اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.9.25 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998769/تجدید-مناقصه-اجرای-عم... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.9.25 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998769/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی-به-صنایع-سطح-استان(1)-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به صنایع سطح استان(1)- نوبت دوم / تجدید مناقصه، مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به صنایع سطح استان(1) - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998770/مناقصه-تامین-مصالح-و-تجهیزات-کالا-و-خدمات-مرتبط-مشتمل-بر-تولید-با-عرضه---نوبت-دوم'>مناقصه تامین مصالح و تجهیزات، کالا و خدمات مرتبط مشتمل بر تولید با عرضه ...  نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه تامین مصالح و تجهیزات، کالا و خدمات مرتبط مشتمل بر تولید با عرضه ...  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998771/مناقصه-عملیات-خرید-مخازن-زباله-معابر-سطح-شهر'>مناقصه عملیات خرید مخازن زباله معابر سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات خرید مخازن زباله معابر سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998774/مناقصه-عملیات-احداث-دو-باب-مخزن-60-مترمکعبی-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات احداث دو باب مخزن 60 مترمکعبی نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات احداث دو باب مخزن 60 مترمکعبی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998775/مناقصه-تامین-1000-عدد-چرخ-قطارهای-AC-سری-300-و-500--'>مناقصه تامین 1000 عدد چرخ قطارهای AC سری 300 و 500 ... / آگهی مناقصه، مناقصه تامین 1000 عدد چرخ قطارهای AC سری 300 و 500 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998781/مناقصه-خریداری-تعدادی-فلومتر-مغناطیسی'>مناقصه خریداری تعدادی فلومتر مغناطیسی / مناقصه , مناقصه خریداری تعدادی فلومتر مغناطیسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998784/تجدید-مناقصه-خدمات-خودروهای-استیجاری-منطقه-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خدمات خودروهای استیجاری منطقه نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی در  تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه خدمات خودروهای استیجاری منطقه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998785/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای عملیات گازرسانی - نوبت دوم / مناقصه ,تجدید مناقصه اجرای عملیات گازرسانی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998787/مناقصه-خرید-600-متر-لوله-GRP--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 600 متر لوله GRP ...نوبت دوم  / مناقصه,مناقصه خرید 600 متر لوله GRP ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998788/تجدید-فراخوان-مناقصه-اجرای-زیرسازی-آسفالت-و---نوبت-دوم'>تجدید فراخوان مناقصه اجرای زیرسازی، آسفالت و ... نوبت دوم  / مناقصه,تجدید فراخوان مناقصه اجرای زیرسازی، آسفالت و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998790/مناقصه-تکمیل-پروژه-خرید-و-نصب-تجهیزات-پایش-تصویری'>مناقصه تکمیل پروژه خرید و نصب تجهیزات پایش تصویری / آگهی مناقصه عمومی ,  مناقصه تکمیل پروژه خرید و نصب تجهیزات پایش تصویری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998793/مناقصه-اجرای-عملیات-5000-متر-مربع-آسفالت-نوار-حفاری-شبکه-توزیع-آب'>مناقصه اجرای عملیات 5000 متر مربع آسفالت نوار حفاری شبکه توزیع آب / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات 5000 متر مربع آسفالت نوار حفاری شبکه توزیع آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998794/مناقصه-ساخت-و-تحویل-فیلم-سه-لایه-ffs'>مناقصه ساخت و تحویل فیلم سه لایه ffs  / مناقصه ساخت و تحویل فیلم سه لایه ffs </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998795/مناقصه-جداسازی-ضایعات-فلزی-و-غیر-فلزی-و--'>مناقصه جداسازی ضایعات فلزی و غیر فلزی و ... / مناقصه ,مناقصه جداسازی ضایعات فلزی و غیر فلزی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998798/فراخوان-متصدی-حمل-و-نقل-کانتینری-(دریایی)-محصولات-صادراتی'>فراخوان  متصدی حمل و نقل کانتینری (دریایی) محصولات صادراتی / مناقصه  ، فراخوان  متصدی حمل و نقل کانتینری (دریایی) محصولات صادراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998801/مناقصه-خرید-7566-متر-لوله-کاروگیت---نوبت-دوم'>مناقصه خرید 7566 متر لوله کاروگیت ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 7566 متر لوله کاروگیت ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998803/آگهی-مناقصه-عمومی-بکارگیری-پیمانکار-تامین-ماشین-آلات-سنگین'>آگهی مناقصه عمومی بکارگیری پیمانکار تامین ماشین آلات سنگین  / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی بکارگیری پیمانکار تامین ماشین آلات سنگین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998804/فراخوان-شناسایی-مشاور-جهت-طراحی-پارک-ایمنی-و-آتش-نشانی'>فراخوان شناسایی مشاور جهت طراحی پارک ایمنی و آتش نشانی  / فراخوان شناسایی مشاور جهت طراحی پارک ایمنی و آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998806/مناقصه-اجرای-لکه-گیری-درزگیری-و-اجرای-روکش-آسفالت--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای لکه گیری، درزگیری و اجرای روکش آسفالت - نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه اجرای لکه گیری، درزگیری و اجرای روکش آسفالت - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998807/مناقصه-دیوار-حفاظتی--'>مناقصه دیوار حفاظتی ... / مناقصه , مناقصه دیوار حفاظتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998808/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-پست-امداد-شهری-تعمیرات-و-نگهداری-شبکه-گازرسانی-و--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انجام خدمات پست امداد شهری، تعمیرات و نگهداری شبکه گازرسانی و... نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه انجام خدمات پست امداد شهری، تعمیرات و نگهداری شبکه گازرسانی و... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998812/مناقصه-نگهداری-و-ترمیم-فضای-سبز-و-باغ'>مناقصه نگهداری و ترمیم فضای سبز و باغ / مناقصه , مناقصه نگهداری و ترمیم فضای سبز و باغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998814/مناقصه-اجرای-حدود-3530-متر-اصلاح-شبکه-آب-و-713-فقره-اصلاح-انشعاب-آب'>مناقصه اجرای حدود 3530 متر اصلاح شبکه آب و 713 فقره اصلاح انشعاب آب  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای حدود 3530 متر اصلاح شبکه آب و 713 فقره اصلاح انشعاب آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998815/مناقصه-ریل-زاویه-دار-3-متری-و-ماشین-کاری-و-فرزکاری-انواع-قطعات-فلزی'>مناقصه ریل زاویه دار 3 متری و ماشین کاری و فرزکاری انواع قطعات فلزی / مناقصه عمومی, مناقصه ریل زاویه دار 3 متری و ماشین کاری و فرزکاری انواع قطعات فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998816/مناقصه-خرید-ELECTRONIC-MEMORY-GAUGE'>مناقصه  خرید ELECTRONIC MEMORY GAUGE / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه  خرید ELECTRONIC MEMORY GAUGE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998822/فراخوان-مطالعات-فاز-یک-و-دوم-تعمیرات-اساسی-ساختمان-CBC-و-محوطه-های-اطراف-و-پارکینگ'>فراخوان مطالعات فاز یک و دوم تعمیرات اساسی ساختمان CBC و محوطه های اطراف و پارکینگ / فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران، فراخوان مطالعات فاز یک و دوم تعمیرات اساسی ساختمان CBC و محوطه های اطراف و پارکینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998823/تجدید-مناقصه-عملیات-بهینه-سازی-و-مانیتورینگ-سیستم--'>تجدید مناقصه عملیات بهینه سازی و مانیتورینگ سیستم ... / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه عملیات بهینه سازی و مانیتورینگ سیستم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998826/ارزیابی-کیفی-تعمیرات-اساسی-و-خرید-تجهیزات-VTS-و-هشت-دستگاه-دیزل-ژنراتور--'>ارزیابی کیفی تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات VTS و هشت دستگاه دیزل ژنراتور... / مناقصه  عمومی, ارزیابی کیفی تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات VTS و هشت دستگاه دیزل ژنراتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998827/مناقصه-عملیات-احداث-مخازن-روستای-آبگلمان--'>مناقصه عملیات احداث مخازن روستای آبگلمان ... / مناقصه,مناقصه عملیات احداث مخازن روستای آبگلمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998829/مناقصه-واگذاری-امور-خدماتی-و-نظافتی-96-9-25'>مناقصه واگذاری امور خدماتی و نظافتی 96.9.25 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور خدماتی و نظافتی 96.9.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998830/مناقصه-خرید--نصب-تجهیزات-و-راه-اندازی-خط-کشتار'>مناقصه خرید ، نصب تجهیزات و راه اندازی خط کشتار / آگهی مناقصه , مناقصه خرید ، نصب تجهیزات و راه اندازی خط کشتار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998833/مناقصه-احداث-ساختمان-بانک-صادرات'>مناقصه احداث ساختمان بانک صادرات  / آگهی مناقصه، مناقصه احداث ساختمان بانک صادرات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998834/مناقصه-بازدید-و-نظارت-بر-امور-بهداشتی-و-نظافتی-40-رام-قطار-اعزامی'>مناقصه بازدید و نظارت بر امور بهداشتی و نظافتی 40 رام قطار اعزامی / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان, مناقصه بازدید و نظارت بر امور بهداشتی و نظافتی 40 رام قطار اعزامی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998835/فراخوان-انجام-تست-نفوذ-برروی-سامانه-های'>فراخوان انجام تست نفوذ برروی سامانه های / فراخوان ، فراخوان انجام تست نفوذ برروی سامانه های</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998840/تجدید-مناقصه-بهسازی-ساختمان-ها-و-محوطه-انبار--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه بهسازی ساختمان ها و محوطه انبار... نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی ، تجدید مناقصه بهسازی ساختمان ها و محوطه انبار... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998844/مناقصه-تامین-کابلهای-انتقال-برق-دستگاههای-آبیار-سنتر-پیوت-پروژه---نوبت-دوم'>مناقصه تامین کابلهای انتقال برق دستگاههای آبیار سنتر پیوت پروژه ... نوبت دوم / مناقصه,مناقصه تامین کابلهای انتقال برق دستگاههای آبیار سنتر پیوت پروژه ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998845/فراخوان-ارزیابی-انجام-امور-خدمات-خودرویی'> فراخوان ارزیابی  انجام امور خدمات خودرویی / فراخوان , فراخوان ارزیابی  انجام امور خدمات خودرویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998846/مناقصه-احداث-مخزن-بتنی-نوبت-دوم'>مناقصه احداث مخزن بتنی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عومی , مناقصه احداث مخزن بتنی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998847/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-احداث-دیوار-سنگی-و-کف-بند-رودخانه'>تجدید مناقصه اجرای عملیات احداث دیوار سنگی و کف بند رودخانه / تجدید آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه اجرای عملیات احداث دیوار سنگی و کف بند رودخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998849/فراخوان-جذب-سرمایه-گذار-طرح-احداث-کارخانه-تولید-پترولیوم-کک'>فراخوان جذب سرمایه گذار طرح احداث کارخانه تولید پترولیوم کک / مناقصه, فراخوان جذب سرمایه گذار طرح احداث کارخانه تولید پترولیوم کک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998850/مناقصه-پروژه-احداث-ایستگاه-پمپاژ-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه احداث ایستگاه پمپاژ نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه احداث ایستگاه پمپاژ نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998851/تجدید-مناقصه-واگذاری-حجمی-زمانی-اداره-امور-انبار-نفت-ری-و-تنظیفات-و---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه واگذاری حجمی زمانی اداره امور انبار نفت ری و تنظیفات و ... نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, تجدید مناقصه واگذاری حجمی زمانی اداره امور انبار نفت ری و تنظیفات و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998853/مناقصه-فراخوان-عملیات-اجرایی-تکمیلی-لوله-گذاری-روستای-میکال-نوبت-دوم'>مناقصه فراخوان عملیات اجرایی تکمیلی لوله گذاری روستای میکال نوبت دوم  / آگهی منقاصه عمومی, مناقصه فراخوان عملیات اجرایی تکمیلی لوله گذاری روستای میکال نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998856/هشتمین-همایش-چشم-انداز-صنعت-فولاد-و-معدن-ایران-با-نگاهی-به-بازار-96-9-25'>هشتمین همایش چشم انداز صنعت فولاد و معدن ایران با نگاهی به بازار 96.9.25 / هشتمین همایش چشم انداز صنعت فولاد و معدن ایران با نگاهی به بازار -96.9.125</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998857/مناقصه-تهیه-و-حمل-شن-مخلوط'>مناقصه تهیه و حمل شن مخلوط / آگهی مناقصه، مناقصه تهیه و حمل شن مخلوط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998859/مناقصه-عملیات-اجرایی-لوله-گذاری-به-طول-حدودا-9850-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری به طول حدودا 9850  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری به طول حدودا 9850 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998861/تجدید-مناقصه-تامین-تجهیزات-دو-دستگاه-پست-انتقال-GIS--'>تجدید مناقصه تامین تجهیزات دو دستگاه پست انتقال GIS ...  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه, تجدید مناقصه تامین تجهیزات دو دستگاه پست انتقال GIS ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998864/مناقصه-ساماندهی-تاسیسات-ابرسانی'>مناقصه ساماندهی تاسیسات ابرسانی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه ساماندهی تاسیسات ابرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998865/مناقصه-واگذاری-تجهیز-چاههای-استان'>مناقصه واگذاری  تجهیز چاههای استان / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه واگذاری  تجهیز چاههای استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998868/مناقصه-قرائت-و-توزیع-و-وصول-مطالبات-و-اپراتوری-مشترکین-آب-شهرهای-بم-و---نوبت-دوم'>مناقصه قرائت و توزیع و وصول مطالبات و اپراتوری مشترکین آب شهرهای بم و... - نوبت دوم / مناقصه قرائت و توزیع و وصول مطالبات و اپراتوری مشترکین آب شهرهای بم و... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998869/فراخوان-انجام-امور-خدماتی-و-پشتیبانی-بصورت-حجمی'>فراخوان انجام امور خدماتی و پشتیبانی بصورت حجمی / فراخوان ارزیابی ساده  , فراخوان انجام امور خدماتی و پشتیبانی بصورت حجمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998870/فراخوان-مناقصه-عمومی-پروژه-انجام-خدمات-قرائت-و-ثبت-ادوات-(نوبت-دوم)'>فراخوان مناقصه عمومی پروژه انجام خدمات قرائت و ثبت ادوات (نوبت دوم) / فراخوان مناقصه عمومی،فراخوان مناقصه عمومی پروژه انجام خدمات قرائت و ثبت ادوات (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998873/مناقصه-کابلکشی-63-کیلوولت-و--'>مناقصه کابلکشی 63 کیلوولت و ... / آگهی مناقصات عمومی, مناقصه کابلکشی 63 کیلوولت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998874/فراخوان-مناقصه-واگذاری-امور-دفتری--تنظیفات--آبدارخانه--(نوبت-دوم)'>فراخوان مناقصه واگذاری امور دفتری ، تنظیفات ، آبدارخانه... (نوبت دوم) / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه واگذاری امور دفتری ، تنظیفات ، آبدارخانه... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998877/فراخوان-مناقصه-عمومی-مقاوم-سازی-واحد-تبدیل-کاتالیستی-CRI--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عمومی مقاوم سازی واحد تبدیل کاتالیستی CRI  -نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی مقاوم سازی واحد تبدیل کاتالیستی CRI</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998881/مناقصه-خرید-با-نظارت-بر-ساخت-یک-دست-از-پره-های-متحرک-تمدید-نوبت-دوم'>مناقصه خرید با نظارت بر ساخت یک دست از پره های متحرک تمدید- نوبت دوم  / آگهی تمدید مهلت زمان مناقصه عمومی , مناقصه خرید با نظارت بر ساخت یک دست از پره های متحرک تمدید- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998882/فراخوان-بازسازی-دبیرستان-14-کلاسه-خضرای-بلوک--'>فراخوان بازسازی دبیرستان 14 کلاسه خضرای بلوک ... / فراخوان , فراخوان بازسازی دبیرستان 14 کلاسه خضرای بلوک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998883/مناقصه-خرید-کارت-GTI1-مربوط-به-سیستم-780M-فایبرهوم'>مناقصه خرید کارت GTI1 مربوط به سیستم 780M فایبرهوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید کارت GTI1 مربوط به سیستم 780M فایبرهوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998887/مناقصه-احداث-دیوار-حفاظتی-حوزه-شهرستان-ایرانشهر'>مناقصه احداث دیوار حفاظتی حوزه شهرستان ایرانشهر / مناقصه,مناقصه احداث دیوار حفاظتی حوزه شهرستان ایرانشهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998888/فراخوان-LINE-PIPE-36--40--نوبت-دوم'>فراخوان LINE PIPE 36 " 40....نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان LINE PIPE 36 " 40....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998891/مناقصه-p-f-farr-5-1-2-hydraulic-power-tong--clincher'>مناقصه p/f farr 5-1/2 hydraulic power tong & clincher / آگهی مناقصه , مناقصه p/f farr 5-1/2 hydraulic power tong & clincher</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998893/مناقصه-تامین-لوله-های-پلی-اتیلن-پروژه-آبیاری-تحت-فشار-اراضی-ایستگاههای-پمپاژ-شماره-4--نوبت-دوم'>مناقصه تامین لوله های پلی اتیلن پروژه آبیاری تحت فشار اراضی ایستگاههای پمپاژ شماره 4...نوبت دوم / مناقصه,مناقصه تامین لوله های پلی اتیلن پروژه آبیاری تحت فشار اراضی ایستگاههای پمپاژ شماره 4...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998894/مناقصه-خرید-رابر-استاپر-(درپوش-لاستیکی-شیاردار-نمره-20)'>مناقصه خرید رابر استاپر (درپوش لاستیکی شیاردار نمره 20) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید رابر استاپر (درپوش لاستیکی شیاردار نمره 20)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998895/تجدید-مناقصه-عملیات-مرمت-جدول--کانال--دال-و--'>تجدید مناقصه عملیات مرمت جدول ، کانال ، دال و...  / تجدید آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه عملیات مرمت جدول ، کانال ، دال و... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998897/مناقصه-اصلاح-سیستم-تاسیساتی-و-تجهیزاتی-تصفیه-خانه-فاضلاب'>مناقصه اصلاح سیستم تاسیساتی و تجهیزاتی تصفیه خانه فاضلاب / آگهی مناقصه,مناقصه اصلاح سیستم تاسیساتی و تجهیزاتی تصفیه خانه فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998898/فراخوان-مناقصه-احداث-ساختمان-حراست-در-ایستگاههای--'>فراخوان مناقصه احداث ساختمان حراست در ایستگاههای... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه احداث ساختمان حراست در ایستگاههای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998899/اصلاحیه-مناقصه-نظافت-و-پاکسازی-اماکن-و-محوطه'>اصلاحیه مناقصه نظافت و پاکسازی اماکن و محوطه / اصلاحیه ارزیابی کیفی پیمانکاران, مناقصه نظافت و پاکسازی اماکن و محوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998902/تجدید-مناقصه-خرید-لوله-و-اتصالات-شبکه-گازرسانی'>تجدید مناقصه خرید لوله و اتصالات شبکه گازرسانی  / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای ، تجدید مناقصه خرید لوله و اتصالات شبکه گازرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998905/فراخوان-انجام-خدمات-نظارت-عالیه-و-کارگاهی'>فراخوان انجام خدمات نظارت عالیه و کارگاهی / آگهی فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی مشاور، فراخوان انجام خدمات نظارت عالیه و کارگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998907/مناقصه-جابجایی-و-حمل-و-نقل-اثاثه-و-ملزومات-ساختمانها'>مناقصه جابجایی و حمل و نقل اثاثه و ملزومات ساختمانها / آگهی مناقصه، مناقصه  جابجایی و حمل و نقل اثاثه و ملزومات ساختمانها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998909/مناقصه-طراحی-خرید-و-اجرای-سیستم-کنترل-و-مانیتورینگ-بخش-کنترل-کیفی'>مناقصه طراحی، خرید و اجرای سیستم کنترل و مانیتورینگ بخش کنترل کیفی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه طراحی، خرید و اجرای سیستم کنترل و مانیتورینگ بخش کنترل کیفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998911/مناقصه-خرید-انواع-کنتور-دیجیتالی-تک-فاز-و-سه-فاز-نوبت-دوم'>مناقصه خرید انواع کنتور دیجیتالی تک فاز و سه فاز- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید انواع کنتور دیجیتالی تک فاز و سه فاز- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998912/مناقصه-اجرای-عملیات-بسترسازی-و-آسفالت-محورهای--'>مناقصه اجرای عملیات بسترسازی و آسفالت محورهای ... / فراخوان مناقصات عمومی، مناقصه اجرای عملیات بسترسازی و آسفالت محورهای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998913/تمدید-مناقصه-خرید-باتری--'>تمدید مناقصه خرید باتری... / آگهی مناقصات عمومی، تمدید مناقصه خرید باتری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998915/فراخوان-مناقصه-اجرای-عملیات-حصارکشی--'> فراخوان مناقصه اجرای عملیات حصارکشی... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه اجرای عملیات حصارکشی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998916/مناقصه-خدمات-امحاء-و-احیا-روغن-های-آلوده-به-آسکارل'>مناقصه خدمات امحاء و احیا روغن های آلوده به آسکارل / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات امحاء و احیا روغن های آلوده به آسکارل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998917/مناقصه-نوسازی-ناوگان-حمل-و-نقل-عمومی'>مناقصه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی / اگهی مناقصه , مناقصه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998922/مناقصه-خرید-پکیج-یونیت-روف-تاپ-کریر'>مناقصه خرید پکیج یونیت روف تاپ کریر  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید پکیج یونیت روف تاپ کریر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998923/مناقصه-تامین-بنتونیت'>مناقصه تامین بنتونیت / آگهی مناقصه , مناقصه تامین بنتونیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998925/مناقصه-اجرای-عملیات-پوشش-ضدحریق-سازه-فلزی-سوله--'>مناقصه اجرای عملیات پوشش ضدحریق سازه فلزی سوله... / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات پوشش ضدحریق سازه فلزی سوله...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998926/مناقصه-احداث-و-تکمیل-ساختمانها-دیوارکشی'>مناقصه احداث و تکمیل ساختمانها- دیوارکشی  / مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه احداث و تکمیل ساختمانها- دیوارکشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998927/مناقصه-خرید-تابلو-گاردریل-نیوجرسی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید تابلو، گاردریل، نیوجرسی... نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه خرید تابلو، گاردریل، نیوجرسی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998928/مناقصه-خرید-قطعات-ELECTROCATALYTIC-ELECTROLYZER'>مناقصه  خرید قطعات ELECTROCATALYTIC ELECTROLYZER / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  خرید قطعات ELECTROCATALYTIC ELECTROLYZER</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998930/مناقصه-انجام-وظایف-مربوط-به-امور-شهری'>مناقصه انجام وظایف مربوط به امور شهری  / مناقصه,مناقصه انجام وظایف مربوط به امور شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998931/فراخوان-روکش-آسفالت-گرم-راههای-روستایی---'>فراخوان روکش آسفالت گرم راههای روستایی .... / مناقصه , فراخوان روکش آسفالت گرم راههای روستایی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998932/مناقصه-اجرای-عملیات-شبکه-توزیع-گاز-و-احداث-ایستگاه-تقلیل-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات شبکه توزیع گاز و احداث ایستگاه تقلیل نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات شبکه توزیع گاز و احداث ایستگاه تقلیل نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998934/مناقصه-نگهداری-و-توسعه-فضای-سبز-شهرداری-(نوبت-دوم)'>مناقصه نگهداری و توسعه فضای سبز شهرداری (نوبت دوم) / آگهی مناقصه ، مناقصه نگهداری و توسعه فضای سبز شهرداری (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998939/مناقصه-نصب-و-راه-اندازی-50-مگاوار-خازن-20-کیلوولت-(نوبت-دوم)'>مناقصه نصب و راه اندازی 50 مگاوار خازن 20 کیلوولت (نوبت دوم) / آگهی مناقصه, مناقصه نصب و راه اندازی 50 مگاوار خازن 20 کیلوولت (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998943/مناقصه-خرید-20-000-فلش-مموری'>مناقصه خرید 20.000 فلش مموری / مناقصه عمومی, مناقصه خرید 20.000 فلش مموری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998958/تجدید-مناقصه-انجام-خدمات-و-تامین-اقلام-و-مصالح-مصرفی-مورد-نیاز'>تجدید مناقصه انجام خدمات و تامین اقلام و مصالح مصرفی مورد نیاز  / آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی,مناقصه انجام خدمات و تامین اقلام و مصالح مصرفی مورد نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998959/مناقصه-انجام-کلیه-عملیات-بازسازی-در-تونل-متروکه--نوبت-دوم'>مناقصه انجام کلیه عملیات بازسازی در تونل متروکه... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام کلیه عملیات بازسازی در تونل متروکه... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998961/فراخوان-جهت-شناسایی-سازندگان-و-تامین-کنندگان-کالا-در-حوزه-حفاری-چاههای-نفت-و-گاز-نوبت-سوم'>فراخوان جهت شناسایی سازندگان و تامین کنندگان کالا در حوزه حفاری چاههای نفت و گاز نوبت سوم / آگهی فراخوان , فراخوان جهت شناسایی سازندگان و تامین کنندگان کالا در حوزه حفاری چاههای نفت و گاز - نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998962/مناقصه-آسفالت-مورد-نیاز-پروژه-های-شهری-به-میزان-3500-تن-تجدید'>مناقصه آسفالت مورد نیاز پروژه های شهری به میزان 3500 تن تجدید  / آگهی مناقصه، مناقصه آسفالت مورد نیاز پروژه های شهری به میزان 3500 تن تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998965/مناقصه-حفاری-و-تجهیز-چاه-آب-آشامیدنی-مجتمع-روستایی--'>مناقصه حفاری و تجهیز چاه آب آشامیدنی مجتمع روستایی... / مناقصه عمومی, مناقصه حفاری و تجهیز چاه آب آشامیدنی مجتمع روستایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998967/مناقصه-تکمیل-مدرسه-12-کلاسه-و--'>مناقصه تکمیل مدرسه 12 کلاسه  و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل مدرسه 12 کلاسه  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998968/مناقصه-اجرای-عملیات-آسفالت-شهرک-سام-و-زال-و-معابر-شهری'>مناقصه  اجرای عملیات آسفالت شهرک سام و زال و معابر شهری / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه  اجرای عملیات آسفالت شهرک سام و زال و معابر شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998969/مناقصه-ساماندهی-رودخانه'>مناقصه ساماندهی رودخانه  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه ساماندهی رودخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998973/مناقصه-اجرای-عملیات-انتقال-نیرو-و-برقرسان-به-شبکه-های-توزیع-نیرو-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسان به شبکه های توزیع نیرو  نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسان به شبکه های توزیع نیرو  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998975/مناقصه-انجام-وظایف-مربوط-به-امور-شهری--نوبت-دوم'>مناقصه انجام وظایف مربوط به امور شهری - نوبت دوم / مناقصه,مناقصه انجام وظایف مربوط به امور شهری - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998976/فراخوان-مناقصه-انجام-تنظیفات-عمومی-و-خدمات-اداری-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انجام تنظیفات عمومی و خدمات اداری نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام تنظیفات عمومی و خدمات اداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998977/مناقصه-حمل-محصولات'>مناقصه حمل محصولات / اگهی مناقصه , مناقصه حمل محصولات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998981/ارزیابی-کیفی-بهسازی-آسفالتی--'>ارزیابی کیفی بهسازی آسفالتی... / مناقصه, ارزیابی کیفی بهسازی آسفالتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998983/فراخوان-جذب-سرمایه-گذار-جهت-مشارکت-در-ساخت-مجتمع-اداری-تجاری-تجدید'>فراخوان جذب سرمایه گذار جهت مشارکت در ساخت مجتمع اداری، تجاری تجدید  / تجدید فراخوان جذب سرمایه گذار , فراخوان جذب سرمایه گذار جهت مشارکت در ساخت مجتمع اداری، تجاری تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998985/مناقصه-تهیه-مواد-اولیه-طبخ-و-توزیع-و-سرو-غذای-روزانه-کارکنان'>مناقصه  تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع و سرو غذای روزانه کارکنان / آگهی انتخاب پیمانکار,مناقصه  تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع و سرو غذای روزانه کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998991/فراخوان-مناقصه-اجرای-زیرسازی--آسفالت-و-جدول-گذاری-تجدید'>فراخوان مناقصه اجرای زیرسازی ، آسفالت و جدول گذاری  تجدید  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه اجرای زیرسازی ، آسفالت و جدول گذاری تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998992/فراخوان-تهیه--نصب-و-راه-اندازی-سه-دستگاه-دیزل-ژنراتور'>فراخوان تهیه ، نصب و راه اندازی سه دستگاه دیزل ژنراتور  / فراخوان شناسایی پیمانکار , فراخوان تهیه ، نصب و راه اندازی سه دستگاه دیزل ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998995/مناقصه-خرید-20-000-کیلوگرم-هیدرازین-هیدرات'>مناقصه خرید 20.000 کیلوگرم هیدرازین هیدرات  / مناقصه,مناقصه خرید 20.000 کیلوگرم هیدرازین هیدرات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998996/تجدید-مناقصه-پروژه-نصب-و-راه-اندازی-دوربین-های-شهری-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه پروژه نصب و راه اندازی دوربین های شهری نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه نصب و راه اندازی دوربین های شهری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999001/مناقصه-احداث-مخزن-بتنی-نوبت-دوم'>مناقصه احداث مخزن بتنی  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث مخزن بتنی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999004/فراخوان-مناقصه-عمومی-تهیه-و-اجرای-عایق-پیش-ساخته'>فراخوان مناقصه عمومی تهیه و اجرای عایق پیش ساخته  / فراخوان مناقصه عمومی تهیه و اجرای عایق پیش ساخته نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999006/مناقصه-Anode-Slime'>مناقصه Anode Slime / مناقصه , مناقصه Anode Slime</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999008/مناقصه-انجام-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-نوبت-دوم'>مناقصه انجام سرویس ایاب و ذهاب کارکنان نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام سرویس ایاب و ذهاب کارکنان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999009/تجدید-مناقصه-خرید-سه-دستگاه-پمپ-سیار-دیزلی-(دیزل-تریلر-پمپ)-آتش-نشانی'>تجدید مناقصه خرید سه دستگاه پمپ سیار دیزلی (دیزل تریلر پمپ) آتش نشانی / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه خرید سه دستگاه پمپ سیار دیزلی (دیزل تریلر پمپ) آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999010/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-جهت-انجام-سرویس-های-ایاب-و-ذهاب'>مناقصه انتخاب پیمانکار جهت انجام سرویس های ایاب و ذهاب  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه انتخاب پیمانکار جهت انجام سرویس های ایاب و ذهاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999012/مناقصه-جهت-سرویس-ایاب-و-ذهاب-پرسنل'>مناقصه جهت سرویس ایاب و ذهاب پرسنل  / اگهی مناقصه , مناقصه جهت سرویس ایاب و ذهاب پرسنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999013/مناقصه-نگهداری-از-فضای-سبز'>مناقصه نگهداری از فضای سبز  / آگهی مناقصه , مناقصه نگهداری از فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999014/فراخوان-انجام-امور-سمپل'>فراخوان انجام امور سمپل / فراخوان , فراخوان انجام امور سمپل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999020/مناقصه-عملیات-پاکسازی--تخلیه-نخاله-های-ساختمانی-و--'>مناقصه عملیات پاکسازی ، تخلیه نخاله های ساختمانی و ... / آگهی مناقصه ، مناقصه عملیات پاکسازی ، تخلیه نخاله های ساختمانی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999022/فراخوان-ارزیابی-کیفی-خرید-لوله-های-پروژه-آبرسانی-عملیات-آب-و-خاک--'>فراخوان ارزیابی کیفی خرید لوله های پروژه آبرسانی عملیات آب و خاک... / مناقصه عمومی, فراخوان ارزیابی کیفی خرید لوله های پروژه آبرسانی عملیات آب و خاک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999024/فراخوان-شناسایی-سرمایه-گذار-کلیه-مراحل-اجرایی-اعم-از-خرید--حمل--نصب--تجهیز-نوبت-دوم'>فراخوان شناسایی سرمایه گذار کلیه مراحل اجرایی اعم از خرید ، حمل ، نصب ، تجهیز  نوبت دوم  / آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار , فراخوان شناسایی سرمایه گذار کلیه مراحل اجرایی اعم از خرید ، حمل ، نصب ، تجهیز  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999027/فراخوان-انتخاب-پیمانکار-خدمات-حجمی-تولید-و-جذب-نیروی-کار'>فراخوان انتخاب پیمانکار خدمات حجمی تولید و جذب نیروی کار / آگهی فراخوان پیمانکار , فراخوان انتخاب پیمانکار خدمات حجمی تولید و جذب نیروی کار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999028/مناقصه-احداث-خط-لوله-ساماندهی-پایاب-سد'>مناقصه احداث خط لوله ساماندهی پایاب سد  / اگهی مناقصه , مناقصه احداث خط لوله ساماندهی پایاب سد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999029/آگهی-مناقصه-تامین-مربی-و-متصدی-سالن-های-ورزشی-تجدید-96-09-25'>آگهی مناقصه  تامین مربی و متصدی سالن های ورزشی- تجدید 96.09.25 / آگهی تجدید مناقصه ،آگهی  مناقصه تامین مربی و متصدی سالن های ورزشی- تجدید 96.09.