه-قلم-153-عدد-لوازم-و-تجهیزات-ورزشی-و-بدنسازی'>فراخوان نه قلم 153 عدد لوازم و تجهیزات ورزشی و بدنسازی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی,فراخوان نه قلم 153 عدد لوازم و تجهیزات ورزشی و بدنسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024246/مناقصه-اجرای-عملیات-شبکه-فرعی-آبیاری-و-زهکشی'>مناقصه اجرای عملیات شبکه فرعی آبیاری و زهکشی  / مناقصه ,مناقصه اجرای عملیات شبکه فرعی آبیاری و زهکشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024248/مناقصه-واگذاری-فعالیتهای-حجمی'>مناقصه واگذاری فعالیتهای حجمی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری فعالیتهای حجمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024249/فراخوان-اجرای-طرح-گردشگری-روستا--'>فراخوان اجرای طرح گردشگری روستا... / مناقصه عمومی, فراخوان اجرای طرح گردشگری روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024250/مناقصه-انجام-خدمات-امداد--نگهداری-و-تعمیرات-تاسیسات-گازرسانی'>مناقصه انجام خدمات امداد ، نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات امداد ، نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024251/مناقصه-تامین-و-سرو-غذای-پرسنل'>مناقصه  تامین و سرو غذای پرسنل  / مناقصه, مناقصه  تامین و سرو غذای پرسنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024253/مناقصه-انتخاب-مشاور--'>مناقصه انتخاب مشاور.... / مناقصه, مناقصه انتخاب مشاور....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024254/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب'>مناقصه سرویس ایاب و ذهاب  / مناقصه ,مناقصه سرویس ایاب و ذهاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024255/تجدید-مناقصه-عملیات-اجرایی-احداث-و-بهسازی-فضای-سبز---(نوبت-دوم)'>تجدید مناقصه عملیات اجرایی احداث و بهسازی فضای سبز.... (نوبت دوم) / مناقصه, تجدید مناقصه عملیات اجرایی احداث و بهسازی فضای سبز.... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024257/مناقصه-پروژه-عملیات-طرح-بلوار---نوبت-دوم'>مناقصه پروژه عملیات طرح بلوار ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه عملیات طرح بلوار ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024258/مناقصه-نگهداری-تلفنهای-همگانی-(کارتی-و-رایگان)-و-نگهداری-توام-با-بازسازی---نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری تلفنهای همگانی (کارتی و رایگان) و نگهداری توام با، بازسازی... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه نگهداری تلفنهای همگانی (کارتی و رایگان) و نگهداری توام با، بازسازی... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024259/فراخوان-عملیات-شبکه-فرعی-آبیاری-و-زهکشی-دشت-بیضا'>فراخوان عملیات شبکه فرعی آبیاری و زهکشی دشت بیضا  / مناقصه, فراخوان عملیات شبکه فرعی آبیاری و زهکشی دشت بیضا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024261/مناقصه-نگهداری-تلفنهای-همگانی-(کارتی-و-رایگان)-و-نگهداری-توام-با-بازسازی---نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری تلفنهای همگانی (کارتی و رایگان) و نگهداری توام با، بازسازی... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه نگهداری تلفنهای همگانی (کارتی و رایگان) و نگهداری توام با، بازسازی... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024266/مناقصه-اجرای-بخشی-از-شبکه-فاضلاب-فاز-1'>مناقصه اجرای بخشی از شبکه فاضلاب فاز 1  / آگهی مناقصه، مناقصه اجرای بخشی از شبکه فاضلاب فاز 1 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024267/فراخوان-ارزیابی-کیفی-عملیات-اجرایی-ندامتگاه--'>فراخوان ارزیابی کیفی عملیات اجرایی ندامتگاه... / مناقصه, فراخوان ارزیابی کیفی عملیات اجرایی ندامتگاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024269/مناقصه-اجرای-پروژه-جدول-بندی-و-کفپوش-گذاری'>مناقصه اجرای پروژه جدول بندی و کفپوش گذاری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پروژه جدول بندی و کفپوش گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024274/مناقصه-آماده-سازی-بخشی-از-معابر-فاز-4'>مناقصه آماده سازی بخشی از معابر فاز 4 / آگهی مناقصه، مناقصه آماده سازی بخشی از معابر فاز 4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024275/مناقصه-نگهداری-تلفنهای-همگانی-(کارتی-و-رایگان)-و-نگهداری-توام-با-بازسازی--نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری تلفنهای همگانی (کارتی و رایگان) و نگهداری توام با بازسازی ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری تلفنهای همگانی (کارتی و رایگان) و نگهداری توام با بازسازی ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024277/مناقصه-احداث-مدرسه-15-کلاسه-رهبری-و--'>مناقصه احداث مدرسه 15 کلاسه رهبری و... / مناقصه ,مناقصه احداث مدرسه 15 کلاسه رهبری و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024281/مناقصه-عملیات-خاکی-و-دیوار-حصار-آجری-پست-132-کیلوولت--(نوبت-دوم)'>مناقصه عملیات خاکی و دیوار حصار آجری پست 132 کیلوولت... (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات خاکی و دیوار حصار آجری پست 132 کیلوولت... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024282/مناقصه-نصب-750-انشعاب-فولادی--'>مناقصه نصب 750 انشعاب فولادی ... / مناقصه نصب 750 انشعاب فولادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024292/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-ترانسفورماتور-1600KVA'>مناقصه خرید یک دستگاه ترانسفورماتور 1600KVA / مناقصه خرید یک دستگاه ترانسفورماتور 1600KVA</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024294/مناقصه-اجرای-پروژه-زیرسازی-و-آسفالت'>مناقصه اجرای پروژه زیرسازی و آسفالت  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه اجرای پروژه زیرسازی و آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024296/فراخوان-احداث-مخازن-بتنی--'>فراخوان احداث مخازن بتنی ... / مناقصه, فراخوان احداث مخازن بتنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024297/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-کوبیکل-کمپکت-7-پانله-با-رویکرد-اتوماسیون'>مناقصه خرید یک دستگاه کوبیکل کمپکت 7 پانله با رویکرد اتوماسیون  / مناقصه خرید یک دستگاه کوبیکل کمپکت 7 پانله با رویکرد اتوماسیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024299/مناقصه-ارائه-خدمات-تعمیرگاه-سیار'>مناقصه ارائه خدمات تعمیرگاه سیار / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ارائه خدمات تعمیرگاه سیار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024301/فراخوان-عملیات-اجرایی-خرید-و-لوله-گذاری-پروژه--'>فراخوان عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری پروژه ... / مناقصه, فراخوان عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری پروژه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024302/مناقصه-عملیات-اجرای-شبکه-و-انشعابات-فاضلاب---'>مناقصه عملیات اجرای شبکه و انشعابات فاضلاب .... / مناقصه, مناقصه عملیات اجرای شبکه و انشعابات فاضلاب ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024303/مناقصه-طراحی-و-چاپ-بنر'>مناقصه طراحی و چاپ بنر / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه طراحی و چاپ بنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024305/مناقصه-نگهداری-تلفنهای-همگانی-(کارتی-و-رایگان)-و-نگهداری-توام-با-بازسازی--(نوبت-دوم)'>مناقصه نگهداری تلفنهای همگانی (کارتی و رایگان) و نگهداری توام با، بازسازی... (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه نگهداری تلفنهای همگانی (کارتی و رایگان) و نگهداری توام با، بازسازی... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024308/مناقصه-پروژه-کاهش-تلفات-شبکه-برق--'>مناقصه پروژه کاهش تلفات شبکه برق ... / مناقصه پروژه کاهش تلفات شبکه برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024312/فراخوان-مناقصه-تکمیل-سالن-3000-نفری'>فراخوان مناقصه تکمیل سالن 3000 نفری / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه تکمیل سالن 3000 نفری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024314/مناقصه-جدولگذاری'>مناقصه جدولگذاری / مناقصه, مناقصه جدولگذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024317/تجدید-مناقصه-تهیه--زیرسازی-و-آسفالت-معابر--'>تجدید مناقصه تهیه ، زیرسازی و آسفالت معابر ... / مناقصه,تجدید مناقصه تهیه ، زیرسازی و آسفالت معابر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024318/مناقصه-احداث-دیوار-ساحلی'>مناقصه احداث دیوار ساحلی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث دیوار ساحلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024319/مناقصه-ایجاد-شبکه-و-خط-انتقال-آب'>مناقصه ایجاد شبکه و خط انتقال آب  / مناقصه ,مناقصه ایجاد شبکه و خط انتقال آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024321/فراخوان-خدمات-خودرویی-هدایت-و-نگهداری-وسائط-نقلیه-سبک--نوبت-دوم'>فراخوان خدمات خودرویی هدایت و نگهداری وسائط نقلیه سبک   نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خدمات خودرویی هدایت و نگهداری وسائط نقلیه سبک   نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024324/مناقصه-اجرای-پروژه-ممیزی-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه ممیزی شهر -نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه ممیزی شهر -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024325/استعلام-خريد-چند-دستگاه-کامپیوتر-و-پرینتر'>استعلام خريد چند دستگاه کامپیوتر و پرینتر / استعلام , استعلام خريد چند دستگاه کامپیوتر و پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024326/مناقصه-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوائی-و-سیستمهای-ACCESS--WLL'>مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوائی و سیستمهای ACCESS  ، WLL / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوائی و سیستمهای ACCESS  ، WLL</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024327/مناقصه-اجرای-پروژه-ممیزی-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه ممیزی شهر  - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه ممیزی شهر  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024330/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-حراست-و-نگهبانی--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انجام خدمات حراست و نگهبانی - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام خدمات حراست و نگهبانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024332/مناقصه-تکمیل-تاسیسات-جمع-اوری-و-تصفیه-فاضلاب--'>مناقصه تکمیل تاسیسات جمع اوری و تصفیه فاضلاب... / مناقصه, مناقصه تکمیل تاسیسات جمع اوری و تصفیه فاضلاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024335/مناقصه-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوائی-و-سیستمهای-ACCESS--WLL'>مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوائی و سیستمهای ACCESS  ، WLL / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوائی و سیستمهای ACCESS  ، WLL</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024337/استعلام-خرید-تعدادی-سرور'>استعلام خرید تعدادی سرور  / استعلام , استعلام خريد تعدادی سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024338/مناقصه-پروژه-اصلاح-شبکه-توزیع-آب-آسیه-آباد--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه اصلاح شبکه توزیع آب آسیه آباد - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه پروژه اصلاح شبکه توزیع آب آسیه آباد - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024339/مناقصه-پروژه-اصلاح-شبکه-توزیع-آب-شهر-حمیدیه-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه اصلاح شبکه توزیع آب شهر حمیدیه -نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه پروژه اصلاح شبکه توزیع آب شهر حمیدیه -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024342/مناقصه-طراحی-چاپ-حمل-و-نقل-توزیع-و-انبارداری-پیک-بهاری'>مناقصه طراحی، چاپ، حمل و نقل، توزیع و انبارداری پیک بهاری / مناقصه  ،مناقصه طراحی، چاپ، حمل و نقل، توزیع و انبارداری پیک بهاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024343/استعلام-خرید-تجهیزات-اتاق-مانیتورینگ-جهت-دوربین-های-مدار-بست'>استعلام خرید تجهیزات اتاق مانیتورینگ جهت دوربین های مدار بست / استعلام , استعلام خرید تجهیزات اتاق مانیتورینگ جهت دوربین های مدار بست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024345/مناقصه-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوایی-و-انواع-تلفنهای-همگانی-و-ADSL--'>مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی و انواع تلفنهای همگانی  و ADSL ... / مناقصه,مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی و انواع تلفنهای همگانی  و ADSL ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024346/مناقصه-ایجاد-و-توسعه-شبکه-معابر-شهری--مرحله-دوم'>مناقصه ایجاد و توسعه شبکه معابر شهری...مرحله دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه ایجاد و توسعه شبکه معابر شهری...مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024347/استعلام-دو-ردیف-الکتروپمپ-گریز-از-مرکز'>استعلام دو ردیف الکتروپمپ گریز از مرکز  / استعلام , استعلام دو ردیف الکتروپمپ گریز از مرکز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024348/تجدید-فراخوان-صحت-سنجی-و-کالیبراسیون'>تجدید فراخوان صحت سنجی و کالیبراسیون  / مناقصه, تجدید فراخوان صحت سنجی و کالیبراسیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024350/مناقصه-اصلاح-شبکه-توزیع-آب--نوبت-دوم'>مناقصه اصلاح شبکه توزیع آب ...نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه اصلاح شبکه توزیع آب ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024352/مناقصه-عملیات-اجرای-خط-فاضلاب-600-میلی-متر-بتنی'>مناقصه عملیات اجرای خط فاضلاب 600 میلی متر بتنی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه عملیات اجرای خط فاضلاب 600 میلی متر بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024353/مناقصه-تعمیرات-منازل-مسکونی'>مناقصه تعمیرات منازل مسکونی  / مناقصه ,مناقصه تعمیرات منازل مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024354/فراخوان-​مناقصه-انتخاب-پیمانکار-راهبری-بهره-برداری-واحد-احیاء-مستقیم-مجتمع-فولاد'>فراخوان ​مناقصه انتخاب پیمانکار راهبری بهره برداری واحد احیاء مستقیم مجتمع فولاد / فراخوان ​مناقصه , فراخوان ​مناقصه انتخاب پیمانکار راهبری بهره برداری واحد احیاء مستقیم مجتمع فولاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024357/فراخوان-۱۰-کیلومتر-شبکه-پراکنده-شهری-و-روستایی-و-مرغداریها--'>فراخوان ۱۰ کیلومتر شبکه پراکنده شهری و روستایی و مرغداریها... / مناقصه, فراخوان ۱۰ کیلومتر شبکه پراکنده شهری و روستایی و مرغداریها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024358/مناقصه-اصلاح-شبکه-توزیع-آب-منطقه-ملاثانی-قدیم--نوبت-دوم'>مناقصه اصلاح شبکه توزیع آب منطقه ملاثانی قدیم - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه اصلاح شبکه توزیع آب منطقه ملاثانی قدیم - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024359/فراخوان-مناقصه-خرید-یک-دستگاه-دیزل-ژنراتور'>فراخوان مناقصه خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024360/فراخوان-احداث-ساختمان-ایستگاه-تقلیل-فشار-گاز'>فراخوان احداث ساختمان ایستگاه تقلیل فشار گاز / مناقصه, فراخوان احداث ساختمان ایستگاه تقلیل فشار گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024361/مناقصه-اجرای-پروژه-های-بهسازی-روستایی--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه های بهسازی روستایی  - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه اجرای پروژه های بهسازی روستایی  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024364/مناقصه-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوائی-و-سیستمهای-ACCESS--WLL'>مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوائی و سیستمهای ACCESS  ، WLL / مناقصه,مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوائی و سیستمهای ACCESS  ، WLL</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024365/استعلام-تیوپ-آکومولاتور'>استعلام تیوپ آکومولاتور  / استعلام ,استعلام تیوپ آکومولاتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024367/فراخوان-ارایه-خدمات-کاشت-و-نگهداری-چمن-زمینهای-ورزشی'>فراخوان ارایه خدمات کاشت و نگهداری چمن زمینهای ورزشی  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه ارایه خدمات کاشت و نگهداری چمن زمینهای ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024372/مناقصه-عملیات-گشت-راهداری--'>مناقصه عملیات گشت راهداری ... / مناقصه عملیات گشت راهداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024374/استعلام-ساخت-حمل-و-نصب-کانتر-با-MDF-رنگی'>استعلام ساخت حمل و نصب کانتر با MDF رنگی / استعلام ,استعلام ساخت حمل و نصب کانتر با MDF رنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024375/مناقصه-انجام-خدمات-حراست-از-پست-های-برق-نیروگاه-های-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات حراست از پست های برق نیروگاه های نوبت دوم  / مناقصه,مناقصه انجام خدمات حراست از پست های برق نیروگاه های نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024380/مناقصه-MI-SWACO-CENTRIFUGE'>مناقصه MI SWACO CENTRIFUGE  / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی , مناقصه MI SWACO CENTRIFUGE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024383/استعلام-تلویزیون-و--'>استعلام تلویزیون و ... / استعلام ,استعلام تلویزیون و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024388/استعلام-انجام-امور-تاسیساتی'>استعلام انجام امور تاسیساتی  / استعلام ,استعلام انجام امور تاسیساتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024389/مناقصه-پروژه-تعمیر-و-بهسازی-جایگاه-سوخت---'>مناقصه پروژه تعمیر و بهسازی جایگاه سوخت .... / مناقصه عمومی, مناقصه  پروژه تعمیر و بهسازی جایگاه سوخت شهرک نفت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024390/استعلام-صندوق-صدقات'>استعلام صندوق صدقات / استعلام ,استعلام صندوق صدقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024391/استعلام-خرید-36-ردیف-انواع-ابزارآلات'>استعلام خرید 36 ردیف انواع ابزارآلات  / استعلام , استعلام خرید 36 ردیف انواع ابزارآلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024394/استعلام-پنیر'>استعلام پنیر  / استعلام ,استعلام پنیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024395/مناقصه-عمومی-نیرو-رسانی-امور-7'>مناقصه عمومی نیرو رسانی امور 7  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی نیرو رسانی امور 7 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024397/استعلام-خشک-کن-تبریدی-هوا'>استعلام خشک کن تبریدی هوا / استعلام، استعلام خشک کن تبریدی هوا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024398/مناقصه-توسعه-شبکه-گازرسانی--'>مناقصه توسعه شبکه گازرسانی.... / مناقصه,مناقصه توسعه شبکه گازرسانی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024400/استعلام-تجهیزات-مصرفی-تاسیسات'>استعلام تجهیزات مصرفی تاسیسات  / استعلام,استعلام تجهیزات مصرفی تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024401/استعلام-خرید-لوازم-اصلاح-نژاد-دام'>استعلام خرید لوازم اصلاح نژاد دام / استعلام ,استعلام خرید لوازم اصلاح نژاد دام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024402/مناقصه-خرید-3000-دستگاه-کنتور-سه-فاز-دیجیتالی-اتصال-مستقیم'>مناقصه خرید 3000 دستگاه کنتور سه فاز دیجیتالی اتصال مستقیم / مناقصه,مناقصه خرید 3000 دستگاه کنتور سه فاز دیجیتالی اتصال مستقیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024403/تمدید-مناقصه-خرید-شلف-ها-و-یونیت-ها--'>تمدید مناقصه خرید شلف ها و یونیت ها... / مناقصه, تمدید مناقصه خرید شلف ها و یونیت ها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024404/استعلام-خرید-پایه-های-روشنایی'>استعلام خرید پایه های روشنایی / استعلام,استعلام خرید پایه های روشنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024406/استعلام-دوربین-صوتی-و-تصویر'>استعلام دوربین، صوتی و تصویر  / استعلام ,استعلام دوربین، صوتی و تصویر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024407/استعلام-مرمت-بنای-تاریخی-ساختمان-اداری--'>استعلام مرمت بنای تاریخی ساختمان اداری ...  / استعلام, استعلام مرمت بنای تاریخی ساختمان اداری ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024408/استعلام-​یخچال-فریزر-ES31-سفید'>استعلام ​یخچال فریزر ES31 سفید  / استعلام , استعلام ​یخچال فریزر ES31 سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024409/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-از-کالا-و-تجهیزات'>استعلام تعمیر و نگهداری از کالا و تجهیزات  / استعلام ,استعلام تعمیر و نگهداری از کالا و تجهیزات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024411/استعلام-خرید-3000-عدد-کنتور-آب'>استعلام خرید 3000 عدد کنتور آب  / استعلام,استعلام خرید 3000 عدد کنتور آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024412/استعلام-خرید-محافظ-لاستیکی-سر-دستک'>استعلام خرید محافظ لاستیکی سر دستک  / استعلام ,استعلام خرید محافظ لاستیکی سر دستک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024413/مناقصه-خدمات-تعمیرات-و-نگهداری-تاسیسات-و-تجهیزات--'>مناقصه خدمات تعمیرات و نگهداری تاسیسات و تجهیزات... / مناقصه, مناقصه خدمات تعمیرات و نگهداری تاسیسات و تجهیزات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024414/مناقصه-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوائی-و-سیستم-های--'>مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوائی و سیستم های ... / مناقصه,مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوائی و سیستم های ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024415/استعلام-جی-پی-اس-map64'>استعلام جی پی اس map64  / استعلام , استعلام جی پی اس map64 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024416/استعلام-اجرا-و-نصب-ساندویچ-پانل'>استعلام اجرا و نصب ساندویچ پانل  / استعلام ,استعلام اجرا و نصب ساندویچ پانل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024417/استعلام-لاستیک-خودرو'>استعلام لاستیک خودرو  / استعلام ,استعلام لاستیک خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024418/استعلام-بارگیری-حمل-و-تخلیه-مخلوط'>استعلام بارگیری، حمل و تخلیه مخلوط  / استعلام ,استعلام بارگیری، حمل و تخلیه مخلوط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024419/مناقصه-خرید-لایسنس-پشتیبانی-SMA-و-مجوزهای-SDK-نرم-افزار-نظارت-تصویری--'>مناقصه خرید لایسنس پشتیبانی SMA و مجوزهای SDK نرم افزار نظارت تصویری... / مناقصه خرید لایسنس پشتیبانی SMA و مجوزهای SDK نرم افزار نظارت تصویری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024420/استعلام-لوله-مانیسان-4-اینچ'>استعلام لوله مانیسان 4 اینچ / استعلام ,استعلام لوله مانیسان 4 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024421/مناقصه-توسعه-شبکه-در-سطح-مناطق-گازرسانی--'>مناقصه توسعه شبکه در سطح مناطق گازرسانی ... / مناقصه , مناقصه توسعه شبکه در سطح مناطق گازرسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024422/استعلام-خريد-سرور-ذخیره-ساز-تحت-شبکه-san-server'>استعلام خريد سرور ذخیره ساز تحت شبکه san server / استعلام , استعلام خريد سرور ذخیره ساز تحت شبکه san server</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024423/استعلام-خرید-۱۲۰-متر-لوله-فولادی'>استعلام خرید ۱۲۰ متر لوله فولادی  / استعلام ,استعلام خرید ۱۲۰ متر لوله فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024424/استعلام-مربا'>استعلام مربا  / استعلام ,استعلام مربا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024425/استعلام-اسفنج-و-هورمون-ecg'>استعلام اسفنج و هورمون ecg   / استعلام , استعلام اسفنج و هورمون ecg  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024428/استعلام-تامین-نیروی-انسانی'>استعلام تامین نیروی انسانی / استعلام ,استعلام تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024429/استعلام-70-دستگاه-کیس-اسمبل-شده'>استعلام 70 دستگاه کیس اسمبل شده  / استعلام,استعلام 70 دستگاه کیس اسمبل شده با مشخ.. </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024430/استعلام-ساخت-آسانسور-جدید-برای-ساختمان'>استعلام ساخت آسانسور جدید برای ساختمان / استعلام , استعلام ساخت آسانسور جدید برای ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024431/استعلام-اجرای-کانال-چشمه-شوقان'>استعلام اجرای کانال چشمه شوقان  / استعلام, استعلام اجرای کانال چشمه شوقان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024432/استعلام-​مبدل-DC-DC-ولتاژ-110'>استعلام ​مبدل DC-DC ولتاژ 110  / استعلام , استعلام ​مبدل DC-DC ولتاژ 110 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024434/استعلام-تهیه-و-نصب-تجهیزات-مورد-نیاز'>استعلام تهیه و نصب تجهیزات مورد نیاز / استعلام ,استعلام تهیه و نصب تجهیزات مورد نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024435/آگهی-تجدید-فراخوان-عمومی-پروژه-قرائت-و-توزیع-قبض--کنترل-اطلاعات--پاسخگویی'>آگهی تجدید فراخوان عمومی پروژه قرائت و توزیع قبض ، کنترل اطلاعات ، پاسخگویی / آگهی تجدید فراخوان عمومی،آگهی تجدید فراخوان عمومی پروژه قرائت و توزیع قبض ، کنترل اطلاعات ، پاسخگویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024436/مناقصه-احداث-چاه-عمیق-فیلتریزاسیون--'>مناقصه احداث چاه عمیق، فیلتریزاسیون ... / مناقصه عمومی, مناقصه احداث چاه عمیق، فیلتریزاسیون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024437/استعلام-QNAP'>استعلام QNAP  / استعلام ,استعلام QNAP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024438/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته  / استعلام ,استعلام دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024439/استعلام-نمایشگر-ال-ای-دی-صنعتی-55-اینچ'>استعلام نمایشگر ال ای دی صنعتی 55 اینچ / استعلام، استعلام نمایشگر ال ای دی صنعتی 55 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024440/استعلام-لوله-مانسمان-گالوانیزه--خوشاب'>استعلام لوله مانسمان گالوانیزه - خوشاب / استعلام,استعلام لوله مانسمان گالوانیزه - خوشاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024441/استعلام-عملیات-تکمیل-دو-بی-63-کیلوولت'>استعلام عملیات تکمیل دو بی 63 کیلوولت  / استعلام, استعلام عملیات تکمیل دو بی 63 کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024442/استعلام-موور---'>استعلام موور .... / استعلام, استعلام موور - یونجه چین - پشت تراکتوری ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024444/استعلام-​ابزارآلات-الکتریکی'>استعلام ​ابزارآلات الکتریکی / استعلام ,استعلام ​ابزارآلات الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024445/استعلام-محصولات-الکترونیکی'>استعلام محصولات الکترونیکی / استعلام, استعلام محصولات الکترونیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024446/استعلام-عملیات-اجراء-فنداسیون-بتنی-پایه-های-روشنایی'>استعلام عملیات اجراء فنداسیون بتنی پایه های روشنایی / استعلام عملیات اجراء فنداسیون بتنی پایه های روشنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024447/استعلام-گوشت-مرغ-منجمد'>استعلام گوشت مرغ منجمد / استعلام ,استعلام گوشت مرغ منجمد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024448/استعلام-Emc-vnx'>استعلام Emc vnx  / استعلام، استعلام Emc vnx </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024449/مناقصه-خرید-۳۰۰۰-دستگاه-کنتور-سه-فاز-دیجیتالی-اتصال-مستقیم'>مناقصه خرید ۳۰۰۰ دستگاه کنتور سه فاز دیجیتالی اتصال مستقیم     / مناقصه, مناقصه خرید ۳۰۰۰ دستگاه کنتور سه فاز دیجیتالی اتصال مستقیم    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024450/استعلام-اجرای-برنامه-آگاهسازی-پیشگیری'>استعلام اجرای برنامه آگاهسازی پیشگیری  / استعلام, استعلام اجرای برنامه آگاهسازی پیشگیری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024452/استعلام-دوربین-چشمی-تلسکوپ-دوربین-عکاسی'>استعلام دوربین چشمی- تلسکوپ- دوربین عکاسی / استعلام, استعلام دوربین چشمی- تلسکوپ- دوربین عکاسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024453/استعلام-​ابزارآلات-الکتریکی'>استعلام ​ابزارآلات الکتریکی / استعلام ,استعلام ​ابزارآلات الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024454/مناقصه-اجرای-عملیات-همسطح-سازی-دریچه-های--'>مناقصه اجرای عملیات همسطح سازی دریچه های.... / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات همسطح سازی دریچه های....