اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.3.24 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869950/مناقصه-دعوت-به-مشارکت... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.3.24 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869950/مناقصه-دعوت-به-مشارکت-در-ساخت-پروژه-ای-شهر-تهران'>مناقصه  دعوت به مشارکت در ساخت پروژه ای شهر تهران / مناقصه , مناقصه  دعوت به مشارکت در ساخت پروژه ای شهر تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869934/مزایده-مکان-تحت-پوشش-با-عنوان-واحد-رادیولوژی-و-سونوگرافی-تجدید'>مزایده مکان تحت پوشش  با عنوان واحد رادیولوژی و سونوگرافی تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده مکان تحت پوشش  با عنوان واحد رادیولوژی و سونوگرافی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869659/مناقصه-اجرای-عملیات-محوطه-سازی-بوستان-مسکن-مهر-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات محوطه سازی بوستان مسکن مهر  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات محوطه سازی بوستان مسکن مهر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870303/استعلام-لایسنس-آنتی-ویروس-تحت-شبکه'>استعلام لایسنس آنتی ویروس تحت شبکه / استعلام , استعلام لایسنس آنتی ویروس تحت شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869650/مناقصه-تعمیر-و-نگه-داری-و-بهره-برداری-از-مرکز-کنترل-ترافیک-سازمان-نوبت-دوم'>مناقصه تعمیر و نگه داری و بهره برداری از مرکز کنترل ترافیک سازمان نوبت دوم  / مناقصه تعمیر و نگه داری و بهره برداری از مرکز کنترل ترافیک سازمان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870264/استعلام-FORTIGATE-600D-BDL'>استعلام FORTIGATE 600D-BDL  / استعلام ,استعلام FORTIGATE 600D-BDL </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870186/استعلام-لوازم-تحریر'>استعلام لوازم تحریر / استعلام, استعلام لوازم تحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870335/استعلام-رله-7Sj64'>استعلام رله 7Sj64 / استعلام, استعلام رله 7Sj64</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870148/تجدید-استعلام-PC-Adapter'>تجدید استعلام PC Adapter  / تجدید استعلام، استعلام PC Adapter </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870284/استعلام-سیم-کشی-FTTH-شهرستان-گرگان'>استعلام سیم کشی FTTH شهرستان گرگان / استعلام, استعلام سیم کشی FTTH شهرستان گرگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870279/استعلام-سیم-کشی-FTTH-شهرستان-گنبد'>استعلام سیم کشی FTTH شهرستان گنبد / استعلام, استعلام سیم کشی FTTH شهرستان گنبد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869663/مزایده-تعداد-دو-راس-گاو-شیری-هولشتین-(تلیسه)'>مزایده تعداد دو راس گاو شیری هولشتین (تلیسه)  / مزایده , مزایده  تعداد دو راس گاو شیری هولشتین (تلیسه)  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870268/استعلام-بهاء-خرید-وسایل-بازی-پلی-اتیلن-چندکاره'>استعلام بهاء خرید وسایل بازی پلی اتیلن چندکاره  / استعلام بهاء, استعلام بهاء خرید وسایل بازی پلی اتیلن چندکاره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870260/مناقصه-اجرای-عملیات-رفت-و-روب-معابر-تنظیف-و-رفع-سد-معبر--نوبت-دوم'> مناقصه اجرای عملیات رفت و روب معابر، تنظیف و رفع سد معبر - نوبت دوم  / آگهی مناقصه,  مناقصه اجرای عملیات رفت و روب معابر، تنظیف و رفع سد معبر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869599/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-عرصه-6-111متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 6.111متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 6.111متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870309/فراخوان-دستگاه-تصفیه-فیزیکی-روغن-صنعتی-تحت-خلاء'>فراخوان دستگاه تصفیه فیزیکی روغن صنعتی تحت خلاء / فراخوان دستگاه تصفیه فیزیکی روغن صنعتی تحت خلاء</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869602/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-عرصه-293-75متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 293.75متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 293.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870340/مناقصه-DOWN-HOLE-AND-WELLHEAD-PRESSURE--'>مناقصه DOWN HOLE AND WELLHEAD PRESSURE ... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی,مناقصه DOWN HOLE AND WELLHEAD PRESSURE ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870324/مناقصه-انجام-تعمیرات-پیشگیرانه-ابزار-دقیق-و-برق-96-3-24'>مناقصه انجام تعمیرات پیشگیرانه ابزار دقیق و برق 96.3.24 / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام تعمیرات پیشگیرانه ابزار دقیق و برق 96.3.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870256/تجدید-مناقصه-انجام-تعمیرات-ماشین-های-دوار'>تجدید مناقصه انجام تعمیرات ماشین های دوار  / تجدید مناقصه ، مناقصه انجام تعمیرات ماشین های دوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870262/مناقصه-PRESSURE-GAUGE'>مناقصه PRESSURE GAUGE  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی,مناقصه PRESSURE GAUGE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870530/مناقصه-R-F-WOODWARD'>مناقصه  R/F WOODWARD  / مناقصه  R/F WOODWARD </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869964/مناقصه-نگهداری-فضاهای-سبز'>مناقصه نگهداری فضاهای سبز  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه نگهداری فضاهای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870239/استعلام-بهاء-Filter-for-steam-TURB-و--'>استعلام بهاء Filter for steam TURB و ... / استعلام بهاء, استعلام بهاء Filter for steam TURB و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870221/استعلام-اقلام-مربوط-به-دزدگیر'>استعلام  اقلام مربوط به دزدگیر / استعلام, استعلام  اقلام مربوط به دزدگیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870125/استعلام-لوازم-تحریر'>استعلام لوازم تحریر / استعلام, استعلام لوازم تحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870232/استعلام-ایجاد-سیستم-دوربین-مداربسته'>استعلام ایجاد سیستم دوربین مداربسته  / استعلام ایجاد سیستم دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870322/استعلام-لوازم-تحریر'>استعلام لوازم تحریر / استعلام, استعلام لوازم تحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870270/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-مرکز-تماس-پست-400-میامی'>استعلام نصب و راه اندازی مرکز تماس پست 400 میامی / استعلام، استعلام نصب و راه اندازی مرکز تماس پست 400 میامی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870328/استعلام-لوازم-تحریر'>استعلام لوازم تحریر / استعلام, استعلام لوازم تحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870258/استعلام-تامین-وسایل-آبدارخانه'>استعلام تامین وسایل آبدارخانه  / استعلام  تامین وسایل آبدارخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870312/استعلام-دمنده-بلوور-هوا'>استعلام دمنده بلوور هوا  / استعلام, استعلام دمنده بلوور هوا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870254/استعلام-خرید-دوربین-مدار-بسته'>استعلام خرید دوربین مدار بسته  / استعلام، استعلام خرید دوربین مدار بسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869640/مزایده-یک-فروند-شناور-تحقیقاتی-(-متد-)'>مزایده یک فروند شناور تحقیقاتی ( متد )  / مزایده یک فروند شناور تحقیقاتی ( متد ) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870249/استعلام-درب-ضد-حریق-مدل-E318-96-3-24'>استعلام درب ضد حریق مدل  E318 96.3.24 / استعلام، استعلام درب ضد حریق مدل E318 96.3.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870209/استعلام-سیستم-گرمایشی-مدرسه-شبانه-روزی-ابن-سینا'>استعلام سیستم گرمایشی مدرسه شبانه روزی ابن سینا / استعلام , استعلام سیستم گرمایشی مدرسه شبانه روزی ابن سینا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870135/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی  / استعلام, استعلام کولر گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870224/استعلام-کف-کاذب-فولادی-با-روکش-PVC-جهت-اتاق-سرور'>استعلام کف کاذب فولادی با روکش PVC جهت اتاق سرور / استعلام کف کاذب فولادی با روکش PVC جهت اتاق سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870277/استعلام-قاب-سی-دی-طلقی-تکی'>استعلام قاب سی دی طلقی تکی / استعلام قاب سی دی طلقی تکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870291/استعلام-اولترافریزر'>استعلام اولترافریزر / استعلام , استعلام اولترافریزر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869611/ارزیابی-کیفی-انجام-خدمات-پایش-و-آزمایشات-دوره-ای-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی انجام خدمات پایش و آزمایشات دوره ای نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای , ارزیابی کیفی انجام خدمات پایش و آزمایشات دوره ای نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869616/فراخوان-مناقصه-جمع-آوری-1033-شیر-پیاده-رو-در-سطح-شهرستان--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه جمع آوری 1033 شیر پیاده رو در سطح شهرستان... نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای , فراخوان مناقصه جمع آوری 1033 شیر پیاده رو در سطح شهرستان... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870001/مزایده-ملک-عرصه-به-مساحت-111متر'>مزایده ملک عرصه به مساحت 111متر / مزایده,مزایده ملک عرصه به مساحت 111متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869624/مناقصه-فرنچ-(کت)-حراست-نوبت-دوم'>مناقصه فرنچ (کت) حراست نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی , مناقصه فرنچ (کت) حراست نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869603/مزایده-ساختمان-مسکونی-سه-طبقه-بخش-سه-سنندج'>مزایده ساختمان مسکونی سه طبقه بخش سه سنندج  / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی سه طبقه بخش سه سنندج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869607/مزایده-دو-قطعه-زمین-به-کلاسه-952609-نوبت-اول'>مزایده دو قطعه زمین به کلاسه 952609 نوبت اول / مزایده,مزایده دو قطعه زمین به کلاسه 952609 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869605/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-51-5متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 51.5متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 51.5متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869899/مناقصه-خرید-4-دستگاه-ترانسفورماتور-قدرت-و-4-دستگاه-ترانسفورماتور-کمپکت-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 4 دستگاه ترانسفورماتور قدرت و 4 دستگاه ترانسفورماتور کمپکت  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 4 دستگاه ترانسفورماتور قدرت و 4 دستگاه ترانسفورماتور کمپکت  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869596/مناقصه-پایپینگ-استیل-ورک-(تعویض-ورق-جوشکاری-و-مونتاژ)-و--نوبت-دوم'>مناقصه پایپینگ، استیل ورک (تعویض ورق، جوشکاری و مونتاژ) و ...نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار, مناقصه پایپینگ، استیل ورک (تعویض ورق، جوشکاری و مونتاژ) و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869592/فراخوان-اجرای-شبکه-جمع-آوری-و-تصفیه-خانه-فاضلاب--نوبت-دوم'>فراخوان اجرای شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب...نوبت دوم  / آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار، فراخوان اجرای شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869590/مزایده-بهره-برداری-آنغوزه-تلخ-و-شیرین-در-شهرستانهای-مهریز--نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری آنغوزه تلخ و شیرین در شهرستانهای مهریز...نوبت دوم  / مزایده , مزایده بهره برداری آنغوزه تلخ و شیرین در شهرستانهای مهریز... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869968/مناقصه-پروژه-اجرای-لکه-گیری-آسفالت-سطح-شهر-گرمدره'>مناقصه پروژه اجرای لکه گیری آسفالت سطح شهر گرمدره  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه اجرای لکه گیری آسفالت سطح شهر گرمدره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869588/مناقصه-اجرای-پروژه-ساخت-کانال-و-باند-وال-(Band-Wall)-مخزن-شماره-5-منطقه-بهرگان-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه ساخت کانال و باند وال (Band Wall) مخزن شماره 5 منطقه بهرگان نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای پروژه ساخت کانال و باند وال (Band Wall) مخزن شماره 5 منطقه بهرگان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869617/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-اعیان-صد-و-پنجاه-متر'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی اعیان صد و پنجاه متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی اعیان صد و پنجاه متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869613/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-به-مساحت-297-60متر'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی به مساحت 297.60متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی به مساحت 297.60متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869612/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-به-شماره-پلاک-190-فرعی'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی به شماره پلاک 190 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی به شماره پلاک 190 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869615/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-بخش-پنجاه-و-سه-یزد'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی بخش پنجاه و سه یزد  / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی بخش پنجاه و سه یزد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869610/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-بخش-53-یزد'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی بخش 53 یزد / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی بخش 53 یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869608/مناقصه-احداث-شبکه-و-خط-انتقال-فاضلاب-شهر-ارمغانخانه'>مناقصه احداث شبکه و خط انتقال فاضلاب شهر ارمغانخانه / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه احداث شبکه و خط انتقال فاضلاب شهر ارمغانخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869593/آگهی-تجدید-فراخوان-مناقصه--عملیات-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوایی'>آگهی تجدید فراخوان مناقصه   عملیات نگهداری شبکه کابل و هوایی / آگهی تجدید فراخوان مناقصه،آگهی فراخوان مناقصه  عملیات نگهداری شبکه کابل و هوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869587/تجدید-مناقصه-انبارش-و-توزیع-مواد-گندزدا'>تجدید مناقصه انبارش و توزیع مواد گندزدا / آگهی تجدید مناقصه عمومی، مناقصه انبارش و توزیع مواد گندزدا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869944/مزایده-فروش-تعداد-11-تخته-فرش-ماشینی-نو'>مزایده فروش تعداد 11 تخته فرش ماشینی نو  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش تعداد 11 تخته فرش ماشینی نو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869597/مزایده-فروش-لوله-و-اتصالات-و-اقلام-اسقاطی-و-مازاد-بر-مصرف--نوبت-دوم'>مزایده فروش لوله و اتصالات و اقلام اسقاطی و مازاد بر مصرف - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش لوله و اتصالات و اقلام اسقاطی و مازاد بر مصرف نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870191/مزایده-یک-دستگاه-پژو-سالم-قابل-شماره-گذاری'>مزایده یک دستگاه پژو سالم قابل شماره گذاری / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه پژو سالم قابل شماره گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870225/مناقصه-امور-مربوط-به-خدمات-شهری'>مناقصه امور مربوط به خدمات شهری / آگهی مناقصه، مناقصه امور مربوط به خدمات شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870166/مناقصه-اجرای-لوله-گذاری-خط-انتقال--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای لوله گذاری خط انتقال - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه اجرای لوله گذاری خط انتقال - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870155/مزایده-تمامی-ششدانگ-یک-طبقه-ساختمان-تجاری-اداری'>مزایده تمامی ششدانگ یک طبقه ساختمان تجاری اداری / آگهی مزایده، مزایده تمامی ششدانگ یک طبقه ساختمان تجاری اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870269/مزایده-11-هزار-سهم-مشاع-از-37164-سهم-زمین'>مزایده 11 هزار سهم مشاع از 37164 سهم زمین / مزایده,مزایده 11 هزار سهم مشاع از 37164 سهم زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870271/مزایده-دو-قطعه-زمین-مساحت-6013-و-2500متر'>مزایده دو قطعه زمین مساحت 6013 و 2500متر / مزایده,مزایده دو قطعه زمین مساحت 6013 و 2500متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870266/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-462متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 462متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 462متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870143/مناقصه-اجرای-کارهای-ساختمانی-(ابنیه-برق-و-تاسیسات)'>مناقصه  اجرای کارهای ساختمانی (ابنیه، برق و تاسیسات)  / مناقصه  اجرای کارهای ساختمانی (ابنیه، برق و تاسیسات) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870455/مزایده-یک-واحد-اپارتمان-مساحت-71-80متر-نوبت-اول'>مزایده یک واحد اپارتمان مساحت 71.80متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک واحد اپارتمان مساحت 71.80متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870167/مناقصه-ساماندهی-تپه'>مناقصه ساماندهی تپه  / آگهی مناقصه , مناقصه ساماندهی تپه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870205/مناقصه-احداث-دیوار-تصفیه-خانه-فاضلاب'>مناقصه احداث دیوار تصفیه خانه فاضلاب / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث دیوار تصفیه خانه فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870432/مزایده-4-دانگ-از-یک-واحد-آپارتمان-189متر'>مزایده 4 دانگ از یک واحد آپارتمان 189متر / مزایده,مزایده 4 دانگ از یک واحد آپارتمان 189متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870147/مزایده-یک-دستگاه-کشنده-دانگ-فنگ'>مزایده یک دستگاه کشنده دانگ فنگ / مزایده یک دستگاه کشنده دانگ فنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870163/مزایده-یک-دستگاه-جک-بالابر'>مزایده یک دستگاه جک بالابر / مزایده یک دستگاه جک بالابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870304/مزایده-ملک-به-شماره-فرعی-1945-از-اصلی-22-نوبت-اول'>مزایده ملک به شماره فرعی 1945 از اصلی 22 نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به شماره فرعی 1945 از اصلی 22 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870192/مناقصه-عملیات-حمل-و-جابه-جایی-داخلی-استان---'>مناقصه عملیات حمل و جابه جایی داخلی استان  ... / مناقصه عملیات حمل و جابه جایی داخلی استان ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869627/مزایده-ملک-عرصه-342-5متر-تجدید'>مزایده ملک عرصه 342.5متر تجدید / مزایده,مزایده ملک عرصه 342.5متر تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870171/مزایده-اجاره-تالار-بزرگ-مهرگان'>مزایده اجاره تالار بزرگ مهرگان / اگهی مزایده ,مزایده اجاره تالار بزرگ مهرگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870390/مزایده-فروش-املاک-تملیکی-و-مازاد-نقد-و-اقساط'>مزایده فروش املاک تملیکی و مازاد نقد و اقساط  / مزایده,مزایده فروش املاک تملیکی و مازاد نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870372/مزایده-فروش-یک-پلاک-زمین-تجاری'>مزایده فروش یک پلاک زمین تجاری / مزایده,مزایده فروش یک پلاک زمین تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870188/فراخوان-اجرای-پروژه-عمرانی-سفره-خانه-سنتی-پارک-مسافر'>فراخوان اجرای پروژه عمرانی سفره خانه سنتی پارک مسافر  / فراخوان , فراخوان اجرای پروژه عمرانی سفره خانه سنتی پارک مسافر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870194/مناقصه-عملیات-جمع-آوری-زباله-و-نظافت-و-رفت-و-روب-معابر--مرحله-اول-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات جمع آوری زباله و نظافت و رفت و روب معابر - مرحله اول نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عملیات جمع آوری زباله و نظافت و رفت و روب معابر - مرحله اول نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870165/تجدید-مناقصه-عمومی-اجرای-عملیات-احداث-شبکه-توزیع-آب-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عمومی اجرای عملیات احداث شبکه توزیع آب -نوبت دوم   / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه عمومی اجرای عملیات احداث شبکه توزیع آب - نوبت دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870174/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-جایگاه-CNG-چاپ-اول'>مزایده واگذاری بهره برداری جایگاه CNG چاپ اول  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری بهره برداری جایگاه CNG چاپ اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869625/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-و-مغازه-متصل-به-آن-تجدید'>مزایده یکباب منزل مسکونی و مغازه متصل به آن تجدید / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی و مغازه متصل به آن تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870346/مزایده-4-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-منزل-مسکونی-270متر'>مزایده 4 دانگ مشاع از ششدانگ منزل مسکونی 270متر / مزایده,مزایده 4 دانگ مشاع از ششدانگ منزل مسکونی 270متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870176/مناقصه-تهیه-و-طبخ-غذای-پرسنل'>مناقصه تهیه و طبخ غذای پرسنل / مناقصه , مناقصه تهیه و طبخ غذای پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870179/مناقصه-آگهی-اجرای-عملیات-زیرسازی-اراضی-کارگاهی-و-آسفالت-خیابان-ورودی-اراضی-موصوف-چاپ-دوم'>مناقصه آگهی اجرای عملیات زیرسازی اراضی کارگاهی و آسفالت خیابان ورودی اراضی موصوف  چاپ دوم  / مناقصه , مناقصه واگذاری پروژه اجرای عملیات زیرسازی اراضی کارگاهی و آسفالت خیابان ورودی اراضی موصوف  نوبت اول -چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870410/مزایده-تمامت-4-و-یک-دوم-حبه-مشاع-از-کل-72-حبه-مشاع-از-کل-72-حبه-پلاک-ثبتی'>مزایده تمامت 4 و یک دوم حبه مشاع از کل 72 حبه مشاع از کل 72 حبه پلاک ثبتی / مزایده,مزایده تمامت 4 و یک دوم حبه مشاع از کل 72 حبه مشاع از کل 72 حبه پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870182/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-تکمیل-ساختمان-نگارخانه-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای عملیات تکمیل ساختمان نگارخانه  نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات تکمیل ساختمان نگارخانه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869622/مزایده-ملک-بخش-نه-مشهد-تجدید'>مزایده ملک بخش نه مشهد تجدید / مزایده,مزایده ملک بخش نه مشهد تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870170/مناقصه-اجرای-عملیات-احداث-شبکه-برق-فاز-اول-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات احداث شبکه برق فاز اول- تجدید نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات احداث شبکه برق فاز اول- تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870183/استعلام-بهاء-تعمیر-پمپ-شهرک-صنعتی-و--'>استعلام بهاء  تعمیر پمپ شهرک صنعتی و ... / آگهی استعلام بها, استعلام بهاء  تعمیر پمپ شهرک صنعتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870396/مزایده-مقدار-38-32-حبه-مشاع-از-72-حبه-پلاک-ثبتی'>مزایده مقدار 38.32 حبه مشاع از 72 حبه پلاک ثبتی / مزایده,مزایده مقدار 38.32 حبه مشاع از 72 حبه پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870180/مزایده-اجاره-تعدادی-غرفه-و-بهره-برداری-از-1-عدد-تابلو-تبلیغاتی-دو-نمایه'>مزایده اجاره تعدادی غرفه و بهره برداری از 1 عدد تابلو تبلیغاتی دو نمایه  / مزایده , مزایده اجاره تعدادی غرفه و بهره برداری از 1 عدد تابلو تبلیغاتی دو نمایه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870315/مزایده-فروش-زمین-مسکونی-و-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش زمین مسکونی و تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش زمین مسکونی و تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870318/مزایده-منزل-مسکونی-به-مساحت-216-مترمربع'>مزایده منزل مسکونی به مساحت 216 مترمربع / مزایده,مزایده منزل مسکونی به مساحت 216 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870465/مزایده-ششدانگ-یکباب-دفتر-کار-مساحت-62-35مترمربع'>مزایده ششدانگ یکباب دفتر کار مساحت 62.35مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب دفتر کار مساحت 62.35مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870195/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-دوجداره-فاضلابی-کاروگیت--نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی کاروگیت - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عمومی  خرید لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی کاروگیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870214/مناقصه-احداث-یک-دستگاه-پست-هوایی-200-کاوا--نوبت-دوم'>مناقصه  احداث یک دستگاه پست هوایی 200 کاوا ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  احداث یک دستگاه پست هوایی 200 کاوا ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870206/مناقصه--اجرای-16872-متر-شبکه-فلزی-و-پلی-اتیلن-نوبت-دوم'>مناقصه   اجرای 16872 متر شبکه فلزی و پلی اتیلن نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه   اجرای 16872 متر شبکه فلزی و پلی اتیلن نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870358/مزایده-ششدانگ-ملک-مزروعی-به-شماره-پلاک-دو-فرعی'>مزایده ششدانگ ملک مزروعی به شماره پلاک دو فرعی  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مزروعی به شماره پلاک دو فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870352/مزایده-املاک-مساحت-250-و-500متر-نوبت-دوم'>مزایده املاک مساحت 250 و 500متر نوبت دوم / مزایده,مزایده املاک مساحت 250 و 500متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869654/مناقصه-واگذاری-ارائه-خدمات-بهداشتی-درمانی-شبانه-روزی-با-امکانات-بستری-خوشاب-و-داورزن'>مناقصه واگذاری ارائه خدمات بهداشتی درمانی شبانه روزی با امکانات بستری خوشاب و داورزن  / آگهی مناقصه یک مرحله ای، مناقصه واگذاری ارائه خدمات بهداشتی درمانی شبانه روزی با امکانات بستری خوشاب و داورزن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869633/مزایده-واگذاری-امور-مربوط-به-کشتارگاه-شهرداری'>مزایده واگذاری امور مربوط به کشتارگاه شهرداری / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری امور مربوط به کشتارگاه شهرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869638/مناقصه-خرید-تعداد-13000-کیلوگرم-نایلون-دولا'>مناقصه خرید تعداد 13000 کیلوگرم نایلون دولا  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید تعداد 13000 کیلوگرم نایلون دولا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870004/مزایده-20-سیر-مشاع-از-1-5-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده 20 سیر مشاع از 1.5 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 20 سیر مشاع از 1.5 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869620/مناقصه-Mother-bord--نوبت-دوم'>مناقصه Mother bord - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه Mother bord - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869586/مزایده-فروش-تعدادی-ماشین-آلات-مستعمل--مرحله-دوم'>مزایده فروش تعدادی ماشین آلات مستعمل  - مرحله دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش تعدادی ماشین آلات مستعمل - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869595/مزایده-تعدادی-ماشین-آلات-کشاورزی--'>مزایده تعدادی ماشین آلات کشاورزی... / آگهی مزایده, مزایده تعدادی ماشین آلات کشاورزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869601/مزایده-فروش-گوساله-نر-شیر-خوار-و-از-شیر-گرفته-گاو-غیر-آبستن-کشتارگاهی--'>مزایده فروش گوساله نر شیر خوار و از شیر گرفته، گاو غیر آبستن کشتارگاهی... / آگهی مزایده, مزایده فروش گوساله نر شیر خوار و از شیر گرفته، گاو غیر آبستن کشتارگاهی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869901/مناقصه-اجرای-جمع-آوری-زباله'>مناقصه اجرای جمع آوری زباله  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای جمع آوری زباله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869908/فراخوان-راهبری-و-نگهداری-تاسیسات-ساختمان-مرکزی-و-ساختمان-شماره-5'>فراخوان راهبری و نگهداری تاسیسات ساختمان مرکزی و ساختمان شماره 5  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان راهبری و نگهداری تاسیسات ساختمان مرکزی و ساختمان شماره 5 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869986/اصلاحیه-مناقصه-واگذاری-30-دستگاه-منبع-تغذیه-وقفه-ناپذیر'>اصلاحیه مناقصه واگذاری 30 دستگاه منبع تغذیه وقفه ناپذیر  / اصلاحیه , مناقصه واگذاری 30 دستگاه منبع تغذیه وقفه ناپذیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869877/مناقصه-خرید-انواع-کابل-مسی-نوبت-دوم'>مناقصه  خرید انواع کابل مسی نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه  خرید انواع کابل مسی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869953/فراخوان-مناقصه-خرید-2-دستگاه-چیلر-جذبی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید 2 دستگاه چیلر جذبی نوبت دوم  / آگهی فراخوان , فراخوان مناقصه خرید 2 دستگاه چیلر جذبی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869878/مناقصه-خرید-انواع-ترانسفورماتور-توزیع-نوبت-دوم'>مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور توزیع  نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور توزیع  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869881/مناقصه-خرید-انواع-سیم-آلومینیوم-نوبت-دوم'>مناقصه خرید انواع سیم آلومینیوم  نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه خرید انواع سیم آلومینیوم  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869900/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-به-مساحت-574-22متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل به مساحت 574.22متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل به مساحت 574.22متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869886/مناقصه-خرید-انواع-کابل-مسی-نوبت-دوم'>مناقصه  خرید انواع کابل مسی نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه  خرید انواع کابل مسی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869887/مزایده-تجهیزات-اداری-و-خانگی-مستهلک'>مزایده تجهیزات اداری و خانگی مستهلک / مزایده , مزایده تجهیزات اداری و خانگی مستهلک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869907/فراخوان-تعمیر-سرویس-و-نگهداری-7-دستگاه-پله-برقی'>فراخوان تعمیر، سرویس و نگهداری 7 دستگاه پله برقی  / فراخوان , فراخوان تعمیر، سرویس و نگهداری 7 دستگاه پله برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869876/مناقصه-خرید-مقره-سوزنی-سیلیکونی-نوبت-دوم'>مناقصه  خرید مقره سوزنی سیلیکونی نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه  خرید مقره سوزنی سیلیکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869905/مزایده-بهره-برداری-از-یکباب-فروشگاه-لوازم-ورزشی--'>مزایده بهره برداری از یکباب فروشگاه لوازم ورزشی ... / مزایده، مزایده بهره برداری از یکباب فروشگاه لوازم ورزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869879/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-مساحت-134-28متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی مساحت 134.28متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی مساحت 134.28متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869884/مناقصه-خرید-150-تن-سیم-هادی-پرظرفیت'>مناقصه خرید 150 تن سیم هادی پرظرفیت  / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید 150 تن سیم هادی پرظرفیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869859/مزایده-ششدانگ-عرصه-اعیان-پلاک-به-مساحت-538-50متر'>مزایده ششدانگ عرصه  اعیان پلاک به مساحت 538.50متر  / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه  اعیان پلاک به مساحت 538.