اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.9.8 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985980/مناقصه-خرید-و-تکمیل-ت... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.9.8 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985980/مناقصه-خرید-و-تکمیل-تاسیسات-شن-و-ماسه--نوبت-دوم'>مناقصه خرید و تکمیل تاسیسات شن و ماسه...نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه خرید و تکمیل تاسیسات شن و ماسه...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985982/مناقصه-خرید-و-راه-اندازی-کارخانه-آسفالت-80-تنی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید و راه اندازی کارخانه آسفالت 80 تنی نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید و راه اندازی کارخانه آسفالت 80 تنی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985984/مناقصه-خرید-مقداری-سیم-خاردار-نوبت-دوم'>مناقصه خرید مقداری سیم خاردار- نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه خرید مقداری سیم خاردار - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985987/مناقصه-خرید-مقداری-آهن-آلات-شامل-(نبشی-میلگرد-سپری-تسمه)--نوبت-دوم'>مناقصه خرید مقداری آهن آلات شامل (نبشی میلگرد، سپری، تسمه) - نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه خرید مقداری آهن آلات شامل (نبشی میلگرد، سپری، تسمه) - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985988/مناقصه-جدول-گذاری-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه جدول گذاری سطح شهر نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه جدول گذاری سطح شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985990/مناقصه-عملیات-اجرایی-خط-کشی-های-محوری-ممتد-و-منقطع-معابر-سطح-شهر-تجدید--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی خط کشی های محوری ممتد و منقطع معابر سطح شهر تجدید - نوبت دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه عملیات اجرایی خط کشی های محوری ممتد و منقطع معابر سطح شهر تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986000/آگهی-مناقصه-گازرسانی-به-صنایع-سطح-استان'>آگهی مناقصه گازرسانی به صنایع سطح استان / آگهی مناقصه , آگهی مناقصه گازرسانی به صنایع سطح استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986002/تجدید-مناقصه-تهیه-و-طبخ-و-اداره-رستوران-ایستگاه-های---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تهیه و طبخ و اداره رستوران ایستگاه های ...- نوبت دوم  / تجدید مناقصه ، تجدید مناقصه تهیه و طبخ و اداره رستوران ایستگاه های ...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986003/مناقصه-خرید-14-دستگاه-تقلیل-فشار-گاز-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 14 دستگاه تقلیل فشار گاز نوبت دوم  /  آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید 14 دستگاه تقلیل فشار گاز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986005/مناقصه-خرید-10-مجموعه-با-کد-GU-06-شامل-تامین-مواد-ساخت-و-مونتاژ-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 10 مجموعه با کد GU-06 شامل تامین مواد، ساخت و مونتاژ نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه خرید 10 مجموعه با کد GU-06 شامل تامین مواد، ساخت و مونتاژ نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986007/مناقصه-واگذاری-خدمات-امور-بیمه-ای-شهرداری-(جامع-شهروندی)---نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری خدمات امور بیمه ای شهرداری (جامع شهروندی) ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری خدمات امور بیمه ای شهرداری (جامع شهروندی) ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986008/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-احداث-کانال-در-ابعاد-مختلف-و-رسوبگیری-کانال-ها'>تجدید مناقصه اجرای عملیات احداث کانال در ابعاد مختلف و رسوبگیری کانال ها  / آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اجرای عملیات احداث کانال در ابعاد مختلف و رسوبگیری کانال ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986009/فراخوان-اصلاح-و-بازسازی-ایستگاههای-پمپاژ-شماره-1-و-2-لاورمیستان-تجدید-نوبت-دوم'>فراخوان اصلاح و بازسازی ایستگاههای پمپاژ شماره 1 و 2 لاورمیستان تجدید نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان اصلاح و بازسازی ایستگاههای پمپاژ شماره 1 و 2 لاورمیستان تجدید  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986012/مناقصه-بازسازی-و-تجهیز-سالن-آمفی-تئاتر'>مناقصه بازسازی و تجهیز سالن آمفی تئاتر  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه بازسازی و تجهیز سالن آمفی تئاتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986013/مناقصه-عملیات-اجرایی-مربوط-به-گندم-و-کالاهای-اساسی-و---(نوبت-دوم)'>مناقصه عملیات اجرایی مربوط به گندم و کالاهای اساسی و ... (نوبت دوم) / آگهی مناقصه ، مناقصه عملیات اجرایی مربوط به گندم و کالاهای اساسی و ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986015/مناقصه-انجام-خدمات-تعمیر-پانلهای-آبگرد-فولادسازی-شماره-یک-و-دو'>مناقصه انجام خدمات تعمیر پانلهای آبگرد فولادسازی شماره یک و دو  / آگهی مناقصه, مناقصه انجام خدمات تعمیر پانلهای آبگرد فولادسازی شماره یک و دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986017/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-پرکن-دولاین-دبه'>مناقصه خرید یک دستگاه پرکن دولاین دبه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید یک دستگاه پرکن دولاین دبه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986022/مناقصه-اجرای-عملیات-لایروبی-کانال-های-سرپوشیده---'>مناقصه اجرای عملیات لایروبی کانال های سرپوشیده .... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات لایروبی کانال های سرپوشیده ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986024/مناقصه-نه-قلم-153-عدد-لوازم-و-تجهیزات-ورزشی'>مناقصه  نه قلم 153 عدد لوازم و تجهیزات ورزشی / مناقصه ,مناقصه  نه قلم 153 عدد لوازم و تجهیزات ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986028/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-خدمات-تاکسی-سرویس'>مناقصه انتخاب پیمانکار خدمات تاکسی سرویس / آگهی مناقصه , مناقصه انتخاب پیمانکار خدمات تاکسی سرویس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986032/مناقصه-خدمات-مشاوره-نظارت-بر-اجرای-طرح-های-هادی-روستاها-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات مشاوره نظارت بر اجرای طرح های هادی روستاها نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات مشاوره نظارت بر اجرای طرح های هادی روستاها نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986033/مناقصه-واگذاری-خدمات-پشتیبانی-و-نگهداری-شبکه-کامپیوتری-و-تجهیزات-رایانه-ای--'>مناقصه واگذاری خدمات پشتیبانی و نگهداری شبکه کامپیوتری و تجهیزات رایانه ای ... / آگهی مناقصات عمومی، مناقصه واگذاری خدمات پشتیبانی و نگهداری شبکه کامپیوتری و تجهیزات رایانه ای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986037/مناقصه-خرید-دستگاه-لیزر-حکاکی-فایبر-60-وات'>مناقصه خرید دستگاه لیزر حکاکی فایبر 60 وات / مناقصه, مناقصه خرید دستگاه لیزر حکاکی فایبر 60 وات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986038/مناقصه-Smooth-Non-Magnetic-Drill-Collars-(Monel)-نوبت-دوم'>مناقصه Smooth Non-Magnetic Drill Collars (Monel) نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه Smooth Non-Magnetic Drill Collars (Monel) نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986039/مناقصه-5-000-MT-FERRO-SILICON-نوبت-دوم'>مناقصه 5.000 MT FERRO SILICON- نوبت دوم  / مناقصه، مناقصه 5.000 MT FERRO SILICON - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986041/فراخوان-انجام-تعمیرات-اساسی-واحد-شماره-یک-بخار-با-ظرفیت-320-مگاوات-نوبت-دوم'>فراخوان انجام تعمیرات اساسی واحد شماره یک بخار با ظرفیت 320 مگاوات نوبت دوم  / فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار، فراخوان انجام تعمیرات اساسی واحد شماره یک بخار با ظرفیت 320 مگاوات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986044/مناقصه-کابل-نوبت-دوم'>مناقصه کابل- نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه کابل - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986045/مناقصه-بازسازی-ماشین-آلات-خاص'>مناقصه بازسازی ماشین آلات خاص / مناقصه عمومی, مناقصه بازسازی ماشین آلات خاص</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986047/مناقصه-اجرای-عملیات-تامین-تجهیزات--نصب--تست--راه-اندازی'>مناقصه اجرای عملیات تامین تجهیزات ، نصب ، تست ، راه اندازی / آگهی  مناقصه , مناقصه اجرای عملیات تامین تجهیزات ، نصب ، تست ، راه اندازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986048/فراخوان-خدمات-عمومی--مهمانسرایی-فرهنگی--ورزشی'>فراخوان خدمات عمومی / مهمانسرایی فرهنگی - ورزشی / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان خدمات عمومی / مهمانسرایی فرهنگی - ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986051/مناقصه-خرید-زمین-مسکونی-با-مساحت-1200-متر-مربع'>مناقصه خرید زمین مسکونی با مساحت 1200 متر مربع / مناقصه, مناقصه خرید زمین مسکونی با مساحت 1200 متر مربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986052/مناقصه-تعمیرات-اساسی-منجر-به-pm-شبکه-های-توزیع-برق-و-روشنایی'>مناقصه تعمیرات اساسی منجر به pm شبکه های توزیع برق و روشنایی  / آگهی مناقصه عمومی توام با ارزیابی کیفی, مناقصه تعمیرات اساسی منجر به pm شبکه های توزیع برق و روشنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986054/مناقصه-UPS--نوبت-دوم'>مناقصه UPS - نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه UPS - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986057/مناقصه-خدمات-بهره-برداری-و-امداد--گازبانی-وصول-مطالبات'>مناقصه خدمات بهره برداری و امداد ، گازبانی، وصول مطالبات  / آگهی مناقصه ارزیابی کیفی,مناقصه خدمات بهره برداری و امداد ، گازبانی، وصول مطالبات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986058/فراخوان-تجهیز-و-رفع-نواقص-واحد-نمکزدایی-نوبت-دوم'>فراخوان تجهیز و رفع نواقص واحد نمکزدایی- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان تجهیز و رفع نواقص واحد نمکزدایی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986059/مناقصه-تعمیرات-اساسی-اماکن-ورزشی'>مناقصه تعمیرات اساسی اماکن ورزشی  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تعمیرات اساسی اماکن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986060/مناقصه-لوازم-آزمایشگاهی--نوبت-دوم'>مناقصه لوازم آزمایشگاهی - نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه لوازم آزمایشگاهی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986063/مناقصه-پروژه-احداث-ساختمان-ترمینال-ساختمان-جنبی-و-محوطه-فرودگاه-سقز--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه احداث ساختمان ترمینال، ساختمان جنبی و محوطه فرودگاه سقز - نوبت دوم  / آگهی فراخوان پیمانکار, مناقصه پروژه احداث ساختمان ترمینال، ساختمان جنبی و محوطه فرودگاه سقز - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986065/فراخوان-مناقصه-آموزشگاه-6-کلاسه-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه آموزشگاه 6 کلاسه- نوبت دوم  / آگهی فراخوان نخست , فراخوان مناقصه آموزشگاه 6 کلاسه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986066/مناقصه-تامین-متریال-الکتریکال--'>مناقصه تامین متریال الکتریکال... / مناقصه عمومی, مناقصه تامین متریال الکتریکال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986067/فراخوان-پروژه-احداث-ترمینال-فرودگاه-سمنان'>فراخوان پروژه احداث ترمینال فرودگاه سمنان / آگهی فراخوان پیمانکار, مناقصه پروژه احداث ترمینال فرودگاه سمنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986070/مناقصه-انجام-حفظ-و-نگهداری-از-فضای-سبز-شهری'>مناقصه انجام حفظ و نگهداری از فضای سبز شهری / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه انجام حفظ و نگهداری از فضای سبز شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986073/مناقصه-واگذاری-انجام-خدمات-مشاوره-شغلی-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری انجام خدمات مشاوره شغلی -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی 2 مرحله ای, مناقصه واگذاری انجام خدمات مشاوره شغلی -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986074/اصلاحیه-مناقصه-حفاظت-اراضی-دولتی'>اصلاحیه مناقصه حفاظت اراضی دولتی / اصلاحیه مناقصه عمومی ,مناقصه حفاظت اراضی دولتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986076/مناقصه-P-F-BENTLY-NEVADA-VIBRATION'>مناقصه P/F BENTLY NEVADA VIBRATION / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه P/F BENTLY NEVADA VIBRATION</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986079/فراخوان-خرید-لوله-های-پی-اتیلن-تک-جداره--نوبت-دوم'>فراخوان خرید لوله های پی اتیلن تک جداره - نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای, فراخوان خرید لوله های پی اتیلن تک جداره - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986080/مناقصه-احداث-و-تکمیل-5-باب-ساختمان-مخابرات'>مناقصه احداث و تکمیل 5 باب ساختمان مخابرات / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه احداث و تکمیل 5 باب ساختمان مخابرات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986082/مناقصه-اجرای-حدود-3322-متر-اصلاح-شبکه-و-400-فقره-انشعاب-آب-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای حدود 3322 متر اصلاح شبکه و 400 فقره انشعاب آب نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه اجرای حدود 3322 متر اصلاح شبکه و 400 فقره انشعاب آب نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986084/مناقصه-مدیریت-طرح-یک-پروژه-نیروگاهی'>مناقصه مدیریت طرح یک پروژه نیروگاهی / مناقصه, مناقصه مدیریت طرح یک پروژه نیروگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986087/مناقصه-احداث-و-بهسازی-کانال'> مناقصه احداث و بهسازی کانال  / آگهی مناقصه عمومی,  مناقصه احداث و بهسازی کانال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986088/مناقصه-تهیه-و-تامین-3-دستگاه-کامیون-کشنده-تریلر-کفی-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و تامین 3 دستگاه کامیون کشنده تریلر کفی- نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه تهیه و تامین 3 دستگاه کامیون کشنده تریلر کفی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986094/فراخوان-اجرای-خط-انتقال-آب-و-تاسیسات-آبرسانی-تجدید'>فراخوان اجرای خط انتقال آب و تاسیسات آبرسانی- تجدید / آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان اجرای خط انتقال آب و تاسیسات آبرسانی- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986095/مناقصه-حمل-محموله-های-کانتینری--'>مناقصه حمل محموله های کانتینری ... / مناقصه عمومی, مناقصه حمل محموله های کانتینری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986096/فراخوان-مناقصه-عملیات-اجرایی-خطوط-اصلی-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عملیات اجرایی خطوط اصلی شبکه جمع آوری فاضلاب - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای، فراخوان مناقصه عملیات اجرایی خطوط اصلی شبکه جمع آوری فاضلاب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986098/مناقصه-خدمات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه خدمات حفظ و نگهداری فضای سبز  / آگهی مناقصه,مناقصه خدمات حفظ و نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986100/مناقصه-اجرای-پروژه-تراش-و-روکش-آسفالت---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه تراش و روکش آسفالت ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پروژه تراش و روکش آسفالت ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986102/مناقصه-اجرای-طرح-فیبرنوری-ارمند'>مناقصه اجرای طرح فیبرنوری ارمند  / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه اجرای طرح فیبرنوری ارمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986104/مناقصه-خرید-قطعات-یدکی-ژنراتور---نوبت-دوم'>مناقصه  خرید قطعات یدکی ژنراتور ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  خرید قطعات یدکی ژنراتور ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986107/مناقصه-امور-خدماتی-پشتیبانی-نوبت-دوم'>مناقصه امور خدماتی پشتیبانی  نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه امور خدماتی پشتیبانی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986112/مناقصه-راهبری-شناور-ایران-آبنگار'>مناقصه راهبری شناور ایران آبنگار / آگهی مناقصه، مناقصه راهبری شناور ایران آبنگار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986113/مناقصه-اجرای-عملیات-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور-روستایی---(نوبت-دوم)'>مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت محور روستایی ... (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی و تجدید، مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت محور روستایی ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986115/فراخوان-مناقصه-احداث-سالنهای-ورزشی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه احداث سالنهای ورزشی نوبت دوم  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه احداث سالنهای ورزشی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986116/مناقصه-مقدار-90-000-متر-پارچه-رویه-تشک'>مناقصه مقدار 90.000 متر پارچه رویه تشک / مناقصه , مناقصه مقدار 90.000 متر پارچه رویه تشک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986123/مناقصه-واگذاری-اجرای-بازدید-مسیر-گاز-داغ-به-همراه-تامین-قطعات--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری اجرای بازدید مسیر گاز داغ به همراه تامین قطعات...نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری اجرای بازدید مسیر گاز داغ به همراه تامین قطعات...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986128/مناقصه-کنتور-تکفاز-الکترونیکی'>مناقصه کنتور تکفاز الکترونیکی / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه کنتور تکفاز الکترونیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986129/مناقصه-پروژه-احداث-سالن-انتظار-سرویس-بهداشتی-و-توسعه-سکوی-ایستگاه-میان-آب'>مناقصه پروژه احداث سالن انتظار سرویس بهداشتی و توسعه سکوی ایستگاه میان آب / مناقصه، مناقصه پروژه احداث سالن انتظار سرویس بهداشتی و توسعه سکوی ایستگاه میان آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986131/فراخوان-اجرای-خطوط-پراکنده-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-نوبت-دوم'>فراخوان اجرای خطوط پراکنده شبکه جمع آوری فاضلاب نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان اجرای خطوط پراکنده شبکه جمع آوری فاضلاب نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986138/مناقصه-حفاظت-از-اراضی-ملی-و-دولتی'>مناقصه حفاظت از اراضی ملی و دولتی   / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه حفاظت از اراضی ملی و دولتی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986141/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-پستی--نقشه-کشی-و-کنترل-فرمهای-اداری-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انجام خدمات پستی ، نقشه کشی و کنترل فرمهای اداری- نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه انجام خدمات پستی ، نقشه کشی و کنترل فرمهای اداری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986145/مناقصه-اجرای-پروژه-لکه-گیری-آسفالت-معابر----نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه لکه گیری آسفالت معابر  .... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پروژه لکه گیری آسفالت معابر .... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986147/ارزیابی-کیفی-ساماندهی-فیزیکی-و-الکترونیکی-اسناد'>ارزیابی کیفی ساماندهی فیزیکی و الکترونیکی اسناد / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , ارزیابی کیفی ساماندهی فیزیکی و الکترونیکی اسناد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986151/تجدید-مناقصه-عملیات-اجرای-خط-انتقال-آب-از-مخزن-RD-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه  عملیات اجرای خط انتقال آب از مخزن RD- نوبت دوم  / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه  عملیات اجرای خط انتقال آب از مخزن RD- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986153/مناقصه-بهسازی-و-روکش-آسفالت-محور-جاده--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محور جاده - تجدید نوبت دوم / آگهی دعوت به تجدید مناقصه عمومی, مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محور جاده - تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986154/مناقصه-خرید--تهیه-و-تحویل-12-دستگاه-هواساز'>مناقصه خرید ، تهیه و تحویل 12 دستگاه هواساز / آگهی مناقصه , مناقصه خرید ، تهیه و تحویل 12 دستگاه هواساز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986155/مناقصه-توسعه-سکو-و-روشنایی-ایستگاه-راه-آهن'>مناقصه توسعه سکو و روشنایی ایستگاه راه آهن / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان, مناقصه توسعه سکو و روشنایی ایستگاه راه آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986157/مناقصه-واگذاری-امور-ایاب-و-ذهاب--'>مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب.... / آگهی مناقصه ,  مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986159/مناقصه-بهسازی-و-روکش-آسفالت-محور--تجدید--نوبت-دوم'> مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محور... تجدید - نوبت دوم  / آگهی دعوت به تجدید مناقصه عمومی,  مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محور... تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986165/فراخوان-خرید-خدمات-مشاوره-سیستم-یکپارچه-جامع-مالی--'>فراخوان خرید خدمات مشاوره سیستم یکپارچه جامع مالی... / آگهی فراخوان , فراخوان خرید خدمات مشاوره سیستم یکپارچه جامع مالی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986166/تجدید-مناقصه-واگذاری-قرائت-کنتور-و-پخش-قبوض-و-وصول-بهای-برق-مصرفی---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه واگذاری قرائت کنتور و پخش قبوض و وصول بهای برق مصرفی ... نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه واگذاری قرائت کنتور و پخش قبوض و وصول بهای برق مصرفی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986168/فراخوان-مناقصه-عمومی-پروژه-احداث-4360-متر-خط-لوله-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عمومی پروژه احداث 4360 متر خط لوله نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی،فراخوان مناقصه عمومی پروژه احداث 4360 متر خط لوله نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986177/مناقصه-مرمت-جدول-کانال-دال-و--'>مناقصه مرمت جدول، کانال، دال و...  / مناقصه عمومی, مناقصه مرمت جدول، کانال، دال و... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986180/مناقصه-بازسازی-چرخ-های-جرثقیل-نوبت-دوم'>مناقصه بازسازی چرخ های جرثقیل -نوبت دوم / مناقصه , مناقصه  بازسازی چرخ های جرثقیل -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986181/مناقصات-انجام-امور-خدمات-پشتیبانی-ناحیه-یک-و-دو-گازرسانی-تجدید'>مناقصات انجام امور خدمات پشتیبانی ناحیه یک و دو گازرسانی- تجدید / تجدید مناقصه, مناقصات انجام امور خدمات پشتیبانی ناحیه یک و دو گازرسانی- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986184/مناقصه-خرید-27-قلم-تجهیزات'>مناقصه خرید 27 قلم تجهیزات / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید 27 قلم تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986185/آگهی-فراخوان-واگذاری-حسابرسی-داخلی'>آگهی فراخوان واگذاری حسابرسی داخلی / آگهی فراخوان ،آگهی فراخوان واگذاری حسابرسی داخلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986187/فراخوان-طرح-های-آبرسانی-و-ایجاد-تاسیسات-نوبت-دوم'>فراخوان طرح های آبرسانی و ایجاد تاسیسات- نوبت دوم  / آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار, فراخوان طرح های آبرسانی و ایجاد تاسیسات- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986188/فراخوان-خرید-خدمات-مشاوره-مهندسی-بازنگری-مطالعات'>فراخوان خرید خدمات مشاوره مهندسی بازنگری مطالعات / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید خدمات مشاوره مهندسی بازنگری مطالعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986191/مناقصه-پروژه-های-کاهش-تلفات-دهستان-پروژه-فیدر-احداث-قدرت--'>مناقصه پروژه های کاهش تلفات دهستان، پروژه فیدر، احداث قدرت... / مناقصه عمومی, مناقصه پروژه های کاهش تلفات دهستان، پروژه فیدر، احداث قدرت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986194/مناقصه-اجرای-عملیات-تامین-تجهیزات-نصب-راه-اندازی-و-آموزش-سیستم-رادیویی'>مناقصه اجرای عملیات تامین تجهیزات، نصب، راه اندازی و آموزش سیستم رادیویی / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای عملیات تامین تجهیزات، نصب، راه اندازی و آموزش سیستم رادیویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986198/مناقصه-خرید-3-دستگاه-پمپ-سیار-63-20-کیلوولت'>مناقصه خرید 3 دستگاه پمپ سیار 63/20 کیلوولت  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید 3 دستگاه پمپ سیار 63/20 کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986201/مناقصه-رفت-و-روب-جمع-آوری-و-حمل-زباله-به-صورت-مکانیزه-نوبت-دوم'>مناقصه رفت و روب، جمع آوری و حمل زباله به صورت مکانیزه- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه رفت و روب، جمع آوری و حمل زباله به صورت مکانیزه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986202/مناقصه-خرید-دستگاه-تست-ترانسفورماتور-و-تانژانت-دلتا-نوبت-دوم'>مناقصه خرید دستگاه تست ترانسفورماتور و تانژانت دلتا نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید دستگاه تست ترانسفورماتور و تانژانت دلتا نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986203/مناقصه-خرید-آنالایزر-رطوبت-گاز-گردشی-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه خرید آنالایزر رطوبت گاز گردشی تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه خرید آنالایزر رطوبت گاز گردشی تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986205/مناقصه-یک-خط-کامل-پر-کن-شیر-پت-(PET)-دهانه-38'>مناقصه یک خط کامل پر کن شیر پت (PET) دهانه 38 / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه یک خط کامل پر کن شیر پت (PET) دهانه 38</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986206/مناقصه-پروژه-خرید-28-عدد-دستگاه-تصفیه-آب-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه خرید 28 عدد دستگاه تصفیه آب نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه خرید 28 عدد دستگاه تصفیه آب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986209/مناقصه-پروژه-احداث-خطوط-لوله-و-تاسیسات-مکانیکی-و-برقی-اسکله-نفتی'>مناقصه پروژه احداث خطوط لوله و تاسیسات مکانیکی و برقی اسکله نفتی  / آگهی فراخوان عمومی, مناقصه پروژه احداث خطوط لوله و تاسیسات مکانیکی و برقی اسکله نفتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986211/مناقصه-تهیه-و-توزیع-ویلچر-استاندارد-سایز-معمولی--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و توزیع ویلچر استاندارد سایز معمولی ...تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و توزیع ویلچر استاندارد سایز معمولی ...تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986214/مناقصه-جمع-آوری-و-حمل-زباله-پسماند-شهری-نوبت-دوم'>مناقصه جمع آوری و حمل زباله پسماند شهری نوبت دوم  / مناقصه عمومی ، مناقصه جمع آوری و حمل زباله پسماند شهری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986215/مناقصه-رفت-و-روب-زباله-ناحیه-شهری'>مناقصه رفت و روب زباله ناحیه شهری  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه رفت و روب زباله ناحیه شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986216/مناقصه-عملیات-تنظیف-نگهداری-تخلیه-و-باز-کردن-مجرای-سرویس-بهداشتی-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات تنظیف، نگهداری، تخلیه و باز کردن مجرای سرویس بهداشتی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه عملیات تنظیف، نگهداری، تخلیه و باز کردن مجرای سرویس بهداشتی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986217/مناقصه-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوایی-با-تامین-مصالح-و---'>مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح و  ...  / مناقصه ، مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح و  ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986219/مناقصه-اجرای-آسفالت-گرم--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای آسفالت گرم - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای آسفالت گرم- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986220/مناقصه-اجرای-عملیات-آسفالت'>مناقصه اجرای عملیات آسفالت / آگهی مناقصه، مناقصه اجرای عملیات آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986221/مناقصه-خرید-ساچمه-مواد-شیمایی-لوله-فولادی-ساخت-قالب-خرید-روغن-هیدرولیک--'>مناقصه خرید ساچمه، مواد شیمایی، لوله فولادی، ساخت قالب، خرید روغن هیدرولیک... / مناقصه عمومی, مناقصه خرید ساچمه، مواد شیمایی، لوله فولادی، ساخت قالب، خرید روغن هیدرولیک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986224/مناقصه-تامین-برق-روستاهای--'>مناقصه تامین برق روستاهای ... / آگهی فراخوان مناقصه, مناقصه تامین برق روستاهای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986225/مناقصه-جذب-مشاور-در-خصوص-ارزیابی-و-بومی-سازی-مدل-های-کسب-و-کار'>مناقصه جذب مشاور در خصوص ارزیابی و بومی سازی مدل های کسب و کار   / مناقصه جذب مشاور در خصوص ارزیابی و بومی سازی مدل های کسب و کار  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986228/مناقصه-انجام-عملیات-نگهداری-و-تعمیرات-لوله-اصلی-و-فرعی-شبکه-توزیع-نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات نگهداری و تعمیرات لوله اصلی و فرعی شبکه توزیع- نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه انجام عملیات نگهداری و تعمیرات لوله اصلی و فرعی شبکه توزیع-نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986229/مناقصه-تهیه-گاردریل-و-متعلقات-جهت-نصب-در-راه-های-حوزه-استحفاظی--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه گاردریل و متعلقات جهت نصب در راه های حوزه استحفاظی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه تهیه گاردریل و متعلقات جهت نصب در راه های حوزه استحفاظی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986230/مناقصه-عملیات-طراحی-فونداسیون--سازه--ساخت-و-نصب-سه-دستگاه'>مناقصه عملیات طراحی فونداسیون ، سازه ، ساخت و نصب سه دستگاه / آگهی برگزاری مناقصه دو مرحله ای، مناقصه عملیات طراحی فونداسیون ، سازه ، ساخت و نصب سه دستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986235/مناقصه-اجرای-پروژه-آماده-سازی-فاز-1-محله-4-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه آماده سازی فاز 1 محله 4  نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران , مناقصه اجرای پروژه آماده سازی فاز 1 محله 4  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986237/فراخوان-انجام-عملیات-ساخت-کانال-آبهای-سطحی-و-جاده-برای-احداث-واحدهای-جدید'>فراخوان انجام عملیات ساخت کانال آبهای سطحی و جاده برای احداث واحدهای جدید / فراخوان عمومی، فراخوان انجام عملیات ساخت کانال آبهای سطحی و جاده برای احداث واحدهای جدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986239/تجدید-نوبت-سوم-فراخوان-اجرای-کامل-ساماندهی-و-تثبیت-فضای-سبز-پیرامونی--نوبت-دوم'>تجدید نوبت سوم  فراخوان اجرای کامل ساماندهی و تثبیت فضای سبز پیرامونی - نوبت دوم  / آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی، تجدید نوبت سوم  فراخوان اجرای کامل ساماندهی و تثبیت فضای سبز پیرامونی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986240/مناقصه-تامین-170-تن-گاردریل-دو-موج-گالوانیزه'>مناقصه  تامین 170 تن گاردریل دو موج گالوانیزه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  تامین 170 تن گاردریل دو موج گالوانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986243/فراخوان-مناقصه-تهیه-نصب-و-اجرای-صاعقه-گیرهای-غیرالکترونیکی-و-ارتینگ-مخازن--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تهیه، نصب و اجرای صاعقه گیرهای غیرالکترونیکی و ارتینگ مخازن...نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه تهیه، نصب و اجرای صاعقه گیرهای غیرالکترونیکی و ارتینگ مخازن...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986244/مناقصه-آماده-سازی-محور-20-10-st-و-محورهای-داخلی-سایت-D-نوبت-دوم'>مناقصه آماده سازی محور 20-10 st و محورهای داخلی سایت D نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه، مناقصه آماده سازی محور 20-10 st و محورهای داخلی سایت D  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986248/مناقصه-انجام-عملیات-کولتیواتور-با-تراکتور-فرگوسن-399-شخصی'>مناقصه انجام عملیات کولتیواتور با تراکتور فرگوسن 399 شخصی  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه انجام عملیات کولتیواتور با تراکتور فرگوسن 399 شخصی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986250/فراخوان-انجام-خدمات-سرویس--تعمیر-و-نگهداری-سیستم-اعلام-و-اطفاء-حریق'>فراخوان انجام خدمات سرویس ، تعمیر و نگهداری سیستم اعلام و اطفاء حریق  / فراخوان , فراخوان انجام خدمات سرویس ، تعمیر و نگهداری سیستم اعلام و اطفاء حریق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986252/مناقصه-خرید-حمل-تحویل-نصب-و-راه-اندازی-500-دستگاه-خودپرداز-دیواری-نوبت-دوم'>مناقصه خرید، حمل، تحویل، نصب و راه اندازی 500 دستگاه خودپرداز دیواری نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید، حمل، تحویل، نصب و راه اندازی 500 دستگاه خودپرداز دیواری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986255/مناقصه-یک-دستگاه-الکتروپمپ-سل-پرایمر-بادبی'>مناقصه یک دستگاه الکتروپمپ سل پرایمر بادبی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه یک دستگاه الکتروپمپ سل پرایمر بادبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986256/فراخوان-مناقصه-گازرسانی'>فراخوان مناقصه گازرسانی  / فراخوان مناقصه ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه گازرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986259/مناقصه-بیمه-تکمیل-درمان-پرسنل'>مناقصه بیمه تکمیل درمان پرسنل / آگهی مناقصه , مناقصه بیمه تکمیل درمان پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986260/تجدید-مناقصه-خرید-کابل-ژله-فیلد-خاکی'>تجدید مناقصه خرید کابل ژله فیلد خاکی / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه خرید کابل ژله فیلد خاکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986261/مناقصه-خرید-14-دستگاه-کامپیوتر-و-9-دستگاه-مانیتور-سامسونگ'>مناقصه خرید 14 دستگاه کامپیوتر و 9 دستگاه مانیتور سامسونگ  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید 14 دستگاه کامپیوتر و 9 دستگاه مانیتور سامسونگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986262/مناقصه-دیوارکشی-محوطه-سازی-ساخت-نگهبانی-ورودی-و-سایبان--'>مناقصه دیوارکشی، محوطه سازی، ساخت نگهبانی ورودی و سایبان... / مناقصه, مناقصه دیوارکشی، محوطه سازی، ساخت نگهبانی ورودی و سایبان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986263/مناقصه-سرویس-تعمیر-نگهداری-و-تامین-قطعات-780-دستگاه-وب-کیوسک-بانکی--نوبت-دوم'>مناقصه سرویس، تعمیر، نگهداری و تامین قطعات 780 دستگاه وب کیوسک بانکی... نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه سرویس، تعمیر، نگهداری و تامین قطعات 780 دستگاه وب کیوسک بانکی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986265/مناقصه-خرید-غذای-نیمروزی-دانشجویی'>مناقصه خرید غذای نیمروزی دانشجویی  / آگهی مناقصه، مناقصه خرید غذای نیمروزی دانشجویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986268/مناقصه-تامین-نیروی-انجام-عملیات-مربوط-به-نگهبانی-و-انتظامات-و-حفظ-و-حراست'>مناقصه تامین نیروی انجام عملیات مربوط به نگهبانی و انتظامات و حفظ و حراست / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تامین نیروی انجام عملیات مربوط به نگهبانی و انتظامات و حفظ و حراست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986270/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-ساده-و-متخصص'>مناقصه  تامین نیروی انسانی ساده و متخصص  / مناقصه , مناقصه  تامین نیروی انسانی ساده و متخصص </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986272/مناقصه-کدینگ-کالای-خود-نوبت-دوم'>مناقصه کدینگ کالای خود نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه کدینگ کالای خود نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986274/مناقصه-خدمات-بهره-برداری--نگهداری-و-حفاظت-از-تاسیسات'>مناقصه خدمات بهره برداری ، نگهداری و حفاظت از تاسیسات / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات بهره برداری ، نگهداری و حفاظت از تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986277/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین نیروی انسانی /  آگهی مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986279/مناقصه-لوله-گذاری-و-احداث-ابنیه'>مناقصه لوله گذاری و احداث ابنیه / فراخوان مناقصه عمومی،  مناقصه لوله گذاری و احداث ابنیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986280/مناقصه-پروژه-لکه-گیری-درزگیری-روکش-راه-ها--'>مناقصه پروژه لکه گیری، درزگیری، روکش راه ها... / مناقصه عمومی, مناقصه پروژه لکه گیری، درزگیری، روکش راه ها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986281/مناقصه-تامین--تجهیز-و-راه-اندازی-UPSMGE-Galaxy'>مناقصه تامین ، تجهیز و راه اندازی UPSMGE Galaxy  / مناقصه عمومی, مناقصه تامین ، تجهیز و راه اندازی UPSMGE Galaxy </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986283/مناقصه-کنترل-توان-راکتیو-بهبود-پروفیل-و-ولتاژ-و-اصلاح-ضریب-توان-نوبت-دوم'>مناقصه کنترل توان راکتیو، بهبود پروفیل و ولتاژ و اصلاح ضریب توان نوبت دوم  / آگهی مناقصه ، مناقصه کنترل توان راکتیو، بهبود پروفیل و ولتاژ و اصلاح ضریب توان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986284/مناقصه-خرید-تامین-کالا-و-اجرای-عملیات-آماده-سازی-سطح-و-رنگ-آمیزی-سکوها'>مناقصه خرید، تامین کالا و اجرای عملیات آماده سازی سطح و رنگ آمیزی سکوها / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , مناقصه خرید، تامین کالا و اجرای عملیات آماده سازی سطح و رنگ آمیزی سکوها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986290/مناقصه-خرید-انواع-کنتور-سه-فاز--نوبت-دوم'>مناقصه خرید انواع کنتور سه فاز - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید انواع کنتور سه فاز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986299/مناقصه-خرید-آسفالت-تجدید-مرحله-دوم-نوبت-اول'>مناقصه خرید آسفالت تجدید مرحله دوم نوبت اول / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه خرید آسفالت تجدید مرحله دوم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986303/مناقصه-روکش-آسفالت-و-لکه-گیری-محور'>مناقصه روکش آسفالت و لکه گیری محور / اگهی مناقصه , مناقصه روکش آسفالت و لکه گیری محور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986308/ارزیابی-کیفی-عملیات-اجرایی-باقیمانده-پروژه-های-پنج-گانه-پیکره-های-سوم-شمالی-و-جنوبی-(نوبت-دوم)'>ارزیابی کیفی عملیات اجرایی باقیمانده پروژه های پنج گانه پیکره های سوم شمالی و جنوبی (نوبت دوم) / آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران و مناقصه عمومی یک مرحله ای، ارزیابی کیفی عملیات اجرایی باقیمانده پروژه های پنج گانه پیکره های سوم شمالی و جنوبی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986310/مناقصه-کفسازی-بخش-توسعه-جنوب--نوبت-دوم'>مناقصه کفسازی بخش توسعه جنوب - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه کفسازی بخش توسعه جنوب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986311/مناقصه-تهیه-و-تحویل-تعداد-سیصد-هزار-پرس-غذا-(نوبت-دوم)'>مناقصه تهیه و تحویل تعداد سیصد هزار  پرس غذا (نوبت دوم) / آگهی مناقصه, مناقصه تهیه و تحویل تعداد سیصد هزار  پرس غذا (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986316/مناقصه-روکش-آسفالت-محور-سه-راهی-و---نوبت-دوم'>مناقصه روکش آسفالت محور سه راهی و ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه روکش آسفالت محور سه راهی و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986324/مناقصه-خرید-مقدار-4000-تن-آسفالت-گرم-و--مرحله-دوم'>مناقصه خرید مقدار 4000 تن آسفالت گرم و ...مرحله دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه خرید مقدار 4000 تن آسفالت گرم و ...مرحله  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986325/اصلاحیه-فراخوان-تامین-برق-مصرفی-ساختمانهای-اداری'>اصلاحیه فراخوان تامین برق مصرفی ساختمانهای اداری / اصلاحیه فراخوان تامین برق مصرفی ساختمانهای اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986326/مناقصه-خرید-تجهیزات-اکتیو-و-پسیو-پلی-کلینیک'>مناقصه خرید تجهیزات اکتیو و پسیو پلی کلینیک / آگهی مناقصه دو مرحله ای , مناقصه خرید تجهیزات اکتیو و پسیو پلی کلینیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986328/مناقصه-خرید-200-000-کیلوگرم-پلی-آلومینیوم-کلراید-جامد-بهداشتی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 200.000 کیلوگرم پلی آلومینیوم کلراید جامد بهداشتی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  خرید 200.000 کیلوگرم پلی آلومینیوم کلراید جامد بهداشتی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986333/فراخوان-تکمیل-و-بهره-برداری-از-اردوگاهها--'>فراخوان تکمیل و بهره برداری از اردوگاهها... / آگهی فراخوان، فراخوان تکمیل و بهره برداری از اردوگاهها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986334/مناقصه-خرید-قطره-گیرهای-برج-خنک-کن'>مناقصه خرید قطره گیرهای برج خنک کن / مناقصه خرید قطره گیرهای برج خنک کن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986338/مناقصه-انجام-عملیات-پروژه-های-آبخیزداری-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات پروژه های آبخیزداری تجدید -نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی ,  مناقصه انجام عملیات پروژه های آبخیزداری تجدید -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986339/اصلاحیه-مناقصه-جمع-آوری-و-حمل-زباله-پسماند-شهری'>اصلاحیه مناقصه جمع آوری و حمل زباله پسماند شهری / اصلاحیه مناقصه عمومی ، مناقصه جمع آوری و حمل زباله پسماند شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986342/مناقصه-اجرای-پروژه-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-شهر-(نوبت-دوم)'>مناقصه اجرای پروژه زیرسازی و آسفالت معابر شهر  (نوبت دوم) / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای پروژه زیرسازی و آسفالت معابر شهر (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986344/مناقصه-جذب-سرمایه-گذار'>مناقصه جذب سرمایه گذار  / آگهی مناقصه , مناقصه جذب سرمایه گذار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986349/تجدید-مناقصه-بازسازی-سالن-آمفی-تئاتر'>تجدید مناقصه بازسازی سالن آمفی تئاتر / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه بازسازی سالن آمفی تئاتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986351/مناقصه-اجرای-مرمت-کانال-های-حفاری-شده-توسط-ادارات-آب-و-فاضلاب-و-گاز-و--(نوبت-دوم)'>مناقصه اجرای مرمت کانال های حفاری شده توسط ادارات آب و فاضلاب و گاز و... (نوبت دوم) / مناقصه, مناقصه اجرای مرمت کانال های حفاری شده توسط ادارات آب و فاضلاب و گاز و...(نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986355/مناقصه-انجام-امور-خدماتی-تولیدی-و-فنی'>مناقصه انجام امور خدماتی، تولیدی و فنی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور خدماتی، تولیدی و فنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986362/مناقصه-اجرای-عملیات-تعمیرات-سرویس-و-نگهداری-مراکز-تلفن-و-ip--'>مناقصه اجرای عملیات تعمیرات، سرویس و نگهداری مراکز تلفن و ip... / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات تعمیرات، سرویس و نگهداری مراکز تلفن و ip...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986364/مناقصه-تامین-نصب-راه-اندازی-و-استاندارد-سازی-دو-دستگاه-آسانسور'>مناقصه تامین، نصب راه اندازی و استاندارد سازی دو دستگاه آسانسور / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه  تامین، نصب راه اندازی و استاندارد سازی دو دستگاه آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986365/مناقصه-احداث-جاده-و-محل-چاه-شرق-002-شمال-نوبت-دوم'>مناقصه  احداث جاده و محل چاه شرق 002 شمال  نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  احداث جاده و محل چاه شرق 002 شمال  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986367/مناقصه-اجرای-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-سطح-شهر-(نوبت-دوم)'>مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر (نوبت دوم) / مناقصه, مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986376/مناقصه-جهت-ایجاد-فضای-سبز--نوبت-دوم'>مناقصه جهت ایجاد فضای سبز - نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه جهت ایجاد فضای سبز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986379/استعلام-تعمیرات-انبار--سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام تعمیرات انبار , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / استعلام ,استعلام تعمیرات انبار , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986383/تجدید-مناقصه-تعمیرات-مامور-سرا-و-ناحیه-مرکزی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تعمیرات مامور سرا و ناحیه مرکزی نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای, تعمیرات مامور سرا و ناحیه مرکزی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986384/استعلام-دیوارپوش-و-قرنیز-چوبی-سایت-ستاد'>استعلام دیوارپوش و قرنیز چوبی, سایت ستاد / استعلام ,استعلام دیوارپوش و قرنیز چوبی, سایت ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986387/مناقصه-خدمات-نظافت-رفت-و-روب-و-جمع-آوری-و-حمل-زباله-و--مرحله-اول-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات نظافت، رفت و روب و جمع آوری و حمل زباله و ...مرحله اول نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه خدمات نظافت، رفت و روب و جمع آوری و حمل زباله و ...مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986388/استعلام-تخته-وایت-برد-شیشه-ای-سامانه-ستاد'>استعلام تخته وایت برد شیشه ای, سامانه ستاد / استعلام ,استعلام تخته وایت برد شیشه ای, سامانه ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986391/مناقصه-بیمه-گروهی-درمان-تکمیلی'>مناقصه بیمه گروهی درمان تکمیلی / آگهی مناقصه عمومیف مناقصه بیمه گروهی درمان تکمیلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986393/مناقصه-تکمیل-و-احداث-راههای-روستایی--تجدید'>مناقصه تکمیل و احداث راههای روستایی... تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل و احداث راههای روستایی... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986395/تجدید-ارزیابی-توسعه-پست-GIS132KV-نیروگاه'>تجدید ارزیابی توسعه پست GIS132KV نیروگاه / تجدید ارزیابی , تجدید ارزیابی توسعه پست GIS132KV نیروگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986398/استعلام-خرید-غذای-بیمارستان'>استعلام خرید غذای بیمارستان / آگهی فراخوان استعلام عمومی, استعلام خرید غذای بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986399/مناقصه-زیرسازی--نوبت-دوم'>مناقصه زیرسازی - نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه زیرسازی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986405/مناقصه-مشاوره-و-نگهداری-3-دستگاه-آسانسور'>مناقصه مشاوره و نگهداری 3 دستگاه آسانسور / آگهی مناقصه , مناقصه مشاوره و نگهداری 3 دستگاه آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986408/مناقصه-احداث-خط-لوله-8-اینچ-آبرسانی-به-دکلهای-حفاری-نوبت-دوم'>مناقصه احداث خط لوله 8 اینچ آبرسانی به دکلهای حفاری نوبت دوم  / فراحوان مناقصه عمومی, مناقصه احداث خط لوله 8 اینچ آبرسانی به دکلهای حفاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986414/آگهی-استعلام-بها-انجام-خدمات-تبدیل-اسناد-مالکیت--نوبت-دوم'>آگهی استعلام بها انجام خدمات تبدیل اسناد مالکیت - نوبت دوم / آگهی استعلام بها ، آگهی استعلام بها انجام خدمات تبدیل اسناد مالکیت - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986417/مناقصه-تکمیل-راه-روستایی-تجدید'>مناقصه تکمیل راه روستایی تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل راه روستایی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986422/اصلاحیه-مناقصه-احداث--توسعه-و-بهینه-سازی-برق-روستایی'>اصلاحیه مناقصه  احداث ، توسعه و بهینه سازی برق روستایی  / آگهی مناقصه عمومی , اصلاحیه مناقصه  احداث ، توسعه و بهینه سازی برق روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986423/اصلاحیه-مناقصه-تکمیل-سایت-انبار-و-تاسیسات-برقی-و-مکانیکی'>اصلاحیه مناقصه تکمیل سایت انبار و تاسیسات برقی و مکانیکی / اصلاحیه مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تکمیل سایت انبار و تاسیسات برقی و مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986428/مناقصه-اجرای-کارهای-تعمیرات-و-نگهداری-شبکه-تاسیسات-گاز'>مناقصه اجرای کارهای تعمیرات و نگهداری شبکه تاسیسات گاز / اگهی ارزیابی کیفی , مناقصه اجرای کارهای تعمیرات و نگهداری شبکه تاسیسات گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986429/مناقصه-ترمیم-ترانشه-ها-و-اصلاح-قوس-های-خیابانهای---چاپ-دوم'>مناقصه ترمیم ترانشه ها و اصلاح قوس های خیابانهای...- چاپ دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه ترمیم ترانشه ها و اصلاح قوس های خیابانهای... - چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986431/تجدید-مناقصه-خارج-سازی-مغروقه-سلطان-(نوبت-دوم)'>تجدید مناقصه خارج سازی مغروقه سلطان (نوبت دوم) / آگهی تجدید ارزیابی کیفی , مناقصه خارج سازی مغروقه سلطان (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986432/آگهی-مناقصه-بهسازی-راههای-روستایی-نوکیان--شیرین-سو'> آگهی مناقصه بهسازی راههای روستایی نوکیان - شیرین سو / مناقصه , آگهی مناقصه بهسازی راههای روستایی نوکیان - شیرین سو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986437/مناقصه-طرح-بهبود-عبور-و-مرور-شهری'>مناقصه طرح بهبود عبور و مرور شهری  / آگهی مناقصه، مناقصه طرح بهبود عبور و مرور شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986440/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین نیروی انسانی  / مناقصه تامین نیروی انسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986444/مناقصه-واگذاری-پیگیری-و-وصول-اضافه-پرداختی-مالیات-تکلیفی-و-مالیات-بر-ارزش-افزوده'>مناقصه واگذاری  پیگیری و وصول اضافه پرداختی مالیات تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده  / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری  پیگیری و وصول اضافه پرداختی مالیات تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986453/مناقصه-خدمات-مشترکین-منطقه-سه-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات مشترکین منطقه سه- نوبت دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه خدمات مشترکین منطقه سه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986457/مناقصه-اجرای-خط-انتقال-فاضلاب--'>مناقصه اجرای خط انتقال فاضلاب.... / آگهی برگزاری مناقصه عمومی , مناقصه اجرای خط انتقال فاضلاب....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986461/فراخوان-مناقصه-عملیات-تهیه-و-اجرای-شبکه-آبرسانی-به-صورت-پراکنده'>فراخوان مناقصه عملیات تهیه و اجرای شبکه آبرسانی به صورت پراکنده  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه عملیات تهیه و اجرای شبکه آبرسانی به صورت پراکنده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986463/مناقصه-انجام-عملیات-نصب-و-راه-اندازی-پست-موقت-132-33-کیلوولت'>مناقصه انجام عملیات نصب و راه اندازی پست موقت 132/33 کیلوولت / مناقصه ,مناقصه انجام عملیات نصب و راه اندازی پست موقت 132/33 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986468/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-دوجداره-فاضلابی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986473/مناقصه-عملیات-احداث-جاده-دسترسی-و-کارهای-تکمیلی-پست'>مناقصه عملیات احداث جاده دسترسی و کارهای تکمیلی پست  / مناقصه ,مناقصه عملیات احداث جاده دسترسی و کارهای تکمیلی پست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986474/استعلام-البسه-پرسنل-تاسیسات'>استعلام البسه پرسنل تاسیسات / استعلام ,استعلام البسه پرسنل تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986476/استعلام-برف-روبی'>استعلام برف روبی  / استعلام ,استعلام برف روبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986477/مناقصه-حجمی-زمانی-اداره-امور-انبار-نفت'>مناقصه حجمی /زمانی اداره امور انبار نفت  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه حجمی /زمانی اداره امور انبار نفت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986479/استعلام-سرویس-۲۱-دستگاه-تپ-چنجر'>استعلام سرویس ۲۱ دستگاه تپ چنجر  / استعلام ,استعلام سرویس ۲۱ دستگاه تپ چنجر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986480/مناقصه-قطعات-یدکی-کاترپیلار'>مناقصه قطعات یدکی کاترپیلار     / آگهی مناقصه, مناقصه قطعات یدکی کاترپیلار    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986481/مناقصه-انجام-امور-خدمات-پشتیبانی-ناحیه-گاز-رسانی-تجدید'>مناقصه انجام امور خدمات پشتیبانی ناحیه گاز رسانی تجدید  / آگهی فراخوان پیمانکار, مناقصه انجام امور خدمات پشتیبانی ناحیه گاز رسانی تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986483/استعلام-نگهداری-تعمیرات-و-راهبری-آسانسور'>استعلام نگهداری، تعمیرات و راهبری آسانسور / استعلام ,استعلام نگهداری، تعمیرات و راهبری آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986484/مناقصه-کولر-گازی-18000'>مناقصه کولر گازی 18000 / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه کولر گازی 18000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986485/استعلام-دستگاه-eye-lcd-5500'>استعلام دستگاه eye-lcd-5500 / استعلام ,استعلام دستگاه eye-lcd-5500</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986487/مناقصه-پروژه-نصب-دوربین-های-مداربسته-در-مصلای-بزرگ-شهر-و---تجدید'>مناقصه پروژه نصب دوربین های مداربسته در مصلای بزرگ شهر و ... تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه پروژه نصب دوربین های مداربسته در مصلای بزرگ شهر و ... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986488/استعلام-۴۰۰۰-دستگاه-پاوربانک'>استعلام ۴۰۰۰ دستگاه پاوربانک / استعلام ,استعلام ۴۰۰۰ دستگاه پاوربانک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986491/مناقصهGyroscopic-Survey-Tool'>مناقصهGyroscopic Survey Tool / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه Gyroscopic Survey Tool</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986492/مناقصه-جابجایی-وسائط-نقلیه-توقیفی-و-تصادفی-اعم-از-سبک-و-سنگین'>مناقصه جابجایی وسائط نقلیه توقیفی و تصادفی اعم از سبک و سنگین / اگهی مناقصه , مناقصه جابجایی وسائط نقلیه توقیفی و تصادفی اعم از سبک و سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986494/مناقصه-تعویض-پره-های-ردیف-دوم-ایمپالس'>مناقصه تعویض پره های ردیف دوم ایمپالس  / آگهی مناقصه , تعویض پره های ردیف دوم ایمپالس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986496/مناقصه-پروژه-احداث-ایستگاه-پمپاژ-طرح-فاضلاب-سورچه-سیاه-بوم-و--'>مناقصه پروژه احداث ایستگاه پمپاژ طرح فاضلاب سورچه سیاه بوم  و ... / آگهی برگزاری مناقصه عمومی، مناقصه پروژه احداث ایستگاه پمپاژ طرح فاضلاب سورچه سیاه بوم و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986501/مناقصه-تعویض-دو-ردیف-پره-های-ردیف-آخر-و-تعویض-سیلهای'>مناقصه تعویض دو ردیف پره های ردیف آخر و تعویض سیلهای / آگهی مناقصه ,تعویض دو ردیف پره های ردیف آخر و تعویض سیلهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986502/فراخوان-Heatless-Desiccant-Air-Dryer'>فراخوان Heatless Desiccant Air Dryer / آگهی فراخوان جهت مناقصه عمومی ,فراخوان Heatless Desiccant Air Dryer</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986505/تجدید-مناقصه-بازسازی-شبکه-آب'>تجدید مناقصه بازسازی شبکه آب  / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه بازسازی شبکه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986506/استعلام-تهیه-و-نصب-پارتیشن-UPVC'>استعلام تهیه و نصب پارتیشن UPVC / استعلام,استعلام تهیه و نصب پارتیشن UPVC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986508/استعلام-عملیات-اجرایی-افزایش-سایبان'>استعلام عملیات اجرایی افزایش سایبان  / استعلام ,استعلام عملیات اجرایی افزایش سایبان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986510/استعلام-روغن-موتور-دیزل'>استعلام روغن موتور دیزل / استعلام,استعلام روغن موتور دیزل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986513/مناقصه-DIESEL-GENERATOR-752-KVA-3PH-4WIRE'>مناقصه DIESEL GENERATOR 752 KVA-3PH-4WIRE / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه DIESEL GENERATOR 752 KVA-3PH-4WIRE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986514/استعلام-شبکه-لوله-خنک-کننده-روغن'>استعلام شبکه لوله خنک کننده روغن  / استعلام , استعلام شبکه لوله خنک کننده روغن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986515/استعلام-ایجاد-راهرو-هوای-سرد'>استعلام ایجاد راهرو هوای سرد / استعلام ,استعلام ایجاد راهرو هوای سرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986516/مناقصه-اجرای-عملیات-ایجاد-و-توسعه-معابر-شهری--'>مناقصه اجرای عملیات ایجاد و توسعه معابر شهری... / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات ایجاد و توسعه معابر شهری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986517/مناقصه-کتبی-واگذاری-کار-کنترل-خدمات-بها-خروج-زائرین'>مناقصه کتبی واگذاری کار کنترل خدمات بها خروج زائرین / مناقصه کتبی واگذاری کار کنترل خدمات بها خروج زائرین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986519/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986521/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری / استعلام ,استعلام کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986522/مناقصه-تامین-خدمات-منشیگری-و-ماشین-نویسی'>مناقصه تامین خدمات منشیگری و ماشین نویسی  / آگهی مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی,مناقصه تامین خدمات منشیگری و ماشین نویسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986524/استعلام-خرید-یک-عدد-مبدل-حرارتی'>استعلام خرید یک عدد مبدل حرارتی   / استعلام, استعلام خرید یک عدد مبدل حرارتی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986525/استعلام-روغن-موتور-elf10w-40'>استعلام روغن موتور elf10w-40 / استعلام ,استعلام روغن موتور elf10w-40</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986527/مناقصه-ساخت-10-سامانه-حفاظت-کاتدی-در-لانچر-رسیورهای-خطوط-لوله'>مناقصه ساخت 10 سامانه حفاظت کاتدی در لانچر رسیورهای خطوط لوله  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه ساخت 10 سامانه حفاظت کاتدی در لانچر رسیورهای خطوط لوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986528/فراخوان-مناقصه-احداث-شش-ایستگاه-حفاظت-کاتدیک-و-شبکه-برق-هوایی'>فراخوان  مناقصه احداث شش ایستگاه حفاظت کاتدیک و شبکه برق هوایی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان  مناقصه احداث شش ایستگاه حفاظت کاتدیک و شبکه برق هوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986531/مناقصه-شیر-کنترل'>مناقصه شیر کنترل / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه شیر کنترل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986533/مناقصه-تهیه-و-تامین-90-دستگاه-خودروی-وانت-تک-کابین--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و تامین 90 دستگاه خودروی وانت تک کابین - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  تهیه و تامین 90 دستگاه خودروی وانت تک کابین -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986534/مناقصه-احداث-مدرسه-12-کلاسه-متوسطه--'>مناقصه احداث مدرسه 12 کلاسه متوسطه... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه احداث مدرسه 12 کلاسه متوسطه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986535/مناقصه-اجرای-پروژه-ممیزی-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه ممیزی شهر - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه ممیزی شهر  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986536/مناقصه-ارائه-خدمات-عمومی-و-نظافت-و--نوبت-دوم'>مناقصه ارائه خدمات عمومی و نظافت و... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه ارائه خدمات عمومی و نظافت و... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986538/مناقصه-کرایه-ماشین-آلات-مورد-نیاز-نوبت-دوم'>مناقصه کرایه ماشین آلات مورد نیاز- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه کرایه ماشین آلات مورد نیاز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986541/مناقصه-واگذاری-امورات-خدمات-شهری--تامین-رانندگان--فضای-سبز--تجدید'>مناقصه واگذاری امورات خدمات شهری ، تامین رانندگان ، فضای سبز....تجدید  / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری امورات خدمات شهری ، تامین رانندگان ، فضای سبز....تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986544/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-امور-دفتری--اداری--ترافیکی--کالایی--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انجام خدمات امور دفتری - اداری - ترافیکی - کالایی ...نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه انجام خدمات امور دفتری - اداری - ترافیکی - کالایی ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986545/مناقصه-دو-دستگاه-دیزل-ژنراتور-و-قطعات-یدکی'>مناقصه دو دستگاه دیزل ژنراتور و قطعات یدکی / اگهی مناقصه , مناقصه دو دستگاه دیزل ژنراتور و قطعات یدکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986547/فراخوان-انجام-خدمات-فنی-و-غیر-فنی-مورد-نیاز-دفاتر-طرح-احداث-و-توسعه-نوبت-دوم'>فراخوان انجام خدمات فنی و غیر فنی مورد نیاز دفاتر طرح احداث و توسعه  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان انجام خدمات فنی و غیر فنی مورد نیاز دفاتر طرح احداث و توسعه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986548/فراخوان-مناقصه-تهیه-و-تامین-3-دستگاه-کامیونت-5-تن--تمدید-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تهیه و تامین 3 دستگاه کامیونت 5 تن... تمدید- نوبت دوم  / تمدید فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تهیه و تامین 3 دستگاه کامیونت 5 تن... تمدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986549/مناقصه-خدمات-سرویس-ایاب-و-ذهاب-پرسنل-بیمارستان-۱۷-شهریور--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات سرویس ایاب و ذهاب پرسنل بیمارستان ۱۷ شهریور - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه خدمات سرویس ایاب و ذهاب پرسنل بیمارستان ۱۷ شهریور - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986551/مناقصه-تهیه-و-تامین-۱۰۵-دستگاه-خوئدروی-نیسان-دو-کابین-(نوبت-دوم)'>مناقصه تهیه و تامین ۱۰۵ دستگاه خوئدروی نیسان دو کابین (نوبت دوم) / مناقصه ,مناقصه تهیه و تامین ۱۰۵ دستگاه خوئدروی نیسان دو کابین (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986552/استعلام-نگهداری-40-دستگاه-پکیج'>استعلام نگهداری 40 دستگاه پکیج  / استعلام, استعلام نگهداری 40 دستگاه پکیج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986553/مناقصه-تهیه-و-تامین-81-دستگاه-خودروی-استیجاری---نوبت-دوم'>مناقصه  تهیه و تامین 81 دستگاه خودروی استیجاری ... نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه  تهیه و تامین 81 دستگاه خودروی استیجاری ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986554/مناقصه-لوله-گذاری-خط-انتقال--'>مناقصه لوله گذاری خط انتقال... / آگهی مناقصه , مناقصه لوله گذاری خط انتقال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986555/تجدید-مناقصه-تامین-خدمات-پزشکی-و-پیراپزشکی'>تجدید مناقصه تامین خدمات پزشکی و پیراپزشکی  / تجدید مناقصه ، مناقصه تامین خدمات پزشکی و پیراپزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986557/استعلام-۲۱۰-دستگاه-دیسک-سخت'>استعلام ۲۱۰ دستگاه دیسک سخت  / استعلام ,استعلام ۲۱۰ دستگاه دیسک سخت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986558/مناقصه-انجام-خدمات-مورد-نیاز-واحدهای-خدماتی--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات مورد نیاز واحدهای خدماتی ...نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه , مناقصه انجام خدمات مورد نیاز واحدهای خدماتی ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986559/استعلام-تبلت'>استعلام تبلت  / استعلام ,استعلام تبلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986560/استعلام-WS-C-2960X-24TS-L'>استعلام WS-C-2960X-24TS-L / استعلام, استعلام WS-C-2960X-24TS-L</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986562/فراخوان-تعمیرات-اساسی-خطوط-اصلی-فرعی-نوبت-دوم'>فراخوان تعمیرات اساسی، خطوط اصلی، فرعی- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان  تعمیرات اساسی، خطوط اصلی، فرعی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986565/فراخوان-انجام-خدمات-خودرویی-هدایت-115-نفر-راننده'>فراخوان انجام خدمات خودرویی هدایت 115 نفر راننده / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی,فراخوان  انجام خدمات خودرویی هدایت 115 نفر راننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986566/استعلام-تی-نخی-و-جارو-مویی'>استعلام تی نخی و جارو مویی / استعلام, استعلام تی نخی و جارو مویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986567/فراخوان-مناقصه-پروژه-تعمیرات-اساسی-8-دستگاه-منزل-بی-تایپ-سنگی'>فراخوان مناقصه پروژه تعمیرات اساسی 8 دستگاه منزل بی تایپ سنگی / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه پروژه تعمیرات اساسی 8 دستگاه منزل بی تایپ سنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986568/استعلام-پشتیبانی-سامانه-اتوماسیون'>استعلام پشتیبانی سامانه اتوماسیون / استعلام ,استعلام پشتیبانی سامانه اتوماسیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986571/استعلام-خرید-8-ردیف-اقلام-الکتریکی'> استعلام خرید 8 ردیف اقلام الکتریکی  / استعلام,  استعلام خرید 8 ردیف اقلام الکتریکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986574/استعلام-لامپ-ال-ای-دی'>استعلام لامپ ال ای دی  / استعلام ,استعلام لامپ ال ای دی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986575/استعلام-کمپرسور-هرمتیک'>استعلام کمپرسور هرمتیک  / استعلام , استعلام کمپرسور هرمتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986576/استعلام-نظام-ماشین-تراش-از-نوع-تخت-همرو'>استعلام نظام ماشین تراش از نوع تخت همرو  / استعلام , استعلام نظام ماشین تراش از نوع تخت همرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986578/مناقصه-مربوط-به-تهیه-و-تامین-90-دستگاه-خودروی-وانت-تک-کابین-نوبت-دوم'>مناقصه مربوط به تهیه و تامین 90 دستگاه خودروی وانت تک کابین نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه مربوط به تهیه و تامین 90 دستگاه خودروی وانت تک کابین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986580/استعلام-انجام-خدمات-مشاور'>استعلام انجام خدمات مشاور  / استعلام ,استعلام انجام خدمات مشاور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986581/استعلام-فلنچ-ورودی-و-خروجی-پمپ'>استعلام فلنچ ورودی و خروجی پمپ / استعلام, استعلام فلنچ ورودی و خروجی پمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986582/استعلام-نوت-بوک'>استعلام نوت بوک / استعلام ,استعلام نوت بوک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986587/استعلام-WS-X4424-GB-RJ45'>استعلام WS-X4424-GB-RJ45 / استعلام, استعلام WS-X4424-GB-RJ45</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986590/استعلام-​شلنگ-فن-کوئل'>استعلام ​شلنگ فن کوئل  / استعلام ,استعلام ​شلنگ فن کوئل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986592/استعلام-کابینت-کافونوری-Cinfig-120--'>استعلام کابینت کافونوری Cinfig 120... / استعلام, استعلام کابینت کافونوری Cinfig 120...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986593/فراخوان-ارزیابی-اجرای-کلیه-پروژه-های-راه-روستایی-و-اصلی'>فراخوان ارزیابی اجرای کلیه پروژه های راه روستایی و اصلی  / فراخوان ارزیابی کیفی ؛ فراخوان اجرای کلیه پروژه های راه روستایی و اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986594/استعلام-کاغذ-به-هم-پیوسته'>استعلام  کاغذ به هم پیوسته  / استعلام, استعلام  کاغذ به هم پیوسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986595/مناقصه-تعمیرات-اساسی-توربو-ژنراتور-واحد-320-مگاواتی-نیروگاه'>مناقصه تعمیرات اساسی توربو ژنراتور واحد 320 مگاواتی نیروگاه / مناقصه عمومی, مناقصه تعمیرات اساسی توربو ژنراتور واحد 320 مگاواتی نیروگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986596/استعلام-اجرای-شبکه-مخابرات'>استعلام اجرای شبکه مخابرات  / استعلام , استعلام اجرای شبکه مخابرات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986597/استعلام-انجام-مطالعات'>استعلام انجام مطالعات  / استعلام ,استعلام انجام مطالعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986599/مناقصه-تخلیه-پساب-و-فاضلاب'>مناقصه تخلیه پساب و فاضلاب  / اگهی مناقصه , مناقصه تخلیه پساب و فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986600/استعلم-ابزارآلات-الکتریکی'>استعلم ابزارآلات الکتریکی  / استعلام ,استعلم ابزارآلات الکتریکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986601/استعلام-​200-عدد-باطری-UPS'>استعلام ​200 عدد باطری UPS / استعلام, استعلام ​200 عدد باطری UPS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986603/استعلام-اجرای-شبکه-تامین-برق'>استعلام اجرای شبکه تامین برق  / استعلام ,استعلام اجرای شبکه تامین برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986604/مناقصه-بازسازی-بخش-زایمان'>مناقصه بازسازی بخش زایمان / آگهی مناقصه , مناقصه بازسازی بخش زایمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986605/استعلام-سرور'>استعلام سرور / استعلام ,استعلام سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986606/استعلام-کیسه-برزنتی-افقی-و-عمودی-صندوق'>استعلام کیسه برزنتی افقی و عمودی صندوق / استعلام, استعلام کیسه برزنتی افقی و عمودی صندوق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986608/استعلام-دیگ-چدنی'>استعلام دیگ چدنی  / استعلام , استعلام دیگ چدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986609/مناقصه-زیرسازی--آسفالت--'>مناقصه زیرسازی ، آسفالت ...  / مناقصه زیرسازی ، آسفالت ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986612/استعلام-اجرای-زیرسازی-و-آسفالت-و-جدول'>استعلام اجرای زیرسازی و آسفالت و جدول / استعلام , استعلام اجرای زیرسازی و آسفالت و جدول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986613/مناقصه-کولر-گازی-18000-50-هرتز'>مناقصه کولر گازی 18000-50 هرتز / مناقصه, مناقصه کولر گازی 18000-50 هرتز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986614/استعلام-قرنیز-دیوار'>استعلام قرنیز دیوار / استعلام , استعلام قرنیز دیوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986616/فراخوان-مناقصه-آبرسانی-سیار-به-مناطق-عشایری--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه آبرسانی سیار به مناطق عشایری - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای, فراخوان مناقصه آبرسانی سیار به مناطق عشایری - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986617/استعلام-اجرای-آب-بندی-مخزن-بتنی'>استعلام اجرای آب بندی مخزن بتنی  / استعلام ,استعلام اجرای آب بندی مخزن بتنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986618/استعلام-احداث-ساختمان-موتورخانه-و-انبار'>استعلام احداث ساختمان موتورخانه و انبار / استعلام ,استعلام احداث ساختمان موتورخانه و انبار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986620/استعلام-اجرای-تابلوهای-راهنمای-خیابانه'>استعلام اجرای تابلوهای راهنمای خیابانه / استعلام , استعلام اجرای تابلوهای راهنمای خیابانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986621/استعلام-فن-کوئل'>استعلام فن کوئل / استعلام ,استعلام فن کوئل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986622/فراخوان-انجام-خدمات-تنظیفات-فضای-سبز-نگهداری-فضای-فیزیکی'>فراخوان انجام خدمات تنظیفات،فضای سبز نگهداری فضای فیزیکی / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران،مناقصه انجام خدمات تنظیفات،فضای سبز نگهداری فضای فیزیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986623/استعلام-خرید-لاستیک'>استعلام خرید لاستیک / استعلام, استعلام خرید لاستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986624/استعلام-اجرای-انشعابات-پراکنده-فاضلاب'>استعلام اجرای انشعابات پراکنده فاضلاب / استعلام , استعلام اجرای انشعابات پراکنده فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986625/استعلام-لوازم-یدکی-ایستگاه-خودکار'>استعلام لوازم یدکی ایستگاه خودکار / استعلام , استعلام لوازم یدکی ایستگاه خودکار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986626/مناقصه-خدمات-رفت-و-روب-و-جمع-آوری-زباله-سطح-شهر-و-مراقبت--'>مناقصه خدمات رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر و مراقبت... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خدمات رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر و مراقبت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986628/استعلام-جعبه-یک-تیکه-کابین-عقب-تویوتا'>استعلام جعبه یک تیکه کابین  عقب تویوتا / استعلام, استعلام جعبه یک تیکه کابین  عقب تویوتا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986629/استعلام-خرید-و-نصب-اطفاء-حریق'>استعلام خرید و نصب اطفاء حریق / استعلام ,استعلام خرید و نصب اطفاء حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986630/استعلام-دستمال-200-برگی-رومیزی-نرمه'>استعلام دستمال 200 برگی رومیزی نرمه / استعلام,استعلام دستمال 200 برگی رومیزی نرمه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986632/استعلام-خرید-چاپگر-کامپیوتر-اسکنر'>استعلام خرید چاپگر، کامپیوتر اسکنر / استعلام , استعلام خرید چاپگر، کامپیوتر اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986634/استعلام-​​محصولات-کشاورزی'>استعلام ​​محصولات کشاورزی / استعلام، استعلام ​​محصولات کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986635/استعلام-بیمه-تمام-خطر-تالار-مرکزی'>استعلام بیمه تمام خطر تالار مرکزی  / استعلام, استعلام بیمه تمام خطر تالار مرکزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986636/استعلام-لوازم-یدکی-ایستگاه-خودکار'>استعلام لوازم یدکی ایستگاه خودکار / استعلام , استعلام لوازم یدکی ایستگاه خودکار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986638/مناقصه-تامین-بخشی-از-خدمات-مورد-نیاز-پروژه-های-حفاری-در-دریا-و-کیش'>مناقصه تامین بخشی از خدمات مورد نیاز پروژه های حفاری در دریا و کیش / مناقصه عمومی, مناقصه تامین بخشی از خدمات مورد نیاز پروژه های حفاری در دریا و کیش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986639/مناقصه-p-f-brown-boveri--cei'>مناقصه p/f brown boveri & cei / مناقصه ,مناقصه p/f brown boveri & cei</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986640/استعلام-کامپیوتر-HP-WORKSTATION'>استعلام کامپیوتر HP WORKSTATION / استعلام, استعلام کامپیوتر HP WORKSTATION</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986641/استعلام-بهسازی-تعمیر-و-تجهیز-مراکز'>استعلام بهسازی، تعمیر و تجهیز مراکز / استعلام , استعلام بهسازی، تعمیر و تجهیز مراکز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986643/استعلام-ارتباطی-و-مخابراتی'>استعلام ارتباطی و مخابراتی / استعلام, استعلام ​ارتباطی و مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986644/مناقصه-خدمات-برنامه-تامین-و-گسترش-مراقبت-های-اولیه-سلامت-در-مناطق-شهری'>مناقصه  خدمات برنامه تامین و گسترش مراقبت های اولیه سلامت در مناطق شهری / اگهی مناقصه , مناقصه  خدمات برنامه تامین و گسترش مراقبت های اولیه سلامت در مناطق شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986645/استعلام-عملیات-اجرایی-تعمیرات-سیلوی-50'>استعلام عملیات اجرایی تعمیرات سیلوی 50 / استعلام,استعلام عملیات اجرایی تعمیرات سیلوی 50</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986646/استعلام-تجهیزات-خنک-کننده-مرکز-داده'>استعلام تجهیزات خنک کننده مرکز داده / استعلام, استعلام تجهیزات خنک کننده مرکز داده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986647/استعلام-لوازم-یدکی-الکترونیکی'>استعلام لوازم یدکی الکترونیکی  / استعلام ,استعلام لوازم یدکی الکترونیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986649/استعلام-مودم-MOXA'>استعلام مودم MOXA     / استعلام , استعلام مودم MOXA    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986650/استعلام-تجهیزات-امنیتی'>استعلام تجهیزات امنیتی  / استعلام ,استعلام تجهیزات امنیتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986651/فراخوان-مناقصه-امداد-گازرسانی-به-شهرها-و-روستاهای--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه امداد گازرسانی به شهرها و روستاهای... نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه امداد گازرسانی به شهرها و روستاهای... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986652/استعلام-​طراحی-و-ساخت-میز-اپراتوری'>استعلام ​طراحی و ساخت میز اپراتوری / استعلام ,استعلام ​طراحی و ساخت میز اپراتوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986653/استعلام-لوازم-یدکی-ایستگاه-خودکار'>استعلام لوازم یدکی ایستگاه خودکار / استعلام ,استعلام لوازم یدکی ایستگاه خودکار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986654/استعلام-خرید-ابزارآلات'>استعلام خرید ابزارآلات / استعلام , استعلام خرید ابزارآلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986656/مناقصه-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوایی-با-تامین-مصالح-و-ملزومات'>مناقصه  نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح و ملزومات / مناقصه, شماره ۱۳، م۳،۹۶</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986657/استعلام-تجهیزات-نصب-و-راه-اندازی-سیستم'>استعلام تجهیزات، نصب و راه اندازی سیستم / استعلام, استعلام تجهیزات، نصب و راه اندازی سیستم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986658/استعلام-دکل-شکننده'>استعلام دکل شکننده / استعلام,استعلام دکل شکننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986659/استعلام-تامین-5-نفر-نیرو-خدمات-نگهداری'>استعلام تامین 5 نفر نیرو خدمات نگهداری / استعلام , استعلام تامین 5 نفر نیرو خدمات نگهداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986660/استعلام-اجرای-عملیات-نگهداری-و-تعمیرات-نورپردازی-و---'>استعلام اجرای عملیات نگهداری و تعمیرات نورپردازی و  .... / استعلام ، استعلام اجرای عملیات نگهداری و تعمیرات نورپردازی و پمپ آب نماهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986661/استعلام-بالن-۵۰۰-الی-۶۰۰-گرم'>استعلام بالن ۵۰۰ الی ۶۰۰ گرم  / استعلام ,استعلام بالن ۵۰۰ الی ۶۰۰ گرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986662/استعلام-قابلمه-و-ماهی-تابه-استیل'>استعلام قابلمه و ماهی تابه استیل / استعلام , استعلام قابلمه و ماهی تابه استیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986664/استعلام-سرور-ucsc-c240-m4s'>استعلام سرور ucsc-c240-m4s     / استعلام , استعلام سرور ucsc-c240-m4s    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986665/استعلام-پایه-چراغ'>استعلام پایه چراغ  / استعلام , استعلام پایه چراغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986666/استعلام-کرایه-تانکر-آب-500-لیتری-و---'>استعلام کرایه تانکر آب 500 لیتری و  .... / استعلام ،  استعلام کرایه تانکر آب 500 لیتری و  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986667/استعلام-قطعات-یدکی-بویی-هواشناسی'>استعلام قطعات یدکی بویی هواشناسی / استعلام ,استعلام قطعات یدکی بویی هواشناسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986668/استعلام-عملیات-احداث-و-بهسازی-به-صورت-پراکنده'>استعلام عملیات احداث و بهسازی به صورت پراکنده / فرم استعلام بهای خدمات ,  استعلام عملیات احداث و بهسازی به صورت پراکنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986669/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات / استعلام , استعلام خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986670/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات / استعلام ,استعلام خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986671/استعلام-مطالعات-استخرهای-ذخیره-آب-شهرستان'>استعلام مطالعات استخرهای ذخیره آب شهرستان / استعلام,استعلام مطالعات استخرهای ذخیره آب شهرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986673/استعلام-سرور-و-روتر'>استعلام سرور و روتر / استعلام ,استعلام سرور و روتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986674/استعلام-تجهیزات-ذخیره-سازی'>استعلام تجهیزات ذخیره سازی  / استعلام , استعلام تجهیزات ذخیره سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986675/استعلام-قطعات-یدکی-ایستگاه-هواشناسی'>استعلام قطعات یدکی ایستگاه هواشناسی  / استعلام ,استعلام قطعات یدکی ایستگاه هواشناسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986676/استعلام-​بخاری'>استعلام ​بخاری  / استعلام ,استعلام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986677/استعلام-باطری-کش-بک-آپ'>استعلام باطری کش بک آپ / استعلام, استعلام باطری کش بک آپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986679/استعلام-​هارددیسک'>استعلام ​هارددیسک / استعلام, استعلام ​هارددیسک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986681/استعلام-خرید-تجهیزات-کارگاه-تاسیسات'>استعلام خرید تجهیزات کارگاه تاسیسات / استعلام , استعلام خرید تجهیزات کارگاه تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986682/استعلام-تجهیزات-هارد'>استعلام تجهیزات هارد / استعلام , استعلام تجهیزات هارد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986683/استعلام-بها-اجرای-عملیات-طرح-هندسی-ترافیکی'>استعلام بها اجرای عملیات طرح هندسی ترافیکی / استعلام بها ، استعلام اجرای عملیات طرح هندسی ترافیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986684/فراخوان-تهیه-و-تامین-48-دستگاه-خودرو-وانت-تک-کابین-مزدا'>فراخوان تهیه و تامین 48 دستگاه خودرو وانت تک کابین مزدا  / فراخوان یک مرحله ای , فراخوان تهیه و تامین 48 دستگاه خودرو وانت تک کابین مزدا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986685/استعلام-مطالعات-استخرهای-ذخیره-آب-شهرستان'>استعلام مطالعات استخرهای ذخیره آب شهرستان / استعلام,استعلام مطالعات استخرهای ذخیره آب شهرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986686/استعلام-خرید-جی-پی-است-گارمین'>استعلام خرید جی پی است گارمین  / استعلام , استعلام خرید جی پی است گارمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986687/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات / استعلام ,استعلام خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986688/استعلام-خرید-کانکس'>استعلام خرید کانکس / استعلام , استعلام خرید کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986689/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز--پیمان-پردیس'>مناقصه نگهداری فضای سبز - پیمان پردیس / مناقصه, مناقصه نگهداری فضای سبز - پیمان پردیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986690/استعلام-اسکنر-A4'>استعلام اسکنر A4   / استعلام, استعلام اسکنر A4 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986692/استعلام-کت-و-شلوار-و-پیراهن'>استعلام کت و شلوار و پیراهن / استعلام,استعلام کت و شلوار و پیراهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986693/استعلام-​جنرال-سرویس-و-تعمیر'>استعلام ​جنرال سرویس و تعمیر  / استعلام ,استعلام جنرال سرویس و تعمیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986694/استعلام-سرنگ-20CC'>استعلام سرنگ 20CC  / استعلام, استعلام سرنگ 20CC </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986696/استعلام-خرید-تجهیزات-برق-ساختمان'>استعلام خرید تجهیزات برق ساختمان  / استعلام , استعلام خرید تجهیزات برق ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986697/استعلام-مطالعات-قنوات-سطح-استان'>استعلام مطالعات قنوات سطح استان / استعلام,استعلام مطالعات قنوات سطح استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986698/استعلام-اجاره-یکدستگاه-لودر-90'> استعلام اجاره یکدستگاه لودر 90  / استعلام , استعلام اجاره یکدستگاه لودر 90 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986700/استعلام-تجهیزات-خانگی'>استعلام تجهیزات خانگی / استعلام ,استعلام تجهیزات خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986701/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای'>استعلام اجرای طرح هادی روستای / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی روستای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986703/فراخوان-انجام-عملیات-احداث-کارخانه-آهک-و-آهک-هیدراته'>فراخوان انجام عملیات احداث کارخانه آهک و آهک هیدراته  / آگهی فراخوان عمومی، فراخوان انجام عملیات احداث کارخانه آهک و آهک هیدراته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986704/استعلام-اجاره-یکدستگاه-گریدر-کوماتسو-661'>استعلام اجاره یکدستگاه گریدر کوماتسو 661 / استعلام , استعلام اجاره یکدستگاه گریدر کوماتسو 661   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986705/استعلام-اتوکلاو'>استعلام اتوکلاو / استعلام ,استعلام اتوکلاو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986706/استعلام-پروتئین-مارکر'>استعلام پروتئین مارکر  / استعلام ,استعلام پروتئین مارکر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986707/استعلام-واگذاری-تانکر-آبرسانی-سیار-18'>استعلام واگذاری تانکر آبرسانی سیار 18 / استعلام , استعلام واگذاری تانکر آبرسانی سیار 18</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986708/مناقصه-تامین-بخشی-از-خدمات-مورد-نیاز-پروژه-های-حفاری-در-خشکی'>مناقصه تامین بخشی از خدمات مورد نیاز پروژه های حفاری در خشکی / مناقصه عمومی, مناقصه تامین بخشی از خدمات مورد نیاز پروژه های حفاری در خشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986709/استعلام-نئومایسین-سولفات'>استعلام نئومایسین سولفات  / استعلام ,استعلام نئومایسین سولفات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986711/استعلام-دستگاه-کپی'>استعلام دستگاه کپی / استعلام ,استعلام دستگاه کپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986712/استعلام-لیبل-پی-وی-سی'>استعلام لیبل پی وی سی / استعلام , استعلام لیبل پی وی سی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986713/استعلام-اجاره-یکدستگاه-گریدر-کوماتسو-661'>استعلام اجاره یکدستگاه گریدر کوماتسو 661 / استعلام , استعلام اجاره یکدستگاه گریدر کوماتسو 661   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986714/استعلام-carbon-tape-مربوط-به-دستگاه--'>استعلام carbon tape مربوط به دستگاه... / استعلام ,استعلام carbon tape مربوط به دستگاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986715/استعلام-روغن-کلزا'>استعلام روغن کلزا  / استعلام ,استعلام روغن کلزا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986716/استعلام-ماسک-یکبار-مصرف'>استعلام ماسک یکبار مصرف / استعلام، استعلام ماسک یکبار مصرف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986718/استعلام-​جنرال-سرویس-و-تعمیر'>استعلام ​جنرال سرویس و تعمیر  / استعلام ,استعلام جنرال سرویس و تعمیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986719/مناقصه-حفاظت-و-حراست-از-اماکن--نوبت-دوم'>مناقصه حفاظت و حراست از اماکن - نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه حفاظت و حراست از اماکن- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986720/استعلام-برشکاری-و-جوشکاری'>استعلام برشکاری و جوشکاری  / استعلام ,استعلام برشکاری و جوشکاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986721/استعلام-خرید-سخت-افزار'>استعلام خرید سخت افزار / استعلام, استعلام خرید سخت افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986723/استعلام-​خرید-تجهیزات-سالن-تجاری'>استعلام ​خرید تجهیزات سالن تجاری  / استعلام, استعلام ​خرید تجهیزات سالن تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986724/استعلام-عملیات-سند-بلاست'>استعلام عملیات سند بلاست  / استعلام , استعلام عملیات سند بلاست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986725/استعلام-گالوانیک-سپر-یشین-تایپ'>استعلام گالوانیک سپر یشین تایپ / استعلام , استعلام گالوانیک سپر یشین تایپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986726/فراخوان-تامین-کاور-دالی-تاوایر-كانوایر-زمینی-خط-مكانیكی'>فراخوان تامین کاور دالی تاوایر كانوایر زمینی خط مكانیكی / فراخوان، فراخوان تامین کاور دالی تاوایر كانوایر زمینی خط مكانیكی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986728/استعلام-​جنرال-سرویس-و-تعمیر'>استعلام ​جنرال سرویس و تعمیر  / استعلام ,استعلام جنرال سرویس و تعمیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986730/استعلام-اسکرو-برنر'>استعلام اسکرو برنر  / استعلام ,استعلام اسکرو برنر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986731/استعلام-2-عدد-دوربین-اسپیرام'>استعلام 2 عدد دوربین اسپیرام / استعلام ,استعلام 2 عدد دوربین اسپیرام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986733/استعلام-تهیه-حمل-و-نصب-تجهیزات-ایمنی'>استعلام تهیه، حمل و نصب تجهیزات ایمنی / استعلام, استعلام تهیه، حمل و نصب تجهیزات ایمنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986734/فراخوان-فیلتر-کارتریجی-50-میکرون'>فراخوان فیلتر کارتریجی 50 میکرون  / فراخوان، فراخوان فیلتر کارتریجی 50 میکرون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986736/استعلام-زونکن-بزرگ-8-سانت'>استعلام زونکن بزرگ 8 سانت / استعلام, استعلام زونکن بزرگ 8 سانت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986737/استعلام-promise-san--ipsan'>استعلام promise san & ipsan / استعلام ,استعلام promise san & ipsan</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986739/استعلام-دیوارکوب'>استعلام دیوارکوب / استعلام , استعلام دیوارکوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986740/استعلام-Temperature-a-mot-control-valve-complete-3way-valve'>استعلام Temperature a mot control valve complete 3way valve / استعلام بهاء , استعلام Temperature a mot control valve complete 3way valve</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986741/استعلام-کارت-حافظه-16gb'>استعلام کارت حافظه 16gb / استعلام ,استعلام کارت حافظه 16gb</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986742/استعلام-کولر-اسپلیت-24هزار-اجنرال'>استعلام کولر اسپلیت 24هزار اجنرال  / استعلام, استعلام کولر اسپلیت 24هزار اجنرال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986744/استعلام-واگذاری-خرید-خدمات-حمل-و-دفن-پسماندهای-عفونی'>استعلام واگذاری خرید خدمات حمل و دفن پسماندهای عفونی / استعلام، استعلام واگذاری خرید خدمات حمل و دفن پسماندهای عفونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986745/استعلام-جلیقه-آرم-دار'>استعلام جلیقه آرم دار / استعلام ,استعلام جلیقه آرم دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986747/استعلام-چیلر-هوا-خنک'>استعلام چیلر هوا خنک / استعلام ,استعلام چیلر هوا خنک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986749/استعلام-درب-و-پنجره-دوجداره'>استعلام درب و پنجره دوجداره / استعلام, استعلام درب و پنجره دوجداره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986750/استعلام-شبرنگ-لانه-زنبوری'>استعلام شبرنگ لانه زنبوری  / استعلام ,استعلام شبرنگ لانه زنبوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986751/استعلام-​​ماست-100-گرمی'>استعلام ​​ماست 100 گرمی  / استعلام, استعلام ​​ماست 100 گرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986752/آگهی-فراخوان-پروژه-تکمیل-ترمینال-بین-المللی96-9-08'> آگهی فراخوان پروژه تکمیل ترمینال بین المللی96.9.08 / آگهی فراخوان , آگهی فراخوان پروژه تکمیل ترمینال بین المللی 96.9.08</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986754/استعلام-Auxiliary-contactor-NF31E-13-100-250V-50-60Hz'>استعلام Auxiliary contactor NF31E-13 100-250V 50/60Hz / استعلام , استعلام Auxiliary contactor NF31E-13 100-250V 50/60Hz</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986756/استعلام-​بازسازی-پل-های-محور-روستایی'>استعلام ​بازسازی پل های محور روستایی / استعلام ,استعلام بازسازی پل های محور روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986757/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-پیمان-هاشمی'>مناقصه نگهداری فضای سبز- پیمان هاشمی / مناقصه, مناقصه نگهداری فضای سبز- پیمان هاشمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986758/استعلام-شفت-مکانیزم'>استعلام شفت مکانیزم / استعلام شفت مکانیزم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986760/استعلام-احداث-پل-دو-دهانه'>استعلام احداث پل دو دهانه  / استعلام ,استعلام احداث پل دو دهانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986762/استعلام-FINGER-FOR-CIRCUIT-BREAKER-AREVA---'>استعلام FINGER FOR CIRCUIT BREAKER AREVA .... / استعلام , استعلام FINGER FOR CIRCUIT BREAKER AREVA ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986763/استعلام-تیغه-کنتاکتور---'>استعلام تیغه کنتاکتور ....  / استعلام تیغه کنتاکتور .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986764/استعلام-​پره-کولینگ-تاور'>استعلام ​پره کولینگ تاور / استعلام, استعلام ​پره کولینگ تاور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986766/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-پیمان-نوید'>مناقصه نگهداری فضای سبز- پیمان نوید / مناقصه, مناقصه نگهداری فضای سبز- پیمان نوید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986767/استعلام-روغن'>استعلام روغن  / استعلام , استعلام روغن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986768/استعلام-خرید-کامپیوتر'>استعلام خرید کامپیوتر / استعلام ,استعلام خرید کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986769/استعلام-قیمت-بیمه-مسئولیت-مدنی-لیفتراکها'>استعلام قیمت بیمه مسئولیت مدنی لیفتراکها / استعلام قیمت بیمه مسئولیت مدنی لیفتراکها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986771/استعلام-روغن-سرخ-کردنی'>استعلام روغن سرخ کردنی  / استعلام,استعلام روغن سرخ کردنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986772/استعلام-​شیرها'>استعلام ​شیرها / استعلام, استعلام شیرها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986773/استعلام-ولو-دیافراگمی-با-محرک-پنوماتیکی-پاینیگ'>استعلام ولو دیافراگمی با محرک پنوماتیکی پاینیگ  / استعلام,استعلام​ ولو دیافراگمی با محرک پنوماتیکی پاینیگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986775/استعلام-پاروی-میکسر'>استعلام پاروی میکسر / استعلام, مزایده 15 دستگاه خودرو اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986776/استعلام-نگهدارنده-کمربند-وسط-پشتی'>استعلام نگهدارنده کمربند وسط پشتی / استعلام ,استعلام نگهدارنده کمربند وسط پشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986777/استعلام-حلوا-شکری-50-گرمی'>استعلام حلوا شکری 50 گرمی  / استعلام , استعلام حلوا شکری 50 گرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986778/استعلام-تجهیزات-خانگی'>استعلام تجهیزات خانگی  / استعلام , استعلام تجهیزات خانگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986779/استعلام-خرید-کابل'>استعلام خرید کابل / استعلام ,استعلام خرید کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986780/استعلام-​رایانه-همراه-asus-k556-uq'>استعلام ​رایانه همراه asus k556 uq / استعلام ,استعلام ​رایانه همراه asus k556 uq</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986781/استعلام-عملیات-بهسازی-و-نوسازی-ساختمان'>استعلام عملیات بهسازی و نوسازی ساختمان / استعلام، استعلام عملیات بهسازی و نوسازی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986782/استعلام-​عملیات-لوله-گذاری'>استعلام ​عملیات لوله گذاری  / استعلام ,استعلام ​​عملیات لوله گذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986783/مناقصه-بازدید-از-خطوط-انتقال-استان'>مناقصه بازدید از خطوط انتقال استان / مناقصه , مناقصه بازدید از خطوط انتقال استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986784/استعلام-پمپ-تزریق-مواد-شیمیایی-و-قطعات--'>استعلام پمپ تزریق مواد شیمیایی و قطعات... / استعلام , استعلام پمپ تزریق مواد شیمیایی و قطعات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986785/استعلام-عملیات-لوله-کشی-و-راه-اندازی'>استعلام عملیات لوله کشی و راه اندازی / استعلام ,استعلام عملیات لوله کشی و راه اندازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986786/استعلام-​کابل-ها-تخت--'>استعلام ​کابل ها تخت... / استعلام , استعلام ​کابل ها تخت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986787/استعلام-۷۵۰۰۰-کیلوگرم-برنج'>استعلام ۷۵۰۰۰ کیلوگرم برنج / استعلام ,استعلام ۷۵۰۰۰ کیلوگرم برنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986788/استعلام-خرید-پمپ-هیدرولیک-نت-بلوم-و-بیلت-و--'>استعلام خرید پمپ هیدرولیک نت بلوم و بیلت و ... / استعلام, استعلام خرید پمپ هیدرولیک نت بلوم و بیلت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986789/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز--پیمان-نسترن'>مناقصه نگهداری فضای سبز - پیمان نسترن  / مناقصه, مناقصه نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986790/استعلام-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی'>استعلام خرید و نصب و راه اندازی  / استعلام ,استعلام خرید و نصب و راه اندازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986791/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-پیمان-معلم'>مناقصه نگهداری فضای سبز- پیمان معلم / مناقصه, مناقصه نگهداری فضای سبز- پیمان معلم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986792/استعلام-میز-ایرهاکی-2-نفره'>استعلام میز ایرهاکی 2 نفره / استعلام, استعلام میز ایرهاکی 2 نفره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986793/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-ایستگاه-هواشناسی'>استعلام نصب و راه اندازی ایستگاه هواشناسی / استعلام, استعلام نصب و راه اندازی ایستگاه هواشناسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986794/استعلام-خرید-مصالح-ساختمانی'>استعلام خرید مصالح ساختمانی / استعلام,استعلام خرید مصالح ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986795/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری / استعلام , استعلام کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986796/استعلام-مادربرد-asus-DDR4-B250-PRIME'>استعلام مادربرد asus DDR4 B250 PRIME     / استعلام , استعلام مادربرد asus DDR4 B250 PRIME    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986797/استعلام-سرور'>استعلام سرور / استعلام ,استعلام سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986798/استعلام-​دستمال-کاغذی-فله-ای-روشویی'>استعلام ​دستمال کاغذی فله ای روشویی / استعلام , استعلام ​دستمال کاغذی فله ای روشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986799/استعلام-چاپ-افست-700-نسخه-کتاب'>استعلام چاپ افست 700 نسخه کتاب  / استعلام , استعلام چاپ افست 700 نسخه کتاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986800/استعلام-ذغال-الکتروموتور-6-6-کیلوولت-و--'>استعلام ذغال الکتروموتور 6/6 کیلوولت و ... / استعلام,  استعلام ذغال الکتروموتور 6/6 کیلوولت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986801/استعلام-تلویزیون-led-ایرانی'>استعلام  تلویزیون led ایرانی / استعلام, استعلام تلویزیون led ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986802/استعلام-کاغذ-کاربن'>استعلام کاغذ کاربن  / استعلام ,استعلام کاغذ کاربن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986803/استعلام-انواع-گسکت-بریده-شده---'>استعلام انواع گسکت بریده شده  ...  / استعلام، استعلام انواع گسکت بریده شده  ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986804/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-پیمان-گلها'>مناقصه نگهداری فضای سبز- پیمان گلها / مناقصه, مناقصه نگهداری فضای سبز- پیمان گلها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986806/استعلام-تکثیر-فرم-پرسش-مهر-18'>استعلام تکثیر فرم پرسش مهر 18 / استعلام , استعلام تکثیر فرم پرسش مهر 18</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986807/استعلام-زیگمنت-اسلب'>استعلام زیگمنت اسلب / استعلام , استعلام زیگمنت اسلب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986808/استعلام-میز-فوتبال-دستی-حرفه-ای-و-میز--'>استعلام میز فوتبال دستی حرفه ای و میز... / استعلام, استعلام میز فوتبال دستی حرفه ای و میز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986809/استعلام-تهیه-و-تحویل-البسه-کار'>استعلام تهیه و تحویل البسه کار / استعلام ,استعلام تهیه و تحویل البسه کار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986810/استعلام-​ابزارآلات-الکتریکی'>استعلام  ​ابزارآلات الکتریکی  / استعلام, استعلام ​ابزارآلات الکتریکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986811/استعلام-RAM-DDR4-4G'>استعلام RAM DDR4 4G  / استعلام , استعلام RAM DDR4 4G </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986812/استعلام-چاپ-افست-2000-جلد-کتاب'>استعلام چاپ افست 2000 جلد کتاب  / استعلام , استعلام چاپ افست 2000 جلد کتاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986813/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-پیمان-آرش'>مناقصه نگهداری فضای سبز- پیمان آرش  / مناقصه, مناقصه نگهداری فضای سبز- پیمان آرش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986814/استعلام-باتری-200-آمپر-ساعت-12-ولت'>استعلام باتری 200 آمپر ساعت 12 ولت / استعلام, استعلام باتری 200 آمپر ساعت 12 ولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986815/استعلام-خرید-تجهیزات-رایانه-ای'>استعلام خرید تجهیزات رایانه ای / استعلام, استعلام میز فوتبال دستی حرفه ای و میز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986816/استعلام-دستمال-کاغذی-دولا-جعبه-مقوایی'>استعلام دستمال کاغذی دولا جعبه مقوایی / استعلام , استعلام دستمال کاغذی دولا جعبه مقوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986817/استعلام-درب-ضد-سرقت'>استعلام  درب ضد سرقت  / استعلام, استعلام درب ضد سرقت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986818/استعلام-یو-پی-اس-تولید-داخلی-6KVA'>استعلام یو پی اس تولید داخلی 6KVA  / استعلام , استعلام یو پی اس تولید داخلی 6KVA</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986819/استعلام-​​نقشه-برداری-رقومی-با-میخ-کوبی'>استعلام ​​نقشه برداری رقومی با میخ کوبی / استعلام ,استعلام ​​نقشه برداری رقومی با میخ کوبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986820/استعلام-​1000-عدد-لایسنس-نرم-افزار'>استعلام ​1000 عدد لایسنس نرم افزار / استعلام , استعلام 1000 عدد لایسنس نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986821/استعلام-ظروف-پذیرایی'>استعلام ظروف پذیرایی  / استعلام ,استعلام ظروف پذیرایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986822/استعلام-خرید-کارت-RTU-مدل-SU3000'>استعلام خرید کارت RTU مدل SU3000 / استعلام, استعلام خرید کارت RTU مدل SU3000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986823/استعلام-​ابزارآلات-الکتریکی'>استعلام  ​ابزارآلات الکتریکی  / استعلام, استعلام ​ابزارآلات الکتریکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986824/استعلام-پیمانکار-جهت-راه-اندازی-موزه'>استعلام پیمانکار جهت راه اندازی موزه  / استعلام , استعلام پیمانکار جهت راه اندازی موزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986825/استعلام-​مودم-مخابراتی-واتسون-Watson-5'>استعلام ​مودم مخابراتی واتسون Watson 5     / استعلام، استعلام ​مودم مخابراتی واتسون Watson 5    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986826/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری / استعلام , استعلام کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986827/استعلام-​​​​یک-عدد-آمبوبگ-اطفال'>استعلام ​​​​یک عدد آمبوبگ اطفال  / استعلام ,استعلام ​​یک عدد آمبوبگ اطفال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986828/استعلام-بوشینگ-H-V-جهت-ترانس-کوره-های-3-و-4-و-LF3-و--'>استعلام بوشینگ H.V جهت ترانس کوره های 3 و 4 و LF3  و ...  / استعلام , استعلام بوشینگ H.V جهت ترانس کوره های 3 و 4 و LF3  و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986829/استعلام-خرمالو-شهریار--انگور-شاهرود'>استعلام خرمالو شهریار ، انگور شاهرود / استعلام, استعلام خرمالو شهریار ، انگور شاهرود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986830/استعلام-یخچال'>استعلام یخچال  / استعلام , استعلام یخچال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986831/استعلام-بازسازی-و-بهسازی-اتاق-دیتا'>استعلام بازسازی و بهسازی اتاق دیتا  / استعلام , استعلام بازسازی و بهسازی اتاق دیتا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986832/استعلام-​شیر-پاکتی-1-لیتری-میهن'>استعلام ​شیر پاکتی 1 لیتری میهن     / استعلام، استعلام ​شیر پاکتی 1 لیتری میهن    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986833/استعلام-​​ورق-ژئوتکستایل-نبافته-با-وزن-4'>استعلام ​​ورق ژئوتکستایل نبافته با وزن 4 / استعلام ,استعلام ​​ورق ژئوتکستایل نبافته با وزن 4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986834/استعلام-برف-روبی-راه'>استعلام برف روبی راه / استعلام ,استعلام برف روبی راه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986835/استعلام-​نارنگی-ساری-انار-شیراز-انگور'>استعلام ​نارنگی ساری، انار شیراز، انگور / استعلام, استعلام ​نارنگی ساری، انار شیراز، انگور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986836/استعلام-تعمیرات-ساختمان'>استعلام تعمیرات ساختمان  / استعلام , استعلام تعمیرات ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986837/استعلام-پارچه'>استعلام پارچه / استعلام , استعلام پارچه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986838/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-پیمان-باغبان'>مناقصه نگهداری فضای سبز- پیمان باغبان / مناقصه, مناقصه نگهداری فضای سبز- پیمان باغبان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986839/استعلام-راکر-ساپورت-لودسل-و--'>استعلام راکر ساپورت لودسل و ... / استعلام ,استعلام راکر ساپورت لودسل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986840/استعلام-لپ-تاب-lenovo-thinkpad'>استعلام لپ تاب lenovo thinkpad   / استعلام, استعلام لپ تاب lenovo thinkpad  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986841/استعلام-​​پلاستیک-زباله-و-لیوان-یکبار-مصرف'>استعلام ​​پلاستیک زباله و لیوان یکبار مصرف / استعلام ,استعلام ​​پلاستیک زباله و لیوان یکبار مصرف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986842/استعلام-​مبدل-بالون-BNC'>استعلام ​مبدل بالون BNC / استعلام، استعلام ​مبدل بالون BNC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986843/استعلام-خرید-تعداد-12-دستگاه-پرینتر'>استعلام خرید تعداد 12 دستگاه پرینتر / استعلام, استعلام خرید تعداد 12 دستگاه پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986844/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986845/استعلام-شیر-برقی--'>استعلام شیر برقی ... / استعلام, استعلام شیر برقی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986846/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-پیمان-نسیم'>مناقصه نگهداری فضای سبز پیمان نسیم  / مناقصه , مناقصه نگهداری فضای سبز پیمان نسیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986847/استعلام-آموزش-رشته-های-صنایع-دستی'>استعلام آموزش رشته های صنایع دستی  / استعلام, استعلام آموزش رشته های صنایع دستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986848/استعلام-کاغذ-تحریر-100-گرمی'>استعلام کاغذ تحریر 100 گرمی  / استعلام, استعلام کاغذ تحریر 100 گرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986849/استعلام-تجهیزات-خانگی'>استعلام تجهیزات خانگی / استعلام، استعلام تجهیزات خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986850/استعلام-دوربین-مدار-بسته'>استعلام دوربین مدار بسته / استعلام, استعلام دوربین مدار بسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986851/استعلام-کاغذ-تحریر-مرغوب-ایرانی'>استعلام کاغذ تحریر مرغوب ایرانی  / استعلام, استعلام کاغذ تحریر مرغوب ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986852/استعلام-سیستمهای-ارتباط-رادیویی'>استعلام سیستمهای ارتباط رادیویی / استعلام , استعلام سیستمهای ارتباط رادیویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986853/استعلام-​ارتقاء-لایسنس-دستگاه'>استعلام ​ارتقاء لایسنس دستگاه  / استعلام , استعلام ​ارتقاء لایسنس دستگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986854/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-پیمان-انتظار'>مناقصه نگهداری فضای سبز پیمان انتظار / مناقصه , مناقصه نگهداری فضای سبز پیمان انتظار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986855/استعلام-​ساخت-سایبان'>استعلام ​ساخت سایبان   / استعلام, استعلام ​ساخت سایبان  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986856/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز--پیمان-علوی'>مناقصه نگهداری فضای سبز - پیمان علوی / مناقصه, استعلام شیر برقی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986857/استعلام-تامین-تجهیزات-و-لوازم-یدکی'>استعلام تامین تجهیزات و لوازم یدکی / استعلام , استعلام تامین تجهیزات و لوازم یدکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986858/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-پیمان-لاله'>مناقصه نگهداری فضای سبز پیمان لاله  / مناقصه , مناقصه نگهداری فضای سبز پیمان لاله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986859/استعلام-خرید-کانکس'>استعلام خرید کانکس  / استعلام, استعلام خرید کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986860/استعلام-خرید-مصالح-آسفالتی-جهت-روکش'>استعلام خرید مصالح آسفالتی جهت روکش  / استعلام , استعلام خرید مصالح آسفالتی جهت روکش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986861/استعلام-مقوا-کارتی-230-گرمی-اندونزی--'>استعلام مقوا کارتی 230 گرمی اندونزی ... / استعلام, استعلام مقوا کارتی 230 گرمی اندونزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986862/استعلام-بیرینگها'>استعلام بیرینگها  / استعلام , استعلام بیرینگها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986863/استعلام-طراحی-و-ساخت-پنل-نت-اسلب'>استعلام طراحی و ساخت پنل نت اسلب / استعلام , استعلام طراحی و ساخت پنل نت اسلب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986864/استعلام-مقوا-کارتی-230-گرمی-اندونزی--'>استعلام مقوا کارتی 230 گرمی اندونزی ... / استعلام, استعلام مقوا کارتی 230 گرمی اندونزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986865/استعلام-اقلام-مکانوتراپی'>استعلام اقلام مکانوتراپی / استعلام , استعلام اقلام مکانوتراپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986866/استعلام-​​پزشکی-و-سلامت'>استعلام ​​پزشکی و سلامت / استعلام ,استعلام ​​پزشکی و سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986867/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-پیمان-عدالت'>مناقصه نگهداری فضای سبز پیمان عدالت  / مناقصه , مناقصه نگهداری فضای سبز پیمان عدالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986868/استعلام-مرمت-استخر-ذخیره-آب-کشاورزی'>استعلام مرمت استخر ذخیره آب کشاورزی  / استعلام,استعلام مرمت استخر ذخیره آب کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985972/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-ده-ناحیه-02-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش ده ناحیه 02 نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش ده ناحیه 02 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985973/مزایده-ساختمان-مساحت-97-3مترمربع'>مزایده ساختمان مساحت 97.3مترمربع / مزایده,مزایده ساختمان مساحت 97.3مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985974/مزایده-ملک-بخش-یک-سمنان'>مزایده ملک بخش یک سمنان / مزایده,مزایده ملک بخش یک سمنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985975/مزایده-یکباب-خانه-مساحت-188-56مترمربع'>مزایده یکباب خانه مساحت 188.56مترمربع  / مزایده,مزایده یکباب خانه مساحت 188.56مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985976/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-11550متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 11550متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 11550متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985977/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-صد-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت صد متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت صد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985978/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-197متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 197متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 197متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985979/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-143-77متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 143.77متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 143.77متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985981/مزایده-عرصه-و-اعیان-آپارتمان-مساحت-187-85متر'>مزایده عرصه و اعیان آپارتمان مساحت 187.85متر  / مزایده,مزایده عرصه و اعیان آپارتمان مساحت 187.85متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985983/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-1899-5متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 1899.5متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 1899.