اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.9.27 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000746/مناقصه-تهیه-حمل-قیرپ... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.9.27 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000746/مناقصه-تهیه-حمل-قیرپاشی-پخش-و-کوبیدن---نوبت-دوم-96-9-27'>مناقصه تهیه، حمل، قیرپاشی، پخش و کوبیدن ... نوبت دوم 96.9.27 / مناقصه,مناقصه تهیه، حمل، قیرپاشی، پخش و کوبیدن ... نوبت دوم 96.9.27</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000748/فراخوان-مناقصه-خرید-هواسازهای-ساختمان-جدید-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید هواسازهای ساختمان جدید- نوبت دوم / مناقصه,فراخوان مناقصه خرید هواسازهای ساختمان جدید- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000752/فراخوان-مناقصه-عملیات-آبخیزداری-و-کنترل-سیل'>فراخوان مناقصه عملیات آبخیزداری و کنترل سیل / فراخوان مناقصه , مناقصه عملیات آبخیزداری و کنترل سیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000754/مناقصه-ساخت-و-تحویل-فیلم-سه-لایه-ffs--نوبت-دوم'>مناقصه ساخت و تحویل فیلم سه لایه ffs - نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه ساخت و تحویل فیلم سه لایه ffs - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000756/فراخوان-متصدی-حمل-و-نقل-کانتینری-(دریایی)-محصولات-صادراتی--نوبت-دوم'>فراخوان  متصدی حمل و نقل کانتینری (دریایی) محصولات صادراتی - نوبت دوم / مناقصه  ، فراخوان  متصدی حمل و نقل کانتینری (دریایی) محصولات صادراتی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000767/مناقصه-تامین-7-قلم-قطعات-فولادی-و-آلومینیومی'>مناقصه تامین 7 قلم قطعات فولادی و آلومینیومی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین 7 قلم قطعات فولادی و آلومینیومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000772/مناقصه-خریداری-مقداری-کاغذ-گلاسه-و-تحریر'>مناقصه خریداری مقداری کاغذ گلاسه و تحریر / آگهی مناقصه , مناقصه خریداری مقداری کاغذ گلاسه و تحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000773/مناقصه-تکمیل-زیرسازی-زمین-چمن-مصنوعی-نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل زیرسازی زمین چمن مصنوعی- نوبت دوم / مناقصه,مناقصه تکمیل زیرسازی زمین چمن مصنوعی- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000775/ارزیابی-کیفی-تعمیر--سرویس-و-نگهداری-سیستم-اعلام---تجدید'> ارزیابی کیفی تعمیر ، سرویس و نگهداری سیستم اعلام ... تجدید / آگهی تجدید ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی تعمیر ، سرویس و نگهداری سیستم اعلام ... تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000778/مناقصه-نگهداری-مرکز-تحقیقات--آموزش-و-مشاوره-فضای-سبز'>مناقصه نگهداری مرکز تحقیقات ، آموزش و مشاوره فضای سبز  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری مرکز تحقیقات ، آموزش و مشاوره فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000782/مناقصه-امور-خدمات-شهری--فضای-سبز-و-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه امور خدمات شهری ، فضای سبز و تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه امور خدمات شهری ، فضای سبز و تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000783/مناقصه-عملیات-اجرایی-شبکه-آبیاری-و-زهکشی--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی شبکه آبیاری و زهکشی - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات اجرایی شبکه آبیاری و زهکشی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000784/مناقصه-عملیات-استخراج-بارگیری-حمل-و-دپوی-مارل--'>مناقصه عملیات استخراج، بارگیری، حمل و دپوی مارل ... / مناقصه,مناقصه عملیات استخراج، بارگیری، حمل و دپوی مارل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000786/مناقصه-عملیات-اجرایی-شبکه-آبیاری-و-زهکشی-اراضی-(430-هکتار)--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی شبکه آبیاری و زهکشی اراضی (430 هکتار) - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات اجرایی شبکه آبیاری و زهکشی اراضی (430 هکتار) - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000788/فراخوان-مناقصه-عمومی-خرید-آسانسورهای-ساختمان-جدید--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عمومی خرید آسانسورهای ساختمان جدید - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی خرید آسانسورهای ساختمان جدید - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000789/ارزیابی-کیفی-احداث-تصفیه-خانه-فاضلاب'>ارزیابی کیفی احداث تصفیه خانه فاضلاب  / مناقصه, ارزیابی کیفی احداث تصفیه خانه فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000790/فراخوان-انجام-حجم-پوشش-دهی-مخزن'>فراخوان انجام حجم پوشش دهی مخزن  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران، فراخوان انجام حجم پوشش دهی مخزن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000792/مناقصه-مقاطعه-کاری-سرویس-و-نگه-داری-سیستم-موتورخانه-ایستگاه-پمپ-آب-و--'>مناقصه مقاطعه کاری سرویس و نگه داری سیستم موتورخانه، ایستگاه پمپ آب و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه مقاطعه کاری سرویس و نگه داری سیستم موتورخانه، ایستگاه پمپ آب و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000793/فراخوان-تامین-و-نصب-دستگاه-های-آبیاری-دوار-مرکزی-(ستنرپیوت)--'>فراخوان تامین و نصب دستگاه های آبیاری دوار مرکزی (ستنرپیوت) ...  / مناقصه عمومی, فراخوان تامین و نصب دستگاه های آبیاری دوار مرکزی (ستنرپیوت) ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000794/مناقصه-انجام-پروژه-ارتقاء-سپراتورهای-آسیاب-سیمان'>مناقصه انجام پروژه ارتقاء سپراتورهای آسیاب سیمان  / آگهی مناقصه, مناقصه انجام پروژه ارتقاء سپراتورهای آسیاب سیمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000797/فراخوان-خرید-تعداد-3000-عدد-سینی-قفسه-راک'>فراخوان خرید تعداد 3000 عدد سینی قفسه راک / فراخوان  , فراخوان خرید تعداد 3000 عدد سینی قفسه راک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000798/فراخوان-خرید-تصاویر-ماهواره-ای-با-قدرت-تفکیک-بالا'>فراخوان خرید تصاویر ماهواره ای با قدرت تفکیک بالا / فراخوان پیمانکار, فراخوان خرید تصاویر ماهواره ای با قدرت تفکیک بالا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000799/مناقصه-خرید-کابل-آلومینیوم-خودنگهدار'>مناقصه خرید کابل آلومینیوم خودنگهدار / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید کابل آلومینیوم خودنگهدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000800/فراخوان-مناقصه-خرید-اتصالات-پلی-تیلن-الکتروفیوژن-و--'>فراخوان مناقصه خرید اتصالات پلی تیلن الکتروفیوژن و ... / آگهی فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه خرید اتصالات پلی تیلن الکتروفیوژن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000802/مناقصه-تامین-امور-خدمات-و-نظافت'>مناقصه تامین امور خدمات و نظافت / مناقصه عمومی , مناقصه تامین امور خدمات و نظافت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000803/مناقصه-عملیات-اجرایی-شبکه-آبیاری-و-زهکشی-اراضی-روستای-شیبلو-و-قجلو-و--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی شبکه آبیاری و زهکشی اراضی روستای شیبلو و قجلو و....نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات اجرایی شبکه آبیاری و زهکشی اراضی روستای شیبلو و قجلو و....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000808/مناقصه-خرید-نخ-و-پارچه-و-پوشاک'>مناقصه خرید نخ و پارچه و پوشاک  / آاگهی مناقصه , مناقصه خرید نخ و پارچه و پوشاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000809/مناقصه-تهیه-مواد-و-ساخت-آببندهای-توربین-تجدید'>مناقصه تهیه مواد و ساخت آببندهای توربین تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه تهیه مواد و ساخت آببندهای توربین تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000810/مناقصه-تامین-امور-حفاظت-فیزیکی-و-امور-نگهبانی'>مناقصه تامین امور حفاظت فیزیکی و امور نگهبانی / مناقصه عمومیع مناقصه تامین امور حفاظت فیزیکی و امور نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000812/مناقصه-واگذاری-بصورت-اجاره-یا-تحت-پیمان-تعداد-پنجاه-دستگاه-کشنده-اسکانیا'>مناقصه واگذاری بصورت اجاره یا تحت پیمان تعداد پنجاه دستگاه کشنده اسکانیا / آگهی واگذاری, مناقصه واگذاری بصورت اجاره یا تحت پیمان تعداد پنجاه دستگاه کشنده اسکانیا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000813/لغو-مناقصه-بهسازی-و-تعریض-محور-گچساران'>لغو مناقصه بهسازی و تعریض محور گچساران  / لغو مناقصه,مناقصه بهسازی و تعریض محور گچساران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000814/مناقصه-انجام-عملیات-رسوب-زدایی-و-تعویض-تیوب-های-بلاک-شده-کندانسور-نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات رسوب زدایی و تعویض تیوب های بلاک شده کندانسور نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات رسوب زدایی و تعویض تیوب های بلاک شده کندانسور نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000818/فراخوان-پیمانکار-شرکتهای-برتر-تولید-کننده-سیستم-های-SIEM'>فراخوان پیمانکار شرکتهای برتر تولید کننده سیستم های SIEM   / فراخوان  , فراخوان پیمانکار شرکتهای برتر تولید کننده سیستم های SIEM  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000819/مناقصه-سیم-جوش-گاز-کربنیک-تمدید'>مناقصه سیم جوش گاز کربنیک- تمدید / آگهی تمدید مناقصه, مناقصه سیم جوش گاز کربنیک- تمدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000822/مناقصه-عملیات-تکمیل-و-راه-اندازی-سویچگیر-33-کیلوولت'>مناقصه عملیات تکمیل و راه اندازی سویچگیر 33 کیلوولت  / مناقصه عملیات تکمیل و راه اندازی سویچگیر 33 کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000823/فراخوان-مناقصه-خرید-حمل-نصب-تست-و-راه-اندازی-سیستم-سرمایشی--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید، حمل، نصب، تست و راه اندازی سیستم سرمایشی - نوبت دوم  / مناقصه ,فراخوان مناقصه خرید، حمل، نصب، تست و راه اندازی سیستم سرمایشی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000826/مناقصه-واگذاری-نگهبانی-ایستگاههای-انتقال--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری نگهبانی ایستگاههای انتقال - نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری نگهبانی ایستگاههای انتقال- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000827/مناقصه-تامین-مصالح-و-تجهیزات-کالا-و-خدمات-مرتبط-مشتمل-بر-تولید-با-عرضه----نوبت-دوم'>مناقصه تامین مصالح و تجهیزات، کالا و خدمات مرتبط مشتمل بر تولید با عرضه، .... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه تامین مصالح و تجهیزات، کالا و خدمات مرتبط مشتمل بر تولید با عرضه، .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000830/مناقصه-بهسازی-و-روکش-آسفالت-قطعه-4'>مناقصه بهسازی و روکش آسفالت قطعه 4 / مناقصه ,مناقصه بهسازی و روکش آسفالت قطعه 4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000831/مناقصه-احداث-فضای-سبز'>مناقصه احداث فضای سبز  / مناقصه عمومی, مناقصه احداث فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000836/مناقصه-طراحی--تهیه--ساخت--حمل--نصب-و-راه-اندازی-تجهیزات-ایستگاههای-پمپاژ-نوبت-دوم'>مناقصه طراحی ، تهیه ، ساخت ، حمل ، نصب و راه اندازی تجهیزات ایستگاههای پمپاژ نوبت دوم  / فراخوان مناقصه , مناقصه طراحی ، تهیه ، ساخت ، حمل ، نصب و راه اندازی تجهیزات ایستگاههای پمپاژ نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000837/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-و-مراقبت-از-تاسیسات-وابسته-به-آن'>مناقصه نگهداری فضای سبز و مراقبت از تاسیسات وابسته به آن  / مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری فضای سبز و مراقبت از تاسیسات وابسته به آن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000840/مناقصه-ارزیابی-کیفی-تهیه-و-طبخ-و-توزیع-غذا---نوبت-دوم'>مناقصه ارزیابی کیفی تهیه و طبخ و توزیع غذا ... نوبت دوم / مناقصه,مناقصه ارزیابی کیفی تهیه و طبخ و توزیع غذا ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000842/فراخوان-مناقصه-تامین--بارگیری--حمل-و-راه-اندازی-لوله-و-اتصالات-پلی-اتیلن'>فراخوان مناقصه تامین ، بارگیری ، حمل و راه اندازی لوله و اتصالات پلی اتیلن / فراخوان برگزاری مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تامین ، بارگیری ، حمل و راه اندازی لوله و اتصالات پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000843/مناقصه-واگذاری-امور-مربوط-به-طبخ-و-توزیع-غذا-پرسنل'>مناقصه واگذاری امور مربوط به طبخ و توزیع غذا پرسنل  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور مربوط به طبخ و توزیع غذا پرسنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000844/مناقصه-اجرای-حدود-60-000-مترمربع-آسفالت'>مناقصه اجرای حدود 60.000 مترمربع آسفالت / مناقصه اجرای حدود 60.000 مترمربع آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000848/مناقصه-مدیریت-اپراتوری-تعمیر-و-نگهداری-پارکینگ-مکانیزه'>مناقصه مدیریت، اپراتوری، تعمیر و نگهداری پارکینگ مکانیزه  / مناقصه, مناقصه مدیریت، اپراتوری، تعمیر و نگهداری پارکینگ مکانیزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000849/تجدید-فراخوان-ارزیابی-کیفی-و-تهیه-لیست-کوتاه-جهت-انجام-عملیات-حصارکشی--'>تجدید فراخوان ارزیابی کیفی و تهیه لیست کوتاه جهت انجام عملیات حصارکشی ... / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران , تجدید فراخوان ارزیابی کیفی و تهیه لیست کوتاه جهت انجام عملیات حصارکشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000852/مناقصه-تهیه-تجهیزات-و-اجرای-شبکه-روشنایی'>مناقصه تهیه تجهیزات و اجرای شبکه روشنایی / مناقصه عمومی , مناقصه تهیه تجهیزات و اجرای شبکه روشنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000853/مناقصه-انجام-خدمات-آبرسانی-سیار-به-روستاهای-کم-آب--'>مناقصه انجام خدمات آبرسانی سیار به روستاهای کم آب ... / مناقصه ، مناقصه انجام خدمات آبرسانی سیار به روستاهای کم آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000855/تجدید-مناقصه-تعمیرات-اساسی-و-خرید-تجهیزات-ماشین-آلات'>تجدید مناقصه تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات ماشین آلات / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,  تجدید مناقصه تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000856/فراخوان-تجهیز-پارک-های-سطح-شهر-به-وسایل-بازی'>فراخوان تجهیز پارک های سطح شهر به وسایل بازی / فراخوان,فراخوان تجهیز پارک های سطح شهر به وسایل بازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000859/مناقصه-احداث-مدرسه---نوبت-دوم'>مناقصه احداث مدرسه ... نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه احداث مدرسه ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000861/مناقصه-اجرای-عملیات-احداث-پارک-خطی'>مناقصه اجرای عملیات احداث پارک خطی / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات احداث پارک خطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000863/مناقصه-خرید-لوله-بتنی-فاضلابی-مسلح--نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوله بتنی فاضلابی مسلح - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه خرید لوله بتنی فاضلابی مسلح - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000865/فراخوان-مناقصه-اجرای-مخزن-2000-متر-مکعبی-فاز-5--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه اجرای مخزن 2000 متر مکعبی فاز 5 - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه اجرای مخزن 2000 متر مکعبی فاز 5 - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000867/مناقصه-خرید--نصب-و-راه-اندازی-یک-ایستگاه-خودکار-هواشناسی'>مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی یک ایستگاه خودکار هواشناسی / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی یک ایستگاه خودکار هواشناسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000869/فراخوان-خرید-و-تامین-لوازم-و-تجهیزات-آبیاری-قطره-ای-شبکه-آبیاری'>فراخوان خرید و تامین لوازم و تجهیزات آبیاری قطره ای شبکه آبیاری / اگهی فراخوان , فراخوان خرید و تامین لوازم و تجهیزات آبیاری قطره ای شبکه آبیاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000873/مناقصه-واگذاری-امور-مربوط-به-تهیه--طبخ-و-توزیع-غذای-انبار-شهید-و-سوختگیری-هواپیمایی'>مناقصه واگذاری امور مربوط به تهیه ، طبخ و توزیع غذای انبار شهید و سوختگیری هواپیمایی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور مربوط به تهیه ، طبخ و توزیع غذای انبار شهید و سوختگیری هواپیمایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000874/مناقصه-واگذاری-خدمات-تعمیر-و-نگهداری-مراکز-روستایی'>مناقصه  واگذاری خدمات تعمیر و نگهداری مراکز روستایی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  واگذاری خدمات تعمیر و نگهداری مراکز روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000877/فراخوان-قرائت-و-توزیع-قبض-کنترل-اطلاعات-پاسخگویی--'>فراخوان قرائت و توزیع قبض، کنترل اطلاعات، پاسخگویی ... / مناقصه,فراخوان قرائت و توزیع قبض، کنترل اطلاعات، پاسخگویی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000886/مناقصه-خرید-کاغذ-کپی-A4-(80-گرمی)'>مناقصه خرید کاغذ کپی A4 (80 گرمی) / مناقصه عمومی, مناقصه خرید کاغذ کپی A4 (80 گرمی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000890/مناقصه-نگهداری-بهره-برداری--شستشو-و-لایروبی-شبکه-و-تاسیسات-فاضلاب-تجدید-(نوبت-دوم)'>مناقصه  نگهداری، بهره برداری ، شستشو و لایروبی شبکه و تاسیسات فاضلاب تجدید  (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری، بهره برداری ، شستشو و لایروبی شبکه و تاسیسات فاضلاب تجدید (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000891/مناقصه-نگهداری-بهره-برداری--شستشو-و-لایروبی-شبکه--تجدید-(نوبت-دوم)'>مناقصه نگهداری، بهره برداری ، شستشو و لایروبی شبکه ..تجدید  (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری، بهره برداری ، شستشو و لایروبی شبکه ...تجدید  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000895/مناقصه-بهبود--رفع-عیب-و-ارتقای-سیستم-کنترل-اعلان-و--'>مناقصه بهبود ، رفع عیب و ارتقای سیستم کنترل اعلان و ... / مناقصه , مناقصه بهبود ، رفع عیب و ارتقای سیستم کنترل اعلان و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000901/مناقصه-تهیه-ساخت-ونصب-1200-فقره-انشعاب-پلی-اتیلن'>مناقصه تهیه ساخت ونصب 1200 فقره انشعاب پلی اتیلن / اگهی مناقصه , مناقصه تهیه ساخت ونصب 1200 فقره انشعاب پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000902/فراخوان-تعمیر-و-نگهداری-ابنیه--تاسیسات-برقی-و-مکانیکی'>فراخوان تعمیر و نگهداری ابنیه ، تاسیسات برقی و مکانیکی  / فراخوان تعمیر و نگهداری ابنیه ، تاسیسات برقی و مکانیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000906/مناقصه-جایگزینی-و-راه-اندازی-سیستم-اعلان-و-اطفای-حریق'>مناقصه جایگزینی و راه اندازی سیستم اعلان و اطفای حریق  / مناقصه , مناقصه جایگزینی و راه اندازی سیستم اعلان و اطفای حریق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000908/فراخوان-تهیه--نصب-و-راه-اندازی-سه-دستگاه-دیزل-ژنراتور--نوبت-دوم'>فراخوان تهیه ، نصب و راه اندازی سه دستگاه دیزل ژنراتور - نوبت دوم  / فراخوان شناسایی پیمانکار , فراخوان تهیه ، نصب و راه اندازی سه دستگاه دیزل ژنراتور - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000910/مناقصه-خرید-180000-متریک-تن-ذرت-دامی'>مناقصه خرید 180000 متریک تن ذرت دامی / مناقصه بین المللی, مناقصه خرید 180000 متریک تن ذرت دامی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000911/فراخوان-ارزیابی-کیفی-انتخاب-مشاور-نظارت-بر-اجرای-ساختمان-آزمایشگاه-نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی انتخاب مشاور نظارت بر اجرای ساختمان آزمایشگاه- نوبت دوم  / مناقصه, فراخوان ارزیابی کیفی انتخاب مشاور نظارت بر اجرای ساختمان آزمایشگاه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000914/فراخوان-مناقصه-خرید-CHOKE-VALVE-(نوبت-دوم)'>فراخوان مناقصه خرید CHOKE VALVE  (نوبت دوم) / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید CHOKE VALVE  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000917/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی انسانی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیروی انسانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000923/تجدید-مناقصه-خدمات-فنی-مرکز'>تجدید مناقصه خدمات فنی مرکز  / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه  خدمات فنی مرکز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000924/مناقصه-واگذاری-اداره-امور-عملیات-و-بهره-برداری-از-جایگاه-های-شرکتی-و--'>مناقصه واگذاری اداره امور عملیات و بهره برداری از جایگاه های شرکتی و ... / آگهی فراخوان مناقصه, مناقصه واگذاری اداره امور عملیات و بهره برداری از جایگاه های شرکتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000929/استعلام-انجام-عملیات-آماده-سازی--باطله-برداری-و--'>استعلام انجام عملیات آماده سازی ، باطله برداری و ... / آگهی استعلام ارزیابی کیفی , استعلام انجام عملیات آماده سازی ، باطله برداری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000930/مناقصه-تهیه--حمل--تخلیه--نصب-و-راه-اندازی-سیستم-سرمایش--تجدید'>مناقصه تهیه ، حمل ، تخلیه ، نصب و راه اندازی سیستم سرمایش .. تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه تهیه ، حمل ، تخلیه ، نصب و راه اندازی سیستم سرمایش .. تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000934/فراخوان-مناقصه-احداث-ساختمان-حراست-در-ایستگاههای--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه احداث ساختمان حراست در ایستگاههای...نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه احداث ساختمان حراست در ایستگاههای...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000938/تجدید-مناقصه-پیمان-احداث-سد-و-آبنما-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه پیمان احداث سد و آبنما نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پیمان احداث سد و آبنما نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000943/تجدید-مناقصه-پروژه-تهیه-مصالح-و-آماده-سازی-بخشی-از-راه-دسترسی-ناحیه-صنعتی'>تجدید مناقصه پروژه تهیه مصالح و آماده سازی بخشی از راه دسترسی ناحیه صنعتی / مناقصه, تجدید مناقصه پروژه تهیه مصالح و آماده سازی بخشی از راه دسترسی ناحیه صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000944/تجدید-فراخوان-مدیریت-و-راهبری-(پذیرش-و-اسکان-مهمان-و--)---نوبت-دوم'>تجدید فراخوان مدیریت و راهبری (پذیرش و اسکان مهمان و ...) ... نوبت دوم  / فراخوان تجدید مناقصه عمومی ,  مناقصه مدیریت و راهبری (پذیرش و اسکان مهمان و ...) نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000946/مناقصه-خرید-سرورهای-مرکز-داده'>مناقصه خرید سرورهای مرکز داده / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید سرورهای مرکز داده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000948/مناقصه-عملیات-احداث-محوطه-سازی-سالن-ژیمناستیک-تجدید'>مناقصه عملیات احداث محوطه سازی سالن ژیمناستیک تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات احداث محوطه سازی سالن ژیمناستیک تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000950/فراخوان-مناقصه-تهیه-لوله-های-پلی-اتیلن--تجدید-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تهیه لوله های پلی اتیلن.. تجدید- نوبت  دوم  / فراخوان تجدید مناقصه یک مرحله ای ، فراخوان مناقصه تهیه لوله های پلی اتیلن.. تجدید- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000953/شناسایی-پیمانکار-جهت-خرید-درپوش-تراکم-سیم-دار'>شناسایی پیمانکار جهت خرید درپوش تراکم سیم دار  / آگهی شناسایی پیمانکار ، شناسایی پیمانکار جهت خرید درپوش تراکم سیم دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000957/مناقصه-آماده-سازی-و-اجرای-انشعابات-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب--'>مناقصه آماده سازی و اجرای انشعابات شبکه جمع آوری فاضلاب... / مناقصه, مناقصه آماده سازی و اجرای انشعابات شبکه جمع آوری فاضلاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000959/تجدید-فراخوان-مناقصه-عملیات-نگهداری-و-راهبری-و-تعمیرات-جاری-شبکه-های-گاز'>تجدید فراخوان مناقصه عملیات نگهداری و راهبری و تعمیرات جاری شبکه های گاز  / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی , فراخوان مناقصه عملیات نگهداری و راهبری و تعمیرات جاری شبکه های گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000960/مناقصه-انجام-عملیات-حمل-و-نقل-محصولات-صادراتی'>مناقصه انجام عملیات حمل و نقل محصولات صادراتی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات حمل و نقل محصولات صادراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000961/آگهی-معاوضه-دستگاه-سپراتور-20-تنی'>آگهی معاوضه دستگاه سپراتور 20 تنی  / آگهی معاوضه ، آگهی معاوضه دستگاه سپراتور 20 تنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000965/مناقصه-تهیه-مصالح-و-احداث-ساختمان-اداره-گاز-ناحیه-اسفراین'>مناقصه تهیه مصالح و احداث ساختمان اداره گاز ناحیه اسفراین   / مناقصه , مناقصه تهیه مصالح و احداث ساختمان اداره گاز ناحیه اسفراین  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000968/مناقصه-طراحی--خرید--نصب-و-راه-اندازی-EPC--C-سیستم-کنترل-دو-عدد-بویلر'>مناقصه طراحی ، خرید ، نصب و راه اندازی EPC - C سیستم کنترل دو عدد بویلر  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه طراحی ، خرید ، نصب و راه اندازی EPC - C سیستم کنترل دو عدد بویلر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000974/مناقصه-خرید-تجهیزات-نگهداری-و-ذخیره-سازی-داده-های-بانک'>مناقصه خرید تجهیزات نگهداری و ذخیره سازی داده های بانک / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید تجهیزات نگهداری و ذخیره سازی داده های بانک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000975/مناقصه-خرید-دستگاه-آنالیز-عنصری-XRF--'>مناقصه خرید دستگاه آنالیز عنصری XRF ... / آگهی مناقصه , مناقصه خرید دستگاه آنالیز عنصری XRF ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000979/مناقصه-انواع-ترانسفورماتور-کم-تلفات'>مناقصه انواع ترانسفورماتور کم تلفات / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انواع ترانسفورماتور کم تلفات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000980/تجدید-مناقصه-اصلاح-و-آماده-سازی-و-شیب-بندی-مناسب-سطح-بستر-بتنی'>تجدید مناقصه اصلاح و آماده سازی و شیب بندی مناسب سطح بستر بتنی  / اگهی مناقصه , تجدید مناقصه اصلاح و آماده سازی و شیب بندی مناسب سطح بستر بتنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000981/مناقصه-پروژه-لایروبی-و-ساماندهی-رودخانه-ها--انهار'>مناقصه پروژه لایروبی و ساماندهی رودخانه ها ، انهار / ارزیابی کیفی, مناقصه پروژه لایروبی و ساماندهی رودخانه ها ، انهار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000984/تجدید-مناقصه-خرید-بومی-سازی-آموزش-سیستم-جامع-مدیریت-منابع-انسانی--'>تجدید مناقصه خرید، بومی سازی، آموزش سیستم جامع مدیریت منابع انسانی...  / مناقصه, تجدید مناقصه خرید، بومی سازی، آموزش سیستم جامع مدیریت منابع انسانی... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000986/فراخوان-شناسایی-دوربین-نظارت-ترافیکی'>فراخوان شناسایی دوربین نظارت ترافیکی  / فراخوان ،فراخوان شناسایی دوربین نظارت ترافیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000989/فراخوان-اجرای-عملیات-ابنیه-و-تأسیسات-یک-واحد-زندان'>فراخوان اجرای عملیات ابنیه و تأسیسات یک واحد زندان / آگهی فراخوان عمومی,فراخوان  اجرای عملیات ابنیه و تأسیسات یک واحد زندان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000990/تجدید-مناقصه-تهیه-حمل-تخلیه-نصب-راه-اندازی-و-آموزش-بهره-برداری-از-دوربین-های-مداربسته'>تجدید مناقصه تهیه، حمل، تخلیه، نصب، راه اندازی و آموزش بهره برداری از دوربین های مداربسته  / مناقصه , تجدید مناقصه تهیه، حمل، تخلیه، نصب، راه اندازی و آموزش بهره برداری از دوربین های مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000992/مناقصه-خرید-14-دستگاه-کامپیوتر-و-9-دستگاه-مانیتور-سامسونگ'>مناقصه خرید 14 دستگاه کامپیوتر و 9 دستگاه مانیتور سامسونگ  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید 14 دستگاه کامپیوتر و 9 دستگاه مانیتور سامسونگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000994/مناقصه-احداث-ساختمان-بانک-صادرات--نوبت-دوم'>مناقصه احداث ساختمان بانک صادرات - نوبت دوم / مناقصه,مناقصه احداث ساختمان بانک صادرات - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000995/مناقصه-بارگیری-حمل-و-تخلیه-گوگرد-تولیدی'>مناقصه بارگیری، حمل و تخلیه گوگرد تولیدی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بارگیری، حمل و تخلیه گوگرد تولیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000997/مناقصه-عملیات-احداث-ترمیم-و-بهسازی-معابر-سطح-شهر-96-9-27'>مناقصه عملیات احداث، ترمیم و بهسازی معابر سطح شهر 96/9/27 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات احداث، ترمیم و بهسازی معابر سطح شهر 96/9/27</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000999/مناقصه-نگهداری-و-تعمیرات-پست-های-انتقال-و-فوق-توزیع--نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری و تعمیرات پست های انتقال و فوق توزیع   نوبت دوم  / مناقصه عمومی، مناقصه نگهداری و تعمیرات پست های انتقال و فوق توزیع  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001000/مناقصه-خرید-آب-ژاول'>مناقصه خرید آب ژاول  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید آب ژاول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001003/مناقصه-بیمه-تکمیلی-کارکنان-شهرداری-نوبت-دوم'>مناقصه بیمه تکمیلی کارکنان شهرداری  نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه بیمه تکمیلی کارکنان شهرداری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001004/مناقصه-اصلاح-شبکه-و-انشعابات-گاز-ابزار-دقیق-و-حفاظت-از-زنگ---نوبت-دوم'>مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات گاز، ابزار دقیق و حفاظت از زنگ ... نوبت دوم / مناقصه,مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات گاز، ابزار دقیق و حفاظت از زنگ ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001007/مناقصه-PARTS-FOR-NATIONAL-SWIVEL-MODEL-P-500--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه PARTS FOR NATIONAL SWIVEL MODEL P-500... تجدید نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی ، مناقصه PARTS FOR NATIONAL SWIVEL MODEL P-500... تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001008/مناقصه-تهیه-البسه-کارکنان-مرکز-اورژانس-تهران'>مناقصه تهیه البسه کارکنان مرکز اورژانس تهران / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه  تهیه البسه کارکنان مرکز اورژانس تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001016/مناقصه-خرید-(شامل-تهیه-بارگیری-حمل-تخلیه-و-تحویل)-انواع-اتصالات-و-اقلام-مورد-نیاز'>مناقصه خرید (شامل تهیه، بارگیری، حمل، تخلیه و تحویل) انواع اتصالات و اقلام مورد نیاز  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید (شامل تهیه، بارگیری، حمل، تخلیه و تحویل) انواع اتصالات و اقلام مورد نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001017/فراخوان-مناقصه-انجام-امور-خدمات-شهری-و-فضای-سبز'>فراخوان مناقصه انجام امور خدمات شهری و فضای سبز  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه انجام امور خدمات شهری و فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001018/مناقصه-کلیه-امور-مرتبط-با-فضای-سبز-و--'>مناقصه کلیه امور مرتبط با فضای سبز و ... / آگهی مناقصه , مناقصه کلیه امور مرتبط با فضای سبز و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001020/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-عملیات-مربوط-به-تامین-برق-روستای-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات مربوط به تامین برق روستای نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات مربوط به تامین برق روستای نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001021/مناقصه-پروژه-اجرای-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه اجرای لکه گیری و روکش آسفالت نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه پروژه اجرای لکه گیری و روکش آسفالت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001023/مناقصه-اجرای-عملیات-آرماتوربندی'>مناقصه اجرای عملیات آرماتوربندی  / مناقصه ,مناقصه اجرای عملیات آرماتوربندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001027/مناقصه-فروش-و-تحویل-100-عدد-پات-شل-فلزی-دیگ'>مناقصه فروش و تحویل 100 عدد پات شل فلزی دیگ / مناقصه عمومی, مناقصه فروش و تحویل 100 عدد پات شل فلزی دیگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001028/مناقصه-خرید-(شامل-تهیه-بارگیری-حمل-تخلیه-و-تحویل)-انواع-اقلام-مورد-نیاز-جهت-نگهداری-و-تعمیرات-شبکه-و--'>مناقصه  خرید (شامل: تهیه، بارگیری، حمل، تخلیه و تحویل) انواع اقلام مورد نیاز جهت نگهداری و تعمیرات شبکه و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  خرید (شامل: تهیه، بارگیری، حمل، تخلیه و تحویل) انواع اقلام مورد نیاز جهت نگهداری و تعمیرات شبکه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001029/فراخوان-مناقصه-خرید-و-تامین--بارگیری--حمل-و-باراندازی-لوله-و-اتصالات'>فراخوان مناقصه خرید و تامین ، بارگیری ، حمل و باراندازی لوله و اتصالات / فراخوان برگزاری مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید و تامین ، بارگیری ، حمل و باراندازی لوله و اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001030/فراخوان-استعلام-کارسنجی-نیروهای-خدماتی'>فراخوان استعلام کارسنجی نیروهای خدماتی / فراخوان , فراخوان استعلام کارسنجی نیروهای خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001033/مناقصه-خرید-تهیه-و-تحویل-۴۹-دستگاه-تابلو-برق-و--'>مناقصه خرید، تهیه و تحویل ۴۹ دستگاه تابلو برق و ... / مناقصه ,مناقصه خرید، تهیه و تحویل ۴۹ دستگاه تابلو برق و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001036/مناقصه-فروش-و-تحویل-10-سری-سوپر-استراکچر'>مناقصه فروش و تحویل 10 سری سوپر استراکچر  / مناقصه عمومی, مناقصه فروش و تحویل 10 سری سوپر استراکچر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001040/مناقصه-خرید-تجهیزات-سخت-افزاری-و-ذخیره-ساز--'>مناقصه خرید تجهیزات سخت افزاری و ذخیره ساز ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تجهیزات سخت افزاری و ذخیره ساز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001042/تجدید-مناقصه-پروژه-تکمیل-سالن-آمفی-تئاتر'>تجدید مناقصه پروژه تکمیل سالن آمفی تئاتر / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه تکمیل سالن آمفی تئاتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001046/مناقصه-اجرای-عملیات-دیوار-بتنی-حائل'>مناقصه اجرای عملیات دیوار بتنی حائل / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات دیوار بتنی حائل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001048/مناقصه-خدمات-و-نظافت-و-باربری'>مناقصه خدمات و نظافت و باربری / مناقصه عمومی, مناقصه خدمات و نظافت و باربری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001051/تجدید-مناقصه-طراحی--خرید-تجهیزات-و-مصالح--ساخت--تست--راه-اندازی--'>تجدید مناقصه طراحی ، خرید تجهیزات و مصالح ، ساخت ، تست ، راه اندازی...   / آگهی تجدید اول مناقصه عمومی دو مرحله ای , تجدید مناقصه طراحی ، خرید تجهیزات و مصالح ، ساخت ، تست ، راه اندازی...  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001052/مناقصه-خرید-انواع-سیم-آلومینیومی'>مناقصه  خرید انواع سیم آلومینیومی / مناقصه , مناقصه خرید انواع سیم آلومینیومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001055/فراخوان-مشارکت-در-ساخت-اراضی'>فراخوان مشارکت در ساخت اراضی / آگهی فراخوان , فراخوان مشارکت در ساخت اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001056/مناقصه-نگهداری-و-تمیز-کاری-کوه-قطور-شامل-اجاره-یک-دستگاه-ماشین-بلدوزر-و--نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری و تمیز کاری کوه قطور شامل اجاره یک دستگاه ماشین بلدوزر و ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه نگهداری و تمیز کاری کوه قطور شامل اجاره یک دستگاه ماشین بلدوزر و ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001059/مناقصه-برونسپاری-فعالیت-های-بهره-برداری-مشترکین-و-اداری'>مناقصه برونسپاری فعالیت های بهره برداری، مشترکین و اداری / مناقصه عمومی, مناقصه برونسپاری فعالیت های بهره برداری، مشترکین و اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001061/مناقصه-عمومی-جهت-لکه-گیری-معابر--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی جهت لکه گیری معابر - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی جهت لکه گیری معابر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001066/مناقصه-انجام-عملیات-حمل-جاده-ای-خرید-4876-عدد-لاینر-انجام-خدمات-تهیه-تامین-طبخ-توزیع-غذا--نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات حمل جاده ای، خرید 4876 عدد لاینر، انجام خدمات تهیه، تامین، طبخ، توزیع غذا... نوبت دوم  / مناقصه  , مناقصه انجام عملیات حمل جاده ای، خرید 4876 عدد لاینر، انجام خدمات تهیه، تامین، طبخ، توزیع غذا... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001068/مناقصه-اصلاح-و-بهینه-سازی'>مناقصه اصلاح و بهینه سازی / آگهی مناقصات عمومی, مناقصه اصلاح و بهینه سازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001069/تجدید-فراخوان-انجام-خدمات-بهره-برداری-از-پست-های-انتقال-و-فوق-توزیع--نوبت-دوم'>تجدید فراخوان انجام خدمات بهره برداری از پست های انتقال و فوق توزیع   نوبت دوم  / تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران, فراخوان انجام خدمات بهره برداری از پست های انتقال و فوق توزیع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001072/تجدید-مناقصه-تامین-غذای-گرم-کارکنان'>تجدید مناقصه تامین غذای گرم کارکنان  / مناقصه,تجدید مناقصه تامین غذای گرم کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001074/مناقصه-خرید-اقلام-و-نهاده-های-دامی'>مناقصه خرید اقلام و نهاده های دامی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید اقلام و نهاده های دامی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001075/مناقصه-پروژه-تعمیرات-اساسی-تهیه-و-نصب-فندرها-و-بولاردهای-اسکله'>مناقصه پروژه تعمیرات اساسی، تهیه و نصب فندرها و بولاردهای اسکله / مناقصه عمومی, مناقصه پروژه تعمیرات اساسی، تهیه و نصب فندرها و بولاردهای اسکله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001079/مناقصه-رب-گوجه-فرنگی'>مناقصه رب گوجه فرنگی / آگهی مناقصه, مناقصه رب گوجه فرنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001080/مناقصه-تعویض-سقف-فارسیتی'>مناقصه تعویض سقف فارسیتی / مناقصه , مناقصه تعویض سقف فارسیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001083/مناقصه-خرید-بیمه-نامه-مسئولیت-مدنی-جامع'>مناقصه خرید بیمه نامه مسئولیت مدنی جامع / آگهی دعوت به مناقصه عمومی , مناقصه خرید بیمه نامه مسئولیت مدنی جامع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001084/مناقصه-خرید-حفاظ-گالوانیزه-نوع-A-بزرگ'>مناقصه خرید حفاظ گالوانیزه نوع A بزرگ / مناقصه یک مرحله ای , مناقصه خرید حفاظ گالوانیزه نوع A بزرگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001085/مناقصه-تهیه-و-اجرای-عملیات-روکش-آسفالت-پارکینگ-خودرویی'>مناقصه تهیه و اجرای عملیات روکش آسفالت پارکینگ خودرویی / مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و اجرای عملیات روکش آسفالت پارکینگ خودرویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001088/مناقصه-خرید-و-استقرار-تجهیزات-ذخیره-سازی--'>مناقصه خرید و استقرار تجهیزات ذخیره سازی ... / مناقصه عمومی, مناقصه خرید و استقرار تجهیزات ذخیره سازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001090/مناقصه-اجرای-پروژه-احداث-پست-کمپکت-500-کیلوولت-آمپر-تجدید'>مناقصه  اجرای پروژه احداث پست کمپکت 500 کیلوولت آمپر تجدید  / آگهی ارزیابی کیفی در مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای پروژه احداث پست کمپکت 500 کیلوولت آمپر تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001091/مناقصه-تثبیت-زیرسازی-و-روکش-آسفالت'>مناقصه تثبیت زیرسازی و روکش آسفالت / آگهی دعوت به مناقصه عمومی , مناقصه تثبیت زیرسازی و روکش آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001093/مناقصه-خرید-ترانسفورماتورهای-اندازه-گیری-MOF-مورد-نیاز-شبکه'>مناقصه خرید ترانسفورماتورهای اندازه گیری MOF مورد نیاز شبکه  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید ترانسفورماتورهای اندازه گیری MOF مورد نیاز شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001095/فراخوان-تامین-تجهیزات-تلفن-همگانی'>فراخوان تامین تجهیزات تلفن همگانی / مناقصه , فراخوان تامین تجهیزات تلفن همگانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001099/مناقصه-ارتقا-سیستم-کنترل-و-مانیتورینگ-بارگیری-معدن'>مناقصه ارتقا سیستم کنترل و مانیتورینگ بارگیری معدن / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ارتقا سیستم کنترل و مانیتورینگ بارگیری معدن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001100/مناقصه-بازسازی-شبکه-توزیع-آب-مجتمع-آبرسانی'>مناقصه بازسازی شبکه توزیع آب مجتمع آبرسانی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه بازسازی شبکه توزیع آب مجتمع آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001102/مناقصه-نگهداری-و-پشتیبانی-مرکز-مدیریت-راههاه-و-دوربینهای-نظارت-تصویری'>مناقصه نگهداری و پشتیبانی مرکز مدیریت راههاه و دوربینهای نظارت تصویری / مناقصه,مناقصه نگهداری و پشتیبانی مرکز مدیریت راههاه و دوربینهای نظارت تصویری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001105/مناقصه-عملیات-اصلاح-شبکه'>مناقصه عملیات اصلاح شبکه  / مناقصه ,مناقصه عملیات اصلاح شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001106/مناقصه-خرید-کابل-420-کیلومتر-تمدید'>مناقصه خرید کابل 420 کیلومتر- تمدید / آگهی تمدید مناقصه عمومی, مناقصه خرید کابل 420 کیلومتر- تمدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001107/مناقصه-واگذاری-اجرای-انتقال-نیرو-و--'>مناقصه واگذاری اجرای انتقال نیرو و ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری اجرای انتقال نیرو و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001108/تجدید-مناقصه-نگهداری--تعمیرات--بازسازی-و-مقاوم-سازی-خطوط'>تجدید مناقصه نگهداری ، تعمیرات ، بازسازی و مقاوم سازی خطوط / تجدید مناقصه , مناقصه نگهداری ، تعمیرات ، بازسازی و مقاوم سازی خطوط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001110/مناقصه-اجرای-پروژه-های-ساختمانی'>مناقصه اجرای پروژه های ساختمانی  / مناقصه ,مناقصه اجرای پروژه های ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001111/مناقصه-ساخت-سوله-نانوایی'>مناقصه ساخت سوله نانوایی / مناقصه, مزایده فروش تونیک، شلوار، دامن، بلوز، مانتو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001112/فراخوان-پروژه-وصول-مطالبات-درصدی-آب-بهاء-و-حقوق-اشتراکی-شرق-اهواز'>فراخوان پروژه وصول مطالبات درصدی آب بهاء و حقوق اشتراکی شرق اهواز  / فراخوان ،فراخوان پروژه وصول مطالبات درصدی آب بهاء و حقوق اشتراکی شرق اهواز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001113/مناقصه-امور-رفع-حوادث-و-اتفاقات-آب-و-امور-فنی-مربوط-به-شبکه--تجدید'>مناقصه امور رفع حوادث و اتفاقات آب و امور فنی مربوط به شبکه... تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه امور رفع حوادث و اتفاقات آب و امور فنی مربوط به شبکه... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001115/استعلام-بیمه-نامه-ها--سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام بیمه نامه ها , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / استعلام ,استعلام بیمه نامه ها , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001116/استعلام-تهیه-و-نصب-اقلام-تغذیه-و-نیرو-سایت-ستاد'>استعلام تهیه و نصب اقلام تغذیه و نیرو,سایت ستاد / استعلام ,استعلام تهیه و نصب اقلام تغذیه و نیرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001118/استعلام-کیف-اداری-سامانه-ستاد'>استعلام کیف اداری, سامانه ستاد / استعلام ,استعلام کیف اداری, سامانه ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001119/مناقصه-واگذاری-اجرای-عملیات-برقرسانی-(نوبت-دوم)'>مناقصه واگذاری اجرای عملیات برقرسانی (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه  واگذاری اجرای عملیات برقرسانی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001122/مناقصه-خاکبرداری-اجرای-فونداسیون-و-کرسی-چینی-و-اجرای-اسکلت-25-واحد-مسکونی'>مناقصه خاکبرداری، اجرای فونداسیون و کرسی چینی و اجرای اسکلت 25 واحد مسکونی / مناقصه عمومی, مناقصه خاکبرداری، اجرای فونداسیون و کرسی چینی و اجرای اسکلت 25 واحد مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001124/مناقصه-عملیات-آسفالت-ریز-معابر-و--'>مناقصه عملیات آسفالت ریز معابر و ... / مناقصه ,مناقصه عملیات آسفالت ریز معابر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001126/مناقصه-حفاری-و-تجهیز-چاه-آب-آشامیدنی-مجتمع-روستایی--نوبت-دوم'>مناقصه حفاری و تجهیز چاه آب آشامیدنی مجتمع روستایی...نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه حفاری و تجهیز چاه آب آشامیدنی مجتمع روستایی...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001127/آگهی-مناقصه-انجام-سرویس-و-نگهداری-و-رفع-اشکالات'>آگهی مناقصه  انجام سرویس و نگهداری و رفع اشکالات  / آگهی مناقصه،آگهی مناقصه  انجام سرویس و نگهداری و رفع اشکالات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001128/مناقصه-آسفالت-معابر-منظریه-مرحله-دوم---'>مناقصه آسفالت معابر منظریه مرحله دوم ....  / آگهی مناقصه , مناقصه آسفالت معابر منظریه مرحله دوم .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001136/تجدید-ارزیابی-انتخاب-مشاور-جهت-نظارت-کارگاهی-و-عالیه-پروژه-تعمیر-و-بهسازی-سالن-مسافری'>تجدید ارزیابی انتخاب مشاور جهت نظارت کارگاهی و عالیه پروژه تعمیر و بهسازی سالن مسافری / اگهی فراخوان , تجدید ارزیابی انتخاب مشاور جهت نظارت کارگاهی و عالیه پروژه تعمیر و بهسازی سالن مسافری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001138/تجدید-مناقصه-انجام-عملیات-پروژه-های-مدیریت-رواناب---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه انجام عملیات پروژه های مدیریت رواناب ... نوبت دوم / مناقصه,تجدید مناقصه انجام عملیات پروژه های مدیریت رواناب ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001140/مناقصه-اجرای-عملیات-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-سطح-شهر'>مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001146/فراخوان-مناقصه-انتخاب-پیمانکار-به-منظور-ارائه-خدمات-نقلیه'>فراخوان مناقصه انتخاب پیمانکار به منظور ارائه خدمات نقلیه / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انتخاب پیمانکار به منظور ارائه خدمات نقلیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001150/مناقصه-برگزاری-نمایشگاه-عرضه-مستقیم-کالا-و-خدمات-(طرح-زمستانه)'>مناقصه برگزاری نمایشگاه عرضه مستقیم کالا و خدمات (طرح زمستانه) / مناقصه,مناقصه برگزاری نمایشگاه عرضه مستقیم کالا و خدمات (طرح زمستانه)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001153/مناقصه-خرید-لوازم-یدکی-و-لوازم-نصب-پره-های-توربین--'>مناقصه خرید لوازم یدکی و لوازم نصب پره های توربین... / مناقصه عمومی, مناقصه خرید لوازم یدکی و لوازم نصب پره های توربین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001160/آگهی-مناقصه-پروژه-تامین-آب'>آگهی مناقصه پروژه تامین آب / آگهی مناقصه عمومی ,آگهی مناقصه پروژه تامین آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001165/تمدید-فراخوان-جذب-سرمایه-گذار-در-پروژه-طرح-تولید-محصولات-تخت-آلومینیومی--'>تمدید فراخوان جذب سرمایه گذار در پروژه طرح تولید محصولات تخت آلومینیومی ... / تمدید آگهی فراخوان , فراخوان جذب سرمایه گذار در پروژه طرح تولید محصولات تخت آلومینیومی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001167/مناقصه-اجرای-عملیات-بسترسازی-و-آسفالت-محورهای--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات بسترسازی و آسفالت محورهای ...نوبت دوم  / فراخوان مناقصات عمومی، مناقصه اجرای عملیات بسترسازی و آسفالت محورهای ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001173/تمدید-فراخوان-طرح-تولید-آلومینا'>تمدید فراخوان طرح تولید آلومینا  / تمدید آگهی فراخوان , فراخوان  طرح تولید آلومینا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001182/فراخوان-عملیات-تکمیلی-پروژه-تهیه-مصالح-و-اجرای-ابنیه'>فراخوان عملیات تکمیلی پروژه تهیه مصالح و اجرای ابنیه / آگهی فراخوان,فراخوان عملیات تکمیلی پروژه تهیه مصالح و اجرای ابنیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001185/آگهی-مناقصه-اجرای-شبکه-روشنایی-بولوار--تجدید'>آگهی مناقصه اجرای شبکه روشنایی بولوار - تجدید / آگهی تجدید مناقصه, آگهی مناقصه  اجرای شبکه روشنایی بولوار - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001186/مناقصه-اجرای-عملیات-رفع-اتفاقات--تعمیرات-و-اصلاح-و-بهینه-سازی'>مناقصه اجرای عملیات رفع اتفاقات ، تعمیرات و اصلاح و بهینه سازی  / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات رفع اتفاقات ، تعمیرات و اصلاح و بهینه سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001191/تجدید-مناقصه-انتظامات-و-کنترل-ترافیک-مجموعه--'>تجدید مناقصه انتظامات و کنترل ترافیک مجموعه ...  / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  انتظامات و کنترل ترافیک مجموعه... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001193/تجدید-مناقصه-احداث-گرمخانه-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه احداث گرمخانه- نوبت دوم / مناقصه,تجدید مناقصه احداث گرمخانه- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001194/فراخوان-نظارت-کارگاهی-و-عالیه-بر-عملیات-اجرایی-پروژه-مرمت-و-بهسازی-باند-سطوح-پروازی'>فراخوان نظارت کارگاهی و عالیه بر عملیات اجرایی پروژه مرمت و بهسازی باند سطوح پروازی / آگهی فراخوان عمومی,فراخوان نظارت کارگاهی و عالیه بر عملیات اجرایی پروژه مرمت و بهسازی باند سطوح پروازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001196/مناقصه-کارهای-تکمیلی-اصلاح--بازسازی-مخزن-نوبت-دوم'>مناقصه کارهای تکمیلی اصلاح ، بازسازی مخزن  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه کارهای تکمیلی اصلاح ، بازسازی مخزن نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001201/فراخوان-عملیات-اجرایی-خرید-و-لوله-گذاری-به-متراژ-1970-متر-پروژه--96-09-27'>فراخوان عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری به متراژ 1970 متر پروژه ...96.09.27 / مناقصه, فراخوان عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری به متراژ 1970 متر پروژه ...96.09.27</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001202/مناقصه-اجرای-لوله-گذاری-خط-انتقال-و-بهسازی-چشمه-و--'>مناقصه اجرای لوله گذاری خط انتقال و بهسازی چشمه و ... / مناقصه,مناقصه اجرای لوله گذاری خط انتقال و بهسازی چشمه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001208/فراخوان-تجدید-مناقصه-جدولگذاری-سطح-شهر-نوبت-دوم'>فراخوان تجدید مناقصه جدولگذاری سطح شهر نوبت دوم / مناقصه, فراخوان تجدید مناقصه جدولگذاری سطح شهر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001210/فراخوان-نظارت-کارگاهی-و-عالیه-بر-عملیات-اجرایی-پروژه-اجرای-بلوار-ورودی'>فراخوان نظارت کارگاهی و عالیه بر عملیات اجرایی پروژه اجرای بلوار ورودی / آگهی فراخوان عمومی,فراخوان نظارت کارگاهی و عالیه بر عملیات اجرایی پروژه اجرای بلوار ورودی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001211/مناقصه-احداث-خط-انتقال-و-مخازن-بتنی-احداث-ایستگاه-پمپاژ-اصلاح-و-باسازی-شبکه-توزیع-آب--'>مناقصه احداث خط انتقال و مخازن بتنی، احداث ایستگاه پمپاژ، اصلاح و باسازی شبکه توزیع آب... / مناقصه عمومی, مناقصه احداث خط انتقال و مخازن بتنی، احداث ایستگاه پمپاژ، اصلاح و باسازی شبکه توزیع آب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001213/مناقصه-عملیات-بهسازی-پیاده-رو-بلوار-آفرینش'>مناقصه عملیات بهسازی پیاده رو بلوار آفرینش / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات بهسازی پیاده رو بلوار آفرینش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001215/مناقصه-خرید-غذای--'>مناقصه خرید غذای.... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید غذای....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001217/منقاصه-جدول-گذاری-معابر-و--'>منقاصه جدول گذاری معابر و ... / فراخوان مناقصه, مناقصه جدول گذاری معابر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001218/مناقصه-احداث-رختکن-زمین-چمن-مصنوعی-تجدید-دوم'>مناقصه احداث رختکن زمین چمن مصنوعی- تجدید دوم / فراخوان, مناقصه احداث رختکن زمین چمن مصنوعی- تجدید دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001222/مناقصه-بکارگیری-7-دستگاه-خودروی-استیجاری'>مناقصه بکارگیری 7 دستگاه خودروی استیجاری  / مناقصه,مناقصه بکارگیری 7 دستگاه خودروی استیجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001225/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-جهت-انجام-امور-اموزشی-پارکهای-ترافیک'>مناقصه انتخاب پیمانکار جهت انجام امور اموزشی پارکهای ترافیک / مناقصه , مناقصه انتخاب پیمانکار جهت انجام امور اموزشی پارکهای ترافیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001226/مناقصه-تهیه-و-نصب-دوربین-مداربسته'>مناقصه تهیه و نصب دوربین مداربسته  / مناقصه,مناقصه تهیه و نصب دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001227/فراخوان-مشارکت-احداث-و-بهره-برداری-از-پل-عابر-پیاده-نوبت-دوم'> فراخوان مشارکت  احداث و بهره برداری از پل عابر پیاده  نوبت دوم  / آگهی فراخوان , فراخوان مشارکت در سرمایه گذاری  احداث و بهره برداری از پل عابر پیاده  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001228/مناقصه-اجرای-عملیات-زیرسازی-خرید-مخلوط-کوهی-از-معدن-محسنی'>مناقصه اجرای عملیات زیرسازی خرید مخلوط کوهی از معدن محسنی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات زیرسازی خرید مخلوط کوهی از معدن محسنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001234/مناقصه-خدمات-کارگری'>مناقصه خدمات کارگری  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خدمات کارگری  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001242/مناقصه-برچیدن-سازه-موجود-و-اجرای-سیستم-سازه-فضا-کار-تجدید'>مناقصه برچیدن سازه موجود و اجرای سیستم سازه فضا کار تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه برچیدن سازه موجود و اجرای سیستم سازه فضا کار تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001244/مناقصه-اجرای-12000-پروژه-گاز-رسانی-پلی-اتیلن-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای 12000 پروژه گاز رسانی پلی اتیلن نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای 12000 پروژه گاز رسانی پلی اتیلن نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001246/مناقصه-واگذاری-و-نگهداری-تاسیسات-بیمارستان'>مناقصه واگذاری و نگهداری تاسیسات بیمارستان / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری و نگهداری تاسیسات بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001249/مناقصه-خرید-۵-دستگاه-هواساز'>مناقصه خرید ۵ دستگاه هواساز / مناقصه ,مناقصه خرید ۵ دستگاه هواساز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001250/تجدید-مناقصه-انجام-امور-آبگیری-قطارهای-مسافری-در-ایستگاه-راه-آهن'>تجدید مناقصه انجام امور آبگیری قطارهای مسافری در ایستگاه راه آهن / آگهی مناقصه، تجدید مناقصه انجام امور آبگیری قطارهای مسافری در ایستگاه راه آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001251/مناقصه-و-ارزیابی-کیفی-اصلاح-شبکه-آب-شهر'>مناقصه و ارزیابی کیفی اصلاح شبکه آب شهر / مناقصه, مناقصه و ارزیابی کیفی اصلاح شبکه آب شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001253/آگهی-مناقصه-لکه-گیری-آسفالت-معابر-سطح-شهر--نوبت-دوم'>آگهی مناقصه لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001264/مناقصه-خدمات-آشپزخانه'>مناقصه خدمات آشپزخانه / مناقصه, مناقصه خدمات آشپزخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001268/تجدید-مناقصه-مدیریت-و-تامین-نیروی-خدماتی----'>تجدید مناقصه مدیریت و تامین نیروی خدماتی  .....  / آگهی تجدید مناقصه عمومی،  مناقصه مدیریت و تامین نیروی خدماتی  ..... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001270/مناقصه-احداث-ساختمان-اداری'>مناقصه احداث ساختمان اداری  / مناقصه,مناقصه احداث ساختمان اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001271/مناقصه-تهیه-نصب-نگهداری-و-ایمن-سازی-با-گاردریل--'>مناقصه تهیه، نصب، نگهداری و ایمن سازی با گاردریل ... / مناقصه ,مناقصه تهیه، نصب، نگهداری و ایمن سازی با گاردریل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001272/مناقصه-خرید-و-بارگیری--حمل-و-باراندازی-باقیمانده-لوله-های-فایبرگلاس'>مناقصه  خرید و بارگیری ، حمل و باراندازی باقیمانده لوله های فایبرگلاس / فراخوان برگزاری مناقصه عمومی, مناقصه خرید و بارگیری ، حمل و باراندازی باقیمانده لوله های فایبرگلاس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001273/فراخوان-سیستم-دوربین-مداربسته-ساختمان-ستاد-و-شعبه-مرکزی'>فراخوان سیستم دوربین مداربسته ساختمان ستاد و شعبه مرکزی  / اگهی فراخوان , فراخوان سیستم دوربین مداربسته ساختمان ستاد و شعبه مرکزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001276/مناقصه-اجرای-فضای-سبز-و-سیستم-آبیاری-قطره-ای'>مناقصه اجرای فضای سبز و سیستم آبیاری قطره ای / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای فضای سبز و سیستم آبیاری قطره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001278/مناقصه-طراحی-و-چاپ-و-توزیع-سوالات-آزمونهای-پیشرفت-تحصیلی'>مناقصه طراحی و چاپ و توزیع سوالات آزمونهای پیشرفت تحصیلی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه طراحی و چاپ و توزیع سوالات آزمونهای پیشرفت تحصیلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001285/فراخوان-مناقصه-خرید-و-تامین-بارگیری-حمل-و-باراندازی-لوله-و-اتصالات--'>فراخوان مناقصه خرید و تامین، بارگیری، حمل و باراندازی لوله و اتصالات ... / مناقصه,فراخوان مناقصه خرید و تامین، بارگیری، حمل و باراندازی لوله و اتصالات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001288/مناقصه-اجرای-محوطه-سازی-و-ساخت-نمازخانه-و--'>مناقصه اجرای محوطه سازی و ساخت نمازخانه و ...  / مناقصه,مناقصه اجرای محوطه سازی و ساخت نمازخانه و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001290/مناقصه-بازسازی-و-احیای-پنج-ایستگاه-کاتدی-نوبت-دوم'>مناقصه  بازسازی و احیای پنج ایستگاه کاتدی نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  بازسازی و احیای پنج ایستگاه کاتدی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001293/مناقصه-فراخوان-ارزیابی-بوته-کاری'>مناقصه فراخوان ارزیابی بوته کاری / مناقصه عمومی, مناقصه فراخوان ارزیابی بوته کاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001295/مناقصه-پروژه-تعمیرات-انتقالی-16-باب-منازل'>مناقصه پروژه تعمیرات انتقالی 16 باب منازل  / مناقصه , مناقصه تعمیرات انتقالی 16 باب منازل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001296/فراخوان-عملیات-تکمیل-سالن-ورزشی-چند-منظوره-(نوبت-دوم)'>فراخوان  عملیات تکمیل سالن ورزشی چند منظوره (نوبت دوم) / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه عملیات تکمیل سالن ورزشی چند منظوره (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001298/مناقصه-تکمیل-پل'>مناقصه تکمیل پل  / مناقصه ,مناقصه تکمیل پل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001299/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-مورد-نیاز-مدیریت-عملیات-حفاری-در-خشکی-نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی انسانی مورد نیاز مدیریت عملیات حفاری در خشکی نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروی انسانی مورد نیاز مدیریت عملیات حفاری در خشکی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001301/فراخوان-مناقصه-تامین-شیرآلات-اتصالات-و-متعلقات-چدنی-و-فولادی--'>فراخوان مناقصه تامین شیرآلات، اتصالات و متعلقات چدنی و فولادی ... / مناقصه,فراخوان مناقصه تامین شیرآلات، اتصالات و متعلقات چدنی و فولادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001302/تجدید-فراخوان-تامین-دو-دستگاه-جراثقال-30-تن-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان تامین دو دستگاه جراثقال 30 تن  نوبت دوم / تجدید آگهی فراخوان، تجدید فراخوان تامین دو دستگاه جراثقال 30 تن نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001304/مناقصه-بهسازی-و-رفع-نقاط-حادثه-خیز'>مناقصه بهسازی و رفع نقاط حادثه خیز  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بهسازی و رفع نقاط حادثه خیز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001306/مناقصه-30-کیلومتر-شبکه-گذاری-و-نصب-1400-عدد-انشعاب-منازل-نوبت-دوم'>مناقصه 30 کیلومتر شبکه گذاری و نصب 1400 عدد انشعاب منازل نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه 30 کیلومتر شبکه گذاری و نصب 1400 عدد انشعاب منازل نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001308/مناقصه-فاز-دوم-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه فاز دوم زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه فاز دوم زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001310/فراخوان-طراحی-تندیس-میادین-شهری-تمدید'>فراخوان طراحی تندیس میادین شهری تمدید / تمدید فراخوان , فراخوان طراحی تندیس میادین شهری تمدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001312/فراخوان-مناقصه-خرید-بارگیری-حمل-و-باراندازی--'>فراخوان مناقصه خرید، بارگیری، حمل و باراندازی ... / مناقصه,فراخوان مناقصه خرید، بارگیری، حمل و باراندازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001313/مناقصه-انتخاب-سرمایه-گذار-جهت-نصب-دو-دستگاه-تلویزیون-شهری-تبلیغاتی--چاپ-دوم'>مناقصه انتخاب سرمایه گذار جهت نصب دو دستگاه تلویزیون شهری تبلیغاتی - چاپ دوم  / مناقصه ,مناقصه انتخاب سرمایه گذار جهت نصب دو دستگاه تلویزیون شهری تبلیغاتی - چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001315/فراخوان-مشارکت-واگذاری-پروژه-های-نیمه-تمام-نوبت-دوم'>فراخوان مشارکت واگذاری پروژه های نیمه تمام نوبت دوم  / فراخوان , فراخوان مشارکت واگذاری پروژه های نیمه تمام نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001316/مناقصه-شناسایی-شرکت-های-توانمند-جهت-واگذاری-سیستم-دوچرخه-های--'>مناقصه شناسایی شرکت های توانمند جهت واگذاری سیستم دوچرخه های... / مناقصه ,مناقصه شناسایی شرکت های توانمند جهت واگذاری سیستم دوچرخه های...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001317/فراخوان-مناقصه-تامین-و-خرید-لوله-اتصالات-و-متعلقات-GRP--'>فراخوان مناقصه تامین و خرید لوله، اتصالات و متعلقات GRP ... / مناقصه,فراخوان مناقصه تامین و خرید لوله، اتصالات و متعلقات GRP ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001322/فراخوان-مشارکت-در-احداث'>فراخوان مشارکت در احداث / فراخوان,فراخوان مشارکت در احداث</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001323/مناقصه-اجرای-24700-متر-پروژه-گازرسانی-فلزی--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای 24700 متر پروژه گازرسانی فلزی - نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای 24700 متر پروژه گازرسانی فلزی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001324/مناقصه-راهبری-و-نگهداشت-جایگاه-شرکتی-بصورت-حجمی-زمانی-تجدید'>مناقصه راهبری و نگهداشت جایگاه شرکتی بصورت حجمی زمانی تجدید  / مناقصه عمومی , مناقصه راهبری و نگهداشت جایگاه شرکتی بصورت حجمی زمانی تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001325/فراخوان-مناقصه-پروژه-وصول-مطالبات-درصدی-آب-بهاء'>فراخوان مناقصه پروژه وصول مطالبات درصدی آب بهاء / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه پروژه وصول مطالبات درصدی آب بهاء</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001326/مناقصه-عملیات-خرید--نصب-و-راه-اندازی-چیلر--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات خرید ، نصب و راه اندازی چیلر  -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات خرید ، نصب و راه اندازی چیلر  -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001329/فراخوان-تجدید-مناقصه-ایجاد-و-توسعه-شبکه-معابر-شهری-دز-آب--چاپ-دوم'>فراخوان تجدید مناقصه ایجاد و توسعه شبکه معابر شهری دز آب - چاپ دوم / مناقصه,فراخوان تجدید مناقصه ایجاد و توسعه شبکه معابر شهری دز آب - چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001331/مناقصه-خرید-انواع-مختلف-باتری-های-ساکن-سرب'>مناقصه خرید انواع مختلف باتری های ساکن سرب  / مناقصه ,مناقصه خرید انواع مختلف باتری های ساکن سرب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001336/مناقصه-حراست-و-نگهبانی-از-اماکن-و-تاسیسات'>مناقصه حراست و نگهبانی از اماکن و تاسیسات / مناقصه حراست و نگهبانی از اماکن و تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001337/مناقصه-عملیات-امدادرسانی-شهری-و-روستایی--تعمیرات-و-نگهداری-تاسیسات'>مناقصه عملیات امدادرسانی شهری و روستایی ، تعمیرات و نگهداری تاسیسات / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات امدادرسانی شهری و روستایی ، تعمیرات و نگهداری تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001338/مناقصه-اجرای-عملیات-زیرسازی-و-آسفالت-و-معابر-کوی'>مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت و معابر کوی / مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت و معابر کوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001339/مناقصه-خرید-لاستیک-مورد-نیاز-ماشین-آلات--تجدید'>مناقصه خرید لاستیک مورد نیاز ماشین آلات - تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه خرید لاستیک مورد نیاز ماشین آلات - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001340/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-فنی-و-تعمیرات-موردنیاز-بر-روی-حصار-و--'>فراخوان مناقصه انجام خدمات فنی و تعمیرات موردنیاز بر روی حصار و ...  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه انجام خدمات فنی و تعمیرات موردنیاز بر روی حصار و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001343/مناقصه-احداث-راه-دسترسی-٬مخزن-تعادلی'>مناقصه احداث راه دسترسی ٬مخزن تعادلی / مناقصه احداث راه دسترسی ٬مخزن تعادلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001344/مناقصه-تعریض-کنارگذر-جاده---نوبت-دوم'>مناقصه  تعریض کنارگذر جاده ... نوبت دوم / مناقصه,مناقصه  تعریض کنارگذر جاده ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001346/اولین-جشنواره-غذا'>اولین جشنواره غذا / اولین جشنواره غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001348/مناقصه۸۰-دستگاه-کولر-اسپیلت-دیواری'>مناقصه۸۰ دستگاه کولر اسپیلت دیواری / مناقصه ۸۰ دستگاه کولر اسپیلت دیواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001349/استعلام-ولتمتر-تابلویی-کنتور-دیجیتال-و-ترانس-جریان-حلقوی'>استعلام ولتمتر تابلویی- کنتور دیجیتال و ترانس جریان حلقوی  / استعلام , استعلام ولتمتر تابلویی-کنتور دیجیتال و ترانس جریان حلقوی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001351/استعلام-نگهداری-و-پشتیبانی-شبکه-TELLABS-کلیه-مراکز-دیتای'>استعلام نگهداری و پشتیبانی شبکه TELLABS کلیه مراکز دیتای / استعلام نگهداری و پشتیبانی شبکه TELLABS کلیه مراکز دیتای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001352/اصلاحیه-مناقصه-تهیه-و-نصب-حفاظ-در-راههای-روستایی--'>اصلاحیه مناقصه تهیه و نصب حفاظ در راههای روستایی... / مناقصه,اصلاحیه مناقصه تهیه و نصب حفاظ در راههای روستایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001354/مناقصه-خرید--حمل--نصب--اجرا-و-راه-اندازی'>مناقصه خرید ، حمل ، نصب ، اجرا و راه اندازی / مناقصه عمومی , مناقصه خرید ، حمل ، نصب ، اجرا و راه اندازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001355/استعلام-گریتینگ'>استعلام گریتینگ / استعلام, استعلام گریتینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001356/مناقصه-عملیات-مدیریت--حفظ-و-نگهداری--اصلاح-و-توسعه--'>مناقصه عملیات مدیریت ، حفظ و نگهداری ، اصلاح و توسعه.... