اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.10.14 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016328/مناقصه-خرید-فرامین-ک... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.10.14 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016328/مناقصه-خرید-فرامین-کنترلی-میله-ایی-و---نوبت-دوم'>مناقصه خرید فرامین کنترلی میله ایی و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه خرید فرامین کنترلی میله ایی و ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016329/فراخوان-احداث-تالار-پذیرایی--'>فراخوان احداث تالار پذیرایی... / آگهی فراخوان عمومی، فراخوان احداث تالار پذیرایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016331/مناقصه-لوله-پلی-اتیلن---نوبت-دوم'>مناقصه لوله پلی اتیلن ... نوبت دوم / مناقصه لوله پلی اتیلن ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016333/تجدید-مناقصه-حفر-چاه-آب-شهرک-صنعتی'>تجدید مناقصه حفر چاه آب شهرک صنعتی  / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه حفر چاه آب شهرک صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016339/مناقصه-روکش-آسفالت--'>مناقصه روکش آسفالت... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه روکش آسفالت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016341/مناقصه-تیر-سیمانی-نوبت-دوم'>مناقصه تیر سیمانی- نوبت دوم / مناقصه, مناقصه تیر سیمانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016347/مناقصه-پروژه-خاکبرداری-زیرسازی-و-آسفالت-معابر--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه خاکبرداری، زیرسازی و آسفالت معابر ...نوبت دوم  / مناقصه,مناقصه پروژه خاکبرداری، زیرسازی و آسفالت معابر ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016349/فراخوان-مناقصه-پروژه-احداث-کتابخانه-و-سرای-محله--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه پروژه احداث کتابخانه و سرای محله...نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه پروژه احداث کتابخانه و سرای محله...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016352/فراخوان-مناقصه-پروژه-وصول-مطالبات-در-سطح-شهر-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه پروژه وصول مطالبات در سطح شهر نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه پروژه وصول مطالبات در سطح شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016353/تجدید-مناقصه-بهسازی-لکه-گیری-و-ریگلاژ-آسفالت-محور-بم-(نوبت-دوم)'>تجدید مناقصه بهسازی، لکه گیری و ریگلاژ آسفالت محور بم (نوبت دوم) / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه بهسازی، لکه گیری و ریگلاژ آسفالت محور بم (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016356/فراخوان-تامین-کنندگان-پایانه-های-راه-دور-RTU----نوبت-دوم'>فراخوان تامین کنندگان پایانه های راه دور RTU ....- نوبت دوم / فراخوان , فراخوان تامین کنندگان پایانه های راه دور RTU .... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016358/مناقصه-ساخت-مخزن-500-مترمکعبی-و---مرحله-اول-نوبت-دوم'>مناقصه ساخت مخزن 500 مترمکعبی و ... مرحله اول نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ساخت مخزن 500 مترمکعبی و ... مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016364/فراخوان-انجام-مطالعات-مربوط-به-تعیین-حد-بستر-و-حریم-و-مرحله-اول-ساماندهی-رودخانه'>فراخوان انجام مطالعات مربوط به تعیین حد بستر و حریم و مرحله اول ساماندهی رودخانه / فراخوان , فراخوان انجام مطالعات مربوط به تعیین حد بستر و حریم و مرحله اول ساماندهی رودخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016365/مناقصه-پروژه-خرید-28-عدد-دستگاه-تصفیه-آب'>مناقصه پروژه خرید 28 عدد دستگاه تصفیه آب  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه خرید 28 عدد دستگاه تصفیه آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016367/مناقصه-خرید-لوازم-یدکی-4-دستگاه-تپ-چنجر-ترانس-های--'>مناقصه خرید لوازم یدکی 4 دستگاه تپ چنجر ترانس های ... / مناقصه عمومی, مناقصه خرید لوازم یدکی 4 دستگاه تپ چنجر ترانس های ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016370/مناقصه-عملیات-رپرگذاری-(نشانه-گذاری)-تالابهای--'>مناقصه عملیات رپرگذاری (نشانه گذاری) تالابهای ... / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه عملیات رپرگذاری (نشانه گذاری) تالابهای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016373/فراخوان-مناقصه-خرید-67740-متر-لوله-پلی-اتیلن-دوجداره-فاضلابی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید 67740 متر لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای , فراخوان مناقصه خرید 67740 متر لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016376/مناقصه-اداره-مستقل-اورژانس-بیمارستان-امام-خمینی-(ره)'>مناقصه اداره مستقل اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره) / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه اداره مستقل اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016377/مناقصه-خرید-لوازم-تجهیزات-و-عملیات-نگهداری-توسعه-و-نظارت-بر-شبکه-کابل-هوایی-و--'>مناقصه خرید لوازم، تجهیزات و عملیات نگهداری، توسعه و نظارت بر شبکه کابل هوایی و... / مناقصه عمومی, مناقصه خرید لوازم، تجهیزات و عملیات نگهداری، توسعه و نظارت بر شبکه کابل هوایی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016381/مناقصه-احداث-فونداسیون-خطوط-63-و-230-کیلو-ولت----نوبت-دوم'>مناقصه احداث فونداسیون خطوط 63 و 230 کیلو ولت ... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه احداث فونداسیون خطوط 63 و 230 کیلو ولت ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016382/مناقصه-ساخت-سوله-ورزشی'>مناقصه ساخت سوله ورزشی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  ساخت سوله ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016387/مناقصه-خرید-286-قلم-مواد-فلزی-فولادی-و--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 286 قلم مواد فلزی فولادی و ...نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه خرید 286 قلم مواد فلزی فولادی و ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016389/مناقصه-نصب-و-راه-اندازی-50-مگاوار-خازن--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه نصب و راه اندازی 50 مگاوار خازن... تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه نصب و راه اندازی 50 مگاوار خازن... تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016390/مناقصه-انجام-عملیات-حفاری-و-لوله-گذاری-تعداد-26-حلقه-چاه-پیزومتر'>مناقصه انجام عملیات حفاری و لوله گذاری تعداد 26 حلقه چاه پیزومتر  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات حفاری و لوله گذاری تعداد 26 حلقه چاه پیزومتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016393/تجدید-مناقصه-احداث-طبقه-دوم-ساختمان-شهرداری--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه احداث طبقه دوم ساختمان شهرداری - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه احداث طبقه دوم ساختمان شهرداری - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016396/مناقصه-عملیات-خط-کشی-سرد-راه-های-حوزه-استحفاظی--نوبت-دوم'>مناقصه  عملیات خط کشی سرد راه های حوزه استحفاظی - نوبت دوم / اگهی مناقصه , مناقصه  عملیات خط کشی سرد راه های حوزه استحفاظی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016399/مناقصه-فشرده-سازی-گاز-طبیعی-در-ایستگاه-C-N-G--نوبت-دوم'>مناقصه فشرده سازی گاز طبیعی در ایستگاه C.N.G... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه فشرده سازی گاز طبیعی در ایستگاه C.N.G... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016400/تجدید-مناقصه-احداث-زمین-چمن-مصنوعی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه  احداث زمین چمن مصنوعی... نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی، مناقصه احداث زمین چمن مصنوعی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016402/مناقصه-خرید-حمل-نصب-و-راه-اندازی-سه-دستگاه-آسانسور'>مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اندازی سه دستگاه آسانسور / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اندازی سه دستگاه آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016410/مناقصه-خرید-2000-تن-اسید-سولفوریک-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 2000 تن اسید سولفوریک نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی  , مناقصه خرید 2000 تن اسید سولفوریک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016413/مناقصه-خرید-2500-تن-سود-مایع-50-درصد-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 2500 تن سود مایع 50 درصد  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی  , مناقصه خرید 2500 تن سود مایع 50 درصد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016415/تجدید-مناقصه-چیپ-سیل-محورهای-سطح-استان--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه چیپ سیل محورهای سطح استان ...نوبت دوم / مناقصه,تجدید مناقصه چیپ سیل محورهای سطح استان ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016417/مناقصه​-عملیات-احداث-ساختمان-شماره-2-آتش-نشانی'>مناقصه​ عملیات احداث ساختمان شماره 2 آتش نشانی  / آگهی مناقصه , مناقصه​ ​عملیات احداث ساختمان شماره 2 آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016420/فراخوان-ارزیابی-کیفی-و-تهیه-لیست-کوتاه-جهت-انجام-عملیات-نگهداری-و-تعمیرات-تجهیزات-خطوط--'>فراخوان ارزیابی کیفی و تهیه لیست کوتاه جهت انجام عملیات نگهداری و تعمیرات تجهیزات خطوط ... / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران، فراخوان ارزیابی کیفی و تهیه لیست کوتاه جهت انجام عملیات نگهداری و تعمیرات تجهیزات خطوط ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016422/مناقصه-کلیه-امور-و-خدمات-به-مدیریت-بهره-برداری-و-خدمات-گاز-شهری---نوبت-دوم'>مناقصه کلیه امور و خدمات به مدیریت بهره برداری و خدمات گاز شهری ... نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه کلیه امور و خدمات به مدیریت بهره برداری و خدمات گاز شهری ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016427/مناقصه-یبل-بکهو---نوبت-دوم'>مناقصه یبل بکهو ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه یبل بکهو ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016429/اصلاحیه-مناقصه-واگذاری-تهیه--طبخ-و-توزیع-غذا-مرکز-آموزشی-درمانی'>اصلاحیه مناقصه واگذاری تهیه ، طبخ و توزیع غذا مرکز آموزشی درمانی / اصلاحیه عمومی, مناقصه واگذاری تهیه ، طبخ و توزیع غذا مرکز آموزشی درمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016435/مناقصه-اجرای-عملیات-انتقال-نیرو-و-برقرسانی--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016436/تجدید-مناقصه-اجرای-پروژه-روسازی-آسفالت-و-جدولگذاری-و-تعریض-تقاطع-جاده--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای پروژه روسازی، آسفالت و جدولگذاری و تعریض تقاطع جاده ...نوبت دوم  / فراخوان تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه اجرای پروژه روسازی، آسفالت و جدولگذاری و تعریض تقاطع جاده ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016440/مناقصه-تامین-نصب-و-راه-اندازی-پروژه-نظارت-شهری--نوبت-دوم'>مناقصه تامین، نصب و راه اندازی پروژه نظارت شهری... نوبت دوم  / ​آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه تامین، نصب و راه اندازی پروژه نظارت شهری و پایش تصویری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016442/فراخوان-مناقصه-احداث-روشنایی---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه احداث روشنایی ... نوبت دوم  / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه احداث روشنایی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016443/فراخوان-دعوت-به-مشارکت-در-ساخت-(بامداد)'>فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت (بامداد) / فراخوان، فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت (بامداد)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016447/اصلاحیه-مناقصه-حفاظت-از-اراضی-و-املاک'>اصلاحیه مناقصه حفاظت از اراضی و املاک / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه حفاظت از اراضی و املاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016448/مناقصه-احداث-پروژه-آمفی-تئاتر-مرکزی-دانشگاه--'>مناقصه احداث پروژه آمفی تئاتر مرکزی دانشگاه... / مناقصه , مناقصه احداث پروژه آمفی تئاتر مرکزی دانشگاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016450/مناقصه-خرید-و-اجرای-سیستم-آبیاری-سنترپیوت'>مناقصه خرید و اجرای سیستم آبیاری سنترپیوت / مناقصه ,مناقصه خرید و اجرای سیستم آبیاری سنترپیوت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016455/مناقصه-روکش-آسفالت-راه---نوبت-دوم'>مناقصه روکش آسفالت راه ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه روکش آسفالت راه ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016458/اصلاحیه-مناقصه-PARTS-FOR-HOOK-VARCO-BJ-5500'>اصلاحیه مناقصه PARTS FOR HOOK VARCO BJ-5500 / اصلاحیه مناقصه ، مناقصه PARTS FOR HOOK VARCO BJ-5500 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016459/مناقصه-اجرای-خطوط-پراکنده-فاضلاب-ناحیه-A--'>مناقصه اجرای خطوط پراکنده فاضلاب ناحیه A... / آگهی مناقصه، مناقصه اجرای خطوط پراکنده فاضلاب ناحیه A...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016460/مناقصه-عملیات-بازسازی-نمای-داخلی-و-خارجی---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات بازسازی نمای داخلی و خارجی ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه عملیات بازسازی نمای داخلی و خارجی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016464/ارزیابی-کیفی-BLANKING-PLUG-ASSY-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی BLANKING PLUG ASSY نوبت دوم  / آگهی مجدد ارزیابی کیفی مناقصه گران , ارزیابی کیفی BLANKING PLUG ASSY نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016466/ارزیابی-کیفی-انجام-خدمات-تهیه-طبخ-توزیع-و-سرو-سه-وعده-غذا--نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی انجام خدمات تهیه، طبخ، توزیع و سرو سه وعده غذا...نوبت دوم / مناقصه عمومی, ارزیابی کیفی انجام خدمات تهیه، طبخ، توزیع و سرو سه وعده غذا...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016468/دومین-دوره-جشنواره-ملی-قرآنی-و-حدیثی'>دومین دوره جشنواره ملی قرآنی و حدیثی / دومین دوره جشنواره ملی قرآنی و حدیثی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016469/تجدید-مناقصه-تهیه-و-حمل-و-پخش-آسفالت-معابر-محلات-هدف-بازآفرینی-شهری--نوبت-اول'>تجدید مناقصه تهیه و حمل و پخش آسفالت معابر محلات هدف بازآفرینی شهری - نوبت اول / آگهی مناقصه،تجدید مناقصه تهیه و حمل و پخش آسفالت معابر محلات هدف بازآفرینی شهری - نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016473/فراخوان-مناقصه-خرید-تجهیزات-داربست-بندی-فلزی-بدون-کلمس--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید تجهیزات داربست بندی فلزی بدون کلمس... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید تجهیزات داربست بندی فلزی بدون کلمس... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016476/مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی-به-مسکن-مهر-شماره-4--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به مسکن مهر شماره 4 - نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به مسکن مهر شماره 4- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016478/فراخوان-جهت-ایجاد-رستوران-یا-کافی-شاپ'>فراخوان جهت ایجاد رستوران یا کافی شاپ   / فراخوان جهت ایجاد رستوران یا کافی شاپ  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016482/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان--نوبت-دوم'>مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016485/مناقصه-تجهیز-و-نوسازی-اراضی-شالیزاری--نوبت-دوم'>مناقصه تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری ...نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016486/تجدید-مناقصه-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوایی-مراکز-و-توابع--'>تجدید مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی مراکز و توابع... / مناقصه, تجدید مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی مراکز و توابع...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016487/مناقصه-BLANKING-PLUG-ASSY-نوبت-دوم'>مناقصه BLANKING PLUG ASSY- نوبت دوم  / مناقصه  BLANKING PLUG ASSY- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016491/مناقصه-قرائت-کنتور-توزیع-قبوض---نوبت-دوم'>مناقصه قرائت کنتور، توزیع قبوض ....نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه قرائت کنتور، توزیع قبوض ....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016492/مناقصه-پمپ-و-قطعات-یدکی--نوبت-دوم'>مناقصه پمپ و قطعات یدکی ...نوبت  دوم  / مناقصه, مناقصه پمپ و قطعات یدکی ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016496/مناقصه-احداث-سالن-آموزشی--نوبت-دوم'>مناقصه احداث سالن آموزشی - نوبت دوم  / آگهی دعوت به مناقصه عمومی, مناقصه احداث سالن آموزشی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016501/مناقصه-تامین-تجهیزات-یدکی-سیستم-اسکادا--نوبت-دوم'>مناقصه تامین تجهیزات یدکی سیستم اسکادا... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه تامین تجهیزات یدکی سیستم اسکادا... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016506/مناقصه-انجام-خدمات-تنظیمات-و-امور-آبدارخانه-ها--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات تنظیمات و امور آبدارخانه ها ...نوبت دوم  / مناقصه انجام خدمات تنظیمات و امور آبدارخانه ها ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016508/مناقصه-پروژه-اجرای-سازه-و-معماری-و-تکمیل-ساختمان-اداری'>مناقصه پروژه اجرای سازه و معماری و تکمیل ساختمان اداری / اگهی مناقصه , مناقصه پروژه اجرای سازه و معماری و تکمیل ساختمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016510/فراخوان-دعوت-به-مشارکت-در-ساخت-96-10-14'>فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت 96/10/14 / فراخوان , فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت 96/10/14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016515/مناقصه-اجرای-خط-تغذیه-فولادی-و-شبکه-توزیع-فولادی--'>مناقصه اجرای خط تغذیه فولادی و شبکه توزیع فولادی ... / مناقصه اجرای خط تغذیه فولادی و شبکه توزیع فولادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016517/تجدید-مناقصه-تامین-مصالح-و-عملیات-مربوط-به-تامین-برق--'>تجدید مناقصه تامین مصالح و عملیات مربوط به تامین برق ... / مناقصه, تجدید مناقصه تهیه مصالح و عملیات مربوط به تامین برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016519/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز--'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز ... / مناقصه,مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016521/مناقصه-بهسازی-آرامستانها--نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی آرامستانها... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه بهسازی آرامستانها... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016526/مناقصه-انجام-خدمات-انبارداری-تخلیه-و-بارگیری-صفافی-و-جابجایی-کالا-و---نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات انبارداری، تخلیه و بارگیری، صفافی و جابجایی کالا و ...- نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات انبارداری، تخلیه و بارگیری، صفافی و جابجایی کالا و ...- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016528/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-ناحیه-یک---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز ناحیه یک  ... نوبت دوم / مناقصه,مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز ناحیه یک  ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016530/مناقصه-اجرای-پروژه-اصلاح-و-بهینه-سازی-خط-دو-مداره'>مناقصه اجرای پروژه اصلاح و بهینه سازی خط دو مداره  / مناقصه ,مناقصه اجرای پروژه اصلاح و بهینه سازی خط دو مداره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016534/مناقصه-اجرای-پروژه-اصلاح-و-بهینه-سازی-شبکه-برق-از-روستا--'>مناقصه اجرای پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق از روستا... / مناقصه ,مناقصه اجرای پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق از روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016537/فراخوان-ارزیابی-کیفی-پیشگیری-و-مقابله-با-تخلفات-شهری-در-سطح-شهر-نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی پیشگیری و مقابله با تخلفات شهری در سطح شهر- نوبت دوم / آگهی فراخوان های ارزیابی کیفی, فراخوان ارزیابی کیفی پیشگیری و مقابله با تخلفات شهری در سطح شهر - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016541/مناقصه-پروژه-تهیه-تجهیزات-و-احداث-شبکه-توزیع-و-ساخت-و-نصب-انشعابات-پلی-اتیلنی-'>مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع و ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلنی.. / مناقصه , مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع و ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلنی..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016542/استعلام-کنتور-حجمی-هوشمند-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام کنتور حجمی هوشمند, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / استعلام ,استعلام کنتور حجمی هوشمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016544/استعلام-پیراهن-و-شورت-ورزشی--سایت-ستاد'>استعلام پیراهن و شورت ورزشی , سایت ستاد / استعلام ,استعلام پیراهن و شورت ورزشی , سایت ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016545/مناقصه-واگذاری-تنظیف-رفت-و-روب-و-حمل-زباله-شهری--تجدید'>مناقصه واگذاری تنظیف، رفت و روب و حمل زباله شهری... تجدید / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه واگذاری تنظیف، رفت و روب و حمل زباله شهری... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016546/مناقصه-تامین-خدمات-حراست-و-نگهبانی-از-پستهای-انبار-نوبت-دوم'>مناقصه تامین خدمات حراست و نگهبانی از پستهای انبار- نوبت دوم / مناقصه,مناقصه تامین خدمات حراست و نگهبانی از پستهای انبار- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016549/استعلام-تعمیرات-آسانسور-سامانه-ستاد'>استعلام تعمیرات آسانسور, سامانه ستاد / استعلام ,استعلام تعمیرات آسانسور, سامانه ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016550/مناقصه-طراحی-و-تامین-تجهیزات-و-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-اعلام-و-اطفا-حریق--'>مناقصه طراحی و تامین تجهیزات و نصب و راه اندازی سیستم اعلام و اطفا حریق ... / مناقصه طراحی و تامین تجهیزات و نصب و راه اندازی سیستم اعلام و اطفا حریق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016552/فراخوان-مناقصه-اجرای-عملیات-آماده-سازی-همراه--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه اجرای عملیات آماده سازی همراه ...نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه اجرای عملیات آماده سازی همراه ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016555/مناقصه-انجام-خدمات-امداد-و-تعمیرات--'>مناقصه انجام خدمات امداد و تعمیرات.... / مناقصه, مناقصه انجام خدمات امداد و تعمیرات....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016558/مناقصه-عملیات-بهسازی-و-روکش-آسفالت-محور---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات بهسازی و روکش آسفالت محور... - نوبت دوم / فراخوان مناقصه, مناقصه عملیات بهسازی و روکش آسفالت محور... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016560/مناقصه-انجام-خدمات-نگهبانی-و-حفاظت-فیزیکی-از-تاسیسات'>مناقصه انجام خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی از تاسیسات / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی از تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016562/مناقصه-حمل-شیر-تولیدی'>مناقصه حمل شیر تولیدی / آگهی مناقصه، مناقصه حمل شیر تولیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016563/مناقصه-عملیات-بارگیری-حمل-و-تخلیه-مقدار-10-هزار-تن--'>مناقصه عملیات بارگیری، حمل و تخلیه مقدار 10 هزار تن ... / مناقصه,مناقصه عملیات بارگیری، حمل و تخلیه مقدار 10 هزار تن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016565/مناقصه-آسفالت-گرم-و-سرد---نوبت-دوم'>مناقصه آسفالت گرم و سرد...- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه آسفالت گرم و سرد...- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016566/فراخوان-واگذاری-امور-مربوط-به-اتفاقات-و-فوریت-های-برق-شهرستان'>فراخوان واگذاری امور مربوط به اتفاقات و فوریت های برق شهرستان / آگهی فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان واگذاری امور مربوط به اتفاقات و فوریت های برق شهرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016568/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-محدوده-B-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده B نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده B نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016571/تجدید-مناقصه-نگهداری-مناطبق-احیا-شده--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه نگهداری مناطبق احیا شده - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه نگهداری مناطبق احیا شده- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016572/مناقصه-تولید-و-تزریق-قطعات-پلاستیکی--'>مناقصه تولید و تزریق قطعات پلاستیکی... / مناقصه , مناقصه تولید و تزریق قطعات پلاستیکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016574/مناقصه-عمیات-توزیع-روزنامه--'>مناقصه عمیات توزیع روزنامه ... / مناقصه, مناقصه عمیات توزیع روزنامه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016575/تجدید-مناقصه-مصالح-مورد-نیاز-پروژه-امیرآباد'>تجدید مناقصه مصالح مورد نیاز پروژه امیرآباد / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه خرید مصالح مورد نیاز پروژه امیرآباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016577/تجدید-مناقصه-تعمیرات-اساسی-و-راه-اندازی-یکدستگاه-دیزل-ژنراتور'>تجدید مناقصه تعمیرات اساسی و راه اندازی یکدستگاه دیزل ژنراتور / آگهی تجدید مناقصه یک مرحله ای,مناقصه تعمیرات اساسی و راه اندازی یکدستگاه دیزل ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016580/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-محدوده-E-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده E نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده E نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016582/فراخوان-عمومی-انتخاب-سرمایه-گذار-ساماندهی-فلافلی-های-سیار--چاپ-دوم'>فراخوان عمومی انتخاب سرمایه گذار ساماندهی فلافلی های سیار - چاپ دوم  / فراخوان عمومی , فراخوان عمومی انتخاب سرمایه گذار ساماندهی فلافلی های سیار - چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016586/مناقصه-چاپ-قبوض-گاز-بها-مشترکین--'>مناقصه چاپ قبوض گاز بها مشترکین .. / مناقصه چاپ قبوض گاز بها مشترکین ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016587/مناقصه-آسفالت-معابر-سطح-شهر'>مناقصه آسفالت معابر سطح شهر  / مناقصه آسفالت معابر سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016591/مناقصه-تکمیل-پروژه-ساختمان-(ابنیه-برق-و-مکانیک)-نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل پروژه ساختمان (ابنیه، برق و مکانیک) -نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل پروژه ساختمان (ابنیه، برق و مکانیک) - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016592/مناقصه-آسفالت-معابر-سطح-شهر'>مناقصه آسفالت معابر سطح شهر  / مناقصه آسفالت معابر سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016596/مناقصه-عملیات-توسعه-خط-فشار-متوسط-هوایی-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات توسعه خط فشار متوسط هوایی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه عملیات توسعه خط فشار متوسط هوایی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016599/تجدید-مناقصه-توسعه-جنگل-و-نهال--'>تجدید مناقصه توسعه جنگل و نهال ...  / مناقصه,تجدید مناقصه توسعه جنگل و نهال ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016600/مناقصه-امور-پشتیبانی-نگهبانی-تاسیساتی-(غسال-حفار-و--)'>مناقصه امور پشتیبانی،نگهبانی، تاسیساتی (غسال، حفار و...)  / آگهی مناقصه، مناقصه امور پشتیبانی،نگهبانی، تاسیساتی (غسال، حفار و...) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016601/مناقصه-تهیه-کلیه-مواد-اولیه-پخت-و-توزیع-غذای-دانشجویی'>مناقصه تهیه کلیه مواد اولیه پخت و توزیع غذای دانشجویی  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  تهیه کلیه مواد اولیه پخت و توزیع غذای دانشجویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016606/فراخوان-انجام-خدمات-تهیه-و-تامین-107-دستگاه-چاپ-و-تکثیر-جهت-کارهای-چاپی-نوبت-دوم'>فراخوان انجام خدمات تهیه و تامین 107 دستگاه چاپ و تکثیر جهت کارهای چاپی -نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی, فراخوان انجام خدمات تهیه و تامین 107 دستگاه چاپ و تکثیر جهت کارهای چاپی -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016607/مناقصه-بهسازی-و-روکش-آسفالت-محور-جاده--تجدید'>مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محور جاده - تجدید  / آگهی دعوت به مناقصه عمومی, مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محور تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016611/اصلاحیه-مناقصه-اجرای-عملیات-راهسازی-راه-دسترسی--نوبت-سوم'>اصلاحیه مناقصه اجرای عملیات راهسازی راه دسترسی....نوبت سوم / اصلاحیه فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات راهسازی راه دسترسی....نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016612/مناقصه-بهسازی-و-روکش-آسفالت-محور-بندرترکمن'>مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محور بندرترکمن / آگهی دعوت به مناقصه عمومی, مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محور بندرترکمن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016613/مناقصه-پروژه-برقرسانی-به-محور-گردشگری--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه برقرسانی به محور گردشگری... تجدید نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه برقرسانی به محور گردشگری... تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016618/مناقصه-خرید-4-دستگاه-پست-سیار--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 4 دستگاه پست سیار - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید 4 دستگاه پست سیار - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016622/مناقصه-پروژه-اجرای-پل-باکسی-2-متری-و-احداث-دیوار-گابیونی'>مناقصه پروژه اجرای پل باکسی 2 متری و احداث دیوار گابیونی / آگهی دعوت به مناقصه عمومی, مناقصه پروژه اجرای پل باکسی 2 متری و احداث دیوار گابیونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016624/تجدید-مناقصه-مرمت-و-بازسازی-سرریز-و-تاسیسات--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه مرمت و بازسازی سرریز و تاسیسات... نوبت دوم / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه مرمت و بازسازی سرریز و تاسیسات... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016626/اصلاحیه-مناقصه-انجام-امور-حفظ-و-نگهداری-250-000-مترمربع'>اصلاحیه مناقصه انجام امور حفظ و نگهداری 250.000 مترمربع  / اصلاحیه مناقصه عمومی، مناقصه انجام امور حفظ و نگهداری 250.000 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016628/مناقصه-عملیات-راهداری-محوری-حوزه-استحفاظی-غرب--'>مناقصه عملیات راهداری محوری حوزه استحفاظی غرب... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عملیات راهداری محوری حوزه استحفاظی غرب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016630/مناقصه-امور-خدمات-پشتیبانی-نگهبانی-تاسیساتی--'>مناقصه امور خدمات پشتیبانی، نگهبانی، تاسیساتی ... / مناقصه امور خدمات پشتیبانی، نگهبانی، تاسیساتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016631/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-ساختمانها-و-تاسیسات'>مناقصه تعمیر و نگهداری ساختمانها و تاسیسات / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  تعمیر و نگهداری ساختمانها و تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016632/فراخوان-مناقصه-تامین-خدمات-حراست-و-نگهبانی-و-همچنین-خدمات-اداری---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تامین خدمات حراست و نگهبانی و همچنین خدمات اداری... - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تامین خدمات حراست و نگهبانی و همچنین خدمات اداری... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016633/مناقصه-جدول-جوی-سطح-شهر-تجدید--نوبت-دوم'> مناقصه جدول جوی سطح شهر  تجدید - نوبت دوم  / مناقصه,مناقصه جدول جوی سطح شهر تجدید - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016636/تجدید-فراخوان-مناقصه-عملیات-سند-بلاست-و-رنگ-آمیزی--'>تجدید فراخوان مناقصه عملیات سند بلاست و رنگ آمیزی ... / مناقصه ، تجدید فراخوان مناقصه عملیات سند بلاست و رنگ آمیزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016638/مناقصه-اجرای-بخشی-از-عملیات-راهسازی-و-آسفالت-شهرک'>مناقصه اجرای بخشی از عملیات راهسازی و آسفالت شهرک / مناقصه ,مناقصه اجرای بخشی از عملیات راهسازی و آسفالت شهرک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016640/استعلام-شیر-کشویی'>استعلام شیر کشویی / استعلام , استعلام شیر کشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016642/مناقصه-اجرای-بخشی-از-عملیات-راهسازی-و-آسفالت-شهرک--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای بخشی از عملیات راهسازی و آسفالت شهرک... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه اجرای بخشی از عملیات راهسازی و آسفالت شهرک... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016644/مناقصه-انجام-عملیات-بازگشایی-مسیر-رودخانه-ها-و--'>مناقصه انجام عملیات بازگشایی مسیر رودخانه ها و ... / مناقصه , مناقصه انجام عملیات بازگشایی مسیر رودخانه ها و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016645/استعلام-شانزده-ردیف-مته-قلاویز-آچار-قلم-بند-و-آچار-سه-نظام'>استعلام شانزده ردیف مته قلاویز آچار قلم بند و آچار سه نظام / استعلام, استعلام شانزده ردیف مته قلاویز آچار قلم بند و آچار سه نظام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016646/استعلام-گیر-موتور'>استعلام گیر موتور / استعلام ,استعلام گیر موتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016647/مناقصه-روکش-آسفالت-خیابان-های-سطح-شهر--'>مناقصه روکش آسفالت خیابان های سطح شهر ... / آگهی مناقصه، مناقصه روکش آسفالت خیابان های سطح شهر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016649/مناقصه-عملیات-احداث-بخشی-از-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-و-انشعاب-پراکنده'>مناقصه عملیات احداث بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب و انشعاب پراکنده / آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی ، مناقصه عملیات احداث بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب و انشعاب پراکنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016650/مناقصه-احداث-دیوار-منازل-سازمانی-بندر-لنگه'>مناقصه احداث دیوار منازل سازمانی بندر لنگه / اگهی مناقصه , مناقصه احداث دیوار منازل سازمانی بندر لنگه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016651/استعلام-84-ردیف-پیچ'>استعلام 84 ردیف پیچ   / استعلام,استعلام 84 ردیف پیچ  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016652/استعلام-خرید-یک-دستگاه-فیلتر-خود-شوینده'>استعلام خرید یک دستگاه فیلتر خود شوینده / استعلام ، استعلام خرید یک دستگاه فیلتر خود شوینده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016653/استعلام-​کنتاکت-بلوک-pt100--مغزی-ترموکوپل'>استعلام ​کنتاکت بلوک- pt100 - مغزی ترموکوپل / استعلام, استعلام ​کنتاکت بلوک- pt100 - مغزی ترموکوپل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016654/مناقصه-اجرای-بخشی-از-عملیات-راهسازی-و-آسفالت-شهرک'>مناقصه اجرای بخشی از عملیات راهسازی و آسفالت شهرک / مناقصه ,مناقصه اجرای بخشی از عملیات راهسازی و آسفالت شهرک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016655/ارزیابی-کیفی-عملیات-راهسازی-و-آسفالت-نواحی-صنعتی--'>ارزیابی کیفی عملیات راهسازی و آسفالت نواحی صنعتی ... / مزایده, ارزیابی کیفی عملیات راهسازی و آسفالت نواحی صنعتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016656/استعلام-شمش-نیکل-با-خلوص--99-99'>استعلام شمش نیکل با خلوص  %99/99  / استعلام ,استعلام شمش نیکل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016657/مناقصه-اجرای-بخشی-از-عملیات-راهسازی-و-آسفالت-شهرک--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای بخشی از عملیات راهسازی و آسفالت شهرک... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه اجرای بخشی از عملیات راهسازی و آسفالت شهرک... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016658/استعلام-خرید-3-مجموعه-شبكه-سرند'>استعلام خرید 3 مجموعه شبكه سرند   / استعلام , استعلام خرید 3 مجموعه شبكه سرند  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016660/مناقصه-خرید-BLADDER-WITH-NITROGEN-VALVE'>مناقصه خرید BLADDER WITH NITROGEN VALVE  / مناقصه خرید BLADDER WITH NITROGEN VALVE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016661/مناقصه-عملیات-راهداری-راه-های-حوزه-استحفاظی--'>مناقصه عملیات راهداری راه های حوزه استحفاظی ... / مناقصه عملیات راهداری راه های حوزه استحفاظی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016663/استعلام-​سیستم-درب-اتوماتیک-کشویی'>استعلام ​سیستم درب اتوماتیک کشویی  / استعلام, استعلام ​سیستم درب اتوماتیک کشویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016664/استعلام-سیستم-اینتركام-كارگاهی-صنعتی-24-شماره-ایی'>استعلام سیستم اینتركام كارگاهی صنعتی 24 شماره ایی / استعلام ،استعلام سیستم اینتركام كارگاهی صنعتی 24 شماره ایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016665/استعلام-خرید-یک-دستگاه-تابلو-فیدر-20-کیلوولت-اینکامینگ'>استعلام خرید یک دستگاه تابلو فیدر 20 کیلوولت اینکامینگ / استعلام، استعلام خرید یک دستگاه تابلو فیدر 20 کیلوولت اینکامینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016666/مناقصه-اجرای-بخشی-از-عملیات-راهسازی-و-آسفالت-شهرک'>مناقصه اجرای بخشی از عملیات راهسازی و آسفالت شهرک / مناقصه ,مناقصه اجرای بخشی از عملیات راهسازی و آسفالت شهرک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016667/فراخوان-ارزیابی-کیفی-عملیات-راهسازی-و-آسفالت-نواحی-صنعتی---نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی عملیات راهسازی و آسفالت نواحی صنعتی ... نوبت دوم / فراخوان,فراخوان ارزیابی کیفی عملیات راهسازی و آسفالت نواحی صنعتی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016669/مناقصه-عمومی-خدمات-تعمیرات-مکانیک-و-راهبری-کارگاه'>مناقصه عمومی خدمات تعمیرات مکانیک و راهبری کارگاه  / مناقصه عمومی خدمات تعمیرات مکانیک و راهبری کارگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016670/استعلام-نوار-چسب-ميكا'>استعلام نوار چسب ميكا   / استعلام نوار چسب ميكا  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016672/اصلاحیه-مناقصه-شهرداری'>اصلاحیه مناقصه شهرداری  / اصلاحیه مناقصه شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016673/مناقصه-واگذاری-امور-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-(خودرو-سواری)--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان (خودرو سواری)...نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان (خودرو سواری)...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016675/مناقصه-عمومی-خدمات-نگهخداری-تعمیرات-برق--ابزار-دقیق-و-کارگاه-های-مربوطه'>مناقصه عمومی خدمات نگهخداری تعمیرات برق ، ابزار دقیق و کارگاه های مربوطه  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خدمات نگهخداری تعمیرات برق ، ابزار دقیق و کارگاه های مربوطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016678/تجدید-مناقصه-خرید-8100-متر-مربع-چمن-مصنوعی'>تجدید مناقصه خرید 8100 متر مربع چمن مصنوعی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,تجدید مناقصه خرید 8100 متر مربع چمن مصنوعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016679/استعلام-فیلتر-کارتریجی'>استعلام فیلتر کارتریجی / استعلام ، استعلام فیلتر کارتریجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016681/مناقصه-خرید-ساندویچ-پانل'>مناقصه خرید ساندویچ پانل  / مناقصه , مناقصه خرید ساندویچ پانل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016682/فراخوان-استعلام-نگهداری-فضای-سبز'>فراخوان استعلام نگهداری فضای سبز  / آگهی فراخوان استعلام عمومی، فراخوان استعلام نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016683/استعلام-رایانه-کامل'>استعلام رایانه کامل / استعلام, استعلام رایانه کامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016686/استعلام-اگزاست-فن-سانتریفوژ-و--'>استعلام اگزاست فن سانتریفوژ و ... / استعلام, استعلام اگزاست فن سانتریفوژ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016687/استعلام-آب-بند-هیدروسیلندر-با-جنس-وایتون'>استعلام آب بند هیدروسیلندر با جنس وایتون   / استعلام, استعلام آب بند هیدروسیلندر با جنس وایتون  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016688/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی--نوبت-دوم'> مناقصه تامین نیروی انسانی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه ،   مناقصه تامین نیروی انسانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016689/مناقصه-انجام-عملیات-تنظیف-و-رفت-و-روب-و-رفع-سد-معبر-نوبت-دوم'>مناقصه  انجام عملیات تنظیف و رفت و روب و رفع سد معبر- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  انجام عملیات تنظیف و رفت و روب و رفع سد معبر- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016691/استعلام-سرشیلنگی'>استعلام سرشیلنگی / استعلام,استعلام سرشیلنگی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016694/مناقصه-اجرای-مرمت-زیرسازی-آسفالت-مسیرهای-حفاری-شبکه-توزیع-آب--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای مرمت، زیرسازی آسفالت مسیرهای حفاری شبکه توزیع آب - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای مرمت، زیرسازی آسفالت مسیرهای حفاری شبکه توزیع آب - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016695/مناقصه-انجام-خدمات-خودرویی'>مناقصه انجام خدمات خودرویی  / مناقصه , مناقصه انجام خدمات خودرویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016696/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-حفظ-و-نگهداری-بوستان-آزادی'>تجدید مناقصه اجرای عملیات حفظ و نگهداری بوستان آزادی  / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات حفظ و نگهداری بوستان آزادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016699/فراخوان-مرمت-و-بازسازی-پست-اصلی'>فراخوان مرمت و بازسازی پست اصلی / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان مرمت و بازسازی پست اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016700/مناقصه-پروژه-خرید-یک-دستگاه-تابلو-فیدر۲۰-کیلوولت-اینکامینگ'>مناقصه پروژه خرید یک دستگاه تابلو فیدر۲۰ کیلوولت اینکامینگ / مناقصه عمومی, مناقصه پروژه خرید یک دستگاه تابلو فیدر۲۰ کیلوولت اینکامینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016703/فراخوان-ترمیم-فونداسیون-دکل-های-خطوط-انتقال-و-فوق-توزیع'>فراخوان ترمیم فونداسیون دکل های خطوط انتقال و فوق توزیع / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ترمیم فونداسیون دکل های خطوط انتقال و فوق توزیع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016704/مناقصه-انجام-امورات-نگهداری-فضای-سبز--'>مناقصه انجام امورات نگهداری فضای سبز ... / مناقصه,مناقصه انجام امورات نگهداری فضای سبز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016705/فراخوان-عبور-لوله-8-اینچ-و-6-اینچ-از-خرپای-ماچیان-رحیم-آباد'>فراخوان عبور لوله 8 اینچ و 6 اینچ از خرپای ماچیان رحیم آباد  / فراخوان ، فراخوان عبور لوله 8 اینچ و 6 اینچ از خرپای ماچیان رحیم آباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016707/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-محدوده-E-منطقه--'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده E  منطقه... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده E منطقه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016710/مناقصه-خرید-آسفالت-(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید آسفالت (نوبت دوم) / آگهی مناقصه , مناقصه خرید آسفالت (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016711/تجدید-مناقصه-آبرسانی-سیار-و--'>تجدید مناقصه آبرسانی سیار و ... / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه آبرسانی سیار و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016713/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-کامل-پروژه-احداث-دیوار-حائل-و--'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای کامل پروژه احداث دیوار حائل و ...  / مناقصه تهیه مصالح و اجرای کامل پروژه احداث دیوار حائل و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016715/مناقصه-دکل-بندی-و-سیم-کشی-خط-230-کیلو-ولت'>مناقصه دکل بندی و سیم کشی خط 230 کیلو ولت / مناقصه , مناقصه دکل بندی و سیم کشی خط 230 کیلو ولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016716/مناقصه-پیاده-روسازی-خیابان-ها-و-معابر-سطح-شهر'>مناقصه پیاده روسازی خیابان ها و معابر سطح شهر / مناقصه,مناقصه پیاده روسازی خیابان ها و معابر سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016717/استعلام-سرامیک'>استعلام سرامیک  / استعلام ,استعلام سرامیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016321/مزایده-یک-قطعه-ملک-مساحت-1032-21-متر-نوبت-سوم'>مزایده یک قطعه ملک مساحت 1032.21 متر نوبت سوم / مزایده,مزایده یک قطعه ملک مساحت 1032.21 متر نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016322/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-اعیان-314-مترمربع'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی اعیان 314 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی اعیان 314 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016323/مزایده-دو-دانگ-از-ششدانگ-زمین-بخش-سه-سبزوار'>مزایده دو دانگ از ششدانگ زمین بخش سه سبزوار / مزایده,مزایده دو دانگ از ششدانگ زمین بخش سه سبزوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016324/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-79-38مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 79.38مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 79.38مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016325/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-شصت-متر-مرحله-دوم'>مزایده ملک مساحت عرصه شصت متر مرحله دوم  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه شصت متر مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016326/مزایده-یک-واحد-تجاری-مساحت-12-15متر'>مزایده یک واحد تجاری مساحت 12.15متر  / مزایده,مزایده یک واحد تجاری مساحت 12.15متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016327/مزایده-ملک-مسکونی-بخش-یک-سنندج-نوبت-اول'>مزایده ملک مسکونی بخش یک سنندج نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مسکونی بخش یک سنندج نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016330/مزایده-شش-قطعه-زمین-با-کاربری-کشاورزی-نوبت-دوم'>مزایده شش قطعه زمین با کاربری کشاورزی نوبت دوم  / مزایده,مزایده شش قطعه زمین با کاربری کشاورزی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016332/مزایده-ملک-مساحت-333-70متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 333.70متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 333.70متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016334/مزایده-2000-سهم-مشاع-از-ده-سهم-از-40-سهم-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده 2000 سهم مشاع از ده سهم از 40 سهم ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 2000 سهم مشاع از ده سهم از 40 سهم ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016335/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-1-3966-بخش-سه-همدان'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1/3966 بخش سه همدان / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1/3966 بخش سه همدان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016336/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-8110متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 8110متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 8110متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016337/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-72-فرعی-از-135-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 72 فرعی از 135 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 72 فرعی از 135 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016338/مزایده-ششدانگ-پلاک-1558-685-بخش-سه-اهواز'>مزایده ششدانگ پلاک 1558/685 بخش سه اهواز / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 1558/685 بخش سه اهواز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016340/مزایده-ششدانگ-5-قطعه-پلاک-ثبتی'>مزایده ششدانگ 5 قطعه پلاک ثبتی / مزایده,مزایده ششدانگ 5 قطعه پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016342/مزایده-مالکیت-2-4-هکتار-از-76-33-هکتار-اراضی-مزروعی'>مزایده مالکیت 2.4 هکتار از 76.33 هکتار اراضی مزروعی / مزایده,مزایده مالکیت 2.4 هکتار از 76.33 هکتار اراضی مزروعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016343/مزایده-ملک-بخش-دو-مساحت-هفتاد-و-چهار-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش دو مساحت هفتاد و چهار متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش دو مساحت هفتاد و چهار متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016344/مزایده-ششدانگ-کارخانه-قطعه-193-تفکیکی'>مزایده ششدانگ کارخانه قطعه 193 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ کارخانه قطعه 193 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016345/مزایده-پلاک-ثبتی-25-فرعی-از-1381-اصلی-بخش-دو'>مزایده پلاک ثبتی 25 فرعی از 1381 اصلی بخش دو  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 25 فرعی از 1381 اصلی بخش دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016346/مزایده-انواع-لوله-شیرآلات-کنتور-اتصال-قابل-پیاده-تبدیل--'>مزایده انواع لوله، شیرآلات کنتور، اتصال قابل پیاده تبدیل... / آگهی مزایده عمومی، مزایده انواع لوله، شیرآلات کنتور، اتصال قابل پیاده تبدیل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016348/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-هشت-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه هشت تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه هشت تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016350/مزایده-ششدانگ-ملک-به-پلاک-ثبتی-شماره-45-فرعی'>مزایده ششدانگ ملک به پلاک ثبتی شماره 45 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ ملک به پلاک ثبتی شماره 45 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016351/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-ششدانگ-پلاک-ثبتی-5-قطعه'>مزایده اموال غیرمنقول شامل ششدانگ پلاک ثبتی 5 قطعه / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل ششدانگ پلاک ثبتی 5 قطعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016354/مزایده-ساختمان-سه-طبقه-با-نمای-سنگ-غیرمنقول'>مزایده ساختمان سه طبقه با نمای سنگ غیرمنقول / مزایده,مزایده ساختمان سه طبقه با نمای سنگ غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016355/مزایده-ملک-یک-واحد-تجاری-مساحت-64-8مترمربع'>مزایده ملک یک واحد تجاری مساحت 64.8مترمربع  / مزایده,مزایده ملک یک واحد تجاری مساحت 64.8مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016357/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-هفتاد-و-نه-متر-و-هشتاد-و-سه-دسی-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت هفتاد و نه متر و هشتاد و سه دسی متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت هفتاد و نه متر و هشتاد و سه دسی متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016359/مزایده-فروش-وانت-نیسان-پیکاپ-دوکابین'>مزایده فروش وانت نیسان پیکاپ دوکابین / مزایده, مزایده فروش وانت نیسان پیکاپ دوکابین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016360/مزایده-ملک-مساحت-79-66مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت 79.66مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مساحت 79.66مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016361/مزایده-ملک-بصورت-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-دو-قطعه-زمین-مزرعه'>مزایده ملک بصورت سه دانگ مشاع از ششدانگ دو قطعه زمین مزرعه / مزایده,مزایده ملک بصورت سه دانگ مشاع از ششدانگ دو قطعه زمین مزرعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016718/استعلام-پرشر-سوییچ'>استعلام پرشر سوییچ / استعلام, استعلام پرشر سوییچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016721/استعلام-سلونوئید-والو'>استعلام سلونوئید والو  / استعلام ,استعلام سلونوئید والو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016722/استعلام-خرید-کابل-20-کیلوولت'>استعلام خرید کابل 20 کیلوولت / استعلام، استعلام خرید کابل 20 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016724/استعلام-پودر-آلومینیم'>استعلام پودر آلومینیم / استعلام پودر آلومینیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016725/مناقصه-خرید-لنت-و-دیسک-جرثقیل'>مناقصه خرید لنت و دیسک جرثقیل / مناقصه, مناقصه خرید لنت و دیسک جرثقیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016726/مناقصه-خرید-هادی-(سیم)-های-خطوط-انتقال--'>مناقصه خرید هادی (سیم) های خطوط انتقال ... / مناقصه,مناقصه خرید هادی (سیم) های خطوط انتقال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016728/تجدید-استعلام-پمپ-ژاکت'>تجدید استعلام پمپ ژاکت / استعلام ,تجدید استعلام پمپ ژاکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016729/مناقصه-خرید-تجهیزات-مربوط-به-نصب-و-راه-اندازی-خازنهای'>مناقصه خرید تجهیزات مربوط به نصب و راه اندازی خازنهای / مناقصه ، مناقصه خرید تجهیزات مربوط به نصب و راه اندازی خازنهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016730/استعلام-عملیات-آبخیزداری-در-حوزه-آبخیز'>استعلام عملیات آبخیزداری در حوزه آبخیز / استعلام , استعلام عملیات آبخیزداری در حوزه آبخیز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016732/استعلام-خرید-یک-دستگاه-ترانس-جریان'>استعلام خرید یک دستگاه ترانس جریان / استعلام , استعلام خرید یک دستگاه ترانس جریان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016734/استعلام-روکش'>استعلام روکش / استعلام ، استعلام روکش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016735/استعلام-کامپیوتر-با-متعلقات'>استعلام کامپیوتر با متعلقات / استعلام , استعلام کامپیوتر با متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016737/استعلام-طراحی-مجتمع-اداری-فرهنگی'>استعلام طراحی مجتمع اداری، فرهنگی  / استعلام , استعلام طراحی مجتمع اداری، فرهنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016739/استعلام-برنج-افتخار'>استعلام برنج افتخار / استعلام , استعلام برنج افتخار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016740/استعلام-​میکروسکوپ-متالوژی-اینورت'>استعلام ​میکروسکوپ متالوژی اینورت / استعلام,استعلام ​میکروسکوپ متالوژی اینورت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016741/استعلام-دوربین-و-تجهیزات-مربوطه'>استعلام دوربین و تجهیزات مربوطه / استعلام ,استعلام دوربین و تجهیزات مربوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016742/استعلام-خرید-یک-دستگاه-تابلو-20-کیلو'>استعلام خرید یک دستگاه تابلو 20 کیلو / استعلام, استعلام خرید یک دستگاه تابلو 20 کیلو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016745/استعلام-خرید-یک-دستگاه-تابلو-فیدر'>استعلام خرید یک دستگاه تابلو فیدر / استعلام , استعلام خرید یک دستگاه تابلو فیدر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016747/استعلام-تابلو-۲۰-کیلوولت'> استعلام تابلو ۲۰ کیلوولت / استعلام ، استعلام تابلو ۲۰ کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016748/استعلام-نهال-پاجوش-خرما'>استعلام نهال پاجوش خرما / استعلام , استعلام نهال پاجوش خرما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016750/مناقصه-انتقال-نیرو-و-برق-رسانی-شبکه-های-توزیع--'>مناقصه انتقال نیرو و برق رسانی شبکه های توزیع ... / مناقصه,مناقصه انتقال نیرو و برق رسانی شبکه های توزیع ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016751/استعلام-نهالکاری-بذرکاری-آبیاری'>استعلام نهالکاری، بذرکاری، آبیاری / استعلام , استعلام نهالکاری، بذرکاری، آبیاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016752/فراخوان-طرحهای-پژوهشی'>فراخوان طرحهای پژوهشی / فراخوان طرحهای پژوهشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016754/استعلام-ترمز-هیدرولیكی'>استعلام ترمز هیدرولیكی / استعلام, استعلام ترمز هیدرولیكی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016755/مناقصه-بیمه-مکمل-درمان-کارکنان---چاپ-دوم'>مناقصه بیمه مکمل درمان کارکنان ... چاپ دوم / مناقصه ,مناقصه بیمه مکمل درمان کارکنان ... چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016756/استعلام-خرید-یک-دستگاه-تابلو-20-کیلوولت-به-همراه-کلید-و-تجهیزات-یدکی'>استعلام خرید یک دستگاه تابلو 20 کیلوولت به همراه کلید و تجهیزات یدکی / استعلام، استعلام  خرید یک دستگاه تابلو 20 کیلوولت به همراه کلید و تجهیزات یدکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016757/استعلام-UPS-20KVA--'>استعلام UPS 20KVA ... / استعلام ، استعلام UPS 20KVA ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016759/مناقصه-جمع-آوری-و-حمل-زباله-سطح-شهر-گلپایگان--نوبت-دوم--چاپ-دوم'>مناقصه جمع آوری و حمل زباله سطح شهر گلپایگان - نوبت دوم - چاپ دوم / مناقصه ,مناقصه جمع آوری و حمل زباله سطح شهر گلپایگان - نوبت دوم - چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016760/مناقصه-دکل-بندی-و-سیم-کشی-خط-230-کیلو-ولت'>مناقصه دکل بندی و سیم کشی خط 230 کیلو ولت  / مناقصه , مناقصه دکل بندی و سیم کشی خط 230 کیلو ولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016761/استعلام-خرید-لوله-جدار-چاه-14-اینچ'>استعلام خرید لوله جدار چاه 14 اینچ / استعلام , استعلام خرید لوله جدار چاه 14 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016763/مناقصه-اجرای-طرح-بازآفرینی-فضاهای-شهری--چاپ-دوم'>مناقصه اجرای طرح بازآفرینی فضاهای شهری ...چاپ دوم  / مناقصه,مناقصه اجرای طرح بازآفرینی فضاهای شهری ...چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016765/استعلام-شیر-سوپاپی-دستی-چدنی-فلنچی'>استعلام  شیر سوپاپی دستی چدنی فلنچی   / استعلام, استعلام  شیر سوپاپی دستی چدنی فلنچی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016766/مناقصه-خرید-عایق-خرارتی-بالشتکی-بویلر-بخش-بخار'>مناقصه خرید عایق خرارتی بالشتکی بویلر بخش بخار / مناقصه,مناقصه خرید عایق خرارتی بالشتکی بویلر بخش بخار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016767/استعلام-تجهیزات-و-قطعات-سرور'>استعلام تجهیزات و قطعات سرور / استعلام , استعلام تجهیزات و قطعات سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016768/مناقصه-تعمیرات-ساختمان-اداری'>مناقصه تعمیرات ساختمان اداری  / مناقصه ,مناقصه تعمیرات ساختمان اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016769/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-عملیات-محوطه-سازی-داخلی--'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات محوطه سازی داخلی ... / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات محوطه سازی داخلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016771/استعلام-لپ-تاپ'>استعلام لپ تاپ / استعلام ,استعلام لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016772/استعلام-​کتاب-رابطه-علوم-اسلامی-با-علوم--'>استعلام ​کتاب رابطه علوم اسلامی با علوم ... / استعلام, استعلام کتاب رابطه علوم اسلامی با علوم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016773/مناقصه-انتقال-نیرو-و-برق-رسانی-شبکه-های-توزیع--'>مناقصه انتقال نیرو و برق رسانی شبکه های توزیع ... / مناقصه,مناقصه انتقال نیرو و برق رسانی شبکه های توزیع ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016774/استعلام-ASUS-VIVOBOOK-PRO-15N-580VD-i7'>استعلام ASUS VIVOBOOK PRO 15N 580VD i7 / استعلام , استعلام ASUS VIVOBOOK PRO 15N 580VD i7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016775/استعلام-خرید-خدمات-و-تامین-عوامل-کنترل'>استعلام خرید خدمات و تامین عوامل کنترل / استعلام , استعلام خرید خدمات و تامین عوامل کنترل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016776/مناقصه-طراحی-خرید-و-راه-اندازی-یک-دستگاه-پکیج-تصفیه-فاضلاب--'>مناقصه طراحی، خرید و راه اندازی یک دستگاه پکیج تصفیه فاضلاب... / مناقصه عمومی, مناقصه طراحی، خرید و راه اندازی یک دستگاه پکیج تصفیه فاضلاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016778/تجدید-استعلام-پروژه-خرید-یک-دستگاه-تابلو-۲۰-کیلوولت'>تجدید استعلام پروژه خرید یک دستگاه تابلو ۲۰ کیلوولت  / استعلام، تجدید استعلام پروژه خرید یک دستگاه تابلو ۲۰ کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016780/استعلام-ویدئو-پروژکتور-پاناسونیک-pt-vx'>استعلام ویدئو پروژکتور پاناسونیک pt-vx / استعلام, استعلام ویدئو پروژکتور پاناسونیک pt-vx</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016781/استعلام-UPS-نیروسان-1200-آمپر'>استعلام UPS نیروسان 1200 آمپر / استعلام , استعلام UPS نیروسان 1200 آمپر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016785/استعلام-​کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام ​کامپیوتر و فناوری / استعلام , استعلام ​کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016786/استعلام-لپ-تاپ'>استعلام لپ تاپ / استعلام, استعلام لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016787/استعلام-لمینیشن'>استعلام لمینیشن / استعلام ,استعلام لمینیشن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016788/استعلام-طرح-حفاری-و-کول-گذاری-چاه-آب'>استعلام طرح حفاری و کول گذاری چاه آب / استعلام,استعلام ​طرح حفاری و کول گذاری چاه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016789/استعلام-قفل-هوشمند-درب-سامسونگ'>استعلام قفل هوشمند درب سامسونگ / استعلام , استعلام قفل هوشمند درب سامسونگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016790/استعلام-دستگاه-کپی-شارپ-مدل-AR-6020D'>استعلام دستگاه کپی شارپ مدل AR-6020D / استعلام, استعلام دستگاه کپی شارپ مدل AR-6020D</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016792/استعلام-​کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام ​کامپیوتر و فناوری / استعلام استعلام ​کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016793/استعلام-ورق--پروفیل-و--'>استعلام ورق - پروفیل و ... / استعلام ، استعلام ورق - پروفیل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016794/استعلام-تهیه-و-نصب-سیستم-دوربین--'>استعلام تهیه و نصب سیستم دوربین ... / استعلام, استعلام تهیه و نصب سیستم دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016795/مناقصه-اجرای-عملیات-تکمیل-روسازی-و-احداث-ابنیه-فنی--'>مناقصه اجرای عملیات تکمیل روسازی و احداث ابنیه فنی ... / مناقصه,مناقصه اجرای عملیات تکمیل روسازی و احداث ابنیه فنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016796/استعلام-عملیات-آبخیزداری-در-حوزه-آبخیز'>استعلام عملیات آبخیزداری در حوزه آبخیز / استعلام ,استعلام عملیات آبخیزداری در حوزه آبخیز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016797/استعلام-​خرید-یک-دستگاه-تبلت'>استعلام ​خرید یک دستگاه تبلت / استعلام, استعلام ​خرید یک دستگاه تبلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016799/استعلام-دستگاه-های-بدنسازی-هوازی--'>استعلام دستگاه های بدنسازی هوازی ... / استعلام ، دستگاه های بدنسازی هوازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016800/فراخوان-انجام-عملیات-خاکی-و-اسکلت-فلزی'>فراخوان انجام عملیات خاکی و اسکلت فلزی / فراخوان , فراخوان انجام عملیات خاکی و اسکلت فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016801/استعلام-لوازم-خانگی-و-اداری'>استعلام لوازم خانگی و اداری  / استعلام ,استعلام لوازم خانگی و اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016802/استعلام-طرح-آبرسانی-مجتمع-کلاته-گلزار'>استعلام