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985985/مزایده-دو-باب-منزل-مسکونی-و-32-قطعه-زمین'>مزایده دو باب منزل مسکونی و 32 قطعه زمین  / مزایده,مزایده دو باب منزل مسکونی و 32 قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985986/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-بخش-هفت-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی بخش هفت نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی بخش هفت نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985989/مزایده-ششدانگ-زمین-با-بنای-احداثی-بخش-یک-قشلاقی'>مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی بخش یک قشلاقی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی بخش یک قشلاقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985991/مزایده-ششدانگ-زمین-بخش-18-کرمان'>مزایده ششدانگ زمین بخش 18 کرمان / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش 18 کرمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985992/مزایده-ششدانگ-ساختمان-عرصه-606-59متر'>مزایده ششدانگ ساختمان عرصه 606.59متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان عرصه 606.59متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985993/مزایده-فروش-33-سرویس-26-پارچه-آشپزخانه--نوبت-دوم'>مزایده فروش 33 سرویس 26 پارچه آشپزخانه - نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش 33 سرویس 26 پارچه آشپزخانه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985994/مزایده-ششدانگ-ساختمان-بخش-سیزده-سلماس'>مزایده ششدانگ ساختمان بخش سیزده سلماس / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان بخش سیزده سلماس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985995/مزایده-ششدانگ-زمین-قطعه-13-تفکیکی'>مزایده ششدانگ زمین قطعه 13 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین قطعه 13 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985996/مزایده-ملک-پلاک-ثبتی-345-80متر'>مزایده ملک پلاک ثبتی 345.80متر / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی 345.80متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985997/مزایده-ملک-قولنامه-ای-عرصه-99-20متر'>مزایده ملک قولنامه ای عرصه 99.20متر  / مزایده,مزایده ملک قولنامه ای عرصه 99.20متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985998/مزایده-حواله-سنگ-مرر-300-تنی--نوبت-دوم'>مزایده حواله سنگ مرر 300 تنی - نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده حواله سنگ مرر 300 تنی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985999/مزایده-زمین-مساحت-یکصد-و-شصت-متر'>مزایده زمین مساحت یکصد و شصت متر  / مزایده,مزایده زمین مساحت یکصد و شصت متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986001/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-220متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 220متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 220متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986004/مزایده-فروش-دو-خط-تلفن-همراه'>مزایده فروش دو خط تلفن همراه  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش دو خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986006/مزایده-ملک-ششدانگ-سرقفلی-مغازه-نوبت-اول'>مزایده ملک ششدانگ سرقفلی مغازه نوبت اول / مزایده,مزایده ملک ششدانگ سرقفلی مغازه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986010/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-قطعه-یک-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی قطعه یک تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی قطعه یک تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986011/مزایده-فروش-سواری-پژو-مدل-87'>مزایده فروش سواری پژو مدل 87  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش سواری پژو مدل 87 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986014/مزایده-آپارتمان-مساحت-شصت-و-هفت-متر'>مزایده آپارتمان مساحت شصت و هفت متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت شصت و هفت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986016/مزایده-ششدانگ-زمین-بصورت-خانه-و-محوطه-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین بصورت خانه و محوطه نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بصورت خانه و محوطه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986018/مزایده-املاک-شامل-باغ-خانه-محوطه-نوبت-اول'>مزایده املاک شامل باغ.خانه محوطه نوبت اول  / مزایده,مزایده املاک شامل باغ.خانه محوطه نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986019/مزایده-املاک-شامل-شالیزاری-و-زمین-بایر-و-شن-زار'>مزایده املاک شامل شالیزاری و زمین بایر و شن زار / مزایده,مزایده املاک شامل شالیزاری و زمین بایر و شن زار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986020/مزایده-دستگاه-ترموفرمینگ-پیکان---'>مزایده دستگاه ترموفرمینگ پیکان .... / آگهی مزایده , مزایده دستگاه ترموفرمینگ پیکان ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986021/مزایده-آپارتمان-مسکونی-طبقه-دو-نوبت-دوم'>مزایده آپارتمان مسکونی طبقه دو نوبت دوم  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی طبقه دو نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986023/مزایده-ملک-پلاک-ثبتی-بخش-سه'>مزایده ملک پلاک ثبتی بخش سه  / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی بخش سه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986025/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-405'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405  / آگهی مزایده اموال غیر منقول, مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986026/مزایده-ماترک-املاک-مشاع'>مزایده ماترک املاک مشاع / مزایده,مزایده ماترک املاک مشاع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986027/مزایده-فروش-خودروهای-وانت-نیسان-مزدا-اتوبوس-پژو-سمند--'>مزایده فروش خودروهای وانت نیسان، مزدا، اتوبوس، پژو، سمند... / مزایده, مزایده فروش خودروهای وانت نیسان، مزدا، اتوبوس، پژو، سمند...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986029/مزایده-کارخانه-صفانوش-غرب---'>مزایده کارخانه صفانوش غرب .... / مزایده, مزایده کارخانه صفانوش غرب ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986030/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-641متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 641متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 641متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986031/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید-رنگ-سفید'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید رنگ سفید / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه خودرو پراید رنگ سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986034/مزایده-ششدانگ-پلاک-678-فرعی-بخش-یک'>مزایده ششدانگ پلاک 678 فرعی بخش یک / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 678 فرعی بخش یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986035/مزایده-عمارت-مسکونی-نوبت-اول'>مزایده عمارت مسکونی نوبت اول / مزایده,مزایده عمارت مسکونی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986036/مزایده-اتومبیل-وانت-زامیاد'>مزایده اتومبیل وانت زامیاد / آگهی مزایده, مزایده اتومبیل وانت زامیاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986040/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-سه-نهاوند-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش سه نهاوند نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش سه نهاوند نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986042/مزایده-چهارده-دستگاه-چرخ-خیاطی-صنعتی'>مزایده چهارده دستگاه چرخ خیاطی صنعتی / آگهی مزایده, مزایده چهارده دستگاه چرخ خیاطی صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986043/مزایده-خانه-مساحت-105-متر-نوبت-اول'>مزایده خانه مساحت 105 متر نوبت اول / مزایده,مزایده خانه مساحت 105 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986046/مزایده-ملک-پلاک-ثبتی-بخش-نه-تبریز'>مزایده ملک پلاک ثبتی بخش نه تبریز  / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی بخش نه تبریز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986049/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-301-38متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 301.38متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 301.38متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986050/مزایده-تعداد-14-قلم-قطعات-و-لوازم-یدکی-پیکان-و-RD'>مزایده تعداد 14 قلم قطعات و لوازم یدکی پیکان و RD  / مزایده, مزایده تعداد 14 قلم قطعات و لوازم یدکی پیکان و RD </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986053/مزایده-ششدانگ-آب-و-اراضی'>مزایده ششدانگ آب و اراضی / مزایده,مزایده ششدانگ آب و اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986055/مزایده-فروش-تعدادی-گوساله-نر-گوساله-نر-قطع-شیر'>مزایده فروش تعدادی گوساله نر، گوساله نر قطع شیر / مزایده ,مزایده فروش تعدادی گوساله نر، گوساله نر قطع شیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986056/مزایده-یک-قطعه-زمین-اموال-غیرمنقول-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین اموال غیرمنقول نوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین اموال غیرمنقول نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986061/مزایده-یک-قطعه-زمین-پشته-اموال-غیرمنقول'>مزایده یک قطعه زمین پشته اموال غیرمنقول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین پشته اموال غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986062/مزایده-واگذاری-محل-استخر-فرات'>مزایده واگذاری محل استخر فرات / مزایده واگذاری محل استخر فرات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986064/مزایده-پلاک-های-ثبتی-اموال-غیرمنقول'>مزایده پلاک های ثبتی اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده پلاک های ثبتی اموال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986068/مزایده-ششدانگ-اعیانی-احداثی-مسکونی'>مزایده ششدانگ اعیانی احداثی مسکونی / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی احداثی مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986069/مزایده-اجازه-بهره-برداری-از-کانکس-ها-و-غرف-سطح-شهر'>مزایده اجازه بهره برداری از کانکس ها و غرف سطح شهر / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجازه بهره برداری از کانکس ها و غرف سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986071/مزایده-4-قطعه-عرصه-و-اعیان-مستقر'>مزایده 4 قطعه عرصه و اعیان مستقر  / مزایده,مزایده 4 قطعه عرصه و اعیان مستقر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986072/مزایده-فروش-فرش'>مزایده فروش فرش / آگهی مزایده اموال غیر منقول , مزایده فروش فرش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986075/مزایده-واگذاری-زمین-با-کاربری-تجاری-دامداری-تاسیسات-و--'>مزایده واگذاری زمین با کاربری تجاری، دامداری، تاسیسات و ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری زمین با کاربری تجاری، دامداری، تاسیسات و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986077/مزایده-ماترک-شامل-زمین-آبی-و-گردوزار-نوبت-دوم'>مزایده ماترک شامل زمین آبی و گردوزار نوبت دوم / مزایده,مزایده ماترک شامل زمین آبی و گردوزار نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986078/مزایده-پلاک-ثبتی-1-فرعی-از-1736-فرعی-از-یک-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 1 فرعی از 1736 فرعی از یک اصلی  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1 فرعی از 1736 فرعی از یک اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986081/مزایده-واگذاری-20-000-لیتر-پلاسمای-مازاد-بر-مصرف-مراکز-درمانی'>مزایده واگذاری 20.000 لیتر پلاسمای مازاد بر مصرف مراکز درمانی / آگهی مزایده عمومی,مزایده واگذاری 20.000 لیتر پلاسمای مازاد بر مصرف مراکز درمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986083/مزایده-فروش-تلفن-همراه'>مزایده فروش تلفن همراه / آگهی مزایده , مزایده فروش تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986085/تمدید-مزایده-عملیات-جمع-آوری-و-تفکیک-ضایعات-و-پسماندهای-خشک-سطح-شهر'>تمدید مزایده عملیات جمع آوری و تفکیک ضایعات و پسماندهای خشک سطح شهر  / آگهی مزایده , تمدید مزایده عملیات جمع آوری و تفکیک ضایعات و پسماندهای خشک سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986086/مزایده-زمین-مسکونی-مساحت-163-31متر'>مزایده زمین مسکونی مساحت 163.31متر  / مزایده,مزایده زمین مسکونی مساحت 163.31متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986089/مزایده-یکدستگاه-تراکتور--نوبت-دوم'>مزایده یکدستگاه تراکتور - نوبت دوم  / مزایده , مزایده یکدستگاه تراکتور - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986090/مزایده-تعدادی-خودروی-سواری-شاسی-بلند-و--'>مزایده تعدادی خودروی سواری شاسی بلند و ... / مزایده تعدادی خودروی سواری شاسی بلند و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986091/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-پراید-131-مدل-1391'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو پراید 131 مدل 1391 / آگهی مزایده و فروش مال غیر منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو پراید 131 مدل 1391</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986092/مزایده-پروانه-بهره-برداری-شماره-112617-معدن-باریت-کرپشتلی'>مزایده پروانه بهره برداری شماره 112617 معدن باریت کرپشتلی  / آگهی مزایده,مزایده پروانه بهره برداری شماره 112617 معدن باریت کرپشتلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986093/مزایده-اسقاط-19-دستگاه-خودرو'>مزایده اسقاط 19 دستگاه خودرو  / مزایده,مزایده اسقاط 19 دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986097/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-وانت-نیسان'>مزایده یک دستگاه خودرو وانت نیسان  / آگهی مزایده اموال غیرمنقول، مزایده یک دستگاه خودرو وانت نیسان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986099/مزایده-فروش-یک-کارخانه-تصفیه-روغن'>مزایده فروش یک کارخانه تصفیه روغن  / مزایده فروش یک کارخانه تصفیه روغن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986101/مزایده-خودرو-پژو-پارس-سفید-رنگ-مدل-1394'>مزایده خودرو پژو پارس سفید رنگ مدل 1394  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده خودرو پژو پارس سفید رنگ مدل 1394 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986103/مزایده-یک-تن-و-100-کیلوگرم-پلت-SD-شده'>مزایده یک تن و 100 کیلوگرم پلت SD شده / آگهی فروش اموال منقول, مزایده یک تن و 100 کیلوگرم پلت SD شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986105/مزایده-یک-دستگاه-لیفتراک'>مزایده یک دستگاه لیفتراک  / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه لیفتراک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986106/مزایده-خودرو-کامیون-میکسر-دانگ-فنگ'>مزایده خودرو کامیون میکسر دانگ فنگ / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده خودرو کامیون میکسر دانگ فنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986108/مزایده-اجاره-اماکن-ورزشی-تحت-پوشش-مرحله-سوم---نوبت-دوم'>مزایده اجاره اماکن ورزشی تحت پوشش مرحله سوم ... نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده اجاره اماکن ورزشی تحت پوشش مرحله سوم ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986109/مزایده-30-000-کیلوگرم-مستربچ'>مزایده 30.000 کیلوگرم مستربچ  / مزایده,مزایده 30.000 کیلوگرم مستربچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986110/مزایده-اجاره-مستحدثات-مجموعه-کارگاهی'>مزایده اجاره مستحدثات مجموعه کارگاهی / آگهی مزایده ، مزایده اجاره مستحدثات مجموعه کارگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986111/مزایده-تعداد-218-شاخه-میله-گرد'>مزایده تعداد 218 شاخه میله گرد / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده تعداد 218 شاخه میله گرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986114/مزایده-فروش-تعداد-529-قلم-ابزار-و-لوازم-دستگاه-مازاد'>مزایده  فروش تعداد 529 قلم ابزار و لوازم دستگاه مازاد   / مزایده  فروش تعداد 529 قلم ابزار و لوازم دستگاه مازاد  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986117/مزایده-دو-دستگاه-خودرو-سمند'>مزایده دو دستگاه خودرو سمند  / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده دو دستگاه خودرو سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986118/مزایده-اجاره-یا-بهره-برداری-از-غرفه-های-پایانه-های-مسافربری-تجدید'>مزایده  اجاره یا بهره برداری از غرفه های پایانه های مسافربری- تجدید / آگهی تجدید مزایده, مزایده  اجاره یا بهره برداری از غرفه های پایانه های مسافربری- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986119/مزایده-دو-دستگاه-لیفتراک-دیزلی'>مزایده دو دستگاه لیفتراک دیزلی / مزایده, مزایده دو دستگاه لیفتراک دیزلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986120/مزایده-ملک-مشاع-با-قدمت-چهار-ساله'>مزایده ملک مشاع با قدمت چهار ساله / مزایده,مزایده ملک مشاع با قدمت چهار ساله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986121/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-پارس-رنگ-خاکستر'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس رنگ خاکستر / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس رنگ خاکستر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986122/مزایده-ششدانگ-اعیانی-دو-باب-واحد-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ اعیانی دو باب واحد مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی دو باب واحد مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986124/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-دو-98-84متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دو 98.84متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دو 98.84متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986125/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-75-02متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 75.02متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 75.02متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986126/مزایده-فروش-تعداد-یک-دستگاه-وانت-نیسان-پیکاپ'>مزایده فروش تعداد یک دستگاه وانت نیسان پیکاپ / آگهی مزایده, مزایده فروش تعداد یک دستگاه وانت نیسان پیکاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986127/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-آپارتمان-104-75متر'>مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان 104.75متر  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان 104.75متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986130/مزایده-60-کیسه-پریفرم'>مزایده 60 کیسه پریفرم / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده 60 کیسه پریفرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986132/مزایده-ملک-قطعه-یک'>مزایده ملک قطعه یک / مزایده,مزایده ملک قطعه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986133/مزایده-اقلام-ضایعاتی-و-اسقاطی--'>مزایده اقلام ضایعاتی و اسقاطی... / مزایده عمومی, مزایده اقلام ضایعاتی و اسقاطی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986134/مزایده-یک-سهم-از-72-سهم-یک-غرفه-سازمان-میادین'>مزایده یک سهم از 72 سهم یک غرفه سازمان میادین / مزایده,مزایده یک سهم از 72 سهم یک غرفه سازمان میادین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986135/مزایده-سواری-پژو-405-رنگ-نقره-ای-مدل-1391'>مزایده سواری پژو 405 رنگ نقره ای مدل 1391 / آگهی مزایده, مزایده سواری پژو 405 رنگ نقره ای مدل 1391</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986136/مزایده-یخچال-سای-بای-ساید'>مزایده یخچال سای بای ساید / آگهی مزایده,مزایده یخچال سای بای ساید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986137/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-360متر'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 360متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 360متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986139/مزایده-پلاک-ثبتی-228-فرعی-از-56-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 228 فرعی از 56 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 228 فرعی از 56 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986140/مزایده-سرقفلی-مغازه-بخش-دو-تهران-نوبت-اول'>مزایده سرقفلی مغازه بخش دو تهران نوبت اول / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه بخش دو تهران نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986142/مزایده-سواری-پژو-پارس'>مزایده سواری پژو پارس / مزایده, مزایده سواری پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986143/اصلاحیه-مزایده-ششدانگ-آپارتمان-بخش-ده-مشهد'>اصلاحیه مزایده ششدانگ آپارتمان بخش ده مشهد / اصلاحیه مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان بخش ده مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986144/مزایده-املاک-کاربری-مسکونی-تجاری'>مزایده املاک کاربری مسکونی تجاری  / مزایده,مزایده املاک کاربری مسکونی تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986146/مزایده-تعداد-1400-سهم-در-شرکت-کشت-و-صنعت-نصر-وحدت-گلستان'>مزایده تعداد 1400 سهم در شرکت کشت و صنعت نصر وحدت گلستان  / آگهی مزایده,مزایده تعداد 1400 سهم در شرکت کشت و صنعت نصر وحدت گلستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986148/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-4970متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 4970متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 4970متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986149/مزایده-یک-کوره-پخت-کاشی-و-سرامیک---نوبت-دوم'>مزایده یک کوره پخت کاشی و سرامیک...- نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده یک کوره پخت کاشی و سرامیک...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986150/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-بخش-دوازده-سبزوار'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش دوازده سبزوار / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش دوازده سبزوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986152/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-عرصه-1020متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت عرصه 1020متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت عرصه 1020متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986156/مزایده-زمین-مسکونی-مساحت-367متر'>مزایده زمین مسکونی مساحت 367متر  / مزایده,مزایده زمین مسکونی مساحت 367متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986158/مزایده-فلزات-اسقاطی-و---(نوبت-دوم)'>مزایده فلزات اسقاطی و ... (نوبت دوم) / مزایده ,مزایده فلزات اسقاطی و ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986160/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-سیصد-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت سیصد متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت سیصد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986161/مزایده-واگذاری-واحد-آزمایشگاه'>مزایده  واگذاری واحد آزمایشگاه  / آگهی مزایده ، مزایده  واگذاری واحد آزمایشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986162/اصلاحیه-مزایده-واگذاری-فضای-اختصاص-یافته-به-سالن-کنسرت'>اصلاحیه مزایده واگذاری فضای اختصاص یافته به سالن کنسرت  / اصلاحیه مزایده ، مزایده واگذاری فضای اختصاص یافته به سالن کنسرت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986163/مزایده-یک-دستگاه-ماشین-کشش-مفتول--'>مزایده یک دستگاه ماشین کشش مفتول... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه ماشین کشش مفتول...