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869864/مزایده-فروش-4-واحد-آپارتمان-مسکونی'>مزایده فروش 4 واحد آپارتمان مسکونی  / مزایده,مزایده فروش 4 واحد آپارتمان مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869867/مزایده-یک-دانگ-و-294-صدم-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی'>مزایده یک دانگ و 294 صدم دانگ مشاع از پلاک ثبتی / مزایده,مزایده یک دانگ و 294 صدم دانگ مشاع از پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869929/مزایده-املاک-شامل-پلاکهای-ثبتی-نوبت-اول'>مزایده املاک شامل پلاکهای ثبتی نوبت اول / مزایده,مزایده املاک شامل پلاکهای ثبتی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869885/مزایده-فروش-ساختمان-فرمانداری'>مزایده فروش ساختمان فرمانداری / مزایده,مزایده فروش ساختمان فرمانداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869868/مناقصه-پروژه-احداث-سازه-بتنی-مجموعه-ورزشی-دانشگاه-یاسوج-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه احداث سازه بتنی مجموعه ورزشی دانشگاه یاسوج- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه  پروژه احداث سازه بتنی مجموعه ورزشی دانشگاه یاسوج- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869865/فراخوان-طرح-سرمایه-گذاری-احداث-سه-دستگاه-پل-عابر-پیاده--'>فراخوان طرح سرمایه گذاری احداث سه دستگاه پل عابر پیاده...  / فراخوان ، فراخوان طرح سرمایه گذاری احداث سه دستگاه پل عابر پیاده... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869874/فراخوان-احداث-اقامتگاه-های-عملیاتی-پالایشگاه'>فراخوان احداث اقامتگاه های عملیاتی پالایشگاه  /  آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان  احداث اقامتگاه های عملیاتی پالایشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869927/فراخوان-مشارکت-در-ساخت-مجتمع-تجاری-پاسارگاد'>فراخوان مشارکت در ساخت مجتمع تجاری پاسارگاد / فراخوان , فراخوان مشارکت در ساخت مجتمع تجاری پاسارگاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869894/فراخوان-خرید-پهنای-باند'>فراخوان خرید پهنای باند / آگهی فراخوان مناقصه,فراخوان خرید پهنای باند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869898/مناقصه-تعداد-36064-ابزار-آلات-تیغ-اره'>مناقصه تعداد 36064 ابزار آلات تیغ اره / آگهی مناقصه, مناقصه تعداد 36064 ابزار آلات تیغ اره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869952/اصلاحیه-مناقصه-خرید-ذرت-و-جو-دامی'>اصلاحیه مناقصه خرید ذرت و جو دامی  / اصلاحیه , مناقصه خرید ذرت و جو دامی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869844/فراخوان-مناقصه-تعمیرات-اساسی-1-ساله-انجین-های-وارتسیلا-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تعمیرات اساسی 1 ساله انجین های وارتسیلا -نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان تعمیرات اساسی 1 ساله انجین های وارتسیلا -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869941/مزایده-ششدانگ-زمینی-به-مساحت-322-95متر'>مزایده ششدانگ زمینی به مساحت 322.95متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمینی به مساحت 322.95متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869848/فراخوان-مناقصه-طرح-بازشماری-منابع-سازمان-ملی-زمین-و-مسکن'>فراخوان مناقصه طرح بازشماری منابع سازمان ملی زمین و مسکن  / آگهی فراخوان عمومی مناقصه, فراخوان طرح بازشماری منابع سازمان ملی زمین و مسکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869911/مزایده-پوسته-سپرهای-ضایعاتی'>مزایده پوسته سپرهای ضایعاتی  / آگهی مزایده عمومی , مزایده پوسته سپرهای ضایعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869854/فراخوان-قطعات-یدکی-موتورهای-دیزل-دریایی-نوبت-دوم'>فراخوان  قطعات یدکی موتورهای دیزل دریایی  نوبت  دوم  / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان قطعات یدکی موتورهای دیزل دریایی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869866/فراخوان-ارزیابی-و-مناقصه-عملیات-حفاری-دو-حلقه-چاه-به-روش-دورانی-نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی و مناقصه عملیات حفاری دو حلقه چاه به روش دورانی نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی، فراخوان ارزیابی و مناقصه عملیات حفاری دو حلقه چاه به روش دورانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869945/مزایده-فروش-املاک-تملیکی-مازاد-بر-نیاز-کاربری-صنعتی-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک تملیکی مازاد بر نیاز کاربری صنعتی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک تملیکی مازاد بر نیاز کاربری صنعتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869888/تجدید-مناقصه-کود-شیمیایی-سوپر-فسفات-تریپل-گرانوله'>تجدید مناقصه کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل گرانوله / آگهی مناقصه عمومی بین المللی , تجدید مناقصه کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل گرانوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869873/مناقصه-عملیات-تکمیل-کارهای-باقیمانده-احداث-پروژه-مجتمع-فرهنگی-ورزشی-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات تکمیل کارهای باقیمانده احداث پروژه مجتمع فرهنگی ورزشی  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه عملیات تکمیل کارهای باقیمانده احداث پروژه مجتمع فرهنگی ورزشی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869940/مزایده-میزان-55-هزار-متریک-تن-کنسانتره-سنگ-آهن-96-3-24'>مزایده میزان 55 هزار متریک تن کنسانتره سنگ آهن 96.3.24 / آگهی مزایده عمومی , مزایده میزان 55 هزار متریک تن کنسانتره سنگ آهن 96.3.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869915/شناسایی-پیمانکار-نگهداری-ساختمان-ها--موتورخانه-ها-و-خوابگاه-های-دانشجویی'>شناسایی پیمانکار نگهداری ساختمان ها ، موتورخانه ها و خوابگاه های دانشجویی / آگهی شناسایی پیمانکار , شناسایی پیمانکار نگهداری ساختمان ها ، موتورخانه ها و خوابگاه های دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869904/فراخوان-مناقصه-واگذاری-حجمی-انجام-خدمات-مهندسی-طراحی-پروژه-های-سرمایه-ای--'>فراخوان مناقصه واگذاری حجمی انجام خدمات مهندسی طراحی پروژه های سرمایه ای... / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه واگذاری حجمی انجام خدمات مهندسی طراحی پروژه های سرمایه ای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869843/مناقصه-اجرای-پروژه-احداث-ساختمان-طرح-توسعه'>مناقصه اجرای پروژه احداث ساختمان طرح توسعه  / آگهی مناقصه، مناقصه اجرای پروژه احداث ساختمان طرح توسعه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869855/فروش-ترانسفورماتور-سه-فاز--'>فروش ترانسفورماتور سه فاز ... / فروش ترانسفورماتور سه فاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869875/مزایده-فروش-13-قطعه-از-زمینها-و-اپارتمانهای-مسکونی-تجاری-اداری'>مزایده فروش 13 قطعه از زمینها و اپارتمانهای مسکونی تجاری اداری  / مزایده,مزایده فروش 13 قطعه از زمینها و اپارتمانهای مسکونی تجاری اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869870/مزایده-فروش-تعداد-26-قطعه-زمین-و-15-واحد-احداث-شده'>مزایده فروش تعداد 26 قطعه زمین و 15 واحد احداث شده / مزایده,مزایده فروش تعداد 26 قطعه زمین و 15 واحد احداث شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869890/مزایده-تعداد-71-دستگاه-انواع-خودرو-سبک--سنگین--‌ماشین-آلات-راهسازی-مستعمل'>مزایده تعداد 71 دستگاه انواع خودرو سبک ، سنگین ، ‌ماشین آلات راهسازی مستعمل / مزایده، مزایده تعداد 71 دستگاه انواع خودرو سبک ، سنگین ، ‌ماشین آلات راهسازی مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869938/مناقصه-عمومی-نسبت-به-تهیه-و-توزیع-غذای-پرسنل--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی نسبت به تهیه و توزیع غذای پرسنل - نوبت دوم  / مناقصه عمومی، مناقصه عمومی نسبت به تهیه و توزیع غذای پرسنل- نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869861/مزایده-یک-دستگاه-میکسر-ایستاده-مواد-شیمیایی-مستعمل--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه میکسر ایستاده مواد شیمیایی مستعمل  - نوبت دوم  / مزایده , مزایده یک دستگاه میکسر ایستاده مواد شیمیایی مستعمل - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870482/استعلام-دستگاه-فلومتر-پارشال-فلوم--پکیج-آنلاین'>استعلام دستگاه فلومتر پارشال فلوم ، پکیج آنلاین / استعلام دستگاه فلومتر پارشال فلوم ، پکیج آنلاین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870508/استعلام-پنجره-upvc-وین-تک'>استعلام پنجره upvc وین تک / استعلام پنجره upvc وین تک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870514/استعلام-سامانه-تحت-وب-اتوماسیون-اداری'>استعلام سامانه تحت وب اتوماسیون اداری  / استعلام سامانه تحت وب اتوماسیون اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870524/استعلام-رایانه-All-in-One'>استعلام رایانه All in One / استعلام، استعلام رایانه All in One</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870515/استعلام-انجام-عملیات-مرتبط-با-ساخت-و-نصب-86-تابلو-در-بلوارها'>استعلام  انجام عملیات مرتبط با ساخت و نصب 86 تابلو در بلوارها / استعلام انجام عملیات مرتبط با ساخت و نصب 86 تابلو در بلوارها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870491/استعلام-دربها-ضد-سرقت'>استعلام دربها ضد سرقت / استعلام , استعلام دربها ضد سرقت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870459/استعلام-اسکنر-اسناد-حرفه-ای-کداک'>استعلام  اسکنر اسناد حرفه ای کداک  / استعلام   اسکنر اسناد حرفه ای کداک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870430/استعلام-شیرآلات'>استعلام شیرآلات  / استعلام شیرآلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870451/استعلام-اجرای-شبکه-روشنایی-شهرک-صنعتی-مرزن-آباد'>استعلام اجرای شبکه روشنایی شهرک صنعتی مرزن آباد / استعلام اجرای شبکه روشنایی شهرک صنعتی مرزن آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870472/استعلام-لاستیک-و-تیوپ'>استعلام لاستیک و تیوپ  / استعلام ,استعلام  لاستیک و تیوپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869839/مناقصه-پروژه-آسفالت-ریزی-به-صورت-دستی-و-مکانیزه--مرحله-اول-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه آسفالت ریزی به صورت دستی و مکانیزه  - مرحله اول نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه آسفالت ریزی به صورت دستی و مکانیزه  - مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870403/استعلام-جی-پی-اس'>استعلام جی پی اس  / استعلام, استعلام جی پی اس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870371/استعلام-کابل-و-کابلشو'>استعلام کابل و کابلشو  / استعلام, استعلام کابل و کابلشو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870345/استعلام-کاه-گل'>استعلام کاه گل / استعلام کاه گل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870364/استعلام-پرینتر-HP-2035'>استعلام پرینتر HP 2035 / استعلام پرینتر HP 2035</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870391/استعلام-کابل-فیبر-نوری-سینگل-مود-8-کور-تلگارتنر'>استعلام کابل فیبر نوری سینگل مود 8 کور تلگارتنر / استعلام کابل فیبر نوری سینگل مود 8 کور تلگارتنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870415/استعلام-فعالیتهای-تخصصی-ساختمان'>استعلام فعالیتهای تخصصی ساختمان / استعلام فعالیتهای تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870426/استعلام-کمپرسور-شیردار-QR12M1'>استعلام کمپرسور شیردار QR12M1 / استعلام کمپرسور شیردار QR12M1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870378/استعلام-فعالیتهای-خدماتی-سیستم-های-امنیتی'>استعلام فعالیتهای خدماتی سیستم های امنیتی / استعلام فعالیتهای خدماتی سیستم های امنیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870363/استعلام-کنتور-الکترومغناطیس-4-اینچ'>استعلام کنتور الکترومغناطیس 4 اینچ  / استعلام, استعلام کنتور الکترومغناطیس 4 اینچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869850/مناقصه-واگذاری-حفظ-و-نگهداری-کلیه-ابنیه-فنی-ساختمان-و-تاسیسات-کشتارگاه'>مناقصه  واگذاری حفظ و نگهداری کلیه ابنیه فنی، ساختمان و تاسیسات کشتارگاه  / آگهی مناقصه, مناقصه  واگذاری حفظ و نگهداری کلیه ابنیه فنی، ساختمان و تاسیسات کشتارگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870408/استعلام-خرید-یکدستگاه-کپی-شارپ'>استعلام خرید یکدستگاه کپی شارپ / استعلام,استعلام خرید یکدستگاه کپی شارپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870428/استعلام-لوازم-پزشکی'>استعلام لوازم پزشکی  / استعلام , استعلام لوازم پزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870518/استعلام-فعالیتهای-تخصصی-ساختمان'>استعلام فعالیتهای تخصصی ساختمان / استعلام فعالیتهای تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870513/استعلام-خرید-مصالح-قلعه-ارنان'>استعلام خرید مصالح قلعه ارنان / استعلام ,استعلام خرید مصالح قلعه ارنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870447/استعلام-اجرای-عملیات-تکمیلی-انبار-امدادی-کوثر'>استعلام اجرای عملیات تکمیلی انبار امدادی کوثر  / استعلام اجرای عملیات تکمیلی انبار امدادی کوثر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870462/استعلام-انجام-خدمات-عمومی-اداری'>استعلام انجام خدمات عمومی اداری / استعلام انجام خدمات عمومی اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870473/استعلام-چهارخانه-ارت-دار-3-و-5-متری'>استعلام چهارخانه ارت دار 3 و 5 متری  / استعلام چهارخانه ارت دار 3 و 5 متری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870499/استعلام-الکتروپمپ-62-5-کیلووات-RW-مدل-6611-14'>استعلام  الکتروپمپ 62/5 کیلووات RW مدل 6611/14 / استعلام  الکتروپمپ 62/5 کیلووات RW مدل 6611/14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870526/استعلام-خرید-تجهیزات-اداری-و-خانگی'>استعلام خرید تجهیزات اداری و خانگی  / استعلام خرید تجهیزات اداری و خانگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870516/استعلام-سرامیک-60-60-ژینوس'>استعلام سرامیک 60*60  ژینوس / استعلام ، استعلام سرامیک 50*50 کامیلا کاشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869903/مناقصه-حمل-و-پخش-آسفالت-با-فنیشر-و-غلتک-های-مربوطه--'>مناقصه  حمل و پخش آسفالت با فنیشر و غلتک های مربوطه ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  حمل و پخش آسفالت با فنیشر و غلتک های مربوطه ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870507/استعلام-اجرای-شبکه-روشنایی-شهرک-صنعتی-بهشهر'>استعلام اجرای شبکه روشنایی شهرک صنعتی بهشهر / استعلام اجرای شبکه روشنایی شهرک صنعتی بهشهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870468/استعلام-کابل-10-4-NYRY'>استعلام کابل 10*4 NYRY / استعلام, استعلام کابل 10*4 NYRY</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870446/استعلام-جاتقویم-رومیزی--جای-کاغذی-رومیزی'>استعلام جاتقویم رومیزی ، جای کاغذی رومیزی / استعلام , استعلام جاتقویم رومیزی ، جای کاغذی رومیزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870422/استعلام-سرامیک-50-50-کامیلا-کاشی'>استعلام سرامیک 50*50 کامیلا کاشی  / استعلام سرامیک 50*50 کامیلا کاشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870460/استعلام-آجر'>استعلام آجر  / استعلام , استعلام آجر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870484/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر  / استعلام , استعلام کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870443/استعلام-تعمیر-فن-دستگاه-فور-ایران-خودساز'>استعلام تعمیر فن دستگاه فور ایران خودساز / استعلام , استعلام تعمیر فن دستگاه فور ایران خودساز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870382/استعلام-تهیه-و-نصب-دیوار-پیش-ساخته'>استعلام تهیه و نصب دیوار پیش ساخته  / استعلام, استعلام تهیه و نصب دیوار پیش ساخته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870357/استعلام-اجرای-دیوار-کوب'>استعلام اجرای دیوار کوب  / استعلام , استعلام  اجرای دیوار کوب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870355/استعلام-لوله-آبرسانی-پلی-اتیلنی'>استعلام لوله آبرسانی پلی اتیلنی / استعلام  لوله آبرسانی پلی اتیلنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869920/مزایده-واگذاری-حفظ-و-نگهداری-کلیه-ابنیه-فنی-ساختمان-و-تاسسات-و-خدمات-میدان-میوه-و-تره-بار'>مزایده  واگذاری حفظ و نگهداری کلیه ابنیه فنی، ساختمان و تاسسات و خدمات میدان میوه و تره بار  / آگهی مزایده عمومی, مزایده  واگذاری حفظ و نگهداری کلیه ابنیه فنی، ساختمان و تاسسات و خدمات میدان میوه و تره بار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870381/استعلام-سرامیک-25-25-کیا-آبی-الوند-12-مترمربع'>استعلام سرامیک 25*25 کیا آبی الوند 12 مترمربع / استعلام سرامیک 25*25 کیا آبی الوند 12 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869935/مناقصه-واگذاری-حفظ-و-نگهداری-کلیه-ابنیه-فنی-ساختمان-و-تاسسات-و-خدمات-میدان-میوه-و-تره-بار'>مناقصه  واگذاری حفظ و نگهداری کلیه ابنیه فنی، ساختمان و تاسسات و خدمات میدان میوه و تره بار  / مناقصه, مناقصه واگذاری حفظ و نگهداری کلیه ابنیه فنی، ساختمان و تاسسات و خدمات میدان میوه و تره بار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870405/استعلام-الکتروپمپ-55-کیلووات-195-13'>استعلام الکتروپمپ 55 کیلووات 195/13 / استعلام الکتروپمپ 55 کیلووات 195/13</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870433/استعلام-تجهیزات-دوربین-مدار-بسته'>استعلام  تجهیزات دوربین مدار بسته  / استعلام  تجهیزات دوربین مدار بسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870370/استعلام-اجرای-سقف-تیرچه-بلوک'>استعلام اجرای سقف تیرچه بلوک / استعلام، استعلام اجرای سقف تیرچه بلوک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870351/استعلام-کاشی-آریا'>استعلام کاشی آریا / استعلام,استعلام کاشی آریا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870387/استعلام-لوازم-التحریر-مورد-نیاز-کارگاههای-مرکز-شهید-ورمقانی'>استعلام لوازم التحریر مورد نیاز کارگاههای مرکز شهید ورمقانی / استعلام ,استعلام  لوازم التحریر مورد نیاز کارگاههای مرکز شهید ورمقانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870437/استعلام-خرید-ست-مارانزیک-لایت'>استعلام خرید ست مارانزیک لایت / استعلام , استعلام خرید ست مارانزیک لایت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870528/استعلام-لوازم-التحریر-مورد-نیاز-کارگاههای-مرکز-شهید-امان-اللهی'>استعلام لوازم التحریر مورد نیاز کارگاههای مرکز شهید امان اللهی / استعلام , استعلام لوازم التحریر مورد نیاز کارگاههای مرکز شهید امان اللهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870343/استعلام-لوازم-التحریر-مورد-نیاز-کارگاههای-مرکز-شهید-امان-اللهی'>استعلام لوازم التحریر مورد نیاز کارگاههای مرکز شهید امان اللهی  / استعلام لوازم التحریر مورد نیاز کارگاههای مرکز شهید امان اللهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870369/استعلام-کارت-IO-رله-REC670'>استعلام کارت IO رله REC670 / استعلام, استعلام کارت IO رله REC670</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869862/مناقصه-پروژه-جدول-گذاری-و-پیاده-روسازی-در-سطح-شهر-و--مرحله-اول-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه جدول گذاری و پیاده روسازی در سطح شهر و ...مرحله اول نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه جدول گذاری و پیاده روسازی در سطح شهر و ...مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870389/استعلام-کارت-تغذیه-له-REC670'>استعلام کارت تغذیه له REC670 / استعلام, استعلام کارت تغذیه له REC670</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870400/استعلام-وسایل-مورد-نیاز-کارگاه-های-رایانه'>استعلام وسایل مورد نیاز کارگاه های رایانه  / استعلام وسایل مورد نیاز کارگاه های رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870411/استعلام-دستگاه-چمن-زن-بنزینی'>استعلام دستگاه چمن زن بنزینی / استعلام,استعلام دستگاه چمن زن بنزینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870386/استعلام-وسایل-مورد-نیاز-کارگاه-های-برق-مرکز-شهید-امان-اللهی'>استعلام وسایل مورد نیاز کارگاه های برق مرکز شهید امان اللهی / استعلام , استعلام وسایل مورد نیاز کارگاه های برق مرکز شهید امان اللهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870360/استعلام-انجام-خدمات-عمومی-اداری'>استعلام انجام خدمات عمومی اداری / استعلام انجام خدمات عمومی اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870344/استعلام-دستگاه-فوتوکپی'>استعلام دستگاه فوتوکپی / استعلام دستگاه فوتوکپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870323/استعلام-میلگرد-22'>استعلام میلگرد 22  / استعلام , استعلام میلگرد 22 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870300/استعلام-وسایل-مورد-نیاز-کارگاه-اتو-مکانیک'>استعلام وسایل مورد نیاز کارگاه اتو مکانیک / استعلام , استعلام وسایل مورد نیاز کارگاه اتو مکانیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870294/استعلام-الکتروپمپ-کف-کش-4-کیلووات'>استعلام  الکتروپمپ کف کش 4 کیلووات / استعلام, استعلام  الکتروپمپ کف کش 4 کیلووات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870308/استعلام-ابزارآلات-مورد-نیاز-کارگاه-های-مرکز-شهید-امان-اللهی'>استعلام ابزارآلات مورد نیاز کارگاه های مرکز شهید امان اللهی / استعلام, استعلام ابزارآلات مورد نیاز کارگاه های مرکز شهید امان اللهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869883/مناقصه-اصلاح-و-بازسازی-بخشی-از-شبکه-فاضلاب--'>مناقصه اصلاح و بازسازی بخشی از شبکه فاضلاب ... / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه اصلاح و بازسازی بخشی از شبکه فاضلاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870326/استعلام-ذخیره-ساز-رایانه'>استعلام ذخیره ساز رایانه / استعلام, استعلام ذخیره ساز رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870339/استعلام-کارتریج-لیزری-05-مدل-جی-اند-بی-پلاس'>استعلام کارتریج لیزری 05 مدل جی اند بی پلاس / استعلام, استعلام کارتریج لیزری 05 مدل جی اند بی پلاس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870361/استعلام-لوله-آبرسانی-پلی-اتیلن'>استعلام لوله آبرسانی پلی اتیلن / استعلام, استعلام لوله آبرسانی پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870384/استعلام-پک-شورت'>استعلام پک شورت / استعلام , استعلام پک شورت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870314/استعلام-گاو-صندوق-بایگانی'>استعلام گاو صندوق بایگانی / استعلام گاو صندوق بایگانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870350/استعلام-ژورنال-وینکور-75-متری'>استعلام  ژورنال وینکور 75 متری / استعلام  ژورنال وینکور 75 متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870321/استعلام-ارائه-خدمات-مشاوره-به-صورت-تلفنی-و-حضوری'>استعلام ارائه خدمات مشاوره به صورت تلفنی و حضوری / استعلام ارائه خدمات مشاوره به صورت تلفنی و حضوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870336/استعلام-ابزار-آلات-مورد-نیاز-کارگاه-ها'>استعلام ابزار آلات  مورد نیاز کارگاه ها / استعلام ابزار آلات  مورد نیاز کارگاه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870332/استعلام-اجرای-لوله-گذاری-شبکه-توزیع-آبرسانی'>استعلام اجرای لوله گذاری شبکه توزیع آبرسانی / استعلام , استعلام اجرای لوله گذاری شبکه توزیع آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870320/استعلام-کنتور-الکترومغناطیس-5-اینچ'>استعلام کنتور الکترومغناطیس 5 اینچ  / استعلام, استعلام کنتور الکترومغناطیس 5 اینچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869928/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-96-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 96 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 96 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870302/استعلام-وسایل-مورد-نیاز-کارگاه-های-تاسیسات-لوله-کشی'>استعلام وسایل مورد نیاز کارگاه های تاسیسات لوله کشی  / استعلام, استعلام وسایل مورد نیاز کارگاه های تاسیسات لوله کشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870288/استعلام-حوله-حمام'>استعلام حوله حمام / استعلام , استعلام حوله حمام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870276/استعلام-خرید-136-حلقه-تایر-خودرو'>استعلام خرید 136 حلقه تایر خودرو / استعلام , استعلام خرید 136 حلقه تایر خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870337/استعلام-سیستم-درب-اتوماتیک-شیشه-ای-با-اپراتور-RECORD'>استعلام سیستم درب اتوماتیک شیشه ای با اپراتور RECORD / استعلام, استعلام سیستم درب اتوماتیک شیشه ای با اپراتور RECORD</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870356/استعلام-خرید-کنتور-دیجیتال-یک-آمپر-MK6E'>استعلام خرید کنتور دیجیتال یک آمپر MK6E / استعلام خرید کنتور دیجیتال یک آمپر MK6E</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870380/استعلام-وسایل-بهداشتی-و-تنظیف-مورد-نیاز---'>استعلام وسایل بهداشتی و تنظیف مورد نیاز .... / استعلام وسایل بهداشتی و تنظیف مورد نیاز ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870394/استعلام-ملحفه-تک-نفره'>استعلام ملحفه تک نفره  / استعلام , استعلام ملحفه تک نفره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870395/استعلام-وسایل-مورد-نیاز-کارگاه-های-صنایع-ساختمان'>استعلام وسایل مورد نیاز کارگاه های صنایع ساختمان / استعلام, استعلام وسایل مورد نیاز کارگاه های صنایع ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870376/استعلام-عملیات-تهیه-آسفالت-گرم-در-محل-کارخانه-آسفالت'>استعلام عملیات تهیه آسفالت گرم در محل کارخانه آسفالت / استعلام، استعلام عملیات تهیه آسفالت گرم در محل کارخانه آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870354/استعلام-رسید-مشتری-وینکور-380-متری'>استعلام  رسید مشتری وینکور 380 متری / استعلام  رسید مشتری وینکور 380 متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869820/مناقصه-خرید-رنگ-جهت-مدیریت-زیباسازی-و---نوبت-دوم'>مناقصه خرید رنگ جهت مدیریت زیباسازی و ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید رنگ جهت مدیریت زیباسازی و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870330/استعلام-خرید-بیسیم-دستی-و-باطری-و-نگهبانی'>استعلام خرید بیسیم دستی و باطری و نگهبانی  / استعلام، استعلام خرید بیسیم دستی و باطری و نگهبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870306/استعلام-کاغذ-رول-حرارتی-با-مغزی-25-MM---'>استعلام کاغذ رول حرارتی با مغزی 25 MM .... / استعلام کاغذ رول حرارتی با مغزی 25 MM ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870293/استعلام-انجام-خدمات-خودرویی'>استعلام انجام خدمات خودرویی  / استعلام ، استعلام انجام خدمات خودرویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870301/استعلام-وسایل-مورد-نیاز-جعبه-های-کمک-های-اولیه'>استعلام وسایل مورد نیاز جعبه های کمک های اولیه  / استعلام, استعلام وسایل مورد نیاز جعبه های کمک های اولیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870317/استعلام-مقره-بشقابی-سرامیکی'>استعلام مقره بشقابی سرامیکی / استعلام, استعلام مقره بشقابی سرامیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870331/استعلام-وسایل-مورد-نیاز-کارگاه-های-خیاطی-مرکز-شهید-ورمقانی-96-03-24'>استعلام وسایل مورد نیاز کارگاه های خیاطی مرکز شهید ورمقانی 96.03.24 / استعلام ,استعلام وسایل مورد نیاز کارگاه های خیاطی مرکز شهید ورمقانی 96.03.