اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.9.14 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990883/مناقصه-خرید-تعداد-30-... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.9.14 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990883/مناقصه-خرید-تعداد-30-دستگاه-رادیولوژی-دیجیتال--نوبت-دوم'>مناقصه خرید تعداد 30 دستگاه رادیولوژی دیجیتال - نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد 30 دستگاه رادیولوژی دیجیتال - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990885/مناقصه-ادامه-عملیات-طراحی-تدارک-و-ساخت-EPC--تجدید'>مناقصه ادامه عملیات طراحی، تدارک و ساخت EPC ...تجدید  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه ادامه عملیات طراحی، تدارک و ساخت EPC ...تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990886/مناقصه-تامین-30-000-لیتر-هیدرازین-هیدرات-نوبت-دوم'>مناقصه تامین 30.000 لیتر هیدرازین هیدرات نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه تامین 30.000 لیتر هیدرازین هیدرات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990888/مناقصه-خرید-رله-خرید-ادوات-روشنایی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید رله، خرید ادوات روشنایی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید رله، خرید ادوات روشنایی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990893/مناقصه-امور-پیمانکاری-استخراج-26000-تن-سنگ-فسفات-نوبت-دوم'>مناقصه امور پیمانکاری استخراج 26000 تن سنگ فسفات نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه امور پیمانکاری استخراج 26000 تن سنگ فسفات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990894/فراخوان-شناسایی-و-ارزیابی-جذب-سرمایه-گذار-جهت-اجرای-طرح-احداث-کارخانه-نوبت-دوم'>فراخوان شناسایی و ارزیابی جذب سرمایه گذار جهت اجرای طرح احداث کارخانه نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان شناسایی و ارزیابی جذب سرمایه گذار جهت اجرای طرح احداث کارخانه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990896/مناقصه-خرید-قطعات-رایانه'>مناقصه خرید قطعات رایانه  / مناقصه عمومی,مناقصه خرید قطعات رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990900/مناقصه-خرید-میکروسکوپ-الکترونی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید میکروسکوپ الکترونی نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خرید میکروسکوپ الکترونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990901/فراخوان-مناقصه-عمومی-خرید-لوله-و-اتصالات-فایبرگلاس---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عمومی خرید لوله و اتصالات فایبرگلاس ... نوبت دوم / مناقصه,فراخوان مناقصه عمومی خرید لوله و اتصالات فایبرگلاس ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990904/مناقصه-خرید-دو-دستگاه-تجهیزات-فایروال-(WAF)--نوبت-دوم'>مناقصه خرید دو دستگاه تجهیزات فایروال (WAF) ...نوبت دوم / مناقصه,مناقصه خرید دو دستگاه تجهیزات فایروال (WAF) ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990905/مناقصه-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-اعلام-حریق'>مناقصه خرید و نصب و راه اندازی سیستم اعلام حریق / مناقصه , مناقصه خرید و نصب و راه اندازی سیستم اعلام حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990906/مناقصه-انجام-عملیات-مصالح-و-اجرای-فونداسیون-اسکلت-بتنی--'>مناقصه انجام عملیات مصالح و اجرای فونداسیون، اسکلت بتنی... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه انجام عملیات مصالح و اجرای فونداسیون، اسکلت بتنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990907/مناقصه-اجرای-عملیات-لوله-گذاری-آب'>مناقصه  اجرای عملیات لوله گذاری آب  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای عملیات لوله گذاری آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990908/مناقصه-خرید-خدمات-مشاور-نوبت-دوم'>مناقصه خرید خدمات مشاور نوبت دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه خرید خدمات مشاور نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990910/مناقصه-تکمیل-اجرای-پارکینگ-مجاور-پروژه-مسکن-مهر-کتیوان---نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل اجرای پارکینگ مجاور پروژه مسکن مهر کتیوان...- نوبت دوم  / مناقصه عمومی، مناقصه تکمیل اجرای پارکینگ مجاور پروژه مسکن مهر کتیوان... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990912/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-طراحی-تهیه-و-تدارک-مصالح-و-تجهیزات-و-ساخت-EPC--'>تجدید مناقصه اجرای عملیات طراحی، تهیه و تدارک مصالح و تجهیزات و ساخت EPC... / تجدید آگهی مناقصه عمومی، تجدید مناقصه اجرای عملیات طراحی، تهیه و تدارک مصالح و تجهیزات و ساخت EPC...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990914/فراخوان-مناقصه-امور-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-ساختمان-مرکزی'>فراخوان مناقصه امور تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان مرکزی / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای, فراخوان مناقصه امور تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990918/مناقصه-اجرای-عملیات-تعمیرات-و-نگهداری-تجهیزات-مکانیکال--برق-و-ابزاردقیق-پالایشگاه-و--'>مناقصه  اجرای عملیات تعمیرات و نگهداری تجهیزات مکانیکال ، برق و ابزاردقیق پالایشگاه و ... / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه  اجرای عملیات تعمیرات و نگهداری تجهیزات مکانیکال ، برق و ابزاردقیق پالایشگاه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990919/مناقصه-عملیات-ساخت-ماشین-کاری-پرس-کاری-و-تکمیلی--'>مناقصه عملیات ساخت، ماشین کاری، پرس کاری و تکمیلی... / آگهی مناقصه، مناقصه عملیات ساخت، ماشین کاری، پرس کاری و تکمیلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990922/مناقصه-واگذاری-تامین-نیروی-انسانی-خدمات-اداری-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری تامین نیروی انسانی خدمات اداری نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری تامین نیروی انسانی خدمات اداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990924/مناقصه-خرید-تجهیزات-سیستم-نظارت-تصویری'>مناقصه خرید تجهیزات سیستم نظارت تصویری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید تجهیزات سیستم نظارت تصویری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990925/فراخوان-خرید-ده-دستگاه-دروازه-فلزیاب-نوبت-دوم'>فراخوان خرید ده دستگاه دروازه فلزیاب  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه های عمومی دو مرحله ای , فراخوان خرید ده دستگاه دروازه فلزیاب و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990926/مناقصه-بکارگیری-پیمانکار-تامین-ماشین-آلات-سنگین'>مناقصه بکارگیری پیمانکار تامین ماشین آلات سنگین  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بکارگیری پیمانکار تامین ماشین آلات سنگین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990928/مناقصه-واگذاری-خرید-خدمات-حسابداری-(مالی)-کنترلی-و-نظارتی-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری خرید خدمات حسابداری (مالی)، کنترلی و نظارتی نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه واگذاری خرید خدمات حسابداری (مالی)، کنترلی و نظارتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990929/مناقصه-انجام-عملیات-خدمات-شهری-مرحله-دوم'>مناقصه انجام عملیات خدمات شهری مرحله دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه انجام عملیات خدمات شهری مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990931/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-رمپ-ورودی-و-خروجی-نواحی-صنعتی--نوبت-دوم'>مناقصه زیرسازی و آسفالت رمپ ورودی و خروجی نواحی صنعتی... نوبت دوم / مناقصه,مناقصه زیرسازی و آسفالت رمپ ورودی و خروجی نواحی صنعتی... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990934/مناقصه-انجام-عملیات-نگهداری-فضای-سبز-شهر-مرحله-دوم'>مناقصه انجام عملیات نگهداری فضای سبز شهر مرحله دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه انجام عملیات نگهداری فضای سبز شهر  مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990936/سلسله-نشست-های-تهران-شناسی-و-تهران-پژوهی'>سلسله نشست های تهران شناسی و تهران پژوهی / سلسله نشست های تهران شناسی و تهران پژوهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990937/تجدید-مناقصه-واگذاری-حجمی-زمانی-اداره-امور-انبار-نفت-شمالشرق'>تجدید مناقصه واگذاری حجمی زمانی اداره امور انبار نفت شمالشرق / آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه واگذاری حجمی زمانی اداره امور انبار نفت شمالشرق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990939/فراخوان-پروژه-دیوار-حفاظتی-فرودگاه-نوبت-دوم'>فراخوان پروژه دیوار حفاظتی فرودگاه  نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران، فراخوان مناقصه پروژه دیوار حفاظتی فرودگاه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990941/مناقصه-واگذاری-خدمات-حمل-و-نقل-درون-شهری-و-برون-شهری--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری - نوبت دوم  / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990942/فراخوان-شناسایی-پیمانکار-انجام-پروژه-ساخت-داخل-HOT-GAS-CASING-و-INNER-LINER---نوبت-دوم'>فراخوان شناسایی پیمانکار انجام پروژه ساخت داخل HOT GAS CASING و INNER LINER  ...نوبت دوم / فراخوان شناسایی پیمانکار , فراخوان شناسایی پیمانکار انجام پروژه ساخت داخل HOT GAS CASING و INNER LINER  ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990944/مناقصه-واگذار-خدمات-تامین-نیروی-انسانی-سازمان'>مناقصه واگذار خدمات تامین نیروی انسانی سازمان  / مناقصه واگذار خدمات تامین نیروی انسانی سازمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990947/مناقصه-احداث-خانه-فرهنگ-در-پارک--'>مناقصه احداث خانه فرهنگ در پارک... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث خانه فرهنگ در پارک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990949/مناقصه-خرید-تعداد-1000-عدد-پالت-فلزی'>مناقصه خرید تعداد 1000 عدد پالت فلزی  / مناقصه , مناقصه خرید تعداد 1000 عدد پالت فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990951/مناقصه-واگذاری-حجم-کار-خدمات-عمومی-و-نظافت-ساختمانهای-ستادی'>مناقصه واگذاری حجم کار خدمات عمومی و نظافت ساختمانهای ستادی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری حجم کار خدمات عمومی و نظافت ساختمانهای ستادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990953/مناقصه-خرید-5809-متر-انواع-لوله-پلی-اتیلن-دوجداره-کاروگیت--'>مناقصه خرید 5809 متر انواع لوله پلی اتیلن دوجداره کاروگیت... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید 5809 متر انواع لوله پلی اتیلن دوجداره کاروگیت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990954/مناقصه-نگهداری-و-بازسازی-شبکه-های-کابل-هوایی'>مناقصه نگهداری و بازسازی شبکه های کابل، هوایی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه نگهداری و بازسازی شبکه های کابل، هوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990960/مناقصه-ارائه-خدمات-عمومی--نوبت-دوم'>مناقصه ارائه خدمات عمومی - نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه ارائه خدمات عمومی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990961/مناقصه-واگذاری-حجمی-خدمات-نظافتی--پذیرایی-و-امور-قرائتخانه-های-سازمان'>مناقصه واگذاری حجمی خدمات نظافتی ، پذیرایی و امور قرائتخانه های سازمان / مناقصه واگذاری حجمی خدمات نظافتی ، پذیرایی و امور قرائتخانه های سازمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990963/مناقصه-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-شهر-ایوان'> مناقصه شبکه جمع آوری فاضلاب شهر ایوان / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه شبکه جمع آوری فاضلاب شهر ایوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990968/مناقصه-دستگاه-آنالایزر-مواد-پرتال-PMI--نوبت-دوم'>مناقصه دستگاه آنالایزر مواد پرتال PMI...نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران ، مناقصه دستگاه آنالایزر مواد پرتال PMI... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990969/مناقصه-حفاظت-فیزیکی-منطقه-96-9-14'>مناقصه حفاظت فیزیکی منطقه  96.9.14 / آگهی مناقصه ، مناقصه حفاظت فیزیکی منطقه  96.9.14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990970/مناقصه-خرید-حدود-130000-پرس-غذای-سالیانه'>مناقصه خرید حدود 130000 پرس غذای سالیانه / مناقصه , مناقصه خرید حدود 130000 پرس غذای سالیانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990972/فراخوان-ساخت-گیت-کوره'>فراخوان ساخت گیت کوره  / فراخوان , فراخوان ساخت گیت کوره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990973/مناقصه-ماشینکاری-قطعه-فولادی--'>مناقصه ماشینکاری قطعه فولادی... / آگهی مناقصه، مناقصه ماشینکاری قطعه فولادی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990975/مناقصه-خرید-تعداد-150-قطعه-فورج-شده---نوبت-دوم'>مناقصه خرید تعداد 150 قطعه فورج شده ...- نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه خرید تعداد 150 قطعه فورج شده ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990977/مناقصه-شناسایی-شرکتهای-واجد-شرایط--'>مناقصه شناسایی شرکتهای واجد شرایط ... / مناقصه,مناقصه شناسایی شرکتهای واجد شرایط ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990978/مناقصه-تکمیل-بلوار-ورودی-و-میدان-96-9-14'>مناقصه تکمیل بلوار ورودی و میدان 96.9.14 / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تکمیل بلوار ورودی و میدان 96.9.14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990982/مناقصه-خرید-30-تن-اسید-فسفریک-خوراکی-Food-Grade'>مناقصه خرید 30 تن اسید فسفریک خوراکی Food Grade  / آگهی مناقصه، مناقصه خرید 30 تن اسید فسفریک خوراکی Food Grade </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990983/مناقصه-فوگسیل-محور--نوبت-دوم'>مناقصه فوگسیل محور... نوبت دوم / مناقصه,مناقصه فوگسیل محور... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990984/مناقصه-جاری-تامین-خدمات-تنظیفات-و-باغبانی-مرکز-بهره-برداری---نوبت-دوم'>مناقصه جاری تامین خدمات تنظیفات و باغبانی مرکز بهره برداری ... نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه جاری تامین خدمات تنظیفات و باغبانی مرکز بهره برداری ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990987/مناقصه-احداث-ایمن-سازی-نقاط-حادثه-خیز-رودخانه-نوبت-دوم'>مناقصه احداث ایمن سازی نقاط حادثه خیز رودخانه نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه احداث ایمن سازی نقاط حادثه خیز رودخانه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990988/آگهی-مناقصه-عمومی-خرید-لوله-پلی-اتیلن'>آگهی مناقصه عمومی خرید لوله پلی اتیلن / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی خرید لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990990/مناقصه-ماشینکاری-قطعه'>مناقصه ماشینکاری قطعه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ماشینکاری قطعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990991/فراخوان-انتخاب-فروشنده-جهت-خرید-سود-مایع--تجدید-نوبت-دوم'>فراخوان انتخاب فروشنده جهت خرید سود مایع... تجدید نوبت دوم  / تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان انتخاب فروشنده جهت خرید سود مایع... تجدید  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990993/مناقصه-خدمات-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>مناقصه خدمات سرویس ایاب و ذهاب کارکنان / مناقصه, مناقصه خدمات سرویس ایاب و ذهاب کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990994/مناقصه-آسفالت-مکانیزه-معابر-مرکز-و-مناطق-نوبت-دوم'>مناقصه آسفالت مکانیزه معابر مرکز و مناطق  نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه آسفالت مکانیزه معابر مرکز و مناطق  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990995/مناقصه-خرید-دیزل-ژنراتور-و-نصب-و-راه-اندازی---نوبت-دوم'>مناقصه خرید دیزل ژنراتور و نصب و راه اندازی ... نوبت دوم / مناقصه,مناقصه خرید دیزل ژنراتور و نصب و راه اندازی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990996/مناقصه-حمل-محموله-های-لجستیکی'>مناقصه حمل محموله های لجستیکی /  مناقصه عمومی , مناقصه حمل محموله های لجستیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990997/مناقصه-خرید-و-تحویل-هارد-دیسک'>مناقصه خرید و تحویل هارد دیسک / مناقصه عمومی,مناقصه خرید و تحویل هارد دیسک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990999/مناقصه-احداث-پارک-در-شهرک-نوبت-دوم'>مناقصه احداث پارک در شهرک نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه احداث پارک در شهرک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991000/مناقصه-خدمات-عمومی-و-نگهداری-تاسیسات-و-موتورخانه-مجموعه-استخر-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات عمومی و نگهداری تاسیسات و موتورخانه مجموعه استخر نوبت دوم / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات عمومی و نگهداری تاسیسات و موتورخانه مجموعه استخر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991003/مناقصه-اننخاب-بیمه-گر-جهت-بیمه-نامه-مسئولیت-مدنی-و-بیمه-نامه-درمان-پرسنل--'>مناقصه اننخاب بیمه گر جهت بیمه نامه مسئولیت مدنی و بیمه نامه درمان پرسنل ... / مناقصه عمومی, مناقصه اننخاب بیمه گر جهت بیمه نامه مسئولیت مدنی و بیمه نامه درمان پرسنل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991004/مناقصه-سیم-جوش-گاز-کربنیک'>مناقصه سیم جوش گاز کربنیک /  مناقصه عمومی , مناقصه سیم جوش گاز کربنیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991009/فراخوان-امور-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-معاونت-دانشجویی-و-فرهنگی'>فراخوان  امور تهیه، طبخ و توزیع غذای معاونت دانشجویی و فرهنگی / فراخوان مناقصه , فراخوان  امور تهیه، طبخ و توزیع غذای معاونت دانشجویی و فرهنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991012/مناقصه-تهیه-مصالح-جهت-زیرسازی--آسفالت'>مناقصه تهیه مصالح جهت زیرسازی - آسفالت / اگهی مناقصه , مناقصه تهیه مصالح جهت زیرسازی - آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991013/مناقصه-تامین-خودروهای-استیجاری-سبک-با-راننده'>مناقصه تامین خودروهای استیجاری سبک با راننده  /  مناقصه عمومی , مناقصه تامین خودروهای استیجاری سبک با راننده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991019/ارزیابی-کیفی-عملیات-اجرای-اصلاح-و-توسعه-شبکه-و-توزیع-آب-شرب'> ارزیابی کیفی عملیات اجرای اصلاح و توسعه شبکه و توزیع آب شرب / آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران ،  ارزیابی کیفی عملیات اجرای اصلاح و توسعه شبکه و توزیع آب شرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991020/فراخوان-خرید-خدمت-و-مدیریت-پنج-پایگاه-سلامت-شهری'>فراخوان خرید خدمت و مدیریت پنج پایگاه سلامت شهری  / فراخوان مناقصه,فراخوان خرید خدمت و مدیریت پنج پایگاه سلامت شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991022/مناقصه-گازرسانی-به-صنایع-خط-تغذیه-توسعه-شبکه-و-نصب-انشعابات-گاز-نوبت-دوم'>مناقصه گازرسانی به صنایع خط تغذیه، توسعه شبکه و نصب انشعابات گاز  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه گازرسانی به صنایع خط تغذیه، توسعه شبکه و نصب انشعابات گاز  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991023/مناقصه-ارزیابی-کیفی-اجرای-ایستگاه-پمپاژ-و-مخزن-تعدیل-فشار-طرح-انتقال-آب--نوبت-دوم'>مناقصه ارزیابی کیفی اجرای ایستگاه پمپاژ و مخزن تعدیل فشار طرح انتقال آب... نوبت دوم / مناقصه,مناقصه ارزیابی کیفی اجرای ایستگاه پمپاژ و مخزن تعدیل فشار طرح انتقال آب... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991024/مناقصه-تامین-تجهیزات-حمل-نصب-و-پشتیبانی-ایستگاه-های-پمپاژ--'>مناقصه تامین تجهیزات، حمل، نصب و پشتیبانی، ایستگاه های پمپاژ...  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تامین تجهیزات، حمل، نصب و پشتیبانی، ایستگاه های پمپاژ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991025/مناقصه-احداث-و-تجهیز-ساختمان-اداری--نوبت-دوم'>مناقصه احداث و تجهیز ساختمان اداری...نوبت دوم  / فراخوان مناقصه , مناقصه احداث و تجهیز ساختمان اداری...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991028/استعلام-ارزیابی-کیفی-مشاوران-نوبت-دوم'> استعلام ارزیابی کیفی مشاوران نوبت دوم  / آگهی استعلام,  استعلام ارزیابی کیفی مشاوران  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991031/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-نوبت-دوم'>مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991034/مناقصه-خرید-فروآلیاژها-تجدید'>مناقصه خرید فروآلیاژها تجدید / آگهی دعوت به مناقصه عمومی ,  مناقصه خرید فروآلیاژها تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991036/مناقصه-احداث-پارک-جانبازان-صحنه----مرحله-سوم'>مناقصه احداث پارک جانبازان صحنه ....  مرحله سوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث پارک جانبازان صحنه .... مرحله سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991037/مناقصه-عملیات-چهارخطه-نمودن-محور-پارس-آباد---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات چهارخطه نمودن محور پارس آباد ... نوبت دوم  / مناقصه,مناقصه عملیات چهارخطه نمودن محور پارس آباد ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991039/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-ترانسفورماتور-کمکی---نوبت-دوم'>مناقصه خرید یک دستگاه ترانسفورماتور کمکی ... نوبت دوم  / مناقصه,مناقصه خرید یک دستگاه ترانسفورماتور کمکی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991041/مناقصه-خرید-مواد-کمکی'> مناقصه خرید مواد کمکی  / آگهی دعوت به مناقصه عمومی ,  مناقصه خرید مواد کمکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991043/مناقصه-خرید--حمل-و-تحویل-ماسه--نمک-صنعتی-و--'>مناقصه خرید ، حمل و تحویل ماسه ، نمک صنعتی و ... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید ، حمل و تحویل ماسه ، نمک صنعتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991044/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-آب-رسانی-و-جداسازی-آب-فضای-سبز'>تجدید مناقصه اجرای عملیات آب رسانی و جداسازی آب فضای سبز / خلاصه تجدید آگهی مناقصه ،مناقصه اجرای عملیات آب رسانی و جداسازی آب فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991046/مناقصه-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوایی-مراکز-شهری--تجدید'>مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی مراکز شهری... تجدید / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی مراکز شهری... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991049/مناقصه-توسعه-بی-و-ترانس-سوم-پست-و---نوبت-دوم'>مناقصه توسعه بی و ترانس سوم پست و ... نوبت دوم  / آگهی مناقصات عمومی یک مرحله ای,مناقصه توسعه بی و ترانس سوم پست و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991050/مناقصه-عملیات-اجرای-پیاده-روسازی'>مناقصه عملیات اجرای پیاده روسازی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرای پیاده روسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991051/مناقصه-اجرای-سیستم-آبیاری-تحت-فشار-اراضی-ایستگاههای-پمپاژ-4-1-و-5'>مناقصه اجرای سیستم آبیاری تحت فشار اراضی ایستگاههای پمپاژ 4،1 و 5 / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای سیستم آبیاری تحت فشار اراضی ایستگاههای پمپاژ 4،1 و 5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991056/مناقصه-خدمات-رفت-و-روب-و-جمع-آوری-زباله-سطح-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر - نوبت دوم  / مناقصه خدمات رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991057/مناقصه-خرید-1000-تن-اسید-سولفوریک'>مناقصه خرید 1000 تن اسید سولفوریک / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه خرید 1000 تن اسید سولفوریک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991065/آگهی-مناقصه-عمومی-حفاری-و-تجهیز-چاه-آب-آشامیدنی'>آگهی مناقصه عمومی حفاری و تجهیز چاه آب آشامیدنی / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی حفاری و تجهیز چاه آب آشامیدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991066/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-والو-بخار-گلند-توربین-و-محرک-الکترو-هیدرولیکی--(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید یک دستگاه والو بخار گلند توربین و محرک الکترو هیدرولیکی... (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه خرید یک دستگاه والو بخار گلند توربین و محرک الکترو هیدرولیکی... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991070/مناقصه-خرید-هیترهای-فشار-ضعیف-A2--A3-(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید هیترهای فشار ضعیف A2 , A3  (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید هیترهای فشار ضعیف A2 , A3 (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991072/فراخوان-مناقصه-عملیات-اجرایی-توسعه-شبکه'>فراخوان مناقصه عملیات اجرایی توسعه شبکه  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای، فراخوان مناقصه عملیات اجرایی توسعه شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991074/مناقصه-خرید-۴۰۰-کیلومتر-کابل-خودنگهدار-نوبت-دوم'>مناقصه خرید ۴۰۰ کیلومتر کابل خودنگهدار نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خرید ۴۰۰ کیلومتر کابل خودنگهدار نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991078/مناقصه-بازپیرایی-پارک-شادی--نوبت-دوم-96-9-14'>مناقصه بازپیرایی پارک شادی - نوبت دوم  96.9.14 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بازپیرایی پارک شادی - نوبت دوم 96.9.14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991080/فراخوان-تامین-مالی--تهیه-لوله-و-اجرای-بخشی-از-شبکه-خطوط-اصلی-(نوبت-دوم)'>فراخوان تامین مالی ، تهیه لوله و اجرای بخشی از شبکه خطوط اصلی (نوبت دوم) / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان تامین مالی ، تهیه لوله و اجرای بخشی از شبکه خطوط اصلی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991082/فراخوان-خرید-لوله-و-اتصالات-UPVC-و-بخشی-از-لوله-ها'>فراخوان خرید لوله و اتصالات UPVC و بخشی از لوله ها / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان خرید لوله و اتصالات UPVC و بخشی از لوله ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991085/مناقصه-عملیات-حفاری-3-حلقه-چاه-آب-شرب-(نوبت-دوم)'>مناقصه عملیات حفاری 3 حلقه چاه آب شرب (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات حفاری 3 حلقه چاه آب شرب (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991086/آگهی-فراخوان-عمومی-پیمانکار-ساخت-و-فروش-تجهیزات-ذوب-برف-و-برف-روبی'>آگهی فراخوان عمومی پیمانکار  ساخت و فروش تجهیزات ذوب برف و برف روبی  / آگهی فراخوان عمومی پیمانکار ،آگهی فراخوان  ساخت و فروش تجهیزات ذوب برف و برف روبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991087/مناقصه-آسفالت-و--(نوبت-دوم)'>مناقصه آسفالت و... (نوبت دوم) / مناقصه ,مناقصه آسفالت و... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991089/تجدید-مناقصه-جمع-آوری-و-هدایت-آبهای-سطحی-منطقه'>تجدید مناقصه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی منطقه / تجدید مناقصه عمومی ، تجدید مناقصه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی منطقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991091/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-تکمیل-سالن-چند-منظوره-مجموعه-فرهنگی-ورزشی'>مناقصه انتخاب پیمانکار تکمیل سالن چند منظوره مجموعه فرهنگی ورزشی / آگهی مناقصه انتخاب پیمانکار، مناقصه انتخاب پیمانکار تکمیل سالن چند منظوره مجموعه فرهنگی ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991094/مناقصه-اجرای-عملیات-مرمت-و-لکه-گیری-آسفالت-تجدید'> مناقصه اجرای عملیات مرمت و لکه گیری آسفالت تجدید  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه اجرای عملیات مرمت و لکه گیری آسفالت تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991097/تجدید-مناقصه-واگذاری-پروژه-های-عمرانی-از-قبیل-گابیون-بندی-و--'>تجدید مناقصه واگذاری پروژه های عمرانی از قبیل گابیون بندی و ... / تجدید آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه واگذاری پروژه های عمرانی از قبیل گابیون بندی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991100/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-فنی--اداری-و-رانندگی-نیمه-سنگین'>مناقصه واگذاری امور خدمات فنی ، اداری و رانندگی نیمه سنگین / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور خدمات فنی ، اداری و رانندگی نیمه سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991101/مناقصه-حمل-حدود-100-000-تن-گندم---نوبت-دوم'>مناقصه حمل حدود 100.000 تن گندم ...- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه حمل حدود 100.000 تن گندم ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991102/مناقصه-بهره-برداری-حفاظت-نگهداری-و-تعمیرات-تاسیسات-و---نوبت-دوم'>مناقصه بهره برداری، حفاظت، نگهداری و تعمیرات تاسیسات و .... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه بهره برداری، حفاظت، نگهداری و تعمیرات تاسیسات و .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991104/مناقصه-تهیه-و-تبدیل-نقشه-تصاویر-هوایی-شهر--'>مناقصه تهیه و تبدیل نقشه تصاویر هوایی شهر ... / مناقصه, مناقصه تهیه و تبدیل نقشه تصاویر هوایی شهر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991109/مناقصه-آبرسانی-شیرآباد-و---نوبت-دوم'>مناقصه آبرسانی شیرآباد و ...- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه آبرسانی شیرآباد و ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991112/مناقصه-اصلاح-و-برکناری-شبکه-فشار-ضعیف-هوایی---(نوبت-دوم)'>مناقصه اصلاح و برکناری شبکه فشار ضعیف هوایی ... (نوبت دوم) / مناقصه,مناقصه اصلاح و برکناری شبکه فشار ضعیف هوایی ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991113/مناقصه-اصلاح--توسعه-شبکه--اجرای-منهول-و--'>مناقصه اصلاح ، توسعه شبکه - اجرای منهول و ... / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه اصلاح ، توسعه شبکه - اجرای منهول و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991114/مناقصه-واگذاری-فعالیتهای-پشتیبانی-و-خدماتی-حمل-و-نقل-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی حمل و نقل- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی حمل و نقل - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991116/مناقصه-امور-خدمات-شهری'>مناقصه امور خدمات شهری / آگهی مناقصه , مناقصه امور خدمات شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991119/مناقصه-احداث-و-تجهیز-ساختمان-اداری'>مناقصه احداث و تجهیز ساختمان اداری / فراخوان مناقصه , مناقصه احداث و تجهیز ساختمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991121/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-بهسازی-(جدول-گذاری-و-پیاده-روسازی)--'>تجدید مناقصه اجرای عملیات بهسازی (جدول گذاری و پیاده روسازی)... / تجدید آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اجرای عملیات بهسازی (جدول گذاری و پیاده روسازی)...