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024455/استعلام-پرتابل'>استعلام پرتابل / استعلام، استعلام پرتابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024456/استعلام-سرور-HP-DL-380-G9'>استعلام سرور HP-DL-380-G9  / استعلام , استعلام سرور HP-DL-380-G9 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024457/مناقصه-مخزن-500بشکه-ای-مخلوط-سیال'>مناقصه مخزن 500بشکه ای مخلوط سیال   / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی , مناقصه مخزن 500بشکه ای مخلوط سیال  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024458/استعلام-مرمت-مقبره-های-زاکاریا---'>استعلام مرمت مقبره های زاکاریا، ... / استعلام, استعلام مرمت مقبره های زاکاریا، ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024459/استعلام-سرکه'>استعلام سرکه  / استعلام ,استعلام سرکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024460/استعلام-احداث-پست-برق-و-نیرورسانی'>استعلام احداث پست برق و نیرورسانی  / استعلام,استعلام احداث پست برق و نیرورسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024461/استعلام-​ابزارآلات-الکتریکی'>استعلام ​ابزارآلات الکتریکی / استعلام ,استعلام ​ابزارآلات الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024462/مناقصه-خرید-کالا-و-تجهیزات---'>مناقصه خرید کالا و تجهیزات ..... / مناقصه, مناقصه خرید کالا و تجهیزات .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024463/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-تجهیزات-راهبردی-و-امنیت-شبکه--'>مناقصه خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات راهبردی و امنیت شبکه ... / مناقصه خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات راهبردی و امنیت شبکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024465/استعلام-عملیات-رنگ-آمیزی-و-نقاشی'>استعلام عملیات رنگ آمیزی و نقاشی / استعلام عملیات رنگ آمیزی و نقاشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024466/استعلام-خرید-سیستم-مانیتورینگ-صنعتی'>استعلام خرید سیستم مانیتورینگ صنعتی  / استعلام ,استعلام خرید سیستم مانیتورینگ صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024467/استعلام-بیمه-ثالث-و-بدنه-خودروهای-شرکت'>استعلام بیمه ثالث و بدنه خودروهای شرکت / استعلام,استعلام بیمه ثالث و بدنه خودروهای شرکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024469/استعلام-سشوار'>استعلام سشوار / استعلام، استعلام سشوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024470/استعلام-بهسازی-چشمه-های-عشایری-شهرستان'>استعلام بهسازی چشمه های عشایری شهرستان / استعلام ,استعلام بهسازی چشمه های عشایری شهرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024471/استعلام-اتوبخار-برقی-خانگی'>استعلام اتوبخار برقی خانگی  / استعلام ,استعلام اتوبخار برقی خانگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024473/استعلام-چسب-صحافی-پلاستیک'>استعلام چسب صحافی پلاستیک  / استعلام,استعلام چسب صحافی پلاستیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024474/استعلام-تعمیرات-اساسی--'>استعلام تعمیرات اساسی... / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024475/استعلام-بها-انجام-عملیات-نجاری-در-پارک'>استعلام بها انجام عملیات نجاری در پارک / خلاصه استعلام بهاء, استعلام بهاء انجام عملیات نجاری در پارک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024476/استعلام-بهنگام-سازی-اطلاعات-کدپستی'>استعلام بهنگام سازی اطلاعات کدپستی  / استعلام ,استعلام بهنگام سازی اطلاعات کدپستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024477/مناقصه-لاستیک-تیوپ-و-شال'>مناقصه لاستیک،تیوپ و شال / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی , مناقصه لاستیک،تیوپ و شال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024478/استعلام-خرید-تجهیزات-Metro'>استعلام خرید تجهیزات Metro / استعلام، استعلام خرید تجهیزات Metro</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024479/استعلام-خرید-خدمات-مشاوره'>استعلام خرید خدمات مشاوره / استعلام, استعلام خرید خدمات مشاوره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024480/استعلام-باتری-ups-خشک'>استعلام باتری ups خشک / استعلام,استعلام باتری ups خشک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024481/استعلام-سیستم-صوتی-و-تصویری-کنفرانس'>استعلام سیستم صوتی و تصویری کنفرانس / استعلام, استعلام سیستم صوتی و تصویری کنفرانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024483/استعلام-خرید-کامپیوتر-با--'>استعلام خرید کامپیوتر با ... / استعلام,استعلام خرید کامپیوتر با ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024484/استعلام-جعبه-یک-تیکه-کابین-عقب-تویوتا'>استعلام جعبه یک تیکه کابین عقب تویوتا / استعلام ,استعلام جعبه یک تیکه کابین عقب تویوتا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024485/استعلام-تعمیر-و-تجهیز-رادیاتورها'>استعلام تعمیر و تجهیز رادیاتورها  / استعلام, استعلام تعمیر و تجهیز رادیاتورها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024486/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس--'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس... / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی مدارس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024487/استعلام-​صندلی-دانشجویی-فایبرگلاس'>استعلام ​صندلی دانشجویی فایبرگلاس / استعلام، استعلام ​صندلی دانشجویی فایبرگلاس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024488/استعلام-احیاء-و-مرمت-قنات'>استعلام احیاء و مرمت قنات  / استعلام ,استعلام احیاء و مرمت قنات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024489/استعلام-چای-بسته-بندی-نیم-کیلویی'>استعلام چای بسته بندی نیم کیلویی / استعلام,استعلام چای بسته بندی نیم کیلویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024490/استعلام-تهیه-و-اجرای-ساخت-و-نصب-پکیج'>استعلام تهیه و اجرای ساخت و نصب پکیج / استعلام,استعلام تهیه و اجرای ساخت و نصب پکیج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024491/استعلام-بهاء-انجام-عملیات-تکمیل-فاز-یک'>استعلام بهاء انجام عملیات تکمیل فاز یک / خلاصه استعلام بهاء , استعلام بهاء انجام عملیات تکمیل فاز یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024493/استعلام-لوله-پلی-اتیلن--'>استعلام لوله پلی اتیلن... / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024494/استعلام-رنگ-آمیزی-اکرولیک-روغنی'>استعلام رنگ آمیزی اکرولیک روغنی  / استعلام, استعلام رنگ آمیزی اکرولیک روغنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024495/استعلام​-ورزشی'>استعلام​ ورزشی / استعلام,استعلام ​ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024496/استعلام-ابزارآلات'>استعلام ابزارآلات  / استعلام, استعلام ابزارآلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024497/استعلام-چاپگر-hp-2035-لیزری-سیاه-و-سفید'>استعلام چاپگر hp 2035 لیزری سیاه و سفید / استعلام , استعلام چاپگر hp 2035 لیزری سیاه و سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024498/استعلام-مایکروویو'>استعلام مایکروویو / استعلام, استعلام مایکروویو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024499/استعلام-یک-دستگاه-رایانه-کامل-و--'>استعلام یک دستگاه رایانه کامل و ... / استعلام,استعلام یک دستگاه رایانه کامل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024501/استعلام-نصب-پله-اضطراری-دوار'>استعلام نصب پله اضطراری دوار  / استعلام , استعلام نصب پله اضطراری دوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024502/اصلاحیه-مناقصه-خرید-انواع-کنتور'>اصلاحیه مناقصه خرید انواع کنتور  / اصلاحیه مناقصه عمومی ، اصلاحیه مناقصه خرید انواع کنتور شعاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024503/استعلام-منسوجات-و-چرم'>استعلام منسوجات و چرم / استعلام, استعلام منسوجات و چرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024504/استعلام-انجام-خدمات-آبداران'>استعلام انجام خدمات آبداران  / استعلام, استعلام انجام خدمات آبداران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024505/مناقصه-تامین-بخشی-از-خدمات-تخصصی'>مناقصه تامین بخشی از خدمات تخصصی  / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی , مناقصه تامین بخشی از خدمات تخصصی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024506/استعلام-دوچرخه-ثابت-باشگاهی'>استعلام دوچرخه ثابت باشگاهی  / استعلام ,استعلام دوچرخه ثابت باشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024507/استعلام-میز-ورزشی-دستی'>استعلام میز ورزشی دستی / استعلام,استعلام میز ورزشی دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024508/استعلام-صندلی-اداری-با-مارک-جوان--'>استعلام صندلی اداری با مارک جوان... / استعلام, استعلام صندلی اداری با مارک جوان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024509/مناقصه-قطعات-ریخته-چدنی-و-500-تن-آلومینیوم-آلیاژی-380-3--'>مناقصه قطعات ریخته چدنی و 500 تن آلومینیوم آلیاژی 380/3 ... / مناقصه , مناقصه قطعات ریخته چدنی و 500 تن آلومینیوم آلیاژی 380/3 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024510/استعلام-بسته-نیم-کیلویی-برند-نیوشا'>استعلام بسته نیم کیلویی برند نیوشا  / استعلام ,استعلام بسته نیم کیلویی برند نیوشا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024511/استعلام-تعریض-کانال-بتنی-سیلاب-شهرک'>استعلام تعریض کانال بتنی سیلاب شهرک / استعلام, استعلام تعریض کانال بتنی سیلاب شهرک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024512/استعلام-سیمان--گچ-و-خاک-سنگ'>استعلام سیمان ، گچ  و خاک سنگ  / استعلام, استعلام سیمان ، گچ  و خاک سنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024514/استعلام-ارائه-خدمات-توسعه-و-پشتیبانی-در-خصوص-سیستم-حضور-و-غیاب'>استعلام ارائه خدمات توسعه و پشتیبانی در خصوص سیستم حضور و غیاب / استعلام , استعلام ارائه خدمات توسعه و پشتیبانی در خصوص سیستم حضور و غیاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024515/استعلام-بیمه-نامه-اتومبیل'>استعلام بیمه نامه اتومبیل / استعلام, استعلام بیمه نامه اتومبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024516/استعلام-اطو-خانگی'>استعلام اطو خانگی / استعلام,استعلام اطو خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024517/استعلام-تجهیز-آب-رسانی--'>استعلام تجهیز آب رسانی... / استعلام, استعلام تجهیز آب رسانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024518/استعلام-روغن-سرخ-کردنی--'>استعلام روغن سرخ کردنی ... / استعلام,استعلام روغن سرخ کردنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024519/استعلام-واکس-مایع-قهوه-ای-20-عدد'>استعلام واکس مایع قهوه ای 20 عدد / استعلام, استعلام واکس مایع قهوه ای 20 عدد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024520/استعلام-تابلو-rtu-ترانس-دیوسر'>استعلام تابلو rtu -ترانس دیوسر  / استعلام, استعلام تابلو rtu -ترانس دیوسر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024521/استعلام-گل-میز-عسلی'>استعلام گل میز عسلی / استعلام,استعلام گل میز عسلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024522/استعلام-بهسازی-چشمه-های-عشایری'>استعلام بهسازی چشمه های عشایری  / استعلام ,استعلام بهسازی چشمه های عشایری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024523/استعلام-تعمیرات-اساسی-آموزشگاه--'>استعلام تعمیرات اساسی آموزشگاه... / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی آموزشگاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024524/استعلام-انجام-ممیزی-ایمنی-بهداشت'>استعلام انجام ممیزی ایمنی، بهداشت / استعلام, استعلام انجام ممیزی ایمنی، بهداشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024525/استعلام-بلوک-مکمل-معدنی'>استعلام بلوک مکمل معدنی  / استعلام,استعلام بلوک مکمل معدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024526/استعلام-کاشی-و-سرامیک'>استعلام کاشی و سرامیک / استعلام , استعلام کاشی و سرامیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024527/استعلام-تجهیزات-ورزشی'>استعلام تجهیزات ورزشی / استعلام, استعلام تجهیزات ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024528/استعلام-اجاق-گاز-کابینتی'>استعلام اجاق گاز کابینتی  / استعلام ,استعلام اجاق گاز کابینتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024530/استعلام-سیمان-خاکستری---'>استعلام سیمان خاکستری .... / استعلام , استعلام سیمان خاکستری ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024531/استعلام-طراحی-سایت-کاداست--'>استعلام طراحی سایت کاداست ... / استعلام,استعلام طراحی سایت کاداست ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024532/استعلام-حلوای-مورد-نیاز-زندان'>استعلام حلوای مورد نیاز زندان / استعلام, استعلام حلوای مورد نیاز زندان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024533/استعلام-دیزل-ژنراتور'>استعلام دیزل ژنراتور  / استعلام , استعلام دیزل ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024534/استعلام-سیستم-قفسه-بندی'>استعلام سیستم قفسه بندی  / استعلام ,استعلام سیستم قفسه بندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024535/استعلام-عملیات-نگهداری-و-پشتیبانی-سامان--'>استعلام عملیات نگهداری و پشتیبانی سامان... / استعلام, استعلام عملیات نگهداری و پشتیبانی سامان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024536/استعلام-حفاری-و-لوله-گذاری-چاه-عمیق'>استعلام حفاری و لوله گذاری چاه عمیق / استعلام, استعلام حفاری و لوله گذاری چاه عمیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024537/استعلام-احیاء-و-مرمت-قنات'>استعلام احیاء و مرمت قنات  / استعلام ,استعلام احیاء و مرمت قنات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024538/استعلام-کیس'>استعلام کیس / استعلام,استعلام کیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024539/استعلام-کشمش'>استعلام کشمش  / استعلام , استعلام کشمش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024540/استعلام-یخچال-۹-فوت'>استعلام یخچال ۹ فوت  / استعلام ,استعلام یخچال ۹ فوت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024541/استعلام-کوله-پشتی-پرزنتی--'>استعلام کوله پشتی پرزنتی... / استعلام, استعلام کوله پشتی پرزنتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024542/استعلام-بهسازی-چشمه-های-عشایری'>استعلام بهسازی چشمه های عشایری  / استعلام ,استعلام بهسازی چشمه های عشایری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024543/استعلام-بذر-جو-رقم-نصرت-3-تن-کود-اوره--'>استعلام بذر جو رقم نصرت 3 تن کود اوره... / استعلام, استعلام بذر جو رقم نصرت 3 تن کود اوره...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024544/استعلام-ساخت-و-نصب-سایبان-در-پست-فوق'>استعلام ساخت و نصب سایبان در پست فوق / استعلام، استعلام ساخت و نصب سایبان در پست فوق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024546/استعلام-یک-دستگاه-تلویزیون-ال-ای-دی--'>استعلام یک دستگاه تلویزیون ال ای دی ... / استعلام,استعلام یک دستگاه تلویزیون ال ای دی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024547/استعلام​-خرید-یک-دستگاه-سینک-سوئیچ-زیمنس'>استعلام​ خرید یک دستگاه سینک سوئیچ زیمنس / استعلام,استعلام ​خرید یک دستگاه سینک سوئیچ زیمنس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024548/استعلام-مخزن-آماده-۵۰۰-مترمکعبی'>استعلام مخزن آماده ۵۰۰ مترمکعبی  / استعلام ,استعلام مخزن آماده ۵۰۰ مترمکعبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024549/استعلام-پرتابل'>استعلام پرتابل / استعلام، استعلام پرتابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024550/استعلام-کرایه-وسایل-نقلیه-موتوری'>استعلام کرایه وسایل نقلیه موتوری / استعلام, استعلام کرایه وسایل نقلیه موتوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024551/استعلام-اجرای-دیوار-بلوکی-محوطه'>استعلام اجرای دیوار بلوکی محوطه  / استعلام ,استعلام اجرای دیوار بلوکی محوطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024553/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت-سرد'>استعلام کولر گازی اسپیلت سرد / استعلام ,استعلام کولر گازی اسپیلت سرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024554/استعلام-تلویزیون-40-اینچ'>استعلام تلویزیون 40 اینچ / استعلام ,استعلام تلویزیون 40 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024555/استعلام-کانکس'>استعلام کانکس / استعلام, استعلام کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024556/استعلام-سیستم-کامپیوتر'>استعلام سیستم کامپیوتر / استعلام, استعلام سیستم کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024557/استعلام-بهسازی-چشمه-های-عشایری'>استعلام بهسازی چشمه های عشایری  / استعلام ,استعلام بهسازی چشمه های عشایری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024558/استعلام-ساخت-اتاق-دیزل-ژنراتور'>استعلام ساخت اتاق دیزل ژنراتور  / استعلام ,استعلام ساخت اتاق دیزل ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024559/استعلام-خرید-اکو--باند--میکروفن'>استعلام خرید اکو ، باند ، میکروفن  / استعلام, استعلام خرید اکو ، باند ، میکروفن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024560/استعلام-تجهیزات-و-وسایل'>استعلام تجهیزات و وسایل / استعلام, استعلام تجهیزات و وسایل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024561/استعلام-اجرای-دیوار-بلوکی-محوطه-تصفیه'>استعلام اجرای دیوار بلوکی محوطه تصفیه  / استعلام ,استعلام اجرای دیوار بلوکی محوطه تصفیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024563/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری / استعلام، استعلام کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024564/استعلام-چهار-دستگاه-رایانه-همراه'>استعلام  چهار دستگاه رایانه همراه  / استعلام, استعلام چهار دستگاه رایانه همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024565/استعلام-مرغ-منجمد-ایرانی'>استعلام مرغ منجمد ایرانی / استعلام , استعلام مرغ منجمد ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024566/استعلام-نوشت-افزار-اداری'>استعلام نوشت افزار اداری / استعلام,استعلام نوشت افزار اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024567/استعلام-تابلو-تله-متری'>استعلام تابلو تله متری  / استعلام, استعلام تابلو تله متری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024568/استعلام-خرید-اقلام-مورد-نیاز-احداث-پست'>استعلام خرید اقلام مورد نیاز احداث پست  / استعلام ,استعلام خرید اقلام مورد نیاز احداث پست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024569/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته  / استعلام ,استعلام دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024570/استعلام-کارتریج-مدل-2850'>استعلام کارتریج مدل 2850  / استعلام,استعلام کارتریج مدل 2850 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024571/استعلام-فعالیتهای-متفرقه-ساختمانی'>استعلام فعالیتهای متفرقه ساختمانی  / استعلام,استعلام فعالیتهای متفرقه ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024572/استعلام-تهیه-نقشه-رفع-تداخلات'>استعلام تهیه نقشه رفع تداخلات  / استعلام ,استعلام تهیه نقشه رفع تداخلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024573/استعلام-پمپ-سیار-شیمیایی'>استعلام  پمپ سیار شیمیایی  / استعلام, استعلام  پمپ سیار شیمیایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024574/استعلام-تلویزیون-55-اینچ'>استعلام تلویزیون 55 اینچ / استعلام ,استعلام تلویزیون 55 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024575/استعلام-آنتی-سرم-p1-آزمایشگاهی-ویال-10'>استعلام آنتی سرم p1 آزمایشگاهی ویال 10 / استعلام, استعلام آنتی سرم p1 آزمایشگاهی ویال 10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024576/استعلام-اجرای-مرمت-پل-قره-سیلاب'>استعلام اجرای مرمت پل قره سیلاب / استعلام, استعلام اجرای مرمت پل قره سیلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024577/استعلام-لوگوی-بیمه'>استعلام لوگوی بیمه / استعلام , استعلام لوگوی بیمه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024578/استعلام-نوار-کاست-مارک-اچ-پی'>استعلام نوار کاست مارک اچ پی  / استعلام , استعلام نوار کاست مارک اچ پی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024580/استعلام-ملزومات-پزشکی'>استعلام ملزومات پزشکی / استعلام, استعلام ملزومات پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024581/استعلام-دارو-پزشکی-و-سلامتی--'>استعلام دارو، پزشکی و سلامتی ... / استعلام,استعلام دارو، پزشکی و سلامتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024582/استعلام-2-عدد-اسپیلت-مدل-ال-جی-سرد-و-گرم'>استعلام 2 عدد اسپیلت مدل ال جی سرد و گرم / استعلام, استعلام 2 عدد اسپیلت مدل ال جی سرد و گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024583/استعلام-لوازم-آبدارخانه-و-پذیرایی'>استعلام لوازم آبدارخانه و پذیرایی  / استعلام ,استعلام لوازم آبدارخانه و پذیرایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024584/استعلام-وایتبرد-ملامینه'>استعلام وایتبرد ملامینه / استعلام , استعلام وایتبرد ملامینه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024586/استعلام-آنتی-سرم-ANTI-P1-آزمایشگاهی'>استعلام آنتی سرم ANTI-P1 آزمایشگاهی / استعلام , استعلام آنتی سرم ANTI-P1 آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024587/استعلام-تعمیرات-اساسی-پل-هفت'>استعلام تعمیرات اساسی پل هفت / استعلام , استعلام تعمیرات اساسی پل هفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024588/استعلام-​سیستم-رایانه'>استعلام ​سیستم رایانه / استعلام, استعلام ​سیستم رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024589/استعلام-ایر-درایر-اطلس-کوپکو'>استعلام ایر درایر اطلس کوپکو  / استعلام,استعلام ایر درایر اطلس کوپکو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024590/استعلام-خرید-انواع-رله-و-تست-پلاک'>استعلام خرید انواع رله و تست پلاک  / استعلام,استعلام خرید انواع رله و تست پلاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024592/مناقصه-تکمیل-بخشی-از-تاسیسات-فاضلاب--'>مناقصه تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب ... / مناقصه ,مناقصه تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024593/استعلام-​ماشین-دوخت-بزرگ'>استعلام ​ماشین دوخت بزرگ  / استعلام ,استعلام ​ماشین دوخت بزرگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024594/استعلام-سیستم-کامپیوتر-همراه-با-چاپگر'>استعلام سیستم کامپیوتر همراه با چاپگر  / استعلام ,استعلام سیستم کامپیوتر همراه با چاپگر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024595/استعلام-رایانه-پرینتر-و-اسکنر'>استعلام رایانه، پرینتر و اسکنر  / استعلام, استعلام رایانه، پرینتر و اسکنر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024596/استعلام-لپ-تاپ'>استعلام لپ تاپ / استعلام، استعلام لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024597/استعلام-چاپ-بارنامه-خروج-محصول--'>استعلام چاپ بارنامه خروج محصول... / استعلام, استعلام چاپ بارنامه خروج محصول...