طرح آبرسانی مجتمع کلاته گلزار / استعلام,استعلام طرح آبرسانی مجتمع کلاته گلزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016804/استعلام-خرید-50-دستگاه-دیتا-لاگر-فشار'>استعلام خرید 50 دستگاه دیتا لاگر فشار / استعلام, استعلام خرید 50 دستگاه دیتا لاگر فشار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016805/مناقصه-تجهیزات-اداری--'>مناقصه تجهیزات اداری... / مناقصه, مناقصه تجهیزات اداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016806/استعلام-تعمیرات-سرویس-بهداشتی'>استعلام تعمیرات سرویس بهداشتی  / استعلام ,استعلام تعمیرات سرویس بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016807/استعلام-​دوربین-ترموگرافی-olip-thermoca'>استعلام ​دوربین ترموگرافی olip thermoca / استعلام,استعلام ​دوربین ترموگرافی olip thermoca</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016809/مناقصه-پیاده-سازی-چارچوب-مدیریت-خدمات-فناوری-اطلاعات'>مناقصه پیاده سازی چارچوب مدیریت خدمات فناوری اطلاعات / اگهی مناقصه , مناقصه پیاده سازی چارچوب مدیریت خدمات فناوری اطلاعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016811/استعلام-دستمال-کاغذی-100-برگ-دولا'>استعلام دستمال کاغذی 100 برگ دولا / استعلام, استعلام دستمال کاغذی 100 برگ دولا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016812/استعلام-مواد-شوینده-و-بهداشتی'>استعلام مواد شوینده و بهداشتی / استعلام , استعلام مواد شوینده و بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016813/استعلام-تیوپ-آکومولاتور'>استعلام تیوپ آکومولاتور  / استعلام,استعلام تیوپ آکومولاتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016814/استعلام-لاستیک-لیفتراک--'>استعلام لاستیک لیفتراک... / استعلام ، استعلام لاستیک لیفتراک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016816/استعلام-طرح-عملیات-رنگ-آمیزی-مخازن-هوا--'>استعلام طرح عملیات رنگ آمیزی مخازن هوا... / استعلام , استعلام طرح عملیات رنگ آمیزی مخازن هوا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016817/استعلام-​​پشتیبانی-نرم-افزار-جامع-اطلاعات'>استعلام ​​پشتیبانی نرم افزار جامع اطلاعات / استعلام , استعلام ​پشتیبانی نرم افزار جامع اطلاعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016818/استعلام-خشک-کن-تبریدی-هوا'>استعلام خشک کن تبریدی هوا / استعلام، استعلام خشک کن تبریدی هوا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016819/استعلام-انجام-عملیات-ساختمانی-جهت-آماده'>استعلام انجام عملیات ساختمانی جهت آماده / استعلام ,استعلام انجام عملیات ساختمانی جهت آماده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016820/استعلام-​وسایل-خانه'>استعلام ​وسایل خانه / استعلام , استعلام ​وسایل خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016821/استعلام-خرید-رادیاتور-برقی'>استعلام خرید رادیاتور برقی  / استعلام ,استعلام خرید رادیاتور برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016823/مناقصه-عمومی-عملیات-مرمت-بانکت-و-هرس-درختان--سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>مناقصه عمومی عملیات مرمت بانکت و هرس درختان , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / مناقصه عمومی عملیات مرمت بانکت و هرس درختان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016824/استعلام-یک-دستگاه-برش-مستقیم'>استعلام یک دستگاه برش مستقیم  / استعلام , استعلام یک دستگاه برش مستقیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016825/استعلام-ملزومات-اداری'>استعلام ملزومات اداری  / استعلام , استعلام ملزومات اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016828/استعلام-بازسازی-و-تعمیرات-و-تهیه-مصالح'>استعلام بازسازی و تعمیرات و تهیه مصالح / استعلام , استعلام بازسازی و تعمیرات و تهیه مصالح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016829/استعلام-عملیات-آبخیزداری-در-حوزه-آبخیز'>استعلام عملیات آبخیزداری در حوزه آبخیز / استعلام ,استعلام عملیات آبخیزداری در حوزه آبخیز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016830/استعلام-​دستگاه-حساس-به-گوشی-های-تلفن'> استعلام ​دستگاه حساس به گوشی های تلفن  / استعلام , استعلام ​دستگاه حساس به گوشی های تلفن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016831/استعلام-تهیه--نصب-و-راه-اندازی-دو-دست--'>استعلام تهیه ، نصب و راه اندازی دو دست... / استعلام , استعلام ​تهیه ، نصب و راه اندازی دو دست...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016832/استعلام-تامین-خودروهای-بازرسی'>استعلام تامین خودروهای بازرسی  / استعلام ,استعلام تامین خودروهای بازرسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016833/استعلام-​عملیات-اجرایی-تامین-برق-چاه-آب'>استعلام ​عملیات اجرایی تامین برق چاه آب  / استعلام,استعلام ​​عملیات اجرایی تامین برق چاه آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016835/استعلام-انجام-عملیات-لوله-کشی'>استعلام انجام عملیات لوله کشی / استعلام , استعلام انجام عملیات لوله کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016836/استعلام-ساندویچ-پانل-سقفی'>استعلام ساندویچ پانل سقفی  / استعلام ,استعلام ساندویچ پانل سقفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016837/استعلام-پلاک-بال-مرغی'>استعلام پلاک بال مرغی  / استعلام, استعلام پلاک بال مرغی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016838/استعلام-اجاره-یک-دستگاه-بیل-مکانیکی'>استعلام اجاره یک دستگاه بیل مکانیکی / استعلام, استعلام اجاره یک دستگاه بیل مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016839/استعلام-میز-کنفرانس'>استعلام میز کنفرانس  / استعلام ,استعلام میز کنفرانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016840/استعلام-سم-فالکن--'>استعلام سم فالکن... / استعلام, ااستعلام سم فالکن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016842/استعلام-روکش-تشک'>استعلام روکش تشک / استعلام ,استعلام روکش تشک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016843/استعلام-عملیات-راهداری--'>استعلام عملیات راهداری ... / استعلام, استعلام عملیات راهداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016844/استعلام-کلات-خصوص-حبوبات-2500-لیتر'>استعلام کلات خصوص حبوبات 2500 لیتر / استعلام , استعلام کلات خصوص حبوبات 2500 لیتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016845/استعلام-بازسازی-اتاق-خرید-خدمات-جهت-ب--'>استعلام بازسازی اتاق خرید خدمات جهت ب... / استعلام ,استعلام بازسازی اتاق خرید خدمات جهت ب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016847/استعلام-تعمیر-و-تعویض-لوله-های-گندم'>استعلام تعمیر و تعویض لوله های گندم  / استعلام ,استعلام تعمیر و تعویض لوله های گندم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016848/تجدید-مناقصه-چاپ-قبوض-گازبها-مشترکین'>تجدید مناقصه چاپ قبوض گازبها مشترکین  / مناقصه,تجدید مناقصه چاپ قبوض گازبها مشترکین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016850/استعلام-​کاغذ-80-گرمی'>استعلام ​کاغذ 80 گرمی / استعلام, استعلام ​کاغذ 80 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016851/استعلام-ماژول-فیبر-نوری--'>استعلام ماژول فیبر نوری ... / استعلام , استعلام ماژول فیبر نوری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016852/استعلام-خرید-فازمتر'>استعلام خرید فازمتر  / استعلام , استعلام خرید فازمتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016853/استعلام-کاغذ-A4-با-مارک-HP'>استعلام کاغذ A4 با مارک HP / استعلام, استعلام کاغذ A4 با مارک HP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016854/استعلام-پلاک-پای-طیور'>استعلام پلاک پای طیور / استعلام , استعلام پلاک پای طیور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016856/استعلام-دستگاه-کپی-توشیپا'>استعلام دستگاه کپی توشیپا  / استعلام, استعلام دستگاه کپی توشیپا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016857/مناقصه-استعلامی-خدمات-عمومی-جمع-آوری--حمل-و-تخلیه-پسماند-مجموعه-فرهنگی-ورزشی'>مناقصه استعلامی خدمات عمومی جمع آوری ، حمل و تخلیه پسماند مجموعه فرهنگی ورزشی / مناقصه استعلامی خدمات عمومی جمع آوری ، حمل و تخلیه پسماند مجموعه فرهنگی ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016858/استعلام-دیوار-کشی-اداره-سینوپتیک'>استعلام دیوار کشی اداره سینوپتیک  / استعلام , استعلام ​دیوار کشی اداره سینوپتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016860/استعلام-خرید-12-دستگاه-فاکس'>استعلام خرید 12 دستگاه فاکس  / استعلام , استعلام خرید 12 دستگاه فاکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016861/استعلام-دستمال-کاغذی-حوله-ای-بزرگ'>استعلام دستمال کاغذی حوله ای بزرگ  / استعلام, استعلام دستمال کاغذی حوله ای بزرگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016862/استعلام-خرید-تلویزیون-و--'>استعلام خرید تلویزیون و... / استعلام ,استعلام خرید تلویزیون و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016863/استعلام-ترانس-کم-تلفات-100kv'>استعلام ترانس کم تلفات 100kv / استعلام, استعلام ترانس کم تلفات 100kv</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016864/استعلام-​تعمیر-و-مرمت-شبکه-آبیاری-و-زهکشی'>استعلام ​تعمیر و مرمت شبکه آبیاری و زهکشی  / استعلام , استعلام ​تعمیر و مرمت شبکه آبیاری و زهکشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016865/استعلام-ساخت-زنجیر-انتقال-گندم'>استعلام ساخت زنجیر انتقال گندم / استعلام ,استعلام ساخت زنجیر انتقال گندم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016866/استعلام-جمع-آوری-فنس-تخریب-دیوار-آجر'>استعلام جمع آوری فنس- تخریب دیوار آجر / استعلام, استعلام جمع آوری فنس- تخریب دیوار آجر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016867/استعلام-تجهیزات-و-وسایل'>استعلام تجهیزات و وسایل / استعلام,استعلام تجهیزات و وسایل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016868/استعلام-لاستیک-پیکاب'>استعلام لاستیک پیکاب  / استعلام, استعلام لاستیک پیکاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016869/استعلام-مرغ-منجمد'>استعلام مرغ منجمد / استعلام, استعلام مرغ منجمد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016870/استعلام-صندلی-نیلپر-مدل-k712'>استعلام صندلی نیلپر مدل k712 / استعلام ,استعلام صندلی نیلپر مدل k712</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016871/استعلام-​پوشاک-و-کفش'>استعلام ​پوشاک و کفش / استعلام , استعلام ​پوشاک و کفش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016872/استعلام-نرده-راه-پله-استیل'>استعلام نرده راه پله استیل  / استعلام ,استعلام نرده راه پله استیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016873/استعلام-تایپ-و-تکثیر'>استعلام تایپ و تکثیر / استعلام,استعلام تایپ و تکثیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016874/استعلام-گوجه-درجه-یک'>استعلام گوجه درجه یک / استعلام, استعلام گوجه درجه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016875/استعلام-​درخواست-خرید-35-دستگاه-شیر-کنت'>استعلام ​درخواست خرید 35 دستگاه شیر کنت / استعلام , استعلام ​درخواست خرید 35 دستگاه شیر کنت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016876/استعلام-کیت-تشخیصی-RIFT-VALLY'>استعلام کیت تشخیصی RIFT VALLY  / استعلام, استعلام کیت تشخیصی RIFT VALLY </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016877/استعلام-المنت-4-5-کیلووات'>استعلام المنت 4/5 کیلووات  / استعلام , استعلام المنت 4/5 کیلووات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016878/استعلام-89-قلم-تجهیزات-اطاق-پراتیک'>استعلام 89 قلم تجهیزات اطاق پراتیک / استعلام ,استعلام 89 قلم تجهیزات اطاق پراتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016879/استعلام-خرید-تجهیزات-آموزشی'>استعلام خرید تجهیزات آموزشی  / استعلام ,استعلام خرید تجهیزات آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016880/استعلام-سیب-زمینی-درشت-و-درجه-یک'>استعلام سیب زمینی درشت و درجه یک / استعلام, استعلام سیب زمینی درشت و درجه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016881/استعلام-کنسرو-ماهی-180-گرمی'>استعلام کنسرو ماهی 180 گرمی / استعلام,استعلام کنسرو ماهی 180 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016882/استعلام-پوشه-با-مقوا'>استعلام پوشه با مقوا / استعلام ,استعلام پوشه با مقوا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016883/استعلام-نرم-افزار-تک-123-جامع'>استعلام نرم افزار تک 123+ جامع  / استعلام , استعلام نرم افزار تک 123+ جامع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016884/استعلام-پیاز-زرد'>استعلام پیاز زرد / استعلام, استعلام پیاز زرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016885/استعلام-اسپیلت-24000-جنرال-مدل-zh'>استعلام اسپیلت 24000 جنرال مدل zh / استعلام , استعلام اسپیلت 24000 جنرال مدل zh</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016886/استعلام-تلویزیون'>استعلام تلویزیون  / استعلام ,استعلام تلویزیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016887/استعلام-شامپو-200-گرمی'>استعلام شامپو 200 گرمی  / استعلام , استعلام شامپو 200 گرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016888/مناقصه-اجرای-خط-انتقال-آب-به-مخزن-هوایی-شهرک-صنعتی'>مناقصه اجرای خط انتقال آب به مخزن هوایی شهرک صنعتی  / مناقصه عمومی، مناقصه اجرای خط انتقال آب به مخزن هوایی شهرک صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016889/استعلام-سطح-سنج-راداری'>استعلام سطح سنج راداری / استعلام ,استعلام سطح سنج راداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016890/استعلام-T100-الیمنیتور-جدا-کننده-و--'>استعلام T100 الیمنیتور جدا کننده و ... / استعلام, استعلام T100 الیمنیتور جدا کننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016891/استعلام-جمع-آوری-و-اجرای-سقف-و-دیوار--'>استعلام جمع آوری و اجرای سقف و دیوار... / استعلام جمع آوری و اجرای سقف و دیوار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016892/استعلام-تجهیزات-و-وسایل'>استعلام تجهیزات و وسایل   / استعلام,استعلام تجهیزات و وسایل  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016893/مناقصه-اجرای-خط-برق-و-نصب-ترانس-روستای-قراقیه'>مناقصه اجرای خط برق و نصب ترانس روستای قراقیه / مناقصه,مناقصه اجرای خط برق و نصب ترانس روستای قراقیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016894/استعلام-ساخت-مخزن-فلزی-آب--مستحکم-سازی'>استعلام ساخت مخزن فلزی آب - مستحکم سازی / استعلام, استعلام ساخت مخزن فلزی آب - مستحکم سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016895/استعلام-خرید-تجهیزات-اداری'>استعلام خرید تجهیزات اداری  / استعلام , استعلام خرید تجهیزات اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016897/استعلام-تجهیزات-و-وسایل'>استعلام تجهیزات و وسایل  / استعلام ,استعلام تجهیزات و وسایل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016898/استعلام-​اجرای-عملیات-باقی-مانده-ساختمان'>استعلام ​اجرای عملیات باقی مانده ساختمان  / استعلام ,استعلام ​اجرای عملیات باقی مانده ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016899/استعلام-لاستیک-پژو-405'>استعلام لاستیک پژو 405 / استعلام , استعلام لاستیک پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016900/استعلام-1-عدد-کنترلر'>استعلام 1 عدد کنترلر  / استعلام ,استعلام 1 عدد کنترلر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016901/استعلام-بالش'>استعلام بالش / استعلام, استعلام بالش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016902/استعلام-لوازم-ورزشی'>استعلام لوازم ورزشی / استعلام , استعلام لوازم ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016903/استعلام-اجرای-اسکلت-فلز'>استعلام اجرای اسکلت فلز  / استعلام,استعلام اجرای اسکلت فلز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016904/استعلام-خرید-تجهیزات-آموزشی-اتاق-پراتیک'>استعلام خرید تجهیزات آموزشی اتاق پراتیک / استعلام, استعلام خرید تجهیزات آموزشی اتاق پراتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016905/استعلام-کفپوش-کانداکتیو-اتاق-عمل'>استعلام کفپوش کانداکتیو اتاق عمل / استعلام , استعلام کفپوش کانداکتیو اتاق عمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016906/استعلام-میکروسکوپ'>استعلام میکروسکوپ / استعلام ,استعلام میکروسکوپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016908/استعلام-تلویزیون'>استعلام تلویزیون  / استعلام ,استعلام تلویزیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016909/استعلام-تجهیزات-امنیتی'>استعلام تجهیزات امنیتی / استعلام , استعلام تجهیزات امنیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016910/استعلام-ریبون-PR2-مدل-سوپرپرینت-ریبون'>استعلام ریبون PR2 مدل سوپرپرینت- ریبون / استعلام , استعلام ریبون PR2 مدل سوپرپرینت- ریبون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016911/استعلام-بازسازی-ایستاه-فسا'>استعلام بازسازی ایستاه فسا / استعلام , استعلام بازسازی ایستاه فسا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016912/مناقصه-اجرای-طرح-آسفالتی-و-بنایی---'>مناقصه اجرای طرح آسفالتی و بنایی .... / مناقصه, مناقصه اجرای طرح آسفالتی و بنایی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016913/استعلام-احداث-و-بهینه-سازی-شبکه'>استعلام احداث و بهینه سازی شبکه / استعلام ,استعلام احداث و بهینه سازی شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016914/استعلام-کرایه-وسایل-نقلیه-موتوری'>استعلام کرایه وسایل نقلیه موتوری  / استعلام , استعلام کرایه وسایل نقلیه موتوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016915/استعلام-لوازم-التحریر'>استعلام لوازم التحریر / استعلام, استعلام لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016917/استعلام-احداث-و-بهینه-سازی-شبکه'>استعلام احداث و بهینه سازی شبکه / استعلام ,استعلام احداث و بهینه سازی شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016918/استعلام-تعمیرات-اساسی-دبیرستان'>استعلام  تعمیرات اساسی دبیرستان / استعلام, استعلام  تعمیرات اساسی دبیرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016919/استعلام-شارژ-و-نگهداری-کپسول-آتش-نشانی'>استعلام شارژ و نگهداری کپسول آتش نشانی / استعلام , استعلام شارژ و نگهداری کپسول آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016920/استعلام-تجهیزات-و-ملزومات-اداری'>استعلام تجهیزات و ملزومات اداری / استعلام ,استعلام تجهیزات و ملزومات اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016921/استعلام-ارتقاع-حفاظت-فیزیکی-و-نصب-سیم'>استعلام ارتقاع حفاظت فیزیکی و نصب سیم  / استعلام , استعلام ارتقاع حفاظت فیزیکی و نصب سیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016922/استعلام-یخچال-و-بخاری'>استعلام یخچال و بخاری / استعلام, استعلام یخچال و بخاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016923/استعلام-تعمیر-و-کالیبراسیون'>استعلام تعمیر و کالیبراسیون / استعلام, استعلام تعمیر و کالیبراسیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016925/استعلام-احداث-فنس-دور-ترانس-ها'>استعلام احداث فنس دور ترانس ها / استعلام, استعلام احداث فنس دور ترانس ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016926/استعلام-تامین-خودرو'>استعلام تامین خودرو / استعلام, استعلام تامین خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016927/استعلام-ورق-MDF16-میلی'>استعلام ورق MDF16 میلی / استعلام, استعلام ورق MDF16 میلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016928/استعلام-مشخصات-سرور'>استعلام مشخصات سرور  / استعلام ,استعلام مشخصات سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016929/استعلام-چاپ-و-صحافی-دفاتر-تشکیلاتی'>استعلام چاپ و صحافی دفاتر تشکیلاتی / استعلام, استعلام چاپ و صحافی دفاتر تشکیلاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016930/استعلام-سرور'>استعلام سرور / استعلام, استعلام سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016931/استعلام-یکدستگاه-حضور-و-غیاب'>استعلام یکدستگاه حضور و غیاب / استعلام , استعلام یکدستگاه حضور و غیاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016932/استعلام-سیستم-5-کیلو-وات-تزریق-به-شبکه'>استعلام سیستم 5 کیلو وات تزریق به شبکه / استعلام, استعلام سیستم 5 کیلو وات تزریق به شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016933/استعلام-سرامیک'>استعلام سرامیک  / استعلام ,استعلام سرامیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016934/استعلام-مطالعات-مرحله-2-جاده-های-بین---'>استعلام مطالعات مرحله 2 جاده های بین .... / استعلام, ااستعلام مطالعات مرحله 2 جاده های بین ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016936/استعلام-نرم-افزار'>استعلام نرم افزار  / استعلام , استعلام نرم افزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016937/استعلام-پتو-تک-نفره'>استعلام پتو تک نفره / استعلام,استعلام پتو تک نفره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016938/دعوتنامه-سیمان-حفاری-کلاس-A'>دعوتنامه سیمان حفاری کلاس A / دعوتنامه سیمان حفاری کلاس A</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016939/استعلام-تعمیر-و-خرید-لاستیک'>استعلام تعمیر و خرید لاستیک  / استعلام ,استعلام تعمیر و خرید لاستیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016940/استعلام-لوله-ساکشن-پزشکی-و-سلامت'>استعلام لوله ساکشن پزشکی و سلامت / استعلام , استعلام لوله ساکشن پزشکی و سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016941/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016942/استعلام-تابلو-کنترل-چاه-و-مخزن'>استعلام تابلو کنترل چاه و مخزن  / استعلام، استعلام تابلو کنترل چاه و مخزن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016943/استعلام-محصولات-الکترونیکی'>استعلام محصولات الکترونیکی / استعلام, استعلام محصولات الکترونیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016945/استعلام-تهیه-کتاب'>استعلام تهیه کتاب  / استعلام , استعلام تهیه کتاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016946/استعلام-تعمیرات-اساسی-دبستان'>استعلام  تعمیرات اساسی دبستان / استعلام, استعلام  تعمیرات اساسی دبستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016947/استعلام-تعمیرات-اساسی-سرویس'>استعلام تعمیرات اساسی سرویس  / استعلام ,استعلام تعمیرات اساسی سرویس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016948/استعلام-قطعات-و-لوازم-لودر-کوماتسو-320-اصلی'>استعلام قطعات و لوازم لودر کوماتسو 320 اصلی  / استعلام, استعلام قطعات و لوازم لودر کوماتسو 320 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016949/استعلام-عملیات-راهداری-و-راهداری--'>استعلام عملیات راهداری و راهداری... / استعلام, استعلام عملیات راهداری و راهداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016951/استعلام-​پوشاک-و-کفش'>استعلام ​پوشاک و کفش / استعلام , استعلام ​پوشاک و کفش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016952/استعلام-پاکت-نامه-سفید-ملخی'>استعلام پاکت نامه سفید ملخی / استعلام , استعلام پاکت نامه سفید ملخی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016953/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر  / استعلام ,استعلام کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016954/مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی-به-خط-تغذیه'>مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به خط تغذیه / مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به خط تغذیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016955/استعلام-تعمیرات-اماکن-گمرکی-گمرکات'>استعلام تعمیرات اماکن گمرکی گمرکات / استعلام ,استعلام تعمیرات اماکن گمرکی گمرکات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016957/استعلام-کنتور-دیجیتالی-قرائت-آب-17-عدد'>استعلام کنتور دیجیتالی قرائت آب 17 عدد / استعلام, استعلام کنتور دیجیتالی قرائت آب 17 عدد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016958/استعلام-خرید-مصالح-و-اجرای-سقف-کاذب'>استعلام خرید مصالح و اجرای سقف کاذب  / استعلام, استعلام خرید مصالح و اجرای سقف کاذب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016959/مناقصه-اجرای-خط-برق-و-نصب-ترانس-روستای--'>مناقصه اجرای خط برق و نصب ترانس روستای ... / مناقصه,مناقصه اجرای خط برق و نصب ترانس روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016960/استعلام-انواع-کتابچه--سی-دی-و--'>استعلام انواع کتابچه ، سی دی و ...  / استعلام, استعلام انواع کتابچه ، سی دی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016961/مناقصه-عمومی-دو-مرحله-ای-اصلاح-و-بهینه-سازی-شبکه-برق'>مناقصه عمومی دو مرحله ای اصلاح و بهینه سازی شبکه برق  / مناقصه ,مناقصه عمومی دو مرحله ای اصلاح و بهینه سازی شبکه برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016962/استعلام-خرید-پکیج-چدنی-زمینی'>استعلام خرید پکیج چدنی زمینی / استعلام , استعلام خرید پکیج چدنی زمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016963/استعلام-امور-تاسیساتی'>استعلام امور تاسیساتی / استعلام, استعلام امور تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016966/استعلام-تشک-ابر-فوم'>استعلام تشک ابر فوم  / استعلام, استعلام تشک ابر فوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016967/استعلام-اجرای-لایروبی-و-مرمت-قنات--'>استعلام اجرای لایروبی و مرمت قنات... / استعلام, استعلام اجرای لایروبی و مرمت قنات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016968/مناقصه-اجرای-خط-برق-و-نصب-ترانس-روستای--'>مناقصه اجرای خط برق و نصب ترانس روستای ... / مناقصه,مناقصه اجرای خط برق و نصب ترانس روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016971/استعلام-لوله-گذاری-فاضلاب-روستای--'>استعلام لوله گذاری فاضلاب روستای... / استعلام، استعلام لوله گذاری فاضلاب روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016972/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر  / استعلام ,استعلام کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016973/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری  / استعلام ,استعلام کامپیوتر و فناوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016974/استعلام-عملیات-راهداری'>استعلام عملیات راهداری  / استعلام, استعلام عملیات راهداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016975/استعلام-پنل'>استعلام پنل  / استعلام , استعلام پنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016976/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016977/استعلام-تبلت'>استعلام تبلت / استعلام, استعلام تبلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016979/فراخوان-احداث-محور-فنوج-تنگ-سرحه'>فراخوان احداث محور فنوج-تنگ سرحه  / فراخوان احداث محور فنوج-تنگ سرحه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016980/استعلام-دوربین'>استعلام دوربین / استعلام, استعلام دوربین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016981/استعلام-عملیات-اجرایی-تامین-برق'>استعلام عملیات اجرایی تامین برق  / استعلام, استعلام عملیات اجرایی تامین برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016982/استعلام-اجرای-طرح-هادی--'>استعلام اجرای طرح هادی ... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016984/مناقصه-خطوط-انتقال-و-پمپاژ-چشمه-و-مخزن--'>مناقصه خطوط انتقال و پمپاژ چشمه و مخزن ... / مناقصه,مناقصه خطوط انتقال و پمپاژ چشمه و مخزن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016985/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016986/استعلام-نرم-افزار-سازه-بتنی'>استعلام نرم افزار سازه بتنی  / استعلام , استعلام نرم افزار سازه بتنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016988/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای-آهنگرکلا'>استعلام اجرای طرح هادی روستای آهنگرکلا / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستای آهنگرکلا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016989/فراخوان-تامین-۱۵۰-دستگاه-انواع-خودروی-سواری'>فراخوان تامین ۱۵۰ دستگاه انواع خودروی سواری  / فراخوان تامین ۱۵۰ دستگاه انواع خودروی سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016991/استعلام-تعمیرات-ابنیه-فنی-حوزه-استحفاظی'>استعلام تعمیرات ابنیه فنی حوزه استحفاظی / استعلام ,استعلام تعمیرات ابنیه فنی حوزه استحفاظی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016992/استعلام-اصلاح-شبکه-توزیع-روستای-غلام'>استعلام اصلاح شبکه توزیع روستای غلام / استعلام , استعلام اصلاح شبکه توزیع روستای غلام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016993/استعلام-اخذ-بیمه-نامه-جهت-ساختمانهای--'>استعلام اخذ بیمه نامه جهت ساختمانهای ... / استعلام, استعلام اخذ بیمه نامه جهت ساختمانهای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016994/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-عمومی-و-پشتیبانی'>مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی و پشتیبانی  / مناقصه ,مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی و پشتیبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016995/استعلام-عملیات-آبخیزداری-در-حوزه-آبخیز'>استعلام عملیات آبخیزداری در حوزه آبخیز / استعلام ,استعلام عملیات آبخیزداری در حوزه آبخیز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016996/مناقصه-کف-کنی-و-افزایش-گالری-چاه-دهانه-گشاد--'>مناقصه کف کنی و افزایش گالری چاه دهانه گشاد ... / مناقصه,مناقصه کف کنی و افزایش گالری چاه دهانه گشاد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016998/استعلام-عملیات-غنی-سازی-با-بذر'>استعلام عملیات غنی سازی با بذر / استعلام ,استعلام عملیات غنی سازی با بذر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016999/استعلام-اجرای-لایروبی-و-مرمت-قنات'>استعلام اجرای لایروبی و مرمت قنات  / استعلام , استعلام اجرای لایروبی و مرمت قنات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017000/استعلام-دستگاه-ضبط-تصاویر-تحت-شبکه'>استعلام دستگاه ضبط تصاویر تحت شبکه  / استعلام ,استعلام دستگاه ضبط تصاویر تحت شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017001/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017002/استعلام-گازرسانی-به-سد-زنوز'>استعلام گازرسانی به سد زنوز   / استعلام , استعلام گازرسانی به سد زنوز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017004/مناقصه-اجرای-خط-برق-و-نصب-ترانس-روستای--'>مناقصه اجرای خط برق و نصب ترانس روستای ... / مناقصه,مناقصه اجرای خط برق و نصب ترانس روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017005/استعلام-دوربین'>استعلام دوربین / استعلام, استعلام دوربین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017006/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن  / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017007/استعلام-پرینتر-جوهرافشان-رنگی'>استعلام پرینتر جوهرافشان رنگی / استعلام ,استعلام پرینتر جوهرافشان رنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017008/استعلام-دوربین-عکاسی'>استعلام دوربین عکاسی  / استعلام ,استعلام دوربین عکاسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017009/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر  / استعلام, استعلام کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017011/استعلام-دوربین'>استعلام دوربین / استعلام , استعلام دوربین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017012/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری / استعلام ,استعلام کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017013/استعلام-باکس-سانترال-پاناسونیک-مدل-KX'>استعلام باکس سانترال پاناسونیک مدل KX  / استعلام , استعلام باکس سانترال پاناسونیک مدل KX </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017014/مناقصه-اجرای-عملیات-باقیمانده-شبکه-فاضلاب--اصلاحیه'>مناقصه  اجرای عملیات باقیمانده شبکه فاضلاب - اصلاحیه / اصلاحیه مناقصه, مناقصه  اجرای عملیات باقیمانده شبکه فاضلاب - اصلاحیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017015/استعلام-سرور-HP-DL380-G9'>استعلام سرور HP DL380 G9 / استعلام, استعلام سرور HP DL380 G9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017016/استعلام-خدمات--'>استعلام خدمات ... / استعلام, استعلام خدمات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017018/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای-باریکلا'>استعلام اجرای طرح هادی روستای باریکلا / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستای باریکلا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017019/استعلام-عسل-25-گرمی'>استعلام عسل 25 گرمی  / استعلام , استعلام عسل 25 گرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017021/استعلام-کپه-کاری-و-حفاظت'>استعلام کپه کاری و حفاظت  / استعلام, استعلام کپه کاری و حفاظت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017022/استعلام-تایید-منطقه'>استعلام تایید منطقه  / استعلام ,استعلام تایید منطقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017023/تجدید-استعلام-پروژه-خرید-ترانس-جریان-سمت--'>تجدید استعلام پروژه خرید ترانس جریان سمت ... / استعلام,تجدید استعلام پروژه خرید ترانس جریان سمت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017024/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات / استعلام, استعلام خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017025/استعلام-عملیات-راهداری'>استعلام عملیات راهداری  / استعلام , استعلام عملیات راهداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017026/استعلام-تهیه-و-نصب-گاردریل'>استعلام تهیه و نصب گاردریل / استعلام, استعلام تهیه و نصب گاردریل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017027/استعلام-دوربین-سقفی'>استعلام دوربین سقفی / استعلام, استعلام دوربین سقفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017028/استعلام-یک-سیستم-کامپیوتر'>استعلام یک سیستم کامپیوتر  / استعلام,استعلام یک سیستم کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017029/استعلام-تعمیرات-پایان-سال-ایستگاهها--'>استعلام تعمیرات پایان سال ایستگاهها... / استعلام ,استعلام  تعمیرات پایان سال ایستگاهها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017030/استعلام-رکوردگیری-و-ثبت-مشخصات-دام-سنگین'>استعلام رکوردگیری و ثبت مشخصات دام سنگین / استعلام, استعلام رکوردگیری و ثبت مشخصات دام سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017032/استعلام-رب-گوجه-فرنگی-18-کیلویی-اتکا'>استعلام رب گوجه فرنگی 18 کیلویی اتکا / استعلام, استعلام رب گوجه فرنگی 18 کیلویی اتکا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017033/استعلام-انژیوکت-سبز-پزشکی'>استعلام انژیوکت سبز پزشکی / استعلام,استعلام انژیوکت سبز پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017034/استعلام-سیخ-گیر-و-کباب-پز'>استعلام سیخ گیر و کباب پز  / استعلام , استعلام سیخ گیر و کباب پز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017035/استعلام-اسکنر'>استعلام اسکنر  / استعلام, استعلام اسکنر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017036/استعلام-ساخت-تابلو-برق'>استعلام ساخت تابلو برق  / استعلام ,استعلام ساخت تابلو برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017037/استعلام-خرید-14-عدد-فیلتر-دیاسیف'>استعلام خرید 14 عدد فیلتر دیاسیف  / استعلام, استعلام خرید 14 عدد فیلتر دیاسیف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017038/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اجرای طرح هادی روستای  .. / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستای فیروزجاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017040/استعلام-برون-سپاری-خدمات-نگهداری'>استعلام برون سپاری خدمات نگهداری / استعلام, استعلام برون سپاری خدمات نگهداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017042/استعلام-​احداث-و-لایروبی-قنات-و-بهسازی'>استعلام ​احداث و لایروبی قنات و بهسازی / استعلام, استعلام ​احداث و لایروبی قنات و بهسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017043/استعلام-تجهیزات-کامپیوتری'>استعلام تجهیزات کامپیوتری / استعلام ,استعلام تجهیزات کامپیوتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017044/استعلام-عملیات-اجرایی-تامین-برق-ایستگاه'>استعلام عملیات اجرایی تامین برق ایستگاه / استعلام, استعلام عملیات اجرایی تامین برق ایستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017045/مناقصه-تجهیز-چاه-جدید-روستاهای--'>مناقصه تجهیز چاه جدید روستاهای ... / مناقصه,مناقصه تجهیز چاه جدید روستاهای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017046/استعلام-کولر-گازی-فقط-سرمایشی'>استعلام کولر گازی فقط سرمایشی / استعلام, استعلام کولر گازی فقط سرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017047/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری / استعلام ,استعلام کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017048/استعلام-انجام-امور-خدمات-نظافتی'>استعلام انجام امور خدمات نظافتی / استعلام, استعلام انجام امور خدمات نظافتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017049/استعلام-تی-شرت-ورزشی'>استعلام تی شرت ورزشی  / استعلام, استعلام تی شرت ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017050/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری / استعلام ,استعلام کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017052/استعلام-خدمات-مشاوره'>استعلام خدمات مشاوره / استعلام ,استعلام خدمات مشاوره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017053/استعلام-چمدان-و-ساک-و-کیف'>استعلام چمدان و ساک و کیف  / استعلام, استعلام چمدان و ساک و کیف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017054/استعلام-محصولات-آرایشی-و--'>استعلام محصولات آرایشی و...  / استعلام,استعلام محصولات آرایشی و... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017055/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی  / استعلام , استعلام کولر گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017056/استعلام-تعمیرات-اساسی-دبستانهای'>استعلام تعمیرات اساسی دبستانهای / استعلام ,استعلام تعمیرات اساسی دبستانهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017057/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری / استعلام ,استعلام کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017059/استعلام-مبلمان-و-دکوراسیون'>استعلام مبلمان و دکوراسیون / استعلام, استعلام مبلمان و دکوراسیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017060/استعلام-تعمیرات-اساسی-سرویس'>استعلام تعمیرات اساسی سرویس / استعلام , استعلام تعمیرات اساسی سرویس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017062/استعلام-دوربین-سقفی'>استعلام دوربین سقفی / استعلام ,استعلام دوربین سقفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017063/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری / استعلام ,استعلام کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017064/استعلام-دراشیت-یاس-پد-پزشکی-و-سلامت'>استعلام دراشیت یاس پد پزشکی و سلامت / استعلام,استعلام دراشیت یاس پد پزشکی و سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017065/استعلام-صندلی-مطالعه-کتابخانه-ای'>استعلام صندلی مطالعه کتابخانه ای  / استعلام, استعلام صندلی مطالعه کتابخانه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017066/استعلام-عملیات-آبخیزداری-در-حوزه-آبخیز'>استعلام عملیات آبخیزداری در حوزه آبخیز / استعلام ,استعلام عملیات آبخیزداری در حوزه آبخیز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017067/استعلام-اجرای-استخر-ذخیره-آب-پلی-اتیلن'>استعلام اجرای استخر ذخیره آب پلی اتیلن / استعلام, استعلام اجرای استخر ذخیره آب پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017068/مناقصه-خدمات-خودرویی-جهت-انجام-سرویس-های-اداری--'>مناقصه خدمات خودرویی جهت انجام سرویس های اداری ... / مناقصه ,مناقصه خدمات خودرویی جهت انجام سرویس های اداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017069/استعلام-یک-دستگاه-ویدئو-پروژکتور-هیتاچی--'>استعلام یک دستگاه ویدئو پروژکتور هیتاچی... / استعلام, استعلام یک دستگاه ویدئو پروژکتور هیتاچی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017071/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا'>استعلام اجرای طرح هادی روستا / استعلام ,استعلام اجرای طرح هادی روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017072/استعلام-تخته-وایت-برد'>استعلام تخته وایت برد  / استعلام, استعلام تخته وایت برد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017073/استعلام-15-دستگاه-کیس'> استعلام 15 دستگاه کیس / استعلام ,  استعلام 15 دستگاه کیس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017074/استعلام-لوازم-خودرو-و---'>استعلام لوازم خودرو و .... / استعلام, استعلام لوازم خودرو و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017075/استعلام-میز-مطالعه'>استعلام میز مطالعه / استعلام,استعلام میز مطالعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017076/استعلام-تکمیل-راهدارخانه--'>استعلام تکمیل راهدارخانه ... / استعلام, استعلام تکمیل راهدارخانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017078/فراخوان-نصب-برج-و-سیم-کشی-خط-230-کیلوولت--'>فراخوان نصب برج و سیم کشی خط 230 کیلوولت ... / فراخوان,فراخوان نصب برج و سیم کشی خط 230 کیلوولت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017079/استعلام-پرده-لودراپه-با-مارک-شیراز'>استعلام پرده لودراپه با مارک شیراز / استعلام, استعلام پرده لودراپه با مارک شیراز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017080/استعلام-صندلی-معلم'>استعلام صندلی معلم / استعلام, استعلام صندلی معلم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017081/استعلام-نخ-نایلون-سو-چرز-پزشکی'>استعلام نخ نایلون سو چرز پزشکی  / استعلام,استعلام نخ نایلون سو چرز پزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017082/استعلام-​اجرای-جابجایی-شبکه-برق'>استعلام ​اجرای جابجایی شبکه برق  / استعلام, استعلام ​اجرای جابجایی شبکه برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017084/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اجرای طرح هادی روستای  .. / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستای  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017085/استعلام-دارو-پزشکی-و-سلامت'>استعلام دارو، پزشکی و سلامت / استعلام,استعلام دارو، پزشکی و سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017087/استعلام-پلاستیک-زباله'>استعلام پلاستیک زباله / استعلام, استعلام پلاستیک زباله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017088/استعلام-دوربین-سقفی-هایک-ویژن'>استعلام دوربین سقفی هایک ویژن  / استعلام ,استعلام دوربین سقفی هایک ویژن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017089/استعلام-تجهیزت-و-وسایل'>استعلام تجهیزت و وسایل / استعلام, استعلام تجهیزت و وسایل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017090/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017091/استعلام-عملیات-اجرایی-افسایش-قدرت--'>استعلام عملیات اجرایی افسایش قدرت.... / استعلام, استعلام عملیات اجرایی افسایش قدرت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017092/استعلام-قفسه-یک-طرفه-کتابخانه-بلند'>استعلام قفسه یک طرفه کتابخانه بلند  / استعلام,استعلام قفسه یک طرفه کتابخانه بلند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017094/استعلام-برگزاری-دوره-تخصصی-جهت-کارشناسی'>استعلام برگزاری دوره تخصصی جهت کارشناسی / استعلام ,استعلام برگزاری دوره تخصصی جهت کارشناسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017095/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری / استعلام , استعلام کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017096/استعلام-15-عدد-چاپگر-اسلیپ-pr2-plus--'>استعلام 15 عدد چاپگر اسلیپ pr2 plus... / استعلام, استعلام 15 عدد چاپگر اسلیپ pr2 plus...