اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 96.9.7 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984874/مناقصه-واگذاری-اجرای-... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 96.9.7 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984874/مناقصه-واگذاری-اجرای-بازدید-مسیر-گاز-داغ-به-همراه-تامین-قطعات--'>مناقصه واگذاری اجرای بازدید مسیر گاز داغ به همراه تامین قطعات... / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری اجرای بازدید مسیر گاز داغ به همراه تامین قطعات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984878/مناقصه-دوربین-مداربسته-(با-لوازم-و-اجرا)'>مناقصه دوربین مداربسته (با لوازم و اجرا) / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه دوربین مداربسته (با لوازم و اجرا)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984884/فراخوان-تهیه--طبخ-و-توزیغ-غذای-انبار-نوبت-دوم'>فراخوان تهیه ، طبخ و توزیغ غذای انبار نوبت دوم  / فراخوان , فراخوان تهیه ، طبخ و توزیغ غذای انبار نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984886/فراخوان-شناسائی-و-انتخاب-سازنده-مناسب-و-با-تجربه-در-امر-مسکن-مهر-نوبت-دوم'>فراخوان شناسائی و انتخاب سازنده مناسب و با تجربه در امر مسکن مهر  نوبت دوم  / فراخوان , فراخوان شناسائی و انتخاب سازنده مناسب و با تجربه در امر مسکن مهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984888/تجدید-مناقصه-اجرای-زیرسازی-لکه-گیری-و-آسفالت-معابر-نواحی'>تجدید مناقصه اجرای زیرسازی، لکه گیری و آسفالت معابر نواحی / آگهی تجدید مناقصه، تجدید مناقصه اجرای زیرسازی، لکه گیری و آسفالت معابر نواحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984889/مناقصه-انجام-عملیات-معدنی-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات معدنی تجدید  نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی ، مناقصه انجام عملیات معدنی تجدید  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984893/مناقصه-خدمات-سرویس-تعمیرات-و-نگهداری-لیفتراک-ها-و----نوبت-دوم'>مناقصه خدمات سرویس، تعمیرات و نگهداری لیفتراک ها و .... - نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه خدمات سرویس، تعمیرات و نگهداری لیفتراک ها و ماشین آلات سنگین دیزلی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984895/مناقصه-عملیات-خشن-تراشی-32-عدد-شیرهای-سرچاهی-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات خشن تراشی 32 عدد شیرهای سرچاهی -نوبت دوم / مناقصه عمومی,  مناقصه عملیات خشن تراشی 32 عدد شیرهای سرچاهی -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984896/مناقصه-خرید-750-دستگاه-چراغ-خیابانی-120-وات-LED---نوبت-دوم'>مناقصه خرید 750 دستگاه چراغ خیابانی 120 وات LED ... نوبت دوم / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید 750 دستگاه چراغ خیابانی 120 وات LED... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984897/مناقصه-هود-بازویی-تامین-کنندگان-خارجی--نوبت-دوم'>مناقصه هود بازویی تامین کنندگان خارجی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه هود بازویی تامین کنندگان خارجی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984899/مناقصه-تامین-و-به-کارگیری-تعداد-6-نفر-نیروی-شرکتی-نوبت-دوم'>مناقصه تامین و به کارگیری تعداد 6 نفر نیروی شرکتی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین و به کارگیری تعداد 6 نفر نیروی شرکتی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984901/مناقصه-انجام-خدمات-نگهداری-فضای-سبز-اماکن-هواپیمایی'>مناقصه انجام خدمات نگهداری فضای سبز اماکن هواپیمایی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه انجام خدمات نگهداری فضای سبز اماکن هواپیمایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984905/ارزیابی-کیفی-انجام-تعمیرات-و-مراقبت-از-تاسیسات-آب-و-فاضلاب-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی انجام تعمیرات و مراقبت از تاسیسات آب و فاضلاب نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , ارزیابی کیفی انجام تعمیرات و مراقبت از تاسیسات آب و فاضلاب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984906/فراخوان-خرید-مواد-شیمیایی-و-ارائه-خدمات-مشاوره-ای--'>فراخوان خرید مواد شیمیایی و ارائه خدمات مشاوره ای ... / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان خرید مواد شیمیایی و ارائه خدمات مشاوره ای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984912/مناقصه-ارائه-خدمات-ورزشی-و-انجام-امور-جاری-اماکن-ورزشی'>مناقصه ارائه خدمات ورزشی و انجام امور جاری اماکن ورزشی  / آگهی مناقصه، مناقصه ارائه خدمات ورزشی و انجام امور جاری اماکن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984913/مناقصه-خدمات-مشاوره-نظارت-بر-اجرای-طرح-های-هادی-روستاها'>مناقصه خدمات مشاوره نظارت بر اجرای طرح های هادی روستاها / مناقصه عمومی, مناقصه خدمات مشاوره نظارت بر اجرای طرح های هادی روستاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984914/مناقصه-خرید-و-گارانتی-و-پشتیبانی-دو-دستگاه-تجهیزات-پردازشی--'>مناقصه خرید و گارانتی و پشتیبانی دو دستگاه تجهیزات پردازشی ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید و گارانتی و پشتیبانی دو دستگاه تجهیزات پردازشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984916/مناقصه-تهیه-و-اجرای-خط-کشی-بلوک-عابر-پیاده--'>مناقصه تهیه و اجرای خط کشی بلوک عابر پیاده... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه و اجرای خط کشی بلوک عابر پیاده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984917/فراخوان-شناسایی-و-ارزیابی-تولید-کنندگان-لوله-های-دوجداره-فاضلابی-نوبت-دوم'>فراخوان  شناسایی و ارزیابی تولید کنندگان لوله های دوجداره فاضلابی- نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان  شناسایی و ارزیابی تولید کنندگان لوله های دوجداره فاضلابی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984924/فراخوان-اصلاح-و-بازسازی-ایستگاههای-پمپاژ-شماره-1-و-2-لاورمیستان-تجدید'>فراخوان اصلاح و بازسازی ایستگاههای پمپاژ شماره 1 و 2 لاورمیستان تجدید  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان اصلاح و بازسازی ایستگاههای پمپاژ شماره 1 و 2 لاورمیستان تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984925/مناقصه-تهیه-غذای-(نهار-شام)-کارکنان-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه غذای (نهار- شام) کارکنان نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه غذای (نهار- شام) کارکنان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984926/مناقصه-امور-خدماتی-پشتیبانی'>مناقصه امور خدماتی پشتیبانی  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه امور خدماتی پشتیبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984928/مناقصه-عملیات-اجرایی-مربوط-به-گندم-و-کالاهای-اساسی-و--'>مناقصه عملیات اجرایی مربوط به گندم و کالاهای اساسی و ... / آگهی مناقصه ، مناقصه عملیات اجرایی مربوط به گندم و کالاهای اساسی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984929/تجدید-فراخوان-اجرای-کامل-ساماندهی-و-تثبیت-فضای-سبز-پیرامونی--نوبت-سوم'>تجدید فراخوان اجرای کامل ساماندهی و تثبیت فضای سبز پیرامونی - نوبت سوم  / آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی، تجدید فراخوان اجرای کامل ساماندهی و تثبیت فضای سبز پیرامونی نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984932/مناقصه-اصلاح-هندسی-معابر-و-تقاطعات-همسطح'>مناقصه اصلاح هندسی معابر و تقاطعات همسطح / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اصلاح هندسی معابر و تقاطعات همسطح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984936/مناقصه-پروژه-های-تبدیل-ولتاژ'>مناقصه پروژه های تبدیل ولتاژ / آگهی مناقصه ,مناقصه پروژه های تبدیل ولتاژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984940/مناقصه-خرید-کاپشن-پرسنلی-مردانه'>مناقصه خرید کاپشن پرسنلی مردانه  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید کاپشن پرسنلی مردانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984942/مناقصهsupply-of-2000-mt-silicon-metal-on-tender-basis'>مناقصهsupply of 2000 mt silicon metal on tender basis / مناقصه, مناقصه  supply of 2000 mt silicon metal on tender basis</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984943/مناقصه-خرید-علائم-و-تابلوهای-ترافیکی-اعم-از-انتظامی-اخباری-و-اخطاری'>مناقصه خرید علائم و تابلوهای ترافیکی اعم از انتظامی اخباری و اخطاری / مناقصه عمویم, مناقصه خرید علائم و تابلوهای ترافیکی اعم از انتظامی اخباری و اخطاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984944/مناقصه-جدول-گذاری-معابر-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه جدول گذاری معابر شهر... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه جدول گذاری معابر شهر...  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984946/مناقصه-خرید-لباس-کار-دوتیکه'>مناقصه خرید لباس کار دوتیکه / مناقصه عمومی, مناقصه خرید لباس کار دوتیکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984947/مناقصه-خرید-21000-اسپیسر-دپر-دو-قطبی-سیم-هاینا--'>مناقصه خرید 21000 اسپیسر دپر دو قطبی سیم هاینا... / آگهی مناقصه های عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید 21000 اسپیسر دپر دو قطبی سیم هاینا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984948/مناقصه-supply-of-2000-mt-aluminium-fluoride-alf3-on-tender-basis'>مناقصه  supply of 2000 mt aluminium fluoride alf3 on tender basis / مناقصه, مناقصه   supply of 2000 mt aluminium fluoride alf3 on tender basis</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984950/مناقصه-آماده-سازی-محور-20-10-st-و-محورهای-داخلی-سایت-D'>مناقصه آماده سازی محور 20-10 st و محورهای داخلی سایت D  / آگهی فراخوان مناقصه، مناقصه آماده سازی محور 20-10 st و محورهای داخلی سایت D </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984952/فراخوان-تامین-مصالح-و-اجرای-عملیات-تاسیسات-مکانیکی--'>فراخوان تامین مصالح و اجرای عملیات تاسیسات مکانیکی ... / فراخوان عمومی, فراخوان تامین مصالح و اجرای عملیات تاسیسات مکانیکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984954/مناقصه-خرید-نمک-طعام-یددار--'>مناقصه خرید نمک طعام یددار ... / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید نمک طعام یددار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984957/مناقصه-پروژه-های-شهری-شش-ماهه-دوم-مدیریت-برق'>مناقصه پروژه های شهری شش ماهه دوم مدیریت برق  / مناقصه عمومی, مناقصه پروژه های شهری شش ماهه دوم مدیریت برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984959/مناقصه-اجرای-پروژه-آماده-سازی-فاز-1-محله-4'>مناقصه اجرای پروژه آماده سازی فاز 1 محله 4  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران, مناقصه اجرای پروژه آماده سازی فاز 1 محله 4 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984962/مناقصه-خرید-10-تن-ماده-اطفائیه-پودر-ABC'>مناقصه خرید 10 تن ماده اطفائیه پودر ABC / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه خرید 10 تن ماده اطفائیه پودر ABC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984963/مناقصه-تهیه-و-توزیع-ویلچر-استاندارد-سایز-معمولی--تجدید'>مناقصه تهیه و توزیع ویلچر استاندارد سایز معمولی ...تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و توزیع ویلچر استاندارد سایز معمولی ...تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984965/مناقصه-پروژه-های-کاهش-تلفات-مدیریت-برق'>مناقصه پروژه های کاهش تلفات مدیریت برق / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه های کاهش تلفات مدیریت برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984966/مناقصه-خرید-تجهیزات-ایمنی-ترافیک'>مناقصه خرید تجهیزات ایمنی ترافیک     / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید تجهیزات ایمنی ترافیک    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984971/فراخوان-مناقصه-خاکبرداری-دپوی-خاک-زیر-دکل-برق-فشار-قوی'>فراخوان مناقصه خاکبرداری دپوی خاک زیر دکل برق فشار قوی / مناقصه، فراخوان مناقصه خاکبرداری دپوی خاک زیر دکل برق فشار قوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984973/مناقصه-واگذاری-تامین-نیروی-انسانی-خدمات-اداری'>مناقصه واگذاری تامین نیروی انسانی خدمات اداری / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری تامین نیروی انسانی خدمات اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984975/مناقصه-خرید-لباس-پرسنلی'>مناقصه خرید لباس پرسنلی / مناقصه عمومی, مناقصه خرید لباس پرسنلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984977/مناقصه-انجام-امور-طبخ-و-توزیع-غذای'>مناقصه انجام امور طبخ و توزیع غذای / مناقصه انجام امور طبخ و توزیع غذای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984979/مناقصه-روکش-آسفالت-و-لکه-گیری-محور'>مناقصه روکش آسفالت و لکه گیری محور / اگهی مناقصه , مناقصه روکش آسفالت و لکه گیری محور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984980/فراخوان-خرید-لوله-های-پی-اتیلن-تک-جداره'>فراخوان خرید لوله های پی اتیلن تک جداره  / فراخوان ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان خرید لوله های پی اتیلن تک جداره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984981/فراخوان-سرمایه-گذاری-جهت-عملیات-گازرسانی-نوبت-دوم'>فراخوان سرمایه گذاری جهت عملیات گازرسانی- نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی جهت شناسایی و ارزیابی سرمایه گذار، فراخوان سرمایه گذاری جهت عملیات گازرسانی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984983/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-شهری-منطقه'>مناقصه واگذاری امور خدمات شهری منطقه  / اگهی مناقصه , مناقصه واگذاری امور خدمات شهری منطقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984984/فراخوان-مناقصه-آموزشگاه-6-کلاسه'>فراخوان مناقصه آموزشگاه 6 کلاسه / آگهی فراخوان نخست , فراخوان مناقصه آموزشگاه 6 کلاسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984985/فراخوان-مناقصه-تکمیل-بخشی-از-مصلی----نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تکمیل بخشی از مصلی ... - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ، فراخوان مناقصه تکمیل بخشی از مصلی ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984988/مناقصه-مدیریت-و-راهبری--نگهداری-و-بهره-برداری-صحیح-از-شبکه-نوبت-دوم'>مناقصه مدیریت و راهبری ، نگهداری و بهره برداری صحیح از شبکه نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه مدیریت و راهبری ، نگهداری و بهره برداری صحیح از شبکه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984989/تجدید-مناقصه-اجرای-فاز-پنجم-کانال-مالون-مسیل-ابراهیم-آباد'>تجدید مناقصه اجرای فاز پنجم کانال مالون مسیل ابراهیم آباد  / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه اجرای فاز پنجم کانال مالون مسیل ابراهیم آباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984991/فراخوان-اجرای-خطوط-پراکنده-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب'>فراخوان اجرای خطوط پراکنده شبکه جمع آوری فاضلاب / فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی,فراخوان اجرای خطوط پراکنده شبکه جمع آوری فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984993/مناقصه-خرید-و-نصب-تابلوهای-هدایت-مسیر'>مناقصه خرید و نصب تابلوهای هدایت مسیر  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید و نصب تابلوهای هدایت مسیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984996/مناقصه-اجاره-خودروی-های-امداد-ناحیه'>مناقصه  اجاره خودروی های امداد ناحیه / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه  اجاره خودروی های امداد ناحیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984998/تجدید-مناقصه-خرید-بیست-هزار-20-000-دستگاه-کنتور-تکفاز-دیجیتالی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه  خرید بیست هزار 20.000 دستگاه کنتور تکفاز دیجیتالی نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید بیست هزار 20.000 دستگاه کنتور تکفاز دیجیتالی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985002/مناقصه-اجرای-عملیات-آسفالت--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات آسفالت - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه اجرای عملیات آسفالت- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985004/فراخوان-شناسایی-سرمایه-گذار-جهت-گازرسانی-به-واحدهای-تولیدی-و-صنعتی-نوبت-دوم'>فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت گازرسانی به واحدهای تولیدی و صنعتی نوبت دوم / فراخوان, فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت گازرسانی به واحدهای تولیدی و صنعتی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985005/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-سالن-صافکاری-نوبت-سوم'>مناقصه انتخاب پیمانکار سالن صافکاری نوبت سوم / مناقصه عمومی, مناقصه انتخاب پیمانکار سالن صافکاری نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985006/مناقصه-حفاظت-و-نگهبانی-از-اماکن-مخابراتی-نوبت-دوم'>مناقصه حفاظت و نگهبانی از اماکن مخابراتی  نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه حفاظت و نگهبانی از اماکن مخابراتی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985007/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-کلیه-عملیات-گودبرداری--سازه-نگهبان-و-اسکلت-و-سقف-بتنی'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای کلیه عملیات گودبرداری ، سازه نگهبان و اسکلت و سقف بتنی / فراخوان مناقصه , مناقصه تهیه مصالح و اجرای کلیه عملیات گودبرداری ، سازه نگهبان و اسکلت و سقف بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985009/مناقصه-خرید-رله-خرید-ادوات-روشنایی'>مناقصه خرید رله، خرید ادوات روشنایی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید رله، خرید ادوات روشنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985012/فراخوان-مناقصه-عملیات-تهیه-و-اجرای-شبکه-آبرسانی-به-صورت-پراکنده-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عملیات تهیه و اجرای شبکه آبرسانی به صورت پراکنده نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه عملیات تهیه و اجرای شبکه آبرسانی به صورت پراکنده نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985013/مناقصه-تهیه-مواد-و-ساخت-اکسپنشن-های-کانال-دود-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه مواد و ساخت اکسپنشن های کانال دود- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه مواد و ساخت اکسپنشن های کانال دود- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985018/مناقصه-لایروبی-کانال-های-سرپوشیده-نوبت-دوم'>مناقصه لایروبی کانال های سرپوشیده  نوبت دوم  / آگهی مناقصه ، مناقصه لایروبی کانال های سرپوشیده نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985026/ارزیابی-کیفی-عملیات-اجرایی-باقیمانده-پروژه-های-پنج-گانه-پیکره-های-سوم-شمالی-و-جنوبی'>ارزیابی کیفی عملیات اجرایی باقیمانده پروژه های پنج گانه پیکره های سوم شمالی و جنوبی / آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران و مناقصه عمومی یک مرحله ای، ارزیابی کیفی عملیات اجرایی باقیمانده پروژه های پنج گانه پیکره های سوم شمالی و جنوبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985028/اصلاحیه-مناقصه-انجام-عملیات-نگهداری-و-تعمیرات-لوله-اصلی-و-فرعی-شبکه-توزیع'>اصلاحیه مناقصه انجام عملیات نگهداری و تعمیرات لوله اصلی و فرعی شبکه توزیع / اصلاحیه مناقصه ,مناقصه انجام عملیات نگهداری و تعمیرات لوله اصلی و فرعی شبکه توزیع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985030/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-شهری-نوبت-دوم-مرحله-دوم'>مناقصه واگذاری امور خدمات شهری نوبت دوم مرحله دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور خدمات شهری نوبت دوم مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985034/مناقصه-خرید-حمل-نصب-و-راه-اندازی-لوازم-تاسیسات-سالن-همایش-شهرداری-نوبت-دوم'>مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اندازی لوازم تاسیسات سالن همایش شهرداری نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اندازی لوازم تاسیسات سالن همایش شهرداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985037/فراخوان-اجرای-پل-5-دهانه-7-متری'>فراخوان اجرای پل 5 دهانه 7 متری / آگهی فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان اجرای پل 5 دهانه 7 متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985038/مناقصه-خرید-300-تن-لوله-پلی-اتیلن-HDPE100-و--'>مناقصه خرید 300 تن لوله پلی اتیلن HDPE100 و ... / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید 300 تن لوله پلی اتیلن HDPE100 و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985039/مناقصه-وصول-مطالبات-انجام-امور-حمل-و-نقل-و-بهره-برداری-نگهداری-فضای-سبز--نوبت-دوم'>مناقصه وصول مطالبات، انجام امور حمل و نقل و بهره برداری، نگهداری فضای سبز - نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه وصول مطالبات، انجام امور حمل و نقل و بهره برداری، نگهداری فضای سبز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985044/فراخوان-خرید-نصب-راه-اندازی-و-نگهداری-6-دستگاه-تلویزیون---مرحله-دوم-نوبت-دوم'>فراخوان  خرید، نصب، راه اندازی و نگهداری 6 دستگاه تلویزیون ... مرحله دوم نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان  خرید، نصب، راه اندازی و نگهداری 6 دستگاه تلویزیون ... مرحله دوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985045/مناقصه-واگذاری-امور-مربوط-به-تهیه-و-طبخ-و-توزیع-غذا'>مناقصه واگذاری امور مربوط به تهیه و طبخ و توزیع غذا  / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری امور مربوط به تهیه و طبخ و توزیع غذا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985048/مناقصه-آسفالت-مورد-نیاز-پروژه-های-شهری-به-میزان-3500-تن-نوبت-دوم'>مناقصه آسفالت مورد نیاز پروژه های شهری به میزان 3500 تن- نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه آسفالت مورد نیاز پروژه های شهری به میزان 3500 تن - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985049/مناقصه-خرید-حمل-تحویل-نصب-و-راه-اندازی-500-دستگاه-خودپرداز-دیواری'>مناقصه خرید، حمل، تحویل، نصب و راه اندازی 500 دستگاه خودپرداز دیواری / مناقصه عمومی, مناقصه خرید، حمل، تحویل، نصب و راه اندازی 500 دستگاه خودپرداز دیواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985051/مناقصه-پشتیبانی-دستگاه-های-خودپرداز'>مناقصه پشتیبانی دستگاه های خودپرداز  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه پشتیبانی دستگاه های خودپرداز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985053/مناقصه-واگذاری-حجمی-حفاظت-فیزیکی-میدان-میوه-و-تره-بار--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری حجمی حفاظت فیزیکی میدان میوه و تره بار  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه واگذاری حجمی حفاظت فیزیکی میدان میوه و تره بار  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985056/مناقصه-واگذاری-انجام-تست-لوازم-اندازه-گیری-غیر-دیماندی-روستایی'>مناقصه واگذاری انجام تست لوازم اندازه گیری غیر دیماندی روستایی  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری انجام تست لوازم اندازه گیری غیر دیماندی روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985061/مناقصه-سرویس-تعمیر-نگهداری-و-تامین-قطعات-780-دستگاه-وب-کیوسک-بانکی--'>مناقصه سرویس، تعمیر، نگهداری و تامین قطعات 780 دستگاه وب کیوسک بانکی... / مناقصه عمومی, مناقصه سرویس، تعمیر، نگهداری و تامین قطعات 780 دستگاه وب کیوسک بانکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985062/آگهی-فراخوان-عمومی-تجهیز-و-توسعه-و-نگهداری-و-استانداردسازی-وسایل-شهربازی'>آگهی فراخوان عمومی تجهیز و توسعه و نگهداری و استانداردسازی وسایل شهربازی / آگهی فراخوان عمومی،آگهی فراخوان عمومی تجهیز و توسعه و نگهداری و استانداردسازی وسایل شهربازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985067/مناقصه-خرید-قطعات-یدکی-ژنراتور'>مناقصه  خرید قطعات یدکی ژنراتور / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  خرید قطعات یدکی ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985068/مناقصه-اجرای-حدود-3322-متر-اصلاح-شبکه-و-400-فقره-انشعاب-آب'>مناقصه اجرای حدود 3322 متر اصلاح شبکه و 400 فقره انشعاب آب / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه اجرای حدود 3322 متر اصلاح شبکه و 400 فقره انشعاب آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985071/مناقصه-حفاظت-فیزیکی-از-اراضی-تحت-مالکیت-دولت'>مناقصه حفاظت فیزیکی از اراضی تحت مالکیت دولت / اگهی مناقصه , مناقصه حفاظت فیزیکی از اراضی تحت مالکیت دولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985073/فراخوان-ارزیابی-کیفی-تعمیرات-و-نگهداری-شبکه-و-تاسیسات-گازرسانی-نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات گازرسانی نوبت دوم  / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات گازرسانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985074/فراخوان-سرمایه-گذاری-در-ساخت-تجهیز-و-بهره-برداری-بوفه-دانشگاه-نوبت-دوم'>فراخوان سرمایه گذاری در ساخت، تجهیز و بهره برداری بوفه دانشگاه  نوبت دوم  / فراخوان سرمایه گذاری در ساخت، تجهیز و بهره برداری بوفه دانشگاه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985078/مناقصه-تهیه-گاردریل-و-متعلقات-جهت-نصب-در-راه-های-حوزه-استحفاظی'>مناقصه تهیه گاردریل و متعلقات جهت نصب در راه های حوزه استحفاظی  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه تهیه گاردریل و متعلقات جهت نصب در راه های حوزه استحفاظی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985083/مناقصه-خرید-بارگیری-حمل-آزمایش-تخلیه-و-تحویل-لوازم-انشعاب-آب-نوبت-دوم'>مناقصه  خرید، بارگیری، حمل، آزمایش، تخلیه و تحویل لوازم انشعاب آب  نوبت دوم  / آگهی فراخوان , مناقصه  خرید، بارگیری، حمل، آزمایش، تخلیه و تحویل لوازم انشعاب آب  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985086/مناقصه-خرید-انواع-کابل-فشار-متوسط--فشار-ضعیف-و-روشنایی-باند'>مناقصه خرید انواع کابل فشار متوسط ، فشار ضعیف و روشنایی باند  / اگهی مناقصه , مناقصه خرید انواع کابل فشار متوسط ، فشار ضعیف و روشنایی باند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985088/ارزیابی-کیفی-خرید-تجهیزات-تخصصی-مقابله-با-مواد-شیمیایی-خطرناک'>ارزیابی کیفی خرید تجهیزات تخصصی مقابله با مواد شیمیایی خطرناک / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , ارزیابی کیفی خرید تجهیزات تخصصی مقابله با مواد شیمیایی خطرناک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985089/مناقصه-مدیریت-پارکینگ-طبقاتی-زائر-نوبت-دوم'>مناقصه مدیریت پارکینگ طبقاتی زائر- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومیف مناقصه مدیریت پارکینگ طبقاتی زائر- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985091/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-خودروهای-ادارات-ایمنی-و-آتش-نشانی-و--'>مناقصه تعمیر و نگهداری خودروهای ادارات ایمنی و آتش نشانی و ... / مناقصه عمومی, مناقصه تعمیر و نگهداری خودروهای ادارات ایمنی و آتش نشانی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985093/فراخوان-مناقصه-پروژه-دیوار-حفاظتی-فرودگاههای--'>فراخوان مناقصه پروژه دیوار حفاظتی فرودگاههای... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران، فراخوان مناقصه پروژه دیوار حفاظتی فرودگاههای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985096/فراخوان-مناقصه-احداث-سالن-های-ورزشی'>فراخوان مناقصه احداث سالن های ورزشی / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه احداث سالن های ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985097/فراخوان-مناقصه-عمومی-پروژه-احداث-4360-متر-خط-لوله'>فراخوان مناقصه عمومی پروژه احداث 4360 متر خط لوله / فراخوان مناقصه عمومی،فراخوان مناقصه عمومی پروژه احداث 4360 متر خط لوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985098/مناقصه-دو-قلم-دستگاه-کولر-اسپلیت-تک-سرد--نوبت-دوم'>مناقصه دو قلم دستگاه کولر اسپلیت تک سرد - نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه دو قلم دستگاه کولر اسپلیت تک سرد - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985099/رزیابی-کیفی-انجام-عملیات-ترمیم-و-آسفالت-محوطه-و-خیابان-در-سطح-منطقه-نوبت-دوم'>رزیابی کیفی انجام عملیات ترمیم و آسفالت محوطه و خیابان در سطح منطقه  نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , ارزیابی کیفی انجام عملیات ترمیم و آسفالت محوطه و خیابان در سطح منطقه ویژه   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985100/فراخوان-مناقصه-اخذ-خدمات-پوشش-بیمه-ی-دارایی-ها---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه اخذ خدمات پوشش بیمه ی دارایی ها...- نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای, فراخوان مناقصه اخذ خدمات پوشش بیمه ی دارایی ها...