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870349/استعلام-تونر-چاپگر-لیزری-اچ-پی-05A'>استعلام تونر چاپگر لیزری اچ پی 05A  / استعلام, استعلام تونر چاپگر لیزری اچ پی 05A </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870373/استعلام-وسایل-مورد-نیاز-کارگاه-های-کشاورزی'>استعلام وسایل مورد نیاز کارگاه های کشاورزی  / استعلام, استعلام وسایل مورد نیاز کارگاه های کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870305/استعلام-ساخت-جاده-و-راه-آهن'>استعلام ساخت جاده و راه آهن / استعلام ساخت جاده و راه آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870374/استعلام-وسایل-مورد-نیاز-کارگاه-های-جوشکاری'>استعلام وسایل مورد نیاز کارگاه های جوشکاری / استعلام  وسایل مورد نیاز کارگاه های جوشکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869825/مناقصه-خرید-مصالح-سنگی-کوهی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید مصالح سنگی کوهی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید مصالح سنگی کوهی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870366/استعلام-خرید-اگزوزفن'>استعلام خرید اگزوزفن / استعلام خرید اگزوزفن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870325/استعلام-دمپایی'>استعلام دمپایی  / استعلام , استعلام دمپایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870342/استعلام-رسید-مشتری-با-کیفیت-عالی'>استعلام  رسید مشتری با کیفیت عالی / استعلام  رسید مشتری با کیفیت عالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870327/استعلام-سیستم-کامپیوتر'>استعلام سیستم کامپیوتر / استعلام, استعلام سیستم کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870310/استعلام-کیت-آموزشی-برق-صنعتی-و-ساختمان'>استعلام کیت آموزشی برق صنعتی و ساختمان  / استعلام کیت آموزشی برق صنعتی و ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870298/استعلام-ژیلت--'>استعلام ژیلت.... / استعلام ، استعلام ژیلت....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870281/استعلام-وسایل-مورد-نیاز-کارگاه-درودگری-مرکز-شهید-ورمقانی'>استعلام وسایل مورد نیاز کارگاه درودگری مرکز شهید ورمقانی / استعلام ,استعلام  وسایل مورد نیاز کارگاه درودگری مرکز شهید ورمقانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870375/استعلام-مرغ-منجمد-بسته-بندی-پلاستیکی'>استعلام مرغ منجمد بسته بندی پلاستیکی  / استعلام , استعلام مرغ منجمد بسته بندی پلاستیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870359/استعلام-وسایل-مورد-نیاز-کارگاه-های-برق'>استعلام وسایل مورد نیاز کارگاه های برق / استعلام , استعلام وسایل مورد نیاز کارگاه های برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870347/استعلام-سقف-کش-سان-و-پروفیل'>استعلام سقف کش سان و پروفیل  / استعلام, استعلام سقف کش سان و پروفیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869937/مزایده-یکباب-مغازه-مساحت-25-00متر'>مزایده یکباب مغازه مساحت 25.00متر / مزایده,مزایده یکباب مغازه مساحت 25.00متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869828/تجدثد-فراخوان-مناقصه-خرید-لوله-فولادی-تجدید-نوبت-دوم'>تجدثد فراخوان مناقصه خرید لوله فولادی تجدید نوبت دوم / فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید لوله فولادی تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870348/استعلام-امور-خدماتی--خدمات-اداری--پشتیبانی-و-سرایداری'>استعلام امور خدماتی ، خدمات اداری ، پشتیبانی و سرایداری / استعلام ,استعلام امور خدماتی ، خدمات اداری ، پشتیبانی و سرایداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870477/استعلام-خرید-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات'>استعلام خرید کامپیوتر و فناوری اطلاعات / استعلام خرید کامپیوتر و فناوری اطلاعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870379/استعلام-لوله-برق-گالوانیزه-سرد'>استعلام لوله برق گالوانیزه سرد / استعلام ,استعلام لوله برق گالوانیزه سرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870414/استعلام-چراغ-led'>استعلام چراغ led  / استعلام ,استعلام چراغ led </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870423/استعلام-خرید-کیس-و-متعلقات-آن'>استعلام خرید کیس و متعلقات آن / استعلام ,استعلام خرید کیس و متعلقات آن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870367/استعلام-چاپگر-لیزری-مدل-M401D'>استعلام چاپگر لیزری مدل M401D / استعلام چاپگر لیزری مدل M401D</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870353/استعلام-عملیات-ساختمان-اداری--آموزشی'>استعلام عملیات ساختمان اداری - آموزشی  / استعلام, استعلام عملیات ساختمان اداری - آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870338/استعلام-مواد-مصرفی-مورد-نیاز-کارگاههای-اتو-مکانیک'>استعلام مواد مصرفی مورد نیاز کارگاههای اتو مکانیک  / استعلام مواد مصرفی مورد نیاز کارگاههای اتو مکانیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870362/استعلام-فعالیت-های-آژانس-های-استخدام-و-کاریابی'>استعلام فعالیت های آژانس های استخدام و کاریابی  / استعلام ,استعلام فعالیت های آژانس های استخدام و کاریابی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870454/استعلام-وسایل-مورد-نیاز-کارگاه-تاسیسات--آبگرمکن-و-پکیج'>استعلام وسایل مورد نیاز کارگاه تاسیسات - آبگرمکن و پکیج / استعلام وسایل وسایل مورد نیاز کارگاه تاسیسات - آبگرمکن و پکیج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869857/مزایده-های-تجاری-و-همچنین-طرح-کارواش-و-باس-واش-96-3-24'>مزایده های تجاری و همچنین طرح کارواش و باس واش 96.3.24 / آگهی مزایده عمومی,مزایده های تجاری و همچنین طرح کارواش و باس واش -مرحله اول - نوبت اول 96.3.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870368/استعلام-تخریب-و-آماده-سازی-محوطه--'>استعلام تخریب و آماده سازی محوطه... / استعلام ,استعلام تخریب و آماده سازی محوطه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870397/استعلام-ups-20-kv'>استعلام ups 20 kv / استعلام ,استعلام ups 20 kv</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870438/استعلام-حمل--نصب-و-راه-اندازی-تکرار-کننده-ترانک-باند-UHF'>استعلام حمل ، نصب و راه اندازی تکرار کننده ترانک باند UHF / استعلام ,استعلام حمل ، نصب و راه اندازی تکرار کننده ترانک باند UHF</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870494/استعلام-خرید-و-نصب-دیوارپوش-کفپوش-و-سقف-کاذب'>استعلام خرید و نصب دیوارپوش، کفپوش و سقف کاذب / استعلام, استعلام خرید و نصب دیوارپوش، کفپوش و سقف کاذب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870441/استعلام-پمپ-وکیوم-WOOSUNG'>استعلام پمپ وکیوم WOOSUNG / استعلام, استعلام پمپ وکیوم WOOSUNG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870509/استعلام-ماسه-و-آجر'>استعلام ماسه و آجر / استعلام ,استعلام ماسه و آجر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870490/استعلام-شیرآلات'>استعلام شیرآلات  / استعلام شیرآلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870467/استعلام-خرید-30000-کیلوگرم-قطعات-کسری-آهن-آلات-برج-های-230-کیلو-ولت-دو-مداره-DC30-60'>استعلام خرید 30000 کیلوگرم قطعات کسری آهن آلات برج های 230 کیلو ولت دو مداره DC30/60 / استعلام ,استعلام خرید 30000 کیلوگرم قطعات کسری آهن آلات برج های 230 کیلو ولت دو مداره DC30/60</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870440/استعلام-صندلی-مدیریت-و--'>استعلام صندلی مدیریت و .. / استعلام صندلی مدیریت و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870416/استعلام-تامین-7-دستگاه-سرور'>استعلام تامین 7 دستگاه سرور / استعلام,استعلام تامین 7 دستگاه سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869925/مناقصه-تهیه-برج-اجرای-فونداسیون-و-نصب-برج-رینگ-63-کیلوولن-شهر-اردبیل--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه برج, اجرای فونداسیون و نصب برج رینگ 63 کیلوولن شهر اردبیل - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه تهیه برج, اجرای فونداسیون و نصب برج رینگ 63 کیلوولن شهر اردبیل - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870388/استعلام-تجهیزات-شبکه'>استعلام تجهیزات شبکه / استعلام ، استعلام تجهیزات شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870502/استعلام-دستگاه-فکس'>استعلام دستگاه فکس  / استعلام, استعلام دستگاه فکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870471/استعلام-12500-کیلوگرم-سیم-خاردار-خطی'>استعلام 12500 کیلوگرم سیم خاردار خطی  / استعلام, استعلام 12500 کیلوگرم سیم خاردار خطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870521/استعلام-Alo-pro20E-6M-Non-Touch-MSI'>استعلام Alo-pro20E 6M-Non Touch MSI / استعلام ,استعلام Alo-pro20E 6M-Non Touch MSI</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870483/استعلام-دیتا-پرژکتور-پاناسونیک'>استعلام دیتا پرژکتور پاناسونیک  / استعلام,استعلام دیتا پرژکتور پاناسونیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870453/استعلام-کاغذ-A4-کپی-مکس'>استعلام کاغذ A4 کپی مکس / استعلام ,استعلام کاغذ A4 کپی مکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870429/استعلام-تخریب-و-آماده-سازی-محوطه'>استعلام تخریب و آماده سازی محوطه / استعلام ,استعلام تخریب و آماده سازی محوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870402/استعلام-اسکنر-فلات'>استعلام اسکنر فلات / استعلام,استعلام اسکنر فلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869796/مناقصه-تامین-تجهیزات-سخت-افزاری-کامپیوتری-نوبت-دوم'>مناقصه تامین تجهیزات سخت افزاری کامپیوتری نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه  تامین تجهیزات سخت افزاری کامپیوتری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869787/مناقصه-تهیه-و-تحویل-5-دستگاه-راک-پرظرفیت-یکپارچه-12-ماژوله--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و تحویل 5 دستگاه راک پرظرفیت یکپارچه 12 ماژوله... نوبت دوم  / مناقصه، مناقصه تهیه و تحویل 5 دستگاه راک پرظرفیت یکپارچه 12 ماژوله... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869811/مناقصه-تهیه-و-نصب-گاردریل-و--'>مناقصه تهیه و نصب گاردریل و ... / مناقصه , مناقصه تهیه و نصب گاردریل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869830/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-احداث-یکباب-سوله-فلزی-و-ساختمان-رفاهی--نوبت-اول'>تجدید مناقصه اجرای عملیات احداث یکباب سوله فلزی و ساختمان رفاهی....نوبت اول / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , تجدید مناقصه اجرای عملیات احداث یکباب سوله فلزی و ساختمان رفاهی....نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869847/مزایده-25-سهم-از-یکصد-سهم-از-5-دانگ-مشاع-از-زمین'>مزایده 25 سهم از یکصد سهم از 5 دانگ مشاع از زمین / مزایده,مزایده 25 سهم از یکصد سهم از 5 دانگ مشاع از زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869815/مزایده-انواع-کانکس--بتن-ریز-ضایعاتی'>مزایده انواع کانکس - بتن ریز ضایعاتی   / مزایده , مزایده انواع کانکس - بتن ریز ضایعاتی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869835/مزایده-فروش-یک-دستگاه-تلویزیون'>مزایده فروش یک دستگاه تلویزیون  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه تلویزیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869923/مناقصه-نگهداری-سالن-توزیع-شبکه---نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری سالن توزیع شبکه ... نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه نگهداری سالن توزیع شبکه ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869795/تجدید-مناقصه-ارائه-خدمات-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-تجدید'>تجدید مناقصه ارائه خدمات ایاب و ذهاب کارکنان تجدید  / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,تجدید  مناقصه ارائه خدمات ایاب و ذهاب کارکنان تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869807/مناقصه-احداث-ساختمان-اداری--'>مناقصه احداث ساختمان اداری ... / مناقصه , مناقصه احداث ساختمان اداری ... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869792/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-حدود-یک-کیلومتر-خط-تغذیه-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای حدود یک کیلومتر خط تغذیه  نوبت دوم  / آگهی برگزاری مناقصه عمومی , مناقصه تهیه مصالح و اجرای حدود یک کیلومتر خط تغذیه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869788/مناقصه-واگذاری-خدمات-عمومی-اداری-و-پشتیبانی-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری  خدمات عمومی، اداری و پشتیبانی  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری  خدمات عمومی، اداری و پشتیبانی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869914/مناقصه-خریداری--نصب-و-اجرا-(با-کلیه-متعلقات)-پشتیبانی-(گارانتی-رایگان)-و-آموزش-2-عدد-دوربین-نظارتی'>مناقصه خریداری - نصب و اجرا (با کلیه متعلقات) پشتیبانی (گارانتی رایگان) و آموزش 2 عدد دوربین نظارتی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خریداری - نصب و اجرا (با کلیه متعلقات) پشتیبانی (گارانتی رایگان) و آموزش 2 عدد دوربین نظارتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869882/مناقصه-امور-خدماتی-تنظیفات-و-آبدارخانه'>مناقصه امور خدماتی تنظیفات و آبدارخانه  / آگهی مناقصه , مناقصه امور خدماتی تنظیفات و آبدارخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869806/مزایده-اجاره-چهارباب-واحدهای-تجاری-جهت-خوابار-فروشی--نوبت-دوم'>مزایده اجاره چهارباب واحدهای تجاری جهت خوابار فروشی ...نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده اجاره چهارباب واحدهای تجاری جهت خوابار فروشی ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869817/مزایده-بهره-برداری-از-مراکز'>مزایده بهره برداری از مراکز  / آگهی مزایده , مزایده بهره برداری از مراکز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869858/فراخوان-مناقصه-ارائه-خدمات-تعمیر--نگهداری--راهبری-و-سرویس-دهی-ماشین-آلات--تجدید'>فراخوان مناقصه ارائه خدمات تعمیر ، نگهداری ، راهبری و سرویس دهی ماشین آلات... تجدید / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه ارائه خدمات تعمیر ، نگهداری ، راهبری و سرویس دهی ماشین آلات... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869932/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-82-47متر-مرحله-دوم'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 82.47متر مرحله دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 82.47متر مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869837/مزایده-ایمیداکلوپراید'>مزایده ایمیداکلوپراید / مزایده,مزایده ایمیداکلوپراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869893/اصلاحیه-مناقصه-زیرسازی-و-احداث-ابنیه-فنی-راه-روستایی'>اصلاحیه مناقصه زیرسازی و احداث ابنیه فنی راه روستایی / اصلاحیه , مناقصه زیرسازی و احداث ابنیه فنی راه روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869783/مناقصه-بارگیری-و-حمل-مخلوط-توونان-رودخانه-ای--نوبت-دوم'>مناقصه بارگیری و حمل مخلوط توونان رودخانه ای  -نوبت دوم  / مناقصه عمومی ,مناقصه بارگیری و حمل مخلوط توونان رودخانه ای  -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869793/تجدید-مناقصه-خرید-یک-دستگاه-جاروب-مکانیزه'>تجدید مناقصه خرید یک دستگاه جاروب مکانیزه  / آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خرید یک دستگاه جاروب مکانیزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869824/مناقصه-واگذاری-حجمی--زمانی-اداره-امور-انبار-نفت-شهید-بهفر'>مناقصه واگذاری حجمی - زمانی اداره امور انبار نفت شهید بهفر / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری حجمی - زمانی اداره امور انبار نفت شهید بهفر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869812/فراخوان-مناقصه-تامین-یک-دستگاه-بارج-دریایی-جرثقیل-دار'>فراخوان مناقصه تامین یک دستگاه بارج دریایی جرثقیل دار / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تامین یک دستگاه بارج دریایی جرثقیل دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869831/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-کامیون-تریلی-کش'>مزایده یک دستگاه اتومبیل کامیون تریلی کش / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه اتومبیل کامیون تریلی کش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869987/مناقصه-اجرای-پخش-آسفالت-در-سطح-شهر-با-استفاده-از-اکیپ-فینیشیری--'>مناقصه اجرای پخش آسفالت در سطح شهر با استفاده از اکیپ فینیشیری ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پخش آسفالت در سطح شهر با استفاده از اکیپ فینیشیری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869841/مزایده-یک-واحد-اپارتمان-به-پلاک-ثبتی-15229-فرعی-از-24-اصلی'>مزایده یک واحد اپارتمان به پلاک ثبتی 15229 فرعی از 24 اصلی / مزایده,مزایده یک واحد اپارتمان به پلاک ثبتی 15229 فرعی از 24 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869731/مناقصه-اجرای-باقیمانده-خط-تغذیه---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای باقیمانده خط تغذیه ...- نوبت دوم  / فراخوان آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای باقیمانده خط تغذیه ...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869758/فراخوان-جهت-جذب-سرمایه-گذار-به-منظور-استخراج--فروش-و-استحصال--'>فراخوان جهت جذب سرمایه گذار به منظور استخراج , فروش و استحصال ... / آگهی فراخوان عمومی، فراخوان جهت جذب سرمایه گذار به منظور استخراج , فروش و استحصال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869757/مزایده-فروش-سه-دستگاه-آپارتمان-54-68-40-54-67متر'>مزایده فروش سه دستگاه آپارتمان 54-68.40-54.67متر  / مزایده,مزایده فروش سه دستگاه آپارتمان 54-68.40-54.67متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869771/مزایده-فروش-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-هر-یک-از-4-دستگاه-آپارتمان-96-3-24'>مزایده فروش ششدانگ عرصه و اعیان هر یک از 4 دستگاه آپارتمان 96.3.24 / مزایده,مزایده فروش ششدانگ عرصه و اعیان هر یک از 4 دستگاه آپارتمان 96.3.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869845/مزایده-ملک-مساحت-495-متر-مرحله-اول'>مزایده ملک مساحت 495 متر مرحله اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 495 متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869856/مزایده-پلاک-ثبتی-614-فرعی-بخش-یازده-تهران'>مزایده پلاک ثبتی 614 فرعی بخش یازده تهران / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 614 فرعی بخش یازده تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869912/مناقصه-تکمیل-شبکه-جمع-آوری-و-انتقال-فاضلاب-شهرک--نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب شهرک - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869798/آگهی-ارزیابی-کیفی-انتخاب-مشاوران-انجام-خدمات-تدوین-مطالعات-طرح-جامع'>آگهی ارزیابی کیفی انتخاب مشاوران انجام خدمات تدوین مطالعات طرح جامع  / آگهی ارزیابی کیفی انتخاب مشاوران , آگهی ارزیابی کیفی انتخاب مشاوران انجام خدمات تدوین مطالعات طرح جامع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869755/مناقصه-اجرای-پروژه-های-توسعه-و-احداث-و-بهینه-سازی-شبکه-های-توزیع-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869801/مناقصه-انتقال-نیرو-برقرسانی-به-شبکه-های-توزیع-نیرو-از-طریق-نصب-و-اصلاح-و-انشعاب-نوبت-دوم'>مناقصه انتقال نیرو برقرسانی به شبکه های توزیع نیرو از طریق نصب و اصلاح و انشعاب نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انتقال نیرو برقرسانی به شبکه های توزیع نیرو از طریق نصب و اصلاح و انشعاب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869834/مناقصه-انتقال-نیرو-برقرسانی-به-شبکه-های-توزیع-نیرو'>مناقصه  انتقال نیرو برقرسانی به شبکه های توزیع نیرو / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه  انتقال نیرو برقرسانی به شبکه های توزیع نیرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869729/فراخوان-اجاره-یک-دستگاه-دکل-حفاری-دریایی-نوبت-دوم'>فراخوان اجاره یک دستگاه دکل حفاری دریایی- نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان اجاره یک دستگاه دکل حفاری دریایی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869739/مناقصه-اجرای-عملیات-خدمات-مشترکین-مناطق-افسریه--نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای عملیات خدمات مشترکین مناطق افسریه...نوبت دوم  / مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه  اجرای عملیات خدمات مشترکین مناطق افسریه... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869747/مناقصه-خرید-و-اجرای-مواد-آتشبند-نوبت-دوم'>مناقصه خرید و اجرای مواد آتشبند نوبت دوم  / مناقصه خرید و اجرای مواد آتشبند نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869751/مناقصه-بهسازی-برق-واحد-خنک-کن-نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی برق واحد خنک کن نوبت دوم  / مناقصه بهسازی برق واحد خنک کن نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869735/مزایده-یک-قطعه-زمین-بصورت-4-دیواری-ارتفاع-2-5-متر'>مزایده یک قطعه زمین بصورت 4 دیواری ارتفاع 2.5 متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بصورت 4 دیواری ارتفاع 2.5 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869919/مناقصه-فاز-2-کانون-پرورشی-و-فکری-کوثر--نوبت-دوم'>مناقصه فاز 2 کانون پرورشی و فکری کوثر  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه فاز 2 کانون پرورشی و فکری کوثر  -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869776/مزایده-تکمیل-و-بهره-برداری-از-فضای-ناآماده-ایستگاه-توحید'>مزایده تکمیل و بهره برداری از فضای ناآماده ایستگاه توحید  / آگهی مزایده , مزایده تکمیل و بهره برداری از فضای ناآماده ایستگاه توحید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869753/تمدید-فراخوان-مناقصه-خرید-ماشین-آبیاری-دوار--نوبت-دوم'>تمدید فراخوان مناقصه خرید ماشین آبیاری دوار  - نوبت دوم / تمدید فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید ماشین آبیاری دوار نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869742/مزایده-فروش-قطعات-زمینها-کاربری-مسکونی-تراکم-کم-ویلایی'>مزایده فروش قطعات زمینها کاربری مسکونی تراکم کم ویلایی / مزایده,مزایده فروش قطعات زمینها کاربری مسکونی تراکم کم ویلایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869749/مناقصه-پوشش-بیمه-باربری--جهت-حمل-کلیه-محمولات-و-بیمه-آتش-سوزی---نوبت-دوم'>مناقصه پوشش بیمه باربری ، جهت حمل کلیه محمولات و بیمه آتش سوزی... - نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه پوشش بیمه باربری ، جهت حمل کلیه محمولات و بیمه آتش سوزی... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869760/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سمند---'>مزایده یک دستگاه خودروی سمند ....  / آگهی مزایده عمومی , مزایده یک دستگاه خودروی سمند .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869768/مزایده-یکدستگاه-لیفتراک-4-تنی--'>مزایده یکدستگاه لیفتراک 4 تنی...  / مزایده ، مزایده یکدستگاه لیفتراک 4 تنی... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869738/فراخوان-شناسایی-پیمانکاران-EPC--نوبت-دوم'>فراخوان شناسایی پیمانکاران EPC  -نوبت دوم / آگهی فراخوان, فراخوان شناسایی پیمانکاران EPC - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869917/مناقصه-واگذاری-امور-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869741/مناقصه-خدمات-مهندسی-مشاور-جهت-نظارت-بر-اجرای-پروژه-های-سرمایه-ای-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات مهندسی مشاور جهت نظارت بر اجرای پروژه های سرمایه ای نوبت دوم / فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مشاوران, مناقصه ارائه خدمات مهندسی مشاور جهت نظارت بر اجرای پروژه های سرمایه ای  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869842/مزایده-اقلام-مازاد-و-ضایعات'>مزایده اقلام مازاد و ضایعات  / مزایده, مزایده اقلام مازاد و ضایعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869748/مزایده-فروش-املاک-کاربری-مسکونی-تجاری-انبار-صنعتی-ویلا'>مزایده فروش املاک کاربری مسکونی تجاری انبار صنعتی ویلا / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری مسکونی تجاری انبار صنعتی ویلا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869833/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-دستگاههای-ups--باتری-نوبت-دوم'>مناقصه خرید نصب و راه اندازی دستگاههای ups ، باتری نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید نصب و راه اندازی دستگاههای ups ، باتری... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869880/فراخوان-احداث-خانه-و-محله'>فراخوان احداث خانه و محله / اگهی فراخوان ,فراخوان احداث خانه و محله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869921/مزایده-فروش-یکباب-ساختمان-مسکونی-مساحت-953-6متر'>مزایده فروش یکباب ساختمان مسکونی مساحت 953.6متر / مزایده,مزایده فروش یکباب ساختمان مسکونی مساحت 953.6متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869836/مزایده-دستگاه-خودروی-کانتینر-چادری'>مزایده دستگاه خودروی کانتینر چادری / مزایده دستگاه خودروی کانتینر چادری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869759/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-به-مساحت-77-38متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 77.38متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 77.38متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869860/مناقصه-توسعه-ساختمان-های-صنعتی-پالایشگاه'>مناقصه توسعه ساختمان های صنعتی پالایشگاه  / مناقصه توسعه ساختمان های صنعتی پالایشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869926/مناقصه-خرید-و-نصب-یک-دستگاه-پارکینگ-طبقاتی-مکانیزه-96-3-24'>مناقصه خرید و نصب یک دستگاه پارکینگ طبقاتی مکانیزه  96.3.24 / مناقصه ، مناقصه خرید و نصب یک دستگاه پارکینگ طبقاتی مکانیزه  96.3.