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024598/استعلام-​جرثقیل-سقفی-تک-پل-5-تن-با-قطعات-یدکی-دو-ساله'>استعلام ​جرثقیل سقفی تک پل 5 تن با قطعات یدکی دو ساله / استعلام ،استعلام ​جرثقیل سقفی تک پل 5 تن با قطعات یدکی دو ساله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024599/مناقصه-نگهداری-و-تعمیر-سیستم-های-هوشمند-حمل-و-نقل--'>مناقصه نگهداری و تعمیر سیستم های هوشمند حمل و نقل... / مناقصه ,مناقصه نگهداری و تعمیر سیستم های هوشمند حمل و نقل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024600/استعلام-کارتریج'>استعلام کارتریج  / استعلام, استعلام کارتریج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024601/استعلام-پیستول-بیهوشی'>استعلام پیستول بیهوشی / استعلام , استعلام پیستول بیهوشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024602/استعلام-کنترل-ولو--'>استعلام کنترل ولو... / استعلام , استعلام کنترل ولو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024605/استعلام-آزمایش-روانگرایی-و-مکانیک-خاک'>استعلام آزمایش روانگرایی و مکانیک خاک  / استعلام ، استعلام آزمایش روانگرایی و مکانیک خاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024606/استعلام-لوله-فولادی-ساده-و-مشبک'>استعلام لوله فولادی ساده و مشبک / استعلام, استعلام لوله فولادی ساده و مشبک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024607/مناقصه-اجرای-عملیات-عمرانی-نصب-و-راه-اندازی-دوربین-و-خرید-انواع-دریچه---'>مناقصه اجرای عملیات عمرانی نصب و راه اندازی دوربین و خرید انواع دریچه .... / مناقصه, مناقصه اجرای عملیات عمرانی نصب و راه اندازی دوربین و خرید انواع دریچه ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024608/استعلام-مواد-افزودنی-به-آب--'>استعلام مواد افزودنی به آب ... / استعلام , استعلام مواد افزودنی به آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024609/استعلام-باطری-اسیدی--'>استعلام باطری اسیدی ... / استعلام,استعلام باطری اسیدی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024610/استعلام-حلوا-شکری'>استعلام حلوا شکری  / استعلام ,استعلام حلوا شکری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024612/استعلام-تجهیزات-آی-تی'>استعلام تجهیزات آی تی  / استعلام , استعلام تجهیزات آی تی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023713/مزایده-ماترک-شامل-واحد-مسکونی-زمین-زراعی-دیمی'>مزایده ماترک شامل واحد مسکونی.زمین زراعی دیمی / مزایده,مزایده ماترک شامل واحد مسکونی.زمین زراعی دیمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023714/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-1500متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 1500متر نوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1500متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023716/مزایده-فروش-تعدادی-از-زمینهای-تجاری-و-مسکونی'>مزایده فروش تعدادی از زمینهای تجاری و مسکونی / مزایده,مزایده فروش تعدادی از زمینهای تجاری و مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023717/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-احداثی-مساحت-167-30متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان احداثی مساحت 167.30متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان احداثی مساحت 167.30متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023718/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-دویست-و-بیست-نه-متر-و-بیست-و-پنج-صدم-دسیمتر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت دویست و بیست نه متر و بیست و پنج صدم دسیمتر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت دویست و بیست نه متر و بیست و پنج صدم دسیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023719/مزایده-قطعه-زمینی-مساحت-218-متر-مرحله-دوم'>مزایده قطعه زمینی مساحت 218 متر مرحله دوم  / مزایده,مزایده قطعه زمینی مساحت 218 متر مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023721/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-951-50متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 951.50متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 951.50متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023722/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-951-50متر-و-5-باب-مغازه-300متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 951.50متر و 5 باب مغازه 300متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 951.50متر و 5 باب مغازه 300متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023725/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-دو-شمار-شش-97-39متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دو شمار شش 97.39متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دو شمار شش 97.39متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023727/مزایده-اجاره-یک-باب-مغازه--نوبت-دوم'>مزایده اجاره یک باب مغازه...نوبت دوم / مزایده عمومی, مزایده اجاره یک باب مغازه...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023728/مزایده-آپارتمان-طبقه-5-مساحت-123-92متر'>مزایده آپارتمان طبقه 5 مساحت 123.92متر / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه 5 مساحت 123.92متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023729/مزایده-ساختمان-نیمه-تمام-مساحت-187-50متر'>مزایده ساختمان نیمه تمام مساحت 187.50متر / مزایده,مزایده ساختمان نیمه تمام مساحت 187.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023730/مزایده-واگذاری-اجاره-پارکینگ--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اجاره پارکینگ...نوبت دوم / مزایده, مزایده واگذاری اجاره پارکینگ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023732/مزایده-یک-دستگاه-فریزر-کمپرس-اسپک-آلمانی-مرحله-دوم'>مزایده یک دستگاه فریزر کمپرس اسپک آلمانی مرحله دوم  / آگهی مزایده , مزایده یک دستگاه فریزر کمپرس اسپک آلمانی مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023733/مزایده-مقدار-2-87-دانگ-مشاع-از-زمین-مساحت-109-60متر'>مزایده مقدار 2.87 دانگ مشاع از زمین مساحت 109.60متر / مزایده,مزایده مقدار 2.87 دانگ مشاع از زمین مساحت 109.60متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023734/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-244-مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 244 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 244 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023735/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-آذرخش-آتی'>مزایده یک دستگاه کامیون آذرخش آتی / آگهی مزایده , مزایده یک دستگاه کامیون آذرخش آتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023736/مزایده-سه-دانگ-و-25-سیر-مشاع-معدل-145-سهم-از-320-سهم-ششدانگ-آب-و-ملک'>مزایده سه دانگ و 25 سیر مشاع معدل 145 سهم از 320 سهم ششدانگ آب و ملک  / مزایده,مزایده سه دانگ و 25 سیر مشاع معدل 145 سهم از 320 سهم ششدانگ آب و ملک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023737/مزایده-اجاره-مغازه'>مزایده اجاره مغازه  / مزایده , مزایده اجاره مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023739/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-قدمت-12-سال'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی قدمت 12 سال / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی قدمت 12 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023741/مزایده-فروش-خودرو-کامیون-ایسوزو-نوبت-دوم'>مزایده فروش خودرو کامیون ایسوزو نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش خودرو کامیون ایسوزو نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023742/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-60-18متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 60.18متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 60.18متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023744/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مطب-مساحت-160-20متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مطب مساحت 160.20متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مطب مساحت 160.20متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023746/مزایده-ششدانگ-دو-باب-آپارتمان-مساحت-16-25-و-116-25متر'>مزایده ششدانگ دو باب آپارتمان مساحت 16.25 و 116.25متر  / مزایده,مزایده ششدانگ دو باب آپارتمان مساحت 16.25 و 116.25متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023747/مزایده-اجاره-مکان-ورزشی'>مزایده اجاره مکان ورزشی / آگهی مزایده عمومی، مزایده اجاره مکان ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023748/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-تجاری-مساحت-52-35متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان تجاری مساحت 52.35متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان تجاری مساحت 52.35متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023750/مزایده-یک-قطعه-360-مترمربع'>مزایده یک قطعه 360 مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه 360 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023752/مزایده-فروش-یک-خط-تلفن-همراه-و-ملک'>مزایده فروش یک خط تلفن همراه و ملک  / مزایده , مزایده فروش یک خط تلفن همراه و ملک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023755/مزایده-فروش-املاک-تجاری-اداری-مسکونی-و-خدماتی-با-تسهیلات-ویژه'>مزایده فروش املاک تجاری اداری مسکونی و خدماتی با تسهیلات ویژه  / مزایده,مزایده فروش املاک تجاری اداری مسکونی و خدماتی با تسهیلات ویژه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023760/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-196-10متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 196.10متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 196.10متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023761/مزایده-جایگاه-توزیع-سوخت-گاز-مرحله-دوم'>مزایده جایگاه توزیع سوخت گاز مرحله دوم  / آگهی مزایده , مزایده جایگاه توزیع سوخت گاز مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023763/مزایده-ملک-سرقفلی-مساحت-عرصه-شانزده-متر'>مزایده ملک سرقفلی مساحت عرصه شانزده متر / مزایده,مزایده ملک سرقفلی مساحت عرصه شانزده متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023768/مزایده-مال-غیرمنقول-شامل-خانه-سرا-و-زمین'>مزایده مال غیرمنقول شامل خانه سرا و زمین / مزایده,مزایده مال غیرمنقول شامل خانه سرا و زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023770/مزایده-تسمه-کولر-صفحه-ساب-برش--'>مزایده تسمه کولر، صفحه ساب برش... / آگهی مزایده, مزایده تسمه کولر، صفحه ساب برش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023773/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-247متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 247متر نوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 247متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023774/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-558-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 558 متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 558 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023776/مزایده-زمین-کشاورزی-نوبت-اول'>مزایده زمین کشاورزی نوبت اول  / مزایده,مزایده زمین کشاورزی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023778/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-و-نگهداری-دو-فقره-جایگاه-عرضه-گاز-CNG'>مزایده واگذاری بهره برداری و نگهداری دو فقره جایگاه عرضه گاز CNG  / مزایده ، مزایده واگذاری بهره برداری و نگهداری دو فقره جایگاه عرضه گاز CNG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023779/مزایده-دستگاه-پرس-اتوماتیک-هیدرولیکی--'>مزایده دستگاه پرس اتوماتیک هیدرولیکی... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده دستگاه پرس اتوماتیک هیدرولیکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023780/مزایده-ملک-مساحت-5-هزار-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 5 هزار متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مساحت 5 هزار متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023781/مزایده-یک-دستگاه-جوش'>مزایده یک دستگاه جوش / مزایده, مزایده یک دستگاه جوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023783/مزایده-یک-واحد-آپارتمان-سه-خوابه-نوبت-اول'>مزایده یک واحد آپارتمان سه خوابه نوبت اول  / مزایده,مزایده یک واحد آپارتمان سه خوابه نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023785/مزایده-فن-کوئل-های-سرمایشی-و-گرمایشی--'>مزایده فن کوئل های سرمایشی و گرمایشی.... / مزایده,مزایده فن کوئل های سرمایشی و گرمایشی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023786/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-2075متر-کاربری-تجاری'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 2075متر کاربری تجاری  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 2075متر کاربری تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023787/مزایده-واگذاری-یکباب-غرفه-تجاری--'>مزایده واگذاری یکباب غرفه تجاری ... / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری یکباب غرفه تجاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023788/مزایده-ساختمان-نه-طبقه-مساحت-کل-4275-88متر'>مزایده ساختمان نه طبقه مساحت کل 4275.88متر  / مزایده,مزایده ساختمان نه طبقه مساحت کل 4275.88متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023792/مزایده-ششدانگ-پلاک-68-759-مساحت-107-05متر'>مزایده ششدانگ پلاک 68/759 مساحت 107.05متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 68/759 مساحت 107.05متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023794/مزایده-فورش-یک-دستگاه-بیل-بکهو-لودر--'>مزایده فورش یک دستگاه بیل بکهو لودر ... / آگهی مزایده , مزایده فورش یک دستگاه بیل بکهو لودر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023795/مزایده-5-دانگ-از-ششدانگ-آپارتمان-73-74متر'>مزایده 5 دانگ از ششدانگ آپارتمان 73.74متر / مزایده,مزایده 5 دانگ از ششدانگ آپارتمان 73.74متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023797/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید-جی-تی-ایکس'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید جی تی ایکس / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو پراید جی تی ایکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023798/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-اول-58-35متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول 58.35متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول 58.35متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023799/مزایده-مقدار-4-88-دانگ-مشاع-از-آپارتمان-128-25متر'>مزایده مقدار 4.88 دانگ مشاع از آپارتمان 128.25متر  / مزایده,مزایده مقدار 4.88 دانگ مشاع از آپارتمان 128.25متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023803/مزایده-فروش-یک-دستگاه-ماشین-بافندگی'>مزایده فروش یک دستگاه ماشین بافندگی  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه ماشین بافندگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023804/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-چهار-78-12متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه چهار 78.12متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه چهار 78.12متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023807/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-همکف-74-72متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه همکف 74.72متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه همکف 74.72متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023808/مزایده-واگذاری-موقت-غرفه--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری موقت غرفه - نوبت دوم / آگهی مزایده، مزایده واگذاری موقت غرفه - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023815/مزایده-فروش-دو-رشته-خط-موبایل'>مزایده فروش دو رشته خط موبایل / مزایده , مزایده فروش دو رشته خط موبایل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023820/مزایده-اجاره-غرفه-و-پارکینگ--نوبت-دوم'>مزایده اجاره غرفه و پارکینگ - نوبت دوم / آگهی مزایده، مزایده اجاره غرفه و پارکینگ - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023821/مزایده-ششدانگ-پلاک-مساحت-91-84مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک مساحت 91.84مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک مساحت 91.84مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023823/مزایده-منزل-مسکونی-ویلایی-دو-طبقه-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی ویلایی دو طبقه نوبت اول  / مزایده,مزایده منزل مسکونی ویلایی دو طبقه نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023826/مزایده-فروش-غذاساز-و---نوبت-دوم'>مزایده فروش غذاساز و ... نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش غذاساز و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023827/مزایده-پلاک-ثبتی-4401-اصلی-بخش-یک-قم'>مزایده پلاک ثبتی 4401 اصلی بخش یک قم  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 4401 اصلی بخش یک قم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023832/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-فرعی-5824-از-11-و-19-اصلی-بخش-سه'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی فرعی 5824 از 11 و 19 اصلی بخش سه / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی فرعی 5824 از 11 و 19 اصلی بخش سه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023837/مزایده-ششدانگ-پلاک-مساحت-479-70مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک مساحت 479.70مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک مساحت 479.70مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023841/مزایده-پلاک-ثبتی-2753-فرعی-از-84-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 2753 فرعی از 84 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 2753 فرعی از 84 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023842/مزایده-امور-بوفه--سلف-سرویس-و-آشپزی-مرحله-دوم'>مزایده  امور بوفه - سلف سرویس و آشپزی مرحله دوم  / آگهی مزایده , مزایده  امور بوفه - سلف سرویس و آشپزی  مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023844/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-مغازه-مساحت-17-56متر'>مزایده سه دانگ مشاع از  مغازه مساحت 17.56متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از  مغازه مساحت 17.56متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023845/مزایده-فروش-یک-دستگاه-سواری-مزدا-323'>مزایده فروش یک دستگاه سواری مزدا 323 / مزایده عمومی, مزایده فروش یک دستگاه سواری مزدا 323</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023846/مزایده-فروش-30-هزار-تن-سنگ-آهک-دانه-بندی-شده-96-10-23'>مزایده  فروش 30 هزار تن سنگ آهک دانه بندی شده 96.10.23 / آگهی مزایده, مزایده  فروش 30 هزار تن سنگ آهک دانه بندی شده  96.10.23</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023848/مزایده-یک-قطعه-زمین-بایر-مساحت-360-متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین بایر مساحت 360 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بایر مساحت 360 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023849/اگهی-مزایده-عمومی-اجاره-بوفه-دانشجویی'>اگهی مزایده عمومی اجاره  بوفه دانشجویی / آگهی مزایده ,مزایده اجاره  بوفه دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023853/مزایده-پلاک-ثبتی-589-سنگ-اصلی-هشت-بخش-بیست-و-هشت-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی 589 سنگ اصلی هشت بخش بیست و هشت نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 589 سنگ اصلی هشت بخش بیست و هشت نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023854/مزایده-اجاره-یک-واحد-مجزا-به-مساحت-124-مربع-و-چند-دفتر-اداری'>مزایده اجاره یک واحد مجزا به مساحت 124 مربع و چند دفتر اداری / مزایده اجاره یک واحد مجزا به مساحت 124 مربع و چند دفتر اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023857/مزایده-فروش-تعداد-15-مورد-ملک-مازاد'>مزایده فروش تعداد 15 مورد ملک مازاد  / مزایده,مزایده فروش تعداد 15 مورد ملک مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023859/مزایده-فروش-ساختمان-تجاری-اداری-زیربنای-21000متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش ساختمان تجاری اداری زیربنای 21000متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش ساختمان تجاری اداری زیربنای 21000متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023860/مزایده-فروش-سی-تی-اسکن-قدیمی-و-مستعمل-بیمارستان'>مزایده فروش سی تی اسکن قدیمی و مستعمل بیمارستان / آگهی مزایده عمومی، مزایده فروش سی تی اسکن قدیمی و مستعمل بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023862/مزایده-اجاره-تابلوهای-تبلیغاتی'>مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی / آگهی مزایده , مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023863/مزایده-شلوار--'>مزایده شلوار... / مزایده, مزایده شلوار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023865/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-132مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 132مترمربع  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 132مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023870/مزایده-اجاره-تعدادی-غرف-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده اجاره تعدادی غرف تجاری نوبت دوم  / اگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره تعدادی غرف تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023872/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-135-3متر-قطعه-نه'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 135.3متر قطعه نه / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 135.3متر قطعه نه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023875/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-160-24متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 160.24متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 160.24متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023876/مزایده-دستگاه-آسیاب-مخصوص-تولید-ورق-لاستیکی'>مزایده دستگاه آسیاب مخصوص تولید ورق لاستیکی / آگهی مزایده، مزایده دستگاه آسیاب مخصوص تولید ورق لاستیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023877/مزایده-فروش-کارخانه-بتن'>مزایده فروش کارخانه بتن / مزایده فروش کارخانه بتن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023879/مزایده-فرش-میز-ناهارخوری-یخچال--96-10-23'>مزایده فرش، میز ناهارخوری، یخچال...96.10.23 / آگهی مزایده و فروش اموال منقول، مزایده فرش، میز ناهارخوری، یخچال...96.10.23</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023880/مزایده-یک-واحد-خدماتی-مساحت-56-37متر-نوبت-اول'>مزایده یک واحد خدماتی مساحت 56.37متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک واحد خدماتی مساحت 56.37متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023882/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-صد-و-بیست-متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت صد و بیست متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت صد و بیست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023884/مزایده-نبش-6-متری-سایز-8'>مزایده نبش 6 متری سایز  8  / آگهی مزایده ، مزایده نبش 6 متری سایز  8 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023889/مزایده-ششدانگ-مشاع-زمین-مساحت-256-20متر'>مزایده ششدانگ مشاع زمین مساحت 256.20متر  / مزایده,مزایده ششدانگ مشاع زمین مساحت 256.20متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023892/مزایده-یک-عدد-النگو-نیم-ست--'>مزایده یک عدد النگو، نیم ست ... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده  یک عدد النگو، نیم ست ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023894/مزایده-آپارتمان-دو-خوابه-نوبت-دوم'>مزایده آپارتمان دو خوابه نوبت دوم / مزایده,مزایده آپارتمان دو خوابه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023897/مزایده-دو-دستگاه-آپارتمان-و-سه-باب-مغازه'>مزایده دو دستگاه آپارتمان و سه باب مغازه / مزایده,مزایده دو دستگاه آپارتمان و سه باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023899/مزایده-تعدادی-از-اقلام-مازاد'>مزایده  تعدادی از اقلام مازاد   / مزایده  تعدادی از اقلام مازاد  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023901/مزایده-فروش-آهن-آلات-ضایعاتی'>مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی  / آگهی مزایده , مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023902/مزایده-ششدانگ-خانه-ویلایی-مساحت-305-متر'>مزایده ششدانگ خانه ویلایی مساحت 305 متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه ویلایی مساحت 305 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023903/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-104713-35متر-نوبت-چهارم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 104713.35متر نوبت چهارم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 104713.35متر نوبت چهارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023906/مزایده-بهره-برداری-تعدادی-از-غرف'>مزایده بهره برداری تعدادی از غرف / مزایده عمومی, مزایده بهره برداری تعدادی از غرف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023907/مزایده-سواری-سیستم-رنو'>مزایده سواری سیستم رنو / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده سواری سیستم رنو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023912/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-سه-اردبیل-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش سه اردبیل نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش سه اردبیل نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023914/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-مشاعی-منزل-مسکونی-257-88متر'>مزایده سه دانگ از ششدانگ مشاعی منزل مسکونی 257.88متر / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ مشاعی منزل مسکونی 257.88متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023917/مزایده-ششدانگ-پلاک-5-15581-مساحت-81-03متر'>مزایده ششدانگ پلاک 5/15581 مساحت 81.03متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 5/15581 مساحت 81.03متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023922/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-165-94متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 165.94متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 165.94متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023924/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-ششم-94-39متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه ششم 94.39متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه ششم 94.39متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023925/مزایده-فروش-تعداد-4-قطعه-از-زمینهای-تجاری-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 4 قطعه از زمینهای تجاری تجدید نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تعداد 4 قطعه از زمینهای تجاری تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023926/مزایده-عرصه-ملک-1884-5-مترمربع-و-تاسیسات-و-امکانات-نیروی-رسانی'>مزایده عرصه ملک 1884.5 مترمربع و تاسیسات و امکانات نیروی رسانی / مزایده عرصه ملک 1884.5 مترمربع و تاسیسات و امکانات نیروی رسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023927/آگهی-مزایده-خودرو'>آگهی مزایده خودرو  / مزایده, آگهی مزایده خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023928/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-2153-40متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 2153.40متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 2153.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023930/مزایده-اقلام-نو-مازاد'>مزایده اقلام نو مازاد  / اگهی مزایده عمومی,مزایده اقلام نو مازاد  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023932/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-66-26-54'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 66/26/54 / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 66/26/54</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023933/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-پارس-مدل-1391'>مزایده یک دستگاه سواری پژو پارس مدل 1391 / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری پژو پارس مدل 1391</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023938/مزایده-یک-دستگاه-کامیونت-زباله-کش'>مزایده یک دستگاه کامیونت زباله کش / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه کامیونت زباله کش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023939/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-81-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 81 متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 81 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023940/مزایده-تعدادی-غرفه--'>مزایده تعدادی غرفه ... / مزایده ,مزایده تعدادی غرفه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023944/مزایده-آپارتمان-مساحت-یکصد-و-چهل-و-پنج-متر-دو-صدمت-مترمربع'>مزایده آپارتمان مساحت یکصد و چهل و پنج متر دو صدمت مترمربع  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت یکصد و چهل و پنج متر دو صدمت مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023945/مزایده-دو-تخته-فرش-دستبافت'>مزایده دو تخته فرش دستبافت / مزایده, مزایده دو تخته فرش دستبافت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023946/مزایده-واگذاری-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-286مترمربع'>مزایده واگذاری قطعه زمین مسکونی مساحت 286مترمربع  / مزایده,مزایده واگذاری قطعه زمین مسکونی مساحت 286مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023948/مزایده-تعداد-48-دستگاه-بافندگی-مازاد'>مزایده تعداد 48 دستگاه بافندگی مازاد  / آگهی مزایده , مزایده تعداد 48 دستگاه بافندگی مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023949/اصلاحیه-مزایده-عمومی-فروش-املاک'>اصلاحیه مزایده عمومی فروش املاک  / اصلاحیه مزایده,مزایده عمومی فروش املاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023950/مزایده-فرش'>مزایده فرش / مزایده, مزایده فرش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023951/مزایده-فروش-پیچ--مهره-و--'>مزایده فروش پیچ ، مهره و ... / مزایده , مزایده فروش پیچ ، مهره و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023952/مزایده-عمارت-مسکونی-نوبت-اول'>مزایده عمارت مسکونی نوبت اول  / مزایده,مزایده عمارت مسکونی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023954/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید-صبا-مدل-87'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید صبا مدل 87 / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه خودرو پراید صبا مدل 87</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023955/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-با-مساحت-66-89-مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین با مساحت 66/89 مترمربع نوبت دوم   / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین با مساحت 66/89 مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023956/مزایده-شلوار-کاپشن-تک-کت--'>مزایده شلوار، کاپشن، تک کت... / مزایده, مزایده شلوار، کاپشن، تک کت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023959/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-674-مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 674 مترمربع نوبت دوم / مزایده،مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 674 مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023961/مزایده-یک-دستگاه-کوره-هوای-گرم-گازی-بدون-کانال'>مزایده یک دستگاه کوره هوای گرم گازی بدون کانال / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه کوره هوای گرم گازی بدون کانال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023964/مزایده-واگذاری-اهن-آلات-و-استنلیس-استیل'>مزایده واگذاری  اهن آلات و استنلیس استیل / مزایده,مزایده واگذاری  اهن آلات و استنلیس استیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023966/مزایده-فروش-جوانه-پرواری-تلیسه-آبستن---'>مزایده  فروش جوانه پرواری، تلیسه آبستن  ... / مزایده,مزایده  فروش جوانه پرواری، تلیسه آبستن  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023967/مزایده-ساختمان-مساحت-عرصه-287-متر-قدمت-بالای-15-سال'>مزایده ساختمان مساحت عرصه 287 متر قدمت بالای 15 سال  / مزایده،مزایده ساختمان مساحت عرصه 287 متر قدمت بالای 15 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023968/مزایده-دستگاه-خودپرداز-دوربین-دزدگیر--'>مزایده دستگاه خودپرداز، دوربین، دزدگیر... / مزایده, مزایده دستگاه خودپرداز، دوربین، دزدگیر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023969/مزایده-انواع-قالب-پیچ-و-مهره'>مزایده انواع قالب پیچ و مهره  / آگهی مزایده اموال منقول و غیرمنقول,مزایده انواع قالب پیچ و مهره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023972/مزایده-فروش-ملک-مساحت-عرصه-4507مترمربع-نوبت-سوم'>مزایده فروش ملک مساحت عرصه 4507مترمربع نوبت سوم / مزایده فروش ملک مساحت عرصه 4507مترمربع نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023973/مزایده-اجاره-یک-باب-مغازه-تجاری--'>مزایده اجاره یک باب مغازه تجاری ... / مزایده,مزایده اجاره یک باب مغازه تجاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023975/ابطال-مزایده-فروش-مجتمع-مسکونی-40-واحدی'>ابطال مزایده فروش مجتمع مسکونی 40 واحدی / ابطال مزایده,مزایده فروش مجتمع مسکونی 40 واحدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023976/مزایده-خانه-مساحت-459مترمربع-بخش-شانزده'>مزایده خانه مساحت 459مترمربع بخش شانزده / مزایده خانه مساحت 459مترمربع بخش شانزده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023977/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-سه-ساله-غرفه--'>مزایده واگذاری بهره برداری سه ساله غرفه ... / مزایده ، مزایده واگذاری بهره برداری سه ساله غرفه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023979/مزایده-اجاره-کارت-پارک-و-تبلیغات-شهری-'>مزایده اجاره کارت پارک و تبلیغات شهری.. / مزایده اجاره کارت پارک و تبلیغات شهری..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023980/مزایده-واگذاری-یک-واحد-مسکونی-مساحت-183-متر'>مزایده واگذاری یک واحد مسکونی مساحت 183 متر / مزایده ,مزایده واگذاری یک واحد مسکونی مساحت 183 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023981/مزایده-واگذاری-تبلیغات-محیطی--'>مزایده واگذاری تبلیغات محیطی ... / مزایده, مزایده واگذاری تبلیغات محیطی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023982/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-طبقه-سه-مساحت-243-38متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه سه مساحت 243.38متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه سه مساحت 243.38متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023984/مزایده-فروش-لوازم-اداری'>مزایده فروش لوازم اداری  / مزایده ، مزایده فروش لوازم اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023986/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-1050متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 1050متر / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 1050متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023988/مزایده-فروش-برخی-اقلام-الکترونیکی-ضایعاتی'>مزایده فروش برخی اقلام الکترونیکی ضایعاتی / مزایده ، مزایده فروش برخی اقلام الکترونیکی ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023989/مزایده-فروش-واحدهای-تجاری-با-شرایط-ویژه'>مزایده فروش واحدهای تجاری با شرایط ویژه  / مزایده ,مزایده فروش واحدهای تجاری با شرایط ویژه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023990/مزایده-فروش-تقریبی-30-تن-ضایعات-آهن--نوبت-دوم'>مزایده فروش تقریبی 30 تن ضایعات آهن - نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تقریبی 30 تن ضایعات آهن - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023993/مزایده-فروش-املاک-مازاد-با-شرایط-نقد-و-اقساط'>مزایده فروش املاک مازاد با شرایط نقد و اقساط / مزایده ,مزایده فروش املاک مازاد با شرایط نقد و اقساط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023994/مزایده-فروش-لوازم-مستعمل-اداری-و--'>مزایده فروش لوازم مستعمل اداری و ... / مزایده ، مزایده فروش لوازم مستعمل اداری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023995/مزایده-اجاره-تعدادی-از-اماکن-(کیوسک--عرصه--مغازه-و--)-استیجاری'>مزایده اجاره تعدادی از اماکن (کیوسک ، عرصه ، مغازه و ...) استیجاری / آگهی مزایده عمومی ، مزایده اجاره تعدادی از اماکن (کیوسک ، عرصه ، مغازه و ...) استیجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023997/مزایده-فروش-800-تن-استن--نوبت-دوم'>مزایده فروش  800 تن استن... نوبت دوم / مزایده ,مزایده فروش  800 تن استن... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024002/مزایده-دو-باب-آپارتمان-مساحت-247-45-و-198-11-متر'>مزایده دو باب آپارتمان مساحت 247.45 و 198.11 متر / مزایده ,مزایده دو باب آپارتمان مساحت 247.45 و 198.11 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024003/تجدید-مزایده-اجاره-جایگاه-عرضه-گاز-طبیعی-CNG'>تجدید مزایده اجاره جایگاه عرضه گاز طبیعی CNG  / مزایده,تجدید مزایده اجاره جایگاه عرضه گاز طبیعی CNG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024005/مزایده-یک-باب-انباری-و-منزل-مسکونی-1146-55متر'>مزایده یک باب انباری و منزل مسکونی 1146.55متر / مزایده ,مزایده یک باب انباری و منزل مسکونی 1146.55متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024006/مزایده-فروش-تعداد-22-دستگاه-انواع-خودروی-فرسوده-اوراقی'>مزایده فروش تعداد 22 دستگاه انواع خودروی فرسوده اوراقی / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد 22 دستگاه انواع خودروی فرسوده اوراقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024009/مزایده-یک-دستگاه-تلویزیون-43-اینچ'>مزایده یک دستگاه تلویزیون 43 اینچ  / مزایده یک دستگاه تلویزیون 43 اینچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024010/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-538متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 538متر / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 538متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024013/مزایده-پلاکهای-ثبتی-اموال-غیرمنقول-اسناد-رهنی'>مزایده پلاکهای ثبتی اموال غیرمنقول اسناد رهنی / مزایده ,مزایده پلاکهای ثبتی اموال غیرمنقول اسناد رهنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024015/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بر-نیاز-نقد-و-اقساط'>مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز نقد و اقساط  / مزایده ,مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024020/مزایده-منزل-مسکونی-بخش-دو-گناباد-مرحله-دوم'>مزایده منزل مسکونی بخش دو گناباد مرحله دوم  / مزایده ,مزایده منزل مسکونی بخش دو گناباد مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024023/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-64-91متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 64.91متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 64.91متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024024/مزایده-تمامت-ششدانگ-خانه-مساحت-147-30متر'>مزایده تمامت ششدانگ خانه مساحت 147.30متر / مزایده ,مزایده تمامت ششدانگ خانه مساحت 147.30متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024025/مزایده-کانکس-خدمات-مداحان-و-تشریفات'>مزایده کانکس خدمات مداحان و تشریفات / مزایده کانکس خدمات مداحان و تشریفات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024027/مزایده-ملک-به-مساحت-199-مترمربع--یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو'>مزایده ملک به مساحت 199 مترمربع ، یک دستگاه خودروی سواری پژو / مزایده ,مزایده ملک به مساحت 199 مترمربع ، یک دستگاه خودروی سواری پژو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024028/مزایده-4-37-دانگ-مشاع-از-اپارتمان-مسکونی-183-45متر'>مزایده 4.37 دانگ مشاع از اپارتمان مسکونی 183.45متر / مزایده ,مزایده 4.37 دانگ مشاع از اپارتمان مسکونی 183.45متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024030/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-16870متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 16870متر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت 16870متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024031/مزایده-تعداد-30-راس-دام-سنگین-حذفی--'>مزایده تعداد 30 راس دام سنگین حذفی... / آگهی مزایده، مزایده تعداد 30 راس دام سنگین حذفی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024032/مزایده-فروش-انواع-کاغذ-و-کارتن-و--'>مزایده فروش انواع کاغذ و کارتن و ... / مزایده ، مزایده فروش انواع کاغذ و کارتن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024033/مزایده-عرضه-زمین-ورزشی-مساحت-12515-05متر'>مزایده عرضه زمین ورزشی مساحت 12515.05متر  / مزایده ,مزایده عرضه زمین ورزشی مساحت 12515.05متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024036/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-استخر-سرپوشیده-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری بهره برداری از استخر سرپوشیده نوبت دوم  / مزایده ,مزایده واگذاری بهره برداری از استخر سرپوشیده نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024037/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-تصافی-سمند'>مزایده یک دستگاه خودرو تصافی سمند / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودرو تصافی سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024038/مزایده-سرقفلی-مغازه-اموال-غیرمنقول-نوبت-اول'>مزایده سرقفلی مغازه اموال غیرمنقول نوبت اول  / مزایده ,مزایده سرقفلی مغازه اموال غیرمنقول نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024040/مزایده-اجاره-پارکینگ-عمومی-96-10-21'>مزایده اجاره پارکینگ عمومی 96.10.21  / مزایده عمومی, مزایده اجاره پارکینگ عمومی  96.10.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024042/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-آزرا'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو آزرا  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودرو آزرا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024043/مزایده-فروش-ساختمان-اداری-قدیم'>مزایده فروش ساختمان اداری قدیم / مزایده ,مزایده فروش ساختمان اداری قدیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024044/مزایده-اجاره-تالار-پذیرایی--'>مزایده اجاره تالار پذیرایی.... / مزایده, مزایده اجاره تالار پذیرایی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024049/مزایده-فروش-کارخانه-تولید-آجر-ماشینی-(نوبت-دوم)-96-10-21'>مزایده فروش کارخانه تولید آجر ماشینی (نوبت دوم) 96.10.21 / مزایده عمومی, مزایده فروش کارخانه تولید آجر ماشینی (نوبت دوم) 96.10.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024050/مزایده-اجاره-و-فروش-املاک--'>مزایده اجاره و فروش املاک... / مزایده عمومی, مزایده اجاره و فروش املاک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024052/مزایده-فروش-دو-قطعه-لوازم-یدکی-(گیربکس-و-دیفرانسیل-مستعمل)'>مزایده فروش دو قطعه لوازم یدکی (گیربکس و دیفرانسیل مستعمل) / آگهی مزایده , مزایده فروش دو قطعه لوازم یدکی (گیربکس و دیفرانسیل مستعمل)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024053/مزایده-فروش-ماشین-آلات-و-تجهیزات-نساجی'>مزایده فروش ماشین آلات و تجهیزات نساجی  / آگهی مزایده عمومی, مزایده  فروش ماشین آلات و تجهیزات نساجی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024054/مزایده-فروش-مقداری-ضایعات-فلزی--آلومینیوم'>مزایده فروش مقداری ضایعات فلزی ، آلومینیوم / آگهی مزایده , مزایده فروش مقداری ضایعات فلزی ، آلومینیوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024057/مزایده-واگذاری-محل-نصب-کانکس-اغذیه-فروشی'>مزایده واگذاری محل نصب کانکس اغذیه فروشی / مزایده واگذاری محل نصب کانکس اغذیه فروشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024058/اصلاحیه-مزایده-اجاره-املاک'>اصلاحیه مزایده اجاره املاک  / اصلاحیه مزایده , مزایده اجاره املاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024061/مزایده-اجاره-یک-باب-ساختمان-پنج-طبقه'>مزایده اجاره یک باب ساختمان پنج طبقه  / مزایده , مزایده اجاره یک باب ساختمان پنج طبقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024062/مزایده-فروش-قسمتی-از-املاک-مازاد-نقد-اقساط'>مزایده فروش قسمتی از املاک مازاد نقد اقساط  / مزایده ,مزایده فروش قسمتی از املاک مازاد نقد اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024064/مزایده-دو-باب-مغازه-مساحت-70-متر'>مزایده دو باب مغازه مساحت 70 متر / مزایده ,مزایده دو باب مغازه مساحت 70 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024065/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-پنج-اسناد-رهنی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش پنج اسناد رهنی  / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش پنج اسناد رهنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024069/مزایده-فروش-میزان-100-هزار-متریک-تن-کنسانتره-سنگ-آهن--'>مزایده فروش میزان 100 هزار متریک تن کنسانتره سنگ آهن... / آگهی مزایده، مزایده فروش میزان 100 هزار متریک تن کنسانتره سنگ آهن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024070/مزایده-فروش-املاک-و-مستغلات-شهر-جدید-پردیس'>مزایده فروش املاک و مستغلات شهر جدید پردیس / مزایده ,مزایده فروش املاک و مستغلات شهر جدید پردیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024071/مزایده-فروش-یکدستگاه-اتومبیل-پژو-405'>مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل پژو 405 / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024072/مزایده-پلاکهای-ثبتی-560-و-819-فرعی-بخش-سه'>مزایده پلاکهای ثبتی 560 و 819 فرعی بخش سه  / مزایده ,مزایده پلاکهای ثبتی 560 و 819 فرعی بخش سه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024074/مزایده-دستمال-کاغذی-سفید-200-برق---مرحله-دوم'>مزایده دستمال کاغذی سفید 200 برق ... مرحله دوم / مزایده,مزایده دستمال کاغذی سفید 200 برق ... مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024075/مزایده-طلای-18-عیار'>مزایده طلای 18 عیار  / مزایده, مزایده طلای 18 عیار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024076/مزایده-فروش-حدود-20-000-تن-آهک-زبره'>مزایده فروش حدود 20.000 تن آهک زبره / آگهی مزایده،مزایده فروش حدود 20.000 تن آهک زبره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024077/مزایده-فروش-یک-دستگاه-اره-نواری-ستونی'>مزایده فروش یک دستگاه اره نواری ستونی / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه اره نواری ستونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024078/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بر-نیاز-و-تملیکی'>مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز و تملیکی  / مزایده ,مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز و تملیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024079/مزایده-یک-دستگاه-فر--یک-دستگاه-خمیر-گیر'>مزایده یک دستگاه فر ، یک دستگاه خمیر گیر / آگهی مزایده , مزایده یک دستگاه فر ، یک دستگاه خمیر گیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024080/مزایده-فروش-خودرو-سواری-جیلی-امگراند'>مزایده فروش خودرو سواری جیلی امگراند  / مزایده , مزایده فروش خودرو سواری جیلی امگراند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024081/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-143-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 143 متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 143 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024083/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-163-2متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 163.2متر  / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 163.2متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024086/مزایده-سند-مالکیت-آپارتمان-مساحت-58-84متر'>مزایده سند مالکیت آپارتمان مساحت 58.84متر / مزایده ,مزایده سند مالکیت آپارتمان مساحت 58.84متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024089/مزایده-پلاکهای-49-1533-مساحت-180-متر'>مزایده پلاکهای 49/1533 مساحت 180 متر / مزایده ,مزایده پلاکهای 49/1533 مساحت 180 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024091/مزایده-فروش-شش-دستگاه-خودروی-وانت-پاژن'>مزایده فروش شش دستگاه خودروی وانت پاژن / آگهی مزایده ، مزایده فروش شش دستگاه خودروی وانت پاژن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024092/مزایده-تعداد-4330-عدد-حلب--نوبت-دوم'>مزایده تعداد 4330 عدد حلب   نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال غیر منقول  , مزایده تعداد 4330 عدد حلب   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024093/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-28-80متر'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت 28.80متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 28.80متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024094/مزایده-اقلام-مازاد-مستعمل-و-ضایعاتی--'>مزایده اقلام مازاد، مستعمل و ضایعاتی... / آگهی مزایده، مزایده اقلام مازاد، مستعمل و ضایعاتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024095/مزایده300-جفت-کفش-زنانه-مرحله-دوم'>مزایده300 جفت کفش زنانه  مرحله دوم  / مزایده , مزایده300 جفت کفش زنانه مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024097/مزایده-مغازه-مساحت-سی-متر'>مزایده مغازه مساحت سی متر  / مزایده ,مزایده مغازه مساحت سی متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024098/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-22-90مترمربع'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت 22.90مترمربع / مزایده ,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 