اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.9.30 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004160/مناقصه-خرید-لوله-پلی... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.9.30 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004160/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-آبرسانی-HDPE-PE100-نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن آبرسانی HDPE-PE100 نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی, مناقصه خرید لوله پلی اتیلن آبرسانی HDPE-PE100 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004164/مناقصه-اصلاح-و-بهینه-سازی-نوبت-دوم'>مناقصه اصلاح و بهینه سازی نوبت دوم  / آگهی مناقصات عمومی, مناقصه اصلاح و بهینه سازی...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004166/فراخوان-مناقصه-عملیات-آبخیزداری-و-کنترل-سیل---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عملیات آبخیزداری و کنترل سیل ... نوبت دوم / مناقصه,فراخوان مناقصه عملیات آبخیزداری و کنترل سیل ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004168/مناقصه-خرید-4-دستگاه-جرثقیل-GROVE-مدل-YB4409-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 4 دستگاه جرثقیل GROVE مدل YB4409  نوبت دوم  / مناقصه,مناقصه خرید 4 دستگاه جرثقیل GROVE مدل YB4409 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004169/مناقصه-خرید-قطعات-اکسیژن-آنالایزر-نوبت-دوم'>مناقصه خرید قطعات اکسیژن آنالایزر نوبت دوم  / مناقصه,مناقصه خرید قطعات اکسیژن آنالایزر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004172/مناقصه-انجام-حراست-و-نگهبانی-از-اماکن-و-تاسیسات-نواحی-1-و-4-صنعتی'>مناقصه انجام حراست و نگهبانی از اماکن و تاسیسات نواحی 1 و 4 صنعتی / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی، مناقصه انجام حراست و نگهبانی از اماکن و تاسیسات نواحی 1 و 4 صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004179/مناقصه-خدمات-شهری-و-فضای-سبز--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات شهری و فضای سبز - نوبت دوم / مناقصه,مناقصه خدمات شهری و فضای سبز - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004181/مناقصه-Molsieve-Hg-Siv-3Particle----نوبت-دوم'>مناقصه Molsieve Hg-Siv-3Particle ....- نوبت دوم / مناقصه عمومی، مناقصه Molsieve Hg-Siv-3Particle .... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004183/مناقصه-خرید-کابل-آلومینیوم-خودنگهدار-نوبت-دوم'>مناقصه خرید کابل آلومینیوم خودنگهدار نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید کابل آلومینیوم خودنگهدار نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004184/مناقصه-کلیه-عملیات-مربوط-به-لاینینگ-و-حفاظتی-تونل'>مناقصه کلیه عملیات مربوط به لاینینگ و حفاظتی تونل  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه کلیه عملیات مربوط به لاینینگ و حفاظتی تونل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004188/مناقصه-عملیات-جمع-آوری-زباله--رفت-و-روب---مرحله-اول-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات جمع آوری زباله ، رفت و روب ... مرحله اول ـ نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه عملیات جمع آوری زباله ، رفت و روب ... مرحله اول ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004190/تجدید-مناقصه-خرید-مقدار-50-تن-Ceramic-Ball-19-mm-ساخت-شرکت-های-داخلی'>تجدید مناقصه خرید مقدار 50 تن Ceramic Ball 19 mm ساخت شرکت های داخلی  / اگهی تجدید شناسایی و ارزیابی کیفی مناقصه گران، تجدید مناقصه خرید مقدار 50 تن Ceramic Ball 19 mm ساخت شرکت های داخلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004192/مناقصه-تهیه-و-طبخ--بسته-بندی--توزیع--سرو-غذا'>مناقصه تهیه و طبخ ، بسته بندی ، توزیع ، سرو غذا / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه تهیه و طبخ ، بسته بندی ، توزیع ، سرو غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004193/مناقصه-خرید-158-دستگاه-کولر-دو-تیکه--نوبت-دوم'> مناقصه خرید 158 دستگاه کولر دو تیکه ...نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خرید 158 دستگاه کولر دو تیکه ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004196/مناقصه-اجرای-قسمتی-از-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای قسمتی از شبکه جمع آوری فاضلاب ... نوبت دوم / مناقصه,مناقصه اجرای قسمتی از شبکه جمع آوری فاضلاب ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004201/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت--نوبت-اول-ـ-چاپ-دوم'>مناقصه زیرسازی و آسفالت... نوبت اول ـ چاپ دوم / مناقصه ,مناقصه زیرسازی و آسفالت... نوبت اول ـ چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004203/مناقصه-اجرای-عملیات-شبکه-توزیع-گاز-و-احداث-ایستگاه-تقلیل-فشار-TBS-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات شبکه توزیع گاز و احداث ایستگاه تقلیل فشار TBS  نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات شبکه توزیع گاز و احداث ایستگاه تقلیل فشار TBS  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004204/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-خدماتی-و-ستادی'>مناقصه تامین نیروی انسانی خدماتی و ستادی  / مناقصه ,مناقصه تامین نیروی انسانی خدماتی و ستادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004206/مناقصه-خرید-باطری-های-نیکل-کادمیوم-نیروگاه-بخار'>مناقصه خرید باطری های نیکل کادمیوم نیروگاه بخار / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید باطری های نیکل کادمیوم نیروگاه بخار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004207/تجدید-مناقصه-خرید-مخزن-2000-مترمکعبی-گالوانیزه-و--'>تجدید مناقصه خرید مخزن 2000 مترمکعبی گالوانیزه و ...  / تجدید آگهی فراخوان مناقصات عمومی, تجدید مناقصه خرید مخزن 2000 مترمکعبی گالوانیزه و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004209/مناقصه-تکمیل-فاز-اول-دانشکده-علوم-تربیتی-و-علوم-ورزشی--نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل فاز اول دانشکده علوم تربیتی و علوم ورزشی...نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه تکمیل فاز اول دانشکده علوم تربیتی و علوم ورزشی...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004210/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-96-09-30--نوبت-اول-ـ-چاپ-دوم'>مناقصه زیرسازی و آسفالت 96.09.30... نوبت اول ـ چاپ دوم / مناقصه عمومی, مناقصه زیرسازی و آسفالت 96.09.30... نوبت اول ـ چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004212/مناقصه-خرید-CONTROL-VALVE--نوبت-دوم'>مناقصه خرید  CONTROL VALVE - نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه خرید  CONTROL VALVE - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004215/تمدید-فراخوان-جذب-سرمایه-گذار-در-پروژه-طرح-تولید-آلومینا-از-بوکسیت-وارداتی'>تمدید فراخوان جذب سرمایه گذار در پروژه طرح تولید آلومینا از بوکسیت وارداتی  / تمدید آگهی فراخوان , فراخوان جذب سرمایه گذار در پروژه طرح تولید آلومینا از بوکسیت وارداتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004216/تجدید-مناقصه-پوشش-بیمه-تکمیلی-پرسنل-و-بیمه-مسولیت-مدنی'>تجدید مناقصه پوشش بیمه تکمیلی پرسنل و بیمه مسولیت مدنی  / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه پوشش بیمه تکمیلی پرسنل و بیمه مسولیت مدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004217/اصلاحیه-مناقصه-عملیات-باقیمانده-اجرایی-ابنیه--تاسیسات-برقی-و-مکانیکی-نوبت-دوم'>اصلاحیه مناقصه عملیات باقیمانده اجرایی ابنیه ، تاسیسات برقی و مکانیکی- نوبت دوم  / اصلاحیه مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه عملیات باقیمانده اجرایی ابنیه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004221/مناقصه-P-F-CONTROL-VALVE-SAUT-DU-TRAN--'>مناقصه P/F CONTROL VALVE SAUT DU TRAN...  / مناقصه، مناقصه P/F CONTROL VALVE SAUT DU TRAN... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004222/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-طراحی-تهیه-و-تدارک-مصالح-و-تجهیزات-و-ساخت-EPC--'>تجدید مناقصه اجرای عملیات طراحی، تهیه و تدارک مصالح و تجهیزات و ساخت EPC... / تجدید آگهی مناقصه عمومی، تجدید مناقصه اجرای عملیات طراحی، تهیه و تدارک مصالح و تجهیزات و ساخت EPC...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004223/مناقصه-احداث-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه احداث و نگهداری فضای سبز / مناقصه ,مناقصه احداث و نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004226/فراخوان-انتخاب-مشاور-جهت-خدمات-نظارت-کارگاهی-نیروگاه-سیکل-ترکیبی'>فراخوان انتخاب مشاور جهت خدمات نظارت کارگاهی نیروگاه سیکل ترکیبی / آگهی فراخوان ، فراخوان انتخاب مشاور جهت خدمات نظارت کارگاهی نیروگاه سیکل ترکیبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004227/مناقصه-اجرای-130-کیلومتر-شبکه-توزیع--'>مناقصه اجرای 130 کیلومتر شبکه توزیع ... / مناقصه,مناقصه اجرای 130 کیلومتر شبکه توزیع ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004228/مناقصه-خرید-22-عدد-آداپتور-22-عدد-سیترینگ-11-عدد-بدنه-و-11-عدد-توپی-شیرهای--'>مناقصه خرید 22 عدد آداپتور، 22 عدد سیترینگ، 11 عدد بدنه و 11 عدد توپی شیرهای ... / آگهی مناقصه، مناقصه خرید 22 عدد آداپتور، 22 عدد سیترینگ، 11 عدد بدنه و 11 عدد توپی شیرهای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004230/مناقصه-اجرای-آسفالت-لاین-شمالی'>مناقصه  اجرای آسفالت لاین شمالی / آگهی مناقصه کتبی, مناقصه  اجرای آسفالت لاین شمالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004231/استعلام-عملیات-اجرای-بخشی-از-شبکه-توزیع-و-انشعابات-خانگی-آب'>استعلام عملیات اجرای بخشی از شبکه توزیع و انشعابات خانگی آب  / استعلام ,استعلام عملیات اجرای بخشی از شبکه توزیع و انشعابات خانگی آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004232/مناقصه-اصلاح-شبکه-و-انشعابات-گاز-ابزار-دقیق-و-حفاظت-از-زنگ-نوبت-دوم'>مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات گاز، ابزار دقیق و حفاظت از زنگ نوبت دوم  / آگهی مناقصه ارزیابی کیفی , مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات گاز، ابزار دقیق و حفاظت از زنگ نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004234/فراخوان-ارزیابی-کیفی-و-مناقصه-خرید-تجهیزات-مورد-نیاز-بروز-رسانی-نرم-افزارها-و-پشتیبانی--(نوبت-دوم)'>فراخوان ارزیابی کیفی و مناقصه خرید تجهیزات مورد نیاز بروز رسانی نرم افزارها و پشتیبانی... (نوبت دوم) / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی و مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی و مناقصه خرید تجهیزات مورد نیاز بروز رسانی نرم افزارها و پشتیبانی... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004235/فراخوان-دعوت-به-مشارکت-در-ساخت'>فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت  / مناقصه, فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004237/فراخوان-دعوت-به-مشارکت-در-ساخت-(بامداد)'>فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت (بامداد) / فراخوان، فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت (بامداد)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004241/فراخوان-خرید-تضمینی-گندم-و-دانه-های-روغنی'>فراخوان خرید تضمینی گندم و دانه های روغنی / مناقصه ,فراخوان خرید تضمینی گندم و دانه های روغنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004242/فراخوان-خرید-خدمات-مشاور-مطالعات-بنیادی-و-پیاده-سازی-سیستم-مدیریت-نگهداری-و-تعمیرات-پل-ها-نوبت-دوم'>فراخوان خرید خدمات مشاور مطالعات بنیادی و پیاده سازی سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات پل ها- نوبت دوم / مناقصه, فراخوان خرید خدمات مشاور مطالعات بنیادی و پیاده سازی سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات پل ها - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004249/مناقصه-تهیه-تمامی-مصالح-و-اجرای-شبکه-گاز--خط-تغذیه'>مناقصه تهیه تمامی مصالح و اجرای شبکه گاز ، خط تغذیه / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه تمامی مصالح و اجرای شبکه گاز ، خط تغذیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004253/مناقصه-تامین-163-نفر-نیروی-نگهبان'>مناقصه تامین 163 نفر نیروی نگهبان  / مناقصه عمومی, مناقصه تامین 163 نفر نیروی نگهبان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004254/مناقصه-واگذاری-امورات-خدمات-شهری'>مناقصه واگذاری امورات خدمات شهری / مناقصه,مناقصه واگذاری امورات خدمات شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004257/مناقصه-انجام-امور-اداری--فنی-و-خدماتی'>مناقصه انجام امور اداری ، فنی و خدماتی  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام امور اداری ، فنی و خدماتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004259/فراخوان-مناقصه-احداث-قطعه-اول-و-مخزن-1000-مترمکعبی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه احداث قطعه اول و مخزن 1000 مترمکعبی نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه احداث قطعه اول و مخزن 1000 مترمکعبی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004266/فراخوان-پروژه-های-عمرانی-بهینه-سازی-روستایی---نوبت-دوم'>فراخوان پروژه های عمرانی بهینه سازی روستایی ... نوبت دوم / مناقصه ,فراخوان پروژه های عمرانی بهینه سازی روستایی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004268/مناقصه-انجام-امور-حفاظت-و-حراست-تجدید'>مناقصه انجام امور حفاظت و حراست تجدید / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور حفاظت و حراست تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004270/مناقصه-تامین-نیروهای-گشت'>مناقصه تامین نیروهای گشت / آگهی مناقصه, مناقصه تامین نیروهای گشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004274/مناقصه-احداث-سرویس-های-بهداشتی-عمومی-نوبت-دوم'>مناقصه احداث سرویس های بهداشتی عمومی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث سرویس های بهداشتی عمومی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004277/مناقصه-جهت-رفت-و-روب-و-خدمات-نظافتی'>مناقصه جهت رفت و روب و خدمات نظافتی / آگهی مناقصه, مناقصه جهت رفت و روب و خدمات نظافتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004278/مناقصه-احداث-سوله-بحران--نوبت-دوم'>مناقصه  احداث سوله بحران - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  احداث سوله بحران - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004279/فراخوان-مناقصه-عملیات-اجرایی-ساماندهی-کانال-های-آبرسانی-تجدید-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عملیات اجرایی ساماندهی کانال های آبرسانی تجدید نوبت دوم  / تجدید آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عملیات اجرایی ساماندهی کانال های آبرسانی تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004280/مناقصه-تامین-و-پشتیبانی-خودروهای-ثابت'>مناقصه تامین و پشتیبانی خودروهای ثابت / مناقصه, مناقصه تامین و پشتیبانی خودروهای ثابت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004284/تجدید-مناقصه-خرید-3-دستگاه-پمپ-سیار-63-20-کیلوولت'>تجدید مناقصه خرید 3 دستگاه پمپ سیار 63/20 کیلوولت  / تجدید آگهی مناقصه , مناقصه خرید 3 دستگاه پمپ سیار 63/20 کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004291/تجدید-فراخوان-عملیات-اجرایی-احداث-سایت-و-محوطه'>تجدید فراخوان عملیات اجرایی احداث سایت و محوطه / تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران,فراخوان عملیات اجرایی احداث سایت و محوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004301/فراخوان-ارزیابی-کیفی-بازگشایی-قطعه-دوم--'>فراخوان ارزیابی کیفی بازگشایی قطعه دوم ... / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی، فراخوان ارزیابی کیفی بازگشایی قطعه دوم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004303/مناقصه-واگذاری-امور-بهره-برداری-از-تاسیسات-آب--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امور بهره برداری از تاسیسات آب - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور بهره برداری از تاسیسات آب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004305/مناقصه-انجام-تعمیر-و-نگهداری-و-بهره-برداری-از-کلیه-تجهیزات'>مناقصه انجام تعمیر و نگهداری و بهره برداری از کلیه تجهیزات  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام تعمیر و نگهداری و بهره برداری از کلیه تجهیزات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004307/فراخوان-مناقصه-FISHER-MULTITROL-PROPORTIONAL-PENEU---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه FISHER MULTITROL PROPORTIONAL PENEU.... نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه FISHER MULTITROL PROPORTIONAL PENEU.