اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.3.22 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868410/مناقصه-تامین-برق-متقا... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.3.22 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868410/مناقصه-تامین-برق-متقاضیان-مدیریت-ساوجبلاغ-و-غرب-کرج'>مناقصه تامین برق متقاضیان مدیریت ساوجبلاغ و غرب کرج  / مناقصه, مناقصه تامین برق متقاضیان مدیریت ساوجبلاغ و غرب کرج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868333/مناقصه-تامین-برق-متقاضیان-مدیریت-برق-فردیس-و-جنوب-كرج'>مناقصه تامین برق متقاضیان مدیریت برق فردیس و جنوب كرج      / مناقصه, مناقصه تامین برق متقاضیان مدیریت برق فردیس و جنوب كرج     </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868409/تمدید-مناقصه-پروژه-نظارت-بر-آژانس-های-مشترکین-برق'>تمدید مناقصه  پروژه نظارت بر آژانس های مشترکین برق  / تمدید مناقصه  پروژه نظارت بر آژانس های مشترکین برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868074/مناقصه-پرسکاری-قطعه-و--'>مناقصه  پرسکاری قطعه و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  پرسکاری قطعه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868402/فراخوان-واگذاری-کلیه-امور-و-خدمات-مربوط-به-مدیریت-بهره-برداری-و-خدمات-گاز-شهری'>فراخوان واگذاری کلیه امور و خدمات مربوط به مدیریت بهره برداری و خدمات گاز شهری  / فراخوان واگذاری کلیه امور و خدمات مربوط به مدیریت بهره برداری و خدمات گاز شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868328/مناقصه-انواع-باتری-سیلد-2-ولت-و-12-ولت-420-200-100-و-600-آمپر'>مناقصه انواع باتری سیلد 2 ولت و 12 ولت 420، 200، 100 و 600  آمپر / آگهی مناقصه , مناقصه انواع باتری سیلد 2 ولت و 12 ولت 420، 200، 100 و 600  آمپر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868093/مناقصه-بازسازی-جاده-ساحلی-در-موقعیت-دهانه-خروجی-و--'>مناقصه بازسازی جاده ساحلی در موقعیت دهانه خروجی  و ... / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه بازسازی جاده ساحلی در موقعیت دهانه خروجی  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868435/مناقصه-لکه-گیری-آسفالت-سطح-منطقه-7'>مناقصه لکه گیری آسفالت سطح منطقه 7 / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه لکه گیری آسفالت سطح منطقه 7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867859/فراخوان-مناقصه-خرید-200-تن-ماده-شیمیایی-DDS-65'>فراخوان مناقصه خرید 200 تن ماده شیمیایی DDS-65 / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه خرید 200 تن ماده شیمیایی DDS-65</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868662/مناقصه-بهره-برداری-از-یکغرفه-با-کاربری-سنگهای-قیمتی-ونقره'>مناقصه بهره برداری از یکغرفه با کاربری سنگهای قیمتی ونقره  / مناقصه , مناقصه بهره برداری از یکغرفه با کاربری سنگهای قیمتی ونقره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868663/مزایده-قطعات-یدکی-موتورآلات'>مزایده قطعات یدکی موتورآلات / آگهی مزایده عمومی ,مزایده قطعات یدکی موتورآلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867866/فراخوان-مناقصه-خرید-GRP-PVC-C-مربوط-به-آنولیت'>فراخوان مناقصه خرید GRP/PVC-C مربوط به آنولیت / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه خرید GRP/PVC-C مربوط به آنولیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868413/مزایده-حدود-۴۰۰-تن-ضایعات-فلزی-(قراضه)'>مزایده حدود ۴۰۰ تن ضایعات فلزی (قراضه)  / مزایده حدود ۴۰۰ تن ضایعات فلزی (قراضه) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867841/فراخوان-پیمانکاران-جهت-عملیات-اجرایی-پروژه-مجتمع-مسکونی--اداری-و-تجاری-نوبت-دوم'>فراخوان پیمانکاران جهت عملیات اجرایی پروژه مجتمع مسکونی ، اداری و تجاری نوبت دوم / آگهی فراخوان , فراخوان پیمانکاران جهت عملیات اجرایی پروژه مجتمع مسکونی ، اداری و تجاری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868405/فراخوان-رستوران-و-کافی-شاپ-مرکز-همایش-های-بین-المللی-تبریز'>فراخوان رستوران و کافی شاپ مرکز همایش های بین المللی تبریز / فراخوان جذب سرمایه گذار,فراخوان رستوران و کافی شاپ مرکز همایش های بین المللی تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867838/مناقصه-مسترمیتر-پرتابل-مجهز-به-PD-میتر-نوبت-دوم'>مناقصه مسترمیتر پرتابل مجهز به PD میتر نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه مسترمیتر پرتابل مجهز به PD میتر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868364/استعلام-دیگ-چلویز-صنعتی-250-لیتری'>استعلام دیگ چلویز صنعتی 250 لیتری / استعلام, استعلام دیگ چلویز صنعتی 250 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868418/استعلام-گاو-صندوق'>استعلام گاو صندوق  / استعلام , استعلام گاو صندوق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868388/استعلام-اتیکت-پلاستیکی---تجدید'>استعلام اتیکت پلاستیکی .... تجدید / تجدید استعلام بهاء, استعلام اتیکت پلاستیکی .... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868295/استعلام-تهیه-و-اجرای-سکو-کافو-نوری'>استعلام تهیه و اجرای سکو کافو نوری / استعلام بهاء, استعلام ​تهیه و اجرای سکو کافو نوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868299/استعلام-شلف-مدیا-کانورتور---'>استعلام شلف مدیا کانورتور  ....  / استعلام , استعلام شلف مدیا کانورتور  ....  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868311/استعلام-بها-کف-شوی'>استعلام بها کف شوی  / استعلام بها کف شوی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868460/مزایده-محل-استخر-توپ'>مزایده محل استخر توپ  / آگهی مزایده , مزایده محل استخر توپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868450/مزایده-یک-باب-غرفه-جنب-بیمارستان'>مزایده یک باب غرفه جنب بیمارستان  / آگهی مزایده , مزایده یک باب غرفه جنب بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867833/مناقصه-خرید-دو-دستگاه-مسیریاب-نوبت-دوم'>مناقصه خرید دو دستگاه مسیریاب نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید دو دستگاه مسیریاب نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868316/استعلام-دستكش-لاستیكی-سه-لایه-استاد-كار-بنایی'>استعلام دستكش لاستیكی سه لایه استاد كار بنایی   / استعلام دستكش لاستیكی سه لایه استاد كار بنایی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868380/استعلام-خرید-دو-ردیف-چسب-96-3-22'>استعلام خرید دو ردیف چسب 96.3.22 / استعلام , استعلام خرید دو ردیف چسب 96.3.22</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868345/استعلام-طناب-نسوز-چهارگوش'>استعلام طناب نسوز چهارگوش  / استعلام , استعلام طناب نسوز چهارگوش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867733/مناقصه-خرید-100-تخته-زیلو-انفرادی-و--'>مناقصه خرید 100 تخته زیلو انفرادی و ... / آگهی مناقصه, مناقصه خرید 100 تخته زیلو انفرادی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868371/استعلام-رینگ-و-پیستون-لکوموتیو-96-3-22'>استعلام رینگ و پیستون لکوموتیو 96.3.22 / استعلام، استعلام تعمیر رینگ و پیستون لکوموتیو  96.3.22</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868411/استعلام-دستگاه-جوش'>استعلام دستگاه جوش   / استعلام،استعلام دستگاه جوش  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868365/فراخوان-انجام-عملیات-نصب-مونتاژ-جوشکاری-و-برشکاری--'>فراخوان انجام عملیات نصب، مونتاژ، جوشکاری و برشکاری ... / فراخوان, فراخوان انجام عملیات نصب، مونتاژ، جوشکاری و برشکاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868429/مناقصه-انجام-خدمات-مورد-نیاز-اداره-ایمنی--بهداشت-و-محیط-زیست-HSE-96-03-22'>مناقصه  انجام خدمات مورد نیاز اداره ایمنی ، بهداشت و محیط زیست HSE- 96.03.22 / فراخوان, مناقصه  انجام خدمات مورد نیاز اداره ایمنی ، بهداشت و محیط زیست HSE- 96.03.22</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868073/مناقصه-خرید-تعداد-120-هزار-عدد-بطری--'>مناقصه خرید تعداد 120 هزار عدد بطری ... / مناقصه , مناقصه خرید تعداد 120 هزار عدد بطری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867737/مناقصه-تامین-مواد-اولیه-شامل-کک-آهک-و-دولومیت'>مناقصه تامین مواد اولیه شامل کک، آهک و دولومیت / آگهی مناقصه, مناقصه تامین مواد اولیه شامل کک، آهک و دولومیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867745/مناقصه-خرید-شکر-خام'>مناقصه خرید شکر خام / آگهی مناقصه عمومی بین المللی, مناقصه خرید شکر خام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868419/تجدید-فراخوان-مناقصه-خدمات-نگهداری-از-تاسیسات-مکانیکی-و-الکتریکی'>تجدید فراخوان مناقصه خدمات نگهداری از تاسیسات مکانیکی و الکتریکی  / تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید فراخوان مناقصه خدمات نگهداری از تاسیسات مکانیکی و الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868355/تجدید-فراخوان-مناقصه-خدمات-ایمنی--بهداشت-و-محیط-زیست-96-3-22'>تجدید فراخوان مناقصه خدمات ایمنی ، بهداشت و محیط زیست 96.3.22 / تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ,تجدید  فراخوان مناقصه خدمات ایمنی ، بهداشت و محیط زیست 96.3.22</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868391/مناقصه-خرید-گریس-پمپ'>مناقصه خرید گریس پمپ / مناقصه