اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.10.18 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019517/فراخوان-مناقصه-عملیا... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.10.18 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019517/فراخوان-مناقصه-عملیات-خرید-گاز-کلر-99-9--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عملیات خرید گاز کلر 99/9%- نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه عملیات خرید گاز کلر 99/9%- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019519/مناقصه-اجرای-عملیات-مرمت-و-لکه-گیری-آسفالت'>مناقصه اجرای عملیات مرمت و لکه گیری آسفالت  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه اجرای عملیات مرمت و لکه گیری آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019524/مناقصه-انجام-عملیات-نازک-کاری-و-اجرای-تاسیسات-برقی-و-مکانیکی-پروژه-مجتمع-تجاری'>مناقصه انجام عملیات نازک کاری و اجرای تاسیسات برقی و مکانیکی پروژه مجتمع تجاری / مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات نازک کاری و اجرای تاسیسات برقی و مکانیکی پروژه مجتمع تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019527/ارزیابی-کیفی-مناقصه-گران-قطعات-یدکی-شیرهای-توپی-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی مناقصه گران قطعات یدکی شیرهای توپی نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران ، ارزیابی کیفی مناقصه گران قطعات یدکی شیرهای توپی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019528/مناقصه-خدمات-تهیه--طبخ--حمل-و-توزیع-غذای-گرم'>مناقصه خدمات تهیه ، طبخ ، حمل و توزیع غذای گرم / مناقصه, مناقصه خدمات تهیه ، طبخ ، حمل و توزیع غذای گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019529/تجدید-مناقصه-دفن-زباله-و-اجرای-امور-نظافت-و-پاکیزه-سازی--96-10-17'>تجدید مناقصه دفن زباله و اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی ...96.10.17 / تجدید آگهی مناقصه عمومی، تجدید مناقصه دفن زباله و اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی ...96.10.17</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019531/تجدید-فراخوان-استقرار-نظام-مدیریت-امنیت-اطلاعات-و-مدیریت--'>تجدید فراخوان استقرار نظام مدیریت امنیت اطلاعات و مدیریت ... / تجدید فراخوان ارزیابی کیفی , تجدید فراخوان استقرار نظام مدیریت امنیت اطلاعات و مدیریت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019534/مناقصه-ارزیابی-کیفی-اصلاح-شبکه-و-انشعابات-گاز--'>مناقصه ارزیابی کیفی اصلاح شبکه و انشعابات گاز....  / مناقصه , مناقصه ارزیابی کیفی اصلاح شبکه و انشعابات گاز.... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019535/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-کوچه-ها-و-معابر-شهر'>مناقصه زیرسازی و آسفالت کوچه ها و معابر شهر / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه زیرسازی و آسفالت کوچه ها و معابر شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019537/تجدید-مناقصه-خرید-علائم-و-تابلوهای-ترافیکی-اعم-از-انتظامی--'>تجدید مناقصه خرید علائم و تابلوهای ترافیکی اعم از انتظامی ... / تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه خرید علائم و تابلوهای ترافیکی اعم از انتظامی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019539/مناقصه-تهیه-پست-کامپکت-به-همراه-تجهیزات-و-لوازم'>مناقصه تهیه پست کامپکت به همراه تجهیزات و لوازم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تهیه پست کامپکت به همراه تجهیزات و لوازم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019541/مناقصه-انجام-امور-مربوط-به-فعالیت-های-مرتبط-با-خدمات-اداری-و-مالی'>مناقصه انجام امور مربوط به فعالیت های مرتبط با خدمات اداری و مالی  / آگهی مناقصه، مناقصه انجام امور مربوط به فعالیت های مرتبط با خدمات اداری و مالی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019547/فراخوان-مناقصه-تکمیل-راهسازی-راه-روستایی--'>فراخوان مناقصه تکمیل راهسازی راه روستایی... / آگهی فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه تکمیل راهسازی راه روستایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019548/مناقصه-تکمیل-طبقه-دوم-ساختمان-بهره-برداری---(نوبت-دوم)'>مناقصه تکمیل طبقه دوم ساختمان بهره برداری ... (نوبت دوم) / مناقصه تکمیل طبقه دوم ساختمان بهره برداری ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019549/مناقصه-طراحی-تامین-تجهیزات-و-اقلام-باقیمانده-و-عملیات-اجرای-کارخانه-تغلیظ-دره-زار-نوبت-دوم'>مناقصه طراحی، تامین تجهیزات و اقلام باقیمانده و عملیات اجرای کارخانه تغلیظ دره زار- نوبت دوم / آگهی مناقصه، مناقصه طراحی، تامین تجهیزات و اقلام باقیمانده و عملیات اجرای کارخانه تغلیظ دره زار- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019550/مناقصه-خرید-حمل-تحویل-نصب-راه-اندازی-فعال-سازی-لایسنس---نوبت-دوم'>مناقصه خرید، حمل، تحویل، نصب، راه اندازی، فعال سازی لایسنس ... نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه خرید، حمل، تحویل، نصب، راه اندازی، فعال سازی لایسنس ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019553/مناقصه-خرید--نصب--تعمیر-و-نگهداری-تجهیزات-چراغ-های-راهنمایی-و-رانندگی-سطح-شهر-تجدید'>مناقصه خرید ، نصب ، تعمیر و نگهداری تجهیزات چراغ های راهنمایی و رانندگی سطح شهر تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه خرید ، نصب ، تعمیر و نگهداری تجهیزات چراغ های راهنمایی و رانندگی سطح شهر تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019554/مناقصه-گازرسانی-به-حفرات-خالی-و-توسعه-شبکه--نوبت-دوم'>مناقصه گازرسانی به حفرات خالی و توسعه شبکه....نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه گازرسانی به حفرات خالی و توسعه شبکه....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019555/مناقصه-پشتیبانی-و-نگهداری-دستگاه-های-تردد-شمار-و-کلیه-تجهیزات-مربوطه---نوبت-دوم'>مناقصه پشتیبانی و نگهداری دستگاه های تردد شمار و  کلیه تجهیزات مربوطه ... نوبت دوم  / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه پشتیبانی و نگهداری دستگاه های تردد شمار و  کلیه تجهیزات مربوطه ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019557/مناقصه-گازرسانی-به-حفرات-خالی---نوبت-دوم'>مناقصه گازرسانی به حفرات خالی ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه گازرسانی به حفرات خالی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019559/تجدید-فراخوان-ایمن-سازی-فیزیکی-محدوده-مدارس-حاشیه-راهها-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان  ایمن سازی فیزیکی محدوده مدارس حاشیه راهها  نوبت دوم  / تجدید آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان ایمن سازی فیزیکی محدوده مدارس حاشیه راهها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019560/مناقصه-پیمان-نیروی-انسانی-تنظیفات-عمومی-و-صنعتی-کارخانه-شکر'>مناقصه پیمان نیروی انسانی تنظیفات عمومی و صنعتی کارخانه شکر / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه پیمان نیروی انسانی تنظیفات عمومی و صنعتی کارخانه شکر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019561/مناقصه-National-Triplex-Slush-Pump'>مناقصه National Triplex Slush Pump / آگهی مناقصه, مناقصه National Triplex Slush Pump</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019563/مناقصه-اجرای-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب'>مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب  / آگهی مناقصه, مناقصه  اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019565/تجدید-مناقصه-خدمات-شهری-و-فضای-سبز'>تجدید مناقصه خدمات شهری و فضای سبز  / آگهی تجدید مناقصه,مناقصه خدمات شهری و فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019567/مناقصه-حفاری-و-تجهیز-چاه-آب-آشامیدنی--نوبت-دوم'>مناقصه حفاری و تجهیز چاه آب آشامیدنی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه حفاری و تجهیز چاه آب آشامیدنی- نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019568/مناقصه-خدمات-امور-دارندگان-کارت-هوشمند'>مناقصه خدمات امور دارندگان کارت هوشمند  / مناقصه عمومی، مناقصه خدمات امور دارندگان کارت هوشمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019570/مناقصه-احداث-بوستان-های-سطح-منطقه-6--نوبت-دوم'>مناقصه احداث بوستان های سطح منطقه 6 ...نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه احداث بوستان های سطح منطقه 6 ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019571/مناقصه-خرید-114-دستگاه-الکتروپمپ-شناور-مورد-نیاز-تاسیسات-آب-آشامیدنی-(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید 114 دستگاه الکتروپمپ شناور مورد نیاز تاسیسات آب آشامیدنی  (نوبت دوم) / مناقصه, مناقصه خرید 114 دستگاه الکتروپمپ شناور مورد نیاز تاسیسات آب آشامیدنی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019572/مناقصه-خدمات-امور-پذیرندگان-کارت-هوشمند'>مناقصه خدمات امور پذیرندگان کارت هوشمند / مناقصه عمومی، مناقصه خدمات امور پذیرندگان کارت هوشمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019576/مناقصه-اجاره-10-دستگاه-ماشین-آلات-سنگین-(نوبت-دوم)'>مناقصه اجاره 10 دستگاه ماشین آلات سنگین (نوبت دوم) / آگهی مناقصه ، مناقصه اجاره 10 دستگاه ماشین آلات سنگین (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019578/مناقصه-خرید-1500-سلول-باتری-سیلد-اسید-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 1500 سلول باتری سیلد اسید- نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خرید 1500 سلول باتری سیلد اسید - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019579/تجدید-مناقصه-آبرسانی-مجتمع-زیرک-آباد-جدید-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه آبرسانی مجتمع زیرک آباد جدید نوبت دوم  / تجدید مناقصه , تجدید آبرسانی مجتمع زیرک آباد جدید  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019582/ارزیابی-توان-انجام-تعهدات-و-مناقصه-عمومی-خدمات-تامین-نیروی-انسانی-نوبت-دوم'>ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی خدمات تامین نیروی انسانی نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی، ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی خدمات تامین نیروی انسانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019584/تجدید-مناقصه-تهیه-حمل-نصب-و-تعمیر-حفاظ-گاردریل----نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تهیه، حمل، نصب و تعمیر حفاظ گاردریل ...-  نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه تهیه، حمل، نصب و تعمیر حفاظ گاردریل ...-  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019585/اصلاحیه-تجدید-مناقصه-عملیات-تخلیه-و-کیسه-گیری--بارگیری-مقدار-300-هزار-تن-انواع-کود-شیمیایی'>اصلاحیه تجدید مناقصه عملیات تخلیه و کیسه گیری ، بارگیری مقدار 300 هزار تن انواع کود شیمیایی / اصلاحیه آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای، تجدید مناقصه عملیات تخلیه، بارگیری و کیسه گیری مقدار 300 هزار تن انواع کود شیمیایی ​</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019590/مناقصه-تعداد-1200-عدد-گوشی-ایمنی-روی-گوش'>مناقصه تعداد 1200 عدد گوشی ایمنی روی گوش / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعداد 1200 عدد گوشی ایمنی روی گوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019591/مناقصه-تجهیز-10-دستگاه-شاسی-ولوو-460-FM-به-تانکر-چندمنظوره--'>مناقصه تجهیز 10 دستگاه شاسی ولوو 460 FM به تانکر چندمنظوره... / مناقصه عمومی, مناقصه تجهیز 10 دستگاه شاسی ولوو 460 FM به تانکر چندمنظوره...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019592/فراخوان-تجهیز-و-نوسازی-اراضی-شالیزاری-نوبت-دوم'>فراخوان  تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019594/تمدید-مناقصه-خرید-حمل-نصب-و-راه-اندازی-یک-دستگاه-ماشین-سنگ-زنی--'>تمدید مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اندازی یک دستگاه ماشین سنگ زنی... / آگهی تمدید مناقصه، تمدید مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اندازی یک دستگاه ماشین سنگ زنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019596/مناقصه-خریداری-اقلام-یدکی-و-مصرفی-کمپرسور'>مناقصه خریداری اقلام یدکی و مصرفی کمپرسور  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خریداری اقلام یدکی و مصرفی کمپرسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019597/مناقصه-عملیات-تاسیسات-مکانیکی-و-برقی'>مناقصه عملیات تاسیسات مکانیکی و برقی / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات تاسیسات مکانیکی و برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019599/مناقصه-شناسایی-مهندسین-مشاور-در-زمینه-طراحی-و--نوبت-دوم'>مناقصه شناسایی مهندسین مشاور در زمینه طراحی و ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه شناسایی مهندسین مشاور در زمینه طراحی و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019600/فراخوان-بین-المللی-اجاره-یک-ترانسپوندر-36-مگاهرتزی--نوبت-دوم'>فراخوان بین المللی اجاره یک ترانسپوندر 36 مگاهرتزی... نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه بین المللی, فراخوان بین المللی اجاره یک ترانسپوندر 36 مگاهرتزی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019601/تمدید-مناقصه-تامین-ماهی-شیر-استیک'>تمدید مناقصه تامین ماهی شیر استیک / آگهی تمدید مناقصه عمومی ,  تمدید مناقصه تامین ماهی شیر استیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019603/فراخوان-ارزیابی-پیمانکاران-جهت-امور-نگهداری-و-اجرای-فضای-سبز-شهر-تجدید-نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی پیمانکاران جهت امور نگهداری و اجرای فضای سبز شهر تجدید  نوبت دوم  / مناقصه, فراخوان ارزیابی پیمانکاران جهت امور نگهداری و اجرای فضای سبز شهر تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019604/مناقصه-خرید-دو-دستگاه-پمپ-دیزلی-آتش-نشانی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید دو دستگاه پمپ دیزلی آتش نشانی - نوبت دوم  / مناقصه خرید دو دستگاه پمپ دیزلی آتش نشانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019605/فراخوان-مناقصه-انجام-امور-خدمات-شهری-و-فضای-سبز-(مرحله-دوم)'>فراخوان مناقصه انجام امور خدمات شهری و فضای سبز  (مرحله دوم) / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه انجام امور خدمات شهری و فضای سبز  (مرحله دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019608/مناقصه-واگذاری-تعمیرات-نیمه-اساسی-واحد-یک-نیروگاه-حرارتی'>مناقصه واگذاری تعمیرات نیمه اساسی واحد یک نیروگاه حرارتی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه واگذاری تعمیرات نیمه اساسی واحد یک نیروگاه حرارتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019609/اولین-همایش-بین-المللی-چشم-انداز-توسعه-روابط'>اولین همایش بین المللی چشم انداز توسعه روابط  / اولین همایش بین المللی چشم انداز توسعه روابط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019610/مناقصه-خرید-لوله-و-اتصالات-استنلس-استیل--نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوله و اتصالات استنلس استیل ...نوبت دوم  / مناقصه خرید لوله و اتصالات استنلس استیل ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019616/مناقصه-اجرای-عملیات-توسعه-آماده-سازی-و-احداث-جبهه-کار-و--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات توسعه، آماده سازی و احداث جبهه کار  و ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای عملیات توسعه، آماده سازی و احداث جبهه کار  و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019617/سیاست-های-پولی-و-چالش-های-بانکداری-و-تولید'>سیاست های پولی و چالش های بانکداری و تولید / سیاست های پولی و چالش های بانکداری و تولید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019620/مناقصه-برداشت-خاک-آجر-و-تهیه--حمل-و-اجرای-آسفالت-و-زیر-سازی--تجدید'>مناقصه برداشت خاک آجر و تهیه ، حمل و اجرای آسفالت و زیر سازی - تجدید / آگهی مناقصه عمومی (تجدید), مناقصه برداشت خاک آجر و تهیه ، حمل و اجرای آسفالت و زیر سازی - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019621/مناقصه-آبرسانی-مجتمع-روستایی--'>مناقصه آبرسانی مجتمع روستایی ... / مناقصه عمومی, مناقصه آبرسانی مجتمع روستایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019625/مناقصه-اجرای-سیستم-حفاظت-الکترونیک-مرکز-انتقال---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای سیستم حفاظت الکترونیک مرکز انتقال ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه اجرای سیستم حفاظت الکترونیک مرکز انتقال ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019626/مناقصه-کنترل-و-نظارت-بر-ساخت-و-سازها-و-پیشگیری-و-جلوگیری-از-ساخت-و-سازهای-غیرمجاز'>مناقصه کنترل و نظارت بر ساخت و سازها و پیشگیری و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز  / مناقصه کنترل و نظارت بر ساخت و سازها و پیشگیری و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019627/مناقصه-عمومی-خرید-6-عدد-پروژکتور-ضد-انفجار'>مناقصه عمومی خرید  6 عدد پروژکتور ضد انفجار  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید  6 عدد پروژکتور ضد انفجار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019633/فراخوان-ارزیابی-بهره-برداری-از-مرکز-تعطیلات-سرگرمی-و-خرید--'>فراخوان ارزیابی بهره برداری از مرکز تعطیلات، سرگرمی و خرید... / مناقصه, فراخوان ارزیابی بهره برداری از مرکز تعطیلات، سرگرمی و خرید...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019650/فراخوان-متصدی-حمل-و-نقل-کانتینری-(دریایی)-محصولات-صادراتی-96-10-18'>فراخوان  متصدی حمل و نقل کانتینری (دریایی) محصولات صادراتی  96.10.18 / مناقصه  ، فراخوان  متصدی حمل و نقل کانتینری (دریایی) محصولات صادراتی 96.10.18</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019651/مناقصه-انجام-عملیات-پیشروی-آماده-سازی-و-استخراج-در-بلوک-های-معدن-زغالسنگ'>مناقصه انجام عملیات پیشروی، آماده سازی و استخراج در بلوک های معدن زغالسنگ / مناقصه,  مناقصه انجام عملیات پیشروی، آماده سازی و استخراج در بلوک های معدن زغالسنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019655/مناقصه-پروژه-احداث-7710-متر-خط-لوله-نوبت-دوم'>مناقصه  پروژه احداث 7710 متر خط لوله- نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه  پروژه احداث 7710 متر خط لوله- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019656/تجدید-مناقصه-خرید-پهنای-باند-اینترنت--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید پهنای باند اینترنت... نوبت دوم / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه خرید پهنای باند اینترنت... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019659/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-رادیولوژی-پرتابل-دیجیتال'>مناقصه خرید یک دستگاه رادیولوژی پرتابل دیجیتال / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید یک دستگاه رادیولوژی پرتابل دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019666/مناقصه-خرید-نظارت-تصویری'>مناقصه خرید نظارت تصویری / مناقصه ,مناقصه خرید نظارت تصویری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019667/استعلام-کولر-گازی-سامسونگ'>استعلام کولر گازی سامسونگ / استعلام ,استعلام کولر گازی سامسونگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019669/فراخوان-خدمات-اپراتور-ماشین-نویس-تحصیلدار-راننده'>فراخوان خدمات اپراتور، ماشین نویس، تحصیلدار راننده / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی,فراخوان  خدمات اپراتور، ماشین نویس، تحصیلدار راننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019675/مناقصه-قطعات-یدکی'>مناقصه قطعات یدکی  / مناقصه عمومی, مناقصه قطعات یدکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019678/مناقصه-تهیه-و-تامین-تعداد-14-دستگاه-لپ-تاپ'>مناقصه تهیه و تامین تعداد 14 دستگاه لپ تاپ / مناقصه عمومی, مناقصه تامین تهیه و تامین تعداد 14 دستگاه لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019686/مناقصه-عملیات-لوله-گذاری-فاضلاب'>مناقصه عملیات لوله گذاری فاضلاب / آگهی برگزاری مناقصه عمومی,مناقصه عملیات لوله گذاری فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019689/مناقصه-خرید-انواع-آهن-آلات-و--'>مناقصه خرید انواع آهن آلات و ... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید انواع آهن آلات و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019690/مناقصه-خدمات-نگهبانی-و-حراست'>مناقصه خدمات نگهبانی و حراست / مناقصه خدمات نگهبانی و حراست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019693/فراخوان-مشارکت-در-بهره-برداری-از-کارخانه-آسفالت-نوبت-دوم'>فراخوان مشارکت در بهره برداری از کارخانه آسفالت- نوبت دوم / آگهی فراخوان , فراخوان مشارکت در بهره برداری از کارخانه آسفالت - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019696/مناقصه-پروژه-لوله-گاز-روستا'>مناقصه پروژه لوله گاز روستا / آگهی مناقصه,مناقصه پروژه لوله گاز روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019699/مناقصه-اجرای-25-کیلومتر-تعویض-شبکه---(نوبت-دوم)'>مناقصه اجرای 25 کیلومتر تعویض شبکه ... (نوبت دوم) / مناقصه اجرای 25 کیلومتر تعویض شبکه ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019700/فراخوان-مناقصه-عملیات-خرید-10000-دستگاه-کنتور-مولتی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه  عملیات خرید 10000 دستگاه کنتور مولتی نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه  عملیات خرید 10000 دستگاه کنتور مولتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019701/مناقصه-احداث-خط-انتقال-فاضلاب--نوبت-دوم'>مناقصه احداث خط انتقال فاضلاب - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ،مناقصه احداث خط انتقال فاضلاب - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019703/فراخوان-تنظیفات-و-جمع-آوری-زباله--نوبت-دوم'>فراخوان تنظیفات و جمع آوری زباله - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه تنظیفات و جمع آوری زباله - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019706/مناقصه-اجرای-واگذاری-خدمات-شهری--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای واگذاری خدمات شهری...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای واگذاری خدمات شهری...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019710/فراخوان-بین-المللی-پخش-شبکه-ها-روی-ماهواره-گالاکسی-19--نوبت-دوم'>فراخوان بین المللی پخش شبکه ها روی ماهواره گالاکسی 19... نوبت دوم  / مناقصه, فراخوان بین المللی پخش شبکه ها روی ماهواره گالاکسی 19... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019711/فراخوان-شناسایی-سرمایه-گذار-پروژه-های-مشارکتی--'>فراخوان شناسایی سرمایه گذار پروژه های مشارکتی ... / فراخوان عمومی , فراخوان شناسایی سرمایه گذار پروژه های مشارکتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019713/فراخوان-مناقصه-عملیات-اجرایی-بخشی-از-خط-انتقال-آب--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عملیات اجرایی بخشی از خط انتقال آب...نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه عملیات اجرایی بخشی از خط انتقال آب...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019715/فراخوان-بین-المللی-تامین-تجهیزات-سیستم-رباتیک-استودیو-تلویزیونی---نوبت-دوم'>فراخوان بین المللی تامین تجهیزات سیستم رباتیک استودیو تلویزیونی ....نوبت دوم / مناقصه, فراخوان بین المللی تامین تجهیزات سیستم رباتیک استودیو تلویزیونی ....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019717/فراخوان-بین-المللی-پخش-شبکه-های--نوبت-دوم'>فراخوان بین المللی پخش شبکه های ...نوبت دوم  / مناقصه، فراخوان بین المللی پخش شبکه های ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019718/مناقصه-پیمان-اجرای-سیستم-حفاظت-الکترونیک--نوبت-دوم'>مناقصه پیمان اجرای سیستم حفاظت الکترونیک - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه پیمان اجرای سیستم حفاظت الکترونیک - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019719/اصلاحیه-مناقصه-خرید-لوله-های-مورد-نیاز--'>اصلاحیه مناقصه خرید لوله های مورد نیاز ... / اصلاحیه مناقصه خرید لوله های مورد نیاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019725/مناقصه-تامین-کادر-بهداری'>مناقصه تامین کادر بهداری / آگهی مناقصه, مناقصه تامین کادر بهداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019726/اصلاحیه-مناقصه-ایجاد-آرشیو-الکترونیک-پرونده-های-ثبتی'>اصلاحیه مناقصه ایجاد آرشیو الکترونیک پرونده های ثبتی  / اصلاحیه مناقصه , مناقصه ایجاد آرشیو الکترونیک پرونده های ثبتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019728/مناقصه-تعویض-و-روکش-آسفالت-و--'>مناقصه تعویض و روکش آسفالت و ... / فراخوان مناقصه, مناقصه تعویض و روکش آسفالت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019730/مناقصه-اجرای-اسکلت-دیوارچینی-و-عملیات-تاسیسات-مکانیکی-و-برقی-ساختمان-دانشکده-پرستاری'>مناقصه اجرای اسکلت، دیوارچینی و عملیات تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان دانشکده پرستاری / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای اسکلت، دیوارچینی و عملیات تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان دانشکده پرستاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019731/مناقصه-خرید-پمپ-شناور-کوزه-ای-و-الکتروموتور-شناور--'>مناقصه خرید پمپ شناور کوزه ای و الکتروموتور شناور... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید پمپ شناور کوزه ای و الکتروموتور شناور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019735/مناقصه-خدمات-بازرسی-و-حفاظت-فنی-و-بازرسی--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات بازرسی و حفاظت فنی و بازرسی - نوبت دوم  / مناقصه,مناقصه خدمات بازرسی و حفاظت فنی و بازرسی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019736/آگهی-مشارکت-در-ساخت'>آگهی مشارکت در ساخت  / آگهی , آگهی مشارکت در ساخت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019738/مناقصه-اجرای-پروژه-مرمت-معابر--جداول-و-پیاده-روسازی-بوستان-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه مرمت معابر ، جداول و پیاده روسازی بوستان نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه مرمت معابر ، جداول و پیاده روسازی بوستان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019739/مناقصه-مشارکت-در-احداث-نیروگاه-خورشیدی--نوبت-دوم'>مناقصه مشارکت در احداث نیروگاه خورشیدی... نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه مشارکت در احداث نیروگاه خورشیدی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019741/مناقصه-خرید-گوشت-قرمز-مصرفی-تجدید'>مناقصه خرید گوشت قرمز مصرفی- تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه خرید گوشت قرمز مصرفی- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019742/مناقصه-خرید-300-عدد-اقلام-یدکی-شماره-انداز-VEGAI--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 300 عدد اقلام یدکی شماره انداز VEGAI - نوبت دوم  / مناقصه,مناقصه خرید 300 عدد اقلام یدکی شماره انداز VEGAI - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019744/مناقصه-انجام-امور-خدماتی-تجدید'>مناقصه  انجام امور خدماتی تجدید  / آگهی مناقصه, مناقصه  انجام امور خدماتی تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019746/مناقصه-چادر-سازه-فولادی'>مناقصه چادر سازه فولادی  / اگهی مناقصه , مناقصه چادر سازه فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019747/مناقصه-گازرسانی-به-حفرات-خالی-روستاهای-توابع-استان-قم--نوبت-دوم'>مناقصه گازرسانی به حفرات خالی روستاهای توابع استان قم... نوبت دوم / مناقصه,مناقصه گازرسانی به حفرات خالی روستاهای توابع استان قم... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019751/فراخوان-انجام-امور-خدمات-و-پشتیبانی-و-اجرای-عملیاتی-شبکه-رادیویی'>فراخوان انجام امور خدمات و پشتیبانی و اجرای عملیاتی شبکه رادیویی / مناقصه, فراخوان انجام امور خدمات و پشتیبانی و اجرای عملیاتی شبکه رادیویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019752/فراخوان-عمومی-مشارکت-در-ساخت-ساز'>فراخوان عمومی مشارکت در ساخت ساز  / فراخوان عمومی , فراخوان عمومی مشارکت در ساخت ساز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019753/شناسائی-پیمانکار-جهت-تامین-کفشهای-ترمز-چدنی-و-کامپوزیت-مورد-نیاز'>شناسائی پیمانکار جهت تامین کفشهای ترمز چدنی و کامپوزیت مورد نیاز / آگهی شناسائی پیمانکار ، شناسائی پیمانکار جهت تامین کفشهای ترمز چدنی و کامپوزیت مورد نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019754/تمدید-مناقصه-تامین-مصالح-و-تجهیزات-کالا-و-خدمات-مرتبط-مشتمل-بر-تولید-با-عرضه---'>تمدید مناقصه تامین مصالح و تجهیزات، کالا و خدمات مرتبط مشتمل بر تولید با عرضه، ....  / مناقصه عمومی, تمدید مناقصه تامین مصالح و تجهیزات، کالا و خدمات مرتبط مشتمل بر تولید با عرضه، .