اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.9.9 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986959/مناقصه-عملیات-باغبانی... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.9.9 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986959/مناقصه-عملیات-باغبانی-و-فضای-سبز----نوبت-دوم'>مناقصه عملیات باغبانی و فضای سبز ... - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات باغبانی و فضای سبز ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986962/مناقصه-خرید-لباس-کار-دوتیکه-نوبت-دوم'>مناقصه خرید لباس کار دوتیکه نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید لباس کار دوتیکه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986963/مناقصه-اجرای-اسلکت-بتنی-سقفه-ها-و-دیوارهای-بتنی-ساختمان-نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای اسلکت بتنی، سقفه ها و دیوارهای بتنی ساختمان- نوبت دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه  اجرای اسلکت بتنی، سقفه ها و دیوارهای بتنی ساختمان- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986964/مناقصه-خرید-کاپشن-پرسنلی-مردانه-نوبت-دوم'>مناقصه خرید کاپشن پرسنلی مردانه نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید کاپشن پرسنلی مردانه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986967/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه  تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه ، مناقصه  تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986968/مناقصه-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-شبکه-کابل-و-هوائی-مرکز-29000'>مناقصه نگهداری و راهبری تاسیسات شبکه کابل و هوائی مرکز 29000 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری و راهبری تاسیسات شبکه کابل و هوائی مرکز 29000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986972/فراخوان-پروژه-احداث-ترمینال-فرودگاه-سمنان-نوبت-دوم'>فراخوان پروژه احداث ترمینال فرودگاه سمنان نوبت دوم  / آگهی فراخوان پیمانکار, مناقصه پروژه احداث ترمینال فرودگاه سمنان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986973/مناقصه-روکش-آسفالت-و-لکه-گیری-محور-نوبت-دوم'>مناقصه روکش آسفالت و لکه گیری محور نوبت دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه روکش آسفالت و لکه گیری محور نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986984/فراخوان-ارزیابی-کیفی-تهیه--حمل--نصب-و-راه-اندازی--آموزش--گارانتی-نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی تهیه ، حمل ، نصب و راه اندازی ، آموزش  ،گارانتی نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی ، فراخوان ارزیابی کیفی تهیه ، حمل ، نصب و راه اندازی ، آموزش  ،گارانتی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986985/آگهی-مناقصه-عمومی-واگذاری-تهیه-و-تامین-حمل-مصالح-و-اجرای-کامل'>آگهی مناقصه عمومی واگذاری  تهیه و تامین، حمل مصالح و اجرای کامل / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی واگذاری  تهیه و تامین، حمل مصالح و اجرای کامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986987/فراخوان-خرید-خدمات-مشاوره-سیستم-یکپارچه-جامع-مالی--نوبت-دوم'>فراخوان خرید خدمات مشاوره سیستم یکپارچه جامع مالی...نوبت دوم  / آگهی فراخوان , فراخوان خرید خدمات مشاوره سیستم یکپارچه جامع مالی...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986988/مناقصه-دوربین-مداربسته-(با-لوازم-و-اجرا)---نوبت-دوم'>مناقصه دوربین مداربسته (با لوازم و اجرا) ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه دوربین مداربسته (با لوازم و اجرا) ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986989/ارزیابی-کیفی-ساماندهی-فیزیکی-و-الکترونیکی-اسناد-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی ساماندهی فیزیکی و الکترونیکی اسناد- نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , ارزیابی کیفی ساماندهی فیزیکی و الکترونیکی اسناد- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986990/مناقصه-راهبری-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-تصفیه-خانه-صنعتی-نوبت-دوم'>مناقصه راهبری شبکه جمع آوری فاضلاب تصفیه خانه صنعتی -نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی و مناقصه, مناقصه راهبری شبکه جمع آوری فاضلاب تصفیه خانه صنعتی -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986991/تجدید-مناقصه-انسداد-چاه-های-غیرمجاز-جلوگیری-از-اضافه-برداشت-منابع-آب-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه انسداد چاه های غیرمجاز، جلوگیری از اضافه برداشت منابع آب- نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه انسداد چاه های غیرمجاز، جلوگیری از اضافه برداشت منابع آب- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986993/مناقصه-خرید-3-دستگاه-پمپ-سیار-63-20-کیلوولت-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 3 دستگاه پمپ سیار 63/20 کیلوولت نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید 3 دستگاه پمپ سیار 63/20 کیلوولت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986994/فراخوان-اجرای-خط-انتقال-آب-و-تاسیسات-آبرسانی-تجدید--نوبت-دوم'>فراخوان اجرای خط انتقال آب و تاسیسات آبرسانی- تجدید - نوبت دوم  / آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان اجرای خط انتقال آب و تاسیسات آبرسانی- تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986996/آگهی-مناقصه-عمومی-تهیه-و-تامین-حمل-مصالح-و-اجرای-کامل-عملیات-سفت-کاری'>آگهی مناقصه عمومی تهیه و تامین، حمل مصالح و اجرای کامل عملیات سفت کاری / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی تهیه و تامین، حمل مصالح و اجرای کامل عملیات سفت کاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986997/مناقصه-گازرسانی-به-صنایع-سطح-استان--نوبت-دوم'>مناقصه گازرسانی به صنایع سطح استان - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه گازرسانی به صنایع سطح استان - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987003/مناقصه-اجرای-قالب-بندی-بتن-ریزی-و-آرماتوربندی--'>مناقصه اجرای قالب بندی، بتن ریزی و آرماتوربندی...  / مناقصه, مناقصه اجرای قالب بندی، بتن ریزی و آرماتوربندی... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987008/مناقصه-احداث-و-تکمیل-5-باب-ساختمان-مخابرات-نوبت-دوم'>مناقصه احداث و تکمیل 5 باب ساختمان مخابرات- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه احداث و تکمیل 5 باب ساختمان مخابرات - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987010/مناقصه-احداث-و-تکمیل-ساختمانها-دیوارکشی'>مناقصه احداث و تکمیل ساختمانها- دیوارکشی / مناقصه عمومی, مناقصه احداث و  تکمیل ساختمانها- دیوارکشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987014/مناقصه-واگذاری-خدمات-پشتیبانی-و-نگهداری-شبکه-کامپیوتری-و-تجهیزات-رایانه-ای---نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری خدمات پشتیبانی و نگهداری شبکه کامپیوتری و تجهیزات رایانه ای ...- نوبت دوم  / آگهی مناقصات عمومی، مناقصه واگذاری خدمات پشتیبانی و نگهداری شبکه کامپیوتری و تجهیزات رایانه ای ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987016/مناقصه-اجرای-عملیات-زیرسازی-آسفالت-و-اجرای-ابنیه-فنی---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات زیرسازی آسفالت و اجرای ابنیه فنی ... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه اجرای عملیات زیرسازی آسفالت و اجرای ابنیه فنی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987017/مناقصه-تامین-60-نفر-نیرو-راننده-پایه-یکم'>مناقصه تامین 60 نفر نیرو راننده پایه یکم / مناقصه ،مناقصه تامین 60 نفر نیرو راننده پایه یکم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987018/مناقصه-تعمیرات-اساسی-اماکن-ورزشی--نوبت-دوم'>مناقصه تعمیرات اساسی اماکن ورزشی  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تعمیرات اساسی اماکن ورزشی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987020/مناقصه-پروژه-لکه-گیری-درزگیری-روکش-راه-ها--(نوبت-دوم)'>مناقصه پروژه لکه گیری، درزگیری، روکش راه ها... (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه پروژه لکه گیری، درزگیری، روکش راه ها... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987023/مناقصه-کلیه-امور-مدیریتی-تهیه-مواد-اولیه'>مناقصه کلیه امور مدیریتی تهیه مواد اولیه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه کلیه امور مدیریتی تهیه مواد اولیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987024/مناقصه-خرید-لباس-پرسنلی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید لباس پرسنلی نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه خرید لباس پرسنلی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987025/فراخوان-مناقصه-تکمیل-و-تجهیز-کانون-فرهنگی-و---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تکمیل و تجهیز کانون فرهنگی و ... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه ,  فراخوان مناقصه تکمیل و تجهیز کانون فرهنگی و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987026/مناقصه-پردازش-و-تفسیر-مجدد-داده-های-لرزه-نگاری-سه-بعدی-ساختمان-هرمز-اس--نوبت-دوم'>مناقصه پردازش و تفسیر  مجدد داده های لرزه نگاری سه بعدی ساختمان هرمز-اس - نوبت دوم  / آگهی  ارزیابی کیفی, مناقصه پردازش و تفسیر  مجدد داده های لرزه نگاری سه بعدی ساختمان هرمز-اس - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987032/مناقصه-احداث-زمین-فوتسال--نوبت-دوم'>مناقصه احداث زمین فوتسال - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه احداث زمین فوتسال - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987038/مناقصه-احداث-50-واحدی-مسکونی'>مناقصه  احداث 50 واحدی مسکونی / مناقصه ، مناقصه   احداث 50 واحدی مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987044/استعلام-ارزیابی-کیفی-انجام-مطالعات-مرحله-اول-و-دوم-پروژه-تعمیرات-اساسی-ابنیه'>استعلام ارزیابی کیفی انجام مطالعات مرحله اول و دوم پروژه تعمیرات اساسی ابنیه / آگهی استعلام ارزیابی کیفی انتخاب مشاور,انجام مطالعات مرحله اول و دوم پروژه تعمیرات اساسی ابنیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987054/تجدید-فراخوان-مناقصه-واگذاری-اداره-امور-عملیات-و-بهره-برداری-تعدادی-از-جایگاه-های-شرکتی--نوبت-دوم'>تجدید فراخوان مناقصه واگذاری اداره امور عملیات و بهره برداری تعدادی از جایگاه های شرکتی - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه واگذاری اداره امور عملیات و بهره برداری تعدادی از جایگاه های شرکتی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987056/فراخوان-مناقصه-تکمیل-و-تجهیز-کانون-فرهنگی-و--'>فراخوان مناقصه تکمیل و تجهیز کانون فرهنگی و ...  / فراخوان مناقصه ,  فراخوان مناقصه تکمیل و تجهیز کانون فرهنگی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987058/مناقصه-امور-طبخ-و-توزیع-غذای-سلف-سرویس'>مناقصه امور طبخ و توزیع غذای سلف سرویس / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه امور طبخ و توزیع غذای سلف سرویس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987059/تجدید-مناقصه-تهیه-و-اجرای-آسفالت-جهت-لکه-گیری-معابر-سطح-شهر-96-9-9'>تجدید مناقصه تهیه و اجرای آسفالت جهت لکه گیری معابر سطح شهر 96.9.9 / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه تهیه و اجرای آسفالت جهت لکه گیری معابر سطح شهر 96.9.9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987062/فراخوان-اجاره-یک-فروند-شناور-A-H-T-S-با-آبخور-کم--نوبت-دوم'>فراخوان اجاره یک فروند شناور A.H.T.S با آبخور کم ...نوبت دوم  / مناقصه ,فراخوان اجاره یک فروند شناور A.H.T.S با آبخور کم ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987063/مناقصه-کفپوش-بتنی-معابر-تجدید'>مناقصه کفپوش بتنی معابر تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه کفپوش بتنی معابر تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987065/تجدید-مناقصات-اجرای-عملیات-بهسازی-و-تقویت-سازه-مخزن-10000-مترمکعبی'>تجدید مناقصات اجرای عملیات بهسازی و تقویت سازه مخزن 10000 مترمکعبی / آگهی تجدید مناقصات عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی، مناقصه اجرای عملیات بهسازی و تقویت سازه مخزن 10000 مترمکعبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987068/مناقصه-مجموعه-بازی-کودکان-پلی-اتیلن-سطل-زباله-پارکی-فلزی-ست-ورزشی-پارکی--'>مناقصه مجموعه بازی کودکان پلی اتیلن، سطل زباله پارکی فلزی، ست ورزشی پارکی...  / مناقصه عمومی, مناقصه مجموعه بازی کودکان پلی اتیلن، سطل زباله پارکی فلزی، ست ورزشی پارکی... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987072/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-دو-دستگاه-آسانسور'>مناقصه خرید، نصب و راه اندازی دو دستگاه آسانسور / مناقصه ,مناقصه خرید، نصب و راه اندازی دو دستگاه آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987074/مناقصه-احداث-ساختمان-اداری'>مناقصه احداث ساختمان اداری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث ساختمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987078/فراخوان-انجام-امور-خدمات-عمومی'>فراخوان انجام امور خدمات عمومی / فراخوان مناقصه , فراخوان انجام امور خدمات عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987081/مناقصه-احداث-ساختمان-اورژانس'>مناقصه احداث ساختمان اورژانس  / مناقصه ,مناقصه احداث ساختمان اورژانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987084/مناقصه-روکش-آسفالت-و-لکه-گیری-محور-نوبت-دوم'>مناقصه روکش آسفالت و لکه گیری محور نوبت دوم / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه روکش آسفالت و لکه گیری محور نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987087/ارزیابی-کیفی-خرید-تجهیزات-تخصصی-مقابله-با-مواد-شیمیایی-خطرناک-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی خرید تجهیزات تخصصی مقابله با مواد شیمیایی خطرناک- نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , ارزیابی کیفی خرید تجهیزات تخصصی مقابله با مواد شیمیایی خطرناک - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987088/مناقصه-خدمات-تامین-4-دستگاه-امبولانس--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات تامین 4 دستگاه امبولانس - نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه خدمات تامین 4 دستگاه امبولانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987089/مناقصه-روکش-آسفالت-و-لکه-گیری-محور-نوبت-دوم'>مناقصه روکش آسفالت و لکه گیری محور نوبت دوم / اگهی مناقصه , مناقصه روکش آسفالت و لکه گیری محور نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987090/مناقصه-خرید-300-تن-لوله-پلی-اتیلن-HDPE100-و---نوبت-دوم'>مناقصه خرید 300 تن لوله پلی اتیلن HDPE100 و ... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه خرید 300 تن لوله پلی اتیلن HDPE100 و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987091/مناقصه-حفاظت-فیزیکی-از-اراضی-تحت-مالکیت-دولت--نوبت-دوم'>مناقصه حفاظت فیزیکی از اراضی تحت مالکیت دولت - نوبت دوم / اگهی مناقصه , مناقصه حفاظت فیزیکی از اراضی تحت مالکیت دولت - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987092/جشنواره-دوستی'>جشنواره دوستی  / جشنواره دوستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987093/استعلام-ارزیابی-کیفی-ارائه-خدمات-مشاوره-و-نظارت-فنی-بر-تامین--نوبت-دوم'>استعلام ارزیابی کیفی ارائه خدمات مشاوره و نظارت فنی بر تامین... نوبت دوم / استعلام ,استعلام ارزیابی کیفی ارائه خدمات مشاوره و نظارت فنی بر تامین... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987095/فراخوان-کنترل-ترافیک-و-اجرائیات---نوبت-دوم'>فراخوان کنترل ترافیک و اجرائیات ... نوبت دوم / مناقصه ,فراخوان کنترل ترافیک و اجرائیات ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987099/مناقصه-تامین-برق-روستاهای--نوبت-دوم'>مناقصه تامین برق روستاهای ...نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه تامین برق روستاهای ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987101/مناقصه-احداث-و-بهسازی-کانال-نوبت-دوم'>مناقصه احداث و بهسازی کانال نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث و بهسازی کانال نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987102/فراخوان-مناقصه-احداث-مدرسه-12-کلاسه-کشتارگاه-ناحیه-2-ارومیه-تجدید'>فراخوان مناقصه احداث مدرسه 12 کلاسه کشتارگاه ناحیه 2 ارومیه تجدید  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی, فراخوان مناقصه احداث مدرسه 12 کلاسه کشتارگاه ناحیه 2 ارومیه تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987103/مناقصه-نظارت-از-مکان-های-تعیین-شده-جهت-راه-اندازی-روز-بازارها'>مناقصه نظارت از مکان های تعیین شده جهت راه اندازی روز بازارها / آگهی مزایده ، مزایده نظارت از مکان های تعیین شده جهت راه اندازی روز بازارها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987105/مناقصه-واگذاری-حسابرسی-سال-96-(نوبت-دوم)'>مناقصه واگذاری حسابرسی سال 96 (نوبت دوم) / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری حسابرسی سال 96 (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987106/مناقصه-دیوارکشی-محوطه-سازی-ساخت-نگهبانی-ورودی-و-سایبان--نوبت-دوم'>مناقصه دیوارکشی، محوطه سازی، ساخت نگهبانی ورودی و سایبان...نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه دیوارکشی، محوطه سازی، ساخت نگهبانی ورودی و سایبان...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987107/فراخوان-مناقصه-انواع-کولر--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انواع کولر - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه انواع کولر - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987110/مناقصه-تعویض-دو-ردیف-پره-های-ردیف-آخر-و-تعویض-سیل-های-متحرک'>مناقصه تعویض دو ردیف پره های ردیف آخر و تعویض سیل های متحرک  / مناقصه ,مناقصه تعویض دو ردیف پره های ردیف آخر و تعویض سیل های متحرک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987112/مناقصه-تعویض-پره-های-ردیف-دوم-ایمپالس'>مناقصه تعویض پره های ردیف دوم ایمپالس / مناقصه ,مناقصه تعویض پره های ردیف دوم ایمپالس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987113/مناقصه-پروژه-خیابان-سازی-بلوار-فاضل-هندی'>مناقصه پروژه خیابان سازی بلوار فاضل هندی   / آگهی مناقصه,  مناقصه پروژه خیابان سازی بلوار فاضل هندی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987120/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام اجرای طرح هادی روستا, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / استعلام ,استعلام اجرای طرح هادی روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987121/مناقصه-انجام-امور-خدماتی-نظافتی-و-پشتیبانی'>مناقصه انجام امور خدماتی نظافتی و پشتیبانی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور خدماتی نظافتی و پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987124/استعلام-مصالح-ساختمانی-سایت-ستاد'>استعلام مصالح ساختمانی, سایت ستاد / استعلام ,استعلام مصالح ساختمانی, سایت ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987127/استعلام-لایروبی-و-مرمت-قنات-سامانه-ستاد'>استعلام لایروبی و مرمت قنات, سامانه ستاد / استعلام ,استعلام لایروبی و مرمت قنات, سامانه ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987128/مناقصه-انواع-مقره-سوزنی-یکپارچه-و-مقره-بشقابی-سرامیکی-نوبت-دوم'>مناقصه انواع مقره سوزنی یکپارچه و مقره بشقابی سرامیکی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه انواع مقره سوزنی یکپارچه و مقره بشقابی سرامیکی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987131/مناقصه-تکمیل-مدرسه-خیری-محسنی-خاتون-آباد-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>مناقصه تکمیل مدرسه خیری محسنی خاتون آباد, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل مدرسه خیری محسنی خاتون آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987133/مناقصه-اجرای-عملیات-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-راههای-روستایی-شهرستان-بهار--'>مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت راههای روستایی شهرستان بهار... / آگهی مناقصه عمومی ،مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت راههای روستایی شهرستان بهار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987134/مناقصه-واگذاری-امور-راهبری-و-نگهداشت-تاسیسات'>مناقصه واگذاری امور راهبری و نگهداشت تاسیسات  / مناقصه ,مناقصه واگذاری امور راهبری و نگهداشت تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987136/فراخوان-مناقصه-پروژه-اجرای-آسفالت-بخشی-از-معابر'>فراخوان مناقصه پروژه اجرای آسفالت بخشی از معابر  / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه پروژه اجرای آسفالت بخشی از معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987140/مناقصه-اجاره-سه-دستگاه-کامیون-بنز'>مناقصه اجاره سه دستگاه کامیون بنز / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجاره سه دستگاه کامیون بنز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987141/همایش-بین-المللی-بازاریابی-نوین'>همایش بین المللی بازاریابی نوین / همایش بین المللی بازاریابی نوین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987147/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-دستگاه-همودیالیز'>مناقصه خرید نصب و راه اندازی دستگاه همودیالیز / مناقصه ,مناقصه خرید نصب و راه اندازی دستگاه همودیالیز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987149/فراخوان-مناقصه-پروژه-اجرای-شبکه-توزیع-20-کیلوولت-فاز-یک'>فراخوان مناقصه  پروژه اجرای شبکه توزیع 20 کیلوولت فاز یک / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه  پروژه اجرای شبکه توزیع 20 کیلوولت فاز یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987156/مناقصه-اجرای-عملیات-نهالکاری-مراقبت-و-آبیاری--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات نهالکاری، مراقبت و آبیاری - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات نهالکاری، مراقبت و آبیاری - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987158/مناقصه-ایجاد-توسعه-و-اصلاح-شبکه-معابر'>مناقصه ایجاد توسعه و اصلاح شبکه معابر / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه ایجاد توسعه و اصلاح شبکه معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987162/استعلام-قیمت-واگذاری-دندانپزشکی-واحد-بیمارستان'>استعلام قیمت، واگذاری دندانپزشکی واحد بیمارستان / استعلام, استعلام قیمت، واگذاری دندانپزشکی واحد بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987163/استعلام-​سجاده-مهر--کتاب'>استعلام ​سجاده -مهر - کتاب  / استعلام, استعلام ​سجاده -مهر - کتاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987167/فراخوان-احداث-مرکز-بهداشت-شهرستان-چابهار--'>فراخوان احداث مرکز بهداشت شهرستان چابهار... / آگهی فراخوان , فراخوان احداث مرکز بهداشت شهرستان چابهار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987169/استعلام-توسعه-شبکه-های-برق-حاشیه-شهر'> استعلام توسعه شبکه های برق حاشیه شهر  / استعلام , استعلام توسعه شبکه های برق حاشیه شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987171/تجدید-مناقصه-​تکمیل-راه-روستایی-بهرغ-بالا-مازغ-مغیران'>تجدید مناقصه ​تکمیل راه روستایی بهرغ بالا مازغ مغیران / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ​تکمیل راه روستایی بهرغ بالا مازغ مغیران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987172/استعلام-تجهیزات-آزمایشگاهی'>استعلام تجهیزات آزمایشگاهی  / استعلام ,استعلام تجهیزات آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987177/استعلام-توسعه-شبکه-های-برق'> استعلام توسعه شبکه های برق  / استعلام , استعلام توسعه شبکه های برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987178/مناقصه-تهیه-و-تامین-۴۸-دستگاه-خودرو'>مناقصه تهیه و تامین ۴۸ دستگاه خودرو  / مناقصه ,مناقصه تهیه و تامین ۴۸ دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987180/فراخوان-اجرای-عملیات-آبخیزداری'>فراخوان اجرای عملیات آبخیزداری / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان اجرای عملیات آبخیزداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987181/استعلام-تجهیزات-آزمایشگاهی'>استعلام تجهیزات آزمایشگاهی  / استعلام ,استعلام تجهیزات آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987186/استعلام-یخچال-آزمایشگاهی'>استعلام یخچال آزمایشگاهی  / استعلام ,استعلام یخچال آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987187/فراخوان-اجرای-فاز-2-بلوار--نوبت-دوم'>فراخوان اجرای فاز 2 بلوار... نوبت دوم  / آگهی فراخوان، فراخوان اجرای فاز 2 بلوار... