اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.10.16 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017123/مناقصه-طراحی-تامین-ت... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.10.16 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017123/مناقصه-طراحی-تامین-تجهیزات-و-اقلام-باقیمانده-و-عملیات-اجرای-کارخانه-تغلیظ-دره-زار'>مناقصه طراحی، تامین تجهیزات و اقلام باقیمانده و عملیات اجرای کارخانه تغلیظ دره زار / آگهی مناقصه، مناقصه طراحی، تامین تجهیزات و اقلام باقیمانده و عملیات اجرای کارخانه تغلیظ دره زار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017125/فراخوان-مناقصه-اجرای-طرح-هادی-روستای-قره-گوزایل'>فراخوان مناقصه اجرای طرح هادی روستای قره گوزایل  / فراخوان،  فراخوان مناقصه اجرای طرح هادی روستای قره گوزایل شهرستان ارومیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017126/مناقصه-پروژه-تهیه-تجهیزات-و-احداث-شبکه-توزیع-و-ساخت-و-نصب-انشعابات-پلی-اتیلنی--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع و ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلنی..- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع و ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلنی.. - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017134/مناقصه-خرید-پوتین-و-پتوی-سربازی'>مناقصه خرید پوتین و پتوی سربازی / آگهی مناقصه، مناقصه خرید پوتین و پتوی سربازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017136/مناقصه-خرید--نصب--توسعه-و-بروزرسانی-سیستم-دوربینهای-مداربسته'>مناقصه خرید ، نصب ، توسعه و بروزرسانی سیستم دوربینهای مداربسته  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید ، نصب ، توسعه و بروزرسانی سیستم دوربینهای مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017139/فراخوان-مناقصه-اجرای-طرح-هادی-روستاهای--'>فراخوان مناقصه اجرای طرح هادی روستاهای ...  / فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه اجرای طرح هادی روستاهای ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017142/مناقصه-خرید-و-اجرای-شبکه-پسیو-تلفن-و-کامپیوتر-ساختمان'>مناقصه خرید و اجرای شبکه پسیو تلفن و کامپیوتر ساختمان  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید و اجرای شبکه پسیو تلفن و کامپیوتر ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017143/مناقصه-عملیات-اجرایی-درزگیری-و-لکه-گیری-آسفالت---(نوبت-دوم)'>مناقصه عملیات اجرایی درزگیری و لکه گیری آسفالت .... (نوبت دوم) / مناقصه, مناقصه عملیات اجرایی درزگیری و لکه گیری آسفالت .... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017145/مناقصه-خرید-اقلام-نسوز-کوره--نوبت-دوم'>مناقصه خرید اقلام نسوز کوره - نوبت دوم / آگهی مناقصه بین المللی ، مناقصه خرید اقلام نسوز کوره - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017146/مناقصه-پکیج-50-متر-مکعبی-تصفیه-فاضلاب-شهرک--نوبت-دوم'>مناقصه پکیج 50 متر مکعبی تصفیه فاضلاب شهرک... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پکیج 50 متر مکعبی تصفیه فاضلاب شهرک... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017147/مناقصه-اجرای-خط-تغذیه-فولادی-و-شبکه-توزیع-فولادی---(نوبت-دوم)'>مناقصه اجرای خط تغذیه فولادی و شبکه توزیع فولادی ... (نوبت دوم) / مناقصه اجرای خط تغذیه فولادی و شبکه توزیع فولادی ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017148/مناقصه-خرید-اقلام-نسوز-ویژه-پاتیل--نوبت-دوم'>مناقصه خرید اقلام نسوز ویژه پاتیل - نوبت دوم  / آگهی مناقصه بین المللی ، مناقصه خرید اقلام نسوز ویژه پاتیل - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017150/مناقصه-خرید-لوازم-تجهیزات-و-عملیات-نگهداری-توسعه-و-نظارت-بر-شبکه-کابل-هوایی-و--(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید لوازم، تجهیزات و عملیات نگهداری، توسعه و نظارت بر شبکه کابل هوایی و... (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه خرید لوازم، تجهیزات و عملیات نگهداری، توسعه و نظارت بر شبکه کابل هوایی و... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017151/مناقصه-انجام-خدمات-موردنیاز-امور-مستغلات-و----نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات موردنیاز امور مستغلات و .... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات موردنیاز امور مستغلات و .... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017153/فراخوان-مناقصه-خرید-باتری-2-ولت---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید باتری 2 ولت ... نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید باتری 2 ولت ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017154/فراخوان-نصب-2000-فقره-انشعاب-فاضلاب--نوبت-دوم'>فراخوان نصب 2000 فقره انشعاب فاضلاب - نوبت دوم / فراخوان ، فراخوان نصب 2000 فقره انشعاب فاضلاب - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017156/مناقصه-خرید-400-تن-زیر-شانه-پنبه--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 400 تن زیر شانه پنبه - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید 400 تن زیر شانه پنبه - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017159/مناقصه-انجام-خدمات-نظارت-بر-عملیات-بهره-برداری-از-معادن-سنگ-آهن'>مناقصه انجام خدمات نظارت بر عملیات بهره برداری از معادن سنگ آهن / مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات نظارت بر عملیات بهره برداری از معادن سنگ آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017160/مناقصه-100-تن-مادوریت-مایع--نوبت-دوم'>مناقصه 100 تن مادوریت مایع - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه 100 تن مادوریت مایع - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017162/مناقصه-انجام-امور-نظافتی'>مناقصه انجام امور نظافتی / آگهی مناقصه, مناقصه انجام امور نظافتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017163/مناقصه-انجام-پروژه-تهیه--نصب--تست--آزمایش-و-تحویل-و-راه-اندازی-دو-لینگ-نوبت-دوم'>مناقصه انجام پروژه تهیه ، نصب ، تست ، آزمایش و تحویل و راه اندازی دو لینگ نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه انجام پروژه تهیه ، نصب ، تست ، آزمایش و تحویل و راه اندازی دو لینگ نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017165/استعلام-اجرای-خطوط-اصلی-شبکه-توزیع-آب-(نوبت-دوم)'>استعلام اجرای خطوط اصلی شبکه توزیع آب (نوبت دوم) / آگهی استعلام ارزیابی کیفی , استعلام اجرای خطوط اصلی شبکه توزیع آب (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017166/آگهی-عمومی-آجرهای-نسوز-راهگاهی-جرم-های-منیزیتی-آجرهای-منیزیت-و-منیزیت-گرافیتی--'>آگهی عمومی آجرهای نسوز راهگاهی، جرم های منیزیتی، آجرهای منیزیت و منیزیت گرافیتی... / آگهی عمومی، آگهی عمومی آجرهای نسوز راهگاهی، جرم های منیزیتی، آجرهای منیزیت و منیزیت گرافیتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017169/مناقصه-خرید-کنترلر-ربات-اصلاح-تجهیزات-انتقال-خط-سالن-رنگ--'>مناقصه خرید کنترلر ربات، اصلاح تجهیزات انتقال خط سالن رنگ ... / مناقصه عمومی, مناقصه خرید کنترلر ربات، اصلاح تجهیزات انتقال خط سالن رنگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017172/فراخوان-مناقصه-عملیات-اجرایی-خطوط-اصلی-شبکه-آب---نوبت-سوم'>فراخوان مناقصه عملیات اجرایی خطوط اصلی شبکه آب ... نوبت سوم  / آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای , فراخوان مناقصه عملیات اجرایی خطوط اصلی شبکه آب ... نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017174/مناقصه-انجام-مطالعات-ارزیابی-پتانسیل-و-تهیه-اطلس-منابع-انرژی-زمین-گرمایی-هیدروترمال'>مناقصه انجام مطالعات ارزیابی پتانسیل و تهیه اطلس منابع انرژی زمین گرمایی هیدروترمال  / آگهی مناقصه, مناقصه انجام مطالعات ارزیابی پتانسیل و تهیه اطلس منابع انرژی زمین گرمایی هیدروترمال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017175/مناقصه-اجرا-و-احداث-فاز-2-استخر-سرپوشیده-در-مجتمع-فرهنگی--'>مناقصه اجرا و احداث فاز 2 استخر سرپوشیده در مجتمع فرهنگی... / مناقصه عمومی, مناقصه اجرا و احداث فاز 2 استخر سرپوشیده در مجتمع فرهنگی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017176/مناقصه-خرید-ماده-شیمیایی-رسوب-زدا-(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید ماده شیمیایی رسوب زدا  (نوبت دوم) / مناقصه, مناقصه خرید ماده شیمیایی رسوب زدا  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017177/فراخوان-انجام-خدمات-مربوط-به-GIS-و-پرونده-خوانی--'>فراخوان انجام خدمات مربوط به GIS و پرونده خوانی... / آگهی فراخوان , فراخوان انجام خدمات مربوط به GIS و پرونده خوانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017180/مناقصه-واگذاری-امور-تامین-خودروی-سواری'>مناقصه واگذاری امور تامین خودروی سواری / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور تامین خودروی سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017182/مناقصه-خرید-180000-تن-محموله-جو-دامی'>مناقصه خرید 180000 تن محموله جو دامی  / مناقصه بین المللی, مناقصه خرید 180000 تن محموله جو دامی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017183/فراخوان-ارزیابی-کیفی-و-تهیه-لیست-کوتاه-جهت-انجام-عملیات-نگهداری-و-تعمیرات-تجهیزات-خطوط--نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی و تهیه لیست کوتاه جهت انجام عملیات نگهداری و تعمیرات تجهیزات خطوط ...نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران، فراخوان ارزیابی کیفی و تهیه لیست کوتاه جهت انجام عملیات نگهداری و تعمیرات تجهیزات خطوط ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017185/مناقصه-تهیه-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-ارتینگ--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه، نصب و راه اندازی سیستم ارتینگ...نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه تهیه، نصب و راه اندازی سیستم ارتینگ...نوبت  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017188/فراخوان-تامین-تجهیزات-واحد-سیار--'>فراخوان تامین تجهیزات واحد سیار...  / مناقصه, فراخوان تامین تجهیزات واحد سیار... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017190/مناقصه-تامین-انواع-جعبه-و-پالت-چوبی'>مناقصه تامین انواع جعبه و پالت چوبی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تامین انواع جعبه و پالت چوبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017192/مناقصه-تامین-انواع-کاغذهای-تحریر-و-گلاسه-و--'>مناقصه تامین انواع کاغذهای تحریر و گلاسه و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین انواع کاغذهای تحریر و گلاسه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017193/فراخوان-بین-المللی-تامین-تجهیزات-تولید-و-پخش-شبکه--'>فراخوان بین المللی تامین تجهیزات تولید و پخش شبکه ... / مناقصه, فراخوان بین المللی تامین تجهیزات تولید و پخش شبکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017195/مناقصه-خرید--بازسازی-پره-های-واحد-گازی-BBC13D'>مناقصه خرید / بازسازی پره های واحد گازی BBC13D / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید / بازسازی پره های واحد گازی BBC13D</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017197/تجدید-مناقصه-خرید-32-دستگاه-سکسیونر-هوایی-موتوردار'>تجدید مناقصه خرید 32 دستگاه سکسیونر هوایی موتوردار  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,تجدید مناقصه خرید 32 دستگاه سکسیونر هوایی موتوردار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017198/تجدید-فراخوان-تامین-تجهیزات-سیگنال-رسانی-صدا-و-دیتا-به-ایستگاه-های-فرستنده'>تجدید فراخوان تامین تجهیزات سیگنال رسانی صدا و دیتا به ایستگاه های فرستنده / آگهی فراخوان , تجدید فراخوان تامین تجهیزات سیگنال رسانی صدا و دیتا به ایستگاه های فرستنده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017200/فراخوان-ارزیابی-کیفی-انجام-مطالعات-مربوط-به-تعیین-حد-بستر-و-حریم-و---نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی انجام مطالعات مربوط به تعیین حد بستر و حریم و ... نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی انجام مطالعات مربوط به تعیین حد بستر و حریم و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017202/مناقصه-عملیات-راهداری-راه-های-حوزه-استحفاظی----نوبت-دوم'>مناقصه عملیات راهداری راه های حوزه استحفاظی ... - نوبت دوم / مناقصه عملیات راهداری راه های حوزه استحفاظی ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017204/مناقصه-اجرای-امور-چاپ-و-تکثیر-دانشجویی--مرحله-چهارم'>مناقصه اجرای امور چاپ و تکثیر دانشجویی - مرحله چهارم / آگهی مزایده , مناقصه اجرای امور چاپ و تکثیر دانشجویی - مرحله چهارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017206/مناقصه-خرید-1000-عدد-مخزن-زباله-گالوانیزه-1100-لیتری'>مناقصه خرید 1000 عدد مخزن زباله گالوانیزه 1100 لیتری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 1000 عدد مخزن زباله گالوانیزه 1100 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017211/مناقصه-تامین-گالن-5-لیتری-از-جنس-پلی-اتیلن--'>مناقصه تامین گالن 5 لیتری از جنس پلی اتیلن ... / مناقصه, مناقصه تامین گالن 5 لیتری از جنس پلی اتیلن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017213/مناقصه-احداث-کانال-دفع-آبهای-سطحی-شهر---نوبت-دوم'>مناقصه احداث کانال دفع آبهای سطحی شهر ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه احداث کانال دفع آبهای سطحی شهر ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017215/مناقصه-خرید-مقداری-لوله-پلی-اتیلن--96-10-16'>مناقصه خرید مقداری لوله پلی اتیلن - 96.10.16 / آگهی مناقصه , مناقصه خرید مقداری لوله پلی اتیلن  - 96.10.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017217/مناقصه-خرید-1500-سلول-باتری-سیلد-اسید'>مناقصه خرید 1500 سلول باتری سیلد اسید / مناقصه , مناقصه خرید 1500 سلول باتری سیلد اسید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017218/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017220/مناقصه-اجرای-عملیات-بارگیری-و-حمل-انواع-مواد-اولیه-و-متفرقه'>مناقصه اجرای عملیات بارگیری و حمل انواع مواد اولیه و متفرقه / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه اجرای عملیات بارگیری و حمل انواع مواد اولیه و متفرقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017221/مناقصه-عایق-های-حرارتی--نوبت-دوم'>مناقصه عایق های حرارتی ...نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه عایق های حرارتی ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017226/مناقصه-انجام-عملیات-توسعه-و-احداث-و-اصلاح-و-بهینه-سازی-شبکه-ها--نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی شبکه ها... نوبت دوم  / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام عملیات توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی شبکه ها... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017228/اصلاحیه-مناقصه-دو-قلم-نهاده-دامی'>اصلاحیه مناقصه دو قلم نهاده دامی / اصلاحیه مناقصه عمومی ,مناقصه دو قلم نهاده دامی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017229/مناقصه-ریتیوب-هیتر-فشار-ضعیف-شماره-4---نوبت-دوم-چاپ-دوم'>مناقصه ریتیوب هیتر فشار ضعیف شماره 4 ... نوبت دوم چاپ دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی و فنی,مناقصه ریتیوب هیتر فشار ضعیف شماره 4 ... نوبت دوم چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017230/مناقصه-اجرای-عملیات-حفظ-و-نگهداری-شبانه-روزی-تاسیسات'>مناقصه اجرای عملیات  حفظ و نگهداری شبانه روزی تاسیسات / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  اجرای عملیات  حفظ و نگهداری شبانه روزی تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017231/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-برای-انجام-عملیات-اکتشاف--آماده-سازی-و-استخراج'>مناقصه انتخاب پیمانکار برای انجام عملیات اکتشاف ، آماده سازی و استخراج  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه انتخاب پیمانکار برای انجام عملیات اکتشاف ، آماده سازی و استخراج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017232/مناقصه-تدارک-انواع-جلد-و-درب-باتری-های-PZB'>مناقصه تدارک انواع جلد و درب باتری های PZB   / مناقصه تدارک انواع جلد و درب باتری های PZB  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017233/مناقصه-تعمیرات-ابنیه-فنی-شهرستان--'>مناقصه تعمیرات ابنیه فنی شهرستان... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تعمیرات ابنیه فنی شهرستان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017234/اولین-همایش-ملی-زنان-مسائل-اجتماعی-96-10-16'>اولین همایش ملی زنان مسائل اجتماعی 96.10.16  / اولین همایش ملی زنان مسائل اجتماعی 96.10.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017235/تجدید-مناقصه-عملیات-تخلیه-بارگیری-و-کیسه-گیری-مقدار-300-هزار-تن-انواع-کود-شیمیایی-​نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات تخلیه، بارگیری و کیسه گیری مقدار 300 هزار تن انواع کود شیمیایی ​نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه عملیات تخلیه، بارگیری و کیسه گیری مقدار 300 هزار تن انواع کود شیمیایی ​نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017236/فراخوان-عملیات-طراحیف-تامین-تجهیزات-و-نصب-و-راه-اندازی---نوبت-دوم'>فراخوان عملیات طراحیف تامین تجهیزات و نصب و راه اندازی ... نوبت دوم  / فراخوان, فراخوان عملیات طراحیف تامین تجهیزات و نصب و راه اندازی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017240/مناقصه-خرید-بلیط-در-خطوط-پروازی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید بلیط در خطوط پروازی...نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خرید بلیط در خطوط پروازی...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017241/مناقصه-خرید-مرغ-منجمد'>مناقصه خرید مرغ منجمد / آگهی مناقصه, مناقصه خرید مرغ منجمد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017242/یازدهمین-جشنواره-بین-المللی-فیلم-های-ورزشی-96-10-16'>یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم های ورزشی 96.10.16 / یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم های ورزشی 96.10.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017243/فراخوان-مناقصه-اجرای-خط-انتقال-آب-به-مخزن-هوایی'>فراخوان مناقصه اجرای خط انتقال آب به مخزن هوایی / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه اجرای خط انتقال آب به مخزن هوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017244/مناقصه-تهیه-و-اجرای-عملیات-ساخت-ابنیه-بتونی'>مناقصه تهیه و اجرای عملیات ساخت ابنیه بتونی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تهیه و اجرای عملیات ساخت ابنیه بتونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017245/مناقصه-انتخاب-فروشنده-واجد-شرایط-به-منظور-تجهیز-اتاق-سرور'>مناقصه انتخاب فروشنده واجد شرایط به منظور تجهیز اتاق سرور / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انتخاب فروشنده واجد شرایط به منظور تجهیز اتاق سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017246/مناقصه-بازسازی-سطوح-فلزی-بارج-832-سینا'>مناقصه  بازسازی سطوح فلزی بارج 832 سینا / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  بازسازی سطوح فلزی بارج 832 سینا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017249/مناقصه-اجرای-طرح-آسفالتی-و-بنایی---(نوبت-دوم)'>مناقصه اجرای طرح آسفالتی و بنایی .... (نوبت دوم) / مناقصه, مناقصه اجرای طرح آسفالتی و بنایی .... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017251/تجدید-مناقصه-اجرای-حفاری-چاه-آب-چهارم'>تجدید مناقصه اجرای حفاری چاه آب چهارم / فراخوان تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اجرای حفاری چاه آب چهارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017256/مناقصه-اجرای-عملیات-حفظ-و-نگهداری-پارکها-و-فضای-سبز--مرحله-اول-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات حفظ و نگهداری پارکها و فضای سبز - مرحله اول نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه اجرای عملیات حفظ و نگهداری پارکها و فضای سبز - مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017258/مناقصه-تدارک-انواع-جلد-و-درب-باتری-های-OPZS'>مناقصه تدارک انواع جلد و درب باتری های OPZS / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تدارک انواع جلد و درب باتری های OPZS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017259/تجدید-مناقصه-چاپ-قبوض-گازبها-مشترکین-(نوبت-دوم)'>تجدید مناقصه چاپ قبوض گازبها مشترکین  (نوبت دوم) / مناقصه,تجدید مناقصه چاپ قبوض گازبها مشترکین (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017260/مناقصه-خرید-سینی-کابل--نوبت-دوم'>مناقصه خرید سینی کابل - نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه خرید سینی کابل - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017261/مناقصه-خرید-کابل-ژله-فیلد-خاکی'>مناقصه خرید کابل ژله فیلد خاکی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید کابل ژله فیلد خاکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017263/فراخوان-انجام-تنظیفات-صنعتی-و-خدمات-شیمیایی'>فراخوان انجام تنظیفات صنعتی و خدمات شیمیایی / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان انجام تنظیفات صنعتی و خدمات شیمیایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017264/مناقصه-اجرای-عملیات-ساختمانی-احداث-پست-230-کیلوولت'>مناقصه اجرای عملیات ساختمانی احداث پست 230 کیلوولت / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه اجرای عملیات ساختمانی احداث پست 230 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017266/آگهی-مناقصه-عمومی-خرید-تدارک-ماشین-آلات-خط-تولید-باتری'>آگهی مناقصه عمومی خرید تدارک ماشین آلات خط تولید باتری / آگهی مناقصه عمومی , آگهی مناقصه عمومی  خرید تدارک ماشین آلات خط تولید باتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017268/مناقصه-تبدیل-قیر-وکیوم-باتوم-VB-به-آسفالت-استاندارد'>مناقصه تبدیل قیر وکیوم باتوم VB به آسفالت استاندارد / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تبدیل قیر وکیوم باتوم VB به آسفالت استاندارد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017269/مناقصه-تامین-DIETHANOL-AMINE---نوبت-دوم'>مناقصه تامین DIETHANOL AMINE ... نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تامین DIETHANOL AMINE ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017271/تجدید-مناقصه-اجرای-تراش-و-لکه-گیری---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای تراش و لکه گیری ... نوبت دوم  / آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای و دو مرحله ای , تجدید مناقصه اجرای تراش و لکه گیری ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017272/فراخوان-مناقصه-عملیات-اجرایی-بخشی-از-خط-انتقال-آب--'>فراخوان مناقصه عملیات اجرایی بخشی از خط انتقال آب... / آگهی فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه عملیات اجرایی بخشی از خط انتقال آب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017273/فراخوان-تهیه-مواد-اولیه-طبخ-و-توزیع-غذای-بیمارستان--'>فراخوان تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای بیمارستان... / مناقصه, فراخوان تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای بیمارستان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017275/مناقصه-اجرای-عملیات-پوشش-ضد-کاستیک---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات پوشش ضد کاستیک ....نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه اجرای عملیات پوشش ضد کاستیک ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017278/مناقصه-تعداد-9-آیتم-(332-قلم-)-انواع-تجهیزات-کامپیوتر'>مناقصه  تعداد 9 آیتم (332 قلم ) انواع تجهیزات کامپیوتر / مناقصه عمومی , مناقصه  تعداد 9 آیتم (332 قلم ) انواع تجهیزات کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017281/فراخوان-تامین-خدمات-فنی-اداری-باغبانی-و-تنظیفات-مراکز-بهره-برداری-خطوط-لوله'>فراخوان تامین خدمات فنی اداری، باغبانی و تنظیفات مراکز بهره برداری خطوط لوله / آگهی فراخوان مناقصه، فراخوان  تامین خدمات فنی اداری، باغبانی و تنظیفات مراکز بهره برداری خطوط لوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017283/مناقصه-خرید-26100-عدد-کنسروماهی'>مناقصه  خرید  26100 عدد کنسروماهی / مناقصه عمومی , مناقصه  خرید  26100 عدد کنسروماهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017284/مناقصه-پروژه-بازیافت-پسماند-خانگی--نوبت-د-وم'>مناقصه پروژه بازیافت پسماند خانگی ...نوبت د وم  / مناقصه پروژه بازیافت پسماند خانگی ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017285/مناقصه-شناسایی-مهندسان-مشاور-در-برنامه-ریزی-طراحی-معماری-و-داخلی-موزه'>مناقصه شناسایی مهندسان مشاور در برنامه ریزی، طراحی معماری و داخلی موزه / مناقصه, مناقصه شناسایی مهندسان مشاور در برنامه ریزی، طراحی معماری و داخلی موزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017287/مناقصه-تعداد-6-آیتم-(94-قلم)-انواع-سوئیچ-سیسکو'>مناقصه  تعداد 6 آیتم (94 قلم) انواع سوئیچ سیسکو  / مناقصه عمومی , مناقصه تعداد 6 آیتم (94 قلم) انواع سوئیچ سیسکو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017292/مناقصه-تهیه-ساخت-و-نصب-درپوش-کانال-ها-و-گالری-های-تاسیساتی-فاضلاب--'>مناقصه تهیه، ساخت و نصب درپوش کانال ها و گالری های تاسیساتی فاضلاب ... / مناقصه, مناقصه تهیه، ساخت و نصب درپوش کانال ها و گالری های تاسیساتی فاضلاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017294/مناقصه-خرید-دستگاه-رفیولر--نوبت-دوم'>مناقصه خرید دستگاه رفیولر ...نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه خرید دستگاه رفیولر ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017298/خرید-تجهیزات-UPS'>خرید تجهیزات UPS  / آگهی مناقصه ، مناقصه خرید تجهیزات UPS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017301/فراخوان-شناسایی-و-ارزیابی-شرکتهای-پیمانکاری-جهت-عملیات-اجرایی-بازسازی-انبارهای-کالاهای-اساسی'>فراخوان شناسایی و ارزیابی شرکتهای پیمانکاری جهت عملیات اجرایی بازسازی انبارهای کالاهای اساسی / آگهی فراخوان , فراخوان شناسایی و ارزیابی شرکتهای پیمانکاری جهت عملیات اجرایی بازسازی انبارهای کالاهای اساسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017305/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-خدمات-عمومی-و-اجرایی-گاوداری'>مناقصه انتخاب پیمانکار خدمات عمومی و اجرایی گاوداری / مناقصه عمومی, مناقصه انتخاب پیمانکار خدمات عمومی و اجرایی گاوداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017312/فراخوان-مناقصه-عملیات-اجرایی-پروژه-شبکه-آبیاری-تحت-فشار-اراضی-پایاب-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عملیات اجرایی پروژه شبکه آبیاری تحت فشار اراضی پایاب- نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عملیات اجرایی پروژه شبکه آبیاری تحت فشار اراضی پایاب - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017314/مناقصه-خرید-60-حلقه-لاستیک-رویی'>مناقصه خرید 60 حلقه لاستیک رویی / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید 60 حلقه لاستیک رویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017315/مناقصه-خرید-200-دستگاه-ویلچر'>مناقصه خرید 200 دستگاه ویلچر / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید 200 دستگاه ویلچر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017316/مناقصه-خرید-دستگاه-ترانسفورماتور--نوبت-دوم'>مناقصه خرید دستگاه ترانسفورماتور - نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه خرید دستگاه ترانسفورماتور - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017318/مناقصه-تامین-مواد-چربیگیر-و-فسفاته--'>مناقصه تامین مواد چربیگیر و فسفاته.... / مناقصه, مناقصه تامین مواد چربیگیر و فسفاته....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017321/مناقصه-توزیع-روزنامه--'>مناقصه توزیع روزنامه... / مناقصه توزیع روزنامه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017322/مناقصه-پروژه-احداث-میدان-دانشجو'>مناقصه پروژه احداث میدان دانشجو / مناقصه پروژه احداث میدان دانشجو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017324/مناقصه-مجتمع-آبرسانی-بهدان-شهرستان-بیرجند'>مناقصه  مجتمع آبرسانی بهدان شهرستان بیرجند  / مناقصه های عمومی یک مرحله ای , مناقصه  مجتمع آبرسانی بهدان شهرستان بیرجند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017326/تجدید-مناقصه-انجام-عملیات-تنظیف-و-رفت-و-روب-معابر--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه انجام عملیات تنظیف و رفت و روب معابر ...نوبت دوم  / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه انجام عملیات تنظیف و رفت و روب معابر ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017327/مناقصه-قرارداد-راهبری-تعمیر-و-نگهداری-ماشین-آلات-و-تولید-خوراک-دام-و-طیور-نوبت-دوم'>مناقصه قرارداد راهبری، تعمیر و نگهداری ماشین آلات و تولید خوراک دام و طیور نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی ، مناقصه قرارداد راهبری، تعمیر و نگهداری ماشین آلات و تولید خوراک دام و طیور نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017328/مناقصه-جدول-گذاری-و-پیاده-روسازی-نوبت-دوم'>مناقصه جدول گذاری و پیاده روسازی- نوبت دوم  / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه جدول گذاری و پیاده روسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017329/مناقصه-خرید-440-تن-کاتالیست-برای-واحدهای-بازیافت-گوگرد-(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید 440 تن کاتالیست برای واحدهای بازیافت گوگرد (نوبت دوم) / مناقصه, مناقصه خرید 440 تن کاتالیست برای واحدهای بازیافت گوگرد (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017332/مناقصه-خرید-لوله-جدار-چاه-کشاورزی'>مناقصه خرید لوله جدار چاه کشاورزی  / آگهی مناقصه,مناقصه خرید لوله جدار چاه کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017338/فراخوان-مناقصه-عمومی-تامین-خدمات-پشتیبانی-تاسیسات-(نوبت-دوم)'>فراخوان مناقصه عمومی تامین خدمات پشتیبانی تاسیسات  (نوبت دوم) / فراخوان مناقصه عمومی تامین خدمات پشتیبانی تاسیسات (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017340/مناقصه-اجرای-کانیوو-وسط-کوچه-های-سطح-شهر-شماره-2--تجدید'>مناقصه اجرای کانیوو وسط کوچه های سطح شهر شماره 2 - تجدید / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه اجرای کانیوو وسط کوچه های سطح شهر شماره 2 - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017343/مناقصه-حفاری-و-تجهیز-چاه-آب--نوبت-دوم'>مناقصه حفاری و تجهیز چاه آب ...نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه حفاری و تجهیز چاه آب ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017344/فراخوان-مشارکت-احداث-پایانه-متمرکز-بار-در-مسیر-بزرگراه'>فراخوان مشارکت احداث پایانه متمرکز بار در مسیر بزرگراه / فراخوان، فراخوان مشارکت احداث پایانه متمرکز بار در مسیر بزرگراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017345/مناقصه-تامین-پمپ-آب-NAKEUP--'>مناقصه تامین پمپ آب NAKEUP... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین پمپ آب NAKEUP...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017347/مناقصه-خرید-لوله-های-مورد-نیاز--'>مناقصه خرید لوله های مورد نیاز ... / مناقصه خرید لوله های مورد نیاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017348/فراخوان-ارزیابی-کیفی-مشارکت-در-مدرنیزه-کردن-سیستم-های-IT--'>فراخوان ارزیابی کیفی مشارکت در مدرنیزه کردن سیستم های IT... / مناقصه, فراخوان ارزیابی کیفی مشارکت در مدرنیزه کردن سیستم های IT...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017351/مناقصه-خرید-117-دستگاه-انواع-ترانسفورماتور-هرمتیک'>مناقصه خرید 117 دستگاه انواع ترانسفورماتور هرمتیک / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه خرید 117 دستگاه انواع ترانسفورماتور هرمتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017352/مناقصه-حفاری-و-تجهیز-چاه-آب-آشامیدنی'>مناقصه حفاری و تجهیز چاه آب آشامیدنی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه حفاری و تجهیز چاه آب آشامیدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017359/مناقصه-خدمات-ایاب-و-ذهاب-پرسنل'>مناقصه خدمات ایاب و ذهاب پرسنل / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات ایاب و ذهاب پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017361/مناقصه-لکه-گیری-مکانیزه-آسفالت-معابر-و-فرعی-سطح-منطقه'>مناقصه لکه گیری مکانیزه آسفالت معابر و فرعی سطح منطقه / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه لکه گیری مکانیزه آسفالت معابر و فرعی سطح منطقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017364/مناقصه-ممیزی-املاک'>مناقصه ممیزی املاک / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ممیزی املاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017367/مناقصه-خرید-و-اجرای-رنگ-محوری-در-سطح-منطقه'>مناقصه خرید و اجرای رنگ محوری در سطح منطقه  / آگهی مناقصه عمومی,  مناقصه خرید و اجرای رنگ محوری در سطح منطقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017369/مناقصه-خرید-لوله-و-اتصالات-استنلس-استیل--'>مناقصه خرید لوله و اتصالات استنلس استیل ... / مناقصه خرید لوله و اتصالات استنلس استیل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017370/مناقصه-سولفات-آلومینیوم-و-سولفات-مس'>مناقصه سولفات آلومینیوم و سولفات مس / مناقصه, مناقصه سولفات آلومینیوم و سولفات مس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017371/مناقصه-تامین-روزانه-1000-پرس-غذای-گرم-کارکنان'>مناقصه تامین روزانه 1000 پرس غذای گرم کارکنان / آگهی مناقصه , مناقصه تامین روزانه 1000 پرس غذای گرم کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017372/تجدید-مناقصه-حفر-چاه-آب-شهرک-صنعتی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه حفر چاه آب شهرک صنعتی - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه حفر چاه آب شهرک صنعتی- نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017374/مناقصه-خدمات-تامین-خودروهای-استیجاری-سنگین-و-نیمه-سنگین-در--'>مناقصه خدمات تامین خودروهای استیجاری سنگین و نیمه سنگین در ... / مناقصه, مناقصه خدمات تامین خودروهای استیجاری سنگین و نیمه سنگین در ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017381/مناقصه-خرید-دو-دستگاه-پمپ-دیزلی-آتش-نشانی'>مناقصه خرید دو دستگاه پمپ دیزلی آتش نشانی  / مناقصه خرید دو دستگاه پمپ دیزلی آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017386/مناقصه-تهیه-و-تامین-مواد-و-مصالح-و---'>مناقصه تهیه و تامین مواد و مصالح و ..... / مناقصه, مناقصه تهیه و تامین مواد و مصالح و .