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019760/فراخوان-مناقصه-عملیات-اجرایی-خطوط-اصلی-شبکه-آب---نوبت-چهارم'>فراخوان مناقصه عملیات اجرایی خطوط اصلی شبکه آب ... نوبت چهارم / آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای , فراخوان مناقصه عملیات اجرایی خطوط اصلی شبکه آب ... نوبت چهارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019761/مناقصه-لایروبی-زهکش-های-اصلی-و-جنوبی-مزارع-نیشکر'>مناقصه لایروبی زهکش های اصلی و جنوبی مزارع نیشکر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه لایروبی زهکش های اصلی و جنوبی مزارع نیشکر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019763/مناقصه-پیمانکار-جرثقیل-چاه-کشاورزی'>مناقصه پیمانکار جرثقیل چاه کشاورزی / آگهی مناقصه, مناقصه پیمانکار جرثقیل چاه کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019766/ارزیابی-کیفی-خرید-و-نصب-سیستم-ارتباطی-و-نظارتی-کنترل-ترافیک-هوایی'>ارزیابی کیفی خرید و نصب سیستم ارتباطی و نظارتی کنترل ترافیک هوایی / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران، ارزیابی کیفی خرید و نصب سیستم ارتباطی و نظارتی کنترل ترافیک هوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019767/فراخوان-مناقصه-انتخاب-مشاور-مهندسی-مادر-و-صنعتی-پروژه-بهینه-سازی'>فراخوان مناقصه انتخاب مشاور مهندسی مادر و صنعتی پروژه بهینه سازی / فراخوان ، فراخوان مناقصه انتخاب مشاور مهندسی مادر و صنعتی پروژه بهینه سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019768/مناقصه-قرائت-کنتور-توزیع-قبوض-وصول-مطالبات-جاری-و-معوقه-آب-بها--'>مناقصه قرائت کنتور، توزیع قبوض، وصول مطالبات جاری و معوقه آب بها... / مناقصه عمومی, مناقصه قرائت کنتور، توزیع قبوض، وصول مطالبات جاری و معوقه آب بها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019773/مناقصه-مقدار-پنج-هزار-تن-اسید-سولفوریک'>مناقصه مقدار پنج هزار تن اسید سولفوریک / مناقصه,مناقصه مقدار پنج هزار تن اسید سولفوریک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019774/تمدید-مناقصه-اجرای-شبکه-برقرسانی-حفر-و-تجهیز-چاه-آب-و--'>تمدید مناقصه اجرای شبکه برقرسانی، حفر و تجهیز چاه آب و... / مناقصه عمومی, تمدید مناقصه اجرای شبکه برقرسانی، حفر و تجهیز چاه آب و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019776/مناقصه-تامین-قطعات-PROG-LOGIC-CONTROL-SYS'>مناقصه تامین قطعات PROG.LOGIC CONTROL SYS / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تامین قطعات PROG.LOGIC CONTROL SYS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019777/مناقصه-اقلام-مکانیکی-خودروی'>مناقصه  اقلام مکانیکی خودروی  / آگهی مناقصه,مناقصه  اقلام مکانیکی خودروی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019779/مناقصه-اجرای-عملیات-مرمت-و-لکه-گیری-آسفالت-سطح-منطقه'>مناقصه اجرای عملیات مرمت و لکه گیری آسفالت سطح منطقه / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه اجرای عملیات مرمت و لکه گیری آسفالت سطح منطقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019781/مناقصه-خرید10-ردیف-اقلام-مکانیکی-خودروی'>مناقصه خرید10 ردیف اقلام مکانیکی خودروی  / آگهی مناقصه,مناقصه خرید10 اقلام مکانیکی خودروی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019784/سمینار-علمی-و-آموزشی-تحلیل-بازار-مسکن-96-10-18'>سمینار علمی و آموزشی تحلیل بازار مسکن 96.10.18 / سمینار علمی و آموزشی تحلیل بازار مسکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019785/مناقصه-اجرای-جمع-آوری-و-خط-انتقال-فاضلاب'>مناقصه اجرای جمع آوری و خط انتقال فاضلاب / مناقصه, مناقصه اجرای جمع آوری و خط انتقال فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019788/مناقصه-تعداد-2-دستگاه-آشپزخانه-صحرایی-و--'>مناقصه تعداد 2 دستگاه آشپزخانه صحرایی و ... / آگهی مناقصه ، مناقصه تعداد 2 دستگاه آشپزخانه صحرایی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019789/مناقصه-پروژه-خرید-6000-بسته-اقلام-بهداشتی'>مناقصه پروژه خرید 6000 بسته اقلام بهداشتی / آگهی مناقصه, مناقصه پروژه خرید 6000 بسته اقلام بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019791/فراخوان-خرید-لوازم-مورد-نیاز-پروژه-شبکه-آبیاری-و-زهکشی'>فراخوان خرید لوازم مورد نیاز پروژه شبکه آبیاری و زهکشی  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان خرید لوازم مورد نیاز پروژه شبکه آبیاری و زهکشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019794/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-شبکه-و-خط-انتقال-فاضلاب--'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای شبکه و خط انتقال فاضلاب ... / مناقصه تهیه مصالح و اجرای شبکه و خط انتقال فاضلاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019795/اگهی-مناقصه-عمومی-ساخت-و-نصب-یک-باب-سوله-فلزی'>اگهی مناقصه عمومی ساخت و نصب یک باب سوله فلزی  / اگهی مناقصه عمومی،اگهی مناقصه عمومی ساخت و نصب یک باب سوله فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019799/فراخوان-خرید-لوله-های-پلی-اتیلن'>فراخوان خرید لوله های پلی اتیلن / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان  خرید لوله های پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019802/مناقصه-تامین--تجهیز--حمل--نصب-و-راه-اندازی--آموزش--گارانتی-24-ماهه-رایگان-نوبت-دوم'>مناقصه تامین ، تجهیز ، حمل ، نصب و راه اندازی ، آموزش ، گارانتی 24 ماهه رایگان- نوبت دوم / مناقصه,مناقصه تامین ، تجهیز ، حمل ، نصب و راه اندازی ، آموزش ، گارانتی 24 ماهه رایگان- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019805/مناقصه-سرویس-و-نگهداری-تاسیسات-مکانیکی-و-سردخانه-های--'>مناقصه سرویس و نگهداری تاسیسات مکانیکی و سردخانه های ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه سرویس و نگهداری تاسیسات مکانیکی و سردخانه های ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019806/مناقصه-خدمات-شهری-شامل-جمع-آوری-زباله-و-ضایعات-و-تنظیف-معابر-و--'>مناقصه خدمات شهری شامل جمع آوری زباله و ضایعات و تنظیف معابر و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات شهری شامل جمع آوری زباله و ضایعات و تنظیف معابر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019808/فراخوان-انتخاب-سرمایه-گذار-جهت-احداث-مجتمع-تجاری---96-10-18'>فراخوان انتخاب سرمایه گذار جهت احداث مجتمع تجاری ... 96.10.18 / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان انتخاب سرمایه گذار جهت احداث مجتمع تجاری ... 96.10.18</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019809/مناقصه-انتخاب-طراح-و-انتخاب-دستگاه-نظارت-نوبت-دوم'>مناقصه انتخاب طراح و انتخاب دستگاه نظارت نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انتخاب طراح و انتخاب دستگاه نظارت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019812/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-شهری--96-10-18'>مناقصه واگذاری امور خدمات شهری ...96.10.18 / آگهی مناقصه ، مناقصه واگذاری امور خدمات شهری ...96.10.18</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019814/مناقصه-برقراری-و-ایجاد-نظم-و-امنیت-در-سطح-تاسیسات-و-اماکن--'>مناقصه برقراری و ایجاد نظم و امنیت در سطح تاسیسات و اماکن.... / مناقصه عمومی, مناقصه برقراری و ایجاد نظم و امنیت در سطح تاسیسات و اماکن....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019817/مناقصه-خرید-و-نصب-تابلوهای-هدایت-مسیر'>مناقصه خرید و نصب تابلوهای هدایت مسیر / مناقصه خرید و نصب تابلوهای هدایت مسیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019818/فراخوان-شناسایی-اشخاص-در-زمینه-جمع-آوری-و-بازیافت-لاستیک-های--'>فراخوان شناسایی اشخاص در زمینه جمع آوری و بازیافت لاستیک های ... / آگهی فراخوان شناسایی , فراخوان شناسایی اشخاص در زمینه جمع آوری و بازیافت لاستیک های ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019819/مناقصه-جذب-پیمانکار-جهت-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-ناحیه-یک--نوبت-دوم-مرحله-دوم'>مناقصه جذب پیمانکار جهت حفظ و نگهداری فضای سبز ناحیه یک - نوبت دوم- مرحله دوم / آگهی مناقصه، مناقصه جذب پیمانکار جهت حفظ و نگهداری فضای سبز ناحیه یک - نوبت دوم- مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019820/مناقصه-ایجاد-آرشیو-الکترونیکی-پرونده-های-ثبتی---نوبت-دوم'>مناقصه ایجاد آرشیو الکترونیکی پرونده های ثبتی ... نوبت دوم / مناقصه,مناقصه ایجاد آرشیو الکترونیکی پرونده های ثبتی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019822/مناقصه-کرایه-خودروسواری-جهت-ستاد'>مناقصه کرایه خودروسواری جهت ستاد / آگهی مناقصه , مناقصه کرایه خودروسواری جهت ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019823/مناقصه-جذب-پیمانکار-جهت-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-ناحیه-2-نوبت-دوم--مرحله-دوم'>مناقصه جذب پیمانکار جهت حفظ و نگهداری فضای سبز ناحیه 2- نوبت دوم - مرحله دوم / آگهی مناقصه، مناقصه جذب پیمانکار جهت حفظ و نگهداری فضای سبز ناحیه 2- نوبت دوم - مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019824/مناقصه-خرید-لوله-های-فولادی-مورد-نیاز---'>مناقصه خرید لوله های فولادی مورد نیاز .... / مناقصه,مناقصه خرید لوله های فولادی مورد نیاز .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019829/مناقصه-اجرای-عملیات-انجام-ترانشه--کابل-کشی-و---96-10-18'>مناقصه اجرای عملیات انجام ترانشه ، کابل کشی و .... 96.10.18 / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات انجام ترانشه ، کابل کشی و .... 96.10.18</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019833/مناقصه-آیتم-های-گلکاری-باغچه-ها-سرزنی-چمن-هرس-پرچین-و-علف-زنی--'>مناقصه آیتم های گلکاری باغچه ها، سرزنی چمن، هرس پرچین و علف زنی... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه آیتم های گلکاری باغچه ها، سرزنی چمن، هرس پرچین و علف زنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019834/مناقصه-خدمات-مهندسی-مشاوره-و-نظارت-بر-پروژه-های-توسعه-و-احداث-و--'>مناقصه خدمات مهندسی مشاوره و نظارت بر پروژه های توسعه و احداث و ... / مناقصه خدمات مهندسی مشاوره و نظارت بر پروژه های توسعه و احداث و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019837/فراخوان-خرید-لوله-های-پلی-اتیلن-مورد-نیاز-پروژه-های-آبیاری'>فراخوان خرید لوله های پلی اتیلن مورد نیاز پروژه های آبیاری / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان  خرید لوله های پلی اتیلن مورد نیاز پروژه های آبیاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019839/فراخوان-ساخت-مرمت-و-بازسازی-منازل-مسکونی--'>فراخوان ساخت، مرمت و بازسازی منازل مسکونی ... / فراخوان,فراخوان ساخت، مرمت و بازسازی منازل مسکونی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019840/مناقصه-خرید-40-تن-سولفات-منگنز-چینی'>مناقصه خرید 40 تن سولفات منگنز چینی / آگهی مناقصه , مناقصه خرید 40 تن سولفات منگنز چینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019841/مناقصه-عملیات-اجرایی-شبکه-جمع-آوری-و-خط-انتقال-فاضلاب--'>مناقصه عملیات اجرایی شبکه جمع آوری و خط انتقال فاضلاب.... / مناقصه, مناقصه عملیات اجرایی شبکه جمع آوری و خط انتقال فاضلاب....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019843/مناقصه-انجام-کارهای-خدماتی-و-مستغلاتی-و-فضای-سبز-نوبت-دوم'>مناقصه انجام کارهای خدماتی و مستغلاتی و فضای سبز  نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه انجام کارهای خدماتی و مستغلاتی و فضای سبز  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019845/مناقصه-واگذاری-تهیه-و-چاپ-کتاب-کارت-شناسائی-و-سررسید'>مناقصه واگذاری تهیه و چاپ کتاب، کارت شناسائی و سررسید  / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری تهیه و چاپ کتاب، کارت شناسائی و سررسید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019846/تجدید-مناقصه-تکمیل-مدرسه-8-کلاسه-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تکمیل مدرسه 8 کلاسه  نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه یک مرحله ای عمومی , تجدید مناقصه تکمیل مدرسه 8 کلاسه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019851/مناقصه-نصب-علائم-الکتریکی--'>مناقصه نصب علائم الکتریکی ... / آگهی مناقصه , مناقصه نصب علائم الکتریکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019854/مناقصه-احداث-شبکه-روشنایی--'>مناقصه احداث شبکه روشنایی ... / مناقصه احداث شبکه روشنایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019856/مناقصه-بهسازی-و-روکش-آسفالت--'>مناقصه بهسازی و روکش آسفالت... / مناقصه , مناقصه بهسازی و روکش آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019858/فراخوان-پروژه-عمرانی-بهینه-سازی-روستای-ارتینچ'>فراخوان پروژه عمرانی بهینه سازی روستای ارتینچ  / آگهی فراخوان ، فراخوان پروژه عمرانی بهینه سازی روستای ارتینچ شهرستان سرخس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019863/تجدید-آگهی-فراخوان-مناقصه-عملیات-وصول-مطالبات-درصدی-آب-بها'>تجدید آگهی فراخوان مناقصه عملیات وصول مطالبات درصدی آب بها / تجدید آگهی فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه  عملیات وصول مطالبات درصدی آب بها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019867/مناقصه-بهسازی-و-روکش-آسفالت-اس-ام-ای--'> مناقصه بهسازی و روکش آسفالت اس ام ای... /  مناقصه بهسازی و روکش آسفالت اس ام ای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019870/استعلام-عملیات-زنده-گیری-و-انتقال-سگ--'>استعلام عملیات زنده گیری و انتقال سگ ... / آگهی استعلام ، استعلام عملیات زنده گیری و انتقال سگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019873/تجدید-مناقصه-احداث-جاده-تلخاب-خسروی---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه احداث جاده تلخاب خسروی ... نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه احداث جاده تلخاب خسروی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019874/تجدید-مناقصه-ارزیابی-کیفی-تعویض-خطوط-لوله-زیرزمینی--(نوبت-دوم)'>تجدید مناقصه ارزیابی کیفی تعویض خطوط لوله زیرزمینی... (نوبت دوم) / مناقصه عمومی , تجدید مناقصه ارزیابی کیفی تعویض خطوط لوله زیرزمینی... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019876/مناقصه-واگذاری-حجمی-زمانی-اداره-امور-جایگاه-CNG'>مناقصه واگذاری حجمی زمانی اداره امور جایگاه CNG / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری حجمی زمانی اداره امور جایگاه CNG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019878/مناقصه-بهسازی-و-نوسازی-کنفرانس-نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی و نوسازی کنفرانس نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه بهسازی و نوسازی کنفرانس نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019880/فراخوان-مناقصه-تامین-خدمات-حراست-و-نگهبانی-از-پستهای-پروژه-جمع-آوری-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تامین خدمات حراست و نگهبانی از پستهای پروژه جمع آوری- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تامین خدمات حراست و نگهبانی از پستهای پروژه جمع آوری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019881/تجدید-مناقصه-عملیات-بارگیری--حمل-و-تخلیه-مقدار-20000-تن-انواع-نهاده-های-زراعی'>تجدید مناقصه عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه مقدار 20000 تن انواع نهاده های زراعی  / تجدید مناقصه , مناقصه عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه مقدار 20000 تن انواع نهاده های زراعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019882/فراخوان-تهیه-و-اجرای-نازک-کاری-استخر-و--'>فراخوان تهیه و اجرای نازک کاری استخر و ... / فراخوان نخست , فراخوان تهیه و اجرای نازک کاری استخر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019883/فراخوان-مناقصه-عملیات-خرید-گاز-کلر-99-9-'>فراخوان مناقصه عملیات خرید گاز کلر 99/9% / آگهی فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه عملیات خرید گاز کلر 99/9%</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019884/تجدید-مناقصه-احداث-شبکه-روشنایی--'>تجدید مناقصه احداث شبکه روشنایی.... / مناقصه, تجدید مناقصه احداث شبکه روشنایی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019885/تمدید-مناقصه-تامین-مصالح-و-تجهیزات-کالا-و-خدمات-مرتبط-مشتمل-بر-تولید-با-عرضه--'>تمدید مناقصه تامین مصالح و تجهیزات، کالا و خدمات مرتبط مشتمل بر تولید با عرضه ... / تمدید مناقصه , تمدید مناقصه تامین مصالح و تجهیزات، کالا و خدمات مرتبط مشتمل بر تولید با عرضه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019886/تجدید-مناقصه-ایجاد-و-توسعه-معابر-شهری---'>تجدید مناقصه ایجاد و توسعه معابر شهری .... / مناقصه,تجدید مناقصه ایجاد و توسعه معابر شهری ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019888/مناقصه-ارائه-خدمات-و-نگهداری-فضای-سبز-سطح-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه ارائه خدمات و نگهداری فضای سبز سطح شهر...نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه موضوع ارائه خدمات و نگهداری فضای سبز سطح شهر ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019892/مناقصه-ساخت-و-نصب-300-عدد-انشعاب-پلی-اتیلین-و-خدمات-مدیریت-بهره-برداری--نوبت-دوم'>مناقصه ساخت و نصب 300 عدد انشعاب پلی اتیلین و خدمات مدیریت بهره برداری...نوبت دوم  / مناقصه عمومیع مناقصه ساخت و نصب 300 عدد انشعاب پلی اتیلین و خدمات مدیریت بهره برداری...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019894/مناقصه-واگذاری-حجمی-زمانی-اداره-امور-تاسیسات-گاز-مایع--'>مناقصه واگذاری حجمی زمانی اداره امور تاسیسات گاز مایع... / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری حجمی زمانی اداره امور تاسیسات گاز مایع...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019898/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن--'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن ... / مناقصه ,مناقصه خرید لوله پلی اتیلن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019899/فراخوان-مناقصه-خرید-یک-مایع--'>فراخوان مناقصه خرید یک مایع ... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه خرید یک مایع 17/5% </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019904/مناقصه-نگهداری-و-بهره-برداری-و-امور-اداری-و-قرائت-توزیع-قبوض--'>مناقصه نگهداری و بهره برداری و امور اداری و قرائت توزیع قبوض ... / مناقصه نگهداری و بهره برداری و امور اداری و قرائت توزیع قبوض ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019905/مناقصه-واگذاری-فعالیت-های-پشتیبانی-و-خدماتی-توسعه-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدماتی توسعه و نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدماتی توسعه و نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019907/فراخوان-مناقصه-خرید-یک-مایع--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید یک مایع ...نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه خرید یک مایع 17/5% - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019911/مناقصه-اجرای-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-شهری-صنعتی'>مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت معابر شهری صنعتی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت معابر شهری صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019912/استعلام-جرثقیل-سقفی--سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام جرثقیل سقفی , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / استعلام ,استعلام جرثقیل سقفی , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019914/استعلام-سایبان-کش-لس-سامانه-ستاد'>استعلام سایبان کش لس, سامانه ستاد / استعلام ,استعلام سایبان کش لس, سامانه ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019916/استعلام-کاغذ--سایت-ستاد'>استعلام کاغذ , سایت ستاد / استعلام ,استعلام کاغذ , سایت ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019920/مناقصه-ارائه-خدمات-ایاب-و-ذهاب-به-پرسنل'>مناقصه ارائه خدمات ایاب و ذهاب به پرسنل / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه ارائه خدمات ایاب و ذهاب به پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019922/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-مخزن-پیش-ساخته-فیلتر-تحت-فشار-آبرسانی--'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن، مخزن پیش ساخته، فیلتر تحت فشار آبرسانی... / مناقصه عمومی, مناقصه خرید لوله پلی اتیلن، مخزن پیش ساخته، فیلتر تحت فشار آبرسانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019924/فراخوان-مناقصه-تهیه-بذر-قره-یونجه-به-مقدار-15-تن'>فراخوان مناقصه تهیه بذر قره یونجه به مقدار 15 تن / فراخوان آگهی مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه تهیه بذر قره یونجه به مقدار 15 تن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019926/تجدید-مناقصه-تهیه-حمل-و-اجرای-قیرپاشی--'>تجدید مناقصه تهیه حمل و اجرای قیرپاشی ... / مناقصه, تجدید مناقصه تهیه حمل و اجرای قیرپاشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019928/مناقصه-ایجاد-و-توسعه-فضاهای-سبز--نوبت-دوم'>مناقصه ایجاد و توسعه فضاهای سبز - نوبت دوم / اگهی مناقصه , مناقصه ایجاد و توسعه فضاهای سبز - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019930/مناقصه-احداث-سوله-های-فاز-یازدهم-کارگاهی--'>مناقصه  احداث سوله های فاز یازدهم کارگاهی... / مناقصه  احداث سوله های فاز یازدهم کارگاهی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019932/مناقصه-خرید-وسایل-آشپزخانه-و-تجهیزات-پذیرایی-تالار'>مناقصه خرید وسایل آشپزخانه و تجهیزات پذیرایی تالار  / آگهی مزایده, مناقصه خرید وسایل آشپزخانه و تجهیزات پذیرایی تالار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019936/مناقصه-اجرای-آسفالت-معابر-شهری---نوبت-سوم'>مناقصه اجرای آسفالت معابر شهری ... نوبت سوم  / مناقصه ,مناقصه اجرای آسفالت معابر شهری ... نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019937/اصلاحیه-مناقصه-عملیات-اجرایی-شبکه-توزیع-روستا'>اصلاحیه مناقصه عملیات اجرایی شبکه توزیع روستا  / اصلاحیه فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه عملیات اجرایی شبکه توزیع روستای چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019939/مناقصه-اجرای-دیوارکشی---'>مناقصه اجرای دیوارکشی .... / مناقصه, مناقصه اجرای دیوارکشی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019941/مناقصه-عملیات-اصلاح-هندسی-تقاطع--'>مناقصه عملیات اصلاح هندسی تقاطع ...  / مناقصه,مناقصه عملیات اصلاح هندسی تقاطع ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019944/مناقصه-تامین-قطعات-P-F-PROG-LOGIC-CONTROL-SYS-ساخت-شرکت-SIEMENS'>مناقصه تامین قطعات P/F:PROG.LOGIC CONTROL SYS ساخت شرکت SIEMENS  / مناقصه تامین قطعات P/F:PROG.LOGIC CONTROL SYS ساخت شرکت SIEMENS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019950/مناقصه-اجرای-عملیات-زیرسازی-و-آسفالت-و-معابر'>مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت و معابر  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت و معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019953/مناقصه-اجرای-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-عمومی---'>مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت معابر عمومی ....  / مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت معابر عمومی .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019959/مناقصه-جمع-آوری-و-حمل-زباله'>مناقصه جمع آوری و حمل زباله / آگهی مناقصه, مناقصه جمع آوری و حمل زباله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019960/فراخوان-مناقصه-عملیات-خرید-10000-دستگاه-کنتور-مولتی'>فراخوان مناقصه  عملیات خرید 10000 دستگاه کنتور مولتی  / آگهی فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه  عملیات خرید 10000 دستگاه کنتور مولتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019963/تجدید-مناقصه-خرید-لوله-دوجداره-بوشن-دار-کاروگیت-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید لوله دوجداره بوشن دار کاروگیت نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه خرید لوله دوجداره بوشن دار کاروگیت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019968/مناقصه-انتخاب-متصدی-حمل-و-نقل-کانتینری-(دریایی)-محصولات-صادراتی'>مناقصه انتخاب متصدی حمل و نقل کانتینری (دریایی) محصولات صادراتی  / مناقصه انتخاب متصدی حمل و نقل کانتینری (دریایی) محصولات صادراتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019974/مناقصه-نصب-انشعاب-فاضلاب---'>مناقصه نصب انشعاب فاضلاب .... / مناقصه, مناقصه نصب انشعاب فاضلاب ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019975/مناقصه-عمومی-انجام-خدمات-حفاظت-فیزیکی-و-انتظامات-و---نوبت-دوم'>مناقصه عمومی انجام خدمات حفاظت فیزیکی و انتظامات و ... نوبت دوم  / مناقصه عمومی انجام خدمات حفاظت فیزیکی و انتظامات و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019976/تجدید-فراخوان-مناقصه-وصول-مطالبات-درصدی-آب-بهاء-و-حقوق-اشتراکی-شرق'>تجدید فراخوان مناقصه وصول مطالبات درصدی آب بهاء و حقوق اشتراکی شرق / تجدید آگهی فراخوان مناقصه عمومی، تجدید فراخوان مناقصه وصول مطالبات درصدی آب بهاء و حقوق اشتراکی شرق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019980/مناقصه-مرمت-و-تعمیر-یکدستگاه-پل-سه-دهنه-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه مرمت و تعمیر یکدستگاه پل سه دهنه تجدید- نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه مرمت و تعمیر یکدستگاه پل سه دهنه تجدید- نوبت د وم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019985/مناقصه-اجرای-عملیات-اسکافلدبندی--قالب-بندی--آرماتوربندی--بتن-ریزی---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات اسکافلدبندی , قالب بندی ، آرماتوربندی ، بتن ریزی...- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات اسکافلدبندی , قالب بندی ، آرماتوربندی ، بتن ریزی...- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019986/مناقصه-ممیزی-نوسازی-املاک-سطح-شهر-و-ایجاد-بانک-اطلاعات-پایه-نوبت-دوم'>مناقصه ممیزی نوسازی املاک سطح شهر و ایجاد بانک اطلاعات پایه- نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه ممیزی نوسازی املاک سطح شهر و ایجاد بانک اطلاعات پایه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019988/فراخوان-انجام-عملیات-نگهداری-تعمیرات-بازسازی-شبکه-و-تحویل-آب-96-10-18'>فراخوان  انجام عملیات نگهداری، تعمیرات، بازسازی شبکه و تحویل آب- 96.10.18 / آگهی فراخوان, فراخوان  انجام عملیات نگهداری، تعمیرات، بازسازی شبکه و تحویل آب- 96.10.18</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019989/مناقصه-تهیه-بذر-قره-یونجه-به-مقدار-15-تن--'>مناقصه تهیه بذر قره یونجه به مقدار 15 تن ... / مناقصه , مناقصه تهیه بذر قره یونجه به مقدار 15 تن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019990/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-منطقه-محدوده-E'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه محدوده E   / مناقصه ، مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه محدوده E  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019991/فراخوان-یکپارچه-سازی-و-هوشمندسازی-سامانه-های-شرکت'>فراخوان یکپارچه سازی و هوشمندسازی سامانه های شرکت / آگهی فراخوان شناسایی مشاور , فراخوان یکپارچه سازی و هوشمندسازی سامانه های شرکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019993/مناقصه-اجرای-عملیات-آرماتوربندی--قالب-بندی--بتن-ریزی---تجدید--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات آرماتوربندی , قالب بندی ، بتن ریزی.... تجدید - نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات آرماتوربندی , قالب بندی ، بتن ریزی.... تجدید - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019996/مناقصه-پروژه-آسفالت-بولوار'>مناقصه پروژه آسفالت بولوار  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  پروژه آسفالت بولوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019997/اصلاحیه-مناقصه-سرویس-و-نگهداری-و-حفاظت-و-کنترل-و-تعمیر-و-تعویض'>اصلاحیه مناقصه سرویس و نگهداری و حفاظت و کنترل و تعمیر و تعویض / اصلاحیه مناقصه , مناقصه سرویس و نگهداری و حفاظت و کنترل و تعمیر و تعویض</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019998/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-منطقه-محدوده-بوستان-مادر'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه محدوده بوستان مادر / مناقصه ، مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه محدوده بوستان مادر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019999/مناقصه-عملیات-نگهداری-فضای-سبز-و-حراست-فیزیکی-سبز-و-حراست-فیزیکی-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز و حراست فیزیکی سبز و حراست فیزیکی..نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز و حراست فیزیکی سبز و حراست فیزیکی..نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020001/مناقصه-آبرسانی-مجتمع-روستایی-بن-توت--'>مناقصه آبرسانی مجتمع روستایی بن توت ... / مناقصه آبرسانی مجتمع روستایی بن توت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020002/مناقصه-ادامه-عملیات-اجرائی-بیمارستان-سلول-درمانی-نوبت-دوم'>مناقصه ادامه عملیات اجرائی بیمارستان سلول درمانی نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی, مناقصه ادامه عملیات اجرائی بیمارستان سلول درمانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020006/مناقصه-توسعه-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-و-نصب-انشعابات-فاضلاب---نوبت-دوم'>مناقصه توسعه شبکه جمع آوری فاضلاب و نصب انشعابات فاضلاب ... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه توسعه شبکه جمع آوری فاضلاب و نصب انشعابات فاضلاب ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020008/مناقصه-خرید-بارگیری--حمل-لوله-پلی-اتیلن--'>مناقصه خرید، بارگیری ، حمل لوله پلی اتیلن.... / مناقصه خرید، بارگیری ، حمل لوله پلی اتیلن....