اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.9.29 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003051/تجدید-فراخوان-نگهدار... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.9.29 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003051/تجدید-فراخوان-نگهداری--تعمیرات--بازسازی-و-مقاوم-سازی-خطوط--نوبت-دوم'>تجدید فراخوان نگهداری ، تعمیرات ، بازسازی و مقاوم سازی خطوط - نوبت دوم / تجدید مناقصه ,تجدید فراخوان نگهداری ، تعمیرات ، بازسازی و مقاوم سازی خطوط - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003054/فراخوان-مناقصه-تهیه-تجهیزات-و-مصالح-اختصاصی-عهده-پیمانکار---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تهیه تجهیزات و مصالح اختصاصی عهده پیمانکار ... نوبت دوم  / مناقصه,فراخوان مناقصه تهیه تجهیزات و مصالح اختصاصی عهده پیمانکار ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003057/فراخوان-پروژه-وصول-مطالبات-درصدی-آب-بهاء-و-حقوق-اشتراکی-شرق-اهواز-نوبت-دوم'>فراخوان پروژه وصول مطالبات درصدی آب بهاء و حقوق اشتراکی شرق اهواز  نوبت دوم  / فراخوان ،فراخوان پروژه وصول مطالبات درصدی آب بهاء و حقوق اشتراکی شرق اهواز  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003061/تجدید-فراخوان-نگهداری--تعمیرات--بازسازی-و-مقاوم-سازی-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان نگهداری ، تعمیرات ، بازسازی و مقاوم سازی نوبت دوم  / آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی,فراخوان  نگهداری ، تعمیرات ، بازسازی و مقاوم سازی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003062/استعلام-انجام-عملیات-آماده-سازی--باطله-برداری-و---نوبت-دوم'>استعلام انجام عملیات آماده سازی ، باطله برداری و ... نوبت دوم  / آگهی استعلام ارزیابی کیفی , استعلام انجام عملیات آماده سازی ، باطله برداری و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003067/مناقصه-انجام-کلیه-فعالیت-های-مربوط-به-توسعه-تست-و-بهینه-سازی-لوازم-اندازه-گیری-انشعابات--نوبت-دوم'>مناقصه انجام کلیه فعالیت های مربوط به توسعه، تست و بهینه سازی لوازم اندازه گیری انشعابات... نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه انجام کلیه فعالیت های مربوط به توسعه، تست و بهینه سازی لوازم اندازه گیری انشعابات... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003070/فراخوان-مناقصه-ممبران-و-اقلام-آبسازی-صنعتی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه ممبران و اقلام آبسازی صنعتی نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی، فراخوان مناقصه ممبران و اقلام آبسازی صنعتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003072/تجدید-ارزیابی-کیفی-انجام-تعمیرات-و-مراقبت-از-تاسیسات-آب-و-فاضلاب--'>تجدید ارزیابی کیفی انجام تعمیرات و مراقبت از تاسیسات آب و فاضلاب... / تجدید آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران، تجدید ارزیابی کیفی انجام تعمیرات و مراقبت از تاسیسات آب و فاضلاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003079/مناقصه-پروژه-زیرسازی-و-جدول-گذاری-و-آسفالت-معابر-سطح-شهر'>مناقصه پروژه زیرسازی و جدول گذاری و آسفالت معابر سطح شهر  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه پروژه زیرسازی و جدول گذاری و آسفالت معابر سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003081/فراخوان-مناقصه-قرائت-کنتور-و-توزیع-صورتحساب-و---(نوبت-دوم)'>فراخوان مناقصه قرائت کنتور و توزیع صورتحساب و ... (نوبت دوم) / مناقصه,فراخوان مناقصه قرائت کنتور و توزیع صورتحساب و ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003083/مناقصه-پیاده-سازی-و-نظارت-بر-اجرای-سیستم-های-ایمنی-بهداشت-محیط-زیست-و---(نوبت-دوم)'>مناقصه پیاده سازی و نظارت بر اجرای سیستم های ایمنی، بهداشت، محیط زیست  و ... (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پیاده سازی و نظارت بر اجرای سیستم های ایمنی، بهداشت، محیط زیست  و ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003085/مناقصه-واگذاری-مرکز-ساماندهی-سگهای-بلاصاحب'>مناقصه واگذاری مرکز ساماندهی سگهای بلاصاحب / اگهی مناقصه , مناقصه واگذاری مرکز ساماندهی سگهای بلاصاحب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003088/فراخوان-ارزیابی-کیفی-خدمات-نگهبانی-شرکت-گاز--نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی خدمات نگهبانی شرکت گاز - نوبت دوم  / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی، فراخوان ارزیابی کیفی خدمات نگهبانی شرکت گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003093/مناقصه-بهسازی-و-روکش-آسفالت-و--'>مناقصه بهسازی و روکش آسفالت و ... / مناقصه ، مناقصه بهسازی و روکش آسفالت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003095/آگهی-مناقصه-عمومی-مدیریت-راهبری-و-ارائه-کلیه-خدمات-مرتبط-با-پخت-و-توزیع-غذای'>آگهی مناقصه عمومی مدیریت،راهبری و ارائه کلیه خدمات مرتبط با پخت و توزیع غذای  / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی مدیریت،راهبری و ارائه کلیه خدمات مرتبط با پخت و توزیع غذای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003096/مناقصه-​خرید-کابل-خودنگهدار-فشار-ضعیف'>مناقصه ​خرید کابل خودنگهدار فشار ضعیف / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه ​خرید کابل خودنگهدار فشار ضعیف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003097/مناقصه-تامین-مصالح-و-تجهیزات-کالا-و-خدمات-مرتبط-مشتمل-بر-تولید-با-عرضه-حمل-و--'>مناقصه تامین مصالح و تجهیزات، کالا و خدمات مرتبط مشتمل بر تولید با عرضه، حمل و ... / آگهی مناقصه ، مناقصه تامین مصالح و تجهیزات، کالا و خدمات مرتبط مشتمل بر تولید با عرضه، حمل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003098/مناقصه-تهیه-و-اجرای-عملیات-روکش-آسفالت-پارکینگ-خودرویی--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و اجرای عملیات روکش آسفالت پارکینگ خودرویی  - نوبت دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه تهیه و اجرای عملیات روکش آسفالت پارکینگ خودرویی  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003099/مناقصه-اجاره-21-دستگاه-ماشین-آلات-سنگین-شامل-لودر'>مناقصه اجاره 21 دستگاه ماشین آلات سنگین شامل لودر  / مناقصه عمومی, مناقصه اجاره 21 دستگاه ماشین آلات سنگین شامل لودر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003108/مناقصه-خرید-عایق-رطوبتی-پیش-ساخته-بنتونیتی-کانالهای-تامین-آب'>مناقصه خرید عایق رطوبتی پیش ساخته بنتونیتی کانالهای تامین آب / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه خرید عایق رطوبتی پیش ساخته بنتونیتی کانالهای تامین آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003110/مناقصه-انجام-امور-خدماتی-و-نگهداری-فضای-سبز--تجدید'>مناقصه انجام امور خدماتی و نگهداری فضای سبز - تجدید / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه انجام امور خدماتی و نگهداری فضای سبز - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003111/فراخوان-خرید-خدمات-مشاور-مطالعات-بنیادی-و-پیاده-سازی-سیستم-مدیریت-نگهداری-و-تعمیرات-پل-ها'>فراخوان خرید خدمات مشاور مطالعات بنیادی و پیاده سازی سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات پل ها / مناقصه, فراخوان خرید خدمات مشاور مطالعات بنیادی و پیاده سازی سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات پل ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003115/مناقصه-تقویت-فونداسیون-و-اسکلت-و--'>مناقصه تقویت فونداسیون و اسکلت و ... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تقویت فونداسیون و اسکلت ، تکمیل اسکلت و سقف و دیوارچنینی پیرامونی ساختمان مرکزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003118/مناقصه-حسابرسی-سال-مالی'>مناقصه حسابرسی سال مالی / آگهی دعوت مناقصه عمومی، مناقصه حسابرسی سال مالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003120/فراخوان-شناسایی-تولید-کننده-های-دولومیت-کلسینه'>فراخوان شناسایی تولید کننده های دولومیت کلسینه / آگهی فراخوان, فراخوان شناسایی تولید کننده های دولومیت کلسینه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003123/فراخوان-نهالکاری-با-شش-نوبت-آبیاری'>فراخوان نهالکاری با شش نوبت آبیاری / مناقصه, فراخوان نهالکاری با شش نوبت آبیاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003125/مناقصه-توسعه-شبکه--نصب-انشعابات-و-نصب-کنتور-و-رگولاتور--'>مناقصه توسعه شبکه , نصب انشعابات و نصب کنتور و رگولاتور ... / آگهی مناقصه, مناقصه توسعه شبکه , نصب انشعابات و نصب کنتور و رگولاتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003128/مناقصه-ارتقا-سیستم-کنترل-و-مانیتورینگ-بارگیری-معدن--نوبت-دوم'>مناقصه ارتقا سیستم کنترل و مانیتورینگ بارگیری معدن - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ارتقا سیستم کنترل و مانیتورینگ بارگیری معدن - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003131/فراخوان-بهسازی-و-آسفالت-راه-روستایی--نوبت-دوم'>فراخوان بهسازی و آسفالت راه روستایی  - نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی,فراخوان بهسازی و آسفالت راه روستایی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003132/فراخوان-مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-شرکت'>فراخوان مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان شرکت  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان شرکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003133/مناقصه-خرید--بارگیری-و-حمل-300-تن-کلر-مایع-نوبت-دوم'>مناقصه خرید ، بارگیری و حمل 300 تن کلر مایع- نوبت  دوم / فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه خرید ، بارگیری و حمل 300 تن کلر مایع - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003134/مناقصه-احداث-پل--نوبت-دوم'>مناقصه احداث پل - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه احداث پل - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003136/فراخوان-تامین-منابع-مالی--طراحی--احداث--تکمیل-و-بهره-برداری'>فراخوان تامین منابع مالی ، طراحی ، احداث ، تکمیل و بهره برداری / فراخوان,فراخوان تامین منابع مالی ، طراحی ، احداث ، تکمیل و بهره برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003137/​مناقصه-واگذاری-تجهیزات-توانبخشی'>​مناقصه واگذاری  تجهیزات توانبخشی  / مناقصه عمومی، ​مناقصه واگذاری  تجهیزات توانبخشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003139/تجدید-فراخوان-مناقصه-نگهداری--تعمیرات--بازسازی-و-مقاوم-سازی-خطوط--شبکه-ها-و---نوبت-دوم'>تجدید فراخوان مناقصه نگهداری ، تعمیرات ، بازسازی و مقاوم سازی خطوط ، شبکه ها و ...- نوبت دوم / تجدید مناقصه , تجدید فراخوان مناقصه نگهداری ، تعمیرات ، بازسازی و مقاوم سازی خطوط ، شبکه ها و ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003140/فراخوان-مناقصه-CINCINNATI-COUPING---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه  CINCINNATI COUPING ....نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه  CINCINNATI COUPING ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003141/فراخوان-مناقصه-ETTORE-CELLA-DIFF-PRESSURE-GAUGE-ETTORE---(نوبت-دوم)'>فراخوان مناقصه ETTORE CELLA DIFF PRESSURE GAUGE ETTORE ... (نوبت دوم) / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه ETTORE CELLA DIFF PRESSURE GAUGE ETTORE ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003142/اصلاحیه-فراخوان-نگهداری--تعمیرات--بازسازی-و-مقاوم-سازی'>اصلاحیه فراخوان نگهداری ، تعمیرات ، بازسازی و مقاوم سازی  / اصلاحیه مناقصه عمومی,فراخوان نگهداری ، تعمیرات ، بازسازی و مقاوم سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003143/مناقصه-خریداری-تجهیزات-اندازه-گیری-آلودگی-هوا'>مناقصه خریداری تجهیزات اندازه گیری آلودگی هوا  / مناقصه عمومی , مناقصه خریداری تجهیزات اندازه گیری آلودگی هوا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003144/مناقصه-نگهداری-و-پشتیبانی-مرکز-مدیریت-راههاه-و-دوربینهای-نظارت-تصویری-(نوبت-دوم)'>مناقصه نگهداری و پشتیبانی مرکز مدیریت راههاه و دوربینهای نظارت تصویری (نوبت دوم) / مناقصه,مناقصه نگهداری و پشتیبانی مرکز مدیریت راههاه و دوربینهای نظارت تصویری (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003146/تجدید-مناقصه-عملیات-دور-برگردان-محور-متی-کلا---(نوبت-دوم)'>تجدید مناقصه عملیات دور برگردان محور متی کلا.... (نوبت دوم) / آگهی مناقصه , تجدید مناقصه عملیات دور برگردان محور متی کلا.... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003149/فراخوان-خرید-تضمینی-گندم-و-دانه-های-روغنی'>فراخوان خرید تضمینی گندم و دانه های روغنی / فراخوان, فراخوان خرید تضمینی گندم و دانه های روغنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003153/مناقصه-احداث-اتصال-راه-فرعی---نوبت-دوم'>مناقصه احداث اتصال راه فرعی ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث اتصال راه فرعی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003155/مناقصه-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوایی-با-تامین-مصالح--'>مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح ... / مناقصه,مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003156/مناقصه-خرید-انواع-مختلف-باتری-های-ساکن-سرب-نوبت-دوم'>مناقصه خرید انواع مختلف باتری های ساکن سرب  نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه خرید انواع مختلف باتری های ساکن سرب  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003162/فراخوان-مناقصه-ادوات-ابزار-دقیق-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه ادوات ابزار دقیق- نوبت دوم / مناقصه,فراخوان مناقصه ادوات ابزار دقیق- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003164/مناقصه-تکمیل-فاز-اول-دانشکده-علوم-تربیتی-و-علوم-ورزشی--'>مناقصه تکمیل فاز اول دانشکده علوم تربیتی و علوم ورزشی... / مناقصه عمومی، مناقصه تکمیل فاز اول دانشکده علوم تربیتی و علوم ورزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003167/فراخوان-مناقصه-خرید-تعداد-1250-عدد-سیلندر-گاز-انواع-کولر-و--'>فراخوان مناقصه خرید تعداد 1250 عدد سیلندر گاز انواع کولر و ... / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه خرید تعداد 1250 عدد سیلندر گاز انواع کولر و یخچال و دیگر سیستمهای تهویه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003173/تجدید-مناقصه-خرید-و-نصب-نیمکت-پارکی--سطل-زباله-پارکی--وسایل-ورزشی-پارکی-'>تجدید مناقصه خرید و نصب نیمکت پارکی ، سطل زباله پارکی ، وسایل ورزشی پارکی..  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه خرید و نصب نیمکت پارکی ، سطل زباله پارکی ، وسایل ورزشی پارکی.. </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003176/مناقصه-تهیه-و-اجرای-خط-کشی-راه-های-پرتردد--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و اجرای خط کشی راه های پرتردد ...نوبت دوم  / مناقصه عمومیع مناقصه تهیه و اجرای خط کشی راه های پرتردد ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003182/فراخوان-مناقصه-خرید-اتصالات-پلی-تیلن-الکتروفیوژن-و--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید اتصالات پلی تیلن الکتروفیوژن و ...نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه خرید اتصالات پلی تیلن الکتروفیوژن و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003183/آگهی-دعوت-به-ارزیابی-کیفی-ارائه-خدمات-عمومی-نظافتی-و-پیشخدمتی'>آگهی دعوت به ارزیابی کیفی ارائه خدمات عمومی، نظافتی و پیشخدمتی / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی،آگهی دعوت به ارزیابی کیفی ارائه خدمات عمومی، نظافتی و پیشخدمتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003184/مناقصه-انجام-خدمات-گازبانی-در-روستاها-و-شهرکهای-صنعتی--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات گازبانی در روستاها و شهرکهای صنعتی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات گازبانی در روستاها و شهرکهای صنعتی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003189/فراخوان-75-عدد-انواع-دستگاه-و-سیلندر-تنفسی-و-دستگاه-گازسنج-نوبت-دوم'>فراخوان 75 عدد انواع دستگاه و سیلندر تنفسی و دستگاه گازسنج- نوبت دوم  / فراخوان دو مرحله ای , فراخوان 75 عدد انواع دستگاه و سیلندر تنفسی و دستگاه گازسنج- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003191/مناقصه-واگذاری-قرائت-کنتور-و-پخش-قبوض-و-وصول-بهای-برق-مصرفی--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری قرائت کنتور و پخش قبوض و وصول بهای برق مصرفی - نوبت دوم  / آگهی مناقصات عمومی دو مرحله ای,مناقصه واگذاری قرائت کنتور و پخش قبوض و وصول بهای برق مصرفی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003193/مناقصه-احداث-کانال-جمع-آوری-ودفع-آبهای-سطحی---'>مناقصه احداث کانال جمع آوری ودفع آبهای سطحی .... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث کانال جمع آوری ودفع آبهای سطحی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003194/مناقصه-عملیات-اجرایی-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-با-لوله-پلی-اتیلن-دوجداره--'>مناقصه عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب با لوله پلی اتیلن دوجداره ... / مناقصه,مناقصه عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب با لوله پلی اتیلن دوجداره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003197/فراخوان-مناقصه-THE-BULK-CONTAMINT'>فراخوان مناقصه THE BULK CONTAMINT / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه THE BULK CONTAMINT</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003199/فراخوان-پروژه-باقیمانده-خطوط-اصلی-(رینگ)-آبرسانی'>فراخوان پروژه باقیمانده خطوط اصلی (رینگ) آبرسانی / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان پروژه باقیمانده خطوط اصلی (رینگ) آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003203/منقاصه-خرید-22-قلم-لوله-جریانی---نوبت-دوم'>منقاصه خرید 22 قلم لوله جریانی ... نوبت دوم / مناقصه,منقاصه خرید 22 قلم لوله جریانی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003207/مناقصه-بارگیری-حمل-و-تخلیه-گوگرد-تولیدی-نوبت-دوم'>مناقصه بارگیری، حمل و تخلیه گوگرد تولیدی- نوبت دوم / مناقصهمناقصه بارگیری، حمل و تخلیه گوگرد تولیدی- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003210/مناقصه-خرید-انواع-کابل-خودنگهدار-فشار-ضعیف-نوبت-دوم'>مناقصه خرید انواع کابل خودنگهدار فشار ضعیف نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید انواع کابل خودنگهدار فشار ضعیف نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003211/مناقصه-ساخت-شناورهای-دریایی'>مناقصه ساخت شناورهای دریایی / آگهی ارزیابی کیفی, مناقصه ساخت شناورهای دریایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003216/فراخوان-قرائت-و-توزیع-قبض-کنترل-اطلاعات-پاسخگویی---نوبت-دوم'>فراخوان قرائت و توزیع قبض، کنترل اطلاعات، پاسخگویی ... نوبت دوم  / مناقصه,فراخوان قرائت و توزیع قبض، کنترل اطلاعات، پاسخگویی ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003218/مناقصه-خرید-تجهیزات-موردنیاز-مدارس--نوبت-دوم'>مناقصه خرید تجهیزات موردنیاز مدارس ...نوبت دوم  / مناقصه,مناقصه خرید تجهیزات موردنیاز مدارس ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003221/فراخوان-عملیات-اجرایی-ساماندهی-کانال-های-آبرسانی-تجدید'> فراخوان عملیات اجرایی ساماندهی کانال های آبرسانی- تجدید / تجدید آگهی فراخوان مناقصه عمومی,  فراخوان عملیات اجرایی ساماندهی کانال های آبرسانی- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003225/مناقصه-اتصال-پلهای-معابر-منشعب-به-شهرک--'>مناقصه اتصال پلهای معابر منشعب به شهرک ... / آگهی مناقصه عمومی  , مناقصه اتصال پلهای معابر منشعب به شهرک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003231/مناقصه-تعمیرات-اساسی-اسکله-های-شماره-27-تا-34'>مناقصه تعمیرات اساسی اسکله های شماره 27 تا 34 / آگهی مناقصه عمومی توام با ارزیابی کیفی, مناقصه تعمیرات اساسی اسکله های شماره 27 تا 34</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003232/تجدید-مناقصه-ارزیابی-کیفی-پروژه-احداث-ایستگاه-جستجو--'>تجدید مناقصه ارزیابی کیفی پروژه احداث ایستگاه جستجو ... / مناقصه,تجدید مناقصه ارزیابی کیفی پروژه احداث ایستگاه جستجو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003234/مناقصه-COILED-TUBING-نوبت-دوم'>مناقصه COILED TUBING  نوبت دوم  / مناقصه,مناقصه COILED TUBING نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003235/مناقصه-پیمانکار-بکارگیری-یک-دستگاه-ده-چرخ-کمپرسی'>مناقصه پیمانکار بکارگیری یک  دستگاه ده چرخ کمپرسی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پیمانکار بکارگیری یک  دستگاه ده چرخ کمپرسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003238/مناقصه-احداث-فونداسیون--نصب-برج-های-مشبک-فلزی'>مناقصه احداث فونداسیون ، نصب برج های مشبک فلزی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث فونداسیون ، نصب برج های مشبک فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003240/مناقصه-اجرای-عملیات-مرمت-و-لکه-گیری-آسفالت'>مناقصه اجرای عملیات مرمت و لکه گیری آسفالت  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه اجرای عملیات مرمت و لکه گیری آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003249/تجدید-مناقصه-عملیات-تنظیف-نگهداری-تخلیه-و-باز-کردن-مجرای-سرویس-بهداشتی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات تنظیف، نگهداری، تخلیه و باز کردن مجرای سرویس بهداشتی-نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه، تجدید مناقصه عملیات تنظیف، نگهداری، تخلیه و باز کردن مجرای سرویس بهداشتی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003253/مناقصه-ارائه-خدمات-مورد-نیاز-روابط-عمومی'>مناقصه ارائه خدمات مورد نیاز روابط عمومی / مناقصه, مناقصه ارائه خدمات مورد نیاز روابط عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003256/اصلاحیه-مناقصه-خرید-۵-دستگاه-هواساز'>اصلاحیه مناقصه خرید ۵ دستگاه هواساز / مناقصه ,مناقصه خرید ۵ دستگاه هواساز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003257/مناقصه-تامین-تجهیزات-و-اجرای-پروژه-140-واحد-آپارتمانی'>مناقصه  تامین تجهیزات و اجرای پروژه 140 واحد آپارتمانی  / فراخوان مشارکت در ساخت, مناقصه  تامین تجهیزات و اجرای پروژه 140 واحد آپارتمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003258/آگهی-معاوضه-دستگاه-سپراتور-20-تنی-نوبت-دوم'>آگهی معاوضه دستگاه سپراتور 20 تنی نوبت دوم  / آگهی معاوضه ، آگهی معاوضه دستگاه سپراتور 20 تنی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003264/فراخوان-پروژه-های-عمرانی-بهینه-سازی-روستایی'>فراخوان پروژه های عمرانی بهینه سازی روستایی  / آگهی فراخوان ، فراخوان پروژه های عمرانی بهینه سازی روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003268/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-خدمات-شهری-شامل-نظافت-رفت-و-روب-و-شستشوی-معابر--'>تجدید مناقصه اجرای عملیات خدمات شهری شامل نظافت، رفت و روب و شستشوی معابر...  / مناقصه,تجدید مناقصه اجرای عملیات خدمات شهری شامل نظافت، رفت و روب و شستشوی معابر... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003269/آگهی-تغییر-موعد-مناقصه-برون-سپاری-خدمات-نگهبانی-و-خدمات-و-حراست'>آگهی تغییر موعد مناقصه  برون سپاری خدمات نگهبانی و خدمات و حراست  / آگهی تغییر موعد مناقصه عمومی, مناقصه برون سپاری خدمات نگهبانی و خدمات و حراست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003270/مناقصه-BLU-RAY-دستگاه-آرشیو-نوبت-دوم'>مناقصه BLU-RAY دستگاه آرشیو- نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه BLU-RAY دستگاه آرشیو - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003272/مناقصه-ایمن-سازی-و-کیسینگ-لوله-و-گاز-و-نفت'>مناقصه ایمن سازی و کیسینگ لوله و گاز و نفت  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ایمن سازی و کیسینگ لوله و گاز و نفت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003273/مناقصه-خرید-بیسیم-دستی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید بیسیم دستی- نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید بیسیم دستی- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003276/فراخوان-ارزیابی-کیفی-تعمیرات-و-نگهداری-شبکه-و-تاسیسات-گازرسانی-و-خدمات-امدادرسانی--'>فراخوان ارزیابی کیفی تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات گازرسانی و خدمات امدادرسانی... / مناقصه, فراخوان ارزیابی کیفی تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات گازرسانی و خدمات امدادرسانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003277/تجدید-مناقصه-خرید-سیم-فاز-کرلو--'>تجدید مناقصه خرید سیم فاز کرلو ... / تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه خرید سیم فاز کرلو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003279/فراخوان-مناقصه-احداث-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب'>فراخوان مناقصه احداث شبکه جمع آوری فاضلاب  / مناقصه,فراخوان مناقصه احداث شبکه جمع آوری فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003280/مناقصه-عملیات-مرمت-و-بهسازی-و-بهبود-معابر--'>مناقصه عملیات مرمت و بهسازی و بهبود معابر ... / مناقصه,مناقصه عملیات مرمت و بهسازی و بهبود معابر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003281/مناقصه-تعداد-قریب-به-1000-نفر-با-خانواده-تحت-پوشش-بیمه-تکمیل-درمان'>مناقصه  تعداد قریب به 1000 نفر با خانواده تحت پوشش بیمه تکمیل درمان / آگهی مناقصه, مناقصه  تعداد قریب به 1000 نفر با خانواده تحت پوشش بیمه تکمیل درمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003283/مناقصه-خرید-80-دستگاه-کنتور-سه-فاز-دیجیتال-MK6E-و--(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید 80 دستگاه کنتور سه فاز دیجیتال MK6E و... (نوبت دوم) / مناقصه , مناقصه خرید 80 دستگاه کنتور سه فاز دیجیتال MK6E و... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003288/مناقصه-واگذاری-خرید-تهیه-ساخت-و-تحویل-3-عدد-کیوسک-راهنمای-زائر'>مناقصه واگذاری خرید، تهیه، ساخت و تحویل 3 عدد کیوسک راهنمای زائر / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری خرید، تهیه، ساخت و تحویل 3 عدد کیوسک راهنمای زائر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003290/فراخوان-مناقصه-گیربکس-فیلادلفیا---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه گیربکس فیلادلفیا ... نوبت دوم / مناقصه,فراخوان مناقصه گیربکس فیلادلفیا ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003291/تجدید-مناقصه-احداث-پل-عابر-پیاده-روستا'>تجدید مناقصه احداث پل عابر پیاده روستا / تجدید مناقصه , مناقصه احداث پل عابر پیاده روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003294/مناقصه-عملیات-لایروبی-مخزن-1-آببندان-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات لایروبی مخزن 1 آببندان  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عملیات لایروبی مخزن 1 آببندان  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003298/مناقصه-بهینه-سازی-فیدرهای-20-کیلوولت'>مناقصه بهینه سازی فیدرهای 20 کیلوولت / مناقصه عمومی , مناقصه بهینه سازی فیدرهای 20 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003300/مناقصه-نصب-انشعابات-متفرقه-مناطق-گازرسانی--نوبت-دوم'>مناقصه نصب انشعابات متفرقه مناطق گازرسانی - نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه نصب انشعابات متفرقه مناطق گازرسانی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003301/تجدید-مناقصه-پروژه-بهسازی-بلوار-اصلی---(نوبت-دوم)'>تجدید مناقصه پروژه بهسازی بلوار اصلی ... (نوبت دوم) / مناقصه,تجدید مناقصه پروژه بهسازی بلوار اصلی ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003306/مناقصه-اجرای-عملیات-جدولگذاری-و-پیاده-روسازی-سطح-منطقه-7'>مناقصه اجرای عملیات جدولگذاری و پیاده روسازی سطح منطقه 7 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات جدولگذاری و پیاده روسازی سطح منطقه 7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003307/مناقصه-خرید-گاردریل-و-سایر-لوازم-جانبی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید گاردریل و سایر لوازم جانبی- نوبت دوم / مناقصه, مناقصه خرید گاردریل و سایر لوازم جانبی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003308/فراخوان-مناقصه-مرمت-شهری-گذر-باغ--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه مرمت شهری گذر باغ... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه یک مرحله ای , فراخوان مناقصه مرمت شهری گذر باغ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003310/مناقصه-انجام-عملیات-تهیه-نصب-و-راه-اندازی-۲-دستگاه-آسانسور-نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات تهیه نصب و راه اندازی ۲ دستگاه آسانسور نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه انجام عملیات تهیه نصب و راه اندازی ۲ دستگاه آسانسور نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003311/تجدید-مناقصه-خرید-پایه-علائم-عمودی---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید پایه علائم عمودی ... نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه خرید پایه علائم عمودی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003313/مناقصه-120-000-عدد-کیسه-جامبوبگ'>مناقصه 120.000 عدد کیسه جامبوبگ / مناقصه عمومی, مناقصه 120.000 عدد کیسه جامبوبگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003315/مناقصه-اجرای-پیاده-رو-بلوار-ساحلی---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پیاده رو بلوار ساحلی ... نوبت دوم / مناقصه , مناقصه اجرای پیاده رو بلوار ساحلی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003316/فراخوان-مناقصه-خرید-لوله-های-فولادی-برای-طرح-آبرسانی-تجدید'>فراخوان مناقصه خرید لوله های فولادی برای طرح آبرسانی تجدید  / مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه خرید لوله های فولادی برای طرح آبرسانی تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003319/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-ژنراتور-نیتروژن'>مناقصه خرید یک دستگاه ژنراتور نیتروژن / مناقصه عمومی, مناقصه خرید یک دستگاه ژنراتور نیتروژن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003321/مناقصه-خرید-12-قلم-لوله-جریانی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 12 قلم لوله جریانی - نوبت دوم / مناقصه, مناقصه خرید 12 قلم لوله جریانی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003322/مناقصه-دستگاه-کالیبراسیون-دمای-پرتابل-نوبت-دوم'>مناقصه دستگاه کالیبراسیون دمای پرتابل نوبت دوم     / مناقصه,مناقصه دستگاه کالیبراسیون دمای پرتابل نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003327/مناقصه-پروژه-کمپ-بین-راهی'>مناقصه پروژه کمپ بین راهی  / مناقصه عمومی , مناقصه پروژه کمپ بین راهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003331/مناقصه-انجام-فعالیت-های-خدماتی-فضای-سبز-ساختمان-ها-و-موتوری-نوبت-دوم'>مناقصه انجام فعالیت های خدماتی، فضای سبز، ساختمان ها و موتوری- نوبت دوم / مناقصه,مناقصه انجام فعالیت های خدماتی، فضای سبز، ساختمان ها و موتوری- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003332/مناقصه-ایجاد-آرشیو-الکترونیکی-واحدهای-ثبتی-تجدید'>مناقصه  ایجاد آرشیو الکترونیکی واحدهای ثبتی تجدید  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  ایجاد آرشیو الکترونیکی واحدهای ثبتی  تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003335/مناقصه-انواع-میلیگرد-و-چند-پر-آلومینیومی'>مناقصه انواع میلیگرد و چند پر آلومینیومی / مناقصه, مناقصه انواع میلیگرد و چند پر آلومینیومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003338/مناقصه-واگذاری-خدمات-مهندسی-نظارت-کارگاهی-مقیم-و-عالیه---'>مناقصه واگذاری خدمات مهندسی نظارت کارگاهی مقیم و عالیه .... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری خدمات مهندسی نظارت کارگاهی مقیم و عالیه ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003340/مناقصه-پروژه-تعمیرات-اساسی-تهیه-و-نصب-فندرها-و-بولاردهای-اسکله-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تعمیرات اساسی، تهیه و نصب فندرها و بولاردهای اسکله- نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه پروژه تعمیرات اساسی، تهیه و نصب فندرها و بولاردهای اسکله- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003342/مناقصه-بهسازی-معابر-محله-صادقیه'>مناقصه بهسازی معابر محله صادقیه  / آگهی مناقصه , مناقصه بهسازی معابر محله صادقیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003343/مناقصه-تهیه-البسه-کارکنان-مرکز-اورژانس-تهران--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه البسه کارکنان مرکز اورژانس تهران - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه تهیه البسه کارکنان مرکز اورژانس تهران- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003348/مناقصه-اجرای-عملیات-نهالکاری-و---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات نهالکاری و ...- نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات نهالکاری و ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003349/مناقصه-ارائه-خدمات-جانبی-به-اداره-بازرگانی-و-بازرسی-انبارها--نوبت-دوم'>مناقصه ارائه خدمات جانبی به اداره بازرگانی و بازرسی انبارها - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه ارائه خدمات جانبی به اداره بازرگانی و بازرسی انبارها - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003350/مناقصه-اجرای-آسفالت-معابر-اصلی'>مناقصه اجرای آسفالت معابر اصلی  / مناقصه,مناقصه اجرای آسفالت معابر اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003351/تجدید-فراخوان-عملیات-بهسازی-محور'>تجدید فراخوان عملیات بهسازی محور  / تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی , تجدید فراخوان عملیات بهسازی محور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003353/مناقصه-واگذاری-خدماتی-نظافت-و-باربری-اداره-کل-پست'>مناقصه واگذاری خدماتی نظافت و باربری اداره کل پست / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری خدماتی نظافت و باربری اداره کل پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003354/مناقصه-خرید-تلویزیون-و-تعدادی-کامپیوتر'>مناقصه خرید تلویزیون و تعدادی کامپیوتر  / اگهی مناقصه , مناقصه خرید تلویزیون و تعدادی کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003355/فراخوان-تامین-یک-دستگاه-جرثقیل'>فراخوان تامین یک دستگاه جرثقیل  / فراخوان شناسایی منابع, فراخوان تامین یک دستگاه جرثقیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003357/تجدید-فراخوان-عملیات-بهسازی-و-احداث-محور'>تجدید فراخوان عملیات بهسازی و احداث محور / تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی , تجدید فراخوان عملیات بهسازی و احداث محور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003361/تجدید-فراخوان-عملیات-اجرایی-باند-دوم-محور'>تجدید فراخوان عملیات اجرایی باند دوم محور  / تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی , تجدید فراخوان عملیات اجرایی باند دوم محور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003362/مناقصه-تامین-نیروی-نگهبان'>مناقصه تامین نیروی نگهبان / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تامین نیروی نگهبان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003368/مناقصه-16-مورد-نگهداری--سرویس-و-راهبری---نوبت-دوم'>مناقصه 16 مورد نگهداری ، سرویس و راهبری ... نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه , مناقصه 16 مورد نگهداری ، سرویس و راهبری ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003370/استعلام-تعمیر-و-بازسازی--سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام تعمیر و بازسازی , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / استعلام ,استعلام تعمیر و بازسازی , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003372/مناقصه-خرید-انواع-سیم-آلومینیومی--نوبت-دوم'>مناقصه  خرید انواع سیم آلومینیومی - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خرید انواع سیم آلومینیومی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003376/مناقصه-واگذاری-امور-مربوط-به-تهیه--طبخ-و-توزیع-غذای-انبار-شهید-و-سوختگیری-هواپیمایی-(نوبت-دوم)'>مناقصه واگذاری امور مربوط به تهیه ، طبخ و توزیع غذای انبار شهید و سوختگیری هواپیمایی (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور مربوط به تهیه ، طبخ و توزیع غذای انبار شهید و سوختگیری هواپیمایی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003377/استعلام-نهال-انگور--سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام نهال انگور , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / استعلام ,استعلام نهال انگور , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003378/مناقصه-P-F-FOXBORO-Controller--Transmitter--نوبت-دوم'>مناقصه P/F FOXBORO Controller & Transmitter - نوبت دوم / مناقصه,مناقصه P/F FOXBORO Controller & Transmitter - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003379/مناقصه-احداث-مجموعه-فرهنگی'>مناقصه احداث مجموعه فرهنگی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث مجموعه فرهنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003381/مناقصه-راهبری--تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-مکانیکی---(نوبت-دوم)'>مناقصه راهبری ، تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی.... (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه راهبری ، تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی.... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003382/استعلام-فیلتر-پرس-سایت-ستاد'>استعلام فیلتر پرس, سایت ستاد  / استعلام ,استعلام فیلتر پرس, سایت ستاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003383/استعلام-لایسنس-یکساله-آنتی-ویروس-سامانه-ستاد'>استعلام لایسنس یکساله آنتی ویروس, سامانه ستاد / استعلام ,استعلام لایسنس یکساله آنتی ویروس, سامانه ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003385/مناقصه-انجام-عملیات-مونتاژ-و-ساخت-قطعات-خودروهای-تولیدی-در-سالن-پرس'>مناقصه انجام عملیات مونتاژ و ساخت قطعات خودروهای تولیدی در سالن پرس / مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات مونتاژ و ساخت قطعات خودروهای تولیدی در سالن پرس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003386/آگهی-تجدید-مناقصه-عملیات-دفن-زباله---نوبت-دوم'>آگهی تجدید مناقصه عملیات دفن زباله ... نوبت دوم  / مناقصه ,آگهی تجدید مناقصه عملیات دفن زباله ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003388/مناقصه-نمونه-برداری-و-آنالیز-خروجی-پساب-تصفیه-خانه-های--نوبت-دوم'>مناقصه نمونه برداری و آنالیز خروجی پساب تصفیه خانه های... نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه نمونه برداری و آنالیز خروجی پساب تصفیه خانه های... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003390/فراخوان-پیمانکار-احداث-بخشی-از-فاز-یک-شهرک-گردشگری-و-صنایع-دستی'>فراخوان پیمانکار احداث بخشی از فاز یک شهرک گردشگری و صنایع دستی / مناقصه, فراخوان پیمانکار احداث بخشی از فاز یک شهرک گردشگری و صنایع دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003392/مناقصه-جذب-سرمایه-گذار'>مناقصه جذب سرمایه گذار / آگهی مناقصه، مناقصه جذب سرمایه گذار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003396/مناقصه-پروژه-خرید-و-نصب-تیرهای-روشنایی-تجدید'>مناقصه پروژه خرید و نصب تیرهای روشنایی تجدید  / آگهی مناقصه, مناقصه پروژه خرید و نصب تیرهای روشنایی تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003403/مناقصه-اجرای-پروژه-اصلاح--بهسازی-و-ایمن-سازی-معابر-(نوبت-دوم)'>مناقصه اجرای پروژه اصلاح ، بهسازی و ایمن سازی معابر (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پروژه اصلاح ، بهسازی و ایمن سازی معابر (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003404/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه نگهداری فضای سبز  / مناقصه ,مناقصه نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003408/تجدید-مناقصه-اجرای-تعمیرات-دوره-ای-یکصد-هزار-ساعت-و-LTE--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای تعمیرات دوره ای یکصد هزار ساعت و LTE - نوبت دوم / مناقصه , تجدید مناقصه اجرای تعمیرات دوره ای یکصد هزار ساعت و LTE - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003411/مناقصه-P-F-WESTINGHOUSE'>مناقصه P/F WESTINGHOUSE / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه P/F WESTINGHOUSE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003414/مناقصه-خرید-و-حمل-مصالح-نوبت-دوم'>مناقصه خرید و حمل مصالح نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید و حمل مصالح نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003417/مناقصه-ایجاد-آرشیو-الکترونیک-پرونده-های-ثبتی'>مناقصه ایجاد آرشیو الکترونیک پرونده های ثبتی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ایجاد آرشیو الکترونیک پرونده های ثبتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003420/مناقصه-احداث-راه-دسترسی-مخزن-تعادلی-و--(نوبت-دوم)'>مناقصه احداث راه دسترسی مخزن تعادلی و... (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه احداث راه دسترسی مخزن تعادلی و... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003423/مناقصه-اتصال-بلوار-باغستان-به-جاده-آتشگاه'>مناقصه اتصال بلوار باغستان به جاده آتشگاه  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اتصال بلوار باغستان به جاده آتشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003424/مناقصه-تامین--تجهیز--حمل--نصب-و-راه-اندازی--آموزش'>مناقصه تامین ، تجهیز ، حمل ، نصب و راه اندازی ، آموزش / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تامین ، تجهیز ، حمل ، نصب و راه اندازی ، آموزش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003426/مناقصه-دو-قلم-نهاده-دامی--نوبت-دوم'>مناقصه دو قلم نهاده دامی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه دو قلم نهاده دامی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003427/مناقصه-تهیه-مصالح-حمل-و-اجرای-عملیات-پیاده-راه-سازی'>مناقصه تهیه مصالح، حمل و اجرای عملیات پیاده راه سازی / مناقصه, مناقصه تهیه مصالح، حمل و اجرای عملیات پیاده راه سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003428/مناقصه-بابیت-ریزی-و-تراشکاری-یاتاقانهای-بابیتی--نوبت-دوم'>مناقصه بابیت ریزی و تراشکاری یاتاقانهای بابیتی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه بابیت ریزی و تراشکاری یاتاقانهای بابیتی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003430/مناقصه-اجرای-پروژه-های-بازسازی-و-بهینه-سازی-شبکه-های-توزیع-به-روش-خط-گرم-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه های بازسازی و بهینه سازی شبکه های توزیع به روش خط گرم- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه اجرای پروژه های بازسازی و بهینه سازی شبکه های توزیع به روش خط گرم- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003431/یازدهمین-همایش-سیاست-های-مالی-و-مالیاتی-ایران-96-9-29'>یازدهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران 96.9.29  / یازدهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران 96.9.29</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003432/فراخوان-مناقصه-احداث-قطعه-اول-و-مخزن-1000-مترمکعبی'>فراخوان مناقصه احداث قطعه اول و مخزن 1000 مترمکعبی / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه احداث قطعه اول و مخزن 1000 مترمکعبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003433/مناقصه-بهره-برداری-از-شبکه-های-توزیع-اصلاح-اتصالات--نوبت-دوم'>مناقصه بهره برداری از شبکه های توزیع اصلاح اتصالات - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه  بهره برداری از شبکه های توزیع اصلاح اتصالات - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003437/مناقصه-اجرای-عملیات-جایگزینی-شبکه-های-سیمی-با-کابل-خودنگهدار-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات جایگزینی شبکه های سیمی با کابل خودنگهدار نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات جایگزینی شبکه های سیمی با کابل خودنگهدار نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003441/فراخوان-مناقصه-احداث-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-مناطق-باقیمانده-و---96-09-29'>فراخوان مناقصه احداث شبکه جمع آوری فاضلاب مناطق باقیمانده و ... 96.09.29 / مناقصه,فراخوان مناقصه احداث شبکه جمع آوری فاضلاب مناطق باقیمانده و ... 96.09.29</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003442/فراخوان-مناقصه-خرید-تجهیزات-صنعتی-آشپزخانه-ای'>فراخوان مناقصه خرید تجهیزات صنعتی آشپزخانه ای  / مناقصه,فراخوان مناقصه خرید تجهیزات صنعتی آشپزخانه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003443/مناقصه-خرید-باکس-بتنی---نوبت-دوم'>مناقصه خرید باکس بتنی... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید باکس بتنی... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003444/مناقصه-عملیات-بهبود-عبور-و-مرور-شهری'>مناقصه عملیات بهبود عبور و مرور شهری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات بهبود عبور و مرور شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003445/اصلاحیه-مناقصه-خرید--حمل--تحویل--آموزش--نصب-و-راه-اندازی-ادوات-و-ابزارآلات'>اصلاحیه مناقصه خرید ، حمل ، تحویل ، آموزش ، نصب و راه اندازی ادوات و ابزارآلات / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه خرید ، حمل ، تحویل ، آموزش ، نصب و راه اندازی ادوات و ابزارآلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003446/مناقصه-تعمیرات-ابنیه-فنی-چهار-دستگاه-پل-نوبت-دوم'>مناقصه تعمیرات ابنیه فنی چهار دستگاه پل نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعمیرات ابنیه فنی چهار دستگاه پل نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003451/مناقصه-طراحی-سالن-همایش'>مناقصه طراحی سالن همایش / مناقصه عمومی, مناقصه طراحی سالن همایش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003454/مناقصه-عملیات-بهره-برداری-از-شبکه-آب-و-فاضلاب-و-تصفیه-خانه-فاضلاب'>مناقصه عملیات بهره برداری از شبکه آب و فاضلاب و تصفیه خانه فاضلاب / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات بهره برداری از شبکه آب و فاضلاب و تصفیه خانه فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003455/مناقصه-زیرسازی-و-جدولگذاری-معابر'>مناقصه زیرسازی و جدولگذاری معابر / مناقصه عمومی, مناقصه زیرسازی و جدولگذاری معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003457/مناقصه-ساخت-تعداد-20-000-عدد-کفشک-ترمز-چدنی-بوژی-Y25LSD1'>مناقصه ساخت تعداد 20.000 عدد کفشک ترمز چدنی بوژی Y25LSD1 / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه، مناقصه ساخت تعداد 20.000 عدد کفشک ترمز چدنی بوژی Y25LSD1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003458/تجدید-مناقصه-۸۰-دستگاه-کولر-اسپلیت'>تجدید مناقصه ۸۰ دستگاه کولر اسپلیت  / مناقصه ,تجدید مناقصه ۸۰ دستگاه کولر اسپلیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003465/مناقصه-اصلاح-شبکه-فاضلاب---نوبت-دوم'>مناقصه اصلاح شبکه فاضلاب ... نوبت دوم / مناقصه,مناقصه اصلاح شبکه فاضلاب ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003466/مناقصه-تامین-مواد-شیمیایی'>مناقصه تامین مواد شیمیایی  / مناقصه ,مناقصه تامین مواد شیمیایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003474/مناقصه-خرید-سه-قلم-البسه-ایمنی-و-اطفا-حریق--نوبت-دوم'>مناقصه خرید سه قلم البسه ایمنی و اطفا حریق - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید سه قلم البسه ایمنی و اطفا حریق - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003477/مناقصه-شناسایی-مشاوران-جهت-تکمیل-بانک-اطلاعاتی'>مناقصه شناسایی مشاوران جهت تکمیل بانک اطلاعاتی / اگهی مناقصه , مناقصه شناسایی مشاوران جهت تکمیل بانک اطلاعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003479/مناقصه-حفر-و-لایروبی-و--'>مناقصه حفر و لایروبی و ... / مناقصه ,مناقصه حفر و لایروبی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003480/مناقصه-بازسازی-ساختمانهای-فنی-و-کارگاهی-نوبت-دوم'>مناقصه بازسازی ساختمانهای فنی و کارگاهی- نوبت دوم / مناقصه , مناقصه بازسازی ساختمانهای فنی و کارگاهی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003481/مناقصه-عملیات-امدادرسانی-شهری-و-روستایی--تعمیرات-و-نگهداری-تاسیسات--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات امدادرسانی شهری و روستایی ، تعمیرات و نگهداری تاسیسات - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات امدادرسانی شهری و روستایی ، تعمیرات و نگهداری تاسیسات- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003482/مناقصه-بازسازی-و-بهسازی-خوابگاه-و-مهمانسرا-نوبت-دوم'>مناقصه بازسازی و بهسازی خوابگاه و مهمانسرا- نوبت دوم / مناقصه , مناقصه بازسازی و بهسازی خوابگاه و مهمانسرا - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003483/مناقصه-امور-حوزه-خدمات-شهری-(حمل-زباله--رفت-و-روب--'>مناقصه امور حوزه خدمات شهری (حمل زباله ، رفت و روب.... / آگهی مناقصه , مناقصه امور حوزه خدمات شهری (حمل زباله ، رفت و روب....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003490/فراخوان-خرید-تضمینی-گندم-و-دانه-های-روغنی'>فراخوان خرید تضمینی گندم و دانه های روغنی / فراخوان, فراخوان خرید تضمینی گندم و دانه های روغنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003491/مناقصه-پروژه-احداث-ایستگاه-پمپاژ-طرح-فاضلاب'>مناقصه پروژه احداث ایستگاه پمپاژ طرح فاضلاب  / آگهی برگزاری مناقصه عمومی، مناقصه پروژه احداث ایستگاه پمپاژ طرح فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003494/فراخوان-مشارکت-در-احداث-نوبت-دوم'>فراخوان مشارکت در احداث- نوبت دوم  / فراخوان,فراخوان مشارکت در احداث- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003495/سومین-جشنواره-رسانه-ای-ابوذر-96-9-29'>سومین جشنواره رسانه ای ابوذر 96.9.29 / سومین جشنواره رسانه ای ابوذر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003497/مناقصه-امورات-مربوط-به-فضای-سبز-نوبت-دوم'>مناقصه امورات مربوط به فضای سبز نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه امورات مربوط به فضای سبز نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003499/مناقصه-اجرای-عملیات-روکش-با-آسفالت-حفاظتی-میکروسرفیسینگ-تجدید'>مناقصه اجرای عملیات روکش با آسفالت حفاظتی میکروسرفیسینگ تجدید  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اجرای عملیات روکش با آسفالت حفاظتی میکروسرفیسینگ تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003500/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی انسانی نوبت دوم  /  آگهی مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003501/مناقصه-پروژه-زیرسازی-و-آسفالت-بلوار'>مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت بلوار / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت بلوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003504/مناقصه-احداث-ساختمان-ایستگاه-تقلیل-گاز--'>مناقصه احداث ساختمان ایستگاه تقلیل گاز ... / مناقصه,مناقصه احداث ساختمان ایستگاه تقلیل گاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003505/مناقصه-عملیات-اجرای-آبرسانی-تکمیلی-فضای-سبز'>مناقصه عملیات اجرای آبرسانی تکمیلی فضای سبز / مناقصه ,مناقصه عملیات اجرای آبرسانی تکمیلی فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003508/مناقصه-اجرای-لوله-گذاری-خط-انتقال-و-بهسازی-چشمه-و---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای لوله گذاری خط انتقال و بهسازی چشمه و ...- نوبت دوم / مناقصه,مناقصه اجرای لوله گذاری خط انتقال و بهسازی چشمه و ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003509/مناقصه-واگذاری-امور-نگهبانی-بیمارستان'>مناقصه واگذاری امور نگهبانی بیمارستان / مناقصه, مناقصه واگذاری امور نگهبانی بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003511/مناقصه-خرید-حفاظ-گالوانیزه-نوع-A-بزرگ-نوبت-دوم'>مناقصه خرید حفاظ گالوانیزه نوع A بزرگ  نوبت دوم  / مناقصه یک مرحله ای , مناقصه خرید حفاظ گالوانیزه نوع A بزرگ  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003514/مناقصه-تولید-نهال-های-جنگلی'>مناقصه تولید نهال های جنگلی / خلاصه آگهی مناقصه، مناقصه تولید نهال های جنگلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003516/مناقصه-سرویس-دهی-حمل-و-نقل-جهت-ماموریت-های-درون-شهری-و-برون-شهری-نوبت-دوم'>مناقصه سرویس دهی، حمل و نقل جهت ماموریت های درون شهری و برون شهری- نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه سرویس دهی، حمل و نقل جهت ماموریت های درون شهری و برون شهری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003517/مناقصه-عملیات-امداد-رسانی-شهری-و-روستایی---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات امداد رسانی شهری و روستایی ... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه عملیات امداد رسانی شهری و روستایی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003518/مناقصه-واگذاری-امور-حمل-و-نقل-و-ایاب-و-ذهاب--'>مناقصه واگذاری امور حمل و نقل و ایاب و ذهاب ... / مناقصه, مناقصه واگذاری امور حمل و نقل و ایاب و ذهاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003520/مناقصه-خرید-لوله-فولادی-اسپیرال--نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوله فولادی اسپیرال... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه خرید لوله فولادی اسپیرال... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003523/مناقصه-واگذاری-عملیات-تنظیف-رفت-و-روب-و-حمل-زباله-شهری--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری عملیات تنظیف، رفت و روب و حمل زباله شهری... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه واگذاری عملیات تنظیف، رفت و روب و حمل زباله شهری... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003525/مناقصه-عملیات-تکمیل-پروژه-دانشکده-دامپزشکی-(چاپ-دوم)'>مناقصه عملیات تکمیل پروژه دانشکده دامپزشکی (چاپ دوم) / اگهی فراخوان مناقصه , مناقصه عملیات تکمیل پروژه دانشکده دامپزشکی (چاپ دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003527/مناقصه-انجام-امور-خدماتی-و-باغبانی-تجدید'> مناقصه انجام امور خدماتی و باغبانی- تجدید / آگهی تجدید مناقصه , ت مناقصه انجام امور خدماتی و باغبانی- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003528/مناقصه-واگذاری-خدمات-شهری'>مناقصه واگذاری خدمات شهری / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه واگذاری خدمات شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003529/مناقصه-تکمیل-ساختمان-سالن-چند-منظوره--نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل ساختمان سالن چند منظوره... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه تکمیل ساختمان سالن چند منظوره... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003531/مناقصه-واگذاری-امور-بهره-برداری-از-تاسیسات-آب'>مناقصه واگذاری امور بهره برداری از تاسیسات آب  / مناقصه عمومی ، مناقصه واگذاری امور بهره برداری از تاسیسات آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003538/مناقصه-اجرای-نمای-کامپوزیت-آلومینیومی'>مناقصه اجرای نمای کامپوزیت آلومینیومی / آگهی مناقصه , مناقصه  اجرای نمای کامپوزیت آلومینیومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003541/مناقصه-واگذاری-بخش-اجرائیات--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری بخش اجرائیات - نوبت دوم / مناقصه,مناقصه واگذاری بخش اجرائیات - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003542/مناقصه-اجرای-عملیات-محوطه-سازی-مجموعه-فرهنگی-و-تاریخی--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات محوطه سازی مجموعه فرهنگی و تاریخی...نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه اجرای عملیات محوطه سازی مجموعه فرهنگی و تاریخی...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003546/فراخوان-مناقصه-ایجاد-و-توسعه-معابر-شهری'>فراخوان مناقصه ایجاد و توسعه معابر شهری  / آگهی فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه ایجاد و توسعه معابر شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003549/فراخوان-استعلام-واگذاری-انجام-امور-خرید-غذای-بیرون-بر'>فراخوان استعلام  واگذاری انجام امور خرید غذای بیرون بر / آگهی فراخوان استعلام عمومی, فراخوان استعلام  واگذاری انجام امور خرید غذای بیرون بر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003550/مناقصه-انجام-فعالیت-ترمیم-و-بازسازی-نمای-بتنی-و-رنگ-آمیزی-ساختمان'>مناقصه انجام فعالیت ترمیم و بازسازی نمای بتنی و رنگ آمیزی ساختمان / آگهی مناقصه , مناقصه انجام فعالیت ترمیم و بازسازی نمای بتنی و رنگ آمیزی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003551/مناقصه-عملیات-تهیه-مصالح-خرید-و-حمل-ورق-کامپوزیت-نمای-بیمارستان'>مناقصه عملیات تهیه مصالح، خرید و حمل ورق کامپوزیت نمای بیمارستان  / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات تهیه مصالح، خرید و حمل ورق کامپوزیت نمای بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003555/فراخوان-انتخاب-حسابرس'>فراخوان انتخاب حسابرس  / فراخوان ، فراخوان انتخاب حسابرس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003556/تجدید-مناقصه-واگذاری-امور-آرامستان--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه واگذاری امور آرامستان - نوبت دوم / مناقصه,تجدید مناقصه واگذاری امور آرامستان - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003562/مناقصه-جمع-آوری-سد-معبر-سطح-شهر-تجدید---نوبت-دوم'>مناقصه جمع آوری سد معبر سطح شهر تجدید ... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه جمع آوری سد معبر سطح شهر تجدید ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003565/مناقصه-برق-رسانی-به-روستای--'>مناقصه برق رسانی به روستای ... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه برق رسانی به روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003572/مناقصه-عملیات-خدمات-شهری--فضای-سبز-و-عمرانی-پراکنده---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات خدمات شهری ، فضای سبز و عمرانی پراکنده ... نوبت دوم / مناقصه,مناقصه عملیات خدمات شهری ، فضای سبز و عمرانی پراکنده ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003574/مناقصه-واگذاری-خدمات-شهری-و-فضای-سبز'>مناقصه واگذاری خدمات شهری و فضای سبز / مناقصه ,مناقصه واگذاری خدمات شهری و فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003581/مناقصه-عملیات-اجرای-امور-خدمات-شهری---نوبت-دوم'> مناقصه عملیات اجرای امور خدمات شهری ... نوبت دوم / مناقصه , مناقصه عملیات اجرای امور خدمات شهری ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003582/مناقصه-آسفالت-لکه-گیری-حوزه-3--'>مناقصه آسفالت لکه گیری حوزه 3.... / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه آسفالت لکه گیری حوزه 3....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003583/مناقصه-احداث-کانال-جمع-آوری-آب-های-سطحی'>مناقصه احداث کانال جمع آوری آب های سطحی  / اگهی مناقصه , مناقصه احداث کانال جمع آوری آب های سطحی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003589/مناقصه-تکمیل-پارک-ساحلی--نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل پارک ساحلی - نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه تکمیل پارک ساحلی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003590/مناقصه-خرید-آب-ژاول'>مناقصه خرید آب ژاول  / مناقصه ,مناقصه خرید آب ژاول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003592/مناقصه-واگذاری-امور-مربوط-به-کشتارگاه-ساختمان-کشتارگاه-و-تاسیسات'>مناقصه واگذاری امور مربوط به کشتارگاه، ساختمان کشتارگاه و تاسیسات  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور مربوط به کشتارگاه، ساختمان کشتارگاه و تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003595/مناقصه-طراحی-و-چاپ-و-توزیع-سوالات-آزمونهای-پیشرفت-تحصیلی--نوبت-دوم'>مناقصه طراحی و چاپ و توزیع سوالات آزمونهای پیشرفت تحصیلی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه طراحی و چاپ و توزیع سوالات آزمونهای پیشرفت تحصیلی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003596/مناقصه-کرایه-ماشین-آلات-خدمات-شهری-اجرای-عملیات-عمرانی-سامانه-137-در-منطقه-1-و-3'>مناقصه کرایه ماشین آلات خدمات شهری اجرای عملیات عمرانی سامانه 137 در منطقه 1 و 3 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه کرایه ماشین آلات خدمات شهری اجرای عملیات عمرانی سامانه 137 در منطقه 1 و 3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003598/مناقصه-موضوع-ارائه-خدمات-و-نگهداری-فضای-سبز-سطح-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه موضوع ارائه خدمات و نگهداری فضای سبز سطح شهر - نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه موضوع ارائه خدمات و نگهداری فضای سبز سطح شهر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003599/تجدید-مناقصه-احداث-و-بهسازی-کانال-های-آبیاری-عمومی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه احداث و بهسازی کانال های آبیاری عمومی- نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه احداث و بهسازی کانال های آبیاری عمومی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003602/مناقصه-خرید-غذای-کارکنان-مربوط-به-پروژه-پتروشیمی'>مناقصه خرید غذای کارکنان مربوط به پروژه پتروشیمی / اگهی مناقصه , مناقصه خرید غذای کارکنان مربوط به پروژه پتروشیمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003603/مناقصه-پروژه-ایجاد-و-توسعه-شبکه-معابر--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه ایجاد و توسعه شبکه معابر - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه پروژه ایجاد و توسعه شبکه معابر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003605/مناقصه-رفع-خوردگی-ساختمان-ایستگاه---تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه رفع خوردگی ساختمان ایستگاه ... تجدید نوبت دوم  / آگهی دعوت به تجدید ارزیابی کیفی فراخوان , مناقصه رفع خوردگی ساختمان ایستگاه ... تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003606/مناقصه-ایجاد-و-توسعه-فضای-سبز-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه ایجاد و توسعه فضای سبز شهر - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه ایجاد و توسعه فضای سبز شهر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003608/مناقصه-اجرای-عملیات-خدمات-شهری-شامل-جمع-آوری-و-حمل-زباله--مرحله-دوم-نوبت-اول'>مناقصه اجرای عملیات خدمات شهری شامل جمع آوری و حمل زباله - مرحله دوم نوبت اول  /  مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای عملیات خدمات شهری شامل جمع آوری و حمل زباله -مرحله دوم نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003609/مناقصه-2000AH-GASTONE-خرید-باتری-نصب-تست-و-راه-اندازی'>مناقصه  2000AH/GASTONE خرید باتری نصب، تست و راه اندازی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  2000AH/GASTONE خرید باتری نصب، تست و راه اندازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003610/مناقصه-آسفالت-محور'>مناقصه آسفالت محور  / مناقصه ,مناقصه آسفالت محور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003611/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز ... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003612/مناقصه-2000AH-GASTONE-خرید-باتری-نصب-تست-و-راه-اندازی-نوبت-دوم'>مناقصه  2000AH/GASTONE خرید باتری نصب، تست و راه اندازی- نوبت دوم   / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  2000AH/GASTONE خرید باتری نصب، تست و راه اندازی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003617/مناقصه-واگذاری-امور-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-(خودرو-سواری)-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان (خودرو سواری) نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان (خودرو سواری) نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003618/مناقصه-عمومی-عملیات-اجرایی-حفر-تعداد-6-حلقه-چاه-عمیق'>مناقصه عمومی عملیات اجرایی حفر تعداد 6 حلقه چاه عمیق / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی عملیات اجرایی حفر تعداد 6 حلقه چاه عمیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003620/مناقصه-امور-مربوط-به-حمل-و-نقل-شبکه-بهداشت-و-درمان--'>مناقصه امور مربوط به حمل و نقل شبکه بهداشت و درمان ... / مناقصه, مناقصه امور مربوط به حمل و نقل شبکه بهداشت و درمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003624/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-تجدید'>مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز- تجدید / اگهی تجدید مناقصه, مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003625/مناقصه-تهیه--طبخ-و-توزیع-غذا'>مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذا / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003628/مناقصه-ارائه-خدمات-مربوط-به-امور-حراست-و-نگهبانی'>مناقصه ارائه خدمات مربوط به امور حراست و نگهبانی  / مناقصه ,مزایده فروش چهار دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003633/فراخوان-pump-assy'>فراخوان pump assy  / مناقصه عمومی, فراخوان pump assy </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003636/مناقصه-احداث-پیاده-رو-درخیابان'>مناقصه احداث پیاده رو درخیابان / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه احداث پیاده رو درخیابان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003639/مناقصه-خرید-20-قلم-ادوات-برقی'>مناقصه خرید 20 قلم ادوات برقی / مناقصه, مناقصه خرید 20 قلم ادوات برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003641/فراخوان-pump-assy--'>فراخوان pump assy ... / مناقصه عمومی, فراخوان pump assy ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003642/فراخوان-کمپرسور-هوا'>فراخوان  کمپرسور هوا   / مناقصه عمومی, فراخوان  کمپرسور هوا  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003645/مناقصه-خرید-مقره-۲۰-کیلوولت-و--'>مناقصه خرید مقره ۲۰ کیلوولت و ... / مناقصه ,مناقصه خرید مقره ۲۰ کیلوولت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003646/اصلاحیه-مناقصه-جمع-آوری-زباله-در-سطح-شهر'>اصلاحیه مناقصه جمع آوری زباله در سطح شهر / اصلاحیه مناقصه، مناقصه جمع آوری زباله در سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003648/فراخوان-Electro-compressor'>فراخوان  Electro  compressor / مناقصه عمومی, فراخوان  Electro  compressor</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003650/مناقصه-اتفاقات-سروستان'>مناقصه اتفاقات سروستان / مناقصه,مناقصه اتفاقات سروستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003652/استعلام-لوله-عایق-با-دیواره-متوسط'>استعلام لوله عایق با دیواره متوسط / استعلام ,استعلام لوله عایق با دیواره متوسط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003653/فراخوان-P-F-ELECTROCATALYTIC-CHLOROPAC--'>فراخوان P/F"ELECTROCATALYTIC" CHLOROPAC... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان P/F"ELECTROCATALYTIC" CHLOROPAC...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003655/استعلام-اصلاح-و-به-روزرسانی-دسته-بندی-لیست-تامین-کنندگان-داخلی-قطعات-و-تجهیزات-مکانیکی'>استعلام اصلاح و به روزرسانی دسته بندی لیست تامین کنندگان داخلی قطعات و تجهیزات مکانیکی / استعلام ,استعلام اصلاح و به روزرسانی دسته بندی لیست تامین کنندگان داخلی قطعات و تجهیزات مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003656/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-ارتفاعات-بام-سبز-محدوده-A'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز ارتفاعات بام سبز محدوده A / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز ارتفاعات بام سبز محدوده A</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003657/مناقصه-فعالیت-های-مربوط-به-توسعه-تست-و-بهینه-سازی-لوازم-اندازه-گیری-انشعابات-عادی-و-دیماندی'>مناقصه فعالیت های مربوط به توسعه، تست و بهینه سازی لوازم اندازه گیری انشعابات عادی و دیماندی / مناقصه عمومی, انجام کلیه فعالیت های مربوط به توسعه، تست و بهینه سازی لوازم اندازه گیری انشعابات عادی و دیماندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003659/استعلام-آرمیچر-دستگاه-گوجیانگ-برس-سیمی-آچار-و-شیلنگ-پولیکش'>استعلام آرمیچر دستگاه گوجیانگ برس سیمی آچار و شیلنگ پولیکش / استعلام,استعلام آرمیچر دستگاه گوجیانگ برس سیمی آچار و شیلنگ پولیکش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003660/استعلام-قلاویز-تیغ-اره-و-سنگ-سنباده'>استعلام قلاویز تیغ اره و سنگ سنباده / استعلام , استعلام قلاویز تیغ اره و سنگ سنباده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003661/فراخوان-پروژه-عملیات-افزایش-ظرفیت-تصفیه-خانه-آب-شرب-نوبت-دوم'>فراخوان پروژه عملیات افزایش ظرفیت تصفیه خانه آب شرب- نوبت دوم  / آگهی فراخوان ، پروژه عملیات افزایش ظرفیت تصفیه خانه آب شرب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003662/استعلام-فشار-سنج-pressur-transmitter-k'>استعلام فشار سنج pressur transmitter k / استعلام , استعلام فشار سنج pressur transmitter k</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003663/استعلام-باطری-۱۲-ولت'>استعلام باطری ۱۲ ولت  / استعلام ,استعلام باطری ۱۲ ولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003665/فراخوان-2-دستگاه-مولد-برق-اضطراری-همراه-با-اتاقک-صداگیر'>فراخوان 2 دستگاه مولد برق اضطراری همراه با اتاقک صداگیر / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان 2 دستگاه مولد برق اضطراری همراه با اتاقک صداگیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003667/استعلام-پمپ-و-قطعات'>استعلام پمپ و قطعات  / استعلام , استعلام پمپ و قطعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003669/استعلام-الکترو-پمپ'>استعلام الکترو پمپ / استعلام, استعلام الکترو پمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003670/استعلام-نمایشگر-دیجیتال-و--'>استعلام نمایشگر دیجیتال و... / استعلام ,استعلام نمایشگر دیجیتال و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003671/استعلام-چاپ-برشور-آموزشی'>استعلام چاپ برشور آموزشی / استعلام , استعلام چاپ برشور آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003672/استعلام-رگلاتور-فولادی'>استعلام رگلاتور فولادی  / استعلام , استعلام رگلاتور فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003674/استعلام-مجموعه-قطعات-شیر-الکتروپنوماتیک-لکوموتیو-چینی'>استعلام مجموعه قطعات شیر الکتروپنوماتیک لکوموتیو چینی  / استعلام, استعلام مجموعه قطعات شیر الکتروپنوماتیک لکوموتیو چینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003675/استعلام-کیت-ریبون-دستگاه-صدور-آنی-کارت'>استعلام کیت ریبون دستگاه صدور آنی کارت  / استعلام ,استعلام کیت ریبون دستگاه صدور آنی کارت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003676/استعلام-سرور-کشویی-مدل-DL380G9'>استعلام سرور کشویی مدل DL380G9  / استعلام , استعلام سرور کشویی مدل DL380G9 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003677/استعلام-4-ردیف-رادیاتور-فولادی'>استعلام 4 ردیف رادیاتور فولادی / استعلام,استعلام 4 ردیف رادیاتور فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003679/استعلام-خرید-700-اصله-تراورس-روسی-به-ابعاد18-24-260'>استعلام خرید 700 اصله تراورس روسی به ابعاد18*24*260   / استعلام, استعلام خرید 700 اصله تراورس روسی به ابعاد18*24*260  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003680/استعلام-آنتن-جهت-بی-سیم-پانل-کنترلی-شارژ-سریع'>استعلام آنتن جهت بی سیم- پانل کنترلی- شارژ سریع / استعلام، استعلام آنتن جهت بی سیم- پانل کنترلی- شارژ سریع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003681/استعلام-انجام-پروژه-کابل-کشی-و-برق-کشی'>استعلام انجام پروژه کابل کشی و برق کشی / استعلام , استعلام انجام پروژه کابل کشی و برق کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003682/مناقصه-ساخت-اجکتور-جهت-اجرای-مدیریت-شبکه-هیدروژنی'>مناقصه ساخت اجکتور جهت اجرای مدیریت شبکه هیدروژنی / مناقصه, مناقصه ساخت اجکتور جهت اجرای مدیریت شبکه هیدروژنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003684/مناقصه-انجام-تعمیر-و-نگهداری-و-بهره-برداری-از-كلیه-تجهیزات-موجود-در-دشت'>مناقصه انجام تعمیر و نگهداری و بهره برداری از كلیه تجهیزات موجود در دشت / آگهی مناقصه , مناقصه انجام تعمیر و نگهداری و بهره برداری از كلیه تجهیزات موجود در دشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003685/فراخوان-مناقصه-عمومی-ASYNCHRONUSINDDACTION-MOTOR-EM'>فراخوان مناقصه عمومی ASYNCHRONUSINDDACTION MOTOR, EM  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی ASYNCHRONUSINDDACTION MOTOR, EM </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003686/استعلام-نظارت-کارگاهی-پروژه-های-راه'>استعلام نظارت کارگاهی پروژه های راه / استعلام , استعلام نظارت کارگاهی پروژه های راه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003687/استعلام-مودم-مربوط-به-plc'>استعلام مودم مربوط به plc / استعلام , استعلام مودم مربوط به plc</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003689/مناقصه-اصلاح-و-بهینه-سازی-شبکه-برق-روستایی'>مناقصه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق روستایی / مناقصه, مناقصه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003691/استعلام-یونیت-پمپ'>استعلام  یونیت پمپ   / استعلام , استعلام  یونیت پمپ  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003692/استعلام-تجهیزات-راه-اندازی-و-انواع-گرم-کن-های-صنعتی-و--'>استعلام تجهیزات راه اندازی و انواع گرم کن های صنعتی و ... / استعلام ,استعلام تجهیزات راه اندازی و انواع گرم کن های صنعتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003693/استعلام-انجام-عملیات-میدانی-فهرست-برداری'>استعلام انجام عملیات میدانی، فهرست برداری / استعلام، استعلام انجام عملیات میدانی، فهرست برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003694/استعلام-زیرسازی-و-تعمیرات'>استعلام زیرسازی و تعمیرات / استعلام ,استعلام زیرسازی و تعمیرات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003696/مناقصه-خرید-و-نصب-پوشش-عایق-شینه-های-۲۰-کیلوولت'>مناقصه خرید و نصب پوشش عایق شینه های ۲۰ کیلوولت      / آگهی مناقصه , مناقصه خرید و نصب پوشش عایق شینه های ۲۰ کیلوولت     </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003697/استعلام-مخزن-سختی-گیر-نیمه-اتوماتیک'>استعلام مخزن سختی گیر نیمه اتوماتیک  / استعلام ,استعلام مخزن سختی گیر نیمه اتوماتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003698/استعلام-نقشه-الکترونیکی-یک-ست-کامل'>استعلام نقشه الکترونیکی یک ست کامل  / استعلام,استعلام نقشه الکترونیکی یک ست کامل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003700/مناقصه-ارزیابی-کیفی-20-دستگاه-کاروان-فلزی--'>مناقصه ارزیابی کیفی 20 دستگاه کاروان فلزی... / مناقصه, مناقصه ارزیابی کیفی 20 دستگاه کاروان فلزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003701/استعلام-رله-ها-و-کنتاکتورها-و-متعلقات-مربوطه'>استعلام  رله ها و کنتاکتورها و متعلقات مربوطه  / استعلام , استعلام  رله ها و کنتاکتورها و متعلقات مربوطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003702/استعلام-قطعات-پمپ-KSB'>استعلام قطعات پمپ KSB  / استعلام , استعلام قطعات پمپ KSB </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003704/مناقصه-خرید-قطعات-یدکی-COOPERHEAT'>مناقصه خرید قطعات یدکی COOPERHEAT  / مناقصه ,مناقصه خرید قطعات یدکی COOPERHEAT</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003705/استعلام-یخچال-5-فوت'>استعلام یخچال 5 فوت  / استعلام , استعلام یخچال 5 فوت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003707/استعلام-ریبون-دستگاه-صدور-آنی-کارت-pri'>استعلام ریبون دستگاه صدور آنی کارت pri / استعلام ,استعلام ریبون دستگاه صدور آنی کارت pri</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003708/مناقصه-ELECTRO-PUMP-ASSY--'>مناقصه ELECTRO PUMP ASSY ... / مناقصه,مناقصه ELECTRO PUMP ASSY ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003709/استعلام-سلونویید-ولو-و--'>استعلام سلونویید ولو و ... / استعلام, استعلام سلونویید ولو و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003710/فراخوان-2-دستگاه-مولد-برق-اضطراری-همراه-با-اتاقک-صداگیر'>فراخوان 2 دستگاه مولد برق اضطراری همراه با اتاقک صداگیر / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان 2 دستگاه مولد برق اضطراری همراه با اتاقک صداگیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003712/اصلاحیه-مناقصه-اجاره-15-دستگاه-خودروی-سواری'>اصلاحیه مناقصه اجاره 15 دستگاه خودروی سواری / اصلاحیه مناقصه ,مناقصه اجاره 15 دستگاه خودروی سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003713/استعلام-​نرم-افزارهای-تکمیلی-سیستم'>استعلام ​نرم افزارهای تکمیلی سیستم / استعلام , استعلام ​نرم افزارهای تکمیلی سیستم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003715/استعلام-یدکی-اکسپنشن-جوینت-های-آب-مدار-باز-زمزم-یک--'>استعلام یدکی اکسپنشن جوینت های آب مدار باز زمزم یک... / استعلام، استعلام یدکی اکسپنشن جوینت های آب مدار باز زمزم یک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003717/استعلام-کابلها-و-رساناها'>استعلام کابلها و رساناها / استعلام , استعلام کابلها و رساناها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003718/استعلام-الکتروپمپ-عمودی'>استعلام الکتروپمپ عمودی  / استعلام ,استعلام الکتروپمپ عمودی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003719/استعلام-بک-استاپ-و--'>استعلام بک استاپ و ...  / استعلام, استعلام بک استاپ و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003721/استعلام-مواد-خام-اولیه'>استعلام مواد خام اولیه / استعلام, استعلام مواد خام اولیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003723/استعلام-خرید-ساندویچ-ساز'>استعلام خرید ساندویچ ساز  / استعلام , استعلام ساندویچ ساز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003724/استعلام-تهیه-نقشه-ازبیلت-ساختمان'>استعلام تهیه نقشه ازبیلت ساختمان  / استعلام , استعلام تهیه نقشه ازبیلت ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003727/مناقصه-اجرای-آسفالت-گرم'>مناقصه اجرای آسفالت گرم / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای آسفالت گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003728/استعلام-دستگاه-کاتاتست-CATA-TEST-دما'>استعلام دستگاه کاتاتست CATA TEST دما / استعلام, استعلام دستگاه کاتاتست CATA TEST دما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003729/استعلام-دیگ-چدنی-400'>استعلام دیگ چدنی 400  / استعلام , استعلام دیگ چدنی 400 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003731/مناقصه-خدمات-تنظیفات'>مناقصه خدمات تنظیفات  / مناقصه ,مناقصه خدمات تنظیفات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003733/مناقصه-اجرای-آسفالت-گرم'>مناقصه اجرای آسفالت گرم / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای آسفالت گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003734/استعلام-مجموعه-کامل-ترمز-تور-چکار'>استعلام مجموعه کامل ترمز تور چکار / استعلام, استعلام مجموعه کامل ترمز تور چکار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003736/استعلام-شارژر-تستر-باس-پایه-مغناطیسی-آنتن-بی-سیم'>استعلام شارژر تستر باس- پایه مغناطیسی آنتن بی سیم / استعلام, استعلام شارژر تستر باس- پایه مغناطیسی آنتن بی سیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003738/مناقصه-خرید-P-F-DANFOSS'>مناقصه خرید P/F DANFOSS / مناقصه ,مناقصه خرید P/F DANFOSS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003739/استعلام-لوازم-آزمایشگاهی'>استعلام لوازم آزمایشگاهی / استعلام ,استعلام لوازم آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003740/استعلام-کوپلینگ-REXROTH'>استعلام کوپلینگ REXROTH / استعلام,استعلام کوپلینگ REXROTH</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003741/استعلام-سرور-HP'>استعلام سرور HP / استعلام, استعلام سرور HP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003744/استعلام-قیمت-واگذاری-پروژه-برکه-ائل-باغی--'>استعلام قیمت واگذاری پروژه برکه ائل باغی... / استعلام قیمت، استعلام قیمت واگذاری پروژه برکه ائل باغی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003745/فراخوان-مناقصه-مراقبت-و-آبیاری-نهالکاریهای-مناطق-بیابانی'>فراخوان مناقصه مراقبت و آبیاری نهالکاریهای مناطق بیابانی  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه مراقبت و آبیاری نهالکاریهای مناطق بیابانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003746/استعلام-خرید-P-F-ALSTOM'>استعلام خرید  P/F ALSTOM / استعلام, استعلام خرید  P/F ALSTOM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003748/مناقصه-اجرای-آسفالت-سرد'>مناقصه اجرای آسفالت سرد  / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای آسفالت سرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003750/استعلام-مجموعه-الکتروپمپ--'>استعلام مجموعه الکتروپمپ ... / استعلام, استعلام مجموعه الکتروپمپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003751/استعلام-ساخت-COUPLING'>استعلام  ساخت COUPLING  / استعلام, استعلام  ساخت COUPLING </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003752/استعلام-کابل'>استعلام کابل  / استعلام ,استعلام کابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003753/مناقصه-اجرای-آسفالت-سرد-روستای-سفید'>مناقصه اجرای آسفالت سرد روستای سفید / آگهی مناقصه، مناقصه اجرای آسفالت سرد روستای سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003755/استعلام-کمد-فایل-فلزی-رمزدار'>استعلام کمد فایل فلزی رمزدار / استعلام,استعلام کمد فایل فلزی رمزدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003757/مناقصه-خرید-P-F-SIEMENS-PLC'>مناقصه خرید P/F SIEMENS PLC / استعلام, مناقصه خرید P/F SIEMENS PLC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003758/استعلام-خرید-و-نصب-دربهای-اتومات'>استعلام خرید و نصب دربهای اتومات / استعلام, استعلام خرید و نصب دربهای اتومات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003759/استعلام-اجرای-کانال-سنگ-و-سیمان'>استعلام اجرای کانال سنگ و سیمان / استعلام,استعلام اجرای کانال سنگ و سیمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003760/استعلام-انجام-معاینات-دوره-ایی-510-نفر'>استعلام انجام معاینات دوره ایی 510 نفر / استعلام، استعلام انجام معاینات دوره ایی 510 نفر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003762/استعلام-شیر-فشارشکن-به-قطر-250-میلی-متر--'>استعلام شیر فشارشکن به قطر 250 میلی متر... / استعلام, استعلام شیر فشارشکن به قطر 250 میلی متر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003763/مناقصه-انجام-خدمات-مورد-نیاز-بخشی-از-ادارات-ستادی'>مناقصه انجام خدمات مورد نیاز بخشی از ادارات ستادی  / مناقصه ,مناقصه انجام خدمات مورد نیاز بخشی از ادارات ستادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003765/استعلام-کانکس-فلزی'>استعلام کانکس فلزی / استعلام,استعلام کانکس فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003767/مناقصه-اصلاح-و-بهینه-سازی-شبکه-برق-روستایی'>مناقصه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق روستایی / مناقصه, مناقصه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003770/مناقصه-اصلاح-و-بهینه-سازی-شبکه-برق-روستایی'>مناقصه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق روستایی / مناقصه, مناقصه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003771/مناقصه-واگذاری-امور-تعمیر-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات'>مناقصه واگذاری امور تعمیر نگهداری و راهبری تاسیسات  / مناقصه ,مناقصه واگذاری امور تعمیر نگهداری و راهبری تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003773/استعلام-تهیه-و-تامین-انواع-روغن-ماشین'>استعلام تهیه و تامین انواع روغن ماشین  / استعلام, استعلام تهیه و تامین انواع روغن ماشین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003775/فراخوان-مناقصه-ارائه-خدمات-تهیه--تامین-مواد-اولیه-و-مصالح--طبخ--توزیع-و-تحویل-غذای-پرسنل'>فراخوان مناقصه ارائه خدمات تهیه ، تامین مواد اولیه و مصالح ، طبخ ، توزیع و تحویل غذای پرسنل  / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه ارائه خدمات تهیه ، تامین مواد اولیه و مصالح ، طبخ ، توزیع و تحویل غذای پرسنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003776/مناقصه-ارائه-خدمات-نگهبانی-و-حراست'>مناقصه ارائه خدمات نگهبانی و حراست / مناقصه,مناقصه ارائه خدمات نگهبانی و حراست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003779/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-تحویل--بارگیری-و-اقدامات-لازم-برای-صدور-بارنامه-و--'>فراخوان مناقصه انجام خدمات تحویل ، بارگیری و اقدامات لازم برای صدور بارنامه و ...  / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه انجام خدمات تحویل ، بارگیری و اقدامات لازم برای صدور بارنامه و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003781/مناقصه-Complete-package-of-500psi-MPD-choke-Manifold'>مناقصه Complete package of 500psi MPD choke Manifold / مناقصه, مناقصه Complete package of 500psi MPD choke Manifold</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003782/فراخوان-ترانزیت-ترخیص-و-تحویل-محمولات-وارداتی'>فراخوان ترانزیت، ترخیص و تحویل محمولات وارداتی / فراخوان , فراخوان ترانزیت، ترخیص و تحویل محمولات وارداتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003787/مناقصه-اجرای-آسفالت-گرم'>مناقصه اجرای آسفالت گرم  / آگهی مناقصه، مناقصه اجرای آسفالت گرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003788/مناقصه-stabilizer'>مناقصه stabilizer / آگهی مناقصه, مناقصه stabilizer</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003790/استعلام-اجرای-شبکه-برق-رسانی'> استعلام اجرای شبکه برق رسانی   / استعلام , استعلام اجرای شبکه برق رسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003791/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتیلن-در-قطرهای-مختلف'>استعلام خرید لوله پلی اتیلن در قطرهای مختلف / استعلام, استعلام خرید لوله پلی اتیلن در قطرهای مختلف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003793/استعلام-سموم-آفت-کش'>استعلام سموم آفت کش  / استعلام ,استعلام سموم آفت کش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003795/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتیلن-در-قطرهای-مختلف-96-09-29'>استعلام خرید لوله پلی اتیلن در قطرهای مختلف 96.09.29 / استعلام, استعلام خرید لوله پلی اتیلن در قطرهای مختلف 96.09.29</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003797/استعلام-انجام-عمليات-خدمات-نصب-و-آماده-سازی--'>استعلام انجام عمليات خدمات نصب و آماده سازی... / استعلام , استعلام انجام عمليات خدمات نصب و آماده سازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003798/استعلام-باتری-قابل-شارژ'>استعلام باتری قابل شارژ  / استعلام , استعلام باتری قابل شارژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003804/استعلام-2-عدد-صندوق-دو-درب-یک-لایه'>استعلام 2 عدد صندوق دو درب یک لایه / استعلام, استعلام 2 عدد صندوق دو درب یک لایه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003807/استعلام-انجام-عملیات-پرس-افقی-همراه-بالوله-گذاری-2-سوراخه--'>استعلام انجام عملیات پرس افقی همراه بالوله گذاری 2 سوراخه... / استعلام , استعلام انجام عملیات پرس افقی همراه بالوله گذاری 2 سوراخه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003808/مناقصه-خرید-و-تهیه-و-تامین-کیف-های-بهداشتی'>مناقصه خرید و تهیه و تامین کیف های بهداشتی  / مناقصه ,مناقصه خرید و تهیه و تامین کیف های بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003809/استعلام-سمپلر-کیت-اندازه-گیری-اسید-اوریک--کیت-کلسترول-96-9-29'>استعلام سمپلر، کیت اندازه گیری اسید اوریک،  کیت کلسترول 96.9.29 / استعلام, استعلام سمپلر، کیت اندازه گیری اسید اوریک،  کیت کلسترول 96.9.29</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003811/استعلام-سنسور-حساس-به-حرکت-و-حضور-پارس'>استعلام سنسور حساس به حرکت و حضور پارس / استعلام, استعلام سنسور حساس به حرکت و حضور پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003812/مناقصه-همسطح-سازی-درب-منهولهای-فاضلاب-سطح-معابر--'>مناقصه همسطح سازی درب منهولهای فاضلاب سطح معابر ...  / مناقصه, مناقصه همسطح سازی درب منهولهای فاضلاب سطح معابر ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003814/استعلام-خرید-دستگاهها-و-تجهیزات-آزمایشگاه'>استعلام خرید دستگاهها و تجهیزات آزمایشگاه / استعلام, استعلام خرید دستگاهها و تجهیزات آزمایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003815/استعلام-​پودر-رخت-شوی'>استعلام ​پودر رخت شوی  / استعلام ​پودر رخت شوی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003816/مناقصه-عملیات-اجرایی-بخشی-از-شبکه-توزیع-و-انشعابات-خانگی'>مناقصه عملیات اجرایی بخشی از شبکه توزیع و انشعابات خانگی  / مناقصه,مناقصه عملیات اجرایی بخشی از شبکه توزیع و انشعابات خانگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003818/مناقصه-اجرای-آسفالت-گرم'>مناقصه اجرای آسفالت گرم  / آگهی مناقصه، مناقصه اجرای آسفالت گرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003819/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-مکانیک--جوشکار-کد-و-ساده--'>فراخوان مناقصه انجام خدمات مکانیک ، جوشکار کد و ساده ... / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام خدمات مکانیک ، جوشکار کد و ساده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003821/استعلام-عملیات-میدانی-فهرست-برداری'>استعلام عملیات میدانی فهرست برداری / استعلام ، استعلام عملیات میدانی فهرست برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003822/استعلام-واگذاری-خدمات-زنده-گیری-و-جمع-آوری-سگهای-ولگرد-در-سطح-شهر'>استعلام  واگذاری خدمات زنده گیری و جمع آوری سگهای ولگرد در سطح شهر / استعلام, استعلام  واگذاری خدمات زنده گیری و جمع آوری سگهای ولگرد در سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003823/استعلام-دیس-شارژ-سرند-چغارت'>استعلام دیس شارژ سرند چغارت  / فرم استعلام بها, استعلام دیس شارژ سرند چغارت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003824/استعلام-کارت-pvc-mifare-1-k-classic'>استعلام کارت pvc mifare 1 k classic / استعلام , استعلام کارت pvc mifare 1 k classic</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003825/مناقصه-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوایی'>مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی  / مناقصه ,مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003827/استعلام-بوته-نسوز-آزمایشگاهی-با-حجم'>استعلام بوته نسوز آزمایشگاهی با حجم / استعلام,استعلام بوته نسوز آزمایشگاهی با حجم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003828/استعلام-انجام-عمليات-خدمات-نصب-و-آماده-سازی-(همراه-با-تامین-تجهیزات-جانبی-نصب)--'>استعلام انجام عمليات خدمات نصب و آماده سازی (همراه با تامین تجهیزات جانبی نصب)... / استعلام، استعلام انجام عمليات خدمات نصب و آماده سازی (همراه با تامین تجهیزات جانبی نصب)...