اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.10.13 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015188/مناقصه-9965-دستگاه-ک... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.10.13 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015188/مناقصه-9965-دستگاه-کنتور-آب-توربینی-مولتی-جت-نیمه-خشک---نوبت-دوم'>مناقصه 9965 دستگاه کنتور آب توربینی مولتی جت نیمه خشک...- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه 9965 دستگاه کنتور آب توربینی مولتی جت نیمه خشک... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015190/تجدید-مناقصه-جدول-گذاری-معابر-شهر--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه جدول گذاری معابر شهر ...نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه جدول گذاری معابر شهر ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015191/فراخوان-شناسایی-مشاور-برای-انجام-خدمات-نظارت--نوبت-دوم'>فراخوان شناسایی مشاور برای انجام خدمات نظارت - نوبت دوم   / مناقصه, فراخوان شناسایی مشاور برای انجام خدمات نظارت - نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015192/فراخوان-مناقصه-CONTACTOR-MOTOR-STARTER-ABB'>فراخوان مناقصه  CONTACTOR /MOTOR STARTER ABB / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه  CONTACTOR /MOTOR STARTER ABB</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015193/تجدید-مناقصه-خرید-210-دستگاه-کولر-گازی-دو-تیکه--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید 210 دستگاه کولر گازی دو تیکه - نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خرید 210 دستگاه کولر گازی دو تیکه - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015194/مناقصه-عملیات-اجرایی-مربوط-به-گندم-و-کالاهای-اساسی---تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی مربوط به گندم و کالاهای اساسی ... تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه ، مناقصه عملیات اجرایی مربوط به گندم و کالاهای اساسی ... تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015195/مناقصه-اجرای-پروژه-های-توسعه-و-احداث-و-بهینه-سازی-شبکه-های-توزیع--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015197/تجدید-مناقصه-عملیات-تخلیه-بارگیری-و-کیسه-گیری-مقدار-300-هزار-تن-انواع-کود-شیمیایی'>تجدید مناقصه عملیات تخلیه، بارگیری و کیسه گیری مقدار 300 هزار تن انواع کود شیمیایی / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه عملیات تخلیه، بارگیری و کیسه گیری مقدار 300 هزار تن انواع کود شیمیایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015198/تجدید-مناقصه-عملیات-خشن-تراشی-32-عدد-شیرهای-سرچاهی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات خشن تراشی 32 عدد شیرهای سرچاهی نوبت دوم  / آگهی دعوت به تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه عملیات خشن تراشی 32 عدد شیرهای سرچاهی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015199/تجدید-مناقصه-خدمات-سرویس-تعمیرات-و-نگهداری-لیفتراک-ها-و----نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خدمات سرویس، تعمیرات و نگهداری لیفتراک ها و ....  نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه خدمات سرویس، تعمیرات و نگهداری لیفتراک ها و ....  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015200/تجدید-مناقصه-خرید-70-000-لیتر-روغن-هیدرولیک--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید  70.000 لیتر روغن هیدرولیک... نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه خرید  70.000 لیتر روغن هیدرولیک... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015201/مناقصه-آماده-سازی-و-نگهداری-مجموعه-های-ورزشی'>مناقصه آماده سازی و نگهداری مجموعه های ورزشی  / مناقصه, مناقصه آماده سازی و نگهداری مجموعه های ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015203/مناقصه-خرید-کمپرسور--'>مناقصه خرید کمپرسور ... / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید کمپرسور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015204/مناقصه-خرید-2000-تن-اسید-سولفوریک'>مناقصه خرید 2000 تن اسید سولفوریک / آگهی مناقصه عمومی  , مناقصه خرید 2000 تن اسید سولفوریک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015205/مناقصه-خرید-400-000-عدد-کیسه-پلاستیکی-دولایه-چاپ-دار'>مناقصه خرید 400.000 عدد کیسه پلاستیکی دولایه چاپ دار / مناقصه عمومی، مناقصه خرید 400.000 عدد کیسه پلاستیکی دولایه چاپ دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015206/مناقصه-خرید-2500-تن-سود-مایع-50-درصد'>مناقصه خرید 2500 تن سود مایع 50 درصد  / آگهی مناقصه عمومی  , مناقصه خرید 2500 تن سود مایع 50 درصد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015208/تجدید-مناقصه-خرید-آسفالت-مرحله-سوم-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید آسفالت مرحله سوم نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه خرید آسفالت مرحله سوم نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015210/مناقصه-جرم--بتون-و-ملات-نسوز'>مناقصه جرم ، بتون و ملات نسوز / آگهی مناقصه بین المللی ، مناقصه جرم ، بتون و ملات نسوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015211/تجدید-فراخوان-مناقصه-خرید-متریال-ساخت-و-نصب-سکتور-پلیت-های-لانگستروم-های-واحد-4'>تجدید فراخوان مناقصه خرید متریال، ساخت و نصب سکتور پلیت های لانگستروم های واحد 4 / فراخوان تجدید مناقصه عمومی، تجدید فراخوان مناقصه خرید متریال، ساخت و نصب سکتور پلیت های لانگستروم های واحد 4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015214/فراخوان-تعریض-و-بهسازی--اجرای-درزگیری-و-روکش-آسفالت-تعریض-ابنیه-فنی-و-عملیات-خاکی--'>فراخوان تعریض و بهسازی،  اجرای درزگیری و روکش آسفالت، تعریض ابنیه فنی و عملیات خاکی... / مناقصه عمومی, فراخوان تعریض و بهسازی،  اجرای درزگیری و روکش آسفالت، تعریض ابنیه فنی و عملیات خاکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015216/مناقصه-اجرای-خاکبرداری-خاکریزی-و-زیرسازی-معابر---نوبت-دوم'>مناقصه، اجرای خاکبرداری، خاکریزی و زیرسازی معابر ....نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه، اجرای خاکبرداری، خاکریزی و زیرسازی معابر ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015219/مناقصه-اجرای-پروژه-اصلاح-و-بهینه-سازی-شبکه-برق--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق ...نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015220/مناقصه-خرید-400-تن-زیر-شانه-پنبه'>مناقصه خرید 400 تن زیر شانه پنبه  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید 400 تن زیر شانه پنبه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015223/مناقصه-یبل-بکهو--'>مناقصه یبل بکهو ... / مناقصه عمومی, مناقصه یبل بکهو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015225/مناقصه-100-تن-مادوریت-مایع'>مناقصه 100 تن مادوریت مایع / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه 100 تن مادوریت مایع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015226/ارزیابی-کیفی-قطعات-تجهیز-حفاری--نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی قطعات تجهیز حفاری ...نوبت دوم  / مناقصه, ارزیابی کیفی قطعات تجهیز حفاری ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015228/مناقصه-عملیات-خدمات-پس-از-دفن---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات خدمات پس از دفن ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات خدمات پس از دفن ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015230/مناقصه-Gas-Chromatograph---نوبت-دوم'>مناقصه Gas Chromatograph ....نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه Gas Chromatograph ....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015232/مناقصه-خرید-440-تن-کاتالیست-برای-واحدهای-بازیافت-گوگرد'>مناقصه خرید 440 تن کاتالیست برای واحدهای بازیافت گوگرد / مناقصه, مناقصه خرید 440 تن کاتالیست برای واحدهای بازیافت گوگرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015234/شناسایی-پیمانکار-تولید-و-چاپ-انواع-کارتن-و---96-10-13'>شناسایی پیمانکار تولید و چاپ انواع کارتن و ... 96.10.13 / آگهی شناسایی پیمانکار , شناسایی پیمانکار تولید و چاپ انواع کارتن و ... 96.10.13</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015237/مناقصه-تامین-تجهیزات-عملیاتی-سازی-کارت-شناسایی--نوبت-دوم'>مناقصه تامین تجهیزات عملیاتی سازی کارت شناسایی - نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین تجهیزات عملیاتی سازی کارت شناسایی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015239/مناقصه-خرید-فرامین-کنترلی-میله-ایی-و--'>مناقصه خرید فرامین کنترلی میله ایی و ... / آگهی مناقصه, مناقصه خرید فرامین کنترلی میله ایی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015242/فراخوان-احداث-سالن-های-ورزشی--نوبت-دوم'>فراخوان احداث سالن های ورزشی - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه,فراخوان احداث سالن های ورزشی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015244/مناقصه-انجام-عملیات-توسعه-و-احداث-و-اصلاح-و-بهینه-سازی-شبکه-ها--'>مناقصه انجام عملیات توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی شبکه ها... / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام عملیات توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی شبکه ها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015248/فراخوان-تنظیفات-و-جمع-آوری-زباله'>فراخوان تنظیفات و جمع آوری زباله / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه تنظیفات و جمع آوری زباله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015250/مناقصه-اجرای-عملیات-بهسازی-(جدول-گذاری-و-پیاده-روسازی)-تجدید'>مناقصه اجرای عملیات بهسازی (جدول گذاری و پیاده روسازی)- تجدید / آگهی مناقصه عمومی (تجدید), مناقصه اجرای عملیات بهسازی (جدول گذاری و پیاده روسازی)- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015251/مناقصه-خرید-315-کیلومتر-سیم-آلومینیوم-هاینارو-کشدار--'>مناقصه خرید 315 کیلومتر سیم آلومینیوم، هاینارو کشدار ... / مناقصه , مناقصه خرید 315 کیلومتر سیم آلومینیوم، هاینارو کشدار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015254/مناقصه-خرید-مقدار-270-تن-کربن--'>مناقصه خرید مقدار 270 تن کربن .. / مناقصه خرید مقدار 270 تن کربن ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015255/فراخوان-تامین-کنندگان-پایانه-های-راه-دور-RTU---'>فراخوان تامین کنندگان پایانه های راه دور RTU .... / فراخوان , فراخوان تامین کنندگان پایانه های راه دور RTU ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015256/فراخوان-ارزیابی-کیفی-انجام-کلیه-امور-و-خدمات-مربوط-به-مدیریت-بهره-برداری-و-خدمات-گاز-شهری--'>فراخوان ارزیابی کیفی انجام کلیه امور و خدمات مربوط به مدیریت بهره برداری و خدمات گاز شهری ... / فراخوان , فراخوان ارزیابی کیفی انجام کلیه امور و خدمات مربوط به مدیریت بهره برداری و خدمات گاز شهری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015257/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015258/فراخوان-مناقصه-خرید-67740-متر-لوله-پلی-اتیلن-دوجداره-فاضلابی'>فراخوان مناقصه خرید 67740 متر لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای , فراخوان مناقصه خرید 67740 متر لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015259/مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی-به-مسکن-مهر-شماره-4'>مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به مسکن مهر شماره 4 / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به مسکن مهر شماره 4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015260/مناقصه-خرید-30-تن-آنتی-فوم'>مناقصه خرید 30 تن آنتی فوم / مناقصه, مناقصه خرید 30 تن آنتی فوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015261/مناقصه-پروژه-اجرای-فاز-دوم-تکمیل-مجموعه-فرهنگی-ورزشی---نوبت-دوم'>مناقصه پروژه اجرای فاز دوم تکمیل مجموعه فرهنگی ورزشی ... نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه , مناقصه پروژه اجرای فاز دوم تکمیل مجموعه فرهنگی ورزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015264/مناقصه-قرارداد-راهبری-تعمیر-و-نگهداری-ماشین-آلات-و-تولید-خوراک-دام-و-طیور'>مناقصه قرارداد راهبری، تعمیر و نگهداری ماشین آلات و تولید خوراک دام و طیور / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه قرارداد راهبری، تعمیر و نگهداری ماشین آلات و تولید خوراک دام و طیور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015266/مناقصه-بازسازی-گلزار-شهدا--'>مناقصه بازسازی گلزار شهدا... / مناقصه عمومی, مناقصه بازسازی گلزار شهدا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015267/مناقصه-تیر-سیمانی'>مناقصه تیر سیمانی / مناقصه, مناقصه تیر سیمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015270/مناقصه-BUTTERFLY-VALVE-24--'>مناقصه  BUTTERFLY VALVE 24 ... / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه  BUTTERFLY VALVE 24 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015271/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-تمدید'>مناقصه تامین نیروی انسانی تمدید / آگهی تمدید مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه تامین نیروی انسانی تمدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015274/مناقصه-واگذاری-تهیه--طبخ-و-توزیع-غذا-مرکز-آموزشی-درمانی--(نوبت-دوم)'>مناقصه واگذاری تهیه ، طبخ و توزیع غذا مرکز آموزشی درمانی ...(نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری تهیه ، طبخ و توزیع غذا مرکز آموزشی درمانی ...(نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015275/مناقصه-اجرای-عملیات-انتقال-نیرو-و-برقرسانی'>مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015278/فراخوان-خرید-حمل-و-نصب-لوله-بتنی-مسلح-پیش-ساخته-(نوبت-دوم)'>فراخوان خرید، حمل و نصب لوله بتنی مسلح پیش ساخته (نوبت دوم) / فراخوان مناقصه یک مرحله ای عمومی تامین کالا همراه با ارزیابی کیفی,فراخوان خرید، حمل و نصب لوله بتنی مسلح پیش ساخته (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015279/مناقصه-بازسازی-گلزار-شهدای-امامزاده-محمد--'>مناقصه بازسازی گلزار شهدای امامزاده محمد... / مناقصه , مناقصه بازسازی گلزار شهدای امامزاده محمد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015280/مناقصه-روکش-آسفالت-راه--'>مناقصه روکش آسفالت راه ... / مناقصه روکش آسفالت راه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015281/مناقصه-​احداث-طبقه-فوقانی-ساختمان-مرکزی-شهرداری'>مناقصه ​احداث طبقه فوقانی ساختمان مرکزی شهرداری / آگهی مناقصه , مناقصه​ احداث طبقه فوقانی ساختمان مرکزی شهرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015283/مناقصه-نزدیک-رسانی-شبکه-توزیع-گاز-و---نوبت-دوم'>مناقصه نزدیک رسانی شبکه توزیع گاز و ... نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه , مناقصه نزدیک رسانی شبکه توزیع گاز و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015285/مناقصه-اجرای-پروژه-اصلاح-و-بهینه-سازی-و-خط-دومداره-96-10-12-(نوبت-دوم)'>مناقصه اجرای پروژه اصلاح و بهینه سازی و خط دومداره 96.10.12 (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه اصلاح و بهینه سازی و خط دومداره 96.10.12 (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015286/فراخوان-واگذاری-دانش-فنی-تولید-بذر-الیت-پایه-های-چغندر--'>فراخوان واگذاری دانش فنی تولید بذر الیت پایه های چغندر ... / آگهی فراخوان شناسایی، فراخوان واگذاری دانش فنی تولید بذر الیت پایه های چغندر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015288/مناقصه-احداث-دیوار-حفاظتی-رودخانه--(نوبت-دوم)'>مناقصه احداث دیوار حفاظتی رودخانه ...(نوبت دوم) / مناقصه, احداث دیوار حفاظتی رودخانه ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015290/مناقصه-خدمات-پشتیبانی-عملیات-خطوط-لوله-و-تقویت-فشار-گاز-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات پشتیبانی، عملیات خطوط لوله و تقویت فشار گاز نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه خدمات پشتیبانی، عملیات خطوط لوله و تقویت فشار گاز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015292/مناقصه-جدول-کاری-آسفالت-و-موزاییک-فرش-و---(نوبت-دوم)'>مناقصه جدول کاری آسفالت و موزاییک فرش و ... (نوبت دوم) / مناقصه جدول کاری آسفالت و موزاییک فرش و ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015294/مناقصه-حمل--تخلیه-و-تحویل-شیر-خام--نوبت-دوم'>مناقصه حمل ، تخلیه و تحویل شیر خام - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حمل ، تخلیه و تحویل شیر خام- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015295/مناقصه-تهیه-و-نصب-علائم-ایمنی-راهها--تهیه-و-نصب-و-بهسازی--'>مناقصه تهیه و نصب علائم ایمنی راهها - تهیه و نصب و بهسازی.... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه و نصب علائم ایمنی راهها - تهیه و نصب و بهسازی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015296/تجدید-مناقصه-عمومی-پروژه-محوطه-سازی-خیابان-کشی-و-دیوار-کشی---(نوبت-دوم)'>تجدید مناقصه عمومی پروژه محوطه سازی، خیابان کشی و دیوار کشی ... (نوبت دوم) / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه عمومی، پروژه محوطه سازی، خیابان کشی و دیوار کشی ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015297/تجدید-مناقصه-آسفالت-شن-ریزی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه آسفالت، شن ریزی ...نوبت دوم  / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه آسفالت، شن ریزی ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015299/مناقصه-ساماندهی-فاز-2-حاشیه-رودخانه-و-مسیل--نوبت-دوم'>مناقصه ساماندهی فاز 2 حاشیه رودخانه و مسیل... نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه ساماندهی فاز 2 حاشیه رودخانه و مسیل... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015301/مناقصه-پروژه-اجرای-فاز-4-فضای-سبز-نوبت-دوم-چاپ-دوم'>مناقصه پروژه اجرای فاز 4 فضای سبز نوبت دوم چاپ دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه اجرای فاز 4 فضای سبز نوبت دوم چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015302/مناقصه-عملیات-اجرایی-درزگیری-و-لکه-گیری-آسفالت---'>مناقصه عملیات اجرایی درزگیری و لکه گیری آسفالت .... / مناقصه, مناقصه عملیات اجرایی درزگیری و لکه گیری آسفالت ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015303/مناقصه-جمع-آوری-لوله-های-مدفون---(نوبت-دوم)'>مناقصه جمع آوری لوله های مدفون ... (نوبت دوم) / مناقصه, مناقصه جمع آوری لوله های مدفون ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015310/فراخوان-تعمیرات-اساسی-منازل-سازمانی-اداره-کل-راه-آهن'>فراخوان تعمیرات اساسی منازل سازمانی اداره کل راه آهن  / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی، فراخوان تعمیرات اساسی منازل سازمانی اداره کل راه آهن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015312/مناقصه-لکه-گیری-و-آسفالت-معابر-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه لکه گیری و آسفالت معابر سطح شهر نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه لکه گیری و آسفالت معابر سطح شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015317/مناقصه-اجرای-نمای-ساختمان-مسجد-رواق-ها-و--'>مناقصه اجرای نمای ساختمان مسجد، رواق ها و ... / مناقصه , مناقصه اجرای نمای ساختمان مسجد، رواق ها و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015318/مناقصه-کنترل-و-نظارت-بر-ساخت-و-سازها-و-پیشگیری-و--'>مناقصه کنترل و نظارت بر ساخت و سازها و پیشگیری و ... / مناقصه ، مناقصه کنترل و نظارت بر ساخت و سازها و پیشگیری و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015321/اصلاحیه-فراخوان-طرح-احداث-تاسیسات-نمک-زدایی-(آب-شیرین-کن)'>اصلاحیه فراخوان طرح احداث تاسیسات نمک زدایی (آب شیرین کن) / اصلاحیه فراخوان طرح احداث تاسیسات نمک زدایی (آب شیرین کن) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015324/مناقصه-اجرای-عملیات-طرح-افزایش-ظرفیت-انتقال-آب-به-تصفیه-خانه-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات طرح افزایش ظرفیت انتقال آب به تصفیه خانه نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات طرح افزایش ظرفیت انتقال آب به تصفیه خانه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015328/مناقصه-انجام-خدمات-خودروئی-نوبت-دوم'>مناقصه  انجام خدمات خودروئی  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  انجام خدمات خودروئی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015331/مناقصه-نگهداری-و-بازسازی-شبکه-های-کابل-هوایی--'>مناقصه نگهداری و بازسازی شبکه های کابل، هوایی... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه نگهداری و بازسازی شبکه های کابل، هوایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015335/مناقصه-خریداری-مقدار-200-تن-برنج-هاشمی-طارم'>مناقصه خریداری مقدار 200 تن برنج هاشمی طارم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خریداری مقدار 200 تن برنج هاشمی طارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015337/اصلاحیه-مناقصه-احداث-و-نگهداری-فضای-سبز'>اصلاحیه مناقصه احداث و نگهداری فضای سبز / اصلاحیه مناقصه ,مناقصه احداث و نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015341/مناقصه-مقاطعه-کاری-مربوط-به-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه مقاطعه کاری مربوط به نگهداری فضای سبز  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه مقاطعه کاری مربوط به نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015346/فراخوان-احداث-شبکه-توزیع-گاز-29-روستا-نوبت-دوم'>فراخوان احداث شبکه توزیع گاز 29 روستا نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه,فراخوان احداث شبکه توزیع گاز 29 روستا نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015349/فراخوان-انتخاب-مشاور-ایمنی-و-آتش-نشانی'>فراخوان انتخاب مشاور ایمنی و آتش نشانی / آگهی فراخوان عمومی ، فراخوان انتخاب مشاور ایمنی و آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015352/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز--'>مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز ... / مناقصه , مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015353/اصلاحیه-تجدید-مناقصه-احداث-و-آبیاری-باغات-اراضی-شیبدار'>اصلاحیه تجدید مناقصه احداث و آبیاری باغات اراضی شیبدار / اصلاحیه تجدید مناقصه، تجدید مناقصه احداث و آبیاری باغات اراضی شیبدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015361/مناقصه-خریداری-لیبل-بطری-یک-و-نیم-لیتری--'>مناقصه خریداری لیبل بطری یک و نیم لیتری.... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خریداری لیبل بطری یک و نیم لیتری....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015362/فراخوان-مناقصه-عمومی-دو-مرحله-ای-خرید-پلمب-سیم-بکسلی'>فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید پلمب سیم بکسلی  / فراخوان مناقصه ،فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید پلمب سیم بکسلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015365/مناقصه-خدمات-عمومی-ساختمان--'>مناقصه خدمات عمومی ساختمان ... / مناقصه خدمات عمومی ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015368/مناقصه-Anti-Jam-Coring-Tools-ابزار-مغزه-گیری-نوبت-دوم'>مناقصه Anti-Jam Coring Tools ابزار مغزه گیری  نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه Anti-Jam Coring Tools ابزار مغزه گیری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015369/مناقصه-خریداری-کفپوش-و-جداول-سمنت-پلاست-نوبت-دوم'>مناقصه خریداری کفپوش و جداول سمنت پلاست  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خریداری کفپوش و جداول سمنت پلاست  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015370/مناقصه-Flowserve-Control-Valve---نوبت-دوم'>مناقصه Flowserve Control Valve ... نوبت دوم  / مناقصه عمومیع مناقصه Flowserve Control Valve ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015373/مناقصه-قرائت-کنتور-توزیع-قبوض---'>مناقصه قرائت کنتور، توزیع قبوض .... / مناقصه, مناقصه قرائت کنتور، توزیع قبوض ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015374/مناقصه-خرید-دستگاه-خودرو-آتش-نشانی---نوبت-دوم'>مناقصه خرید دستگاه خودرو آتش نشانی ....نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه خرید دستگاه خودرو آتش نشانی ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015378/مناقصه-تکمیل-پارک'>مناقصه تکمیل پارک / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل پارک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015379/تجدید-مناقصه-اجرای-پروژه-روسازی-آسفالت-و-جدولگذاری-و-تعریض-تقاطع-جاده--'>تجدید مناقصه اجرای پروژه روسازی، آسفالت و جدولگذاری و تعریض تقاطع جاده ... / فراخوان تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه اجرای پروژه روسازی، آسفالت و جدولگذاری و تعریض تقاطع جاده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015386/فراخوان-مناقصه-خرید-باتری-2-ولت--'>فراخوان مناقصه خرید باتری 2 ولت ... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید باتری 2 ولت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015390/فراخوان-مناقصه-خرید-هادی-پرظرفیت-ACSS-(نوبت-دوم)'>فراخوان مناقصه خرید هادی پرظرفیت ACSS  (نوبت دوم) / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید هادی پرظرفیت ACSS  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015395/مناقصه-اجاره-کامیون'>مناقصه اجاره کامیون / مناقصه اجاره کامیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015398/فراخوان-ارزیابی-کیفی-تعمیر-اساسی-و-بازسازی-354-دستگاه-ماشین-های-الکتریکی-لکوموتیو--نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی تعمیر اساسی و بازسازی 354 دستگاه ماشین های الکتریکی لکوموتیو...نوبت دوم  / مناقصه عمومی, فراخوان ارزیابی کیفی تعمیر اساسی و بازسازی 354 دستگاه ماشین های الکتریکی لکوموتیو...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015400/مناقصه-احداث-خانه-فرهنگ-در-پارک'>مناقصه احداث خانه فرهنگ در پارک / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث خانه فرهنگ در پارک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015404/مناقصه-غلاف-شرود'>مناقصه غلاف شرود / آگهی مناقصه بین المللی ، مناقصه غلاف شرود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015406/مناقصه-واگذاری-امور-حفاظت-فیزیکی-و-نگهبانی-بیمارستان--'>مناقصه واگذاری امور حفاظت فیزیکی و نگهبانی بیمارستان ... / مناقصه, مناقصه واگذاری امور حفاظت فیزیکی و نگهبانی بیمارستان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015407/مناقصه-واگذاری-عملیات-ساماندهی-دیوار-سنگی-رودخانه'>مناقصه واگذاری عملیات ساماندهی دیوار سنگی رودخانه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری عملیات ساماندهی دیوار سنگی رودخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015408/مناقصه-احداث-سرویس-بهداشتی---'>مناقصه احداث سرویس بهداشتی  ... / مناقصه , مناقصه احداث سرویس بهداشتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015410/تجدید-مناقصه-احداث-خانه-فرهنگ-در-پارک--'>تجدید مناقصه احداث خانه فرهنگ در پارک... / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه احداث خانه فرهنگ در پارک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015411/مناقصه-تامین-تجهیزات-یدکی-سیستم-اسکادا'>مناقصه تامین تجهیزات یدکی سیستم اسکادا / مناقصه ، مناقصه تامین تجهیزات یدکی سیستم اسکادا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015412/مناقصه-خرید-خدمات-ایاب-و-ذهاب-با-خودرو-سواری-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه خرید خدمات ایاب و ذهاب با خودرو سواری تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی ، مناقصه خرید خدمات ایاب و ذهاب با خودرو سواری تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015415/تجدید-مناقصه-عملیات-پرتونگاری-سرجوش-لوله-های-و-اتصالات-فولادی-خط-آبرسانی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات پرتونگاری سرجوش لوله های و اتصالات فولادی خط آبرسانی- نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه عملیات پرتونگاری سرجوش لوله های و اتصالات فولادی خط آبرسانی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015417/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-جهت-ثبت-شرکتها--'>مناقصه تامین نیروی انسانی جهت ثبت شرکتها ... / مناقصه تامین نیروی انسانی جهت ثبت شرکتها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015418/مناقصه-پکیج-50-متر-مکعبی-تصفیه-فاضلاب-شهرک--'>مناقصه پکیج 50 متر مکعبی تصفیه فاضلاب شهرک... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پکیج 50 متر مکعبی تصفیه فاضلاب شهرک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015420/مناقصه-خرید-پروس-پلاک'>مناقصه خرید پروس پلاک   / آگهی مناقصه بین المللی, مناقصه خرید پروس پلاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015423/مناقصه-حفاری-و-تجهیز-چاه-آب--'>مناقصه حفاری و تجهیز چاه آب ... / مناقصه عمومی , مناقصه حفاری و تجهیز چاه آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015425/مناقصه-اجرای-فاز-دوم-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-لوپ-پروور-انبار-نفت-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای فاز دوم  نصب و راه اندازی سیستم لوپ پروور انبار نفت- نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه اجرای فاز دوم  نصب و راه اندازی سیستم لوپ پروور انبار نفت- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015427/مناقصه-پروژه-تجهیز-سه-دستگاه-خودروی-ایسوزو-جهت-اطفاء-و-امداد-و-نجات'>مناقصه پروژه تجهیز سه دستگاه خودروی ایسوزو جهت اطفاء و امداد و نجات  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه پروژه تجهیز سه دستگاه خودروی ایسوزو جهت اطفاء و امداد و نجات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015429/اصلاحیه-مناقصه-انجام-خدمات-خودروئی'>اصلاحیه مناقصه انجام خدمات خودروئی  / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات خودروئی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015430/مناقصه-انجام-امور-نقلیه-درون-شهری-و-برون-شهری--96-10-13'>مناقصه انجام امور نقلیه درون شهری و برون شهری - 96.10.13 / مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور نقلیه درون شهری و برون شهری - 96.10.13</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015431/مناقصه-خرید-کنتور-شیرآلات---نوبت-دوم'>مناقصه خرید کنتور، شیرآلات .... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید کنتور، شیرآلات .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015434/مناقصه-انجام-خدمات-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-حرارتی-و-برودتی--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات تعمیر و نگهداری تاسیسات حرارتی و برودتی...نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات تعمیر و نگهداری تاسیسات حرارتی و برودتی...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015435/مناقصه-تهیه-مصالح-حمل-و-اجرای-عملیات-ساماندهی---(نوبت-دوم)'>مناقصه تهیه مصالح، حمل و اجرای عملیات ساماندهی ... (نوبت دوم) / آگهی مناقصه , مناقصه تهیه مصالح، حمل و اجرای عملیات ساماندهی ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015436/تجدید-فراخوان-ارزیابی-کیفی-و-تهیه-لیست-کوتاه-جهت-اجرای-سیل-بند-از-نوع-بتنی----نوبت-دوم'>تجدید فراخوان ارزیابی کیفی و تهیه لیست کوتاه جهت اجرای سیل بند از نوع بتنی...  - نوبت دوم / مناقصه,تجدید فراخوان ارزیابی کیفی و تهیه لیست کوتاه جهت اجرای سیل بند از نوع بتنی...  