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985102/فراخوان-مناقصه-خدمات-تامین-و-راهبری-سرویس-های-ایاب-و-ذهاب-کارکنان--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خدمات تامین و راهبری سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای, فراخوان مناقصه خدمات تامین و راهبری سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985108/مناقصه-تجدید-عملیات-بهسازی-و-روکش-آسفالت-محور--نوبت-دوم'>مناقصه تجدید عملیات بهسازی و روکش آسفالت محور - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تجدید عملیات بهسازی و روکش آسفالت محور - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985110/فراخوان-خرید-یکدستگاه-فیدرخانه-سیار-20-کیلوولت-نوبت-دوم'>فراخوان خرید یکدستگاه فیدرخانه سیار 20 کیلوولت- نوبت دوم  / فراخوان عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان خرید یکدستگاه فیدرخانه سیار 20 کیلوولت-نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985113/مناقصه-خرید-یراق-آلات-و-ملحقات-نوبت-دوم'>مناقصه خرید یراق آلات و ملحقات نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید یراق آلات و ملحقات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985115/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-و-تاسیسات-وابسته'>مناقصه نگهداری فضای سبز و تاسیسات وابسته / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری فضای سبز و تاسیسات وابسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985116/مناقصه-غذای-گرم-کارکنان-انبار-نفت-و-مرکز-سوختگیری-هواپیمایی--نوبت-دوم'>مناقصه غذای گرم کارکنان انبار نفت و مرکز سوختگیری هواپیمایی - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه غذای گرم کارکنان انبار نفت و مرکز سوختگیری هواپیمایی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985118/مناقصه-عمومی-تهیه-و-تامین-و-اجرای-مواد-آتش-بند--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی تهیه و تامین و اجرای مواد آتش بند - نوبت  دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تهیه و تامین و اجرای مواد آتش بند - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985124/مناقصه-رول-دستگاه-کارتخوان'>مناقصه رول دستگاه کارتخوان  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه رول دستگاه کارتخوان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985128/مناقصه-بین-المللی-فروش-تعداد-191-دستگاه-انواع-واگن-های-اتوبوسی-آلمانی-دست-دوم'>مناقصه بین المللی فروش تعداد 191 دستگاه انواع واگن های اتوبوسی آلمانی دست دوم / آگهی مناقصه بین المللی , مناقصه بین المللی فروش تعداد 191 دستگاه انواع واگن های اتوبوسی آلمانی دست دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985130/مناقصه-نوسازی-توسعه-و-تجهیز-پست-های-برق'>مناقصه نوسازی، توسعه و تجهیز پست های برق / آگهی مناقصه، مناقصه نوسازی، توسعه و تجهیز پست های برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985132/مناقصه-روکش-آسفالت-و-لکه-گیری-محور'>مناقصه روکش آسفالت و لکه گیری محور / اگهی مناقصه , مناقصه روکش آسفالت و لکه گیری محور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985134/شناسائی-پیمانکار-تامین-پارچه-و-دوخت-روکش-اول'>شناسائی پیمانکار  تامین پارچه و دوخت روکش اول / شناسائی پیمانکار،شناسائی پیمانکار  تامین پارچه و دوخت روکش اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985136/مناقصه-خرید-10-مجموعه-با-کد-GU-06-شامل-تامین-مواد-ساخت-و-مونتاژ'>مناقصه خرید 10 مجموعه با کد GU-06 شامل تامین مواد، ساخت و مونتاژ / آگهی مناقصه, مناقصه خرید 10 مجموعه با کد GU-06 شامل تامین مواد، ساخت و مونتاژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985140/مناقصه-(-اصلاح-سیستم-تاسیسات-مکانیکی-استخر-)'>مناقصه ( اصلاح سیستم تاسیسات مکانیکی استخر ) / مناقصه ( اصلاح سیستم تاسیسات مکانیکی استخر )</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985141/تجدید-مناقصه-پروژه-اجرای-عملیات-تعریض-پل--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه پروژه اجرای عملیات تعریض پل - نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه پروژه اجرای عملیات تعریض پل - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985142/فراخوان-مناقصه-ایجاد-توسعه-و-اصلاح-معابر-شهری-96-9-7'>فراخوان مناقصه ایجاد توسعه و اصلاح معابر شهری 96/9/7 / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای ، فراخوان مناقصه ایجاد توسعه و اصلاح معابر شهری 96/9/7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985145/فراخوان-سرمایه-گذاری-در-ساخت--تجهیز-و-بهره-برداری-کترینگ-نوبت-دوم'>فراخوان سرمایه گذاری در ساخت ، تجهیز و بهره برداری کترینگ نوبت دوم  / فراخوان , فراخوان سرمایه گذاری در ساخت ، تجهیز و بهره برداری کترینگ نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985147/مناقصه-خرید-مقداری-سیم-خاردار'>مناقصه خرید مقداری سیم خاردار / آگهی مناقصه, مناقصه خرید مقداری سیم خاردار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985148/مناقصه-تنظیم-توصیف-و-پردازش-اسناد'>مناقصه تنظیم، توصیف و پردازش اسناد / مناقصه عمومی, مناقصه تنظیم، توصیف و پردازش اسناد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985149/مناقصه-اجرای-آسفالت-گرم'>مناقصه اجرای آسفالت گرم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای آسفالت گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985150/مناقصه-بازپیرایی-پارک-شادی-نوبت-دوم'>مناقصه بازپیرایی پارک شادی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بازپیرایی پارک شادی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985151/مناقصه-نگهداری-و-تعمیرات-تاسیسات-کلرزنی-نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری و تعمیرات تاسیسات کلرزنی نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه نگهداری و تعمیرات تاسیسات کلرزنی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985156/فراخوان-مناقصه-عملیات-اجرایی-خطوط-اصلی-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-تجدید'>فراخوان مناقصه عملیات اجرایی خطوط اصلی شبکه جمع آوری فاضلاب تجدید  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای، فراخوان مناقصه عملیات اجرایی خطوط اصلی شبکه جمع آوری فاضلاب تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985160/مناقصه-راهبری-خودروهای-استیجاری'>مناقصه راهبری خودروهای استیجاری  / آگهی مناقصه , مناقصه راهبری خودروهای استیجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985162/مناقصه-بهسازی-و-روکش-آسفالت-محور--تجدید'> مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محور... تجدید / آگهی دعوت به تجدید مناقصه عمومی,  مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محور... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985163/مناقصه-احداث-پارک-در-شهرک'>مناقصه احداث پارک در شهرک / مناقصه عمومی, مناقصه احداث پارک در شهرک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985165/مناقصه-اجرای-عملیات-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور-روستایی--'>مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت محور روستایی ... / آگهی مناقصه عمومی و تجدید، مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت محور روستایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985166/مناقصه-خرید-انواع-کنتور-سه-فاز'>مناقصه خرید انواع کنتور سه فاز  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید انواع کنتور سه فاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985167/مناقصه-احداث-ایمن-سازی-نقاط-حادثه-خیز-رودخانه'>مناقصه احداث ایمن سازی نقاط حادثه خیز رودخانه / مناقصه عمومی, مناقصه احداث ایمن سازی نقاط حادثه خیز رودخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985170/مناقصه-بهسازی-و-روکش-آسفالت-محور-جاده--تجدید'>مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محور جاده - تجدید  / آگهی دعوت به تجدید مناقصه عمومی, مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محور جاده - تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985172/مناقصه-آسفالت-مکانیزه-معابر-مرکز-و-مناطق'>مناقصه آسفالت مکانیزه معابر مرکز و مناطق  / مناقصه عمومی, مناقصه آسفالت مکانیزه معابر مرکز و مناطق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985175/مناقصه-پروژه-بهسازی-بلوار-اصلی-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه بهسازی بلوار اصلی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه بهسازی بلوار اصلی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985176/مناقصه-انجام-عملیات-تهیه-نصب-تست-و-راه-اندازی-6-دستگاه-آسانسور-مسافربر-و---'>مناقصه انجام عملیات تهیه، نصب، تست و راه اندازی 6 دستگاه آسانسور مسافربر  و .... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات تهیه، نصب، تست و راه اندازی 6 دستگاه آسانسور مسافربر  و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985179/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-مربوط-به-احداث-حصار-فیزیکی-اطراف-تاسیسات-نرگسی--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی یک مرحله ای مربوط به احداث حصار فیزیکی اطراف تاسیسات نرگسی - نوبت دوم  / مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه عمومی یک مرحله ای مربوط به احداث حصار فیزیکی اطراف تاسیسات نرگسی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985180/مناقصه-خرید-چمن-مصنوعی'>مناقصه خرید چمن مصنوعی / آگهی مناقصه ، مناقصه خرید چمن مصنوعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985183/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-پستی--نقشه-کشی-و-کنترل-فرمهای-اداری'>فراخوان مناقصه انجام خدمات پستی ، نقشه کشی و کنترل فرمهای اداری / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه انجام خدمات پستی ، نقشه کشی و کنترل فرمهای اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985185/فراخوان-خرید-سامانه-های-فتوولتاییک-قابل-حمل-عشایری'>فراخوان خرید سامانه های فتوولتاییک قابل حمل عشایری  / آگهی فراخوان مناقصه دو مرحله ای , مناقصه خرید سامانه های فتوولتاییک قابل حمل عشایری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985189/تجدید-مناقصه-عملیات-اجرای-خط-انتقال-آب-از-مخزن-RD'>تجدید مناقصه  عملیات اجرای خط انتقال آب از مخزن RD / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه  عملیات اجرای خط انتقال آب از مخزن RD</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985190/مناقصه-خرید-مقداری-آهن-آلات-شامل-(نبشی-میلگرد-سپری-تسمه)'>مناقصه خرید مقداری آهن آلات شامل (نبشی میلگرد، سپری، تسمه)  / آگهی مناقصه, مناقصه خرید مقداری آهن آلات شامل (نبشی میلگرد، سپری، تسمه) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985193/مناقصه-خرید-و-نصب-نیمکت-پارکی--سطل-زباله-پارکی--وسایل-ورزشی-پارکی--'>مناقصه خرید و نصب نیمکت پارکی ، سطل زباله پارکی ، وسایل ورزشی پارکی... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید و نصب نیمکت پارکی ، سطل زباله پارکی ، وسایل ورزشی پارکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985194/فراخوان-اجرای-راهسازی--جدولگذاری-و-احداث-فضای-سبز'>فراخوان اجرای راهسازی ، جدولگذاری و احداث فضای سبز / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان اجرای راهسازی ، جدولگذاری و احداث فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985204/مناقصه-واگذاری-امور-مربوط-به-حمل-و-نقل'>مناقصه واگذاری امور مربوط به حمل و نقل / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری امور مربوط به حمل و نقل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985205/تجدید-مناقصه-ساماندهی-و-ایجاد-زیرساختهای-مجموعه-گردشگری-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه ساماندهی و ایجاد زیرساختهای مجموعه گردشگری نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه ساماندهی و ایجاد زیرساختهای مجموعه گردشگری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985207/مناقصه-اجرای-عملیات-بهسازی-جدول-گذاری-و-پیاده-رو-سازی-سطح'>مناقصه اجرای عملیات بهسازی جدول گذاری و پیاده رو سازی سطح / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات بهسازی جدول گذاری و پیاده رو سازی سطح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985208/مناقصه-بیمه-جامع-شهرداری-تجدید'>مناقصه بیمه جامع شهرداری تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه بیمه جامع شهرداری تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985209/آگهی-مناقصه-واگذاری-تاسیسات-بیمارستان'>آگهی مناقصه واگذاری تاسیسات بیمارستان / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه واگذاری تاسیسات بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985210/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-برش-بلوک-مواد-خمیری-(کاتر)'>مناقصه خرید یک دستگاه برش بلوک مواد خمیری (کاتر)  / مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه خرید یک دستگاه برش بلوک مواد خمیری (کاتر) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985211/مناقصه-بهسازی-لکه-گیری-درزگیری-و-ریگلاژ-آسفالت--نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی، لکه گیری، درزگیری و ریگلاژ آسفالت...نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه بهسازی، لکه گیری، درزگیری و ریگلاژ آسفالت...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985215/مناقصه-خرید-لوله-3-اینچ-فشار-قوی-قابل-انعطاف--نوبت-دوم'>مناقصه خرید  لوله 3 اینچ فشار قوی قابل انعطاف - نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه, مناقصه خرید  لوله  3 اینچ فشار قوی قابل انعطاف - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985216/فراخوان-خدمات-عمومی-فضای-سبز-نظافت-محوطه-حمل-زباله-نوبت-دوم'>فراخوان خدمات عمومی فضای سبز، نظافت محوطه، حمل زباله  نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان خدمات عمومی فضای سبز، نظافت محوطه، حمل زباله نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985217/مناقصه-اجاره-27-دستگاه-خودرو-سواری--نوبت-دوم'>مناقصه اجاره 27 دستگاه خودرو سواری - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  اجاره 27 دستگاه خودرو سواری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985218/مناقصه-خریداری-200-عدد-تیر-سیمانی-15-متری--نوبت-دوم'>مناقصه خریداری 200 عدد تیر سیمانی 15 متری - نوبت دوم  / مناقصه عمومی ، مناقصه خریداری 200 عدد تیر سیمانی 15 متری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985221/تجدید-مناقصه-خرید-65-لینک-رادیو-ماکروویو'>تجدید مناقصه خرید 65 لینک رادیو ماکروویو  / تجدید آگهی مناقصه، تجدید مناقصه خرید 65 لینک رادیو ماکروویو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985222/فراخوان-ارزیابی-کیفی-خرید-کلید-هوایی-33-کیلوولت-نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی خرید کلید هوایی 33 کیلوولت نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی ، فراخوان ارزیابی کیفی خرید کلید هوایی 33 کیلوولت نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985225/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-حفاظت-الکتریکی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید، نصب و راه اندازی سیستم حفاظت الکتریکی نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه خرید، نصب و راه اندازی سیستم حفاظت الکتریکی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985226/مناقصه-پروژه-احداث-ساختمان-ترمینال-ساختمان-جنبی-و-محوطه-فرودگاه-سقز'>مناقصه پروژه احداث ساختمان ترمینال، ساختمان جنبی و محوطه فرودگاه سقز  / آگهی فراخوان پیمانکار, مناقصه پروژه احداث ساختمان ترمینال، ساختمان جنبی و محوطه فرودگاه سقز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985228/فراخوان-ارزیابی-کیفی-تهیه--حمل--نصب-و-راه-اندازی--آموزش--گارانتی'>فراخوان ارزیابی کیفی تهیه ، حمل ، نصب و راه اندازی ، آموزش  ،گارانتی / فراخوان ارزیابی کیفی،فراخوان ارزیابی کیفی تهیه ، حمل ، نصب و راه اندازی ، آموزش  ،گارانتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985231/مناقصه-چهار-دستگاه-پکیج-یونیت-سرمایش-نوبت-دوم'>مناقصه  چهار دستگاه پکیج یونیت سرمایش- نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  چهار دستگاه پکیج یونیت سرمایش - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985233/مناقصه-خرید-200-000-کیلوگرم-پلی-آلومینیوم-کلراید-جامد-بهداشتی'>مناقصه خرید 200.000 کیلوگرم پلی آلومینیوم کلراید جامد بهداشتی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  خرید 200.000 کیلوگرم پلی آلومینیوم کلراید جامد بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985235/مناقصه-تعمیرات-سرویسهای-بهداشتی'>مناقصه تعمیرات سرویسهای بهداشتی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعمیرات سرویسهای بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985237/مناقصه-حفاری-دو-حلقه-به-روش-دورانی-در-محدوده-شرکت-بخش-دهم-نوبت-دوم'>مناقصه حفاری دو حلقه به روش دورانی در محدوده شرکت بخش دهم- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه حفاری دو حلقه به روش دورانی در محدوده شرکت بخش دهم- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985238/مناقصه-احداث-شبکه-فاضلاب-و-ایستگاههای-پمپاژ---نوبت-دوم'>مناقصه احداث شبکه فاضلاب و ایستگاههای پمپاژ  ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه  یک مرحله ای ، مناقصه احداث شبکه فاضلاب و ایستگاههای پمپاژ  مناطق کوی تقی آباد و بهی میاندوآب ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985239/مناقصه-حفاری-دو-حلقه-به-روش-دورانی-در-محدوده-شرکت-بخش-نهم--نوبت-دوم'>مناقصه حفاری دو حلقه به روش دورانی در محدوده شرکت بخش نهم - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه حفاری دو حلقه به روش دورانی در محدوده شرکت بخش نهم  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985240/تجدید-مناقصه-حفاری-یک-حلقه-به-روش-دورانی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه حفاری یک حلقه به روش دورانی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, تجدید مناقصه حفاری یک حلقه به روش دورانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985242/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس--سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / استعلام ,استعلام تعمیرات اساسی مدارس , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985243/استعلام-تامین-برق-مسکن-مهر-سایت-ستاد'>استعلام تامین برق مسکن مهر, سایت ستاد / استعلام ,استعلام تامین برق مسکن مهر, سایت ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985244/استعلام-قند-سفید-شکسته--سامانه-ستاد'>استعلام قند سفید شکسته , سامانه ستاد  / استعلام ,استعلام قند سفید شکسته , سامانه ستاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985248/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه نگهداری فضای سبز / مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985261/فراخوان-سازنده-سازه-فلزی'>فراخوان سازنده سازه فلزی  / آگهی فراخوان , فراخوان سازنده سازه فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985266/مناقصه-تهیه-و-تامین-3-دستگاه-کامیون-کشنده-تریلر-کفی'>مناقصه تهیه و تامین 3 دستگاه کامیون کشنده تریلر کفی / مناقصه ,مناقصه تهیه و تامین 3 دستگاه کامیون کشنده تریلر کفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985269/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-تهیه--چاپ--نصب--نگهداری--جمع-آوری-و-امحاء-بنرهای--'>مناقصه انتخاب پیمانکار تهیه ، چاپ ، نصب ، نگهداری ، جمع آوری و امحاء بنرهای.... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه انتخاب پیمانکار تهیه ، چاپ ، نصب ، نگهداری ، جمع آوری و امحاء بنرهای....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985270/مناقصه-نگهداری-و-پشتیبانی-فنی-تجهیزات-تغذیه-نیرو-و-ساختمان-نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری و پشتیبانی فنی تجهیزات تغذیه نیرو و ساختمان نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه نگهداری و پشتیبانی فنی تجهیزات تغذیه نیرو و ساختمان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985272/مناقصه-برونسپاری-تعمیرات-پیشگیرانه-pm-امورهای-برق--نوبت-دوم'>مناقصه برونسپاری تعمیرات پیشگیرانه pm امورهای برق - نوبت دوم  / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه برونسپاری تعمیرات پیشگیرانه pm امورهای برق - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985275/مناقصه-واگذاری-نصب-دوربین-مداربسته'>مناقصه واگذاری نصب دوربین مداربسته / مناقصه , مناقصه واگذاری نصب دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985276/فراخوان-پروژه-های-شبکه-های-آبیای--احداث-ایستگاههای-پمپاژ-و-سایر-پروژه-های-عمرانی---نوبت-دوم'>فراخوان پروژه های شبکه های آبیای ، احداث ایستگاههای پمپاژ و سایر پروژه های عمرانی ... نوبت دوم / فراخوان , فراخوان پروژه های شبکه های آبیای ، احداث ایستگاههای پمپاژ و سایر پروژه های عمرانی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985277/مناقصه-تجهیز-و-ارتقاء-Date-center'>مناقصه تجهیز و ارتقاء Date center   / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تجهیز و ارتقاء Date center </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985278/فراخوان-کنترل-ترافیک-و-اجرائیات'>فراخوان کنترل ترافیک و اجرائیات  / فراخوان ارزیابی و مناقصه,فراخوان کنترل ترافیک و اجرائیات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985280/آگهی-مناقصه-بازسازی-و-بهینه-سازی-تدریجی'>آگهی مناقصه بازسازی و بهینه سازی تدریجی / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه  بازسازی و بهینه سازی تدریجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985284/مناقصه-تهیه-و-تحویل-تعداد-سیصد-هزار-پرس-غذا'>مناقصه تهیه و تحویل تعداد سیصد هزار  پرس غذا  / آگهی مناقصه, مناقصه تهیه و تحویل تعداد سیصد هزار  پرس غذا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985286/فراخوان-مناقصه-خرید-انواع-کنتور-تک-فاز-و-ترانسفورماتور-کم-تلفات-20KVA---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید انواع کنتور تک فاز و ترانسفورماتور کم تلفات 20KVA ... نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید انواع کنتور تک فاز و ترانسفورماتور کم تلفات 20KVA ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985288/اصلاحیه-مناقصه-واگذاری-مدیریت-اتوبوس-های-ملکی-و-سرویس-دربستی'>اصلاحیه مناقصه واگذاری مدیریت اتوبوس های ملکی و سرویس دربستی / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری مدیریت اتوبوس های ملکی و سرویس دربستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985290/مناقصه-خرید-دستگاه-تست-ترانسفورماتور-و-تانژانت-دلتا'>مناقصه خرید دستگاه تست ترانسفورماتور و تانژانت دلتا / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید دستگاه تست ترانسفورماتور و تانژانت دلتا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985291/مناقصه-طراحی-ساختمان-شهرداری-مرکز-نوبت-دوم'>مناقصه طراحی ساختمان شهرداری مرکز- نوبت دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه طراحی ساختمان شهرداری مرکز- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985295/مناقصه-عملیات-ساختمانی-ایستگاه-230-66-کیلو-ولت--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات ساختمانی ایستگاه 230/66 کیلو ولت - نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه عملیات ساختمانی ایستگاه 230/66 کیلو ولت - نوبت  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985296/اصلاحیه-مناقصه-خرید-حمل-نصب-و-راه-اندازی-لوازم-تاسیسات-سالن-همایش-شهرداری'>اصلاحیه مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اندازی لوازم تاسیسات سالن همایش شهرداری / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اندازی لوازم تاسیسات سالن همایش شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985297/مناقصه-امور-جمع-آوری-زباله-ها-و-رفت-و-روب-سطح-شهر--'>مناقصه امور جمع آوری زباله ها و رفت و روب سطح شهر... / مناقصه, مناقصه امور جمع آوری زباله ها و رفت و روب سطح شهر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985299/مناقصه-خرید-چرخ-خیاطی-و-لوازم-جانبی'>مناقصه خرید چرخ خیاطی و لوازم جانبی / مناقصه, مناقصه خرید چرخ خیاطی و لوازم جانبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985301/اصلاحیه-مناقصه-تامین-تجهیزات-و-نصب-و-راه-اندازی-سامانه-تله-متری'>اصلاحیه مناقصه تامین تجهیزات و نصب و راه اندازی سامانه تله متری  / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه تامین تجهیزات و نصب و راه اندازی سامانه تله متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985302/استعلام-ارزیابی-کیفی-ارائه-خدمات-مشاوره-و-نظارت-فنی-بر-تامین'>استعلام ارزیابی کیفی ارائه خدمات مشاوره و نظارت فنی بر تامین / آگهی استعلام ارزیابی کیفی انتخاب مشاور,ارائه خدمات مشاوره و نظارت فنی بر تامین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985306/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985308/مناقصه-انجام-امور-حفاظت-و-حراست-از-تاسیسات-سدهای-در-دست-بهره-برداری-نوبت-دوم'>مناقصه  انجام امور حفاظت و حراست از تاسیسات سدهای در دست بهره برداری نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه  انجام امور حفاظت و حراست از تاسیسات سدهای در دست بهره برداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985310/مناقصه-نظافت-صنعتی--'>مناقصه نظافت صنعتی... / مناقصه , مناقصه نظافت صنعتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985312/فراخوان-انتخاب-مجری-جهت-برگزاری-دوره-های-آموزشی--نوبت-دوم'>فراخوان انتخاب مجری جهت برگزاری دوره های آموزشی - نوبت دوم  / فراخوان انتخاب، فراخوان انتخاب مجری جهت برگزاری دوره های آموزشی  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985313/مناقصه-اجرای-پست-امداد-ناحیه--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پست امداد ناحیه - نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه اجرای پست امداد ناحیه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985314/فراخوان-عمومی-ارزیابی-کیفی-مناقصه-خرید-تجهیزات-و-انجام-عملیات-نصب-و-راه-اندازی-تجهیزات-توسعه-یک-فیدر-نوبت-دوم'>فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه خرید تجهیزات و انجام عملیات نصب و راه اندازی تجهیزات توسعه یک فیدر نوبت دوم  / فراخوان عمومی , فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه خرید تجهیزات و انجام عملیات نصب و راه اندازی تجهیزات توسعه یک فیدر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985319/مناقصه-عملیات-احداث-پل-اتصال-دریاچه-مصنوعی-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات احداث پل اتصال دریاچه مصنوعی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه عملیات احداث پل اتصال دریاچه مصنوعی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985320/مناقصه-راهبری-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-تصفیه-خانه-صنعتی'>مناقصه راهبری شبکه جمع آوری فاضلاب تصفیه خانه صنعتی  / فراخوان ارزیابی و مناقصه, مناقصه راهبری شبکه جمع آوری فاضلاب تصفیه خانه صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985321/تجدید-مناقصه-انجام-امور-نظافتی-و-حفظ-و-آبیاری'>تجدید مناقصه انجام امور نظافتی و حفظ و آبیاری / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام امور نظافتی و حفظ و آبیاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985327/فراخوان-طرح-های-آبرسانی-و-ایجاد-تاسیسات'>فراخوان طرح های آبرسانی و ایجاد تاسیسات / آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار, فراخوان طرح های آبرسانی و ایجاد تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985329/مناقصه-تامین-قطعات-یدکی-توربین-گازی--'>مناقصه تامین قطعات یدکی توربین گازی ... / مناقصه عمومی, مناقصه تامین قطعات یدکی توربین گازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985330/تجدید-مناقصه-واگذاری-قرائت-کنتور-و-پخش-قبوض-و-وصول-بهای-برق-مصرفی'>تجدید مناقصه واگذاری قرائت کنتور و پخش قبوض و وصول بهای برق مصرفی / تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه واگذاری قرائت کنتور و پخش قبوض و وصول بهای برق مصرفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985332/تجدید-مناقصه-بیمه-تکمیلی-مرحله-دوم-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه بیمه تکمیلی -مرحله دوم نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه بیمه تکمیلی -مرحله دوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985334/مناقصه-واگذاری-کلیه-امور-خدماتی-شهرداری-به-صورت-حجمی'>مناقصه واگذاری کلیه امور خدماتی شهرداری به صورت حجمی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری کلیه امور خدماتی شهرداری به صورت حجمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985336/مناقصه-عملیات-رفت-و-روب--جمع-آوری-زباله--نگهداری-فضای-سبز-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات رفت و روب ، جمع آوری زباله ، نگهداری فضای سبز شهر  نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات رفت و روب ، جمع آوری زباله ، نگهداری فضای سبز شهر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985338/مناقصه-دعوت-به-مشارکت-در-ساخت'>مناقصه دعوت به مشارکت در ساخت / مناقصه ,مناقصه دعوت به مشارکت در ساخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985339/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-کارگری-تجدید'>مناقصه تامین نیروی انسانی کارگری تجدید / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی کارگری تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985344/فراخوان-مناقصه-تکمیل-سالن-باستانی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تکمیل سالن باستانی نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ، فراخوان مناقصه تکمیل سالن باستانی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985349/فراخوان-مناقصه-خرید-تجهیزات-صنعتی-آشپزخانه-ای---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید تجهیزات صنعتی آشپزخانه ای ... نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی مناقصه یک مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید تجهیزات صنعتی آشپزخانه ای ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985351/مناقصه-عملیات-اجرای-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-شهری--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهری... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهری... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985353/مناقصه-عملیات-اجرا-و-نصب-انشعاب-آب--قطع-انشعاب-قدیمی--منطقه-دو'>مناقصه عملیات اجرا و نصب انشعاب آب ، قطع انشعاب قدیمی....منطقه دو / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه عملیات اجرا و نصب انشعاب آب ، قطع انشعاب قدیمی ...منطقه دو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985354/اصلاحیه-مناقصه-برونسپاری-تعمیرات-پیشگیرانه-pm-امورهای-برق'>اصلاحیه مناقصه برونسپاری تعمیرات پیشگیرانه pm امورهای برق  / اصلاحیه مناقصه , مناقصه برونسپاری تعمیرات پیشگیرانه pm امورهای برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985356/مناقصه-دیوارکشی-و-محوطه-سازی-سالن-ورزشی'>مناقصه دیوارکشی و محوطه سازی سالن ورزشی / مناقصه ,مناقصه دیوارکشی و محوطه سازی سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985357/مناقصه-تجدید-اجرای-روشنایی-نقطه-ای-محل-تقاطع-ها-پارکینگ-ها---(نوبت-دوم)'>مناقصه تجدید اجرای روشنایی نقطه ای محل تقاطع ها، پارکینگ ها ... (نوبت دوم) / آگهی مناقصه تجدید عمومی یک مرحله ای، مناقصه تجدید اجرای روشنایی نقطه ای محل تقاطع ها، پارکینگ ها ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985362/کنفرانس-سازمان-های-مردم-نهاد-و-کار-داوطلبانه-در-ایران'>کنفرانس سازمان های مردم نهاد و کار داوطلبانه در ایران / کنفرانس سازمان های مردم نهاد و کار داوطلبانه در ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985363/مناقصه-اجرای-عملیات-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محورها--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت محورها... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت محورها... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985364/مناقصه-اجرای-کارهای-تعمیرات-و-نگهداری-شبکه-تاسیسات-گاز--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای کارهای تعمیرات و نگهداری شبکه تاسیسات گاز...نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه اجرای کارهای تعمیرات و نگهداری شبکه تاسیسات گاز...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985367/مناقصه-لوله-گذاری-خط-انتقال-و-احداث-مخزن-و---نوبت-دوم'>مناقصه لوله گذاری خط انتقال و احداث مخزن و ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه لوله گذاری خط انتقال و احداث مخزن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985369/مناقصه-واگذاری-بخش-خدمات-شهری-فضای-سبز-و-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه واگذاری بخش خدمات شهری، فضای سبز و تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری بخش خدمات شهری، فضای سبز و تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985370/مناقصه-واگذاری-حجمی-زمانی-جایگاه-دو-منظوره-شرکتی--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری حجمی زمانی جایگاه دو منظوره شرکتی... نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری حجمی زمانی جایگاه دو منظوره شرکتی... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985371/فراخوان-مناقصه-آبرسانی-سیار-به-مناطق-عشایری'>فراخوان مناقصه آبرسانی سیار به مناطق عشایری / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای, فراخوان مناقصه آبرسانی سیار به مناطق عشایری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985381/مناقصه-انجام-عملیات-راهداری-و-نگهداری-راههای-اصلی--فرعی----نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات راهداری و نگهداری راههای اصلی ، فرعی.... - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام عملیات راهداری و نگهداری راههای اصلی ، فرعی... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985383/مناقصه-انجام-خدمات-آزمایشگاهی-و-کنترل-کیفیت-تجدید--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات آزمایشگاهی و کنترل کیفیت تجدید... نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه انجام خدمات آزمایشگاهی و کنترل کیفیت تجدید... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985384/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری فضای سبز - تجدید- نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه, مناقصه نگهداری فضای سبز - تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985388/تجدید-مناقصه-خارج-سازی-مغروقه-سلطان'>تجدید مناقصه خارج سازی مغروقه سلطان  / آگهی تجدید ارزیابی کیفی , مناقصه خارج سازی مغروقه سلطان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985393/فراخوان-مناقصه-تامین-خودروهای-استیجاری'>فراخوان مناقصه تامین خودروهای استیجاری / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه تامین خودروهای استیجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985398/مناقصه-اجرای-فاز-یک-سیستم-بازچرخانی-و-استفاده-مجدد-از-پساب-تصفیه-خانه'>مناقصه اجرای فاز یک سیستم بازچرخانی و استفاده مجدد از پساب تصفیه خانه / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای فاز یک سیستم بازچرخانی و استفاده مجدد از پساب تصفیه خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985402/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-و--'>مناقصه نگهداری فضای سبز و ... / آگهی مناقصه, مناقصه نگهداری فضای سبز و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985403/مناقصه-توسعه-فیدر-از-پست-فوق-توزیع--نوبت-دوم'>مناقصه توسعه فیدر از پست فوق توزیع...نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه توسعه فیدر از پست فوق توزیع...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985405/مناقصه-خدمات-مشترکین--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات مشترکین... نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه خدمات مشترکین - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985407/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-آنکال-کلید-در-دست-امورهای-برق-روشنایی-نوبت-دوم'>مناقصه انتخاب پیمانکار آنکال کلید در دست امورهای برق روشنایی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه انتخاب پیمانکار آنکال کلید در دست امورهای برق روشنایی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985408/مناقصه-عملیات-کشت-و-آبیاری-نهال'>مناقصه عملیات کشت و آبیاری نهال  / مناقصه ,مناقصه عملیات کشت و آبیاری نهال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985410/مناقصه-اجرای-فاز-اول-عملیات-احداث-شبکه-توزیع-آب-تجدید'>مناقصه اجرای فاز اول عملیات احداث شبکه توزیع آب- تجدید / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای فاز اول عملیات احداث شبکه توزیع آب - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985414/تجدید-مناقصه-بهره-برداری-و-نگهداری-از-تاسیسات-آب-و-فاضلاب-شهرستان--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب و فاضلاب شهرستان... نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب و فاضلاب شهرستان... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985415/مناقصه-​بهسازی-و-آسفالت-معابر-سطح-شهر---'>مناقصه ​بهسازی و آسفالت معابر سطح شهر ....  / آگهی مناقصه , مناقصه ​بهسازی و آسفالت معابر سطح شهر .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985418/مناقصه-اصلاح-سالن-های-تخمیر-شماره-1-و-2-کارخانه-کمپوست-96-9-7'>مناقصه اصلاح سالن های تخمیر شماره 1 و 2 کارخانه کمپوست 96.9.7 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اصلاح سالن های تخمیر شماره 1 و 2 کارخانه کمپوست 96.9.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985419/مناقصه-واگذاری-تجهیز-گلزار-شهدا-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری تجهیز گلزار شهدا نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری تجهیز گلزار شهدا نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985423/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-ده-دستگاه-همودیالیز'>مناقصه خرید، نصب و راه اندازی ده دستگاه همودیالیز / آگهی مناقصه, مناقصه خرید، نصب و راه اندازی ده دستگاه همودیالیز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985424/اصلاحیه-مناقصه-انتخاب-پیمانکار-آنکال-کلید-در-دست-امورهای-برق-روشنایی'>اصلاحیه مناقصه انتخاب پیمانکار آنکال کلید در دست امورهای برق روشنایی / اصلاحیه مناقصه ، مناقصه انتخاب پیمانکار آنکال کلید در دست امورهای برق روشنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985427/تجدید-فراخوان-ساخت-پروژه-احداث-ساختمانهای-مسکونی-و-کلیه-عملیات-زیربنایی-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان ساخت پروژه احداث ساختمانهای مسکونی و کلیه عملیات زیربنایی نوبت دوم  / تجدید فراخوان، تجدید فراخوان ساخت پروژه احداث ساختمانهای مسکونی و کلیه عملیات زیربنایی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985428/مناقصه-انجام-عملیات-پروژه-های-آبخیزداری-تجدید'>مناقصه انجام عملیات پروژه های آبخیزداری تجدید / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات پروژه های آبخیزداری تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985433/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985435/مناقصه-نگهداری-حفاظت-و-نگهبانی-از-اماکن-مخابراتی-نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری حفاظت و نگهبانی از اماکن مخابراتی-نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه نگهداری حفاظت و نگهبانی از اماکن مخابراتی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985436/مناقصه-ایمن-سازی-فیزیکی-در-محدوده-های-مدارس-حاشیه-راهها'>مناقصه ایمن سازی فیزیکی در محدوده های مدارس حاشیه راهها / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه ایمن سازی فیزیکی در محدوده های مدارس حاشیه راهها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985438/مناقصه-درزگیری--لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-پودر-لاستیکی--'>مناقصه درزگیری ، لکه گیری و روکش آسفالت پودر لاستیکی...  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه درزگیری ، لکه گیری و روکش آسفالت پودر لاستیکی..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985440/مناقصه-تهیه-و-تامین-90-دستگاه-خودروی-وانت-تک-کابین-و--'>مناقصه  تهیه و تامین 90 دستگاه خودروی وانت تک کابین و ... / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  تهیه و تامین 90 دستگاه خودروی وانت تک کابین و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985441/مناقصه-توسعه-سایبان-خودروهای-سواری-نوبت-دوم'>مناقصه توسعه سایبان خودروهای سواری- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه توسعه سایبان خودروهای سواری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985442/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-تعمیرگاهی-و-بازبینی-مورد-نیاز-ترابری---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انجام خدمات تعمیرگاهی و بازبینی مورد نیاز ترابری ... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام خدمات تعمیرگاهی و بازبینی مورد نیاز ترابری ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985449/فراخوان-مناقصه-تهیه-و-تامین-3-دستگاه-کامیونت-5-تن--تمدید'>فراخوان مناقصه تهیه و تامین 3 دستگاه کامیونت 5 تن... تمدید / تمدید فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تهیه و تامین 3 دستگاه کامیونت 5 تن... تمدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985450/مناقصه-انجام-خدمات-راهبری-تنظیفات-امور-آبدارخانه-ها-تخلیه-و-بارگیری--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات راهبری، تنظیفات امور آبدارخانه ها، تخلیه و بارگیری... نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات راهبری، تنظیفات امور آبدارخانه ها، تخلیه و بارگیری... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985455/مناقصه-اجرای-فاز-اول-عملیات-احداث-شبکه-توزیع-برق'>مناقصه اجرای فاز اول عملیات احداث شبکه توزیع برق / تجدید آگهی مناقصه, مناقصه اجرای فاز اول عملیات احداث شبکه توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985461/مناقصه-ایمن-سازی-فیزیکی-در-محدوده-های-مدارس-حاشیه-راهها--نوبت-دوم'>مناقصه ایمن سازی فیزیکی در محدوده های مدارس حاشیه راهها... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه ایمن سازی فیزیکی در محدوده های مدارس حاشیه راهها... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985462/مناقصه-تامین-ماشین-آلات-مجتمع-دفن-پسماند-نوبت-دوم'>مناقصه تامین ماشین آلات مجتمع دفن پسماند- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تامین ماشین آلات مجتمع دفن پسماند- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985465/مناقصه-ترمیم-ترانشه-ها-و-اصلاح-قوس-های-خیابانهای--'>مناقصه ترمیم ترانشه ها و اصلاح قوس های خیابانهای... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه ترمیم ترانشه ها و اصلاح قوس های خیابانهای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985466/تجدید-مناقصه-لکه-گیری-هندسی-و-روکش-آسفالت-گرم'>تجدید مناقصه لکه گیری هندسی و روکش آسفالت گرم  / مناقصه ,تجدید مناقصه لکه گیری هندسی و روکش آسفالت گرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985468/مناقصه-احداث-جاده-و-محل-چاه-شرق-002-شمال'>مناقصه  احداث جاده و محل چاه شرق 002 شمال  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  احداث جاده و محل چاه شرق 002 شمال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985473/تجدید-مناقصه-حفظ-و-نگهداری-نگهبانی-و-انجام-تعمیرات-حوادث-و-سرویس-تاسیسات-آبرسانی'>تجدید مناقصه حفظ و نگهداری نگهبانی و انجام تعمیرات حوادث و سرویس تاسیسات آبرسانی / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه حفظ و نگهداری نگهبانی و انجام تعمیرات حوادث و سرویس تاسیسات آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985475/مناقصه-1500-تن-کود-دامی-مرغوب-نوبت-اول-چاپ-دوم'>مناقصه  1500 تن کود دامی مرغوب نوبت اول چاپ دوم / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه  1500 تن کود دامی مرغوب نوبت اول چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985477/مناقصه-عملیات-آماده-سازی-اراضی-شهرک-امید'>مناقصه عملیات آماده سازی اراضی شهرک امید  / مناقصه,مناقصه عملیات آماده سازی اراضی شهرک امید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985480/مناقصه-امور-خدماتی-دبیرخانه-و-پذیرایی-نوبت-دوم'>مناقصه امور خدماتی، دبیرخانه و پذیرایی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه امور خدماتی، دبیرخانه و پذیرایی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985482/مناقصه-خرید-و-نصب-کنتورهای-هوشمند-حجمی-چاههای-آب'>مناقصه خرید و نصب کنتورهای هوشمند حجمی چاههای آب / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید و نصب کنتورهای هوشمند حجمی چاههای آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985483/مناقصه-انجام-خدمات-راهبری-تنظیفات-امور-آبدارخانه-ها-تخلیه-و-بارگیری--نوبت-اول'>مناقصه انجام خدمات راهبری، تنظیفات امور آبدارخانه ها، تخلیه و بارگیری... نوبت اول / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات راهبری، تنظیفات امور آبدارخانه ها، تخلیه و بارگیری... نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985485/فراخوان-انجام-خدمات-فنی-و-غیر-فنی-مورد-نیاز-دفاتر-طرح-احداث-و-توسعه'>فراخوان انجام خدمات فنی و غیر فنی مورد نیاز دفاتر طرح احداث و توسعه  / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان انجام خدمات فنی و غیر فنی مورد نیاز دفاتر طرح احداث و توسعه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985487/مناقصه-تهیه-و-تامین-81-دستگاه-خودروی-استیجاری'>مناقصه تهیه و تامین 81 دستگاه خودروی استیجاری / فراخوان مناقصه عمومی ,  مناقصه تهیه و تامین 81 دستگاه خودروی استیجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985488/مناقصه-ارائه-خدمات-لایروبی-کانال-ها-و---نوبت-دوم'>مناقصه ارائه خدمات لایروبی کانال ها و ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ارائه خدمات لایروبی کانال ها و ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985490/مناقصه-احداث-مسیل-خیابان-لاله-ها-باغملک--نوبت-دوم'>مناقصه احداث مسیل خیابان لاله ها باغملک - نوبت دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه احداث مسیل خیابان لاله ها باغملک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985492/فراخوان-تکمیل-و-اجرای-عملیات-باقیمانده-سالن-ورزشی-چند-منظوره-ولایت--نوبت-دوم'>فراخوان تکمیل و اجرای عملیات باقیمانده سالن ورزشی چند منظوره ولایت - نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران، فراخوان تکمیل و اجرای عملیات باقیمانده سالن ورزشی چند منظوره ولایت - نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985495/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز--چاپ-دوم'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز  - چاپ دوم  / آگهی مناقصه ، مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز - چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985496/مناقصه-عملیات-تهیه-نصب-و-راه-اندازی-شش-دستگاه-فیلتر-شنی-تحت-فشار'>مناقصه عملیات تهیه، نصب و راه اندازی شش دستگاه فیلتر شنی تحت فشار / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی و مناقصه, مناقصه عملیات تهیه، نصب و راه اندازی شش دستگاه فیلتر شنی تحت فشار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985497/فراخوان-مرمت-و-بازسازی-پست-فرعی-نوبت-دوم'>فراخوان مرمت و بازسازی پست فرعی  نوبت دوم  / آگهی فراخوان,فراخوان مرمت و بازسازی پست فرعی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985499/مناقصه-احداث-ساختمان-سلف-سرویس'>مناقصه احداث ساختمان سلف سرویس  / آگهی مناقصه , مناقصه احداث ساختمان سلف سرویس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985501/مناقصه-تهیه-و-تامین-۹۰-دستگاه-خودرو-وانت-تک-کابین'>مناقصه تهیه و تامین ۹۰ دستگاه خودرو وانت تک کابین  / مناقصه ,مناقصه تهیه و تامین ۹۰ دستگاه خودرو وانت تک کابین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985503/مناقصه-انجام-آزمایشات-گازهای-خونی'>مناقصه انجام آزمایشات گازهای خونی  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام آزمایشات گازهای خونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985505/اصلاحیه-مناقصه-زیباسازی-رفوژ-وسط-معابر-سطح-شهر'>اصلاحیه مناقصه زیباسازی رفوژ وسط معابر سطح شهر  / اصلاحیه مناقصه, مناقصه زیباسازی رفوژ وسط معابر سطح شهر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985506/مناقصه-تهیه-و-تامین-81-دستگاه-خودروی-استیجاری'>مناقصه  تهیه و تامین 81 دستگاه خودروی استیجاری  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و تامین 81 دستگاه خودروی استیجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985507/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-دوجداره-فاضلابی'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985509/مناقصه-تامین-6-دستگاه-مینی-بوس-کولردار-و-3-دستگاه-سواری--'>مناقصه تامین 6 دستگاه مینی بوس کولردار و 3 دستگاه سواری ... / مناقصه, مناقصه تامین 6 دستگاه مینی بوس کولردار و 3 دستگاه سواری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985514/مناقصه-تهیه-و-تامین-۱۰۵-دستگاه-خوئدروی-نیسان-دو-کابین'>مناقصه تهیه و تامین ۱۰۵ دستگاه خوئدروی نیسان دو کابین / مناقصه ,مناقصه تهیه و تامین ۱۰۵ دستگاه خوئدروی نیسان دو کابین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985516/مزایده-فروش-دو-دستگاه-خودرو-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش دو دستگاه خودرو مازاد بر نیاز / مزایده,مزایده فروش دو دستگاه خودرو مازاد بر نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985517/مناقصه-پروژه-خاکبرداری--مخلوط-ریزی--بیس-ریزی--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه خاکبرداری ، مخلوط ریزی ، بیس ریزی... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه خاکبرداری ، مخلوط ریزی ، بیس ریزی... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985521/آگهی-فراخوان-استعلام-واگذاری-انجام-امور-خدمان-بیماریاری'>آگهی فراخوان استعلام واگذاری  انجام امور خدمان بیماریاری / آگهی فراخوان استعلام،آگهی فراخوان استعلام واگذاری  انجام امور خدمان بیماریاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985523/اصلاحیه-مناقصه-جمع-آوری-زباله-در-سطح-شهر'>اصلاحیه مناقصه جمع آوری زباله در سطح شهر / اصلاحیه مناقصه، مناقصه جمع آوری زباله در سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985525/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-امور-دفتری--اداری--ترافیکی--کالایی--'>فراخوان مناقصه انجام خدمات امور دفتری - اداری - ترافیکی - کالایی ... / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه انجام خدمات امور دفتری - اداری - ترافیکی - کالایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985528/مناقصه-انجام-عملیات-آسفالت-گرم-معابر-تجدید-اصلاحیه-نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات آسفالت گرم معابر تجدید اصلاحیه نوبت دوم  / اصلاحیه آگهی تجدید مناقصه عمومی ، مناقصه انجام عملیات آسفالت گرم معابر تجدید اصلاحیه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985531/مناقصه-واگذاری-آزمایشگاههای-مراکز-آموزشی-درمانی-حافظ-و-خلیلی'>مناقصه واگذاری آزمایشگاههای مراکز آموزشی درمانی حافظ و خلیلی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری آزمایشگاههای مراکز آموزشی درمانی حافظ و خلیلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985535/مناقصه-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-پرسنل-شرکت-(حدود-500-پرس-غذا)'>مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای پرسنل شرکت (حدود 500 پرس غذا)  / آگهی فراخوان عمومی برگزاری مناقصه، مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای پرسنل شرکت (حدود 500 پرس غذا) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985539/آگهی-مناقصه-اجرای-شبکه-روشنایی-بولوار--نوبت-دوم'>آگهی مناقصه  اجرای شبکه روشنایی بولوار - نوبت دوم  / آگهی مناقصه،آگهی مناقصه  اجرای شبکه روشنایی بولوار - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985540/مناقصه-پروژه-زیرسازی-و-آسفالت-معابر--نوبت-دوم'> مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت معابر - نوبت دوم  / آگهی مناقصه,  مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت معابر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985541/فراخوان-تعمیرات-اساسی-خطوط-اصلی-فرعی'>فراخوان تعمیرات اساسی، خطوط اصلی، فرعی / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان  تعمیرات اساسی، خطوط اصلی، فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985545/مناقصه-خرید-سیم-روکش-دار-آلومینیوم-فولاد'>مناقصه خرید سیم روکش دار آلومینیوم فولاد / مناقصه ,مناقصه خرید سیم روکش دار آلومینیوم فولاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985546/مناقصه-انجام-خدمات-تعویض-روغن---نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات تعویض روغن ... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات تعویض روغن ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985548/استعلام-اگزاست-فن-مکنده'>استعلام اگزاست فن مکنده / استعلام ,استعلام اگزاست فن مکنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985549/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی  / استعلام ,استعلام اجرای طرح هادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985552/استعلام-خرید-قطعه-یدکی-توربین-و--'>استعلام خرید قطعه یدکی توربین و ... / استعلام, استعلام خرید قطعه یدکی توربین و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985553/مناقصه-خدمات-مشترکین-منطقه-سه'>مناقصه خدمات مشترکین منطقه سه / اگهی مناقصه , مناقصه خدمات مشترکین منطقه سه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985555/استعلام-انجام-معاینات-سلامت-شغلی'>استعلام انجام معاینات سلامت شغلی / استعلام ,استعلام انجام معاینات سلامت شغلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985556/مناقصه-انجام-خدمات-مورد-نیاز-واحدهای-خدماتی--'>مناقصه انجام خدمات مورد نیاز واحدهای خدماتی ... / آگهی فراخوان مناقصه , مناقصه انجام خدمات مورد نیاز واحدهای خدماتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985559/مناقصه-شناسایی-پیمانکار-در-اجرای-خط-لوله-18-اینچ--'>مناقصه شناسایی پیمانکار در اجرای خط لوله 18 اینچ... / مناقصه, مناقصه شناسایی پیمانکار در اجرای خط لوله 18 اینچ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985560/استعلام-گاردان-کشاننده'>استعلام گاردان کشاننده   / استعلام گاردان کشاننده  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985562/اصلاحیه-مناقصه-اجرای-عملیات-پیاده-راه-سازی-خیابان'>اصلاحیه مناقصه اجرای عملیات پیاده راه سازی خیابان / اصلاحیه مناقصه عمومی ,مناقصه اجرای عملیات پیاده راه سازی خیابان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985563/مناقصه-انجام-خدمات-امداد-مشترکین-گازبانی-و-خدمات-عمومی-تجدید'>مناقصه انجام خدمات امداد، مشترکین، گازبانی و خدمات عمومی -تجدید  / آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه انجام خدمات امداد، مشترکین، گازبانی و خدمات عمومی- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985566/استعلام-۳۰-عدد-فیلتر-المنت-و--'>استعلام ۳۰ عدد فیلتر المنت و ... / استعلام ,استعلام ۳۰ عدد فیلتر المنت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985567/مناقصه-خرید-رنگ-و-ادوات-مصرفی-جهت-ترمیم-و-بهسازی-بدنه-شهری--'>مناقصه خرید رنگ و ادوات مصرفی جهت ترمیم و بهسازی بدنه شهری... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید رنگ و ادوات مصرفی جهت ترمیم و بهسازی بدنه شهری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985568/فراخوان-مناقصه-انجام-امور-خدمات-درمانگاه-فرهنگیان'>فراخوان مناقصه انجام امور خدمات درمانگاه فرهنگیان / فراخوان مناقصه،فراخوان مناقصه انجام امور خدمات درمانگاه فرهنگیان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985570/استعلام-۳-عدد-کنتاکتور-اصلی-و--'>استعلام ۳ عدد کنتاکتور اصلی و ... / استعلام ,استعلام ۳ عدد کنتاکتور اصلی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985575/استعلام-الکتروپمپ-گریز-از-مرکز'>استعلام الکتروپمپ گریز از مرکز / استعلام , استعلام الکتروپمپ گریز از مرکز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985576/مناقصه-پردازش-و-تفسیر-مجدد-داده-های-لرزه-نگاری-سه-بعدی-ساختمان-هرمز-اس'>مناقصه پردازش و تفسیر  مجدد داده های لرزه نگاری سه بعدی ساختمان هرمز-اس / آگهی  ارزیابی کیفی, مناقصه پردازش و تفسیر  مجدد داده های لرزه نگاری سه بعدی ساختمان هرمز-اس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985579/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-نواحی-1-و-2-منطقه-3--'>مناقصه نگهداری فضای سبز نواحی 1 و 2 منطقه 3 ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری فضای سبز نواحی 1 و 2 منطقه 3 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985581/استعلام-2-عدد-چرخ-زنجیر-بالائی-الواتور-و--'>استعلام 2 عدد چرخ زنجیر بالائی الواتور و... / استعلام, استعلام 2 عدد چرخ زنجیر بالائی الواتور و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985583/استعلام-ورق-لاستیکی'>استعلام ورق لاستیکی  / استعلام , استعلام ورق لاستیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985585/استعلام-6-عدد-بوش-ضد-سایش-غلطک-آسیاب-مولد-و--'>استعلام 6 عدد بوش ضد سایش غلطک آسیاب مولد و ... / استعلام, استعلام 6 عدد بوش ضد سایش غلطک آسیاب مولد و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985587/مناقصه-خدمات-نگهبانی'>مناقصه خدمات نگهبانی  / مناقصه ,مناقصه خدمات نگهبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985589/مناقصه-ساماندهی-و-بسترسازی-مسیل'>مناقصه ساماندهی و بسترسازی مسیل / مناقصه عمومی, مناقصه ساماندهی و بسترسازی مسیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985590/فراخوان-پروه-تعمیرات-اساسی-4-باب-منازل-سه-تاقه-کوچک-کارگری'>فراخوان پروه تعمیرات اساسی 4 باب منازل سه تاقه کوچک کارگری / مناقصه, فراخوان پروه تعمیرات اساسی 4 باب منازل سه تاقه کوچک کارگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985591/استعلام-طناب-چهارگوش-غیر-آزبستی'>استعلام طناب چهارگوش غیر آزبستی / استعلام , استعلام طناب چهارگوش غیر آزبستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985592/استعلام-100-عدد-سوکت--'>استعلام 100 عدد سوکت ... / استعلام ,استعلام 100 عدد سوکت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985594/استعلام-بست-تسمه-بسته-بندی'>استعلام بست تسمه بسته بندی  / استعلام , استعلام بست تسمه بسته بندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985595/مناقصه-خرید-لیفتراک-دیزلی'>مناقصه خرید لیفتراک دیزلی / مناقصه ,مناقصه خرید لیفتراک دیزلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985596/مناقصه-پروژه-تعمیرات-اساسی-8-دستگاه-منزل-بلوکی'>مناقصه پروژه تعمیرات اساسی 8 دستگاه منزل بلوکی  / مناقصه ,مناقصه تعمیرات اساسی 8 دستگاه منزل بلوکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985598/استعلام-سیفتی-والو-فولادی-جوشی'>استعلام سیفتی والو فولادی جوشی / استعلام , استعلام سیفتی والو فولادی جوشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985599/مناقصه--AIR-HANDLING-UNIT'>مناقصه   AIR HANDLING UNIT / مناقصه, مناقصه   AIR HANDLING UNIT</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985600/استعلام-ساخت-قطعات-داخلی-برج-اتمسفریک'>استعلام ساخت قطعات داخلی برج اتمسفریک / استعلام ,استعلام ساخت قطعات داخلی برج اتمسفریک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985602/استعلام-3-عدد-هیتر-سه-فاز'>استعلام 3 عدد هیتر سه فاز  / استعلام ,استعلام 3 عدد هیتر سه فاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985603/استعلام-نمد-سفید'>استعلام نمد سفید  / استعلام , استعلام نمد سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985604/مناقصه-ساخت-ELLIPTICAL-JOINT'>مناقصه ساخت ELLIPTICAL JOINT / مناقصه ,مناقصه ساخت ELLIPTICAL JOINT</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985605/دومین-کنفرانس-ملی-و-بین-المللی-کارشناسان-hse'>دومین کنفرانس ملی و بین المللی کارشناسان hse  / دومین کنفرانس ملی و بین المللی کارشناسان hse </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985608/مناقصه-ساخت-قطعات-داخلی-برج'>مناقصه ساخت قطعات داخلی برج / مناقصه , مناقصه ساخت قطعات داخلی برج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985609/آگهی-مناقصه-خرید-فیوز-کات-اوت-۲۰-کیلو-ولت'>آگهی مناقصه خرید فیوز کات اوت ۲۰ کیلو ولت / مناقصه ,آگهی مناقصه خرید فیوز کات اوت ۲۰ کیلو ولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985610/استعلام-کابل-برق'>استعلام کابل برق / استعلام ,استعلام کابل برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985611/همایش-تاب-آوری-شریان-های-حیاتی-و-زیرساخت-های-عمرانی'>همایش تاب آوری شریان های حیاتی و زیرساخت های عمرانی  / همایش تاب آوری شریان های حیاتی و زیرساخت های عمرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985612/استعلام-پولی-کش'>استعلام پولی کش / استعلام ,استعلام پولی کش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985613/استعلام-فلودیوایدر-مارک-casappa'>استعلام فلودیوایدر مارک  casappa / استعلام , استعلام فلودیوایدر مارک  casappa</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985614/فراخوان-اجاره-یک-فروند-شناور-A-H-T-S-با-آبخور-کم--'>فراخوان اجاره یک فروند شناور A.H.T.S با آبخور کم ... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی، فراخوان اجاره یک فروند شناور A.H.T.S با آبخور کم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985615/استعلام-انجام-عملیات-میدانی'>استعلام انجام عملیات میدانی / استعلام,استعلام انجام عملیات میدانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985617/استعلام-انجام-عملیات-میدانی'>استعلام انجام عملیات میدانی / استعلام,استعلام انجام عملیات میدانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985618/استعلام-فلومتر-آلتراسونیک-دیجیتالی-و--'>استعلام فلومتر آلتراسونیک دیجیتالی و ... / استعلام ,استعلام فلومتر آلتراسونیک دیجیتالی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985619/استعلام-انجام-خدمات-سوپروایزری-سیستم-FIRE-FIGHTING'>استعلام انجام خدمات سوپروایزری سیستم FIRE FIGHTING  / استعلام ,استعلام انجام خدمات سوپروایزری سیستم FIRE FIGHTING </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985620/استعلام-بوش-و-رولیک'>استعلام بوش و رولیک  / استعلام, استعلام بوش و رولیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985622/استعلام-پانل-ساندویچی'>استعلام پانل ساندویچی  / استعلام , استعلام پانل ساندویچی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985623/همایش-معماری-و-شهرسازی-پایدار--دبی-و-مصدر'>همایش معماری و شهرسازی پایدار - دبی و مصدر  / همایش معماری و شهرسازی پایدار - دبی و مصدر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985624/استعلام-چاپ-دو-جلد-گزارش'>استعلام چاپ دو جلد گزارش / استعلام,استعلام چاپ دو جلد گزارش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985625/استعلام-تعمیرات-کتابخانه-های-عمومی'>استعلام تعمیرات کتابخانه های عمومی  / استعلام , استعلام تعمیرات کتابخانه های عمومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985626/استعلام-پیچ-شش-گوش-نیم-رزوه-دنده-درشت--'> استعلام پیچ شش گوش نیم رزوه دنده درشت ... / استعلام , استعلام پیچ شش گوش نیم رزوه دنده درشت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985628/مناقصه-برق-رسانی-شبکه-های-توزیع-منطقه'>مناقصه برق رسانی شبکه های توزیع منطقه / مناقصه عمومی, مناقصه برق رسانی شبکه های توزیع منطقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985629/چهارمین-کنفرانس-ملی-کاربرد-سامانه-اطلاعات-مکانی'>چهارمین کنفرانس ملی کاربرد سامانه اطلاعات مکانی  / چهارمین کنفرانس ملی کاربرد سامانه اطلاعات مکانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985630/استعلام-قطعات-رایانه'>استعلام قطعات رایانه / استعلام,استعلام قطعات رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985631/فراخوان-استعلام-ارائه-خدمات-بیماریاری'>فراخوان استعلام ارائه خدمات بیماریاری / آگهی فراخوان استعلام،فراخوان استعلام ارائه خدمات بیماریاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985632/استعلام-موتورسیکلت'>استعلام موتورسیکلت     / استعلام , استعلام موتورسیکلت    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985634/استعلام-6-رول-پتو-سرامیکی--'>استعلام 6 رول پتو سرامیکی ... / استعلام , استعلام 6 رول پتو سرامیکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985635/استعلام-تعمیرات-کتابخانه-های-عمومی'>استعلام تعمیرات کتابخانه های عمومی  / استعلام , استعلام تعمیرات کتابخانه های عمومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985636/استعلام-تعمیر-کامل-اتو-ترانس'>استعلام تعمیر کامل اتو ترانس / استعلام ,استعلام تعمیر کامل اتو ترانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985638/اولین-کنفرانس-حکمرانی'>اولین کنفرانس حکمرانی / اولین کنفرانس حکمرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985639/استعلام-۱۴-ردیف-اقلام-نقطه-جوش---'>استعلام ۱۴ ردیف اقلام نقطه جوش . ... / استعلام ,استعلام ۱۴ ردیف اقلام نقطه جوش . ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985640/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای-قره-باغ'>استعلام اجرای طرح هادی روستای قره باغ / استعلام,استعلام اجرای طرح هادی روستای قره باغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985641/استعلام-​آرشیو-اسناد-حسابداری'>استعلام ​آرشیو اسناد حسابداری     / استعلام , استعلام ​آرشیو اسناد حسابداری    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985642/استعلام-بهسازی-و-تعمیرات-واحد-دندانپزشکی'>استعلام بهسازی و تعمیرات واحد دندانپزشکی  / استعلام , استعلام بهسازی و تعمیرات واحد دندانپزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985643/استعلام-بهاء-تعمیر-کامل-اتوترانس-33-20-کیلوولت--'>استعلام بهاء تعمیر کامل اتوترانس 33/20 کیلوولت... / مناقصه, استعلام بهاء تعمیر کامل اتوترانس 33/20 کیلوولت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985645/استعلام-تعمیرات-کتابخانه-های-عمومی'>استعلام تعمیرات کتابخانه های عمومی  / استعلام , استعلام تعمیرات کتابخانه های عمومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985647/استعلام-دیوارپوش-مارک-کمپارس-و--'> استعلام دیوارپوش مارک کمپارس و ... / استعلام,  استعلام دیوارپوش مارک کمپارس و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985648/استعلام​-​خرید-کیت-ایمنی-ابفای-گرمی'>استعلام​ ​خرید کیت ایمنی ابفای گرمی  / استعلام, استعلام ​​​خرید کیت ایمنی ابفای گرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985650/استعلام-تعمیرات-کتابخانه-های-عمومی'>استعلام تعمیرات کتابخانه های عمومی  / استعلام , استعلام تعمیرات کتابخانه های عمومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985653/استعلام-مواد-ضدعفونی-کننده'>استعلام مواد ضدعفونی کننده  / استعلام, استعلام مواد ضدعفونی کننده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985654/استعلام-ست-کامل-سنسور-لولینک-طبقاتی'>استعلام ست کامل سنسور لولینک طبقاتی / استعلام , استعلام ست کامل سنسور لولینک طبقاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985655/استعلام-2-عدد-باطری-UPC--'>استعلام 2 عدد باطری UPC... / استعلام , استعلام 2 عدد باطری UPC...