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869773/مزایده-مدیریت-امور-بهره-برداری-جایگاههای-عرضه-سوخت-CNG--نوبت-دوم'>مزایده مدیریت امور بهره برداری جایگاههای عرضه سوخت CNG  - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده مدیریت امور بهره برداری جایگاههای عرضه سوخت CNG - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869838/مزایده-مقداری-آهن-آلات-مستهلک-وسایل-بازی---'>مزایده مقداری آهن آلات مستهلک وسایل بازی  ... / مزایده مقداری آهن آلات مستهلک وسایل بازی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869803/مناقصه-کشتاردام-سبک-و-سنگین-کشتارگاه-صنعتی-جونقان'>مناقصه کشتاردام سبک و سنگین کشتارگاه صنعتی جونقان  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه کشتاردام سبک و سنگین کشتارگاه صنعتی جونقان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869778/مناقصه-اجرای-عملیات-بدنه-سازی-(دیوار-چینی-سنگی)-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات بدنه سازی (دیوار چینی سنگی)- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات بدنه سازی (دیوار چینی سنگی)- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869785/مناقصه-اجرای-عملیات-جدول-گذاری-و-بلوک-فرش-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات جدول گذاری و بلوک فرش- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات جدول گذاری و بلوک فرش- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869791/آگهی-مناقصه'>آگهی مناقصه  / امور خدماتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869823/تجدید-مناقصه-پروژه-بهسازی-و-روکش-آسفالت-محورهای-دهکلان---'>تجدید مناقصه پروژه بهسازی و روکش آسفالت محورهای دهکلان .... / تجدید مناقصه پروژه بهسازی و روکش آسفالت محورهای دهکلان ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869763/مزایده-سهم-الارث-یک-قطعه-زمین-مساحت-745-32متر'>مزایده سهم الارث یک قطعه زمین مساحت 745.32متر / مزایده,مزایده سهم الارث یک قطعه زمین مساحت 745.32متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869863/مزایده-تعداد-115-عدد-جعبه-فرمان-ساده-اتومبیل'>مزایده تعداد 115 عدد جعبه فرمان ساده اتومبیل / مزایده,مزایده تعداد 115 عدد جعبه فرمان ساده اتومبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869767/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-مساحت-90-260متر'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان مساحت 90.260متر / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان مساحت 90.260متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869789/مناقصه-خرید-700-تن-کلروفریک'>مناقصه خرید 700 تن کلروفریک / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه خرید 700 تن کلروفریک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869777/مناقصه-خرید-دریچه-چدن-داکتیل-1100-عدد'>مناقصه خرید دریچه چدن داکتیل 1100 عدد / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه خرید دریچه چدن داکتیل 1100 عدد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869770/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-115-09متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 115.09متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 115.09متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869799/مناقصه-ساخت-تکیه-گاه-لوله-ها-و-بهسازی-مسیر-به-بلودان'>مناقصه ساخت تکیه گاه لوله ها و بهسازی مسیر به بلودان / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه ساخت تکیه گاه لوله ها و بهسازی مسیر به بلودان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869804/فراخوان-پروژه-بازرسی-فنی-و-خوردگی-فلزات-شخص-ثالث--نوبت-دوم'>فراخوان پروژه بازرسی فنی و خوردگی فلزات شخص ثالث  - نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان پروژه بازرسی فنی و خوردگی فلزات شخص ثالث - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869819/مزایده-واگذاری-کافه-گالری-باغ-موزه-هنرهای-ایران'>مزایده واگذاری کافه گالری باغ موزه هنرهای ایران / آگهی مزایده عمومی، مزایده واگذاری کافه گالری باغ موزه هنرهای ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869754/تجدید-مزایده-تعداد-18-قلم-شامل-انواع-میلگردها-نوبت-دوم'>تجدید مزایده تعداد 18 قلم شامل انواع میلگردها نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده, مزایده تعداد 18 قلم شامل انواع میلگردها نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869766/آگهی-شناسایی-پیمانکار-صادرات-محصولات'>آگهی شناسایی پیمانکار,صادرات محصولات / آگهی شناسایی پیمانکار,صادرات محصولات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869774/مزایده-فروش-تعداد-79-دستگاه'>مزایده فروش تعداد 79 دستگاه / آگهی مزایده,مزایده فروش تعداد 79 دستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869942/مناقصه-تامین-مصالح-و-اجرای-مقبره-شهدای-گمنام--نوبت-دوم'>مناقصه تامین مصالح و اجرای مقبره شهدای گمنام - نوبت دوم  / آگهی مناقصه,مناقصه تامین مصالح و اجرای مقبره شهدای گمنام - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869822/مزایده-یکباب-ساختمان-مساحت-223متر-و-هفتاد-صدم-متر'>مزایده یکباب ساختمان مساحت 223متر و هفتاد صدم متر  / مزایده,مزایده یکباب ساختمان مساحت 223متر و هفتاد صدم متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869802/مناقصه-طراحی-و-اصلاح-هندسی-معابر-سطح-منطقه-9'>مناقصه طراحی و اصلاح هندسی معابر سطح منطقه 9 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه طراحی و اصلاح هندسی معابر سطح منطقه 9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869902/اصلاحیه-مناقصه-واگذاری-عملیات--تهیه--نصب-و-نگهداری-تابلوهای-ترافیکی'>اصلاحیه مناقصه واگذاری عملیات ، تهیه ، نصب و نگهداری تابلوهای ترافیکی  / اصلاحیه , مناقصه واگذاری عملیات ، تهیه ، نصب و نگهداری تابلوهای ترافیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869744/مناقصه-خدمات-برش-و-پانچ-لیزری-ورق-های-فولادی-و---96-3-24'>مناقصه  خدمات برش و پانچ لیزری ورق های فولادی و ... 96.3.24 / آگهی مناقصه, مناقصه  خدمات برش و پانچ لیزری ورق های فولادی و ... 96.3.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869734/فراخوان-تعمیر-سیلندرهای-ترمز-و-شیرهای-پنوماتیک-F8---نوبت-دوم'>فراخوان تعمیر سیلندرهای ترمز و شیرهای پنوماتیک F8 .... نوبت دوم  / آگهی فراخوان , فراخوان تعمیر سیلندرهای ترمز و شیرهای پنوماتیک F8  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869716/مزایده-واگذاری-تعدادی-قطعه-زمین'>مزایده واگذاری تعدادی قطعه زمین / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869711/مناقصه-استفاده-از-خدمات-وکیل-پایه-یک-دادگستری-جهت-انجام-امورات-حقوقی-نوبت-دوم'>مناقصه استفاده از خدمات وکیل پایه یک دادگستری جهت انجام امورات حقوقی نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه استفاده از خدمات وکیل پایه یک دادگستری جهت انجام امورات حقوقی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869723/فراخوان-ارزیابی-کیفی-مشاوران-انجام-خدمات-مهندسی-(-کنترل-و-نظارت-بر-آمار---'>فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران انجام خدمات مهندسی ( کنترل و نظارت بر آمار..... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران , فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران انجام خدمات مهندسی ( کنترل و نظارت بر آمار.....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869827/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-مساحت-40000متر-نوبت-سوم'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 40000متر نوبت سوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 40000متر نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869728/مناقصه-اجرای-ابنیه-فنی-(دیوار-و-کانال)-و---'>مناقصه اجرای ابنیه فنی (دیوار و کانال) و .... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای ابنیه فنی (دیوار و کانال) و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869714/مزایده-تلفن-ثابت-09121879434'>مزایده تلفن ثابت 09121879434  / مزایده,مزایده تلفن ثابت 09121879434 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869706/مناقصه-احداث-سوله-انبار-تاسیسات-تقویت-فشار-گاز-نوبت-دوم'>مناقصه  احداث سوله انبار تاسیسات تقویت فشار گاز  نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه احداث سوله انبار تاسیسات تقویت فشار گاز نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869703/مناقصه-اجرای-پروژه-تعویض-سقف-ساختمان-حراست-و---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه تعویض سقف ساختمان حراست و ....نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه اجرای پروژه تعویض سقف ساختمان حراست و ....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869779/مناقصه-خرید-یکدستگاه-بچینگ-پلانت--'>مناقصه خرید یکدستگاه بچینگ پلانت.... / آگهی مناقصه , مناقصه خرید یکدستگاه بچینگ پلانت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869786/مزایده-فروش-تجمیع-ملک-1453-و-1451'>مزایده فروش تجمیع ملک 1453 و 1451  / مزایده,مزایده فروش تجمیع ملک 1453 و 1451 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869772/مناقصه-واگذاری-خدمات-آژانس-سواری'>مناقصه واگذاری خدمات آژانس سواری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری خدمات آژانس سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869745/مزایده-یکباب-غرفه-پیرایش-مردانه-با-2-عدد-صندلی'>مزایده یکباب غرفه پیرایش مردانه با 2 عدد صندلی  / مزایده , مزایده یکباب غرفه پیرایش مردانه با 2 عدد صندلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869956/مزایده-پلاک-یک-فرعی-از-هشت-اصلی'>مزایده پلاک یک فرعی از هشت اصلی / مزایده,مزایده پلاک یک فرعی از هشت اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869756/مناقصه-خریداری-تعداد-40-عدد-فن-سقفی'>مناقصه خریداری تعداد 40 عدد فن سقفی / مناقصه , مناقصه خریداری تعداد 40 عدد فن سقفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869761/مزایده-اقلام-مازاد-و-ضایعاتی'>مزایده اقلام مازاد و ضایعاتی / مزایده , مزایده اقلام مازاد و ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869996/مزایده-واگذاری-100-درصد-سهام'>مزایده واگذاری 100 درصد سهام / آگهی مزایده , مزایده واگذاری 100 درصد سهام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869790/مزایده-فروش-ششدانگ-52-قطعه-زمین-مساحت-52000متر'>مزایده فروش ششدانگ 52 قطعه زمین مساحت 52000متر  / مزایده,مزایده فروش ششدانگ 52 قطعه زمین مساحت 52000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869726/مزایده-یکباب-غرفه-نوبت-دوم'>مزایده یکباب غرفه نوبت دوم  / مزایده , مزایده یکباب غرفه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869732/مزایده-یکباب-مغازه'>مزایده یکباب مغازه  / مزایده , مزایده یکباب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869702/فراخوان-مناقصه-تهیه-لوله-های-فولادی-تجدید-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تهیه لوله های فولادی تجدید نوبت دوم / فراخوان تجدید مناقصه , فراخوان مناقصه تهیه لوله های فولادی تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869718/مناقصه-احداث-تقاطع-غیر-همسطح-به-اراضی-پشتیبانی--تجدید-اصلاحیه'>مناقصه احداث تقاطع غیر همسطح به اراضی پشتیبانی.. تجدید اصلاحیه / اصلاحیه تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث تقاطع غیر همسطح به اراضی پشتیبانی.. تجدید اصلاحیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869673/فراخوان-خرید-2-دستگاه-چیلر-جذبی-نوبت-دوم'>فراخوان خرید 2 دستگاه چیلر جذبی- نوبت دوم  / آگهی فراخوان , فراخوان خرید 2 دستگاه چیلر جذبی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869684/مناقصه-واگذاری-عملیات-نشت-یابی-از-خطوط-و-شبکه-های-گازدار-استان-یزد'>مناقصه واگذاری عملیات نشت یابی از خطوط و شبکه های گازدار استان یزد  / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری عملیات نشت یابی از خطوط و شبکه های گازدار استان یزد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869955/مزایده-ششدانگ-پلاک-4626-و-4627-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک 4626 و 4627 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 4626 و 4627 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869669/مناقصه-اجرای-عملیات-حفاری-بادست--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات حفاری بادست - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه اجرای عملیات حفاری بادست - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869722/مناقصه-فراخوان-اجرای-عملیات-خاکی-و-ساخت-اسکلت-بتنی--'>مناقصه فراخوان اجرای عملیات خاکی و ساخت اسکلت بتنی ...  / ​آگهی مناقصه فراخوان نخست, مناقصه فراخوان اجرای عملیات خاکی و ساخت اسکلت بتنی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869705/مزایده-فروش-10-هزار-تن-کلوخه-باریت-معدن-مهدی-آباد'>مزایده فروش 10 هزار تن کلوخه باریت معدن مهدی آباد  / آگهی مزایده عمومی، مزایده فروش 10 هزار تن کلوخه باریت معدن مهدی آباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869713/مناقصه-انجام-امور-خدمات-عمومی--فنی--اداری-و-انتظامات--'>مناقصه انجام امور خدمات عمومی , فنی , اداری و انتظامات ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور خدمات عمومی , فنی , اداری و انتظامات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869740/مناقصه-طراحی--تهیه--ساخت--حمل---نصب-و-راه-اندازی-بهره-برداری-سوله-و-پکیج-تصفیه-خانه'>مناقصه طراحی ، تهیه ، ساخت ، حمل ، ، نصب و راه اندازی، بهره برداری سوله و پکیج تصفیه خانه / فراخوان مناقصه , مناقصه طراحی ، تهیه ، ساخت ، حمل ، ، نصب و راه اندازی، بهره برداری سوله و پکیج تصفیه خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869782/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-عرصه-572-96متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 572.96متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 572.96متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869667/مناقصه-واگذاری-خدمات-نگهبانی-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری خدمات نگهبانی نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری خدمات نگهبانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869689/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-تک-جداره-آب-شرب--'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن تک جداره آب شرب ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه خرید لوله پلی اتیلن تک جداره آب شرب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869698/مناقصه-خرید-لوله-بتنی-فاضلابی-مسلح-با-پوشش-داخلی-پلی-اتیلن--'>مناقصه خرید لوله بتنی فاضلابی مسلح با پوشش داخلی پلی اتیلن ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه خرید لوله پلی اتیلن تک جداره آب شرب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869959/مزایده-پلاک-با-عرصه-4000متر'>مزایده پلاک با عرصه 4000متر / مزایده,مزایده پلاک با عرصه 4000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869727/مزایده-اجاره-ساختمان-اداری-و--'>مزایده اجاره ساختمان اداری و ... / مزایده , مزایده اجاره ساختمان اداری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869712/مزایده-ششدانگ-زمین-به-مساحت-297-30متر'>مزایده ششدانگ زمین به مساحت 297.30متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 297.30متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869662/مناقصه--اجرای-باقیمانده-حفاری-و-تزریق-گمانه‌های-پرده-آببند-نوبت-دوم'>مناقصه   اجرای باقیمانده حفاری و تزریق گمانه‌های پرده آببند نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه  اجرای باقیمانده حفاری و تزریق گمانه‌های پرده آببند نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869679/مزایده-فروش-انواع-دام-سنگین-تولیدی-نوبت-دوم'>مزایده فروش  انواع دام  سنگین تولیدی نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای, مزایده فروش  انواع دام  سنگین تولیدی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869675/مزایده-فروش-71-دستگاه-مودم-نو'>مزایده فروش 71 دستگاه مودم نو / مزایده , مزایده فروش 71 دستگاه مودم نو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869645/فراخوان-خرید-کامپیوتر-نوبت-دوم'>فراخوان خرید کامپیوتر  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی  یک مرحله ای,فراخوان خرید کامپیوتر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869688/مناقصه-انجام-قسمتی-از-امور-اجرایی-96-03-24'>مناقصه انجام قسمتی از امور اجرایی 96.03.24 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام قسمتی از امور اجرایی 96.3.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869694/تجدید-مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-فضاهای-تبلیغاتی-ایستگاه-ها-و-قطارهای-مترو-96-03-24'>تجدید مزایده واگذاری بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی ایستگاه ها و قطارهای مترو  96.03.24 / تجدید آگهی مزایده,تجدید  مزایده واگذاری بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی ایستگاه ها و قطارهای مترو  نوبت اول  96.3.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869724/فراخوان-خرید-لوزام-یدکی-مورد-نیاز-نیروگاه'>فراخوان خرید لوزام یدکی مورد نیاز نیروگاه  / فراخوان , فراخوان خرید لوزام یدکی مورد نیاز نیروگاه  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869781/آگهی-مناقصه-عملیات-فاز-2-تهیه-و-نصب-پانل-های-بتنی-پیش-ساخته-دیوار-حصار-دانشگاه-96-3-24'>آگهی مناقصه عملیات فاز 2 تهیه و نصب پانل های بتنی پیش ساخته دیوار حصار دانشگاه  96.3.24 / آگهی مناقصه،آگهی مناقصه  عملیات فاز 2 تهیه و نصب پانل های بتنی پیش ساخته دیوار حصار دانشگاه  96.3.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869949/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-119-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 119 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 119 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869775/مزایده-واگذاری-مجوز-تکمیل-و-بهره-برداری-از-فضای-ناآماده-ایستگاه'>مزایده واگذاری مجوز تکمیل و بهره برداری از فضای ناآماده ایستگاه  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری مجوز تکمیل و بهره برداری از فضای ناآماده ایستگاه  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869762/مناقصه-خرید-لیبل-بروشور-برچسب-کارتن-و-برچسب-یونولیت'>مناقصه خرید لیبل، بروشور، برچسب کارتن و برچسب یونولیت  / مناقصه , مناقصه خرید لیبل، بروشور، برچسب کارتن و برچسب یونولیت  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869769/مناقصه-خرید-ده-دستگاه-فریزر-86-درجه-سانتی-گراد-خود'>مناقصه خرید ده دستگاه فریزر 86- درجه سانتی گراد خود  / مناقصه , مناقصه خرید ده دستگاه فریزر 86- درجه سانتی گراد خود نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869641/مناقصه-خرید-1500متر-لوله-چدن-داکتیل-به-قطر-500-میلیمتر---نوبت-دوم'>مناقصه خرید 1500متر لوله چدن داکتیل به قطر 500 میلیمتر ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 1500متر لوله چدن داکتیل به قطر 500 میلیمتر ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869733/فراخوان-مناقصه-خرید-34-قلم-انواع-یراق-آلات-شبکه-های-توزیع-نیروی-برق'>فراخوان مناقصه خرید 34 قلم انواع یراق آلات شبکه های توزیع نیروی برق   / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید 34 قلم انواع یراق آلات شبکه های توزیع نیروی برق  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869639/مناقصه-اجرای-تکمیلی-پستهای-سعادت-آباد--نیزار--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای تکمیلی پستهای سعادت آباد , نیزار ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای تکمیلی پستهای سعادت آباد , نیزار ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869683/مزایده-فروش-آپارتمان-مساحت-76-80مترمربع'>مزایده فروش آپارتمان مساحت 76.80مترمربع / مزایده,مزایده فروش آپارتمان مساحت 76.80مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869687/مزایده-فروش-کارخانه-مساحت-3083-3متر'>مزایده فروش کارخانه مساحت 3083.3متر / مزایده,مزایده فروش کارخانه مساحت 3083.3متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869696/مزایده-فروش-تجهیزات-و-قطعات-موجود-در-کارخانه'>مزایده فروش تجهیزات و قطعات موجود در کارخانه / آگهی مزایده , مزایده فروش تجهیزات و قطعات موجود در کارخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869623/مزایده-واگذاری-سرقفلی-یک-باب-مغازه-و-زیر-زمین-تجاری'>مزایده واگذاری سرقفلی یک باب مغازه و زیر زمین تجاری / آگهی مزایده,مزایده واگذاری سرقفلی یک باب مغازه و زیر زمین تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869931/مزایده-انواع-کلید-برق'>مزایده  انواع کلید برق  / مزایده , مزایده انواع کلید برق  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869614/فراخوان-تعداد-دو-قلم-لوله-8-و-12-فولادی-بدون-درز-نوبت-دوم'>فراخوان تعداد دو قلم لوله 8 و 12 فولادی بدون درز  نوبت دوم  / فراخوان تعداد دو قلم لوله 8 و 12 فولادی بدون درز  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869637/مزایده-اجاره-تعدادی-از-مغازه‌های-متعلق-به-سازمان'>مزایده اجاره تعدادی از مغازه‌های متعلق به سازمان / آگهی مزایده , مزایده اجاره تعدادی از مغازه‌های متعلق به سازمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869647/فراخوان-تجهیز-سالن-کنفرانس'>فراخوان تجهیز سالن کنفرانس  / فراخوان ، فراخوان تجهیز سالن کنفرانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869634/مزایده-ملک-عرصه-240-69متر-نوبت-اول'>مزایده ملک عرصه 240.69متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک عرصه 240.69متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869709/مزایده-یک-دستگاه-پژو-2000'>مزایده یک دستگاه پژو 2000 / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده یک دستگاه پژو 2000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869715/مزایده-دستگاه-جوش-آرگون-زن----نوبت-دوم'>مزایده دستگاه جوش آرگون زن.... - نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده دستگاه جوش آرگون زن.... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869719/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید-نقره-ای--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه سواری پراید نقره ای  - نوبت دوم  / مزایده,​مزایده یک دستگاه سواری پراید نقره ای  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869943/مزایده-خاک-حاصل-از-حفر-گودال-در-محوطه-کارخانه'>مزایده  خاک حاصل از حفر  گودال در محوطه کارخانه  / مزایده , مزایده خاک حاصل از حفر  گودال در محوطه کارخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869635/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-هشتاد-متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه هشتاد متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه هشتاد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869636/مزایده-ملک-مساحت-151-05متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 151.05متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 151.05متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869678/مزایده-هیوندا-باری-سفید-6-تن'>مزایده هیوندا باری سفید 6 تن / آگهی مزایده، مزایده هیوندا باری سفید 6 تن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869685/تجدید-مزایده-یک-دستگاه-وانت-نیسان'>تجدید مزایده یک دستگاه وانت نیسان / تجدید مزایده, تجدید مزایده یک دستگاه وانت نیسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869664/مزایده-سرویس-خواب-چوبی--'>مزایده سرویس خواب چوبی ... / آگهی مزایده و فروش اموال منقول، مزایده سرویس خواب چوبی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869692/مزایده-پلاک-ثبتی-68-فرعی'>مزایده پلاک ثبتی 68 فرعی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 68 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869693/مزایده-زمین-مزروعی-بخش-سیزده-مشهد'>مزایده زمین مزروعی بخش سیزده مشهد / مزایده,مزایده زمین مزروعی بخش سیزده مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869642/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-1178-فرعی-از-32-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1178 فرعی از 32 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1178 فرعی از 32 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869644/مزایده-ملک-مساحت-99-70مترمربع'>مزایده ملک مساحت 99.70مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت 99.70مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869697/مزایده-اثاث-منزل--'>مزایده اثاث منزل... / آگهی مزایده، مزایده اثاث منزل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869954/مناقصه-خرید-ترانسفورماتور-قدرت-160-مگاولت'>مناقصه خرید ترانسفورماتور قدرت 160 مگاولت  / مناقصه , مناقصه خرید ترانسفورماتور قدرت 160 مگاولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869764/مزایده-دو-عدد-سوله--'>مزایده دو عدد سوله... / آگهی مزایده مورد وثیقه، مزایده دو عدد سوله...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869699/مزایده-یکباب-دامداری-مساحت-1628-58متر'>مزایده یکباب دامداری مساحت 1628.58متر / مزایده,مزایده یکباب دامداری مساحت 1628.58متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869743/مزایده-یک-دستگاه-پیکان-وانت'>مزایده یک دستگاه پیکان وانت / آگهی مزایده،مزایده یک دستگاه پیکان وانت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869750/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-روآ-1600'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو روآ 1600 / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودرو پژو روآ 1600</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869736/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-نیسان-مستهلک-و-اسقاطی--'>مزایده یک دستگاه خودرو نیسان مستهلک و اسقاطی... / آگهی مزایده مال منقول، مزایده یک دستگاه خودرو نیسان مستهلک و اسقاطی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869657/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-مسکونی-قطعه-4-تفکیکی-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ یک واحد مسکونی قطعه 4 تفکیکی نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد مسکونی قطعه 4 تفکیکی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869658/مناقصه-نگهداری-سالن-توزیع-شبکه-MDF'>مناقصه نگهداری سالن توزیع شبکه MDF  / آگهی مناقصه , مناقصه نگهداری سالن توزیع شبکه MDF </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869653/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-و-مغازه-بخش-5-بجنورد'>مزایده ششدانگ یکباب منزل و مغازه بخش 5 بجنورد  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل و مغازه بخش 5 بجنورد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869677/مزایده-یک-قطعه-زمین-بخش-18-ثبت-نکا'>مزایده یک قطعه زمین بخش 18 ثبت نکا / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بخش 18 ثبت نکا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869680/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-شماره-پلاک-53-150'>مزایده یک قطعه زمین به شماره پلاک 53.150  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به شماره پلاک 53.150 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869963/مناقصه-عمومی-خریدواگذاری-امور-پیگیری-فروش-اقساطی-مسکن-مهر'>مناقصه عمومی خریدواگذاری امور پیگیری فروش اقساطی مسکن مهر / مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه عمومی واگذاری امور پیگیری فروش اقساطی مسکن مهر... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869649/مزایده-املاک-شامل-دو-قطعه-زمین-و-مزرعه-نوبت-دوم'>مزایده املاک شامل دو قطعه زمین و مزرعه نوبت دوم  / مزایده,مزایده املاک شامل دو قطعه زمین و مزرعه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869666/مناقصه-اجرای-پروژه-قطع-و-وصل-و-وصول-مطالبات-تجدید'>مناقصه اجرای پروژه قطع و وصل و وصول مطالبات تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پروژه قطع و وصل و وصول مطالبات تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869701/مناقصه-خرید-خط-با-رنگ-سرد-ترافیکی-کلر-و-کائوچو'>مناقصه خرید خط با رنگ سرد ترافیکی کلر و کائوچو  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید خط با رنگ سرد ترافیکی کلر و کائوچو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869629/مناقصه-توسعه-و-افزایش-ظرفیت-پست-230-63-کیلوولت--نوبت-دوم'>مناقصه توسعه و افزایش ظرفیت پست 230/63 کیلوولت - نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه توسعه و افزایش ظرفیت پست 230/63 کیلوولت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869737/مناقصه-عملیات-اجرای-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب'>مناقصه عملیات اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب / فراخوان مناقصه ,مناقصه عملیات اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869794/مزایده-ششدانگ-زمین-کاربری-مسکونی-تجاری'>مزایده ششدانگ زمین کاربری مسکونی تجاری / مزایده,مزایده ششدانگ زمین کاربری مسکونی تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869797/مزایده-زمین-کشاورزی-پلاک-3657-اصلی-نوبت-دوم'>مزایده زمین کشاورزی پلاک 3657 اصلی نوبت دوم  / مزایده,مزایده زمین کشاورزی پلاک 3657 اصلی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869672/مزایده-4-5-دانگ-از-ششدانگ-منزل-مسکونی-بخش-دو-سبزوار'>مزایده 4.5 دانگ از ششدانگ منزل مسکونی بخش دو سبزوار  / مزایده,مزایده 4.5 دانگ از ششدانگ منزل مسکونی بخش دو سبزوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869643/فراخوان-اجرای-معماری-و-تاسیسات-ساختمان-نوبت-دوم'>فراخوان اجرای معماری و تاسیسات ساختمان  نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی,فراخوان  اجرای معماری و تاسیسات ساختمان  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869948/مناقصه-تهیه-تامین-اجناس--نگهداری-راهبری-تاسیسات-مکانیکی-و--تجدید'>مناقصه تهیه, تامین اجناس , نگهداری، راهبری تاسیسات مکانیکی و ...تجدید / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه تهیه, تامین اجناس , نگهداری، راهبری تاسیسات مکانیکی و ...تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869916/فراخوان-مناقصه-خرید-200-تن-ماده-شیمیایی-DDS-65-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید 200 تن ماده شیمیایی DDS-65- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه خرید 200 تن ماده شیمیایی DDS-65- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869671/مناقصه-امورات-خدمات-شهری'>مناقصه امورات خدمات شهری  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه امورات خدمات شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869676/مناقصه-امورات-فضای-سبز'>مناقصه امورات فضای سبز  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه امورات فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869717/فراخوان-احداث-مخزن-بتنی-زمینی-و-تاسیسات-جنبی'>فراخوان احداث مخزن بتنی زمینی و تاسیسات جنبی / آگهی فراخوان مناقصه,فراخوان احداث مخزن بتنی زمینی و تاسیسات جنبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869725/مزایده-یکباب-باغ-به-مساحت-1947مترمربع'>مزایده یکباب باغ به مساحت 1947مترمربع  / مزایده,مزایده یکباب باغ به مساحت 1947مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869661/مزایده-پلاک-به-مساحت-114-4متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک به مساحت 114.4متر نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک به مساحت 114.4متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869665/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-471-41متر'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 471.41متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 471.41متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869628/مناقصه-اجرای-عملیات-توسعه-و-اصلاح-شبکه-آبرسانی-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات توسعه و اصلاح شبکه آبرسانی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات توسعه و اصلاح شبکه آبرسانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869632/مناقصه-اجرای-عملیات-محوطه-سازی-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات محوطه سازی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه  اجرای عملیات محوطه سازی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869621/مناقصه-عملیات-اجرایی-نازک-کاری-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی نازک کاری نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه عملیات اجرایی نازک کاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869626/مناقصه-اصلاح-شبکه-آبرسانی-و-اجرای-سیستم-آبیاری-96-3-24'>مناقصه اصلاح شبکه آبرسانی و اجرای سیستم آبیاری 96.3.24 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  اصلاح شبکه آبرسانی و اجرای سیستم آبیاری نوبت اول 96.3.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869918/فراخوان-مناقصه-خرید-GRP-PVC-C-مربوط-به-آنولیت-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید GRP/PVC-C مربوط به آنولیت- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه خرید GRP/PVC-C مربوط به آنولیت- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869704/مزایده-یک-واحد-اپارتمان-مساحت-77-86متر'>مزایده یک واحد اپارتمان مساحت 77.86متر  / مزایده,مزایده یک واحد اپارتمان مساحت 77.86متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869780/فراخوان-شناسایی-سرمایه-گذار-تکمیل-بخشی-از-تاسیسات-فاضلاب-شهرها'>فراخوان شناسایی سرمایه گذار تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهرها / فراخوان , فراخوان شناسایی سرمایه گذار تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهرها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869784/مزایده-فراخوان-شناسایی-سرمایه-گذار-تکمیل-بخشی-از-تاسیسات-فاضلاب-شهرها'>مزایده فراخوان شناسایی سرمایه گذار تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهرها / فراخوان مزایده , مزایده فراخوان شناسایی سرمایه گذار تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهرها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869656/تجدید-مزایده-تعداد-15-باب-غرفه-از-بلوک-22-نوبت-پنجم'>تجدید مزایده تعداد 15 باب غرفه از بلوک  22-نوبت پنجم  / آگهی مزایده , مزایده تعداد 15 باب غرفه از بلوک 22 نوبت پنجم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869690/اطلاعیه-تعداد-24-پروژه-ورزشی--تجاری'>اطلاعیه تعداد 24 پروژه ورزشی ، تجاری / اطلاعیه ،اطلاعیه  تعداد 24 پروژه ورزشی ، تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869721/مزایده-فروش-تعداد-83-قطعه-زمین-با-کاربری-مسکونی'>مزایده فروش تعداد 83 قطعه زمین با کاربری مسکونی / مزایده,مزایده فروش تعداد 83 قطعه زمین با کاربری مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869707/مزایده-فروش-دو-دستگاه-خودرو'>مزایده فروش دو دستگاه خودرو  / مزایده , مزایده فروش دو دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869648/اگهی-مزایده-باشگاه-غذاخوری-نوبت-دوم'>اگهی مزایده باشگاه غذاخوری- نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , اگهی مزایده باشگاه غذاخوری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869652/مناقصه-نصب-کنتور-فیدر-روشنایی-معابر-امور-یک-برق-نوبت-دوم'>مناقصه نصب کنتور فیدر روشنایی معابر امور یک برق- نوبت دوم   / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه نصب کنتور فیدر روشنایی معابر امور یک برق  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869922/فراخوان-تامین-خدمات-مهندسی--خرید-کالا-حفاری-چاه-ها-و-ساخت---نوبت-دوم'>فراخوان تامین خدمات مهندسی ، خرید کالا، حفاری چاه ها و ساخت ...- نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان تامین خدمات مهندسی ، خرید کالا، حفاری چاه ها و ساخت ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869849/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-عرصه-14250-و-20159متر'>مزایده فروش دو قطعه زمین عرصه 14250 و 20159متر / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین عرصه 14250 و 20159متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869682/مناقصه-خرید-10-کیلومتر-کابل-20-کیلوولت'>مناقصه خرید 10 کیلومتر کابل 20 کیلوولت / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 10 کیلومتر کابل 20 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869851/مزایده-پیش-فروش-19-واحد-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده پیش فروش 19 واحد مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده پیش فروش 19 واحد مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869691/مزایده-واگذاری-مدیریت-روز-بازارهای-تحت-پوشش--تجدید-نوبت-دوم'>مزایده  واگذاری مدیریت روز بازارهای تحت پوشش - تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده, مزایده  واگذاری مدیریت روز بازارهای تحت پوشش - تجدید- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869686/فراخوان-اجرای-قسمتی-از-خط-انتقال-فاضلاب-شهر-گناباد--نوبت-دوم'>فراخوان اجرای قسمتی از خط انتقال فاضلاب شهر گناباد - نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران,فراخوان اجرای قسمتی از خط انتقال فاضلاب شهر گناباد - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869730/مناقصه-خرید-لوله-یو-پی-وی-سی-(UPVC)-و--'>مناقصه خرید لوله یو پی وی سی (UPVC) و ... / آگهی ارزیابی کیفی تولید کنندگان, مناقصه خرید لوله یو پی وی سی (UPVC) و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869700/مناقصه-خرید-کارتن'>مناقصه خرید کارتن  / آگهی مناقصه, مناقصه خرید کارتن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869720/مناقصه-انجام-خدمات-مربوط-به-حمل-و-نقل-کارکنان'>مناقصه انجام خدمات مربوط به حمل و نقل کارکنان  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات مربوط به حمل و نقل کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869765/مناقصه-عمومی-واگذاری-حمل-و-نقل-وجوه-اوراق-بهادار-پست-بانک--تجدید'>مناقصه عمومی واگذاری حمل و نقل وجوه اوراق بهادار پست بانک - تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه عمومی واگذاری حمل و نقل وجوه اوراق بهادار پست بانک - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870019/مزایده-کولر-گازی-پنجره-ای-مستعمل--'>مزایده کولر گازی پنجره ای مستعمل ... / مزایده , مزایده کولر گازی پنجره ای مستعمل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869809/اصلاحیه-مناقصه-انجام-قسمتی-از-امور-اجرایی'>اصلاحیه مناقصه انجام قسمتی از امور اجرایی  / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه انجام قسمتی از امور اجرایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869746/مزایده-واگذاری-کلیه-امور-مرکز-رفاهی-و-سلف-سرویس'>مزایده واگذاری  کلیه امور مرکز رفاهی و سلف سرویس / مزایده, مزایده واگذاری  کلیه امور مرکز رفاهی و سلف سرویس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869800/مزایده-واگذاری-مجموعه-آبگرم-شاهان-گرماب'>مزایده واگذاری  مجموعه آبگرم شاهان گرماب / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری  مجموعه آبگرم شاهان گرماب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869821/فراخوان-مناقصه-احداث-ساختمان-سوله-ورزشی-چند-منظوره-شهر-جدید-بینالود-تجدید'>فراخوان مناقصه احداث ساختمان سوله ورزشی چند منظوره شهر جدید بینالود -تجدید / فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه احداث ساختمان سوله ورزشی چند منظوره شهر جدید بینالود-تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869810/فراخوان-مناقصه-ازپیرایی-و-لکه-گیری-معابر-سطح-شهر-و-پیاده-روسازی-مسکن-مهر-تجدید'>فراخوان مناقصه ازپیرایی و لکه گیری معابر سطح شهر و پیاده روسازی مسکن مهر -تجدید / فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه بازپیرایی و لکه گیری معابر سطح شهر و پیاده روسازی مسکن مهر -تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869889/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-و-اعیان-311-57متر'>مزایده پلاک ثبتی عرصه و اعیان 311.57متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه و اعیان 311.57متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869892/مزایده-ملک-عرصه-به-مساحت-صد-و-هفت-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک عرصه به مساحت صد و هفت متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک عرصه به مساحت صد و هفت متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869896/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-مساحت-2518-13متر'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی مساحت 2518.13متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی مساحت 2518.13متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869897/مزایده-پلاک-ثبتی-2553-1-152-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 2553/1/152 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 2553/1/152 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869826/مناقصه-خدمات-عمومی--تاسیسات-و-فضای-سبز--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات عمومی ، تاسیسات و فضای سبز - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خدمات عمومی ، تاسیسات و فضای سبز  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869829/مناقصه-اجرای-طرح-هادی-روستایی--نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای طرح هادی روستایی - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای طرح هادی روستایی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869681/مزایده-خودرو-پژو-پارس-سواری'>مزایده خودرو پژو پارس سواری  / مزایده,مزایده خودرو پژو پارس سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869695/فراخوان-توسعه-انبارهای-عملیات-کالا-و-تکمیلی'>فراخوان  توسعه انبارهای عملیات کالا و تکمیلی /  آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان   توسعه انبارهای عملیات کالا و تکمیلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869710/مناقصه-خرید-جو'>مناقصه خرید جو / آگهی مناقصه, مناقصه خرید جو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869708/مزایده-فروش-املاک-و-مستغلات-در-تهران-و-ساوه-96-3-24'>مزایده فروش املاک و مستغلات در تهران و ساوه 96.3.24 / مزایده,مزایده فروش املاک و مستغلات در تهران و ساوه 96.3.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869924/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-شش-ثبت-بابل'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش شش ثبت بابل / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش شش ثبت بابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869670/مزایده-بورینگ-cnc--'>مزایده  بورینگ cnc ...  / آگهی مزایده عمومی, مزایده  بورینگ cnc ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869933/مناقصه-تامین-کالا--نصب-کفسازی-و-ساماندهی-مسیر-دسترسی-ورودی-تخت-جمشید'>مناقصه تامین کالا , نصب کفسازی و ساماندهی مسیر دسترسی ورودی تخت جمشید  / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تامین کالا , نصب کفسازی و ساماندهی مسیر دسترسی ورودی تخت جمشید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869651/مزایده-یک-دستگاه-ساب-11-کله---'>مزایده یک دستگاه ساب 11 کله  .... / مزایده, مزایده یک دستگاه ساب 11 کله  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869752/اصلاحیه-مناقصه-به-منظور-تامین-خودروهای-استیجاری'>اصلاحیه مناقصه به منظور تامین خودروهای استیجاری  / اصلاحیه , مناقصه به منظور تامین خودروهای استیجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869674/مزایده-بهره-برداری-زباله-خشک-مرکز-دفن-عمارت--ایستگاه-های-بازیافت-و-سطح-شهر'>مزایده بهره برداری زباله خشک مرکز دفن عمارت ، ایستگاه های بازیافت و سطح شهر / مزایده , مزایده بهره برداری زباله خشک مرکز دفن عمارت ، ایستگاه های بازیافت و سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869989/مزایده-تعداد-200-عدد-شستی---'>مزایده تعداد 200 عدد شستی  ... / مزایده تعداد 200 عدد شستی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870261/مزایده-انواع-رنگ--تینر--ضد-یخ'>مزایده  انواع رنگ ، تینر ، ضد یخ / مزایده , مزایده  انواع رنگ ، تینر ، ضد یخ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870272/استعلام-نازک-کاری-(-کاشی--سنگ-و---)'>استعلام نازک کاری ( کاشی ، سنگ و ... )  / استعلام , استعلام نازک کاری ( کاشی ، سنگ و ... ) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869840/مزایده-دو-دستگاه-ذرت-دان-کن-مدل-A-6-GT-22-به-همراه-ملحقات-نوبت-دوم'>مزایده دو دستگاه ذرت دان کن مدل A 6 GT 22 به همراه ملحقات  نوبت دوم / مزایده , مزایده دو دستگاه ذرت دان کن مدل A 6 GT 22 به همراه ملحقات  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870151/فرم-استعلام-بها-سری-تورچ-(جوش-آرگون-)'>فرم استعلام بها سری تورچ (جوش آرگون ) / استعلام بهاء ، استعلام بهاء سری تورچ (جوش آرگون )</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870223/استعلام-دیزل-ژنراتور-20-KVA-سه-فاز'>استعلام دیزل ژنراتور 20 KVA سه فاز  / استعلام , استعلام دیزل ژنراتور 20 KVA سه فاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870199/استعلام-بیس-میانی-سرند-جغارت'>استعلام بیس میانی سرند جغارت  / استعلام بهاء , استعلام بیس میانی سرند جغارت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870216/استعلام-شیر-پروانه-ای-دستی-پایپینگ'>استعلام شیر پروانه ای دستی پایپینگ  / استعلام , استعلام شیر پروانه ای دستی پایپینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869618/مناقصه-عمومی-خرید-تجهیزات-شبکه-96-3-24'>مناقصه عمومی خرید تجهیزات شبکه  96.3.24 / مناقصه عمومی خرید تجهیزات شبکه  نوبت اول 96.3.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870265/استعلام-فیلتر-المنت-ترینیون-اجمیل'>استعلام فیلتر المنت ترینیون اجمیل  / استعلام , استعلام فیلتر المنت ترینیون اجمیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869869/فراخوان-برگزاری-مناقصه-گزار-رسانی'>فراخوان برگزاری مناقصه گزار رسانی  / آگهی فراخوان  ارزیابی کیفی ,مناقصه برگزاری مناقصه گزار رسانی  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870280/فراخوان-اجرای-سیستم-مدیریت-هوشمند-BMS-تصفیه-خانه-های-اکباتان'>فراخوان  اجرای سیستم مدیریت هوشمند  BMS تصفیه خانه های اکباتان / فراخوان  اجرای سیستم مدیریت هوشمند  BMS تصفیه خانه های اکباتان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869946/مناقصه-واگذاری-اجرت-ساخت-پریفرم-شورت-نک-زرد-رنگ'>مناقصه واگذاری  اجرت ساخت پریفرم شورت نک زرد رنگ / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری  اجرت ساخت پریفرم شورت نک زرد رنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870234/فراخوان-اصلاح-طرح-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب'>فراخوان اصلاح طرح شبکه جمع آوری فاضلاب / فراخوان عمومی , فراخوان اصلاح طرح شبکه جمع آوری فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870243/مناقصه-عملیات-تعمیر-و-بازسازی-سازه-ها-و-استراکچرهای'>مناقصه عملیات تعمیر و بازسازی سازه ها و استراکچرهای  / آگهی مناقصه یک مرحله ای عمومی،مناقصه عملیات تعمیر و بازسازی سازه ها و استراکچرهای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870222/استعلام-بهاء-ELECTRO--PNEUMATIC-TRANSDUCER'>استعلام بهاء ELECTRO - PNEUMATIC TRANSDUCER  / استعلام بهاء, استعلام بها ELECTRO - PNEUMATIC TRANSDUCER </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870122/فراخوان-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-انواع-ترانسفورماتور-توزیع'>فراخوان خرید و نصب و راه اندازی انواع ترانسفورماتور توزیع / فراخوان , فراخوان  خرید و نصب و راه اندازی انواع ترانسفورماتور توزیع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870334/فراخوان-پیمانکاران-جهت-پروژه-بهسازی-باند-33-15-تاکسیوی-ارتباطی--اپرون-موجود--'>فراخوان پیمانکاران جهت پروژه بهسازی باند 33-15 تاکسیوی ارتباطی ، اپرون موجود.... / آگهی فراخوان پیمانکاران , فراخوان پیمانکاران جهت پروژه بهسازی باند 33-15 تاکسیوی ارتباطی ، اپرون موجود....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870237/مناقصه-طراحی-المان-شرکت'>مناقصه طراحی المان شرکت  / مناقصه , مناقصه طراحی المان شرکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870246/فراخوان-شناسایی-پیمانکار-تعمیر-و-راه-اندازی-دستگاه-چیلر-برند-ساکورا'>فراخوان شناسایی پیمانکار تعمیر و راه اندازی دستگاه چیلر برند ساکورا / فراخوان، شناسایی پیمانکار تعمیر و راه اندازی دستگاه چیلر برند ساکورا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869951/مناقصه-خدمات-خودرویی-دانشگاه-زنجان-برای-سال-96-97'>مناقصه خدمات خودرویی دانشگاه زنجان برای سال 96-97 / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خدمات خودرویی دانشگاه زنجان برای سال 96-97</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870255/مزایده-تعداد-3-دستگاه-خودروی-سواری-مازاد'>مزایده تعداد 3 دستگاه خودروی سواری مازاد / آگهی مزایده، مزایده تعداد 3 دستگاه خودروی سواری مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870319/استعلام-ترانسمیتر-دما-و--'>استعلام ترانسمیتر دما و ...  / استعلام , استعلام ترانسمیتر دما و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870142/استعلام-خريد-UPS--'>استعلام خريد UPS ... / استعلام , استعلام خريد UPS ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870392/استعلام-سیلر'>استعلام سیلر  / استعلام سیلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870512/استعلام-KVM-مدل-on-the-net'>استعلام  KVM  مدل on the net   / استعلام  KVM  مدل on the net  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870498/استعلام-کولر-گازی--'>استعلام کولر گازی ... / استعلام ، استعلام کولر گازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870474/استعلام-یخچال-فریزر-معمولی--'>استعلام یخچال فریزر معمولی ... / استعلام, استعلام یخچال فریزر معمولی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870448/استعلام-خرید-دوربین-مداربسته-و-تجهیزات'>استعلام خرید دوربین مداربسته و تجهیزات  / استعلام، استعلام خرید دوربین مداربسته و تجهیزات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869958/مناقصه-امور-خدماتی-پشتیبانی-دانشگاه-زنجان-و-همچنین-سرایداری-و--'>مناقصه امور خدماتی پشتیبانی دانشگاه زنجان و همچنین سرایداری و.... / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه امور خدماتی پشتیبانی دانشگاه زنجان و همچنین سرایداری و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870421/استعلام-اسکنر-FI-7260'>استعلام اسکنر FI-7260 / استعلام, استعلام اسکنر FI-7260</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870456/استعلام-امور-تاسیساتی'>استعلام امور تاسیساتی / استعلام، استعلام امور تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870470/استعلام-امور-تاسیساتی'>استعلام امور تاسیساتی / استعلام، استعلام امور تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870493/استعلام-پکیج-الکترولیز-نمک-طعام'>استعلام پکیج الکترولیز نمک طعام / استعلام، استعلام پکیج الکترولیز نمک طعام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870505/استعلام-امور-تاسیساتی'>استعلام امور تاسیساتی / استعلام، استعلام امور تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870398/استعلام-فازمتر-دستی--'>استعلام فازمتر دستی... / استعلام , استعلام فازمتر دستی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870425/استعلام-pcr-eppendorf-mastercycler-gradiant'>استعلام  pcr eppendorf mastercycler gradiant  / استعلام, استعلام  pcr eppendorf mastercycler gradiant </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870413/استعلام-ویدئو-کنفرانس'>استعلام ویدئو کنفرانس / استعلام, استعلام ویدئو کنفرانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870383/استعلام-پنکه-پایه-بلند'>استعلام پنکه پایه بلند / استعلام, استعلام پنکه پایه بلند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869977/مناقصه-فضای-سبز-و-خدمات-شهری'>مناقصه فضای سبز و خدمات شهری  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه فضای سبز و خدمات شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870450/استعلام-سیم-جوش-تخت-نقره-3-کیلو-تنه-کار-3-قوطی-و-اسپری-پنل-شوی-20-عدد-و--'>استعلام سیم جوش تخت نقره 3 کیلو، تنه کار 3 قوطی و اسپری پنل شوی 20 عدد و... / استعلام, استعلام سیم جوش تخت نقره 3 کیلو، تنه کار 3 قوطی و اسپری پنل شوی 20 عدد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870492/استعلام-تعمیر-ژل-داک-دستگاه-ترانس-لومینیتر'>استعلام تعمیر ژل داک دستگاه ترانس لومینیتر  / استعلام , استعلام تعمیر ژل داک دستگاه ترانس لومینیتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870501/استعلام-احداث-سایبان-قوسی'>استعلام احداث سایبان قوسی / استعلام, استعلام احداث سایبان قوسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870481/استعلام-تعمیر-ژل-داک'>استعلام تعمیر ژل داک / استعلام , استعلام تعمیر ژل داک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870476/استعلام-احداث-جاده-بین-مزارع-روستایی-کلوچ-آباد'>استعلام احداث جاده بین مزارع روستایی کلوچ آباد / استعلام , استعلام  احداث جاده بین مزارع روستایی کلوچ آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870452/استعلام-3-دستگاه-کامپیوتر'>استعلام 3 دستگاه کامپیوتر / استعلام, استعلام 3 دستگاه کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870529/استعلام-کامیپوتری-و-فناوری-اطلاعات-سی-پی-یو--'>استعلام کامیپوتری و فناوری اطلاعات سی پی یو... / استعلام کامیپوتری و فناوری اطلاعات سی پی یو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870504/استعلام-یخچال-7-فوت-یخساران'>استعلام یخچال 7 فوت یخساران / استعلام, استعلام یخچال 7 فوت یخساران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870469/استعلام-انکوباتور'>استعلام انکوباتور  / استعلام ,استعلام انکوباتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870525/استعلام-نصب-ناودانی-در-آلاچیق'>استعلام نصب ناودانی در آلاچیق  / استعلام, استعلام نصب ناودانی در آلاچیق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869910/تجدید-مناقصه-عملیات-اجرایی-احداث-پل-آبرو-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات اجرایی احداث پل آبرو  نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه عملیات اجرایی احداث پل آبرو تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870500/استعلام-میکروکوت-هموکیو'>استعلام میکروکوت هموکیو / استعلام میکروکوت هموکیو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870487/استعلام-تعمیر-دستگاه-شیکر'>استعلام تعمیر دستگاه شیکر  / استعلام تعمیر دستگاه شیکر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870480/استعلام-احداث-پله-فرار-شیرخوارگاه'>استعلام احداث پله فرار شیرخوارگاه / استعلام احداث پله فرار شیرخوارگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870442/استعلام-تعمیر-PH-متر-METROHM'>استعلام تعمیر PH متر METROHM / استعلام , استعلام تعمیر PH متر METROHM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870420/استعلام-کولر-گازی-دیواری'>استعلام کولر گازی دیواری / استعلام ، استعلام کولر گازی دیواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870409/استعلام-شمشادزن-5-دستگاه-چمن-زن-6-دستگاه-و-اره-برقی-2-دستگاه'>استعلام شمشادزن 5 دستگاه چمن زن 6 دستگاه و اره برقی 2 دستگاه / استعلام  شمشادزن 5 دستگاه چمن زن 6 دستگاه و اره برقی 2 دستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870393/استعلام-کامیپوتری-و-فناوری-اطلاعات'>استعلام کامیپوتری و فناوری اطلاعات / استعلام, استعلام کامیپوتری و فناوری اطلاعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870427/استعلام-احداث-160-متر-شبکه-توسعه-معابر-شهرک-صنعتی'>استعلام احداث 160 متر شبکه توسعه معابر شهرک صنعتی  / استعلام , استعلام احداث 160 متر شبکه توسعه معابر شهرک صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870445/استعلام-366-قطعه-سیم-کارت-دیتا-4G-ایرانسل-مخصوص-APN'>استعلام 366 قطعه سیم کارت دیتا 4G  ایرانسل مخصوص APN  / استعلام , استعلام 366 قطعه سیم کارت دیتا 4G  ایرانسل مخصوص APN </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870463/استعلام-آجر--کاه-و-گچ'>استعلام آجر ، کاه و گچ / استعلام , استعلام آجر ، کاه و گچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869585/تجدید-فراخوان-روکش-آسفالت-گرم-محور-دامغان-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان روکش آسفالت گرم محور دامغان نوبت دوم  / آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای,تجدید فراخوان روکش آسفالت گرم محور دامغان 96.3.