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986164/مزایده-سه-دانگ-از-ملک-مساحت-هفتاد-و-دو-متر'>مزایده سه دانگ از ملک مساحت هفتاد و دو متر / مزایده,مزایده سه دانگ از ملک مساحت هفتاد و دو متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986167/مزایده-پلاک-ثبتی-705-فرعی-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 705 فرعی نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 705 فرعی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986169/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-شانزده-قائمشهر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش شانزده قائمشهر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش شانزده قائمشهر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986170/مزایده-واگذاری-اجاره-کافی-سنتی-و-غرفه'>مزایده واگذاری  اجاره کافی سنتی و غرفه / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری  اجاره کافی سنتی و غرفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986171/تجدید-مزایده-واگذاری-و-تفکیک-پسماندهای-خشک-در-مبدا-نوبت-پنجم'>تجدید مزایده واگذاری و تفکیک پسماندهای خشک در مبدا نوبت پنجم  / آگهی مزایده عمومی , تجدید مزایده واگذاری و تفکیک پسماندهای خشک در مبدا -نوبت پنجم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986172/مزایده-واگذاری-به-صورت-استیجاری-دستگاهها-و-غرفه-های-مستقر-در-شهربازی-و---نوبت-دوم'>مزایده واگذاری به صورت استیجاری دستگاهها و غرفه های مستقر در شهربازی و ...  نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده واگذاری به صورت استیجاری دستگاهها و غرفه های مستقر در شهربازی و ...  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986173/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-گرند-ویتارا-مدل-1394'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو گرند ویتارا مدل 1394 / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو گرند ویتارا مدل 1394</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986174/مزایده-تعداد-10-000-عدد-بلوک-سیمانی'>مزایده تعداد 10.000 عدد بلوک سیمانی / مزایده, مزایده تعداد 10.000 عدد بلوک سیمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986175/مزایده-باغچه-بخش-17-مشهد'>مزایده باغچه بخش 17 مشهد  / مزایده,مزایده باغچه بخش 17 مشهد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986176/مزایده-استخر-سرپوشیده--مرحله-دوم'>مزایده استخر سرپوشیده - مرحله دوم  / آگهی مزایده ، مزایده استخر سرپوشیده - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986178/مزایده-ملک-بخش-15-قزوین-نوبت-دوم'>مزایده ملک بخش 15 قزوین نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک بخش 15 قزوین نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986179/مزایده-فروش-یک-عدد-خودرو-پژو-405-جی-ال-ایکس-مدل-1389'>مزایده فروش یک عدد خودرو پژو 405 جی ال ایکس مدل 1389  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یک عدد خودرو پژو 405 جی ال ایکس مدل 1389 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986182/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-166-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 166 متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 166 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986183/مزایده-یک-دستگاه-گرد-بر-رولی--'>مزایده یک دستگاه گرد بر رولی... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه گرد بر رولی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986186/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-180-61متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 180.61متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 180.61متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986189/مزایده-ششدانگ-پلاک-217-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک 217 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 217 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986190/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-150-مترمربع'>مزایده ملک مساحت عرصه 150 مترمربع  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 150 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986192/مزایده-آپارتمان-بخش-نه-مشهد-غیرمنقول'>مزایده آپارتمان بخش نه مشهد غیرمنقول / مزایده,مزایده آپارتمان بخش نه مشهد غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986193/مزایده-مجموعه-فرهنگی-و-ورزشی-خود-شامل-استخر'>مزایده مجموعه فرهنگی و ورزشی خود شامل استخر / آگهی مزایده , مزایده مجموعه فرهنگی و ورزشی خود شامل استخر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986195/مزایده-واگذاری-51-سهام-شرکت--96-9-8'>مزایده واگذاری 51% سهام شرکت - 96.9.8 / آگهی مزایده, مزایده واگذاری 51% سهام شرکت - 96.9.8</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986196/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-وانت-پیکاپ--تجدید-نوبت-دوم'>مزایده  یک دستگاه خودرو وانت پیکاپ - تجدید -نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی, مزایده  یک دستگاه خودرو وانت پیکاپ - تجدید -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986197/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-221-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 221 متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 221 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986199/مزایده-فروش-یکدستگاه-بیل-بکهو-کشویی-مکانیکی'>مزایده فروش یکدستگاه بیل بکهو کشویی مکانیکی / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه بیل بکهو کشویی مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986200/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-250-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 250 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 250 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986204/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-350-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 350 متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 350 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986207/مزایده-اقلام-و-وسایل-مازاد-و-فرسوده--نوبت-دوم'>مزایده اقلام و وسایل مازاد و فرسوده - نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده اقلام و وسایل مازاد و فرسوده - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986208/مزایده-فروش-سه-قطعه-زمین-کاربری-تجاری-اداری-نوبت-دوم'>مزایده فروش سه قطعه زمین کاربری تجاری اداری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش سه قطعه زمین کاربری تجاری اداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986210/مزایده-آهن-الات-اسقاطی'>مزایده آهن الات اسقاطی / آگهی مزایده عمومی,مزایده آهن الات اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986212/مزایده-واگذاری-تاسیسات-کامل-کارخانه-250-تنی'>مزایده واگذاری تاسیسات کامل کارخانه 250 تنی  / مزایده واگذاری تاسیسات کامل کارخانه 250 تنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986213/مزایده-ششدانگ-واحد-تجاری-قطعه-یک-تفکیکی-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ واحد تجاری قطعه یک تفکیکی نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ واحد تجاری قطعه یک تفکیکی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986218/مزایده-فروش-زمین-مساحت-97-965-002متر'>مزایده فروش زمین مساحت 97.965.002متر  / مزایده,مزایده فروش زمین مساحت 97.965.002متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986222/مزایده-فروش-انواع-گوشی-و-سیم-کارت-مرحله-دوم'>مزایده فروش انواع گوشی و سیم کارت مرحله دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش انواع گوشی و سیم کارت مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986223/مزایده-دو-قطعه-زمین-مسکونی-7702متر'>مزایده دو قطعه زمین مسکونی 7702متر / مزایده,مزایده دو قطعه زمین مسکونی 7702متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986226/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-101-99متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 101.99متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 101.99متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986227/مزایده-اجاره-بوفه-و-انتشارات'>مزایده اجاره بوفه و انتشارات / آگهی تجدید مزایده,مزایده اجاره بوفه و انتشارات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986231/مزایده-زمین-کاربری-کشاورزی-نوبت-اول'>مزایده زمین کاربری کشاورزی نوبت اول  / مزایده,مزایده زمین کاربری کشاورزی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986232/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-سوزوکی-گرند-ویتارا--'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی سوزوکی گرند ویتارا ... / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سوزوکی گرند ویتارا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986233/مزایده-ملک-مساحت-116-95متر'>مزایده ملک مساحت 116.95متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 116.95متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986234/مزایده-فروش-یکدستگاه-لکوموتیو-دیزل-مکانیک'>مزایده فروش یکدستگاه لکوموتیو دیزل مکانیک / آگهی مزایده, مزایده فروش یکدستگاه لکوموتیو دیزل مکانیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986236/مزایده-یکباب-مغازه-مساحت-اعیان-82-متر'>مزایده یکباب مغازه مساحت اعیان 82 متر  / مزایده,مزایده یکباب مغازه مساحت اعیان 82 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986238/مزایده-ششدانگ-زمین-زراعتی-دیم-12632متر'>مزایده ششدانگ زمین زراعتی دیم 12632متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین زراعتی دیم 12632متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986241/مزایده-واگذاری-محل-های-بوفه-و--'>مزایده واگذاری محل های بوفه  و ...  / آگهی مزایده عمومی,مزایده واگذاری محل های بوفه  و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986242/مزایده-واگذاری-مغازه'>مزایده واگذاری مغازه  / مزایده, مزایده واگذاری مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986245/مزایده-اتومبیل-سواری-مزدا'>مزایده اتومبیل سواری مزدا  / اگهی مزایده , مزایده اتومبیل سواری مزدا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986246/مزایده-فروش-املاک-بصورت-نقد-و-اقساط-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک بصورت نقد و اقساط نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک بصورت نقد و اقساط نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986247/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پراید-صندوق-دار'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید صندوق دار / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید صندوق دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986249/مزایده-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده یک خط تلفن همراه / مزایده,مزایده یک خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986251/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-بخش-هفت-تهران'>مزایده ششدانگ آپارتمان بخش هفت تهران / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان بخش هفت تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986253/تجدید-مزایده-نصب-بنر-نگهداری-و-بهره-برداری-و-نگهداری-از-تابلوهای-تبلیغاتی'>تجدید مزایده نصب بنر، نگهداری و بهره برداری و نگهداری از تابلوهای تبلیغاتی / آگهی تجدید 2 مزایده,تجدید مزایده نصب بنر، نگهداری و بهره برداری و نگهداری از تابلوهای تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986254/مزایده-ملک-روستایی-اعیان-نود-و-دو-متر'>مزایده ملک روستایی اعیان نود و دو متر / مزایده,مزایده ملک روستایی اعیان نود و دو متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986257/مزایده-یکدستگاه-سواری-پژو-206-هاچ-بک-سفید-رنگ-مدل-91'>مزایده یکدستگاه سواری پژو 206 هاچ بک سفید رنگ مدل 91  / آگهی مزایده, مزایده یکدستگاه سواری پژو 206 هاچ بک سفید رنگ مدل 91 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986258/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-یک-بهبهان'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش یک بهبهان  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش یک بهبهان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986264/مزایده-املاک-کاربری-اداری-عرصه-1250متر-نوبت-دوم'>مزایده املاک کاربری اداری عرصه 1250متر نوبت دوم / مزایده,مزایده املاک کاربری اداری عرصه 1250متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986266/مزایده-فروش-146-قلم-جنس-از-جمله-توپ-والیبال-دستکش-و--'>مزایده فروش 146 قلم جنس از جمله توپ والیبال، دستکش و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش 146 قلم جنس از جمله توپ والیبال، دستکش و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986267/مزایده-4-قطعه-پلاک-ثبتی--'>مزایده 4 قطعه پلاک ثبتی ... / مزایده,مزایده 4 قطعه پلاک ثبتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986269/مزایده-سه-دانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-140-متر'>مزایده سه دانگ پلاک ثبتی عرصه 140 متر  / مزایده,مزایده سه دانگ پلاک ثبتی عرصه 140 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986271/مزایده-ششدانگ-باغهای-مشاع-فاقد-سند-ثبتی'>مزایده ششدانگ باغهای مشاع فاقد سند ثبتی / مزایده,مزایده ششدانگ باغهای مشاع فاقد سند ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986273/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-چهارده-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه چهارده تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه چهارده تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986275/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-104-47متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 104.47متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 104.47متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986276/مزایده-سمند-سورن'>مزایده سمند سورن / اگهی مزایده , مزایده سمند سورن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986278/مزایده-یک-واحد-تجاری-بخش-17-ثبت-بهشهر'>مزایده یک واحد تجاری بخش 17 ثبت بهشهر  / مزایده,مزایده یک واحد تجاری بخش 17 ثبت بهشهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986282/مزایده-ملک-اسکلت-ساختمان-مصالح-بنایی-نوبت-اول'>مزایده ملک اسکلت ساختمان مصالح بنایی نوبت اول / مزایده,مزایده ملک اسکلت ساختمان مصالح بنایی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986285/مزایده-5-دانگ-از-شماره-4848-فرعی-بخش-سه-اردبیل'>مزایده 5 دانگ از شماره 4848 فرعی بخش سه اردبیل  / مزایده,مزایده 5 دانگ از شماره 4848 فرعی بخش سه اردبیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986286/مزایده-قاب-و-دریچه-چدنی-و--نوبت-دوم'>مزایده قاب و دریچه چدنی و ...نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده قاب و دریچه چدنی و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986287/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پژو پارس / مزایده,مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986288/مزایده-فروش-رگولاتور'>مزایده فروش رگولاتور / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول, مزایده فروش رگولاتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986289/مزایده-جا-شمعی-گلدان-قوری-دیس-آجیل-خوری--'>مزایده جا شمعی، گلدان، قوری، دیس، آجیل خوری... / مزایده, مزایده جا شمعی، گلدان، قوری، دیس، آجیل خوری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986291/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-64-74متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 64.74متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 64.74متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986292/مزایده-فروش-7100-کیلوگرم-پلت-sd-شده-رنگی-(کوکتل)-نوبت-دوم'>مزایده فروش 7100 کیلوگرم پلت sd شده رنگی (کوکتل) نوبت دوم  / آگهی فروش اموال منقول , مزایده فروش 7100 کیلوگرم پلت sd شده رنگی (کوکتل) نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986293/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-129-03متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 129.03متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 129.03متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986294/مزایده-دو-دستگاه-تست-دینام'>مزایده دو دستگاه تست دینام  / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده دو دستگاه تست دینام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986295/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پراید-مدل-96'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید مدل 96 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید مدل 96</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986296/مزایده-5700-کیلوگرم-پلت-sd-شده-رنگی-نوبت-دوم'>مزایده 5700 کیلوگرم پلت sd شده رنگی نوبت دوم / آگهی فروش اموال منقول , مزایده 5700 کیلوگرم پلت sd شده رنگی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986297/مزایده-فروش-املاک-شامل-واحد-تجاری'>مزایده فروش املاک شامل واحد تجاری  / مزایده,مزایده فروش املاک شامل واحد تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986298/مزایده-یک-دستگاه-بچینگ-کارکرده-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه بچینگ کارکرده نوبت دوم  / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه بچینگ کارکرده نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986300/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-زمین-595متر-نوبت-اول'>مزایده سه دانگ مشاع از زمین 595متر نوبت اول  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از زمین 595متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986301/مزایده-فروش-محل-کارخانه-و-ماشین-آلات-روغن-کشی'>مزایده فروش محل کارخانه و ماشین آلات روغن کشی / اگهی مزایده , مزایده فروش محل کارخانه و ماشین آلات روغن کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986302/مزایده-ایستگاه-اخذ-عوارض-ورودی-خودرو-ترمینال'>مزایده ایستگاه اخذ عوارض ورودی خودرو ترمینال / آگهی مزایده عمومی , مزایده ایستگاه اخذ عوارض ورودی خودرو ترمینال مرکزی سنندج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986304/مزایده-پلاک-ثبتی-677-3409-بخش-سه-تهران'>مزایده پلاک ثبتی 677/3409 بخش سه تهران / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 677/3409 بخش سه تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986305/مزایده-تعداد-436-کارتن-15-عددی-مایع-ظرفشویی-ریکا'>مزایده تعداد 436 کارتن 15 عددی مایع ظرفشویی ریکا / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده تعداد 436 کارتن 15 عددی مایع ظرفشویی ریکا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986306/مزایده-یک-دستگاه-والس-(دربندی)--مرحله-دوم'>مزایده یک دستگاه والس (دربندی) - مرحله دوم / مزایده, مزایده یک دستگاه والس (دربندی) - مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986307/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-53-15متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 53.15متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 53.15متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986309/مزایده-مقدار-مخلوط-شن-و-ماسه'>مزایده مقدار مخلوط شن و ماسه / مزایده, مزایده مقدار مخلوط شن و ماسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986312/مزایده-35-سهم-مشاع-از-60-سهم-آپارتمان-قطعه-هفت'>مزایده 35 سهم مشاع از 60 سهم آپارتمان قطعه هفت / مزایده,مزایده 35 سهم مشاع از 60 سهم آپارتمان قطعه هفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986313/مزایده-اجاره-مجموعه-آبی-با-امکانات'>مزایده اجاره مجموعه آبی با امکانات / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره مجموعه آبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986314/مزایده-پارچه-حریر--ساتن-ابریشم-کتان-کرک'>مزایده پارچه حریر ، ساتن ابریشم ،کتان کرک  / آگهی مزایده مال منقول , مزایده پارچه حریر ، ساتن ابریشم ،کتان کرک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986315/مزایده-ملک-مساحت-168-21متر'>مزایده ملک مساحت 168.21متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 168.21متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986317/مزایده-فروش-زمین-مساحت-229-80متر-سند-عادی'>مزایده فروش زمین مساحت 229.80متر سند عادی  / مزایده,مزایده فروش زمین مساحت 229.80متر سند عادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986318/تجدید-مزایده-یکباب-غرفه-حمل-و-نقلی-در-پایانه-بار-نوبت-دوم'>تجدید مزایده یکباب غرفه حمل و نقلی در پایانه بار نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای، تجدید مزایده یکباب غرفه حمل و نقلی در پایانه بار نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986319/مزایده-اموال-تملیکی-و-مازاد'>مزایده اموال تملیکی و مازاد  / آگهی مزایده عمومی، مزایده اموال تملیکی و مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986320/مزایده-فروش-تعدادی-از-قطعات-تجاری-کوی-امیرکبیر'>مزایده فروش تعدادی از قطعات تجاری کوی امیرکبیر  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از قطعات تجاری کوی امیرکبیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986321/مزایده-یک-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-سرقفلی-مغازه-نوبت-اول'>مزایده یک دانگ مشاع از ششدانگ سرقفلی مغازه نوبت اول / مزایده,مزایده یک دانگ مشاع از ششدانگ سرقفلی مغازه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986322/مزایده-فروش-دو-دستگاه-فریزر-بستنی-ساز'>مزایده فروش دو دستگاه فریزر بستنی ساز  / مزایده , مزایده فروش دو دستگاه فریزر بستنی ساز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986323/مزایده-فروش-آپارتمان-مسکونی-مساحت-154متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش آپارتمان مسکونی مساحت 154متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش آپارتمان مسکونی مساحت 154متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986327/مزایده-یک-حلقه-چاه-قطعه-زمین-زراعی-46-متر'>مزایده یک حلقه چاه قطعه زمین زراعی 46 متر  / مزایده,مزایده یک حلقه چاه قطعه زمین زراعی 46 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986329/مزایده-واگذاری-قطعات-با-کاربری-مسکونی-و-تجاری'>مزایده واگذاری قطعات با کاربری مسکونی و تجاری / آگهی مزایده ، مزایده واگذاری قطعات با کاربری مسکونی و تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986330/مزایده-22-دستگاه-خودرو-سبک-قابل-شماره-گذاری--(نوبت-دوم)'>مزایده 22 دستگاه خودرو سبک قابل شماره گذاری... (نوبت دوم) / آگهی مزایده عمومی، مزایده 22 دستگاه خودرو سبک قابل شماره گذاری... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986331/مزایده-ششدانگ-پلاک-دو-فرعی-بخش-55-یزد'>مزایده ششدانگ پلاک دو فرعی بخش 55 یزد  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک دو فرعی بخش 55 یزد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986332/مزایده-فروش-یک-دستگاه-لودر988-مدل-72-و--'>مزایده فروش یک دستگاه لودر988 مدل 72 و ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش یک دستگاه لودر988 مدل 72 و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986335/مزایده-فروش-املاک-مازاد'>مزایده فروش املاک مازاد  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986336/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-66-84متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 66.84متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 66.84متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986337/مزایده-اجاره-محل-استقرار-غرفه-تنقلات-واقع-در-پارک--نوبت-دوم'>مزایده اجاره محل استقرار غرفه تنقلات واقع در پارک...نوبت دوم  / مزایده, مزایده اجاره محل استقرار غرفه تنقلات واقع در پارک...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986340/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-46-95متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 46.95متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 46.95متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986341/مزایده-آپارتمان-مساحت-139-44متر'>مزایده آپارتمان مساحت 139.44متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 139.44متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986343/اصلاحیه-مزایده-فروش-حدود-2047-قلم-قطعات-حفاری'>اصلاحیه مزایده فروش حدود 2047 قلم قطعات حفاری / اصلاحیه مزایده فروش حدود 2047 قلم قطعات حفاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986345/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-واحدهای-تجاری-ایستگاه-ها'>مزایده واگذاری تعدادی از واحدهای تجاری ایستگاه ها / فراخوان عمومی،فراخوان واگذاری تعدادی از واحدهای تجاری ایستگاه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986346/مزایده-زمین-کشاورزی-مساحت-5200متر'>مزایده زمین کشاورزی مساحت 5200متر / مزایده,مزایده زمین کشاورزی مساحت 5200متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986347/اگهی-مزایده-اجاره-بهره-برداری-جایگاه-CNG'>اگهی مزایده اجاره بهره برداری جایگاه CNG / مزایده,اگهی مزایده اجاره بهره برداری جایگاه CNG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986348/مزایده-10-4-سهم-از-صد-سهم-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده 10.4 سهم از صد سهم از ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 10.4 سهم از صد سهم از ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986350/مزایده-یکدستگاه-خودرو-پراید-تیپ-GLXI'>مزایده یکدستگاه خودرو پراید تیپ GLXI  / آگهی مزایده, مزایده یکدستگاه خودرو پراید تیپ GLXI </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986352/مزایده-ششدانگ-خانه-بخش-دو-اردبیل-غیرمنقول-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ خانه بخش دو اردبیل غیرمنقول نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ خانه بخش دو اردبیل غیرمنقول نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986353/مزایده-سواری-پراید'>مزایده سواری پراید  / اگهی مزایده , مزایده سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986354/مزایده-اجاره-قسمتی-از-فضای-بیرونی-پایانه-مسافربری-جهت-استقرار-آژانس-تلفنی-(نوبت-دوم)'>مزایده اجاره قسمتی از فضای بیرونی پایانه مسافربری جهت استقرار آژانس تلفنی (نوبت دوم) / مزایده, مزایده اجاره قسمتی از فضای بیرونی پایانه مسافربری جهت استقرار آژانس تلفنی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986356/مزایده-اجاره-مهمانسرا-نوبت-دوم'>مزایده اجاره مهمانسرا نوبت دوم  / مزایده , مزایده اجاره مهمانسرا نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986357/مزایده-ششدانگ-زمین-مسکونی-با-سند-عادی-مال-غیرمنقول'>مزایده ششدانگ زمین مسکونی با سند عادی مال غیرمنقول  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مسکونی با سند عادی مال غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986358/مزایده-واگذاری-اجاره-یکباب-واحد-تجاری-عرصه-و-اعیان'>مزایده واگذاری اجاره یکباب واحد تجاری عرصه و اعیان  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری اجاره یکباب واحد تجاری عرصه و اعیان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986359/مزایده-فروش-تعدادی-از-قطعات-تجاری-کوی-ولیعصر'>مزایده فروش تعدادی از قطعات تجاری کوی ولیعصر / مزایده,مزایده فروش تعدادی از قطعات تجاری کوی ولیعصر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986360/مزایده-فروش-آهن-آلات-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش آهن آلات مازاد بر نیاز / مزایده, مزایده فروش آهن آلات مازاد بر نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986361/مزایده-فروش-ماشین-آلات-خط-تولید-خشت-و--'>مزایده فروش ماشین آلات خط تولید خشت  و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش ماشین آلات خط تولید خشت  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986363/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-161-50متر'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت 161.50متر  / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت 161.