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017097/استعلام-اجرای-لایروبی-و-مرمت-قنات--'>استعلام اجرای لایروبی و مرمت قنات... / استعلام, استعلام اجرای لایروبی و مرمت قنات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017098/استعلام-لیبل'>استعلام لیبل  / استعلام ,استعلام لیبل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017099/استعلام-سرویس-کلی-ویدئو-پروژکتور--'>استعلام سرویس کلی ویدئو پروژکتور ... / استعلام، استعلام سرویس کلی ویدئو پروژکتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017100/استعلام-تهیه-و-نصب-تابلو-چلنیوم-سردرب'>استعلام تهیه و نصب تابلو چلنیوم سردرب  / استعلام, استعلام تهیه و نصب تابلو چلنیوم سردرب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017101/استعلام-تهیه-قطعات-و-لوازم-و-تعمیر-کمپ--'>استعلام تهیه قطعات و لوازم و تعمیر کمپ... / استعلام , استعلام ​تهیه قطعات و لوازم و تعمیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017103/استعلام-احداث-راه-دسترس-و-سکوی-چاه'>استعلام احداث راه دسترس و سکوی چاه / استعلام ,استعلام احداث راه دسترس و سکوی چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017104/استعلام-تنقیه-و-لایروبی-داخل-و-دهانه'>استعلام تنقیه و لایروبی داخل و دهانه / استعلام, استعلام تنقیه و لایروبی داخل و دهانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017106/استعلام-دستبند-بیمار-نوزادی-پزشکی'>استعلام دستبند بیمار نوزادی پزشکی  / استعلام , استعلام دستبند بیمار نوزادی پزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017107/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017109/اصلاحیه-مناقصه-عملیات-بهره-برداری-تعمیرات-و-نگهداری-شبکه-آبرسانی'>اصلاحیه مناقصه عملیات بهره برداری تعمیرات و نگهداری شبکه آبرسانی / اصلاحیه مناقصه عملیات بهره برداری تعمیرات و نگهداری شبکه آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017110/مناقصه-خرید-تهیه-و-توزیع-کیفهای-بهداشتی-و-اقلام-بهداشتی'>مناقصه خرید تهیه و توزیع کیفهای بهداشتی و اقلام بهداشتی / آگهی مناقصه , مناقصه خرید تهیه و توزیع کیفهای بهداشتی و اقلام بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017112/اصلاحیه-مناقصه-عمومی-واگذاری-امور-خدمات-عمومی-(تنظیف)'>اصلاحیه مناقصه عمومی واگذاری امور خدمات عمومی (تنظیف)  / اصلاحیه مناقصه عمومی واگذاری امور خدمات عمومی (تنظیف)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017114/فراخوان-عملیات-طراحیف-تامین-تجهیزات-و-نصب-و-راه-اندازی--'>فراخوان عملیات طراحیف تامین تجهیزات و نصب و راه اندازی ... / فراخوان,فراخوان عملیات طراحیف تامین تجهیزات و نصب و راه اندازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016362/مزایده-فروش-کلیه-اجناس-موجود-در-بوتیک'>مزایده فروش کلیه اجناس موجود در بوتیک / آگهی مزایده , مزایده فروش کلیه اجناس موجود در بوتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016363/مزایده-ششدانگ-یک-دربند-مغازه-مساحت-همکف-ده-متر'>مزایده ششدانگ یک دربند مغازه مساحت همکف ده متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یک دربند مغازه مساحت همکف ده متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016366/مزایده-املاک-شامل-خانه-قدیمی-و-شالیزار-نوبت-سوم'>مزایده املاک شامل خانه قدیمی و شالیزار نوبت سوم / مزایده,مزایده املاک شامل خانه قدیمی و شالیزار نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016368/مزایده-فروش-ماشین-تراش-حدودا-یک-متر--'>مزایده فروش ماشین تراش حدودا یک متر.... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش ماشین تراش حدودا یک متر....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016369/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-2402-5متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 2402.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 2402.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016371/مزایده-فروش-دستگاه-اره-چوب-بری--'>مزایده فروش دستگاه اره چوب بری... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش دستگاه اره چوب بری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016372/مزایده-یکباب-خانه-و-محوطه-بخش-27-گیلان-نوبت-دوم'>مزایده یکباب خانه و محوطه بخش 27 گیلان نوبت دوم  / مزایده,مزایده یکباب خانه و محوطه بخش 27 گیلان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016374/حراج-تعداد-10-دستگاه-خودرو--'>حراج تعداد 10 دستگاه خودرو ...  / حراج تعداد 10 دستگاه خودرو ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016375/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-165-متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 165 متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 165 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016378/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-135-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 135 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 135 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016379/مزایده-فروش-یکدستگاه-دور-کن-نجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه دور کن نجاری -نوبت دوم / آگهی مزایده  , مزایده فروش یکدستگاه دور کن نجاری -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016380/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-آبی-6-9-سهم-مشاع-بخش-5-باوی'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی آبی 6.9 سهم مشاع بخش 5 باوی  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی آبی 6.9 سهم مشاع بخش 5 باوی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016383/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-بخش-سه-دزفول'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش سه دزفول / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش سه دزفول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016384/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016385/حراج-عملیات-تخریب-ساختمان'>حراج عملیات تخریب ساختمان /  آگهی حراج ، حراج عملیات تخریب ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016386/مزایده-خودرو-سواری-ریو'>مزایده خودرو سواری ریو  / آگهی مزایده اموال غیر منقول,مزایده خودرو سواری ریو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016388/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-13-مشهد-مرحله-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش 13 مشهد مرحله اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 13 مشهد مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016391/مزایده-یک-قطعه-زمین-محوطه-و-صیفی-کاری-و-مسکونی'>مزایده یک قطعه زمین محوطه و صیفی کاری و مسکونی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین محوطه و صیفی کاری و مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016392/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-405'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 / آگهی مزایده اموال غیر منقول,مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016394/مزایده-روغن-ورق-های-گالوانیزه-موتور-ویبراتو-و-موتور-بنزینی--'>مزایده روغن، ورق های گالوانیزه، موتور ویبراتو و موتور بنزینی... / مزایده, مزایده روغن، ورق های گالوانیزه، موتور ویبراتو و موتور بنزینی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016395/مزایده-دیگ-بخار---نوبت-دوم'>مزایده دیگ بخار ... نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده دیگ بخار ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016397/مزایده-یک-دستگاه-درب-بندی-قوطی-مستعمل'>مزایده یک دستگاه درب بندی قوطی مستعمل  / مزایده ,مزایده یک دستگاه درب بندی قوطی مستعمل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016398/مزایده-فروش-املاک-و-مستغلات-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش املاک و مستغلات مازاد بر نیاز / مزایده,مزایده فروش املاک و مستغلات مازاد بر نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016401/مزایده-شش-دانگ-ملک-و--'>مزایده شش دانگ ملک و ... / مزایده ,مزایده شش دانگ ملک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016403/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-سه-دزفول-مال-غیرمنقول'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش سه دزفول مال غیرمنقول / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش سه دزفول مال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016404/مزایده-یک-دستگاه-ماشین-کشش--'>مزایده یک دستگاه ماشین کشش ... / مزایده, مزایده یک دستگاه ماشین کشش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016405/مزایده-فروش-حدود-65000-آمپر-ساعت-باطری-فرسوده--96-10-14'>مزایده فروش حدود 65000 آمپر ساعت باطری فرسوده - 96.10.14 / مزایده, مزایده فروش حدود 65000 آمپر ساعت باطری فرسوده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016406/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-دیمه-زار-28000متر'>مزایده یک قطعه زمین زراعی دیمه زار 28000متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی دیمه زار 28000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016407/مزایده-فرش-ماشینی-و--'>مزایده فرش ماشینی و .. / مزایده ,مزایده فرش ماشینی و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016408/مزایده-فروش-تجهیزات-سیستم-گاز---نوبت-دوم'>مزایده فروش تجهیزات سیستم گاز ... نوبت دوم / آگهی مزایده ,مزایده فروش تجهیزات سیستم گاز ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016409/مزایده-یک-عدد-تراکتور-جاندیز'>مزایده یک عدد تراکتور جاندیز / آگهی مزایده غیر منقول,مزایده یک عدد تراکتور جاندیز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016411/مزایده-پلاک-240-اصلی-بخش-دو-قوچان-مرحله-اول'>مزایده پلاک 240 اصلی بخش دو قوچان مرحله اول  / مزایده,مزایده پلاک 240 اصلی بخش دو قوچان مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016412/مزایده-ماشین-شارژی-با-مارک-کهای-GM--نوبت-دوم'>مزایده ماشین شارژی با مارک کهای GM...نوبت دوم  / مزایده ,مزایده ماشین شارژی با مارک کهای GM...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016414/مزایده-یک-واحد-مسکونی-مساحت-نود-و-هشت-متر-نوبت-اول'>مزایده یک واحد مسکونی مساحت نود و هشت متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی مساحت نود و هشت متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016416/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پراید-مدل-1381'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید مدل 1381 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید مدل 1381</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016418/مزایده-سیستم-پژو-تیپ-پارس'>مزایده سیستم پژو تیپ پارس / آگهی مزایده,مزایده سیستم پژو تیپ پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016419/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-295متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 295متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 295متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016421/مزایده-سهام'>مزایده سهام / آگهی مزایده عمومی, مزایده سهام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016423/مزایده-فروش-پمپ-بادی--'>مزایده فروش پمپ بادی... / آگهی مزایده اموال غیر منقول , مزایده فروش پمپ بادی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016424/مزایده-یک-دستگاه-باسکول'>مزایده یک دستگاه باسکول / مزایده،مزایده یک دستگاه باسکول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016425/مزایده-مازاد-8-و-نه-پلاک-ثبتی-بخش-نه'>مزایده مازاد 8 و نه پلاک ثبتی بخش نه  / مزایده,مزایده مازاد 8 و نه پلاک ثبتی بخش نه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016426/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-پراید-مدل-1381'>مزایده یک دستگاه اتومبیل پراید مدل 1381 / مزایده, مزایده یک دستگاه اتومبیل پراید مدل 1381</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016428/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-206'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو 206 / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو پژو 206</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016430/مزایده-قطعه-تفکیکی-756-30متر-بخش-یازده-گنبدکاووس'>مزایده قطعه تفکیکی 756.30متر بخش یازده گنبدکاووس / مزایده,مزایده قطعه تفکیکی 756.30متر بخش یازده گنبدکاووس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016431/مزایده-فروش-مقدار-حدود-30-تن-دانه-هندوانه-آجیلی-خام'>مزایده فروش  مقدار حدود 30 تن دانه هندوانه آجیلی خام / آگهی مزایده فروش, مزایده فروش  مقدار حدود 30 تن دانه هندوانه آجیلی خام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016432/مزایده-اجاره-احداث-تابلوهای-تبلیغاتی-نوبت-دوم'>مزایده اجاره احداث تابلوهای تبلیغاتی نوبت دوم  / آگهی مزایده کتبی , مزایده اجاره احداث تابلوهای تبلیغاتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016433/مزایده-یک-دستگاه-لیفتراک-دست-دوم-کوماتسو'>مزایده یک دستگاه لیفتراک دست دوم کوماتسو / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه لیفتراک دست دوم کوماتسو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016434/مزایده-فروش-مجتمع-مسکونی-40-واحدی-نوساز-عرصه-2075متر'>مزایده فروش مجتمع مسکونی 40 واحدی نوساز عرصه 2075متر  / مزایده,مزایده فروش مجتمع مسکونی 40 واحدی نوساز عرصه 2075متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016437/مزایده-فروش--تعداد-3-دستگاه-از-وسائط-نقلیه-سواری'>مزایده فروش   تعداد 3 دستگاه از وسائط نقلیه سواری / آگهی مزایده فروش, مزایده فروش   تعداد 3 دستگاه از وسائط نقلیه سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016438/مزایده-ششدانگ-پلاک-مساحت-دویست-مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ پلاک مساحت دویست مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک مساحت دویست مترمربع نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016439/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه سواری پژو پارس  / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری پژو پارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016441/مزایده-قراضه-های-اسقاطی-واگن'>مزایده قراضه های اسقاطی واگن / مزایده ,مزایده قراضه های اسقاطی واگن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016444/مزایده-سه-دستگاه-جوش-بهمراه-دستگاه-فیلر-با-انبر'>مزایده سه دستگاه جوش بهمراه دستگاه فیلر با انبر / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده سه دستگاه جوش بهمراه دستگاه فیلر با انبر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016445/مزایده-یکسری-از-اقلام-ارتز-پروتز-مازاد-بر-نیاز--نوبت-دوم'>مزایده یکسری از اقلام ارتز پروتز مازاد بر نیاز... نوبت دوم / اگهی مزایده , مزایده یکسری از اقلام ارتز پروتز مازاد بر نیاز... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016446/مزایده-فروش-قسمتی-از-املاک-مازاد-نقد-اقساط-با-شرایط-مختلف'>مزایده فروش قسمتی از املاک مازاد نقد اقساط با شرایط مختلف  / مزایده,مزایده فروش قسمتی از املاک مازاد نقد اقساط با شرایط مختلف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016449/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-و-درختان-انگور--'>مزایده یک قطعه زمین زراعی و درختان انگور... / مزایده, مزایده یک قطعه زمین زراعی و درختان انگور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016451/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-مساحت-51-66متر'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی مساحت 51.66متر  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی مساحت 51.66متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016452/مزایده-اتومبیل-سواری-پراید'>مزایده اتومبیل سواری پراید  / آگهی مزایده, مزایده اتومبیل سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016453/مزایده-آپارتمان-مساحت-123-46متر'>مزایده آپارتمان مساحت 123.46متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 123.46متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016454/مزایده-کپ-فلاکون-و--'>مزایده کپ فلاکون و ... / مزایده ,مزایده کپ فلاکون و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016456/مزایده-حق-بهره-برداری-از-مجموعه-های-ورزشی'>مزایده حق بهره برداری از مجموعه های ورزشی / آگهی مزایده عمومی، مزایده حق بهره برداری از مجموعه های ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016457/مزایده-تعداد-1400-سهم-در-شرکت-کشت-و-صنعت-نصر---نوبت-دوم'>مزایده تعداد 1400 سهم در شرکت کشت و صنعت نصر ... نوبت دوم  / مزایده ,مزایده تعداد 1400 سهم در شرکت کشت و صنعت نصر ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016461/مزایده-لوله-و--'>مزایده لوله و ... / مزایده ,مزایده لوله و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016462/مزایده-سهم-شرکت-بادبند-ساز'>مزایده سهم شرکت بادبند ساز  / مزایده,مزایده سهم شرکت بادبند ساز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016463/مزایده-یک-دستگاه-رکتیفایر-جوش-دستگاه-دریل-ستونی--'>مزایده یک دستگاه رکتیفایر جوش، دستگاه دریل ستونی... / مزایده, مزایده یک دستگاه رکتیفایر جوش، دستگاه دریل ستونی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016465/مزایده-یکدستگاه-پرس-شصت-تن-ضربه-ای'>مزایده یکدستگاه پرس شصت تن ضربه ای / مزایده,مزایده یکدستگاه پرس شصت تن ضربه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016467/مزایده-ملک-مساحت-هفتاد-و-چهار-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت هفتاد و چهار متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت هفتاد و چهار متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016470/مزایده-یک-دستگاه-کمپرسورباد'>مزایده یک دستگاه کمپرسورباد / مزایده,مزایده یک دستگاه کمپرسورباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016471/مزایده-1-مبل-7-نفره--'>مزایده 1 مبل 7 نفره... / مزایده, مزایده  مبل 7 نفره...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016472/مزایده-یک-قطعه-زمین-سند-رسمی-عرصه-420-متر'>مزایده یک قطعه زمین سند رسمی عرصه 420 متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین سند رسمی عرصه 420 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016474/مزایده-املاک-مشاع-غیر-قابل-افراز-کارگاه-مصالح-فروشی'>مزایده املاک مشاع غیر قابل افراز کارگاه مصالح فروشی  / مزایده,مزایده املاک مشاع غیر قابل افراز کارگاه مصالح فروشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016475/مزایده-فروش-تجهیزات-آشپزخانه-رستوران-فست-فود'>مزایده فروش تجهیزات آشپزخانه رستوران فست فود  / آگهی مزایده عمومی، مزایده فروش تجهیزات آشپزخانه رستوران فست فود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016477/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پیکان-وانت-رنگ-سفید'>مزایده یک دستگاه خودرو پیکان وانت رنگ سفید  / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو پیکان وانت رنگ سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016479/مزایده-ششدانگ-پلاک-54-582-بخش-شش-اهواز'>مزایده ششدانگ پلاک 54/582 بخش شش اهواز / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 54/582 بخش شش اهواز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016480/مزایده-فروش-یکدستگاه-رنو-کولیوس-مدل-2014'>مزایده فروش یکدستگاه رنو کولیوس مدل 2014  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه رنو کولیوس مدل 2014 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016481/مزایده-فروش-اقلام-راکد-و-کم-گردش-شامل-شیرآلات-اتصالات-چدنی-و--'>مزایده فروش اقلام راکد و کم گردش شامل شیرآلات، اتصالات چدنی و ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش اقلام راکد و کم گردش شامل شیرآلات، اتصالات چدنی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016483/مزایده-اجاره-مستغلات-شهرداری--96-10-14'>مزایده اجاره مستغلات شهرداری...96.10.14 / مزایده , مزایده اجاره مستغلات شهرداری...96.10.14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016484/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-160-متر'>مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 160 متر  / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 160 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016488/مزایده-ششدانگ-ملک-مسکونی-عرصه-213-04متر'>مزایده ششدانگ ملک مسکونی عرصه 213.04متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مسکونی عرصه 213.04متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016489/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016490/مزایده-ملک-مشاع-عرصه-71-17مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ملک مشاع عرصه 71.17مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مشاع عرصه 71.17مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016493/مزایده-واگذاری-به-اجاره-14-مورد-مراکز-آموزشی-و-فضاهای-مازاد--نوبت-دوم'>مزایده  واگذاری به اجاره 14 مورد مراکز آموزشی و فضاهای مازاد  - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده  واگذاری به اجاره 14 مورد مراکز آموزشی و فضاهای مازاد  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016494/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-3000-مترمربع-96-9-11-(نوبت-دوم)'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 3000 مترمربع 96.9.11 (نوبت دوم) / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 3000 مترمربع 96.9.11 (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016495/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016497/مزایده-فروش-ضایعات-سیم-مس-برگشتی'>مزایده فروش ضایعات سیم مس برگشتی / آگهی فراخوان مزایده عمومی، مزایده فروش ضایعات سیم مس برگشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016498/مزایده-پروتکتور-و-استاپر-مستعمل--نوبت-دوم'>مزایده پروتکتور و استاپر مستعمل... نوبت دوم / مزایده ,مزایده پروتکتور و استاپر مستعمل... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016499/مزایده-واگذاری-مجموعه-کارواش'>مزایده واگذاری مجموعه کارواش / مزایده عمومی , مزایده واگذاری مجموعه کارواش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016500/مزایده-پلاک-ثبتی-8139-فرعی-قطعه-38-تفکیکی'>مزایده پلاک ثبتی 8139 فرعی قطعه 38 تفکیکی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 8139 فرعی قطعه 38 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016502/مزایده-ملک-و-ماشین-آلات'>مزایده ملک و ماشین آلات  / مزایده ملک و ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016503/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-قطعه-16-تفکیکی'>مزایده پلاک ثبتی شماره قطعه 16 تفکیکی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره قطعه 16 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016504/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-73-73متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 73.73متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 73.73متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016505/مزایده-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده یک خط تلفن همراه  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016507/آگهی-مزایده-اجاره-تالار'>آگهی مزایده اجاره تالار  / مزایده ,آگهی مزایده اجاره تالار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016509/مزایده-یک-دستگاه-پی-کی-آی-مدل-1385'>مزایده یک دستگاه پی کی آی مدل 1385 / ​آگهی مزایده اموال,مزایده یک دستگاه پی کی آی مدل 1385</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016511/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-177-02متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 177.02متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 177.02متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016512/مزایده-واگذاری-به-صورت-اجاره-مغازه-باغ-و-زمین-زراعی'>مزایده واگذاری به صورت اجاره مغازه، باغ و زمین زراعی / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به صورت اجاره مغازه، باغ و زمین زراعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016513/مزایده-یک-دستگاه-پرس-برک'>مزایده یک دستگاه پرس برک  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه پرس برک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016514/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-ده-مشهد-غیرمنقول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش ده مشهد غیرمنقول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش ده مشهد غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016516/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پراید-مدل-1389'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید مدل 1389 / آگهی مزایده اموال منقول و غیرمنقول ,مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید مدل 1389</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016518/مزایده-فروش-موتورسیکلت-مدل-89'>مزایده فروش موتورسیکلت مدل 89  / آگهی مزایده , مزایده فروش موتورسیکلت مدل 89 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016520/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-1389-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1389 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1389 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016522/مزایده-فروش-کارخانه-تولید-آجر-ماشینی-(نوبت-دوم)'>مزایده فروش کارخانه تولید آجر ماشینی (نوبت دوم) / مزایده عمومی, مزایده فروش کارخانه تولید آجر ماشینی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016523/مزایده-آند-سربی-با-کنتاکت-های-مس-و--'>مزایده  آند سربی با کنتاکت های مس و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده  آند سربی با کنتاکت های مس و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016524/مزایده-تعداد-216-عدد-شلوار'>مزایده تعداد 216 عدد شلوار / آگهی مزایده اموال,مزایده تعداد 216 عدد شلوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016525/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-278-26متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 278.26متر  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 278.26متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016527/مزایده-ملک-بخش-نه-مشهد-با-عرصه-موقوفه'>مزایده ملک بخش نه مشهد با عرصه موقوفه / مزایده,مزایده ملک بخش نه مشهد با عرصه موقوفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016529/مزایده-خودروی-وانت-پیکان-دوگانه-سوز'>مزایده خودروی وانت پیکان دوگانه سوز  / آگهی مزایده اموال,مزایده خودروی وانت پیکان دوگانه سوز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016531/آگهی-مزایده-پژو-405'>آگهی مزایده پژو 405 / اگهی مزایده , مزایده خودروی پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016532/مزایده-زمین-بصورت-منزل-مساحت-199-متر'>مزایده زمین بصورت منزل مساحت 199 متر  / مزایده,مزایده زمین بصورت منزل مساحت 199 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016533/مزایده-فروش-یکدستگاه-وانت-پیکاب'>مزایده فروش یکدستگاه وانت پیکاب / آگهی مزایده, مزایده فروش یکدستگاه وانت پیکاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016535/مزایده-فروش-یکدستگاه-پژو-405-GLX-XNV-دوگانه-سوز'>مزایده فروش یکدستگاه پژو 405 GLX-XNV دوگانه سوز  / مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه پژو 405 GLX-XNV دوگانه سوز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016536/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-دویست-مترمربع'>مزایده ملک مساحت عرصه دویست مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه دویست مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016538/مزایده-یک-دستگاه-پمپ-آب-شناور-و--'>مزایده یک دستگاه پمپ آب شناور و ...  / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه پمپ آب شناور و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016539/مزایده-اجاره-مرکز-رفاهی-فرهنگیان'>مزایده اجاره مرکز رفاهی فرهنگیان  / مزایده , مزایده اجاره مرکز رفاهی فرهنگیان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016540/مزایده-ملک-بخش-یک-مشهد'>مزایده ملک بخش یک مشهد / مزایده,مزایده ملک بخش یک مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016543/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-نه-مشهد-تجدید'>مزایده پلاک ثبتی بخش نه مشهد تجدید  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش نه مشهد تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016547/مزایده-دو-دستگاه-پرس-به-ظرفیت-های-60-و-80-و---'>مزایده دو دستگاه پرس به ظرفیت های 60 و 80  و .... / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده دو دستگاه پرس به ظرفیت های 60 و 80  و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016548/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-149-متر-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی مساحت 149 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 149 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016551/تجدید-مزایده-اجاره-سالن-ورزشی--'>تجدید مزایده اجاره سالن ورزشی ... / آگهی تجدید مزایده، تجدید مزایده اجاره سالن ورزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016553/مزایده-اجاره-پارکینگ-عمومی'>مزایده اجاره پارکینگ عمومی  / مزایده عمومی, مزایده اجاره پارکینگ عمومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016554/مزایده-زمین-مسکونی-70-متر'>مزایده زمین مسکونی 70 متر  / مزایده,مزایده زمین مسکونی 70 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016556/مزایده-سه-قطعه-ملک-نوبت-اول'>مزایده سه قطعه ملک نوبت اول / مزایده,مزایده سه قطعه ملک نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016557/مزایده-اسپیلت-اجنرال-مستعمل-و--'>مزایده  اسپیلت اجنرال مستعمل و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده  اسپیلت اجنرال مستعمل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016559/مزایده-فروش-یکدستگاه-کامیون-کشنده-دانگ-فنگ-ده-چرخ'>مزایده فروش یکدستگاه کامیون کشنده دانگ فنگ ده چرخ / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه کامیون کشنده دانگ فنگ ده چرخ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016561/مزایده-سه-دانگ-از-ملک-تجدید-نوبت-اول'>مزایده سه دانگ از ملک تجدید نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ از ملک تجدید نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016564/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-نه-تبریز-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش نه تبریز نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش نه تبریز نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016567/مزایده-11-دستگاه-اتوبوس-های-زامیاد-(مرحله-دوم)'>مزایده 11 دستگاه اتوبوس های زامیاد (مرحله دوم) / آگهی مزایده عمومی مرحله اول کتبی، مزایده 11 دستگاه اتوبوس های زامیاد (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016569/مزایده-فروش-پوشاک-شامل-پیراهن-دانتل-دخترانه-و--'>مزایده فروش  پوشاک شامل پیراهن دانتل دخترانه و ... / آگهی مزایده اموال, مزایده فروش  پوشاک شامل پیراهن دانتل دخترانه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016570/مزایده-یکباب-واحد-تجاری-قطعه-7-تفکیکی'>مزایده یکباب واحد تجاری قطعه 7 تفکیکی / مزایده,مزایده یکباب واحد تجاری قطعه 7 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016573/مزایده-زمین-بایر-نوبت-اول'>مزایده زمین بایر نوبت اول  / مزایده,مزایده زمین بایر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016576/مزایده-واگذاری-محلهای-مهد-کودک-پارکینگ-عمومی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری محلهای مهد کودک، پارکینگ عمومی نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری محلهای مهد کودک، پارکینگ عمومی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016578/مزایده-230-شاخه-میلگرد-12-متری'>مزایده  230 شاخه میلگرد 12 متری  / مزایده, حراج 230 شاخه میلگرد 12 متری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016579/مزایده-قطعه-زمینی-مساحت-550-متر-نوبت-دوم'>مزایده قطعه زمینی مساحت 550 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده قطعه زمینی مساحت 550 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016581/مزایده-2000-مترمربع-سوله-گلخانه-با-پروفیل-گالوانیزه'>مزایده 2000 مترمربع سوله گلخانه با پروفیل گالوانیزه  / مزایده,مزایده 2000 مترمربع سوله گلخانه با پروفیل گالوانیزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016583/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-350-متر-مرحله-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 350 متر مرحله دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 350 متر مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016584/مزایده-واگذاری-محل-های-مهد-کودک--پارکینگ-عمومی-مستقر-در-بیمارستان'>مزایده واگذاری محل های مهد کودک ، پارکینگ عمومی مستقر در بیمارستان  / اگهی مزایده , مزایده واگذاری محل های مهد کودک ، پارکینگ عمومی مستقر در بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016585/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه سواری پراید  / مزایده ,مزایده یک دستگاه سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016588/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پراید-۱۴۱'>مزایده یک دستگاه خودروی پراید ۱۴۱ / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودروی پراید ۱۴۱</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016589/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-وانت-نیسان-تیپ-2400'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو وانت نیسان تیپ 2400 / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو وانت نیسان تیپ 2400</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016590/مزایده-ساختمان-همکف-مساحت-هفتاد-متر-نوبت-دوم'>مزایده ساختمان همکف مساحت هفتاد متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ساختمان همکف مساحت هفتاد متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016593/تجدید-مزایده-فروش-یک-دستگاه-نیسان-و--'>تجدید مزایده فروش یک دستگاه نیسان و ... / مزایده ,تجدید مزایده فروش یک دستگاه نیسان و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016594/مزایده-یکدستگاه-خورو-سمند-ایکس-7'>مزایده یکدستگاه خورو سمند ایکس 7 / آگهی مزایده, مزایده یکدستگاه خورو سمند ایکس 7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016595/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-133-52متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 133.52متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 133.52متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016597/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-سواری-زانتیا-SX'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری زانتیا SX / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری زانتیا SX</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016598/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-روآ'>مزایده یک دستگاه سواری پژو روآ / مزایده ,مزایده یک دستگاه سواری پژو روآ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016602/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-دو-زنجان-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش دو زنجان نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش دو زنجان نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016603/مزایده-واگذاری-محل-کشتار-دام-سبک-و-سنگین-نوبت-اول-چاپ-دوم'>مزایده واگذاری محل کشتار دام سبک و سنگین نوبت اول چاپ دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری محل کشتار دام سبک و سنگین نوبت اول چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016604/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-و-زمین-های-خود-بصورت-نقد'>مزایده فروش تعدادی از املاک و زمین های خود بصورت نقد  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک و زمین های خود بصورت نقد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016605/مزایده-فروش-اموال-منقول-مازاد-و-اسقاط--نوبت-دوم'>مزایده فروش اموال منقول مازاد و اسقاط - نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش اموال منقول مازاد و اسقاط - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016608/مزایده-اموال-مستعمل-قابل-مصرف-و-اسقاطی'>مزایده اموال مستعمل قابل مصرف و اسقاطی  / مزایده ,مزایده اموال مستعمل قابل مصرف و اسقاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016609/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-86-6متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 86.6متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 86.6متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016610/مزایده-یک-دانگ-از-ششدانگ-آپارتمان-88-67متر'>مزایده یک دانگ از ششدانگ آپارتمان 88.67متر / مزایده,مزایده یک دانگ از ششدانگ آپارتمان 88.67متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016614/مزایده-دریافت-عوارض-5-درصد-بلیط-مسافر'>مزایده دریافت عوارض 5 درصد بلیط مسافر / آگهی مزایده عمومی , مزایده دریافت عوارض 5 درصد بلیط مسافر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016615/مزایده-ملک-مساحت-88-مترمربع'>مزایده ملک مساحت 88 مترمربع  / مزایده,مزایده ملک مساحت 88 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016616/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پراید  / مزایده ,مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016617/مزایده-قند-شکن'>مزایده قند شکن / آگهی مزایده , مزایده قند شکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016619/مزایده-ملک-بخش-نه-مشهد'>مزایده ملک بخش نه مشهد / مزایده,مزایده ملک بخش نه مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016620/مزایده-واگذاری-دو-جایگاه-CNG--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری دو جایگاه CNG - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری دو جایگاه CNG - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016621/مزایده-فروش-کنتور-و-رگولاتور---نوبت-دوم'>مزایده فروش کنتور و رگولاتور .....نوبت دوم / مزایده ,مزایده فروش کنتور و رگولاتور .....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016623/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-سالن-بدنسانی-و--'>مزایده واگذاری بهره برداری از سالن بدنسانی و ... / مزایده, مزایده واگذاری بهره برداری از سالن بدنسانی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016625/مزایده-آپارتمان-بخش-ده-مشهد-سه-خوابه'>مزایده آپارتمان بخش ده مشهد سه خوابه  / مزایده,مزایده آپارتمان بخش ده مشهد سه خوابه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016627/مزایده-فروش-یک-عدد-سیم-کارت--'>مزایده فروش یک عدد سیم کارت ... / مزایده, مزایده فروش یک عدد سیم کارت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016629/مزایده-فروش-سه-واحد-آپارتمان'>مزایده فروش سه واحد آپارتمان  / مزایده,مزایده فروش سه واحد آپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016634/مزایده-مقداری-البسه-زنانه'>مزایده مقداری البسه زنانه / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده مقداری البسه زنانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016635/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-460متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 460متر / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 460متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016637/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-زمین-310متر'>مزایده سه دانگ از ششدانگ زمین 310متر / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ زمین 310متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016639/مزایده-36-ساعت-آب-از-قنات-کول-گذاری-شده-و-حدود-150-اصله-پسته--'>مزایده 36 ساعت آب از قنات کول گذاری شده و حدود 150 اصله پسته ... / مزایده,مزایده 36 ساعت آب از قنات کول گذاری شده و حدود 150 اصله پسته ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016641/مزایده-یک-عدد-الکتروپمپ-dc'>مزایده یک عدد الکتروپمپ dc / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک عدد الکتروپمپ dc</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016643/مزایده-واگذاری-املاک-تملیکی-استان-گیلان'>مزایده واگذاری املاک تملیکی استان گیلان  / مزایده,مزایده واگذاری املاک تملیکی استان گیلان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016648/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-زمین-497-50متر'>مزایده سند مالکیت ششدانگ زمین 497.50متر  / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ زمین 497.