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003829/مناقصه-ارائه-خدمات-توسعه-هیپ-یک-از-سمت-شرق-و-ساخت-پوند-تجدید'>مناقصه ارائه خدمات توسعه هیپ یک از سمت شرق و ساخت پوند تجدید / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه ارائه خدمات توسعه هیپ یک از سمت شرق و ساخت پوند تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003830/استعلام-تهیه-قطعات-و-لوازم'>استعلام تهیه قطعات و لوازم / استعلام ، استعلام تهیه قطعات و لوازم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003831/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-ساختمان-ها'>استعلام تعمیر و نگهداری ساختمان ها  / استعلام, استعلام تعمیر و نگهداری ساختمان ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003832/استعلام-نصب-کمد-MDF-دیواری-باکس-دار'>استعلام نصب کمد MDF دیواری باکس دار / استعلام, استعلام نصب کمد MDF دیواری باکس دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003833/استعلام-خرید-دستگاه-فیوزن-و-OTDR'>استعلام خرید دستگاه فیوزن و OTDR   / استعلام , استعلام خرید دستگاه فیوزن و OTDR  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003834/استعلام-خرید-نرم-افزار-جامع-بانک-اطلاعات'>استعلام خرید نرم افزار جامع بانک اطلاعات / استعلام,استعلام خرید نرم افزار جامع بانک اطلاعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003835/فراخوان-واگذاری-مدیریت-مشارکتی-کلینیک-های-ویژه-تخصصی'>فراخوان  واگذاری مدیریت مشارکتی کلینیک های ویژه تخصصی / آگهی مناقصه, فراخوان  واگذاری مدیریت مشارکتی کلینیک های ویژه تخصصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003836/مناقصه-اجرای-آسفالت-گرم'>مناقصه اجرای آسفالت گرم  / آگهی مناقصه، مناقصه اجرای آسفالت گرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003837/استعلام-کانکتور'>استعلام کانکتور / استعلام بها, استعلام کانکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003838/استعلام-سیل-ورودی-پمپ---'>استعلام سیل ورودی پمپ .... / استعلام , استعلام سیل ورودی پمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003839/مناقصه-خرید-مخزن-2000-و-250-مترمکعبی-گالوانیزه'>مناقصه خرید مخزن 2000 و 250 مترمکعبی گالوانیزه / مناقصه,مناقصه خرید مخزن 2000 و 250 مترمکعبی گالوانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003840/استعلام-​خرید-پارچ-آب'>استعلام ​خرید پارچ آب / استعلام , استعلام ​خرید پارچ آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003841/تجدید-مناقصه-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوایی-توام-با-نگهداری-تلفن-همگانی'>تجدید مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی توام با نگهداری تلفن همگانی  / آگهی مناقصه, تجدید مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی توام با نگهداری تلفن همگانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003842/استعلام-خرید-باتری-42-آمپرساعت-سیلد--'>استعلام خرید باتری 42 آمپرساعت سیلد... / استعلام، استعلام خرید باتری 42 آمپرساعت سیلد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003843/استعلام-سیستم-کشف-و-اطفا-هوشمند'>استعلام سیستم کشف و اطفا هوشمند / استعلام , استعلام سیستم کشف و اطفا هوشمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003844/استعلام-مایع-ظرفشویی-4-لیتری'>استعلام مایع ظرفشویی 4 لیتری / استعلام,استعلام مایع ظرفشویی 4 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003845/استعلام-نصب-تجهیزات-سیستم-نسل-سوم-و-چهارم-و-لینک-انتقال'>استعلام نصب تجهیزات سیستم نسل سوم و چهارم و لینک انتقال  / استعلام , استعلام نصب تجهیزات سیستم نسل سوم و چهارم و لینک انتقال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003846/مناقصه-اجرای-عملیات-نگهداری-شبکه-کابل-وهوائی-و-سیستمهای-ACCESS'>مناقصه اجرای عملیات نگهداری شبکه کابل وهوائی و سیستمهای ACCESS  / اگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات نگهداری شبکه کابل وهوائی و سیستمهای ACCESS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003847/استعلام-سیستم-تعادل-استاتیک-دینامیک-کینکت'>استعلام سیستم تعادل استاتیک دینامیک کینکت / استعلام,استعلام سیستم تعادل استاتیک دینامیک کینکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003848/استعلام-اجرای-نیروگاه-خورشیدی'>استعلام اجرای نیروگاه خورشیدی / استعلام , استعلام اجرای نیروگاه خورشیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003849/فراخوان-خرید-نصب-و-راه-اندازی-یک-دستگاه-ذخیره-ساز-SAN'>فراخوان خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه ذخیره ساز SAN / مناقصه,فراخوان خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه ذخیره ساز SAN</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003850/استعلام-خرید-CWDM-و-SFP-و-پچ-کورد'>استعلام خرید CWDM و SFP  و پچ کورد / استعلام، استعلام خرید CWDM و SFP  و پچ کورد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003852/استعلام-سطح-سنج-رادار'>استعلام سطح سنج رادار / استعلام , استعلام سطح سنج رادار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003853/استعلام-خرید-دستگاه-گاز-کنترل'>استعلام خرید دستگاه گاز کنترل  / استعلام بها, استعلام خرید دستگاه گاز کنترل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003854/استعلام-اسید-نیتریک-65-Merck-آلمان-و--'>استعلام اسید نیتریک 65% Merck آلمان و ... / استعلام, استعلام اسید نیتریک 65% Merck آلمان و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003855/استعلام-مودم-ADSL'>استعلام مودم ADSL  / استعلام, استعلام مودم ADSL </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003856/استعلام-بوشینگ-تراسفورماتور'>استعلام بوشینگ تراسفورماتور / فرم استعلام بهاء , استعلام بوشینگ تراسفورماتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003857/استعلام-مکانیک-خودروهای-سنگین'>استعلام مکانیک خودروهای سنگین  / استعلام ، استعلام مکانیک خودروهای سنگین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003858/تجدید-مناقصه-نگهداری-و-ترمیم-فضای-سبز-ایستگاه-های-اداره-کل'>تجدید مناقصه نگهداری و ترمیم فضای سبز ایستگاه های اداره کل  / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه نگهداری و ترمیم فضای سبز ایستگاه های اداره کل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003859/استعلام-دستکش-چرمی-ساق-بلند-جوشکاری--'>استعلام دستکش چرمی ساق بلند جوشکاری... / استعلام , استعلام دستکش چرمی ساق بلند جوشکاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003860/مناقصه-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوایی-توام-با-نگهداری-تلفن-همگانی-تجدید'>مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی توام با نگهداری تلفن همگانی- تجدید / آگهی تجدید مناقصه، مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی توام با نگهداری تلفن همگانی- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003861/استعلام-فیلتر-فشار-قوی'>استعلام فیلتر فشار قوی  / استعلام,استعلام فیلتر فشار قوی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003862/استعلام-باطری-12-ولت-1000-آمپر'>استعلام باطری 12 ولت 1000 آمپر  / استعلام بها, استعلام باطری 12 ولت 1000 آمپر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003863/استعلام-لوله-3INCH-UPVC-طبق-لیست'>استعلام لوله 3INCH- UPVC طبق لیست / استعلام,استعلام لوله 3INCH- UPVC طبق لیست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003864/استعلام-جداکننده-ترافیکی-پلاستیکی'>استعلام جداکننده ترافیکی پلاستیکی / فرم استعلام بهاء , استعلام جداکننده ترافیکی پلاستیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003865/استعلام-سوئیچ-سیسکو'>استعلام سوئیچ سیسکو / استعلام , استعلام سوئیچ سیسکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003866/استعلام-ورق-Teflon-PTFE-FOIL-در-ابعاد-200×1250-mm-و-به-ضخامت-2mm'>استعلام ورق Teflon PTFE FOIL در ابعاد 200×1250 mm و به ضخامت 2mm  / فرم استعلام بهای الکترونیکی , استعلام ورق Teflon PTFE FOIL در ابعاد 200×1250 mm و به ضخامت 2mm </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003868/استعلام-پروژکتور-94-وات-LED'>استعلام پروژکتور 94 وات LED / فرم استعلام بهاء , استعلام پروژکتور 94 وات LED</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003869/استعلام-ترمیم-و-بازسازی-بانک-ملی'>استعلام ترمیم و بازسازی بانک ملی / استعلام, استعلام ترمیم و بازسازی بانک ملی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003870/استعلام-باتری-12-ولت-100-آمپر'>استعلام باتری 12 ولت 100 آمپر  / استعلام بها, استعلام باتری 12 ولت 100 آمپر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003871/استعلام-درب-اتوماتیک'>استعلام درب اتوماتیک / استعلام , استعلام درب اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003872/استعلام-تهیه-و-نصب-چهار-دستگاه-توربین-بادی'>استعلام تهیه و نصب چهار دستگاه توربین بادی  / استعلام , استعلام تهیه و نصب چهار دستگاه توربین بادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003873/استعلام-باطری-سیلد-2V-420AH-با-ملزومات-نصب'>استعلام باطری سیلد 2V-420AH با ملزومات نصب  / استعلام بها, استعلام باطری سیلد 2V-420AH با ملزومات نصب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003874/استعلام-پیچ-و-مهره'>استعلام پیچ و مهره  / فرم استعلام بهای الکترونیکی , استعلام پیچ و مهره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003875/استعلام-پکیج-کامل-سرمایش-آزاد-هوا'>استعلام پکیج کامل سرمایش آزاد هوا / استعلام , استعلام پکیج کامل سرمایش آزاد هوا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003876/استعلام-دستگاه-اندازه-گیری-کشش-سطحی'>استعلام دستگاه اندازه گیری کشش سطحی  / استعلام , استعلام دستگاه اندازه گیری کشش سطحی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003877/استعلام-شیر-فشارشکن-به-قطر-150میلی-متر--'>استعلام شیر فشارشکن به قطر 150میلی متر... / استعلام, استعلام شیر فشارشکن به قطر 150 میلی متر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003878/فراخوان-استعلام-انجام-پروژه-نوسازی-سیستم-کنترل-و-تجهیزات-ابزار-دقیق--'>فراخوان استعلام انجام پروژه نوسازی سیستم کنترل و تجهیزات ابزار دقیق ... / فراخوان,فراخوان استعلام انجام پروژه نوسازی سیستم کنترل و تجهیزات ابزار دقیق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003879/استعلام-CONDUCTIVITY-CELL--ABB-KENT-TAYLOR'>استعلام CONDUCTIVITY CELL - ABB KENT TAYLOR / استعلام , استعلام CONDUCTIVITY CELL - ABB KENT TAYLOR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003880/مناقصه-خدمات-پذیرایی-دبیرخانه-نظافت-امورفضای-سبز'>مناقصه خدمات ،پذیرایی،دبیرخانه،نظافت-امورفضای سبز / اگهی مناقصه , مناقصه خدمات ،پذیرایی،دبیرخانه،نظافت-امورفضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003881/استعلام-مطالعات-مرحله-2-و-بازنگری-طرح'>استعلام مطالعات مرحله 2 و بازنگری طرح  / استعلام, استعلام مطالعات مرحله 2 و بازنگری طرح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003882/استعلام-ریل-راست-کفی-جلو'>استعلام ریل راست کفی جلو / استعلام ,استعلام ریل راست کفی جلو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003883/استعلام-عملیات-قسمتی-از-اصلاح-شبکه'>استعلام عملیات قسمتی از اصلاح شبکه / استعلام, استعلام عملیات قسمتی از اصلاح شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003884/استعلام-اجرای-درب-و-پنجره-upvc'>استعلام اجرای درب و پنجره upvc / استعلام , استعلام اجرای درب و پنجره upvc</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003885/استعلام-​طراحی-و-اجرا-و-نصب-و-راه-انداز'>استعلام ​طراحی و اجرا و نصب و راه انداز  / استعلام, استعلام ​طراحی و اجرا و نصب و راه انداز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003886/استعلام-500-متر-کابل-95-1-بیست-کیلوولت'>استعلام 500 متر کابل 95*1 بیست کیلوولت / استعلام, استعلام 500 متر کابل 95*1 بیست کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003887/استعلام-پروژه-تعمیرات-دادگاه-اطفال'>استعلام پروژه تعمیرات دادگاه اطفال / استعلام, استعلام پروژه تعمیرات دادگاه اطفال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003888/فراخوان-انجام-ارزیابی-و-آزمایشات-آنتروپومتری--'>فراخوان انجام ارزیابی و آزمایشات آنتروپومتری ... / فراخوان,فراخوان انجام ارزیابی و آزمایشات آنتروپومتری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003889/استعلام-اسکنر-6670'>استعلام اسکنر 6670  / استعلام بها, استعلام اسکنر 6670 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003890/استعلام-ساخت-پلاک-کد-پستی-ده-رقمی-شهری'>استعلام ساخت پلاک کد پستی ده رقمی شهری  / استعلام , استعلام ساخت پلاک کد پستی ده رقمی شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003891/استعلام-اورکت-سازمانی-شلوار-فرم-اداری'>استعلام اورکت سازمانی، شلوار فرم اداری / استعلام,استعلام اورکت سازمانی، شلوار فرم اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003892/استعلام-نظارت-کارگاهی-پروژه-های-تاسیسات'>استعلام نظارت کارگاهی پروژه های تاسیسات  / استعلام , استعلام نظارت کارگاهی پروژه های تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003893/استعلام-​سنسور-فشار-مستغرق-با-طول-کابل'>استعلام ​سنسور فشار مستغرق با طول کابل / استعلام, استعلام ​سنسور فشار مستغرق با طول کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003895/استعلام-قرقره-شیلنگ-جمع-کن'>استعلام قرقره شیلنگ جمع کن  / استعلام , استعلام قرقره شیلنگ جمع کن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003896/استعلام-فایروال-فورتی-گیت'>استعلام فایروال فورتی گیت / استعلام , استعلام فایروال فورتی گیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003897/استعلام-عملیات-فیبرنوری-در-5-پست-در-حوزه'>استعلام عملیات فیبرنوری در 5 پست در حوزه / استعلام,استعلام عملیات فیبرنوری در 5 پست در حوزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003898/استعلام-​کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام ​کامپیوتر و فناوری / استعلام, استعلام ​کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003899/استعلام-​سرور'>استعلام ​سرور / استعلام, استعلام ​سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003900/استعلام-انجام-عملیات-تعیین-مختصات'>استعلام انجام عملیات تعیین مختصات  / استعلام , استعلام انجام عملیات تعیین مختصات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003901/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتیلن-160'>استعلام خرید لوله پلی اتیلن 160  / استعلام ,استعلام خرید لوله پلی اتیلن 160 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003902/استعلام-تهیه-و-نصب-دریچه'> استعلام تهیه و نصب دریچه  / استعلام , استعلام تهیه و نصب دریچه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003903/استعلام-چاپگر-شناسنامه-بزرگسال'>استعلام چاپگر شناسنامه بزرگسال  / استعلام , استعلام چاپگر شناسنامه بزرگسال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003904/استعلام-​​سوییچ-سیسکو'>استعلام ​​سوییچ سیسکو / استعلام, استعلام ​​سوییچ سیسکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003905/استعلام-پنجره-دو-جداره-کشویی-upvc'>استعلام پنجره دو جداره کشویی upvc / استعلام,استعلام پنجره دو جداره کشویی upvc</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003906/استعلام-هارد-دیسک'>استعلام هارد دیسک  / استعلام,استعلام هارد دیسک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003907/استعلام-ساخت-و-نصب-تابلو-سردرب'>استعلام ساخت و نصب تابلو سردرب / استعلام , استعلام ساخت و نصب تابلو سردرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003908/استعلام-ابزارآلات'>استعلام ابزارآلات / استعلام,استعلام ابزارآلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003909/استعلام-شیر-فشارشکن-به-قطر-200-میلی-لیتر'>استعلام شیر فشارشکن به قطر  200 میلی لیتر / استعلام, استعلام شیر فشارشکن به قطر  200 میلی لیتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003910/استعلام-صندلی-نیلپر'>استعلام صندلی نیلپر  / استعلام , استعلام صندلی نیلپر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003911/استعلام-بهاء-هیدرازین-هیدرات'>استعلام بهاء هیدرازین هیدرات  / فرم استعلام بهاء , استعلام بهاء  هیدرازین هیدرات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003912/استعلام-خرید-برقگیر'>استعلام خرید برقگیر  / استعلام, استعلام خرید برقگیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003913/استعلام-بکارگیری-یک-دستگاه-لودر'>استعلام بکارگیری یک دستگاه لودر / استعلام,استعلام بکارگیری یک دستگاه لودر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003914/استعلام-​نازل-تی-جت-4700-عدد-سم-لونترل'>استعلام ​نازل تی جت 4700 عدد سم لونترل  / استعلام, استعلام ​نازل تی جت 4700 عدد سم لونترل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003915/استعلام-اجرای-کابلکشی-های-فشار-ضعیف'>استعلام اجرای کابلکشی های فشار ضعیف  / استعلام ,استعلام اجرای کابلکشی های فشار ضعیف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003916/استعلام-اجرای-عملیات-طرح-نصب-تجهیزات-سیستم-nodeb'>استعلام  اجرای عملیات طرح نصب تجهیزات سیستم  nodeb / استعلام , استعلام  اجرای عملیات طرح نصب تجهیزات سیستم  nodeb</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003917/استعلام-70-تن-برنج-تایلندی'>استعلام 70 تن برنج تایلندی / استعلام , استعلام 70 تن برنج تایلندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003918/استعلام-خرید-کابل-ADSS-نوع-SM'>استعلام خرید کابل ADSS نوع SM  / استعلام, استعلام خرید کابل ADSS نوع SM </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003919/استعلام-گان-دیجیتال-Graco-PM5'>استعلام گان دیجیتال Graco-PM5 / استعلام , استعلام گان دیجیتال Graco-PM5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003920/ستعلام-لوازم-و-اتصالات-آبرسانی'>ستعلام لوازم و اتصالات آبرسانی / استعلام ,استعلام لوازم و اتصالات آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003921/استعلام-نهال-پاجوش-خرما'>استعلام نهال پاجوش خرما / استعلام , استعلام نهال پاجوش خرما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003922/استعلام-ساخت-و-نصب-کابینت-آبدارخانه'>استعلام ساخت و نصب کابینت آبدارخانه  / استعلام , استعلام ساخت و نصب کابینت آبدارخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003923/استعلام-دستگاه-هشداردهنده-گازهای-سمی'>استعلام دستگاه هشداردهنده گازهای سمی / استعلام, استعلام دستگاه هشداردهنده گازهای سمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003924/استعلام-پاوربانک-و-فلش'>استعلام پاوربانک و فلش / استعلام,استعلام پاوربانک و فلش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003925/استعلام-یک-عدد-لپ-تاپ'>استعلام یک عدد لپ تاپ / استعلام ,استعلام یک عدد لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003926/استعلام-فلاپ-دیسک-(صفحه-سمباده)'>استعلام فلاپ دیسک (صفحه سمباده) / استعلام , استعلام فلاپ دیسک (صفحه سمباده)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003927/استعلام-​​تهیه-نقشه-تک-خطی-با-تاییدیه'>استعلام ​​تهیه نقشه تک خطی با تاییدیه / استعلام, استعلام ​​تهیه نقشه تک خطی با تاییدیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003928/استعلام-لپ-تاپ'>استعلام لپ تاپ / استعلام , استعلام لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003929/استعلام-کود-مخصوص-صیفی-جات'>استعلام کود مخصوص صیفی جات  / استعلام , استعلام کود مخصوص صیفی جات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003930/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات / استعلام , استعلام خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003931/استعلام-10-عدد-یو-پی-اس'>استعلام 10 عدد یو پی اس / استعلام ,استعلام ​10 عدد یو پی اس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003932/استعلام-انجام-پروژه-تکمیل-کمپینگ'>استعلام انجام پروژه تکمیل کمپینگ / استعلام ,استعلام انجام پروژه تکمیل کمپینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003933/استعلام-​​فرم-cn23-سایز-210-148-mm'>استعلام ​​فرم cn23، سایز 210*148 mm / استعلام, استعلام ​​فرم cn23، سایز 210*148 mm</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003934/استعلام-​نهال-انجیر'>استعلام ​نهال انجیر / استعلام , استعلام ​نهال انجیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003935/استعلام-آبرسانی-به-منطقه-عشایری'>استعلام آبرسانی به منطقه عشایری  / استعلام , استعلام آبرسانی به منطقه عشایری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003936/استعلام-سنگ-تراورتن-حاجی-آباد-درجه-1'>استعلام سنگ تراورتن حاجی آباد درجه 1  / استعلام,استعلام سنگ تراورتن حاجی آباد درجه 1 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003937/استعلام-لوازم-یدکی-اعلام-حریق'>استعلام لوازم یدکی اعلام حریق  / استعلام ,استعلام لوازم یدکی اعلام حریق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003938/استعلام-مانیتور-LG-24M47'>استعلام مانیتور LG 24M47  / استعلام ،استعلام مانیتور LG 24M47 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003939/استعلام-تلفن-بی-سیم'>استعلام تلفن بی سیم  / استعلام, استعلام تلفن بی سیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003940/استعلام-تهیه-یک-دستگاه-کامپیوتر-pc'>استعلام تهیه یک دستگاه کامپیوتر pc  / استعلام ,استعلام تهیه یک دستگاه کامپیوتر pc </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003941/استعلام-کاغذ-90-60-70-گرم-آپریل-مشکی'>استعلام کاغذ 90*60 70 گرم آپریل مشکی  / استعلام , استعلام کاغذ 90*60 70 گرم آپریل مشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003942/استعلام-کود-مخصوص-نخلیات'>استعلام کود مخصوص نخلیات  / استعلام , استعلام کود مخصوص نخلیات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003943/مناقصه-احداث-واحد-RO-تصفیه-آبهای-آلوده-و-کاهش-مصرف-آب-خام'>مناقصه احداث واحد RO- تصفیه آبهای آلوده و کاهش مصرف آب خام / مناقصه,مناقصه احداث واحد RO- تصفیه آبهای آلوده و کاهش مصرف آب خام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003944/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام ,استعلام لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003945/استعلام-کاغذ-90-60-70-گرم-آپریل-مشکی'>استعلام کاغذ 90*60 70 گرم آپریل مشکی  / استعلام , استعلام کاغذ 90*60 70 گرم آپریل مشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003946/استعلام-لپ-تاپ-و-پرینتر-و-رایانه'>استعلام لپ تاپ و پرینتر و رایانه / استعلام, استعلام لپ تاپ و پرینتر و رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003947/استعلام-قطعات-یدکی-مورد-نیاز-ایستگاه'>استعلام قطعات یدکی مورد نیاز ایستگاه  / استعلام ,استعلام قطعات یدکی مورد نیاز ایستگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003948/استعلام-یک-دستگاه-ذخیره-ساز'>استعلام یک دستگاه ذخیره ساز  / استعلام,استعلام یک دستگاه ذخیره ساز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003949/استعلام-تجهیزات-و-وسایل'>استعلام  تجهیزات و وسایل  / استعلام , استعلام  تجهیزات و وسایل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003950/استعلام-خرید-یک-دستگاه-فشار-متوسط'>استعلام خرید یک دستگاه فشار متوسط  / استعلام , استعلام خرید یک دستگاه فشار متوسط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003951/​​استعلام-بازسازی-و-اورهال'>​​استعلام بازسازی و اورهال  / استعلام، ​​استعلام بازسازی و اورهال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003952/استعلام-احداث-جاده'>استعلام احداث جاده  / استعلام، استعلام احداث جاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003953/استعلام-ابزارآلات'>استعلام ابزارآلات / استعلام,استعلام ابزارآلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003954/استعلام-برد-هوشمند-SHARP-مدل-PN70SC3'>استعلام برد هوشمند SHARP مدل PN70SC3 / استعلام,استعلام برد هوشمند SHARP مدل PN70SC3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003955/استعلام-خرید-رب-گوجه-فرنگی'>استعلام خرید رب گوجه فرنگی / استعلام, استعلام خرید رب گوجه فرنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003956/استعلام-خرید-تجهیزات-و-نصب-شبکه-فناوری'>استعلام خرید تجهیزات و نصب شبکه فناوری  / استعلام , استعلام خرید تجهیزات و نصب شبکه فناوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003957/استعلام-لودسل'>استعلام لودسل  / استعلام,استعلام لودسل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003958/استعلام-یک-دستگاه-سرور-برای-مدارک'>استعلام یک دستگاه سرور برای مدارک / استعلام,استعلام یک دستگاه سرور برای مدارک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003959/استعلام-بهسازی-جاده'>استعلام بهسازی جاده / استعلام، استعلام بهسازی جاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003960/استعلام-استعلام-تبدیل-آرایش-سیستم-main'>استعلام استعلام تبدیل آرایش سیستم main / استعلام, استعلام استعلام تبدیل آرایش سیستم main</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003961/استعلام-فرم-cn22-لیبل-پشت-چسبدار'>استعلام فرم cn22، لیبل پشت چسبدار / استعلام، استعلام فرم cn22، لیبل پشت چسبدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003962/استعلام-تهیه-و-نصب-دو-عدد-درب-ریلی'>استعلام تهیه و نصب دو عدد درب ریلی / استعلام,استعلام تهیه و نصب دو عدد درب ریلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003963/استعلام-یک-دستگاه-نمک-پاش-داخل-کامیونی'>استعلام یک دستگاه نمک پاش داخل کامیونی / استعلام, استعلام یک دستگاه نمک پاش داخل کامیونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003964/استعلام-منسوجات-چرم'>استعلام منسوجات چرم / استعلام,استعلام منسوجات چرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003965/استعلام-چاپ-اوراق-اداری'>استعلام چاپ اوراق اداری / استعلام ,استعلام چاپ اوراق اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003966/استعلام-خرید-راهبند'>استعلام خرید راهبند  / استعلام، استعلام خرید راهبند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003967/استعلام-سیستم-دوربین-مداربسته-و-ملحقات'>استعلام سیستم دوربین مداربسته و ملحقات  / استعلام, استعلام سیستم دوربین مداربسته و ملحقات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003968/استعلام-​نوسازی-و-تجهیز-ساختمان'>استعلام ​نوسازی و تجهیز ساختمان  / استعلام , استعلام ​نوسازی و تجهیز ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003969/​​استعلام-تلفن-شبکه-ای-سیسکو'>​​استعلام تلفن شبکه ای سیسکو  / استعلام، ​​استعلام تلفن شبکه ای سیسکو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003970/استعلام-برنج-10-کیلوگرمی-دانه-بلند-برند'>استعلام برنج 10 کیلوگرمی دانه بلند برند  / استعلام , استعلام برنج 10 کیلوگرمی دانه بلند برند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003971/استعلام-کلرپارس-اکتیو-کلر-فعال-65'>استعلام کلرپارس اکتیو کلر فعال 65  / استعلام,استعلام کلرپارس اکتیو کلر فعال 65 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003972/استعلام-سنسور-فشار-مستغرق-مارک-BD'>استعلام سنسور فشار مستغرق مارک BD / استعلام,استعلام سنسور فشار مستغرق مارک BD</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003973/استعلام-طرح-پایگاه-سلامت-اجتماعی'>استعلام طرح پایگاه سلامت اجتماعی / استعلام, استعلام طرح پایگاه سلامت اجتماعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003974/استعلام-عملیات-اجرایی-عملیات-حمل-نصب'>استعلام عملیات اجرایی عملیات حمل نصب / استعلام, استعلام عملیات اجرایی عملیات حمل نصب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003975/استعلام-تسمه-نقاله-پالتی-تخت-زنجیری'>استعلام تسمه نقاله پالتی تخت زنجیری  / استعلام , استعلام تسمه نقاله پالتی تخت زنجیری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003976/استعلام-خرید-کیت-های-آهن'>استعلام خرید کیت های آهن / استعلام , استعلام خرید کیت های آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003977/استعلام-​یکصد-متر-مربع-دیوارکوب'>استعلام ​یکصد متر مربع دیوارکوب / استعلام , استعلام ​یکصد متر مربع دیوارکوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003978/استعلام-بهسازی-و-نوسازی-PC'>استعلام بهسازی و نوسازی PC  / استعلام، استعلام بهسازی و نوسازی PC </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003044/مزایده-ششدانگ-زمین-با-بنای-احداثی-215-40متر'>مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 215.40متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 215.40متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003045/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-صد-و-نود-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت صد و نود متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت صد و نود متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003046/مزایده-فروش-دو-واحد-آپارتمان-112-97-و-126-31متر'>مزایده فروش دو واحد آپارتمان 112.97 و 126.31متر  / مزایده,مزایده فروش دو واحد آپارتمان 112.97 و 126.31متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003047/مزایده-زمین-مساحت-6709-7متر'>مزایده زمین مساحت 6709.7متر / مزایده,مزایده زمین مساحت 6709.7متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003048/مزایده-ششدانگ-سه-قطعه-پلاک-ثبتی'>مزایده ششدانگ سه قطعه پلاک ثبتی / مزایده,مزایده ششدانگ سه قطعه پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003049/مزایده-ملک-بخش-یک-ملایر-نوبت-سوم'>مزایده ملک بخش یک ملایر نوبت سوم  / مزایده,مزایده ملک بخش یک ملایر نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003050/مزایده-ملک-به-مساحت-5200متر-مرحله-دوم'>مزایده ملک به مساحت 5200متر مرحله دوم / مزایده,مزایده ملک به مساحت 5200متر مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003052/مزایده-زمین-به-پلاک-ثبتی-31-1-بخش-دو-ناحیه-ده'>مزایده زمین به پلاک ثبتی 31/1 بخش دو ناحیه ده  / مزایده,مزایده زمین به پلاک ثبتی 31/1 بخش دو ناحیه ده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003053/مزایده-ششدانگ-ملک-به-پلاک-ثبت-یک-و-دو-و-سه-فرعی'>مزایده ششدانگ ملک به پلاک ثبت یک و دو  و سه فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ ملک به پلاک ثبت یک و دو  و سه فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003055/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-158-11متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 158.11متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 158.11متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003056/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-68-90متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 68.90متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 68.90متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003058/مزایده-فروش-500-متر-مکعب-تخته-نوبت-دوم'>مزایده فروش 500 متر مکعب تخته نوبت دوم  / مزایده, مزایده فروش 500 متر مکعب تخته نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003059/مزایده-ششدانگ-زمین-مشتمل-بر-واحد-مرغداری-همراه-تابلو-برق--'>مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر واحد مرغداری همراه تابلو برق... / آگهی مزایده، مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر واحد مرغداری همراه تابلو برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003060/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-اول-مساحت-82-70متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول مساحت 82.70متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول مساحت 82.70متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003063/مزایده-آپارتمان-طبقه-5-مساحت-144-33متر'>مزایده آپارتمان طبقه 5 مساحت 144.33متر  / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه 5 مساحت 144.33متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003064/مزایده-28-کارتن-چای'>مزایده 28 کارتن چای / مزایده, مزایده 28 کارتن چای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003065/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-165-50متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 165.50متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 165.