22.90مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024099/مزایده-مالکیت-و-سرقفلی-مغازه-مساحت-24-متر'>مزایده مالکیت و سرقفلی مغازه مساحت 24 متر  / مزایده ,مزایده مالکیت و سرقفلی مغازه مساحت 24 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024100/مزایده-اجاره-دکه-شماره-4'>مزایده اجاره دکه شماره 4 / آگهی مزایده , مزایده اجاره دکه شماره 4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024101/مزایده-پلاتر-HP500'>مزایده پلاتر HP500 / مزایده ,مزایده پلاتر HP500</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024102/اگهی-فروش-خودرو'>اگهی فروش خودرو  / آگهی فروش ، اگهی فروش خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024103/مزایده-ششدانگ-سرقفلی-مغازه-مساحت-18-60متر'>مزایده ششدانگ سرقفلی مغازه مساحت 18.60متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ سرقفلی مغازه مساحت 18.60متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024105/اگهی-مزایده-کوپ-سنگ'>اگهی مزایده کوپ سنگ  / اگهی مزایده , اگهی مزایده کوپ سنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024106/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بانک-ملی-ایران-شرایط-ویژه-استثنایی-96-10-23'>مزایده فروش املاک مازاد بانک ملی ایران شرایط ویژه استثنایی 96.10.23 / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بانک ملی ایران شرایط ویژه استثنایی 96.10.23</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024107/مزایده-فروش-خودرو-سواری-تیبا-مرحله-دوم-نوبت-اول'>مزایده فروش خودرو سواری تیبا مرحله دوم نوبت اول / آگهی مزایده ، مزایده فروش خودرو سواری تیبا مرحله دوم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024109/مزایده-آهن-آلات-ضایعاتی--'>مزایده آهن آلات ضایعاتی... / آگهی مزایده عمومی، مزایده آهن آلات ضایعاتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024110/مزایده-مغازه-صرافی-مساحت-48-متر-و-آپارتمان-196متر'>مزایده مغازه صرافی مساحت 48 متر و آپارتمان 196متر  / مزایده,مزایده مغازه صرافی مساحت 48 متر و آپارتمان 196متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024111/مزایده-ملک-بخش-نه-تبریز-نوبت-دوم'>مزایده ملک بخش نه تبریز نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک بخش نه تبریز نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024112/مزایده-اجاره-جایگاه-توزیع-گاز-CNG-نوبت-دوم'>مزایده اجاره جایگاه توزیع گاز CNG نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده اجاره جایگاه توزیع گاز CNG نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024114/مزایده-عمومی-واگذاری-اجاره-ساختمان-ها-و-مستحدثات--نوبت-دوم'>مزایده عمومی واگذاری اجاره ساختمان ها و مستحدثات - نوبت دوم / مزایده عمومی, مزایده عمومی واگذاری اجاره ساختمان ها و مستحدثات - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024115/مزایده-ملک-بخش-شش-تبریز-نوبت-دوم'>مزایده ملک بخش شش تبریز نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک بخش شش تبریز نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024116/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-لیفان'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری لیفان  / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه خودرو سواری لیفان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024117/مزایده-درآمد-حاصل-از-دو-دستگاه-باسکول-و-ورودی-کامیون'>مزایده درآمد حاصل از دو دستگاه باسکول و ورودی کامیون / مزایده ، مزایده درآمد حاصل از دو دستگاه باسکول و ورودی کامیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024119/مزایده-فروش-یک-واحد-مسکونی-و-دو-باب-مغازه'>مزایده فروش یک واحد مسکونی و دو باب مغازه  / مزایده,مزایده فروش یک واحد مسکونی و دو باب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024120/اصلاحیه-مزایده-40-54-سهم-مشاع-از-136-سهم-از-2475'>اصلاحیه مزایده 40.54 سهم مشاع از 136 سهم از 2475  / اصلاحیه مزایده,مزایده 40.54 سهم مشاع از 136 سهم از 2475 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024122/مزایده-فروش-چهار-دستگاه-خودرو-نوبت-دوم'>مزایده فروش چهار دستگاه خودرو  نوبت دوم  / آگهی مزایده  , مزایده فروش چهار دستگاه خودرو  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024123/مزایده-منزل-مسکونی-با-عمر-بیش-از-20-سال-مرحله-اول'>مزایده منزل مسکونی با عمر بیش از 20 سال مرحله اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی با عمر بیش از 20 سال مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024124/مزایده-فروش-لوازم-منزل-شامل-فرش-تلویزیون--نوبت-دوم'>مزایده فروش لوازم منزل شامل فرش، تلویزیون... نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش لوازم منزل شامل فرش، تلویزیون... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024128/مزایده-فروش-تعداد-5-فقره-از-املاک-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 5 فقره از املاک نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد 5 فقره از املاک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024132/مزایده-یک-دستگاه-پاسوریزاتور--'>مزایده یک دستگاه پاسوریزاتور ... / مزایده,مزایده یک دستگاه پاسوریزاتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024134/مزایده-واگذاری-به-اجاره-املاک'>مزایده واگذاری به اجاره املاک / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره املاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024135/مزایده-واگذاری-تعدادی-ملک-کاربری-مغازه-زمین-آپارتمان'>مزایده واگذاری تعدادی ملک کاربری مغازه زمین آپارتمان / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی ملک کاربری مغازه زمین آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024138/مزایده-فروش-انواع-کفش-و-دمپائی'>مزایده فروش انواع کفش و دمپائی / مزایده, مزایده فروش انواع کفش و دمپائی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024142/مزایده-تعداد-1600-عدد-سایه-چشم'>مزایده تعداد 1600 عدد سایه چشم / مزایده,مزایده تعداد 1600 عدد سایه چشم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024144/مزایده-قطعه-زمین-مساحت-3263-68مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده قطعه زمین مساحت 3263.68مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده قطعه زمین مساحت 3263.68مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024146/مزایده-25-کوپ-سنگ-مرمریت-گردویی'> مزایده 25 کوپ سنگ مرمریت گردویی  / اگهی مزایده ,  مزایده 25 کوپ سنگ مرمریت گردویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024147/مزایده-زمین-کاربری-باغ-و-باغچه-مساحت-1650متر'>مزایده زمین کاربری باغ و باغچه مساحت 1650متر  / مزایده,مزایده زمین کاربری باغ و باغچه مساحت 1650متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024150/مزایده-ضایعات-آهن'>مزایده ضایعات آهن / مزایده, مزایده ضایعات آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024151/مزایده-6-کوپ-سنگ-مرمریت-طرح-چوب'> مزایده 6 کوپ سنگ مرمریت طرح چوب  / اگهی مزایده ,   مزایده 6 کوپ سنگ مرمریت طرح چوب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024152/مزایده-املاک-شماره-چهارده-منطقه-گیلان'>مزایده املاک شماره چهارده منطقه گیلان  / مزایده,مزایده املاک شماره چهارده منطقه گیلان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024153/مزایده-فروش-تعدادی-میزهای-بیلیارد-(اسنوکر--پیرامید--ایت-بال)-(نوبت-دوم)'>مزایده فروش تعدادی میزهای بیلیارد (اسنوکر ، پیرامید ، ایت بال) (نوبت دوم) / آگهی مزایده , مزایده فروش تعدادی میزهای بیلیارد (اسنوکر ، پیرامید ، ایت بال) (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024154/مزایده-6-کوپ-سنگ-مرمریت-طرح-چوب'> مزایده 6 کوپ سنگ مرمریت طرح چوب  / اگهی مزایده ,   مزایده 6 کوپ سنگ مرمریت طرح چوب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024155/مزایده-سند-مالکیت-سه-دانگ-مشاع-از-زمین-صنعتی-یک-هزار-متر'>مزایده سند مالکیت سه دانگ مشاع از زمین صنعتی یک هزار متر / مزایده,مزایده سند مالکیت سه دانگ مشاع از زمین صنعتی یک هزار متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024156/مزایده-10-کوپ-سنگ-مرمریت-قهوه-ای'> مزایده 10 کوپ سنگ مرمریت قهوه ای  / اگهی مزایده ,   مزایده 10 کوپ سنگ مرمریت قهوه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024158/مزایده-سیم-کارت--'>مزایده سیم کارت... / مزایده, مزایده سیم کارت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024159/مزایده-واگذاری-غرفه---'>مزایده واگذاری غرفه .... / مزایده, مزایده واگذاری غرفه ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024162/مزایده-یک-خط-موبایل'>مزایده یک خط موبایل  / مزایده,مزایده یک خط موبایل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024168/مزایده-فروش-و-واگذاری-30-قطعه-زمین-تفکیکی'>مزایده فروش و واگذاری 30 قطعه زمین تفکیکی  / مزایده,مزایده فروش و واگذاری 30 قطعه زمین تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024169/مزایده-فروش-میلگرد-تیتانیوم-میلگرد-فولادی-تسمه-آلومینیومی--'>مزایده فروش میلگرد تیتانیوم، میلگرد فولادی، تسمه آلومینیومی ... / مزایده فروش میلگرد تیتانیوم، میلگرد فولادی، تسمه آلومینیومی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024170/مزایده-اعیانی-مساحت-45-متر-در-یک-طبقه-همکف-و-مغازه-17-50متر'>مزایده اعیانی مساحت 45 متر در یک طبقه همکف و مغازه 17.50متر / مزایده,مزایده اعیانی مساحت 45 متر در یک طبقه همکف و مغازه 17.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024172/مزایده-واگذاری-قطعه-زمینی-کنار-مجموعه-ورزشی-جهت-راه-اندازی-کانکس-96-10-20-(نوبت-دوم)'>مزایده واگذاری قطعه زمینی کنار مجموعه ورزشی جهت راه اندازی کانکس 96.10.20 (نوبت دوم) / مزایده ,مزایده واگذاری قطعه زمینی کنار مجموعه ورزشی جهت راه اندازی کانکس 96.1.20 (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024174/مزایده-سند-مالکیت-ثبتی-شماره-127-فرعی-بخش-هفت'>مزایده سند مالکیت ثبتی شماره 127 فرعی بخش هفت / مزایده,مزایده سند مالکیت ثبتی شماره 127 فرعی بخش هفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024175/مزایده-عمومی-غرفه-شماره-3-و-4-میدان-میوه-و-تره-بار'>مزایده عمومی غرفه شماره 3 و 4 میدان میوه و تره بار  / آگهی مزایده عمومی, مزایده عمومی غرفه شماره 3 و 4 میدان میوه و تره بار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024176/مزایده-دستگاه-تولید-دستمال-کاغذی-جعبه-ای--نوبت-دوم'>مزایده دستگاه تولید دستمال کاغذی جعبه ای....نوبت دوم  / مزایده,مزایده دستگاه تولید دستمال کاغذی جعبه ای ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024177/تجدید-مزایده-یک-دستگاه-خودروی-دولتی-پژو-سواری'>تجدید مزایده یک دستگاه خودروی دولتی پژو سواری / اگهی مزایده , تجدید مزایده یک دستگاه خودروی دولتی پژو سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024178/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-241متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ ملک مساحت 241متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت 241متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024180/مزایده-فروش-ملک-کاربری-زراعی-عرصه-30-000متر'>مزایده فروش ملک کاربری زراعی عرصه 30.000متر  / مزایده,مزایده فروش ملک کاربری زراعی عرصه 30.000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024182/مزایده-فروش-اموال-اسقاط-و-آهن-آلات-ضایعاتی'>مزایده  فروش اموال اسقاط و آهن آلات ضایعاتی  / آگهی مزایده عمومی ,مزایده  فروش اموال اسقاط و آهن آلات ضایعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024183/مزایده-دستگاه-وردنه-چونه-گیر-و-پهن-کن'>مزایده دستگاه وردنه، چونه گیر و پهن کن  / مزایده, مزایده دستگاه وردنه، چونه گیر و پهن کن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024184/مزایده-یک-شعیر-از-96-شعیر-اراضی-عرصه-5000متر'>مزایده یک شعیر از 96 شعیر اراضی عرصه 5000متر / مزایده,مزایده یک شعیر از 96 شعیر اراضی عرصه 5000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024185/مزایده-ششدانگ-زمین-بایر-231-1متر-مرحله-دوم'>مزایده ششدانگ زمین بایر 231.1متر مرحله دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بایر 231.1متر مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024186/مزایده-تعدادی-از-اماکن--نوبت-سوم'>مزایده تعدادی از اماکن - نوبت سوم  / مزایده,مزایده تعدادی از اماکن نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024188/مزایده-زمین-شالیزاری-مساحت-14606-77متر-و-یک-قطعه-پشته'>مزایده زمین شالیزاری مساحت 14606.77متر و یک قطعه پشته / مزایده,مزایده زمین شالیزاری مساحت 14606.77متر و یک قطعه پشته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024613/استعلام-سرویس-دهی-ماهیانه-2-خودرو'>استعلام سرویس دهی ماهیانه 2 خودرو / استعلام، استعلام ​سرویس دهی ماهیانه 2 خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024614/استعلام-​آب-گرمکن-گازی-دیواری'>استعلام ​آب گرمکن گازی دیواری  / استعلام ,استعلام ​آب گرمکن گازی دیواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024615/مناقصه-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوایی-و-سیستم-های-ACCESS-WLL-و--'>مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی و سیستم های ACCESS, WLL و... / مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی و سیستم های ACCESS, WLL و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024616/استعلام-نگهداری-روشنایی'>استعلام نگهداری روشنایی  / استعلام, استعلام نگهداری روشنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024617/استعلام-ترانسدیوسر-فشار-و-پاورمیتر'>استعلام ترانسدیوسر فشار و پاورمیتر  / استعلام ,استعلام ترانسدیوسر فشار و پاورمیتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024619/استعلام-تامین-نیروی-انسانی'>استعلام تامین نیروی انسانی / استعلام, استعلام تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024620/استعلام-​​لیمو-عمانی'>استعلام ​​لیمو عمانی  / استعلام , استعلام ​​لیمو عمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024622/استعلام-تکمیل-سالن'>استعلام تکمیل سالن  / استعلام ,استعلام تکمیل سالن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024623/استعلام-عملیات-پلاک-کوبی-و-ثبت-مشخصات'>استعلام عملیات پلاک کوبی و ثبت مشخصات / استعلام ,استعلام عملیات پلاک کوبی و ثبت مشخصات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024624/استعلام-فایل-بایگانی-پوشه-آویز-چهار'>استعلام فایل بایگانی پوشه آویز چهار / استعلام , استعلام فایل بایگانی پوشه آویز چهار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024626/استعلام-آنتی-سرم-ANTI-m-آزمایشگاهی'>استعلام آنتی سرم ANTI-m آزمایشگاهی  / استعلام , استعلام آنتی سرم ANTI-m آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024627/استعلام-تی-شرت-ورزشی'>استعلام تی شرت ورزشی  / استعلام ,استعلام تی شرت ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024628/استعلام-گروت-اپوکسی-Mega-crete-EP33-کاتالوگ'>استعلام گروت اپوکسی Mega crete EP33 کاتالوگ  / استعلام , استعلام گروت اپوکسی Mega crete EP33 کاتالوگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024629/استعلام-تهیه-و-اجرای-خط-شبکه-برق-فشار'>استعلام تهیه و اجرای خط شبکه برق فشار / استعلام, استعلام تهیه و اجرای خط شبکه برق فشار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024630/استعلام-چاپ-فرمهای-اداری'>استعلام چاپ فرمهای اداری  / استعلام ،استعلام چاپ فرمهای اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024631/استعلام-بلوز-و-شلوار-ورزشی-گرمکن'>استعلام بلوز و شلوار ورزشی گرمکن / استعلام, استعلام بلوز و شلوار ورزشی گرمکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024632/استعلام-خرید-و-حمل-و-نصب-و-اجرای-چمن'>استعلام خرید و حمل و نصب و اجرای چمن / استعلام ,استعلام خرید و حمل و نصب و اجرای چمن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024633/استعلام-اسلحه-بیهوشی'>استعلام اسلحه بیهوشی / استعلام, استعلام اسلحه بیهوشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024634/استعلام-ماسه-ریز-جهت-سیمان-کاری--'>استعلام ماسه ریز جهت سیمان کاری ... / استعلام,استعلام ماسه ریز جهت سیمان کاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024635/استعلام-​اجرای-سیستم-گرمایش'>استعلام ​اجرای سیستم گرمایش / استعلام, استعلام ​اجرای سیستم گرمایش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024637/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس--'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس... / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی مدارس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024638/استعلام-خرید-150-جلد-کتاب-خیریه'>استعلام خرید 150 جلد کتاب خیریه  / استعلام, استعلام خرید 150 جلد کتاب خیریه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024639/استعلام-خرید-جرثقیل-سقفی-3-تن--'>استعلام خرید جرثقیل سقفی 3 تن ... / استعلام , استعلام خرید جرثقیل سقفی 3 تن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024640/استعلام-کفش-ورزشی'>استعلام کفش ورزشی / استعلام ,استعلام کفش ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024641/استعلام-تکمیل-زمین-چمن-مصنوعی--'>استعلام تکمیل زمین چمن مصنوعی ... / استعلام, استعلام تکمیل زمین چمن مصنوعی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024642/استعلام-عملیات-اجرایی-شبکه-برق-رسانی--'>استعلام عملیات اجرایی شبکه برق رسانی... / استعلام, استعلام عملیات اجرایی شبکه برق رسانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024644/مناقصه-خرید-سیستم-خط-شستشوی-سنگ-گوارتز'>مناقصه خرید سیستم خط شستشوی سنگ گوارتز / مناقصه خرید سیستم خط شستشوی سنگ گوارتز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024645/استعلام-یک-مجموعه-کامل-گنتری'>استعلام یک مجموعه کامل گنتری  / استعلام, استعلام یک مجموعه کامل گنتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024646/استعلام-قند-حبه-کارتن-کیلوگرمی--'>استعلام قند حبه کارتن کیلوگرمی ... / استعلام,استعلام قند حبه کارتن کیلوگرمی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024647/استعلام-کاتریج-اورجینال-پرینتر-لیزری'>استعلام کاتریج اورجینال پرینتر لیزری  / استعلام, استعلام کاتریج اورجینال پرینتر لیزری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024648/استعلام-اجرای-شبکه-ساختار-یافته-بانک'>استعلام اجرای شبکه ساختار یافته بانک / استعلام ,استعلام اجرای شبکه ساختار یافته بانک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024649/استعلام-لباس-پاسیاران-زندان-یاسوج'>استعلام لباس پاسیاران زندان یاسوج / استعلام,استعلام لباس پاسیاران زندان یاسوج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024650/خرید-کاتالیزورموردنیاز--'>خرید کاتالیزورموردنیاز ... / مناقصه, خرید کاتالیزور موردنیاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024651/استعلام-عایق-ایزوگام-سایبان-ساخت-ایران'>استعلام عایق ایزوگام سایبان ساخت ایران / استعلام, استعلام عایق ایزوگام سایبان ساخت ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024652/استعلام-انجام-عملیات-نصب-علائم-و-تجهیز--'>استعلام انجام عملیات نصب علائم و تجهیز... / استعلام, استعلام انجام عملیات نصب علائم و تجهیز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024653/استعلام-بیمه-مسئولیت-بازدیدکنندگان--'>استعلام بیمه مسئولیت بازدیدکنندگان... / استعلام, استعلام بیمه مسئولیت بازدیدکنندگان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024654/استعلام-دستکش-لاتکس-نیترکس'>استعلام دستکش لاتکس نیترکس  / استعلام ,استعلام دستکش لاتکس نیترکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024655/استعلام-​ولو-تقسیم-کننده-گریس'>استعلام ​ولو تقسیم کننده گریس  / استعلام , استعلام ​ولو تقسیم کننده گریس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024657/استعلام-تعمیرات-اساسی-ورزشگاه'>استعلام تعمیرات اساسی ورزشگاه  / استعلام ,استعلام تعمیرات اساسی ورزشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024658/استعلام-سیب-زمینی-درشت-درجه-یک---'>استعلام سیب زمینی درشت درجه یک .... / استعلام,استعلام سیب زمینی درشت درجه یک ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024659/استعلام-سیستم-روانکاری-سیم-بکسل--'>استعلام سیستم روانکاری سیم بکسل ... / استعلام، استعلام سیستم روانکاری سیم بکسل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024660/استعلام-تعمیرات-اماکن-ورزشی'>استعلام تعمیرات اماکن ورزشی  / استعلام، استعلام تعمیرات اماکن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024661/استعلام-چاپگر-برچسب-اموال'>استعلام چاپگر برچسب اموال / استعلام , استعلام چاپگر برچسب اموال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024662/استعلام-محلول-سیتواستریل-51-درصد'>استعلام محلول سیتواستریل 51 درصد / استعلام, استعلام محلول سیتواستریل 51 درصد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024663/استعلام-آنتی-سرم-m-آزمایشگاهی'>استعلام آنتی سرم m آزمایشگاهی  / استعلام, استعلام آنتی سرم m آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024664/استعلام-خرید-تجهیزات-و-نصب-لینک-رادیو'>استعلام خرید تجهیزات و نصب لینک رادیو  / استعلام ,استعلام خرید تجهیزات و نصب لینک رادیو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024665/استعلام-یک-سیستم-کامپیوتر'>استعلام یک سیستم کامپیوتر  / استعلام,استعلام یک سیستم کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024667/استعلام-لاستیک-پیکاپ-و-کاپرا'>استعلام لاستیک پیکاپ و کاپرا / استعلام، استعلام لاستیک پیکاپ و کاپرا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024668/استعلام-مبدل-فیبر-نوری--'>استعلام مبدل فیبر نوری ... / استعلام,استعلام مبدل فیبر نوری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024669/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس--'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس... / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی مدارس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024671/استعلام-high-normal'>استعلام high normal  / استعلام, استعلام high normal </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024672/استعلام-خرید-و-حمل-زمین-چمن-مصنوعی'>استعلام خرید و حمل زمین چمن مصنوعی  / استعلام ,استعلام خرید و حمل زمین چمن مصنوعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024674/مناقصه-خرید-2-عدد-شیر-20-اینچ-تمام-جوشی--'>مناقصه خرید 2 عدد شیر 20 اینچ تمام جوشی ... / مناقصه خرید 2 عدد شیر 20 اینچ تمام جوشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024675/استعلام-اجرای-شبکه-برق-ایستگاه-های--'>استعلام اجرای شبکه برق ایستگاه های ... / استعلام,استعلام اجرای شبکه برق ایستگاه های ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024676/استعلام-کاغذ-پیپر-وان-80-گرم'>استعلام کاغذ پیپر وان 80 گرم / استعلام, استعلام کاغذ پیپر وان 80 گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024677/استعلام-راهبند'>استعلام راهبند / استعلام, استعلام راهبند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024678/استعلام-تعمیرات-مورد-نیاز-موتورخانه'>استعلام تعمیرات مورد نیاز موتورخانه / استعلام, استعلام تعمیرات مورد نیاز موتورخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024680/استعلام-​کابل-ها-تخت'>استعلام ​کابل ها تخت  / استعلام, استعلام ​کابل ها تخت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024681/استعلام-​ترشی'>استعلام ​ترشی / استعلام, استعلام ​ترشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024682/استعلام-خرید-تابلو--'>استعلام خرید تابلو ... / استعلام,استعلام خرید تابلو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024684/استعلام-سطح-سنج-راداری'>استعلام سطح سنج راداری / استعلام, استعلام سطح سنج راداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024685/استعلام-محصولات-الکترونیکی'>استعلام محصولات الکترونیکی / استعلام, استعلام محصولات الکترونیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024686/استعلام-بوشینگ-ترانسفورماتور--HVB1'>استعلام بوشینگ ترانسفورماتور - HVB1 / استعلام, استعلام بوشینگ ترانسفورماتور - HVB1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024688/استعلام-لوله-UPVC'>استعلام لوله UPVC / استعلام ,استعلام لوله UPVC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024689/استعلام-خرید-خدمت-کارشناسی'>استعلام خرید خدمت کارشناسی / استعلام, استعلام خرید خدمت کارشناسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024690/استعلام-خرید-کامپیوتر-ALO'>استعلام خرید کامپیوتر ALO  / استعلام , استعلام خرید کامپیوتر ALO </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024692/استعلام-تک-نفره-چوبی-مرغوب-و-درجه-یک--'>استعلام تک نفره چوبی مرغوب و درجه یک ... / استعلام,استعلام تک نفره چوبی مرغوب و درجه یک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024694/استعلام-کنتور-قرائت-آب--'>استعلام کنتور قرائت آب ... / استعلام, استعلام کنتور قرائت آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024695/استعلام-مقاطع-فلزی-خاص-و--'>استعلام مقاطع فلزی خاص و ...  / استعلام, استعلام مقاطع فلزی خاص و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024696/استعلام-انجام-کلیه-امور-نگهداری-راهبری'>استعلام انجام کلیه امور نگهداری راهبری / استعلام, استعلام انجام کلیه امور نگهداری راهبری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024698/استعلام-خرید-4-دستگاه-بوشینگ-63-کیلوولت'>استعلام خرید 4 دستگاه بوشینگ 63 کیلوولت / استعلام, استعلام خرید 4 دستگاه بوشینگ 63 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024700/استعلام-ساعت-دیواری-با-شعار-و-لوگوی-را---'>استعلام ساعت دیواری با شعار و لوگوی را ....  / استعلام , استعلام ساعت دیواری با شعار و لوگوی را .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024701/استعلام-نصب-آسانسور--خرید-و-راه-اندازی---'>استعلام نصب آسانسور - خرید و راه اندازی .... / استعلام, استعلام نصب آسانسور - خرید و راه اندازی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024702/استعلام-میز-اداری-با-فایل--'>استعلام میز اداری با فایل ... / استعلام ,استعلام میز اداری با فایل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024703/فراخوان-اجرای-تعمیرات-اساسی-اسکله-دو-منظوره'>فراخوان اجرای تعمیرات اساسی اسکله دو منظوره  / فراخوان ، فراخوان اجرای تعمیرات اساسی اسکله دو منظوره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024704/استعلام-​اجرای-ورودی-و-خروجی-ایستگاه'>استعلام ​اجرای ورودی و خروجی ایستگاه / استعلام، استعلام ​اجرای ورودی و خروجی ایستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024705/استعلام-روغن-مایع-سرخ-کردنی-16-کیلویی'>استعلام روغن مایع سرخ کردنی 16 کیلویی / استعلام, استعلام روغن مایع سرخ کردنی 16 کیلویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024707/استعلام-آسفالت-مخلوط--'>استعلام آسفالت مخلوط... / استعلام, استعلام آسفالت مخلوط...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024709/مناقصه-خرید-9-عدد-شیر-1-اینچ-تمام-جوشی-به-صورت-CBUکلاس-800--'>مناقصه خرید 9 عدد شیر 1 اینچ تمام جوشی به صورت CBUکلاس 800 ... / مناقصه , مناقصه خرید 9 عدد شیر 1 اینچ تمام جوشی به صورت CBUکلاس 800 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024710/استعلام-صندلی-کنفرانسی'>استعلام صندلی کنفرانسی  / استعلام , استعلام صندلی کنفرانسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024711/استعلام-تجهیزات-رایانه'>استعلام تجهیزات رایانه / استعلام, استعلام تجهیزات رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024712/مناقصه-احداث-کارخانه---'>مناقصه احداث کارخانه .... / مناقصه, مناقصه احداث کارخانه ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024713/استعلام-نصب-سیستم-اعلام-حریق'>استعلام نصب سیستم اعلام حریق  / استعلام , استعلام نصب سیستم اعلام حریق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024714/استعلام-هیتر-برقی'>استعلام هیتر برقی / استعلام ,استعلام هیتر برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024715/استعلا-خرید-کاغذ'>استعلا خرید کاغذ / استعلام, استعلا خرید کاغذ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024716/استعلام-خرید-دوربین-مداربسته-با-تجهیزات-نصب--'>استعلام خرید دوربین مداربسته با تجهیزات نصب ... / استعلام,استعلام خرید دوربین مداربسته با تجهیزات نصب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024717/استعلام-بهاء-عملیات-حفاری-نصب-و-استانداردسازی--'>استعلام بهاء عملیات حفاری، نصب و استانداردسازی ... / استعلام,استعلام بهاء عملیات حفاری، نصب و استانداردسازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024720/استعلام-لوله-پلی-اتیلن--'>استعلام لوله پلی اتیلن... / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024721/استعلام-خرید-یک-دستگاه-سافت-استارتر'>استعلام خرید یک دستگاه سافت استارتر  / استعلام خرید یک دستگاه سافت استارتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024722/استعلام-چرخ-جرثقیل-و--'>استعلام چرخ جرثقیل و ...  / استعلام ,استعلام چرخ جرثقیل و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024723/استعلام-کابل-و-دکل-و-رله-فیوژ'>استعلام کابل و دکل و رله فیوژ / استعلام , استعلام کابل و دکل و رله فیوژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024724/استعلام-پوشاک'>استعلام پوشاک / استعلام, استعلام پوشاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024725/تجدید-استعلام-احداث-کانال'>تجدید استعلام احداث کانال  / استعلام , تجدید استعلام احداث کانال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024727/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین نیروی انسانی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیروی انسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024728/استعلام-فلاسک'>استعلام فلاسک  / استعلام, استعلام فلاسک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024729/استعلام-شبکه-رادیاتور-بلدوزر-150-هپکو'>استعلام شبکه رادیاتور بلدوزر 150 هپکو / استعلام, استعلام شبکه رادیاتور بلدوزر 150 هپکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024731/استعلام-فلفل-مورد-نیاز'>استعلام فلفل مورد نیاز  / استعلام , استعلام فلفل مورد نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024732/استعلام-تعدادی-لباس-فرم-جهت-پرسنل--'>استعلام تعدادی لباس فرم جهت پرسنل ... / استعلام, استعلام تعدادی لباس فرم جهت پرسنل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024734/استعلام-اجرای-رویه-آسفالت-مخلوط-توپکا'>استعلام اجرای رویه آسفالت مخلوط توپکا / استعلام, استعلام اجرای رویه آسفالت مخلوط توپکا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024735/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز--تنظیفات-و-بهسازی-کل-پالایشگاه'>مناقصه نگهداری فضای سبز ، تنظیفات و بهسازی کل پالایشگاه / مناقصه نگهداری فضای سبز ، تنظیفات و بهسازی کل پالایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024736/استعلام-خرید-خدمات-مشاور-ناظر'>استعلام خرید خدمات مشاور ناظر / استعلام, استعلام خرید خدمات مشاور ناظر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024737/استعلام-ساخت-چرخ-دستی--'>استعلام ساخت چرخ دستی... / استعلام, استعلام ساخت چرخ دستی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024738/استعلام-ابزارآلات-الکتریکی'>استعلام ابزارآلات الکتریکی / استعلام , استعلام ابزارآلات الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024739/استعلام-مرمت-بناهای-تاریخی'>استعلام مرمت بناهای تاریخی  / استعلام, استعلام مرمت بناهای تاریخی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024740/استعلام-پروژه-عملیات-اجرایی-دیوارهای--'>استعلام پروژه عملیات اجرایی دیوارهای... / استعلام, استعلام پروژه عملیات اجرایی دیوارهای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024743/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر / استعلام , استعلام کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024744/استعلام-گوشت-منجمد'>استعلام گوشت منجمد  / استعلام, استعلام گوشت منجمد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024745/استعلام-​خرید-2-پایه-تلسکوپی'>استعلام ​خرید 2 پایه تلسکوپی / استعلام، استعلام ​خرید 2 پایه تلسکوپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024746/استعلام-بدنه-سمت-راست-سرند--'>استعلام بدنه سمت راست سرند.... / استعلام ، استعلام بدنه سمت راست سرند....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024749/استعلام-تکمیل-ساختمان-حفاظتی'>استعلام تکمیل ساختمان حفاظتی / استعلام , استعلام تکمیل ساختمان حفاظتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024751/استعلام-ساخت-کمد-دیواری'>استعلام ساخت کمد دیواری  / استعلام,استعلام ساخت کمد دیواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024752/فراخوان-تهیه-مصالح-و-اجرای-انشعابات-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-شهرک-صنعتی-شماره۱'>فراخوان تهیه مصالح و اجرای انشعابات شبکه جمع آوری فاضلاب شهرک صنعتی شماره۱  / مناقصه, فراخوان تهیه مصالح و اجرای انشعابات شبکه جمع آوری فاضلاب شهرک صنعتی شماره۱ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024753/استعلام-​​دوربین-صوتی-و-تصویر'>استعلام ​​دوربین، صوتی و تصویر / استعلام، استعلام ​​دوربین، صوتی و تصویر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024754/مناقصه-عملیات-روسازی-و-جدول-گذاری-بخشی-از-معابر--'>مناقصه عملیات روسازی و جدول گذاری بخشی از معابر ... / مناقصه, مناقصه عملیات روسازی و جدول گذاری بخشی از معابر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024756/استعلام-تهیه--تعویض-و-نصب-پنجره-های'>استعلام تهیه ، تعویض و نصب پنجره های / استعلام , استعلام تهیه ، تعویض و نصب پنجره های</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024759/استعلام-حمل--انتقال-و-نصب-مبدل'>استعلام حمل ، انتقال و نصب مبدل  / استعلام , استعلام حمل ، انتقال و نصب مبدل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024760/فراخوان-تهیه-مصالح-و-آماده-سازی-بخشی-از-راه-دسترسی-شهرک-صنعتی'>فراخوان تهیه مصالح و آماده سازی بخشی از راه دسترسی شهرک صنعتی / مناقصه, فراخوان تهیه مصالح و آماده سازی بخشی از راه دسترسی شهرک صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024764/استعلام-سیب-زمینی-درشت-درجه-یک'>استعلام سیب زمینی درشت درجه یک  / استعلام,استعلام سیب زمینی درشت درجه یک ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024766/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس / استعلام , استعلام تعمیرات اساسی مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024768/استعلام-انجام-خدمات-مربوط-به-شستشو-و-لایروبی-شبکه-فاضلاب'>استعلام انجام خدمات مربوط به شستشو و لایروبی شبکه فاضلاب / استعلام,استعلام انجام خدمات مربوط به شستشو و لایروبی شبکه فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024769/فراخوان-تهیه-مصالح-و-اجرای-شبکه-برق-فشار-متوسط-در-ناحیه-صنعتی--'>فراخوان تهیه مصالح و اجرای شبکه برق فشار متوسط در ناحیه صنعتی... / مناقصه, فراخوان تهیه مصالح و اجرای شبکه برق فشار متوسط در ناحیه صنعتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024773/استعلام-خرید-لوازم-مصرفی-درمانی-جانباز'>استعلام خرید لوازم مصرفی درمانی جانباز / استعلام,استعلام خرید لوازم مصرفی درمانی جانباز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024774/استعلام-کپسول-آتش-نشانی-گاز-کربنیک'>استعلام کپسول آتش نشانی گاز کربنیک / استعلام , استعلام کپسول آتش نشانی گاز کربنیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024776/مناقصه-براکت-چپ-و-راست-مجموعه-پایه-کفی-صندلی'>مناقصه براکت چپ و راست مجموعه پایه کفی صندلی / مناقصه , مناقصه براکت چپ و راست مجموعه پایه کفی صندلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024778/فراخوان-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-برقی-و-مکانیکی-پایانه-مرزی--'>فراخوان نگهداری و راهبری تاسیسات برقی و مکانیکی پایانه مرزی... / منقاصه, فراخوان نگهداری و راهبری تاسیسات برقی و مکانیکی پایانه مرزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024779/فراخوان-عمومی-تامین-نیروی-انسانی'>فراخوان عمومی تامین نیروی انسانی  / فراخوان عمومی تامین نیروی انسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024780/استعلام-والو-دیافراگمی'>استعلام والو دیافراگمی / استعلام ,استعلام والو دیافراگمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024782/مناقصه-اجرای-فاز-چهارم-ساختمان-سالن-غذاخوری-مجتمع-فرهنگی-و-تربیتی--'>مناقصه اجرای فاز چهارم ساختمان سالن غذاخوری مجتمع فرهنگی و تربیتی ... / مناقصه ,مناقصه اجرای فاز چهارم ساختمان سالن غذاخوری مجتمع فرهنگی و تربیتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024784/استعلام-تخریب-بناهای-بتنی-آجری'>استعلام تخریب بناهای بتنی آجری  / استعلام,استعلام تخریب بناهای بتنی آجری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024785/استعلام-مربا'>استعلام مربا  / استعلام ,استعلام مربا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024786/استعلام-QIA-SYmphony---'>استعلام QIA SYmphony .... / استعلام , استعلام QIA SYmphony ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024788/مناقصه-خرید-160-دست-لباس-آتش-نشانی-با-ملحقات'>مناقصه خرید 160 دست لباس آتش نشانی با ملحقات / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید 160 دست لباس آتش نشانی با ملحقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024789/فراخوان-نگهداری-و-راهبری-تأسیسات-برقی-و-مکانیکی-پایانه-مرزی--'>فراخوان نگهداری و راهبری تأسیسات برقی و مکانیکی پایانه مرزی... / مناقصه, فراخوان نگهداری و راهبری تأسیسات برقی و مکانیکی پایانه مرزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024790/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری / استعلام، استعلام کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024791/مناقصه-BUBBLE-CAP--'>مناقصه BUBBLE CAP ... / مناقصه,مناقصه BUBBLE CAP ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024794/استعلام-​روغن-mobil-dte-832'>استعلام ​روغن mobil  dte 832 / استعلام, استعلام ر​وغن mobil  dte 832</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024795/استعلام-جاروی-استخر-شنا-غیراتوماتیک'>استعلام جاروی استخر شنا غیراتوماتیک / استعلام، استعلام جاروی استخر شنا غیراتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024796/استعلام-اجرای-زیرسازی--آسفالت-و--'>استعلام اجرای زیرسازی ، آسفالت و ... / استعلام , استعلام اجرای زیرسازی ، آسفالت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024797/مناقصه-تهیه-حمل-و-اجرای-پوشش-کولتار-اپوکسی-سازه-های-تصفیه-خانه-فاضلاب--'>مناقصه تهیه، حمل و اجرای پوشش کولتار اپوکسی سازه های تصفیه خانه فاضلاب ... / مناقصه تهیه، حمل و اجرای پوشش کولتار اپوکسی سازه های تصفیه خانه فاضلاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024798/استعلام-لب-تاپ'>استعلام لب تاپ  / استعلام , استعلام لب تاپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024800/استعلام-انجام-عملیات-کف-شکنی-چاه-آب--'>استعلام انجام عملیات کف شکنی چاه آب ... / استعلام,استعلام انجام عملیات کف شکنی چاه آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024801/استعلام-افزایش-ظرفیت-پست-132-20-کیلوولت'>استعلام افزایش ظرفیت پست 132/20 کیلوولت / استعلام، استعلام افزایش ظرفیت پست 132/20 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024802/استعلام-کالای-الکترونیکی-از-قبیل-پرینتر--'>استعلام کالای الکترونیکی از قبیل پرینتر... / استعلام, استعلام کالای الکترونیکی از قبیل پرینتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024804/استعلام-تعریض-پلهای-لوله-ای'>استعلام تعریض پلهای لوله ای / استعلام , استعلام تعریض پلهای لوله ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024805/استعلام-موزائیک-کف-کاشی-دیوار-ماسه'>استعلام موزائیک کف کاشی دیوار، ماسه / استعلام، استعلام موزائیک کف کاشی دیوار، ماسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024806/مناقصه-عملیات-اجرایی-لوله-گذاری-شبکه-فاضلاب'>مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری شبکه فاضلاب / مناقصه, مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری شبکه فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024807/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات / استعلام, استعلام خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024808/استعلامfine-filter-592-592-296'>استعلامfine filter 592*592*296 / استعلام, استعلام fine filter 592*592*296</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024809/استعلام-انجام-عملیات-لکه-گیری-آسفالت--'>استعلام انجام عملیات لکه گیری آسفالت... / استعلام, استعلام انجام عملیات لکه گیری آسفالت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024810/استعلام-کابل'>استعلام کابل / استعلام,استعلام کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024812/فراخوان-مناقصه-واگذاری-امور-تعمیر٬-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-بیمارستان'>فراخوان مناقصه واگذاری امور تعمیر٬ نگهداری و راهبری تاسیسات بیمارستان / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه واگذاری امور تعمیر٬ نگهداری و راهبری تاسیسات بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024813/استعلام-تعمیر-و-تعویض-5-دستگاه-کوئل'>استعلام تعمیر و تعویض 5 دستگاه کوئل / استعلام,استعلام تعمیر و تعویض 5 دستگاه کوئل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024814/تجدید-استعلام-احداث-کانال'>تجدید استعلام احداث کانال  / استعلام , تجدید استعلام احداث کانال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024815/استعلام-اجرای-لوله-گذاری-مجتمع---'>استعلام اجرای لوله گذاری مجتمع  ... / استعلام, استعلام اجرای لوله گذاری مجتمع  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024816/استعلام-کمیسیون-تعیین-نوع-و-شدت-معلولی'>استعلام کمیسیون تعیین نوع و شدت معلولی  / استعلام , استعلام کمیسیون تعیین نوع و شدت معلولی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024817/استعلام-خرید-دیتالاگر-هواشناسی-و-سنسور--'>استعلام خرید دیتالاگر هواشناسی و سنسور ... / استعلام,استعلام خرید دیتالاگر هواشناسی و سنسور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024818/استعلام-احداث-ایستگاه-تقلیل-فشار-گاز'>استعلام احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز  / استعلام, استعلام احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024819/استعلام-صندوق-صدقات'>استعلام صندوق صدقات / استعلام ,استعلام صندوق صدقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024820/استعلام-صندلی-کنفرانسی'>استعلام صندلی کنفرانسی  / استعلام , استعلام صندلی کنفرانسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024821/تجدید-استعلام-احداث-کانال'>تجدید استعلام احداث کانال  / استعلام , تجدید استعلام احداث کانال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024822/استعلام-خرید-10-000-عدد-جاسوئیچی--'>استعلام خرید 10.000 عدد جاسوئیچی ... / استعلام,استعلام خرید 10.000 عدد جاسوئیچی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024824/استعلام-کنسرو-تن-ماهی-زرده-قوطی-فلزی--'>استعلام کنسرو تن ماهی زرده قوطی فلزی... / استعلام, استعلام کنسرو تن ماهی زرده قوطی فلزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024825/استعلام-خرید-بادگیر-لباس-گرم-جوراب--'>استعلام خرید بادگیر، لباس گرم، جوراب ... / استعلام,استعلام خرید بادگیر، لباس گرم، جوراب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024826/استعلام-لوله-سیاه'>استعلام لوله سیاه / استعلام , استعلام لوله سیاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024827/استعلام-عملیات-اجرایی-دیوار--'>استعلام عملیات اجرایی دیوار... / استعلام, استعلام عملیات اجرایی دیوار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024828/استعلام-مرغ-منجمد'>استعلام مرغ منجمد  / استعلام مرغ منجمد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024829/استعلام-بازسازی--احیاء-و-نگهداری'>استعلام بازسازی ، احیاء و نگهداری  / استعلام , استعلام بازسازی ، احیاء و نگهداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024831/استعلام-​روتر'>استعلام ​روتر  / استعلام, استعلام ​روتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024832/استعلام-انجام-تعمیرات-واحد-بی-هوازی--'>استعلام انجام تعمیرات واحد بی هوازی ... / استعلام,استعلام انجام تعمیرات واحد بی هوازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024833/استعلام-واگذاری-153-پرونده--'>استعلام واگذاری 153 پرونده ... / استعلام, استعلام واگذاری 153 پرونده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024834/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای-گرماب'>استعلام اجرای طرح هادی روستای گرماب / استعلام, استعلام  اجرای طرح هادی روستای گرماب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024835/مناقصه-پروژه-تدوین-سند-ملی-آمایش-سرزمین'>مناقصه پروژه تدوین سند ملی آمایش سرزمین  / مناقصه پروژه تدوین سند ملی آمایش سرزمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024836/استعلام-اجرای-شبکه-برق-ایستگاه-پمپاژ-ن--'>استعلام اجرای شبکه برق ایستگاه  پمپاژ ن...  / استعلام, استعلام اجرای شبکه برق ایستگاه  پمپاژ ن... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024837/استعلام-خدمات-مهندسی-مطالعات-نقشه-برداری'>استعلام خدمات مهندسی مطالعات نقشه برداری / استعلام , استعلام خدمات مهندسی مطالعات نقشه برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024838/مناقصه-خرید-لوله-و-اتصالات-فایبر-گلاس-GRP-شبکه-های-آبیاری-و-زهکشی-حوزه--'>مناقصه خرید لوله و اتصالات فایبر گلاس GRP شبکه های آبیاری و زهکشی حوزه ... / مناقصه ,مناقصه خرید لوله و اتصالات فایبر گلاس GRP شبکه های آبیاری و زهکشی حوزه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024839/استعلام-خرید-و-نصب-پارتیشن-دو-جداره--'>استعلام خرید و نصب پارتیشن دو جداره ... / استعلام, استعلام خرید و نصب پارتیشن دو جداره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024840/استعلام-اجرای-شبکه-مخابرات--'>استعلام اجرای شبکه مخابرات ... / استعلام,استعلام اجرای شبکه مخابرات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024841/استعلام-پلاک-بال-مرغی'>استعلام پلاک بال مرغی / استعلام , استعلام پلاک بال مرغی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024842/استعلام-پنجره-2-جداره-upvc'>استعلام پنجره 2 جداره upvc / استعلام, استعلام پنجره 2 جداره upvc </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024843/استعلام-تعمیرات-ساختمان-های-طول-خط-اداره--'>استعلام تعمیرات ساختمان های طول خط اداره... / استعلام, استعلام تعمیرات ساختمان های طول خط اداره...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024844/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای'>استعلام اجرای طرح هادی روستای  / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024845/استعلام-POWER-SUPPLY'>استعلام POWER SUPPLY  / فرم استعلام بها , استعلام POWER SUPPLY </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024846/استعلام-تجهیزات-خانگی--'>استعلام تجهیزات خانگی ... / استعلام,استعلام تجهیزات خانگی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024847/استعلام-دستگاه-سیستم-کامپیوتری--'>استعلام دستگاه سیستم کامپیوتری... / استعلام, استعلام دستگاه سیستم کامپیوتری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024848/استعلام-خیارشور'>استعلام خیارشور  / استعلام , استعلام خیارشور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024849/استعلام-89-قلم-تجهیزات-اطاق-پراتیک'>استعلام 89 قلم تجهیزات اطاق پراتیک / استعلام ,استعلام 89 قلم تجهیزات اطاق پراتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024850/استعلام-تفکیک-پرونده-های-ثبتی--'>استعلام تفکیک پرونده های ثبتی ... / استعلام,استعلام تفکیک پرونده های ثبتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024851/فراخوان-مناقصه-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-اداره-کل-فرودگاههای--'>فراخوان مناقصه نگهداری و راهبری تاسیسات اداره کل فرودگاههای... / آگهی فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه نگهداری و راهبری تاسیسات اداره کل فرودگاههای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024852/استعلام-تطبیق-و-تثبیت-پلاک-زمین'>استعلام تطبیق و تثبیت پلاک زمین / استعلام,استعلام تطبیق و تثبیت پلاک زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024853/مناقصه-خدمات-کلیت-لمینت-و-پانچ-بر-روی-ورق-های-پی-وی-سی'>مناقصه خدمات کلیت، لمینت و پانچ بر روی ورق های پی وی سی / مناقصه خدمات کلیت، لمینت و پانچ بر روی ورق های پی وی سی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024854/استعلام-تاسیسات-و-مصالح'>استعلام تاسیسات و مصالح  / استعلام, استعلام تاسیسات و مصالح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024855/استعلام-شن-ریزی-جاده-بین-مزارع-روستا--'>استعلام شن ریزی جاده بین مزارع روستا...  / استعلام, استعلام شن ریزی جاده بین مزارع روستا... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024856/استعلام-مقوای-100--70-250-گرمی-سفید--'>استعلام مقوای 100 * 70/ 250 گرمی سفید... / استعلام, استعلام مقوای 100 * 70/ 250 گرمی سفید...