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016659/مزایده-فروش-خودرو'>مزایده فروش خودرو / آگهی مزایده حضوری , مزایده فروش خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016662/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-230-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 230 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 230 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016668/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-775-97متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 775.97متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 775.97متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016671/مزایده-فروش-مونولیت-شکسته-سرامیکی-و-فلزی'>مزایده فروش مونولیت شکسته سرامیکی و فلزی / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش مونولیت شکسته سرامیکی و فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016674/مزایده-فروش-قسمتی-از-املاک-و-اموال-تملیکی-نوبت-دوم'>مزایده فروش قسمتی از املاک و اموال تملیکی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش قسمتی از املاک و اموال تملیکی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016676/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پراید-141'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید 141 / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید 141</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016677/مزایده-284-دانگ-از-ششدانگ-واحد-منزل-مسکونی-ویلایی'>مزایده 284 دانگ از ششدانگ واحد منزل مسکونی ویلایی / مزایده,مزایده 284 دانگ از ششدانگ واحد منزل مسکونی ویلایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016680/مزایده-تعداد-1300-عدد-شلوار'>مزایده تعداد 1300 عدد شلوار  / مزایده,مزایده تعداد 1300 عدد شلوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016684/مزایده-فروش-املاک-شامل-دبستان'>مزایده فروش املاک شامل دبستان  / مزایده,مزایده فروش املاک شامل دبستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016685/مزایده-یکدستگاه-ژنراتور-برق-شش-سیلندر'>مزایده یکدستگاه ژنراتور برق شش سیلندر  / مزایده,مزایده یکدستگاه ژنراتور برق شش سیلندر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016690/تجدید-مزایده-واگذاری-غرفه-ساخت-و-فروش-عینک'>تجدید مزایده واگذاری غرفه ساخت و فروش عینک / آگهی مزایده تجدیدی، تجدید مزایده واگذاری غرفه ساخت و فروش عینک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016692/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-280-متر-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی عرصه 280 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 280 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016693/آگهی-حراج-فروش-حدود-177-46-تن-مواد-حاصل-از-بوجاری-بذور-گندم--نوبت-دوم'>آگهی حراج فروش حدود 177/46 تن مواد حاصل از بوجاری بذور گندم - نوبت دوم  / آگهی حراج ,  آگهی حراج فروش حدود 177/46 تن مواد حاصل از بوجاری بذور گندم - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016697/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبت-شده-بخش-دو-یزد-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ پلاک ثبت شده بخش دو یزد نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبت شده بخش دو یزد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016698/مزایده-ماترک-شامل-خانه-سرا-و-مزرعه-و-زمین'>مزایده ماترک شامل خانه سرا و مزرعه و زمین  / مزایده,مزایده ماترک شامل خانه سرا و مزرعه و زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016701/مزایده-فروش-یک-دستگاه-پژو-پارس-و--'>مزایده فروش یک دستگاه پژو پارس و ... / آگهی مزایده حضوری, مزایده  فروش یک دستگاه پژو پارس و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016702/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-طبقه-همکف-اعیان-99-95متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی طبقه همکف اعیان 99.95متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی طبقه همکف اعیان 99.95متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016706/مزایده-فروش-قطعه-زمین-مساحت-154-متر'>مزایده فروش قطعه زمین مساحت 154 متر / مزایده,مزایده فروش قطعه زمین مساحت 154 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016708/مزایده-واگذاری-استیجاری-جایگاه-گاز-فشرده-CNG'>مزایده واگذاری استیجاری جایگاه گاز فشرده CNG  / آگهی مزایده، مزایده واگذاری استیجاری جایگاه گاز فشرده CNG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016709/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-240-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 240 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 240 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016712/مزایده-فروش-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-و--'>مزایده فروش ششدانگ یک قطعه زمین و ... / آگهی مزایده اموال غیرمنقول و منقول, مزایده فروش ششدانگ یک قطعه زمین و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016714/مزایده-فروش-تعدادی-از-پلاکهای-کارگاهی-و-تجاری-و-مسکونی'>مزایده فروش تعدادی از پلاکهای کارگاهی و تجاری و مسکونی  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از پلاکهای کارگاهی و تجاری و مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016719/مزایده-فروش-ساختمان-مساحت-عرصه-698-12متر'>مزایده فروش ساختمان مساحت عرصه 698.12متر  / مزایده,مزایده فروش ساختمان مساحت عرصه 698.12متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016720/اصلاحیه-آگهی-مزایده-زمین-محل-استقرار-دستگاه-بازی--'>اصلاحیه آگهی مزایده زمین محل استقرار دستگاه بازی ... / مزایده, اصلاحیه آگهی مزایده زمین محل استقرار دستگاه بازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016723/مزایده-آپارتمان-مساحت-78-16متر'>مزایده آپارتمان مساحت 78.16متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 78.16متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016727/مزایده-ششدانگ-شماره-8074-اصلی-منزل-مسکونی-دو-نبش-سه-خوابه'>مزایده ششدانگ شماره 8074 اصلی منزل مسکونی دو نبش سه خوابه / مزایده,مزایده ششدانگ شماره 8074 اصلی منزل مسکونی دو نبش سه خوابه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016731/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-247متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 247متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 247متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016733/مزایده-فروش-8-قطعه-پلاک-زمین'>مزایده فروش 8 قطعه پلاک زمین  / مزایده,مزایده فروش 8 قطعه پلاک زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016736/مزایده-اجاره-رستوران-مجموعه-فرهنگی--ورزشی-و-تفریحی-(نوبت-دوم)'>مزایده اجاره رستوران مجموعه فرهنگی ، ورزشی و تفریحی (نوبت دوم) / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره رستوران مجموعه فرهنگی ، ورزشی و تفریحی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016738/مزایده-زمین-کاربری-کشاورزی-دو-هکتار'>مزایده زمین کاربری کشاورزی دو هکتار / مزایده,مزایده زمین کاربری کشاورزی دو هکتار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016743/اصلاحیه-مزایده-واگذاری-احداث-و-امتیاز-واگذاری-سرقفلی-تعدادی-غرف-مغازه-ها'>اصلاحیه مزایده واگذاری احداث و امتیاز واگذاری سرقفلی تعدادی غرف، مغازه ها  / اصلاحیه مزایده عمومی , مزایده واگذاری احداث و امتیاز واگذاری سرقفلی تعدادی غرف، مغازه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016744/مزایده-یک-واحد-تجاری-مساحت-130-37-متر'>مزایده یک واحد تجاری مساحت 130.37 متر / مزایده,مزایده یک واحد تجاری مساحت 130.37 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016746/مزایده-فضای-تبلیغاتی-10دستگاه-بیلبورد-و-20-دستگاه-استند--'>مزایده فضای تبلیغاتی 10دستگاه بیلبورد و 20 دستگاه استند... / مزایده , مزایده فضای تبلیغاتی 10دستگاه بیلبورد و 20 دستگاه استند...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016749/مزایده-پلاک-ثبتی-91-فرعی-از-4770-بخش-شش'>مزایده پلاک ثبتی 91 فرعی از 4770 بخش شش  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 91 فرعی از 4770 بخش شش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016753/مزایده-منزل-مسکونی-یک-طبقه-اعیان-120متر'>مزایده منزل مسکونی یک طبقه اعیان 120متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی یک طبقه اعیان 120متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016758/مزایده-بهره-برداری-از-غرفه-حمل-و-نقل-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از غرفه حمل و نقل نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده بهره برداری از غرفه حمل و نقل نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016762/مزایده-فروش-تعدادی-خودرو-96-10-14'>مزایده فروش تعدادی خودرو 96.10.14 / مزایده, مزایده فروش تعدادی خودرو 96.10.14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016764/مزایده-فروش-قطعه-زمین-مساحت-165متر-شماره-سیزده'>مزایده فروش قطعه زمین مساحت 165متر شماره سیزده  / مزایده,مزایده فروش قطعه زمین مساحت 165متر شماره سیزده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016770/مزایده-فروش-واحدهای-تجاری'>مزایده فروش واحدهای تجاری  / مزایده,مزایده فروش واحدهای تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016777/مزایده-فروش-مالکیت-ششدانگ-دفتر-شرکت-عرصه-312-5متر'>مزایده فروش مالکیت ششدانگ دفتر شرکت عرصه 312.5متر  / مزایده,مزایده فروش مالکیت ششدانگ دفتر شرکت عرصه 312.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016779/تجدید-مزایده-بهره-برداری-و-نگهداشت-جایگاه-CNG-گاز-طبیعی-فشرده'>تجدید مزایده بهره برداری و نگهداشت جایگاه CNG گاز طبیعی فشرده / تجدید مزایده ,مزایده بهره برداری و نگهداشت جایگاه CNG گاز طبیعی فشرده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016782/تجدید-مزایده-بهره-برداری-از-یک-باب-سالن-چند-منظوره'>تجدید مزایده بهره برداری از یک باب سالن چند منظوره  / مزایده ,تجدید مزایده بهره برداری از یک باب سالن چند منظوره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016783/مزایده-منزل-مسکونی-با-قدمت-25-سال-عرصه-سیصد-متر'>مزایده منزل مسکونی با قدمت 25 سال عرصه سیصد متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی با قدمت 25 سال عرصه سیصد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016784/مزایده-فروش-سیمان-پاکتی-نائین-تیپ-2--نوبت-دوم'>مزایده فروش سیمان پاکتی نائین تیپ 2 - نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده فروش سیمان پاکتی نائین تیپ 2 - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016791/مزایده-فروش-قطعه-زمین-منطقه-کارگاهی-چاپ-دوم'>مزایده فروش قطعه زمین منطقه کارگاهی چاپ دوم  / مزایده,مزایده فروش قطعه زمین منطقه کارگاهی چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016798/مزایده-یک-واحد-مسکونی-مساحت-81-58متر'>مزایده یک واحد مسکونی مساحت 81.58متر  / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی مساحت 81.58متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016803/مزایده-فروش-6-واحد-آپارتمان-و-4-قطعه-زمین'>مزایده فروش 6 واحد آپارتمان و 4 قطعه زمین  / مزایده,مزایده فروش 6 واحد آپارتمان و 4 قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016808/مزایده-انواع-خودرو'>مزایده انواع خودرو / مزایده انواع خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016810/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-240-متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 240 متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 240 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016815/مزایده-274-دانگ-از-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-زمین-1100متر'>مزایده 274 دانگ از ششدانگ منزل مسکونی مساحت زمین 1100متر  / مزایده,مزایده 274 دانگ از ششدانگ منزل مسکونی مساحت زمین 1100متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016822/مزایده-سه-قطعه-پلاک-ثبتی-مرحله-اول-اموال-غیرمنقول'>مزایده سه قطعه پلاک ثبتی مرحله اول اموال غیرمنقول  / مزایده,مزایده سه قطعه پلاک ثبتی مرحله اول اموال غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016826/تجدید-مزایده-بهره‌برداری-از-استخر-آبدرمانی'>تجدید مزایده بهره‌برداری از استخر آبدرمانی / تجدید مزایده عمومی,مزایده بهره‌برداری از استخر آبدرمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016827/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-49000متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 49000متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 49000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016834/مزایده-فروش-تعداد-7-قطعه-زمین-کاربری-تجاری-96-10-14'>مزایده فروش تعداد 7 قطعه زمین کاربری تجاری 96.10.14 / مزایده,مزایده فروش تعداد 7 قطعه زمین کاربری تجاری 96.10.14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016841/مزایده-فروش-زمین-نوبت-دوم-تجدید'>مزایده فروش زمین نوبت دوم تجدید / مزایده ,مزایده فروش زمین نوبت دوم تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016846/مزایده-بهره-برداری-از-سونای-خشک-و-بخار-جنب-سالن-چندمنظوره'>مزایده بهره برداری از سونای خشک و بخار جنب سالن چندمنظوره / مزایده بهره برداری از سونای خشک و بخار جنب سالن چندمنظوره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016849/مزایده-خانه-ویلایی-با-بنای-احداثی-حدود-220-متر'>مزایده خانه ویلایی با بنای احداثی حدود 220 متر  / مزایده ,مزایده خانه ویلایی با بنای احداثی حدود 220 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016855/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-و-آپارتمان-مسکونی-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین و آپارتمان مسکونی تجدید نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین و آپارتمان مسکونی تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016859/مزایده-یک-دانگ-و-نیم-مشاع-از-پلاک-19-فرعی'>مزایده یک دانگ و نیم مشاع از پلاک 19 فرعی / مزایده,مزایده یک دانگ و نیم مشاع از پلاک 19 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016896/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-270متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 270متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 270متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016907/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-ششم-216-65متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه ششم 216.65متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه ششم 216.65متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016916/مزایده-ملک-با-قدمت-45-سال'>مزایده ملک با قدمت 45 سال / مزایده,مزایده ملک با قدمت 45 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016924/مزایده-فروش-آپارتمان-مسکونی-مساحت-110-متر'>مزایده فروش آپارتمان مسکونی مساحت 110 متر  / مزایده,مزایده فروش آپارتمان مسکونی مساحت 110 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016935/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-65-13متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 65.13متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 65.13متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016944/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-550-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 550 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 550 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016950/مزایده-ششدانگ-خانه-و-محوطه-687-75متر'>مزایده ششدانگ خانه و محوطه 687.75متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه و محوطه 687.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016956/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-135-5متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 135.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 135.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016964/مزایده-ملک-مشاعی-ششدانگ-زمین-240-متر'>مزایده ملک مشاعی ششدانگ زمین 240 متر / مزایده,مزایده ملک مشاعی ششدانگ زمین 240 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016965/مزایده-اجاره-محل-ارائه-خدمات-آمبولانس'>مزایده اجاره محل ارائه خدمات آمبولانس / مزایده ,مزایده اجاره محل ارائه خدمات آمبولانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016969/استعلام-واگذاری-اجاری-داروخانه'>استعلام واگذاری اجاری داروخانه / استعلام , استعلام واگذاری اجاری داروخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016970/مزایده-ملک-با-قدمت-بالای-3-سال-ساخت'>مزایده ملک با قدمت بالای 3 سال ساخت / مزایده,مزایده ملک با قدمت بالای 3 سال ساخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016978/مزایده-یک-قطعه-زمین-شمالی-190-متر'>مزایده یک قطعه زمین شمالی 190 متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین شمالی 190 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016983/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-کاربری-کارگاهی-خدماتی-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو قطعه زمین کاربری کارگاهی خدماتی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین کاربری کارگاهی خدماتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016987/استعلام-واگذاری-اجاری-واحد-فیزیوتراپی'>استعلام واگذاری اجاری واحد فیزیوتراپی / استعلام , استعلام واگذاری اجاری واحد فیزیوتراپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016990/مزایده-فروش-قطعه-زمین-شماره-دو-مساحت-179-16متر'>مزایده فروش قطعه زمین شماره دو مساحت 179.16متر  / مزایده,مزایده فروش قطعه زمین شماره دو مساحت 179.16متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016997/مزایده-یک-واحد-مسکونی-مساحت-132-96متر'>مزایده یک واحد مسکونی مساحت 132.96متر / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی مساحت 132.96متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017003/مزایده-یکباب-خانه-عرصه-253-متر'>مزایده یکباب خانه عرصه 253 متر  / مزایده,مزایده یکباب خانه عرصه 253 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017010/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-باغچه-عرصه-2400متر'>مزایده ششدانگ یک قطعه باغچه عرصه 2400متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه باغچه عرصه 2400متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017017/مزایده-آهن-آلات-ضایعاتی--کابل-فیبرنوری'>مزایده آهن آلات ضایعاتی - کابل فیبرنوری  / مزایده ,مزایده آهن آلات ضایعاتی - کابل فیبرنوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017020/مزایده-ششدانگ-دو-باب-زمین-اموال-غیرمنقول'>مزایده ششدانگ دو باب زمین اموال غیرمنقول  / مزایده,مزایده ششدانگ دو باب زمین اموال غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017031/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-913-متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 913 متر  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 913 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017039/مزایده-فروش-شش-دستگاه-خودروی-اسقاطی'>مزایده فروش شش دستگاه خودروی اسقاطی  / فراخوان مزایده، مزایده فروش شش دستگاه خودروی اسقاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017041/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-5-ارومیه'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 5 ارومیه / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 5 ارومیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017051/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-345-50متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 345.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 345.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017058/مزایده-فروش-خودرو'>مزایده فروش خودرو / مزایده فروش خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017061/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-سه-ارومیه-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی بخش سه ارومیه نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش سه ارومیه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017070/مزایده-پلاک-ثبتی-قطعه-380-تفکیکی'>مزایده پلاک ثبتی قطعه 380 تفکیکی  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی قطعه 380 تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017077/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-زمین-نوبت-اول'>مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ زمین نوبت اول / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ زمین نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017083/مزایده-عرصه-و-اعیان-پلاک-1389-فرعی-از-نه-اصلی'>مزایده عرصه و اعیان پلاک 1389 فرعی از نه اصلی / مزایده,مزایده عرصه و اعیان پلاک 1389 فرعی از نه اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017086/مزایده-فروش-خودرو-و-اقلام'>مزایده فروش خودرو و اقلام  / مزایده فروش خودرو و اقلام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017093/مزایده-یک-قطعه-زمین-بخش-یک-کرمان'>مزایده یک قطعه زمین بخش یک کرمان / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بخش یک کرمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017102/مزایده-منزل-مسکونی-با-سازه-مصالح-بنایی-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی با سازه مصالح بنایی نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی با سازه مصالح بنایی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017105/مزایده-آپارتمان-بخش-5-ماهان'>مزایده آپارتمان بخش 5 ماهان / مزایده,مزایده آپارتمان بخش 5 ماهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017108/مزایده-زمین-کاربری-خدماتی-تجاری'>مزایده زمین کاربری خدماتی تجاری  / مزایده,مزایده زمین کاربری خدماتی تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017111/مزایده-اقلام-ضایعاتی-قطعات-موتوری-و-بدنه-قطعات-لیفتراک-و-پالت-تراک--'>مزایده اقلام ضایعاتی قطعات موتوری و بدنه، قطعات لیفتراک و پالت تراک... / مزایده, مزایده اقلام ضایعاتی قطعات موتوری و بدنه، قطعات لیفتراک و پالت تراک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1017113/مزایده-واگذاری-استیجاری-پارکینگ-های-عمومی-شهرداری'>مزایده واگذاری استیجاری پارکینگ های عمومی شهرداری / آگهی مزایده، مزایده واگذاری استیجاری پارکینگ های عمومی شهرداری</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 8 تاريخ : پنجشنبه 16 فروردين 1397 ساعت: 11:42