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985656/استعلام​-​خرید-یک-دستگاه-کامپیوتر'>استعلام​ ​خرید یک دستگاه کامپیوتر / استعلام, استعلام ​​​خرید یک دستگاه کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985657/تمدید-مناقصه-تهیه--بارگیری--حمل-و-تخلیه-انواع-سنگ'>تمدید مناقصه تهیه ، بارگیری ، حمل و تخلیه انواع سنگ  / تمدید مناقصه , مناقصه تهیه ، بارگیری ، حمل و تخلیه انواع سنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985659/استعلام-تعمیرات-کتابخانه-عمومی'>استعلام تعمیرات کتابخانه عمومی  / استعلام , استعلام تعمیرات کتابخانه عمومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985660/استعلام-بوته-نسوز-با-حجم-داخلی-550-سی-سی'>استعلام بوته نسوز با حجم داخلی 550 سی سی  / استعلام, استعلام بوته نسوز با حجم داخلی 550 سی سی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985661/مناقصه-اجرای-خط-انتقال-فاضلاب-و-بخشی-از-شبکه-جمع-آوری'>مناقصه اجرای خط انتقال فاضلاب و بخشی از شبکه جمع آوری / آگهی برگزاری مناقصه عمومی , مناقصه اجرای خط انتقال فاضلاب و بخشی از شبکه جمع آوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985662/استعلام-میزکارشناسی'>استعلام میزکارشناسی  / استعلام ,استعلام میزکارشناسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985663/استعلام-تهیه-و-تامین-تجهیزات-ایمنی'>استعلام تهیه و تامین تجهیزات ایمنی / استعلام, استعلام تهیه و تامین تجهیزات ایمنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985664/استعلام-احداث-دیوار-درمانگاه-جدید-مرکز-آموزشی-درمانی-گلستان'>استعلام احداث دیوار درمانگاه جدید مرکز آموزشی درمانی گلستان / استعلام,استعلام احداث دیوار درمانگاه جدید مرکز آموزشی درمانی گلستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985665/استعلام-کولر-گازی-ایرانی-18000--40'>استعلام کولر گازی ایرانی 18000 & 40  / استعلام, استعلام کولر گازی ایرانی 18000 & 40 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985666/استعلام-خرید-دوزینگ-پمپ-فاضلاب'>استعلام خرید دوزینگ پمپ فاضلاب  / استعلام ,استعلام خرید دوزینگ پمپ فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985667/استعلام-دستگاه-اندازه-گیری-CTD'>استعلام دستگاه اندازه گیری CTD / استعلام, استعلام دستگاه اندازه گیری CTD</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985668/استعلام-سیستم-گرمایشی'>استعلام سیستم گرمایشی / استعلام, استعلام سیستم گرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985670/استعلام-خرید-تجهیزات-صوتی-میکروفون-و--'>استعلام خرید تجهیزات صوتی، میکروفون و...     / استعلام , استعلام خرید تجهیزات صوتی، میکروفون و...    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985671/استعلام-کوپلینگ'>استعلام کوپلینگ  / استعلام، استعلام کوپلینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985672/استعلام-خرید-کلمپ-فاضلاب-بیله-سوار'>استعلام خرید کلمپ فاضلاب بیله سوار / استعلام ,استعلام خرید کلمپ فاضلاب بیله سوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985673/استعلام-خرید-250-عدد-خار-ضد-پرنده'>استعلام خرید 250 عدد خار ضد پرنده  / استعلام, استعلام خرید 250 عدد خار ضد پرنده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985674/استعلام-2000-قالب-آجر-نسوز-شاموتی--'>استعلام 2000 قالب آجر نسوز شاموتی.... / استعلام , استعلام 2000 قالب آجر نسوز شاموتی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985675/استعلام-خرید-دو-دستگاه-رک'>استعلام خرید دو دستگاه رک  / استعلام ,استعلام خرید دو دستگاه رک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985676/استعلام-خرید-طرح-فاضلاب-بیله-سلوار'>استعلام خرید طرح فاضلاب بیله سلوار / استعلام, استعلام خرید طرح فاضلاب بیله سلوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985677/استعلام-میکروسوئیچ-OMRON-و--'>استعلام میکروسوئیچ OMRON و ... / استعلام, استعلام میکروسوئیچ OMRON و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985678/استعلام-کاغذ-بویین-22-سانت-30-گرمی'>استعلام کاغذ بویین 22 سانت 30 گرمی  / استعلام , استعلام کاغذ بویین 22 سانت 30 گرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985679/استعلام-کولر-گازی-ایرانی-12000'>استعلام کولر گازی ایرانی 12000 / استعلام, استعلام کولر گازی ایرانی 12000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985680/استعلام-کدورت-سنج-فاضلاب'>استعلام کدورت سنج فاضلاب  / استعلام ,استعلام کدورت سنج فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985681/استعلام-احداث-مدرسه-ابتدایی'>استعلام احداث مدرسه ابتدایی / استعلام, استعلام احداث مدرسه ابتدایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985683/استعلام-لوازم-خانگی'>استعلام لوازم خانگی / استعلام , استعلام لوازم خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985684/استعلام-مراقبت-و-نگهداری-و-بذرکاری'>استعلام مراقبت و نگهداری و بذرکاری / استعلام , استعلام مراقبت و نگهداری و بذرکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985685/مناقصه-واگذاری-مشارکتی-ارائه-خدمات-آزمایشگاه'>مناقصه واگذاری مشارکتی ارائه خدمات آزمایشگاه / مناقصه, مناقصه واگذاری مشارکتی ارائه خدمات آزمایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985686/استعلام-خرید-کارتن-بند-دار-بایگانی'>استعلام خرید کارتن بند دار بایگانی / استعلام, استعلام خرید کارتن بند دار بایگانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985687/استعلام-حراست-مجموعه-های-سوارکاری'>استعلام حراست مجموعه های سوارکاری / استعلام ,استعلام حراست مجموعه های سوارکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985688/استعلام-خرید-آسفالت-گرم-توپکا-با-دانه'>استعلام خرید آسفالت گرم توپکا با دانه / استعلام,استعلام خرید آسفالت گرم توپکا با دانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985689/مناقصه-واگذاری-امور-نگهداری-و-راهبری-امور-تاسیسات-مرکز-آموزشی-درمانی'>مناقصه  واگذاری امور نگهداری و راهبری امور تاسیسات مرکز آموزشی درمانی / فراخوان مناقصه, مناقصه  واگذاری امور نگهداری و راهبری امور تاسیسات مرکز آموزشی درمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985690/استعلام-خرید-یسلیس-آبفا'>استعلام خرید یسلیس آبفا  / استعلام ,استعلام خرید یسلیس آبفا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985691/استعلام-چای-ایرانی'>استعلام چای ایرانی  / استعلام,استعلام چای ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985693/استعلام-یک-عدد-نوت-بوک'>استعلام یک عدد نوت بوک  / استعلام ,استعلام یک عدد نوت بوک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985694/استعلام-برگزاری-نمایشگاه-توانمندی-ها--'>استعلام برگزاری نمایشگاه توانمندی ها... / استعلام, استعلام برگزاری نمایشگاه توانمندی ها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985695/استعلام-مقوای-100-70-230-گرمی-سفید'>استعلام مقوای 100*70/230 گرمی سفید / استعلام , استعلام مقوای 100*70/230 گرمی سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985696/استعلام-دو-دستگاه-All-In-One'>استعلام دو دستگاه All In One  / استعلام , استعلام دو دستگاه All In One </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985697/استعلام-خرید-الکترو-موتور-گیربکس'>استعلام خرید الکترو موتور گیربکس  / استعلام ,استعلام خرید الکترو موتور گیربکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985698/استعلام-خرید-آسفالت-گرم-توپکا-با-دانه'>استعلام خرید آسفالت گرم توپکا با دانه / استعلام,استعلام خرید آسفالت گرم توپکا با دانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985699/مناقصه-واگذاری-مشارکتی-ارائه-خدمات-آزمایشگاه'>مناقصه واگذاری مشارکتی ارائه خدمات آزمایشگاه / مناقصه, مناقصه واگذاری مشارکتی ارائه خدمات آزمایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985700/استعلام-عملیات-برف-روبی-در-تمام-عرض--'>استعلام عملیات برف روبی در تمام عرض... / استعلام, استعلام عملیات برف روبی در تمام عرض...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985701/استعلام-خرید-نصب-و-راه-اندازی'>استعلام خرید، نصب و راه اندازی / استعلام,استعلام خرید، نصب و راه اندازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985702/استعلام-کت-شلوار-مطهری'>استعلام کت شلوار مطهری  / استعلام ,استعلام کت شلوار مطهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985703/استعلام-تعمیرات-مدرسه-راهنمایی'>استعلام تعمیرات مدرسه راهنمایی / استعلام, استعلام تعمیرات مدرسه راهنمایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985704/استعلام-مراقبت-و-نگهداری-و-آبیاری-پارک--'>استعلام مراقبت و نگهداری و آبیاری پارک... / استعلام, استعلام مراقبت و نگهداری و آبیاری پارک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985705/استعلام-روپوش-کار-مردانه'>استعلام روپوش کار مردانه / استعلام,استعلام روپوش کار مردانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985706/استعلام-دست-شلوار-و-پیراهن'>استعلام دست شلوار و پیراهن  / استعلام, استعلام دست شلوار و پیراهن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985707/استعلام-تهیه-و-نصب-دو-دستگاه-برج-روشنایی'>استعلام تهیه و نصب دو دستگاه برج روشنایی / استعلام ,استعلام تهیه و نصب دو دستگاه برج روشنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985708/استعلام-نگهداری-و-برفروبی-جاده-ها'>استعلام نگهداری و برفروبی جاده ها / استعلام, استعلام نگهداری و برفروبی جاده ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985709/استعلام-حمل-و-تعمیر-انواع-الکتروپمپ'>استعلام حمل و تعمیر انواع الکتروپمپ / استعلام,استعلام حمل و تعمیر انواع الکتروپمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985710/استعلام-ساخت-و-نصب-کمد-و-درب'>استعلام ساخت و نصب کمد و درب  / استعلام ,استعلام ساخت و نصب کمد و درب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985711/استعلام-5-ردیف-اقلام-یدکی-نقطه-جوش--'>استعلام 5 ردیف اقلام یدکی نقطه جوش... / استعلام، استعلام 5 ردیف اقلام یدکی نقطه جوش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985712/استعلام-عملیات-برف-روبی-جاده-دسترسی'>استعلام عملیات برف روبی جاده دسترسی  / استعلام , استعلام عملیات برف روبی جاده دسترسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985713/استعلام15-عدد-ریبون-و-5-عدد-فیلم-دستگ'>استعلام15 عدد ریبون و 5 عدد فیلم دستگ / استعلام,استعلام15 عدد ریبون و 5 عدد فیلم دستگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985714/استعلام-سیستم-گرمایش-و-سرمایش'>استعلام سیستم گرمایش و سرمایش / استعلام, استعلام سیستم گرمایش و سرمایش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985715/استعلام-بهینه-سازی-روشنایی-محوطه'>استعلام بهینه سازی روشنایی محوطه  / استعلام ,استعلام بهینه سازی روشنایی محوطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985716/استعلام-ست-کامل-کامپیوتر'>استعلام ست کامل کامپیوتر / استعلام, استعلام ست کامل کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985717/استعلام-اجرای-برقرسانی-ایستگاه'>استعلام اجرای برقرسانی ایستگاه / استعلام,استعلام اجرای برقرسانی ایستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985718/استعلام-مجموعه-کانوپی-کابین-و--'>استعلام مجموعه کانوپی- کابین و... / استعلام , استعلام مجموعه کانوپی- کابین و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985719/استعلام-مرمت-و-لایروبی-قنات'>استعلام مرمت و لایروبی قنات / استعلام , استعلام مرمت و لایروبی قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985720/استعلام-شیلنگ-باد'>استعلام شیلنگ باد / استعلام ,استعلام شیلنگ باد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985721/استعلام-تعمیر-و-اورهال-9-دستگاه-ماشین'>استعلام تعمیر و اورهال 9 دستگاه ماشین / استعلام,استعلام تعمیر و اورهال 9 دستگاه ماشین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985722/استعلام-رایانه-کامل'>استعلام رایانه کامل  / استعلام,استعلام رایانه کامل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985723/استعلام-بهسازی-و-نوسازی-شبکه-برق'>استعلام بهسازی و نوسازی شبکه برق  / استعلام , استعلام بهسازی و نوسازی شبکه برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985724/استعلام-رول-ژورنال-کاغذی'>استعلام رول ژورنال کاغذی / استعلام ,استعلام رول ژورنال کاغذی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985725/استعلام-دیگ-شوفاژ'>استعلام دیگ شوفاژ / استعلام ,استعلام دیگ شوفاژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985726/استعلام-مرمت-و-لایروبی-قنات'>استعلام مرمت و لایروبی قنات / استعلام , ​استعلام مرمت و لایروبی قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985727/استعلام-تعمیر-و-حمل-الکتروپمپ-ها'>استعلام تعمیر و حمل الکتروپمپ ها / استعلام,استعلام تعمیر و حمل الکتروپمپ ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985728/استعلام-سنسور-کشش'>استعلام سنسور کشش  / استعلام ,استعلام سنسور کشش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985729/استعلام-​یک-دستگاه-پرینتر-برای-واحد-طرح'>استعلام ​یک دستگاه پرینتر برای واحد طرح / استعلام ,استعلام ​یک دستگاه پرینتر برای واحد طرح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985730/استعلام-​کفش-چرمی-25-دست--'>استعلام ​کفش چرمی 25 دست... / استعلام، استعلام ​کفش چرمی 25 دست...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985731/استعلام-خرید-تعدادی-چرخ-خیاطی'>استعلام خرید تعدادی چرخ خیاطی  / استعلام ,استعلام خرید تعدادی چرخ خیاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985732/استعلام-پکیج'>استعلام پکیج  / استعلام ,استعلام پکیج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985733/​استعلام-تهیه-و-بسته-بندی-جیره-خشک-غذای'>​استعلام تهیه و بسته بندی جیره خشک غذای / استعلام , ​استعلام تهیه و بسته بندی جیره خشک غذای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985734/استعلام-اجرای-عملیات-سنگ-ملاتی'>استعلام اجرای عملیات سنگ ملاتی / استعلام ,استعلام اجرای عملیات سنگ ملاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985735/استعلام-​بلبرینگ-3313-آبفای-گرمی'>استعلام ​بلبرینگ 3313 آبفای گرمی / استعلام ,استعلام ​​بلبرینگ 3313 آبفای گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985736/استعلام-​خرید-لوله-پلی-اتیلن-سایز-160'>استعلام ​خرید لوله پلی اتیلن سایز 160  / استعلام، استعلام ​خرید لوله پلی اتیلن سایز 160 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985737/استعلام-دیتالاگر-DL16-PRO'>استعلام دیتالاگر DL16 PRO  / استعلام، استعلام دیتالاگر DL16 PRO </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985738/استعلام-خرید-ابزارآلات-و-تجهیزات'>استعلام خرید ابزارآلات و تجهیزات / استعلام ,استعلام خرید ابزارآلات و تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985739/استعلام-کلید-اهرمی-دو-حالته-دوپایه--'>استعلام کلید اهرمی دو حالته دوپایه ... / استعلام, استعلام کلید اهرمی دو حالته دوپایه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985740/استعلام-خرید-تجهیزات-و-عملیات-اجرایی'>استعلام خرید تجهیزات و عملیات اجرایی / استعلام , ​استعلام خرید تجهیزات و عملیات اجرایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985741/استعلام-​جهت-خرید-کارت-رستوران'>استعلام ​جهت خرید کارت رستوران / استعلام، استعلام ​جهت خرید کارت رستوران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985742/استعلام-هارد'>استعلام هارد  / استعلام,استعلام هارد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985743/استعلام-کامپیوتر-ALLIN-ONE-مدل-MSI'>استعلام کامپیوتر ALLIN ONE مدل MSI / استعلام,استعلام کامپیوتر ALLIN ONE مدل MSI</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985744/استعلام-عملیات-نگهداری-راهها'>استعلام عملیات نگهداری راهها / استعلام, استعلام عملیات نگهداری راهها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985745/​استعلام-خرید-صندلی-گردان'>​استعلام خرید صندلی گردان / استعلام , ​استعلام خرید صندلی گردان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985746/استعلام-​خرید-کابل-کلمپ-آویز--'>استعلام ​خرید کابل، کلمپ آویز... / استعلام، استعلام ​خرید کابل، کلمپ آویز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985747/​استعلام-خرید-اسپیسر-بین-فازی-132-کیلو'>​استعلام خرید اسپیسر بین فازی 132 کیلو / استعلام , ​استعلام خرید اسپیسر بین فازی 132 کیلو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985748/استعلام-لپ-تاپ'>استعلام لپ تاپ  / استعلام, استعلام لپ تاپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985749/استعلام-24-عدد-تین-کلاینت'>استعلام 24 عدد تین کلاینت / استعلام, استعلام 24 عدد تین کلاینت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985750/مناقصه-گسترش-و-نوسازی-فضای-آشپزخانه-رستوران-شرکت-پالایش-نفت-امام-خمینی(ره)-شازند'>مناقصه گسترش و نوسازی فضای آشپزخانه رستوران شرکت پالایش نفت امام خمینی(ره) شازند     / مناقصه گسترش و نوسازی فضای آشپزخانه رستوران شرکت پالایش نفت امام خمینی(ره) شازند    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985751/استعلام-عملیات-تبدیل-آبنما-به-پل-4-دهان'>استعلام عملیات تبدیل آبنما به پل 4 دهان  / استعلام, استعلام عملیات تبدیل آبنما به پل 4 دهان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985752/استعلام-​عملیات-لوله-گذاری-گروسندرک'>استعلام ​عملیات لوله گذاری گروسندرک  / استعلام ,استعلام ​​عملیات لوله گذاری گروسندرک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985753/استعلام-دوربین--صوتی-و-تصویر'>استعلام دوربین ، صوتی و تصویر  / استعلام , استعلام دوربین ، صوتی و تصویر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985754/استعلام-خرید-بلیط-سینما'>استعلام خرید بلیط سینما / استعلام، استعلام خرید بلیط سینما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985755/استعلام-کمد-لباس'>استعلام کمد لباس  / استعلام , استعلام کمد لباس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985756/استعلام-کنتور-پرتابل'>استعلام کنتور پرتابل  / استعلام, استعلام کنتور پرتابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985757/استعلام-خرید-رنگ-زینگا-و-حلال-مخصوص'>استعلام خرید رنگ زینگا و حلال مخصوص     / استعلام، استعلام خرید رنگ زینگا و حلال مخصوص    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985758/استعلام-اجرای-عملیات-آسفالت-گرم'>استعلام اجرای عملیات آسفالت گرم / استعلام , استعلام اجرای عملیات آسفالت گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985759/استعلام-نگهداری-از-راهدارخانه-اصغر'>استعلام نگهداری از راهدارخانه اصغر  / استعلام، استعلام نگهداری از راهدارخانه اصغر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985760/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985761/استعلام-خرید-کارت-استخر'>استعلام خرید کارت استخر / استعلام، استعلام خرید کارت استخر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985763/استعلام-واگذاری-دو-دستگاه-تانکر'>استعلام واگذاری دو دستگاه تانکر  / استعلام, استعلام واگذاری دو دستگاه تانکر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985764/استعلام-گوجه-درجه-یک'>استعلام گوجه درجه یک  / استعلام , استعلام گوجه درجه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985765/مناقصه-تامین-برق-روستای-امیرانلو-شهرستان-شیروان'>مناقصه تامین برق روستای امیرانلو شهرستان شیروان     / مناقصه تامین برق روستای امیرانلو شهرستان شیروان    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985766/استعلام-کاغذ'>استعلام کاغذ  / استعلام , استعلام کاغذ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985767/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-بهره-برداری'>استعلام تعمیر و نگهداری بهره برداری / استعلام, استعلام تعمیر و نگهداری بهره برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985768/استعلام-مربا-25-گرمی-شانا'>استعلام مربا 25 گرمی شانا / استعلام,استعلام مربا 25 گرمی شانا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985769/مناقصه-اجرای-شبکه-برق-و-روشنایی'>مناقصه اجرای شبکه برق و روشنایی  / مناقصه اجرای شبکه برق و روشنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985770/استعلام-اجرای-عملیات-آسفالت-گرم'>استعلام اجرای عملیات آسفالت گرم / استعلام , استعلام اجرای عملیات آسفالت گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985771/مناقصه-خرید-حمل--نصب-و-راه-اندازی-و-آموزش-کامل-۱۰-دستگاه-آسانسور-و--'>مناقصه خرید، حمل ، نصب و راه اندازی و آموزش کامل ۱۰ دستگاه آسانسور و ... / مناقصه ,مناقصه خرید، حمل ، نصب و راه اندازی و آموزش کامل ۱۰ دستگاه آسانسور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985772/استعلام-درب-و-پنجره-آلومینیومی-دوجداره'>استعلام درب و پنجره آلومینیومی دوجداره / استعلام,استعلام درب و پنجره آلومینیومی دوجداره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985773/استعلام-امور-تاسیساتی'>استعلام  امور تاسیساتی  / استعلام, استعلام  امور تاسیساتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985775/مناقصه-یک-مرحله-ای-امور-خداماتی-و-نظافتی'>مناقصه یک مرحله ای امور خداماتی و نظافتی / مناقصه ,مناقصه یک مرحله ای امور خداماتی و نظافتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985776/استعلام-احیاء-و-مرمت-قنات-باغ-سینه'>استعلام احیاء و مرمت قنات باغ سینه  / استعلام, استعلام احیاء و مرمت قنات باغ سینه مجن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985777/مناقصه-خرید-کیف-های-بهداشتی'>مناقصه خرید کیف های بهداشتی / مناقصه خرید کیف های بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985778/استعلام-احداث-اتاق-سر-و-شیشه-سکوریت'>استعلام احداث اتاق سر و شیشه سکوریت  / استعلام , استعلام احداث اتاق سر و شیشه سکوریت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985779/استعلام-​کابینت-باتری'>استعلام ​کابینت باتری     / استعلام، استعلام ​کابینت باتری    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985780/مناقصه-انجام-امور-خدمات-پشتیبانی'>مناقصه انجام امور خدمات پشتیبانی / آگهی مناقصه ,مناقصه انجام امور خدمات پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985781/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-سیستم‌های-ارتباطی-و-پاسخگویی-به-تماس‌های-تلفنی'>مناقصه تعمیر و نگهداری سیستم‌های ارتباطی و پاسخگویی به تماس‌های تلفنی     / مناقصه,مناقصه تعمیر و نگهداری سیستم‌های ارتباطی و پاسخگویی به تماس‌های تلفنی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985782/استعلام-تعمیرات-دبیرستان-شبانه-روزی'>استعلام تعمیرات دبیرستان شبانه روزی / استعلام,استعلام تعمیرات دبیرستان شبانه روزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985783/مناقصه-یک-مرحله-ای-اجاری-نمای-کامپوزیت'>مناقصه یک مرحله ای اجاری نمای کامپوزیت / مناقصه,مناقصه یک مرحله ای اجاری نمای کامپوزیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985784/استعلام-آموزش'>استعلام آموزش / استعلام , استعلام آموزش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985785/استعلام-اجرای-عملیات-زیرسازی-و-آسفالت'>استعلام اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت / استعلام، استعلام اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985786/مناقصه-تهیه-مصالح-و-احداث-مخزن-۱۰۰'>مناقصه تهیه مصالح و احداث مخزن ۱۰۰ / مناقصه تهیه مصالح و احداث مخزن ۱۰۰</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985787/مناقصه-سرویس-تعمیر-و-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-مکانیکی--'>مناقصه سرویس،تعمیر و نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی ... / مناقصه,مناقصه سرویس،تعمیر و نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985788/استعلام-ورزشی'>استعلام ورزشی / استعلام, استعلام ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985789/مناقصه-تهیه-مصالح-و-تجهیز-چاه-در-روستای-زنگبار'>مناقصه تهیه مصالح و تجهیز چاه در روستای زنگبار  / مناقصه تهیه مصالح و تجهیز چاه در روستای زنگبار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985791/استعلام-اصلاح-و-بازسازی-اتصالات-سست'>استعلام اصلاح و بازسازی اتصالات سست / استعلام، استعلام اصلاح و بازسازی اتصالات سست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985792/استعلام-عملیات-سیم-کشی-OPGW-و-پسیو'>استعلام عملیات سیم کشی OPGW و پسیو  / استعلام، استعلام عملیات سیم کشی OPGW و پسیو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985794/مناقصه-تهیه-مصالح-و-تجهیز-چاه-در-روستای-الخلج'>مناقصه تهیه مصالح و تجهیز چاه در روستای الخلج / مناقصه تهیه مصالح و تجهیز چاه در روستای الخلج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985795/استعلام-​خرید-کامپیوتر--لب-تاپ-پرینتر'>استعلام ​خرید کامپیوتر ، لب تاپ، پرینتر / استعلام, استعلام ​خرید کامپیوتر ، لب تاپ، پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985796/استعلام-کیف-دانش-آموز'>استعلام کیف دانش آموز / استعلام، استعلام کیف دانش آموز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985797/استعلام-تامین-تجهیزات-دریایی'>استعلام تامین تجهیزات دریایی  / استعلام, استعلام تامین تجهیزات دریایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985798/مناقصه-اجرای-عملیات-شبکه-گذاری-فولادی-و-پلی-اتیلن-پراکنده'>مناقصه اجرای عملیات شبکه گذاری فولادی و پلی اتیلن پراکنده / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات شبکه گذاری فولادی و پلی اتیلن پراکنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985799/مناقصه-یک-مرحله-ای-برق-رسانی-به-روستاهای--'>مناقصه یک مرحله ای برق رسانی به روستاهای ... / مناقصه,مناقصه یک مرحله ای برق رسانی به روستاهای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985800/استعلام-خودروی-استیجاری-تمام-وقت'>استعلام خودروی استیجاری تمام وقت / استعلام، استعلام خودروی استیجاری تمام وقت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985801/آگهی-مناقصه-بهسازی-راههای-روستایی-شیرین-سو-سیاه-ورود--'> آگهی مناقصه بهسازی راههای روستایی شیرین سو- سیاه ورود-... / مناقصه , آگهی مناقصه بهسازی راههای روستایی شیرین سو- سیاه ورود-...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984870/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-عرصه-220-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت عرصه 220 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت عرصه 220 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984871/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-206-اس-دی-تیو-فایو'>مزایده یک دستگاه خودرو 206 اس دی تیو فایو  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودرو 206 اس دی تیو فایو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984872/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-97-15متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 97.15متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 97.15متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984873/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-سیزده-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه سیزده تفکیکی  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه سیزده تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984875/مزایده-فروش-تعداد-7-فقره-از-اموال-غیرمنقول'>مزایده فروش تعداد 7 فقره از اموال غیرمنقول  / مزایده,مزایده فروش تعداد 7 فقره از اموال غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984876/مزایده-خودرو-تاکسی-روآ'>مزایده خودرو تاکسی روآ  / مزایده,مزایده خودرو تاکسی روآ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984877/مزایده-فروش-12-واحد-آپارتمان-از-مجتمع-مسکونی'>مزایده فروش 12 واحد آپارتمان از مجتمع مسکونی / مزایده,مزایده فروش 12 واحد آپارتمان از مجتمع مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984879/مزایده-فروش-8-دستگاه-اتومبیل-سواری-نوبت-دوم'>مزایده فروش 8 دستگاه اتومبیل سواری نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش 8 دستگاه اتومبیل سواری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984880/مزایده-فروش-شارع-به-مساحت-بیست-و-چهار-متر'>مزایده فروش شارع به مساحت بیست و چهار متر  / مزایده,مزایده فروش شارع به مساحت بیست و چهار متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984881/مزایده-یک-قطعه-باغچه-مساحت-400-متر'>مزایده یک قطعه باغچه مساحت 400 متر  / مزایده,مزایده یک قطعه باغچه مساحت 400 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984882/مزایده-واگذاری-پارکینگ-دانشجویی'>مزایده واگذاری پارکینگ دانشجویی / آگهی مزایده عمومی، مزایده واگذاری پارکینگ دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984883/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-104713-35متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 104713.35متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 104713.35متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984885/تجدید-مزایده-واگذاری-کانتینر--لوله-و----نوبت-دوم'>تجدید مزایده واگذاری کانتینر ، لوله و ....- نوبت دوم / تجدید مزایده , تجدید مزایده واگذاری کانتینر ، لوله و ...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984887/مزایده-فروش-زمین-مساحت-689-10متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش زمین مساحت 689.10متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش زمین مساحت 689.10متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984890/مزایده-5-دستگاه-خودرو-نوبت-دوم'>مزایده 5 دستگاه خودرو -نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده 5 دستگاه خودرو -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984891/تجدید-مزایده-اجرای-طرح-تفکیک-و-بازیافت-مواد'>تجدید مزایده اجرای طرح تفکیک و بازیافت مواد  / آگهی تجدید مزایده عمومی , تجدید مزایده اجرای طرح تفکیک و بازیافت مواد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984892/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-مرغداری-بخش-چهارده'>مزایده سه دانگ مشاع از مرغداری بخش چهارده  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از مرغداری بخش چهارده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984894/مزایده-بهره-برداری-از-مجموعه-سوارکاری-خوراسگان'>مزایده بهره برداری از مجموعه سوارکاری خوراسگان / آگهی مزایده , مزایده بهره برداری از مجموعه سوارکاری خوراسگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984898/مزایده-یک-قطعه-زمین-آبی-مساحت-سه-جریب'>مزایده یک قطعه زمین آبی مساحت سه جریب / مزایده,مزایده یک قطعه زمین آبی مساحت سه جریب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984900/مزایده-ساختمان-مسکونی-با-قدمت-هشت-سال'>مزایده ساختمان مسکونی با قدمت هشت سال / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی با قدمت هشت سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984902/مزایده-فروش-کارخانه-پروفیل-96-9-7'>مزایده فروش کارخانه پروفیل  96.9.7 / مزایده، مزایده فروش کارخانه پروفیل  96.9.