اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.9.4 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982782/مناقصه-عملیات-احداث-ی... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.9.4 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982782/مناقصه-عملیات-احداث-یک-ساختمان-اداری-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات احداث یک ساختمان اداری نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عملیات احداث یک ساختمان اداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982785/مناقصه-40-عدد-هارد-8-ترابایت-اینترنال'>مناقصه 40 عدد هارد 8 ترابایت اینترنال / آگهی مناقصه، مناقصه 40 عدد هارد 8 ترابایت اینترنال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982786/مناقصه-خدمات-نگهداری--تعمیرات-ساختمان-تاسیسات-و-تهیه-لوازم-مصرفی-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات نگهداری ، تعمیرات ساختمان، تاسیسات و تهیه لوازم مصرفی تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی ، مناقصه خدمات نگهداری ، تعمیرات ساختمان، تاسیسات و تهیه لوازم مصرفی تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982790/مناقصه-عملیات-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>مناقصه عملیات ایاب و ذهاب کارکنان / آگهی مناقصه  عمومی، مناقصه عملیات ایاب و ذهاب کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982791/تجدید-مناقصه-خدمات-نگهداری--تعمیرات-ساختمانی-تاسیسات-و-تهیه-لوازم-مصرفی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خدمات نگهداری ، تعمیرات ساختمانی، تاسیسات و تهیه لوازم مصرفی - نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی، مناقصه خدمات نگهداری ، تعمیرات ساختمانی، تاسیسات و تهیه لوازم مصرفی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982793/مناقصه-عملیات-گودبراری-و-تحکیم-دیواره-گود-پروژه'>مناقصه عملیات گودبراری و تحکیم دیواره گود پروژه / آگهی مناقصه ، مناقصه عملیات گودبراری و تحکیم دیواره گود پروژه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982794/تجدید-مناقصه-احداث-روشنایی-کمربندی-امیریه--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه احداث روشنایی کمربندی امیریه - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه احداث روشنایی کمربندی امیریه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982796/تجدید-مناقصه-خرید-100000-شاخه-پیوندک-گردو-جهت-اصلاح-باغات-گردو'>تجدید مناقصه خرید 100000 شاخه پیوندک گردو جهت اصلاح باغات گردو / مناقصه عمومی, مناقصه خرید 100000 شاخه پیوندک گردو جهت اصلاح باغات گردو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982799/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-خطوط-ریلی-داخلی-مجتمع-انبارها-و-سیلو'>مناقصه تعمیر و نگهداری خطوط ریلی داخلی مجتمع انبارها و سیلو / مناقصه عمومی, مناقصه تعمیر و نگهداری خطوط ریلی داخلی مجتمع انبارها و سیلو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982801/مناقصه-خرید-لوازم-یدکی-نیروگاه---نوبت-دوم'>مناقصه  خرید لوازم یدکی نیروگاه ... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  خرید لوازم یدکی نیروگاه... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982803/مناقصه-انتشار-ماهنامه-راهبران'>مناقصه انتشار ماهنامه راهبران / آگهی ارزیابی کیفی, مناقصه انتشار ماهنامه راهبران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982804/مناقصه-حمل-60-000-تن-استایرن-منومر---نوبت-دوم'>مناقصه حمل 60.000 تن استایرن منومر ... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی,مناقصه حمل 60.000 تن استایرن منومر ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982807/مناقصه-قفسه-های-سنگین-انبار-مراکز'>مناقصه قفسه های سنگین انبار مراکز / آگهی مناقصه، مناقصه قفسه های سنگین انبار مراکز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982811/مناقصه-عملیات-خشن-تراشی-32-عدد-شیرهای-سرچاهی'>مناقصه عملیات خشن تراشی 32 عدد شیرهای سرچاهی / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات خشن تراشی 32 عدد شیرهای سرچاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982813/فراخوان-جابجایی-و-احداث-خط-63-کیلوولت-دومداره-نوبت-دوم'>فراخوان  جابجایی و احداث خط 63 کیلوولت دومداره  نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی مناقصه یک مرحله ای با ارزیابی کیفی, فراخوان جابجایی و احداث خط 63 کیلوولت دومداره  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982814/مناقصه-عمومی-خدمات-سرویس-تعمیرات-و-نگهداری-لیفتراک-ها-و-ماشین-آلات-سنگین-دیزلی'>مناقصه عمومی خدمات سرویس، تعمیرات و نگهداری لیفتراک ها و ماشین آلات سنگین دیزلی / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی خدمات سرویس، تعمیرات و نگهداری لیفتراک ها و ماشین آلات سنگین دیزلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982817/مناقصه-نایلون-رولی-عرض-1-5-و--'>مناقصه نایلون رولی عرض  1.5 و...  / مناقصه، مناقصه نایلون رولی عرض  1.5 و... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982818/مناقصه-خرید--نصب--راه-اندازی--پشتیبانی-و-گارانتی-تجهیزات-پردازشی'>مناقصه خرید , نصب , راه اندازی ، پشتیبانی و گارانتی تجهیزات پردازشی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید , نصب , راه اندازی ، پشتیبانی و گارانتی تجهیزات پردازشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982820/فراخوان-به-منظور-شناسایی-شرکتهای-تامین-کننده-موتور-سیکلت-برقی'>فراخوان به منظور شناسایی شرکتهای تامین کننده موتور سیکلت برقی / آگهی فراخوان ، فراخوان به منظور شناسایی شرکتهای تامین کننده موتور سیکلت برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982822/مناقصه-خدمات-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه خدمات نگهداری فضای سبز / مناقصه عمومی, مناقصه خدمات نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982829/مناقصه-سیستم-آبیاری-قطره-ای-فضای-سبز'>مناقصه سیستم آبیاری قطره ای فضای سبز  / مناقصه، مناقصه سیستم آبیاری قطره ای فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982831/مناقصه-روشنایی-فاز-3-بلوار-آیت-اله-بروجردی'>مناقصه روشنایی فاز 3 بلوار آیت اله بروجردی / آگهی مناقصه عمده ، مناقصه روشنایی فاز 3 بلوار آیت اله بروجردی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982834/مناقصه-انواع-کیسه-زباله'>مناقصه انواع کیسه زباله / مناقصه عمومی، مناقصه انواع کیسه زباله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982835/شناسایی-پیمانکار-جهت-عملیات-تجهیز-و-بازسازی--تعمیرات-ساختمانی-و-تاسیساتی'>شناسایی پیمانکار جهت عملیات تجهیز و بازسازی ، تعمیرات ساختمانی و تاسیساتی  / آگهی شناسایی پیمانکار , شناسایی پیمانکار جهت عملیات تجهیز و بازسازی ، تعمیرات ساختمانی و تاسیساتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982837/مناقصه-خرید-تجهیزات-و-لوازم-ایمنی-برای-معادن-(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید تجهیزات و لوازم ایمنی برای معادن (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه خرید تجهیزات و لوازم ایمنی برای معادن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982839/مناقصه-جهت-تبدیل-دو-محور-به-سه-محور-تانک-سیار-حمل-گاز-مایع'>مناقصه جهت تبدیل دو محور به سه محور تانک سیار حمل گاز مایع  / مناقصه، مناقصه جهت تبدیل دو محور به سه محور تانک سیار حمل گاز مایع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982854/مناقصه-عمومی-ایاب-و-ذهاب'>مناقصه عمومی ایاب و ذهاب  / مناقصه عمومی ایاب و ذهاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982858/مناقصه-خدمات-نظافتی-داخلی-قطارها'>مناقصه خدمات نظافتی داخلی قطارها / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه  خدمات نظافتی داخلی قطارها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982860/مناقصه-آداپتاسیون-کلیدهای-قدرت-20-کیلوولت--نوبت-دوم'>مناقصه آداپتاسیون کلیدهای قدرت 20 کیلوولت - نوبت دوم  / آگهی مناقصه  عمومی، مناقصه آداپتاسیون کلیدهای قدرت 20 کیلوولت- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982862/مناقصه-انجام-امور-خدماتی-به-صورت-حجمی'>مناقصه انجام امور خدماتی به صورت حجمی / مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور خدماتی به صورت حجمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982865/مناقصه-خرید-تجهیزات-رایانه-ای--'>مناقصه خرید تجهیزات رایانه ای ... / مناقصه عمومی, مناقصه خرید تجهیزات رایانه ای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982868/مناقصه-احداث-پارکینگ-و-محوطه-سازی'>مناقصه احداث پارکینگ و محوطه سازی / آگهی دعوت به مناقصه عمومی ,  مناقصه احداث پارکینگ و محوطه سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982869/مناقصه-عملیات-احداث-پل-اتصال-دریاچه-مصنوعی'>مناقصه عملیات احداث پل اتصال دریاچه مصنوعی / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه عملیات احداث پل اتصال دریاچه مصنوعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982871/مناقصه-طراحی-ساخت-نصب-و-راه-اندازی-کابین-جاذب-صدا'>مناقصه طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی کابین جاذب صدا  / آگهی مناقصه,مناقصه طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی کابین جاذب صدا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982876/مناقصه-خرید-112754-عدد-انواع-کلمپ-انشعاب--بیمتال--ارتباط--آویز-و-انتهای-کابل-خودنگهدار'>مناقصه خرید 112754 عدد انواع کلمپ انشعاب ، بیمتال ، ارتباط ، آویز و انتهای کابل خودنگهدار / آگهی مناقصه ، مناقصه خرید 112754 عدد انواع کلمپ انشعاب ، بیمتال ، ارتباط ، آویز و انتهای کابل خودنگهدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982880/مناقصه-شناسایی-سرمایه-گذار-جهت-ساخت-دفاتر-تجاری--'>مناقصه شناسایی سرمایه گذار جهت ساخت دفاتر تجاری ... / مناقصه عمومی, مناقصه شناسایی سرمایه گذار جهت ساخت دفاتر تجاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982882/مناقصه-خرید-دو-ردیف-نوار-نقاله---نوبت-دوم'>مناقصه خرید دو ردیف نوار نقاله ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه  خرید دو ردیف نوار نقاله ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982886/تجدید-مناقصه-اجرای-بازگشایی-معابر-فاز-2-و-3--نوبت-اول'>تجدید مناقصه اجرای بازگشایی معابر فاز 2 و 3 - نوبت اول / آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اجرای بازگشایی معابر فاز 2 و 3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982887/مناقصه-نگهبانان-مجموعه-های-ورزشی'>مناقصه نگهبانان مجموعه های ورزشی / آگهی مناقصه، مناقصه نگهبانان مجموعه های ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982888/فراخوان-فیلتر-گلایکول-و-آمین-نوبت-دوم'>فراخوان فیلتر گلایکول و آمین نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه , فراخوان فیلتر گلایکول و آمین نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982894/مناقصه-خرید-اطلاعات-فنی-براساس-اندازه-گیری-و-آنالیز-آلاینده-های-هوا-نوبت-دوم'>مناقصه خرید اطلاعات فنی براساس اندازه گیری و آنالیز آلاینده های هوا نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید اطلاعات فنی براساس اندازه گیری و آنالیز آلاینده های هوا نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982900/مناقصه-خرید-خدمات-مدیریت-و-نظارت-بر-اجرای-تعهدات--'>مناقصه خرید خدمات مدیریت و نظارت بر اجرای تعهدات ... / آگهی مناقصه ، مناقصه خرید خدمات مدیریت و نظارت بر اجرای تعهدات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982902/تجدید-مناقصه-تکمیل-ساختمان-اداری'>تجدید مناقصه تکمیل ساختمان اداری   / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل ساختمان اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982903/مناقصه-انتقال-نیرو-و-برق-رسانی-شبکه-های-توزیع-نیرو'>مناقصه انتقال نیرو و برق رسانی شبکه های توزیع نیرو  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انتقال نیرو و برق رسانی شبکه های توزیع نیرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982904/مناقصه-خرید-اقلام-تبلیغاتی-شامل-کیف-فلش-مموری-و-کفش-کتانی'>مناقصه خرید اقلام تبلیغاتی شامل کیف، فلش مموری و کفش کتانی / مناقصه عمومی, مناقصه خرید اقلام تبلیغاتی شامل کیف، فلش مموری و کفش کتانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982905/مناقصه-واگذاری-حجمی-جابجایی-کارکنان-و-حمل-بار-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری حجمی جابجایی کارکنان و حمل بار- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری حجمی جابجایی کارکنان و حمل بار- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982907/تجدید-فراخوان-مناقصه-راهبری-و-نگهداری-سیستم-کشف-و-اعلام-حریق--نوبت-دوم'>تجدید فراخوان مناقصه راهبری و نگهداری سیستم کشف و اعلام حریق...نوبت دوم  / مناقصه عمومی, تجدید فراخوان مناقصه راهبری و نگهداری سیستم کشف و اعلام حریق...نوبت دوئم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982910/مناقصه-شناسایی-سرمایه-گذار-جهت-توسعه-و-بهره-برداری-از-سایت-شماره-دو--مرحله-دوم'>مناقصه شناسایی سرمایه گذار جهت توسعه و بهره برداری از سایت شماره دو - مرحله دوم  / آگهی شناسایی سرمایه گذار , مناقصه شناسایی سرمایه گذار جهت توسعه و بهره برداری از سایت شماره دو - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982912/فراخوان-مناقصه-تجهیزات-اداری-شامل-انواع-(میز--صندلی--کمد)--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تجهیزات اداری شامل انواع (میز ، صندلی ، کمد) -  نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی ، فراخوان مناقصه تجهیزات اداری شامل انواع (میز ، صندلی ، کمد) - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982915/مناقصه-خرید-تجهیزات-نصب-تست-و-راه-اندازی-یک-بی-فوق-توزیع-در-پست-230'>مناقصه خرید تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی  یک بی فوق توزیع در پست 230  / ارزیابی کیفی , مناقصه خرید تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی  یک بی فوق توزیع در پست 230 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982916/مناقصه-تامین-خدمات-خودروهای-ایاب-و-ذهاب-و-عملیاتی-منطقه-نوبت-دوم'>مناقصه تامین خدمات خودروهای ایاب و ذهاب و عملیاتی منطقه- نوبت دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه تامین خدمات خودروهای ایاب و ذهاب و عملیاتی منطقه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982918/مناقصه-خرید-3-دستگاه-موتورسیکلت-ATV--'>مناقصه خرید 3 دستگاه موتورسیکلت ATV ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 3 دستگاه موتورسیکلت ATV ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982919/فراخوان-مناقصه-راهبری-خودروهای-سبک-نیمه-سنگین-و-سنگین-و-تامین--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه راهبری خودروهای سبک، نیمه سنگین و سنگین و تامین... نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه راهبری خودروهای سبک، نیمه سنگین و سنگین و تامین... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982923/تجدید-مناقصه-خدمات-نگهداری--تعمیرات-ساختمانی---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خدمات نگهداری ، تعمیرات ساختمانی ... نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه خدمات نگهداری ، تعمیرات ساختمانی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982924/تجدید-مناقصه-تهیه-مصالح-و-ساخت-باکس-بتنی-مسلح---(نوبت-دوم)'>تجدید مناقصه تهیه مصالح و ساخت باکس بتنی مسلح ... (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه تهیه مصالح و ساخت باکس بتنی مسلح ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982928/ارزیابی-کیفی-مناقصه-گران-جهت-برون-سپاری-رفع-اتفاقات-آب-و-نگهداری-و-بهره-برداری-از-تاسیسات-آبرسانی-(نوبت-دوم)'> ارزیابی کیفی مناقصه گران جهت برون سپاری رفع اتفاقات آب و نگهداری و بهره برداری از تاسیسات آبرسانی (نوبت دوم) / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران ، ارزیابی کیفی مناقصه گران جهت برون سپاری رفع اتفاقات آب و نگهداری و بهره برداری از تاسیسات آبرسانی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982929/مناقصه-سرویس-تعمیر-و-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-مکانیکی-برقی-آب-و--'>مناقصه سرویس، تعمیر و نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی، برقی، آب و ... / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه سرویس، تعمیر و نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی، برقی، آب و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982933/مناقصه-تکمیل-شبکه-و-خطوط-انتقال-فاضلاب-شهر-(نوبت-دوم)'>مناقصه تکمیل شبکه و خطوط انتقال فاضلاب شهر (نوبت دوم) / آگهی استعلام ارزیابی کیفی مناقصات ، مناقصه تکمیل شبکه و خطوط انتقال فاضلاب شهر (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982936/مناقصه-عملیات-تکمیلی-پروزه-قطعه-اول-کنارگذر-گرگان'>مناقصه عملیات تکمیلی پروزه قطعه اول کنارگذر گرگان   / اگهی مناقصه , مناقصه عملیات تکمیلی پروزه قطعه اول کنارگذر گرگان  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982937/اصلاحیه-اجرای-پروژه-آسفالت-کاری'>اصلاحیه اجرای پروژه آسفالت کاری  / اصلاحیه مناقصه , مناقصه اجرای پروژه آسفالت کاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982939/تجدید-فراخوان-مناقصه-انجام-امور-ترافیکی-در-سطح-منطقه--نوبت-دوم'>تجدید فراخوان مناقصه انجام امور ترافیکی در سطح منطقه - نوبت دوم  / تجدید آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران,مناقصه انجام امور ترافیکی در سطح منطقه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982940/مناقصه-انجام-کلیه-خدمات-اداری--عمومی--نوبت-دوم'>مناقصه انجام کلیه خدمات اداری ، عمومی - نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , مناقصه انجام کلیه خدمات اداری ، عمومی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982941/مناقصه-طبخ-و-توزیع-غذای-رستوران'>مناقصه طبخ و توزیع غذای رستوران / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه طبخ و توزیع غذای رستوران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982942/مناقصه-تخریب-و-بازسازی-بخش-اطفال-و-نوزادان'>مناقصه تخریب و بازسازی بخش اطفال و نوزادان / مناقصه تخریب و بازسازی بخش اطفال و نوزادان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982943/تجدید-مناقصه-تهیه-کسری-تجهیزات--نصب--تست-و-راه-اندازی-پست-مدولار--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تهیه کسری تجهیزات ، نصب  ،تست و راه اندازی پست مدولار - نوبت دوم  / تجدید مناقصه , مناقصه تهیه کسری تجهیزات ، نصب  ،تست و راه اندازی پست مدولار - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982944/مناقصه-انجام-امور-حفاظت-و-حراست-از-تاسیسات-سدهای-در-دست-بهره-برداری'>مناقصه  انجام امور حفاظت و حراست از تاسیسات سدهای در دست بهره برداری / مناقصه عمومی, مناقصه  انجام امور حفاظت و حراست از تاسیسات سدهای در دست بهره برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982945/مناقصه-خرید-حمل-نصب-و-راه-اندازی-وسایل-آزمایشگاه-تجدید'>مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اندازی وسایل آزمایشگاه تجدید / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اندازی وسایل آزمایشگاه تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982950/مناقصه-پروژه-تهیه-و-اجرای-سیستم-ارتینگ-صاعقه-گیر-و-قفس-فاراده-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تهیه و اجرای سیستم ارتینگ، صاعقه گیر و قفس فاراده- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه تهیه و اجرای سیستم ارتینگ، صاعقه گیر و قفس فاراده- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982960/مناقصه-عملیات-نصب-و-سیم-کشی-فیبر-نوری-یراق-آلات-و-ملحقات--'>مناقصه عملیات نصب و سیم کشی فیبر نوری، یراق آلات و ملحقات... / مناقصه, مناقصه عملیات نصب و سیم کشی فیبر نوری، یراق آلات و ملحقات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982965/مناقصه-امورات-مربوط-به-تامین-و-طبخ-و-توزیع-غذای-مورد-نیاز-بیمارستان'>مناقصه  امورات مربوط به تامین و طبخ و توزیع غذای مورد نیاز بیمارستان  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  امورات مربوط به تامین و طبخ و توزیع غذای مورد نیاز بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982967/مناقصهp-f-forum-vanoil-4-1-16x-10000psi-quad-ram-bop'>مناقصهp/f forum/vanoil 4-1.16x 10000psi quad ram bop / آگهی مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی ,مناقصه p/f forum/vanoil 4-1.16x 10000psi quad ram bop</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982968/مناقصه-دو-دستگاه-سرور-و-تجهیزات-جانبی'>مناقصه دو دستگاه سرور و تجهیزات جانبی / آگهی مناقصه , مناقصه دو دستگاه سرور و تجهیزات جانبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982970/تجدید-مناقصه-خرید-و-نصب-مرکز-تلفن-و-MDF--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید و نصب مرکز تلفن و MDF - نوبت دوم  / آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه خرید و نصب مرکز تلفن و MDF - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982972/تجدید-مناقصه-تهیه-حمل--نصب--راه-اندازی-و-بهره-برداری-کنتور-هوشمند-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تهیه، حمل ، نصب ، راه اندازی و بهره برداری کنتور هوشمند -نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه تهیه، حمل ، نصب ، راه اندازی و بهره برداری کنتور هوشمند - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982974/فراخوان-تعمیر-و-نگهداری-سیستم-های-ارتباطی-و-پاسخگویی'>فراخوان تعمیر و نگهداری سیستم های ارتباطی و پاسخگویی  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه تعمیر و نگهداری سیستم های ارتباطی و پاسخگویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982976/مناقصه-بهینه-سازی-و-بازسازی-کلی-پست-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه بهینه سازی و بازسازی کلی پست تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه بهینه سازی و بازسازی کلی پست تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982980/فراخوان-مناقصه-ارایه-خدمات-سرویس-دهی-درون-شهری--'>فراخوان مناقصه ارایه خدمات سرویس دهی درون شهری ... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه ارایه خدمات سرویس دهی درون شهری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982982/مناقصه-عملیات-اجرایی-احداث-فونداسیون-ساختمان'>مناقصه عملیات اجرایی احداث فونداسیون ساختمان / آگهی مناقصه  ، مناقصه عملیات اجرایی احداث فونداسیون ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982984/فراخوان-خرید-14-دستگاه-هواساز-و-یکدستگاه-ایرواشر-تجدید'>فراخوان خرید 14 دستگاه هواساز و یکدستگاه ایرواشر تجدید / آگهی تجدید فراخوان , فراخوان خرید 14 دستگاه هواساز و یکدستگاه ایرواشر تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982985/فراخوان-واگذاری-بازسازی-دیچ-های-واحد-EDC-VCM--نوبت-دوم'>فراخوان واگذاری بازسازی دیچ های واحد EDC/VCM   -نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی ,فراخوان واگذاری بازسازی دیچ های واحد EDC/VCM   -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982986/فراخوان-تعمیرات-اساسی-آنتن-فرستنده-jrc'>فراخوان تعمیرات اساسی آنتن فرستنده jrc  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان تعمیرات اساسی آنتن فرستنده jrc </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982988/مناقصه-زیرسازی-و-جدول-گذاری-معابر'>مناقصه زیرسازی و جدول گذاری معابر  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه زیرسازی و جدول گذاری معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982992/مناقصه-خرید-26-نوع-تجهیزات-و-لوازم-آتش-نشانی'>مناقصه خرید 26 نوع تجهیزات و لوازم آتش نشانی / آگهی مناقصه ، مناقصه خرید 26 نوع تجهیزات و لوازم آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982994/مناقصه-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-تعداد-6-دستگاه-5-کاناله-اندازه-گیری-فاکتورهای-کیفی-آب-تجدید'>مناقصه خرید و نصب و راه اندازی تعداد 6 دستگاه 5 کاناله اندازه گیری فاکتورهای کیفی آب- تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه خرید و نصب و راه اندازی تعداد 6 دستگاه 5 کاناله اندازه گیری فاکتورهای کیفی آب- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982995/فراخوان-ارزیابی-کیفی-تهیه-لیست-برای-اجرای-کلیه-پروژه-های-راه-روستایی-و-اصلی'>فراخوان ارزیابی کیفی تهیه لیست برای اجرای کلیه پروژه های راه روستایی و اصلی / فراخوان ارزیابی کیفی تهیه لیست برای اجرای کلیه پروژه های راه روستایی و اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982998/مناقصه-خدمات-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>مناقصه خدمات سرویس ایاب و ذهاب کارکنان  / آگهی مناقصه، مناقصه  خدمات سرویس ایاب و ذهاب کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982999/تجدید-فراخوان-استفاده-از-مشاور-جهت-انجام-خدمات-مطالعه--طراحی-و-تهیه-اسناد-مناقصه---'>تجدید فراخوان استفاده از مشاور جهت انجام خدمات مطالعه ، طراحی و تهیه اسناد مناقصه .... / فراخوان مناقصه , تجدید فراخوان استفاده از مشاور جهت انجام خدمات مطالعه ، طراحی و تهیه اسناد مناقصه ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983000/مناقصه-خرید-888-ست-رینگ'>مناقصه خرید 888 ست رینگ / آگهی مناقصه، مناقصه  خرید 888 ست رینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983003/تجدید-مناقصه-تهیه-و-نصب-گاردریل-با-متعلقات-مربوطه'>تجدید مناقصه تهیه و نصب گاردریل با متعلقات مربوطه  / اگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه تهیه و نصب گاردریل با متعلقات مربوطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983005/مناقصه-خرید-119-شیت-برگ-ورق'>مناقصه خرید 119 شیت برگ ورق / آگهی مناقصه، مناقصه  خرید 119 شیت برگ ورق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983007/مناقصه-خرید-7000-قطعه-فلزی-کد-43-شامل-تامین-مواد--وایرکات--'>مناقصه خرید 7000 قطعه فلزی کد 43 شامل تامین مواد ، وایرکات.... / آگهی مناقصات , مناقصه خرید 7000 قطعه فلزی کد 43 شامل تامین مواد ، وایرکات....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983016/مناقصه-عملیات-اجرای-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-شهری'>مناقصه عملیات اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983018/فراخوان-خدمات-حمل-و-نقل-درون-شهری-و-برون-شهری-و-نواحی-عملیاتی-نوبت-دوم'>فراخوان خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری و نواحی عملیاتی  نوبت دوم  / فراخوان ، فراخوان خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری و نواحی عملیاتی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983020/مناقصه-تعداد-100-دستگاه-جک-مکانیکی'>مناقصه تعداد 100 دستگاه جک مکانیکی / آگهی مناقصه ، مناقصه تعداد 100 دستگاه جک مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983025/مناقصه-انجام-فرآیند-مونتاژ-و-بسته-بندی-برخی-از-قطعات'>مناقصه  انجام فرآیند مونتاژ و بسته بندی برخی از قطعات  / آگهی مناقصه, مناقصه  انجام فرآیند مونتاژ و بسته بندی برخی از قطعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983027/تجدید-فراخوان-خرید-حمل-بارگیری-باراندازی-نصب-و-نگهداری-پکیج'>تجدید فراخوان خرید حمل، بارگیری، باراندازی  نصب و نگهداری پکیج  / تجدید مناقصه ,فراخوان خرید حمل، بارگیری، باراندازی  نصب و نگهداری پکیج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983028/مناقصه-دوخت-جلیقه-جیب-خشاب--'>مناقصه دوخت جلیقه جیب خشاب.... / آگهی مناقصه , مناقصه دوخت جلیقه جیب خشاب....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983030/مناقصه-پروژه-جدولگذاری-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه جدولگذاری، زیرسازی و آسفالت معابر نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه جدولگذاری، زیرسازی و آسفالت معابر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983033/مناقصه-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوایی-با-تامین-مصالح-و-ملزومات'>مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح و ملزومات  / آگهی مناقصه, مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح و ملزومات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983034/هشتمین-همایش-چشم-انداز-صنعت-فولاد-و-معدن-ایران-با-نگاهی-به-بازار'>هشتمین همایش چشم انداز صنعت فولاد و معدن ایران با نگاهی به بازار  / هشتمین همایش چشم انداز صنعت فولاد و معدن ایران با نگاهی به بازار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983038/مناقصه-خدمات-عمومی-نگهداری-فضای-سبز-نظافت-آشپزخانه'>مناقصه خدمات عمومی، نگهداری فضای سبز، نظافت، آشپزخانه / آگهی مناقصه، مناقصه خدمات عمومی، نگهداری فضای سبز، نظافت، آشپزخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983041/مناقصه-خرید-مواد-اولیه-شامل-فروسیلیکومنگنز-و--'> مناقصه خرید مواد اولیه شامل فروسیلیکومنگنز و ... / مناقصه,  مناقصه خرید مواد اولیه شامل فروسیلیکومنگنز و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983043/مناقصه-تهیه--طبخ-و-توزیع-غذای-گرم-کارکنان-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان- نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983053/مناقصه-پروژه-بازپیرایی-پارک---'>مناقصه پروژه بازپیرایی پارک ..... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه بازپیرایی پارک .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983054/مناقصه-طراحی-تامین-مصالح-و-اجرای-یک-خط-اتوماسیون-مونتاژ'>مناقصه طراحی، تامین مصالح و اجرای یک خط اتوماسیون مونتاژ / آگهی مناقصه , مناقصه طراحی، تامین مصالح و اجرای یک خط اتوماسیون مونتاژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983055/مناقصه-مرمت--بهسازی-و-نوسازی-لاگون-تبخیری-و-گودال-تفکیک-آب-و-نفت--نوبت-دوم'>مناقصه مرمت ، بهسازی و نوسازی لاگون تبخیری و گودال تفکیک آب و نفت - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه مرمت ، بهسازی و نوسازی لاگون تبخیری و گودال تفکیک آب و نفت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983056/مناقصه-تعدادی-پمپ-و-الکتروموتور-شناور-نوبت-دوم'>مناقصه تعدادی پمپ و الکتروموتور شناور- نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه  تعدادی پمپ و الکتروموتور شناور - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983059/فراخوان-ارزیابی-کیفی-طرح-آبرسانی'>فراخوان ارزیابی کیفی طرح آبرسانی / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی طرح آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983061/مناقصه-عملیات-اجرایی-احداث-مخزن-2000-متر-مکعبی-با-قالب-فلزی-و---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی احداث مخزن 2000 متر مکعبی با قالب فلزی و ...- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرایی احداث مخزن 2000 متر مکعبی با قالب فلزی و ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983062/مناقصه-اجرای-کانیوو-وسط-کوچه-های-سطح-شهر-تجدید'>مناقصه اجرای کانیوو وسط کوچه های سطح شهر تجدید / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه اجرای کانیوو وسط کوچه های سطح شهر تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983064/مناقصه-نگهداری--نوسازی-و-بازسازی-شبکه-انتقال-(کابل-و-هوایی)-و--نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری ، نوسازی و بازسازی شبکه انتقال (کابل و هوایی) و ...نوبت دوم  / مناقصه، مناقصه نگهداری ، نوسازی و بازسازی شبکه انتقال (کابل و هوایی) و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983065/مناقصه-خدمات-عمومی-و-فضای-سبز'>مناقصه خدمات عمومی و فضای سبز  / آگهی مناقصه , مناقصه خدمات عمومی و فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983066/مناقصه-اجرای-کانیوو-وسط-کوچه-های-سطح-شهر-شماره-2'>مناقصه اجرای کانیوو وسط کوچه های سطح شهر شماره 2  / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای کانیوو وسط کوچه های سطح شهر شماره 2 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983067/مناقصه-خرید-قطعات-مورد-نیاز-سیستم-فاک-مولدهای-GEF9--نوبت-دوم'>مناقصه خرید قطعات مورد نیاز سیستم فاک مولدهای GEF9 - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید قطعات مورد نیاز سیستم فاک مولدهای GEF9 - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983068/تجدید-مناقصه-زیرسازی-مرمت-و-آسفالت-معابر'>تجدید مناقصه زیرسازی، مرمت و آسفالت معابر / آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه زیرسازی، مرمت و آسفالت معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983072/مناقصه-اجرای-خط-انتقال-و-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب'>مناقصه اجرای خط انتقال و شبکه جمع آوری فاضلاب / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای خط انتقال و شبکه جمع آوری فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983073/ارزیابی-کیفی-عملیات-بازسازی-ساختمان-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی عملیات بازسازی ساختمان نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , ارزیابی کیفی عملیات بازسازی ساختمان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983077/مناقصه-بهسازی-و-روکش-آسفالت'>مناقصه بهسازی و روکش آسفالت / مناقصه ، مناقصه بهسازی و روکش آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983078/تجدید-فراخوان-مناقصه-تعمیرات-خطوط-لوله-فرسوده-و---نوبت-دوم'>تجدید فراخوان مناقصه تعمیرات خطوط لوله فرسوده و ... نوبت دوم  / تجدید فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تعمیرات خطوط لوله فرسوده و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983081/فراخوان-سرمایه-گذاری-جهت-عملیات-گازرسانی'>فراخوان سرمایه گذاری جهت عملیات گازرسانی / آگهی فراخوان عمومی جهت شناسایی و ارزیابی سرمایه گذار، فراخوان سرمایه گذاری جهت عملیات گازرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983085/مناقصه-پاسخگویی-و-تهیه-تیکت-مرکز-تماس-9990-زون-3--نوبت-دوم'>مناقصه پاسخگویی و تهیه تیکت مرکز تماس 9990 زون 3 - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه پاسخگویی و تهیه تیکت مرکز تماس 9990 زون 3 - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983086/مناقصه-خرید-کنتور-گاز-خانگی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید کنتور گاز خانگی   نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید , مناقصه خرید کنتور گاز خانگی   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983087/مناقصه-خرید-و-تحویل-فارسی-ساز-محیط-اوراکل'>مناقصه خرید و تحویل فارسی ساز محیط اوراکل  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید و تحویل فارسی ساز محیط اوراکل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983088/فراخوان-انجام-امور-خدمات-پشتیبانی'>فراخوان  انجام امور خدمات پشتیبانی / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه  انجام امور خدمات پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983089/مناقصه-غذای-گرم-کارکنان-انبار-نفت-و-مرکز-سوختگیری-هواپیمایی-96-9-4'>مناقصه غذای گرم کارکنان انبار نفت و مرکز سوختگیری هواپیمایی 96.9.4 / مناقصه , مناقصه غذای گرم کارکنان انبار نفت و مرکز سوختگیری هواپیمایی 96.9.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983091/مناقصه-عملیات-ساخت-بلوک-های-کیوال-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات ساخت بلوک های کیوال -نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات ساخت بلوک های کیوال -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983092/مناقصه-شارژ-کپسولهای-آتش-نشانی'>مناقصه شارژ کپسولهای آتش نشانی / مناقصه  شارژ کپسولهای آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983094/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-خط-كشی-عرضی--نوبت-سوم'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای خط كشی عرضی....نوبت سوم / مناقصه , مناقصه تهیه مصالح و اجرای خط كشی عرضی....نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983096/مناقصه-اجاره-27-دستگاه-خودرو-سواری'>مناقصه اجاره 27 دستگاه خودرو سواری  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  اجاره 27 دستگاه خودرو سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983097/مناقصه-اجرای-فونداسیون-و-اسکلت-ساختمان-اداری-چاپ-دوم-نوبت-اول'>مناقصه اجرای فونداسیون و اسکلت ساختمان اداری -چاپ دوم نوبت اول  / مناقصه, مناقصه اجرای فونداسیون و اسکلت ساختمان اداری -چاپ دوم نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983101/مناقصه-انجام-خدمات-امور-غذایی'>مناقصه انجام خدمات امور غذایی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه انجام خدمات امور غذایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983102/مناقصه-خرید-18-دستگاه-ماشین-آبفشان-خطی-(لینیر)--مجدد--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 18 دستگاه ماشین آبفشان خطی (لینیر) - مجدد   نوبت دوم  / آگهی مناقصه یک مرحله ای  مجدد، مناقصه خرید 18 دستگاه ماشین آبفشان خطی (لینیر) - مجدد  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983104/مناقصه-احداث-پست-مدولار-230-63-کیلوولت-نوبت-دوم'>مناقصه احداث پست مدولار 230/63 کیلوولت نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه احداث پست مدولار 230/63 کیلوولت نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983106/استعلام-پتو-دو-نفره-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام پتو دو نفره, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / استعلام ,استعلام پتو دو نفره, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983109/مناقصه-طراحی-تامین-ساخت-و-نصب-سوله'>مناقصه طراحی، تامین، ساخت و نصب سوله / آگهی مناقصه, مناقصه طراحی، تامین، ساخت و نصب سوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983111/استعلام-کاپشن-ضد-آب-سایت-ستاد'>استعلام کاپشن ضد آب, سایت ستاد / استعلام ,استعلام کاپشن ضد آب, سایت ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983113/مناقصه-تعمیرات-کشتارگاه-دوگنبدان'>مناقصه تعمیرات کشتارگاه دوگنبدان     / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تعمیرات کشتارگاه دوگنبدان    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983114/مناقصه-بهسازی-محور--'>مناقصه بهسازی محور.... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه بهسازی محور....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983115/استعلام-انجام-ارایه-کلیه-خدمات-تایپ--سامانه-ستاد'>استعلام انجام ارایه کلیه خدمات تایپ , سامانه ستاد / استعلام ,استعلام انجام ارایه کلیه خدمات تایپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983119/فراخوان-مناقصه-امور-تهیه-مواد-اولیه-طبخ-و-توزیع-غذای-بیمارستان-خاتم-الانبیا-(ص)'>فراخوان مناقصه امور تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای بیمارستان خاتم الانبیا (ص) / مناقصه, فراخوان مناقصه امور تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای بیمارستان خاتم الانبیا (ص)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983120/فراخوان-تامین-برق-مصرفی-ساختمانهای-اداری'>فراخوان تامین برق مصرفی ساختمانهای اداری  / فراخوان تامین برق مصرفی ساختمانهای اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983122/آگهی-فراخوان-شناسایی-مشاور-ارائه-خدمات-طراحی-و-نظارت-در-پروژه-های-درمانی'>آگهی فراخوان شناسایی مشاور  ارائه خدمات طراحی و نظارت در پروژه های درمانی / آگهی فراخوان شناسایی مشاور ،آگهی فراخوان شناسایی مشاور  ارائه خدمات طراحی و نظارت در پروژه های درمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983124/فراخوان-مناقصه-ماده-شیمیایی-روغن-ترمینول-66-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه ماده شیمیایی روغن ترمینول 66 نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه ماده شیمیایی روغن ترمینول 66 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983129/مناقصه-ادامه-تکمیل-ساختمان-خانه-فرهنگ-نوبت-دوم'>مناقصه ادامه تکمیل ساختمان خانه فرهنگ نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ادامه تکمیل ساختمان خانه فرهنگ نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983132/فراخوان-اجرای-شبکه-طرح-FTTH-مرکز-ثامن-الائمه-(ع)'>فراخوان اجرای شبکه طرح FTTH مرکز ثامن الائمه (ع)  / فراخوان شناسایی پیمانکاران، فراخوان اجرای شبکه طرح FTTH مرکز ثامن الائمه (ع) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983137/مناقصه-اجرای-پروژه-های-خود-جهت-استفاده-از-پیمانکاران-و-نیروهای-فنی-و-اجرایی'>مناقصه اجرای پروژه های خود جهت استفاده از پیمانکاران و نیروهای فنی و اجرایی / دعوت به همکاری , مناقصه اجرای پروژه های خود جهت استفاده از پیمانکاران و نیروهای فنی و اجرایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983139/مناقصه-تامین-لوله-و-متعلقات-پلی-اتیلن-شبکه-فرعی-آبیاری---نوبت-دوم'>مناقصه تامین لوله و متعلقات پلی اتیلن شبکه فرعی آبیاری ...- نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه تامین لوله و متعلقات پلی اتیلن شبکه فرعی آبیاری ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983140/مناقصه-اجرای-بخشی-از-شبکه-و-انشعابات-فاضلاب--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای بخشی از شبکه و انشعابات فاضلاب - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای بخشی از شبکه و انشعابات فاضلاب- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983141/مناقصه-واگذاری-​برقرسانی-به-روستاها'>مناقصه  واگذاری ​برقرسانی به روستاها  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  واگذاری ​برقرسانی به روستاها .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983142/مناقصه-وصول-مطالبات-آب-بها-از-مشترکین-بدهکار-نوبت-دوم'>مناقصه وصول مطالبات آب بها از مشترکین بدهکار- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه وصول مطالبات آب بها از مشترکین بدهکار- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983143/مناقصه-خرید-رگولاتور-گاز--نوبت-دوم'>مناقصه خرید رگولاتور گاز   نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه خرید رگولاتور گاز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983144/مناقصه-نظارت-کمی-و-کیفی-بر-خرید--حمل--ذخیره-سازی-و-توزیع-میوه-نوروز'>مناقصه نظارت کمی و کیفی بر خرید ، حمل ، ذخیره سازی و توزیع میوه نوروز /  مناقصه عمومی , مناقصه  نظارت کمی و کیفی بر خرید ، حمل ، ذخیره سازی و توزیع میوه نوروز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983146/مناقصه-طراحی-و-ساخت-ساختمان-دفتر-نمایندگی-96-9-04'>مناقصه طراحی و ساخت ساختمان دفتر نمایندگی 96.9.04 / آگهی فراخوان عمومی, مناقصه طراحی و ساخت ساختمان دفتر نمایندگی - 96.9.04</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983149/مناقصه-خرید-پره-های-مورد-نیاز-نیروگاه-ترکیبی'>مناقصه خرید پره های مورد نیاز نیروگاه ترکیبی   / مناقصه, مناقصه خرید پره های مورد نیاز نیروگاه ترکیبی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983150/مناقصه-درزگیری-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت--نوبت-دوم'>مناقصه درزگیری- لکه گیری و روکش آسفالت - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه درزگیری- لکه گیری و روکش آسفالت و ...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983152/تجدید-مناقصه-تهیه-رنگ-و-اجرای-خط-کشی-از-نوع-رنگ-ترافیکی-سرد'>تجدید مناقصه تهیه رنگ و اجرای خط کشی از نوع رنگ ترافیکی سرد  / اگهی تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه تهیه رنگ و اجرای خط کشی از نوع رنگ ترافیکی سرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983153/مناقصه-خرید-تجهیزات-کامپیوتری'>مناقصه خرید تجهیزات کامپیوتری  / آگهی مناقصه, مناقصه  خرید تجهیزات کامپیوتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983154/مناقصه-خرید-دو-دستگاه-جراثقال-هیدرولیکی-20-تن---نوبت-دوم'>مناقصه خرید دو دستگاه جراثقال هیدرولیکی 20 تن... - نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه خرید دو دستگاه جراثقال هیدرولیکی 20 تن... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983156/فراخوان-ارزیابی-پیمانکاران-جهت-امور-نگهداری-و-اجرای-فضای-سبز-شهر'>فراخوان ارزیابی پیمانکاران جهت امور نگهداری و اجرای فضای سبز شهر / مناقصه, فراخوان ارزیابی پیمانکاران جهت امور نگهداری و اجرای فضای سبز شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983158/مناقصه-تعمیرات-اساسی-و-راه-اندازی-یکدستگاه-دیزل-ژنزاتور-نوبت-دوم'>مناقصه تعمیرات اساسی و راه اندازی یکدستگاه دیزل ژنزاتور- نوبت دوم  / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه تعمیرات اساسی و راه اندازی یکدستگاه دیزل ژنزاتور - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983159/تجدید-مناقصه-ساماندهی-و-ایجاد-زیرساختهای-مجموعه-گردشگری'>تجدید مناقصه ساماندهی و ایجاد زیرساختهای مجموعه گردشگری / آگهی مناقصه , تجدید مناقصه ساماندهی و ایجاد زیرساختهای مجموعه گردشگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983160/مناقصه-مدیریت-و-راهبری--نگهداری-و-بهره-برداری-صحیح-از-شبکه'>مناقصه مدیریت و راهبری ، نگهداری و بهره برداری صحیح از شبکه / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه مدیریت و راهبری ، نگهداری و بهره برداری صحیح از شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983161/مناقصه-خدمات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-مجموعه-تجدید--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات حفظ و نگهداری فضای سبز مجموعه تجدید - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خدمات حفظ و نگهداری فضای سبز مجموعه تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983162/مناقصه-تهیه-غذای-(نهار-شام)-کارکنان'>مناقصه تهیه غذای (نهار- شام) کارکنان / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه غذای (نهار- شام) کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983163/مناقصه-خدمات-حفاظت-و-مراقبت-از-تاسیسات'>مناقصه خدمات حفاظت و مراقبت از تاسیسات / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات حفاظت و مراقبت از تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983164/تجدید-فراخوان-خرید-دو-دستگاه-فیلتر-تحت-فشار-آبرسانی-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان خرید دو دستگاه فیلتر تحت فشار آبرسانی- نوبت دوم  / تجدید آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان خرید دو دستگاه فیلتر تحت فشار آبرسانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983169/مناقصه-تعویض-سیم-با-کابل-خودنگهداری-و-انجام-فعالیت-های-توسعه-و-احداث-نوبت-دوم'>مناقصه تعویض سیم با کابل خودنگهداری و انجام فعالیت های توسعه و احداث نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه تعویض سیم با کابل خودنگهداری و انجام فعالیت های توسعه و احداث نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983171/مناقصه-نگهداری-و-تعمیرات-در-بخشهای-مختلف-ساختمانی-اماکن-صنعتی-و-غیرصنعتی-نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری و تعمیرات در بخشهای مختلف ساختمانی اماکن صنعتی و غیرصنعتی- نوبت دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه نگهداری و تعمیرات در بخشهای مختلف ساختمانی اماکن صنعتی و غیرصنعتی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983172/تجدید-مناقصه-خرید-2-دستگاه-زنده-یاب-مجهز-به-سنسور-حرارتی-و-حرکتی'>تجدید مناقصه خرید 2 دستگاه زنده یاب مجهز به سنسور حرارتی و حرکتی / آگهی  تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خرید 2 دستگاه زنده یاب مجهز به سنسور حرارتی و حرکتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983174/ارزیابی-کیفی-انجام-تعمیرات-و-مراقبت-از-تاسیسات-آب-و-فاضلاب'>ارزیابی کیفی انجام تعمیرات و مراقبت از تاسیسات آب و فاضلاب / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران,ارزیابی کیفی انجام تعمیرات و مراقبت از تاسیسات آب و فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983177/فراخوان-FLANGES-SLIP-ON--نوبت-دوم'>فراخوان  FLANGES SLIP ON... نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه FLANGES SLIP ON... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983178/مناقصه-پروژه-خرید-و-نصب-تیرهای-روشنایی-پایه-فلزی-3-متری-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه خرید و نصب تیرهای روشنایی پایه فلزی 3 متری- نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه پروژه خرید و نصب تیرهای روشنایی پایه فلزی 3 متری    - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983180/مناقصه-روکش-آسفالت-حریم---'>مناقصه روکش آسفالت حریم .... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه روکش آسفالت حریم ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983184/فراخوان-خدمات-مشاور-کارفرما-در-پروژه-طرح-و-ساخت-فاز-سوم-مجتمع-بندری'>فراخوان خدمات مشاور کارفرما در پروژه طرح و ساخت فاز سوم مجتمع بندری / فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان خدمات مشاور کارفرما در پروژه طرح و ساخت فاز سوم مجتمع بندری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983188/مناقصه-واگذاری-خدمات-ccsd-مرکز-آموزشی'>مناقصه واگذاری خدمات ccsd مرکز آموزشی  / مناقصه ,مناقصه واگذاری خدمات ccsd مرکز آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983190/مناقصه-انجام-امور-خدماتی-نظافتی-و-پشتیبانی'>مناقصه انجام امور خدماتی نظافتی و پشتیبانی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور خدماتی نظافتی و پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983191/مناقصه-تهیه-و-نصب-عایق-رطوبتی'>مناقصه تهیه و نصب عایق رطوبتی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و نصب عایق رطوبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983192/مناقصه-عملیات-تخلیه-و-بارگیری-و-کیسه-گیری-مقدار-65-هزار-تن-انواع-کود-شیمیایی-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات تخلیه و بارگیری و کیسه گیری مقدار 65 هزار تن انواع کود شیمیایی- نوبت دوم  / مناقصه عملیات تخلیه و بارگیری و کیسه گیری مقدار 60 هزار تن انواع کود شیمیایی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983195/مناقصه-پروژه-فاز-اول-نزدیک-رسانی-شبکه-توزیع-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه فاز اول نزدیک رسانی شبکه توزیع نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه , مناقصه پروژه فاز اول نزدیک رسانی شبکه توزیع نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983196/اگهی-مناقصه-تامین-تجهیزات-(-server)'>اگهی مناقصه تامین تجهیزات ( server)   / اگهی مناقصه , اگهی مناقصه تامین تجهیزات ( server)  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983200/فراخوان-سازماندهی-حمل-خاک-و-نخاله-ساختمانی'>فراخوان سازماندهی حمل خاک و نخاله ساختمانی / فراخوان ،فراخوان سازماندهی حمل خاک و نخاله ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983201/مناقصه-عملیات-اجرایی-و-بازسازی-جداول-و-بلوک-فرش-پیاده-روهای-معابر-شهر-چاپ-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی و بازسازی جداول و بلوک فرش پیاده روهای معابر شهر- چاپ دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات اجرایی و بازسازی جداول و بلوک فرش پیاده روهای معابر شهر - چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983203/مناقصه-ساخت-سوله-انبار-نمونه-های-اکتشافی'>مناقصه ساخت سوله انبار نمونه های اکتشافی / مناقصه, مناقصه ساخت سوله انبار نمونه های اکتشافی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983207/مناقصه-امور-بیمه-ای-خود-در-رشته-های-باربری-وارداتی-باربری-داخلی-(دریایی)-و--'> مناقصه امور بیمه ای خود در رشته های باربری وارداتی، باربری داخلی (دریایی) و ... / آگهی مناقصه عمومی,  مناقصه امور بیمه ای خود در رشته های باربری وارداتی، باربری داخلی (دریایی) و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983210/مناقصه-عملیات-نظافت-و-رفت-و-روب-و-جمع-آوری--'>مناقصه عملیات نظافت و رفت و روب و جمع آوری.... / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات نظافت و رفت و روب و جمع آوری....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983214/تجدید-مناقصه-تخلیه-و-بارگیری-محمولات-علوفه-ای-وارداتی'>تجدید مناقصه تخلیه و بارگیری محمولات علوفه ای وارداتی / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه تخلیه و بارگیری محمولات علوفه ای وارداتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983216/مناقصه-خدمات-مربوط-به-خشکشویی-و-آبشویی-و-اطو-نمودن-انواع-البسه-و-اقلام-پروازی'>مناقصه خدمات مربوط به خشکشویی و آبشویی و اطو نمودن انواع البسه و اقلام پروازی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات مربوط به خشکشویی و آبشویی و اطو نمودن انواع البسه و اقلام پروازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983218/مناقصه-ساماندهی-و-جابجایی-تیرهای-برق-سطح-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه ساماندهی و جابجایی تیرهای برق سطح شهر - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ساماندهی و جابجایی تیرهای برق سطح شهر -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983220/مناقصه-احداث-شبکه-توزیع-برق-فشار-متوسط-منطقه-ویژه-اقتصادی'>مناقصه احداث شبکه توزیع برق فشار متوسط منطقه ویژه اقتصادی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث شبکه توزیع برق فشار متوسط منطقه ویژه اقتصادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983222/مناقصه-واگذاری-امور-تعمیرات-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-و-تجهیزات-برقی---(نوبت-دوم)'>مناقصه واگذاری امور تعمیرات، نگهداری و راهبری تاسیسات و تجهیزات برقی ... (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور تعمیرات، نگهداری و راهبری تاسیسات و تجهیزات برقی ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983224/فراخوان-ساخت-پروژه-رستوران-راه-چوبی-کوهستان'>فراخوان ساخت پروژه رستوران راه چوبی کوهستان / آگهی فراخوان، فراخوان ساخت پروژه رستوران راه چوبی کوهستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983225/فراخوان-ارزیابی-کیفی-تکمیل-سالن-ورزشی-(تجدید-اول)'>فراخوان ارزیابی کیفی تکمیل سالن ورزشی (تجدید اول) / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی تکمیل سالن ورزشی (تجدید اول)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983227/مناقصه-مرمت-و-بازگشایی-راه-های-عشایری'>مناقصه مرمت و بازگشایی راه های عشایری / آگهی مناقصه یک مرحله ای,مناقصه  مرمت و بازگشایی راه های عشایری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983228/مناقصه-اجرای-جدولگذاری-فضاهای-سبز'>مناقصه  اجرای جدولگذاری فضاهای سبز  / آگهی مناقصه, مناقصه  اجرای جدولگذاری فضاهای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983233/مناقصه-انجام-بخشی-از-خدمات-پشتیبانی-در-مشاغل-خدماتی--'>مناقصه انجام بخشی از خدمات پشتیبانی در مشاغل خدماتی... / آگهی مناقصه  عمومی، مناقصه انجام بخشی از خدمات پشتیبانی در مشاغل خدماتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983235/مناقصه-واگذاری-خدمات-شهری--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری خدمات شهری - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری خدمات شهری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983239/مناقصه-خرید-لاستیک-مورد-نیاز-ماشین-آلات'>مناقصه خرید لاستیک مورد نیاز ماشین آلات / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید لاستیک مورد نیاز ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983244/مناقصه-اصلاح--تعمیرات--رفع-شکستگی--حفظ-و-نگهداری-از-کلیه-تاسیسات--شبکه-و-خطوط'>مناقصه اصلاح ، تعمیرات ، رفع شکستگی ، حفظ و نگهداری از کلیه تاسیسات ، شبکه و خطوط / مناقصه ,مناقصه اصلاح ، تعمیرات ، رفع شکستگی ، حفظ و نگهداری از کلیه تاسیسات ، شبکه و خطوط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983245/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز  / آگهی مناقصه ، مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983248/مناقصه-انجام-عملیات-نگهداری-و-تعمیرات-لوله-اصلی-و-فرعی-شبکه-توزیع'>مناقصه انجام عملیات نگهداری و تعمیرات لوله اصلی و فرعی شبکه توزیع / مناقصه ,مناقصه انجام عملیات نگهداری و تعمیرات لوله اصلی و فرعی شبکه توزیع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983252/مناقصه-بهسازی-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-بافت-ارزوئیه--'>مناقصه بهسازی، لکه گیری و روکش آسفالت بافت ارزوئیه... / مناقصه عمومی, مناقصه بهسازی، لکه گیری و روکش آسفالت بافت ارزوئیه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983255/فراخوان-ارزیابی-کیفی-اجرای-شبکه-توزیع-گاز'>فراخوان ارزیابی کیفی اجرای شبکه توزیع گاز  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی اجرای شبکه توزیع گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983261/مناقصه-تامین-تجهیزات-و-نصب-و-راه-اندازی-سامانه-تله-متری'>مناقصه تامین تجهیزات و نصب و راه اندازی سامانه تله متری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین تجهیزات و نصب و راه اندازی سامانه تله متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983264/فراخوان-تکمیل-و-اجرای-عملیات-باقیمانده-سالن-ورزشی-چند-منظوره-ولایت'>فراخوان تکمیل و اجرای عملیات باقیمانده سالن ورزشی چند منظوره ولایت  / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران، فراخوان تکمیل و اجرای عملیات باقیمانده سالن ورزشی چند منظوره ولایت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983267/فراخوان-ارزیابی-کیفی-عملیات-پر-و-مسلوب-المنفعه-نمودن-چاههای---تجدید-نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی عملیات پر و مسلوب المنفعه نمودن چاههای ... تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی عملیات پر و مسلوب المنفعه نمودن چاههای ... تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983268/مناقصه-اجرای-کارهای-تعمیرات-و-نگهداری-شبکه-تاسیسات-گاز--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای کارهای تعمیرات و نگهداری شبکه تاسیسات گاز... نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه اجرای کارهای تعمیرات و نگهداری شبکه تاسیسات گاز... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983272/اصلاحیه-مناقصه-ادامه-عملیات-طراحی-تدارک-و-ساخت-EPC--'>اصلاحیه مناقصه ادامه عملیات طراحی، تدارک و ساخت EPC ... / اصلاحیه مناقصه عمومی، مناقصه ادامه عملیات طراحی، تدارک و ساخت EPC ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983279/تجدید-مناقصه-خرید-یک-دستگاه-دیزل-ژنراتور'>تجدید مناقصه خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور  / آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983281/مناقصه-تنظیف-اماکن-اداری-و-فنی---نوبت-دوم'>مناقصه تنظیف اماکن اداری و فنی...- نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه, مناقصه تنظیف اماکن اداری و فنی...