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987188/استعلام-توسعه-شبکه-های-برق-روستاهای'> استعلام توسعه شبکه های برق روستاهای / استعلام , استعلام توسعه شبکه های برق روستاهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987194/فراخوان-مهندسین-مشاور-جهت-انجام-مطالعات-تفصیلی--اجرایی'>فراخوان مهندسین مشاور جهت انجام مطالعات تفصیلی - اجرایی / آگهی فراخوان , فراخوان مهندسین مشاور جهت انجام مطالعات تفصیلی - اجرایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987195/مناقصه-انواع-مقره-سوزنی-یکپارچه-و-مقره-بشقابی-سرامیکی'>مناقصه انواع مقره سوزنی یکپارچه و مقره بشقابی سرامیکی / آگهی مناقصه، مناقصه انواع مقره سوزنی یکپارچه و مقره بشقابی سرامیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987200/مناقصه-انجام-خدمات-امداد-مشترکین-گازبانی-و-خدمات-عمومی-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات امداد، مشترکین، گازبانی و خدمات عمومی -تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه انجام خدمات امداد، مشترکین، گازبانی و خدمات عمومی- تجدید- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987201/اصلاحیه-مناقصه-خرید-و-نصب-نیمکت-پارکی--سطل-زباله-پارکی'>اصلاحیه مناقصه خرید و نصب نیمکت پارکی ، سطل زباله پارکی / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه خرید و نصب نیمکت پارکی ، سطل زباله پارکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987204/فراخوان-تهیه-و-تامین-48-دستگاه-خودرو-وانت-تک-کابین-نوبت-دوم'>فراخوان تهیه و تامین 48 دستگاه خودرو وانت تک کابین  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی,فراخوان  تهیه و تامین 48 دستگاه خودرو وانت تک کابین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987211/مناقصه-خرید-قطعات-یدکی-ساخت-FOXBORO--ECKARDT'>مناقصه خرید قطعات یدکی ساخت FOXBORO & ECKARDT / مناقصه , مناقصه خرید قطعات یدکی ساخت FOXBORO & ECKARDT</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987215/مناقصه-خرید-ترانسمیترهای-ساخت-YOKOGAWA'>مناقصه خرید ترانسمیترهای ساخت YOKOGAWA / مناقصه , مناقصه خرید ترانسمیترهای ساخت YOKOGAWA</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987218/مناقصه-انجام-امورات-فضای-سبز-و-راننده-نوبت-دوم'>مناقصه انجام امورات فضای سبز و راننده- نوبت دوم  / آگهی مناقصه,مناقصه  انجام امورات فضای سبز و راننده- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987221/فراخوان-خرید-خط-و-رنگ-ترافیکی'>فراخوان خرید خط و رنگ ترافیکی / آگهی فراخوان, فراخوان خرید خط و رنگ ترافیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987229/استعلام-خاک-اره'>استعلام خاک اره / استعلام ,استعلام خاک اره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987230/فراخوان-پروژه-های-ساختمانی'>فراخوان پروژه های ساختمانی  / فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران, فراخوان پروژه های ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987232/استعلام-لوازم-ورزشی'>استعلام لوازم ورزشی / استعلام ,استعلام لوازم ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987235/استعلام-درب-فلزی-نرده-ای'>استعلام درب فلزی نرده ای / استعلام ,استعلام درب فلزی نرده ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987236/مناقصه-اجرای-پروژه-بهسازی-معابر-منطقه-شطیط-فاز-یک'>مناقصه اجرای پروژه بهسازی معابر منطقه شطیط فاز یک  / مناقصه , مناقصه اجرای پروژه بهسازی معابر منطقه شطیط فاز یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987237/مناقصه-باتری-یو-پی-اس'>مناقصه باتری یو پی اس  / مناقصه عمومی، مناقصه باتری یو پی اس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987238/مناقصه-اجرای-خرید-و-نصب-دکوراسیون-و-تجهیزات-آمفی-تئاتر'>مناقصه اجرای خرید و نصب دکوراسیون و تجهیزات آمفی تئاتر / اگهی مناقصه , مناقصه  اجرای خرید و نصب دکوراسیون و تجهیزات آمفی تئاتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987240/مناقصه-انجام-امور-خدماتی-نظافتی-و-پشتیبانی-واحدهای'>مناقصه انجام امور خدماتی نظافتی و پشتیبانی واحدهای / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور خدماتی نظافتی و پشتیبانی واحدهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987243/استعلام-کابل-افشان'>استعلام کابل افشان / استعلام ,استعلام کابل افشان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987244/فراخوان-عملیات-اجرایی-روکش-آسفالت-گرم'>فراخوان عملیات اجرایی روکش آسفالت گرم / آگهی فراخوان, فراخوان عملیات اجرایی روکش آسفالت گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987245/استعلام-تجهیزات-آزمایشگاهی'>استعلام تجهیزات آزمایشگاهی  / استعلام ,استعلام تجهیزات آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987247/استعلام-انجام-مطالعات-نقشه-برداری'>استعلام انجام مطالعات نقشه برداری / استعلام ,استعلام انجام مطالعات نقشه برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987248/استعلام-کنترل-والو-پروانه-ای-فولادی'>استعلام کنترل والو پروانه ای فولادی / استعلام , استعلام کنترل والو پروانه ای فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987249/استعلام-​تعویض-سطح-مقطع-سیم-فیدر-اصلی'> استعلام ​تعویض سطح مقطع سیم فیدر اصلی  / استعلام , استعلام ​تعویض سطح مقطع سیم فیدر اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987250/استعلام-تامین-و-نصب-و-راه-اندازی-سیستم'>استعلام تامین و نصب و راه اندازی سیستم / استعلام ,استعلام تامین و نصب و راه اندازی سیستم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987252/استعلام-انجام-عملیات-ارتباط-ترمینال'>استعلام انجام عملیات ارتباط ترمینال / استعلام , استعلام انجام عملیات ارتباط ترمینال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987253/استعلام-تجهیزات-آزمایشگاهی'>استعلام تجهیزات آزمایشگاهی  / استعلام ,استعلام تجهیزات آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987254/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-دوربین-مداربسته'>استعلام تعمیر و نگهداری دوربین مداربسته  / استعلام,استعلام تعمیر و نگهداری دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987255/مناقصه-عمومی-تعریض-و-زیر-سازی-راه-دسترسی-و-معابر'>مناقصه عمومی تعریض و زیر سازی راه دسترسی و معابر  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تعریض و زیر سازی راه دسترسی و معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987256/اصلاحیه-مناقصه-پروژه-احداث-خطوط-لوله-و-تاسیسات-مکانیکی-و-برقی'>اصلاحیه مناقصه پروژه احداث خطوط لوله و تاسیسات مکانیکی و برقی  / اصلاحیه فراخوان عمومی, مناقصه پروژه احداث خطوط لوله و تاسیسات مکانیکی و برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987258/استعلام-تهیه-و-نصب-جک-اتوماتیک'>استعلام تهیه و نصب جک اتوماتیک / استعلام ,استعلام تهیه و نصب جک اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987259/استعلام-سیستم-اعلام-حریق-دیتا-سنتر'>استعلام سیستم اعلام حریق دیتا سنتر / استعلام,استعلام سیستم اعلام حریق دیتا سنتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987260/استعلام-فازمتر-400-کیلوولت-با-چوب-استی'>استعلام فازمتر 400 کیلوولت با چوب استی  / استعلام , استعلام فازمتر 400 کیلوولت با چوب استی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987261/استعلام-باتری-یو-پی-اس'>استعلام باتری یو پی اس / استعلام, استعلام باتری یو پی اس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987263/استعلام-رله-حرارتی'>استعلام رله حرارتی   / استعلام,استعلام رله حرارتی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987264/استعلام-دوربین-فیلمبرداری-پاناسونیک'>استعلام دوربین فیلمبرداری پاناسونیک / استعلام,استعلام دوربین فیلمبرداری پاناسونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987265/مناقصه-اجرای-آسفالت-جاده'>مناقصه اجرای آسفالت جاده  / اگهی مناقصه  , مناقصه اجرای آسفالت جاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987266/استعلام-3-عدد-مودم-MOXA-از-مدل-GATE-51'> استعلام 3 عدد مودم MOXA از مدل GATE 51 / استعلام , استعلام 3 عدد مودم MOXA از مدل GATE 51</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987267/استعلام2-ردیف-فلکسیبل'>استعلام2 ردیف فلکسیبل / استعلام,استعلام 2 ردیف فلکسیبل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987268/استعلام-تهیه-و-نصب-راه-بند-هیدرولیکی'>استعلام تهیه و نصب راه بند هیدرولیکی  / استعلام ,استعلام تهیه و نصب راه بند هیدرولیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987269/استعلام-انجام-امور-مربوط-به-اداره'>استعلام انجام امور مربوط به اداره / استعلام ,استعلام انجام امور مربوط به اداره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987271/استعلام-سیم-مسی-افشان-سبز-و-زرد'>استعلام سیم مسی افشان سبز و زرد   / استعلام , استعلام سیم مسی افشان سبز و زرد  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987276/مناقصه-اجرای-پروژه-بهسازی-معابر'>مناقصه  اجرای پروژه بهسازی معابر  / آگهی مناقصه, مناقصه  اجرای پروژه بهسازی معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987277/مناقصه-احداث-مدرسه-12-کلاسه-متوسطه--نوبت-دوم'>مناقصه احداث مدرسه 12 کلاسه متوسطه...نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه احداث مدرسه 12 کلاسه متوسطه...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987278/استعلام-تهیه-و-ساخت-و-نصب-حفاظ-پنجره'> استعلام تهیه و ساخت و نصب حفاظ پنجره  / استعلام , استعلام تهیه و ساخت و نصب حفاظ پنجره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987279/استعلام-لایروبی-و-مرمت-قنات'>استعلام لایروبی و مرمت قنات  / استعلام, استعلام لایروبی و مرمت قنات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987282/استعلام-تعدادی-کامپیوتر'>استعلام تعدادی کامپیوتر / استعلام ,استعلام تعدادی کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987283/استعلام-دوره-های-آموزشی--'>استعلام دوره های آموزشی... / استعلام, استعلام دوره های آموزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987284/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای'>استعلام اجرای طرح هادی روستای / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی روستای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987285/مناقصه-خرید-سیم-روکش-دار-آلومینیوم-فولاد--'>مناقصه خرید سیم روکش دار آلومینیوم فولاد ... / مناقصه عمومی, </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987286/مناقصه-خدمات-نگهداری-تاسیسات-روستایی'>مناقصه خدمات نگهداری تاسیسات روستایی / مناقصه ,مناقصه خدمات نگهداری تاسیسات روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987289/استعلام-نصب-راه-اندازی-و-بارگیری--'>استعلام نصب، راه اندازی و بارگیری ... / استعلام, استعلام نصب، راه اندازی و بارگیری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987291/مناقصه-امور-خدمات-پشتیبانی-ساختمان-اداری'>مناقصه امور خدمات پشتیبانی ساختمان اداری / اگهی مناقصه , مناقصه امور خدمات پشتیبانی ساختمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987294/استعلام-خدمات-حمل-و-تعمیر-الکتروپمپ-های-خود'>استعلام خدمات حمل و تعمیر الکتروپمپ های خود / استعلام، استعلام خدمات حمل و تعمیر الکتروپمپ های خود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987295/فراخوان-ارزیابی-اجرای-کلیه-پروژه-های-راه-روستایی-و-اصلی-(نوبت-دوم)'>فراخوان ارزیابی اجرای کلیه پروژه های راه روستایی و اصلی (نوبت دوم) / فراخوان ارزیابی کیفی ؛ فراخوان اجرای کلیه پروژه های راه روستایی و اصلی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987297/فراخوان-طراحی-ایستگاه-اتوبوس'>فراخوان طراحی ایستگاه اتوبوس / فراخوان طراحی ایستگاه اتوبوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987300/مناقصه-خرید-کیت-الکترونیکی-پردازشگر-مرکزی'>مناقصه خرید کیت الکترونیکی پردازشگر مرکزی / مناقصه ,مناقصه خرید کیت الکترونیکی پردازشگر مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987301/تجدید-مناقصه-کرایه-ماشین-آلات-عمرانی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه کرایه ماشین آلات عمرانی - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه کرایه ماشین آلات عمرانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987304/مناقصه-عملیات-احداث-و-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات احداث و حفظ و نگهداری فضای سبز تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه عملیات احداث و حفظ و نگهداری فضای سبز تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987306/مناقصه-ساخت-شمیز-ارتعاشی'>مناقصه ساخت شمیز ارتعاشی  / مناقصه ,مناقصه ساخت شمیز ارتعاشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987307/استعلام-برق-رسانی-جهت-اجرای-پروژه--'>استعلام برق رسانی جهت اجرای پروژه ... / استعلام, استعلام برق رسانی جهت اجرای پروژه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987313/استعلام-کاغذ-A4-کپی-لوکس-80-گرمی-برش-لیزری'>استعلام کاغذ A4 کپی لوکس 80 گرمی برش لیزری / استعلام, استعلام کاغذ A4 کپی لوکس 80 گرمی برش لیزری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987314/استعلام-پروژه-اجرای-طرح-هادی-روستا--'>استعلام پروژه اجرای طرح هادی روستا... / استعلام, استعلام پروژه اجرای طرح هادی روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987315/فراخوان-فضای-سبز'>فراخوان فضای سبز  / فراخوان , فراخوان فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987318/استعلام-خرید-100-دستگاه-رادیاتور-13-پره--'>استعلام خرید 100 دستگاه رادیاتور 13 پره... / استعلام, استعلام خرید 100 دستگاه رادیاتور 13 پره...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987319/مناقصه-برون-سپاری-عملیات-بهره-برداری-تعمیر-و-نگهداری-و-رفع-اتفاقات'>مناقصه برون سپاری عملیات بهره برداری، تعمیر و نگهداری و رفع اتفاقات / مناقصه ,مناقصه برون سپاری عملیات بهره برداری، تعمیر و نگهداری و رفع اتفاقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987320/استعلام-میز-و-صندلی'>استعلام میز و صندلی / استعلام, استعلام میز و صندلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987321/مناقصه-خدمات-قابل-واگذاری-(فضای-سبز--خدمات-شهری-و--)'>مناقصه خدمات قابل واگذاری (فضای سبز ، خدمات شهری و ...)  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات قابل واگذاری (فضای سبز ، خدمات شهری و ...) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987322/فراخوان-راه-اندازی-و-تحویل-فضاهای-تمیز-آزمایشگاهی'>فراخوان راه اندازی و تحویل فضاهای تمیز آزمایشگاهی / فراخوان , فراخوان راه اندازی و تحویل فضاهای تمیز آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987323/استعلام-تابلو-برق'>استعلام تابلو برق / استعلام, استعلام تابلو برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987325/مجدد-مناقصه-پروژه-تعمیرات-اساسی-ساختمان-اداره-نگهداری-و-تعمیرات-خطوط-لوله'>مجدد مناقصه پروژه تعمیرات اساسی ساختمان اداره نگهداری و تعمیرات خطوط لوله  / فراخوان مناقصه عمومی, مجدد مناقصه پروژه تعمیرات اساسی ساختمان اداره نگهداری و تعمیرات خطوط لوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987326/مناقصه-عملیات-احداث-پیاده-رو'>مناقصه عملیات احداث پیاده رو  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات احداث پیاده رو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987329/مناقصه-زیرسازی-و-اجرای-کفپوش-بتنی-معابر-سطح-روستا-نوبت-دوم'>مناقصه زیرسازی و اجرای کفپوش بتنی معابر سطح روستا- نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه زیرسازی و اجرای کفپوش بتنی معابر سطح روستا - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987330/مناقصه-عملیات-اجرای-زیرسازی-و-آسفالت-پیاده-رو'>مناقصه عملیات اجرای زیرسازی و آسفالت پیاده رو / مناقصه ,مناقصه عملیات اجرای زیرسازی و آسفالت پیاده رو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987333/مناقصه-خرید-مجموعه-اقلام-تعمیراتی-کولینگ-تاور'>مناقصه خرید مجموعه اقلام تعمیراتی کولینگ تاور / مناقصه, مناقصه خرید مجموعه اقلام تعمیراتی کولینگ تاور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987334/مناقصه-انجام-امور-ایاب-و-ذهاب'>مناقصه  انجام امور ایاب و ذهاب  / آگهی مناقصه, مناقصه  انجام امور ایاب و ذهاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987335/مناقصه-عملیات-اجرای-شبکه-داخلی-برقی-پارک'>مناقصه عملیات اجرای شبکه داخلی برقی پارک / مناقصه ,مناقصه عملیات اجرای شبکه داخلی برقی پارک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987337/مناقصه-انجام-امورات-مربوط-به-حوزه-خدمات-شهری'>مناقصه انجام امورات مربوط به حوزه خدمات شهری / آگهی مناقصه , مناقصه انجام امورات مربوط به حوزه خدمات شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987339/استعلام-آنالایزر-گاز'>استعلام آنالایزر گاز   / استعلام , استعلام آنالایزر گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987340/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی'>استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی / استعلام, استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987342/استعلام-برق-رسانی-جهت-اجرای-پروژه--'>استعلام برق رسانی جهت اجرای پروژه ... / استعلام, استعلام برق رسانی جهت اجرای پروژه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987343/استعلام-عملیات-خاکی-سایت-خدماتی'>استعلام عملیات خاکی سایت خدماتی  / استعلام ,استعلام عملیات خاکی سایت خدماتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987345/استعلام-برق-رسانی-جهت-اجرای-پروژه--'>استعلام برق رسانی جهت اجرای پروژه ... / استعلام, استعلام برق رسانی جهت اجرای پروژه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987346/استعلام-محصولات-کشاورزی'>استعلام محصولات کشاورزی / استعلام, استعلام محصولات کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987347/مناقصه-تکمیل-هنرستان-فنی-حرفه-ای-معلم'>مناقصه تکمیل هنرستان فنی حرفه ای معلم / مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل هنرستان فنی حرفه ای معلم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987351/استعلام-عصا--واکر--توالت-فرنگی--تشک'>استعلام عصا - واکر - توالت فرنگی - تشک / استعلام , استعلام عصا - واکر - توالت فرنگی - تشک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987353/اصلاحیه-مناقصه-واگذاری-امور-حفاظت-فیزیکی-و-نگهبانی-بیمارستان'>اصلاحیه مناقصه  واگذاری امور حفاظت فیزیکی و نگهبانی بیمارستان / اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور خدمات حفاظت فیزیکی و نگهبانی بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987356/استعلام-4-آیتم-سرامیک-و-کاشی---'>استعلام 4 آیتم سرامیک و کاشی .... / استعلام , استعلام 4 آیتم سرامیک و کاشی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987358/مناقصه-آسفالت-کوچه-های-روستا'>مناقصه آسفالت کوچه های روستا  / آگهی مناقصه , مناقصه آسفالت کوچه های روستا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987359/استعلام-تی-شرت-و--'>استعلام تی شرت و ... / استعلام ,استعلام تی شرت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987360/استعلام-محصولات-کشاورزی'>استعلام محصولات کشاورزی / استعلام, استعلام محصولات کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987361/فراخوان-دومین-جشنواره-طراحی-مد-و-لباس-دیبا'>فراخوان دومین جشنواره طراحی مد و لباس دیبا / فراخوان دومین جشنواره طراحی مد و لباس دیبا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987362/استعلام-محصولات-کشاورزی'>استعلام محصولات کشاورزی / استعلام, استعلام محصولات کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987364/استعلام-برق-رسانی-جهت-اجرای-پروژه--'>استعلام برق رسانی جهت اجرای پروژه ... / استعلام, استعلام برق رسانی جهت اجرای پروژه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987365/استعلام-دیتالاگر-سنسوردار'>استعلام دیتالاگر سنسوردار  / استعلام ,استعلام دیتالاگر سنسوردار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987366/اصلاحیه-مناقصه-تکمیل-و-احداث-راههای-روستایی'>اصلاحیه مناقصه تکمیل و احداث راههای روستایی / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل و احداث راههای روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987367/مناقصه-خدمات-بهره-برداری-و-امداد--گازبانی-وصول-مطالبات-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات بهره برداری و امداد ، گازبانی، وصول مطالبات نوبت دوم  / آگهی مناقصه ارزیابی کیفی, مناقصه خدمات بهره برداری و امداد ، گازبانی، وصول مطالبات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987368/استعلام-سر-سوزن-و-هولدر'>استعلام سر سوزن و هولدر / استعلام ,استعلام سر سوزن و هولدر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987369/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-عمومی-(تنظیف)'>مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی (تنظیف)  / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی (تنظیف) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987370/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-عمومی-(تنظیف)-مرکز-آموزشی'>مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی (تنظیف) مرکز آموزشی / آگهی مناقصه, مناقصه  واگذاری امور خدمات عمومی (تنظیف) مرکز آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987372/استعلام-برقرسانی-جهت-اجرای-پروژهای-توس--'>استعلام برقرسانی جهت اجرای پروژهای توس ...     / استعلام, استعلام برقرسانی جهت اجرای پروژهای توس ...    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987374/استعلام-برق-رسانی'>استعلام برق رسانی / استعلام ,استعلام برق رسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987376/استعلام-برق-رسانی'>استعلام برق رسانی / استعلام ,استعلام برق رسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987377/استعلام-​دستگاه-جمع-آوری-خون'>استعلام ​دستگاه جمع آوری خون  / استعلام ,استعلام ​دستگاه جمع آوری خون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987379/استعلام-برق-رسانی-جهت-اجرای-پروژه--'>استعلام برق رسانی جهت اجرای پروژه ... / استعلام, استعلام برق رسانی جهت اجرای پروژه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987380/استعلام-پراب'>استعلام پراب / استعلام, استعلام پراب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987381/استعلام-برق-رسانی'>استعلام برق رسانی / استعلام ,استعلام برق رسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987383/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-عمومی-(تنظیف)-مرکز-آموزشی-درمانی-آیت-ا--طالقانی'>مناقصه  واگذاری امور خدمات عمومی (تنظیف) مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی / آگهی مناقصه, مناقصه  واگذاری امور خدمات عمومی (تنظیف) مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987385/استعلام-لامپ-و-تجهیزات'>استعلام لامپ و تجهیزات / استعلام ,استعلام لامپ و تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987387/مناقصه-امور-خدمات-استخر-دانشگاه-تجدید'>مناقصه امور خدمات استخر دانشگاه تجدید  / مناقصه امور خدمات استخر دانشگاه تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987388/استعلام-مرمت-بازار-شهداد'>استعلام مرمت بازار شهداد / استعلام, استعلام مرمت بازار شهداد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987390/استعلام-برق-رسانی-جهت-اجرای-پروژه--'>استعلام برق رسانی جهت اجرای پروژه ... / استعلام, استعلام برق رسانی جهت اجرای پروژه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987392/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-عمومی-(تنظیف)-مرکز-آموزشی-درمانی-شهید-مطهری'>مناقصه  واگذاری امور خدمات عمومی (تنظیف) مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری / آگهی مناقصه, مناقصه  واگذاری امور خدمات عمومی (تنظیف) مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987393/استعلام-پروژه-اجرای-طرح-هادی-روستا-همت--'>استعلام پروژه اجرای طرح هادی روستا همت ... / استعلام, استعلام پروژه اجرای طرح هادی روستا همت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987394/استعلام-گلدان-فایبرگلاس-دو-جداره-70-7'>استعلام گلدان فایبرگلاس دو جداره 70*7 / استعلام , استعلام گلدان فایبرگلاس دو جداره 70*7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987396/استعلام-شیلنگ-دو-جداره-و--'>استعلام شیلنگ دو جداره و... / استعلام ,استعلام شیلنگ دو جداره و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987397/استعلام-پروژه-اجرای-طرح-هادی-روستا-سرخ'>استعلام پروژه اجرای طرح هادی روستا سرخ / استعلام, استعلام پروژه اجرای طرح هادی روستا سرخ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987399/استعلام-پروژه-اجرای-طرح-هادی-روستا-کله'>استعلام پروژه اجرای طرح هادی روستا کله / استعلام, استعلام پروژه اجرای طرح هادی روستا کله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987400/استعلام-زغال-ژنراتور'>استعلام زغال ژنراتور  / استعلام ,استعلام زغال ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987401/مناقصه-انسداد-چاههای-غیرمجاز-٬-جلوگیری-از-اضافه-برداشت-منابع-آب'>مناقصه انسداد چاههای غیرمجاز ٬ جلوگیری از اضافه برداشت منابع آب     / مناقصه انسداد چاههای غیرمجاز ٬ جلوگیری از اضافه برداشت منابع آب    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987402/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-عمومی-(تنظیف)'>مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی (تنظیف)  / آگهی مناقصه, مناقصه  واگذاری امور خدمات عمومی (تنظیف)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987403/مناقصه-تهیه-مصالح-و-نیرورسانی-به-محل-تجهیز-چاه-به-روستای-اسبفروشان-سراب'>مناقصه تهیه مصالح و نیرورسانی به محل تجهیز چاه به روستای اسبفروشان سراب / مناقصه, مناقصه تهیه مصالح و نیرورسانی به محل تجهیز چاه به روستای اسبفروشان سراب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987404/استعلام-وسایل-کمک-توانبخشی'>استعلام وسایل کمک توانبخشی  / استعلام ,استعلام وسایل کمک توانبخشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987406/استعلام-عدس-ایرانی-درجه-یک-فله'>استعلام عدس ایرانی درجه یک فله  / استعلام , استعلام عدس ایرانی درجه یک فله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987407/استعلام-کارت-صدا-TMOD'>استعلام کارت صدا TMOD / استعلام, استعلام کارت صدا TMOD</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987408/استعلام-پروب-دارو-پزشکی-و-سلامت'>استعلام پروب دارو پزشکی و سلامت  / استعلام , استعلام پروب دارو پزشکی و سلامت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987409/استعلام-ایاب-و-ذهاب'>استعلام ایاب و ذهاب  / استعلام , استعلام ایاب و ذهاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987410/مناقصه-تهیه-مصالح-و-تجهیز-چاه-در-روستای-گلعنبر-ورزقان'>مناقصه تهیه مصالح و تجهیز چاه در روستای گلعنبر ورزقان     / آگهی مناقصه, مناقصه تهیه مصالح و تجهیز چاه در روستای گلعنبر ورزقان    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987412/استعلام-تعمیرات-ساختمانهای-مراکز'>استعلام تعمیرات ساختمانهای مراکز  / استعلام , استعلام تعمیرات ساختمانهای مراکز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987413/استعلام-بارانسنج-دیتالاگری-کامل'>استعلام بارانسنج دیتالاگری کامل  / استعلام , استعلام بارانسنج دیتالاگری کامل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987414/مناقصه-تهیه-مصالح-و-تکمیل-احداث-مخزن-بتن-آرمه'>مناقصه تهیه مصالح و تکمیل احداث مخزن بتن آرمه / آگهی مناقصه, مناقصه تهیه مصالح و تکمیل احداث مخزن بتن آرمه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987415/استعلام-اصلاح-و-توسعه-شبکه-آب-سطح-منطقه'>استعلام اصلاح و توسعه شبکه آب سطح منطقه  / استعلام ,استعلام اصلاح و توسعه شبکه آب سطح منطقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987416/استعلام-​41-ردیف-اقلام-یدکی-نقطه-جوش--'>استعلام ​41 ردیف اقلام یدکی نقطه جوش... / استعلام, استعلام ​41 ردیف اقلام یدکی نقطه جوش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987418/مناقصه-تهیه-مصالح-و-تجهیز-دو-حلقه-چاه-در-روستا--'>مناقصه تهیه مصالح و تجهیز دو حلقه چاه در روستا... / مناقصه, مناقصه تهیه مصالح و تجهیز دو حلقه چاه در روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987419/استعلام-برگزاری-دوره-آموزشی-موسیقی-درمانی'>استعلام برگزاری دوره آموزشی موسیقی درمانی / استعلام, استعلام برگزاری دوره آموزشی موسیقی درمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987420/مناقصه-تهیه-مصالح-و-احداث-مخزن-بتن-آرمه-در-روستای-حوریدرق'>مناقصه تهیه مصالح و احداث مخزن بتن آرمه در روستای حوریدرق / آگهی مناقصه, مناقصه تهیه مصالح و احداث مخزن بتن آرمه در روستای حوریدرق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987421/استعلام-هیدروکلریناتور'>استعلام هیدروکلریناتور / استعلام , استعلام هیدروکلریناتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987422/استعلام-سنسور-استوانه-ای-سوکت-دار'>استعلام سنسور استوانه ای سوکت دار / استعلام, استعلام سنسور استوانه ای سوکت دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987423/استعلام-پشتیبانی-سرویس-پهنای-باند-اینترنت'>استعلام پشتیبانی سرویس پهنای باند اینترنت  / استعلام ,استعلام پشتیبانی سرویس پهنای باند اینترنت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987425/استعلام-اصلاح-شبکه-آب'>استعلام اصلاح شبکه آب  / استعلام ,استعلام اصلاح شبکه آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987426/مناقصه-پروژه-احداث-ایستگاه-پمپاژ-طرح-فاضلاب-سورچه-سیاه-بوم-و--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه احداث ایستگاه پمپاژ طرح فاضلاب سورچه سیاه بوم  و ...نوبت دوم  / آگهی برگزاری مناقصه عمومی، مناقصه پروژه احداث ایستگاه پمپاژ طرح فاضلاب سورچه سیاه بوم و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987427/مناقصه-حجمی-زمانی-اداره-امور-انبار-نفت--نوبت-دوم'>مناقصه حجمی /زمانی اداره امور انبار نفت - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه حجمی /زمانی اداره امور انبار نفت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987429/مناقصه-انجام-بخشی-از-خدمات-پشتیبانی-در-مشاغل-خدماتی---نوبت-دوم'>مناقصه انجام بخشی از خدمات پشتیبانی در مشاغل خدماتی...- نوبت دوم  / آگهی مناقصه  عمومی، مناقصه انجام بخشی از خدمات پشتیبانی در مشاغل خدماتی... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987430/استعلام-اصلاح-شبکه-آب'>استعلام اصلاح شبکه آب  / استعلام ,استعلام اصلاح شبکه آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987431/مناقصه-خرید-لاستیک-مورد-نیاز-ماشین-آلات--نوبت-دوم'>مناقصه خرید لاستیک مورد نیاز ماشین آلات - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید لاستیک مورد نیاز ماشین آلات - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987434/استعلام-طراحی-رسانه-همراه-توصیف-نامه'>استعلام طراحی رسانه همراه توصیف نامه / استعلام , استعلام طراحی رسانه همراه توصیف نامه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987437/مناقصه-خرید-15000-تن-خاک-ملکی-مرغوب'>مناقصه خرید  15000 تن خاک ملکی مرغوب / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید  15000 تن خاک ملکی مرغوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987438/مناقصه-کاشت-داشت-و-برداشت-500-هکتار-از-اراضی-کشاورزی'>مناقصه کاشت، داشت و برداشت 500 هکتار از اراضی کشاورزی / مناقصه, مناقصه کاشت، داشت و برداشت 500 هکتار از اراضی کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987441/فراخوان-ساخت-پروژه-رستوران-راه-چوبی-کوهستان-چاپ-دوم'>فراخوان ساخت پروژه رستوران راه چوبی کوهستان- چاپ دوم  / آگهی فراخوان، فراخوان ساخت پروژه رستوران راه چوبی کوهستان- چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987442/استعلام-نگهدرای-مدیریت-فشار-تعمیرات-حوادث-خطوط-انتقال'>استعلام نگهدرای، مدیریت فشار، تعمیرات حوادث خطوط انتقال / استعلام,استعلام نگهدرای، مدیریت فشار، تعمیرات حوادث خطوط انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987444/استعلام-فوم-آتشنشانی'>استعلام فوم آتشنشانی  / استعلام , استعلام فوم آتشنشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987446/استعلام-پشتیبانی-سیستم-مشارکت-مدنی'>استعلام پشتیبانی سیستم مشارکت مدنی  / استعلام پشتیبانی سیستم مشارکت مدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987447/استعلام-خرید-آجر'>استعلام خرید آجر / استعلام, استعلام خرید آجر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987448/استعلام-گوشت-منجمد'>استعلام گوشت منجمد  / استعلام ,استعلام گوشت منجمد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987449/استعلام-احداث-کانال'>استعلام احداث کانال / استعلام ,  استعلام احداث کانال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987450/استعلام-عایقکاری-منابع-کویلی-انبساط'>استعلام عایقکاری منابع کویلی انبساط / استعلام , استعلام عایقکاری منابع کویلی انبساط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987451/استعلام-تجهیزات-خانگی'>استعلام تجهیزات خانگی  /  استعلام, استعلام تجهیزات خانگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987453/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا'>استعلام اجرای طرح هادی روستا / استعلام ,استعلام اجرای طرح هادی روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987454/استعلام-آب-رسانی-مدیریت'>استعلام آب رسانی، مدیریت / استعلام, استعلام آب رسانی، مدیریت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987455/استعلام-پایه-گلدان-فایبرگلاس-اندازه-4'>استعلام پایه گلدان فایبرگلاس اندازه 4  / استعلام , استعلام پایه گلدان فایبرگلاس اندازه 4 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987457/استعلام-FINALIZING-FOR-ST-STAGE'>استعلام FINALIZING FOR ST STAGE / استعلام , استعلام FINALIZING FOR ST STAGE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987458/استعلام-تعمیرات-آسایشگاه-انتظامات'>استعلام تعمیرات آسایشگاه انتظامات / استعلام , استعلام تعمیرات آسایشگاه انتظامات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987461/استعلام-احداث-کانال'>استعلام احداث کانال  / استعلام , استعلام احداث کانال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987462/استعلام-پایه-گلدان-فایبرگلاس-اندازه-45-36'>استعلام پایه گلدان فایبرگلاس اندازه 45*36   / استعلام , استعلام پایه گلدان فایبرگلاس اندازه 45*36 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987463/استعلام-گلدان-فایبرگلاس-اندازه-70-90'>استعلام گلدان فایبرگلاس اندازه 70*90 / استعلام , استعلام گلدان فایبرگلاس اندازه 70*90</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987464/استعلام-عملیات-آبخیزداری'>استعلام عملیات آبخیزداری  / استعلام, استعلام عملیات آبخیزداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987465/استعلام-تعمیرات-و-بازسازی-ابدارخانه'>استعلام تعمیرات و بازسازی ابدارخانه  / استعلام , استعلام تعمیرات و بازسازی ابدارخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987466/مناقصه-توسعه-فضای-سبز-و-تجهیز-پارک'>مناقصه توسعه فضای سبز و تجهیز پارک / مناقصه ,مناقصه توسعه فضای سبز و تجهیز پارک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987467/استعلام-احیاء-و-غنی-سازی-جنگل'>استعلام احیاء و غنی سازی جنگل / استعلام, استعلام احیاء و غنی سازی جنگل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987468/فراخوان-دیوارکشی-و-محوطه-سازی-سالن-ورزشی-نوبت-دوم'>فراخوان  دیوارکشی و محوطه سازی سالن ورزشی نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه دیوارکشی و محوطه سازی سالن ورزشی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987471/استعلام-​آب-رسانی؛-مدیریت'>استعلام ​آب رسانی؛ مدیریت / استعلام, استعلام ​آب رسانی؛ مدیریت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987472/استعلام-گوشی-تلفن-پاناسونیک-رومیزی'>استعلام گوشی تلفن پاناسونیک- رومیزی / استعلام, استعلام گوشی تلفن پاناسونیک- رومیزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987473/تجدید-مناقصه-تخریب-واجرای-تک-جدول-سطح-شهر-و--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تخریب واجرای تک جدول سطح شهر و ...نوبت دوم  / مناقصه,تجدید مناقصه توسعه فضای سبز و تجهیز پارک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987476/مناقصه-اجرای-خط-انتقال-فاضلاب---(نوبت-دوم)'>مناقصه اجرای خط انتقال فاضلاب.... (نوبت دوم) / آگهی برگزاری مناقصه عمومی , مناقصه اجرای خط انتقال فاضلاب.... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987477/استعلام-مشخصات-فنی-FIRE-BAM-ENGLAND'>استعلام مشخصات فنی FIRE BAM ENGLAND / استعلام, استعلام مشخصات فنی FIRE BAM ENGLAND</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987478/مناقصه-پروژه-بهسازی-و-آسفالت-معابر'>مناقصه پروژه بهسازی و آسفالت معابر / مناقصه ,مناقصه پروژه بهسازی و آسفالت معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987481/مناقصه-واگذاری-کلیه-عملیات-برقرسانی'>مناقصه واگذاری کلیه عملیات برقرسانی / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری کلیه عملیات برقرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987482/مناقصه-عملیات-نظافت-و-رفت-و-روب-و-جمع-آوری---(نوبت-دوم)'>مناقصه عملیات نظافت و رفت و روب و جمع آوری.... (نوبت دوم) / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات نظافت و رفت و روب و جمع آوری.... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987483/استعلام-خرید-خدمت-رسوب-زدایی-از-کویل'>استعلام خرید خدمت رسوب زدایی از کویل / استعلام , استعلام خرید خدمت رسوب زدایی از کویل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987485/استعلام-چاپ-کتابچه-راهنما'>استعلام چاپ کتابچه راهنما / استعلام , استعلام چاپ کتابچه راهنما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987489/استعلام-دفتر-کلاسور-100-برگ'>استعلام دفتر کلاسور 100 برگ  / استعلام, استعلام دفتر کلاسور 100 برگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987491/مناقصه-جمع-آوری-و-حمل-زباله-سطح-شهر-گلپایگان-(نوبت-دوم)'>مناقصه جمع آوری و حمل زباله سطح شهر گلپایگان (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه جمع آوری و حمل زباله سطح شهر گلپایگان (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987493/تجدید-مناقصه-عملیات-عمرانی-دهیاری'>تجدید مناقصه عملیات عمرانی دهیاری / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه عملیات عمرانی دهیاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987494/استعلام-ساعت-فشار-نگار'>استعلام ساعت فشار نگار / استعلام ,استعلام ساعت فشار نگار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987495/مناقصه-حمل-نهاده-های-کشاورزی'>مناقصه حمل نهاده های کشاورزی    / مناقصه حمل نهاده های کشاورزی   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987498/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-(نوبت-دوم)'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز  (نوبت دوم) / آگهی مناقصه ، مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987499/استعلام-FINALIZING-FOR-2-ST-STAGE-TURBINE-SEAL-RING'>استعلام FINALIZING FOR 2 ST STAGE TURBINE SEAL RING / استعلام ,استعلام FINALIZING FOR 2 ST STAGE TURBINE SEAL RING</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987500/استعلام-​یخچال-فریزر'>استعلام ​یخچال فریزر  / استعلام, استعلام ​یخچال فریزر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987501/مناقصه-تکمیل-مدرسه-6-کلاسه'>مناقصه تکمیل مدرسه 6 کلاسه / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تکمیل مدرسه 6 کلاسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987502/استعلام-ساعت-رطوبت-نگار'>استعلام ساعت رطوبت نگار / استعلام ,استعلام ساعت رطوبت نگار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987503/استعلام-فشار-سنج-pressur-transmitter-k'>استعلام فشار سنج pressur transmitter k / استعلام , استعلام فشار سنج pressur transmitter k</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987504/استعلام-جارو-برقی-پارس-خزر-مدل-vc2200'>استعلام جارو برقی پارس خزر مدل vc2200 / استعلام, استعلام جارو برقی پارس خزر مدل vc2200</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987506/استعلام-رطوبت-نگار'>استعلام رطوبت نگار / استعلام ,استعلام رطوبت نگار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987507/استعلام-چاپ-کتابچه-گردشگری'>استعلام چاپ کتابچه گردشگری  / استعلام,استعلام چاپ کتابچه گردشگری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987508/استعلام-​قند-حبه'>استعلام ​قند حبه  / استعلام, استعلام ​قند حبه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987509/استعلام-دمانگار-لامبرشت'>استعلام دمانگار لامبرشت / استعلام ,استعلام دمانگار لامبرشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987510/استعلام-لوله-دوجداره-کاروگیت-850-کوپلر'>استعلام لوله دوجداره کاروگیت 850 کوپلر / استعلام , استعلام لوله دوجداره کاروگیت 850 کوپلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987511/استعلام-پشتیبانی-یک-دستگاه-تابلو-ترافی'>استعلام پشتیبانی یک دستگاه تابلو ترافی / استعلام ,استعلام پشتیبانی یک دستگاه تابلو ترافی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987512/استعلام-​محصولات-الکترونیکی'>استعلام ​محصولات الکترونیکی  / استعلام ,استعلام ​محصولات الکترونیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987514/مناقصه-بهره-برداری-نگهداری-تعمیرات-و-نصب-مجموعه-تاسیسات-آبرسانی'>مناقصه بهره برداری، نگهداری، تعمیرات و نصب مجموعه تاسیسات آبرسانی  / مناقصه ,مناقصه بهره برداری، نگهداری، تعمیرات و نصب مجموعه تاسیسات آبرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987515/استعلام-نمای-سرامیک-30-60-طرح-پازل'>استعلام نمای سرامیک 30*60 طرح پازل / استعلام, استعلام نمای سرامیک 30*60 طرح پازل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987516/استعلام-گوسفند'>استعلام گوسفند / استعلام , استعلام گوسفند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987517/استعلام-صابون-75-گرمی-ساده-عروس'>استعلام صابون 75 گرمی ساده عروس / استعلام ,استعلام صابون 75 گرمی ساده عروس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987518/استعلام-برگزاری-دوره-های-آموزشی'>استعلام برگزاری دوره های آموزشی / استعلام , استعلام برگزاری دوره های آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987519/استعلام-شامپو-تخم-مرغی-داروگر-وزن-220--'>استعلام شامپو تخم مرغی داروگر وزن 220... / استعلام, استعلام شامپو تخم مرغی داروگر وزن 220...