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991124/فراخوان-مناقصه-اجرای-سامانه-تله-متری-و-کنترل-از-راه-دور-تاسیسات-آب-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه اجرای سامانه تله متری و کنترل از راه دور تاسیسات آب نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه اجرای سامانه تله متری و کنترل از راه دور تاسیسات آب نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991126/مناقصه-اجرای-عملیات-آسفالت-شامل-تهیه-مصالح-سنگی-و--'>مناقصه اجرای عملیات آسفالت شامل تهیه مصالح سنگی و ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه اجرای عملیات آسفالت شامل تهیه مصالح سنگی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991128/مناقصه-SOLENOID-VALVE-MOORE-VALVE-POSITIONER-(نوبت-دوم)'>مناقصه SOLENOID VALVE MOORE VALVE POSITIONER  (نوبت دوم) / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه SOLENOID VALVE MOORE VALVE POSITIONER  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991131/مناقصه-بهره-برداری-و-راهبری-3-تصفیه-خانه-فاضلاب---نوبت-دوم'>مناقصه بهره برداری و راهبری 3 تصفیه خانه فاضلاب ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه بهره برداری و راهبری 3 تصفیه خانه فاضلاب ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991136/مناقصه-پروژه-واگذاری-حجمی-فعالیتهای-بخش'>مناقصه پروژه واگذاری حجمی فعالیتهای بخش / اگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه واگذاری حجمی فعالیتهای بخش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991137/فراخوان-مناقصه-اجرای-خط-اصلی-فاضلابرو---'>فراخوان مناقصه اجرای خط اصلی فاضلابرو  ... / مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه اجرای خط اصلی فاضلابرو  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991140/مناقصه-چاپ-صورتحساب-های-مشترکین-برق'>مناقصه چاپ صورتحساب های مشترکین برق  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه چاپ صورتحساب های مشترکین برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991141/تجدید-فراخوان-مناقصه-خرید-304-600-کیلومتر-سیم-محافظ-opgw--نوبت-دوم'>تجدید فراخوان مناقصه خرید 304/600 کیلومتر سیم محافظ opgw...نوبت دوم  / فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه، تجدید فراخوان مناقصه خرید 304/600 کیلومتر سیم محافظ opgw...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991143/فراخوان-مناقصه-احداث-اتاقک-و-تجهیز-چاه-و--'>فراخوان مناقصه احداث اتاقک و تجهیز چاه و .. / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه احداث اتاقک و تجهیز چاه و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991144/مناقصه-خرید-آشغالگیرهای-الکترومکانیکی-تاسیسات--'>مناقصه خرید آشغالگیرهای الکترومکانیکی تاسیسات ... / مناقصه,مناقصه خرید آشغالگیرهای الکترومکانیکی تاسیسات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991146/مناقصه-انجام-عملیات-بارگیری-حمل-و-تخلیه-مواد-و-مصالح-معدنی-نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات بارگیری، حمل و تخلیه مواد و مصالح معدنی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام عملیات بارگیری، حمل و تخلیه مواد و مصالح معدنی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991149/مناقصه-اجرای-عملیات-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت... - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991150/مناقصه-عملیات-نصب-سیستم-کنترل-مرکزی-و-تله-متری-سد'>مناقصه عملیات نصب سیستم کنترل مرکزی و تله متری سد  / مناقصه , مناقصه عملیات نصب سیستم کنترل مرکزی و تله متری سد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991153/مناقصه-خرید-انواع-ammeters'>مناقصه خرید انواع ammeters / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید انواع ammeters</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991154/مناقصه-بیمه-جامع-شهرداری-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه بیمه جامع شهرداری تجدید- نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه بیمه جامع شهرداری تجدید - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991160/فراخوان-اجرای-3000-انشعاب-در-شهر-نوبت-دوم'>فراخوان اجرای 3000 انشعاب در شهر نوبت دوم  / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی , فراخوان اجرای 3000 انشعاب در شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991161/مناقصه-تامین-CASING-9-5-8--نوبت-دوم'>مناقصه تامین  CASING 9-5/8 - نوبت دوم  / آگهی مناقصه ، مناقصه تامین  CASING 9-5/8 - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991163/فراخوان-عملیات-اجرایی-تهیه-توسعه-و-اصلاح-شبکه-توزیع-آب'>فراخوان عملیات اجرایی تهیه، توسعه و اصلاح شبکه توزیع آب / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان عملیات اجرایی تهیه، توسعه و اصلاح شبکه توزیع آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991167/مناقصه-خرید-پهنای-باند-اینترنت-و-اینترانت--'>مناقصه خرید پهنای باند اینترنت و اینترانت ... / مناقصه,مناقصه خرید پهنای باند اینترنت و اینترانت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991168/فراخوان-ارزیابی-کیفی-و-تهیه-لیست-کوتاه-جهت-اجرای-سیل-بند-از-نوع-بتنی--(نوبت-دوم)'>فراخوان ارزیابی کیفی و تهیه لیست کوتاه جهت اجرای سیل بند از نوع بتنی... (نوبت دوم) / مناقصه, فراخوان ارزیابی کیفی و تهیه لیست کوتاه جهت اجرای سیل بند از نوع بتنی...(نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991171/مناقصه-خرید-فیوز-کت-اوت-20-کیلو-ولت-پلیمری--(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید فیوز کت اوت 20 کیلو ولت پلیمری... (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه خرید فیوز کت اوت 20 کیلو ولت پلیمری... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991172/فراخوان-مناقصه-عملیات-اجرای-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب'>فراخوان مناقصه عملیات اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ، فراخوان مناقصه عملیات اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991178/مناقصه-دو-دستگاه-دیزل-ژنراتور-و-قطعات-یدکی---نوبت-دوم'>مناقصه دو دستگاه دیزل ژنراتور و قطعات یدکی ... نوبت دوم / مناقصه,مناقصه دو دستگاه دیزل ژنراتور و قطعات یدکی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991180/مناقصه-خرید-کابل-و-پایه-چراغ-های-مورد-نیاز-پروژه-ایران-کوچک'>مناقصه خرید کابل و پایه چراغ های مورد نیاز پروژه ایران کوچک  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید کابل و پایه چراغ های مورد نیاز پروژه ایران کوچک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991181/فراخوان-انتخاب-مشاور-پروژه-عملیات-نشست-سنجی-و-پایش-پایداری-تجدید-نوبت-دوم'>فراخوان انتخاب مشاور پروژه عملیات نشست سنجی و پایش پایداری تجدید نوبت دوم  / تجدید فراخوان عمومی ، فراخوان انتخاب مشاور پروژه عملیات نشست سنجی و پایش پایداری تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991186/مناقصه-اصلاح-و-نوسازی-شبکه-توزیع-آب-و---نوبت-دوم'>مناقصه اصلاح و نوسازی شبکه توزیع آب و ... نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی , مناقصه اصلاح و نوسازی شبکه توزیع آب و ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991188/تجدید-مناقصه-(تامین-و-نصب-تجهیزات)-بهینه-سازی-سیستم-تامین-هوای-بریکرهای-20KV-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه (تامین و نصب تجهیزات) بهینه سازی سیستم تامین هوای بریکرهای 20KV نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه (تامین و نصب تجهیزات) بهینه سازی سیستم تامین هوای بریکرهای 20KV نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991193/مناقصه-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب--نوب-سوم'> مناقصه شبکه جمع آوری فاضلاب... نوب سوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه شبکه جمع آوری فاضلاب... نوب سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991195/مناقصه-سیم-کشی-شبکه-زیرساخت--نوبت-دوم'>مناقصه سیم کشی شبکه زیرساخت - نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه سیم کشی شبکه زیرساخت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991197/مناقصه-خرید-و-نصب-نیمکت-پارکی--سطل-زباله-پارکی--وسایل-ورزشی-پارکی--(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید و نصب نیمکت پارکی ، سطل زباله پارکی ، وسایل ورزشی پارکی... (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید و نصب نیمکت پارکی ، سطل زباله پارکی ، وسایل ورزشی پارکی... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991198/فراخوان-اجرای-عملیات-خاکی-و-ابنیه-فنی'>فراخوان اجرای عملیات خاکی و ابنیه فنی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان اجرای عملیات خاکی و ابنیه فنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991207/فراخوان-ارائه-خدمات-مشاوره-برای-ممیزی-واحدهای-صنعتی-به-منظور-تهیه-شناسنامه-hsee--نوبت-دوم'>فراخوان ارائه خدمات مشاوره برای ممیزی واحدهای صنعتی به منظور تهیه شناسنامه hsee - نوبت دوم  / فراخوان ارائه خدمات مشاوره برای ممیزی واحدهای صنعتی به منظور تهیه شناسنامه hsee- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991211/مناقصه-احداث-و-تجهیز-ساختمان-اداری-نوبت-دوم'>مناقصه احداث و تجهیز ساختمان اداری نوبت دوم  / فراخوان مناقصه , مناقصه احداث و تجهیز ساختمان اداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991213/مناقصه-اجرای-قسمتی-از-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب'>مناقصه اجرای قسمتی از شبکه جمع آوری فاضلاب / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ، مناقصه اجرای قسمتی از شبکه جمع آوری فاضلابمناقصه اجرای قسمتی از شبکه جمع آوری فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991222/مناقصه-اجرای-فوندانسیون-میز-لرزه-و-کف-صلب-آزمایشگاه-سازه-و-زلزله'>مناقصه اجرای فوندانسیون میز لرزه و کف صلب آزمایشگاه سازه و زلزله / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای فوندانسیون میز لرزه و کف صلب آزمایشگاه سازه و زلزله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991228/تجدید-مناقصه-احداث-و-آبیاری-باغات-اراضی-شیب-دار-در-سطح-265-هکتار--'>تجدید مناقصه احداث و آبیاری باغات اراضی شیب دار در سطح 265 هکتار... / تجدید آگهی مناقصه عمومی، تجدید مناقصه احداث و آبیاری باغات اراضی شیب دار در سطح 265 هکتار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991233/مناقصه-ساماندهی-و-محوطه-سازی-اطراف-قنات--نوبت-دوم'>مناقصه ساماندهی و محوطه سازی اطراف قنات - نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه  ساماندهی و محوطه سازی اطراف قنات - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991235/فراخوان-مناقصه-کف-شکنی-3-حلقه-چاه'>فراخوان مناقصه کف شکنی 3 حلقه چاه  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه کف شکنی 3 حلقه چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991238/ارزیابی-کیفی-خرید-نصب-و-راه-اندازی-دستگاه-های-DCU--'>ارزیابی کیفی خرید، نصب و راه اندازی دستگاه های DCU ... / مناقصه, ارزیابی کیفی خرید، نصب و راه اندازی دستگاه های DCU ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991241/مناقصه-دیزل-ژنراتور-136KW-و---نوبت-دوم'>مناقصه دیزل ژنراتور 136KW و... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه دیزل ژنراتور 136KW و... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991247/فراخوان-خرید-مواد-شیمیایی-و-ارائه-خدمات-مشاوره-ای--نوبت-دوم'>فراخوان خرید مواد شیمیایی و ارائه خدمات مشاوره ای ...نوبت دوم / مناقصه ,فراخوان خرید مواد شیمیایی و ارائه خدمات مشاوره ای ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991248/فراخوان-FIRE-FIGHTING-TRUC-نوبت-دوم'>فراخوان FIRE FIGHTING TRUC- نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی,فراخوان FIRE FIGHTING TRUC - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991254/مناقصه-حمل-نصب-و-راه-اندازی-یک-ایستگاه-TBS10000-متر-مکعب--نوبت-دوم'>مناقصه حمل، نصب و راه اندازی یک ایستگاه TBS10000 متر مکعب - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه حمل، نصب و راه اندازی یک ایستگاه TBS10000 متر مکعب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991257/مناقصه-کنتور-تکفاز-الکترونیکی-نوبت-د-وم'>مناقصه کنتور تکفاز الکترونیکی- نوبت د وم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه کنتور تکفاز الکترونیکی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991259/مناقصه-عملیات-پروژه-ابنیه-فنی-جاده-های-سرویس--نوبت-دوم'>مناقصه  عملیات پروژه ابنیه فنی جاده های سرویس - نوبت دوم  / مناقصه عمومی ، مناقصه  عملیات پروژه ابنیه فنی جاده های سرویس- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991260/مناقصه-DIESEL-GENERATOR-752-KVA-3PH-4WIRE-نوبت-دوم'>مناقصه DIESEL GENERATOR 752 KVA-3PH-4WIRE- نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه DIESEL GENERATOR 752 KVA-3PH-4WIRE- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991261/مناقصه-تامین-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-مجتمع-دخانیات'>مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان مجتمع دخانیات / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان مجتمع دخانیات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991267/تجدید-مناقصه-انجام-امور-خدمات-پشتیبانی-ناحیه-یک-و-دو-گازرسانی---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه انجام امور خدمات پشتیبانی ناحیه یک و دو گازرسانی ... نوبت دوم / مناقصه,تجدید مناقصه انجام امور خدمات پشتیبانی ناحیه یک و دو گازرسانی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991269/مناقصه-تامین-مصالح-و-تجهیزات-کالا-و-خدمات-مرتبط-مشتمل-بر-تولید-با-عرضه'>مناقصه تامین مصالح و تجهیزات، کالا و خدمات مرتبط مشتمل بر تولید با عرضه / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه تامین مصالح و تجهیزات، کالا و خدمات مرتبط مشتمل بر تولید با عرضه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991270/تمدید-مناقصه-تامین-159-نفر-نیروی-انسانی-خدماتی-فنی-ستادی-و-بازرگانی'>تمدید مناقصه تامین 159 نفر نیروی انسانی، خدماتی، فنی، ستادی و بازرگانی / آگهی تمدید مناقصه، تمدید مناقصه تامین 159 نفر نیروی انسانی، خدماتی، فنی، ستادی و بازرگانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991273/مناقصه-آسفالت-خیابان-ها-و-کوچه-های-سطح-شهر--'>مناقصه آسفالت خیابان ها و کوچه های سطح شهر... / مناقصه عمومیع مناقصه آسفالت خیابان ها و کوچه های سطح شهر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991275/مناقصه-تامین-شیر-کنترل-نوبت-دوم'>مناقصه تامین شیر کنترل نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه تامین شیر کنترل نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991279/مناقصه-اجرای-عملیات-انتقال-نیرو-و-برقرسانی-به-شبکه-های-توزیع-نیرو--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی به شبکه های توزیع نیرو - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی به شبکه های توزیع نیرو - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991285/تجدید-فراخوان-عملیات-اجرایی-لوله-گذاری-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-منطقه-10'>تجدید فراخوان عملیات اجرایی لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه 10  / آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی شناسایی پیمانکاران، تجدید فراخوان عملیات اجرایی لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه 10 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991287/مناقصه-عملیات-حق-العملکاری-حمل-جاده-ای--'>مناقصه عملیات حق العملکاری حمل جاده ای ... / مناقصه,مناقصه عملیات حق العملکاری حمل جاده ای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991291/استعلام-خرید-سوپاپ-اطمینان-و-شیر-خروجی-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام خرید سوپاپ اطمینان و شیر خروجی, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / استعلام ,استعلام خرید سوپاپ اطمینان و شیر خروجی, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991294/استعلام-کابل-مخابراتی-سایت-ستاد'>استعلام کابل مخابراتی, سایت ستاد / استعلام ,استعلام کابل مخابراتی, سایت ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991296/فراخوان-انجام-عملیات-رسیدگی-به-رفع-نواقص-شبکه-های-جمع-آوری-فاضلاب'>فراخوان انجام عملیات رسیدگی به رفع نواقص شبکه های جمع آوری فاضلاب / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی، فراخوان انجام عملیات رسیدگی به رفع نواقص شبکه های جمع آوری فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991297/مناقصه-امور-مربوط-به-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-رستوران-و-تالار'>مناقصه امور مربوط به تهیه، طبخ و توزیع غذای رستوران و تالار / مناقصه عمومی, مناقصه امور مربوط به تهیه، طبخ و توزیع غذای رستوران و تالار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991299/مناقصه-کنتور-سه-فاز-دیجیتال'>مناقصه کنتور سه فاز دیجیتال / مناقصه عمومی, مناقصه  کنتور سه فاز دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991301/استعلام-نگهداری-تعمیرات-و-راهبری-آسانسور-سامانه-ستاد'>استعلام نگهداری، تعمیرات و راهبری آسانسور, سامانه ستاد / استعلام ,استعلام نگهداری، تعمیرات و راهبری آسانسور, سامانه ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991305/تجدید-فراخوان-طرح-بازسازی-خط-در-حال-بهره-برداری-1000-میلیمتر-فاضلاب'>تجدید فراخوان  طرح بازسازی خط در حال بهره برداری 1000 میلیمتر فاضلاب / آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی شناسایی پیمانکاران، تجدید فراخوان  طرح بازسازی خط در حال بهره برداری 1000 میلیمتر فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991307/تجدید-مناقصه-​تعریض-و-اصلاح-بلوار'>تجدید مناقصه ​تعریض و اصلاح بلوار / تجدید مناقصه عمومی,مناقصه ​تعریض و اصلاح بلوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991311/همایش-منابع-مالی-در-اموزش-عالی'>همایش منابع مالی در اموزش عالی / همایش منابع مالی در اموزش عالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991312/مناقصه-تهیه-و-تامین-پره-های-ثابت-و-متحرک-و-دیافراگم-های-کمپرسور--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و تامین پره های ثابت و متحرک و دیافراگم های کمپرسور...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه تهیه و تامین پره های ثابت و متحرک و دیافراگم های کمپرسور...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991313/مناقصه-خرید-شکر-خام'>مناقصه خرید شکر خام / آگهی مناقصه بین المللی یک مرحله ای،مناقصه خرید شکر خام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991316/مناقصه-خرید-الکترود-گرافیتی-مورد-نیاز'>مناقصه خرید الکترود گرافیتی مورد نیاز / مناقصه ,مناقصه خرید الکترود گرافیتی مورد نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991318/مناقصه-خرید-آهن-اسفنجی-و-قراضه'>مناقصه خرید آهن اسفنجی و قراضه  / مناقصه ,مناقصه خرید آهن اسفنجی و قراضه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991319/مناقصه-تامین-114-نفر-نیروی-نگهبان--'>مناقصه تامین 114 نفر نیروی نگهبان... / مناقصه عمومی, مناقصه تامین 114 نفر نیروی نگهبان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991321/مناقصه-تامین-علوفه-مجموعه-ورزشی'>مناقصه تامین علوفه مجموعه ورزشی / آگهی مناقصه، مناقصه تامین علوفه مجموعه ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991324/مناقصه-انجام-خدمات-تور'>مناقصه انجام خدمات تور / مناقصه,مناقصه انجام خدمات تور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991330/مناقصه-اجرای-عملیات-2-400-000-مورد-قرائت-کنتور-و-صدور-و-توزیع-قبوض'>مناقصه اجرای عملیات 2.400.000 مورد قرائت کنتور و صدور و توزیع قبوض / اگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات 2.400.000 مورد قرائت کنتور و صدور و توزیع قبوض</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991334/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین نیروی انسانی  / مناقصه ,هتل پارسیان اوین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991335/فراخوان-جذب-سرمایه-به-منظور-بازسازی-بهسازی-و-توسعه'>فراخوان جذب سرمایه به منظور بازسازی، بهسازی و توسعه / آگهی فراخوان سرمایه گذاری، فراخوان جذب سرمایه به منظور بازسازی، بهسازی و توسعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991337/مناقصه-بازپیرایی-فضای-سبز-ناحیه-و--'>مناقصه بازپیرایی فضای سبز ناحیه و ... / مناقصه,مناقصه بازپیرایی فضای سبز ناحیه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991350/فراخوان-مسابقه-طراحی-المان'>فراخوان مسابقه طراحی المان / فراخوان , فراخوان مسابقه طراحی المان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991357/تجدید-مناقصه-تامین-خدمات-پزشکی-و-پیراپزشکی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تامین خدمات پزشکی و پیراپزشکی - نوبت دوم / تجدید مناقصه ، مناقصه تامین خدمات پزشکی و پیراپزشکی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991364/مناقصه-عملیات-اجرایی-خطوط-انتقال-باقیمانده-از-چاه-تا-مخزن--'>مناقصه عملیات اجرایی خطوط انتقال باقیمانده از چاه تا مخزن ... / مناقصه,مناقصه عملیات اجرایی خطوط انتقال باقیمانده از چاه تا مخزن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991367/مناقصه-خرید-انواع-کابل'>مناقصه خرید انواع کابل  / مناقصه,مناقصه خرید انواع کابل  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991371/مناقصه-ارائه-کلیه-خدمات-پشتیبانی-نگهداری-و-توسعه-شبکه-داده-ها-(WAN-LAN)--نوبت-دوم'>مناقصه ارائه کلیه خدمات پشتیبانی، نگهداری و توسعه شبکه داده ها (WAN, LAN)...نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه ارائه کلیه خدمات پشتیبانی، نگهداری و توسعه شبکه داده ها (WAN, LAN)...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991374/مناقصه-تهیه-حمل-و-نصب-بلوک-های-جداکننده-ترافیکی-(نیوجرسی)---نوبت-دوم'>مناقصه تهیه، حمل و نصب بلوک های جداکننده ترافیکی (نیوجرسی)  ... نوبت دوم / مناقصه,مناقصه تهیه، حمل و نصب بلوک های جداکننده ترافیکی (نیوجرسی)  ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991383/مناقصه-تسطیح-معابر-و-قطعات-و--'>مناقصه تسطیح معابر و قطعات و ... / مناقصه ,مناقصه تسطیح معابر و قطعات و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991384/فراخوان-تکمیل-و-تجهیز-مخازن-و-تاسیسات-آب-شرب-روستایی-نوبت-دوم'>فراخوان تکمیل، و تجهیز مخازن و تاسیسات آب شرب روستایی نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای,فراخوان  تکمیل، و تجهیز مخازن و تاسیسات آب شرب روستایی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991388/مناقصه-تاسیس-مراکز-و-موسسات-غیردولتی'>مناقصه تاسیس مراکز و موسسات غیردولتی / فراخوان عمومی, مناقصه تاسیس مراکز و موسسات غیردولتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991390/مناقصه-تکمیل-و-تجهیز-مخازن-و-تاسیسات-آب-شرب-روستایی--نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل و تجهیز مخازن و تاسیسات آب شرب روستایی... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه تکمیل و تجهیز مخازن و تاسیسات آب شرب روستایی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991392/مناقصه-اجرای-فاز-اول-عملیات-احداث-شبکه-توزیع-آب-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای فاز اول عملیات احداث شبکه توزیع آب- تجدید- نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای فاز اول عملیات احداث شبکه توزیع آب - تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991393/مناقصه-اجرای-عملیات-مالچ-پاشی-تجدید'>مناقصه اجرای عملیات مالچ پاشی تجدید / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات مالچ پاشی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991396/مناقصه-حجمی-زمانی-تخلیه-و-بارگیری-مخزندارهای-راه-آهن-شهید-رجایی-بندرعباس-نوبت-دوم'>مناقصه حجمی /زمانی تخلیه و بارگیری مخزندارهای راه آهن شهید رجایی بندرعباس نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه حجمی /زمانی تخلیه و بارگیری مخزندارهای راه آهن شهید رجایی بندرعباس نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991399/مناقصه-عملیات-بهره-برداری-نگهداری-تعمیرات-تصفیه-خانه-آب-و-ایستگاه-های-پمپاژ'>مناقصه عملیات بهره برداری، نگهداری، تعمیرات تصفیه خانه آب و ایستگاه های پمپاژ  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عملیات بهره برداری، نگهداری، تعمیرات تصفیه خانه آب و ایستگاه های پمپاژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991400/مناقصه-اجرای-شبکه-داخلی-و-خط-انتقال--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای شبکه داخلی و خط انتقال....نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای شبکه داخلی و خط انتقال....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991405/مناقصه-خرید-موتور-بنز'>مناقصه  خرید موتور بنز / آگهی مناقصه, مناقصه خرید موتور بنز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991408/مناقصه-پروژه-احداث-فاز-اول-(سفت-کاری)-واحدهای-تجاری-ضلع-شرقی'>مناقصه پروژه احداث فاز اول (سفت کاری) واحدهای تجاری ضلع شرقی / آگهی مناقصه، مناقصه پروژه احداث فاز اول (سفت کاری) واحدهای تجاری ضلع شرقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991412/مناقصه-عملیات-احداث-سالن-چند-منظوره-1500-نفره-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات احداث سالن چند منظوره 1500 نفره- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات احداث سالن چند منظوره 1500 نفره- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991418/مناقصه-واگذاری-ساختمان-غسالخانه'>مناقصه واگذاری ساختمان غسالخانه / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری ساختمان غسالخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991420/مناقصه-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوایی-و-حوضچه-و-کانال-و-گاز-کنترل-مراکز'>مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی و حوضچه و کانال و گاز کنترل مراکز  / آگهی مناقصه , مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی و حوضچه و کانال و گاز کنترل مراکز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991421/مناقصه-کف-شکنی-یک-حلقه-چاه'>مناقصه کف شکنی یک حلقه چاه  / مناقصه ,مناقصه کف شکنی یک حلقه چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991427/مناقصه-حفر-یک-حلقه-چاه-آهکی-و-یک-حلقه-چاه-دستی--'>مناقصه حفر یک حلقه چاه آهکی و یک حلقه چاه دستی ... / مناقصه,  مناقصه حفر یک حلقه چاه آهکی و یک حلقه چاه دستی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991428/مناقصه-تامین-بخشی-از-خدمات-مورد-نیاز-پروژه-های-حفاری-در-خشکی-نوبت-دوم'>مناقصه تامین بخشی از خدمات مورد نیاز پروژه های حفاری در خشکی- نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه تامین بخشی از خدمات مورد نیاز پروژه های حفاری در خشکی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991433/تجدید-مناقصه-چاپ-لیزری-قبوض-گازبها-بسته-بندی-و-ارسال--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه چاپ لیزری قبوض گازبها بسته بندی و ارسال...نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , تجدید مناقصه چاپ لیزری قبوض گازبها بسته بندی و ارسال...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991436/مناقصه-روکش-آسفالت-کوی-منبع-آب-در-منطقه-7'>مناقصه روکش آسفالت کوی منبع آب در منطقه 7 / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه روکش آسفالت کوی منبع آب در منطقه 7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991438/مناقصه-عملیات-بهره-برداری--نگهداری-و-تعمیرات-شیرآلات'>مناقصه عملیات بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات شیرآلات / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه عملیات بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات شیرآلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991446/مناقصه-عملیات-بهره-برداری--نگهداری-و-تعمیرات-شیرآلات'>مناقصه عملیات بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات شیرآلات / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه عملیات بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات شیرآلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991448/تجدید-مناقصه-انجام-نگهداری-پستهای-برق-و-شبکه-هوایی-و-روشنایی-برق-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه انجام نگهداری پستهای برق و شبکه هوایی و روشنایی برق  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی و یک مرحله ای ، تجدید مناقصه انجام نگهداری پستهای برق و شبکه هوایی و روشنایی برق نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991449/فراخوان-ارزیابی-کیفی-ارتقاء-سیستم-دوربین-های-مدار-بسته'>فراخوان ارزیابی کیفی ارتقاء سیستم دوربین های مدار بسته / فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران، فراخوان ارزیابی کیفی ارتقاء سیستم دوربین های مدار بسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991450/مناقصه-احداث-کارگاه-تولید-قطعات-بتنی-پیش-ساخته'>مناقصه احداث کارگاه تولید قطعات بتنی پیش ساخته / اطلاعیه,مناقصه احداث کارگاه تولید قطعات بتنی پیش ساخته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991453/مناقصه-عملیات-بهره-برداری-نگهداری-و-تعمیرات-شیرآلات-و-شبکه-منطقه-سه'>مناقصه عملیات بهره برداری، نگهداری و تعمیرات شیرآلات و شبکه منطقه سه  / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات بهره برداری، نگهداری و تعمیرات شیرآلات و شبکه منطقه سه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991454/مناقصه-احداث-جاده-تلخاب-خسروی---نوبت-دوم'>مناقصه احداث جاده تلخاب خسروی ... نوبت دوم / مناقصه,مناقصه احداث جاده تلخاب خسروی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991455/مناقصه-احداث-مجتمع-تجاری-و-مسکونی'>مناقصه احداث مجتمع تجاری و مسکونی / اطلاعیه,مناقصه احداث مجتمع تجاری و مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991456/مناقصه-تکمیل-بازارچه-شهرداری'>مناقصه تکمیل بازارچه شهرداری / اطلاعیه,مناقصه تکمیل بازارچه شهرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991457/مناقصه-مطالعات-جامع-طراحی-شبکه-آبرسانی'>مناقصه مطالعات جامع طراحی شبکه آبرسانی / آگهی مناقصه,مناقصه مطالعات جامع طراحی شبکه آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991460/مناقصه-عملیات-بهره-برداری-نگهداری-و-تعمیرات-شیرآلات-و-شبکه-منطقه-چهار'>مناقصه عملیات بهره برداری، نگهداری و تعمیرات شیرآلات و شبکه منطقه چهار / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات بهره برداری، نگهداری و تعمیرات شیرآلات و شبکه منطقه چهار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991461/مناقصه-تامین-بخشی-از-خدمات-مورد-نیاز-پروژه-های-حفاری-در-دریا-و---نوبت-دوم'>مناقصه تامین بخشی از خدمات مورد نیاز پروژه های حفاری در دریا و ... نوبت دوم / مناقصه,مناقصه تامین بخشی از خدمات مورد نیاز پروژه های حفاری در دریا و ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991462/مناقصه-امور-فضای-سبز'>مناقصه امور فضای سبز  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه امور فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991463/مناقصه-تکمیل-مدرسه-8-کلاسه-تجدید'>مناقصه تکمیل مدرسه 8 کلاسه تجدید  / آگهی تجدید مناقصه یک مرحله ای عمومی , مناقصه تکمیل مدرسه 8 کلاسه تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991469/مناقصه-20-کیلومتر-شبکه-پراکنده-شهری-روستایی-نوبت-دوم'>مناقصه 20 کیلومتر شبکه پراکنده شهری، روستایی- نوبت دوم  / گهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان  20 کیلومتر شبکه پراکنده شهری، روستایی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991470/مناقصه-انجام-خدمات-حراست-و-نگهبانی-در-نواحی-صنعتی-و-غیر-صنعتی--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات حراست و نگهبانی در نواحی صنعتی و غیر صنعتی... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه انجام خدمات حراست و نگهبانی در نواحی صنعتی و غیر صنعتی... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991472/فراخوان-عملیات-اجرایی-قطعه-سوم-راه-اصلی-نوبت-دوم'>فراخوان عملیات اجرایی قطعه سوم راه اصلی نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان عملیات اجرایی قطعه سوم راه اصلی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991474/مناقصه-واگذاری-بخش-خدمات-شهری-فضای-سبز-و-تامین-نیروی-انسانی-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری بخش خدمات شهری، فضای سبز و تامین نیروی انسانی نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه واگذاری بخش خدمات شهری، فضای سبز و تامین نیروی انسانی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991475/فراخوان-شش-قلم-لوازم-ابزار-دقیق---نوبت-دوم'>فراخوان شش قلم لوازم ابزار دقیق ... نوبت دوم / مناقصه ,فراخوان شش قلم لوازم ابزار دقیق ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991478/مناقصه-تامين-بخشی-از-خدمات-حفاظت-از-اماكن-و-تاسيسات---نوبت-دوم'>مناقصه تامين بخشی از خدمات حفاظت  از اماكن و تاسيسات  ... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه تامين بخشی از خدمات حفاظت  از اماكن و تاسيسات  ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991479/مناقصه-کتبی-واگذاری-کار-کنترل-خدمات-بها-خروج-زائرین-نوبت-دوم'>مناقصه کتبی واگذاری کار کنترل خدمات بها خروج زائرین نوبت دوم  / مناقصه کتبی واگذاری کار کنترل خدمات بها خروج زائرین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991483/مناقصه-کلیه-مراحل-آرماتوربندی-و-ساخت-قطعات-بتنی'>مناقصه کلیه مراحل آرماتوربندی و ساخت قطعات بتنی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  کلیه مراحل آرماتوربندی و ساخت قطعات بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991484/مناقصه-نگهداری-سالن-توزیع-شبکه-(-mdf)'>مناقصه نگهداری سالن توزیع شبکه ( mdf)   / آگهی مناقصه , مناقصه نگهداری سالن توزیع شبکه ( mdf)  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991485/مناقصه-عملیات-اجرای-لوله-کشی-و-آبیاری-فضای-سبز'>مناقصه عملیات اجرای لوله کشی و آبیاری فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرای لوله کشی و آبیاری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991488/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری فضای سبز تجدید نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه نگهداری فضای سبز  تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991489/مناقصه-تکمیل-ساختمان-و--'>مناقصه تکمیل ساختمان و ... / مناقصه ,مناقصه تکمیل ساختمان و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991490/مناقصه-پروژه-تعمیرات-اساسی-ساختمان-اداره-نگهداری-و-تعمیرات-خطوط-لوله-(نوبت-دوم)'>مناقصه پروژه تعمیرات اساسی ساختمان اداره نگهداری و تعمیرات خطوط لوله (نوبت دوم) / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه پروژه تعمیرات اساسی ساختمان اداره نگهداری و تعمیرات خطوط لوله (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991491/سومین-جشنواره-غنچه-های-امید'>سومین جشنواره غنچه های امید / سومین جشنواره غنچه های امید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991492/تجدید-فراخوان-تعویض-کنتور--نوبت-دوم'>تجدید فراخوان تعویض کنتور   نوبت دوم  / آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی  , فراخوان تعویض کنتور  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991493/مناقصه-حفاری-و-احداث-100-فقره-حوضچه-بلوکی-اتیلنی-و-بتنی'>مناقصه حفاری و احداث 100 فقره حوضچه بلوکی، اتیلنی و بتنی / مناقصه ,مناقصه حفاری و احداث 100 فقره حوضچه بلوکی، اتیلنی و بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991494/تجدید-مناقصه-حفظ-و-نگهداری-نگهبانی-و-انجام-تعمیرات-حوادث-و-سرویس-تاسیسات-آبرسانی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه حفظ و نگهداری نگهبانی و انجام تعمیرات حوادث و سرویس تاسیسات آبرسانی نوبت دوم  / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه حفظ و نگهداری نگهبانی و انجام تعمیرات حوادث و سرویس تاسیسات آبرسانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991497/مناقصه-تعمیرات-اساسی-۲۰-دستگاه-منازل-کارگری--نوبت-دوم'>مناقصه تعمیرات اساسی ۲۰ دستگاه منازل کارگری .. نوبت دوم / مناقصه,مناقصه تعمیرات اساسی ۲۰ دستگاه منازل کارگری .. نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991498/اصلاحیه-فراخوان-انجام-خدمات-عمومی-اداره-ترابری'>اصلاحیه فراخوان انجام خدمات عمومی اداره ترابری  / اصلاحیه مناقصه عمومی,فراخوان انجام خدمات عمومی اداره ترابری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991500/مناقصه-عمومی-واگذاری-امور-تهیه-پخت-و-توزیع-غذا'>مناقصه عمومی واگذاری امور تهیه،پخت و توزیع غذا / آگهی مناقصه ، مناقصه عمومی واگذاری امور تهیه،پخت و توزیع غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991501/مناقصه-تولید-تخلیه-و-بارگیری-آجر-سیمانی'>مناقصه تولید، تخلیه و بارگیری آجر سیمانی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  تولید، تخلیه و بارگیری آجر سیمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991502/مناقصه-اجرای-فاز-اول-عملیات-احداث-شبکه-توزیع-برق-چاپ-دوم'>مناقصه اجرای فاز اول عملیات احداث شبکه توزیع برق چاپ دوم  / تجدید آگهی مناقصه, مناقصه اجرای فاز اول عملیات احداث شبکه توزیع برق چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991507/مناقصه-طرح-بهبود-عبور-و-مرور-شهری-چاپ-دوم'>مناقصه طرح بهبود عبور و مرور شهری  چاپ دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه طرح بهبود عبور و مرور شهری  چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991510/مناقصه-اجرای-پروژه-های-بهسازی-روستایی-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه های بهسازی روستایی  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه اجرای پروژه های بهسازی روستایی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991511/مناقصه-​توسعه-و-ساماندهی-فضای-سبز--'>مناقصه ​توسعه و ساماندهی فضای سبز.... / آگهی مناقصه , مناقصه ​توسعه و ساماندهی فضای سبز....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991515/فراخوان-مناقصه-حفاظت-فیزیکی-شهر-تجدید--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه حفاظت فیزیکی شهر- تجدید... نوبت دوم / آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه حفاظت فیزیکی شهر- تجدید... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991523/مناقصه-انجام-پانچ-لیست-سرویس-تعمیر-و-نگهداری-تامین-قطعات-و-تجهیزات-آسانسورها'>مناقصه انجام پانچ لیست، سرویس، تعمیر و نگهداری، تامین قطعات و تجهیزات آسانسورها / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  انجام پانچ لیست، سرویس، تعمیر و نگهداری، تامین قطعات و تجهیزات آسانسورها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991525/مناقصه-رسیدگی-به-حوادث-تعمیرات-و-نگهداری-از-شبکه-آبرسانی'>مناقصه رسیدگی به حوادث تعمیرات و نگهداری از شبکه آبرسانی  / مناقصه ,مناقصه رسیدگی به حوادث تعمیرات و نگهداری از شبکه آبرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991526/مناقصه-ارائه-خدمات-اجرای-نسوز-و-نسوزچینی--نوبت-دوم'>مناقصه ارائه خدمات اجرای نسوز و نسوزچینی - نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه ارائه خدمات اجرای نسوز و نسوزچینی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991529/مناقصه-تامین-امنیت-اجتماعی-حوزه-بیمارستان---(نوبت-دوم)'>مناقصه تامین امنیت اجتماعی حوزه بیمارستان ... (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه تامین امنیت اجتماعی حوزه بیمارستان ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991533/مناقصه-واگذاری-تعمیرات-شبکه-و-انشعابات-و-حفاظت-کاتدیک-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری تعمیرات شبکه و انشعابات و حفاظت کاتدیک نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه واگذاری تعمیرات شبکه و انشعابات و حفاظت کاتدیک نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991534/مناقصه-اجرای-دیوار-سنگی-با-مصالح-سنگ-لاشه---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای دیوار سنگی با مصالح سنگ لاشه....- نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای دیوار سنگی با مصالح سنگ لاشه.... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991535/مناقصه-عملیات-برق-رسانی'>مناقصه عملیات برق رسانی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات برق رسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991537/مناقصه-تکمیل-روسازی-محور'>مناقصه تکمیل روسازی محور  / مناقصه ,مناقصه تکمیل روسازی محور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991546/مناقصه-انجام-امور-خدمات-پشتیبانی-ناحیه-گاز-رسانی-تجدید-(نوبت-دوم)'>مناقصه انجام امور خدمات پشتیبانی ناحیه گاز رسانی تجدید (نوبت دوم) / آگهی فراخوان پیمانکار, مناقصه انجام امور خدمات پشتیبانی ناحیه گاز رسانی تجدید  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991548/تجدید-مناقصه-زیباسازی-رفوژ-وسط-معابر-سطح-شهر---'>تجدید مناقصه زیباسازی رفوژ وسط معابر سطح شهر  ...  / تجدید مناقصه, مناقصه زیباسازی رفوژ وسط معابر سطح شهر  .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991550/مناقصه-نگهداری-و-تعمیرات-سیستم-های-مخابراتی-و-تله-متری---(نوبت-دوم)'>مناقصه نگهداری و تعمیرات سیستم های مخابراتی و تله متری ... (نوبت دوم) / مناقصه,مناقصه نگهداری و تعمیرات سیستم های مخابراتی و تله متری ...(نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991553/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین نیروی انسانی / اگهی مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991555/مناقصه-کلیه-فعالیت-های-خدماتی-شامل-رفت-و-روب-ـ-جمع-آوری-زباله-و-فضای-سبز-نوبت-چهارم'>مناقصه کلیه فعالیت های خدماتی شامل رفت و روب ـ جمع آوری زباله و فضای سبز نوبت چهارم / آگهی مناقصه ,مناقصه کلیه فعالیت های خدماتی شامل رفت و روب ـ جمع آوری زباله و فضای سبز نوبت چهارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991560/مناقصه-ایجاد-توسعه-و-اصلاح-شبکه-معابر-نوبت-دوم'>مناقصه ایجاد توسعه و اصلاح شبکه معابر- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه ایجاد توسعه و اصلاح شبکه معابر - نوبت  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991563/مناقصه-اجرای-حفاری-چاه-آب--سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>مناقصه اجرای حفاری چاه آب , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / مناقصه ,مناقصه اجرای حفاری چاه آب , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991565/مناقصه-توسعه-و-اصلاح-شبکه-های-توزیع-برق-شهرستان-ایلام'>مناقصه توسعه و اصلاح شبکه های توزیع برق شهرستان ایلام / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه توسعه و اصلاح شبکه های توزیع برق شهرستان ایلام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991566/مناقصه-واگذاری-حجمی-خدمات-حفاظتی-و-انتظامی-بخش-اورژانس-مرکز-آموزشی'>مناقصه واگذاری حجمی خدمات حفاظتی و انتظامی بخش اورژانس مرکز آموزشی / آگهی مناقصه، مناقصه واگذاری حجمی خدمات حفاظتی و انتظامی بخش اورژانس مرکز آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991569/مناقصه-بهسازی-و-آسفالت-راه-روستایی'>مناقصه بهسازی و آسفالت راه روستایی  / مناقصه ,مناقصه بهسازی و آسفالت راه روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991571/استعلام-مبل-تختخواب-شو'>استعلام مبل تختخواب شو / استعلام ,استعلام مبل تختخواب شو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991572/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-20232-متر-شبکه-پلی-اتیلین--'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای 20232 متر شبکه پلی اتیلین ... / مناقصه عمومی, مناقصه تهیه مصالح و اجرای 20232 متر شبکه پلی اتیلین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991574/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-مربوط-به-تهیه-چاپ-نصب-جمع-آوری-و-امحاء-بنرهای-سازه'>مناقصه انتخاب پیمانکار مربوط به تهیه، چاپ، نصب، جمع آوری و امحاء بنرهای سازه  / مناقصه , مناقصه انتخاب پیمانکار مربوط به تهیه، چاپ، نصب، جمع آوری و امحاء بنرهای سازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991575/فراخوان-تکمیل-سیستم-های-مخابراتی'>فراخوان تکمیل سیستم های مخابراتی / آگهی فراخوان عمومی,فراخوان تکمیل سیستم های مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991577/مناقصه-تهیه-و-اجرای-رنگ-سرد'>مناقصه تهیه و اجرای رنگ سرد  / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه و اجرای رنگ سرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991578/استعلام-عملیات-برف-روبی'>استعلام عملیات برف روبی  / استعلام ,استعلام عملیات برف روبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991581/مناقصه-انجام-خدمات-تهیه-طبخ-توزیع--'>مناقصه انجام خدمات تهیه، طبخ، توزیع ... / مناقصه,مناقصه انجام خدمات تهیه، طبخ، توزیع ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991582/مناقصه-خرید-160-تن-سیم-هادی-لینکس-ACSR-خط-63-کیلوولت'>مناقصه خرید 160 تن سیم هادی لینکس ACSR خط 63 کیلوولت / مناقصه، مناقصه خرید 160 تن سیم هادی لینکس ACSR خط 63 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991586/اصلاحیه-مناقصه-نگهبانی-و-راهبری-مخازن-چاه-ها-کارخانه-لوله-سازی-و-تصفیه-خانه'>اصلاحیه مناقصه نگهبانی و راهبری مخازن چاه ها، کارخانه لوله سازی و تصفیه خانه  / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه نگهبانی و راهبری مخازن چاه ها، کارخانه لوله سازی و تصفیه خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991588/مناقصه-خرید-حمل--نصب-و-راه-اندازی-کالیبراسیون'>مناقصه خرید، حمل ، نصب و راه اندازی کالیبراسیون  / مناقصه ,مناقصه خرید، حمل ، نصب و راه اندازی کالیبراسیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991590/مناقصه-عمومی-انجام-عملیات-راهداری-پیمانی'>مناقصه عمومی انجام عملیات راهداری پیمانی  / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه عمومی انجام عملیات راهداری پیمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991592/استعلام-8MM-W=50MM-SIZE=400MM2=T-سیم-بافته-شده-مسی-بدون-روکش'>استعلام 8MM W=50MM SIZE=400MM2=T سیم بافته شده مسی بدون روکش / استعلام , استعلام 8MM W=50MM SIZE=400MM2=T سیم بافته شده مسی بدون روکش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991593/مناقصه-خدمات-10-کیلومتر-شبکه-پراکنده-شهری-و-روستایی-مرغداری-ها--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات 10 کیلومتر شبکه پراکنده شهری و روستایی مرغداری ها... نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه خدمات 10 کیلومتر شبکه پراکنده شهری و روستایی مرغداری ها... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991594/مناقصه-کابل-برق-قدرت'>مناقصه کابل برق قدرت / مناقصه ,مناقصه کابل برق قدرت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991595/آگهی-فراخوان‌-عمومی-مشاوره-بازرسی-فنی-جرثقیل-های-سقفی'>آگهی فراخوان‌ عمومی مشاوره بازرسی فنی جرثقیل های سقفی / آگهی فراخوان‌ عمومی ،آگهی فراخوان‌ عمومی  مشاوره بازرسی فنی جرثقیل های سقفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991597/استعلام-هارد-سرور'>استعلام هارد سرور  / استعلام , استعلام هارد سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991598/استعلام-خرید-نرم-افزار-HELP-DESK'>استعلام خرید نرم افزار HELP DESK  / استعلام , استعلام خرید نرم افزار HELP DESK </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991599/استعلام-خرید-1600-متر-کابل-آلومینیومی'>استعلام خرید 1600 متر کابل آلومینیومی / استعلام, استعلام خرید 1600 متر کابل آلومینیومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991602/آگهی-فراخوان‌-عمومی-خرید-بلیط-هواپیما'>آگهی فراخوان‌ عمومی خرید بلیط هواپیما  / آگهی فراخوان‌ عمومی ،آگهی فراخوان‌ عمومی خرید بلیط هواپیما </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991604/استعلام-​کابل-10-5'>استعلام ​کابل 10*5 / استعلام ,استعلام ​کابل 10*5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991605/استعلام-زانو-برنجی-(فولادسازی)'>استعلام زانو برنجی (فولادسازی) / استعلام, استعلام زانو برنجی (فولادسازی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991607/استعلام-آبگرمکن-برقی'>استعلام  آبگرمکن برقی / استعلام, استعلام  آبگرمکن برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991608/مناقصه-آگهی-مجدد-تجهیزات-آتش-نشانی'>مناقصه آگهی مجدد تجهیزات آتش نشانی  / مناقصه ,مناقصه آگهی مجدد تجهیزات آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991609/استعلام-خرید-تایر-جرثقیل'>استعلام خرید تایر جرثقیل / استعلام, استعلام خرید تایر جرثقیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991610/فراخوان-انجام-تعمیرات-ساختمانی-مجموعه-فرهنگی-ورزشی'>فراخوان انجام تعمیرات ساختمانی مجموعه فرهنگی ورزشی / اگهی فراخوان , فراخوان انجام تعمیرات ساختمانی مجموعه فرهنگی ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991611/استعلام-کارت-FXS'>استعلام کارت FXS  / استعلام , استعلام کارت FXS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991613/استعلام-قطعات-کامپیوتر'>استعلام قطعات کامپیوتر  / استعلام, استعلام قطعات کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991615/مناقصه-خرید-bladder'>مناقصه خرید bladder / مناقصه ,مناقصه خرید bladder</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991618/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-مورد-نیاز'>مناقصه تامین نیروی انسانی مورد نیاز  / مناقصه,مناقصه تامین نیروی انسانی مورد نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991619/استعلام-احداث-ساختمان-نگهداری-سرویس-های-شبکه-LAN-و-نگهداری-فضای-سبز--'>استعلام احداث ساختمان، نگهداری سرویس های شبکه LAN و نگهداری فضای سبز... / استعلام, استعلام احداث ساختمان، نگهداری سرویس های شبکه LAN و نگهداری فضای سبز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991621/فراخوان-تعمیرات-اساسی-منازل-کارگری-و-کارمندی'>فراخوان تعمیرات اساسی منازل کارگری و کارمندی / فراخوان یک مرحله ای , فراخوان تعمیرات اساسی منازل کارگری و کارمندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991622/استعلام-خرید-10000-تن-فرومنگنز-پرکربن'>استعلام خرید 10000 تن فرومنگنز پرکربن / استعلام, استعلام خرید 10000 تن فرومنگنز پرکربن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991623/مناقصه-خرید-جاذب-رطوبت'>مناقصه خرید جاذب رطوبت  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید جاذب رطوبت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991624/استعلام-7-ردیف-آببند-لوله-آکاردیونی-و-لاستیک-درپوش'>استعلام 7 ردیف آببند لوله آکاردیونی و لاستیک درپوش / استعلام, استعلام 7 ردیف آببند لوله آکاردیونی و لاستیک درپوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991630/استعلام-مولد-کت-و-چسب-کورفیکس'>استعلام مولد کت و چسب کورفیکس / استعلام ,استعلام مولد کت و چسب کورفیکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991631/استعلام-​کامپیوتر-جیبی'>استعلام ​کامپیوتر جیبی     / استعلام , استعلام ​کامپیوتر جیبی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991632/مناقصه-قطعات-یدکی-کمپرسور-BURTON-CORBLIN'>مناقصه قطعات یدکی کمپرسور BURTON CORBLIN  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه قطعات یدکی کمپرسور BURTON CORBLIN </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991634/مناقصه-خرید-۲۰۰-تن-سیم-هادی'>مناقصه خرید ۲۰۰ تن سیم هادی  / مناقصه ,مناقصه خرید ۲۰۰ تن سیم هادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991635/استعلام-نگهداشت-سه-دستگاه-c-arm-اتاق-عمل-جنرال-مرکز-اموزشی--نوبت-سوم'>استعلام نگهداشت سه دستگاه c-arm اتاق عمل جنرال مرکز اموزشی - نوبت سوم / استعلام نگهداشت سه دستگاه c-arm اتاق عمل جنرال مرکز اموزشی - نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991638/استعلام-تجهیزات-خانگی'>استعلام تجهیزات خانگی / استعلام ,استعلام تجهیزات خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991640/استعلام-دبی-سنج-پرتابل-با-سنسور-التراس'>استعلام دبی سنج پرتابل با سنسور التراس / استعلام , استعلام دبی سنج پرتابل با سنسور التراس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991642/استعلام-عملیات-نگهداری-راهها-و--'>استعلام عملیات نگهداری راهها و ... / استعلام ,استعلام عملیات نگهداری راهها و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991645/فراخوان-ارایه-خدمات-رستوران-طبخ-و-توزیع-غذای-گرم'>فراخوان ارایه خدمات رستوران طبخ و توزیع غذای گرم / آگهی فراخوان پیمانکار,فراخوان  ارایه خدمات رستوران طبخ و توزیع غذای گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991646/استعلام-تولید-حمل-و-پخش-آسفالت-گرم'>استعلام تولید، حمل و پخش آسفالت گرم / استعلام ,استعلام تولید، حمل و پخش آسفالت گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991647/استعلام-عملیات-تعمیر'>استعلام عملیات تعمیر / استعلام , استعلام عملیات تعمیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991649/فراخوان-خرید-پمپ-فشار-قوی'>فراخوان خرید پمپ فشار قوی / فراخوان دو مرحله ای , فراخوان خرید پمپ فشار قوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991651/استعلام-تولید-حمل-و-پخش-آسفالت-گرم'>استعلام تولید، حمل و پخش آسفالت گرم / استعلام ,استعلام تولید، حمل و پخش آسفالت گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991652/مناقصه-خرید-روندبار-آلومینیوم-برنز'>مناقصه خرید روندبار آلومینیوم برنز  / مناقصه خرید روندبار آلومینیوم برنز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991653/استعلام-کمد-فلزی-شش-درب'>استعلام کمد فلزی شش درب / استعلام ,استعلام کمد فلزی شش درب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991654/استعلام-تعمیر-و-اورهال-9-دستگاه-ماشین'>استعلام تعمیر و اورهال 9 دستگاه ماشین / استعلام,استعلام تعمیر و اورهال 9 دستگاه ماشین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991656/مناقصه-عمومی-(نوبت-دوم)-امورات-نگهداری-٬راهبری-و-تأسیسات'>مناقصه عمومی (نوبت دوم) امورات نگهداری ٬راهبری و تأسیسات / مناقصه عمومی (نوبت دوم) امورات نگهداری ٬راهبری و تأسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991657/مناقصه-قطعات-یدکی-شیرهای-توپی-VELAN'>مناقصه قطعات یدکی شیرهای توپی VELAN / آگهی مجدد ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه قطعات یدکی شیرهای توپی VELAN</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991660/فراخوان-خرید-سیم-هادی-گارد-فیبرنوری-و-یراق-آلات-فیبرنوری'>فراخوان خرید سیم هادی،گارد، فیبرنوری و یراق آلات فیبرنوری  / فراخوان خرید سیم هادی،گارد، فیبرنوری و یراق آلات فیبرنوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991662/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-پروژه-استفاده-مجدد-از-پساب-تصفیه-خانه'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای پروژه استفاده مجدد از پساب تصفیه خانه  / مناقصه , مناقصه تهیه مصالح و اجرای پروژه استفاده مجدد از پساب تصفیه خانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991663/مناقصه-عمومی(نوبت-دوم)-واگذاری-امورات-نگهداری-٬راهبری-و-تأسیسات'>مناقصه عمومی(نوبت دوم) واگذاری امورات نگهداری ٬راهبری و تأسیسات  / مناقصه عمومی(نوبت دوم) واگذاری امورات نگهداری ٬راهبری و تأسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991665/مناقصه-عمومی-واگذاری-خدمات-خودرویی-(امور-نقلیه)'>مناقصه عمومی واگذاری خدمات خودرویی (امور نقلیه) / مناقصه عمومی واگذاری خدمات خودرویی (امور نقلیه)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991669/فراخوان-خرید-هادی-پرظرفیت-و-یراقآلات-جهت-افزایش-ظرفیت-خطوط'>فراخوان خرید هادی پرظرفیت و یراقآلات جهت افزایش ظرفیت خطوط / فراخوان خرید هادی پرظرفیت و یراقآلات جهت افزایش ظرفیت خطوط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991670/تجدید-استعلام-عمومی-اصلاح-شبکه--'>تجدید استعلام عمومی اصلاح شبکه... / استعلام, تجدید استعلام عمومی اصلاح شبکه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991672/فراخوان-واگذاری-امورات-حفاظتی-و-مراقبتی'>فراخوان واگذاری امورات حفاظتی و مراقبتی / فراخوان واگذاری امورات حفاظتی و مراقبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991673/مناقصه-لکه-گیری-محور-اهرم-برازجان'>مناقصه لکه گیری محور اهرم برازجان / مناقصه لکه گیری محور اهرم برازجان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991674/استعلام-​کارت-خام-و-ریبون-رنگی'>استعلام ​کارت خام و ریبون رنگی     / استعلام , استعلام ​کارت خام و ریبون رنگی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991675/مناقصه-بازسازی-و-اصلاح-شبکه-آب-تجدید'>مناقصه بازسازی و اصلاح شبکه آب تجدید / تجدید مناقصه , مناقصه بازسازی و اصلاح شبکه آب تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991676/استعلام-خرید-و-نصب-پشتیبانی-و-نگهداری--'>استعلام خرید و نصب پشتیبانی و نگهداری... / استعلام, استعلام خرید و نصب پشتیبانی و نگهداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991678/استعلام-شیر-پرکن-و--'>استعلام شیر پرکن و ... / استعلام ,استعلام شیر پرکن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991679/استعلام-پروژه-تعمیر-و-اجرای-درزهای--'>استعلام پروژه تعمیر و اجرای درزهای ... / استعلام, استعلام پروژه تعمیر و اجرای درزهای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991680/دعوتنامه۱۵۰-شاخه-لوله-۳۰-اینچ'>دعوتنامه۱۵۰ شاخه لوله ۳۰ اینچ  / دعوتنامه۱۵۰ شاخه لوله ۳۰ اینچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991681/مناقصه-کنترل-طراحی-و-ارتقای-تصفیه-خانه-شهرک-صنعتی'>مناقصه کنترل طراحی و ارتقای تصفیه خانه شهرک صنعتی / مناقصه , مناقصه کنترل طراحی و ارتقای تصفیه خانه شهرک صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991682/مناقصه-برونسپاری-آزمایشگاه-بیمارستان'>مناقصه برونسپاری آزمایشگاه بیمارستان / مناقصه, مناقصه برونسپاری آزمایشگاه بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991685/استعلام-پروژه-تعمیر-و-اجرای-درزهای-انباری--'>استعلام پروژه تعمیر و اجرای درزهای انباری... / استعلام, استعلام پروژه تعمیر و اجرای درزهای انباری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991686/استعلام-​کارت-خام-و-ریبون-رنگی'>استعلام ​کارت خام و ریبون رنگی     / استعلام , استعلام ​کارت خام و ریبون رنگی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991687/مناقصه-تکمیل-ساختمان-و-تاسیسات'>مناقصه تکمیل ساختمان و تاسیسات / مناقصه , مناقصه تکمیل ساختمان و تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991689/استعلام-پروژه-احداث-شبکه-برق-ایستگاه--'>استعلام پروژه احداث شبکه برق ایستگاه... / استعلام, استعلام پروژه احداث شبکه برق ایستگاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991690/مناقصه-واگذاری-حجمی-زمانی-اداره-انبارهاو-خدمات-عمومی'>مناقصه واگذاری حجمی /زمانی اداره انبارهاو خدمات عمومی  / مناقصه واگذاری حجمی /زمانی اداره انبارهاو خدمات عمومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991692/استعلام-خرید-تلویزیون'>استعلام خرید تلویزیون / استعلام , استعلام خرید تلویزیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991693/مناقصه-اجرای-فوگسیل-محور-گناوه-دیلم'>مناقصه اجرای فوگسیل محور گناوه دیلم / مناقصه اجرای فوگسیل محور گناوه دیلم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991694/استعلام-سمعک-و-باطری-سمعک'>استعلام سمعک و باطری سمعک / استعلام, استعلام سمعک و باطری سمعک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991696/مناقصه-برونسپاری-سی-تی-اسکن--رادیولوژی-و-سونوگرافی--96-9-14'>مناقصه برونسپاری سی تی اسکن ، رادیولوژی و سونوگرافی - 96.9.14 / مناقصه , مناقصه برونسپاری سی تی اسکن ، رادیولوژی و سونوگرافی - 96.9.14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991697/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-ساختمان'>مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان     / مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991699/استعلام-7-قلم-کالای-دارو-پزشکی-و-سلامت--'>استعلام 7 قلم کالای دارو، پزشکی و سلامت... / استعلام, استعلام 7 قلم کالای دارو، پزشکی و سلامت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991700/استعلام-پشتیبانی-و-توسعه-سیستم-جامع'>استعلام پشتیبانی و توسعه سیستم جامع / استعلام,استعلام پشتیبانی و توسعه سیستم جامع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991702/استعلام-جشنواره-سفره-ایرانی'>استعلام جشنواره سفره ایرانی  / استعلام, استعلام جشنواره سفره ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991703/استعلام-کف-کاذب-فولادی'>استعلام کف کاذب فولادی / استعلام, استعلام کف کاذب فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991704/استعلام-تلویزیون-60-اینچ-ال-جی-ال-سی-دی'>استعلام تلویزیون 60 اینچ ال جی ال سی دی / استعلام , استعلام تلویزیون 60 اینچ ال جی ال سی دی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991705/استعلام-400-عدد-رله-کمکی-110-ولت-DC'>استعلام 400 عدد رله کمکی 110 ولت DC  / استعلام , استعلام 400 عدد رله کمکی 110 ولت DC </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991706/مناقصه-تکمیل-روشنایی-محور-بنداروز-ننیزک'>مناقصه تکمیل روشنایی محور بنداروز ننیزک / مناقصه تکمیل روشنایی محور بنداروز ننیزک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991709/استعلام-شرح-در-پیوست'>استعلام شرح در پیوست / استعلام,استعلام شرح در پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991710/مناقصه-عملیات-تکمیلی-ساختمان-بهره-برداری-کلر-زنی'>مناقصه عملیات تکمیلی ساختمان بهره برداری کلر زنی / مناقصه عملیات تکمیلی ساختمان بهره برداری کلر زنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991711/استعلام-اجرای-دیوارچینی-به-متراژ-100--'>استعلام اجرای دیوارچینی به متراژ 100 ... / استعلام, استعلام اجرای دیوارچینی به متراژ 100 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991712/استعلام-احداث-مخزن-ذخیره-بتنی-زمینی'>استعلام احداث مخزن ذخیره بتنی زمینی / استعلام , استعلام احداث مخزن ذخیره بتنی زمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991713/استعلام-انجام-کلیه-امور-مربوط-به-عیب-یابی'>استعلام انجام کلیه امور مربوط به عیب یابی  / استعلام ,استعلام انجام کلیه امور مربوط به عیب یابی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991714/مناقصه-واگذاری-امور-تامین-امنیت-انتظامی-و-اجتماعی'>مناقصه واگذاری امور تامین امنیت انتظامی و اجتماعی  / مناقصه , مناقصه واگذاری امور تامین امنیت انتظامی و اجتماعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991715/مناقصه-تامین-مالی-تهیه-و-اجرای-شبکه-فاضلاب-شهریار'>مناقصه تامین مالی تهیه و اجرای شبکه فاضلاب شهریار / مناقصه تامین مالی تهیه و اجرای شبکه فاضلاب شهریار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991716/استعلام-شرح-در-پیوست'>استعلام شرح در پیوست / استعلام,استعلام شرح در پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991717/استعلام-خرید-چراغ-دور-گرد-جهت-خودرو'>استعلام خرید چراغ دور گرد جهت خودرو  / استعلام , استعلام خرید چراغ دور گرد جهت خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991719/استعلام-شرح-در-پیوست'>استعلام شرح در پیوست / استعلام,استعلام شرح در پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991721/سمینار--دوره-های-اموزشی--مجامع-سالانه'>سمینار ، دوره های اموزشی ، مجامع سالانه  / سمینار ، دوره های اموزشی ، مجامع سالانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991722/استعلام-اجرای-اردو-جهت-165-نفر'>استعلام اجرای اردو جهت 165 نفر  / استعلام , استعلام اجرای اردو جهت 165 نفر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991723/استعلام-ارائه-خدمات-مشاوره-به-منظور--'>استعلام ارائه خدمات مشاوره به منظور ... / استعلام,استعلام ارائه خدمات مشاوره به منظور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991724/مناقصه-پروژه-های-شهری-شش-ماهه-دوم-مدیریت-برق-دیر'>مناقصه پروژه های شهری شش ماهه دوم مدیریت برق دیر     / مناقصه پروژه های شهری شش ماهه دوم مدیریت برق دیر    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991725/استعلام-محوطه-سازی-قسمتی-از-خیابانهای--'>استعلام محوطه سازی قسمتی از خیابانهای.... / استعلام , استعلام محوطه سازی قسمتی از خیابانهای....