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020009/استعلام-بازسازی-کلی-و-تعمیرات-دو-آسانسور'>استعلام بازسازی کلی و تعمیرات دو آسانسور  / آگهی استعلام قیمت , استعلام بازسازی کلی و تعمیرات دو آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020014/سی-و-سومین-جشنواره-موسیقی-فجر'>سی و سومین جشنواره موسیقی فجر / سی و سومین جشنواره موسیقی فجر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020015/آگهی-مناقصه-خرید-گلهای-پیازی'>آگهی مناقصه  خرید گلهای پیازی / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه خرید گلهای پیازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020018/مناقصه-ساخت-DET-OF-DUBLE-VALVE-7-8'>مناقصه ساخت DET OF DUBLE VALVE 7/8 / مناقصه, مناقصه ساخت DET OF DUBLE VALVE 7/8</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020020/مناقصه-عملیات-بارگیری-کود-حیوانی--'>مناقصه عملیات بارگیری کود حیوانی ... / مناقصه,مناقصه عملیات بارگیری کود حیوانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020022/مناقصه-عملیات-احداث-المان-میدان-ورودی-غرب-شهر-نجف-آباد-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات احداث المان میدان ورودی غرب شهر نجف آباد نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه عملیات احداث المان میدان ورودی غرب شهر نجف آباد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020023/استعلام-مفصل-بندی-فیبر-نوری'>استعلام مفصل بندی فیبر نوری  / استعلام , استعلام مفصل بندی فیبر نوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020026/مناقصه-عملیات-مستمر-جمع-آوری-و-حمل-و-دفن-زباله-و---نوبت-دوم-چاپ-دوم'>مناقصه عملیات مستمر جمع آوری و حمل و دفن زباله و ... نوبت دوم چاپ دوم  / مناقصه,مناقصه عملیات مستمر جمع آوری و حمل و دفن زباله و ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020027/مناقصه-2-قلم-انواع-لوله-فلزی-(LINE-PIPE-S-S)'>مناقصه 2 قلم انواع لوله فلزی (LINE PIPE S.S) / مناقصه, مناقصه 2 قلم انواع لوله فلزی (LINE PIPE S.S)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020028/آگهی-فراخوان-انتخاب-پبمانکار-فضای-سبز-نوبت-دوم'>آگهی فراخوان انتخاب پبمانکار فضای سبز نوبت دوم   / آگهی فراخوان پیمانکار , آگهی فراخوان انتخاب پبمانکار فضای سبز نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020030/مناقصه-واگذاری-حجمی-زمانی-اداره-امور-انبار-نفتکوره--'>مناقصه واگذاری حجمی زمانی اداره امور انبار نفتکوره ... / مناقصه واگذاری حجمی زمانی اداره امور انبار نفتکوره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020031/فراخوان-استعلام-قیمت-تاکسی-سرویس'>فراخوان استعلام قیمت تاکسی سرویس  / آگهی فراخوان عمومی,فراخوان استعلام قیمت تاکسی سرویس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020032/مناقصه-اجرای-زیرسازی--آسفالت-و-جدول-گذاری-معابر'>مناقصه اجرای زیرسازی ، آسفالت و جدول گذاری معابر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای زیرسازی ، آسفالت و جدول گذاری معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020033/مناقصه-کرایه-خودرو-سواری-جهت-حوزه-ستادی-و-نواحی-تابعه'>مناقصه کرایه خودرو سواری جهت حوزه ستادی و نواحی تابعه  / مناقصه, مناقصه کرایه خودرو سواری جهت حوزه ستادی و نواحی تابعه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020034/تجدید-مناقصه-خرید-تجهیزات-شبکه-دیتا-(هواوی)'>تجدید مناقصه خرید تجهیزات شبکه دیتا (هواوی) / آگهی تجدید مناقصه، تجدید مناقصه خرید تجهیزات شبکه دیتا (هواوی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020036/استعلام-ارائه-خدمات-توسعه-و-پشتیبانی-در-خصوص-سامانه-جامع-آتش-نشانی'>استعلام ارائه خدمات توسعه و پشتیبانی در خصوص سامانه جامع آتش نشانی / استعلام, استعلام ارائه خدمات توسعه و پشتیبانی در خصوص سامانه جامع آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020040/آگهی-ارزیابی-کیفی-اجرای-تعمیرات-و-نگهداری-ابزاردقیق'>آگهی ارزیابی کیفی اجرای تعمیرات و نگهداری ابزاردقیق / آگهی ارزیابی کیفی،آگهی ارزیابی کیفی اجرای تعمیرات و نگهداری ابزاردقیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020041/استعلام-درب-حوضچه-گرد-با-کلاف'>استعلام درب حوضچه گرد با کلاف / استعلام بهاء, استعلام درب حوضچه گرد با کلاف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020042/مناقصه1-قلم-انواع-شیرآلات-صنعتی-gate-valve'>مناقصه1 قلم انواع شیرآلات صنعتی gate valve  / مناقصه, مناقصه 2 قلم انواع لوله فلزی (LINE PIPE S.S)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020043/مناقصه-عملیات-ساخت-42-واحدی-مسکونی'>مناقصه عملیات ساخت 42 واحدی مسکونی / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات ساخت 42 واحدی مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020044/استعلام-احداث-سایت-جدید-BTS'>استعلام احداث سایت جدید BTS   / استعلام , استعلام احداث سایت جدید BTS   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020045/فراخوان-پروژه-خدمات-مدیریت-بهره-برداری-و-گازرسانی--'>فراخوان پروژه خدمات مدیریت بهره برداری و گازرسانی ... / فراخوان,فراخوان پروژه خدمات مدیریت بهره برداری و گازرسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020047/مناقصه-خرید-۱-قلم-انواع-اتصالات-فلزی'>مناقصه خرید ۱ قلم انواع اتصالات فلزی  / مناقصه ,مناقصه خرید ۱ قلم انواع اتصالات فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020048/مناقصه-خرید-stud-bolts'>مناقصه خرید stud bolts / مناقصه, مناقصه  خرید stud bolts</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020049/استعلام-آموزش-نقشه-کشی-به-کمک-کامپیوتر--'>استعلام آموزش نقشه کشی به کمک کامپیوتر... / استعلام, استعلام آموزش نقشه کشی به کمک کامپیوتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020050/مناقصه-زیرسازی-آسفالت--کانیوا-96-10-18'>مناقصه زیرسازی، آسفالت ، کانیوا 96/10/18 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه زیرسازی، آسفالت ، کانیوا 96/10/18</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020051/مناقصه-اجرای-سقف-و-دیوارچینی-بلوک-های-1-و-2-و-3-تجدید'>مناقصه اجرای سقف و دیوارچینی بلوک های 1 و 2 و 3- تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه اجرای سقف و دیوارچینی بلوک های 1 و 2 و 3- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020052/مناقصه-عملیات-خاکی-و-دیوار-حصار-آجری-پست-132-کیلوولت--'>مناقصه عملیات خاکی و دیوار حصار آجری پست 132 کیلوولت... / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات خاکی و دیوار حصار آجری پست 132 کیلوولت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020054/مناقصه-خرید-6-قلم-ابزارآلات-کارگاهی'>مناقصه خرید 6 قلم ابزارآلات کارگاهی   / فراخوان مناقصه، مناقصه خرید 6 قلم ابزارآلات کارگاهی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020055/استعلام-سخت-افزار'>استعلام سخت افزار  / استعلام ,استعلام سخت افزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020056/مناقصه-عملیات-احداث-بخشی-از-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-و-انشعاب-پراکنده-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات احداث بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب و انشعاب پراکنده نوبت دوم  / آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی ، مناقصه عملیات احداث بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب و انشعاب پراکنده نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020058/استعلام-تکمیل-دبستان'>استعلام تکمیل دبستان  / استعلام ,استعلام تکمیل دبستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020059/مناقصه-اجرای-عملیات-لوله-گذاری-پلی-اتیلن-25-میلیمتری-و--'>مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری پلی اتیلن 25 میلیمتری و ... / مناقصه,مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری پلی اتیلن 25 میلیمتری و ساخت و نصب انشعابات تکی پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020060/مناقصه-انجام-عملیات-تهیه-استاپ-سیستم-زمین-و-احداث-فونداسیون-های-خط-132-کیلوولت--'>مناقصه انجام عملیات تهیه استاپ، سیستم زمین و احداث فونداسیون های خط 132 کیلوولت... / مناقصه, مناقصه انجام عملیات تهیه استاپ، سیستم زمین و احداث فونداسیون های خط 132 کیلوولت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020062/مناقصه-بازسازی-ابنیه-و-اجرای-شبکه-هیدرانت-و-سیستم-روشنایی--'>مناقصه بازسازی ابنیه و اجرای شبکه هیدرانت و سیستم روشنایی... / مناقصه بازسازی ابنیه و اجرای شبکه هیدرانت و سیستم روشنایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020064/استعلام-پیاده-روسازی-و-اجرای-آبنما'>استعلام پیاده روسازی و اجرای آبنما / استعلام , استعلام پیاده روسازی و اجرای آبنما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020066/استعلام-تهیه-و-نصب-سیستم-دوربین--'>استعلام تهیه و نصب سیستم دوربین ... / استعلام, استعلام تهیه و نصب سیستم دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020068/مناقصه-خرید-سیم-محافظ-opgw'>مناقصه خرید سیم محافظ opgw   / مناقصه عمومی، مناقصه خرید سیم محافظ opgw  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020069/استعلام-میلگرد-برنزی'>استعلام میلگرد برنزی   / آگهی استعلام , استعلام میلگرد برنزی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020071/هشتمین-فراخوان-استقبال-از-بهار-بیرجند-96-10-18'>هشتمین فراخوان استقبال از بهار بیرجند 96.10.18 / هشتمین فراخوان استقبال از بهار بیرجند 96.10.18</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020072/مناقصه-احداث-جاده-و-محل-چاه-غرب-373'>مناقصه  احداث جاده و محل چاه غرب 373  / مناقصه, مناقصه  احداث جاده و محل چاه غرب 373 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020077/مناقصه-تامین-اقلام-مورد-نیاز--'>مناقصه تامین اقلام مورد نیاز... / مناقصه, مناقصه تامین اقلام مورد نیاز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020078/استعلام-تکمیل-هنرستان'>استعلام تکمیل هنرستان / استعلام ,استعلام تکمیل هنرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020079/مناقصه-تهیه-تجهیزات-مالتی-پلکسینگ-CWDM'>مناقصه تهیه تجهیزات  مالتی پلکسینگ CWDM / مناقصه تهیه تجهیزات  مالتی پلکسینگ CWDM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020080/آگهی-مناقصه-عمومی-تامین-خودروهای-استیجاری'>آگهی مناقصه عمومی تامین خودروهای استیجاری / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی تامین خودروهای استیجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020081/مناقصه-انجام-عملیات-نصب-تست-و-راه-اندازی-توسعه-کلیدخانه-132-کیلوولت'>مناقصه انجام عملیات نصب، تست و راه اندازی توسعه کلیدخانه 132 کیلوولت  / مناقصه، مناقصه انجام عملیات نصب، تست و راه اندازی توسعه کلیدخانه 132 کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020082/مناقصه-فراخوان-طراحی-و-ایده-پردازی-برای-فضاسازی-شهر'>مناقصه فراخوان طراحی و ایده پردازی برای فضاسازی شهر / مناقصه ,مناقصه فراخوان طراحی و ایده پردازی برای فضاسازی شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020084/استعلام-500-بسته-کاغذ-a4'>استعلام 500 بسته کاغذ a4 / استعلام , استعلام 500 بسته کاغذ a4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020085/مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی-به-خط-تغذیه--'>مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به خط تغذیه... / مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به خط تغذیه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020086/مناقصه-خرید-800-تن-گل-جوی-سیلیکون'>مناقصه  خرید 800 تن گل جوی سیلیکون / مناقصه , مناقصه خرید 800 تن گل جوی سیلیکون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020088/استعلام-تعمیر-و-بازسازی-درب-های-انبار--'>استعلام تعمیر و بازسازی درب های انبار ... / استعلام,استعلام تعمیر و بازسازی درب های انبار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020090/استعلام-اجرای-پروژه-ی-توسعه-بخش-ساختمانی-پست'>استعلام اجرای پروژه ی توسعه بخش ساختمانی پست / استعلام, استعلام اجرای پروژه ی توسعه بخش ساختمانی پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020093/مناقصه-بهره-برداری-و-نگهداری-از-لایت-باکس-های-تبلیغاتی'>مناقصه بهره برداری و نگهداری از لایت باکس های تبلیغاتی / مناقصه بهره برداری و نگهداری از لایت باکس های تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020094/استعلام-دستگاه-حضور-و-غیاب'>استعلام دستگاه حضور و غیاب  / استعلام,استعلام دستگاه حضور و غیاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020095/مناقصه-خرید-2-قلم-انواع-اتصالات-فلزی'>مناقصه  خرید 2 قلم انواع اتصالات فلزی  / مناقصه, مناقصه  خرید 2 قلم انواع اتصالات فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020096/مناقصه-خرید-و-راه-اندازی-دو-دستگاه-چیلر-هوا--'>مناقصه خرید و راه اندازی دو دستگاه چیلر هوا ... / مناقصه,مناقصه خرید و راه اندازی دو دستگاه چیلر هوا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020098/تجدید-مناقصه-حمل-متعلقات-و-اتصالات-پلی-اتیلن'>تجدید مناقصه حمل متعلقات و اتصالات پلی اتیلن  / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه حمل متعلقات و اتصالات پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020101/استعلام-مخزن-ذخیره-آب'>استعلام مخزن ذخیره آب / استعلام ,استعلام مخزن ذخیره آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020103/استعلام-خدمات-مشاوره--پشتیبانی'>استعلام خدمات مشاوره ، پشتیبانی  / استعلام, استعلام خدمات مشاوره ، پشتیبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020104/استعلام-راهبری-سرویس-و-نگهداری'>استعلام راهبری، سرویس و نگهداری  / استعلام ,استعلام راهبری، سرویس و نگهداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020105/مناقصه-ساخت-انواع-پمپ-IMPELLER'>مناقصه ساخت انواع پمپ IMPELLER  / مناقصه,مناقصه ساخت انواع پمپ IMPELLER </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020107/استعلام-پرژکتور-مدل-اپتیلوکس'>استعلام پرژکتور مدل اپتیلوکس / استعلام , استعلام پرژکتور مدل اپتیلوکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020108/استعلام-تکمیل-سالن-اجتماعات'>استعلام تکمیل سالن اجتماعات  / استعلام , استعلام تکمیل سالن اجتماعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020111/فراخوان-احداث-قرائت-خانه-و-سرای-محلات'>فراخوان احداث قرائت خانه و سرای محلات / آگهی فراخوان ، فراخوان احداث قرائت خانه و سرای محلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020112/استعلام-​​خرید-شیلتر'>استعلام ​​خرید شیلتر  / استعلام , استعلام ​خرید شیلتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020113/مناقصه-احداث-سه-مورد-بند-سنگی--سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>مناقصه احداث سه مورد بند سنگی , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / مناقصه ,مناقصه احداث سه مورد بند سنگی , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020115/استعلام-الکل-96-درصد'>استعلام الکل 96 درصد  / استعلام , استعلام الکل 96 درصد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020116/استعلام-لوازم-مصرفی'>استعلام لوازم مصرفی / استعلام ,استعلام لوازم مصرفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020117/مناقصه-خرید-۱-قلم-انواع-اتصالات-فلزی-(ORIFICE-FLANGES)'>مناقصه خرید ۱ قلم انواع اتصالات فلزی (ORIFICE FLANGES) / مناقصه ,مناقصه خرید ۱ قلم انواع اتصالات فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020118/استعلام-مخزن-پلی-اتیلن'>استعلام مخزن پلی اتیلن  / استعلام ,استعلام مخزن پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020119/مناقصه-عمومی-احداث-5-مورد-بند-سنگی-ملاتی-در-حوزه-آبخیز'>مناقصه عمومی احداث 5 مورد بند سنگی ملاتی در حوزه آبخیز / مناقصه عمومی، مناقصه عمومی احداث 5 مورد بند سنگی ملاتی در حوزه آبخیز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020120/استعلام-دستکش-تمام-چرمی-کف-دوبل-دو-انگشتی'>استعلام دستکش تمام چرمی کف دوبل دو انگشتی / استعلام , استعلام دستکش تمام چرمی کف دوبل دو انگشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020121/استعلام--16-ردیف-اتصالات'>استعلام   16 ردیف اتصالات   / استعلام ,استعلام   16 ردیف اتصالات  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020123/استعلام-الکل-96-درصد'>استعلام الکل 96 درصد  / استعلام , استعلام الکل 96 درصد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020124/استعلام-شیرآلات-و-اتصالات'>استعلام شیرآلات و اتصالات  / استعلام, استعلام شیرآلات و اتصالات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020125/مناقصه-اجرای-عملیات-سقف-و-دیوارچینی'>مناقصه اجرای عملیات سقف و دیوارچینی  / مناقصه ,مناقصه اجرای عملیات سقف و دیوارچینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020126/مناقصه-خرید-12-قلم-کابل-علائمی'>مناقصه خرید 12 قلم کابل علائمی / آگهی مناقصه , مناقصه خرید 12 قلم کابل علائمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020127/فراخوان-احداث-مدرسه-6-کلاسه-مشگین-شهر'>فراخوان احداث مدرسه 6 کلاسه مشگین شهر / فراخوان احداث مدرسه 6 کلاسه مشگین شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020128/استعلام-خرید-ده-ردیف-قطعات-هیدرولیکی'>استعلام خرید ده ردیف قطعات هیدرولیکی / استعلام,استعلام خرید ده ردیف قطعات هیدرولیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020130/استعلام-الکتروموتور-سه-فاز'>استعلام الکتروموتور سه فاز / استعلام,استعلام الکتروموتور سه فاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020131/استعلام-آجر-فشاری'>استعلام آجر فشاری  / استعلام ,استعلام آجر فشاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020132/مناقصه-انجام-پروژه-تهیه-نصب-تست-آزمایش-وتحویل-و-راه-اندازی-دولینگ-تجهیزات-رادیویی--'>مناقصه انجام پروژه تهیه، نصب، تست، آزمایش وتحویل و راه اندازی دولینگ تجهیزات رادیویی... / مناقصه , مناقصه انجام پروژه تهیه، نصب، تست، آزمایش وتحویل و راه اندازی دولینگ تجهیزات رادیویی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020133/مناقصه-بیمه--'>مناقصه بیمه ... / مناقصه, مناقصه بیمه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020134/استعلام-پرشر-سوییچ'>استعلام پرشر سوییچ / استعلام , استعلام پرشر سوییچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020135/استعلام-پمپ-تزریق-آب-ژاول'>استعلام پمپ تزریق آب ژاول  / استعلام, استعلام پمپ تزریق آب ژاول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020137/مناقصه-احداث-4-مورد-بند-سنگی-ملاتی-(پارسل-R7)'>مناقصه احداث 4 مورد بند سنگی ملاتی (پارسل R7) / مناقصه عمومی، مناقصه احداث 4 مورد بند سنگی ملاتی (پارسل R7)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020138/استعلام-پمپ-تزریق-آب-ژاول'>استعلام پمپ تزریق آب ژاول  / استعلام ,استعلام پمپ تزریق آب ژاول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020140/استعلام-خار-ضد-صعود-خورشیدی'>استعلام خار ضد صعود خورشیدی  / استعلام ,استعلام خار ضد صعود خورشیدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020141/مناقصه-عملیات-اجرایی-آبرسانی-به-روستاهای--'>مناقصه عملیات اجرایی آبرسانی به روستاهای ... / مناقصه عملیات اجرایی آبرسانی به روستاهای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020143/استعلام-تیرآهن'>استعلام تیرآهن / استعلام, استعلام تیرآهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020144/استعلام-سیمان-پرتلند-تیپ-2-پاکتی'>استعلام سیمان پرتلند تیپ 2 پاکتی / استعلام , استعلام سیمان پرتلند تیپ 2 پاکتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020145/مناقصه-تامین-برق-اتاقک-مخابرات-نوبت-دوم'>مناقصه تامین برق اتاقک مخابرات- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین برق اتاقک مخابرات- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020146/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا'>استعلام اجرای طرح هادی روستا  / استعلام ,استعلام اجرای طرح هادی روستا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020147/استعلام-خرید-و-حمل-22000-عدد'>استعلام خرید و حمل 22000 عدد  / استعلام,استعلام خرید و حمل 22000 عدد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020149/مناقصه-اداره-مستقل-اورژانس-بیمارستان-امام-خمینی--نوبت-دوم'>مناقصه اداره مستقل اورژانس بیمارستان امام خمینی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اداره مستقل اورژانس بیمارستان امام خمینی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020150/مناقصه-احداث-3-مورد-بند-سنگی-ملاتی-در-حوزه-آبخیز--'>مناقصه احداث 3 مورد بند سنگی ملاتی در حوزه آبخیز... / مناقصه عمومی، مناقصه احداث 3 مورد بند سنگی ملاتی در حوزه آبخیز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020151/استعلام-رایانه-همراه-لپ-تاپ'>استعلام رایانه همراه لپ تاپ / استعلام ,استعلام رایانه همراه لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020153/استعلام-​محوطه-سازی'> استعلام ​محوطه سازی / استعلام, استعلام ​محوطه سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020154/استعلام-کولر-اسپیلیت-18000'>استعلام کولر اسپیلیت 18000  / استعلام,استعلام کولر اسپیلیت 18000 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020155/مناقصه-احداث-3-مورد-بند-سنگی-ملاتی-در-حوزه-آبخیز-کردلان'>مناقصه احداث 3 مورد بند سنگی ملاتی در حوزه آبخیز کردلان / مناقصه عمومی، مناقصه احداث 3 مورد بند سنگی ملاتی در حوزه آبخیز کردلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020156/مناقصه-عمومی-تعریض-ابنیه-فنی-در-محور-جیرفت--'>مناقصه عمومی تعریض ابنیه فنی در محور جیرفت ...  / مناقصه عمومی تعریض ابنیه فنی در محور جیرفت ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020157/مناقصه-تعمیرات-اساسی-پل-بزرگ'>مناقصه تعمیرات اساسی پل بزرگ / مناقصه ,مناقصه تعمیرات اساسی پل بزرگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020159/استعلام-بهاء-دستمزد-اجرای-اسکلت-ساختمان'> استعلام بهاء دستمزد اجرای اسکلت ساختمان / استعلام بهاء,  استعلام بهاء دستمزد اجرای اسکلت ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020160/استعلام-سرور-HP-DL-380-G9'>استعلام سرور HP-DL-380-G9  / استعلام , استعلام سرور HP-DL-380-G9 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020161/مناقصه-تعریض-ابنیه-فنی-و-عملیات-خاکی--تجدید'>مناقصه تعریض ابنیه فنی و عملیات خاکی... تجدید / مناقصه عمومی ، مناقصه تعریض ابنیه فنی و عملیات خاکی... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020162/استعلام-کارت-مرکز-تلفن'>استعلام کارت مرکز تلفن  / استعلام ,استعلام کارت مرکز تلفن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020163/مناقصه-احداث-2-مورد-بند-سنگی-ملاتی'>مناقصه  احداث 2 مورد بند سنگی ملاتی / مناقصه عمومی، مناقصه  احداث 2 مورد بند سنگی ملاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020164/فراخوان-عملیات-خاکی-و-دیوار-حصار-آجری'>فراخوان عملیات خاکی و دیوار حصار آجری / فراخوان عملیات خاکی و دیوار حصار آجری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020167/استعلام-خرید-یک-دستگاه-کوره-گرافیتی'>استعلام خرید یک دستگاه کوره گرافیتی  / استعلام, استعلام خرید یک دستگاه کوره گرافیتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020168/مناقصه-تعمیرات-اساسی-پل'>مناقصه تعمیرات اساسی پل  / مناقصه مناقصه تعمیرات اساسی پل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020169/مناقصه-نصب-کنتور-تکفاز-و-سه-فاز-و-اصلاح-و-تعمیرات-انشعاب'>مناقصه نصب کنتور تکفاز و سه فاز و اصلاح و تعمیرات انشعاب  / مناقصه عمومی ، نصب کنتور تکفاز و سه فاز و اصلاح و تعمیرات انشعاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020170/استعلام-​خرید-لوازم-مورد-نیاز-جهت-اصلاح'>استعلام ​خرید لوازم مورد نیاز جهت اصلاح / استعلام , استعلام ​خرید لوازم مورد نیاز جهت اصلاح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020173/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا'>استعلام اجرای طرح هادی روستا  / استعلام ,استعلام اجرای طرح هادی روستا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020174/مناقصه-اجرای-عملیات-سنگ-و-ملات-و-گابیون-در-زیر-حوزه-بوشکان--'>مناقصه اجرای عملیات سنگ و ملات و گابیون در زیر حوزه بوشکان ... / مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات سنگ و ملات و گابیون در زیر حوزه بوشکان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020175/استعلام-تهیه-و-اجرای-عملیات-فیوژن'>استعلام تهیه و اجرای عملیات فیوژن / استعلام, استعلام تهیه و اجرای عملیات فیوژن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020176/استعلام-لوازم-مصرفی'>استعلام لوازم مصرفی / استعلام ,استعلام لوازم مصرفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020178/استعلام-دستمزد-اجرای-اسکلت-ساختمان--'>استعلام دستمزد اجرای اسکلت ساختمان... / استعلام, استعلام دستمزد اجرای اسکلت ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020179/مناقصه-تعمیرات-اساسی-پلهای-محور-تجدید'>مناقصه تعمیرات اساسی پلهای محور تجدید / مناقصه عمومی ، مناقصه تعمیرات اساسی پلهای محور تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020180/مناقصه-تعریض-ابنیه-فنی-و-عملیات-خاکی'>مناقصه تعریض ابنیه فنی و عملیات خاکی  / مناقصه ,مناقصه تعریض ابنیه فنی و عملیات خاکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020182/استعلام-درب-اتوماتیک'>استعلام درب اتوماتیک / استعلام,استعلام درب اتوماتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020183/استعلام-خرید-و-حمل-خاک-زراعی'>استعلام خرید و حمل خاک زراعی  / استعلام ,استعلام خرید و حمل خاک زراعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020186/مناقصه-2-قلم-انواع-لوله-فلزی-(LINE-PIPE-S-S)'>مناقصه 2 قلم انواع لوله فلزی (LINE PIPE S.S) / مناقصه, مناقصه 2 قلم انواع لوله فلزی (LINE PIPE S.S)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020187/مناقصه-خرید-لوله-داربست-بندی(اصلاحیه)'>مناقصه خرید لوله داربست بندی(اصلاحیه) / آگهی مناقصه عمومی با اخذ سپرده , مناقصه خرید لوله داربست بندی (اصلاحیه)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020188/مناقصه-روکش-آسفالت-راههای-روستایی-تجدید'>مناقصه روکش آسفالت راههای روستایی تجدید / مناقصه عمومی ، مناقصه روکش آسفالت راههای روستایی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020191/مناقصه-خرید-لوله-چدن-نشکن-داکتیل-و-اتصالات'>مناقصه خرید لوله چدن نشکن داکتیل و اتصالات / مناقصه عمومی، مناقصه خرید لوله چدن نشکن داکتیل و اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020193/استعلام-بسته-بهداشتی'>استعلام بسته بهداشتی  / استعلام, استعلام بسته بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020196/استعلام-چراغ-سیگنال'>استعلام چراغ سیگنال / استعلام ,استعلام چراغ سیگنال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020198/اصلاحیه-مناقصه-عمومی-واگذاری-نگهداری-اتفاقات-شبکه'>اصلاحیه مناقصه عمومی واگذاری نگهداری اتفاقات شبکه  / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه عمومی واگذاری نگهداری اتفاقات شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020199/تجدید-مناقصه-تعریض-ابنیه-فنی-و-عملیات-خاکی'>تجدید مناقصه تعریض ابنیه فنی و عملیات خاکی  / آگهی مناقصه, تجدید مناقصه تعریض ابنیه فنی و عملیات خاکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020200/استعلام-تامین-مواد-نسوز'>استعلام تامین مواد نسوز  / استعلام ,استعلام تامین مواد نسوز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020202/استعلام-فراخوان-اصلاح-و-به-روز-رسانی-دسته-بندی-لیست-تامین-کنندگان'>استعلام فراخوان اصلاح و به روز رسانی دسته بندی لیست تامین کنندگان / استعلام ,استعلام فراخوان اصلاح و به روز رسانی دسته بندی لیست تامین کنندگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020203/مناقصه-خرید-200-عدد-آند--'>مناقصه خرید 200 عدد آند... / مناقصه خرید 200 عدد آند...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020204/استعلام-مبدل-فیبر-نوری-گیرنده-SAE-2VBD'>استعلام مبدل فیبر نوری گیرنده SAE 2VBD / استعلام, استعلام مبدل فیبر نوری گیرنده SAE 2VBD</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020205/استعلام-احداث-ساختمان'>استعلام احداث ساختمان / استعلام , استعلام احداث ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020206/مناقصه-احداث-2-مورد-بند-سنگی-ملاتی'>مناقصه  احداث 2 مورد بند سنگی ملاتی / مناقصه عمومی، مناقصه  احداث 2 مورد بند سنگی ملاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020208/استعلام-خرید-و-نصب-20-دستگاه-ردیاب'>استعلام خرید و نصب 20 دستگاه ردیاب / استعلام , استعلام خرید و نصب 20 دستگاه ردیاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020209/استعلام-خرید-یک-دستگاه-ترانس-جریان'>استعلام خرید یک دستگاه ترانس جریان / استعلام , استعلام خرید یک دستگاه ترانس جریان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020211/استعلام-ابزارآلات'>استعلام ابزارآلات / استعلام, استعلام ابزارآلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020212/استعلام-خرید-6-دستگاه-ترانسفورماتور'>استعلام خرید 6 دستگاه ترانسفورماتور  / استعلام , استعلام خرید 6 دستگاه ترانسفورماتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020213/مناقصه-تهیه-مصالح-و-تجهیز-چاه'>مناقصه تهیه مصالح و تجهیز چاه   / آگهی مناقصه, مناقصه تهیه مصالح و تجهیز چاه  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020215/استعلام-خرید-سیستم-ویدئو-کنفرانس'>استعلام خرید سیستم ویدئو کنفرانس  / استعلام , استعلام خرید سیستم ویدئو کنفرانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020216/استعلام-احداث-ساختمان'>استعلام احداث ساختمان / استعلام , استعلام احداث ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020217/استعلام-لوازم-تجهیز-چاه-و-اتصالات'>استعلام لوازم تجهیز چاه و اتصالات  / استعلام , استعلام لوازم تجهیز چاه و اتصالات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020218/استعلام-شیرآلات-کشویی'>استعلام شیرآلات کشویی / استعلام,استعلام شیرآلات کشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020220/استعلام-خرید-SAN-جهت-افزایش-فضای-ذخیره'>استعلام خرید SAN جهت افزایش فضای ذخیره / استعلام , استعلام خرید SAN جهت افزایش فضای ذخیره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020221/استعلام-​تعمیر-و-بهسازی-گنبد-و-اتاقک'>استعلام ​تعمیر و بهسازی گنبد و اتاقک / استعلام , استعلام ​تعمیر و بهسازی گنبد و اتاقک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020223/استعلام-ساپورت-تراک-جرثقیل-و--'>استعلام ساپورت تراک جرثقیل و ... / استعلام, استعلام ساپورت تراک جرثقیل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020224/استعلام-تجهیزات-کامپیوتری'>استعلام تجهیزات کامپیوتری  / استعلام , استعلام تجهیزات کامپیوتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020225/استعلام-اثاثیه-و-لوازم-اداری-خانگی-و-انبار'>استعلام اثاثیه و لوازم اداری، خانگی و انبار  / استعلام ,استعلام اثاثیه و لوازم اداری، خانگی و انبار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020226/استعلام-تجدید-مناقصه-برگزاری-دوره-های--'>استعلام تجدید مناقصه برگزاری دوره های ...  / استعلام,استعلام تجدید مناقصه برگزاری دوره های ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020228/استعلام-آسفالت-ماشینی'>استعلام آسفالت ماشینی  / استعلام, استعلام آسفالت ماشینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020229/استعلام-ذغال-الکتروموتور'>استعلام ذغال الکتروموتور  / استعلام استعلام ذغال الکتروموتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020230/استعلام-تجهیزات-آزمایشگاهی'>استعلام تجهیزات آزمایشگاهی   / استعلام , استعلام تجهیزات آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020231/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای-شمیل'>استعلام اجرای طرح هادی روستای شمیل  / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی روستای شمیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020232/استعلام-پوزیشنر-مربوط-به-کنترل-ولو'>استعلام پوزیشنر مربوط به کنترل ولو  / استعلام, استعلام پوزیشنر مربوط به کنترل ولو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020234/استعلام-کمربند-چرمی'>استعلام کمربند چرمی  / استعلام ,استعلام کمربند چرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020235/استعلام-​تعمیر-اساسی-دو-دستگاه-مولد-کام'>استعلام ​تعمیر اساسی دو دستگاه مولد کام / استعلام, استعلام ​تعمیر اساسی دو دستگاه مولد کام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020236/استعلام-آسفالت-ماشینی'>استعلام آسفالت ماشینی  / استعلام, استعلام آسفالت ماشینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020237/استعلام-کیت-تعمیراتی-جهت-ولوپروانه--'>استعلام کیت تعمیراتی جهت ولوپروانه... / استعلام, استعلام کیت تعمیراتی جهت ولوپروانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020238/استعلام-سرویس-و-نگهداری-و-قرائت-یکساله'>استعلام سرویس و نگهداری و قرائت یکساله / استعلام , استعلام سرویس و نگهداری و قرائت یکساله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020239/استعلام-احداث-شبکه-برق-و-تجهیز-پست'>استعلام احداث شبکه برق و تجهیز پست  / استعلام , استعلام احداث شبکه برق و تجهیز پست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020240/استعلام-زانو-45-درجه-شعاع-بلند-کربن-استیل-بدون-درز-جوشی--'>استعلام زانو 45 درجه شعاع بلند کربن استیل بدون درز جوشی... / استعلام, استعلام زانو 45 درجه شعاع بلند کربن استیل بدون درز جوشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020241/استعلام-جابجایی-شبکه-برق'>استعلام جابجایی شبکه برق / استعلام، استعلام جابجایی شبکه برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020242/استعلام-کليدها-و-متعلقات'>استعلام کليدها و متعلقات  / استعلام ,استعلام کليدها و متعلقات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020243/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-(pn10-pe80)-طرح-اصلاح-شبکه-آب--'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن (pn10، pe80) طرح اصلاح شبکه آب... / مناقصه , مناقصه خرید لوله پلی اتیلن (pn10، pe80) طرح اصلاح شبکه آب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020245/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام خرید لوله پلی اتیلن  / استعلام, استعلام خرید لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020247/استعلام-کانکس'>استعلام کانکس / استعلام, استعلام کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020248/استعلام-پمپ-و--'>استعلام پمپ و... / استعلام ,استعلام پمپ و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020249/استعلام-کابل'>استعلام کابل / استعلام, استعلام کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020250/استعلام-گیر-پوشه'>استعلام گیر پوشه  / استعلام ,استعلام گیر پوشه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020252/استعلام-​لوازم-و-تجهیزات-برش'>استعلام ​لوازم و تجهیزات برش / استعلام , استعلام ​لوازم و تجهیزات برش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020253/استعلام-بازگشایی-زیرسازی-و-ابنیه-فنی'>استعلام بازگشایی زیرسازی و ابنیه فنی  / استعلام استعلام بازگشایی زیرسازی و ابنیه فنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020254/استعلام-مواد-شیمیایی-آزمایشگاهی'>استعلام مواد شیمیایی آزمایشگاهی / استعلام, استعلام مواد شیمیایی آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020255/استعلام-نظارت-کارگاهی-پروژه-های-تاسیسات'>استعلام نظارت کارگاهی پروژه های تاسیسات / استعلام, استعلام نظارت کارگاهی پروژه های تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020257/استعلام-رله-ها-و-کنتاکتورها-و-متعلقات-مربوطه--'>استعلام رله ها و کنتاکتورها و متعلقات مربوطه... / استعلام, استعلام رله ها و کنتاکتورها و متعلقات مربوطه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020258/استعلام-تلویزیون-55-اینچ-سامسونگ--'> استعلام تلویزیون 55 اینچ سامسونگ... / استعلام , استعلام تلویزیون 55 اینچ سامسونگ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020259/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا'>استعلام اجرای طرح هادی روستا / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020260/استعلام-لرزش-سنج'>استعلام لرزش سنج / استعلام,استعلام لرزش سنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020261/استعلام-دامپزشکی'>استعلام دامپزشکی / استعلام, استعلام دامپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020262/استعلام-شیپوری-دیافراگم-و-مخروطی-سیکلون-و--'>استعلام شیپوری دیافراگم و مخروطی سیکلون و ...  / استعلام , استعلام شیپوری دیافراگم و مخروطی سیکلون و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020263/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای-فارسی'>استعلام اجرای طرح هادی روستای فارسی / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی روستای فارسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020264/استعلام-سر-سوزن-دندان-پزشکی'>استعلام سر سوزن دندان پزشکی  / استعلام استعلام سر سوزن دندان پزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020265/مناقصه-انجام-حراست-و-نگهبانی-اموال--'>مناقصه انجام حراست و نگهبانی اموال.... / مناقصه, مناقصه انجام حراست و نگهبانی اموال....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020266/استعلام-دستگاه-مبدل-حرارتی'>استعلام دستگاه مبدل حرارتی  / استعلام ,استعلام دستگاه مبدل حرارتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020267/استعلام-الکتروموتور--'>استعلام الکتروموتور ... / استعلام, استعلام الکتروموتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020268/استعلام-تابلو-برق-کنترل-دور-110-کیلووات'>استعلام تابلو برق کنترل دور 110 کیلووات / استعلام, استعلام تابلو برق کنترل دور 110 کیلووات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020269/استعلام-ویال-۱-۵-سی-سی-شفاف'>استعلام ویال ۱.۵ سی سی شفاف  / استعلام ,استعلام ویال ۱.۵ سی سی شفاف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020270/استعلام-کلید-ها-و-متعلقات-و--'>استعلام کلید ها و متعلقات و ... / استعلام, استعلام کلید ها و متعلقاتو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020272/استعلام-تامین-پوشینه'>استعلام تامین پوشینه / استعلام, استعلام تامین پوشینه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020273/استعلام-بخاری-گازی'>استعلام بخاری گازی / استعلام , استعلام بخاری گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020274/استعلام-باتری-UPS-سرور'>استعلام باتری UPS سرور  / استعلام,استعلام باتری UPS سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020275/استعلام-شیر-برقی'>استعلام شیر برقی  / استعلام , استعلام شیر برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020276/مناقصه-خرید-جرثقیل-لیفتراک--'>مناقصه خرید جرثقیل، لیفتراک ... / مناقصه خرید جرثقیل، لیفتراک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020278/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا'>استعلام اجرای طرح هادی روستا / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020279/استعلام-کابل-ها-و-رساناها-و--'>استعلام کابل ها و رساناها و ... / استعلام, استعلام کابل ها و رساناها و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020281/استعلام-سختی-گیر-نیم-اتوماتیک'>استعلام سختی گیر نیم اتوماتیک  / استعلام, استعلام سختی گیر نیم اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020282/استعلام-عملیات-آبرسانی-سیار'>استعلام عملیات آبرسانی سیار  / استعلام, استعلام عملیات آبرسانی سیار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020283/استعلام-آشکارسازها-و-انتقال-دهنده-های-سیگنال-و-سوئیچ-ها--'>استعلام  آشکارسازها و انتقال دهنده های سیگنال و سوئیچ ها... / استعلام، استعلام  آشکارسازها و انتقال دهنده های سیگنال و سوئیچ ها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020284/استعلام-کلیدها-و-متعلقات--'>استعلام کلیدها و متعلقات... / استعلام , استعلام کلیدها و متعلقات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020285/استعلام-ساخت-کف-بند-و-تکمیل-ایستگاه'>استعلام ساخت کف بند و تکمیل ایستگاه  / استعلام, استعلام ساخت کف بند و تکمیل ایستگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020286/استعلام-عملیات-هرز-آب'>استعلام عملیات هرز آب  / استعلام ,استعلام عملیات هرز آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020287/استعلام-بهای-اجرای-عملیات'>استعلام بهای اجرای عملیات  / استعلام ,استعلام بهای اجرای عملیات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020289/استعلام-لوله-مانسمان-گالوانیزه'>استعلام لوله مانسمان گالوانیزه  / استعلام,استعلام لوله مانسمان گالوانیزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020290/استعلام-حمل-ترانسفورماتور'>استعلام حمل ترانسفورماتور  / استعلام ,استعلام حمل ترانسفورماتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020291/مناقصه-انتخاب-متصدی-حمل-و-نقل-کانتینری-(دریایی)--'>مناقصه انتخاب متصدی حمل و نقل کانتینری (دریایی) ... / مناقصه , مناقصه انتخاب متصدی حمل و نقل کانتینری (دریایی) ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020292/استعلام-ارائه-خدمات-تخصصی-مددکاری'>استعلام ارائه خدمات تخصصی مددکاری  / استعلام , استعلام ارائه خدمات تخصصی مددکاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020293/استعلام-​تجهیزات-شبکه'>استعلام ​تجهیزات شبکه  / استعلام, استعلام تجهیزات شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020294/استعلام-لول-سوییچ'>استعلام لول سوییچ / استعلام ,استعلام لول سوییچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020295/استعلام-شامل-خرید-کالا-و-نصب-و--'>استعلام شامل خرید کالا و نصب و... / استعلام , استعلام شامل خرید کالا و نصب و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020296/استعلام-قطعات-912-دویس--'>استعلام قطعات 912 دویس... / استعلام, استعلام قطعات 912 دویس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020297/استعلام-لوله-و-اتصالات-تاسیساتی'>استعلام لوله و اتصالات تاسیساتی  / استعلام ,استعلام لوله و اتصالات تاسیساتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020299/استعلام-کارتریج'>استعلام کارتریج / استعلام , استعلام کارتریج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020300/استعلام-تیغه-کنتاکتور'>استعلام تیغه کنتاکتور  / استعلام تیغه کنتاکتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020301/استعلام-کابل'>استعلام کابل / استعلام , استعلام کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020302/استعلام-خرید-یک-سرویس-مبل'>استعلام خرید یک سرویس مبل  / استعلام ,استعلام خرید یک سرویس مبل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020303/استعلام-دستگاه-حضور-و-غیاب-مدل-VIRDI21'>استعلام دستگاه حضور و غیاب مدل VIRDI21 / استعلام, استعلام دستگاه حضور و غیاب مدل VIRDI21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020305/استعلام-پوشاک-و-کفش'>استعلام پوشاک و کفش / استعلام, استعلام پوشاک و کفش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020306/استعلام-​لباس-و-شلوار'>استعلام ​لباس و شلوار  / استعلام , استعلام ​لباس و شلوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020307/استعلام-اجرای-عملیات-گابیون-بندی-حوزه--'>استعلام اجرای عملیات گابیون بندی حوزه ... / استعلام,استعلام اجرای عملیات گابیون بندی حوزه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020308/استعلام-خرید-350-متر-ایزوگام-سینا'>استعلام خرید 350 متر ایزوگام سینا  / استعلام, استعلام خرید 350 متر ایزوگام سینا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020309/استعلام-​نخود'>استعلام ​نخود / استعلام, استعلام ​نخود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020310/استعلام-تامین-خودرو'>استعلام تامین خودرو / استعلام, استعلام تامین خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020311/استعلام-خرید-9-عدد-تابلو-برق--'>استعلام خرید 9 عدد تابلو برق... / استعلام, استعلام خرید 9 عدد تابلو برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020312/استعلام-احداث-شبکه-برق-و-تجهیز-پست-هوایی'>استعلام احداث شبکه برق و تجهیز پست هوایی  / استعلام , استعلام احداث شبکه برق و تجهیز پست هوایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020313/استعلام-احداث-فضای-سبز-عمومی'>استعلام احداث فضای سبز عمومی  / استعلام, استعلام احداث فضای سبز عمومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020315/استعلام-کیف-پالتویی-چرمی-مردانه-لت-دار'>استعلام کیف پالتویی چرمی مردانه لت دار  / استعلام ,استعلام کیف پالتویی چرمی مردانه لت دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020317/استعلام-مرمت-مخزن-زمینی-پروژه-آتشکده'>استعلام مرمت مخزن زمینی پروژه آتشکده / استعلام، استعلام مرمت مخزن زمینی پروژه آتشکده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020318/استعلام-سیستم-5-کیلو-وات-تزریق-به-شبکه'>استعلام سیستم 5 کیلو وات تزریق به شبکه / استعلام, استعلام سیستم 5 کیلو وات تزریق به شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020319/استعلام-خدمات-برگزاری-دوره-آموزشی'>استعلام خدمات برگزاری دوره آموزشی  / استعلام, استعلام خدمات برگزاری دوره آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020320/استعلام-فروش-آسانسور-و-انجام-خدمات--'>استعلام فروش آسانسور و انجام خدمات... / استعلام, استعلام فروش آسانسور و انجام خدمات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020321/استعلام-گیج-فشار-و--'>استعلام گیج فشار و... / استعلام ,استعلام گیج فشار و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020322/استعلام-شورت-پادار'>استعلام شورت پادار   / استعلام , استعلام شورت پادار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020323/استعلام-​تکمیل-آموزشگاه-ام-البنین'>استعلام ​تکمیل آموزشگاه ام البنین / استعلام، استعلام ​تکمیل آموزشگاه ام البنین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020324/استعلام-لوله'>استعلام لوله / استعلام, استعلام لوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020325/استعلام-تجهیزات-و-وسایل'>استعلام تجهیزات و وسایل  / استعلام, استعلام تجهیزات و وسایل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020326/استعلام-تامین-خودرو'>استعلام تامین خودرو / استعلام, استعلام تامین خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020327/استعلام-لوبیا-مورد-نیاز-زندان--'>استعلام لوبیا مورد نیاز زندان... / استعلام, استعلام لوبیا مورد نیاز زندان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020328/استعلام-سیستمهای-ارتباط-رادیویی---'>استعلام سیستمهای ارتباط رادیویی .... / استعلام , استعلام سیستمهای ارتباط رادیویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020329/مناقصه-خرید-سموم-مورد-نیاز--'>مناقصه خرید سموم مورد نیاز... / مناقصه, مناقصه خرید سموم مورد نیاز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020330/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا'>استعلام اجرای طرح هادی روستا / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020331/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-یک-دستگاه'>استعلام نصب و راه اندازی یک دستگاه  / استعلام , استعلام نصب و راه اندازی یک دستگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020332/استعلام-زونکن'>استعلام زونکن  / استعلام, استعلام زونکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020333/استعلام-جابجایی-شبکه-برق'>استعلام جابجایی شبکه برق / استعلام ,استعلام جابجایی شبکه برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020334/استعلام-کیت-استخراج-DNA'>استعلام کیت استخراج DNA / استعلام، استعلام کیت استخراج DNA</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020336/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا'>استعلام اجرای طرح هادی روستا / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020337/استعلام-حوله-دست-و-صورت-یک-نفره'>استعلام حوله دست و صورت یک نفره / استعلام, استعلام حوله دست و صورت یک نفره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020338/استعلام-SEAGATE-ENTERPRISE-HDD-ENTERP'>استعلام SEAGATE ENTERPRISE HDD ENTERP  / استعلام , استعلام SEAGATE ENTERPRISE HDD ENTERP </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020339/استعلام-ورق-آلومینیومی'>استعلام ورق آلومینیومی  / استعلام ,استعلام ورق آلومینیومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020340/استعلام-زیر-پوش-مردانه-نخی'>استعلام زیر پوش مردانه نخی  / استعلام , استعلام زیر پوش مردانه نخی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020342/استعلام-کارت-خام-PVC-125-K-جهت-صدور'>استعلام کارت خام PVC 125 K جهت صدور / استعلام, استعلام کارت خام PVC 125 K جهت صدور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020343/استعلام-تجهیزات-آزمایشگاهی'>استعلام تجهیزات آزمایشگاهی   / استعلام , استعلام تجهیزات آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020344/استعلام-لایسنس-یک-ساله-فایروال-سخت-افزاری'>استعلام لایسنس یک ساله فایروال سخت افزاری / استعلام, استعلام لایسنس یک ساله فایروال سخت افزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020345/استعلام-valve-block-for-797-v-a'>استعلام valve block for 797 v/a  / استعلام , استعلام valve block for 797 v/a </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020346/استعلام-رایانه-و-قطعات-جانبی--لپ-تاپ-و--'>استعلام رایانه و قطعات جانبی ، لپ تاپ و...  / استعلام, استعلام رایانه و قطعات جانبی ، لپ تاپ و... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020347/استعلام-خرید-آهن-آلات'>استعلام خرید آهن آلات  / استعلام ,استعلام خرید آهن آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020348/استعلام-تجهیزات-و-وسایل'>استعلام تجهیزات و وسایل  / استعلام ,استعلام تجهیزات و وسایل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020349/استعلام-فلاسک-پلاستیکی-چای-مدل-احمد'>استعلام فلاسک پلاستیکی چای مدل احمد / استعلام, استعلام فلاسک پلاستیکی چای مدل احمد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020350/استعلام-بیمه-آتش-سوزی-ساختمان-ها'>استعلام بیمه آتش سوزی ساختمان ها / استعلام , استعلام بیمه آتش سوزی ساختمان ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020351/استعلام-خرید-یراق-آلات-فیبر-نوری'>استعلام خرید یراق آلات فیبر نوری  / استعلام ,استعلام خرید یراق آلات فیبر نوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020352/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اجرای طرح هادی روستای... / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020354/استعلام-تعویض-سرورهای-مراکز-کنترل-زنجان'>استعلام تعویض سرورهای مراکز کنترل زنجان  / استعلام ,استعلام تعویض سرورهای مراکز کنترل زنجان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020355/استعلام-دستگاه-حضور-وغیاب'>استعلام دستگاه حضور وغیاب / استعلام, استعلام دستگاه حضور وغیاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020356/استعلام-مبلمان'>استعلام مبلمان / استعلام, استعلام مبلمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020357/استعلام-کره-گیاهی'>استعلام کره گیاهی  / استعلام ,استعلام کره گیاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020358/مناقصه-خرید-کارتن-پلاست'>مناقصه خرید کارتن پلاست  / مناقصه , مناقصه خرید کارتن پلاست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020359/استعلام-برگزاری-دو-دوره-کلاس-آموزش'>استعلام برگزاری دو دوره کلاس آموزش / استعلام , استعلام برگزاری دو دوره کلاس آموزش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020360/استعلام-​خرید-کامپیوتر'>استعلام ​خرید کامپیوتر / استعلام, استعلام ​خرید کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020361/استعلام-راهبری--بهره-برداری-و-رفع-اتفا--'>استعلام راهبری ، بهره برداری و رفع اتفا...  / استعلام , استعلام راهبری ، بهره برداری و رفع اتفا... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020362/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری  / استعلام ,استعلام کامپیوتر و فناوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020363/استعلام-سیم-بکسل-مغز-کنفی'>استعلام سیم بکسل مغز کنفی / استعلام ,استعلام سیم بکسل مغز کنفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020364/استعلام-تلفن-پولیکام'>استعلام تلفن پولیکام / استعلام , استعلام تلفن پولیکام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020365/استعلام-انجام-خدمات-نمونه-برداری-میکرو--'>استعلام انجام خدمات نمونه برداری میکرو... / استعلام, استعلام انجام خدمات نمونه برداری میکرو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020366/استعلام-لوله-فلزی'>استعلام لوله فلزی / استعلام , استعلام لوله فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020367/استعلام-ارائه-خدمات-تخصصی-مددکاری'>استعلام ارائه خدمات تخصصی مددکاری  / استعلام , استعلام ارائه خدمات تخصصی مددکاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020368/استعلام-اقلام-مورد-نیاز-بانک-ژن'>استعلام اقلام مورد نیاز بانک ژن / استعلام ,استعلام اقلام مورد نیاز بانک ژن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020369/استعلام-پیچ-و-مهره'>استعلام پیچ و مهره / استعلام, استعلام پیچ و مهره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020370/استعلام-کیت-سه-تست'>استعلام کیت سه تست  / استعلام,استعلام کیت سه تست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020371/استعلام-سوئیچ-شبکه-24-پورت'>استعلام سوئیچ شبکه 24 پورت  / استعلام ، استعلام سوئیچ شبکه 24 پورت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020372/استعلام-خرید-اقلام-ایمنی-جاده'>استعلام خرید اقلام ایمنی جاده / استعلام, استعلام خرید اقلام ایمنی جاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020373/استعلام-تکمیل-آموزشگاه'>استعلام تکمیل آموزشگاه  / استعلام ,استعلام تکمیل آموزشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020374/مناقصه-عملیات-زیرسازی-جدولبندی-و-پخش-اسفالت--'>مناقصه عملیات زیرسازی، جدولبندی و پخش اسفالت ... / مناقصه عملیات زیرسازی، جدولبندی و پخش اسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020375/استعلام-​سیستم-کامل-پنل-انرژی-خورشیدی'>استعلام ​سیستم کامل پنل انرژی خورشیدی / استعلام ,استعلام ​سیستم کامل پنل انرژی خورشیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020376/استعلام-احداث-شبکه-برق-روستایی'>استعلام احداث شبکه برق روستایی / استعلام , استعلام احداث شبکه برق روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020377/مناقصه-شناسائی-پیمانکار-ورق-های-شیت'>مناقصه شناسائی پیمانکار ورق های شیت / مناقصه شناسائی پیمانکار ، مناقصه شناسائی پیمانکار ورق های شیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020378/استعلام-نصب-کفپوش-سالن-ورزشی'>استعلام نصب کفپوش سالن ورزشی / استعلام ، استعلام نصب کفپوش سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020379/استعلام-چای-ایرانی'>استعلام چای ایرانی   / استعلام، استعلام چای ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020380/استعلام-سوئیچ-و-ماژول'>استعلام سوئیچ و ماژول / استعلام, استعلام سوئیچ و ماژول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020381/مناقصه-تهیه-و-نصب-انواع-دکل-و-تابلوهای-هدایت-مسیر-و--'>مناقصه تهیه و نصب انواع دکل و تابلوهای هدایت مسیر و ... / مناقصه ,مناقصه تهیه و نصب انواع دکل و تابلوهای هدایت مسیر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020382/استعلام-احداث-پارک-عمومی'>استعلام احداث پارک عمومی  / استعلام ,استعلام احداث پارک عمومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020383/استعلام-لایسنس-آنتی-ویروس'>استعلام لایسنس آنتی ویروس  / استعلام,استعلام لایسنس آنتی ویروس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020384/استعلام-شیرآلات-و-اتصالات'>استعلام شیرآلات و اتصالات  / استعلام, استعلام شیرآلات و اتصالات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020385/استعلام-​عملیات-خاکی-و-ساختمانی'>استعلام ​عملیات خاکی و ساختمانی / استعلام ,استعلام عملیات خاکی و ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020386/استعلام-میز-کار-استاندارد-و-صندلی-گردان'>استعلام میز کار استاندارد و صندلی گردان / استعلام , استعلام میز کار استاندارد و صندلی گردان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020387/استعلام-احداث-شبکه-برق-و-تجهیز-پست-زمینی'>استعلام احداث شبکه برق و تجهیز پست زمینی / استعلام, استعلام احداث شبکه برق و تجهیز پست زمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020388/استعلام-پلمپ-انبار'>استعلام پلمپ انبار  / استعلام ,استعلام پلمپ انبار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020389/استعلام-تعمیر-و-خرید-لوازم-آسانسور'>استعلام تعمیر و خرید لوازم آسانسور  / استعلام,استعلام تعمیر و خرید لوازم آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020390/استعلام-احداث-شبکه-برق-روستایی'>استعلام احداث شبکه برق روستایی / استعلام , استعلام احداث شبکه برق روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020391/استعلام-لوازم-آزمایشگاهی'>استعلام لوازم آزمایشگاهی / استعلام, استعلام لوازم آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020393/استعلام-حفر-و-اجرای-چاه-ارت'>استعلام حفر و اجرای چاه ارت / استعلام,استعلام حفر و اجرای چاه ارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020394/استعلام-تعمیر-میز-چوبی-درجه-یک--'>استعلام تعمیر میز چوبی درجه یک ... / استعلام, استعلام تعمیر میز چوبی درجه یک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020395/استعلام-عملیات-و-نهالکاری'>استعلام عملیات و نهالکاری  / استعلام ,استعلام عملیات و نهالکاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020396/فراخوان-مناقصه-اجرای-کارهای-ساختمانی-و-تاسیساتی-پروژه-مجتمع-رفاهی-ورزشی'>فراخوان مناقصه اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی پروژه مجتمع رفاهی ورزشی / فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی پروژه مجتمع رفاهی ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020397/استعلام-بها-تهیه-و-تامین'>استعلام بها تهیه و تامین / استعلام , استعلام بها تهیه و تامین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020398/مناقصه-خرید-انواع-مفتول-سیاه--سفید-و--'>مناقصه خرید انواع مفتول سیاه ، سفید و ...  / مناقصه , مناقصه خرید انواع مفتول سیاه ، سفید و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020399/استعلام-تعداد-۲-دستگاه-MODEM'>استعلام تعداد ۲ دستگاه MODEM / استعلام ,استعلام تعداد ۲ دستگاه MODEM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020400/استعلام-کیف-دوشی-زنانه-چرمی'>استعلام کیف دوشی زنانه چرمی / استعلام ,استعلام کیف دوشی زنانه چرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020401/مناقصه-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-پرسنل---'>مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای پرسنل .... / مناقصه, مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای پرسنل ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020402/استعلام-بها-تهیه-و-تامین'>استعلام بها تهیه و تامین / استعلام , استعلام بها تهیه و تامین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020403/استعلام-دستگاه-سانترال'>استعلام دستگاه سانترال  / استعلام ,استعلام دستگاه سانترال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020404/استعلام-خودکار'>استعلام خودکار / استعلام ,استعلام خودکار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020405/استعلام-گیرموتورها-و-اکچویتورهای-برقی-و-سیستمهای-کابل-جم--'>استعلام گیرموتورها و اکچویتورهای برقی و سیستمهای کابل جم... / استعلام, استعلام گیرموتورها و اکچویتورهای برقی و سیستمهای کابل جم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020406/استعلام-بهای-اجرای-عملیات-40'>استعلام  بهای اجرای عملیات 40 / استعلام , استعلام  بهای اجرای عملیات 40</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020407/استعلام-​مرغ-منجمد'>استعلام ​مرغ منجمد  / استعلام , استعلام ​مرغ منجمد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020408/استعلام-سیمان-و--'>استعلام سیمان و ... / استعلام ,استعلام سیمان و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020409/استعلام-رادیو-لینک'>استعلام رادیو لینک / استعلام, استعلام رادیو لینک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020411/استعلام-رفع-اشکال-از-لینک-ارتباطی'>استعلام رفع اشکال از لینک ارتباطی  / استعلام ,استعلام رفع اشکال از لینک ارتباطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020412/استعلام-کاغذ-5-آ'>استعلام کاغذ 5 آ / استعلام , استعلام کاغذ 5 آ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020413/استعلام-ارائه-خدمات-تخصصی-مددکاری'>استعلام ارائه خدمات تخصصی مددکاری  / استعلام , استعلام ارائه خدمات تخصصی مددکاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020414/استعلام-تعداد-یک-دستگاه-SURFACE-TABLE'>استعلام تعداد یک دستگاه SURFACE TABLE  / استعلام , استعلام تعداد یک دستگاه SURFACE TABLE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019507/مزایده-آپارتمان-ثبتی-2908-فرعی-نوبت-دوم'>مزایده آپارتمان ثبتی 2908 فرعی نوبت دوم / مزایده,مزایده آپارتمان ثبتی 2908 فرعی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019508/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-152متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 152متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 152متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019509/مزایده-واگذاری-تعداد-محدودی-از-املاک-مسکونی-تجدید'>مزایده واگذاری تعداد محدودی از املاک مسکونی تجدید / مزایده,مزایده واگذاری تعداد محدودی از املاک مسکونی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019510/مزایده-تمامیت-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-165-10متر'>مزایده تمامیت ششدانگ آپارتمان مساحت 165.10متر / مزایده,مزایده تمامیت ششدانگ آپارتمان مساحت 165.10متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019511/مزایده-فروش-تعداد-سه-واحد-آپارتمان-کاربری-اداری'>مزایده فروش تعداد سه واحد آپارتمان کاربری اداری  / مزایده,مزایده فروش تعداد سه واحد آپارتمان کاربری اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019512/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-15860متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 15860متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 15860متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019513/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-325-4متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 325.4متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 325.4متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019514/مزایده-باغ-مرکبات-عرصه-1200مترمربع'>مزایده باغ مرکبات عرصه 1200مترمربع / مزایده,مزایده باغ مرکبات عرصه 1200مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019515/مزایده-خودرو-پراید-صندوقدار'>مزایده خودرو پراید صندوقدار  / مزایده,مزایده خودرو پراید صندوقدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019516/مزایده-یک-قطعه-زمین-با-بنای-احداثی-مساحت-231-50متر'>مزایده یک قطعه زمین با بنای احداثی مساحت 231.50متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین با بنای احداثی مساحت 231.