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017389/مناقصه-واگذاری-تامین-نیروی-انسانی--'>مناقصه واگذاری تامین نیروی انسانی ... / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری تامین نیروی انسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017399/مناقصه-عملیات-تولید-سنگ-لاشه'>مناقصه عملیات تولید سنگ لاشه / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران,مناقصه  عملیات تولید سنگ لاشه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017400/مناقصه-خرید-50-هزرا-تن-میلگرد-آجدار'>مناقصه خرید 50 هزرا تن میلگرد آجدار / آگهی مناقصه,مناقصه خرید 50 هزرا تن میلگرد آجدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017410/مناقصه-خرید-30-تن-آنتی-فوم--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 30 تن آنتی فوم - نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه خرید 30 تن آنتی فوم - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017416/مناقصه-احداث-خط-انتقال-فاضلاب'>مناقصه احداث خط انتقال فاضلاب / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه احداث خط انتقال فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017419/مناقصه-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذا---نوبت-دوم'>مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذا...- نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذا... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017421/مناقصه-فروش-و-تحویل-3-دستگاه-ترانس-توزیع-زمینی-روغنی-هرمتیک-نوبت-دوم'>مناقصه فروش و تحویل 3 دستگاه ترانس توزیع زمینی روغنی هرمتیک نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه فروش و تحویل 3 دستگاه ترانس توزیع زمینی روغنی هرمتیک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017437/مناقصه-اجرای-عملیات-برق-و-ابزار-دقیق'>مناقصه اجرای عملیات برق و ابزار دقیق / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات برق و ابزار دقیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017438/فراخوان-تامین-تجهیزات-و-کالاهای-اختصاصی'>فراخوان تامین تجهیزات و کالاهای اختصاصی  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی,فراخوان تامین تجهیزات و کالاهای اختصاصی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017443/مناقصه-حمل-بارگیری-و-تخلیه-سالیانه-حدود-20950-تن-مواد-شیمیایی-نوبت-دوم'>مناقصه حمل، بارگیری و تخلیه سالیانه حدود 20950 تن مواد شیمیایی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه حمل، بارگیری و تخلیه سالیانه حدود 20950 تن مواد شیمیایی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017444/مناقصه-خرید-دستگاه-300-دستگاه-mini-pc'>مناقصه خرید دستگاه 300 دستگاه mini pc / مناقصه, مناقصه خرید دستگاه 300 دستگاه mini pc</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017450/مناقصه-خرید-جعبه-آسان-بازشوی-فلزی'>مناقصه خرید جعبه آسان بازشوی فلزی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید جعبه آسان بازشوی فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017451/مناقصه-احداث-پل-در-ادامه-بلوار--نوبت-دوم'>مناقصه احداث پل در ادامه بلوار  - نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه احداث پل در ادامه بلوار - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017452/مناقصه-خرید-پمپ-و-شیرآلات-تصفیه-خانه-آب--'>مناقصه خرید پمپ و شیرآلات تصفیه خانه آب ... / مناقصه خرید پمپ و شیرآلات تصفیه خانه آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017455/مناقصه-ادامه-بلوار---(نوبت-دوم)'>مناقصه ادامه بلوار.... (نوبت دوم) / مناقصه, ادامه بلوار.... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017457/مناقصه-احداث-دیوار-حفاظتی-مسیل-های-درون-شهری--نوبت-دوم'>مناقصه احداث دیوار حفاظتی مسیل های درون شهری - نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه احداث دیوار حفاظتی مسیل های درون شهری - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017461/مناقصه-خرید-54-آیتم-لوازم-یدکی-بخش-ابراز-دقیق'>مناقصه خرید 54 آیتم لوازم یدکی بخش ابراز دقیق  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 54 آیتم لوازم یدکی بخش ابراز دقیق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017469/مناقصه-خرید-157تن-لوله-پلی-اتیلن--'>مناقصه خرید 157تن لوله پلی اتیلن ... / مناقصه,مناقصه خرید 157تن لوله پلی اتیلن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017471/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-اسکلت-فلزی'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای اسکلت فلزی / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه تهیه مصالح و اجرای اسکلت فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017472/مناقصه-خرید-لوازم-یدکی-مکانیک-نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوازم یدکی مکانیک- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید لوازم یدکی مکانیک- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017475/فراخوان-انجام-خدمات-اداری-و-پشتیبانی-نوبت-دوم'>فراخوان انجام خدمات اداری و پشتیبانی- نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی،فراخوان مناقصه عمومی انجام خدمات اداری و پشتیبانی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017479/مناقصه-تامین--تجهیز--حمل--نصب-و-راه-اندازی--آموزش--گارانتی-24-ماهه-رایگان'>مناقصه تامین ، تجهیز ، حمل ، نصب و راه اندازی ، آموزش ، گارانتی 24 ماهه رایگان / آگهی مناقصه عمومی ،  مناقصه تامین ، تجهیز ، حمل ، نصب و راه اندازی ، آموزش ، گارانتی 24 ماهه رایگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017481/مناقصه-تعداد-2500-حلقه-لاستیک'>مناقصه تعداد 2500 حلقه لاستیک  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه تعداد 2500 حلقه لاستیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017483/مناقصه-حمل-قیر-MC250-امولسیون---'>مناقصه حمل قیر MC250، امولسیون، ... / مناقصه عمومی, مناقصه حمل قیر MC250، امولسیون، ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017486/مناقصه-BUTTERFLY-VALVE-24--نوبت-دوم'>مناقصه  BUTTERFLY VALVE 24 ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه  BUTTERFLY VALVE 24 ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017489/مناقصه-خرید-تجهیزات-مربوط-به-نصب-و-راه-اندازی-خازنهای-20-کیلوولت--نوبت-دوم'> مناقصه خرید تجهیزات مربوط به نصب و راه اندازی خازنهای 20 کیلوولت - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ،  مناقصه خرید تجهیزات مربوط به نصب و راه اندازی خازنهای 20 کیلوولت - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017490/فراخوان-ارزیابی-کیفی-انجام-خدمات-جامع-مشترکین-نصب-انشعابات-فاضلاب-و--نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی انجام خدمات جامع مشترکین، نصب انشعابات فاضلاب و... نوبت دوم / مناقصه عمومی,فراخوان ارزیابی کیفی انجام خدمات جامع مشترکین، نصب انشعابات فاضلاب و... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017492/مناقصه-عملیات-بارگیری-حمل-باراندازی-و-تسطیح-مصالح-پوسته-و-رس--مرحله-دوم'>مناقصه عملیات بارگیری، حمل، باراندازی و تسطیح مصالح پوسته و رس...مرحله دوم / مانقصه عمومی, مناقصه عملیات بارگیری، حمل، باراندازی و تسطیح مصالح پوسته و رس...مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017499/فراخوان-شناسایی-جمع-آوری-و-بازیافت-پسماندهای-خشک-الکتریکی-و-الکترونیکی-مرحله-دوم'>فراخوان شناسایی جمع آوری و بازیافت پسماندهای خشک الکتریکی و الکترونیکی مرحله دوم  / فراخوان شناسایی , فراخوان شناسایی جمع آوری و بازیافت پسماندهای خشک الکتریکی و الکترونیکی مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017501/مناقصه-تکمیل-مخزن-احداث-ایستگاه-پمپاژ-ساختمان-نگهبانی--نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل مخزن، احداث ایستگاه پمپاژ، ساختمان نگهبانی... نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه تکمیل مخزن، احداث ایستگاه پمپاژ، ساختمان نگهبانی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017503/مناقصه-خرید-165-دستگاه-دوربین-و-30-سامانه-پلاک-خوان-ثبت-تردد-و--'>مناقصه خرید 165 دستگاه دوربین و 30 سامانه پلاک خوان ثبت تردد و ... / آگهی مناقصات عمومی, مناقصه خرید 165 دستگاه دوربین و 30 سامانه پلاک خوان ثبت تردد و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017505/مناقصه-واگذاری-قرائت-کنتور-و-پخش-قبوض--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری قرائت کنتور و پخش قبوض.. نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, واگذاری قرائت کنتور و پخش قبوض.. نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017506/مناقصه-انجام-امور-خدمات-کارگری-جهت-بازسازی-و-نوسازی-شبکه--'>مناقصه انجام امور خدمات کارگری جهت بازسازی و نوسازی شبکه ... / مناقصه,مناقصه انجام امور خدمات کارگری جهت بازسازی و نوسازی شبکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017507/مناقصه-خرید-300-تن-گلوله-چدنی-پرکروم-80-میلیمتری--مرحله-اول-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 300 تن گلوله چدنی پرکروم 80 میلیمتری - مرحله اول نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید 300 تن گلوله چدنی پرکروم 80 میلیمتری - مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017509/مناقصه-احداث-ساختمان-سرویس-بهداشتی-نوبت-دوم'>مناقصه احداث ساختمان سرویس بهداشتی نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه احداث ساختمان سرویس بهداشتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017512/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور-خلخال--کوثر--'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور خلخال - کوثر.... / مناقصه , مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور خلخال - کوثر....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017513/مناقصه-تکمیل-مدرسه-6-کلاسه-روستا--'>مناقصه تکمیل مدرسه 6 کلاسه روستا... / مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل مدرسه 6 کلاسه روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017516/مناقصه-اجاره-زمانی-یدک-کش'>مناقصه اجاره زمانی یدک کش  / مناقصه ، مناقصه اجاره زمانی یدک کش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017519/مناقصه-جهت-انجام-امور-نگهداری-و-بهره-برداری-از-نیروگاه-های-گازی'>مناقصه جهت انجام امور نگهداری و بهره برداری از نیروگاه های گازی / مناقصه ,مناقصه جهت انجام امور نگهداری و بهره برداری از نیروگاه های گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017520/مناقصه-اجرای-اسکلت-دیوارچینی-و-عملیات-تاسیسات-مکانیکی-و--'>مناقصه اجرای اسکلت، دیوارچینی و عملیات تاسیسات مکانیکی و ... / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای اسکلت، دیوارچینی و عملیات تاسیسات مکانیکی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017526/مناقصه-برون-سپاری-یک-ساله-امور-مرکز-خدمات-مشتریان'>مناقصه برون سپاری یک ساله امور مرکز خدمات مشتریان / مناقصه, مناقصه برون سپاری یک ساله امور مرکز خدمات مشتریان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017528/مناقصه-خرید-ماده-معدنی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید ماده معدنی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید ماده معدنی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017530/تجدید-شناسایی-افراد-و-شرکت-های-صاحب-صلاحیت-در-زمینه-ارایه-خدمات-تشخیصی-و-درمانی'>تجدید شناسایی افراد و شرکت های صاحب صلاحیت در زمینه ارایه خدمات تشخیصی و درمانی / شناسایی  , تجدید شناسایی افراد و شرکت های صاحب صلاحیت در زمینه ارایه خدمات تشخیصی و درمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017532/مناقصه-خرید-سیم-هادی-آلومینیومی---نوبت-دوم'>مناقصه خرید سیم هادی آلومینیومی ...- نوبت دوم / مناقصه خرید سیم هادی آلومینیومی ...- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017533/مناقصه-بازسازی-لوله-های-استیم-واگنهای-مخزندار'>مناقصه بازسازی لوله های استیم واگنهای مخزندار / مناقصه عمومی ، مناقصه بازسازی لوله های استیم واگنهای مخزندار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017536/مناقصه-خرید-300-عدد-اقلام-یدکی-شماره-انداز-VEGAI'>مناقصه خرید 300 عدد اقلام یدکی شماره انداز VEGAI / مناقصه ,مناقصه خرید 300 عدد اقلام یدکی شماره انداز VEGAI</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017538/مناقصه-دستگاه-ماشین-بالانس-نوبت-دوم'>مناقصه دستگاه ماشین بالانس- نوبت دوم / مناقصه, مناقصه دستگاه ماشین بالانس - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017540/مناقصه-تکمیل-سفت-کاری-و-اجرای-نازک-کاری-مسجد-محله--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل سفت کاری و اجرای نازک کاری مسجد محله  - تجدید- نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تکمیل سفت کاری و اجرای نازک کاری مسجد محله  - تجدید - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017542/فراخوان-شناسایی-سرمایه-گذاری-جهت-طرح-سرمایه-گذاری-و-احداث-سه-دستگاه-پل-عابر-پیاده---تجدید'>فراخوان شناسایی سرمایه گذاری جهت طرح سرمایه گذاری و احداث سه دستگاه پل عابر پیاده.... تجدید / آگهی تجدید فراخوان ، فراخوان شناسایی سرمایه گذاری جهت طرح سرمایه گذاری و احداث سه دستگاه پل عابر پیاده.... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017543/مناقصه-خرید-200-عدد-پروتز-حلزون-شنوایی'>مناقصه خرید 200 عدد پروتز حلزون شنوایی  / مناقصه خرید 200 عدد پروتز حلزون شنوایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017545/مناقصه-انجام-حجم-خدمات-مربوط-به-امور-پشتیبانی-و-نظافت'>مناقصه انجام حجم خدمات مربوط به امور پشتیبانی و نظافت / آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران, مناقصه انجام حجم خدمات مربوط به امور پشتیبانی و نظافت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017547/مناقصه-خرید-دریچه-بیولوژیک-تاوی-و--'>مناقصه خرید دریچه بیولوژیک تاوی و ... / مناقصه, مناقصه خرید دریچه بیولوژیک تاوی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017551/مناقصه-خرید-تعداد-2500-عدد-اکسیژناتور-بزرگسال-دارای-آتریال-فیلتر-شریانی'>مناقصه خرید تعداد 2500 عدد اکسیژناتور بزرگسال دارای آتریال فیلتر شریانی  / خرید تعداد 2500 عدد اکسیژناتور بزرگسال دارای آتریال فیلتر شریانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017554/مناقصه-خرید-تعداد-1000-عدد-ICD-شامل-300-عددICD-تک-حفره-ای--'>مناقصه خرید تعداد 1000 عدد ICD، شامل 300 عددICD تک حفره ای... / مناقصه ,مناقصه خرید تعداد 1000 عدد ICD، شامل 300 عددICD تک حفره ای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017556/مناقصه-اجرای-عملیات-نماکاری-ساختمان-مسکونی-48-واحدی'>مناقصه اجرای عملیات نماکاری ساختمان مسکونی 48 واحدی / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای عملیات نماکاری ساختمان مسکونی 48 واحدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017558/مناقصه-عملیات-بهبود-عبور-و-مرور-شهری-مرحله-اول-چاپ-دوم'>مناقصه عملیات بهبود عبور و مرور شهری- مرحله اول چاپ دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات بهبود عبور و مرور شهری- مرحله اول چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017559/ارزیابی-کیفی-اجاره-شش-فروند-شناور-چند-منظوره-آتشخوار'>ارزیابی کیفی اجاره شش فروند شناور چند منظوره آتشخوار   / ارزیابی کیفی اجاره شش فروند شناور چند منظوره آتشخوار  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017561/مناقصه-تهیه-و-اجرای-خط-کشی-ترافیکی-طولی-خیابانها-و--چاپ-دوم'>مناقصه تهیه و اجرای خط کشی ترافیکی طولی خیابانها و...چاپ دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه تهیه و اجرای خط کشی ترافیکی طولی خیابانها و...چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017566/مناقصه-خرید-پیس-میکر---'>مناقصه خرید پیس میکر .... / مناقصه, مناقصه خرید پیس میکر ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017567/مناقصه-عمومی-اجرای-روشنایی-محوطه-های-عمومی--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی اجرای روشنایی محوطه های عمومی - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه عمومی اجرای روشنایی محوطه های عمومی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017573/مناقصه-واگذاری-خرید-کیف-بهداشتی-بیماران'>مناقصه واگذاری خرید کیف بهداشتی بیماران / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری خرید کیف بهداشتی بیماران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017574/مناقصه-100-تن-پودر-اکسپندر--'>مناقصه 100 تن پودر اکسپندر... / مناقصه , مناقصه 100 تن پودر اکسپندر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017578/مناقصه-قیر'>مناقصه قیر / آگهی مناقصه , مناقصه قیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017580/مناقصه-عملیات-نگهداری-ناحیه-3-فضای-سبز--چاپ-دوم'>مناقصه عملیات نگهداری ناحیه 3 فضای سبز - چاپ دوم / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه عملیات نگهداری ناحیه 3 فضای سبز - چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017581/استعلام-اجرای-نماسازی-با-آجر--'>استعلام اجرای نماسازی با آجر... / استعلام, استعلام اجرای نماسازی با آجر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017582/مناقصه-اجرای-آسفالت-معابر-سطح-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای آسفالت معابر سطح شهر - نوبت دوم / اگهی مناقصه , مناقصه اجرای آسفالت معابر سطح شهر - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017585/مناقصه-تامین-فوم-پلی-اتیلن-مورد-نیاز---'>مناقصه تامین فوم پلی اتیلن مورد نیاز ..... / مناقصه, مناقصه تامین فوم پلی اتیلن مورد نیاز .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017586/مناقصه-ایجاد-توسعه-و-اصلاح-شبکه-معابر-شهری--نوبت-دوم'>مناقصه ایجاد، توسعه و اصلاح شبکه معابر شهری ...نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه ایجاد، توسعه و اصلاح شبکه معابر شهری ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017589/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-حفظ-و-نگهداری-بوستان-آزادی-(نوبت-دوم)'>تجدید مناقصه اجرای عملیات حفظ و نگهداری بوستان آزادی  (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات حفظ و نگهداری بوستان آزادی  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017593/مناقصه-اجرای-جمع-آوری-و-حمل-زباله-را-مبدا-تا-محل-دفن-زباله--'>مناقصه اجرای جمع آوری و حمل زباله را مبدا تا محل دفن زباله... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای جمع آوری و حمل زباله را مبدا تا محل دفن زباله...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017594/اصلاحیه-مناقصه-احداث-مدرسه-18-کلاسه'>اصلاحیه مناقصه احداث مدرسه 18 کلاسه  / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه احداث مدرسه 18 کلاسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017598/مناقصه-خرید-خاک-تنسیل-(-خاک-رنگبر-)---'>مناقصه خرید خاک تنسیل ( خاک رنگبر ) .... / مناقصه, مناقصه خرید خاک تنسیل (خاک رنگبر ) ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017600/مناقصه-تامین-مکانیکال-سیل-پمپ-های-سالن-پیشرنگ-خط-ED-PT--'>مناقصه تامین مکانیکال سیل پمپ های سالن پیشرنگ خط ED&PT... / مناقصه , مناقصه تامین مکانیکال سیل پمپ های سالن پیشرنگ خط ED&PT...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017601/سومین-همایش-و-نمایشگاه-ایمنی'>سومین همایش و نمایشگاه ایمنی / سومین همایش و نمایشگاه ایمنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017602/مناقصه-لوله-گذاری-های-پلی-اتیلن--'>مناقصه لوله گذاری های پلی اتیلن ... / مناقصه لوله گذاری های پلی اتیلن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017603/مناقصه-بهسازی-و-روکش-آسفالت-محور-بندرترکمن--نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محور بندرترکمن - نوبت دوم / آگهی دعوت به مناقصه عمومی, مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محور بندرترکمن - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017607/مناقصه-انجام-خدمات-نظافت-علف-چینی-و-سمپاشی--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات نظافت، علف چینی و سمپاشی...نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات نظافت، علف چینی و سمپاشی...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017609/مناقصه-عمومی-واگذاری-نگهداری-اتفاقات-شبکه--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی واگذاری نگهداری اتفاقات شبکه - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عمومی واگذاری نگهداری اتفاقات شبکه - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017612/فراخوان-انجام-عملیات-نگهداری-تعمیرات-بازسازی-شبکه-و-تحویل-آب'>فراخوان  انجام عملیات نگهداری، تعمیرات، بازسازی شبکه و تحویل آب / آگهی فراخوان, فراخوان  انجام عملیات نگهداری، تعمیرات، بازسازی شبکه و تحویل آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017615/مناقصه-اجرای-عملیات-محوطه-سازی-پارک--'>مناقصه اجرای عملیات محوطه سازی پارک... / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات محوطه سازی پارک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017616/فراخوان-اجرای-عملیات-نارک-کاری-و-سفت-کاری-پروژه-ها'>فراخوان اجرای عملیات نارک کاری و سفت کاری پروژه ها / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان اجرای عملیات نارک کاری و سفت کاری پروژه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017617/مناقصه-بهسازی-و-روکش-آسفالت-محور-جاده--نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محور جاده - نوبت دوم  / آگهی دعوت به مناقصه عمومی, مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محور جاده - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017618/مناقصه-اجرای-کامل-یک-پروژه-تجاری---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای کامل یک پروژه تجاری ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای کامل یک پروژه تجاری ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017620/مناقصه-پروژه-اجرای-پل-باکسی-2-متری-و-احداث-دیوار-گابیونی-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه اجرای پل باکسی 2 متری و احداث دیوار گابیونی- نوبت دوم  / آگهی دعوت به مناقصه عمومی, مناقصه پروژه اجرای پل باکسی 2 متری و احداث دیوار گابیونی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017624/فراخوان-سرمایه-گذاری-احداث-مجتمع-سرپوشیده-تفریحی--نوبت-دوم'>فراخوان سرمایه گذاری احداث مجتمع سرپوشیده تفریحی ...نوبت دوم / فراخوان , فراخوان سرمایه گذاری احداث مجتمع سرپوشیده تفریحی ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017626/مناقصه-خرید-مقدار-270-تن-کربن--نوبت-دوم'>مناقصه خرید مقدار 270 تن کربن .. نوبت دوم  / مناقصه خرید مقدار 270 تن کربن .. نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017628/مناقصه-اجرای-عملیات-آرماتوربندی--قالب-بندی--بتن-ریزی---تجدید'>مناقصه اجرای عملیات آرماتوربندی , قالب بندی ، بتن ریزی.... تجدید / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات آرماتوربندی , قالب بندی ، بتن ریزی.... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017631/فراخوان-سرمایه-گذاری-و-پیشنهاد-سرمایه-ای-گذاری-جهت-مشارکت-در-ساخت--'>فراخوان سرمایه گذاری و پیشنهاد سرمایه ای گذاری جهت مشارکت در ساخت ... / فراخوان سرمایه گذاری و پیشنهاد سرمایه ای گذاری جهت مشارکت در ساخت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017632/مناقصه-احداث-تاسیسات-زیربنایی--'>مناقصه احداث تاسیسات زیربنایی... / مناقصه احداث تاسیسات زیربنایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017635/مناقصه-راهبری-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-و-تجهیزات-حرارتی--'>مناقصه راهبری، تعمیر و نگهداری تاسیسات و تجهیزات حرارتی ... / مناقصه,مناقصه راهبری، تعمیر و نگهداری تاسیسات و تجهیزات حرارتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017636/مناقصه-اجرای-عملیات-اسکافلدبندی--قالب-بندی--آرماتوربندی--بتن-ریزی--'>مناقصه اجرای عملیات اسکافلدبندی , قالب بندی ، آرماتوربندی ، بتن ریزی... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات اسکافلدبندی , قالب بندی ، آرماتوربندی ، بتن ریزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017637/فراخوان-احداث-بیمارستانهای-250-تختخوابی'>فراخوان احداث بیمارستانهای 250 تختخوابی   / فراخوان احداث بیمارستانهای 250 تختخوابی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017642/مناقصه-انجام-خدمات-کمک-پرستاری-انجام-خدمات-تنظیفات-و-منشی-و--'>مناقصه  انجام خدمات کمک پرستاری- انجام خدمات تنظیفات و منشی و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  انجام خدمات کمک پرستاری- انجام خدمات تنظیفات و منشی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017643/مناقصه-تامین-قطعات-و-اقلام-درخواستی--'>مناقصه تامین قطعات و اقلام درخواستی.... / مناقصه, مناقصه تامین قطعات و اقلام درخواستی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017646/فراخوان-مناقصه-عملیات-بهره-برداری--تعمیر-و-نگهداری-و-رفع-اتفاقات-تاسیسات--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عملیات بهره برداری ، تعمیر و نگهداری و رفع اتفاقات تاسیسات... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عملیات بهره برداری ، تعمیر و نگهداری و رفع اتفاقات تاسیسات... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017649/مناقصه-اجرای-بخشی-از-عملیات-راهسازی-و-آسفالت-شهرک-های-صنعتی--(نوبت-دوم)'>مناقصه اجرای بخشی از عملیات راهسازی و آسفالت شهرک های صنعتی... (نوبت دوم) / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی جهت مناقصه، مناقصه اجرای بخشی از عملیات راهسازی و آسفالت شهرک های صنعتی... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017650/مناقصه-اجرای-بخشی-از-عملیات-راهسازی-و-آسفالت-شهرک-های-صنعتی--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای بخشی از عملیات راهسازی و آسفالت شهرک های صنعتی - نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی جهت مناقصه، مناقصه اجرای بخشی از عملیات راهسازی و آسفالت شهرک های صنعتی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017652/فراخوان-مناقصه-اجرای-حصارکشی-تاسیسات-شهرکهای-صنعتی--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه اجرای حصارکشی تاسیسات شهرکهای صنعتی - نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی جهت مناقصه عمومی،  فراخوان مناقصه اجرای حصارکشی تاسیسات شهرکهای صنعتی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017654/مناقصه-راهبری-و-انجام-عملیات--نوبت-دوم'>مناقصه راهبری و انجام عملیات ...نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه راهبری و انجام عملیات ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017655/مناقصه-تکمیل-جاده-سلامت'>مناقصه تکمیل جاده سلامت  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل جاده سلامت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017657/مناقصه-نگهداری-کامل-محدوده-پارک-هور-کشتی-یونانی-و--'>مناقصه نگهداری کامل محدوده پارک هور، کشتی یونانی و ... / مناقصه نگهداری کامل محدوده پارک هور، کشتی یونانی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017658/فراخوان-احداث--تجهیز-و-بهره-برداری-از-پارک-رهایی-فاز-اول--نوبت-دوم'>فراخوان احداث ، تجهیز و بهره برداری از پارک رهایی فاز اول - نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی,  فراخوان احداث ، تجهیز و بهره برداری از پارک رهایی فاز اول - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017660/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن--'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن... / آگهی مناقصه یک مرحله ای، مناقصه خرید لوله پلی اتیلن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017662/مناقصه-اجرای-بخشی-از-شبکه-20-کیلوولت-و-روشنایی-شهرک-صنعتی--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای بخشی از شبکه 20 کیلوولت و روشنایی شهرک صنعتی - نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی جهت مناقصه، مناقصه اجرای بخشی از شبکه 20 کیلوولت و روشنایی شهرک صنعتی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017667/مناقصه-مشارکت-در-احداث-نیروگاه-خورشیدی--'>مناقصه مشارکت در احداث نیروگاه خورشیدی... / مناقصه, مناقصه مشارکت در احداث نیروگاه خورشیدی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017669/مناقصه-لکه-گیری-و-ترمیم-معابر-پیاده'>مناقصه لکه گیری و ترمیم معابر پیاده / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه لکه گیری و ترمیم معابر پیاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017672/مناقصه-تعداد-6-آیتم-انواع-سوئیچ-شبکه-سیسکو-منبع-تغذیه-و--'>مناقصه تعداد 6 آیتم انواع سوئیچ شبکه سیسکو، منبع تغذیه و ... / مناقصه تعداد 6 آیتم انواع سوئیچ شبکه سیسکو، منبع تغذیه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017676/هشتمین-همایش-چشم-انداز-صنعت-فولاد-و-معدن-ایران-با-نگاهی-به-بازار-96-10-16'>هشتمین همایش چشم انداز صنعت فولاد و معدن ایران با نگاهی به بازار 96.10.16 / هشتمین همایش چشم انداز صنعت فولاد و معدن ایران با نگاهی به بازار -96.10.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017677/مناقصه-تکمیل-مدرسه-6-کلاسه-روستا--نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل مدرسه 6 کلاسه روستا... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه تکمیل مدرسه 6 کلاسه روستا... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017680/مناقصه-انجام-فاز-اول-روکش-اسفالت'>مناقصه انجام فاز اول روکش اسفالت / آگهی مناقصه , مناقصه انجام فاز اول روکش اسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017685/استعلام-پنیر-خامه-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام پنیر خامه, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / استعلام ,استعلام پنیر خامه, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017686/استعلام-آسفالت-خیابان--سایت-ستاد'>استعلام آسفالت خیابان , سایت ستاد / استعلام ,استعلام آسفالت خیابان , سایت ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017690/مناقصه-عملیات-نگهداری-فضای-سبز-و-حراست-فیزیکی-سبز-و-حراست-فیزیکی-'>مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز و حراست فیزیکی سبز و حراست فیزیکی.. / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز و حراست فیزیکی سبز و حراست فیزیکی..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017691/استعلام-جبران-خسارت-جانی-و-بدنی--سامانه-ستاد'>استعلام جبران خسارت جانی و بدنی , سامانه ستاد / استعلام ,استعلام جبران خسارت جانی و بدنی , سامانه ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017692/نخستین-اجلاس-سراسری-تجلیل-از-برگزارکنندگان-مراسم-تشریفاتی96-10-16'>نخستین اجلاس سراسری تجلیل از برگزارکنندگان مراسم تشریفاتی96.10.16 / نخستین اجلاس سراسری تجلیل از برگزارکنندگان مراسم تشریفاتی96.10.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017695/فراخوان-واگذاری-مدیریت-و-راهبری-مجتمع-انبار-علوفه'>فراخوان واگذاری مدیریت و راهبری مجتمع انبار علوفه  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان واگذاری مدیریت و راهبری مجتمع انبار علوفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017697/مناقصه-پروژه-زیرسازی-جدول-گذاری-و-آسفالت-معابر'>مناقصه پروژه زیرسازی، جدول گذاری و آسفالت معابر  / مناقصه فراخوان عمومی, مناقصه پروژه زیرسازی، جدول گذاری و آسفالت معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017699/مناقصه-ساخت-و-نصب-300-عدد-انشعاب-پلی-اتیلین-و-خدمات-مدیریت-بهره-برداری--'>مناقصه ساخت و نصب 300 عدد انشعاب پلی اتیلین و خدمات مدیریت بهره برداری... / مناقصه عمومیع مناقصه ساخت و نصب 300 عدد انشعاب پلی اتیلین و خدمات مدیریت بهره برداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017702/مناقصه-آماده-سازی-اراضی-پیکره-مسکونی-واقع-در-شمال-میدان-مادر-'>مناقصه  آماده سازی اراضی پیکره مسکونی واقع در شمال میدان مادر.. /  مناقصه آماده سازی اراضی پیکره مسکونی واقع در شمال میدان مادر..