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987520/استعلام-عملیات-اجرایی-ساختمان-آزمایشگاه'>استعلام عملیات اجرایی ساختمان آزمایشگاه  / استعلام , استعلام عملیات اجرایی ساختمان آزمایشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987521/استعلام-تهیه-نقشه-کاداستر-و-توپوگرافی'>استعلام تهیه نقشه کاداستر و توپوگرافی / استعلام ,استعلام تهیه نقشه کاداستر و توپوگرافی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987522/استعلام​-پنیر'>استعلام​ پنیر  / استعلام ، استعلام ​پنیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987523/مناقصه-تعمیرات-اساسی-۲۰-دستگاه-منازل-کارگری'>مناقصه تعمیرات اساسی ۲۰ دستگاه منازل کارگری / مناقصه ,مناقصه تعمیرات اساسی ۲۰ دستگاه منازل کارگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987524/استعلام-ژیلت-دوتیغ-دارکو'>استعلام ژیلت دوتیغ دارکو / استعلام ,استعلام ژیلت دوتیغ دارکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987525/فراخوان-ارزیابی-کیفی-جهت-لیست-کوتاه'>فراخوان ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه  / فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987526/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-لوله-گذاری-شبکه-توزیع-اب'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای لوله گذاری شبکه توزیع اب  / آگهی مناقصه , مناقصه تهیه مصالح و اجرای لوله گذاری شبکه توزیع اب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987527/استعلام-پودر-رختشویی-و-پودر-دستی--'>استعلام پودر رختشویی و پودر دستی... / استعلام,  استعلام پودر رختشویی و پودر دستی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987528/استعلام-کپه-کاری-گیاهان-دارویی'>استعلام کپه کاری گیاهان دارویی  / استعلام, استعلام کپه کاری گیاهان دارویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987529/استعلام-اجرای-38-مورد-کارگاه-آموزشی'>استعلام اجرای 38 مورد کارگاه آموزشی / استعلام ,استعلام اجرای 38 مورد کارگاه آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987530/استعلام-فرمالدئید'>استعلام فرمالدئید  / استعلام ,استعلام فرمالدئید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987531/استعلام-مایع-دستشویی-4-لیتری'>استعلام مایع دستشویی 4 لیتری / استعلام, استعلام مایع دستشویی 4 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987532/استعلام-خرید-اسکنر-و-پرینتر'>استعلام خرید اسکنر و پرینتر / استعلام , استعلام خرید اسکنر و پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987533/استعلام-پروژه-اجرای-طرح-هادی'>استعلام پروژه اجرای طرح هادی  / استعلام , استعلام پروژه اجرای طرح هادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987534/استعلام-روغن-موتور-5000-قوطی-فلزی'>استعلام روغن موتور 5000 قوطی فلزی / استعلام , استعلام روغن موتور 5000 قوطی فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987535/استعلام-اسید-کلریدریک'>استعلام اسید کلریدریک  / استعلام ,استعلام اسید کلریدریک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987536/استعلام-اجرای-پروژه-پرورش-زنبور-عسل'>استعلام اجرای پروژه پرورش زنبور عسل / استعلام ,استعلام اجرای پروژه پرورش زنبور عسل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987537/استعلام-خرید-رنگ-زینگا-و-حلال-مخصوص'>استعلام خرید رنگ زینگا و حلال مخصوص     / استعلام، استعلام خرید رنگ زینگا و حلال مخصوص    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987538/استعلام-​کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام ​کامپیوتر و فناوری  / استعلام ، استعلام ​کامپیوتر و فناوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987539/استعلام-تجهیزات-و-وسایل--'>استعلام تجهیزات و وسایل... / استعلام, استعلام تجهیزات و وسایل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987540/استعلام-اجرای-کارگاه-آموزشی-ترویجی'>استعلام اجرای کارگاه آموزشی ترویجی / استعلام ,استعلام اجرای کارگاه آموزشی ترویجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987541/استعلام-لایسنس-و-نرم-افزار-آنتی-ویروس'>استعلام لایسنس و نرم افزار آنتی ویروس / استعلام ,استعلام لایسنس و نرم افزار آنتی ویروس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987542/استعلام-چاپ-کتابخانه-راهنما'>استعلام چاپ کتابخانه راهنما   / استعلام , استعلام چاپ کتابخانه راهنما </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987544/استعلام-انجام-معاینات-دوره-ای-510-نفر'>استعلام انجام معاینات دوره ای 510 نفر / استعلام ,استعلام انجام معاینات دوره ای 510 نفر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987545/استعلام-تامین-و-اجرای-پوشش-عایقی-RTV--'>استعلام تامین و اجرای پوشش عایقی RTV... / استعلام, استعلام تامین و اجرای پوشش عایقی RTV...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987546/استعلام-مرمت-جاده-مزارع-و-لایروبی-انهار'>استعلام مرمت جاده مزارع و لایروبی انهار / استعلام ,استعلام مرمت جاده مزارع و لایروبی انهار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987547/استعلام-اجرا-و-نصب-علائم-ایمنی-و-راهنما'>استعلام اجرا و نصب علائم ایمنی و راهنما / استعلام, استعلام اجرا و نصب علائم ایمنی و راهنما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987548/استعلام-اجرای-لایروبی-و-مرمت-قنات'>استعلام اجرای لایروبی و مرمت قنات / استعلام ,استعلام اجرای لایروبی و مرمت قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987549/استعلام-موتور-سردخانه'>استعلام موتور سردخانه / استعلام ,استعلام موتور سردخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987551/استعلام-تجهیزات-خانگی'>استعلام تجهیزات خانگی  /  استعلام, استعلام تجهیزات خانگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987553/استعلام-موتور-جوشکاری-سیار--'>استعلام موتور جوشکاری سیار...  / استعلام, استعلام موتور جوشکاری سیار... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987554/استعلام-دستگاه-خردکن-کاغذ'>استعلام دستگاه خردکن کاغذ / استعلام ,استعلام دستگاه خردکن کاغذ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987555/استعلام-برگزاری-کارگاه-آموزشی-ترسیب'>استعلام برگزاری  کارگاه آموزشی ترسیب / استعلام, استعلام برگزاری  کارگاه آموزشی ترسیب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987556/استعلام-انجام-برفروبی-محوطه-ها'>استعلام انجام برفروبی محوطه ها / استعلام ,استعلام انجام برفروبی محوطه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987557/استعلام-رک-40-یونیک-60-60-با-متعلقات--'>استعلام رک 40 یونیک 60*60 با متعلقات .. / استعلام , استعلام رک 40 یونیک 60*60 با متعلقات ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987559/استعلام-تولید-و-فرآوری--'>استعلام تولید و فرآوری... / استعلام, استعلام تولید و فرآوری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987561/مناقصه-محدود-اجرای-پروژه-شبکه-فرعی-آبیاری-تحت-فشار-اراضی'>مناقصه محدود اجرای پروژه شبکه فرعی آبیاری تحت فشار اراضی / مناقصه محدود اجرای پروژه شبکه فرعی آبیاری تحت فشار اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987562/استعلام-تامین-سیستم-گرمایشی'>استعلام تامین سیستم گرمایشی  / استعلام, استعلام تامین سیستم گرمایشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987563/استعلام-برگزاری-دوره-آموزشی'>استعلام برگزاری دوره آموزشی  / استعلام ,استعلام برگزاری دوره آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987564/استعلام-7-دستگاه-روتر-سیسکو'>استعلام 7 دستگاه روتر سیسکو / استعلام ,استعلام 7 دستگاه روتر سیسکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987565/استعلام-عملیات-راهبری-و-تعمیر-و-نگهداری'>استعلام عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری  / استعلام , استعلام عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987566/استعلام-عملیات-ساختمانی'>استعلام عملیات ساختمانی / استعلام ,استعلام عملیات ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987567/استعلام-تولید-و-فرآوری--'>استعلام تولید و فرآوری... / استعلام, استعلام تولید و فرآوری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987569/استعلام-اسپلیت-سرد-و-گرم-سامسونگ-مدل-مکس'>استعلام اسپلیت سرد و گرم سامسونگ مدل مکس / استعلام, استعلام اسپلیت سرد و گرم سامسونگ مدل مکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987571/استعلام-تولید-و-فرآوری--'>استعلام تولید و فرآوری... / استعلام, استعلام تولید و فرآوری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987572/استعلام-خرید-120-دستگاه-جی-پی-اس'>استعلام خرید 120 دستگاه جی پی اس  / استعلام ,استعلام خرید 120 دستگاه جی پی اس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987573/استعلام-تولید-و-فرآوری--'>استعلام تولید و فرآوری... / استعلام, استعلام تولید و فرآوری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987575/استعلام-اجرای-لوله-گذاری-و-محوطه-سازی'>استعلام اجرای لوله گذاری و محوطه سازی / استعلام, استعلام اجرای لوله گذاری و محوطه سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987576/استعلام-ساعت-دمانگار'>استعلام ساعت دمانگار / استعلام ,استعلام ساعت دمانگار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987577/استعلام-آسفالت-ماشینی-روستای--'>استعلام آسفالت ماشینی روستای... / استعلام , استعلام آسفالت ماشینی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987578/استعلام-خرید-یک-عدد-استارت'>استعلام خرید یک عدد استارت  /  استعلام, استعلام خرید یک عدد استارت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987579/استعلام-تبلت-سامسونگ-galaxy-tab-s3-9-7'>استعلام تبلت سامسونگ galaxy tab s3 9.7 / استعلام ,استعلام تبلت سامسونگ galaxy tab s3 9.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987580/استعلام-دیوارپوش-و-سقف-کاذب-و--'>استعلام دیوارپوش و سقف کاذب و ...  / استعلام, استعلام دیوارپوش و سقف کاذب و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987583/استعلام-خرید-لوله-سیاه-6-اینچ-با-ضخامت--'>استعلام خرید لوله سیاه 6 اینچ با ضخامت... / استعلام, استعلام خرید لوله سیاه 6 اینچ با ضخامت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987584/استعلام-دستگاه-هواساز'>استعلام دستگاه هواساز / استعلام ,استعلام دستگاه هواساز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987585/استعلام-بایگانی-ریلی-اداری'>استعلام بایگانی ریلی اداری  / استعلام, استعلام بایگانی ریلی اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987586/استعلام-خرید-تجهیزات-و-اجرای-پست-برق'>استعلام  خرید تجهیزات و اجرای پست برق  / استعلام , استعلام خرید تجهیزات و اجرای پست برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987589/استعلام-ملزومات-پزشکی-و-خودرویی'>استعلام ملزومات پزشکی و خودرویی / استعلام,استعلام ملزومات پزشکی و خودرویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987590/استعلام-آسفالت-ماشینی-روستای--'>استعلام آسفالت ماشینی روستای... / استعلام , استعلام آسفالت ماشینی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987591/استعلام-کاغذ-a4-کپی-مکس-80-گرمی'>استعلام کاغذ a4 کپی مکس 80 گرمی / استعلام , استعلام کاغذ a4 کپی مکس 80 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987592/استعلام-غرفه-شرکت-برق-منطقه-ای'>استعلام غرفه شرکت برق منطقه ای  / استعلام ,استعلام غرفه شرکت برق منطقه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987593/استعلام-احداث-کانال-کابل-و-مرمت-و--'>استعلام احداث کانال کابل و مرمت و ... / استعلام, استعلام احداث کانال کابل و مرمت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987595/استعلام-سرور'>استعلام سرور / استعلام ,استعلام سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987596/استعلام-آسفالت-ماشینی-روستای--'>استعلام آسفالت ماشینی روستای... / استعلام , استعلام آسفالت ماشینی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987597/استعلام-کابل-قدرت-با-زره-مفتولی'>استعلام کابل قدرت با زره مفتولی / استعلام, استعلام کابل قدرت با زره مفتولی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987598/استعلام-خرید-نصب-و-راه-اندازی--'>استعلام خرید، نصب و راه اندازی ... / استعلام, استعلام خرید، نصب و راه اندازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987599/استعلام-۲-عدد-سوئیچ'>استعلام ۲ عدد سوئیچ / استعلام ,استعلام ۲ عدد سوئیچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987600/استعلام-الکتروپمپ-آبرسانی-زون-پایین'>استعلام الکتروپمپ آبرسانی زون پایین  / استعلام , استعلام الکتروپمپ آبرسانی زون پایین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987602/استعلام-برگزاری-دوره-آموزشی'>استعلام برگزاری دوره آموزشی  / استعلام ,استعلام برگزاری دوره آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987603/استعلام-دستگاه-سنجش-کیفیت'>استعلام دستگاه سنجش کیفیت / استعلام ,استعلام دستگاه سنجش کیفیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987604/استعلام-خرید-56-عدد-دوربین-مداربسته'>استعلام خرید 56 عدد دوربین مداربسته / استعلام, استعلام خرید 56 عدد دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987607/استعلام-یک-دستگاه-فاکس'>استعلام یک دستگاه فاکس  / استعلام ,استعلام یک دستگاه فاکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987608/استعلام-چای-دوغزال'>استعلام چای دوغزال  / استعلام , استعلام چای دوغزال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987609/استعلام-خرید-یک-دستگاه-Turning-Device--'>استعلام خرید یک دستگاه Turning Device... / استعلام, استعلام خرید یک دستگاه Turning Device...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987610/استعلام-​مقاوم-سازی-و-تعمیر-و-بازسازی'>استعلام ​مقاوم سازی و تعمیر و بازسازی / استعلام , استعلام ​مقاوم سازی و تعمیر و بازسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987611/​استعلام-جی-پی-اس-دوربین-و--'>​استعلام جی پی اس، دوربین و...     / استعلام، ​استعلام جی پی اس، دوربین و...    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987612/استعلام-خرید-سیمان-شاهرود'>استعلام خرید سیمان شاهرود / استعلام, استعلام خرید سیمان شاهرود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987613/استعلام-​94-عدد-انواع-کاتریج-پرینتر'>استعلام ​94 عدد انواع کاتریج پرینتر  / استعلام , استعلام ​94 عدد انواع کاتریج پرینتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987614/استعلام-خرید-لوازم-التحریر-و-لوازم-خانگی'>استعلام خرید لوازم التحریر و لوازم خانگی / استعلام ,استعلام خرید لوازم التحریر و لوازم خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987615/استعلام-دستگاه-بالدینگ-اتوماتیک'>استعلام دستگاه بالدینگ اتوماتیک  / استعلام, استعلام دستگاه بالدینگ اتوماتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987616/استعلام-خرید-70-عدد-زغال-ژنراتور-type'>استعلام خرید 70 عدد زغال ژنراتور type / استعلام, استعلام خرید 70 عدد زغال ژنراتور type</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987617/استعلام-کابینت-باتری'>استعلام کابینت باتری / استعلام, استعلام کابینت باتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987618/استعلام-​صندلی-چرمی-با-جلو-مبلی'>استعلام ​صندلی چرمی با جلو مبلی / استعلام, استعلام ​صندلی چرمی با جلو مبلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987619/استعلام-​​لامپ-کم-مصرف'>استعلام ​​لامپ کم مصرف  / استعلام، استعلام ​​لامپ کم مصرف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987621/استعلام-​خرید-دو-حلقه-لاستیک-خودروی-ماشین'>استعلام ​خرید دو حلقه لاستیک خودروی ماشین / استعلام, استعلام ​خرید دو حلقه لاستیک خودروی ماشین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987623/استعلام-تامین-پهنای-باند-اینترنت'>استعلام تامین پهنای باند اینترنت  / استعلام , استعلام تامین پهنای باند اینترنت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987624/استعلام-لوازم-و-تجهیزات-امداد'>استعلام لوازم و تجهیزات امداد / استعلام ,استعلام لوازم و تجهیزات امداد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987625/استعلام-نقشه-برداری-رقومی-با-میخ-کوبی'>استعلام نقشه برداری رقومی با میخ کوبی / استعلام, استعلام نقشه برداری رقومی با میخ کوبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987626/استعلام-دستگاه-ثبت-اطلاعات-پایروژن--'>استعلام دستگاه ثبت اطلاعات پایروژن... / استعلام, استعلام دستگاه ثبت اطلاعات پایروژن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987627/استعلام-​تهیه-و-نصب-ایزوگام-و-آسفالت'>استعلام ​تهیه و نصب ایزوگام و آسفالت / استعلام, استعلام ​تهیه و نصب ایزوگام و آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987628/استعلام-​خرید-دستگاه-utm-CYBROAM-CR-100'>استعلام ​خرید دستگاه utm CYBROAM CR 100 / استعلام , استعلام ​خرید دستگاه utm CYBROAM CR 100</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987629/استعلام-چای-نوربخش'>استعلام چای نوربخش / استعلام , استعلام چای نوربخش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987630/استعلام-ورق-ژئوتکستایل-نبافته-با-وزن-4'>استعلام ورق ژئوتکستایل نبافته با وزن 4 / استعلام, استعلام ورق ژئوتکستایل نبافته با وزن 4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987631/استعلام-خرید-و-اجرا-و-راه-اندازی-سیستم'>استعلام خرید و اجرا و راه اندازی سیستم / استعلام ,استعلام خرید و اجرا و راه اندازی سیستم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987633/استعلام-خرید-مبل'>استعلام خرید مبل  / استعلام ,استعلام خرید مبل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987634/استعلام-خرید-توانبخشی-فیزیوتراپی--'>استعلام خرید توانبخشی، فیزیوتراپی ... / استعلام, استعلام خرید توانبخشی، فیزیوتراپی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987635/استعلام-بچه-ماهی-گرم-آبی-50-گرمی'>استعلام بچه ماهی گرم آبی 50 گرمی / استعلام, استعلام بچه ماهی گرم آبی 50 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987636/استعلام-​شیر-بانکی-1-لیتری-میهن'>استعلام ​شیر بانکی 1 لیتری میهن / استعلام , استعلام ​شیر بانکی 1 لیتری میهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987638/استعلام-نانو-دراپ'>استعلام نانو دراپ / استعلام ,استعلام نانو دراپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987639/استعلام-کولر-گازی-ال-جی-اینورتردار'>استعلام کولر گازی ال جی اینورتردار / استعلام, استعلام کولر گازی ال جی اینورتردار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987640/استعلام-10-عدد-رله-شارژ-و-10-عدد-برد'>استعلام 10 عدد رله شارژ و 10 عدد برد / استعلام, استعلام 10 عدد رله شارژ و 10 عدد برد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987643/استعلام-6-عدد-کمد-کتابخانه-ای'>استعلام 6 عدد کمد کتابخانه ای / استعلام, استعلام 6 عدد کمد کتابخانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987644/استعلام-آموزش-رشته-های-صنایع-دستی'>استعلام آموزش رشته های صنایع دستی  / استعلام , استعلام آموزش رشته های صنایع دستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987645/استعلام-خرید-پلاستیک'>استعلام خرید پلاستیک / استعلام, استعلام خرید پلاستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987646/استعلام-500-کیلوگرم-رنگ-زینکا'>استعلام 500 کیلوگرم رنگ زینکا  / استعلام, استعلام 500 کیلوگرم رنگ زینکا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987647/استعلام-خرید-و-نصب-4-دستگاه-تابلو-برق'>استعلام خرید و نصب 4 دستگاه تابلو برق  / استعلام, استعلام خرید و نصب 4 دستگاه تابلو برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987649/استعلام-برق-رسانی-جهت-اجرای-پروژه--'>استعلام برق رسانی جهت اجرای پروژه ... / استعلام ,استعلام برق رسانی جهت اجرای پروژه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987650/استعلام-اسکنر-اسناد-اداری'>استعلام اسکنر اسناد اداری / استعلام, استعلام اسکنر اسناد اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987651/استعلام-آسفالت-ماشینی-روستای--'>استعلام آسفالت ماشینی روستای... / استعلام , استعلام آسفالت ماشینی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987652/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات / استعلام, استعلام خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987653/استعلام-دارو-پزشکی-و-سلامت'>استعلام دارو پزشکی و سلامت / استعلام,استعلام دارو پزشکی و سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987654/استعلام-مرمت-قلعه-منوجان'>استعلام مرمت قلعه منوجان / استعلام, استعلام مرمت قلعه منوجان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987655/استعلام-کتاب'>استعلام کتاب / استعلام , استعلام کتاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987657/استعلام-برگزاری-نمایشگاه'>استعلام برگزاری نمایشگاه  / استعلام, استعلام برگزاری نمایشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987660/استعلام-تبدیل-اتوماسیون-اداری'>استعلام تبدیل اتوماسیون اداری / استعلام ,استعلام تبدیل اتوماسیون اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987661/استعلام-مرمت-و-لایروبی-قنات'>استعلام مرمت و لایروبی قنات / استعلام , ​استعلام مرمت و لایروبی قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987662/استعلام-خرید-لوازم-الکتریکی-و-برقی'>استعلام خرید لوازم الکتریکی و برقی     / استعلام, استعلام خرید لوازم الکتریکی و برقی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987663/استعلام-برف-روبی-جاده-های-برف-گیر'>استعلام برف روبی جاده های برف گیر  / استعلام , استعلام برف روبی جاده های برف گیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987664/استعلام-ترمیم-و-بازسازی-ساختمان'>استعلام ترمیم و بازسازی ساختمان  / استعلام ,استعلام ترمیم و بازسازی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987665/استعلام-مرمت-و-لایروبی-قنات-ابراهیم-آباد'>استعلام مرمت و لایروبی قنات ابراهیم آباد / استعلام , استعلام مرمت و لایروبی قنات ابراهیم آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987666/استعلام-11-دستگاه-کیس-11-دستگاه-مانیتور'>استعلام 11 دستگاه کیس، 11 دستگاه مانیتور / استعلام, استعلام 11 دستگاه کیس، 11 دستگاه مانیتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987668/استعلام-مرمت-و-لایروبی-قنات'>استعلام مرمت و لایروبی قنات  / استعلام , استعلام مرمت و لایروبی قنات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987669/استعلام-۵۴-قلم-لوازم-آزمایشگاهی'>استعلام ۵۴ قلم لوازم آزمایشگاهی  / استعلام ,استعلام ۵۴ قلم لوازم آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987670/استعلام-یکدستگاه-کیس-کامپیوتر-با-لوازم'>استعلام یکدستگاه کیس کامپیوتر با لوازم  / استعلام , استعلام یکدستگاه کیس کامپیوتر با لوازم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987671/استعلام-لوازم-آزمایشگاهی'>استعلام لوازم آزمایشگاهی / استعلام ,استعلام لوازم آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987672/استعلام-سانتریفوژ'>استعلام سانتریفوژ / استعلام ,استعلام سانتریفوژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987673/استعلام-شیر-اهرمی-روشویی'>استعلام شیر اهرمی روشویی / استعلام, استعلام شیر اهرمی روشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987674/استعلام-مرغ-منجمد-داخلی-بسته-بندی-شده'>استعلام مرغ منجمد داخلی بسته بندی شده / استعلام , استعلام مرغ منجمد داخلی بسته بندی شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987675/استعلام-ترمیم-و-بازسازی-بانک-ملی'>استعلام ترمیم و بازسازی بانک ملی / استعلام, استعلام ترمیم و بازسازی بانک ملی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987676/استعلام-مرمت-و-بازسازی-فونداسیونها'>استعلام مرمت و بازسازی فونداسیونها / استعلام ,استعلام مرمت و بازسازی فونداسیونها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987677/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای-باوله-سنقر'>استعلام اجرای طرح هادی روستای باوله سنقر / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی روستای باوله سنقر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987679/استعلام-سنسور-فشار-لامبرشت'>استعلام سنسور فشار لامبرشت  / استعلام , استعلام سنسور فشار لامبرشت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987680/استعلام-نمک-سیستم-الکترولیز-بدون-ید-250'>استعلام نمک سیستم الکترولیز بدون ید 250 / استعلام , استعلام نمک سیستم الکترولیز بدون ید 250</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987681/استعلام-​خرید-پهنای-باند-اینترنت-30mbps'>استعلام ​خرید پهنای باند اینترنت 30mbps / استعلام , استعلام ​خرید پهنای باند اینترنت 30mbps</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987682/استعلام-اجرای-عملیات-محوطه-سازی-و-جدول--'>استعلام اجرای عملیات محوطه سازی و جدول... / استعلام, استعلام اجرای عملیات محوطه سازی و جدول...