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015437/مناقصه-خرید-286-قلم-مواد-فلزی-فولادی-و--'>مناقصه خرید 286 قلم مواد فلزی فولادی و ... / آگهی مناقصه , مناقصه خرید 286 قلم مواد فلزی فولادی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015439/مناقصه-عملیات-زیرسازی-معابر-سطح-شهر'>مناقصه عملیات زیرسازی معابر سطح شهر / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات زیرسازی معابر سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015440/مناقصه-تکمیل-سالن-سقف-کوتاه--نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل سالن سقف کوتاه... نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل سالن سقف کوتاه... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015442/فراخوان-مدیریت-بهره-برداری-و-خدمات-گاز-شهری-منطقه-10-گازرسانی-نوبت-دوم'>فراخوان مدیریت بهره برداری و خدمات گاز شهری منطقه 10 گازرسانی  نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان مدیریت بهره برداری و خدمات گاز شهری منطقه 10 گازرسانی  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015445/استعلام-اجرای-خطوط-اصلی-شبکه-توزیع-آب'>استعلام اجرای خطوط اصلی شبکه توزیع آب / آگهی استعلام ارزیابی کیفی , استعلام اجرای خطوط اصلی شبکه توزیع آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015446/مناقصه-خرید-الکتروموتور-GE--نوبت-دوم'>مناقصه خرید الکتروموتور GE... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه خرید الکتروموتور GE... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015451/مناقصه-نزدیک-رسانی-شبکه-توزیع-گاز-و--نوبت-دوم'>مناقصه نزدیک رسانی شبکه توزیع گاز و....نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه نزدیک رسانی شبکه توزیع گاز و....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015454/مناقصه-کلش-و-پابیل-نمودن-پای-درختان-باغات'>مناقصه کلش و پابیل نمودن پای درختان باغات / آگهی مناقصه , مناقصه کلش و پابیل نمودن پای درختان باغات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015456/مناقصه-نگهداری-و-بازسازی-شبکه-های-کابل--هوایی-سیستم-های'>مناقصه نگهداری و بازسازی شبکه های کابل ، هوایی ،سیستم های / مناقصه ,مناقصه نگهداری و بازسازی شبکه های کابل ، هوایی ،سیستم های</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015457/مناقصه-تعداد-10000-دست-پیراهن-و-شورت-ورزشی-فلامنت--'>مناقصه تعداد 10000 دست پیراهن و شورت ورزشی فلامنت... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تعداد 10000 دست پیراهن و شورت ورزشی فلامنت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015458/ارزیابی-کیفی-انجام-خدمات-تهیه-طبخ-توزیع-و-سرو-سه-وعده-غذا--'>ارزیابی کیفی انجام خدمات تهیه، طبخ، توزیع و سرو سه وعده غذا... / مناقصه عمومی, ارزیابی کیفی انجام خدمات تهیه، طبخ، توزیع و سرو سه وعده غذا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015459/مناقصه-هرس-درختان'>مناقصه هرس درختان / آگهی مناقصه , هرس درختان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015462/فراخوان-جهت-خرید-یا-تولید-نرم-افزار-یکپارچه-سازمانی'>فراخوان جهت خرید یا تولید نرم افزار یکپارچه سازمانی  / آگهی فراخوان عمومی، فراخوان جهت خرید یا تولید نرم افزار یکپارچه سازمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015463/مناقصه-تهیه-مصالح-و-احداث-سوله-کارگاهی-96-10-13'>مناقصه تهیه مصالح و احداث سوله کارگاهی 96.10.13 / مناقصه , مناقصه تهیه مصالح و احداث سوله کارگاهی 96.10.13</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015464/مناقصه-PARTS-FOR-BAYLOR-ELMAGO-EDDY-CURRENT-BRAKE-MODEL-7040--نوبت-دوم'>مناقصه PARTS FOR BAYLOR ELMAGO EDDY CURRENT BRAKE MODEL 7040 - نوبت دوم   / مناقصه,مناقصه PARTS FOR BAYLOR ELMAGO EDDY CURRENT BRAKE MODEL 7040 - نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015466/مناقصه-خدمات-تعمیر-و-نگهداری-سخت-افزار---نوبت-دوم'>مناقصه خدمات تعمیر و نگهداری سخت افزار ....نوبت دوم  / مناقصه,مناقصه خدمات تعمیر و نگهداری سخت افزار ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015471/مناقصه-whip-stock-ابزار-گذر-از-جداره-حفاری-نوبت-دوم'>مناقصه whip stock ابزار گذر از جداره حفاری نوبت دوم  / مناقصه,مناقصه whip stock ابزار گذر از جداره حفاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015473/فراخوان-مناقصه-خرید-تعداد-200-عدد-پکیج-تجهیزات-و-ملزومات--'>فراخوان مناقصه خرید تعداد 200 عدد پکیج تجهیزات و ملزومات ... / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید تعداد 200 عدد پکیج تجهیزات و ملزومات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015474/مناقصه-حمل-بارگیری-و-تخلیه-سالیانه-حدود-20950-تن-مواد-شیمیایی'>مناقصه حمل، بارگیری و تخلیه سالیانه حدود 20950 تن مواد شیمیایی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه حمل، بارگیری و تخلیه سالیانه حدود 20950 تن مواد شیمیایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015475/فراخوان-مشارکت-و-تکمیل-در-ساخت-سالن-های-نمایشگاه'>فراخوان مشارکت و تکمیل در ساخت سالن های نمایشگاه / فراخوان مشارکت و تکمیل در ساخت سالن های نمایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015476/ارزیابی-کیفی-پروژه-ساخت-و-نصب-مخزن--نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی پروژه ساخت و نصب مخزن - نوبت دوم / ارزیابی کیفی، ارزیابی کیفی پروژه ساخت و نصب مخزن - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015477/مناقصه-خرید-اقلام-نسوز-مورد-نیاز-جهت-تعویض-کف-ریفرمر'>مناقصه خرید اقلام نسوز مورد نیاز جهت تعویض کف ریفرمر / آگهی مناقصه بین المللی عمومی دو مرحله ای، مناقصه  خرید اقلام نسوز مورد نیاز جهت تعویض کف ریفرمر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015479/مناقصه-خرید-و-نصب-تابلوهای-معابر--'>مناقصه خرید و نصب تابلوهای معابر ... / مناقصه,مناقصه خرید و نصب تابلوهای معابر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015480/مناقصه-زنگ-زدایی-شوره-برداری-و-رنگ-آمیزی-برج-های-خطوط---نوبت-دوم'>مناقصه زنگ زدایی، شوره برداری و رنگ آمیزی برج های خطوط .... نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه زنگ زدایی، شوره برداری و رنگ آمیزی برج های خطوط .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015481/مناقصه-نگهداری-مرکز-تحقیقات-آموزش-و-مشاوره-فضای-سبز'>مناقصه نگهداری مرکز تحقیقات، آموزش و مشاوره فضای سبز / مناقصه نگهداری مرکز تحقیقات، آموزش و مشاوره فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015484/تجدید-مناقصه-عملیات-مرمت-خانه-روغنی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات مرمت خانه روغنی - نوبت دوم / مناقصه, تجدید مناقصه عملیات مرمت خانه روغنی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015485/مناقصه-پروژه-آسفالت-معابر-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه آسفالت معابر سطح شهر نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه آسفالت معابر سطح شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015487/تجدید-مناقصه-تامین-دستگاه-H2S-Personal-Gas-Alert-و-تجهیزات'>تجدید مناقصه تامین دستگاه H2S Personal Gas Alert و تجهیزات / فراخوان مناقصه عمومی, تجدید مناقصه تامین دستگاه H2S Personal Gas Alert و تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015491/تجدید-مناقصه-غذای-گرم-کارکنان-انبار-نفت-و-مرکز-سوختگیری-هواپیمایی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه غذای گرم کارکنان انبار نفت و مرکز سوختگیری هواپیمایی - نوبت دوم  / مناقصه , تجدید مناقصه غذای گرم کارکنان انبار نفت و مرکز سوختگیری هواپیمایی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015492/مناقصه-بازسازی-خسارات-ناشی-از-سیلاب--نوبت-دوم'>مناقصه بازسازی خسارات ناشی از سیلاب... نوبت دوم  / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه بازسازی خسارات ناشی از سیلاب... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015494/مناقصه-فرآیندهای-شستشو-فسفاته-کاری'>مناقصه فرآیندهای شستشو، فسفاته کاری / آگهی مناقصه ، مناقصه فرآیندهای شستشو، فسفاته کاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015495/تجدید-مناقصه-اجرای-تراش-و-لکه-گیری--'>تجدید مناقصه اجرای تراش و لکه گیری ... / تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه اجرای تراش و لکه گیری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015496/مناقصه-طراحی-شهری'>مناقصه طراحی شهری / آگهی مناقصه طراحی شهری، مناقصه طراحی شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015500/مناقصه-نصب-و-راه-اندازی-50-مگاوار-خازن--تجدید'>مناقصه نصب و راه اندازی 50 مگاوار خازن... تجدید / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه نصب و راه اندازی 50 مگاوار خازن... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015502/ارزیابی-کیفی-عملیات-تهیه-و-اجرای-زون-G-شبکه-فاضلاب--'>ارزیابی کیفی عملیات تهیه و اجرای زون G شبکه فاضلاب ... / مناقصه عمومی, ارزیابی کیفی عملیات تهیه و اجرای زون G شبکه فاضلاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015503/تجدید-مناقصه-واگذاری-تعمیرات-شبکه-و-انشعابات-و-حفاظت-کاتدیک'>تجدید مناقصه واگذاری تعمیرات شبکه و انشعابات و حفاظت کاتدیک  / آگهی مناقصه ، تجدید مناقصه واگذاری تعمیرات شبکه و انشعابات و حفاظت کاتدیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015504/مناقصه-کلیه-عملیات-مربوط-به-چاپ-و-بسته-بندی--نوبت-دوم'>مناقصه کلیه عملیات مربوط به چاپ و بسته بندی .. نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه کلیه عملیات مربوط به چاپ و بسته بندی .. نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015505/مناقصه-احداث-ساختمان-اداری---تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه احداث ساختمان اداری ... تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه احداث ساختمان اداری ... تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015508/تجدید-مناقصه-چیپ-سیل-محورهای-سطح-استان--'>تجدید مناقصه چیپ سیل محورهای سطح استان ... / مناقصه,تجدید مناقصه چیپ سیل محورهای سطح استان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015509/مناقصه-مقدار114-22-و-214-کیلوگرم-لوله-پلی‌اتیلن-(نوبت-دوم)'>مناقصه  مقدار114/22 و 214 کیلوگرم لوله پلی‌اتیلن (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه  مقدار114/22 و 214 کیلوگرم لوله پلی‌اتیلن (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015511/استعلام-انجام-خدمات-مشاوره-ای-بازنگری-مطالعات---نوبت-دوم'>استعلام انجام خدمات مشاوره ای بازنگری مطالعات .... نوبت دوم  / آگهی استعلام ارزیابی کیفی , استعلام انجام خدمات مشاوره ای بازنگری مطالعات .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015512/مناقصه-خرید-200-000-عدد-برچسب-RFID-شخصی-سازی-شده--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 200.000 عدد برچسب RFID شخصی سازی شده ...نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خرید 200.000 عدد برچسب RFID شخصی سازی شده ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015513/فراخوان-طرح-تفکیک-زباله-از-مبدا--'>فراخوان طرح تفکیک زباله از مبدا ... / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان طرح تفکیک زباله از مبدا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015514/فراخوان-مناقصه-پروژه-احداث-کتابخانه-و-سرای-محله--'>فراخوان مناقصه پروژه احداث کتابخانه و سرای محله... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه پروژه احداث کتابخانه و سرای محله...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015515/مناقصه-احداث-مدول-7-و-8-تصفیه-خانه-فاضلاب--نوبت-دوم'>مناقصه احداث مدول 7 و 8 تصفیه خانه فاضلاب...نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه احداث مدول 7 و 8 تصفیه خانه فاضلاب ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015518/مناقصه-خرید-غذا-نوبت-دوم'>مناقصه خرید غذا  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید غذا  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015519/مناقصه-اجرای-بخشی-از-شبکه-توزیع-آب-شرب-و-انشعابات--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای بخشی از شبکه توزیع آب شرب و انشعابات ...نوبت دوم  / آگهی مناقصات, مناقصه اجرای بخشی از شبکه توزیع آب شرب و انشعابات ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015522/تجدید-مناقصه-تهیه-و-نصب-گاردیل--'>تجدید مناقصه  تهیه و نصب گاردیل ...  / آگهی مناقصه ، تجدید مناقصه  تهیه و نصب گاردیل ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015526/مناقصه-خرید-قطعات-یدکی-کولر-هوایی-و--نوبت-دوم'>مناقصه  خرید قطعات یدکی کولر هوایی و ...نوبت دوم  / مناقصه,مناقصه  خرید قطعات یدکی کولر هوایی و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015527/مناقصه-امورات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه امورات حفظ و نگهداری فضای سبز /  مناقصه , مناقصه امورات حفظ و نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015529/مناقصه-خرید-لوازم-یدکی-مکانیک'>مناقصه خرید لوازم یدکی مکانیک / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید لوازم یدکی مکانیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015530/مناقصه-خرید-access-ma5616-huawei'>مناقصه خرید access ma5616 huawei    / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید access ma5616 huawei   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015532/مناقصه-خرید-و-بازسازی-غرفه-های-بازیافت--'>مناقصه خرید و بازسازی غرفه های بازیافت ... / مناقصه خرید و بازسازی غرفه های بازیافت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015533/مناقصه-تکمیل-مخزن-احداث-ایستگاه-پمپاژ-ساختمان-نگهبانی--'>مناقصه تکمیل مخزن، احداث ایستگاه پمپاژ، ساختمان نگهبانی... / مناقصه, مناقصه تکمیل مخزن، احداث ایستگاه پمپاژ، ساختمان نگهبانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015534/مناقصه-پروژه-ساخت-قبور-96-10-13'>مناقصه پروژه ساخت قبور 96.10.13 / مناقصه عمومی، مناقصه پروژه ساخت قبور 96.10.13</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015535/تجدید-مناقصه-اجرای-سیستم-حفاظت-الکترونیک--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای سیستم حفاظت الکترونیک - نوبت دوم  / مناقصه ,تجدید مناقصه اجرای سیستم حفاظت الکترونیک - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015538/مناقصه-تجهیز-و-نوسازی-اراضی-شالیزاری--'>مناقصه تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری ... / مناقصه,مناقصه تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015540/مناقصه-عملیات-خط-کشی-سرد-راه-های-حوزه-استحفاظی'>مناقصه  عملیات خط کشی سرد راه های حوزه استحفاظی / اگهی مناقصه , مناقصه  عملیات خط کشی سرد راه های حوزه استحفاظی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015542/مناقصه-احداث-فوندانسیون-خطوط-63-و-230-کیلو-ولت--'>مناقصه احداث فوندانسیون خطوط 63 و 230 کیلو ولت ... / مناقصه , مناقصه احداث فوندانسیون خطوط 63 و 230 کیلو ولت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015544/مناقصه-یکدستگاه-خم-کن-هیدرولیکی-و-یکدستگاه-برش-هیدرولیکی-(گیوتین)-تجدید'>مناقصه یکدستگاه خم کن هیدرولیکی و یکدستگاه برش هیدرولیکی (گیوتین)- تجدید / فراخوان مناقصه عمومی (تجدید) , مناقصه یکدستگاه خم کن هیدرولیکی و یکدستگاه برش هیدرولیکی (گیوتین)- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015547/فراخوان-انجام-خدمات-اداری-و-پشتیبانی'>فراخوان انجام خدمات اداری و پشتیبانی / فراخوان مناقصه عمومی،فراخوان مناقصه عمومی انجام خدمات اداری و پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015550/مناقصه-عملیات-بارگیری-حمل-باراندازی-و-تسطیح-مصالح-پوسته-و-رس--'>مناقصه عملیات بارگیری، حمل، باراندازی و تسطیح مصالح پوسته و رس... / مانقصه عمومی, مناقصه عملیات بارگیری، حمل، باراندازی و تسطیح مصالح پوسته و رس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015551/مناقصه-پروژه-نیرورسانی-فاز-1--'>مناقصه پروژه نیرورسانی فاز 1 ... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه پروژه نیرورسانی فاز 1 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015552/مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی-به-روستاهای-محور--'>مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای محور ... / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای محور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015554/مناقصه-اصلاح-شبکه-توزیع-آب-بخشی-از-منطقه-کوی-علوی-شهر-اهواز-نوبت-دوم'>مناقصه اصلاح شبکه توزیع آب بخشی از منطقه کوی علوی شهر اهواز- نوبت دوم / فراخوان عمومی, مناقصه اصلاح شبکه توزیع آب بخشی از منطقه کوی علوی شهر اهواز - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015555/مناقصه-عملیات-نگهدای-فضای-سبز--'>مناقصه عملیات نگهدای فضای سبز.... / مناقصه, مناقصه عملیات نگهدای فضای سبز....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015558/تجدید-فراخوان-ارزیابی-خدمات-چاپی-و-نمایشگاهی-مرکز-توانمندسازی'>تجدید فراخوان ارزیابی خدمات چاپی و نمایشگاهی مرکز توانمندسازی / تجدید فراخوان , تجدید فراخوان ارزیابی خدمات چاپی و نمایشگاهی مرکز توانمندسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015559/مناقصه-اجرای-پارکینگ-زیرسطح--'>مناقصه اجرای پارکینگ زیرسطح ... / مناقصه اجرای پارکینگ زیرسطح ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015563/فراخوان-خرید-تجهیزات-داربست-بندی-فلزی-بدون-کلمس'>فراخوان خرید تجهیزات داربست بندی فلزی بدون کلمس / فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان خرید تجهیزات داربست بندی فلزی بدون کلمس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015564/مناقصه-انجام-امور-نگهبانی-وحفاظتی-و-امنیت-اماکن---'>مناقصه انجام امور نگهبانی وحفاظتی و امنیت اماکن .... / مناقصه , مناقصه انجام امور نگهبانی وحفاظتی و امنیت اماکن ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015565/مناقصه-​خرید-100-دستگاه-خودروی-کمپرسی-سنگین-شهری-و--'>مناقصه ​خرید 100 دستگاه خودروی کمپرسی سنگین شهری و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ​خرید 100 دستگاه خودروی کمپرسی سنگین شهری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015567/تجدید-مناقصه-تهیه-و-اجرای-خط-سرد-ترافیکی-همراه-با-گلاسبید--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تهیه و اجرای خط سرد ترافیکی همراه با گلاسبید... نوبت دوم / مناقصه,تجدید مناقصه تهیه و اجرای خط سرد ترافیکی همراه با گلاسبید... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015570/مناقصه​عملیات-احداث-گلخانه-در-زمینهای-امامی'>مناقصه​عملیات احداث گلخانه در زمینهای امامی / آگهی مناقصه , مناقصه​ ​عملیات احداث گلخانه در زمینهای امامی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015572/مناقصه-پیاده-روسازی-پارک-فرهنگیان'>مناقصه پیاده روسازی پارک فرهنگیان / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه پیاده روسازی پارک فرهنگیان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015576/مناقصه-عمومی-ایجاد-و-توسعه-معابر-شهری-و-فضای-سبز-مرحله-اول--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی ایجاد و توسعه معابر شهری و فضای سبز -مرحله اول - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه عمومی ایجاد و توسعه معابر شهری و فضای سبز -مرحله اول - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015577/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-حمل-و-نقل-سبک-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انجام خدمات حمل و نقل سبک  نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام خدمات حمل و نقل سبک  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015581/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز- تجدید- نوبت دوم  / اگهی تجدید مناقصه, مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز- تجدید- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015582/مناقصه-ایجاد-و-توسعه-شبکه-معابر-شهری--نوبت-دوم'>مناقصه ایجاد و توسعه شبکه معابر شهری...نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه ایجاد و توسعه شبکه معابر شهری...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015583/مناقصه-ارائه-خدمات-و-نگهداری-فضای-سبز-سطح-شهر--'>مناقصه ارائه خدمات و نگهداری فضای سبز سطح شهر... / مناقصه, مناقصه موضوع ارائه خدمات و نگهداری فضای سبز سطح شهر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015586/مناقصه-خدمات-فضای-سبز-ادارات-و-منازل-سازمانی----نوبت-دوم'>مناقصه خدمات فضای سبز ادارات و منازل سازمانی ... - نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه خدمات فضای سبز ادارات و منازل سازمانی ... - نوبت  دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015587/مناقصه-پروژه-اصلاح-شبکه-توزیع-آب-بخشی-از-منطقه-کمپلو-جنوبی-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه اصلاح شبکه توزیع آب بخشی از منطقه کمپلو جنوبی نوبت دوم  / فراخوان عمومی, مناقصه پروژه اصلاح شبکه توزیع آب بخشی از منطقه کمپلو جنوبی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015588/مناقصه-خرید-سینی-کابل-و--'>مناقصه خرید سینی کابل و ... / مناقصه ,مناقصه خرید سینی کابل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015592/تجدید-مناقصه-بهسازی-لکه-گیری-و-ریگلاژ-آسفالت-محور-بم-'>تجدید مناقصه بهسازی، لکه گیری و ریگلاژ آسفالت محور بم. / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه بهسازی، لکه گیری و ریگلاژ آسفالت محور بم.</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015593/فراخوان-تجدید-ایجاد-و-توسعه-معابر-شهری-شهر-امام--نوبت-دوم'>فراخوان تجدید ایجاد و توسعه معابر شهری شهر امام - نوبت دوم  / مناقصه, فراخوان تجدید ایجاد و توسعه معابر شهری شهر امام - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015594/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-سیستم-های-برودتی-و-سرمایشی'>مناقصه تعمیر و نگهداری سیستم های برودتی و سرمایشی / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه تعمیر و نگهداری سیستم های برودتی و سرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015596/مناقصه-خرید-خدمات-مراقبت-های-اولیه-سلامت-مرکز-بهداشت--'>مناقصه خرید خدمات مراقبت های اولیه سلامت مرکز بهداشت...   / مناقصه عمومی, مناقصه خرید خدمات مراقبت های اولیه سلامت مرکز بهداشت... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015597/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-امور-حقوقی-و-قراردادها--'>فراخوان مناقصه انجام خدمات امور حقوقی و قراردادها ...  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه انجام خدمات امور حقوقی و قراردادها ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015598/مناقصه-مقدار-65000-کیلوگرم-یارن-پلی-استر-dtex-1440'>مناقصه مقدار 65000 کیلوگرم یارن پلی استر dtex 1440 / مناقصه,مناقصه مقدار 65000 کیلوگرم یارن پلی استر dtex 1440</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015599/مناقصه-عمومی-خرید-تجهیزات-برقی-برای-پارکهای-شهرداری--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی خرید تجهیزات برقی برای پارکهای شهرداری - نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه خرید تجهیزات برقی برای پارکهای شهرداری  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015602/مناقصه-خرید-بلیط-در-خطوط-پروازی--'>مناقصه خرید بلیط در خطوط پروازی... / مناقصه , مناقصه خرید بلیط در خطوط پروازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015606/مناقصه-عملیات-بازسازی-نمای-داخلی-و-خارجی--'>مناقصه عملیات بازسازی نمای داخلی و خارجی ... / مناقصه عملیات بازسازی نمای داخلی و خارجی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015609/تجدید-مناقصه-مطالعات-جامع-طراحی-شبکه-آبرسانی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه مطالعات جامع طراحی شبکه آبرسانی - نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه,مناقصه مطالعات جامع طراحی شبکه آبرسانی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015610/مناقصه-تامین-60-000-عدد-بشکه-فلزی-(نوبت-دوم)'>مناقصه تامین 60.000 عدد بشکه فلزی  (نوبت دوم) / مناقصه, مناقصه تامین 60.000 عدد بشکه فلزی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015613/مناقصه-پروژه-احداث-نهر-بتنی-نوبت-دوم--بار-دوم'>مناقصه پروژه احداث نهر بتنی- نوبت دوم - بار دوم / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه احداث نهر بتنی- نوبت دوم - بار دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015614/تجدید-فراخوان-عمومی-پروژه-مطالعه-و-ساماندهی-میدان-و-پیرامون-آن--نوبت-دوم'>تجدید فراخوان عمومی پروژه مطالعه و ساماندهی میدان و پیرامون آن - نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی , تجدید فراخوان عمومی پروژه مطالعه و ساماندهی میدان و پیرامون آن - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015625/تجدید-مناقصه-لکه-گیری-تهیه-گاردریل--'>تجدید مناقصه لکه گیری، تهیه گاردریل ... / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه لکه گیری، تهیه گاردریل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015627/مناقصه-خرید-سیم-هادی-آلومینیومی--'>مناقصه خرید سیم هادی آلومینیومی ... / مناقصه خرید سیم هادی آلومینیومی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015629/مناقصه-عملیات-نگهداری-فضای-سبز-و-حراست-فیزیکی'>مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز و حراست فیزیکی / اگهی مناقصه , مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز و حراست فیزیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015632/مناقصه-اقلام-نسوز-ویژه-تاندیش'>مناقصه اقلام نسوز ویژه تاندیش / مناقصه,مناقصه اقلام نسوز ویژه تاندیش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015638/اصلاحیه-مناقصه-تکمیل-ساختمانی-مدیریت-و-مرکز-فرماندهی-عملیات'>اصلاحیه مناقصه تکمیل ساختمانی مدیریت و مرکز فرماندهی عملیات / اصلاحیه آگهی مناقصه، اصلاحیه مناقصه تکمیل ساختمانی مدیریت و مرکز فرماندهی عملیات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015640/مناقصه-عملیات-اجرای-تکمیل-ساختمان-اداری'>مناقصه عملیات اجرای تکمیل ساختمان اداری / مناقصه, مناقصه عملیات اجرای تکمیل ساختمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015644/مناقصه-اجاره-10-دستگاه-ماشین-آلات-سنگین'>مناقصه اجاره 10 دستگاه ماشین آلات سنگین / آگهی مناقصه ، مناقصه اجاره 10 دستگاه ماشین آلات سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015648/مناقصه-توسعه-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-و-نصب-انشعابات-فاضلاب'>مناقصه توسعه شبکه جمع آوری فاضلاب و نصب انشعابات فاضلاب  / مناقصه عمومی , مناقصه توسعه شبکه جمع آوری فاضلاب و نصب انشعابات فاضلاب شهرک بسیج فاز 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015657/مناقصه-تهیه-و-تامین-107-دستگاه-چاپ-و-تکثیر-96-10-13'>مناقصه تهیه و تامین 107 دستگاه چاپ و تکثیر 96.10.13 / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و تامین 107 دستگاه چاپ و تکثیر 96.10.13</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015663/مناقصه-تهیه-تجهیزات-نصب-تست-و-راه-اندازی-تابلو--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی تابلو - نوبت دوم  / آگهی مناقصات عمومی, مناقصه تهیه تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی تابلو- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015668/مناقصه-آسفالت-معابر-سطح-شهر--'>مناقصه آسفالت معابر سطح شهر... / مناقصه, مناقصه آسفالت معابر سطح شهر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015671/فراخوان-احداث--تجهیز-و-بهره-برداری-از-پارک-رهایی-فاز-اول'>فراخوان احداث ، تجهیز و بهره برداری از پارک رهایی فاز اول  / آگهی فراخوان عمومی,  فراخوان احداث ، تجهیز و بهره برداری از پارک رهایی فاز اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015674/مناقصه-آسفالت-معابر-سطح-شهر--'>مناقصه آسفالت معابر سطح شهر ... / مناقصه, مناقصه آسفالت معابر سطح شهر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015675/مناقصه-انجام-خدمات-انبارداری-تخلیه-و-بارگیری-صفافی-و-جابجایی-کالا-و--'>مناقصه انجام خدمات انبارداری، تخلیه و بارگیری، صفافی و جابجایی کالا و ... / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات انبارداری، تخلیه و بارگیری، صفافی و جابجایی کالا و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015677/مناقصه-آسفالت-معابر-سطح-شهر--'>مناقصه آسفالت معابر سطح شهر ... / مناقصه, مناقصه آسفالت معابر سطح شهر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015678/مناقصه-روکش-و-آسفالت-کوچه-ها--نوبت-دوم'>مناقصه روکش و آسفالت کوچه ها - نوبت  دوم / مناقصه, مناقصه روکش و آسفالت کوچه ها - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015685/تجدید-مناقصه-پروژه-احداث-فاز-اول-(سفت-کاری)-واحد-های-تجاری--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه پروژه احداث فاز اول (سفت کاری) واحد های تجاری - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه، تجدید مناقصه پروژه احداث فاز اول (سفت کاری) واحد های تجاری - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015689/مناقصه-مرمت-و-بازسازی-سرریز-و-تاسیسات-وابسته--تجدید'>مناقصه مرمت و بازسازی سرریز و تاسیسات وابسته... تجدید / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه مرمت و بازسازی سرریز و تاسیسات وابسته... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015691/فراخوان-انجام-خدمات-تهیه-و-تامین-107-دستگاه-چاپ-و-تکثیر-جهت-کارهای-چاپی'>فراخوان انجام خدمات تهیه و تامین 107 دستگاه چاپ و تکثیر جهت کارهای چاپی / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی,فراخوان انجام خدمات تهیه و تامین 107 دستگاه چاپ و تکثیر جهت کارهای چاپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015692/مناقصه-خرید-دو-دستگاه-گریدر--نوبت-دوم'>مناقصه خرید دو دستگاه گریدر - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید دو دستگاه گریدر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015697/تجدید-فراخوان-مناقصه-خدماتی-و-نظافتی'>تجدید فراخوان مناقصه خدماتی و نظافتی / تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه خدماتی و نظافتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015698/فراخوان-استعلام-واگذاری-واحد-دندانپزشکی'>فراخوان استعلام واگذاری واحد دندانپزشکی / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان استعلام واگذاری واحد دندانپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015699/مناقصه-تعمیرات-کلی-منازل-کارون-مسکونی'>مناقصه تعمیرات کلی منازل کارون مسکونی / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  تعمیرات کلی منازل کارون مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015704/مناقصه-پروژه-اصلاح-شبکه-توزیع-آب-بخشی-از-منطقه-سخیریه-و-یوسفی-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه اصلاح شبکه توزیع آب بخشی از منطقه سخیریه و یوسفی نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی پیمانکاران, مناقصه پروژه اصلاح شبکه توزیع آب بخشی از منطقه سخیریه و یوسفی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015705/فراخوان-انجام-خدمات-عمومی--پشتیبانی-و-نقلیه--نوبت-دوم'>فراخوان انجام خدمات عمومی ، پشتیبانی و نقلیه - نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان انجام خدمات عمومی ، پشتیبانی و نقلیه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015708/استعلام-خرید-۱۸-عدد-باتری-فاراتل--سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام خرید ۱۸ عدد باتری فاراتل , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / استعلام ,استعلام خرید ۱۸ عدد باتری فاراتل , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015710/استعلام-اجرای-جدول-گذاری--سایت-ستاد'>استعلام اجرای جدول گذاری , سایت ستاد / استعلام ,استعلام اجرای جدول گذاری , سایت ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015720/مناقصه-واگذاری-مرکز-سلامت-جامعه-شهرک-سینا-و--'>مناقصه واگذاری مرکز سلامت جامعه شهرک سینا و ... / مناقصه , مناقصه واگذاری مرکز سلامت جامعه شهرک سینا و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015731/استعلام-دستگاه-چگالی-سنج-سامانه-ستاد'>استعلام دستگاه چگالی سنج, سامانه ستاد / استعلام ,استعلام دستگاه چگالی سنج, سامانه ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015734/مناقصه-عملیات-تفکیک-بارگیری-حمل-و-شارژ-کیک-های-باطله--'>مناقصه عملیات تفکیک، بارگیری، حمل و شارژ کیک های باطله... / مناقصه , مناقصه عملیات تفکیک، بارگیری، حمل و شارژ کیک های باطله...