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017704/دومین-جشنواره-موسیقی-البرز'>دومین جشنواره موسیقی البرز  / دومین جشنواره موسیقی البرز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017710/فراخوان-مناقصه-تعدادی-پروژه-عمرانی-و-تاسیساتی'>فراخوان مناقصه تعدادی پروژه عمرانی و تاسیساتی / آگهی فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه تعدادی پروژه عمرانی و تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017711/تجدید-مناقصه-پروژه-موزائیک-فرش-پیاده-روهای-سطح-شهر-و--'>تجدید مناقصه پروژه موزائیک فرش پیاده روهای سطح شهر و ... / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه پروژه موزائیک فرش پیاده روهای سطح شهر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017713/مناقصه-عملیات-نگهداری-فضای-سبز-و-حراست-فیزیکی--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز و حراست فیزیکی - نوبت دوم / اگهی مناقصه ,مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز و حراست فیزیکی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017714/مناقصه-خرید-114-دستگاه-الکتروپمپ-شناور-مورد-نیاز-تاسیسات-آب-آشامیدنی'>مناقصه خرید 114 دستگاه الکتروپمپ شناور مورد نیاز تاسیسات آب آشامیدنی  / مناقصه, مناقصه خرید 114 دستگاه الکتروپمپ شناور مورد نیاز تاسیسات آب آشامیدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017719/تجدید-فراخوان-انجام-مطالعات-مرحله-سوم-نظارت-کارگاهی-و-عالیه-نوبت-سوم'>تجدید فراخوان انجام مطالعات مرحله سوم نظارت کارگاهی و عالیه نوبت سوم  / تجدید فراخوان انتخاب مشاور ,فراخوان انجام مطالعات مرحله سوم نظارت کارگاهی و عالیه - نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017722/مناقصه-اصلاح-شبکه-توزیع-آب-و-استانداردسازی--'>مناقصه اصلاح شبکه توزیع آب و استانداردسازی ...  / مناقصه,مناقصه اصلاح شبکه توزیع آب و استانداردسازی ...  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017725/مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات گازرسانی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات گازرسانی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017728/شناسایی-پیمانکار-اجرای-عملیات-عایق-ضد-آتش'>شناسایی پیمانکار اجرای عملیات عایق ضد آتش / شناسایی پیمانکار , شناسایی پیمانکار اجرای عملیات عایق ضد آتش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017729/مناقصه-خرید-تجهیزات-Ion-ReproSeq---'>مناقصه خرید تجهیزات Ion ReproSeq .... / مناقصه, مناقصه خرید تجهیزات Ion ReproSeq ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017730/مناقصه-ایجاد-توسعه-پارک-و-فضای-سبز'>مناقصه ایجاد توسعه پارک و فضای سبز  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه ایجاد توسعه پارک و فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017732/تجدید-مناقصه-آبرسانی--'>تجدید مناقصه آبرسانی.... / مناقصه, تجدید مناقصه آبرسانی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017735/مناقصه-اجرای-عملیات-لوله-گذاری-بولوار-بعثت-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری بولوار بعثت نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری بولوار بعثت نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017738/شناسایی-پیمانکار-تامین-ظرفیت-پهنای-باند-اینترنت'>شناسایی پیمانکار تامین ظرفیت پهنای باند اینترنت / شناسایی پیمانکار , شناسایی پیمانکار تامین ظرفیت پهنای باند اینترنت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017744/تجدید-مناقصه-آبرسانی-سیار-و----نوبت-دوم'>تجدید مناقصه آبرسانی سیار و ... - نوبت دوم  / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه آبرسانی سیار و ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017747/مناقصه-اجرای-عملیات-اصلاح-و-بهیه-سازی-شبکه-های-روستایی--'>مناقصه اجرای عملیات اصلاح و بهیه سازی شبکه های روستایی... / مناقصه اجرای عملیات اصلاح و بهیه سازی شبکه های روستایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017751/مناقصه-اجرای-فاز-4-بلوار-اصلی-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای فاز 4 بلوار اصلی شهر  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای فاز 4 بلوار اصلی شهر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017755/مناقصه-پیاده-سازی-چارچوب-مدیریت-خدمات-فناوری-اطلاعات'>مناقصه پیاده سازی چارچوب مدیریت خدمات فناوری اطلاعات / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه پیاده سازی چارچوب مدیریت خدمات فناوری اطلاعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017757/مناقصه-احداث-ساختمان-آتش-نشانی-نوبت-دوم'>مناقصه احداث ساختمان آتش نشانی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه ، مناقصه احداث ساختمان آتش نشانی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017766/مناقصه-اجرای-عملیات-شبکه-فرعی-آبیاری-و-زهکشی-اراضی-پایاب--'>مناقصه اجرای عملیات شبکه فرعی آبیاری و زهکشی اراضی پایاب ... / مناقصه ,مناقصه اجرای عملیات شبکه فرعی آبیاری و زهکشی اراضی پایاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017768/مناقصه-خرید-و-راه-اندازی-شش-دستگاه-دیگ-چگالشی-مولتی-برنر'>مناقصه خرید و راه اندازی شش دستگاه دیگ چگالشی مولتی برنر  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید و راه اندازی شش دستگاه دیگ چگالشی مولتی برنر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017770/استعلام-سیم-رانژه-دو-نخ-سفید-مشکی-06-در-قرقره-های-300-متری'>استعلام سیم رانژه دو نخ سفید مشکی 06 در قرقره های 300 متری / استعلام,استعلام سیم رانژه دو نخ سفید مشکی 06 در قرقره های 300 متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017772/مناقصه-انجام-خدمات-نظافت-پستها-و-تنظیفات-و-تشریفات-اداری-امور-انتقال-اردبیل'>مناقصه انجام خدمات نظافت پستها و تنظیفات و تشریفات اداری امور انتقال اردبیل / مناقصه انجام خدمات نظافت پستها و تنظیفات و تشریفات اداری امور انتقال اردبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017774/مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی-به-روستاها--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به روستاها - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به روستاها - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017775/مناقصه-واگذاری-پایگاه-اورژانس'>مناقصه واگذاری پایگاه اورژانس  / مناقصه واگذاری پایگاه اورژانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017776/مناقصه-خرید-12-قلم-کابل-علائمی-9-ایستگاه'>مناقصه خرید 12 قلم کابل علائمی 9 ایستگاه / آگهی مناقصه، مناقصه خرید 12 قلم کابل علائمی 9 ایستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017777/مناقصه-خرید-125000-تخته-جابوبگ--'>مناقصه خرید 125000 تخته جابوبگ ... / مناقصه خرید 125000 تخته جابوبگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017779/مناقصه-پروژه-واگذاری-حجمی-فعالیتهای-بخش-بروزرسانی-اطلاعات-GIS-تجدید'>مناقصه پروژه واگذاری حجمی فعالیتهای بخش بروزرسانی اطلاعات GIS تجدید / تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه واگذاری حجمی فعالیتهای بخش بروزرسانی اطلاعات GIS تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017781/مناقصه-واگذاری-پروژه-های-عمرانی-شامل-کانال-سنگی-و--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری پروژه های عمرانی شامل کانال سنگی و ...نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی,  مناقصه واگذاری پروژه های عمرانی شامل کانال سنگی و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017782/سی-و-ششمین-جشنواره-بین-المللی-تئائر-فجر'>سی و ششمین جشنواره بین المللی تئائر فجر  / سی و ششمین جشنواره بین المللی تئائر فجر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017783/مناقصه-خرید-هادی-سیم-های-خطوط-انتقال-نیروی-برق'>مناقصه خرید هادی سیم های خطوط انتقال نیروی برق  / مناقصه, مناقصه خرید هادی سیم های خطوط انتقال نیروی برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017785/ارزیابی-کیفی-انجام-امور-عمرانی-و-مرمتی-منطقه-ویژه'>ارزیابی کیفی انجام امور عمرانی و مرمتی منطقه ویژه  / مناقصه, ارزیابی کیفی انجام امور عمرانی و مرمتی منطقه ویژه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017787/جشن-گفتگوی-تئائر-ایران'>جشن گفتگوی تئائر ایران / جشن گفتگوی تئائر ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017788/مناقصه-اجرای-عملیات-آبیاری-و-زهکشی---'>مناقصه اجرای عملیات آبیاری و زهکشی ..... / مناقصه, مناقصه اجرای عملیات آبیاری و زهکشی .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017790/مناقصه-احداث-دیوار-حفاظتی-رودخانه-نمک-آبرود--'>مناقصه احداث دیوار حفاظتی رودخانه نمک آبرود.... / مناقصه ,مناقصه احداث دیوار حفاظتی رودخانه نمک آبرود....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017791/استعلام-خرید-آبگرمکن-خورشیدی'>استعلام خرید آبگرمکن خورشیدی / استعلام , استعلام خرید آبگرمکن خورشیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017793/مناقصه-تامین-خدمات-نقلیه-شرکت'>مناقصه تامین خدمات نقلیه شرکت / مناقصه , مناقصه تامین خدمات نقلیه شرکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017794/تجدید-استعلام-بهای-اجرای-کمربند'>تجدید استعلام بهای اجرای کمربند / استعلام , تجدید استعلام بهای اجرای کمربند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017795/مناقصه-انجام-امور-خدماتی'>مناقصه انجام امور خدماتی / مناقصه انجام امور خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017796/مناقصه-واگذاری-خدمات-عمومی-پشتیبانی'>مناقصه واگذاری خدمات عمومی، پشتیبانی  / مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه واگذاری خدمات عمومی، پشتیبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017797/لغو-مناقصه-دیزل-ژنراتور'>لغو مناقصه دیزل ژنراتور  / لغو مناقصه, مناقصه دیزل ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017799/استعلام-احداث-کانال-بتونی'>استعلام احداث کانال بتونی  / استعلام , استعلام احداث کانال بتونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017800/استعلام-احداث-کانال-بتونی'>استعلام احداث کانال بتونی  / استعلام , استعلام احداث کانال بتونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017801/مناقصه-عملیات-حفظ-و-مراقبت-از-اراضی-ملی-و-عرصه-های-طبیعی-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حفظ و مراقبت از اراضی ملی و عرصه های طبیعی  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه عملیات حفظ و مراقبت از اراضی ملی و عرصه های طبیعی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017803/ارزیابی-کیفی-خرید-و-نصب-سیستم-ارتباطی-و-نظارتی-کنترل-ترافیک-هوایی'>ارزیابی کیفی خرید و نصب سیستم ارتباطی و نظارتی کنترل ترافیک هوایی / مناقصه, ارزیابی کیفی خرید و نصب سیستم ارتباطی و نظارتی کنترل ترافیک هوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017804/استعلام-تونر-دستگاه-کپی-شارپ-AR-6020D'>استعلام تونر دستگاه کپی شارپ AR-6020D / استعلام , استعلام تونر دستگاه کپی شارپ AR-6020D</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017806/مناقصه-خرید-حمل-تحویل-نصب-راه-اندازی-فعال-سازی-لایسنس--'>مناقصه خرید، حمل، تحویل، نصب، راه اندازی، فعال سازی لایسنس ... / مناقصه خرید، حمل، تحویل، نصب، راه اندازی، فعال سازی لایسنس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017807/استعلام-بهای-اجرای-قطع--'>استعلام بهای اجرای قطع ... / استعلام , استعلام بهای اجرای قطع ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017809/استعلام-TP-LINK-UE300-USB-3-0-to-Gigab'>استعلام TP-LINK UE300 USB 3.0 to Gigab / استعلام , استعلام TP-LINK UE300 USB 3.0 to Gigab</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017810/استعلام-تلویزیون-یا-مانیتور-صنعتی-LG'>استعلام تلویزیون یا مانیتور صنعتی LG  / استعلام , استعلام تلویزیون یا مانیتور صنعتی LG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017811/استعلام-تبلت'>استعلام تبلت / استعلام, استعلام تبلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017812/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای-گرمستان'>استعلام اجرای طرح هادی روستای گرمستان / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستای گرمستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017813/مناقصه-موتور-جوشی-دیزلی'>مناقصه موتور جوشی دیزلی / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی,مناقصه موتور جوشی دیزلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017814/مناقصه-خدمات-بازرسی-و-حفاظت-فنی-و-بازرسی--'>مناقصه خدمات بازرسی و حفاظت فنی و بازرسی ... / مناقصه,مناقصه خدمات بازرسی و حفاظت فنی و بازرسی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017816/استعلام-خرید-لوازم'>استعلام خرید لوازم / استعلام, استعلام خرید لوازم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017817/استعلام-کاشی-پاسارگاد'>استعلام کاشی پاسارگاد / استعلام , استعلام کاشی پاسارگاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017818/تجدید-استعلام-بهای-اجرای-کمربند'>تجدید استعلام بهای اجرای کمربند / استعلام , تجدید استعلام بهای اجرای کمربند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017819/مناقصه-خرید-3-قلم-INSULATIN-JOINT--'>مناقصه خرید 3 قلم INSULATIN JOINT ... / مناقصه, مناقصه خرید 3 قلم INSULATIN JOINT ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017820/استعلام-اجرای-محوطه-سازی-راهدارخانه'>استعلام اجرای محوطه سازی راهدارخانه  / استعلام, استعلام اجرای محوطه سازی راهدارخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017822/استعلام-اجرای-قطع-و-برش-شاخه'>استعلام اجرای قطع و برش شاخه  / استعلام , استعلام اجرای قطع و برش شاخه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017823/استعلام-اقلام-مورد-نیاز-بانک-ژن-محیط'>استعلام اقلام مورد نیاز بانک ژن محیط  / استعلام, استعلام اقلام مورد نیاز بانک ژن محیط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017824/استعلام-تعریض-کانال-بتنی-سیلاب-شهرک'>استعلام تعریض کانال بتنی سیلاب شهرک / استعلام, استعلام تعریض کانال بتنی سیلاب شهرک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017825/استعلام-ساخت-و-نصب-4-باب-آسانسور'>استعلام ساخت و نصب 4 باب آسانسور  / استعلام, استعلام ساخت و نصب 4 باب آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017827/تجدید-استعلام-بهای-اجرای-کمربند'>تجدید استعلام بهای اجرای کمربند / استعلام , تجدید استعلام بهای اجرای کمربند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017828/استعلام-تونر-پرینتر'>استعلام تونر پرینتر  / استعلام, استعلام تونر پرینتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017829/استعلام-​خدمات-مشاوره-ژئوتکنیک-مقاومت'>استعلام ​خدمات مشاوره ژئوتکنیک مقاومت / استعلام, استعلام ​خدمات مشاوره ژئوتکنیک مقاومت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017830/استعلام-لوبیا-چیتی-ایرانی'>استعلام لوبیا چیتی ایرانی  / استعلام ,استعلام لوبیا چیتی ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017832/استعلام-خرید-میز-و-صندلی'>استعلام خرید میز و صندلی / استعلام, استعلام خرید میز و صندلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017833/مناقصه-سرمایه-گذاری-و-مشارکت-در-پروژه-استخر-سرپوشیده-و---نوبت-دوم'>مناقصه سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه استخر سرپوشیده و ... نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه استخر سرپوشیده و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017834/استعلام-اجرای-دیوار-بلوکی-محوطه-مخزن'>استعلام اجرای دیوار بلوکی محوطه مخزن / استعلام, استعلام اجرای دیوار بلوکی محوطه مخزن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017835/استعلام-خرید-اقلام-و-البسه-راهداری-زمستان'>استعلام خرید اقلام و البسه راهداری زمستان  / استعلام, استعلام خرید اقلام و البسه راهداری زمستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017836/مناقصه-تهیه-مصالح-و-احداث-اسکلت-ساختمان-بهره-برداری--'>مناقصه تهیه مصالح و احداث اسکلت ساختمان بهره برداری ... / مناقصه,مناقصه تهیه مصالح و احداث اسکلت ساختمان بهره برداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017837/استعلام-ادوات-و-تجهیزات-کشاورزی'>استعلام ادوات و تجهیزات کشاورزی / استعلام, استعلام ادوات و تجهیزات کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017838/استعلام-دستگاه-فکس'>استعلام دستگاه فکس  / استعلام, استعلام دستگاه فکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017839/مناقصه-تهیه-مواد-اولیه-آماده-سازی-طبخ-و-توزیع-غذای-بیمارستان--مرحله-دوم'>مناقصه تهیه مواد اولیه، آماده سازی، طبخ و توزیع غذای بیمارستان - مرحله دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه تهیه مواد اولیه، آماده سازی، طبخ و توزیع غذای بیمارستان - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017840/استعلام-قطعات-یدکی-جرثقیلهای-دماگ-و--'>استعلام قطعات یدکی جرثقیلهای دماگ و ... / استعلام, استعلام قطعات یدکی جرثقیلهای دماگ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017841/استعلام-لباس-کامل-بسیجی'>استعلام لباس کامل بسیجی / استعلام , استعلام لباس کامل بسیجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017842/استعلام-اجرای-دیوار-بلوکی-محوطه-تصفیه'>استعلام اجرای دیوار بلوکی محوطه تصفیه / استعلام, استعلام اجرای دیوار بلوکی محوطه تصفیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017843/فراخوان-ارزیابی-صلاحیت-و-تعیین-ظرفیت-کاری--'>فراخوان ارزیابی صلاحیت و تعیین ظرفیت کاری ... / فراخوان,فراخوان ارزیابی صلاحیت و تعیین ظرفیت کاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017845/استعلام-خرید-10-000-عدد-جاسوئیچی'>استعلام خرید 10.000 عدد جاسوئیچی / استعلام,استعلام خرید 10.000 عدد جاسوئیچی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017846/مناقصه-تعمیرات-و-پشتیبانی-تجهیزات-ترمینال-های-Ingenico-I9400'>مناقصه تعمیرات و پشتیبانی تجهیزات ترمینال های Ingenico I9400 / مناقصه, مناقصه تعمیرات و پشتیبانی تجهیزات ترمینال های Ingenico I9400</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017847/تجدید-فراخوان-خدمات-کنترل-گاز-H2S'>تجدید فراخوان خدمات کنترل گاز H2S   / تجدید آگهی فراخوان عمومی ارزیابی كیفی مناقصه گران،فراخوان  تامین خدمات کنترل گاز H2S  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017848/استعلام-خودروها-و-ماشین-آلات-سبک-و-سنگین-حمل-و-نقل-و-صنعتی--'>استعلام خودروها و ماشین آلات سبک و سنگین حمل و نقل و صنعتی... / استعلام , استعلام خودروها و ماشین آلات سبک و سنگین حمل و نقل و صنعتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017849/مناقصه-National-Triplex-Slush-Pump'>مناقصه National Triplex Slush Pump / آگهی مناقصه, مناقصه National Triplex Slush Pump</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017850/​تجدید-استعلام-بهای-اجرای-قطعه-و-برش'>​تجدید استعلام بهای اجرای قطعه و برش / استعلام , ​تجدید استعلام بهای اجرای قطعه و برش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017852/مناقصه-تهیه-مصالح-و-تجهیز-چاه--'>مناقصه تهیه مصالح و تجهیز چاه ... / مناقصه ,مناقصه تهیه مصالح و تجهیز چاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017853/استعلام-نخود-درشت'>استعلام نخود درشت / استعلام ,استعلام نخود درشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017854/استعلام-تونر-پرینتر'>استعلام تونر پرینتر  / استعلام, استعلام تونر پرینتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017855/استعلام-قند-حبه-ای'>استعلام قند حبه ای / استعلام, استعلام قند حبه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017857/مناقصه-تهیه-مصالح-و-لوله-گذاری-خط-و-شبکه-توزیع--'>مناقصه تهیه مصالح و لوله گذاری خط و شبکه توزیع ... / مناقصه,مناقصه تهیه مصالح و لوله گذاری خط و شبکه توزیع ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017858/استعلام-اقلام-مورد-نیاز-کار-درمانی'>استعلام اقلام مورد نیاز کار درمانی  / استعلام, استعلام اقلام مورد نیاز کار درمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017859/تجدید-استعلام-بهای-اجرای-کمربند'>تجدید استعلام بهای اجرای کمربند / استعلام , تجدید استعلام بهای اجرای کمربند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017860/مناقصه-تهیه-مصالح-و-تجهیز-چاه-در-روستاهای-گنبران-و-قوتانلو-هوراند'>مناقصه تهیه مصالح و تجهیز چاه در روستاهای گنبران و قوتانلو هوراند     / مناقصه تهیه مصالح و تجهیز چاه در روستاهای گنبران و قوتانلو هوراند    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017862/مناقصه-تامین-خدمات-بارگیری-انواع-لوله-های-داخل-چاه'>مناقصه تامین خدمات بارگیری انواع لوله های داخل چاه / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی ساده صورت یک مرحله ای ,مناقصه تامین خدمات بارگیری انواع لوله های داخل چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017863/استعلام-کپسول-آتش-نشانی'>استعلام کپسول آتش نشانی / استعلام , استعلام کپسول آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017864/مناقصه-تهیه-مصالح-و-حفاری-یک-حلقه-چاه--'>مناقصه تهیه مصالح و حفاری یک حلقه چاه ... / مناقصه,مناقصه تهیه مصالح و حفاری یک حلقه چاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017865/مناقصه-انجام-خدمات-جابجایی-لوازم-اداری-و-اثاثیه-ساختمانها'>مناقصه انجام خدمات جابجایی لوازم اداری و اثاثیه ساختمانها / مناقصه انجام خدمات جابجایی لوازم اداری و اثاثیه ساختمانها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017866/استعلام-وسایل-خانه'>استعلام وسایل خانه / استعلام، استعلام وسایل خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017867/استعلام-برنج-فدک'>استعلام برنج فدک  / استعلام , استعلام برنج فدک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017869/مناقصه-تهیه-مصالح-و-لوله-گذاری-خط-و-شبکه-توزیع-آب-و-مخزن'>مناقصه تهیه مصالح و لوله گذاری خط و شبکه توزیع آب و مخزن  / مناقصه تهیه مصالح و لوله گذاری خط و شبکه توزیع آب و مخزن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017870/استعلام-گوشت-سردست-منجمد-برزیلی'>استعلام گوشت سردست منجمد برزیلی / استعلام , استعلام گوشت سردست منجمد برزیلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017871/استعلام-تامین-پهنای-باند-6NB'>استعلام تامین پهنای باند 6NB   / استعلام , استعلام تامین پهنای باند 6NB  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017872/مناقصه-تهیه-مصالح-و-احداث-مخزن-در-روستا'>مناقصه تهیه مصالح و احداث مخزن در روستا / مناقصه تهیه مصالح و احداث مخزن در روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017874/فراخوان-تامین-102-دستگاه-خودرو-سواری--'>فراخوان تامین 102 دستگاه خودرو سواری ... / فراخوان,فراخوان تامین 102 دستگاه خودرو سواری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017875/اصلاحیه-تجدید-و-تمدید-مناقصه-ساختمان-اداری'>اصلاحیه تجدید و تمدید مناقصه ساختمان اداری  / اصلاحیه تجدید و تمدید مناقصه ساختمان اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017876/استعلام-شیلنگ-و-تبر-آتش-نشانی'>استعلام شیلنگ و تبر آتش نشانی / استعلام, استعلام شیلنگ و تبر آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017877/مناقصه-ساماندهی-و-نوسازی-معابر'>مناقصه ساماندهی و نوسازی معابر  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ساماندهی و نوسازی معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017878/استعلام-تعمیرات-ابنیه-فنی-حوزه-استحفاظی'>استعلام تعمیرات ابنیه فنی حوزه استحفاظی / استعلام, استعلام تعمیرات ابنیه فنی حوزه استحفاظی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017879/فراخوان-مناقصه-اجرای-عملیات-توسعه-باقیمانده-شبکه-فاضلاب'>فراخوان مناقصه اجرای عملیات توسعه باقیمانده شبکه فاضلاب  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ,فراخوان مناقصه اجرای عملیات توسعه باقیمانده شبکه فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017881/استعلام-اجرای-عملیات-حفاری-یک-حلقه-چاه'>استعلام اجرای عملیات حفاری یک حلقه چاه  / استعلام , استعلام اجرای عملیات حفاری یک حلقه چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017882/مناقصه-مرمت-و-بازسازی-پست-اصلی-آبادان'>مناقصه مرمت و بازسازی پست اصلی آبادان  / مناقصه مرمت و بازسازی پست اصلی آبادان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017883/فراخوان-تامین-150-دستگاه-انواع-خوروی-سواری--'>فراخوان تامین 150 دستگاه انواع خوروی سواری ... / فراخوان,فراخوان تامین 150 دستگاه انواع خوروی سواری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017885/استعلام-گریس'>استعلام گریس  / استعلام, استعلام گریس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017886/استعلام-اجرای-عملیات-محوطه-سازی-خانه--'>استعلام اجرای عملیات محوطه سازی خانه... / استعلام, استعلام اجرای عملیات محوطه سازی خانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017887/استعلام-غلطنده-گیت-بارگیری'>استعلام غلطنده گیت بارگیری / استعلام, استعلام غلطنده گیت بارگیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017888/استعلام-اجرای-طرح-هادی--'>استعلام اجرای طرح هادی ... / استعلام,استعلام اجرای طرح هادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017890/استعلام-مربا-تکنفره-25-گرمی'>استعلام مربا تکنفره 25 گرمی / استعلام , استعلام مربا تکنفره 25 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017892/فراخوان-SECURITY-CORE-BARREL--'>فراخوان SECURITY CORE BARREL ... / فراخوان,فراخوان SECURITY CORE BARREL ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017893/استعلام-تخت-خونگیری-پرتایل'>استعلام تخت خونگیری پرتایل / استعلام, استعلام تخت خونگیری پرتایل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017894/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای'>استعلام اجرای طرح هادی روستای  / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017895/استعلام-اقلام-مورد-نیاز-کار-درمانی'>استعلام اقلام مورد نیاز کار درمانی  / استعلام, استعلام اقلام مورد نیاز کار درمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017896/​فراخوان-ارزیابی-کیفی-خدمات-نظارت-بر-اجرای-عملیات-گازرسانی-در-سطح-استان'>​فراخوان ارزیابی کیفی خدمات نظارت بر اجرای عملیات گازرسانی در سطح استان / ​فراخوان ارزیابی کیفی , ​فراخوان ارزیابی کیفی خدمات نظارت بر اجرای عملیات گازرسانی در سطح استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017897/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای'>استعلام اجرای طرح هادی روستای  / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017898/استعلام-کاشی-80-40-و-تیرآهن-14'>استعلام کاشی 80*40 و تیرآهن 14 / استعلام, استعلام کاشی 80*40 و تیرآهن 14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017900/استعلام-اقلام-بهداشتی'>استعلام اقلام بهداشتی  / استعلام , استعلام اقلام بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017901/استعلام-​جعبه-نمونه-سنگ'>استعلام ​جعبه نمونه سنگ / استعلام, استعلام ​جعبه نمونه سنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017902/استعلام-تیراهن-14-و-ایزوگام'>استعلام تیراهن 14 و ایزوگام / استعلام,استعلام تیراهن 14 و ایزوگام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017903/استعلام-چای-ممتاز-لاهیجان'>استعلام چای ممتاز لاهیجان  / استعلام,استعلام چای ممتاز لاهیجان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017904/استعلام-کولرگازی'>استعلام کولرگازی  / استعلام, استعلام کولرگازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017905/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای'>استعلام اجرای طرح هادی روستای  / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017907/استعلام-تیرآهن-14'>استعلام تیرآهن 14 / استعلام, استعلام تیرآهن 14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017908/استعلام-سیمان-و-تیرآهن-14'>استعلام سیمان و تیرآهن 14 / استعلام,استعلام سیمان و تیرآهن 14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017909/استعلام-تجهیزت-و-وسایل'>استعلام تجهیزت و وسایل / استعلام, استعلام تجهیزت و وسایل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017910/استعلام-کاشی'>استعلام کاشی / استعلام,استعلام کاشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017911/استعلام-تیرآهن-14'>استعلام تیرآهن 14 / استعلام, استعلام تیرآهن 14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017912/استعلام-لوازم-یدکی-اعلام-حریق'> استعلام لوازم یدکی اعلام حریق / استعلام , استعلام لوازم یدکی اعلام حریق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017914/استعلام-بالشت'>استعلام بالشت / استعلام, استعلام بالشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017915/استعلام-سوییج-سیسکو'>استعلام سوییج سیسکو  / استعلام, استعلام سوییج سیسکو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017916/استعلام-ساخت-و-نصب-آرک-آهنی-770-کیلوگرم'>استعلام ساخت و نصب آرک آهنی 770 کیلوگرم / استعلام, استعلام ساخت و نصب آرک آهنی 770 کیلوگرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017917/استعلام-لپ-تاپ'>استعلام لپ تاپ / استعلام, استعلام لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017918/استعلام-ایسوس'>استعلام ایسوس / استعلام,استعلام ایسوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017919/استعلام-خرید-کاپشن-شبرنگ-دار--'>استعلام خرید کاپشن شبرنگ دار ..  / استعلام ,استعلام خرید کاپشن شبرنگ دار .. </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017921/استعلام-قوطی'>استعلام قوطی / استعلام, استعلام قوطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017922/استعلام-تنقیه-و-لایروبی-پل-ها-و-آبروها--'>استعلام تنقیه و لایروبی پل ها و آبروها... / استعلام, استعلام تنقیه و لایروبی پل ها و آبروها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017923/مناقصه-امور-تبلیغاتی'>مناقصه امور تبلیغاتی  / مناقصه ,مناقصه امور تبلیغاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017924/استعلام-کاشی--'>استعلام کاشی ... / استعلام,استعلام کاشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017925/استعلام-خرید-دستگاه-دیزل-ژنراتور'>استعلام خرید دستگاه دیزل ژنراتور  / استعلام , استعلام خرید دستگاه دیزل ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017926/استعلام-دوربین-فیلمبرداری--'>استعلام دوربین فیلمبرداری ... / استعلام, استعلام دوربین فیلمبرداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017927/استعلام-شیر-غنی-شده-استریل'>استعلام شیر غنی شده استریل / استعلام, استعلام شیر غنی شده استریل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017928/استعلام-سختی-گیر-آب-با-ظرفیت-70-مترمکعب'>استعلام سختی گیر آب با ظرفیت 70 مترمکعب  / استعلام , استعلام سختی گیر آب با ظرفیت 70 مترمکعب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017930/استعلام-سیستم-ثابت-نام-سیار-کارت-هوشمند'>استعلام سیستم ثابت نام سیار کارت هوشمند / استعلام , استعلام سیستم ثابت نام سیار کارت هوشمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017931/استعلام-اجرای-طرح-هادی-حلب-انگوران'>استعلام اجرای طرح هادی حلب انگوران / استعلام,استعلام اجرای طرح هادی حلب انگوران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017932/استعلام-تیرآهن-16'>استعلام تیرآهن 16 / استعلام, استعلام تیرآهن 16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017933/استعلام-​آجرنما-و-سیمان-پاکت'>استعلام ​آجرنما و سیمان پاکت / استعلام ,  استعلام ​آجرنما و سیمان پاکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017934/استعلام-سیمان-و-گچ'>استعلام سیمان و گچ  / استعلام, اداره کل اوقاف و امور خیریه استان همدان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017935/استعلام-یک-دستگاه-فایروال-ASA5516-FPWR'>استعلام یک دستگاه فایروال ASA5516-FPWR / استعلام, استعلام یک دستگاه فایروال ASA5516-FPWR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017936/استعلام-سنگ-گرانیت'>استعلام سنگ گرانیت / استعلام, استعلام استعلام سنگ گرانیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017938/استعلام-تیرآهن-14'>استعلام تیرآهن 14 / استعلام, استعلام تیرآهن 14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017939/استعلام-​تیرآهن-14-و-آجر-معمولی'>استعلام ​تیرآهن 14 و آجر معمولی / استعلام , استعلام ​تیرآهن 14 و آجر معمولی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017940/استعلام-اصلاح-و-تطویل-سکوی-مسافری--'>استعلام اصلاح و تطویل سکوی مسافری... / استعلام,استعلام اصلاح و تطویل سکوی مسافری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017941/استعلام-خرمای-کبکاب-برند-صادراتی-ایران--'>استعلام خرمای کبکاب برند صادراتی ایران... / استعلام, استعلام خرمای کبکاب برند صادراتی ایران...