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004308/ارزیابی-کیفی-پیاده-سازی-سیستم-مدیریت-مکانیزه-نگهداری-و-تعمیرات-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی پیاده سازی سیستم مدیریت مکانیزه نگهداری و تعمیرات- نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی ، ارزیابی کیفی پیاده سازی سیستم مدیریت مکانیزه نگهداری و تعمیرات- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004309/فراخوان-انجام-حجم-پوشش-دهی-مخزن---نوبت-دوم'>فراخوان انجام حجم پوشش دهی مخزن ... نوبت دوم / مناقصه ,فراخوان انجام حجم پوشش دهی مخزن ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004312/مناقصه-اجرای-پروژه-احداث-پست-کمپکت-500-کیلوولت-آمپر-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه احداث پست کمپکت 500 کیلوولت آمپر تجدید نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی در مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه احداث پست کمپکت 500 کیلوولت آمپر تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004315/مناقصه-واگذاری-انجام-فعالیتهای-سرویس-و-نگهداری'>مناقصه واگذاری انجام فعالیتهای سرویس و نگهداری / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه,مناقصه واگذاری انجام فعالیتهای سرویس و نگهداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004318/مناقصه-ایجاد-آرشیو-الکترونیکی-واحدهای-ثبتی-تجدید--نوبت-دوم'>مناقصه ایجاد آرشیو الکترونیکی واحدهای ثبتی تجدید - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ایجاد آرشیو الکترونیکی واحدهای ثبتی  تجدید - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004319/آگهی-مناقصه-عمومی-امور-مربوط-به-خدمات'>آگهی مناقصه عمومی  امور مربوط به خدمات / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی امور مربوط به خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004324/تجدید-مناقصه-بتن-ریزی-کف-رودخانه'>تجدید مناقصه بتن ریزی کف رودخانه  / مناقصه ,تجدید مناقصه بتن ریزی کف رودخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004327/مجدد-مناقصه-آماده-سازی-اتاقک-آبگرمکن-برای-منازل--نوبت-دوم'>مجدد مناقصه آماده سازی اتاقک آبگرمکن برای منازل... نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه (مجدد) عمومی , مناقصه آماده سازی اتاقک آبگرمکن برای منازل... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004328/مناقصه-فاز-دو-احداث-مسجد'>مناقصه فاز دو احداث مسجد  / مناقصه ,مناقصه فاز دو احداث مسجد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004330/مناقصه-اجرای-عملیات-ساب-بیس-و-آسفالت-محور--'>مناقصه اجرای عملیات ساب بیس و آسفالت محور ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات ساب بیس و آسفالت محور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004333/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-محوطه-و--'>مناقصه زیرسازی و آسفالت محوطه و ... / مناقصه ,مناقصه زیرسازی و آسفالت محوطه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004336/اصلاحیه-مناقصه-طراحی-و-احداث-پروژه-ساختمان-شهرداری'>اصلاحیه مناقصه طراحی و احداث پروژه ساختمان شهرداری  / اصلاحیه مناقصه عمومی ، مناقصه طراحی و احداث پروژه ساختمان شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004339/مناقصه-تخریب-و-برداشت-آسفالت-بسترسازی-و-تهیه-و-پخش-مصالح--'>مناقصه تخریب و برداشت آسفالت، بسترسازی و تهیه و پخش مصالح ... / مناقصه عمومی, مناقصه تخریب و برداشت آسفالت، بسترسازی و تهیه و پخش مصالح ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004344/فراخوان-خرید-تضمینی-گندم-و-دانه-های-روغنی'>فراخوان خرید تضمینی گندم و دانه های روغنی / فراخوان, فراخوان خرید تضمینی گندم و دانه های روغنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004345/اصلاحیه-مناقصه-خرید-تجهیزات-موردنیاز-مدارس'>اصلاحیه مناقصه خرید تجهیزات موردنیاز مدارس / اصلاحیه مناقصه,مناقصه خرید تجهیزات موردنیاز مدارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004349/مناقصه-واگذاری-خدمات-مهندسی-نظارت-کارگاهی-مقیم-و-عالیه----نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری خدمات مهندسی نظارت کارگاهی مقیم و عالیه ....- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری خدمات مهندسی نظارت کارگاهی مقیم و عالیه ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004350/مناقصه-مربوط-به-حسابرسی'>مناقصه مربوط به حسابرسی  / مناقصه ,مناقصه مربوط به حسابرسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004355/مناقصه-ساخت-ساختمان-آتش-نشانی-با-اسکلت-بتنی'>مناقصه ساخت ساختمان آتش نشانی با اسکلت بتنی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ساخت ساختمان آتش نشانی با اسکلت بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004364/مناقصه-احداث-پلکان-خروج-اضطراری-در-شرایط-بحرانی-ساختمان-ستاد-و-استانداردسازی-اتاق-های-سرور--'>مناقصه احداث پلکان خروج اضطراری در شرایط بحرانی ساختمان ستاد و استانداردسازی اتاق های سرور... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه احداث پلکان خروج اضطراری در شرایط بحرانی ساختمان ستاد و استانداردسازی اتاق های سرور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004365/مناقصه-اجرای-تاسیسات-مکانیکی-و-برقی'>مناقصه اجرای تاسیسات مکانیکی و برقی  / مناقصه ,مناقصه اجرای تاسیسات مکانیکی و برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004369/مناقصه-واگذاری-مدیریت-پرداخت-حق-الزحمه-کادر-پزشکی-و-پیراپزشکی'>مناقصه واگذاری مدیریت پرداخت حق الزحمه کادر پزشکی و پیراپزشکی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری مدیریت پرداخت حق الزحمه کادر پزشکی و پیراپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004370/مناقصه-اجرای-جدول-گذاری-و-سنگ-فرش-(نوبت-اول--چاپ-دوم)'>مناقصه اجرای جدول گذاری و سنگ فرش (نوبت اول - چاپ دوم) / مناقصه ,مناقصه اجرای جدول گذاری و سنگ فرش (نوبت اول - چاپ دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004372/تجدید-مناقصه-انجام-خدمات-کارکنان-پیمانکاری-به-صورت-حجمی'>تجدید مناقصه انجام خدمات کارکنان پیمانکاری به صورت حجمی / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه انجام خدمات کارکنان پیمانکاری به صورت حجمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004373/مناقصه-بهسازی-و-نوسازی-مرکز-خدمات-و--'>مناقصه بهسازی و نوسازی  مرکز خدمات و... / مناقصه ,مناقصه بهسازی و نوسازی  مرکز خدمات و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004380/فراخوان-مناقصه-خرید-تجهیزات-صنعتی-آشپزخانه-ای---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید تجهیزات صنعتی آشپزخانه ای ... نوبت دوم / مناقصه ,فراخوان مناقصه خرید تجهیزات صنعتی آشپزخانه ای ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004383/سمینار-علمی-و-آموزشی'>سمینار علمی و آموزشی / سمینار علمی و آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004386/مناقصه-تهیه--طبخ-و-توزیع-غذا--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذا... نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذا... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004387/مناقصه-انجام-امورات-خدمات-شهری'>مناقصه انجام امورات خدمات شهری / مناقصه عمومی, مناقصه انجام امورات خدمات شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004390/مناقصه-واگذاری-امور-حمل-و-نقل-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امور حمل و نقل نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه واگذاری امور حمل و نقل نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004391/مناقصه-اجرای-شبکه-گاز-خط-تغذیه-ایستگاه-های-تقلیل-فشار-و--'>مناقصه اجرای شبکه گاز، خط تغذیه، ایستگاه های تقلیل فشار و ... / مناقصه ,مناقصه اجرای شبکه گاز، خط تغذیه، ایستگاه های تقلیل فشار و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004393/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-باغ---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری باغ ... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه عملیات حفظ و نگهداری باغ ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004394/مناقصه-مقدار-18100-متر-(62520-گیلوگرم)-لوله-پلی-اتیلن'>مناقصه مقدار 18100 متر (62520 گیلوگرم) لوله پلی اتیلن / آگهی مناقصه, مناقصه مقدار 18100 متر (62520 گیلوگرم) لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004398/مناقصه-واگذاری-آزمایشگاه-بیمارستان'>مناقصه واگذاری آزمایشگاه بیمارستان / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری آزمایشگاه بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004402/مناقصه-خرید-خدمات-مشاور'>مناقصه خرید خدمات مشاور / ارزیابی کیفی مشاوران, مناقصه خرید خدمات مشاور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004403/مناقصه-تجهیز-و-نوسازی-280-هکتار-از-اراضی'>مناقصه تجهیز و نوسازی 280 هکتار از اراضی / آگهی مناقصه دو مرحله ای، مناقصه تجهیز و نوسازی 280 هکتار از اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004405/مناقصه-پوشش-کانال-پیاده-روسازی-تکمیل-پارک-جدول-گذاری-روکش-آسفالت-و-لکه-گیری-آسفالت'>مناقصه پوشش کانال، پیاده روسازی، تکمیل پارک، جدول گذاری، روکش آسفالت و لکه گیری آسفالت / مناقصه عمومیع مناقصه پوشش کانال، پیاده روسازی، تکمیل پارک، جدول گذاری، روکش آسفالت و لکه گیری آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004406/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-شهری'>مناقصه واگذاری امور خدمات شهری  / مناقصه ,مناقصه واگذاری امور خدمات شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004407/مناقصه-برق-رسانی-به-روستای--نوبت-دوم'>مناقصه برق رسانی به روستای ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه برق رسانی به روستای ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004413/استعلام-مایع-سفید-کننده-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام مایع سفید کننده, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / استعلام ,استعلام مایع سفید کننده, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004414/مناقصه-شارژ-و-سرویس-و-آماده-نگه-داشتن-کپسولهای-آتش-نشانی'>مناقصه شارژ و سرویس و آماده نگه داشتن کپسولهای آتش نشانی / آگهی مناقصه , مناقصه شارژ و سرویس و آماده نگه داشتن کپسولهای آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004416/استعلام-شرایط-واگذاری-تایپ-و-تکثیر-سامانه-ستاد'>استعلام شرایط واگذاری تایپ و تکثیر,سامانه ستاد / استعلام ,استعلام شرایط واگذاری تایپ و تکثیر,سامانه ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004417/مناقصه-انواع-پایه-سیمانی-9-400--9-600--نوبت-دوم'>مناقصه انواع پایه سیمانی 9/400 - 9/600 - نوبت دوم / آگهی مناقصه، مناقصه انواع پایه سیمانی 9/400 - 9/600 - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004419/استعلام-الکتروموتور-سایت-ستاد'>استعلام الکتروموتور, سایت ستاد / استعلام ,استعلام الکتروموتور, سایت ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004420/استعلام-پرژکتور-صنعتی-بخار-سدیم'>استعلام پرژکتور صنعتی بخار سدیم   / استعلام,استعلام پرژکتور صنعتی بخار سدیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004422/استعلام-پمپ-وکیوم-دستگاه'>استعلام پمپ وکیوم دستگاه  / استعلام,استعلام پمپ وکیوم دستگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004424/استعلام-قلم-الماس-گیر'>استعلام قلم الماس گیر / استعلام,استعلام قلم الماس گیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004427/استعلام-دیلم-و-اهرم-و-چکش-کاستیل'>استعلام دیلم و اهرم و چکش کاستیل / استعلام,استعلام دیلم و اهرم و چکش کاستیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004429/استعلام-دفتر'>استعلام دفتر / استعلام,استعلام دفتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004431/مناقصه-خرید-کابل-فشار-ضعیف-پرتودورمسی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید کابل فشار ضعیف پرتودورمسی - نوبت دوم / آگهی مناقصه، مناقصه خرید کابل فشار ضعیف پرتودورمسی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004433/مناقصه-انجام-خدمات-امداد-گازبانی--کنتورخوانی'>مناقصه  انجام خدمات امداد، گازبانی ، کنتورخوانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  انجام خدمات امداد، گازبانی ، کنتورخوانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004440/مناقصه-Bank--Non--Bank-institutions-supervision--'>مناقصه Bank & Non - Bank institutions supervision ... / مناقصه, مناقصه Bank & Non - Bank institutions supervision ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004442/فراخوان-عملیات-خاکی-و-دیوار-حصار-آجری-پست-132-کیلوولت'>فراخوان عملیات خاکی و دیوار حصار آجری پست 132 کیلوولت  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان عملیات خاکی و دیوار حصار آجری پست 132 کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004444/مناقصه-خرید-آب-ژاول--نوبت-دوم'>مناقصه خرید آب ژاول - نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه خرید آب ژاول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004445/استعلام-اقلام-یدکی-پنوماتیک'>استعلام اقلام یدکی پنوماتیک / استعلام ، استعلام اقلام یدکی پنوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004447/استعلام-الکتروموتور-و--'>استعلام الکتروموتور و ... / استعلام ,استعلام الکتروموتور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004448/استعلام-برفروبی-۳-مسیر-راه-کوهی'>استعلام برفروبی ۳ مسیر راه کوهی  / استعلام ,استعلام برفروبی ۳ مسیر راه کوهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004450/استعلام-​صندلی'>استعلام ​صندلی  / استعلام , استعلام ​صندلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004451/مناقصه-انواع-پایه-سیمانی-9-400--9-600'>مناقصه انواع پایه سیمانی 9/400 - 9/600  / آگهی مناقصه، مناقصه انواع پایه سیمانی 9/400 - 9/600 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004453/مناقصه-عمومی-مطالعه-و-شناسایی-مشترکین-طرح-TOU'>مناقصه عمومی مطالعه و شناسایی مشترکین طرح TOU  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی مطالعه و شناسایی مشترکین طرح TOU </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004454/استعلام-تعمیر-لاستیک-ضربه-گیر'>استعلام تعمیر لاستیک ضربه گیر / استعلام ,استعلام تعمیر لاستیک ضربه گیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004457/مناقصه-خرید-کابل-فشار-ضعیف-پرتودورمسی'>مناقصه خرید کابل فشار ضعیف پرتودورمسی  / آگهی مناقصه، مناقصه خرید کابل فشار ضعیف پرتودورمسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004460/استعلام-باطری-سرب-اسیدی'>استعلام باطری سرب اسیدی  / استعلام, استعلام باطری سرب اسیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004461/مناقصه-خرید-WOODWARD-GOVERNOR'>مناقصه خرید WOODWARD GOVERNOR / مناقصه ,مناقصه خرید WOODWARD GOVERNOR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004463/مناقصه-اجرای-عملیات-خاکی-و-دیوارسازی-قطعه-اول-و--'>مناقصه اجرای عملیات خاکی و دیوارسازی قطعه اول و ... / مناقصه, مناقصه اجرای عملیات خاکی و دیوارسازی قطعه اول و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004465/استعلام-​تجهیز-مبلمان-اداری--صندلی'>استعلام ​تجهیز مبلمان اداری ، صندلی  / استعلام ,استعلام ​تجهیز مبلمان اداری ، صندلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004466/استعلام-اقلام-یدکی-پنوماتیکی--'>استعلام اقلام یدکی پنوماتیکی... / استعلام, استعلام اقلام یدکی پنوماتیکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004467/استعلام-نصب-دوربین-مداربسته'>استعلام نصب دوربین مداربسته  / استعلام ,استعلام نصب دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004468/استعلام-برگزاری-استعلام-بها-اجرای-طرح'>استعلام برگزاری استعلام بها اجرای طرح / استعلام, استعلام برگزاری استعلام بها اجرای طرح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004469/مناقصه-احداث-بندهای-سنگی-ملاتی--'>مناقصه احداث بندهای سنگی ملاتی ... / آگهی مناقصه ، مناقصه احداث بندهای سنگی ملاتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004470/استعلام-SERVER-NTP--'>استعلام SERVER NTP... / استعلام ، استعلام SERVER NTP...