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983290/مناقصه-عملیات-اجرای-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-شهری'>مناقصه عملیات اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه عملیات اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983292/مناقصه-مقدار-20-000کیلوگرم-روغن-فینیش'>مناقصه مقدار 20.000کیلوگرم روغن فینیش / آگهی مناقصه , مناقصه مقدار 20.000کیلوگرم روغن فینیش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983296/مناقصه-مقدار-20-000-کیلوگرم-نخ-پود-پنبه-ای'>مناقصه مقدار 20/000 کیلوگرم نخ پود پنبه ای / آگهی مناقصه, مناقصه مقدار 20/000 کیلوگرم نخ پود پنبه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983297/مناقصه-واگذاری-واحد-فیزیوتراپی-مرکز-آموزشی-درمانی-حافظ'>مناقصه واگذاری واحد فیزیوتراپی مرکز آموزشی درمانی حافظ / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری واحد فیزیوتراپی مرکز آموزشی درمانی حافظ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983301/مناقصه-تعمیرات-مامور-سرا-و-ناحیه-مرکزی'>مناقصه تعمیرات مامور سرا و ناحیه مرکزی / مناقصه عمومی, تعمیرات مامور سرا و ناحیه مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983303/همایش-توسعه-پایدار-با-رویکرد-بهبود-محیط-کسب-و-کار'>همایش توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار  / همایش توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983306/مناقصه-تعمیرات-اساسی-ساختمان-سی-تی-اسکن'>مناقصه تعمیرات اساسی ساختمان سی تی اسکن / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه تعمیرات اساسی ساختمان سی تی اسکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983307/مناقصه-پروژه-تامین-نیروی-خدمات-پروژه-ها-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تامین نیروی خدمات پروژه ها نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه پروژه تامین نیروی خدمات پروژه ها نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983311/مناقصه-تهیه-و-اجرای-دیواری-کشی-و-کف-سازی-و---'>مناقصه تهیه و اجرای دیواری کشی و کف سازی و .... / مناقصه عمومی ، مناقصه تهیه و اجرای دیواری کشی و کف سازی و نصب درب و پنجره سالن ورزشی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983313/مناقصه-اجرای-شبکه-توزیع-آب'>مناقصه اجرای شبکه توزیع آب  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای شبکه توزیع آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983314/مناقصه-تامین-و-ساماندهی-روشنایی-معابر-نوبت-دوم'>مناقصه تامین و ساماندهی روشنایی معابر- نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه تامین و ساماندهی روشنایی معابر - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983316/مناقصه-اجرای-کارهای-تعمیرات-و-نگهداری-شبکه-تاسیسات-گاز--'>مناقصه اجرای کارهای تعمیرات و نگهداری شبکه تاسیسات گاز... / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه اجرای کارهای تعمیرات و نگهداری شبکه تاسیسات گاز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983319/مناقصه-ارائه-خدمات-لایروبی-کانال-ها-و--'>مناقصه ارائه خدمات لایروبی کانال ها و ... / مناقصه ,مناقصه ارائه خدمات لایروبی کانال ها و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983322/تجدید-فراخوان-انجام-عملیات-نگهداری-تعمیرات-بازسازی-شبکه'>تجدید فراخوان انجام عملیات نگهداری، تعمیرات، بازسازی شبکه / آگهی تجدید فراخوان,فراخوان  انجام عملیات نگهداری، تعمیرات، بازسازی شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983325/آگهی-استعلام-بها-انجام-خدمات-تبدیل-اسناد-مالکیت'>آگهی استعلام بها انجام خدمات تبدیل اسناد مالکیت / آگهی استعلام بها ،آگهی استعلام بها انجام خدمات تبدیل اسناد مالکیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983327/شناسایی-پیمانکاران-واجد-شرایط-جهت-اجرای-پروژه-های-عمرانی'>شناسایی پیمانکاران واجد شرایط جهت اجرای پروژه های عمرانی / آگهی شناسایی پیمانکار , شناسایی پیمانکاران واجد شرایط جهت اجرای پروژه های عمرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983329/اولین-همایش-استانی-گفتمان-اعتدال-فراخوان-مقاله-96-9-04'>اولین همایش استانی گفتمان اعتدال فراخوان مقاله 96.9.04 / اولین همایش استانی گفتمان اعتدال فراخوان مقاله 96.9.04</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983330/دعوت-به-همکاری-جهت-اجرای-کلی-یا-جزئی-ابنیه-و-تاسیسات-برقی-مکانیکی'>دعوت به همکاری جهت اجرای کلی یا جزئی ابنیه و تاسیسات برقی مکانیکی / دعوت به همکاری، دعوت به همکاری جهت اجرای کلی یا جزئی ابنیه و تاسیسات برقی مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983333/فراخوان-واگذاری-خدمات-سخت-افزاری-و-نرم-افزاری'>فراخوان واگذاری خدمات سخت افزاری و نرم افزاری / آگهی فراخوان استعلام عمومی,فراخوان واگذاری خدمات سخت افزاری و نرم افزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983335/مناقصه-زیرسازی-آسفالت-و-جدول-گذاری-برخی-معابر'>مناقصه  زیرسازی، آسفالت و جدول گذاری برخی معابر  / آگهی مناقصه, مناقصه  زیرسازی، آسفالت و جدول گذاری برخی معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983337/تجدید-فراخوان-انجام-عملیات-نگهداری-تعمیرات-بازسازی-شبکه'>تجدید فراخوان انجام عملیات نگهداری، تعمیرات، بازسازی شبکه / آگهی تجدید فراخوان,فراخوان  انجام عملیات نگهداری، تعمیرات، بازسازی شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983338/مناقصه-تعمیرات-غسالخانه'>مناقصه تعمیرات غسالخانه / مناقصه ,مناقصه تعمیرات غسالخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983341/مناقصه-اجرای-عملیات-خاکبرداری-و-خاکریزی-شهرک-صنعتی'>مناقصه اجرای عملیات خاکبرداری و خاکریزی شهرک صنعتی / مناقصه عمومی, اجرای عملیات خاکبرداری و خاکریزی شهرک صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983342/مناقصه-واگذاری-خدمات-شهری-و-فضای-سبز'>مناقصه واگذاری خدمات شهری و فضای سبز  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه واگذاری خدمات شهری و فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983343/مناقصه-واگذاری-بخشهای-عمران-موتوری-تاسیسات-و-تخلفات-شهری'>مناقصه واگذاری بخشهای عمران، موتوری، تاسیسات و تخلفات شهری / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه واگذاری بخشهای عمران، موتوری، تاسیسات و تخلفات شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983344/فراخوان-استعلام-انجام-امور-تنظیفات'>فراخوان استعلام انجام امور تنظیفات / آگهی فراخوان استعلام عمومی , فراخوان استعلام انجام امور تنظیفات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983345/تجدید-فراخوان-انجام-عملیات-نگهداری-تعمیرات-بازسازی-شبکه'>تجدید فراخوان انجام عملیات نگهداری، تعمیرات، بازسازی شبکه / آگهی تجدید فراخوان,فراخوان  انجام عملیات نگهداری، تعمیرات، بازسازی شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983347/مناقصه-پیاده-رو-سازی'>مناقصه پیاده رو سازی  / مناقصه ,مناقصه پیاده رو سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983350/فراخوان-مناقصه-تعمیرات-و-اتفاقات-و-لایروبی-و-رفع-انسداد-و-بازسازی-منهولها-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تعمیرات و اتفاقات و لایروبی و رفع انسداد و بازسازی منهولها نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه تعمیرات و اتفاقات و لایروبی و رفع انسداد و بازسازی منهولها نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983354/مناقصه-احداث-اتاق-سرور--نوبت-دوم'>مناقصه احداث اتاق سرور... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه احداث اتاق سرور... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983362/مناقصه-مرمت-و-بهسازی-جاده-و-محوطه-چاه-124-بی-بی-حکیمه'>مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 124 بی بی حکیمه  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 124 بی بی حکیمه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983364/تجدید-مناقصه-اصلاح-و-بهینه-سازی-شهری--(نوبت-دوم)'>تجدید مناقصه اصلاح و بهینه سازی شهری... (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اصلاح و بهینه سازی شهری... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983365/مناقصه-خرید-و-نصب-ایستگاه-اتوبوس-معمولی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید و نصب ایستگاه اتوبوس معمولی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید و نصب ایستگاه اتوبوس معمولی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983366/تجدید-مناقصه-عملیات-احداث-و-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز'>تجدید مناقصه عملیات احداث و حفظ و نگهداری فضای سبز / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه عملیات احداث و حفظ و نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983368/مناقصه-امور-مربوط-به-فیزیوتراپی'>مناقصه امور مربوط به فیزیوتراپی / مناقصه ,مناقصه امور مربوط به فیزیوتراپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983372/فراخوان-مناقصه-خدمات-مکانیک-مرکز-تلفن-آنتن-مخابرات-و-مکانیک-تلفن-یک-و-سیمبان-مفصل--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خدمات مکانیک مرکز تلفن، آنتن مخابرات و مکانیک تلفن یک و سیمبان مفصل - نوبت دوم  / اصلاحیه فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه خدمات مکانیک مرکز تلفن، آنتن مخابرات و مکانیک تلفن یک و سیمبان مفصل - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983374/فراخوان-مناقصه-عملیات-اجرایی-خط-انتقال-آب-و-خطوط-اصلی'>فراخوان مناقصه عملیات اجرایی خط انتقال آب و خطوط اصلی / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ، فراخوان مناقصه عملیات اجرایی خط انتقال آب و خطوط اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983375/مناقصه-ایجاد-توسعه-و-اصلاح-شبکه-معابر'>مناقصه ایجاد، توسعه و اصلاح شبکه معابر  / مناقصه ,مناقصه ایجاد، توسعه و اصلاح شبکه معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983377/مناقصه-اجرای-کارهای-تعمیرات-و-نگهداری-شبکه-تاسیسات-گاز-ابزار-دقیق--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای کارهای تعمیرات و نگهداری شبکه تاسیسات گاز، ابزار دقیق - نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه، مناقصه اجرای کارهای تعمیرات و نگهداری شبکه تاسیسات گاز، ابزار دقیق - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983379/مناقصه-خدمات-نگهداری-تاسیسات-(نوبت-دوم)'>مناقصه خدمات نگهداری تاسیسات (نوبت دوم) / مناقصه ,مناقصه خدمات نگهداری تاسیسات (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983380/آگهی-مناقصه-عمومی-زیرسازی-و-آسفالت'>آگهی مناقصه عمومی زیرسازی و آسفالت  / آگهی مناقصه عمومی  , آگهی مناقصه عمومی زیرسازی و آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983383/مناقصه-عملیات-بارگیری-حمل-و-تخلیه-مقدار-۵۰-هزار-تن-انواع-نهاده-های-زراعی-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات بارگیری، حمل و تخلیه مقدار ۵۰ هزار تن انواع نهاده های زراعی تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه عملیات بارگیری، حمل و تخلیه مقدار ۵۰ هزار تن انواع نهاده های زراعی تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983384/مناقصه-تعمیرات-رادیه-و-برید-پلهای---تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه تعمیرات رادیه و برید پلهای.... تجدید -نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه تعمیرات رادیه و برید پلهای.... تجدید -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983386/مناقصه-اجرای-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-شهر'>مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت معابر شهر / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت معابر شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983390/مناقصه-اجرای-عملیات-ساختمانی-و-تاسیساتی-پست-63-20--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات ساختمانی و تاسیساتی پست 63/20...نوبت دوم / آگهی مناقصه های عمومی یک مرحله ای, مناقصه اجرای عملیات ساختمانی و تاسیساتی پست 63/20...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983393/مناقصه-اجرایی-بخشی-از-شبکه-فاضلاب-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه اجرایی بخشی از شبکه فاضلاب شهر -نوبت دوم / آگهی برگزاری مناقصه عمومی, مناقصه اجرایی بخشی از شبکه فاضلاب شهر -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983398/مناقصه-انجام-خدمات-تعویض-روغن--'>مناقصه انجام خدمات تعویض روغن ... / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات تعویض روغن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983402/مناقصه-تهیه-مواد-اولیه-طبخ-و-توزیع-غذا-در-رستوران'>مناقصه تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذا در رستوران / مناقصه عمومی, مناقصه تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذا در رستوران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983405/مناقصه-خرید-اسید-کلریدریک'>مناقصه خرید اسید کلریدریک  / مناقصه ، مناقصه خرید اسید کلریدریک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983411/فراخوان-مناقصه-تکمیل-سالن-باستانی'>فراخوان مناقصه تکمیل سالن باستانی  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای، فراخوان مناقصه تکمیل سالن باستانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983413/فراخوان-مناقصه-عمومی-مربوط-به-تعمیر-اساسی-مخازن-واحدهای-بهره-برداری-و-نمکزدایی'>فراخوان مناقصه عمومی مربوط به تعمیر اساسی مخازن واحدهای بهره برداری و نمکزدایی  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی مربوط به تعمیر اساسی مخازن واحدهای بهره برداری و نمکزدایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983414/مناقصه-تامین-دو-دستگاه-مزدا-دو-کابین-با-راننده-و-امورات-مربوط-به-نگهداری--حفاظت-نوبت-دوم'>مناقصه تامین دو دستگاه مزدا دو کابین با راننده و امورات مربوط به نگهداری ، حفاظت- نوبت دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه تامین دو دستگاه مزدا دو کابین با راننده و امورات مربوط به نگهداری ، حفاظت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983415/مناقصه-استعلام-بها-وصول-مطالبات'>مناقصه استعلام بها وصول مطالبات / مناقصه استعلام بها وصول مطالبات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983419/مناقصه-خرید-تعداد-250-دستگاه-کولر'>مناقصه خرید تعداد 250 دستگاه کولر / مناقصه ,مناقصه خرید تعداد 250 دستگاه کولر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983420/مناقصه-Smooth-Non-Magnetic-Drill-Collars-(Monel)'>مناقصه Smooth Non-Magnetic Drill Collars (Monel) / آگهی مناقصه, مناقصه Smooth Non-Magnetic Drill Collars (Monel)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983421/مناقصه-عملیات-اسکافولدبندی--قالب-بندی--آرماتوربندی'>مناقصه عملیات اسکافولدبندی ، قالب بندی ، آرماتوربندی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اسکافولدبندی ، قالب بندی ، آرماتوربندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983422/تجدید-مناقصه-حفاظت-و-حراست-از-اماکن-ابنیه-تجهیزات-و-تاسیسات-ساختمان-ستاد--'>تجدید مناقصه حفاظت و حراست از اماکن، ابنیه، تجهیزات و تاسیسات ساختمان ستاد...  / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه حفاظت و حراست از اماکن، ابنیه، تجهیزات و تاسیسات ساختمان ستاد... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983424/مناقصه-تامین-انواع-ورق-و-میلگرد-به-مقدار-30-تن-متریال'>مناقصه تامین انواع ورق و میلگرد به مقدار 30 تن متریال / آگهی مناقصه، مناقصه تامین انواع ورق و میلگرد به مقدار 30 تن متریال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983425/استعمال-خرید-باطری'>استعمال خرید باطری / استعلام ,استعمال خرید باطری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983426/استعلام-تخته-سه-لایه-و-یونولیت'>استعلام تخته سه لایه و یونولیت  / استعلام , استعلام تخته سه لایه و یونولیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983428/مناقصه-واگذاری-انجام-عملیات-رادیوگرافی-RT-هیترهای-خود-به-متراژ-1000-متر'>مناقصه واگذاری انجام عملیات رادیوگرافی RT هیترهای خود به متراژ 1000 متر / آگهی مناقصه، مناقصه واگذاری انجام عملیات رادیوگرافی RT هیترهای خود به متراژ 1000 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983430/استعلام-باطری-سیلد'>استعلام باطری سیلد  / استعلام ,استعلام باطری سیلد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983431/مناقصه-واگذاری-ماشینکاری-300-تن-فلنچ'>مناقصه واگذاری ماشینکاری 300 تن فلنچ / آگهی مناقصه، مناقصه واگذاری ماشینکاری 300 تن فلنچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983433/مناقصه-خرید-لوازم-آزمایشگاهی'>مناقصه خرید لوازم آزمایشگاهی / مناقصه ، مناقصه خرید لوازم آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983434/استعلام-ماشینها-و-تجهیزات-اداری-و-کامپیوتری-و-اجزا-آنها'>استعلام ماشینها و تجهیزات اداری و کامپیوتری و اجزا آنها / استعلام، استعلام ماشینها و تجهیزات اداری و کامپیوتری و اجزا آنها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983435/مناقصه-تعمیر-و-ارتقاء-دو-دستگاه-ابزار-EMIT-به-ابزار-XRMI'>مناقصه تعمیر و ارتقاء دو دستگاه ابزار EMIT به ابزار XRMI / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تعمیر و ارتقاء دو دستگاه ابزار EMIT به ابزار XRMI</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983436/فراخوان-مرمت-و-بازسازی-پست-فرعی-شوشتر-بخش-دوم'>فراخوان مرمت و بازسازی پست فرعی شوشتر- بخش دوم / آگهی فراخوان,فراخوان مرمت و بازسازی پست فرعی شوشتر- بخش دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983437/استعلام-مربا-هویج-تکنفره'>استعلام مربا هویج تکنفره / استعلام , استعلام مربا هویج تکنفره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983438/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-تعمیرگاهی-و-بازبینی-مورد-نیاز-ترابری'>فراخوان مناقصه انجام خدمات تعمیرگاهی و بازبینی مورد نیاز ترابری  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام خدمات تعمیرگاهی و بازبینی مورد نیاز ترابری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983443/مناقصه-خرید-جاذبهای'>مناقصه خرید جاذبهای / مناقصه ، مناقصه خرید جاذبهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983444/مناقصه-اجرای-عملیات-نهالکاری-مراقبت-و-آبیاری--سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>مناقصه اجرای عملیات نهالکاری مراقبت و آبیاری , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / مناقصه ,مناقصه اجرای عملیات نهالکاری مراقبت و آبیاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983445/استعلام-DIVERTER-DAMPER-POSITION-TRANSMITER'>استعلام DIVERTER DAMPER POSITION TRANSMITER / استعلام ,استعلام DIVERTER DAMPER POSITION TRANSMITER</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983447/استعلام-فیلتر-گازوئیل-و--'>استعلام فیلتر گازوئیل و ...  / استعلام, استعلام فیلتر گازوئیل و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983448/استعلام-پیچ-کوپلینگ-شماره-3-و-4-هیدرو-توربین'>استعلام پیچ کوپلینگ شماره 3 و 4 هیدرو توربین  / استعلام, استعلام پیچ کوپلینگ شماره 3 و 4 هیدرو توربین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983450/استعلام-اجرای-عملیات-بازسازی-و-تعمیرات'>استعلام اجرای عملیات بازسازی و تعمیرات  / استعلام , استعلام اجرای عملیات بازسازی و تعمیرات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983451/استعلام-تجهیزات-رایانه-ای'>استعلام تجهیزات رایانه ای / استعلام, استعلام ​تجهیزات رایانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983452/استعلام-بهاء-خرید-سنگ-آهک-68-درصد'>استعلام بهاء خرید سنگ آهک 68 درصد  / استعلام بهاء , استعلام بهاء خرید سنگ آهک 68 درصد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983453/استعلام-کوپلینگ'>استعلام کوپلینگ / استعلام, استعلام کوپلینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983454/مناقصه-خرید-و-حمل-20000-تن-گراویل-با-دانه-بندی-75-0-و-25-Se'>مناقصه خرید و حمل 20000 تن گراویل با دانه بندی 75-0 و 25 Se  / مناقصه خرید و حمل 20000 تن گراویل با دانه بندی 75-0 و 25 Se </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983456/مناقصه-اجرای-عملیات-نهالکاری-مراقبت-و-آبیاری'>مناقصه اجرای عملیات نهالکاری، مراقبت و آبیاری / مناقصه ,مناقصه اجرای عملیات نهالکاری، مراقبت و آبیاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983459/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-مورد-نیاز-عملیات-حفاری-خشکی-3'>مناقصه تامین نیروی انسانی مورد نیاز عملیات حفاری خشکی 3 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروی انسانی مورد نیاز عملیات حفاری خشکی 3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983460/استعلام-رله-REF-امپدانس-کم-نوع'>استعلام رله REF امپدانس کم نوع  / استعلام ,استعلام رله REF امپدانس کم نوع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983461/استعلام-خرید-لوازم-اداری'>استعلام خرید لوازم اداری / استعلام, استعلام ​خرید لوازم اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983463/استعلام-بهاء-لوله-پلی-اتیلن-200--10-اتمسفر--PE80-استاندارد'>استعلام بهاء  لوله پلی اتیلن 200 ، 10 اتمسفر ، PE80 استاندارد     / فرم استعلام بها , استعلام بهاء  لوله پلی اتیلن 200 ، 10 اتمسفر ، PE80 استاندارد    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983464/استعلام-سرویس-و-نگهداری-از-تاسیسات-مکانیکی'>استعلام سرویس و نگهداری از تاسیسات مکانیکی  / استعلام , استعلام سرویس و نگهداری از تاسیسات مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983465/مناقصه-خرید-BALL-VALVE-1-2-IN'>مناقصه خرید BALL VALVE 1/2 IN  / مناقصه، مناقصه خرید BALL VALVE 1/2 IN </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983466/استعلام-فلومتر'>استعلام فلومتر  / استعلام, استعلام فلومتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983470/مناقصه-اجرای-عملیات-نهالکاری-مراقبت-و-آبیاری'>مناقصه اجرای عملیات نهالکاری مراقبت و آبیاری / مناقصه ,مناقصه اجرای عملیات نهالکاری مراقبت و آبیاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983471/استعلام-دستگاه-ارسال-گروای-فای-بلوتوث'>استعلام دستگاه ارسال گروای فای بلوتوث / استعلام , استعلام دستگاه ارسال گروای فای بلوتوث</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983472/مناقصه-خرید-ماده-شیمیایی-اکسیژن-زدا'>مناقصه خرید ماده شیمیایی اکسیژن زدا / مناقصه، مناقصه خرید ماده شیمیایی اکسیژن زدا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983474/استعلام-ضد-یخ-4-لیتری-فیروزگام'>استعلام ضد یخ 4 لیتری فیروزگام  / استعلام , استعلام ضد یخ 4 لیتری فیروزگام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983475/استعلام-رم-DDR2-کینگ-مکس-2GB'>استعلام رم DDR2 کینگ مکس 2GB   / استعلام , استعلام رم DDR2 کینگ مکس 2GB </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983477/مناقصه-خرید-ماده-ضد-خوردگی'>مناقصه خرید ماده ضد خوردگی / مناقصه، مناقصه خرید ماده ضد خوردگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983478/آگهی-مناقصه-عمومی-بیمه-گروهی-مازاد-درمان'>آگهی مناقصه عمومی بیمه گروهی مازاد درمان  / مناقصه عمومی , آگهی مناقصه عمومی بیمه گروهی مازاد درمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983480/استعلام-انجام-خدمات-تست-رله-های-حفاظتی-مولد'>استعلام انجام خدمات تست رله های حفاظتی مولد / استعلام , استعلام  انجام خدمات تست رله های حفاظتی مولد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983481/استعلام-انجام-خدمات-جابجایی-مامورین'>استعلام انجام خدمات جابجایی مامورین / استعلام , استعلام انجام خدمات جابجایی مامورین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983484/استعلام-کولر-گازی-اینورتر'>استعلام کولر گازی اینورتر  / استعلام, استعلام کولر گازی اینورتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983485/استعلام-بهاء-حفاری-چاله-در-زمین-سنگی-با-پیکور-بادی-یا-برقی'>استعلام بهاء  حفاری چاله در زمین سنگی با پیکور بادی یا برقی / فرم استعلام بها , استعلام بهاء  حفاری چاله در زمین سنگی با پیکور بادی یا برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983488/استعلام-خرید-لوازم-خانگی'>استعلام خرید لوازم خانگی  / استعلام, استعلام ​خرید لوازم خانگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983489/استعلام-باتری-سیلد'>استعلام باتری سیلد / استعلام ,استعلام باتری سیلد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983490/تجدید-مناقصه-احداث-راه-های-دسترسی-مجتمع-های-رفاهی'>تجدید مناقصه احداث راه های دسترسی مجتمع های رفاهی / تجدید مناقصه، احداث راه های دسترسی مجتمع های رفاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983491/استعلام-دوره-های-آموزشی-ترویج'>استعلام دوره های آموزشی ترویج / استعلام , استعلام دوره های آموزشی ترویج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983492/تجدید-فراخوان-مناقصه-تعمیرات-خطوط-لوله-فرسوده-و--'>تجدید فراخوان مناقصه تعمیرات خطوط لوله فرسوده و ... / فراخوان مناقصه عمومی , تجدید فراخوان مناقصه تعمیرات خطوط لوله فرسوده و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983493/استعلام-واگذاری-حمل-مرسولات-پستی'>استعلام واگذاری حمل مرسولات پستی  / استعلام, استعلام واگذاری حمل مرسولات پستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983495/استعلام-باتری-سمعک'>استعلام باتری سمعک  / استعلام , استعلام باتری سمعک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983496/استعلام-لایروبی-مرمت-قنات'>استعلام لایروبی مرمت قنات  / استعلام ,  استعلام لایروبی مرمت قنات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983497/استعلام-فنس-توری-گالوانیزه'>استعلام فنس توری گالوانیزه  / استعلام ,استعلام فنس توری گالوانیزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983498/استعلام-کنتور-هوشمند-حجمی'>استعلام کنتور هوشمند حجمی / استعلام , استعلام کنتور هوشمند حجمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983499/استعلام-تعداد-150-دستگاه-سمعک-دیجیتال'>استعلام تعداد 150 دستگاه سمعک دیجیتال / استعلام , استعلام تعداد 150 دستگاه سمعک دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983501/استعلام-دستگاه-فتوکپی-شارپ-مدل-6020'>استعلام دستگاه فتوکپی شارپ مدل 6020      / استعلام، استعلام دستگاه فتوکپی شارپ مدل 6020     </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983502/سومین-کنفرانس-ملی-دانش-و-فناوری'>سومین کنفرانس ملی دانش و فناوری  / سومین کنفرانس ملی دانش و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983504/استعلام-امور-تاسیساتی'>استعلام امور تاسیساتی  / استعلام ,استعلام امور تاسیساتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983506/استعلام-تعداد-18-دستگاه-یخچال-7-فوت'>استعلام تعداد 18 دستگاه یخچال 7 فوت / استعلام , استعلام تعداد 18 دستگاه یخچال 7 فوت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983507/استعلام-واگذاری-بخشی-از-مراکز'>استعلام واگذاری بخشی از مراکز  / استعلام ,استعلام واگذاری بخشی از مراکز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983508/استعلام-سرویس-ایاب-و-ذهاب'>استعلام سرویس ایاب و ذهاب / استعلام, استعلام ​سرویس ایاب و ذهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983509/استعلام-تعداد-300-دستگاه-سمعک-هوشمند'>استعلام تعداد 300 دستگاه سمعک هوشمند / استعلام , استعلام تعداد 300 دستگاه سمعک هوشمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983510/دهمین-همایش-دوسالانه-اقتصاد-اسلامی'>دهمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی / دهمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983511/استعلام-روتر'>استعلام روتر  / استعلام ,استعلام روتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983512/​استعلام-عملیات-نقشه-برداری'>​استعلام عملیات نقشه برداری / استعلام، ​استعلام عملیات نقشه برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983513/استعلام-رولر'>استعلام رولر / استعلام , استعلام رولر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983514/استعلام-شیر-برقی'>استعلام شیر برقی  / استعلام، استعلام شیر برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983515/استعلام-خرید-تعداد-6000-عدد-باتری-سمعک'>استعلام خرید تعداد 6000 عدد باتری سمعک / استعلام , استعلام خرید تعداد 6000 عدد باتری سمعک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983516/استعلام-بذور-مرتعی'>استعلام بذور مرتعی / استعلام ,استعلام بذور مرتعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983517/استعلام-انواع-مصالح-و-مقاطع-فلزی-ساختمان'>استعلام انواع مصالح و مقاطع فلزی ساختمان / استعلام, استعلام انواع مصالح و مقاطع فلزی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983519/همایش-ملی-فرصت-ها-و-محدودیت-های-سرمایه-گذاری-در-آستارا'>همایش ملی فرصت ها و محدودیت های سرمایه گذاری در آستارا  / همایش ملی فرصت ها و محدودیت های سرمایه گذاری در آستارا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983520/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام ,استعلام کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983521/​استعلام-آسفالت-محور--'>​استعلام آسفالت محور... / استعلام، ​استعلام آسفالت محور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983522/استعلام-تعمیر-و-بازسازی-دفتر-پست-نمکی'>استعلام تعمیر و بازسازی دفتر پست نمکی  / استعلام , استعلام تعمیر و بازسازی دفتر پست نمکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983523/استعلام-مرمت-و-بازسازی-قبور-مطهر-شهدای'>استعلام مرمت و بازسازی قبور مطهر شهدای / استعلام , استعلام مرمت و بازسازی قبور مطهر شهدای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983525/استعلام-چای-خشک-ایرانی'>استعلام چای خشک ایرانی  / استعلام, استعلام چای خشک ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983526/استعلام-پتوی-یک-نفره-استاندارد'>استعلام پتوی یک نفره استاندارد / استعلام ,استعلام پتوی یک نفره استاندارد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983527/استعلام-انجام-فعالیتهای-تخصصی-ساختمان'>استعلام انجام فعالیتهای تخصصی ساختمان / استعلام, استعلام انجام فعالیتهای تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983528/استعلام-احیاء-و-مرمت-قنات-باغ-سینه'>استعلام احیاء و مرمت قنات باغ سینه  / استعلام, استعلام احیاء و مرمت قنات باغ سینه مجن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983529/استعلام-خرک-اسپرم-گیری-اسب-و-ست-تلقیح'>استعلام خرک اسپرم گیری اسب و ست تلقیح / استعلام , استعلام خرک اسپرم گیری اسب و ست تلقیح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983530/استعلام-گریس-شل'>استعلام گریس شل  / استعلام , استعلام  گریس شل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983532/دومین-همایش-بین-لمللی-نفت--گاز--پتروشیمی'>دومین همایش بین لمللی نفت ، گاز ، پتروشیمی / دومین همایش بین لمللی نفت ، گاز ، پتروشیمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983533/​استعلام-عملیات-نقشه-برداری'>​استعلام عملیات نقشه برداری / استعلام، ​استعلام عملیات نقشه برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983534/استعلام-هموسیلر'>استعلام هموسیلر / استعلام ,استعلام هموسیلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983535/استعلام-دستگاه-درخواستی--تجهیزات-خانگی'>استعلام دستگاه درخواستی ، تجهیزات خانگی  / استعلام ,استعلام دستگاه درخواستی ، تجهیزات خانگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983536/استعلام-خرید-دیتا-پروژکتور-NEC-مدل-V30'>استعلام خرید دیتا پروژکتور NEC مدل V30 / استعلام, استعلام خرید دیتا پروژکتور NEC مدل V30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983537/استعلام-ماده-شیمیایی-پرکازیت'>استعلام ماده شیمیایی پرکازیت / استعلام , استعلام ماده شیمیایی پرکازیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983538/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس / استعلام , استعلام تعمیرات اساسی مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983539/​استعلام-عملیات-نقشه-برداری'>​استعلام عملیات نقشه برداری / استعلام، ​استعلام عملیات نقشه برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983540/استعلام-تعمیر-یک-دستگاه-بریکر'>استعلام تعمیر یک دستگاه بریکر  / استعلام ,استعلام تعمیر یک دستگاه بریکر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983542/استعلام-​تجهیزات-مصرفی-پزشکی-و-درمانی'>استعلام ​تجهیزات مصرفی پزشکی و درمانی / استعلام, استعلام ​​تجهیزات مصرفی پزشکی و درمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983543/استعلام-بهسازی-قنات-و-چشمه-و-حفر-ترانشه'>استعلام بهسازی قنات و چشمه و حفر ترانشه   / استعلام , استعلام بهسازی قنات و چشمه و حفر ترانشه  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983544/​استعلام-ساماندهی-گلزار-شهدای-روستای'>​استعلام ساماندهی گلزار شهدای روستای  / استعلام، ​استعلام ساماندهی گلزار شهدای روستای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983545/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس / استعلام , استعلام تعمیرات اساسی مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983546/​استعلام-عملیات-نقشه-برداری'>​استعلام عملیات نقشه برداری / استعلام، ​استعلام عملیات نقشه برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983547/استعلام-زونکن-فلزی'>استعلام زونکن فلزی / استعلام , استعلام زونکن فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983548/استعلام-​ماژول-و-روتر'>استعلام ​ماژول و روتر / استعلام, استعلام ​ماژول و روتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983549/تمدید-فراخوان-طراحی-مبلمان-و-هنرهای-شهری'>تمدید فراخوان طراحی مبلمان و هنرهای شهری  / تمدید مناقصه, فراخوان طراحی مبلمان و هنرهای شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983550/استعلام-تعمیرات-سرویس-بهداشتی'>استعلام تعمیرات سرویس بهداشتی  / استعلام , استعلام تعمیرات سرویس بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983551/​استعلام-عملیات-نقشه-برداری'>​استعلام عملیات نقشه برداری / استعلام، ​استعلام عملیات نقشه برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983553/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس / استعلام , استعلام تعمیرات اساسی مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983554/استعلام-میز-جراحی-دام-های-کوچک'>استعلام میز جراحی دام های کوچک  / استعلام , استعلام میز جراحی دام های کوچک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983555/استعلام-فنس-توری-گالوانیزه'>استعلام فنس توری گالوانیزه  / استعلام ,استعلام فنس توری گالوانیزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983556/استعلام-​تریستور'>استعلام ​تریستور / استعلام , استعلام ​تریستور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983557/​استعلام-عملیات-نقشه-برداری'>​استعلام عملیات نقشه برداری / استعلام، ​استعلام عملیات نقشه برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983558/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس / استعلام , استعلام تعمیرات اساسی مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983560/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن  / استعلام ,استعلام لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983561/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس'>استعلام  تعمیرات اساسی مدارس / استعلام, استعلام  تعمیرات اساسی مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983562/استعلام-مرکب-سولمازسبز--قرمزگلی-آبی-'>استعلام مرکب سولمازسبز - قرمزگلی- آبی-  / استعلام , استعلام مرکب سولمازسبز - قرمزگلی- آبی- </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983563/استعلام-تعویض-سیستم-برق-به-روکار'>استعلام تعویض سیستم برق به روکار / استعلام, استعلام ​​تعویض سیستم برق به روکار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983564/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز / مناقصه عمومی, مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983565/استعلام-تجهیزات-خانگی'>استعلام  تجهیزات خانگی / استعلام, استعلام تجهیزات خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983566/استعلام-آبرسانی-به-روستاهای--'>استعلام آبرسانی به روستاهای... / استعلام, استعلام آبرسانی به روستاهای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983567/استعلام-پرینتر'>استعلام پرینتر  / استعلام ,استعلام پرینتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983568/​استعلام-دستگاه-cpap'>​استعلام دستگاه cpap     / استعلام، ​استعلام دستگاه cpap    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983569/استعلام-تانک-الکتروفورز-عمودی-شرکت-labnet'>استعلام تانک الکتروفورز عمودی شرکت labnet / استعلام , استعلام تانک الکتروفورز عمودی شرکت labnet</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983570/استعلام-سوئیچ-دیتا-مودم'>استعلام سوئیچ دیتا- مودم / استعلام , استعلام سوئیچ دیتا- مودم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983572/استعلام-ورزشی'>استعلام ورزشی / استعلام, استعلام ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983573/استعلام-میکروسکوپ-CX21شرکت-OLYMPUS'>استعلام میکروسکوپ CX21شرکت OLYMPUS / استعلام, استعلام میکروسکوپ CX21شرکت OLYMPUS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983574/استعلام-شیرآلات-و-اتصالات'>استعلام شیرآلات و اتصالات / استعلام ,استعلام شیرآلات و اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983575/استعلام-لیبل-خام'>استعلام لیبل خام / استعلام , استعلام لیبل خام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983576/استعلام-انجام-مطالعات-نظام-نامه-آبزی'>استعلام انجام مطالعات نظام نامه آبزی  / استعلام،استعلام انجام مطالعات نظام نامه آبزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983577/استعلام-خرید-تجهیزات-نظارت-تصویر'>استعلام خرید تجهیزات نظارت تصویر / استعلام ,استعلام خرید تجهیزات نظارت تصویر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983579/استعلام-آی-پی-فون'>استعلام آی پی فون / استعلام , استعلام آی پی فون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983580/استعلام-​انکوباتور-یخچال-دار-53-لیتری'>استعلام ​انکوباتور یخچال دار 53 لیتری / استعلام, استعلام ​انکوباتور یخچال دار 53 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983581/استعلام-​زینگ-پزتیو-حرارتی'>استعلام ​زینگ پزتیو حرارتی  / استعلام , استعلام ​زینگ پزتیو حرارتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983582/5-همایش-ملی-مصالح-ساختمانی-و-فناوریهای-نوین'>5 همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوریهای نوین  / 5 همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوریهای نوین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983583/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس / استعلام , استعلام تعمیرات اساسی مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983584/​استعلام-پروژکتور-panasonic-PTRZ570'>​استعلام پروژکتور panasonic PTRZ570  / استعلام، ​استعلام پروژکتور panasonic PTRZ570 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983586/استعلام-بها-امور-حمل-و-نقل'>استعلام بها امور حمل و نقل / استعلام , استعلام بها امور حمل و نقل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983587/استعلام-6-دستگاه-PWR-3KW-AC-V2'>استعلام 6 دستگاه  PWR-3KW-AC-V2 / استعلام, استعلام 6 دستگاه  PWR-3KW-AC-V2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983588/استعلام-اجرای-لوله-گذاری'>استعلام اجرای لوله گذاری  / استعلام ,استعلام اجرای لوله گذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983589/استعلام-مایع-سفید-کننده-درجه-یک-با-کیف'>استعلام مایع سفید کننده درجه یک با کیف  / استعلام, استعلام مایع سفید کننده درجه یک با کیف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983590/استعلام-سیستم-بلاتینگ-شرکت-BIORAD'>استعلام سیستم بلاتینگ شرکت BIORAD / استعلام , استعلام سیستم بلاتینگ شرکت BIORAD</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983591/استعلام-​سرور-و-روتر'>استعلام ​سرور و روتر / استعلام, استعلام ​سرور و روتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983592/استعلام-کابل-هلیاکس--'>استعلام کابل هلیاکس... / استعلام, استعلام کابل هلیاکس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983594/استعلام-داکت-کشی-کنار-لدرها'>استعلام داکت کشی کنار لدرها / استعلام, استعلام داکت کشی کنار لدرها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983595/استعلام-منبع-کویلی-ایستاده-جهت-آب-گرم'>استعلام منبع کویلی ایستاده جهت آب گرم / استعلام , استعلام منبع کویلی ایستاده جهت آب گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983596/استعلام-کپسول-آتش-نشانی'>استعلام کپسول آتش نشانی  / استعلام ,استعلام کپسول آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983597/استعلام-احداث-کانال-بتنی-قنات'>استعلام احداث کانال بتنی قنات  / استعلام , استعلام احداث کانال بتنی قنات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983598/استعلام-چاپگر-HP'>استعلام چاپگر HP / استعلام , استعلام چاپگر HP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983599/استعلام-بها-​خرید-لاستیک-پژو'>استعلام بها ​خرید لاستیک پژو / استعلام , استعلام بها ​خرید لاستیک پژو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983600/استعلام-اسکنر--پرینتر--فاکس--کپی'>استعلام اسکنر ، پرینتر ، فاکس ، کپی  / استعلام, استعلام اسکنر ، پرینتر ، فاکس ، کپی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983602/استعلام-خرید-6-حلقه-لاستیک-ایرانی-سمند'>استعلام خرید 6 حلقه لاستیک ایرانی سمند / استعلام , استعلام خرید 6 حلقه لاستیک ایرانی سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983603/​استعلام-شن-و-ماسه-دانه-بندی-شده-3-8'>​استعلام شن و ماسه دانه بندی شده 3-8 / استعلام، ​استعلام شن و ماسه دانه بندی شده 3-8</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983604/استعلام-خدمات-نگهداری-فضای-سبز'>استعلام خدمات نگهداری فضای سبز / استعلام ,استعلام خدمات نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983605/استعلام-​اجرای-برق-رسانی'>استعلام ​اجرای برق رسانی / استعلام, استعلام ​اجرای برق رسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983606/دومین-همایش-بین-المللی-گردشگری-جغرافیا-و-محیط-زیست-پاک'>دومین همایش بین المللی گردشگری ،جغرافیا و محیط زیست پاک / دومین همایش بین المللی گردشگری ،جغرافیا و محیط زیست پاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983607/استعلام-آشکارسازها-و-انتقال-دهنده-های-سیگنال-و-سوئیچ-ها'>استعلام آشکارسازها و انتقال دهنده های سیگنال و سوئیچ ها / استعلام، استعلام آشکارسازها و انتقال دهنده های سیگنال و سوئیچ ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983608/استعلام-کیس-سرور-HP-PROLIANT-DL380-G9'>استعلام کیس سرور HP PROLIANT DL380 G9 / استعلام , استعلام کیس سرور HP PROLIANT DL380 G9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983609/استعلام-دیگ-چدنی-شفاژکار-و-سختی-گیر'>استعلام دیگ چدنی شفاژکار و سختی گیر / استعلام ,استعلام دیگ چدنی شفاژکار و سختی گیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983610/​استعلام-خرید-تجهیزات-محافظت-و-کنترل'>​استعلام خرید تجهیزات محافظت و کنترل  / استعلام، ​استعلام خرید تجهیزات محافظت و کنترل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983611/استعلام-بیرون-آوردن-2-باب-حوضچه-فیبر'>استعلام بیرون آوردن 2 باب حوضچه فیبر  / استعلام, استعلام بیرون آوردن 2 باب حوضچه فیبر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983612/دومین-همایش-بین-المللی-پژوهش-های-نوین-در-علوم-ورزشی-و-تربیت-بدنی'>دومین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی / دومین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983613/استعلام-تعمیر-و-بازسازی-دفتر-پست-بانه'>استعلام تعمیر و بازسازی دفتر پست بانه  / استعلام , استعلام تعمیر و بازسازی دفتر پست بانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983614/استعلام-​سیمان-سیاه-تیپ-دو'>استعلام ​سیمان سیاه تیپ دو / استعلام, استعلام ​سیمان سیاه تیپ دو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983615/استعلام-​​خرید-تجهیزات-کارگاه-تاسیسات'>استعلام ​​خرید تجهیزات کارگاه تاسیسات / استعلام،استعلام ​​خرید تجهیزات کارگاه تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983616/استعلام-خرید-رایانه-با-کلیه-متعلقات'>استعلام خرید رایانه با کلیه متعلقات / استعلام , استعلام خرید رایانه با کلیه متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983617/استعلام-عملیات-مرمت-مخزن'>استعلام عملیات مرمت مخزن  / استعلام ,استعلام عملیات مرمت مخزن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983618/استعلام-خرید-لاستیک-برای-پست-سیار-230'>استعلام خرید لاستیک برای پست سیار 230 / استعلام, استعلام خرید لاستیک برای پست سیار 230</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983619/استعلام-مایع-دستشویی'>استعلام مایع دستشویی / استعلام, استعلام مایع دستشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983620/مناقصه-واگذاری-حجمی-جابه-جایی-کارکنان-و-حمل-بار--'>مناقصه واگذاری حجمی جابه جایی کارکنان و حمل بار... / مناقصه عمومی, واگذاری حجمی جابه جایی کارکنان و حمل بار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983621/استعلام-بها-​خرید-لاستیک-پیکاپ'>استعلام بها ​خرید لاستیک پیکاپ / استعلام , استعلام بها ​خرید لاستیک پیکاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983622/استعلام-دوربین-مدل-BCC950'>استعلام دوربین مدل BCC950 / استعلام, استعلام دوربین مدل BCC950</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983623/​استعلام-جی-پی-اس-دوربین-و--'>​استعلام جی پی اس، دوربین و...     / استعلام، ​استعلام جی پی اس، دوربین و...    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983624/استعلام-دژنگتور-و--'>استعلام دژنگتور و ... / استعلام ,استعلام دژنگتور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983625/استعلام-لوازم-خانگی'>استعلام لوازم خانگی  / استعلام, استعلام لوازم خانگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983626/استعلام-مشارکت-در-ارائه-خدمات-مشاوره'>استعلام مشارکت در ارائه خدمات مشاوره / استعلام ,استعلام مشارکت در ارائه خدمات مشاوره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983627/استعلام-کابل'>استعلام کابل  / استعلام,استعلام کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983629/​استعلام-ریبون-چاپگر-صدور-آنی-کارت'>​استعلام ریبون چاپگر صدور آنی کارت / استعلام، ​استعلام ریبون چاپگر صدور آنی کارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983630/استعلام-بازسازی-و-استانداردسازی-آسانسور'>استعلام بازسازی و استانداردسازی آسانسور / استعلام ,استعلام بازسازی و استانداردسازی آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983631/استعلام-لیبل-خونگیری'>استعلام  لیبل خونگیری  / استعلام ,استعلام ​لیبل خونگیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983632/استعلام-خرید-رایانه-و-مانیتور'>استعلام  خرید رایانه و مانیتور  / استعلام، استعلام  خرید رایانه و مانیتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983633/استعلام-میز-و-صندلی'>استعلام میز و صندلی  / استعلام , استعلام میز و صندلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983634/استعلام-آموزش-فرش-دستباف'>استعلام آموزش فرش دستباف  / استعلام, استعلام آموزش فرش دستباف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983635/استعلام-اینسرت-کفتراش-مثلثی'>استعلام اینسرت کفتراش مثلثی / استعلام ، استعلام اینسرت کفتراش مثلثی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983636/​استعلام-​کفپوش-POLYGEN'>​استعلام ​کفپوش POLYGEN     / استعلام، ​استعلام ​کفپوش POLYGEN    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983637/استعلام-بها-​خرید-لاستیک-پراید'>استعلام بها ​خرید لاستیک پراید  / استعلام , استعلام بها ​خرید لاستیک پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983638/استعلام-انواع-مصالح-و-مقاطع-فلزی-ساختمان-و--'>استعلام انواع مصالح و مقاطع فلزی ساختمان و ... / استعلام ,استعلام انواع مصالح و مقاطع فلزی ساختمان و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983639/استعلام-تجهیزات-مربوط-به-سیستمهای-مداربسته-3-و--'>استعلام تجهیزات مربوط به سیستمهای مداربسته 3 و... / استعلام,استعلام تجهیزات مربوط به سیستمهای مداربسته 3 و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983640/​استعلام-​عملیات-نگهداری-تعمیرات'>​استعلام ​عملیات نگهداری، تعمیرات / استعلام، ​استعلام ​عملیات نگهداری، تعمیرات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983641/استعلام-احیاء-و-بازسازی-و-نگهداری-فضای'>استعلام احیاء و بازسازی و نگهداری فضای / استعلام, استعلام احیاء و بازسازی و نگهداری فضای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983642/استعلام-خرید-رایانه-با-متعلقات-کامل'>استعلام خرید رایانه با متعلقات کامل  / استعلام , استعلام خرید رایانه با متعلقات کامل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983643/استعلام-کامپیوترهای-درخواستی-امور'>استعلام کامپیوترهای درخواستی امور / استعلام, استعلام ​کامپیوترهای درخواستی امور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983644/استعلام-دیگ-فولادی-آب-داغ'>استعلام دیگ فولادی آب داغ  / استعلام, استعلام دیگ فولادی آب داغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983645/استعلام-بازسازی-و-استانداردسازی-آسانسور'>استعلام بازسازی و استانداردسازی آسانسور / استعلام, استعلام بازسازی و استانداردسازی آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983646/مناقصه-درزگیری-ولکه-گیری-و-روکش-آسفالت'>مناقصه درزگیری ولکه گیری و روکش آسفالت / اگهی مناقصه , مناقصه درزگیری ولکه گیری و روکش آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983647/استعلام-لوازم-آزمایشگاه-قرنطینه'>استعلام لوازم آزمایشگاه قرنطینه  / استعلام, استعلام لوازم آزمایشگاه قرنطینه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983648/مناقصه-حفاظت-و-حراست-از-اماکن'>مناقصه حفاظت و حراست از اماکن / مناقصه ,مناقصه حفاظت و حراست از اماکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983649/استعلام-صندلی-نیلپر'>استعلام صندلی نیلپر / استعلام, استعلام صندلی نیلپر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983650/استعلام-راه-اندازی-سیستم-گرمایش'>استعلام راه اندازی سیستم گرمایش / استعلام, استعلام راه اندازی سیستم گرمایش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983651/مناقصه-خدمات-تعمیر-و-نگهداری-تجهیزات-و-شبکه-های-ICT'>مناقصه خدمات تعمیر و نگهداری تجهیزات و شبکه های ICT / مناقصه ,مناقصه خدمات تعمیر و نگهداری تجهیزات و شبکه های ICT</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983652/استعلام-تکسایل-بلت--'>استعلام تکسایل بلت... / استعلام ,استعلام تکسایل بلت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983653/استعلام-خرید-بذر-منداب'>استعلام خرید بذر منداب / استعلام, استعلام خرید بذر منداب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983654/مناقصه-آدپتاسیون-کلیدهای-۲۰-کیلوولت'>مناقصه آدپتاسیون کلیدهای ۲۰ کیلوولت / آگهی مناقصه , مناقصه آدپتاسیون کلیدهای ۲۰ کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983655/استعلام-خرید-آهن-الات'>استعلام خرید آهن الات / استعلام، ​استعلام خرید آهن الات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983656/استعلام-بازسازی-و-استانداردسازی-آسانسور'>استعلام بازسازی و استانداردسازی آسانسور / استعلام, استعلام بازسازی و استانداردسازی آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983657/استعلام-خرید-۱۲۰۰-عدد-کت-اوت-فیوز'>استعلام خرید ۱۲۰۰ عدد کت اوت فیوز / استعلام ,استعلام خرید ۱۲۰۰ عدد کت اوت فیوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983658/استعلام-ماشین-های-الکتریکی-دوار'>استعلام ماشین های الکتریکی دوار  / استعلام , استعلام ماشین های الکتریکی دوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983659/استعلام-DVD-Drive-EXternal'>استعلام DVD Drive EXternal     / استعلام، استعلام DVD Drive EXternal    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983660/استعلام-​کلاه--آرم--علایم-و-درجه-مربوط--'>استعلام ​کلاه ، آرم ، علایم و درجه مربوط ...  / استعلام , استعلام کلاه ، آرم ، علایم و درجه مربوط ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983661/استعلام-دارو'>استعلام دارو / استعلام, استعلام دارو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983662/استعلام-آشکارسازها-و-انتقال-دهنده-های-سیگنال-و--'>استعلام آشکارسازها و انتقال دهنده های سیگنال و ... / استعلام ,استعلام آشکارسازها و انتقال دهنده های سیگنال و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983663/مناقصه-شیر-خودکار-توربین'>مناقصه شیر خودکار توربین / آگهی مناقصه , مناقصه شیر خودکار توربین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983664/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-خدمات-پشتیبانی-سازمان-حراست-تهران'>مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات پشتیبانی سازمان حراست تهران / مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات پشتیبانی سازمان حراست تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983665/مناقصه-سرمايه-گذاری-جهت-تامين-مصالح-و-احداث-خطوط-و-شبکه-گازرسانی'>مناقصه سرمايه گذاری جهت تامين مصالح و احداث خطوط و شبکه گازرسانی / اگهی مناقصه , مناقصه سرمايه گذاری جهت تامين مصالح و احداث خطوط و شبکه گازرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983666/استعلام-هارد-اکسترنال'>استعلام هارد اکسترنال     / استعلام، ​استعلام هارد اکسترنال    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983667/استعلام-مجموعه-چرخ'>استعلام مجموعه چرخ  / استعلام,استعلام مجموعه چرخ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983668/استعلام-​پارچه-شلواری-کالیته-442-پارچه'>استعلام ​پارچه شلواری کالیته 442 پارچه / استعلام , استعلام ​پارچه شلواری کالیته 442 پارچه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983669/استعلام-باتری-سیلد-1000AH'>استعلام باتری سیلد 1000AH / استعلام ,استعلام باتری سیلد 1000AH</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983670/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-17-دستگاه-درب'>استعلام تعمیر و نگهداری 17 دستگاه درب  / استعلام , استعلام تعمیر و نگهداری 17 دستگاه درب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983671/استعلام-خرید-دیوار-پیش-ساخته'>استعلام خرید دیوار پیش ساخته / استعلام ,استعلام خرید دیوار پیش ساخته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983672/استعلام-پمپ-شیمیایی-دیافراگمی'>استعلام پمپ شیمیایی دیافراگمی / استعلام, استعلام پمپ شیمیایی دیافراگمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983673/فراخوان-خدمات-تخصصی-و-پشتیبانی-تعمیرات-اساسی-تعداد-از-واحدهای-فاز۱و۲پالایشی-در-سال۱۳۹۷'>فراخوان خدمات تخصصی و پشتیبانی تعمیرات اساسی تعداد از واحدهای فاز۱و۲پالایشی در سال۱۳۹۷   / فراخوان خدمات تخصصی و پشتیبانی تعمیرات اساسی تعداد از واحدهای فاز۱و۲پالایشی در سال۱۳۹۷  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983674/استعلام-هیدروکوپلینگ'>استعلام هیدروکوپلینگ  / استعلام ,استعلام هیدروکوپلینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983675/مناقصه-شیر-خودکار-توربین'>مناقصه شیر خودکار توربین / مناقصه شیر خودکار توربین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983676/استعلام-لایسنس-نرم-افزار-Smartermail-E'>استعلام لایسنس نرم افزار  Smartermail E     / استعلام، استعلام لایسنس نرم افزار  Smartermail E    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983677/استعلام-تعمیر-و-ایمن-سازی-حدود-600-صند--'>استعلام تعمیر و ایمن سازی حدود 600 صند... / استعلام , استعلام تعمیر و ایمن سازی حدود 600 صند...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983678/استعلام-​قطعات-کیس'>استعلام ​قطعات کیس / استعلام, استعلام ​​قطعات کیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983679/استعلام-کفش-نیم-بوت'>استعلام کفش نیم بوت / استعلام , استعلام کفش نیم بوت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983680/فراخوان-طراحی-ساخت-و-نصب-متعلقات-مکانیکی-API'>فراخوان طراحی .ساخت و نصب متعلقات مکانیکی API / فراخوان طراحی .ساخت و نصب متعلقات مکانیکی API</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983681/استعلام-خازن-تستر-پرتابل'>استعلام خازن تستر پرتابل / استعلام, استعلام خازن تستر پرتابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983682/استعلام-اجرای-لایروبی-و-مرمت-قنات'>استعلام اجرای لایروبی و مرمت قنات  / استعلام, استعلام اجرای لایروبی و مرمت قنات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983683/استعلام-دوربین-فیلمبرداری'>استعلام دوربین فیلمبرداری  / استعلام ,استعلام دوربین فیلمبرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983684/استعلام-اجرای-سیم-کشی-سیم-محافظ'>استعلام اجرای سیم کشی سیم محافظ  / استعلام ,استعلام اجرای سیم کشی سیم محافظ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983685/استعلام-باتری-PEC-100-آمپر-ساعت'>استعلام باتری PEC 100 آمپر ساعت     / استعلام، استعلام باتری PEC 100 آمپر ساعت    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983686/استعلام-​سیب-زمینی'>استعلام ​سیب زمینی / استعلام ,استعلام ​سیب زمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983687/استعلام-اجرای-لایروبی-و-مرمت-قنات'>استعلام اجرای لایروبی و مرمت قنات  / استعلام, استعلام اجرای لایروبی و مرمت قنات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983689/فراخوان-گسترش-و-نوسازی-فضای-آشپزخانه'>فراخوان گسترش و نوسازی فضای آشپزخانه  / فراخوان , فراخوان گسترش و نوسازی فضای آشپزخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983690/استعلام-​بازسازی-تعمیر-و-نصب-تاسیسات'>استعلام ​بازسازی تعمیر و نصب تاسیسات / استعلام، استعلام ​بازسازی تعمیر و نصب تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983691/​استعلام-مرمت-و-لایروبی-قنات-نو--'>​استعلام مرمت و لایروبی قنات نو... / استعلام, ​استعلام مرمت و لایروبی قنات نو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983692/استعلام-نخود-درجه-یک-فاقد-بسته-بندی'>استعلام نخود درجه یک فاقد بسته بندی / استعلام , استعلام نخود درجه یک فاقد بسته بندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983693/مناقصه-پروژه-پارک-کودک'>مناقصه پروژه پارک کودک / اگهی مناقصه , مناقصه پروژه پارک کودک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983694/مناقصه-تهیه-مصالح-و-گازرسانی-به-روستاها'>مناقصه تهیه مصالح و گازرسانی به روستاها / مناقصه, مناقصه تهیه مصالح و گازرسانی به روستاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983695/استعلام-یوپی-اس-20-کیلو-ولت-آمپر--'>استعلام یوپی اس 20 کیلو ولت آمپر ... / استعلام ,استعلام یوپی اس 20 کیلو ولت آمپر جهت آزمایشگاه احیا 1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982783/مزایده-محل-بوفه-و-انتشارات'>مزایده محل بوفه و انتشارات  / مزایده ، مزایده محل بوفه و انتشارات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982784/مزایده-فروش-تعداد-25-قطعه-زمین'>مزایده فروش تعداد 25 قطعه زمین / مزایده,مزایده فروش تعداد 25 قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982787/مزایده-فروش-تعدادی-از-قطعات-زمین-شهرک-مسکونی'>مزایده فروش تعدادی از قطعات زمین شهرک مسکونی  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از قطعات زمین شهرک مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982788/مزایده-ششدانگ-پلاک-8447-فرعی-بخش-ده-سنندج'>مزایده ششدانگ پلاک 8447 فرعی بخش ده سنندج  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 8447 فرعی بخش ده سنندج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982789/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بر-نیاز-مخابرات'>مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز مخابرات / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز مخابرات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982792/مزایده-آپارتمان-75-متری-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان 75 متری نوبت اول  / مزایده,مزایده آپارتمان 75 متری نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982795/مزایده-فروش-قطعات-یدکی-دستگاه-تیلر-و-دیگر-تجهیزات-کشاورزی--'>مزایده فروش قطعات یدکی دستگاه تیلر و دیگر تجهیزات کشاورزی... / آگهی مزایده، مزایده فروش قطعات یدکی دستگاه تیلر و دیگر تجهیزات کشاورزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982797/مزایده-فروش-دو-دستگاه-سواری-بنز'>مزایده فروش دو دستگاه سواری بنز  / آگهی مزایده ، مزایده فروش دو دستگاه سواری بنز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982798/مزایده-یک-دستگاه-چمپر-پایداری--'>مزایده یک دستگاه چمپر پایداری... / آگهی مزایده عمومی، مزایده یک دستگاه چمپر پایداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982800/مزایده-فروش-تعداد-2-دستگاه-خودروی-مگان'>مزایده فروش تعداد 2 دستگاه خودروی مگان  / آگهی مزایده ، مزایده فروش تعداد 