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017942/استعلام-تیرآهن-14'>استعلام تیرآهن 14 / استعلام, استعلام تیرآهن 14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017943/استعلام-آسانسور-6-نفره-دو-توقفگاه'>استعلام آسانسور 6 نفره دو توقفگاه / استعلام, استعلام آسانسور 6 نفره دو توقفگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017945/استعلام-تیرآهن-14'>استعلام تیرآهن 14 / استعلام, استعلام تیرآهن 14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017946/استعلام-همبرگر-100-گرمی-معمولی-30-درصد--'>استعلام همبرگر 100 گرمی معمولی 30 درصد... / استعلام, استعلام همبرگر 100 گرمی معمولی 30 درصد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017947/استعلام-تیرآهن-معمولی-نمره-14'>استعلام تیرآهن معمولی نمره 14 / استعلام, استعلام تیرآهن معمولی نمره 14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017949/استعلام-تیرآهن-14'>استعلام تیرآهن 14 / استعلام, استعلام تیرآهن 14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017950/استعلام-پرینتر-HP-Laserjet-P2035'>استعلام پرینتر HP Laserjet P2035 / استعلام, استعلام پرینتر HP Laserjet P2035</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017951/استعلام-تیرآهن-14-5-شاخه-و-سیمان-کیسه-ای'>استعلام تیرآهن 14-5 شاخه و سیمان کیسه ای / استعلام, استعلام تیرآهن 14-5 شاخه و سیمان کیسه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017952/فراخوان-مناقصه-خرید-قطعات-پیکاب'>فراخوان مناقصه خرید قطعات پیکاب     / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه خرید قطعات پیکاب    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017953/استعلام-تیرآهن-14'>استعلام تیرآهن 14 / استعلام, استعلام تیرآهن 14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017954/استعلام-تیرآهن-14'>استعلام تیرآهن 14 / استعلام, استعلام تیرآهن 14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017955/استعلام-تیرآهن-14'>استعلام تیرآهن 14 / استعلام, استعلام تیرآهن 14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017957/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-نظافت-و-نگهداری-فضاهای--سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>مناقصه واگذاری امور خدمات نظافت و نگهداری فضاهای...سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / مناقصه ,مناقصه واگذاری امور خدمات نظافت و نگهداری فضاهای...سامانه تدارکات الکترونیکی دولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017958/استعلام-تیرآهن-14'>استعلام تیرآهن 14 / استعلام, استعلام تیرآهن 14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017959/استعلام-تیرآهن-16'>استعلام تیرآهن 16 / استعلام, استعلام تیرآهن 16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017960/مناقصه-نگهداری-مناطق-احیاء-شده--'>مناقصه نگهداری مناطق احیاء شده ... / مناقصه,مناقصه نگهداری مناطق احیاء شده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017961/استعلام-تیرآهن-14'>استعلام تیرآهن 14 / استعلام, استعلام تیرآهن 14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017962/استعلام-تیرآهن-14'>استعلام تیرآهن 14 / استعلام, استعلام تیرآهن 14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017963/استعلام-Flash-memory-8-gig---transend-je'>استعلام Flash memory 8 gig ... transend je / استعلام, استعلام Flash memory 8 gig ... transend je</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017964/استعلام-تیرآهن-14'>استعلام تیرآهن 14 / استعلام, استعلام تیرآهن 14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017965/تجدید-مناقصه-اجرای-سیستم-حفاظت-الکترونیک-مرکز-انتقال-نفت-شهید-سیفی'>تجدید مناقصه اجرای سیستم حفاظت الکترونیک مرکز انتقال نفت شهید سیفی / تجدید آگهی مناقصه عمومی، تجدید مناقصه اجرای سیستم حفاظت الکترونیک مرکز انتقال نفت شهید سیفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017966/استعلام-تیرآهن-14'>استعلام تیرآهن 14 / استعلام, استعلام تیرآهن 14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017967/استعلام-تیرآهن-14'>استعلام تیرآهن 14 / استعلام, استعلام تیرآهن 14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017968/استعلام-کیس-کامل-کامپیوتر'>استعلام کیس کامل کامپیوتر / استعلام, استعلام کیس کامل کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017970/استعلام-کوله-پشتی-پرزنتی--'>استعلام کوله پشتی پرزنتی... / استعلام, استعلام کوله پشتی پرزنتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017971/استعلام-حفر-یک-حلقه-چاه-به-روش-ضربه-ای'>استعلام حفر یک حلقه چاه به روش ضربه ای  / استعلام , استعلام حفر یک حلقه چاه به روش ضربه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017972/استعلام-واگذاری-بخشی-از-تصدیهای-عمومی--'>استعلام واگذاری بخشی از تصدیهای عمومی ... / استعلام,استعلام واگذاری بخشی از تصدیهای عمومی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017974/استعلام-صندوق-صدقات-پایه-استیل'>استعلام صندوق صدقات پایه استیل / استعلام , استعلام صندوق صدقات پایه استیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017975/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-8-اینچ-10-اتمسفر'>استعلام لوله پلی اتیلن 8 اینچ 10 اتمسفر  / استعلام , استعلام لوله پلی اتیلن 8 اینچ 10 اتمسفر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017976/استعلام-سه-دستگاه-ویدئو-کنفرانس-Aver-E--'>استعلام سه دستگاه ویدئو کنفرانس Aver E... / استعلام, استعلام سه دستگاه ویدئو کنفرانس Aver E...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017978/استعلام-کولرگازی-ایرانی'>استعلام کولرگازی- ایرانی  / استعلام,استعلام کولرگازی- ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017979/استعلام-سیستم-تزریق-اتوماتیک-آب-ژاول'>استعلام سیستم تزریق اتوماتیک آب ژاول / آگهی استعلام, استعلام سیستم تزریق اتوماتیک آب ژاول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017981/استعلام-تجهیزات-خانگی---'>استعلام تجهیزات خانگی، ... / استعلام, استعلام تجهیزات خانگی، ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017982/استعلام-تجهیزات-ووسایل'>استعلام تجهیزات ووسایل  / استعلام , استعلام تجهیزات ووسایل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017983/استعلام-تجهیزات-و-ملزومات-اداری'>استعلام تجهیزات و ملزومات اداری  / استعلام , استعلام تجهیزات و ملزومات اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017984/فراخوان-مناقصه-اجرای-عملیات-لوله-گذاری-پلی-اتیلن-۲۵-میلیمتری-و--'>فراخوان مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری پلی اتیلن ۲۵ میلیمتری و ...  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری پلی اتیلن ۲۵ میلیمتری و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017985/استعلام-انجام-خدمات-مشاوره'>استعلام انجام خدمات مشاوره  / استعلام , استعلام انجام خدمات مشاوره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017986/استعلام-تجهیزات-و-وسایل'>استعلام تجهیزات و وسایل / استعلام,استعلام تجهیزات و وسایل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017987/استعلام-ورق-پلی-اتیلن'>استعلام ورق پلی اتیلن /  استعلام  , استعلام  ورق پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017988/استعلام-سرعت-سنج-آب-مولینه-همراه-با-سه--'>استعلام سرعت سنج آب مولینه همراه با سه... / استعلام, استعلام سرعت سنج آب مولینه همراه با سه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017989/استعلام-خرید-دستگاهها-و-تجهیزات--'>استعلام خرید دستگاهها و تجهیزات ... / استعلام,استعلام خرید دستگاهها و تجهیزات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017990/استعلام-ماده-تزریقی-برج-خنک-کننده'>استعلام ماده تزریقی برج خنک کننده / استعلام , استعلام ماده تزریقی برج خنک کننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017991/استعلام-پرینتر'>استعلام پرینتر  / استعلام, استعلام پرینتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017992/مناقصه-تعمیرات-اماکن-ورزشی'>مناقصه تعمیرات اماکن ورزشی  / مناقصه,مناقصه تعمیرات اماکن ورزشی سطح شهرستان خمینی شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017993/استعلام-صندوق-صدقات-اماکن'>استعلام صندوق صدقات اماکن  / استعلام ,استعلام صندوق صدقات اماکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017994/استعلام-تیرآهن-14'>استعلام تیرآهن 14 / استعلام, استعلام تیرآهن 14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017995/استعلام-گوشی-تلفن-مایتل-مدل-5330-ای'>استعلام گوشی تلفن مایتل مدل 5330 ای / استعلام, استعلام گوشی تلفن مایتل مدل 5330 ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017996/استعلام-آجر-معمولی'>استعلام آجر معمولی / استعلام , استعلام آجر معمولی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017997/استعلام-خرید-حبوبات--'>استعلام خرید حبوبات ... / استعلام,استعلام خرید حبوبات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017998/استعلام-لوله-GRP-200-با-فشار-کار-16-اتمسفر'>استعلام لوله GRP 200 با فشار کار 16 اتمسفر / استعلام , استعلام لوله GRP 200 با فشار کار 16 اتمسفر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017999/استعلام-دوربین-مداربسته--'>استعلام دوربین مداربسته ... / استعلام, استعلام دوربین مداربسته ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018000/استعلام-رزین-با-فرمولاسیون-خاص'>استعلام رزین با فرمولاسیون خاص / استعلام , استعلام رزین با فرمولاسیون خاص</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018002/استعلام-آجر'>استعلام آجر  / استعلام , استعلام آجر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018003/استعلام-خرید-یک-دستگاه-اسکنر-کداک--'>استعلام خرید یک دستگاه اسکنر کداک ... / استعلام,استعلام خرید یک دستگاه اسکنر کداک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018004/​فراخوان-مناقصه-اجرای-عملیات-شبکه-گذاری-فولادی-و-پلی-اتیلن-و-ساخت'>​فراخوان مناقصه اجرای عملیات شبکه گذاری فولادی و پلی اتیلن و ساخت / ​فراخوان مناقصه , ​فراخوان مناقصه اجرای عملیات شبکه گذاری فولادی و پلی اتیلن و ساخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018005/استعلام-تیرآهن-14'>استعلام تیرآهن 14 / استعلام, استعلام تیرآهن 14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018006/استعلام-​اجرای-ورودی-و-خروجی-ایستگاه'>استعلام ​اجرای ورودی و خروجی ایستگاه / استعلام، استعلام ​اجرای ورودی و خروجی ایستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018007/استعلام-کابل'>استعلام کابل / استعلام, استعلام کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018008/استعلام-تجهیزات-و-وسایل'>استعلام تجهیزات و وسایل / استعلام,استعلام تجهیزات و وسایل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018009/استعلام-valve-block-for-797-v-a'>استعلام valve block for 797 v/a  / استعلام , استعلام valve block for 797 v/a </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018010/استعلام-اجرای-عملیات-گابیون-بندی-حوزه--'>استعلام اجرای عملیات گابیون بندی حوزه ... / استعلام,استعلام اجرای عملیات گابیون بندی حوزه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018012/استعلام-عملیات-نوسازی-و-بهسازی-موتورخانه'>استعلام عملیات نوسازی و بهسازی موتورخانه / استعلام ، استعلام عملیات نوسازی و بهسازی موتورخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018013/استعلام-تهیه-و-نصب-تابلو-چلنیوم-بانک'>استعلام تهیه و نصب تابلو چلنیوم بانک / استعلام, استعلام تهیه و نصب تابلو چلنیوم بانک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018014/استعلام-خرید-لوازم-التحریر'>استعلام خرید لوازم التحریر / استعلام, استعلام خرید لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018015/استعلام-حفر-چاه-فاضلاب'>استعلام حفر چاه فاضلاب  / استعلام , استعلام حفر چاه فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018016/استعلام-مانیتور-اسکنر-و-سوئیچ--'>استعلام مانیتور، اسکنر و سوئیچ ... / استعلام,استعلام مانیتور، اسکنر و سوئیچ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018017/استعلام-تعمیرات-اساسی-6-دستگاه-کانکس'>استعلام تعمیرات اساسی 6 دستگاه کانکس / استعلام , استعلام تعمیرات اساسی 6 دستگاه کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018019/استعلام-لوله-و-اتصالات-و--'>استعلام لوله و اتصالات و... / استعلام, استعلام لوله و اتصالات و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018020/استعلام-تعمیر--نگهداری--پشتیبانی'>استعلام تعمیر ، نگهداری ، پشتیبانی   / استعلام , استعلام تعمیر ، نگهداری ، پشتیبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018021/استعلام-دستگاه-مولد-مایع-هیپوکلریت-سدی--'>استعلام دستگاه مولد مایع هیپوکلریت سدی... / استعلام, استعلام دستگاه مولد مایع هیپوکلریت سدی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018023/استعلام-بهسازی-و-نوسازی-محوطهSC2-بابل'>استعلام بهسازی و نوسازی محوطهSC2 بابل / استعلام, استعلام بهسازی و نوسازی محوطهSC2 بابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018024/استعلام-لیوان-یکبار-مصرف'>استعلام لیوان یکبار مصرف  / استعلام, استعلام لیوان یکبار مصرف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018025/استعلام-کولر-گازی-سرمایشی'>استعلام کولر گازی سرمایشی  / استعلام , استعلام کولر گازی سرمایشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018026/استعلام-بازرسی-و-معاینه-فنی-موتورخانه'>استعلام بازرسی و معاینه فنی موتورخانه   / استعلام, استعلام بازرسی و معاینه فنی موتورخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018027/استعلام-تعمیرات-اساسی-و-خرید-قطعات--'>استعلام تعمیرات اساسی و خرید قطعات ... / استعلام,استعلام تعمیرات اساسی و خرید قطعات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018028/استعلام-اجاره-اتوبوس'>استعلام اجاره اتوبوس / استعلام, استعلام اجاره اتوبوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018029/استعلام-کانکس'>استعلام کانکس  / استعلام, استعلام کانکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018030/استعلام-خرید-لوازم-التحریر'>استعلام خرید لوازم التحریر / استعلام, استعلام خرید لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018031/استعلام-نصب-12-عدد-کنتور-MK6E-نیروگاه'>استعلام نصب 12 عدد کنتور MK6E نیروگاه / استعلام, استعلام نصب 12 عدد کنتور MK6E نیروگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018033/استعلام-مطالعات-مرحله-2-زه-کشی-اراضی'>استعلام مطالعات مرحله 2 زه کشی اراضی  / استعلام, استعلام مطالعات مرحله 2 زه کشی اراضی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018034/استعلام-آجر-معمولی'>استعلام آجر معمولی / استعلام , استعلام آجر معمولی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018035/استعلام-کاناپه-نیلپر--'>استعلام کاناپه نیلپر ... / استعلام,استعلام کاناپه نیلپر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018036/استعلام-خدمات-آژانس--تاکسی-تلفنی--'>استعلام خدمات آژانس - تاکسی تلفنی ...   / استعلام ,استعلام خدمات آژانس - تاکسی تلفنی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018037/استعلام-رب-گوجه-فرنگی'>استعلام رب گوجه فرنگی  / استعلام, استعلام رب گوجه فرنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018038/استعلام-مبدل-فیبر-نوری'>استعلام مبدل فیبر نوری / استعلام, استعلام مبدل فیبر نوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018040/استعلام-دستگاه-VOICE-RECORDER-2'>استعلام دستگاه  VOICE RECORDER 2 / استعلام ، استعلام دستگاه  VOICE RECORDER 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018041/استعلام-خرید-8000-متر-هادی-پرظرفیت'>استعلام خرید 8000 متر هادی پرظرفیت / استعلام, استعلام خرید 8000 متر هادی پرظرفیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018042/استعلام-ماده-تزریقی-دیگ-بخار'>استعلام ماده تزریقی دیگ بخار / استعلام ,استعلام ماده تزریقی دیگ بخار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018043/استعلام-خرید-دستگاهها-و-تجهیزات-آزمایشگاه'>استعلام خرید دستگاهها و تجهیزات آزمایشگاه / استعلام,استعلام خرید دستگاهها و تجهیزات آزمایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018044/استعلام-کود-حیوانی-مرغوب-و-خشک'>استعلام کود حیوانی مرغوب و خشک / استعلام,استعلام کود حیوانی مرغوب و خشک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018045/استعلام-احداث-و-بهینه-سازی-شبکه'>استعلام احداث و بهینه سازی شبکه / استعلام ,استعلام احداث و بهینه سازی شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018046/استعلام-کاغذ-a4'>استعلام کاغذ a4 / استعلام , استعلام کاغذ a4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018048/استعلام-تهیه-و-نصب-در-آکاردئونی-پله-ها'>استعلام تهیه و نصب در آکاردئونی پله ها  / استعلام,استعلام تهیه و نصب در آکاردئونی پله ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018049/استعلام-انجام-خدمات-چاپ-و-تکثیر-و--'>استعلام انجام خدمات چاپ و تکثیر و ... / استعلام,استعلام انجام خدمات چاپ و تکثیر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018050/استعلام-هپارین-و---برند-سوپا'>استعلام هپارین و ... برند سوپا / استعلام,استعلام هپارین و ... برند سوپا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018051/استعلام-خرید-نصب-و-تجهیز-دوربین-مدار'>استعلام خرید نصب و تجهیز دوربین مدار / استعلام ,استعلام خرید نصب و تجهیز دوربین مدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018052/استعلام-اصلاحیه-خرید-مصالح-آسفالتی'>استعلام اصلاحیه خرید مصالح آسفالتی / استعلام , استعلام اصلاحیه خرید مصالح آسفالتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018053/استعلام-تهیه-مصالح-و-تکمیل-ارتباط-مخاب--'>استعلام تهیه مصالح و تکمیل ارتباط مخاب...  / استعلام, استعلام تهیه مصالح و تکمیل ارتباط مخاب... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018054/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام ,استعلام لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018055/استعلام-پنبه-100-گرمی-هیدروفیل'>استعلام پنبه 100 گرمی هیدروفیل / استعلام,استعلام پنبه 100 گرمی هیدروفیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018056/استعلام-​طراحی-و-اجرا-و-نصب-و-راه-انداز'>استعلام ​طراحی و اجرا و نصب و راه انداز  / استعلام, استعلام ​طراحی و اجرا و نصب و راه انداز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018057/استعلام-پرینتر-رنگی--'>استعلام پرینتر رنگی ... / استعلام,استعلام پرینتر رنگی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018059/استعلام-خرید-آنتی-ویروس'>استعلام خرید آنتی ویروس / استعلام ,استعلام خرید آنتی ویروس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018060/استعلام-هارد-سرور-HP'>استعلام هارد سرور HP / استعلام , استعلام هارد سرور HP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018061/استعلام-اجرای-دیوارپوش--'>استعلام اجرای دیوارپوش... / استعلام, استعلام اجرای دیوارپوش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018062/استعلام-تهیه-سطل-زباله-شهری-چرخدار'>استعلام تهیه سطل زباله شهری چرخدار / استعلام ,استعلام تهیه سطل زباله شهری چرخدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018063/​استعلام-عملیات-راهداری'>​استعلام عملیات راهداری  / استعلام, ​استعلام عملیات راهداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018064/استعلام-هارد-و-نرم-افزار'>استعلام هارد و نرم افزار / استعلام ,استعلام هارد و نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018065/استعلام-راه-اندازی-سایت-پشتیبان--'>استعلام راه اندازی سایت پشتیبان ... / استعلام,استعلام راه اندازی سایت پشتیبان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018067/استعلام-تکرارکننده-دیجیتال-بییسم'>استعلام تکرارکننده دیجیتال بییسم  / استعلام ,استعلام تکرارکننده دیجیتال بییسم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018068/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-10-اتمسفر'>استعلام لوله پلی اتیلن 10 اتمسفر  / استعلام , استعلام لوله پلی اتیلن 10 اتمسفر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018069/استعلام-ساخت-و-نصب-و-اجرای-در-و-پنجره'>استعلام ساخت و نصب و اجرای در و پنجره / استعلام , استعلام ساخت و نصب و اجرای در و پنجره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018070/استعلام-خرید-اقلام-مصرفی-پزشکی'>استعلام خرید اقلام مصرفی پزشکی  / استعلام خرید اقلام مصرفی پزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018071/استعلام-عملیات-تکمیل-ایستگاه-پمپاژ'>استعلام عملیات تکمیل ایستگاه پمپاژ  / استعلام ,استعلام عملیات تکمیل ایستگاه پمپاژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018072/استعلام-پرینتر'>استعلام پرینتر  / استعلام , استعلام پرینتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018073/استعلام-کاغذ-بسته-بندی'>استعلام کاغذ بسته بندی  / استعلام ,استعلام کاغذ بسته بندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018074/استعلام-شیر-و-اتصالات--'>استعلام شیر و اتصالات ... / استعلام,استعلام شیر و اتصالات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017115/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-قطعه-153-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی قطعه 153 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی قطعه 153 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017116/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-اول-62-56متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول 62.56متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول 62.56متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017117/مزایده-واگذاری-مجموعه-کارواش-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری مجموعه کارواش- نوبت دوم / مزایده عمومی , مزایده واگذاری مجموعه کارواش - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017118/مزایده-آپارتمان-مساحت-57-71متر-طبقه-سه'>مزایده آپارتمان مساحت 57.71متر طبقه سه  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 57.71متر طبقه سه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017119/مزایده-واگذاری-ششدانگ-زمین-مساحت-257-09متر'>مزایده واگذاری ششدانگ زمین مساحت 257.09متر  / مزایده,مزایده واگذاری ششدانگ زمین مساحت 257.09متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017120/مزایده-یک-دستگاه-کیوتین-20-متری'>مزایده یک دستگاه کیوتین 20 متری / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه کیوتین 20 متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017121/مزایده-پلاک-ثبتی-یک-قطعه-باغ-مساحت-3750متر'>مزایده پلاک ثبتی یک قطعه باغ مساحت 3750متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی یک قطعه باغ مساحت 3750متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017122/مزایده-پلاک-ثبتی-6017-فرعی-از-یک-اصلی-بخش-هشت-قزوین'>مزایده پلاک ثبتی 6017 فرعی از یک اصلی بخش هشت قزوین / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 6017 فرعی از یک اصلی بخش هشت قزوین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017124/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-86-96مترمربع'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 86.96مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 86.96مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017127/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-55-42متر-بخش-ده'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 55.42متر بخش ده / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 55.42متر بخش ده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017128/مزایده-1-5-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-7022-99-سهمی'>مزایده 1.5 دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی 7022/99 سهمی / مزایده,مزایده 1.5 دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی 7022/99 سهمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017129/مزایده-28-کارتن-چای-نوبت-دوم'>مزایده 28 کارتن چای- نوبت دوم  / مزایده, مزایده 28 کارتن چای - نوبت  دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017130/مزایده-آپارتمان-مسکونی-به-شماره-851-فرعی-از-116-اصلی'>مزایده آپارتمان مسکونی به شماره 851 فرعی از 116 اصلی  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی به شماره 851 فرعی از 116 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017131/مزایده-یک-دستگاه-اسپکترومتر'>مزایده یک دستگاه اسپکترومتر  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه اسپکترومتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017132/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-93-85متر-طبقه-اول'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 93.85متر طبقه اول / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 93.85متر طبقه اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017133/مزایده-یک-واحد-مسکونی-مساحت-83-80مترمربع'>مزایده یک واحد مسکونی مساحت 83.80مترمربع / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی مساحت 83.80مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017135/مزایده-ششدانگ-خانه-مساحت-2928متر'>مزایده ششدانگ خانه مساحت 2928متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مساحت 2928متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017137/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-ساختمان-مساحت-88-15متر'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان مساحت 88.15متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان مساحت 88.15متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017138/مزایده-ششدانگ-زمین-مشتمل-بر-ساختمان-3520متر'>مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر ساختمان 3520متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر ساختمان 3520متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017140/مزایده-فروش-ملک-بصورت-تجاری-مغازه-مساحت-67-87متر'>مزایده فروش ملک بصورت تجاری مغازه مساحت 67.87متر  / مزایده,مزایده فروش ملک بصورت تجاری مغازه مساحت 67.87متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017141/مزایده-فروش-واحدهای-مجتمع-مسکونی-بوستان'>مزایده فروش واحدهای مجتمع مسکونی بوستان / مزایده,مزایده فروش واحدهای مجتمع مسکونی بوستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017144/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-113-95متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 113.95متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 113.95متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017149/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-عرصه-1394-20متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 1394.20متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 1394.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017152/مزایده-فروش-ملک-کاربری-تجاری-و-قطعه-زمین-مزروعی'>مزایده فروش ملک کاربری تجاری و قطعه زمین مزروعی / مزایده,مزایده فروش ملک کاربری تجاری و قطعه زمین مزروعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017155/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-مساحت-302-30متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 302.30متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 302.30متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017157/مزایده-واگذاری-به-صورت-اجاره-استخر-سرپوشیده-شاهد-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری به صورت اجاره استخر سرپوشیده شاهد- نوبت دوم  / آگهی مزایده، استخر سرپوشیده شاهد- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017158/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-سه-130-13مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه 130.13مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه 130.13مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017161/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-351-فرعی-بخش-ده-محمودآباد'>مزایده پلاک ثبتی شماره 351 فرعی بخش ده محمودآباد  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 351 فرعی بخش ده محمودآباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017164/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-65-80متر-طبقه-ششم'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 65.80متر طبقه ششم / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 65.80متر طبقه ششم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017167/مزایده-ششدانگ-زمین-با-بنای-احداثی-مساحت-88-50متر'>مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی مساحت 88.50متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی مساحت 88.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017168/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-همکف-85-81متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه همکف 85.81متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه همکف 85.81متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017170/مزایده-فروش-املاک-مازاد-شهری-و-روستایی-96-10-16'>مزایده فروش املاک مازاد شهری و روستایی 96.10.16 / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد شهری و روستایی 96.10.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017171/مزایده-بیست-20-طاقه-پارچه-تکمیل-شده-پوپلین-و----نوبت-دوم'>مزایده بیست 20 طاقه پارچه تکمیل شده پوپلین و ... - نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده بیست 20 طاقه پارچه تکمیل شده پوپلین و ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017173/مزایده-فروش-یک-واحد-ملک-تجاری-مساحت-360-05مترمربع'>مزایده فروش یک واحد ملک تجاری مساحت 360.05مترمربع  / مزایده,مزایده فروش یک واحد ملک تجاری مساحت 360.05مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017178/مزایده-فروش-مقدار-پانزده-و-نیم-تن-از-پنج-محصول-وانیل'>مزایده فروش مقدار پانزده و نیم تن از پنج محصول وانیل / آگهی مزایده , مزایده فروش مقدار پانزده و نیم تن از پنج محصول وانیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017179/مزایده-ملک-مساحت-11000مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 11000مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 11000مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017181/مزایده-ششدانگ-زمین-دیم-مرحله-دوم'>مزایده ششدانگ زمین دیم مرحله دوم / مزایده,مزایده ششدانگ زمین دیم مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017184/مزایده-ملک-با-قدمت-بالای-سی-سال-نوبت-اول'>مزایده ملک با قدمت بالای سی سال نوبت اول / مزایده,مزایده ملک با قدمت بالای سی سال نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017186/مزایده-فروش-تعدادی-ماشین-آلات-سبک-و-سنگین'>مزایده فروش تعدادی ماشین آلات سبک و سنگین / آگهی مزایده فروش، مزایده فروش تعدادی ماشین آلات سبک و سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017187/مزایده-ملک-بخش-5-تبریز-نوبت-دوم'>مزایده ملک بخش 5 تبریز نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک بخش 5 تبریز نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017189/مزایده-ساختمان-مسکونی-قولنامه-ای-نوبت-دوم'>مزایده ساختمان مسکونی قولنامه ای نوبت دوم / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی قولنامه ای نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017191/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-یک-آبادان-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش یک آبادان نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش یک آبادان نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017194/مزایده-پلاک-ثبتی-دو-فرعی-بخش-4-تبریز-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی دو فرعی بخش 4 تبریز نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی دو فرعی بخش 4 تبریز نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017196/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین-کاربری-صنعتی-15000متر'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین کاربری صنعتی 15000متر  / مزایده,مزایده واگذاری یک قطعه زمین کاربری صنعتی 15000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017199/مزایده-یکواحد-ساختمانی-یک-خوابه-نوبت-دوم'>مزایده یکواحد ساختمانی یک خوابه نوبت دوم / مزایده,مزایده یکواحد ساختمانی یک خوابه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017201/مزایده-لوازم-نیروگاهی-مازاد-بر-نیاز-نوبت-دوم'>مزایده لوازم نیروگاهی مازاد بر نیاز نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی,مزایده لوازم نیروگاهی مازاد بر نیاز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017203/مزایده-ملک-بخش-5-قزوین-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش 5 قزوین نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش 5 قزوین نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017205/مزایده-ملک-اموال-منقول-نوبت-اول'>مزایده ملک اموال منقول نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک اموال منقول نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017207/مزایده-فروش-مقدار-تقریبی-حدود-30-تن-محصول-پسته-خشک'>مزایده فروش مقدار تقریبی حدود 30 تن محصول پسته خشک / مزایده , مزایده فروش مقدار تقریبی حدود 30 تن محصول پسته خشک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017208/مزایده-محصول-سردرختی-مرکبات'>مزایده محصول سردرختی مرکبات / مزایده , مزایده محصول سردرختی مرکبات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017209/مزایده-فروش-املاک-مازاد-با-شرایط-ویژه-و-استثنایی'>مزایده فروش املاک مازاد با شرایط ویژه و استثنایی  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد با شرایط ویژه و استثنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017210/مزایده-اجاره-سالن-نگارخانه'>مزایده اجاره سالن نگارخانه  / آگهی مزایده,مزایده اجاره سالن نگارخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017212/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بر-نیاز-استان-سمنان'>مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز استان سمنان  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز استان سمنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017214/مزایده-فروش-ملک-اداری'>مزایده