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015735/فراخوان-مناقصه-اجرای-حصارکشی-تاسیسات-شهرکهای-صنعتی'>فراخوان مناقصه اجرای حصارکشی تاسیسات شهرکهای صنعتی / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی جهت مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه اجرای حصارکشی تاسیسات شهرکهای صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015739/فراخوان-مناقصه-غنی-سازی-و-توسعه-جنگل-با-نهال-و-آبیاری--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه غنی سازی و توسعه جنگل با نهال و آبیاری...نوبت دوم  / فراخوان آگهی مناقصات عمومی , فراخوان مناقصه غنی سازی و توسعه جنگل با نهال و آبیاری...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015742/مناقصه-بازسازی-300-متر-راه-روستایی-و--نوبت-دوم'>مناقصه  بازسازی 300 متر راه روستایی و ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  بازسازی 300 متر راه روستایی و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015743/مناقصه-اجرای-بخشی-از-عملیات-راهسازی-و-آسفالت-شهرک-های-صنعتی'>مناقصه اجرای بخشی از عملیات راهسازی و آسفالت شهرک های صنعتی / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی جهت مناقصه، مناقصه اجرای بخشی از عملیات راهسازی و آسفالت شهرک های صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015746/فراخوان-تولید-محتوای-چند-رسانه-ای-برای-مرکز-توانمندسازی-و-تسهیل-گری-کسب-و-کار'>فراخوان تولید محتوای چند رسانه ای برای مرکز توانمندسازی و تسهیل گری کسب و کار / فراخوان تولید محتوای چند رسانه ای برای مرکز توانمندسازی و تسهیل گری کسب و کار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015747/مناقصه-اجاره-نمودن-ماشین-آلات-سنگین-و-راهسازی'>مناقصه اجاره نمودن ماشین آلات سنگین و راهسازی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجاره نمودن ماشین آلات سنگین و راهسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015749/مناقصه-اجرای-بخشی-از-عملیات-راهسازی-و-آسفالت-شهرک-های-صنعتی--'>مناقصه اجرای بخشی از عملیات راهسازی و آسفالت شهرک های صنعتی... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی جهت مناقصه، مناقصه اجرای بخشی از عملیات راهسازی و آسفالت شهرک های صنعتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015750/مناقصه-ارائه-خدمات-لایروبی-کانال-ها-و---تجدید'>مناقصه ارائه خدمات لایروبی کانال ها و ... تجدید  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ارائه خدمات لایروبی کانال ها و ...تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015751/مناقصه-اجرای-پروژه-اصلاح-و-بهینه-سازی-خط-دومداره'>مناقصه اجرای پروژه اصلاح و بهینه سازی خط دومداره  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه اجرای پروژه اصلاح و بهینه سازی خط دو مداره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015754/مناقصه-عملیات-حفظ-و-مراقبت-از-اراضی-ملی-و-عرصه-های-طبیعی'>مناقصه عملیات حفظ و مراقبت از اراضی ملی و عرصه های طبیعی  / مناقصه عملیات حفظ و مراقبت از اراضی ملی و عرصه های طبیعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015755/مناقصه-اجرای-بخشی-از-شبکه-20-کیلوولت-و-روشنایی-شهرک-صنعتی'>مناقصه اجرای بخشی از شبکه 20 کیلوولت و روشنایی شهرک صنعتی  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی جهت مناقصه، مناقصه اجرای بخشی از شبکه 20 کیلوولت و روشنایی شهرک صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015759/فراخوان-مناقصه-تامین-خدمات-حراست-و-نگهبانی'>فراخوان مناقصه تامین خدمات حراست و نگهبانی  / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه تامین خدمات حراست و نگهبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015761/تجدید-مناقصه-نگهداری-مناطبق-احیا-شده--'>تجدید مناقصه نگهداری مناطبق احیا شده ... / مناقصه, مناقصه نگهداری مناطبق احیا شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015763/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-محدوده-E-منطقه-ده'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده E منطقه ده  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده E منطقه ده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015764/مناقصه-اجرای-عملیات-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-ساختمان-های-وابسته--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان های وابسته... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه اجرای عملیات تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان های وابسته... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015767/دومین-همایش-بین-المللی-فقه-و-حقوق--وکالت-و-علوم-اجتماعی'>دومین همایش بین المللی فقه و حقوق ، وکالت و علوم اجتماعی / دومین همایش بین المللی فقه و حقوق ، وکالت و علوم اجتماعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015770/مناقصه-اجرای-عملیات-لوله-گذاری-بولوار-بعثت'>مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری بولوار بعثت  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری بولوار بعثت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015771/مناقصه-اجرای-مرمت-زیرسازی-آسفالت-مسیرهای-حفاری-شبکه-توزیع-آب'>مناقصه اجرای مرمت، زیرسازی آسفالت مسیرهای حفاری شبکه توزیع آب / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای مرمت، زیرسازی آسفالت مسیرهای حفاری شبکه توزیع آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015772/مناقصه-اجرای-عملیات-ساخت-سکو-و-فنس-کشی-چاههای--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات ساخت سکو و فنس کشی چاههای... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات ساخت سکو و فنس کشی چاههای... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015773/استعلام-باتری-سیلد'>استعلام باتری سیلد / استعلام ,استعلام باتری سیلد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015775/مناقصه-آسفالت-گرم-و-سرد--'>مناقصه آسفالت گرم و سرد... / مناقصه , مناقصه آسفالت گرم و سرد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015776/مناقصه-تعمیرات-کلی-منازل-کارون-مسکونی--نوبت-دوم'>مناقصه تعمیرات کلی منازل کارون مسکونی - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تعمیرات کلی منازل کارون مسکونی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015779/تجدید-مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-در-محدوده-و-حریم-شهر--'>تجدید مناقصه نگهداری فضای سبز در محدوده و حریم شهر... / مناقصه عمومی,  تجدید مناقصه نگهداری فضای سبز در محدوده و حریم شهر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015781/دعوتنامه-عملیات-سیمکشی-سیم-محافظ-فیبر-نوری'>دعوتنامه عملیات سیمکشی سیم محافظ فیبر نوری / دعوتنامه عملیات سیمکشی سیم محافظ فیبر نوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015782/استعلام-مفصل-بندی-با-تامین-مصالح'>استعلام مفصل بندی با تامین مصالح / استعلام بها, استعلام مفصل بندی با تامین مصالح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015783/دهمین-کنفرانس-بین-المللی-روانشناسی-و-علوم-اجتماعی'>دهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی / دهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015785/دعوتنامه-عملیات-سیمکشی-سیم-محافظ-فیبر-نوری-خط-جکیگور-آشار'>دعوتنامه عملیات سیمکشی سیم محافظ فیبر نوری خط جکیگور آشار     / دعوتنامه عملیات سیمکشی سیم محافظ فیبر نوری خط جکیگور آشار    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015786/سمینار-تاخیرات-در-پروژه-ها-19-دی'>سمینار تاخیرات در پروژه ها 19 دی / سمینار تاخیرات در پروژه ها 19 دی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015787/ارزیابی-کیفی-هوز-30-فوت-ID---نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی هوز 30 فوت ID ... نوبت دوم / مناقصه,ارزیابی کیفی هوز 30 فوت ID ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015789/مناقصه-عملیات-اجرای-امور-خدمات-شهری--'> مناقصه عملیات اجرای امور خدمات شهری ...  / مناقصه,  مناقصه عملیات اجرای امور خدمات شهری ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015791/فراخوان-خرید-تضمینی-گندم-و-دانه-های-روغنی'>فراخوان خرید تضمینی گندم و دانه های روغنی  / فراخوان، فراخوان خرید تضمینی گندم و دانه های روغنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015794/مناقصه-اجرای-کامل-یک-پروژه-تجاری--'>مناقصه اجرای کامل یک پروژه تجاری ... / مناقصه , مناقصه اجرای کامل یک پروژه تجاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015795/مناقصه-فایناس-زون'>مناقصه فایناس زون / مناقصه فایناس زون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015798/استعلام-KCH-FU310-ملات-ضد-اسید-فوران'>استعلام KCH FU310 ملات ضد اسید فوران / استعلام , استعلام KCH FU310 ملات ضد اسید فوران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015799/مناقصه-انجام-خدمات-موردنیاز-امور-مستغلات-و---'>مناقصه انجام خدمات موردنیاز امور مستغلات و .... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات موردنیاز امور مستغلات و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015801/آگهی-مناقصه-گل-آرایی-و-نگهداری-المان-های-گل'>آگهی مناقصه گل آرایی و نگهداری المان های گل  / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه  گل آرایی و نگهداری المان های گل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015802/استعلام-طراحی-استاندارد-سالنهای-تخصصی--'>استعلام طراحی استاندارد سالنهای تخصصی....  / استعلام ,استعلام طراحی استاندارد سالنهای تخصصی.... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015804/مناقصه-واگذاری-خرید-کیف-بهداشتی'>مناقصه  واگذاری خرید کیف بهداشتی / مناقصه،مناقصه  واگذاری خرید کیف بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015805/استعلام-سکوی-سیمانی'>استعلام سکوی سیمانی  / استعلام ,استعلام سکوی سیمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015807/مناقصه-طرح-جامع-برق-رسانی'>مناقصه طرح جامع برق رسانی / مناقصه عمومی, مناقصه طرح جامع برق رسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015809/استعلام-پلاک-پای-طیور'>استعلام پلاک پای طیور / استعلام , استعلام پلاک پای طیور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015810/مناقصه-خرید-ورق-آلومینیومی'>مناقصه خرید ورق آلومینیومی / مناقصه، مناقصه خرید ورق آلومینیومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015811/اولین-کنفرانس-ملی-میکرو-و-نانو-فناوری'>اولین کنفرانس ملی میکرو و نانو فناوری / اولین کنفرانس ملی میکرو و نانو فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015812/مناقصه-تابلو-۲۰-کیلوولت-برای-پست'>مناقصه تابلو ۲۰ کیلوولت برای پست  / مناقصه تابلو ۲۰ کیلوولت برای پست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015813/مناقصه-تعمیرات-10-باب-منازل-کارمندی-چوبی--'>مناقصه تعمیرات 10 باب منازل کارمندی چوبی ... / مناقصه, مناقصه تعمیرات 10 باب منازل کارمندی چوبی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015814/استعلام-کابل-۲۰-کیلوولت'>استعلام کابل ۲۰ کیلوولت / استعلام کابل ۲۰ کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015816/دومین-همایش-زمین-شناسی-مهندسی-و-محیط-زیست-شهر-مشهد'>دومین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست شهر مشهد / دومین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست شهر مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015819/فراخوان-مناقصه-نگهداری-و-تعمیرات-برق-واحدهای-پالایش--'>فراخوان مناقصه نگهداری و تعمیرات برق واحدهای پالایش.... / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه نگهداری و تعمیرات برق واحدهای پالایش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015822/مناقصه-تکمیل-عملیات-اجرایی--'>مناقصه تکمیل عملیات اجرایی ... / مناقصه ,مناقصه تکمیل عملیات اجرایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015823/اولین-کنفرانس-ملی-پژوهش-های-نوین-در-علوم-و-توسعه-فناوری'>اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و توسعه فناوری  / اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و توسعه فناوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015824/استعلام-باطری-اسیدی-ساکن-جهت-لیفتراک-برقی'>استعلام باطری اسیدی ساکن جهت لیفتراک برقی / استعلام, استعلام باطری اسیدی ساکن جهت لیفتراک برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015827/مناقصه-خرید-70-تن-سیلیکازل'>مناقصه خرید 70 تن سیلیکازل / مناقصه, مناقصه خرید 70 تن سیلیکازل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015828/مناقصه-واحد-دندانپزشکی--'>مناقصه واحد دندانپزشکی ... / مناقصه , مناقصه واحد دندانپزشکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015830/استعلام-کانالسازی-و-نقب-زنی-و-کابلکشی-فیبر-نوری-در-سطح-استان'>استعلام کانالسازی و نقب زنی و کابلکشی فیبر نوری در سطح استان  / استعلام بها, استعلام کانالسازی و نقب زنی و کابلکشی فیبر نوری در سطح استان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015831/استعلام-هیپوکلراید-کلسیم-آشامیدنی-(پرکلرین)'>استعلام هیپوکلراید کلسیم آشامیدنی (پرکلرین) / استعلام ,استعلام هیپوکلراید کلسیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015833/استعلام-تجهیزات-پی-ال-سی'>استعلام  تجهیزات پی ال سی   / استعلام، استعلام تجهیزات پی ال سی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015834/کنگره-بین-المللی-معماری-و-شهرسازی-معاصر'>کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر  / کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015836/اولین-کنفرانس-بین-المللی-توسعه-پایدار-در-کشاورزی'>اولین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار در کشاورزی  / اولین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار در کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015838/مناقصه-اجرای-توسعه-ساختمان-اداری----نوبت-دوم'>مناقصه اجرای توسعه ساختمان اداری ... -  نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه اجرای توسعه ساختمان اداری ... -  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015841/تجدید-مناقصه-مرمت-و-بازسازی-سد-های---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه مرمت و بازسازی سد های ... نوبت دوم / مناقصه,تجدید مناقصه مرمت و بازسازی سد های ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015842/استعلام​-کابلکشی-خاکی-فیبر-نوری-و-مسی-و-حفاری-و-لوله-گذاری'>استعلام​ کابلکشی خاکی، فیبر نوری و مسی و حفاری و لوله گذاری / استعلام بهاء، استعلام​ کابلکشی خاکی، فیبر نوری و مسی و حفاری و لوله گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015843/استعلام-الکتروپمپ-گریز-از-مرکز'>استعلام الکتروپمپ گریز از مرکز  / استعلام , استعلام الکتروپمپ گریز از مرکز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015846/استعلام​-کابلکشی-خاکی-فیبر-نوری-و-مسی-و-حفاری-و-لوله-گذاری'>استعلام​ کابلکشی خاکی، فیبر نوری و مسی و حفاری و لوله گذاری / استعلام بهاء، استعلام​ کابلکشی خاکی، فیبر نوری و مسی و حفاری و لوله گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015848/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-محدوده-B'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده B  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده B </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015849/استعلام-کرایه-یکدستگاه-بیل-مکانیکی-r60'>استعلام کرایه یکدستگاه بیل مکانیکی r60 / استعلام , استعلام کرایه یکدستگاه بیل مکانیکی r60</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015851/فراخوان-تامین-و-نصب-و-تعویض-کنتور-و-رگلاتور'>فراخوان تامین و نصب و تعویض کنتور و رگلاتور  / فراخوان تامین و نصب و تعویض کنتور و رگلاتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015852/مناقصه-عمومی-دکل-بندی-و-سیم-کشی'>مناقصه عمومی دکل بندی و سیم کشی  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی دکل بندی و سیم کشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015854/استعلام-الکل'>استعلام الکل  / استعلام, استعلام الکل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015855/استعلام-پنج-ردیف-کارت-درایو-ANSADO'>استعلام  پنج ردیف کارت درایو ANSADO / استعلام, استعلام  پنج ردیف کارت درایو ANSALDO</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015857/مناقصه-اصلاح-شبکه-توزیع-آب-و-استانداردسازی---نوبت-دوم'>مناقصه اصلاح شبکه توزیع آب و استانداردسازی ... نوبت دوم / مناقصه,مناقصه اصلاح شبکه توزیع آب و استانداردسازی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015858/استعلام-کنترل-عملیات-اجرایی-کانال-های'>استعلام کنترل عملیات اجرایی کانال های / استعلام , استعلام کنترل عملیات اجرایی کانال های</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015859/مناقصه-محدود-تکمیل-ساختمان-حفاظت-فیزیکی-دانشگاه'>مناقصه محدود تکمیل ساختمان حفاظت فیزیکی دانشگاه / اگهی مناقصه , مناقصه محدود تکمیل ساختمان حفاظت فیزیکی دانشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015862/استعلام-برشر-ترنسمیتر'>استعلام برشر ترنسمیتر  / استعلام , استعلام برشر ترنسمیتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015865/مناقصه-خرید-سیم-آلومینیومی--'>مناقصه خرید سیم آلومینیومی ... / مناقصه, مناقصه خرید سیم آلومینیومی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015866/استعلام-پرینتر'>استعلام پرینتر / استعلام, استعلام پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015868/استعلام-اجرای-سایبان-سکوی-قم'>استعلام اجرای سایبان سکوی قم / استعلام، استعلام اجرای سایبان سکوی قم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015869/استعلام-سنجش-سلامت-کارکنان'>استعلام سنجش سلامت کارکنان  / استعلام ، استعلام سنجش سلامت کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015870/مناقصه-عملیات-توسعه-خط-فشار-متوسط-هوایی'>مناقصه عملیات توسعه خط فشار متوسط هوایی  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه عملیات توسعه خط فشار متوسط هوایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015872/فراخوان-نگهداری-و-تعمیرات-دستگاه-های-مکانیک-و-ماشینری-بندر---'>فراخوان نگهداری و تعمیرات دستگاه های مکانیک و ماشینری بندر .... / فراخوان مناقصه عمومی ,فراخوان نگهداری و تعمیرات دستگاه های مکانیک و ماشینری بندر ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015874/مناقصه-عمومی-واگذاری-نگهداری-اتفاقات-شبکه'>مناقصه عمومی واگذاری نگهداری اتفاقات شبکه  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عمومی واگذاری نگهداری اتفاقات شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015875/استعلام-کیوسک-نگهبانی'>استعلام کیوسک نگهبانی  / استعلام، استعلام کیوسک نگهبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015877/استعلام-لوازم-آزمایشگاهی'>استعلام لوازم آزمایشگاهی / استعلام, استعلام لوازم آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015879/استعلام-احداث-ساختمان-و-دیوار-محوطه-و-فنداسیون--'>استعلام احداث ساختمان و دیوار محوطه و فنداسیون... / استعلام, استعلام احداث ساختمان و دیوار محوطه و فنداسیون...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015880/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی  / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015881/استعلام-مولتی-متر-مولتی-فانکشن--کارت-آمپلی-فایر'>استعلام مولتی متر- مولتی فانکشن - کارت آمپلی فایر   / استعلام مولتی متر- مولتی فانکشن - کارت آمپلی فایر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015883/استعلام-تهیه-اقلام-ایمنی'>استعلام تهیه اقلام ایمنی  / استعلام ,استعلام تهیه اقلام ایمنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015884/استعلام-مبلمان-و-دکوراسیون'>استعلام مبلمان و دکوراسیون  / استعلام , استعلام ​مبلمان و دکوراسیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015885/مناقصه-تعمیرات-11-باب-منزل-کارمندی--'>مناقصه تعمیرات 11 باب منزل کارمندی ... / مناقصه، مناقصه تعمیرات 11 باب منزل کارمندی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015886/استعلام-​تلویزیون-ایرانی-32-اینچ'>استعلام ​تلویزیون ایرانی 32 اینچ / استعلام, استعلام ​تلویزیون ایرانی 32 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015888/استعلام-سکوی-سیمانی'>استعلام سکوی سیمانی  / استعلام ,استعلام سکوی سیمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015889/استعلام-برآورد-لوله-کشی-سیستم-گرمایشی'>استعلام برآورد لوله کشی سیستم گرمایشی  / استعلام, استعلام برآورد لوله کشی سیستم گرمایشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015890/استعلام-قیرپاشی-و-ایزوگام'>استعلام قیرپاشی و ایزوگام / استعلام, استعلام قیرپاشی و ایزوگام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015891/استعلام-شیر-دوش-سیار-50-لیتری'>استعلام شیر دوش سیار 50 لیتری / استعلام, استعلام شیر دوش سیار 50 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015892/استعلام-کابل'>استعلام کابل / استعلام , استعلام کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015893/کنتور-الکترومغناطیس-5-اینچ'>کنتور الکترومغناطیس 5 اینچ / استعلام, کنتور الکترومغناطیس 5 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015894/استعلام-خدمات-برگزاری-دوره-آموزشی--'>استعلام خدمات برگزاری دوره آموزشی ... / استعلام, استعلام خدمات برگزاری دوره آموزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015895/استعلام-خرید-سه-دستگاه-تابلو'>استعلام خرید سه  دستگاه تابلو / استعلام, استعلام خرید سه  دستگاه تابلو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015897/استعلام-اجرای-جدول-گذاری-پیاده-روسازی'>استعلام اجرای جدول گذاری، پیاده روسازی / استعلام, استعلام اجرای جدول گذاری، پیاده روسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015898/استعلام-عملیات-اجرایی-توانمند-سازی'>استعلام عملیات اجرایی توانمند سازی / استعلام , استعلام عملیات اجرایی توانمند سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015899/استعلام-مایع-پاک-کننده-چندمنظوره-گلرنگ'>استعلام مایع پاک کننده چندمنظوره گلرنگ / استعلام, استعلام مایع پاک کننده چندمنظوره گلرنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015900/استعلام-تهیه-و-نصب-علائم-راهنمایی-و--'>استعلام تهیه و نصب علائم راهنمایی و ... / استعلام, استعلام تهیه و نصب علائم راهنمایی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015902/استعلام-شارژ-کپسول'>استعلام شارژ کپسول  / استعلام , استعلام شارژ کپسول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015904/استعلام-خرید-دو-دستگاه-لپ-تاپ-و-یک-دست'>استعلام خرید دو دستگاه لپ تاپ و یک دست  / استعلام, استعلام خرید دو دستگاه لپ تاپ و یک دست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015905/استعلام-اجرای-آسفالت-معابر-روستای--'>استعلام اجرای آسفالت معابر روستای... / استعلام، استعلام اجرای آسفالت معابر روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015906/استعلام-پمپ-تزریق-آب-ژاول'>استعلام پمپ تزریق آب ژاول  / استعلام, استعلام پمپ تزریق آب ژاول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015907/استعلام-تهیه-و-نصب-فرش-ماشینی-سجاده-ای'>استعلام تهیه و نصب فرش ماشینی سجاده ای / استعلام,استعلام تهیه و نصب فرش ماشینی سجاده ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015908/استعلام-ups-faratel-CAD-10-kx3--'>استعلام ups faratel CAD 10 kx3 ... / استعلام, استعلام ups faratel CAD 10 kx3 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015909/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015910/استعلام-سنجش-سلامت-کارکنان'>استعلام سنجش سلامت کارکنان  / استعلام ، استعلام سنجش سلامت کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015911/استعلام-شیرآلات-و-اتصالات'>استعلام شیرآلات و اتصالات  / استعلام, استعلام شیرآلات و اتصالات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015912/استعلام-بهاء-خرید-آسفالت--'>استعلام بهاء خرید آسفالت ... / استعلام ,استعلام بهاء خرید آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015913/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای-آقبلاغ-سفلی'>استعلام اجرای طرح هادی روستای آقبلاغ سفلی  / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی روستای آقبلاغ سفلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015914/استعلام-احداث-ساختمان-آزمایشگاه-ستاد'>استعلام احداث ساختمان آزمایشگاه ستاد / استعلام, استعلام احداث ساختمان آزمایشگاه ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015915/استعلام-​خرید-کابل-20-کیلوولت'>استعلام ​خرید کابل 20 کیلوولت / استعلام, استعلام ​خرید کابل 20 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015917/استعلام-یک-دستگاه-صندلی'>استعلام یک دستگاه صندلی / استعلام, استعلام یک دستگاه صندلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015918/استعلام-چاپ-کتاب'>استعلام چاپ کتاب / استعلام, استعلام چاپ کتاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015919/استعلام-خرید-EPIRB-SART--'>استعلام خرید EPIRB، SART ... / استعلام، استعلام خرید EPIRB، SART ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015921/مناقصه-خرید-دریچه-چدنی-لولادار---نوبت-دوم'>مناقصه خرید دریچه چدنی لولادار ... نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه خرید دریچه چدنی لولادار ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015922/استعلام-ماشین-لباسشویی-اتوماتیک'>استعلام ماشین لباسشویی اتوماتیک / استعلام, استعلام ​​​ماشین لباسشویی اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015923/فراخوان-شناسایی-سرمایه-گذار-جهت-طراحی--ساخت-و-تجهیز-پروژه-مشارکتی'>فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت طراحی ، ساخت و تجهیز پروژه مشارکتی / فراخوان شناسایی , فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت طراحی ، ساخت و تجهیز پروژه مشارکتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015925/استعلام-عملیات-مراقبت-آبیاری-قرق-و--'>استعلام عملیات مراقبت، آبیاری، قرق و... / استعلام، استعلام عملیات مراقبت، آبیاری، قرق و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015927/مناقصه-طرح-احداث-و-تکمیل-کتابخانه-عمومی'>مناقصه  طرح احداث و تکمیل کتابخانه عمومی / آگهی مناقصه, مناقصه  طرح احداث و تکمیل کتابخانه عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015928/استعلام-برگزاری-دوره-آموزش-توانمند-ساز'>استعلام برگزاری دوره آموزش توانمند ساز / استعلام, استعلام برگزاری دوره آموزش توانمند ساز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015929/استعلام-انجام-خدمات-مهندسی-توسعه'>استعلام انجام خدمات مهندسی توسعه  / استعلام,استعلام انجام خدمات مهندسی توسعه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015930/آگهی-دعوت-به-همکاری-واگذاری-امورات-پیمانکاری'>آگهی دعوت به همکاری واگذاری امورات پیمانکاری  / آگهی دعوت به همکاری واگذاری امورات پیمانکاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015932/استعلام-تعداد-چهار-مورد-اتوکلاو'>استعلام تعداد چهار مورد اتوکلاو / استعلام، استعلام تعداد چهار مورد اتوکلاو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015933/مناقصه-خدمات-خودرو-استیجاری'>مناقصه خدمات خودرو استیجاری  / آگهی مناقصه , مناقصه خدمات خودرو استیجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015934/استعلام-​به-تعداد-هفت-قلم-لوازم-ماشین-آلات'>استعلام ​به تعداد هفت قلم لوازم ماشین آلات / استعلام, استعلام ​به تعداد هفت قلم لوازم ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015936/استعلام-کنتور-الکترومغناطیسی-3-اینچ'>استعلام کنتور الکترومغناطیسی 3 اینچ  / استعلام , استعلام کنتور الکترومغناطیسی 3 اینچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015937/مناقصه-سیستم-گرمایشی-دبیرستان-فرزانگان--نوبت-دوم'>مناقصه سیستم گرمایشی دبیرستان فرزانگان...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه سیستم گرمایشی دبیرستان فرزانگان...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015938/استعلام-اصلاح-و-توسعه-شبکه-توزیع-آب'>استعلام اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب / استعلام، استعلام اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015939/استعلام-1152-شاخه-تیوپ-لوله'>استعلام 1152 شاخه تیوپ لوله / استعلام,استعلام 1152 شاخه تیوپ لوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015940/استعلام-احداث-36-عدد-سکوی-سیمانی'>استعلام احداث 36 عدد سکوی سیمانی / استعلام ,استعلام احداث 36 عدد سکوی سیمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015941/استعلام-​اجرای-شبکه-توزیع-برق'>استعلام ​اجرای شبکه توزیع برق / استعلام, استعلام ​اجرای شبکه توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015943/استعلام-راهبری-و-تعمیر-و-نگهداری-شبکه'>استعلام راهبری و تعمیر و نگهداری شبکه  / استعلام , استعلام راهبری و تعمیر و نگهداری شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015944/استعلام-55-کیلووات-سافت-استارتر'>استعلام 55 کیلووات سافت استارتر / استعلام، استعلام 55 کیلووات سافت استارتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015946/استعلام-سنجش-سلامت-کارکنان'>استعلام سنجش سلامت کارکنان  / استعلام ، استعلام سنجش سلامت کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015947/مناقصه-تکمیل-استخر-سر-پوشیده-چادگان----نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل استخر سر پوشیده چادگان  .... نوبت دوم  / مناقصه تکمیل استخر سر پوشیده چادگان  .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015948/استعلام-پروژه-آسفالت-طرح-هادی-روستایی'>استعلام پروژه آسفالت طرح هادی روستایی  / استعلام ,استعلام پروژه آسفالت طرح هادی روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015949/استعلام-اسکنر'>استعلام اسکنر  / استعلام, استعلام اسکنر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015950/استعلام-پاورمیکسر-چاووش-110-ch986'>استعلام پاورمیکسر چاووش 110 ch986  / استعلام، استعلام پاورمیکسر چاووش 110 ch986 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015953/استعلام-تعداد-ده-قلم-اجناس-تاسیساتی'>استعلام تعداد ده قلم اجناس تاسیساتی / استعلام , استعلام تعداد ده قلم اجناس تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015957/استعلام-چاپگر-شناسنامه-بزرگسال'>استعلام چاپگر شناسنامه بزرگسال  / استعلام, استعلام چاپگر شناسنامه بزرگسال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015959/مناقصه-اجرای-فنس-دور-میدان--'>مناقصه اجرای فنس دور میدان... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای فنس دور میدان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015960/استعلام-اجرای-جدول-گذاری'>استعلام اجرای جدول گذاری  / استعلام , استعلام اجرای جدول گذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015962/استعلام-کپه-کاری-با-بذر-گیاهان-دارویی--'>استعلام کپه کاری با بذر گیاهان دارویی ... / استعلام,استعلام کپه کاری با بذر گیاهان دارویی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015963/استعلام-خرید-کنتور'>استعلام خرید کنتور  / استعلام, استعلام خرید کنتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015964/استعلام-توسعه-و-بهسازی-ایستگاه-ایمنی'>استعلام توسعه و بهسازی ایستگاه ایمنی  / استعلام, استعلام توسعه و بهسازی ایستگاه ایمنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015965/استعلام-خرید-دستگاه-دیزل-ژنراتور'>استعلام خرید دستگاه دیزل ژنراتور  / استعلام ,استعلام خرید دستگاه دیزل ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015966/استعلام-دستگاه-کنترل-سطحی'>استعلام دستگاه کنترل سطحی / استعلام , استعلام دستگاه کنترل سطحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015968/استعلام-تعداد-چهار-دستگاه-بینی-کولا'>استعلام تعداد چهار دستگاه بینی کولا / استعلام , استعلام تعداد چهار دستگاه بینی کولا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015969/استعلام-دستگاه-تصفیه-آب-نوع-6--'>استعلام دستگاه تصفیه آب نوع 6 ... / استعلام,استعلام دستگاه تصفیه آب نوع 6 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015970/استعلام-بهاء-جدول-و-کفپوش'>استعلام بهاء جدول و کفپوش / استعلام بهاء, استعلام بهاء جدول و کفپوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015971/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا'>استعلام اجرای طرح هادی روستا / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015972/استعلام-لپه--'>استعلام لپه ... / استعلام,استعلام لپه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015974/استعلام-خدمات-برگزاری-دوره-آموزشی--'>استعلام خدمات برگزاری دوره آموزشی ... / استعلام, استعلام خدمات برگزاری دوره آموزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015975/استعلام-ارائه-خدمات-تخصصی-مددکاری'>استعلام ارائه خدمات تخصصی مددکاری  / استعلام , استعلام ارائه خدمات تخصصی مددکاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015977/استعلام-خرید-سیستم-سیار-ثبت-نام-کارت'>استعلام خرید سیستم سیار ثبت نام کارت  / استعلام, استعلام خرید سیستم سیار ثبت نام کارت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015978/استعلام-باطری-سرب-اسید--'>استعلام باطری سرب اسید ... / استعلام,استعلام باطری سرب اسید ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015979/استعلام-دیزل-ژنراتور'>استعلام دیزل ژنراتور / استعلام ,استعلام دیزل ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015980/دومین-همایش-بین-المللی-مهندسی-برق--علوم-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات'>دومین همایش بین المللی مهندسی برق ، علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات / دومین همایش بین المللی مهندسی برق ، علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015981/استعلام-خرید-لوازم-یدکی-مورد-HVI'>استعلام خرید لوازم یدکی مورد HVI   / استعلام , استعلام خرید لوازم یدکی مورد HVI  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015982/استعلام-15-دستگاه-کیس-کامپیوتر'> استعلام 15 دستگاه کیس کامپیوتر  / استعلام , استعلام 15 دستگاه کیس کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015983/استعلام-لوله-مانسمان-حدیده-دار-4-اینچ'>استعلام لوله مانسمان حدیده دار 4 اینچ / استعلام , استعلام لوله مانسمان حدیده دار 4 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015985/استعلام-ماشین-لباسشویی-اسنوا--'>استعلام ماشین لباسشویی اسنوا ... / استعلام,استعلام ماشین لباسشویی اسنوا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015986/همایش-شهرسازی--معماری-و-مدیریت-شهری-اسلامی-ایرانی'>همایش شهرسازی ، معماری و مدیریت شهری اسلامی ایرانی  / همایش شهرسازی ، معماری و مدیریت شهری اسلامی ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015987/استعلام-تخریب-پیشخوان-فعلی-و-ترمیم'>استعلام تخریب پیشخوان فعلی و ترمیم / استعلام, استعلام تخریب پیشخوان فعلی و ترمیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015988/استعلام-دستگاه-نوبت-دهی-جهت-دبیرخانه-و--'>استعلام دستگاه نوبت دهی جهت دبیرخانه و ...  / استعلام ,استعلام دستگاه نوبت دهی جهت دبیرخانه و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015989/استعلام-​عملیات-اجرایی-پروژه-آبیاری'>استعلام ​عملیات اجرایی پروژه آبیاری  / استعلام, استعلام ​عملیات اجرایی پروژه آبیاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015990/استعلام-لوله-فلزی'>استعلام لوله فلزی / استعلام , استعلام لوله فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015991/استعلام-خرید-دستگاههای-اسکنر-اثر'>استعلام خرید دستگاههای اسکنر اثر  / استعلام,استعلام خرید دستگاههای اسکنر اثر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015992/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات / استعلام ,استعلام خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015994/همایش-ملی-وقف--توسعه-پایدار'>همایش ملی وقف ، توسعه پایدار  / همایش ملی وقف ، توسعه پایدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015995/استعلام-دستگاه-ABR-مجهز-به-سیستم-ASSR'>استعلام دستگاه ABR مجهز به سیستم ASSR / استعلام , استعلام دستگاه ABR مجهز به سیستم ASSR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015996/استعلام-خرید-اجرا-اصلاح-و-مرمت-شبکه--'>استعلام خرید،اجرا، اصلاح و مرمت شبکه ... / استعلام,استعلام خرید،اجرا، اصلاح و مرمت شبکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015998/استعلام-​فایل-4-کشور-رمزدار-ایستاده'>استعلام ​فایل 4 کشور رمزدار ایستاده / استعلام, استعلام​ فایل 4 کشور رمزدار ایستاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015999/استعلام-اجرای-آسفالت-معابر-روستای--'>استعلام اجرای آسفالت معابر روستای... / استعلام ,استعلام اجرای آسفالت معابر روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016000/استعلام-رنگ-کاری-پل-عابر'>استعلام رنگ کاری پل عابر / استعلام بهاء, استعلام بهاء رنگ کاری پل عابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016001/استعلام-اجرای-آسفالت-معابر-روستای-قلقل-'>استعلام اجرای آسفالت معابر روستای قلقل.. / استعلام , استعلام اجرای آسفالت معابر روستای قلقل..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016003/استعلام-تابلو-سافت-استارتر-30-کیلووات'>استعلام تابلو سافت استارتر 30 کیلووات / استعلام , استعلام تابلو سافت استارتر 30 کیلووات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016004/استعلام-ظروف-رستوران-طبق-لیست--'>استعلام ظروف رستوران طبق لیست ... / استعلام,استعلام ظروف رستوران طبق لیست ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016005/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016006/استعلام-سه-ردیف-سیلندر-و-آببند-سیلندر'>استعلام سه ردیف سیلندر و آببند سیلندر  / استعلام ,استعلام سه ردیف سیلندر و آببند سیلندر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016007/استعلام-انجام-عملیات-و-خدمات-اصلاح-مدار--'>استعلام انجام عملیات و خدمات اصلاح مدار...  / استعلام، استعلام انجام عملیات و خدمات اصلاح مدار... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016008/استعلام-​پکیج-دیواری-فن-دار-گازسوز-240'>استعلام ​پکیج دیواری فن دار گازسوز 240 / استعلام, استعلام پکیج دیواری فن دار گازسوز 240</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016009/استعلام-احداث-خانه'>استعلام احداث خانه  / استعلام ,استعلام احداث خانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016011/استعلام-​رک-42-یونیت'>استعلام ​رک 42 یونیت  / استعلام, استعلام ​رک 42 یونیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016012/استعلام-تهیه-البسه-راهداری-زمستانه'>استعلام تهیه البسه راهداری زمستانه  / استعلام,استعلام تهیه البسه راهداری زمستانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016013/استعلام-فرش-ماشینی'>استعلام فرش ماشینی  / استعلام ,استعلام فرش ماشینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016014/استعلام-یک-دستگاه-پرینتر'>استعلام یک دستگاه پرینتر / استعلام, استعلام یک دستگاه پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016015/استعلام-عملیات-آبخیزداری-در-حوزه-آبخیزداری'>استعلام عملیات آبخیزداری در حوزه آبخیزداری / استعلام , استعلام عملیات آبخیزداری در حوزه آبخیزداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016016/استعلام-کنسروماهی-180-گرمی--'>استعلام کنسروماهی 180 گرمی ... / استعلام,استعلام کنسروماهی 180 گرمی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016017/استعلام-​احداث-سکوی-سیمانی'>استعلام ​احداث سکوی سیمانی / استعلام, استعلام ​احداث سکوی سیمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016018/استعلام-دارو-پزشکی-و-سلامت'>استعلام دارو، پزشکی و سلامت  / استعلام ,استعلام دارو، پزشکی و سلامت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016019/استعلام-​به-تعداد-چهار-دستگاه-آزمایشگاه'>استعلام ​به تعداد چهار دستگاه آزمایشگاه / استعلام, استعلام به تعداد چهار دستگاه آزمایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016021/استعلام-پلات-و-لمینت'>استعلام پلات و لمینت / استعلام,استعلام پلات و لمینت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016022/استعلام-هفت-دستگاه-ویسکومتر-و--'>استعلام  هفت دستگاه ویسکومتر و...  / استعلام , استعلام هفت دستگاه ویسکومتر و... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016023/استعلام-​احداث-کمربند-حفاظتی-210-سازه'>استعلام ​احداث کمربند حفاظتی 210 سازه  / استعلام, استعلام ​احداث کمربند حفاظتی 210 سازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016024/استعلام-فرش-ماشینی'>استعلام فرش ماشینی  / استعلام ,استعلام فرش ماشینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016025/استعلام-خرید-گواهی-SSL-از-نوع-EV-و-OV--'>استعلام خرید گواهی SSL از نوع EV و OV... / استعلام, استعلام خرید گواهی SSL از نوع EV و OV...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016026/استعلام-کارتریج'>استعلام کارتریج  / استعلام ,استعلام کارتریج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016027/استعلام-روتر-مدل-Cisco-asr-1001-x'>استعلام روتر مدل Cisco asr 1001-x / استعلام, استعلام روتر مدل Cisco asr 1001-x</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016028/استعلام-عملیات-اجرای-کف-پوش-اسفنجی-در-سطح-شهر'>استعلام عملیات اجرای کف پوش اسفنجی در سطح شهر / استعلام بهاء , استعلام عملیات اجرای کف پوش اسفنجی در سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016029/استعلام-لوازم-مصرفی-پزشکی'>استعلام لوازم مصرفی پزشکی  / استعلام ,استعلام لوازم مصرفی پزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016030/استعلام-سریال-هاب-زیمنس-SERIAL-HUB-SIE--'>استعلام سریال هاب زیمنس SERIAL HUB SIE... / استعلام, استعلام سریال هاب زیمنس SERIAL HUB SIE...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016031/استعلام-تعمیرات-تابلو-اطلاعاتی-ریلی'>استعلام تعمیرات تابلو اطلاعاتی ریلی / استعلام ,استعلام تعمیرات تابلو اطلاعاتی ریلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016033/استعلام-سنجش-سلامت-کارکنان'>استعلام سنجش سلامت کارکنان  / استعلام ، استعلام سنجش سلامت کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016034/استعلام-اجرای-آسفالت-معابر'>استعلام اجرای آسفالت معابر  / استعلام ,استعلام اجرای آسفالت معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016035/استعلام-یک-دستگاه-تلویزیون-LG'>استعلام یک دستگاه تلویزیون LG / استعلام ,استعلام یک دستگاه تلویزیون LG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016036/استعلام-برگزاری-دوره-آموزشی-فناوری'>استعلام برگزاری دوره آموزشی فناوری / استعلام ,استعلام برگزاری دوره آموزشی فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016038/استعلام-سوییچ-سیسکو'>استعلام سوییچ سیسکو / استعلام ,استعلام سوییچ سیسکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016040/استعلام-مصالح-ساختمانی'>استعلام مصالح ساختمانی   / استعلام ، استعلام مصالح ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016041/استعلام-خرید-1000-عدد-خار-ضد-پرنده'>استعلام خرید 1000 عدد خار ضد پرنده / استعلام, استعلام خرید 1000 عدد خار ضد پرنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016042/مناقصه-شناسایی-تامین-کنندگان-سوهان-تخت'>مناقصه شناسایی تامین کنندگان سوهان تخت  / مناقصه ,مناقصه شناسایی تامین کنندگان سوهان تخت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016044/استعلام-ابزارآلات'>استعلام ابزارآلات  / استعلام ,استعلام ابزارآلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016045/استعلام-شیرآلات-و-اتصالات'>استعلام شیرآلات و اتصالات  / استعلام, استعلام شیرآلات و اتصالات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016046/استعلام-مناسب-سازی-بوستان-مهر--'>استعلام مناسب سازی بوستان مهر    ... / استعلام, استعلام مناسب سازی بوستان مهر    ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016048/استعلام-محصولات-الکترونیکی'>استعلام محصولات الکترونیکی  / استعلام ,استعلام محصولات الکترونیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016049/استعلام-خدمات-برگزاری-دوره-آموزشی--'>استعلام خدمات برگزاری دوره آموزشی ... / استعلام, استعلام خدمات برگزاری دوره آموزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016050/استعلام-عایق-کاری-لوله-به-قطر-2-اینچ--'>استعلام عایق کاری لوله به قطر 2 اینچ... / استعلام،استعلام عایق کاری لوله به قطر 2 اینچ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016051/استعلام-خرید-2-دستگاه-کولر-گازی-سرمایشی'>استعلام خرید 2 دستگاه کولر گازی سرمایشی / استعلام, استعلام خرید 2 دستگاه کولر گازی سرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016052/استعلام-اجرای-آسفالت-معابر-روستای-سناج-'>استعلام اجرای آسفالت معابر روستای سناج.. / استعلام ,استعلام اجرای آسفالت معابر روستای سناج..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016053/مناقصه-خرید-و-حمل-نصب-و-راه-اندازی-سه-دستگاه-آسانسور-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>مناقصه خرید و حمل نصب و راه اندازی سه دستگاه آسانسور, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / مناقصه ,مناقصه خرید و حمل نصب و راه اندازی سه دستگاه آسانسور, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016055/استعلام-کارتریج'>استعلام کارتریج  / استعلام ,استعلام کارتریج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016056/استعلام-رادیات-و-پکیج'>استعلام رادیات و پکیج  / استعلام , استعلام رادیات و پکیج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016057/استعلام-گلگشت-یکروزه-از-راه-آهن-تهران'>استعلام گلگشت یکروزه از راه آهن تهران / استعلام, استعلام گلگشت یکروزه از راه آهن تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016058/مناقصه-آرشیو-الکترونیکی-پرونده-های-ثبتی'>مناقصه آرشیو الکترونیکی پرونده های ثبتی  / مناقصه, مناقصه آرشیو الکترونیکی پرونده های ثبتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016060/استعلام-سوئیچ-PN-CMMLR00ARB-CISCO-WS-C2960X-24PS-L--'>استعلام سوئیچ PN CMMLR00ARB CISCO WS-C2960X-24PS-L... / استعلام , استعلام سوئیچ PN CMMLR00ARB CISCO WS-C2960X-24PS-L...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016061/استعلام-دو-عدد-مانیتور-و-یک-لپ-تاپ'>استعلام دو عدد مانیتور و یک لپ تاپ / استعلام ,استعلام دو عدد مانیتور و یک لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016062/استعلام-دستمال-کاغذی'>استعلام دستمال کاغذی  / استعلام, استعلام دستمال کاغذی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016063/استعلام-مخزن-آماده-۵۰۰-مترمکعبی'>استعلام مخزن آماده ۵۰۰ مترمکعبی  / استعلام ,استعلام مخزن آماده ۵۰۰ مترمکعبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016064/استعلام-خرید-وسایل-هویت-گذاری-شتر'>استعلام خرید وسایل هویت گذاری شتر  / استعلام , استعلام خرید وسایل هویت گذاری شتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016066/استعلام-هارد-اکسترنال-ای-دیتا-مدل-HD71'>استعلام هارد اکسترنال ای دیتا مدل HD71 / استعلام, استعلام هارد اکسترنال ای دیتا مدل HD71</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016067/استعلام-دیزل-پمپ-آتش-نشانی'>استعلام دیزل پمپ آتش نشانی / استعلام ,استعلام دیزل پمپ آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016068/استعلام-Axis-q6045-e--پایه-یک-دستگاه'>استعلام Axis q6045-e + پایه یک دستگاه / استعلام, استعلام Axis q6045-e + پایه یک دستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016070/استعلام-درخواست-پروپزال-طراحی-وب-سایت'>استعلام درخواست پروپزال طراحی وب سایت  / استعلام ,استعلام درخواست پروپزال طراحی وب سایت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016071/استعلام-EMC-3TB-7-2K-3-5-HDD-MODEL=V4-VS07-030'>استعلام EMC 3TB 7.2K 3.5 HDD MODEL=V4-VS07-030 / استعلام , استعلام EMC 3TB 7.2K 3.5 HDD MODEL=V4-VS07-030</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016072/مناقصه-خرید-۳۵-عدد-LED-FIXTURE--'>مناقصه  خرید ۳۵ عدد LED FIXTURE ... / مناقصه, مناقصه  خرید ۳۵ عدد LED FIXTURE ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016073/استعلام-مهار-ترانس-و-تعمیرات-پستها'>استعلام مهار ترانس و تعمیرات پستها / استعلام , استعلام مهار ترانس و تعمیرات پستها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016074/استعلام-کارتریج-مدل-HP35A'>استعلام کارتریج مدل HP35A / استعلام ,استعلام کارتریج مدل HP35A </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016075/استعلام-بیمه-نامه-مسئولیت-مدنی'>استعلام بیمه نامه مسئولیت مدنی  / استعلام, استعلام بیمه نامه مسئولیت مدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016076/استعلام-بهاء-انجام-خدمات-مربوط-به-همسطح-سازی-منهولهای-فاضلاب--'> استعلام بهاء  انجام خدمات مربوط به همسطح سازی منهولهای فاضلاب... / استعلام, استعلام بهاء  انجام خدمات مربوط به همسطح سازی منهولهای فاضلاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016077/استعلام-بی-سیم-دستی-موتورولا-باطری-شارژر'>استعلام بی سیم دستی موتورولا- باطری شارژر / استعلام , استعلام بی سیم دستی موتورولا- باطری شارژر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016079/استعلام-مانیتور'>استعلام مانیتور / استعلام, استعلام مانیتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016081/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا'>استعلام اجرای طرح هادی روستا / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016082/استعلام-سنجش-سلامت-کارکنان'>استعلام سنجش سلامت کارکنان  / استعلام ، استعلام سنجش سلامت کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016083/استعلام-534-مترمکعب-گابیون-بندی-با-سنگ'>استعلام 534 مترمکعب گابیون بندی با سنگ / استعلام 534 مترمکعب گابیون بندی با سنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016084/استعلام-سریال-هاب-زیمنس'>استعلام سریال هاب زیمنس  / استعلام, استعلام سریال هاب زیمنس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016085/استعلام-بیرینگها-و--'>استعلام بیرینگها و ... / استعلام ,استعلام بیرینگها و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016087/استعلام​-نرم-افزار-حضور-غیاب-مادکتور-یک'>استعلام​ نرم افزار حضور غیاب مادکتور یک  / استعلام ، استعلام ​نرم افزار حضور غیاب مادکتور یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016088/استعلام-تاسیسات-و-مصالح'>استعلام تاسیسات و مصالح / استعلام, استعلام تاسیسات و مصالح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016089/استعلام-ابزارآلات'>استعلام ابزارآلات  / استعلام ,استعلام ابزارآلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016091/استعلام-کانکس-موتورخانه'>استعلام کانکس موتورخانه / استعلام ,استعلام کانکس موتورخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016092/استعلام-دیوار-پیش-ساخته-بتنی'>استعلام دیوار پیش ساخته بتنی  / استعلام ,استعلام دیوار پیش ساخته بتنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016094/استعلام-عملیات-فنس-کشی'>استعلام عملیات فنس کشی  / استعلام, استعلام عملیات فنس کشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016095/استعلام-کارتریج-مدل-2850'>استعلام کارتریج مدل 2850  / استعلام , استعلام کارتریج مدل 2850 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016096/استعلام-استیل-04A-رزوه-ای-اتصال-از-پایین'>استعلام استیل 04A رزوه ای اتصال از پایین / استعلام بهاء , استعلام استیل 04A رزوه ای اتصال از پایین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016097/مناقصه-عمومی-سیلیکات-سدیم-با-رشیو2-5'>مناقصه عمومی سیلیکات سدیم با رشیو2/5 / مناقصه عمومی سیلیکات سدیم با رشیو2/5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016098/استعلام-سنجش-سلامت-کارکنان'>استعلام سنجش سلامت کارکنان / استعلام ,استعلام سنجش سلامت کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016100/استعلام-تقویت-سیستم-روشنایی'>استعلام تقویت سیستم روشنایی  / استعلام , استعلام تقویت سیستم روشنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016101/استعلام-کارتریج-مدل-725A--'>استعلام کارتریج مدل 725A ...  / استعلام , استعلام کارتریج مدل 725A ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016102/مناقصه-تامین-سرویس-ارتباط-با-اینترنت-پر-سرعت'>مناقصه تامین سرویس ارتباط با اینترنت پر سرعت  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه تامین سرویس ارتباط با اینترنت پر سرعت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016103/استعلام-سنجش-سلامت-کارکنان'>استعلام سنجش سلامت کارکنان  / استعلام ، استعلام سنجش سلامت کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016104/استعلام-ساختمان-مرکز-کنترل-ترافیک-شهری'>استعلام ساختمان مرکز کنترل ترافیک شهری / استعلام , استعلام ساختمان مرکز کنترل ترافیک شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016105/استعلام-منبع-کندانسور'>استعلام منبع کندانسور  / استعلام, استعلام منبع کندانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016107/استعلام-احیاء-و-مرمت-قنات-آبخوری'>استعلام احیاء و مرمت قنات آبخوری  / استعلام ,استعلام احیاء و مرمت قنات آبخوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016108/استعلام-سنجش-سلامت-کارکنان-شرکت-برق'>استعلام سنجش سلامت کارکنان شرکت برق  / استعلام ،استعلام سنجش سلامت کارکنان شرکت برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016110/استعلام-سنجش-سلامت-کارکنان'>استعلام سنجش سلامت کارکنان  / استعلام ، استعلام سنجش سلامت کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016111/استعلام-خرید-خدمات-مشاوره-ای-جهت-استقرار-سیستم-مدیریت-دارایی-فیزیکی'>استعلام خرید خدمات مشاوره ای جهت استقرار سیستم مدیریت دارایی فیزیکی / استعلام بهاء , استعلام خرید خدمات مشاوره ای جهت استقرار سیستم مدیریت دارایی فیزیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016112/استعلام-اجرای-کناف-سقف'>استعلام اجرای کناف سقف / استعلام, استعلام اجرای کناف سقف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016113/استعلام-لایروبی-کانال-فاضلاب-تصفیه-خانه--'>استعلام لایروبی کانال فاضلاب تصفیه خانه ...  / استعلام, استعلام لایروبی کانال فاضلاب تصفیه خانه ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016114/استعلام-وکیوم-بگ'>استعلام وکیوم بگ / استعلام,استعلام وکیوم بگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016115/فراخوان-خرید-چمن-مصنوعی'>فراخوان خرید چمن مصنوعی  / فراخوان , فراخوان خرید چمن مصنوعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016116/استعلام-یبون-کارت-پرینتر-مدل-hiti-cs20--'>استعلام یبون کارت پرینتر مدل hiti cs20 ... /  استعلام, استعلام یبون کارت پرینتر مدل hiti cs20 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016117/استعلام-خرید-لوازم-یدکی-تجهیزات-شبکه'>استعلام خرید لوازم یدکی تجهیزات شبکه / استعلام , استعلام خرید لوازم یدکی تجهیزات شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016118/استعلام-برگزاری-دوره-آموزشی'>استعلام برگزاری دوره آموزشی  / استعلام ,استعلام برگزاری دوره آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016119/استعلامlevel-transmitter'>استعلامlevel transmitter  / استعلام بهاء الکترونیکی, استعلام level transmitter </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015189/مزایده-فروش-ملک-مساحت-2205مترمربع'>مزایده فروش ملک مساحت 2205مترمربع  / مزایده,مزایده فروش ملک مساحت 2205مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015196/مزایده-فروش-یک-دستگاه-پرس-500-تن'>مزایده فروش یک دستگاه پرس 500 تن  / آگهی فروش ، مزایده فروش یک دستگاه پرس 500 تن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015202/تجدید-فراخوان-واگذاری-حق-بهره-برداری-از-محل-جهت-استقرار-فعالیت-گل-فروشی-و--'>تجدید فراخوان واگذاری حق بهره برداری از محل جهت استقرار فعالیت گل فروشی و ...  / آگهی تجدید فراخوان عمومی، تجدید فراخوان واگذاری حق بهره برداری از محل جهت استقرار فعالیت گل فروشی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015207/مزایده-فروش-گوساله-نر-شیرخوار--گوساله-نر-قطع-شیر-و--'>مزایده فروش گوساله نر شیرخوار ، گوساله نر قطع شیر و ... / آگهی مزایده , مزایده فروش گوساله نر شیرخوار ، گوساله نر قطع شیر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015209/مزایده-زمین-مسکونی-مساحت-1083-5مترمربع-نوبت-اول'>مزایده زمین مسکونی مساحت 1083.5مترمربع نوبت اول  / مزایده,مزایده زمین مسکونی مساحت 1083.5مترمربع نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015212/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-327-7متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 327.7متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 327.7متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015213/مزایده-اقلام-مازاد-و-مستعمل-مرتبه-دوم--چاپ-دوم'>مزایده اقلام مازاد و مستعمل  مرتبه دوم - چاپ دوم  / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای ، مزایده اقلام مازاد و مستعمل  مرتبه دوم - چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015215/مزایده-ششدانگ-ملک-بخش-12-سبزوار'>مزایده ششدانگ ملک بخش 12 سبزوار / مزایده,مزایده ششدانگ ملک بخش 12 سبزوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015217/مزایده-فروش-کتبی-5-قطعه-زمین-نوبت-دوم'>مزایده فروش کتبی 5 قطعه زمین نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش کتبی 5 قطعه زمین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015218/مزایده-0-217-دانگ-از-1-5-دانگ-مشاع-از-کل-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده 0.217 دانگ از 1.5 دانگ مشاع از کل ششدانگ پلاک ثبتی  / مزایده,مزایده 0.217 دانگ از 1.5 دانگ مشاع از کل ششدانگ پلاک ثبتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015221/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-80-72متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 80.72متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 80.72متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015222/مزایده-فروش-خودرو-بنز-مایلرزیر'>مزایده فروش خودرو بنز مایلرزیر / مزایده , مزایده فروش خودرو بنز مایلرزیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015224/مزایده-اجاره-دریافت-عوارض-جمعه-بازار'>مزایده اجاره دریافت عوارض جمعه بازار  / آگهی مزایده , مزایده اجاره دریافت عوارض جمعه بازار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015227/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-132-47متر-بخش-ده'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 132.47متر بخش ده  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 132.47متر بخش ده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015229/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-453-فرعی-از-82-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی شماره 453 فرعی از 82 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 453 فرعی از 82 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015231/مزایده-ملک-با-قدمت-بالای-25-سال-ساخت-نوبت-اول'>مزایده ملک با قدمت بالای 25 سال ساخت نوبت اول / مزایده,مزایده ملک با قدمت بالای 25 سال ساخت نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015233/مزایده-تعدادی-از-اماکن-فروشگاهی--نوبت-دوم'>مزایده تعدادی از اماکن فروشگاهی - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی، مزایده تعدادی از اماکن فروشگاهی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015235/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-126-2014'>مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی 126/2014  / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی 126/2014 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015236/مزایده-واحدهای-واقع-در-مجموعه-خدمات-خودرویی--نوبت-دوم'>مزایده واحدهای واقع در مجموعه خدمات خودرویی - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی، مزایده واحدهای واقع در مجموعه خدمات خودرویی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015238/مزایده-یک-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-ملک-بخش-یک-اردبیل'>مزایده یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک بخش یک اردبیل / مزایده,مزایده یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک بخش یک اردبیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015240/مزایده-بهره-برداری-از-غرفه-حمل-و-نقل'>مزایده بهره برداری از غرفه حمل و نقل / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده بهره برداری از غرفه حمل و نقل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015241/مزایده-ششدانگ-مغازه-طبقه-همکف-مساحت-72-متر-و-چهل-و-دو-سانتی-متر'>مزایده ششدانگ مغازه طبقه همکف مساحت 72 متر و چهل و دو سانتی متر / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه طبقه همکف مساحت 72 متر و چهل و دو سانتی متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015243/استخر-سرپوشیده-شاهد'>استخر سرپوشیده شاهد / آگهی مزایده، استخر سرپوشیده شاهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015245/مزایده-فروش-یکدستگاه-فرز-عمودی'>مزایده فروش یکدستگاه فرز عمودی / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه فرز عمودی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015246/مزایده-ملک-اعیان-واحد-تجاری-مساحت-15-75متر'>مزایده ملک اعیان واحد تجاری مساحت 15.75متر  / مزایده,مزایده ملک اعیان واحد تجاری مساحت 15.75متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015247/مزایده-فروش-سواری-سیستم-پراید-تیپ-صبا'>مزایده فروش سواری سیستم پراید تیپ صبا / آگهی مزایده , مزایده فروش سواری سیستم پراید تیپ صبا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015249/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-846متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 846متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 846متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015252/مزایده-ششدانگ-پلاک-10004-فرعی-بخش-نه-ثبت-آمل'>مزایده ششدانگ پلاک 10004 فرعی بخش نه ثبت آمل / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 10004 فرعی بخش نه ثبت آمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015253/مزایده-فروش-تعدادی-از-دام-خودرو-و-ماشین-آلات-کشاورزی-مازاد'>مزایده فروش تعدادی از دام، خودرو و ماشین آلات کشاورزی مازاد / آگهی مزایده، مزایده فروش تعدادی از دام، خودرو و ماشین آلات کشاورزی مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015262/مزایده-فروش-دستگاه-تست-دینام'>مزایده فروش دستگاه تست دینام / آگهی فروش اموال منقول , مزایده فروش دستگاه تست دینام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015263/مزایده-یک-دستگاه-کانکس'>مزایده یک دستگاه کانکس / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015265/مزایده-واگذاری-دو-باب-مغازه-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری دو باب مغازه  نوبت دوم  / آگهی فراخوان مزایده , مزایده واگذاری دو باب مغازه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015268/مزایده-دستگاه-چیلر-یورک'>مزایده دستگاه چیلر یورک / اگهی مزایده , مزایده دستگاه چیلر یورک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015269/مزایده-ساخت-نصب-و-بهره-برداری-از-10-سازه-بیلبورد-تبلیغاتی'>مزایده ساخت، نصب و بهره برداری از 10 سازه بیلبورد تبلیغاتی / آگهی مزایده عمومی، مزایده ساخت، نصب و بهره برداری از 10 سازه بیلبورد تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015272/تجدید-فراخوان-مرکز-آموزش-دریانوردی--نوبت-دوم'>تجدید فراخوان مرکز آموزش دریانوردی - نوبت دوم / آگهی فراخوان، تجدید فراخوان مرکز آموزش دریانوردی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015273/مزایده-واگذاری-غرفه-تاکسی-سرویس-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری غرفه تاکسی سرویس نوبت دوم  / مزایده , مزایده واگذاری غرفه تاکسی سرویس نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015276/مزایده-واگذاری-استخر-و-سونا-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری استخر و سونا نوبت دوم / مزایده , مزایده واگذاری استخر و سونا نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015277/مزایده-فروش-خودروهای-مازاد'>مزایده فروش خودروهای مازاد / آگهی مزایده, مزایده فروش خودروهای مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015282/مزایده-بهره-برداری-موقت-از-2-باب-سالن-سینمایی--تجدید-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری موقت از 2 باب سالن سینمایی ..