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات مدیریت ، حفظ و نگهداری ، اصلاح و توسعه....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001357/مناقصه-اجرای-طرح-جلب-همکاری-و-مدیریت-بازمشترکین'>مناقصه اجرای طرح جلب همکاری و مدیریت بازمشترکین / مناقصه عمومی داخلی, مناقصه اجرای طرح جلب همکاری و مدیریت بازمشترکین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001359/دومین-همایش-ملی-مهندسی-عمران-و-توسعه-پایدار'>دومین همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار  / دومین همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001361/استعلام-باتری-سیلد'>استعلام باتری سیلد / استعلام ,استعلام باتری سیلد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001362/استعلام-لوله-فولادی-درز-دار'>استعلام  لوله فولادی درز دار   / استعلام,استعلام  لوله فولادی درز دار  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001364/مناقصه-High-speed-Radial-Bond-Tools-(RBT)-for-well-logging-servieces'>مناقصه High speed Radial Bond Tools (RBT) for well logging servieces / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی, مناقصه High speed Radial Bond Tools (RBT) for well logging servieces</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001365/تجدیداستعلام-خرید-باطری--مرحله-سوم'>تجدیداستعلام خرید باطری - مرحله سوم / استعلام , تجدیداستعلام خرید باطری - مرحله سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001367/مناقصه-عملیات-امداد-رسانی-شهری-و-روستایی'>مناقصه عملیات امداد رسانی شهری و روستایی  / مناقصه ,مناقصه عملیات امداد رسانی شهری و روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001368/چهارمین-همایش-بین-المللی-نوآوری--توسعه-و-کسب-و-کار'>چهارمین همایش بین المللی نوآوری ، توسعه و کسب و کار / چهارمین همایش بین المللی نوآوری ، توسعه و کسب و کار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001369/مناقصه-پیمانکار-تزریق-تحکیمی-تونل'>مناقصه پیمانکار تزریق تحکیمی تونل / مناقصه, مناقصه پیمانکار تزریق تحکیمی تونل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001371/فراخوان-75-عدد-انواع-دستگاه-و-سیلندر-تنفسی-و-دستگاه-گازسنج'>فراخوان 75 عدد انواع دستگاه و سیلندر تنفسی و دستگاه گازسنج / فراخوان دو مرحله ای , فراخوان 75 عدد انواع دستگاه و سیلندر تنفسی و دستگاه گازسنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001372/مناقصه-اصلاح-شبکه-و-انشعابات-گاز-ابزار-دقیق-و-حفاظت-از-زنگ'>مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات گاز، ابزار دقیق و حفاظت از زنگ  / مناقصه ارزیابی کیفی, مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات گاز، ابزار دقیق و حفاظت از زنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001374/مناقصه-آماده-سازی-اتاقک-آبگرمکن-برای-منازل--مجدد'>مناقصه آماده سازی اتاقک آبگرمکن برای منازل... مجدد / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه (مجدد) عمومی , مناقصه آماده سازی اتاقک آبگرمکن برای منازل... مجدد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001375/مناقصه-اجرای-نقاشی-دیواری--'>مناقصه اجرای نقاشی دیواری ... / مناقصه,مناقصه اجرای نقاشی دیواری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001377/فراخوان-تعمیرات-اساسی-و-تامین-قطعات-یدکی-25-دستگاه-air-hoist'>فراخوان تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی 25 دستگاه air hoist / آگهی فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی 25 دستگاه air hoist</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001378/مناقصه-آماده-سازی-اتاقک-آبگرمکن-منازل-کوی-آزادی-و-مدرس'> مناقصه آماده سازی اتاقک آبگرمکن منازل کوی آزادی و مدرس / مناقصه,  مناقصه آماده سازی اتاقک آبگرمکن منازل کوی آزادی و مدرس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001379/ارزیابی-کیفی-پیاده-سازی-سیستم-مدیریت-مکانیزه-نگهداری-و-تعمیرات'>ارزیابی کیفی پیاده سازی سیستم مدیریت مکانیزه نگهداری و تعمیرات / آگهی ارزیابی کیفی ، ارزیابی کیفی پیاده سازی سیستم مدیریت مکانیزه نگهداری و تعمیرات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001380/اولین-کنفرانس-ملی-بیوالکترومغناطیس'>اولین کنفرانس ملی بیوالکترومغناطیس / اولین کنفرانس ملی بیوالکترومغناطیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001382/مناقصه-نصب-۱۰۰۰۰-کنتور-و-رگلاتور-در-سطح-شهرستان---نوبت-دوم'>مناقصه نصب ۱۰۰۰۰ کنتور و رگلاتور در سطح شهرستان ... نوبت دوم / مناقصه,مناقصه نصب ۱۰۰۰۰ کنتور و رگلاتور در سطح شهرستان ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001383/نهمین-همایش-کشوری-یادگیری-الکترونیکی-در-علوم-پزشکی'>نهمین همایش کشوری یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی / نهمین همایش کشوری یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001385/مناقصه-واگذاری-امور-تاسیسات-شبکه-بهداشت-درمان-شهرستان-بافت'>مناقصه واگذاری امور تاسیسات شبکه بهداشت درمان شهرستان بافت     / مناقصه واگذاری امور تاسیسات شبکه بهداشت درمان شهرستان بافت    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001386/مناقصه-P-F--RETRIEVABLE-MWD-DRILLING'>مناقصه P/F : RETRIEVABLE MWD DRILLING  / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی, مناقصه P/F : RETRIEVABLE MWD DRILLING </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001388/مناقصه-توسعه-شبکه--نصب-انشعابات-گاز--نصب-کنتور-و-رگلاتور'>مناقصه توسعه شبکه ، نصب انشعابات گاز ، نصب کنتور و رگلاتور / آگهی مناقصه ارزیابی کیفی ، مناقصه توسعه شبکه ، نصب انشعابات گاز ، نصب کنتور و رگلاتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001389/دهمین-کنگره-بین-المللی-آزمایشگاه-و-بالین'>دهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین / دهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001390/فراخوان-مناقصه-قرائت-کنتور-و-توزیع-صورتحساب-و--'>فراخوان مناقصه قرائت کنتور و توزیع صورتحساب و ... / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی، فراخوان مناقصه قرائت کنتور و توزیع صورتحساب و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001391/مناقصه-خرید-تجهیزات-ذخیره-ساز-(SAN)'>مناقصه خرید تجهیزات ذخیره ساز (SAN)  / آگهی مناقصه, مناقصه خرید تجهیزات ذخیره ساز (SAN) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001393/تجدید-مناقصه-تامین-25-دستگاه-آمبولانس'>تجدید مناقصه تامین 25 دستگاه آمبولانس  / تجدید آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی ساده به صورت یک مرحله ای,مناقصه تامین 25 دستگاه آمبولانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001394/فراخوان-ارزیابی-کیفی-خدمات-نگهبانی-شرکت-گاز'>فراخوان ارزیابی کیفی خدمات نگهبانی شرکت گاز  / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی ,فراخوان ارزیابی کیفی خدمات نگهبانی شرکت گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001397/مناقصه-قطعات-پیکاب'>مناقصه قطعات پیکاب / مناقصه ,مناقصه قطعات پیکاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001398/اولین-همایش-ملی-میکروب-شناسی'>اولین همایش ملی میکروب شناسی / اولین همایش ملی میکروب شناسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001399/استعلام-تعمیر-تسمه-نقاله-سیم-دار-کوره-بلند'>استعلام تعمیر تسمه نقاله سیم دار کوره بلند   / استعلام , استعلام تعمیر تسمه نقاله سیم دار کوره بلند  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001400/مناقصه-تامین-و-تجهیز-41-مورد-ایستگاه-های-گاز'>مناقصه تامین و تجهیز 41 مورد ایستگاه های گاز / مناقصه ,مناقصه تامین و تجهیز 41 مورد ایستگاه های گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001401/مناقصه-سه-قلم-لوازم-آزمایشگاهی'>مناقصه سه قلم لوازم آزمایشگاهی    / آگهی مناقصه, مناقصه سه قلم لوازم آزمایشگاهی   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001403/مناقصهP-F”MALBRANQUE”SAFETY-GATE-VALVE'>مناقصهP/F”MALBRANQUE”SAFETY GATE VALVE  / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی به صورت یک مرحله ای ,مناقصهP/F”MALBRANQUE”SAFETY GATE VALVE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001404/دومین-کنفرانس-ملی-نقش-مهندسی-مکانیک-در-ساخت-و-ساز-شهری'>دومین کنفرانس ملی نقش مهندسی مکانیک در ساخت و ساز شهری / دومین کنفرانس ملی نقش مهندسی مکانیک در ساخت و ساز شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001405/استعلام-تعمیرات-ساختمان'>استعلام تعمیرات ساختمان / استعلام ,استعلام تعمیرات ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001408/استعلام20-ردیف-شیلنگ-وسرشیلنگی'>استعلام20 ردیف شیلنگ وسرشیلنگی  / استعلام,استعلام20 ردیف شیلنگ وسرشیلنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001409/فراخوان-انجام-حجم-تعمیرات-اساسی-تعدادی-از-واحدهای-فاز۲-VDU-CDU-VISB'>فراخوان  انجام حجم تعمیرات اساسی تعدادی از واحدهای فاز۲-VDU-CDU-VISB     / آگهی ارزیابی کیفی, فراخوان  انجام حجم تعمیرات اساسی تعدادی از واحدهای فاز۲-VDU-CDU-VISB    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001410/مناقصه-خرید-158-دستگاه-کولر-دو-تکه'>مناقصه خرید 158 دستگاه کولر دو تکه  / مناقصه, مناقصه خرید 158 دستگاه کولر دو تکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001411/همایش-ملی-جامعه-شناسی-مرز'>همایش ملی جامعه شناسی مرز / همایش ملی جامعه شناسی مرز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001413/استعلام-درب-اتوماتیک-کشویی'>استعلام درب اتوماتیک کشویی / استعلام,استعلام درب اتوماتیک کشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001414/استعلام-برف-روبی-و-پاکسازی-جاده'>استعلام برف روبی و پاکسازی جاده / استعلام ,استعلام برف روبی و پاکسازی جاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001415/کنگره-کمیته-تحقیقات-دانشجویی-دانشگاه-علوم-پزشکی-جهرم'>کنگره کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی جهرم / کنگره کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی جهرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001416/فراخوان-انجام-حجم-تعمیرات-اساسی-تعدادی-از-واحدهای-فاز۱-CCR-LPG-KHT'>فراخوان  انجام حجم تعمیرات اساسی تعدادی از واحدهای فاز۱-CCR-LPG-KHT     / آگهی ارزیابی کیفی, فراخوان  انجام حجم تعمیرات اساسی تعدادی از واحدهای فاز۱-CCR-LPG-KHT    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001419/پنجمین-همایش-ملی-الگوی-معماری-و-شهرسازی-اسلامی'>پنجمین همایش ملی الگوی معماری و شهرسازی اسلامی / پنجمین همایش ملی الگوی معماری و شهرسازی اسلامی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001420/استعلام-جابجایی-کارکنان-پرسنل'>استعلام جابجایی کارکنان پرسنل / استعلام ,استعلام جابجایی کارکنان پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001422/استعلام-استانداردسازی-سیستم-گرمایشی'>استعلام استانداردسازی سیستم گرمایشی / استعلام, استعلام استانداردسازی سیستم گرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001423/استعلام-نصب-و-کابل-کشی-شبکه-و-تلفن'>استعلام نصب و کابل کشی شبکه و تلفن / استعلام, استعلام نصب و کابل کشی شبکه و تلفن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001425/استعلام-ارایه-خدمات-کارشناسی'>استعلام ارایه خدمات کارشناسی / استعلام, استعلام ارایه خدمات کارشناسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001426/سومین-همایش-مدیریت-کارآفرینی-و-بهبود-کسب-و-کار'>سومین همایش مدیریت کارآفرینی و بهبود کسب و کار  / سومین همایش مدیریت کارآفرینی و بهبود کسب و کار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001427/استعلام-اجرای-پروژه-آبرسانی-روستای'>استعلام اجرای پروژه آبرسانی روستای / استعلام ,استعلام اجرای پروژه آبرسانی روستای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001429/استعلام-یک-دستگاه-سرور'>استعلام یک دستگاه سرور  / استعلام ,استعلام یک دستگاه سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001430/مناقصه-حراست-و-نگهبانی-از-اماکن-و-تاسیسات'>مناقصه حراست و نگهبانی از اماکن و تاسیسات / مناقصه, مناقصه حراست و نگهبانی از اماکن و تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001431/استعلام-تجهیزات-و-وسایل'>استعلام تجهیزات و وسایل  / استعلام ,استعلام تجهیزات و وسایل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001432/نخستین-همایش-ملی-اخلاق-و-عرفان-در-ادب-فارسی'>نخستین همایش ملی اخلاق و عرفان در ادب فارسی / نخستین همایش ملی اخلاق و عرفان در ادب فارسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001435/استعلام-واشر-کامل-موتور-1-دست-و-بوش'>استعلام واشر کامل موتور 1 دست و بوش / استعلام ,استعلام واشر کامل موتور 1 دست و بوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001436/استعلام-فعالیت-های-اتحادیه-اصفاف'>استعلام فعالیت های اتحادیه اصفاف / استعلام ,استعلام فعالیت های اتحادیه اصفاف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001437/استعلام-دستگاه-کالیبراسیون-دمای-پرتابل'>استعلام دستگاه کالیبراسیون دمای پرتابل     / استعلام, استعلام دستگاه کالیبراسیون دمای پرتابل    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001438/استعلام-اجرای-عملیات-حفاری'>استعلام اجرای عملیات حفاری  / استعلام ,استعلام اجرای عملیات حفاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001439/مناقصه-تامین-خدمات-حمل-سوخت-موردنیاز-دستگاههای-حفاری--'>مناقصه تامین خدمات حمل سوخت موردنیاز دستگاههای حفاری ... / مناقصه,مناقصه تامین خدمات حمل سوخت موردنیاز دستگاههای حفاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001441/استعلام-کف-شکنی-یک-حلقه-چاه'>استعلام کف شکنی یک حلقه چاه / استعلام ,استعلام  کف شکنی یک حلقه چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001442/استعلام-احداث-بهسازی-و-نگهداری-واحدها'>استعلام احداث، بهسازی و نگهداری واحدها / استعلام , استعلام احداث، بهسازی و نگهداری واحدها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001443/استعلام-Digi-network-attached-USB-Hu'>استعلام Digi network attached USB Hu / استعلام , استعلام Digi network attached USB Hu</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001444/استعلام-​ترمو-رزیستنس'>استعلام ​ترمو رزیستنس  / استعلام ,استعلام ​ترمو رزیستنس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001445/استعلام-یونیت-متحرک'>استعلام یونیت متحرک  / استعلام ,استعلام یونیت متحرک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001447/استعلام-لیور-حرکت-جرثقیل-امریکن-اصلی-(آمریکا)'>استعلام لیور حرکت جرثقیل امریکن اصلی (آمریکا) / استعلام, استعلام لیور حرکت جرثقیل امریکن اصلی (آمریکا)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001448/استعلام-سمپلر-آزمایشگاهی'>استعلام سمپلر آزمایشگاهی  / استعلام ,استعلام سمپلر آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001449/استعلام-بهسازی-سکو-نمازخانه-و-سرویس-بهداشتی'>استعلام بهسازی سکو، نمازخانه و سرویس بهداشتی / استعلام , استعلام بهسازی سکو، نمازخانه و سرویس بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001450/استعلام-دوخت-تهیه-و-تحویل'>استعلام دوخت، تهیه و تحویل  / استعلام ,استعلام دوخت، تهیه و تحویل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001451/استعلام-استانداردسازی-سیستم-گرمایشی'>استعلام استانداردسازی سیستم گرمایشی / استعلام, استعلام استانداردسازی سیستم گرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001453/استعلام-گوشی-تلفن-آی-پی-مایتل'>استعلام گوشی تلفن آی پی مایتل / استعلام, استعلام گوشی تلفن آی پی مایتل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001454/استعلام-سیمان-ایلام'>استعلام سیمان ایلام / استعلام , استعلام سیمان ایلام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001456/استعلام-خرید-کیت-های-آهن-منگنز--'>استعلام خرید کیت های آهن، منگنز ... / استعلام , استعلام خرید کیت های آهن، منگنز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001457/مناقصه-خرید-12-قلم-لوله-جریانی'>مناقصه خرید 12 قلم لوله جریانی  / مناقصه, مناقصه خرید 12 قلم لوله جریانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001458/استعلام-قطعات-کامپیوتر-همراه-با-پرینتر'>استعلام قطعات کامپیوتر همراه با پرینتر  / استعلام , استعلام قطعات کامپیوتر همراه با پرینتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001459/استعلام-فن-3700-گندله-سازی'> استعلام فن 3700 گندله سازی  / استعلام , استعلام فن 3700 گندله سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001460/مناقصه-خرید-10-قلم-تجهیزات-ابزار-دقیق'>مناقصه خرید 10 قلم تجهیزات ابزار دقیق / مناقصه, مناقصه خرید 10 قلم تجهیزات ابزار دقیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001461/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای-روستای-ملک-باغی'>استعلام  اجرای طرح هادی روستای روستای ملک باغی / استعلام, استعلام  اجرای طرح هادی روستای روستای ملک باغی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001462/استعلام-استانداردسازی-سیستم-گرمایشی'>استعلام استانداردسازی سیستم گرمایشی / استعلام, استعلام استانداردسازی سیستم گرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001464/اولین-کنفرانس-ملی-تحقیقات-بنیادین-در-مطالعات-زبان-و-ادبیات'>اولین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مطالعات زبان و ادبیات  / اولین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مطالعات زبان و ادبیات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001465/استعلام-عایق-فویل-دار'>استعلام عایق فویل دار / استعلام , استعلام عایق فویل دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001466/استعلام-ساخت-و-نصب-آسانسور'>استعلام ساخت و نصب آسانسور  / استعلام, استعلام ساخت و نصب آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001467/مناقصه-ساخت-قطعات-یدکی-پمپ'>مناقصه ساخت قطعات یدکی پمپ / مناقصه, مناقصه ساخت قطعات یدکی پمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001469/استعلام-سیستم-های-هشدار-دهنده-و--'>استعلام سیستم های هشدار دهنده و ... / استعلام ,استعلام سیستم های هشدار دهنده و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001470/استعلام-صندوق-امانات-26-خانه-با-روکش'>استعلام صندوق امانات 26 خانه با روکش / استعلام, استعلام صندوق امانات 26 خانه با روکش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001472/استعلام-کابل-افشان'>استعلام کابل افشان  / استعلام ,استعلام کابل افشان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001473/استعلام-اسید-سولفوریک-صنعتی'>استعلام اسید سولفوریک صنعتی  / استعلام ,استعلام اسید سولفوریک صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001474/استعلام-ترموکوبل-تایپ-s-k'>استعلام ترموکوبل تایپ s& k / استعلام ,استعلام ​ترموکوبل تایپ s& k</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001475/استعلام-کلمپ-کششی-کابل-خودنگهدار'>استعلام کلمپ کششی کابل خودنگهدار  / استعلام ,استعلام کلمپ کششی کابل خودنگهدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001476/استعلام-خودروها-و-ماشین-آلات-سبک-و-سنگین-حمل-و-نقل-و-صنعتی-و--'>استعلام خودروها و ماشین آلات سبک و سنگین حمل و نقل و صنعتی و ... / استعلام, استعلام خودروها و ماشین آلات سبک و سنگین حمل و نقل و صنعتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001477/استعلام-اقلام-امدادی-تجهیزات-انفرادی'>استعلام اقلام امدادی تجهیزات انفرادی / استعلام, استعلام اقلام امدادی تجهیزات انفرادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001478/استعلام-گیربکس-schenck-و-غلطک-اضطراری'>استعلام گیربکس schenck و غلطک اضطراری / استعلام, استعلام گیربکس schenck و غلطک اضطراری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001479/استعلام-کوپلینگ'>استعلام کوپلینگ  / استعلام , استعلام ​کوپلینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001480/منقاصه-خرید-22-قلم-لوله-جریانی--'>منقاصه خرید 22 قلم لوله جریانی ... / مناقصه,منقاصه خرید 22 قلم لوله جریانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001481/استعلام-اسپلیت-دیواری-TRUST-24000'>استعلام اسپلیت دیواری TRUST 24000 / استعلام, استعلام اسپلیت دیواری TRUST 24000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001482/استعلام-انواع-مصالح-و-مقاطع-فلزی-ساختمان'>استعلام انواع مصالح و مقاطع فلزی ساختمان  / استعلام , استعلام انواع مصالح و مقاطع فلزی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001483/استعلام-قطعات-گیربکس'>استعلام قطعات گیربکس  / استعلام , استعلام قطعات گیربکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001484/استعلام-وسایل-کمک-توانبخشی'>استعلام وسایل کمک توانبخشی  / استعلام ,استعلام وسایل کمک توانبخشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001487/فراخوان-ارزیابی-کیفی-تهیه-مصالح-و-اجرای-20-کیلومتر-شبکه-پلی-اتیلن'>فراخوان ارزیابی کیفی تهیه مصالح و اجرای 20 کیلومتر شبکه پلی اتیلن  / مناقصه, فراخوان ارزیابی کیفی تهیه مصالح و اجرای 20 کیلومتر شبکه پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001489/استعلام-​خرید-یک-دستگاه-رایانه-با-متعلقات'>استعلام ​خرید یک دستگاه رایانه با متعلقات / استعلام, استعلام ​خرید یک دستگاه رایانه با متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001490/استعلام-باطری-اسیدی-و--'>استعلام باطری اسیدی و... / مناقصه ,استعلام باطری اسیدی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001491/استعلام-ویدیو-پروژکتور-EPSON-مدلEX31'>استعلام ویدیو پروژکتور EPSON مدلEX31 / استعلام ,استعلام ویدیو پروژکتور EPSON مدلEX31</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001493/کنفرانس-ملی-تحقیقات-بنیادین-در-عمران-معماری-شهرسازی'>کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران معماری شهرسازی / کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران معماری شهرسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001494/استعلام-مانیتور-صنعتی-LG'>استعلام مانیتور صنعتی LG / استعلام ,استعلام مانیتور صنعتی LG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001495/استعلام-چاپ-کتاب-راهنمای-مشاوره'>استعلام چاپ کتاب راهنمای مشاوره  / استعلام ,استعلام چاپ کتاب راهنمای مشاوره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001496/استعلام-خرید-کلمپ-تعمیراتی-استیل'>استعلام خرید کلمپ تعمیراتی استیل  / استعلام, استعلام خرید کلمپ تعمیراتی استیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001498/اولین-همایش-ملی-کودک-و-نوجوان'>اولین همایش ملی کودک و نوجوان / اولین همایش ملی کودک و نوجوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001499/استعلام-خرید-20-بسته-500-گرمی-محیط-کشت'>استعلام خرید 20 بسته 500 گرمی محیط کشت / استعلام ,استعلام خرید 20 بسته 500 گرمی محیط کشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001501/استعلام-لوله-سفید-پلیمر-و-اتصالات'>استعلام لوله سفید پلیمر و اتصالات / استعلام, استعلام لوله سفید پلیمر و اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001502/استعلام-مواد-خام-اولیه'>استعلام مواد خام اولیه  / استعلام ,استعلام مواد خام اولیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001503/استعلام-لوله-پلی-اتیلن--تربیت-حیدریه'>استعلام لوله پلی اتیلن - تربیت حیدریه / استعلام , استعلام لوله پلی اتیلن - تربیت حیدریه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001504/سومین-کنفرانس-ملی-دانشجویی'>سومین کنفرانس ملی دانشجویی  / سومین کنفرانس ملی دانشجویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001505/استعلام-لباس-نظامی'>استعلام لباس نظامی  / استعلام, استعلام لباس نظامی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001506/استعلام-دوربینهای-گردان-سیستم-نظارت-تصویری-استادیوم'>استعلام دوربینهای گردان سیستم نظارت تصویری استادیوم / استعلام , استعلام دوربینهای گردان سیستم نظارت تصویری استادیوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001507/استعلام-تعمیرات-منزل-سازمانی-پلاک-10'>استعلام تعمیرات منزل سازمانی پلاک 10 / استعلام, استعلام تعمیرات منزل سازمانی پلاک 10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001509/استعلام-دو-ردیف-گیر-موتور'>استعلام دو ردیف گیر موتور  / استعلام , استعلام دو ردیف گیر موتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001510/استعلام-پیمانکار-جهت-انجام-تعمیرات-ساختمان'>استعلام پیمانکار جهت انجام تعمیرات ساختمان / استعلام , استعلام پیمانکار جهت انجام تعمیرات ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001512/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات / استعلام ,استعلام خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001513/استعلام-نگهداری-سیستم-اطفاء-حریق'>استعلام نگهداری سیستم اطفاء حریق / استعلام ,استعلام نگهداری سیستم اطفاء حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001514/استعلام-تعمیرات-منزل-سازمانی-پلاک-یک'>استعلام تعمیرات منزل سازمانی پلاک یک / استعلام, استعلام تعمیرات منزل سازمانی پلاک یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001516/استعلام-​تجهیزات-شبکه'>استعلام ​تجهیزات شبکه  / استعلام, استعلام ​تجهیزات شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001518/استعلام-آبسردکن-مرکزی'>استعلام آبسردکن مرکزی / استعلام ,استعلام آبسردکن مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001519/استعلام-خرید-لوله-استیل'>استعلام خرید لوله استیل  / استعلام , استعلام خرید لوله استیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001521/استعلام-چاپ-نصب-نگهداری-و-جمع-آوری'>استعلام چاپ نصب نگهداری و جمع آوری / استعلام, استعلام چاپ نصب نگهداری و جمع آوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001522/استعلام-جمع-آوری-کابل-تیر-کابل-کشی-هوایی-تجهیزات-شبکه-هوایی'>استعلام جمع آوری کابل، تیر، کابل کشی هوایی، تجهیزات شبکه هوایی / استعلام، استعلام جمع آوری کابل، تیر، کابل کشی هوایی، تجهیزات شبکه هوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001523/استعلام-خرید-سیستم-کامپیوتری'>استعلام خرید سیستم کامپیوتری / استعلام ,استعلام خرید سیستم کامپیوتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001524/استعلام-اقلام-مورد-نیاز-توانبخشی-بهداشتی'>استعلام اقلام مورد نیاز توانبخشی، بهداشتی / استعلام, استعلام اقلام مورد نیاز توانبخشی، بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001525/استعلام-کامپیوتر-ALL-in-one'>استعلام کامپیوتر ALL in one  / استعلام, استعلام کامپیوتر ALL in one </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001527/استعلام-فرش-ماشینی'>استعلام فرش ماشینی  / استعلام , استعلام فرش ماشینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001528/استعلام-کندانسر-ایرکاندیشن'>استعلام کندانسر ایرکاندیشن / استعلام , استعلام کندانسر ایرکاندیشن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001529/فراخوان-مناقصه-تامین-انواع-خودرو-با-راننده'>فراخوان مناقصه تامین انواع خودرو با راننده  / مناقصه,فراخوان مناقصه تامین انواع خودرو با راننده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001530/استعلام-خرید-تجهیزات-الکترونیکی'>استعلام خرید تجهیزات الکترونیکی  / استعلام ,استعلام خرید تجهیزات الکترونیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001532/استعلام-خرید-اقلام-ورزشی'>استعلام خرید اقلام ورزشی  / استعلام, استعلام خرید اقلام ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001533/استعلام-نصب-دوربین-مداربسته'>استعلام نصب دوربین مداربسته / استعلام ,استعلام نصب دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001535/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام , استعلام لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001537/استعلام-محصولات-الکترونیکی'>استعلام محصولات الکترونیکی  / استعلام ,استعلام محصولات الکترونیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001538/استعلام-ماشینهای-الکتریکی-دوار--'>استعلام ماشینهای الکتریکی دوار ...  / استعلام ماشینهای الکتریکی دوار ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001539/استعلام-کلیدها-و-متعلقات-و--'>استعلام کلیدها و متعلقات و ...  / استعلام , استعلام کلیدها و متعلقات و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001540/استعلام-خرید-تجهیزات-رفتارنگاری-کیفی'>استعلام خرید تجهیزات رفتارنگاری کیفی  / استعلام , استعلام خرید تجهیزات رفتارنگاری کیفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001542/استعلام-به-روز-رسانی-نرم-افزار-TCG'>استعلام به روز رسانی نرم افزار TCG / استعلام ,استعلام به روز رسانی نرم افزار TCG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001543/استعلام-برفروبی'>استعلام برفروبی  / استعلام ,استعلام برفروبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001545/استعلام-کوپلینگها-و-کمپرسور'>استعلام کوپلینگها و کمپرسور / استعلام, استعلام کوپلینگها و کمپرسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001546/استعلام-اقلام-مصرفی-خودرو'>استعلام اقلام مصرفی خودرو  / استعلام , استعلام اقلام مصرفی خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001547/استعلام-تجهیزات-و-وسایل'>استعلام تجهیزات و وسایل  / استعلام ,استعلام تجهیزات و وسایل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001548/استعلام-خرید-رنگ-ساختمانی'>استعلام خرید رنگ ساختمانی  / استعلام , استعلام خرید رنگ ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001550/استعلام-صندوق-امانات-26-خانه-با-روکش'>استعلام صندوق امانات 26 خانه با روکش / استعلام, استعلام صندوق امانات 26 خانه با روکش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001551/استعلام-رگلاتور-۱۲-پله'>استعلام رگلاتور ۱۲ پله / استعلام ,استعلام رگلاتور ۱۲ پله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001552/استعلام-عملیات-تکمیلی-تاسیسات-روستا'>استعلام عملیات تکمیلی تاسیسات روستا / استعلام , استعلام عملیات تکمیلی تاسیسات روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001553/استعلام-​عملیات-آبخیزداری-در-حوزه-آبخیز'>استعلام ​عملیات آبخیزداری در حوزه آبخیز / استعلام ,استعلام ​عملیات آبخیزداری در حوزه آبخیز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001554/استعلام-خرید-لوله-گالوانیزه'>استعلام خرید لوله گالوانیزه  / استعلام, استعلام خرید لوله گالوانیزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001555/استعلام-تخم-مرغ-تاریخ-دار'>استعلام تخم مرغ تاریخ دار / استعلام , استعلام تخم مرغ تاریخ دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001556/استعلام-بیرینگها--'>استعلام بیرینگها... / استعلام, استعلام بیرینگها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001559/استعلام-استانداردسازی-سیستم-گرمایشی'>استعلام استانداردسازی سیستم گرمایشی / استعلام, استعلام استانداردسازی سیستم گرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001560/هجدهمین-کنفرانس-ملی-جوش-و-بازرسی'>هجدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی  / هجدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001561/استعلام-​خرید-یک-دستگاه-هیتر-همزن'>استعلام ​خرید یک دستگاه هیتر همزن / استعلام ,استعلام ​خرید یک دستگاه هیتر همزن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001562/استعلام-خرید-برقگیر-24-کیلوولت'>استعلام خرید برقگیر 24 کیلوولت  / استعلام, استعلام  خرید برقگیر 24 کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001564/دومین-کنگره-بین-المللی-پزشکی-شخصی-ایران'>دومین کنگره بین المللی پزشکی شخصی ایران / دومین کنگره بین المللی پزشکی شخصی ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001565/استعلام-نصب-9-عدد-کف-کاذب-فن-دار'>استعلام نصب 9 عدد کف کاذب فن دار  / استعلام , استعلام نصب 9 عدد کف کاذب فن دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001566/مناقصه-تامین-۱۷-دستگاه-ایستگاه-تقلیل-فشار'>مناقصه تامین ۱۷ دستگاه ایستگاه تقلیل فشار  / مناقصه ,مناقصه تامین ۱۷ دستگاه ایستگاه تقلیل فشار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001567/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام , استعلام لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001568/استعلام-اندازه-گیری-کننده-ها-نشان-دهنده-ها-و--'>استعلام اندازه گیری کننده ها، نشان دهنده ها و... / استعلام, استعلام اندازه گیری کننده ها، نشان دهنده ها و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001569/استعلام-​میز-پونگ-mdg-تاشو-چرخ-دار'>استعلام ​میز پونگ mdg تاشو چرخ دار / استعلام ,استعلام ​میز پونگ mdg تاشو چرخ دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001570/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای-روستای-ونیسر'>استعلام  اجرای طرح هادی روستای روستای ونیسر / استعلام, استعلام  اجرای طرح هادی روستای روستای ونیسر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001571/استعلام-سیمان-ایلام'>استعلام سیمان ایلام / استعلام , استعلام سیمان ایلام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001572/استعلام-تکمیل-مدرسه'>استعلام تکمیل مدرسه  / استعلام ,استعلام تکمیل مدرسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001573/فراخوان-مناقصه-تهیه-تجهیزات-و-مصالح-اختصاصی-عهده-پیمانکار--'>فراخوان مناقصه تهیه تجهیزات و مصالح اختصاصی عهده پیمانکار ... / مناقصه,فراخوان مناقصه تهیه تجهیزات و مصالح اختصاصی عهده پیمانکار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001574/استعلام-بخاری-کارگاهی-گازی-50000-kcal'>استعلام بخاری کارگاهی گازی 50000 kcal / استعلام, استعلام بخاری کارگاهی گازی 50000 kcal</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001575/استعلام-سرور-رایانه'>استعلام سرور رایانه / استعلام , استعلام سرور رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001576/استعلام-خرید-کامپیوتر-و-چاپگر-مطابق'>استعلام خرید کامپیوتر و چاپگر مطابق  / استعلام, استعلام خرید کامپیوتر و چاپگر مطابق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001578/استعلام-خرید-یخچال-7-فوت'>استعلام خرید یخچال 7 فوت  / استعلام , استعلام خرید یخچال 7 فوت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001579/استعلام-تجهیز-آبدارخانه-اداره'>استعلام تجهیز آبدارخانه اداره / استعلام, استعلام تجهیز آبدارخانه اداره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001581/استعلام-آمپلی-فایر-تندر-فلش-خور-2400-وات'> استعلام آمپلی فایر تندر فلش خور 2400 وات / استعلام , استعلام آمپلی فایر تندر فلش خور 2400 وات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001582/استعلام-خرید-کولر-ایستاده'>استعلام خرید کولر ایستاده / استعلام, استعلام خرید کولر ایستاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001583/استعلام-تعویض-آنتن-و-رادیوهای-مربوط'>استعلام تعویض آنتن و رادیوهای مربوط / استعلام, استعلام تعویض آنتن و رادیوهای مربوط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001584/استعلام-خرید-نوشت-افزار-و-لوازم-اداری'>استعلام خرید نوشت افزار و لوازم اداری / استعلام, استعلام خرید نوشت افزار و لوازم اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001585/استعلام-اقلام-عمومی-برقی'>استعلام اقلام عمومی برقی / استعلام, استعلام اقلام عمومی برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001586/مناقصه-انجام-مجموعه-فعالیت-های-نگهداری-و-تعمیرات-تاسیسات-گازرسانی'>مناقصه انجام مجموعه فعالیت های نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی  / مناقصه ,مناقصه انجام مجموعه فعالیت های نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001587/استعلام-حفاری-چاه-دستی'>استعلام حفاری چاه دستی / استعلام , استعلام حفاری چاه دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001589/احداث-ابنیه-فنی-آبرو-پل--'>احداث ابنیه فنی، آبرو، پل ... / استعلام, احداث ابنیه فنی، آبرو، پل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001590/استعلام-گیره-8-سانتی-پلاستیکی'>استعلام گیره 8 سانتی پلاستیکی / استعلام, استعلام گیره 8 سانتی پلاستیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001591/استعلام-دستگاه-اسپکتروفتومتر'>استعلام دستگاه اسپکتروفتومتر / استعلام , استعلام دستگاه اسپکتروفتومتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001592/استعلام-پالت-چوبی'>استعلام پالت چوبی  / استعلام ,استعلام پالت چوبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001593/استعلام-کرکره-برقی'>استعلام کرکره برقی / استعلام ,استعلام کرکره برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001595/استعلام-توشه-نگهدار-جنرال-فندوقی'>استعلام توشه نگهدار جنرال فندوقی  / استعلام, استعلام توشه نگهدار جنرال فندوقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001596/استعلام-اجرای-عملیات-افزایش-ظرفیت'>استعلام اجرای عملیات افزایش ظرفیت  / استعلام , استعلام اجرای عملیات افزایش ظرفیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001597/استعلام-4دستگاه-سرور'>استعلام 4دستگاه سرور  / استعلام , استعلام 4دستگاه سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001598/استعلام-تیرآهن-16'>استعلام تیرآهن 16 / استعلام, استعلام تیرآهن 16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001600/استعلام-سوییچ-و-کنترلر'>استعلام سوییچ و کنترلر / استعلام ,استعلام سوییچ و کنترلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001601/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام ,استعلام  لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001602/استعلام-رایانه-و-چاپگر'>استعلام رایانه و چاپگر  / استعلام, استعلام رایانه و چاپگر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001603/استعلام-تعمیر-و-بازسازی-سقف-سوله'>استعلام تعمیر و بازسازی سقف سوله  / استعلام, استعلام تعمیر و بازسازی سقف سوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001604/استعلام-چاپ-25-جلد-200-برگی-پشت-و-رو'>استعلام چاپ 25 جلد 200 برگی پشت و رو / استعلام, استعلام چاپ 25 جلد 200 برگی پشت و رو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001605/استعلام-عملیات-میدانی-بهنگام-سازی'>استعلام عملیات میدانی بهنگام سازی  / استعلام , استعلام عملیات میدانی بهنگام سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001606/استعلام-خرید-کولر-اسپلیت-دیواری'>استعلام خرید کولر اسپلیت دیواری  / استعلام ,استعلام خرید کولر اسپلیت دیواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001608/استعلام-قطعات-دستگاه-اتمیک'>استعلام قطعات دستگاه اتمیک / استعلام ,استعلام قطعات دستگاه اتمیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001609/استعلام-کاشی-سرامیک'>استعلام کاشی سرامیک / استعلام, استعلام کاشی سرامیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001610/مناقصه-خرید-400000-کیلوگرم-سیم-آلومینیوم'>مناقصه خرید 400000 کیلوگرم سیم آلومینیوم / مناقصه ,مناقصه خرید 400000 کیلوگرم سیم آلومینیوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001611/همایش-ملی-معارف-قرآن-در-نهج-البلاغه'>همایش ملی معارف قرآن در نهج البلاغه / همایش ملی معارف قرآن در نهج البلاغه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001612/استعلام-رم'>استعلام رم / استعلام , استعلام رم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001613/استعلام-عقد-قرارداد-بیمه-نامه-مسئولیت'>استعلام عقد قرارداد بیمه نامه مسئولیت / استعلام , استعلام عقد قرارداد بیمه نامه مسئولیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001614/استعلام-سیستم-اعلان-حریق-موجود'>استعلام سیستم اعلان حریق موجود / استعلام, استعلام سیستم اعلان حریق موجود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001616/مناقصه-خرید-۳۶۰۰۰۰-کیلوگرم-سیم-آلومینیوم-لینکس'>مناقصه خرید ۳۶۰۰۰۰ کیلوگرم سیم آلومینیوم لینکس  / مناقصه ,مناقصه خرید ۳۶۰۰۰۰ کیلوگرم سیم آلومینیوم لینکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001617/مناقصه-SYNCHRONOOUS-GENERATORS'>مناقصه  SYNCHRONOOUS GENERATORS / مناقصه,مناقصه  SYNCHRONOOUS GENERATORS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001618/استعلام-کابل-120-30-زره-دار-400-ولت'>استعلام کابل 120*30 زره دار 400 ولت / استعلام ,استعلام کابل 120*30 زره دار 400 ولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001619/استعلام-بیمه-نامه-ها'>استعلام بیمه نامه ها / استعلام ,استعلام بیمه نامه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001620/چهارمین-همایش-ملی-فرسایش-بادی'>چهارمین همایش ملی فرسایش بادی / چهارمین همایش ملی فرسایش بادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001621/استعلام-عملیات-تعیین-مقاومت-فشاری-بتن'>استعلام عملیات تعیین مقاومت فشاری بتن  / استعلام , استعلام عملیات تعیین مقاومت فشاری بتن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001623/استعلام-مرمت-و-تعمیر-ورودی-کف-پارکینگ'>استعلام مرمت و تعمیر ورودی کف پارکینگ  / استعلام ,استعلام مرمت و تعمیر ورودی کف پارکینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001624/استعلام-کمد-بایگانی-ریلی-5-طبقه-فلزی'>استعلام کمد بایگانی ریلی 5 طبقه فلزی / استعلام , استعلام کمد بایگانی ریلی 5 طبقه فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001625/استعلام-لب-تاب-مدل-asus-x541u'>استعلام لب تاب مدل asus x541u / استعلام,استعلام لب تاب مدل asus x541u</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001626/استعلام-پرینتر-لیزری-تک-کاره-hp2035'>استعلام پرینتر لیزری تک کاره hp2035 / استعلام ,استعلام پرینتر لیزری تک کاره hp2035</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001627/فراخوان-مناقصه-امحاء-زباله-های-عفونی--'>فراخوان مناقصه امحاء زباله های عفونی ... / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه امحاء زباله های عفونی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001628/استعلام-تامین-تجهیزات-و-لوازم-یدکی'>استعلام تامین تجهیزات و لوازم یدکی  / استعلام ,استعلام تامین تجهیزات و لوازم یدکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001630/استعلام-خرید-پودر-پرکلرین'>استعلام خرید پودر پرکلرین  / استعلام ,استعلام خرید پودر پرکلرین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001631/استعلام-پوشاک-و-کفش'>استعلام پوشاک و کفش  / استعلام , استعلام پوشاک و کفش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001632/استعلام-انجام-عملیات-نصب-و-راه-اندازی'>استعلام انجام عملیات نصب و راه اندازی / استعلام , استعلام انجام عملیات نصب و راه اندازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001633/استعلام-شیر-هیدرانت-ایستاده-کوتاه-چدن'>استعلام شیر هیدرانت ایستاده کوتاه چدن / استعلام ,استعلام شیر هیدرانت ایستاده کوتاه چدن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001634/استعلام-خرید-کولر-اسپلیت-دیواری'>استعلام خرید کولر اسپلیت دیواری  / استعلام ,استعلام خرید کولر اسپلیت دیواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001635/مناقصه-آبرسانی-سوگلدی'>مناقصه آبرسانی سوگلدی / مناقصه,مناقصه آبرسانی سوگلدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001636/استعلام-تعداد-۱۰۰۰-عدد-کیسه-کلستومی'>استعلام تعداد ۱۰۰۰ عدد کیسه کلستومی  / استعلام ,استعلام تعداد ۱۰۰۰ عدد کیسه کلستومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001638/استعلام-احداث-و-اصلاح-شبکه-و-نصب'>استعلام احداث و اصلاح شبکه و نصب  / استعلام , استعلام احداث و اصلاح شبکه و نصب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001639/استعلام-دارو-پزشکی-و-سلامت'>استعلام دارو، پزشکی و سلامت / استعلام,استعلام دارو، پزشکی و سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001640/استعلام-پادری-آلومینیوم-موکت'>استعلام پادری آلومینیوم موکت / استعلام, پادری آلومینیوم موکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001641/استعلام-​​پکیج-رادیاتور'>استعلام ​​پکیج -رادیاتور  / استعلام , استعلام ​​پکیج -رادیاتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001642/استعلام-سیمان-ایلام'>استعلام سیمان ایلام / استعلام ,استعلام سیمان ایلام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001643/استعلام-​​طراحی-نصب-و-پشتیبانی-نرم-افزار'>استعلام ​​طراحی، نصب و پشتیبانی نرم افزار / استعلام , استعلام ​طراحی، نصب و پشتیبانی نرم افزار​</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001644/مناقصه-خرید-قالب-قطعات-سنسور-STPS-صندلی-خودرو'>مناقصه خرید قالب قطعات سنسور STPS صندلی خودرو / مناقصه،  مناقصه خرید قالب قطعات سنسور STPS صندلی خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001645/استعلام-کابل-لاستیکی'>استعلام کابل لاستیکی / استعلام ,استعلام کابل لاستیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001646/استعلام-مبل-تختخواب-شو-6-دست'>استعلام مبل تختخواب شو 6 دست / استعلام,استعلام مبل تختخواب شو 6 دست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001647/استعلام-احداث-لوله-پلی-اتیلن--'>استعلام احداث لوله پلی اتیلن... / استعلام, احداث لوله پلی اتیلن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001648/استعلام-کاغذ'>استعلام کاغذ  / استعلام ,استعلام کاغذ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001649/مناقصه-ترمیم-و-احداث-13-مورد-ابنیه-در-مسیر-خط-لوله-گاز'>مناقصه ترمیم و احداث 13 مورد ابنیه در مسیر خط لوله گاز  / مناقصه,مناقصه ترمیم و احداث 13 مورد ابنیه در مسیر خط لوله گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001650/استعلام-انجام-مصاحبه-تصویری'>استعلام انجام مصاحبه تصویری / استعلام, استعلام انجام مصاحبه تصویری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001651/استعلام-دوربین-5-مگاپیکسلی-بالت--POE'>استعلام دوربین 5 مگاپیکسلی بالت ، POE  / استعلام , استعلام دوربین 5 مگاپیکسلی بالت ، POE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001653/استعلام-انجام-مطالعات-مرحله-اول-و-دوم'>استعلام انجام مطالعات مرحله اول و دوم  / استعلام , استعلام انجام مطالعات مرحله اول و دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001654/استعلام-مودم'>استعلام مودم / استعلام ,استعلام مودم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001655/استعلام-تعمیر-آمپلی-فایر-و-دوربین--'>استعلام تعمیر آمپلی فایر و دوربین... / استعلام, استعلام تعمیر آمپلی فایر و دوربین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001656/استعلام-موس-فراسو-مدل-6990'>استعلام موس فراسو مدل 6990 / استعلام,استعلام موس فراسو مدل 6990</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001657/استعلام-​محلول-Hemosil-rinse-solution'>استعلام ​محلول Hemosil rinse solution  / استعلام, استعلام محلول Hemosil rinse solution </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001658/استعلام-ابزارآلات-الکتریکی'>استعلام ابزارآلات الکتریکی  / استعلام ,استعلام ابزارآلات الکتریکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001659/استعلام-سیمان-ایلام'>استعلام سیمان ایلام / استعلام ,استعلام سیمان ایلام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001660/فراخوان-تامین-ترانسمیترهای-فشار-مدل-روزمونت-پتروشیمی-کارون'>فراخوان تامین ترانسمیترهای فشار مدل روزمونت پتروشیمی کارون / فراخوان تامین ترانسمیترهای فشار مدل روزمونت پتروشیمی کارون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001661/استعلام-دستگاه-اندازه-گیری-فلورسانس'>استعلام دستگاه اندازه گیری فلورسانس  / استعلام , استعلام دستگاه اندازه گیری فلورسانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001662/استعلام-پالت-چوبی-به-تعداد-280'>استعلام پالت چوبی به تعداد 280 / استعلام , استعلام پالت چوبی به تعداد 280</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001663/استعلام-تجهیزات-خانگی--'>استعلام تجهیزات خانگی... / استعلام, استعلام تجهیزات خانگی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001664/استعلام-هارد-دیسک-external-tb4'>استعلام هارد دیسک external tb4 / استعلام,استعلام هارد دیسک external tb4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001665/استعلام-دوربین-دام-و-دوربین-صنعتی'>استعلام دوربین دام و دوربین صنعتی / استعلام,استعلام دوربین دام و دوربین صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001666/استعلام-خودرو-مورد-نیاز-در-سطح-پژو'>استعلام خودرو مورد نیاز در سطح پژو / استعلام ,استعلام خودرو مورد نیاز در سطح پژو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001667/استعلام-یک-دستگاه-مینی-لودر'>استعلام یک دستگاه مینی لودر / استعلام , استعلام یک دستگاه مینی لودر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001668/استعلام-تیرآهن14'>استعلام  تیرآهن14 / استعلام, استعلام  تیرآهن14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001669/استعلام-طرح-مشارکت-اجتماعی-دانش-آموزان'>استعلام طرح مشارکت اجتماعی دانش آموزان / استعلام, استعلام تجهیزات خانگی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001670/استعلام-نقاشی-و-رنگ-آمیزی'>استعلام نقاشی و رنگ آمیزی  / استعلام ,استعلام نقاشی و رنگ آمیزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001671/استعلام-تکمیل-مدرسه'>استعلام تکمیل مدرسه  / استعلام ,استعلام تکمیل مدرسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001672/استعلام-مشاوره-همکاری-ممیزی-مراقبتی-is'>استعلام مشاوره همکاری ممیزی مراقبتی is / استعلام,ااستعلام مشاوره همکاری ممیزی مراقبتی is</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001673/استعلام-تاسیسات-و-مصالح'>استعلام تاسیسات و مصالح / استعلام , استعلام تاسیسات و مصالح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000744/مزایده-ششدانگ-اعیان-اپارتمان-مساحت-162-3متر'>مزایده ششدانگ اعیان اپارتمان مساحت 162.3متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان اپارتمان مساحت 162.3متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000745/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-غرب-طبقه-سه-147-28متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان غرب طبقه سه 147.28متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان غرب طبقه سه 147.28متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000747/مزایده-خودروی-سواری-تویوتا-کرونا-رنگ-مشکی'>مزایده خودروی سواری تویوتا کرونا رنگ مشکی  / مزایده ,مزایده خودروی سواری تویوتا کرونا رنگ مشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000749/مزایده-ششدانگ-مجتمع-تجاری-زیربنای-7813-75متر'>مزایده ششدانگ مجتمع تجاری زیربنای 7813.75متر / مزایده,مزایده ششدانگ مجتمع تجاری زیربنای 7813.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000750/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-83-64متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 83.64متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 83.64متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000751/مزایده-375-متر-مشاع-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده 375 متر مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 375 متر مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000753/آگهی-مزایده-یک-دستگاه-CNC'>آگهی مزایده یک دستگاه CNC / مزایده,آگهی مزایده یک دستگاه CNC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000755/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-یک-طبقه-بخش-دو-اهواز'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی یک طبقه بخش دو اهواز / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی یک طبقه بخش دو اهواز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000757/مزایده-فروش-خودرو-نیسان-تیانا-و--'>مزایده فروش خودرو نیسان تیانا و ... / مزایده عمومی , مزایده فروش خودرو نیسان تیانا و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000758/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-270-متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت عرصه 270 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 270 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000759/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-ساخته-شده-در-زمین-347-63متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه ساخته شده در زمین 347.63متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه ساخته شده در زمین 347.63متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000760/مزایده-کاشی-ساوانا-ودیبا-به-ابعاد-20-55-سانتی-متر'>مزایده کاشی ساوانا ودیبا به ابعاد 20*55 سانتی متر  / مزایده,مزایده کاشی ساوانا ودیبا به ابعاد 20*55 سانتی متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000761/مزایده-فروش-پژو-پارس-مدل-86'>مزایده فروش پژو پارس مدل 86 / آگهی مزایده عمومی ، مزایده فروش پژو پارس مدل 86</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000762/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-یک-ملایر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش یک ملایر نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش یک ملایر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000763/آگهی-اجاره-زمین-تصفیه-خانه-فاضلاب'>آگهی اجاره زمین تصفیه خانه فاضلاب / آگهی فراخوان ، آگهی اجاره زمین تصفیه خانه فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000764/مزایده-ملک-کاربری-دامداری-گاوداری-شیری-نوبت-دوم'>مزایده ملک کاربری دامداری گاوداری شیری نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک کاربری دامداری گاوداری شیری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000765/مزایده-فروش-ضایعات-ورقهای-آهنی'>مزایده فروش ضایعات ورقهای آهنی  / آگهی مزایده ، مزایده فروش ضایعات ورقهای آهنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000766/مزایده-باغ-اموال-غیرمنقول'>مزایده باغ اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده باغ اموال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000768/مزایده-12-قلم-انواع-سنگهای-قیمتی-مختلف'>مزایده 12 قلم انواع سنگهای قیمتی مختلف / مزایده,مزایده 12 قلم انواع سنگهای قیمتی مختلف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000769/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-پلاک-1590-فرعی'>مزایده ششدانگ یکباب منزل پلاک 1590 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل پلاک 1590 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000770/مزایده-بهره-برداری-از-پارکینگ'>مزایده بهره برداری از پارکینگ / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از پارکینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000771/مزایده-پلاک-ثبتی-70-فرعی-بخش-یک-سنندج-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 70 فرعی بخش یک سنندج نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 70 فرعی بخش یک سنندج نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000774/مزایده-پلاک-ثبتی-ده-فرعی-بخش-دو-تهران'>مزایده پلاک ثبتی ده فرعی بخش دو تهران / مزایده,مزایده پلاک ثبتی ده فرعی بخش دو تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000776/مزایده-فروش-قطعات-مازاد-بر-نیاز--'>مزایده فروش قطعات مازاد بر نیاز ... / آگهی مزایده , مزایده فروش قطعات مازاد بر نیاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000777/فراخوان-واگذاری-سیستم-تولید-و-توزیع-آب-بسته-بندی'>فراخوان واگذاری سیستم تولید و توزیع آب بسته بندی  / فراخوان واگذاری سیستم تولید و توزیع آب بسته بندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000779/مزایده-0-888-دانگ-یک-قطعه-زمین-مزروعی-مساحت-6110-8متر'>مزایده 0.888 دانگ یک قطعه زمین مزروعی مساحت 6110.8متر  / مزایده,مزایده 0.888 دانگ یک قطعه زمین مزروعی مساحت 6110.8متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000780/مزایده-فروش-مرمت-عمارت-تاریخی'>مزایده فروش مرمت عمارت تاریخی / مزایده عمومی, مزایده فروش مرمت عمارت تاریخی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000781/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-74-30مترمربع'>مزایده ملک مساحت عرصه 74.30مترمربع  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 74.30مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000785/مزایده-قطعه-22-فرهنگیان-عرصه-186-47متر-نوبت-دوم'>مزایده قطعه 22 فرهنگیان عرصه 186.47متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده قطعه 22 فرهنگیان عرصه 186.47متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000787/مزایده-فروش-لپ-تاپ-و--'>مزایده فروش لپ تاپ و ... / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش لپ تاپ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000791/مزایده-اجاره-تالار-پذیرایی'>مزایده اجاره تالار پذیرایی / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره تالار پذیرایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000795/مزایده-ملک-کاربری-تجاری-مساحت-19-06متر'>مزایده ملک کاربری تجاری مساحت 19.06متر  / مزایده,مزایده ملک کاربری تجاری مساحت 19.06متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000796/اگهی-تعداد-91820-اوراق-بهادار-شرکت-کشتیرانی'>اگهی  تعداد 91820 اوراق بهادار شرکت کشتیرانی  / آگهی ، آگهی تعداد 91820 اوراق بهادار شرکت کشتیرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000801/مزایده-ملک-مسکونی-مساحت-85-48متر'>مزایده ملک مسکونی مساحت 85.48متر  / مزایده,مزایده ملک مسکونی مساحت 85.48متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000804/مزایده-ضایعات-آهن-آلات'>مزایده ضایعات آهن آلات / آگهی مزایده عمومی, مزایده ضایعات آهن آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000805/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-58-77متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 58.77متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 58.77متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000806/مزایده-زمین-زراعی-مساحت-4000متر'>مزایده زمین زراعی مساحت 4000متر  / مزایده,مزایده زمین زراعی مساحت 4000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000807/مزایده-یک-دستگاه-چاپ-پلاتر'>مزایده یک دستگاه چاپ پلاتر  / مزایده,مزایده یک دستگاه چاپ پلاتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000811/مزایده-فروش-ششدانگ-املاک-بصورت-نقد-بدون-متصرف-نوبت-دوم'>مزایده فروش ششدانگ املاک بصورت نقد بدون متصرف نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش ششدانگ املاک بصورت نقد بدون متصرف نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000815/مزایده-یک-واحد-بچینگ-پلانت-تولید-و-فرآوری-بتن'>مزایده یک واحد بچینگ پلانت تولید و فرآوری بتن / مزایده,مزایده یک واحد بچینگ پلانت تولید و فرآوری بتن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000816/مزایده-یک-دستگاه-پژو-405-رنگ-مشکی'>مزایده یک دستگاه پژو 405 رنگ مشکی / آگهی مزایده مال منقول,مزایده یک دستگاه پژو 405 رنگ مشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000817/مزایده-دو-قطعه-زمین-مساحت-شش-هزار-و-چهارصد-متر-و-سه-هزار-و-دویست-متر'>مزایده دو قطعه زمین مساحت شش هزار و چهارصد متر و سه هزار و دویست متر  / مزایده,مزایده دو قطعه زمین مساحت شش هزار و چهارصد متر و سه هزار و دویست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000820/مزایده-فروش-50-راس-گوساله-نر-شیرخوار'>مزایده فروش 50 راس گوساله نر شیرخوار  / آگهی مزایده , مزایده فروش 50 راس گوساله نر شیرخوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000821/مزایده-یک-و-نیم-دانگ-مشاع-از-اعیان-زمین-72-متر'>مزایده یک و نیم دانگ مشاع از اعیان زمین 72 متر / مزایده,مزایده یک و نیم دانگ مشاع از اعیان زمین 72 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000824/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-دویست-و-پنجاه-و-یک-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت دویست و پنجاه و یک متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت دویست و پنجاه و یک متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000825/مزایده-اجاره-یک-باب-مغازه-نوبت-دوم'>مزایده اجاره یک باب مغازه نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده اجاره یک باب مغازه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000828/مزایده-ملک-بصورت-باغ-پسته-بخش-سه-سبزوار'>مزایده ملک بصورت باغ پسته بخش سه سبزوار / مزایده,مزایده ملک بصورت باغ پسته بخش سه سبزوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000829/مزایده-واگذاری-مرکز-خرید-و-فروش-یک-باب-غرفه--'>مزایده واگذاری مرکز خرید و فروش، یک باب غرفه ... / مزایده,مزایده واگذاری مرکز خرید و فروش، یک باب غرفه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000832/مزایده-ملک-قطعه-نه-تفکیکی-بخش-ده-تهران-نوبت-دوم'>مزایده ملک قطعه نه تفکیکی بخش ده تهران نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک قطعه نه تفکیکی بخش ده تهران نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000833/مزایده-سه-باب-مغازه-نوبت-دوم'>مزایده سه باب مغازه نوبت دوم  / مزایده ، مزایده سه باب مغازه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000834/تجدید-مزایده-بهره-برداری-از-تابلوهای-تبلیغاتی'>تجدید مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی / تجدید آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000835/مزایده-ملک-مساحت-202-53متر'>مزایده ملک مساحت 202.53متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 202.53متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000838/مزایده-اجاره-یک-باب-حجره-شماره-29'>مزایده اجاره یک باب حجره شماره 29 / مزایده ، مزایده اجاره یک باب حجره شماره 29</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000839/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-75-2مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 75.2مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 75.2مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000841/مزایده-حضوری-ون-تویوتا-هایس-تویوتا-پرادو-vx-تصادفی-و--'>مزایده حضوری ون تویوتا هایس- تویوتا پرادو vx تصادفی و ... / مزایده حضوری (حراج), مزایده حضوری ون تویوتا هایس- تویوتا پرادو vx تصادفی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000845/مزایده-اموال-غیرمنقول-مساحت-2333-و-160متر-نوبت-دوم'>مزایده اموال غیرمنقول مساحت 2333 و 160متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول مساحت 2333 و 160متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000846/مزایده-اجاره-تبلیغات-محیطی-داخل-و-بدنه-ایستگاه'>مزایده اجاره تبلیغات محیطی داخل و بدنه ایستگاه / دعوتنامه شرایط آگهی واگذاری,مزایده  اجاره تبلیغات محیطی داخل و بدنه ایستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000847/مزایده-قطعه-پلاک-1175-فرعی-بخش-ده'>مزایده قطعه پلاک 1175 فرعی بخش ده / مزایده,مزایده قطعه پلاک 1175 فرعی بخش ده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000850/مزایده-واگذاری-امتیاز-بهره-برداری-از-یکباب-اتاق-شارژ-مرحله-دوم-نوبت-اول'>مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از یکباب اتاق شارژ مرحله دوم نوبت اول / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از یکباب اتاق شارژ مرحله دوم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000851/مزایده-واگذاری-سفره-خانه-چایخانه-محوطه'>مزایده واگذاری  سفره خانه چایخانه محوطه / مزایده,مزایده واگذاری  سفره خانه چایخانه محوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000854/مزایده-فروش-5-دستگاه-آپارتمان-اداری'>مزایده فروش 5 دستگاه آپارتمان اداری / مزایده,مزایده فروش 5 دستگاه آپارتمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000857/مزایده-فروش-ملک-بیست-و-دو-واحد-کاربری-مسکونی'>مزایده فروش ملک بیست و دو واحد کاربری مسکونی / مزایده,مزایده فروش ملک بیست و دو واحد کاربری مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000858/مزایده-فروش-خطوط-تلفن-همراه'>مزایده فروش خطوط تلفن همراه  / مزایده, مزایده فروش خطوط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000860/مزایده-فروش-املاک-کاربری-مسکونی-تجاری-صنعتی-کارگاهی-نوبت-سوم'>مزایده فروش املاک کاربری مسکونی تجاری صنعتی کارگاهی نوبت سوم  / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری مسکونی تجاری صنعتی کارگاهی نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000862/مزایده-یک-قطعه-زمین-اموال-غیرمنقول'>مزایده یک قطعه زمین اموال غیرمنقول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین اموال غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000864/مزایده-فروش-دو-باب-مغازه-مساحت-21-84-و-11-35متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو باب مغازه مساحت 21.84 و 11.35متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش دو باب مغازه مساحت 21.84 و 11.35متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000866/مزایده-فروش-کارخانه-تولیدی-مساحت7760متر'>مزایده فروش کارخانه تولیدی مساحت7760متر  / مزایده,مزایده فروش کارخانه تولیدی مساحت7760متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000868/مزایده-واگذاری-تعداد-75-قطعه-زمین-کاربری-های-نمایشگاهی--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری تعداد 75 قطعه زمین کاربری های نمایشگاهی ..نوبت دوم / مزایده,مزایده واگذاری تعداد 75 قطعه زمین کاربری های نمایشگاهی ..نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000870/مزایده-یک-باب-بوفه-واقع-در-پارک-بانوان'>مزایده یک باب بوفه واقع در پارک بانوان / آگهی مزایده عمومی,مزایده یک باب بوفه واقع در پارک بانوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000871/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-یک-خوی'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش یک خوی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش یک خوی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000872/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-قدمت-15-سال'>مزایده ششدانگ یکباب خانه قدمت 15 سال / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه قدمت 15 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000875/مزایده-فروش-دو-دستگاه-آپارتمان-مساحت-274-و-262متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو دستگاه آپارتمان مساحت 274 و 262متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش دو دستگاه آپارتمان مساحت 274 و 262متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000876/مزایده-تعداد-حدود-10-راس-تلیسه-آبستن--'>مزایده تعداد حدود 10 راس تلیسه آبستن.... / آگهی مزایده ، مزایده تعداد حدود 10 راس تلیسه آبستن....