فروش ملک اداری / مزایده,مزایده فروش ملک اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017216/مزایده-فروش-ملک-یک-مرحله-ای'>مزایده فروش ملک یک مرحله ای / مزایده,مزایده فروش ملک یک مرحله ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017219/مزایده-انتخاب-بهره-برداری-ارائه-خدمات-گل-آرایی'>مزایده انتخاب بهره برداری ارائه خدمات گل آرایی / آگهی مزایده عمومی,مزایده انتخاب بهره برداری ارائه خدمات گل آرایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017222/مزایده-فراخوان-عمومی-فروش-اراضی-و-مستغلات'>مزایده فراخوان عمومی فروش اراضی و مستغلات / مزایده,مزایده فراخوان عمومی فروش اراضی و مستغلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017223/مزایده-خودروی-هیوندا-120-هاچ-بک'>مزایده خودروی هیوندا 120 هاچ بک / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده خودروی هیوندا 120 هاچ بک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017224/مزایده-بهره-برداری-از-پارکینگ-ها'>مزایده بهره برداری از پارکینگ ها / آگهی مزایده عمومی , مزایده  بهره برداری از پارکینگ ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017225/مزایده-فروش-املاک-مازاد-شهرستانهای-بجنورد-اسفراین-جاجرم'>مزایده فروش املاک مازاد شهرستانهای بجنورد اسفراین جاجرم / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد شهرستانهای بجنورد اسفراین جاجرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017227/مزایده-واگذاری-ششدانگ-زمین-مساحت-67-65متر'>مزایده واگذاری ششدانگ زمین مساحت 67.65متر / مزایده,مزایده واگذاری ششدانگ زمین مساحت 67.65متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017237/مزایده-واگذاری-اجاره-یکشنبه-بازار--سه-شنبه-بازار-(نوبت-دوم)'>مزایده واگذاری اجاره یکشنبه بازار ، سه شنبه بازار (نوبت دوم) / آگهی مزایده , مزایده واگذاری اجاره یکشنبه بازار ، سه شنبه بازار (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017238/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-ده-هکتار'>مزایده یک قطعه زمین مساحت ده هکتار / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت ده هکتار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017239/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-580متر-مرحله-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 580متر مرحله اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 580متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017247/مزایده-یک-دستگاه-گیوتن-برش-سنگ---'>مزایده یک دستگاه گیوتن برش سنگ .... / مزایده, مزایده یک دستگاه گیوتن برش سنگ ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017248/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-5-قوچان-مرحله-دوم'>مزایده پلاک ثبتی بخش 5 قوچان مرحله دوم  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 5 قوچان مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017250/مزایده-فروش-لوازم-اداری-و-کامپیوتری-اسقاطی---نوبت-دوم'>مزایده فروش لوازم اداری و کامپیوتری اسقاطی  -  نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش لوازم اداری و کامپیوتری اسقاطی  -  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017252/مزایده-پلاک-شماره-یک-اصلی-مرحله-دوم'>مزایده پلاک شماره یک اصلی مرحله دوم / مزایده,مزایده پلاک شماره یک اصلی مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017253/مزایده-فروش-آهن-آلات-ضایعاتی'>مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی  / آگهی مزایده , مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017254/مزایده-منزل-مسکونی-415-20متر-مرحله-اول'>مزایده منزل مسکونی 415.20متر مرحله اول  / مزایده,مزایده منزل مسکونی 415.20متر مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017255/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-پلاک-724-فرعی-9154متر'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک 724 فرعی 9154متر / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک 724 فرعی 9154متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017257/مزایده-ملک-بخش-دو-تبریز-مال-مشاعی'>مزایده ملک بخش دو تبریز مال مشاعی / مزایده,مزایده ملک بخش دو تبریز مال مشاعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017262/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-386متر-مرحله-دوم'>مزایده منزل مسکونی مساحت 386متر مرحله دوم  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 386متر مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017265/مزایده-یک-دستگاه-بذر-پاش-زنجیری'>مزایده یک دستگاه بذر پاش زنجیری / مزایده, مزایده یک دستگاه بذر پاش زنجیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017267/مزایده-فروش-املاک-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017270/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-160-98متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 160.98متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 160.98متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017274/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مازاد'>مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017276/مزایده-132-عدد-تیشرت---'>مزایده 132 عدد تیشرت .... / مزایده, مزایده 132 عدد تیشرت ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017277/مزایده-واگذاری-عرصه-ششدانگ-زمین-مسکونی-179-91متر'>مزایده واگذاری عرصه ششدانگ زمین مسکونی 179.91متر  / مزایده,مزایده واگذاری عرصه ششدانگ زمین مسکونی 179.91متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017279/مزایده-دیزل-برق-اضطراری'>مزایده دیزل برق اضطراری / آگهی مزایده مال منقول,مزایده دیزل برق اضطراری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017280/مزایده-ششدانگ-زمین-مشتمل-بر-ساختمان-3520متر'>مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر ساختمان 3520متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر ساختمان 3520متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017282/مزایده-یک-دستگاه-سواری-جک-اتومات'>مزایده یک دستگاه سواری جک اتومات / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری جک اتومات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017286/مزایده-یک-واحد-اپارتمان-مساحت-50-متر'>مزایده یک واحد اپارتمان مساحت 50 متر / مزایده,مزایده یک واحد اپارتمان مساحت 50 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017288/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-پژو-پارس-مدل-1395'>مزایده یک دستگاه اتومبیل پژو پارس مدل  1395 / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه اتومبیل پژو پارس مدل  1395</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017289/مزایده-ملک-مساحت-152-5متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت 152.5متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مساحت 152.5متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017290/مزایده-پژو-405-مدل-89-نقره-ای'>مزایده پژو 405 مدل 89 نقره ای  / آگهی مزایده اموال غیرمنقول، مزایده پژو 405 مدل 89 نقره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017291/مزایده-فروش-تعداد-4-قطعه-از-زمینهای-تجاری-تجدید'>مزایده فروش تعداد 4 قطعه از زمینهای تجاری تجدید / مزایده,مزایده فروش تعداد 4 قطعه از زمینهای تجاری تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017293/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-از-اراضی-و-املاک'>مزایده فروش یک قطعه زمین از اراضی و املاک  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین از اراضی و املاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017295/تجدید-مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-پارس'>تجدید مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس / آگهی تجدید مزایده اموال منقول و غیرمنقول، تجدید مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017296/مزایده-اجاره-فضای-تبلیغاتی-96-10-16'>مزایده اجاره فضای تبلیغاتی 96.10.16 / مزایده , مزایده اجاره فضای تبلیغاتی96.10.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017297/مزایده-فروش-یکباب-مغازه-تجاری-و-دو-واحد-خدماتی-و-1-واحد-مسکونی'>مزایده فروش یکباب مغازه تجاری و دو واحد خدماتی و 1 واحد مسکونی  / مزایده,مزایده فروش یکباب مغازه تجاری و دو واحد خدماتی و 1 واحد مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017299/مزایده-تمامی-1066-سهم-مشاع-از-11163-سهم-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده تمامی 1066 سهم مشاع از 11163 سهم ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده تمامی 1066 سهم مشاع از 11163 سهم ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017300/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-206-تیپ-2'>مزایده یک دستگاه سواری پژو 206 تیپ 2 / آگهی مزایده اموال، مزایده یک دستگاه سواری پژو 206 تیپ 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017302/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-مشجر-به-مساحت-2044-مترمربع-و--'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مشجر به مساحت 2044 مترمربع و ... / آگهی مزایده, مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مشجر به مساحت 2044 مترمربع و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017303/مزایده-واگذاری-به-اجاره-یک-عدد-غرفه-پارک-بهمن-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری به اجاره یک عدد غرفه پارک بهمن- تجدید- نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده, مزایده واگذاری به اجاره یک عدد غرفه پارک بهمن- تجدید - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017304/مزایده-انواع-سیستم-صوتی-و-تصویری-خودرو'>مزایده انواع سیستم صوتی و تصویری خودرو  / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده انواع سیستم صوتی و تصویری خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017306/مزایده-فروش-294-ردیف-قطعات-یدکی-مربوط-به-لیفتراک-YALE--نوبت-دوم'>مزایده فروش 294 ردیف قطعات یدکی مربوط به لیفتراک YALE - نوبت دوم  / فراخوان مزایده عمومی, مزایده فروش 294 ردیف قطعات یدکی مربوط به لیفتراک YALE -  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017307/مزایده-فروش-سهام-شرکت---نوبت-دوم'>مزایده فروش سهام شرکت .... نوبت دوم / اگهی مزایده عمومی , مزایده فروش سهام شرکت .... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017308/مزایده-خودرو'>مزایده خودرو  / مزایده خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017309/مزایده-مقادیری-اقلام-الکترونیک-ماتریال-ضایعات--'>مزایده مقادیری اقلام الکترونیک، ماتریال، ضایعات... / مزایده , مزایده مقادیری اقلام الکترونیک، ماتریال، ضایعات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017310/مزایده-مقدار-0-28-دانگ-مشاع-از-4-دانگ-مشاع-از-زمین'>مزایده مقدار 0.28 دانگ مشاع از 4 دانگ مشاع از زمین / مزایده,مزایده مقدار 0.28 دانگ مشاع از 4 دانگ مشاع از زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017311/مزایده-دزدگیر-درب-و-پنجره-الکتریکی'>مزایده دزدگیر درب و پنجره الکتریکی / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده دزدگیر درب و پنجره الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017313/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-طبقه-اول-135-35متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه اول 135.35متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه اول 135.35متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017317/مزایده-50-متر-از-آپارتمان-از-یک-واحد-طبقه-چهارم-نوبت-دوم'>مزایده 50 متر از آپارتمان از یک واحد طبقه چهارم نوبت دوم  / مزایده,مزایده 50 متر از آپارتمان از یک واحد طبقه چهارم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017319/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-133-67متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 133.67متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 133.67متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017320/مزایده-فروش-حدود-65000-آمپر-ساعت-باطری-فرسوده--نوبت-دوم'>مزایده فروش حدود 65000 آمپر ساعت باطری فرسوده - نوبت دوم  / مزایده, مزایده فروش حدود 65000 آمپر ساعت باطری فرسوده - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017323/مزایده-فروش-4-دستگاه-اتومبیل-دولتی-قابل-شماره-گذاری'>مزایده فروش 4 دستگاه اتومبیل دولتی قابل شماره گذاری  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش 4 دستگاه اتومبیل دولتی قابل شماره گذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017325/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-عرصه-196متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت عرصه 196متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت عرصه 196متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017330/مزایده-ملک-قولنامه-ای-عرصه-218-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک قولنامه ای عرصه 218 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک قولنامه ای عرصه 218 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017331/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-246-54متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 246.54متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 246.54متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017333/مزایده-فروش-اقلام-راکد-و-کم-گردش-شامل-شیرآلات-اتصالات-چدنی-و---(نوبت-دوم)'>مزایده فروش اقلام راکد و کم گردش شامل شیرآلات، اتصالات چدنی و ... (نوبت دوم) / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش اقلام راکد و کم گردش شامل شیرآلات، اتصالات چدنی و ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017334/مزایده-اجاره-جهت-مدیریت-و-بهره-برداری-از-جایگاه-CNG-مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مزایده اجاره جهت مدیریت و بهره برداری از جایگاه CNG مرحله دوم نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی ، مزایده اجاره جهت مدیریت و بهره برداری از جایگاه CNG مرحله دوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017335/مزایده-ششدانگ-ملک-مسکونی-مساحت-750متر'>مزایده ششدانگ ملک مسکونی مساحت 750متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مسکونی مساحت 750متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017336/مزایده-فروش-55-هزار-تن-سنگ-آهن-دانه-بندی--نوبت-دوم'>مزایده  فروش 55 هزار تن سنگ آهن دانه بندی -  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده  فروش 55 هزار تن سنگ آهن دانه بندی -  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017337/حراج-کتبی-یکدستگاه-خودرو-سواری'>حراج کتبی یکدستگاه خودرو سواری  / آگهی حراج کتبی، حراج کتبی یکدستگاه خودرو سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017339/مزایده-ساختمان-مسکونی-عرصه-328متر'>مزایده ساختمان مسکونی عرصه 328متر  / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی عرصه 328متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017341/مزایده-ششدانگ-پلاک-724-فرعی-مساحت-9154متر'>مزایده ششدانگ پلاک 724 فرعی مساحت 9154متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 724 فرعی مساحت 9154متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017342/مزایده-اقلام-ضایعاتی'>مزایده اقلام ضایعاتی / مزایده غیرحضوری , مزایده اقلام ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017346/مزایده-ملک-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-دوم-تفکیکی'>مزایده ملک ششدانگ آپارتمان قطعه دوم تفکیکی  / مزایده,مزایده ملک ششدانگ آپارتمان قطعه دوم تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017349/مزایده-فروش-یک-قطعه-باغ'>مزایده فروش یک قطعه باغ / مزایده,مزایده فروش یک قطعه باغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017350/مزایده-ششدانگ-خانه-بخش-نه-کرمان'>مزایده ششدانگ خانه بخش نه کرمان  / مزایده,مزایده ششدانگ خانه بخش نه کرمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017353/مزایده-اجاره-یک-باب-مغازه-تجاری'>مزایده اجاره یک باب مغازه تجاری / آگهی مزایده عمومی، مزایده اجاره یک باب مغازه تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017354/مزایده-مقدار-2-91-دانگ-مشاع-از-آپارتمان-61-65متر'>مزایده مقدار 2.91 دانگ مشاع از آپارتمان 61.65متر  / مزایده,مزایده مقدار 2.91 دانگ مشاع از آپارتمان 61.65متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017355/مزایده-ملک-به-مساحت-92-70-مترمربع'>مزایده ملک به مساحت 92/70 مترمربع  / مزایده,مزایده ملک به مساحت 92/70 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017356/مزایده-مکان-بوفه-دانشجویی'>مزایده مکان بوفه دانشجویی  / اگهی مزایده , مزایده مکان بوفه دانشجویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017357/مزایده-ششدانگ-پلاک-1436-232-279-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک 1436/232/279 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 1436/232/279 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017358/مزایده-یک-واحد-آپارتمان-مساحت-175-1-مترمربع'>مزایده یک واحد آپارتمان مساحت 175/1 مترمربع / مزایده,یک واحد آپارتمان مساحت 175/1 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017360/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-67-47متر-قطعه-دوم'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 67.47متر قطعه دوم / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 67.47متر قطعه دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017362/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-دو-43-83متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دو 43.83متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دو 43.83متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017363/مزایده-ششدانگ-اعیان-یک-باب-منزل-مسکونی'>مزایده ششدانگ اعیان یک باب منزل مسکونی / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان یک باب منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017365/مزایده-ملک-به-مساحت-179-4-مترمربع'>مزایده ملک به مساحت 179/4 مترمربع  / مزایده،مزایده ملک به مساحت 179/4 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017366/مزایده-فروش-4-باب-مغازه-تجاری-و-60-متر-از-فضای-فودکورت'>مزایده فروش 4 باب مغازه تجاری و 60 متر از فضای فودکورت  / مزایده,مزایده فروش 4 باب مغازه تجاری و 60 متر از فضای فودکورت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017368/مزایده-عمومی-انتشارات-تکثیر-دانشجویی'>مزایده عمومی انتشارات تکثیر دانشجویی / مزایده ، مزایده عمومی انتشارات تکثیر دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017373/مزایده-ملک-مساحت-209-7-مترمربع'>مزایده ملک مساحت 209/7 مترمربع / مزایده،مزایده ملک مساحت 209/7 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017375/مزایده-فروش-املاک-مازاد-نقد-و-اقساط'>مزایده فروش املاک مازاد نقد و اقساط / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد نقد و اقساط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017376/مزایده-تعدادی-خودپرداز-NCR'>مزایده تعدادی خودپرداز NCR / آگهی مزایده,مزایده  تعدادی خودپرداز NCR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017377/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-یک-قطعه-زمین'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017378/مزایده-ضایعات-و-آهن-آلات-مستعمل--'>مزایده ضایعات و آهن آلات مستعمل... / مزایده, مزایده ضایعات و آهن آلات مستعمل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017379/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-145-16متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 145.16متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 145.16متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017380/مزایده-یک-دستگاه-خشک-کن-پارویی'>مزایده یک دستگاه خشک کن پارویی / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه خشک کن پارویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017382/مزایده-یک-دست-قالب-جهت-تولید-قالب-بزرگ--'>مزایده یک دست قالب جهت تولید قالب بزرگ.... / مزایده،مزایده یک دست قالب جهت تولید قالب بزرگ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017383/مزایده-تعدادی-وانت-پیکان'>مزایده تعدادی وانت پیکان / آگهی مزایده, مزایده تعدادی وانت پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017384/مزایده-ملک-عرصه-زمین-نوبت-سوم'>مزایده ملک عرصه زمین نوبت سوم / مزایده,مزایده ملک عرصه زمین نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017385/مزایده-ششدانگ-یک-باب-خانه-به-مساحت-1190-71-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک باب خانه به مساحت 1190/71 مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب خانه به مساحت 1190/71 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017387/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-سواری-جیلی'>مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری جیلی / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری جیلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017388/مزایده-تعدادی-خودروی-سبک'>مزایده تعدادی خودروی سبک / آگهی مزایده، مزایده تعدادی خودروی سبک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017390/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-109-94متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 109.94متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 109.94متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017391/مزایده-تعداد-3-دستگاه-خودرو-مازاد'>مزایده تعداد 3 دستگاه خودرو مازاد  / آگهی مزایده, مزایده تعداد 3 دستگاه خودرو مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017392/مزایده-ملک-به-مساحت-قطعه-زمین-611-مترمربع'>مزایده ملک به مساحت قطعه زمین 611 مترمربع / مزایده,مزایده ملک به مساحت قطعه زمین 611 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017393/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-طبقه-زیرزمین-قطعه-سوم-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی طبقه زیرزمین قطعه سوم تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی طبقه زیرزمین قطعه سوم تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017394/مزایده-واگذاری-تعداد-22-خط-تلفن-همراه'>مزایده واگذاری تعداد 22 خط تلفن همراه  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری تعداد 22 خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017395/مزایده-ملک-به-مساحت-143-54-مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده ملک به مساحت 143/54 مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک به مساحت 143/54 مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017396/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-نوبت-اول'>مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی نوبت اول / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017397/مزایده-اقلام-مازاد'>مزایده اقلام مازاد / مزایده، مزایده اقلام مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017398/مزایده-فروش-یک-دستگاه-اتومبیل-پژو-405'>مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل پژو 405   / مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل پژو 405  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017401/مزایده-فروش-تعداد-29-دستگاه-کامیون-ایسوزو'>مزایده فروش  تعداد 29 دستگاه کامیون ایسوزو / آگهی مزایده, مزایده فروش  تعداد 29 دستگاه کامیون ایسوزو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017402/مزایده-ملک-72-80-مترمربع-نوبت-سوم'>مزایده ملک 72/80 مترمربع نوبت سوم  / مزایده,مزایده ملک 72/80 مترمربع نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017403/مزایده-ملک-پلاک-ثبتی-1755-اصلی-بخش-دو-قم'>مزایده ملک پلاک ثبتی 1755 اصلی بخش دو قم  / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی 1755 اصلی بخش دو قم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017404/مزایده-تعدادی-اثاثیه-و-اقلام-مستعمل--'>مزایده تعدادی اثاثیه و اقلام مستعمل ... / مزایده, مزایده تعدادی اثاثیه و اقلام مستعمل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017405/مزایده-فروش-تعداد-5-دستگاه-خودرو'>مزایده فروش تعداد 5 دستگاه خودرو / آگهی مزایده حضوری، مزایده فروش تعداد 5 دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017406/مزایده-ششدانگ-باغ-گردو-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ باغ گردو نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ باغ گردو نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017407/مزایده-واگذاری-مجموعه-خدماتی-رفاهی---تجدید'>مزایده واگذاری مجموعه خدماتی- رفاهی .... تجدید / آگهی تجدید مزایده , مزایده واگذاری مجموعه خدماتی- رفاهی .... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017408/مزایده-4-دستگاه-اتومبیل-دولتی--'>مزایده 4 دستگاه اتومبیل دولتی ... / مزایده 4 دستگاه اتومبیل دولتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017409/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-اول-تفکیکی-147-82متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه اول تفکیکی 147.82متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه اول تفکیکی 147.82متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017411/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-10-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 10 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 10 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017412/آگهی-مزایده-پژو-405--نوبت-دوم'>آگهی مزایده پژو 405 - نوبت دوم / اگهی مزایده , مزایده خودروی پژو 405 - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017413/فراخوان-مزایده-مواد-شیمیایی-خود-را-شامل-700-تن-فنل-نوبت-دوم'>فراخوان مزایده مواد شیمیایی خود را شامل 700 تن فنل نوبت دوم  / فراخوان مزایده عمومی ،فراخوان مواد شیمیایی خود را شامل 700 تن فنل نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017414/مزایده-غرفه-محصولات-آرایشی-کیف-و-کفش--'>مزایده غرفه محصولات آرایشی، کیف و کفش ... / مزایده, مزایده غرفه محصولات آرایشی، کیف و کفش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017415/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-بخش-4-میامی'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی بخش 4 میامی / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی بخش 4 میامی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017417/مزایده-اموال-منقول-(اسقاطی)-شامل-1-میزصندلی-و-فایل-2-انوع-و-اقسام-کامپیوترو--'>مزایده اموال منقول (اسقاطی) شامل 1-میزصندلی و فایل 2- انوع و اقسام کامپیوترو ... / مزایده ,مزایده اموال منقول (اسقاطی) شامل 1-میزصندلی و فایل 2- انوع و اقسام کامپیوترو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017418/مزایده-فروش-دو-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-مدل-82'>مزایده فروش دو دستگاه خودرو سواری پژو مدل 82  / آگهی مزایده , مزایده فروش دو دستگاه خودرو سواری پژو مدل 82 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017420/مزایده-ششدانگ-یک-باب-عمارت-مسکونی'>مزایده ششدانگ یک باب عمارت مسکونی / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب عمارت مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017422/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-پژوپارس--'>مزایده یک دستگاه اتومبیل پژوپارس ... / مزایده,مزایده یک دستگاه اتومبیل پژوپارس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017423/مزایده-آپارتمان-مساحت-56-متر'>مزایده آپارتمان مساحت 56 متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 56 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017424/مزایده-فروش-یکدستگاه-لیفتراک-آریا-دیزلی-و--'>مزایده فروش یکدستگاه لیفتراک آریا دیزلی و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش یکدستگاه لیفتراک آریا دیزلی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017425/تجدید-حراج-فروش-سیم-رانژه-‏-لوازم-و-تجهیزات-مخابراتی-96-10-16'>تجدید حراج فروش سیم رانژه ‏- لوازم و تجهیزات مخابراتی- 96.10.16 / آگهی تجدید حراج عمومی, تجدید حراج فروش سیم رانژه ‏- لوازم و تجهیزات مخابراتی- 96.10.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017426/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-415-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 415 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 415 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017427/مزایده-یکباب-مغازه-به-مساحت-24-35-مترمربع'>مزایده یکباب مغازه به مساحت 24/35 مترمربع  / مزایده,مزایده یکباب مغازه به مساحت 24/35 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017428/مزایده-ششدانگ-مجتمع-مسکونی-با-قدمت-دو-سال'>مزایده ششدانگ مجتمع مسکونی با قدمت دو سال  / مزایده,مزایده ششدانگ مجتمع مسکونی با قدمت دو سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017429/تجدید-مزایده-بهره-برداری-از-رستوران-محیطی-مجموعه-برج--نوبت-دوم'>تجدید مزایده بهره برداری از رستوران محیطی مجموعه برج - نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی، تجدید مزایده بهره برداری از رستوران محیطی مجموعه برج - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017430/مزایده-یکدستگاه-کشباف'>مزایده یکدستگاه کشباف  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یکدستگاه کشباف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017431/مزایده-ملک-مساحت-کلی-285متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت کلی 285متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت کلی 285متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017432/مزایده-ششدانگ-عرصه-یک-قطعه-زمین'>مزایده ششدانگ عرصه یک قطعه زمین / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه یک قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017433/تجدید-مزایده-فروش-حدود-153-قلم-کالاهای-راکد'>تجدید مزایده فروش حدود 153 قلم کالاهای راکد / آگهی تجدید مزایده عمومی، تجدید مزایده فروش حدود 153 قلم کالاهای راکد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017434/تجدید-مزایده-واگذاری-به-اجاره-یک-عدد-غرفه-پارک'>تجدید مزایده واگذاری به اجاره یک عدد غرفه پارک / آگهی تجدید مزایده, مزایده واگذاری به اجاره یک عدد غرفه پارک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017435/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-1642-86متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 1642.86متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1642.86متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017436/مزایده-یک-باب-خانه-قدیمی-متروکه'>مزایده یک باب خانه قدیمی متروکه / مزایده,مزایده یک باب خانه قدیمی متروکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017439/مزایده-روغن-1-لیتری-ترن-صادراتی--نوبت-دوم'>مزایده روغن 1 لیتری ترن صادراتی...نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده روغن 1 لیتری ترن صادراتی...