تجدید  نوبت دوم  / مزایده , مزایده بهره برداری موقت از 2 باب سالن سینمایی ...تجدید  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015284/مزایده-فروش-یخچال-ایستاده-و--'>مزایده فروش یخچال ایستاده و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش یخچال ایستاده و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015287/مزایده-بهره-برداری-موقت-از-استودیوی-تصویربرداری--تجدید-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری موقت از استودیوی تصویربرداری ...تجدید  نوبت دوم  / مزایده , مزایده بهره برداری موقت از استودیوی تصویربرداری ...تجدید  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015289/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-GLX'>مزایده یک دستگاه سواری پژو GLX  / آگهی  مزایده, مزایده یک دستگاه سواری پژو GLX </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015291/آگهی-مزایده-مشارکت-اقدام-به-برون-سپاری-کشت-صیفی'>آگهی مزایده مشارکت اقدام به برون سپاری کشت صیفی / اگهی مزایده , آگهی مزایده مشارکت اقدام به برون سپاری کشت صیفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015293/مزایده-یک-دستگاه-سواری-تیبا-2-به-رنگ-سفید'>مزایده یک دستگاه سواری تیبا 2 به رنگ سفید / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری تیبا 2 به رنگ سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015298/مزایده-واگذاری-امتیاز-یک-دستگاه-نعش-کش-و--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری امتیاز یک دستگاه نعش کش و ...نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده واگذاری امتیاز یک دستگاه نعش کش و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015300/مزایده-26-دستگاه-ماشین-آلات-و--'>مزایده 26 دستگاه ماشین آلات و... / مزایده 26 دستگاه ماشین آلات و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015304/مزایده-تعداد-205-کارتن-مایع-ظرفشویی'>مزایده تعداد 205 کارتن مایع ظرفشویی  / آگهی فروش مال منقول, مزایده تعداد 205 کارتن مایع ظرفشویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015305/مزایده-واگذاری-حق-بهره-برداری-از-پایانه-کالاهای-عمومی-و--تجدید'>مزایده واگذاری حق بهره برداری از پایانه کالاهای عمومی و ...تجدید  / مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده واگذاری حق بهره برداری از پایانه کالاهای عمومی و ...تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015306/مزایده-فروش-اموال-ضایعاتی-و-اسقاطی--تجدید'>مزایده فروش اموال ضایعاتی و اسقاطی - تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی, مزایده فروش اموال ضایعاتی و اسقاطی - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015307/مزایده-یک-قطعه-باغ-بخش-یک-ثبتی-شاهرود-غیرمنقول'>مزایده یک قطعه باغ بخش یک ثبتی شاهرود غیرمنقول / مزایده,مزایده یک قطعه باغ بخش یک ثبتی شاهرود غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015308/مزایده-اقلام-ضایعاتی'>مزایده اقلام ضایعاتی  / مزایده اقلام ضایعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015309/مزایده-یک-دستگاه-سیلوی-فلزی-4500-تنی'>مزایده یک دستگاه سیلوی فلزی 4500 تنی  / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه سیلوی فلزی 4500 تنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015311/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-بخش-5-قوچان-مرحله-اول'>مزایده ششدانگ یکباب منزل بخش 5 قوچان مرحله اول / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل بخش 5 قوچان مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015313/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-42-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 42 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 42 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015314/مزایده-ملک-قولنامه-ای-اموال-غیرمنقول-نوبت-اول'>مزایده ملک قولنامه ای اموال غیرمنقول نوبت اول / مزایده,مزایده ملک قولنامه ای اموال غیرمنقول نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015315/مزایده-ملک-بخش-نه-تبریز-مال-مشاعی'>مزایده ملک بخش نه تبریز مال مشاعی / مزایده,مزایده ملک بخش نه تبریز مال مشاعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015316/مزایده-تعداد-9-دستگاه-تلفن'>مزایده تعداد 9 دستگاه تلفن  / آگهی مزایده اموال، مزایده تعداد 9 دستگاه تلفن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015319/مزایده-یک-دانگ-پلاک-ثبتی-بخش-چهار-نوبت-دوم'>مزایده یک دانگ پلاک ثبتی بخش چهار نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک دانگ پلاک ثبتی بخش چهار نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015320/مزایده-واگذاری-خودرو'>مزایده واگذاری خودرو  / مزایده, مزایده واگذاری خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015322/مزایده-فروش-مقدار-100-تن-ضایعات-آلومینیوم-96-10-13'>مزایده فروش  مقدار 100 تن ضایعات آلومینیوم 96.10.13 / آگهی مزایده, مزایده فروش  مقدار 100 تن ضایعات آلومینیوم 96.10.13</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015323/مزایده-پلاک-ثبتی-مغازه-تجاری-15-متر'>مزایده پلاک ثبتی مغازه تجاری 15 متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مغازه تجاری 15 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015325/مزایده-پلاک-ثبتی-یک-فرعی-اموال-غیرمنقول'>مزایده پلاک ثبتی یک فرعی اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی یک فرعی اموال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015326/مزایده-یک-دستگاه-بالابر-لیفتراک-سهند-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه بالابر لیفتراک سهند- نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده یک دستگاه بالابر لیفتراک سهند- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015327/مزایده-یکباب-حیاط-بخش-شش-تبریز-نوبت-اول'>مزایده یکباب حیاط بخش شش تبریز نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب حیاط بخش شش تبریز نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015329/مزایده-ملک-بخش-نه-تبریز-کلاسه-960074-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش نه تبریز کلاسه 960074 نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک بخش نه تبریز کلاسه 960074 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015330/مزایده-یک-سهم-از-مدار-240-سهم-آب-و-اراضی'>مزایده یک سهم از مدار 240 سهم آب و اراضی  / مزایده,مزایده یک سهم از مدار 240 سهم آب و اراضی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015332/مزایده-یک-دستگاه-ماشین-یونیت-سوراخکاری---مرحله-دوم'>مزایده یک دستگاه ماشین یونیت سوراخکاری... - مرحله دوم / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه ماشین یونیت سوراخکاری... - مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015333/مزایده-ملک-مساحت-105-مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 105 مترمربع نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مساحت 105 مترمربع نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015334/مزایده-فروش-دستگاه-تولید-نوار-بهداشتی-و--'>مزایده فروش دستگاه تولید نوار بهداشتی و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش دستگاه تولید نوار بهداشتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015336/مزایده-یکباب-اپارتمان-بخش-4-آبادان-نوبت-اول'>مزایده یکباب اپارتمان بخش 4 آبادان نوبت اول  / مزایده,مزایده یکباب اپارتمان بخش 4 آبادان نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015338/مزایده-فروش-دو-دستگاه-تویوتا-مدل-86---'>مزایده فروش دو دستگاه تویوتا مدل 86 .... / آگهی مزایده ، مزایده فروش دو دستگاه تویوتا مدل 86 ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015339/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-100-5متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 100.5متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 100.5متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015340/مزایده-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده یک خط تلفن همراه  / مزایده ,مزایده خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015342/مزایده-یک-قطعه-ملک-مساحت-210-متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه ملک مساحت 210 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه ملک مساحت 210 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015343/مزایده-اجاره-غرفه---(نوبت-دوم)'>مزایده اجاره غرفه ... (نوبت دوم) / مزایده, مزایده اجاره غرفه ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015344/مزایده-خودرو-سمند-سواری-سفید'>مزایده خودرو سمند سواری سفید  / آگهی مزایده اموال، مزایده خودرو سمند سواری سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015345/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-340متر-و-تاسیسات'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 340متر و تاسیسات / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 340متر و تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015347/تجدید-مزایده-فروش-فرش-و--'>تجدید مزایده فروش فرش و... / مزایده , تجدید مزایده فروش فرش و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015348/مزایده-خودرو-از-نوع-سواری-پراید-نقره-ای-مدل-1384-بنزین-سوز'>مزایده خودرو از نوع سواری پراید نقره ای مدل 1384 بنزین سوز / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده خودرو از نوع سواری پراید نقره ای مدل 1384 بنزین سوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015350/مزایده-پلاک-ثبتی-1003-بخش-سه-آبادان-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 1003 بخش سه آبادان نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1003 بخش سه آبادان نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015351/مزایده-مکان-کافه-تریای'>مزایده مکان کافه تریای / مزایده ، مزایده مکان کافه تریای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015354/مزایده-زمین-شماره-232-فرعی-بخش-دو-نوبت-اول'>مزایده زمین شماره 232 فرعی بخش دو نوبت اول / مزایده,مزایده زمین شماره 232 فرعی بخش دو نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015355/مزایده-تعداد-11-عدد-کولر-آبی-5000-هزار'>مزایده تعداد 11 عدد کولر آبی 5000 هزار / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده تعداد 11 عدد کولر آبی 5000 هزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015356/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-1590متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 1590متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 1590متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015357/مزایده-سیستم-سواری-ماکسیما-دنده-اتوماتیک'>مزایده سیستم سواری ماکسیما دنده اتوماتیک  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده سیستم سواری ماکسیما دنده اتوماتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015358/مزایده-قطعه-زمینی-مساحت-700-متر-نوبت-اول'>مزایده قطعه زمینی مساحت 700 متر نوبت  اول / مزایده,مزایده قطعه زمینی مساحت 700 متر نوبت  اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015359/مزایده-واگذاری-محل-بوفه-دانشجویی-و-زیراکس'>مزایده واگذاری محل بوفه دانشجویی و زیراکس /  آگهی مزایده، آگهی مزایده واگذاری حل بوفه دانشجویی و زیراکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015360/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-106-58متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 106.58متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 106.58متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015363/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-آپارتمان-165-47متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه آپارتمان 165.47متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه آپارتمان 165.47متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015364/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-جیلی-ام-گرند-سون-تیپ-یک'>مزایده یک دستگاه خودروی جیلی ام گرند سون تیپ یک / آگهی مزایده اموال منقول و غیرمنقول، مزایده یک دستگاه خودروی جیلی ام گرند سون تیپ یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015366/مزایده-پنج-دست-مبل-خام'>مزایده پنج دست مبل خام  / آگهی مزایده اموال غیرمنقول,مزایده پنج دست مبل خام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015367/مزایده-پلاک-مساحت-عرصه-2271مترمربع-نوبت-اول'>مزایده پلاک مساحت عرصه 2271مترمربع نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک مساحت عرصه 2271مترمربع نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015371/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-عرصه-214-50متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت عرصه 214.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت عرصه 214.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015372/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-سوخت-CNG-نوبت-دوم-96-10-13'>مزایده بهره برداری از جایگاه سوخت CNG- نوبت دوم  96.10.13 / آگهی مزایده, مزایده بهره برداری از جایگاه سوخت CNG - نوبت دوم 96.10.13</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015375/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-2500متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 2500متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 2500متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015376/مزایده-کارخانه-تولید-کنسروسازی'>مزایده کارخانه تولید کنسروسازی / اگهی مزایده , مزایده کارخانه تولید کنسروسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015377/مزایده-تعدادی-الکتروموتور-و-پمپ-هموژن-و--'>مزایده تعدادی الکتروموتور و پمپ هموژن و ... / مزایده تعدادی الکتروموتور و پمپ هموژن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015380/اجاره-تاسیسات-سنگ-شکن-و-تولید-مصالح'>اجاره تاسیسات سنگ شکن و تولید مصالح / اجاره تاسیسات سنگ شکن و تولید مصالح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015381/مزایده-اجاره-انبار-و-واحد-تجاری'>مزایده اجاره انبار و واحد تجاری / مزایده, مزایده اجاره انبار و واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015382/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015383/مزایده-فروش-تعداد-سه-رقبه-املاک-تملیکی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد سه رقبه املاک تملیکی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد سه رقبه املاک تملیکی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015384/مزایده-دو-دستگاه-خودرو-سواری'>مزایده دو دستگاه خودرو سواری  / آگهی مزایده اموال غیرمنقول,مزایده دو دستگاه خودرو سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015385/مزایده-پلاک-ثبتی-955-و-956-فرعی'>مزایده پلاک ثبتی 955 و 956 فرعی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 955 و 956 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015387/مزایده-اجاره-کافه-موزه'>مزایده اجاره کافه موزه / آگهی مزایده , مزایده اجاره کافه موزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015388/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015389/مزایده-واگذاری-داروخانه-های-مراکز-آموزشی-درمانی-تجدید'>مزایده واگذاری داروخانه های مراکز آموزشی درمانی- تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی, مزایده واگذاری داروخانه های مراکز آموزشی درمانی- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015391/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-اعیان-آپارتمان-بخش-نه'>مزایده سه دانگ مشاع از اعیان آپارتمان بخش نه  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از اعیان آپارتمان بخش نه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015392/مزایده-فروش-یک-دستگاه-ساب-و-یک-دستگاه-پرس'>مزایده فروش یک دستگاه ساب و یک دستگاه پرس / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه ساب و یک دستگاه پرس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015393/مزایده-بلبرینگ-برنزی-داخل-شفت-تعداد-بیست-و-یک-عدد-و---نوبت-دوم'>مزایده بلبرینگ برنزی داخل شفت تعداد بیست و یک عدد و ... نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده بلبرینگ برنزی داخل شفت تعداد بیست و یک عدد و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015394/مزایده-سواری-پیکان-وانت-مدل-1393'>مزایده سواری پیکان وانت مدل 1393 / آگهی مزایده اموال غیرمنقول,مزایده سواری پیکان وانت مدل 1393</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015396/مزایده-یکسری-از-اقلام-ارتز-پروتز-مازاد-بر-نیاز'>مزایده یکسری از اقلام ارتز پروتز مازاد بر نیاز / اگهی مزایده , مزایده یکسری از اقلام ارتز پروتز مازاد بر نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015397/مزایده-واحد-مسکونی-مساحت-75-مترمربع-نوبت-اول'>مزایده واحد مسکونی مساحت 75 مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده واحد مسکونی مساحت 75 مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015399/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-آردی-1600-رنگ-نوک-مدادی'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو آردی 1600 رنگ نوک مدادی / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو پژو آردی 1600 رنگ نوک مدادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015401/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-186-60متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 186.60متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 186.60متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015402/مزایده-خودروی-سواری-لیفان'>مزایده خودروی سواری لیفان  / اگهی مزایده , مزایده خودروی سواری لیفان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015403/مزایده-8-تخته-فرش-12-متری-700-شانه'>مزایده 8 تخته فرش 12 متری 700 شانه  / آگهی مزایده,مزایده  8 تخته فرش 12 متری 700 شانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015405/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-500-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 500 متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 500 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015409/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-تقریبی-85-متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت تقریبی 85 متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت تقریبی 85 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015413/مزایده-یخچال-و-کباب-پز'>مزایده یخچال و کباب پز  / آگهی مزایده , مزایده یخچال و کباب پز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015414/مزایده-اپارتمان-سه-خوابه'>مزایده اپارتمان سه خوابه / مزایده,مزایده اپارتمان سه خوابه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015416/مزایده-سهام-شرکت-پیشگامان-اقتصاد-صادقین'>مزایده سهام شرکت پیشگامان اقتصاد صادقین  / مزایده اموال منقول,مزایده سهام شرکت پیشگامان اقتصاد صادقین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015419/مزایده-4000-هزارم-تمامت-ساختمان-قولنامه-ای'>مزایده 4000 هزارم تمامت ساختمان قولنامه ای / مزایده,مزایده 4000 هزارم تمامت ساختمان قولنامه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015421/مزایده-فروش-قطعه-تجاری-96-10-13'>مزایده فروش قطعه تجاری 96.10.13 / مزایده,مزایده فروش قطعه تجاری 96.10.13</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015422/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-پراید-مدل-1390'>مزایده یک دستگاه اتومبیل پراید مدل 1390 / مزایده یک دستگاه اتومبیل پراید مدل 1390</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015424/فراخوان-مزایده-اجاره-سالن-ورزش-بانوان-اجاره-زمین-نوبت-دوم'>فراخوان مزایده اجاره سالن ورزش بانوان، اجاره زمین نوبت دوم  / آگهی فراخوان , فراخوان مزایده اجاره سالن ورزش بانوان، اجاره زمین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015426/مزایده-دو-سهم-مشاع-از-42-سهم-ششدانگ-بجز-اعیانی-منزل-مسکونی'>مزایده دو سهم مشاع از 42 سهم ششدانگ بجز اعیانی منزل مسکونی / مزایده,مزایده دو سهم مشاع از 42 سهم ششدانگ بجز اعیانی منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015428/مزایده-ششدانگ-زمین-بخش-دو-اراک'>مزایده ششدانگ زمین بخش دو اراک / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش دو اراک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015432/مزایده-یاتاقان-پژو-405-نوبت-دوم'>مزایده یاتاقان پژو 405  نوبت دوم  / اگهی مزایده , مزایده یاتاقان پژو 405 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015433/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-206-صندوق-دار--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 206 صندوق دار   نوبت دوم  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 206 صندوق دار  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015438/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-110-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 110 متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 110 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015441/مزایده-یک-دستگاه-موتور-سیکلت-ساشا'>مزایده یک دستگاه موتور سیکلت ساشا / مزایده,مزایده یک دستگاه موتور سیکلت ساشا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015443/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-دویست-متر-بخش-دو'>مزایده ششدانگ زمین مساحت دویست متر بخش دو / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت دویست متر بخش دو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015444/مزایده-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده یک خط تلفن همراه  / آگهی مزایده, مزایده یک خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015447/مزایده-طرح-پارکبان--'>مزایده طرح پارکبان ... / مزایده, مزایده طرح پارکبان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015448/مزایده-فروش-املاک-و-لنج-باری'>مزایده فروش املاک و لنج باری / مزایده, مزایده فروش املاک و لنج باری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015449/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015450/مزایده-فروش-تعدادی-از-اثاثیه-اداری-اسقاطی-و-مازاد-بر-نیاز-نوبت-سوم'>مزایده فروش تعدادی از اثاثیه اداری، اسقاطی و مازاد بر نیاز نوبت سوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش تعدادی از اثاثیه اداری، اسقاطی و مازاد بر نیاز نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015452/مزایده-بخاری-گاز-سوز-پولار---نوبت-دوم'>مزایده بخاری گاز سوز پولار ... نوبت دوم  / مزایده بخاری گاز سوز پولار ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015453/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-80-30متر-قطعه-سه'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 80.30متر قطعه سه / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 80.30متر قطعه سه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015455/مزایده-خط-تلفن-همراه-به-شماره-09123326457'>مزایده خط تلفن همراه به شماره 09123326457 / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده خط تلفن همراه به شماره 09123326457</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015460/مزایده-ملک-به-مساحت-44-مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ملک به مساحت 44 مترمربع نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک به مساحت 44 مترمربع نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015461/مزایده-40-جین-شلوار-لگ-زنانه-چینی'>مزایده 40 جین شلوار لگ زنانه چینی  / مزایده,مزایده 40 جین شلوار لگ زنانه چینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015465/مزایده-یک-قطعه-زمین-با-سند-دستدارمی-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین با سند دستدارمی نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین با سند دستدارمی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015467/مزایده-فروش-یکدستگاه-وسیله-نقلیه-سواری-کار-نوبت-سوم'>مزایده فروش یکدستگاه وسیله نقلیه سواری کار نوبت سوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه وسیله نقلیه سواری کار نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015468/ابطال-مزایده-فروش-22-دستگاه-آپارتمان'>ابطال مزایده فروش 22 دستگاه آپارتمان / ابطال مزایده,مزایده فروش 22 دستگاه آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015469/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-سوخت-گاز-خودرو-CNG-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از جایگاه سوخت گاز خودرو CNG- نوبت دوم / آگهی مزایده، مزایده بهره برداری از جایگاه سوخت گاز خودرو CNG- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015470/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-دهم-تفکیکی-172-93متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه دهم تفکیکی 172.93متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه دهم تفکیکی 172.93متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015472/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-مساحت-یازده-هزار-و-یکصد-و-نود-و-دو-متر'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت یازده هزار و یکصد و نود و دو متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت یازده هزار و یکصد و نود و دو متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015478/اصلاحیه-فراخوان-مزایده-بهره-برداری-از-کارخانه-آسفالت'>اصلاحیه فراخوان مزایده بهره برداری از کارخانه آسفالت / اصلاحیه فراخوان مزایده عمومی, فراخوان مزایده بهره برداری از کارخانه آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015482/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-اداری-مساحت-75-15متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان اداری مساحت 75.15متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان اداری مساحت 75.15متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015483/مزایده-دستگاه-جوش-میگ-سه-فاز'>مزایده دستگاه جوش میگ سه فاز  / آگهی فروش اموال منقول , مزایده دستگاه جوش میگ سه فاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015486/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-96-23مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 96.23مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 96.23مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015488/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-240متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 240متر نوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 240متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015489/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری'>مزایده ششدانگ یک دستگاه اتومبیل سواری / آگهی مزایده  , مزایده ششدانگ یک دستگاه اتومبیل سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015490/مزایده-فروش-کارخانه-شن-و-ماسه-و-آسفالت-و-بتون--'>مزایده فروش کارخانه شن و ماسه و آسفالت و بتون ... / مزایده فروش کارخانه شن و ماسه و آسفالت و بتون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015493/مزایده-ششدانگ-ساختمان-واحد-تولیدی-سولفات-آلومینیوم-9807متر'>مزایده ششدانگ ساختمان واحد تولیدی سولفات آلومینیوم 9807متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان واحد تولیدی سولفات آلومینیوم 9807متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015497/آگهی-مزایده-کولرگازی-اسپیلت--پرینتر--کلریفایر--کپی'>آگهی مزایده کولرگازی اسپیلت ، پرینتر ، کلریفایر ، کپی / آگهی مزایده ،آگهی مزایده  کولرگازی اسپیلت ، پرینتر ، کلریفایر ، کپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015498/فراخوان-عرضه-سهام'>فراخوان عرضه سهام / فراخوان, فراخوان عرضه سهام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015499/مزایده-فروش-ساختمان-اداری-منطقه-هشت-بخش-دو-اهواز'>مزایده فروش ساختمان اداری منطقه هشت بخش دو اهواز  / مزایده,مزایده فروش ساختمان اداری منطقه هشت بخش دو اهواز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015501/مزایده-فروش-زمینهای-مازاد'>مزایده فروش زمینهای مازاد  / مزایده,مزایده فروش زمینهای مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015506/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-هفت-119-85متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه هفت 119.85متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه هفت 119.85متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015507/اصلاحیه-مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-سه-شاهرود'>اصلاحیه مزایده پلاک ثبتی بخش سه شاهرود / اصلاحیه مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش سه شاهرود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015510/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-نهم-206-50متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه نهم 206.50متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه نهم 206.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015516/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-نود-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت نود متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت نود متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015517/مزایده-عرضه-عمومی-سهام'> مزایده عرضه عمومی سهام / آگهی مزایده,  مزایده عرضه عمومی سهام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015520/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-104-58متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 104.58متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 104.58متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015521/مزایده-سه-دانگ-مشاعی-زمین-نوبت-اول'>مزایده سه دانگ مشاعی زمین نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ مشاعی زمین نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015523/مزایده-کول-پد-گرین-تری--هدست-هویت---نوبت-دوم'>مزایده کول پد گرین تری - هدست هویت .... نوبت دوم  / مزایده, مزایده کول پد گرین تری - هدست هویت .