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991726/استعلام-شرح-در-پیوست'>استعلام شرح در پیوست / استعلام,استعلام شرح در پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991728/استعلام-البسه'>استعلام البسه  / استعلام , استعلام البسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991730/مناقصه-احداث-فرمانداری-ریگان-(تکمیل-ساختمان-)'>مناقصه احداث فرمانداری ریگان (تکمیل ساختمان )     / مناقصه احداث فرمانداری ریگان (تکمیل ساختمان )    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991731/استعلام-حفاری-و-ترمیم-ترانشه'>استعلام حفاری و ترمیم ترانشه / استعلام , استعلام حفاری و ترمیم ترانشه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991733/استعلام-لایروبی-و-تخلیه-سپتینگ-تانک--'>استعلام لایروبی و تخلیه سپتینگ تانک... / استعلام, استعلام لایروبی و تخلیه سپتینگ تانک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991735/استعلام-ساخت-تابلو-برق'>استعلام ساخت تابلو برق / استعلام, استعلام ساخت تابلو برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991736/استعلام-تعدادی-کامپیوتر'>استعلام تعدادی کامپیوتر / استعلام ,استعلام تعدادی کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991738/استعلام-سیستم-کامل-رایانه'>استعلام سیستم کامل رایانه / استعلام , استعلام سیستم کامل رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991739/استعلام-حفاری-و-ترمیم-ترانشه'>استعلام حفاری و ترمیم ترانشه / استعلام , استعلام حفاری و ترمیم ترانشه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991740/استعلام-ماده-شیمیایی-فلوکولانت'>استعلام ماده شیمیایی فلوکولانت / استعلام, استعلام ماده شیمیایی فلوکولانت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991742/تجدید-مناقصه-تکمیل-واحداث-راه-روستایی-آب-قلمون-وابنیه-فنی-محور-جونگان'>تجدید مناقصه تکمیل واحداث راه روستایی آب قلمون وابنیه فنی محور جونگان     / تجدید مناقصه تکمیل واحداث راه روستایی آب قلمون وابنیه فنی محور جونگان    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991744/فراخوان-مناقصه-عمومی-دو-مرحله-ای-عملیات-اجرایی-خط-انتقال-از-تنگ-سهران--'>فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای عملیات اجرایی خط انتقال از تنگ سهران ... / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای,فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای عملیات اجرایی خط انتقال از تنگ سهران ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991745/استعلام-گوشی-آی-پی-فون-IP-PHONE-YEALIN--'>استعلام گوشی آی پی فون IP PHONE YEALIN... / استعلام, استعلام گوشی آی پی فون IP PHONE YEALIN...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991746/استعلام-تجهیزات-و-وسایل'>استعلام تجهیزات و وسایل / استعلام , استعلام تجهیزات و وسایل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991748/مناقصه-احداث-و-تجهیز-ساختمان-اداری-شهرستان-زرند'>مناقصه احداث و تجهیز ساختمان اداری شهرستان زرند  / مناقصه احداث و تجهیز ساختمان اداری شهرستان زرند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991750/استعلام-مانیتور-صنعتی-بدون-لبه-55-اینچ--'>استعلام مانیتور صنعتی بدون لبه 55 اینچ ... / استعلام,استعلام مانیتور صنعتی بدون لبه 55 اینچ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991753/استعلام-عملیات-سیم-کشی'>استعلام عملیات سیم کشی / استعلام , استعلام عملیات سیم کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991754/استعلام-انجام-مطالعات-تعیین-حریم-کمی-و-کیفی-و-بستر-و-مرحله-دوم-ساماندهی-رودخانه'>استعلام انجام مطالعات تعیین حریم کمی و کیفی و بستر و مرحله دوم ساماندهی رودخانه  / استعلام , استعلام انجام مطالعات تعیین حریم کمی و کیفی و بستر و مرحله دوم ساماندهی رودخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991756/استعلام-پنجره-UPVC-به-ابعاد-149-158'>استعلام پنجره UPVC به ابعاد 149*158 / استعلام,استعلام پنجره UPVC به ابعاد 149*158</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991757/مناقصه-احداث-منازل-۸-واحدی-متخصصان-جاسک'>مناقصه احداث منازل ۸ واحدی متخصصان جاسک     / مناقصه احداث منازل ۸ واحدی متخصصان جاسک    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991758/استعلام-دوربین-بیرونی-فاروس'>استعلام دوربین بیرونی فاروس  / استعلام,استعلام دوربین بیرونی فاروس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991762/استعلام-جارو-برقی-پارس-خزر'>استعلام جارو برقی پارس خزر  / استعلام, استعلام جارو برقی پارس خزر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991764/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-اجرای-خط-انتقال-آب-به-ناحیه-صنعتی-ثلاث-باباجانی'>مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای خط انتقال آب به ناحیه صنعتی ثلاث باباجانی / آگهی مناقصه ,مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای خط انتقال آب به ناحیه صنعتی ثلاث باباجانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991765/استعلام-125-حلب-16-کیلویی-روغن'>استعلام 125 حلب 16 کیلویی روغن / استعلام,استعلام 125 حلب 16 کیلویی روغن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991767/مناقصه-عملیات-ساماندهی-رودخانه'>مناقصه عملیات ساماندهی رودخانه / اگهی مناقصه , مناقصه عملیات ساماندهی رودخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991768/مناقصه-واگذاری-مدیریتی-پایگاه-های-سلامت-و-مراکز-سلامت'>مناقصه واگذاری مدیریتی پایگاه های سلامت و مراکز سلامت / مناقصه، مناقصه واگذاری مدیریتی پایگاه های سلامت و مراکز سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991770/استعلام-تهیه-و-نصب-واجرای-زمین-چمن-مصنوعی'>استعلام تهیه و نصب  واجرای زمین چمن مصنوعی / استعلام,استعلام تهیه و نصب  واجرای زمین چمن مصنوعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991771/استعلام-​در-خصوص-رولینگ-گارد-ریل-های'>استعلام ​در خصوص رولینگ گارد ریل های  / استعلام , استعلام ​در خصوص رولینگ گارد ریل های </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991773/استعلام-کوییل-مسی-یا-برنجی-با-ضخامت'>استعلام کوییل مسی یا برنجی با ضخامت / استعلام ,استعلام کوییل مسی یا برنجی با ضخامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991774/استعلام-درپوش-لاستیکی'>استعلام درپوش لاستیکی     / استعلام , استعلام درپوش لاستیکی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991776/استعلام-نگهداری-سیستم-روشنایی-جاده-ای'>استعلام نگهداری سیستم روشنایی جاده ای / استعلام,استعلام نگهداری سیستم روشنایی جاده ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991778/استعلام-صندلی-گردان-کارمندی'>استعلام صندلی گردان کارمندی / استعلام , استعلام صندلی گردان کارمندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991779/استعلام-​تهیه-و-نصب-اجرای-چمن-مصنوعی'>استعلام ​تهیه و نصب اجرای چمن مصنوعی / استعلام , استعلام ​​تهیه و نصب اجرای چمن مصنوعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991780/استعلام-لوازم-اداری'>استعلام لوازم اداری / استعلام ,استعلام لوازم اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991781/استعلام-کنسول-مانیتورینگ-شرایط-محیطی'>استعلام کنسول مانیتورینگ شرایط محیطی / استعلام , استعلام کنسول مانیتورینگ شرایط محیطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991783/استعلام-چاپگر-لیزر-جت-و--'>استعلام چاپگر لیزر جت و ...  / استعلام , استعلام چاپگر لیزر جت و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991784/استعلام-خرید-و-راه-اندازی-تجهیزات'>استعلام خرید و راه اندازی تجهیزات      / استعلام , استعلام خرید و راه اندازی تجهیزات     </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991786/استعلام-​رنگ-آمیزی-چند-باب-ساختمان'>استعلام ​رنگ آمیزی چند باب ساختمان / استعلام , استعلام ​​رنگ آمیزی چند باب ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991787/استعلام-قطعات-سخت-افزاری'>استعلام قطعات سخت افزاری / استعلام , استعلام قطعات سخت افزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991788/استعلام-​تبدیل-قیر-pg-به-قیر-امولسیون'>استعلام ​تبدیل قیر pg به قیر امولسیون  / استعلام,استعلام ​تبدیل قیر pg به قیر امولسیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991789/استعلام-سنگ-تراورتن'>استعلام سنگ تراورتن / استعلام , استعلام سنگ تراورتن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991792/استعلام-عملیات-تهیه-و-خرج-محافظ-برق'>استعلام عملیات تهیه و خرج محافظ برق  / استعلام , استعلام عملیات تهیه و خرج محافظ برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991793/استعلام-5-عدد-رولیک-چهار-لب-cgr'>استعلام 5 عدد رولیک چهار لب cgr / استعلام, 5 عدد رولیک چهار لب cgr</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991794/استعلام-برگزاری-سمینارها-و-بازدیدها--'>استعلام برگزاری سمینارها و بازدیدها... / استعلام, استعلام برگزاری سمینارها و بازدیدها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991795/مناقصه-تهیه-بخشی-از-مصالح-و-اجرای-کلکتور-انتقال-فاضلاب-شهرک-صنتی'>مناقصه تهیه بخشی از مصالح و اجرای کلکتور انتقال فاضلاب شهرک صنتی  / مناقصه تهیه بخشی از مصالح و اجرای کلکتور انتقال فاضلاب شهرک صنتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991797/مناقصه-امورات-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات--نوبت-دوم'>مناقصه امورات نگهداری و راهبری تاسیسات - نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه امورات نگهداری و راهبری تاسیسات - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991799/مناقصه-تکمیل-راه-اندازی-و-بهره-برداری-تصفیه-خانه-فاضلاب--'>مناقصه تکمیل، راه اندازی و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب ... / مناقصه,استعلام تکمیل، راه اندازی و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991800/استعلام-انجام-امور-مربوط-به-لوله-کشی'>استعلام انجام امور مربوط به لوله کشی  / استعلام , استعلام انجام امور مربوط به لوله کشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991801/استعلام-حفاری-چاه-دستی-آب-آشامیدنی'>استعلام حفاری چاه دستی آب آشامیدنی / استعلام , استعلام حفاری چاه دستی آب آشامیدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991803/استعلام-تعداد-25-دستگاه-کامپیوتر'>استعلام تعداد 25 دستگاه کامپیوتر / استعلام , استعلام تعداد 25 دستگاه کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991804/استعلام-منبع-تغذیه-روترهای-سیسکو'>استعلام منبع تغذیه روترهای سیسکو / استعلام ,استعلام منبع تغذیه روترهای سیسکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991805/استعلام-قند-و-چای'>استعلام قند و چای  / استعلام, استعلام قند و چای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991807/استعلام-تامین-کالا-و-خدمات-خرید-و-نصب'>استعلام تامین کالا و خدمات خرید و نصب  / استعلام , استعلام تامین کالا و خدمات خرید و نصب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991808/استعلام-کیت-HLA'>استعلام کیت HLA / استعلام , استعلام کیت HLA</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991810/مناقصه-عمومی-امور-خدمات-عمومی-تنظیف-واحدهای-ستاد-دانشگاه'>مناقصه عمومی امور خدمات عمومی تنظیف واحدهای ستاد دانشگاه / مناقصه عمومی,مناقصه عمومی امور خدمات عمومی تنظیف واحدهای ستاد دانشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991812/استعلام-3-دستگاه-فتوکپی-شارب'>استعلام 3 دستگاه فتوکپی شارب  / استعلام , استعلام 3 دستگاه فتوکپی شارب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991813/استعلام-​سبزی-قورمه-خورد-شده-درجه-یک'>استعلام ​سبزی قورمه خورد شده درجه یک / استعلام , استعلام ​سبزی قورمه خورد شده درجه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991814/استعلام-شکر'>استعلام شکر  / استعلام,استعلام شکر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991816/استعلام-لوله-استاندارد-pe80'>استعلام لوله استاندارد pe80  / استعلام , استعلام لوله استاندارد pe80 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991818/استعلام-210-دستگاه-هارد-دیسک'>استعلام 210 دستگاه هارد دیسک  / استعلام , استعلام 210 دستگاه هارد دیسک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991819/استعلام-پکیج-زمینی-ایران-رادیاتور'>استعلام پکیج زمینی ایران رادیاتور  / استعلام, استعلام پکیج زمینی ایران رادیاتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991820/استعلام-چای-دو-غزال'>استعلام چای دو غزال  / استعلام,استعلام  چای دو غزال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991821/استعلام-2000-متر-کابل-زره-دار--'>استعلام 2000 متر کابل زره دار ... / استعلام,استعلام 2000 متر کابل زره دار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991822/استعلام-جعبه-یک-تیکه-کابین-عقب-تویوتا'> استعلام جعبه یک تیکه کابین عقب تویوتا / استعلام , استعلام جعبه یک تیکه کابین عقب تویوتا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991823/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری / استعلام , استعلام کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991824/استعلام-​تجهیزات-خانگی'>استعلام ​تجهیزات خانگی  / استعلام, استعلام ​تجهیزات خانگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991827/استعلام-مواد-شیمیایی'>استعلام مواد شیمیایی  / استعلام , استعلام مواد شیمیایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991828/استعلام-​خرید-گواهینامه-SSL'>استعلام ​خرید گواهینامه SSL      / استعلام , استعلام ​خرید گواهینامه SSL     </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991829/استعلام20-دستگاه-جی-پی-اس-مدل-گارمین-g'>استعلام20 دستگاه جی پی اس مدل گارمین g / استعلام، استعلام20 دستگاه جی پی اس مدل گارمین g</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991830/استعلام-کالیبراسیون-تجهیزات-اندازه-گیری'> استعلام کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری / استعلام , استعلام کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991831/استعلام-محصولات-الکترونیکی'>استعلام محصولات الکترونیکی / استعلام , استعلام محصولات الکترونیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991832/اطلاعیه-مناقصه-واگذاری-امور-مربوط-به-طبخ-و-توزیع-غذا'>اطلاعیه مناقصه واگذاری امور مربوط به طبخ و توزیع غذا / اطلاعیه عمومی , مناقصه واگذاری امور مربوط به طبخ و توزیع غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991833/استعلام-ملزومات'>استعلام ملزومات  / استعلام,استعلام ملزومات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991835/استعلام-اجرای-خط-نوشته-و-هاشور'>استعلام اجرای خط نوشته و هاشور  / استعلام، استعلام اجرای خط نوشته و هاشور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991836/استعلام-درب-اتومات'>استعلام درب اتومات / استعلام , استعلام درب اتومات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991837/اطلاعیه-2-مناقصه-واگذاری-امور-مربوط-به-طبخ-و-توزیع-غذا'>اطلاعیه 2 مناقصه واگذاری امور مربوط به طبخ و توزیع غذا / اطلاعیه2 عمومی , مناقصه واگذاری امور مربوط به طبخ و توزیع غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991839/استعلام-ماستیک-گرم-ریز-HS1'>استعلام ماستیک گرم ریز HS1  / استعلام , استعلام ماستیک گرم ریز HS1 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991840/استعلام-150-کاربره-kaspersky-endpoint'>استعلام 150 کاربره kaspersky endpoint     / استعلام , استعلام 150 کاربره kaspersky endpoint    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991841/استعلام-شستشو-پتو'>استعلام شستشو پتو  / استعلام, استعلام شستشو پتو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991842/استعلام-سیم-بکسل-نمره-20'>استعلام سیم بکسل نمره 20 / استعلام ,سیم بکسل نمره 20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991843/استعلام-​خرید-اقلام-بهداشتی-ضایعات-نخاعی'>استعلام ​خرید اقلام بهداشتی ضایعات نخاعی     / استعلام , استعلام ​خرید اقلام بهداشتی ضایعات نخاعی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991844/استعلام-کابل-برق'>استعلام کابل برق / استعلام ,استعلام کابل برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991845/استعلام-واشر-تخت-استیل'>استعلام واشر تخت- استیل / استعلام , استعلام واشر تخت- استیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991846/استعلام-اجرای-شبکه-محلی'>استعلام اجرای شبکه محلی / استعلام, استعلام اجرای شبکه محلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991847/استعلام-فشارسنج-و-مانومتر-دیافراگمی'> استعلام فشارسنج و مانومتر دیافراگمی / استعلام , استعلام فشارسنج و مانومتر دیافراگمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991848/استعلام-گزارش-کامل-توجیهی-و-محیط-زیستی'>استعلام گزارش کامل توجیهی و محیط زیستی  / استعلام ,استعلام گزارش کامل توجیهی و محیط زیستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991849/استعلام-دوربین'>استعلام دوربین  / استعلام,استعلام دوربین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991850/استعلام-​تسطیح-اراضی-کشاورزی-در-سطح-145'>استعلام ​تسطیح اراضی کشاورزی در سطح 145 / استعلام,استعلام ​تسطیح اراضی کشاورزی در سطح 145</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991851/استعلام-مرمت-و-لایروبی-قنات'>استعلام مرمت و لایروبی قنات / استعلام , ​استعلام مرمت و لایروبی قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991852/استعلام-خرید-عایق-آلومینیوم-لوله'>استعلام خرید عایق آلومینیوم لوله  / استعلام, استعلام خرید عایق آلومینیوم لوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991853/استعلام-​​کلیناتور-برقی'> استعلام ​​کلیناتور برقی / استعلام, استعلام ​​کلیناتور برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991854/استعلام-کاغذ-تحریر-100-گرمی-70-100-250-گرمی'> استعلام کاغذ تحریر 100 گرمی 70*100 250 گرمی / استعلام , استعلام کاغذ تحریر 100 گرمی 70*100 250 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991855/استعلام-دستگاه-باندینگ-اتوماتیک'>استعلام دستگاه باندینگ اتوماتیک / استعلام,استعلام دستگاه باندینگ اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991856/مناقصه-خدمات-بیمه-تکمیلی-پرسنل--'>مناقصه خدمات بیمه تکمیلی پرسنل ... / مناقصه,مناقصه خدمات بیمه تکمیلی پرسنل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991857/استعلام-​اجرای-طرح-هادی-روستای-قره-باغ'>استعلام ​اجرای طرح هادی روستای قره باغ / استعلام, استعلام ​اجرای طرح هادی روستای قره باغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991858/استعلام-کاغذ-تحریر'>استعلام کاغذ تحریر / استعلام, استعلام کاغذ تحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991859/استعلام-بهره-برداری-و-نگهداری-از-تاسیسات'>استعلام بهره برداری و نگهداری از تاسیسات / استعلام , استعلام بهره برداری و نگهداری از تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991860/استعلام-پروژه-آبیاری-مراقبت-و-نگهداری'>استعلام پروژه آبیاری  مراقبت و نگهداری / استعلام,استعلام پروژه آبیاری  مراقبت و نگهداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991861/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری / استعلام , استعلام کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991862/استعلام-تامین-سیستم-گرمایشی'>استعلام تامین سیستم گرمایشی  / استعلام, استعلام تامین سیستم گرمایشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991863/استعلام-لوله-فاضلابی-کاروگیت'>استعلام لوله فاضلابی کاروگیت / استعلام, استعلام لوله فاضلابی کاروگیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991864/استعلام-عملیات-اجرایی-طرح-حفاظتی-دکل'>استعلام عملیات اجرایی طرح حفاظتی دکل      / استعلام , استعلام عملیات اجرایی طرح حفاظتی دکل     </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991865/استعلام-نصب-تاسیسات-برقی-و-مکانیکی'>استعلام نصب تاسیسات برقی و مکانیکی / استعلام,استعلام نصب تاسیسات برقی و مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991866/استعلام-خرید-لاستیک-خودرو'>استعلام خرید لاستیک خودرو / استعلام, استعلام خرید لاستیک خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991867/استعلام-لپه-اذرشهر'>استعلام لپه اذرشهر / استعلام , استعلام لپه اذرشهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991868/استعلام-بارکدخوان-و--'>استعلام بارکدخوان و ...  / استعلام ,استعلام بارکدخوان و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991869/استعلام-​اجرای-طرح-هادی-روستای-شورجه'>استعلام ​اجرای طرح هادی روستای شورجه / استعلام, استعلام ​اجرای طرح هادی روستای شورجه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991870/استعلام-شستشو-2500-هزار-ملحفه-تک-نفره'>استعلام شستشو 2500 هزار ملحفه تک نفره / استعلام,استعلام شستشو 2500 هزار ملحفه تک نفره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991871/استعلام-اسپلیت-12000-ال-جی-شرکتی'>استعلام اسپلیت 12000 ال جی شرکتی / استعلام , استعلام اسپلیت 12000 ال جی شرکتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991872/استعلام-احداث-نیروگاه-12-کیلو-واتی'>استعلام احداث نیروگاه 12 کیلو واتی / استعلام,استعلام احداث نیروگاه 12 کیلو واتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991873/استعلام-عایق-رطوبتی'>استعلام عایق رطوبتی / استعلام, استعلام عایق رطوبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991874/استعلام-​تهیه-غذا'>استعلام ​تهیه غذا  / استعلام , استعلام ​تهیه غذا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991875/استعلام-اجرای-عملیات-رمپ-تقاطع-روستاها'>استعلام اجرای عملیات رمپ تقاطع روستاها / استعلام,استعلام اجرای عملیات رمپ تقاطع روستاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991876/استعلام-بهره-برداری-و-نگهداری-از-تاسیسات'>استعلام بهره برداری و نگهداری از تاسیسات / استعلام , استعلام بهره برداری و نگهداری از تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991877/استعلام-شیرآلات-و-اتصالات'>استعلام شیرآلات و اتصالات  / استعلام ,استعلام شیرآلات و اتصالات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991878/استعلام-تهیه-مصالح-و-اجرای-شبکه-روشنایی'>استعلام تهیه مصالح و اجرای شبکه روشنایی / استعلام,استعلام تهیه مصالح و اجرای شبکه روشنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991879/استعلام-خرید-تجهیزات-کامپیوتری-و-اداری'>استعلام خرید تجهیزات کامپیوتری و اداری  / استعلام, استعلام خرید تجهیزات کامپیوتری و اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991880/استعلام-لوله-گالوانیزه'>استعلام لوله گالوانیزه  / استعلام, استعلام لوله گالوانیزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991881/استعلام-اجرای-عملیات-اصلاح-طرح-هندسی'>استعلام اجرای عملیات اصلاح طرح هندسی / استعلام,استعلام اجرای عملیات اصلاح طرح هندسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991882/استعلام-تامین-کنتور-و-لوازم-نصب-انشعاب'>استعلام تامین کنتور و لوازم نصب انشعاب     / استعلام, استعلام تامین کنتور و لوازم نصب انشعاب    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991883/استعلام-تانکر-پلاستیکی'>استعلام تانکر پلاستیکی  / استعلام, استعلام تانکر پلاستیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991884/استعلام-شخصی-سازی-400000-عدد-کارت-مغناطیسی'>استعلام شخصی سازی 400000 عدد کارت مغناطیسی / استعلام , استعلام شخصی سازی 400000 عدد کارت مغناطیسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991885/استعلام-خرید-انواع-میز-و-صندلی-و-مبل'>استعلام خرید انواع میز و صندلی و مبل / استعلام,استعلام خرید انواع میز و صندلی و مبل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991886/استعلام-​اجرای-طرح-هادی-روستای-یوسکفند'>استعلام ​اجرای طرح هادی روستای یوسکفند / استعلام, استعلام ​اجرای طرح هادی روستای یوسکفند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991887/استعلام-شیرآلات'>استعلام شیرآلات  / استعلام ,استعلام شیرآلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990877/مزایده-فروش-شارع-به-مساحت-بیست-و-چهار-متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش شارع به مساحت بیست و چهار متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش شارع به مساحت بیست و چهار متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990878/مزایده-واگذاری-ملک-گمیشان-1-3210-اصلی'>مزایده واگذاری ملک گمیشان 1/3210 اصلی / مزایده,مزایده واگذاری ملک گمیشان 1/3210 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990879/مزایده-تکمیل-و-بهره-برداری-استخر-سرپوشیده---نوبت-دوم'>مزایده تکمیل و بهره برداری استخر سرپوشیده ... نوبت دوم / مزایده,مزایده تکمیل و بهره برداری استخر سرپوشیده ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990880/مزایده-ششدانگ-اعیان-اپارتمان-مساحت-71-33متر'>مزایده ششدانگ اعیان اپارتمان مساحت 71.33متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان اپارتمان مساحت 71.33متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990881/مزایده-ششدانگ-اعیان-پلاک-ثبتی-با-قدمت-بیش-از-35-سال'>مزایده ششدانگ اعیان پلاک ثبتی با قدمت بیش از 35 سال  / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان پلاک ثبتی با قدمت بیش از 35 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990882/مزایده-ششدانگ-اعیان-اپارتمان-پلاک-ثبتی-6177-فرعی'>مزایده ششدانگ اعیان اپارتمان پلاک ثبتی 6177 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان اپارتمان پلاک ثبتی 6177 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990884/مزایده-تمامت-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-ده-مشهد'>مزایده تمامت ششدانگ پلاک ثبتی بخش ده مشهد / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ پلاک ثبتی بخش ده مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990887/مزایده-ششدانگ-زمین-عرصه-1142-7-متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ زمین عرصه 1142.7 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین عرصه 1142.7 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990889/مزایده-150-تن-جی-توی--'>مزایده 150 تن جی توی ... / مزایده,مزایده 150 تن جی توی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990890/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-عرصه-1000متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ زمین مساحت عرصه 1000متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت عرصه 1000متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990891/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-193-3متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 193.3متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 193.3متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990892/مزایده-ششدانگ-اعیان-آپارتمان-مسکونی-طبقه-اول'>مزایده ششدانگ اعیان آپارتمان مسکونی طبقه اول / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان آپارتمان مسکونی طبقه اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990895/مزایده-سه-باب-واحد-تجاری'>مزایده سه باب واحد تجاری  / مزایده,مزایده سه باب واحد تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990897/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-94-14متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 94.14متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 94.14متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990898/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-154متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 154متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 154متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990899/مزایده-سه-دانگ-از-ملک-بدون-سابقه-ثبتی-نوبت-سوم'>مزایده سه دانگ از ملک بدون سابقه ثبتی نوبت سوم / مزایده,مزایده سه دانگ از ملک بدون سابقه ثبتی نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990902/مزایده-کتبی-سراسری-املاک-و-مستغلات-با-تسهیلات-ویژه'>مزایده کتبی سراسری املاک و مستغلات با تسهیلات ویژه  / مزایده,مزایده کتبی سراسری املاک و مستغلات با تسهیلات ویژه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990903/استعلام-اجاره-و-راهبری-پایانه-بندر-به-منظور-اجرای-عملیات-بندری-در-مورد-کالاهای-کانتینری-و-غیرکانتینری--نوبت-دوم'>استعلام اجاره و راهبری پایانه بندر به منظور اجرای عملیات بندری در مورد کالاهای کانتینری و غیرکانتینری...نوبت دوم  / مزایده , استعلام اجاره و راهبری پایانه بندر به منظور اجرای عملیات بندری در مورد کالاهای کانتینری و غیرکانتینری...