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870511/استعلام-سیستم-گرمایشی-مدرسه-شبانه-روزی-الزهرا'>استعلام سیستم گرمایشی مدرسه شبانه روزی الزهرا  / استعلام , استعلام سیستم گرمایشی مدرسه شبانه روزی الزهرا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870519/استعلام-بیمه-اماکن-تحت-پوشش-و-بیمه-مسئولیت-مدنی'>استعلام بیمه اماکن تحت پوشش و بیمه مسئولیت مدنی  / استعلام , استعلام بیمه اماکن تحت پوشش و بیمه مسئولیت مدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870419/استعلام-تعمیر-شیکر-موجی'>استعلام تعمیر شیکر موجی / استعلام تعمیر شیکر موجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870495/مناقصه-احداث-اسکلت-سازه-ساختمان-خوابگاه-دانشجویی-۲۴۰-نفره'>مناقصه احداث اسکلت سازه ساختمان خوابگاه دانشجویی ۲۴۰ نفره / مناقصه احداث اسکلت سازه ساختمان خوابگاه دانشجویی ۲۴۰ نفره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870489/مناقصه-انجام-امور-ایاب-ذهاب-و-نقلیه-ماموریت-های-اداری'>مناقصه انجام امور ایاب ذهاب و نقلیه ماموریت های اداری  / مناقصه انجام امور ایاب ذهاب و نقلیه ماموریت های اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870406/مناقصه-طراحی-ساخت-خرید-حمل--نصب-و-بهره-برداری-ایستگاههای-پمپاژ-آّب'>مناقصه  طراحی، ساخت، خرید، حمل ، نصب و بهره برداری ایستگاههای پمپاژ آّب / آگهی ارزیابی کیفی, مناقصه  طراحی، ساخت، خرید، حمل ، نصب و بهره برداری ایستگاههای پمپاژ آّب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870478/مناقصه-تامین-و-برقراری-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-بندر-امیرآباد'>مناقصه تامین و برقراری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان بندر امیرآباد     / آگهی مناقصه، مناقصه تامین و برقراری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان بندر امیرآباد    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870464/مزایده-بهره‌برداری-از-یکباب-سالن-ایروبیک-بانوان-درمجموعه-ورزشی-شهید-کشوری'>مزایده بهره‌برداری از یکباب سالن ایروبیک بانوان درمجموعه ورزشی شهید کشوری     / مزایده، مزایده بهره‌برداری از یکباب سالن ایروبیک بانوان درمجموعه ورزشی شهید کشوری    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870435/مناقصه-خرید-تجهیزات-ایتی-ذخیره-ساز-سرور-روتر-سوییچ-و-اسکنر'>مناقصه خرید تجهیزات ایتی ذخیره ساز، سرور، روتر، سوییچ و اسکنر     / مناقصه، مناقصه خرید تجهیزات ایتی ذخیره ساز، سرور، روتر، سوییچ و اسکنر    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870417/مناقصه-چاپ-قبوض-گازبهاء-استان-تهران'>مناقصه چاپ قبوض گازبهاء استان تهران     / مناقصه چاپ قبوض گازبهاء استان تهران    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870439/مناقصه-احداث-خط-وپست-روستا-های-سقز'>مناقصه احداث خط وپست روستا های سقز     / مناقصه احداث خط وپست روستا های سقز    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870461/مناقصه-خرید-متعلقات-کیف-بیمار'>مناقصه خرید متعلقات کیف بیمار    / مناقصه خرید متعلقات کیف بیمار   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870485/مناقصه-واگذاری-امور-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-بیمارستان-آیت-اله-طالقانی'>مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان آیت اله طالقانی     / مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان آیت اله طالقانی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870503/مناقصه-۲۵۰-عدد-کامپیوتر-به-همراه-صفحه-کلید-و-موس'>مناقصه ۲۵۰ عدد کامپیوتر به همراه صفحه کلید و موس     / مناقصه ۲۵۰ عدد کامپیوتر به همراه صفحه کلید و موس    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869600/فراخوان-مناقصه-درب-و-فرم-کامپزیت-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه درب و فرم کامپزیت نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه درب و فرم کامپزیت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870506/استعلام-میلگرد-و-تیرآهن-و--'>استعلام میلگرد و تیرآهن و... / استعلام ، استعلام میلگرد و تیرآهن و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870488/استعلام-تعمیر-اب-دی-یونیزه-سرویس-کامل-با-فیلتر'>استعلام تعمیر اب دی یونیزه سرویس کامل با فیلتر     / استعلام تعمیر اب دی یونیزه سرویس کامل با فیلتر    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870466/استعلام-تعمیر-میکروسکوپ-OLYMPUS'>استعلام تعمیر میکروسکوپ OLYMPUS   / استعلام تعمیر میکروسکوپ OLYMPUS  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870458/استعلام-کتاب'>استعلام کتاب / استعلام کتاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870486/استعلام-بیمه'>استعلام بیمه  / استعلام ,استعلام بیمه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870522/استعلام-475-عدد-باطری-12-ولت-7-5-آمپر'>استعلام 475 عدد باطری 12 ولت 7.5 آمپر  / استعلام ,استعلام 475 عدد باطری 12 ولت 7.5 آمپر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870475/استعلام-مصالح-مهریز-مزرعه-شریف'>استعلام  مصالح مهریز مزرعه شریف  / استعلام  مصالح مهریز مزرعه شریف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870520/استعلام-تعمیر-و-سرویس-تانک-pfge'>استعلام تعمیر و سرویس تانک pfge / استعلام, استعلام تعمیر و سرویس تانک pfge</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869967/مزایده-یک-دستگاه-سورت-تمام-استیل--'>مزایده یک دستگاه سورت تمام استیل ... / آگهی مزایده مورد وثیقه، مزایده یک دستگاه سورت تمام استیل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870510/استعلام-خرید-بریکر'>استعلام خرید بریکر / استعلام خرید بریکر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870497/استعلام-تعمیر-و-سرویس-و-تعویض-لوله-ها'>استعلام تعمیر و سرویس و تعویض لوله ها / استعلام تعمیر و سرویس و تعویض لوله ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870496/استعلام-تعمیر-و-سرویس-شیرهای-خروجی-دستگاه-بی-هوازی'>استعلام تعمیر و سرویس شیرهای خروجی دستگاه بی هوازی / استعلام تعمیر و سرویس شیرهای خروجی دستگاه بی هوازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870431/استعلام-رایانه-ALL-IN-ON-مدل-MSI-سیستم-نان-تاچ-و-گرافیک-فور-جی'>استعلام رایانه ALL- IN- ON مدل MSI سیستم نان تاچ و گرافیک فور جی  / استعلام , استعلام رایانه ALL- IN- ON مدل MSI سیستم نان تاچ و گرافیک فور جی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870412/استعلام-کپسول-CO2-گاز-بزرگ'>استعلام کپسول CO2  گاز بزرگ / استعلام , استعلام کپسول CO2  گاز بزرگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870401/استعلام-محافظ-کامپیوتر-مغزی-سرامیکی-1-8-متری-چهار-خونه-مارک-پارت'>استعلام محافظ کامپیوتر مغزی سرامیکی 1.8 متری چهار خونه- مارک پارت / استعلام محافظ کامپیوتر مغزی سرامیکی 1.8 متری چهار خونه- مارک پارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870385/استعلام-اجرای-زیرسازی-معابر-در-شهرک-صنعتی-لاریجان'>استعلام اجرای زیرسازی معابر در شهرک صنعتی لاریجان / استعلام، استعلام اجرای زیرسازی معابر در شهرک صنعتی لاریجان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870399/استعلام-کپسول-CO2-مایع-بزرگ-برای-فریز-86'>استعلام کپسول CO2  مایع بزرگ برای فریز -86 / استعلام , استعلام کپسول CO2  مایع بزرگ برای فریز -86</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870434/استعلام-میکروسکوپ-اینورت-euromax-فلورسنت'>استعلام میکروسکوپ اینورت euromax  فلورسنت  / استعلام , استعلام میکروسکوپ اینورت euromax  فلورسنت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869589/مزایده-سواری-سیستم-سایپا-تیپ-جی-ال-ایکس-آی-مدل-85'>مزایده سواری سیستم سایپا تیپ جی ال ایکس آی  مدل 85  / مزایده , مزایده سواری سیستم سایپا تیپ جی ال ایکس آی  مدل 85 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870479/استعلام-محافظ-برق-کولر-گازی'>استعلام محافظ برق کولر گازی  / استعلام, استعلام محافظ برق کولر گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870436/استعلام-کامپیوتر-ALL-IN-ON-مدل-MSI'>استعلام  کامپیوتر ALL-IN-ON مدل MSI / استعلام کامپیوتر ALL-IN-ON مدل MSI</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870449/استعلام--آجر-کاه-گل'>استعلام   آجر کاه گل / استعلام  آجر کاه گل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870407/استعلام-نخ-بسته-بندی-پرک'>استعلام نخ بسته بندی پرک  / استعلام نخ بسته بندی پرک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870523/استعلام-سرور-صنعتی-DL380-HP'>استعلام سرور صنعتی DL380 HP  / استعلام سرور صنعتی DL380 HP </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870517/استعلام-مواد-شیمیایی-و-مصرفی'>استعلام مواد شیمیایی و مصرفی  / استعلام ,استعلام مواد شیمیایی و مصرفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870457/استعلام-تکمیل-خط-انتقال-آب-شهرک-صنعتی'>استعلام تکمیل خط انتقال آب شهرک صنعتی  / استعلام تکمیل خط انتقال آب شهرک صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869832/مزایده-ششدانگ-دو-قطعه-زمین-198-و-200متر'>مزایده ششدانگ دو قطعه زمین 198 و 200متر  / مزایده,مزایده ششدانگ دو قطعه زمین 198 و 200متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870000/مناقصه-تامین-امور-خدمات-عمومی-(تنظیمات-و-سایر-خدمات-و-امور-مشابه-و--)'>مناقصه تامین امور خدمات عمومی (تنظیمات و سایر خدمات و امور مشابه و ...) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین امور خدمات عمومی (تنظیمات و سایر خدمات و امور مشابه و ...)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870002/مناقصه-احداث-شبکه-توزیع-آب-تکمیل-و-اصلاح-مخزن---نوبت-دوم'>مناقصه احداث شبکه توزیع آب، تکمیل و اصلاح مخزن ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث شبکه توزیع آب، تکمیل و اصلاح مخزن ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869980/مناقصه-واگذاری-کانکسهای-ویلچر-و-گیت-نگهبانی-پیاده-رو-بوعلی-96-3-24'>مناقصه واگذاری کانکسهای ویلچر و گیت نگهبانی پیاده رو بوعلی 96.3.24 / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری کانکسهای ویلچر و گیت نگهبانی پیاده رو بوعلی 96.3.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869969/مناقصه-اجاره-خودرو-درون-شهری-و-برون-شهری-نوبت-دوم'>مناقصه اجاره خودرو درون شهری و برون شهری نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه اجاره خودرو درون شهری و برون شهری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869999/مناقصه-انجام-امور-خدمات-تنظیفات--آبدارخانه-96-3-24'>مناقصه انجام امور خدمات تنظیفات ، آبدارخانه 96.3.24 / مناقصه انجام امور خدمات تنظیفات ، آبدارخانه 96.3.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870061/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-قطعه-سوم-تفکیکی-بخش-دو-اردبیل'>مزایده ششدانگ یکباب خانه قطعه سوم تفکیکی بخش دو اردبیل / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه قطعه سوم تفکیکی بخش دو اردبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869983/مزایده-یک-عدد-سیم-کارت-تلفن-همراه-کارکرده'>مزایده یک عدد سیم کارت تلفن همراه کارکرده  / مزایده,مزایده یک عدد سیم کارت تلفن همراه کارکرده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869976/فراخوان-مناقصه-اجرای-عملیات-خاکی-و-ساخت-اسکلت-بتنی--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه اجرای عملیات خاکی و ساخت اسکلت بتنی  -نوبت دوم / ​آگهی مناقصه فراخوان فراخوان نخست , فراخوان مناقصه اجرای عملیات خاکی و ساخت اسکلت بتنی پروژه بیمارستان نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869606/مزایده-فروش-اقلام-مازاد-بر-نیاز-نوبت-دوم'>مزایده فروش اقلام مازاد بر نیاز نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش اقلام مازاد بر نیاز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869972/مزایده-دو-دستگاه-جک-دو-ستون-اچ-3002--نوبت-دوم'>مزایده دو دستگاه جک دو ستون اچ 3002 ...نوبت دوم / مزایده , مزایده دو دستگاه جک دو ستون اچ 3002 ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869992/مزایده-زمین-چمن-مصنوعی'>مزایده زمین چمن مصنوعی / مزایده,مزایده  زمین چمن مصنوعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870013/مزایده-ملک-با-عرصه-صد-و-چهل-متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک با عرصه صد و چهل متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک با عرصه صد و چهل متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870278/مزایده-یکباب-عمارت-به-مساحت-250-متر'>مزایده یکباب عمارت به مساحت 250 متر   / مزایده,مزایده یکباب عمارت به مساحت 250 متر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869982/مزایده-خودرو-شورلت'>مزایده خودرو شورلت / مزایده,مزایده خودرو شورلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869975/مزایده-سه-دانگ-سرقفلی-یکباب-مغازه-شماره-41-فرعی'>مزایده سه دانگ سرقفلی یکباب مغازه شماره 41 فرعی / مزایده,مزایده سه دانگ سرقفلی یکباب مغازه شماره 41 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869971/مزایده-سه-دانگ-از-اپارتمان-به-شماره-3-48145'>مزایده سه دانگ از اپارتمان به شماره 3.48145 / مزایده,مزایده سه دانگ از اپارتمان به شماره 3.48145</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869966/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-251-79متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 251.79متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 251.79متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870022/مناقصه-پروژه-اجرای-عملیات-فاضلاب-خطوط-جمع-کننده'>مناقصه پروژه اجرای عملیات فاضلاب خطوط جمع کننده / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه پروژه اجرای عملیات فاضلاب خطوط جمع کننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869997/مزایده-اجاره-جایگاه-CNG-مرحله-دوم'>مزایده اجاره جایگاه CNG مرحله دوم  / آگهی مزایده , مزایده اجاره جایگاه CNG مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869970/مزایده-اجاره-تابلوها-و-بیلبوردهای'>مزایده اجاره تابلوها و بیلبوردهای / آگهی مزایده عمومی ,مزایده اجاره تابلوها و بیلبوردهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870017/اولین-جشنواره-برترین-باغهای-کلانشهر-شیراز'>اولین جشنواره برترین باغهای کلانشهر شیراز / اولین جشنواره برترین باغهای کلانشهر شیراز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870024/تجدید-مناقصه-عمومی-خدمات-نقلیه--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عمومی خدمات نقلیه - نوبت دوم  / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه عمومی خدمات نقلیه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870055/مناقصه-خرید-40-دستگاه-یونیت-پارس-دنتال-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 40 دستگاه یونیت پارس دنتال- نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید 40 دستگاه یونیت پارس دنتال- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869961/مناقصه-واگذاری-فعالیت-های-تاسیسات'>مناقصه واگذاری فعالیت های تاسیسات / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری فعالیت های تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869981/مزایده-ششدانگ-زمین-تحت-پلاک-بیست-و-هشت-فرعی'>مزایده ششدانگ زمین تحت پلاک بیست و هشت فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین تحت پلاک بیست و هشت فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869947/مناقصه-تامین-نصب-و-اجرای-سیستم-روشنایی-اطراف-فنس--نوبت-دوم'>مناقصه تامین، نصب و اجرای سیستم روشنایی اطراف فنس - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه تامین، نصب و اجرای سیستم روشنایی اطراف فنس - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869604/مناقصه-P-F-BLOHM-VOSS-MANUAL-TONG-TYPE-BV-57--96-03-23-نوبت-دوم'>مناقصه  P/F "BLOHM+VOSS" MANUAL TONG TYPE "BV-57" - 96.03.23 نوبت دوم  / مناقصه P/F "BLOHM+VOSS" MANUAL TONG TYPE "BV-57" - 96.03.23 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869965/مناقصه-عمومی-خرید-مصالح-سنگی-کوهی-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی خرید مصالح سنگی کوهی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید مصالح سنگی کوهی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870015/مزایده-فروش-19-قطعه-زمین'>مزایده فروش 19 قطعه زمین  / مزایده,مزایده فروش 19 قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869960/مزایده-فروش-تعداد-2-مخزن-افقی-گاز-مایع'>مزایده فروش تعداد 2 مخزن افقی گاز مایع / مزایده فروش تعداد 2 مخزن افقی گاز مایع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869957/مزایده-فروش-یک-دستگاه-کمپرسور-هوای-فشرده'>مزایده فروش یک دستگاه کمپرسور هوای فشرده  / مزایده فروش یک دستگاه کمپرسور هوای فشرده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870010/مزایده-املاک-شامل-زمین-و-عمارت'>مزایده املاک شامل زمین و عمارت  / مزایده,مزایده املاک شامل زمین و عمارت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870005/مناقصه-پروژه-زیرسازی-و-آسفالت-معابر--نوبت-سوم'> مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت معابر - نوبت سوم  / آگهی مناقصه,  مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت معابر - نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869995/مزایده-فروش-زمین-و-ماشین-آلات'>مزایده فروش زمین و ماشین آلات / مزایده, مزایده فروش زمین و ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869974/مزایده-اجاره-یک-باب-مغازه-و-زیرزمین-نوبت-دوم'>مزایده اجاره یک باب مغازه و زیرزمین- نوبت دوم / آگهی مزایده,مزایده اجاره یک باب مغازه و زیرزمین- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869985/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-به-مساحت-76-60مترمربع'>مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 76.60مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 76.60مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869990/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-272متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 272متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 272متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869994/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-منزل-مسکونی-660مترمربع'>مزایده ششدانگ یک قطعه منزل مسکونی 660مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه منزل مسکونی 660مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869998/مزایده-ششدانگ-عمارت-زیربنای-108-50مترمربع-96-3-23'>مزایده ششدانگ عمارت زیربنای 108.50مترمربع 96.3.23 / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت زیربنای 108.50مترمربع 96.3.23</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869973/مناقصه-خرید-و-حمل-مصالح-شن-بادامی'>مناقصه خرید و حمل مصالح شن بادامی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید و حمل مصالح شن بادامی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870217/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-299-52متر'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت 299.52متر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت 299.52متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869978/مزایده-نسبت-به-واگذاری-امورات-اجاره-تلویزیون-شهری---مرحله-دوم-96-3-24'>مزایده نسبت به واگذاری امورات اجاره تلویزیون شهری ... مرحله دوم 96.3.24 / آگهی مزایده عمومی ، مزایده نسبت به واگذاری امورات اجاره تلویزیون شهری ... مرحله دوم 96.3.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870244/مزایده-یک-قطعه-باغ-مساحت-2000متر'>مزایده یک قطعه باغ مساحت 2000متر / مزایده,مزایده یک قطعه باغ مساحت 2000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869993/مزایده-فروش-یک-دستگاه-وانت-پیکاب'>مزایده فروش یک دستگاه وانت پیکاب / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه وانت پیکاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870056/مناقصه-خدمات-امور-پشتیبانی'>مناقصه خدمات امور پشتیبانی  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خدمات امور پشتیبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870021/مزایده-فروش-املاک-مازاد-سطح-استان-نقد-و-اقساط'>مزایده فروش املاک مازاد سطح استان نقد و اقساط  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد سطح استان نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870040/مناقصه-اجرای-3200-متر-لوله-گذاری'>مناقصه اجرای 3200 متر لوله گذاری  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای 3200 متر لوله گذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870014/مزایده-اجرای-طرح-پارکبان-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده اجرای طرح پارکبان تجدید نوبت دوم / تجدید آگهی مزایده , مزایده اجرای طرح پارکبان تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870018/مزایده-ورودی-و-کافی-شاپ-مجموعه-باغ-رفاهی-تفریحی-شهرداری-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده ورودی و کافی شاپ مجموعه باغ رفاهی تفریحی شهرداری تجدید نوبت دوم / تجدید آگهی مزایده , مزایده ورودی و کافی شاپ مجموعه باغ رفاهی تفریحی شهرداری تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869939/مناقصه-واگذاری-خدمات-پشتیبانی-و-امور-نظافت'>مناقصه واگذاری خدمات پشتیبانی و امور نظافت / آگهی منقاصه عمومی، مناقصه واگذاری خدمات پشتیبانی و امور نظافت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870003/مزایده-اراضی-شهرداری-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده اراضی شهرداری تجدید نوبت دوم / تجدید آگهی مزایده , مزایده اراضی شهرداری تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870009/مزایده-واحدهای-تجاری-میدان-چمران-نوبت-دوم'>مزایده واحدهای تجاری میدان چمران نوبت دوم / آگهی مزایده ، مزایده واحدهای تجاری میدان چمران نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870008/فراخوان-تهیه-مصالح-ساخت-نصب-و-اجرای-600-انشعاب--'>فراخوان تهیه مصالح، ساخت، نصب و اجرای 600 انشعاب... / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی, فراخوان تهیه مصالح، ساخت، نصب و اجرای 600 انشعاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870072/مزایده-ششدانگ-پلاکهای-ثبتی-بخش-سه-کرمان-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاکهای ثبتی بخش سه کرمان نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاکهای ثبتی بخش سه کرمان نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870075/مزایده-یک-قطعه-زمین-خالی-بخش-دو-کرمان-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین خالی بخش دو کرمان نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین خالی بخش دو کرمان نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870064/مزایده-ششدانگ-ملکی-عرصه-مساحت-406متر'>مزایده ششدانگ ملکی عرصه مساحت 406متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ملکی عرصه مساحت 406متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870067/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-442-5متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 442.5متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 442.5متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869584/مزایده-ملک-مشاعی-124-5-سهم-مشاع-از-274-428-سهم-عرصه-و-اعیان'>مزایده ملک مشاعی 124.5 سهم مشاع از 274.428 سهم عرصه و اعیان / مزایده,مزایده ملک مشاعی 124.5 سهم مشاع از 274.428 سهم عرصه و اعیان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870035/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-405'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 405  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870042/مزایده-تعداد-57-قلم-وسایل-مستعمل-منزل'>مزایده تعداد 57 قلم وسایل مستعمل منزل  / مزایده, مزایده تعداد 57 قلم وسایل مستعمل منزل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870046/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-405'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 405  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870026/مناقصه-آسفالت-خیابان-های-سطح-شهر-آسفالت-گرم'>مناقصه آسفالت خیابان های سطح شهر آسفالت گرم  /  آگهی مناقصه, مناقصه آسفالت خیابان های سطح شهر آسفالت گرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870012/مناقصه-اجرای-3200-متر-لوله-گذاری--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای 3200 متر لوله گذاری - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای 3200 متر لوله گذاری - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870006/مزایده-واگذاری-تبلیغات-تابلوها'>مزایده واگذاری تبلیغات تابلوها / آگهی مزایده عمومی,مزایده واگذاری تبلیغات تابلوها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870007/مناقصه-خرید-باتری-سیلد-اسید-2-ولتی-2000-آمپر'>مناقصه خرید باتری سیلد اسید 2 ولتی 2000 آمپر / آگهی مناقصه , مناقصه خرید باتری سیلد اسید 2 ولتی 2000 آمپر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870124/مزایده-دو-قطعه-ملک-269-66-و-126-56متر'>مزایده دو قطعه ملک 269.66 و 126.56متر / مزایده,مزایده دو قطعه ملک 269.66 و 126.56متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870127/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-450متر'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 450متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 450متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870130/مزایده-قطعه-زمین-باغی-مشجر-5200متر'>مزایده قطعه زمین باغی مشجر 5200متر / مزایده,مزایده قطعه زمین باغی مشجر 5200متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870240/مزایده-پلاکهای-37344-و-29548-فرعی-از-123-اصلی'>مزایده پلاکهای 37344 و 29548 فرعی از 123 اصلی / مزایده,مزایده پلاکهای 37344 و 29548 فرعی از 123 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870080/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-456مترمربع'>مزایده ملک مساحت عرصه 456مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 456مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869814/مزایده-1500-سهم-از-شش-هکتار-از-68-سهم-از-128-سهم-پلاک-ثبتی'>مزایده 1500 سهم از شش هکتار از 68 سهم از 128 سهم پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 1500 سهم از شش هکتار از 68 سهم از 128 سهم پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870025/تجدید-فراخوان-مرمت-و-بهسازی-ساختمان-ها-عوامل-پروازی-و---96-3-24'>تجدید فراخوان مرمت و بهسازی ساختمان ها, عوامل پروازی و ... 96.3.24 / آگهی تجدید فراخوان پیمانکاران,تجدید فراخوان مرمت و بهسازی ساختمان ها, عوامل پروازی و ... 96.3.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870069/مناقصه-تامین-خودروهای-استیجاری--'>مناقصه تامین خودروهای استیجاری ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین خودروهای استیجاری  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870089/اصلاحیه-فراخوان-واگذاری-تعدادی-از-پروژه-های-نیمه-تمام-و-متوقف'>اصلاحیه فراخوان واگذاری تعدادی از پروژه های نیمه تمام و متوقف / اصلاحیه فراخوان واگذاری تعدادی از پروژه های نیمه تمام و متوقف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870160/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-به-مساحت-111-50متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 111.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 111.