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999033/مناقصه-امور-سرویس-نگهداری-و-راهبری-سیستم-های-ارتباطی-مخابراتی--'>مناقصه امور سرویس، نگهداری و راهبری سیستم های ارتباطی، مخابراتی... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه امور سرویس، نگهداری و راهبری سیستم های ارتباطی، مخابراتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999035/مناقصه-اجرای-آسفالت-بلوار-و--'>مناقصه اجرای آسفالت بلوار و ... / مناقصه عمومی , مناقصه اجرای آسفالت بلوار و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999038/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-تجهیزات-UCS'>مناقصه خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات UCS / مناقصه عمومی, مناقصه خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات UCS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999039/مناقصه-خرید-نصب-راه-اندازی-و-بهره-برداری---نوبت-دوم'>مناقصه خرید، نصب، راه اندازی و بهره برداری ... نوبت دوم / مناقصه,مناقصه خرید، نصب، راه اندازی و بهره برداری ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999043/مناقصه-احداث-ساختمان-شعبه-مرکزی-و-مهمانسرای--تجدید'>مناقصه احداث ساختمان شعبه مرکزی و مهمانسرای ...تجدید / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث ساختمان شعبه مرکزی و مهمانسرای ... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999046/مناقصه-اجاره-کامیون'>مناقصه اجاره کامیون / مناقصه، مناقصه اجاره کامیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999049/مناقصه-واگذاری-295-هکتار-از-خاک-باغ-پسته'>مناقصه واگذاری 295 هکتار از خاک باغ پسته / آگهی مناقصه,مناقصه واگذاری 295 هکتار از خاک باغ پسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999050/مناقصه-لکه-گیری-و-تعمیرات-پیاده-روهای-معابر-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه لکه گیری و تعمیرات پیاده روهای معابر سطح شهر نوبت دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه لکه گیری و تعمیرات پیاده روهای معابر سطح شهر نوبت  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999051/مناقصه-احداث-2-بلوک-20-واحدی-مسکونی'>مناقصه احداث 2 بلوک 20 واحدی مسکونی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه احداث 2 بلوک 20 واحدی مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999057/مناقصه-خرید--نصب-و-راه-اندازی-تجهیزات-سالن-رنگ'>مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی تجهیزات سالن رنگ / آگهی مناقصه, مناقصه  خرید ، نصب و راه اندازی تجهیزات سالن رنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999059/مناقصه-خرید-لامپ-های-ویدئو-پروژکتور'>مناقصه خرید لامپ های ویدئو پروژکتور / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید لامپ های ویدئو پروژکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999060/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-خدمات-ایاب-و-ذهاب--نوبت-دوم'>مناقصه انتخاب پیمانکار خدمات ایاب و ذهاب - نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه انتخاب پیمانکار خدمات ایاب و ذهاب - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999064/مناقصه-تامین-انواع-سموم-دفع-آفات-نباتی'>مناقصه تامین انواع سموم دفع آفات نباتی  / آگهی مناقصه , مناقصه تامین انواع سموم دفع آفات نباتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999067/آگهی-مناقصه-عمومی-عملیات-کنترل-و-مبارزه-با-جانوران-مضر-شهری'>آگهی مناقصه عمومی عملیات کنترل و مبارزه با جانوران مضر شهری  / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی عملیات کنترل و مبارزه با جانوران مضر شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999072/مناقصه-تجهیزات-اداری'>مناقصه تجهیزات اداری  / آگهی مناقصه, مناقصه تجهیزات اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999073/فراخوان-انجام-خدمات-نظارت-عالیه-و-کارگاهی-پروزه-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات--'>فراخوان انجام خدمات نظارت عالیه و کارگاهی پروزه تعمیر و نگهداری تاسیسات ... / آگهی فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی مشاور ، فراخوان انجام خدمات نظارت عالیه و کارگاهی پروزه تعمیر و نگهداری تاسیسات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999074/ارزیابی-کیفی-تهیه-و-طبخ-و-توزیع-غذا--'>ارزیابی کیفی تهیه و طبخ و توزیع غذا ...  / ارزیابی کیفی تهیه و طبخ و توزیع غذا ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999075/مناقصه-انجام-کامل-امور-مراقبتی-و-حفاظتی-و-نگهبانی'>مناقصه انجام کامل امور مراقبتی و حفاظتی و نگهبانی / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه انجام کامل امور مراقبتی و حفاظتی و نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999078/فراخوان-طراحی-پیاده-سازی-نرم-افزار-هوشمند-و-پردازش-تصاویر--'>فراخوان طراحی پیاده سازی نرم افزار هوشمند و پردازش تصاویر... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران، فراخوان طراحی پیاده سازی نرم افزار هوشمند و پردازش تصاویر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999086/مناقصه-تهیه-و-نصب-پوشش-عایقی-شینه-های-20-کیلوولت'>مناقصه تهیه و نصب پوشش عایقی شینه های 20 کیلوولت / مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و نصب پوشش عایقی شینه های 20 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999087/مناقصه-تامین-خدمات-پشتیبانی'>مناقصه تامین خدمات پشتیبانی / آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران, مناقصه تامین خدمات پشتیبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999090/مناقصه-تامین-آب-شرب-روستاهای-بحرانی-و--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه تامین آب شرب روستاهای بحرانی و ...تجدید نوبت دوم  / تجدید مناقصه های عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین آب شرب روستاهای بحرانی و ...تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999091/مناقصه-خریداری-سیمان'>مناقصه خریداری سیمان  / آگهی مناقصه، مناقصه خریداری سیمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999093/تجدید-مناقصه-احداث-ساختمان-اداری-ناحیه-سه-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه احداث ساختمان اداری ناحیه سه  نوبت دوم / مناقصه ,تجدید مناقصه احداث ساختمان اداری ناحیه سه  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999094/استعلام-یک-دستگاه-مانیتور-صنعتی--سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام یک دستگاه مانیتور صنعتی , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / استعلام , استعلام یک دستگاه مانیتور صنعتی , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999098/فراخوان-مناقصه-خرید-حمل-نصب-تست-و-راه-اندازی-سیستم-سرمایشی-96-9-25'>فراخوان مناقصه خرید، حمل، نصب، تست و راه اندازی سیستم سرمایشی 96.9.25 / مناقصه ,فراخوان مناقصه خرید، حمل، نصب، تست و راه اندازی سیستم سرمایشی 96.9.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999099/فراخوان-عمومی-جذب-سرمایه-گذار--نوبت-سوم'>فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار - نوبت سوم / فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار - نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999100/استعلام-کابل-برق-مسی--سامانه-ستاد'>استعلام کابل برق مسی , سامانه ستاد / استعلام , استعلام کابل برق مسی , سامانه ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999108/استعلام-دوربین-TVI-آلبا--سایت-ستاد'>استعلام دوربین TVI آلبا , سایت ستاد / استعلام , استعلام دوربین TVI آلبا , سایت ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999109/فراخوان-شناسایی-پیمانکاران-جهت-عملیات-اجرایی-فیبر-نوری-ایستگاه-راه-آهن--'>فراخوان شناسایی پیمانکاران جهت عملیات اجرایی فیبر نوری ایستگاه راه آهن.... / فراخوان شناسایی پیمانکاران ، فراخوان شناسایی پیمانکاران جهت عملیات اجرایی فیبر نوری ایستگاه راه آهن....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999116/مناقصه-کارهای-تکمیلی-اصلاح--بازسازی-مخزن'>مناقصه کارهای تکمیلی اصلاح ، بازسازی مخزن  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه کارهای تکمیلی اصلاح ، بازسازی مخزن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999119/مناقصه-اجرای-پروژه-روسازی-آسفالت-و-جدولگذاری-و-تعریض-تقاطع-جاده--'>مناقصه  اجرای پروژه روسازی، آسفالت و جدولگذاری و تعریض تقاطع جاده ... / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای پروژه روسازی، آسفالت و جدولگذاری و تعریض تقاطع جاده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999121/فراخوان-انجام-خدمات-نگهداری--آبیاری-و-اجرای-عملیات-فضای-سبز-نوبت-دوم'>فراخوان انجام خدمات نگهداری ، آبیاری و اجرای عملیات فضای سبز نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام خدمات نگهداری ، آبیاری و اجرای عملیات فضای سبز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999122/مناقصه-اجرای-آسفالت-شامل-روکش-آسفالت-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای آسفالت شامل روکش آسفالت نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه اجرای آسفالت شامل روکش آسفالت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999125/مناقصه-واگذاری-نگهبانی-ایستگاههای-انتقال'>مناقصه واگذاری نگهبانی ایستگاههای انتقال / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری نگهبانی ایستگاههای انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999126/مناقصه-توسعه-مرکز-تلفن-مجموعه-ادارات-مرکزی-نوبت-دوم'>مناقصه توسعه مرکز تلفن مجموعه ادارات مرکزی نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه توسعه مرکز تلفن مجموعه ادارات مرکزی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999128/فراخوان-خدمات-اپراتور-ماشین-نویس-تحصیلدار-راننده--نوبت-دوم'>فراخوان خدمات اپراتور، ماشین نویس، تحصیلدار راننده - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی,فراخوان  خدمات اپراتور، ماشین نویس، تحصیلدار راننده- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999130/مناقصه-ساماندهی-رودخانه-سرباز-96-09-25'>مناقصه ساماندهی رودخانه سرباز 96.09.25 / مناقصه عمومی, مناقصه ساماندهی رودخانه سرباز 96.09.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999131/مناقصه-خرید-30-تن-آلومینیوم-نیم-کره'>مناقصه خرید 30 تن آلومینیوم نیم کره  / آگهی مناقصه ، مناقصه خرید 30 تن آلومینیوم نیم کره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999133/مناقصه-احداث-ساختمان-مرکزی-مخابرات-نوبت-دوم'>مناقصه احداث ساختمان مرکزی مخابرات نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه احداث ساختمان مرکزی مخابرات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999136/ارزیابی-کیفی-خدمات-عمومی-تنظیفات-و-پذیرایی--نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی خدمات عمومی، تنظیفات و پذیرایی - نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , ارزیابی کیفی خدمات عمومی ، تنظیفات و پذیرایی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999139/فراخوان-تامین-تجهیزات-فعال-و-غیر-فعال-سیستم-های-مخابراتی--'>فراخوان  تامین تجهیزات فعال و غیر فعال سیستم های مخابراتی ... / فراخوان,فراخوان  تامین تجهیزات فعال و غیر فعال سیستم های مخابراتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999142/مناقصه-عملیات-تکمیل-سالن-فوتبال-ساحلی'>مناقصه عملیات تکمیل سالن فوتبال ساحلی / اگهی مناقصه , مناقصه عملیات تکمیل سالن فوتبال ساحلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999144/مناقصه-خرید-میلگرد-صاف-و--'>مناقصه خرید میلگرد صاف و ... / آگهی مناقصه، مناقصه خرید میلگرد صاف و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999145/مناقصه-خرید-خدمات-گروه-پرستاری'>مناقصه خرید خدمات گروه پرستاری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید خدمات گروه پرستاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999152/مناقصه-خرید-و-اجرا-چمن-مصنوعی'>مناقصه خرید و اجرا چمن مصنوعی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید و اجرا چمن مصنوعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999153/مناقصه-حفر-چاه-آب-شهرک-صنعتی-نوبت-دوم'>مناقصه حفر چاه آب شهرک صنعتی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه حفر چاه آب شهرک صنعتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999158/فراخوان-ارزیابی-بهره-برداری-نگهداری-تعمیرات-و-رفع-حوادث-و-انشعابات-آب---نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی بهره برداری، نگهداری، تعمیرات و رفع حوادث و انشعابات آب ...- نوبت دوم / مناقصه عمومی, فراخوان ارزیابی بهره برداری، نگهداری، تعمیرات و رفع حوادث و انشعابات آب ...- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999159/تجدید-مناقصه-خدمات-ترمیم-کابل-کشی-و-سیستم-روشنایی-و-ساخت-و-نصب--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خدمات ترمیم کابل کشی و سیستم روشنایی و ساخت و نصب ...نوبت دوم  / مناقصه,تجدید مناقصه خدمات ترمیم کابل کشی و سیستم روشنایی و ساخت و نصب ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999160/تجدید-مناقصه-کف-پوش-بتنی-و-شیاردار-جدول-بتنی-بلوک-و-بتن-آماده'>تجدید مناقصه کف پوش بتنی و شیاردار، جدول بتنی، بلوک و بتن آماده / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه کف پوش بتنی و شیاردار، جدول بتنی، بلوک و بتن آماده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999163/مناقصه-محوطه-سازی-ناحیه-فلر-پالایشگاه---نوبت-دوم'>مناقصه محوطه سازی ناحیه فلر پالایشگاه...- نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه محوطه سازی ناحیه فلر پالایشگاه... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999165/مناقصه-تعداد۱۴-عدد-اکچویتور-برقی---نوبت-دوم'>مناقصه تعداد۱۴ عدد اکچویتور برقی ... نوبت دوم / مناقصه,مناقصه تعداد۱۴ عدد اکچویتور برقی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999166/مناقصه-خرید-قیر-6070-و-mc-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه خرید قیر 6070 و mc تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه خرید قیر 6070 و mc تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999168/تجدید-مناقصه-عملیات-گازرسانی-به-روستاهای---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات گازرسانی به روستاهای ...- نوبت دوم / مناقصه, تجدید مناقصه عملیات گازرسانی به روستاهای ...- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999169/فراخوان-خرید-50-سکسیونر-هوایی'>فراخوان خرید 50 سکسیونر هوایی  / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای,فراخوان خرید 50 سکسیونر هوایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999171/مناقصه-اصلاح--توسعه-شبکه--اجرای-منهول-و---نوبت-دوم'>مناقصه اصلاح ، توسعه شبکه - اجرای منهول و ... نوبت دوم / مناقصه,مناقصه اصلاح ، توسعه شبکه - اجرای منهول و ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999174/مناقصه-خرید-مقداری-لوله-پلی-اتیلن'>مناقصه خرید مقداری لوله پلی اتیلن / آگهی مناقصه, مناقصه خرید مقداری لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999176/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب-پرسنل'>مناقصه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل  / آگهی مناقصه ، مناقصه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل بیمارستان و واحدهای تابعه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999177/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-بیمارستان'>مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان / مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999178/مناقصه-تامین-مصالح-و-تجهیزات-کالا-و-خدمات-مرتبط-مشتمل-بر-تولید-با-عرضه-حمل-نصب--'>مناقصه تامین مصالح و تجهیزات، کالا و خدمات مرتبط مشتمل بر تولید با عرضه، حمل، نصب... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ،  مناقصه تامین مصالح و تجهیزات، کالا و خدمات مرتبط مشتمل بر تولید با عرضه، حمل، نصب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999181/ارزیابی-طراحی--خرید--ساختمانی--نصب--تست-و-راه-اندازی-پست-خرامه-(نوبت-دوم)'>ارزیابی طراحی ، خرید ، ساختمانی ، نصب ، تست و راه اندازی پست خرامه (نوبت دوم) / اگهی ارزیابی , ارزیابی طراحی ، خرید ، ساختمانی ، نصب ، تست و راه اندازی پست خرامه (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999184/مناقصه-مقدار-7576-متر-لوله-کاروگیت--نوبت-دوم'>مناقصه مقدار 7576 متر لوله کاروگیت - نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه مقدار 7576 متر لوله کاروگیت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999185/مناقصه-مقدار-16120-متر-لوله-پلی-اتیلن-(نوبت-دوم)'>مناقصه مقدار 16120 متر لوله پلی اتیلن (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه مقدار 16120 متر لوله پلی اتیلن (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999186/تجدید-مناقصه-خرید-6960-متر-لوله-پلی-اتیلن'>تجدید مناقصه خرید 6960 متر لوله پلی اتیلن / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه خرید 6960 متر لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999187/تجدید-مناقصه-خرید-سروموتورهای-سیستم-کنترل-توربین-های-بخار--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید سروموتورهای سیستم کنترل توربین های بخار - نوبت دوم  / مناقصه,تجدید مناقصه خرید سروموتورهای سیستم کنترل توربین های بخار - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999193/مناقصه-خرید-زمین'> مناقصه خرید زمین  /  مناقصه خرید زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999194/مناقصه-عملیات-تهیه-مصالح-و-اجرای-نازک-کاری-و-تاسیسات-برقی-و-مکانیکی--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات تهیه مصالح و اجرای نازک کاری و تاسیسات برقی و مکانیکی ...نوبت دوم / مناقصه,مناقصه عملیات تهیه مصالح و اجرای نازک کاری و تاسیسات برقی و مکانیکی ...نوبت د وم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999197/تمدید-مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-منطقه-6--'>تمدید مناقصه نگهداری فضای سبز منطقه 6 ... / مناقصه,تمدید مناقصه نگهداری فضای سبز منطقه 6 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999198/مناقصه-واگذاری-امور-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-پرسنل-و-بیماران-مرحله-سوم'>مناقصه واگذاری امور تهیه، طبخ و توزیع غذای پرسنل و بیماران مرحله سوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور تهیه، طبخ و توزیع غذای پرسنل و بیماران مرحله سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999199/مناقصه-عملیات-تهیه-مصالح-و-اجرای-لوله-کشی-گاز---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات تهیه مصالح و اجرای لوله کشی گاز ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه,مناقصه عملیات تهیه مصالح و اجرای لوله کشی گاز ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999202/ارزیابی-کیفی-اجرای-عملیات-تکمیلی-مخزن-5000-متر-مکعبی-مدفون--(نوبت-دوم)'>ارزیابی کیفی اجرای عملیات تکمیلی مخزن 5000 متر مکعبی مدفون... (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, ارزیابی کیفی اجرای عملیات تکمیلی مخزن 5000 متر مکعبی مدفون... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999208/مناقصه-عملیات-اجرایی-دیوار-حفاظتی--'>مناقصه عملیات اجرایی دیوار حفاظتی ... / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرایی دیوار حفاظتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999210/فراخوان-مناقصه-احداث-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-مناطق-باقیمانده-و---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه احداث شبکه جمع آوری فاضلاب مناطق باقیمانده و ... نوبت دوم / مناقصه,فراخوان مناقصه احداث شبکه جمع آوری فاضلاب مناطق باقیمانده و ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999214/مناقصه-بهره-برداری-و-نگهداری-از-تصفیه-خانه-فاضلاب-و-شبکه-فاضلاب-مدرن--'>مناقصه بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه فاضلاب و شبکه فاضلاب مدرن... / مناقصه عمومی, مناقصه بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه فاضلاب و شبکه فاضلاب مدرن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999216/مناقصه-اجرای-عملیات-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت'>مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت / اگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999220/مناقصه-طرح-آبرسانی'>مناقصه طرح آبرسانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه طرح آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999230/فراخوان-مناقصه-بهسازی-و-آسفالت-راه-های-روستایی---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه بهسازی و آسفالت راه های روستایی ... نوبت دوم  / فراخوان شرکت در مناقصه , فراخوان مناقصه بهسازی و آسفالت راه های روستایی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999232/مناقصه-ساخت-شش-عدد-آلاچیق--نوبت-دوم'>مناقصه ساخت شش عدد آلاچیق - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه ساخت شش عدد آلاچیق - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999235/مناقصه-620-عدد-دریچه-چدن-داکتیل'>مناقصه 620 عدد دریچه چدن داکتیل  / مناقصه عمومی, مناقصه 620 عدد دریچه چدن داکتیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999236/مناقصه-پیمانکاری-کشتارگاه-دام-سنگین-و-بسته-بندی-گوشت-گوساله'>مناقصه پیمانکاری کشتارگاه دام سنگین و بسته بندی گوشت گوساله  / مناقصه , مناقصه پیمانکاری کشتارگاه دام سنگین و بسته بندی گوشت گوساله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999237/مناقصه-اجرای-جدولگذاری-معابر'>مناقصه اجرای جدولگذاری معابر / آگهی مناقصه، مناقصه اجرای جدولگذاری معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999239/مناقصه-احداث-دیوارهای-حفاظتی-حوزه-شهرستان-قصر-قند'>مناقصه احداث دیوارهای حفاظتی حوزه شهرستان قصر قند / مناقصه,مناقصه  احداث دیوارهای حفاظتی حوزه شهرستان قصر قند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999240/مناقصه-طبخ-و-توزیع-غذای-سلف-سرویس-دانشجوییو-فرهنگی--نوبت-دوم'>مناقصه طبخ و توزیع غذای سلف سرویس دانشجوییو فرهنگی - نوبت دوم / مناقصه,مناقصه طبخ و توزیع غذای سلف سرویس دانشجوییو فرهنگی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999243/مناقصه-اجرای-عملیات-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999244/مناقصه-اجرای-12000-پروژه-گاز-رسانی-پلی-اتیلن'>مناقصه اجرای 12000 پروژه گاز رسانی پلی اتیلن / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه اجرای 12000 پروژه گاز رسانی پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999245/مناقصه-خدمات-خودرو-استیجاری-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات خودرو استیجاری- نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه خدمات خودرو استیجاری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999246/آگهی-فراخوان-عمومی-احداث-مجموعه-هایپرمارکت-تجاری'>آگهی فراخوان عمومی  احداث مجموعه هایپرمارکت تجاری / آگهی فراخوان عمومی ،آگهی فراخوان عمومی احداث مجموعه هایپرمارکت تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999248/مناقصه-حفر-یک-حلقه-چاه--'>مناقصه حفر یک حلقه چاه ... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه حفر یک حلقه چاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999250/مناقصه-انجام-امور-خدمات-شهری-و-نگهداری-فضای-سبز-و-رفت-و-روب-معابر'>مناقصه انجام امور خدمات شهری و نگهداری فضای سبز و رفت و روب معابر  / آگهی مناقصه , مناقصه انجام امور خدمات شهری و نگهداری فضای سبز و رفت و روب معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999253/مناقصه-اجرای-عملیات-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت---'>مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت .... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999255/مناقصه-سرویس-دهی-حمل-و-نقل-جهت-ماموریت-های-درون-شهری-و-برون-شهری'>مناقصه سرویس دهی، حمل و نقل جهت ماموریت های درون شهری و برون شهری / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه سرویس دهی، حمل و نقل جهت ماموریت های درون شهری و برون شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999256/فراخوان-مناقصه-تامین-تجهیزات-و-کالاهای-اختصاصی-عهده-پیمانکار--'>فراخوان مناقصه تامین تجهیزات و کالاهای اختصاصی عهده پیمانکار... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تامین تجهیزات و کالاهای اختصاصی عهده پیمانکار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999261/مناقصه-احداث-دو-دستگاه-پل-عابر-پیاده'>مناقصه احداث دو دستگاه پل عابر پیاده  / مناقصه ، مناقصه احداث دو دستگاه پل عابر پیاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999264/مناقصه-تهیه-تجهیزات--نصب-برج-و-سیم-کشی-تکمیل-خطوط'>مناقصه تهیه تجهیزات ، نصب برج و سیم کشی تکمیل خطوط  / اگهی مناقصه , مناقصه تهیه تجهیزات ، نصب برج و سیم کشی تکمیل خطوط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999267/مناقصه-تهیه-مواد-اولیه-آماده-سازی-طبخ-و-توزیع-غذای-بیمارستان'>مناقصه تهیه مواد اولیه، آماده سازی، طبخ و توزیع غذای بیمارستان / مناقصه عمومی, مناقصه تهیه مواد اولیه، آماده سازی، طبخ و توزیع غذای بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999274/مناقصه-تجدید-اجرای-پروژه-آبیاری-مکانیزه-فاز-اول-بوستان-باغ-امامی---نوبت-دوم'>مناقصه تجدید اجرای پروژه آبیاری مکانیزه فاز اول بوستان باغ امامی ... نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه  تجدید اجرای پروژه آبیاری مکانیزه فاز اول بوستان باغ امامی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999281/مناقصه-تکمیل-ساختمان-اداری'>مناقصه تکمیل ساختمان اداری / مناقصه , مناقصه تکمیل ساختمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999282/تجدید-مناقصه-عملیات-پیگیری-و-وصول-مطالبات'>تجدید مناقصه عملیات پیگیری و وصول مطالبات / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه عملیات پیگیری و وصول مطالبات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999283/مناقصه-خرید-لوله-های-پلی-اتیلن-شبکه-فرعی-آبیاری-زهکشی-اراضی-پایاب-سد'>مناقصه  خرید لوله های پلی اتیلن شبکه فرعی آبیاری زهکشی اراضی پایاب سد / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  خرید لوله های پلی اتیلن شبکه فرعی آبیاری زهکشی اراضی پایاب سد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999286/مناقصه-پیاده-روسازی-معابر-سطح-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه پیاده روسازی معابر سطح شهر - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه   پیاده روسازی معابر سطح شهر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999287/ارزیابی-کیفی-مناقصه-پروژه-مقاوم-سازی-و-بازسازی-سویل-33-مورد---(نوبت-دوم)'>ارزیابی کیفی مناقصه پروژه مقاوم سازی و بازسازی سویل 33 مورد ... (نوبت دوم) / مناقصه, ارزیابی کیفی مناقصه پروژه مقاوم سازی و بازسازی سویل 33 مورد ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999294/مناقصه-عملیات-اجرایی-بند-خاکی-ذخیره-آب'>مناقصه عملیات اجرایی بند خاکی ذخیره آب  / مناقصه,مناقصه عملیات اجرایی بند خاکی ذخیره آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999299/مناقصه-اجرا-سیستم-سردخانه-کشتارگاه-با-کمپرسور'>مناقصه اجرا سیستم سردخانه کشتارگاه با کمپرسور / مناقصه , مناقصه اجرا سیستم سردخانه کشتارگاه با کمپرسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999300/فراخوان-ارزیابی-عملیات-مرمت-و-ایمن-سازی-تغذیه-مصنوعی--'>فراخوان ارزیابی عملیات مرمت و ایمن سازی تغذیه مصنوعی ... / مناقصه, فراخوان ارزیابی عملیات مرمت و ایمن سازی تغذیه مصنوعی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999305/مناقصه-لایروبی-کانالهای-روباز-و-مسقف-سطح-شهر'>مناقصه لایروبی کانالهای روباز و مسقف سطح شهر  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه لایروبی کانالهای روباز و مسقف سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999307/استعلام-قیمت-واگذاری-مشارکتی-واحد-فیزیوتراپی'>استعلام قیمت واگذاری مشارکتی واحد فیزیوتراپی / مناقصه ،  استعلام قیمت واگذاری مشارکتی واحد فیزیوتراپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999308/فراخوان-خرید-تضمینی-گندم-و-دانه-های-روغنی'>فراخوان خرید تضمینی گندم و دانه های روغنی / فراخوان, فراخوان خرید تضمینی گندم و دانه های روغنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999311/فراخوان-دریافت-خدمات-در-قالب-خودروهای-استیجاری-و-ایاب-و-ذهاب'>فراخوان دریافت خدمات در قالب خودروهای استیجاری و ایاب و ذهاب / آگهی فراخوان، فراخوان دریافت خدمات در قالب خودروهای استیجاری و ایاب و ذهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999313/مناقصه-اجرای-ممیزی-و-املاک-و-اصناف-شهر-(نوبت-دوم)'>مناقصه اجرای ممیزی و املاک و اصناف شهر (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای ممیزی و املاک و اصناف شهر (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999315/مناقصه-خرید-ریل-لوکوموتیو-به-همراه-متعلقات---نوبت-دوم'>مناقصه خرید ریل لوکوموتیو به همراه متعلقات ... نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه خرید ریل لوکوموتیو به همراه متعلقات ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999321/مناقصه-انجام-امورات-خدمات-شهری-رامشیر'>مناقصه انجام امورات خدمات شهری رامشیر  / مناقصه ,مناقصه انجام امورات خدمات شهری رامشیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999322/تجدید-مناقصه-تهیه-قطعات-نمای-پیش-ساخته-بتنی-با-الیاف---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تهیه قطعات نمای پیش ساخته بتنی با الیاف...- نوبت دوم / مناقصه ,تجدید مناقصه تهیه قطعات نمای پیش ساخته بتنی با الیاف... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999325/فراخوان-عملیات-اجرایی-خرید-و-لوله-گذاری-به-متراژ-1970-متر-پروژه--'>فراخوان عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری به متراژ 1970 متر پروژه ... / مناقصه, فراخوان عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری به متراژ 1970 متر پروژه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999332/تجدید-فراخوان-نهالکاری--آبیاری-و-مراقبت-مناطق-بیابانی-(نوبت-دوم)'>تجدید فراخوان نهالکاری ، آبیاری و مراقبت مناطق بیابانی (نوبت دوم) / تجدید فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان نهالکاری ، آبیاری و مراقبت مناطق بیابانی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999335/تجدید-مناقصه-تهیه-مصالح-ساخت-و-نصب-قرنیز-پیش-ساخته-نمای-عرشه-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تهیه مصالح، ساخت و نصب قرنیز پیش ساخته نمای عرشه  نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی، تجدید مناقصه تهیه مصالح، ساخت و نصب قرنیز پیش ساخته نمای عرشه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999337/مناقصه-عملیات-خرید--نصب-و-راه-اندازی-چیلر'>مناقصه عملیات خرید ، نصب و راه اندازی چیلر   / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات خرید ، نصب و راه اندازی چیلر فرهنگسرا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999339/مناقصه-واگذاری-عملیات-آسفالت-معابر-شهر'>مناقصه  واگذاری عملیات آسفالت معابر شهر / آگهی مناقصه, مناقصه  واگذاری عملیات آسفالت معابر شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999341/مناقصه-واگذاری-انجام-خدمات-اورژانس-پیش-بیمارستانی-96-9-22-(نوبت-دوم)'>مناقصه واگذاری انجام خدمات اورژانس پیش بیمارستانی 96.9.22 (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری انجام خدمات اورژانس پیش بیمارستانی 96.9.22 (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999342/مناقصه-تعمیرات-خط-لوله-و-تغذیه-و-شبکه-گاز'>مناقصه تعمیرات خط لوله و تغذیه و شبکه گاز  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تعمیرات خط لوله و تغذیه و شبکه گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999352/مناقصه-اجرای-15140-متر-پروژه-گازرسانی'>مناقصه اجرای 15140 متر پروژه گازرسانی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای 15140 متر پروژه گازرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999356/فراخوان-امکان-سنجی-فرصت-های-سرمایه-گذاری-در-موقوفات--'>فراخوان امکان سنجی فرصت های سرمایه گذاری در موقوفات... / فراخوان مناقصه, فراخوان امکان سنجی فرصت های سرمایه گذاری در موقوفات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999357/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-حفظ-و-نگهداری-بوستان'>تجدید مناقصه اجرای عملیات حفظ و نگهداری بوستان  / تجدید مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات حفظ و نگهداری بوستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999358/مناقصه-اجرای-پروژه-پیاده-روسازی-و-اجرای-فضای-سبز'>مناقصه اجرای پروژه پیاده روسازی و اجرای فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای پروژه پیاده روسازی و اجرای فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999359/مناقصه-تجهیزات-پست-برق-زمینی-احداث-کلینیک'>مناقصه تجهیزات پست برق زمینی احداث کلینیک / آگهی مناقصه , مناقصه تجهیزات پست برق زمینی احداث کلینیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999364/مناقصه-تخلیه-و-بارگیری-مقدار-31000-تن-محصولات-علوفه-ای--نوبت-دوم'>مناقصه تخلیه و بارگیری مقدار 31000 تن محصولات علوفه ای - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تخلیه و بارگیری مقدار 31000 تن محصولات علوفه ای - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999368/مناقصه-احداث-و-تکمیل-کانال-جمع-آوری-آبهای-سطحی-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه احداث و تکمیل کانال جمع آوری آبهای سطحی شهر - نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه احداث و تکمیل کانال جمع آوری آبهای سطحی شهر - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999369/مناقصه-بهسازی-و-روکش-آسفالت-گرم-نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی و روکش آسفالت گرم- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بهسازی و روکش آسفالت گرم- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999373/تجدید-مناقصه-کرایه-ماشین-آلات-مورد-نیاز'>تجدید مناقصه کرایه ماشین آلات مورد نیاز / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه کرایه ماشین آلات مورد نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999374/فراخوان-انجام-عملیات-ساختمانی-و-تاسیساتی-(نوبت-دوم)'>فراخوان انجام عملیات ساختمانی و تاسیساتی (نوبت دوم) / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان انجام عملیات ساختمانی و تاسیساتی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999375/مناقصه-اجرای-آسفالت-معابر-شهری'>مناقصه اجرای آسفالت معابر شهری  / مناقصه , مناقصه اجرای آسفالت معابر شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999378/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی انسانی نوبت دوم  / آگهی مناقصه ، مناقصه تامین نیروی انسانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999380/مناقصه-خرید-و-حمل-مصالح'>مناقصه خرید و حمل مصالح  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید و حمل مصالح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999381/مناقصه-اجرای-پروژه-زیرسازی-و-آسفالت'>مناقصه اجرای پروژه زیرسازی و آسفالت / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پروژه زیرسازی و آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999382/مناقصه-خرید-لایسنس-آنتی-ویروس-کاسپراسکای'>مناقصه خرید لایسنس آنتی ویروس کاسپراسکای / مناقصه، مناقصه خرید لایسنس آنتی ویروس کاسپراسکای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999384/فراخوان-عملیات-تکمیل-سالن-ورزشی-چند-منظوره'>فراخوان  عملیات تکمیل سالن ورزشی چند منظوره / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه عملیات تکمیل سالن ورزشی چند منظوره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999386/مناقصه-انجام-خدمات-صدور-بیمه-نامه-مسئولیت-مدنی-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات صدور بیمه نامه مسئولیت مدنی نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام خدمات صدور بیمه نامه مسئولیت مدنی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999387/مناقصه-عملیات-اجرایی-اصلاح-هندسی-معابر-سطح-شهر-و--نوبت-اول-چاپ-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی اصلاح هندسی معابر سطح شهر و ...نوبت اول چاپ دوم  / مناقصه ,مناقصه عملیات اجرایی اصلاح هندسی معابر سطح شهر و ...نوبت اول چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999390/مناقصه-امور-خدمات-و-تنظیفات-نوبت-دوم'>مناقصه امور خدمات و تنظیفات  نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه امور خدمات و تنظیفات   نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999392/فراخوان-طراحی-پارک-جنگلی-به-مساحت-20-هکتار'>فراخوان طراحی پارک جنگلی به مساحت 20 هکتار / مناقصه, فراخوان طراحی پارک جنگلی به مساحت 20 هکتار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999393/مناقصه-طرح-احداث-و-تکمیل-کتابخانه-عمومی-چاپ-دوم'>مناقصه طرح احداث و تکمیل کتابخانه عمومی  چاپ دوم  / آگهی مناقصه,مناقصه طرح احداث و تکمیل کتابخانه عمومی  چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999398/مناقصه-انجام-خدمات-سرویس-های-ایاب-و-ذهاب-پرسنل--آگهی-دوم'>مناقصه  انجام خدمات سرویس های ایاب و ذهاب پرسنل - آگهی دوم  / آگهی اول مناقصه, مناقصه  انجام خدمات سرویس های ایاب و ذهاب پرسنل - آگهی دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999399/مناقصه-احداث-شبکه-روشنایی'>مناقصه احداث شبکه روشنایی  / آگهی دعوت به مناقصه عمومی , مناقصه احداث شبکه روشنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999400/مناقصه-انجام-خدمات-تامین-خودروهای-وانت-دوکابین-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات تامین خودروهای وانت دوکابین نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام خدمات تامین خودروهای وانت دوکابین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999401/مناقصه-همسطح-سازی-درب-منهول-های-فاضلاب-سطح-معابر--نوبت-سوم'>مناقصه همسطح سازی درب منهول های فاضلاب سطح معابر - نوبت سوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه همسطح سازی درب منهول های فاضلاب سطح معابر - نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999402/استعلام-خرید-و-حمل-ماسه-شکسته-و-شن'>استعلام خرید و حمل ماسه شکسته و شن / استعلام , استعلام خرید و حمل ماسه شکسته و شن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999403/فراخوان-بهینه-سازی-سیستم-کنترل-توربو-کمپرسورها-و----(نوبت-دوم)'>فراخوان بهینه سازی سیستم کنترل توربو کمپرسورها و  .... (نوبت دوم) / فراخوان مناقصه , فراخوان بهینه سازی سیستم کنترل توربو کمپرسورها و  .... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999404/مناقصه-اجرای-پروژه-جدول-بندی-و-کفپوش-گذاری'>مناقصه اجرای پروژه جدول بندی و کفپوش گذاری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پروژه جدول بندی و کفپوش گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999407/فراخوان-خرید-تضمینی-گندم-و-دانه-های-روغنی'>فراخوان خرید تضمینی گندم و دانه های روغنی / فراخوان, فراخوان خرید تضمینی گندم و دانه های روغنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999408/مناقصه-خرید-شلفها-و-یونیتها---نوبت-دوم'>مناقصه خرید شلفها و یونیتها ... نوبت دوم / مناقصه,مناقصه خرید شلفها و یونیتها ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999412/مناقصه-کمک-به-احداث-راه-روستایی-ولی-و-صفر-و---نوبت-دوم'>مناقصه کمک به احداث راه روستایی  ولی و صفر  و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه کمک به احداث راه روستایی  ولی و صفر  و ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999414/فراخوان-واگذاری-مدیریت-مرکز-درمان-و-بازتوانی-معتادین'>فراخوان واگذاری مدیریت مرکز درمان و بازتوانی معتادین / مناقصه, فراخوان واگذاری مدیریت مرکز درمان و بازتوانی معتادین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999415/مناقصه-عمومی-پروژه-اجرای-فاز-4-فضای-سبز'>مناقصه عمومی پروژه اجرای فاز 4 فضای سبز  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی پروژه اجرای فاز 4 فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999421/مناقصه-تهیه--زیرسازی-و-آسفالت-معابر--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه ، زیرسازی و آسفالت معابر - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه ، زیرسازی و آسفالت معابر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999424/فراخوان-بررسی-اشکال-موجود-در-کمپرسورهای-گاز-گردشی'>فراخوان بررسی اشکال موجود در کمپرسورهای گاز گردشی / فراخوان بررسی اشکال موجود در کمپرسورهای گاز گردشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999426/مناقصه-عملیات-اجرایی-زیرسازی-دیوار-سنگی--'>مناقصه عملیات اجرایی زیرسازی، دیوار سنگی... / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرایی زیرسازی، دیوار سنگی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999429/اصلاحیه-مناقصه-خدمات-سرویس-ایاب-و-ذهاب-پرسنل'>اصلاحیه مناقصه خدمات سرویس ایاب و ذهاب پرسنل / اصلاحیه مناقصه، آگهی دوم مناقصه خدمات سرویس ایاب و ذهاب پرسنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999431/مناقصه-عملیات-احداث-راه-دسترسی-به-بازارچه-مرزی-و--'>مناقصه  عملیات احداث راه دسترسی به بازارچه مرزی و ... / فراخوان مناقصه, مناقصه  عملیات احداث راه دسترسی به بازارچه مرزی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999432/تجدید-مناقصه-انجام-بخشی-از-خدمات-پشتیبانی-در-مشاغل-خدماتی--'>تجدید مناقصه انجام بخشی از خدمات پشتیبانی در مشاغل خدماتی... / مناقصه,تجدید مناقصه انجام بخشی از خدمات پشتیبانی در مشاغل خدماتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999433/مناقصه-تعریض-کنارگذر-جاده--'>مناقصه  تعریض کنارگذر جاده ... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه  تعریض کنارگذر جاده ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999434/اصلاحیه-مناقصه-ترمیم-کاشت-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز'>اصلاحیه مناقصه ترمیم، کاشت، حفظ و نگهداری فضای سبز  / اصلاحیه مناقصه عمومی,مناقصه ترمیم، کاشت، حفظ و نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999435/مناقصه-اجرای-عملیات-مرمتی-عمرانی'>مناقصه اجرای عملیات مرمتی عمرانی / مناقصه اجرای عملیات مرمتی عمرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999441/فراخوان-مناقصه-ممبران-و-اقلام-آبسازی-صنعتی'>فراخوان مناقصه ممبران و اقلام آبسازی صنعتی / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی، فراخوان مناقصه ممبران و اقلام آبسازی صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999447/تجدید-مناقصه-تعمیر-مرمت-و-تعریض-پل'>تجدید مناقصه تعمیر، مرمت و  تعریض پل  / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه تعمیر، مرمت و  تعریض پل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999448/ارزیابی-کیفی-ONE-PIECE-SAFETY-VALVE-CONNECTION'>ارزیابی کیفی ONE PIECE SAFETY VALVE CONNECTION  / ارزیابی کیفی ONE PIECE SAFETY VALVE CONNECTION </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999450/مناقصه-عمومی-واگذاری-امور-خدمات-عمومی'>مناقصه عمومی واگذاری امور خدمات عمومی / مناقصه عمومی واگذاری امور خدمات عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999451/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-انشعابات-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای انشعابات شبکه جمع آوری فاضلاب / آگهی مناقصه , مناقصه تهیه مصالح و اجرای انشعابات شبکه جمع آوری فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999454/مناقصه-تهیه-مصالح-و-آماده-سازی-بخشی-از-راه-دسترسی'>مناقصه تهیه مصالح و آماده سازی بخشی از راه دسترسی / مناقصه تهیه مصالح و آماده سازی بخشی از راه دسترسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999457/مناقصه-اجرای-عملیات-روکش-آسفالت'>مناقصه اجرای عملیات روکش آسفالت  / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات روکش آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999459/فراخوان-مناقصه-ایجاد-و-توسعه-معابر-شهری--مرحله-دوم--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه ایجاد و توسعه معابر شهری  - مرحله دوم ، نوبت دوم  / فراخوان فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه ایجاد و توسعه معابر شهری  - مرحله دوم ، نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999460/مناقصه-عملیات-نگهداری-و-بازسازی-شبکه-های-کابل--هوائی---'>مناقصه عملیات نگهداری و بازسازی شبکه های کابل ، هوائی، ... / عملیات نگهداری و بازسازی شبکه های کابل ، هوائی، فیبرنوری و سیستم های WLL ،ACCESS و PGS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999462/استعلام-تجهیزات-سیستم-های-هیدرولیکی--'>استعلام تجهیزات سیستم های هیدرولیکی ... / استعلام , استعلام تجهیزات سیستم های هیدرولیکی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999465/مناقصه-اجاره-ماشین-آلات-سنگین-نیمه-سنگین-و-سبک--نوبت-دوم'>مناقصه اجاره ماشین آلات سنگین، نیمه سنگین و سبک  - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه اجاره ماشین آلات سنگین، نیمه سنگین و سبک  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999468/استعلام-دنده-شانه-ای-تمیز-کننده-پالت-پخت--'>استعلام دنده شانه ای تمیز کننده پالت پخت... / استعلام بهاء , استعلام دنده شانه ای تمیز کننده پالت پخت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999469/استعلام-واگذاری-نصب-و-راه-اندازی-شبکه-wifi-دیتا'>استعلام واگذاری نصب و راه اندازی شبکه wifi دیتا  / استعلام بهاء, استعلام واگذاری نصب و راه اندازی شبکه wifi دیتا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999470/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-گاز-کنترل-20-فلومتری'>مناقصه خرید یک دستگاه گاز کنترل 20 فلومتری  / مناقصه خرید یک دستگاه گاز کنترل 20 فلومتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999473/مناقصه-خرید-35-دستگاه-آسانسور-مسافربر'>مناقصه  خرید 35 دستگاه آسانسور مسافربر / مناقصه, مناقصه  خرید 35 دستگاه آسانسور مسافربر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999474/استعلام-تابلوهای-کنترل'>استعلام تابلوهای کنترل / استعلام,استعلام تابلوهای کنترل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999475/مناقصه-راهبری-سرویس-های-ایاب-و-ذهاب--'>مناقصه راهبری سرویس های ایاب و ذهاب ... / مناقصه,مناقصه راهبری سرویس های ایاب و ذهاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999476/استعلام-کانکتور'>استعلام کانکتور / استعلام بها, استعلام کانکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999477/استعلام​-گریت-بار-کناری-سینتر-آلگومراسیون'>استعلام​ گریت بار کناری سینتر آلگومراسیون / استعلام بهاء ,استعلام​ گریت بار کناری سینتر آلگومراسیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999478/مناقصه-خرید-ادوات-دوربینهای-حفاظتی'>مناقصه خرید ادوات دوربینهای حفاظتی  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید ادوات دوربینهای حفاظتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999480/مناقصه-خرید-سه-قلم-تجهیزات-ایمنی-و-اطفا-حریق'>مناقصه خرید سه قلم تجهیزات ایمنی و اطفا حریق / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید سه قلم تجهیزات ایمنی و اطفا حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999481/استعلام-تابلوهای-کنترل'>استعلام تابلوهای کنترل  / استعلام , استعلام تابلوهای کنترل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999482/مناقصه-خدمات-نظارت-بر-عملیات-پیشروی-آماده-سازی-و-استخراج-ماده-معدنی--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات نظارت بر عملیات پیشروی ،آماده سازی و استخراج ماده معدنی - نوبت دوم  / مناقصه خدمات نظارت بر عملیات پیشروی ،آماده سازی و استخراج ماده معدنی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999483/استعلام-خرید--حمل-و-تخلیه-میله-محافظ-چدنی-استیپر'>استعلام خرید ، حمل و تخلیه میله محافظ چدنی استیپر  / استعلام، استعلام خرید ، حمل و تخلیه میله محافظ چدنی استیپر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999485/استعلام-واگذاری-نصب-و-راه-اندازی-شبکه-wifi-دیتا'>استعلام واگذاری نصب و راه اندازی شبکه wifi دیتا  / استعلام بهاء, استعلام واگذاری نصب و راه اندازی شبکه wifi دیتا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999487/مناقصه-ساخت-شفت-توربین-بخار'>مناقصه ساخت شفت توربین بخار  / مناقصه , مناقصه ساخت شفت توربین بخار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999488/استعلام-الکتروموتور-چرخ-دنده-ای'>استعلام الکتروموتور چرخ دنده ای  / استعلام ، استعلام الکتروموتور چرخ دنده ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999490/مناقصه-انجام-عملیات-آماده-سازی--باطله-برداری-و-استخراج-ماده-معدنی'>مناقصه  انجام عملیات آماده سازی ، باطله برداری و استخراج ماده معدنی / مناقصه عمومی, مناقصه  انجام عملیات آماده سازی ، باطله برداری و استخراج ماده معدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999491/فراخوان-تجدید-مناقصه-عمومی-تامین-تجهیزات-و-کالاهای-اختصاصی-عهده-پیمانکار-و--'>فراخوان تجدید مناقصه عمومی تامین تجهیزات و کالاهای اختصاصی عهده پیمانکار و ...  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان تجدید مناقصه عمومی تامین تجهیزات و کالاهای اختصاصی عهده پیمانکار و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999494/مناقصه-تامین-رگلاتور-8-اینچ-کلاس-600'>مناقصه تامین رگلاتور 8 اینچ کلاس 600 / مناقصه,مناقصه تامین رگلاتور 8 اینچ کلاس 600</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999495/فراخوان-مناقصه-ارتقاء-سیستم-آتش-نشانی-و-اجرای-خط-ارتباطی-خوراک-تجدید-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه ارتقاء سیستم آتش نشانی و اجرای خط ارتباطی خوراک تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه ارتقاء سیستم آتش نشانی و اجرای خط ارتباطی خوراک تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999497/استعلام-تجهیزات-سیستمهای-هیدرولیکی-و--'>استعلام تجهیزات سیستمهای هیدرولیکی و ... / استعلام , استعلام تجهیزات سیستمهای هیدرولیکی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999498/مناقصه-تامين-برق-روستای-چيچکلو-در-حوزه-فعاليت-مديريت'>مناقصه تامين برق روستای چيچکلو در حوزه فعاليت مديريت / آگهی مناقصه, مناقصه تامين برق روستای چيچکلو در حوزه فعاليت مديريت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999500/مناقصه-چاپ-قبوض-گازبها-مشترکین'>مناقصه چاپ قبوض گازبها مشترکین  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه چاپ قبوض گازبها مشترکین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999501/مناقصه-کسب-و-کار'>مناقصه  کسب و کار / مناقصه, مناقصه  کسب و کار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999502/مناقصه-مخزن-ذخیره-بنزین-و-گازوئیل'>مناقصه مخزن ذخیره بنزین و گازوئیل / مناقصه مخزن ذخیره بنزین و گازوئیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999504/استعلام-​جک-RIKEN-SEIKI'>استعلام ​جک RIKEN SEIKI / استعلام , استعلام ​جک RIKEN SEIKI</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999505/فراخوان-دعوتنامه-برق-رسانی-به-چاه-های'>فراخوان دعوتنامه  برق رسانی به چاه های / فراخوان دعوتنامه  ،فراخوان دعوتنامه  برق رسانی به چاه های     </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999507/مناقصه-تامین-برق-روستای-چیچکلو'>مناقصه تامین برق روستای چیچکلو / مناقصه تامین برق روستای چیچکلو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999509/مناقصه-انجام-عملیات-نگهداری-و-بازسازی-شبکه-های-کابل-هوائی-فیبرنوری-و-سیستمهای-WLL-ACCESSوPGS'>مناقصه انجام عملیات نگهداری و بازسازی شبکه های کابل، هوائی،فیبرنوری و سیستمهای WLL ،ACCESSوPGS / مناقصه, مناقصه انجام عملیات نگهداری و بازسازی شبکه های کابل، هوائی،فیبرنوری و سیستمهای WLL ،ACCESSوPGS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999510/مناقصه-خرید-سه-قلم-البسه-ایمنی-و-اطفا-حریق'>مناقصه خرید سه قلم البسه ایمنی و اطفا حریق  / مناقصه,مناقصه خرید سه قلم البسه ایمنی و اطفا حریق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999511/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-عملیات-مربوط-به-تامین-برق-روستای'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات مربوط به تامین برق روستای / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات مربوط به تامین برق روستای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999513/مناقصه-پروژه-تهیه-تجهیزات-و-احداث-شبکه-توزیع-و-ساخت-و-نصب-انشعابات-پلی-اتیلنی--'>مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع و ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلنی... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع و ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999515/استعلام-کابل-ها-و-رساناها-و--'>استعلام کابل ها و رساناها و ... / استعلام , استعلام کابل ها و رساناها و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999516/مناقصه-تهیه-طبخ-توزیع-سرو-و-بسته-بندی-غذای-کارکنان'>مناقصه تهیه، طبخ، توزیع، سرو و بسته بندی غذای کارکنان / مناقصه عمومی, مناقصه تهیه، طبخ، توزیع، سرو و بسته بندی غذای کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999518/استعلام-درب-حوضچه-گرد-با-کلاف'>استعلام درب حوضچه گرد با کلاف / استعلام بهاء, استعلام درب حوضچه گرد با کلاف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999519/مناقصه-مسیر-شبکه-توزیع-و-نصب-انشعابات-گاز-'>مناقصه مسیر شبکه توزیع و نصب انشعابات گاز.. / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه مسیر شبکه توزیع و نصب انشعابات گاز..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999521/استعلام-بلوک-هیدرولیکی'>استعلام بلوک هیدرولیکی  / استعلام , استعلام بلوک هیدرولیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999522/مزایده-فروش-فروش-یکسری-پسماند-کوره'>مزایده فروش فروش یکسری پسماند کوره / مزایده فروش فروش یکسری پسماند کوره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999524/مناقصه-عمومی-مسیر--شبکه-توزیع-و-نصب-انشعابات-گاز'>مناقصه عمومی مسیر ، شبکه توزیع و نصب انشعابات گاز  / اگهی مناقصه , مناقصه عمومی مسیر ، شبکه توزیع و نصب انشعابات گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999526/استعلام-دوربین-ها-و-متعلقات-سیستم-نظارت-تصویری-استادیوم'>استعلام دوربین ها و متعلقات سیستم نظارت تصویری استادیوم / استعلام, استعلام دوربین ها و متعلقات سیستم نظارت تصویری استادیوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999527/استعلام-زیرسازی-جاده-دسترسی'>استعلام زیرسازی جاده دسترسی / استعلام ,استعلام زیرسازی جاده دسترسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999528/مناقصه-اجرای-کارهای-تعمیرات-و-نگهداری-شبکه-تاسیسات-گاز--'>مناقصه اجرای کارهای تعمیرات و نگهداری شبکه تاسیسات گاز ... / مناقصه,مناقصه اجرای کارهای تعمیرات و نگهداری شبکه تاسیسات گاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999529/استعلام-توسعه-و-احداث-روستایی'>استعلام توسعه و احداث روستایی / آگهی استعلام, استعلام توسعه و احداث راه روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999531/اطلاع-رسانی-تعمیر-و-تجهیز-اندازه-گیری-ROMER-SIGMA-2030'>اطلاع رسانی تعمیر و تجهیز اندازه گیری ROMER SIGMA 2030 / فراخوان,  اطلاع رسانی تعمیر و تجهیز اندازه گیری ROMER SIGMA 2030</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999532/استعلام-بروزرسانی-پایگاه-اطلاع-رسانی'>استعلام بروزرسانی پایگاه اطلاع رسانی  / استعلام , استعلام بروزرسانی پایگاه اطلاع رسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999533/استعلام-آب-رسانی-ـ-مدیریت'>استعلام آب رسانی ـ مدیریت  / استعلام ,استعلام آب رسانی ـ مدیریت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999534/استعلام-واگذاری-خرید-خدمات-واحد-لندری'>استعلام واگذاری خرید خدمات واحد لندری / استعلام , استعلام واگذاری خرید خدمات واحد لندری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999535/استعلام-دژنگتور-26-دستگاه'>استعلام دژنگتور 26 دستگاه / استعلام، استعلام دژنگتور 26 دستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999538/استعلام-روتر-میکروتیک'>استعلام روتر میکروتیک / استعلام , استعلام روتر میکروتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999540/استعلام-بیمه-شخص-ثالث-و-حوادث-راننده'>استعلام بیمه شخص ثالث و حوادث راننده  / استعلام , استعلام  بیمه شخص ثالث و حوادث راننده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999541/استعلام-پاکن-تسمه-مقر-نصب-رولر-بیل-برداشت-کننده-و--'>استعلام پاکن تسمه مقر نصب رولر بیل برداشت کننده و ...  / استعلام , استعلام پاکن تسمه مقر نصب رولر بیل برداشت کننده و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999542/استعلام-اجرای-استخر-ذخیره-آب-سنگی-روست'>استعلام اجرای استخر ذخیره آب سنگی روست / استعلام, استعلام اجرای استخر ذخیره آب سنگی روست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999544/استعلام-پمپ-تزریق'>استعلام پمپ تزریق / استعلام, استعلام پمپ تزریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999545/مناقصه-خرید-رینگ-و-لاستیک-لیفتراکی'> مناقصه خرید رینگ و لاستیک لیفتراکی / مناقصه،  مناقصه خرید رینگ و لاستیک لیفتراکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999546/استعلام-تکمیل-عملیات-زیرگذر-باباحصاری'>استعلام تکمیل عملیات زیرگذر باباحصاری  / استعلام, استعلام تکمیل عملیات زیرگذر باباحصاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999547/استعلام-تجهیزات-قلاب-واگن'>استعلام تجهیزات قلاب واگن   / استعلام تجهیزات قلاب واگن  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999549/استعلام-کیف-برزنتی-اداری-به-رنگ'>استعلام کیف برزنتی اداری به رنگ / استعلام, استعلام کیف برزنتی اداری به رنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999550/مناقصه-خرید-RADIAL-DRILL-MACHINE'>مناقصه خرید RADIAL DRILL MACHINE  / مناقصه , مناقصه خرید RADIAL DRILL MACHINE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999551/استعلام-پهباد'>استعلام پهباد / استعلام, استعلام پهباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999552/استعلام-کابلها-و-رساناها'>استعلام کابلها و رساناها / استعلام , استعلام کابلها و رساناها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999554/استعلام-​کابل-ها-و-رساناها'>استعلام ​کابل ها و رساناها / استعلام, استعلام کابل ها و رساناها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999555/استعلام-پاروی-میکسر--'>استعلام پاروی میکسر... / استعلام , استعلام پاروی میکسر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999556/استعلام-پاکت-هدیه-کارت'>استعلام پاکت هدیه کارت / استعلام, استعلام پاکت هدیه کارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999557/مناقصه-تعمیرات-پلها--سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>مناقصه تعمیرات پلها , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / مناقصه,مناقصه تعمیرات پلها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999558/استعلام-پمپ-PROMINENT--'>استعلام پمپ PROMINENT... / استعلام, استعلام پمپ PROMINENT...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999559/استعلام-تعمیر-و-راه-اندازی-ماشین-آلات'>استعلام تعمیر و راه اندازی ماشین آلات  / استعلام, استعلام تعمیر و راه اندازی ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999560/استعلام-تعویض-رله-های-فیدرهای-20-کیلوولت'>استعلام تعویض رله های فیدرهای 20 کیلوولت  / استعلام, استعلام تعویض رله های فیدرهای 20 کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999562/استعلام-جمع-آوری-تابلوهای-غیر-مجاز'>استعلام جمع آوری تابلوهای غیر مجاز  / استعلام, استعلام جمع آوری تابلوهای غیر مجاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999563/استعلام-برگزاری-دوره-آموزشی'>استعلام برگزاری دوره آموزشی  / استعلام , استعلام برگزاری دوره آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999564/استعلام-تجهیزات-توانمندسازی-و-مناسب'>استعلام تجهیزات توانمندسازی و مناسب  / استعلام, استعلام تجهیزات توانمندسازی و مناسب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999565/مناقصه-خرید-قطعاتن-موتورهای-اکتان-آزمایشگاه'>مناقصه خرید قطعاتن موتورهای اکتان آزمایشگاه / مناقصه , مناقصه خرید قطعاتن موتورهای اکتان آزمایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999566/استعلام-نصب-رله-دیفرانسیل-در-پست-63--'>استعلام نصب رله دیفرانسیل در پست 63 .. / استعلام, استعلام نصب رله دیفرانسیل در پست 63 ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999568/استعلام-خرید-لاستیک-ماشین-آلات-سنگین'>استعلام خرید لاستیک ماشین آلات سنگین  / استعلام , استعلام خرید لاستیک ماشین آلات سنگین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999569/استعلام-روغن-نباتی-مایع-سویا-مخصوص-پخت'>استعلام روغن نباتی مایع سویا مخصوص پخت / استعلام , استعلام روغن نباتی مایع سویا مخصوص پخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999570/استعلام-کاغذ-132-ستونی'>استعلام کاغذ 132 ستونی / استعلام , استعلام کاغذ 132 ستونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999571/استعلام-75000-کیلوگرم-برنج-تایلندی'>استعلام 75000 کیلوگرم برنج تایلندی / استعلام, استعلام 75000 کیلوگرم برنج تایلندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999573/استعلام-احداث-مرکز-اطلاع-رسانی'>استعلام احداث مرکز اطلاع رسانی / استعلام, استعلام احداث مرکز اطلاع رسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999574/استعلام-قرارداد-بهسازی-موتورخانه'>استعلام قرارداد بهسازی موتورخانه  / استعلام , استعلام قرارداد بهسازی موتورخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999575/استعلام-تعویض-موضعی-بخشی-از-لوله-های-فین-دار'>استعلام تعویض موضعی بخشی از لوله های فین دار  / استعلام, استعلام تعویض موضعی بخشی از لوله های فین دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999576/استعلام-اجرای-طرح-غربالگری-اضطراب-کودک'>استعلام اجرای طرح غربالگری اضطراب کودک  / استعلام , استعلام اجرای طرح غربالگری اضطراب کودک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999577/استعلام-U-TUBE-HEAT-EXCHANGER'>استعلام U- TUBE HEAT EXCHANGER / استعلام,استعلام U- TUBE HEAT EXCHANGER</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999578/استعلام-عملیات-تهیه-و-نصب-و-رگلاژ-کف'>استعلام عملیات تهیه و نصب و رگلاژ کف / استعلام, استعلام عملیات تهیه و نصب و رگلاژ کف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999580/استعلام-کاغذ-A4'>استعلام کاغذ A4  / استعلام , استعلام کاغذ A4 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999581/استعلام-رفع-نشتی-از-ژنراتور-واحد-شماره-4-نیروگاه'>استعلام رفع نشتی از ژنراتور واحد شماره 4 نیروگاه  / استعلام , استعلام رفع نشتی از ژنراتور واحد شماره 4 نیروگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999582/مناقصه-خرید-FLANGE-FACER'>مناقصه خرید FLANGE FACER / مناقصه خرید FLANGE FACER</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999583/استعلام-لایروبی-و-مرمت-قنات'>استعلام لایروبی و مرمت قنات  / استعلام , استعلام لایروبی و مرمت قنات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999585/استعلام-تکمیل-اردوگاه'>استعلام تکمیل اردوگاه / استعلام, استعلام تکمیل اردوگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999586/استعلام-پروژه-کارهای-باقیمانده-عملیات'>استعلام پروژه کارهای باقیمانده عملیات / استعلام,استعلام پروژه کارهای باقیمانده عملیات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999587/استعلام-یکدستگاه-سرور'>استعلام یکدستگاه سرور  / استعلام , استعلام یکدستگاه سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999588/استعلام-اسپیلت-سرمایشی-و-گرمایشی24000'>استعلام اسپیلت سرمایشی و گرمایشی24000 / استعلام , استعلام اسپیلت سرمایشی و گرمایشی24000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999589/مناقصه-اجرای-عملیات-توسعه-و-غنی-سازی-جنگل'>مناقصه اجرای عملیات توسعه و غنی سازی جنگل   / فراخوان اجرای عملیات توسعه و غنی سازی جنگل در منطقه طارم سفلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999590/استعلام-لایروبی-و-مرمت-قنات-دهاقین'>استعلام لایروبی و مرمت قنات دهاقین  / استعلام ,استعلام لایروبی و مرمت قنات دهاقین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999591/مناقصه-انجام-عملیات-حفر-چاه'>مناقصه  انجام عملیات حفر چاه / مناقصه عمومی, مناقصه  انجام عملیات حفر چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999593/استعلام-یکدستگاه-تلفن-همراه-آیفون-7'>استعلام یکدستگاه تلفن همراه آیفون 7 / استعلام,استعلام یکدستگاه تلفن همراه آیفون 7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999594/استعلام-​دو-دستگاه-اسکنر-Scanner-kodak'>استعلام ​دو دستگاه اسکنر Scanner kodak / استعلام, استعلام ​دو دستگاه اسکنر Scanner kodak</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999595/استعلام-لایروبی-و-مرمت-قنات-چناران'>استعلام لایروبی و مرمت قنات چناران  / استعلام , استعلام لایروبی و مرمت قنات چناران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999596/استعلام-تجهیزات-و-وسایل'>استعلام تجهیزات و وسایل  / استعلام , استعلام تجهیزات و وسایل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999597/استعلام-رولر-و--'>استعلام رولر و ... / استعلام , استعلام رولر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999598/استعلام-میوه-شب-یلدای'>استعلام میوه شب یلدای / استعلام, استعلام میوه شب یلدای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999599/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری  / استعلام ,استعلام کامپیوتر و فناوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999600/استعلام-احداث-سرویس-بهداشتی'>استعلام احداث سرویس بهداشتی  / استعلام  , استعلام احداث سرویس بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999601/استعلام-یکدستگاه-تلفن-سونی-مدل-XAL-PLUS'>استعلام یکدستگاه تلفن سونی مدل XAL PLUS / استعلام,استعلام یکدستگاه تلفن سونی مدل XAL PLUS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999603/استعلام-تجهیزات-سیستم-های-هیدورلیکی'>استعلام تجهیزات سیستم های هیدورلیکی  / استعلام ، استعلام تجهیزات سیستم های هیدورلیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999604/استعلام-سه-دستگاه-پرینتر'>استعلام سه دستگاه پرینتر / استعلام, استعلام سه دستگاه پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999605/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-عمومی-(تنظیف)-شبکه-بهداشت--'>مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی (تنظیف) شبکه بهداشت ... / مناقصه,مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی (تنظیف) شبکه بهداشت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999606/استعلام-دستگاه-سل-کانتر'>استعلام دستگاه سل کانتر / استعلام , استعلام دستگاه سل کانتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999607/استعلام-75000-کیلوگرم-برنج-تایلندی'>استعلام 75000 کیلوگرم برنج تایلندی / استعلام, استعلام 75000 کیلوگرم برنج تایلندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999609/استعلام-200-کیلو-پسته-و-400-کیلو-تخته-کدو'>استعلام 200 کیلو پسته و 400 کیلو تخته کدو / استعلام, استعلام 200 کیلو پسته و 400 کیلو تخته کدو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999610/استعلام-پروژه-اجرای-اسفالت-طرح-هادی'>استعلام پروژه اجرای اسفالت طرح هادی / استعلام , استعلام پروژه اجرای اسفالت طرح هادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999611/استعلام-طرح-پیشگیری-از-معلولیتهای-ناشی'>استعلام طرح پیشگیری از معلولیتهای ناشی  / استعلام, استعلام طرح پیشگیری از معلولیتهای ناشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999612/استعلام-یونیون-گالوانیزه'>استعلام یونیون گالوانیزه / استعلام ، استعلام یونیون گالوانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999613/استعلام-گوشت-گوساله-ران-و-سردست--'>استعلام گوشت گوساله ران و سردست ...  / استعلام , استعلام گوشت گوساله ران و سردست ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999614/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری / استعلام,استعلام کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999615/استعلام-سربرگ-A4-گرم-80-تک-رنگ'>استعلام سربرگ A4 گرم 80 تک رنگ  / استعلام, استعلام سربرگ A4 گرم 80 تک رنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999616/استعلام-اقلام-عمومی-برقی-و--'>استعلام اقلام عمومی برقی و ... / استعلام, استعلام اقلام عمومی برقی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999618/استعلام-سوئیچ-شبکه-مطابق-لیست'>استعلام سوئیچ شبکه مطابق لیست / استعلام, استعلام سوئیچ شبکه مطابق لیست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999619/استعلام-PH-متر-کنداکتومتر'>استعلام PH متر کنداکتومتر / استعلام , استعلام PH متر کنداکتومتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999620/استعلام-خرید--حمل--نصب-و-راه-اندازی-تجهیزات'>استعلام خرید ، حمل ، نصب و راه اندازی تجهیزات  / استعلام , استعلام خرید ، حمل ، نصب و راه اندازی تجهیزات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999622/استعلام-پروژه-اجرای-اسفالت-طرح-هادی'>استعلام پروژه اجرای اسفالت طرح هادی / استعلام , استعلام پروژه اجرای اسفالت طرح هادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999623/استعلام-​نقشه-برداری-و-طراحی-پروژه-ها'>استعلام ​نقشه برداری و طراحی پروژه ها / استعلام, استعلام ​نقشه برداری و طراحی پروژه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999624/استعلام-چاپگر-لیزری'>استعلام چاپگر لیزری  / استعلام ,استعلام چاپگر لیزری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999625/استعلام-تکمیل-راه-عشایری-اوند-به-سبزی'>استعلام تکمیل راه عشایری اوند به سبزی / استعلام,استعلام تکمیل راه عشایری اوند به سبزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999626/استعلام-اجرای-دیوار-پیش-ساخته'>استعلام اجرای دیوار پیش ساخته / استعلام,استعلام اجرای دیوار پیش ساخته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999627/تجدید-استعلام-اصلاح-و-بهینه-سازی-روستایی'>تجدید استعلام اصلاح و بهینه سازی روستایی  / مناقصه, تجدید استعلام اصلاح و بهینه سازی روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999628/استعلام-گازها-و-مواد-شیمیایی-صنعتی-و--'>استعلام گازها و مواد شیمیایی صنعتی و ... / استعلام , استعلام گازها و مواد شیمیایی صنعتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999629/استعلام-اجرای-دیوار-کشی-بهزیستی-دستگردان'>استعلام اجرای دیوار کشی بهزیستی دستگردان  / استعلام, استعلام اجرای دیوار کشی بهزیستی دستگردان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999630/استعلام-طرح-پیشگیری-از-معلولیتهای-ناشی'>استعلام طرح پیشگیری از معلولیتهای ناشی  / استعلام, استعلام طرح پیشگیری از معلولیتهای ناشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999631/استعلام-نمک'>استعلام نمک / استعلام, استعلام نمک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999632/استعلام-پروژه-های-اجرای-طرح-هادی-بصل-کوه'>استعلام پروژه های اجرای طرح هادی بصل کوه  / استعلام , استعلام پروژه های اجرای طرح هادی بصل کوه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999633/استعلام-چراغ-60-60-گلنور-همراه-دیمر-طب--'>استعلام چراغ 60*60 گلنور همراه دیمر طب... / استعلام , استعلام چراغ 60*60 گلنور همراه دیمر طب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999634/استعلام-هارد-دیسک-و-مموری-مطابق-لیست'>استعلام هارد دیسک و مموری مطابق لیست / استعلام, استعلام هارد دیسک و مموری مطابق لیست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999635/استعلام-وسایل-نابینایان'>استعلام وسایل نابینایان  / استعلام, استعلام وسایل نابینایان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999636/استعلام-روغن-نباتی-مایع-آفتابگردان'>استعلام روغن نباتی مایع آفتابگردان / استعلام,استعلام روغن نباتی مایع آفتابگردان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999637/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای-توبن'>استعلام اجرای طرح هادی روستای توبن  / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی روستای توبن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999639/استعلام-لاستیک-15-75-215-مدل-نکسن'>استعلام لاستیک 15-75-215 مدل نکسن / استعلام , استعلام لاستیک 15-75-215 مدل نکسن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999640/استعلام-پروژه-های-اجرای-طرح-روستای-شادمنصور'>استعلام پروژه های اجرای طرح روستای شادمنصور  / استعلام , استعلام پروژه های اجرای طرح روستای شادمنصور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999641/استعلام-صندلی-گردان-مدل-طراحان-6010'>استعلام صندلی گردان مدل طراحان 6010 / استعلام,استعلام صندلی گردان مدل طراحان 6010</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999642/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-تجهیزات-اتاق--'>استعلام نصب و راه اندازی تجهیزات اتاق ...  / استعلام , استعلام نصب و راه اندازی تجهیزات اتاق ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999643/مناقصه-push-button-panel'>مناقصه push button panel / منقاصه, مناقصه push button panel</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999644/استعلام-طرح-پیشگیری-از-معلولیتهای-ناشی'>استعلام طرح پیشگیری از معلولیتهای ناشی  / استعلام, استعلام طرح پیشگیری از معلولیتهای ناشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999645/استعلام-جک-صندلی-گردان-پایه-بلند'>استعلام جک صندلی گردان پایه بلند / استعلام , استعلام جک صندلی گردان پایه بلند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999646/استعلام-مایع-جرم-گیر-معمولی--'>استعلام مایع جرم گیر معمولی ... / استعلام,استعلام مایع جرم گیر معمولی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999648/استعلام-پروژه-های-اجرای-طرح-هادی-روستای-لیره-سر'>استعلام پروژه های اجرای طرح هادی روستای لیره سر / استعلام , استعلام پروژه های اجرای طرح هادی روستای لیره سر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999649/فراخوان-خرید-هندهول-های-روشنایی-سطوح-پروازی-فرودگاههای-کشور'>فراخوان خرید هندهول های روشنایی سطوح پروازی فرودگاههای کشور / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان خرید هندهول های روشنایی سطوح پروازی فرودگاههای کشور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999650/فراخوان-سفت-کاری-ساختمان-مامور-سرا'>فراخوان سفت کاری ساختمان مامور سرا / فراخوان سفت کاری ساختمان مامور سرا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999651/استعلام-​تهیه-اجرا-و-نصب-پادری-آلومینیوم'>استعلام ​تهیه اجرا و نصب پادری آلومینیوم  / استعلام,استعلام ​تهیه اجرا و نصب پادری آلومینیوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999652/استعلام-درخواست-یک-دستگاه-رایانه'>استعلام درخواست یک دستگاه رایانه  / استعلام, استعلام درخواست یک دستگاه رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999653/استعلام-لوازم-التحریر'>استعلام لوازم التحریر  / استعلام , استعلام لوازم التحریر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999654/استعلام-پروژه-های-اجرای-طرح-روستای-نسن'>استعلام پروژه های اجرای طرح روستای نسن / استعلام , استعلام پروژه های اجرای طرح روستای نسن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999656/استعلام-شیر-اطمینان-بخار-DN80-125'>استعلام شیر اطمینان بخار DN80/125  / استعلام , استعلام شیر اطمینان بخار DN80/125 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999657/استعلام-پروژه-های-اجرای-طرح-روستای-زرین-آباد'>استعلام پروژه های اجرای طرح روستای زرین آباد  / استعلام ,استعلام پروژه های اجرای طرح روستای زرین آباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999658/استعلام-​​تشک'>استعلام ​​تشک  / استعلام ,استعلام ​تشک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999659/استعلام-تعمیرات-پل-های-بزرگ-در-آزادراه'>استعلام تعمیرات پل های بزرگ در آزادراه / استعلام , استعلام تعمیرات پل های بزرگ در آزادراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999660/استعلام-دوربین-و-ان-وی-آر-مطابق-لیست'>استعلام دوربین و ان وی آر مطابق لیست / استعلام,استعلام دوربین و ان وی آر مطابق لیست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999661/استعلام-لپ-تاب-lenovo-ideapad320-ac'>استعلام لپ تاب  lenovo ideapad320-ac  / استعلام، استعلام لپ تاب  lenovo ideapad320-ac </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999662/استعلام-بهنگام-سازی-شهری-و-روستای'>استعلام بهنگام سازی شهری و روستای   / استعلام, استعلام بهنگام سازی شهری و روستای  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999663/استعلام-تکمیل-آبخوری-درختان-منطقه-3'>استعلام تکمیل آبخوری درختان منطقه 3 / استعلام, استعلام تکمیل آبخوری درختان منطقه 3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999664/استعلام-کتاب'>استعلام کتاب / استعلام , استعلام کتاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999666/استعلام-ترانس-ولتاژ-خازنی'>استعلام ترانس ولتاژ خازنی  / استعلام, استعلام ترانس ولتاژ خازنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999667/استعلام-CONNECTION-MODULE-VM-PRO8-8CL'>استعلام CONNECTION MODULE VM PRO8-8CL  / استعلام , استعلام CONNECTION MODULE VM PRO8-8CL</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999668/استعلام-filament-a054-مربوط-به-دستگاه'>استعلام filament a054 مربوط به دستگاه / استعلام ,استعلام filament a054 مربوط به دستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999669/استعلام-پیمانکار-جهت-راه-اندازی-موزه'>استعلام پیمانکار جهت راه اندازی موزه  / استعلام , استعلام پیمانکار جهت راه اندازی موزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999670/استعلام-کاغذ'>استعلام کاغذ / استعلام, استعلام کاغذ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999671/استعلام-عملیات-احداث-حفر-چاه-در-منطقه-3'>استعلام عملیات احداث حفر چاه در منطقه 3 / استعلام, استعلام عملیات احداث حفر چاه در منطقه 3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999672/استعلام-سوئیچ-صنعتی'>استعلام سوئیچ صنعتی   / استعلام , استعلام سوئیچ صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999673/استعلام-Splice-Cassette-Telekom'>استعلام Splice Cassette Telekom  / استعلام , استعلام Splice Cassette Telekom </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999674/استعلام-پرینتر-اچ-پی'>استعلام پرینتر اچ پی / استعلام , استعلام پرینتر اچ پی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999675/استعلام-تجهیزات-کامپیوتر'>استعلام تجهیزات کامپیوتر / استعلام , استعلام تجهیزات کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999676/استعلام-سیب-زمینی-درجه-یک-درشت-2000-کیلویی'>استعلام سیب زمینی درجه یک درشت 2000 کیلویی / استعلام , استعلام سیب زمینی درجه یک درشت 2000 کیلویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999677/استعلام-​​نصب-علائم-حوزه-شهرستان'>استعلام ​​نصب علائم حوزه شهرستان / استعلام ,استعلام ​نصب علائم حوزه شهرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999678/استعلام-بوته-نسوز-آزمایشگاهی'>استعلام بوته نسوز  آزمایشگاهی  / استعلام,استعلام بوته نسوز  آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999679/استعلام-تجهیزات-شبکه'>استعلام تجهیزات شبکه / استعلام , استعلام تجهیزات شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999680/استعلام-بخاری-کارگاهی'>استعلام بخاری کارگاهی  / استعلام, استعلام بخاری کارگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999681/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-مجموعه-دروازه--'>استعلام تعمیر و نگهداری مجموعه دروازه ... / استعلام, استعلام تعمیر و نگهداری مجموعه دروازه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999682/استعلام-پروژه-های-اجرای-طرح-روستای-پرکوه'>استعلام پروژه های اجرای طرح روستای پرکوه  / استعلام , استعلام پروژه های اجرای طرح روستای پرکوه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999684/استعلام-کاغذ-زیراکس-A4'>استعلام کاغذ زیراکس A4 / استعلام , استعلام کاغذ زیراکس A4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999685/استعلام-رایانه-ALL-IN-ONE'>استعلام رایانه ALL IN ONE / استعلام , استعلام رایانه ALL IN ONE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999686/استعلام-​​​عملیات-خاکبرداری-و-سنگ-چینی'>استعلام ​​​عملیات خاکبرداری و سنگ چینی  / استعلام ,استعلام ​​عملیات خاکبرداری و سنگ چینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999687/استعلام-تعویض-دو-دستگاه-کلید-66-کیلوولت'>استعلام تعویض دو دستگاه کلید 66 کیلوولت / استعلام, استعلام تعویض دو دستگاه کلید 66 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999688/استعلام-تجهیزات-پسیو-شبکه'>استعلام تجهیزات پسیو شبکه  / استعلام ,استعلام تجهیزات پسیو شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999689/استعلام-درب-و-قفل-مرکزی'>استعلام درب و قفل مرکزی / استعلام , استعلام درب و قفل مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999690/استعلام-​​نصب-علائم-حوزه-شهرستان-پارسیان'>استعلام ​​نصب علائم حوزه شهرستان پارسیان / استعلام ,استعلام ​نصب علائم حوزه شهرستان پارسیان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999691/استعلام-عملیات-نگهداری-و-تعمیرات-یکساله-تاسیسات-میدان-'>استعلام عملیات نگهداری و تعمیرات یکساله تاسیسات میدان. / استعلام, استعلام  عملیات نگهداری و تعمیرات یکساله تاسیسات میدان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999692/استعلام-احداث-خانه-عالم'>استعلام احداث خانه عالم  / استعلام , استعلام احداث خانه عالم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999693/استعلام-تجهیزات-شبکه'>استعلام تجهیزات شبکه / استعلام , استعلام تجهیزات شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999694/استعلام-​پکیج-گرمایشی-32-kw'>استعلام ​پکیج گرمایشی 32 kw  / استعلام , استعلام ​پکیج گرمایشی 32 kw </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999695/استعلام-350-عدد-بطری-2-لیتری-روغن-کنجد'>استعلام 350 عدد بطری 2 لیتری روغن کنجد / استعلام , استعلام 350 عدد بطری 2 لیتری روغن کنجد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999696/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999697/استعلام-اجرای-عملیات-اجرایی-فاز-اول'>استعلام اجرای عملیات اجرایی فاز اول / استعلام , استعلام اجرای عملیات اجرایی فاز اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999698/استعلام-برنج'>استعلام برنج  / استعلام, استعلام برنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999699/استعلام-اسکنر-I3250-و-چاپگر-HP2035'>استعلام اسکنر I3250  و چاپگر HP2035  / استعلام , استعلام اسکنر I3250  و چاپگر HP2035 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999700/استعلام-دستگاه-حضور-و-غیاب'>استعلام دستگاه حضور و غیاب  / استعلام,استعلام دستگاه حضور و غیاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999701/استعلام-​​نصب-علائم-حوزه-شهرستان-رودان'>استعلام ​​نصب علائم حوزه شهرستان رودان / استعلام ,استعلام ​نصب علائم حوزه شهرستان رودان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999702/استعلام-LOP-TOP'>استعلام LOP TOP  / استعلام , استعلام LOP TOP </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999703/استعلام-خرید-لوح-تقدیر--'>استعلام خرید لوح تقدیر ... / استعلام , استعلام خرید لوح تقدیر  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999704/استعلام-2800-کیلوگرم-مرغ-پر-کنده-گرم'>استعلام 2800 کیلوگرم مرغ پر کنده گرم / استعلام , استعلام 2800 کیلوگرم مرغ پر کنده گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999705/استعلام-بخاری-گازسوز-و--'>استعلام بخاری گازسوز و... / استعلام ,استعلام بخاری گازسوز و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999706/استعلام-گوشت-منجمد-برزیلی-ران'>استعلام گوشت منجمد برزیلی ران  / استعلام , استعلام گوشت منجمد برزیلی ران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999707/استعلام-طبق-شرایط-مندرج-در-استعلام'>استعلام طبق شرایط مندرج در استعلام / استعلام,استعلام طبق شرایط مندرج در استعلام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999708/استعلام-​​​پیاده-سازی-شبکه-کامپیوتری-داخل'>استعلام ​​​پیاده سازی شبکه کامپیوتری داخل / استعلام ,استعلام ​پیاده سازی شبکه کامپیوتری داخل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999709/استعلام-جوشکاری-درز-ریل-به-روش-ترمیت'>استعلام جوشکاری درز ریل به روش ترمیت  / استعلام, استعلام جوشکاری درز ریل به روش ترمیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999710/استعلام-بهسازی-اطاق'>استعلام بهسازی اطاق / استعلام, استعلام بهسازی اطاق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999711/استعلام-احداث-خانه-عالم'>استعلام احداث خانه عالم  / استعلام , استعلام احداث خانه عالم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999712/استعلام-نمایشگر-LED-سامسونگ'>استعلام نمایشگر LED سامسونگ / استعلام, استعلام نمایشگر LED سامسونگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999713/مناقصه-طرح-آبرسانی-روستای-شهرآباد'>مناقصه طرح آبرسانی روستای شهرآباد / مناقصه,مناقصه طرح آبرسانی روستای شهرآباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999714/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات / استعلام , استعلام خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999715/استعلام-اجرای-شیار-لرزاننده-طولی-و-عرضی'>استعلام اجرای شیار لرزاننده طولی و عرضی / استعلام ,استعلام اجرای شیار لرزاننده طولی و عرضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999716/استعلام-​مطالعات-مرحله-اول-و-دوم'>استعلام ​مطالعات مرحله اول و دوم  / استعلام, استعلام ​مطالعات مرحله اول و دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999717/استعلام-احداث-دیوار-حریم-زیر-پل'>استعلام