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015524/فراخوان-مزایده-مواد-شیمیایی-خود-را-شامل-700-تن-فنل'>فراخوان مزایده مواد شیمیایی خود را شامل 700 تن فنل / فراخوان مزایده عمومی ،فراخوان مواد شیمیایی خود را شامل 700 تن فنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015525/مزایده-ملک-تجاری-اموال-غیرمنقول-نوبت-دوم'>مزایده ملک تجاری اموال غیرمنقول نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک تجاری اموال غیرمنقول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015528/مزایده-اجاره-واحدهای-تجاری'>مزایده اجاره واحدهای تجاری / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره واحدهای تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015531/مزایده-ملک-بخشی-از-زمین-مساحت-هفتصد-متر-مرحله-اول'>مزایده ملک بخشی از زمین مساحت هفتصد متر مرحله اول  / مزایده,مزایده ملک بخشی از زمین مساحت هفتصد متر مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015536/مزایده-یک-واحد-ساختمان-مسکونی-عرصه-611-متر'>مزایده یک واحد ساختمان مسکونی عرصه 611 متر / مزایده,مزایده یک واحد ساختمان مسکونی عرصه 611 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015537/مزایده-یک-دستگاه-تزریق-لاستیک--یک-دستگاه-تزریق-پلاستیک'>مزایده یک دستگاه تزریق لاستیک ، یک دستگاه تزریق پلاستیک / مزایده , مزایده یک دستگاه تزریق لاستیک ، یک دستگاه تزریق پلاستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015539/مزایده-یک-دستگاه-تانکر-24000-لیتری'>مزایده یک دستگاه تانکر 24000 لیتری / آگهی مزایده عمومی , مزایده  یک دستگاه تانکر 24000 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015541/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-قدمت-17-سال'>مزایده ششدانگ یکباب منزل قدمت 17 سال  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل قدمت 17 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015543/مزایده-اقلام-ضایعاتی--'>مزایده اقلام ضایعاتی ... / مزایده , مزایده اقلام ضایعاتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015545/مزایده-ششدانگ-پلاک-138-فرعی-از-20-اصلی-بخش-سه'>مزایده ششدانگ پلاک 138 فرعی از 20 اصلی بخش سه / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 138 فرعی از 20 اصلی بخش سه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015546/مزایده-اجاره-واحدهای-تجاری-بازار-روز-تجدید'>مزایده اجاره واحدهای تجاری بازار روز تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده اجاره واحدهای تجاری بازار روز تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015548/مزایده-اقلام-مازاد-و-ضایعاتی'>مزایده اقلام مازاد و ضایعاتی / مزایده,مزایده  اقلام مازاد و ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015549/مزایده-ششدانگ-باغ-کیوی-بخش-سه-تنکابن'>مزایده ششدانگ باغ کیوی بخش سه تنکابن  / مزایده,مزایده ششدانگ باغ کیوی بخش سه تنکابن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015553/مزایده-یکباب-واحد-تجاری-قطعه-اول-تفکیکی'>مزایده یکباب واحد تجاری قطعه اول تفکیکی / مزایده,مزایده یکباب واحد تجاری قطعه اول تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015556/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-420-4متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 420.4متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 420.4متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015557/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-سواری-لیفت-بک-MG'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری لیفت بک MG / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری لیفت بک MG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015560/مزایده-اموال-توقیفی-مساحت-عرصه-صد-و-سی-متر-نوبت-اول'>مزایده اموال توقیفی مساحت عرصه صد و سی متر نوبت اول / مزایده,مزایده اموال توقیفی مساحت عرصه صد و سی متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015561/مزایده-سرویس-چوب--'>مزایده سرویس چوب ... / مزایده,مزایده سرویس چوب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015562/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-عرصه-215-40متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 215.40متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 215.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015566/مزایده-ملک-مشاع-مساحت-عرصه-202-متر'>مزایده ملک مشاع مساحت عرصه 202 متر / مزایده,مزایده ملک مشاع مساحت عرصه 202 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015568/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-4-27متر'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت 4.27متر  / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 4.27متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015569/مزایده-اجاره-8-باب-مغازه-از-رقبات-تجاری'>مزایده اجاره  8 باب مغازه از رقبات تجاری / آگهی مزایده , مزایده اجاره  8 باب مغازه از رقبات تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015571/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-206'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو 206 / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پژو 206</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015573/مزایده-ششدانگ-اعیان-پلاک-ثبتی-4289-فرعی-از-5-اصلی'>مزایده ششدانگ اعیان پلاک ثبتی 4289 فرعی از 5 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان پلاک ثبتی 4289 فرعی از 5 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015574/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-بخش-شش-اهواز'>مزایده ششدانگ آپارتمان بخش شش اهواز  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان بخش شش اهواز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015575/فراخوان-مزایده-اجاره-مکان-تجاری-نوبت-دوم'>فراخوان مزایده اجاره مکان تجاری نوبت دوم  / آگهی فراخوان مزایده عمومی , فراخوان مزایده اجاره مکان تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015578/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ملک-تجاری-67-99متر'>مزایده سه دانگ مشاع از ملک تجاری 67.99متر  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ملک تجاری 67.99متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015579/مزایده-اجاره-حق-استفاده-از-منافع-فضای-رستوران'>مزایده اجاره  حق استفاده از منافع فضای رستوران / آگهی مزایده , مزایده اجاره  حق استفاده از منافع فضای رستوران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015580/مزایده-یکباب-خانه-باغ-با-مقدار-4-ساعت-و-22-5-دقیقه-آب'>مزایده یکباب خانه باغ با مقدار 4 ساعت و 22.5 دقیقه آب / مزایده,مزایده یکباب خانه باغ با مقدار 4 ساعت و 22.5 دقیقه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015584/مزایده-دو-دستگاه-خودرو-سواری---'>مزایده دو دستگاه خودرو سواری  ... / مزایده , مزایده دو دستگاه خودرو سواری  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015585/مزایده-ششدانگ-زمین-مشتمل-بر-ساختمان-796متر'>مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر ساختمان 796متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر ساختمان 796متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015589/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-بخش-هفت'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی بخش هفت  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی بخش هفت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015590/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-مساحت-130682-متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 130682 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 130682 متر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015591/مزایده-واگذاری-اجاره-جایگاه-سوخت-CNG'>مزایده واگذاری اجاره جایگاه سوخت CNG  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری اجاره جایگاه سوخت CNG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015595/مزایده-واگذاری-نصب-و-بهره-برداری-از-2-دستگاه-تلویزیون-شهری'>مزایده واگذاری نصب و بهره برداری از 2 دستگاه تلویزیون شهری / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری نصب و بهره برداری از 2 دستگاه تلویزیون شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015600/مزایده-لوازم-نیروگاهی-مازاد-بر-نیاز'>مزایده لوازم نیروگاهی مازاد بر نیاز / مزایده,مزایده لوازم نیروگاهی مازاد بر نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015601/مزایده-سواری-پژو-مدل-1383-به-رنگ-مشکی--نوبت-دوم'>مزایده سواری پژو مدل 1383 به رنگ مشکی - نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده سواری پژو مدل 1383 به رنگ مشکی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015603/مزایده-غرف-نیم-فاز-دوم---(نوبت-دوم)'>مزایده غرف نیم فاز دوم ... (نوبت دوم) / مزایده عمومی, مزایده غرف نیم فاز دوم ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015604/مزایده-فروش-املاک'>مزایده فروش املاک  / مزایده,مزایده فروش املاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015605/مزایده-سواری-سیستم-ام-وی-ام'>مزایده سواری سیستم ام وی ام  / آگهی مزایده و فروش اموال منقول، مزایده سواری سیستم ام وی ام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015607/تجدید-مزایده-اجاره-یک-واحد-اداری'>تجدید مزایده اجاره یک واحد اداری / تجدید مزایده، مزایده اجاره یک واحد اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015608/مزایده-یک-باب-آپارتمان-به-مساحت-100-27-مترمربع'>مزایده یک باب آپارتمان به مساحت 100/27 مترمربع  / مزایده,مزایده یک باب آپارتمان به مساحت 100/27 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015611/مزایده-آپارتمان-حدودا-162-مترمربع'>مزایده آپارتمان حدودا 162 مترمربع / مزایده,مزایده آپارتمان حدودا 162 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015612/مزایده-اجاره-مغازه--نوبت-دوم'>مزایده اجاره مغازه - نوبت دوم / مزایده, مزایده اجاره مغازه - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015615/مزایده-ملک-به-مساحت-120-5-مترمربع-در-طبقه-3'>مزایده ملک به مساحت 120/5 مترمربع در طبقه 3 / مزایده,مزایده ملک به مساحت 120/5 مترمربع در طبقه 3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015616/مزایده-یک-دستگاه-سواری-سمند-نقره-ای--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه سواری سمند نقره ای - نوبت دوم / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه سواری سمند نقره ای - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015617/مزایده-واگذاری-حق-تملک-اعیانی-موقوفه-مساحت-1220متر-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری حق تملک اعیانی موقوفه مساحت 1220متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری حق تملک اعیانی موقوفه مساحت 1220متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015618/مزایده-دستگاه-هواساز'>مزایده دستگاه هواساز  / مزایده ، مزایده دستگاه هواساز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015619/مزایده-5-دستگاه-خودروی-سواری-پیکان'>مزایده 5 دستگاه خودروی سواری پیکان  / آگهی مزایده , مزایده 5 دستگاه خودروی سواری پیکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015620/مزایده-خودروی-سواری-بنز-به-رنگ-زرشکی'>مزایده خودروی سواری بنز به رنگ زرشکی  / مزایده,مزایده خودروی سواری بنز به رنگ زرشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015621/مزایده-آپارتمان-مسکونی-بخش-یک-ثبت-قم-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان مسکونی بخش یک ثبت قم نوبت اول / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی بخش یک ثبت قم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015622/مزایده-سواری-سیستم-دنا-EF7'>مزایده سواری سیستم دنا EF7  / آگهی مزایده، مزایده سواری سیستم دنا EF7 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015623/مزایده-مقدار-18-381-سهم-مشاع-از-120-سهم-ملک'>مزایده مقدار 18.381 سهم مشاع از 120 سهم ملک / مزایده,مزایده مقدار 18.381 سهم مشاع از 120 سهم ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015624/مزایده-ملک-عرصه-آپارتمان-109-09-مترمربع'>مزایده ملک عرصه آپارتمان 109/09 مترمربع / مزایده,مزایده ملک عرصه آپارتمان 109/09 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015626/مزایده-دو-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-479-فرعی-از-101-فرعی-از-یک-اصلی'>مزایده دو دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی 479 فرعی از 101 فرعی از یک اصلی / مزایده,مزایده دو دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی 479 فرعی از 101 فرعی از یک اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015628/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-دو-ثبتی-قم'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش دو ثبتی قم / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش دو ثبتی قم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015630/مزایده-واگذاری-قطعه-زمینی-کنار-مجموعه-ورزشی-جهت-راه-اندازی-کانکس-96-9-11-(نوبت-دوم)'>مزایده واگذاری قطعه زمینی کنار مجموعه ورزشی جهت راه اندازی کانکس 96.9.11 (نوبت دوم) / مزایده ,مزایده واگذاری قطعه زمینی کنار مجموعه ورزشی جهت راه اندازی کانکس 96.9.11 (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015631/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-اول-مساحت-46-03متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول مساحت 46.03متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول مساحت 46.03متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015633/مزایده-تعداد-7-دستگاه-خودرو-مازاد-برنیاز-و-مستعمل'>مزایده تعداد 7 دستگاه خودرو مازاد برنیاز و مستعمل /  تعداد 7 دستگاه خودرو مازاد برنیاز و مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015634/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-طبقه-یک-152-9متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی طبقه یک 152.9متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی طبقه یک 152.9متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015635/مزایده-شلوار-پیراهن--'>مزایده شلوار، پیراهن ... / مزایده, مزایده شلوار، پیراهن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015636/تجدید-مزایده-فروش-دو-دستگاه-خودروی-اسقاط--'>تجدید مزایده فروش دو دستگاه خودروی اسقاط ... / مزایده , تجدیدمزایده فروش دو دستگاه خودروی اسقاط ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015637/مزایده-فروش-املاک-اهدایی-خیرین-مدرسه-ساز'>مزایده فروش املاک اهدایی خیرین مدرسه ساز / مزایده,مزایده فروش املاک اهدایی خیرین مدرسه ساز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015639/مزایده-خودرو-نیسان-پاترول-نوبت-دوم'>مزایده خودرو نیسان -پاترول نوبت دوم  / اگهی مزایده ,مزایده خودرو نیسان -پاترول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015641/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بانک-ملی-ایران-شرایط-ویژه-استثنایی'>مزایده فروش املاک مازاد بانک ملی ایران شرایط ویژه استثنایی  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بانک ملی ایران شرایط ویژه استثنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015642/تجدید-مزایده-واگذاری-غرفه-های-فروش-بلیت-طبقه-هم-کف-و-غرفه-های-موجود'>تجدید مزایده واگذاری غرفه های فروش بلیت طبقه هم کف و غرفه های موجود / تجدید مزایده واگذاری غرفه های فروش بلیت طبقه هم کف و غرفه های موجود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015643/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-ROA-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو ROA نوبت دوم  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پژو ROA نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015645/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-دوم-154-30متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دوم 154.30متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دوم 154.30متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015646/مزایده-فروش-ملک-پلاک-ثبتی'>مزایده فروش ملک پلاک ثبتی  / مزایده,مزایده فروش ملک پلاک ثبتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015647/مزایده-آپارتمان-طبقه-سه-121-39متر'>مزایده آپارتمان طبقه سه 121.39متر / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه سه 121.39متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015649/مزایده-یک-دستگاه-ام-وی-ام-530-به-رنگ-سفید'>مزایده یک دستگاه ام وی ام 530 به رنگ سفید / مزایده,مزایده یک دستگاه ام وی ام 530 به رنگ سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015650/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-105-30مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 105.30مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 105.30مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015651/مزایده-فروش-پراید-سواری-131-مدل-1390-نوبت-دوم'>مزایده فروش پراید سواری 131 مدل 1390 نوبت دوم  / آگهی مزایده ، مزایده فروش پراید سواری 131 مدل 1390 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015652/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-59-34متر-غیرمنقول'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 59.34متر غیرمنقول  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 59.34متر غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015653/مزایده-اجاره-عرصه-نانوایی'>مزایده اجاره عرصه نانوایی / آگهی مزایده، مزایده اجاره عرصه نانوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015654/مزایده-زمین-به-عرصه-160-مترمربع'>مزایده زمین به عرصه 160 مترمربع / مزایده,مزایده زمین به عرصه 160 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015655/مزایده-سرقفلی-مغازه-مساحت-45-مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده سرقفلی مغازه مساحت 45 مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه مساحت 45 مترمربع نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015656/مزایده-فروش-یکدستگاه-سمند-مدل-1394-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه سمند مدل 1394 نوبت دوم  / آگهی مزایده ، مزایده فروش یکدستگاه سمند مدل 1394 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015658/مزایده-ششدانگ-یک-باب-مغازه-به-مساحت-44-99-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 44/99 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 44/99 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015659/مزایده-فروش-املاک-شامل-سه-قطعه-زمین'>مزایده فروش املاک شامل سه قطعه زمین / مزایده,مزایده فروش املاک شامل سه قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015660/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-خانه-شماره-48-فرعی'>مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ خانه شماره 48 فرعی / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ خانه شماره 48 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015661/اصلاحیه-مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین--'>اصلاحیه مزایده ششدانگ یک قطعه زمین... / مزایده, اصلاحیه مزایده ششدانگ یک قطعه زمین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015662/مزایده-یک-قطعه-زمین-اعم-از-خانه-و-محوطه'>مزایده یک قطعه زمین اعم از خانه و محوطه / مزایده,مزایده یک قطعه زمین اعم از خانه و محوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015664/مزایده-فروش-تعدادی-قطعات-مسکونی-مساحت-195-5متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی قطعات مسکونی مساحت 195.5متر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش تعدادی قطعات مسکونی مساحت 195.5متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015665/مزایده-فروش-یکدستگاه-کامیون-بنز-کشنده'>مزایده فروش یکدستگاه کامیون بنز کشنده  / آگهی مزایده ، مزایده فروش یکدستگاه کامیون بنز کشنده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015666/مزایده-بک-باب-قهوه-خانه-به-مساحت-60-متر-مربع'>مزایده بک باب قهوه خانه به مساحت 60 متر مربع / مزایده,مزایده بک باب قهوه خانه به مساحت 60 متر مربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015667/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-4-آبادان'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 4 آبادان / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 4 آبادان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015669/مزایده-ششدانگ-یک-باب-مغازه-به-مساحت-30-52-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 30/52 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 30/52 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015670/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-297-6متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 297.6متر / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 297.6متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015672/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-91-50مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 91.50مترمربع نوبت دوم / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی مساحت 91.50مترمربع نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015673/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-بایر-به-مساحت-12744-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین زراعی بایر به مساحت 12744 مترمربع  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی بایر به مساحت 12744 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015676/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-176-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 176 متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 176 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015679/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-135-126متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 135.126متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 135.126متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015680/مزایده-فروش-دو-دستگاه-کامپیوتر-صندوق-مکانیزه---'>مزایده فروش دو دستگاه کامپیوتر صندوق مکانیزه .... / آگهی مزایده ، مزایده فروش دو دستگاه کامپیوتر صندوق مکانیزه ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015681/مزایده-واگذاری-اجاره-تعدادی-از-غرفه-ها--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اجاره تعدادی از غرفه ها - نوبت دوم / آگهی مزایده ,مزایده واگذاری اجاره تعدادی از غرفه ها - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015682/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-کل-137-19متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت کل 137.19متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت کل 137.19متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015683/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-با-قدمت-بیش-از-20-سال'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی با قدمت بیش از 20 سال / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی با قدمت بیش از 20 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015684/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-آپارتمان-مسکونی'>مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی / مزایده,مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015686/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-266-8متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 266.8متر / مزایده ,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 266.8متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015687/مزایده-واگذاری-اجاره-محل-غرفه-اغذیه-فروشی--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اجاره محل غرفه اغذیه فروشی  - نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده واگذاری اجاره محل غرفه اغذیه فروشی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015688/مزایده-یک-باب-خانه-و-محوطه-به-مساحت-155-مترمربع'>مزایده یک باب خانه و محوطه به مساحت 155 مترمربع / مزایده,مزایده یک باب خانه و محوطه به مساحت 155 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015690/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-بخش-نه-مشهد'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی بخش نه مشهد / مزایده ,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی بخش نه مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015693/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-تقریبی-113-متر'>مزایده ملک مساحت عرصه تقریبی 113 متر / مزایده ,مزایده ملک مساحت عرصه تقریبی 113 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015694/مزایده-فروش-یک-دستگاه-چرخ-گوشت-صنعتی--'>مزایده فروش یک دستگاه چرخ گوشت صنعتی... / مزایده، مزایده فروش یک دستگاه چرخ گوشت صنعتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015695/مزایده-خودرو-سواری-پژو-405'>مزایده خودرو سواری پژو 405  / مزایده ,مزایده خودرو سواری پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015696/مزایده-پانل-سامسونگ-برد-ایکس-ال-جی'>مزایده پانل سامسونگ ،برد ایکس ال جی  / مزایده,مزایده پانل سامسونگ ،برد ایکس ال جی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015700/مزایده-ششدانگ-یک-باب-ساختمان-کارگاه-تولید-خشکبار'>مزایده ششدانگ یک باب ساختمان کارگاه تولید خشکبار  / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب ساختمان کارگاه تولید خشکبار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015701/مزایده-یک-دستگاه-محور-داخل-زن-روسی--'>مزایده یک دستگاه محور داخل زن روسی... / مزایده, مزایده یک دستگاه محور داخل زن روسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015702/مزایده-مجتمع-مسکونی-56-واحدی-با-قدمت-نه-سال'>مزایده مجتمع مسکونی 56 واحدی با قدمت نه سال / مزایده ,مزایده مجتمع مسکونی 56 واحدی با قدمت نه سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015703/تجدید-مزایده-اجاره-عرصه-(فقط-زمین)-در-پارک-های-سطح-شهر--'>تجدید مزایده اجاره عرصه (فقط زمین) در پارک های سطح شهر...  / آگهی تجدید مزایده، تجدید مزایده اجاره عرصه (فقط زمین) در پارک های سطح شهر... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015706/مزایده-دو-قطعه-زمین-آبی-و-هشت-قطعه-دیم'>مزایده دو قطعه زمین آبی و هشت قطعه دیم / مزایده ,مزایده دو قطعه زمین آبی و هشت قطعه دیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015707/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-مشتمل-بر-یک-باب-خانه'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر یک باب خانه / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر یک باب خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015709/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-مساحت-149-متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی مساحت 149 متر / مزایده ,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی مساحت 149 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015711/مزایده-یک-دستگاه-ژنراتور-برق'>مزایده یک دستگاه ژنراتور برق / مزایده,مزایده یک دستگاه ژنراتور برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015712/مزایده-عرضه-املاک-مازاد'>مزایده عرضه املاک مازاد  / مزایده ,مزایده عرضه املاک مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015713/مزایده-لودر-هپکو'>مزایده لودر هپکو / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده لودر هپکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015714/مزایده-دستگاه-پراید'>مزایده دستگاه پراید  / اگهی مزایده , مزایده دستگاه پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015715/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-ملک-و-خانه-بمساحت-275-15'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان ملک و خانه بمساحت 275/15   / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان ملک و خانه بمساحت 275/15  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015716/مزایده-عمومی-واگذاری-اجاره-ساختمان-ها-و-مستحدثات'>مزایده عمومی واگذاری اجاره ساختمان ها و مستحدثات  / مزایده عمومی, مزایده عمومی واگذاری اجاره ساختمان ها و مستحدثات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015717/مزایده-اجاره-کارخانه-سنگبری--'>مزایده اجاره کارخانه سنگبری... / مزایده عمومی, مزایده اجاره کارخانه سنگبری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015718/مزایده-دستگاه-خشک-کن-و-غربال-ذرت-طعم-زن-پاپ-کرن--'>مزایده دستگاه خشک کن و غربال ذرت، طعم زن پاپ کرن... / مزایده , مزایده دستگاه خشک کن و غربال ذرت، طعم زن پاپ کرن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015719/مزایده-سواری-پراید-رنگ-نوک-مدادی'>مزایده سواری پراید رنگ نوک مدادی  / مزایده,مزایده سواری پراید رنگ نوک مدادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015721/اصلاحیه-مزایده-پلاک-ثبتی'>اصلاحیه مزایده پلاک ثبتی / اصلاحیه مزایده,مزایده پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015722/مزایده-فروش-یک-دستگاه-اوپراتور'>مزایده فروش یک دستگاه اوپراتور  / مزایده, مزایده فروش یک دستگاه اوپراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015723/مزایده-فروش-12-دستگاه-موتورسیکلت'>مزایده فروش 12 دستگاه موتورسیکلت / مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده فروش 12 دستگاه موتورسیکلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015724/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمینی-به-مساحت-306-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمینی به مساحت 306 مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمینی به مساحت 306 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015725/مزایده-پلاک-ثبتی-5-فرعی-مساحت-155-50متر'>مزایده پلاک ثبتی 5 فرعی مساحت 155.50متر / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی 5 فرعی مساحت 155.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015726/مزایده-یک-دستگاه-سی-ان-اجی-هوابرش-و-دستگاه-جوش-و--'>مزایده یک دستگاه سی ان اجی هوابرش و دستگاه جوش و ...  / مزایده یک دستگاه سی ان اجی هوابرش و دستگاه جوش و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015727/مزایده-یک-قطعه-باغ-مرکبات-و-چای-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه باغ مرکبات و چای نوبت دوم  / مزایده،مزایده یک قطعه باغ مرکبات و چای نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015728/مزایده-پلاک-ثبتی-5-3952-بخش-یک-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 5.3952 بخش یک نوبت اول / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی 5.3952 بخش یک نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015729/مزایده-13-قطعه-منزل-سازمانی-نوبت-دوم'>مزایده 13 قطعه منزل سازمانی نوبت دوم  / مزایده،مزایده 13 قطعه منزل سازمانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015730/مزایده-فروش-انواع-درب-تمام-چوب-رنگ-و-آستر-شده-و-براق--'>مزایده فروش انواع درب تمام چوب رنگ و آستر شده و براق.... / آگهی مزایده , مزایده فروش انواع درب تمام چوب رنگ و آستر شده و براق....