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003066/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-184-96متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 184.96متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 184.96متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003068/مزایده-یک-دستگاه-گریدر-کالیران'>مزایده یک دستگاه گریدر کالیران / مزایده,مزایده یک دستگاه گریدر کالیران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003069/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-مساحت-212-09-و-87-11متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو قطعه زمین مساحت 212.09 و 87.11متر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش دو قطعه زمین مساحت 212.09 و 87.11متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003071/مزایده-ششدانگ-زمین-به-شماره-پلاک-یکصد-و-هشتاد-و-سه-فرعی'>مزایده ششدانگ زمین به شماره پلاک یکصد و هشتاد و سه فرعی / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین به شماره پلاک یکصد و هشتاد و سه فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003073/مزایده-اجاره-مرکز-مکانیزه-معاینه-فنی'>مزایده اجاره مرکز مکانیزه معاینه فنی  / اگهی مزایده , مزایده اجاره مرکز مکانیزه معاینه فنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003074/مزایده-ملک-مزروعی-بخش-سه-ناحیه-جعفرآباد-نوبت-دوم'>مزایده ملک مزروعی بخش سه ناحیه جعفرآباد نوبت دوم  / مزایده ,مزایده ملک مزروعی بخش سه ناحیه جعفرآباد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003075/مزایده-ملک-مزروعی-پلاک-8-اصلی-نوبت-اول'>مزایده ملک مزروعی پلاک 8 اصلی نوبت اول  / مزایده ,مزایده ملک مزروعی پلاک 8 اصلی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003076/مزایده-فروش-دامهای-مازاد'>مزایده فروش دامهای مازاد  / آگهی مزایده ، مزایده فروش دامهای مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003077/آگهی-مزایده-چهار-دستگاه-موتورسیکلت'>آگهی مزایده چهار دستگاه موتورسیکلت  / آگهی مزایده،آگهی مزایده چهار دستگاه موتورسیکلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003078/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-144-78متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 144.78متر  / مزایده ,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 144.78متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003080/مزایده-فروش-تعدادی-دام-مازاد-96-9-29'>مزایده فروش تعدادی دام مازاد 96.9.29 / آگهی مزایده , مزایده فروش تعدادی دام مازاد 96.9.29</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003082/مزایده-ساختمان-مسکونی-یک-طبقه-بخش-پنج-نوبت-اول'>مزایده ساختمان مسکونی یک طبقه بخش پنج نوبت اول / مزایده ,مزایده ساختمان مسکونی یک طبقه بخش پنج نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003084/مزایده-زمین-مساحت-230-متر'>مزایده زمین مساحت 230 متر / مزایده ,مزایده زمین مساحت 230 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003086/مزایده-یک-قطعه-زمین-ویلایی-مساحت-250-متر'>مزایده یک قطعه زمین ویلایی مساحت 250 متر  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین ویلایی مساحت 250 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003087/مزایده-پایانه-و-پارکینگ-بزرگ-خودروهای-سنگین'>مزایده پایانه و پارکینگ بزرگ خودروهای سنگین  / آگهی مزایده، مزایده پایانه و پارکینگ بزرگ خودروهای سنگین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003089/مزایده-سه-دانگ-اعیانی-مشاع-از-مغازه-مساحت-15-12متر'>مزایده سه دانگ اعیانی مشاع از مغازه مساحت 15.12متر  / مزایده ,مزایده سه دانگ اعیانی مشاع از مغازه مساحت 15.12متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003090/مزایده-بهره-برداری-از-منافع-رستوران-و-تامین-غذا'>مزایده بهره برداری از منافع رستوران و تامین غذا / مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از منافع رستوران و تامین غذا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003091/مزایده-40-هکتار-زمین-کشاورزی-روستای-فیض-آباد'>مزایده 40 هکتار زمین کشاورزی روستای فیض آباد / مزایده ,مزایده 40 هکتار زمین کشاورزی روستای فیض آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003092/مزایده-دو-قطعه-زمین-96-و-187-55متر'>مزایده دو قطعه زمین 96 و 187.55متر / مزایده ,مزایده دو قطعه زمین 96 و 187.55متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003094/مزایده-دو-باب-آپارتمان-مساحت-هر-کدام-89-92متر'>مزایده دو باب آپارتمان مساحت هر کدام 89.92متر  / مزایده ,مزایده دو باب آپارتمان مساحت هر کدام 89.92متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003100/مزایده-شرکت-تعاونی-مسکن-مهر-مساحت-هر-واحد-مسکونی-75-متر'>مزایده شرکت تعاونی مسکن مهر مساحت هر واحد مسکونی 75 متر  / مزایده ,مزایده شرکت تعاونی مسکن مهر مساحت هر واحد مسکونی 75 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003101/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-78-92متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 78.92متر / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 78.92متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003102/مزایده-فروش-1-دستگاه-خودرو-405'>مزایده فروش 1 دستگاه خودرو 405 / آگهی مزایده, مزایده فروش 1 دستگاه خودرو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003103/مزایده-زمین-مساحت-1-009-788-متر-پلاک-40-فرعی'>مزایده زمین مساحت 1.009.788 متر پلاک 40 فرعی / مزایده, مزایده زمین مساحت 1.009.788 متر پلاک 40 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003104/مزایده-دستگاه-بسته-بندی--نوبت-دوم'>مزایده دستگاه بسته بندی - نوبت دوم  / آگهی فروش , مزایده دستگاه بسته بندی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003105/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-118-84متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 118.84متر / مزایده, مزایده ششدانگ زمین مساحت 118.84متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003106/مزایده-فروش-ضایعات-آهن-آلات'>مزایده  فروش ضایعات آهن آلات / آگهی مزایده عمومی, مزایده  فروش ضایعات آهن آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003107/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-4951-فرعی'>مزایده پلاک ثبتی شماره 4951 فرعی  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 4951 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003109/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-105-97متر-قطعه-5-تفکیکی'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 105.97متر قطعه 5 تفکیکی  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 105.97متر قطعه 5 تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003112/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-106-29متر-قطعه-اول'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 106.29متر قطعه اول / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 106.29متر قطعه اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003113/مزایده-عمومی-فروش-اقلام-ضایعات-آهنی-و-چدنی-و--'>مزایده عمومی فروش اقلام ضایعات آهنی و چدنی و ...  / مزایده عمومی , مزایده عمومی فروش اقلام ضایعات آهنی و چدنی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003114/مزایده-واگذاری-محل-بوفه-های-دانشجویی'>مزایده واگذاری محل بوفه های دانشجویی  / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری محل بوفه های دانشجویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003116/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-113-44متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 113.44متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 113.44متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003117/مزایده-فروش-کامیون-کشنده-ایویکو'>مزایده فروش کامیون کشنده ایویکو  / آگهی مزایده , مزایده فروش کامیون کشنده ایویکو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003119/مزایده-فروش-شش-قطعه-زمین-مسکونی-تجدید'>مزایده فروش شش قطعه زمین مسکونی تجدید / مزایده,مزایده فروش شش قطعه زمین مسکونی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003121/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-پژو-206'>مزایده یک دستگاه اتومبیل پژو 206  / مزایده ,مزایده یک دستگاه اتومبیل پژو 206 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003122/مزایده-فروش-800-هزار-متریک-تن-کنسانتره----نوبت-دوم'>مزایده فروش 800 هزار متریک تن کنسانتره ... - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش 800 هزار متریک تن کنسانتره ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003124/فراخوان-تامین-منابع-مالی--طراحی--احداث--تکمیل-و-بهره-برداری'>فراخوان تامین منابع مالی ، طراحی ، احداث ، تکمیل و بهره برداری / فراخوان,فراخوان تامین منابع مالی ، طراحی ، احداث ، تکمیل و بهره برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003126/مزایده-واگذاری-تعداد-7-قطعه-زمین-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری تعداد 7 قطعه زمین مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری تعداد 7 قطعه زمین مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003127/مزایده-تعداد-482سهم-از-سهام-شرکت'>مزایده تعداد 482سهم از سهام شرکت  / مزایده,مزایده تعداد 482سهم از سهام شرکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003129/مزایده-فروش-اموال-غیرمنقول-نوبت-سوم'>مزایده فروش اموال غیرمنقول نوبت سوم  / مزایده,مزایده فروش اموال غیرمنقول نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003130/مزایده-مقدار-117-تن-سیب'>مزایده مقدار 117 تن سیب / آگهی مزایده, مزایده مقدار 117 تن سیب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003135/مزایده-اجاره-دکه-ها-و-دیگر-مکانها--تجدید'>مزایده اجاره دکه ها و دیگر مکانها - تجدید / آگهی تجدید مزایده , مزایده اجاره دکه ها و دیگر مکانها - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003138/مزایده-فروش-3-دستگاه-ساکشن-ایرانی-و--'>مزایده فروش 3 دستگاه ساکشن ایرانی و ... / آگهی مزایده , مزایده فروش 3 دستگاه ساکشن ایرانی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003145/مزایده-فروش-بیست-تن-آهن-آلات-و--'>مزایده فروش بیست تن آهن آلات و ... / آگهی مزایده , مزایده فروش بیست تن آهن آلات و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003147/مزایده-ششدانگ-اعیانی-واحد-مسکونی-68-58متر'>مزایده ششدانگ اعیانی واحد مسکونی 68.58متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی واحد مسکونی 68.58متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003148/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پراید-GTXi'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید GTXi  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید GTXi </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003150/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خط-تولید-محصولات-پلاستیکی--'>مزایده فروش یک دستگاه خط تولید محصولات پلاستیکی ... / آگهی مزایده فروش اموال منقول, مزایده فروش یک دستگاه خط تولید محصولات پلاستیکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003151/مزایده-ساختمان-سه-طبقه-با-نمای-سنگ'>مزایده ساختمان سه طبقه با نمای سنگ / مزایده,مزایده ساختمان سه طبقه با نمای سنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003152/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی-دیمی-میزان-4900-8متر'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی دیمی میزان 4900.8متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی دیمی میزان 4900.8متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003154/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-219-93متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 219.93متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 219.93متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003157/مزایده-ملک-مساحت-اعیان-صد-و-شصت-متر'>مزایده ملک مساحت اعیان صد و شصت متر / مزایده,مزایده ملک مساحت اعیان صد و شصت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003158/اصلاحیه-مزایده-فروش-سه-باب-از-املاک-کاربری-اداری-مسکونی'>اصلاحیه مزایده فروش سه باب از املاک کاربری اداری مسکونی  / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش سه باب از املاک کاربری اداری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003159/مزایده-فروش-یک-فروند-شناور'>مزایده فروش یک فروند شناور  / مزایده, مزایده فروش یک فروند شناور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003160/مزایده-ششدانگ-زمین-قطعه-414-تفکیکی-مرحله-اول'>مزایده ششدانگ زمین قطعه 414  تفکیکی مرحله اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین قطعه 414  تفکیکی مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003161/مزایده-آپارتمان-مساحت-203-31متر'>مزایده آپارتمان مساحت 203.31متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 203.31متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003163/مزایده-ششدانگ-زمین-با-بنای-احداثی-1151-41متر'>مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 1151.41متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 1151.41متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003165/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-شش-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه شش تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه شش تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003166/مزایده-اجاره-5-8-هكتار-از-اراضی-زراعی'>مزایده اجاره 5/8 هكتار از اراضی زراعی / مزایده,مزایده اجاره 5/8 هكتار از اراضی زراعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003168/مزایده-ششدانگ-پلاک-3706-فرعی-مساحت-101-40متر'>مزایده ششدانگ پلاک 3706 فرعی مساحت 101.40متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 3706 فرعی مساحت 101.40متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003169/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-آپارتمان-مساحت-170متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه آپارتمان مساحت 170متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه آپارتمان مساحت 170متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003170/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-و-مزرعه'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی و مزرعه / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی و مزرعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003171/مزایده-اجاره-یازده-ساله-اراضی-سد-گلستان-45-هکتاری-و---تجدید'>مزایده اجاره یازده ساله اراضی سد گلستان 45 هکتاری و ... تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی, مزایده اجاره یازده ساله اراضی سد گلستان 45 هکتاری و ... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003172/مزایده-سواری-پژو-405-نقره-ای'>مزایده سواری پژو 405 نقره ای  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده سواری پژو 405 نقره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003174/مزایده-آپارتمان-مساحت-144-81متر-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان مساحت 144.81متر نوبت اول / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 144.81متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003175/مزایده-ساختمان-مساحت-عرصه-108-مترمربع'>مزایده ساختمان مساحت عرصه 108 مترمربع  / مزایده,مزایده ساختمان مساحت عرصه 108 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003177/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-150-75متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 150.75متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 150.75متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003178/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-پارس-نقره-ای-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس نقره ای- نوبت دوم / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس نقره ای - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003179/مزایده-واگذاری-جایگاه-CNG'>مزایده واگذاری جایگاه CNG / مزایده عمومی, مزایده واگذاری جایگاه CNG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003180/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-154متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 154متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 154متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003181/مزایده-یکباب-خانه-مساحت-چهل-و-شش-متر'>مزایده یکباب خانه مساحت چهل و شش متر / مزایده,مزایده یکباب خانه مساحت چهل و شش متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003185/مزایده-فروش-یکدستگاه-ماشین-تراش-CNC-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه ماشین تراش CNC نوبت دوم  / آگهی فروش اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه ماشین تراش CNC نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003186/مزایده-فروش-قطعات-زمین-با-کاربری-های-مختلف-و-واحدهای-تجاری'>مزایده فروش قطعات زمین با کاربری های مختلف و واحدهای تجاری / مزایده,مزایده فروش قطعات زمین با کاربری های مختلف و واحدهای تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003187/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-405-سفید-مدل-1384'>مزایده یک دستگاه سواری پژو 405 سفید مدل 1384 / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری پژو 405 سفید مدل 1384</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003188/مزایده-1-دستگاه-موتور-برق-بیست-بسته-سیم-جوش--'>مزایده 1 دستگاه موتور برق، بیست بسته سیم جوش... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده 1 دستگاه موتور برق، بیست بسته سیم جوش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003190/مزایده-عرضه-عمومی-املاک-مازاد'>مزایده عرضه عمومی املاک مازاد  / مزایده,مزایده عرضه عمومی املاک مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003192/مزایده-کاشی-پارس-میداس-مشکی'>مزایده کاشی پارس میداس مشکی / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده کاشی پارس میداس مشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003195/مزایده-دو-تخته-فرش-دستباف'>مزایده دو تخته فرش دستباف / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده دو تخته فرش دستباف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003196/مزایده-ساختمان-هفت-طبقه-مسکونی-با-دوطبقه-پارکینگ-و-انباری'>مزایده ساختمان هفت طبقه مسکونی با دوطبقه پارکینگ و انباری  / مزایده,مزایده ساختمان هفت طبقه مسکونی با دوطبقه پارکینگ و انباری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003198/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-141-18متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 141.18متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 141.18متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003200/مزایده-یک-دستگاه-سواری-ام-وی-ام-530-مدل-1390'>مزایده یک دستگاه سواری ام وی ام 530 مدل 1390 / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری ام وی ام 530 مدل 1390</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003201/مزایده-دستگاه-خودروی-پراید'>مزایده دستگاه خودروی پراید  / اگهی مزایده , مزایده دستگاه خودروی پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003202/مزایده-یک-دستگاه-ماشین-تراش'>مزایده یک دستگاه ماشین تراش  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه ماشین تراش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003204/مزایده-زمین-مساحت-474-18متر-قطعه-4-تفکیکی'>مزایده زمین مساحت 474.18متر قطعه 4 تفکیکی / مزایده,مزایده زمین مساحت 474.18متر قطعه 4 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003205/مزایده-32-6-سهم-مشاع-از-40-سهم-از-300-سهم-از-سه-دانگ-از-6-دانگ-زمین'>مزایده 32.6 سهم مشاع از 40 سهم از 300 سهم از سه دانگ از 6 دانگ زمین / مزایده,مزایده 32.6 سهم مشاع از 40 سهم از 300 سهم از سه دانگ از 6 دانگ زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003206/مزایده-تعدادی-از-خودروهای-قابل-تبدیل-و-همچنین-مقداری-آهن-آلات-ذوبی-ملزومات-اداری-کانتینر-فلزی-اصلاحیه'>مزایده  تعدادی از خودروهای قابل تبدیل و همچنین مقداری آهن آلات ذوبی- ملزومات اداری- کانتینر فلزی  اصلاحیه  / آگهی مزایده, مزایده  تعدادی از خودروهای قابل تبدیل و همچنین مقداری آهن آلات ذوبی- ملزومات اداری- کانتینر فلزی اصلاحیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003208/مزایده-خودرو-کامیون-جرثقیل--نوبت-دوم'>مزایده خودرو کامیون جرثقیل - نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده خودرو کامیون جرثقیل - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003209/مزایده-یک-دستگاه-سواری-ون-دو-کابین-کاپرا'>مزایده یک دستگاه سواری ون دو کابین کاپرا / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری ون دو کابین کاپرا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003212/مزایده-خانه-مساحت-عرصه-308-متر-نوبت-اول'>مزایده خانه مساحت عرصه 308 متر نوبت اول / مزایده,مزایده خانه مساحت عرصه 308 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003213/مزایده-فروش-انواع-گوساله-نر-سنگین-تولیدی--نوبت-دوم'>مزایده فروش انواع گوساله نر سنگین تولیدی    نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش انواع گوساله نر سنگین تولیدی    نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003214/مزایده-کانکس'>مزایده کانکس / اگهی مزایده , مزایده کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003215/مزایده-فراخوان-فروش-سه-قطعه-زمین-96-9-29'>مزایده فراخوان فروش سه قطعه زمین 96.9.29 / مزایده,مزایده فراخوان فروش سه قطعه زمین 96.9.29</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003217/مزایده-سواری-سمند-مدل-94'>مزایده سواری سمند مدل 94 / مزایده, مزایده سواری سمند مدل 94</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003219/مزایده-ملک-کاربری-باغی-زراعی-مرحله-دوم'>مزایده ملک کاربری باغی زراعی مرحله دوم / مزایده,مزایده ملک کاربری باغی زراعی مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003220/مزایده-تعداد-هشتاد-دست-کت-و-شلوار-مردانه'>مزایده تعداد هشتاد دست کت و شلوار مردانه / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده تعداد هشتاد دست کت و شلوار مردانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003222/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-170-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 170 تفکیکی  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 170 تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003223/اگهی-مزایده-دستگاه-خودروی-نواری-نیسان-پاترول'>اگهی مزایده دستگاه خودروی نواری نیسان پاترول / اگهی مزایده ,اگهی مزایده دستگاه خودروی نواری نیسان پاترول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003224/مزایده-یکدستگاه-سنتر-CNC-افقی'>مزایده یکدستگاه سنتر CNC افقی  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یکدستگاه سنتر CNC افقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003226/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-دویست-و-هفتاد-و-نه-متر-و-پنجاه-صدم-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت دویست و هفتاد و نه متر و پنجاه صدم متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت دویست و هفتاد و نه متر و پنجاه صدم متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003227/مزایده-یکدستگاه-خودرو-سواری-پژو-تیپ-parsxu7'>مزایده یکدستگاه خودرو سواری پژو تیپ parsxu7  / آگهی مزایده, مزایده یکدستگاه خودرو سواری پژو تیپ parsxu7 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003228/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-عرصه-1500متر'>مزایده ششدانگ ملک مساحت عرصه 1500متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت عرصه 1500متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003229/مزایده-یک-دستگاه-موتورسیکلت-مرحله-دوم'>مزایده یک دستگاه موتورسیکلت- مرحله دوم / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه موتورسیکلت- مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003230/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-14-فرعی-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی شماره 14 فرعی نوبت دوم  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 14 فرعی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003233/مزایده-ملک-مساحت-سیصد-متر-مرحله-اول'>مزایده ملک مساحت سیصد متر مرحله اول  / مزایده,مزایده ملک مساحت سیصد متر مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003236/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پژو'>مزایده یک دستگاه خودروی پژو  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه خوروی پژو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003237/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-88-85متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 88.85متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 88.85متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003239/مزایده-یک-دستگاه-آسانسور--'>مزایده یک دستگاه آسانسور ... / مزایده,مزایده یک دستگاه آسانسور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003241/مزایده-یک-قطعه-زمین-و-منزل-مسکونی-در-دو-بخش-مجزا'>مزایده یک قطعه زمین و منزل مسکونی در دو بخش مجزا  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین و منزل مسکونی در دو بخش مجزا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003242/مزایده-یک-دستگاه-سمند--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه سمند - نوبت دوم / اگهی مزایده , مزایده یک دستگاه سمند - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003243/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-94-80متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 94.80متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 94.80متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003244/مزایده-ششدانگ-سرقفلی-مغازه-پلاک-ثبتی-4-فرعی'>مزایده ششدانگ سرقفلی مغازه پلاک ثبتی 4 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ سرقفلی مغازه پلاک ثبتی 4 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003245/فراخوان-مزایده-بهره-برداری-از-5-زمین-چمن-مصنوعی'>فراخوان مزایده  بهره برداری از 5 زمین چمن مصنوعی / آگهی فراخوان مزایده عمومی , فراخوان مزایده بهره برداری از 5 زمین چمن مصنوعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003246/مزایده-واحد-تجاری-با-عرصه-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده واحد تجاری با عرصه مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده واحد تجاری با عرصه مسکونی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003247/مزایده-تجهیزات-کامل-یک-دست-قالب-تک-حفره'>مزایده تجهیزات کامل یک دست قالب تک حفره  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده تجهیزات کامل یک دست قالب تک حفره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003248/مزایده-زمین-مسکونی-بخش-یک-فردوس-مرحله-اول'>مزایده زمین مسکونی بخش یک فردوس مرحله اول / مزایده,مزایده زمین مسکونی بخش یک فردوس مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003250/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید-سفید-مدل-90'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید سفید مدل 90 / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو پراید سفید مدل 90</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003251/فراخوان-مزایده-بهره-برداری-از-کارخانه-آسفالت'>فراخوان مزایده  بهره برداری از کارخانه آسفالت  / آگهی فراخوان مزایده عمومی , فراخوان مزایده بهره برداری از کارخانه آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003252/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-اول-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه اول تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه اول تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003254/مزایده-فروش-خودرو-و-ماشین-آلات-سبک-و-سنگین-و-لوازم-اسقاطی-نوبت-دوم'>مزایده فروش خودرو و ماشین آلات سبک و سنگین و لوازم اسقاطی- نوبت دوم / آگهی مزایده حضوری , مزایده فروش خودرو و ماشین آلات سبک و سنگین و لوازم اسقاطی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003255/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-دوم'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دوم / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003259/مزایده-آپارتمان-مسکونی-بخش-چهارده-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان مسکونی بخش چهارده نوبت اول / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی بخش چهارده نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003260/مزایده-8-سهم-از-یک-دانگ-شن-شویی'>مزایده 8 سهم از یک دانگ شن شویی / آگهی مزایده، مزایده 8 سهم از یک دانگ شن شویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003261/مزایده-ملک-مساحت-52-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 52 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 52 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003262/مزایده-اجاره-غرفه-های-میوه-فروشی--مرحله-دوم-نوبت-اول'>مزایده اجاره غرفه های میوه فروشی - مرحله دوم نوبت اول / آگهی مزایده , مزایده اجاره غرفه های میوه فروشی - مرحله دوم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003263/مزایده-اراضی-موروثی-نوبت-اول'>مزایده اراضی موروثی نوبت اول  / مزایده,مزایده اراضی موروثی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003265/مزایده-واگذاری-(اجاره)-پارک-شهروند-و-مغازه-و-سرویس-بهداشتی-و-نمازخانه--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری (اجاره) پارک شهروند و مغازه و سرویس بهداشتی و نمازخانه ...