احداث دیوار حریم زیر پل  / استعلام, استعلام احداث دیوار حریم زیر پل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999718/استعلام-​​مشعل-گازسوز-ایران-رادیاتور'>استعلام ​​مشعل گازسوز ایران رادیاتور / استعلام , استعلام ​​مشعل گازسوز ایران رادیاتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999719/استعلام-لباس-بسیج'>استعلام لباس بسیج / استعلام,استعلام لباس بسیج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999720/استعلام-تهیه-و-اجرای-قسمتی-از-شبکه-توزیع'>استعلام تهیه و اجرای قسمتی از شبکه توزیع / استعلام , استعلام تهیه و اجرای قسمتی از شبکه توزیع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999721/استعلام-خرید-یکصد-هزار-جلد-کیف-کارت-عابر'>استعلام خرید یکصد هزار جلد کیف کارت عابر  / استعلام ,استعلام خرید یکصد هزار جلد کیف کارت عابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999723/استعلام-خرید-ترانس-75-کاوا-کم-تلفات'>استعلام خرید ترانس 75 کاوا کم تلفات / استعلام , استعلام خرید ترانس 75 کاوا کم تلفات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999724/استعلام-​تهیه-و-اجرای-و-تعمیرات-ایستگاه'>استعلام ​تهیه و اجرای و تعمیرات ایستگاه / استعلام, استعلام ​تهیه و اجرای و تعمیرات ایستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999725/استعلام-تعمیر-اساسی-منازل-سازمانی'>استعلام تعمیر اساسی منازل سازمانی  / استعلام, استعلام تعمیر اساسی منازل سازمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999726/استعلام-تکمیل-اردوگاه-بهرام-بیگی'>استعلام تکمیل اردوگاه بهرام بیگی / استعلام ,استعلام تکمیل اردوگاه بهرام بیگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999727/استعلام-زونکن'>استعلام زونکن  / استعلام, استعلام زونکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998768/مزایده-تعداد-سه-دستگاه-مینی-بوس-ایویکو-و--نویت-دوم'>مزایده تعداد سه دستگاه مینی بوس ایویکو و... نویت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده تعداد سه دستگاه مینی بوس ایویکو و... نویت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998772/مزایده-بهره-برداری-از-غرفات-گل-آرائی-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از غرفات گل آرائی نوبت دوم  / آگهی مزایده ، مزایده بهره برداری از غرفات گل آرائی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998773/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-سی-هزار-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت سی هزار متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت سی هزار متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998776/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-ده-سنندج'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش ده سنندج  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش ده سنندج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998777/مزایده-فروش-یک-دستگاه-پراید'>مزایده فروش یک دستگاه پراید  / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998778/مزایده-دو-قطعه-باغ-آبی-مرحله-اول'>مزایده دو قطعه باغ آبی مرحله اول / مزایده,مزایده دو قطعه باغ آبی مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998779/مزایده-یکباب-نمایشگاه-کامیون-مساحت-چهارصد-و-هشتاد-و-پنج-متر'>مزایده یکباب نمایشگاه کامیون مساحت چهارصد و هشتاد و پنج متر / مزایده,مزایده یکباب نمایشگاه کامیون مساحت چهارصد و هشتاد و پنج متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998780/مزایده-یک-عدد-سیمکارت'>مزایده یک عدد سیمکارت / آگهی مزایده، مزایده یک عدد سیمکارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998782/مزایده-فروش-تعداد-8-دستگاه-از-خودروها-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 8 دستگاه از خودروها- نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تعداد 8 دستگاه از خودروها- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998783/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-مساحت-115-14متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 115.14متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 115.14متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998786/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-670متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 670متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 670متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998789/مزایده-یک-دستگاه-لیفتراک--'>مزایده یک دستگاه لیفتراک ... / مزایده,مزایده یک دستگاه لیفتراک ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998791/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-26-58متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 26.58متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 26.58متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998792/مزایده-سنگ-فروشی-شامل-سنگ-ساختمانی-تراورتن--'>مزایده سنگ فروشی شامل سنگ ساختمانی تراورتن ... / مزایده,مزایده سنگ فروشی شامل سنگ ساختمانی تراورتن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998796/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-عرصه-سیصد-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت عرصه سیصد متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت عرصه سیصد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998797/مزایده-یک-واحد-امتیاز-مسکن-مهر-نوبت-اول'>مزایده یک واحد امتیاز مسکن مهر نوبت اول  / مزایده,مزایده یک واحد امتیاز مسکن مهر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998799/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-220-متر-مرحله-دوم'>مزایده ملک مساحت عرصه 220 متر مرحله دوم  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 220 متر مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998800/مزایده-انتخاب-پیمانکار-اجرای-عملیات-تفکیک-و-پسماندهای-خشک-و-جداسازی-زباله--'>مزایده انتخاب پیمانکار اجرای عملیات تفکیک و پسماندهای خشک و جداسازی زباله... / آگهی مزایده عمومی، مزایده انتخاب پیمانکار اجرای عملیات تفکیک و پسماندهای خشک و جداسازی زباله...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998802/مزایده-خودرو-پژو-405'>مزایده خودرو پژو 405  / مزایده,مزایده خودرو پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998805/مزایده-زمین-مسکونی-مساحت-163-31متر-نوبت-دوم'>مزایده زمین مسکونی مساحت 163.31متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده زمین مسکونی مساحت 163.31متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998809/فراخوان-واگذاری-زمین-با-کاربری-درمانی-آزمایشگاه-(نوبت-دوم)'>فراخوان واگذاری زمین با کاربری درمانی آزمایشگاه  (نوبت دوم) / آگهی فراخوان عمومی ، فراخوان واگذاری زمین کاربری درمانی آزمایشگاه (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998810/مزایده-ششدانگ-خانه-مساحت-اعیان-342متر'>مزایده ششدانگ خانه مساحت اعیان 342متر  / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مساحت اعیان 342متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998811/مزایده-فروش-تعدادی-از-خودروهای-سواری-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از خودروهای سواری- نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تعدادی از خودروهای سواری- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998813/مزایده-آپارتمان-و-سه-دانگ-از-ششدانگ-زمین'>مزایده آپارتمان و سه دانگ از ششدانگ زمین / مزایده,مزایده آپارتمان و سه دانگ از ششدانگ زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998817/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-87-52متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 87.52متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 87.52متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998818/مزایده-یک-قطعه-ملک-مساحت-135-متر'>مزایده یک قطعه ملک مساحت 135 متر / مزایده,مزایده یک قطعه ملک مساحت 135 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998819/مزایده-فروش-تعداد-412-قلم-کالای-راکد--مستعمل--اسقاط-و-ضایعات-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش تعداد 412 قلم کالای راکد ، مستعمل ، اسقاط و ضایعات مازاد بر نیاز  / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد 412 قلم کالای راکد ، مستعمل ، اسقاط و ضایعات مازاد بر نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998820/مزایده-ششدانگ-زمین-بخش-چهار-زبرخان'>مزایده ششدانگ زمین بخش چهار زبرخان / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش چهار زبرخان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998821/مزایده-فروش-دو-دستگاه-کانکس-مستعمل'>مزایده فروش دو دستگاه کانکس مستعمل / مزایده,مزایده فروش دو دستگاه کانکس مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998824/مزایده-آپارتمان-مساحت72-44مترمربع'>مزایده آپارتمان مساحت72.44مترمربع  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت72.44مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998825/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-مساحت-150-متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی مساحت 150 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی مساحت 150 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998828/مزایده-ملک-سه-خوابه-مساحت-250-متر'>مزایده ملک سه خوابه مساحت 250 متر  / مزایده,مزایده ملک سه خوابه مساحت 250 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998831/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-86-26متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 86.26متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 86.26متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998832/مزایده-مقداری-از-پسته-خشک--نوبت-دوم'>مزایده مقداری از پسته خشک-  نوبت دوم   / آگهی مزایده، مزایده مقداری از پسته خشک-  نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998836/مزایده-زمین-مشجر-نوبت-دوم'>مزایده زمین مشجر نوبت دوم / مزایده,مزایده زمین مشجر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998837/مزایده-یک-دستگاه-پراید'>مزایده یک دستگاه پراید  / مزایده ,مزایده یک دستگاه پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998838/مزایده-پلاک-ثبتی-ناحیه-سه-مرحله-دوم'>مزایده پلاک ثبتی ناحیه سه مرحله دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی ناحیه سه مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998839/مزایده-فروش-دستگاه-دوخت-نایلون-رولی--'>مزایده فروش دستگاه دوخت نایلون رولی ... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش دستگاه دوخت نایلون رولی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998841/مزایده-فروش-تعداد-120-ورق-آهنی-و--'>مزایده فروش تعداد 120 ورق آهنی و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش تعداد 120 ورق آهنی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998842/مزایده-یک-دستگاه-وانت-پیکان'>مزایده یک دستگاه وانت پیکان  / مزایده ، مزایده یک دستگاه وانت پیکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998843/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-سیصد-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت سیصد متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت سیصد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998848/مزایده-ملک-یک-خوابه-غیرمنقول'>مزایده ملک یک خوابه غیرمنقول / مزایده,مزایده ملک یک خوابه غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998852/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-عرصه-75-متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت عرصه 75 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت عرصه 75 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998854/مزایده-فروش-انواع-کابل--آهن-آلات-و--'>مزایده فروش انواع کابل ، آهن آلات و ... / آگهی مزایده , مزایده فروش انواع کابل ، آهن آلات و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998855/مزایده-ششدانگ-به-شماره-دو-اصلی-مساحت-406-35متر'>مزایده ششدانگ به شماره دو اصلی مساحت 406.35متر  / مزایده,مزایده ششدانگ به شماره دو اصلی مساحت 406.35متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998858/مزایده-خودرو-سواری-پراید-جی-تی-ایکس-آی-نوبت-دوم'>مزایده خودرو سواری پراید جی تی ایکس آی- نوبت دوم / مزایده,مزایده خودرو سواری پراید جی تی ایکس آی- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998860/مزایده-یک-واحد-مسکونی-و-زمین-زراعی'>مزایده یک واحد مسکونی و زمین زراعی  / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی و زمین زراعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998862/مزایده-انواع-یخچال-ویترینی--ترازو'>مزایده انواع یخچال ویترینی - ترازو / مزایده,مزایده انواع یخچال ویترینی - ترازو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998863/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-قطعه-ششم-118-84متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه ششم 118.84متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه ششم 118.84متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998866/مزایده-فروش-پرس-ضربه-ای-و---نوبت-دوم'>مزایده فروش پرس ضربه ای و ... نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش پرس ضربه ای و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998867/مزایده-سه-دانگ-امتیاز-آپارتمان-نوبت-اول'>مزایده سه دانگ امتیاز آپارتمان نوبت اول  / مزایده,مزایده سه دانگ امتیاز آپارتمان نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998871/مزایده-سرقفلی-مغازه-مساحت-مفید-تجاری-22-25متر'>مزایده سرقفلی مغازه مساحت مفید تجاری 22.25متر / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه مساحت مفید تجاری 22.25متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998872/مزایده-فروش-میز-کشویی-و---مرحله-دوم'>مزایده فروش میز کشویی و...  مرحله دوم / مزایده,مزایده فروش میز کشویی و...  مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998875/مزایده-زمین-مساحت-2325مترمربع'>مزایده زمین مساحت 2325مترمربع  / مزایده,مزایده زمین مساحت 2325مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998876/مزایده-فروش-یک-دستگاه-حکاکی-لیزری'>مزایده فروش یک دستگاه حکاکی لیزری  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه حکاکی لیزری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998878/مزایده-ملک-مساحت-779-متر'>مزایده ملک مساحت 779 متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 779 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998879/مزایده-فروش-مقدار-تقریبی-20-000-تن-پوسته-اکسیدی'>مزایده فروش مقدار تقریبی 20.000 تن پوسته اکسیدی / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش مقدار تقریبی 20.000 تن پوسته اکسیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998880/مزایده-فروش-دستگاه-تراشکاری-یک-متری'>مزایده فروش دستگاه تراشکاری یک متری / مزایده , مزایده فروش دستگاه تراشکاری یک متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998884/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-182-58متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 182.58متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 182.58متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998885/مزایده-پلاک-45-فرعی-زمین-کشاورزی-مشاعی'>مزایده پلاک 45 فرعی زمین کشاورزی مشاعی / مزایده,مزایده پلاک 45 فرعی زمین کشاورزی مشاعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998886/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-ماده-معدنی-مس'>مزایده واگذاری بهره برداری ماده معدنی مس  / مزایده , مزایده واگذاری بهره برداری ماده معدنی مس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998889/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-بخش-سه-اردبیل'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی بخش سه اردبیل / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی بخش سه اردبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998890/مزایده-منزل-مسکونی-به-همراه-محوطه-خانه-مساحت-480متر'>مزایده منزل مسکونی به همراه محوطه خانه مساحت 480متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی به همراه محوطه خانه مساحت 480متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998892/مزایده-یکباب-خانه-و-محوطه-مساحت-120متر'>مزایده یکباب خانه و محوطه مساحت 120متر  / مزایده,مزایده یکباب خانه و محوطه مساحت 120متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998896/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-یک-و-نیم-هکتار'>مزایده ششدانگ زمین مساحت یک و نیم هکتار / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت یک و نیم هکتار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998900/مزایده-اتومبیل-سواری-پژو-پارس-مدل-1390'>مزایده اتومبیل سواری پژو پارس مدل 1390 / مزایده , مزایده اتومبیل سواری پژو پارس مدل 1390</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998901/مزایده-ملک-مشاع-بخش-15-گیلان-نوبت-دوم'>مزایده ملک مشاع بخش 15 گیلان نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مشاع بخش 15 گیلان نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998903/مزایده-عرصه-و-اعیان-زمین-مشجر-بخش-هفت'>مزایده عرصه و اعیان زمین مشجر بخش هفت  / مزایده,مزایده عرصه و اعیان زمین مشجر بخش هفت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998904/مزایده-تعداد-5-دستگاه-خودرو-سواری-مازاد'>مزایده تعداد 5 دستگاه خودرو سواری مازاد   / آگهی مزایده عمومی ، مزایده تعداد 5 دستگاه خودرو سواری مازاد  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998906/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-نیسان'>مزایده یک دستگاه خودروی نیسان / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی نیسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998908/مزایده-فروش-یک-دستگاه-کامیونت-باری-فلزی'>مزایده فروش یک دستگاه کامیونت باری فلزی / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه کامیونت باری فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998910/مزایده-مغازه-کاشی-بخش-ده-تبریز-نوبت-دوم'>مزایده مغازه کاشی بخش ده تبریز نوبت دوم  / مزایده,مزایده مغازه کاشی بخش ده تبریز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998914/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-175-50متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 175.50متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 175.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998918/مزایده-فروش-260-تن-مواد-حاصل-از-بوجاری-بذور-گندم-و-جو-نوبت-دوم'>مزایده فروش 260 تن مواد حاصل از بوجاری بذور گندم و جو  نوبت دوم  / مزایده عمومی , مزایده فروش 260 تن مواد حاصل از بوجاری بذور گندم و جو نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998919/مزایده-پلاک-ثبتی-8-فرعی-بخش-7-تبریز-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 8 فرعی بخش 7 تبریز نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 8 فرعی بخش 7 تبریز نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998920/فراخوان-قطعه-زمینی-با-کاربری-آموزشی-نوبت-دوم'>فراخوان قطعه زمینی با کاربری آموزشی نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی ، فراخوان قطعه زمینی با کاربری آموزشی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998921/مزایده-پلاک-ثبتی-886-فرعی-بخش-ده-تبریز'>مزایده پلاک ثبتی 886 فرعی بخش ده تبریز / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 886 فرعی بخش ده تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998924/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-106-31متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 106.31متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 106.31متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998929/مزایده-یک-قطعه-عرصه-مسکونی-مساحت-111متر'>مزایده یک قطعه عرصه مسکونی مساحت 111متر / مزایده,مزایده یک قطعه عرصه مسکونی مساحت 111متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998933/مزایده-سه-هکتار-زمین-زراعی-نوبت-دوم'>مزایده سه هکتار زمین زراعی نوبت دوم  / مزایده,مزایده سه هکتار زمین زراعی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998935/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-سواری-چیرمن-سی-ام'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری چیرمن سی ام  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری چیرمن سی ام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998936/مزایده-خط-تلفن-همراه'>مزایده خط تلفن همراه / آگهی مزایده، مزایده خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998937/مزایده-ملک-تجاری-مسکونی-و-زمین-کشاورزی'>مزایده ملک تجاری مسکونی و زمین کشاورزی / مزایده,مزایده ملک تجاری مسکونی و زمین کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998938/مزایده-فروش-8-دستگاه-مستعمل'>مزایده فروش 8 دستگاه مستعمل / آگهی مزایده ،مزایده فروش 8 دستگاه مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998940/مزایده-زمین-و-ملک-مسکونی-تجدید'>مزایده زمین و ملک مسکونی تجدید / مزایده,مزایده زمین و ملک مسکونی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998941/مزایده-زمین-کشاورزی-و-عرصه-آبی-تجدید'>مزایده زمین کشاورزی و عرصه آبی تجدید / مزایده,مزایده زمین کشاورزی و عرصه آبی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998942/مزایده-فروش-تعداد-یک-دستگاه-خودروی-سواری-کیاسراتو--نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد یک دستگاه خودروی سواری کیاسراتو  - نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد یک دستگاه خودروی سواری کیاسراتو  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998944/مزایده-سواری-پژو-206-سفید-روغنی'>مزایده سواری پژو 206 سفید روغنی  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده سواری پژو 206 سفید روغنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998945/مزایده-اقلام-ضایعاتی'>مزایده اقلام ضایعاتی / اگهی مزایده , مزایده اقلام ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998946/مزایده-فروش-چهار-دستگاه-خودرو'>مزایده فروش چهار دستگاه خودرو / آگهی مزایده,مزایده فروش چهار دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998947/مزایده-مبلمان-7-نفره-یخچال-نیمه-فریزر'>مزایده مبلمان 7 نفره، یخچال نیمه فریزر / آگهی مزایده مال منقول، مزایده مبلمان 7 نفره، یخچال نیمه فریزر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998948/مزایده-واگذاری-حق-بهره-برداری-از-غرف-بازارچه-های-سطح-شهر'>مزایده واگذاری حق بهره برداری از غرف بازارچه های سطح شهر / مزایده, واگذاری حق بهره برداری از غرف بازارچه های سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998949/مزایده-فروش-اموال-مازاد-و-تملکی'>مزایده فروش اموال مازاد و تملکی / مزایده,مزایده فروش اموال مازاد و تملکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998950/مزایده-فروش-تعدادی-از-واحدهای-احداث-شده-و-قطعات-زمین-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از واحدهای احداث شده و قطعات زمین نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تعدادی از واحدهای احداث شده و قطعات زمین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998951/مزایده-فروش-یک-دستگاه-تاورکرین'>مزایده فروش یک دستگاه تاورکرین / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه تاورکرین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998952/مزایده-فروش-یکدستگاه-اطاق-رنگ-آمیزی'>مزایده فروش یکدستگاه اطاق رنگ آمیزی  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه اطاق رنگ آمیزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998953/مزایده-نگهداری-و-برداشت-محصول-باغ-های-صنعت'>مزایده نگهداری و برداشت محصول باغ های صنعت  / مزایده , مزایده نگهداری و برداشت محصول باغ های صنعت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998954/تجدید-مزایده-اجاره-واحدهای-تجاری-بلوک-های-بدنه-شهری'>تجدید مزایده اجاره واحدهای تجاری بلوک های بدنه شهری / مزایده, تجدید مزایده اجاره واحدهای تجاری بلوک های بدنه شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998955/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه سواری پژو پارس / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998956/مزایده-یک-دستگاه-دریل-رادیال-مرحله-دوم'>مزایده یک دستگاه دریل رادیال- مرحله دوم / آگهی مزایده و فروش اموال منقول، مزایده یک دستگاه دریل - مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998957/فراخوان-مزایده-فروش-مقداری-ورق-مازاد'>فراخوان مزایده فروش مقداری ورق مازاد  / آگهی فراخوان مزایده عمومی , فراخوان مزایده فروش مقداری ورق مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998960/مزایده-یک-دستگاه-دلسی-پوینت-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه دلسی پوینت  نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک دستگاه دلسی پوینت  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998963/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-81-90متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 81.90متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 81.90متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998964/مزایده-یک-دستگاه-ماشین-بلوک-زنی--'>مزایده یک دستگاه ماشین بلوک زنی... / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه ماشین بلوک زنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998966/مزایده-فروش-55-هزار-تن-سنگ-آهن-دانه-بندی-مگنتیت-معدن-96-9-25'>مزایده فروش 55 هزار تن سنگ آهن دانه بندی مگنتیت معدن 96.9.25 / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش 55 هزار تن سنگ آهن دانه بندی مگنتیت معدن 96.9.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998970/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-1000متر'>مزایده پلاک ثبتی عرصه 1000متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه 1000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998971/مزایده-فروش-پارچه-های-تولیدی-و-لوازم-یدکی'>مزایده فروش پارچه های تولیدی و لوازم یدکی  / آگهی مزایده,مزایده فروش پارچه های تولیدی و لوازم یدکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998972/مزایده-یک-دستگاه-چاپگر-طوسی-رنگ'>مزایده یک دستگاه چاپگر طوسی رنگ / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه چاپگر طوسی رنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998974/مزایده-یک-واحد-آغل-گوسفندی-مرحله-دوم'>مزایده یک واحد آغل گوسفندی مرحله دوم / مزایده,مزایده یک واحد آغل گوسفندی مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998978/مزایده-فروش-حدود-20-تن-برنج-طارم-هاشمی-درجه-1--'>مزایده فروش حدود 20 تن برنج طارم هاشمی درجه 1 ... / آگهی مزایده , مزایده فروش حدود 20 تن برنج طارم هاشمی درجه 1 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998979/مزایده-فروش-600-هزار-تن-سنگ-آهن-کلوخه-معدن'>مزایده فروش 600 هزار تن سنگ آهن کلوخه معدن  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش 600 هزار تن سنگ آهن کلوخه معدن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998980/مزایده-فروش-9-واحد-تجاری-سایت-444-واحدی-مسکن-مهر-نوبت-دوم'>مزایده فروش 9 واحد تجاری سایت 444 واحدی مسکن مهر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 9 واحد تجاری سایت 444 واحدی مسکن مهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998982/مزایده-فروش-انواع-اقلام-اسقاط-مازاد-بر-نیاز-نوبت-دوم'>مزایده فروش انواع اقلام اسقاط مازاد بر نیاز نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی، مزایده فروش انواع اقلام اسقاط مازاد بر نیاز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998984/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-به-انضمام-بهار-خواب-طبقه-چهار'>مزایده ششدانگ آپارتمان به انضمام بهار خواب طبقه چهار / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان به انضمام بهار خواب طبقه چهار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998986/مزایده-یک-باب-سالن-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده یک باب سالن تجاری -نوبت دوم / خلاصه آگهی مزایده,مزایده یک باب سالن تجاری -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998987/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-1000متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 1000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998988/مزایده-فروش-رنگ'>مزایده فروش رنگ   / مزایده فروش رنگ  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998989/مزایده-مزرعه-پلاک-540-اصلی'>مزایده مزرعه پلاک 540 اصلی / مزایده,مزایده مزرعه پلاک 540 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998990/مزایده-خط-تلفن-همراه'>مزایده خط تلفن همراه / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998993/مزایده-فروش-5-واحد-مسکونی'>مزایده فروش 5 واحد مسکونی / مزایده,مزایده فروش 5 واحد مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998994/تجدید-مزایده-واگذاری-و-تفکیک-پسماندهای-خشک-در-مبدا--نوبت-سوم--انتشار-نوبت-اول'>تجدید مزایده واگذاری و تفکیک پسماندهای خشک در مبدا - نوبت سوم - انتشار نوبت اول / مزایده عمومی, تجدید مزایده واگذاری و تفکیک پسماندهای خشک در مبدا - نوبت سوم - انتشار نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998997/مزایده-Anode-Slime'>مزایده Anode Slime / مزایده, مزایده Anode Slime</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998998/مزایده-کابلهای-ضایعاتی-مازاد-نوبت-دوم'>مزایده کابلهای ضایعاتی مازاد نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی، مزایده کابلهای ضایعاتی مازاد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998999/مزایده-ششدانگ-پلاک-آپارتمان-مساحت-85-38متر'>مزایده ششدانگ پلاک آپارتمان مساحت 85.38متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک آپارتمان مساحت 85.38متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999000/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-آوانته'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری آوانته  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودروی سواری آوانته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999002/مزایده-اقلام-مازاد-و-مستعمل'>مزایده اقلام مازاد و مستعمل  / آگهی مزایده ,مزایده  اقلام مازاد و مستعمل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999003/مزایده-پلاک-86-فرعی-بخش-دو-بروجرد'>مزایده پلاک 86 فرعی بخش دو بروجرد / مزایده,مزایده پلاک 86 فرعی بخش دو بروجرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999005/مزایده-ششدانگ-زمین-بخش-شانزده'>مزایده ششدانگ زمین بخش شانزده / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش شانزده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999007/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-330-70متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 330.70متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 330.70متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999011/مزایده-فروش-سرقفلی-و-مالکیت-سه-دانگ-از-زیرزمین'>مزایده فروش سرقفلی و مالکیت سه دانگ از زیرزمین / مزایده,مزایده فروش سرقفلی و مالکیت سه دانگ از زیرزمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999015/مزایده-آپارتمان-مساحت-142-13مترمربع-قدمت-45-سال'>مزایده آپارتمان مساحت 142.13مترمربع قدمت 45 سال  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 142.13مترمربع قدمت 45 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999016/مزایده-خرید-نصب-راه-اندازی-و-بهره-برداری---نوبت-دوم'>مزایده خرید، نصب، راه اندازی و بهره برداری ... نوبت دوم / مزایده,مزایده خرید، نصب، راه اندازی و بهره برداری ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999017/مزایده-مانیتور-کیس-کیبرد-تلفن-کپی'>مزایده مانیتور، کیس، کیبرد، تلفن، کپی / آگهی مزایده,مزایده  مانیتور، کیس، کیبرد، تلفن، کپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999018/مزایده-ساختمان-با-عرصه-دویست-متر-96-9-25'>مزایده ساختمان با عرصه دویست متر 96.9.25 / مزایده,مزایده ساختمان با عرصه دویست متر 96.9.