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987683/استعلام-اجرای-عملیات-محوطه-سازی'>استعلام اجرای عملیات محوطه سازی / استعلام , استعلام اجرای عملیات محوطه سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987684/استعلام-گلدان-فایبر-گلاس'>استعلام گلدان فایبر گلاس  / استعلام, استعلام گلدان فایبر گلاس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987685/استعلام-گوشت-منجمد'>استعلام گوشت منجمد / استعلام ,استعلام گوشت منجمد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987686/استعلام-خرید-2500-بسته-کاغذ-a4'>استعلام خرید 2500 بسته کاغذ a4  / استعلام, استعلام خرید 2500 بسته کاغذ a4 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987687/استعلام-آب-رسانی--مدیریت'>استعلام  آب رسانی ، مدیریت  / استعلام, استعلام  آب رسانی ، مدیریت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987688/استعلام-​بخاری-گازی'>استعلام ​بخاری گازی  / استعلام ,استعلام ​بخاری گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987689/استعلام-خرید-خوراک-بچه-ماهی'>استعلام خرید خوراک بچه ماهی  / استعلام , استعلام خرید خوراک بچه ماهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987690/استعلام-عملیات-دیوارکشی-در-روستا--'>استعلام عملیات دیوارکشی در روستا... / استعلام, استعلام عملیات دیوارکشی در روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987691/استعلام-فانوس-روشنایی-خورشیدی'>استعلام فانوس روشنایی- خورشیدی / استعلام , استعلام فانوس روشنایی- خورشیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987693/استعلام-پشتیبانی-اتوماسیون-برید'>استعلام پشتیبانی اتوماسیون برید / استعلام, استعلام پشتیبانی اتوماسیون برید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987694/استعلام-گوشت-منجمد'>استعلام گوشت منجمد / استعلام ,استعلام گوشت منجمد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987695/استعلام-عملیات-محوطه-سازی-در-روستا--11965222000122'>استعلام عملیات محوطه سازی در روستا...11965222000122 / استعلام, استعلام عملیات محوطه سازی در روستا...11965222000122</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987696/استعلام-صندلی-گردان-مدل-2060'>استعلام صندلی گردان مدل 2060 / استعلام, استعلام صندلی گردان مدل 2060</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987697/استعلام-فایروال-سخت-افزاری'>استعلام فایروال سخت افزاری / استعلام ,استعلام فایروال سخت افزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987698/استعلام-گلدان-فایبرگلاس-دو-جداره'>استعلام گلدان فایبرگلاس دو جداره / استعلام , استعلام گلدان فایبرگلاس دوجداره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987699/استعلام-مرمت-برج-محمدآباد-و-مهرآباد'>استعلام مرمت برج محمدآباد و مهرآباد / استعلام , استعلام مرمت برج محمدآباد و مهرآباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987700/استعلام-خرید-کولر-گازی'>استعلام خرید کولر گازی / استعلام, استعلام خرید کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987701/استعلام-مرمت-مقبره'>استعلام مرمت مقبره  / استعلام, استعلام مرمت مقبره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987702/استعلام-عملیات-محوطه-سازی-در-روستا--11965222000123'>استعلام عملیات محوطه سازی در روستا... 11965222000123 / استعلام, استعلام عملیات محوطه سازی در روستا...11965222000123</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987703/استعلام-تهیه-و-نصب-انرژی-خورشیدی'>استعلام تهیه و نصب انرژی خورشیدی / استعلام ,استعلام تهیه و نصب انرژی خورشیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987704/استعلام-سنسور-دما-و-رطوبت'>استعلام سنسور دما و رطوبت / استعلام, استعلام سنسور دما و رطوبت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987705/استعلام-برگزاری-دوره-آموزشی'>استعلام برگزاری دوره آموزشی  / استعلام ,استعلام برگزاری دوره آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987707/استعلام-تهیه-و-نصب-تابلو-استاندارد'>استعلام تهیه و نصب تابلو استاندارد  / استعلام, استعلام تهیه و نصب تابلو استاندارد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987708/استعلام-مرمت-خانه-صولت-السلطنه-رابر'>استعلام مرمت خانه صولت السلطنه رابر / استعلام , استعلام مرمت خانه صولت السلطنه رابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987709/استعلام-انجام-خدمات-فنی-در-پستهای-فوق'>استعلام انجام خدمات فنی در پستهای فوق / استعلام, استعلام انجام خدمات فنی در پستهای فوق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987710/استعلام-تهیه--ساخت-و-نصب-کتابخانه-و--'>استعلام تهیه ، ساخت و نصب کتابخانه و ...  / استعلام , استعلام تهیه ، ساخت و نصب کتابخانه و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987711/استعلام-37-عدد-صندلی-کارمندی'>استعلام 37 عدد صندلی کارمندی / استعلام, استعلام استعلام 37 عدد صندلی کارمندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987712/استعلام-عملیات-محوطه-سازی-در-روستا--11965222000124'>استعلام عملیات محوطه سازی در روستا... 11965222000124 / استعلام, استعلام عملیات محوطه سازی در روستا...11965222000124</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987713/استعلام-برگزاری-دوره-آموزشی'>استعلام برگزاری دوره آموزشی  / استعلام ,استعلام برگزاری دوره آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987714/استعلام-یخچال-آزمایشگاهی-R600-EX-ضد-انفجار'>استعلام یخچال آزمایشگاهی R600 EX ضد انفجار / استعلام, استعلام یخچال آزمایشگاهی R600 EX ضد انفجار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987715/تجدید-استعلام-جابجایی-شبکه-برق'>تجدید استعلام جابجایی شبکه برق / استعلام , تجدید استعلام جابجایی شبکه برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987717/استعلام-سوئیچ'>استعلام سوئیچ / استعلام, استعلام سوئیچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987718/استعلام-برگزاری-دوره-آموزشی'>استعلام برگزاری دوره آموزشی  / استعلام ,استعلام برگزاری دوره آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987719/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر / استعلام ,استعلام کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987720/استعلام-خرید-تعدادی-چرخ-خیاطی-و-اتو'>استعلام خرید تعدادی چرخ خیاطی و اتو / استعلام, استعلام خرید تعدادی چرخ خیاطی و اتو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987721/استعلام-واگذاری-بخشی-از-طرح-مشاوره-ژنتیک'>استعلام واگذاری بخشی از طرح مشاوره ژنتیک  / استعلام , استعلام واگذاری بخشی از طرح مشاوره ژنتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987722/استعلام-بهره-برداری-و-نگهداری'>استعلام بهره برداری و نگهداری  / استعلام, استعلام بهره برداری و نگهداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987723/استعلام-برگزاری-دوره-آموزشی'>استعلام برگزاری دوره آموزشی  / استعلام ,استعلام برگزاری دوره آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987724/استعلام-عملیات-نقشه-برداری-زمینی'>استعلام عملیات نقشه برداری زمینی / استعلام,استعلام عملیات نقشه برداری زمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987725/استعلام-دمونتاژ-و-مونتاژ'>استعلام دمونتاژ و مونتاژ / استعلام, استعلام دمونتاژ و مونتاژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987726/استعلام-خرید-سم-و-مکمل-دامی'>استعلام خرید سم و مکمل دامی / استعلام, استعلام خرید سم و مکمل دامی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987727/استعلام-رنگ-آمیزی-سالن-راهروها-و-اتاق'>استعلام رنگ آمیزی سالن، راهروها و اتاق / استعلام, استعلام رنگ آمیزی سالن، راهروها و اتاق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987728/استعلام-پشتیبانی-اتوماسیون-آی-کن'>استعلام پشتیبانی اتوماسیون آی کن / استعلام, استعلام پشتیبانی اتوماسیون آی کن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987729/استعلام-میز-کنفرانس-و--'>استعلام میز کنفرانس و ... / استعلام ,استعلام میز کنفرانس و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987731/استعلام-کنتور-آب-الکترومغناطیسی-300-میلی'>استعلام کنتور آب الکترومغناطیسی 300 میلی / استعلام , استعلام کنتور آب الکترومغناطیسی 300 میلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987732/استعلام-​دارو-پزشکی-و-سلامت'>استعلام ​دارو، پزشکی و سلامت / استعلام, استعلام ​دارو، پزشکی و سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987733/استعلام-مرمت-ارگ-راین'>استعلام مرمت ارگ راین  / استعلام,استعلام مرمت ارگ راین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987734/استعلام-تجدید-مناقصه-احداث-ایستگاه--'>استعلام تجدید مناقصه احداث ایستگاه... / استعلام, استعلام تجدید مناقصه احداث ایستگاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987735/استعلام-خرید-سرویس-پهنای-باند-اینترنت'>استعلام خرید سرویس پهنای باند اینترنت  / استعلام ,استعلام خرید سرویس پهنای باند اینترنت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987736/استعلام-پایه-گلدان-فایبر-گلاس'>استعلام پایه گلدان فایبر گلاس  / استعلام, استعلام پایه گلدان فایبر گلاس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987737/استعلام-​اجرای-جدولگذاری-روستا'>استعلام ​اجرای جدولگذاری روستا / استعلام, استعلام ​اجرای جدولگذاری روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987738/استعلام-لاستیک-پیکاپی-و-کاپرا'>استعلام لاستیک پیکاپی و کاپرا / استعلام ,استعلام لاستیک پیکاپی و کاپرا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987739/استعلام-کنتور-آب-اینزرشن-500-و-300'>استعلام کنتور آب اینزرشن 500 و 300 / استعلام , استعلام کنتور آب اینزرشن 500 و 300</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987740/استعلام-دو-دستگاه-بخاری-گازی-فن-دار'>استعلام دو دستگاه بخاری گازی فن دار / استعلام, ااستعلام دو دستگاه بخاری گازی فن دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987741/استعلام-برگزاری-دوره-آموزشی'>استعلام برگزاری دوره آموزشی / استعلام ,استعلام برگزاری دوره آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987742/استعلام-اتصال-لوله-خروجی-فاضلاب--'>استعلام اتصال لوله خروجی فاضلاب... / استعلام, استعلام اتصال لوله خروجی فاضلاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987743/استعلام-یکدستگاه-کنترل-کی-برد-JOY-STI'> استعلام یکدستگاه کنترل کی برد JOY-STI / استعلام , استعلام یکدستگاه کنترل کی برد JOY-STI</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987744/استعلام-خرید-یو-پی-اس'>استعلام خرید یو پی اس / استعلام, استعلام خرید یو پی اس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987745/استعلام-دفتر-کلاسور-100-برگ'>استعلام دفتر کلاسور 100 برگ  / استعلام, استعلام دفتر کلاسور 100 برگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987746/استعلام-عملیات-نقشه-برداری-زمینی'>استعلام عملیات نقشه برداری زمینی / استعلام,استعلام عملیات نقشه برداری زمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987747/استعلام-پوتین-کوهستانی-تمام-چرم-ضد-آب'>استعلام پوتین کوهستانی تمام چرم ضد آب / استعلام ,استعلام پوتین کوهستانی تمام چرم ضد آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987748/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام ,استعلام کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987749/استعلام-رفع-5-مورد-شکستگی-شبکه-توزیع--'>استعلام رفع 5 مورد شکستگی شبکه توزیع ... / استعلام, استعلام رفع 5 مورد شکستگی شبکه توزیع ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987750/استعلام-​پروژه-اجرای-طرح-هادی-روستا'>استعلام ​پروژه اجرای طرح هادی روستا / استعلام, استعلام ​پروژه اجرای طرح هادی روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987751/استعلام-عملیات-لوله-گذاری-و-نصب-انشعابات'>استعلام عملیات لوله گذاری و نصب انشعابات  / استعلام, استعلام عملیات لوله گذاری و نصب انشعابات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987752/تجدید-استعلام-جابجایی-شبکه-برق'>تجدید استعلام جابجایی شبکه برق / استعلام , تجدید استعلام جابجایی شبکه برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987753/استعلام-قند-حبه-کارتنی-10-کیلوگرمی'> استعلام قند حبه کارتنی 10 کیلوگرمی  / استعلام , استعلام قند حبه کارتنی 10 کیلوگرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987754/استعلام-ترمیم-پل-های-تاریخی-لرستان'>استعلام ترمیم پل های تاریخی لرستان / استعلام, استعلام ترمیم پل های تاریخی لرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987755/استعلام-گلدان-فایبر-گلاس-اندازه-90-70'>استعلام گلدان فایبر گلاس اندازه 90*70 / استعلام, استعلام گلدان فایبر گلاس اندازه 90*70</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987756/استعلام-قفل-الکترونیکی'>استعلام قفل الکترونیکی  / استعلام, استعلام قفل الکترونیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987757/تجدید-استعلام-جابجایی-شبکه-برق'>تجدید استعلام جابجایی شبکه برق / استعلام , تجدید استعلام جابجایی شبکه برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987758/استعلام-بازسازی-ترمیم-و-سربسته-کردن--'>استعلام بازسازی، ترمیم و سربسته کردن... / استعلام, استعلام بازسازی، ترمیم و سربسته کردن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987759/استعلام-تهیه-علوفه'>استعلام تهیه علوفه / استعلام ,استعلام تهیه علوفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987760/استعلام-مرمت-قلعه-یاراحمدی-رودبار'>استعلام مرمت قلعه یاراحمدی رودبار / استعلام, استعلام مرمت قلعه یاراحمدی رودبار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987761/استعلام-5-عدد-تابلو-برق'>استعلام 5 عدد تابلو برق / استعلام ,استعلام 5 عدد تابلو برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987762/استعلام-بهره-برداری-و-نگهداری'>استعلام بهره برداری و نگهداری  / استعلام, استعلام بهره برداری و نگهداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987764/استعلام-واگذاری-بخشی-از-فعالیتهای'>استعلام واگذاری بخشی از فعالیتهای   / استعلام , استعلام واگذاری بخشی از فعالیتهای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987765/استعلام-عدس-ایرانی-درجه-یک-فله'>استعلام عدس ایرانی درجه یک فله  / استعلام ,استعلام عدس ایرانی درجه یک فله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986953/مزایده-یکباب-دکان-مساحت-سیزده-متر'>مزایده یکباب دکان مساحت سیزده متر  / مزایده ,مزایده یکباب دکان مساحت سیزده متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986954/مزایده-آپارتمان-با-قدمت-35-سال'>مزایده آپارتمان با قدمت 35 سال  / مزایده ,مزایده آپارتمان با قدمت 35 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986955/مزایده-سند-مالکیت-شماره-پلاک-4353-فرعی'>مزایده سند مالکیت شماره پلاک 4353 فرعی / مزایده ,مزایده سند مالکیت شماره پلاک 4353 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986956/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-68-88متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 68.88متر / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 68.88متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986957/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-43-500-000متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 43.500.000متر / مزایده ,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 43.500.000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986958/مزایده-غرف--اماکن-و-دستگاههای-تفریحی-نوبت-دوم'>مزایده غرف ، اماکن و دستگاههای تفریحی نوبت دوم  / مزایده عمومی , مزایده غرف ، اماکن و دستگاههای تفریحی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986960/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-عرصه-و-اعیان-قطعه-دوم-تفکیکی'>مزایده سه دانگ مشاع از عرصه و اعیان قطعه دوم تفکیکی / مزایده ,مزایده سه دانگ مشاع از عرصه و اعیان قطعه دوم تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986961/مزایده-فروش-املاک-کاربری-تجاری'>مزایده فروش املاک کاربری تجاری  / مزایده ,مزایده فروش املاک کاربری تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986965/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-ساختمان-مساحت-2048-85متر'>مزایده سند مالکیت ششدانگ ساختمان مساحت 2048.85متر  / مزایده ,مزایده سند مالکیت ششدانگ ساختمان مساحت 2048.85متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986966/مزایده-ملک-مساحت-100-5مترمربع'>مزایده ملک مساحت 100.5مترمربع / مزایده ,مزایده ملک مساحت 100.5مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986969/مزایده-دو-دانگ-از-ششدانگ-کوره-آجرپزی'>مزایده دو دانگ از ششدانگ کوره آجرپزی / مزایده ,مزایده دو دانگ از ششدانگ کوره آجرپزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986970/مزایده-فروش-تعدادی-از-قطعات-مسکونی-195-5متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از قطعات مسکونی 195.5متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از قطعات مسکونی 195.5متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986971/مزایده-فروش-دو-قطعه-تجاری-59-28-و-159-1متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو قطعه تجاری 59.28 و 159.1متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه تجاری 59.28 و 159.1متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986974/مزایده-ملک-بخش-دوازده-حوزه-ثبت-اسلامشهر'>مزایده ملک بخش دوازده حوزه ثبت اسلامشهر / مزایده,مزایده ملک بخش دوازده حوزه ثبت اسلامشهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986975/آگهی-مزایده-اجاره-کارگاه-دانه-بندی-شن-و-ماسه-نوبت-دوم'>آگهی مزایده اجاره کارگاه دانه بندی شن و ماسه- نوبت دوم  / آگهی مزایده ، مزایده اجاره کارگاه دانه بندی شن و ماسه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986976/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-220-مترمربع'>مزایده منزل مسکونی مساحت 220 مترمربع / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 220 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986977/مزایده-فروش-​کابل-ضایعاتی'>مزایده فروش ​کابل ضایعاتی  / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش ​کابل ضایعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986978/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-پژو-405'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو پژو 405 / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986979/مزایده-ملک-مسکونی-مساحت-هشتاد-و-چهار-متر'>مزایده ملک مسکونی مساحت هشتاد و چهار متر  / مزایده,مزایده ملک مسکونی مساحت هشتاد و چهار متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986980/مزایده-آپارتمان-مساحت-89-57متر-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان مساحت 89.57متر نوبت اول / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 89.57متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986981/مزایده-آپارتمان-مساحت-143-72متر'>مزایده آپارتمان مساحت 143.72متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 143.72متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986982/مزایده-فروش-دستگاه-کوبش-هیدرولیکی-نوبت-دوم'>مزایده فروش دستگاه کوبش هیدرولیکی نوبت دوم /  آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش دستگاه کوبش هیدرولیکی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986983/مزایده-ششدانگ-زمین-قلمستان'>مزایده ششدانگ زمین قلمستان / مزایده,مزایده ششدانگ زمین قلمستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986986/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-112-40متر-مرحله-دوم'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 112.40متر مرحله دوم / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 112.40متر مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986992/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-طبقه-دو-مساحت-73-63متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه دو مساحت 73.63متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه دو مساحت 73.63متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986995/مزایده-ملک-مساحت-67-3مترمربع'>مزایده ملک مساحت 67.3مترمربع  / مزایده,مزایده ملک مساحت 67.3مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986998/مزایده-250-راس-بره-نر'>مزایده 250 راس بره نر / مزایده, مزایده 250 راس بره نر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986999/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-32548متر'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت 32548متر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت 32548متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987000/تجدید-مزایده-واگذاری-یکباب-غرفه-کارواش-مرحله-چهارم--نوبت-دوم'>تجدید مزایده  واگذاری یکباب غرفه کارواش مرحله چهارم - نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی,مزایده  واگذاری یکباب غرفه کارواش مرحله چهارم  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987001/تجدید-مزایده-بهره-برداری-و-حفظ-و-نگهداری-از-پارکینگ-عمومی'>تجدید مزایده بهره برداری و حفظ و نگهداری از پارکینگ عمومی / آگهی مزایده عمومی , تجدید مزایده بهره برداری و حفظ و نگهداری از پارکینگ عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987002/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-508-09متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 508.09متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 508.09متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987004/مزایده-اجاره-جایگاه-CNG-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده اجاره جایگاه CNG تجدید- نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده کتبی , مزایده اجاره جایگاه CNG تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987005/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-بخش-یازده-تهران'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی بخش یازده تهران / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی بخش یازده تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987006/آگهی-حراج-فروش-ضایعات-برنجی--چدنی--کنتورهای-خانگی'>آگهی حراج فروش  ضایعات برنجی ، چدنی ، کنتورهای خانگی / آگهی حراج , آگهی حراج فروش  ضایعات برنجی ، چدنی ، کنتورهای خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987007/مزایده-یک-عدد-نوار-نقاله'>مزایده یک عدد نوار نقاله  / مزایده,مزایده یک عدد نوار نقاله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987009/مزایده-فروش-لوازم-اسقاط-شامل-آهن-آلات--سیم-آلومینیوم--'>مزایده فروش لوازم اسقاط شامل آهن آلات ، سیم آلومینیوم... / آگهی مزایده , مزایده فروش لوازم اسقاط شامل آهن آلات ، سیم آلومینیوم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987011/مزایده-عرصه-و-اعیانی-یک-و-نیم-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-چهارده'>مزایده عرصه و اعیانی یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه بخش چهارده  / مزایده,مزایده عرصه و اعیانی یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه بخش چهارده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987012/مزایده-دمنوش-گیاهی-کومین-مرحله-دوم'>مزایده دمنوش گیاهی کومین  مرحله دوم  / مزایده,مزایده دمنوش گیاهی کومین  مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987013/مزایده-ضایعات-و-آهن-آلات-مستعمل--'>مزایده ضایعات و آهن آلات مستعمل... / مزایده, مزایده ضایعات و آهن آلات مستعمل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987015/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-واحد-تجاری-20-16متر'>مزایده سه دانگ مشاع از واحد تجاری 20.16متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از واحد تجاری 20.16متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987019/مزایده-آپارتمان-به-پلاک-ثبتی-837-فرعی-قطعه-نه-تفکیکی'>مزایده آپارتمان به پلاک ثبتی 837 فرعی قطعه نه تفکیکی / مزایده,مزایده آپارتمان به پلاک ثبتی 837 فرعی قطعه نه تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987021/مزایده-فروش-تعداد-40-دستگاه-ترولی-صنعتی'>مزایده فروش تعداد 40 دستگاه ترولی صنعتی / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش تعداد 40 دستگاه ترولی صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987022/مزایده-عوارض-بلیط-مسافر'>مزایده عوارض بلیط مسافر  / مزایده ,مزایده عوارض بلیط مسافر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987027/مزایده-یک-دستگاه-خورو-وانت-پاژن'>مزایده یک دستگاه خورو وانت پاژن / مزایده ,مزایده یک دستگاه خورو وانت پاژن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987028/مزایده-ملک-با-قدمت-22-ساله-مرحله-دوم'>مزایده ملک با قدمت 22 ساله مرحله دوم / مزایده,مزایده ملک با قدمت 22 ساله مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987029/مزایده-خط-تلفن'>مزایده خط تلفن  / مزایده ,مزایده خط تلفن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987030/مزایده-فروش-مبل-راحتی-نوبت-دوم'>مزایده فروش مبل راحتی نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش مبل راحتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987031/مزایده-واگذاری-تعداد-20-قطعه-زمین--'>مزایده واگذاری تعداد 20 قطعه زمین... / آگهی مزایده، مزایده واگذاری تعداد 20 قطعه زمین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987033/مزایده-نیم-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-بخش-یازده-تهران'>مزایده نیم دانگ مشاع از ششدانگ مشاع از پلاک ثبتی بخش یازده تهران / مزایده,مزایده نیم دانگ مشاع از ششدانگ مشاع از پلاک ثبتی بخش یازده تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987034/مزایده-سواری-پراید-دوگانه-سوز-به-رنگ-سفید'>مزایده سواری پراید دوگانه سوز به رنگ سفید / آگهی مزایده, مزایده سواری پراید دوگانه سوز به رنگ سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987035/مزایده-سواری-هیوندا'>مزایده سواری هیوندا / مزایده ,مزایده سواری هیوندا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987036/تمدید-مزایده-حدود-۲۰۰-تن-ضایعات-آهن-آلات-استحصالی'>تمدید مزایده حدود ۲۰۰ تن ضایعات آهن آلات استحصالی  / تمدید مزایده ,مزایده حدود ۲۰۰ تن ضایعات آهن آلات استحصالی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987037/مزایده-کولر-گازی-سرویس-قابلمه-تلویزیون--'>مزایده کولر گازی، سرویس قابلمه، تلویزیون... / مزایده, مزایده کولر گازی، سرویس قابلمه، تلویزیون...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987039/تجدید-مزایده-نصب-بنر-نگهداری-و-بهره-برداری-و-نگهداری-از-تابلوهای-تبلیغاتی--نوبت-دوم'>تجدید مزایده نصب بنر، نگهداری و بهره برداری و نگهداری از تابلوهای تبلیغاتی - نوبت دوم / آگهی تجدید 2 مزایده,تجدید مزایده نصب بنر، نگهداری و بهره برداری و نگهداری از تابلوهای تبلیغاتی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987040/مزایده-امتیاز-تلفن-سیار'>مزایده امتیاز تلفن سیار  / مزایده ,مزایده امتیاز تلفن سیار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987041/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-320-90متر-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی مساحت 320.90متر نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 320.90متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987042/مزایده-اجاره-لمپوست-های-سطح-شهر-و-محل-تبلیغاتی-جایگاه-قدس96-9-9'>مزایده اجاره لمپوست های سطح شهر و محل تبلیغاتی جایگاه قدس96.9.9 / آگهی مزایده عمومی، مزایده اجاره لمپوست های سطح شهر و محل تبلیغاتی جایگاه قدس96.9.9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987043/مزایده-پلاک-ثبتی-5-7192-فرعی'>مزایده پلاک ثبتی 5/7192 فرعی  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 5/7192 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987045/مزایده-تعداد-15-دست-کت-و-شلوار-مجلسی'>مزایده تعداد 15 دست کت و شلوار مجلسی  / آگهی مزایده مال منقول، مزایده تعداد 15 دست کت و شلوار مجلسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987046/مزایده-فروش-2500-کیلوگرم-پلت-کوکتل-چهار-رنگ-نوبت-دوم'>مزایده فروش 2500 کیلوگرم پلت کوکتل چهار رنگ نوبت دوم / آگهی فروش اموال منقول , مزایده فروش 2500 کیلوگرم پلت کوکتل چهار رنگ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987047/مزایده-ششدانگ-زمین-مسکونی-قطعه-شش-تفکیکی'>مزایده ششدانگ زمین مسکونی قطعه شش تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مسکونی قطعه شش تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987048/مزایده-یک-دستگاه-وانت-نیسان-مدل-1386'>مزایده یک دستگاه وانت نیسان مدل 1386 / مزایده, مزایده یک دستگاه وانت نیسان مدل 1386</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987049/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-تویوتا'>مزایده یک دستگاه خودروی تویوتا  / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودروی تویوتا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987050/مزایده-یک-دستگاه-خمیرگیر--یک-دستگاه-سنگگ-پزی-ماشینی'>مزایده یک دستگاه خمیرگیر ، یک دستگاه سنگگ پزی ماشینی / آگهی مزایده مال منقول, مزایده یک دستگاه خمیرگیر ، یک دستگاه سنگگ پزی ماشینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987051/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-یک-ثبتی-شاهرود'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش یک ثبتی شاهرود / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش یک ثبتی شاهرود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987052/مزایده-یک-عدد-تانکر-فرمان-طراحی--مرحله-دوم'>مزایده یک عدد تانکر فرمان طراحی - مرحله دوم  / آگهی مزایده مال منقول، مزایده یک عدد تانکر فرمان طراحی - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987053/مزایده-مقدار-سیصد-متر-مربع-سنگ-ساختمان'>مزایده مقدار سیصد متر مربع سنگ ساختمان / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده مقدار سیصد متر مربع سنگ ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987055/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-اموال-غیرمنقول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی اموال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987057/مزایده-دو-دستگاه-یخچال-ایستاده-قصابی'>مزایده دو دستگاه یخچال ایستاده قصابی  / آگهی مزایده مال منقول, مزایده دو دستگاه یخچال ایستاده قصابی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987060/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-پلاکهای-239-اصلی-بخش-سی-و-نه-یزد'>مزایده دو دانگ مشاع از پلاکهای 239 اصلی بخش سی و نه یزد  / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از پلاکهای 239 اصلی بخش سی و نه یزد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987061/مزایده-اجاره-جایگاه-سی-ان-جی-شهرداری--نوبت-دوم'>مزایده اجاره جایگاه سی ان جی شهرداری... نوبت دوم  / مزایده ,مزایده اجاره جایگاه سی ان جی شهرداری... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987064/مزایده-دستگاه-آفتاب-و-مهتاب-(چرخ-و-فلک)'>مزایده دستگاه آفتاب و مهتاب (چرخ و فلک)  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده دستگاه آفتاب و مهتاب (چرخ و فلک) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987066/مزایده-6-تخته-فرش-ماشینی-9-متری'>مزایده 6 تخته فرش ماشینی 9 متری / آگهی مزایده مال منقول, مزایده 6 تخته فرش ماشینی 9 متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987067/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-1185متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 1185متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 1185متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987069/مزایده-آهن-آلات-سوله'>مزایده آهن آلات سوله / مزایده, مزایده آهن آلات سوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987070/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-احداثی-در-زمین-202-30متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه احداثی در زمین 202.30متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه احداثی در زمین 202.30متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987071/مزایده-خودروی-پژو-206-تیپ-2'>مزایده خودروی پژو 206 تیپ 2  / آگهی مزایده، مزایده خودروی پژو 206 تیپ 2 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987073/مزایده-فروش-مبل'>مزایده فروش مبل  / مزایده, مزایده فروش مبل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987075/مزایده-اجاره-باشگاه-سوارکاری-مجموعه-ورزشی'>مزایده اجاره باشگاه سوارکاری مجموعه ورزشی / آگهی مزایده , مزایده اجاره باشگاه سوارکاری مجموعه ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987076/مزایده-یکدستگاه-خودرو-پراید-131'>مزایده یکدستگاه خودرو پراید 131 / مزایده,مزایده یکدستگاه خودرو پراید 131</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987077/مزایده-ملک-بخش-4-تبریز-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش 4 تبریز نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش 4 تبریز نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987079/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-206-مدل-1387'>مزایده یک دستگاه خودرو 206 مدل 1387  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو 206 مدل 1387 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987080/مزایده-پژو-پارس-مدل-1382'>مزایده پژو پارس مدل 1382 / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده پژو پارس مدل 1382</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987082/مزایده-یک-دستگاه-لیفتراک-دوگانه-سوز'>مزایده یک دستگاه لیفتراک دوگانه سوز  / مزایده,مزایده یک دستگاه لیفتراک دوگانه سوز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987083/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-10710متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 10710متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 10710متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987085/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-165مترمربع'>مزایده منزل مسکونی مساحت 165مترمربع / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 165مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987086/اصلاحیه-مزایده-واگذاری-دو-قطعه-زمین-تجاری'>اصلاحیه مزایده واگذاری دو قطعه زمین تجاری  / اصلاحیه مزایده,مزایده واگذاری دو قطعه زمین تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987094/مزایده-خودرو-هیوندا-GENESIS'>مزایده خودرو هیوندا GENESIS / مزایده, مزایده خودرو هیوندا GENESIS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987096/مزایده-فروش-آپارتمان-مسکونی-مساحت-122-11متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش آپارتمان مسکونی مساحت 122.11متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش آپارتمان مسکونی مساحت 122.11متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987097/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-405'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987098/مزایده-یک-دستگاه-یخچال-ویترینی-پنج-حلب-روغن-نباتی'>مزایده یک دستگاه یخچال ویترینی، پنج حلب روغن نباتی / مزایده,مزایده یک دستگاه یخچال ویترینی ، پنج حلب روغن نباتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987100/مزایده-فروش-تعداد-4-رقبه-از-املاک-مازاد-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 4 رقبه از املاک مازاد نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد 4 رقبه از املاک مازاد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987104/مزایده-آپارتمان-مساحت-139-9مترمربع'>مزایده آپارتمان مساحت 139.9مترمربع  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 139.9مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987108/مزایده-یکباب-منزل-بخش-نه-مشهد'>مزایده یکباب منزل بخش نه مشهد  / مزایده,مزایده یکباب منزل بخش نه مشهد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987109/مزایده-واگذاری-سهام-مرحله-دوم'>مزایده واگذاری سهام مرحله دوم / آگهی مزایده ، مزایده واگذاری سهام مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987111/مزایده-ملک-مشاع-بخش-ده-تهران-اموال-غیرمنقول'>مزایده ملک مشاع بخش ده تهران اموال غیرمنقول  / مزایده,مزایده ملک مشاع بخش ده تهران اموال غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987114/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-صد-و-هشتاد-متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی عرصه صد و هشتاد متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه صد و هشتاد متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987115/مزایده-فروش-حدود-250-تن-گلوله-سرامیکی-دست-دوم--نوبت-دوم'>مزایده فروش حدود 250 تن گلوله سرامیکی دست دوم  - نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش حدود 250 تن گلوله سرامیکی دست دوم - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987116/مزایده-اتصالات-و-اقلام-مازاد--'>مزایده  اتصالات و اقلام مازاد ... / مزایده عمومی, مزایده  اتصالات و اقلام مازاد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987117/مزایده-بهره-برداری-و-نگهداشت-از-جایگاه-عرضه-گاز-طبیعی-(CNG)-تجدید--نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری و نگهداشت از جایگاه عرضه گاز طبیعی (CNG) تجدید - نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده , مزایده بهره برداری و نگهداشت از جایگاه عرضه گاز طبیعی (CNG) تجدید - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987118/مزایده-فروش-تردمیل-حرفه-ای-مستعمل--مرحله-دوم'>مزایده فروش تردمیل حرفه ای مستعمل... مرحله دوم  / اگهی مزایده ,  مزایده فروش تردمیل حرفه ای مستعمل... مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987119/مزایده-یک-دانگ-و-نیم-مشاع-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-دوازده-سبزوار'>مزایده یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی بخش دوازده سبزوار / مزایده,مزایده یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی بخش دوازده سبزوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987122/مزایده-پلاک-2678-38-بخش-سه-مهدیشهر'>مزایده پلاک 2678/38 بخش سه مهدیشهر  / مزایده,مزایده پلاک 2678/38 بخش سه مهدیشهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987123/مزایده-کولتیواتور-8-ردیفه'>مزایده کولتیواتور 8 ردیفه  / مزایده,مزایده کولتیواتور 8 ردیفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987125/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-445مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 445مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 445مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987126/مزایده-یخچال-و-تلویزیون--'>مزایده یخچال و تلویزیون... / مزایده, مزایده یخچال و تلویزیون...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987129/مزایده-سه-قطعه-زمین-نوبت-اول'>مزایده سه قطعه زمین نوبت اول / مزایده,مزایده سه قطعه زمین نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987130/مزایده-فروش-انواع-دستگاه-تراش'>مزایده فروش انواع دستگاه تراش  / آگهی مزایده , مزایده فروش انواع دستگاه تراش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987132/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-ملک-عرصه-صد-متر'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ ملک عرصه صد متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ ملک عرصه صد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987135/مزایده-مدیریت-و-حفظ-و-نگهداری-و-بهره-برداری-از-دو-واحد-جایگاه-گاز-نوبت-دوم'>مزایده مدیریت و حفظ و نگهداری و بهره برداری از دو واحد جایگاه گاز- نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی ، مزایده مدیریت و حفظ و نگهداری و بهره برداری از دو واحد جایگاه گاز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987137/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-6724-فرعی-از-117-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی شماره 6724 فرعی از 117 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 6724 فرعی از 117 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987138/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-میتسوبیشی-لانسر-مدل-2008'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری میتسوبیشی لانسر مدل 2008 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری میتسوبیشی لانسر مدل 2008</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987139/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-ششصد-متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت ششصد متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت ششصد متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987142/مزایده-واگذاری-به-صورت-اجاری-داروخانه-بستری-و-سرپایی-شبانه-روزی'>مزایده واگذاری به صورت اجاری داروخانه بستری و سرپایی شبانه روزی  / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری به صورت اجاری داروخانه بستری و سرپایی شبانه روزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987143/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-تویوتا-پرادو-مدل-2007'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری تویوتا پرادو مدل 2007 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری تویوتا پرادو مدل 2007</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987144/مزایده-واگذاری-اجاره-محل-غرفه-اغذیه-فروشی'>مزایده واگذاری اجاره محل غرفه اغذیه فروشی / آگهی مزایده, مزایده واگذاری اجاره محل غرفه اغذیه فروشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987145/مزایده-فروش-یکدستگاه-جت-پرینتر--کمپرسور--'>مزایده فروش یکدستگاه جت پرینتر ، کمپرسور... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه جت پرینتر ، کمپرسور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987146/مزایده-ملک-مساحت-هفتاد-و-هشت-مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت هفتاد و هشت مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت هفتاد و هشت مترمربع نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987148/مزایده-کولر-گازی-و-کولر-اسپیلت'>مزایده کولر گازی و کولر اسپیلت / مزایده, مزایده کولر گازی و کولر اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987150/مزایده-فروش-یکدستگاه-وانت-نیسان-2400-مدل-1389'>مزایده فروش یکدستگاه وانت نیسان 2400 مدل 1389  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه وانت نیسان 2400 مدل 1389 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987151/مزایده-ملک-سرقفلی-مغازه-مساحت-49-10متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک سرقفلی مغازه مساحت 49.10متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک سرقفلی مغازه مساحت 49.10متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987152/مزایده-فروش-پسته'>مزایده فروش پسته / آگهی مزایده , مزایده فروش پسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987153/مزایده-فروش-یک-دستگاه-اتوبوس-شهری--چاپ-اول--نوبت-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه اتوبوس شهری - چاپ اول - نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده فروش یک دستگاه اتوبوس شهری - چاپ اول - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987154/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-لیفان'>مزایده یک دستگاه خودرو لیفان / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو لیفان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987155/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بر-نیاز-کاربری-مسکونی-صنعتی-دامداری'>مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز کاربری مسکونی صنعتی دامداری  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز کاربری مسکونی صنعتی دامداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987157/مزایده-ششدانگ-سرقفلی-مغازه-قدمت-25-سال'>مزایده ششدانگ سرقفلی مغازه قدمت 25 سال  / مزایده,مزایده ششدانگ سرقفلی مغازه قدمت 25 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987159/مزایده-ماشین-آلات-اسقاطی-و-تجهیزات-مستهلک'>مزایده ماشین آلات اسقاطی و تجهیزات مستهلک  / مزایده ,مزایده ماشین آلات اسقاطی و تجهیزات مستهلک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987160/مزایده-فروش-گوسفند'>مزایده فروش گوسفند / مزایده فروش گوسفند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987161/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید  - نوبت دوم  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پراید  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987164/مزایده-یک-دستگاه-الکتروپمپ-و--'>مزایده یک دستگاه الکتروپمپ و ... / مزایده ,مزایده یک دستگاه الکتروپمپ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987165/مزایده-فروش-تعداد-دو-قطعه-زمین-تجدید'>مزایده فروش تعداد دو قطعه زمین تجدید / مزایده,مزایده فروش تعداد دو قطعه زمین تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987166/مزایده-واگذاری-زمین-مسکونی-مساحت-1017مترمربع'>مزایده واگذاری زمین مسکونی مساحت 1017مترمربع  / مزایده,مزایده واگذاری زمین مسکونی مساحت 1017مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987168/مزایده-اجاره-رستوران-و-مدیریت-و-نگهداری-مجتمع-فرهنگی-رفاهی-شیلات'>مزایده اجاره رستوران و مدیریت و نگهداری مجتمع فرهنگی رفاهی شیلات / اگهی مزایده , مزایده اجاره رستوران و مدیریت و نگهداری مجتمع فرهنگی رفاهی شیلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987170/مزایده-تعدادی-از-مجتمع-های-مسکونی-و-تجاری'>مزایده تعدادی از مجتمع های مسکونی و تجاری / آگهی واگذاری به اجاره، مزایده تعدادی از مجتمع های مسکونی و تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987173/مزایده-خودرو'>مزایده خودرو  / اگهی مزایده , مزایده خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987174/مزایده-فروش-تعداد-19-فقره-از-املاک-مازاد'>مزایده فروش تعداد 19 فقره از املاک مازاد  / مزایده,مزایده فروش تعداد 19 فقره از املاک مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987175/تجدید-مزایده-ماشین-آلات-کارکرده-مازاد-بر-نیاز'>تجدید مزایده ماشین آلات کارکرده مازاد بر نیاز  / آگهی تجدید مزایده عمومی، تجدید مزایده ماشین آلات کارکرده مازاد بر نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987176/مزایده-واگذاری-جایگاه-سوخت'>مزایده واگذاری جایگاه سوخت  / اگهی مزایده , مزایده واگذاری جایگاه سوخت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987179/مزایده-ملک-شماره-3876-فرعی-از-22-اصلی'>مزایده ملک شماره 3876 فرعی از 22 اصلی / مزایده,مزایده ملک شماره 3876 فرعی از 22 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987182/مزایده-فروش-مجتمع-فرهنگی-و-پذیرایی'>مزایده فروش مجتمع فرهنگی و پذیرایی / اگهی مزایده , مزایده فروش مجتمع فرهنگی و پذیرایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987183/مزایده-یک-دستگاه-پژو-206-به-رنگ-سفید-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه پژو 206 به رنگ سفید نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک دستگاه پژو 206 به رنگ سفید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987184/مزایده-ماشین-آلات-آزمایشگاهی--انواع-تابلو-برق---نوبت-دوم'>مزایده ماشین آلات آزمایشگاهی - انواع تابلو برق...- نوبت دوم  / مزایده , مزایده ماشین آلات آزمایشگاهی - انواع تابلو برق... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987185/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-عرصه-328متر'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت عرصه 328متر  / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت عرصه 328متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987189/مزایده-یک-دستگاه-سواری-سمند-نقره-ای'>مزایده یک دستگاه سواری سمند نقره ای / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه سواری سمند نقره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987190/مزایده-اجناس-داخل-مغازه-(بوتیک-زنانه-مردانه-و-بچگانه)--نوبت-دوم'>مزایده اجناس داخل مغازه (بوتیک زنانه، مردانه و بچگانه)... نوبت دوم / مزایده ,مزایده اجناس داخل مغازه (بوتیک زنانه، مردانه و بچگانه)... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987191/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-دو-پلاک-55-2680-و-55-2684-جمعا-1531-25متر'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان دو پلاک 55/2680 و 55/2684 جمعا 1531.25متر  / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان دو پلاک 55/2680 و 55/2684 جمعا 1531.25متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987192/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-14517متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 14517متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 14517متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987193/مزایده-فروش-خودرو'>مزایده فروش خودرو / آگهی مزایده ,مزایده فروش خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987196/مزایده-فروش-دستگاه-لیفتراک---نوبت-دوم'>مزایده فروش دستگاه لیفتراک... - نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده فروش دستگاه لیفتراک... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987197/مزایده-اجاره-مغازه-های-کبابی-فست-فود-سوپرمارکت-کافی-شاپ-میوه-فروشی--'>مزایده اجاره مغازه های کبابی، فست فود، سوپرمارکت، کافی شاپ، میوه فروشی... / مزایده, مزایده اجاره مغازه های کبابی، فست فود، سوپرمارکت، کافی شاپ، میوه فروشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987198/مزایده-یک-باب-بوفه-در-داخل-بیمارستان'>مزایده یک باب بوفه در داخل بیمارستان / آگهی مزایده,مزایده یک باب بوفه در داخل بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987199/مزایده-ملک-دو-واحد-مسکونی-مرحله-اول'>مزایده ملک دو واحد مسکونی مرحله اول  / مزایده,مزایده ملک دو واحد مسکونی مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987202/مزایده-اجاره-یک-قطعه-زمین-کشاورزی'>مزایده اجاره یک قطعه زمین کشاورزی  / مزایده ,مزایده اجاره یک قطعه زمین کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987203/مزایده-آپارتمان-پلاک-ثبتی-17633-فرعی-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان پلاک ثبتی 17633 فرعی نوبت اول / مزایده,مزایده آپارتمان پلاک ثبتی 17633 فرعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987205/مزایده-فروش-لباسشویی-ال-جی--مبل-نوبت-دوم'>مزایده فروش لباسشویی ال جی ، مبل  نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش لباسشویی ال جی ، مبل -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987206/مزایده-اجاره-یک-قطعه-زمین-کشاورزی'>مزایده اجاره یک قطعه زمین کشاورزی  / مزایده ,مزایده اجاره یک قطعه زمین کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987207/مزایده-فروش-لودر-کوماتسو-و--'>مزایده فروش لودر کوماتسو و ... / مزایده, مزایده فروش لودر کوماتسو و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987208/مزایده-یک-قطعه-زمین-محصور-و--'>مزایده یک قطعه زمین محصور و ... / آگهی مزایده , مزایده یک قطعه زمین محصور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987209/مزایده-بالابر-فلزی-و--'>مزایده بالابر فلزی و ... / مزایده ,مزایده بالابر فلزی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987210/مزایده-پیکان-وانت'>مزایده پیکان وانت  / اگهی مزایده , مزایده پیکان وانت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987212/مزایده-پلاک-شماره-701-فرعی-از-یک-اصلی-بخش-هشت-قزوین'>مزایده پلاک شماره 701 فرعی از یک اصلی بخش هشت قزوین / مزایده,مزایده پلاک شماره 701 فرعی از یک اصلی بخش هشت قزوین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987213/مزایده-اجاره-ایستگاه-تاکسی-پارکسوار---نوبت-دوم'>مزایده اجاره ایستگاه تاکسی پارکسوار ... نوبت دوم / مزایده ,مزایده اجاره ایستگاه تاکسی پارکسوار ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987214/مزایده-حضوری-ماشین-آلات-سواری-و-نیمه-سنگین'>مزایده حضوری ماشین آلات سواری و نیمه سنگین  / مزایده، مزایده حضوری ماشین آلات سواری و نیمه سنگین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987216/مزایده-یک-دستگاه-فرز-چوب-بری'>مزایده یک دستگاه فرز چوب بری / مزایده ,مزایده یک دستگاه فرز چوب بری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987217/مزایده-فروش-دو-واحد-اداری'>مزایده فروش دو واحد اداری / مزایده,مزایده فروش دو واحد اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987219/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری  / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987220/مزایده-یک-قطعه-زمین-خشکی-با-کاربری-مسکونی-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین خشکی با کاربری مسکونی نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین خشکی با کاربری مسکونی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987222/مزایده-مواد-هیدروکربور-سبک-و-سنگین-صادراتی-و-داخلی--'>مزایده مواد هیدروکربور سبک و سنگین صادراتی و داخلی... / مزایده , مزایده مواد هیدروکربور سبک و سنگین صادراتی و داخلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987223/مزایده-اجاره-یکباب-مغازه-نوبت-دوم'>مزایده اجاره یکباب مغازه -نوبت دوم / اطلاعیه مزایده , مزایده اجاره یکباب مغازه -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987224/مزایده-آپارتمان-مساحت-68-67متر-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان مساحت 68.67متر نوبت اول / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 68.67متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987225/مزایده-جایگاه-CNG'>مزایده جایگاه CNG / مزایده ,مزایده جایگاه CNG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987226/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-پنج-تبریز-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش پنج تبریز نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش پنج تبریز نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987227/مزایده-اجاره-ایستگاه-تاکسی'>مزایده اجاره ایستگاه تاکسی  / مزایده ,مزایده اجاره ایستگاه تاکسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987228/مزایده-یک-دستگاه-ماشین-تاکن-کاغذ-دو-ورقی'>مزایده یک دستگاه ماشین تاکن کاغذ دو ورقی / مزایده, مزایده یک دستگاه ماشین تاکن کاغذ دو ورقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987231/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-149متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 149متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 149متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987233/مزایده-بیلبورد-تبلیغاتی-تیراندازی'>مزایده بیلبورد تبلیغاتی تیراندازی  / اوراق مزایده عمومی تک مرحله ای,مزایده بیلبورد تبلیغاتی تیراندازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987234/مزایده-یک-قطعه-عرصه-593-9متر-اموال-غیرمنقول'>مزایده یک قطعه عرصه 593.9متر اموال غیرمنقول  / مزایده,مزایده یک قطعه عرصه 593.9متر اموال غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987239/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-340متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 340متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 340متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987241/مزایده-ملک-مساحت-1850متر'>مزایده ملک مساحت 1850متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 1850متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987242/مزایده-خودروی-سبک'>مزایده خودروی سبک  / اگهی مزایده , مزایده خودروی سبک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987246/مزایده-فروش-محل-کارخانه-و-ماشین-آلات-روغن-کشی-نوبت-دوم'>مزایده فروش محل کارخانه و ماشین آلات روغن کشی نوبت دوم  / اگهی مزایده , مزایده فروش محل کارخانه و ماشین آلات روغن کشی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987251/مزایده-ملک-بخش-نه-مشهد-اموال-منقول-غیرمنقول'>مزایده ملک بخش نه مشهد اموال منقول غیرمنقول  / مزایده,مزایده ملک بخش نه مشهد اموال منقول غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987257/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-250متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 250متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 250متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987262/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-197-76متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 197.76متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 197.76متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987270/مزایده-ملک-قولنامه-ای-6-متر'>مزایده ملک قولنامه ای 6 متر  / مزایده،مزایده ملک قولنامه ای 6 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987272/مزایده-فروش-19-دستگاه-خودرو'>مزایده فروش 19 دستگاه خودرو / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش 19 دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987273/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-اپل-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه اتومبیل اپل- نوبت دوم  / مزایده یک دستگاه اتومبیل اپل - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987274/مزایده-2-دانگ-و-86-6-هزارم-یک-دانگ-مشاع'>مزایده 2 دانگ و 86/6 هزارم یک دانگ مشاع / مزایده،مزایده 2 دانگ و 86/6 هزارم یک دانگ مشاع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987275/مزایده-دستگاه-خرپازنی-اتوماتیک'>مزایده دستگاه خرپازنی اتوماتیک / مزایده ,مزایده دستگاه خرپازنی اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987280/مزایده-دو-باب-مغازه-و-یکباب-کارواش-نوبت-اول'>مزایده دو باب مغازه و یکباب کارواش نوبت اول / مزایده,مزایده دو باب مغازه و یکباب کارواش نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987281/مزایده-ششدانگ-عرصه-قطعه-زمین-بمساحت-890-64-مترمربع'>مزایده ششدانگ عرصه قطعه زمین بمساحت 890/64 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه قطعه زمین بمساحت 890/64 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987287/مزایده-ششدانگ-عمارت-مساحت-815-80متر'>مزایده ششدانگ عمارت مساحت 815.80متر  / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت مساحت 815.80متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987288/مزایده-ششدانگ-یک-آپارتمان'>مزایده ششدانگ یک آپارتمان / مزایده,مزایده ششدانگ یک آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987290/مزایده-اراضی-شامل-نه-قطعه-زمین'>مزایده اراضی شامل نه قطعه زمین / مزایده,مزایده اراضی شامل نه قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987292/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-160-متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 160 متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 160 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987293/مزایده-یک-قطعه-باغ-مرکبات-و-چای'>مزایده یک قطعه باغ مرکبات و چای / مزایده،مزایده یک قطعه باغ مرکبات و چای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987296/مزایده-خودروسبک-و--'>مزایده خودروسبک و ... / مزایده ,مزایده خودروسبک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987298/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-آپارتمان-پلاک-9615-فرعی'>مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان پلاک 9615 فرعی  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان پلاک 9615 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987299/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل'>مزایده یک دستگاه اتومبیل / مزایده ,مزایده یک دستگاه اتومبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987302/مزایده-ملک-به-مساحت-2857-مترمربع'>مزایده ملک به مساحت 2857 مترمربع / مزایده,مزایده ملک به مساحت 2857 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987303/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-16338-فرعی-بخش-شانزده'>مزایده پلاک ثبتی شماره 16338 فرعی بخش شانزده  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 16338 فرعی بخش شانزده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987305/مزایده-واگذاری-به-اجاره-عواید-حاصله-از-ششدانگ-یک-قطعه-نخلستان-تجدیدی'>مزایده واگذاری به اجاره عواید حاصله از ششدانگ یک قطعه نخلستان- تجدیدی / خلاصه آگهی مزاید ه تجدیدی, مزایده واگذاری به اجاره عواید حاصله از ششدانگ یک قطعه نخلستان- تجدیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987308/مزایده-یکباب-منزل-ویلا-عرصه-734متر'>مزایده یکباب منزل ویلا عرصه 734متر  / مزایده,مزایده یکباب منزل ویلا عرصه 734متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987309/مزایده-میوه'>مزایده میوه  / مزایده ,مزایده میوه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987310/مزایده-ملک-اپارتمانی-به-متراژ-60-30-مترمربع'>مزایده ملک اپارتمانی به متراژ 60/30 مترمربع / مزایده,مزایده ملک اپارتمانی به متراژ 60/30 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987311/مزایده-واگذاری-کارخانه-سنگ-شکن--مرحله-سوم-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری کارخانه سنگ شکن - مرحله سوم نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده  واگذاری کارخانه سنگ شکن - مرحله سوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987312/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-مشتمل-بر-سه-باب-خانه-و-یک-حلقه-چاه'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی مشتمل بر سه باب خانه و یک حلقه چاه / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی مشتمل بر سه باب خانه و یک حلقه چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987316/تجدید-مزایده-تعدادی-غرف-واقع-در-سطح-شهر'>تجدید مزایده تعدادی غرف واقع در سطح شهر  / آگهی تجدید مزایده عمومی، تجدید مزایده تعدادی غرف واقع در سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987317/مزایده-فروش-مخزن-آب-پلاستیکی-و-فلزی-و--'>مزایده فروش مخزن آب پلاستیکی و فلزی و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش مخزن آب پلاستیکی و فلزی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987324/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-184-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 184 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 184 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987327/مزایده-فروش-یک-عدد-دستگاه-قندشکن'>مزایده فروش یک عدد دستگاه قندشکن  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یک عدد دستگاه قندشکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987328/مزایده-طبقه-همکف-ساختمان-4-طبقه'>مزایده طبقه همکف ساختمان 4 طبقه  / مزایده,مزایده طبقه همکف ساختمان 4 طبقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987331/مزایده-زمین-مسکونی-مساحت-699-15متر'>مزایده زمین مسکونی مساحت 699.15متر / مزایده,مزایده زمین مسکونی مساحت 699.15متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987332/مزایده-واگذاری-خدمات-سرپایی-داروخانه'>مزایده واگذاری خدمات سرپایی داروخانه / آگهی مزایده,مزایده واگذاری خدمات سرپایی داروخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987336/مزایده-سرقفلی-مغازه-تجاری-مساحت-16-متر'>مزایده سرقفلی مغازه تجاری مساحت 16 متر / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه تجاری مساحت 16 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987338/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-115-63متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 115.63متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 115.63متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987341/مزایده-​واگذاری-محل-تابلوهای-استند-تبلیغاتی---نوبت-دوم'>مزایده ​واگذاری محل تابلوهای استند تبلیغاتی ... نوبت دوم / مزایده, مزایده ​واگذاری محل تابلوهای استند تبلیغاتی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987344/مزایده-دو-دانگ-سرقفلی-مغازه-های-طلافروشی'>مزایده دو دانگ سرقفلی مغازه های طلافروشی / مزایده,مزایده دو دانگ سرقفلی مغازه های طلافروشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987348/مزایده-ششدانگ-واحد-تجاری-مساحت-23-متر'>مزایده ششدانگ واحد تجاری مساحت 23 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ واحد تجاری مساحت 23 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987349/مزایده-پیکان--سمند-و-غیره'>مزایده پیکان - سمند و غیره  / اگهی مزایده , مزایده پیکان - سمند و غیره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987350/مزایده-اموال-توقیفی-منقول-و-غیرمنقول--'>مزایده اموال توقیفی منقول و غیرمنقول ... / مزایده, مزایده اموال توقیفی منقول و غیرمنقول ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987352/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-114-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 114 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 114 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987354/مزایده-ماشین-حمل-زباله'>مزایده ماشین حمل زباله  / اگهی مزایده , مزایده ماشین حمل زباله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987355/مزایده-پلاک-ثبتی-988-فرعی-85-18متر'>مزایده پلاک ثبتی 988 فرعی 85.18متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 988 فرعی 85.18متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987357/تجدید-مزایده-واگذاری-اماکن---نویت-دوم'>تجدید مزایده واگذاری اماکن ... نویت دوم / مزایده, تجدید مزایده واگذاری اماکن ... نویت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987363/مزایده-منزل-مسکونی-دو-طبقه-عرصه-172-5متر'>مزایده منزل مسکونی دو طبقه عرصه 172.5متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی دو طبقه عرصه 172.