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004471/مناقصه-توسعه-و-احداث-شهری-زمین-های-واگذاری-فرمانداری'>مناقصه توسعه و احداث شهری زمین های واگذاری فرمانداری / مناقصه عمومی, مناقصه توسعه و احداث شهری زمین های واگذاری فرمانداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004472/استعلام-کامپوزیت-آلومکس-3-10-سی-میکرون'>استعلام کامپوزیت آلومکس 3/10 سی میکرون / استعلام ,استعلام کامپوزیت آلومکس 3/10 سی میکرون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004473/استعلام-تعمیرات-دبیرستان-بنت-الهدی-دهدشت'>استعلام تعمیرات دبیرستان بنت الهدی دهدشت / استعلام, استعلام تعمیرات دبیرستان بنت الهدی دهدشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004474/استعلام-تانکر-ثابت-5-هزار-لیتری'>استعلام تانکر ثابت 5 هزار لیتری / استعلام, استعلام تانکر ثابت 5 هزار لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004476/استعلام-تابلو-برق-درایو'>استعلام تابلو برق درایو / استعلام ,استعلام تابلو برق درایو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004477/استعلام-تجهیزات-شبکه'>استعلام تجهیزات شبکه / استعلام، استعلام تجهیزات شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004478/استعلام-ساخت-قطعات-شاتل'>استعلام ساخت قطعات شاتل / استعلام ,استعلام ساخت قطعات شاتل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004480/استعلام-نصب-انشعابات-جدید'>استعلام نصب انشعابات جدید / استعلام, استعلام نصب انشعابات جدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004481/مناقصه-ایجاد-و-توسعه-معابر-شهری---نوبت-دوم'>مناقصه ایجاد و توسعه معابر شهری ....نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه ایجاد و توسعه معابر شهری ....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004484/استعلام-کانکس-فلزی'>استعلام کانکس فلزی / استعلام, استعلام کانکس فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004485/مناقصه-توسعه-و-احداث-روستایی-چنارستان-علیا'>مناقصه توسعه و احداث روستایی چنارستان علیا  / مناقصه عمومی, مناقصه توسعه و احداث روستایی چنارستان علیا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004486/استعلام-ورق-فولادی'>استعلام ورق فولادی / استعلام , استعلام ورق فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004487/مناقصه-طراحی-مشاوره-و-نظارت-براجرای-کار-هوشمند-سازی-و-اصلاح-و-بهینه-سازی'>مناقصه طراحی مشاوره و نظارت براجرای کار هوشمند سازی و اصلاح و بهینه سازی / اگهی مناقصه , مناقصه طراحی مشاوره و نظارت براجرای کار هوشمند سازی و اصلاح و بهینه سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004488/استعلام-نصب-انشعابات-جدید'>استعلام نصب انشعابات جدید / استعلام, استعلام نصب انشعابات جدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004490/مناقصه-تعمیر-ماشین-آلات-مکانیزه-و-درزین-ها-به-همراه-تهیه-قطعات'>مناقصه تعمیر ماشین آلات مکانیزه و درزین ها به همراه تهیه قطعات / مناقصه,مناقصه تعمیر ماشین آلات مکانیزه و درزین ها به همراه تهیه قطعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004493/استعلام-پروفیل-و-نبشی-فولادی'>استعلام پروفیل و نبشی فولادی / استعلام , استعلام پروفیل و نبشی فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004498/مناقصه-تولید-نهال-های-جنگلی-(نوبت-دوم)'>مناقصه تولید نهال های جنگلی (نوبت دوم) / خلاصه آگهی مناقصه، مناقصه تولید نهال های جنگلی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004499/مناقصه-ترمیم-فونداسیونهای-معیوب-و-برجبندی'>مناقصه ترمیم فونداسیونهای معیوب و برجبندی / مناقصه عمومی , مناقصه ترمیم فونداسیونهای معیوب و برجبندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004502/استعلام-عملیات-خاکی-سایت-خدماتی-ناحیه-صنعتی-و--'>استعلام عملیات خاکی سایت خدماتی ناحیه صنعتی و ... / استعلام, استعلام عملیات خاکی سایت خدماتی ناحیه صنعتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004503/مناقصه-تکمیل-استخر'>مناقصه تکمیل استخر  / مناقصه ,مناقصه تکمیل استخر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004505/استعلام-اسکنر'>استعلام اسکنر  / استعلام ,استعلام اسکنر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004509/استعلام-ابزارآلات-اندازه-گیری'>استعلام ابزارآلات اندازه گیری / استعلام, استعلام ابزارآلات اندازه گیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004510/استعلام-شمش-نیکل'>استعلام شمش نیکل / استعلام ,استعلام شمش نیکل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004511/استعلام-​مشعل-فن-دار-دو-گانه-سوز'>استعلام ​مشعل فن دار دو گانه سوز  / استعلام, استعلام ​مشعل فن دار دو گانه سوز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004512/استعلام-خرید-و-راه-اندازی-تجهیزات-دوربین--'>استعلام خرید و راه اندازی تجهیزات دوربین... / استعلام, استعلام خرید و راه اندازی تجهیزات دوربین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004514/مناقصه-انجام-خدمات-امور-مشترکین'>مناقصه انجام خدمات امور مشترکین     / اگهی مناقصه , مناقصه انجام خدمات امور مشترکین    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004515/مناقصه-پروژه-تجهیز-و-نوسازی-و-شبکه-آبیاری'>مناقصه پروژه تجهیز و نوسازی و شبکه آبیاری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه تجهیز و نوسازی و شبکه آبیاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004516/استعلام-100-عدد-کاتریج-لیزری-مدل-3350'>استعلام 100 عدد کاتریج لیزری مدل 3350 / استعلام, استعلام 100 عدد کاتریج لیزری مدل 3350</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004517/مناقصه-خرید-200-دستگاه-انواع-ترانسفورماتور-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 200 دستگاه انواع ترانسفورماتور- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید 200 دستگاه انواع ترانسفورماتور- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004519/مناقصه-عملیات-پیاده-روزسازی-سطح-شهر--مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات پیاده روزسازی سطح شهر ...مرحله دوم نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه عملیات پیاده روزسازی سطح شهر ...مرحله دوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004520/مناقصه-خدمات-امور-مشترکین'>مناقصه خدمات امور مشترکین   / اگهی مناقصه , مناقصه خدمات امور مشترکین  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004522/استعلام-طرح-هادی-روستای-میرآباد--'>استعلام طرح هادی روستای میرآباد... / استعلام, استعلام طرح هادی روستای میرآباد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004523/استعلام-نصب-انشعابات-جدید'>استعلام نصب انشعابات جدید / استعلام, استعلام نصب انشعابات جدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004525/مناقصه-اجرای-شبکه-جمع-اوری-فاضلاب-و-نصب-انشعاب'>مناقصه اجرای شبکه جمع اوری فاضلاب و نصب انشعاب / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای شبکه جمع اوری فاضلاب و نصب انشعاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004526/مناقصه-پروژه-های-اجرای-عملیات-مکانیکی-و-بیولوژیکی'>مناقصه  پروژه های اجرای عملیات مکانیکی و بیولوژیکی / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه   پروژه های اجرای عملیات مکانیکی و بیولوژیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004527/استعلام-100-عدد-کاتریج-مدل-3290-برادر-5340'>استعلام 100 عدد کاتریج مدل 3290 برادر 5340 / استعلام, استعلام 100 عدد کاتریج مدل 3290 برادر 5340</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004528/استعلام-اقلام-یدکی-CAMATIC-اورجینال--'>استعلام اقلام یدکی CAMATIC اورجینال ... / استعلام,استعلام اقلام یدکی CAMATIC اورجینال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004529/استعلام1-دستگاه-اسپلیت-سرد-و-گرم'>استعلام1 دستگاه اسپلیت سرد و گرم / استعلام ,استعلام 1 دستگاه اسپلیت سرد و گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004531/مناقصه-انجام-حراست-و-نگهبانی-از-اموال---'>مناقصه انجام حراست و نگهبانی از اموال .... / مناقصه ,مناقصه انجام حراست و نگهبانی از اموال ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004537/مناقصه-ادامه-و-تکمیل-کانال-انتقال-آب--'>مناقصه ادامه و تکمیل کانال انتقال آب... / مناقصه عمومی, مناقصه ادامه و تکمیل کانال انتقال آب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004539/استعلام-طراحی-و-ساخت-سیلندر-هیدرولیک-و--'>استعلام طراحی و ساخت سیلندر هیدرولیک و ... / استعلام, استعلام طراحی و ساخت سیلندر هیدرولیک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004540/مناقصه-پروژه-احداث-ایستگاه-پمپاژ-طرح-فاضلاب--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه احداث ایستگاه پمپاژ طرح فاضلاب - نوبت دوم / مناقصه,مناقصه پروژه احداث ایستگاه پمپاژ طرح فاضلاب - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004542/مناقصه-اجرای-آسفالت-گرم--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای آسفالت گرم - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای آسفالت گرم- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004159/مزایده-ششدانگ-زمین-خانه-سرا-مساحت-336-3متر'>مزایده ششدانگ زمین خانه سرا مساحت 336.3متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین خانه سرا مساحت 336.3متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004161/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پراید'>مزایده یک دستگاه خودروی پراید / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004162/مزایده-واگذاری-جمع-آوری-ضایعات-و-نان-خشکی'>مزایده واگذاری جمع آوری ضایعات و نان خشکی / اگهی مزایده , مزایده واگذاری جمع آوری ضایعات و نان خشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004163/مزایده-منزل-مسکونی-بخش-چهار-بردسکن'>مزایده منزل مسکونی بخش چهار بردسکن / مزایده,مزایده منزل مسکونی بخش چهار بردسکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004165/مزایده-ششدانگ-مغازه-طبقه-همکف-11-92متر'>مزایده ششدانگ مغازه طبقه همکف 11.92متر / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه طبقه همکف 11.92متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004167/مزایده-تمامیت-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-نه-مشهد'>مزایده تمامیت ششدانگ پلاک ثبتی بخش نه مشهد / مزایده,مزایده تمامیت ششدانگ پلاک ثبتی بخش نه مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004170/مزایده-فروش-ویژه-و-استثنایی-دو-قطعه-زمین-تجاری'>مزایده فروش ویژه و استثنایی دو قطعه زمین تجاری  / مزایده,مزایده فروش ویژه و استثنایی دو قطعه زمین تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004171/مزایده-واگذاری-خدمات-مینی-جت-اسکی-کودکان'>مزایده واگذاری خدمات مینی جت اسکی کودکان  / مزایده,مزایده واگذاری خدمات مینی جت اسکی کودکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004173/مزایده-اجاره-یازده-ساله-اراضی-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده اجاره یازده ساله اراضی تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده اجاره یازده ساله اراضی تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004174/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-1500مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 1500مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 1500مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004175/اصلاحیه-مزایده-تعدادی-از-وسائط-نقلیه-سبک-و--(نوبت-دوم)'>اصلاحیه مزایده تعدادی از وسائط نقلیه سبک و... (نوبت دوم) / مزایده ، اصلاحیه مزایده تعدادی از وسائط نقلیه سبک و... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004176/مزایده-اجاره-عرصه-جهت-احداث--نصب-و-راه-اندازی-مجموعه-شهربازی-کودک-تجدید'>مزایده اجاره عرصه جهت احداث ، نصب و راه اندازی مجموعه شهربازی کودک  تجدید  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره عرصه جهت احداث ، نصب و راه اندازی مجموعه شهربازی کودک تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004177/مزایده-ششدانگ-اعیان-مسکونی-بخش-نه-مشهد-قطعه-پنج'>مزایده ششدانگ اعیان مسکونی بخش نه مشهد قطعه پنج  / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان مسکونی بخش نه مشهد قطعه پنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004178/فراخوان-فروش-اقلام-ضایعاتی'>فراخوان فروش اقلام ضایعاتی / آگهی فراخوان, فراخوان فروش اقلام ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004180/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-نیسان'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری نیسان / مزایده,مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری نیسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004182/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-265-53متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 265.53متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 265.53متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004185/مزایده-اجاره-غرفه'>مزایده اجاره غرفه / مزایده, مزایده اجاره غرفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004186/مزایده-ششدانگ-ملک-و-خودرو-وانت-نیسان'>مزایده ششدانگ ملک و خودرو وانت نیسان  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک و خودرو وانت نیسان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004187/مزایده-خودرو-سواری-پراید-به-رنگ-نقره-ای'>مزایده خودرو سواری پراید به رنگ نقره ای  / مزایده,مزایده خودرو سواری پراید به رنگ نقره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004189/مزایده-فروش-بلدوزر-کماتسو---نوبت-دوم'>مزایده فروش بلدوزر کماتسو ... نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش بلدوزر کماتسو ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004191/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-86-متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 86 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 86 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004194/مزایده-66-سهم-از-100-سهم-شرکت'>مزایده 66 سهم از 100 سهم شرکت  / مزایده,مزایده 66 سهم از 100 سهم شرکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004195/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-290-13متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 290.13متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 290.13متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004197/مزایده-تمامی-ششدانگ-پلاک-ثبتی-هزار-و-صد-و-شصت-و-هشت-فرعی'>مزایده تمامی ششدانگ پلاک ثبتی هزار و صد و شصت و هشت فرعی / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ پلاک ثبتی هزار و صد و شصت و هشت فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004198/مزایده-فروش-تجهیزات-مازاد-موتورخانه-استخر'>مزایده