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999019/مزایده-فروش-تعداد-63-دستگاه-اتومبیل-پلاک-دولتی'>مزایده فروش  تعداد 63 دستگاه اتومبیل پلاک دولتی / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش تعداد 63 دستگاه اتومبیل پلاک دولتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999021/مزایده-یک-دستگاه-ژنراتور-50-کیلوواتی-مدل-1363'>مزایده یک دستگاه ژنراتور 50 کیلوواتی مدل 1363 / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه ژنراتور 50 کیلوواتی مدل 1363</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999023/مزایده-اجاره-محل-مرکز-همگانی-خرید-و-فروش-خودرو--'>مزایده اجاره محل مرکز همگانی خرید و فروش خودرو... / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره محل مرکز همگانی خرید و فروش خودرو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999025/مزایده-ششدانگ-ساختمان-اعیان-140-متر'>مزایده ششدانگ ساختمان اعیان 140 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان اعیان 140 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999026/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-135-متر-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی مساحت 135 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 135 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999030/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-2825-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 2825 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 2825 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999031/مزایده-ملک-مساحت-185-3متر-مرحله-اول'>مزایده ملک مساحت 185.3متر مرحله اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 185.3متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999032/مزایده-فروش-55-هزار-تن-سنگ-آهن-دانه-بندی'>مزایده  فروش 55 هزار تن سنگ آهن دانه بندی  / آگهی مزایده عمومی , مزایده  فروش 55 هزار تن سنگ آهن دانه بندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999034/مزایده-واگذاری-و-فروش-تمامی-ششدانگ-زمین-348متر'>مزایده واگذاری و فروش تمامی ششدانگ زمین 348متر / مزایده,مزایده واگذاری و فروش تمامی ششدانگ زمین 348متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999036/حراج-حضوری-فروش-تعدادی-موتور-سیکلت-سنگین'>حراج حضوری فروش تعدادی موتور سیکلت سنگین / حراج حضوری ، حراج حضوری فروش تعدادی موتور سیکلت سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999037/مزایده-فروش-سرقفلی-یک-واحد-از-املاک-تجاری-مساحت-34-متر'>مزایده فروش سرقفلی یک واحد از املاک تجاری مساحت 34 متر  / مزایده,مزایده فروش سرقفلی یک واحد از املاک تجاری مساحت 34 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999040/مزایده-اجاره-بدون-سرقفلی-کیوسک-ساندویچی'>مزایده اجاره بدون سرقفلی کیوسک ساندویچی / آگهی مزایده عمومی,مزایده اجاره بدون سرقفلی کیوسک ساندویچی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999041/مزایده-تعدادی-لوازم-و-تجهیزات-دندانپزشکی'>مزایده تعدادی لوازم و تجهیزات دندانپزشکی / آگهی مزایده,مزایده تعدادی لوازم و تجهیزات دندانپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999042/مزایده-96-14-با-شرایط-ویژه-و-استثنایی-ویژه-املاک-96-9-25'>مزایده 96/14 با شرایط ویژه و  استثنایی ویژه املاک 96.9.25 / مزایده,مزایده 96/14 با شرایط ویژه و  استثنایی ویژه املاک 96.9.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999044/مزایده-واگذاری-دو-قطعه-زمین-268-17-و-227-82متر-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری دو قطعه زمین 268.17 و 227.82متر تجدید نوبت دوم  / مزایده،مزایده واگذاری دو قطعه زمین 268.17 و 227.82متر تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999045/مزایده-فروش-یک-دستگاه-ماشین-وایت-(کله-تریلی)'>مزایده فروش یک دستگاه ماشین وایت (کله تریلی)  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه ماشین وایت (کله تریلی) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999047/مزایده-انواع-ضایعات-استنلس-استیل'>مزایده انواع ضایعات استنلس استیل / مزایده انواع ضایعات استنلس استیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999048/مزایده-فروش-املاک-مازاد-و-تملیکی'>مزایده فروش املاک مازاد و تملیکی  / مزایده،مزایده فروش املاک مازاد و تملیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999052/مزایده-عرصه-و-اعیان-زمین-قطعه-19-تفکیکی-نوبت-اول'>مزایده عرصه و اعیان زمین قطعه 19 تفکیکی نوبت اول  / مزایده،مزایده عرصه و اعیان زمین قطعه 19 تفکیکی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999053/مزایده-فروش-تعدادی-از-خودروهای-سواری'>مزایده فروش تعدادی از خودروهای سواری  / مزایده عمومی ، مزایده فروش تعدادی از خودروهای سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999054/مزایده-فروش-چند-دستگاه-خودرو-سبک-و-سنگین'>مزایده فروش چند دستگاه خودرو سبک و سنگین / آگهی مزایده,مزایده فروش چند دستگاه خودرو سبک و سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999055/خلاصه-مزایده-عرضه-عمومی-سهام-و-دارائی'>خلاصه مزایده عرضه عمومی سهام و دارائی  / خلاصه آگهی , مزایده عرضه عمومی سهام و دارائی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999056/مزایده-اموال-منقول-بکس-پولیش-واحد-مراقبت-جغجغه--'>مزایده اموال منقول بکس، پولیش، واحد مراقبت، جغجغه ... / مزایده,مزایده اموال منقول بکس، پولیش، واحد مراقبت، جغجغه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999058/مزایده-جایگاه-CNG--مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مزایده جایگاه CNG - مرحله دوم نوبت دوم  / مزایده ,مزایده جایگاه CNG - مرحله دوم نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999061/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-97-51متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 97.51متر / مزایده،مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 97.51متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999062/تجدید-مزایده-بهره-برداری-از-سازه-های-تبلیغات-موجود-در-مجموعه-برج-میلاد'>تجدید مزایده بهره برداری از سازه های تبلیغات موجود در مجموعه برج میلاد  / آگهی تجدید مزایده عمومی، تجدید مزایده بهره برداری از سازه های تبلیغات موجود در مجموعه برج میلاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999063/مزایده-واگذاری-محل-مطبخ-و-رستوران'>مزایده واگذاری  محل مطبخ و رستوران  / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری  محل مطبخ و رستوران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999065/مزایده-دو-دانگ-از-پلاکهای-ثبتی-456-171-اصلی-بخش-نه'>مزایده دو دانگ از پلاکهای ثبتی 456/171 اصلی بخش نه  / مزایده،مزایده دو دانگ از پلاکهای ثبتی 456/171 اصلی بخش نه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999066/مزایده-اقلام-ضایعاتی-شامل-انواع-تخته-و-کپسول-شارژ-کولر'>مزایده اقلام ضایعاتی شامل انواع تخته و کپسول شارژ کولر / مزایده اقلام ضایعاتی شامل انواع تخته و کپسول شارژ کولر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999068/مزایده-تعداد-9-دستگاه-وانت-پیکان'>مزایده تعداد 9 دستگاه وانت پیکان  / اگهی مزایده , مزایده تعداد 9 دستگاه وانت پیکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999069/مزایده-مغازه-مساحت-بیست-و-سه-متر'>مزایده مغازه مساحت بیست و سه متر / مزایده،مزایده مغازه مساحت بیست و سه متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999070/مزایده-عینک-طبی-آفتابی--'>مزایده عینک طبی آفتابی ... / مزایده,مزایده عینک طبی آفتابی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999071/مزایده-فروش-آهن-آلات-ضایعاتی'>مزایده  فروش آهن آلات ضایعاتی / آگهی مزایده ، مزایده  فروش آهن آلات ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999076/مزایده-ششدانگ-زمین-بخش-دو-ساوه'>مزایده ششدانگ زمین بخش دو ساوه  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش دو ساوه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999077/مزایده-اقلام-مازاد-و-بلامصرف-فلزی-و-الکتریکی'>مزایده اقلام مازاد و بلامصرف فلزی و الکتریکی / مزایده اقلام مازاد و بلامصرف فلزی و الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999079/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-با-قدمت-سی-سال'>مزایده ششدانگ یکباب خانه با قدمت سی سال  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه با قدمت سی سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999080/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-MG-سفید-رنگ'>مزایده یک دستگاه اتومبیل MG سفید رنگ / مزایده,مزایده یک دستگاه اتومبیل MG سفید رنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999081/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-132-85متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 132.85متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 132.85متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999082/مزایده-تعدادی-از-اقلام-کترینگ--رستوران-و-فست'>مزایده تعدادی از اقلام کترینگ ، رستوران و فست / مزایده عمومی ، مزایده تعدادی از اقلام کترینگ ، رستوران و فست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999083/مزایده-فروش-حریر-سیلک-حریر-ساتن-و--'>مزایده فروش حریر سیلک، حریر ساتن و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش حریر سیلک، حریر ساتن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999084/مزایده-ملک-مغازه-مساحت-داخلی-57-مترمربع-مرحله-اول'>مزایده ملک مغازه مساحت داخلی 57 مترمربع مرحله اول  / مزایده,مزایده ملک مغازه مساحت داخلی 57 مترمربع مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999085/تجدید-مزایده-خودرو--نوبت-دوم'>تجدید مزایده خودرو - نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی , تجدید مزایده خودرو - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999088/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-نه-تهران'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش نه تهران / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش نه تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999089/مزایده-پارچه-لباسی-زنانه--'>مزایده پارچه لباسی زنانه ... / مزایده,مزایده پارچه لباسی زنانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999092/مزایده-واگذاری-بوفه-شماره-6'>مزایده واگذاری بوفه شماره 6  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری بوفه شماره 6 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999095/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-نود-و-هشت-متر'>مزایده ملک مساحت عرصه نود و هشت متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه نود و هشت متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999096/مزایده-ون-تویوتاهایس-تویوتا-پرادو-vx-تصادفی-سمند-وانت'>مزایده ون تویوتاهایس- تویوتا پرادو vx تصادفی- سمند- وانت / آگهی مزایده حضوری حراج,مزایده ون تویوتاهایس- تویوتا پرادو vx تصادفی- سمند- وانت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999097/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-با-نمای-سنگ'>مزایده ششدانگ اپارتمان با نمای سنگ  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان با نمای سنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999101/مزایده-نوار-نقاله-زنجیری-اسکلت-الکتریکی--'>مزایده نوار نقاله زنجیری اسکلت الکتریکی .. / آگهی مزایده، مزایده نوار نقاله زنجیری اسکلت الکتریکی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999102/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-دو-مشهد'>مزایده پلاک ثبتی بخش دو مشهد / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش دو مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999103/مزایده-اجاره-پارکینگ-موتورسیکلت'>مزایده اجاره پارکینگ موتورسیکلت / مزایده عمومیع مزایده اجاره پارکینگ موتورسیکلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999104/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-مسکونی-یک-دستگاه-چرخ-خیاطی--'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مسکونی، یک دستگاه چرخ خیاطی... / آگهی مزایده اموال منقول و غیرمنقول، مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مسکونی، یک دستگاه چرخ خیاطی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999105/مزایده-ششدانگ-ملک-بخش-یک-مشهد-مرحله-اول'>مزایده ششدانگ ملک بخش یک مشهد مرحله اول / مزایده,مزایده ششدانگ ملک بخش یک مشهد مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999106/تجدید-مزایده-فروش-وانت-پیکاپ--نوبت-دوم'>تجدید مزایده فروش وانت پیکاپ - نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده فروش وانت پیکاپ - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999107/مزایده-یک-دستگاه-فر-گازسوز-4-طبقه'>مزایده یک دستگاه فر گازسوز 4 طبقه / مزایده,مزایده یک دستگاه فر گازسوز 4 طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999110/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-296متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 296متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 296متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999111/مزایده-تعدادی-از-خودروهای-سبک-و-لگن-کمپرسی'>مزایده تعدادی از خودروهای سبک و لگن کمپرسی / آگهی مزایده,مزایده تعدادی از خودروهای سبک و لگن کمپرسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999112/مزایده-یکدستگاه-خودروی-پژو-405GLX'>مزایده یکدستگاه خودروی پژو 405GLX / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یکدستگاه خودروی پژو 405GLX</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999113/مزایده-اقلام-ضایعاتی-و-مستعمل-کارخانه'>مزایده اقلام ضایعاتی و مستعمل کارخانه / آگهی مزایده عمومی، مزایده اقلام ضایعاتی و مستعمل کارخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999114/مزایده-یک-واحد-پرورش-جوجه-گوشتی-20-هزار-قطعه-ای'>مزایده یک واحد پرورش جوجه گوشتی 20 هزار قطعه ای / مزایده,مزایده یک واحد پرورش جوجه گوشتی 20 هزار قطعه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999115/مزایده-سنگهای-40-40-تراوررتن-به-ارزش-690-000-000-ریال--نوبت-دوم'>مزایده سنگهای 40*40 تراوررتن به ارزش 690.000.000 ریال - نوبت دوم / مزایده سنگهای 40*40 تراوررتن به ارزش 690.000.000 ریال - نوبت  دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999117/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-مسکونی-مساحت-306-04متر'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان مسکونی مساحت 306.04متر  / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان مسکونی مساحت 306.04متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999118/مزایده-مدیریت-بهره-وری-پارک-جنگلی-نوبت-دوم'>مزایده مدیریت بهره وری پارک جنگلی- نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده مدیریت بهره وری پارک جنگلی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999120/مزایده-دو-دستگاه-ترازوی-دیجیتال'>مزایده دو دستگاه ترازوی دیجیتال / مزایده,مزایده  دو دستگاه ترازوی دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999123/مزایده-فروش-دو-واحد-مساحت-هر-کدام-135متر'>مزایده فروش دو واحد مساحت هر کدام 135متر  / مزایده,مزایده فروش دو واحد مساحت هر کدام 135متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999124/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-442متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 442متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 442متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999127/تجدید-مزایده-امور-مربوط-به-تفکیک-و-پردازش-مرکز-دفن-زیست-اختر-غرب'>تجدید مزایده امور مربوط به تفکیک و پردازش مرکز دفن زیست اختر غرب / آگهی تجدید مزایده عمومی, تجدید مزایده امور مربوط به تفکیک و پردازش مرکز دفن زیست اختر غرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999129/مزایده-ششدانگ-یکباب-واحد-مسکونی-بخش-یک-بهبهان'>مزایده ششدانگ یکباب واحد مسکونی بخش یک بهبهان / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب واحد مسکونی بخش یک بهبهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999132/مزایده-بهره-برداری-از-غرفات-بازارهای-روز-کوثر-6-و-7'>مزایده بهره برداری از غرفات بازارهای روز کوثر 6 و 7 / مزایده,مزایده بهره برداری از غرفات بازارهای روز کوثر 6 و 7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999134/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-32-167متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 32.167متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 32.167متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999135/مزایده-اقلام-مستعمل-رایانه-ای'>مزایده اقلام مستعمل رایانه ای / آگهی مزایده, مزایده  اقلام مستعمل رایانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999137/مزایده-فروش-یک-قطعه-از-زمینهای-شرکت'>مزایده فروش یک قطعه از زمینهای شرکت  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه از زمینهای شرکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999138/مزایده-فروش-ضایعات-فلزی--کاغذی-و--'>مزایده فروش ضایعات فلزی ، کاغذی و ... / آگهی مزایده , مزایده فروش ضایعات فلزی ، کاغذی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999140/مزایده-ششدانگ-زمین-محصور-مساحت-447-15متر'>مزایده ششدانگ زمین محصور مساحت 447.15متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین محصور مساحت 447.15متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999141/مزایده-ملک-و-ماشین-آلات--تجدید-96-09-25'>مزایده ملک و ماشین آلات - تجدید 96.09.25 /  مزایده, مزایده  ملک و ماشین آلات تجدید - 96.09.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999143/مزایده-مخزن-100-000-لیتری-مازوت'>مزایده مخزن 100.000 لیتری مازوت / آگهی مزایده ,مزایده مخزن 100.000 لیتری مازوت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999146/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-سیصد-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت سیصد متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت سیصد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999147/مزایده-یکدستگاه-اجاق-گاز--یک-دستگاه-جارو-برقی-تجدید'>مزایده یکدستگاه اجاق گاز ، یک دستگاه جارو برقی- تجدید  / آگهی تجدید مزایده ,مزایده یکدستگاه اجاق گاز ، یک دستگاه جارو برقی- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999148/مزایده-واگذاری-مدیریت-اجرایی-کارخانه-لینترگیری-بذر-پنبه'>مزایده واگذاری مدیریت اجرایی کارخانه لینترگیری بذر پنبه / مزایده عمومی, مزایده واگذاری مدیریت اجرایی کارخانه لینترگیری بذر پنبه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999149/مزایده-ششدانگ-پلاک-به-شماره-قطعه-هشت-طبقه-4'>مزایده ششدانگ پلاک به شماره قطعه هشت طبقه 4  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک به شماره قطعه هشت طبقه 4 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999150/اصلاحیه-مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-بخش-ده-مشهد'>اصلاحیه مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی بخش ده مشهد / اصلاحیه مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی بخش ده مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999151/مزایده-آپارتمان-و-منزل-اسناد-رهنی'>مزایده آپارتمان و منزل اسناد رهنی / مزایده,مزایده آپارتمان و منزل اسناد رهنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999154/مزایده-آپارتمان-از-مجتمع-تجاری-مسکونی-سه-طبقه'>مزایده آپارتمان از مجتمع تجاری مسکونی سه طبقه  / مزایده,مزایده آپارتمان از مجتمع تجاری مسکونی سه طبقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999155/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-99-9متر'>مزایده ششدانگ ملک مساحت 99.9متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت 99.9متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999156/مزایده-وانت-کارا-تک-کابین--'>مزایده  وانت کارا تک کابین... / مزایده  وانت کارا تک کابین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999157/فراخوان-مزایده-فروش-کاتالیست-های-مستعمل'>فراخوان مزایده فروش کاتالیست های مستعمل / فراخوان مزایده , فراخوان مزایده فروش کاتالیست های مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999161/مزایده-آپارتمان-مساحت-177-17متر'>مزایده آپارتمان مساحت 177.17متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 177.17متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999162/مزایده-فروش-یکدستگاه-لودر-hwl65-مدل-90-تجدید-سوم'>مزایده فروش یکدستگاه لودر hwl65 مدل 90 تجدید سوم / تجدید سوم آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش یکدستگاه لودر hwl65 مدل 90 تجدید سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999164/مزایده-ملک-مساحت-دویست-و-بیست-متر-تجدید'>مزایده ملک مساحت دویست و بیست متر تجدید  / مزایده,مزایده ملک مساحت دویست و بیست متر تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999167/مزایده-حق-امتیاز-و-اشتراک-تلفن-همراه'>مزایده حق امتیاز و اشتراک تلفن همراه  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده حق امتیاز و اشتراک تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999170/مزایده-ششدانگ-دو-باب-زمین-محصور'>مزایده ششدانگ دو باب زمین محصور / مزایده,مزایده ششدانگ دو باب زمین محصور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999172/مزایده-واگذاری-ساختمان-مجتمع-فرهنگی-رفاهی'>مزایده واگذاری ساختمان مجتمع فرهنگی -رفاهی / مزایده,مزایده واگذاری ساختمان مجتمع فرهنگی -رفاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999173/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-102-8متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 102.8متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 102.8متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999175/مزایده-اجاره-تعداد-25-باب-مغازه'>مزایده اجاره تعداد 25 باب مغازه / آگهی مزایده، مزایده اجاره تعداد 25 باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999179/تمدید-حراج-تعداد-43-قلم-کالاهای-ضایعاتی-و-اسقاط'>تمدید حراج تعداد 43 قلم کالاهای ضایعاتی و اسقاط / آگهی حراج , تمدید حراج تعداد 43 قلم کالاهای ضایعاتی و اسقاط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999180/مزایده-ملک-مساحت-114-97-متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت 114.97 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت 114.97 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999182/مزایده-ششدانگ-زمین-کشاورزی-500-متر-مرحله-اول'>مزایده ششدانگ زمین کشاورزی 500 متر مرحله اول  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین کشاورزی 500 متر مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999183/مزایده-تعدادی-موتورسیکلت-اوراقی-و-خودرو-شماره-گذاری'>مزایده  تعدادی موتورسیکلت اوراقی و خودرو شماره گذاری / آگهی حراج  تعدادی موتورسیکلت اوراقی و خودرو شماره گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999188/مزایده-تعداد-105-366-سهم-از-سهام-شرکت-پدیده-شاندیز'>مزایده تعداد 105/366 سهم از سهام شرکت پدیده شاندیز  / مزایده,مزایده تعداد 105/366 سهم از سهام شرکت پدیده شاندیز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999189/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-43-500-000متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 43.500.000متر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 43.500.000متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999190/مزایده-یکباب-خانه-با-قدمت-بیش-از-35-سال-نوبت-دوم'>مزایده یکباب خانه با قدمت بیش از 35 سال نوبت دوم / مزایده ,مزایده یکباب خانه با قدمت بیش از 35 سال نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999191/مزایده-یکدستگاه-خودرو-پژو-206-مدل-83'>مزایده یکدستگاه خودرو پژو 206 مدل 83  / آگهی مزایده, مزایده یکدستگاه خودرو پژو 206 مدل 83 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999192/مزایده-عمومی-فروش-اموال-مازاد-بر-نیاز--اموال-و-اثاثیه-خارج-از-رده-و-اسقاطی'>مزایده عمومی فروش اموال مازاد بر نیاز ، اموال و اثاثیه خارج از رده و اسقاطی / آگهی مزایده عمومی, مزایده عمومی فروش اموال مازاد بر نیاز ، اموال و اثاثیه خارج از رده و اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999195/مزایده-تعدادی-از-اماکن-و-غرفه'>مزایده تعدادی از اماکن و غرفه  / فراخوان مزایده ,مزایده تعدادی از اماکن و غرفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999196/مزایده-فروش-آپارتمان-مسکونی-مساحت-129متر'>مزایده فروش آپارتمان مسکونی مساحت 129متر / مزایده ,مزایده فروش آپارتمان مسکونی مساحت 129متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999200/مزایده-468-988-سهم-از-سهام-شرکت-دهکده-شاندیز'>مزایده 468/988 سهم از سهام شرکت دهکده شاندیز  / مزایده,مزایده 468/988 سهم از سهام شرکت دهکده شاندیز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999201/مزایده-فروش-آپارتمان-مسکونی-مساحت-122-11متر-نوبت-سوم'>مزایده فروش آپارتمان مسکونی مساحت 122.11متر نوبت سوم / مزایده,مزایده فروش آپارتمان مسکونی مساحت 122.11متر نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999203/مزایده-یک-قطعه-زمین-بخش-هفت-بانه'>مزایده یک قطعه زمین بخش هفت بانه / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بخش هفت بانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999204/مزایده-سواری-پراید-نقره-ای-مدل-1384'>مزایده سواری پراید نقره ای مدل 1384 / مزایده سواری پراید نقره ای مدل 1384</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999205/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-93-40متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 93.40متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 93.40متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999206/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-405-مدل-1393'>مزایده یک دستگاه سواری پژو 405 مدل 1393 / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه سواری پژو 405 مدل 1393</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999207/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-عرصه-1020متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ زمین مساحت عرصه 1020متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت عرصه 1020متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999209/مزایده-یک-دستگاه-آسیاب-و--'>مزایده یک دستگاه آسیاب و ...  / اگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه آسیاب و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999211/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-ساختمان-تاسیسات-دامداری-و-سه-باب-خانه'>مزایده اموال غیرمنقول شامل ساختمان تاسیسات دامداری و سه باب خانه  / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل ساختمان تاسیسات دامداری و سه باب خانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999212/مزایده-ام-ویدئو-پروژکتور-اوپتوما'>مزایده ام ویدئو پروژکتور اوپتوما / مزایده,مزایده ام ویدئو پروژکتور اوپتوما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999213/مزایده-ششدانگ-پلاک-مساحت-149-91متر'>مزایده ششدانگ پلاک مساحت 149.91متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک مساحت 149.91متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999215/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-162متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 162متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 162متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999217/فراخوان-واگذاری-زمین-با-کاربری-آموزشی-مرحله-دوم-نوبت-دوم'>فراخوان واگذاری زمین با کاربری آموزشی مرحله دوم نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی ، فراخوان واگذاری زمین با کاربری آموزشی مرحله دوم نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999218/مزایده-ملک-مساحت-سیصد-مترمربع'>مزایده ملک مساحت سیصد مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت سیصد مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999219/مزایده-بخاری-گازی--قالی-ماشینی--قالیچه-ماشینی'>مزایده بخاری گازی ، قالی ماشینی ، قالیچه ماشینی / مزایده,مزایده بخاری گازی ، قالی ماشینی ، قالیچه ماشینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999221/مزایده-عمومی-اجاره-املاک-سازمان-حمل-و-نقل-و-مسافر'>مزایده عمومی اجاره املاک سازمان حمل و نقل و مسافر / مزایده ,مزایده مزایده عمومی اجاره املاک سازمان حمل و نقل و مسافر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999222/مزایده-فروش-2-دستگاه-خودروی-اسقاط-نوبت-دوم'>مزایده فروش 2 دستگاه خودروی اسقاط- نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش 2 دستگاه خودروی اسقاط- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999223/مزایده-آپارتمان-مساحت-48-70متر'>مزایده آپارتمان مساحت 48.70متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 48.70متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999224/مزایده-فروش-ضایعات-فلزی-شامل-ورقهای-سقف-مخازن---تجدید'>مزایده فروش ضایعات فلزی شامل ورقهای سقف مخازن.... تجدید / آگهی تجدید مزایده , مزایده فروش ضایعات فلزی شامل ورقهای سقف مخازن.... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999225/مزایده-عرصه-و-اعیان-آپارتمان-مساحت-67-85متر'>مزایده عرصه و اعیان آپارتمان مساحت 67.85متر  / مزایده,مزایده عرصه و اعیان آپارتمان مساحت 67.85متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999226/تجدید-مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-زانتیا--نوبت-دوم'>تجدید مزایده فروش یک دستگاه خودروی زانتیا - نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده عمومی, مزایده فروش یک دستگاه خودروی زانتیا - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999227/مزایده-تعدادی-گوساله-قطع-شیر'>مزایده تعدادی گوساله قطع شیر / آگهی مزایده, مزایده تعدادی گوساله قطع شیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999228/مزایده-فروش-تعداد-3-دستگاه-خودروی-سواری--نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 3 دستگاه خودروی سواری....نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی ، مزایده فروش تعداد 3 دستگاه خودروی سواری....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999229/مزایده-ملک-با-مساحت-زیربنای-هفتاد-متر'>مزایده ملک با مساحت زیربنای هفتاد متر / مزایده,مزایده ملک با مساحت زیربنای هفتاد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999231/تجدید-مزایده-فروش-یک-دستگاه-لودر--'>تجدید مزایده فروش یک دستگاه لودر ... / مزایده,تجدید مزایده فروش یک دستگاه لودر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999233/تجدید-مزایده-بهره-برداری-تعدادی-غرفه-واقع-در-سطح-شهر-نوبت-دوم'>تجدید مزایده بهره برداری تعدادی غرفه واقع در سطح شهر  نوبت دوم  / تجدید آگهی مزایده عمومی ,مزایده بهره برداری تعدادی غرفه واقع در سطح شهر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999234/مزایده-ملک-مساحت-594-9متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 594.9متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 594.9متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999238/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-بیست-و-چهار-کرمان'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش بیست و چهار کرمان  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش بیست و چهار کرمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999241/مزایده-فروش-ماشین-آلات'>مزایده فروش ماشین آلات  / مزایده، مزایده فروش ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999242/مزایده-فروش-زمین-مساحت-3066-30متر'>مزایده فروش زمین مساحت 3066.30متر  / مزایده,مزایده فروش زمین مساحت 3066.30متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999247/مزایده-62-27-حبه-مشاع-از-72-حبه-از-72-حبه-ششدانگ-سوله'>مزایده 62.27 حبه مشاع از 72 حبه از 72 حبه ششدانگ سوله / مزایده,مزایده 62.27 حبه مشاع از 72 حبه از 72 حبه ششدانگ سوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999249/مزایده-پلاک-ثبتی-مشاعی-مساحت-3325متر'>مزایده پلاک ثبتی مشاعی مساحت 3325متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مشاعی مساحت 3325متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999251/مزایده-ششدانگ-زمین-عرصه-199-33متر'>مزایده ششدانگ زمین عرصه 199.33متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین عرصه 199.33متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999252/مزایده-فروش-تعدادی-املاک-مسکونی-اداری-و-اراضی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی املاک مسکونی اداری و اراضی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی املاک مسکونی اداری و اراضی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999254/مزایده-یک-دستگاه-کمپرسور--'>مزایده یک دستگاه کمپرسور ... / مزایده,مزایده یک دستگاه کمپرسور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999257/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-دویست-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت دویست متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت دویست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999258/مزایده-فروش-4-دستگاه-خودرو-سواری'>مزایده فروش 4 دستگاه خودرو سواری / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش 4 دستگاه خودرو سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999259/مزایده-فروش-جت-پرینتر-صنعتی-و---نوبت-دوم'>مزایده فروش  جت پرینتر صنعتی  و ... نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش  جت پرینتر صنعتی  و ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999260/مزایده-فروش-مقدار-222-متر-مربع-سنگ-نوبت-دوم'>مزایده فروش مقدار 222 متر مربع سنگ نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش مقدار 222 متر مربع سنگ نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999262/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-پلاک7539-428'>مزایده ششدانگ یکباب خانه پلاک7539/428  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه پلاک7539/428 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999263/مزایده-خودرو-سواری-وانت-سایپا-151--نوبت-دوم'>مزایده خودرو سواری وانت سایپا 151 - نوبت دوم / آگهی مزایده، مزایده خودرو سواری وانت سایپا 151 - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999265/مزایده-شیر-روشویی-شیر-حمام'>مزایده شیر روشویی- شیر حمام / مزایده,مزایده شیر روشویی- شیر حمام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999266/مزایده-فروش-زمین-مساحت-750مترمربع'>مزایده فروش زمین مساحت 750مترمربع  / مزایده,مزایده فروش زمین مساحت 750مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999268/مزایده-واگذاری-کرایه-اماکن-استیجاری-نوبت-دوم'> مزایده واگذاری کرایه اماکن استیجاری نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری کرایه اماکن استیجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999269/مزایده-3200-تن-خاک-نسوز-نوبت-دوم'>مزایده 3200 تن خاک نسوز- نوبت دوم / آگهی مزایده، مزایده 3200 تن خاک نسوز- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999270/مزایده-تیرآهن---'>مزایده تیرآهن .... / مزایده, مزایده تیرآهن ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999271/مزایده-خودرو-سواری-MVM-مشکی-مدل-95'>مزایده خودرو سواری MVM مشکی مدل 95 / مزایده,مزایده خودرو سواری MVM مشکی مدل 95</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999272/واگذار-غرفه-حمل-و-نقل'>واگذار غرفه حمل و نقل / واگذار غرفه حمل و نقل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999273/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-یک-حوزه-ثبت-ساری'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش یک حوزه ثبت ساری / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش یک حوزه ثبت ساری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999275/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-چهار-شیراز'>مزایده پلاک ثبتی بخش چهار شیراز / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش چهار شیراز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999276/مزایده-فروش-وسایل-اداری'>مزایده فروش وسایل اداری / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش وسایل اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999277/مزایده-فروش-یک-دستگاه-وانت-نیسان-کمپرسی'>مزایده فروش یک دستگاه وانت نیسان کمپرسی / آگهی مزایده,مزایده فروش یک دستگاه وانت نیسان کمپرسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999278/مزایده-خودرو-سواری-آردی-مدل-83-نوبت-دوم'>مزایده خودرو سواری آردی مدل 83- نوبت دوم / مزایده,مزایده خودرو سواری آردی مدل  83- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999279/مزایده-مغازه-تجاری-مساحت-15-متر'>مزایده مغازه تجاری مساحت 15 متر / مزایده,مزایده مغازه تجاری مساحت 15 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999280/مزایده-سنگ-مرمریت-و-خاک-نسوز--'>مزایده سنگ مرمریت و خاک نسوز... / مزایده, مزایده سنگ مرمریت و خاک نسوز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999284/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-1977-66-بخش-چهار'>مزایده پلاک ثبتی شماره 1977/66 بخش چهار  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 1977/66 بخش چهار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999285/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سمند'>مزایده یک دستگاه خودرو سمند  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه خودرو سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999288/مزایده-پلاک-ثبتی-156-فرعی-قدمت-25-سال'>مزایده پلاک ثبتی 156 فرعی قدمت 25 سال / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 156 فرعی قدمت 25 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999289/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید-جی-تی-ایکس-به-رنگ-نقره-ای'>مزایده یک دستگاه سواری پراید جی تی ایکس به رنگ نقره ای / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه سواری پراید جی تی ایکس به رنگ نقره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999290/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-پراید'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو پراید   / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودرو پراید  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999291/مزایده-فروش-خودرو'>مزایده فروش خودرو / آگهی مزایده,مزایده فروش خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999292/مزایده-پلاک-شماره-سی-و-سه-فرعی-عرصه-138-95متر'>مزایده پلاک شماره سی و سه فرعی عرصه 138.95متر / مزایده,مزایده پلاک شماره سی و سه فرعی عرصه 138.95متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999293/مزایده-واگذاری-تبلیغات-محیطی'>مزایده واگذاری تبلیغات محیطی / فراخون عمومی , مزایده واگذاری تبلیغات محیطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999295/مزایده-فروش-تعداد-627-دستگاه-انواع-ترانسفورماتور-اسقاط-و--نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 627 دستگاه انواع ترانسفورماتور اسقاط و ...نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش تعداد 627 دستگاه انواع ترانسفورماتور اسقاط و ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999296/مزایده-پلاک-454-فرعی-از-دو-اصلی-بخش-شش-ثبت-آق-قلا'>مزایده پلاک 454 فرعی از دو اصلی بخش شش ثبت آق قلا  / مزایده,مزایده پلاک 454 فرعی از دو اصلی بخش شش ثبت آق قلا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999297/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-بصورت-نقدی'>مزایده فروش تعدادی از املاک بصورت نقدی  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک بصورت نقدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999298/مزایده-شماره-های-رند-تلفن-ثابت'>مزایده شماره های رند تلفن ثابت / آگهی مزایده, مزایده  شماره های رند تلفن ثابت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999301/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-251-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 251 متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 251 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999302/مزایده-فروش-ماشین-آلات'>مزایده فروش ماشین آلات / مزایده,مزایده فروش ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999303/مزایده-ملک-مساحت-25625مترمربع'>مزایده ملک مساحت 25625مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت 25625مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999304/مزایده-اجاره-محل-کافی-شاپ-باغ-خانواده-(نوبت-دوم)'>مزایده اجاره محل کافی شاپ باغ خانواده (نوبت دوم) / اگهی مزایده , مزایده اجاره محل کافی شاپ باغ خانواده (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999306/مزایده-باغچه-مساحت-4565متر'>مزایده باغچه مساحت 4565متر  / مزایده,مزایده باغچه مساحت 4565متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999309/مزایده-ششدانگ-پلاک-404-فرعی-126متر'>مزایده ششدانگ پلاک 404 فرعی 126متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 404 فرعی 126متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999310/مزایده-واگذاری-غرف-در-فروشگاه-های-اتکا'>مزایده واگذاری غرف در فروشگاه های اتکا / مزایده,مزایده واگذاری غرف در فروشگاه های اتکا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999312/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-دویست-متر-بخش-چهار'>مزایده ششدانگ زمین مساحت دویست متر بخش چهار  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت دویست متر بخش چهار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999314/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-سمند'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری سمند / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده یک دستگاه خودروی سواری سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999316/مزایده-فروش-املاک-بصورت-استثنایی'>مزایده فروش املاک بصورت استثنایی  / مزایده,مزایده فروش املاک بصورت استثنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999317/تجدید-مزایده-اجاره-جایگاه-CNG--نوبت-دوم'>تجدید مزایده اجاره جایگاه CNG - نوبت دوم  / تجدید آگهی مزایده، مزایده اجاره جایگاه CNG - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999318/مزایده-فروش-خودرو'>مزایده فروش خودرو  / آگهی مزایده , مزایده فروش خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999319/مزایده-فروش-دو-دستگاه-لودر'>مزایده فروش دو دستگاه لودر / آگهی مزایده, مزایده فروش دو دستگاه لودر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999320/مزایده-آپارتمان-دو-خوابه-93-65متر'>مزایده آپارتمان دو خوابه 93.65متر / مزایده,مزایده آپارتمان دو خوابه 93.65متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999323/مزایده-یکباب-خانه-مساحت-363-57متر-نوبت-دوم'>مزایده یکباب خانه مساحت 363.57متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یکباب خانه مساحت 363.57متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999324/مزایده-فروش-تعداد-31-قلم-اموال-و-لوازم-یدکی-خودرو'>مزایده فروش تعداد 31 قلم اموال و لوازم یدکی خودرو  / مزایده, مزایده فروش تعداد 31 قلم اموال و لوازم یدکی خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999326/مزایده-پلاک-ثبتی-31-و-27-فرعی-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی 31 و 27 فرعی نوبت دوم  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 31 و 27 فرعی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999327/مزایده-واگذاری-امور-بازار-هفتگی-شهر'>مزایده واگذاری امور بازار هفتگی شهر / مزایده,مزایده واگذاری امور بازار هفتگی شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999328/مزایده-خط-تلفن-همراه-اول'>مزایده خط تلفن همراه اول / آگهی مزایده، مزایده خط تلفن همراه اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999329/مزایده-واگذاری-پارک-بانوان--مرحله-دوم'>مزایده واگذاری پارک بانوان...مرحله دوم  / مزایده عمومی, مزایده واگذاری پارک بانوان...مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999330/مزایده-پلاک-ثبتی-یکباب-گاراژ-مساحت-شصت-متر'>مزایده پلاک ثبتی یکباب گاراژ مساحت شصت متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی یکباب گاراژ مساحت شصت متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999331/مزایده-34-30-سهم-از-72-سهم-پلاک-ثبتی'>مزایده 34.30 سهم از 72 سهم پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 34.30 سهم از 72 سهم پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999333/مزایده-واگذاری-غرفه'>مزایده واگذاری غرفه  / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده واگذاری غرفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999334/مزایده-پلاک-ثبتی-آپارتمان-مساحت-هفتاد-متر'>مزایده پلاک ثبتی آپارتمان مساحت هفتاد متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی آپارتمان مساحت هفتاد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999336/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-206'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 206  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 206 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999338/مزایده-مغازه-تجاری-مساحت-بیست-و-هفت-متر'>مزایده مغازه تجاری مساحت بیست و هفت متر  / مزایده,مزایده مغازه تجاری مساحت بیست و هفت متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999340/مزایده-فروش-کنتورهای-اسقاطی-گاز-خانگی---نوبت-دوم'>مزایده فروش کنتورهای اسقاطی گاز خانگی .... نوبت دوم  / مزایده عمومی, مزایده فروش کنتورهای اسقاطی گاز خانگی ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999343/مزایده-دو-قطعه-زمین-مساحت-1000-و-200متر'>مزایده دو قطعه زمین مساحت 1000 و 200متر  / مزایده,مزایده دو قطعه زمین مساحت 1000 و 200متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999344/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-بخش-دو-نوبت-اول'>مزایده دو دانگ مشاع از پلاک ثبتی بخش دو نوبت اول / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از پلاک ثبتی بخش دو نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999345/مزایده-درپوش-آهنی-کانال-تاسیسات--'>مزایده درپوش آهنی کانال تاسیسات... / مزایده, مزایده درپوش آهنی کانال تاسیسات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999346/مزایده-فروش-سه-دستگاه-استاکر-مستعمل'>مزایده فروش سه دستگاه استاکر مستعمل / مزایده, مزایده فروش سه دستگاه استاکر مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999347/مزایده-واگذاری-اجاره-محل-استقرار-مجموعه-وسایل-شهربازی-(لب-آب)-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اجاره محل استقرار مجموعه وسایل شهربازی (لب آب) تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده عمومی, مزایده واگذاری اجاره محل استقرار مجموعه وسایل شهربازی (لب آب) تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999348/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-82-57متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 82.57متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 82.57متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999349/مزایده-دستگاه-الکتروموتور-78kw'>مزایده دستگاه الکتروموتور 78kw / مزایده, مزایده دستگاه الکتروموتور 78kw</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999350/مزایده-فروش-یکباب-مغازه-تجاری-سه-واحد-خدماتی-و-زیرزمین-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکباب مغازه تجاری -سه واحد خدماتی و زیرزمین تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یکباب مغازه تجاری -سه واحد خدماتی و زیرزمین تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999351/مزایده-یک-عدد-مخزن-(تانکر)-فلزی'>مزایده یک عدد مخزن (تانکر) فلزی  / آگهی مزایده, مزایده یک عدد مخزن (تانکر) فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999353/مزایده-ششدانگ-پلاک-508-فرعی-از-84-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک 508 فرعی از 84 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 508 فرعی از 84 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999354/مزایده-واگذاری-بوفه-بیمارستان-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری بوفه بیمارستان- نوبت دوم / مزایده, مزایده واگذاری بوفه بیمارستان- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999355/مزایده-سراسری-شماره-28-فروش-املاک-و-مستغلات-نوبت-دوم'>مزایده سراسری شماره 28 فروش املاک و مستغلات نوبت دوم / مزایده,مزایده سراسری شماره 28 فروش املاک و مستغلات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999360/تجدید-مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-CNG--نوبت-دوم'>تجدید مزایده بهره برداری از جایگاه CNG  -نوبت دوم / تجدید آگهی مزایده, تجدید مزایده بهره برداری از جایگاه CNG  -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999361/مزایده-ضایعات-فلزی-و-اثاثیه-اداری-مستعمل-و-مازاد'>مزایده ضایعات فلزی و اثاثیه اداری مستعمل و مازاد  / آگهی مزایده,مزایده  ضایعات فلزی و اثاثیه اداری مستعمل و مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999362/مزایده-مانتورهای-رنگی-در-چندین-مدل-و--'>مزایده مانتورهای رنگی در چندین مدل و ... / مزایده, مزایده مانتورهای رنگی در چندین مدل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999363/مزایده-یک-دستگاه-کمپرسور-تولید-هوای-فشرده'>مزایده یک دستگاه کمپرسور تولید هوای فشرده  / مزایده,مزایده یک دستگاه کمپرسور تولید هوای فشرده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999365/مزایده-فروش-یک-دستگاه-واحد-مسکونی-و-یک-قطعه-زمین'>مزایده فروش یک دستگاه واحد مسکونی و یک قطعه زمین  / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه واحد مسکونی و یک قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999366/مزایده-یک-دستگاه-لیفتراک-چهار-سیلندر'>مزایده یک دستگاه لیفتراک چهار سیلندر  / مزایده,مزایده یک دستگاه لیفتراک چهار سیلندر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999367/مزایده-فروش-ماشین-آلات-دهیاری'>مزایده فروش ماشین آلات دهیاری  / مزایده,مزایده فروش ماشین آلات دهیاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999370/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-عرصه-و-اعیان-پلاک-18-31-قطعه-سه'>مزایده دو دانگ مشاع از عرصه و اعیان پلاک 18.31 قطعه سه / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از عرصه و اعیان پلاک 18.31 قطعه سه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999371/مزایده-دو-دستگاه-کپسول-هوا-و-گاز-با-کل-متعلقات-و--'>مزایده دو دستگاه کپسول هوا و گاز با کل متعلقات  و ... / آگهی مزایده, مزایده دو دستگاه کپسول هوا و گاز با کل متعلقات  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999372/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مسکونی-تجاری-اداری-و-اراضی'>مزایده فروش تعدادی از املاک مسکونی تجاری اداری و اراضی  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مسکونی تجاری اداری و اراضی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999376/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-92-20متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 92.20متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 92.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999377/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-قولنامه-ای-115-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی قولنامه ای 115 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی قولنامه ای 115 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999379/مزایده-مانتو-در-مدلهای-مختلف-کاپشن-چرم-معمولی-و--'>مزایده مانتو در مدلهای مختلف- کاپشن چرم معمولی و ... / مزایده اموال منقول, مزایده مانتو در مدلهای مختلف- کاپشن چرم معمولی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999383/مزایده-واگذاری-سه-قطعه-از-زمینهای-خود'>مزایده واگذاری سه قطعه از زمینهای خود  / مزایده,مزایده واگذاری سه قطعه از زمینهای خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999385/مزایده-42-دستگاه-لوازم-خانگی'>مزایده 42 دستگاه لوازم خانگی / آگهی مزایده، مزایده 42 دستگاه لوازم خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999388/مزایده-ششدانگ-خودرو-پراید-141--نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ خودرو پراید 141 - نوبت دوم  / مزایده, مزایده ششدانگ خودرو پراید 141 - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999389/مزایده-یک-دستگاه-وانت-زامیاد-مدل-90'>مزایده یک دستگاه وانت زامیاد مدل 90 / مزایده,مزایده یک دستگاه وانت زامیاد مدل 90</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999391/تجدید-مزایده-واگذاری-و-بهره-برداری-از-تابلوهای-تبلیغاتی-سطح-شهر-نوبت-دوم'>تجدید مزایده واگذاری و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر -نوبت دوم  / مزایده , تجدید مزایده واگذاری و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999394/مزایده-آپارتمان-مسکونی-قطعه-دو-تفکیکی'>مزایده آپارتمان مسکونی قطعه دو تفکیکی  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی قطعه دو تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999395/مزایده-اجاره-باسکول-و-ملک-شهرداری--مرحله-اول-نوبت-دوم'>مزایده اجاره باسکول و ملک شهرداری - مرحله اول نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده اجاره باسکول و ملک شهرداری - مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999396/مزایده-حدود-ده-تن-ضایعات-آهن-آلات-و-مقادیری-لوازم-یدکی-نو--نوبت-دوم'>مزایده حدود ده تن ضایعات آهن آلات و مقادیری لوازم یدکی نو - نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده حدود ده تن ضایعات آهن آلات و مقادیری لوازم یدکی نو - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999397/اگهی-مزایده-فضاهای-مازاد-مدارس-دولتی'>اگهی مزایده فضاهای مازاد مدارس دولتی / اگهی مزایده , اگهی مزایده فضاهای مازاد مدارس دولتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999405/مزایده-فروش-تعدادی-زمین'>مزایده فروش تعدادی زمین  / مزایده,مزایده فروش تعدادی زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999406/مزایده-واگذاری-زمین-جهت-محل-توقف-سابق-تاکسی-های-خطوط'>مزایده  واگذاری زمین جهت محل توقف سابق تاکسی های خطوط / آگهی مزایده, مزایده واگذاری زمین جهت محل توقف سابق تاکسی های خطوط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999409/تجدید-مزایده-شش-دانگ-یک-باب-کارخانه-خط-تولید-تلویزیون'>تجدید مزایده شش دانگ یک باب کارخانه خط تولید تلویزیون / آگهی تجدید مزایده,مزایده شش دانگ یک باب کارخانه خط تولید تلویزیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999410/مزایده-فروش-انواع-فرش'>مزایده فروش انواع فرش  / آگهی مزایده , مزایده فروش انواع فرش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999411/مزایده-اقلام-مستعمل-مازاد'>مزایده اقلام مستعمل مازاد / مزایده اقلام مستعمل مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999413/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-CNG-شهر--نوبت-سوم'>مزایده بهره برداری از جایگاه CNG  شهر - نوبت سوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده  بهره برداری از جایگاه CNG  شهر دره شهر -نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999416/مزایده-اجاره-ملک-موسوم-به-مرغداری-بومی'>مزایده اجاره ملک موسوم به مرغداری بومی / آگهی مزایده عمومی، مزایده اجاره ملک موسوم به مرغداری بومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999417/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-پارس-دوگانه-سوز-مدل-1389'>مزایده  یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس دوگانه سوز مدل 1389 / آگهی مزایده عمومی, مزایده  یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس دوگانه سوز مدل 1389</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999418/مزایده-فروش-ملک-عرصه-4100مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده فروش ملک عرصه 4100مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش ملک عرصه 4100مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999419/اصلاحیه-مزایده-واگذاری-تعدادی-از-املاک-در-تهران'>اصلاحیه مزایده واگذاری تعدادی از املاک در تهران / اصلاحیه مزایده,مزایده واگذاری تعدادی از املاک در تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999420/مزایده-فروش-4-واحد-از-واحدهای-بلوک-A-جنوبی-نوبت-دوم'>مزایده فروش 4 واحد از واحدهای بلوک A جنوبی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 4 واحد از واحدهای بلوک A جنوبی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999422/مزایده-ضایعات-آهن-آلات-و-دو-قطعه-زمین'>مزایده ضایعات آهن آلات و دو قطعه زمین  / مزایده,مزایده ضایعات آهن آلات و دو قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999423/مزایده-واگذاری-دو-باب-مغازه-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری دو باب مغازه- نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده واگذاری دو باب مغازه - نوبت  دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999425/مزایده-فروش-املاک-تملیکی'>مزایده فروش املاک تملیکی / مزایده,مزایده فروش املاک تملیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999427/مزایده-ششدانگ-باغ-بخش-سیزده-فارس'>مزایده ششدانگ باغ بخش سیزده فارس  / مزایده,مزایده ششدانگ باغ بخش سیزده فارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999428/مزایده-یک-دستگاه-فرز'>مزایده یک دستگاه فرز  / مزایده , مزایده یک دستگاه فرز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999430/مزایده-فروش-املاک-استان-کرمانشاه'>مزایده فروش املاک استان کرمانشاه  / مزایده,مزایده فروش املاک استان کرمانشاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999436/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-بخش-شش-ارومیه'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی بخش شش ارومیه / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی بخش شش ارومیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999437/مزایده-منزل-مسکونی-به-شماره-پلاک-4621-1479'>مزایده منزل مسکونی به شماره پلاک 4621/1479  / مزایده,مزایده منزل مسکونی به شماره پلاک 4621/1479 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999438/مزایده-8-سهم-مشاع-از-1608-6-سهم-ششدانگ-مرتع-دهویه'>مزایده 8 سهم مشاع از 1608.6 سهم ششدانگ مرتع دهویه / مزایده,مزایده 8 سهم مشاع از 1608.6 سهم ششدانگ مرتع دهویه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999439/مزایده-انواع-قطعات-راکد-و-مازاد-دیلی-و-ناویکو--'>مزایده انواع قطعات راکد و مازاد دیلی و ناویکو... / مزایده , مزایده انواع قطعات راکد و مازاد دیلی و ناویکو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999440/مزایده-اجاره-تعدادی-از-واحدهای-تجاری'>مزایده اجاره تعدادی از واحدهای تجاری   / آگهی مزایده,مزایده اجاره تعدادی از واحدهای تجاری  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999442/مزایده-مغازه-تجاری-مساحت-مفید-49-20متر'>مزایده مغازه تجاری مساحت مفید 49.20متر / مزایده,مزایده مغازه تجاری مساحت مفید 49.