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000878/مزایده-فروش-کابل-های-مازاد'>مزایده فروش کابل های مازاد / مزایده , مزایده فروش کابل های مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000879/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مسکونی-تجاری-اداری-و-اراضی-96-9-27'>مزایده فروش تعدادی از املاک مسکونی تجاری اداری و اراضی 96.9.27 / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مسکونی تجاری اداری و اراضی 96.9.27 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000880/مزایده-منزل-مسکونی-خانه-باغ-بخش-5-کرمان'>مزایده منزل مسکونی خانه باغ بخش 5 کرمان  / مزایده,مزایده منزل مسکونی خانه باغ بخش 5 کرمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000881/مزایده-فروش-پلت-کوکتل-چهار-رنگ-SD-شده'>مزایده فروش پلت کوکتل چهار رنگ SD شده  / مزایده , مزایده فروش پلت کوکتل چهار رنگ SD شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000882/مزایده-فروش-2-دستگاه-خودروی-سمند'>مزایده فروش 2 دستگاه خودروی سمند  / مزایده , مزایده فروش 2 دستگاه خودروی سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000883/مزایده-منزل-مسکونی-267متر-مرحله-دوم'>مزایده منزل مسکونی 267متر مرحله دوم  / مزایده,مزایده منزل مسکونی 267متر مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000884/مزایده-اتومبیل-پژو-پارس'>مزایده اتومبیل پژو پارس / مزایده,مزایده اتومبیل پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000885/مزایده-فروش-یک-دستگاه-ماشین-برش-لیزری-با-کلیه-تجهیزات-مربوطه-و--'>مزایده فروش یک دستگاه ماشین برش لیزری با کلیه تجهیزات مربوطه و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش یک دستگاه ماشین برش لیزری با کلیه تجهیزات مربوطه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000887/مزایده-سه-باب-مغازه-واحد-تجاری-و-یک-طبقه-مسکونی'>مزایده سه باب مغازه واحد تجاری و یک طبقه مسکونی / مزایده,مزایده سه باب مغازه واحد تجاری و یک طبقه مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000888/مزایده-یک-دستگاه-بلوک-زنی'>مزایده یک دستگاه بلوک زنی  / مزایده,مزایده یک دستگاه بلوک زنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000889/مزایده-ملک-بخش-نه-تبریز-اموال-غیرمنقول'>مزایده ملک بخش نه تبریز اموال غیرمنقول  / مزایده,مزایده ملک بخش نه تبریز اموال غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000892/مزایده-برند-تجاری-بنام-بنیامین-BENYAMIN'>مزایده برند تجاری بنام بنیامین BENYAMIN / مزایده,مزایده برند تجاری بنام بنیامین BENYAMIN</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000893/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-500-متر-و-یکباب-مغازه'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 500 متر و یکباب مغازه / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 500 متر و یکباب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000894/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-کمپرسی-بنز-آکسور'>مزایده یک دستگاه کامیون کمپرسی بنز آکسور / مزایده ، مزایده یک دستگاه کامیون کمپرسی بنز آکسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000896/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-674-6متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 674.6متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 674.6متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000897/مزایده-یک-باب-مغازه-تجاری'>مزایده یک باب مغازه تجاری / آگهی مزایده,مزایده  یک باب مغازه تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000898/مزایده-فروش-ماشین-آلات-و-تاسیسات-شامل-تجهیزات-آتش-نشانی-و--'>مزایده فروش ماشین آلات و تاسیسات شامل تجهیزات آتش نشانی و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش ماشین آلات و تاسیسات شامل تجهیزات آتش نشانی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000899/مزایده-فروش-خودرو-و-ماشین-آلات-سبک-و-سنگین-و-لوازم-اسقاطی'>مزایده فروش خودرو و ماشین آلات سبک و سنگین و لوازم اسقاطی / آگهی مزایده حضوری , مزایده فروش خودرو و ماشین آلات سبک و سنگین و لوازم اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000900/مزایده-دو-قطعه-زمین-زراعی-مرحله-دوم'>مزایده دو قطعه زمین زراعی مرحله دوم / مزایده,مزایده دو قطعه زمین زراعی مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000903/مزایده-وانت-پیکان'>مزایده وانت پیکان / مزایده,مزایده وانت پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000904/مزایده-یک-قطعه-باغ-مساحت-719-60متر'>مزایده یک قطعه باغ مساحت 719.60متر  / مزایده,مزایده یک قطعه باغ مساحت 719.60متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000905/مزایده-لورال-کرم-پودر-سشوار--پرومکس-صاف-کن-مو'>مزایده لورال کرم پودر، سشوار ، پرومکس صاف کن مو  / آگهی مزایده ،مزایده لورال کرم پودر، سشوار ، پرومکس صاف کن مو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000907/مزایده-فروش-یکدستگاه-کامیون-کشنده-ماز'>مزایده فروش یکدستگاه کامیون کشنده ماز  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه کامیون کشنده ماز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000909/مزایده-املاک-دو-باب-منزل-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده املاک دو باب منزل مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده املاک دو باب منزل مسکونی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000912/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-مسکونی-بخش-دو-کرمان'>مزایده ششدانگ یک واحد مسکونی بخش دو کرمان / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد مسکونی بخش دو کرمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000913/مزایده-اجاره-چهار-باب-مغازه-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده اجاره چهار باب مغازه تجاری  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره چهار باب مغازه تجاری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000915/مزایده-کامیون-یخچال-دار-بادسان'>مزایده کامیون یخچال دار بادسان  / مزایده,مزایده کامیون یخچال دار بادسان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000916/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-پنج-تبریز-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش پنج تبریز نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش پنج تبریز نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000918/مزایده-بوفه-مرکز-سرعین'>مزایده بوفه مرکز سرعین / آگهی مزایده عمومی, مزایده بوفه مرکز سرعین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000919/مزایده-فروش-پلاک-ثبتی-113-13-اصلی-به-صورت-عمارت-و-ماشین-آلات-و-تاسیسات'>مزایده فروش پلاک ثبتی 113/13 اصلی به صورت عمارت و ماشین آلات و تاسیسات / آگهی مزایده , مزایده فروش پلاک ثبتی 113/13 اصلی به صورت عمارت و ماشین آلات و تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000920/مزایده-اجاره-ملک'>مزایده اجاره ملک / مزایده,مزایده اجاره ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000921/مزایده-ملک-بخش-سه-تبریز-نوبت-دوم'>مزایده ملک بخش سه تبریز نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک بخش سه تبریز نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000922/مزایده-پلاکهای-ثبتی-بخش-5-تبریز-نوبت-دوم'>مزایده پلاکهای ثبتی بخش 5 تبریز نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاکهای ثبتی بخش 5 تبریز نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000925/مزایده-ملک-مشاع-بخش-یک-شاهرود'>مزایده ملک مشاع بخش یک شاهرود  / مزایده,مزایده ملک مشاع بخش یک شاهرود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000926/مزایده-اجاره-استخر-و-سونا--نوبت-دوم'>مزایده اجاره استخر و سونا - نوبت دوم / مزایده,مزایده اجاره استخر و سونا - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000927/اصلاحیه-مزایده-تمام-ششدانگ-مغازه-و-عمارت'>اصلاحیه مزایده تمام ششدانگ مغازه و عمارت / اصلاحیه مزایده,مزایده تمامت ششدانگ مغازه و عمارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000928/مزایده-شاه-فنر--زیر-فنر-خاور--میل-فرمان'>مزایده شاه فنر ، زیر فنر خاور ، میل فرمان  / مزایده,مزایده شاه فنر ، زیر فنر خاور ، میل فرمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000931/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-7-گیلان'>مزایده پلاک ثبتی بخش 7 گیلان / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 7 گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000932/مزایده-اجاره-غرفه-تاکسی-سرویس-هتل-نوبت-دوم'>مزایده اجاره غرفه تاکسی سرویس هتل- نوبت دوم / مزایده,مزایده اجاره غرفه تاکسی سرویس هتل- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000933/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پراید-صبا'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید صبا  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید صبا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000935/مزایده-امور-مربوط-به-بوفه-و-انتشارات'>مزایده امور مربوط به بوفه و انتشارات / آگهی مزایده, مزایده  امور مربوط به بوفه و انتشارات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000936/مزایده-ملک-بخش-هفت-حوزه-ثبتی-رامیان-نوبت-دوم'>مزایده ملک بخش هفت حوزه ثبتی رامیان نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک بخش هفت حوزه ثبتی رامیان نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000937/مزایده-تعدادی-از-اماکن-و-غرفه-نوبت-دوم'>مزایده تعدادی از اماکن و غرفه  نوبت دوم  / فراخوان مزایده ,مزایده تعدادی از اماکن و غرفه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000939/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-5000متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 5000متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 5000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000940/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-ام-وی-ام-مدل-1390'>مزایده یک دستگاه خودرو ام وی ام مدل 1390 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو ام وی ام مدل 1390</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000941/مزایده-پلاک-ثبتی-زمینی-مساحت-57-19متر'>مزایده پلاک ثبتی زمینی مساحت 57.19متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی زمینی مساحت 57.19متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000942/مزایده-الکترونیکی-سراسری-204-اموال-منقول'>مزایده الکترونیکی سراسری 204 اموال منقول / آگهی مزایده , مزایده الکترونیکی سراسری 204 اموال منقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000945/مزایده-ششدانگ-خانه-و-محوطه-مساحت-400-متر'>مزایده ششدانگ خانه و محوطه مساحت 400 متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه و محوطه مساحت 400 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000947/مزایده-چهار-دستگاه-موتور-سیکلت-احسان-سی-جی'>مزایده چهار دستگاه موتور سیکلت احسان سی جی / مزایده, مزایده چهار دستگاه موتور سیکلت احسان سی جی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000949/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-دویست-متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر نوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000951/مزایده-پلاک-شماره-783-فرعی-بخش-نه-نوبت-اول'>مزایده پلاک شماره 783 فرعی بخش نه نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک شماره 783 فرعی بخش نه نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000952/مزایده-فروش-لوله-های-مازاد'>مزایده فروش لوله های مازاد  / آگهی مزایده , مزایده فروش لوله های مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000954/مزایده-عرصه-و-اعیان-زمین-بخش-نه-ثبتی-نکا-نوبت-دوم'>مزایده عرصه و اعیان زمین بخش نه ثبتی نکا نوبت دوم  / مزایده,مزایده عرصه و اعیان زمین بخش نه ثبتی نکا نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000955/تجدید-مزایده-واگذاری-تعدادی-مورد-اجاره-مستقر-در-شهربازی--'>تجدید مزایده واگذاری تعدادی مورد اجاره مستقر در شهربازی ... / مزایده,تجدید مزایده واگذاری تعدادی مورد اجاره مستقر در شهربازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000956/مزایده-وانت-پیکان'>مزایده وانت پیکان  / اگهی مزایده, مزایده وانت پیکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000958/مزایده-یک-قطعه-ملک-مساحت-1019متر'>مزایده یک قطعه ملک مساحت 1019متر  / مزایده,مزایده یک قطعه ملک مساحت 1019متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000962/مزایده-باغ-چای-و-زمین-نوبت-سوم'>مزایده باغ چای و زمین نوبت سوم / مزایده,مزایده باغ چای و زمین نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000963/مزایده-فروش-سهام'>مزایده فروش سهام / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول, مزایده فروش سهام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000964/مزایده-یک-قطعه-زمین-بایر-مساحت-سیصد-متر'>مزایده یک قطعه زمین بایر مساحت سیصد متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بایر مساحت سیصد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000966/مزایده-یک-دستگاه-گرد-بر-رولی--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه گرد بر رولی - نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه گرد بر رولی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000967/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-4000متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 4000متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 4000متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000969/مزایده-یک-دستگاه-تراکتور-فرگوسن-f22-با-بیل-لودری'>مزایده یک دستگاه تراکتور فرگوسن f22 با بیل لودری / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه تراکتور فرگوسن f22 با بیل لودری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000970/فراخوان-مزایده-ارائه-خدمات-تاکسی-سرویس'>فراخوان مزایده ارائه خدمات تاکسی سرویس / فراخوان مزایده , فراخوان مزایده ارائه خدمات تاکسی سرویس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000971/مزایده-یک-قطعه-زمین-فاقد-اعیان-بخش-کومله-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین فاقد اعیان بخش کومله نوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین فاقد اعیان بخش کومله نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000972/مزایده-قطعات-یدکی-آب-شیرین-کن-قطعات-اتوبوس-و-مینی-لوازم-برق-و-الکترونیک--'>مزایده قطعات یدکی آب شیرین کن، قطعات اتوبوس و مینی، لوازم برق و الکترونیک... / مزایده عمومی, مزایده قطعات یدکی آب شیرین کن، قطعات اتوبوس و مینی، لوازم برق و الکترونیک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000973/مزایده-زمین-و-محوطه-خانه-نوبت-اول'>مزایده زمین و محوطه خانه نوبت اول / مزایده,مزایده زمین و محوطه خانه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000976/مزایده-تعداد-320-عدد-کیف-مدرسه-ورزشی--نوبت-دوم'>مزایده تعداد 320 عدد کیف مدرسه ورزشی - نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده تعداد 320 عدد کیف مدرسه ورزشی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000977/مزایده-ملک-بخش-دو-تبریز-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش دو تبریز نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش دو تبریز نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000978/مزایده-ششدانگ-دو-دهنه-مغازه'>مزایده ششدانگ دو دهنه مغازه / مزایده,مزایده ششدانگ دو دهنه مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000982/مزایده-دو-ساعت-و-سی-دقیقه-آب-و-زمین-باغ-انار'>مزایده دو ساعت و سی دقیقه آب و زمین باغ انار / مزایده,مزایده دو ساعت و سی دقیقه آب و زمین باغ انار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000983/مزایده-واگذاری-(اجاره)-کارواش--'>مزایده واگذاری (اجاره) کارواش ... / مزایده,مزایده واگذاری (اجاره) کارواش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000985/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-359-5متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 359.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 359.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000987/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-1383-5متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 1383.5متر / مزایده,ممزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 1383.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000988/مزایده-دستگاه-پراید'>مزایده دستگاه پراید  / اگهی مزایده , مزایده دستگاه سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000991/مزایده-تعداد-50-توپ-کت-تک'>مزایده تعداد 50 توپ کت تک  / مزایده,مزایده تعداد 50 توپ کت تک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000993/مزایده-2-دستگاه-مولد-بنز-250-کیلوولت-آمپر--'>مزایده 2 دستگاه مولد بنز 250 کیلوولت آمپر.... / آگهی مزایده عمومی , مزایده 2 دستگاه مولد بنز 250 کیلوولت آمپر....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000996/مزایده-تلویزیون'>مزایده تلویزیون  / آگهی مزایده, مزایده تلویزیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000998/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-285متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 285متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 285متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001001/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-سه-الیگودرز-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش سه الیگودرز نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش سه الیگودرز نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001002/مزایده-فروش-4-تن-محصول-عناب'>مزایده فروش 4 تن محصول عناب  / مزایده , مزایده فروش 4 تن محصول عناب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001005/مزایده-ملک-مساحت-دویست-متر'>مزایده ملک مساحت دویست متر / مزایده,مزایده ملک مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001006/آگهی-مزایده-خودرو-سواری-پراید--نوبت-دوم'>آگهی مزایده خودرو سواری پراید - نوبت دوم  / اگهی مزایده , آگهی مزایده خودرو سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001009/مزایده-ملک-قطعه-سیزده-تفکیکی-بخش-هشت-قزوین'>مزایده ملک قطعه سیزده تفکیکی بخش هشت قزوین / مزایده,مزایده ملک قطعه سیزده تفکیکی بخش هشت قزوین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001010/اصلاحیه-فراخوان-واگذاری-مرکز-آموزشی-نوبت-دوم'>اصلاحیه فراخوان واگذاری مرکز آموزشی- نوبت دوم  / اصلاحیه فراخوان، فراخوان واگذاری مرکز آموزشی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001011/مزایده-دو-قطعه-زمین-مساحت-1200-و-10000متر'>مزایده دو قطعه زمین مساحت 1200 و 10000متر  / مزایده,مزایده دو قطعه زمین مساحت 1200 و 10000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001012/مزایده-ماترک-شامل-زمین'>مزایده ماترک شامل زمین / مزایده,مزایده ماترک شامل زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001013/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید--مرحله-دوم'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید - مرحله دوم  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو پراید - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001014/مزایده-قلم-ناخن--تیغ-اصلاح--سوهان-ناخن'>مزایده قلم ناخن ، تیغ اصلاح ، سوهان ناخن / مزایده ,مزایده قلم ناخن ، تیغ اصلاح ، سوهان ناخن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001015/مزایده-پلاک-332-فرعی-و-عمارت-مسکونی'>مزایده پلاک 332 فرعی و عمارت مسکونی / مزایده,مزایده پلاک 332 فرعی و عمارت مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001019/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-مساحت-82-78متر'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی مساحت 82.78متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی مساحت 82.78متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001022/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-85-متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 85 متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 85 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001024/مزایده-یکدستگاه-خودروی-سواری-ام-وی-ام'>مزایده یکدستگاه خودروی سواری ام وی ام   / مزایده,مزایده یکدستگاه خودروی سواری ام وی ام  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001025/مزایده-تعداد-هشت-دستگاه-خودرو-سواری-و-وانت'>مزایده تعداد هشت دستگاه خودرو سواری و وانت / اگهی مزایده , مزایده تعداد هشت دستگاه خودرو سواری و وانت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001026/مزایده-فروش-واحد-تجاری-شماره-6-7-8-طبقه-سوم-مجتمع'>مزایده فروش واحد تجاری شماره 6.7.8 طبقه سوم مجتمع / مزایده,مزایده فروش واحد تجاری شماره 6.7.8 طبقه سوم مجتمع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001031/مزایده-ملک-در-دو-طبقه-مساحت-114-متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک در دو طبقه مساحت 114 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک در دو طبقه مساحت 114 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001032/مزایده-خودرو-سواری-پژو-پارس-رنگ-سفید'>مزایده خودرو سواری پژو پارس رنگ سفید  / مزایده,مزایده خودرو سواری پژو پارس رنگ سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001034/مزایده-اجاره-دو-باب-مغازه-نوبت-دوم'>مزایده اجاره دو باب مغازه -نوبت دوم / اگهی مزایده , مزایده اجاره دو باب مغازه -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001035/مزایده-واگذاری-امتیاز-بهره-برداری-از-یک-باب-مغازه-تجاری'>مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از یک باب مغازه تجاری / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از یک باب مغازه تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001037/مزایده-یک-قطعه-زمین-بخش-9-مشهد'>مزایده یک قطعه زمین بخش 9 مشهد / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بخش 9 مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001038/مزایده-یک-دستگاه-خودروسواری-سایپا'>مزایده یک دستگاه خودروسواری سایپا  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروسواری سایپا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001039/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-آپارتمان-بخش-نه'>مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان بخش نه / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان بخش نه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001041/مزایده-فروش-مغازه-تجاری-و-یک-واحد-خدماتی-تجدید'>مزایده فروش مغازه تجاری و یک واحد خدماتی تجدید / مزایده,مزایده فروش مغازه تجاری و یک واحد خدماتی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001043/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-5000متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 5000متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 5000متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001044/مزایده-واگذاری-مدیریت-بهره-وری-نهالستان--'>مزایده واگذاری مدیریت بهره وری نهالستان ... / مزایده,مزایده واگذاری مدیریت بهره وری نهالستان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001045/مزایده-واگذاری-یک-باب-غرفه-تنقلات'>مزایده واگذاری یک باب غرفه تنقلات / آگهی مزایده عمومی، مزایده واگذاری یک باب غرفه تنقلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001047/مزایده-فروش-املاک-شهرستان-تنکابن-نقد-و-اقساط'>مزایده فروش املاک شهرستان تنکابن نقد و اقساط  / مزایده,مزایده فروش املاک شهرستان تنکابن نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001049/مزایده-ششدانگ-ساختمان-عرصه-1524-60متر'>مزایده ششدانگ ساختمان عرصه 1524.60متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان عرصه 1524.60متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001050/مزایده-ششدانگ-یکباب-تجاری-مساحت-45-95متر'>مزایده ششدانگ یکباب تجاری مساحت 45.95متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب تجاری مساحت 45.95متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001053/مزایده-ملک-مساحت-960-50متر'>مزایده ملک مساحت 960.50متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت 960.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001054/مزایده-تعداد-۱۷۱-قلم-مواد-شیمیایی'>مزایده تعداد ۱۷۱ قلم مواد شیمیایی  / مزایده ,مزایده تعداد ۱۷۱ قلم مواد شیمیایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001057/مزایده-5-من-زمین-زعفران-تجدید'>مزایده 5 من زمین زعفران تجدید / مزایده,مزایده 5 من زمین زعفران تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001058/مزایده-اقلام-برقی-آهن-آلات-پیچ-و-مهر-و-یراق-آلات'>مزایده اقلام برقی، آهن آلات، پیچ و مهر و یراق آلات / آگهی مزایده,مزایده اقلام برقی، آهن آلات، پیچ و مهر و یراق آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001060/مزایده-آپارتمان-و-منزل-اسناد-رهنی'>مزایده آپارتمان و منزل اسناد رهنی / مزایده,مزایده آپارتمان و منزل اسناد رهنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001062/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-وانت-پیکان-به-رنگ-سفید'>مزایده یک دستگاه اتومبیل وانت پیکان به رنگ سفید / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه اتومبیل وانت پیکان به رنگ سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001063/مزایده-فروش-خودرو-پراید-مدل-1389-نوبت-دوم'>مزایده فروش خودرو پراید مدل 1389 نوبت دوم  / آگهی مزایده ، مزایده فروش خودرو پراید مدل 1389 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001064/مزایده-فروش-املاک-در-تهران-و-شهرستان-ها-بصورت-ششدانگ'>مزایده فروش املاک در تهران و شهرستان ها بصورت ششدانگ / مزایده,مزایده فروش املاک در تهران و شهرستان ها بصورت ششدانگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001065/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-پلاک-29-فرعی'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی پلاک 29 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی پلاک 29 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001067/مزایده-چرخ-خیاطی-ژوکی-چرخ-خیاطی-صنعتی-میتسبیشی-و--'>مزایده چرخ خیاطی ژوکی- چرخ خیاطی صنعتی میتسبیشی و ... / آگهی مزایده مال منقول, مزایده چرخ خیاطی ژوکی- چرخ خیاطی صنعتی میتسبیشی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001070/مزایده-یک-دانگ-و-13-سیر-یک-واحد-مرغداری-714متر'>مزایده یک دانگ و 13 سیر یک واحد مرغداری 714متر / مزایده,مزایده یک دانگ و 13 سیر یک واحد مرغداری 714متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001071/مزایده-واگذاری-مرکز-داندانپزشکی-و--'>مزایده واگذاری مرکز داندانپزشکی و ... / مزایده ,مزایده واگذاری مرکز داندانپزشکی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001073/تجدید-مزایده-مکان-جهت-ایجاد-تعویض-روغن'>تجدید مزایده مکان جهت ایجاد تعویض روغن  / اگهی مزایده , تجدید مزایده مکان جهت ایجاد تعویض روغن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001076/مزایده-حق-امتیاز-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده حق امتیاز یک خط تلفن همراه / اگهی مزایده, مزایده حق امتیاز یک خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001077/مزایده-فروش-کالای-اسقاط-انبار-مرکزی---نوبت-دوم'>مزایده فروش کالای اسقاط انبار مرکزی ... نوبت دوم  / مزایده فروش کالای اسقاط انبار مرکزی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001078/مزایده-فروش-800-هزار-متریک-تن-کنسانتره--'>مزایده فروش 800 هزار متریک تن کنسانتره ... / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش 800 هزار متریک تن کنسانتره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001081/مزایده-دستگاه-کششی-مستعمل--96-09-27'>مزایده دستگاه کششی مستعمل...96.09.27 / مزایده, مزایده دستگاه کششی مستعمل...96.09.27</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001082/مزایده-6492متر-مشاع-از-تمامی-دو-قطعه-زمین-دیم'>مزایده 6492متر مشاع از تمامی دو قطعه زمین دیم / مزایده,مزایده 6492متر مشاع از تمامی دو قطعه زمین دیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001086/مزایده-فروش-اموال-اسقاطی'>مزایده فروش اموال اسقاطی  / مزایده ,مزایده فروش اموال اسقاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001087/مزایده-مجتمع-مسکونی-شش-واحدی-نوبت-اول'>مزایده مجتمع مسکونی شش واحدی نوبت اول / مزایده,مزایده مجتمع مسکونی شش واحدی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001089/مزایده-هفتاد-و-دو-سهم-از-صد-سهم-مشاع-بخش-چهار-اهواز'>مزایده هفتاد و دو سهم از صد سهم مشاع بخش چهار اهواز / مزایده,مزایده هفتاد و دو سهم از صد سهم مشاع بخش چهار اهواز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001092/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-400-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 400 متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 400 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001094/مزایده-فروش-1475متر-از-اراضی'>مزایده فروش 1475متر از اراضی / مزایده,مزایده فروش 1475متر از اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001096/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-آپارتمان-مساحت-95-28متر'>مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان مساحت 95.28متر  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان مساحت 95.28متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001097/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-کامیونت-مسقف-فلزی-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو کامیونت مسقف فلزی نوبت دوم  / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو کامیونت مسقف فلزی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001098/مزایده-فروش-یک-پلاک-زمین-دولتی-مساحت-172-5متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک پلاک زمین دولتی مساحت 172.5متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک پلاک زمین دولتی مساحت 172.5متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001101/مزایده-آپارتمان-مساحت-72-44مترمربع'>مزایده آپارتمان مساحت 72.44مترمربع  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 72.44مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001103/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-مساحت-198-87-و-200متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو قطعه زمین مساحت 198.87 و 200متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین مساحت 198.87 و 200متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001104/مزایده-فروش-تونیک-شلوار-دامن-بلوز-مانتو'>مزایده فروش تونیک، شلوار، دامن، بلوز، مانتو / مزایده, مزایده فروش تونیک، شلوار، دامن، بلوز، مانتو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001109/مزایده-یک-دستگاه-پرس-موزائیک'>مزایده یک دستگاه پرس موزائیک / مزایده,مزایده یک دستگاه پرس موزائیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001114/مزایده-تلویزیون-سامسونگ-منحنی-دار-اسمارت-و--'>مزایده تلویزیون سامسونگ منحنی دار اسمارت و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده تلویزیون سامسونگ منحنی دار اسمارت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001117/مزایده-فروش-دام-و-یک-دستگاه-خودروی-سواری'>مزایده فروش دام و یک دستگاه خودروی سواری / مزایده, فروش دام و یک دستگاه خودروی سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001120/مزایده-ششدانگ-نخلستان'>مزایده ششدانگ نخلستان / مزایده,مزایده ششدانگ نخلستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001121/مزایده-اجاره-دو-دستگاه-مینی-بوس--نوبت-دوم-چاپ-اول'>مزایده اجاره دو دستگاه مینی بوس - نوبت دوم چاپ اول / آگهی مزایده , مزایده اجاره دو دستگاه مینی بوس - نوبت دوم چاپ اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001123/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-61-29متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 61.29متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 61.29متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001125/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-618-9متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 618.9متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 618.9متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001129/تجدید-مزایده-امتیاز-بهره-برداری-از-شبکه-تاکسی-بی-سیم-نوبت-دوم'>تجدید مزایده امتیاز بهره برداری از شبکه تاکسی بی سیم- نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده، مزایده امتیاز بهره برداری از شبکه تاکسی بی سیم- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001130/مزایده-فروش-ملک-تملیکی-کاربری-تولیدی-3298-5متر'>مزایده فروش ملک تملیکی کاربری تولیدی 3298.5متر  / مزایده,مزایده فروش ملک تملیکی کاربری تولیدی 3298.