فروش تجهیزات مازاد موتورخانه استخر / مزایده ,مزایده فروش تجهیزات مازاد موتورخانه استخر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004199/مزایده-ششدانگ-ملک-بخش-نه-ثبتی-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ ملک بخش نه ثبتی نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ ملک بخش نه ثبتی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004200/مزایده-گیج-صفحه--گیج-فشار-کوبولد'>مزایده گیج صفحه ، گیج فشار کوبولد  / مزایده,مزایده گیج صفحه ، گیج فشار کوبولد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004202/مزایده-مقدار-2046-گرم-و-640-سوت-طلا-با-عیار-18'>مزایده مقدار 2046 گرم و 640 سوت طلا با عیار 18 / مزایده,مزایده مقدار 2046 گرم و 640 سوت طلا با عیار 18</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004205/مزایده-کت-تک-اسپرت'>مزایده کت تک اسپرت / مزایده,مزایده کت تک اسپرت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004208/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-دیمی-و-زمین-مسکونی-تجاری'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی دیمی و زمین مسکونی تجاری / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی دیمی و زمین مسکونی تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004211/مزایده-ششدانگ-ملک-مسکونی-مساحت-188-55متر'>مزایده ششدانگ ملک مسکونی مساحت 188.55متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مسکونی مساحت 188.55متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004213/مزایده-ملک-تجاری-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده ملک تجاری مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک تجاری مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004214/مزایده-فروش-مقدار-تقریبی-حدود-55-تن-محصول-پسته-خشک'>مزایده فروش مقدار تقریبی حدود 55 تن محصول پسته خشک / مزایده ، مزایده فروش مقدار تقریبی حدود 55 تن محصول پسته خشک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004218/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-یک-ثبتی-شاهرود-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی بخش یک ثبتی شاهرود نوبت دوم  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش یک ثبتی شاهرود نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004219/مزایده-ملک-مشاع-بخش-یک-شاهرود'>مزایده ملک مشاع بخش یک شاهرود / مزایده,مزایده ملک مشاع بخش یک شاهرود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004220/مزایده-ملک-مسکونی-اعیان-75-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مسکونی اعیان 75 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مسکونی اعیان 75 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004224/مزایده-ملک-مساحت-89-96متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 89.96متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 89.96متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004225/مزایده-ملک-بخش-نه-تبریز-اموال-غیرمنقول'>مزایده ملک بخش نه تبریز اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده ملک بخش نه تبریز اموال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004229/مزایده-ملک-تجاری-مساحت-200-93متر'>مزایده ملک تجاری مساحت 200.93متر  / مزایده,مزایده ملک تجاری مساحت 200.93متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004233/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-149-10متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 149.10متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 149.10متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004236/مزایده-یک-قطعه-ملک-عرصه-و-اعیانی-182-متر-مرحله-اول'>مزایده یک قطعه ملک عرصه و اعیانی 182 متر مرحله اول / مزایده,مزایده یک قطعه ملک عرصه و اعیانی 182 متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004238/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-174-10متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 174.10متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 174.10متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004239/مزایده-یک-دستگاه-فریزر-بستنی-ساز'>مزایده یک دستگاه فریزر بستنی ساز  / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه فریزر بستنی ساز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004240/مزایده-کامیون-مدل-90'>مزایده کامیون مدل 90  / مزایده,مزایده کامیون مدل 90 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004243/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-سه-نهاوند-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش سه نهاوند نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش سه نهاوند نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004244/مزایده-فروش-آهن-آلات-ضایعاتی-نوبت-دوم'>مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی نوبت دوم  / آگهی مزایده ، مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004245/مزایده-سه-قطعه-زمین-زراعی-مساحت-هشت-هکتار'>مزایده سه قطعه زمین زراعی مساحت هشت هکتار / مزایده,مزایده سه قطعه زمین زراعی مساحت هشت هکتار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004246/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-۲۰۶'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو ۲۰۶ / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو ۲۰۶</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004247/مزایده-یک-دستگاه-ماشین-رنگ-سازی'>مزایده یک دستگاه ماشین رنگ سازی / آگهی مزایده اموال غیر منقول, مزایده یک دستگاه ماشین رنگ سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004248/مزایده-یک-دستگاه-تولید-لوله-پلی-اتیلن-و-یک-دستگاه-ترانسفورماتور'>مزایده یک دستگاه تولید لوله پلی اتیلن و یک دستگاه ترانسفورماتور  / آگهی مزایده فروش اموال منقول,مزایده یک دستگاه تولید لوله پلی اتیلن و یک دستگاه ترانسفورماتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004250/مزایده-مقداری-لوازم-خانگی'>مزایده مقداری لوازم خانگی  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده مقداری لوازم خانگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004251/مزایده-دستگاه-بلوکر--نوبت-دوم'>مزایده دستگاه بلوکر... نوبت دوم / مزایده ,مزایده دستگاه بلوکر... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004252/مزایده-پلاک-ثبتی-قطعه-نه-تفکیکی'>مزایده پلاک ثبتی قطعه نه تفکیکی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی قطعه نه تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004255/مزایده-فروش-یکدستگاه-باسکول-60-تنی-و--'>مزایده فروش  یکدستگاه باسکول 60 تنی و ... / آگهی مزایده اموال غیر منقول, مزایده فروش  یکدستگاه باسکول 60 تنی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004256/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-بخش-5-قزوین-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش 5 قزوین نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش 5 قزوین نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004258/تجدید-مزایده-واگذاری-تابلوهای-تبلیغاتی-در-کلیه-محورهای-مواصلاتی--نوبت-دوم'>تجدید مزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی در کلیه محورهای مواصلاتی... نوبت دوم  / مزایده ,تجدید مزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی در کلیه محورهای مواصلاتی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004260/مزایده-فروش-املاک-مازاد-مسکونی-تجاری'>مزایده فروش املاک مازاد مسکونی تجاری / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد مسکونی تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004261/مزایده-یک-باب-سوله-و-ماشین-آلات-صنعتی-بسته-بندی'>مزایده یک باب سوله و ماشین آلات صنعتی بسته بندی  / مزایده ,مزایده یک باب سوله و ماشین آلات صنعتی بسته بندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004262/مزایده-یک-دستگاه-فر-شیرینی-پزی'>مزایده یک دستگاه فر شیرینی پزی / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه فر شیرینی پزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004263/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-با-قدمت-نه-سال-مرحله-اول'>مزایده ششدانگ اپارتمان با قدمت نه سال مرحله اول  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان با قدمت نه سال مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004264/مزایده-دستگاه-الکترولیز'>مزایده دستگاه الکترولیز  / مزایده, مزایده دستگاه الکترولیز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004265/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-4-میاندرود-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش 4 میاندرود نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 4 میاندرود نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004267/مزایده-6-دستگاه-پکیج-(شوفاژ-دیواری)'>مزایده 6 دستگاه پکیج (شوفاژ دیواری) / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده 6 دستگاه پکیج (شوفاژ دیواری)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004269/اصلاحیه-مزایده-فروش-مقدار-300-هزار-متریک-تن-کنسانتره-سنگ-آهن'>اصلاحیه مزایده فروش مقدار 300 هزار متریک تن کنسانتره سنگ آهن  / اصلاحیه آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش مقدار 300 هزار متریک تن کنسانتره سنگ آهن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004271/مزایده-ششدانگ-پلاکهای-ثبتی-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاکهای ثبتی نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاکهای ثبتی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004272/مزایده-یکدستگاه-جوش-پلی-اتیلن'>مزایده یکدستگاه جوش پلی اتیلن / آگهی مزایده, مزایده یکدستگاه جوش پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004273/مزایده-یک-دستگاه-یخچال-ویترینی-و--'>مزایده یک دستگاه یخچال ویترینی و ... / مزایده ,مزایده یک دستگاه یخچال ویترینی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004275/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-نه-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش نه نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش نه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004276/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-دوو-سی-یلو'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری دوو سی یلو / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودروی سواری دوو سی یلو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004281/مزایده-لباس-مجلسی'>مزایده لباس مجلسی  / مزایده ,مزایده لباس مجلسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004282/مزایده-فروش-قطعات-زمین-با-کاربری-های-مختلف-و-واحدهای-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش قطعات زمین با کاربری های مختلف و واحدهای تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش قطعات زمین با کاربری های مختلف و واحدهای تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004283/مزایده-واگذاری-تبلیغات-محیطی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری تبلیغات محیطی- نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی,مزایده  واگذاری تبلیغات محیطی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004285/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-آردی'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو آردی  / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو آردی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004286/مزایده-دستگاه-اکسترودر-پفک'>مزایده دستگاه اکسترودر پفک  / مزایده,مزایده دستگاه اکسترودر پفک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004287/مزایده-آپارتمان-و-منزل-ویلایی-مسکونی'>مزایده آپارتمان و منزل ویلایی مسکونی / مزایده,مزایده آپارتمان و منزل ویلایی مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004288/مزایده-واگذاری-به-صورت-اجاره-یک-باب-واحد-تجاری'>مزایده واگذاری به صورت اجاره یک باب واحد تجاری / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری به صورت اجاره یک باب واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004289/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-کامیون-میکسرف-سیستم-ایویکو'>مزایده یک دستگاه خودرو کامیون میکسرف سیستم ایویکو / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو کامیون میکسرف سیستم ایویکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004290/مزایده-پلاک-ثبتی-693-از-502-فرعی'>مزایده پلاک ثبتی 693 از 502 فرعی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 693 از 502 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004292/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-سه-هزار-و-هشتاد-متر-و-پنجاه-دسیمتر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت سه هزار و هشتاد متر و پنجاه دسیمتر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت سه هزار و هشتاد متر و پنجاه دسیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004293/مزایده-یک-دستگاه-شیر-سرد-کن'>مزایده یک دستگاه شیر سرد کن  / مزایده ,مزایده یک دستگاه شیر سرد کن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004294/مزایده-۸-قلم-دستگاه'>مزایده ۸ قلم دستگاه  / مزایده ,مزایده ۸ قلم دستگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004295/مزایده-فروش-چهار-دستگاه-خودرو-(نوبت-دوم--اصلاحیه)'>مزایده فروش چهار دستگاه خودرو (نوبت دوم - اصلاحیه) / اگهی مزایده عمومی , مزایده فروش چهار دستگاه خودرو  (نوبت دوم - اصلاحیه)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004296/مزایده-پلاک-ثبتی-2528-اصلی-بخش-یک-کاشمر'>مزایده پلاک ثبتی 2528 اصلی بخش یک کاشمر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 2528 اصلی بخش یک کاشمر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004297/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-رنو-مگان'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری رنو مگان / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری رنو مگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004298/مزایده-واگذاری-زمین-های-زراعی'>مزایده واگذاری زمین های زراعی / آگهی دعوت به مزایده عمومی, مزایده واگذاری زمین های زراعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004299/مزایده-اراضی-پلاکهای-یک-و-دو-فرعی-بخش-شانزده-مشهد'>مزایده اراضی پلاکهای یک و دو فرعی بخش شانزده مشهد  / مزایده,مزایده اراضی پلاکهای یک و دو فرعی بخش شانزده مشهد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004300/مزایده-فروش-انواع-دستگاه-ماشین-تزریق-پلاستیک--نوبت-دوم'>مزایده فروش انواع دستگاه ماشین تزریق پلاستیک... نوبت دوم / مزایده ,مزایده فروش انواع دستگاه ماشین تزریق پلاستیک... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004302/مزایده-دو-دربند-مغازه-مساحت-جمعا-41-مترمربع'>مزایده دو دربند مغازه مساحت جمعا 41 مترمربع  / مزایده,مزایده دو دربند مغازه مساحت جمعا 41 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004304/مزایده-مبل-تابلو-فرش-لباسشویی-یخچال-فریزر-بوفه--'>مزایده مبل، تابلو فرش، لباسشویی، یخچال فریزر، بوفه... / مزایده, مزایده مبل، تابلو فرش، لباسشویی، یخچال فریزر، بوفه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004306/مزایده-ششدانگ-اعیان-آپارتمان-مساحت-141-39متر'>مزایده ششدانگ اعیان آپارتمان مساحت 141.39متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان آپارتمان مساحت 141.39متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004310/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-و-منزل-مسکونی-مرحله-اول'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی و منزل مسکونی مرحله اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی و منزل مسکونی مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004311/اطلاعیه-مزایده-تعدادی-از-مجتمع-ها-و-واحدهای-مسکونی-و-تجاری-نوبت-دوم'>اطلاعیه مزایده تعدادی از مجتمع ها و واحدهای مسکونی و تجاری- نوبت دوم / اطلاعیه آگهی مزایده، اطلاعیه مزایده تعدادی از مجتمع ها و واحدهای مسکونی و تجاری- نوبت دوم - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004313/مزایده-ششدانگ-زمین-قولنامه-اراضی-ده-حلاج-مرحله-اول'>مزایده ششدانگ زمین قولنامه اراضی ده حلاج مرحله اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین قولنامه اراضی ده حلاج مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004314/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-312-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 312 متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 312 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004316/مزایده-فروش-یکدستگاه-اتومبیل-سواری-پژو-405-مدل-1391'>مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل سواری پژو 405 مدل 1391 / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل سواری پژو 405 مدل 1391</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004317/مزایده-اموال-منقول'>مزایده اموال منقول  / مزایده, مزایده اموال منقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004320/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-1332-فرعی-بخش-چهارده'>مزایده پلاک ثبتی شماره 1332 فرعی بخش چهارده  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 1332 فرعی بخش چهارده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004321/مزایده-واگذاری-به-صورت-اجاره-کارخانه-آسفالت-تیتان-80-تنی-و-سنگ-شکن'> مزایده واگذاری به صورت اجاره کارخانه آسفالت تیتان 80 تنی و سنگ شکن  / آگهی مزایده عمومی,  مزایده واگذاری به صورت اجاره کارخانه آسفالت تیتان 80 تنی و سنگ شکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004322/مزایده-یک-دستگاه-تراش'>مزایده یک دستگاه تراش / مزایده, مزایده یک دستگاه تراش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004323/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-102-متر-مرحله-دوم'>مزایده پلاک ثبتی عرصه 102 متر مرحله دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه 102 متر مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004325/مزایده-فروش-تعداد-4-فقره-ملک-تملیکی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 4 فقره ملک تملیکی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد 4 فقره ملک تملیکی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004326/مزایده-یک-قطعه-زمین-و-منزل-مسکونی-در-دو-بخش-مجزا-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین و منزل مسکونی در دو بخش مجزا نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین و منزل مسکونی در دو بخش مجزا نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004329/مزایده-سرویس-مبل-و-میز'>مزایده سرویس مبل و میز / مزایده, مزایده سرویس مبل و میز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004331/مزایده-ششدانگ-پلاکهای-یک-و-دو-و-سه-فرعی-از-1566-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاکهای یک و دو و سه فرعی از 1566 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاکهای یک و دو و سه فرعی از 1566 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004332/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی-مساحت-1699متر'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی مساحت 1699متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی مساحت 1699متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004334/مزایده-اجاره-سایت-بچینگ-خشک-و-ماشین-آلات-حمل-و-نقل-و-انتقال-بتن'>مزایده اجاره سایت بچینگ خشک و ماشین آلات حمل و نقل و انتقال بتن  / آگهی مزایده, مزایده اجاره سایت بچینگ خشک و ماشین آلات حمل و نقل و انتقال بتن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004335/تمدید-مزایده-اجاره-یک-باب-مغازه-در-مجتمع-تجاری'>تمدید مزایده اجاره یک باب مغازه در مجتمع تجاری / تمدید فراخوان مزایده های  عمومی,تمدید مزایده اجاره یک باب مغازه در مجتمع تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004337/مزایده-ملکهای-مورد-وثیقه-مرحله-دوم'>مزایده ملکهای مورد وثیقه مرحله دوم / مزایده,مزایده ملکهای مورد وثیقه مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004338/حراج-حضوری-تعداد-قابل-توجهی-خودرو-(اوراقی)'>حراج حضوری تعداد قابل توجهی خودرو (اوراقی) / آگهی حراج حضوری، حراج حضوری تعداد قابل توجهی خودرو (اوراقی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004340/مزایده-ششدانگ-منزل-بصورت-مشجر-گردوزار-مرحله-دوم'>مزایده ششدانگ منزل بصورت مشجر گردوزار مرحله دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل بصورت مشجر گردوزار مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004341/مزایده-اجاره-انتشارات'>مزایده اجاره انتشارات / مزایده ,مزایده اجاره انتشارات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004342/مزایده-واگذاری-جایگاه-CNG-مرحله-اول-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری جایگاه CNG مرحله اول نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری جایگاه CNG مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004343/مزایده-یک-قطعه-زمین-صیفی-کاری-مجدد'>مزایده یک قطعه زمین صیفی کاری مجدد  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین صیفی کاری مجدد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004346/مزایده-فروش-یک-دستگاه-پژو-405-مدل'>مزایده فروش یک دستگاه پژو 405 مدل  / مزایده فروش,مزایده  فروش یک دستگاه پژو 405 مدل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004347/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-پژو-پارس-مدل-1383-و--'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو پژو پارس مدل 1383 و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش یک دستگاه خودرو پژو پارس مدل 1383 و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004348/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مازاد-و-تملیکی'>مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد و تملیکی  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد و تملیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004351/مزایده-دو-قطعه-زمین-مساحت-1400-و-2992متر'>مزایده دو قطعه زمین مساحت 1400 و 2992متر / مزایده,مزایده دو قطعه زمین مساحت 1400 و 2992متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004352/مزایده-یکباب-مغازه-مساحت-19-84متر'>مزایده یکباب مغازه مساحت 19.84متر / مزایده,مزایده یکباب مغازه مساحت 19.84متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004353/اصلاحیه-مزایده-ششدانگ-سه-قطعه-پلاک-ثبتی'>اصلاحیه مزایده ششدانگ سه قطعه پلاک ثبتی / اصلاحیه مزایده,مزایده ششدانگ سه قطعه پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004354/مزایده-ملک-مساحت-صد-و-پنجاه-متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت صد و پنجاه متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت صد و پنجاه متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004356/مزایده-یک-دستگاه-سیستم-کامپیوتری--یک-دستگاه-بالابر'>مزایده یک دستگاه سیستم کامپیوتری ، یک دستگاه بالابر  / مزایده,مزایده یک دستگاه سیستم کامپیوتری ، یک دستگاه بالابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004357/مزایده-منزل-مسکونی-و-دو-دهنه-مغازه-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی و دو دهنه مغازه نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی و دو دهنه مغازه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004358/اصلاحیه-مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-نه-مساحت-114متر'>اصلاحیه مزایده پلاک ثبتی بخش نه مساحت 114متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش نه مساحت 114متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004359/مزایده-فروش-یک-دستگاه-وانت-زامیاد-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه وانت زامیاد نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه وانت زامیاد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004360/تجدید-مزایده-بهره-برداری-تعدادی-غرف-واقع-در-سطح-شهر-96-09-30'>تجدید مزایده بهره برداری تعدادی غرف واقع در سطح شهر- 96.09.30 / مزایده عمومی, تجدید مزایده بهره برداری تعدادی غرف واقع در سطح شهر- 96.09.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004361/مزایده-آپارتمان-مساحت-67-02متر'>مزایده آپارتمان مساحت 67.02متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 67.02متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004362/اصلاحیه-مزایده-ششدانگ-اعیان-اپارتمان-پلاک-ثبتی-6177-فرعی'>اصلاحیه مزایده ششدانگ اعیان اپارتمان پلاک ثبتی 6177 فرعی / اصلاحیه مزایده,مزایده ششدانگ اعیان اپارتمان پلاک ثبتی 6177 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004363/مزایده-دو-سهم-مشاع-از-هشت-سهم-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده دو سهم مشاع از هشت سهم از ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده دو سهم مشاع از هشت سهم از ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004366/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه سواری پراید  / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004367/مزایده-عرصه-مسکونی-دو-خوابه'>مزایده عرصه مسکونی دو خوابه / مزایده,مزایده عرصه مسکونی دو خوابه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004368/مزایده-زمین-زراعی-روستای-دهنه'>مزایده زمین زراعی روستای دهنه / مزایده,مزایده زمین زراعی روستای دهنه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004371/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-سی-یلو'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری سی یلو / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه خودروی سواری سی یلو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004374/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-360-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 360 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 360 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004375/مزایده-تعداد-12-عدد-کوپ-سنگ'>مزایده تعداد 12 عدد کوپ سنگ / آگهی مزایده, مزایده تعداد 12 عدد کوپ سنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004376/مزایده-یک-قطعه-زمین-بایر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین بایر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بایر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004377/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-بیست-و-چهار-گیلان'>مزایده پلاک ثبتی بخش بیست و چهار گیلان / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش بیست و چهار گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004378/مزایده-اموال-منقول-یک-دستگاه-خودرو-پژو--نوبت-دوم'>مزایده اموال منقول یک دستگاه خودرو پژو... نوبت دوم / مزایده ,مزایده اموال منقول یک دستگاه خودرو پژو... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004379/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-بخش-بیست-و-هفت-گیلان'>مزایده ششدانگ آپارتمان بخش بیست و هفت گیلان / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان بخش بیست و هفت گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004381/مزایده-تعدادی-از-خودروهای-مازاد-سبک-و-سنگین'>مزایده تعدادی از خودروهای مازاد سبک و سنگین  / آگهی مزایده,مزایده تعدادی از خودروهای مازاد سبک و سنگین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004382/مزایده-پلاک-ثبتی-ناحیه-پنجاه-و-پنج'>مزایده پلاک ثبتی ناحیه پنجاه و پنج / مزایده,مزایده پلاک ثبتی ناحیه پنجاه و پنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004384/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-دویست-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004385/مزایده-قطعات-بازشده-یک-دستگاه-سوله'>مزایده قطعات بازشده یک دستگاه سوله / مزایده, مزایده قطعات بازشده یک دستگاه سوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004388/مزایده-فروش-تعداد-8-دستگاه-از-خودرو'>مزایده فروش تعداد 8 دستگاه از خودرو / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش تعداد 8 دستگاه از خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004389/اصلاحیه-مزایده-واگذاری-تعداد-4-قطعه-زمین'>اصلاحیه مزایده واگذاری تعداد 4 قطعه زمین / اصلاحیه مزایده,مزایده واگذاری تعداد 4 قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004392/مزایده-ششدانگ-پلاک-1115-فرعی-از-320-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک 1115 فرعی از 320 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 1115 فرعی از 320 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004395/مزایده-بهره-برداری-از-غرفات-بازار-گیاهان-دارویی'>مزایده بهره برداری از غرفات بازار گیاهان دارویی / آگهی مزایده، مزایده بهره برداری از غرفات بازار گیاهان دارویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004396/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-سوزوکی'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری سوزوکی  / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو سواری سوزوکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004397/مزایده-ششدانگ-باغ-مساحت-622-5متر'>مزایده ششدانگ باغ مساحت 622.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ باغ مساحت 622.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004399/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-زمین-قطعه-324-تفکیکی'>مزایده سند مالکیت ششدانگ زمین قطعه 324 تفکیکی / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ زمین قطعه 324 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004400/مزایده-فروش-تعدادی-از-ماشین-آلات-96-9-30'>مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات 96/9/30 / آگهی مزایده , مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات 96/9/30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004401/مزایده-یک-و-دو-دهم-دانگ-مشاع-از-عرصه-و-اعیان-تجاری-نوبت-اول'>مزایده یک و دو دهم دانگ مشاع از عرصه و اعیان تجاری نوبت اول / مزایده,مزایده یک و دو دهم دانگ مشاع از عرصه و اعیان تجاری نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004404/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-عرصه-117-9متر'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی عرصه 117.9متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی عرصه 117.9متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004408/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-77-13متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 77.13متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 77.13متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004409/مزایده-محصول-نارنج-پارکها-و-بلوارهای-سطح-شهر--نوبت-دوم'> مزایده محصول نارنج پارکها و بلوارهای سطح شهر... نوبت دوم / مزایده , مزایده محصول نارنج پارکها و بلوارهای سطح شهر... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004410/مزایده-فروش-صندلی-انتظار--صندلی-آرایشگاهی-با-تنظیم-ارتفاع--96-09-30'>مزایده فروش صندلی انتظار ، صندلی آرایشگاهی با تنظیم ارتفاع ...96.09.30 / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش صندلی انتظار ، صندلی آرایشگاهی با تنظیم ارتفاع ...96.09.