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999443/مزایده-انواع-بشکه-فلزی-و--'>مزایده انواع بشکه فلزی و ...  / مزایده , مزایده انواع بشکه فلزی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999444/مزایده-ملک-مساحت-800-مترمربع'>مزایده ملک مساحت 800 مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت 800 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999445/مزایده-آپارتمان-طبقه-پنجم-بخش-چهار-شیراز'>مزایده آپارتمان طبقه پنجم بخش چهار شیراز / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه پنجم بخش چهار شیراز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999446/مزایده-یک-دستگاه-دیزل-ژنراتور-110-کیلووات-آمپر'>مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور 110 کیلووات آمپر  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور 110 کیلووات آمپر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999449/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-182-83متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 182.83متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 182.83متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999452/مزایده-آپارتمان-مساحت-129-13متر-طبقه-اول'>مزایده آپارتمان مساحت 129.13متر طبقه اول  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 129.13متر طبقه اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999453/مزایده-5-دستگاه-موتور-جوش-25-تن-انواع-میلگرد'>مزایده 5 دستگاه موتور جوش، 25 تن انواع میلگرد / مزایده, مزایده 5 دستگاه موتور جوش، 25 تن انواع میلگرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999455/مزایده-ضایعات-ذوبی-فولاد-آلیاژی--'>مزایده  ضایعات ذوبی فولاد آلیاژی ... / مزایده,مزایده  ضایعات ذوبی فولاد آلیاژی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999456/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-پنج-ارومیه-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش پنج ارومیه نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش پنج ارومیه نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999458/مزایده-فروش-خانه-مسکونی-مساحت-104-متر'>مزایده فروش خانه مسکونی مساحت 104 متر  / مزایده,مزایده فروش خانه مسکونی مساحت 104 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999461/مزایده-باغ-مساحت-عرصه-2615متر'>مزایده باغ مساحت عرصه 2615متر / مزایده,مزایده باغ مساحت عرصه 2615متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999463/مزایده-صندلی-میز-تلفن-گاوصندوق--'>مزایده صندلی، میز، تلفن، گاوصندوق... / مزایده, مزایده صندلی، میز، تلفن، گاوصندوق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999464/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-158-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 158 متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 158 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999466/مزایده-دو-باب-آپارتمان-83-10-و-136-30متر'>مزایده دو باب آپارتمان 83.10 و 136.30متر / مزایده,مزایده دو باب آپارتمان 83.10 و 136.30متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999467/حراج-حضوری-کالا-و-وسایط-نقلیه-دریایی-و-زمینی'> حراج حضوری کالا و وسایط نقلیه دریایی و زمینی / آگهی حراج حضوری, حراج حضوری کالا و وسایط نقلیه دریایی و زمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999471/اصلاحیه-مزایده-یک-دستگاه-موتور-سیکلت-هیرمند'>اصلاحیه مزایده یک دستگاه موتور سیکلت هیرمند  / اصلاحیه مزایده, مزایده یک دستگاه موتور سیکلت هیرمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999472/مزایده-دو-باب-ساختمان-روی-زمین-بصورت-قولنامه-ای'>مزایده دو باب ساختمان روی زمین بصورت قولنامه ای / مزایده,مزایده دو باب ساختمان روی زمین بصورت قولنامه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999479/مزایده-واگذاری-آپارتمان-مسکونی-137-34متر'>مزایده واگذاری آپارتمان مسکونی 137.34متر / مزایده,مزایده واگذاری آپارتمان مسکونی 137.34متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999484/مزایده-آپارتمان-مسکونی-قطعه-یازده-تفکیکی'>مزایده آپارتمان مسکونی قطعه یازده تفکیکی / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی قطعه یازده تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999486/مزایده-ششدانگ-زمین-جای-خانه-مساحت-196-36متر'>مزایده ششدانگ زمین جای خانه مساحت 196.36متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین جای خانه مساحت 196.36متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999489/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-پلاک-مساحت-509-5متر'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک مساحت 509.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک مساحت 509.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999492/مزایده-فروش-کلوخه-باریت'>مزایده فروش کلوخه باریت / آگهی مزایده, مزایده فروش کلوخه باریت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999493/مزایده-یک-قطعه-با-کاربری-باغات-دو-نبش-شماره-پنجاه-و-یک'>مزایده یک قطعه با کاربری باغات دو نبش شماره پنجاه و یک / مزایده,مزایده یک قطعه با کاربری باغات دو نبش شماره پنجاه و یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999496/مزایده-واگذاری-زمین-مساحت-347-60متر'>مزایده واگذاری زمین مساحت 347.60متر  / مزایده,مزایده واگذاری زمین مساحت 347.60متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999499/مزایده-املاک-بانک-مهر-اقتصاد-شماره-شش'>مزایده املاک بانک مهر اقتصاد شماره شش  / مزایده,مزایده املاک بانک مهر اقتصاد شماره شش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999503/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-22-28متر'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت 22.28متر  / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 22.28متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999506/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-139-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 139 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 139 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999508/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بانک-ملی-ایران-شرایط-ویژه-استثنایی-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک مازاد بانک ملی ایران شرایط ویژه استثنایی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بانک ملی ایران شرایط ویژه استثنایی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999512/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-264-65متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 264.65متر   / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 264.65متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999514/مزایده-فروش-اعیانی-ده-قطعه-از-زمینهای-تفکیکی-نوبت-سوم'>مزایده فروش اعیانی ده قطعه از زمینهای تفکیکی نوبت سوم / مزایده,مزایده فروش اعیانی ده قطعه از زمینهای تفکیکی نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999517/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-شماره-هشت-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از املاک شماره هشت نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک شماره هشت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999520/مزایده-فروش-املاک-استان-خراسان-جنوبی'>مزایده فروش املاک استان خراسان جنوبی  / مزایده,مزایده فروش املاک استان خراسان جنوبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999523/مزایده-آپارتمان-بخش-دو-ارومیه-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان بخش دو ارومیه نوبت اول / مزایده,مزایده آپارتمان بخش دو ارومیه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999525/مزایده-ملک-مشاع-به-شماره-پلاک-207-فرعی-بخش-دو-گناباد'>مزایده ملک مشاع به شماره پلاک 207 فرعی بخش دو گناباد / مزایده,مزایده ملک مشاع به شماره پلاک 207 فرعی بخش دو گناباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999530/مزایده-آپارتمان-مساحت-96-56متر'>مزایده آپارتمان مساحت 96.56متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 96.56متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999536/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-97-3متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 97.3متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 97.3متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999537/تجدید-مزایده-اجاره-آپارتمان-اداری--نوبت-سوم-اصلاحیه'>تجدید مزایده اجاره آپارتمان اداری - نوبت سوم اصلاحیه / تجدید فراخوان مزایده, مزایده اجاره آپارتمان اداری - نوبت سوم اصلاحیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999539/مزایده-آپارتمان-مساحت-92-70متر-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان مساحت 92.70متر نوبت اول  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 92.70متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999543/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-با-قدمت-بالای-35-سال'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی با قدمت بالای 35 سال / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی با قدمت بالای 35 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999548/مزایده-مغازه-تجاری-مساحت-بیش-از-150-متر'>مزایده مغازه تجاری مساحت بیش از 150 متر / مزایده,مزایده مغازه تجاری مساحت بیش از 150 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999553/مزایده-فروش-ساختمان-جهاد-دهستان-خضرنبی'>مزایده فروش ساختمان جهاد دهستان خضرنبی  / مزایده,مزایده فروش ساختمان جهاد دهستان خضرنبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999561/مزایده-ملک-با-قدمت-5-سال'>مزایده ملک با قدمت 5 سال / مزایده,مزایده ملک با قدمت 5 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999567/مزایده-ملک-خانه-قدیمی-بخش-5-اصفهان'>مزایده ملک خانه قدیمی بخش 5 اصفهان / مزایده,مزایده ملک خانه قدیمی بخش 5 اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999572/مزایده-ششدانگ-خانه-با-قدمت-ساخت-بالای-15-سال'>مزایده ششدانگ خانه با قدمت ساخت بالای 15 سال / مزایدهمزایده ششدانگ خانه با قدمت ساخت بالای 15 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999579/مزایده-آپارتمان-سه-خوابه-مسکونی'>مزایده آپارتمان سه خوابه مسکونی / مزایده,مزایده آپارتمان سه خوابه مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999584/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-57-متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 57 متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 57 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999592/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-بخش-چهار-ثبت-اصفهان'>مزایده ششدانگ آپارتمان بخش چهار ثبت اصفهان  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان بخش چهار ثبت اصفهان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999602/مزایده-یک-دستگاه-لیفتراک--'>مزایده یک دستگاه لیفتراک ... / مزایده,مزایده یک دستگاه لیفتراک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999608/مزایده-عرصه-و-اعیانی-ملکی-بخش-هشت-ارومیه'>مزایده عرصه و اعیانی ملکی بخش هشت ارومیه  / مزایده,مزایده عرصه و اعیانی ملکی بخش هشت ارومیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999617/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-187متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 187متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 187متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999621/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-یکباب-مغازه-نوبت-دوم'>مزایده سه دانگ مشاع از یکباب مغازه نوبت دوم / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از یکباب مغازه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999638/مزایده-ملک-مساحت-107-80متر'>مزایده ملک مساحت 107.80متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت 107.80متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999647/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-چهارده-اصفهان'>مزایده پلاک ثبتی بخش چهارده اصفهان / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش چهارده اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999655/مزایده-ملک-مسکونی-قدمت-ساخت-بالای-چهل-سال'>مزایده ملک مسکونی قدمت ساخت بالای چهل سال / مزایده,مزایده ملک مسکونی قدمت ساخت بالای چهل سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999665/مزایده-زمین-مشاع-مساحت-1500متر'>مزایده زمین مشاع مساحت 1500متر / مزایده,مزایده زمین مشاع مساحت 1500متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999683/مزایده-یک-دستگاه-وانت-بار-زامیاد'>مزایده یک دستگاه وانت بار زامیاد / مزایده,مزایده یک دستگاه وانت بار زامیاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999722/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-سیصد-مترمربع'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت سیصد مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت سیصد مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999728/استعلام-لوازم-پزشکی'>استعلام لوازم پزشکی / استعلام , استعلام لوازم پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999729/استعلام-تهیه-و-اجرای-قسمتی-از-شبکه-توزیع'>استعلام تهیه و اجرای قسمتی از شبکه توزیع / استعلام , استعلام تهیه و اجرای قسمتی از شبکه توزیع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999730/مناقصه-طرح-آبرسانی--'>مناقصه طرح آبرسانی... / مناقصه,مناقصه طرح آبرسانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999731/استعلام-حفاری-یک-حلقه-چاه-دستی'>استعلام حفاری یک حلقه چاه دستی  / استعلام, استعلام حفاری یک حلقه چاه دستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999732/استعلام-تعمیر-و-حمل-الکتروپمپ-های-زاوه'>استعلام تعمیر و حمل الکتروپمپ های زاوه / استعلام,استعلام تعمیر و حمل الکتروپمپ های زاوه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999733/استعلام-ورق-فلزی-موجدار-گالوانیزه'>استعلام ورق فلزی موجدار گالوانیزه  / استعلام , استعلام ورق فلزی موجدار گالوانیزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999734/استعلام-توری-مرغی-گالوانیزه'>استعلام توری مرغی گالوانیزه  / استعلام , استعلام توری مرغی گالوانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999735/استعلام-تعمیرات-ساختمانی-پست-63-کیلوولت'>استعلام تعمیرات ساختمانی پست 63 کیلوولت / استعلام, استعلام تعمیرات ساختمانی پست 63 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999736/استعلام-تهیه-و-اجرای-قسمتی-از-شبکه-توزیع'>استعلام تهیه و اجرای قسمتی از شبکه توزیع / استعلام, استعلام تهیه و اجرای قسمتی از شبکه توزیع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999737/استعلام-تختخواب-مبلی-تاشو-درجه-یک'>استعلام تختخواب مبلی تاشو درجه یک  / استعلام , استعلام تختخواب مبلی تاشو درجه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999738/استعلام-تجهیزات-و-وسایل'>استعلام تجهیزات و وسایل / استعلام,استعلام تجهیزات و وسایل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999739/استعلام-​پشتیبانی-از-سخت-افزار-و-شبکه'>استعلام ​پشتیبانی از سخت افزار و شبکه  / استعلام, استعلام ​پشتیبانی از سخت افزار و شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999740/استعلام-پارتیشن-بندی-طبقه-دوم-ساختمان'>استعلام پارتیشن بندی طبقه دوم ساختمان / استعلام,استعلام پارتیشن بندی طبقه دوم ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999741/استعلام-آموزش-صنایع-دستی-منجر-به-تولید'>استعلام آموزش صنایع دستی منجر به تولید / استعلام ,استعلام آموزش صنایع دستی منجر به تولید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999742/استعلام-خرید-لوله-های'>استعلام خرید لوله های  / استعلام , استعلام خرید لوله های </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999743/استعلام-تهیه-تجهیزات-الکتریکی-علائم'>استعلام تهیه تجهیزات الکتریکی علائم / استعلام, استعلام تهیه تجهیزات الکتریکی علائم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999744/مناقصه-خرید-لوله-upvc--'>مناقصه خرید لوله upvc ... / مناقصه,مناقصه خرید لوله upvc ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999745/استعلام-صندلی-انتظار-مدل-207B-کامپی'>استعلام صندلی انتظار مدل 207B کامپی / استعلام , استعلام صندلی انتظار مدل 207B کامپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999746/استعلام-احداث-اردوگاه-قلات-گناوه'>استعلام احداث اردوگاه قلات گناوه / استعلام ,استعلام احداث اردوگاه قلات گناوه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999747/استعلام-لایروبی-و-مرمت-قنات'>استعلام لایروبی و مرمت قنات  / استعلام , استعلام لایروبی و مرمت قنات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999748/استعلام-سنگ-مشکی'>استعلام سنگ مشکی / استعلام, استعلام سنگ مشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999749/استعلام-فوم-پلی-اتیلن'>استعلام فوم پلی اتیلن / استعلام , استعلام فوم پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999750/استعلام-چاپ-مشخصات-و-عکس-بر-روی-کارت'>استعلام چاپ مشخصات و عکس بر روی کارت  / استعلام, استعلام چاپ مشخصات و عکس بر روی کارت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999751/استعلام-لوازم-التحریر'>استعلام لوازم التحریر  / استعلام , استعلام لوازم التحریر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999752/مناقصه-عمومی-دو-مرحله-ای-آماده-سازی-بخشی-از-راه-دسترسی'>مناقصه عمومی دو مرحله ای آماده سازی بخشی از راه دسترسی / اگهی مناقصه , مناقصه عمومی دو مرحله ای آماده سازی بخشی از راه دسترسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999753/استعلام-احداث-ساختمان-موتورخانه-و-انبار'>استعلام احداث ساختمان موتورخانه و انبار / استعلام,استعلام احداث ساختمان موتورخانه و انبار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999754/استعلام-نصب-سنگ-کف-ساختمان-با-مصالح'>استعلام نصب سنگ کف ساختمان با مصالح  / استعلام, استعلام نصب سنگ کف ساختمان با مصالح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999755/استعلام-تهیه-و-نصب-تجهیزات-سیستم'>استعلام تهیه و نصب تجهیزات سیستم / استعلام, استعلام تهیه و نصب تجهیزات سیستم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999756/استعلام-پروژه-سیستم-اعلام-حریق-پست-400'>استعلام پروژه سیستم اعلام حریق پست 400 / استعلام , استعلام پروژه سیستم اعلام حریق پست 400</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999757/استعلام-سیلر-ثابت'>استعلام سیلر ثابت / استعلام,استعلام سیلر ثابت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999758/استعلام-بایگانی-ریلی-متحرک-و-ثابت'>استعلام بایگانی ریلی متحرک و ثابت  / استعلام , استعلام بایگانی ریلی متحرک و ثابت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999759/استعلام-پرده-از-نوع-زبرا'>استعلام پرده از نوع زبرا / استعلام, استعلام پرده از نوع زبرا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999760/استعلام-​پروژه-کارهای-باقیمانده-عملیات'>استعلام ​پروژه کارهای باقیمانده عملیات / استعلام,استعلام ​پروژه کارهای باقیمانده عملیات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999761/استعلام-توسعه-و-پشتیبانی-سامانه-مدیریت'>استعلام توسعه و پشتیبانی سامانه مدیریت / استعلام , استعلام توسعه و پشتیبانی سامانه مدیریت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999762/استعلام-تهیه-و-اجرای-قسمتی-از-شبکه-توزیع'>استعلام تهیه و اجرای قسمتی از شبکه توزیع / استعلام, استعلام تهیه و اجرای قسمتی از شبکه توزیع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999763/استعلام-تهیه-و-نصب-آسانسور'>استعلام تهیه و نصب آسانسور  / استعلام, استعلام تهیه و نصب آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999764/استعلام-نور-پردازی-نمای-ساختمان'>استعلام نور پردازی نمای ساختمان  / استعلام ,استعلام نور پردازی نمای ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999765/استعلام-عملیات-تجهیز-و-نصب-پنج-هکتار'>استعلام عملیات تجهیز و نصب پنج هکتار / استعلام, استعلام عملیات تجهیز و نصب پنج هکتار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999766/استعلام-بیمه-تمام-خطر-مهندسی'>استعلام بیمه تمام خطر مهندسی / استعلام, استعلام بیمه تمام خطر مهندسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999767/استعلام-​​تخت-خونگیری-پرتایل'>استعلام ​​تخت خونگیری پرتایل  / استعلام,استعلام ​​تخت خونگیری پرتایل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999768/استعلام-تعداد-120-لایسنس-از-ویروس-کش'>استعلام تعداد 120 لایسنس از ویروس کش / استعلام, استعلام تعداد 120 لایسنس از ویروس کش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999769/استعلام-برگزاری-دوره-های-آموزشی--'>استعلام برگزاری دوره های آموزشی ... / استعلام,استعلام برگزاری دوره های آموزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999770/استعلام-سیستم-برق-و-روشنایی-و-کابل-کشی'>استعلام سیستم برق و روشنایی و کابل کشی / استعلام , استعلام سیستم برق و روشنایی و کابل کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999771/استعلام-عملیات-ساختمانی-اتاق-ups'>استعلام عملیات ساختمانی اتاق ups / استعلام, استعلام عملیات ساختمانی اتاق ups</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999772/استعلام-شیر-روشویی-اتوماتیک'>استعلام شیر روشویی اتوماتیک / استعلام, استعلام شیر روشویی اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999773/استعلام-تیغه-15-سوراخه-باریک-گریدری-145'>استعلام تیغه 15 سوراخه باریک گریدری 145 / استعلام, استعلام تیغه 15 سوراخه باریک گریدری 145</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999774/استعلام-پشتیبانی-سرویس-سامانه-ویدئو'>استعلام پشتیبانی سرویس سامانه ویدئو / استعلام , استعلام پشتیبانی سرویس سامانه ویدئو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999775/استعلام-تهیه-و-تدوین-درسنامه-طب-ایرانی'>استعلام تهیه و تدوین درسنامه طب ایرانی  / استعلام , استعلام تهیه و تدوین درسنامه طب ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999776/استعلام-خدمات-همسان-برای-مطالبات'>استعلام خدمات همسان برای مطالبات / استعلام,استعلام خدمات همسان برای مطالبات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999777/استعلام-تابلو-22-کیلووات--'>استعلام تابلو 22 کیلووات ... / استعلام,استعلام تابلو 22 کیلووات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999778/مناقصه-عمومی-دو-مرحله-ای-اجرای-انشعابات-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب'>مناقصه عمومی دو مرحله ای اجرای انشعابات شبکه جمع آوری فاضلاب  / اگهی مناقصه , مناقصه عمومی دو مرحله ای اجرای انشعابات شبکه جمع آوری فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999779/استعلام-حفاظت-و-نگهبانی-از-تاسیسات'>استعلام حفاظت و نگهبانی از تاسیسات  / استعلام, استعلام حفاظت و نگهبانی از تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999780/فراخوان-مناقصه-اجرای-24700-متر-پروژه-گازرسانی-و--'>فراخوان مناقصه اجرای 24700 متر پروژه گازرسانی و ...  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه اجرای 24700 متر پروژه گازرسانی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999781/استعلام-جوایز-کشاورزان'>استعلام جوایز کشاورزان / استعلام, استعلام جوایز کشاورزان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999782/استعلام-نقشه-سیاسی-جهان-فارسی-جدید'>استعلام نقشه سیاسی جهان فارسی جدید / استعلام , استعلام نقشه سیاسی جهان فارسی جدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999783/استعلام-تهیه-و-اجرای-خط-انتقال-با-لوله'>استعلام تهیه و اجرای خط انتقال با لوله / استعلام,استعلام تهیه و اجرای خط انتقال با لوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999784/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999785/استعلام-کول-باکس-پسیو'>استعلام کول باکس پسیو / استعلام,استعلام کول باکس پسیو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999786/استعلام-پروژه-فیبر-نوری'>استعلام پروژه فیبر نوری / استعلام , استعلام پروژه فیبر نوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999787/استعلام-چاپ-مشخصات-و-عکس-بر-روی-کارت'>استعلام چاپ مشخصات و عکس بر روی کارت  / استعلام, استعلام چاپ مشخصات و عکس بر روی کارت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999788/استعلام-​تهیه-و-اجرای-خط-انتقال-با-لوله'>استعلام ​تهیه و اجرای خط انتقال با لوله  / استعلام,استعلام ​تهیه و اجرای خط انتقال با لوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999789/استعلام-رم-8-گیگ'>استعلام رم 8 گیگ / استعلام, استعلام رم 8 گیگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999790/استعلام-پروژه-اجرای-آسفالت-طرح-هادی'>استعلام پروژه اجرای آسفالت طرح هادی  / استعلام, استعلام پروژه اجرای آسفالت طرح هادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999791/اصلاحیه-مناقصه-خرید-949-دستگاه-کنتور-هوشمند-آب-و-برق'>اصلاحیه مناقصه خرید 949 دستگاه کنتور هوشمند آب و برق  / اگهی اصلاحیه مناقصه , اصلاحیه مناقصه خرید نصب و راه اندازی 949 دستگاه کنتور هوشمند آب و برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999792/استعلام-شکر-به-مقدار-4250-کیلو-گرم'>استعلام شکر به مقدار 4250 کیلو گرم / استعلام , استعلام شکر به مقدار 4250 کیلو گرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999793/استعلام-کابل-برق-مسی--'>استعلام کابل برق مسی ... / استعلام,استعلام کابل برق مسی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999794/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-PE100-سایز-9'>استعلام لوله پلی اتیلن PE100- سایز 9  / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن PE100- سایز 9 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999795/استعلام-خرید-کوله-ورزشی'>استعلام خرید کوله ورزشی / استعلام, استعلام خرید کوله ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999796/استعلام-کاغذ-تحریر'>استعلام کاغذ تحریر / استعلام,استعلام کاغذ تحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999797/استعلام-خرید-2-عدد-لینک-رادیویی'>استعلام خرید 2 عدد لینک رادیویی  / استعلام , استعلام  خرید 2 عدد لینک رادیویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999798/استعلام-برف-روبی-جاده-های-اختصاصی'>استعلام برف روبی جاده های اختصاصی / استعلام, استعلام برف روبی جاده های اختصاصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999799/استعلام-کنتور-آب-هوشمند'>استعلام کنتور آب هوشمند / استعلام کنتور آب هوشمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999800/استعلام-فایل-سه-کشو-صندلی'>استعلام فایل سه کشو صندلی / استعلام, استعلام فایل سه کشو صندلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999801/استعلام-تعمیر-آسانسورهای-ساختمان-مرکزی'>استعلام تعمیر آسانسورهای ساختمان مرکزی  / استعلام,استعلام تعمیر آسانسورهای ساختمان مرکزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999802/استعلام-عملیات-برف-روبی--'>استعلام عملیات برف روبی ... / استعلام,استعلام عملیات برف روبی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999803/فراخوان-مناقصه-بهسازی-و-روکش-آسفالت-راه-های-روستایی'>فراخوان مناقصه بهسازی و روکش آسفالت راه های روستایی  / فراخوان مناقصه بهسازی و روکش آسفالت راه های روستایی </a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 12 تاريخ : چهارشنبه 16 اسفند 1396 ساعت: 11:55