2 دستگاه خودروی مگان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982802/مزایده-ماشین-آلات-اسقاطی-و-تجهیزات-مستهلک'>مزایده ماشین آلات اسقاطی و تجهیزات مستهلک  / مزایده، مزایده ماشین آلات اسقاطی و تجهیزات مستهلک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982805/مزایده-فروش-دستگاه-های-سه-غلتکی-و--'>مزایده فروش دستگاه های سه غلتکی و ... / آگهی مزایده ، مزایده فروش دستگاه های سه غلتکی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982806/مزایده-دو-سهم-از-هشت-سهم-ششدانگ-زمین-مزروعی'>مزایده دو سهم از هشت سهم ششدانگ زمین مزروعی / مزایده,مزایده دو سهم از هشت سهم ششدانگ زمین مزروعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982808/مزایده-بهره-برداری-از-مجموعه-های-ورزشی-و-استخر-بوستان-بانوان-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از مجموعه های ورزشی و استخر بوستان بانوان  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی,مزایده بهره برداری از مجموعه های ورزشی و استخر بوستان بانوان  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982809/مزایده-فروش-ماشین-آلات-و-تجهیزات-نساجی'>مزایده فروش ماشین آلات و تجهیزات نساجی  / آگهی مزایده عمومی, مزایده  فروش ماشین آلات و تجهیزات نساجی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982810/مزایده-زمین-زراعی-به-پلاک-شش-فرعی'>مزایده زمین زراعی به پلاک شش فرعی / مزایده,مزایده زمین زراعی به پلاک شش فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982812/مزایده-ملک-بخش-نه-ثبت-نکا-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش نه ثبت نکا نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش نه ثبت نکا نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982815/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-نه-تبریز-مال-مشاعی-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی بخش نه تبریز مال مشاعی نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش نه تبریز مال مشاعی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982816/مزایده-فروش-کارخانه-به-همراه-تجهیزات-کامل-مرحله-سوم'>مزایده فروش کارخانه به همراه تجهیزات کامل مرحله سوم  / مزایده , مزایده فروش کارخانه به همراه تجهیزات کامل مرحله سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982819/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-دو-تبریز-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی بخش دو تبریز نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش دو تبریز نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982821/مزایده-ملک-مساحت-298-79متر-مرحله-اول'>مزایده ملک مساحت 298.79متر مرحله اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 298.79متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982823/مزایده-فروش-13-دستگاه-خودرو-سواری'>مزایده فروش 13 دستگاه خودرو سواری / آگهی مزایده، مزایده فروش 13 دستگاه خودرو سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982824/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-559-97متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 559.97متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 559.97متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982825/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-دویست-متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982826/مزایده-اجاره-باغچه-و-رستوران'>مزایده اجاره باغچه و رستوران / آگهی مزایده، مزایده اجاره باغچه و رستوران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982827/مزایده-پژو-پارس-tu5'>مزایده پژو پارس tu5   / مزایده پژو پارس tu5  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982828/مزایده-فروش-اقلام-ضایعاتی'>مزایده فروش اقلام ضایعاتی / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای ، مزایده فروش اقلام ضایعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982830/مزایده-طبقه-دوم-چهاردانگ-پلاک-ثبتی-4-873-بخش-هفت'>مزایده طبقه دوم چهاردانگ پلاک ثبتی 4.873 بخش هفت  / مزایده,مزایده طبقه دوم چهاردانگ پلاک ثبتی 4.873 بخش هفت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982832/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت95-40متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت95.40متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت95.40متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982833/مزایده-محصولات-فرعی'>مزایده محصولات فرعی / آگهی مزایده ، مزایده محصولات فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982836/مزایده-ملک-مزروعی'>مزایده ملک مزروعی / مزایده,مزایده ملک مزروعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982838/مزایده-ملک-با-قدمت-ساختمان-یازده-سال-مرحله-اول'>مزایده ملک با قدمت ساختمان یازده سال مرحله اول / مزایده,مزایده ملک با قدمت ساختمان یازده سال مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982840/مزایده-فروش-تعداد-محدودی-خودرو-سنگین'>مزایده فروش تعداد محدودی خودرو سنگین / آگهی مزایده ، مزایده فروش تعداد محدودی خودرو سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982841/مزایده-یک-دستگاه-نیسان-رونیز'>مزایده یک دستگاه نیسان رونیز  / مزایده یک دستگاه نیسان رونیز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982842/مزایده-فروش-خودروی-پژو-405-مدل-1386'>مزایده فروش خودروی پژو 405 مدل 1386  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش خودروی پژو 405 مدل 1386 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982843/مزایده-ملک-به-شماره-3047-فرعی-اراضی-سعدآباد'>مزایده ملک به شماره 3047 فرعی اراضی سعدآباد  / مزایده,مزایده ملک به شماره 3047 فرعی اراضی سعدآباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982844/مزایده-تعدادی-از-گیربکس-های-اسقاطی'>مزایده تعدادی از گیربکس های اسقاطی  / آگهی مزایده,مزایده تعدادی از گیربکس های اسقاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982845/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-دویست-و-شصت-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت دویست و شصت متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت دویست و شصت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982846/مزایده-کلیه-اقلام-ضایعاتی--'>مزایده کلیه اقلام ضایعاتی... / مزایده، مزایده کلیه اقلام ضایعاتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982847/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-دو-مرحله-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش دو مرحله اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش دو مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982848/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-سواری-پراید-هاچ-بک'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پراید هاچ بک / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پراید هاچ بک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982849/مزایده-یکباب-منزل-125-95متر-مرحله-اول'>مزایده یکباب منزل 125.95متر مرحله اول / مزایده,مزایده یکباب منزل 125.95متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982850/مزایده-فروش-مقداری-لوازم-آزمایشگاهی-مازاد'>مزایده فروش مقداری لوازم آزمایشگاهی مازاد  / مزایده عمومی ، مزایده فروش مقداری لوازم آزمایشگاهی مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982851/مزایده-ضایعات-ذوبی-و-صنعتی-ورقهای-روغنی'>مزایده ضایعات ذوبی و صنعتی ورقهای روغنی  / مزایده ضایعات ذوبی و صنعتی ورقهای روغنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982852/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-مغازه-مساحت-114-28متر'>مزایده دو دانگ مشاع از مغازه مساحت 114.28متر  / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از مغازه مساحت 114.28متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982853/مزایده-ملک-و-ماشین-آلات-کشاورزی'>مزایده ملک و ماشین آلات کشاورزی  / آگهی مزایده, مزایده ملک و ماشین آلات کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982855/مزایده-فروش-اقلام-ضایعاتی-و-مستعمل-و-درجه-2'>مزایده فروش اقلام ضایعاتی و مستعمل و درجه 2 / مزایده عمومی ، مزایده فروش اقلام ضایعاتی و مستعمل و درجه 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982856/مزایده-تعداد-18-سیم-کارت-همراه-اول-دایمی'>مزایده تعداد 18 سیم کارت همراه اول دایمی / مزایده، مزایده تعداد 18 سیم کارت همراه اول دایمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982857/مزایده-راهبری-و-بهره-برداری-از-خطوط-پردازش-پسماند'>مزایده راهبری و بهره برداری از خطوط پردازش پسماند / آگهی مزایده , مزایده راهبری و بهره برداری از خطوط پردازش پسماند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982859/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-و-یکباب-ساختمان-تجدید'>مزایده فروش دو قطعه زمین و یکباب ساختمان تجدید / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین و یکباب ساختمان تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982861/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-دویست-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت دویست متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982863/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-84-33متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 84.33متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 84.33متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982864/مزایده-عمومی-8-قطعه-زمین-کاربری-مسکونی-تجاری-صنایع'>مزایده عمومی 8 قطعه زمین کاربری مسکونی تجاری صنایع  / مزایده,مزایده عمومی 8 قطعه زمین کاربری مسکونی تجاری صنایع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982866/مزایده-یکباب-واحد-مسکونی-بخش-20-کرمان'>مزایده یکباب واحد مسکونی بخش 20 کرمان / مزایده,مزایده یکباب واحد مسکونی بخش 20 کرمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982867/مزایده-فروش-دستگاه-تاور-کرین-POTAIN---نوبت-دوم'>مزایده فروش دستگاه تاور کرین POTAIN....- نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش دستگاه تاور کرین POTAIN... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982870/مزایده-ششدانگ-محصوره-مشتمل-بر-کارخانه-و-ساختمان'>مزایده ششدانگ محصوره مشتمل بر کارخانه و ساختمان / مزایده,مزایده ششدانگ محصوره مشتمل بر کارخانه و ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982872/مزایده-واگذاری-به-اجاره-دو-باب-ساختمان-مسکونی-آموزشی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری به اجاره دو باب ساختمان مسکونی- آموزشی- نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری به اجاره دو باب ساختمان مسکونی- آموزشی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982873/مزایده-منزل-مسکونی-و-مغازه-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی و مغازه نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی و مغازه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982874/مزایده-فروش-اقلام-مازاد-و-ضایعاتی-شرکت'>مزایده فروش اقلام مازاد و ضایعاتی شرکت  / آگهی مزایده , مزایده فروش اقلام مازاد و ضایعاتی شرکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982875/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-سواری-گرایده'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری گرایده  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری گرایده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982877/مزایده-آپارتمان-دو-خوابه-مساحت-نود-متر'>مزایده آپارتمان دو خوابه مساحت نود متر / مزایده,مزایده آپارتمان دو خوابه مساحت نود متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982878/مزایده-انواع-شال-و-روسری'>مزایده انواع شال و روسری  / آگهی مزایده, مزایده انواع شال و روسری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982879/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-مساحت-دویست-متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی مساحت دویست متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی مساحت دویست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982881/مزایده-4-دانگ-مشاع-از-زمین-مساحت-20150متر'>مزایده 4 دانگ مشاع از زمین مساحت 20150متر / مزایده,مزایده 4 دانگ مشاع از زمین مساحت 20150متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982883/مزایده-فروش-یکدستگاه-فتوکپی-شارپ---'>مزایده فروش یکدستگاه فتوکپی شارپ..... / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول , مزایده فروش یکدستگاه فتوکپی شارپ.....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982884/مزایده-فروش-بوش-هیوندا-پیستون-هیوندا-و--'>مزایده فروش  بوش  هیوندا، پیستون هیوندا و .. / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش  بوش  هیوندا، پیستون هیوندا و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982885/مزایده-اکران-آگهی-و-تبلیغات-بر-روی-پیکره-های-تبلیغاتی'>مزایده اکران آگهی و تبلیغات بر روی پیکره های تبلیغاتی / آگهی مزایده عمومی، مزایده اکران آگهی و تبلیغات بر روی پیکره های تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982889/مزایده-مقدار-2-42-دانگ-مشاع-از-اپارتمان-طبقه-اول'>مزایده مقدار 2.42 دانگ مشاع از اپارتمان طبقه اول / مزایده,مزایده مقدار 2.42 دانگ مشاع از اپارتمان طبقه اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982890/مزایده-آپارتمان-مساحت-53-05متر'>مزایده آپارتمان مساحت 53.05متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 53.05متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982891/مزایده-اجرای-طرح-پارکبان-مرحله-دوم'>مزایده اجرای طرح پارکبان  مرحله دوم  / آگهی مزایده عمومی,مزایده اجرای طرح پارکبان   مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982892/مزایده-ششدانگ-پلاک-35-884-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ پلاک 35/884 نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 35/884 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982893/مزایده-یک-دستگاه-برش-اتومات-ام-دی-اف-و--'>مزایده  یک دستگاه برش اتومات ام دی اف و ...  / آگهی مزایده, مزایده  یک دستگاه برش اتومات ام دی اف و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982895/مزایده-ملک-شماره-1700-فرعی-از-170-اصلی'>مزایده ملک شماره 1700 فرعی از 170 اصلی / مزایده,مزایده ملک شماره 1700 فرعی از 170 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982896/مزایده'>مزایده / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره عرصه و اعیان و مجوز موقت بهره برداری فروشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982897/مزایده-فروش-خودروهای-مازاد'>مزایده فروش خودروهای مازاد  / اگهی مزایده , مزایده فروش خودروهای مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982898/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-205-متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 205 متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 205 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982899/مزایده-فیلتر-هوای-پراید-و-پژو-و-سمند--نوبت-دوم'>مزایده فیلتر هوای پراید و پژو و سمند - نوبت دوم  / مزایده, مزایده فیلتر هوای پراید و پژو و سمند - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982901/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-824-متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 824 متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 824 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982906/مزایده-منزل-مسکونی-به-همراه-یک-قطعه-زمین-مرحله-اول'>مزایده منزل مسکونی به همراه یک قطعه زمین مرحله اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی به همراه یک قطعه زمین مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982908/مزایده-پلاک-ثبتی-10-85-مشتمل-بر-عرصه-و-اعیان-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 10/85 مشتمل بر عرصه و اعیان نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 10/85 مشتمل بر عرصه و اعیان نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982909/مزایده-واگذاری-پارکینگ-دانشجویی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری پارکینگ دانشجویی نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده واگذاری پارکینگ دانشجویی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982911/مزایده-عمومی-فروش-منازل-سازمانی-نوبت-دوم'>مزایده عمومی فروش منازل سازمانی نوبت دوم  / مزایده,مزایده عمومی فروش منازل سازمانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982913/مزایده-وسیله-نقلیه-سواری-سیستم-تیبا-آبی'>مزایده وسیله نقلیه سواری سیستم تیبا آبی  / آگهی مزایده,مزایده وسیله نقلیه سواری سیستم تیبا آبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982914/مزایده-فروش-املاک-عرصه-16301-و-3600متر'>مزایده فروش املاک عرصه 16301 و 3600متر  / مزایده,مزایده فروش املاک عرصه 16301 و 3600متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982917/مزایده-فروش-دو-دستگاه-فریزر-(کانتینیور-فریزر)-و----نوبت-دوم'>مزایده فروش دو دستگاه فریزر (کانتینیور فریزر) و ... - نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش دو دستگاه فریزر (کانتینیور فریزر) و ...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982920/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-984-20متر'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت 984.20متر  / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت 984.20متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982921/مزایده-واگذاری-امتیاز-تیم-فوتسال'>مزایده واگذاری امتیاز تیم فوتسال  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری امتیاز تیم فوتسال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982922/مزایده-تمامت-ششدانگ-مغازه-و-عمارت-بخش-یک'>مزایده تمامت ششدانگ مغازه و عمارت بخش یک / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ مغازه و عمارت بخش یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982925/مزایده-اموال-منقول-مازاد-و-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-پارس---نوبت-دوم'>مزایده اموال منقول مازاد و یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس...- نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده اموال منقول مازاد و یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982926/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-12-سبزوار'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 12 سبزوار  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 12 سبزوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982927/مزایده-ملک-پلاک-ثبتی-1044-فرعی'>مزایده ملک پلاک ثبتی 1044 فرعی / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی 1044 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982930/مزایده-زمین-بخش-چهارده'>مزایده زمین بخش چهارده / مزایده,مزایده زمین بخش چهارده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982931/مزایده-فروش-دو-دستگاه-خودرو'>مزایده فروش دو دستگاه خودرو / آگهی مزایده , مزایده فروش دو دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982932/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-405-مدل-1387'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 مدل 1387 / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 مدل 1387</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982934/مزایده-ششدانگ-پلاک-454-فرغی-244-5متر'>مزایده ششدانگ پلاک 454 فرغی 244.5متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 454 فرغی 244.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982935/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-655-50متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 655.50متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 655.50متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982938/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-124-8متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 124.8متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 124.8متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982946/مزایده-جمع-آوری-بازیافت-ضایعات-خشک-در-سطح-شهر'>مزایده جمع آوری بازیافت ضایعات خشک در سطح شهر  / آگهی مزایده عمومی، مزایده جمع آوری بازیافت ضایعات خشک در سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982947/مزایده-ساختمان-ویلایی-بازسازی-شده-217متر'>مزایده ساختمان ویلایی بازسازی شده 217متر  / مزایده,مزایده ساختمان ویلایی بازسازی شده 217متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982948/مزایده-واگذاری-مجموعه-های-ورزشی'>مزایده واگذاری مجموعه های ورزشی  / آگهی مزایده ، مزایده واگذاری مجموعه های ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982949/مزایده-ملک-قطعه-زمینی-مساحت-75-30متر'>مزایده ملک قطعه زمینی مساحت 75.30متر / مزایده,مزایده ملک قطعه زمینی مساحت 75.30متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982951/مزایده-ماده-معدنی-تراورتن-لیمویی--نوبت-دوم'>مزایده ماده معدنی تراورتن لیمویی - نوبت دوم  / آگهی مزایده فروش اموال، مزایده ماده معدنی تراورتن لیمویی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982952/مزایده-ملک-ساختمان-شش-طبقه-قدمت-ده-سال'>مزایده ملک ساختمان شش طبقه قدمت ده سال / مزایده,مزایده ملک ساختمان شش طبقه قدمت ده سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982953/اصلاحیه-مزایده-واگذاری-امتیاز-بهره-برداری-از-سازه-لمپست-سطح-شهر'>اصلاحیه مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از سازه لمپست سطح شهر   / اصلاحیه مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از سازه لمپست سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982954/مزایده-یک-تخته-فرش-هریس--نوبت-دوم'>مزایده یک تخته فرش هریس - نوبت دوم  / آگهی مزایده,مزایده یک تخته فرش هریس - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982955/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-700متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 700متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 700متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982956/مزایده-یک-کوره-القایی-حدود-250-کیلووات--مرحله-سوم-96-9-4'>مزایده یک کوره القایی حدود 250 کیلووات - مرحله سوم 96.9.4 / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده یک کوره القایی حدود 250 کیلووات - مرحله سوم 96.9.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982957/مزایده-ششدانگ-زمین-زراعی-دیم-زار-54690متر'>مزایده ششدانگ زمین زراعی دیم زار 54690متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین زراعی دیم زار 54690متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982958/مزایده-ششدانگ-خانه-عرصه-150-متر'>مزایده ششدانگ خانه عرصه 150 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ خانه عرصه 150 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982959/مزایده-فروش-خودرو-هیوندای-آزرا-2300'>مزایده فروش خودرو هیوندای آزرا 2300  / آگهی مزایده , مزایده فروش خودرو هیوندای آزرا 2300 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982961/مزایده-سرقفلی-مغازه-اموال-منقول-غیرمنقول'>مزایده سرقفلی مغازه اموال منقول غیرمنقول  / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه اموال منقول غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982962/مزایده-مقدار-سیصد-متر-مربع-سنگ-ساختمان--'>مزایده مقدار سیصد متر مربع سنگ ساختمان... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده مقدار سیصد متر مربع سنگ ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982963/مزایده-منزل-مسکونی-فاقد-سند-مالکیت-مرحله-دوم'>مزایده منزل مسکونی فاقد سند مالکیت مرحله دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی فاقد سند مالکیت مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982964/مزایده-فروش-یک-دستگاه-ماشین-تراش-3-متری-و--'>مزایده فروش یک دستگاه ماشین تراش 3 متری و ... / مزایده ، مزایده فروش یک دستگاه ماشین تراش 3 متری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982966/مزایده-145-2-هزارم-نیم-قسمت-از-تمامیت-4-واحد-آپارتمان'>مزایده 145.2 هزارم نیم قسمت از تمامیت 4 واحد آپارتمان / مزایده,مزایده 145.2 هزارم نیم قسمت از تمامیت 4 واحد آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982969/مزایده-کاشی'>مزایده کاشی / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده کاشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982971/مزایده-ملک-بخش-نه-مشهد'>مزایده ملک بخش نه مشهد  / مزایده,مزایده ملک بخش نه مشهد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982973/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودرو پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982975/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-109-07متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 109.07متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 109.07متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982977/مزایده-دو-دستگاه-آپارتمان-اعیان-228-31-و-195-44متر'>مزایده دو دستگاه آپارتمان اعیان 228.31 و 195.44متر  / مزایده,مزایده دو دستگاه آپارتمان اعیان 228.31 و 195.44متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982978/مزایده-واگذاری-خودروهای-مستعمل-و-اسقاطی--'>مزایده واگذاری خودروهای مستعمل و اسقاطی... / مزایده, مزایده واگذاری خودروهای مستعمل و اسقاطی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982979/مزایده-دستگاه-فرز--'>مزایده دستگاه فرز.... / آگهی مزایده, مزایده دستگاه فرز....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982981/مزایده-سردخانه-سیار--'>مزایده سردخانه سیار... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده سردخانه سیار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982983/مزایده-فروش-اقساطی-املاک-با-شرایط-ویژه'>مزایده فروش اقساطی املاک با شرایط ویژه / مزایده,مزایده فروش اقساطی املاک با شرایط ویژه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982987/مزایده-فروش-املاک-تجاری-اداری-مسکونی-و-خدماتی-با-تسهیلات-ویژه'>مزایده فروش املاک تجاری اداری مسکونی و خدماتی با تسهیلات ویژه  / مزایده,مزایده فروش املاک تجاری اداری مسکونی و خدماتی با تسهیلات ویژه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982989/مزایده-دستگاه-بسته-بندی-حبوبات-وخشکبار--'>مزایده دستگاه بسته بندی حبوبات وخشکبار... / آگهی مزایده، مزایده دستگاه بسته بندی حبوبات وخشکبار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982990/مزایده-انواع-خودرو-و-اقلام-مازاد-و-ضایعاتی'>مزایده انواع خودرو و اقلام مازاد و ضایعاتی / آگهی مزایده,مزایده انواع خودرو و اقلام مازاد و ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982991/مزایده-هفت-دهم-دانگ-مشاع-از-عمارت-بیست-سال-ساخت'>مزایده هفت دهم دانگ مشاع از عمارت بیست سال ساخت / مزایده,مزایده هفت دهم دانگ مشاع از عمارت بیست سال ساخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982993/مزایده-یک-و-شش-هشتم-دانگ-مشاع-از-عمارت-بخش-سه'>مزایده یک و شش هشتم دانگ مشاع از عمارت بخش سه / مزایده,مزایده یک و شش هشتم دانگ مشاع از عمارت بخش سه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982996/مزایده-واگذاری-غرفه-های-ساندویچی-و-تنقلات-فروشی'>مزایده واگذاری غرفه های ساندویچی و تنقلات فروشی / مزایده , مزایده واگذاری غرفه های ساندویچی و تنقلات فروشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982997/مزایده-آپارتمان-اداری-مساحت-102-35متر'>مزایده آپارتمان اداری مساحت 102.35متر  / مزایده,مزایده آپارتمان اداری مساحت 102.35متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983001/مزایده-زمین-چمن-مهرشهر-آگهی-بار-چهارم--نوبت-دوم'>مزایده زمین چمن مهرشهر آگهی بار چهارم....نوبت دوم  / مزایده, مزایده زمین چمن مهرشهر آگهی بار چهارم....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983002/مزایده-آپارتمان-مساحت-88-47متر-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان مساحت 88.47متر نوبت اول / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 88.47متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983004/مزایده-قطعه-22-فرهنگیان-عرصه-186-47متر'>مزایده قطعه 22 فرهنگیان عرصه 186.47متر  / مزایده,مزایده قطعه 22 فرهنگیان عرصه 186.47متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983006/مزایده-ساخت-و-نصب-و-بهره-برداری-از-7-بیلبورد-تبلیغاتی--نوبت-دوم'>مزایده ساخت و نصب و بهره برداری از 7 بیلبورد تبلیغاتی... نوبت دوم  / مزایده , مزایده ساخت و نصب و بهره برداری از 7 بیلبورد تبلیغاتی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983008/مزایده-اجاره-زمین-چمن-مصنوعی'>مزایده اجاره زمین چمن مصنوعی / مزایده, مزایده اجاره زمین چمن مصنوعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983009/مزایده-سه-دانگ-از-آپارتمان-بخش-دو-بجنورد-نوبت-دوم'>مزایده سه دانگ از آپارتمان بخش دو بجنورد نوبت دوم / مزایده,مزایده سه دانگ از آپارتمان بخش دو بجنورد نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983010/مزایده-بهره-برداری-از-تعداد-75-فقره-محدوده-اکتشافی'>مزایده بهره برداری از تعداد 75 فقره محدوده اکتشافی / آگهی مزایده عمومی، مزایده بهره برداری از تعداد 75 فقره محدوده اکتشافی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983011/مزایده-واگذاری-تعداد-40-قطعه-از-قطعات-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری تعداد 40 قطعه از قطعات مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری تعداد 40 قطعه از قطعات مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983012/اصلاحیه-مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی'>اصلاحیه مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی  / اصلاحیه مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983013/مزایده-ساماندهی-ایستگاه-های-مسافربری'>مزایده ساماندهی ایستگاه های مسافربری  / مزایده , مزایده ساماندهی ایستگاه های مسافربری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983014/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-206'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 206  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 206 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983015/مزایده-پلاک-638-فرعی-بخش-نه-غیرمنقول'>مزایده پلاک 638 فرعی بخش نه غیرمنقول / مزایده,مزایده پلاک 638 فرعی بخش نه غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983017/تجدید-مزایده-واگذاری-تبلیغات-محیطی--'>تجدید مزایده واگذاری تبلیغات محیطی...  / مزایده عمومی, تجدید مناقصه پروژه نگهداری فضای سبز و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983019/مزایده-43-عدد-اگزوز---'>مزایده 43 عدد اگزوز .... / مزایده, مزایده 43 عدد اگزوز ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983021/مزایده-ملک-مشاع-پلاک-ثبتی-بخش-هفت-تهران'>مزایده ملک مشاع پلاک ثبتی بخش هفت تهران / مزایده,مزایده ملک مشاع پلاک ثبتی بخش هفت تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983022/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-ام-وی-ام-مدل-93'>مزایده یک دستگاه خودرو ام وی ام مدل 93 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو ام وی ام مدل 93</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983023/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-جیلی'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری جیلی  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری جیلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983024/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید-131'>مزایده یک دستگاه سواری پراید 131 / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه سواری پراید 131</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983026/مزایده-آپارتمان-قطعه-سه-تفکیکی-غیرمنقول'>مزایده آپارتمان قطعه سه تفکیکی غیرمنقول  / مزایده,مزایده آپارتمان قطعه سه تفکیکی غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983029/مزایده-ششدانگ-قطعه-زمین-محصور-شده-با-دیوار-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ قطعه زمین محصور شده با دیوار نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ قطعه زمین محصور شده با دیوار نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983031/مزایده-یک-دستگاه-لیفتراک-پنج-تن-سهند'>مزایده یک دستگاه لیفتراک پنج تن سهند / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه لیفتراک پنج تن سهند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983032/مزایده-تعداد-71-عدد-ساعت-مچی-زنانه-و-مردانه'>مزایده تعداد 71 عدد ساعت مچی زنانه و مردانه / مزایده, مزایده تعداد 71 عدد ساعت مچی زنانه و مردانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983035/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-171-متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 171 متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 171 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983036/مزایده-اقلام-آهنی-و-فلزی---نوبت-دوم'>مزایده اقلام آهنی و فلزی ... نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده اقلام آهنی و فلزی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983037/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-هاچ-بک--چری'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری هاچ بک - چری / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری هاچ بک - چری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983039/مزایده-یک-دستگاه-دیزل-ژنراتور-205-کیلوولت-آمپر--'>مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور 205 کیلوولت آمپر... / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور 205 کیلوولت آمپر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983040/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-103-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 103 متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 103 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983042/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-دو-خوابه'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی دو خوابه / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی دو خوابه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983044/مزایده-خودرو-سواری-سایپا-ریو-اتوماتیک'>مزایده خودرو سواری سایپا ریو اتوماتیک / آگهی مزایده، مزایده خودرو سواری سایپا ریو اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983045/مزایده-واگذاری-فروشگاه-مواد-غذایی--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری فروشگاه مواد غذایی... نوبت دوم / آگهی مزایده، مزایده واگذاری فروشگاه مواد غذایی... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983046/مزایده-تخت-چند-منظوره-کودک--'>مزایده تخت چند منظوره کودک.... / مزایده, مزایده تخت چند منظوره کودک....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983047/مزایده-دو-دانگ-از-ششدانگ-زمین-نوبت-دوم'>مزایده دو دانگ از ششدانگ زمین نوبت دوم / مزایده,مزایده دو دانگ از ششدانگ زمین نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983048/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید-سفید-رنگ'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید سفید رنگ  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودرو پراید سفید رنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983049/مزایده-فروش-پسته'>مزایده فروش پسته  / آگهی مزایده, مزایده فروش پسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983050/تجدید-مزایده-واگذاری-10-عدد-تابلو-تبلیغاتی'>تجدید مزایده واگذاری 10 عدد تابلو تبلیغاتی / آگهی تجدید مزایده عمومی، تجدید مزایده واگذاری 10 عدد تابلو تبلیغاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983051/مزایده-شیر-اهرمی---'>مزایده شیر اهرمی  .... / مزایده, مزایده شیر اهرمی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983052/مزایده-یکقطعه-زمین-مساحت-255000مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده یکقطعه زمین مساحت 255000مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده یکقطعه زمین مساحت 255000مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983057/تمدید-مزایده-عمومی-یک-مرحله-ای-فروش-املاک'>تمدید مزایده عمومی یک مرحله ای فروش املاک / تمدید مزایده،مزایده عمومی یک مرحله ای فروش املاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983058/مزایده-ملک-مساحت-148-05متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 148.05متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مساحت 148.05متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983060/اگهی-مزایده-کنتور-و-رگولاتور-نوبت-دوم'>اگهی مزایده کنتور و رگولاتور -نوبت دوم / اگهی مزایده , اگهی مزایده کنتور ورگولاتور -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983063/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-149-89متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 149.89متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 149.89متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983069/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-156-متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 156 متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 156 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983070/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-146متر-بخش-دو'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 146متر بخش دو / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 146متر بخش دو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983071/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پارس-مدل-1382'>مزایده یک دستگاه خودرو پارس مدل 1382  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پارس مدل 1382 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983074/مزایده-فروش-19-دستگاه-خودرو-فرسوده'>مزایده فروش 19 دستگاه خودرو فرسوده  / آگهی مزایده ، مزایده فروش 19 دستگاه خودرو فرسوده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983075/مزایده-بخاری-گازی-طرح-شومینه'>مزایده بخاری گازی طرح شومینه / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده بخاری گازی طرح شومینه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983076/مزایده-فروش-ملک-مساحت-عرصه-4558متر'>مزایده فروش ملک مساحت عرصه 4558متر / مزایده,مزایده فروش ملک مساحت عرصه 4558متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983079/مزایده-یک-دستگاه-لیفتراک-پنج-تنی'>مزایده یک دستگاه لیفتراک پنج تنی / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه لیفتراک پنج تنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983080/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-1177-67متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 1177.67متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 1177.67متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983082/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-به-پلاک-360-فرعی'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی به پلاک 360 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی به پلاک 360 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983083/مزایده-فروش-خودروهای-اسقاطی-21-دستگاه--موتورسیکلتها-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده فروش خودروهای اسقاطی 21 دستگاه - موتورسیکلتها تجدید -نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی ،  مزایده فروش خودروهای اسقاطی 21 دستگاه - موتورسیکلتها تجدید -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983084/مزایده-دو-قطعه-زمین-کشاورزی-متصل-بهم-نوبت-اول'>مزایده دو قطعه زمین کشاورزی متصل بهم نوبت اول / مزایده,مزایده دو قطعه زمین کشاورزی متصل بهم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983090/مزایده-ملک-مساحت-79-08متر'>مزایده ملک مساحت 79.08متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت 79.08متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983093/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-دو-فرعی-بخش-یک-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی دو فرعی بخش یک نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی دو فرعی بخش یک نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983095/مزایده-فروش-دو-عدد-تیر-وریل-جرثقیل-و--'>مزایده فروش دو عدد تیر وریل جرثقیل و ... / مزایده , مزایده فروش دو عدد تیر وریل جرثقیل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983098/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-1495متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 1495متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 1495متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983099/مزایده-فروش-اقلام-مازاد-تجهیزات-مخابراتی-(نو-و-مستعمل)-نوبت-دوم'>مزایده فروش اقلام مازاد تجهیزات مخابراتی (نو و مستعمل) نوبت دوم  / مزایده عمومی ، مزایده فروش اقلام مازاد تجهیزات مخابراتی (نو و مستعمل) نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983100/مزایده-دو-دانگ-از-پلاک-ثبتی-و-یکباب-مغازه-غیرمنقول'>مزایده دو دانگ از پلاک ثبتی و یکباب مغازه غیرمنقول / مزایده,مزایده دو دانگ از پلاک ثبتی و یکباب مغازه غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983103/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-63500متر-96-9-4'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 63500متر 96.9.4 / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 63500متر 96.9.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983105/مزایده-فروش-پلاک-فرعی-1812-مساحت-451-95متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش پلاک فرعی 1812 مساحت 451.95متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش پلاک فرعی 1812 مساحت 451.95متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983107/مزایده-فروش-تعدادی-دام-مازاد-96-9-4'>مزایده فروش تعدادی دام مازاد 96.9.4 / آگهی مزایده , مزایده فروش تعدادی دام مازاد96.9.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983108/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-68-68متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 68.68متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 68.68متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983110/مزایده-زمین-مسکونی-مساحت-2561-212متر'>مزایده زمین مسکونی مساحت 2561.212متر / مزایده,مزایده زمین مسکونی مساحت 2561.212متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983112/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-450متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 450متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 450متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983116/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-280-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 280 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 280 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983117/مزایده-فروش-لیفتراک-و--'>مزایده فروش لیفتراک و ... / مزایده عمومی, مزایده فروش لیفتراک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983118/مزایده-زمین-مساحت-1200متر-نوبت-دوم'>مزایده زمین مساحت 1200متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده زمین مساحت 1200متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983121/تجدید-مزایده-واگذاری-کانتینر--لوله-و---'>تجدید مزایده واگذاری کانتینر ، لوله و .... / تجدید مزایده , تجدید مزایده واگذاری کانتینر ، لوله و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983123/مزایده-فروش-املاک-بانک-انصار-استان-قم'>مزایده فروش املاک بانک انصار استان قم  / مزایده,مزایده فروش املاک بانک انصار استان قم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983125/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-بخش-7-تهران'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی بخش 7 تهران / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی بخش 7 تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983126/مزایده-فروش-4-فروند-شناورهای-OFF-SHORE'>مزایده  فروش 4 فروند شناورهای OFF SHORE / مزایده عمومی, مزایده  فروش 4 فروند شناورهای OFF SHORE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983127/مزایده-فروش-سنگ-آنتیک-گیوتین-قیچی'>مزایده فروش سنگ آنتیک گیوتین قیچی / مزایده , مزایده فروش سنگ آنتیک گیوتین قیچی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983128/مزایده-واگذاری-اماکن-ورزشی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اماکن ورزشی نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری اماکن ورزشی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983130/مزایده-فروش-زمین-با-پروانه-تجاری'>مزایده فروش زمین با پروانه تجاری / مزایده,مزایده فروش زمین با پروانه تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983131/مزایده-تعداد-قابل-توجهی-وسائط-نقلیه'>مزایده تعداد قابل توجهی وسائط نقلیه / اگهی مزایده , مزایده تعداد قابل توجهی وسائط نقلیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983133/مزایده-تعداد-4-دستگاه-خودرو-سواری-مازاد-بر-نیاز'>مزایده  تعداد 4 دستگاه خودرو سواری مازاد بر نیاز / آگهی مزایده عمومی, مزایده  تعداد 4 دستگاه خودرو سواری مازاد بر نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983134/مزایده-فروش-املاک'>مزایده فروش املاک  / مزایده,مزایده فروش املاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983135/مزایده-فروش-یک-دستگاه-اتومبیل-وانت-زامیاد'>مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل وانت زامیاد / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل وانت زامیاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983136/مزایده-اجاره-ده-باب-غرفه-ای-خالی'>مزایده اجاره ده باب غرفه ای خالی  / آگهی مزایده عمومی,مزایده اجاره ده باب غرفه ای خالی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983138/مزایده-فروش-حق-امتیاز-و-اشتراک-تلفن-همراه'>مزایده فروش حق امتیاز و اشتراک تلفن همراه  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل وانت زامیاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983145/مزایده-یکباب-ساختمان-قطعه-چهارده-تفکیکی-نوبت-اول'>مزایده یکباب ساختمان قطعه چهارده تفکیکی نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب ساختمان قطعه چهارده تفکیکی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983147/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-اموال-غیرمنقول-مازاد-کاربری-دامداری-مسکونی-آپارتمان'>مزایده واگذاری تعدادی از اموال غیرمنقول مازاد کاربری دامداری مسکونی آپارتمان  / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی از اموال غیرمنقول مازاد کاربری دامداری مسکونی آپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983148/مزایده-دانخوری-بشقابی-سالن--'>مزایده دانخوری بشقابی سالن.... / مزایده, مزایده دانخوری بشقابی سالن....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983151/مزایده-تعدادی-خودرو-و-موتور-سیکلت'>مزایده تعدادی خودرو و موتور سیکلت / مزایده تعدادی خودرو و موتور سیکلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983155/مزایده-فروش-دو-ردیف-اقلام-مستعمل-و-اسقاط'>مزایده فروش  دو ردیف اقلام مستعمل و اسقاط / آگهی مزایده, مزایده فروش  دو ردیف اقلام مستعمل و اسقاط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983157/مزایده-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده یک خط تلفن همراه / مزایده,مزایده یک خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983165/مزایده-انواع-بلبرینگ-و-قطعات-مرتبط-نوبت-دوم'>مزایده انواع بلبرینگ و قطعات مرتبط نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده انواع بلبرینگ و قطعات مرتبط نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983166/مزایده-واگذاری-حق-بهره-برداری-موقت-از-اماکن-عرضه-محصولات-فرآوری-شده-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری حق بهره برداری موقت از اماکن عرضه محصولات فرآوری شده- نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری حق بهره برداری موقت از اماکن عرضه محصولات فرآوری شده - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983167/مزایده-اجاره-یک-دستگاه-کیوسک-جایگاه-cng-نوبت-دوم'>مزایده اجاره یک دستگاه کیوسک جایگاه cng- نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی، مزایده اجاره یک دستگاه کیوسک جایگاه cng- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983168/مزایده-فروش-کانکس--کامپیوتر--کولر-گازی-پنجره-ای--'>مزایده فروش کانکس ، کامپیوتر ، کولر گازی پنجره ای.... / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول , مزایده فروش کانکس ، کامپیوتر ، کولر گازی پنجره ای....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983170/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-104713-35متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 104713.35متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 104713.35متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983173/مزایده-فروش-تعداد-8-دستگاه-اتوبوس-مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 8 دستگاه اتوبوس مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد 8 دستگاه اتوبوس مرحله دوم نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983175/مزایده-اقلام-مازاد-شامل-ابزار-و-ماشین-آلات-و---نوبت-دوم'>مزایده اقلام مازاد شامل ابزار و ماشین آلات و ... نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی، مزایده اقلام مازاد شامل ابزار و ماشین آلات و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983176/تجدید-مزایده-اجاره-آپارتمان-اداری--نوبت-دوم'>تجدید مزایده اجاره آپارتمان اداری - نوبت دوم  / تجدید فراخوان مزایده, مزایده اجاره آپارتمان اداری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983179/مزایده-یک-دستگاه-سواری-ال-۹۰'>مزایده یک دستگاه سواری ال ۹۰ / مزایده ,مزایده یک دستگاه سواری ال ۹۰</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983181/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-2464-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 2464 متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 2464 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983182/مزایده-یک-دستگاه-وانت-پیکان'>مزایده یک دستگاه وانت پیکان / مزایده ,مزایده یک دستگاه وانت پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983183/مزایده-فروش-املاک-کاربری-تجاری-خدماتی-مسکونی-نوبت-سوم'>مزایده فروش املاک کاربری تجاری خدماتی مسکونی نوبت سوم  / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری تجاری خدماتی مسکونی نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983185/مزایده-بالابر-چرخدار-و--'>مزایده بالابر چرخدار و ... / مزایده ,مزایده بالابر چرخدار و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983186/مزایده-یک-پنجم-از-296636-سهم-مزرعه-آخروم-مساحت-2000متر'>مزایده یک پنجم از 296636 سهم مزرعه آخروم مساحت 2000متر  / مزایده,مزایده یک پنجم از 296636 سهم مزرعه آخروم مساحت 2000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983187/مزایده-عملیات-جمع-آوری-پسماند-خشک-پهنه-جنوبی'>مزایده عملیات جمع آوری پسماند خشک پهنه جنوبی / اگهی مزایده , مزایده عملیات جمع آوری پسماند خشک پهنه جنوبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983189/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-145-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 145 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 145 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983193/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-116-4متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 116.4متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 116.4متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983194/مزايده-یک-واحد-پارکینگ-عمومی--نوبت-دوم'>مزايده یک واحد پارکینگ عمومی - نوبت دوم  / مزایده ، مزايده یک واحد پارکینگ عمومی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983197/مزایده-یک-قطعه-زمین-قولنامه-ای-144-متر'>مزایده یک قطعه زمین قولنامه ای 144 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین قولنامه ای 144 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983198/مزایده-یک-دستگاه-پراید'>مزایده یک دستگاه پراید / مزایده ,مزایده یک دستگاه پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983199/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-291-متر'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت 291 متر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت 291 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983202/مزایده-دستگاه-یکسر-برش-دو-سر-پروفیل-UPVC-و--نوبت-دوم'>مزایده  دستگاه یکسر برش دو سر پروفیل UPVC و ...نوبت دوم  / مزایده ,مزایده  دستگاه یکسر برش دو سر پروفیل UPVC و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983204/مزایده-آپارتمان-مساحت-یکصد-و-پنجاه-و-یک-متر-و-چهل-و-هفت-دسیمتر'>مزایده آپارتمان مساحت یکصد و پنجاه و یک متر و چهل و هفت دسیمتر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت یکصد و پنجاه و یک متر و چهل و هفت دسیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983205/آگهی-مزایده-اجاره-ی-غرفه-ی-نانوایی-نوبت-دوم'>آگهی مزایده اجاره ی غرفه ی نانوایی- نوبت دوم  / آگهی مزایده , آگهی مزایده اجاره ی غرفه ی نانوایی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983206/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-سواری-پژو-پارس'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پژو پارس / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983208/مزایده-فروش-دستگاهها-و-لوازم-مستهلک-و-اسقاطی-نوبت-دوم'>مزایده فروش دستگاهها و لوازم مستهلک و اسقاطی- نوبت دوم  / آگهی مزایده حضوری (حراج) , مزایده فروش دستگاهها و لوازم مستهلک و اسقاطی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983209/مزایده-ششدانگ-ملکی-مساحت-هشتاد-و-یک-متر'>مزایده ششدانگ ملکی مساحت هشتاد و یک متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ملکی مساحت هشتاد و یک متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983211/مزایده-فروش-حدود-۱۵۶-قلم-کالاهای-راکد'>مزایده فروش حدود ۱۵۶ قلم کالاهای راکد / مزایده ,مزایده فروش حدود ۱۵۶ قلم کالاهای راکد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983212/مزایده-پلاک-15190-9170-مساحت-5000متر'>مزایده پلاک 15190/9170 مساحت 5000متر / مزایده,مزایده پلاک 15190/9170 مساحت 5000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983213/تجدید-مزایده-اجاره-غرفه-های-مجتمع-ورزشی-و-آموزشی-نوبت-دوم'>تجدید مزایده اجاره غرفه های مجتمع ورزشی و آموزشی- نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده اجاره غرفه های مجتمع ورزشی و آموزشی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983215/مزایده-ششدانگ-خانه-بخش-دو-ثبت-اصفهان'>مزایده ششدانگ خانه بخش دو ثبت اصفهان / مزایده,مزایده ششدانگ خانه بخش دو ثبت اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983217/مزایده-ششدانگ-اعیانی-آپارتمان-طبقه-4-واحد-غربی'>مزایده ششدانگ اعیانی آپارتمان طبقه 4 واحد غربی / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی آپارتمان طبقه 4 واحد غربی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983219/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-سواری-پژو-405'>مزایده ششدانگ یک دستگاه سواری پژو 405  / مزایده, مزایده ششدانگ یک دستگاه سواری پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983221/مزایده-یک-قطعه-زمین-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983223/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-157-متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 157 متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 157 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983226/مزایده-ششدانگ-خودرو-یک-دستگاه-پراید'>مزایده ششدانگ خودرو یک دستگاه پراید / مزایده, مزایده ششدانگ خودرو یک دستگاه پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983229/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-95-50متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 95.50متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 95.