نوبت دوم  / مزایده عمومی, مزایده واگذاری (اجاره) پارک شهروند و مغازه و سرویس بهداشتی و نمازخانه ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003266/مزایده-دو-باب-خانه-و-یک-قطعه-زمین'>مزایده دو باب خانه و یک قطعه زمین / مزایده,مزایده دو باب خانه و یک قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003267/مزایده-امتیاز-عملیات-جمع-آوری-پسماندهای-خشک-شهر-نوبت-دوم'>مزایده امتیاز عملیات جمع آوری پسماندهای خشک شهر نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده امتیاز عملیات جمع آوری پسماندهای خشک شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003271/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-56-45متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 56.45متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 56.45متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003274/مزایده-آپارتمان-مساحت-پنجاه-متر'>مزایده آپارتمان مساحت پنجاه متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت پنجاه متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003275/مزایده-فروش-خط-موبایل--نوبت-دوم'>مزایده فروش خط موبایل - نوبت دوم / مزایده, مزایده فروش خط موبایل - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003278/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-104-80-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 104-80 متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 104-80 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003282/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-130-77متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 130.77متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 130.77متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003284/تجدید-مزایده-واگذاری-تابلوهای-تبلیغاتی-در-کلیه-محورهای-مواصلاتی'>تجدید مزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی در کلیه محورهای مواصلاتی / آگهی تجدید مزایده عمومی , تجدید مزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی در کلیه محورهای مواصلاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003285/مزایده-یکباب-منزل-و-محوطه-مساحت-720-متر'>مزایده یکباب منزل و محوطه مساحت 720 متر  / مزایده,مزایده یکباب منزل و محوطه مساحت 720 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003286/مزایده-آینه-و-کنسول-بخاری-گازی--'>مزایده آینه و کنسول، بخاری گازی... / آگهی مزایده مال منقول، مزایده آینه و کنسول، بخاری گازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003287/مزایده-خودرو-سواری-سیستم-نیسان'>مزایده خودرو سواری سیستم نیسان  / مزایده , مزایده خودرو سواری سیستم نیسان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003289/مزایده-یک-قطعه-زمین-شالیزاری-مساحت-3000متر'>مزایده یک قطعه زمین شالیزاری مساحت 3000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین شالیزاری مساحت 3000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003292/مزایده-ششدانگ-از-سه-دانگ-زمین-بدون-سند-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ از سه دانگ زمین بدون سند نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ از سه دانگ زمین بدون سند نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003293/مزایده-فروش-کوله-پشتی-و--'>مزایده فروش کوله پشتی و ... / مزایده , مزایده فروش کوله پشتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003295/مزایده-خودروی-سواری-پژو-405-جی-ال-ایکس-مدل-1381'>مزایده خودروی سواری پژو 405 جی ال ایکس مدل 1381 / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده خودروی سواری پژو 405 جی ال ایکس مدل 1381</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003296/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-81-2متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 81.2متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 81.2متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003297/مزایده-اقلام-یدکی-مازاد'>مزایده اقلام یدکی مازاد / آگهی مزایده، مزایده اقلام یدکی مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003299/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-113-76متر-قطعه-چهارم'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 113.76متر قطعه چهارم / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 113.76متر قطعه چهارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003302/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-113-60متر-قطعه-ششم'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 113.60متر قطعه ششم / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 113.60متر قطعه ششم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003303/مزایده-سوله-و-کارگاه-فروشگاه-ها--'>مزایده سوله و کارگاه فروشگاه ها ... / مزایده ,مزایده سوله و کارگاه فروشگاه ها ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003304/مزایده-آپارتمان-مساحت-106-13متر-قطعه-سوم-تفکیکی'>مزایده آپارتمان مساحت 106.13متر قطعه سوم تفکیکی / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 106.13متر قطعه سوم تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003305/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-105-81متر-قطعه-7-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان 105.81متر قطعه 7 تفکیکی  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان 105.81متر قطعه 7 تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003309/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-ماسحت-113-92متر-قطعه-دوم'>مزایده ششدانگ آپارتمان ماسحت 113.92متر قطعه دوم / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان ماسحت 113.92متر قطعه دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003312/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-1930-1-بخش-4-شهمیرزاد'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1930/1 بخش 4 شهمیرزاد / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1930/1 بخش 4 شهمیرزاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003314/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-59-95متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 59.95متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 59.95متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003317/مزایده-واگذاری-سالن-ورزشی-طوبی-با-کاربری-بدنسازی'>مزایده واگذاری سالن ورزشی طوبی با کاربری بدنسازی / آگهی مزایده عمومی، مزایده واگذاری سالن ورزشی طوبی با کاربری بدنسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003318/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-بخش-یک-طبس'>مزایده ششدانگ یکباب منزل بخش یک طبس / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل بخش یک طبس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003320/مزایده-فروش-تعداد-4-فقره-ملک-تملیکی'>مزایده فروش تعداد 4 فقره ملک تملیکی  / مزایده,مزایده فروش تعداد 4 فقره ملک تملیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003323/مزایده-فروش-آپارتمان-تجدید'>مزایده فروش آپارتمان تجدید / مزایده,مزایده فروش آپارتمان تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003324/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پراید--'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری پراید ... / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری پراید ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003325/مزایده-فروش-اجناس-اسقاطی-شامل-آهن-آلات-اسقاط-پیچ-و-مهره-اسقاط-و--'>مزایده فروش اجناس اسقاطی شامل آهن آلات اسقاط، پیچ و مهره اسقاط و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش اجناس اسقاطی شامل آهن آلات اسقاط، پیچ و مهره اسقاط و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003326/مزایده-فروش-اسید-چرب-لرد-ته-مخزن-و-روغن-خوراکی-ضایعاتی'>مزایده فروش اسید چرب، لرد ته مخزن و روغن خوراکی ضایعاتی / مزایده, مزایده فروش اسید چرب، لرد ته مخزن و روغن خوراکی ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003328/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-پانزده'>مزایده پلاک ثبتی بخش پانزده / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش پانزده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003329/مزایده-زمین-مسکونی-مساحت-دو-هکتار'>مزایده زمین مسکونی مساحت دو هکتار / مزایده,مزایده زمین مسکونی مساحت دو هکتار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003330/مزایده-کنجاله-زیتون'>مزایده کنجاله زیتون / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده کنجاله زیتون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003333/مزایده-فروش-یک-دستگاه-دیزل-ژنراتور-برق-سه-فاز-و--'>مزایده فروش یک دستگاه دیزل ژنراتور برق سه فاز و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش یک دستگاه دیزل ژنراتور برق سه فاز و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003334/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-دارای-سند-ثبتی'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی دارای سند ثبتی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی دارای سند ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003336/مزایده-سرقفلی-مغازه-بخش-شش-تبریز-نوبت-دوم'>مزایده سرقفلی مغازه بخش شش تبریز نوبت دوم / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه بخش شش تبریز نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003337/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-پژو-آردی'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پژو آردی / آگهی چایپاره، مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پژو آردی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003339/مزایده-فروش-یکباب-مغازه-مساحت-یازده-متر'>مزایده فروش یکباب مغازه مساحت یازده متر / مزایده,مزایده فروش یکباب مغازه مساحت یازده متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003341/مزایده-ملک-مساحت-250-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 250 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 250 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003344/مزایده-تعداد-۱۷۱-قلم-مواد-شیمیایی--نوبت-دوم'>مزایده تعداد ۱۷۱ قلم مواد شیمیایی - نوبت دوم  / مزایده ,مزایده تعداد ۱۷۱ قلم مواد شیمیایی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003345/مزایده-فروش-ملک-تجاری-اداری-مساحت-عرصه-1260متر'>مزایده فروش ملک تجاری اداری مساحت عرصه 1260متر  / مزایده,مزایده فروش ملک تجاری اداری مساحت عرصه 1260متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003346/مزایده-قطعات-یدکی-آب-شیرین-کن-قطعات-اتوبوس-و-مینی-لوازم-برق-و-الکترونیک--نوبت-دوم'>مزایده قطعات یدکی آب شیرین کن، قطعات اتوبوس و مینی، لوازم برق و الکترونیک...نوبت دوم  / مزایده عمومی, مزایده قطعات یدکی آب شیرین کن، قطعات اتوبوس و مینی، لوازم برق و الکترونیک...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003347/مزایده-ششدانگ-ساختمان-بخش-سه-اردبیل'>مزایده ششدانگ ساختمان بخش سه اردبیل / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان بخش سه اردبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003352/مزایده-فروش-تعداد-93-رقبه-املاک-تملیکی'>مزایده فروش تعداد 93 رقبه املاک تملیکی  / مزایده,مزایده فروش تعداد 93 رقبه املاک تملیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003356/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-کاربری-پارکینگ-مساحت-5430-62متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین کاربری پارکینگ مساحت 5430.62متر  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین کاربری پارکینگ مساحت 5430.62متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003358/مزایده-پلاک-ثبتی-1755-اصلی-بخش-دو-ثبت-قم-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 1755 اصلی بخش دو ثبت قم نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1755 اصلی بخش دو ثبت قم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003359/مزایده-خودرو-وانت-مزدا-مدل-92'>مزایده خودرو وانت مزدا مدل 92 / مزایده, مزایده خودرو وانت مزدا مدل 92</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003360/مزایده-فروش-اقلام-فرسوده-و-غیر-قابل-استفاده-در-حوزه-IT'>مزایده فروش اقلام فرسوده و غیر قابل استفاده در حوزه IT / آگهی مزایده, مزایده فروش اقلام فرسوده و غیر قابل استفاده در حوزه IT</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003363/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-97-38متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 97.38متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 97.38متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003364/مزایده-فروش-شش-دانگ-عرصه-و-اعیان-ملک--'>مزایده فروش شش دانگ عرصه و اعیان ملک ... / مزایده,مزایده فروش شش دانگ عرصه و اعیان ملک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003365/مزایده-یک-دستگاه-فرز-عمودی-مرکز-CNC'>مزایده یک دستگاه فرز عمودی مرکز CNC  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه فرز عمودی مرکز CNC </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003366/مزایده-بلوز-بافت'>مزایده بلوز بافت / مزایده, مزایده بلوز بافت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003367/مزایده-یک-قطعه-شالیزار-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه شالیزار نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه شالیزار نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003369/مزایده-ملک-مسکونی-با-سابقه-ثبت-نوبت-دوم'>مزایده ملک مسکونی با سابقه ثبت نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مسکونی با سابقه ثبت نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003371/مزایده-منزل-مسکونی-قولنامه-ای-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی قولنامه ای نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی قولنامه ای نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003373/مزایده-فروش-نازل-نازل-پرکن-و--'>مزایده فروش نازل- نازل پرکن و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش نازل- نازل پرکن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003374/مزایده-ملک-بخش-9-تبریز-اموال-غیرمنقول-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش 9 تبریز اموال غیرمنقول نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش 9 تبریز اموال غیرمنقول نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003375/مزایده-واگذاری-یک-دستگاه-خودرو-صفر'>مزایده واگذاری یک دستگاه خودرو صفر  / مزایده, مزایده واگذاری یک دستگاه خودرو صفر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003380/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-405-مدل-1393'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 مدل 1393  / آگهی مزایده عمومی، مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 مدل 1393 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003384/مزایده-مقداری-اقلام-ضایعاتی'>مزایده مقداری اقلام ضایعاتی / آگهی مزایده، مزایده مقداری اقلام ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003387/مزایده-500-تن-یونجه-علفی'>مزایده 500 تن یونجه علفی / آگهی مزایده، مزایده 500 تن یونجه علفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003389/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-پارس--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس - نوبت دوم / آگهی مزایده,مزایده  یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003391/مزایده-یک-دستگاه-ماشین-تراش-CNC'>مزایده یک دستگاه ماشین تراش CNC / مزایده ,مزایده یک دستگاه ماشین تراش CNC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003393/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پراید-۱۴۱'>مزایده یک دستگاه خودروی پراید ۱۴۱ / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودروی پراید ۱۴۱</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003394/مزایده-سرقفلی-از-پلاک-ثبتی-نوبت-اول'>مزایده سرقفلی از پلاک ثبتی نوبت اول / مزایده,مزایده سرقفلی از پلاک ثبتی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003395/مزایده-ضایعات-حاصل-از-برش-ورق-آلیاژی-34-CrMo4'>مزایده ضایعات حاصل از برش ورق آلیاژی 34 CrMo4  / مزایده عمومی, مزایده ضایعات حاصل از برش ورق آلیاژی 34 CrMo4 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003397/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-همکف-54-97متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه همکف 54.97متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه همکف 54.97متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003398/مزایده-ملک-بخش-14-اردبیل-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش 14 اردبیل نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش 14 اردبیل نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003399/مزایده-ضایعات-فلزی-و-اثاثه-اداری-مازاد'>مزایده ضایعات فلزی و اثاثه اداری مازاد / مزایده, مزایده ضایعات فلزی و اثاثه اداری مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003400/مزایده-فروش-املاک-و-مستغلات-در-تهران-و-خراسان-رضوی-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک و مستغلات در تهران و خراسان رضوی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک و مستغلات در تهران و خراسان رضوی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003401/مزایده-فروش-شش-دانگ-عرصه-و-اعیان-ملک--'>مزایده فروش شش دانگ عرصه و اعیان ملک ... / مزایده,مزایده فروش شش دانگ عرصه و اعیان ملک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003402/مزایده-انواع-اقلام-ضایعاتی'>مزایده انواع اقلام ضایعاتی / مزایده، مزایده انواع اقلام ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003405/مزایده-فروش-شش-دانگ-ملک--'>مزایده فروش شش دانگ ملک ... / مزایده,مزایده فروش شش دانگ ملک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003406/مزایده-ساختمان-ویلایی-دو-طبقه-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده ساختمان ویلایی دو طبقه مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده ساختمان ویلایی دو طبقه مسکونی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003407/مزایده-آپارتمان-مساحت-شصت-و-چهار-متر'>مزایده آپارتمان مساحت شصت و چهار متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت شصت و چهار متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003409/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-کل-240-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت کل 240 متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت کل 240 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003410/مزایده-فروش-آهن-آلات-ضایعاتی-سبک-و-سنگین-و-دستگاههای-اسقاطی'>مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی سبک و سنگین و دستگاههای اسقاطی / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی سبک و سنگین و دستگاههای اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003412/مزایده-واحدهای-مسکونی-برج-ساحل'>مزایده واحدهای مسکونی برج ساحل / مزایده,مزایده واحدهای مسکونی برج ساحل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003413/مزایده-دو-دانگ-یک-واحد-تجاری-توقیفی-نوبت-اول'>مزایده دو دانگ یک واحد تجاری توقیفی نوبت اول / مزایده,مزایده دو دانگ یک واحد تجاری توقیفی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003415/مزایده-ششدانگ-پلاک-25-فرعی-بخش-یک-سقز'>مزایده ششدانگ پلاک 25 فرعی بخش یک سقز / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 25 فرعی بخش یک سقز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003416/مزایده-یک-واحد-منزل-مسکونی-بخش-دو-ثبت-فریدون-کنار'>مزایده یک واحد منزل مسکونی بخش دو ثبت فریدون کنار / مزایده,مزایده یک واحد منزل مسکونی بخش دو ثبت فریدون کنار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003418/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-1800متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 1800متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 1800متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003419/تجدید-مزایده-فروش-ماشین-آلات-و-ملک-کارخانه'>تجدید مزایده فروش ماشین آلات و ملک کارخانه / مزایده,تجدید مزایده فروش ماشین آلات و ملک کارخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003421/مزایده-واحد-آژانس'>مزایده واحد آژانس / آگهی مزایده ، مزایده واحد آژانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003422/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-74-25متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 74.25متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 74.25متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003425/مزایده-اعیان-آپارتمان-مسکونی-قطعه-8-تفکیکی'>مزایده اعیان آپارتمان مسکونی قطعه 8 تفکیکی  / مزایده,مزایده اعیان آپارتمان مسکونی قطعه 8 تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003429/مزایده-ملک-با-پیشرفت-فیزیکی-حدود-90-درصد'>مزایده ملک با پیشرفت فیزیکی حدود 90 درصد / مزایده,مزایده ملک با پیشرفت فیزیکی حدود 90 درصد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003434/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-255-92متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 255.92متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 255.92متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003435/مزایده-خودرو-سواری-پژو-206'>مزایده خودرو سواری پژو 206  / مزایده,مزایده خودرو سواری پژو 206 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003436/مزایده-یک-قطعه-زمین-بخش-چهار'>مزایده یک قطعه زمین بخش چهار / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بخش چهار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003438/مزایده-واگذاری-حق-بهره-برداری-و-تامین-ماشین-حمل-کودک-و-سبد-کالا'>مزایده واگذاری حق بهره برداری و تامین ماشین حمل کودک و سبد کالا / آگهی مزایده، مزایده واگذاری حق بهره برداری و تامین ماشین حمل کودک و سبد کالا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003439/مزایده-10-دستگاه-انواع-خودرو-و-مازاد-بر-نیاز-نوبت-دوم'>مزایده 10 دستگاه انواع خودرو و مازاد بر نیاز نوبت دوم  / مزایده, مزایده 10 دستگاه انواع خودرو و مازاد بر نیاز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003440/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-410-33متر'>مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 410.33متر  / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 410.33متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003447/مزایده-ششدانگ-منافع-عرصه-و-ششدانگ-اعیان-ملک-5000-13متر'>مزایده ششدانگ منافع عرصه و ششدانگ اعیان ملک 5000.13متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منافع عرصه و ششدانگ اعیان ملک 5000.13متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003448/مزایده-فروش-انواع-کابل--آهن-آلات-و---نوبت-دوم'>مزایده فروش انواع کابل ، آهن آلات و ... نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش انواع کابل ، آهن آلات و ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003449/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-150-متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 150 متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 150 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003450/مزایده-پیش-فروش-دو-باب-واحد-تجاری-مساحت-32-و-23-8متر-نوبت-دوم'>مزایده پیش فروش دو باب واحد تجاری مساحت 32 و 23.8متر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده پیش فروش دو باب واحد تجاری مساحت 32 و 23.8متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003452/مزایده-فروش-یک-قطعه-پلاک-مسکونی-و--'>مزایده فروش یک قطعه پلاک مسکونی و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش یک قطعه پلاک مسکونی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003453/مزایده-واگذاری-آپارتمان-مسکونی-مساحت-77-26متر'>مزایده واگذاری آپارتمان مسکونی مساحت 77.26متر  / مزایده ,مزایده واگذاری آپارتمان مسکونی مساحت 77.26متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003456/مزایده-آپارتمان-مساحت-103-92متر'>مزایده آپارتمان مساحت 103.92متر  / مزایده ,مزایده آپارتمان مساحت 103.92متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003459/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-112-متر'>مزایده پلاک ثبتی عرصه 112 متر / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی عرصه 112 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003460/مزایده-سنگ-تراورتن'>مزایده سنگ تراورتن / مزایده, مزایده سنگ تراورتن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003461/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-152-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 152 متر / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 152 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003462/مزایده-مجوز-جابجایی-مسافر-توسط-خودروهای-برقی'>مزایده مجوز جابجایی مسافر توسط خودروهای برقی  / آگهی مزایده, مزایده مجوز جابجایی مسافر توسط خودروهای برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003463/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-وانت-پیکان'>مزایده یک دستگاه خودروی وانت پیکان  / مزایده ، مزایده یک دستگاه خودروی وانت پیکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003464/مزایده-واگذاری-تعداد-محدودی-از-املاک-مسکونی-سطح-شهر'>مزایده واگذاری تعداد محدودی از املاک مسکونی سطح شهر  / مزایده ,مزایده واگذاری تعداد محدودی از املاک مسکونی سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003467/مزایده-آپارتمان-مساحت-69-52متر'>مزایده آپارتمان مساحت 69.52متر / مزایده ,مزایده آپارتمان مساحت 69.52متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003468/حراج-حضوری-فروش-تعداد-60-دستگاه-خودرو-اوراقی-و-قابل-شماره-گذاری--'>حراج حضوری فروش تعداد 60 دستگاه خودرو اوراقی و قابل شماره گذاری... / آگهی حراج حضوری (نقدی) ، حراج حضوری فروش تعداد 60 دستگاه خودرو اوراقی و قابل شماره گذاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003469/مزایده-سه-دستگاه-خودروی-فرسوده'>مزایده سه دستگاه خودروی فرسوده  / مزایده, مزایده سه دستگاه خودروی فرسوده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003470/مزایده-یکدستگاه-خودروی-سواری-ال-90'>مزایده یکدستگاه خودروی سواری ال 90  / مزایده ،مزایده یکدستگاه خودروی سواری ال 90 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003471/مزایده-بهره-برداری-از-امکانات-موجود-در-پارک-های-تفریحی-آموزشی'>مزایده بهره برداری از امکانات موجود در پارک های تفریحی آموزشی / آگهی مزایده, مزایده بهره برداری از امکانات موجود در پارک های تفریحی آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003472/مزایده-فروش-ضایعات-آهنی-چدنی-آلومینیومی-و-مسی'>مزایده فروش ضایعات آهنی، چدنی، آلومینیومی و مسی  / آگهی مزایده عمومی، مزایده فروش ضایعات آهنی، چدنی، آلومینیومی و مسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003473/مزایده-یخچال-فریزر-و-کولر'>مزایده یخچال، فریزر و کولر / مزایده, مزایده یخچال، فریزر و کولر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003475/مزایده-پلاک-ثبت-شده-شماره-4256-بخش-4-یزد'>مزایده پلاک ثبت شده شماره 4256 بخش 4 یزد / مزایده ,مزایده پلاک ثبت شده شماره 4256 بخش 4 یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003476/مزایده-یک-دستگاه-نگهداری-شیر--'>مزایده یک دستگاه نگهداری شیر ... / مزایده,مزایده یک دستگاه نگهداری شیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003478/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-پارس-مدل-1387'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس مدل 1387 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس مدل 1387</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003484/مزایده-یک-خط-سیم-کارت'>مزایده یک خط سیم کارت / مزایده, مزایده یک خط سیم کارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003485/اگهی-مزایده-دستگاه-سواری-سمند'>اگهی مزایده دستگاه سواری سمند  / اگهی مزایده , اگهی مزایده دستگاه سواری سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003486/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-145-مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 145 مترمربع  / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 145 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003487/مزایده-تابلوهای-تبلیغاتی-سطح-شهر'>مزایده تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر / آگهی مزایده , مزایده تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003488/مزایده-یک-قطعه-ملک-نسقی-عرصه-300-متر'>مزایده یک قطعه ملک نسقی عرصه 300 متر  / مزایده ,مزایده یک قطعه ملک نسقی عرصه 300 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003489/مزایده-یک-دستگاه-سواری-میتسوبیشی-به-رنگ-مشکی'>مزایده یک دستگاه سواری میتسوبیشی به رنگ مشکی / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری میتسوبیشی به رنگ مشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003492/اصلاحیه-مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>اصلاحیه مزایده ششدانگ پلاک ثبتی  / اصلاحیه مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003493/مزایده-آپارتمان-مساحت-54-21متر'>مزایده آپارتمان مساحت 54.21متر  / مزایده ,مزایده آپارتمان مساحت 54.21متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003496/مزایده-تمامت-و-همگی-ششدانگ-کاشانه'>مزایده تمامت و همگی ششدانگ کاشانه / مزایده ,مزایده تمامت و همگی ششدانگ کاشانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003498/مزایده-ششدانگ-سه-باب-مغازه-دارای-پلاک-ثبتی-و-یکباب-گاراژ'>مزایده ششدانگ سه باب مغازه دارای پلاک ثبتی و یکباب گاراژ / مزایده ,مزایده ششدانگ سه باب مغازه دارای پلاک ثبتی و یکباب گاراژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003502/مزایده-تمامی-ششدانگ-یکباب-خانه-و-قهوه-خانه'>مزایده تمامی ششدانگ یکباب خانه و قهوه خانه  / مزایده ,مزایده تمامی ششدانگ یکباب خانه و قهوه خانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003503/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-سواری-تیپا-2-مشکی'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری تیپا 2 مشکی / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری تیپا 2 مشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003506/مزایده-بهره-برداری-از-مجموعه-ورزشی--'>مزایده بهره برداری از مجموعه ورزشی ... / مزایده ,مزایده بهره برداری از مجموعه ورزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003507/مزایده-اجاره-مکان-نصب-یک-عدد-تابلو-بیلبورد-نوبت-دوم'>مزایده اجاره مکان نصب یک عدد تابلو بیلبورد نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , اجاره مکان نصب یک عدد تابلو بیلبورد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003510/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-شصت-و-سه-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه شصت و سه متر / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه شصت و سه متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003512/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-آبی-زار-2093متر'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی آبی زار 2093متر / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مزروعی آبی زار 2093متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003513/مزایده-فروش-دستگاه-هیتر-گازی--دستگاه-اتو-برای-لوله-کشی-پروپیلن--'>مزایده فروش دستگاه هیتر گازی ، دستگاه اتو برای لوله کشی پروپیلن... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش دستگاه هیتر گازی ، دستگاه اتو برای لوله کشی پروپیلن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003515/مزایده-آپارتمان-مسکونی-طبقه-چهارم-نوبت-دوم'>مزایده آپارتمان مسکونی طبقه چهارم نوبت دوم  / مزایده ,مزایده آپارتمان مسکونی طبقه چهارم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003519/مزایده-یک-دستگاه-لودر-ZI50-مدل-2017'>مزایده یک دستگاه لودر ZI50 مدل 2017  / آگهی مزایده عمومی، مزایده یک دستگاه لودر ZI50 مدل 2017 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003521/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-220-75متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 220.75متر / مزایده ,مزایده منزل مسکونی عرصه 220.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003522/مزایده-LEADER--OSSCILLOSCOPE-DCPOWER-FAJR-و--نوبت-دوم'>مزایده LEADER ، OSSCILLOSCOPE، DCPOWER FAJR و...نوبت دوم  / مزایده, مزایده LEADER ، OSSCILLOSCOPE، DCPOWER FAJR و...