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015732/مزایده-فروش-یک-راس-اسب-نریون--'>مزایده فروش یک راس اسب نریون... / مزایده عمومی, مزایده فروش یک راس اسب نریون...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015733/مزایده-آپارتمان-مساحت-125-14متر-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان مساحت 125.14متر نوبت اول / مزایده،مزایده آپارتمان مساحت 125.14متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015736/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-پراید-141'>مزایده یک دستگاه اتومبیل پراید 141  / مزایده,مزایده یک دستگاه اتومبیل پراید 141 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015737/مزایده-ششدانگ-زمین-دایر-قطعه-112-تفکیکی'>مزایده ششدانگ زمین دایر قطعه 112 تفکیکی / مزایده،مزایده ششدانگ زمین دایر قطعه 112 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015738/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-کامیون--'>مزایده ششدانگ یک دستگاه کامیون ... / مزایده,مزایده ششدانگ یک دستگاه کامیون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015740/مزایده-یک-دستگاه-بسته-بندی'>مزایده یک دستگاه بسته بندی  / مزایده, مزایده یک دستگاه بسته بندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015741/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-204-مترمربع'>مزایده ملک مساحت عرصه 204 مترمربع / مزایده،مزایده ملک مساحت عرصه 204 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015744/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-159-مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 159 مترمربع نوبت اول  / مزایده،مزایده ملک مساحت عرصه 159 مترمربع نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015745/مزایده-ضایعات-و-آهن-آلات-مازاد'>مزایده ضایعات و آهن آلات مازاد / مزایده,مزایده ضایعات و آهن آلات مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015748/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-324-35مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 324.35مترمربع / مزایده،مزایده یک قطعه زمین مساحت 324.35مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015752/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-77-فرعی-از-دو-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی شماره 77 فرعی از دو اصلی / مزایده،مزایده پلاک ثبتی شماره 77 فرعی از دو اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015753/مزایده-گردگیر-پلوس-پراید-تسمه-تایم---نوبت-دوم'>مزایده گردگیر پلوس پراید، تسمه تایم ... نوبت دوم / مزایده,مزایده گردگیر پلوس پراید، تسمه تایم ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015756/مزایده-اجاره-سه-واحد-آپارتمان--'>مزایده اجاره سه واحد آپارتمان... / مزایده, مزایده اجاره سه واحد آپارتمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015757/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-72-65متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 72.65متر / مزایده،مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 72.65متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015758/مزایده-یک-دستگاه-موتور-ژنراتور-دیزل'>مزایده یک دستگاه موتور ژنراتور دیزل  / اگهی مزایده , مزایده یک دستگاه موتور ژنراتور دیزل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015760/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-97-32متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 97.32متر  / مزایده،مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 97.32متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015762/مزایده-فروش-ضایعات-براده-فولادی'>مزایده فروش ضایعات براده فولادی / مزایده, مزایده فروش ضایعات براده فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015765/مزایده-کارگاه-تولید-قطعات-بتنی'>مزایده کارگاه تولید قطعات بتنی / آگهی مزایده , مزایده کارگاه تولید قطعات بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015766/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-342-08متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 342.08متر / مزایده،مزایده پلاک ثبتی مساحت 342.08متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015768/مزایده-فروش-مینی-بوس-هیوندا--'>مزایده فروش مینی بوس هیوندا ... / مزایده,مزایده فروش مینی بوس هیوندا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015769/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-308-75-مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 308.75 مترمربع  / مزایده،مزایده پلاک ثبتی مساحت 308.75 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015774/مزایده-یک-دستگاه-چیلر-حلزونی-و--'>مزایده  یک دستگاه چیلر حلزونی و ... / آگهی مزایده مال منقول, مزایده  یک دستگاه چیلر حلزونی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015777/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-78-80متر-مرحله-اول'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 78.80متر مرحله اول  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 78.80متر مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015778/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-تویوتا--'>مزایده فروش یک دستگاه خودروی تویوتا ... / مزایده فروش یک دستگاه خودروی تویوتا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015780/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-دو-قطعه-زمین-متصل-بهم'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ دو قطعه زمین متصل بهم  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ دو قطعه زمین متصل بهم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015784/مزایده-خانه-یک-طبقه-مساحت-50-متر-نوبت-اول'>مزایده خانه یک طبقه مساحت 50 متر نوبت اول / مزایده,مزایده خانه یک طبقه مساحت 50 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015788/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-96-98متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 96.98متر نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 96.98متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015790/مزایده-واگذاری-به-اجاره-14-مورد-مراکز-آموزشی-و-فضاهای-مازاد'>مزایده  واگذاری به اجاره 14 مورد مراکز آموزشی و فضاهای مازاد  / آگهی مزایده عمومی, مزایده  واگذاری به اجاره 14 مورد مراکز آموزشی و فضاهای مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015792/مزایده-چهار-قطعه-زمین-نوبت-اول'>مزایده چهار قطعه زمین نوبت اول / مزایده,مزایده چهار قطعه زمین نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015793/مزایده-اجاره-یکباب-سالن-به-ابعاد-30×16-(سوله)'>مزایده اجاره یکباب سالن به ابعاد 30×16 (سوله) / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره یکباب سالن به ابعاد 30×16 (سوله)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015796/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-پیکان'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو پیکان / آگهی مزایده, مزایده فروش یک دستگاه خودرو پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015797/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-123-7مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 123.7مترمربع نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 123.7مترمربع نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015800/مزایده-بهره-برداری-از-پارکینگ--'>مزایده بهره برداری از پارکینگ ... / مزایده , مزایده بهره برداری از پارکینگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015803/مزایده-عرصه-باغ-مساحت-2335مترمربع-نوبت-اول'>مزایده عرصه باغ مساحت 2335مترمربع نوبت اول  / مزایده,مزایده عرصه باغ مساحت 2335مترمربع نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015806/مزایده-اجاره-رستوران-مجموعه-فرهنگی--ورزشی-و-تفریحی'>مزایده اجاره رستوران مجموعه فرهنگی ، ورزشی و تفریحی / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره رستوران مجموعه فرهنگی ، ورزشی و تفریحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015808/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-منزل-ویلایی-مساحت-205-متر'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان منزل ویلایی مساحت 205 متر / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان منزل ویلایی مساحت 205 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015815/مزایده-واگذاری-املاک-کاربری-مسکونی-مزروعی-باغ-تجاری-صنعتی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری املاک کاربری مسکونی مزروعی باغ تجاری صنعتی نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری املاک کاربری مسکونی مزروعی باغ تجاری صنعتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015817/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-پلاک-شماره-634-4'>مزایده ششدانگ یکباب خانه پلاک شماره 634/4  / مزایده, مزایده ششدانگ یکباب خانه پلاک شماره 634/4 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015818/مزایده-مغازه-تجاری-پلاک-1548-فرعی'>مزایده مغازه تجاری پلاک 1548 فرعی / مزایده,مزایده مغازه تجاری پلاک 1548 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015820/مزایده-فروش-یکدستگاه-ماشین-تمام-اتوماتیک-و-کامپیوتری-چاپ--'>مزایده فروش یکدستگاه ماشین تمام اتوماتیک و کامپیوتری چاپ.... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه ماشین تمام اتوماتیک و کامپیوتری چاپ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015821/مزایده-یک-باب-خانه-مسکونی-184-مترمربع'>مزایده یک باب خانه مسکونی 184 مترمربع  / مزایده,مزایده یک باب خانه مسکونی 184 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015825/مزایده-ششدانگ-باغ-مساحت-1920متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ باغ مساحت 1920متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ باغ مساحت 1920متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015826/مزایده-دو-قطعه-ملک'>مزایده دو قطعه ملک / مزایده,مزایده دو قطعه ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015829/مزایده-ملک-مساحت-مفید-76-927-متر'>مزایده ملک مساحت مفید 76.927 متر / مزایده,مزایده ملک مساحت مفید 76.927 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015832/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-ساختمان-به-مساحت-200-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک دستگاه ساختمان به مساحت 200 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یک دستگاه ساختمان به مساحت 200 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015835/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بانک-نقد-و-اقساط'>مزایده فروش املاک مازاد بانک نقد و اقساط / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بانک نقد و اقساط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015837/مزایده-اجاره-قسمتی-از-فضای-پارک'>مزایده اجاره قسمتی از فضای پارک  / آگهی مزایده , مزایده اجاره قسمتی از فضای پارک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015839/مزایده-سه-عدد-میز-تحریر-دو-عدد-ماشین-حساب'>مزایده سه عدد میز تحریر- دو عدد ماشین حساب / مزایده سه عدد میز تحریر- دو عدد ماشین حساب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015840/مزایده-43-شعیر-مشاع-از-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-بخش-دو'>مزایده 43 شعیر مشاع از سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی بخش دو / مزایده,مزایده 43 شعیر مشاع از سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی بخش دو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015844/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-327-8متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 327.8متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 327.8متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015845/اگهی-مزایده-واگذاری-فروش-17-قطعه-زمین'>اگهی مزایده واگذاری فروش 17 قطعه زمین  / مزایده,اگهی مزایده واگذاری فروش 17 قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015847/مزایده-فروش-حدود-65000-آمپر-ساعت-باطری-فرسوده'>مزایده فروش حدود 65000 آمپر ساعت باطری فرسوده  / مزایده, مزایده فروش حدود 65000 آمپر ساعت باطری فرسوده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015850/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-آپارتمان-به-مساحت-173-42-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 173/42 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 173/42 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015853/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-84-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 84 متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 84 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015856/مزایده-ششدانگ-یک-باب-کارگاه-بلوک-زنی'>مزایده ششدانگ یک باب کارگاه بلوک زنی / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب کارگاه بلوک زنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015860/مزایده-واگذاری-قطعات-کاربری-مسکونی-تجاری'>مزایده واگذاری قطعات کاربری مسکونی تجاری  / مزایده,مزایده واگذاری قطعات کاربری مسکونی تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015861/مزایده-تعداد-۱۰-دستگاه-کولر-اسپیلت'>مزایده تعداد ۱۰ دستگاه کولر اسپیلت  / مزایده ,مزایده تعداد ۱۰ دستگاه کولر اسپیلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015863/مزایده-فروش-انواع-خرده-سیم-مسی-اسقاط'>مزایده فروش انواع خرده سیم مسی اسقاط / مزایده,مزایده فروش انواع خرده سیم مسی اسقاط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015864/مزایده-ششدانگ-مفروز-باغ-منزل-مساحت-2200متر'>مزایده ششدانگ مفروز باغ منزل مساحت 2200متر  / مزایده,مزایده ششدانگ مفروز باغ منزل مساحت 2200متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015867/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-زمین-مزرعی-بخش-یک-فردوس'>مزایده سه دانگ مشاع از زمین مزرعی بخش یک فردوس / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از زمین مزرعی بخش یک فردوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015871/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-149-متر-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی مساحت 149 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 149 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015873/مزایده-تعداد-دو-واحد-مغازه-های-خود---نوبت-دوم'>مزایده تعداد دو واحد مغازه های خود ... نوبت دوم / مزایده ,مزایده تعداد دو واحد مغازه های خود ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015876/مزایده-زمین-کاربری-گردشگری-تفریحی-مرحله-اول'>مزایده زمین کاربری گردشگری تفریحی مرحله اول / مزایده,مزایده زمین کاربری گردشگری تفریحی مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015878/مزایده-فروش-30-هزار-تن-سنگ-آهک-دانه-بندی-شده'>مزایده  فروش 30 هزار تن سنگ آهک دانه بندی شده  / آگهی مزایده, مزایده  فروش 30 هزار تن سنگ آهک دانه بندی شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015882/مزایده-اتومبیل-یک-دستگاه-کامیون-کشنده'>مزایده اتومبیل یک دستگاه کامیون کشنده  / اگهی مزایده ,مزایده اتومبیل یک دستگاه کامیون کشنده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015887/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-مساحت-200-متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی مساحت 200 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی مساحت 200 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015896/تجدید-مزایده-بهره-برداری-فرهنگسرا-مرحله-دوم-ـ-نوبت-دوم'>تجدید مزایده بهره برداری فرهنگسرا مرحله دوم ـ نوبت دوم  / مزایده ,تجدید مزایده بهره برداری فرهنگسرا مرحله دوم ـ نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015901/آگهی-حراج-فروش-حدود-177-46-تن-مواد-حاصل-از-بوجاری-بذور-گندم'>آگهی حراج فروش حدود 177/46 تن مواد حاصل از بوجاری بذور گندم  / آگهی حراج ,  آگهی حراج فروش حدود 177/46 تن مواد حاصل از بوجاری بذور گندم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015903/مزایده-ملک-مساحت-297-مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 297 مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 297 مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015916/مزایده-پلاکهای-ثبتی-1001-فرعی-مساحت-230-متر'>مزایده پلاکهای ثبتی 1001 فرعی مساحت 230 متر / مزایده,مزایده پلاکهای ثبتی 1001 فرعی مساحت 230 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015920/مزایده-سه-قطعه-زمین-شالیزاری-متصل-بهم'>مزایده سه قطعه زمین شالیزاری متصل بهم  / مزایده,مزایده سه قطعه زمین شالیزاری متصل بهم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015924/مزایده-ششدانگ-ساختمان-عرصه-106-75متر'>مزایده ششدانگ ساختمان عرصه 106.75متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان عرصه 106.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015926/مزایده-یک-دستگاه-لودر'>مزایده یک دستگاه لودر  / مزایده,مزایده یک دستگاه لودر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015931/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-97-32متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 97.32متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 97.32متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015935/مزایده-اجاره-ساختمان-اداری'>مزایده اجاره ساختمان اداری  / مزایده ,مزایده اجاره ساختمان اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015942/مزایده-منزل-مسکونی-به-شماره-3454-فرعی'>مزایده منزل مسکونی به شماره 3454 فرعی / مزایده,مزایده منزل مسکونی به شماره 3454 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015945/مزایده-فیش-سفر-به-حج'>مزایده فیش سفر به حج / مزایده, مزایده فیش سفر به حج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015951/مزایده-فروش-زمین-مسکونی-مساحت-سیصد-متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش زمین مسکونی مساحت سیصد متر نوبت دوم  / مزایده،مزایده فروش زمین مسکونی مساحت سیصد متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015952/مزایده-واگذاری-اجاره-زمین-(نوبت-دوم)'>مزایده واگذاری اجاره زمین  (نوبت دوم) / آگهی مزایده , مزایده واگذاری اجاره زمین  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015954/مزایده-واگذاری-محل-شستشوی-خودروهای-مسافربری'>مزایده واگذاری محل شستشوی خودروهای مسافربری  / مزایده ,مزایده واگذاری محل شستشوی خودروهای مسافربری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015955/مزایده-اجاره-تعاونی-شماره-یک-ترمینال-شیخ-بهایی--'>مزایده اجاره تعاونی شماره یک ترمینال شیخ بهایی...  / مزایده اجاره تعاونی شماره یک ترمینال شیخ بهایی... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015956/مزایده-واگذاری-مراکز-و-کارگاههای-آموزشی'>مزایده واگذاری مراکز و کارگاههای آموزشی  / آگهی فراخوان عمومی مزایده, مزایده واگذاری مراکز و کارگاههای آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015958/مزایده-ملک-دو-خوابه-با-قدمت-34-سال-نوبت-اول'>مزایده ملک دو خوابه با قدمت 34 سال نوبت اول  / مزایده،مزایده ملک دو خوابه با قدمت 34 سال نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015961/مزایده-ششدانگ-مغازه-پلاک-ثبتی-سه-فرعی-27-14متر'>مزایده ششدانگ مغازه پلاک ثبتی سه فرعی 27.14متر / مزایده،مزایده ششدانگ مغازه پلاک ثبتی سه فرعی 27.14متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015967/مزایده-ششدانگ-پلاک-2-9263-بخش-دو-حوزه-ثبتی-کاشان'>مزایده ششدانگ پلاک 2.9263 بخش دو حوزه ثبتی کاشان / مزایده،مزایده ششدانگ پلاک 2.9263 بخش دو حوزه ثبتی کاشان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015973/مزایده-اجاره-دو-باب-مغازه'>مزایده اجاره دو باب مغازه / مزایده ,مزایده اجاره دو باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015976/مزایده-فروش-تعداد-81-رقبه-از-املاک-تملیکی-و-مازاد'>مزایده فروش تعداد 81 رقبه از املاک تملیکی و مازاد  / مزایده،مزایده فروش تعداد 81 رقبه از املاک تملیکی و مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015984/مزایده-29-958-حبه-مشاع-از-72-حبه-ششدانگ-ملکی'>مزایده 29.958 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ ملکی / مزایده،مزایده 29.958 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ ملکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015993/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-172-مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 172 مترمربع / مزایده،مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 172 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1015997/مزایده-املاک-و-مستغلات--'>مزایده املاک و مستغلات ... / مزایده, مزایده املاک و مستغلات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016002/مزایده-ملک-مغازه-مساحت-سی-و-پنج-متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مغازه مساحت سی و پنج متر نوبت دوم  / مزایده،مزایده ملک مغازه مساحت سی و پنج متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016010/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-249-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 249 متر / مزایده،مزایده ششدانگ زمین مساحت 249 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016020/مزایده-یک-هزارم-سهم-مشاع-از-183000-سهم-عرصه-و-اعیان-ملک'>مزایده یک هزارم سهم مشاع از 183000 سهم عرصه و اعیان ملک / مزایده،مزایده یک هزارم سهم مشاع از 183000 سهم عرصه و اعیان ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016032/مزایده-سواری-پژو-405-مدل-93'>مزایده سواری پژو 405 مدل 93  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده سواری پژو 405 مدل 93 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016037/مزایده-فروش-تعداد-5-پلاک-زمین-کاربری-مسکونی-چاپ-دوم'>مزایده فروش تعداد 5 پلاک زمین کاربری مسکونی چاپ دوم / مزایده,مزایده فروش تعداد 5 پلاک زمین کاربری مسکونی چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016039/مزایده-فروش-46-285-حبه-مشاع-از-72-حبه-مشاع---'>مزایده فروش 46/285 حبه مشاع از 72 حبه مشاع .... / مزایده، مزایده فروش 46/285 حبه مشاع از 72 حبه مشاع ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016043/مزایده-منزل-مسکونی-قولنامه-ای-قدمت-بیش-از-ده-سال'>مزایده منزل مسکونی قولنامه ای قدمت بیش از ده سال / مزایده,مزایده منزل مسکونی قولنامه ای قدمت بیش از ده سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016047/مزایده-ملک-با-قدمت-35-سال'>مزایده ملک با قدمت 35 سال  / مزایده,مزایده ملک با قدمت 35 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016054/مزایده-مجتمع-مساحت-عرصه-260-73-متر'>مزایده مجتمع مساحت عرصه 260.73 متر  / مزایده,مزایده مجتمع مساحت عرصه 260.73 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016059/مزایده-زمین-مساحت-250-75مترمربع'>مزایده زمین مساحت 250.75مترمربع  / مزایده,مزایده زمین مساحت 250.75مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016065/مزایده-یک-قطعه-زمین-خالی-با-سند-عادی-313-76متر'>مزایده یک قطعه زمین خالی با سند عادی 313.76متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین خالی با سند عادی 313.76متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016069/مزایده-یک-قطعه-زمین-خانه-سرا-مساحت-160-متر'>مزایده یک قطعه زمین خانه سرا مساحت 160 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین خانه سرا مساحت 160 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016078/مزایده-مغازه-نانوایی-و-ساختمان-فوقانی-375متر'>مزایده مغازه نانوایی و ساختمان فوقانی 375متر / مزایده,مزایده مغازه نانوایی و ساختمان فوقانی 375متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016080/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-104-19متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 104.19متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 104.19متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016086/مزایده-فروش-سه-قطعه-زمین-کاربری-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش سه قطعه زمین کاربری تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش سه قطعه زمین کاربری تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016090/مزایده-واگذاری-کمپ-نوروزی--'>مزایده واگذاری کمپ نوروزی ... / مزایده, مزایده واگذاری کمپ نوروزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016093/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-415-10متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 415.10متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 415.10متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016099/مزایده-4-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-کارگاه-بلوک-زنی-مساحت-5610متر'>مزایده 4 دانگ مشاع از ششدانگ کارگاه بلوک زنی مساحت 5610متر / مزایده,مزایده 4 دانگ مشاع از ششدانگ کارگاه بلوک زنی مساحت 5610متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016106/مزایده-ششدانگ-اعیان-خانه-مسکونی-عرصه-140-متر'>مزایده ششدانگ اعیان خانه مسکونی عرصه 140 متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان خانه مسکونی عرصه 140 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016109/مزایده-ملک-مساحت-435متر-قدمت-40-سال'>مزایده ملک مساحت 435متر قدمت 40 سال  / مزایده,مزایده ملک مساحت 435متر قدمت 40 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016120/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-روستای-هرزند-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین زراعی روستای هرزند نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی روستای هرزند نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016121/استعلام-اصلاح-شبکه-و-انشعابات-آب'>استعلام اصلاح شبکه و انشعابات آب  / استعلام ,استعلام اصلاح شبکه و انشعابات آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016122/استعلام-اسکنر-فوجیتسو-FI-7160'>استعلام اسکنر فوجیتسو FI-7160  / استعلام, استعلام اسکنر فوجیتسو FI-7160 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016123/مناقصه-انجام-خدمات-سایت-صنعتی-تصفیه-خانه-آب'>مناقصه انجام خدمات سایت صنعتی تصفیه خانه آب  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام خدمات سایت صنعتی تصفیه خانه آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016124/استعلام-بازسازی-روتور-پمپ-آب-دریا'>استعلام بازسازی روتور پمپ آب دریا / استعلام بهاء الکترونیکی, استعلام بازسازی روتور پمپ آب دریا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016125/استعلام-کارتریج-رنگی-hp-1600-آبی--قرمز--'>استعلام کارتریج رنگی hp 1600- آبی - قرمز... / استعلام, استعلام کارتریج رنگی hp 1600- آبی - قرمز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016126/استعلام-رنگ-گچ'>استعلام رنگ گچ / استعلام , استعلام رنگ گچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016127/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-4804-84متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 4804.84متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 4804.84متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016128/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری / استعلام ، استعلام کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016129/استعلام-رب-گوجه-فرنگی'>استعلام رب گوجه فرنگی  / استعلام ,استعلام رب گوجه فرنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016130/استعلام-تامین-پهنای-باند-اینترنت-1024--'>استعلام تامین پهنای باند اینترنت 1024 ... / استعلام, استعلام تامین پهنای باند اینترنت 1024 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016131/استعلام-میز-کنفرانس'>استعلام میز کنفرانس  / استعلام, استعلام میز کنفرانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016132/استعلام-سنجش-سلامت-کارکنان'>استعلام سنجش سلامت کارکنان  / استعلام ، استعلام سنجش سلامت کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016133/استعلام-سرور'>استعلام سرور   / استعلام ,استعلام سرور  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016134/استعلام-گیت-بازرسی'>استعلام گیت بازرسی  / استعلام ,استعلام گیت بازرسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016135/مزایده-فروش-ملک-تجاری-عرصه-174-مترمربع'>مزایده فروش ملک تجاری عرصه 174 مترمربع  / مزایده,مزایده فروش ملک تجاری عرصه 174 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016136/استعلام-آسانسور-6-نفره--'>استعلام آسانسور 6 نفره... / استعلام, استعلام آسانسور 6 نفره...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016137/استعلام-اتصالات-چدنی'>استعلام اتصالات چدنی  / استعلام ,استعلام اتصالات چدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016138/استعلام-ورق-آلومینیومی'>استعلام ورق آلومینیومی /  فرم استعلام بها, استعلام  ورق آلومینیومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016139/استعلام-غنی-سازی-جنگل-با-بذر-در-منطقه--'>استعلام غنی سازی جنگل با بذر در منطقه ...  / استعلام , استعلام غنی سازی جنگل با بذر در منطقه ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016140/استعلام-مرمت-و-سردهنه'>استعلام مرمت و سردهنه / استعلام ,استعلام مرمت و سردهنه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016141/استعلام-کارتریج-چاپگر-و-تونر-دستگاه-کپی'>استعلام کارتریج چاپگر و تونر دستگاه کپی / استعلام, استعلام کارتریج چاپگر و تونر دستگاه کپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016142/استعلام-احداث-سپتیک-تانک-و-گازکشی--'>استعلام احداث سپتیک تانک و گازکشی... / استعلام, استعلام احداث سپتیک تانک و گازکشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016143/مزایده-فروش-ده-قطعه-زمین-کاربری-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش ده قطعه زمین کاربری مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش ده قطعه زمین کاربری مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016144/استعلام-لوله-گذاری-1000-متر-و-110-فقره'>استعلام لوله گذاری 1000 متر و 110 فقره  / استعلام,استعلام لوله گذاری 1000 متر و 110 فقره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016145/استعلام-کابل-جبران-ساز--لنس-کامل--نگهدارنده-لنس-و--'>استعلام کابل جبران ساز - لنس کامل - نگهدارنده لنس و ... / استعلام ,استعلام کابل جبران ساز - لنس کامل - نگهدارنده لنس و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016146/استعلام-روغن-سرخ-کردنی-3-لیتری'>استعلام روغن سرخ کردنی 3 لیتری / استعلام, استعلام روغن سرخ کردنی 3 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016147/استعلام-بهاء-پروژه-تعمیرات-مخزن-1600-و-نمای--'>استعلام بهاء پروژه تعمیرات مخزن 1600 و نمای ... / استعلام,استعلام بهاء پروژه تعمیرات مخزن 1600 و نمای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016148/استعلام-طلق'>استعلام طلق  / استعلام، استعلام طلق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016149/استعلام-​روغن-بهران'>استعلام ​روغن بهران  / استعلام,استعلام​ روغن بهران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016150/استعلام-لوبیا-چیتی-فله-بوجاری-شده'>استعلام لوبیا چیتی فله بوجاری شده / استعلام ,استعلام لوبیا چیتی فله بوجاری شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016151/مزایده-فروش-زمین-تجاری-مسکونی-آموزشی-درمانگاهی-13000متر'>مزایده فروش زمین تجاری مسکونی آموزشی درمانگاهی 13000متر  / مزایده,مزایده فروش زمین تجاری مسکونی آموزشی درمانگاهی 13000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016152/استعلام-فلش-16-GB'>استعلام فلش 16 GB   / استعلام, استعلام فلش 16 GB  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016153/استعلام-سنجش-سلامت-کارکنان--'>استعلام سنجش سلامت کارکنان ... / استعلام, استعلام سنجش سلامت کارکنان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016154/استعلام-​گریس-esso-nebula-epo'>استعلام ​گریس esso nebula epo / استعلام,استعلام​ ​گریس esso nebula epo</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016155/استعلام-تلفن-رومیزی'>استعلام تلفن رومیزی / استعلام , استعلام تلفن رومیزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016156/مناقصه-خرید-خدمات-شارژ-گاز-co2'>مناقصه خرید خدمات شارژ گاز co2 / مناقصه, مناقصه خرید خدمات شارژ گاز co2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016157/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام ,استعلام لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016158/استعلام-خرید-نصب-راه-اندازی-سرویس---'>استعلام خرید، نصب، راه اندازی، سرویس، ... / استعلام, استعلام خرید، نصب، راه اندازی، سرویس، ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016159/استعلام-چهار-دستگاه-وانت-دو-کابین'>استعلام چهار دستگاه وانت دو کابین  / استعلام , استعلام چهار دستگاه وانت دو کابین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016160/مزایده-واگذاری-قطعه-مسکونی-مساحت-4628-62متر'>مزایده واگذاری قطعه مسکونی مساحت 4628.62متر  / مزایده,مزایده واگذاری قطعه مسکونی مساحت 4628.62متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016161/مناقصه-محدود-جابجایی-کارکنان'>مناقصه محدود جابجایی کارکنان  / مناقصه ،مناقصه محدود جابجایی کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016162/استعلام-بهاء-عملیات-حفاری-و-نصب-انشعابات--'>استعلام بهاء عملیات حفاری و نصب انشعابات ... / استعلام,استعلام بهاء عملیات حفاری و نصب انشعابات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016163/استعلام-یک-دستگاه-ups-5kva'>استعلام یک دستگاه ups 5kva / استعلام ,استعلام یک دستگاه ups 5kva</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016164/استعلام-قرارداد-نصب-و-راه-اندازی--'>استعلام قرارداد نصب و راه اندازی... / استعلام, استعلام قرارداد نصب و راه اندازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016165/مزایده-فروش-سرقفلی-18-باب-محل-مغازه-نوبت-دوم'>مزایده فروش سرقفلی 18 باب محل مغازه نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش سرقفلی 18 باب محل مغازه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016166/استعلام-گابیون-بندی'>استعلام گابیون بندی / استعلام , استعلام گابیون بندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016167/استعلام-کلرورفریک'>استعلام کلرورفریک  / استعلام,استعلام کلرورفریک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016168/استعلام-خرید-البسه-زمستانی'>استعلام خرید البسه زمستانی / استعلام, استعلام خرید البسه زمستانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016169/استعلام-​کله-شیار-زنی-دستگاه-ماشین-فرز'>استعلام ​کله شیار زنی دستگاه ماشین فرز / استعلام , استعلام  ​کله شیار زنی دستگاه ماشین فرز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016170/مزایده-فروش-آپارتمان-های-تحت-مالکیت-شهرداری-نوبت-دوم'>مزایده فروش آپارتمان های تحت مالکیت شهرداری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش آپارتمان های تحت مالکیت شهرداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016171/استعلام-بهاء-عملیات-حفاری-نصب-و-استانداردسازی--'>استعلام بهاء عملیات حفاری، نصب و استانداردسازی ... / استعلام,استعلام بهاء عملیات حفاری، نصب و استانداردسازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016172/استعلام-15-دستگاه-کیس-کامپیوتر'> استعلام 15 دستگاه کیس کامپیوتر  / استعلام ,  استعلام 15 دستگاه کیس کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016173/استعلام-پروژه-آماده-سازی-جاده-جدید--'>استعلام پروژه آماده سازی جاده جدید ... / استعلام,استعلام پروژه آماده سازی جاده جدید ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016174/استعلام-رنگ-آمیزی-دیوار-کناف'>استعلام رنگ آمیزی دیوار کناف / استعلام , استعلام رنگ آمیزی دیوار کناف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016175/استعلام-کمد-نگهداری-ابزار-و-قطعه-یدکی'>استعلام کمد نگهداری ابزار و قطعه یدکی  / استعلام , استعلام کمد نگهداری ابزار و قطعه یدکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016176/فراخوان-خرید-12-دستگاه-خودرو-آتش-نشانی'>فراخوان خرید 12 دستگاه خودرو آتش نشانی / آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای، فراخوان خرید 12 دستگاه خودرو آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016177/مزایده-ملک-مساحت-299-52-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 299.52 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 299.52 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016178/مناقصه-خدمات-کنتور-خوانی-و-توزیع-صورتحساب-و--'>مناقصه خدمات کنتور خوانی و توزیع صورتحساب و ... / مناقصه ,مناقصه خدمات کنتور خوانی و توزیع صورتحساب و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016179/استعلام-تکمیل-ساختمان-اداری'>استعلام تکمیل ساختمان اداری  / استعلام,استعلام تکمیل ساختمان اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016180/استعلام-تیرآهن-میلگرد'>استعلام تیرآهن میلگرد  / استعلام, استعلام تیرآهن میلگرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016181/استعلام-عملیات-توسعه-و-غنی-سازی-جنگل'>استعلام عملیات توسعه و غنی سازی جنگل / استعلام, استعلام عملیات توسعه و غنی سازی جنگل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016182/استعلام-بهای-انتخاب-مشاور-انجام-مطالعات-ارتقاء-تصفیه-خانه-های-فاضلاب'>استعلام بهای انتخاب مشاور انجام مطالعات ارتقاء تصفیه خانه های فاضلاب  / استعلام,استعلام بهای انتخاب مشاور انجام مطالعات ارتقاء تصفیه خانه های فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016183/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-110-و-90-و-63-و-شیرفلکه-چدنی-100--'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن 110 و 90 و 63 و شیرفلکه چدنی 100... / مناقصه, مناقصه خرید لوله پلی اتیلن 110 و 90 و 63 و شیرفلکه چدنی 100...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016184/استعلام-سطل-60-لیتری-پدالدار'>استعلام سطل 60 لیتری پدالدار  / استعلام, استعلام سطل 60 لیتری پدالدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016185/استعلام-خرید-6-دستگاه-ترانس-مچ-جمع-کننده'>استعلام خرید 6 دستگاه ترانس مچ جمع کننده / استعلام, استعلام خرید 6 دستگاه ترانس مچ جمع کننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016186/استعلام-خرید-روتر-سیسکو-878'>استعلام خرید روتر سیسکو 878  / استعلام, استعلام خرید روتر سیسکو 878 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016187/استعلام-قطعات-یدکی-اسانسور-صنعتی-مواد-اولیه--'>استعلام قطعات یدکی اسانسور صنعتی مواد اولیه.... / استعلام ,استعلام قطعات یدکی اسانسور صنعتی مواد اولیه....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016188/مناقصه-خرید-الکتروموتور-و-پمپ-شناور-و--'>مناقصه خرید الکتروموتور و پمپ شناور و ... / مناقصه, مناقصه خرید الکتروموتور و پمپ شناور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016189/استعلام-انجام-بازرسی-از-بازار'>استعلام انجام بازرسی از بازار / استعلام, استعلام انجام بازرسی از بازار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016190/استعلام-تجهیزات-رایانه-ای'>استعلام تجهیزات رایانه ای  / استعلام , استعلام تجهیزات رایانه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016191/استعلام-کاغذ'>استعلام کاغذ / استعلام, استعلام کاغذ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016192/مناقصه-انجام-عملیات-خرید--نصب-و-راه-اندازی-تجهیزات-سامانه-حفاظت-فیزیکی'>مناقصه انجام عملیات خرید ، نصب و راه اندازی تجهیزات سامانه حفاظت فیزیکی / مناقصه انجام عملیات خرید ، نصب و راه اندازی تجهیزات سامانه حفاظت فیزیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016193/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته  / استعلام ,استعلام دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016194/استعلام-کوپلینگ'>استعلام کوپلینگ  / استعلام , استعلام ​کوپلینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016195/استعلام-لوازم-التحریر'>استعلام لوازم التحریر / استعلام , استعلام لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016196/مناقصه-استعلام-خرید-گوشی--'>مناقصه استعلام خرید گوشی... / مناقصه, مناقصه استعلام خرید گوشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016197/استعلام-ملبوس-و-تجهیزات-انفرادی-محیط'>استعلام ملبوس و تجهیزات انفرادی محیط / استعلام , استعلام ملبوس و تجهیزات انفرادی محیط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016198/مناقصه-انجام-کارهای-خدماتی-و-مستغلاتی'>مناقصه انجام کارهای خدماتی و مستغلاتی  / مناقصه ,مناقصه انجام کارهای خدماتی و مستغلاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016199/استعلام-مجموعه-پمپ-کامل-تزریق-آمونیاک'>استعلام مجموعه پمپ کامل تزریق آمونیاک / استعلام ,استعلام مجموعه پمپ کامل تزریق آمونیاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016200/مناقصه-تعویض-خطوط-لوله-زیرزمینی'>مناقصه تعویض خطوط لوله زیرزمینی  / مناقصه ,مناقصه تعویض خطوط لوله زیرزمینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016201/استعلام-احداث-خانه-عالم'>استعلام احداث خانه عالم  / استعلام , استعلام احداث خانه عالم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016202/استعلام-کنترلر-سنسور'>استعلام کنترلر سنسور / استعلام, استعلام کنترلر سنسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016203/استعلام-پلی-آلومینیوم-کلراید'>استعلام پلی آلومینیوم کلراید / آگهی استعلام, استعلام پلی آلومینیوم کلراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016204/استعلام-قطره-گیر-کولینگ-تاور-در-باندل-های-7-تایی--'>استعلام قطره گیر کولینگ تاور در باندل های 7 تایی... / استعلام، استعلام قطره گیر کولینگ تاور در باندل های 7 تایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016205/ارزیابی-کیفی-خرید-یک-دستگاه-UPS-به-همراه-باطری‌های-مربوطه'>ارزیابی کیفی خرید یک دستگاه UPS به همراه باطری‌های مربوطه   / ارزیابی کیفی خرید یک دستگاه UPS به همراه باطری‌های مربوطه  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016206/استعلام-طراحی-خانه-جوان-استان-کرمانشاه'>استعلام طراحی خانه جوان استان کرمانشاه / استعلام , استعلام طراحی خانه جوان استان کرمانشاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016207/تجدید-فراخوان-جذب-سرمایه-گذار-فروش-یک-قطعه-زمین'>تجدید فراخوان جذب سرمایه گذار فروش یک قطعه زمین / تجدید فراخوان , فراخوان جذب سرمایه گذار فروش یک قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016208/استعلام-سرند-کامل-دو-طبقه-ای'>استعلام سرند کامل دو طبقه ای  / استعلام ,استعلام سرند کامل دو طبقه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016209/مزایده-ششدانگ-ساختمان-دامداری-غیرفعال-14893متر'>مزایده ششدانگ ساختمان دامداری غیرفعال 14893متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان دامداری غیرفعال 14893متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016210/تجدید-مناقصه-خرید-10-تن-ماده-اطفائیه-پودر-ABC'>تجدید مناقصه خرید 10 تن ماده اطفائیه پودر ABC / تجدید آگهی فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه خرید 10 تن ماده اطفائیه پودر ABC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016211/استعلام-گوشی-VIOP-تک-حط-YEALINK-T19E2'>استعلام گوشی VIOP تک حط YEALINK T19E2 / استعلام , استعلام گوشی VIOP تک حط YEALINK T19E2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016212/استعلام-سرور-G9'>استعلام سرور G9 / استعلام, استعلام سرور G9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016213/استعلام-لباسکار-دو-تکه'>استعلام لباسکار دو تکه / استعلام, استعلام لباسکار دو تکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016214/استعلام-دستکش-جراحی-پودر-دار'>استعلام دستکش جراحی پودر دار  / استعلام،استعلام دستکش جراحی پودر دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016215/مزایده-واگذاری-امور-مربوط-به-کارواش-نانو--'>مزایده واگذاری امور مربوط به کارواش نانو ... / مزایده,مزایده واگذاری امور مربوط به کارواش نانو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016216/استعلام-برگزاری-جشنواره-سفره-ایرانی--'>استعلام برگزاری جشنواره سفره ایرانی ... / استعلام ,استعلام برگزاری جشنواره سفره ایرانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016217/استعلام-اصلاح-خط-انتقال'>استعلام اصلاح خط انتقال / استعلام، استعلام اصلاح خط انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016218/استعلام-انجام-خدمات-حفاظت-فیزیکی'>استعلام انجام خدمات حفاظت فیزیکی / استعلام , استعلام انجام خدمات حفاظت فیزیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016219/مزایده-ملک-قطعه-اول-تفکیکی-نوبت-دوم'>مزایده ملک قطعه اول تفکیکی نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک قطعه اول تفکیکی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016220/استعلام-اتاقک-پمپاژ-شیر-حصار-مشهد'>استعلام اتاقک پمپاژ شیر حصار- مشهد / استعلام , استعلام اتاقک پمپاژ شیر حصار- مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016221/استعلام-پرینتر-رنگ-اچ-پی'>استعلام پرینتر رنگ اچ پی  / استعلام ,استعلام پرینتر رنگ اچ پی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016222/مزایده-یک-دریل-زمینی'>مزایده یک دریل زمینی / مزایده اموال منقول,مزایده یک دریل زمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016223/استعلام-دوربین'>استعلام دوربین  / استعلام ,استعلام دوربین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016224/استعلام-سرامیک-کاری-1500-متر'>استعلام سرامیک کاری 1500 متر / استعلام, استعلام سرامیک کاری 1500 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016225/مزایده-ملک-مساحت-6400متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 6400متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 6400متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016226/استعلام-مرمت-و-بازسازی'>استعلام مرمت و بازسازی  / استعلام ,استعلام مرمت و بازسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016227/استعلام-برگزاری-مرحله-دوم-طرح-توانمند'>استعلام برگزاری مرحله دوم طرح توانمند / استعلام , استعلام برگزاری مرحله دوم طرح توانمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016228/استعلام-رایانه-پرینتر-و-اسکنر'>استعلام رایانه، پرینتر و اسکنر  / استعلام, استعلام رایانه، پرینتر و اسکنر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016229/استعلام-​انجام-خدمات-آزمایش-مطالعات'>استعلام ​انجام خدمات آزمایش مطالعات  / استعلام, استعلام ​انجام خدمات آزمایش مطالعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016230/استعلام-​برنج-سفید-درجه-یک'>استعلام ​برنج سفید درجه یک / استعلام, استعلام ​برنج سفید درجه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016231/استعلام-درام'>استعلام درام  / استعلام، استعلام درام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016232/استعلام-کارتریج-مشکی-AC2108'>استعلام کارتریج مشکی AC2108  / استعلام , استعلام کارتریج مشکی AC2108 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016233/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-275-مترمربع-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 275 مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 275 مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016234/استعلام-خرید-BRASS-PLATES'>استعلام خرید BRASS PLATES / استعلام, استعلام خرید BRASS PLATES</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016235/استعلام-تامین-آب-شرب-عشایر'>استعلام تامین آب شرب عشایر  / استعلام,استعلام تامین آب شرب عشایر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016236/استعلام-مطالعات-کاربردی'>استعلام مطالعات کاربردی  / استعلام ,استعلام مطالعات کاربردی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016237/استعلام-UPS-3KW--'>استعلام UPS 3KW ... / استعلام, استعلام UPS 3KW ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016238/استعلام-​مبلغ-برآورد-1009411155'>استعلام ​مبلغ برآورد 1009411155  / استعلام, استعلام مبلغ برآورد 1009411155  ​</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016239/استعلام-دوربین-عکاسی-ضد-جرقه'>استعلام دوربین عکاسی ضد جرقه / استعلام, استعلام دوربین عکاسی ضد جرقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016240/استعلام-تهیه-و-تامین-لاستیک--'>استعلام تهیه و تامین لاستیک ... / استعلام,استعلام تهیه و تامین لاستیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016241/استعلام-سامانه-توزیع-آب-کارتی'>استعلام سامانه توزیع آب کارتی / استعلام , استعلام سامانه توزیع آب کارتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016242/استعلام-نرده-آهنی-و-نصب-در-ساختمان--'>استعلام نرده آهنی و نصب در ساختمان... / استعلام, استعلام نرده آهنی و نصب در ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016243/استعلام-لایسنس-counter'>استعلام لایسنس counter / استعلام ,استعلام لایسنس counter</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016244/استعلام-​خرید-کت-و-شلوار-مانتو-شلوار'>استعلام ​خرید کت و شلوار، مانتو شلوار  / استعلام, استعلام ​خرید کت و شلوار، مانتو شلوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016245/استعلام-نرم-افزار-جامع--'>استعلام نرم افزار جامع ... / استعلام,استعلام نرم افزار جامع ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016246/استعلام-سیم-خاردار'>استعلام سیم خاردار / استعلام , استعلام سیم خاردار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016247/استعلام-ست-لباس-نظامی-مردانه-سایز-L'>استعلام ست لباس نظامی مردانه سایز L   / استعلام ,استعلام ست لباس نظامی مردانه سایز L  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016248/استعلام-​​زیرسازی-جاده-دسترسی'>استعلام ​​زیرسازی جاده دسترسی / استعلام, استعلام ​زیرسازی جاده دسترسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016249/استعلام-مایع-دستشویی-4-لیتری-اوه--'>استعلام مایع دستشویی 4 لیتری اوه... / استعلام, استعلام مایع دستشویی 4 لیتری اوه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016250/استعلام-تامین-آب-شرب'>استعلام تامین آب شرب / استعلام, استعلام تامین آب شرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016251/استعلام-انجام-بازرسی-از-بازار'>استعلام انجام بازرسی از بازار / استعلام, استعلام انجام بازرسی از بازار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016252/استعلام-الکتروپمپ-کفکش--'>استعلام الکتروپمپ کفکش ... / استعلام,استعلام الکتروپمپ کفکش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016253/استعلام-تامین-و-پشتیبانی-ارتباط-اینترنت'>استعلام تامین و پشتیبانی ارتباط اینترنت  / استعلام , استعلام تامین و پشتیبانی ارتباط اینترنت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016254/استعلام-زره-جانبی'>استعلام زره جانبی  / استعلام, استعلام زره جانبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016255/استعلام-خرید-تجهیزات-روشنایی'>استعلام خرید تجهیزات روشنایی / استعلام , استعلام خرید تجهیزات روشنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016256/استعلام-کاغذ-A4'>استعلام کاغذ A4  / استعلام , استعلام کاغذ A4 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016257/استعلام-عملیات-اجرایی-پروژه-آبیاری-و--'>استعلام عملیات اجرایی پروژه آبیاری و... / استعلام, استعلام عملیات اجرایی پروژه آبیاری و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016258/استعلام-کپسول-آتش-نشانی-گاز-کربنیک-co2'>استعلام کپسول آتش نشانی گاز کربنیک co2 / استعلام,استعلام کپسول آتش نشانی گاز کربنیک co2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016259/استعلام-طرح-احداث-جاده-دسترسی'>استعلام طرح احداث جاده دسترسی  / استعلام ,استعلام طرح احداث جاده دسترسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016260/استعلام-قوطی'>استعلام قوطی / استعلام, استعلام قوطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016261/استعلام-میله-فرمان-دریچه-آب'>استعلام میله فرمان دریچه آب / استعلام , استعلام میله فرمان دریچه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016262/استعلام-خرید-5-دستگاه-تابلو-برق--'>استعلام خرید 5 دستگاه تابلو برق ... / استعلام,استعلام خرید 5 دستگاه تابلو برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016263/استعلام-لوازم-خودرو-و--'>استعلام لوازم خودرو و ... / استعلام, استعلام لوازم خودرو و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016264/استعلام-آبگرمکن-خورشیدی-250-لیتری--'>استعلام آبگرمکن خورشیدی 250 لیتری ... / استعلام, استعلام آبگرمکن خورشیدی 250 لیتری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016265/استعلام-​الکتروشوک-ZOLL'>استعلام ​الکتروشوک ZOLL / استعلام , استعلام ​الکتروشوک ZOLL</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016266/استعلام-اجاره-یک-باب-سالن-ورزش'>استعلام اجاره یک باب سالن ورزش / استعلام,استعلام اجاره یک باب سالن ورزش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016267/استعلام-خرید-8000-متر-هادی-پرظرفیت'>استعلام خرید 8000 متر هادی پرظرفیت / استعلام, استعلام خرید 8000 متر هادی پرظرفیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016268/استعلام-تهیه-و-تنظیم-و-ارائه-طراحی'>استعلام تهیه و تنظیم و ارائه طراحی / استعلام, استعلام تهیه و تنظیم و ارائه طراحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016269/استعلام-احداث-و-بهینه-سازی-شبکه-های'>استعلام احداث و بهینه سازی شبکه های  / استعلام , استعلام احداث و بهینه سازی شبکه های </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016270/استعلام-شیر-اطمینان-پیلوت-دار'>استعلام شیر اطمینان پیلوت دار  / استعلام , استعلام شیر اطمینان پیلوت دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016271/استعلام-کولر-آبی--'>استعلام کولر آبی ... / استعلام,استعلام کولر آبی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016272/استعلام-محصولات-شیمیایی'>استعلام محصولات شیمیایی / استعلام , استعلام محصولات شیمیایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016273/استعلام-احداث-و-بهینه-سازی-شبکه'>استعلام احداث و بهینه سازی شبکه / استعلام ,استعلام احداث و بهینه سازی شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016274/استعلام-باطری-اسیدی'>استعلام باطری اسیدی / استعلام, استعلام باطری اسیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016275/استعلام-میکروسکوپ--پرشرچمبر--رادیولوژی-و-'>استعلام میکروسکوپ - پرشرچمبر - رادیولوژی و.. / استعلام, استعلام میکروسکوپ - پرشرچمبر - رادیولوژی و..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016276/استعلام-ساخت-و-نصب-درب-برقی-اتوماتیک'>استعلام ساخت و نصب درب برقی اتوماتیک  / استعلام , استعلام ساخت و نصب درب برقی اتوماتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016277/استعلام-تهیه-نصب-و-راه-اندازی-مانیتور'>استعلام تهیه نصب و راه اندازی مانیتور / استعلام, استعلام تهیه نصب و راه اندازی مانیتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016278/استعلام-لوازم-التحریر'>استعلام لوازم التحریر / استعلام , استعلام لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016279/استعلام-اجرای-طرح-هادی--'>استعلام اجرای طرح هادی ... / استعلام,استعلام اجرای طرح هادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016280/استعلام-اصلاح-و-باسازی-شبکه-توزیع--'>استعلام اصلاح و باسازی شبکه توزیع ... / استعلام, استعلام اصلاح و باسازی شبکه توزیع ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016281/استعلام-خرید-تجهیزات-برقی'>استعلام خرید تجهیزات برقی / استعلام, استعلام خرید تجهیزات برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016282/استعلام-خرید-اقلام-توانبخشی-بهداشتی'>استعلام خرید اقلام توانبخشی، بهداشتی / استعلام , استعلام خرید اقلام توانبخشی، بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016283/استعلام-​کولر-تک-الکتریک-24000-سه-دستگاه'>استعلام ​کولر تک الکتریک 24000 سه دستگاه / استعلام, استعلام ​کولر تک الکتریک 24000 سه دستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016284/استعلام-تلویزیون-صنعتی--'>استعلام تلویزیون صنعتی ... / استعلام,استعلام تلویزیون صنعتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016285/استعلام-بکارگیری-مشاور-جهت-تهیه-نقشه'>استعلام بکارگیری مشاور جهت تهیه نقشه  / استعلام, استعلام بکارگیری مشاور جهت تهیه نقشه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016286/استعلام-آبسرد-کن-دو-شیره'>استعلام آبسرد کن دو شیره / استعلام,استعلام آبسرد کن دو شیره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016287/استعلام-انجام-بازرسی-از-بازار-طرح-طاها'>استعلام انجام بازرسی از بازار طرح طاها / استعلام, استعلام انجام بازرسی از بازار طرح طاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016288/استعلام-شارژ-کپسول-آتش-نشانی'>استعلام شارژ کپسول آتش نشانی  / استعلام , استعلام شارژ کپسول آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016289/استعلام-رادیات-لورچ'>استعلام رادیات لورچ / استعلام,استعلام رادیات لورچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016290/استعلام-تهیه-و-نصب-تابلوی-برقی--'>استعلام تهیه و نصب تابلوی برقی... / استعلام، استعلام تهیه و نصب تابلوی برقی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016291/استعلام-کنتور-حجمی-هوشمند'>استعلام کنتور حجمی هوشمند / استعلام,استعلام کنتور حجمی هوشمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016292/تجدید-مناقصه-لکه-گیری-تهیه-گاردریل---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه لکه گیری، تهیه گاردریل ... نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای, تجدید مناقصه لکه گیری، تهیه گاردریل ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016293/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-روشنایی'>استعلام تعمیر و نگهداری روشنایی  / استعلام ,استعلام تعمیر و نگهداری روشنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016294/استعلام-اینترنت-دیدیکیت-با-پهنای-باند'>استعلام اینترنت دیدیکیت با پهنای باند / استعلام, استعلام اینترنت دیدیکیت با پهنای باند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016295/استعلام-انجام-بازرسی--'>استعلام انجام بازرسی ... / استعلام,استعلام انجام بازرسی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016296/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری / استعلام ، استعلام کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016297/استعلام-احداث-و-بهینه-سازی-شبکه'>استعلام احداث و بهینه سازی شبکه / استعلام ,استعلام احداث و بهینه سازی شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016298/استعلام-چاپ-سربرگ-و-فرم'>استعلام چاپ سربرگ و فرم / استعلام , استعلام چاپ سربرگ و فرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016299/استعلام-160-متر-دیوارکوب-و--'>استعلام 160 متر دیوارکوب و ...  / استعلام, استعلام 160 متر دیوارکوب و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016300/استعلام-سرور-hp--'>استعلام سرور hp ... / استعلام,استعلام سرور hp ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016301/استعلام-تجهیزات-مخابراتی'>استعلام تجهیزات مخابراتی  / استعلام, استعلام تجهیزات مخابراتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016302/استعلام-احداث-مخزن-100-متر-مکعبی'>استعلام احداث مخزن 100 متر مکعبی  / استعلام, استعلام احداث مخزن 100 متر مکعبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016303/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-10-اتمسفر'>استعلام لوله پلی اتیلن 10 اتمسفر / استعلام ، استعلام لوله پلی اتیلن 10 اتمسفر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016304/استعلام-ابزارآلات-و-لوازم-عمومی-و-اندازه-گیری---'>استعلام ابزارآلات و لوازم عمومی و اندازه گیری .... / استعلام , استعلام ابزارآلات و لوازم عمومی و اندازه گیری ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016305/استعلام-خرید-و-نصب-تجهیزات-پسیو-فیبر'>استعلام خرید و نصب تجهیزات پسیو فیبر / استعلام ، استعلام خرید و نصب تجهیزات پسیو فیبر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016306/استعلام-تامین-آب'>استعلام تامین آب  / استعلام, استعلام تامین آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016307/استعلام-بهسازی-و-تعمیرات-منازل-سازمانی'>استعلام بهسازی و تعمیرات منازل سازمانی / استعلام , استعلام بهسازی و تعمیرات منازل سازمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016308/استعلام-لوازم-خانگی-و-اداری'>استعلام لوازم خانگی و اداری / استعلام, استعلام لوازم خانگی و اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016309/استعلام-قوطی'>استعلام قوطی / استعلام, استعلام قوطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016310/استعلام-​اصلاح-و-بازسازی-شبکه-توزیع'>استعلام ​اصلاح و بازسازی شبکه توزیع / استعلام ، استعلام ​اصلاح و بازسازی شبکه توزیع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016311/مزایده-اتومبیل-سواری-پژو'>مزایده اتومبیل سواری پژو  / آگهی مزایده , مزایده اتومبیل سواری پژو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016312/استعلام-​احداث-راه'>استعلام ​احداث راه / استعلام ، استعلام ​احداث راه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016313/استعلام-​باطری-سیلد-اسید'>استعلام ​باطری سیلد اسید / استعلام, استعلام ​باطری سیلد اسید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016314/استعلام-تامین-آب-شرب'>استعلام تامین آب شرب / استعلام, استعلام تامین آب شرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016315/استعلام-​روغن-مایع-پخت-و-پز-3-لیتری'>استعلام ​روغن مایع پخت و پز 3 لیتری / استعلام, استعلام ​روغن مایع پخت و پز 3 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016316/فراخوان-عملیات-تهیه-لوله-PN10-اقطار-110-و-160-میلیمتر'>فراخوان عملیات تهیه لوله PN10 اقطار 110 و 160 میلیمتر  / فراخوان عمومی , فراخوان عملیات تهیه لوله PN10 اقطار 110 و 160 میلیمتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016317/استعلام-نازل-برش'>استعلام نازل برش  / استعلام , استعلام نازل برش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016318/استعلام-صفحه-های-مبدل-حرارتی'>استعلام صفحه های مبدل حرارتی / استعلام, استعلام صفحه های مبدل حرارتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016319/مزایده-آپارتمان-مسکونی-پروژه-مسکن-مهر-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان مسکونی پروژه مسکن مهر نوبت اول / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی پروژه مسکن مهر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1016320/فراخوان-عمومی-عملیات-اجرایی-رفع-نقص-شبکه-فاضلاب'>فراخوان عمومی عملیات اجرایی رفع نقص شبکه فاضلاب / فراخوان عمومی , فراخوان عمومی عملیات اجرایی رفع نقص شبکه فاضلاب</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 7 تاريخ : چهارشنبه 15 فروردين 1397 ساعت: 11:22