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019518/مزایده-قطعه-زمینی-مساحت-599-75متر'>مزایده قطعه زمینی مساحت 599.75متر  / مزایده,مزایده قطعه زمینی مساحت 599.75متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019520/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-سه-115-06متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه 115.06متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه 115.06متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019521/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-82-51متر-دو-خوابه'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 82.51متر دو خوابه  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 82.51متر دو خوابه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019522/مزایده-زمین-مساحت-1840مترمربع-نوبت-اول'>مزایده زمین مساحت 1840مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده زمین مساحت 1840مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019523/مزایده-اموال-مازاد-شامل-کیس-کامپیوتر-مانیتور--'>مزایده اموال مازاد شامل کیس کامپیوتر، مانیتور... / آگهی مزایده، مزایده اموال مازاد شامل کیس کامپیوتر، مانیتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019525/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-یک-هکتار'>مزایده پلاک ثبتی مساحت یک هکتار  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت یک هکتار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019526/مزایده-فروش-25-قطعه-زمین-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش 25 قطعه زمین مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 25 قطعه زمین مسکونی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019530/مزایده-عمارت-مسکونی-بخش-دو-نهاوند-نوبت-دوم'>مزایده عمارت مسکونی بخش دو نهاوند نوبت دوم / مزایده,مزایده عمارت مسکونی بخش دو نهاوند نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019532/مزایده-ملک-مساحت-1014-1متر-مرحله-اول'>مزایده ملک مساحت 1014.1متر مرحله اول  / مزایده,مزایده ملک مساحت 1014.1متر مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019533/مزایده-ملک-بخش-سه-تبریز-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش سه تبریز نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک بخش سه تبریز نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019536/مزایده-ملک-مسکونی-مساحت-50-متر'>مزایده ملک مسکونی مساحت 50 متر / مزایده,مزایده ملک مسکونی مساحت 50 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019538/مزایده-یکباب-منزل-بخش-13-مشهد-مرحله-اول'>مزایده یکباب منزل بخش 13 مشهد مرحله اول  / مزایده,مزایده یکباب منزل بخش 13 مشهد مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019540/فراخوان-مزایده-بهره-برداری-کارخانه-آسفالت-نوبت-دوم-مرحله-دوم'>فراخوان مزایده بهره برداری کارخانه آسفالت نوبت دوم مرحله دوم  / آگهی فراخوان مزایده عمومی , فراخوان مزایده بهره برداری کارخانه آسفالت نوبت دوم مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019542/مزایده-املاک-مشاع-شامل-زمین'>مزایده املاک مشاع شامل زمین / مزایده,مزایده املاک مشاع شامل زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019543/فراخوان-مزایده-بهره-برداری-از-5-زمین-چمن-مصنوعی-نوبت-دوم-مرحله-دوم'>فراخوان مزایده بهره برداری از 5 زمین چمن مصنوعی نوبت دوم مرحله دوم  / آگهی فراخوان مزایده عمومی , فراخوان مزایده بهره برداری از 5 زمین چمن مصنوعی نوبت دوم مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019544/مزایده-یک-قطعه-زمین-شالیزار-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین شالیزار نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین شالیزار نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019545/مزایده-واگذاری-استخر-و-مجموعه-ورزشی-و--'> مزایده واگذاری استخر و مجموعه ورزشی و ... / آگهی مزایده ،   مزایده واگذاری استخر و مجموعه ورزشی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019546/مزایده-یک-قطعه-زمین-اموال-غیرمنقول-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین اموال غیرمنقول نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین اموال غیرمنقول نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019551/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-250-متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 250 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 250 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019552/مزایده-واگذاری-اجاره-تعداد-پنج-باب-مغازه-و-عرصه-یک-قطعه-زمین-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اجاره تعداد پنج باب مغازه و عرصه یک قطعه زمین نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی، مزایده واگذاری اجاره تعداد پنج باب مغازه و عرصه یک قطعه زمین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019556/مزایده-زمین-مسکونی-فاقد-سند-مالکیت-نوبت-دوم'>مزایده زمین مسکونی فاقد سند مالکیت نوبت دوم  / مزایده,مزایده زمین مسکونی فاقد سند مالکیت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019558/مزایده-زمین-مشجر-باغ-مساحت-700-متر'>مزایده زمین مشجر باغ مساحت 700 متر / مزایده,مزایده زمین مشجر باغ مساحت 700 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019562/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مسکونی-تجاری-و-اراضی'>مزایده فروش تعدادی از املاک مسکونی تجاری و اراضی  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مسکونی تجاری و اراضی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019564/مزایده-اجاره-آبگرم-های-معدنی-نوبت-دوم'>مزایده اجاره آبگرم های معدنی نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره آبگرم های معدنی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019566/مزایده-ملک-بخش-5-مشهد-مرحله-اول'>مزایده ملک بخش 5 مشهد مرحله اول  / مزایده,مزایده ملک بخش 5 مشهد مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019569/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-زمین-مساحت-195-متر'>مزایده سه دانگ مشاع از زمین مساحت 195 متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از زمین مساحت 195 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019573/مزایده-سرقفلی-ملک-قطعه-شش-تفکیکی-نوبت-اول'>مزایده سرقفلی ملک قطعه شش تفکیکی نوبت اول  / مزایده,مزایده سرقفلی ملک قطعه شش تفکیکی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019574/مزایده-53-قلم-انواع-لوازم-آرایشی--'>مزایده 53 قلم انواع لوازم آرایشی.... / مزایده,مزایده 53 قلم انواع لوازم آرایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019575/مزایده-ملک-بخش-هفت-تبریز-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش هفت تبریز نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش هفت تبریز نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019577/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-8-حوزه-ثبتی-غیرمنقول'>مزایده پلاک ثبتی بخش 8 حوزه ثبتی غیرمنقول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 8 حوزه ثبتی غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019580/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-168-متر-نوبت-سوم'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت عرصه 168 متر نوبت سوم / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت عرصه 168 متر نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019581/مزایده-تعداد-12-راس-گاو-شیری'>مزایده تعداد 12 راس گاو شیری / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده تعداد 12 راس گاو شیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019583/مزایده-یک-قطعه-زمین-مشاع-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مشاع نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مشاع نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019586/مزایده-زمین-مزروعی-حدود-شش-هکتار-نوبت-دوم'>مزایده زمین مزروعی حدود شش هکتار نوبت دوم  / مزایده,مزایده زمین مزروعی حدود شش هکتار نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019587/مزایده-ملک-مال-غیرمنقول-نوبت-اول'>مزایده ملک مال غیرمنقول نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مال غیرمنقول نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019588/مزایده-یک-دستگاه-موتور-سیکلت-هوندا'>مزایده یک دستگاه موتور سیکلت هوندا / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه موتور سیکلت هوندا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019589/مزایده-پلاک-ثبتی-قطعه-شش-تفکیکی-بخش-نه'>مزایده پلاک ثبتی قطعه شش تفکیکی بخش نه / مزایده,مزایده پلاک ثبتی قطعه شش تفکیکی بخش نه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019593/مزایده-ششدانگ-مغازه-بخش-5-تبریز-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ مغازه بخش 5 تبریز نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه بخش 5 تبریز نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019595/مزایده-ملک-بخش-4-تبریز-نوبت-دوم-غیرمنقول'>مزایده ملک بخش 4 تبریز نوبت دوم غیرمنقول / مزایده,مزایده ملک بخش 4 تبریز نوبت دوم غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019598/مزایده-سه-دانگ-عرصه-و-ششدانگ-اعیان-خانه-اموال-غیرمنقول'>مزایده سه دانگ عرصه و ششدانگ اعیان خانه اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده سه دانگ عرصه و ششدانگ اعیان خانه اموال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019602/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-8-قزوین-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش 8 قزوین نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 8 قزوین نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019606/مزایده-1112-قلم-از-اجناس-راکد-و-مازاد-بر-نیاز-نیروگاه-شهید-رجایی--نوبت-دوم'>مزایده 1112 قلم از اجناس راکد و مازاد بر نیاز نیروگاه شهید رجایی... نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی تک مرحله ای, مزایده 1112 قلم از اجناس راکد و مازاد بر نیاز نیروگاه شهید رجایی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019607/مزایده-یک-قطعه-زمین-زیر-کشت-نهال-نیم-هکتار'>مزایده یک قطعه زمین زیر کشت نهال نیم هکتار / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زیر کشت نهال نیم هکتار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019611/مزایده-فروش-اموال-اسقاطی-نوبت-دوم'>مزایده فروش اموال اسقاطی نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای  ,مزایده فروش اموال اسقاطی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019612/مزایده-نیم-ساعت-آب-و-باغ-اناری-مرحله-اول'>مزایده نیم ساعت آب و باغ اناری مرحله اول / مزایده,مزایده نیم ساعت آب و باغ اناری مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019613/مزایده-واگذاری-اجاره-جایگاه-سی-ان-جی-مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اجاره جایگاه سی ان جی مرحله دوم  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری اجاره جایگاه سی ان جی مرحله دوم  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019614/مزایده-فروش-قطعاتی-از-زمینهای-کمربندی-جنوب-شهر'>مزایده فروش قطعاتی از زمینهای کمربندی جنوب شهر  / مزایده,مزایده فروش قطعاتی از زمینهای کمربندی جنوب شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019615/مزایده-اقلام-مازاد-و-ضایعاتی'>مزایده اقلام مازاد و ضایعاتی  / مزایده  اقلام مازاد و ضایعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019618/مزایده-فروش-زمینهای-روبروی-مدرسه-مزرعه'>مزایده فروش زمینهای روبروی مدرسه مزرعه  / مزایده,مزایده فروش زمینهای روبروی مدرسه مزرعه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019619/مزایده-یک-دستگاه-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه پژو پارس / مزایده ,مزایده یک دستگاه پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019622/مزایده-فروش-انواع-گوساله-نر-و-ماده-قطع-شیر'>مزایده فروش انواع گوساله نر و ماده قطع شیر  / آگهی مزایده عمومی، مزایده فروش انواع گوساله نر و ماده قطع شیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019623/اصلاحیه-مزایده-مزایده-ششدانگ-اعیان-اپارتمان'>اصلاحیه مزایده,مزایده ششدانگ اعیان اپارتمان  / اصلاحیه مزایده,مزایده ششدانگ اعیان اپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019624/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-تحت-اختیار-خود'>مزایده فروش تعدادی از املاک تحت اختیار خود  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک تحت اختیار خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019628/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-پارس-مدل-1382'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس مدل 1382  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس مدل 1382 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019629/مزایده-فروش-یکباب-ساختمان-مساحت-عرصه-885-65متر'>مزایده فروش یکباب ساختمان مساحت عرصه 885.65متر / مزایده,مزایده فروش یکباب ساختمان مساحت عرصه 885.65متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019630/مزایده-توقیف-دو-تن-پلت-کوکتل-4-رنگ-sda'>مزایده توقیف دو تن پلت کوکتل 4 رنگ sda  / آگهی فروش اموال منقول,مزایده توقیف دو تن پلت کوکتل 4 رنگ sda </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019631/مزایده-واگذاری-زمین-به-صورت-اجاره-پنج-ساله'>مزایده واگذاری زمین به صورت اجاره پنج ساله / مزایده, مزایده واگذاری زمین به صورت اجاره پنج ساله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019632/مزایده-سند-مالکیت-زمین-مساحت-1178-28متر'>مزایده سند مالکیت زمین مساحت 1178.28متر  / مزایده,مزایده سند مالکیت زمین مساحت 1178.28متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019634/مزایده-اجاره-بنای-تجاری-(مشتمل-بر-پنج-باب-تجاری)'>مزایده اجاره بنای تجاری (مشتمل بر پنج باب تجاری) / آگهی مزایده ، مزایده اجاره بنای تجاری (مشتمل بر پنج باب تجاری)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019635/مزایده-واگذاری-333-دستگاه-اتوبوس-و-مینی-بوس'>مزایده واگذاری 333 دستگاه اتوبوس و مینی بوس / مزایده ,مزایده واگذاری 333 دستگاه اتوبوس و مینی بوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019636/مزایده-املاک-کاربری-جهانگردی-و-پذیرایی-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده املاک کاربری جهانگردی و پذیرایی تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده املاک کاربری جهانگردی و پذیرایی تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019637/مزایده-انجام-عملیات-پیشروی-آماده-سازی-و-استخراج-در-بلوک-های-معدن-زغالسنگ'>مزایده انجام عملیات پیشروی، آماده سازی و استخراج در بلوک های معدن زغالسنگ / مزایده عمومی, مزایده انجام عملیات پیشروی، آماده سازی و استخراج در بلوک های معدن زغالسنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019638/مزایده-فروش-اره-برقی-کپسول-گاز-و--'>مزایده فروش اره برقی- کپسول گاز و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش اره برقی- کپسول گاز و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019639/مزایده-فروش-اقلام-ضایعاتی-و-مستعمل'>مزایده فروش  اقلام ضایعاتی و مستعمل  / آگهی مزایده,مزایده  فروش  اقلام ضایعاتی و مستعمل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019640/مزایده-وانت-نیسان-زامیاد'>مزایده وانت نیسان زامیاد / مزایده اموال منقول,مزایده وانت نیسان زامیاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019641/مزایده-ملک-بخش-شش-مشهد-مرحله-اول'>مزایده ملک بخش شش مشهد مرحله اول / مزایده,مزایده ملک بخش شش مشهد مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019642/مزایده-سهام'>مزایده سهام / مزایده,مزایده سهام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019643/مزایده-واگذاری-و-انجام-هندلینگ-کامل--'>مزایده واگذاری و انجام هندلینگ کامل ... / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری و انجام هندلینگ کامل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019644/مزایده-مجسمه'>مزایده مجسمه  / اگهی مزایده , مزایده مجسمه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019645/مزایده-کولر-اسپیلت-یخچال-6-فوت-سفید--مرحله-دوم'>مزایده کولر اسپیلت، یخچال 6 فوت سفید - مرحله دوم / آگهی مزایده، مزایده کولر اسپیلت، یخچال 6 فوت سفید - مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019646/مزایده-فروش-یکدستگاه-موتورسیکلت-هیلتون-125'>مزایده فروش یکدستگاه موتورسیکلت هیلتون 125  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه موتورسیکلت هیلتون 125 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019647/مزایده-پژو-405-جی-ال-ایکس'>مزایده پژو 405 جی ال ایکس  / آگهی مزایده اموال غیرمنقول، مزایده پژو 405 جی ال ایکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019648/مزایده-پسماند-کاتالیست-cuc12'>مزایده پسماند کاتالیست cuc12 / آگهی مزایده,مزایده  پسماند کاتالیست cuc12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019649/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-3980متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 3980متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 3980متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019652/مزایده-خانه-مساحت-دویست-و-پنجاه-مترمربع'>مزایده خانه مساحت دویست و پنجاه مترمربع / مزایده,مزایده خانه مساحت دویست و پنجاه مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019653/مزایده-یک-دستگاه-نیمه-تمام-جهت-بسته-بندی-دوخت-دور'>مزایده یک دستگاه نیمه تمام جهت بسته بندی دوخت دور / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه نیمه تمام جهت بسته بندی دوخت دور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019654/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-4-شهرستان-اندیمشک'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 4 شهرستان اندیمشک / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 4 شهرستان اندیمشک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019657/مزایده-فروش-یکدستگاه-لیفتراک-2-تن-برقی'>مزایده فروش یکدستگاه لیفتراک 2 تن برقی / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه لیفتراک 2 تن برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019658/مزایده-ششدانگ-زمین-مشتمل-بر-ساختمان-451متر'>مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر ساختمان 451متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر ساختمان 451متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019660/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-125-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 125 متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 125 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019661/مزایده-فروش-دو-عدد-مخزن-استیلی-10-000-لیتری-به-همراه-نردبان-استیلی-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو عدد مخزن استیلی 10.000 لیتری به همراه نردبان استیلی- نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش دو عدد مخزن استیلی 10.000 لیتری به همراه نردبان استیلی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019662/مزایده-مبل-هفت-نفره-چرمی--'>مزایده مبل هفت نفره چرمی ... / مزایده,مزایده مبل هفت نفره چرمی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019663/اگهی-مزایده-خودرو-سوزوکی-و-موتورسیکلت-و-خط-تلفن-ثابت'>اگهی مزایده خودرو سوزوکی و موتورسیکلت و خط تلفن ثابت  / اگهی مزایده , مزایده خودرو سوزوکی و موتورسیکلت و خط تلفن ثابت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019664/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-پارس'>مزایده  یک دستگاه خودرو پژو پارس / آگهی مزایده , مزایده  یک دستگاه خودرو پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019665/مزایده-فروش-آهن-آلات-مازاد'> مزایده فروش آهن آلات مازاد / آگهی مزایده ,  مزایده فروش آهن آلات مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019668/مزایده-یکدستگاه-خودرو-پراید-131--نوبت-دوم'>مزایده یکدستگاه خودرو پراید 131 - نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یکدستگاه خودرو پراید 131- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019670/مزایده-یک-قطعه-زمین-از-ضلع-شمالی-پارک-جنگلی-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین از ضلع شمالی پارک جنگلی نوبت دوم  / آگهی مزایده,مزایده یک قطعه زمین از ضلع شمالی پارک جنگلی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019671/مزایده-چرخ-خیاطی-صنعتی---نوبت-دوم'>مزایده چرخ خیاطی صنعتی... - نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده چرخ خیاطی صنعتی... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019672/مزایده-فروش-حق-استفاده-از-عرصه-پلاک-ثبتی-388-فرعی-مساحت-8985متر'>مزایده فروش حق استفاده از عرصه پلاک ثبتی 388 فرعی مساحت 8985متر / مزایده,مزایده فروش حق استفاده از عرصه پلاک ثبتی 388 فرعی مساحت 8985متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019673/مزایده-فروش-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-24-واحد-تجاری-اداری'>مزایده فروش ششدانگ عرصه و اعیان 24 واحد تجاری اداری  / مزایده,مزایده فروش ششدانگ عرصه و اعیان 24 واحد تجاری اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019674/مزایده-ماشین-لباسشوئی-و--'>مزایده ماشین لباسشوئی و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده ماشین لباسشوئی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019676/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-91276-فرعی-قطعه-یک-تفکیکی'>مزایده پلاک ثبتی شماره 91276 فرعی قطعه یک تفکیکی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 91276 فرعی قطعه یک تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019677/مزایده-فروش-تمامی-درختان-اکالیپتوس'>مزایده فروش تمامی درختان اکالیپتوس / آگهی مزایده , مزایده فروش تمامی درختان اکالیپتوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019679/مزایده-یک-دستگاه-اتاق-رنگ-و--'>مزایده  یک دستگاه اتاق رنگ و ... / آگهی مزایده, مزایده  یک دستگاه اتاق رنگ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019680/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-388-96متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 388.96متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 388.96متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019681/مزایده-یک-فروند-قایق-موتوری-مرکوری'>مزایده یک فروند قایق موتوری مرکوری   / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک فروند قایق موتوری مرکوری  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019682/تجدید-مزایده-واگذاری-مدیریت-بهره-وری-پارک-جنگلی-دست-کاشت--(نوبت-دوم)'>تجدید مزایده واگذاری مدیریت بهره وری پارک جنگلی دست کاشت... (نوبت دوم) / تجدید مزایده عمومی , تجدید مزایده مدیریت بهره وری پارک جنگلی دست کاشت ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019683/مزایده-آپارتمان-مساحت-122-96مترمربع'>مزایده آپارتمان مساحت 122.96مترمربع  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 122.96مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019684/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-اس-ال-ایکس'>مزایده یک دستگاه سواری پژو اس ال ایکس / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه سواری پژو اس ال ایکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019685/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-با-قدمت-بیش-از-40-سال'>مزایده ششدانگ آپارتمان با قدمت بیش از 40 سال  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان با قدمت بیش از 40 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019687/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-اماکن--'>مزایده واگذاری تعدادی از اماکن ... / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی از اماکن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019688/مزایده-فروش-اموال-اسقاطی-و-از-رده-خارج'>مزایده فروش اموال اسقاطی و از رده خارج / آگهی مزایده ,مزایده فروش اموال اسقاطی و از رده خارج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019691/مزایده-آپارتمان-مساحت-71-9متر-قدمت-یازده-سال'>مزایده آپارتمان مساحت 71.9متر قدمت یازده سال  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 71.9متر قدمت یازده سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019692/مزایده-فروش-مبل-نوبت-دوم'>مزایده فروش مبل نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش مبل نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019694/مزایده-انواع-خودرو-ضایعات-آهنی-و-پلاستیکی--'>مزایده انواع خودرو، ضایعات آهنی و پلاستیکی... / مزایده, مزایده انواع خودرو، ضایعات آهنی و پلاستیکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019695/مزایده-مغازه-بصورت-یک-دهنه-مساحت-8-14متر'>مزایده مغازه بصورت یک دهنه مساحت 8.14متر  / مزایده,مزایده مغازه بصورت یک دهنه مساحت 8.14متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019697/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-6200متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 6200متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 6200متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019698/مزایده-لوازم-الکتریکی-(سیم-برق-کابل-کلید-و--)-تجدید'>مزایده لوازم الکتریکی (سیم برق، کابل، کلید و ...)- تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی, مزایده لوازم الکتریکی (سیم برق، کابل، کلید و ...)- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019702/مزایده-پلاک-ثبتی-43-143-بخش-یازده-تهران'>مزایده پلاک ثبتی 43/143 بخش یازده تهران / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 43/143 بخش یازده تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019704/مزایده-یکدستگاه-جوان-زن-تزریق-fr-progelta'>مزایده یکدستگاه جوان زن تزریق fr-progelta  / اگهی مزایده , مزایده یکدستگاه جوان زن تزریق fr-progelta </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019705/مزایده-مقدار-117-تن-سیب-نوبت-دوم'>مزایده مقدار 117 تن سیب- نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده مقدار 117 تن سیب- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019707/مزایده-یک-دانگ-از-ششدانگ-منزل-مسکونی-بخش-ده-تهران'>مزایده یک دانگ از ششدانگ منزل مسکونی بخش ده تهران / مزایده,مزایده یک دانگ از ششدانگ منزل مسکونی بخش ده تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019708/مزایده-فروش-تعداد-160-دوره-قرآن---'>مزایده فروش تعداد 160 دوره قرآن .... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش تعداد 160 دوره قرآن ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019709/مزایده-2600-کیلوگرم-پلت-sd--'>مزایده 2600 کیلوگرم پلت sd ... / مزایده, مزایده 2600 کیلوگرم پلت sd ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019712/مزایده-یک-دانگ-و-13-سیر-یک-واحد-مرغداری-مساحت-714متر'>مزایده یک دانگ و 13 سیر یک واحد مرغداری مساحت 714متر  / مزایده,مزایده یک دانگ و 13 سیر یک واحد مرغداری مساحت 714متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019714/مزایده-یک-واحد-کانکس-کارگاهی'>مزایده یک واحد کانکس کارگاهی  / آگهی مزایده مال منقول، مزایده یک واحد کانکس کارگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019716/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-23083-فرعی'>مزایده پلاک ثبتی شماره 23083 فرعی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 23083 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019720/مزایده-یکباب-منزل-بخش-دو-تهران-سه-خوابه'>مزایده یکباب منزل بخش دو تهران سه خوابه  / مزایده,مزایده یکباب منزل بخش دو تهران سه خوابه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019721/مزایده-فروش-یکدستگاه-جت-پرینتر-(چاپزن-جوهرافشان)--'>مزایده فروش یکدستگاه جت پرینتر (چاپزن جوهرافشان) ... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه جت پرینتر (چاپزن جوهرافشان) ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019722/مزایده-فروش-روغن-صنعتی-قطعات-حفاری-مازاد-بر-نیاز--نوبت-دوم'>مزایده فروش روغن صنعتی، قطعات حفاری مازاد بر نیاز... نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش روغن صنعتی، قطعات حفاری مازاد بر نیاز... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019723/مزایده-سرور-hp--'>مزایده سرور hp ... / مزایده,مزایده سرور hp ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019724/مزایده-آپارتمان-مسکونی-قطعه-سه-تفکیکی-بخش-یازده-تهران'>مزایده آپارتمان مسکونی قطعه سه تفکیکی بخش یازده تهران  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی قطعه سه تفکیکی بخش یازده تهران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019727/مزایده-بهره-برداری-از-سفره-خانه-سنتی-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از سفره خانه سنتی نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از سفره خانه سنتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019729/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مازاد-و-تملیکی-نقد-و-اقساط'>مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد و تملیکی نقد و اقساط  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد و تملیکی نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019732/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بر-نیاز-بانک'>مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز بانک  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز بانک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019733/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-تندر-ال-90'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری تندر ال 90 / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری تندر ال 90</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019734/مزایده-فروش-حدود-200-تن-مواد-اولیه-کود-شیمیایی-مایع'>مزایده فروش حدود 200 تن مواد اولیه کود شیمیایی مایع  / آگهی مزایده عمومی ، مزایده فروش حدود 200 تن مواد اولیه کود شیمیایی مایع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019737/مزایده-یک-عدد-اتومبیل-خودرو-سواری-رانا-تی'>مزایده یک عدد اتومبیل خودرو سواری رانا تی / مزایده,مزایده یک عدد اتومبیل خودرو سواری رانا تی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019740/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد بر نیاز  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد بر نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019743/مزایده-عرضه-املاک-استانهای-تهران-البرز-فارس-بدون-کارمزد'>مزایده عرضه املاک استانهای تهران البرز فارس بدون کارمزد / مزایده,مزایده عرضه املاک استانهای تهران البرز فارس بدون کارمزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019745/مزایده-فروش-تعدادی-گوساله-نر-گوساله-نر-قطع-شیر--'>مزایده فروش تعدادی گوساله نر، گوساله نر قطع شیر... / آگهی مزایده، مزایده فروش تعدادی گوساله نر، گوساله نر قطع شیر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019748/مزایده-یک-خط-تلفن-همراه-به-شماره-09124847443'>مزایده یک خط تلفن همراه به شماره 09124847443 / مزایده یک خط تلفن همراه به شماره 09124847443</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019749/مزایده-پلاک-ثبتی-76-1423-و-73-1423-غیرمنقول'>مزایده پلاک ثبتی 76/1423 و 73/1423 غیرمنقول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 76/1423 و 73/1423 غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019750/مزایده-فروش-صندلی-فلزی-اسقاطی-میز-چوبی-و--'>مزایده فروش صندلی فلزی اسقاطی- میز چوبی و ... / آگهی مزایده مال منقول, مزایده فروش صندلی فلزی اسقاطی- میز چوبی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019755/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-دویست-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت دویست متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019756/مزایده-خودروی-سواری-سمند-1700'>مزایده خودروی سواری سمند 1700 / آگهی مزایده، مزایده خودروی سواری سمند 1700</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019757/مزایده-فروش-مقدار-3-تن-محصول-کینوا'>مزایده فروش مقدار 3 تن محصول کینوا  / آگهی مزایده, مزایده فروش مقدار 3 تن محصول کینوا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019758/مزایده-ملک-شامل-سه-قطعه-زمین-نوبت-سوم'>مزایده ملک شامل سه قطعه زمین نوبت سوم  / مزایده,مزایده ملک شامل سه قطعه زمین نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019759/مزایده-تعداد-476-عدد-فیکسچر'>مزایده تعداد 476 عدد فیکسچر  / آگهی فروش اموال منقول,مزایده تعداد 476 عدد فیکسچر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019762/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-مساحت-5200متر'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 5200متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 5200متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019764/مزایده-مقدار-بیست-هزار-تن-سرباره-سرب-موجود-در-دامپ'>مزایده مقدار بیست هزار تن سرباره سرب موجود در دامپ / مزایده,مزایده مقدار بیست هزار تن سرباره سرب موجود در دامپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019765/مزایده-قطعه-زمین-مزروعی-مساحت-518-متر-نوبت-اول'>مزایده قطعه زمین مزروعی مساحت 518 متر نوبت اول / مزایده,مزایده قطعه زمین مزروعی مساحت 518 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019769/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-سیزده-ثبت-بابلسر'>مزایده پلاک ثبتی بخش سیزده ثبت بابلسر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش سیزده ثبت بابلسر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019770/مزایده-یک-قطعه-خانه-سرا-با-ساختمان-احداثی-با-زمین-پشت-آن'>مزایده یک قطعه خانه سرا با ساختمان احداثی با زمین پشت آن / مزایده,مزایده یک قطعه خانه سرا با ساختمان احداثی با زمین پشت آن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019771/مزایده-فروش-تعدادی-دام-مازاد'>مزایده فروش تعدادی دام مازاد / آگهی مزایده , مزایده فروش تعدادی دام مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019772/مزایده-سواری-پژو-206'>مزایده سواری پژو 206  / آگهی مزایده و فروش اموال منقول، مزایده سواری پژو 206 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019775/مزایده-ملک-ساختمان-دامداری-بخش-سه-ساوه-نوبت-اول'>مزایده ملک ساختمان دامداری بخش سه ساوه نوبت اول / مزایده,مزایده ملک ساختمان دامداری بخش سه ساوه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019778/مزایده-فروش-املاک-نقد-و-اقساط-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک نقد و اقساط نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک نقد و اقساط نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019780/آگهی-مزایده-عمومی-دو-مجموعه-سیستم-برودتی'>آگهی مزایده عمومی  دو مجموعه سیستم برودتی / آگهی مزایده عمومی ،آگهی مزایده عمومی  دو مجموعه سیستم برودتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019782/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-275-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 275 متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 275 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019783/مزایده-دستگاه-جوش-CO2--'>مزایده دستگاه جوش CO2 ... / آگهی مزایده و فروش اموال منقول، مزایده دستگاه جوش CO2 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019786/مزایده-فروش-خودروهای-سواری-مازاد'>مزایده فروش خودروهای سواری مازاد  / آگهی مزایده , مزایده فروش خودروهای سواری مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019787/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-471-5متر-مرحله-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 471.5متر مرحله دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 471.5متر مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019790/مزایده-فروش-کلوخه-باریت'>مزایده فروش کلوخه باریت  / مزایده,مزایده فروش کلوخه باریت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019792/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-در-زمینی-مساحت-198-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی در زمینی مساحت 198 متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی در زمینی مساحت 198 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019793/مزایده-تعداد-250-جفت-کفش-مردانه-مجلسی--'>مزایده تعداد 250 جفت کفش مردانه مجلسی... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده تعداد 250 جفت کفش مردانه مجلسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019796/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-عرصه-178متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی عرصه 178متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی عرصه 178متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019797/مزایده-اجاره-یک-فضای-مازاد-بر-نیاز'>مزایده اجاره یک فضای مازاد بر نیاز / اگهی مزایده , مزایده اجاره یک فضای مازاد بر نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019798/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-25000متر-نوبت-اول-منقول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 25000متر نوبت اول منقول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 25000متر نوبت اول منقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019800/مزایده-مغازه-مساحت-26-73متر'>مزایده مغازه مساحت 26.73متر  / مزایده,مزایده مغازه مساحت 26.73متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019801/مزایده-اجاره-تعداد-7-واحد-اداری-تجاری-و-یک-باب-مغازه'>مزایده اجاره  تعداد 7 واحد اداری تجاری و یک باب مغازه / آگهی مزایده، مزایده اجاره  تعداد 7 واحد اداری تجاری و یک باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019803/مزایده-خودرو'>مزایده خودرو / آگهی مزایده ، مزایده خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019804/مزایده-فروش-یکباب-ساختمان-دو-طبقه'>مزایده فروش یکباب ساختمان دو طبقه  / مزایده,مزایده فروش یکباب ساختمان دو طبقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019807/مزایده-ملک-یکباب-غرفه-میوه-تره-بار-16-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک یکباب غرفه میوه تره بار 16 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک یکباب غرفه میوه تره بار 16 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019810/مزایده-ششدانگ-واحد-تجاری-مساحت-89-1متر'>مزایده ششدانگ واحد تجاری مساحت 89.1متر / مزایده,مزایده ششدانگ واحد تجاری مساحت 89.1متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019811/مزایده-فراخوان-واگذاری-امورات-واحد-تزریقات-و-پانسمان-سرپایی-کلینیک-ویژه-تخصصی'>مزایده فراخوان واگذاری امورات واحد تزریقات و پانسمان سرپایی کلینیک ویژه تخصصی / آگهی مزایده، مزایده فراخوان واگذاری امورات واحد تزریقات و پانسمان سرپایی کلینیک ویژه تخصصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019813/مزایده-دو-ثلث-مشاع-از-زمین-مزروعی-بخش-دو-نیشابور'>مزایده دو ثلث مشاع از زمین مزروعی بخش دو نیشابور / مزایده,مزایده دو ثلث مشاع از زمین مزروعی بخش دو نیشابور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019815/مزایده-فروش-یکدستگاه-دیزل-ژنراتور'>مزایده فروش یکدستگاه دیزل ژنراتور  / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه دیزل ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019816/مزایده-واگذاری-قطعه-زمین-دوم-تفکیکی-مساحت-624-27متر'>مزایده واگذاری قطعه زمین دوم تفکیکی مساحت 624.27متر  / مزایده,مزایده واگذاری قطعه زمین دوم تفکیکی مساحت 624.27متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019821/مزایده-اعیانی-و-مستحدثات-جز-پلاک-ثبتی-شش-فرعی'>مزایده اعیانی و مستحدثات جز پلاک ثبتی شش فرعی / مزایده,مزایده اعیانی و مستحدثات جز پلاک ثبتی شش فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019825/مزایده-ژنراتور'>مزایده ژنراتور  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019826/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-عرصه-275متر'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت عرصه 275متر  / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت عرصه 275متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019827/تجدید-مزایده-اجاره-5-واحد-تجاری--نوبت-دوم'>تجدید مزایده اجاره 5 واحد تجاری - نوبت دوم / مزایده عمومی, تجدید مزایده اجاره 5 واحد تجاری - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019828/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-386-50متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 386.50متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 386.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019830/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-98-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 98 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 98 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019831/مزایده-تابلو-فرمان'>مزایده تابلو فرمان  / اگهی مزایده , مزایده تابلو فرمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019832/مزایده-فروش-کامیون-کمپرسی--'>مزایده فروش کامیون کمپرسی... / مزایده ، مزایده فروش کامیون کمپرسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019835/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-مغازه-تجاری-13-72متر'>مزایده دو دانگ مشاع از مغازه تجاری 13.72متر / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از مغازه تجاری 13.72متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019836/مزایده-دستگاه-های-میکسر-و--'>مزایده دستگاه های میکسر و ... / آگهی مزایده, مزایده دستگاه های میکسر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019838/مزایده-پلاک-ثبتی-5328-فرعی-از-یک-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 5328 فرعی از یک اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 5328 فرعی از یک اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019842/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-114-35متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 114.35متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 114.35متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019844/مزایده-ششدانگ-ملک-به-میزان-یکصد-من-مشاع-زمین-مزروعی-دیم'>مزایده ششدانگ ملک به میزان یکصد من مشاع زمین مزروعی دیم / مزایده,مزایده ششدانگ ملک به میزان یکصد من مشاع زمین مزروعی دیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019847/مزایده-اجاره-مغازه'>مزایده اجاره مغازه / آگهی مزایده، مزایده اجاره مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019848/مزایده-آپارتمان-مساحت-101-09متر'>مزایده آپارتمان مساحت 101.09متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 101.09متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019849/مزایده-اجاره-بوفه'>مزایده اجاره بوفه  / آگهی مزایده ,مزایده اجاره بوفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019850/مزایده-فروش-خودروهای-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش خودروهای مازاد بر نیاز  / مزایده , مزایده فروش خودروهای مازاد بر نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019852/مزایده-یک-دستگاه-موتورسیکلت-و-یک-تانکر-مستعمل---نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه موتورسیکلت و یک تانکر مستعمل ...- نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه موتورسیکلت و یک تانکر مستعمل ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019853/مزایده-ساختمان-مساحت-عرصه-95-متر'>مزایده ساختمان مساحت عرصه 95 متر  / مزایده,مزایده ساختمان مساحت عرصه 95 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019855/مزایده-واگذاری-یکباب-مغازه-چاپ-دوم'>مزایده واگذاری یکباب مغازه- چاپ دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری یکباب مغازه- چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019857/مزایده-تعدادی-اراضی-کشاورزی-نوبت-دوم'>مزایده تعدادی اراضی کشاورزی نوبت دوم / مزایده,مزایده تعدادی اراضی کشاورزی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019859/مزایده-اجاره-استندهای-تبلیغاتی-سطح-شهر'>مزایده اجاره استندهای تبلیغاتی سطح شهر  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره استندهای تبلیغاتی سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019860/مزایده-ششدانگ-زمین-با-بنای-احداثی-اسناد-رهنی-غیرمنقول'>مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی اسناد رهنی غیرمنقول  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی اسناد رهنی غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019861/مزایده-فروش-2-دستگاه-خودرو-سواری'>مزایده فروش 2 دستگاه خودرو سواری  / مزایده , مزایده فروش 2 دستگاه خودرو سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019862/تجدید-مزایده-بهره-برداری-از-غرفه-سوغات-داخل-سالن'>تجدید مزایده بهره برداری از غرفه سوغات داخل سالن / مزایده عمومیع تجدید مزایده بهره برداری از غرفه سوغات داخل سالن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019864/مزایده-فروش-لوازم-و-قطعات-ماشین-آلات-غیر-قابل-استفاده'>مزایده فروش لوازم و قطعات ماشین آلات غیر قابل استفاده  / مزایده , مزایده فروش لوازم و قطعات ماشین آلات غیر قابل استفاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019865/مزایده-اجاره-دادن-یک-واحد-مغازه-مجموعه-خدماتی-رفاهی--'>مزایده اجاره دادن یک واحد مغازه مجموعه خدماتی رفاهی... / آگهی مزایده، مزایده اجاره دادن یک واحد مغازه مجموعه خدماتی رفاهی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019866/مزایده-منزل-مسکونی-دارای-سند-ثبتی-مال-غیرمنقول'>مزایده منزل مسکونی دارای سند ثبتی مال غیرمنقول / مزایده,مزایده منزل مسکونی دارای سند ثبتی مال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019868/مزایده-فروش-چوب-های-واقع-در-بوستان--'>مزایده فروش چوب های واقع در بوستان ... / آگهی مزایده,مزایده فروش چوب های واقع در بوستان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019869/مزایده-یک-دستگاه-ایس-بانک-با-کمپرسور---'>مزایده یک دستگاه ایس بانک با کمپرسور .... / مزایده,مزایده یک دستگاه ایس بانک با کمپرسور ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019871/مزایده-ششدانگ-خانه-مساحت-260-متر-مرحله-اول'>مزایده ششدانگ خانه مساحت 260 متر مرحله اول / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مساحت 260 متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019872/مزایده-یک-قطعه-زمین-شماره-پرونده-96-471-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین شماره پرونده 96-471 نوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین شماره پرونده 96-471 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019875/مزایده-بهره-برداری-از-کارواش-و-کارتینگ'>مزایده  بهره برداری از کارواش و کارتینگ  / آگهی مزایده,مزایده  بهره برداری از کارواش و کارتینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019877/مزایده-سند-مالکیت-آپارتمان-با-قدمت-20-سال'>مزایده سند مالکیت آپارتمان با قدمت 20 سال / مزایده,مزایده سند مالکیت آپارتمان با قدمت 20 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019879/مزایده-امتیاز-مسکن-در-پروژه-مسکونی-آسمان-غیرمنقول'>مزایده امتیاز مسکن در پروژه مسکونی آسمان غیرمنقول  / مزایده,مزایده امتیاز مسکن در پروژه مسکونی آسمان غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019887/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-2576متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 2576متر  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 2576متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019889/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-آبی-بخش-هفت'>مزایده یک قطعه زمین زراعی آبی بخش هفت / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی آبی بخش هفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019890/مزایده-فروش-خودرو'>مزایده فروش خودرو / آگهی مزایده حضوری,مزایده فروش خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019891/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-71-66متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 71.66متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 71.66متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019893/مزایده-فروش-دویست-عدد-مانع-بزرگ-پایه-سنگی-و--'>مزایده فروش دویست عدد مانع بزرگ پایه سنگی و ... / مزایده , مزایده فروش دویست عدد مانع بزرگ پایه سنگی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019895/مزایده-اجاره-سالن-تکثیر--تجدید-نوبت-دوم'>مزایده اجاره سالن تکثیر...تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده اجاره سالن تکثیر...تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019896/مزایده-ششدانگ-زمین-باغ-مرکبات-مساحت-700-متر'>مزایده ششدانگ زمین باغ مرکبات مساحت 700 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین باغ مرکبات مساحت 700 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019897/مزایده-واگذاری-فضاهای-تبلیغاتی---نوبت-دوم'>مزایده واگذاری فضاهای تبلیغاتی ... نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای, مزایده واگذاری فضاهای تبلیغاتی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019900/مزایده-فروش-یک-دستگاه-تویوتا-هایلوکس--نوبت-دوم'>مزایده فروش  یک دستگاه تویوتا هایلوکس ...نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش  یک دستگاه تویوتا هایلوکس ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019901/مزایده-فروش-یکدستگاه-کانکس-پیش-ساخته'>مزایده فروش یکدستگاه کانکس پیش ساخته / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه کانکس پیش ساخته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019902/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-روآ--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو روآ - نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو روآ - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019903/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-سواری-سمند-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری سمند نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری سمند نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019906/مزایده-صندلی-اداری-فلزی-و--'>مزایده صندلی اداری فلزی و ... / مزایده,مزایده صندلی اداری فلزی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019908/مزایده-خودرو-سواری-ام-وی-ام--'>مزایده خودرو سواری ام وی ام ... / مزایده,مزایده خودرو سواری ام وی ام ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019909/مزایده-جذب-سرمایه-گذار-جهت-احداث-واحدهای-تجاری--'>مزایده جذب سرمایه گذار جهت احداث واحدهای تجاری ... / مزایده, مزایده جذب سرمایه گذار جهت احداث واحدهای تجاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019910/مزایده-فروش-458-اقلام-مازاد-نوبت-دوم'>مزایده فروش 458 اقلام مازاد نوبت دوم  / اگهی مزایده , مزایده فروش 458 اقلام مازاد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019913/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-زانتیا'>مزایده یک دستگاه خودرو زانتیا / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه خودرو زانتیا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019915/مزایده-نگارخانه-مجتمع-فرهنگی-سینمایی--نوبت-دوم'>مزایده نگارخانه مجتمع فرهنگی سینمایی - نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده نگارخانه مجتمع فرهنگی سینمایی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019917/مزایده-1-27-درصد-سهام--'>مزایده 1/27 درصد سهام ... / مزایده, مزایده 1/27 درصد سهام ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019918/مزایده-دو-واحد-مغازه-ایستگاه--'>مزایده دو واحد مغازه ایستگاه .. / مزایده دو واحد مغازه ایستگاه ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019919/تجدید-مزایده-عرصه-و-اعیان-آموزش-تپه-راهنمایی-و-رانندگی---'>تجدید مزایده عرصه و اعیان آموزش تپه راهنمایی و رانندگی .... / مزایده, تجدید مزایده عرصه و اعیان آموزش تپه راهنمایی و رانندگی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019921/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-یک-طبقه-با-اسکلت-بتنی'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی یک طبقه با اسکلت بتنی  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی یک طبقه با اسکلت بتنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019923/مزایده-ملک-مساحت-421-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 421 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 421 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019925/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-13394-20متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 13394.20متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 13394.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019927/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-271-45متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 271.45متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 271.45متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019929/مزایده-موتور-سیکلت-آپاچی'>مزایده موتور سیکلت آپاچی  / مزایده,مزایده موتور سیکلت آپاچی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019931/مزایده-4-دانگ-مشاع-از-زمین-با-بنای-احداثی-4806متر'>مزایده 4 دانگ مشاع از زمین با بنای احداثی 4806متر / مزایده,مزایده 4 دانگ مشاع از زمین با بنای احداثی 4806متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019933/مزایده-فروش-8-دستگاه-ماشین-آلات--'>مزایده فروش 8 دستگاه ماشین آلات ... / مزایده , مزایده فروش 8 دستگاه ماشین آلات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019934/مزایده-زمین-مساحت-نود-و-شش-متر'>مزایده زمین مساحت نود و شش متر  / مزایده,مزایده زمین مساحت نود و شش متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019935/مزایده-فروش-واحدهای-تجاری-مسکن-مهر'>مزایده فروش واحدهای تجاری مسکن مهر / مزایده,مزایده فروش واحدهای تجاری مسکن مهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019938/مزایده-یکباب-ساختمان-عرصه-354-04متر-نوبت-دوم'>مزایده یکباب ساختمان عرصه 354.04متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده یکباب ساختمان عرصه 354.04متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019940/مزایده-فروش-اجناس-کفش-نوبت-دوم'>مزایده فروش اجناس کفش نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش اجناس کفش نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019942/مزایده-زمین-مسکونی-مساحت-550-متر-نوبت-دوم'>مزایده زمین مسکونی مساحت 550 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده زمین مسکونی مساحت 550 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019943/مزایده-ششدانگ-زمین-جای-خانه-عرصه-227متر'>مزایده ششدانگ زمین جای خانه عرصه 227متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین جای خانه عرصه 227متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019945/مزایده-قطعه-زمین-ساختمان-و-نقاله-هوایی-سیستم-کانال-کشی-مخزن-زمینی-و--'>مزایده قطعه زمین، ساختمان و نقاله هوایی، سیستم کانال کشی، مخزن زمینی و ... / مزایده, مزایده قطعه زمین، ساختمان و نقاله هوایی، سیستم کانال کشی، مخزن زمینی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019946/مزایده-فروش-خط-تلفن-همراه'>مزایده فروش خط تلفن همراه / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019947/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی-دیمی-بخش-24-تبریز'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی دیمی بخش 24 تبریز / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی دیمی بخش 24 تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019948/مزایده-خودرو-پژو-آردی--'>مزایده خودرو پژو آردی .. / مزایده,مزایده خودرو پژو آردی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019949/مزایده-خودروهای-سبک'>مزایده خودروهای سبک / اگهی مزایده , مزایده خودروهای سبک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019951/مزایده-فرکانس-بی-سیم-رادیویی--'>مزایده فرکانس بی سیم رادیویی ... / مزایده ,مزایده فرکانس بی سیم رادیویی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019952/مزایده-یک-واحد-حیاط-مسکونی-مساحت-145-متر-نوبت-دوم'>مزایده یک واحد حیاط مسکونی مساحت 145 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک واحد حیاط مسکونی مساحت 145 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019954/مزایده-اماکن-ورزشی'>مزایده اماکن ورزشی  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اماکن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019955/مزایده-اجاره-خانه-قدیمی-عرصه-1167متر-نوبت-دوم'>مزایده اجاره خانه قدیمی عرصه 1167متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده اجاره خانه قدیمی عرصه 1167متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019956/اصلاحیه-مزایده-فروش-املاک-در-شهر-صدرا'>اصلاحیه مزایده فروش املاک در شهر صدرا  / اصلاحیه مزایده, مزایده فروش املاک در شهر صدرا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019957/مزایده-مقدار-50-تن-سرباره-ذوب-روی'>مزایده مقدار 50 تن سرباره ذوب روی / مزایده , مزایده مقدار 50 تن سرباره ذوب روی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019958/مزایده-اجاره-محل-استقرار-دستگاه-بادی---تجدید-نوبت-دوم'>مزایده اجاره محل استقرار دستگاه بادی ... تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید حراج , مزایده اجاره محل استقرار دستگاه بادی ... تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019961/مزایده-فروش-تالار-پذیرایی'>مزایده فروش تالار پذیرایی  / مزایده,مزایده فروش تالار پذیرایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019962/مزایده-سرویس-سوئیسی-طلا--'>مزایده سرویس سوئیسی طلا ... / مزایده,مزایده سرویس سوئیسی طلا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019964/مزایده-فروش-تعدادی-واحد-تجاری-نقد-و-اقساط-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی واحد تجاری نقد و اقساط نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی واحد تجاری نقد و اقساط نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019965/اصلاحیه-مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی'>اصلاحیه مزایده یک قطعه زمین زراعی / اصلاحیه مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019966/مزایده-فروش-تخمه-آفتابگردان'>مزایده فروش تخمه آفتابگردان  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش تخمه آفتابگردان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019967/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019969/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-431-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 431 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 431 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019970/مزایده-فروش-اقلام-ضایعاتی-و-مازاد-بر-نیاز-شامل-ضایعات-سیم-لاکی-سوخته-و--'>مزایده فروش اقلام ضایعاتی و مازاد بر نیاز شامل ضایعات سیم لاکی سوخته و ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش اقلام ضایعاتی و مازاد بر نیاز شامل ضایعات سیم لاکی سوخته و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019971/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-229-متر-بخش-یازده'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 229 متر بخش یازده / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 229 متر بخش یازده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019972/مزایده-دستگاه-سواری-پژو-405-نوبت-دوم'>مزایده دستگاه سواری پژو  405 نوبت دوم  / اگهی مزایده , مزایده دستگاه سواری پژو 405 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019973/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-290-مترمربع'>مزایده منزل مسکونی مساحت 290 مترمربع  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 290 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019977/مزایده-ضایعات-آهن-آلات-و-لوازم-اسقاطی-نوبت-دوم'>مزایده ضایعات آهن آلات و لوازم اسقاطی نوبت دوم  / آگهی مزایده,مزایده ضایعات آهن آلات و لوازم اسقاطی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019978/مزایده-ششدانگ-4-دستگاه-آپارتمان'>مزایده ششدانگ 4 دستگاه آپارتمان / مزایده,مزایده ششدانگ 4 دستگاه آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019979/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-ساختمان'>مزایده واگذاری بهره برداری از ساختمان  / مزایده عمومی , مزایده واگذاری بهره برداری از ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019981/مزایده-اجاره-پارکینگ-ها--نوبت-دوم'>مزایده اجاره پارکینگ ها - نوبت دوم  / مزایده , مزایده اجاره پارکینگ ها ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019982/مزایده-فروش-گاو-و-تلیسه-مازاد-و-تلیسه-فری-مارتین-و-جوانه'>مزایده فروش گاو و تلیسه مازاد و تلیسه فری مارتین و جوانه / مزایده فروش گاو و تلیسه مازاد و تلیسه فری مارتین و جوانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019983/مزایده-6-واحد-تجاری-و-24-واحد-مسکونی--'>مزایده 6 واحد تجاری و  24 واحد مسکونی ... / مزایده,مزایده 6 واحد تجاری و  24 واحد مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019984/مزایده-واگذاری-محل-استقرار-وسایل-بازی-کودکان-(شهربازی)-سطح-شهر--'>مزایده واگذاری محل استقرار وسایل بازی کودکان (شهربازی) سطح شهر... / مزایده, مزایده واگذاری محل استقرار وسایل بازی کودکان (شهربازی) سطح شهر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019987/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-ساختمان-شماره-2'>مزایده واگذاری بهره برداری از ساختمان شماره 2  / مزایده عمومی , مزایده واگذاری بهره برداری از ساختمان شماره 2 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019992/مزایده-ماشین-آلات-کارتن-سازی-و---نوبت-چهارم'>مزایده ماشین آلات کارتن سازی و ... نوبت چهارم / مزایده,مزایده ماشین آلات کارتن سازی و ... نوبت چهارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019994/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-285متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 285متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 285متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019995/تجدید-مزایده-اجاره-یک-قطعه-باغ'>تجدید مزایده اجاره یک قطعه باغ  / مزایده ,تجدید مزایده اجاره یک قطعه باغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020000/مزایده-یکباب-ساختمان-عرصه-354-04متر-نوبت-دوم'>مزایده یکباب ساختمان عرصه 354.04متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده یکباب ساختمان عرصه 354.04متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020003/مزایده-اجاره-اماکن--'>مزایده اجاره اماکن ... / مزایده عمومی, مزایده اجاره اماکن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020004/مزایده-اتومبیلهای-خود-شامل-یک-دستگاه-سمند--'>مزایده اتومبیلهای خود شامل یک دستگاه سمند... / آکهی مزایده، مزایده اتومبیلهای خود شامل یک دستگاه سمند...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020005/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سمند-مدل-1391-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودرو سمند مدل  1391 نوبت دوم  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سمند مدل 1391 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020007/مزایده-ملک-مشاع-تحت-پلاک-ثبتی-52050-فرعی'>مزایده ملک مشاع تحت پلاک ثبتی 52050 فرعی / مزایده,مزایده ملک مشاع تحت پلاک ثبتی 52050 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020010/مزایده-فروش-تعداد-3-پلاک-از-اراضی-کارگاهی-نوبت-سوم'>مزایده فروش تعداد 3 پلاک از اراضی کارگاهی نوبت سوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد 3 پلاک از اراضی کارگاهی نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020011/مزایده-اتومبیل-یک-دستگاه-کامیون--'>مزایده اتومبیل یک دستگاه کامیون ... / مزایده,مزایده اتومبیل یک دستگاه کامیون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020012/اصلاحیه-مزایده-ششدانگ-زمین'>اصلاحیه مزایده ششدانگ زمین  / اصلاحیه مزایده,مزایده ششدانگ زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020013/مزایده-ماشین-آلات-و-تجهیزات-مرتبط-با-اسپری'>مزایده ماشین آلات و تجهیزات مرتبط با اسپری  / مزایده ,مزایده ماشین آلات و تجهیزات مرتبط با اسپری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020016/مزایده-تعدادی-از-اموال-اسقاطی-و-از-رده-خارج'>مزایده تعدادی از اموال اسقاطی و از رده خارج  / آگهی مزایده, مزایده تعدادی از اموال اسقاطی و از رده خارج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020017/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-109-87متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 109.87متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 109.87متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020019/مزایده-واگذاری-حق-بهره-برداری-تعدادی-از-غرفه-های-پایانه-های-مسافربری'>مزایده واگذاری حق بهره برداری تعدادی از غرفه های پایانه های مسافربری / مزایده,مزایده واگذاری حق بهره برداری تعدادی از غرفه های پایانه های مسافربری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020021/مزایده-40-صدم-دانگ-مشاع-از-سه-دانگ-مشاع-از-زمین-302-45متر'>مزایده 40 صدم دانگ مشاع از سه دانگ مشاع از زمین 302.45متر  / مزایده,مزایده 40 صدم دانگ مشاع از سه دانگ مشاع از زمین 302.45متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020024/مزایده-موازی-45-صدم-مشاع-از-3-دانگ-مشاع-از-زمین-بخش-چهار'>مزایده موازی 45 صدم مشاع از 3 دانگ مشاع از زمین بخش چهار / مزایده,مزایده موازی 45 صدم مشاع از 3 دانگ مشاع از زمین بخش چهار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020025/مزایده-دو-دستگاه-آپارتمان-مسکونی--'>مزایده دو دستگاه آپارتمان مسکونی ... / مزایده , مزایده دو دستگاه آپارتمان مسکونی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020029/مزایده-39000-هزار-متر-لوله--'>مزایده 39000 هزار متر لوله ... / مزایده,مزایده 39000 هزار متر لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020035/مزایده-فروش-زمین-مسکونی-مساحت-204-73متر-تجدید'>مزایده فروش زمین مسکونی مساحت 204.73متر تجدید / مزایده,مزایده فروش زمین مسکونی مساحت 204.73متر تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020037/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-225-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 225 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 225 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020038/مزایده-31-صدم-دانگ-مشاع-از-سه-دانگ-مشاع-از-زمین-زیربنای-320-متر'>مزایده 31 صدم دانگ مشاع از سه دانگ مشاع از زمین زیربنای 320 متر  / مزایده,مزایده 31 صدم دانگ مشاع از سه دانگ مشاع از زمین زیربنای 320 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020039/مزایده-فروش-زمین-مسکونی-مازاد-بر-شارع-104-80متر'>مزایده فروش زمین مسکونی مازاد بر شارع 104.80متر  / مزایده,مزایده فروش زمین مسکونی مازاد بر شارع 104.80متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020046/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-92-38متر-قطعه-دوازده'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 92.38متر قطعه دوازده / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 92.38متر قطعه دوازده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020053/مزایده-واگذاری-اجاره-تعدادی-از-رقبا-موقوفه'>مزایده  واگذاری اجاره تعدادی از رقبا موقوفه / مزایده ,مزایده  واگذاری اجاره تعدادی از رقبا موقوفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020057/مزایده-فروش-یک-واحد-مسکونی-زیربنای-دویست-متر'>مزایده فروش یک واحد مسکونی زیربنای دویست متر  / مزایده,مزایده فروش یک واحد مسکونی زیربنای دویست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020061/مزایده-فروش-7-پلاک-زمین-تجاری-و-دو-باب-واحد-تجاری'>مزایده فروش 7 پلاک زمین تجاری و دو باب واحد تجاری  / مزایده,مزایده فروش 7 پلاک زمین تجاری و دو باب واحد تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020063/مزایده-فروش-یکدستگاه-پرس-خیاطی'>مزایده فروش یکدستگاه پرس خیاطی / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه پرس خیاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020065/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید-تیپ-جی-تی-ایکس-آی-و--'>مزایده یک دستگاه سواری پراید تیپ جی تی ایکس آی و ... / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول, مزایده یک دستگاه سواری پراید تیپ جی تی ایکس آی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020067/مزایده-زمینی-مساحت-201-8متر'>مزایده زمینی مساحت 201.8متر / مزایده,مزایده زمینی مساحت 201.8متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020070/مزایده-4-دانگ-پلاک-ثبتی-یک-فرعی-مرحله-اول'>مزایده 4 دانگ پلاک ثبتی یک فرعی مرحله اول / مزایده,مزایده 4 دانگ پلاک ثبتی یک فرعی مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020073/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-213-فرعی-از-23-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 213 فرعی از 23 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 213 فرعی از 23 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020074/مزایده-فروش-انواع-عایق-های-مازاد-انبار-16'>مزایده فروش انواع عایق های مازاد انبار 16   / مزایده فروش انواع عایق های مازاد انبار 16  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020075/مزایده-تعداد-هفت-دستگاه-وسیله-نقلیه--'>مزایده تعداد هفت دستگاه وسیله نقلیه ... / مزایده,مزایده تعداد هفت دستگاه وسیله نقلیه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020076/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-188-3متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 188.3متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 188.3متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020083/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مسکونی-تجاری-و-اراضی-نقد-و-اقساط'>مزایده فروش تعدادی از املاک مسکونی تجاری و اراضی نقد و اقساط  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مسکونی تجاری و اراضی نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020087/مزایده-پرینتر-و-مانیتور-و--'>مزایده پرینتر و مانیتور و ... / مزایده ,مزایده پرینتر و مانیتور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020089/مزایده-سنگ'>مزایده سنگ  / مزایده ,مزایده سنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020091/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-مساحت-824-5-و-1054-21متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو قطعه زمین مساحت 824.5 و 1054.21متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین مساحت 824.5 و 1054.21متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020092/مزایده-تعداد-29-غرفه-از-غرف-بازارچه-شقایق'>مزایده تعداد 29 غرفه از غرف بازارچه شقایق / آگهی مزایده، مزایده تعداد 29 غرفه از غرف بازارچه شقایق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020097/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-125-65متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 125.65متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 125.65متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020099/مزایده-بهره-برداری-از-فرکانس-رادیویی-تاکسی-بی-سیم-133'>مزایده بهره برداری از فرکانس رادیویی تاکسی بی سیم 133   / آگهی مزایده , مزایده بهره برداری از فرکانس رادیویی تاکسی بی سیم 133  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020100/مزایده-منزل-مسکونی-زیربنای-250-متر'>مزایده منزل مسکونی زیربنای 250 متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی زیربنای 250 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020102/مزایده-یک-قطعه-زمین-بخش-چهارده'>مزایده یک قطعه زمین بخش چهارده  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بخش چهارده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020106/اصلاحیه-مزایده-فروش-تعداد-81-رقبه-از-املاک-تملیکی'>اصلاحیه مزایده فروش تعداد 81 رقبه از املاک تملیکی  / اصلاحیه مزایده،مزایده فروش تعداد 81 رقبه از املاک تملیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020109/مزایده-سه-دانگ-از-شش-دانگ-پلاک-ثبتی-13-فرعی-نوبت-دوم'>مزایده سه دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی 13 فرعی نوبت دوم  / مزایده,مزایده سه دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی 13 فرعی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020110/مزایده-اجناس-راکد-و-مازاد-انبار'>مزایده اجناس راکد و مازاد انبار  / مزایده , مزایده اجناس راکد و مازاد انبار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020114/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-شماره-شش-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره شش فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره شش فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020122/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-91-98مترمربع'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت 91.98مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 91.98مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020129/مزایده-فروش-یکباب-انبار-و-ملک-تجاری-1200-و-254متر'>مزایده فروش یکباب انبار و ملک تجاری 1200 و 254متر  / مزایده,مزایده فروش یکباب انبار و ملک تجاری 1200 و 254متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020136/مزایده-واگذاری-قسمتی-از-املاک'>مزایده واگذاری قسمتی از املاک  / مزایده,مزایده واگذاری قسمتی از املاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020139/مزایده-یخچال-ویترینی-و-فریزر-صندوق-دار'>مزایده یخچال ویترینی و فریزر صندوق دار  / مزایده,مزایده یخچال ویترینی و فریزر صندوق دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020142/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-14-1137-اموال-غیرمنقول'>مزایده پلاک ثبتی شماره 14/1137 اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 14/1137 اموال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020148/مزایده-36600-سهم-از-زمین-نوبت-اول'>مزایده 36600 سهم از زمین نوبت اول / مزایده,مزایده 36600 سهم از زمین نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020152/مزایده-ملک-آپارتمان-مساحت-صد-متر'>مزایده ملک آپارتمان مساحت صد متر / مزایده,مزایده ملک آپارتمان مساحت صد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020158/مزایده-فروش-املاک-بانک-سینا-کاربری-مسکونی'>مزایده فروش املاک بانک سینا کاربری مسکونی  / مزایده,مزایده فروش املاک بانک سینا کاربری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020165/مزایده-بدنه-و-شاسی-سرند-ماسه-شویی'>مزایده بدنه و شاسی سرند ماسه شویی / آگهی مزایده , مزایده بدنه و شاسی سرند ماسه شویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020166/مزایده-هزار-سهم-مشاع-از-276141-سهم-مترمربع-پلاک-صفر-فرعی'>مزایده هزار سهم مشاع از 276141 سهم مترمربع پلاک صفر فرعی / مزایده,مزایده هزار سهم مشاع از 276141 سهم مترمربع پلاک صفر فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020171/استعلام-اجاره-غرفه-در-ایستگاه-راه-آهن'>استعلام اجاره غرفه در ایستگاه راه آهن / استعلام ,استعلام اجاره غرفه در ایستگاه راه آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020172/مزایده-فروش-قطعات-شهرستان-فسا-نی-ریز-خاوران-شرایط-نقدی'>مزایده فروش قطعات شهرستان فسا.نی ریز.خاوران شرایط نقدی  / مزایده,مزایده فروش قطعات شهرستان فسا.نی ریز.خاوران شرایط نقدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020177/مزایده-خودرو-سواری-ام-وی-ام-X33'>مزایده خودرو سواری ام وی ام X33  / مزایده,مزایده خودرو سواری ام وی ام X33 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020181/مزایده-ساختمان-مسکونی-سه-طبقه-مساحت-کل-190-متر'>مزایده ساختمان مسکونی سه طبقه مساحت کل 190 متر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی سه طبقه مساحت کل 190 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020184/مزایده-دستگاه-کولر-گازی'>مزایده دستگاه کولر گازی / اگهی مزایده , مزایده دستگاه کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020185/مزایده-فروش-املاک-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک تجدید نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020189/مزایده-پلاک-ثبتی-157-24790-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 157/24790 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 157/24790 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020190/اگهی-مزایده-اتومبیل-کامیون-کشنده'>اگهی مزایده اتومبیل کامیون کشنده  / اگهی مزایده , اگهی مزایده اتومبیل کامیون کشنده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020192/مزایده-سه-غرفه-اموال-غیرمنقول-نوبت-اول'>مزایده سه غرفه اموال غیرمنقول نوبت اول / مزایده,مزایده سه غرفه اموال غیرمنقول نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020194/مزایده-تمامی-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-بخش-یک-سمنان'>مزایده تمامی ششدانگ اپارتمان مسکونی بخش یک سمنان  / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ اپارتمان مسکونی بخش یک سمنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020195/مزایده-دام-سنگین-تولیدی-خود--'>مزایده دام سنگین تولیدی خود ... / مزایده ,مزایده دام سنگین تولیدی خود ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020197/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-منزل-مسکونی-زمین-نوبت-دوم'>مزایده اموال غیرمنقول شامل منزل مسکونی.زمین نوبت دوم / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل منزل مسکونی.زمین نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020201/مزایده-ششدانگ-اصل-و-مازاد-خانه-به-شماره-316-فرعی'>مزایده ششدانگ اصل و مازاد خانه به شماره 316 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ اصل و مازاد خانه به شماره 316 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020207/مزایده-ملک-تجاری-مسکونی-و-زمین-کشاورزی-نوبت-دوم'>مزایده ملک تجاری مسکونی و زمین کشاورزی نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک تجاری مسکونی و زمین کشاورزی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020210/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-377-65متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 377.65متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 377.65متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020214/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-14307-فرعی-نوبت-اول'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک 14307 فرعی نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک 14307 فرعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020219/مزایده-یک-واحد-ساختمانی-عرصه-306-متر'>مزایده یک واحد ساختمانی عرصه 306 متر / مزایده,مزایده یک واحد ساختمانی عرصه 306 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020222/مزایده-فروش-قطعات-موتوری-و-بدنه--'>مزایده فروش قطعات موتوری و بدنه ... / مزایده فروش قطعات موتوری و بدنه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020227/مزایده-ششدانگ-ساختمان-عرصه-150-متر'>مزایده ششدانگ ساختمان عرصه 150 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان عرصه 150 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020233/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-با-قدمت-بیش-از-5-سال'>مزایده ششدانگ آپارتمان با قدمت بیش از 5 سال / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان با قدمت بیش از 5 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020244/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-84-07متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 84.07متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 84.07متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020246/مزایده-پلاک-ثبتی-زیربنای-صد-و-بیست-متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی زیربنای صد و بیست متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی زیربنای صد و بیست متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020251/مزایده-فروش-قطعات-مسکونی-360-و-300متر'>مزایده فروش قطعات مسکونی 360 و 300متر  / مزایده,مزایده فروش قطعات مسکونی 360 و 300متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020256/مزایده-فروش-قطعه-زمین-شماره-دو-مساحت-200-متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش قطعه زمین شماره دو مساحت 200 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش قطعه زمین شماره دو مساحت 200 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020271/مزایده-34-صدم-دانگ-مشاع-از-سه-دانگ-مشاع-از-زمین-قدمت-سی-سال'>مزایده 34 صدم دانگ مشاع از سه دانگ مشاع از زمین قدمت سی سال / مزایده,مزایده 34 صدم دانگ مشاع از سه دانگ مشاع از زمین قدمت سی سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020277/مزایده-1-5-دانگ-مشاع-از-سه-دانگ-مشاع-از-زمین-به-پلاک-164-6234-غیرمنقول'>مزایده 1.5 دانگ مشاع از سه دانگ مشاع از زمین به پلاک 164/6234 غیرمنقول  / مزایده,مزایده 1.5 دانگ مشاع از سه دانگ مشاع از زمین به پلاک 164/6234 غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020280/مزایده-فروش-16-واحد-آپارتمان-شهرک-نور'>مزایده فروش 16 واحد آپارتمان شهرک نور / مزایده,مزایده فروش 16 واحد آپارتمان شهرک نور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020288/مزایده-عرصه-و-اعیان-4-باب-مغازه-متصل-بهم-بخش-سی-و-هفت-تبریز'>مزایده عرصه و اعیان 4 باب مغازه متصل بهم بخش سی و هفت تبریز  / مزایده,مزایده عرصه و اعیان 4 باب مغازه متصل بهم بخش سی و هفت تبریز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020298/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-450-متر-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی عرصه 450 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 450 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020304/مزایده-زمین-مزروعی-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-4325متر'>مزایده زمین مزروعی سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 4325متر  / مزایده,مزایده زمین مزروعی سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 4325متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020316/مزایده-طبقه-فوقانی-یکباب-خانه-اعیان-180-متر'>مزایده طبقه فوقانی یکباب خانه اعیان 180 متر  / مزایده,مزایده طبقه فوقانی یکباب خانه اعیان 180 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020335/مزایده-ملک-مساحت-138-05متر-غیرمنقول'>مزایده ملک مساحت 138.05متر غیرمنقول  / مزایده,مزایده ملک مساحت 138.05متر غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020341/مزایده-آپارتمان-بخش-دو-ارومیه-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان بخش دو ارومیه نوبت اول / مزایده,مزایده آپارتمان بخش دو ارومیه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020353/مزایده-ششدانگ-زمین-دیمی-بخش-پنج-ارومیه'>مزایده ششدانگ زمین دیمی بخش پنج ارومیه  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین دیمی بخش پنج ارومیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020392/اصلاحیه-مزایده-واگذاری-تعدادی-از-اراضی-تجاری-خدماتی-نقد-اقساط'>اصلاحیه مزایده واگذاری تعدادی از اراضی تجاری خدماتی نقد اقساط  / اصلاحیه مزایده,مزایده واگذاری تعدادی از اراضی تجاری خدماتی نقد اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020410/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-ساختمان-نیمه-کاره-قولنامه-ای-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ یک واحد ساختمان نیمه کاره قولنامه ای نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد ساختمان نیمه کاره قولنامه ای نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020415/تجدید-استعلام-بهای-اجرای-عملیات--'>تجدید استعلام بهای اجرای عملیات... / استعلام, تجدید استعلام بهای اجرای عملیات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020416/استعلام-پلیت-۸-سانتی-۱۰-کارتن'>استعلام پلیت ۸ سانتی ۱۰ کارتن  / استعلام ,استعلام پلیت ۸ سانتی ۱۰ کارتن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020417/استعلام-تجهیزات-الکترونیکی'>استعلام تجهیزات الکترونیکی  / استعلام ,استعلام تجهیزات الکترونیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020418/استعلام-برگزاری-دوره-های-آموزشی'>استعلام برگزاری دوره های آموزشی  / استعلام ,استعلام برگزاری دوره های آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020419/مزایده-یک-قطعه-باغ-سیب-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه باغ سیب نوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه باغ سیب نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020420/استعلام-کاغذ-A4'>استعلام کاغذ A4 / استعلام, استعلام کاغذ A4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020421/استعلام-چاپ-کتاب-فرش'>استعلام چاپ کتاب فرش  / استعلام ,استعلام چاپ کتاب فرش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020422/استعلام-کلید'>استعلام کلید / استعلام, استعلام کلید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020423/مناقصه-باز-پیرایی-و-احداث-فضای-سبز--'>مناقصه باز پیرایی و احداث فضای سبز ... / مناقصه باز پیرایی و احداث فضای سبز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020424/استعلام-تاسیسات-و-مصالح'>استعلام تاسیسات و مصالح / استعلام, استعلام تاسیسات و مصالح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020425/استعلام-محصولات-الکترونیکی'>استعلام محصولات الکترونیکی  / استعلام، استعلام محصولات الکترونیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020426/استعلام-خرید-گیت-کنترل-تردد'>استعلام خرید گیت کنترل تردد / استعلام ,استعلام خرید گیت کنترل تردد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020427/استعلام-سخت-افزار'>استعلام سخت افزار  / استعلام ,استعلام سخت افزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020428/استعلام-عملیات-واکاری'>استعلام عملیات واکاری  / استعلام ,استعلام عملیات واکاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020429/استعلام-​واگذاری-دو-دستگاه-تانکر-18'>استعلام ​واگذاری دو دستگاه تانکر 18  / استعلام ، استعلام ​واگذاری دو دستگاه تانکر 18 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020430/استعلام-خشک-کن-تبریدی--'>استعلام خشک کن تبریدی... / استعلام , استعلام خشک کن تبریدی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020431/استعلام-بورد-پاور-و-لرزه-گیر-سانتریفیوژ'>استعلام بورد پاور و لرزه گیر سانتریفیوژ  / استعلام ,استعلام بورد پاور و لرزه گیر سانتریفیوژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020432/مزایده-فروش-تمامی-ششدانگ-اعیان-یکباب-واحد-تجاری-و-منازل-مسکونی-2227-5متر'>مزایده فروش تمامی ششدانگ اعیان یکباب واحد تجاری و منازل مسکونی 2227.5متر / مزایده,مزایده فروش تمامی ششدانگ اعیان یکباب واحد تجاری و منازل مسکونی 2227.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020433/استعلام-خودروها-و-ماشین-آلات-سبک-و-سنگین--'>استعلام خودروها و ماشین آلات سبک و سنگین ... / استعلام, استعلام خودروها و ماشین آلات سبک و سنگین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020434/استعلام-عملیات-نهالکاری'>استعلام عملیات نهالکاری / استعلام , استعلام عملیات نهالکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020435/استعلام-کاریول-دندانپزشکی'>استعلام کاریول دندانپزشکی  / استعلام ,استعلام کاریول دندانپزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020436/تجدید-استعلام-عملیات-نهالکاری--'>تجدید استعلام عملیات نهالکاری ... / استعلام,تجدید استعلام عملیات نهالکاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020437/استعلامram-hp'>استعلامram hp / استعلام ,استعلام ram hp</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020438/استعلام-خرید-خدمت-کارشناسی'>استعلام خرید خدمت کارشناسی  / استعلام ,استعلام خرید خدمت کارشناسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020439/مزایده-هفت-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-405-و--'>مزایده هفت دستگاه خودروی سواری پژو 405 و ... / مزایده , مزایده هفت دستگاه خودروی سواری پژو 405 و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020440/استعلام-بی-سیم'>استعلام بی سیم  / استعلام ,استعلام بی سیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020441/استعلام-دورنگار-لیزری-پاناسونیک-مدل-KX'>استعلام دورنگار لیزری پاناسونیک مدل KX / استعلام , استعلام دورنگار لیزری پاناسونیک مدل KX</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020442/استعلام-all-in-one-pc-asus-vivo-v230i'>استعلام all- in one pc asus vivo v230i / استعلام ,استعلام all- in one pc asus vivo v230i</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020443/استعلام-دستگاه-کپی'>استعلام دستگاه کپی / استعلام ,استعلام دستگاه کپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020444/استعلام-لایسنس'>استعلام لایسنس  / استعلام ,استعلام لایسنس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020445/استعلام-SAS-EXPANDER-CARD'>استعلام SAS EXPANDER CARD  / استعلام,استعلام SAS EXPANDER CARD </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020446/استعلام-دستگاه-چهار-ایستگاهی-مولتی'>استعلام دستگاه چهار ایستگاهی مولتی  / استعلام ,استعلام دستگاه چهار ایستگاهی مولتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020447/استعلام-نرم-افزار-آنالیز-اطلاعات-و-ساخت--'>استعلام نرم افزار آنالیز اطلاعات و ساخت... / استعلام , استعلام نرم افزار آنالیز اطلاعات و ساخت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020448/استعلام-لوله-UPVC'>استعلام لوله UPVC   / استعلام, استعلام لوله UPVC  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020449/استعلام-۶-عدد-دوربین-دید-در-شب'>استعلام ۶ عدد دوربین دید در شب  / استعلام ,استعلام ۶ عدد دوربین دید در شب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020450/استعلام-سختی-گیر-آب-با-ظرفیت-70-متر-مکعب--'>استعلام سختی گیر آب با ظرفیت 70 متر مکعب ... / استعلام, استعلام سختی گیر آب با ظرفیت 70 متر مکعب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020451/استعلام-پنل-LED-مازی-نور'>استعلام پنل LED مازی نور  / استعلام ,استعلام پنل LED مازی نور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020452/استعلام-چای-ایرانی-بلدرچین'>استعلام چای ایرانی بلدرچین / استعلام,استعلام چای ایرانی بلدرچین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020453/مناقصه-تعویض-سقف-فارسیتی-انبار-کل-تمدید'>مناقصه تعویض سقف فارسیتی انبار کل تمدید / تمدید مناقصه , مناقصه تعویض سقف فارسیتی انبار کل تمدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020454/استعلام-خرید-خدمات-امور-نگهداشت-سخت-افزار-و-شبکه-رایانه-شبکه'>استعلام خرید خدمات امور نگهداشت سخت افزار و شبکه رایانه شبکه / استعلام ، استعلام خرید خدمات امور نگهداشت سخت افزار و شبکه رایانه شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020455/تجدید-استعلام-بهای-عملیات-مدیریت'>تجدید استعلام بهای عملیات مدیریت  / استعلام,تجدید استعلام بهای عملیات مدیریت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020456/استعلام-قوطی'>استعلام قوطی  / استعلام ,استعلام قوطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020457/استعلام-بوش-برنزی-چرخ-لنگر--'>استعلام بوش برنزی چرخ لنگر... / استعلام, استعلام بوش برنزی چرخ لنگر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020458/استعلام-ساخت-تابلو-بانک-خازنی'>استعلام ساخت تابلو بانک خازنی  / استعلام ,استعلام ساخت تابلو بانک خازنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020459/استعلام-تعداد-3-دستگاه-HPE-PROLIANT-DL--'>استعلام تعداد 3 دستگاه HPE PROLIANT DL ... / استعلام,استعلام تعداد 3 دستگاه HPE PROLIANT DL ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020460/استعلام-هزینه-تعمیرات-لوله-کشی'>استعلام هزینه تعمیرات لوله کشی  / استعلام , استعلام هزینه تعمیرات لوله کشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020461/استعلام-12-دستگاه-تابلو-برق'>استعلام 12 دستگاه تابلو برق / استعلام ,استعلام 12 دستگاه تابلو برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020462/استعلام-تعمیرات-اماکن-ورزشی'>استعلام تعمیرات اماکن ورزشی  / استعلام ,استعلام تعمیرات اماکن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020463/استعلام-پیچ-گوه-میانی-زره-فک-ثابت-سنگ--'>استعلام پیچ گوه میانی زره فک ثابت سنگ... / استعلام, استعلام پیچ گوه میانی زره فک ثابت سنگ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020464/استعلام-تعداد-ده-عدد-صندلی-اداری-با-روکش'>استعلام تعداد ده عدد صندلی اداری با روکش / استعلام ,استعلام تعداد ده عدد صندلی اداری با روکش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020465/استعلام-ویال-10-سی-سی-دهنه--'>استعلام ویال 10 سی سی دهنه ... / استعلام,استعلام ویال 10 سی سی دهنه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020466/فراخوان-مناقصه-واگذاری-امور-تهیه--طبخ-و-توزیع-غذای-کارکنان-و-بیماران'>فراخوان مناقصه واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذای کارکنان و بیماران  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذای کارکنان و بیماران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020467/مزایده-اجاره-جمع-آوری-ضایعات-خشک-شهر--'>مزایده اجاره جمع آوری ضایعات خشک شهر ... / مزایده ,مزایده اجاره جمع آوری ضایعات خشک شهر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020468/استعلام-کارت-مرکز-تلفن-پاناسونیک'>استعلام کارت مرکز تلفن پاناسونیک        / استعلام ,استعلام کارت مرکز تلفن پاناسونیک       </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020469/استعلام-استوانه-ترافیکی'>استعلام استوانه ترافیکی / استعلام ,استعلام استوانه ترافیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020470/استعلام-واگذاری-خرید-خدمات-امور-نگهداشت-سخت-افزار'>استعلام واگذاری خرید خدمات امور نگهداشت سخت افزار / استعلام ، استعلام واگذاری خرید خدمات امور نگهداشت سخت افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020471/مناقصه-تامین-خدمات-حفاظت-و-حراست-از-ساختمان-ها-و-تاسیسات-مدیریت-اکتشاف--'>مناقصه تامین خدمات حفاظت و حراست از ساختمان ها و تاسیسات مدیریت اکتشاف... / مناقصه تامین خدمات حفاظت و حراست از ساختمان ها و تاسیسات مدیریت اکتشاف...