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003524/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-پلاک-یازده-فرعی-بخش-چهار'>مزایده دو دانگ مشاع از پلاک یازده فرعی بخش چهار / مزایده ,مزایده دو دانگ مشاع از پلاک یازده فرعی بخش چهار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003526/مزایده-فروش-پژو-405-مدل-88-و-پژو-آردی-مدل-82'>مزایده فروش پژو 405 مدل 88 و پژو آردی مدل 82  / آگهی مزایده , مزایده فروش پژو 405 مدل 88 و پژو آردی مدل 82 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003530/مزایده-زمین-محصور-مساحت-کل-2030متر'>مزایده زمین محصور مساحت کل 2030متر / مزایده ,مزایده زمین محصور مساحت کل 2030متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003532/مزایده-زمین-مساحت-29850متر-نوبت-دوم'>مزایده زمین مساحت 29850متر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده زمین مساحت 29850متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003533/مزایده-ششدانگ-زمین-مشتمل-بر-خانه-1265متر'>مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر خانه 1265متر / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر خانه 1265متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003534/مزایده-پراید-سفید'>مزایده پراید سفید / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده پراید سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003535/مزایده-اجاره-3-باب-مغازه--'>مزایده اجاره 3 باب مغازه ... / مزایده,مزایده اجاره 3 باب مغازه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003536/مزایده-سه-واحد-گلخانه-با-روکش-پلی-کربنات-و--'>مزایده سه واحد گلخانه با روکش پلی کربنات و ... / مزایده ,مزایده سه واحد گلخانه با روکش پلی کربنات و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003537/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-195-80متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 195.80متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 195.80متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003539/مزایده-واگذاری-حفظ-و-نگهداری-جایگاه-CNG--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری، حفظ و نگهداری جایگاه CNG - نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده واگذاری، حفظ و نگهداری جایگاه CNG - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003540/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-747-19متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 747.19متر / مزایده ,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 747.19متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003543/مزایده-پلاک-ثبتی-شصت-و-شش-فرعی-بخش-بیست-و-چهار'>مزایده پلاک ثبتی شصت و شش فرعی بخش بیست و چهار  / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی شصت و شش فرعی بخش بیست و چهار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003544/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-سواری-سمند'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری سمند / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003545/مزایده-ششدانگ-وثیقه-ملکی-پلاک-ثبتی-شماره-17201'>مزایده ششدانگ وثیقه ملکی پلاک ثبتی شماره 17201 / مزایده ,مزایده ششدانگ وثیقه ملکی پلاک ثبتی شماره 17201</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003547/مزایده-ملک-بخش-یک-اراک'>مزایده ملک بخش یک اراک / مزایده ,مزایده ملک بخش یک اراک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003548/مزایده-واگذاری-اماکن-ورزشی'>مزایده واگذاری اماکن ورزشی  / مزایده,مزایده واگذاری اماکن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003552/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-250-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 250 متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 250 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003553/مزایده-واگذاری-اماکن-ورزشی-به-صورت-اجاره-به-بخش-خصوصی--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اماکن ورزشی به صورت اجاره به بخش خصوصی - نوبت دوم  / مزایده ,مزایده واگذاری اماکن ورزشی به صورت اجاره به بخش خصوصی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003554/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-405-37متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 405.37متر / مزایده ,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 405.37متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003557/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-146متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 146متر / مزایده ,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 146متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003558/مزایده-فروش-ماشین-آلات'>مزایده فروش ماشین آلات / مزایده, مزایده فروش ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003559/مزایده-اجاره-زمین-تجدید---نوبت-دوم'>مزایده اجاره زمین تجدید ... نوبت دوم / مزایده ,مزایده اجاره زمین تجدید ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003560/مزایده-واگذاری-به-اجاره-زمین-زراعی-مشجر-به-چند-اصله-درخت-ثمری'>مزایده واگذاری به اجاره زمین زراعی مشجر به چند اصله درخت ثمری / خلاصه آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره زمین زراعی مشجر به چند اصله درخت ثمری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003561/مزایده-نوزده-پلاک-زمین'>مزایده نوزده پلاک زمین  / مزایده ,مزایده نوزده پلاک زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003563/تجدید-مزایده-تعداد-یک-واحد-تجاری'>تجدید مزایده تعداد یک واحد تجاری  / مزایده,تجدید مزایده تعداد یک واحد تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003564/مزایده-اجاره-تعدادی-از-املاک'>مزایده اجاره تعدادی از املاک  / آگهی مزایده, مزایده اجاره تعدادی از املاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003566/حراج-حضوری-احداث-نمایشگاه-و-بازارچه-عکس-در-محوطه-پارک-نوبت-دوم'>حراج حضوری احداث نمایشگاه و بازارچه عکس در محوطه پارک- نوبت دوم  / آگهی حراج حضوری, حراج حضوری احداث نمایشگاه و بازارچه عکس در محوطه پارک- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003567/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-وانت-مزدا'>مزایده یک دستگاه خودروی وانت مزدا / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودروی وانت مزدا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003568/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-سواری-پراید-141-تجدید'> مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پراید 141 تجدید / آگهی تجدید مزایده فروش اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پراید 141 تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003569/مزایده-اتومبیل-کامیون-کشنده'>مزایده اتومبیل کامیون کشنده  / آگهی مزایده، مزایده شامل یک دستگاه کامیون کشنده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003570/مزایده-ملک-به-شماره-پلاک-308-فرعی-نوبت-اول'>مزایده ملک به شماره پلاک 308 فرعی نوبت اول  / مزایده ,مزایده ملک به شماره پلاک 308 فرعی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003571/مزایده-فروش-خودرو'>مزایده فروش خودرو / مزایده, مزایده فروش خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003573/مزایده-فروش-املاک-استان-گیلان'>مزایده فروش املاک استان گیلان / مزایده ,مزایده فروش املاک استان گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003575/آگهی-مزایده-فروش-تعددی-از-دستگاه-های-MAIN-FRAME-نوبت-دوم-96-09-29'>آگهی مزایده فروش تعددی از دستگاه های MAIN FRAME  نوبت دوم 96.09.29 / مزایده ,آگهی مزایده فروش تعددی از دستگاه های MAIN FRAME نوبت دوم 96.09.29</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003576/مزایده-منزل-مسکونی-بخش-دو-کرمان-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی بخش دو کرمان نوبت اول  / مزایده ,مزایده منزل مسکونی بخش دو کرمان نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003577/مزایده-واگذاری-یکباب-ساختمان-تجاری'>مزایده واگذاری یکباب ساختمان تجاری / آگهی مزایده، مزایده واگذاری یکباب ساختمان تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003578/مزایده-یک-دستگاه-کامیونت-مدل-1388'>مزایده یک دستگاه کامیونت مدل 1388 / مزایده, مزایده یک دستگاه کامیونت مدل 1388</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003579/مزایده-فروش-مرکبات'>مزایده فروش مرکبات  / مزایده ,مزایده فروش مرکبات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003580/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-سه-کرمان'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش سه کرمان / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش سه کرمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003584/مزایده-آپارتمان-طبقه-اول-مرحله-دوم'>مزایده آپارتمان طبقه اول مرحله دوم  / مزایده ,مزایده آپارتمان طبقه اول مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003585/مزایده-دستگاه-بستنی-زن-یخچال-ایستاده-فریزر-صندوقی--'>مزایده دستگاه بستنی زن، یخچال ایستاده، فریزر صندوقی... / مزایده, مزایده دستگاه بستنی زن، یخچال ایستاده، فریزر صندوقی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003586/تجدید-مزایده-فضای-محصور-به-متراژ-۱۴۰-منترمربع-جهت-امور-مختلف-فرهنگی-و--'>تجدید مزایده فضای محصور به متراژ ۱۴۰ منترمربع جهت امور مختلف فرهنگی و ...   / مزایده,تجدید مزایده فضای محصور به متراژ ۱۴۰ منترمربع جهت امور مختلف فرهنگی و ...  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003587/مزایده-یک-باب-منزل-مسکونی-فرش-دستباف-فرش-ماشینی--'>مزایده یک باب منزل مسکونی، فرش دستباف، فرش ماشینی... / آگهی مزایده، مزایده یک باب منزل مسکونی، فرش دستباف، فرش ماشینی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003588/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-هزار-و-صد-و-سی-و-هشت-متر-و-سی-و-یک-صدم-متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت هزار و صد و سی و هشت متر و سی و یک صدم متر  / مزایده ,مزایده منزل مسکونی مساحت هزار و صد و سی و هشت متر و سی و یک صدم متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003591/مزایده-فروش-انواع-کانکس'>مزایده فروش انواع کانکس / آگهی مزایده , مزایده فروش انواع کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003593/مزایده-فروش-تعداد-یک-قطعه-زمین-و-ساختمان-ویلایی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد یک قطعه زمین و ساختمان ویلایی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد یک قطعه زمین و ساختمان ویلایی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003594/مزایده-فروش-سه-دستگاه-خودرو-(مرحله-اول--نوبت-دوم)'>مزایده فروش سه دستگاه خودرو (مرحله اول - نوبت دوم) / آگهی مزایده, مزایده فروش سه دستگاه خودرو (مرحله اول - نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003597/مزایده-مقداری-آهن-قراضه-و-فرسوده-(مرحله-اول--نوبت-دوم)'>مزایده مقداری آهن قراضه و فرسوده (مرحله اول - نوبت دوم) / آگهی مزایده,مزایده مقداری آهن قراضه و فرسوده (مرحله اول - نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003600/مزایده-دو-باب-مغازه-فاقد-سند-ثبتی'>مزایده دو باب مغازه فاقد سند ثبتی / مزایده,مزایده دو باب مغازه فاقد سند ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003601/فراخوان-مزایده-فروش-تعداد-دو-دستگاه-خودرو-سواری-قابل-واگذاری'>فراخوان مزایده فروش تعداد دو دستگاه خودرو سواری قابل واگذاری / آگهی فراخوان مزایده عمومی , فراخوان مزایده فروش تعداد دو دستگاه خودرو سواری قابل واگذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003604/مزایده-ششدانگ-ساختمان-عرصه-62-متر'>مزایده ششدانگ ساختمان عرصه 62 متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان عرصه 62 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003607/مزایده-استخر-شنای-گلستان-(نوبت-دوم)'>مزایده استخر شنای گلستان (نوبت دوم) / آگهی مزایده , مزایده استخر شنای گلستان (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003613/مزایده-فروش-زمین-مسکونی-273متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش زمین مسکونی 273متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش زمین مسکونی 273متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003614/تجدید-مزایده-اتصالات---نوبت-دوم'>تجدید مزایده اتصالات .... نوبت دوم / مزایده,تجدید مزایده اتصالات .... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003615/مزایده-فروش-چهار-دستگاه-خودرو'>مزایده فروش چهار دستگاه خودرو  / مزایده ,مزایده فروش چهار دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003616/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه سواری پراید  / مزایده , مزایده یک دستگاه سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003619/مزایده-2596-متر-مشاع-از-16320متر-ملک'>مزایده 2596 متر مشاع از 16320متر ملک / مزایده,مزایده 2596 متر مشاع از 16320متر ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003621/مزایده-کوره-هواید-گرم--'>مزایده کوره هواید گرم... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده کوره هواید گرم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003622/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-405'>مزایده یک دستگاه سواری پژو 405  / اگهی مزایده , مزایده یک دستگاه سواری پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003623/مزایده-پلاکهای-ثبتی-شماره-15-381-و-16-381'>مزایده پلاکهای ثبتی شماره 15/381 و 16/381  / مزایده,مزایده پلاکهای ثبتی شماره 15/381 و 16/381 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003626/مزایده-فروش-یک-دستگاه-بیلر'>مزایده فروش یک دستگاه بیلر  / مزایده, مزایده فروش یک دستگاه بیلر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003627/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-122-99متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 122.99متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 122.99متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003629/مزایده-فروش-یکدستگاه-سواری-سمند-مدل-83'>مزایده فروش یکدستگاه سواری سمند مدل 83 / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه سواری سمند مدل 83</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003630/مزایده-مال-غیرمنقول-مساحت-112-متر-نوبت-دوم'>مزایده مال غیرمنقول مساحت 112 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده مال غیرمنقول مساحت 112 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003631/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-سپند'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری سپند  / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو سواری سپند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003632/مزایده-یک-دستگاه-ماشین-شات-پلاست'>مزایده یک دستگاه ماشین شات پلاست  / مزایده, مزایده یک دستگاه ماشین شات پلاست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003634/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-خانه-مسکونی-486-6متر'>مزایده دو دانگ مشاع از خانه مسکونی 486.6متر / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از خانه مسکونی 486.6متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003635/مزایده-یک-دستگاه-سواری-وانت-پیکان'>مزایده یک دستگاه سواری وانت پیکان / مزایده ,مزایده یک دستگاه سواری وانت پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003637/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-پژو-ROA-مدل-1387---نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو پژو ROA مدل 1387.... نوبت دوم / آگهی مزایده اموال , مزایده فروش یکدستگاه خودرو پژو ROA مدل 1387.... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003638/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-150-66متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 150.66متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 150.66متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003640/مزایده-خانه-بخش-16-تبریز'>مزایده خانه بخش 16 تبریز  / مزایده,مزایده خانه بخش 16 تبریز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003643/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پژو-504'>مزایده یک دستگاه خودروی پژو 504 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی پژو 504</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003644/مزایده-پلاکهای-تجمیعی-3334-و-3334-فرعی'>مزایده پلاکهای تجمیعی 3334 و 3334 فرعی / مزایده,مزایده پلاکهای تجمیعی 3334 و 3334 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003647/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-213-84متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 213.84متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 213.84متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003649/مزایده-دستگاه-درام-سپراتور-ساخت-ترکیه--نوبت-دوم'>مزایده دستگاه درام سپراتور ساخت ترکیه - نوبت دوم  / مزایده, مزایده دستگاه درام سپراتور ساخت ترکیه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003651/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-دیم-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین زراعی دیم نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی دیم نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003654/مزایده-سواری-سمند--نوبت-دوم'>مزایده سواری سمند  - نوبت دوم  / مزایده, مزایده سواری سمند  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003658/مزایده-خانه-مسکونی-مشاعی-پلاک-17-2651-نوبت-اول'>مزایده خانه مسکونی مشاعی پلاک 17/2651 نوبت اول / مزایده,مزایده خانه مسکونی مشاعی پلاک 17/2651 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003664/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-202-متر-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی مساحت 202 متر نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 202 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003666/مزایده-ششدانگ-و-مازاد-آپارتمان-123-75متر'>مزایده ششدانگ و مازاد آپارتمان 123.75متر / مزایده,مزایده ششدانگ و مازاد آپارتمان 123.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003668/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-4159-اصلی-بخش-بیست'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 4159 اصلی بخش بیست / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 4159 اصلی بخش بیست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003673/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-192-99متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 192.99متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 192.99متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003678/مزایده-فروش-مغازه-تجاری-مساحت-174-31متر'>مزایده فروش مغازه تجاری مساحت 174.31متر  / مزایده,مزایده فروش مغازه تجاری مساحت 174.31متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003683/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-226-54متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 226.54متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 226.54متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003688/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-123-30متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 123.30متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 123.30متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003690/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-297-متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 297 متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 297 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003695/مزایده-سنگ-ساختمانی'>مزایده سنگ ساختمانی / مزایده,مزایده سنگ ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003699/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-500-متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 500 متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 500 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003703/مزایده-عرضه-املاک-مازاد-بانک-کشاورزی'>مزایده عرضه املاک مازاد بانک کشاورزی  / مزایده,مزایده عرضه املاک مازاد بانک کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003706/مزایده-ششدانگ-یکباب-مغازه-و-منزل-عرصه-240متر'>مزایده ششدانگ یکباب مغازه و منزل عرصه 240متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب مغازه و منزل عرصه 240متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003711/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مثلثی-شکل-62-متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین مثلثی شکل 62 متر  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مثلثی شکل 62 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003714/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-از-تفکیکی-شهرداری-خنج'>مزایده فروش یک قطعه زمین از تفکیکی شهرداری خنج / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین از تفکیکی شهرداری خنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003716/مزایده-فروش-یک-واحد-تجاری-مساحت-365متر'>مزایده فروش یک واحد تجاری مساحت 365متر  / مزایده,مزایده فروش یک واحد تجاری مساحت 365متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003720/مزایده-ششدانگ-یک-باب-آپارتمان'>مزایده ششدانگ یک باب آپارتمان  / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب آپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003722/مزایده-ششدانگ-5-قطعه-ملک'>مزایده ششدانگ 5 قطعه ملک / مزایده,مزایده ششدانگ 5 قطعه ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003725/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-755-68-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 755/68 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 755/68 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003726/مزایده-ششدانگ-6-قطعه-زمین-بایر-مسکونی'>مزایده ششدانگ 6 قطعه زمین بایر مسکونی / مزایده,مزایده ششدانگ 6 قطعه زمین بایر مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003730/مزایده-فروش-املاک-استان-زنجان'>مزایده فروش املاک استان زنجان  / مزایده,مزایده فروش املاک استان زنجان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003732/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-آپارتمان-مسکونی'>مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی / مزایده,مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003735/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-7-زنجان-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش 7 زنجان نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 7 زنجان نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003737/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-199-33-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 199/33 مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 199/33 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003742/مزایده-ساختمان-مسکونی-عرصه-337-2متر'>مزایده ساختمان مسکونی عرصه 337.2متر  / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی عرصه 337.2متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003743/مزایده-ششدانگ-یک-باب-پاساژ'>مزایده ششدانگ یک باب پاساژ / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب پاساژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003747/مزایده-ششدانگ-یک-باب-خانه-یک-طبقه'>مزایده ششدانگ یک باب خانه یک طبقه  / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب خانه یک طبقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003749/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-به-مساحت-55-5-مترمربع'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان به مساحت 55/5 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان به مساحت 55/5 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003754/مزایده-اجاره-یک-باب-ساختمان-تجاری--طبقه-همکف'>مزایده اجاره یک باب ساختمان تجاری ، طبقه همکف  / مزایده, مزایده اجاره یک باب ساختمان تجاری ، طبقه همکف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003756/مزایده-فروش-یک-قطعه'>مزایده فروش یک قطعه / مزایده,مزایده فروش یک قطعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003761/مزایده-املاک-بانک-صادرات'>مزایده املاک بانک صادرات  / مزایده,مزایده املاک بانک صادرات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003764/مزایده-ملک-به-مساحت-عرصه-232-45-مترمربع'>مزایده ملک به مساحت عرصه 232/45 مترمربع / مزایده,مزایده ملک به مساحت عرصه 232/45 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003766/مزایده-منزل-مسکونی-تک-خوابه-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی تک خوابه نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی تک خوابه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003768/مزایده-مغازه-تجاری-مساحت-عرصه-15-5متر'>مزایده مغازه تجاری مساحت عرصه 15.5متر  / مزایده,مزایده مغازه تجاری مساحت عرصه 15.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003769/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-سواری-پژو-پارس-XU7'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پژو پارس XU7 / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پژو پارس XU7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003772/مزایده-دو-باب-مغازه-تجاری'>مزایده دو باب مغازه تجاری / مزایده,مزایده دو باب مغازه تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003774/مزایده-ملک-مسکونی-قولنامه-ای-مساحت-شصت-متر'>مزایده ملک مسکونی قولنامه ای مساحت شصت متر / مزایده,مزایده ملک مسکونی قولنامه ای مساحت شصت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003777/مزایده-ششدانگ-ملک-به-مساحت-478-مترمربع'>مزایده ششدانگ ملک به مساحت 478 مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک به مساحت 478 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003778/مزایده-مغازه-دو-طبقه-عرصه-53-75متر'>مزایده مغازه دو طبقه عرصه 53.75متر  / مزایده,مزایده مغازه دو طبقه عرصه 53.75متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003780/مزایده-باب-منزل-مسکونی-به-مساحت-295-مترمربع'>مزایده باب منزل مسکونی به مساحت 295 مترمربع / مزایده،مزایده باب منزل مسکونی به مساحت 295 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003783/مزایده-ملک-مساحت-44-مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 44 مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 44 مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003784/مزایده-یکباب-خانه-مساحت-153-متر'>مزایده یکباب خانه مساحت 153 متر / مزایده,مزایده یکباب خانه مساحت 153 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003785/مزایده-یک-باغ-به-مساحت-2615-مترمربع'>مزایده یک باغ به مساحت 2615 مترمربع  / مزایده،مزایده یک باغ به مساحت 2615 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003786/مزایده-فروش-اجناس-اسقاط'>مزایده فروش اجناس اسقاط / مزایده,مزایده فروش اجناس اسقاط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003789/مزایده-ششدانگ-یک-باب-زمین-قطعه-40'>مزایده ششدانگ یک باب زمین قطعه 40 / مزایده،مزایده ششدانگ یک باب زمین قطعه 40</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003792/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-ویلایی-مساحت-112-متر'>مزایده ششدانگ یک واحد ویلایی مساحت 112 متر  / مزایده،مزایده ششدانگ یک واحد ویلایی مساحت 112 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003794/مزایده-ششدانگ-ملک-به-مساحت-199-5-مترمربع'>مزایده ششدانگ ملک به مساحت 199/5 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ ملک به مساحت 199/5 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003796/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-نسق-6000متر'>مزایده یک قطعه زمین زراعی نسق 6000متر  / مزایده،مزایده یک قطعه زمین زراعی نسق 6000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003799/مزایده-اجاره-26-غرفه-جهت-فعالیت-های-هنری'>مزایده  اجاره 26 غرفه جهت فعالیت های هنری / مزایده کتبی, مزایده  اجاره 26 غرفه جهت فعالیت های هنری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003800/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-باغ-370-65متر'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان باغ 370.65متر  / مزایده،مزایده ششدانگ عرصه و اعیان باغ 370.65متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003801/مزایده-واگذاری-محل-بوفه-مرکز-پزشکی-٬آموزشی-و-درمانی'> مزایده واگذاری محل بوفه مرکز پزشکی ٬آموزشی و درمانی / مزایده,  مزایده واگذاری محل بوفه مرکز پزشکی ٬آموزشی و درمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003802/مزایده-زمین-زراعی'>مزایده زمین زراعی / مزایده,مزایده زمین زراعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003803/مزایده-آپارتمان-مساحت-127-25متر'>مزایده آپارتمان مساحت 127.25متر / مزایده،مزایده آپارتمان مساحت 127.25متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003805/مزایده-واگذاری-استیجاری-یک-واحد-سفره-خانه-سنتی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری استیجاری یک  واحد سفره خانه سنتی- نوبت دوم / مزایده,مزایده واگذاری استیجاری یک  واحد سفره خانه سنتی- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003806/مزایده-فروش-املاک-مازاد-و-تملیکی-در-شهرستان-ها'>مزایده فروش املاک مازاد و تملیکی در شهرستان ها  / مزایده،مزایده فروش املاک مازاد و تملیکی در شهرستان ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003810/مزایده-فروش-دو-دستگاه-وانت-نیسان'>مزایده فروش دو دستگاه وانت نیسان / آگهی مزایده , مزایده فروش دو دستگاه وانت نیسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003813/مزایده-ششدانگ-پلاک-1448-و-120-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک 1448 و 120 فرعی / مزایده،مزایده ششدانگ پلاک 1448 و 120 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003817/مزایده-فروش-4-قطعه-زمین-مسکونی'>مزایده فروش 4 قطعه زمین مسکونی  / مزایده،مزایده فروش 4 قطعه زمین مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003820/مزایده-ششدانگ-زمین-و-واحد-تجاری-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین و واحد تجاری نوبت اول  / مزایده،مزایده ششدانگ زمین و واحد تجاری نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003826/مزایده-تعداد-۷۶-دستگاه-سایه-بان-ایستگاه-اتوبوس'>مزایده تعداد ۷۶ دستگاه سایه بان ایستگاه اتوبوس / مزایده,مزایده تعداد ۷۶ دستگاه سایه بان ایستگاه اتوبوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003851/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-۴۰۵-مدل-94-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ مدل 94 نوبت دوم  / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ مدل 94 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003867/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-ده-تهران'>مزایده پلاک ثبتی بخش ده تهران / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش ده تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003894/مزایده-تجهیزات-مازاد-سوئیچ'>مزایده تجهیزات مازاد سوئیچ / اگهی مزایده , مزایده تجهیزات مازاد سوئیچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003979/استعلام-تهیه-مصالح-و-تکمیل-ارتباط'>استعلام تهیه مصالح و تکمیل ارتباط  / استعلام,استعلام تهیه مصالح و تکمیل ارتباط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003980/استعلام-طرح-پیشگیری-از-معلولیتهای-ناشی'>استعلام طرح پیشگیری از معلولیتهای ناشی  / استعلام, استعلام طرح پیشگیری از معلولیتهای ناشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003981/استعلام-دوربین'>استعلام دوربین / استعلام ,استعلام دوربین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003982/استعلام-سردهانه-کانالهای-آبیاری'>استعلام سردهانه کانالهای آبیاری / استعلام,استعلام سردهانه کانالهای آبیاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003983/استعلام-شیر-فلکه'>استعلام شیر فلکه / استعلام, استعلام شیر فلکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003984/استعلام-آبرسانی'>استعلام آبرسانی  / استعلام , استعلام آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003985/استعلام-خرید-لوازم-و-اجرای-عملیات'>استعلام خرید لوازم و اجرای عملیات  / استعلام , استعلام خرید لوازم و اجرای عملیات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003986/استعلام-محصولات-الکترونیکی'>استعلام