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984903/مزایده-بیست-و-هفت-(27)-راس-گاو-غیرآبستن-غیر-اقتصادی--'>مزایده بیست و هفت (27) راس گاو غیرآبستن غیر اقتصادی... / آگهی مزایده، مزایده بیست و هفت (27) راس گاو غیرآبستن غیر اقتصادی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984904/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-سی-و-هفت-کرمان'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش سی و هفت کرمان / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش سی و هفت کرمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984907/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-عرصه-153-0متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت عرصه 153.0متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت عرصه 153.0متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984908/مزایده-فروش-دام-و-خودرو'>مزایده فروش دام و خودرو  / آگهی مزایده ، مزایده فروش دام و خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984909/فروش-کارخانه'>فروش کارخانه / فروش کارخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984910/مزایده-یکباب-منزل-مساحت-شصت-متر-نوبت-اول'>مزایده یکباب منزل مساحت شصت متر نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب منزل مساحت شصت متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984911/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-453-5متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 453.5متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 453.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984915/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-قطعه-65-تفکیکی'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی قطعه 65 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی قطعه 65 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984918/مزایده-تعداد-7-دستگاه-خودرو-سبک'>مزایده  تعداد 7 دستگاه خودرو سبک / آگهی مزایده,مزایده تعداد 7 دستگاه خودرو سبک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984919/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-مساحت-5000متر'>مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 5000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 5000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984920/مزایده-یک-دستگاه-اجاق-گاز-یخچال-فریزر-ماکروفر-و--'>مزایده یک دستگاه اجاق گاز، یخچال فریزر، ماکروفر و... / مزایده, مزایده یک دستگاه اجاق گاز، یخچال فریزر، ماکروفر و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984921/مزایده-یکباب-گاوداری-مساحت-1575-متر-مرحله-دوم'>مزایده یکباب گاوداری مساحت 1575 متر مرحله دوم / مزایده,مزایده یکباب گاوداری مساحت 1575 متر مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984922/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-604-66متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 604.66متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 604.66متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984923/مزایده-یک-دربند-مغازه-و-هشت-ساعت-آب'>مزایده یک دربند مغازه و هشت ساعت آب / مزایده,مزایده یک دربند مغازه و هشت ساعت آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984927/مزایده-ششدانگ-ساختمان-و-باغ-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ ساختمان و باغ نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان و باغ نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984930/مزایده-اجاره-انتشارات-دانشجویی'>مزایده اجاره انتشارات دانشجویی / مزایده عمومی, اجاره مزایده انتشارات دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984931/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-دویست-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984933/مزایده-اجاره-پارکینگ-دانشجویی'>مزایده اجاره پارکینگ دانشجویی / مزایده عمومی, مزایده اجاره پارکینگ دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984934/مزایده-آپارتمان-قطعه-هفت-تفکیکی'>مزایده آپارتمان قطعه هفت تفکیکی / مزایده,مزایده آپارتمان قطعه هفت تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984935/مزایده-فروش-2-قلم-کالای-خارج-از-رده-کابل-و-لوله-فایبرگلاس'>مزایده فروش 2 قلم کالای خارج از رده کابل و لوله فایبرگلاس / مزایده , مزایده فروش 2 قلم کالای خارج از رده کابل و لوله فایبرگلاس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984937/مزایده-فروش-ششدانگ-ملکیت-یک-واحد-تجاری-مساحت-276متر'>مزایده فروش ششدانگ ملکیت یک واحد تجاری مساحت 276متر / مزایده,مزایده فروش ششدانگ ملکیت یک واحد تجاری مساحت 276متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984938/مزایده-فروش-مقدار-تقریبی-53-تن-آهن-آلات'>مزایده فروش مقدار تقریبی 53 تن آهن آلات  / آگهی مزایده , مزایده فروش مقدار تقریبی 53 تن آهن آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984939/مزایده-فروش-4-قطعه-زمین-کاربری-آموزشی-تجدید-نوبت-چهارم'>مزایده فروش 4 قطعه زمین کاربری آموزشی تجدید نوبت چهارم  / مزایده,مزایده فروش 4 قطعه زمین کاربری آموزشی تجدید نوبت چهارم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984941/مزایده-فروش-کارخانه-صنعتی-مساحت-عرصه-2250متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش کارخانه صنعتی مساحت عرصه 2250متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش کارخانه صنعتی مساحت عرصه 2250متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984945/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-آپارتمان-قطعه-هفده-تفکیکی'>مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان قطعه هفده تفکیکی / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان قطعه هفده تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984949/مزایده-پلاکهای-ثبتی-کاربری-زمین-مزروعی-نوبت-دوم'>مزایده پلاکهای ثبتی کاربری زمین مزروعی نوبت دوم  / مزایده,مزایده پلاکهای ثبتی کاربری زمین مزروعی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984951/مزایده-آپارتمان-قطعه-دو-تفکیکی'>مزایده آپارتمان قطعه دو تفکیکی / مزایده,مزایده آپارتمان قطعه دو تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984953/مزایده-پلاک-ثبتی-دو-و-سه-فرعی-بخش-نه-مشهد'>مزایده پلاک ثبتی دو و سه فرعی بخش نه مشهد / مزایده,مزایده پلاک ثبتی دو و سه فرعی بخش نه مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984955/مزایده-ملک-بخش-ده-مشهد'>مزایده ملک بخش ده مشهد / مزایده,مزایده ملک بخش ده مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984956/مزایده-مدرسه-منحله-معصومه-اسلامی'>مزایده مدرسه منحله معصومه اسلامی / مزایده، مزایده مدرسه منحله معصومه اسلامی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984958/مزایده-ششدانگ-ساختمان-تجاری-بخش-دو-رامهرمز'>مزایده ششدانگ ساختمان تجاری بخش دو رامهرمز / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان تجاری بخش دو رامهرمز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984960/مزایده-فروش-تعداد-نودو-چهار-دستگاه-ماشین-آلات-سنگین'>مزایده فروش تعداد نودو چهار دستگاه ماشین آلات سنگین / آگهی مزایده ,مزایده فروش تعداد نودو چهار دستگاه ماشین آلات سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984961/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-74-50متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 74.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 74.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984964/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-3200متر-96-9-7'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 3200متر 96.9.7 / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 3200متر 96.9.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984967/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-758-38متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 758.38متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 758.38متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984968/مزایده-رادیاتور-خنک-کننده-روغن-توربین-ir--ترانس-و--نوبت-دوم'>مزایده رادیاتور خنک کننده روغن توربین ir ، ترانس و ...نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده رادیاتور خنک کننده روغن توربین ir ، ترانس و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984969/حراج-تعداد-43-قلم-کالاهای-ضایعاتی-و-اسقاط'>حراج تعداد 43 قلم کالاهای ضایعاتی و اسقاط / آگهی حراج , حراج تعداد 43 قلم کالاهای ضایعاتی و اسقاط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984970/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-4-اهرم'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 4 اهرم  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 4 اهرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984972/مزایده-واگذاری-تابلوهای-تبلیغاتی-در-کلیه-محورهای-مواصلاتی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی در کلیه محورهای مواصلاتی- نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی در کلیه محورهای مواصلاتی- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984974/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-تجاری-مسکونی'>مزایده فروش تعدادی از املاک تجاری مسکونی / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک تجاری مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984976/مزایده-فروش-یک-دستگاه-ماشین-مان-کمپرسی-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه ماشین مان کمپرسی- نوبت دوم  / آگهی مزایده حضوری ,  مزایده فروش یک دستگاه ماشین مان کمپرسی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984978/مزایده-فروش-املاک-کاربری-مسکونی-صنعتی-کارخانه'>مزایده فروش املاک کاربری مسکونی صنعتی کارخانه  / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری مسکونی صنعتی کارخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984982/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-220-متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 220 متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 220 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984986/مزایده-ملک-مساحت-یکصد-و-پنجاه-و-سه-متر-و-هفتاد-و-پنج-سانتی-متر'>مزایده ملک مساحت یکصد و پنجاه و سه متر و هفتاد و پنج سانتی متر / مزایده,مزایده ملک مساحت یکصد و پنجاه و سه متر و هفتاد و پنج سانتی متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984987/مزایده-پلاک-ثبتی-1803-فرعی-بخش-سه-تهران'>مزایده پلاک ثبتی 1803 فرعی بخش سه تهران / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1803 فرعی بخش سه تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984990/مزایده-تعداد-10-دستگاه-اتومبیل'>مزایده تعداد 10 دستگاه اتومبیل  / اگهی مزایده , مزایده تعداد 10 دستگاه اتومبیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984992/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-زمین-مساحت-235-متر'>مزایده سند مالکیت ششدانگ زمین مساحت 235 متر  / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ زمین مساحت 235 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984994/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-رانا-تیپ-5'>مزایده یک دستگاه خودروی رانا تیپ 5 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی رانا تیپ 5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984995/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-صد-و-بیست-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت صد و بیست متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت صد و بیست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984997/مزایده-فروش-پسماند-از-قبیل-نایلون--گونی-و--'>مزایده فروش پسماند از قبیل نایلون ، گونی و ... / مزایده ، مزایده فروش پسماند از قبیل نایلون ، گونی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984999/مزایده-سه-دانگ-یک-قطعه-زمین-مساحت-124-متر'>مزایده سه دانگ یک قطعه زمین مساحت 124 متر / مزایده,مزایده سه دانگ یک قطعه زمین مساحت 124 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985000/تجدید-مزایده-فروش-کاتالیست-مستعمل---نوبت-دوم'>تجدید مزایده فروش کاتالیست مستعمل...- نوبت دوم  / تجدید مزایده عمومی ، مزایده فروش کاتالیست مستعمل...  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985001/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-بنز'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری بنز  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری بنز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985003/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-91-50متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 91.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 91.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985008/مزایده-آپارتمان-ساختمان-چهار-طبقه-مجتمع-صدف'>مزایده آپارتمان ساختمان چهار طبقه مجتمع صدف / مزایده,مزایده آپارتمان ساختمان چهار طبقه مجتمع صدف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985010/مزایده-واگذاری-فروش-یک-قطعه-زمین-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری فروش یک قطعه زمین نوبت دوم  / آگهی مزایده ، مزایده واگذاری فروش یک قطعه زمین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985011/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-1470متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 1470متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1470متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985014/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-املاک-شامل-زمین-ملکی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری تعدادی از املاک شامل زمین ملکی نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی از املاک شامل زمین ملکی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985015/مزایده-یک-فقره-سیم-کارت'>مزایده یک فقره سیم کارت / مزایده, مزایده یک فقره سیم کارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985016/مزایده-اجاره-تالار-پذیرایی-و-پارکینگ-مربوطه'>مزایده اجاره تالار پذیرایی و پارکینگ مربوطه / مزایده ، مزایده اجاره تالار پذیرایی و پارکینگ مربوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985017/مزایده-بیست-20-طاقه-پارچه-تکمیل-شده-پوپلین-و--'>مزایده بیست 20 طاقه پارچه تکمیل شده پوپلین و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده بیست 20 طاقه پارچه تکمیل شده پوپلین و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985019/مزایده-فروش-تعدادی-از-واحدهای-تجاری-و-اداری-مجتمع-امیرکبیر-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از واحدهای تجاری و اداری مجتمع امیرکبیر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از واحدهای تجاری و اداری مجتمع امیرکبیر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985020/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-92-75متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 92.75متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 92.75متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985021/مزایده-یکقطعه-زمین-مساحت-107-45متر'>مزایده یکقطعه زمین مساحت 107.45متر  / مزایده,مزایده یکقطعه زمین مساحت 107.45متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985022/مزایده-فروش-1-دستگاه-خودروی-سواری-پیکان'>مزایده فروش 1 دستگاه خودروی سواری پیکان / مزایده عمومی ، مزایده فروش 1 دستگاه خودروی سواری پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985023/مزایده-یک-دستگاه-دیزل-ژنراتور'>مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور / مزایده ,مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985024/مزایده-یک-دستگاه-تیبا-مدل-90'>مزایده یک دستگاه تیبا مدل 90 / مزایده, مزایده یک دستگاه تیبا مدل 90</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985025/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-1050-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 1050 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 1050 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985027/مزایده-آپارتمان-مساحت-40-09مترمربع'>مزایده آپارتمان مساحت 40.09مترمربع  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 40.09مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985029/مزایده-فروش-پیکور-بادی-7-کیلوگرمی-مستعمل--'>مزایده فروش پیکور بادی 7 کیلوگرمی مستعمل.... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش پیکور بادی 7 کیلوگرمی مستعمل....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985031/مزایده-آپارتمان-مسکونی-قطعه-سه-98-22متر'>مزایده آپارتمان مسکونی قطعه سه 98.22متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی قطعه سه 98.22متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985032/مزایده-فروش-سرباره--دوده-و--'>مزایده فروش سرباره ، دوده و ... / مزایده , مزایده فروش سرباره ، دوده و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985033/مزایده-پلاک-ثبتی-16955-فرعی-از-49-اصلی-بخش-یازده'>مزایده پلاک ثبتی 16955 فرعی از 49 اصلی بخش یازده  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 16955 فرعی از 49 اصلی بخش یازده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985035/مزایده-فروش-املاک-بصورت-نقد-و-اقساط'>مزایده فروش املاک بصورت نقد و اقساط  / مزایده,مزایده فروش املاک بصورت نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985036/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-سواری-پراید-مدل-1389'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پراید مدل 1389 / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پراید مدل 1389</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985040/مزایده-فروش-املاک-بانک-مهر-اقتصاد'>مزایده فروش املاک بانک مهر اقتصاد  / مزایده,مزایده فروش املاک بانک مهر اقتصاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985041/مزایده-اجاره-تعدادی-از-واحدهای-تجاری-و-اداری-تجدید-مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مزایده اجاره تعدادی از واحدهای تجاری و اداری تجدید مرحله دوم نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده عمومی ، مزایده اجاره تعدادی از واحدهای تجاری و اداری تجدید مرحله دوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985042/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-واحدهای-در-اختیار-تعاونی-96-9-7'>مزایده واگذاری تعدادی از واحدهای در اختیار تعاونی 96.9.7 / آگهی مزایده , مزایده واگذاری تعدادی از واحدهای در اختیار تعاونی 96.9.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985043/مزایده-فروش-8-دستگاه-خودرو-نوبت-دوم'>مزایده فروش 8 دستگاه خودرو- نوبت دوم  / مزایده, مزایده فروش 8 دستگاه خودرو - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985046/مزایده-اجاره-غرفه-های-میوه-فروشی-نوبت-دوم'>مزایده اجاره غرفه های میوه فروشی نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده اجاره غرفه های میوه فروشی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985047/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-91-20متر'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت 91.20متر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت 91.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985050/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-پژو-پارس-مدل-90'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو پژو پارس مدل 90  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو پژو پارس مدل 90 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985052/مزایده-فروش-واحدهای-تجاری-و-اداری-با-پارکینگ'>مزایده فروش واحدهای تجاری و اداری با پارکینگ  / مزایده,مزایده فروش واحدهای تجاری و اداری با پارکینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985054/مزایده-فروش-یک-دستگاه-سواری-پژو-پارس'>مزایده فروش یک دستگاه سواری پژو پارس  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه سواری پژو پارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985055/مزایده-ششدانگ-زمین-13938-متر-و-محل-کارخانه-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ زمین 13938 متر و محل کارخانه نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین 13938 متر و محل کارخانه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985057/مزایده-اخذ-عوارض-ورودی-و-بهره-برداری-از-باسکول--نوبت-دوم'>مزایده اخذ عوارض ورودی و بهره برداری از باسکول - نوبت  دوم / آگهی مزایده، مزایده اخذ عوارض ورودی و بهره برداری از باسکول  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985058/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-11362متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 11362متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 11362متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985059/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-نود-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت نود متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت نود متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985060/مزایده-فروش-کفش'>مزایده فروش کفش  / مزایده , مزایده فروش کفش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985063/مزایده-ملک-به-شماره-5266-فرعی-قطعه-سه'>مزایده ملک به شماره 5266 فرعی قطعه سه / مزایده,مزایده ملک به شماره 5266 فرعی قطعه سه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985064/مزایده-فروش-یکدستگاه-کپی-رنگی-دیجیتال--'>مزایده فروش یکدستگاه کپی رنگی دیجیتال.... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه کپی رنگی دیجیتال....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985065/مزایده-فروش-سواری-پراید-مدل-1393'>مزایده فروش سواری پراید مدل 1393 / مزایده , مزایده فروش سواری پراید مدل 1393</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985066/مزایده-ششدانگ-پلاک-3224-فرعی-بخش-دو-سیستان'>مزایده ششدانگ پلاک 3224 فرعی بخش دو سیستان / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 3224 فرعی بخش دو سیستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985069/مزایده-فروش-نه-فقره-از-اموال-منقول-و-غیرمنقول-نوبت-دوم'>مزایده فروش نه فقره از اموال منقول و غیرمنقول نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش نه فقره از اموال منقول و غیرمنقول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985070/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید-جی-تی-اکس-ای-مدل-86'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید جی تی اکس ای مدل 86 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پراید جی تی اکس ای مدل 86</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985072/مزایده-فروش-تعداد-دو-قطعه-زمین-هر-کدام-220-متر'>مزایده فروش تعداد دو قطعه زمین هر کدام 220 متر  / مزایده,مزایده فروش تعداد دو قطعه زمین هر کدام 220 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985075/مزایده-واگذاری-تعداد-84-فقره-از-املاک-مازاد-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری تعداد 84 فقره از املاک مازاد نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری تعداد 84 فقره از املاک مازاد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985076/فراخوان-سرمایه-گذاری-در-ساخت-تجهیز-و-بهره-برداری-بوفه-دانشگاه-نوبت-دوم'>فراخوان سرمایه گذاری در ساخت، تجهیز و بهره برداری بوفه دانشگاه  نوبت دوم  / فراخوان سرمایه گذاری در ساخت، تجهیز و بهره برداری بوفه دانشگاه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985077/مزایده-یکدستگاه-سیستم-کمپرسور-چیلر'>مزایده یکدستگاه سیستم کمپرسور چیلر  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یکدستگاه سیستم کمپرسور چیلر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985079/مزایده-اجاره-اماکن-ورزشی-تحت-پوشش-مرحله-سوم'>مزایده اجاره اماکن ورزشی تحت پوشش مرحله سوم / آگهی مزایده , مزایده اجاره اماکن ورزشی تحت پوشش مرحله سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985080/مزایده-سی-و-پنج-صدم-از-یک-دانگ-از-ششدانگ-مساحت-زمین-198-90متر'>مزایده سی و پنج صدم از یک دانگ از ششدانگ مساحت زمین 198.90متر  / مزایده,مزایده سی و پنج صدم از یک دانگ از ششدانگ مساحت زمین 198.90متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985081/مزایده-فروش-13-قلم-کالای-اسقاط-موجود-نوبت-دوم'>مزایده فروش 13 قلم کالای اسقاط موجود- نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 13 قلم کالای اسقاط موجود- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985082/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-سیصد-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت سیصد متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت سیصد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985084/مزایده-یک-دستگاه-سواری-تویوتا-تیپ-کمری'>مزایده یک دستگاه سواری تویوتا تیپ کمری / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری تویوتا تیپ کمری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985085/مزایده-ساختمان-مساحت-70-28مترمربع-نوبت-دوم-قدمت20-سال'>مزایده ساختمان مساحت 70.28مترمربع نوبت دوم قدمت20 سال  / مزایده,مزایده ساختمان مساحت 70.28مترمربع نوبت دوم قدمت20 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985087/مزایده-آپارتمان-مساحت-130-21متر-بخش-نه'>مزایده آپارتمان مساحت 130.21متر بخش نه  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 130.21متر بخش نه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985090/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-پارس-مدل-95'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس مدل 95 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس مدل 95</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985092/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پژو-206-مدل-92-به-رنگ-سفید'>مزایده یک دستگاه خودروی پژو 206 مدل 92 به رنگ سفید / آگهی مزایده مال منقول,مزایده یک دستگاه خودروی پژو 206 مدل 92 به رنگ سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985094/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید-111-مدل-90'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید 111 مدل 90 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پراید 111 مدل 90</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985095/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-214-45متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 214.45متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 214.45متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985101/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-286-48متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 286.48متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 286.48متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985103/مزایده-سرلوله-های-پلی-اتیلن-اسقاط-در-اقطار-مختلف--نوبت-دوم'>مزایده سرلوله های پلی اتیلن اسقاط در اقطار مختلف - نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده سرلوله های پلی اتیلن اسقاط در اقطار مختلف- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985104/مزایده-ملک-مساحت-2961متر'>مزایده ملک مساحت 2961متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 2961متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985105/مزایده-لوازم-و-تجهیزات-حفاری-و-سرچاهی-مستعمل-نوبت-دوم'>مزایده لوازم و تجهیزات حفاری و سرچاهی مستعمل نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده لوازم و تجهیزات حفاری و سرچاهی مستعمل نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985106/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-رنو-L90-مدل-86'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری رنو L90 مدل 86 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری رنو L90 مدل 86</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985107/مزایده-یک-دستگاه-تراکتور-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه تراکتور نوبت دوم  / مزایده , مزایده یک دستگاه تراکتور نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985109/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-174-38متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 174.38متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 174.38متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985111/مزایده-آپارتمان-قطعه-ششم-تفکیکی'>مزایده آپارتمان قطعه ششم تفکیکی / مزایده,مزایده آپارتمان قطعه ششم تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985112/مزایده-فروش-4-دستگاه-خودرو-سنگین-اوراقی'>مزایده فروش 4 دستگاه خودرو سنگین اوراقی / آگهی مزایده، مزایده فروش 4 دستگاه خودرو سنگین اوراقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985114/مزایده-عرصه-و-اعیان-اپارتمان-مساحت-70-40متر'>مزایده عرصه و اعیان اپارتمان مساحت 70.40متر / مزایده,مزایده عرصه و اعیان اپارتمان مساحت 70.