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987371/مزایده-ملک-به-پلاک-ثبتی-151-18462-نوبت-اول'>مزایده ملک به پلاک ثبتی 151/18462 نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی 151/18462 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987373/اصلاحیه-مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>اصلاحیه مزایده ششدانگ پلاک ثبتی  / اصلاحیه مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987375/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-صد-و-بیست-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت صد و بیست متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت صد و بیست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987378/مزایده-فروش-یکدستگاه-کامیونت-باری'>مزایده فروش یکدستگاه کامیونت باری / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه کامیونت باری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987382/مزایده-بهره-برداری-از-غرفه-حبوبات-و-خشکبار'>مزایده بهره برداری از غرفه حبوبات و خشکبار / مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از غرفه حبوبات و خشکبار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987384/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-198-3متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 198.3متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 198.3متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987386/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-3730-52متر'>مزایده پلاک ثبتی عرصه 3730.52متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه 3730.52متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987389/مزایده-فروش-سواری-پراید-GLXI-مدل-1386'>مزایده فروش سواری پراید GLXI مدل 1386  / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول , مزایده فروش سواری پراید GLXI مدل 1386 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987391/مزایده-سرقفلی-مغازه-مساحت-شانزده-متر'>مزایده سرقفلی مغازه مساحت شانزده متر  / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه مساحت شانزده متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987395/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-94-90متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 94.90متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 94.90متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987398/مزایده-ششدانگ-زمین-مشتمل-بر-بنا-بخش-شش-مشهد'>مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر بنا بخش شش مشهد / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر بنا بخش شش مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987405/مزایده-فروش-یک-قطعه-تجاری-مساحت-4531متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه تجاری مساحت 4531متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه تجاری مساحت 4531متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987411/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-11300متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 11300متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 11300متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987417/مزایده-ششدانگ-ساختمان-بخش-دوازده-تبریز'>مزایده ششدانگ ساختمان بخش دوازده تبریز  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان بخش دوازده تبریز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987424/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-167584متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 167584متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 167584متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987428/مزایده-پلاک-ثبتی-با-قدمت-35-سال'>مزایده پلاک ثبتی با قدمت 35 سال / مزایده,مزایده پلاک ثبتی با قدمت 35 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987432/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-240-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 240 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 240 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987433/مزایده-فروش-روغن-های-سوخته-ماشین-های-سبک-و-سنگین'>مزایده فروش روغن های سوخته ماشین های سبک و سنگین / مزایده عمومی, مزایده فروش روغن های سوخته ماشین های سبک و سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987435/مزایده-ضایعات-قطعات-ماشین-آلات-اسقاطی-کارگاهی-چاپ-دوم'>مزایده ضایعات قطعات ماشین آلات اسقاطی کارگاهی- چاپ دوم  / آگهی مزایده عمومی، مزایده ضایعات قطعات ماشین آلات اسقاطی کارگاهی - چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987436/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-184-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 184 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 184 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987439/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس / مزایده، مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987440/مزایده-ملک-مساحت-280-94متر'>مزایده ملک مساحت 280.94متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت 280.94متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987443/مزایده-فروش-یکدستگاه-تراکتور-و-یکدستگاه-خودروی-آردی-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه تراکتور و یکدستگاه خودروی آردی- نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه تراکتور و یکدستگاه خودروی آردی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987445/مزایده-فراخوان-فروش-املاک-کاربری-آموزشی-فرهنگی-اجتماعی'>مزایده فراخوان فروش املاک کاربری آموزشی فرهنگی اجتماعی  / مزایده,مزایده فراخوان فروش املاک کاربری آموزشی فرهنگی اجتماعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987452/مزایده-دستگاه-تردمیل-و-دوچرخه-ورزشی'>مزایده دستگاه تردمیل و دوچرخه ورزشی / مزایده, مزایده دستگاه تردمیل و دوچرخه ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987456/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-صد-و-هفت-متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه صد و هفت متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه صد و هفت متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987459/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-وانت-پیکان-مدل-1391'>مزایده یک دستگاه خودروی وانت پیکان مدل 1391 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی وانت پیکان مدل 1391</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987460/مزایده-واگذاری-دو-قطعه-پلاک-ثبتی-189-و-244متر-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری دو قطعه پلاک ثبتی 189 و 244متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری دو قطعه پلاک ثبتی 189 و 244متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987469/مزایده-دو-قطعه-زمین-حاصل-از-پلاک-99-199-مسکونی-تجدید'>مزایده دو قطعه زمین حاصل از پلاک 99/199 مسکونی تجدید / مزایده,مزایده دو قطعه زمین حاصل از پلاک 99/199 مسکونی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987470/مزایده-یک-دستگاه-ترانسفورماتور-برق'>مزایده یک دستگاه ترانسفورماتور برق  / مزایده, مزایده یک دستگاه ترانسفورماتور برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987474/مزایده-دستگاه-فرز-چوب-بری'>مزایده دستگاه فرز چوب بری  / اگهی مزایده , مزایده دستگاه فرز چوب بری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987475/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-یکباب-خانه-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987479/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-تحت-پلاک-200-496-اسناد-رهنی'>مزایده ششدانگ یکباب خانه تحت پلاک 200/496 اسناد رهنی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه تحت پلاک 200/496 اسناد رهنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987480/مزایده-دستگاه-سواری-پراید'>مزایده دستگاه سواری پراید  / اگهی مزایده , مزایده دستگاه سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987484/مزایده-فروش-لوازم-و-وسایل-مازاد'>مزایده فروش لوازم و وسایل مازاد / مزایده ,مزایده فروش لوازم و وسایل مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987486/مزایده-دو-باب-مغازه-اموال-غیرمنقول'>مزایده دو باب مغازه اموال غیرمنقول  / مزایده,مزایده دو باب مغازه اموال غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987487/مزایده-عوایدات-ترمینال---چاپ-دوم'>مزایده عوایدات ترمینال ... چاپ دوم / مزایده ,مزایده عوایدات ترمینال ... چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987488/مزایده-دو-دستگاه-خودرو-نوبت-دوم'>مزایده دو دستگاه خودرو نوبت دوم  / مزایده ، مزایده دو دستگاه خودرو نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987490/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-195-5متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 195.5متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 195.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987492/مزایده-پلاک-ثبتی-2260-بخش-15-تبریز'>مزایده پلاک ثبتی 2260 بخش 15 تبریز / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 2260 بخش 15 تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987496/مزایده-فروش-4-قطعه-زمین-تجاری-خدماتی-و-شش-قطعه-مسکونی'>مزایده فروش 4 قطعه زمین تجاری خدماتی و شش قطعه مسکونی  / مزایده,مزایده فروش 4 قطعه زمین تجاری خدماتی و شش قطعه مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987497/مزایده-رول-ایزوگام'>مزایده رول ایزوگام  / آگهی مزایده , مزایده رول ایزوگام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987505/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-66-34متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 66.34متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 66.34متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987513/مزایده-یک-باب-عمارت-مسکونی-به-پلاک-ثبتی-شماره-12823-نوبت-دوم'>مزایده یک باب عمارت مسکونی به پلاک ثبتی شماره 12823 نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک باب عمارت مسکونی به پلاک ثبتی شماره 12823 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987543/مزایده-باغ-مشجر-مساحت-3538متر-نوبت-اول'>مزایده باغ مشجر مساحت 3538متر نوبت اول / مزایده,مزایده باغ مشجر مساحت 3538متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987550/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-اعیان-240متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت اعیان 240متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت اعیان 240متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987552/مزایده-یک-دستگاه-لیفتراک'>مزایده یک دستگاه لیفتراک / مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه لیفتراک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987558/مزایده-یک-زمین-محصور-مساحت-عرصه-301-متر'>مزایده یک زمین محصور مساحت عرصه 301 متر  / مزایده,مزایده یک زمین محصور مساحت عرصه 301 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987560/مزایده-یک-دستگاه-مخزن-استیل-12000-لیتری'>مزایده یک دستگاه مخزن استیل 12000 لیتری / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه مخزن استیل 12000 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987568/مزایده-حضوری-فروش-اقلام-اسقاط-و-مستعمل'>مزایده حضوری فروش اقلام اسقاط و مستعمل  / مزایده , مزایده حضوری فروش اقلام اسقاط و مستعمل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987570/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی نوبت دوم  / مزایده،مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987574/مزایده-اجاره-غرفه-کافی-شاپ-و-شربت-خانه'>مزایده اجاره غرفه کافی شاپ و شربت خانه / اگهی مزایده , مزایده  اجاره غرفه کافی شاپ و شربت خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987581/مزایده-عمارت-مساحت-272-متر-نوبت-دوم'>مزایده عمارت مساحت 272 متر نوبت دوم  / مزایده،مزایده عمارت مساحت 272 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987582/مزایده-یک-دستگاه-سواری-سیستم-سمند'>مزایده یک دستگاه سواری سیستم سمند  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه سواری سیستم سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987587/مزایده-پلاک-ثبتی-کاربری-تجاری-26-28متر'>مزایده پلاک ثبتی کاربری تجاری 26.28متر  / مزایده،مزایده پلاک ثبتی کاربری تجاری 26.28متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987588/مزایده-فروش-تعداد-5-دستگاه-خودرو-سبک-و-سنگین'>مزایده فروش تعداد 5 دستگاه خودرو/ سبک و سنگین / مزایده فروش تعداد 5 دستگاه خودرو/ سبک و سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987594/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-406متر-نوبت-اول-و--'>مزایده ملک مساحت عرصه 406متر نوبت اول و .. / مزایده،مزایده ملک مساحت عرصه 406متر نوبت اول و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987601/مزایده-حضوری-فروش-خودرو-و-اقلام'>مزایده حضوری فروش خودرو و اقلام  / مزایده , مزایده حضوری فروش خودرو و اقلام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987605/مزایده-فروش-اقلام-ضایعاتی'>مزایده فروش اقلام ضایعاتی / مزایده فروش اقلام ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987606/مزایده-منزل-مسکونی-با-سند-عادی-ملکی-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی با سند عادی ملکی نوبت دوم  / مزایده,مزایده منزل مسکونی با سند عادی ملکی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987620/مزایده-اجاره-محلهای-زمین'>مزایده اجاره محلهای زمین / فراخوان مزایده , مزایده اجاره محلهای زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987622/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-459-36متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 459.36متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 459.36متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987632/مزایده-فروش-دو-واحد-آپارتمان-و-یک-واحد-تجاری-تجدید'>مزایده فروش دو واحد آپارتمان و یک واحد تجاری تجدید / مزایده,مزایده فروش دو واحد آپارتمان و یک واحد تجاری تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987637/مزایده-حضوری-فروش-خودرو-و-اقلام-مشهد'>مزایده حضوری فروش خودرو و اقلام مشهد  / مزایده حضوری , مزایده حضوری فروش خودرو و اقلام مشهد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987641/مزایده-یک-قطعه-زمین-عرصه-150-35متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین عرصه 150.35متر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین عرصه 150.35متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987642/مزایده-اجاره-محل-استقرار-دستگاه-بادی'>مزایده  اجاره محل استقرار دستگاه بادی  / اگهی مزایده , مزایده  اجاره محل استقرار دستگاه بادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987648/مزایده-باغ-مشجر-مساحت-1932متر'>مزایده باغ مشجر مساحت 1932متر  / مزایده ,مزایده باغ مشجر مساحت 1932متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987656/مزایده-ساختمان-بخش-4-تویسرکان'>مزایده ساختمان بخش 4 تویسرکان / مزایده ,مزایده ساختمان بخش 4 تویسرکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987658/مزایده-آهن-آلات-مستعمل-و-سطل-زباله-های-اسقاطی--'>مزایده آهن آلات مستعمل و سطل زباله های اسقاطی... / مزایده, مزایده آهن آلات مستعمل و سطل زباله های اسقاطی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987659/اصلاحیه-مزایده-عمومی-فروش-املاک-بانک-صادرات-ایران'>اصلاحیه مزایده عمومی فروش املاک بانک صادرات ایران  / اصلاحیه مزایده,مزایده عمومی فروش املاک بانک صادرات ایران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987667/مزایده-یک-واحد-تجاری-مساحت-9-78مترمربع'>مزایده یک واحد تجاری مساحت 9.78مترمربع / مزایده ,مزایده یک واحد تجاری مساحت 9.78مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987678/مزایده-888-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده 888 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده ,مزایده 888 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987692/مزایده-ملک-مشاع-دارای-پلاک-ثبتی-85-16'>مزایده ملک مشاع دارای پلاک ثبتی 85/16  / مزایده ,مزایده ملک مشاع دارای پلاک ثبتی 85/16 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987706/مزایده-منزل-مسکونی-سه-طبقه-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی سه طبقه نوبت اول / مزایده ,مزایده منزل مسکونی سه طبقه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987716/مزایده-ساختمان-مسکونی-عرصه-508-36متر'>مزایده ساختمان مسکونی عرصه 508.36متر  / مزایده ,مزایده ساختمان مسکونی عرصه 508.36متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987730/مزایده-ملک-دارای-سند-ثبتی-نوبت-دوم'>مزایده ملک دارای سند ثبتی نوبت دوم  / مزایده ,مزایده ملک دارای سند ثبتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987763/مزایده-مغازه-تجاری-26-97متر'>مزایده مغازه تجاری 26.97متر  / مزایده ,مزایده مغازه تجاری 26.97متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987766/استعلام-مرمت-قلعه-کهنوج'>استعلام مرمت قلعه کهنوج  / استعلام, استعلام مرمت قلعه کهنوج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987767/استعلام-عملیات-ساختمانی-اتاق-UPS'>استعلام عملیات ساختمانی اتاق UPS  / استعلام, استعلام عملیات ساختمانی اتاق UPS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987768/استعلام-مرمت-قلعه-خاکی'>استعلام مرمت قلعه خاکی  / استعلام, استعلام مرمت قلعه خاکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987769/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام خرید لوله پلی اتیلن / استعلام , استعلام خرید لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987770/استعلام-نگهداری-راههای-سطح-حوزه-استحفاظی'>استعلام نگهداری راههای سطح حوزه استحفاظی / استعلام , استعلام نگهداری راههای سطح حوزه استحفاظی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987771/استعلام-کالاهای-دندانپزشکی'>استعلام کالاهای دندانپزشکی  / استعلام, استعلام کالاهای دندانپزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987772/استعلام-برگزاری-گل-گشت'>استعلام برگزاری گل گشت  / استعلام, استعلام برگزاری گل گشت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987773/استعلام-باطری-های-مورد-نیاز-جمعیت-هلال-احمر'>استعلام باطری های مورد نیاز جمعیت هلال احمر / استعلام, استعلام باطری های مورد نیاز جمعیت هلال احمر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987774/استعلام-بازسازی-و-سرویس-یک-دستگاه-ترانس'>استعلام بازسازی و سرویس یک دستگاه ترانس  / استعلام, استعلام بازسازی و سرویس یک دستگاه ترانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987775/استعلام-مرمت-و-لایروبی-قنات'>استعلام مرمت و لایروبی قنات  / استعلام , استعلام مرمت و لایروبی قنات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987776/استعلام-مرغ-منجمد'>استعلام مرغ منجمد / استعلام, استعلام مرغ منجمد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987777/استعلام-بخاری-فن-دار'>استعلام بخاری فن دار  / استعلام ,استعلام بخاری فن دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987778/استعلام-مرمت-قلعه-خان-نرماشیر'>استعلام مرمت قلعه خان نرماشیر  / استعلام, استعلام مرمت قلعه خان نرماشیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987779/استعلام-صندلی-گردان'>استعلام صندلی گردان  / استعلام, استعلام صندلی گردان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987780/مزایده-فروش-اقلام-منقول-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش اقلام منقول مازاد بر نیاز  / آگهی مزایده , مزایده فروش اقلام منقول مازاد بر نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987781/استعلام-گوشت-گوساله'>استعلام گوشت گوساله / استعلام ,استعلام گوشت گوساله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987782/استعلام-​تهیه-و-نصب-ارستر-ترکیبی-B-C'>استعلام ​تهیه و نصب ارستر ترکیبی B+C / استعلام, استعلام ​تهیه و نصب ارستر ترکیبی B+C</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987783/استعلام-اجرای-عملیات-برف-روبی-جاده'>استعلام اجرای عملیات برف روبی جاده / استعلام , استعلام اجرای عملیات برف روبی جاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/987784/مزایده-خوشبو-کننده-لامپ--چراغ-ترمز'>مزایده خوشبو کننده- لامپ - چراغ ترمز / مزایده ,مزایده خوشبو کننده- لامپ - چراغ ترمز</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 19 تاريخ : پنجشنبه 26 بهمن 1396 ساعت: 11:54