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024857/مناقصه-خرید-دستگاه---'>مناقصه خرید دستگاه .... / مناقصه, مناقصه خرید دستگاه ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024858/استعلام-کامپیوتر-و-اسکنر-و-مودم--'>استعلام کامپیوتر و اسکنر و مودم ... / استعلام,استعلام کامپیوتر و اسکنر و مودم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024859/استعلام​-پروژه-تعمیرات-سالن'>استعلام​ پروژه تعمیرات سالن / استعلام,استعلام پروژه تعمیرات سالن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024860/استعلام-تعداد-9-عدد-درب-ضد-سرقت--'>استعلام تعداد 9 عدد درب ضد سرقت... / استعلام, استعلام تعداد 9 عدد درب ضد سرقت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024861/استعلام-​سیم-آلومینیومی-با-مغز-فولاد'>استعلام ​سیم آلومینیومی با مغز فولاد / استعلام, استعلام ​سیم آلومینیومی با مغز فولاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024862/استعلام-موزاییک'>استعلام موزاییک  / استعلام, استعلام موزاییک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024863/استعلام-اقلام-مورد-نیاز-کار-درمانی'>استعلام اقلام مورد نیاز کار درمانی  / استعلام, استعلام اقلام مورد نیاز کار درمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024864/استعلام-باطری-12-ولت-100-آمپر'>استعلام باطری 12 ولت 100 آمپر  / استعلام , استعلام ​​باطری 12 ولت 100 آمپر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024865/استعلام-دستگاه-حضورغیاب-ایرانی'>استعلام دستگاه حضورغیاب ایرانی / استعلام, استعلام دستگاه حضورغیاب ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024866/استعلام-​خرید-100-دستگاه-مژرینگ-سنتر'>استعلام ​خرید 100 دستگاه مژرینگ سنتر  / استعلام, استعلام ​خرید 100 دستگاه مژرینگ سنتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024867/استعلام-فلواندیکیتور-سوئیچ'>استعلام فلواندیکیتور سوئیچ / فرم استعلام بها , استعلام فلواندیکیتور سوئیچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024868/استعلام-لنز-دوربین-کانن'>استعلام لنز دوربین کانن / استعلام ,استعلام لنز دوربین کانن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024869/استعلام-​پروژه-تامین-برق'>استعلام ​پروژه تامین برق / استعلام, استعلام ​پروژه تامین برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024870/استعلام-نوسازی-5-واحد-ساختمان-و-تاسیسات'>استعلام نوسازی 5 واحد ساختمان و تاسیسات / استعلام , استعلام نوسازی 5 واحد ساختمان و تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024871/استعلام-سیمان-ماسه-ایزوگام-و-پوکه-معدنی'>استعلام سیمان، ماسه، ایزوگام و پوکه معدنی / استعلام, استعلام سیمان، ماسه، ایزوگام و پوکه معدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024872/استعلام-​تلفن-ماهواره-ای-و-FDU'>استعلام ​تلفن ماهواره ای و FDU / استعلام, استعلام ​تلفن ماهواره ای و FDU</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024873/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای-درکش'>استعلام اجرای طرح هادی روستای درکش / استعلام, استعلام  اجرای طرح هادی روستای درکش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024874/استعلام-تعمیرات-اداره'>استعلام تعمیرات اداره / استعلام, استعلام تعمیرات اداره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024875/استعلام-واگذاری-199-پرونده-قابل'>استعلام واگذاری 199 پرونده قابل  / استعلام, استعلام واگذاری 199 پرونده قابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024876/استعلام​-پروژه-تعمیرات-سالن'>استعلام​ پروژه تعمیرات سالن / استعلام,استعلام پروژه تعمیرات سالن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024877/استعلام-سیستم-صوتی-و-تصویری-کنفرانس'>استعلام سیستم صوتی و تصویری کنفرانس / استعلام, استعلام سیستم صوتی و تصویری کنفرانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024878/استعلام-بسته-بهداشتی-شامل-شامپو-هتلی--'>استعلام بسته بهداشتی شامل شامپو هتلی... / استعلام, استعلام بسته بهداشتی شامل شامپو هتلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024879/استعلام-پلاک-پای-طیور'>استعلام پلاک پای طیور / استعلام , استعلام پلاک پای طیور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024880/استعلام-سولفات-آلومینیوم-ایرانی'>استعلام سولفات آلومینیوم ایرانی / استعلام , استعلام سولفات آلومینیوم ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024881/استعلام-پروژکتور-400-وات-با-لامپ-مهتابی'>استعلام پروژکتور 400 وات با لامپ مهتابی / استعلام, استعلام پروژکتور 400 وات با لامپ مهتابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024882/استعلام-اجرای-عملیات-احداث--'>استعلام اجرای عملیات احداث... / استعلام,  استعلام اجرای عملیات احداث...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024883/استعلام-​هارد-سرور'>استعلام ​هارد سرور  / استعلام, استعلام ​هارد سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024884/استعلام-ایرانیت-سیمانی-سقفی-2-متری'>استعلام ایرانیت سیمانی سقفی 2 متری / استعلام,استعلام ایرانیت سیمانی سقفی 2 متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024885/استعلام-خرید-تجهیزات-ارتباطی-شبکه'>استعلام خرید تجهیزات ارتباطی شبکه / استعلام, استعلام خرید تجهیزات ارتباطی شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024886/استعلام​-​پنل-روشنایی-led-سقفی'>استعلام​ ​پنل روشنایی led سقفی / استعلام , استعلام ​پنل روشنایی led سقفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024887/استعلام-موکت-پالاز-160-متر--'>استعلام موکت پالاز 160 متر... / استعلام, استعلام موکت پالاز 160 متر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024888/استعلام-میلگرد'>استعلام میلگرد  / استعلام, استعلام میلگرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024889/استعلام-پرداخت-وجه-از-طریق-اسناد-خزانه'>استعلام پرداخت وجه از طریق اسناد خزانه / استعلام, استعلام پرداخت وجه از طریق اسناد خزانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024890/مناقصه-نصب-دو-فقره-پست-زمینی'>مناقصه نصب دو فقره پست زمینی  / مناقصه نصب دو فقره پست زمینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024891/استعلام-پروژه-تعمیرات-اداره-ورزش'>استعلام پروژه تعمیرات اداره ورزش / استعلام, استعلام پروژه تعمیرات اداره ورزش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024892/استعلام-وسایل-مورد-نیاز-دامپزشکی'>استعلام وسایل مورد نیاز دامپزشکی / استعلام, استعلام وسایل مورد نیاز دامپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024893/استعلام-​انجام-عملیات-ژئورادار'>استعلام ​انجام عملیات ژئورادار / استعلام, استعلام ​انجام عملیات ژئورادار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024894/استعلام-اجرا-و-احداث-پست-برق-هوای-پای--'>استعلام اجرا و احداث پست برق هوای پای...  / استعلام, استعلام اجرا و احداث پست برق هوای پای... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024895/مناقصه-خرید-کنتور-خانگی-آب--'>مناقصه خرید کنتور خانگی آب ... / مناقصه ,مناقصه خرید کنتور خانگی آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024896/استعلام-پروژه-عملیات-اجرایی-دیوارهای--'>استعلام پروژه عملیات اجرایی دیوارهای... / استعلام, استعلام پروژه عملیات اجرایی دیوارهای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024897/استعلام-اجرای-عملیات-احداث--'>استعلام اجرای عملیات احداث... / استعلام,  استعلام اجرای عملیات احداث...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024899/استعلام-اقلام-مورد-نیاز-کار-درمانی'>استعلام اقلام مورد نیاز کار درمانی  / استعلام, استعلام اقلام مورد نیاز کار درمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024900/استعلام-​استاندارد-سازی-passive-شبکه-داخلی'>استعلام ​استاندارد سازی passive شبکه داخلی  / استعلام, استعلام ​استاندارد سازی passive شبکه داخلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024901/استعلام-​تهیه-هواساز-جهت-استخر-با-مشعل'>استعلام ​تهیه هواساز جهت استخر با مشعل  / استعلام,استعلام ​تهیه هواساز جهت استخر با مشعل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024902/استعلام-سنگ-نمایی-ساختمان'>استعلام سنگ نمایی ساختمان / استعلام , استعلام سنگ نمایی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024903/استعلام-واگذاری-153-پرونده--'>استعلام واگذاری 153 پرونده ... / استعلام, استعلام واگذاری 153 پرونده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024904/مناقصه-واگذاری-عناوین-نمایشگاهی'>مناقصه واگذاری عناوین نمایشگاهی  / مناقصه ,مناقصه واگذاری عناوین نمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024905/فراخوان-مناقصه-تامین-تجهیزات-سیستم-SNG'>فراخوان مناقصه تامین تجهیزات سیستم SNG  / آگهی فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه تامین تجهیزات سیستم SNG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024906/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای-زوارم'>استعلام اجرای طرح هادی روستای زوارم / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستای زوارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024908/مناقصه-تامین-تجهیزات-سیستم-SNG'>مناقصه تامین تجهیزات سیستم SNG / مناقصه, مناقصه تامین تجهیزات سیستم SNG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024909/استعلام-خرید-آنتی-ویروس'>استعلام خرید آنتی ویروس / استعلام، استعلام خرید آنتی ویروس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024912/استعلام-بابت-اجرای-گابیون-بندی-دکلهای--'>استعلام بابت اجرای گابیون بندی دکلهای ..  / استعلام, استعلام بابت اجرای گابیون بندی دکلهای .. </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024916/اصلاحیه-مناقصه-خرید-و-نصب-تابلوهای-هدایت-مسیر'>اصلاحیه مناقصه خرید و نصب تابلوهای هدایت مسیر / اصلاحیه مناقصه خرید و نصب تابلوهای هدایت مسیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024917/استعلام-بهای-عملیات-تعمیر-و-نگهداری-نور-پردازی-پل--'>استعلام بهای عملیات تعمیر و نگهداری نور پردازی پل ... / استعلام بها ، استعلام بهای عملیات تعمیر و نگهداری نور پردازی پل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024918/استعلام-بهاء-پروژه-تعمیرات-مخزن-1600-و-نمای--'>استعلام بهاء پروژه تعمیرات مخزن 1600 و نمای ... / استعلام,استعلام بهاء پروژه تعمیرات مخزن 1600 و نمای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024919/مناقصه-اجرای-عملیات-تکمیل-روسازی-و-احداث-ابنیه-فنی--'>مناقصه اجرای عملیات تکمیل روسازی و احداث ابنیه فنی ... / مناقصه,مناقصه اجرای عملیات تکمیل روسازی و احداث ابنیه فنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024190/اگهی-مزایده-فروش-4-دستگاه-خودرو'>اگهی مزایده  فروش 4 دستگاه خودرو / اگهی مزایده , اگهی مزایده  فروش 4 دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024192/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-یکباب-خانه-و-محوطه-184-70متر'>مزایده سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه و محوطه 184.70متر / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه و محوطه 184.70متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024193/مزایده-واگذاری-فضا-جهت-نصب-و-راه-اندازی-ترامبولین'>مزایده واگذاری فضا جهت نصب و راه اندازی ترامبولین / اگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری فضا جهت نصب و راه اندازی ترامبولین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024194/مزایده-اجاره-زمین-2-هکتاری-مرحله-دوم'>مزایده اجاره زمین 2 هکتاری مرحله دوم / آگهی مزایده , مزایده اجاره زمین 2 هکتاری مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024195/مزایده-ششدانگ-ملک-زمین-با-بنای-احداثی-بخش-سه-ساری'>مزایده ششدانگ ملک زمین با بنای احداثی بخش سه ساری  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک زمین با بنای احداثی بخش سه ساری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024199/مزایده-ملک-مشاع-ششدانگ-یکباب-خانه-نوبت-اول'>مزایده ملک مشاع ششدانگ یکباب خانه نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مشاع ششدانگ یکباب خانه نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024201/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-به-پلاک-ثبتی-نه-فرعی'>مزایده ششدانگ آپارتمان به پلاک ثبتی نه فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان به پلاک ثبتی نه فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024204/مزایده-دو-قطعه-باغ-3735-و-1442متر'>مزایده دو قطعه باغ 3735 و 1442متر  / مزایده,مزایده دو قطعه باغ 3735 و 1442متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024205/مزایده-واگذاری-60-قطعه-از-املاک'>مزایده واگذاری 60 قطعه از املاک / مزایده,مزایده واگذاری 60 قطعه از املاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024206/مزایده-واگذاری-زورخانه-سرداران---'>مزایده واگذاری زورخانه سرداران. ... / مزایده واگذاری زورخانه سرداران. ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024207/مزایده-مایکروفر--ماشین-ظرفشویی'>مزایده مایکروفر ، ماشین ظرفشویی / مزایده,مزایده مایکروفر ، ماشین ظرفشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024209/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-146متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 146متر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 146متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024212/مزایده-فروش-ساختمان-عرصه-1400مترمربع'>مزایده فروش ساختمان عرصه 1400مترمربع  / مزایده ,مزایده فروش ساختمان عرصه 1400مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024217/مزایده-ملک-مساحت-549-96متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 549.96متر نوبت اول  / مزایده ,مزایده ملک مساحت 549.96متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024219/مزایده-عمومی-فروش-سه-دستگاه-ماشین-آلات'>مزایده عمومی فروش سه دستگاه ماشین آلات  / مزایده, مزایده عمومی فروش سه دستگاه ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024220/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-78-20متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 78.20متر نوبت اول / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 78.20متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024222/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-68-79متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 68.79متر / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 68.79متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024224/مزایده-یک-دستگاه-جرثقیل-مستعمل'>مزایده یک دستگاه جرثقیل مستعمل  / مزایده, مزایده یک دستگاه جرثقیل مستعمل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024227/مزایده-خودروی-پراید-مدل-84'>مزایده خودروی پراید مدل 84 / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده خودروی پراید مدل 84</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024228/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-239-62متر-قطعه-14-تفکیکی'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 239.62متر قطعه 14 تفکیکی  / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 239.62متر قطعه 14 تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024231/مزایده-بهره-برداری-از-تابلوی-تبلیغاتی-نوبت-سوم'>مزایده بهره برداری از تابلوی تبلیغاتی نوبت سوم  / آگهی مزایده , مزایده بهره برداری از تابلوی تبلیغاتی نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024232/مزایده-تعدادی-از-اقلام-مستعمل-و-اسقاط--'>مزایده تعدادی از اقلام مستعمل و اسقاط ... / مزایده ,مزایده تعدادی از اقلام مستعمل و اسقاط ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024237/مزایده-واگذاری-غرفه--'>مزایده واگذاری غرفه... / مزایده, مزایده واگذاری غرفه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024238/تجدید-مزایده-اجاره-سالن-همایش-های-شهر-مجاور-ساختمان'>تجدید مزایده اجاره سالن همایش های شهر مجاور ساختمان / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره سالن همایش های شهر مجاور ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024241/مزایده-جمع-آوری-مواد-قابل-بازیافت-و-تفکیک-از-مبدا-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مزایده جمع آوری مواد قابل بازیافت و تفکیک از مبدا سطح شهر  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی، مزایده جمع آوری مواد قابل بازیافت و تفکیک از مبدا سطح شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024242/مزایده-دو-واحد-مسکونی-هر-کدام-91-متر'>مزایده دو واحد مسکونی هر کدام 91 متر  / مزایده ,مزایده دو واحد مسکونی هر کدام 91 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024243/مزایده-یک-دستگاه-بیل-مکانیکی-زنجیره-ای'>مزایده یک دستگاه بیل مکانیکی زنجیره ای  / مزایده,مزایده یک دستگاه بیل مکانیکی زنجیره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024247/مزایده-یکباب-خانه-بخش-17-زواره'>مزایده یکباب خانه بخش 17 زواره / مزایده ,مزایده یکباب خانه بخش 17 زواره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024252/مزایده-واگذاری-زورخانه-سرداران---'>مزایده واگذاری زورخانه سرداران. ... / مزایده واگذاری زورخانه سرداران. ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024256/مزایده-تمامی-ششدانگ-آپارتمان-بخش-5-ثبت-اصفهان'>مزایده تمامی ششدانگ آپارتمان بخش 5 ثبت اصفهان / مزایده ,مزایده تمامی ششدانگ آپارتمان بخش 5 ثبت اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024260/مزایده-فروش-آپارتمان-مسکونی-عرصه-قدرالسهم-مشاعی'>مزایده فروش آپارتمان مسکونی عرصه قدرالسهم مشاعی / مزایده ,مزایده فروش آپارتمان مسکونی عرصه قدرالسهم مشاعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024262/مزایده-ششدانگ-زمین-قطعه-74-تفکیکی'>مزایده ششدانگ زمین قطعه 74 تفکیکی / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین قطعه 74 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024263/مزایده-فروش-مقادیری-لوله-و-اتصالات'>مزایده فروش مقادیری لوله و اتصالات / مزایده فروش مقادیری لوله و اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024264/مزایده-فروش-دو-دستگاه-خودرو-آمیکو'>مزایده فروش دو دستگاه خودرو آمیکو / مزایده ,مزایده فروش دو دستگاه خودرو آمیکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024265/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-310-50متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 310.50متر / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 310.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024268/مزایده-دو-باب-پلاک-ثبتی-196-و-250متر'>مزایده دو باب پلاک ثبتی 196 و 250متر  / مزایده ,مزایده دو باب پلاک ثبتی 196 و 250متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024270/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-سمند-مرحله-دوم'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری سمند  مرحله دوم  / مزایده، مزایده یک دستگاه خودروی سواری سمند  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024271/مزایده-اجاره-شش-دانگ-بستان'>مزایده اجاره شش دانگ بستان  / مزایده ,مزایده اجاره شش دانگ بستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024272/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-175-متر-بخش-نه'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 175 متر بخش نه / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 175 متر بخش نه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024273/مزایده-فروش-یک-دستگاه-لودر-HWL-65-هپکو-96-10-23'>مزایده فروش یک دستگاه لودر HWL 65 هپکو 96.10.23 / آگهی مزایده، مزایده فروش یک دستگاه لودر HWL 65 هپکو 96.10.23</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024276/مزایده-مغازه-مساحت-12-6متر-نوبت-اول'>مزایده مغازه مساحت 12.6متر نوبت اول / مزایده ,مزایده مغازه مساحت 12.6متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024278/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-15-تبریز-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش 15 تبریز نوبت اول  / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی بخش 15 تبریز نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024279/مزایده-یک-دستگاه-اره-فلکه-60'>مزایده یک دستگاه اره فلکه 60 / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه اره فلکه 60</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024280/مزایده-فروش-تعداد-22-دستگاه-انواع-خودروی-فرسوده'>مزایده فروش تعداد 22 دستگاه انواع خودروی فرسوده / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد 22 دستگاه انواع خودروی فرسوده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024283/مزایده-فروش-یکدستگاه-مخزن-استینلس-استیل--'>مزایده فروش یکدستگاه مخزن استینلس استیل... /  آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه مخزن استینلس استیل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024284/تجدید-مزایده-اجاره-یک-واحد-تجاری'>تجدید مزایده اجاره یک واحد تجاری  / مزایده ,تجدید مزایده اجاره یک واحد تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024285/مزایده-باغ-مساحت-816-9متر'>مزایده باغ مساحت 816.9متر  / مزایده ,مزایده باغ مساحت 816.9متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024286/مزایده-ماشین-لباسشویی-کلاسیک-جاروبرقی--'>مزایده ماشین لباسشویی کلاسیک، جاروبرقی... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده ماشین لباسشویی کلاسیک، جاروبرقی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024287/مزایده-تعداد-10-دستگاه-خودرو-سواری-اداری-قابل-تبدیل--نوبت-دوم'>مزایده تعداد 10 دستگاه خودرو سواری اداری قابل تبدیل - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی,مزایده  تعداد 10 دستگاه خودرو سواری اداری قابل تبدیل - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024288/مزایده-اجاره-یک-باب-مغازه'>مزایده اجاره یک باب مغازه / آگهی مزایده اجاره,مزایده  اجاره یک باب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024289/مزایده-محصول-خرمای-نخل'>مزایده محصول خرمای نخل  / مزایده ,مزایده محصول خرمای نخل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024290/مزایده-واگذاری-آپارتمان-بخش-سه-شیراز-سه-خوابه-تجدید'>مزایده واگذاری آپارتمان بخش سه شیراز سه خوابه تجدید  / مزایده ,مزایده واگذاری آپارتمان بخش سه شیراز سه خوابه تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024291/مزایده-عمومی-فروش-املاک-و-مستغلات'>مزایده عمومی فروش املاک و مستغلات  / مزایده ,مزایده عمومی فروش املاک و مستغلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024293/مزایده-واگذاری-به-صورت-اجاره-ساختمان-مهمانسرا-و-رستوران'>مزایده واگذاری به صورت اجاره ساختمان مهمانسرا و رستوران  / مزایده ,مزایده واگذاری به صورت اجاره ساختمان مهمانسرا و رستوران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024295/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-کل-347متر'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت کل 347متر  / مزایده ,مزایده ساختمان مسکونی مساحت کل 347متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024298/مزایده-املاک-مازاد-بانک-قوامین-نقد-و-اقساط'>مزایده املاک مازاد بانک قوامین نقد و اقساط  / مزایده ,مزایده املاک مازاد بانک قوامین نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024300/مزایده-ملک-بصورت-گاراژ-عرصه-740-متر'>مزایده ملک بصورت گاراژ عرصه 740 متر  / مزایده ,مزایده ملک بصورت گاراژ عرصه 740 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024304/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید-تیپ-هاچ-بک'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید تیپ هاچ بک / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو پراید تیپ هاچ بک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024306/مزایده-یک-دستگاه-پودرکن-لاستیک--'>مزایده یک دستگاه پودرکن لاستیک ... / مزایده,مزایده یک دستگاه پودرکن لاستیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024307/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-دو-اراک-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش دو اراک نوبت اول / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش دو اراک نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024309/مزایده-کلاسور-پلاستیکی-زونکن'>مزایده کلاسور پلاستیکی- زونکن / مزایده ,مزایده کلاسور پلاستیکی- زونکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024310/آگهی-مزایده-اجاره-2-باب-سالن-گلخانه-ای'>آگهی مزایده اجاره  2 باب سالن گلخانه ای / آگهی مزایده ، آگهی مزایده اجاره  2 باب سالن گلخانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024311/مزایده-مغازه-بخش-یک-اراک-نوبت-اول'>مزایده مغازه بخش یک اراک نوبت اول / مزایده ,مزایده مغازه بخش یک اراک نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024313/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-باری-نیسان-بنزین-و-گاز--'>مزایده یک دستگاه خودروی باری نیسان بنزین و گاز ... / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی باری نیسان بنزین و گاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024315/مزایده-ملک-مساحت-75-متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت 75 متر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده ملک مساحت 75 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024316/مزایده-یک-دستگاه-سواری-رانا-سفید-رنگ'>مزایده یک دستگاه سواری رانا سفید رنگ  / مزایده ,مزایده یک دستگاه سواری رانا سفید رنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024320/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-CNG--تجدید--نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از جایگاه CNG - تجدید - نوبت دوم / آگهی تجدید دوم مزایده, مزایده بهره برداری از جایگاه CNG - تجدید - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024322/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-کاربری-مسکونی-تجاری-خدماتی'>مزایده فروش تعدادی از املاک کاربری مسکونی تجاری خدماتی  / مزایده ,مزایده فروش تعدادی از املاک کاربری مسکونی تجاری خدماتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024323/مزایده-مزارع-مرغ-مادر-کارخانه-جوجه-کشی--'>مزایده مزارع مرغ مادر، کارخانه جوجه کشی ... / مزایده مزارع مرغ مادر، کارخانه جوجه کشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024328/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-138-74متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 138.74متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 138.74متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024329/مزایده-اموال-اسقاط-اداری-و-تجهیزات-پزشکی'>مزایده اموال اسقاط اداری و تجهیزات پزشکی / مزایده ,مزایده اموال اسقاط اداری و تجهیزات پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024331/مزایده-فروش-تعدادی-از-پلاکهای-کارگاهی-و-تجاری-و-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از پلاکهای کارگاهی و تجاری و مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از پلاکهای کارگاهی و تجاری و مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024333/اگهی-مزایده-پژو-405--وانت-پیکان'>اگهی مزایده پژو 405 - وانت پیکان  / اگهی مزایده , مزایده پژو 405 - وانت پیکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024334/مزایده-سه-باب-آپارتمان-160-و-113-و-83-60متر'>مزایده سه باب آپارتمان 160 و 113 و 83.60متر  / مزایده,مزایده سه باب آپارتمان 160 و 113 و 83.60متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024336/مزایده-واگذاری-8-غرفه-اغذیه-فروشی'>مزایده واگذاری  8 غرفه اغذیه فروشی / آگهی مزایده, مزایده مزایده واگذاری  8 غرفه اغذیه فروشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024340/مزایده-فروش-4-قطعه-زمین-تجاری-و-دو-قطعه-مسکونی-و-زمین-انباری-نوبت-دوم'>مزایده فروش 4 قطعه زمین تجاری و دو قطعه مسکونی و زمین انباری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 4 قطعه زمین تجاری و دو قطعه مسکونی و زمین انباری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024341/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-180-متر-بخش-سه'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 180 متر بخش سه / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 180 متر بخش سه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024344/مزایده-4-دانگ-و-67-1-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-ملک'>مزایده 4 دانگ و 67.1 هزارم یک دانگ مشاع از ملک / مزایده,مزایده 4 دانگ و 67.1 هزارم یک دانگ مشاع از ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024349/مزایده-آپارتمان-مساحت-37-34متر'>مزایده آپارتمان مساحت 37.34متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 37.34متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024351/مزایده-5-دستگاه-خودروی-قابل-شماره-گذاری--'>مزایده 5 دستگاه خودروی قابل شماره گذاری ... / مزایده 5 دستگاه خودروی قابل شماره گذاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024355/مزایده-واگذاری-تامین-سرمایه'>مزایده واگذاری تامین سرمایه  / مزایده ,مزایده واگذاری تامین سرمایه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024356/مزایده-اجاره-زمین-چمن-مصنوعی-مرحله-دوم'>مزایده اجاره زمین چمن مصنوعی مرحله دوم / مزایده حضوری,مزایده  اجاره زمین چمن مصنوعی مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024362/مزایده-بشکه-روغن-سوخته'>مزایده بشکه روغن سوخته  / اگهی مزایده , مزایده بشکه روغن سوخته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024363/تجدید-مزایده-پدیرش-دمونتاز-خودرو--'>تجدید مزایده پدیرش دمونتاز خودرو.... / مزایده, تجدید مزایده پدیرش دمونتاز خودرو....