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017440/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-بخش-دوازده-ثبت-بابلسر'>مزایده ششدانگ آپارتمان بخش دوازده ثبت بابلسر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان بخش دوازده ثبت بابلسر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017441/مزایده-ملک-3592-سهم-مشاع'>مزایده ملک 3592 سهم مشاع / مزایده,مزایده ملک 3592 سهم مشاع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017442/مزایده-ملک-به-مساحت-10000متر'>مزایده ملک به مساحت 10000متر / مزایده,مزایده ملک به مساحت 10000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017445/مزایده-4-دستگاه-خودرو--'>مزایده  4 دستگاه خودرو ... / مزایده, مزایده  4 دستگاه خودرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017446/مزایده-یک-دستگاه-پژو-پارس--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه پژو پارس  - نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک دستگاه پژو پارس  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017447/مزایده-میز-دو-نفره-با-روکش-چرمی-مبلمان-راحتی--'>مزایده میز دو نفره با روکش چرمی، مبلمان راحتی... / آگهی مزایده، مزایده میز دو نفره با روکش چرمی، مبلمان راحتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017448/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-152-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 152 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 152 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017449/مزایده-آپارتمان-قدمت-25-سال-ساخت-بخش-7-تهران'>مزایده آپارتمان قدمت 25 سال ساخت بخش 7 تهران  / مزایده,مزایده آپارتمان قدمت 25 سال ساخت بخش 7 تهران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017453/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-165-متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 165 متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 165 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017454/مزایده-سرقفلی-یک-باب-مغازه'>مزایده سرقفلی یک باب مغازه / مزایده,مزایده سرقفلی یک باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017456/تجدید-مزایده-پروژه-ساخت-و-راه-اندازی-کارتینگ--نوبت-دوم'>تجدید مزایده پروژه ساخت و راه اندازی کارتینگ - نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی، تجدید مزایده پروژه ساخت و راه اندازی کارتینگ مجموعه برج میلاد - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017458/مزایده-آپارتمان-مساحت-57-72مترمربع'>مزایده آپارتمان مساحت 57.72مترمربع  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 57.72مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017459/مزایده-یک-قطعه-زمین-با-بنای-احداثی-بمساحت-464-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت 464 مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت 464 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017460/مزایده-دو-دانگ-مشاعی-از-واحد-تجاری-مساحت-81-13متر'>مزایده دو دانگ مشاعی از واحد تجاری مساحت 81.13متر / مزایده,مزایده دو دانگ مشاعی از واحد تجاری مساحت 81.13متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017462/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-به-مساحت-12546-مترمربع-و-تاسیسات-و-تجهیزات-و-ماشین-آلات'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان به مساحت 12546 مترمربع و تاسیسات و تجهیزات و ماشین آلات / مزایده, مزایده ششدانگ عرصه و اعیان به مساحت 12546 مترمربع و تاسیسات و تجهیزات و ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017463/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-140-مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ یکباب منزل 140 مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل 140 مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017464/مزایده-فروش-ملک-مساحت-عرصه-356مترمربع'>مزایده فروش ملک مساحت عرصه 356مترمربع  / مزایده,مزایده فروش ملک مساحت عرصه 356مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017465/مزایده-انواع-لباس-مردانه-و-زنانه--مرحله-دوم'>مزایده  انواع لباس مردانه و زنانه   مرحله دوم  / مزایده, مزایده  انواع لباس مردانه و زنانه  مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017466/مزایده-ششدانگ-اعیان-یکباب-منزل-بخش-نه-مشهد'>مزایده ششدانگ اعیان یکباب منزل بخش نه مشهد / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان یکباب منزل بخش نه مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017467/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-405'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 405  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017468/مزایده-آهن-آلات-و-دستگاه-های-بلااستفاده'>مزایده آهن آلات و دستگاه های بلااستفاده / مزایده  آهن آلات و دستگاه های بلااستفاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017470/مزایده-یک-دستگاه-پراید-تیپ-GTX'>مزایده یک دستگاه پراید تیپ GTX  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه پراید تیپ GTX </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017473/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-صد-و-پنجاه-متر'>مزایده ملک مساحت عرصه صد و پنجاه متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه صد و پنجاه متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017474/مزایده-ملک-به-مساحت-355-84-مترمربع'>مزایده ملک به مساحت 355/84 مترمربع  / مزایده,مزایده ملک به مساحت 355/84 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017476/مزایده-فروش-املاک-و-مستغلات-مازاد-بر-نیاز-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک و مستغلات مازاد بر نیاز نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک و مستغلات مازاد بر نیاز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017477/مزایده-فروش-قطعه-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش قطعه تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش قطعه تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017478/مزایده-اجاره-غرفه-های-موجود-واقع-در-ترمینال-شهر'>مزایده اجاره غرفه های موجود واقع در ترمینال شهر  / آگهی مزایده , مزایده اجاره غرفه های موجود واقع در ترمینال شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017480/مزایده-واگذاری-ششدانگ-ویلای-دوبلکس-197-40متر'>مزایده واگذاری ششدانگ ویلای دوبلکس 197.40متر / مزایده,مزایده واگذاری ششدانگ ویلای دوبلکس 197.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017482/مزایده-تعداد-69-ثوب-شلوار-نخ-پنبه-زنانه-نوبت-دوم'>مزایده تعداد 69 ثوب شلوار نخ پنبه زنانه نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده تعداد 69 ثوب شلوار نخ پنبه زنانه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017484/مزایده-فروش-وانت-نیسان-پیکاپ-دوکابین-نوبت-دوم'>مزایده فروش وانت نیسان پیکاپ دوکابین- نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش وانت نیسان پیکاپ دوکابین- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017485/مزایده-ملک-بخش-نه-مشهد-اموال-منقول-غیرمنقول'>مزایده ملک بخش نه مشهد اموال منقول غیرمنقول / مزایده,مزایده ملک بخش نه مشهد اموال منقول غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017487/مزایده-ملک-بصورت-قولنامه-ای-فاقد-سند'>مزایده ملک بصورت قولنامه ای فاقد سند / مزایده,مزایده ملک بصورت قولنامه ای فاقد سند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017488/مزایده-عرضه-سهام'>مزایده عرضه سهام / مزایده, مزایده عرضه سهام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017491/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-دستگاههای-ورزشی-استفاده-شده'>مزایده واگذاری تعدادی از دستگاههای ورزشی استفاده شده / آگهی مزایده ، مزایده واگذاری تعدادی از دستگاههای ورزشی استفاده شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017493/مزایده-زمین-بخش-نه-مشهد-منقول-غیرمنقول'>مزایده زمین بخش نه مشهد منقول غیرمنقول  / مزایده,مزایده زمین بخش نه مشهد منقول غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017494/مزایده-فروش-واحدهای-مسکونی-نوساز'>مزایده فروش واحدهای مسکونی نوساز  / مزایده,مزایده فروش واحدهای مسکونی نوساز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017495/مزایده-اجاره-یک-باب-مغازه--'>مزایده اجاره یک باب مغازه... / مزایده عمومی, مزایده اجاره یک باب مغازه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017496/مزایده-آپارتمان-بخش-نه-مشهد-منقول-و-غیر-منقول'>مزایده آپارتمان بخش نه مشهد منقول و غیر منقول / مزایده,مزایده آپارتمان بخش نه مشهد منقول و غیر منقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017497/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-صد-و-بیست-متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت صد و بیست متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت صد و بیست متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017498/مزایده-یک-باب-ساختمان-به-مساحت-307-مترمربع'>مزایده یک باب ساختمان به مساحت 307 مترمربع / مزایده،مزایده یک باب ساختمان به مساحت 307 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017500/مزایده-کافی-شاپ--نوبت-دوم'>مزایده کافی شاپ - نوبت دوم  / مزایده , مزایده کافی شاپ - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017502/مزایده-انواع-پالت-چوبی-و-چوب-خرد-شده-ضایعاتی'>مزایده انواع پالت چوبی و چوب خرد شده ضایعاتی  / مزایده , مزایده  انواع پالت چوبی و چوب خرد شده ضایعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017504/مزایده-اجاره-بوفه'>مزایده اجاره بوفه / آگهی مزایده , مزایده اجاره بوفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017508/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سمند-ال-ایکس-دوگانه-سوز--'>مزایده یک دستگاه خودرو سمند ال ایکس دوگانه سوز... / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سمند ال ایکس دوگانه سوز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017510/مزایده-روغن-هیدرولیک-کمک-فنر-و--'>مزایده روغن هیدرولیک کمک فنر و ...  / مزایده , مزایده روغن هیدرولیک کمک فنر و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017511/مزایده-فروش-دو-دستگاه-خودرو'>مزایده فروش دو دستگاه خودرو  / مزایده فروش دو دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017514/مزایده-ضایعات-دم-قیچی-گروه-D--'>مزایده ضایعات دم قیچی گروه D... / مزایده، مزایده ضایعات دم قیچی گروه D...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017515/مزایده-واگذاری-تعداد-چهار-باب-مغازه-(مرحله-اول--نوبت-دوم)'>مزایده واگذاری تعداد چهار باب مغازه (مرحله اول - نوبت دوم) / مزایده واگذاری تعداد چهار باب مغازه  (مرحله اول - نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017517/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-206'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 206  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 206 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017518/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-خودرو-وانت-پیکان--'>مزایده ششدانگ یک دستگاه خودرو وانت پیکان... / آگهی مزایده اموال منقول و غیرمنقول، مزایده ششدانگ یک دستگاه خودرو وانت پیکان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017521/مزایده-چرخ-خیاطی--'>مزایده چرخ خیاطی... / مزایده, مزایده چرخ خیاطی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017522/مزایده-خودروی-ام-وی-ام-315-مدل-1394-نوبت-دوم'>مزایده خودروی ام وی ام 315 مدل 1394- نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده خودروی ام وی ام 315 مدل 1394- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017523/مزایده-یک-باب-ملک-مساحت-197-40-مترمربع'>مزایده یک باب ملک مساحت 197/40 مترمربع  / مزایده،مزایده یک باب ملک مساحت 197/40 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017524/مزایده-فروش-ضایعات-آهنی-غیر-قابل-مرمت-(نوبت-دوم)'>مزایده فروش ضایعات آهنی غیر قابل مرمت (نوبت دوم) / مزایده عمومی, مزایده فروش ضایعات آهنی غیر قابل مرمت (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017525/مزایده-ششدانگ-ملک-به-میزان-278-41-مترمربع'>مزایده ششدانگ ملک به میزان 278/41 مترمربع / مزایده،مزایده ششدانگ ملک به میزان 278/41 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017527/مزایده-یک-دستگاه-پژو-405-مدل-1387--'>مزایده  یک دستگاه پژو 405 مدل 1387... / آگهی مزایده، مزایده  یک دستگاه پژو 405 مدل 1387...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017529/مزایده-فروش-تعداد-5-رقبه-املاک-تملیکی'> مزایده فروش تعداد 5 رقبه املاک تملیکی  / مزایده,مزایده فروش تعداد 5 رقبه املاک تملیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017531/مزایده-عرضه-عمومی-سهام--'>مزایده عرضه عمومی سهام... / مزایده عرضه عمومی سهام...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017534/مزایده-یک-واحد-مسکونی-در-طبقه-دوم'>مزایده یک واحد مسکونی در طبقه دوم  / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی در طبقه دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017535/مزایده-بهره-برداری-و-نگهداشت-از-جایگاه-عرضه-گاز-طبیعی-(CNG)-(نوبت-دوم)'>مزایده بهره برداری و نگهداشت از جایگاه عرضه گاز طبیعی (CNG)  (نوبت دوم) / آگهی مزایده، مزایده بهره برداری و نگهداشت از جایگاه عرضه گاز طبیعی (CNG)  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017537/مزایده-فروش-تعدادی-از-قطعات-کاربری-مسکونی-4-واحد-آپارتمان-11-قطعه-زمین-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از قطعات کاربری مسکونی 4 واحد آپارتمان.11 قطعه زمین  نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از قطعات کاربری مسکونی 4 واحد آپارتمان.11 قطعه زمین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017539/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-بخش-دو-نوبت-دوم'>مزایده دو دانگ مشاع از پلاک ثبتی بخش دو نوبت دوم  / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از پلاک ثبتی بخش دو نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017541/مزایده-یک-دستگاه-سواری-سمند-مدل-1388'>مزایده یک دستگاه سواری سمند مدل 1388 / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری سمند مدل 1388</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017544/مزایده-یک-باب-خانه-مسکونی-به-مساحت-92-مترمربع'>مزایده یک باب خانه مسکونی به مساحت 92 مترمربع / مزایده,مزایده یک باب خانه مسکونی به مساحت 92 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017546/مزایده-ششدانگ-یک-باب-عرصه-و-اعیان'>مزایده ششدانگ یک باب عرصه و اعیان  / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب عرصه و اعیان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017548/مزایده-یک-دستگاه-تراکتور-فرگوسن--'>مزایده یک دستگاه تراکتور فرگوسن... / مزایده, مزایده یک دستگاه تراکتور فرگوسن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017549/مزایده-فروشگاه-مستقر-در-زندان-باز-قلعه-شور--نوبت-دوم'>مزایده فروشگاه مستقر در زندان باز قلعه شور  - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروشگاه مستقر در زندان باز قلعه شور - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017550/مزایده-ششدانگ-خانه-به-مساحت-212-مترمربع'>مزایده ششدانگ خانه به مساحت 212 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ خانه به مساحت 212 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017552/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-وانت-مزدا-و----نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودروی وانت مزدا و ... - نوبت دوم / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه خودروی وانت مزدا و ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017553/مزایده-فروش-11-قطعه-زمین-و-1-واحد-آپارتمان-نوبت-دوم'>مزایده فروش 11 قطعه زمین و 1 واحد آپارتمان  نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 11 قطعه زمین و 1 واحد آپارتمان  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017555/مزایده-فروش-خطوط-تلفن-ثابت'>مزایده فروش خطوط تلفن ثابت / مزایده ، مزایده فروش خطوط تلفن ثابت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017557/مزایده-ششدانگ-پلاک-2862-234'>مزایده ششدانگ پلاک 2862/234  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 2862/234 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017560/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-به-متراژ-7422-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین زراعی به متراژ 7422 مترمربع  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی به متراژ 7422 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017562/مزایده-واگذاری-املاک-و-مستغلات'>مزایده واگذاری املاک و مستغلات  / آگهی مزایده اجاره، مزایده واگذاری املاک و مستغلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017563/مزایده-50-درصد-سهم-از-سهام-شرکت--'>مزایده 50 درصد سهم از سهام شرکت... / مزایده, مزایده 50 درصد سهم از سهام شرکت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017564/مزایده-فروش-انواع-قطعات-ضایعاتی-بدنه-ای'>مزایده فروش انواع قطعات ضایعاتی بدنه ای / آگهی مزایده , مزایده فروش انواع قطعات ضایعاتی بدنه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017565/مزایده-پلاک-ثبتی-3067-اصلی-واقع-در-خیابان-سپه'>مزایده پلاک ثبتی 3067 اصلی واقع در خیابان سپه  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 3067 اصلی واقع در خیابان سپه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017568/تجدید-مزایده-مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پراید--'>تجدید مزایده مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری پراید ... / آگهی تجدید مزایده اموال منقول,مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری پراید ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017569/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-220-مترمربع'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان 220 مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان 220 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017570/فراخوان-استعلام-واگذاری-مکان-چاپ-و-تکثیر'>فراخوان استعلام واگذاری مکان چاپ و تکثیر  / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان استعلام واگذاری مکان چاپ و تکثیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017571/مزایده-فروش-دو-دستگاه-وانت-نیسان--96-10-16'>مزایده فروش دو دستگاه وانت نیسان.. 96.10.16 / آگهی مزایده , مزایده فروش دو دستگاه وانت نیسان... 96.10.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017572/مزایده-مقدار-185-مترمربع-سرامیک---'>مزایده مقدار 185 مترمربع سرامیک .... / مزایده,مزایده مقدار 185 مترمربع سرامیک ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017575/مزایده-انواع-قطعات-ضایعاتی-بدنه-ای--'>مزایده انواع قطعات ضایعاتی بدنه ای ... / مزایده انواع قطعات ضایعاتی بدنه ای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017576/مزایده-واگذاری-یک-دستگاه-کارخانه-سنگ-شکن--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری یک دستگاه کارخانه سنگ شکن - نوبت دوم / اگهی مزایده, مزایده واگذاری یک دستگاه کارخانه سنگ شکن - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017577/مزایده-املاک-با-کاربری-آپارتمانی-و-مسکونی'>مزایده املاک با کاربری آپارتمانی و مسکونی  / مزایده,مزایده املاک با کاربری آپارتمانی و مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017579/مزایده-فروش-مقداری-از-اجناس-مستعمل'>مزایده فروش مقداری از اجناس مستعمل / آگهی مزایده, مزایده فروش مقداری از اجناس مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017583/مزایده-املاک-با-کاربری-اداری--رستوران--مسکونی'>مزایده املاک با کاربری اداری ، رستوران ، مسکونی  / مزایده,مزایده املاک با کاربری اداری ، رستوران ، مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017584/اصلاحیه-مزایده-واگذاری-تعداد-چهار-باب-مغازه'>اصلاحیه مزایده واگذاری تعداد چهار باب مغازه  / اصلاحیه مزایده واگذاری تعداد چهار باب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017587/مزایده-واگذاری-محلها'>مزایده واگذاری محلها / آگهی مزایده , مزایده واگذاری محلها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017588/مزایده-فروش-3-5056-مترمربع-از-منزل-مسکونی'>مزایده فروش 3.5056 مترمربع از منزل مسکونی / مزایده,مزایده فروش 3.5056 مترمربع از منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017590/مزایده-فروش-سه-دانگ-از-شش-دانگ-عرصه-و-اعیان-ملک'>مزایده فروش  سه دانگ از شش دانگ عرصه و اعیان ملک / مزایده,مزایده فروش  سه دانگ از شش دانگ عرصه و اعیان ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017591/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-CNG--نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از جایگاه CNG - نوبت دوم / مزایده,  مزایده بهره برداری از جایگاه CNG - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017592/فراخوان-استعلام-واگذاری-نوبت-دهی-تلفنی-و-اینترنتی'>فراخوان استعلام واگذاری نوبت دهی تلفنی و اینترنتی / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان استعلام واگذاری نوبت دهی تلفنی و اینترنتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017595/مزایده-عرصه-و-اعیان-پلاک-ثبتی-متراژ-131-مترمربع'> مزایده عرصه و اعیان پلاک ثبتی متراژ 131 مترمربع  / مزایده, مزایده عرصه و اعیان پلاک ثبتی متراژ 131 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017596/استعلام-واگذاری-مکان-بوفه-واحد-بیمارستان--'>استعلام واگذاری مکان بوفه واحد بیمارستان ... / استعلام, استعلام واگذاری مکان بوفه واحد بیمارستان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017597/مزایده-واگذاری-جایگاه-سوخت-و-مجتمع-رفاهی-و--'>مزایده واگذاری جایگاه سوخت و مجتمع رفاهی و ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری جایگاه سوخت و مجتمع رفاهی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017599/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-194-90-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 194/90 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 194/90 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017604/مزایده-غرفه'>مزایده غرفه  / آگهی مزایده عمومی , مزایده غرفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017605/مزایده-زمین-های-مسکونی-روستایی'>مزایده زمین های مسکونی روستایی  / مزایده,مزایده زمین های مسکونی روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017606/فراخوان-استعلام-قیمت-واگذاری-مکان-بوفه-دانشکده-پرستاری'>فراخوان استعلام قیمت واگذاری مکان بوفه دانشکده پرستاری / آگهی فراخوان استعلام عمومی , فراخوان استعلام قیمت واگذاری مکان بوفه دانشکده پرستاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017608/مزایده-فروش-قطعات-مسکونی'>مزایده فروش قطعات مسکونی  / مزایده,مزایده فروش قطعات مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017610/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017611/مزایده-واگذاری-غرفه---تجدید'>مزایده واگذاری غرفه ... تجدید / تجدید آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری غرفه ... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017613/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-240-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 240 مترمربع / مزایده, مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 240 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017614/مزایده-اجاره-تعداد-4-قطعه-زمین-تنیس-خاکی'>مزایده اجاره  تعداد 4 قطعه زمین تنیس خاکی / آگهی مزایده، مزایده اجاره  تعداد 4 قطعه زمین تنیس خاکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017619/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-آپارتمان-به-مساحت-32-50-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 32/50 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 32/50 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017621/مزایده-3-3-سهم-از-60-سهم-شرکت--'>مزایده 3/3 سهم از 60 سهم شرکت ... / مزایده,مزایده 3/3 سهم از 60 سهم شرکت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017622/مزایده-واگذاری-غرفه-اسباب-بازی-و--'>مزایده واگذاری غرفه اسباب بازی و ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری غرفه اسباب بازی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017623/مزایده-دو-آپارتمان-شش-واحدی'>مزایده دو آپارتمان شش واحدی  / مزایده,مزایده دو آپارتمان شش واحدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017625/مزایده-جمع-آوری-مواد-قابل-بازیافت-و-تفکیک-از-مبدا-سطح-شهر'>مزایده جمع آوری مواد قابل بازیافت و تفکیک از مبدا سطح شهر  / آگهی مزایده عمومی، مزایده جمع آوری مواد قابل بازیافت و تفکیک از مبدا سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017627/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-20800-مترمربع-تجدید'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 20800 مترمربع تجدید  / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 20800 مترمربع تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017629/مزایده-خودروی-بنز-190-سواری--نوبت-دوم'>مزایده خودروی بنز 190 سواری - نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده خودروی بنز 190 سواری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017630/مزایده-تعدادی-از-مغازه-های-تکمیل-شده--'>مزایده تعدادی از مغازه های تکمیل شده ... / مزایده,مزایده تعدادی از مغازه های تکمیل شده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017633/مزایده-عرصه-و-اعیان-یک-قطعه-زمین-کارافه-ای'>مزایده عرصه و اعیان یک قطعه زمین کارافه ای / مزایده,مزایده عرصه و اعیان یک قطعه زمین کارافه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017634/مزایده-فروش-یک-باب-مغازه-تجاری-و-دو-واحد-خدماتی'>مزایده فروش یک باب مغازه تجاری و دو واحد خدماتی  / مزایده، مزایده فروش یک باب مغازه تجاری و دو واحد خدماتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017638/مزایده-دستگاه-دورکن-فارسی'>مزایده دستگاه دورکن فارسی  / اگهی مزایده , مزایده دستگاه دورکن فارسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017639/مزایده-فروش-ششدانگ-یک-باب-مغازه'>مزایده فروش ششدانگ یک باب مغازه / مزایده,مزایده فروش ششدانگ یک باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017640/مزایده-اجاره-غرفه-و-پارکینگ'>مزایده اجاره غرفه و پارکینگ / آگهی مزایده، مزایده اجاره غرفه و پارکینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017641/مزایده-روغن-موتور--'>مزایده روغن موتور... / مزایده, مزایده روغن موتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017644/مزایده-یک-قطعه-زمین-تفکیکی-به-شماره-584'>مزایده یک قطعه زمین تفکیکی به شماره 584 / مزایده,مزایده یک قطعه زمین تفکیکی به شماره 584</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017645/واگذاری-بخش-درمانگاهی-در-مرکز-درمانی'>واگذاری بخش درمانگاهی در مرکز درمانی / واگذاری، واگذاری بخش درمانگاهی در مرکز درمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017647/مزایده-فروش-حدود-5000-کیلوگرم-ضایعات-مس'>مزایده فروش حدود 5000 کیلوگرم ضایعات مس  / آگهی مزایده, مزایده فروش حدود 5000 کیلوگرم ضایعات مس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017648/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-با-مساحت-250-مترمربع-نوبت-اول'>مزایده فروش یک قطعه زمین با مساحت 250 مترمربع نوبت اول  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین با مساحت 250 مترمربع نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017651/مزایده-یکباب-مغازه-به-مساحت-21-98-مترمربع'>مزایده یکباب مغازه به مساحت 21/98 مترمربع  / مزایده,مزایده یکباب مغازه به مساحت 21/98 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017653/مزایده-فروش-واحدهای-مازاد-مسکن-مهر'>مزایده فروش واحدهای مازاد مسکن مهر  / مزایده,مزایده فروش واحدهای مازاد مسکن مهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017656/مزایده-تعداد-3-دستگاه-خودرو--'>مزایده تعداد 3 دستگاه خودرو ... / مزایده, مزایده تعداد 3 دستگاه خودرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017659/مزایده-تعداد-299-دستگاه-چاپگر-سوزنی-کارکرده--'>مزایده تعداد 299 دستگاه چاپگر سوزنی  کارکرده ... / مزایده,مزایده تعداد 299 دستگاه چاپگر سوزنی  کارکرده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017661/مزایده-ششدانگ-پلاک-به-مساحت-120000-مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک به مساحت 120000 مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک به مساحت 120000 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017663/مزایده-اجاره-یک-قطعه-باغ'>مزایده اجاره یک قطعه باغ / مزایده, مزایده اجاره یک قطعه باغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017664/مزایده-فروش-یکدستگاه-یخچال-دو-درب-خانگی--'>مزایده فروش یکدستگاه یخچال دو درب خانگی ... / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش یکدستگاه یخچال دو درب خانگی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017665/مزایده-انواع-مبل'>مزایده انواع مبل / مزایده, مزایده انواع مبل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017666/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-اپارتمان-مسکونی'>مزایده ششدانگ یک دستگاه اپارتمان مسکونی / مزایده,مزایده ششدانگ یک دستگاه اپارتمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017668/مزایده-خودرو-سواری-سمند-ال-ایکس--'>مزایده خودرو سواری سمند ال ایکس ... / مزایده,مزایده خودرو سواری سمند ال ایکس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017670/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-10740-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین زراعی 10740 مترمربع / مزایده،مزایده یک قطعه زمین زراعی 10740 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017671/مزایده-فروش-458-اقلام-مازاد'>مزایده فروش 458 اقلام مازاد  / اگهی مزایده , مزایده فروش 458 اقلام مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017673/مزایده-جایگاه-سی-ان-جی'>مزایده جایگاه سی ان جی / آگهی مزایده , مزایده جایگاه سی ان جی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017674/مزایده-پلاک-ثبتی-2037-فرعی'>مزایده پلاک ثبتی 2037 فرعی  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 2037 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017675/مزایده-هفت-تخته-فرش-ماشینی-و--'>مزایده هفت تخته فرش ماشینی و ... / آگهی مزایده, مزایده هفت تخته فرش ماشینی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017678/مزایده-فروش-آپارتمان-احداثی'>مزایده فروش آپارتمان احداثی  / مزایده,مزایده فروش آپارتمان احداثی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017679/مزایده-فروش-اموال-اسقاطی-که-شامل-آهن-آلات-و-ضایعات-فلزی'>مزایده فروش اموال اسقاطی که شامل آهن آلات و ضایعات فلزی / آگهی مزایده، مزایده فروش اموال اسقاطی که شامل آهن آلات و ضایعات فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017681/مزایده-دستگاه-اسیلوسکوپ--'>مزایده دستگاه اسیلوسکوپ ... / مزایده، مزایده دستگاه اسیلوسکوپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017682/مزایده-اجاره-یک-باب-مغازه--'>مزایده اجاره یک باب مغازه ... / مزایده,مزایده اجاره یک باب مغازه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017683/مزایده-ششدانگ-یک-باب-مغازه-همکف-به-مساحت-24-38-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک باب مغازه همکف به مساحت 24/38 مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب مغازه همکف به مساحت 24/38 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017684/مزایده-واگذاری-اجاره-پارکینگ--'>مزایده واگذاری اجاره پارکینگ... / مزایده, مزایده واگذاری اجاره پارکینگ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017687/مزایده-فروش-قطعات-با-کاربری-پارکینگ-و-مسکونی'>مزایده فروش قطعات با کاربری پارکینگ و مسکونی  / مزایده,مزایده فروش قطعات با کاربری پارکینگ و مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017688/مزایده-فروش-تعداد-سه-حلقه-نوار-نور-مخفی'>مزایده فروش تعداد سه حلقه نوار نور مخفی / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش تعداد سه حلقه نوار نور مخفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017689/مزایده-مقدار-2-تن-روی-که-صفحات-کاند--'>مزایده مقدار 2 تن روی که صفحات کاند... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده مقدار 2 تن روی که صفحات کاند...