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983230/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-دو-کاشان-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش دو کاشان نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش دو کاشان نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983231/مزایده-فروش-یکدستگاه-تراکتور-و-یکدستگاه-خودروی-آردی'>مزایده فروش یکدستگاه تراکتور و یکدستگاه خودروی آردی / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه تراکتور و یکدستگاه خودروی آردی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983232/مزایده-خودرو-کاروان-و--'>مزایده خودرو کاروان و ... / مزایده ,مزایده خودرو کاروان و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983234/مزایده-ششدانگ-خانه-باغ-مساحت-1074-5-متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ خانه باغ مساحت 1074.5 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ خانه باغ مساحت 1074.5 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983236/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-ایویکو-مدل-1386'>مزایده یک دستگاه کامیون ایویکو مدل 1386  / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه کامیون ایویکو مدل 1386 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983237/مزایده-فرش-ماشینی-و--'>مزایده فرش ماشینی و ... / مزایده ,مزایده فرش ماشینی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983238/مزایده-فروش-زمین-مسکونی-عرصه-354-6متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش زمین مسکونی عرصه 354.6متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش زمین مسکونی عرصه 354.6متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983240/مزایده-دستگاه-نوار-نقاله-دستگاه-ماشین-پرس-اکسترو--'>مزایده دستگاه نوار نقاله، دستگاه ماشین پرس اکسترو... / مزایده, مزایده دستگاه نوار نقاله، دستگاه ماشین پرس اکسترو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983241/مزایده-واگذاری-خوابگاه-ورزشکاران-و--'>مزایده واگذاری خوابگاه ورزشکاران و ... / مزایده عمومی, مزایده واگذاری خوابگاه ورزشکاران و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983242/مزایده-زمین-دفتر-کار-و-پارکینگ-مینی-بوس--نوبت-دوم'>مزایده زمین دفتر کار و پارکینگ مینی بوس - نوبت دوم / مزایده ، مزایده زمین دفتر کار و پارکینگ مینی بوس - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983243/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-77-15متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت عرصه 77.15متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 77.15متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983246/مزایده-پلاک-ثبتی-به-شماره-چهل-و-یک-فرعی-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی به شماره چهل و یک فرعی نوبت دوم  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به شماره چهل و یک فرعی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983247/مزایده-فروش-حدود-700-تن-مواد-حاصل-از-بوجاری-بذور-نوبت-دوم'>مزایده فروش حدود 700 تن مواد حاصل از بوجاری بذور -نوبت دوم / فراخوان مزایده عمومی, مزایده فروش حدود 700 تن مواد حاصل از بوجاری بذور -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983249/مزایده-لوازم-یدکی-موتور-سیکلت'>مزایده لوازم یدکی موتور سیکلت  / مزایده,مزایده لوازم یدکی موتور سیکلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983250/مزایده-یکدستگاه-کامیون-کشنده-ولوو'>مزایده یکدستگاه کامیون کشنده ولوو  / آگهی فروش اموال منقول, مزایده یکدستگاه کامیون کشنده ولوو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983251/مزایده-عرضه-ملک-تملیکی-مشاعی-پلاک-100-5'>مزایده عرضه ملک تملیکی مشاعی پلاک 100.5  / مزایده,مزایده عرضه ملک تملیکی مشاعی پلاک 100.5 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983253/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-153-55متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 153.55متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 153.55متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983254/مزایده-ضایعات-آهن-و-آلومینیوم'>مزایده ضایعات آهن و آلومینیوم   / مزایده , مزایده ضایعات آهن و آلومینیوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983256/مزایده-160-گالن-روغن-موتور-ال-ف-و-توتال'>مزایده 160 گالن روغن موتور ال ف و توتال  / آگهی مزایده, مزایده 160 گالن روغن موتور ال ف و توتال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983257/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983258/مزایده-ملک-مساحت-270-متر'>مزایده ملک مساحت 270 متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت 270 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983259/مزایده-یک-دستگاه-وانت-نیسان-مدل-88'>مزایده یک دستگاه وانت نیسان مدل 88 / مزایده, مزایده یک دستگاه وانت نیسان مدل 88</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983260/مزایده-فروش-دو-عدد-ترانسفورماتور'>مزایده فروش دو عدد ترانسفورماتور   / مزایده ، مزایده فروش دو عدد ترانسفورماتور  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983262/مزایده-ملک-مساحت-داخلی-12-متر'>مزایده ملک مساحت داخلی 12 متر / مزایده,مزایده ملک مساحت داخلی 12 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983263/مزایده-تمامت-ششدانگ-پلاک-406-31058-بخش-شانزده'>مزایده تمامت ششدانگ پلاک 406.31058 بخش شانزده  / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ پلاک 406.31058 بخش شانزده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983265/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-405glx'>مزایده یک دستگاه سواری پژو 405glx / مزایده ,مزایده یک دستگاه سواری پژو 405glx</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983266/مزایده-خودرو-پیکان-وانت-مدل-1392-رنگ-سفید'>مزایده خودرو پیکان وانت مدل 1392 رنگ سفید / آگهی مزایده, مزایده خودرو پیکان وانت مدل 1392 رنگ سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983269/مزایده-فروش-تختخواب-مبل-میز-ناهارخوری-پاتختی--'>مزایده فروش تختخواب، مبل، میز ناهارخوری، پاتختی... / مزایده, فروش تختخواب، مبل، میز ناهارخوری، پاتختی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983270/مزایده-پلاک-21287-فرعی-مساحت-126-5متر'>مزایده پلاک 21287 فرعی مساحت 126.5متر / مزایده,مزایده پلاک 21287 فرعی مساحت 126.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983271/مزایده-یک-دستگاه-پیلر-پرس-مدل-349-تولید-1388'>مزایده یک دستگاه پیلر پرس مدل 349 تولید 1388 / مزایده, مزایده یک دستگاه پیلر پرس مدل 349 تولید 1388</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983273/مزایده-یک-دستگاه-تراکتور-کشاورزی'>مزایده یک دستگاه تراکتور کشاورزی  / مزایده ,مزایده یک دستگاه تراکتور کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983274/مزایده-فروش-دستگاه-جک-پالت-چینی-و---'>مزایده فروش دستگاه جک پالت چینی و .... / آگهی مزایده, مزایده فروش دستگاه جک پالت چینی و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983275/اصلاحیه-مزایده-فروش-قطعات-مسکونی-و-تجاری-شهرستان-قیر-و-کارزین'>اصلاحیه مزایده فروش قطعات مسکونی و تجاری شهرستان قیر و کارزین  / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش قطعات مسکونی و تجاری شهرستان قیر و کارزین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983276/مزایده-فروش-ذرت-نیم-دانه-و-ضایعات-ذرت-(کلپک)'>مزایده فروش ذرت نیم دانه و ضایعات ذرت (کلپک) / مزایده, فروش ذرت نیم دانه و ضایعات ذرت (کلپک)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983277/مزایده-ششدانگ-خانه-و-محوطه-مساحت-306-متر'>مزایده ششدانگ خانه و محوطه مساحت 306 متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه و محوطه مساحت 306 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983278/مزایده-یک-دستگاه-دیگ-بخار-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه دیگ بخار نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه دیگ بخار نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983280/مزایده-پلاکهای-14067-و-14068-و-14069-فرعی'>مزایده پلاکهای 14067 و 14068 و 14069 فرعی / مزایده,مزایده پلاکهای 14067 و 14068 و 14069 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983282/مزایده-تلفن-همراه'>مزایده تلفن همراه  / آگهی مزایده، مزایده تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983283/مزایده-واگذاری-تعدادی-قطعه-زمین-از-اراضی-تحت-مالکیت-نوبت-سوم'>مزایده واگذاری تعدادی قطعه زمین از اراضی تحت مالکیت نوبت سوم  / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی قطعه زمین از اراضی تحت مالکیت  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983284/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-405'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983285/مزایده-فروش-شش-قطعه-زمین-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش شش قطعه زمین مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش شش قطعه زمین مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983286/مزایده-خط-تلفن-همراه-به-شماره-09122524265'>مزایده خط تلفن همراه به شماره 09122524265  / آگهی مزایده، مزایده خط تلفن همراه به شماره 09122524265 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983287/آگهی-فراخوان-مزایده-عمومی-واگذاری-فروشگاه-لوازم-ایمنی--نوبت-دوم'>آگهی فراخوان مزایده عمومی واگذاری  فروشگاه لوازم ایمنی... نوبت دوم / مزایده ,آگهی فراخوان مزایده عمومی واگذاری  فروشگاه لوازم ایمنی... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983288/مزایده-خودرو-پژو-پارس'>مزایده خودرو پژو پارس / مزایده,مزایده خودرو پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983289/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-یک-رشت'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش یک رشت / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش یک رشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983291/مزایده-زمین-مرحله-دوم-اموال-غیرمنقول'>مزایده زمین مرحله دوم اموال غیرمنقول  / مزایده,مزایده زمین مرحله دوم اموال غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983293/مزایده-بوفه-مقابل-دانشکده'>مزایده بوفه مقابل دانشکده / مزایده ,مزایده بوفه مقابل دانشکده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983294/مزایده-کارخانه-بسته-بندی-و-سوت-ماهی-و-میگو-نوبت-دوم'>مزایده کارخانه بسته بندی و سوت ماهی و میگو نوبت دوم  / مزایده ,مزایده کارخانه بسته بندی و سوت ماهی و میگو نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983295/اصلاحیه-مزایده-تلیسه-آبستن-با-جنین-5-ماهه'>اصلاحیه مزایده تلیسه آبستن با جنین 5 ماهه     / اصلاحیه آگهی مزایده عمومی، مزایده تلیسه آبستن با جنین 5 ماهه    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983298/مزایده-فروش-پلاک-ثبتی-عرصه-653-20متر'>مزایده فروش پلاک ثبتی عرصه 653.20متر  / مزایده,مزایده فروش پلاک ثبتی عرصه 653.20متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983299/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-ROA--'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو ROA... / آگهی مزایده اموال، مزایده یک دستگاه خودرو پژو ROA...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983300/مزایده-تابلوی-وان-یکاد-تابلوی-گل-و-مرغ-امام-ابریشم-'>مزایده تابلوی وان یکاد- تابلوی گل و مرغ امام ابریشم- / مزایده ,مزایده تابلوی وان یکاد- تابلوی گل و مرغ امام ابریشم-</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983302/مزایده-فروش-املاک-شامل-زمین-دفتر-کار-و-واحد-تجاری-و-ساختمان-تجدید'>مزایده فروش املاک شامل زمین .دفتر کار و واحد تجاری و ساختمان تجدید / مزایده,مزایده فروش املاک شامل زمین .دفتر کار و واحد تجاری و ساختمان تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983304/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-2678متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 2678متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 2678متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983305/مزایده-اقلام-ضایعاتی'>مزایده اقلام ضایعاتی / آگهی مزایده , مزایده اقلام ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983308/مزایده-ششدانگ-یکباب-واحد-تولیدی-بسته-بندی-گوشت--'>مزایده ششدانگ یکباب واحد تولیدی بسته بندی گوشت... / آگهی مزایده، مزایده ششدانگ یکباب واحد تولیدی بسته بندی گوشت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983309/مزایده-33-سهم-از-کل-100-سهم-از-شرکت-ظروف-یکبار-مصرف-شامل-زمین-و-ساختمان-و--نوبت-دوم'>مزایده  33 سهم از کل 100 سهم از شرکت ظروف یکبار مصرف شامل زمین و ساختمان و ...نوبت دوم  / مزایده ,مزایده  33 سهم از کل 100 سهم از شرکت ظروف یکبار مصرف شامل زمین و ساختمان و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983310/مزایده-فروش-زمین-نوبت-دوم'>مزایده فروش زمین نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش زمین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983312/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-کاربری-کارگاهی-خدماتی'>مزایده فروش یک قطعه زمین کاربری کارگاهی خدماتی  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین کاربری کارگاهی خدماتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983315/مزایده-ملک-قطعه-شصت-تفکیکی-نوبت-اول'>مزایده ملک قطعه شصت تفکیکی نوبت اول / مزایده,مزایده ملک قطعه شصت تفکیکی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983317/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-97-05متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 97.05متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 97.05متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983318/مزایده-تعداد-دو-دستگاه-خودرو-سواری'>مزایده تعداد دو دستگاه خودرو سواری / مزایده , مزایده تعداد دو دستگاه خودرو سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983320/مزایده-وصول-عوارض-بازار-هفتگی'>مزایده وصول عوارض بازار هفتگی  / آگهی مزایده، مزایده وصول عوارض بازار هفتگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983321/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-قدمت-چهل-سال'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی قدمت چهل سال  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی قدمت چهل سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983323/مزایده-سواری-پراید-ال-ایکس-سفید-رنگ-و-مدل-1374'>مزایده سواری پراید ال ایکس سفید رنگ و مدل 1374 / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده سواری پراید ال ایکس سفید رنگ و مدل 1374</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983324/مزایده-واگذاری-تعداد-سه-قطعه-زمین-مسکونی'>مزایده واگذاری تعداد سه قطعه زمین مسکونی  / مزایده,مزایده واگذاری تعداد سه قطعه زمین مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983326/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-5000-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 5000 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 5000 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983328/مزایده-فروش-املاک-شهرهای-یاسوج-لیکک-و-بهبهان'>مزایده فروش املاک شهرهای یاسوج.لیکک و بهبهان  / مزایده,مزایده فروش املاک شهرهای یاسوج.لیکک و بهبهان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983331/فراخوان-بوفه-سلامت'>فراخوان بوفه سلامت  / آگهی فراخوان عمومی،فراخوان بوفه سلامت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983332/مزایده-94-32-سهم-از-یکصد-سهم-سهام-زمین-عرصه-190-متر'>مزایده 94.32 سهم  از یکصد سهم سهام زمین عرصه 190 متر / مزایده,مزایده 94.32 سهم  از یکصد سهم سهام زمین عرصه 190 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983334/مزایده-بهره-برداری-از-تعدادی-غرف-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از تعدادی غرف تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده , مزایده بهره برداری از تعدادی غرف تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983336/مزایده-منزل-مسکونی-دو-طبقه-دوبلکس'>مزایده منزل مسکونی دو طبقه دوبلکس  / مزایده,مزایده منزل مسکونی دو طبقه دوبلکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983339/اصلاحیه-مزایده-فروش-ماشین-آلات-مستهلک'>اصلاحیه مزایده فروش ماشین آلات مستهلک / اصلاحیه مزایده, مزایده فروش ماشین آلات مستهلک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983340/مزایده-فروش-سرقفلی-سرویس-بهداشتی-بصورت-تجاری'>مزایده فروش سرقفلی سرویس بهداشتی بصورت تجاری  / مزایده,مزایده فروش سرقفلی سرویس بهداشتی بصورت تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983346/مزایده-اجاره-فروشگاه-لوازم-مصرفی-غیرپزشکی-و-مواد-غذایی'>مزایده اجاره فروشگاه لوازم مصرفی غیرپزشکی و مواد غذایی  / آگهی مزایده عمومی ، مزایده اجاره فروشگاه لوازم مصرفی غیرپزشکی و مواد غذایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983348/مزایده-اجاره-عرصه-و-اعیان-و-مجوز-موقت-بهره-برداری-فروشگاه'>مزایده اجاره عرصه و اعیان و مجوز موقت بهره برداری فروشگاه / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره عرصه و اعیان و مجوز موقت بهره برداری فروشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983349/اصلاحیه-مزایده-فروش-حدود-700-تن-مواد-حاصل-از-بوجاری-بذور'>اصلاحیه مزایده فروش حدود 700 تن مواد حاصل از بوجاری بذور / اصلاحیه مزایده عمومی,مزایده فروش حدود 700 تن مواد حاصل از بوجاری بذور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983351/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-168-90متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 168.90متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 168.90متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983352/مزایده-۳-دستگاه-کمپرسور-و--'>مزایده ۳ دستگاه کمپرسور و ... / مزایده ,مزایده ۳ دستگاه کمپرسور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983353/اصلاحیه-مزایده-زمین-کاربری-خدماتی'>اصلاحیه مزایده زمین کاربری خدماتی / اصلاحیه مزایده,مزایده زمین کاربری خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983355/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-مرغداری-به-همراه-زمین-و-باغ'>مزایده ششدانگ یک واحد مرغداری به همراه زمین و باغ / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد مرغداری به همراه زمین و باغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983357/تجدید-مزایده-اجاره-مرکز-همایش-های-شهر'>تجدید مزایده اجاره مرکز همایش های شهر / آگهی تجدید مزایده عمومی، تجدید مزایده اجاره مرکز همایش های شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983358/مزایده-فروش-حدود-37160-کیلوگرم-لوله-6-اینچ-گالوانیزه-اسقاطی'>مزایده فروش حدود 37160 کیلوگرم لوله 6 اینچ گالوانیزه اسقاطی / آگهی و اسناد مزایده ,مزایده فروش حدود 37160 کیلوگرم لوله 6 اینچ گالوانیزه اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983359/مزایده-کامیون-کشنده'>مزایده کامیون کشنده  / مزایده ,مزایده کامیون کشنده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983360/اصلاحیه-مزایده-بهره-برداری-از-تعدادی-غرف'>اصلاحیه مزایده بهره برداری از تعدادی غرف / اصلاحیه مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از تعدادی غرف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983361/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-138-60متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 138.60متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 138.60متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983363/مزایده-آپارتمان-مساحت-شصت-متر'>مزایده آپارتمان مساحت شصت متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت شصت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983367/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-قطعه-مشجر-پلاک-571-فرعی'>مزایده دو دانگ مشاع از قطعه مشجر پلاک 571 فرعی / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از قطعه مشجر پلاک 571 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983369/مزایده-فروش-یک-دستگاه-وانت-پیکان-مدل-86'>مزایده فروش یک دستگاه وانت پیکان مدل 86  / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه وانت پیکان مدل 86 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983370/مزایده-واگذاری-یک-باب-مغازه-تحت-شماره-214--نوبت-دوم'>مزایده  واگذاری یک باب مغازه تحت شماره 214 - نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده  واگذاری یک باب مغازه تحت شماره 214 - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983371/مزایده-فروش-اموال-غیرمنقول-کاربری-باغ-نوبت-دوم'>مزایده فروش اموال غیرمنقول کاربری باغ نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش اموال غیرمنقول کاربری باغ نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983373/مزایده-فروش-یک-دستگاه-سمند-سواری'>مزایده فروش یک دستگاه سمند سواری / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه سمند سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983376/مزایده-پلاک-ثبتی-396-فرعی-از-بیست-و-نه-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 396 فرعی از بیست و نه اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 396 فرعی از بیست و نه اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983378/مزایده-اجاره-پارکینگ-عمومی-تجدید-مرحله-دوم'>مزایده اجاره پارکینگ عمومی- تجدید مرحله دوم / آگهی تجدید مزایده  , مزایده اجاره پارکینگ عمومی- تجدید مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983381/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-ریو'>مزایده یک دستگاه خودرو ریو / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو ریو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983382/مزایده-فروش-یک-دستگاه-اتومبیل-پژو'>مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل پژو / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل پژو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983385/مزایده-پلاک-ثبتی-105-62-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 105.62 نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 105.62 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983387/مزایده-یک-دستگاه-سواری-سانگ-یانگ'>مزایده یک دستگاه سواری سانگ یانگ / مزایده ,مزایده یک دستگاه سواری سانگ یانگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983388/مزایده-دستگاه-های-رادیوگرافی-ماموگرافی'>مزایده دستگاه های رادیوگرافی، ماموگرافی / آگهی مزایده عمومی ، مزایده  دستگاه های رادیوگرافی، ماموگرافی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983389/مزایده-ملک-مسکونی-مساحت-255-64متر'>مزایده ملک مسکونی مساحت 255.64متر / مزایده,مزایده ملک مسکونی مساحت 255.64متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983391/مزایده-انواع-کاشی-و-سرامیک'>مزایده انواع کاشی و سرامیک  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده انواع کاشی و سرامیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983392/مزایده-5-6-حبه-مشاع-از-72-حبه-ششدانگ-ملکی'>مزایده 5.6 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ ملکی / مزایده,مزایده 5.6 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ ملکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983394/مزایده-اجاره-یکباب-مغازه'>مزایده اجاره یکباب مغازه  / اگهی مزایده , مزایده اجاره یکباب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983395/مزایده-یک-دستگاه-یخچال-شش-درب-سفید-رنگ-تزریقی'>مزایده یک دستگاه یخچال شش درب سفید رنگ تزریقی / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه یخچال شش درب سفید رنگ تزریقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983396/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-سند-رهنی'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی سند رهنی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی سند رهنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983397/مزایده-فروش-آهن-آلات-اسقاطی--چاپ-دوم'>مزایده فروش آهن آلات اسقاطی - چاپ دوم / آگهی مزایده، مزایده فروش آهن آلات اسقاطی - چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983399/مزایده-یک-دستگاه-لودر-اسقاطی'>مزایده یک دستگاه لودر اسقاطی / آگهی مزایده,مزایده  یک دستگاه لودر اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983400/مزایده-ششدانگ-خانه-تحت-پلاک-200-496-غیرمنقول'>مزایده ششدانگ خانه تحت پلاک 200/496 غیرمنقول  / مزایده,مزایده ششدانگ خانه تحت پلاک 200/496 غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983401/مزایده-کانتینر'>مزایده کانتینر  / اگهی مزایده , مزایده کانتینر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983403/مزایده-واگذاری-قطعه-زمینی-کنار-مجموعه-ورزشی-جهت-راه-اندازی-کانکس'>مزایده واگذاری قطعه زمینی کنار مجموعه ورزشی جهت راه اندازی کانکس / مزایده ,مزایده واگذاری قطعه زمینی کنار مجموعه ورزشی جهت راه اندازی کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983404/مزایده-فروش-یک-عدد-میکسر-استیل-هزار-لیتری-ایستاده--'>مزایده فروش یک عدد میکسر استیل هزار لیتری ایستاده.... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یک عدد میکسر استیل هزار لیتری ایستاده....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983406/مزایده-فرش-1000-شانه-یک-تخته---'>مزایده فرش 1000 شانه یک تخته .... / مزایده, مزایده فرش 1000 شانه یک تخته ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983407/مزایده-فروش-تعداد-5-قطعه-مسکونی-و-قطعه-شماره-4007-و-4008-و-قطعه-تجاری'>مزایده فروش تعداد 5 قطعه مسکونی و قطعه شماره 4007 و 4008 و قطعه تجاری  / مزایده,مزایده فروش تعداد 5 قطعه مسکونی و قطعه شماره 4007 و 4008 و قطعه تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983408/مزایده-یک-راس-اسب'>مزایده یک راس اسب  / مزایده, مزایده یک راس اسب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983409/مزایده-عوایدات-طرح-پارکبان'>مزایده عوایدات طرح پارکبان / آگهی مزایده,مزایده عوایدات طرح پارکبان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983410/مزایده-دو-دستگاه-ماشین-برقی-بازی-بچه-گانه--'>مزایده دو دستگاه ماشین برقی بازی بچه گانه... / مزایده, دو دستگاه ماشین برقی بازی بچه گانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983412/مزایده-پلاک-ثبتی-4820-باقیمانده-اصلی-قطعه-زمین-معرفی-شده-541-10متر'>مزایده پلاک ثبتی 4820 باقیمانده اصلی قطعه زمین معرفی شده 541.10متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 4820 باقیمانده اصلی قطعه زمین معرفی شده 541.10متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983416/مزایده-فروش-یک-دستگاه-اتوبوس-شهری'>مزایده فروش یک دستگاه اتوبوس شهری  / آگهی مزایده، مزایده فروش یک دستگاه اتوبوس شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983417/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-156-83متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 156.83متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 156.83متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983418/مزایده-تابلو-فرمان-درایودار-نوبت-دوم'>مزایده تابلو فرمان درایودار  نوبت دوم  / مزایده ,مزایده تابلو فرمان درایودار  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983423/مزایده-فروش-ساختمان-دو-طبقه'>مزایده فروش ساختمان دو طبقه / مزایده,مزایده فروش ساختمان دو طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983427/مزایده-فروش-ضایعات-آهن-آلات-و-آلومینیوم'>مزایده فروش ضایعات آهن آلات و آلومینیوم / آگهی مزایده , مزایده فروش ضایعات آهن آلات و آلومینیوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983429/مزایده-مقدار-8488-متر-و-اراضی-مزروعی'>مزایده مقدار 8488 متر و اراضی مزروعی / مزایده,مزایده مقدار 8488 متر و اراضی مزروعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983432/مزایده-باغ-میوه-نوبت-دوم'>مزایده باغ میوه نوبت دوم / مزایده,مزایده باغ میوه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983439/مزایده-ششدانگ-ساختمان-دوبلکس'>مزایده ششدانگ ساختمان دوبلکس / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان دوبلکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983440/مزایده-عوایدات-ترمینال'>مزایده عوایدات ترمینال  / آگهی مزایده , مزایده عوایدات ترمینال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983441/مزایده-کارواش-اتوبوسی-(نوبت-دوم)'>مزایده کارواش اتوبوسی (نوبت دوم) / مزایده, کارواش اتوبوسی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983442/مزایده-بهره-برداری-از-غرفه'>مزایده بهره برداری از غرفه  / اگهی مزایده , مزایده بهره برداری از غرفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983446/مزایده-پلاک-ثبتی-با-قدمت-ساخت-25-سال'>مزایده پلاک ثبتی با قدمت ساخت 25 سال / مزایده,مزایده پلاک ثبتی با قدمت ساخت 25 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983449/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-54-58متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 54.58متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 54.58متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983455/مزایده-فروش-یک-دستگاه-چاک-زنی-مقوا-دایکات-مقوا-لمینت-پلاستیک-چاپ-مقوا'>مزایده فروش یک دستگاه چاک زنی مقوا، دایکات مقوا، لمینت پلاستیک، چاپ مقوا / مزایده, فروش یک دستگاه چاک زنی مقوا، دایکات مقوا، لمینت پلاستیک، چاپ مقوا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983457/اگهی-مزایده-کوپ-سنگ'>اگهی مزایده کوپ سنگ  / اگهی مزایده , اگهی مزایده کوپ سنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983458/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-سیزده-ارومیه-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی بخش سیزده ارومیه نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش سیزده ارومیه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983462/مزایده-دو-دانگ-زمین-مسکونی-107-91متر'>مزایده دو دانگ زمین مسکونی 107.91متر / مزایده,مزایده دو دانگ زمین مسکونی 107.91متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983467/اصلاحیه-مزایده-۵-دستگاه-خودرو-سواری-و-یک-دستگاه-وانت-پیکاب'>اصلاحیه مزایده ۵ دستگاه خودرو سواری و یک دستگاه وانت پیکاب  / اصلاحیه مزایده ,مزایده ۵ دستگاه خودرو سواری و یک دستگاه وانت پیکاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983468/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-ریو-مدل-86'>مزایده یک دستگاه خودروی ریو مدل 86 / مزایده, یک دستگاه خودروی ریو مدل 86</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983469/مزایده-آپارتمان-مسکونی-99-76متر-غیرمنقول-نوبت-دوم'>مزایده آپارتمان مسکونی 99.76متر غیرمنقول نوبت دوم  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی 99.76متر غیرمنقول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983473/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-99-56متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 99.56متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 99.56متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983476/اصلاحیه-مزایده-فروش-یک-قطعه-تجاری-مساحت-4531متر'>اصلاحیه مزایده فروش یک قطعه تجاری مساحت 4531متر  / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش یک قطعه تجاری مساحت 4531متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983479/استعلام-اجاره-بیلبورد-ـ-پل-هوایی'>استعلام اجاره بیلبورد ـ پل هوایی  / استعلام ,استعلام اجاره بیلبورد ـ پل هوایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983482/مزایده-2-سهم-از-10-سهم-از-2-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-اعیانی-باغچه'>مزایده 2 سهم از 10 سهم از 2 دانگ مشاع از ششدانگ اعیانی باغچه / مزایده,مزایده 2 سهم از 10 سهم از 2 دانگ مشاع از ششدانگ اعیانی باغچه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983483/مزایده-سه-دستگاه-خودرو'>مزایده سه دستگاه خودرو  / آگهی مزایده عمومی، مزایده سه دستگاه خودرو  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983486/فراخوان-مزایده-عمومی-فروش-خودروهای-زائد'>فراخوان مزایده عمومی فروش خودروهای زائد  / فراخوان مزایده عمومی , فراخوان مزایده عمومی فروش خودروهای زائد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983487/مزایده-ششدانگ-اعیانی-یکباب-محل-دفتری-و-خدماتی'>مزایده ششدانگ اعیانی یکباب محل دفتری و