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990909/مزایده-یک-واحد-مسکن-مهر-و-ششدانگ-زمین'>مزایده یک واحد مسکن مهر و ششدانگ زمین / مزایده,مزایده یک واحد مسکن مهر و ششدانگ زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990911/مزایده-ملک-پلاک-ثبتی-یازده-فرعی-نوبت-دوم'>مزایده ملک پلاک ثبتی یازده فرعی نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی یازده فرعی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990913/مزایده-ساختمان-مسکونی-دو-طبقه-با-بنای-160متر'>مزایده ساختمان مسکونی دو طبقه با بنای 160متر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی دو طبقه با بنای 160متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990915/مزایده-دو-دانگ-مغازه-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده دو دانگ مغازه تجاری نوبت دوم / مزایده,مزایده دو دانگ مغازه تجاری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990916/مزایده-فروش-محصول-مرکبات-(مرحله-دوم)'>مزایده فروش محصول مرکبات  (مرحله دوم) / آگهی مزایده , مزایده فروش محصول مرکبات (مرحله دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990917/آگهی-مزایده-واگذاری-یک-امتیاز-فرکانس-بی-سیم-نوبت-دوم'>آگهی مزایده واگذاری یک امتیاز فرکانس بی سیم- نوبت دوم / آگهی مزایده ،آگهی مزایده  واگذاری یک امتیاز فرکانس بی سیم- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990920/مزایده-محل-بوفه-و-انتشارات-دانشجویی-(مرحله-دوم)'>مزایده محل بوفه و انتشارات دانشجویی (مرحله دوم) / آگهی مزایده، مزایده محل بوفه و انتشارات دانشجویی (مرحله دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990921/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مرحله-اول'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مرحله اول / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990923/مزایده-اموال-منقول-60-تن-کارتن-سبد-پارچه-ای-و--'>مزایده اموال منقول  60 تن کارتن سبد پارچه ای و ... / مزایده,مزایده اموال منقول  60 تن کارتن سبد پارچه ای و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990927/مزایده-تمامت-ملک-اموال-منقول-و-غیرمنقول'>مزایده تمامت ملک اموال منقول و غیرمنقول / مزایده,مزایده تمامت ملک اموال منقول و غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990930/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-هفت-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه هفت تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه هفت تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990932/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-مسکونی-عرصه-190-50متر'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان مسکونی عرصه 190.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان مسکونی عرصه 190.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990933/مزایده-دو-باب-خانه-852-40-و-1521متر'>مزایده دو باب خانه 852.40 و 1521متر  / مزایده,مزایده دو باب خانه 852.40 و 1521متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990935/مزایده-مرغداری-مساحت-5254متر-نوبت-دوم'>مزایده مرغداری مساحت 5254متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده مرغداری مساحت 5254متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990938/مزایده-فروش-یک-عدد-دستگاه-سرند-با-مارک-پارکر'>مزایده فروش یک عدد دستگاه سرند با مارک پارکر  / مزایده اموال منقول , مزایده فروش یک عدد دستگاه سرند با مارک پارکر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990940/مزایده-ملک-مساحت-92-75متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 92.75متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مساحت 92.75متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990943/مزایده-باغ-و-زمین-زراعی'>مزایده باغ و زمین زراعی / مزایده,مزایده باغ و زمین زراعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990945/مزایده-منزل-مسکونی-به-شماره-پلاک-چهل-فرعی'>مزایده منزل مسکونی به شماره پلاک چهل فرعی  / مزایده,مزایده منزل مسکونی به شماره پلاک چهل فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990946/مزایده-2-دستگاه-خودرو-پژو-405'>مزایده  2 دستگاه خودرو پژو 405 / آگهی مزایده , مزایده  2 دستگاه خودرو پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990948/مزایده-یک-ساعت-آب-با-زمین-مرحله-دوم'>مزایده یک ساعت آب با زمین مرحله دوم / مزایده,مزایده یک ساعت آب با زمین مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990950/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-مساحت-50-من-محلی'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 50 من محلی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 50 من محلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990952/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-184-89متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 184.89متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 184.89متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990955/مزایده-فروش-تعداد-60-دستگاه-انواع-خودرو'>مزایده فروش تعداد 60 دستگاه انواع خودرو  / مزایده عمومی , مزایده فروش تعداد 60 دستگاه انواع خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990956/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-مساحت-دو-هزار-متر'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت دو هزار متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت دو هزار متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990957/مزایده-واگذاری-انتشارات'>مزایده واگذاری انتشارات / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری انتشارات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990958/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-514متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 514متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 514متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990959/مزایده-واگذاری-بازیافت-زباله-ها-در-محل-دپوی-زباله-شهرداری'>مزایده واگذاری بازیافت زباله ها در محل دپوی زباله شهرداری / مزایده عمومی, مزایده واگذاری بازیافت زباله ها در محل دپوی زباله شهرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990962/مزایده-فروش-اقلام-ضایعاتی'>مزایده فروش اقلام ضایعاتی / آگهی مزایده , مزایده فروش اقلام ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990964/مزایده-فروش-املاک-مازاد'>مزایده فروش املاک مازاد / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990965/مزایده-فروش-کارخانه-شهد-چهارمحال-در-2-پلاک-ثبتی---'>مزایده فروش کارخانه شهد چهارمحال در 2 پلاک ثبتی .... / مزایده,مزایده فروش کارخانه شهد چهارمحال در 2 پلاک ثبتی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990966/مزایده-فروش-ملک-مساحت-عرصه-370-40متر'>مزایده فروش ملک مساحت عرصه 370.40متر  / مزایده,مزایده فروش ملک مساحت عرصه 370.40متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990967/مزایده-فروش-طبقه-همکف-ساختمان-استاد-سرا-107-93متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش طبقه همکف ساختمان استاد سرا 107.93متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش طبقه همکف ساختمان استاد سرا 107.93متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990971/مزایده-کامیون-کمپرسی-نوبت-دوم'>مزایده کامیون کمپرسی  نوبت دوم  / آگهی مزایده مال منقول , مزایده کامیون کمپرسی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990974/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-و-اراضی-نقد-و-اقساط'>مزایده فروش تعدادی از املاک و اراضی نقد و اقساط  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک و اراضی نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990976/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-213-18متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 213.18متر نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 213.18متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990979/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-92-4متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 92.4متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 92.4متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990980/مزایده-واگذاری-(اجاره)-پارک-شهروند-و-مغازه-و-سرویس-بهداشتی-و-نمازخانه--'>مزایده واگذاری (اجاره) پارک شهروند و مغازه و سرویس بهداشتی و نمازخانه ... / مزایده عمومی, مزایده واگذاری (اجاره) پارک شهروند و مغازه و سرویس بهداشتی و نمازخانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990981/مزایده-فروش-تعداد-دو-قطعه-زمین-هر-کدام-220-متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد دو قطعه زمین هر کدام 220 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد دو قطعه زمین هر کدام 220 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990985/مزایده-واگذاری-زمین-با-کاربری-تجاری-دامداری-تاسیسات-و---(نوبت-دوم)'>مزایده واگذاری زمین با کاربری تجاری، دامداری، تاسیسات و ... (نوبت دوم) / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری زمین با کاربری تجاری، دامداری، تاسیسات و ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990986/مزایده-فروش-یک-واحد-مسکونی-مساحت-262-متر'>مزایده فروش یک واحد مسکونی مساحت 262 متر  / مزایده,مزایده فروش یک واحد مسکونی مساحت 262 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990989/مزایده-واگذاری-تمامی-ششدانگ-زمین-مساحت-4315متر'>مزایده واگذاری تمامی ششدانگ زمین مساحت 4315متر  / مزایده,مزایده واگذاری تمامی ششدانگ زمین مساحت 4315متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990992/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پراید'>مزایده یک دستگاه خودروی پراید / آگهی مزایده  , مزایده یک دستگاه خودروی پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/990998/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-99-84متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 99.84متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 99.84متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991001/مزایده-دستگاه-روغن-ریز-قوطی-کنسرو'>مزایده دستگاه روغن ریز قوطی کنسرو / مزایده,مزایده دستگاه روغن ریز قوطی کنسرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991002/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-57-77متر'>مزایده ششدانگ ملک مساحت 57.77متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت 57.77متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991005/مزایده-واگذاری-استیجاری-تعداد-11-واحد-از-مجتمع-شهروند-1--'>مزایده واگذاری استیجاری تعداد 11 واحد از مجتمع شهروند 1... / آگهی مزایده عمومی کتبی، مزایده واگذاری استیجاری تعداد 11 واحد از مجتمع شهروند 1...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991006/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-101-5متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 101.5متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 101.5متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991007/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-500متر'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 500متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 500متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991008/مزایده-اجاره-تریا-(بوفه)'>مزایده اجاره تریا (بوفه) / مزایده , مزایده اجاره تریا (بوفه)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991010/مزایده-یکباب-دکان-به-شماره-پلاک-5174-فرعی'>مزایده یکباب دکان به شماره پلاک 5174 فرعی  / مزایده,مزایده یکباب دکان به شماره پلاک 5174 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991011/مزایده-تلفن-همراه'>مزایده تلفن همراه / آگهی مزایده ، مزایده تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991014/مزایده-منزل-مسکونی-بخش-5-بجنورد'>مزایده منزل مسکونی بخش 5 بجنورد  / مزایده,مزایده منزل مسکونی بخش 5 بجنورد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991015/مزایده-تعداد-500-عدد-گارد-محافظ-گوشی-تلفن-همراه'>مزایده تعداد 500 عدد گارد محافظ گوشی تلفن همراه / مزایده,مزایده تعداد 500 عدد گارد محافظ گوشی تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991016/مزایده-13500-عدد-شورینگ-75-سانتی-و-یک-متری--'>مزایده 13500 عدد شورینگ 75 سانتی و یک متری ... / مزایده, مزایده 13500 عدد شورینگ 75 سانتی و یک متری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991017/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس / آگهی مزایده ، مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991018/مزایده-عرصه-و-اعیان-ساختمان-مسکونی-نوساز-به-پلاک-ثبتی-هفت-فرعی'>مزایده عرصه و اعیان ساختمان مسکونی نوساز به پلاک ثبتی هفت فرعی  / مزایده,مزایده عرصه و اعیان ساختمان مسکونی نوساز به پلاک ثبتی هفت فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991021/مزایده-خانه-مسکونی-820-50متر'>مزایده خانه مسکونی 820.50متر / مزایده,مزایده خانه مسکونی 820.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991026/مزایده-ضایعات'>مزایده ضایعات  / مزایده , مزایده ضایعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991027/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-یک-ثبتی-شاهرود-اموال-غیرمنقول'>مزایده پلاک ثبتی بخش یک ثبتی شاهرود اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش یک ثبتی شاهرود اموال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991029/مزایده-عمارت-مسکونی-نوبت-اول-اموال-غیرمنقول'>مزایده عمارت مسکونی نوبت اول اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده عمارت مسکونی نوبت اول اموال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991030/مزایده-فروش-تعداد-54-عدد-ورق-اکسین'>مزایده فروش تعداد 54 عدد ورق اکسین / اگهی مزایده , مزایده فروش تعداد 54 عدد ورق اکسین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991032/مزایده-فروش-مواد-غذایی-سالم-و-بهداشتی'>مزایده فروش مواد غذایی سالم و بهداشتی / فراخوان مزایده,مزایده فروش مواد غذایی سالم و بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991033/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-وانت-پیکان'>مزایده یک دستگاه خودروی وانت پیکان  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی وانت پیکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991035/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-سه-نهاوند-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی بخش سه نهاوند نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش سه نهاوند نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991038/مزایده-اجاره-3-کلاس-از-مدرسه--'>مزایده اجاره 3 کلاس از مدرسه ... / مزایده,مزایده اجاره 3 کلاس از مدرسه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991040/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-ساختمان-ویلایی-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ یک دستگاه ساختمان ویلایی نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ یک دستگاه ساختمان ویلایی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991042/مزایده-فروش-30-راس-جوانه-پروار-هلشتاین'>مزایده فروش 30 راس جوانه پروار هلشتاین / آگهی مزایده ، مزایده فروش 30 راس جوانه پروار هلشتاین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991045/مزایده-یک-دستگاه-لودر'>مزایده یک دستگاه لودر / مزایده , مزایده یک دستگاه لودر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991047/مزایده-16-سهم-زراعتی-میزان-28-هکتار'>مزایده 16 سهم زراعتی میزان 28 هکتار  / مزایده,مزایده 16 سهم زراعتی میزان 28 هکتار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991048/مزایده-فروش-9-درصد-سهام-شرکت--'>مزایده فروش 9 درصد سهام شرکت ... / مزایده, مزایده فروش 9 درصد سهام شرکت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991052/مزایده-اجاره-فروشگاه'>مزایده اجاره فروشگاه  / اگهی مزایده ,  مزایده اجاره فروشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991053/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-170-متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت عرصه 170 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 170 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991054/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-چهار-تبریز-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی بخش چهار تبریز نوبت دوم  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش چهار تبریز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991055/مزایده-پلاک-ثبتی-ساختمان-اصلی-سرایداری-خط-تولید-دستگاه-شستشوی-تخم-مرغ--'>مزایده پلاک ثبتی، ساختمان اصلی، سرایداری، خط تولید، دستگاه شستشوی تخم مرغ ... / مزایده, مزایده پلاک ثبتی، ساختمان اصلی، سرایداری، خط تولید، دستگاه شستشوی تخم مرغ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991058/مزایده-ششدانگ-زمین-با-اعیانات-احداثی-مرحله-اول'>مزایده ششدانگ زمین با اعیانات احداثی مرحله اول  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با اعیانات احداثی مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991059/مزایده-دو-قطعه-زمین-بایر-پشته-زراعی-نوبت-اول'>مزایده دو قطعه زمین بایر پشته زراعی نوبت اول  / مزایده,مزایده دو قطعه زمین بایر پشته زراعی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991060/مزایده-آپارتمان-مساحت-76-76متر'>مزایده آپارتمان مساحت 76.76متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 76.76متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991061/مزایده-آپارتمان-طبقه-اول-با-عمر-بیش-از-18-سال'>مزایده آپارتمان طبقه اول با عمر بیش از 18 سال  / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه اول با عمر بیش از 18 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991062/مزایده-واگذاری-4-باب-غرفه'>مزایده واگذاری 4 باب غرفه  / مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده واگذاری 4 باب غرفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991063/مزایده-زمین-تعرفه-شده-یک-قطعه-درختکاری-صنوبر-و-صیفی-کاری'>مزایده زمین تعرفه شده یک قطعه درختکاری صنوبر و صیفی کاری  / مزایده,مزایده زمین تعرفه شده یک قطعه درختکاری صنوبر و صیفی کاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991064/اصلاحیه-مزایده-آپارتمان-بخش-ده-مشهد'>اصلاحیه مزایده آپارتمان بخش ده مشهد / اصلاحیه مزایده,مزایده آپارتمان بخش ده مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991067/مزایده-یک-قطعه-زمین-پشته-مساحت-205متر'>مزایده یک قطعه زمین پشته مساحت 205متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین پشته مساحت 205متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991068/اصلاحیه-مزایده-ساختمان-مسکونی-بخش-ده-مشهد-اسنادرهنی'>اصلاحیه مزایده ساختمان مسکونی بخش ده مشهد اسنادرهنی / اصلاحیه مزایده,مزایده ساختمان مسکونی بخش ده مشهد اسنادرهنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991069/مزایده-طاقه-پارچه-رومبلی---نوبت-دوم'>مزایده طاقه پارچه رومبلی ... نوبت دوم  / مزایده,مزایده طاقه پارچه رومبلی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991071/فراخوان-استفاده-از-ساختمان-ها-و-مکان-های-بلااستفاده-نوبت-دوم'>فراخوان استفاده از ساختمان ها و مکان های بلااستفاده نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی,فراخوان استفاده از ساختمان ها و مکان های بلااستفاده  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991073/مزایده-پلاک-ثبتی-قطعه-هفت-تفکیکی'>مزایده پلاک ثبتی قطعه هفت تفکیکی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی قطعه هفت تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991075/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-دو-تبریز'>مزایده پلاک ثبتی بخش دو تبریز  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش دو تبریز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991076/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-سمند-مدل-1393'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی سمند مدل 1393  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سمند مدل 1393 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991077/مزایده-یک-جفت-فرش-دوازده-متری---نوبت-دوم'>مزایده یک جفت فرش دوازده متری ... نوبت دوم / مزایده,مزایده یک جفت فرش دوازده متری ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991079/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-85-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 85 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 85 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991081/مزایده-ماشین-جاروب-خیابانی-نوبت-دوم'>مزایده ماشین جاروب خیابانی  نوبت دوم  / اگهی مزایده , مزایده ماشین جاروب خیابانی  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991083/مزایده-فروش-4000-تن-مخازن-گل-فرسوده-و-ضایعات-آهن-آلات-و--نوبت-دوم'>مزایده فروش 4000 تن مخازن گل فرسوده و ضایعات آهن آلات و....نوبت دوم  / مزایده عمومی , مزایده فروش 4000 تن مخازن گل فرسوده و ضایعات آهن آلات و....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991084/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-نه-تبریز-اموال-غیرمنقول-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش نه تبریز اموال غیرمنقول نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش نه تبریز اموال غیرمنقول نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991088/مزایده-یکباب-خانه-قطعه-16-تفکیکی-نوبت-اول'>مزایده یکباب خانه قطعه 16 تفکیکی نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب خانه قطعه 16 تفکیکی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991090/مزایده-اقلام-ضایعاتی-روتین-نوبت-دوم'>مزایده اقلام ضایعاتی روتین نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده اقلام ضایعاتی روتین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991092/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-آپارتمان-مساحت-83-24متر'>مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان مساحت 83.24متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان مساحت 83.24متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991093/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-پژوپارس'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پژوپارس / مزایده,مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پژوپارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991095/مزایده-ملک-مساحت-4700متر'>مزایده ملک مساحت 4700متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت 4700متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991096/مزایده-فروش-خودروی-پیکان-مدل-83-نوبت-دوم'>مزایده فروش خودروی پیکان مدل 83 نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش خودروی پیکان مدل 83 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991098/مزایده-فروش-تعدادی-قطعه-زمین-کاربری-مسکونی-تجاری-حمل-و-نقل-و-انبارداری'>مزایده فروش تعدادی قطعه زمین کاربری مسکونی تجاری حمل و نقل و انبارداری  / مزایده,مزایده فروش تعدادی قطعه زمین کاربری مسکونی تجاری حمل و نقل و انبارداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991099/مزایده-فروش-یک-دستگاه-کمپرسور'>مزایده فروش یک دستگاه کمپرسور  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه کمپرسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991103/مزایده-یک-دستگاه-گردباف-تولید-کیسه'>مزایده یک دستگاه گردباف تولید کیسه / مزایده,مزایده یک دستگاه گردباف تولید کیسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991105/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-صد-و-بیست-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت صد و بیست متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت صد و بیست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991106/اطلاعیه-فروش-یک-دستگاه-تاور-کرین'>اطلاعیه فروش یک دستگاه تاور کرین / اطلاعیه فروش ،اطلاعیه فروش  یک دستگاه تاور کرین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991107/اصلاحیه-مزایده-واگذاری-پارکینگ-طبقاتی'>اصلاحیه مزایده واگذاری پارکینگ طبقاتی / اصلاحیه مزایده عمومی ، مزایده واگذاری پارکینگ طبقاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991108/مزایده-ملک-مساحت-150-3متر-مرحله-اول'>مزایده ملک مساحت 150.3متر مرحله اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 150.3متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991110/مزایده-فروش-تعدادی-از-قطعات-تجاری-کوی-امیرکبیر-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از قطعات تجاری کوی امیرکبیر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از قطعات تجاری کوی امیرکبیر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991111/مزایده-فروش-یکدستگاه-سواری-مگان-2000'>مزایده فروش یکدستگاه سواری مگان 2000 / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه سواری مگان 2000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991115/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-بخش-دو-اردبیل'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی بخش دو اردبیل / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی بخش دو اردبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991117/مزایده-فروش-تعدادی-از-قطعات-تجاری-کوی-ولیعصر-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از قطعات تجاری کوی ولیعصر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از قطعات تجاری کوی ولیعصر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991118/مزایده-خودرو-پراید-سواری--'>مزایده خودرو پراید سواری ... / مزایده,مزایده خودرو پراید سواری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991120/مزایده-فروش-یکدستگاه-کولرگازی'>مزایده فروش یکدستگاه کولرگازی  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه کولرگازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991122/مزایده-تردمیل-باشگاهی'>مزایده تردمیل باشگاهی  / اگهی مزایده , مزایده تردمیل باشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991123/مزایده-ششدانگ-پلاک-2071-و-2600-و-2601-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک 2071 و 2600 و 2601 فرعی  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 2071 و 2600 و 2601 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991125/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-سواری-رانا-مدل-1393'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری رانا مدل 1393  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری رانا مدل 1393 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991127/مزایده-آپارتمان-قطعه-دوم-تفکیکی-بخش-12-تهران'>مزایده آپارتمان قطعه دوم تفکیکی بخش 12 تهران / مزایده,مزایده آپارتمان قطعه دوم تفکیکی بخش 12 تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991129/مزایده-فروش-یکدستگاه-کانکس-اداری'>مزایده فروش یکدستگاه کانکس اداری / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه کانکس اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991130/مزایده-مغازه-مساحت-23-9متر-نوبت-اول'>مزایده مغازه مساحت 23.9متر نوبت اول / مزایده,مزایده مغازه مساحت 23.9متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991132/مزایده-یک-دست-مبل-چرمی-سه-عدد-میز-اداری--'>مزایده یک دست مبل چرمی، سه عدد میز اداری... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دست مبل چرمی، سه عدد میز اداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991133/مزایده-دیزل-ژنراتور'>مزایده دیزل ژنراتور  / اگهی مزایده , مزایده دیزل ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991134/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-3500متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 3500متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 3500متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991135/مزایده-مازاد-اول-و-دوم-حق-السهم-از-پلاک-ثبتی-705-000متر'>مزایده مازاد اول و دوم حق السهم از پلاک ثبتی 705.000متر / مزایده,مزایده مازاد اول و دوم حق السهم از پلاک ثبتی 705.000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991138/مزایده-فریزر-کمپرس'>مزایده فریزر کمپرس  / اگهی مزایده , مزایده فریزر کمپرس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991139/مزایده-دستگاه-شیرینی-پزی-کامل-مستعمل--'>مزایده دستگاه شیرینی پزی کامل مستعمل... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده دستگاه شیرینی پزی کامل مستعمل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991142/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-پراید-جی-تی-ایکس-آی'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو پراید جی تی ایکس آی / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو پراید جی تی ایکس آی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991145/مزایده-خودرو-سواری-پژو'>مزایده خودرو سواری پژو  / اگهی مزایده , مزایده خودرو سواری پژو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991147/مزایده-فروش-یکباب-آپارتمان-مساحت-صد-و-سه-متر'>مزایده فروش یکباب آپارتمان مساحت صد و سه متر  / مزایده,مزایده فروش یکباب آپارتمان مساحت صد و سه متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991148/مزایده-یک-دستگاه-کمپرسور--'>مزایده یک دستگاه کمپرسور ... / مزایده, مزایده یک دستگاه کمپرسور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991151/مزایده-اعیان-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-111-21متر'>مزایده اعیان ششدانگ آپارتمان مساحت 111.21متر  / مزایده,مزایده اعیان ششدانگ آپارتمان مساحت 111.21متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991152/مزایده-یک-دستگاه-کولر-آبی--یک-دستگاه-بخاری-گازی'>مزایده یک دستگاه کولر آبی ، یک دستگاه بخاری گازی / مزایده , مزایده یک دستگاه کولر آبی ، یک دستگاه بخاری گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991155/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-147-35متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 147.35متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 147.35متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991156/مزایده-پرس-دستی'>مزایده پرس دستی  / اگهی مزایده , مزایده پرس دستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991157/مزایده-خودرو-پیکان-مدل-90-سفید-رنگ'>مزایده خودرو پیکان مدل 90 سفید رنگ  / آگهی مزایده, مزایده خودرو پیکان مدل 90 سفید رنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991158/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-2900متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 2900متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 2900متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991159/مزایده-فروش-خودروی-سواری-206-پژو'>مزایده فروش خودروی سواری 206 پژو  / مزایده , مزایده فروش خودروی سواری 206 پژو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991162/مزایده-خانه-مسکونی-مساحت-عرصه-75-42مترو-سواری-پراید'>مزایده خانه مسکونی مساحت عرصه 75.42مترو سواری پراید / مزایده,مزایده خانه مسکونی مساحت عرصه 75.42مترو سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991164/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-با-قدمت-بنا-15-سال'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی با قدمت بنا 15 سال  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی با قدمت بنا 15 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991165/مزایده-فروش-یک-تن-و-پانصد-کیلوگرم-پلت-sd'>مزایده فروش یک تن و پانصد کیلوگرم پلت sd  / مزایده , مزایده فروش یک تن و پانصد کیلوگرم پلت sd </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991166/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-کامیون'>مزایده ششدانگ یک دستگاه کامیون / مزایده ,مزایده ششدانگ یک دستگاه کامیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991169/مزایده-تخته-فرش-دستباف'>مزایده تخته فرش دستباف / اگهی مزایده , مزایده تخته فرش دستباف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991170/مزایده-ششدانگ-خانه-و-باغچه-متصل-به-آن-3577-02متر'>مزایده ششدانگ خانه و باغچه متصل به آن 3577.02متر  / مزایده,مزایده ششدانگ خانه و باغچه متصل به آن 3577.02متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991173/مزایده-ششدانگ-زمین-بخش-دو-نیشابور'>مزایده ششدانگ زمین بخش دو نیشابور  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش دو نیشابور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991174/مزایده-تخته-فرش'>مزایده تخته فرش  / اگهی مزایده , مزایده تخته فرش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991175/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-909-فرعی-مرحله-اول'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 909 فرعی مرحله اول / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 909 فرعی مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991176/مزایده-یک-دستگاه-دیگ-بتن'>مزایده یک دستگاه دیگ بتن  / مزایده,مزایده یک دستگاه دیگ بتن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991177/مزایده-اجاره-باشگاه-سوارکاری-مجموعه-ورزشی-(نوبت-دوم)'>مزایده اجاره باشگاه سوارکاری مجموعه ورزشی (نوبت دوم) / آگهی مزایده , مزایده اجاره باشگاه سوارکاری مجموعه ورزشی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991179/مزایده-پلاک-2043-فرعی-مساحت-133-63متر'>مزایده پلاک 2043 فرعی مساحت 133.63متر  / مزایده,مزایده پلاک 2043 فرعی مساحت 133.63متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991182/مزایده-فروش-یک-دستگاه-دیگ-بخار-3-تن'>مزایده فروش یک دستگاه دیگ بخار 3 تن  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه دیگ بخار 3 تن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991183/مزایده-کوره-آجرپزی-چاه-آب-دستگاه-پرس-آجرزنی-باسکول-پنجاه-تنی-و--نوبت-دوم'>مزایده کوره آجرپزی، چاه آب، دستگاه پرس آجرزنی، باسکول پنجاه تنی و... نوبت دوم  / مزایده اموال منقول, مزایده کوره آجرپزی، چاه آب، دستگاه پرس آجرزنی، باسکول پنجاه تنی و... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991184/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-عرصه-234متر'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت عرصه 234متر  / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت عرصه 234متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991185/مزایده-فروش-اقلام-ضایعاتی-موجود-در-انبار-کارخانه-سگمنت'>مزایده فروش اقلام ضایعاتی موجود در انبار کارخانه سگمنت / آگهی مزایده عمومی، مزایده فروش اقلام ضایعاتی موجود در انبار کارخانه سگمنت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991187/مزایده-پلاک-ثبتی-قطعه-بیست-و-دو-تفکیکی-مرحله-دوم'>مزایده پلاک ثبتی قطعه بیست و دو تفکیکی مرحله دوم  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی قطعه بیست و دو تفکیکی مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991189/مزایده-اتصالات-لوله-فلنج-ساپورت-فنری---نوبت-دوم'>مزایده اتصالات، لوله، فلنج، ساپورت فنری...- نوبت دوم  / مزایده, مزایده اتصالات، لوله، فلنج، ساپورت فنری... - نوبت  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991190/مزایده-ملک-با-سند-مالکیت-18-سهم-از-1440-سهم-پلاک-سه-فرعی'>مزایده ملک با سند مالکیت 18 سهم از 1440 سهم پلاک سه فرعی / مزایده,مزایده ملک با سند مالکیت 18 سهم از 1440 سهم پلاک سه فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991191/مزایده-فروش-اجناس-فلزی-و-اداری-نوبت-دوم'>مزایده فروش اجناس فلزی و اداری نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش اجناس فلزی و اداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991192/مزایده-اجاره-اماکن-ورزشی--نوبت-دوم'>مزایده اجاره اماکن ورزشی - نوبت دوم  / مزایده ,مزایده اجاره اماکن ورزشی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991194/مزایده-اجاره-سالن-چند-منظوره-مجموعه-ورزشی--تفریحی-کارگران--نوبت-دوم'>مزایده اجاره سالن چند منظوره مجموعه ورزشی ، تفریحی کارگران - نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده اجاره سالن چند منظوره مجموعه ورزشی ، تفریحی کارگران - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991196/مزایده-یک-قطعه-ملک-مساحت-125-67متر'>مزایده یک قطعه ملک مساحت 125.67متر / مزایده,مزایده یک قطعه ملک مساحت 125.67متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991199/مزایده-مزایده-ملک-مسکونی-خودرو-سواری-اموال-و-اثاث-البیت'>مزایده,مزایده ملک مسکونی- خودرو سواری- اموال و اثاث البیت / مزایده,مزایده ملک مسکونی- خودرو سواری- اموال و اثاث البیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991200/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-مشاع'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مشاع  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مشاع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991201/مزایده-واگذاری-یک-باب-واحد-آموزشی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری یک باب واحد آموزشی  نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری یک باب واحد آموزشی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991202/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خش-کن-نئوپان-و--'>مزایده فروش یک دستگاه خش کن نئوپان و ... / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خش کن نئوپان و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991203/مزایده-واگذاری-به-اجاره-مغازه-اغذیه-فروشی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری به اجاره  مغازه اغذیه فروشی نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره  مغازه اغذیه فروشی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991204/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-79-375'>مزایده دو دانگ مشاع از پلاک ثبتی 79/375  / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از پلاک ثبتی 79/375 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991205/مزایده-اجاره-یک-باب-مغازه-نوبت-دوم'>مزایده اجاره یک باب مغازه نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده اجاره یک باب مغازه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991206/مزایده-ساختمان-مساحت-عرصه-179-62متر'>مزایده ساختمان مساحت عرصه 179.62متر  / مزایده,مزایده ساختمان مساحت عرصه 179.62متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991208/مزایده-اجاره-بهره-برداری-از-کانکس-ها-و-غرف-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مزایده اجاره بهره برداری از کانکس ها و غرف سطح شهر نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره بهره برداری از کانکس ها و غرف سطح شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991209/مزایده-68-سهم-از-یکصد-سهم-از-پلاک-ثبتی-نوبت-اول'>مزایده 68 سهم از یکصد سهم از پلاک  ثبتی نوبت اول  / مزایده,مزایده 68 سهم از یکصد سهم از پلاک  ثبتی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991210/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پیکان-تاکسی'>مزایده یک دستگاه خودروی پیکان تاکسی  / آگهی مزایده ، مزایده یک دستگاه خودروی پیکان تاکسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991212/مزایده-واگذاری-تعداد-7-قطعه-زمین-مسکونی'>مزایده واگذاری تعداد 7 قطعه زمین مسکونی  / مزایده,مزایده واگذاری تعداد 7 قطعه زمین مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991214/مزایده-فروش-خودرو-پراید-مدل-86'>مزایده فروش خودرو پراید مدل 86 / آگهی مزایده ، مزایده فروش خودرو پراید مدل 86</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991215/مزایده-ششدانگ-یک-باب-خانه-مسکونی'>مزایده ششدانگ یک باب خانه مسکونی / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب خانه مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991216/مزایده-ملک-مساحت-210-مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 210 مترمربع نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مساحت 210 مترمربع نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991217/تجدید-مزایده-ماشین-آلات-شهرداری--'>تجدید مزایده ماشین آلات شهرداری ... / مزایده عمومی, تجدید مزایده ماشین آلات شهرداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991218/اصلاحیه-مزایده-فروش-لوازم-اسقاط'>اصلاحیه مزایده فروش لوازم اسقاط  / اصلاحیه مزایده عمومی, مزایده فروش لوازم اسقاط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991219/مزایده-پارچه-فاستونی-فوتر--نوبت-دوم'>مزایده پارچه فاستونی فوتر - نوبت دوم  / اگهی مزایده , مزایده پارچه فاستونی فوتر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991220/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-1020-8'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1020/8  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1020/8 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991221/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-285-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 285 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 285 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991223/مزایده-یک-دستگاه-خودر-پژو-206-مدل-84'>مزایده یک دستگاه خودر پژو 206 مدل 84 / مزایده , اداره سوم اجرای اسناد رسمی تهران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991224/فراخوان-واگذاری-زمین-با-کاربری-فرهنگی'>فراخوان واگذاری زمین با کاربری فرهنگی / فراخوان , فراخوان واگذاری زمین با کاربری فرهنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991225/مزایده-رنو-ساندرو-هاچ-بک-مدل-1396'>مزایده رنو ساندرو هاچ بک مدل 1396 / آگهی مزایده,مزایده رنو ساندرو هاچ بک مدل 1396</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991226/مزایده-ششدانگ-سوله-صنعتی'>مزایده ششدانگ سوله صنعتی  / مزایده,مزایده ششدانگ سوله صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991227/مزایده-خودرو-پروتون-مدل-ویرا-به-رنگ-طوسی-نوبت-دوم'>مزایده خودرو پروتون مدل ویرا به رنگ طوسی  نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده خودرو پروتون مدل ویرا به رنگ طوسی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991229/مزایده-ششدانگ-پلاک-9597-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک 9597 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 9597 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991230/تجدید-مزایده-فروش-ماشین-آلات'>تجدید مزایده فروش ماشین آلات  / تجدید مزایده عمومی , تجدید مزایده فروش ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991231/مزایده-خودرو-سواری-پراید'>مزایده خودرو سواری پراید / مزایده,مزایده خودرو سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991232/مزایده-ملک-مشاع-ششدانگ-زمین-237-90متر'>مزایده ملک مشاع ششدانگ زمین 237.90متر  / مزایده,مزایده ملک مشاع ششدانگ زمین 237.90متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991234/مزایده2643-کارتن-15-عدد-مایع-ظرفشویی-ریکا'>مزایده2643 کارتن 15 عدد مایع ظرفشویی ریکا  / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده2643 کارتن 15 عدد مایع ظرفشویی ریکا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991236/مزایده-یک-باب-مغازه-به-متراژ-16-مترمربع'>مزایده یک باب مغازه به متراژ 16 مترمربع / مزایده,مزایده یک باب مغازه به متراژ 16 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991237/مزایده-دستگاه-سمند'>مزایده دستگاه سمند  / اگهی مزایده , مزایده دستگاه سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991239/مزایده-پلاک-ثبتی-به-شماره-61260--خودرو-پراید'>مزایده پلاک ثبتی به شماره 61260 ، خودرو پراید / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به شماره 61260 ، خودرو پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991240/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سوراری-زانتیا-مدل-1391'>مزایده یک دستگاه خودرو سوراری زانتیا مدل 1391 / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو سوراری زانتیا مدل 1391</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991242/مزایده-کمپرسور-اره-بشقابی-گرد-اره-تخته-بر-بزرگ-تیغ-فرز-برقی--'>مزایده کمپرسور، اره بشقابی گرد، اره تخته بر بزرگ، تیغ فرز برقی ... / مزایده, مزایده کمپرسور، اره بشقابی گرد، اره تخته بر بزرگ، تیغ فرز برقی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991243/مزایده-یخچال-ویترینی'>مزایده یخچال ویترینی / آگهی مزایده، مزایده یخچال ویترینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991244/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991245/مزایده-چرخ-خیاطی-تلویزیون--'>مزایده چرخ خیاطی، تلویزیون... / آگهی مزایده عمومی، مزایده چرخ خیاطی، تلویزیون...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991246/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-محصور-با-بنای-احداثی'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین محصور با بنای احداثی / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین محصور با بنای احداثی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991249/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-3-19181'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 3.19181 / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 3.19181</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991250/مزایده-فروش-ماشین-آلات-تجهیزات-کارگاهی'>مزایده فروش ماشین آلات، تجهیزات کارگاهی  / آگهی مزایده، مزایده فروش ماشین آلات، تجهیزات کارگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991251/مزایده-پلاک-ثبتی-به-شماره-هفده-فرعی-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی به شماره هفده فرعی نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به شماره هفده فرعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991252/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-آپارتمان'>مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان / مزایده,مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991253/مزایده-آپارتمان-تکمیل-نشده-ملک-توقیفی-هر-واحد-80-متر'>مزایده آپارتمان تکمیل نشده ملک توقیفی هر واحد 80 متر / مزایده,مزایده آپارتمان تکمیل نشده ملک توقیفی هر واحد 80 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991255/مزایده-فروش-املاک-تملیکی-شرایط-ویژه-و-استثنایی'>مزایده فروش املاک تملیکی شرایط ویژه و استثنایی / مزایده,مزایده فروش املاک تملیکی شرایط ویژه و استثنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991256/مزایده-فروش-بشکه-های-فلزی-و-پلاستیکی-مستعمل--نوبت-دوم'>مزایده فروش بشکه های فلزی و پلاستیکی مستعمل - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش بشکه های فلزی و پلاستیکی مستعمل - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991258/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991262/مزایده-فروش-اراضی-و-مستغلات-نوبت-دوم'>مزایده فروش اراضی و مستغلات نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش اراضی و مستغلات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991263/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-2-211-فرعی'>مزایده پلاک ثبتی شماره 2.211 فرعی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 2.211 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991264/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-قطعه-11-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی قطعه 11 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی قطعه 11 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991265/مزایده-ششدانگ-یک-باب-مغازه-به-مساحت-28-8-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 28/8 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 28/8 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991266/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-226-مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 226 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 226 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991268/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-70-88متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 70.88متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 70.88متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991271/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-دوم-71-49متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه دوم 71.49متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه دوم 71.49متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991272/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-50-هکتار'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 50 هکتار  / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 50 هکتار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991274/مزایده-آپارتمان-مساحت-مفید-57-21مترمربع'>مزایده آپارتمان مساحت مفید 57.21مترمربع / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت مفید 57.21مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991276/مزایده-یک-قطعه-زمین-با-بنای-احداثی'>مزایده یک قطعه زمین با بنای احداثی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین با بنای احداثی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991277/مزایده-اکتشاف-و-بهره-برداری-تعدادی-از-محدوده-های-اکتشافی-و-معدنی'>مزایده اکتشاف و بهره برداری تعدادی از محدوده های اکتشافی و معدنی / اگهی مزایده , مزایده اکتشاف و بهره برداری تعدادی از محدوده های اکتشافی و معدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991278/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-215-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 215 مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 215 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991280/مزایده-یک-باب-ساختمان-با-زیربنای-150-مترمربع'>مزایده یک باب ساختمان با زیربنای 150 مترمربع  / مزایده,مزایده یک باب ساختمان با زیربنای 150 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991281/مزایده-فروش-اموال-غیرمنقول-نوبت-دوم'>مزایده فروش اموال غیرمنقول نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش اموال غیرمنقول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991282/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-به-مساحت-69-95-مترمربع'>مزایده یک دستگاه آپارتمان به مساحت 69/95 مترمربع / مزایده،مزایده یک دستگاه آپارتمان به مساحت 69/95 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991283/مزایده-مجوز-اکران-آگهی-و-تبلیغات-بر-روی-پیکره-ها'>مزایده مجوز اکران آگهی و تبلیغات بر روی پیکره ها / آگهی مزایده عمومی, مزایده مجوز اکران آگهی و تبلیغات بر روی پیکره ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991284/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-165مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 165مترمربع / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 165مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991286/مزایده-فروش-یکدستگاه-سواری-پژو-206-مدل-1382'>مزایده فروش یکدستگاه سواری پژو 206 مدل 1382 / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه سواری پژو 206 مدل 1382</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991288/مزایده-ملک-با-مساحت-عرصه-182-مترمربع-مسکونی'>مزایده ملک با مساحت عرصه 182 مترمربع مسکونی / مزایده،مزایده ملک با مساحت عرصه 182 مترمربع مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991289/مزایده-ششدانگ-اعیانی-مغازه-تجاری'>مزایده ششدانگ اعیانی مغازه تجاری / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی مغازه تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991290/مزایده-اجاره-99-فضای-تبلیغاتی-پشت-کیوسکهای-مطبوعاتی-نوبت-دوم'>مزایده اجاره 99 فضای تبلیغاتی پشت کیوسکهای مطبوعاتی نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره 99 فضای تبلیغاتی پشت کیوسکهای مطبوعاتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991292/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-52-97متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 52.97متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 52.97متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991293/مزایده-0-25-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده 0.25 دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده،مزایده 0.25 دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991295/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-ویلایی-عرصه-201-متر'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی ویلایی عرصه 201 متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی ویلایی عرصه 201 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991298/مزایده-ملک-به-صورت-زیرزمین-به-مساحت-416-مترمربع'>مزایده ملک به صورت زیرزمین به مساحت 416 مترمربع / مزایده،مزایده ملک به صورت زیرزمین به مساحت 416 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991300/مزایده-ملک-بخش-بیست-و-نه-گیلان'>مزایده ملک بخش بیست و نه گیلان / مزایده,مزایده ملک بخش بیست و نه گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991302/مزایده-اجاره-غرفه-جهت-استقرار-دستگاه-های-بادی-و-رستوران--'>مزایده اجاره غرفه جهت استقرار دستگاه های بادی و رستوران... / مزایده, مزایده اجاره غرفه جهت استقرار دستگاه های بادی و رستوران...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991303/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-2575-فرعی-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی شماره 2575 فرعی نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 2575 فرعی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991304/مزایده-یک-واحد-ساختمان-مسکونی-به-مساحت-218-مترمربع'>مزایده یک واحد ساختمان مسکونی به مساحت 218 مترمربع / مزایده,مزایده یک واحد ساختمان مسکونی به مساحت 218 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991306/مزایده-ششدانگ-اعیان-آپارتمان-76-36متر'>مزایده ششدانگ اعیان آپارتمان 76.36متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان آپارتمان 76.36متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991308/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-بک-باب-منزل-مسکونی'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان بک باب منزل مسکونی / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان بک باب منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991309/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-یک-هزار-و-پانصد-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت یک هزار و پانصد متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت یک هزار و پانصد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991310/مزایده-فروش-انواع-خودرو-سواری--وانت-و-تاکسی'>مزایده فروش انواع خودرو سواری ، وانت و تاکسی  / مزایده عمومی , مزایده فروش انواع خودرو سواری ، وانت و تاکسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991314/مزایده-ششدانگ-ساختمان-یک-و-نیم-طبقه-ویلایی'>مزایده ششدانگ ساختمان یک و نیم طبقه ویلایی / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان یک و نیم طبقه ویلایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991315/مزایده-فروش-ملک-مشاع-بک-قطعه-زمین'>مزایده فروش ملک مشاع بک قطعه زمین  / مزایده,مزایده فروش ملک مشاع بک قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991317/مزایده-پلاکهای-ثبتی-بخش-هشت-گیلان'>مزایده پلاکهای ثبتی بخش هشت گیلان / مزایده,مزایده پلاکهای ثبتی بخش هشت گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991320/مزایده-ششدانگ-ملک-قولنامه-ای-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ ملک قولنامه ای نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ ملک قولنامه ای نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991322/مزایده-زمین-به-مساحت-5000-متر-مربع'>مزایده زمین به مساحت 5000 متر مربع / مزایده,مزایده زمین به مساحت 5000 متر مربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991323/مزایده-آپارتمان-بخش-نه-تبریز-غیرمنقول-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان بخش نه تبریز غیرمنقول نوبت اول  / مزایده,مزایده آپارتمان بخش نه تبریز غیرمنقول نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991325/مزایده-اتو-کلاو-صافی-گوجه-فرنگی-پرکن-کنسروجات--'>مزایده اتو کلاو، صافی گوجه فرنگی، پرکن کنسروجات.... / مزایده, مزایده اتو کلاو، صافی گوجه فرنگی، پرکن کنسروجات....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991326/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-8154-فرعی-به-مساحت-75-4-مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 8154 فرعی به مساحت 75/4 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 8154 فرعی به مساحت 75/4 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991327/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-96-76متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 96.76متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 96.76متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991328/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-290-05متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 290.05متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 290.05متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991329/مزایده-یک-باب-مغازه-به-مساحت-حدود-20-مترمربع'>مزایده یک باب مغازه به مساحت حدود 20 مترمربع / مزایده,مزایده یک باب مغازه به مساحت حدود 20 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991331/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-یازده-تبریز-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش یازده تبریز نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش یازده تبریز نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991332/مزایده-یک-باب-منزل-به-مساحت-های-40-و-30-مترمربع'>مزایده یک باب منزل به مساحت های 40 و 30 مترمربع  / مزایده,مزایده یک باب منزل به مساحت های 40 و 30 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991333/مزایده-ملک-بخش-ده-تبریز-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش ده تبریز نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش ده تبریز نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991336/مزایده-خودروی-ام-وی-ام-X33-نیو-مدل-1395'>مزایده خودروی ام وی ام X33 نیو مدل 1395 / آگهی مزایده اموال غیر منقول,مزایده خودروی ام وی ام X33 نیو مدل 1395</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991338/مزایده-ششدانگ-دو-قطعه-زمین-زراعی'>مزایده ششدانگ دو قطعه زمین زراعی / مزایده,مزایده ششدانگ دو قطعه زمین زراعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991339/مزایده-واگذاری-مدیریت-بهره-وری-اجرای-طرح-پارک-جنگلی--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری مدیریت بهره وری اجرای طرح پارک جنگلی - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای، مزایده واگذاری مدیریت بهره وری اجرای طرح پارک جنگلی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991340/مزایده-پلاک-ثبتی-16026-فرعی-بخش-نه'>مزایده پلاک ثبتی 16026 فرعی بخش نه  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 16026 فرعی بخش نه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991341/مزایده-ملک-بخش-دو-تبریز-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش دو تبریز نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش دو تبریز نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991342/مزایده-اجاره-غرفه'>مزایده اجاره غرفه  / مزایده ,مزایده اجاره غرفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991343/مزایده-ملک-به-میزان-13469-8-سهم-مشاع'>مزایده ملک به میزان 13469/8 سهم مشاع  / مزایده,مزایده ملک به میزان 13469/8 سهم مشاع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991344/مزایده-تعدادی-گوساله-نر-شیرخوار'>مزایده تعدادی گوساله نر شیرخوار  / آگهی مزایده,مزایده تعدادی گوساله نر شیرخوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991345/آگهی-مزایده-عمومی-فروش-یکسری-اثاثیه-و-اقلام-مازاد-و-اسقاطی-نوبت-دوم'>آگهی مزایده عمومی  فروش یکسری اثاثیه و اقلام مازاد و اسقاطی- نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی ،آگهی مزایده عمومی  فروش یکسری اثاثیه و اقلام مازاد و اسقاطی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991346/مزایده-آپارتمان-طبقه-سه-211-9متر'>مزایده آپارتمان طبقه سه 211.9متر  / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه سه 211.9متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991347/مزایده-ملک-به-میزان-سه-دانگ-و-دو-ثلث-دانگ-مشاع'>مزایده ملک به میزان سه دانگ و دو ثلث دانگ مشاع  / مزایده,مزایده ملک به میزان سه دانگ و دو ثلث دانگ مشاع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991348/مزایده-مقدار-36000-متر-اراضی-آبی'>مزایده مقدار 36000 متر اراضی آبی / مزایده,مزایده مقدار 36000 متر اراضی آبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991349/مزایده-دستگاه-پرکن-(وکیوم-فیلتر)--'>مزایده دستگاه پرکن (وکیوم فیلتر)... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده دستگاه پرکن (وکیوم فیلتر)...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991351/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-آپارتمان-به-مساحت-80-92-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 80/92 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 80/92 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991352/مزایده-دوربین-عکاسی-دوربین-مداربسته-تلویزیون--'>مزایده دوربین عکاسی، دوربین مداربسته، تلویزیون... / مزایده, مزایده دوربین عکاسی، دوربین مداربسته، تلویزیون...