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870066/مزایده-واگذاری-یک-باب-غرفه-تجاری--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری یک باب غرفه تجاری - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی,مزایده واگذاری یک باب غرفه تجاری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870078/مناقصه-خرید-هادی-روکشدار-آلومینیومی-نمره-73-6-(مینک)-با-عایق-XLPE'>مناقصه خرید هادی روکشدار آلومینیومی نمره 73/6 (مینک) با عایق XLPE / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه خرید هادی روکشدار آلومینیومی نمره 73/6 (مینک) با عایق XLPE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870071/تجدید-مناقصه-احداث-باند-دوم-جاده-نکا--نیروگاه-و-جاده-بهشهر---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه احداث باند دوم جاده نکا - نیروگاه و جاده بهشهر ... نوبت دوم  / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه احداث باند دوم جاده نکا - نیروگاه و جاده بهشهر ... نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870100/فراخوان-مسابقه-طراحی'>فراخوان مسابقه طراحی  / فراخوان مسابقه طراحی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869846/مزایده-شیر-اهرمی-روشویی---نوبت-دوم'>مزایده شیر اهرمی روشویی ....نوبت دوم  / مزایده, مزایده شیر اهرمی روشویی ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870091/فراخوان'>فراخوان / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی فعالیت های امور نگهبانی تاسیسات و اماکن  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870138/مزایده-خودروی-سواری-پراید'>مزایده خودروی سواری پراید / مزایده خودروی سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870259/مزایده-طبقه-همکف-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-214-20متر'>مزایده طبقه همکف ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 214.20متر / مزایده,مزایده طبقه همکف ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 214.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870257/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-انضمام-اعیانی-احداثی-بصورت-کارخانه'>مزایده یک قطعه زمین به انضمام اعیانی احداثی بصورت کارخانه / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به انضمام اعیانی احداثی بصورت کارخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870132/مزایده-اجاره-غرفه-خواروبار-فروشی-مرحله-اول-نوبت-دوم'>مزایده اجاره غرفه خواروبار فروشی- مرحله اول نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده  اجاره غرفه خواروبار فروشی-مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870123/تجدید-مزایده-واگذاری-جایگاه-CNG'>تجدید مزایده واگذاری جایگاه CNG   / تجدید اگهی مزایده ,  تجدید مزایده واگذاری جایگاه CNG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870077/مناقصه-خرید-انواع-دیزل-ژنراتور-نوبت-دوم'>مناقصه خرید انواع دیزل ژنراتور- نوبت دوم  / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه خرید انواع دیزل ژنراتور- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869871/مزایده-فروش-سواری-پراید-مدل-89-رنگ-سفید'>مزایده فروش سواری پراید مدل 89 رنگ سفید  / آگهی مزایده, مزایده فروش سواری پراید مدل 89 رنگ سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870079/مزایده-یک-دستگاه-پژو-206'>مزایده یک دستگاه پژو 206  / مزایده یک دستگاه پژو 206 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870144/مزایده-دو-قطعه-باغ-2970-و-2500متر'>مزایده دو قطعه باغ 2970 و 2500متر / مزایده,مزایده دو قطعه باغ 2970 و 2500متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870146/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-کاشانه-مساحت-152-03متر'>مزایده ششدانگ یک دستگاه کاشانه مساحت 152.03متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک دستگاه کاشانه مساحت 152.03متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870215/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-570متر-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی مساحت 570متر نوبت اول  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 570متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870210/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-با-قدمت-هشت-سال'>مزایده ششدانگ یکباب خانه با قدمت هشت سال / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه با قدمت هشت سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870316/اصلاحیه-مزایده-فروش-سرقفلی-یکباب-غرفه-تجاری-سبزیحات'>اصلاحیه مزایده فروش سرقفلی یکباب غرفه تجاری سبزیحات / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش سرقفلی یکباب غرفه تجاری سبزیحات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870207/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-264-متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 264 متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 264 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869818/مزایده-سهم-الارث-از-پلاک-ثبتی-1941-177-نوبت-اول'>مزایده سهم الارث از پلاک ثبتی 1941/177 نوبت اول  / مزایده,مزایده سهم الارث از پلاک ثبتی 1941/177 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870104/مناقصه-عملیات-حفر-چال-معدن-کوهی-مرحله-اول-نوبت-دوم-96-3-24'>مناقصه عملیات حفر چال معدن کوهی- مرحله اول نوبت دوم  96.3.24 / مناقصه , مناقصه عملیات حفر چال معدن کوهی- مرحله اول نوبت دوم 96.3.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870128/فراخوان-مشارکت-در-ساخت-توقفگاه-خودروهای-سنگین-و-نیمه-سنگین-بار-درون-شهری'>فراخوان مشارکت در ساخت توقفگاه خودروهای سنگین و نیمه سنگین بار درون شهری  / فراخوان مشارکت در ساخت توقفگاه خودروهای سنگین و نیمه سنگین بار درون شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870114/مناقصه-ساخت-و-نصب-و-جابجایی-قسمتی-از-دیوارهای-فاز-3-و--'>مناقصه ساخت و نصب و جابجایی قسمتی از دیوارهای فاز 3 و... / آگهی مناقصه ,مناقصه ساخت و نصب و جابجایی قسمتی از دیوارهای فاز 3 و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870107/مزایده-اغذیه-فروشی'>مزایده اغذیه فروشی  / مزایده, مزایده اغذیه فروشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870094/مزایده-یکصد-100-تن-آجر-نسوز-ضایعاتی'>مزایده یکصد 100 تن آجر نسوز ضایعاتی  / آگهی مزایده, مزایده یکصد 100 تن آجر نسوز ضایعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870086/مناقصه-نسبت-به-خرید-نرم-افزار-ممیزی-در-شهر-سیدان'>مناقصه نسبت به خرید نرم افزار ممیزی در شهر سیدان  / آگهی مناقصه , مناقصه نسبت به خرید نرم افزار ممیزی در شهر سیدان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870084/مناقصه-تامین-انواع-کامیون-و-تریلی-درون-شهری-و-برون-شهری'>مناقصه  تامین انواع کامیون و تریلی درون شهری و برون شهری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  تامین انواع کامیون و تریلی درون شهری و برون شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870098/مزایده-واگذاری-بخشی-از-محوطه-پارک-شهر-جهت-اجاره-وسایل-بازی-و-سایر-امکانات-رفاهی'>مزایده واگذاری بخشی از محوطه پارک شهر جهت اجاره وسایل بازی و سایر امکانات رفاهی / آگهی مزایده, مزایده واگذاری بخشی از محوطه پارک شهر جهت اجاره وسایل بازی و سایر امکانات رفاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870102/مناقصه-اجرای-مهاربندی-و-شات-گریت-آرماتوربندی-و-فونداسیون-و--'>مناقصه اجرای مهاربندی و شات گریت آرماتوربندی و فونداسیون و ... / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای مهاربندی و شات گریت آرماتوربندی و فونداسیون و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870113/مزایده-واگذاری-به-صورت-اجاره-قسمتی-از-فضای-پیاده-رو-جهت-نصب-و-راه-اندازی-یک-دستگاه-کیوسک'>مزایده واگذاری به صورت اجاره قسمتی از فضای پیاده رو  جهت نصب و راه اندازی یک دستگاه کیوسک / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به صورت اجاره قسمتی از فضای پیاده رو  جهت نصب و راه اندازی یک دستگاه کیوسک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870168/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-44-19متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 44.19متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 44.19متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870087/مزایده-یک-قطعه-زمین--نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین -  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده یک قطعه زمین - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870162/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-مساحت-590-و-375متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو قطعه زمین مساحت 590 و 375متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین مساحت 590 و 375متر نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870106/مناقصه-انجام-کلیه-عملیات-و-کارهای-مربوط-به-اتفاقات-تعمیر-و-نگهداری-شبکه-و-روشنایی'>مناقصه انجام کلیه عملیات و کارهای مربوط به اتفاقات، تعمیر و نگهداری شبکه و روشنایی / آگهی مناقصه , مناقصه انجام کلیه عملیات و کارهای مربوط به اتفاقات، تعمیر و نگهداری شبکه و روشنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870101/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه سواری پژو پارس / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870157/مزایده-یک-هزارم-سهم-مشاعی-اراضی'>مزایده یک هزارم سهم مشاعی اراضی / مزایده,مزایده یک هزارم سهم مشاعی اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870150/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-106-22متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 106.22متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 106.22متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869813/مناقصه-خرید-9-قلم-سموم-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 9 قلم سموم  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 9 قلم سموم  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870095/مناقصه-تهیه--حمل-و-پخش-آسفالت-شهرداری-کازرون-96-3-24'>مناقصه تهیه ، حمل و پخش آسفالت شهرداری کازرون -96.3.24 / آگهی مناقصه,مناقصه تهیه ، حمل و پخش آسفالت شهرداری کازرون -96.3.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870092/مزایده-اجاره-میدان-اسب-دوانی'>مزایده اجاره میدان اسب دوانی / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره میدان اسب دوانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870110/انتخاب-سرمایه-گذار-جهت-اجاره-کافه-بگیر-و-ببر'>انتخاب سرمایه گذار جهت اجاره کافه بگیر و ببر / آگهی عمومی , انتخاب سرمایه گذار جهت اجاره کافه بگیر و ببر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870175/مزایده-فروش-تعدادی-از-قطعات-زمین-کاربری-مسکونی-تجاری-کارگاهی'>مزایده فروش تعدادی از قطعات زمین کاربری مسکونی تجاری کارگاهی  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از قطعات زمین کاربری مسکونی تجاری کارگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870119/مناقصه-ساماندهی-رضوان-الشهدا-نوبت-سوم'>مناقصه ساماندهی رضوان الشهدا نوبت سوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ساماندهی رضوان الشهدا نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870172/مزایده-فروش-مالکیت-مقدار-11-75-متر-مغازه-نوبت-دوم'>مزایده فروش مالکیت مقدار 11.75 متر مغازه نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش مالکیت مقدار 11.75 متر مغازه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870073/تجدید-مناقصه-واگذاری-بخش-خدمات-شهری-و-فضای-سبز-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه  واگذاری بخش خدمات شهری و فضای سبز نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه  واگذاری بخش خدمات شهری و فضای سبز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870126/مزایده-فروش-تجهیزات-رایانه-ای-و-اموال-مازاد-و-اسقاط-96-3-24'>مزایده فروش تجهیزات رایانه ای و اموال مازاد و اسقاط 96.3.24 / مزایده , مزایده فروش تجهیزات رایانه ای و اموال مازاد و اسقاط 96.3.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870121/مناقصه-انجام-خدمات-درمانی-پرستاری--خدمات-تنظیفات--'>مناقصه انجام خدمات درمانی پرستاری ، خدمات تنظیفات ... / مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات درمانی پرستاری ، خدمات تنظیفات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870111/مزایده-فروش-یک-دستگاه-گریدر-نوبت-اول'>مزایده فروش یک دستگاه گریدر نوبت اول / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش یک دستگاه گریدر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869816/مناقصه-اجرای-پروژه-بازسازی-کامل-سیستمهای-حفاظت-کاتدی-جریان-القایی-ICCP---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه بازسازی کامل سیستمهای حفاظت کاتدی جریان القایی ICCP ... نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه اجرای پروژه بازسازی کامل سیستمهای حفاظت ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870090/فراخوان-مشارکت-در-ساخت-توقفگاه--'>فراخوان مشارکت در ساخت توقفگاه ... / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان مشارکت در ساخت توقفگاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870103/مزایده-ششدانگ-ساختمان-و-مغازه-متصل-به-ان-عرصه-39-28متر'>مزایده ششدانگ ساختمان و مغازه متصل به ان عرصه 39.28متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان و مغازه متصل به ان عرصه 39.28متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870105/مزایده-دو-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-280متر'>مزایده دو دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی 280متر  / مزایده,مزایده دو دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی 280متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870108/مزایده-ششدانگ-زمین-محصور-مساحت-353-60متر'>مزایده ششدانگ زمین محصور مساحت 353.60متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین محصور مساحت 353.60متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870112/مزایده-میزان-39-59-سهم-از-سه-دانگ-پلاک-1660-1-بخش-چهار'>مزایده میزان 39.59 سهم از سه دانگ پلاک 1660.1 بخش چهار  / مزایده,مزایده میزان 39.59 سهم از سه دانگ پلاک 1660.1 بخش چهار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870076/فراخوان-مشارکت-در-ساخت-توقفگاه-خودروهای-سنگین-و-نیمه-سنگین-بار-درون-شهری'>فراخوان مشارکت در ساخت توقفگاه خودروهای سنگین و نیمه سنگین بار درون شهری / فراخوان مشارکت در ساخت توقفگاه خودروهای سنگین و نیمه سنگین بار درون شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870120/مزایده-منزل-مسکونی-دو-طبقه-عرصه-300-متر'>مزایده منزل مسکونی دو طبقه عرصه 300 متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی دو طبقه عرصه 300 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870117/مزایده-75-صدم-دانگ-از-ششدانگ-مغازه-12-25متر'>مزایده 75 صدم دانگ از ششدانگ مغازه 12.25متر / مزایده,مزایده 75 صدم دانگ از ششدانگ مغازه 12.25متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870115/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-1686-34متر'>مزایده پلاک ثبتی عرصه 1686.34متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه 1686.34متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869805/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-صد-و-شش-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت صد و شش متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت صد و شش متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870099/مزایده-ششدانگ-زمین-بخش-هفت-فارس'>مزایده ششدانگ زمین بخش هفت فارس / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش هفت فارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870097/مزایده-یک-واحد-مسکونی-بخش-هفت-کازرون'>مزایده یک واحد مسکونی بخش هفت کازرون / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی بخش هفت کازرون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870093/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-دو-بندرعباس-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش دو بندرعباس نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش دو بندرعباس نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870204/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-400-متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 400 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 400 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870074/مناقصه-ساخت-و-اجرای-یک-دستگاه-مخزن-50-متر-مکعبی-با-بتن-مسلح'>مناقصه ساخت و اجرای یک دستگاه مخزن 50 متر مکعبی با بتن مسلح  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ساخت و اجرای یک دستگاه مخزن 50 متر مکعبی با بتن مسلح  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870060/تجد-ید-مناقصه-بارگیری-و-حمل-حدود-15-000-تن-کلینکر-تجدید-96-3-24'>تجد ید مناقصه بارگیری و حمل حدود 15.000 تن کلینکر تجدید 96.3.24 / تجدید اگهی مناقصه ,تجد ید  مناقصه بارگیری و حمل حدود 15.000 تن کلینکر  96.3.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869853/مزایده-اون-توستر--بستنی-خوری--پیش-دستی'>مزایده اون توستر ، بستنی خوری ، پیش دستی / مزایده,مزایده اون توستر ، بستنی خوری ، پیش دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870096/مناقصه-عملیات-احداث-ساختمان-خانه-مطبوعات---96-3-24'>مناقصه عملیات احداث ساختمان خانه مطبوعات ... 96.3.24 / آگهی مناقصه عمومی  , مناقصه عملیات احداث ساختمان خانه مطبوعات ... 96.3.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870058/فراخوان-مناقصه-خرید-رایانه-و-تجهیزات-جانبی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید رایانه و تجهیزات جانبی نوبت دوم  / فراخوان برگزاری مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید رایانه و تجهیزات جانبی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870068/مزایده-واگذاری-بازارچه-صنایع-دستی-جنب-رختشویخانه-تجدید-مرحله-دوم-نوبت-اول'>مزایده واگذاری بازارچه صنایع دستی جنب رختشویخانه تجدید مرحله دوم نوبت اول  / آگهی تجدید مزایده , مزایده واگذاری بازارچه صنایع دستی جنب رختشویخانه تجدید مرحله دوم نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870082/مزایده-ملک-مشاع-بخش-دو-زنجان-نوبت-اول'>مزایده ملک مشاع بخش دو زنجان نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مشاع بخش دو زنجان نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870085/مزایده-زمین-به-مساحت-عرصه-27965مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده زمین به مساحت عرصه 27965مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده زمین به مساحت عرصه 27965مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870088/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-207متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت عرصه 207متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت عرصه 207متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870052/مناقصه-تهیه-ساخت-و-نصب-1000-فقره-انشعاب-پلی-اتیلن-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه، ساخت و نصب 1000 فقره انشعاب پلی اتیلن نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه تهیه، ساخت و نصب 1000 فقره انشعاب پلی اتیلن نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870059/مزایده-ششدانگ-زمین-به-مساحت-2107-متر'>مزایده ششدانگ زمین به مساحت 2107 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 2107 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870083/فراخوان-مناقصه-احداث-مدرسه-یک-کلاسه-چشمه-چاهی-سیروان'>فراخوان مناقصه احداث مدرسه یک کلاسه چشمه چاهی سیروان  / آگهی فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه احداث مدرسه یک کلاسه چشمه چاهی سیروان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869808/مزایده-ششدانگ-زمین-با-بنای-احداثی-در-ان-به-مساحت-6450متر'>مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی در ان به مساحت 6450متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی در ان به مساحت 6450متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870065/مزایده-اتومبیل-سواری-پراید-سایپا-132-sx-مدل-91-رنگ-سفید'>مزایده اتومبیل سواری پراید  سایپا 132 sx مدل 91 رنگ سفید  / مزایده اتومبیل سواری پراید  سایپا 132 sx مدل 91 رنگ سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870251/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-211-60متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 211.60متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 211.60متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870070/فراخوان-مناقصه-احداث-برج-هنر-اسلامی-ایلام-(-فاز-یک-)--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه احداث برج هنر اسلامی ایلام ( فاز یک ) - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه احداث برج هنر اسلامی ایلام ( فاز یک ) - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870081/جشنواره-عروسک-قشنگ-من'>جشنواره عروسک قشنگ من / جشنواره عروسک قشنگ من</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870253/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-به-مساحت-109-9متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 109.9متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 109.9متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870051/مناقصه-اجرای-پروژه-توسعه-و-اصلاح-معابر-شهر-تجدید'>مناقصه اجرای پروژه توسعه و اصلاح معابر شهر- تجدید / آگهی تجدید مناقصه,مناقصه اجرای پروژه توسعه و اصلاح معابر شهر- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870036/مناقصه-تخریب-دبستان-22-بهمن'>مناقصه تخریب دبستان 22 بهمن  / مناقصه, مناقصه تخریب دبستان 22 بهمن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870247/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-هشتاد-و-دو-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت هشتاد و دو متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت هشتاد و دو متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869852/مناقصه-پروژه-خدمات-شهری'>مناقصه پروژه خدمات شهری  / آگهی مناقصه,مناقصه پروژه خدمات شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870049/مناقصه-عملیات-کف-سازی--کاشی-کاری--سرامیک--'>مناقصه عملیات کف سازی ، کاشی کاری ، سرامیک ... / مناقصه, مناقصه عملیات کف سازی ، کاشی کاری ، سرامیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870048/تمدید-مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-و-امور-خدماتی--نوبت-دوم'>تمدید مناقصه تامین نیروی انسانی و امور خدماتی - نوبت دوم  / تمدید مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی و امور خدماتی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870045/مزایده-واگذاری-امورات-کارخانه-گچ-مهر-96-3-24'>مزایده واگذاری امورات کارخانه گچ مهر 96.3.24 / مزایده , مزایده واگذاری امورات کارخانه گچ مهر  96.3.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870030/مناقصه-نگهداری-سالن-توزیع-شبکه-روستا-زرین-شهر-و--نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری سالن توزیع شبکه روستا زرین شهر و ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه نگهداری سالن توزیع شبکه روستا زرین شهر و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870034/مناقصه-بهره-برداری-از-تاسیسات-ایستگاههای-پمپاژ-شبکه-و-خطوط-انتقال--نوبت-دوم'>مناقصه بهره برداری از تاسیسات ایستگاههای پمپاژ شبکه و خطوط انتقال...نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه بهره برداری از تاسیسات ایستگاههای پمپاژ شبکه و خطوط انتقال...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870044/تجدید-فراخوان-خرید-نصب-و-راه-اندازی-70-دستگاه-ضبط-مکالمات--نوبت-اول'>تجدید فراخوان خرید، نصب و راه اندازی 70 دستگاه ضبط مکالمات - نوبت اول / تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه دو مرحله ای,فراخوان خرید، نصب و راه اندازی 70 دستگاه ضبط مکالمات -نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870134/مزایده-ششدانگ-زمین-به-مساحت-726-37متر'>مزایده ششدانگ زمین به مساحت 726.37متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 726.37متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870053/مزایده-فروش-یک-دستگاه-کانکس'>مزایده فروش یک دستگاه کانکس / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869872/مناقصه-ساخت-و-نصب-پل-عابر-پیاده-آشخانه'>مناقصه ساخت و نصب پل عابر پیاده آشخانه / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه ساخت و نصب پل عابر پیاده آشخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870063/مزایده-فروش-یک-دستگاه-کانکس'>مزایده فروش یک دستگاه کانکس / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870028/سومین-جشنواره-سبز-جوکول'>سومین جشنواره سبز جوکول / سومین جشنواره سبز جوکول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870038/مزایده-ششدانگ-عمارت-و-پلاک-12-فرعی'>مزایده ششدانگ عمارت و پلاک 12 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت و پلاک 12 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870033/مزایده-ملک-زمین-به-مساحت-1500مترمربع'>مزایده ملک زمین به مساحت 1500مترمربع / مزایده,مزایده ملک زمین به مساحت 1500مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870032/مزایده-ملک-آپارتمان-به-مساحت-78-75متر'> مزایده ملک آپارتمان به مساحت 78.75متر  / مزایده, مزایده ملک آپارتمان به مساحت 78.75متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870047/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-عرضه-گاز-طبیعی-CNG-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از جایگاه عرضه گاز طبیعی CNG- نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده بهره برداری از جایگاه عرضه گاز طبیعی CNG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870027/فراخوان-مناقصه-ارزیابی-پوشش-خطوط-لوله-غیر-قابل-پیگرانی---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه ارزیابی پوشش خطوط لوله غیر قابل پیگرانی...- نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه ارزیابی پوشش خطوط لوله غیر قابل پیگرانی...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869930/مناقصه-خرید-6-کیلومتر-لوله-فولادی-st52'>مناقصه خرید  6 کیلومتر لوله فولادی st52 / آگهی فراخوان مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی , مناقصه خرید  6 کیلومتر لوله فولادی st52</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870057/تمدید-مناقصه-انجام-خدمات-تعویض-خاک-فضای-سبز-فازهای-1-و-2'>تمدید مناقصه انجام خدمات تعویض خاک فضای سبز فازهای 1 و 2  / آگهی تمدید مهلت مناقصه عمومی، تمدید مناقصه انجام خدمات تعویض خاک فضای سبز فازهای 1 و 2 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870039/مزایده-واگذاری-یک-باب-مغازه-ویژه-فروش-قطعات-خودروهای-سنگین--مرحله-دوم'>مزایده واگذاری یک باب مغازه ویژه فروش قطعات خودروهای سنگین - مرحله دوم  / آگهی مزایده,مزایده واگذاری یک باب مغازه ویژه فروش قطعات خودروهای سنگین -مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870031/مزایده-یک-دستگاه-پرس-هیدرولیک--'>مزایده یک دستگاه پرس هیدرولیک... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه پرس هیدرولیک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870043/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-شماره-دو-فرعی-از-1246-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره دو فرعی از 1246 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره دو فرعی از 1246 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870011/فراخوان-اجرای-خط-انتقال-آب-ناحیه-صنعتی-ندوشن-نوبت-دوم'>فراخوان اجرای خط انتقال آب ناحیه صنعتی ندوشن نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان اجرای خط انتقال آب ناحیه صنعتی ندوشن نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870062/تجدید-مناقصه-احداث-مخزن-1000-مترمکعبی-بسطام--نوبت-اول'>تجدید مناقصه احداث مخزن 1000 مترمکعبی بسطام - نوبت اول / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه احداث مخزن 1000 مترمکعبی بسطام - نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870050/تجدید-اجرای-خط-انتقال-آب-از-فرهنگیان-نوبت-اول'>تجدید اجرای خط انتقال آب از فرهنگیان نوبت اول  / تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید اجرای خط انتقال آب از فرهنگیان نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870037/تجدید-مناقصه-طرح-آبرسانی-به-زون'>تجدید مناقصه طرح آبرسانی به زون  / تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه طرح آبرسانی به زون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870023/تجدید-مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-در-سایزهای-مختلف-نوبت-اول'>تجدید مناقصه خرید لوله پلی اتیلن در سایزهای مختلف نوبت اول / تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه خرید لوله پلی اتیلن در سایزهای مختلف نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870016/مناقصه-خرید-لوله-فولادی-در-سایزهای-مختلف--تجدید'>مناقصه خرید لوله فولادی در سایزهای مختلف - تجدید / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه خرید لوله فولادی در سایزهای مختلف - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870020/فراخوان-مناقصه-اجرای-بخشی-از-شبکه-فاضلاب-شهر--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه اجرای بخشی از شبکه فاضلاب شهر...نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه اجرای بخشی از شبکه فاضلاب شهر...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870054/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-سیصد-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت سیصد متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت سیصد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870029/مزایده-اجاره-یک-باب-کیوسک-تجدید'>مزایده  اجاره یک باب کیوسک- تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده اجاره یک باب کیوسک- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870041/مزایده-فروش-مقداری-آهن-آلات-مستعمل'>مزایده فروش مقداری آهن آلات مستعمل / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش مقداری آهن آلات مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870116/مزایده-شش-دانگ-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-206'>مزایده شش دانگ یک دستگاه خودرو سواری پژو 206  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده شش دانگ یک دستگاه خودرو سواری پژو 206 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870141/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-از-پلاک-ثبتی-146-14156-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ اپارتمان از پلاک ثبتی 146.14156 نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان از پلاک ثبتی 146.14156 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870109/تجدید-مناقصه-خرید-مصالح-و-تجهیزات-جهت-مصلی-بزرگ-شهر-هشتگرد-مرحله-سوم-96-3-24'>تجدید مناقصه خرید مصالح و تجهیزات جهت مصلی بزرگ شهر هشتگرد مرحله سوم 96.3.24  / آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه خرید مصالح و تجهیزات جهت مصلی بزرگ شهر هشتگرد مرحله سوم 96.3.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870129/مزایده-فروش-حدود-100-تن-جو-و-100-تن-کلش-تولیدی'>مزایده فروش حدود 100 تن جو و 100 تن کلش تولیدی  / مزایده , مزایده فروش حدود 100 تن جو و 100 تن کلش تولیدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869909/مزایده-پلاک-ثبتی-1671-فرعی-از-یک-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 1671 فرعی از یک اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1671 فرعی از یک اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869906/مزایده-378-سهم-مشاع-از-4945-8-سهم-پلاک-37-فرعی'>مزایده 378 سهم مشاع از 4945.8 سهم پلاک 37 فرعی / مزایده,مزایده 378 سهم مشاع از 4945.8 سهم پلاک 37 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870231/مزایده-پلاک-ثبتی-به-مساحت-80436-41متر'>مزایده پلاک ثبتی به مساحت 80436.41متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به مساحت 80436.41متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870153/مزایده-خودرو'>مزایده خودرو / آگهی مزایده عمومی , مزایده خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870158/مزایده-فروش-یکدستگاه-پرس-500'>مزایده فروش یکدستگاه پرس 500 / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه پرس 500</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869936/فراخوان-مناقصه-عملیات-بازسازی-5-ایستگاه-راه-آهن-تهران-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عملیات بازسازی 5 ایستگاه راه آهن تهران نوبت دوم  / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی ,  فراخوان مناقصه عملیات بازسازی 5 ایستگاه راه آهن تهران نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870193/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مرحله-دوم'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مرحله دوم / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870152/مزایده-اماکن-ورزشی'>مزایده اماکن ورزشی  / آگهی مزایده, مزایده اماکن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870159/مناقصه-عمومی-اجرای-فاز-2-پروژه-احداث-پارک-جدید--مرحله-دوم'>مناقصه عمومی  اجرای فاز 2 پروژه احداث پارک جدید - مرحله دوم  / فراخوان آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عمومی  اجرای فاز 2 پروژه احداث پارک جدید - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870137/مزایده-تلفن-همراه-به-شماره-09122790392'>مزایده تلفن همراه به شماره 09122790392 / مزایده , مزایده تلفن همراه به شماره 09122790392</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870149/مزایده-171-کارتن-صابون'>مزایده 171 کارتن صابون  / مزایده,مزایده 171 کارتن صابون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870444/مزایده-ششدانگ-ملک-به-مساحت-217-72مترمربع'>مزایده ششدانگ ملک به مساحت 217.72مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ ملک به مساحت 217.72مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869913/مزایده-املاک-شامل-واحد-دامپروری-و-منزل-مسکونی'>مزایده املاک شامل واحد دامپروری و منزل مسکونی / مزایده,مزایده املاک شامل واحد دامپروری و منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870173/مزایده-فروش-یکدستگاه-فتوکپی-رنگی'>مزایده فروش یکدستگاه فتوکپی رنگی  / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه فتوکپی رنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870181/مزایده-فروش-دستگاته-حلاجی-استرچ'>مزایده فروش دستگاته حلاجی استرچ  / مزایده , مزایده فروش دستگاته حلاجی استرچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870313/مزایده-ملک-مساحت-تقریبی-4073متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت تقریبی 4073متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت تقریبی 4073متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870424/مزایده-اپارتمان-به-مساحت-263-35متر'>مزایده اپارتمان به مساحت 263.35متر / مزایده,مزایده اپارتمان به مساحت 263.35متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870139/مناقصه-انجام-عملیات-بتن-ریزی-و-سنگ-فرش-معابر-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات بتن ریزی و سنگ فرش معابر سطح شهر- نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه انجام عملیات بتن ریزی و سنگ فرش معابر سطح شهر- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870235/مزایده-ملک-کاربری-کشاورزی-و-باغداری-مرحله-اول'>مزایده ملک کاربری کشاورزی و باغداری مرحله اول / مزایده,مزایده ملک کاربری کشاورزی و باغداری مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870263/مزایده-یک-دانگ-و-210-1-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-ملک'>مزایده یک دانگ و 210.1 هزارم یک دانگ مشاع از ملک / مزایده,مزایده یک دانگ و 210.1 هزارم یک دانگ مشاع از ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870208/مزایده-یک-عدد-دستگاه-پولیش---'>مزایده یک عدد دستگاه پولیش  ... / مزایده یک عدد دستگاه پولیش  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870202/مزایده-یک-عدد-قالب-تزریق-پلاستیک'>مزایده یک عدد قالب تزریق پلاستیک / مزایده یک عدد قالب تزریق پلاستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870273/مزایده-منزل-مسکونی-و-دو-باب-مغازه-متصل-به-آن-120متر'>مزایده منزل مسکونی و دو باب مغازه متصل به آن 120متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی و دو باب مغازه متصل به آن 120متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869891/مناقصه-بهسازی-و-آسفالت-راه-روستایی-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی و آسفالت راه روستایی تجدید  نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه بهسازی و آسفالت راه روستایی تجدید  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870296/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-141-39متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 141.39متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 141.39متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870377/مزایده-282-5-هزارم-دانگ-مشاع-از-4-2-دانگ-مشاع-از-اپارتمان'>مزایده 282.5 هزارم دانگ مشاع از 4.2 دانگ مشاع از اپارتمان / مزایده,مزایده 282.5 هزارم دانگ مشاع از 4.2 دانگ مشاع از اپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870365/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-سه-هزار-و-هشتاد-متر-و-پنجاه-دسیمتر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت سه هزار و هشتاد متر و پنجاه دسیمتر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت سه هزار و هشتاد متر و پنجاه دسیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870178/مزایده-سردخانه-ثابت---'>مزایده سردخانه ثابت  .... / مزایده, مزایده سردخانه ثابت  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870201/مزایده-سه-دستگاه-جین-90-اره-ای'>مزایده سه دستگاه جین 90 اره ای / مزایده, مزایده سه دستگاه جین 90 اره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870290/مزایده-زمین-حدود-شصت-و-پنج-متر-مرحله-اول'>مزایده زمین حدود شصت و پنج متر مرحله اول  / مزایده,مزایده زمین حدود شصت و پنج متر مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870169/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-ماتیز--مرحله-سوم'>مزایده یک دستگاه خودروی ماتیز - مرحله سوم / آگهی مزایده ,یک دستگاه خودروی ماتیز- مرحله سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870341/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-152-متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 152 متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 152 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870286/مزایده-437-8-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-ملک'>مزایده 437.8 هزارم یک دانگ مشاع از ملک / مزایده,مزایده 437.8 هزارم یک دانگ مشاع از ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870283/مزایده-321-2-هزارم-تمامت-ملک'>مزایده 321.2 هزارم تمامت ملک / مزایده,مزایده 321.2 هزارم تمامت ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869895/مناقصه-انجام-امور-نگهبانی-و-ایجاد-حفاظت-فیزیکی---نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور نگهبانی و ایجاد حفاظت فیزیکی...  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه انجام امور نگهبانی و ایجاد حفاظت فیزیکی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870161/مزایده-یک-دستگاه-چیلر-تراکمی-و--'>مزایده یک دستگاه چیلر تراکمی و ...  / مزایده , مزایده یک دستگاه چیلر تراکمی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870190/مزایده-ملک-از-اراضی-کلاته-شور-بخش-5-مشهد-مرحله-اول'>مزایده ملک از اراضی کلاته شور بخش 5 مشهد مرحله اول / مزایده,مزایده ملک از اراضی کلاته شور بخش 5 مشهد مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870185/مزایده-تمامت-ششدانگ-اعیان-و-امتیاز-استیجاری-اپارتمان'>مزایده تمامت ششدانگ اعیان و امتیاز استیجاری اپارتمان / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ اعیان و امتیاز استیجاری اپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870418/مزایده-یک-باب-منزل-و-چهار-و-نیم-دربند-مغازه-تجدید'>مزایده یک باب منزل و چهار و نیم دربند مغازه تجدید / مزایده,مزایده یک باب منزل و چهار و نیم دربند مغازه تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870226/مزایده-222-3-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-1-5-دانگ-مشاع-از-ملک'>مزایده 222.3 هزارم یک دانگ مشاع از 1.5 دانگ مشاع از ملک / مزایده,مزایده 222.3 هزارم یک دانگ مشاع از 1.5 دانگ مشاع از ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870229/مزایده-تمامت-ملک-مساحت-مفید-50-متر'>مزایده تمامت ملک مساحت مفید 50 متر / مزایده,مزایده تمامت ملک مساحت مفید 50 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870404/مزایده-یک-دانگ-و-802-4-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-یکباب-منزل'>مزایده یک دانگ و 802.4 هزارم یک دانگ مشاع از یکباب منزل / مزایده,مزایده یک دانگ و 802.4 هزارم یک دانگ مشاع از یکباب منزل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870133/مناقصه-احداث-ساختمان-ایست-و-بازرسی'>مناقصه احداث ساختمان ایست و بازرسی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث ساختمان ایست و بازرسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870156/مناقصه-واگذاری-امور-نگهداری-و-توسعه-فضای-سبز-شهری'>مناقصه واگذاری  امور نگهداری و توسعه فضای سبز شهری / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری  امور نگهداری و توسعه فضای سبز شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869660/مزایده-نسبت-به-اجرای-طرح-پارکبان'>مزایده نسبت به اجرای طرح پارکبان  / آگهی مزایده عمومی ,مزایده نسبت به اجرای طرح پارکبان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870140/مناقصه-خرید-کابینت-توزیع-فیبر-نوری-ODS--نوبت-دوم'>مناقصه خرید کابینت توزیع فیبر نوری ODS - نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه خرید کابینت توزیع فیبر نوری ODS - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870136/تجدید-مناقصه-انجام-خدمات-امور-مالی-تجدید-96-3-24'>تجدید مناقصه انجام خدمات امور مالی تجدید 96.3.24 / تجدید آگهی دعوت به ارزیابی کیفی,تجدید  مناقصه انجام خدمات امور مالی نوبت دوم 96.3.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870145/مزایده-فروش-اموال-اسقاطی-نوبت-دوم'>مزایده فروش اموال اسقاطی نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی، مزایده فروش اموال اسقاطی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870154/مزایده-واگذاری-مکان-به-صورت-اجاره-جهت-احداث-پل-عابر-پیاده-96-3-24'>مزایده واگذاری مکان به صورت اجاره جهت احداث پل عابر پیاده 96.3.24 / آگهی مزایده, مزایده واگذاری مکان به صورت اجاره جهت احداث پل عابر پیاده در کمربندی نوبت اول 96.3.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870131/مناقصه-فرآیند-یکپارچه-تامین-مالی---نوبت-دوم'>مناقصه فرآیند یکپارچه تامین مالی ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه فرآیند یکپارچه تامین مالی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870164/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870200/مزایده-احداث-و-بهره-برداری-از-فضای-تبلیغاتی--تجدید-نوبت-دوم'>مزایده احداث و بهره برداری از فضای تبلیغاتی... تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده , مزایده احداث و بهره برداری از فضای تبلیغاتی... تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870184/مناقصه-واگذاری-فعالیت-خدمات-شهری-و-فضای-سبز-سطح-شهر--'>مناقصه واگذاری فعالیت خدمات شهری و فضای سبز سطح شهر... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری فعالیت خدمات شهری و فضای سبز سطح شهر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869962/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-به-مساحت-634متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 634متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 634متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869594/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-به-مساحت-136-21مترمربع'>مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 136.21مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 136.21مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870228/استعلام-تابلو-برق-سافت-استارتر-62-5-کیلو-وات-سافت-استارتر'>استعلام تابلو برق سافت استارتر 62/5 کیلو وات سافت استارتر  / استعلام, استعلام تابلو برق سافت استارتر 62/5 کیلو وات سافت استارتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870220/استعلام-دستکش-لاتکس'>استعلام دستکش لاتکس / استعلام , استعلام دستکش لاتکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870196/استعلام-اجرای-عملیات-فنس-کشی-اراضی'>استعلام اجرای عملیات فنس کشی اراضی  / استعلام, استعلام اجرای عملیات فنس کشی اراضی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870189/استعلام-خرید-12-قلم-کابل-فرمان-و-کنترل'>استعلام خرید 12 قلم کابل فرمان و کنترل  / استعلام, استعلام خرید 12 قلم کابل فرمان و کنترل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870527/استعلام-محلول-ضد-عفونی-کننده-غلیظ-شده-سطوح-حساس--'>استعلام محلول ضد عفونی کننده غلیظ شده سطوح حساس ... / استعلام, استعلام محلول ضد عفونی کننده غلیظ شده سطوح حساس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870275/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-اعلام-حریق'>استعلام نصب و راه اندازی سیستم اعلام حریق / استعلام نصب و راه اندازی سیستم اعلام حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870218/استعلام-تجهیزات-دوربین-و-NVR-و-هارد'>استعلام تجهیزات دوربین و NVR و هارد  / استعلام, استعلام تجهیزات دوربین و NVR و هارد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870289/استعلام-تهیه-و-نصب-تابلوهای-معرفی-جاذبه-های-گردشگری-استان'>استعلام تهیه و نصب تابلوهای معرفی جاذبه های گردشگری استان  / استعلام,استعلام تهیه و نصب تابلوهای معرفی جاذبه های گردشگری استان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870227/استعلام-ایجاد-سیستم-آرشیو-الکترونیکی'>استعلام ایجاد سیستم آرشیو الکترونیکی  / استعلام , استعلام  ایجاد سیستم آرشیو الکترونیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870230/استعلام-ابزارآلات-الکتریکی'>استعلام ابزارآلات الکتریکی  / استعلام ، استعلام ابزارآلات الکتریکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869630/مزایده-فروش-فرش'>مزایده فروش فرش / آگهی مزایده , مزایده فروش فرش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870187/استعلام-تهیه-لوازم-و-اجرای-عملیات-لوله-کشی-گاز'>استعلام تهیه لوازم و اجرای عملیات لوله کشی گاز  / استعلام تهیه لوازم و اجرای عملیات لوله کشی گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870197/استعلام-دو-دستگاه-تجهیزات-آزمایشگاهی'>استعلام دو دستگاه تجهیزات آزمایشگاهی / استعلام دو دستگاه تجهیزات آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870297/استعلام-سرامیک'>استعلام سرامیک  / استعلام, استعلام سرامیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870329/استعلام-زیرسازی-محور-بلقیس'>استعلام  زیرسازی محور بلقیس / استعلام  زیرسازی محور بلقیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870333/استعلام-زیرسازی-و-آسفالت'>استعلام زیرسازی و آسفالت / استعلام , استعلام زیرسازی و آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870238/استعلام-نصب-40-ورق-پلی-کربنات-برای-سقف-انبارها'>استعلام  نصب 40 ورق پلی کربنات برای سقف انبارها  / استعلام  نصب 40 ورق پلی کربنات برای سقف انبارها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870250/استعلام-تکمیل-عملیات-احداث-محور-بیمارستان-شیروان'>استعلام تکمیل عملیات احداث محور بیمارستان شیروان  / استعلام تکمیل عملیات احداث محور بیمارستان شیروان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869591/مزایده-ملک-به-مساحت-4000متر-نوبت-اول'>مزایده ملک به مساحت 4000متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به مساحت 4000متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870212/استعلام-چهار-دستگاه-سرور'>استعلام چهار دستگاه سرور / استعلام، استعلام چهار دستگاه سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870203/استعلام-خرید-17-دستگاه-پمپ-انتقال-لجن-و-لجن-کش'>استعلام خرید 17 دستگاه پمپ انتقال لجن و لجن کش / استعلام , استعلام خرید 17 دستگاه پمپ انتقال لجن و لجن کش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870236/استعلام-میکرو-خازن'>استعلام میکرو خازن  / استعلام, استعلام میکرو خازن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870282/استعلام-دستگاه-چاپگر'>استعلام دستگاه چاپگر  / استعلام، استعلام دستگاه چاپگر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870245/استعلام-تی-شرت-آستین-دار'>استعلام تی شرت آستین دار  / استعلام ، استعلام تی شرت آستین دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869668/مزایده-ملک-به-مساحت-یکصد-و-هفتاد-متر'>مزایده ملک به مساحت یکصد و هفتاد متر / مزایده,مزایده ملک به مساحت یکصد و هفتاد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870311/استعلام-خدمات-پشتیبانی-نگهبانی-سرایه-داری-از-فضای-اداری'>استعلام خدمات پشتیبانی نگهبانی سرایه داری از فضای اداری / استعلام، استعلام خدمات پشتیبانی نگهبانی سرایه داری از فضای اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870233/استعلام-لوازم-کامپیوتر-(مموری)-سه-پایه-دوربین--'>استعلام لوازم کامپیوتر (مموری) سه پایه دوربین... / استعلام لوازم کامپیوتر (مموری) سه پایه دوربین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870241/استعلام-کابل-تخت-افشان'>استعلام کابل تخت افشان  / استعلام , استعلام کابل تخت افشان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870307/استعلام-قفسه-کتاب'>استعلام قفسه کتاب  / استعلام ,استعلام قفسه کتاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870248/استعلام-کاغذ-80-گرمی-A4-210-279-mm-copimax-A-اندونزی'>استعلام کاغذ 80 گرمی A4 210*279 mm copimax-A اندونزی  / استعلام کاغذ 80 گرمی A4 210*279 mm copimax-A اندونزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870118/استعلام-رطوبت-سنج-و-دماسنج-دیجیتال'>استعلام  رطوبت سنج و  دماسنج دیجیتال / استعلام, استعلام  رطوبت سنج و  دماسنج دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870213/استعلام-منبع-دو-جداره-و-دیگ-فولادی'>استعلام منبع دو جداره و دیگ فولادی / استعلام, استعلام منبع دو جداره و دیگ فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869619/مزایده-ساختمان-دو-طبقه-نوبت-دوم'>مزایده ساختمان دو طبقه نوبت دوم / مزایده,مزایده ساختمان دو طبقه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870198/استعلام-ایزوگام-بام-گستر-117-چهار-میل-دولایه-فویلدار'>استعلام  ایزوگام بام گستر 117 چهار میل دولایه فویلدار  / استعلام, استعلام  ایزوگام بام گستر 117 چهار میل دولایه فویلدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870274/استعلام-نمایشگر-55-اینچ-مدل-پاناسونیک-TH-55LFE8W'>استعلام نمایشگر 55 اینچ مدل پاناسونیک TH-55LFE8W / استعلام  نمایشگر 55 اینچ مدل پاناسونیک TH-55LFE8W</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870287/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتیلن-دوجداره-315-م-م-کوپلر-سرخود-به-همراه-واشر'>استعلام خرید لوله پلی اتیلن دوجداره 315 م م کوپلر سرخود به همراه واشر / استعلام، استعلام خرید لوله پلی اتیلن دوجداره 315 م م کوپلر سرخود به همراه واشر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870295/استعلام-سایر-فعالیت-های-مددکاری-اجتماعی-بدون-تامین-محل-اقامت'>استعلام سایر فعالیت های مددکاری اجتماعی بدون تامین محل اقامت  / استعلام ,استعلام سایر فعالیت های مددکاری اجتماعی بدون تامین محل اقامت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870242/استعلام-اجرا-و-نصب-تجهیزات-اتاق-سرور'>استعلام  اجرا و نصب تجهیزات اتاق سرور  / استعلام  اجرا و نصب تجهیزات اتاق سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870292/استعلام-چیلر-جذبی-لیتیوم-بروماید-مدل-SSEj'>استعلام چیلر جذبی لیتیوم بروماید مدل SSEj  / استعلام چیلر جذبی لیتیوم بروماید مدل SSEj </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870177/استعلام-بیمه-شخص-ثالث-و-سرنشین-خودروهای-سبک-نیمه-سنگینه--سنگین'>استعلام بیمه شخص ثالث و سرنشین خودروهای سبک، نیمه سنگینه ، سنگین / استعلام, استعلام بیمه شخص ثالث و سرنشین خودروهای سبک، نیمه سنگینه ، سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870285/استعلام-لوازم-تحریر'>استعلام لوازم تحریر / استعلام, استعلام لوازم تحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869609/تمدید-مناقصه-نسبت-به-اجرای-جدول-زیرسازی--آسفالت-معابر--نوبت-سوم-مرحله-دوم'>تمدید مناقصه نسبت به اجرای جدول زیرسازی , آسفالت معابر - نوبت سوم -مرحله دوم  / تمدید مناقصه نسبت به اجرای جدول زیرسازی , آسفالت معابر - نوبت سوم -مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869984/مزایده-یکباب-مغازه-نوبت-دوم'>مزایده یکباب مغازه نوبت دوم  / مزایده , مزایده یکباب مغازه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869988/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-هوندا-سیویک'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو هوندا سیویک / مزایده فروش یک دستگاه خودرو هوندا سیویک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869991/مزایده-فروش-مقدار-تقریبی-10-تن-ضایعات-آلومینیومی'>مزایده فروش مقدار تقریبی 10 تن ضایعات آلومینیومی / مزایده فروش مقدار تقریبی 10 تن ضایعات آلومینیومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869979/مزایده-یکباب-غرفه-نوبت-دوم'>مزایده یکباب غرفه نوبت دوم  / مزایده , مزایده یکباب غرفه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870219/مزایده-فروش-تیرهای-بتونی'>مزایده فروش تیرهای بتونی / مزایده فروش تیرهای بتونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869631/آگهی-مناقصه-واگذاری-حجمی-کارهای-خدماتی'>آگهی مناقصه واگذاری حجمی کارهای خدماتی  / آگهی مناقصه واگذاری حجمی کارهای خدماتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870267/مناقصه-خرید-فیلتر-hydac'>مناقصه خرید فیلتر hydac / مناقصه عمومی , مناقصه خرید فیلتر hydac</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869598/مزایده-سه-دانگ-از-پلاک-ثبتی-1200-فرعی-از-92-اصلی'>مزایده سه دانگ از پلاک ثبتی 1200 فرعی از 92 اصلی  / مزایده,مزایده سه دانگ از پلاک ثبتی 1200 فرعی از 92 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870211/فراخوان-بکارگیری-توربین-های-انبساطی'>فراخوان بکارگیری توربین های انبساطی  / فراخوان بکارگیری توربین های انبساطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869646/مناقصه-انجام-امور-نگهبانی-و-حفاظت-و-حراست-فیزیکی--نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور نگهبانی و حفاظت و حراست فیزیکی... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور نگهبانی و حفاظت و حراست فیزیکی... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870252/مناقصه-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی۲۰-دستگاه-پکیج-برودتی'>مناقصه خرید و نصب و راه اندازی۲۰ دستگاه پکیج برودتی / مناقصه خرید و نصب و راه اندازی۲۰ دستگاه پکیج برودتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870299/مناقصه-نسبت-به-خرید-پلنت-یکسو-کننده'>مناقصه نسبت به خرید پلنت یکسو کننده  / مناقصه نسبت به خرید پلنت یکسو کننده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/869655/مناقصه-اجرای-عملیات-روکش-و-لکه-گیری-آسفالت-معابر-و-کوچه-های-سطح-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات روکش و لکه گیری آسفالت معابر و کوچه های سطح  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات روکش و لکه گیری آسفالت معابر و کوچه های سطح  نوبت دوم </a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 9 تاريخ : شنبه 21 مرداد 1396 ساعت: 15:22