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024366/مزایده-زمین-مزروعی-دیم-42000متر-مرحله-دوم'>مزایده زمین مزروعی دیم 42000متر مرحله دوم  / مزایده,مزایده زمین مزروعی دیم 42000متر مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024368/مزایده-فروش-اقلام-ضایعاتی-نوبت-دوم'>مزایده فروش اقلام ضایعاتی نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش اقلام ضایعاتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024369/مزایده-فروش-تعدادی-از-زمینهای-کارگاهی'>مزایده فروش تعدادی از زمینهای کارگاهی / مزایده,مزایده فروش تعدادی از زمینهای کارگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024370/مزایده-اجاره-عمومی-جمعه-بازار'>مزایده اجاره عمومی جمعه بازار  / مزایده اجاره عمومی جمعه بازار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024371/مزایده-فروش-پژو-پارس-(نوبت-دوم)'>مزایده فروش پژو پارس (نوبت دوم) / آگهی مزایده، مزایده فروش پژو پارس (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024373/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-118-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 118 متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 118 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024376/مزایده-اجاره-دو-باب-مغازه'>مزایده اجاره دو باب مغازه  / آگهی مزایده,مزایده اجاره دو باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024377/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-376-8متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 376.8متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 376.8متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024378/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-مساحت-3994متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان مساحت 3994متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان مساحت 3994متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024379/مزایده-روغن-سوخته'>مزایده روغن سوخته  / آگهی مزایده , مزایده روغن سوخته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024381/مزایده-فروش-زمین-مسکونی-شهر-دامنه'>مزایده فروش زمین مسکونی شهر دامنه  / مزایده,مزایده فروش زمین مسکونی شهر دامنه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024382/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-مرکز-معاینه-فنی-خودرو--'>مزایده واگذاری بهره برداری مرکز معاینه فنی خودرو ... / مزایده واگذاری بهره برداری مرکز معاینه فنی خودرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024384/مزایده-فروش-یک-سری-صندلی-کامل-جلوی-سمند--'>مزایده فروش یک سری صندلی کامل جلوی سمند... / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش یک سری صندلی کامل جلوی سمند...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024385/مزایده-ملک-به-پلاک-ثبتی-45024-فرعی-از-162-اصلی'>مزایده ملک به پلاک ثبتی 45024 فرعی از 162 اصلی / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی 45024 فرعی از 162 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024386/مزایده-واگذاری-امتیاز-اجازه-ورودی-پارک-شهر-بازی'>مزایده واگذاری امتیاز اجازه ورودی پارک شهر بازی  / آگهی مزایده عمومی، مزایده واگذاری امتیاز اجازه ورودی پارک شهر بازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024387/اگهی-مزایده-سنگ-گیوتین'>اگهی مزایده سنگ گیوتین / اگهی مزایده , اگهی مزایده سنگ گیوتین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024392/مزایده-فروش-املاک-تملیکی-و-مازاد-شرایط-ویژه-و-استثنایی'>مزایده فروش املاک تملیکی و مازاد شرایط ویژه و استثنایی / مزایده,مزایده فروش املاک تملیکی و مازاد شرایط ویژه و استثنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024393/مزایده-نگهداری-و-مدیریت-فروش-گاز-CNG-جایگاه-و-تامین-نیروی-اپراتوری--'>مزایده نگهداری و مدیریت فروش گاز CNG جایگاه و تامین نیروی اپراتوری... / مزایده, مزایده نگهداری و مدیریت فروش گاز CNG جایگاه و تامین نیروی اپراتوری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024396/مزایده-فروش-قطعه-زمین-مساحت-154-متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش قطعه زمین مساحت 154 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش قطعه زمین مساحت 154 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024399/مزایده-فروش-قطعه-زمین-شماره-دو-مساحت-179-16متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش قطعه زمین شماره دو مساحت 179.16متر نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش قطعه زمین شماره دو مساحت 179.16متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024405/مزایده-باغ-مساحت-2341متر-نوبت-اول'>مزایده باغ مساحت 2341متر نوبت اول  / مزایده,مزایده باغ مساحت 2341متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024410/مزایده-فروش-یکباب-ساختمان-مساحت-عرصه-885-65متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکباب ساختمان مساحت عرصه 885.65متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یکباب ساختمان مساحت عرصه 885.65متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024426/اگهی-مزایده-اجاره-غرفه-های-پارکهای-سطح-شهر'>اگهی مزایده اجاره غرفه های پارکهای سطح شهر / اگهی مزایده , اگهی مزایده اجاره غرفه های پارکهای سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024427/مزایده-عمومی-کتبی-واحدهای-تجاری-و-خدماتی-اداری'>مزایده عمومی کتبی واحدهای تجاری و خدماتی اداری  / مزایده,مزایده عمومی کتبی واحدهای تجاری و خدماتی اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024433/مزایده-یک-قطعه-زمین-4500مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین 4500مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین 4500مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024443/مزایده-پلاک-ثبتی-134-6متر-و-خودرو'>مزایده پلاک ثبتی 134.6متر و خودرو / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 134.6متر و خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024451/مزایده-ساختمانی-تجاری-مسکونی-نوبت-اول'>مزایده ساختمانی تجاری مسکونی نوبت اول / مزایده,مزایده ساختمانی تجاری مسکونی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024464/مزایده-واگذاری-سه-باب-رقبه-مسکونی'>مزایده واگذاری سه باب رقبه مسکونی / مزایده,مزایده واگذاری سه باب رقبه مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024468/مزایده-خودروهای-مازاد-خود--'>مزایده خودروهای مازاد خود... / مزایده ,مزایده خودروهای مازاد خود...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024472/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-296-25متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 296.25متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 296.25متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024482/مزایده-ساختمان-بخش-5-زنجان-نوبت-اول'>مزایده ساختمان بخش 5 زنجان نوبت اول / مزایده,مزایده ساختمان بخش 5 زنجان نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024492/مزایده-دو-دانگ-از-ششدانگ-خانه-مسکونی-230-متر'>مزایده دو دانگ از ششدانگ خانه مسکونی 230 متر  / مزایده,مزایده دو دانگ از ششدانگ خانه مسکونی 230 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024500/مزایده-باغ-مساحت-عرصه-2615متر'>مزایده باغ مساحت عرصه 2615متر / مزایده,مزایده باغ مساحت عرصه 2615متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024513/مزایده-ساختمان-مسکونی-عرصه-64-75متر'>مزایده ساختمان مسکونی عرصه 64.75متر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی عرصه 64.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024529/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-255-متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی 255 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی 255 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024545/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-170-5مترمربع'>مزایده منزل مسکونی عرصه 170.5مترمربع / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 170.5مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024552/مزایده-فروش-زمین-محل-آرامستان-نبی-اکرم'>مزایده فروش زمین محل آرامستان نبی اکرم / مزایده,مزایده فروش زمین محل آرامستان نبی اکرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024562/مزایده-یکباب-واحد-تجاری-تحت-پلاک-2357-فرعی-نوبت-دوم'>مزایده یکباب واحد تجاری تحت پلاک 2357 فرعی نوبت دوم  / مزایده,مزایده یکباب واحد تجاری تحت پلاک 2357 فرعی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024579/مزایده-فروش-املاک-ثبتی-295-و-296-فرعی-از-29-اصلی-46937-76متر-نوبت-چهارم'>مزایده فروش املاک ثبتی 295 و 296 فرعی از 29 اصلی 46937.76متر نوبت چهارم / مزایده,مزایده فروش املاک ثبتی 295 و 296 فرعی از 29 اصلی 46937.76متر نوبت چهارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024585/مزایده-اراضی-قریه-چماق-تپه-پلاک-23-اصلی-نوبت-اول'>مزایده اراضی قریه چماق تپه پلاک 23 اصلی نوبت اول / مزایده,مزایده اراضی قریه چماق تپه پلاک 23 اصلی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024591/مزایده-فروش-تعداد-6-دستگاه-خودرو-سواری'>مزایده فروش تعداد 6 دستگاه خودرو سواری / آگهی مزایده، مزایده فروش تعداد 6 دستگاه خودرو سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024603/مزایده-واگذاری-سرمایه'>مزایده واگذاری سرمایه  / مزایده ,مزایده واگذاری سرمایه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024604/مزایده-ساختمان-در-زمینی-به-مساحت-154-متر'>مزایده ساختمان در زمینی به مساحت 154 متر / مزایده,مزایده ساختمان در زمینی به مساحت 154 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024611/مزایده-املاک-شامل-4-قطعه'>مزایده املاک شامل 4 قطعه / مزایده,مزایده املاک شامل 4 قطعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024618/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-233-50متر-قطعه-اول-تفکیکی'>مزایده ششدانگ یکباب خانه 233.50متر قطعه اول تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه 233.50متر قطعه اول تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024621/مزایده-اقلام-مازاد--مستعمل-ضایعاتی--شامل-آجر-نسوز-انواع-الکتروموتور-کابل---'>مزایده اقلام مازاد - مستعمل ضایعاتی - شامل آجر نسوز، انواع الکتروموتور، کابل، .... / مزایده ,مزایده اقلام مازاد - مستعمل ضایعاتی - شامل آجر نسوز، انواع الکتروموتور، کابل، ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024625/مزایده-یک-قطعه-زمین-پلاک-114-فرعی-از-15-فرعی-از-177-اصلی'>مزایده یک قطعه زمین پلاک 114 فرعی از 15 فرعی از 177 اصلی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین پلاک 114 فرعی از 15 فرعی از 177 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024636/مزایده-ملک-دارای-سند-عادی-عرصه-170-متر'>مزایده ملک دارای سند عادی عرصه 170 متر / مزایده,مزایده ملک دارای سند عادی عرصه 170 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024643/مزایده-تمامت-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-14-ثبت-اصفهان'>مزایده تمامت ششدانگ پلاک ثبتی بخش 14 ثبت اصفهان / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ پلاک ثبتی بخش 14 ثبت اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024656/مزایده-فروش-17-قطعه-زمین'>مزایده فروش 17 قطعه زمین / مزایده,مزایده فروش 17 قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024666/مزایده-ششدانگ-واحکد-مسکونی-طبقه-سه-129-98متر'>مزایده ششدانگ واحکد مسکونی طبقه سه 129.98متر  / مزایده,مزایده ششدانگ واحکد مسکونی طبقه سه 129.98متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024670/مزایده-فروش-8-قطعه-زمین'>مزایده فروش 8 قطعه زمین / مزایده,مزایده فروش 8 قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024673/مزایده-100-هزار-متر-یک-تن-کنسانتره-سنگ-آهن-با-عیار-میانگین-68-درصد--'>مزایده 100 هزار متر یک تن کنسانتره سنگ آهن با عیار میانگین 68 درصد... / مزایده ,مزایده 100 هزار متر یک تن کنسانتره سنگ آهن با عیار میانگین 68 درصد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024679/مزایده-ششدانگ-منزل-و-مغازه-مساحت-265-30متر'>مزایده ششدانگ منزل و مغازه مساحت 265.30متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل و مغازه مساحت 265.30متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024683/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-به-مساحت-143-18-مترمربع'>مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 143/18 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 143/18 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024687/مزایده-یک-واحد-منزل-مسکونی-یک-طبقه-200-متر'>مزایده یک واحد منزل مسکونی یک طبقه 200 متر / مزایده,مزایده یک واحد منزل مسکونی یک طبقه 200 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024691/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-باغ'>مزایده ششدانگ یک قطعه باغ / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه باغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024693/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-مسکونی-254-متر'>مزایده ششدانگ یک واحد مسکونی 254 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد مسکونی 254 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024697/مزایده-فروش-املاک-عرصه-714-08-و-566-20متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک عرصه 714.08 و 566.20متر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش املاک عرصه 714.08 و 566.20متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024699/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-بارانداز-به-مساحت-1960-مترمربع'>مزایده فروش یک قطعه زمین بارانداز به مساحت 1960 مترمربع / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین بارانداز به مساحت 1960 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024706/مزایده-فروش-املاک-در-شهر-صدرا'>مزایده فروش املاک در شهر صدرا  / مزایده, مزایده فروش املاک در شهر صدرا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024708/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-به-مساحت-400-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی به مساحت 400 مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی به مساحت 400 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024718/مزایده-ششدانگ-پلاک-به-مساحت-82-66-مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک به مساحت 82/66 مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک به مساحت 82/66 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024719/مزایده-خانه-بخش-ده-مساحت-240-مترمربع'>مزایده خانه بخش ده مساحت 240 مترمربع / مزایده,مزایده خانه بخش ده مساحت 240 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024726/مزایده-دو-قطعه-زمین-مساحت-193-90-و-209-75متر'>مزایده دو قطعه زمین مساحت 193.90 و 209.75متر  / مزایده,مزایده دو قطعه زمین مساحت 193.90 و 209.75متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024730/مزایده-چهار-قطعه-زمین'>مزایده چهار قطعه زمین / مزایده ,مزایده چهار قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024733/مزایده-دو-آپارتمان-شش-واحدی-نوبت-دوم'>مزایده دو آپارتمان شش واحدی  نوبت دوم  / مزایده,مزایده دو آپارتمان شش واحدی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024741/مزایده-عمومی-اقلام-ضایعاتی-و-مستعمل'>مزایده عمومی اقلام ضایعاتی و مستعمل / مزایده,مزایده عمومی اقلام ضایعاتی و مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024742/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-آپارتمان'>مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان / مزایده,مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024747/مزایده-عرضه-عمومی-سهام-و-بنگاه--'>مزایده عرضه عمومی سهام و بنگاه ... / مزایده ,مزایده عرضه عمومی سهام و بنگاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024748/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-312-1متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 312.1متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 312.1متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024750/مزایده-فروش-مقدار-13-671-حبه-مشاع-از-72-حبه'>مزایده فروش مقدار 13/671 حبه مشاع از 72 حبه  / مزایده,مزایده فروش مقدار 13/671 حبه مشاع از 72 حبه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024755/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-کل-220-متر'>مزایده ملک مساحت عرصه کل 220 متر / مزایده ,مزایده ملک مساحت عرصه کل 220 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024757/مزایده-فروش-۲۰۰۰تن-چای-خشک-سنواتی'>مزایده فروش ۲۰۰۰تن چای خشک سنواتی  / مزایده فروش ۲۰۰۰تن چای خشک سنواتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024758/مزایده3-5-سهم-مشاع-از-14-سهم-مشاع'>مزایده3.5 سهم مشاع از 14 سهم مشاع  / مزایده,مزایده3.5 سهم مشاع از 14 سهم مشاع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024761/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-405-50متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 405.50متر / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی مساحت 405.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024762/مزایده-فروش-۲۱۵۰تن-چای-خشک-سنواتی'>مزایده فروش ۲۱۵۰تن چای خشک سنواتی  / مزایده فروش ۲۱۵۰تن چای خشک سنواتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024763/مزایده-فروش-قطعه-زمین-مساحت-165متر-شماره-سیزده-نوبت-دوم'>مزایده فروش قطعه زمین مساحت 165متر شماره سیزده  نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش قطعه زمین مساحت 165متر شماره سیزده نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024765/مزایده-فروش-۲۰۰۰۰تن-چای-خشک-سنواتی'>مزایده فروش ۲۰۰۰۰تن چای خشک سنواتی  / مزایده فروش ۲۱۵۰تن چای خشک سنواتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024767/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-دویست-متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت دویست متر / مزایده ,مزایده منزل مسکونی مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024770/مزایده-2-قطعه-زمین-مسکونی'>مزایده 2 قطعه زمین مسکونی   / مزایده,مزایده 2 قطعه زمین مسکونی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024771/مزایده-فروش-۲۶۸۵۰تن-چای-خشک-سنواتی'>مزایده فروش ۲۶۸۵۰تن چای خشک سنواتی  / مزایده فروش ۲۶۸۵۰تن چای خشک سنواتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024772/مزایده-فروش-قطعه-زمین-به-مساحت-141-96-مترمربع-چاپ-دوم'>مزایده فروش قطعه زمین به مساحت 141/96 مترمربع چاپ دوم  / مزایده,مزایده فروش قطعه زمین به مساحت 141/96 مترمربع چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024775/مزایده-فروش-قطعه-زمین-به-مساحت-175-49-مترمربع-چاپ-دوم'>مزایده فروش قطعه زمین به مساحت 175/49 مترمربع چاپ دوم  / مزایده،مزایده فروش قطعه زمین به مساحت 175/49 مترمربع چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024777/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-2249-50'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 2249/50  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 2249/50 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024781/مزایده-ششدانگ-پلاک-15-733-عرصه-250-متر'>مزایده ششدانگ پلاک 15/733 عرصه 250 متر / مزایده،مزایده ششدانگ پلاک 15/733 عرصه 250 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024783/مزایده-یک-واحد-آپارتمان'>مزایده یک واحد آپارتمان  / مزایده،مزایده یک واحد آپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024787/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-99-85متر-بخش-بیست'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 99.85متر بخش بیست  / مزایده،مزایده پلاک ثبتی مساحت 99.85متر بخش بیست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024792/مزایده-املاک-مازاد-با-کاربری-مسکونی'>مزایده املاک مازاد با کاربری مسکونی  / مزایده،مزایده املاک مازاد با کاربری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024793/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-170-متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 170 متر نوبت اول  / مزایده،مزایده ششدانگ زمین مساحت 170 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024799/مزایده-ملک-شامل-12500-متر-زمین-زراعی-دیم-مشاع-از-قطعه-5-هکتاری'>مزایده ملک شامل 12500 متر زمین زراعی دیم مشاع از قطعه 5 هکتاری  / مزایده،مزایده ملک شامل 12500 متر زمین زراعی دیم مشاع از قطعه 5 هکتاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024803/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-به-مساحت-15-31'>مزایده یک دستگاه آپارتمان به مساحت 15.31  / مزایده،مزایده یک دستگاه آپارتمان به مساحت 15.31 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024811/مزایده-فروش-تعداد-15-قطعه-زمین-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 15 قطعه زمین تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد 15 قطعه زمین تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024823/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-به-مساحت-23760-مترمربع'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان به مساحت 23760 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان به مساحت 23760 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024830/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-آپارتمان-به-مساحت-90-84-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 90/84 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 90/84 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024898/مزایده-عناوین-نمایشگاهی-سال-97-به-مجریان-صاحب-تخصص-و-صلاحیت--'>مزایده عناوین نمایشگاهی سال 97 به مجریان صاحب تخصص و صلاحیت... / مزایده ,مزایده عناوین نمایشگاهی سال 97 به مجریان صاحب تخصص و صلاحیت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024913/مزایده-4300-کیلوگرم-لیمو-فله'>مزایده 4300 کیلوگرم لیمو فله  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده 4300 کیلوگرم لیمو فله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024914/مزایده-ملک-مساحت-114-متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت 114 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت 114 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024915/مزایده-واگذاری-اجاره-تعدادی-از-رقبات-موقوفات--'>مزایده واگذاری اجاره تعدادی از رقبات موقوفات ... / مزایده,مزایده واگذاری اجاره تعدادی از رقبات موقوفات ...</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 17 تاريخ : يکشنبه 26 فروردين 1397 ساعت: 11:18