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020472/استعلام-دوره-بازاریابی-فرش'>استعلام دوره بازاریابی فرش  / استعلام , استعلام دوره بازاریابی فرش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020473/استعلام-کاغذ-A4-مرغوب'>استعلام کاغذ A4 مرغوب / استعلام,استعلام کاغذ A4 مرغوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020474/مزایده-تجدید-دعوتنامه-پیشنهاد-مالی-مزایده-واگذاری-انجماد-اسپرم-عباس-آباد'>مزایده تجدید دعوتنامه پیشنهاد مالی مزایده واگذاری انجماد اسپرم عباس آباد     / مزایده، مزایده تجدید دعوتنامه پیشنهاد مالی مزایده واگذاری انجماد اسپرم عباس آباد    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020475/استعلام-نایلون-زباله'>استعلام نایلون زباله  / استعلام ,استعلام نایلون زباله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020476/استعلام-تاسیسات-و-مصالح'>استعلام تاسیسات و مصالح / استعلام, استعلام تاسیسات و مصالح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020477/استعلام-محصولات-شیمیایی'>استعلام محصولات شیمیایی / استعلام , استعلام محصولات شیمیایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020478/استعلام-کپسول-خاموش-کننده'>استعلام کپسول خاموش کننده / استعلام ,استعلام کپسول خاموش کننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020479/تجدید-مناقصه-اجرای-سیستم-حفاظت-الکترونیک-مرکز-انتقال-نفت'>تجدید مناقصه  اجرای سیستم حفاظت الکترونیک مرکز انتقال نفت / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه  اجرای سیستم حفاظت الکترونیک مرکز انتقال نفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020480/استعلام-بالابر-هیدرولیک-تک-ریل-با-چرخ--'>استعلام بالابر هیدرولیک تک ریل با چرخ ... / استعلام,استعلام بالابر هیدرولیک تک ریل با چرخ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020481/استعلام-رادیاتور-ایران'>استعلام رادیاتور ایران  / استعلام ,استعلام رادیاتور ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020482/مناقصه-بهسازی-برق-واحد-خنک-کن-تمدید'>مناقصه بهسازی برق واحد خنک کن تمدید / تمدید مناقصه ، مناقصه بهسازی برق واحد خنک کن تمدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020483/استعلام-خدمات-نگهداری-پشتیبان'>استعلام خدمات نگهداری پشتیبان  / استعلام, استعلام خدمات نگهداری پشتیبان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020484/استعلام-اسپیکر-مارک-تسکو'>استعلام اسپیکر مارک تسکو  / استعلام, استعلام اسپیکر مارک تسکو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020485/استعلام-چای-ایرانی'>استعلام چای ایرانی   / استعلام، استعلام چای ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020486/استعلام-کیس'>استعلام کیس / استعلام ,استعلام کیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020487/استعلام-برگزاری-2-دوره-آموزشی-طراحی--'>استعلام برگزاری 2 دوره آموزشی طراحی ... / استعلام,استعلام برگزاری 2 دوره آموزشی طراحی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020488/استعلام-اجرای-ایزولاسیون-و-عایق-بندی'>استعلام اجرای ایزولاسیون و عایق بندی  / استعلام , استعلام اجرای ایزولاسیون و عایق بندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020489/استعلام-عملیات-اجرای-پل--آبنما'>استعلام عملیات اجرای پل ، آبنما  / استعلام , استعلام عملیات اجرای پل ، آبنما </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020490/مناقصه-عملیات-اجرای-زیرسازی-جدول-گذاری-معابر-سطح-شهر'>مناقصه عملیات اجرای زیرسازی، جدول گذاری معابر سطح شهر  / مناقصه ,مناقصه عملیات اجرای زیرسازی، جدول گذاری معابر سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020491/استعلام-خرید-لوله-فولادی'>استعلام خرید لوله فولادی / استعلام , استعلام خرید لوله فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020492/استعلام-تعداد-یک-دستگاه-QNAP-NAS'>استعلام تعداد یک دستگاه QNAP NAS / استعلام ,استعلام تعداد یک دستگاه QNAP NAS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020493/تجدید-استعلام-عملیات-نهالکاری--'>تجدید استعلام عملیات نهالکاری ... / استعلام,تجدید استعلام عملیات نهالکاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020494/استعلام-خرید-البسه-زمستانی'>استعلام خرید البسه زمستانی / استعلام, استعلام خرید البسه زمستانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020495/تجدید-استعلام-عملیات-نهالکاری--'>تجدید استعلام عملیات نهالکاری ... / استعلام,تجدید استعلام عملیات نهالکاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020496/استعلام-اجرای-طرح-هادی--'>استعلام اجرای طرح هادی ... / استعلام,استعلام اجرای طرح هادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020497/مناقصه-انجام-خدمات-پشتیبانی-مورد-نیاز-سیستم-های-رایانه-ای-پالایشگاه'>مناقصه انجام خدمات پشتیبانی مورد نیاز سیستم های رایانه ای پالایشگاه / مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات پشتیبانی مورد نیاز سیستم های رایانه ای پالایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020498/استعلام-عایق-کاری-لوله-به-قطر-2-اینچ--'>استعلام عایق کاری لوله به قطر 2 اینچ... / استعلام،استعلام عایق کاری لوله به قطر 2 اینچ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020499/فراخوان-انجام-عملیات-نصب٬-تست-و-راه-اندازی-توسعه-کلیدخانه'>فراخوان انجام عملیات نصب٬ تست و راه اندازی توسعه کلیدخانه / فراخوان انجام عملیات نصب٬ تست و راه اندازی توسعه کلیدخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020500/استعلام-خرید-حمل-و-راه-اندازی-تجهیزات--'>استعلام خرید ,حمل و راه اندازی تجهیزات ... / استعلام ,استعلام خرید ,حمل و راه اندازی تجهیزات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020501/استعلام-رولیک-فلزی-انحراف-گیر'>استعلام رولیک فلزی انحراف گیر  / استعلام , استعلام رولیک فلزی انحراف گیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020502/استعلام-باکس-TDA-100-DBP'>استعلام باکس TDA 100 DBP  / استعلام ,استعلام باکس TDA 100 DBP </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020503/استعلام-فشارسنج'>استعلام فشارسنج  / استعلام, استعلام  فشارسنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020504/استعلام-ایجاد-زیرساخت-گردشگری--'>استعلام ایجاد زیرساخت گردشگری ... / استعلام,استعلام ایجاد زیرساخت گردشگری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020505/استعلام-ساخت-پایه-و-فریم-نمایشگرهای--'>استعلام ساخت پایه و فریم نمایشگرهای... / استعلام , استعلام ساخت پایه و فریم نمایشگرهای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020506/استعلام-ساختمان-مرکزی-بوشهر'>استعلام ساختمان مرکزی بوشهر  / استعلام ,استعلام ساختمان مرکزی بوشهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020507/استعلام-کوپلینگ-CWP--'>استعلام کوپلینگ CWP... / استعلام, استعلام کوپلینگ CWP...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020508/استعلام-برگزاری-7-دوره-کلاس-آموزش'>استعلام برگزاری 7 دوره کلاس آموزش  / استعلام , استعلام برگزاری 7 دوره کلاس آموزش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020509/استعلام-چاپگر-hp-2035-لیزری-سیاه-و-سفید'> استعلام چاپگر hp 2035 لیزری سیاه و سفید / استعلام , استعلام چاپگر hp 2035 لیزری سیاه و سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020510/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی  / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020511/استعلام-کارتریج'>استعلام کارتریج / استعلام , استعلام کارتریج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020512/استعلام-برگزاری-کلاس-آموزش'>استعلام برگزاری کلاس آموزش / استعلام,استعلام برگزاری کلاس آموزش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020513/استعلام-مصالح-ساختمانی'>استعلام مصالح ساختمانی   / استعلام ، استعلام مصالح ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020514/استعلام-چاپ-گنجینه-نوآموز-زمستان-و-بهار'>استعلام چاپ گنجینه نوآموز زمستان و بهار  / استعلام ,استعلام چاپ گنجینه نوآموز زمستان و بهار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020515/استعلام-انجام-خدمات-آبداران'> استعلام انجام خدمات آبداران  / استعلام, استعلام انجام خدمات آبداران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020516/اصلاحیه-فراخوان-خرید-هندهول-های-روشنایی-سطوح-پروازی-فرودگاههای-کشور'>اصلاحیه فراخوان خرید هندهول های روشنایی سطوح پروازی فرودگاههای کشور / اصلاحیه فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان خرید هندهول های روشنایی سطوح پروازی فرودگاههای کشور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020517/استعلام-خرید-تجهیزات-فیبر-نوری--'>استعلام خرید تجهیزات فیبر نوری ... / استعلام,استعلام خرید تجهیزات فیبر نوری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020518/استعلام-Siemens-Network-Interface-CP1613--'>استعلام Siemens Network Interface CP1613... / فرم استعلام بهای الکترونیکی , استعلام Siemens Network Interface CP1613...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020519/استعلام-سرور-HP'>استعلام سرور HP  / استعلام, استعلام سرور HP </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020520/استعلام-کابل'>استعلام کابل / استعلام , استعلام کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020521/استعلام-لوله-مانسمان-حدیده-دار-4-اینچ'>استعلام لوله مانسمان حدیده دار 4 اینچ / استعلام , استعلام لوله مانسمان حدیده دار 4 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020522/استعلام-گیت-والو'>استعلام گیت والو  / استعلام بهاء,استعلام گیت والو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020523/استعلام-نصب-سایبان--'>استعلام نصب سایبان ... / استعلام,استعلام نصب سایبان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020524/استعلام-نمک-بدون-ید'>استعلام نمک بدون ید / استعلام , استعلام نمک بدون ید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020525/استعلام-پودر-900-گرمی-پرفورم'>استعلام پودر 900 گرمی پرفورم  / استعلام , استعلام پودر 900 گرمی پرفورم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020526/استعلام-خرید-دستگاه-کلرزنی'>استعلام خرید دستگاه کلرزنی  / استعلام ,استعلام خرید دستگاه کلرزنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020527/استعلام-عملیات-بهبود-و-اصلاح-مراتع-شهر'>استعلام عملیات بهبود و اصلاح مراتع شهر / استعلام, استعلام عملیات بهبود و اصلاح مراتع شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020528/استعلام-​پنجره-دوجداره-PVC'>استعلام ​پنجره دوجداره PVC   / استعلام,استعلام ​پنجره دوجداره PVC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020529/استعلام-اجرای-طرح-هادی--'>استعلام اجرای طرح هادی ... / استعلام,استعلام اجرای طرح هادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020530/استعلام-حسگر-انگشتی-اسکنر'>استعلام حسگر انگشتی اسکنر / استعلام ,استعلام حسگر انگشتی اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020531/استعلام-دوربین-و-ملزومات-شبکه-ای'>استعلام دوربین و ملزومات شبکه ای  / استعلام , استعلام دوربین و ملزومات شبکه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020532/استعلام-خرید-یک-عدد-تابلو-برق'>استعلام خرید یک عدد تابلو برق / استعلام,استعلام خرید یک عدد تابلو برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020533/استعلام-اصلاح-و-توسعه-شبکه-و-استاندارد-سازی-انشعابات-آب'>استعلام اصلاح و توسعه شبکه و استاندارد سازی انشعابات آب / استعلام بها, استعلام اصلاح و توسعه شبکه و استاندارد سازی انشعابات آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020534/استعلام-استفاده-از-بقایای-محصولات-کشاورزی'>استعلام استفاده از بقایای محصولات کشاورزی / استعلام , استعلام استفاده از بقایای محصولات کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020535/ارزیابی-کیفی-اجرای-عملیات-گازرسانی-به-حفرات-خالی-نگهداری-تعمیرات-بازسازی-و-مقاوم-سازی--'>ارزیابی کیفی  اجرای عملیات گازرسانی به حفرات خالی نگهداری تعمیرات بازسازی و مقاوم سازی... / مناقصه, ارزیابی کیفی  اجرای عملیات گازرسانی به حفرات خالی نگهداری تعمیرات بازسازی و مقاوم سازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020536/استعلام-​ابزارآلات'>استعلام ​ابزارآلات / استعلام, استعلام ​ابزارآلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020537/استعلام-لوبیا-چیتی'>استعلام لوبیا چیتی  / استعلام ,استعلام لوبیا چیتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020538/استعلام-خرید-تجهیزات-فیبر-نوری--'>استعلام خرید تجهیزات فیبر نوری ... / استعلام,استعلام خرید تجهیزات فیبر نوری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020539/استعلام-خرید-آب-در--'>استعلام خرید آب در ... / استعلام,استعلام خرید آب در ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020540/فراخوان-ارزیابی-کیفی-تامین-مالی-چهار-حلقه-چاه-به-روش-BOT'>فراخوان ارزیابی کیفی تامین مالی چهار حلقه چاه به روش BOT  / فراخوان ارزیابی کیفی تامین مالی چهار حلقه چاه به روش BOT </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020541/استعلام-دارو-پزشکی-سلامت'>استعلام دارو پزشکی سلامت / استعلام , استعلام دارو پزشکی سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020542/استعلام-احداث-کانال'>استعلام احداث کانال / استعلام, استعلام احداث کانال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020543/استعلام-اجرای-خدمات-عایقکاری--'>استعلام اجرای خدمات عایقکاری... / استعلام, استعلام اجرای خدمات عایقکاری...ض</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020544/استعلام-شیر-قطع-کن-گاز'>استعلام شیر قطع کن گاز / استعلام,استعلام شیر قطع کن گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020545/استعلام-​کاغذ-90-60-55-گرم-بالک-دار'>استعلام ​کاغذ 90*60 55 گرم بالک دار  / استعلام,استعلام ​کاغذ 90*60 55 گرم بالک دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020546/استعلام-اجرای-عملیات-آبخیزداری'>استعلام اجرای عملیات آبخیزداری  / استعلام , استعلام اجرای عملیات آبخیزداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020547/استعلام-پرکلرین-65-درصد'>استعلام پرکلرین 65 درصد  / استعلام, استعلام پرکلرین 65 درصد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020548/تجدید-استعلام-احداث-کانال-عضدی--'>تجدید استعلام احداث کانال عضدی ... / استعلام,تجدید استعلام احداث کانال عضدی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020549/استعلام-مسدود-نمودن-بالای-دیوار'>استعلام مسدود نمودن بالای دیوار  / استعلام ,استعلام مسدود نمودن بالای دیوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020550/استعلام-ثبت-مشخصات-و-ارزیابی-عملکرد'>استعلام ثبت مشخصات و ارزیابی عملکرد / استعلام , استعلام ثبت مشخصات و ارزیابی عملکرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020551/استعلام-پوستر-پمپ-آبرسانی'>استعلام پوستر پمپ آبرسانی / استعلام , استعلام پوستر پمپ آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020552/استعلام-500-عدد-زغال-ژنراتور'>استعلام 500 عدد زغال ژنراتور / استعلام, استعلام 500 عدد زغال ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020553/استعلام-خرید-چمن-مصنوعی'>استعلام خرید چمن مصنوعی / استعلام ,استعلام خرید چمن مصنوعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020554/مناقصه-اجرای-عملیات-انتقال-نیرو-و-برق-رسانی--'>مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برق رسانی... / مناقصه, مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برق رسانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020555/استعلام-خرید-اقلام-پشتیبانی--'>استعلام خرید اقلام پشتیبانی ... / استعلام,استعلام خرید اقلام پشتیبانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020556/استعلام-خرید--ساخت--و-نصب-علائم-هشدار'>استعلام خرید  ،ساخت ، و نصب علائم هشدار / استعلام ,استعلام خرید  ،ساخت ، و نصب علائم هشدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020557/استعلام-خودرو-استیجاری'>استعلام خودرو استیجاری / استعلام , استعلام خودرو استیجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020558/استعلام-REGULAR-DRIERITE-STOCK-NUMBER'>استعلام REGULAR DRIERITE STOCK NUMBER  / استعلام,استعلام REGULAR DRIERITE STOCK NUMBER </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020559/استعلام-هدر-بویلر-S2'>استعلام هدر بویلر S2  / استعلام, استعلام هدر بویلر S2 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020560/استعلام-تعمیر-بازسازی-و-دکوراسیون'>استعلام تعمیر، بازسازی و دکوراسیون  / استعلام, استعلام تعمیر، بازسازی و دکوراسیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020561/استعلام-​سیستم-رایانه-بدون-مانیتور'>استعلام ​سیستم رایانه، بدون مانیتور / استعلام, استعلام ​سیستم رایانه، بدون مانیتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020562/استعلام-2-دستگاه-فن-کویل-ساران--'>استعلام 2 دستگاه فن کویل ساران ... / استعلام,استعلام 2 دستگاه فن کویل ساران ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020563/مناقصه-پوشش-دهی-مخزن-ME-۲۱۲۱-V۲B-VB۳'>مناقصه پوشش دهی مخزن ME-۲۱۲۱ -V۲B,VB۳   / مناقصه, مناقصه پوشش دهی مخزن ME-۲۱۲۱ -V۲B,VB۳  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020564/مناقصه-تهیه-مصالح-حمل-و-اجرای-زیرسازی-کامل-سالن-سرپوشیده-دو-و-میدانی--'>مناقصه تهیه مصالح، حمل و اجرای زیرسازی کامل سالن سرپوشیده دو و میدانی ... / مناقصه تهیه مصالح، حمل و اجرای زیرسازی کامل سالن سرپوشیده دو و میدانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020565/استعلام-خرید-تجهیزات-فیبر-نوری'>استعلام خرید تجهیزات فیبر نوری  / استعلام , استعلام خرید تجهیزات فیبر نوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020566/استعلام-کانکس-کلرزنی'>استعلام کانکس کلرزنی / استعلام ,استعلام کانکس کلرزنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020567/استعلام-تجهیز-و-نوسازی-و-بهسازی-دفاتر'>استعلام تجهیز و نوسازی و بهسازی دفاتر / استعلام, استعلام تجهیز و نوسازی و بهسازی دفاتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020568/استعلام-حفاری-یک-حلقه-چاه-دستی-آبرفتی'>استعلام حفاری یک حلقه چاه دستی آبرفتی  / استعلام,استعلام حفاری یک حلقه چاه دستی آبرفتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020569/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام,استعلام لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020570/استعلام-دستگاه-فاکس-تک-کاره-کارتریجی'>استعلام دستگاه فاکس تک کاره کارتریجی / استعلام , استعلام دستگاه فاکس تک کاره کارتریجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020571/استعلام-مخزن-سه-جداره-پلی-اتیلن-ایستاده'>استعلام مخزن سه جداره پلی اتیلن ایستاده / استعلام ,استعلام مخزن سه جداره پلی اتیلن ایستاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020572/استعلام-پروژکتور-led'>استعلام پروژکتور led / استعلام, استعلام پروژکتور led</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020573/استعلام-لوله-گالوانیزه-فلنج-دار-6-میلی'>استعلام لوله گالوانیزه فلنج دار 6 میلی / استعلام, استعلام لوله گالوانیزه فلنج دار 6 میلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020574/استعلام-تکمیل-آموزشگاه'>استعلام تکمیل آموزشگاه  / استعلام ,استعلام تکمیل آموزشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020575/استعلام-خرید-اقلام-پشتیبانی--'>استعلام خرید اقلام پشتیبانی ... / استعلام,استعلام خرید اقلام پشتیبانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020576/استعلام-هدر-بویلر-S-1'>استعلام هدر بویلر S 1  / استعلام, استعلام هدر بویلر S 1 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020577/استعلام-سرنگ-سها-پزشکی-و-سلامت'>استعلام سرنگ سها پزشکی و سلامت / استعلام , استعلام سرنگ سها پزشکی و سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020578/استعلام-اعزام-هیات-های-تجاری-و-کارشناس-'>استعلام اعزام هیات های تجاری و کارشناس..  / استعلام,استعلام اعزام هیات های تجاری و کارشناس.. </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020579/استعلام-بازسازی-و-تعمیرات-و-تهیه-مصالح'>استعلام بازسازی و تعمیرات و تهیه مصالح / استعلام,استعلام بازسازی و تعمیرات و تهیه مصالح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020580/استعلام-رایانه-کامل'>استعلام رایانه کامل / استعلام, استعلام رایانه کامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020581/مزایده-واگذاری-به-صورت-اجاره-کارواش'>مزایده واگذاری به صورت اجاره کارواش / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری به صورت اجاره کارواش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020582/فراخوان-ارزیابی-کیفی-طرح-جامع-گمرک-بازرگان'>فراخوان ارزیابی کیفی طرح جامع گمرک بازرگان  / فراخوان ارزیابی کیفی طرح جامع گمرک بازرگان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020583/استعلام-اجاق-گاز'>استعلام اجاق گاز  / استعلام , استعلام اجاق گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020584/اگهی-مزایده-فروش-4-دستگاه-خودرو'>اگهی مزایده  فروش 4 دستگاه خودرو / اگهی مزایده , اگهی مزایده  فروش 4 دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020585/استعلام-یک-دستگاه-دیگ-8-پره'>استعلام یک دستگاه دیگ 8 پره  / استعلام,استعلام یک دستگاه دیگ 8 پره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020586/استعلام-اجرای-خط-انتقال-آب-در-5-روستا'>استعلام اجرای خط انتقال آب در 5 روستا / استعلام, استعلام اجرای خط انتقال آب در 5 روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020587/مناقصه-احداث-مدرسه-6-کلاسه---'>مناقصه احداث مدرسه 6 کلاسه .... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث مدرسه 6 کلاسه ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020588/استعلام-لوله-14-24-اینچ'>استعلام لوله 14-24 اینچ / استعلام, استعلام لوله 14-24 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020589/مزایده-فروش-یک-دستگاه-ایکس-ری'>مزایده فروش یک دستگاه ایکس ری / مزایده, مزایده فروش یک دستگاه ایکس ری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020590/مناقصه-تکمیل-استادیوم-5000-نفری'>مناقصه تکمیل استادیوم 5000 نفری  / مناقصه, مناقصه تکمیل استادیوم 5000 نفری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020591/استعلام-بیمه-مسئولیت-ساختمان'>استعلام بیمه مسئولیت ساختمان  / استعلام, استعلام بیمه مسئولیت ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020592/استعلام-محصولات-الکترونیکی'>استعلام محصولات الکترونیکی  / استعلام , استعلام محصولات الکترونیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020593/استعلام-مانیتور'>استعلام مانیتور  / استعلام ,استعلام مانیتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020594/مناقصه-عمومی-عملیات-اجرای-پروژه-های-آبرسانی-به-روستاها'>مناقصه عمومی عملیات اجرای پروژه های آبرسانی به روستاها  / مناقصه عمومی عملیات اجرای پروژه های آبرسانی به روستاها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020595/مناقصه-ارایه-خدمات-ایمنی-زمینی-فرودگاه-بین-المللی'>مناقصه ارایه خدمات ایمنی زمینی فرودگاه بین المللی / اگهی مناقصه , مناقصه ارایه خدمات ایمنی زمینی فرودگاه بین المللی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020596/فراخوان-مناقصه-تکمیل-سالن-خیرساز-عسکر-هرمی'> فراخوان مناقصه تکمیل سالن خیرساز عسکر هرمی / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه تکمیل سالن خیرساز عسکر هرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020597/استعلام-احداث-1906-متر-شبکه-فشار-ضعیف--'>استعلام احداث 1906 متر شبکه فشار ضعیف... / استعلام, استعلام احداث 1906 متر شبکه فشار ضعیف...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020598/مناقصه-خرید-یکصد-هزار-تن-جو-وارداتی-از-واردکنندگان-داخلی'>مناقصه خرید یکصد هزار تن جو وارداتی از واردکنندگان داخلی / مناقصه خرید یکصد هزار تن جو وارداتی از واردکنندگان داخلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020599/استعلام-کیف-پالتویی'>استعلام کیف پالتویی  / استعلام ,استعلام کیف پالتویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020600/فراخوان-پروژه-احداث-ساختمان-کتابخانه-شیرینو'>فراخوان پروژه احداث ساختمان کتابخانه شیرینو / آگهی فراخوان عمومی,فراخوان پروژه احداث ساختمان کتابخانه شیرینو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020601/استعلامcircuit-board-01-2942-50'>استعلامcircuit board 01-2942-50 / استعلامcircuit board 01-2942-50</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020602/استعلام-نقاشی-کل-راه-پله'>استعلام نقاشی کل راه پله  / استعلام ,استعلام نقاشی کل راه پله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020603/مناقصه-عملیات-کانال-کنی-و-کابل-کشی-فیبر-نوری'>مناقصه عملیات کانال کنی و کابل کشی فیبر نوری / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات کانال کنی و کابل کشی فیبر نوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020604/اصلاحیه-مناقصه-طرح-توسعه-مشترکین-روستایی-برق--'>اصلاحیه مناقصه طرح توسعه مشترکین روستایی برق... / اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی، اصلاحیه مناقصه طرح توسعه مشترکین روستایی برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020605/استعلام-عملیات-تسطیح-و-زیر-سازی-و-آسفالت'>استعلام عملیات تسطیح و زیر سازی و آسفالت / استعلام ,استعلام عملیات تسطیح و زیر سازی و آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020606/فراخوان-شناسایی-پیمانکار-BOT-به-منظور-تامین-منابع-مالی'> فراخوان شناسایی پیمانکار BOT به منظور تامین منابع مالی /  فراخوان شناسایی پیمانکار BOT به منظور تامین منابع مالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020607/استعلام-تلفن-بی-سیم'>استعلام تلفن بی سیم  / استعلام, استعلام تلفن بی سیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020608/مناقصه-خرید-تعداد-778-اصله-انواع-پایه-بتونی-چهارگوش--'>مناقصه  خرید تعداد 778 اصله انواع پایه بتونی چهارگوش ... / مناقصه,مناقصه  خرید تعداد 778 اصله انواع پایه بتونی چهارگوش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020609/استعلام-برگزاری-دو-دوره-کلاس-آموزش'>استعلام برگزاری دو دوره کلاس آموزش / استعلام , استعلام برگزاری دو دوره کلاس آموزش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020610/تجدید-مزایده-فروش-سه-دستگاه-خودرو'>تجدید مزایده فروش سه دستگاه خودرو / آگهی تجدید مزایده عمومی,مزایده فروش سه دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020611/استعلام-رادیاتور-و-پکیج'>استعلام رادیاتور و پکیج / استعلام، استعلام رادیاتور و پکیج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020612/مناقصه-راهبری-کلیه-امور-مربوط-به-خدمات-شهری--'>مناقصه راهبری کلیه امور مربوط به خدمات شهری ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه راهبری کلیه امور مربوط به خدمات شهری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020613/مزایده-خودروهای-خود'>مزایده خودروهای خود / مزایده خودروهای خود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020614/مناقصه-انجام-حفظ-و-نگهداری-از-فضای-سبز-شهری'>مناقصه انجام حفظ و نگهداری از فضای سبز شهری / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه انجام حفظ و نگهداری از فضای سبز شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020615/مناقصه-اجرای-عملیات-سنگ-و-ملات-و-گابیون---'>مناقصه اجرای عملیات سنگ و ملات و گابیون..... / مناقصه, مناقصه اجرای عملیات سنگ و ملات و گابیون.....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020616/استعلام-خرید-خدمات-ثبت-و-تنظیم-نسخ-کلینیکی-و-پاراکلینیکی-جهت-بیمارستان'>استعلام خرید خدمات ثبت و تنظیم نسخ کلینیکی و پاراکلینیکی جهت بیمارستان / آگهی استعلام ، استعلام خرید خدمات ثبت و تنظیم نسخ کلینیکی و پاراکلینیکی جهت بیمارستان</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 9 تاريخ : دوشنبه 20 فروردين 1397 ساعت: 11:29