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991353/مزایده-ششدانگ-پلاک-1388-فرعی-بخش-یک'>مزایده ششدانگ پلاک 1388 فرعی بخش یک  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 1388 فرعی بخش یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991354/مزایده-فروش-یک-باب-آپارتمان'>مزایده فروش یک باب آپارتمان  / مزایده,مزایده فروش یک باب آپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991355/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-152-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 152 متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 152 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991356/مزایده-اجاره-غرفه-های-پلاژ-توسکاسرا--مرحله-دوم'>مزایده اجاره غرفه های پلاژ توسکاسرا - مرحله دوم  / آگهی مزایده, مزایده اجاره غرفه های پلاژ توسکاسرا - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991358/مزایده-یک-دستگاه-یخچال-ویترینی'>مزایده یک دستگاه یخچال ویترینی / مزایده, مزایده یک دستگاه یخچال ویترینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991359/مزایده-سرقفلی-مغازه-مساحت-45-متر'>مزایده سرقفلی مغازه مساحت 45 متر  / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه مساحت 45 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991360/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-99-15-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 99/15 مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 99/15 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991361/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-مساحت-10197متر'>مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 10197متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 10197متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991362/مزایده-یک-دستگاه-ساختمان-مسکونی'>مزایده یک دستگاه ساختمان مسکونی / مزایده,مزایده یک دستگاه ساختمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991363/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-مساحت-130682-متر'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 130682 متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 130682 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991365/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-آپارتمان-به-مساحت-234-90-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 234.90 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 234.90 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991366/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-101-03متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 101.03متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 101.03متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991368/مزایده-ششدانگ-زمین-قطعه-53-تفکیکی'>مزایده ششدانگ زمین قطعه 53 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین قطعه 53 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991369/مزایده-قطعه-زمین-به-مساحت-420-مترمربع'>مزایده قطعه زمین به مساحت 420 مترمربع  / مزایده,مزایده قطعه زمین به مساحت 420 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991370/مزایده-تعدادی-از-اقلام-مستعمل-مازاد'>مزایده تعدادی از اقلام مستعمل مازاد  / آگهی مزایده، مزایده تعدادی از اقلام مستعمل مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991372/مزایده-دستگاه-نورد-ساخت-با-الکتروموتور'>مزایده دستگاه نورد ساخت با الکتروموتور  / اگهی مزایده , مزایده دستگاه نورد ساخت با الکتروموتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991373/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-سه-93-97متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه 93.97متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه 93.97متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991375/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-به-مساحت-262-45-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک قطعه به مساحت 262/45 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه به مساحت 262/45 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991376/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-224-مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 224 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 224 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991377/مزایده-فروش-انواع-اقلام-مازاد-و-ضایعاتی-خودروی-سنگین--'>مزایده فروش انواع اقلام مازاد و ضایعاتی خودروی سنگین.... / مزایده , مزایده فروش انواع اقلام مازاد و ضایعاتی خودروی سنگین....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991378/مزایده-ششدانگ-اعیان-اپارتمان-مساحت-174-69متر'>مزایده ششدانگ اعیان اپارتمان مساحت 174.69متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان اپارتمان مساحت 174.69متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991379/مزایده-قطعه-زمین-تاسیسات-برقی-تاسیسات-مکانیکی-سالن-کشتکار-سالن-تبدیل-ضایعات--'>مزایده قطعه زمین، تاسیسات برقی، تاسیسات مکانیکی، سالن کشتکار، سالن تبدیل ضایعات... / مزایده, مزایده قطعه زمین، تاسیسات برقی، تاسیسات مکانیکی، سالن کشتکار، سالن تبدیل ضایعات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991380/مزایده-اجاره-یک-دستگاه-لودر'>مزایده اجاره یک دستگاه لودر / اگهی مزایده , مزایده اجاره یک دستگاه لودر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991381/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-آپارتمان-به-مساحت-53-متر'>مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 53 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 53 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991382/مزایده-بنای-به-مساحت-990-30-مترمربع'>مزایده بنای به مساحت 990.30 مترمربع / مزایده,مزایده بنای به مساحت 990.30 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991385/مزایده-یک-واحد-ویلایی-سال-ساخت-بیش-از-35-سال-نوبت-دوم-96-9-11'>مزایده یک واحد ویلایی سال ساخت بیش از 35 سال نوبت دوم 96.9.11 / مزایده,مزایده یک واحد ویلایی سال ساخت بیش از 35 سال نوبت دوم 96.9.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991386/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-3-19184'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 3.19184 / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 3.19184</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991387/مزایده-یک-قطعه-باغ-انگور-مساحت-770-متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه باغ انگور مساحت 770 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه باغ انگور مساحت 770 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991389/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-کاربری-بهداشتی-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین کاربری بهداشتی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین کاربری بهداشتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991391/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری  / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودروی سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991394/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-تندر-۹۰'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری تندر ۹۰ / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودروی سواری تندر ۹۰</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991395/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-478-58متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 478.58متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 478.58متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991397/مزایده-فروش-املاک-مساحت-هرکدام-132متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک مساحت هرکدام 132متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک مساحت هرکدام 132متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991398/مزایده-پمپ-بادی-و--'>مزایده پمپ بادی و... / مزایده ,مزایده پمپ بادی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991401/مزایده-ششدانگ-پلاک-37-فرعی-از-هفت-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک 37 فرعی از هفت اصلی  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 37 فرعی از هفت اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991402/مزایده-اجاره-دو-دستگاه-مینی-بوس-نوبت-دوم'>مزایده اجاره دو دستگاه مینی بوس نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده اجاره دو دستگاه مینی بوس نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991403/مزایده-یکقطعه-باغ-مساحت-9208متر'>مزایده یکقطعه باغ مساحت 9208متر  / مزایده,مزایده یکقطعه باغ مساحت 9208متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991404/مزایده-ملک-و--'>مزایده ملک و ... / مزایده ,مزایده ملک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991406/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-3115-فرعی-بخش-ده'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 3115 فرعی بخش ده / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 3115 فرعی بخش ده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991407/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید-مدل-93'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید مدل 93 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پراید مدل 93</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991409/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-233متر-مرحله-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 233متر مرحله اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 233متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991410/مزایده-فروش-دو-عدد-ترانسفورماتور'>مزایده فروش دو عدد ترانسفورماتور  / مزایده , مزایده فروش دو عدد ترانسفورماتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991411/مزایده-دستگاه-تراش-ماشین-سازی'>مزایده دستگاه تراش ماشین سازی / مزایده,مزایده دستگاه تراش ماشین سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991413/مزایده-آسیاب-مخصوص-و--'>مزایده آسیاب مخصوص و ... / مزایده ,مزایده آسیاب مخصوص و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991414/مزایده-واگذاری-استخرهای-سرپوشیده'>مزایده واگذاری استخرهای سرپوشیده  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری استخرهای سرپوشیده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991415/مزایده-یک-دست-مبل-تلویزیون--'>مزایده یک دست مبل، تلویزیون... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دست مبل، تلویزیون...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991416/مزایده-استخر-شهدای-دانش-آموز-نوبت-دوم'>مزایده استخر شهدای دانش آموز نوبت دوم / مزایده,مزایده استخر شهدای دانش آموز نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991417/مزایده-پلاک-ثبتی-یک-دستگاه-دامپتراک-یک-دستگاه-لودر-کوماتسو--'>مزایده پلاک ثبتی، یک دستگاه دامپتراک، یک دستگاه لودر کوماتسو... / مزایده, مزایده پلاک ثبتی، یک دستگاه دامپتراک، یک دستگاه لودر کوماتسو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991419/مزایده-فروش-ملک-مساحت-اعیان-945-و-424متر'>مزایده فروش ملک مساحت اعیان 945 و 424متر  / مزایده,مزایده فروش ملک مساحت اعیان 945 و 424متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991422/مزایده-سه-دانگ-یک-واحد-ساختمان-مساحت-1165متر'>مزایده سه دانگ یک واحد ساختمان مساحت 1165متر / مزایده,مزایده سه دانگ یک واحد ساختمان مساحت 1165متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991423/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-204-18متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 204.18متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 204.18متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991424/مزایده-استخر-شهدای-دانش-آموز'>مزایده استخر شهدای دانش آموز  / مزایده,مزایده استخر شهدای دانش آموز نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991425/مزایده-ششدانگ-7-واحد-از-18-واحد-مجتمع-مسکونی'>مزایده ششدانگ 7 واحد از 18 واحد مجتمع مسکونی / مزایده,مزایده ششدانگ 7 واحد از 18 واحد مجتمع مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991426/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-154-83متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 154.83متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 154.83متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991429/مزایده-چهار-و-پنج-ششم-شعیر-مشاع-از-96-شعیر-پلاک-130-اصلی'>مزایده چهار و پنج ششم شعیر مشاع از 96 شعیر پلاک 130 اصلی  / مزایده,مزایده چهار و پنج ششم شعیر مشاع از 96 شعیر پلاک 130 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991430/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پیکان-سفید'>مزایده یک دستگاه سواری پیکان سفید  / مزایده ,مزایده یک دستگاه سواری پیکان سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991431/مزایده-زمین-مساحت-29850مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده زمین مساحت 29850مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده زمین مساحت 29850مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991432/مزایده-زیرشلواری-و--'>مزایده زیرشلواری و ... / مزایده ,مزایده زیرشلواری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991434/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-337مترمربع-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 337مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 337مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991435/مزایده-سواری-پراید-رنگ-سفید-مدل-1384'>مزایده سواری پراید رنگ سفید مدل 1384 / مزایده,مزایده سواری پراید رنگ سفید مدل 1384</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991437/مزایده-محل-استقرار-دستگاه-چرخ-فلک-نوبت-دوم'>مزایده محل استقرار دستگاه چرخ فلک نوبت دوم / آگهی حراج , مزایده محل استقرار دستگاه چرخ فلک نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991439/مزایده-ملک-مسکونی-بخش-سه-سنندج-نوبت-اول'>مزایده ملک مسکونی بخش سه سنندج نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مسکونی بخش سه سنندج نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991440/مزایده-اجاره-درمانگاه-فرهنگیان'>مزایده اجاره درمانگاه فرهنگیان  / مزایده ,مزایده اجاره درمانگاه فرهنگیان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991441/مزایده-اجاره-عرصه-(فقط-زمین)-در-پارک-های-سطح-شهر--نوبت-دوم'>مزایده اجاره عرصه (فقط زمین) در پارک های سطح شهر... نوبت دوم / مزایده,مزایده اجاره عرصه (فقط زمین) در پارک های سطح شهر... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991442/مزایده-ششدانگ-عمارت-و-دکاکین-متصل-مساحت-600متر'>مزایده ششدانگ عمارت و دکاکین متصل مساحت 600متر  / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت و دکاکین متصل مساحت 600متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991443/مزایده-فروش-یک-دستگاه-پراید'>مزایده فروش یک دستگاه پراید / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991444/مزایده-یک-دستگاه-گیوتین'>مزایده یک دستگاه گیوتین  / مزایده ,مزایده یک دستگاه گیوتین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991445/مزایده-سواری-پراید-تیپ-GTX-141S-مدل-1386'>مزایده سواری پراید تیپ GTX 141S مدل 1386 / مزایده,مزایده سواری پراید تیپ GTX 141S مدل 1386</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991447/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-125-90متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 125.90متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 125.90متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991451/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه خودروی پژو پارس / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودروی پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991452/مزایده-ششدانگ-کارگاه-لبنیات-مساحت-102-10متر'>مزایده ششدانگ کارگاه لبنیات مساحت 102.10متر  / مزایده,مزایده ششدانگ کارگاه لبنیات مساحت 102.10متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991458/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-220متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 220متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 220متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991459/مزایده-کاسه-توالت'>مزایده کاسه توالت  / اگهی مزایده , مزایده کاسه توالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991464/مزایده-ملک-مساحت-130-32مترمربع'>مزایده ملک مساحت 130.32مترمربع  / مزایده,مزایده ملک مساحت 130.32مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991465/مزایده-اجاره-قسمتی-از-فضای-پارک-کودک-جهت-نصب-سرسره-بادی--نوبت-دوم'>مزایده اجاره قسمتی از فضای پارک کودک جهت نصب سرسره بادی...نوبت دوم / مزایده ,مزایده اجاره قسمتی از فضای پارک کودک جهت نصب سرسره بادی...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991466/مزایده-زمین-زراعی-مشاعی-مساحت-2700متر'>مزایده زمین زراعی مشاعی مساحت 2700متر  / مزایده,مزایده زمین زراعی مشاعی مساحت 2700متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991467/تجدید-مزایده-تعداد-یک-دستگاه-نیسان-کمپرسی---نوبت-دوم'>تجدید مزایده تعداد یک دستگاه نیسان کمپرسی...  نوبت دوم  / تجدید مزایده ، مزایده تعداد یک دستگاه نیسان کمپرسی...  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991468/مزایده-فروش-پایه-های-فلزی-جای-لامپ'>مزایده فروش پایه های فلزی جای لامپ / مزایده,مزایده فروش پایه های فلزی جای لامپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991471/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-391متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 391متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 391متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991473/مزایده-اجاره-مجموعه-های-ورزشی--نوبت-دوم'>مزایده اجاره مجموعه های ورزشی... نوبت دوم / مزایده ,مزایده اجاره مجموعه های ورزشی... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991476/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-خانه-پلاک-11-فرعی'>مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ خانه پلاک 11 فرعی  / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ خانه پلاک 11 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991477/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-مگان'>مزایده فروش یک دستگاه خودروی مگان  / مزایده حضوری,مزایده فروش یک دستگاه خودروی مگان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991480/مزایده-فروش-یک-دستگاه-اتوبوس-شهری--چاپ-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه اتوبوس شهری  - چاپ دوم  / آگهی مزایده، مزایده فروش یک دستگاه اتوبوس شهری  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991481/مزایده-فروش-املاک-مازاد-سطح-استان'>مزایده فروش املاک مازاد سطح استان  / مزایده فروش املاک مازاد سطح استان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991482/تجدید-مزایده-جمع-آوری-اقلام-بازیافتی-نوبت-دوم'>تجدید مزایده جمع آوری اقلام بازیافتی- نوبت دوم  / تجدید مزایده,مزایده جمع آوری اقلام بازیافتی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991486/مزایده-فروش-ماشین-پرکن-اتوماتیک-خط-زیتون'>مزایده فروش ماشین پرکن اتوماتیک خط زیتون / مزایده , مزایده فروش ماشین پرکن اتوماتیک خط زیتون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991487/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-102-50متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 102.50متر  / مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 102.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991495/مزایده-دو-دستگاه-خودرو-کامیون'>مزایده دو دستگاه خودرو کامیون / مزایده ,مزایده دو دستگاه خودرو کامیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991496/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-نسقی'>مزایده ششدانگ آپارتمان نسقی / مزایده ششدانگ آپارتمان نسقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991499/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-اماکن-ورزشی-و-تجاری---نوبت-دوم'>مزایده واگذاری تعدادی از اماکن ورزشی و تجاری ... نوبت دوم / مزایده ,مزایده واگذاری تعدادی از اماکن ورزشی و تجاری ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991503/مزایده-پژو-۲۰۶'>مزایده پژو ۲۰۶ / مزایده ,مزایده پژو ۲۰۶</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991504/مزایده-اجاره-مکان-جهت-نصب-یک-دستگاه-تلویزیون-شهری-نوبت-دوم'>مزایده اجاره مکان جهت نصب یک دستگاه تلویزیون شهری نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره مکان جهت نصب یک دستگاه تلویزیون شهری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991505/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-100-5متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 100.5متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 100.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991506/اصلاحیه-مزایده-فروش-لوازم-و-اثاث-اسقاطی-و-فرسوده-نامتناسب'>اصلاحیه مزایده فروش لوازم و اثاث اسقاطی و فرسوده نامتناسب / اصلاحیه مزایده عمومی , مزایده فروش لوازم و اثاث اسقاطی و فرسوده نامتناسب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991508/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-اردی'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو اردی / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو اردی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991509/مزایده-بهره-برداری-از-باغ-خانواده-گلسرخ-و-ساخت-15-عدد-آلاچیق-چوبی-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از باغ خانواده گلسرخ و ساخت 15 عدد آلاچیق چوبی نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی، مزایده بهره برداری از باغ خانواده گلسرخ و ساخت 15 عدد آلاچیق چوبی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991512/مزایده-اجاره-مستحدثات-مجموعه-کارگاهی--نوبت-دوم'>مزایده اجاره مستحدثات مجموعه کارگاهی... نوبت دوم / آگهی مزایده ، مزایده اجاره مستحدثات مجموعه کارگاهی... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991513/مزایده-4-قطعه-زمین-تجاری-مرحله-دوم'>مزایده  4 قطعه زمین تجاری مرحله دوم  / مزایده,مزایده  4 قطعه زمین تجاری  مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991514/مزایده-اجاره-گیشه-فروش-بلیط-و-ساماندهی-انتظام-بخشی-خودروهای-صلاحیت-دار'>مزایده اجاره گیشه فروش بلیط و ساماندهی انتظام بخشی خودروهای صلاحیت دار / آگهی مزایده، مزایده اجاره گیشه فروش بلیط و ساماندهی انتظام بخشی خودروهای صلاحیت دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991516/مزایده-فروش-یک-دستگاه-سواری-سمند-و-ششدانگ-یک-درب-باغ'>مزایده فروش یک دستگاه سواری سمند و ششدانگ یک درب باغ  / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه سواری سمند و ششدانگ یک درب باغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991517/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-بصورت-نقدی'>مزایده فروش تعدادی از املاک بصورت نقدی / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک بصورت نقدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991518/مزایده-فروش-مام-ورزشی-و-شامپو-و--'>مزایده فروش مام ورزشی و شامپو و ... / مزایده,مزایده فروش مام ورزشی و شامپو و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991519/مزایده-تجهیزات-و-ماشین-آلات-بسته-بندی-خرما--'>مزایده تجهیزات و ماشین آلات بسته بندی خرما... / مزایده, مزایده تجهیزات و ماشین آلات بسته بندی خرما...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991520/مزایده-پلاک-ثبتی-35-فرعی-از-288-اصلی-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی 35 فرعی از 288 اصلی نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 35 فرعی از 288 اصلی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991521/مزایده-واگذاری-حق-استفاده-از-مهد-کودک-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری حق استفاده از مهد کودک نوبت دوم  / مزایده ,مزایده واگذاری حق استفاده از مهد کودک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991522/مزایده-فروش-یک-دستگاه-وانت-زامیاد'>مزایده فروش یک دستگاه وانت زامیاد / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه وانت زامیاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991524/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-دو-طبقه-174-74متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه دو طبقه 174.74متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه دو طبقه 174.74متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991527/مزایده-بهره-برداری-فرهنگسرا-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری فرهنگسرا نوبت دوم  / مزایده ,مزایده بهره برداری فرهنگسرا نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991528/مزایده-فروش-یک-دستگاه-سواری-پژو-405'>مزایده فروش یک دستگاه سواری پژو 405 / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه سواری پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991530/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-300متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 300متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 300متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991531/مزایده-درآمد-حاصله-از-موسسات-ترمینال-مسافربری-نوبت-دوم'>مزایده درآمد حاصله از موسسات ترمینال مسافربری  نوبت دوم  / اگهی مزایده , مزایده درآمد حاصله از موسسات ترمینال مسافربری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991532/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-117-81متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 117.81متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 117.81متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991536/مزایده-ماشین-آلات-خط-تولید-مازاد-نوبت-دوم'>مزایده ماشین آلات خط تولید مازاد- نوبت دوم  / مزایده عمومی، مزایده ماشین آلات خط تولید مازاد- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991538/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-1082-51مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی عرصه 1082.51مترمربع / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه 1082.51مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991539/مزایده-فروش-دیفرانسیل-و-میل-سنگ-و--'>مزایده فروش دیفرانسیل و میل سنگ و ... / مزایده,مزایده فروش دیفرانسیل و میل سنگ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991540/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-405-خاکستری-مدل-1393'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 خاکستری مدل 1393 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 خاکستری مدل 1393</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991541/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-229-5متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 229.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 229.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991542/مزایده-شلوار-و-پیراهن--نوبت-دوم'>مزایده شلوار و پیراهن - نوبت دوم  / آگهی مزایده ,مزایده شلوار و پیراهن - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991543/مزایده-دستگاه-سواری-پراید'>مزایده دستگاه سواری پراید  / اگهی مزایده , مزایده دستگاه سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991544/مزایده-فروش-واگذاری-4-دستگاه-خودروی-پیکان-مدل-1381'>مزایده فروش واگذاری 4 دستگاه خودروی پیکان مدل 1381  / مزایده فروش واگذاری 4 دستگاه خودروی پیکان مدل 1381 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991545/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-375-1متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 375.1متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 375.1متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991547/مزایده-ساختمان-به-شماره-ثبت-4725-فرعی-از-یک-اصلی'>مزایده ساختمان به شماره ثبت 4725 فرعی از یک اصلی / مزایده,مزایده ساختمان به شماره ثبت 4725 فرعی از یک اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991549/مزایده-دستگاه-بسته-بندی--نوبت-دوم'>مزایده دستگاه بسته بندی - نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده دستگاه بسته بندی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991551/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-چهار-فرعی-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی چهار فرعی نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی چهار فرعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991552/مزایده-شش-دستگاه-خودرو-برقی-ویژه-مجتمع-گردشگری'>مزایده شش دستگاه خودرو برقی ویژه مجتمع گردشگری / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده شش دستگاه خودرو برقی ویژه مجتمع گردشگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991554/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-97-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 97 متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 97 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991556/مزایده-اجاره-تعدادی-از-رقبات'>مزایده اجاره تعدادی از رقبات / مزایده ,مزایده اجاره تعدادی از رقبات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991557/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-عملیات-پردازش--'>مزایده واگذاری بهره برداری عملیات پردازش ... / مزایده,مزایده واگذاری بهره برداری عملیات پردازش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991558/مزایده-کیپور-پیازی-کیپور-بادمجانی--'>مزایده کیپور پیازی، کیپور بادمجانی... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده کیپور پیازی، کیپور بادمجانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991559/آگهی-مزایده-عمومی-فروش-173-تن-مواد-حاصل-از-بوجاری'>آگهی مزایده عمومی  فروش 173 تن مواد حاصل از بوجاری / آگهی مزایده عمومی،آگهی مزایده عمومی  فروش 173 تن مواد حاصل از بوجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991561/مزایده-55-سهم-از-100-سهم-پلاک-7264-فرعی'>مزایده 55 سهم از 100 سهم پلاک 7264 فرعی / مزایده,مزایده 55 سهم از 100 سهم پلاک 7264 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991562/مزایده-فروش-600-هزار-تن-سنگ-آهن-کلوخه-معدن-گل-گهر'>مزایده فروش 600 هزار تن سنگ آهن کلوخه معدن گل گهر / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش 600 هزار تن سنگ آهن کلوخه معدن گل گهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991564/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-250متر-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی مساحت 250متر نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 250متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991567/مزایده-تعداد-5-دستگاه-از-خودروهای-تملیکی-نوبت-دوم'>مزایده تعداد 5 دستگاه از خودروهای تملیکی نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی، مزایده تعداد 5 دستگاه از خودروهای تملیکی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991568/مزایده-زمین-مساحت-ششدانگ-282-36متر'>مزایده زمین مساحت ششدانگ 282.36متر / مزایده,مزایده زمین مساحت ششدانگ 282.36متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991570/مزایده-واگذاری-حق-بهره-برداری-(اجاره)-جایگاه-CNG'>مزایده واگذاری حق بهره برداری (اجاره) جایگاه CNG  / مزایده کتبی , مزایده واگذاری حق بهره برداری (اجاره) جایگاه CNG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991573/مزایده-دو-واحد-آپارتمان-مسکونی-بخش-شانزده'>مزایده دو واحد آپارتمان مسکونی بخش شانزده / مزایده,مزایده دو واحد آپارتمان مسکونی بخش شانزده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991576/مزایده-فروش-تعداد-39دستگاه-خودرو-سبک'>مزایده فروش تعداد 39دستگاه خودرو سبک / مزایده , مزایده   فروش تعداد 39دستگاه خودرو سبک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991579/مزایده-4-قطعه-زمین-کشاورزی-دیم-مرحله-دوم'>مزایده 4 قطعه زمین کشاورزی دیم مرحله دوم  / مزایده,مزایده 4 قطعه زمین کشاورزی دیم مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991580/مزایده-واگذاری-اماکن-ورزشی'>مزایده واگذاری اماکن ورزشی / مزایده عمومی,مزایده واگذاری اماکن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991583/مزایده-فروش-55-هزار-تن-سنگ-آهن-دانه-بندی'>مزایده فروش 55 هزار تن سنگ آهن دانه بندی / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش 55 هزار تن سنگ آهن دانه بندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991584/مزایده-ششدانگ-پلاک-شماره-ششصد-و-بیست-و-هشت-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک شماره ششصد و بیست و هشت فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک شماره ششصد و بیست و هشت فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991585/مزایده-سنگ-تراورتن--نوبت-دوم'>مزایده سنگ تراورتن... نوبت دوم / آگهی مزایده، مزایده سنگ تراورتن... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991587/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-سواری-پژو-پارس-مدل-1395'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پژو پارس مدل 1395  / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پژو پارس مدل 1395 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991589/مزایده-فروش-یک-دستگاه-کامیونت-ایسوزو'>مزایده فروش یک دستگاه کامیونت ایسوزو / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه کامیونت ایسوزو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991591/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی-مساحت-400-متر'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی مساحت 400 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی مساحت 400 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991596/مزایده-4-قطعه-زمین-کشاورزی-دیم-روستای-بادکوه'>مزایده 4 قطعه زمین کشاورزی دیم روستای بادکوه  / مزایده,مزایده 4 قطعه زمین کشاورزی دیم روستای بادکوه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991600/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-343مترمربع'>مزایده ملک مساحت عرصه 343مترمربع  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 343مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991601/مزایده-بهره-بردای-از-یکباب-سالن-چند-منظوره'>مزایده بهره بردای از یکباب سالن چند منظوره / آگهی مزایده عمومی,مزایده بهره بردای از یکباب سالن چند منظوره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991603/مزایده-خانه-سرا-اعیانی-قدیمی-و-مغازه-331-متر'>مزایده خانه سرا اعیانی قدیمی و مغازه 331 متر  / مزایده,مزایده خانه سرا اعیانی قدیمی و مغازه 331 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991606/مزایده-ششدانگ-خانه-مساحت-640متر'>مزایده ششدانگ خانه مساحت 640متر  / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مساحت 640متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991612/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-کاربری-تجاری-مسکونی-زراعی'>مزایده فروش تعدادی از املاک کاربری تجاری مسکونی زراعی  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک کاربری تجاری مسکونی زراعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991614/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-286متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 286متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 286متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991617/مزایده-بهره‌برداری-از-استخر-آبدرمانی'>مزایده بهره‌برداری از استخر آبدرمانی / آگهی مزایده عمومی,مزایده بهره‌برداری از استخر آبدرمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991620/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-95-2متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 95.2متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 95.2متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991625/مزایده-اقلام-اسقاطی'>مزایده اقلام اسقاطی / مزایده اقلام اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991626/مزایده-ساختمان-مسکونی-و-یک-دهنه-مغازه'>مزایده ساختمان مسکونی و یک دهنه مغازه / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی و یک دهنه مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991627/تمدید-مزایده-فروش-هشت-واحد-آپارتمان-مسکونی'>تمدید مزایده فروش هشت واحد آپارتمان مسکونی  / تمدید مزایده,مزایده فروش هشت واحد آپارتمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991628/مزایده-فروش-ملک-مسکونی-عرصه-295-متر'>مزایده فروش ملک مسکونی عرصه 295 متر  / مزایده,مزایده فروش ملک مسکونی عرصه 295 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991629/مزایده-ششدانگ-یک-باب-تجاری'>مزایده ششدانگ یک باب تجاری / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991633/مزایده-فروش-پلاکهای-شماره-64-115-149-177-طرح-تفکیکی'>مزایده فروش پلاکهای شماره 64.115.149.177 طرح تفکیکی  / مزایده,مزایده فروش پلاکهای شماره 64.115.149.177 طرح تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991636/مزایده-وانت-سیستم-پیکان-تیپ-ohv'>مزایده وانت سیستم پیکان تیپ ohv / ​آگهی مزایده فروش اموال منقول,مزایده وانت سیستم پیکان تیپ ohv</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991637/مزایده-ملک-تحت-پلاک-ثبتی-2-فرعی'>مزایده ملک تحت پلاک ثبتی 2 فرعی / مزایده،مزایده ملک تحت پلاک ثبتی 2 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991639/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-سه-ارومیه-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی بخش سه ارومیه نوبت دوم  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش سه ارومیه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991641/مزایده-پلاک-ثبتی-یک-فرعی-از-236-متخذه-از-پلاک-236-بخش-5-فارس'>مزایده پلاک ثبتی یک فرعی از 236 متخذه از پلاک 236 بخش 5 فارس / مزایده,مزایده پلاک ثبتی یک فرعی از 236 متخذه از پلاک 236 بخش 5 فارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991643/مزایده-ششدانگ-زمین-جای-خانه-قطعه-109'>مزایده ششدانگ زمین جای خانه قطعه 109  / مزایده،مزایده ششدانگ زمین جای خانه قطعه 109 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991644/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-207-5متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 207.5متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 207.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991648/مزایده-مقدار-18-381-سهم-مشاع-از-120-سهم'>مزایده مقدار 18/381 سهم مشاع از 120 سهم  / مزایده،مزایده مقدار 18/381 سهم مشاع از 120 سهم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991650/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی-سند-عادی-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی سند عادی نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی سند عادی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991655/مزایده-ساختمان-دو-طبقه-نوبت-اول'>مزایده ساختمان دو طبقه نوبت اول  / مزایده,مزایده ساختمان دو طبقه نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991658/مزایده-زمین-وقفی-به-مساحت-200-مترمربع'>مزایده زمین وقفی به مساحت 200 مترمربع  / مزایده،مزایده زمین وقفی به مساحت 200 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991659/مزایده-پلاک-ثبتی-144-2483'>مزایده پلاک ثبتی 144/2483  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 144/2483 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991661/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-آپارتمان'>مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان / مزایده،مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991664/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-159-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 159 تفکیکی  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 159 تفکیکی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991666/فراخوان-استعلام-واگذاری-اجاری-داروخانه-بیمارستان'>فراخوان استعلام واگذاری اجاری داروخانه بیمارستان / فراخوان استعلام, فراخوان استعلام  واگذاری اجاری داروخانه بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991667/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-75-51متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 75.51متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 75.51متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991668/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-6-دانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده سه دانگ مشاع از 6 دانگ پلاک ثبتی / مزایده،مزایده سه دانگ مشاع از 6 دانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991671/مزایده-فروش-5-قطعه-زمین-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش 5 قطعه زمین مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 5 قطعه زمین مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991677/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-بمساحت-140-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 140 مترمربع  / مزایده،مزایده ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 140 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991683/مزایده-پلاک-به-مساحت-253-5متر-قدمت-25-سال'>مزایده پلاک به مساحت 253.5متر قدمت 25 سال / مزایده,مزایده پلاک به مساحت 253.5متر قدمت 25 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991684/مزایده-ساختمان-4-طبقه-اداری-مسکونی'>مزایده ساختمان 4 طبقه اداری مسکونی / مزایده،مزایده ساختمان 4 طبقه اداری مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991688/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-255متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 255متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 255متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991691/مزایده-ملک-ششدانگ-به-میزان-325-45-مترمربع'>مزایده ملک ششدانگ به میزان 325/45 مترمربع / مزایده،مزایده ملک ششدانگ به میزان 325/45 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991695/مزایده-ساختمان-یک-طبقه-مسکونی-با-قدمت-سی-سال'>مزایده ساختمان یک طبقه مسکونی با قدمت سی سال  / مزایده,مزایده ساختمان یک طبقه مسکونی با قدمت سی سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991698/مزایده-یکدستگاه-آپارتمان-به-مساحت-117-مترمربع'>مزایده یکدستگاه آپارتمان به مساحت 117 مترمربع / مزایده،مزایده یکدستگاه آپارتمان به مساحت 117 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991701/مزایده-650-متر-سنگ-مرمریت'>مزایده 650 متر سنگ مرمریت  / مزایده,مزایده 650 متر سنگ مرمریت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991707/مزایده-یک-باب-خانه-یک-طبقه'>مزایده یک باب خانه یک طبقه  / مزایده،مزایده یک باب خانه یک طبقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991708/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-1-244-بخش-دو'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1/244 بخش دو / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1/244 بخش دو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991718/مزایده-ششدانگ-یک-باب-خانه-به-مساحت-200-75-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک باب خانه به مساحت 200/75 مترمربع / مزایده،مزایده ششدانگ یک باب خانه به مساحت 200/75 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991720/مزایده-ملک-مسکونی-روستای-عزیزآباد-سفلی-نوبت-اول'>مزایده ملک مسکونی روستای عزیزآباد سفلی نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مسکونی روستای عزیزآباد سفلی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991727/مزایده-یک-باب-منزل-مسکونی-ویلایی'>مزایده یک باب منزل مسکونی ویلایی / مزایده،مزایده یک باب منزل مسکونی ویلایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991729/مزایده-فروش-منزل-ویلایی-دو-خوابه'>مزایده فروش منزل ویلایی دو خوابه  / مزایده,مزایده فروش منزل ویلایی دو خوابه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991732/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-5000متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 5000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 5000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991734/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-با-کاربری-های-تجاری'>مزایده فروش تعدادی از املاک با کاربری های تجاری / مزایده،مزایده فروش تعدادی از املاک با کاربری های تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991737/مزایده-یک-قطعه-زمین-آبگیر-مساحت-2000متر'>مزایده یک قطعه زمین آبگیر مساحت 2000متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین آبگیر مساحت 2000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991741/مزایده-یک-باب-خانه-ویلایی'>مزایده یک باب خانه ویلایی / مزایده,مزایده یک باب خانه ویلایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991743/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-114-72متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 114.72متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 114.72متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991747/مزایده-واگذاری-بوفه-دانشگاه'>مزایده واگذاری بوفه دانشگاه  / مزایده , مزایده واگذاری بوفه دانشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991749/مزایده-سه-قطعه-زمین-با-کاربری-مسکونی--یک-باب-تجاری'>مزایده سه قطعه زمین با کاربری مسکونی ، یک باب تجاری / مزایده,مزایده سه قطعه زمین با کاربری مسکونی ، یک باب تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991751/مزایده-فروش-خودرو-و-اقلام'>مزایده فروش خودرو و اقلام / مزایده , مزایده فروش خودرو و اقلام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991752/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مازاد'>مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991755/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-208-29متر-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی عرصه 208.29متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 208.29متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991759/مزایده-ششدانگ-یک-باب-خانه-به-مساحت-293-48-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک باب خانه به مساحت 293/48 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب خانه به مساحت 293/48 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991760/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین-با-کاربری-تجاری'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین با کاربری تجاری / مزایده واگذاری یک قطعه زمین با کاربری تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991761/مزایده-فروش-مغازه-مساحت-51-متر'>مزایده فروش مغازه مساحت 51 متر / مزایده,مزایده فروش مغازه مساحت 51 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991763/مزایده-عمومی-فروش-۵۲-دستگاه-خودروهای-غیر-فعال'>مزایده عمومی فروش ۵۲ دستگاه خودروهای غیر فعال / مزایده عمومی فروش ۵۲ دستگاه خودروهای غیر فعال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991766/مزایده-ملک-پلاک-ثبتی-26-645'>مزایده ملک پلاک ثبتی 26/645 / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی 26/645</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991769/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-مساحت-17270متر'>مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 17270متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 17270متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991772/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-سیصد-متر-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی عرصه سیصد متر نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه سیصد متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991775/مزایده-سواری-پراید-131-به-رنگ-سفید'>مزایده سواری پراید 131 به رنگ سفید / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده سواری پراید 131 به رنگ سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991777/مزایده-یک-قطعه-ملک-مساحت-1032-21-متر'>مزایده یک قطعه ملک مساحت 1032.21 متر / مزایده,مزایده یک قطعه ملک مساحت 1032.21 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991782/مزایده-فروش-کاربری-مسکونی'>مزایده فروش کاربری مسکونی  / مزایده,مزایده فروش کاربری مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991785/مزایده-تراکتور-رومانی-بیل-لودری'>مزایده تراکتور رومانی بیل لودری / مزایده,مزایده تراکتور رومانی بیل لودری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991790/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-شماره-80-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 80 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 80 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991791/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-5629-11متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 5629.11متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 5629.11متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991796/مزایده-فروش-تعداد-5-قطعه-مسکونی-و-قطعه-شماره-4007-و-4008-و-قطعه-تجاری-96-9-14'>مزایده فروش تعداد 5 قطعه مسکونی و قطعه شماره 4007 و 4008 و قطعه تجاری 96.9.14 / مزایده,مزایده فروش تعداد 5 قطعه مسکونی و قطعه شماره 4007 و 4008 و قطعه تجاری 96.9.14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991798/مزایده-ششدانگ-عرصه-به-مساحت-200-مترمربع'>مزایده ششدانگ عرصه به مساحت 200 مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه به مساحت 200 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991802/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-دویست-و-هفتاد-و-چهار-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه دویست و هفتاد و چهار تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه دویست و هفتاد و چهار تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991806/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید-به-رنگ-مشکی'>مزایده یک دستگاه سواری پراید به رنگ مشکی / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری پراید به رنگ مشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991809/مزایده-ششدانگ-منزل-به-شماره-پلاک-5-فرعی'>مزایده ششدانگ منزل به شماره پلاک 5 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ منزل به شماره پلاک 5 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991811/اصلاحیه-مزایده-پلاک-21287-فرعی-مساحت-126-5متر'>اصلاحیه مزایده پلاک 21287 فرعی مساحت 126.5متر / اصلاحیه مزایده,مزایده پلاک 21287 فرعی مساحت 126.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991815/مزایده-عرصه-و-اعیان-یکباب-خانه'>مزایده عرصه و اعیان یکباب خانه / مزایده,مزایده عرصه و اعیان یکباب خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991817/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-یکباب-خانه-1557-36متر'>مزایده سه دانگ مشاع از یکباب خانه 1557.36متر  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از یکباب خانه 1557.36متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991825/مزایده-فروش-ملک-پلاک-ثبتی-5229-فرعی'>مزایده فروش ملک پلاک ثبتی 5229 فرعی / مزایده,مزایده فروش ملک پلاک ثبتی 5229 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991826/مزایده-واگذاری-شرکت-حمل-و-نقل-راه-بانان'>مزایده واگذاری شرکت حمل و نقل راه بانان / مزایده,مزایده واگذاری شرکت حمل و نقل راه بانان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991834/مزایده-ششدانگ-یک-درب-باغ'>مزایده ششدانگ یک درب باغ / مزایده، مزایده ششدانگ یک درب باغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991838/مزایده-اراضی-به-میزان-1500-مترمربع'>مزایده اراضی به میزان 1500 مترمربع  / مزایده، مزایده اراضی به میزان 1500 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991888/استعلام-برنج'>استعلام برنج  / استعلام, استعلام برنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991889/استعلام-8-عدد-پنج-پنل-single-mode-فیبرنوری'>استعلام 8 عدد پنج پنل single mode فیبرنوری / استعلام,استعلام 8 عدد پنج پنل single mode فیبرنوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991890/مناقصه-عملیات-اجرا-و-نصب-انشعاب-آب--قطع-انشعاب-قدیمی'>مناقصه عملیات اجرا و نصب انشعاب آب ، قطع انشعاب قدیمی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرا و نصب انشعاب آب ، قطع انشعاب قدیمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991891/استعلام-تسطیح-اراضی-کشاورزی-در-سطح-155-هکتاری'>استعلام تسطیح اراضی کشاورزی در سطح 155 هکتاری  / استعلام , استعلام تسطیح اراضی کشاورزی در سطح 155 هکتاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991892/استعلام-ویدئو-پروژکشن-مدل-nlcd425ptvx'>استعلام ویدئو پروژکشن مدل nlcd425ptvx / استعلام,استعلام ویدئو پروژکشن مدل nlcd425ptvx</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991893/استعلام-تشکچه-ولیچر-بادی-به-تعداد-350-عدد'>استعلام تشکچه ولیچر بادی به تعداد 350 عدد / استعلام، استعلام تشکچه ولیچر بادی به تعداد 350 عدد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991894/استعلام-​توزیع-محمولات-و-مرسولات'>استعلام ​توزیع محمولات و مرسولات  / استعلام, استعلام ​توزیع محمولات و مرسولات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991895/استعلام-گوشت-سردست-گوساله-وارداتی'>استعلام گوشت سردست گوساله وارداتی / استعلام,استعلام گوشت سردست گوساله وارداتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991896/استعلام-خرید-لوازم-یدکی-تجهیزات-شبکه'>استعلام خرید لوازم یدکی تجهیزات شبکه  / استعلام , استعلام خرید لوازم یدکی تجهیزات شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991897/استعلام-لوله-گالوانیزه'>استعلام لوله گالوانیزه  / استعلام, استعلام لوله گالوانیزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991898/استعلام-خرید-و-اجرای-فضای-سبز-میدان--'>استعلام خرید و اجرای فضای سبز میدان... / استعلام,استعلام خرید و اجرای فضای سبز میدان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991899/استعلام-خرید-15-دستگاه-سوئیچ-انتقال'>استعلام خرید 15 دستگاه سوئیچ انتقال  / استعلام , استعلام خرید 15 دستگاه سوئیچ انتقال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991900/مناقصه-بهسازی-و-آسفالت-راه-روستایی'>مناقصه بهسازی و آسفالت راه روستایی  / مناقصه ,مناقصه بهسازی و آسفالت راه روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991901/استعلام-لاستیک-خودروهای-نیمه-سنگین'>استعلام لاستیک خودروهای نیمه سنگین  / استعلام ,استعلام لاستیک خودروهای نیمه سنگین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991902/استعلام-تجهیزات-کامپیوتری'>استعلام تجهیزات کامپیوتری / استعلام,استعلام تجهیزات کامپیوتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991903/​استعلام-تجهیزات-رایانه'>​استعلام تجهیزات رایانه  / استعلام، ​​استعلام تجهیزات رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991904/استعلام-تلویزیون-55-اینچ-اسنوا'>استعلام تلویزیون 55 اینچ اسنوا     / استعلام, استعلام تلویزیون 55 اینچ اسنوا    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991905/استعلام-باطری'>استعلام باطری / استعلام, استعلام باطری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991906/استعلام-تسطیح-اراضی-کشاورزی-در-سطح-135-هکتاری'>استعلام تسطیح اراضی کشاورزی در سطح 135 هکتاری  / استعلام , استعلام تسطیح اراضی کشاورزی در سطح 135 هکتاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991907/مناقصه-بیمه-مسئولیت-کارفرما--'>مناقصه بیمه مسئولیت کارفرما ... / مناقصه,مناقصه بیمه مسئولیت کارفرما ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991908/استعلام-خرید-یخچال-و-آبسردکن'>استعلام خرید یخچال و آبسردکن / استعلام,استعلام خرید یخچال و آبسردکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991909/استعلام-گچ-کاری-کاشی-کاری-و-سرامیک'>استعلام گچ کاری، کاشی کاری و سرامیک  / استعلام , استعلام گچ کاری، کاشی کاری و سرامیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991910/استعلام-عدس-درشت'>استعلام عدس درشت  / استعلام ,استعلام عدس درشت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991911/استعلام-ارائه-خدمات-نقلیه'>استعلام ارائه خدمات نقلیه / استعلام, استعلام ارائه خدمات نقلیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991912/استعلام-تجهیزات-آزمایشگاهی'>استعلام تجهیزات آزمایشگاهی / استعلام , استعلام تجهیزات آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991913/استعلام-تجهیزات-کامپیوتری'>استعلام تجهیزات کامپیوتری / استعلام,استعلام تجهیزات کامپیوتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991914/استعلام-گوشت-منجمد-گوساله'>استعلام گوشت منجمد گوساله  / استعلام ,استعلام گوشت منجمد گوساله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991915/استعلام-پلمپ-تسمه-ای-پلاستیکی'>استعلام پلمپ تسمه ای پلاستیکی  / استعلام,استعلام پلمپ تسمه ای پلاستیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991916/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام خرید لوله پلی اتیلن  / استعلام، استعلام خرید لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991917/استعلام-خرید-سامانه-مدیریت-عملکرد'>استعلام خرید سامانه مدیریت عملکرد / استعلام , استعلام خرید سامانه مدیریت عملکرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991918/استعلام-تجهیزات-آزمایشگاهی'>استعلام تجهیزات آزمایشگاهی / استعلام , استعلام تجهیزات آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991919/استعلام-خرید-تعداد-1000-دستگاه-فشارسنج'>استعلام خرید تعداد 1000 دستگاه فشارسنج / استعلام,استعلام خرید تعداد 1000 دستگاه فشارسنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991920/مزایده-یکباب-مغازه-بخش-46-یزد-نوبت-دوم'>مزایده یکباب مغازه بخش 46 یزد نوبت دوم  / مزایده,مزایده یکباب مغازه بخش 46 یزد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991921/استعلام​-نرم-افزار'>استعلام​ نرم افزار / استعلام , استعلام ​نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991922/استعلام-​بسته-شماره-122-96-81-منطقه-شرق'>استعلام ​بسته شماره 122-96-81 منطقه شرق / استعلام , استعلام ​بسته شماره 122-96-81 منطقه شرق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991923/استعلام-اجرای-سقف-کاذب-در-حدود-66-متر--'>استعلام اجرای سقف کاذب در حدود 66 متر ... / استعلام,استعلام اجرای سقف کاذب در حدود 66 متر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991924/استعلام-لوازم-مصرفی'>استعلام لوازم مصرفی / استعلام,استعلام لوازم مصرفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991925/مزایده-سه-دانگ-ملک-مساحت-280متر'>مزایده سه دانگ ملک مساحت 280متر  / مزایده,مزایده سه دانگ ملک مساحت 280متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991926/استعلام-​بسته-شماره-28-96-82-منطقه-غرب'>استعلام ​بسته شماره 28-96-82 منطقه غرب / استعلام , استعلام ​بسته شماره 28-96-82 منطقه غرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991927/استعلام-نصب-انتی-ویروس'>استعلام نصب انتی ویروس  / استعلام , استعلام نصب انتی ویروس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991928/استعلام-دستگاه-مبدل-حرارتی-2-لوله-ای'>استعلام دستگاه مبدل حرارتی 2 لوله ای  / استعلام , استعلام دستگاه مبدل حرارتی 2 لوله ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991929/استعلام-دستگاه-برش-لیزری'>استعلام دستگاه برش لیزری / استعلام , استعلام دستگاه برش لیزری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991930/استعلام-همبرگر-صد-گرمی'>استعلام همبرگر صد گرمی  / استعلام, استعلام همبرگر صد گرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991931/استعلام-چرخ-گوشت-صنعتی'>استعلام چرخ گوشت صنعتی / استعلام , استعلام چرخ گوشت صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991932/بسته-شماره-155-96-81-منطقه-شرق'>بسته شماره 155-96-81 منطقه شرق  / بسته شماره 155-96-81 منطقه شرق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991933/استعلام-خرید-یک-ساله-آنتی-ویروس-پاندا'>استعلام خرید یک ساله آنتی ویروس پاندا / استعلام,استعلام خرید یک ساله آنتی ویروس پاندا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991934/استعلام-خرید-سم-و-کارت-زرد'>استعلام خرید سم و کارت زرد     / استعلام, استعلام خرید سم و کارت زرد    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991935/استعلام-تجهیزات-کامپیوتری'>استعلام تجهیزات کامپیوتری / استعلام,استعلام تجهیزات کامپیوتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991936/استعلام-روغن-حلب-شانزده-کیلویی'>استعلام روغن حلب شانزده کیلویی  / استعلام, استعلام روغن حلب شانزده کیلویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991937/استعلام-نصب-کابینت'>استعلام نصب کابینت / استعلام, استعلام نصب کابینت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991938/استعلام-تجهیزات-کامپیوتری'>استعلام تجهیزات کامپیوتری / استعلام,استعلام تجهیزات کامپیوتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991939/فراخوان-پخت-غذای-پرسنل'>فراخوان پخت غذای پرسنل  / فراخوان پخت غذای پرسنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/991940/مناقصه-عملیات-برش-طولی--ساخت-کرکره-و-رینگی'> مناقصه عملیات برش طولی ، ساخت کرکره و رینگی / مناقصه , مناقصه عملیات برش طولی ، ساخت کرکره و رینگی</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 22 تاريخ : شنبه 5 اسفند 1396 ساعت: 11:42