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004411/آگهی-مزایده-فروش-لوله-و-اتصالات-داربستی-مازاد'>آگهی مزایده  فروش لوله و اتصالات داربستی مازاد / آگهی مزایده ،آگهی مزایده فروش لوله و اتصالات داربستی مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004412/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-490-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 490 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 490 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004415/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-ششصد-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت ششصد متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت ششصد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004418/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-420-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 420 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 420 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004421/مزایده-ششدانگ-مالکیت-مغازه-مساحت-14-55متر'>مزایده ششدانگ مالکیت مغازه مساحت 14.55متر  / مزایده,مزایده ششدانگ مالکیت مغازه مساحت 14.55متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004423/مزایده-ششدانگ-ملک-اعیان-298-متر'>مزایده ششدانگ ملک اعیان 298 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک اعیان 298 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004425/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-دولتی-پژو-سواری'>مزایده یک دستگاه خودروی دولتی پژو سواری / اگهی مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی دولتی پژو سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004426/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-936متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 936متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 936متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004428/مزایده-فروش-تعداد-۲۶-دستگاه-انواع-خودرو'>مزایده فروش تعداد ۲۶ دستگاه انواع خودرو  / مزایده ,مزایده فروش تعداد ۲۶ دستگاه انواع خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004430/مزایده-پلاک-151-562-بخش-چهار-شیراز'>مزایده پلاک 151.562 بخش چهار شیراز / مزایده,مزایده پلاک 151.562 بخش چهار شیراز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004432/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-240-81متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 240.81متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 240.81متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004434/مزایده-دو-باب-خانه-1067-87-و-217-متر'>مزایده دو باب خانه 1067.87 و 217 متر / مزایده,مزایده دو باب خانه 1067.87 و 217 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004435/مزایده-اجاره-سالن-سینما'>مزایده اجاره سالن سینما / مزایده ,مزایده اجاره سالن سینما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004436/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-جیلی'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری جیلی  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری جیلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004437/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-1451-اصلی-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1451 اصلی نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1451 اصلی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004438/مزایده-دستگاه-خودروی-سواری-پژو'>مزایده دستگاه خودروی سواری پژو  / اگهی مزایده , مزایده دستگاه خودروی سواری پژو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004439/مزایده-فروش-پژو-پارس'>مزایده فروش پژو پارس / آگهی مزایده، مزایده فروش پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004441/مزایده-اجاره-کارخانه-آسفالت-و-شن-و-ماسه--'>مزایده اجاره کارخانه آسفالت و شن و ماسه ... / مزایده,مزایده اجاره کارخانه آسفالت و شن و ماسه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004443/مزایده-ملک-مساحت-اعیان-طبقه-همکف-صد-و-بیست-متر'>مزایده ملک مساحت اعیان طبقه همکف صد و بیست متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت اعیان طبقه همکف صد و بیست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004446/مزایده-واگذاری-آپارتمان-مسکونی-دو-خوابه-70-63متر'>مزایده واگذاری آپارتمان مسکونی دو خوابه 70.63متر  / مزایده,مزایده واگذاری آپارتمان مسکونی دو خوابه 70.63متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004449/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-231-25متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 231.25متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 231.25متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004452/مزایده-اجاره-یک-باب-مغازه-تجاری'>مزایده  اجاره یک باب مغازه تجاری / مزایده ,مزایده  اجاره یک باب مغازه تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004455/مزایده-منزل-مسکونی-قطعه-دو-بخش-5-پاسارگاد-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی قطعه دو بخش 5 پاسارگاد نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی قطعه دو بخش 5 پاسارگاد نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004456/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-رنگ-نقره-ای-مدل-87'>مزایده یک دستگاه اتومبیل رنگ نقره ای مدل 87 / مزایده,مزایده یک دستگاه اتومبیل رنگ نقره ای مدل 87</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004458/تجدید-مزایده-فضای-محصور-به-متراژ-۱۴۰-منترمربع-جهت-امور-مختلف-فرهنگی-و---نوبت-دوم'>تجدید مزایده فضای محصور به متراژ ۱۴۰ منترمربع جهت امور مختلف فرهنگی و ...  نوبت دوم  / مزایده,تجدید مزایده فضای محصور به متراژ ۱۴۰ منترمربع جهت امور مختلف فرهنگی و ...  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004459/مزایده-یک-واحد-مسکونی-ویلایی-دو-طبقه-عرصه-196متر'>مزایده یک واحد مسکونی ویلایی دو طبقه عرصه 196متر / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی ویلایی دو طبقه عرصه 196متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004462/مزایده-زیرشلواری-و--نوبت-دوم'>مزایده زیرشلواری و ...نوبت دوم  / مزایده ,مزایده زیرشلواری و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004464/مزایده-اراضی-موروثی-در-24-قطعه-اعم-از-آبی-و-دیم-نوبت-اول'>مزایده اراضی موروثی در 24 قطعه اعم از آبی و دیم نوبت اول / مزایده,مزایده اراضی موروثی در 24 قطعه اعم از آبی و دیم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004475/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-قطعه-25-تفکیکی'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی قطعه 25  تفکیکی   / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی قطعه 25  تفکیکی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004479/مزایده-زمین-محل-خانه-عرصه-248-متر'>مزایده زمین محل خانه عرصه 248 متر / مزایده,مزایده زمین محل خانه عرصه 248 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004482/مزایده-درب-چوبی'>مزایده درب چوبی / مزایده, مزایده درب چوبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004483/مزایده-اقلام-ضایعات'>مزایده اقلام ضایعات / آگهی مزایده عمومی، مزایده اقلام ضایعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004489/مزایده-کانتینر-کامیونت-8-تن'> مزایده کانتینر کامیونت 8 تن  / مزایده,  مزایده کانتینر کامیونت 8 تن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004491/مزایده-۳-دستگاه-انواع-خودرو'>مزایده ۳ دستگاه انواع خودرو  / مزایده ,مزایده ۳ دستگاه انواع خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004492/مزایده-327-متر-ملک'>مزایده 327 متر ملک / مزایده,مزایده 327 متر ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004494/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-کامیونت-ایسوزو-مدل-1384'>مزایده یک دستگاه خودرو کامیونت ایسوزو مدل 1384 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو کامیونت ایسوزو مدل 1384</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004495/مزایده-یک-قطعه-ملک-مساحت-دویست-متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه ملک مساحت دویست متر نوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه ملک مساحت دویست متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004496/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-1000متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 1000متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 1000متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004497/مزایده-بهره-برداری-از-غرف-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از غرف  نوبت دوم  / مزایده ,مزایده بهره برداری از غرف  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004500/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-سه-خوی'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش سه خوی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش سه خوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004501/اگهی-مزایده-خودروی-سواری-پژو-405'>اگهی مزایده خودروی سواری پژو 405  / اگهی مزایده , اگهی مزایده خودروی سواری پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004504/مزایده-سرقفلی-مغازه-بخش-هشت-مساحت-ده-متر'>مزایده سرقفلی مغازه بخش هشت مساحت ده متر  / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه بخش هشت مساحت ده متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004506/مزایده-6-دانگ-مزرعه-پرورش-ماهی--'>مزایده 6 دانگ مزرعه پرورش ماهی... / آگهی مزایده، مزایده 6 دانگ مزرعه پرورش ماهی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004507/مزایده-خط-تلفن-همراه'>مزایده خط تلفن همراه  / اگهی مزایده , مزایده خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004508/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-باغ-بخش-14-ارومیه'>مزایده ششدانگ یک قطعه باغ بخش 14 ارومیه  / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه باغ بخش 14 ارومیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004513/مزایده-ششدانگ-پلاک-12370-اصلی-161-22متر'>مزایده ششدانگ پلاک 12370 اصلی 161.22متر / مزایدهمزایده ششدانگ پلاک 12370 اصلی 161.22متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004518/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-زمین-کشاورزی-345500متر'>مزایده سه دانگ مشاع از زمین کشاورزی 345500متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از زمین کشاورزی 345500متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004521/مزایده-ششدانگ-ملک-زیربنای-236-متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ ملک زیربنای 236 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک زیربنای 236 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004524/مزایده-مغازه-تجاری-قطعه-دو-بخش-5-نوبت-اول'>مزایده مغازه تجاری قطعه دو بخش 5 نوبت اول / مزایده,مزایده مغازه تجاری قطعه دو بخش 5 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004530/مزایده-ششدانگ-زمین-بایر-ییلاقی-370متر-مرحله-اول'>مزایده ششدانگ زمین بایر ییلاقی 370متر مرحله اول  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بایر ییلاقی 370متر مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004532/اگهی-مزایده-خودروی-وانت-نیسان'>اگهی مزایده خودروی وانت نیسان  / اگهی مزایده , اگهی مزایده خودروی وانت نیسان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004533/مزایده-زمین-شن-و-ماسه-ای-مساحت-110730-50متر'>مزایده زمین شن و ماسه ای مساحت 110730.50متر / مزایده,مزایده زمین شن و ماسه ای مساحت 110730.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004534/مزایده-تعداد-2-باب-غرفه-دفاتر-شرکت-های-داخل-ترمینال'>مزایده تعداد 2 باب غرفه دفاتر شرکت های داخل ترمینال / آگهی مزایده عمومی، مزایده تعداد 2 باب غرفه دفاتر شرکت های داخل ترمینال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004535/مزایده-ششدانگ-منزل-مساحت-248-75متر'>مزایده ششدانگ منزل مساحت 248.75متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مساحت 248.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004536/مزایده-فروش-تعداد-۶۲۷-دستگاه-انواع-ترانسفورماتور'>مزایده فروش تعداد ۶۲۷ دستگاه انواع ترانسفورماتور / مزایده ,مزایده فروش تعداد ۶۲۷ دستگاه انواع ترانسفورماتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004538/مزایده-فروش-املاک-مازاد-و-تملیکی-در-شهرستان-ها-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک مازاد و تملیکی در شهرستان ها نوبت دوم  / مزایده،مزایده فروش املاک مازاد و تملیکی در شهرستان ها نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004541/مزایده-یک-دستگاه-اره-آتشی-(پروفیل-بر)-دو-تن-میلگرد'>مزایده یک دستگاه اره آتشی (پروفیل بر)، دو تن میلگرد / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه اره آتشی (پروفیل بر)، دو تن میلگرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004543/مزایده-ششدانگ-زمین-بخش-4-مراغه'>مزایده ششدانگ زمین بخش 4 مراغه / مزایده،مزایده ششدانگ زمین بخش 4 مراغه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004544/مناقصه-طرح-جامع-توسعه-شبکه-های-توزیع-نیروی'>مناقصه طرح جامع توسعه شبکه های توزیع نیروی  / مناقصه , مناقصه طرح جامع توسعه شبکه های توزیع نیروی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004545/مناقصه-مطالعه-روشنایی-معابر'>مناقصه مطالعه روشنایی معابر  / مناقصه ,مناقصه مطالعه روشنایی معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004546/مناقصه-دستگاه-نردبان-بالابر-هیدرولیکی-آتش-نشانی--نوبت-دوم'>مناقصه  دستگاه نردبان بالابر هیدرولیکی آتش نشانی... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه  دستگاه نردبان بالابر هیدرولیکی آتش نشانی... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004547/مناقصه-تهیه-و-طبخ-و-اداره-نمودن-رستوران-انبار'>مناقصه تهیه و طبخ و اداره نمودن رستوران انبار / مناقصه تهیه و طبخ و اداره نمودن رستوران انبار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004548/مزایده-آپارتمان-مساحت-156-96متر'>مزایده آپارتمان مساحت 156.96متر  / مزایده،مزایده آپارتمان مساحت 156.96متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004549/مناقصه-امور-ایاب-و-ذهاب'>مناقصه امور ایاب و ذهاب  / مناقصه , مناقصه امور ایاب و ذهاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004550/مناقصه-تکمیل-و-ادامه-کانال-انتقال-آب--96-09-30'>مناقصه تکمیل و ادامه کانال انتقال آب... 96.09.30 / مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل و ادامه کانال انتقال آب... 96.09.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004551/مزایده-آپارتمان-مساحت-73-70مترمربع'>مزایده آپارتمان مساحت 73.70مترمربع  / مزایده،مزایده آپارتمان مساحت 73.70مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004552/تجدید-مناقصه-پروژه-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت معابر  نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه,  تجدید مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت معابر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004553/مناقصه-احداث-ساختمان-ایستگاه-تقلیل-گاز--نوبت-دوم'>مناقصه احداث ساختمان ایستگاه تقلیل گاز ...نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه احداث ساختمان ایستگاه تقلیل گاز ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004554/مناقصه-احداث-پست-مدولار-۲۳۰-۶۳-کیلوولت-پهره'>مناقصه احداث پست مدولار ۲۳۰/۶۳ کیلوولت پهره / آگهی مناقصه , مناقصه احداث پست مدولار ۲۳۰/۶۳ کیلوولت پهره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004555/مزایده-4-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-عرصه-150-متر'>مزایده 4 دانگ مشاع از پلاک ثبتی عرصه 150 متر / مزایده،مزایده 4 دانگ مشاع از پلاک ثبتی عرصه 150 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004556/مناقصه-خرید-آسفالت-معابر-چاپ-دوم'>مناقصه خرید آسفالت معابر چاپ دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه خرید آسفالت معابر چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004557/مناقصه-احداث-دست-انداز-پل'>مناقصه  احداث دست انداز پل / مناقصه, مناقصه احداث دست انداز پل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004558/مناقصه-عملیات-جدول-گذاری-و-آسفالت-معابر-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات جدول گذاری و آسفالت معابر شهر- نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه عملیات جدول گذاری و آسفالت معابر شهر- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004559/مزایده-ملک-قولنامه-ای-مساحت-5000متر'>مزایده ملک قولنامه ای مساحت 5000متر / مزایده،مزایده ملک قولنامه ای مساحت 5000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004560/مناقصه-تجهیز-راه-اندازی٬فنس-کشی-اطراف-چاه'>مناقصه تجهیز راه اندازی٬فنس کشی اطراف چاه / مناقصه تجهیز راه اندازی٬فنس کشی اطراف چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004561/مزایده-خودروی-سواری-پراید-مدل-1386'>مزایده خودروی سواری پراید مدل 1386 / مزایده, مزایده خودروی سواری پراید مدل 1386</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004562/مزایده-فروش-قطعه-زمین-مساحت-191-40متر-مرحله-دوم'>مزایده فروش قطعه زمین مساحت 191.40متر مرحله دوم  / مزایده,مزایده فروش قطعه زمین مساحت 191.40متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004563/مزایده-خودروی-سواری'>مزایده خودروی سواری / اگهی مزایده , مزایده خودروی سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004564/مزایده-۳-تن-نخود-و--'>مزایده ۳ تن نخود و ... / مزایده ,مزایده ۳ تن نخود و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004565/مزایده-فروش-ضایعات-چدنی-فرسوده'>مزایده فروش ضایعات چدنی فرسوده / مزایده,مزایده فروش ضایعات چدنی فرسوده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004566/مزایده-فروش-موجودی-راکد-انبار-قطعات'>مزایده فروش موجودی راکد انبار قطعات  / مزایده،مزایده  فروش موجودی راکد انبار قطعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004567/مزایده-ملک-مشاعی-یک-قطعه-زمین-مساحت-16870متر'>مزایده ملک مشاعی یک قطعه زمین مساحت 16870متر  / مزایده,مزایده ملک مشاعی یک قطعه زمین مساحت 16870متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004568/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-یخچالدار-ایسوزوان'>مزایده یک دستگاه کامیون یخچالدار ایسوزوان  / مزایده,مزایده یک دستگاه کامیون یخچالدار ایسوزوان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004569/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی  / استعلام ,استعلام اجرای طرح هادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004570/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدرسه'>استعلام تعمیرات اساسی مدرسه / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی مدرسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004571/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-135-6متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 135.6متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 135.6متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004572/استعلام-حفاری-به-روش-ضربه-ای'>استعلام حفاری به روش ضربه ای  / استعلام ,استعلام حفاری به روش ضربه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004573/استعلام-برقگیر-۲۰-کیلوولت'>استعلام برقگیر ۲۰ کیلوولت  / استعلام ,استعلام برقگیر ۲۰ کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004574/مناقصه-خدمات-امور-مشترکین'>مناقصه خدمات امور مشترکین   / اگهی مناقصه , مناقصه خدمات امور مشترکین  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004575/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدرسه-روستا--'>استعلام تعمیرات اساسی مدرسه روستا... / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی مدرسه روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004577/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی  / استعلام ,استعلام اجرای طرح هادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004579/مناقصه-اجرای-خدمات-پشتیبانی-و-برگزاری-دوره-های-آموزشی-و-کارگاه-های-ظرفیت-سازی--'>مناقصه اجرای خدمات پشتیبانی و برگزاری دوره های آموزشی و کارگاه های ظرفیت سازی... / آگهی مناقصه، مناقصه اجرای خدمات پشتیبانی و برگزاری دوره های آموزشی و کارگاه های ظرفیت سازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004580/مناقصه-درزگیری-و-لکه-گیری-روکش-آسفالت-و-بهسازی'>مناقصه درزگیری و لکه گیری روکش آسفالت و بهسازی / مناقصه,مناقصه درزگیری و لکه گیری روکش آسفالت و بهسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004582/استعلام-جلد-عابر-بانک'>استعلام جلد عابر بانک / استعلام ,استعلام جلد عابر بانک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004584/استعلام-11903-تعمیرات-اساسی-مدرسه'>استعلام 11903 تعمیرات اساسی مدرسه / استعلام, استعلام 11903 تعمیرات اساسی مدرسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004585/استعلام-​خرید-کاتریج'>استعلام ​خرید کاتریج / استعلام, استعلام خرید کاتریج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004586/استعلام-مایع-ظرفشویی-1-لیتری'>استعلام مایع ظرفشویی 1 لیتری / استعلام, استعلام مایع ظرفشویی 1 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004587/استعلام-صدور-بیمه-نامه-مسئولیت-مدنی'>استعلام صدور بیمه نامه مسئولیت مدنی / استعلام صدور بیمه نامه مسئولیت مدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004588/استعلام-پمپ-ژاکت'>استعلام پمپ ژاکت / استعلام ,استعلام پمپ ژاکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004589/استعلام-خرید-تجهیزات-کامپیوتری'>استعلام خرید تجهیزات کامپیوتری  / استعلام خرید تجهیزات کامپیوتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004590/استعلام-قطعات-رایانه'>استعلام قطعات رایانه / استعلام,استعلام قطعات رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004593/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای-پیران'>استعلام اجرای طرح هادی روستای پیران  / استعلام ,استعلام اجرای طرح هادی روستای پیران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004594/استعلام-۲۱-ردیف-آببند'>استعلام ۲۱ ردیف آببند / استعلام ,استعلام ۲۱ ردیف آببند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004595/استعلام-خرید-و-نصب-تابلوهای-سر-درب--'>استعلام خرید و نصب تابلوهای سر درب... / استعلام, استعلام خرید و نصب تابلوهای سر درب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004596/استعلام-کابل-افشان-موئی'>استعلام کابل افشان موئی / استعلام, استعلام کابل افشان موئی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004598/استعلام-کارت-پنل--'>استعلام کارت پنل ... / استعلام,استعلام کارت پنل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004599/استعلام-آب-رسانی-مدیریت'>استعلام آب رسانی، مدیریت / استعلام, استعلام آب رسانی، مدیریت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004600/استعلام-​​​فیوز-کات-اوت-20-کیلوولت-پلیمری'>استعلام ​​​فیوز کات اوت 20 کیلوولت پلیمری  / استعلام, استعلام ​​فیوز کات اوت 20 کیلوولت پلیمری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004601/استعلام-ساخت-گاردن-کامپوزیتی'>استعلام ساخت گاردن کامپوزیتی  / استعلام ,استعلام ساخت گاردن کامپوزیتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004602/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-آسانسور'>استعلام تعمیر و نگهداری آسانسور / استعلام ,استعلام تعمیر و نگهداری آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004603/مناقصه-ساخت-پره-های-فن-غبارزدا'> مناقصه ساخت پره های فن غبارزدا / مناقصه , مناقصه ساخت پره های فن غبارزدا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004604/استعلام-درخواست-خرید-800-عدد-ستون-جنرال-SPE'>استعلام درخواست خرید 800 عدد ستون جنرال SPE / استعلام, استعلام درخواست خرید 800 عدد ستون جنرال SPE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004605/استعلام-صدور-بیمه-نامه-مسئولیت-مدنی-کارفرما-در-قبال-کارکنان-رسمی--'>استعلام صدور بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان رسمی... / استعلام،  صدور بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان رسمی، خدماتی و پیمانکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004606/استعلام-ویبره-مطلق'>استعلام ویبره مطلق / استعلام, استعلام ویبره مطلق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004607/استعلام-طرح-خط-132-کیلوولت-پایه-H'>استعلام طرح خط 132 کیلوولت پایه H  / استعلام, استعلام طرح خط 132 کیلوولت پایه H </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004610/مناقصه-بهسازی-یک-دهنه-چشمه-و-احداث-یک-باب-مخزن-20-مترمکعبی-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>مناقصه بهسازی یک دهنه چشمه و احداث یک باب مخزن 20 مترمکعبی, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / مناقصه بهسازی یک دهنه چشمه و احداث یک باب مخزن 20 مترمکعبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004612/استعلام-segment-for-flame-tube'>استعلام segment for flame tube / استعلام ,استعلام segment for flame tube</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004613/استعلام-HEX-HEAD-SCREW--'>استعلام HEX HEAD SCREW ... / استعلام ,استعلام HEX HEAD SCREW ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004614/استعلام-ترانسدیوسر'>استعلام ترانسدیوسر  / استعلام, استعلام ترانسدیوسر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004616/استعلام-قرارداد-تعمیرات-و-اپراتوری'>استعلام قرارداد تعمیرات و اپراتوری  / استعلام، استعلام قرارداد تعمیرات و اپراتوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004617/استعلام-دستگاه-چاپ-برچسب-اموال'>استعلام دستگاه چاپ برچسب اموال / استعلام, استعلام دستگاه چاپ برچسب اموال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004618/استعلام-دستگاه-گشت-زنی'>استعلام دستگاه گشت زنی / استعلام , استعلام دستگاه گشت زنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004620/مناقصه-انجام-خدمات-بهره-برداری-تنظیمات-صنعتی-نمونه-برداری--'>مناقصه انجام خدمات بهره برداری، تنظیمات صنعتی، نمونه برداری ...  / آگهی مناقصه، مناقصه انجام خدمات بهره برداری، تنظیمات صنعتی، نمونه برداری ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004621/مناقصه-تامین-مکانیزم-و-عملیات-حمل-و-نقل-کالا'>مناقصه تامین مکانیزم و عملیات حمل و نقل کالا  / مناقصه ,مناقصه تامین مکانیزم و عملیات حمل و نقل کالا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004623/استعلام-​تجهیزات-امنیتی'>استعلام ​تجهیزات امنیتی  / استعلام ​تجهیزات امنیتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004624/مناقصه-بهسازی-چشمه-های-عشایری'>مناقصه بهسازی چشمه های عشایری  / مناقصه ، مناقصه بهسازی چشمه های عشایری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004625/استعلام-کامپوزیت-آلومکس-3-10-سی-میکرون'>استعلام کامپوزیت آلومکس 3/10 سی میکرون / استعلام ,استعلام کامپوزیت آلومکس 3/10 سی میکرون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004627/استعلام-کولر-اسپلیت'>استعلام کولر اسپلیت / استعلام ,استعلام کولر اسپلیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004628/استعلام-100-عدد-کاتریج-لیزری-3185-برادر--'>استعلام 100 عدد کاتریج لیزری 3185 برادر... / استعلام,استعلام 100 عدد کاتریج لیزری 3185 برادر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004629/استعلام-ایستگاه-اتوبوس'>استعلام ایستگاه اتوبوس / استعلام , استعلام ایستگاه اتوبوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004630/استعلام-آمپلی-فایر-تندر-فلش-خور'>استعلام آمپلی فایر تندر فلش خور / استعلام, استعلام آمپلی فایر تندر فلش خور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004631/استعلام-ریبون-صدور-کارت-آنی-مدل-HIRIC'>استعلام ریبون صدور کارت آنی مدل HIRIC / استعلام , استعلام ریبون صدور کارت آنی مدل HIRIC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004632/مناقصه-خط-63-کیلوولت-جهارمداره-مسکن-مهر-میان-آباد'>مناقصه خط 63 کیلوولت جهارمداره مسکن مهر میان آباد  / مناقصه عمومی, مناقصه خط 63 کیلوولت جهارمداره مسکن مهر میان آباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004633/استعلام-دیتا-پروژکتور'>استعلام دیتا پروژکتور / استعلام ,استعلام دیتا پروژکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004634/استعلام-پشتیبانی-و-تعمیر'>استعلام پشتیبانی و تعمیر / استعلام ,استعلام پشتیبانی و تعمیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004635/فراخوان-بهسازی-چشمه-های-عشایری-شهرستان-شیروان'>فراخوان بهسازی چشمه های عشایری شهرستان شیروان / فراخوان بهسازی چشمه های عشایری شهرستان شیروان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004636/استعلام-خودرو-مورد-نیاز-در-سطح-پژو'>استعلام خودرو مورد نیاز در سطح پژو / استعلام ,استعلام خودرو مورد نیاز در سطح پژو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004637/استعلام-ورق-پانچ-۲-میل'>استعلام ورق پانچ ۲ میل  / استعلام ,استعلام ورق پانچ ۲ میل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004638/استعلام-تله-تخمگذار-1-طبقه-و-2-طبقه'> استعلام تله تخمگذار 1 طبقه و 2 طبقه   / آگهی استعلام , استعلام تله تخمگذار 1 طبقه و 2 طبقه  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004639/استعلام-​هیتر-همزن-IKA-RCTbasic-با-دماسنج'>استعلام ​هیتر همزن IKA RCTbasic با دماسنج / استعلام, استعلام ​هیتر همزن IKA RCTbasic با دماسنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004640/استعلام-6083-تعمیرات-اساسی-مدارس--'>استعلام 6083 تعمیرات اساسی مدارس .. / استعلام,استعلام 6083 تعمیرات اساسی مدارس ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004642/استعلام-2-دستگاه-سیستم-رایانه-ای'>استعلام  2 دستگاه سیستم رایانه ای / استعلام, استعلام2 دستگاه سیستم رایانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004643/استعلام-​آنتی-ویروس'>استعلام ​آنتی ویروس / استعلام,استعلام ​آنتی ویروس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004645/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-عمومی-و-پشتیبانی'>مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی و پشتیبانی  / مناقصه ,مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی و پشتیبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004646/استعلام-تهیه-و-نصب-پرده-جهت-ساختمان--'>استعلام تهیه و نصب پرده جهت ساختمان ... / استعلام,استعلام تهیه و نصب پرده جهت ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004647/فراخوان-بهسازی-چشمه-های-عشایری-شهرستان-بجنورد'>فراخوان بهسازی چشمه های عشایری شهرستان بجنورد / فراخوان بهسازی چشمه های عشایری شهرستان بجنورد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004648/مناقصه-تعمیرات-نگهداری-و-راهبری-کلیه-تاسیسات-مکانیکی-و-برقی-الکترونیکی--'>مناقصه تعمیرات، نگهداری و راهبری کلیه تاسیسات مکانیکی و برقی، الکترونیکی... / مناقصه عمومی, مناقصه تعمیرات، نگهداری و راهبری کلیه تاسیسات مکانیکی و برقی، الکترونیکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004649/استعلام-تیوپی-120cm-ضریب-بهره-وری-94'>استعلام تیوپی 120cm ضریب بهره وری 94 / آگهی استعلام , استعلام تیوپی 120cm ضریب بهره وری 94</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004652/استعلام-​تهیه-و-تامین-الکتروپمپ-کوپله'>استعلام ​تهیه و تامین الکتروپمپ کوپله  / استعلام, استعلام ​تهیه و تامین الکتروپمپ کوپله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004653/استعلام-​تهیه-و-تولید-فیلم-تیزر'>استعلام ​تهیه و تولید فیلم، تیزر / استعلام, استعلام ​تهیه و تولید فیلم، تیزر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004654/استعلام-​کاتریج'>استعلام ​کاتریج / استعلام, استعلام ​کاتریج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004656/استعلام-10-عدد-کاتریج-مدل-3060'>استعلام 10 عدد کاتریج مدل 3060 / استعلام,استعلام 10 عدد کاتریج مدل 3060</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004657/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-منشی-گری-و-پذیرش-کلینیک'>مناقصه واگذاری امور خدمات منشی گری و پذیرش کلینیک  / مناقصه ,مناقصه واگذاری امور خدمات منشی گری و پذیرش کلینیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004658/استعلام-انواع-کارتهای-مخابراتی'>استعلام انواع کارتهای مخابراتی / آگهی استعلام , استعلام انواع کارتهای مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004659/استعلام-​فایروال'>استعلام ​فایروال / استعلام, استعلام ​فایروال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004661/استعلام-مدیریت-جامع-حوزه-آبخیز'>استعلام مدیریت جامع حوزه آبخیز  / استعلام ,استعلام مدیریت جامع حوزه آبخیز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004662/استعلام-یونالیت-5CM-دانسیته-20-و--'>استعلام یونالیت 5CM دانسیته 20 و ... / استعلام,استعلام یونالیت 5CM دانسیته 20 و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004663/فراخوان-بهسازی-چشمه-های-عشایری-شهرستان-مانه-و-سملقان'>فراخوان بهسازی چشمه های عشایری شهرستان مانه و سملقان / فراخوان بهسازی چشمه های عشایری شهرستان مانه و سملقان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004665/استعلام-پلاک-پای-طیور'>استعلام پلاک پای طیور / استعلام, استعلام پلاک پای طیور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004666/استعلام-خدمات-سوپروایزری'> استعلام خدمات سوپروایزری  / استعلام , استعلام خدمات سوپروایزری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004667/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-دستیاری-دندانپزشکی'>مناقصه واگذاری امور خدمات دستیاری دندانپزشکی  / مناقصه ,مناقصه واگذاری امور خدمات دستیاری دندانپزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004668/استعلام-آب-رسانی-مدیریت'>استعلام آب رسانی، مدیریت / استعلام, استعلام آب رسانی، مدیریت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004669/مناقصه-واگذاری-امور-حمل-و-نقل-و-ایاب-و-ذهاب---96-09-30'>مناقصه واگذاری امور حمل و نقل و ایاب و ذهاب ... 96.09.30 / مناقصه, مناقصه واگذاری امور حمل و نقل و ایاب و ذهاب ...96.09.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004671/استعلام-بیرینگ-یکطرفه'>استعلام بیرینگ یکطرفه  / استعلام ,استعلام بیرینگ یکطرفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004672/استعلام-6113-تعمیرات-اساسی-مدارس--'>استعلام 6113 تعمیرات اساسی مدارس ... / استعلام,استعلام 6113 تعمیرات اساسی مدارس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004674/استعلام-تخریب-و-بازسازی-مدرسه'>استعلام تخریب و بازسازی مدرسه  / استعلام, استعلام تخریب و بازسازی مدرسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004675/استعلام-رله-فشارشکن-پرشررلیف'>استعلام رله فشارشکن، پرشررلیف / استعلام , استعلام رله فشارشکن، پرشررلیف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004679/مناقصه-خدمات-نظارت-کارگاهی-و-عالیه-کارهای-باقیمانده'>مناقصه خدمات نظارت کارگاهی و عالیه کارهای باقیمانده / مناقصه خدمات نظارت کارگاهی و عالیه کارهای باقیمانده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004680/استعلام-الکتروپمپ-شناور'> استعلام الکتروپمپ شناور  / استعلام , استعلام الکتروپمپ شناور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004681/تجدید-استعلام-نصب-انشعابات--'>تجدید استعلام نصب انشعابات ... / استعلام,تجدید استعلام نصب انشعابات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004682/استعلام-اجرای-جابه-جایی-شبکه-برق'>استعلام اجرای جابه جایی شبکه برق  / استعلام, استعلام اجرای جابه جایی شبکه برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004683/استعلام-شبکه-توزیع-آب'>استعلام شبکه توزیع آب / استعلام , استعلام شبکه توزیع آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004685/مناقصه-برونسپاری-سی-تی-اسکن-و--'>مناقصه برونسپاری سی تی اسکن و ... / مناقصه ,مناقصه برونسپاری سی تی اسکن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004686/استعلام-​طی-پلاستیکی'>استعلام ​طی پلاستیکی  / استعلام ,استعلام ​طی پلاستیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004687/استعلام-تولید-نهال-در-نهالستان'>استعلام تولید نهال در نهالستان  / استعلام ,استعلام تولید نهال در نهالستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004688/استعلام-میلگرد-18-عاج-دار'>استعلام میلگرد 18 عاج دار / استعلام, استعلام میلگرد 18 عاج دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004689/استعلام-پودر-رخشاء'>استعلام پودر رخشاء / استعلام,استعلام پودر رخشاء</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004691/استعلام-تجهیزات-امنیتی'>استعلام تجهیزات امنیتی / استعلام, استعلام تجهیزات امنیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004692/استعلام-سرسوزن--اسپری-بی-حسی'>استعلام سرسوزن - اسپری بی حسی / استعلام , استعلام سرسوزن - اسپری بی حسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004693/استعلام-محصولات-شیمیائی'>استعلام محصولات شیمیائی / استعلام, استعلام محصولات شیمیائی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004695/استعلام-400-عدد-ریبون-صدور-آنی-کارت-KEPSO'>استعلام 400 عدد ریبون صدور آنی کارت KEPSO / استعلام,استعلام 400 عدد ریبون صدور آنی کارت KEPSO</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004696/استعلام-کابل'>استعلام کابل / استعلام, استعلام کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004697/استعلام-​خرید-350-بسته-کیت-کلر-سنج-واهب--'>استعلام ​خرید 350 بسته کیت کلر سنج واهب...  / استعلام ,استعلام خرید 350 بسته کیت کلر سنج واهب... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004700/استعلام-تهیه-مشعل-دوگانه-سوز-با-ظرفیت--'>استعلام تهیه مشعل دوگانه سوز با ظرفیت... / استعلام, استعلام تهیه مشعل دوگانه سوز با ظرفیت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004701/استعلام-نگهداری-راهبری-نظافت--'>استعلام نگهداری، راهبری نظافت ... / استعلام,استعلام نگهداری، راهبری نظافت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004704/استعلام-fortigate-300e-with-full-license'>استعلام fortigate 300e with full license / استعلام, استعلام fortigate 300e with full license</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004706/استعلام-میلگرد-18-عاج-دار'>استعلام میلگرد 18 عاج دار / استعلام, استعلام میلگرد 18 عاج دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004707/مناقصه-واگذاری-مدیریت-بهیاری-مرکز-درمان-بستر'>مناقصه واگذاری مدیریت بهیاری مرکز درمان بستر  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه مناقصه واگذاری مدیریت بهیاری مرکز درمان بستر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004708/استعلام-شیرآلات-و-اتصالات-طبق-لیست-پیوست'>استعلام شیرآلات و اتصالات طبق لیست پیوست / استعلام,استعلام شیرآلات و اتصالات طبق لیست پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004576/مزایده-بهره-برداری-از-رستوران-درب-غرب'>مزایده بهره برداری از رستوران درب غرب / آگـهـی مزایـده عمومی ، مزایده بهره برداری از رستوران درب غرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004578/مزایده-فروش-املاک-استان-خراسان-شمالی'>مزایده فروش املاک استان خراسان شمالی  / مزایده,مزایده فروش املاک استان خراسان شمالی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004581/مزایده-بهره‌برداری-از-امتیاز-انجام-تبلیغات-داخلی'>مزایده بهره‌برداری از امتیاز انجام تبلیغات داخلی / اگهی مزایده , مزایده بهره‌برداری از امتیاز انجام تبلیغات داخلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004583/مزایده-فروش-یک-قطعه-تجاری-مساحت-49-01متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه تجاری مساحت 49.01متر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش یک قطعه تجاری مساحت 49.01متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004591/مزایده-بهره-برداری-از-فروشگاه-آبمیوه-و-بستنی'>مزایده بهره برداری از فروشگاه آبمیوه و بستنی / مزایده بهره برداری از فروشگاه آبمیوه و بستنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004592/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-108-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 108 متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 108 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004597/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-2-168-و-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-2-5057'>مزایده پلاک ثبتی شماره 2.168 و سه دانگ مشاع از پلاک 2.5057  / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی شماره 2.168 و سه دانگ مشاع از پلاک 2.5057 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004608/مزایده-اجاره-جایگاه-گاز'>مزایده اجاره جایگاه گاز / مزایده ,مزایده اجاره جایگاه گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004609/مزایده-واگذاری-2-قطعه-از-املاک-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری 2 قطعه از املاک نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری 2 قطعه از املاک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004611/مزایده-بهره‌برداری-از-سالن-بدنسازی-بانوان-بانضمام-کلیه-متعلقات-آن-واقع-در-مجموعه-ورزشی'>مزایده بهره‌برداری از سالن بدنسازی بانوان بانضمام کلیه متعلقات آن واقع در مجموعه ورزشی / مزایده, بهره‌برداری از سالن بدنسازی بانوان بانضمام کلیه متعلقات آن واقع در مجموعه ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004615/مزایده-فروش-زمین-مساحت-عرصه-930-3متر'>مزایده فروش زمین مساحت عرصه 930.3متر  / مزایده,مزایده فروش زمین مساحت عرصه 930.3متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004619/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-ده-تهران-غیرمنقول'>مزایده پلاک ثبتی بخش ده تهران غیرمنقول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش ده تهران غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004622/مزایده-آپارتمان-مساحت-127-34متر'>مزایده آپارتمان مساحت 127.34متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 127.34متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004626/مزایده-50-دستگاه-انواع-خودروهای-سبک-و-سنگین-و-موتورسیکلت'>مزایده 50 دستگاه انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت / مزایده, مزایده 50 دستگاه انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004641/مزایده-ششدانگ-پلاک404-فرعی-بخش-سه'>مزایده ششدانگ پلاک404  فرعی بخش سه  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک404  فرعی بخش سه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004644/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-365-متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 365 متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 365 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004650/مزایده-مزرعه-به-پلاک-ثبتی1301-اصلی'>مزایده مزرعه به پلاک ثبتی1301 اصلی / مزایده,مزایده مزرعه به پلاک ثبتی1301 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004651/اصلاحیه-مزایده-10-دستگاه-انواع-خودرو-و-مازاد'>اصلاحیه مزایده 10 دستگاه انواع خودرو و مازاد / اصلاحیه مزایده, مزایده 10 دستگاه انواع خودرو و مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004655/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-361-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 361 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 361 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004660/مزایده-پلاک-ثبت-شده-عرصه-365مترمربع'>مزایده پلاک ثبت شده عرصه 365مترمربع  / مزایده,مزایده پلاک ثبت شده عرصه 365مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004664/مزایده-ملک-مشاع-مساحت-عرصه-269متر'>مزایده ملک مشاع مساحت عرصه 269متر / مزایده,مزایده ملک مشاع مساحت عرصه 269متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004670/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبت-شده-شماره-یک-فرعی'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبت شده شماره یک فرعی / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبت شده شماره یک فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004673/مزایده-خانه-دو-طبقه-مساحت-عرصه-489متر'>مزایده خانه دو طبقه مساحت عرصه 489متر  / مزایده,مزایده خانه دو طبقه مساحت عرصه 489متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004676/مزایده-79-دستگاه-اتوبوس-اسقاطی-و-2-دستگاه-مینی-بوس-اسقاطی'>مزایده 79  دستگاه اتوبوس اسقاطی و 2 دستگاه مینی بوس اسقاطی  / آگهی مزایده, مزایده 79  دستگاه اتوبوس اسقاطی و 2 دستگاه مینی بوس اسقاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004677/مزایده-اجاره-محل-تاکسی-سرویس'>مزایده اجاره محل تاکسی سرویس / مزایده ,مزایده اجاره محل تاکسی سرویس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004678/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-دویست-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه دویست متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه دویست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004684/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-و-مستغلات'>مزایده فروش تعدادی از املاک و مستغلات  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک و مستغلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004690/مزایده-فروش-مستغلات-و-واحدهای-تجاری-تک-مرحله-ای'>مزایده فروش مستغلات و واحدهای تجاری تک مرحله ای  / مزایده,مزایده فروش مستغلات و واحدهای تجاری تک مرحله ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004694/مزایده-ششدانگ-ملک-بخش-سه-کرمان-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ ملک بخش سه کرمان نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک بخش سه کرمان نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004698/مزایده-فروش-بخشی-از-واحدهای-تجاری-زیربنای-2325متر'>مزایده فروش بخشی از واحدهای تجاری زیربنای 2325متر  / مزایده,مزایده فروش بخشی از واحدهای تجاری زیربنای 2325متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004699/مزایده-فروش-دستگاه-گیوتین-لاستیک-با-عملکرد-هیدرولیک--'>مزایده فروش دستگاه گیوتین لاستیک با عملکرد هیدرولیک... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش دستگاه گیوتین لاستیک با عملکرد هیدرولیک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004702/مزایده-سه-قطعه-زمین-هر-کدام-سیصد-متر'>مزایده سه قطعه زمین هر کدام سیصد متر / مزایده,مزایده سه قطعه زمین هر کدام سیصد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004703/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-63500متر-نوبت-سوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 63500متر نوبت سوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 63500متر نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004705/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-172-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 172 متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 172 متر</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 9 تاريخ : سه شنبه 22 اسفند 1396 ساعت: 11:40