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001131/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-488-26متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 488.26متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 488.26متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001132/مزایده-فروش-واحد-تجاری-شماره-3-5-15-طبقه-2-مجتمع-جویا'>مزایده فروش واحد تجاری شماره 3.5.15 طبقه 2 مجتمع جویا  / مزایده,مزایده فروش واحد تجاری شماره 3.5.15 طبقه 2 مجتمع جویا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001133/تجدید-مزایده-اجاره-اراضی-نهالستان'>تجدید مزایده اجاره اراضی نهالستان / مزایده عمومی, تجدید مزایده اجاره اراضی نهالستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001134/مزایده-فروش-ششدانگ-قطعه-زمین-مساحت-شصت-متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش ششدانگ قطعه زمین مساحت شصت متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش ششدانگ قطعه زمین مساحت شصت متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001135/مزایده-صدور-دو-مجوز-تاسیس-آژانس'>مزایده صدور دو مجوز تاسیس آژانس  / آگهی مزایده , مزایده صدور دو مجوز تاسیس آژانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001137/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-پلاک-ثبتی'>مزایده اموال غیرمنقول شامل پلاک ثبتی / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001139/مزایده-مغازه-مساحت-دوازده-متر'>مزایده مغازه مساحت دوازده متر / مزایده,مزایده مغازه مساحت دوازده متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001141/مزایده-مغازه-به-دهانه-2-80متر-مرحله-اول'>مزایده مغازه به دهانه 2.80متر مرحله اول / مزایده,مزایده مغازه به دهانه 2.80متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001142/مزایده-ملک-مشاعی-قطعه-دوم-تفکیکی-180-24متر'>مزایده ملک مشاعی قطعه دوم تفکیکی 180.24متر / مزایده,مزایده ملک مشاعی قطعه دوم تفکیکی 180.24متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001143/مزایده-خودرو-سواری-سمند-ایکس-7'>مزایده خودرو سواری سمند ایکس 7 / اگهی مزایده , مزایده خودرو سواری سمند ایکس 7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001144/مزایده-ششدانگ-اعیانی-احداثی-در-زمین-196-10متر'>مزایده ششدانگ اعیانی احداثی در زمین 196.10متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی احداثی در زمین 196.10متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001145/مزایده-مقداری-از-اثاثیه-مستهلک-شده-و-اسقاط-اداری--مرحله-دوم'>مزایده مقداری از اثاثیه مستهلک شده و اسقاط اداری - مرحله دوم  / آگهی مزایده, مزایده مقداری از اثاثیه مستهلک شده و اسقاط اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001147/مزایده-دو-باب-اپارتمان-مساحت-66-90-و-126-26متر'>مزایده دو باب اپارتمان مساحت 66.90 و 126.26متر / مزایده,مزایده دو باب اپارتمان مساحت 66.90 و 126.26متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001148/مزایده-مسکن-مهر-طبقه-سه-مساحت-75-متر'>مزایده مسکن مهر طبقه سه مساحت 75 متر / مزایده,مزایده مسکن مهر طبقه سه مساحت 75 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001149/مزایده-باغ-انگور-عرصه-225متر-نوبت-دوم'>مزایده باغ انگور عرصه 225متر نوبت دوم / مزایده,مزایده باغ انگور عرصه 225متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001151/مزایده-تعداد-160-عدد-کیف-مدرسه--مرحله-دوم'>مزایده تعداد 160 عدد کیف مدرسه - مرحله دوم  / آگهی مزایده,مزایده تعداد 160 عدد کیف مدرسه - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001152/مزایده-آپارتمان-مساحت-156متر-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان مساحت 156متر نوبت اول  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 156متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001154/مزایده-فروش-تعداد-پنج-دستگاه-خودرو-سبک-و-نیمه-سنگین'>مزایده فروش  تعداد پنج دستگاه خودرو سبک و نیمه سنگین / آگهی مزایده, مزایده فروش  تعداد پنج دستگاه خودرو سبک و نیمه سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001155/مزایده-اجاره-ساختمان'>مزایده اجاره ساختمان  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001156/مزایده-سواری-پراید-SX132-نوبت-دوم'>مزایده سواری پراید SX132- نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده سواری پراید SX132 - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001157/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-62-207متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 62.207متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 62.207متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001158/مزایده-زمین-شالیزاری-مساحت-1250متر'>مزایده زمین شالیزاری مساحت 1250متر  / مزایده,مزایده زمین شالیزاری مساحت 1250متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001159/مزایده-158-عدد-کیف-موبایل-47-عدد-کیف-تبلت--'>مزایده 158 عدد کیف موبایل، 47 عدد کیف تبلت ... / مزایده,مزایده 158 عدد کیف موبایل، 47 عدد کیف تبلت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001161/مزایده-ملک-بخش-شش-مشهد-مرحله-اول-غیرمنقول'>مزایده ملک بخش شش مشهد مرحله اول غیرمنقول / مزایده,مزایده ملک بخش شش مشهد مرحله اول غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001162/مزایده-نصب-و-بهره-برداری-بیلبردهای-تبلیغاتی'>مزایده نصب و بهره برداری بیلبردهای تبلیغاتی / آگهی مزایده عمومی , مزایده نصب و بهره برداری بیلبردهای تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001163/مزایده-آپارتمان-مساحت-157متر'>مزایده آپارتمان مساحت 157متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 157متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001164/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-1650متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 1650متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1650متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001166/مزایده-تعداد-1000-عدد-پالت-فلزی'>مزایده تعداد 1000 عدد پالت فلزی / مزایده، مزایده تعداد 1000 عدد پالت فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001168/مزایده-بوش-رمانی-پیستون-موتور-رومانی-واشر-کامل-رومانی--'>مزایده بوش رمانی، پیستون موتور رومانی، واشر کامل رومانی... / مزایده, مزایده بوش رمانی، پیستون موتور رومانی، واشر کامل رومانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001169/مزایده-بهره-برداری-تعدادی-جایگاه-کیوسک-مطبوعاتی'>مزایده بهره برداری تعدادی جایگاه کیوسک مطبوعاتی  / آگهی مزایده عمومی, مزایده بهره برداری تعدادی غرف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001170/مزایده-یک-دستگاه-فیلتر-صافی'>مزایده یک دستگاه فیلتر صافی / مزایده,مزایده یک دستگاه فیلتر صافی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001171/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-بخش-10-مشهد'>مزایده ششدانگ یکباب منزل بخش 10 مشهد / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل بخش 10 مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001172/مزایده-آپارتمان-بخش-چهار-ثبت-گرگان-نوبت-دوم'>مزایده آپارتمان بخش چهار ثبت گرگان نوبت دوم / مزایده,مزایده آپارتمان بخش چهار ثبت گرگان نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001174/مزایده-ششدانگ-پلاک-6336-فرعی-بخش-ده'>مزایده ششدانگ پلاک 6336 فرعی بخش ده / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 6336 فرعی بخش ده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001175/مزایده-واگذاری-تالار-پذیرایی-فرهیختگان'>مزایده واگذاری تالار پذیرایی فرهیختگان  / مزایده, مزایده واگذاری تالار پذیرایی فرهیختگان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001176/مزایده-28-راس-گاو-شیری'>مزایده 28 راس گاو شیری / اگهی مزایده , مزایده 28 راس گاو شیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001177/مزایده-اجاره-قسمتی-از-فضای-بیرونی-پایانه-مسافربری-جهت-استقرار-آژانس-تلفنی-تجدید'>مزایده اجاره قسمتی از فضای بیرونی پایانه مسافربری جهت استقرار آژانس تلفنی- تجدید / آگهی تجدید مزایده, مزایده اجاره قسمتی از فضای بیرونی پایانه مسافربری جهت استقرار آژانس تلفنی- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001178/مزایده-سه-دانگ-مشاع-ازششدانگ-مساحت-567متر'>مزایده سه دانگ مشاع ازششدانگ مساحت 567متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع ازششدانگ مساحت 567متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001179/مزایده-واگذرای-محل-بوفه-چاپ-و-تکثیر-و-اغذیه'>مزایده واگذرای محل بوفه چاپ و تکثیر و اغذیه / مزایده, مزایده واگذرای محل بوفه چاپ و تکثیر و اغذیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001180/مزایده-فروش-حدود-350-تن-آجر-نسوز'>مزایده فروش حدود 350 تن آجر نسوز / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش حدود 350 تن آجر نسوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001181/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-یازده-حوزه-ثبتی-بابلسر'>مزایده پلاک ثبتی بخش یازده حوزه ثبتی بابلسر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش یازده حوزه ثبتی بابلسر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001183/مزایده-آپارتمان-75-متری-نوبت-دوم'>مزایده آپارتمان 75 متری نوبت دوم / مزایده,مزایده آپارتمان 75 متری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001184/مزایده-واگذاری-بخش-تزریقات-پانسمان-و-نوار-قلب--'>مزایده واگذاری بخش تزریقات، پانسمان و نوار قلب ... / مزایده,مزایده واگذاری بخش تزریقات، پانسمان و نوار قلب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001187/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مازاد-و-تملیکی-نقد-و-اقساط'>مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد و تملیکی نقد و اقساط  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد و تملیکی نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001188/مزایده-اجاره-نهالستان'>مزایده اجاره نهالستان  / آگهی مزایده,مزایده  اجاره نهالستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001189/مزایده-فروش-میوه-باغ-مرکبات'>مزایده فروش میوه باغ مرکبات  / مزایده فروش  میوه باغ مرکبات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001190/تجدید-مزایده-واگذاری-سالن-ورزشی-انتشارات-بوفه'>تجدید مزایده واگذاری سالن ورزشی، انتشارات، بوفه / مزایده , تجدید مزایده واگذاری سالن ورزشی، انتشارات، بوفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001192/مزایده-ششدانگ-پلاک-یک-فرعی-بخش-یک-بروجرد'>مزایده ششدانگ پلاک یک فرعی بخش یک بروجرد / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک یک فرعی بخش یک بروجرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001195/تجدید-مزایده-اجاره-چرخ-و-فلک-شهرداری--نوبت-دوم'>تجدید مزایده اجاره چرخ و فلک شهرداری - نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده , مزایده اجاره چرخ و فلک شهرداری  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001197/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-114-7متر-نوبت-دوم'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 114.7متر نوبت دوم / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 114.7متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001198/مزایده-فروش-ششدانگ-زمین-مساحت-97-64مترمربع-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش ششدانگ زمین مساحت 97.64مترمربع مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش ششدانگ زمین مساحت 97.64مترمربع مسکونی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001199/تجدیدمزایده-اجاره-تاسیسات-شن-و-ماسه--نوبت-دوم'>تجدیدمزایده اجاره تاسیسات شن و ماسه  - نوبت دوم  / تجدید مزایده , مزایده اجاره تاسیسات شن و ماسه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001200/مزایده-فروش-ششدانگ-زمین-مساحت-244-2متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش ششدانگ زمین مساحت 244.2متر نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش ششدانگ زمین مساحت 244.2متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001203/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-عرصه-سیصد-متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی عرصه سیصد متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی عرصه سیصد متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001204/مزایده-اجاره-سالن-همایش'>مزایده اجاره سالن همایش  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره سالن همایش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001205/مزایده-یک-دستگاه-تلویزیون--آب-سردکن-و-گرم-کن'>مزایده یک دستگاه تلویزیون ، آب سردکن و گرم کن / مزایده,مزایده یک دستگاه تلویزیون ، آب سردکن و گرم کن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001206/مزایده-اجاره-محل-احداث-و-استقرار-شهربازی-پارک-وحدت'>مزایده اجاره محل احداث و استقرار شهربازی پارک وحدت / مزایده ، مزایده اجاره محل احداث و استقرار شهربازی پارک وحدت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001207/مزایده-پراید-131-اس-ال'>مزایده پراید 131 اس ال / مزایده,مزایده پراید 131 اس ال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001209/مزایده-ششدانگ-یکباب-اتاق-نیم-طبق-اول-8-74متر'>مزایده ششدانگ یکباب اتاق نیم طبق اول 8.74متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب اتاق نیم طبق اول 8.74متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001212/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-سیصد-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت سیصد متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت سیصد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001214/تجدید-مزایده-اجاره-واحدهای-تجاری'>تجدید مزایده اجاره واحدهای تجاری  / آگهی تجدید مزایده عمومی، مزایده اجاره واحدهای تجاری  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001216/مزایده-فروش-املاک-استان-فارس'>مزایده فروش املاک استان فارس / مزایده,مزایده فروش املاک استان فارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001219/مزایده-37-سهم-از-96-سهم-4580-فرعی-بخش-یک'>مزایده 37 سهم از 96 سهم 4580 فرعی بخش یک  / مزایده,مزایده 37 سهم از 96 سهم 4580 فرعی بخش یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001220/استعلام-قیمت-واگذاری-اجاری-واحد-چاپ-و-تکثیر'>استعلام قیمت واگذاری اجاری واحد چاپ و تکثیر / استعلام قیمت واگذاری اجاری واحد چاپ و تکثیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001221/مزایده-واگذاری-بوفه'>مزایده واگذاری بوفه  / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری بوفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001223/مزایده-ششدانگ-پلاک-مساحت-180-43متر'>مزایده ششدانگ پلاک مساحت 180.43متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک مساحت 180.43متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001224/فراخوان-مزایده-اجاره-استخر-سرپوشیده-(نوبت-دوم)'>فراخوان مزایده اجاره استخر سرپوشیده (نوبت دوم) / فراخوان, فراخوان مزایده اجاره استخر سرپوشیده (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001229/مزایده-منزل-مسکونی-دو-طبقه-مرحله-دوم'>مزایده منزل مسکونی دو طبقه مرحله دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی دو طبقه مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001230/مزایده-فروش-چهار-دستگاه-خودرو'>مزایده فروش چهار دستگاه خودرو  / اگهی مزایده عمومی , مزایده فروش چهار دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001231/مزایده-آپارتمان-عرصه-333-45متر-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان عرصه 333.45متر نوبت اول / مزایده,مزایده آپارتمان عرصه 333.45متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001232/مزایده-فروش-آبگرمکن-و-گیربکس-و--'>مزایده فروش آبگرمکن و گیربکس و... / مزایده,مزایده فروش آبگرمکن و گیربکس و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001233/مزایده-فروش-یکدستگاه-لیفتراک-3-تن'>مزایده فروش یکدستگاه لیفتراک 3 تن / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه لیفتراک 3 تن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001235/مزایده-نیم-ساعت-آب-ملک-کشاورزی-نوبت-اول'>مزایده نیم ساعت آب ملک کشاورزی نوبت اول  / مزایده,مزایده نیم ساعت آب ملک کشاورزی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001236/مزایده-فروش-فرش-و--'>مزایده فروش فرش و... / مزایده,مزایده فروش فرش و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001237/مزایده-باسکول-واحد-سردخانه-دستگاه-بالابر-واگن-استیل--سیستم-دوربین-مداربسته--'>مزایده باسکول، واحد سردخانه، دستگاه بالابر، واگن استیل ، سیستم دوربین مداربسته... / مزایده, مزایده باسکول، واحد سردخانه، دستگاه بالابر، واگن استیل ، سیستم دوربین مداربسته...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001238/مزایده-واگذاری-حق-استفاده-از-سالن-ورزشی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری حق استفاده از سالن ورزشی نوبت دوم  / آگهی دعوت به مزایده عمومی , مزایده واگذاری حق استفاده از سالن ورزشی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001239/مزایده-ملک-مسکونی-مساحت-عرصه-300-15متر'>مزایده ملک مسکونی مساحت عرصه 300.15متر  / مزایده,مزایده ملک مسکونی مساحت عرصه 300.15متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001240/مزایده-تمامی-ششدانگ-واحد-تجاری'>مزایده تمامی ششدانگ واحد تجاری / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001241/فراخوان-مزایده-عرصه-زمین-محل-استقرار-کیوسک-تنقلات'>فراخوان مزایده عرصه زمین محل استقرار کیوسک تنقلات / آگهی فراخوان مزایده حضوری , فراخوان مزایده عرصه زمین محل استقرار کیوسک تنقلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001243/مزایده-فروش-یک-دستگاه-وانت-زامیاد-مدل-90'>مزایده فروش یک دستگاه وانت زامیاد مدل 90  / مزایده فروش یک دستگاه وانت زامیاد مدل 90 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001245/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-1206مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 1206مترمربع  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1206مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001247/مزایده-پلاک-ثبت-شده-مساحت-220مترمربع'>مزایده پلاک ثبت شده مساحت 220مترمربع / مزایده,مزایده پلاک ثبت شده مساحت 220مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001248/مزایده-فروش-خودرو-پژو-پارس-مدل-1383'>مزایده فروش خودرو پژو پارس مدل 1383  / آگهی مزایده , مزایده فروش خودرو پژو پارس مدل 1383 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001252/مزایده-ملک-یکباب-ساختمان-مساحت-سیصد-متر'>مزایده ملک یکباب ساختمان مساحت سیصد متر  / مزایده,مزایده ملک یکباب ساختمان مساحت سیصد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001254/آگهی-مزایده-عمومی-فروش-خودروی-سواری-پژو'>آگهی مزایده عمومی  فروش خودروی سواری پژو  / آگهی مزایده عمومی،آگهی مزایده عمومی فروش خودروی سواری پژو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001255/مزایده-نیم-دانگ-پلاک-20-262-قطعه-سه-بخش-هفت-فارس'>مزایده نیم دانگ پلاک 20/262 قطعه سه بخش هفت فارس / مزایده,مزایده نیم دانگ پلاک 20/262 قطعه سه بخش هفت فارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001256/مزایده-اجاره-15-استند-تبلیغاتی-نوبت-دوم'>مزایده  اجاره 15 استند تبلیغاتی- نوبت دوم / مزایده,مزایده  اجاره 15 استند تبلیغاتی- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001257/مزایده-خودروی-ون-نوبت-دوم'>مزایده خودروی ون- نوبت دوم  / مزایده ,مزایده خودروی ون- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001258/مزایده-واگذاری-امتیاز-بهره-برداری-از-یک-باب-اتاق-شارژ-خاموش-کننده-های-دستی--مرحله-دوم'>مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از یک باب اتاق شارژ خاموش کننده های دستی... مرحله دوم / مزایده ,مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از یک باب اتاق شارژ خاموش کننده های دستی... مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001259/مزایده-ملک-مساحت-800-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 800 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 800 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001260/مزایده-فروش-دو-دستگاه-پژو-405-glx-و-یک-دستگاه-خودرو-نیسان'>مزایده فروش دو دستگاه پژو 405 glx و یک دستگاه خودرو نیسان / مزایده فروش دو دستگاه پژو 405 glx و یک دستگاه خودرو نیسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001261/مزایده-بهره-برداری-تالار-شهرداری-صوفیان--مرحله-اول--نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری تالار شهرداری صوفیان - مرحله اول - نوبت دوم / مزایده, مزایده بهره برداری تالار شهرداری صوفیان - مرحله اول - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001262/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-مساحت-2000متر'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 2000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 2000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001263/مزایده-نیسان--نوبت-دوم'>مزایده نیسان - نوبت دوم  / اگهی مزایده , مزایده نیسان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001265/مزایده-دو-قبضه-اسلحه'>مزایده دو قبضه اسلحه  / مزایده,مزایده دو قبضه اسلحه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001266/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-342-30متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 342.30متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 342.30متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001267/مزایده-ششدانگ-خودروی-سواری-زانتیا'>مزایده ششدانگ خودروی سواری زانتیا  / مزایده,مزایده ششدانگ خودروی سواری زانتیا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001269/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001274/مزایده-واگذاری-غرفه-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری غرفه  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده واگذاری غرفه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001275/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-390-02متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 390.02متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 390.02متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001277/مزایده-فروش-املاک-کاربری-مسکونی-و-با-قابلیت-احداث-بنا-تجاری-اداری'>مزایده فروش املاک کاربری مسکونی و با قابلیت احداث بنا تجاری اداری  / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری مسکونی و با قابلیت احداث بنا تجاری اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001279/مزایده-فروش-یکدستگاه-کانتینر-3-محور-چادری--نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه کانتینر 3 محور چادری -  نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه کانتینر 3 محور چادری -  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001280/مزایده-خودرو-چری-ویانا'>مزایده خودرو چری ویانا  / مزایده,مزایده خودرو چری ویانا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001281/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-320متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 320متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 320متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001282/مزایده-پوشاک-زنانه-(پالتو--مانتو)-نوبت-دوم'>مزایده پوشاک زنانه (پالتو - مانتو) نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده پوشاک زنانه (پالتو - مانتو) نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001283/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-صد-و-شصت-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت صد و شصت متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت صد و شصت متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001284/مزایده-فروش-یکدستگاه-وانت-نیسان-یخچالدار-بنزین-سوز'>مزایده فروش یکدستگاه وانت نیسان یخچالدار بنزین سوز / آگهی مزایده و فروش اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه وانت نیسان یخچالدار بنزین سوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001286/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-88-5متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 88.5متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 88.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001287/مزایده-فروش-مزایده-لاستیک--روغن--روغن-موتور--روغن-ایرانول'>مزایده فروش مزایده لاستیک ، روغن ، روغن موتور ، روغن ایرانول / مزایده,مزایده فروش مزایده لاستیک ، روغن ، روغن موتور ، روغن ایرانول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001289/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-سواری-پراید'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پراید / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001291/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-189-75متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 189.75متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 189.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001292/مزایده-حق-امتیاز-و-اشتراک-تلفن-همراه'>مزایده حق امتیاز و اشتراک تلفن همراه / مزایده,مزایده حق امتیاز و اشتراک تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001294/مزایده-تعداد-50-دستگاه-کانتینر-20-فوت'>مزایده تعداد 50 دستگاه کانتینر 20 فوت  / مزایده,مزایده تعداد 50 دستگاه کانتینر 20 فوت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001297/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-ام-وی-ام'>مزایده یک دستگاه خودرو ام وی ام / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو ام وی ام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001300/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-25-فارس'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 25 فارس / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 25 فارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001303/مزایده-ششدانگ-پلاک3155-10278-غیرمنقول'>مزایده ششدانگ پلاک3155/10278 غیرمنقول  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک3155/10278 غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001305/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه اتومبیل پژو پارس / مزایده,مزایده یک دستگاه اتومبیل پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001307/مزایده-ملک-دارای-سند-ششدانگ-مساحت-260متر'>مزایده ملک دارای سند ششدانگ مساحت 260متر / مزایده,مزایده ملک دارای سند ششدانگ مساحت 260متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001309/مزایده-ملک-مسکونی-مساحت-91-93متر'>مزایده ملک مسکونی مساحت 91.93متر / مزایده,مزایده ملک مسکونی مساحت 91.93متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001311/مزایده-یک-راس-اسب'>مزایده یک راس اسب  / آگهی مزایده، مزایده یک راس اسب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001314/مزایده-زمین-تجاری'>مزایده زمین تجاری / مزایده ، مزایده زمین تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001318/مزایده-فروش-ماشین-آلات-نوبت-اول-مرحله-دوم-چاپ-دوم'>مزایده فروش ماشین آلات- نوبت اول  مرحله دوم چاپ دوم  / مزایده ,مزایده فروش ماشین آلات- نوبت اول  مرحله دوم چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001319/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-30-304متر'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت 30.304متر  / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت 30.304متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001320/مزایده-یکدستگاه-وانت-نیسان-یخچال-دار'>مزایده یکدستگاه وانت نیسان یخچال دار / مزایده, مزایده یکدستگاه وانت نیسان یخچال دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001321/مزایده-فروش-املاک-مازاد-شهرستان-بوشهر'>مزایده فروش املاک مازاد شهرستان بوشهر  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد شهرستان بوشهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001327/مزایده-ششدانگ-زمین-عرصه-145متر'>مزایده ششدانگ زمین عرصه 145متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین عرصه 145متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001328/مزایده-اجاره-6-قطعه-زمین-با-کاربری-فضای-سبز-نوبت-دوم'>مزایده اجاره  6 قطعه زمین با کاربری فضای سبز نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای,مزایده اجاره  6 قطعه زمین با کاربری فضای سبز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001330/مزایده-اجاره-ایستگاه-تاکسی-(نوبت-دوم)'>مزایده اجاره ایستگاه تاکسی  (نوبت دوم) / مزایده ,مزایده اجاره ایستگاه تاکسی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001332/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-اعیان-140-متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت اعیان 140 متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت اعیان 140 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001333/مزایده-خط-موبایل'>مزایده خط موبایل / آگهی مزایده, مزایده خط موبایل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001334/مزایده-حدود-850-تن-سنگ-مرمریت'>مزایده حدود 850 تن سنگ مرمریت / مزایده,مزایده حدود 850 تن سنگ مرمریت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001335/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی-180-متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی 180 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی 180 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001341/مزایده-فروش-ضایعات-آهن-آلات'>مزایده فروش ضایعات آهن آلات / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش ضایعات آهن آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001342/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-مساحت-240-متر'>مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت 240 متر / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت 240 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001345/مزایده-پلاک-ثبتی-29-فرعی-از-4455-اصلی-عرصه-213-2متر'>مزایده پلاک ثبتی 29 فرعی از 4455 اصلی عرصه 213.2متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 29 فرعی از 4455 اصلی عرصه 213.2متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001347/مزایده-منزل-مسکونی-بخش-15-تبریز-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی بخش 15 تبریز نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی بخش 15 تبریز نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001350/مزایده-اجاره-پارکینگ'>مزایده اجاره پارکینگ  / مزایده ,مزایده اجاره پارکینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001353/مزایده-یک-قطعه-زمین-خالی-مساحت-138-90متر'>مزایده یک قطعه زمین خالی مساحت 138.90متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین خالی مساحت 138.90متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001358/مزایده-زمین-مزروعی-مساحت-هفتصد-و-هفتاد-متر'>مزایده زمین مزروعی مساحت هفتصد و هفتاد متر / مزایده,مزایده زمین مزروعی مساحت هفتصد و هفتاد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001360/مزایده-اجاره-غرفه'>مزایده اجاره غرفه  / مزایده ,مزایده اجاره غرفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001363/مزایده-یک-قطعه-ملک-بخش-چهارده-تبریز-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه ملک بخش چهارده تبریز نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه ملک بخش چهارده تبریز نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001366/مزایده-یک-قطعه-زمین-تفکیکی-مساحت-پانصد-متر'>مزایده یک قطعه زمین تفکیکی مساحت پانصد متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین تفکیکی مساحت پانصد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001370/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-قطعه-اول-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی قطعه اول تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی قطعه اول تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001373/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-219-20متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 219.20متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 219.