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985117/مزایده-فروش-تعداد-196-عدد-کویل-کوره'>مزایده فروش تعداد 196 عدد کویل کوره / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش تعداد 196 عدد کویل کوره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985119/مزایده-شال-روسری-مقنعه-و--'>مزایده شال، روسری، مقنعه و... / مزایده, مزایده شال، روسری، مقنعه و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985120/مزایده-فروش-دستگاه-دورکن-و--'>مزایده فروش دستگاه دورکن و ... / مزایده , مزایده فروش دستگاه دورکن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985121/مزایده-تعداد-17-دستگاه-مخزن-فلزی'>مزایده تعداد 17 دستگاه مخزن فلزی / مزایده,مزایده تعداد 17 دستگاه مخزن فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985122/مزایده-فروش-کارخانه-صنعتی-فعال'>مزایده فروش کارخانه صنعتی فعال / مزایده، مزایده فروش کارخانه صنعتی فعال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985123/مزایده-بین-المللی-فروش-تعداد-191-دستگاه-انواع-واگن-های-اتوبوسی-آلمانی-دست-دوم'>مزایده بین المللی فروش تعداد 191 دستگاه انواع واگن های اتوبوسی آلمانی دست دوم / آگهی مزایده بین المللی , مزایده بین المللی فروش تعداد 191 دستگاه انواع واگن های اتوبوسی آلمانی دست دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985125/مزایده-مال-غیرمنقول-پلاک-83-3175-بخش-سه-دزفول'>مزایده مال غیرمنقول پلاک 83/3175 بخش سه دزفول / مزایده,مزایده مال غیرمنقول پلاک 83/3175 بخش سه دزفول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985126/مزایده-یک-دستگاه-نیسان-وانت-به-رنگ-آبی'>مزایده یک دستگاه نیسان وانت به رنگ آبی  / مزایده,مزایده یک دستگاه نیسان وانت به رنگ آبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985127/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-هفت-اهواز'>مزایده پلاک ثبتی بخش هفت اهواز  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش هفت اهواز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985129/مزایده-پلاک-4-فرعی-بخش-29-کرمان'>مزایده پلاک 4 فرعی بخش 29 کرمان / مزایده,مزایده پلاک 4 فرعی بخش 29 کرمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985131/مزایده-ملک-مساحت-490-30متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت 490.30متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مساحت 490.30متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985133/مزایده-یک-تخته-فرش-9-متری-نوبت-دوم'>مزایده یک تخته فرش 9 متری نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک تخته فرش 9 متری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985135/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-منزل-مسکونی-و-زمین-نوبت-دوم'>مزایده اموال غیرمنقول شامل منزل مسکونی و زمین نوبت دوم / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل منزل مسکونی و زمین نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985137/تجدید-مزایده-کارت-پارک-الکترونیک'>تجدید مزایده کارت پارک الکترونیک / مزایده عمومی, تجدید مزایده کارت پارک الکترونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985138/مزایده-تعداد-315-بکس-تن-ماهی-نوبت-دوم'>مزایده تعداد 315 بکس تن ماهی نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده تعداد 315 بکس تن ماهی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985139/مزایده-باغ-چای-بخش-14-گیلان-نوبت-هفتم'>مزایده باغ چای بخش 14 گیلان نوبت هفتم  / مزایده,مزایده باغ چای بخش 14 گیلان نوبت هفتم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985143/مزایده-ششدانگ-زمین-ناحیه-55-گیلان-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین ناحیه 55 گیلان نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین ناحیه 55 گیلان نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985144/مزایده-فروش-خودرو-سواری-ماکسیما-نقره-ای-متالیک'>مزایده فروش خودرو سواری ماکسیما نقره ای متالیک  / مزایده , مزایده فروش خودرو سواری ماکسیما نقره ای متالیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985146/مزایده-ملک-بخش-5-تبریز-نوبت-دوم'>مزایده ملک بخش 5 تبریز نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک بخش 5 تبریز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985152/مزایده-ملک-شماره-25-فرعی-بخش-چهار-تبریز'>مزایده ملک شماره 25 فرعی بخش چهار تبریز / مزایده,مزایده ملک شماره 25 فرعی بخش چهار تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985153/مزایده-فروش-دستگاه-تزریق-پلاستیک'>مزایده فروش دستگاه تزریق پلاستیک  / مزایده , مزایده فروش دستگاه تزریق پلاستیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985154/مزایده-فروش-بلدوزر-کماتسو---'>مزایده فروش بلدوزر کماتسو .... / آگهی مزایده , مزایده فروش بلدوزر کماتسو ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985155/مزایده-سرقفلی-مغازه-مساحت-12-80متر'>مزایده سرقفلی مغازه مساحت 12.80متر  / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه مساحت 12.80متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985157/مزایده-سه-قطعه-ملک-مال-مشاعی-نوبت-اول'>مزایده سه قطعه ملک مال مشاعی نوبت اول  / مزایده,مزایده سه قطعه ملک مال مشاعی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985158/مزایده-مانیتور-سامسونگ'>مزایده مانیتور سامسونگ / مزایده,مزایده مانیتور سامسونگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985159/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-سمند-مدل-1382'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی سمند مدل 1382  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سمند مدل 1382 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985161/مزایده-ملک-بخش-دو-تبریز-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش دو تبریز نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش دو تبریز نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985164/مزایده-زمین-مساحت-سیصدمتر-نوبت-اول'>مزایده زمین مساحت سیصدمتر نوبت اول / مزایده,مزایده زمین مساحت سیصدمتر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985168/مزایده-تمامی-اجزا-و-دستگاهها-و-ادوات-مربوط-به-سیستم-سردخانه-نوبت-دوم'>مزایده  تمامی اجزا و دستگاهها و ادوات مربوط به سیستم سردخانه  نوبت دوم  / مزایده,مزایده  تمامی اجزا و دستگاهها و ادوات مربوط به سیستم سردخانه   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985169/مزایده-ملک-مساحت-93-54متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 93.54متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 93.54متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985171/مزایده-ترازوی-دیجیتال-گاوصندوق-کوچک--نوبت-دوم'>مزایده ترازوی دیجیتال، گاوصندوق کوچک... نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده ترازوی دیجیتال، گاوصندوق کوچک...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985173/مزایده-فروش-بیل-بکهو-مرحله-دوم'>مزایده فروش بیل بکهو مرحله دوم  / مزایده , مزایده فروش بیل بکهو مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985174/مزایده-یکباب-خانه-اموال-غیرمنقول-نوبت-دوم'>مزایده یکباب خانه اموال غیرمنقول نوبت دوم  / مزایده,مزایده یکباب خانه اموال غیرمنقول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985177/مزایده-فروش-دو-باب-آپارتمان-مسکونی-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو باب آپارتمان مسکونی تجدید نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش دو باب آپارتمان مسکونی تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985178/مزایده-فروش-خودرو-206'>مزایده فروش خودرو 206 / مزایده , مزایده فروش خودرو 206</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985181/مزایده-فروش-املاک-و-مستغلات'>مزایده فروش املاک و مستغلات / مزایده,مزایده فروش املاک و مستغلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985182/مزایده-اقلام-و-وسایل-مازاد-و-فرسوده'>مزایده اقلام و وسایل مازاد و فرسوده  / آگهی مزایده، مزایده اقلام و وسایل مازاد و فرسوده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985184/مزایده-2-6-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-109-13متر'>مزایده 2.6 دانگ مشاع از پلاک ثبتی 109.13متر / مزایده,مزایده 2.6 دانگ مشاع از پلاک ثبتی 109.13متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985186/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-63-62متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 63.62متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 63.62متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985187/مزایده-فایل-3-صنعت--مرحله-دوم'>مزایده فایل 3 صنعت... مرحله دوم  / آگهی مزایده ، مزایده فایل 3 صنعت... مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985188/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ساختمان-مساحت-230متر-نوبت-دوم'>مزایده سه دانگ مشاع از ساختمان مساحت 230متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ساختمان مساحت 230متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985191/مزایده-دریل-ایستاده'>مزایده دریل ایستاده  / اگهی مزایده ,  مزایده دریل ایستاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985192/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-سیصد-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت سیصد متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت سیصد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985195/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-214-60متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 214.60متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 214.60متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985196/مزایده-رگال-120--مرحله-دوم'>مزایده رگال 120... مرحله دوم  / آگهی مزایده ، مزایده رگال 120... مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985197/مزایده-تعداد-80-بسته-زعفران--مرحله-دوم'>مزایده تعداد 80 بسته زعفران - مرحله دوم  / مزایده, مزایده تعداد 80 بسته زعفران - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985198/مزایده-یک-دستگاه-بلدوزر'>مزایده یک دستگاه بلدوزر / مزایده, مزایده یک دستگاه بلدوزر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985199/مزایده-غرفه-های-ساندویچی-و-تنقلات-فروشی-نوبت-دوم'>مزایده غرفه های ساندویچی و تنقلات فروشی نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده غرفه های ساندویچی و تنقلات فروشی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985200/تجدید-فراخوان-مزایده-فروش-مقدار-تقریبی-900-کیلوگرم-کاتالیست---نوبت-دوم'>تجدید فراخوان مزایده فروش مقدار تقریبی 900 کیلوگرم کاتالیست ...- نوبت دوم  / تجدید فراخوان مزایده عمومی ، فراخوان مزایده فروش مقدار تقریبی 900 کیلوگرم کاتالیست ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985201/مزایده-فروش-خودرو'>مزایده فروش خودرو / آگهی مزایده,مزایده فروش خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985202/مزایده-واگذاری-حق-بهره-برداری-از-سالن-ورزشی-مرحله-اول-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری حق بهره برداری از سالن ورزشی مرحله اول نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری حق بهره برداری از سالن ورزشی مرحله اول نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985203/مزایده-املاک-مازاد-و-183-دستگاه-موتورسیکلت'>مزایده املاک مازاد و 183 دستگاه موتورسیکلت / مزایده,مزایده املاک مازاد و 183 دستگاه موتورسیکلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985206/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-16-70متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 16.70متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 16.70متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985212/مزایده-پلاک-ثبتی-به-شماره-429-فرعی-از-دو-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی به شماره 429 فرعی از دو اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به شماره 429 فرعی از دو اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985213/مزایده-دستگاه-اتومبیل-پژو-پارس'>مزایده دستگاه اتومبیل پژو پارس / اگهی مزایده , مزایده دستگاه اتومبیل پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985214/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-کوره-آجرپزی-بخش-4-بروجرد'>مزایده ششدانگ یک واحد کوره آجرپزی بخش 4 بروجرد / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد کوره آجرپزی بخش 4 بروجرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985219/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-510-78متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 510.78متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 510.78متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985220/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-خانه-مسکونی-نوبت-اول'>مزایده اموال غیرمنقول شامل خانه مسکونی نوبت اول  / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل خانه مسکونی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985223/مزایده-فروش-زمین-مساحت-عرصه-460متر'>مزایده فروش زمین مساحت عرصه 460متر / مزایده,مزایده فروش زمین مساحت عرصه 460متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985224/مزایده-واگذاری-عوایدات-حاصل-از-میدان-دواب'>مزایده واگذاری عوایدات حاصل از میدان دواب / مزایده , مزایده واگذاری عوایدات حاصل از میدان دواب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985227/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-176-80متر'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت 176.80متر  / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت 176.80متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985229/مزایده-راس-مادیان--مرحله-دوم'>مزایده راس مادیان - مرحله دوم  / اگهی مزایده , مزایده راس مادیان - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985230/مزایده-زمین-بایر-مساحت-4932متر-نوبت-اول'>مزایده زمین بایر مساحت 4932متر نوبت اول / مزایده,مزایده زمین بایر مساحت 4932متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985232/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-بخش-پنج-نیشابور'>مزایده ششدانگ آپارتمان بخش پنج نیشابور  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان بخش پنج نیشابور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985234/مزایده-آپارتمان-مساحت-75-75متر'>مزایده آپارتمان مساحت 75.75متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 75.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985236/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-عرصه-صد-متر'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت عرصه صد متر  / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت عرصه صد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985241/مزایده-سه-قطعه-پلاک-ثبتی-اسناد-رهنی'>مزایده سه قطعه پلاک ثبتی اسناد رهنی  / مزایده,مزایده سه قطعه پلاک ثبتی اسناد رهنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985245/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-502-51متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 502.51متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 502.51متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985246/مزایده-72-متر-پارچه--'>مزایده  72 متر پارچه... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده  72 متر پارچه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985247/مزایده-پلاک-270488-بخش-یک-نهاوند'>مزایده پلاک 270488 بخش یک نهاوند / مزایده,مزایده پلاک 270488 بخش یک نهاوند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985249/مزایده-ملک-زیربنای-94-متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک زیربنای 94 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک زیربنای 94 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985250/مزایده-4-قطعه-زمین-نوبت-اول'>مزایده 4 قطعه زمین نوبت اول  / مزایده,مزایده 4 قطعه زمین نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985251/مزایده-فروش-یکدستگاه-سواری-پراید'>مزایده فروش یکدستگاه سواری پراید / آگهی مزایده اموال، مزایده فروش یکدستگاه سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985252/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-150-متر-بخش-یک'>مزایده ملک مساحت عرصه 150 متر بخش یک / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 150 متر بخش یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985253/مزایده-ملک-مشتمل-بر-یکباب-خانه-مساحت-164-80متر'>مزایده ملک مشتمل بر یکباب خانه مساحت 164.80متر / مزایده,مزایده ملک مشتمل بر یکباب خانه مساحت 164.80متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985254/مزایده-کیف-کوچک-زنانه-غیر-چرم--'>مزایده کیف کوچک زنانه غیر چرم... / آگهی مزایده اموال، مزایده کیف کوچک زنانه غیر چرم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985255/مزایده-زمینی-مساحت-220-متر'>مزایده زمینی مساحت 220 متر / مزایده,مزایده زمینی مساحت 220 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985256/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-133-7متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 133.7متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 133.7متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985257/مزایده-ویبراتور'>مزایده ویبراتور  / اگهی مزایده ,  مزایده ویبراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985258/مزایده-آپارتمان-بخش-یک-ثبت-گرگان'>مزایده آپارتمان بخش یک ثبت گرگان / مزایده,مزایده آپارتمان بخش یک ثبت گرگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985259/مزایده-2500-متر-مربع-سنگ-ساختمان'>مزایده 2500 متر مربع سنگ ساختمان / آگهی مزایده اموال منقول و غیرمنقول، مزایده 2500 متر مربع سنگ ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985260/مزایده-بهره-برداری-از-فضای-کانکس-تاکسی-سرویس-مجموعه-تجدید'>مزایده بهره برداری از فضای کانکس تاکسی سرویس مجموعه- تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از فضای کانکس تاکسی سرویس مجموعه- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985262/مزایده-پلاک-ثبتی-1404-فرعی-از-نود-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 1404 فرعی از نود اصلی  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1404 فرعی از نود اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985263/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-هفتاد-و-شش-متر-و-سی-و-دو-دسی-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت هفتاد و شش متر و سی و دو دسی متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت هفتاد و شش متر و سی و دو دسی متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985264/مزایده-واگذاری-زیرزمین-فروشگاه-جهت-باشگاه-ورزشی'>مزایده واگذاری زیرزمین فروشگاه جهت باشگاه ورزشی / آگهی مزایده, مزایده واگذاری زیرزمین فروشگاه جهت باشگاه ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985265/مزایده-آپارتمان-مساحت-140-15متر'>مزایده آپارتمان مساحت 140.15متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 140.15متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985267/مزایده-ماشین-لباسشویی'>مزایده ماشین لباسشویی / اگهی مزایده ,  مزایده ماشین لباسشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985268/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-هفت-تبریز-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش هفت تبریز نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش هفت تبریز نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985271/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-نه-نکا-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی بخش نه نکا نوبت دوم  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش نه نکا نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985273/مزایده-یک-واحد-تجاری-مساحت-8-30متر'>مزایده یک واحد تجاری مساحت 8.30متر / مزایده,مزایده یک واحد تجاری مساحت 8.30متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985274/مزایده-فروش-دستگاه-پانچ-و-دستگاه-جوش'>مزایده فروش دستگاه پانچ و دستگاه جوش / مزایده,مزایده فروش دستگاه پانچ و دستگاه جوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985279/خلاصه-مزایده-یک-باب-مغازه-تجاری'>خلاصه مزایده یک باب مغازه تجاری  / خلاصه آگهی مزایده ,خلاصه مزایده یک باب مغازه تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985281/خلاصه-مزایده-یک-باب-مغازه-تجاری'>خلاصه مزایده یک باب مغازه تجاری  / خلاصه آگهی مزایده ,خلاصه مزایده یک باب مغازه تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985282/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-447متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 447متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 447متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985283/مزایده-واگذاری-مدیریت-اجرایی-کارخانه-لینترگیری-بذر-پنبه'>مزایده واگذاری مدیریت اجرایی کارخانه لینترگیری بذر پنبه / مزایده عمومی, مزایده واگذاری مدیریت اجرایی کارخانه لینترگیری بذر پنبه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985285/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-1317-فرعی-بخش-چهارده'>مزایده پلاک ثبتی شماره 1317 فرعی بخش چهارده / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 1317 فرعی بخش چهارده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985287/مزایده-دستگاه-لیزر-الکساندر-رایت'>مزایده دستگاه لیزر الکساندر رایت  / مزایده ، مزایده دستگاه لیزر الکساندر رایت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985289/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-42-متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 42 متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 42 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985292/مزایده-واگذاری-فضای-اختصاص-یافته-به-سالن-کنسرت---نوبت-دوم'>مزایده واگذاری فضای اختصاص یافته به سالن کنسرت ...- نوبت دوم  / آگهی مزایده ، مزایده واگذاری فضای اختصاص یافته به سالن کنسرت ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985293/مزایده-فروش-مقداری-از-ضایعات-ورقهای-ذوبی-پرس-شده-96-9-7'>مزایده فروش مقداری از ضایعات ورقهای ذوبی پرس شده 96.9.7 / آگهی مزایده ، مزایده فروش مقداری از ضایعات ورقهای ذوبی پرس شده 96.9.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985294/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-3000متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 3000متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 3000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985298/مزایده-یک-قطعه-زمین-نوبت-اول-اموال-غیرمنقول'>مزایده یک قطعه زمین نوبت اول اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین نوبت اول اموال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985300/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-MVM-315'>مزایده یک دستگاه خودروی MVM 315  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودروی MVM 315 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985303/مزایده-ملک-مسکونی'>مزایده ملک مسکونی / مزایده,مزایده ملک مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985304/مزایده-ضایعات-داغی-قطعات-کارت-طلایی'>مزایده ضایعات داغی قطعات کارت طلایی / آگهی مزایده,مزایده ضایعات داغی قطعات کارت طلایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985305/مزایده-واگذاری-موقت-مکان-مناسب-جهت-نصب-یکدستگاه-تلویزیون-شهری---نوبت-دوم'>مزایده واگذاری موقت مکان مناسب جهت نصب یکدستگاه تلویزیون شهری ... نوبت دوم / اگهی مزایده , مزایده واگذاری موقت مکان مناسب جهت نصب یکدستگاه تلویزیون شهری ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985307/مزایده-فروش-6-دستگاه-نیسان--یک-دستگاه-مزدا-و--نوبت-دوم'>مزایده فروش 6 دستگاه نیسان ، یک دستگاه مزدا و ...نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی ، مزایده فروش 6 دستگاه نیسان ، یک دستگاه مزدا و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985309/مزایده-املاک-موروثی-شامل-زمین-و-خانه'>مزایده املاک موروثی شامل زمین و خانه / مزایده,مزایده املاک موروثی شامل زمین و خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985311/مزایده-اجاره-باشگاه-ورزشی---نوبت-دوم'>مزایده اجاره باشگاه ورزشی ... نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره باشگاه ورزشی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985315/تجدید-مزایده-واگذاری-سالیانه-نگهداری-و-بهره-برداری-مجتمع-خدمات-رفاهی---نوبت-دوم'>تجدید مزایده واگذاری سالیانه نگهداری و بهره برداری مجتمع خدمات رفاهی ...- نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای , تجدید مزایده واگذاری سالیانه نگهداری و بهره برداری مجتمع خدمات رفاهی .. - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985316/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-424-65متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 424.65متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 424.65متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985317/مزایده-اجاره-واحدهای-تجاری-بلوک-های-بدنه-شهری--نوبت-دوم'>مزایده اجاره واحدهای تجاری بلوک های بدنه شهری... نوبت دوم  / مزایده , مزایده اجاره واحدهای تجاری بلوک های بدنه شهری... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985318/مزایده-پلاک-ثبتی-25-فرعی-بخش-چهار-یزد'>مزایده پلاک ثبتی 25 فرعی بخش چهار یزد / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 25 فرعی بخش چهار یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985322/مزایده-یک-دستگاه-تزریق-پلاستیک'>مزایده یک دستگاه تزریق پلاستیک / مزایده ,مزایده یک دستگاه تزریق پلاستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985323/اگهی-مزایده-دستگاه-اره-فلکه'>اگهی مزایده دستگاه اره فلکه  / اگهی مزایده , مزایده دستگاه اره فلکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985324/مزایده-یک-قطعه-باغ-مرکبات-7720متر'>مزایده یک قطعه باغ مرکبات 7720متر / مزایده,مزایده یک قطعه باغ مرکبات 7720متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985325/مزایده-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده یک خط تلفن همراه  / مزایده , مزایده یک خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985326/مزایده-یک-قطعه-باغ-مساحت-7826متر-تجدید'>مزایده یک قطعه باغ مساحت 7826متر تجدید / مزایده,مزایده یک قطعه باغ مساحت 7826متر تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985328/مزایده-واگذاری-پارکینگ-طبقاتی'>مزایده واگذاری پارکینگ طبقاتی / آگهی مزایده عمومی ، مزایده واگذاری پارکینگ طبقاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985331/مزایده-فروش-قطعه-زمین-کاربری-گردشگری-و-توریستی-نوبت-دوم'>مزایده فروش قطعه زمین کاربری گردشگری و توریستی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش قطعه زمین کاربری گردشگری و توریستی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985333/اصلاحیه-مزایده-فروش-مایع-جام--هاله-دستی'>اصلاحیه مزایده فروش مایع جام ، هاله دستی / اصلاحیه مزایده اموال منقول , مزایده فروش مایع جام ، هاله دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985335/مزایده-یک-قطعه-زمین-خالصه-با-قولنامه-عادی'>مزایده یک قطعه زمین خالصه با قولنامه عادی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین خالصه با قولنامه عادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985337/مزایده-سواری-پراید-مدل-90'>مزایده سواری پراید مدل 90 / مزایده,مزایده سواری پراید مدل 90</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985340/مزایده-دو-دستگاه-ساختمان-زمین-و-مغازه-نوبت-دوم'>مزایده دو دستگاه ساختمان.زمین و مغازه نوبت دوم  / مزایده,مزایده دو دستگاه ساختمان.زمین و مغازه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985341/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید  / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985342/مزایده-واگذاری-فروشگاه-شهر-ما-چاپ-دوم'>مزایده واگذاری فروشگاه شهر ما- چاپ دوم  / مزایده، مزایده واگذاری فروشگاه شهر ما - چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985343/مزایده-ششدانگ-خانه-سرا-اعیانی-قدیمی-و-مغازه-20-متری'>مزایده ششدانگ خانه سرا اعیانی قدیمی و مغازه 20 متری  / مزایده,مزایده ششدانگ خانه سرا اعیانی قدیمی و مغازه 20 متری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985345/مزایده-یک-دستگاه-قند-کله'>مزایده یک دستگاه قند کله  / مزایده,مزایده یک دستگاه قند کله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985346/مزایده-بهره-برداری-از-غرفه-میوه-و-تره-بار-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از غرفه میوه و تره بار- نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از غرفه میوه و تره بار - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985347/مزایده-آپارتمان-مساحت-148-13مترمربع-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان مساحت 148.13مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 148.13مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985348/مزایده-اجاره-عرصه-(فقط-زمین)-در-پارک-های-سطح-شهر'>مزایده اجاره عرصه (فقط زمین) در پارک های سطح شهر / مزایده, مزایده اجاره عرصه (فقط زمین) در پارک های سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985350/مزایده-فروش-یکدستگاه-پژو-پارس'>مزایده فروش یکدستگاه پژو پارس / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985352/مزایده-تمامی-ششدانگ-زمین-مساحت-1689-80متر'>مزایده تمامی ششدانگ زمین مساحت 1689.80متر  / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ زمین مساحت 1689.80متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985355/مزایده-تعداد-115-بشکه-(208-لیتری)-روغن-ضایعاتی'>مزایده تعداد 115 بشکه (208 لیتری) روغن ضایعاتی  / آگهی مزایده, مزایده تعداد 115 بشکه (208 لیتری) روغن ضایعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985358/مزایده-۳۵-درصد-سهام'>مزایده ۳۵ درصد سهام  / مزایده ,مزایده ۳۵ درصد سهام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985359/مزایده-تعداد-160-عدد-کیف-مدرسه'>مزایده تعداد 160 عدد کیف مدرسه / آگهی مزایده,مزایده تعداد 160 عدد کیف مدرسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985360/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-178-48متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 178.48متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 178.48متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985361/مزایده-فروش-تلویزیون-سونی-همراه-با-گیرنده-دیجیتال--'>مزایده فروش تلویزیون سونی همراه با گیرنده دیجیتال... / آگهی مزایده , مزایده فروش تلویزیون سونی همراه با گیرنده دیجیتال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985365/مزایده-دستگاه-چاپ-افست-دو-رنگ'>مزایده دستگاه چاپ افست دو رنگ / مزایده,مزایده دستگاه چاپ افست دو رنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985366/مزایده-پلاک-ثبتی-اعیان-114-49-مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی اعیان 114.49 مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی اعیان 114.49 مترمربع نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985368/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-204-48متر'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 204.48متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 204.48متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985372/مزایده-سواری-ام-وی-ام-رنگ-سفید'>مزایده سواری ام وی ام رنگ سفید / مزایده,مزایده سواری ام وی ام رنگ سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985373/مزایده-باغ-انگور-مساحت-2218متر-نوبت-اول'>مزایده باغ انگور مساحت 2218متر نوبت اول / مزایده,مزایده باغ انگور مساحت 2218متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985374/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-نیسان-وانت-آبی-روغنی'>مزایده یک دستگاه خودروی نیسان وانت آبی روغنی / مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه خودروی نیسان وانت آبی روغنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985375/مزایده-فروش-حدود-37160-کیلوگرم-لوله-6-اینچ-گالوانیزه-اسقاطی-نبوت-دوم'>مزایده فروش حدود 37160 کیلوگرم لوله 6 اینچ گالوانیزه اسقاطی- نبوت دوم  / آگهی و اسناد مزایده ,مزایده فروش حدود 37160 کیلوگرم لوله 6 اینچ گالوانیزه اسقاطی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985376/مزایده-یک-دستگاه-لیفتراک'>مزایده یک دستگاه لیفتراک  / مزایده ,مزایده یک دستگاه لیفتراک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985377/مزایده-دستگاه-پرکن-خطی-مایعات'>مزایده دستگاه پرکن خطی مایعات  / مزایده اموال منقول,مزایده دستگاه پرکن خطی مایعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985378/مزایده-98-4-سهم-مشاع-از-پلاک-6814-فرعی'>مزایده 98.4 سهم مشاع از پلاک 6814 فرعی / مزایده,مزایده 98.4 سهم مشاع از پلاک 6814 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985379/مزایده-خودروی-سواری-تیبا-مدل-1393'>مزایده خودروی سواری تیبا مدل 1393 / مزایده, مزایده خودروی سواری تیبا مدل 1393</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985380/مزایده-فروش-ساختمان-مسکونی-عرصه-225متر'>مزایده فروش ساختمان مسکونی عرصه 225متر / مزایده,مزایده فروش ساختمان مسکونی عرصه 225متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985382/مزایده-فروش-یک-دستگاه-وانت-پیکان'>مزایده فروش یک دستگاه وانت پیکان  / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه وانت پیکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985385/آگهی-مزایده-عمومی-واگذاری-داروخانه-سرپایی-شبانه-روزی'>آگهی مزایده عمومی واگذاری داروخانه سرپایی شبانه روزی / آگهی مزایده عمومی،آگهی مزایده عمومی واگذاری داروخانه سرپایی شبانه روزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985386/مزایده-دو-قطعه-پلاک-ثبتی-و-یک-دستگاه-لودر'>مزایده دو قطعه پلاک ثبتی و یک دستگاه لودر  / مزایده,مزایده دو قطعه پلاک ثبتی و یک دستگاه لودر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985387/مزایده-فروش-دکل-برق'>مزایده فروش دکل برق / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش دکل برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985389/مزایده-ملک-مساحت-167-56متر'>مزایده ملک مساحت 167.56متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 167.56متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985390/اصلاحیه-مزایده-فروش-ضایعات-آهن-آلات-و-آلومینیوم'>اصلاحیه مزایده فروش ضایعات آهن آلات و آلومینیوم / اصلاحیه مزایده , مزایده فروش ضایعات آهن آلات و آلومینیوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985391/مزایده-ساختمان-مساحت-عرصه-300-مترمربع'>مزایده ساختمان مساحت عرصه 300 مترمربع  / مزایده,مزایده ساختمان مساحت عرصه 300 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985392/مزایده-فروش-یک-دستگاه-اتومبیل-پژو-405'>مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل پژو 405 / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985394/مزایده-فروش-یک-دستگاه-کمپرسی-نوبت-سوم'>مزایده فروش یک دستگاه کمپرسی  نوبت سوم  / آگهی مزایده, مزایده فروش یک دستگاه کمپرسی  نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985395/مزایده-اجاره-غرفه-و--'>مزایده اجاره غرفه و ... / آگهی مزایده, مزایده اجاره غرفه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985396/مزایده-عرصه-و-اعیان-یک-قطعه-زمین-عرصه-270متر'>مزایده عرصه و اعیان یک قطعه زمین عرصه 270متر  / مزایده,مزایده عرصه و اعیان یک قطعه زمین عرصه 270متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985397/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-492متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 492متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 492متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985399/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-پژو-آردی-مدل-1381'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو پژو آردی مدل 1381  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو پژو آردی مدل 1381 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985400/مزایده-واگذاری-محل-غرفه-کافی-شاپ--'>مزایده واگذاری محل غرفه کافی شاپ... / مزایده, مزایده واگذاری محل غرفه کافی شاپ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985401/مزایده-زمین-مساحت-750متر'>مزایده زمین مساحت 750متر / مزایده,مزایده زمین مساحت 750متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985404/مزایده-نیم-درصد-از-یک-درصد-از-یک-سهم-از-صد-سهم-از-پلاک-ثبتی'>مزایده نیم درصد از یک درصد از یک سهم از صد سهم از پلاک ثبتی / مزایده,مزایده نیم درصد از یک درصد از یک سهم از صد سهم از پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985406/تجدید-مزایده-واگذاری-غرفه-با-کاربری-دفتر-نمایندگی-حمل-و-نقل-بین-المللی--'>تجدید مزایده واگذاری غرفه با کاربری دفتر نمایندگی حمل و نقل بین المللی... / فراخوان تجدید مزایده عمومی، تجدید مزایده واگذاری غرفه با کاربری دفتر نمایندگی حمل و نقل بین المللی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985409/مزایده-زمین-زراعی-مساحت-یک-هکتار'>مزایده زمین زراعی مساحت یک هکتار  / مزایده,مزایده زمین زراعی مساحت یک هکتار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985411/مزایده-واگذاری-مغازه-و-یک-قطعه-زمین'>مزایده واگذاری مغازه و یک قطعه زمین / مزایده, مزایده واگذاری مغازه و یک قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985412/مزایده-اجاره-دو-دستگاه-مینی-بوس'>مزایده اجاره دو دستگاه مینی بوس / آگهی مزایده,مزایده اجاره دو دستگاه مینی بوس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985413/مزایده-ملک-مساحت-779-43متر'>مزایده ملک مساحت 779.43متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 779.43متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985416/مزایده-عمومی-8-قطعه-زمین-کاربری-مسکونی-تجاری-صنایع-نوبت-دوم'>مزایده عمومی 8 قطعه زمین کاربری مسکونی تجاری صنایع نوبت دوم  / مزایده,مزایده عمومی 8 قطعه زمین کاربری مسکونی تجاری صنایع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985417/مزایده-میز-ناهار-خوری-و--'>مزایده میز ناهار خوری و ... / مزایده ,مزایده میز ناهار خوری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985420/مزایده-فروش-یک-دستگاه-اره-نواری-60-و---'>مزایده فروش  یک دستگاه اره نواری 60 و .... / مزایده, مزایده فروش  یک دستگاه اره نواری 60 و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985421/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-یک-اراک-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش یک اراک نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش یک اراک نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985422/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-7-اراک-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش 7 اراک نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 7 اراک نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985425/مزایده-زمین-مساحت-497-85متر'>مزایده زمین مساحت 497.85متر / مزایده,مزایده زمین مساحت 497.85متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985426/مزایده-تردمیل-و--'>مزایده تردمیل و ... / مزایده ,مزایده تردمیل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985429/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-692متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 692متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 692متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985430/مزایده-یک-دستگاه-آون-آزمایشگاهی-و--'>مزایده یک دستگاه آون آزمایشگاهی و... / مزایده ,مزایده یک دستگاه آون آزمایشگاهی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985431/مزایده-سوله-در-زمینی-مساحت-2200مترمربع'>مزایده سوله در زمینی مساحت 2200مترمربع  / مزایده,مزایده سوله در زمینی مساحت 2200مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985432/مزایده-واگذاری-دو-باب-مغازه'>مزایده واگذاری دو باب مغازه / آگهی مزایده , مزایده واگذاری دو باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985434/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-پلاک-28-فرعی'>مزایده ششدانگ یکباب خانه پلاک 28 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه پلاک 28 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985437/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-175متر'>مزایده ششدانگ ملک مساحت 175متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت 175متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985439/مزایده-منزل-مسکونی-مخروبه-عرصه-شصت-متر'>مزایده منزل مسکونی مخروبه عرصه شصت متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مخروبه عرصه شصت متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985443/تجدید-مزایده-تعداد-دو-باب-واحد-تجاری'>تجدید مزایده تعداد دو باب واحد تجاری / آگهی تجدید مزایده عمومی , تجدید مزایده تعداد دو باب واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985444/مزایده-ملک-بصورت-دو-دهانه-مغازه-تجاری-دو-طبقه'>مزایده ملک بصورت دو دهانه مغازه تجاری دو طبقه / مزایده,مزایده ملک بصورت دو دهانه مغازه تجاری دو طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985445/مزایده-واگذاری-و-برون-سپاری-سالن-بدنسازی'>مزایده  واگذاری و برون سپاری سالن بدنسازی / آگهی مزایده , مزایده  واگذاری و برون سپاری سالن بدنسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985446/مزایده-عمومی-اجرای-طرح-کارت-پارک-ساعتی-نوبت-دوم-چاپ-دوم'>مزایده عمومی اجرای طرح کارت پارک ساعتی-نوبت دوم چاپ دوم / آگهی مزایده عمومی، مزایده عمومی اجرای طرح کارت پارک ساعتی-نوبت دوم چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985447/مزایده-ششدانگ-پلاک-1860-249-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ پلاک 1860/249 نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 1860/249 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985448/مزایده-جمع-آوری-اقلام-بازیافتی-سطح-شهر--نوبت-اول-ـ-چاپ-دوم'>مزایده جمع آوری اقلام بازیافتی سطح شهر... نوبت اول ـ چاپ دوم / مزایده,مزایده جمع آوری اقلام بازیافتی سطح شهر... نوبت اول ـ چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985451/مزایده-کالاهای-خود-با-جزئیات-مندرج-در-اسناد-مزایده'>مزایده کالاهای خود با جزئیات مندرج در اسناد مزایده / آگهی مزایده عمومی,مزایده کالاهای خود با جزئیات مندرج در اسناد مزایده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985452/مزایده-ششدانگ-یکباب-تجاری-مساحت-21-22متر'>مزایده ششدانگ یکباب تجاری مساحت 21.22متر / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب تجاری مساحت 21.22متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985453/مزایده-یک-دستگاه-فرز-چوب-بری'>مزایده یک دستگاه فرز چوب بری / مزایده, مزایده یک دستگاه فرز چوب بری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985454/مزایده-جوراب-تی-شرت-تاپ-و-شلوارک-شلوارک-زنانه-کلاه-بچگانه-کلاه-مجلسی--'>مزایده جوراب، تی شرت، تاپ و شلوارک، شلوارک زنانه، کلاه بچگانه، کلاه مجلسی... / مزایده, مزایده جوراب، تی شرت، تاپ و شلوارک، شلوارک زنانه، کلاه بچگانه، کلاه مجلسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985456/مزایده-دستگاه-چاپ-و--'>مزایده دستگاه چاپ و ... / مزایده ,مزایده دستگاه چاپ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985457/مزایده-واگذاری-قطعات-911-و-1011-کاربری-مسکونی-و-قطعه-914-تجاری'>مزایده واگذاری قطعات 911 و 1011 کاربری مسکونی و قطعه 914 تجاری  / مزایده ,مزایده واگذاری قطعات 911 و 1011 کاربری مسکونی و قطعه 914 تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985458/مزایده-فروش-سنگ-گرانیت-و-لوله-و---نوبت-دوم'>مزایده فروش سنگ گرانیت و لوله و ... نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش سنگ گرانیت و لوله و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985459/مزایده-صندلی-چرخدار-و--'>مزایده صندلی چرخدار و ... / مزایده ,مزایده صندلی چرخدار و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985460/مزایده-منزل-مسکونی-بخش-15-تبریز-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی بخش 15 تبریز نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی بخش 15 تبریز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985463/مزایده-واگذاری-غرفه-فروش-گل-و-گیاه'>مزایده واگذاری غرفه فروش گل و گیاه / مزایده, مزایده واگذاری غرفه فروش گل و گیاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985464/مزایده-ضایعات-روزانه'>مزایده ضایعات روزانه / آگهی مزایده,مزایده ضایعات روزانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985467/تجدید-مزایده-جمع-آوری-اقلام-بازیافتی'>تجدید مزایده جمع آوری اقلام بازیافتی / تجدید مزایده,مزایده جمع آوری اقلام بازیافتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985469/مزایده-اجاره-محل-غرفه-ساندویچی-و-بستنی--'>مزایده اجاره محل غرفه ساندویچی و بستنی... / مزایده, مزایده اجاره محل غرفه ساندویچی و بستنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985470/مزایده-اجاره-زمین-مزروعی-به-مساحت-16-هکتار-تجدید'>مزایده اجاره زمین مزروعی به مساحت 16 هکتار- تجدید / آگهی تجدید مزایده، مزایده اجاره زمین مزروعی به مساحت 16 هکتار- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985471/مزایده-فروش-یک-دستگاه-سواری-پژو-پارس-مدل-1393-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه سواری پژو پارس مدل 1393- نوبت دوم  / مزایده حضوری، مزایده فروش یک دستگاه سواری پژو پارس مدل 1393- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985472/مزایده-آپارتمان-با-قدمت-بالای-سی-سال'>مزایده آپارتمان با قدمت بالای سی سال / مزایده,مزایده آپارتمان با قدمت بالای سی سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985474/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-250-متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 250 متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 250 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985476/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-106-10متر'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت 106.10متر / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 106.10متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985478/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-15-فارس'>مزایده پلاک ثبتی بخش 15 فارس  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 15 فارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985479/مزایده-اجاره-یک-قطعه-زمین--تجدید-96-09-05'>مزایده اجاره یک قطعه زمین - تجدید 96.09.05 / آگهی تجدید مزایده, مزایده اجاره یک قطعه زمین - تجدید 96.09.05</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985481/مزایده-پلاک-ثبتی-839-24-بخش-چهار'>مزایده پلاک ثبتی 839/24 بخش چهار / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 839/24 بخش چهار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985484/مزایده-یک-واحد-مسکونی-عرصه-111متر'>مزایده یک واحد مسکونی عرصه 111متر / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی عرصه 111متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985486/مزایده-واگذاری-شبکه-تاکسی-133'>مزایده واگذاری شبکه تاکسی 133 / آگهی مزایده عمومی، مزایده واگذاری شبکه تاکسی 133</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985489/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-قدیمی-ساز-عرصه-54-83متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی قدیمی ساز عرصه 54.83متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی قدیمی ساز عرصه 54.83متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985491/مزایده-سواری-پژو-206-مدل-1382-رنگ-نقره-ای'>مزایده سواری پژو 206 مدل 1382 رنگ نقره ای  / مزایده,مزایده سواری پژو 206 مدل 1382 رنگ نقره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985493/مزایده-آپارتمان-اداری-مساحت-236متر'>مزایده آپارتمان اداری مساحت 236متر / مزایده,مزایده آپارتمان اداری مساحت 236متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985494/مزایده-واگذاری-اجاره-مکان-های-بوفه-دانشگاه-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اجاره مکان های بوفه دانشگاه نوبت دوم / مزایده ,مزایده واگذاری اجاره مکان های بوفه دانشگاه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985498/مزایده-سند-مالکیت-پلاک-شماره-14153-فرعی'>مزایده سند مالکیت پلاک شماره 14153 فرعی / مزایده,مزایده سند مالکیت پلاک شماره 14153 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985500/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-6215متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 6215متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 6215متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985502/مزایده-سواری-پراید-مدل-1384'>مزایده سواری پراید مدل 1384 / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده سواری پراید مدل 1384</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985504/مزایده-خانه-مسکونی-بخش-چهار-ارومیه'>مزایده خانه مسکونی بخش چهار ارومیه / مزایده,مزایده خانه مسکونی بخش چهار ارومیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985508/مزایده-حلقه-100-متری-سیم-کابل-چراغ-سقفی-و--'>مزایده حلقه 100 متری سیم- کابل- چراغ سقفی و ... / مزایده, مزایده حلقه 100 متری سیم- کابل- چراغ سقفی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985510/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-139-74متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 139.74متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 139.74متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985511/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-382-5متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 382.5متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 382.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985512/مزایده-کارخانه-تولید-شن-و-ماسه'>مزایده کارخانه تولید شن و ماسه  / مزایده , مزایده اجاره کارخانه تولید شن و ماسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985513/مزایده-واگذاری-غرفه-ساخت-و-فروش-عینک'>مزایده واگذاری غرفه ساخت و فروش عینک / آگهی مزایده , مزایده واگذاری غرفه ساخت و فروش عینک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985515/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-208-06متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 208.06متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 208.06متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985518/مزایده-4-5-سهم-از-25-سهم-باغ-مشجر'>مزایده 4.5 سهم از 25 سهم باغ مشجر / مزایده,مزایده 4.5 سهم از 25 سهم باغ مشجر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985519/مزایده-سه-باب-مغازه'>مزایده سه باب مغازه  / مزایده ,مزایده سه باب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985520/مزایده-دو-پلاک-ثبتی-هر-کدام-194متر'>مزایده دو پلاک ثبتی هر کدام 194متر / مزایده,مزایده دو پلاک ثبتی هر کدام 194متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985522/مزایده-فروش-یک-دستگاه-سواری-پروتون'>مزایده فروش یک دستگاه سواری پروتون / مزایده ,مزایده فروش یک دستگاه سواری پروتون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985524/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-901-55متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 901.55متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 901.55متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985526/مزایده-یک-دستگاه-وانت-نیسان-یخچالدار-بنزین-سوز'>مزایده یک دستگاه وانت نیسان یخچالدار بنزین سوز / آگهی مزایده و فروش اموال منقول, مزایده یک دستگاه وانت نیسان یخچالدار بنزین سوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985527/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-بنز'>مزایده یک دستگاه خودروی بنز  / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودروی بنز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985529/مزایده-یک-دوم-جفت-نسق-زراعی-مساحت-3-7192-هکتار'>مزایده یک دوم جفت نسق زراعی مساحت 3.7192 هکتار / مزایده,مزایده یک دوم جفت نسق زراعی مساحت 3.7192 هکتار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985530/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-206-هاچ-بک'>مزایده یک دستگاه سواری پژو 206 هاچ بک  / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری پژو 206 هاچ بک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985532/مزایده-یک-دستگاه-وانت-نیسان'>مزایده یک دستگاه وانت نیسان  / مزایده ,مزایده یک دستگاه وانت نیسان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985533/مزایده-سواری-مدل-1392-سیستم-و-تیپ-سایپا'>مزایده سواری مدل 1392 سیستم و تیپ سایپا  / آگهی مزایده, مزایده سواری مدل 1392 سیستم و تیپ سایپا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985534/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-405'>مزایده یک دستگاه سواری پژو 405 / مزایده ,مزایده یک دستگاه سواری پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985536/مزایده-فروش-8-واحد-آپارتمان-تجاری-دفتر-کار'>مزایده فروش 8 واحد آپارتمان تجاری دفتر کار  / مزایده,مزایده فروش 8 واحد آپارتمان تجاری دفتر کار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985537/تجدید-مزایده-اجاره-باغ-دارای-چاه-آب'>تجدید مزایده اجاره باغ دارای چاه آب  / تجدید مزایده ,  مزایده اجاره باغ دارای چاه آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985538/مزایده-یکدستگاه-کوره-ذوب'>مزایده یکدستگاه کوره ذوب / مزایده,مزایده یکدستگاه کوره ذوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985542/مزایده-فروش-5-قطعه-زمین-مسکونی'>مزایده فروش 5 قطعه زمین مسکونی  / مزایده,مزایده فروش 5 قطعه زمین مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985543/مزایده-فروش-یکدستگاه-بالابر-چرخدار--'>مزایده فروش یکدستگاه بالابر چرخدار ... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه بالابر چرخدار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985544/مزایده-اجاره-قسمتی-از-فضای-پارک-کودک-جهت-نصب-سرسره-بادی--'>مزایده اجاره قسمتی از فضای پارک کودک جهت نصب سرسره بادی... / مزایده, مزایده اجاره قسمتی از فضای پارک کودک جهت نصب سرسره بادی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985547/مزایده-یک-قطعه-زمین-ده-هکتاری'>مزایده یک قطعه زمین ده هکتاری / مزایده,مزایده یک قطعه زمین ده هکتاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985550/مزایده-فروش-اقلام-راکد-مصرفی'>مزایده فروش اقلام راکد مصرفی / آگهی مزایده عمومی ,  مزایده اقلام راکد مصرفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985551/مزایده-واگذاری-یک-واحد-فروشگاه'>مزایده واگذاری یک واحد فروشگاه / آگهی مزایده , مزایده واگذاری یک واحد فروشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985554/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-81-37متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 81.37متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 81.37متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985557/مزایده-تعداد-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-آردی'>مزایده تعداد یک دستگاه خودرو سواری پژو آردی / آگهی مزایده,مزایده تعداد یک دستگاه خودرو سواری پژو آردی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985558/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-باغچه-بخش-یازده-فارس'>مزایده ششدانگ یک قطعه باغچه بخش یازده فارس / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه باغچه بخش یازده فارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985561/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-387-4متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 387.4متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 387.4متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985564/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-2269-5متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 2269.5متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 2269.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985565/مزایده-فروش-تعداد-30-راس-گاو'>مزایده فروش تعداد 30 راس گاو  / آگهی مزایده حضوری , مزایده فروش تعداد 30 راس گاو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985569/مزایده-پلاک-شماره-15468-فرعی'>مزایده پلاک شماره 15468 فرعی / مزایده,مزایده پلاک شماره 15468 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985571/مزایده-اجاره-محل-استقرار-غرفه-تنقلات-واقع-در-پارک--'>مزایده اجاره محل استقرار غرفه تنقلات واقع در پارک... / مزایده, مزایده اجاره محل استقرار غرفه تنقلات واقع در پارک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985572/مزایده-دو-قطعه-پلاک-ثبتی'>مزایده دو قطعه پلاک ثبتی / مزایده,مزایده دو قطعه پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985573/مزایده-واگذاری-امور-بهره-برداری-تعمیرات-و-نگهداشت-یک'>مزایده واگذاری امور بهره برداری تعمیرات و نگهداشت یک  / آگهی مزایده ی عمومی,مزایده  واگذاری امور بهره برداری تعمیرات و نگهداشت یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985574/مزایده-ملک-پلاک-ثبتی-184-فرعی-بخش-15-مشهد'>مزایده ملک پلاک ثبتی 184 فرعی بخش 15 مشهد / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی 184 فرعی بخش 15 مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985577/استعلام-فروش-نئوپان'>استعلام فروش نئوپان / استعلام فروش نئوپان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985578/مزایده-4-قطعه-زمین-تجاری'>مزایده  4 قطعه زمین تجاری  / مزایده,مزایده  4 قطعه زمین تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985580/مزایده-ساختمان-مسکونی-با-قدمت-20-سال'>مزایده ساختمان مسکونی با قدمت 20 سال / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی با قدمت 20 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985582/مزایده-فروش-لوازم-و-اثاث-اسقاطی-و-فرسوده-نامتناسب'>مزایده فروش لوازم و اثاث اسقاطی و فرسوده نامتناسب / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش لوازم و اثاث اسقاطی و فرسوده نامتناسب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985584/مزایده-تمامت-نیم-حبه-مشاع-از-یک-و-نیم-حبه-ششدانگ-املاک-مزرعه'>مزایده تمامت نیم حبه مشاع از یک و نیم حبه ششدانگ املاک مزرعه / مزایده,مزایده تمامت نیم حبه مشاع از یک و نیم حبه ششدانگ املاک مزرعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985586/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-عرصه-3000متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت عرصه 3000متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت عرصه 3000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985588/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-68-58متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 68.58متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 68.58متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985593/مزایده-پلاک-ثبتی-به-شماره-352-فرعی-بخش-دو'>مزایده پلاک ثبتی به شماره 352 فرعی بخش دو  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به شماره 352 فرعی بخش دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985597/مزایده-زمین-عرصه-3152متر-اموال-غیرمنقول'>مزایده زمین عرصه 3152متر اموال غیرمنقول  / مزایده,مزایده زمین عرصه 3152متر اموال غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985601/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-297-5متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 297.5متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 297.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985606/مزایده-ششدانگ-پلاک-12774-87-1086-بخش-نه'>مزایده ششدانگ پلاک 12774/87/1086 بخش نه / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 12774/87/1086 بخش نه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985607/مزایده-پلاک-ثبت-شده-شماره-دو-فرعی-بخش-پنج-یزد'>مزایده پلاک ثبت شده شماره دو فرعی بخش پنج یزد / مزایده,مزایده پلاک ثبت شده شماره دو فرعی بخش پنج یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985616/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-قطعه-5-تفکیکی'>مزایده ششدانگ یکباب خانه قطعه 5 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه قطعه 5 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985621/مزایده-175-سهم-از-4200-سهم-مشاع-پلاک-ثبتی'>مزایده 175 سهم از 4200 سهم مشاع پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 175 سهم از 4200 سهم مشاع پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985627/مزایده-دو-قطعه-باغ-نوبت-اول'>مزایده دو قطعه باغ نوبت اول  / مزایده,مزایده دو قطعه باغ نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985633/مزایده-یک-قطعه-به-مساحت-یک-طناب-محلی-و-باغ-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه به مساحت یک طناب محلی و باغ نوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه به مساحت یک طناب محلی و باغ نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985637/مزایده-پلاک-ثبتی-2017-فرعی-بصورت-منزل-مسکونی'>مزایده پلاک ثبتی 2017 فرعی بصورت منزل مسکونی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 2017 فرعی بصورت منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985644/مزایده-اجاره-مکان-پارکینگ'>مزایده اجاره مکان پارکینگ / مزایده,مزایده اجاره مکان پارکینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985646/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-مساحت-164متر'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی مساحت 164متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی مساحت 164متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985649/مزایده-واگذاری-اجاری-داروخانه-سرپایی-مرکز-آموزشی-درمانی'>مزایده واگذاری اجاری داروخانه سرپایی مرکز آموزشی درمانی / مزایده,مزایده واگذاری اجاری داروخانه سرپایی مرکز آموزشی درمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985651/مزایده-اموال-اسقاطی'>مزایده اموال اسقاطی  / مزایده ,مزایده اموال اسقاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985652/مزایده-یکباب-خانه-مسکونی-عرصه-دویست-متر'>مزایده یکباب خانه مسکونی عرصه دویست متر / مزایده,مزایده یکباب خانه مسکونی عرصه دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985658/مزایده-مقدار-6667-سهم-مشاع-از-11700-سهم-از-30320-سهم-زمین'>مزایده مقدار 6667 سهم مشاع از 11700 سهم از 30320 سهم زمین  / مزایده,مزایده مقدار 6667 سهم مشاع از 11700 سهم از 30320 سهم زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985669/مزایده-دستگاهها-و-ماشین-آلات-و-غیرمنقول-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده دستگاهها و ماشین آلات و غیرمنقول ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده دستگاهها و ماشین آلات و غیرمنقول ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985682/مزایده-مغاره-مساحت-سی-و-هشت-متر'>مزایده مغاره مساحت سی و هشت متر  / مزایده,مزایده مغاره مساحت سی و هشت متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985692/مزایده-منزل-با-زیربنای-105-مترمربع'>مزایده منزل با زیربنای 105 مترمربع  / مزایده,مزایده منزل با زیربنای 105 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985762/مزایده-فروش-یک-دستگاه-بنز-خاور'>مزایده فروش یک دستگاه بنز خاور  / مزایده فروش یک دستگاه بنز خاور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985774/مزایده-فروش-یک-دستگاه-اتوبوس-درون-شهری'>مزایده فروش یک دستگاه اتوبوس درون شهری / مزایده فروش یک دستگاه اتوبوس درون شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985790/مزایده-فروش-اموال-غیر-منقول'>مزایده فروش اموال غیر منقول / مزایده,مزایده فروش اموال غیر منقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985793/مزایده-فروش-لوله-های-۲۶-و-۳۰-لوله-سازی-اهواز'>مزایده فروش لوله های "۲۶ و "۳۰ لوله سازی اهواز   / آگهی مزایده,مزایده فروش لوله های "۲۶ و "۳۰ لوله سازی اهواز  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985802/استعلام-​​دستگاه-غربالگری-شنوایی-همراه'>استعلام ​​دستگاه غربالگری شنوایی همراه  / استعلام ,استعلام ​​​دستگاه غربالگری شنوایی همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985803/مناقصه-انجام-امور-خدماتی-نظافتی-فارسان--'> مناقصه انجام امور خدماتی، نظافتی فارسان... / مناقصه عمومی،  مناقصه انجام امور خدماتی، نظافتی فارسان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985804/استعلام-KVM-سوئیچ-8-پورت-رک-مونت'>استعلام KVM سوئیچ 8 پورت رک مونت / استعلام , استعلام KVM سوئیچ 8 پورت رک مونت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985805/مناقصه-اجرای-قفسه-بندی-پالت-راک-انبار'>مناقصه  