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986366/مزایده-ملک-مساحت-117-90متر'>مزایده ملک مساحت 117.90متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت 117.90متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986368/مزایده-اجاره-فضا-و-تجهیزات-جهت-پخش-پیام-های-تبلیغاتی-در-حوزه-دیجیتال-و-ناوگان--'>مزایده اجاره فضا و تجهیزات جهت پخش پیام های تبلیغاتی در حوزه دیجیتال و ناوگان ...  / آگهی مزایده, مزایده اجاره فضا و تجهیزات جهت پخش پیام های تبلیغاتی در حوزه دیجیتال و ناوگان ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986369/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-605000متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 605000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 605000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986370/مزایده-اجاره-ساختمان-شش-ضلعی-نوبت-دوم-چاپ-دوم'>مزایده اجاره ساختمان شش ضلعی نوبت دوم چاپ دوم  / آگهی مزایده , مزایده اجاره ساختمان شش ضلعی نوبت دوم چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986371/مزایده-بهره-برداری-غرفه-کافی-شاپ'>مزایده بهره برداری غرفه کافی شاپ / آگهی مزایده عمومی, مزایده بهره برداری غرفه کافی شاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986372/مزایده-پلاک-ثبتی-با-قدمت-شش-سال'>مزایده پلاک ثبتی با قدمت شش سال / مزایده,مزایده پلاک ثبتی با قدمت شش سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986373/مزایده-بهره-برداری-و-مدیریت-کشتارگاه-دام--نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری و مدیریت کشتارگاه دام ...نوبت دوم  / مزایده, مزایده بهره برداری و مدیریت کشتارگاه دام ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986374/مزایده-پلاک-ثبتی-5119-بخش-هشت-تهران'>مزایده پلاک ثبتی 5119 بخش هشت تهران / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 5119 بخش هشت تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986375/مزایده-یک-واحد-مرغداری-تخمگذار'>مزایده یک واحد مرغداری تخمگذار / آگهی مزایده عمومی , مزایده یک واحد مرغداری تخمگذار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986377/تجدید-مزایده-فروش-دو-خودروی-سواری-سبک-مازاد'>تجدید مزایده فروش دو خودروی سواری سبک مازاد / مزایده, تجدید مزایده فروش دو خودروی سواری سبک مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986378/مزایده-فروش-ماشین-آلات-نوبت-دوم-مرحله-اول'>مزایده فروش ماشین آلات- نوبت دوم مرحله اول / آگهی مزایده, مزایده فروش ماشین آلات- نوبت دوم مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986380/مزایده-پلاک-ثبتی-با-قدمت-بالای-25-سال'>مزایده پلاک ثبتی با قدمت بالای 25 سال / مزایده,مزایده پلاک ثبتی با قدمت بالای 25 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986381/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-پژو-پارس-نوبت-چهارم'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو پژو پارس نوبت چهارم  / آگهی مزایده, مزایده فروش یک دستگاه خودرو پژو پارس- نوبت چهارم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986382/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-94-80متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 94.80متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 94.80متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986385/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-302520متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 302520متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 302520متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986386/مزایده-ماشین-جاروب-خیابانی'>مزایده ماشین جاروب خیابانی  / اگهی مزایده , مزایده ماشین جاروب خیابانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986389/مزایده-اجاره-دو-باب-مغازه-مجتمع-خدماتی-رفاهی-نوبت-دوم'>مزایده اجاره دو باب مغازه مجتمع خدماتی رفاهی- نوبت دوم  / مزایده, مزایده اجاره دو باب مغازه مجتمع خدماتی رفاهی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986390/مزایده-پلاک-ثبتی-137-فرعی-بخش-دو-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 137 فرعی بخش دو نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 137 فرعی بخش دو نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986392/مزایده-یدک-کش-و-شناور'>مزایده یدک کش و شناور  / اگهی مزایده , مزایده یدک کش و شناور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986394/مزایده-مغازه-تجاری-ساختمان-در-دو-طبقه-نوبت-اول'>مزایده مغازه تجاری ساختمان در دو طبقه نوبت اول / مزایده,مزایده مغازه تجاری ساختمان در دو طبقه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986396/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-1232-7متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 1232.7متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 1232.7متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986397/مزایده-ششدانگ-زمین-مستحدثه-بخش-شش-ثبت-علی-اباد'>مزایده ششدانگ زمین مستحدثه بخش شش ثبت علی اباد / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مستحدثه بخش شش ثبت علی اباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986400/مزایده-آپارتمان-طبقه-سه-مساحت-203-34متر'>مزایده آپارتمان طبقه سه مساحت 203.34متر / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه سه مساحت 203.34متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986401/مزایده-آپارتمان-مساحت-92-4مترمربع'>مزایده آپارتمان مساحت 92.4مترمربع / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 92.4مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986402/مزایده-ساختمان-2-5-طبقه-مسکونی-مساحت-250-0متر'>مزایده ساختمان 2.5 طبقه مسکونی مساحت 250.0متر  / مزایده,مزایده ساختمان 2.5 طبقه مسکونی مساحت 250.0متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986403/مزایده-آپارتمان-ششدانگ-اعیان-با-عرصه-مشاع'>مزایده آپارتمان ششدانگ اعیان با عرصه مشاع  / مزایده,مزایده آپارتمان ششدانگ اعیان با عرصه مشاع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986404/مزایده-دو-سهم-از-هفت-سهم-چهار-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-نوبت-اول'>مزایده دو سهم از هفت سهم چهار دانگ مشاع از پلاک ثبتی نوبت اول  / مزایده,مزایده دو سهم از هفت سهم چهار دانگ مشاع از پلاک ثبتی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986406/مزایده-آپارتمان-طبقه-چهارم'>مزایده آپارتمان طبقه چهارم  / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه چهارم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986407/مزایده-پلاک-ثبتی-ده-فرعی-بخش-دو-غرب-بابل'>مزایده پلاک ثبتی ده فرعی بخش دو غرب بابل / مزایده,مزایده پلاک ثبتی ده فرعی بخش دو غرب بابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986409/تجدید-مزایده-ملک-و-تاسیسات-کارخانه--'>تجدید مزایده ملک و تاسیسات کارخانه... / مزایده, تجدید مزایده ملک و تاسیسات کارخانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986410/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-تیپ-پارس'>مزایده یک دستگاه سواری پژو تیپ پارس / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه سواری پژو تیپ پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986411/مزایده-واگذاری-داروخانه-بستری-و-سرپایی-شبانه-روزی-بیمارستان'>مزایده واگذاری داروخانه بستری و سرپایی شبانه روزی بیمارستان  / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری داروخانه بستری و سرپایی شبانه روزی بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986412/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-356-22متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 356.22متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 356.22متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986413/مزایده-غرفه-پارک-کوثر--نوبت-دوم'>مزایده غرفه پارک کوثر - نوبت دوم  / مزایده ، مزایده غرفه پارک کوثر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986415/مزایده-ملک-بخش-نه-مشهد'>مزایده ملک بخش نه مشهد  / مزایده,مزایده ملک بخش نه مشهد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986416/مزایده-آپارتمان-مساحت-98-متر'>مزایده آپارتمان مساحت 98 متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 98 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986418/مزایده-دستگاه-بلوکر'>مزایده دستگاه بلوکر / مزایده، مزایده دستگاه بلوکر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986419/مزایده-آپارتمان-166-53متر'>مزایده آپارتمان 166.53متر / مزایده,مزایده آپارتمان 166.53متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986420/آگهی-مزایده-واگذاری-یک-امتیاز-فرکانس-بی-سیم'>آگهی مزایده واگذاری یک امتیاز فرکانس بی سیم / آگهی مزایده ،آگهی مزایده  واگذاری یک امتیاز فرکانس بی سیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986421/مزایده-ملک-بخش-نه-مشهد-اموال-منقول-و-غیرمنقول'>مزایده ملک بخش نه مشهد اموال منقول و غیرمنقول  / مزایده,مزایده ملک بخش نه مشهد اموال منقول و غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986424/مزایده-بهره-برداری-از-تعدادی-غرف'>مزایده بهره برداری از تعدادی غرف / آگهی مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از تعدادی غرف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986425/مزایده-فروش-ضایعات-آهنی-چدنی-آلومینیوم-لاکی-چاپ-دوم'>مزایده فروش ضایعات آهنی، چدنی، آلومینیوم، لاکی- چاپ دوم  / آگهی مزایده, مزایده فروش ضایعات آهنی، چدنی، آلومینیوم، لاکی - چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986426/مزایده-فروش-14-دستگاه-آپارتمان-96-9-7'>مزایده فروش 14 دستگاه آپارتمان 96.9.7 / مزایده,مزایده فروش 14 دستگاه آپارتمان 96.9.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986427/فراخوان-اجاره-استخرهای-ممتاز-مجموعه-اریکه-ایرانیان-کلیه-سالن-ها--'>فراخوان اجاره استخرهای ممتاز مجموعه اریکه ایرانیان، کلیه سالن ها... / فراخوان اجاره، فراخوان اجاره استخرهای ممتاز مجموعه اریکه ایرانیان، کلیه سالن ها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986430/مزایده-فروش-یکدستگاه-لودر-988-مدل-72---'>مزایده فروش یکدستگاه لودر 988 مدل 72 .... / آگهی مزایده عمومی ، مزایده فروش یکدستگاه لودر 988 مدل 72 ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986433/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-مساحت-14135متر'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 14135متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 14135متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986434/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-جایگاه-CNG'>مزایده واگذاری بهره برداری از جایگاه CNG  / اگهی مزایده , مزایده واگذاری بهره برداری از جایگاه CNG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986435/مزایده-فروش-40-000-هزار-متر-لوله-نیوپایپ'>مزایده فروش 40.000 هزار متر لوله نیوپایپ / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش 40.000 هزار متر لوله نیوپایپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986436/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-وانت-پیکان'>مزایده یک دستگاه خودروی وانت پیکان  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی وانت پیکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986438/مزایده-فروش-املاک-مسکونی-و-تجاری-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک مسکونی و تجاری تجدید نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش املاک مسکونی و تجاری تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986439/مزایده-فرش-6-متری-دستباف-پشمی-نوبت-دوم'>مزایده فرش 6 متری دستباف پشمی  نوبت دوم  / مزایده , مزایده فرش 6 متری دستباف پشمی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986441/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-210-و-130-متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو قطعه زمین 210 و 130 متر نوبت  دوم  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین 210 و 130 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986442/مزایده-واگذاری-اجاره-فروشگاه-زندان'>مزایده واگذاری اجاره فروشگاه زندان  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری اجاره فروشگاه زندان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986443/مزایده-ششدانگ-اراضی-آبی--'>مزایده ششدانگ اراضی آبی... / مزایده, مزایده ششدانگ اراضی آبی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986445/مزایده-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده یک خط تلفن همراه / مزایده, مزایده یک خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986446/مزایده-لوازم-اداری-و-تجهیزات-مخابراتی'>مزایده لوازم اداری و تجهیزات مخابراتی  / اگهی مزایده , مزایده لوازم اداری و تجهیزات مخابراتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986447/مزایده-ششدانگ-پلاک-690-فرعی-بخش-چهل-و-پنج'>مزایده ششدانگ پلاک 690 فرعی بخش چهل و پنج  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 690 فرعی بخش چهل و پنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986448/مزایده-یک-دستگاه-سمپاش-سیار--دو-عدد-کپسول-آتش-نشانی'>مزایده یک دستگاه سمپاش سیار ، دو عدد کپسول آتش نشانی / مزایده,مزایده یک دستگاه سمپاش سیار ، دو عدد کپسول آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986449/مزایده-یک-دستگاه-اتوبوس-درونشهری-چاپ-دوم'>مزایده یک دستگاه اتوبوس درونشهری- چاپ دوم  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه اتوبوس درونشهری- چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986450/مزایده-فروش-اقلام-راکد-مصرفی-نوبت-دوم'>مزایده فروش اقلام راکد مصرفی- نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی ,  مزایده اقلام راکد مصرفی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986451/مزایده-فروش-فوق-العاده-املاک-و-مستغلات-شماره-یک'>مزایده فروش فوق العاده املاک و مستغلات شماره یک  / مزایده,مزایده فروش فوق العاده املاک و مستغلات شماره یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986452/مزایده-یخچال-ایستاده--'>مزایده یخچال ایستاده ... / مزایده, مزایده یخچال ایستاده - یخچال بزرگ 6 درب - فریزر دو درب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986454/مزایده-اجاره-سالن-ورزشی--'>مزایده اجاره سالن ورزشی... / مزایده, مزایده اجاره سالن ورزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986455/مزایده-فروش-خودرو'>مزایده فروش خودرو  / آگهی مزایده,مزایده فروش خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986456/مزایده-ششدانگ-واحد-مسکونی-مساحت-688-55متر'>مزایده ششدانگ واحد مسکونی مساحت 688.55متر  / مزایده,مزایده ششدانگ واحد مسکونی مساحت 688.55متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986458/مزایده-ضایعات-قطعات-ماشین-آلات-اسقاطی-کارگاهی'>مزایده ضایعات قطعات ماشین آلات اسقاطی کارگاهی / آگهی مزایده عمومی، مزایده ضایعات قطعات ماشین آلات اسقاطی کارگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986459/مزایده-ضایعات-فلزی'>مزایده ضایعات فلزی / مزایده, مزایده ضایعات فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986460/مزایده-واحد-مسکونی-مساحت-266-15متر-بخش-نه'>مزایده واحد مسکونی مساحت 266.15متر بخش نه / مزایده,مزایده واحد مسکونی مساحت 266.15متر بخش نه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986462/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-پژو-206-SD-مدل-1395--چاپ-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه خودروی پژو 206 SD مدل 1395...چاپ دوم  / آگهی مزایده، مزایده فروش یک دستگاه خودروی پژو 206 SD مدل 1395...چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986464/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-دو-فرعی-15-متر'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک دو فرعی 15 متر  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک دو فرعی 15 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986465/مزایده-واگذاری-یک-واحد-دفتر-کار-شرکت-96-9-08'>مزایده واگذاری یک واحد دفتر کار شرکت 96.9.08 / آگهی مزایده , مزایده واگذاری یک واحد دفتر کار شرکت- 96.9.08</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986466/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه سواری پراید / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986467/مزایده-اجاره-غرفه-بازار'>مزایده اجاره غرفه بازار / مزایده, مزایده اجاره غرفه بازار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986469/مزایده-ملک-بخش-دو-اراک-87-متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک بخش دو اراک 87 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک بخش دو اراک 87 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986470/مزایده-فروش-حدود-3400-تن-قطعات-برش-خورده-بتن-مسلح'>مزایده فروش حدود 3400 تن قطعات برش خورده بتن مسلح  / مزایده,مزایده فروش حدود 3400 تن قطعات برش خورده بتن مسلح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986471/مزایده-املاک-و-5-باب-مغازه-اموال-غیرمنقول'>مزایده املاک و 5 باب مغازه اموال غیرمنقول  / مزایده,مزایده املاک و 5 باب مغازه اموال غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986472/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-یک-اراک-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش یک اراک نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش یک اراک نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986475/مزایده-جرثقیل-تک-کابین--'>مزایده جرثقیل تک کابین.... / مزایده, مزایده جرثقیل تک کابین....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986478/مزایده-پلاک-ثبتی-2070-477-بخش-چهار-شیراز'>مزایده پلاک ثبتی 2070/477 بخش چهار شیراز  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 2070/477 بخش چهار شیراز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986482/مزایده-واحد-تجاری-مساحت-43-86متر'>مزایده واحد تجاری مساحت 43.86متر / مزایده,مزایده واحد تجاری مساحت 43.86متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986486/مزایده-یک-قطعه-زمین-روستای-دهنو-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین روستای دهنو نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین روستای دهنو نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986489/مزایده-اجاره-مجتمع-فرهنگی-ورزشی'>مزایده اجاره مجتمع فرهنگی ورزشی  / مزایده, مزایده اجاره مجتمع فرهنگی ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986490/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-زمین-456-75متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت زمین 456.75متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت زمین 456.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986493/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-اعیانی-صد-و-بیست-متر-مرحله-اول'>مزایده ششدانگ یکباب خانه اعیانی صد و بیست متر مرحله اول / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه اعیانی صد و بیست متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986495/مزایده-تعدادی-از-مجتمع-های-مسکونی-و-اقامتی-موقوفات'>مزایده تعدادی از مجتمع های مسکونی و اقامتی موقوفات / آگهی مزایده , مزایده تعدادی از مجتمع های مسکونی و اقامتی موقوفات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986497/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-سالن-ورزشی-مرحله-اول-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری بهره برداری از سالن ورزشی مرحله اول نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری بهره برداری از سالن ورزشی مرحله اول نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986498/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-225متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 225متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 225متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986499/مزایده-خودروی-ایسوزو-تصادفی'>مزایده خودروی ایسوزو تصادفی / مزایده, </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986500/مزایده-یک-دستگاه-سواری-هیوندا'>مزایده یک دستگاه سواری هیوندا / مزایده ,مزایده یک دستگاه سواری هیوندا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986503/تجدید-مزایده-اجاره-یک-باب-مغازه-تجاری'>تجدید مزایده  اجاره یک باب مغازه تجاری / آگهی تجدید مزایده عمومی، تجدید مزایده  اجاره یک باب مغازه تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986504/مزایده-کیسه-کود-گوگردی-و--'>مزایده کیسه کود گوگردی و ... / مزایده ,مزایده کیسه کود گوگردی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986507/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-پژو-پارس-XU7-مدل-1389'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو پژو پارس XU7 مدل 1389  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو پژو پارس XU7 مدل 1389 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986509/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-وانت-دو-کابین-مزدا'>مزایده یک دستگاه خودروی وانت دو کابین مزدا / آگهی مزایده عمومی، مزایده یک دستگاه خودروی وانت دو کابین مزدا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986511/مزایده-بهره-برداری-فرهنگسرا'>مزایده بهره برداری فرهنگسرا / مزایده ,مزایده بهره برداری فرهنگسرا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986512/مزایده-یک-باب-مغازه-مساحت-بیست-و-سه-متر'>مزایده یک باب مغازه مساحت بیست و سه متر / مزایده,مزایده یک باب مغازه مساحت بیست و سه متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986518/مزایده-عمارت-با-قدمت-سی-سال-مرحله-اول'>مزایده عمارت با قدمت سی سال مرحله اول / مزایده,مزایده عمارت با قدمت سی سال مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986520/مزایده-خط-تلفن-همراه'>مزایده خط تلفن همراه / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986523/مزایده-ملک-به-شماره-نوسازی-1-1-2-10-2-نوبت-دوم'>مزایده ملک به شماره نوسازی 1-1-2/10-2 نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک به شماره نوسازی 1-1-2/10-2 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986526/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-دویست-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت دویست متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986529/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-99-83متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 99.83متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 99.83متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986530/مزایده-رول-ایزوگام'>مزایده رول ایزوگام / مزایده ,مزایده رول ایزوگام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986532/مزایده-پرک-نمره-۲-برنجی-و--'>مزایده پرک نمره ۲ برنجی و ... / مزایده ,مزایده پرک نمره ۲ برنجی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986537/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-114-61متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 114.61متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 114.61متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986539/تجدید-مزایده-واگذاری-هجده-باب-غرفه-تجاری--نوبت-سوم'>تجدید مزایده واگذاری هجده باب غرفه تجاری... نوبت سوم / مزایده ,تجدید مزایده واگذاری هجده باب غرفه تجاری... نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986540/مزایده-فروش-تعداد-شش-قطعه-از-املاک-کاربری-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد شش قطعه از املاک کاربری مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد شش قطعه از املاک کاربری مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986542/فراخوان-مزایده-عمومی-فروش-خودروهای-زائد--نوبت-دوم'>فراخوان مزایده عمومی فروش خودروهای زائد - نوبت دوم  / فراخوان مزایده عمومی , فراخوان مزایده عمومی فروش خودروهای زائد  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986543/مزایده-فروش-انواع-گیربکس-تویوتا'>مزایده فروش انواع گیربکس تویوتا  / آگهی مزایده , مزایده فروش انواع گیربکس تویوتا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986546/مزایده-ملک-طبقه-دوم-مساحت-103-15متر'>مزایده ملک طبقه دوم مساحت 103.15متر  / مزایده,مزایده ملک طبقه دوم مساحت 103.15متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986550/مزایده-پلاکهای-ثبتی-قدمت-چهل-سال-تجدید'>مزایده پلاکهای ثبتی قدمت چهل سال تجدید  / مزایده,مزایده پلاکهای ثبتی قدمت چهل سال تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986556/مزایده-یکباب-گاوداری-مساحت-43700متر'>مزایده یکباب گاوداری مساحت 43700متر / مزایده,مزایده یکباب گاوداری مساحت 43700متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986561/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-930-متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 930 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 930 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986563/مزایده-فروش-خودرو-سواری-کیا-تیپ-اسپورتیج'>مزایده فروش خودرو سواری کیا تیپ اسپورتیج / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش خودرو سواری کیا تیپ اسپورتیج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986564/مزایده-پلاک-ثبتی-155-4029-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی 155.4029 نوبت دوم  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 155.4029 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986569/مزایده-ملک-پلاک-ثبتی-184-فرعی-بخش-پانزده'>مزایده ملک پلاک ثبتی 184 فرعی بخش پانزده / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی 184 فرعی بخش پانزده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986570/مزایده-اجاره-تابلوهای-متعلق-به-شهرداری--'>مزایده اجاره تابلوهای متعلق به شهرداری ... / مزایده , مزایده اجاره تابلوهای متعلق به شهرداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986572/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-206'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو 206 / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو پژو 206</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986573/مزایده-پلاک-هشت-فرعی-مساحت-18000متر'>مزایده پلاک هشت فرعی مساحت 18000متر  / مزایده,مزایده پلاک هشت فرعی مساحت 18000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986577/مزایده-زمین-کشاورزی-مساحت-5804متر'>مزایده زمین کشاورزی مساحت 5804متر  / مزایده,مزایده زمین کشاورزی مساحت 5804متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986579/مزایده-منزل-مسکونی-با-قدمت-ده-سال'>مزایده منزل مسکونی با قدمت ده سال  / مزایده,مزایده منزل مسکونی با قدمت ده سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986583/مزایده-ششدانگ-خانه-پلاک-سه-فرعی-بخش-5-ثبت-اصفهان'>مزایده ششدانگ خانه پلاک سه فرعی بخش 5 ثبت اصفهان / مزایده,مزایده ششدانگ خانه پلاک سه فرعی بخش 5 ثبت اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986584/مزایده-فروش-مقادیری-ضایعات-از-انواع-آهن-آلات-پلاستیک-و-چوب-مرحله-دوم'>مزایده فروش مقادیری ضایعات از انواع آهن آلات، پلاستیک و چوب مرحله دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش مقادیری ضایعات از انواع آهن آلات، پلاستیک و چوب مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986585/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-194-89متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 194.89متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 194.89متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986586/مزایده-اجاره-ساختمان-آتش-نشانی'>مزایده اجاره ساختمان  آتش نشانی / اگهی مزایده , مزایده اجاره ساختمان  آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986588/مزایده-قطعه-زمینی-محصور-مساحت-2284-86متر'>مزایده قطعه زمینی محصور مساحت 2284.86متر / مزایده,مزایده قطعه زمینی محصور مساحت 2284.86متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986589/مزایده-175-سهم-از-4200-سهم-مشاع-پلاک-ثبتی-نوبت-دوم'>مزایده 175 سهم از 4200 سهم مشاع پلاک ثبتی نوبت دوم  / مزایده,مزایده 175 سهم از 4200 سهم مشاع پلاک ثبتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986591/مزایده-مینی-بوس-هیوندا-کروز--نوبت-دوم'>مزایده مینی بوس هیوندا کروز - نوبت دوم / مزایده, مزایده مینی بوس هیوندا کروز - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986598/مزایده-یکباب-خانه-مساحت-110-متر'>مزایده یکباب خانه مساحت 110 متر / مزایده,مزایده یکباب خانه مساحت 110 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986602/مزایده-فروش-بطری-آب-معدنی-آکوافینا--بخاری-کوچک-گازی--'>مزایده فروش بطری آب معدنی آکوافینا ، بخاری کوچک گازی... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش بطری آب معدنی آکوافینا ، بخاری کوچک گازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986607/مزایده-یکباب-ساختمان-عرصه-354-04متر'>مزایده یکباب ساختمان عرصه 354.04متر / مزایده,مزایده یکباب ساختمان عرصه 354.04متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986610/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل'>مزایده یک دستگاه اتومبیل  / مزایده ,مزایده یک دستگاه اتومبیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986611/مزایده-ساختمان-پلاک-395-فرعی-نوبت-اول'>مزایده ساختمان پلاک 395 فرعی نوبت اول / مزایده,مزایده ساختمان پلاک 395 فرعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986615/مزایده-ملک-مشاع-بخش-12-کرمانشاه'>مزایده ملک مشاع بخش 12 کرمانشاه  / مزایده,مزایده ملک مشاع بخش 12 کرمانشاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986619/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-205-30متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 205.30متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 205.30متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986627/مزایده-درآمد-حاصله-از-موسسات-ترمینال-مسافربری'>مزایده درآمد حاصله از موسسات ترمینال مسافربری / اگهی مزایده , مزایده درآمد حاصله از موسسات ترمینال مسافربری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986631/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-آبی-بخش-سه'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی آبی بخش سه / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی آبی بخش سه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986633/مزایده-49-صدم-دانگ-از-ششدانگ-ملک-بخش-یک-بیرجند-نوبت-دوم'>مزایده 49 صدم دانگ از ششدانگ ملک بخش یک بیرجند نوبت دوم  / مزایده,مزایده 49 صدم دانگ از ششدانگ ملک بخش یک بیرجند نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986637/مزایده-اجاره-غرفه'>مزایده اجاره غرفه  / اگهی مزایده , مزایده اجاره غرفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986642/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-صفر-فرعی-از-1987-اصلی-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی شماره صفر فرعی از 1987 اصلی نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره صفر فرعی از 1987 اصلی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986648/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-زمین-مساحت-54-5متر'>مزایده سه دانگ مشاع از زمین مساحت 54.5متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از زمین مساحت 54.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986655/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-عرصه-213-9متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 213.9متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 213.9متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986663/مزایده-ساختمان-مساحت-2293متر'>مزایده ساختمان مساحت 2293متر / مزایده,مزایده ساختمان مساحت 2293متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986672/مزایده-فروش-تعدادی-از-پلاکهای-کارگاهی-و-تجاری-و-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از پلاکهای کارگاهی و تجاری و مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تعدادی از پلاکهای کارگاهی و تجاری و مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986678/مزایده-باطری-اسقاطی-و-اجناس-نو-و-مستعمل--'>مزایده باطری اسقاطی و اجناس نو و مستعمل ... / مزایده, مزایده باطری اسقاطی و اجناس نو و مستعمل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986680/استعلام-واگذاری-اتاق-تکثیر'>استعلام واگذاری اتاق تکثیر / استعلام ,استعلام واگذاری اتاق تکثیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986691/مزایده-20-824-سهم-از-کل-مساحت-81241-20-متر-باغ'>مزایده 20.824 سهم از کل مساحت 81241.20 متر باغ / مزایده,مزایده 20.824 سهم از کل مساحت 81241.20 متر باغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986695/مزایده-یک-قطعه-خانه-باغ-مساحت-32000متر'>مزایده یک قطعه خانه باغ مساحت 32000متر / مزایده,مزایده یک قطعه خانه باغ مساحت 32000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986699/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-1267-1متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 1267.1متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 1267.1متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986702/مزایده-آپارتمان-مساحت-115-9متر'>مزایده آپارتمان مساحت 115.9متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 115.9متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986710/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-4-شهمیرزاد-تجدید'>مزایده سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه بخش 4 شهمیرزاد تجدید / مزایده ,مزایده سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه بخش 4 شهمیرزاد تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986717/مزایده-تمامی-ششدانگ-پلاک-228-فرعی-1125-10متر'>مزایده تمامی ششدانگ پلاک 228 فرعی 1125.10متر  / مزایده ,مزایده تمامی ششدانگ پلاک 228 فرعی 1125.10متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986722/مزایده-آپارتمان-مساحت-شصت-متر'>مزایده آپارتمان مساحت شصت متر / مزایده ,مزایده آپارتمان مساحت شصت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986727/مزایده-منزل-مسکونی-بخش-دو-بجنورد-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی بخش دو بجنورد نوبت اول  / مزایده ,مزایده منزل مسکونی بخش دو بجنورد نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986729/مزایده-سواری-پژو-رو-آ'>مزایده سواری پژو رو آ  / آگهی مزایده, مزایده سواری پژو رو آ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986732/مزایده-آپارتمان-مسکونی-قطعه-چهار-تفکیکی'>مزایده آپارتمان مسکونی قطعه چهار تفکیکی  / مزایده ,مزایده آپارتمان مسکونی قطعه چهار تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986735/مزایده-پایه-فلزی'>مزایده پایه فلزی  / اگهی مزایده , مزایده پایه فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986738/مزایده-آپارتمان-مساحت-62-81مترمربع'>مزایده آپارتمان مساحت 62.81مترمربع / مزایده ,مزایده آپارتمان مساحت 62.81مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986743/مزایده-آپارتمان-مسکونی-بخش-5-ارومیه'>مزایده آپارتمان مسکونی بخش 5 ارومیه  / مزایده ,مزایده آپارتمان مسکونی بخش 5 ارومیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986746/مزایده-ششدانگ-زمین-دیم-قولنامه-ای-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین دیم قولنامه ای نوبت اول / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین دیم قولنامه ای نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986748/مزایده-ماترک-شامل-4-واحد-آپارتمان'>مزایده ماترک شامل 4 واحد آپارتمان / مزایده ,مزایده ماترک شامل 4 واحد آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986753/استعلام-واگذاری-محل-جهت-خدمات-آزمایشگاه-به-صورت-اجاره'>استعلام واگذاری محل جهت خدمات آزمایشگاه به صورت اجاره / استعلام,  استعلام واگذاری محل جهت خدمات آزمایشگاه به صورت اجاره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986755/مزایده-ساختمان-دو-طبقه-مساحت-466متر'>مزایده ساختمان دو طبقه مساحت 466متر / مزایده ,مزایده ساختمان دو طبقه مساحت 466متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986759/مزایده-ملک-دارای-مغازه-دو-دهنه'>مزایده ملک دارای مغازه دو دهنه / مزایده ,مزایده ملک دارای مغازه دو دهنه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986761/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-زمین-زراعی-نوبت-اول'>مزایده سه دانگ مشاع از زمین زراعی نوبت اول / مزایده ,مزایده سه دانگ مشاع از زمین زراعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986765/مزایده-15-دستگاه-خودرو-اسقاطی'>مزایده 15 دستگاه خودرو اسقاطی / مزایده, مزایده 15 دستگاه خودرو اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986770/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-5-ارومیه-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 5 ارومیه نوبت اول / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 5 ارومیه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986774/مزایده-ساختمان-مساحت-عرصه-37-77متر'>مزایده ساختمان مساحت عرصه 37.77متر  / مزایده ,مزایده ساختمان مساحت عرصه 37.77متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986805/مزایده-سند-مالکیت-آپارتمان-مساحت-75-05متر'>مزایده سند مالکیت آپارتمان مساحت 75.05متر  / مزایده ,مزایده سند مالکیت آپارتمان مساحت 75.05متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986869/استعلام-زره-و-دیافراگم-آسیاب'>استعلام زره و دیافراگم آسیاب / استعلام ,استعلام زره و دیافراگم آسیاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986870/استعلام-خرید-انواع-لوله-و-اتصالات-و--'>استعلام خرید انواع لوله و اتصالات و... / استعلام, استعلام خرید انواع لوله و اتصالات و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986871/استعلام-تعداد-بیست-دستگاه-پرینتر'>استعلام تعداد بیست دستگاه پرینتر  / استعلام , استعلام تعداد بیست دستگاه پرینتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986872/استعلام-لایه-های-پرکننده-فلینگ-و--'>استعلام لایه های پرکننده فلینگ و ... / استعلام, استعلام لایه های پرکننده فلینگ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986873/استعلام-خرید-دستگاه-utm-vybroam-cr-100'>استعلام خرید دستگاه utm vybroam cr 100 / استعلام ,استعلام ​خرید دستگاه utm vybroam cr 100</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986874/استعلام-لوله-گذاری-با-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله گذاری با لوله پلی اتیلن / استعلام,استعلام لوله گذاری با لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986875/استعلام-رایانه-کامل--'>استعلام رایانه کامل... / استعلام, استعلام رایانه کامل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986876/استعلام-سولنوئید-ولو--'>استعلام سولنوئید ولو... / استعلام, استعلام سولنوئید ولو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986877/استعلام-احداث-کانال-بتنی-مستطیلی'>استعلام احداث کانال بتنی مستطیلی / استعلام,استعلام احداث کانال بتنی مستطیلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986878/استعلام-سویچ-۲۴-پورت'>استعلام سویچ ۲۴ پورت / استعلام ,استعلام سویچ ۲۴ پورت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986879/استعلام-خرید-سویچ-سیسکو'>استعلام خرید سویچ سیسکو / استعلام ,استعلام خرید سویچ سیسکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986880/استعلام-ممیزی-املاک-شهر'>استعلام ممیزی املاک شهر  / استعلام ,استعلام ممیزی املاک شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986881/استعلام-عملیات-مورد-نیاز-اعم-از-تهیه---'>استعلام عملیات مورد نیاز اعم از تهیه، ... / استعلام, استعلام عملیات مورد نیاز اعم از تهیه، ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986882/استعلام-ایمن-سازی-خطوط-انتقال-آب-شرب'>استعلام ایمن سازی خطوط انتقال آب شرب / استعلام,استعلام ایمن سازی خطوط انتقال آب شرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986883/استعلام-مایع-دستشویی'>استعلام مایع دستشویی  / استعلام ,استعلام مایع دستشویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986884/استعلام-توشه-نگهدار-تمام-استیل'>استعلام توشه نگهدار تمام استیل / استعلام ,استعلام توشه نگهدار تمام استیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986885/استعلام-HPE-Proliant-DL-380-Gen9'>استعلام HPE Proliant DL 380 Gen9 / استعلام, استعلام HPE Proliant DL 380 Gen9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986886/استعلام-پروژه-مرمت-و-بازسازی-بخش-بیرون'>استعلام پروژه مرمت و بازسازی بخش بیرون / استعلام,استعلام پروژه مرمت و بازسازی بخش بیرون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986887/استعلام-عدس-درشت'>استعلام عدس درشت  / استعلام ,استعلام عدس درشت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986888/استعلام-HP-LASERJET-P2035'>استعلام HP LASERJET P2035 / استعلام , استعلام HP LASERJET P2035</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986889/استعلام-گیرموتور-دانفوس'>استعلام گیرموتور دانفوس / استعلام, استعلام گیرموتور دانفوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986890/استعلام-خرید-چهار-دستگاه-تابلو-حفاظت--'>استعلام خرید چهار دستگاه تابلو حفاظت ... / استعلام, استعلام خرید چهار دستگاه تابلو حفاظت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986891/استعلام-لوله-فولادی'>استعلام لوله فولادی  / استعلام ,استعلام لوله فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986892/استعلام-صندلی-چرخ-دار'>استعلام صندلی چرخ دار  / استعلام,استعلام صندلی چرخ دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986893/استعلام-میز-کار-فایلینگ-میز--'>استعلام میز کار، فایلینگ میز... / استعلام, استعلام میز کار، فایلینگ میز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986894/استعلام-احداث-کانال-بتنی'>استعلام احداث کانال بتنی  / استعلام ,استعلام احداث کانال بتنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986895/استعلام-ترمز-جهت-گیر-موتورهای-جرثقیل-های-سقفی'>استعلام ترمز جهت گیر موتورهای جرثقیل های سقفی  / استعلام, استعلام ترمز جهت گیر موتورهای جرثقیل های سقفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986896/استعلام-​کابینت-باتری'>استعلام ​کابینت باتری     / استعلام، استعلام ​کابینت باتری    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986897/استعلام-بیسیم-واکی-تاکی'>استعلام بیسیم واکی تاکی  / استعلام, استعلام بیسیم واکی تاکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986898/استعلام-پروژه-مرمت-و-استحکام'>استعلام پروژه مرمت و استحکام / استعلام,استعلام پروژه مرمت و استحکام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986899/استعلام-تیلت-تیبل-برقی'>استعلام تیلت تیبل برقی / استعلام , استعلام تیلت تیبل برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986900/استعلام-خرید-چراغ-دور-گرد-جهت-خودرو'>استعلام خرید چراغ دور گرد جهت خودرو  / استعلام , استعلام خرید چراغ دور گرد جهت خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986901/استعلام-عدسی-پاتیل-مذاب-و--'>استعلام عدسی پاتیل مذاب و ... / استعلام ,استعلام عدسی پاتیل مذاب و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986902/استعلام-میز-کار'>استعلام میز کار / استعلام,استعلام میز کار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986903/استعلام-رنگ-زرد-پودری'>استعلام رنگ زرد پودری  / استعلام , استعلام رنگ زرد پودری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986904/مناقصه-اجرای-عملیات-نهالکاری-مراقبت-و-آبیاری'>مناقصه اجرای عملیات نهالکاری، مراقبت و آبیاری     / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات نهالکاری، مراقبت و آبیاری    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986905/استعلام-فن-INTEL(R)-PENTIUM(R)'>استعلام فن INTEL(R) PENTIUM(R) / استعلام , استعلام فن INTEL(R) PENTIUM(R)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986906/استعلام-الکتروموتور-و--'>استعلام الکتروموتور و ... / استعلام ,استعلام الکتروموتور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986907/استعلام-خرید-میوه-فصل'>استعلام خرید میوه فصل  / استعلام, استعلام خرید میوه فصل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986908/استعلام-ماشین-های-الکتریکی-دوار--'>استعلام ماشین های الکتریکی دوار... / استعلام, استعلام ماشین های الکتریکی دوار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986909/استعلام-صندلی-دانشجویی-رویه-چرم'>استعلام صندلی دانشجویی رویه چرم     / استعلام، استعلام صندلی دانشجویی رویه چرم    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986910/استعلام-چای'>استعلام چای  / استعلام , استعلام چای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986911/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر  / استعلام , استعلام کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986912/استعلام-خرید-پایه-و-یراق-الات-خط-هوایی-جاده-دسترسی---'>استعلام خرید پایه و یراق الات خط هوایی جاده دسترسی  ....  / استعلام خرید پایه و یراق الات خط هوایی جاده دسترسی  .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986913/استعلام-لباس-کار-یکسره'>استعلام لباس کار یکسره  / استعلام ,استعلام لباس کار یکسره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986914/استعلام-MULTI-SERVICE-MULTIPLEXER-و--'>استعلام MULTI-SERVICE MULTIPLEXER و ... / استعلام, استعلام MULTI-SERVICE MULTIPLEXER و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986915/استعلام-رله-ها-و-کنتاکتورها-و-متعلقات--'>استعلام رله ها و کنتاکتورها و متعلقات.... / استعلام ,استعلام رله ها وکنتاکتورها و متعلقات....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986916/مناقصه-تهیه-مصالح-و-حفاری-یک-فقره-گالری'>مناقصه تهیه مصالح و حفاری یک فقره گالری / آگهی مناقصه, مناقصه  تهیه مصالح و حفاری یک فقره گالری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986917/استعلام-دارو-پزشکی-و-سلامت'>استعلام دارو پزشکی و سلامت  / استعلام, استعلام دارو پزشکی و سلامت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986918/مناقصه-تهیه-مصالح-و-لوله-گذاری-قسمتی-از-خط-انتقال-آب'>مناقصه تهیه مصالح و لوله گذاری قسمتی از خط انتقال آب / آگهی مناقصه, مناقصه  تهیه مصالح و لوله گذاری قسمتی از خط انتقال آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986919/مناقصه-تهیه-مصالح-و-تجهیز-چاه-در-روستای-محبوب-آباد'>مناقصه تهیه مصالح و تجهیز چاه در روستای محبوب آباد / آگهی مناقصه, مناقصه   تهیه مصالح و تجهیز چاه در روستای محبوب آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986920/مناقصه-حفاری-دو-حلقه-چاه'>مناقصه حفاری دو حلقه چاه  / مناقصه , مناقصه حفاری دو حلقه چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986921/استعلام-50-عدد-میز-آموزگار-البرز'>استعلام 50 عدد میز آموزگار البرز  / استعلام , استعلام 50 عدد میز آموزگار البرز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986922/استعلام-STATION-ترانس-OLTC-کلید-تغذیه-سیستم-و--'>استعلام STATION ترانس OLTC  کلید تغذیه سیستم  و ...  / استعلام,استعلام STATION ترانس OLTC  کلید تغذیه سیستم  و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986923/استعلام-انواع-مصالح-و-مقاطع-فلزی-ساختمان--'>استعلام انواع مصالح و مقاطع فلزی ساختمان... / استعلام, استعلام انواع مصالح و مقاطع فلزی ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986924/استعلام-IRONWARE--'>استعلام IRONWARE.... / استعلام, استعلام IRONWARE....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986925/استعلام-مواد-غذائی-و-نوشیدنی'>استعلام مواد غذائی و نوشیدنی  / استعلام , استعلام مواد غذائی و نوشیدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986926/فراخوان-مناقصه-خاکبرداری-دپوی-خاک-زیر-دکل-برق-فشار-قوی-(نوبت-دوم)'>فراخوان مناقصه خاکبرداری دپوی خاک زیر دکل برق فشار قوی (نوبت دوم) / مناقصه، فراخوان مناقصه خاکبرداری دپوی خاک زیر دکل برق فشار قوی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986927/استعلام-ماشینهای-الکتریکی-دوار-و-ماشینهای-لرزاننده-و--'>استعلام ماشینهای الکتریکی دوار و ماشینهای لرزاننده و .. / استعلام, استعلام ماشینهای الکتریکی دوار و ماشینهای لرزاننده و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986928/مناقصه-تعمیرات-اساسی-اماکن-ورزشی'>مناقصه تعمیرات اساسی اماکن ورزشی   / مناقصه تعمیرات اساسی اماکن ورزشی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986929/فراخوان-عملیات-نگهداری-و-تعمیرات-سد-و-شبکه-کوثر'> فراخوان عملیات نگهداری و تعمیرات سد و شبکه کوثر /  فراخوان، فراخوان عملیات نگهداری و تعمیرات سد و شبکه کوثر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986930/مناقصه-خرید-قطعات-مورد-نیاز-سیستم-فاگ-مولدهای-GEF۹'>مناقصه خرید قطعات مورد نیاز سیستم فاگ مولدهای GEF۹   / مناقصه خرید قطعات مورد نیاز سیستم فاگ مولدهای GEF۹  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986931/مناقصه-خرید-لامپ-مهتابی-خط-دار'>مناقصه خرید لامپ مهتابی خط دار / مناقصه , مناقصه خرید لامپ مهتابی خط دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986932/فراخوان-مناقصه-48-کیلومتر-خط-تغذیه-پایداری-فتح-المبین-فاز-2'>فراخوان مناقصه  48 کیلومتر خط تغذیه پایداری فتح المبین فاز 2   / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه  48 کیلومتر خط تغذیه پایداری فتح المبین فاز 2  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986933/استعلام-عملیات-نگهداری-و-تعمیرات-سد'>استعلام عملیات نگهداری و تعمیرات سد / استعلام عملیات نگهداری و تعمیرات سد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986934/مناقصه-فراخوان-تهیه-مصالح-و-حفاری-یک-فقره-گالری-در-روستا'>مناقصه فراخوان تهیه مصالح و حفاری یک فقره گالری در روستا  / مناقصه فراخوان تهیه مصالح و حفاری یک فقره گالری در روستا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986935/فراخوان-واگذاری-خدمات-ثبت-الکترونیکی-اطلاعات-حمل-و-نقل'>فراخوان  واگذاری خدمات ثبت الکترونیکی اطلاعات حمل و نقل / فراخوان,  فراخوان  واگذاری خدمات ثبت الکترونیکی اطلاعات حمل و نقل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986936/استعلام-عملیات-نگهداری-و-تعمیرات-سدهای-شهید-دستغیب'>استعلام عملیات نگهداری و تعمیرات سدهای شهید دستغیب / استعلام عملیات نگهداری و تعمیرات سدهای شهید دستغیب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986937/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-لوله-گذاری-قسمتی-از-خط-انتقال-آب'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای لوله گذاری قسمتی از خط انتقال آب / آگهی مناقصه, مناقصه تهیه مصالح و اجرای لوله گذاری قسمتی از خط انتقال آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986938/فراخوان-مناقصه-خرید-تجهیزات-اکتیو-شبکه-رایانه-مرکز-آموزشی-درمانی'>فراخوان مناقصه خرید تجهیزات اکتیو شبکه رایانه مرکز آموزشی درمانی / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه خرید تجهیزات اکتیو شبکه رایانه مرکز آموزشی درمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986939/فراخوان-عملیات-نگهداری-و-تعمیرات-سد-و-شبکه-شهید-ایمری'>فراخوان عملیات نگهداری و تعمیرات سد و شبکه شهید ایمری / فراخوان ،فراخوان عملیات نگهداری و تعمیرات سد و شبکه شهید ایمری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986940/استعلام-COUPLING-BUSH-SET--ROLLS--'>استعلام COUPLING BUSH SET & ROLLS ...  / استعلام, استعلام COUPLING BUSH SET & ROLLS ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986941/فراخوان-مناقصه-20-کیلومتر-شبکه-پراکنده-شهری-و-روستایی-و-صنایع--'>فراخوان مناقصه 20 کیلومتر شبکه پراکنده شهری و روستایی و صنایع... / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه 20 کیلومتر شبکه پراکنده شهری و روستایی و صنایع...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986942/استعلام-5-عدد-میز-اداری--'>استعلام 5 عدد میز اداری... / استعلام, استعلام 5 عدد میز اداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986943/فراخوان-مناقصه-10-کیلومتر-شبکه-پراکنده-شهری-وروستایی-مرغداری'>فراخوان مناقصه 10 کیلومتر شبکه پراکنده شهری وروستایی مرغداری / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه 10 کیلومتر شبکه پراکنده شهری و روستایی مرغداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986944/دعوتنامه-اجرای-پروژه-احداث-۱۳۲-۲۰-کیلوولت-شهید-سلیمی'>دعوتنامه اجرای پروژه احداث ۱۳۲/۲۰ کیلوولت شهید سلیمی / دعوتنامه اجرای پروژه احداث ۱۳۲/۲۰ کیلوولت شهید سلیمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986945/دعوتنامه-عملیات-نگهداری-و-تعمیرات-سد-و-شبکه'>  دعوتنامه عملیات نگهداری و تعمیرات سد و شبکه /   دعوتنامه  ،  دعوتنامه عملیات نگهداری و تعمیرات سد و شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986946/مناقصه-نصب-برج-و-سیم-کشی'>مناقصه نصب برج و سیم کشی / مناقصه نصب برج و سیم کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986947/استعلام-اقلام-عمومی-برقی--'>استعلام اقلام عمومی برقی ...  / استعلام، استعلام اقلام عمومی برقی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986948/مناقصه-انجام-خدمات-بیمه-مسئولیت-مدنی-کارفرما-و-کارکنان--'>مناقصه انجام خدمات بیمه مسئولیت مدنی کارفرما و کارکنان... / مناقصه, مناقصه انجام خدمات بیمه مسئولیت مدنی کارفرما و کارکنان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986949/مناقصه-خدمات-شهری'>مناقصه خدمات شهری  / آگهی مناقصه, مناقصه خدمات شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986950/دعوتنامه-عملیات-نگهداری-و-تعمیرات-سد'>دعوتنامه عملیات نگهداری و تعمیرات سد / دعوتنامه عملیات نگهداری و تعمیرات سد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986951/استعلام-عملیات-نگهداری-و-تعمیرات-سد-و-شبکه-آلاگل'>استعلام عملیات نگهداری و تعمیرات سد و شبکه آلاگل / استعلام عملیات نگهداری و تعمیرات سد و شبکه آلاگل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/986952/مناقصه-OVERCENTRE-VALVES'>مناقصه  OVERCENTRE VALVES / اگهی مناقصه , مناقصه  OVERCENTRE VALVES</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 16 تاريخ : چهارشنبه 25 بهمن 1396 ساعت: 11:51