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001376/مزایده-اجاره-یکساله-پارکینگ-عمومی-شهر'>مزایده اجاره یکساله پارکینگ عمومی شهر  / مزایده ,مزایده اجاره یکساله پارکینگ عمومی شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001381/مزایده-یک-واحد-منزل-مسکونی-مساحت-197-26متر'>مزایده یک واحد منزل مسکونی مساحت 197.26متر / مزایده,مزایده یک واحد منزل مسکونی مساحت 197.26متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001384/مزایده-یک-واحد-منزل-مسکونی-یک-طبقه-240متر'>مزایده یک واحد منزل مسکونی یک طبقه 240متر / مزایده,مزایده یک واحد منزل مسکونی یک طبقه 240متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001387/مزایده-ششدانگ-یکباب-گاوداری-بخش-هجده'>مزایده ششدانگ یکباب گاوداری بخش هجده / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب گاوداری بخش هجده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001392/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-639-76متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 639.76متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 639.76متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001395/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-134-متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 134 متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 134 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001396/مزایده-10-دستگاه-انواع-خودرو-و-مازاد-بر-نیاز'>مزایده 10 دستگاه انواع خودرو و مازاد بر نیاز / مزایده, مزایده 10 دستگاه انواع خودرو و مازاد بر نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001402/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-بصورت-نقدی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از املاک بصورت نقدی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک بصورت نقدی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001406/مزایده-مجتمع-مسکونی-10-واحدی'>مزایده مجتمع مسکونی 10 واحدی / مزایده,مزایده مجتمع مسکونی 10 واحدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001407/مزایده-4-قطعه-زمین-کشاورزی-دیم'>مزایده 4 قطعه زمین کشاورزی دیم / مزایده,مزایده 4 قطعه زمین کشاورزی دیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001412/مزایده-تعداد-7-خط-تلفن-همراه'>مزایده تعداد 7 خط تلفن همراه   / مزایده,مزایده تعداد 7 خط تلفن همراه  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001417/مزایده-آهن-آلات-ضایعاتی'>مزایده آهن آلات ضایعاتی / مزایده,مزایده آهن آلات ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001418/مزایده-12-5-سهم-از-یکصد-سهم-از-دو-دانگ-مشاع-پلاک-ثبتی'>مزایده 12.5 سهم از یکصد سهم از دو دانگ مشاع پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 12.5 سهم از یکصد سهم از دو دانگ مشاع پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001421/مزایده-ملک-مساحت-270000متر-بخش-هجده'>مزایده ملک مساحت 270000متر بخش هجده  / مزایده,مزایده ملک مساحت 270000متر بخش هجده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001424/مزایده-ملک-مسکونی-47-70-مترمربع'>مزایده ملک مسکونی 47/70 مترمربع  / مزایده,مزایده ملک مسکونی 47/70 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001428/مزایده-منزل-مسکونی-و-زمین'>مزایده منزل مسکونی و زمین  / مزایده,مزایده منزل مسکونی و زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001433/مزایده-پلاک-333-فرعی-عرصه-2500متر'>مزایده پلاک 333 فرعی عرصه 2500متر / مزایده,مزایده پلاک 333 فرعی عرصه 2500متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001434/مزایده-یک-باب-ساختمان-514-80-مترمربع'>مزایده یک باب ساختمان 514/80 مترمربع  / مزایده,مزایده یک باب ساختمان 514/80 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001440/مزایده-ششدانگ-پلاک-شماره-2102-فرعی-بخش-چهار-یزد'>مزایده ششدانگ پلاک شماره 2102 فرعی بخش چهار یزد / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک شماره 2102 فرعی بخش چهار یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001446/مزایده-یک-قطعه-باغ-انگور-مساحت-18252متر'>مزایده یک قطعه باغ انگور مساحت 18252متر / مزایده,مزایده یک قطعه باغ انگور مساحت 18252متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001452/اصلاحیه-مزایده-امتیاز-بهره-برداری-پارکینگ-های-عمومی'>اصلاحیه مزایده امتیاز بهره برداری پارکینگ های عمومی / اصلاحیه مزایده , مزایده امتیاز بهره برداری پارکینگ های عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001455/مزایده-دو-قطعه-زمین-مساحت-5000-و-4900متر'>مزایده دو قطعه زمین مساحت 5000 و 4900متر / مزایده,مزایده دو قطعه زمین مساحت 5000 و 4900متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001463/مزایده-مغازه-بصورت-همکف-مساحت-80-متر'>مزایده مغازه بصورت همکف مساحت 80 متر  / مزایده,مزایده مغازه بصورت همکف مساحت 80 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001468/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-236متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 236متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 236متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001471/مزایده-فروش-تعدادی-از-پلاکهای-کارگاهی-و-تجاری-و-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از پلاکهای کارگاهی و تجاری و مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از پلاکهای کارگاهی و تجاری و مسکونی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001485/مزایده-فروش-2-قطعه-زمین-تجاری'>مزایده فروش 2 قطعه زمین تجاری / مزایده، مزایده فروش 2 قطعه زمین تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001486/اصلاحیه-مزایده-فروش-تعداد-محدودی-از-املاک'>اصلاحیه مزایده فروش تعداد محدودی از املاک  / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش تعداد محدودی از املاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001488/مزایده-قطعه-زمین-جای-خانه-مساحت-239-68متر'>مزایده قطعه زمین جای خانه مساحت 239.68متر  / مزایده,مزایده قطعه زمین جای خانه مساحت 239.68متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001492/مزایده-ملک-مساحت-کل-عرصه-135-95متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت کل عرصه 135.95متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مساحت کل عرصه 135.95متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001497/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-و-مغازه-265-30متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل و مغازه 265.30متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل و مغازه 265.30متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001500/مزایده-ششدانگ-ملک-327-08-مترمربع'>مزایده ششدانگ ملک 327.08 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ ملک 327.08 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001508/مزایده-ملک-مازاد'>مزایده ملک مازاد  / مزایده,مزایده ملک مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001511/مزایده-املاک-ثبتی-295-و-296-فرعی-و-ماشین-آلات'>مزایده املاک ثبتی 295 و 296 فرعی و ماشین آلات / مزایده,مزایده املاک ثبتی 295 و 296 فرعی و ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001515/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-95-97متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 95.97متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 95.97متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001674/استعلام-لوله-گذاری-و-خاکبرداری-و-احیا'>استعلام لوله گذاری و خاکبرداری و احیا / استعلام, استعلام لوله گذاری و خاکبرداری و احیا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001675/استعلام-بذر-منداب'>استعلام بذر منداب  / استعلام ,استعلام بذر منداب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001676/استعلام-​خرید-سامانه-قرائت-ماژول-قرائت'>استعلام ​خرید سامانه قرائت- ماژول قرائت / استعلام,استعلام ​خرید سامانه قرائت- ماژول قرائت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001677/استعلام-انجام-امور-ساختمانی--'>استعلام انجام امور ساختمانی... / استعلام, استعلام انجام امور ساختمانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001678/استعلام-عایق-بندی-جایگاه-تماشاچیان'>استعلام عایق بندی جایگاه تماشاچیان  / استعلام, استعلام عایق بندی جایگاه تماشاچیان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001679/استعلام-استاندارسازی-سیستم'>استعلام استاندارسازی سیستم  / استعلام ,استعلام استاندارسازی سیستم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001680/استعلام-مبل-فلزی-صندلی-گردان'>استعلام مبل فلزی صندلی گردان / استعلام, استعلام مبل فلزی صندلی گردان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001681/استعلام-کابل-شبکه'>استعلام کابل شبکه / استعلام,استعلام کابل شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001682/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری / استعلام , استعلام کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001683/استعلام-پایگاه-اطلاعاتی'>استعلام پایگاه اطلاعاتی / استعلام, استعلام پایگاه اطلاعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001684/استعلام-پمپ-شناور-665-25'>استعلام پمپ شناور 665/25  / استعلام, استعلام پمپ شناور 665/25 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001685/استعلام-انجام-خدمات-ساختمانی'> استعلام انجام خدمات ساختمانی  / استعلام , استعلام انجام خدمات ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001686/استعلام-پاکت-و-کاغذ'>استعلام پاکت و کاغذ  / استعلام ,استعلام پاکت و کاغذ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001687/استعلام-میکرو-خازن'>استعلام میکرو خازن  / استعلام, استعلام میکرو خازن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001688/استعلام-شارژ-آداپتور-بی-سیم-دستی-gp32--'>استعلام شارژ آداپتور بی سیم دستی gp32... / استعلام, استعلام شارژ آداپتور بی سیم دستی gp32...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001689/استعلام-خرید-سیستم-کنفرانس-صوتی-دیجیتال'>استعلام خرید سیستم کنفرانس صوتی دیجیتال / استعلام,استعلام خرید سیستم کنفرانس صوتی دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001690/استعلام-تابلو-سافت-استارت-55-کیلووات'>استعلام تابلو سافت استارت 55 کیلووات / استعلام ,استعلام تابلو سافت استارت 55 کیلووات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001691/استعلام-تعداد-17-عدد-باطری'>استعلام تعداد 17 عدد باطری  / استعلام , استعلام تعداد 17 عدد باطری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001692/استعلام-یک-دستگاه-سرور-برای-مدارک'>استعلام یک دستگاه سرور برای مدارک  / استعلام,استعلام یک دستگاه سرور برای مدارک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001694/استعلام-کفش'>استعلام کفش / استعلام , استعلام کفش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001695/استعلام-دوربین-مدار-بسته'>استعلام دوربین مدار بسته / استعلام ,استعلام دوربین مدار بسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001696/استعلام-دستگاه-اسپکتروفتومتر'>استعلام دستگاه اسپکتروفتومتر / استعلام , استعلام دستگاه اسپکتروفتومتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001697/استعلام-سوئیج-دیتا-شبکه'>استعلام سوئیج دیتا شبکه  / استعلام ,استعلام سوئیج دیتا شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001698/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات / استعلام، استعلام خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001699/استعلام-فریزر-40-درجه-آزمایشگاهی'>استعلام فریزر 40- درجه آزمایشگاهی / استعلام,استعلام فریزر 40- درجه آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001700/استعلام-اسفالت-گرم-حفاظتی'>استعلام اسفالت گرم حفاظتی / استعلام,استعلام اسفالت گرم حفاظتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001701/استعلام-شرح-کامل-نیاز-و-ملاک-انتخاب'>استعلام شرح کامل نیاز و ملاک انتخاب / استعلام,استعلام شرح کامل نیاز و ملاک انتخاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001702/استعلام-​تعمیر-و-حمل-الکتروپمپ-ها'>استعلام ​تعمیر و حمل الکتروپمپ ها  / استعلام ،استعلام ​تعمیر و حمل الکتروپمپ ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001703/استعلام-طراحی-و-ساخت-مبدل-حرارتی'>استعلام طراحی و ساخت مبدل حرارتی  / استعلام , استعلام طراحی و ساخت مبدل حرارتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001705/استعلام-گیت-برد-درایو-22-کیلووات'>استعلام گیت برد درایو 22 کیلووات / استعلام, استعلام گیت برد درایو 22 کیلووات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001706/استعلام-آهن-آلات'>استعلام آهن آلات / استعلام , استعلام آهن آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001707/استعلام-استاندارسازی-سیستم'>استعلام استاندارسازی سیستم  / استعلام ,استعلام استاندارسازی سیستم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001708/استعلام-لوبیاچیتی-فله-درجه-یک'>استعلام لوبیاچیتی فله درجه یک / استعلام,استعلام لوبیاچیتی فله درجه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001709/استعلام-​تاسیسات-و-مصالح'>استعلام ​تاسیسات و مصالح  / استعلام ،استعلام ​تاسیسات و مصالح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001710/استعلام-کابل-cate-six'>استعلام کابل cate six / استعلام,استعلام کابل cate six</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001711/مناقصه-بهسازی-و-آسفالت-راه-روستایی'>مناقصه بهسازی و آسفالت راه روستایی  / مناقصه ,مناقصه بهسازی و آسفالت راه روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001713/استعلام-استاندارسازی-سیستم-گرمایشی'>استعلام استاندارسازی سیستم گرمایشی  / استعلام , استعلام استاندارسازی سیستم گرمایشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001714/استعلام-واگذاری-خرید-خدمات-امور-نگهداشت-سخت-افزار-و-شبکه-رایانه'>استعلام واگذاری خرید خدمات امور نگهداشت سخت افزار و شبکه رایانه / استعلام ، استعلام واگذاری خرید خدمات امور نگهداشت سخت افزار و شبکه رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001715/استعلام-کنترلر-سنسور--'>استعلام کنترلر سنسور ... / استعلام,استعلام کنترلر سنسور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001716/استعلام-استعلام-خرید-چای-500-گرمی'>استعلام, استعلام خرید چای 500 گرمی / استعلام, استعلام خرید چای 500 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001717/استعلام-استاندارسازی-سیستم-گرمایشی'>استعلام استاندارسازی سیستم گرمایشی  / استعلام , استعلام استاندارسازی سیستم گرمایشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001718/مناقصه-آبرسانی-مجتمع-ده-خطيب-خواف'>مناقصه آبرسانی مجتمع ده خطيب-خواف     / مناقصه آبرسانی مجتمع ده خطيب-خواف    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001720/استعلام-تلویزیون'>استعلام تلویزیون  / استعلام ,استعلام تلویزیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001721/مناقصه-پروژه-بهسازی-و-آسفالت-راه-روستايی'>مناقصه پروژه بهسازی و آسفالت راه روستايی / مناقصه پروژه بهسازی و آسفالت راه روستايی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001722/استعلام-سیستم-اعلان-و-اطفاء-حریق'>استعلام سیستم اعلان و اطفاء حریق / استعلام, استعلام سیستم اعلان و اطفاء حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001723/استعلام-تامین-نگهبانی'>استعلام تامین نگهبانی / استعلام, استعلام تامین نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001724/استعلام-تبلت-و-هارد'>استعلام تبلت و هارد  / استعلام , استعلام تبلت و هارد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001725/استعلام-دستگاه-ضبط-و-پخش-و-دوربین-مداربسته'>استعلام دستگاه ضبط و پخش و دوربین مداربسته / استعلام ,استعلام دستگاه ضبط و پخش و دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001726/استعلام​-​رسوب-گیر-مغناطیسی'>استعلام​ ​رسوب گیر مغناطیسی  / استعلام, استعلام ​​​</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001727/استعلام-واگذاری-ارسال-مرسولات-پستی'>استعلام واگذاری ارسال مرسولات پستی / استعلام واگذاری ارسال مرسولات پستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001728/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای'>استعلام اجرای طرح هادی روستای / استعلام ,استعلام اجرای طرح هادی روستای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001729/استعلام-لباس-کار-دو-تکه-پیراهن-کلاه--'>استعلام لباس کار دو تکه، پیراهن، کلاه... / استعلام, استعلام لباس کار دو تکه، پیراهن، کلاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001730/مناقصه-پروژه-بهسازی-و-آسفالت-راه-روستايی'>مناقصه پروژه بهسازی و آسفالت راه روستايی / مناقصه پروژه بهسازی و آسفالت راه روستايی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001731/استعلام-سیستم-برق-و-روشنایی-و-کابل-کشی'>استعلام سیستم برق و روشنایی و کابل کشی / استعلام , استعلام سیستم برق و روشنایی و کابل کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001732/استعلام-DETECTOR-P-N-FSWS4001YYY-FOR-HIBRID-ULTRASONIC-FLOWMETER-DUOSONICS'>استعلام DETECTOR P/N FSWS4001YYY, FOR HIBRID ULTRASONIC FLOWMETER,DUOSONICS / استعلام DETECTOR P/N FSWS4001YYY, FOR HIBRID ULTRASONIC FLOWMETER,DUOSONICS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001733/استعلام-تامین-برق-مسکن-مهر-اشکذر'>استعلام تامین برق مسکن مهر اشکذر / استعلام, استعلام تامین برق مسکن مهر اشکذر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001735/استعلام-لب-تاب-asus-k556uf'>استعلام لب تاب asus k556uf / استعلام ,استعلام لب تاب asus k556uf</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001737/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی / استعلام ,استعلام اجرای طرح هادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001738/استعلام-کولر-آبی'>استعلام کولر آبی / استعلام ,استعلام کولر آبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001739/فراخوان-انجام-عمليات-گازرسانی-و-لوله-کشی'>فراخوان انجام عمليات گازرسانی و لوله کشی  / فراخوان انجام عمليات گازرسانی و لوله کشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001741/استعلام-فیلتر-هوا'>استعلام فیلتر هوا  / استعلام, استعلام فیلتر هوا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001742/استعلام-ساخت-الکتروموتور-3-فاز'>استعلام ساخت الکتروموتور 3 فاز  / استعلام ,استعلام ساخت الکتروموتور 3 فاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001743/استعلام-الکتروموتور-90-کیلوولت'>استعلام الکتروموتور 90 کیلوولت / استعلام, استعلام الکتروموتور 90 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001744/استعلام-خرید-رایانه-و-کیس-و-کابل-شبکه'>استعلام خرید رایانه و کیس و کابل شبکه / استعلام,استعلام خرید رایانه و کیس و کابل شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001745/استعلام-اینزرت-لبه-فرار'>استعلام اینزرت لبه فرار / استعلام,استعلام اینزرت لبه فرار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001746/استعلام-خرید-مواد-شیمیایی-اسید-سولفوریک-و--'>استعلام خرید مواد شیمیایی اسید سولفوریک و ... / استعلام , استعلام خرید مواد شیمیایی اسید سولفوریک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001747/استعلام-ایزوگام-سقف-سیلو-و-ساختمانهای--'>استعلام ایزوگام سقف سیلو و ساختمانهای ...  / استعلام, استعلام ایزوگام سقف سیلو و ساختمانهای ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001748/استعلام-شل-درام-مگنت-سه-پراتور-چغارت-(تعمیری)'>استعلام شل درام مگنت سه پراتور چغارت (تعمیری) / استعلام, استعلام شل درام مگنت سه پراتور چغارت (تعمیری)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001749/استعلام-تهیه-طرح-و-نظارت-کارگاهی-و-عالیه'>استعلام تهیه طرح و نظارت کارگاهی و عالیه / استعلام,استعلام تهیه طرح و نظارت کارگاهی و عالیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001751/استعلام-نصب-اتصال-عایقی-و-هزینه-دستمزد-و-اجرای-اتصالات-عایقی-بر-روی-خطوط-لوله-گاز'>استعلام نصب اتصال عایقی و هزینه دستمزد و اجرای اتصالات عایقی بر روی خطوط لوله گاز  / استعلام, استعلام نصب اتصال عایقی و هزینه دستمزد و اجرای اتصالات عایقی بر روی خطوط لوله گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001752/استعلام-خرید-رنگ-ترافیکی'>استعلام خرید رنگ ترافیکی / استعلام,استعلام خرید رنگ ترافیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001753/استعلام-لایسنس-و-پشتیبانی-فایروال'>استعلام لایسنس و پشتیبانی فایروال / استعلام,استعلام لایسنس و پشتیبانی فایروال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001754/استعلام-سقف-کاذب-و-دیوارپوش'>استعلام سقف کاذب و دیوارپوش / استعلام,استعلام سقف کاذب و دیوارپوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001755/استعلام-آبمیوه-و-کیک'>استعلام آبمیوه و کیک / استعلام , استعلام آبمیوه و کیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001757/استعلام-طراحی-اجرا-و-تست-سیگنال'>استعلام طراحی اجرا و تست سیگنال / استعلام ,استعلام طراحی اجرا و تست سیگنال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001758/استعلام-سیمان-ایلام'>استعلام سیمان ایلام / استعلام ,استعلام سیمان ایلام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001759/استعلام-اکستراکتور-دستی'>استعلام اکستراکتور دستی  / استعلام ,استعلام اکستراکتور دستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001760/استعلام-مربا-کابر'>استعلام مربا کابر / استعلام, استعلام مربا کابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001762/استعلام-​عملیات-آبخیزداری-در-حوزه'>استعلام ​عملیات آبخیزداری در حوزه  / استعلام ,استعلام ​عملیات آبخیزداری در حوزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001763/استعلام-میز-مدیریت-و-کارشناسی-و-کنفرانس'>استعلام میز مدیریت و کارشناسی و کنفرانس / استعلام , استعلام میز مدیریت و کارشناسی و کنفرانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001764/مناقصه-واگذاری-کلیه-عملیات-برقرسانی'>مناقصه واگذاری کلیه عملیات برقرسانی / مناقصه , مناقصه واگذاری کلیه عملیات برقرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001765/استعلام-نصب-دوربین-و-تجهیزات'>استعلام نصب دوربین و تجهیزات / استعلام ,استعلام نصب دوربین و تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001766/استعلام-خرید-و-نصب-سیستم-اعلام-حریق'>استعلام خرید و نصب سیستم اعلام حریق  / استعلام ,استعلام خرید و نصب سیستم اعلام حریق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001767/استعلام-خرید-رادیاتور-سیستم-خنک-کاری--'>استعلام خرید رادیاتور سیستم خنک کاری ... / استعلام, استعلام خرید رادیاتور سیستم خنک کاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001768/استعلام-​خرید-350-بسته-کیت-کلر-سنج-واهب--'>استعلام ​خرید 350 بسته کیت کلر سنج واهب...  / استعلام ,استعلام خرید 350 بسته کیت کلر سنج واهب... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001769/استعلام-میز-ریلیز-خون-و-پلاسما'>استعلام میز ریلیز خون و پلاسما / استعلام ,استعلام میز ریلیز خون و پلاسما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001770/استعلام-خرید-تجهیزات-مصرفی-جهت-آزمایشگاه'>استعلام خرید تجهیزات مصرفی جهت آزمایشگاه / استعلام ,استعلام خرید تجهیزات مصرفی جهت آزمایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001771/استعلام-کارتریج'>استعلام کارتریج  / استعلام ,استعلام کارتریج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001773/مناقصه-خط-انتقال-ایستگاه-پمپاژ---سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>مناقصه خط انتقال، ایستگاه پمپاژ ..., سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / مناقصه,مناقصه خط انتقال، ایستگاه پمپاژ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001774/استعلام-نظارت-بر-بیرون-آوردن-اکتیو'>استعلام نظارت بر بیرون آوردن اکتیو  / استعلام ,استعلام نظارت بر بیرون آوردن اکتیو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001775/استعلام-متقال-طوسی'>استعلام متقال طوسی  / استعلام ,استعلام متقال طوسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001776/استعلام-طرح-ملی-رصد-آسیب-های-اجتماعی'>استعلام طرح ملی رصد آسیب های اجتماعی / استعلام ,استعلام طرح ملی رصد آسیب های اجتماعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001777/استعلام-خرید-کلمپ-آویزی-مخصوص-کابل--'>استعلام خرید کلمپ آویزی مخصوص کابل... / استعلام, استعلام خرید کلمپ آویزی مخصوص کابل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001778/استعلام-بایگانی-ریلی-متحرک-و-ثابت'>استعلام بایگانی ریلی متحرک و ثابت / استعلام ,استعلام بایگانی ریلی متحرک و ثابت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001779/استعلام-روغن-توربینن-مولد-g13-(روغن-بهران-توربین-32)'>استعلام روغن توربینن مولد g13 (روغن بهران توربین 32) / استعلام,استعلام روغن توربینن مولد g13 (روغن بهران توربین 32)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001780/استعلام-​دستمال-کاغذی'>استعلام ​دستمال کاغذی  / استعلام , استعلام ​دستمال کاغذی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001782/استعلام-لوازم-مرکز-تلفن-۷-آیتم'>استعلام لوازم مرکز تلفن ۷ آیتم  / استعلام ,استعلام لوازم مرکز تلفن ۷ آیتم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001783/استعلام-احداث-سرویس-بهداشتی'>استعلام احداث سرویس بهداشتی  / استعلام  , استعلام احداث سرویس بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001784/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-3-ساختمان-اداری'>استعلام تعمیر و نگهداری 3 ساختمان اداری / استعلام , تعمیر و نگهداری 3 ساختمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001785/استعلام-​شیکر'>استعلام ​شیکر / استعلام , استعلام ​شیکر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001786/استعلام-تکمیل-مدرسه'>استعلام تکمیل مدرسه  / استعلام ,استعلام تکمیل مدرسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001787/استعلام-تهیه-و-چاپ-قبوض-نقدی--'>استعلام تهیه و چاپ قبوض نقدی ... / استعلام,استعلام تهیه و چاپ قبوض نقدی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001788/استعلام-اتصال-عایقی-IJ'>استعلام اتصال عایقی IJ / استعلام, استعلام اتصال عایقی IJ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001789/استعلام-خرید-برقگیر-24-کیلوولت'>استعلام خرید برقگیر 24 کیلوولت  / استعلام, استعلام  خرید برقگیر 24 کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001790/استعلام-حصارکشی-70-متر'>استعلام حصارکشی 70 متر  / استعلام, استعلام حصارکشی 70 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001791/استعلام-تیرآهن-14'>استعلام تیرآهن 14 / استعلام, استعلام تیرآهن 14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001792/استعلام-تهیه-و-چاپ-نقشه-های-گردشگری'>استعلام تهیه و چاپ نقشه های گردشگری  / استعلام ,استعلام تهیه و چاپ نقشه های گردشگری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001793/استعلام-تعمیرات-و-بازسازی-نمای-ساختمان'>استعلام تعمیرات و بازسازی نمای ساختمان / استعلام , استعلام تعمیرات و بازسازی نمای ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001794/مناقصه-مقاوم-سازی-مدرسه--'>مناقصه مقاوم سازی مدرسه ... / مناقصه,مناقصه مقاوم سازی مدرسه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001795/استعلام-تعمیر-و-نگهداری'>استعلام تعمیر و نگهداری  / استعلام ,استعلام تعمیر و نگهداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001796/استعلام-​خرید-کابل-فشار-ضعیف-پروتودور'>استعلام ​خرید کابل فشار ضعیف پروتودور  / استعلام, استعلام  ​خرید کابل فشار ضعیف پروتودور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001797/استعلام-گابیون-بندی-تاورهای-خط-66-کوشک'>استعلام گابیون بندی تاورهای خط 66 کوشک / استعلام,استعلام گابیون بندی تاورهای خط 66 کوشک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001798/استعلام-تکمیل-دیوارگذاری-اطراف-محوطه'>استعلام تکمیل دیوارگذاری اطراف محوطه  / استعلام ,ااستعلام تکمیل دیوارگذاری اطراف محوطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001799/استعلام-تهیه-بانک-اطلاعات'>استعلام تهیه بانک اطلاعات / استعلام , استعلام تهیه بانک اطلاعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001800/استعلام-بازوی-مفصلی-6-درجه-آزادی-تقویت'>استعلام بازوی مفصلی 6 درجه آزادی تقویت / استعلام ,استعلام بازوی مفصلی 6 درجه آزادی تقویت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001801/استعلام-زیرسازی-و-تعریض-مسیر-دسترسی'>استعلام زیرسازی و تعریض مسیر دسترسی / استعلام,استعلام زیرسازی و تعریض مسیر دسترسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001802/استعلام-عملیات-قیرپاشی-قیر-نفوذی'>استعلام عملیات قیرپاشی قیر نفوذی  / استعلام ,استعلام عملیات قیرپاشی قیر نفوذی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001803/استعلام-خرید-یک-دستگاه-رایانه-همراه'>استعلام خرید یک دستگاه رایانه همراه / استعلام,استعلام خرید یک دستگاه رایانه همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001804/مناقصه-مقاوم-سازی-عمارت-داخل-اردوگاه--'>مناقصه مقاوم سازی عمارت داخل اردوگاه ... / مناقصه,مناقصه مقاوم سازی عمارت داخل اردوگاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001805/استعلام-عملیات-قیرپاشی-قیر-نفوذی'>استعلام عملیات قیرپاشی قیر نفوذی  / استعلام ,استعلام عملیات قیرپاشی قیر نفوذی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001806/استعلام-وکیو'>استعلام وکیو  / استعلام , استعلام وکیو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001807/استعلام-خرید-آژیر-و-متعلقات'>استعلام خرید آژیر و متعلقات / استعلام,استعلام خرید آژیر و متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001808/استعلام-خرید-دستگاه-دیزل-ژنراتور'>استعلام خرید دستگاه دیزل ژنراتور  / استعلام ,استعلام خرید دستگاه دیزل ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001809/استعلام-ساخت-پله-فرار-خوابگاه'>استعلام ساخت پله فرار خوابگاه  / استعلام , استعلام ساخت پله فرار خوابگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001810/استعلام-انکوباتور-آزمایشگاهی-32-لیتری'>استعلام انکوباتور آزمایشگاهی 32 لیتری / استعلام,استعلام انکوباتور آزمایشگاهی 32 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001811/استعلام-انجام-خدمات-پشتیبانی'>استعلام انجام خدمات پشتیبانی  / استعلام, استعلام انجام خدمات پشتیبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001812/استعلام-تونر-چاپگر-A305-451-CE412A'>استعلام تونر چاپگر A305/451/CE412A  / استعلام, استعلام تونر چاپگر A305/451/CE412A </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001813/استعلام-فیکس-ناودانی'>استعلام فیکس ناودانی  / استعلام,استعلام فیکس ناودانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001814/استعلام-دمونتاژ-حمل-و-مونتاژ-دکل-باد--'>استعلام دمونتاژ، حمل و مونتاژ دکل باد...     / استعلام, استعلام دمونتاژ، حمل و مونتاژ دکل باد...    