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017693/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-به-مساحت-86-27-مترمربع'>مزایده یک دستگاه آپارتمان به مساحت 86/27 مترمربع / مزایده,مزایده یک دستگاه آپارتمان به مساحت 86/27 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017694/مزایده-سه-دستگاه-سرند'>مزایده سه دستگاه سرند / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده سه دستگاه سرند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017696/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-آپارتمان-به-مساحت-79-30-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 79/30 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 79/30 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017698/مزایده-واگذاری-عناوین-نمایشگاهی-سال-1397'>مزایده واگذاری عناوین نمایشگاهی سال 1397 / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری عناوین نمایشگاهی سال 1397</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017700/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-95-35-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 95/35 مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 95/35 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017701/مزایده-اتومبیل-سواری-برلیانس'>مزایده اتومبیل سواری برلیانس / اگهی مزایده , مزایده اتومبیل سواری برلیانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017703/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017705/مزایده-ششدانگ-یک-آپارتمان-مسکونی'>مزایده ششدانگ یک آپارتمان مسکونی / مزایده ،مزایده ششدانگ یک آپارتمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017706/تجدید-مزایده-مدیریت-بهره-وری-پارک-جنگلی'>تجدید مزایده مدیریت بهره وری پارک جنگلی / آگهی مزایده عمومی , تجدید مزایده مدیریت بهره وری پارک جنگلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017707/تجدید-مزایده-اجاره-اماکن'>تجدید مزایده اجاره اماکن  / مزایده , تجدید مزایده اجاره اماکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017708/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-سوخت--'>مزایده بهره برداری از جایگاه سوخت ... / مزایده,مزایده بهره برداری از جایگاه سوخت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017709/مزایده-فروش-یک-مجتمع-مسکونی-اداری-پنج-واحدی'> مزایده فروش یک مجتمع مسکونی اداری پنج واحدی  / مزایده , مزایده فروش یک مجتمع مسکونی اداری پنج واحدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017712/مزایده-فروش-کالاهای-ضایعاتی'>مزایده فروش کالاهای ضایعاتی  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش کالاهای ضایعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017715/مزایده-انجام-امور-تبلیغاتی-تعداد-4-محل-عرشه-بتنی-و-فلزی-نوبت-دوم'>مزایده انجام امور تبلیغاتی تعداد 4 محل عرشه بتنی و فلزی -نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده انجام امور تبلیغاتی تعداد 4 محل عرشه بتنی و فلزی -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017716/مزایده-املاک-و-مدارس-متروکه-نوبت-دوم'>مزایده املاک و مدارس متروکه نوبت دوم  / مزایده , مزایده املاک و مدارس متروکه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017717/مزایده-تعداد-هشت-واحد-تجاری'>مزایده تعداد هشت واحد تجاری / آگهی مزایده عمومی , مزایده تعداد هشت واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017718/مزایده-جایگاه-مواد-نفتی--'>مزایده جایگاه مواد نفتی... / آگهی مزایده، مزایده جایگاه مواد نفتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017720/مزایده-فروش-تعداد-دو-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-و-یک-دستگاه-خودرو-سواری-سمند'>مزایده فروش تعداد دو دستگاه خودرو سواری پژو و یک دستگاه خودرو سواری سمند  / مزایده,مزایده فروش تعداد دو دستگاه خودرو سواری پژو و یک دستگاه خودرو سواری سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017721/مزایده-دو-واحد-آپارتمان-طبقه-هفتم'>مزایده دو واحد آپارتمان طبقه هفتم / مزایده , مزایده دو واحد آپارتمان طبقه هفتم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017723/مزایده-اراضی-دیم-و-آبی-و-باغ-مساحت-178757-مترمربع'>مزایده اراضی دیم و آبی و باغ مساحت 178757 مترمربع  / مزایده ,مزایده اراضی دیم و آبی و باغ مساحت 178757 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017724/مزایده-ضایعات-اداری-و-تاسیساتی'>مزایده ضایعات اداری و تاسیساتی / مزایده, مزایده ضایعات اداری و تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017726/مزایده-چهاردانگ-یک-دستگاه-ملک-به-مساحت-169-مترمربع'>مزایده چهاردانگ یک دستگاه ملک به مساحت 169 مترمربع / مزایده ،مزایده چهاردانگ یک دستگاه ملک به مساحت 169 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017727/مزایده-واگذاری-غرفه-های-بازار-روز--نوبت-نهم'>مزایده واگذاری غرفه های بازار روز - نوبت نهم / آگهی مزایده , مزایده واگذاری غرفه های بازار روز - نوبت نهم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017731/تجدید-مزایده-واگذاری-یک-باب-مغازه--'>تجدید مزایده واگذاری یک باب مغازه ... / مزایده,تجدید مزایده واگذاری یک باب مغازه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017733/مزایده-املاک-مازاد-و-تملیکی'>مزایده املاک مازاد و تملیکی  / مزایده ،مزایده املاک مازاد و تملیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017734/مزایده-فروش-دو-دستگاه-خودروی-اسقاط---تجدید-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو دستگاه خودروی اسقاط ... تجدید نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش دو دستگاه خودروی اسقاط ... تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017736/مزایده-یک-دستگاه-سواری-کیا-سراتو'>مزایده یک دستگاه سواری کیا سراتو / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه سواری کیا سراتو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017737/مزایده-نه-عدد-تیلر'>مزایده نه عدد تیلر / آگهی مزایده, مزایده نه عدد تیلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017739/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مازاد-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017740/آگهی-فراخوان-عمومی-استعلام-قیمت-واگذاری-اجاری-واحد-داروخانه'>آگهی فراخوان عمومی استعلام قیمت واگذاری اجاری واحد داروخانه  / آگهی فراخوان عمومی استعلام قیمت واگذاری اجاری واحد داروخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017741/مزایده-سمند-سواری-مدل-83-رنگ-نقره-ای-متالیک'>مزایده سمند سواری، مدل 83 رنگ نقره ای متالیک  / مزایده، مزایده سمند سواری، مدل 83 رنگ نقره ای متالیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017742/مزایده-یک-دستگاه-لیفتراک-کوماتسو'>مزایده یک دستگاه لیفتراک کوماتسو / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه لیفتراک کوماتسو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017743/مزایده-قطعات-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده قطعات مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده قطعات مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017745/مزایده-فروش-مام-ورزشی-و--'>مزایده فروش مام ورزشی و ... / مزایده,مزایده فروش مام ورزشی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017746/مزایده-تعداد-3-دستگاه-خودرو-سواری-از-رده-خارج'>مزایده تعداد 3 دستگاه خودرو سواری از رده خارج / مزایده,مزایده تعداد 3 دستگاه خودرو سواری از رده خارج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017748/مزایده-اجازه-بهره-برداری-از-سالن-شماره-1-و-2-مجموعه-ورزشی-و-پیست-اسکیت-تختی--چاپ-دوم'>مزایده اجازه بهره برداری از سالن شماره 1 و 2 مجموعه ورزشی و پیست اسکیت تختی-  چاپ دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجازه بهره برداری از سالن شماره 1 و 2 مجموعه ورزشی و پیست اسکیت تختی - چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017749/مزایده-ملک-به-شماره-پلاک-5943-139-دو-طبقه-نوبت-دوم'>مزایده ملک به شماره پلاک 5943/139 دو طبقه نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک به شماره پلاک 5943/139 دو طبقه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017750/مزایده-مقدار-9-قطعه-زمین-آبی-به-مساحت-43880-متر--'>مزایده مقدار 9 قطعه زمین آبی به مساحت 43880 متر ... / آگهی مزایده عمومی , مزایده مقدار 9 قطعه زمین آبی به مساحت 43880 متر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017752/مزایده-فروش-تعداد-57-راس-از-دامهای-پرواری'>مزایده فروش تعداد 57 راس از دامهای پرواری / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد 57 راس از دامهای پرواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017753/اصلاحیه-مزایده-اجاره-اماکن--'>اصلاحیه مزایده اجاره اماکن... / مزایده, اصلاحیه مزایده اجاره اماکن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017754/مزایده-امتیاز-مرکز-معاینه-فنی----چاپ-دوم'>مزایده امتیاز مرکز معاینه فنی ... - چاپ دوم / آگهی مزایده، مزایده امتیاز مرکز معاینه فنی ...- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017756/مزایده-یک-باب-منزل-مسکونی-با-عرصه-200-مترمربع'>مزایده یک باب منزل مسکونی با عرصه 200 مترمربع / مزایده,مزایده یک باب منزل مسکونی با عرصه 200 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017758/مزایده-فروش-دستگاه-تراش-و-دستگاه-اره-لنگ'>مزایده فروش دستگاه تراش و دستگاه اره لنگ / مزایده,مزایده فروش دستگاه تراش و دستگاه اره لنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017759/مزایده-یک-دستگاه-دامپ-تراک'>مزایده یک دستگاه دامپ تراک  / مزایده، مزایده یک دستگاه دامپ تراک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017760/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-405--'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 ... / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017761/مزایده-فروش-نه-سهم-از-ده-سهم-سه-دانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده فروش نه سهم از ده سهم سه دانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده فروش نه سهم از ده سهم سه دانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017762/مزایده-فروش-تقریبی-30-تن-ضایعات-آهن'>مزایده فروش تقریبی 30 تن ضایعات آهن  / آگهی مزایده عمومی,مزایده  فروش تقریبی 30 تن ضایعات آهن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017763/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-آپارتمان-به-مساحت-139-6-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 139/6 مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 139/6 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017764/مزایده-فروش-ششدانگ-یک-دستگاه-کامیون-کشنده'>مزایده فروش ششدانگ یک دستگاه کامیون کشنده / مزایده,مزایده فروش ششدانگ یک دستگاه کامیون کشنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017765/مزایده-عمومی-غرفه-شماره-3-و-4-میدان-میوه-و-تره-بار-نوبت-دوم'>مزایده عمومی غرفه شماره 3 و 4 میدان میوه و تره بار نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده عمومی غرفه شماره 3 و 4 میدان میوه و تره بار نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017767/مزایده-ششدانگ-اعیانی-یک-باب-منزل'>مزایده ششدانگ اعیانی یک باب منزل  / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی یک باب منزل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017769/مزایده-کابل-فشار-قوی-مسی-روکش-دار'>مزایده کابل فشار قوی مسی روکش دار  / آگهی مزایده,مزایده کابل فشار قوی مسی روکش دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017771/مزایده-ملک-به-مساحت-22-86-مترمربع'>مزایده ملک به مساحت 22/86 مترمربع  / مزایده,مزایده ملک به مساحت 22/86 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017773/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-شش-دانگ-عرصه'>مزایده دو دانگ مشاع از شش دانگ عرصه / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از شش دانگ عرصه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017778/مزایده-واگذاری-به-اجاره-زمین-زراعی--نوبت-سوم'>مزایده واگذاری به اجاره زمین زراعی - نوبت سوم / مزایده ، مزایده  واگذاری به اجاره زمین زراعی نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017780/مزایده-یک-باب-مغازه-با-کاربری-تجاری'>مزایده یک باب مغازه با کاربری تجاری / مزایده,مزایده یک باب مغازه با کاربری تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017784/مزایده-تعدادی-از-املاک-مازاد-و-تملیکی'>مزایده تعدادی از املاک مازاد و تملیکی  / مزایده,مزایده تعدادی از املاک مازاد و تملیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017786/مزایده-واگذاری-گاراژ-روستایی'>مزایده  واگذاری گاراژ روستایی / آگهی مزایده, مزایده  واگذاری گاراژ روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017789/مزایده-تعداد-62-فقره-املاک-مازاد'>مزایده تعداد 62 فقره املاک مازاد  / مزایده,مزایده تعداد 62 فقره املاک مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017792/مزایده-زمین-کاربری-خدماتی-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده زمین کاربری خدماتی تجاری  نوبت دوم  / مزایده,مزایده زمین کاربری خدماتی تجاری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017798/مزایده-آپارتمان-مسکونی-در-طبقه-سوم'>مزایده آپارتمان مسکونی در طبقه سوم / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی در طبقه سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017802/مزایده-فروش-تعداد-81-رقبه-از-املاک-تملیکی-و-مازاد-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 81 رقبه از املاک تملیکی و مازاد  نوبت دوم  / مزایده،مزایده فروش تعداد 81 رقبه از املاک تملیکی و مازاد    نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017805/مزایده-ششدانگ-یکبابخانه-به-مساحت-255-مترمربع'>مزایده ششدانگ یکبابخانه به مساحت 255 مترمربع / مزایده ,مزایده ششدانگ یکبابخانه به مساحت 255 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017808/مزایده-تعداد-چهار-قطعه-زمین-زراعی-آبی'>مزایده تعداد چهار قطعه زمین زراعی آبی  / مزایده,مزایده تعداد چهار قطعه زمین زراعی آبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017815/مزایده-یک-واحد-آپارتمان-به-مساحت-57-76-مترمربع'>مزایده یک واحد آپارتمان به مساحت 57/76 مترمربع / مزایده,مزایده یک واحد آپارتمان به مساحت 57/76 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017821/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-387-96-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 387.96 مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 387.96 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017826/مزایده-یک-واحد-مسکونی-مساحت-94-مترمربع'>مزایده یک واحد مسکونی مساحت 94 مترمربع / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی مساحت 94 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017831/مزایده-املاک-بانک-مهر-اقتصاد-استان-کرمانشاه'>مزایده املاک بانک مهر اقتصاد استان کرمانشاه  / مزایده,مزایده املاک بانک مهر اقتصاد استان کرمانشاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017844/مزایده-یک-باب-ساختمان-کلنگی'>مزایده یک باب ساختمان کلنگی  / مزایده،مزایده یک باب ساختمان کلنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017851/مزایده-ششدانگ-یکدستگاه-آپارتمان'>مزایده ششدانگ یکدستگاه آپارتمان / مزایده,مزایده ششدانگ یکدستگاه آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017856/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-674-مترمربع'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 674 مترمربع  / مزایده،مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 674 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017861/مزایده-فروش-ملک'>مزایده فروش ملک  / مزایده,مزایده فروش ملک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017868/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-با-مساحت-66-89-مترمربع'>مزایده فروش یک قطعه زمین با مساحت 66/89 مترمربع  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین با مساحت 66/89 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017873/مزایده-پلاک-3074-4-بخش-15-فارس'>مزایده پلاک 3074.4 بخش 15 فارس  / مزایده,مزایده پلاک 3074.4 بخش 15 فارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017880/مزایده-ملک-به-متراژ-297-96-مترمربع'>مزایده ملک به متراژ 297/96 مترمربع / مزایده,مزایده ملک به متراژ 297/96 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017884/مزایده-ملک-به-متراژ-180-54-مترمربع'>مزایده ملک به متراژ 180.54 مترمربع  / مزایده,مزایده ملک به متراژ 180.54 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017889/مزایده-فروش-ماشین-آلات-دهیاری---'>مزایده فروش ماشین آلات دهیاری .... / مزایده, مزایده فروش ماشین آلات دهیاری ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017891/مزایده-ششدانگ-یک-باب-خانه'>مزایده ششدانگ یک باب خانه / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017899/مزایده-ملک-با-کاربری-مسکونی'>مزایده ملک با کاربری مسکونی  / مزایده,مزایده ملک با کاربری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017906/مزایده-دو-قطعه-زمین-خالی'>مزایده دو قطعه زمین خالی / مزایده،مزایده دو قطعه زمین خالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017913/مزایده-فروش-یک-مجتمع-مسکونی-32-واحدی'>مزایده فروش یک مجتمع مسکونی 32 واحدی  / مزایده،مزایده فروش یک مجتمع مسکونی 32 واحدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017920/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-352-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 352 فرعی  / مزایده،مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 352 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017929/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-42-فرعی-از-51'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 42 فرعی از 51  / مزایده،مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 42 فرعی از 51 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017937/مزایده-یک-قطعه-زمین-بمساحت-347'>مزایده یک قطعه زمین بمساحت 347   / مزایده،مزایده یک قطعه زمین بمساحت 347  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017944/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-297-مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 297 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 297 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017948/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-یک-واحد-مساحت-68-94-مترمربع'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک واحد مساحت 68/94 مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک واحد مساحت 68/94 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017956/مزایده-فروش-تعدادی-قطعه-زمین-آپارتمانی-مساحت-1000متری-مرحله-دوم'>مزایده فروش تعدادی قطعه زمین آپارتمانی مساحت 1000متری  مرحله دوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی قطعه زمین آپارتمانی مساحت 1000متری  مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017969/مزایده-یک-واحد-حیاط-مسکونی'>مزایده یک واحد حیاط مسکونی / مزایده,مزایده یک واحد حیاط مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017973/مزایده-ششدانگ-قطعه-146-تفکیکی'>مزایده ششدانگ قطعه 146 تفکیکی  / مزایده,مزایده ششدانگ قطعه 146 تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017977/مزایده-پین-های-صندلی-خودرو-x151'>مزایده پین های صندلی خودرو x151 / مزایده,مزایده پین های صندلی خودرو x151</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017980/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-یک-باب-آپارتمان-مسکونی'>مزایده سه دانگ از ششدانگ یک باب آپارتمان مسکونی  / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ یک باب آپارتمان مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018001/مزایده-پلاک-ثبتی-133-70'>مزایده پلاک ثبتی 133/70   / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 133/70  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018011/مزایده-یک-باب-منزل-مسکونی-به-مساحت-276-5-مترمربع'>مزایده یک باب منزل مسکونی به مساحت 276/5 مترمربع  / مزایده,مزایده یک باب منزل مسکونی به مساحت 276/5 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018018/مزایده-یک-قطعه-باغ-به-مساحت-2450-مترمربع'>مزایده یک قطعه باغ به مساحت 2450 مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه باغ به مساحت 2450 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018022/مزایده-یک-باب-منزل-مسکونی-به-متراژ-300-مترمربع'>مزایده یک باب منزل مسکونی به متراژ 300 مترمربع  / مزایده,مزایده یک باب منزل مسکونی به متراژ 300 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018032/مزایده-فروش-28-869-حبه-مشاع-از-72-حبه-شش-دانگ-ملک'>مزایده فروش 28.869 حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ ملک / مزایده,مزایده فروش 28.869 حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018039/مزایده-ملک-با-کاربری-مسکونی-نوبت-اول'>مزایده ملک با کاربری مسکونی نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک با کاربری مسکونی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018047/مزایده-منزل-مسکونی-سه-طبقه-197-9-مترمربع'>مزایده منزل مسکونی سه طبقه 197/9 مترمربع  / مزایده،مزایده منزل مسکونی سه طبقه 197/9 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018058/مزایده-ملک-به-پلاک-ثبتی-564-فرعی'>مزایده ملک به پلاک ثبتی 564 فرعی / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی 564 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018066/مزایده-فروش-یک-باب-ساختمان-مازاد'>مزایده فروش یک باب ساختمان مازاد  / مزایده,مزایده فروش یک باب ساختمان مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018075/مزایده-املاک-مازاد-شعب-استان-قزوین'>مزایده املاک مازاد شعب استان قزوین  / مزایده,مزایده املاک مازاد شعب استان قزوین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018076/استعلام-خرید-ملزومات-کامپیوتر'>استعلام خرید ملزومات کامپیوتر  / استعلام , استعلام خرید ملزومات کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018077/استعلام-گاز-طبی-استریل'>استعلام گاز طبی استریل  / استعلام, استعلام گاز طبی استریل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018078/استعلام-خرید-باکس-بتنی-پیش-ساخته--'>استعلام خرید باکس بتنی پیش ساخته ... / استعلام,استعلام خرید باکس بتنی پیش ساخته ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018079/استعلام-انجام-خدمات-مشاوره-مورد-نیاز'>استعلام انجام خدمات مشاوره مورد نیاز / استعلام ,استعلام انجام خدمات مشاوره مورد نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018080/استعلام-برگزاری-80-ساعت-دوره-آموزشی'>استعلام برگزاری 80 ساعت دوره آموزشی / استعلام ,استعلام برگزاری 80 ساعت دوره آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018081/استعلام-زونکن'>استعلام زونکن  / استعلام, استعلام ​زونکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018082/استعلام-چاپ-گواهی-مالیاتی'>استعلام چاپ گواهی مالیاتی / استعلام ,استعلام چاپ گواهی مالیاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018083/مزایده-پلاک-ثبتی-261-فرعی-از-3155-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 261 فرعی از 3155 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 261 فرعی از 3155 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018084/استعلام-ماژول-گردش-کار-اتوماسیون-اداری'>استعلام ماژول گردش کار اتوماسیون اداری / استعلام ,استعلام ماژول گردش کار اتوماسیون اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018085/استعلام-کابل-قدرت-با-زره-مفتولی'>استعلام کابل قدرت با زره مفتولی / استعلام, استعلام کابل قدرت با زره مفتولی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018086/استعلام-تهیه-و-اجرای-آسفالت-گرم'>استعلام تهیه و اجرای آسفالت گرم  / استعلام , استعلام تهیه و اجرای آسفالت گرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018087/استعلام-تهیه-مصالح-و-برقراری-ارتباط--'>استعلام تهیه مصالح و برقراری ارتباط ... / استعلام,استعلام تهیه مصالح و برقراری ارتباط ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018088/استعلام-خرید-کاغذ-A4-مارک-PAPER-ONE'>استعلام خرید کاغذ A4 مارک PAPER ONE / استعلام,استعلام خرید کاغذ A4 مارک PAPER ONE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018089/استعلام-هورمونpmsg-گوسفندی'>استعلام هورمونpmsg گوسفندی  / استعلام ,استعلام هورمونpmsg گوسفندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018090/مزایده-سه-دانگ-منشاع-از-ششدانگ-زمین'>مزایده سه دانگ منشاع از ششدانگ زمین / مزایده,مزایده سه دانگ منشاع از ششدانگ زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018091/استعلام-خرید-و-نصب-تابلو-چلنیوم'>استعلام خرید و نصب تابلو چلنیوم / استعلام, استعلام خرید و نصب تابلو چلنیوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018092/استعلام-سوزن-منگنه-برقی-max'>استعلام سوزن منگنه برقی max  / استعلام , استعلام سوزن منگنه برقی max </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018093/استعلام-عملیات-انجام-آزمایشات-فلزات--'>استعلام عملیات انجام آزمایشات فلزات ... / استعلام,استعلام عملیات انجام آزمایشات فلزات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018094/استعلام-باتری-12-ولت-42-آمپر-پاناسونیک-2017'>استعلام باتری 12 ولت 42 آمپر پاناسونیک 2017 / استعلام , استعلام باتری 12 ولت 42 آمپر پاناسونیک 2017</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018095/استعلام-دستگاه-اسپکتروفتومتر--'>استعلام دستگاه اسپکتروفتومتر ... / استعلام,استعلام دستگاه اسپکتروفتومتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018096/استعلام-ملزومات-پزشکی'>استعلام ملزومات پزشکی / استعلام, استعلام ملزومات پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018097/استعلام-صندلی-انتظار-دسته-دار-فرودگاهی'>استعلام صندلی انتظار دسته دار فرودگاهی / استعلام, استعلام صندلی انتظار دسته دار فرودگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018098/مزایده-ششدانگ-یکبابخانه-به-مساحت-210-مترمربع'>مزایده ششدانگ یکبابخانه به مساحت 210 مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ یکبابخانه به مساحت 210 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018099/استعلام-اجرای-عملیات-بنائی-کاشی-و-سرامیک'>استعلام اجرای عملیات بنائی کاشی و سرامیک / استعلام, استعلام اجرای عملیات بنائی کاشی و سرامیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018100/استعلام-سرور-و-ذخیره-ساز'>استعلام سرور و ذخیره ساز / استعلام,استعلام سرور و ذخیره ساز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018101/استعلام-تجهیزات-و-وسایل'>استعلام تجهیزات و وسایل / استعلام , استعلام تجهیزات و وسایل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018102/استعلام-لوازم-سیستم-اعلام-خرید'>استعلام لوازم سیستم اعلام خرید / استعلام,استعلام لوازم سیستم اعلام خرید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018103/استعلام-شرکتهای-ساختمانی'>استعلام شرکتهای ساختمانی  / استعلام , استعلام شرکتهای ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018104/استعلام-اجرای-کانال-کشی-و-تهویه-هوا--'>استعلام اجرای کانال کشی و تهویه هوا... / استعلام, استعلام اجرای کانال کشی و تهویه هوا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018105/استعلام-واگذاری-سیستم-برق-خورشیدی'>استعلام واگذاری سیستم برق خورشیدی / استعلام, استعلام واگذاری سیستم برق خورشیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018106/استعلام-باتری-UPS-40A'>استعلام باتری UPS  40A / استعلام , استعلام باتری UPS  40A </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018107/مزایده-ششدانگ-یکبابخانه-به-مساحت-218-90-مترمربع'>مزایده ششدانگ یکبابخانه به مساحت 218/90 مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ یکبابخانه به مساحت 218/90 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018108/مناقصه-Copper-Cathode--Copper-Concentrate'>مناقصه Copper Cathode & Copper Concentrate / مناقصه, مناقصه Copper Cathode & Copper Concentrate</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018109/استعلام-خرید-411-متر-سرامیک-کف-پدیده--'>استعلام خرید 411 متر سرامیک کف پدیده... / استعلام, استعلام خرید 411 متر سرامیک کف پدیده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018110/استعلام-خرید-لوازم-تاسیساتی'>استعلام خرید لوازم تاسیساتی  / استعلام ,استعلام خرید لوازم تاسیساتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018111/استعلام-اینترنت-با-سرعت-6mb'>استعلام اینترنت با سرعت 6mb  / استعلام , استعلام اینترنت با سرعت 6mb </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018112/استعلام-احداث-و-بهینه-سازی'>استعلام احداث و بهینه سازی  / استعلام , استعلام احداث و بهینه سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018113/مزایده-ششدانگ-یکبابخانه-به-مساحت-397-40مترمربع'>مزایده ششدانگ یکبابخانه به مساحت 397/40مترمربع  / مزایده ,مزایده ششدانگ یکبابخانه به مساحت 397/40مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018114/استعلام-مرمت-بام-منزل--'>استعلام مرمت بام منزل ... / استعلام,استعلام مرمت بام منزل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018115/استعلام-​کیت-تعمیراتی-کمپرسور-اطلس-کوپکو'>استعلام ​کیت تعمیراتی کمپرسور اطلس کوپکو / استعلام , استعلام ​کیت تعمیراتی کمپرسور اطلس کوپکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018116/استعلام-خرمای-کبکاب'>استعلام خرمای کبکاب  / استعلام, استعلام خرمای کبکاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018117/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات  / استعلام , استعلام خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018118/استعلام-راه-بند-فک--'>استعلام راه بند فک... / استعلام , استعلام راه بند فک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018119/مناقصه-عمومی-دو-مرحله-ای-تجهیز-10-دستگاه-شاسی-ولولو--'>مناقصه عمومی دو مرحله ای تجهیز 10 دستگاه شاسی ولولو ... / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه عمومی دو مرحله ای تجهیز 10 دستگاه شاسی ولولو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018120/استعلام-​​کوپلینگ-2-اینچ-آلمانی-50'>استعلام ​​کوپلینگ 2 اینچ آلمانی 50  / استعلام , استعلام ​​کوپلینگ 2 اینچ آلمانی 50 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018121/استعلام-تعمیر-و-بهسازی-مهمانسرای-دانشگاه'>استعلام تعمیر و بهسازی مهمانسرای دانشگاه  / استعلام , استعلام تعمیر و بهسازی مهمانسرای دانشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018122/مزایده-ملک'>مزایده ملک  / مزایده ,مزایده ملک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018123/استعلام-دارو-پزشکی-و-سلامتی--'>استعلام دارو، پزشکی و سلامتی ... / استعلام,استعلام دارو، پزشکی و سلامتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018124/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری / استعلام ,استعلام کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018125/مزایده-فروش-یک-باب-ساختمان-مازاد-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک باب ساختمان مازاد نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک باب ساختمان مازاد   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018126/استعلام-هوز-آتشنشانی-2-اینچ-اتریشی'>استعلام هوز آتشنشانی 2 اینچ اتریشی / استعلام , استعلام هوز آتشنشانی 2 اینچ اتریشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018127/استعلام-رنگ-رویه-پلی-اورتان-و--'>استعلام رنگ رویه پلی اورتان و ... / استعلام بهاء الکترونیکی, استعلام رنگ رویه پلی اورتان و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018128/مناقصه-حفاظت-و-حراست-از-اماکن-و-تاسیسات'>مناقصه  حفاظت و حراست از اماکن و تاسیسات / آگهی مناقصه, مناقصه  حفاظت و حراست از اماکن و تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018129/مزایده-فروش-مقدار-222-متر-مربع-سنگ'>مزایده فروش مقدار 222 متر مربع سنگ  / آگهی مزایده , مزایده فروش مقدار 222 متر مربع سنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018130/استعلام-تعداد-22-عدد-باتری-12-ولت-9-آمپر'>استعلام تعداد 22 عدد باتری 12 ولت 9 آمپر  / استعلام , استعلام تعداد 22 عدد باتری 12 ولت 9 آمپر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018131/استعلام-پروژه-اجرای-عملیات-آبخیزداری--'>استعلام پروژه اجرای عملیات آبخیزداری ... / استعلام,استعلام پروژه اجرای عملیات آبخیزداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018132/استعلام-منبع-تغذیه--'>استعلام منبع تغذیه ... / استعلام,استعلام منبع تغذیه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018133/استعلام-ACTIVATED-ALUMINA-GRADE-F-200--'>استعلام ACTIVATED ALUMINA GRADE F 200.... / استعلام, استعلام ACTIVATED ALUMINA GRADE F 200....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018134/استعلام-تلویزیون-ال-ای-دی'>استعلام تلویزیون ال ای دی / استعلام , استعلام تلویزیون ال ای دی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018135/استعلام-پکیج-کامل-اتوماسیون-درب-شیشه'>استعلام پکیج کامل اتوماسیون درب شیشه  / استعلام , استعلام پکیج کامل اتوماسیون درب شیشه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018136/استعلام-خرید-کامپیوتر-و-مانیتور'>استعلام خرید کامپیوتر و مانیتور / استعلام , استعلام خرید کامپیوتر و مانیتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018137/مزایده-ملک-مسکونی-دو-طبقه'>مزایده ملک مسکونی دو طبقه  / مزایده,مزایده ملک مسکونی دو طبقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018138/استعلام-الکل-96-درصد'>استعلام الکل 96 درصد  / استعلام , استعلام الکل 96 درصد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018139/استعلام-عایق-با-مقطع-استوانه-ای-و-پتوی-نسوز'>استعلام عایق با مقطع استوانه ای و پتوی نسوز / استعلام,استعلام عایق با مقطع استوانه ای و پتوی نسوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018140/استعلام-آب-ژاول-تجاری-(هیپوکلرید-سدیم)--'>استعلام آب ژاول تجاری (هیپوکلرید سدیم)... / استعلام, استعلام آب ژاول تجاری (هیپوکلرید سدیم)...