اجرای قفسه بندی پالت راک انبار  / مناقصه ,مناقصه  اجرای قفسه بندی پالت راک انبار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985806/استعلام-عملیات-آبخیزداری-تثبیت-زمین'>استعلام عملیات آبخیزداری تثبیت زمین / استعلام، استعلام عملیات آبخیزداری تثبیت زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985807/مناقصه-خریدSIEMENS-PROTECTION-RELAY'>مناقصه خریدSIEMENS PROTECTION RELAY / آگهی مناقصه ,مناقصه خریدSIEMENS PROTECTION RELAY</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985808/استعلام-لوله-دو-جداره-کاروگیت-850'>استعلام لوله دو جداره کاروگیت 850  / استعلام , استعلام لوله دو جداره کاروگیت 850 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985809/استعلام-​​کفپوش-pvc-طرح-چوب-ابعاد-36-6'>استعلام ​​کفپوش pvc طرح چوب ابعاد 36*6 / استعلام ,استعلام ​​​کفپوش pvc طرح چوب ابعاد 36*6</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985810/استعلام-کارتریج-ایرانی-مرغوب'>استعلام کارتریج ایرانی مرغوب / استعلام,استعلام کارتریج ایرانی مرغوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985811/استعلام-اجرای-فونداسیون-یک-دستگاه-برج'>استعلام اجرای فونداسیون یک دستگاه برج / استعلام , استعلام اجرای فونداسیون یک دستگاه برج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985812/مناقصه-فعالیتهای-خدماتی-پشتیبانی'>مناقصه فعالیتهای خدماتی پشتیبانی     / آگهی مناقصه, مناقصه فعالیتهای خدماتی پشتیبانی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985813/فراخوان-ارزیابی-کیفی-تکمیل-سالن-ورزشی--سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>فراخوان ارزیابی کیفی تکمیل سالن ورزشی , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / فراخوان ، فراخوان ارزیابی کیفی تکمیل سالن ورزشی , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985814/مزایده-دو-عدد-خودرو'>مزایده دو عدد خودرو / مزایده,مزایده دو عدد خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985815/استعلام-​خرید-بیل-برف-روب-جلو-کامیونی'>استعلام ​خرید بیل برف روب جلو کامیونی / استعلام , استعلام ​خرید بیل برف روب جلو کامیونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985816/استعلام-جابجایی-پست-سیار-ماهان-از-پست'>استعلام جابجایی پست سیار ماهان از پست / استعلام , استعلام جابجایی پست سیار ماهان از پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985817/استعلام-نگهداری-چمن-طبیعی'>استعلام نگهداری چمن طبیعی / استعلام , استعلام نگهداری چمن طبیعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985818/مناقصه-آرشیو-الکترونیک-پرونده-های-ثبتی'>مناقصه آرشیو الکترونیک پرونده های ثبتی / اگهی مناقصه , مناقصه  آرشیو الکترونیک پرونده های ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985819/مناقصه-عمومی-دو-مرحله-ای-خرید-لوازم-یدکی-ایستگاه-سنتی'>مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید لوازم یدکی ایستگاه سنتی / مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید لوازم یدکی ایستگاه سنتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985820/استعلام-​خرید-البسه-راهداری-زمستانی'>استعلام ​خرید البسه راهداری زمستانی / استعلام ,استعلام ​​​خرید البسه راهداری زمستانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985821/استعلام-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-سیستم'>استعلام خرید و نصب و راه اندازی سیستم / استعلام , استعلام خرید و نصب و راه اندازی سیستم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985822/استعلام-خرید-آسفالت-گرم-بیندر'>استعلام خرید آسفالت گرم بیندر  / استعلام, استعلام خرید آسفالت گرم بیندر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985823/استعلام-خدمات-نظافتی'>استعلام خدمات نظافتی / استعلام ،استعلام خدمات نظافتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985824/استعلام-توسعه-و-بهینه-سازی-برق-روستایی'> استعلام توسعه و بهینه سازی برق روستایی / استعلام , استعلام توسعه و بهینه سازی برق روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985825/استعلام-​پشتیبانی-و-نگهداری-ups'>استعلام ​پشتیبانی و نگهداری ups     / استعلام، استعلام ​پشتیبانی و نگهداری ups    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985826/استعلام-تعمیرات-سقف-انبار-اقلید-و-فسا'>استعلام تعمیرات سقف انبار اقلید و فسا / استعلام , استعلام تعمیرات سقف انبار اقلید و فسا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985827/استعلام-​بازسازی-پل-و-ابنیه-روستاهای'>استعلام ​بازسازی پل و ابنیه روستاهای  / استعلام ,استعلام بازسازی پل و ابنیه روستاهای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985828/استعلام-تعمیر-و-حمل-الکتروپمپ'>استعلام تعمیر و حمل الکتروپمپ / استعلام,استعلام تعمیر و حمل الکتروپمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985829/استعلام-در-اتومات-با-تیغه-آکرول-و-کپس'>استعلام در اتومات با تیغه آکرول و کپس / استعلام , استعلام در اتومات با تیغه آکرول و کپس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985830/استعلام-لایروبی-قنوات-کرک'>استعلام لایروبی قنوات کرک / استعلام , استعلام لایروبی قنوات کرک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985831/فراخوان-ارزیابی-کیفی-تکمیل-سالن-ورزشی'>فراخوان ارزیابی کیفی تکمیل سالن ورزشی / فراخوان ، فراخوان ارزیابی کیفی تکمیل سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985832/استعلام-خرید-نهال-1-بادام-دیر-گل-2-سنجد'> استعلام خرید نهال 1- بادام دیر گل 2- سنجد / استعلام , استعلام خرید نهال 1- بادام دیر گل 2- سنجد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985833/استعلام-خرید-لوازم-و-اتصالات'>استعلام خرید لوازم و اتصالات / استعلام, استعلام خرید لوازم و اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985834/استعلام-​تعمیرات-ابنیه-فنی-راه-ها-و-عمل'>استعلام ​تعمیرات ابنیه فنی راه ها و عمل / استعلام ,استعلام تعمیرات ابنیه فنی راه ها و عمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985835/استعلام-​اتاقک-نگهبانی-با-کانتر'>استعلام ​اتاقک نگهبانی با کانتر  / استعلام، استعلام ​اتاقک نگهبانی با کانتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985836/استعلام-نگهداری-و-تعمیر-و-راهبری-تاسیس'>استعلام نگهداری و تعمیر و راهبری تاسیس / استعلام , استعلام نگهداری و تعمیر و راهبری تاسیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985837/استعلام-پرس-یونجه-خشک'>استعلام پرس یونجه خشک / استعلام, استعلام پرس یونجه خشک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985838/استعلام-کاغذ-A4-کپی-لوکس'>استعلام کاغذ A4 کپی لوکس / استعلام, استعلام کاغذ A4 کپی لوکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985839/استعلام-سرنگ-تزریقی'>استعلام سرنگ تزریقی / استعلام , استعلام سرنگ تزریقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985840/استعلام-فن-سانتریفیوژ'>استعلام فن سانتریفیوژ / استعلام, استعلام فن سانتریفیوژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985841/مناقصه-تهیه-مصالح-و-تجهیز-چاه-در-روستا'>مناقصه تهیه مصالح و تجهیز چاه در روستا / اگهی مناقصه , مناقصه تهیه مصالح و تجهیز چاه در روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985842/استعلام-کاه-کوبیده-گندم'>استعلام کاه کوبیده گندم / استعلام, استعلام کاه کوبیده گندم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985843/استعلام-نهال-زرشک-بی-دانه'> استعلام نهال زرشک بی دانه / استعلام , استعلام نهال زرشک بی دانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985844/استعلام-پزشکی-و-سلامت-طبق-مشخصات-لیست'>استعلام پزشکی و سلامت طبق مشخصات لیست / استعلام , استعلام پزشکی و سلامت طبق مشخصات لیست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985845/استعلام-کشمش-پلویی'>استعلام کشمش پلویی / استعلام,استعلام کشمش پلویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985846/استعلام-کپسول-آتش-نشانی-جهت-خرید-و-شارژ'>استعلام کپسول آتش نشانی جهت خرید و شارژ / استعلام , استعلام کپسول آتش نشانی جهت خرید و شارژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985847/استعلام-خدمات-تمدید-لیسانس-WAF'>استعلام خدمات تمدید لیسانس WAF / استعلام، استعلام خدمات تمدید لیسانس WAF</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985848/استعلام-امور-تاسیساتی'>استعلام امور تاسیساتی  / استعلام ,استعلام امور تاسیساتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985849/استعلام-پنجره-آلومینیومی'>استعلام پنجره آلومینیومی / استعلام, استعلام پنجره آلومینیومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985850/استعلام-بیمه-مسئولیت-کارفرما-و-آتش-سوزی'>استعلام بیمه مسئولیت کارفرما و آتش سوزی / استعلام , استعلام بیمه مسئولیت کارفرما و آتش سوزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985851/فراخوان-مناقصه-بازسازی-بخشی-از-خط-انتقال-آب'> فراخوان مناقصه بازسازی بخشی از خط انتقال آب / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه بازسازی بخشی از خط انتقال آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985852/استعلام-اسکنر-بایگانی-اسناد-کداک-مدل-i2420'>استعلام اسکنر بایگانی اسناد کداک مدل i2420 / استعلام ,استعلام اسکنر بایگانی اسناد کداک مدل i2420</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985853/استعلام-​ترمیم-و-بازسازی-ساختمان-اداری'>استعلام ​ترمیم و بازسازی ساختمان اداری / استعلام، استعلام ​ترمیم و بازسازی ساختمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985854/استعلام-ماژول-فکس-با-قابلیت-پیوند'>استعلام ماژول فکس با قابلیت پیوند / استعلام , استعلام ماژول فکس با قابلیت پیوند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985855/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-خط-انتقال-آب-شهرک--'>مناقصه عمومی یک مرحله ای خط انتقال آب شهرک ... / مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه عمومی یک مرحله ای خط انتقال آب شهرک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985856/استعلام-فسفر-دوزنگ'>استعلام فسفر دوزنگ / استعلام, استعلام فسفر دوزنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985857/استعلام-روتر-میکروتیک'>استعلام روتر میکروتیک / استعلام , استعلام روتر میکروتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985858/استعلام-روغن-کلزا'>استعلام روغن کلزا  / استعلام,استعلام روغن کلزا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985859/استعلام-قند-شکسته'>استعلام قند شکسته / استعلام,استعلام قند شکسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985860/استعلام-وسایل-خانه'>استعلام وسایل خانه / استعلام، استعلام وسایل خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985861/استعلام-HP-COLOR-LASERJET-CP5225'>استعلام HP COLOR LASERJET CP5225  / استعلام , استعلام  HP COLOR LASERJET CP5225 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985862/استعلام-اره-موتوری'>استعلام اره موتوری / استعلام ,استعلام اره موتوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985863/استعلام-مرکب-نامرئی-زیر-uv-قرمز'>استعلام مرکب نامرئی زیر uv قرمز / استعلام, استعلام مرکب نامرئی زیر uv قرمز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985864/استعلام-تعمیر-و-حمل-الکتروپمپ-ها'>استعلام تعمیر و حمل الکتروپمپ ها / استعلام,استعلام تعمیر و حمل الکتروپمپ ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985865/فراخوان-ارزیابی-کیفی-عملیات-نصب-و-سیم-کشی-فیبرنوری'>فراخوان ارزیابی کیفی عملیات نصب و سیم کشی فیبرنوری / فراخوان ، فراخوان ارزیابی کیفی عملیات نصب و سیم کشی فیبرنوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985866/استعلام-خرید-تعدادی-فرمون'>استعلام خرید تعدادی فرمون  / استعلام , استعلام خرید تعدادی فرمون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985867/استعلام-مرکب-نامرئی-مایل-به-سبز'>استعلام مرکب نامرئی مایل به سبز / استعلام, استعلام مرکب نامرئی مایل به سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985868/استعلام-تکمیل-ساختمان-اداره-ثبت-احوال'>استعلام تکمیل ساختمان اداره ثبت احوال / استعلام، استعلام تکمیل ساختمان اداره ثبت احوال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985869/استعلام-​البسه-پرسنل-خدمات-فضای-سبز'>استعلام ​البسه پرسنل خدمات فضای سبز  / استعلام ,استعلام ​​​​البسه پرسنل خدمات فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985870/استعلام-پیاز-درشت-درجه-یک'>استعلام پیاز درشت درجه یک  / استعلام , استعلام پیاز درشت درجه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985871/استعلام-باران-سنج'>استعلام باران سنج / استعلام, استعلام باران سنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985872/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری / استعلام , استعلام کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985873/استعلام-​جمع-آوری-کابلهای-اضافه-از-روی'>استعلام ​جمع آوری کابلهای اضافه از روی / استعلام, استعلام ​جمع آوری کابلهای اضافه از روی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985874/استعلام-دارو--پزشکی-و-سلامت'>استعلام دارو ، پزشکی و سلامت / استعلام,استعلام دارو ، پزشکی و سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985875/استعلام-​رنگ-پلاستیک-سحر-سفید-500-کیلو'>استعلام ​رنگ پلاستیک سحر سفید 500 کیلو      / استعلام، استعلام ​رنگ پلاستیک سحر سفید 500 کیلو     </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985876/استعلام-سیستم-برگزاری-آزمون-الکترونیکی'>استعلام سیستم برگزاری آزمون الکترونیکی / استعلام , استعلام سیستم برگزاری آزمون الکترونیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985877/استعلام-برنج'>استعلام برنج  / استعلام برنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985878/استعلام-میز-بیلیارد'>استعلام میز بیلیارد  / استعلام ,استعلام میز بیلیارد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985879/استعلام-​​خرید-تجهیزات-کارگاه-تاسیسات'>استعلام ​​خرید تجهیزات کارگاه تاسیسات / استعلام،استعلام ​​خرید تجهیزات کارگاه تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985880/استعلام-کیف-اداری-و-دوشی-چرم'>استعلام کیف اداری و دوشی چرم  / استعلام ,استعلام کیف اداری و دوشی چرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985881/مناقصه-خط-انتقال-آب-شهرک--'>مناقصه خط انتقال آب شهرک ... / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خط انتقال آب شهرک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985882/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-خط-انتقال-آب-شهرک--'>مناقصه عمومی یک مرحله ای خط انتقال آب شهرک ... / مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه عمومی یک مرحله ای خط انتقال آب شهرک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985883/استعلام-ساخت-8-عدد-کمد'>استعلام ساخت 8 عدد کمد / استعلام , استعلام ساخت 8 عدد کمد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985884/استعلام-باطری-12-ولت-150-آمپر-صبا-باطری'>استعلام باطری 12 ولت 150 آمپر صبا باطری / استعلام ,استعلام ​​​​باطری 12 ولت 150 آمپر صبا باطری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985885/استعلام-​لوبیا-قرمز'>استعلام ​لوبیا قرمز  / استعلام , استعلام ​لوبیا قرمز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985886/استعلام-6-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-و-سمند'>استعلام 6 دستگاه خودروی سواری پژو و سمند / استعلام , استعلام 6 دستگاه خودروی سواری پژو و سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985887/استعلام-سنسور-دما-و-رطوبت'>استعلام سنسور دما و رطوبت  / استعلام،استعلام سنسور دما و رطوبت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985888/استعلام-اجرت-دمونتاژ-جک-های-وزنه-گذاری'>استعلام اجرت دمونتاژ جک های وزنه گذاری  / استعلام , استعلام اجرت دمونتاژ جک های وزنه گذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985889/استعلام-​هیتر-گازی-فن-آلمانی-640-انرژی'>استعلام ​هیتر گازی فن آلمانی 640 انرژی / استعلام, استعلام ​هیتر گازی فن آلمانی 640 انرژی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985890/استعلام-دستگاه-جوش-ایران-ترانس-200-آمپر'>استعلام دستگاه جوش ایران ترانس 200 آمپر / استعلام ,استعلام ​​​​دستگاه جوش ایران ترانس 200 آمپر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985891/استعلام-​تهیه-قطعات-جهت-سرویس-و-اورهال'>استعلام ​تهیه قطعات جهت سرویس و اورهال  / استعلام, استعلام ​تهیه قطعات جهت سرویس و اورهال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985892/استعلام-توشه-نگهدار-تمام-استیل'>استعلام توشه نگهدار تمام استیل / استعلام , استعلام توشه نگهدار تمام استیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985893/فراخوان-ارزیابی-کیفی-خرید-تجهیزات--نصب--تست-و-راه-اندازی-یک-بی-فوق'>فراخوان ارزیابی کیفی خرید تجهیزات ، نصب ، تست و راه اندازی یک بی فوق / فراخوان ، فراخوان ارزیابی کیفی خرید تجهیزات ، نصب ، تست و راه اندازی یک بی فوق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985894/استعلام-​​تعویض-پنجره-های-اداره-ثبت-اسناد'>استعلام ​​تعویض پنجره های اداره ثبت اسناد / استعلام، استعلام ​​تعویض پنجره های اداره ثبت اسناد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985895/استعلام-کلیناتور-برقی-سلونوبیدی-تزریقی'> استعلام کلیناتور برقی سلونوبیدی تزریقی / استعلام , استعلام کلیناتور برقی سلونوبیدی تزریقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985896/استعلام-​تهیه-وساخت-تعداد-64-عدد-فونداسیون'>استعلام ​تهیه وساخت تعداد 64 عدد فونداسیون / استعلام ,استعلام ​​​​​تهیه وساخت تعداد 64 عدد فونداسیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985897/استعلام-نگهداری-تعمیرات-و-راهبری-تاسیسات'>استعلام نگهداری، تعمیرات و راهبری تاسیسات / استعلام, استعلام نگهداری، تعمیرات و راهبری  تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985898/استعلام-​خرید-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام ​خرید لوله پلی اتیلن / استعلام، استعلام خرید لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985899/استعلام-تهیه-و-نصب-دیوار-پیش-ساخته'> استعلام تهیه و نصب دیوار پیش ساخته  / استعلام , استعلام تهیه و نصب دیوار پیش ساخته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985900/استعلام-مطالعات-قنوات-سطح-استان'>استعلام مطالعات قنوات سطح استان / استعلام ,استعلام مطالعات قنوات سطح استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985901/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات / استعلام، استعلام ​خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985902/استعلام-حلوا-شکری'>استعلام حلوا شکری  / استعلام ,استعلام حلوا شکری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985903/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری / استعلام , استعلام کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985904/استعلام-اره-تلسکوپی-و-زنجیری'>استعلام اره تلسکوپی و زنجیری / استعلام ,استعلام ​​​​اره تلسکوپی و زنجیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985905/​استعلام-خرید-نصب-و-راه-اندازی'> ​استعلام خرید، نصب و راه اندازی / استعلام,  ​استعلام خرید، نصب و راه اندازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985906/استعلام-یکدستگاه-اسپلیت-24000-اینورت'> استعلام یکدستگاه اسپلیت 24000 اینورت  / استعلام , استعلام یکدستگاه اسپلیت 24000 اینورت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985907/استعلام-کارتریج'>استعلام کارتریج  / استعلام,استعلام کارتریج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985908/استعلام-تعمیر-و-حمل-الکتروپمپ-ها'>استعلام تعمیر و حمل الکتروپمپ ها / استعلام,استعلام تعمیر و حمل الکتروپمپ ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985909/مناقصه-خط-انتقال-آب-شهرک--'>مناقصه خط انتقال آب شهرک ... / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خط انتقال آب شهرک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985910/استعلام-اجرای-سقف-کاذب-خوابگاه-دانش-آموزی'>استعلام اجرای سقف کاذب خوابگاه دانش آموزی / استعلام , استعلام اجرای سقف کاذب خوابگاه دانش آموزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985911/استعلام-اجرای-عملیات-بیس-و-آسفالت-محور'>استعلام اجرای عملیات بیس و آسفالت محور  / استعلام ,استعلام اجرای عملیات بیس و آسفالت محور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985912/استعلام-ایزویرویانو'>استعلام ایزویرویانو / استعلام، استعلام ایزویرویانو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985913/استعلام-​انجام-امور-تعمیراتی-تاسیسات'>استعلام ​انجام امور تعمیراتی، تاسیسات / استعلام, استعلام ​انجام امور تعمیراتی، تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985914/استعلام-پارتیشن-بندی-با-MDF'>استعلام پارتیشن بندی با MDF / استعلام , استعلام پارتیشن بندی با MDF</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985915/استعلام-​خرید-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام ​خرید لوله پلی اتیلن / استعلام، استعلام خرید لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985916/استعلام-مبلمان-و-دکوراسیون'>استعلام مبلمان و دکوراسیون / استعلام , استعلام مبلمان و دکوراسیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985917/استعلام-تعمیر-و-حمل-الکتروپمپ-ها'>استعلام تعمیر و حمل الکتروپمپ ها / استعلام,استعلام تعمیر و حمل الکتروپمپ ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985918/استعلام-​انجام-امور-تعمیراتی-تاسیساتی'>استعلام ​انجام امور تعمیراتی، تاسیساتی / استعلام, استعلام ​انجام امور تعمیراتی، تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985919/استعلام-اجرای-ابنیه-پشت-بام-و-روف-گارد'>استعلام اجرای ابنیه پشت بام و روف گارد / استعلام ,استعلام ​​​​اجرای ابنیه پشت بام و روف گارد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985920/استعلام-برگزاری-2-مرحله-آزمون-پیشرفت'>استعلام برگزاری 2 مرحله آزمون پیشرفت  / استعلام, استعلام ​برگزاری 2 مرحله آزمون پیشرفت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985921/استعلام-تعمیرات-ساختمان-اداری-مرکز-خدماتی'>استعلام تعمیرات ساختمان اداری مرکز خدماتی / استعلام , استعلام تعمیرات ساختمان اداری مرکز خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985922/استعلام-سنسور-دما-و-رطوبت-لامبرشت-مدل-L'>استعلام سنسور دما و رطوبت لامبرشت مدل L / استعلام , استعلام سنسور دما و رطوبت لامبرشت مدل L</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985923/استعلام-مطالعات-استخرهای-ذخیره-آب-شهر'>استعلام مطالعات استخرهای ذخیره آب شهر / استعلام ,استعلام مطالعات استخرهای ذخیره آب شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985924/استعلام-​تجهیزات-امنیتی'>استعلام ​تجهیزات امنیتی / استعلام, ستعلام ​تجهیزات امنیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985925/استعلام-فشارسنج'>استعلام فشارسنج  / استعلام,استعلام فشارسنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985926/استعلام-برگزاری-کلاس-آموزشی'>استعلام برگزاری کلاس آموزشی / استعلام , استعلام برگزاری کلاس آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985927/استعلام-عدس-سبز-درجه-یک-هفله-امسالی-با'>استعلام عدس سبز درجه یک هفله امسالی با / استعلام,استعلام عدس سبز درجه یک هفله امسالی با</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985928/استعلام-خرید-تجهیزات-برق-ساختمان'>استعلام خرید تجهیزات برق ساختمان  / استعلام , استعلام خرید تجهیزات برق ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985929/استعلام-​اجرای-محوطه-و-دیوار-مجتمع'>استعلام ​اجرای محوطه و دیوار مجتمع  / استعلام ,استعلام ​اجرای محوطه و دیوار مجتمع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985930/استعلام-انالیز-پساب-ورودی-و-خروجی'>استعلام انالیز پساب ورودی و خروجی / استعلام , استعلام انالیز پساب ورودی و خروجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985931/استعلام-کیسه-زباله-زرد'>استعلام کیسه زباله زرد  / استعلام , استعلام کیسه زباله زرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985932/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985933/استعلام-آموزش-نیروهای-خدماتی-ساختمان'>استعلام آموزش نیروهای خدماتی ساختمان / استعلام,استعلام آموزش نیروهای خدماتی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985934/استعلام-اصلاح-بستر-حفاظت-کاتدیک-باتلاق'>استعلام اصلاح بستر حفاظت کاتدیک باتلاق / استعلام ,استعلام ​​​​اصلاح بستر حفاظت کاتدیک باتلاق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985935/استعلام-​سنگ-تراورتن'>استعلام ​سنگ تراورتن     / استعلام، استعلام ​سنگ تراورتن    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985936/استعلام-مطالعات-استخرهای-ذخیره-آب'>استعلام مطالعات استخرهای ذخیره آب  / استعلام ,استعلام مطالعات استخرهای ذخیره آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985937/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس-نبوت'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس نبوت  / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی مدارس نبوت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985938/استعلام-کیت-hiv-western-blot'>استعلام کیت hiv western .blot  / استعلام, استعلام کیت hiv western .blot </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985939/استعلام-سنسور-فشار-مدل-PTB100-تا-رنج-1060'>استعلام سنسور فشار مدل PTB100 تا رنج 1060 / استعلام , استعلام سنسور فشار مدل PTB100 تا رنج 1060</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985940/استعلام-حفاری-و-نصب-کیسینگ-لوله-گذاری'>استعلام حفاری و نصب کیسینگ لوله گذاری / استعلام , استعلام حفاری و نصب کیسینگ لوله گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985941/استعلام-نصب-سقف-کاذب'>استعلام نصب سقف کاذب / استعلام , استعلام نصب سقف کاذب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985942/استعلام-کانکس'>استعلام کانکس / استعلام,استعلام کانکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985943/استعلام-دستگاه-NVR-مارک-PRMISE'>استعلام دستگاه NVR مارک PRMISE / استعلام, استعلام دستگاه NVR مارک PRMISE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985944/استعلام-باتری-سیلد-لید-اسید-۱۲-ولت'>استعلام باتری سیلد لید اسید ۱۲ ولت  / استعلام ,استعلام باتری سیلد لید اسید ۱۲ ولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985945/استعلام-اجرای-عملیات-آسفالت-محور-عشوند'>استعلام اجرای عملیات آسفالت محور عشوند  / استعلام ,استعلام اجرای عملیات آسفالت محور عشوند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985946/استعلام-خرید-کنتور-برق-و-دستگاه-اینورت'>استعلام خرید کنتور برق و دستگاه اینورت  / استعلام , استعلام خرید کنتور برق و دستگاه اینورت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985947/استعلام-علوفه-پرس-شده-یونجه-درجه-یک'>استعلام علوفه پرس شده یونجه درجه یک / استعلام , استعلام علوفه پرس شده یونجه درجه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985948/استعلام-هزار-عدد-کارتن'>استعلام هزار عدد کارتن  / استعلام ,استعلام هزار عدد کارتن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985949/استعلام-دستگاه-ذخیره-ساز-Qnap'>استعلام دستگاه ذخیره ساز Qnap / استعلام, استعلام دستگاه ذخیره ساز Qnap</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985950/استعلام-صندلی-نیلپر'>استعلام صندلی نیلپر / استعلام, استعلام صندلی نیلپر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985951/استعلام-حفاری-و-نصب-کیسینگ-لوله-گذاری'>استعلام حفاری و نصب کیسینگ لوله گذاری / استعلام , استعلام حفاری و نصب کیسینگ لوله گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985952/استعلام-ردیف-اول-میلگرد-آجدار-شماره-8'>استعلام ردیف اول میلگرد آجدار شماره 8 / استعلام,استعلام ردیف اول میلگرد آجدار شماره 8</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985953/استعلام-مطالعات-مرحله-و-طراحی-کانال-ها'>استعلام مطالعات مرحله و طراحی کانال ها   / استعلام ,استعلام مطالعات مرحله و طراحی کانال ها  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985954/استعلام-​نظافت-و-نگهداری-فضاهای-اداری'>استعلام ​نظافت و نگهداری فضاهای اداری  / استعلام , استعلام ​نظافت و نگهداری فضاهای اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985955/استعلام-نگهداری-چمن-مصنوعی-شهرستان-ملکان'>استعلام نگهداری چمن مصنوعی شهرستان ملکان / استعلام , استعلام نگهداری چمن مصنوعی شهرستان ملکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985956/استعلام-خرید-سیم'>استعلام خرید سیم / استعلام, استعلام خرید سیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985957/استعلام-​مطالعه-فاز-دوم-طرح-های-نگهداری'>استعلام ​مطالعه فاز دوم طرح های نگهداری  / استعلام , استعلام ​مطالعه فاز دوم طرح های نگهداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985958/استعلام-اجرای-عملیات-آسفالت-محور-قلی'>استعلام اجرای عملیات آسفالت محور قلی   / استعلام ,استعلام اجرای عملیات آسفالت محور قلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985959/استعلام-اجرای-عملیات-تخریب-ساخت-و-سازه'>استعلام اجرای عملیات تخریب ساخت و سازه / استعلام ,استعلام اجرای عملیات تخریب ساخت و سازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985960/استعلام-کیت-HCV-RIBA-MP-BIOM'>استعلام کیت HCV RIBA MP BIOM     / استعلام، استعلام کیت HCV RIBA MP BIOM    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985961/استعلام-برگزاری-مراسم'>استعلام برگزاری مراسم  / استعلام ,استعلام برگزاری مراسم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985962/استعلام-خرید-18-دستگاه-کیس-5-دستگاه-پرینتر'>استعلام خرید 18 دستگاه کیس 5 دستگاه پرینتر / استعلام,استعلام خرید 18 دستگاه کیس 5 دستگاه پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985963/استعلام-​تکمیل-ساختمان-بهزیستی'>استعلام ​تکمیل ساختمان بهزیستی  / استعلام ,استعلام ​تکمیل ساختمان بهزیستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985964/استعلام-​ترانس-ولتاژ-خازنی-63-کیلوولت'>استعلام ​ترانس ولتاژ خازنی 63 کیلوولت / استعلام، استعلام ​ترانس ولتاژ خازنی 63 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985965/استعلام-​گرماتاب'>استعلام ​گرماتاب / استعلام,استعلام ​گرماتاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985966/استعلام-​عملیات-اجرای-فضای-دیسپاچینگ'>استعلام ​عملیات اجرای فضای دیسپاچینگ / استعلام , استعلام ​عملیات اجرای فضای دیسپاچینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985967/استعلام-بی-سیم-دستی-و-خودرویی-دیجیتال'>استعلام بی سیم دستی و خودرویی دیجیتال  / استعلام ,استعلام ​بی سیم دستی و خودرویی دیجیتال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985968/استعلام-​ویلچر-حمام-چند-منظوره-مدل-1805u'>استعلام ​ویلچر حمام چند منظوره مدل 1805u / استعلام, استعلام ​ویلچر حمام چند منظوره مدل 1805u</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985969/استعلام-​برگزاری-دوره-آموزشی-ویژه-مددکاری'>استعلام ​برگزاری دوره آموزشی ویژه مددکاری / استعلام, استعلام ​برگزاری دوره آموزشی ویژه مددکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985970/استعلام-سوپاپ-8-اینچ-با-توری-استیل'>استعلام سوپاپ 8 اینچ با توری استیل  / استعلام , استعلام سوپاپ 8 اینچ با توری استیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/985971/مناقصه-اجرای-انشعابات-فاضلاب-خانگی'>مناقصه اجرای انشعابات فاضلاب خانگی / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای انشعابات فاضلاب خانگی</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 9 تاريخ : سه شنبه 24 بهمن 1396 ساعت: 11:56