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001815/استعلام-برگزاری-دوره-های-آموزش--'>استعلام برگزاری دوره های آموزش ... / استعلام,استعلام برگزاری دوره های آموزش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001816/استعلام-هیتر-گازی-45000-کیلو-کالری'>استعلام هیتر گازی 45000 کیلو کالری / استعلام , استعلام هیتر گازی 45000 کیلو کالری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001817/استعلام-تیرآهن-16'>استعلام تیرآهن 16 / استعلام, استعلام تیرآهن 16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001818/استعلام-دارو-پزشکی-و-سلامت'>استعلام دارو پزشکی و سلامت / استعلام ,استعلام دارو پزشکی و سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001819/استعلام-گابیون-بندی-تاور-شماره-6-خط-82'>استعلام گابیون بندی تاور شماره 6 خط 82 / استعلام,استعلام گابیون بندی تاور شماره 6 خط 82</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001820/استعلام-عملیات-اجرایی-تجهیز-و-خط-انتقال'>استعلام عملیات اجرایی تجهیز و خط انتقال  / استعلام , استعلام عملیات اجرایی تجهیز و خط انتقال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001821/استعلام-مرکب-نامرئی-زرد'>استعلام مرکب نامرئی زرد / استعلام, استعلام مرکب نامرئی زرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001822/استعلام-اسپکتروفوتومتر'>استعلام اسپکتروفوتومتر / استعلام, استعلام اسپکتروفوتومتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001823/مناقصه-کابل-کشی-63-کیلوولت-ورود-و-خروج-دو-مداره'>مناقصه کابل کشی 63 کیلوولت ورود و خروج دو مداره  / مناقصه کابل کشی 63 کیلوولت ورود و خروج دو مداره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001824/استعلام-فازمتر-فشار-قوی-63-و-230-کیلوولت'>استعلام فازمتر فشار قوی 63 و 230 کیلوولت / استعلام , استعلام فازمتر فشار قوی 63 و 230 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001825/استعلام-تهیه-سرور'>استعلام تهیه سرور  / استعلام,استعلام تهیه سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001826/استعلام-بازوی-استوانه-ای-تقویت-شده'>استعلام بازوی استوانه ای تقویت شده  / استعلام , استعلام بازوی استوانه ای تقویت شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001827/استعلام-تونر'>استعلام تونر / استعلام, استعلام تونر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001828/استعلام-پشتیبانی-نرم-افزار-اموال'>استعلام پشتیبانی نرم افزار اموال / استعلام , استعلام پشتیبانی نرم افزار اموال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001829/استعلام-۹-عدد-رک-۲۷-یونیت'>استعلام ۹ عدد رک ۲۷ یونیت  / استعلام ,استعلام ۹ عدد رک ۲۷ یونیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001830/استعلام-طراحی-واجرای-شبکه-کامپیوتری'>استعلام طراحی واجرای شبکه کامپیوتری / استعلام, استعلام طراحی واجرای شبکه کامپیوتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001831/استعلام-آبسردکن-و-آبگرمکن'>استعلام آبسردکن و آبگرمکن / استعلام , استعلام آبسردکن و آبگرمکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001832/استعلام-دارو-پزشکی-و-سلامت'>استعلام دارو پزشکی و سلامت / استعلام ,استعلام دارو پزشکی و سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001833/استعلام-برنج-1121-هندی-برند-آوازه'>استعلام برنج 1121 هندی برند آوازه  / استعلام , استعلام برنج 1121 هندی برند آوازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001834/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدرسه-اندرزگو'>استعلام تعمیرات اساسی مدرسه اندرزگو / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی مدرسه اندرزگو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001835/استعلام-منهول-1000grp'>استعلام منهول 1000grp  / استعلام ,استعلام منهول 1000grp </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001836/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس-سلطان'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس سلطان / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی مدارس سلطان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001837/استعلام-ست-آموزشی-کنترل-آونگ-هوایی'>استعلام ست آموزشی کنترل آونگ هوایی  / استعلام , استعلام ست آموزشی کنترل آونگ هوایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001838/استعلام-خرید-کلمپ-آویزی'>استعلام خرید کلمپ آویزی  / استعلام, استعلام خرید کلمپ آویزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001839/استعلام-صندلی-دانش-آموزی'>استعلام صندلی دانش آموزی  / استعلام , استعلام صندلی دانش آموزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001840/مناقصه-فراخوان-ارزیابی-کیفی-جهت-لیست-کوتاه-ارزیابی-کیفی-و-کمی-مراکز-خرید-گندم-و-دانه-های-روغنی'>مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه ارزیابی کیفی و کمی مراکز خرید گندم و دانه های روغنی / مناقصه,مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه ارزیابی کیفی و کمی مراکز خرید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001841/استعلام-مانیتور'>استعلام مانیتور  / استعلام ,استعلام مانیتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001842/استعلام-​اقلام-مورد-نیاز-دستگاههای'>استعلام ​اقلام مورد نیاز دستگاههای / استعلام , استعلام ​اقلام مورد نیاز دستگاههای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001843/استعلام-الکتروپمپ-عمودی'>استعلام الکتروپمپ عمودی  / استعلام ,استعلام الکتروپمپ عمودی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001844/استعلام-یک-دستگاه-دوربین-وب-کنفرانس'>استعلام یک دستگاه دوربین وب کنفرانس  / استعلام ,استعلام یک دستگاه دوربین وب کنفرانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001845/استعلام-اقلام-مورد-نیاز-بانک-ژن-محیط'>استعلام اقلام مورد نیاز بانک ژن محیط / استعلام ,استعلام اقلام مورد نیاز بانک ژن محیط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001846/مناقصه-طرح-آبرسانی'>مناقصه طرح آبرسانی / مناقصه ,مناقصه طرح آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001847/استعلام-باطری-ups-پست-برق-تابلو-110'>استعلام باطری ups پست برق تابلو 110 / استعلام , استعلام باطری ups پست برق تابلو 110 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001848/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت-سرد-و-گرم'>استعلام کولر گازی اسپیلت سرد و گرم  / استعلام ,استعلام کولر گازی اسپیلت سرد و گرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001849/استعلام-تامین-کارتهای-دیجیتال-ورودی--'>استعلام تامین کارتهای دیجیتال ورودی ... / استعلام,استعلام تامین کارتهای دیجیتال ورودی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001850/استعلام-10-عدد-گوشی-تلفن'>استعلام  10 عدد گوشی تلفن / استعلام, استعلام  10 عدد گوشی تلفن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001851/استعلام-خرید-سه-دستگاه-ترانسمیتر'>استعلام خرید سه دستگاه ترانسمیتر / استعلام ,استعلام خرید سه دستگاه ترانسمیتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001852/استعلام-دستگاه-رایانه'>استعلام دستگاه رایانه / استعلام ,استعلام دستگاه رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001853/استعلام-لوازم-یدک-اتوماسیون-پستهای-dcs'>استعلام لوازم یدک اتوماسیون پستهای dcs / استعلام ,استعلام لوازم یدک اتوماسیون پستهای dcs</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001854/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای-روستای-حلب'>استعلام  اجرای طرح هادی روستای روستای حلب  / استعلام, استعلام  اجرای طرح هادی روستای روستای حلب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001855/فراخوان-مناقصه-عمومی-تهیه-و-اجرای-خط-کشی'>فراخوان مناقصه عمومی تهیه و اجرای خط کشی  / فراخوان مناقصه عمومی تهیه و اجرای خط کشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001856/استعلام-بهنگام-سازی-شهری-و-روستا'>استعلام بهنگام سازی شهری و روستا / استعلام, استعلام بهنگام سازی شهری و روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001857/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس  / استعلام ,استعلام تعمیرات اساسی مدارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001858/استعلام-​کدکالا-مشابه-و-صندلی-کارشناسی'>استعلام ​کدکالا مشابه و صندلی کارشناسی  / استعلام, استعلام ​کدکالا مشابه و صندلی کارشناسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001859/استعلام-خرید-رایانه'>استعلام خرید رایانه / استعلام , استعلام خرید رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001860/استعلام-درب-اتوماتیک-شیشه-های'>استعلام درب اتوماتیک شیشه های / استعلام,استعلام درب اتوماتیک شیشه های</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001861/استعلام-خرید-۳-دستگاه-حضور-غیاب'>استعلام خرید ۳ دستگاه حضور غیاب  / استعلام ,استعلام خرید ۳ دستگاه حضور غیاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001862/استعلام-ایزوگام-درجه-یک-در-واحد-فیروزکوه'>استعلام ایزوگام درجه یک در واحد فیروزکوه / استعلام, استعلام ایزوگام درجه یک در واحد فیروزکوه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001863/استعلام-تامین-نیروی-انسانی-ماهر'>استعلام تامین نیروی انسانی ماهر  / استعلام ,استعلام تامین نیروی انسانی ماهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001864/فراخوان-مناقصه-عمومی-تهیه-و-اجرای-خط-کشی-راههای-پرتردد'>فراخوان مناقصه عمومی تهیه و اجرای خط کشی راههای پرتردد  / فراخوان مناقصه عمومی تهیه و اجرای خط کشی راههای پرتردد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001865/مناقصه-کابلهای-انتقال-برق-ماشینهای-آبیاری'>مناقصه کابلهای انتقال برق ماشینهای آبیاری  / مناقصه عمومی , مناقصه کابلهای انتقال برق ماشینهای آبیاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001866/استعلام-​احداث-شبکه-آبرسانی'>استعلام ​احداث شبکه آبرسانی   / استعلام, استعلام ​احداث شبکه آبرسانی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001867/استعلام-تعمیرات-پایانه-بار'>استعلام تعمیرات پایانه بار  / استعلام ,استعلام ​تعمیرات پایانه بار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001868/استعلام-هورمون-pmsg-گوسفندی'>استعلام هورمون pmsg گوسفندی  / استعلام ,استعلام هورمون pmsg گوسفندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001869/استعلام-طرح-پایگاه-سلامت-اجتماعی'>استعلام طرح پایگاه سلامت اجتماعی / استعلام, استعلام طرح پایگاه سلامت اجتماعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001870/استعلام-خرید-تعداد-1000-دستگاه-فشارسنج'>استعلام خرید تعداد 1000 دستگاه فشارسنج / استعلام,استعلام خرید تعداد 1000 دستگاه فشارسنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001871/استعلام-خرید-بسته-نرم-افزاری-ضد-ویروس'>استعلام خرید بسته نرم افزاری ضد ویروس / استعلام,استعلام خرید بسته نرم افزاری ضد ویروس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001872/استعلام-واگذاری-فضای-سبز-بیمارستان'>استعلام واگذاری فضای سبز بیمارستان / استعلام , استعلام واگذاری فضای سبز بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001873/استعلام-تهیه-و-نصب-تابلو-مجتمع-های'>استعلام تهیه و نصب تابلو مجتمع های  / استعلام , استعلام خرید رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001874/استعلام-دیگ-آبگرم-ترمودوپاس'>استعلام دیگ آبگرم ترمودوپاس  / استعلام, استعلام دیگ آبگرم ترمودوپاس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001875/استعلام-عملیات-قسمتی-از-اصلاح-شبکه'>استعلام عملیات قسمتی از اصلاح شبکه  / استعلام ,استعلام عملیات قسمتی از اصلاح شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001876/استعلام-​اجرای-عملیات-جابجایی-ترانس'>استعلام ​اجرای عملیات جابجایی ترانس / استعلام, استعلام ​اجرای عملیات جابجایی ترانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001877/استعلام-ترانسفورماتور'>استعلام ترانسفورماتور  / استعلام , استعلام ترانسفورماتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001878/استعلام-ابزارآلات-الکتریکی'>استعلام ابزارآلات الکتریکی / استعلام , استعلام ابزارآلات الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001879/استعلام-کارتریج-و-تونر-طبق-مشخصات-پیوست'>استعلام کارتریج و تونر طبق مشخصات پیوست  / استعلام,استعلام کارتریج و تونر طبق مشخصات پیوست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001880/استعلام-عملیات-قیرپاشی-قیر-نفوذی'>استعلام عملیات قیرپاشی قیر نفوذی  / استعلام ,استعلام عملیات قیرپاشی قیر نفوذی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001881/استعلام-عملیات-قسمتی-از-اصلاح-شبکه'>استعلام عملیات قسمتی از اصلاح شبکه / استعلام, استعلام عملیات قسمتی از اصلاح شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001882/استعلام-تعمیر-و-تجهیز-مراکز-جهاد-کشاورز--'>استعلام تعمیر و تجهیز مراکز جهاد کشاورز...  / استعلام , استعلام تعمیر و تجهیز مراکز جهاد کشاورز... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001883/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته  / استعلام ,استعلام دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001884/استعلام-خرید-کولر-گازی'>استعلام خرید کولر گازی  / استعلام ,استعلام خرید کولر گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001885/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای-روستای-اوکوئین'>استعلام  اجرای طرح هادی روستای روستای اوکوئین  / استعلام, استعلام  اجرای طرح هادی روستای روستای اوکوئین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001886/استعلام-عملیات-قیرپاشی'>استعلام عملیات قیرپاشی / استعلام , استعلام عملیات قیرپاشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001887/استعلام-برج-خنک-کن-200-تن'>استعلام برج خنک کن 200 تن / استعلام , استعلام برج خنک کن 200 تن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001888/استعلام-تهیه-و-کاشت-درخت-نخل'>استعلام تهیه و کاشت درخت نخل  / استعلام ,استعلام تهیه و کاشت درخت نخل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001889/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای-روستای-تشویر'>استعلام  اجرای طرح هادی روستای روستای تشویر  / استعلام, استعلام  اجرای طرح هادی روستای روستای تشویر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001890/استعلام-امور-تاسیساتی'>استعلام امور تاسیساتی / استعلام ,استعلام امور تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001891/استعلام-لایسنس-تحلیل-رویداد'>استعلام لایسنس تحلیل رویداد / استعلام, استعلام لایسنس تحلیل رویداد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001892/استعلام-وب-کم'>استعلام وب کم  / استعلام ,استعلام وب کم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001893/استعلام-باطری-12-ولت-28-آمپر-بر-ساعت'>استعلام باطری 12 ولت 28 آمپر بر ساعت  / استعلام, استعلام باطری 12 ولت 28 آمپر بر ساعت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001894/استعلام-صندلی-چرخدار'>استعلام صندلی چرخدار / استعلام ,استعلام صندلی چرخدار اداری ساخت ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001895/استعلام-مصالح-سنگی-6-3'>استعلام مصالح سنگی 6-3  / استعلام , استعلام مصالح سنگی 6-3 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001896/استعلام-تامین-و-تجهیز-پلیس-راهها'>استعلام تامین و تجهیز پلیس راهها / استعلام ,استعلام تامین و تجهیز پلیس راهها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001897/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدرسه-بعثت'>استعلام تعمیرات اساسی مدرسه بعثت   / استعلام ,تعمیرات اساسی مدرسه بعثت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001898/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس  / استعلام ,استعلام تعمیرات اساسی مدارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001899/استعلام-یک-دستگاه-اسپیلت-12000-اینورتر'>استعلام یک دستگاه اسپیلت 12000 اینورتر / استعلام,استعلام یک دستگاه اسپیلت 12000 اینورتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001900/استعلام-پلاستیک-رولی-70-سانت'>استعلام پلاستیک رولی 70 سانت  / استعلام, استعلام پلاستیک رولی 70 سانت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001901/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای-روستای-آقبلاغ'>استعلام  اجرای طرح هادی روستای روستای آقبلاغ  / استعلام, استعلام  اجرای طرح هادی روستای روستای آقبلاغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001902/استعلام-3500-متر-کابل-شبکه'>استعلام 3500 متر کابل شبکه / استعلام,استعلام 3500 متر کابل شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001903/استعلام-استاندارسازی-سیستم-گرمایشی'>استعلام استاندارسازی سیستم گرمایشی  / استعلام ,استعلام استاندارسازی سیستم گرمایشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001904/استعلام-اجرای-آرماتوربندی-فنداسیون'>استعلام اجرای آرماتوربندی فنداسیون / استعلام , استعلام اجرای آرماتوربندی فنداسیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001905/استعلام-خرید-کاغذ'>استعلام خرید کاغذ / استعلام,استعلام خرید کاغذ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001906/استعلام-کرکره-برقی'>استعلام کرکره برقی  / استعلام,استعلام کرکره برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001907/استعلام-تجهیزات-سرور'>استعلام تجهیزات سرور  / استعلام, استعلام تجهیزات سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001908/استعلام-خدمات-سرویس-نگهداری-و-پشتیبان'>استعلام خدمات سرویس نگهداری و پشتیبان / استعلام ,استعلام خدمات سرویس نگهداری و پشتیبان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001909/استعلام-تعمیرات-بلوک-3-واحد-4-و-6'>استعلام تعمیرات بلوک 3 واحد 4 و 6 / استعلام, استعلام تعمیرات بلوک 3 واحد 4 و 6</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001910/استعلام-دو-دستگاه-فایروال'>استعلام دو دستگاه فایروال  / استعلام ,استعلام دو دستگاه فایروال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001911/استعلام-دستگاه-میکروهماتوکریت'>استعلام دستگاه میکروهماتوکریت  / استعلام,استعلام دستگاه میکروهماتوکریت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001912/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی  / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001913/استعلام-لوله-جدار-14-اینچ'>استعلام لوله جدار 14 اینچ  / استعلام , استعلام لوله جدار 14 اینچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001914/استعلام-عملیات-قیرپاشی-قیر-نفوذی-MC2'>استعلام عملیات قیرپاشی، قیر نفوذی MC2 / استعلام , استعلام عملیات قیرپاشی، قیر نفوذی MC2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001915/استعلام-یخچال-ایستاده'>استعلام یخچال ایستاده   / استعلام, استعلام ​یخچال ایستاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001916/استعلام-عملیات-قیرپاشی'>استعلام عملیات قیرپاشی / استعلام , استعلام عملیات قیرپاشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001917/استعلام-گیرنده-دیجیتال-ایکسویژن'>استعلام گیرنده دیجیتال ایکسویژن  / استعلام , استعلام گیرنده دیجیتال ایکسویژن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001918/استعلام-قفسه-بندی-سنگین-بالکیراک'>استعلام قفسه بندی سنگین بالکیراک  / استعلام, استعلام قفسه بندی سنگین بالکیراک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001919/استعلام-وسایل-خانه'>استعلام وسایل خانه  / استعلام ,استعلام وسایل خانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001920/استعلام-خرید-12-عدد-پلیت-فلزی'>استعلام خرید 12 عدد پلیت فلزی  / استعلام , استعلام خرید 12 عدد پلیت فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001921/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری / استعلام , استعلام کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001922/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-5-ساختمان-اداری'>استعلام تعمیر و نگهداری 5 ساختمان اداری / استعلام , تعمیر و نگهداری 5 ساختمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001923/استعلام-مرتب-سازی-تابلوهای-مخابراتی'>استعلام مرتب سازی تابلوهای مخابراتی / استعلام, استعلام مرتب سازی تابلوهای مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001924/استعلام-عملیات-قیرپاشی-قیر-نفوذی-MC2'>استعلام عملیات قیرپاشی، قیر نفوذی MC2 / استعلام , استعلام عملیات قیرپاشی، قیر نفوذی MC2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001925/استعلام-​بخاری-برقی-فن-دار'>استعلام ​بخاری برقی فن دار / استعلام، استعلام ​بخاری برقی فن دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001926/استعلام-فرمانتور-آزمایشگاهی'>استعلام فرمانتور آزمایشگاهی / استعلام , استعلام فرمانتور آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001927/استعلام-دارو-پزشکی-و-سلامت'>استعلام دارو پزشکی و سلامت / استعلام,استعلام دارو پزشکی و سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001928/استعلام-​الکتروشوک'>استعلام ​الکتروشوک / استعلام , استعلام الکتروشوک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001929/استعلام-​کلاه-ایمنی-راکبین-موتورسیکلت'>استعلام ​کلاه ایمنی راکبین موتورسیکلت  / استعلام، استعلام ​کلاه ایمنی راکبین موتورسیکلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001930/استعلام-جاروی-استخر'>استعلام جاروی استخر  / استعلام , استعلام جاروی استخر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001931/استعلام-​رله-پیش-جرقه-زن'>استعلام ​رله پیش جرقه زن  / استعلام , استعلام ​رله پیش جرقه زن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001932/استعلام-تاسیسات-و-مصالح'>استعلام تاسیسات و مصالح  / استعلام , استعلام تاسیسات و مصالح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001933/استعلام-تهیه-و-نصب-تاسیسات-روشنایی'>استعلام تهیه و نصب تاسیسات روشنایی  / استعلام, استعلام تهیه و نصب تاسیسات روشنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001934/فراخوان-شناسایی-فروشندگان-یدک-کش-برقی'>فراخوان شناسایی فروشندگان یدک کش برقی / فراخوان شناسایی فروشندگان یدک کش برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001935/استعلام-​لباس-ورزشی'>استعلام ​لباس ورزشی  / استعلام، استعلام ​لباس ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001936/استعلام-تامین-و-تجهیز-پلیس-راهها'>استعلام تامین و تجهیز پلیس راهها  / استعلام , استعلام تامین و تجهیز پلیس راهها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001937/استعلام-تجهیزات-خانگی'>استعلام تجهیزات خانگی  / استعلام, استعلام تجهیزات خانگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001938/استعلام-سی-دی-خام-(لیبل-دار)'>استعلام سی دی خام (لیبل دار) / استعلام سی دی خام (لیبل دار)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001939/استعلام-​خرید-کابل'>استعلام ​خرید کابل  / استعلام, استعلام  ​خرید کابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001940/فراخوان-شناسایی-تامین-کنندگان-لامپ-مهتابی-40-وات-نور-سفید'>فراخوان شناسایی تامین کنندگان لامپ مهتابی 40 وات نور سفید / فراخوان شناسایی تامین کنندگان لامپ مهتابی 40 وات نور سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001941/استعلام-اسکنر'>استعلام اسکنر / استعلام,استعلام اسکنر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001942/مناقصه-خرید-۱۳۲-عدد-فیلتر-ممبران'>مناقصه خرید  ۱۳۲ عدد فیلتر ممبران / اگهی مناقصه , مناقصه خرید  ۱۳۲ عدد فیلتر ممبران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001943/استعلام-تعمیر-و-تهیه-لوازم-ماشین-آلات'>استعلام تعمیر و تهیه لوازم ماشین آلات / استعلام , استعلام تعمیر و تهیه لوازم ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001944/استعلام-کاور-کفش-نایلونی'>استعلام کاور کفش نایلونی  / استعلام, استعلام کاور کفش نایلونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001945/استعلام-خرید-کلمپ-کششی-کابل-خودنگهدار'>استعلام خرید کلمپ کششی کابل خودنگهدار  / استعلام ,استعلام خرید کلمپ کششی کابل خودنگهدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001946/استعلام-تهیه-ساخت-و-نصب-گیشه'>استعلام تهیه ،ساخت و نصب گیشه / استعلام, استعلام تهیه ،ساخت و نصب گیشه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001947/استعلام-80-بشکه-ضد-یخ-هایپر'>استعلام 80 بشکه ضد یخ هایپر  / استعلام, استعلام 80 بشکه ضد یخ هایپر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001948/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام ,استعلام کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001949/استعلام-آموزش-دوره-های-کوتاه-مدت-صنایع'>استعلام آموزش دوره های کوتاه مدت صنایع / استعلام , استعلام آموزش دوره های کوتاه مدت صنایع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001950/استعلام-بازسازی-و-جلوگیری-از-نشت-آب--'>استعلام بازسازی و جلوگیری از نشت آب ... / استعلام,استعلام بازسازی و جلوگیری از نشت آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001951/استعلام-​مرمت-ابنیه'>استعلام ​مرمت ابنیه  / استعلام, استعلام مرمت ابنیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001952/استعلام-سیستم-رایانه-با-قطعات-کامل'>استعلام سیستم رایانه با قطعات کامل  / استعلام, استعلام سیستم رایانه با قطعات کامل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001953/استعلام-رایزر-آلومینیومی-پایه-آبپاش'>استعلام رایزر آلومینیومی پایه آبپاش / استعلام , استعلام رایزر آلومینیومی پایه آبپاش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001954/استعلام-​خودرو-استیجاری'>استعلام ​خودرو استیجاری / استعلام,استعلام ​خودرو استیجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001955/استعلام-تلویزیون'>استعلام تلویزیون  / استعلام , استعلام تلویزیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001956/استعلام-لیبل-خام'>استعلام لیبل خام / استعلام ,استعلام لیبل خام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001957/استعلام-اسکنر-فوجیتسو-FUJISTU-FI7160'>استعلام اسکنر فوجیتسو FUJISTU FI7160 / استعلام , استعلام اسکنر فوجیتسو FUJISTU FI7160</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001958/استعلام-خرید-لامپ-LED-مهتابی'>استعلام خرید لامپ LED مهتابی / استعلام , استعلام خرید لامپ LED مهتابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001959/استعلام-تبدیل-شیشه-تک-جداره-به-دو-جداره'>استعلام تبدیل شیشه تک جداره به دو جداره / استعلام , استعلام تبدیل شیشه تک جداره به دو جداره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001960/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری  / استعلام ,استعلام کامپیوتر و فناوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001961/استعلام-اسپیلت-18000-و-24000-طبق-مشخصات'>استعلام اسپیلت 18000 و 24000 طبق مشخصات / استعلام,استعلام اسپیلت 18000 و 24000 طبق مشخصات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001962/استعلام-خرید-لامپ'>استعلام خرید لامپ / استعلام ,استعلام خرید لامپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001963/استعلام-​کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام ​کامپیوتر و فناوری  / استعلام, استعلام ​کامپیوتر و فناوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001964/استعلام-پمپ-شناور-8-طبقه-6-اینچ'> استعلام پمپ شناور 8 طبقه 6 اینچ  / استعلام , استعلام پمپ شناور 8 طبقه 6 اینچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001965/استعلام-تهیه-و-تحویل-برچسب-شبرنگ'>استعلام تهیه و تحویل برچسب شبرنگ  / استعلام , استعلام تهیه و تحویل برچسب شبرنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001966/استعلام-​تهیه-و-تحویل-کپسول-آتش-نشانی'>استعلام ​تهیه و تحویل کپسول آتش نشانی  / استعلام, استعلام ​تهیه و تحویل کپسول آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001967/استعلام-کلرزن-مایعی-با-متعلقات'>استعلام کلرزن مایعی با متعلقات  / استعلام , استعلام کلرزن مایعی با متعلقات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001968/استعلام-اقلام-ارتباطی'>استعلام اقلام ارتباطی / استعلام,استعلام اقلام ارتباطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001517/مزایده-ششدانگ-یک-باب-خانه-ساختمان-مسکونی'>مزایده ششدانگ یک باب خانه ساختمان مسکونی  / مزایده،مزایده ششدانگ یک باب خانه ساختمان مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001520/مزایده-فروش-تعدادی-از-پلاک-های-مسکونی-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از پلاک های مسکونی  تجدید نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از پلاک های مسکونی  تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001526/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-آپارتمان-مسکونی'>مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی / مزایده,مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001531/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-94-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 94 متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 94 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001534/مزایده-ششدانگ-مغازه-میوه-فروشی'>مزایده ششدانگ مغازه میوه فروشی  / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه میوه فروشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001536/مزایده-آپارتمان-مسکونی-اعیان-94-20متر'>مزایده آپارتمان مسکونی اعیان 94.20متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی اعیان 94.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001541/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-180-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 180 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 180 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001544/مزایده-ملک-عرصه-ای-به-مساحت-129-80-مترمربع'>مزایده ملک عرصه ای به مساحت 129/80 مترمربع  / مزایده,مزایده ملک عرصه ای به مساحت 129/80 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001549/مزایده-ملک-مساحت-31-76متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 31.76متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 31.76متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001557/مزایده-ششدانگ-یک-باب-خانه'>مزایده ششدانگ یک باب خانه / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001558/مزایده-ملک-بخش-5-مساحت-عرصه-204-33متر'>مزایده ملک بخش 5 مساحت عرصه 204.33متر / مزایده,مزایده ملک بخش 5 مساحت عرصه 204.33متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001563/مزایده-ششدانگ-ملک-320-64-مترمربع'>مزایده ششدانگ ملک 320.64 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ ملک 320.64 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001577/مزایده-یکبابخانه-مساحت-عرصه-218-72متر'>مزایده یکبابخانه مساحت عرصه 218.72متر  / مزایده,مزایده یکبابخانه مساحت عرصه 218.72متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001580/مزایده-1-653-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-یک'>مزایده 1.653 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی بخش یک  / مزایده,مزایده 1.653 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی بخش یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001588/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-مسکونی-مساحت-76-66متر'>مزایده ششدانگ یک واحد مسکونی مساحت 76.66متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد مسکونی مساحت 76.66متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001594/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-هشتاد-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت هشتاد متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت هشتاد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001599/مزایده-فروش-املاک-مازاد-شهرستان-سمنان'>مزایده فروش املاک مازاد شهرستان سمنان  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد شهرستان سمنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001607/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-235متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 235متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 235متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001615/مزایده-ششدانگ-تمامی-اعیان-اپارتمان-قطعه-7-تفکیکی'>مزایده ششدانگ تمامی اعیان اپارتمان قطعه 7 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ تمامی اعیان اپارتمان قطعه 7 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001622/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-پلاک-ثبتی-1517-فرعی'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی پلاک ثبتی 1517 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی پلاک ثبتی 1517 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001629/مزایده-ساختمان-سه-طبقه-عرصه-185-متر'>مزایده ساختمان سه طبقه عرصه 185 متر  / مزایده,مزایده ساختمان سه طبقه عرصه 185 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001637/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-107-28متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 107.28متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 107.28متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001652/مزایده-زمین-قطعه-65-از-قطعات-تفکیک-شده-آموزش-پرورش'>مزایده زمین قطعه 65 از قطعات تفکیک شده آموزش پرورش  / مزایده,مزایده زمین قطعه 65 از قطعات تفکیک شده آموزش پرورش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001693/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-کاربری-های-تجاری-مسکونی'>مزایده فروش تعدادی از املاک کاربری های تجاری مسکونی / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک کاربری های تجاری مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001704/مزایده-فروش-املاک-عرصه-156-و-199-66متر'>مزایده فروش املاک عرصه 156 و 199.66متر / مزایده,مزایده فروش املاک عرصه 156 و 199.66متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001712/مزایده-آپارتمان-مسکونی-قطعه-نه-تفکیکی'>مزایده آپارتمان مسکونی قطعه نه تفکیکی / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی قطعه نه تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001719/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-229-44متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 229.44متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 229.44متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001734/مزایده-واگذاری-زمین-با-کاربری-ورزشی'>مزایده واگذاری زمین با کاربری ورزشی  / مزایده ,مزایده واگذاری زمین با کاربری ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001736/مزایده-فروش-يک-دستگاه-خودرو-سواری-بنز-ون-۴-سيلندر'>مزایده فروش يک دستگاه خودرو سواری بنز ون ۴ سيلندر  / مزایده فروش فروش يک دستگاه خودرو سواری بنز ون ۴ سيلندر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001740/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین-با-کاربری-ورزشی'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین با کاربری ورزشی  / مزایده ,مزایده واگذاری یک قطعه زمین با کاربری ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001750/مزایده-یک-قطعه-زمین-با-کاربری-مسکونی'>مزایده یک قطعه زمین با کاربری مسکونی  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین با کاربری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001756/استعلام-فروش-شمش-و-لوله-مسی'>استعلام فروش شمش و لوله مسی / استعلام ،استعلام فروش شمش و لوله مسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001761/مزایده-یک-قطعه-زمین-با-کاربری-آموزشی'>مزایده یک قطعه زمین با کاربری آموزشی  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین با کاربری آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001772/مزایده-پنج-قطعه-زمین-با-کاربری-تجاری'>مزایده پنج قطعه زمین با کاربری تجاری  / مزایده , مزایده پنج قطعه زمین با کاربری تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1001781/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین-با-کاربری-کلینیک-دامپزشکی'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین با کاربری کلینیک دامپزشکی  / مزایده , مزایده واگذاری یک قطعه زمین با کاربری کلینیک دامپزشکی </a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 16 تاريخ : شنبه 19 اسفند 1396 ساعت: 11:49