محصولات الکترونیکی / استعلام , استعلام محصولات الکترونیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003987/استعلام-لیوان-یکبار-مصرف'>استعلام لیوان یکبار مصرف  / استعلام, استعلام لیوان یکبار مصرف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003988/استعلام-کود-مخصوص-نخیلات-پودری'>استعلام کود مخصوص نخیلات پودری  / استعلام ,استعلام کود مخصوص نخیلات پودری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003989/استعلام-عملیات-ساختمانی-کارهای--'>استعلام عملیات ساختمانی کارهای ... / استعلام,استعلام عملیات ساختمانی کارهای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003990/استعلام-الکتروموتور-22-کیلووات-پمپ'>استعلام الکتروموتور 22 کیلووات پمپ / استعلام,استعلام الکتروموتور 22 کیلووات پمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003991/استعلام-تکمیل-کانون-فرهنگی-ناحیه-2-ساری'>استعلام تکمیل کانون فرهنگی ناحیه 2 ساری / استعلام,استعلام تکمیل کانون فرهنگی ناحیه 2 ساری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003992/استعلام-طرح-پیشگیری-از-معلولیتهای-ناشی'>استعلام طرح پیشگیری از معلولیتهای ناشی  / استعلام, استعلام طرح پیشگیری از معلولیتهای ناشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003993/استعلام-​گازوئیل-مورد-نیاز-100000-هزار'>استعلام ​گازوئیل مورد نیاز 100000 هزار  / استعلام, استعلام ​گازوئیل مورد نیاز 100000 هزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003994/استعلام-فلوتر-سه-اینچ'>استعلام فلوتر سه اینچ / استعلام , استعلام فلوتر سه اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003995/استعلام-پودر-کف-شوی-700-گرمی'>استعلام پودر کف شوی 700 گرمی / استعلام ,استعلام پودر کف شوی 700 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003996/استعلام-سنسور-کشش'>استعلام سنسور کشش  / استعلام ,استعلام سنسور کشش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003997/استعلام-خرید-تجهیزات-و-اجرای-شبکه-ساخت'>استعلام خرید تجهیزات و اجرای شبکه ساخت / استعلام,استعلام خرید تجهیزات و اجرای شبکه ساخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003998/استعلام-کانکس-دستگاه-آبرسانی-و-آتش'>استعلام کانکس دستگاه آبرسانی و آتش / استعلام, استعلام کانکس دستگاه آبرسانی و آتش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1003999/استعلام-وسایل-آسانسور-اوتیس'>استعلام وسایل آسانسور اوتیس  / استعلام، استعلام وسایل آسانسور اوتیس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004000/استعلام-تعمیر-و-تجهیز-ادارات-بهزیستی'>استعلام تعمیر و تجهیز ادارات بهزیستی / استعلام , استعلام تعمیر و تجهیز ادارات بهزیستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004001/استعلام-خرید-باکس-سولار-خورشیدی-انتقال'>استعلام خرید باکس سولار خورشیدی انتقال / استعلام,استعلام خرید باکس سولار خورشیدی انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004002/استعلام-خرید--نصب-و-راه-اندازی-سامانه'>استعلام خرید ، نصب و راه اندازی سامانه  / استعلام , استعلام خرید ، نصب و راه اندازی سامانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004003/استعلام-طرح-ملی-رصد-آسیب-های-اجتماعی'>استعلام طرح ملی رصد آسیب های اجتماعی / استعلام ,استعلام طرح ملی رصد آسیب های اجتماعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004004/استعلام-مایع-سفید-کننده'>استعلام مایع سفید کننده / استعلام ، استعلام مایع سفید کننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004005/استعلام-کود-مخصوص-صیفی-جات'>استعلام کود مخصوص صیفی جات / استعلام , استعلام کود مخصوص صیفی جات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004006/استعلام-فرم-cP22-سایز-148-210MM-کاغذ'>استعلام فرم cP22، سایز 148*210MM کاغذ / استعلام,استعلام فرم cP22، سایز 148*210MM کاغذ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004007/استعلام-مطالعه-و-استقرار'>استعلام مطالعه و استقرار / استعلام, استعلام مطالعه و استقرار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004008/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته  / استعلام ,استعلام دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004009/استعلام-تعمیر-و-تجهیز-ادارات-بهزیستی'>استعلام تعمیر و تجهیز ادارات بهزیستی / استعلام , استعلام تعمیر و تجهیز ادارات بهزیستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004010/استعلام-نصب-دوربین-و-تجهیزات'>استعلام نصب دوربین و تجهیزات / استعلام ,استعلام نصب دوربین و تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004011/استعلام-فلش-16gb-sandisk'>استعلام فلش 16gb sandisk / استعلام، استعلام فلش 16gb sandisk</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004012/استعلام-خرید-لوازم-کنترل'>استعلام خرید لوازم کنترل / استعلام ,استعلام خرید لوازم کنترل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004013/استعلام-پشتیبانی-تعمیر-و-نگهداری-ماژول'>استعلام پشتیبانی، تعمیر و نگهداری ماژول / استعلام, استعلام پشتیبانی، تعمیر و نگهداری ماژول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004014/استعلام-خرید-کاتریج-پرینتر-hp3015'>استعلام خرید کاتریج پرینتر hp3015  / استعلام, استعلام خرید کاتریج پرینتر hp3015 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004015/استعلام-طرح-پیشگیری-از-معلولیتهای-ناشی'>استعلام طرح پیشگیری از معلولیتهای ناشی / استعلام,استعلام طرح پیشگیری از معلولیتهای ناشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004016/استعلام-بهسازی-جاده-قاسم-آباد'>استعلام بهسازی جاده قاسم آباد  / استعلام، استعلام بهسازی جاده قاسم آباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004017/استعلام-وسایل-آسانسور-اوتیس--'>استعلام وسایل آسانسور اوتیس ... / استعلام,استعلام وسایل آسانسور اوتیس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004018/استعلام-دوره-آموزشی-راههای-تشویق-کودکان'>استعلام دوره آموزشی راههای تشویق کودکان / استعلام ,استعلام دوره آموزشی راههای تشویق کودکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004019/استعلام-تهیه-مواد-غذائی'>استعلام تهیه مواد غذائی  / استعلام, استعلام تهیه مواد غذائی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004020/استعلام-برنج-10-کیلوگرمی-دانه-بلند'>استعلام برنج 10 کیلوگرمی دانه بلند  / استعلام , استعلام برنج 10 کیلوگرمی دانه بلند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004021/استعلام-خرید-تعداد-4-دستگاه-رایانه'>استعلام خرید تعداد 4 دستگاه رایانه  / استعلام ,استعلام خرید تعداد 4 دستگاه رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004022/استعلام-جرم-گیر-4-لیتری'>استعلام جرم گیر 4 لیتری / استعلام , استعلام جرم گیر 4 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004023/استعلام-نوبت-دوم-عملیات-استاندارد'>استعلام نوبت دوم عملیات استاندارد / استعلام ,استعلام نوبت دوم عملیات استاندارد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004024/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر / استعلام,استعلام کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004025/سرویس-21-دستگاه-تپ-چنجرترانسفو'>سرویس 21 دستگاه تپ چنجرترانسفو / استعلام,استعلام سرویس 21 دستگاه تپ چنجرترانسفو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004026/استعلام-​نهال'>استعلام ​نهال / استعلام , استعلام ​نهال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004027/استعلام-عملیات-اجرائی-حفر-و-احداث'>استعلام عملیات اجرائی حفر و احداث / استعلام , استعلام عملیات اجرائی حفر و احداث</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004028/استعلام-مطالعه-و-کنترل-عملیات-اجرایی'>استعلام مطالعه و کنترل عملیات اجرایی  / استعلام , استعلام مطالعه و کنترل عملیات اجرایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004029/استعلام-اجرای-پارتیشن-بندی-MDF-و-کمد'>استعلام اجرای پارتیشن بندی MDF و کمد  / استعلام، استعلام اجرای پارتیشن بندی MDF و کمد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004030/استعلام-تجهیزات-شبکه-40--طبق-پیش-نویس'>استعلام تجهیزات شبکه 40#& طبق پیش نویس / استعلام,استعلام تجهیزات شبکه 40#& طبق پیش نویس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004031/استعلام-دوربین-ویدئو-کنفرانس'>استعلام دوربین ویدئو کنفرانس  / استعلام , استعلام دوربین ویدئو کنفرانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004032/استعلام-رایانه-همراه-با-مشخصات'>استعلام رایانه همراه با مشخصات / استعلام,استعلام رایانه همراه با مشخصات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004033/استعلام-خرید-16-دستگاه-اندازه-گیری'>استعلام خرید 16 دستگاه اندازه گیری  / استعلام , استعلام خرید 16 دستگاه اندازه گیری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004034/استعلام-نوبت-دوم-عملیات-نصب'>استعلام نوبت دوم عملیات نصب / استعلام,استعلام نوبت دوم عملیات نصب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004035/استعلام-خرید-خشکبار'>استعلام خرید خشکبار  / استعلام ,استعلام خرید خشکبار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004036/استعلام-عملیات-قسمتی-از-اصلاح-شبکه'>استعلام عملیات قسمتی از اصلاح شبکه  / استعلام , استعلام عملیات قسمتی از اصلاح شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004037/استعلام-وسایل-آسانسور-اوتیس--'>استعلام وسایل آسانسور اوتیس ... / استعلام,استعلام وسایل آسانسور اوتیس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004038/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری  / استعلام,استعلام کامپیوتر و فناوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004039/استعلام-28-سلول-باتری-105-آمپر'>استعلام 28 سلول باتری 105 آمپر / استعلام , استعلام 28 سلول باتری 105 آمپر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004040/استعلام-بیرینگ-یکطرفه'>استعلام بیرینگ یکطرفه / استعلام,استعلام بیرینگ یکطرفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004041/استعلام-مایع-دستشوی'>استعلام مایع دستشوی  / استعلام , استعلام مایع دستشوی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004042/استعلام-تاسیسات-و-مصالح'>استعلام تاسیسات و مصالح  / استعلام , استعلام تاسیسات و مصالح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004043/استعلام-جنگکاری-توسعه-درختکاری-و-فضای'>استعلام جنگکاری توسعه درختکاری و فضای / استعلام,استعلام جنگکاری توسعه درختکاری و فضای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004044/استعلام-دوربین'>استعلام دوربین  / استعلام ,استعلام دوربین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004045/استعلام-تامین-تجهیزات-و-نصب'>استعلام تامین تجهیزات و نصب  / استعلام , استعلام تامین تجهیزات و نصب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004046/استعلام-تامین-تست-و-تحویل-سه-دستگاه'>استعلام تامین، تست و تحویل سه دستگاه / استعلام, استعلام تامین، تست و تحویل سه دستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004047/استعلام-تعمیرات-مدارس-راهنمایی'>استعلام تعمیرات مدارس راهنمایی / استعلام,استعلام تعمیرات مدارس راهنمایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004048/استعلام-کنتور-مغناطیسی-8-اینچ-فلنجی'>استعلام کنتور مغناطیسی 8 اینچ فلنجی / استعلام , استعلام کنتور مغناطیسی 8 اینچ فلنجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004049/استعلام-دکل-مخابراتی-و-رادیویی--'>استعلام دکل مخابراتی و رادیویی ... / استعلام,استعلام دکل مخابراتی و رادیویی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004050/استعلام-لوله-گذاری-به-طول-2220-متر'>استعلام لوله گذاری به طول 2220 متر  / استعلام , استعلام لوله گذاری به طول 2220 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004051/استعلام-پهپاد-فتوگرامتری-نقشه-برداری'>استعلام پهپاد فتوگرامتری نقشه برداری / استعلام, استعلام پهپاد فتوگرامتری نقشه برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004052/استعلام-سوییچ-و-رک'>استعلام سوییچ و رک / استعلام ,استعلام سوییچ و رک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004053/استعلام-پاور-بانک-10000mah-ROMOSS'>استعلام پاور بانک 10000mah ROMOSS / استعلام , استعلام پاور بانک 10000mah ROMOSS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004054/استعلام-حدود-تقریبا-60-عدد-پنجره'>استعلام حدود تقریبا 60 عدد پنجره  / استعلام ,استعلام حدود تقریبا 60 عدد پنجره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004055/استعلام-کنتور-مغناطیسی-3-اینچ-فلنجی'>استعلام کنتور مغناطیسی 3 اینچ فلنجی / استعلام , استعلام کنتور مغناطیسی 3 اینچ فلنجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004056/استعلام-مسیر-شکافی-جاده'>استعلام مسیر شکافی جاده  / استعلام،استعلام مسیر شکافی جاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004057/استعلام-شیرآلات-و-اتصالات-طبق-لیست-پیوست'>استعلام شیرآلات و اتصالات طبق لیست پیوست / استعلام,استعلام شیرآلات و اتصالات طبق لیست پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004058/استعلام-وسایل-آسانسور-اوتیس'>استعلام وسایل آسانسور اوتیس  / استعلام، استعلام وسایل آسانسور اوتیس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004059/استعلام-واچ-بویه-زرد-رنگ'>استعلام واچ بویه زرد رنگ / استعلام, استعلام واچ بویه زرد رنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004060/استعلام-تخریب-درب-و-پنجره-های-قدیمی'>استعلام تخریب درب و پنجره های قدیمی / استعلام, استعلام تخریب درب و پنجره های قدیمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004061/استعلام-کاغذ-کپی-ماکس-80-گرمی--'>استعلام کاغذ  کپی ماکس 80 گرمی ... / استعلام,استعلام کاغذ  کپی ماکس 80 گرمی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004062/استعلام-لامپfpl'>استعلام لامپfpl  / استعلام ,استعلام لامپfpl </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004063/استعلام-تامین-برق-اطاقک-نگهبانی'>استعلام تامین برق اطاقک نگهبانی / استعلام , استعلام تامین برق اطاقک نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004064/استعلام-وسایل-آسانسور-اوتیس'>استعلام وسایل آسانسور اوتیس  / استعلام، استعلام وسایل آسانسور اوتیس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004065/فراخوان-ارزیابی-کیفی-طرح-آبرسانی-شهر-نیل-شهر--سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>فراخوان ارزیابی کیفی طرح آبرسانی شهر نیل شهر , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / فراخوان ،فراخوان ارزیابی کیفی طرح آبرسانی شهر نیل شهر  , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004066/استعلام-پیراهن-آستین-بلند-مردانه-کرم'>استعلام پیراهن آستین بلند مردانه کرم / استعلام, استعلام پیراهن آستین بلند مردانه کرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004067/استعلام-دستگاه-بهار-ساز-مارک-انرژی'>استعلام دستگاه بهار ساز مارک انرژی  / استعلام, استعلام دستگاه بهار ساز مارک انرژی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004068/استعلام-خرید-قطعات-کسری-برجهای-NN-AA-و-CC'>استعلام خرید قطعات کسری برجهای NN-AA و CC / استعلام,استعلام خرید قطعات کسری برجهای NN-AA و CC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004069/استعلام-خرید-10-دستگاه-رله-جریانی--'>استعلام خرید 10 دستگاه رله جریانی ... / استعلام,استعلام خرید 10 دستگاه رله جریانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004070/استعلام-​ساعت-دیواری-با-شعار-و-لوگو'>استعلام ​ساعت دیواری با شعار و لوگو / استعلام , استعلام ​ساعت دیواری با شعار و لوگو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004071/استعلام-تکمیل-مسیر-شکافی'>استعلام تکمیل مسیر شکافی  / استعلام, استعلام تکمیل مسیر شکافی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004072/استعلام-قرص-فستوکسین'>استعلام قرص فستوکسین  / استعلام، استعلام قرص فستوکسین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004073/استعلام-ابزارآلات-الکتریکی'>استعلام ابزارآلات الکتریکی / استعلام , استعلام ابزارآلات الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004074/استعلام-کنتور-مغناطیسی'>استعلام کنتور مغناطیسی  / استعلام , استعلام کنتور مغناطیسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004075/استعلام-واچ-بویه-سبز-زرد-رنگ-قابل-نصب-چراغ'>استعلام واچ بویه سبز زرد رنگ قابل نصب چراغ  / استعلام, استعلام واچ بویه سبز زرد رنگ قابل نصب چراغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004076/استعلام-چهارعدد-باطری-UPS-40'>استعلام چهارعدد باطری UPS 40 / استعلام,استعلام چهارعدد باطری UPS 40</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004077/استعلام-​عملیات-کابل-کشی-فیبر-نوری'>استعلام ​عملیات کابل کشی فیبر نوری / استعلام , استعلام ​عملیات کابل کشی فیبر نوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004078/استعلام-تهیه-و-اجرای-ساب-بیس-و-بیس--'>استعلام تهیه و اجرای ساب بیس و بیس ... / استعلام,استعلام تهیه و اجرای ساب بیس و بیس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004079/استعلام-رک-36-یونیت-عمق-100'>استعلام رک 36 یونیت عمق 100  / استعلام, استعلام رک 36 یونیت عمق 100 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004080/استعلام-کفش'>استعلام کفش / استعلام , استعلام کفش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004081/استعلام-محیط-کشت-آزمایشگاه'>استعلام محیط کشت آزمایشگاه  / استعلام, استعلام محیط کشت آزمایشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004082/​​استعلام-دستگاه-تست-فلوک'>​​استعلام دستگاه تست فلوک  / استعلام، ​​استعلام دستگاه تست فلوک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004083/استعلام-تجهیزات-و-اقلام-کامپیوتر'>استعلام تجهیزات و اقلام کامپیوتر  / استعلام ,استعلام تجهیزات و اقلام کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004084/استعلام-خرید-14-دستگاه-دتکتور-گاز-H2S'>استعلام خرید 14 دستگاه دتکتور گاز H2S / استعلام, استعلام خرید 14 دستگاه دتکتور گاز H2S</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004085/استعلام-​لپ-تاپ-Asus-کیس-و-تلفن-بیسیم'>استعلام ​لپ تاپ Asus، کیس و تلفن بیسیم / استعلام , استعلام ​لپ تاپ Asus، کیس و تلفن بیسیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004086/استعلام-پمپ-تزریق-آب-ژاول'>استعلام پمپ تزریق آب ژاول / استعلام ، پمپ تزریقی آب ژاول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004087/استعلام-جنگلکاری-با-بذر-غنی-شده-در-کوه'>استعلام جنگلکاری با بذر غنی شده در کوه / استعلام,استعلام جنگلکاری با بذر غنی شده در کوه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004088/استعلام-لوله-مانسمان-قوچان--'>استعلام لوله مانسمان- قوچان ... / استعلام,استعلام لوله مانسمان- قوچان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004089/استعلام-مانیتور-led'>استعلام مانیتور led  / استعلام , استعلام مانیتور led </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004090/استعلام-سورتر-ارزی'>استعلام سورتر ارزی / استعلام, استعلام سورتر ارزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004091/استعلام-​​خرید-دو-دستگاه-تابلو-حفاظت-ترانس'>استعلام ​​خرید دو دستگاه تابلو حفاظت ترانس / استعلام ,استعلام ​​خرید دو دستگاه تابلو حفاظت ترانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004092/استعلام-شوفاژ-روغنی'>استعلام شوفاژ روغنی / استعلام , استعلام شوفاژ روغنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004093/استعلام-نرم-افزار'>استعلام نرم افزار / استعلام , استعلام نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004094/استعلام-فیکس-ناودانی'>استعلام فیکس ناودانی  / استعلام,استعلام فیکس ناودانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004095/استعلام-کنتور-مغناطیسی-4-اینچ-فلنجی'>استعلام کنتور مغناطیسی 4 اینچ فلنجی  / استعلام , استعلام کنتور مغناطیسی 4 اینچ فلنجی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004096/استعلام-ارتقا-دستگاه-فایبرهوم-در-پست'>استعلام ارتقا دستگاه فایبرهوم در پست / استعلام , استعلام ​ارتقا دستگاه فایبرهوم در پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004097/استعلام-تهیه-قطعات-و-تعمیرات-اساسی'>استعلام تهیه قطعات و تعمیرات اساسی / استعلام,استعلام تهیه قطعات و تعمیرات اساسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004098/استعلام-​مقاطعه-کاری-و-تعمیرات-و-سفید--'>استعلام ​مقاطعه کاری و تعمیرات و سفید... / استعلام,استعلام ​مقاطعه کاری و تعمیرات و سفید...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004099/استعلام-احداث-جاده'>استعلام احداث جاده  / استعلام , استعلام احداث جاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004100/استعلام-درخواست-واحد-حراست-مجموعه-ورزش'>استعلام درخواست واحد حراست مجموعه ورزش / استعلام , استعلام درخواست واحد حراست مجموعه ورزش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004101/استعلام-​سنسور'>استعلام ​سنسور  / استعلام, استعلام ​سنسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004102/استعلام-کلات-مخصوص-حبوبات'>استعلام کلات مخصوص حبوبات  / استعلام ,استعلام کلات مخصوص حبوبات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004103/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری  / استعلام,استعلام کامپیوتر و فناوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004104/استعلام-ارائه-خدمات-پشتیبانی-و-نگهداری'>استعلام ارائه خدمات پشتیبانی و نگهداری / استعلام , استعلام ارائه خدمات پشتیبانی و نگهداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004105/استعلام-دو-دستگاه-ترانسفورماتور-کمپکت'>استعلام دو دستگاه ترانسفورماتور کمپکت / استعلام , استعلام دو دستگاه ترانسفورماتور کمپکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004106/استعلام-امور-تاسیساتی'>استعلام امور تاسیساتی / استعلام,استعلام امور تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004107/استعلام-اجرای-عملیات-اجرایی-فاز-اول'>استعلام اجرای عملیات اجرایی فاز اول / استعلام,استعلام اجرای عملیات اجرایی فاز اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004108/مناقصه-خرید-تجهیزات-مربوط-به-مرکز-توسعه-بازی-های-رایانه-ای-و-پویانمایی'>مناقصه خرید تجهیزات مربوط به مرکز توسعه بازی های رایانه ای و پویانمایی / مناقصه عمومی، مناقصه خرید تجهیزات مربوط به مرکز توسعه بازی های رایانه ای و پویانمایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004109/استعلام-خرید-تجهیزات-و-لوازم'>استعلام خرید تجهیزات و لوازم / استعلام , استعلام خرید تجهیزات و لوازم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004110/استعلام-سم-دیازینون-سم-نیسورون-سم'>استعلام سم دیازینون/ سم نیسورون/ سم / استعلام,استعلام سم دیازینون/ سم نیسورون/ سم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004111/استعلام-اجرای-عملیات-محوطه-سازی'>استعلام اجرای عملیات محوطه سازی / استعلام , استعلام اجرای عملیات محوطه سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004112/استعلام-گوشی-سیسکو'>استعلام گوشی سیسکو / استعلام ،استعلام گوشی سیسکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004113/فراخوان-احداث-تونلهای-راه-اصلی'>فراخوان احداث تونلهای راه اصلی / فراخوان احداث تونلهای راه اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004114/استعلام-فلومتر-فلنج-دار-مغناطیسی'>استعلام فلومتر فلنج دار مغناطیسی   / استعلام,استعلام فلومتر فلنج دار مغناطیسی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004115/استعلام-زیر-مانیتور'>استعلام زیر مانیتور / استعلام , استعلام زیر مانیتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004116/استعلام-پارتیشن-بندی-مرکز-pc--'>استعلام پارتیشن بندی مرکز pc ... / استعلام,استعلام پارتیشن بندی مرکز pc ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004117/استعلام-احداث-جاده-باغات-کتک'>استعلام احداث جاده باغات کتک / استعلام , استعلام احداث جاده باغات کتک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004118/استعلام-فالکن-لاماردور-تریکومیکس'>استعلام فالکن/ لاماردور/ تریکومیکس / استعلام,استعلام فالکن/ لاماردور/ تریکومیکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004119/استعلام-شارژ-انبار-مواد-شوینده'>استعلام شارژ انبار، مواد شوینده  / استعلام , استعلام شارژ انبار، مواد شوینده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004120/استعلام-کنسول-رک-16-پورت-19-اینچ-مدل-TC'>استعلام کنسول رک 16 پورت 19 اینچ مدل TC / استعلام , استعلام کنسول رک 16 پورت 19 اینچ مدل TC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004121/استعلام-بهسازی-جاده'>استعلام بهسازی جاده / استعلام، استعلام بهسازی جاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004122/استعلام-پلاک-بال-مرغی'>استعلام پلاک بال مرغی  / استعلام, استعلام پلاک بال مرغی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004123/استعلام-بافر'>استعلام بافر  / استعلام, استعلام بافر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004124/استعلام-مطالعه-و-کنترل-عملیات-اجرایی'>استعلام مطالعه و کنترل عملیات اجرایی  / استعلام , استعلام مطالعه و کنترل عملیات اجرایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004125/استعلام-مخزن-سختی-گیر-نیمه-اتوماتیک'>استعلام مخزن سختی گیر نیمه اتوماتیک  / استعلام,استعلام مخزن سختی گیر نیمه اتوماتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004126/استعلام​-خرید-1-150-تن-شن-و-ماسه--'>استعلام​ خرید 1.150 تن شن و ماسه ... / استعلام,استعلام​ خرید 1.150 تن شن و ماسه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004127/استعلام-احداث-جاده'>استعلام احداث جاده  / استعلام، استعلام احداث جاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004128/استعلام-دوربین-فیلمبرداری'>استعلام دوربین فیلمبرداری  / استعلام , استعلام دوربین فیلمبرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004129/استعلام-​صندلی-انتظار'>استعلام ​صندلی انتظار  / استعلام , استعلام ​صندلی انتظار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004130/استعلام-افزایش-ظرفیت-ترانس-در-پست-20-6'>استعلام افزایش ظرفیت ترانس در پست 20/6 / استعلام,استعلام افزایش ظرفیت ترانس در پست 20/6</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004131/استعلام-کولر-اسپلیت'>استعلام کولر اسپلیت / استعلام ,استعلام کولر اسپلیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004132/استعلام-آب-آکشیژنه-50-درصد'>استعلام آب آکشیژنه 50 درصد  / استعلام, استعلام آب آکشیژنه 50 درصد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004133/استعلام-ترانشه-برداری-محور-روستایی-هشت--'>استعلام ترانشه برداری محور روستایی هشت ... / استعلام,استعلام ترانشه برداری محور روستایی هشت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004134/استعلام-LOOP-AM3440C-خرید-تجهیزات'> استعلام LOOP-AM3440C خرید تجهیزات / استعلام، استعلام LOOP-AM3440C خرید تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004135/استعلام-آسفالت-گرم'>استعلام آسفالت گرم  / استعلام, استعلام آسفالت گرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004136/استعلام-کلات-مخصوص-حبوبات-کلات-روی'>استعلام کلات مخصوص حبوبات- کلات روی / استعلام,استعلام کلات مخصوص حبوبات- کلات روی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004137/استعلام-تهیه-مصالح-و-اجرای-بتن-مسلح-کف--'>استعلام تهیه مصالح و اجرای بتن مسلح کف... / استعلام,استعلام تهیه مصالح و اجرای بتن مسلح کف...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004138/استعلام-لوله-گذاری-خط-انتقال'>استعلام لوله گذاری خط انتقال / استعلام , استعلام ​لوله گذاری خط انتقال احداث</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004139/استعلام-میکروفن-و-هندست'>استعلام میکروفن و هندست / استعلام ,استعلام میکروفن و هندست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004140/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات / استعلام , استعلام خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004141/استعلام-باطری-12-ولت-28-آمپر-ساعت-جت-ups'>استعلام باطری 12 ولت 28 آمپر ساعت جت ups / استعلام,استعلام باطری 12 ولت 28 آمپر ساعت جت ups</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004142/استعلام-جعبه-ترموستات'>استعلام جعبه ترموستات / استعلام, استعلام جعبه ترموستات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004143/استعلام-لوازم-تاسیساتی'>استعلام لوازم تاسیساتی / استعلام, استعلام لوازم تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004144/استعلام-مادربرد-و-سی-پی-یو'>استعلام مادربرد و سی پی یو / استعلام,استعلام مادربرد و سی پی یو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004145/استعلام-شارژ-انبار-مواد-شوینده--'>استعلام شارژ انبار، مواد شوینده ... / استعلام,استعلام شارژ انبار، مواد شوینده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004146/استعلام-گوشی-سیسکو-مدیریتی-7961'>استعلام گوشی سیسکو مدیریتی 7961 / استعلام,استعلام گوشی سیسکو مدیریتی 7961</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004147/استعلام-کامپیوتر-بدون-کیس-AIO'>استعلام کامپیوتر بدون کیس AIO  / استعلام، استعلام کامپیوتر بدون کیس AIO </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004148/استعلام-اسکنر-فوجیتسو-fj-7180'>استعلام اسکنر فوجیتسو fj 7180 / استعلام , استعلام اسکنر فوجیتسو fj 7180</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004149/استعلام-​پرینتر-hp-402dn-پرداخت-بصورت'>استعلام ​پرینتر hp 402dn پرداخت بصورت / استعلام, استعلام ​پرینتر hp 402dn پرداخت بصورت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004150/استعلام-بیمه-آتش-سوزی--سیل-و-زلزله-و--'>استعلام بیمه آتش سوزی ، سیل و زلزله و ...  / استعلام,استعلام بیمه آتش سوزی ، سیل و زلزله و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004151/استعلام-خرید-بلیط-استخر-آب-و-تاب'>استعلام خرید بلیط استخر آب و تاب / استعلام,استعلام خرید بلیط استخر آب و تاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004152/استعلام-خرید-ماژول-رله-دیفرانسیل'>استعلام خرید ماژول رله دیفرانسیل / استعلام, استعلام خرید ماژول رله دیفرانسیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004153/استعلام-​سویچ-روتر-ماژول-و-کارت-شبکه'>استعلام ​سویچ، روتر، ماژول و کارت شبکه / استعلام , استعلام ​سویچ، روتر، ماژول و کارت شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004154/استعلام-Backup-exec'>استعلام Backup exec  / استعلام، استعلام Backup exec </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004155/استعلام-سرور-G9'>استعلام سرور G9 / استعلام, استعلام سرور G9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004156/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری  / استعلام,استعلام کامپیوتر و فناوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004157/استعلام-تهیه-و-نصب-سنگ-کف-پست-132'>استعلام تهیه و نصب سنگ کف پست 132 / استعلام، استعلام تهیه و نصب سنگ کف پست 132</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004158/مناقصه-ارزیابی-کیفی-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه ارزیابی کیفی تامین نیروی انسانی  / مناقصه,مناقصه ارزیابی کیفی تامین نیروی انسانی </a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 14 تاريخ : دوشنبه 21 اسفند 1396 ساعت: 11:27