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018141/استعلام-لامپ-و-تجهیزات--'>استعلام لامپ و تجهیزات ... / استعلام,استعلام لامپ و تجهیزات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018142/مناقصه-عملیات-کانال-کنی-و-کابل-کشی-فیبرنوری'>مناقصه  عملیات کانال کنی و کابل کشی فیبرنوری / آگهی مناقصه, مناقصه  عملیات کانال کنی و کابل کشی فیبرنوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018143/استعلام-O-RING-KIT-و--'>استعلام O-RING KIT و... / استعلام , استعلام O-RING KIT و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018144/استعلام-کپه-کاری-و-بذر-پاشی'>استعلام کپه کاری و بذر پاشی   / استعلام , استعلام کپه کاری و بذر پاشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018145/استعلام-ELECTRICAL-HEAT-TRACING-CABLE'>استعلام ELECTRICAL HEAT TRACING CABLE / استعلام,استعلام ELECTRICAL HEAT TRACING CABLE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018146/استعلام-ویدئو-کنفرانس'>استعلام ویدئو کنفرانس / استعلام , استعلام ویدئو کنفرانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018147/استعلام-موتورسیکلت'>استعلام موتورسیکلت / استعلام , استعلام موتورسیکلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018148/استعلام-عملیات-حمل-نصب-نگهداری--'>استعلام عملیات حمل، نصب، نگهداری ... / استعلام,استعلام عملیات حمل، نصب، نگهداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018149/فراخوان-فروش-یکسری-کاشی-سرامیک-ضد-اسی'>فراخوان فروش یکسری کاشی سرامیک ضد اسی / آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار,فراخوان فروش یکسری کاشی سرامیک ضد اسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018150/مناقصه-نصب-علائم-الکتریکی-سه-ایستگاه'>مناقصه نصب علائم الکتریکی سه ایستگاه / مناقصه, مناقصه نصب علائم الکتریکی سه ایستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018151/استعلام-تجهیزات-و-وسایل'>استعلام تجهیزات و وسایل / استعلام,استعلام تجهیزات و وسایل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018152/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-مسکونی-به-مساحت-86-58-مترمربع'>مزایده یک دستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت 86/58 مترمربع / مزایده,مزایده یک دستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت 86/58 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018153/استعلام-برنج-هاشمی-درجه-یک-خالص'>استعلام برنج هاشمی درجه یک خالص / استعلام , استعلام برنج هاشمی درجه یک خالص</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018154/مناقصه-سقف-های-کوره-و-کوره-های-پاتیلی-فولادسازی'>مناقصه سقف های کوره و کوره های پاتیلی فولادسازی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه سقف های کوره و کوره های پاتیلی فولادسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018155/استعلام-کاتریج-05a-تعداد-300'>استعلام کاتریج 05a-تعداد 300 / استعلام , استعلام کاتریج 05a-تعداد 300</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018156/مزایده-عرصه-و-اعیانی-مساحت-121-85-مترمربع'>مزایده عرصه و اعیانی مساحت 121/85 مترمربع  / مزایده,مزایده عرصه و اعیانی مساحت 121/85 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018157/استعلام-​جابجایی-ترانس-جریان-در-ایستگاه'>استعلام ​جابجایی ترانس جریان در ایستگاه / استعلام, استعلام ​جابجایی ترانس جریان در ایستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018158/استعلام-پوشه-و-پرونده-بایگانی'>استعلام پوشه و پرونده بایگانی / استعلام, استعلام پوشه و پرونده بایگانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018159/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-218-05-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 218/05 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 218/05 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018160/استعلام-لوله-مانسمان'>استعلام لوله مانسمان  / استعلام, استعلام  لوله مانسمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018161/آگهی-مناقصه-عمومی-دومرحله-ای-خرید-و-راه-اندازی-دو-دستگاه-چیلر-هواخنک'>آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای خرید و راه اندازی دو دستگاه چیلر هواخنک / آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای خرید و راه اندازی دو دستگاه چیلر هواخنک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018162/مناقصه-آجرهای-کوره-و-پاتیل-فولادسازی'>مناقصه آجرهای کوره و پاتیل فولادسازی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه آجرهای کوره و پاتیل فولادسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018163/مزایده-یک-باب-خانه-به-مساحت-271-80-مترمربع'>مزایده یک باب خانه به مساحت 271/80 مترمربع  / مزایده,مزایده یک باب خانه به مساحت 271/80 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018164/استعلام-صفحه-کلید-با-موس-بی-سیم'>استعلام صفحه کلید با موس بی سیم / استعلام, استعلام صفحه کلید با موس بی سیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018165/استعلام-phenolys-192-test'>استعلام phenolys 192 test  / استعلام , استعلام phenolys 192 test </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018166/استعلام-اکسپنشن-جوینت'>استعلام اکسپنشن جوینت  / استعلام ,استعلام اکسپنشن جوینت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018167/استعلام-تهیه-مصالح-و-برقراری-ارتباط'>استعلام تهیه مصالح و برقراری ارتباط / استعلام, استعلام تهیه مصالح و برقراری ارتباط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018168/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-صورت-ساختمان'>مزایده یک قطعه زمین به صورت ساختمان / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به صورت ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018169/استعلام-کاتریج-پرینتر-1102'>استعلام کاتریج پرینتر 1102 / استعلام, استعلام کاتریج پرینتر 1102</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018170/استعلام-نیاز-به-پیمانکار-فنی-و-برق'>استعلام نیاز به پیمانکار فنی و برق / استعلام , استعلام نیاز به پیمانکار فنی و برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018171/استعلام-کپه-کاری-منطقه-چهاربید-به-مساحت'>استعلام کپه کاری منطقه چهاربید به مساحت / استعلام, استعلام کپه کاری منطقه چهاربید به مساحت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018172/مناقصه-خرید-و-راه-اندازی-یک-دستگاه-آسانسور--'>مناقصه خرید و راه اندازی یک دستگاه آسانسور ... / مناقصه,مناقصه خرید و راه اندازی یک دستگاه آسانسور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018173/مناقصه-خرید-ماژول-ژونیپر'>مناقصه خرید ماژول ژونیپر  / مناقصه خرید ماژول ژونیپر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018174/استعلام-تونر-کپی-شارپ-مدل-238'>استعلام تونر کپی شارپ مدل 238 / استعلام , استعلام تونر کپی شارپ مدل 238</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018175/استعلام-برون-سپاری-بخشی-از-امور-رسیدگی'>استعلام برون سپاری بخشی از امور رسیدگی / استعلام, استعلام برون سپاری بخشی از امور رسیدگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018176/استعلام-تامین-برق--آب-و-حفر-چاه--'>استعلام تامین برق ، آب و حفر چاه ...  / استعلام , استعلام تامین برق ، آب و حفر چاه ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018177/استعلام-شارژ-انبار-مدیریت-تولید-برق-(واشرها)'>استعلام شارژ انبار مدیریت تولید برق (واشرها)  / استعلام,استعلام شارژ انبار مدیریت تولید برق (واشرها) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018178/استعلام-تعمیرات-اساسی-پل-های-سه-راهی'>استعلام تعمیرات اساسی پل های سه راهی / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی پل های سه راهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018179/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-آپارتمان-مسکونی'>مزایده ششدانگ یک واحد آپارتمان مسکونی / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد آپارتمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018180/استعلام-​اجرای-پروژه-مدیریت-هرز-آب'>استعلام ​اجرای پروژه مدیریت هرز آب / استعلام , استعلام ​اجرای پروژه مدیریت هرز آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018181/استعلام-دوربین-دیجیتال-نیکون-مدل-D5500--'>استعلام دوربین دیجیتال نیکون مدل D5500 ...  / استعلام ، استعلام دوربین دیجیتال نیکون مدل D5500 ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018182/مناقصه-خرید-جرمها-بتونعا-و-ملاتهای-نسوز-فولادسازی'>مناقصه خرید جرمها، بتونعا و ملاتهای نسوز فولادسازی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید جرمها، بتونعا و ملاتهای نسوز فولادسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018183/استعلام-انجام-تست-کالیبراسون'>استعلام انجام تست کالیبراسون  / استعلام, استعلام انجام تست کالیبراسون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018184/مزایده-16-واحد-آپارتمان'>مزایده 16 واحد آپارتمان  / مزایده,مزایده 16 واحد آپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018185/استعلام-آجر-فشاری-و-پوکه-معدنی'>استعلام آجر فشاری و پوکه معدنی / استعلام، استعلام آجر فشاری و پوکه معدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018186/استعلام-صندلی-گردان-چرخدار-نیلپر'> استعلام صندلی گردان چرخدار نیلپر  / استعلام , استعلام صندلی گردان چرخدار نیلپر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018187/استعلام-دوربین--صوتی-و-تصویر'>استعلام دوربین ، صوتی و تصویر  / استعلام,استعلام دوربین ، صوتی و تصویر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018188/استعلام'>استعلام / استعلام, استعلام یک دستگاه نمک پاش داخل کامیونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018189/استعلام-سنگ-پله-و-خیز-گرانیت-هلویی'>استعلام سنگ پله و خیز گرانیت هلویی / استعلام، استعلام سنگ پله و خیز گرانیت هلویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018190/استعلام-اجاق-گاز-مسافرتی-هانست'>استعلام اجاق گاز مسافرتی هانست  / استعلام , استعلام اجاق گاز مسافرتی هانست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018191/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-201-51-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 201/51 مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 201/51 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018192/استعلام-پلاستیک-و-ملامین'>استعلام پلاستیک و ملامین / استعلام، استعلام پلاستیک و ملامین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018193/استعلام-اجرای-شبکه-و-پست-برق-راهدارخان'>استعلام اجرای شبکه و پست برق راهدارخان  / استعلام, استعلام اجرای شبکه و پست برق راهدارخان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018194/استعلام-خرید-دانسیته-سوئیچ--مانومتر'>استعلام خرید دانسیته سوئیچ ، مانومتر  / استعلام , استعلام خرید دانسیته سوئیچ ، مانومتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018195/استعلام-پروژه-مراقبت-و-آبیاری-از-نهالکاری'>استعلام پروژه مراقبت و آبیاری از نهالکاری / استعلام، استعلام پروژه مراقبت و آبیاری از نهالکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018196/مناقصه-خرید-و-راه-اندازی-یک-دستگاه-پکیج--'>مناقصه خرید و راه اندازی یک دستگاه پکیج ... / مناقصه,مناقصه خرید و راه اندازی یک دستگاه پکیج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018197/استعلام-رنگ-و-مصالح-ساختمانی'>استعلام رنگ و مصالح ساختمانی / استعلام,  استعلام رنگ و مصالح ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018198/استعلام-خرید-قطعات-شارژرهای-مخابراتی--'>استعلام خرید قطعات شارژرهای مخابراتی ... / استعلام ,استعلام خرید قطعات شارژرهای مخابراتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018199/استعلام-احداث-موتورخانه-و-آسفالت-محوطه'>استعلام احداث موتورخانه و آسفالت محوطه / استعلام, استعلام احداث موتورخانه و آسفالت محوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018200/استعلام-گیت-کنترل-تردد-حفاظتی-و-امنیتی'>استعلام گیت کنترل تردد حفاظتی و امنیتی / استعلام,استعلام گیت کنترل تردد حفاظتی و امنیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018201/استعلام-کنتور-الکترومغناطیس-3-اینچ'>استعلام کنتور الکترومغناطیس 3 اینچ  / استعلام , استعلام کنتور الکترومغناطیس 3 اینچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018202/مزایده-یکباب-خانه-مسکونی'>مزایده یکباب خانه مسکونی  / مزایده,مزایده یکباب خانه مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018203/استعلام-خرید-اقلام-صوتی-سالن-تماشاخانه'>استعلام خرید اقلام صوتی سالن تماشاخانه  / استعلام,استعلام خرید اقلام صوتی سالن تماشاخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018204/استعلام-اجرای-پست-برق-پلیس-راه-کازرون'>استعلام اجرای پست برق پلیس راه کازرون / استعلام، استعلام اجرای پست برق پلیس راه کازرون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018205/مناقصه-اقلام-نسوز-دولومیتی-فولادسازی'>مناقصه اقلام نسوز دولومیتی فولادسازی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اقلام نسوز دولومیتی فولادسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018206/استعلام-​آب-رسانی-مدیریت'>استعلام ​آب رسانی مدیریت / استعلام , استعلام آب رسانی مدیریت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018207/استعلام-سر-سمپلر-200-5-فیلتردار-استریل--'>استعلام سر سمپلر 200- 5 فیلتردار استریل ...    / استعلام , استعلام سر سمپلر 200- 5 فیلتردار استریل ...  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018208/استعلام-اسپیکر-ضبط-و-بخش-ویس-رکوردسونی'>استعلام اسپیکر ضبط و بخش ویس رکوردسونی  / استعلام , استعلام اسپیکر ضبط و بخش ویس رکوردسونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018209/استعلام-تعمیرات-در-ساختمانهای-بهزیستی'>استعلام تعمیرات در ساختمانهای بهزیستی / استعلام، استعلام تعمیرات در ساختمانهای بهزیستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018210/استعلام-دوربین-صوتی-و-تصویر'>استعلام دوربین ,صوتی و تصویر / استعلام, استعلام دوربین ,صوتی و تصویر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018211/مزایده-یک-باب-منزل-مسکونی-به-مساحت-63-63-مترمربع'>مزایده یک باب منزل مسکونی به مساحت 63/63 مترمربع  / مزایده,مزایده یک باب منزل مسکونی به مساحت 63/63 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018212/استعلام-لپ-تاپ-15-اینچ-ایسوس'>استعلام لپ تاپ 15 اینچ ایسوس  / استعلام, استعلام لپ تاپ 15 اینچ ایسوس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018213/استعلام-رایانه-کامپیوتر-به-تعداد-14'>استعلام رایانه کامپیوتر به تعداد 14 / استعلام, استعلام رایانه کامپیوتر به تعداد 14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018214/استعلام-طرح-شنوایی-پیش-از-مدرسه'>استعلام طرح شنوایی پیش از مدرسه / استعلام , استعلام طرح شنوایی پیش از مدرسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018215/استعلام-لپ-تاپ-14-اینچی-ایسر'>استعلام لپ تاپ 14 اینچی ایسر  / استعلام , استعلام لپ تاپ 14 اینچی ایسر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018216/استعلام-اجرای-تخریب-و-بازسازی-ساختمان'>استعلام اجرای تخریب و بازسازی ساختمان / استعلام, استعلام اجرای تخریب و بازسازی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018217/استعلام-نصب-و-اجرا-و-راه-اندازی-گارد'>استعلام نصب و اجرا و راه اندازی گارد / استعلام, استعلام نصب و اجرا و راه اندازی گارد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018218/استعلام-بازسازی-و-تکمیل-آزمایشگاه-مرکزی'>استعلام بازسازی و تکمیل آزمایشگاه مرکزی / استعلام، استعلام بازسازی و تکمیل آزمایشگاه مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018219/مناقصه-خرید-و-راه-اندازی-دو-دستگاه-هواساز--'>مناقصه خرید و راه اندازی دو دستگاه هواساز... / مناقصه,مناقصه خرید و راه اندازی دو دستگاه هواساز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018220/استعلام-اجرای-آسفالت-محوطه-شبکه-و-پست--'>استعلام اجرای آسفالت محوطه شبکه و پست ...  / استعلام، استعلام اجرای آسفالت محوطه شبکه و پست ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018221/مزایده-فروش-قطعه-زمین-به-مساحت-141-96-مترمربع'>مزایده فروش قطعه زمین به مساحت 141/96 مترمربع / مزایده,مزایده فروش قطعه زمین به مساحت 141/96 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018222/استعلام-پرینتر-606'>استعلام پرینتر 606 / استعلام , استعلام پرینتر 606</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018223/استعلام-المنت'>استعلام المنت  / استعلام, استعلام المنت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018224/استعلام-سر-سمپلر-1000-100-فیلتردار-استریل'>استعلام سر سمپلر 1000-100 فیلتردار استریل / استعلام، استعلام سر سمپلر 1000-100 فیلتردار استریل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018225/استعلام-عملیات-وصول-مطالبات-معوقه-آب'>استعلام عملیات وصول مطالبات معوقه آب / استعلام, استعلام عملیات وصول مطالبات معوقه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018226/مزایده-فروش-قطعه-زمین-به-مساحت-175-49-مترمربع'>مزایده فروش قطعه زمین به مساحت 175/49 مترمربع / مزایده،مزایده فروش قطعه زمین به مساحت 175/49 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018227/استعلام-چرخ-جرثقیل-و--'>استعلام چرخ جرثقیل و ...  / استعلام ,استعلام چرخ جرثقیل و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018228/استعلام-انجام-خدمات-مطالعات-اتصال'>استعلام انجام خدمات مطالعات اتصال  / استعلام , استعلام انجام خدمات مطالعات اتصال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018229/استعلام-پرونده-خوانی-و-شناسایی-زمین-های--'>استعلام پرونده خوانی و شناسایی زمین های ...  / استعلام, استعلام پرونده خوانی و شناسایی زمین های ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018230/استعلام-دیگ-فولادی-آب-گرم'>استعلام دیگ فولادی آب گرم  / استعلام, استعلام دیگ فولادی آب گرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018231/استعلام-تهیه-مصالح-ساخت-حمل-و-نصب-بار'>استعلام تهیه مصالح، ساخت، حمل و نصب بار / استعلام، استعلام تهیه مصالح، ساخت، حمل و نصب بار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018232/استعلام-دستگاه-چند-کاره-دیجیتال-اسکنر--'>استعلام دستگاه چند کاره دیجیتال اسکنر... / استعلام, استعلام دستگاه چند کاره دیجیتال اسکنر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018233/استعلام-سیمان-تیپ-2-برابر-لیست-پیوست'>استعلام سیمان تیپ 2 برابر لیست پیوست / استعلام,استعلام سیمان تیپ 2 برابر لیست پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018234/مناقصه-اقلام-نسوز-تاندیش-فولادسازی'>مناقصه اقلام نسوز تاندیش فولادسازی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اقلام نسوز تاندیش فولادسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018235/مزایده-فروش-واحدهای-تجاری-چاپ-دوم'>مزایده فروش واحدهای تجاری چاپ دوم  / مزایده,مزایده فروش واحدهای تجاری  چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018236/استعلام-خرید-و-نصب-سیستم-مداربسته-سایت--'>استعلام خرید و نصب سیستم مداربسته سایت ...  / استعلام, استعلام خرید و نصب سیستم مداربسته سایت ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018237/استعلام-کاغذ-A4-و-A5-مارک-COPY-MAX'>استعلام کاغذ A4 و A5 مارک COPY MAX / استعلام, استعلام کاغذ A4 و A5 مارک COPY MAX</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018238/استعلام-تهیه-و-ساخت-و-نصب-نرده--'>استعلام تهیه و ساخت و نصب نرده ... / استعلام, استعلام تهیه و ساخت و نصب نرده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018239/استعلام-تعمیرات-ساختمان-های-قانون-تردد'>استعلام تعمیرات ساختمان های قانون تردد / استعلام,استعلام تعمیرات ساختمان های قانون تردد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018240/استعلام-5-دستگاه-رایانه'>استعلام 5 دستگاه رایانه  / استعلام , استعلام 5 دستگاه رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018241/استعلام-دستگاه-فاکس-کارتریج-دار'>استعلام دستگاه فاکس کارتریج دار / استعلام,استعلام دستگاه فاکس کارتریج دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018242/استعلام-دستگاه-قرایت-امور-مشترکین'>استعلام دستگاه قرایت امور مشترکین / استعلام, استعلام دستگاه قرایت امور مشترکین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018243/استعلام-کاتریج-26A-تعداد-50-عدد'>استعلام کاتریج 26A تعداد 50 عدد  / استعلام, استعلام کاتریج 26A تعداد 50 عدد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018244/استعلام-انجام-مطالعات-امکان-سنجی'>استعلام انجام مطالعات امکان سنجی  / استعلام ,استعلام انجام مطالعات امکان سنجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018245/استعلام-طرح-پایگاه-سلامت-اجتماعی'>استعلام طرح پایگاه سلامت اجتماعی  / استعلام , استعلام طرح پایگاه سلامت اجتماعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018246/استعلام-کاتریج-53A'>استعلام کاتریج 53A / استعلام, استعلام کاتریج 53A</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018247/استعلام-​به-تعداد-چهار-دستگاه-آزمایشگاه'>استعلام ​به تعداد چهار دستگاه آزمایشگاه / استعلام, استعلام به تعداد چهار دستگاه آزمایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018248/استعلام-electro-magnetic-relay-rhn-412--'>استعلام electro magnetic relay rhn-412 ... / استعلام,استعلام electro magnetic relay rhn-412 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018249/مزایده-ششدانگ-یکباب-ساختمان-مساحت-77-93-مترمربع'>مزایده ششدانگ یکباب ساختمان مساحت 77.93 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب ساختمان مساحت 77.93 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018250/استعلام-طرح-مشارکت-دانش-آموزی-در-سال-96'>استعلام طرح مشارکت دانش آموزی در سال 96 / استعلام, استعلام طرح مشارکت دانش آموزی در سال 96</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018251/استعلام-برچیدن-ورق-های-فرسوده-و-کهنه'>استعلام برچیدن ورق های فرسوده و کهنه / استعلام,استعلام برچیدن ورق های فرسوده و کهنه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018252/استعلام-خرید-ماژولهای-قطعات-ساختمان'>استعلام خرید ماژولهای قطعات ساختمان  / استعلام, استعلام خرید ماژولهای قطعات ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018253/استعلام-تخم-مرغ-تاریخ-دار'>استعلام  تخم مرغ تاریخ دار / استعلام, استعلام  تخم مرغ تاریخ دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018254/استعلام-نوار-کارتریج-3590'>استعلام نوار کارتریج 3590  / استعلام , استعلام نوار کارتریج 3590 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018255/استعلام-لوازم-التحریر'>استعلام لوازم التحریر / استعلام, استعلام لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018256/استعلام-بی-سیم-خودرویی--'>استعلام بی سیم خودرویی ... / استعلام,استعلام بی سیم خودرویی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018257/استعلام-هفت-عدد-پتوی-یک-نفره-سیلک'>استعلام هفت عدد پتوی یک نفره سیلک / استعلام,استعلام هفت عدد پتوی یک نفره سیلک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018258/استعلام-رولیک-خروجی-دستگاه-ایکس-ری'>استعلام رولیک خروجی دستگاه ایکس ری  / استعلام, استعلام رولیک خروجی دستگاه ایکس ری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018259/استعلام-لباس-کار-پیراهن-و-شلوار'>استعلام لباس کار پیراهن و شلوار / استعلام , استعلام لباس کار پیراهن و شلوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018260/استعلام-دوره-آموزشی-آشنایی-راهنمایان'>استعلام دوره آموزشی آشنایی راهنمایان / استعلام ,استعلام دوره آموزشی آشنایی راهنمایان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018261/استعلام-​گرماتاب'>استعلام ​گرماتاب / استعلام ,استعلام ​گرماتاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018262/مزایده-یک-دستگاه-حدود-310-مترمربع'>مزایده یک دستگاه حدود 310 مترمربع / مزایده,مزایده یک دستگاه حدود 310 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018263/استعلام-دستگاه-چاپگر'>استعلام دستگاه چاپگر / استعلام, استعلام دستگاه چاپگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018264/استعلام-کارت-مایفر'>استعلام کارت مایفر  / استعلام , استعلام کارت مایفر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018265/استعلام-برگزاری-دوره-آموزشی-تکریم'>استعلام برگزاری دوره آموزشی تکریم / استعلام,استعلام برگزاری دوره آموزشی تکریم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018266/استعلام-انجام-خدمات-روشنایی-ساختمان--'>استعلام انجام خدمات روشنایی ساختمان ... / استعلام,استعلام انجام خدمات روشنایی ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018267/استعلام-کارتریج'>استعلام کارتریج  / استعلام , استعلام کارتریج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018268/استعلام-سیم-کشی-فیبر-نوری'> استعلام سیم کشی فیبر نوری  / استعلام , استعلام سیم کشی فیبر نوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018269/استعلام-پایش-پرونده-های-مددجویان'>استعلام پایش پرونده های مددجویان / استعلام, استعلام پایش پرونده های مددجویان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018270/استعلام-ریبون-نقش-تمبر'>استعلام ریبون نقش تمبر / استعلام , استعلام ریبون نقش تمبر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018271/استعلام-عملیات-سرویس-و-تعمیرات-دوره-ای'>استعلام عملیات سرویس و تعمیرات دوره ای / استعلام,استعلام عملیات سرویس و تعمیرات دوره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018272/استعلام-اجرای-دیوار-پیش-ساخته'>استعلام اجرای دیوار پیش ساخته  / استعلام, استعلام اجرای دیوار پیش ساخته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018273/استعلام-تعمیر-و-سرویس-کف-پوش-های-فلزی'>استعلام تعمیر و سرویس کف پوش های فلزی  / استعلام, استعلام تعمیر و سرویس کف پوش های فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018274/استعلام-ایرانیت-سیمانی-سقفی-2-متری'>استعلام ایرانیت سیمانی سقفی 2 متری / استعلام,استعلام ایرانیت سیمانی سقفی 2 متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018275/مزایده-فروش-پلاک-ثبتی-با-مساحت-اعیانی-161-63-مترمربع'>مزایده فروش پلاک ثبتی با مساحت اعیانی 161/63 مترمربع  / مزایده,مزایده فروش پلاک ثبتی با مساحت اعیانی 161/63 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018276/استعلام-دوربین-صوتی-و-تصویر'>استعلام دوربین صوتی و تصویر  / استعلام , استعلام دوربین صوتی و تصویر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018277/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات / استعلام, استعلام خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018278/استعلام-​چاپگر-و-اسکنر'>استعلام ​چاپگر و اسکنر / استعلام, استعلام ​چاپگر و اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018279/استعلام-WD-2TB-RED-5400-RPM-SATA-III3'>استعلام WD 2TB RED 5400 RPM SATA III3 / استعلام,استعلام WD 2TB RED 5400 RPM SATA III3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018280/استعلام-فایل-4-کشو-و-سه-کشو-و-میز'>استعلام فایل 4 کشو و سه کشو و میز  / استعلام , استعلام فایل 4 کشو و سه کشو و میز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018281/استعلام-پروژه-تامین-آب-باشماق'>استعلام پروژه تامین آب باشماق / استعلام ,استعلام پروژه تامین آب باشماق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018282/استعلام-تجهیزات-شبکه'>استعلام تجهیزات شبکه  / استعلام , استعلام تجهیزات شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018283/استعلام-دوره-آموزشی-توانمندسازی--'>استعلام دوره آموزشی توانمندسازی ... / استعلام,استعلام دوره آموزشی توانمندسازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018284/استعلام-شیشه-سربی'>استعلام شیشه سربی / استعلام, استعلام شیشه سربی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018285/استعلام-​سیستم-رایانه'>استعلام  ​سیستم رایانه / استعلام, استعلام ​سیستم رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018286/استعلام-دستکش-کشی-روکش-دار'>استعلام دستکش کشی روکش دار / استعلام,استعلام دستکش کشی روکش دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018287/استعلام-تجهیزات-رایانه-ای'>استعلام تجهیزات رایانه ای  / استعلام, استعلام تجهیزات رایانه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018288/استعلام-انجام-خدمات-مشاوره'>استعلام انجام خدمات مشاوره  / استعلام ,استعلام انجام خدمات مشاوره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018289/استعلام-پلاک-کوبی-و-ثبت-اطلاعات-در-سامانه'> استعلام پلاک کوبی و ثبت اطلاعات در سامانه  / استعلام , استعلام پلاک کوبی و ثبت اطلاعات در سامانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018290/استعلام-خرید-سرکابل'>استعلام خرید سرکابل  / استعلام,استعلام خرید سرکابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018291/استعلام-تعویض-سقف-کاذب'>استعلام تعویض سقف کاذب / استعلام, استعلام تعویض سقف کاذب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018292/استعلام-طرح-ملی-رصد-آسیب-های-اجتماعی'>استعلام طرح ملی رصد آسیب های اجتماعی / استعلام ,استعلام طرح ملی رصد آسیب های اجتماعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018293/استعلام-​کفش'>استعلام ​کفش  / استعلام, استعلام ​کفش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018294/استعلام-ماسک-تمام-صورت-JSP'>استعلام ماسک تمام صورت JSP  / استعلام, استعلام ماسک تمام صورت JSP </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018295/استعلام-تعمیرات-ساختمانی-پستهای-انتقال--'>استعلام تعمیرات ساختمانی پستهای انتقال ... / استعلام,استعلام تعمیرات ساختمانی پستهای انتقال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018296/استعلام-خرید-تیر-بتنی-12-متری'>استعلام خرید تیر بتنی 12 متری   / استعلام , استعلام خرید تیر بتنی 12 متری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018297/استعلام-بهسازی-راهدارخانه-های-شهید-آباد'>استعلام  بهسازی راهدارخانه  های شهید آباد  / استعلام, استعلام ​بهسازی راهدارخانه  های شهید آباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018298/استعلام-سرویس-و-نگهداری-دستگاه-UPS120'>استعلام سرویس و نگهداری دستگاه UPS120 / استعلام ,استعلام سرویس و نگهداری دستگاه UPS120</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018299/استعلام-اجرای-عملیات-خاکی-ابنیه-فنی'>استعلام اجرای عملیات خاکی، ابنیه فنی / استعلام, استعلام اجرای عملیات خاکی، ابنیه فنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018300/استعلام-متر-لیزری-مدل-S910-لایکا'>استعلام متر لیزری مدل S910 لایکا  / استعلام , استعلام متر لیزری مدل S910 لایکا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018301/استعلام-تهیه-نقشه-ازبیلت-مجتمع-انقلاب'>استعلام تهیه نقشه ازبیلت مجتمع انقلاب  / استعلام , استعلام تهیه نقشه ازبیلت مجتمع انقلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018302/استعلام-اجرای-کارهای-عمومی-ساختمانی--'>استعلام اجرای کارهای عمومی ساختمانی ... / استعلام,استعلام اجرای کارهای عمومی ساختمانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018303/استعلام-بهسازی-راهدارخانه-و-انبار-شن'>استعلام بهسازی راهدارخانه و انبار شن / استعلام, استعلام بهسازی راهدارخانه و انبار شن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018304/استعلام-جای-دستمال-کاغذی-حوله-ای'>استعلام جای دستمال کاغذی حوله ای  / استعلام , استعلام جای دستمال کاغذی حوله ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018306/استعلام-پرینتر-جوهر-افشان-اپسون'>استعلام پرینتر جوهر افشان اپسون  / استعلام, استعلام پرینتر جوهر افشان اپسون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018307/استعلام-انجام-خدمات-روشنایی-ساختمان--'>استعلام انجام خدمات روشنایی ساختمان ... / استعلام,استعلام انجام خدمات روشنایی ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018308/استعلام-سرامیک-کاری-کف-اتاق-های-طبقات'>استعلام سرامیک کاری کف اتاق های طبقات / استعلام, استعلام سرامیک کاری کف اتاق های طبقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018309/استعلام-تعمیر-پمپ'>استعلام تعمیر پمپ  / استعلام , استعلام تعمیر پمپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018310/استعلام-هوز-کنفی-و--'>استعلام هوز کنفی و ... / استعلام,استعلام هوز کنفی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018311/استعلام-سرویس-تعمیر-و-نگهداری--'>استعلام سرویس، تعمیر و نگهداری ... / استعلام,استعلام سرویس، تعمیر و نگهداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018312/استعلام-یک-دستگاه-دوربین-پاناسونیک---'>استعلام یک دستگاه دوربین پاناسونیک .... / استعلام , استعلام یک دستگاه دوربین پاناسونیک ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018313/استعلام-پاور-بانک'>استعلام پاور بانک  / استعلام ,استعلام پاور بانک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018314/استعلام-دستمال-حوله-ای-کتابی-تعداد-120'>استعلام دستمال حوله ای کتابی تعداد 120 / استعلام,استعلام دستمال حوله ای کتابی تعداد 120</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018315/استعلام-ماسه-ریز-جهت-سیمان-کاری'>استعلام ماسه ریز جهت سیمان کاری / استعلام,استعلام ماسه ریز جهت سیمان کاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018316/استعلام-پنبه-هیدروفیل-2000-بسته'>استعلام پنبه هیدروفیل 2000 بسته / استعلام , استعلام پنبه هیدروفیل 2000 بسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018317/استعلام-خرید-مخزن-ذخیره-سوخت-پکیج'>استعلام خرید مخزن ذخیره سوخت پکیج  / استعلام, استعلام خرید مخزن ذخیره سوخت پکیج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018318/استعلام-​تهیه-و-ساخت-بانک-خازنی'>استعلام ​تهیه و ساخت بانک خازنی / استعلام, استعلام ​تهیه و ساخت بانک خازنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018319/استعلام-تعمیرات-ساختمانی-پستهای'>استعلام تعمیرات ساختمانی پستهای / استعلام , استعلام تعمیرات ساختمانی پستهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018320/استعلام-​آب-رسانی-مدیریت'>استعلام ​آب رسانی مدیریت / استعلام , استعلام ​آب رسانی مدیریت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018321/استعلام-خرید-شانزده-باکس-بتنی'>استعلام خرید شانزده باکس بتنی  / استعلام , استعلام خرید شانزده باکس بتنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018322/استعلام-​خدمات'>استعلام ​خدمات / استعلام , استعلام ​خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018323/استعلام-درب-اتاقی-5mdf'>استعلام درب اتاقی 5mdf  / استعلام , استعلام درب اتاقی 5mdf </a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 12 تاريخ : شنبه 18 فروردين 1397 ساعت: 11:38