خدماتی / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی یکباب محل دفتری و خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983494/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-289-30متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ ملک مساحت 289.30متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت 289.30متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983500/مزایده-فروش-یکدستگاه-لودر-ولوو-160-L--نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه لودر ولوو 160 L  - نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه لودر ولوو 160 L  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983503/مزایده-فروش-8-قطعه-زمین-از-اراضی-تفکیکی'>مزایده فروش 8 قطعه زمین از اراضی تفکیکی  / مزایده,مزایده فروش 8 قطعه زمین از اراضی تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983505/مزایده-فروش-یک-دستگاه-سواری-ام-وی-ام'>مزایده فروش یک دستگاه سواری ام وی ام / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه سواری ام وی ام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983518/مزایده-منزل-مسکونی-طرح-106-هکتاری-منازل-تعاونی-مسکن'>مزایده منزل مسکونی طرح 106 هکتاری منازل تعاونی مسکن  / مزایده,مزایده منزل مسکونی طرح 106 هکتاری منازل تعاونی مسکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983524/مزایده-نرده-شاسی-کانتینر--'>مزایده نرده شاسی کانتینر... / مزایده، مزایده نرده شاسی کانتینر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983531/مزایده-فروش-آپارتمان-تجاری-مساحت-53-متر'>مزایده فروش آپارتمان تجاری مساحت 53 متر / مزایده,مزایده فروش آپارتمان تجاری مساحت 53 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983541/مزایده-دو-دانگ-ملک-پلاک-ثبتی-شش-فرعی'>مزایده دو دانگ ملک پلاک ثبتی شش فرعی / مزایده,مزایده دو دانگ ملک پلاک ثبتی شش فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983552/مزایده-پلاک-شماره-1567-فرعی-از-566-فرعی-از-44-اصلی'>مزایده پلاک شماره 1567 فرعی از 566 فرعی از 44 اصلی / مزایده,مزایده پلاک شماره 1567 فرعی از 566 فرعی از 44 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983559/مزایده-4-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-ملک-مساحت-160-5متر-نوبت-دوم'>مزایده 4 دانگ مشاع از ششدانگ ملک مساحت 160.5متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده 4 دانگ مشاع از ششدانگ ملک مساحت 160.5متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983571/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-5-ارومیه'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 5 ارومیه / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 5 ارومیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983578/مزایده-پلاک-9-3235-اصلی-بخش-پنج'>مزایده پلاک 9/3235 اصلی بخش پنج  / مزایده,مزایده پلاک 9/3235 اصلی بخش پنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983585/مزایده-پلاک-9-3235-اصلی-بخش-پنج-ارومیه-اسناد-ذمه'>مزایده پلاک 9/3235 اصلی بخش پنج ارومیه اسناد ذمه  / مزایده,مزایده پلاک 9/3235 اصلی بخش پنج ارومیه اسناد ذمه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983593/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-5-ناحیه-یک-ارومیه'>مزایده پلاک ثبتی بخش 5 ناحیه یک ارومیه  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 5 ناحیه یک ارومیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983601/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-268-19متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 268.19متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 268.19متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983628/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-3000-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 3000 مترمربع  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 3000 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983688/مزایده-واگذاری-به-اجاره-یک-واحد-آپارتمان-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری به اجاره یک واحد آپارتمان مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده واگذاری به اجاره یک واحد آپارتمان مسکونی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983696/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-3685متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 3685متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 3685متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983697/استعلام-عملیات-احداث-و-راه-اندازی'>استعلام عملیات احداث و راه اندازی / استعلام, استعلام عملیات احداث و راه اندازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983698/استعلام-المان-هاویونیت-های-الکترونیکی'>استعلام المان هاویونیت های الکترونیکی  / استعلام, استعلام المان هاویونیت های الکترونیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983699/استعلام-مواد-آزمایشگاهی'>استعلام مواد آزمایشگاهی / استعلام, استعلام مواد آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983700/استعلام-خرید-سیم-گارد-no-78-با-روکش'>استعلام خرید سیم گارد no 78 با روکش  / استعلام , استعلام خرید سیم گارد mo 78 با روکش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983701/مناقصه-خرید-قطعات-پمپ-پرایمر-آتش-نشانی-آذر-خودرو'>مناقصه خرید قطعات پمپ پرایمر آتش نشانی آذر خودرو  / مناقصه, مناقصه خرید قطعات پمپ پرایمر آتش نشانی آذر خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983702/استعلام-تهیه-و-نصب-کامپیوتر-با-متعلقات'>استعلام تهیه  و نصب کامپیوتر با متعلقات  / استعلام ,استعلام تهیه  و نصب کامپیوتر با متعلقات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983703/استعلام-جو-پوست-کنده'>استعلام جو پوست کنده  / استعلام , استعلام جو پوست کنده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983704/استعلام-خرید-خدمات-اورژانس'>استعلام خرید خدمات اورژانس / استعلام،استعلام خرید خدمات اورژانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983705/استعلام-بازسازی-و-استانداردسازی-آسانسور'>استعلام بازسازی و استانداردسازی آسانسور / استعلام, استعلام بازسازی و استانداردسازی آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983706/استعلام-لوازم-مصرفی-نظافت'>استعلام لوازم مصرفی نظافت  / استعلام , استعلام لوازم مصرفی نظافت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983707/استعلام-انجام-بیمه-نامه-مسئولیت-مدنی'>استعلام انجام بیمه نامه مسئولیت مدنی  / استعلام , استعلام انجام بیمه نامه مسئولیت مدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983708/استعلام-احداث-پست-63-20-کیلوولت-موقت'>استعلام احداث پست 63/20 کیلوولت موقت / استعلام , استعلام احداث پست 63/20 کیلوولت موقت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983709/استعلام-تجهیزات-شبکه'>استعلام تجهیزات شبکه / استعلام , استعلام تجهیزات شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983710/استعلام-ساخت-غرفه-نمایشگاه'>استعلام ساخت غرفه نمایشگاه  / استعلام , استعلام ساخت غرفه نمایشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983711/استعلام-تجهیزات-کامپیوتری-پرینتر'>استعلام تجهیزات کامپیوتری، پرینتر / استعلام , استعلام تجهیزات کامپیوتری، پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983712/استعلام-ماشین-حساب'>استعلام ماشین حساب  / استعلام،استعلام ماشین حساب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983713/​استعلام-عملیات-نقشه-برداری'>​استعلام عملیات نقشه برداری / استعلام، ​استعلام عملیات نقشه برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983714/استعلام-خرید-و-نصب-دستگاه-گازسنج-h2s'>استعلام خرید و نصب دستگاه گازسنج h2s  / استعلام ,استعلام خرید و نصب دستگاه گازسنج h2s </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983715/استعلام-کارت-تغذیه'>استعلام کارت تغذیه  / استعلام بهاء, استعلام کارت تغذیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983716/استعلام-شفت-فولادی-و--'>استعلام شفت فولادی و ... / استعلام, استعلام شفت فولادی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983717/استعلام-تامین-تحویل-نصب-راه-اندازی'>استعلام تامین، تحویل، نصب، راه اندازی / استعلام، استعلام تامین، تحویل، نصب، راه اندازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983718/استعلام-۳۰-دست-البسه-و-ملزومات'>استعلام ۳۰ دست البسه و ملزومات / استعلام , استعلام ۳۰ دست البسه و ملزومات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983719/استعلام-تابلو-تبلیغاتی-زکات'>استعلام تابلو تبلیغاتی زکات  / استعلام , استعلام تابلو تبلیغاتی زکات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983720/مناقصه-ارائه-خدمات-راهبری-سرویس-بازرسی-تعمیر-و-نگهداری-سیستم-اعلام-و-اطفاء-حریق-اتوماتیک'>مناقصه ارائه خدمات راهبری، سرویس، بازرسی، تعمیر و نگهداری سیستم اعلام و اطفاء حریق اتوماتیک / اگهی مناقصه , ارائه خدمات راهبری، سرویس، بازرسی، تعمیر و نگهداری سیستم اعلام و اطفاء حریق اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983721/استعلام-سنسور-فشار'>استعلام سنسور فشار / استعلام, استعلام سنسور فشار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983722/استعلام-سنسور-دما'>استعلام سنسور دما / استعلام،استعلام سنسور دما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983723/استعلام-عملیات-نهالکاری-آبیاری-و-مراقب'>استعلام عملیات نهالکاری آبیاری و مراقب / استعلام ، استعلام عملیات نهالکاری آبیاری و مراقب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983724/مناقصه-تامین-پارچه-و-دوخت-روکش'>مناقصه تامین پارچه و دوخت روکش  / مناقصه ,مناقصه تامین پارچه و دوخت روکش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983725/تجدید-ارزیابی-کیفی-انجام-عملیات-ترمیم-و-آسفالت-محوطه-و-خیابان-در-سطح-منطقه'>تجدید ارزیابی کیفی انجام عملیات ترمیم و آسفالت محوطه و خیابان در سطح منطقه  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , ارزیابی کیفی انجام عملیات ترمیم و آسفالت محوطه و خیابان در سطح منطقه ویژه  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983726/استعلام-انجام-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام انجام فعالیت های تخصصی ساختمان     / استعلام، استعلام انجام فعالیت های تخصصی ساختمان    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983727/استعلام-دستگاه-فتوکپی-با-سرعت-23-کپی'>استعلام دستگاه فتوکپی با سرعت 23 کپی / استعلام ، استعلام دستگاه فتوکپی با سرعت 23 کپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983728/استعلام-تبلت-سامسونگ'>استعلام تبلت سامسونگ  / استعلام ,استعلام  تبلت سامسونگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983729/استعلام-تهیه-و-نصب-70-عدد-انشعاب-فولاد'>استعلام تهیه و نصب 70 عدد انشعاب فولاد / استعلام ، استعلام تهیه و نصب 70 عدد انشعاب فولاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983730/استعلام-UPS'>استعلام UPS  / استعلام،استعلام UPS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983731/استعلام-​سیب-زمینی-و--'>استعلام ​سیب زمینی و ...  / استعلام , استعلام ​سیب زمینی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983732/مناقصه-انجام-عملیات-آنتی-اسید-و-حفاظت-از-خوردگی'>مناقصه انجام عملیات آنتی اسید و حفاظت از خوردگی  / اگهی مناقصه , مناقصه انجام عملیات آنتی اسید و حفاظت از خوردگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983733/استعلام-عملیات-نهالکاری-آبیاری-و-مراقب'>استعلام عملیات نهالکاری آبیاری و مراقب / استعلام ، استعلام عملیات نهالکاری آبیاری و مراقب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983734/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام  کامپیوتر و فناوری / استعلام، استعلام کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983735/استعلام-پتو-گلبافت'>استعلام پتو گلبافت  / استعلام, استعلام پتو گلبافت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983736/استعلام-ساخت-قاب-عکس-تمثال-امام-و-رهبر'>استعلام ساخت قاب عکس تمثال امام و رهبر  / استعلام ,استعلام ساخت قاب عکس تمثال امام و رهبر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983737/استعلام-سنسور-دما-و-رطوبت-لامبرشت'>استعلام سنسور دما و رطوبت لامبرشت  / استعلام،استعلام سنسور دما و رطوبت لامبرشت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983738/استعلام-بیمه-ماشین-آلات-شخص-ثالث'>استعلام بیمه ماشین آلات شخص ثالث  / استعلام ، استعلام بیمه ماشین آلات شخص ثالث </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983739/استعلام-دارو-پزشکی-و-سلامت'>استعلام دارو، پزشکی و سلامت     / استعلام، استعلام دارو، پزشکی و سلامت    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983740/استعلام-ترانسمیتر-اختلاف-فشار'>استعلام ترانسمیتر اختلاف فشار / استعلام بهاء, استعلام ترانسمیتر اختلاف فشار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983741/مناقصه-خاک‌برداری-و-رگلاژ-شیروانی'>مناقصه خاک‌برداری و رگلاژ شیروانی / اگهی مناقصه , مناقصه خاک‌برداری و رگلاژ شیروانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983742/استعلام-کلینر-مخصوص-لوله-و--'>استعلام کلینر مخصوص لوله و ... / استعلام, استعلام کلینر مخصوص لوله و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983743/استعلام-​عایق-الاستومتری'>استعلام ​عایق الاستومتری / استعلام , استعلام ​عایق الاستومتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983744/استعلام-لوله-خرطومی'>استعلام لوله خرطومی  / استعلام , استعلام لوله خرطومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983745/استعلام-SCREW-DOUBLE-THERMOCOUPLES-(IRON-CONST'>استعلام SCREW-DOUBLE THERMOCOUPLES (IRON-CONST / استعلام بهاء, استعلام SCREW-DOUBLE THERMOCOUPLES (IRON-CONST</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983746/استعلام-بیمه-شخص-ثالث-و-بدنه'>استعلام بیمه شخص ثالث و بدنه  / استعلام , استعلام بیمه شخص ثالث و بدنه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983747/استعلام-پزشکی-و-سلامت'>استعلام پزشکی و سلامت / استعلام، استعلام پزشکی و سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983748/استعلام-​پوزیشنر-و--'>استعلام ​پوزیشنر و ... / استعلام, استعلام ​پوزیشنر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983749/​استعلام-مرمت-و-لایروبی-قنات--'>​استعلام مرمت و لایروبی قنات ... / استعلام, ​استعلام مرمت و لایروبی قنات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983750/استعلام-​کیک-دو-قلو'>استعلام ​کیک دو قلو  / استعلام , استعلام ​کیک دو قلو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983751/استعلام-ترانسمیتر-فشار'>استعلام ترانسمیتر فشار / استعلام بهاء, استعلام ترانسمیتر فشار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983752/​استعلام-مرمت-و-لایروبی-قنات--'>​استعلام مرمت و لایروبی قنات ... / استعلام, ​استعلام مرمت و لایروبی قنات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983753/استعلام-​لوبیا-قرمز-فله-درجه-یک'>استعلام ​لوبیا قرمز فله درجه یک / استعلام , استعلام ​لوبیا قرمز فله درجه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983754/استعلام-​خرید-بیل-برف-روب-جلو-کامیونی-96-9-4'>استعلام ​خرید بیل برف روب جلو کامیونی 96.9.4 / استعلام , استعلام ​خرید بیل برف روب جلو کامیونی 96.9.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983755/استعلام-عملیات-آبخیزداری-احداث-بند'>استعلام عملیات آبخیزداری احداث بند  / استعلام ,استعلام عملیات آبخیزداری احداث بند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983756/استعلام-آب-معدنی'>استعلام آب معدنی  / استعلام , استعلام آب معدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983757/استعلام-75000-کیلوگرم-برنج-تایلندی'>استعلام  75000 کیلوگرم برنج تایلندی / استعلام, استعلام  75000 کیلوگرم برنج تایلندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983758/استعلام-تعمیر-و-بازسازی'>استعلام تعمیر و بازسازی / استعلام، استعلام تعمیر و بازسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983759/استعلام-انجام-خدمات-سرویس-مشعل-بویلر-کمکی-S2--'>استعلام انجام خدمات سرویس مشعل بویلر کمکی S2 ... / استعلام, استعلام انجام خدمات سرویس مشعل بویلر کمکی S2 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983760/استعلام-تشک-فوم-خشک'>استعلام تشک فوم خشک  / استعلام , استعلام ​تشک فوم خشک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983761/استعلام-باتری-سمعک'>استعلام باتری سمعک  / استعلام , استعلام باتری سمعک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983762/استعلام-تهیه-شیر-هیدرانت-آتش-نشانی'>استعلام تهیه شیر هیدرانت آتش نشانی / استعلام ، استعلام تهیه شیر هیدرانت آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983763/استعلام-تعمیر-و-بازسازی-زیرزمین'>استعلام تعمیر و بازسازی زیرزمین  / استعلام، استعلام تعمیر و بازسازی زیرزمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983764/استعلام-دستگاه-تهویه-هوا'>استعلام دستگاه تهویه هوا / استعلام، استعلام دستگاه تهویه هوا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983765/استعلام-FINGER-FOR-CIRCUIT-BREAKER-AREVA---'>استعلام FINGER FOR CIRCUIT BREAKER AREVA .... / استعلام , استعلام FINGER FOR CIRCUIT BREAKER AREVA ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983766/فراخوان-مناقصه-تجهیز-و-راه-اندازی-سالن-همایش'>فراخوان مناقصه تجهیز و راه اندازی سالن همایش  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه تجهیز و راه اندازی سالن همایش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983767/استعلام-​پتوی-یکنفره'>استعلام ​پتوی یکنفره  / استعلام , استعلام ​پتوی یکنفره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983768/استعلام-سولفات'>استعلام سولفات / استعلام, استعلام سولفات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983769/استعلام-خرید-خدمات-واگذاری-یارانه-درمان'>استعلام خرید خدمات واگذاری یارانه درمان / استعلام, استعلام خرید خدمات واگذاری یارانه درمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983770/​استعلام-آسفالت'>​استعلام آسفالت  / استعلام، ​استعلام آسفالت  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983771/استعلام-خدمات-چاپ-و-تکثیر'>استعلام خدمات چاپ و تکثیر     / استعلام، استعلام خدمات چاپ و تکثیر    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983772/استعلام-Valve-block-w-5-way-PN400'>استعلام Valve block w/5 way PN400 / استعلام بهاء, استعلام Valve block w/5 way PN400</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983773/فراخوان-مناقصه-خدمات-حجمی-نگهداری-فضای-سبز'>فراخوان مناقصه خدمات حجمی نگهداری فضای سبز   / فراخوان , فراخوان مناقصه خدمات حجمی نگهداری فضای سبز  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983774/استعلام-نظارت-بر-اجرای-طرح-آبیاری'>استعلام نظارت بر اجرای طرح آبیاری  / استعلام, استعلام نظارت بر اجرای طرح آبیاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983775/استعلام-سرور-اچ-پی'>استعلام سرور اچ پی / استعلام , استعلام سرور اچ پی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983776/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-اجرای-عملیات-نهالکاری-مراقبت-و-آبیاری'>مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات نهالکاری، مراقبت و آبیاری / مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات نهالکاری، مراقبت و آبیاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983777/استعلام-بیمه-بدنه-و-بیمه-شخص-ثالث-ماشین'>استعلام بیمه بدنه و بیمه شخص ثالث ماشین / استعلام بیمه بدنه و بیمه شخص ثالث ماشین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983778/استعلام-میز-و-صندلی-معلم-طرح-سازمان'>استعلام میز و صندلی معلم طرح سازمان  / استعلام، استعلام میز و صندلی معلم طرح سازمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983779/استعلام-رب-گوجه-17-کیلوگرمی'>استعلام رب گوجه 17 کیلوگرمی  / استعلام , استعلام رب گوجه 17 کیلوگرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983780/فراخوان-مناقصه-تجهیزات-مرکب-سازی'>فراخوان مناقصه تجهیزات مرکب سازی     / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه تجهیزات مرکب سازی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983781/استعلام-ورزشی'>استعلام ورزشی / استعلام ,استعلام ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983782/استعلام-​نظارت-بر-اجرای-طرح-آبیاری'>استعلام ​نظارت بر اجرای طرح آبیاری / استعلام, استعلام ​نظارت بر اجرای طرح آبیاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983783/استعلام-مواد-مصرفی-مورد-نیاز-رشته-تاسیسات'>استعلام مواد مصرفی مورد نیاز رشته تاسیسات / استعلام,استعلام مواد مصرفی مورد نیاز رشته تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983784/مناقصه-عمومی-عملیات-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت'>مناقصه عمومی عملیات لکه گیری و روکش آسفالت / مناقصه عمومی عملیات لکه گیری و روکش آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983785/استعلام-مرمت-و-بازسازی-قبور-مطهر-شهدای'>استعلام مرمت و بازسازی قبور مطهر شهدای / استعلام , استعلام مرمت و بازسازی قبور مطهر شهدای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983786/استعلام-نظارت-بر-اجرای-طرح-آبیاری'>استعلام نظارت بر اجرای طرح آبیاری  / استعلام , استعلام نظارت بر اجرای طرح آبیاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983787/فراخوان-آبرسانی-مجتمع-ویرانی-شهرستان-طرقبه-شاندیز'>فراخوان آبرسانی مجتمع ویرانی شهرستان طرقبه شاندیز / فراخوان آبرسانی مجتمع ویرانی شهرستان طرقبه شاندیز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983788/استعلام-سوئیچ-دیتا-مودم'>استعلام سوئیچ دیتا- مودم / استعلام , استعلام سوئیچ دیتا- مودم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983789/استعلام-خرید-مواد-مصرفی-رشته-جواهرسازی'>استعلام خرید مواد مصرفی رشته جواهرسازی / استعلام,استعلام خرید مواد مصرفی رشته جواهرسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983790/استعلام-​نظارت-بر-اجرای-طرح-آبیاری'>استعلام ​نظارت بر اجرای طرح آبیاری / استعلام, استعلام ​نظارت بر اجرای طرح آبیاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983791/استعلام-پوشاک-و-کفش'>استعلام پوشاک و کفش / استعلام , استعلام پوشاک و کفش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983792/استعلام-آبمیوه-گیری-چندکاره-پارس-خزر'>استعلام آبمیوه گیری چندکاره پارس خزر / استعلام, استعلام آبمیوه گیری چندکاره پارس خزر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983793/استعلام-​برگزاری-جلسات-آموزشی-ایمنی-تردد'>استعلام ​برگزاری جلسات آموزشی ایمنی تردد / استعلام , استعلام ​برگزاری جلسات آموزشی ایمنی تردد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983794/استعلام-واگذاری-محل-جهت-ارائه-خدمات-تایپ-و-تکثیر'>استعلام واگذاری محل جهت ارائه خدمات تایپ و تکثیر  / آگهی استعلام ، استعلام واگذاری محل جهت ارائه خدمات تایپ و تکثیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983795/استعلام-خرید-مواد-مصرفی-رشته-فناوری'>استعلام خرید مواد مصرفی رشته فناوری / استعلام,استعلام خرید مواد مصرفی رشته فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983796/استعلام-اجرای-جدولگذاری-روستای-بازران'>استعلام اجرای جدولگذاری روستای بازران / استعلام , استعلام اجرای جدولگذاری روستای بازران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983797/استعلام-​چاپگر-سوزنی-EPSON-2190-LQ'>استعلام ​چاپگر سوزنی EPSON 2190 LQ / استعلام , استعلام ​چاپگر سوزنی EPSON 2190 LQ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983798/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-اجرای-عملیات-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور-احمدآباد'>مناقصه عمومی یک مرحله  ای اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت محور احمدآباد / مناقصه عمومی یک مرحله  ای اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت محور احمدآباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983799/استعلام-خرید-کاغذ-a4-copimax'>استعلام خرید کاغذ a4 copimax / استعلام,استعلام خرید کاغذ a4 copimax</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983800/استعلام-اجرای-جدولگذاری-روستای-خماجین'>استعلام اجرای جدولگذاری روستای خماجین / استعلام , استعلام اجرای جدولگذاری روستای خماجین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983801/استعلام-​تهیه-و-تحویل-خط-کش'>استعلام ​تهیه و تحویل خط کش  / استعلام , استعلام ​تهیه و تحویل خط کش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983802/استعلام-آسفالت-محوطه-اردوگاه'>استعلام آسفالت محوطه اردوگاه / استعلام, استعلام آسفالت محوطه اردوگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983803/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-اجرای-عملیات-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور-خیرآباد'>مناقصه عمومی یک مرحله  ای اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت محور خیرآباد / مناقصه عمومی یک مرحله  ای اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت محور خیرآباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983804/استعلام-بج-سینه-در-سه-رنگ'>استعلام بج سینه در سه رنگ  / استعلام , استعلام بج سینه در سه رنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983805/استعلام-​پیمانکار-جهت-حراست-فیزیکی'>استعلام ​پیمانکار جهت حراست فیزیکی  / استعلام , استعلام ​پیمانکار جهت حراست فیزیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983806/استعلام-خرید-تعدادی-توپ-ورزشی'>استعلام خرید تعدادی توپ ورزشی  / استعلام,استعلام خرید تعدادی توپ ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983807/استعلام-​کولر-گازی-18000-سرمایشی'>استعلام ​کولر گازی 18000 سرمایشی / استعلام, استعلام ​کولر گازی 18000 سرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983808/استعلام-خرید-تجهیزات-یدکی-بیسیم'>استعلام خرید تجهیزات یدکی بیسیم  / استعلام , استعلام خرید تجهیزات یدکی بیسیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983809/استعلام-پنیر'>استعلام پنیر  / استعلام, استعلام پنیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983810/مناقصه-کفسازی-بخش-توسعه-جنوب'>مناقصه کفسازی بخش توسعه جنوب  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه کفسازی بخش توسعه جنوب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983811/استعلام-خرید-تعدادی-یخچال-خانگی'>استعلام خرید تعدادی یخچال خانگی  / استعلام، استعلام خرید تعدادی یخچال خانگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983812/استعلام-خرید-و-نصب-تجهیزات-اطفا-حریق'>استعلام خرید و نصب تجهیزات اطفا حریق / استعلام, استعلام خرید و نصب تجهیزات اطفا حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983813/استعلام-میز-اداری-یک-طرفه'>استعلام میز اداری یک طرفه  / استعلام، استعلام میز اداری یک طرفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983814/استعلام-اجرای-جدولگذاری-روستای-خیرآباد'>استعلام اجرای جدولگذاری روستای خیرآباد / استعلام , استعلام اجرای جدولگذاری روستای خیرآباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983815/استعلام-صندلی-آمفی-تاتر'>استعلام صندلی آمفی تاتر / استعلام, استعلام صندلی آمفی تاتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983816/استعلام-سرور'>استعلام سرور  / استعلام, استعلام سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983817/مناقصه-آبرسانی-مجتمع-کلاته-میرزا-جان-فاز-8'>مناقصه آبرسانی مجتمع کلاته میرزا جان فاز 8 / مناقصه عمومی، مناقصه آبرسانی مجتمع کلاته میرزا جان فاز 8</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983818/استعلام-انجام-مطالعات-مدیریت-حفاظت-کیفی'>استعلام انجام مطالعات مدیریت حفاظت کیفی / استعلام,استعلام انجام مطالعات مدیریت حفاظت کیفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983819/استعلام-اجرای-ساماندهی-مسیر-خانگرمز'>استعلام اجرای ساماندهی مسیر خانگرمز / استعلام , استعلام اجرای ساماندهی مسیر خانگرمز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983820/مزایده-فروش-آپارتمان-تجاری-مساحت-97-40متر'>مزایده فروش آپارتمان تجاری مساحت 97.40متر  / مزایده,مزایده فروش آپارتمان تجاری مساحت 97.40متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983821/مزایده-اجاره-محل-اتاق-پزشک'>مزایده اجاره محل اتاق پزشک / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره محل اتاق پزشک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983822/استعلام-خرید-دوربین'>استعلام خرید دوربین  / استعلام , استعلام خرید دوربین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983823/استعلام-VLAN-بندی-7-عدد-سوییچ-سیسکو'>استعلام VLAN  بندی 7 عدد سوییچ سیسکو  / استعلام, استعلام VLAN  بندی 7 عدد سوییچ سیسکو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983824/استعلام-عملیات-آبخیزداری-احداث-بند'>استعلام عملیات آبخیزداری احداث بند / استعلام , استعلام عملیات آبخیزداری احداث بند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983825/استعلام-جابجایی-شبکه-برق'>استعلام جابجایی شبکه برق  / استعلام ,استعلام جابجایی شبکه برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983826/استعلام-خرید-نصب--راه-اندازی-و-آموزش-تجهیزات-آزمایشگاه'>استعلام خرید، نصب ، راه اندازی و آموزش تجهیزات آزمایشگاه / استعلام خرید، نصب ، راه اندازی و آموزش تجهیزات آزمایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983827/استعلام-خرید-دستگاه-چمن-زن-تراکتوری'>استعلام خرید دستگاه چمن زن تراکتوری  / استعلام , استعلام خرید دستگاه چمن زن تراکتوری </a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 9 تاريخ : شنبه 21 بهمن 1396 ساعت: 11:45