خرید بدون سپرده , مناقصه خرید گریس پمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867748/مناقصه-بین-المللی-خرید-روغن-خام-سویا'>مناقصه بین المللی خرید روغن خام سویا  / آگهی مناقصه بین المللی, مناقصه بین المللی خرید روغن خام سویا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867811/مزایده-فروش-OFF3-2102TX00-و--'>مزایده فروش OFF3-2102TX00 و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش OFF3-2102TX00 و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867732/مزایده-اجاره-یک-باب-مغازه-نانوایی-نوبت-دوم'>مزایده اجاره یک باب مغازه نانوایی نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده اجاره یک باب مغازه نانوایی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867731/مناقصه-مقداری-لوله-پلی-اتیلن-63--90--110-مورد-نیاز-نوبت-دوم'>مناقصه مقداری لوله پلی اتیلن 63 - 90 - 110 مورد نیاز  نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه مقداری لوله پلی اتیلن 63 - 90 - 110 مورد نیاز  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867743/مناقصه-عمومی-کاروان-سیار'>مناقصه عمومی کاروان سیار / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی کاروان سیار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867723/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-133-92متر'>مزایده سند مالکیت ششدانگ آپارتمان مساحت 133.92متر / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ آپارتمان مساحت 133.92متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867799/مناقصه-روکش-آسفالت-ماسه-آسفالت-و-لکه-گیری-محور'>مناقصه روکش آسفالت، ماسه آسفالت و لکه گیری محور  / فراخوان مناقصات عمومی, مناقصه روکش آسفالت، ماسه آسفالت و لکه گیری محور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867752/مزایده-اجاره-تعداد-یکباب-مغازه-نوبت-دوم'>مزایده اجاره تعداد یکباب مغازه- نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره تعداد یکباب مغازه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867755/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-915-90-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 915.90 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 915.90 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867758/مزایده-یک-قطعه-زمین-قولنامه-ای-3150متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین قولنامه ای 3150متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین قولنامه ای 3150متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867725/مناقصه-مرمت-و-بهسازی-جاده-و-محوطه-چاه-136-بی-بی-حکیمه-نوبت-دوم'>مناقصه  مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 136 بی بی حکیمه- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 136 بی بی حکیمه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867735/مناقصه-عمومی-اجرای-عملیات-خاکی-و-کانال-هدایت-سیلاب-در-ناحیه-کارگاهی--'>مناقصه عمومی اجرای عملیات خاکی و کانال هدایت سیلاب در ناحیه کارگاهی ... / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اجرای عملیات خاکی و کانال هدایت سیلاب در ناحیه کارگاهی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867738/تجدید-مناقصه-عملیات-اجرایی-نصب-انشعابات-برق-نوبت-اول-(مرحله-دوم-)'>تجدید مناقصه عملیات اجرایی نصب انشعابات برق- نوبت اول (مرحله دوم ) / تجدید مناقصه عملیات اجرایی نصب انشعابات برق- نوبت اول (مرحله دوم )</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867780/سومین-کنگره-راهبری'>سومین کنگره راهبری / سومین کنگره راهبری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867749/فراخوان-مناقصه-خرید-یوپی-اس-های-مورد-نیاز-ایستگاههای-دائم-شبکه-شمیم'>فراخوان مناقصه خرید یوپی اس های مورد نیاز ایستگاههای دائم شبکه شمیم  / فراخوان مناقصه ,فراخوان مناقصه  خرید یوپی اس های مورد نیاز ایستگاههای دائم شبکه شمیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867722/مزایده-میزان-0-975-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده میزان 0.975 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده میزان 0.975 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867762/فراخوان-برگزاری-خرید-رایانه-و-تجهیزات-جانبی'>فراخوان برگزاری خرید رایانه و تجهیزات جانبی  / فراخوان ,فراخوان برگزاری خرید رایانه و تجهیزات جانبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868293/مزایده-فروش-دو-دستگاه-خودرو-سواری'>مزایده فروش دو دستگاه خودرو سواری / آگهی مزایده ,مزایده فروش دو دستگاه خودرو سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867798/فراخوان-ارزیابی-کیفی-قطعه-سوم-محور-زیر--دولت-آباد--زیارت-96-3-22'>فراخوان ارزیابی کیفی قطعه سوم محور زیر - دولت آباد - زیارت 96.3.22 / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی، فراخوان ارزیابی کیفی قطعه سوم محور زیر - دولت آباد - زیارت 96.3.22 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867769/مناقصه-سندبلاست-و-رنگ-آمیزی-مخزن-سقف-ثابت-نوبت-دوم'>مناقصه سندبلاست و رنگ آمیزی مخزن سقف ثابت نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه سندبلاست و رنگ آمیزی مخزن سقف ثابت نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867817/مزایده-بهره-برداری-آنغوزه-تلخ-و-شیرین-در-شهرستانهای-مهریز--'>مزایده بهره برداری آنغوزه تلخ و شیرین در شهرستانهای مهریز... / مزایده , مزایده بهره برداری آنغوزه تلخ و شیرین در شهرستانهای مهریز... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867744/مناقصه-P-F-MI-SWACO-CENTRFUG-نوبت-دوم'>مناقصه  P/F MI SWACO CENTRFUG نوبت دوم  / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی , ممناقصه  P/F MI SWACO CENTRFUG نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867774/اصلاحیه-مزایده-ضایعات-شامل-لوازم-مستهلک-فلزی-غیرفلزی'>اصلاحیه مزایده ضایعات شامل لوازم مستهلک فلزی، غیرفلزی / اصلاحیه مزایده , مزایده ضایعات شامل لوازم مستهلک فلزی، غیرفلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867827/مناقصه-یک-عدد-ایستگاه-گاز-مترینگ-کابینتی-400-متر-مکعب--'>مناقصه یک عدد ایستگاه گاز مترینگ کابینتی 400 متر مکعب ... / مناقصه , مناقصه یک عدد ایستگاه گاز مترینگ کابینتی 400 متر مکعب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867839/مناقصه-امور-خدماتی-خود-(-با-سقف-40-نفر-نیرو)'>مناقصه امور خدماتی خود ( با سقف 40 نفر نیرو)  / مناقصه, مناقصه امور خدماتی خود ( با سقف 40 نفر نیرو) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867747/آگهی-عمومی-شناسایی-پیمانکار-عملیات-حرارتی-سختکاری-تمپر-و--'>آگهی عمومی شناسایی پیمانکار عملیات حرارتی، سختکاری، تمپر و...  / آگهی عمومی, آگهی عمومی شناسایی پیمانکار عملیات حرارتی، سختکاری، تمپر و... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867742/مزایده-فروش-ملک-به-متراژ23669-28متر'>مزایده فروش ملک به متراژ23669.28متر  / مزایده,مزایده فروش ملک به متراژ23669.28متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867746/مزایده-فروش-یکباب-ملک-مساحت-عرصه-900-مترمربع'>مزایده فروش یکباب ملک مساحت عرصه 900 مترمربع  / مزایده,مزایده فروش یکباب ملک مساحت عرصه 900 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867754/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-263-متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 263 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 263 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867767/مزایده-یک-دستگاه-یخچال-فریزر-سونیا-و---نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه یخچال فریزر سونیا و ... نوبت دوم  / مزایده , مزایده یک دستگاه یخچال فریزر سونیا و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867750/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-و-اعیان-مساحت-413-66متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه و اعیان مساحت 413.66متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه و اعیان مساحت 413.66متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867913/مزایده-یک-دستگاه-غلطک-لاستیکی-7-چرخ'>مزایده  یک دستگاه غلطک لاستیکی 7 چرخ  / مزایده,مزایده  یک دستگاه غلطک لاستیکی 7 چرخ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867919/مزایده-تعداد-دو-دستگاه-اکسیژن-متر--تعداد-یک-دستگاه-پی-اج-متر'>مزایده تعداد دو دستگاه اکسیژن متر ، تعداد یک دستگاه پی اج متر  / مزایده,مزایده  تعداد دو دستگاه اکسیژن متر ، تعداد یک دستگاه پی اج متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867757/مناقصه-M1-SWACO-CENTRIFUGE--نوبت-دوم'>مناقصه M1 SWACO CENTRIFUGE - نوبت دوم   / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی , مناقصه M1 SWACO CENTRIFUGE نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867772/مزایده-دو-دستگاه-کولر-گازی-جنرال-دو-تیکه'>مزایده دو دستگاه کولر گازی جنرال دو تیکه / مزایده , مزایده دو دستگاه کولر گازی جنرال دو تیکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867961/مزایده-پورانینگ-تایوانی-و-ایزوگام-طرح-دار-صادراتی'>مزایده پورانینگ تایوانی و ایزوگام طرح دار صادراتی / مزایده پورانینگ تایوانی و ایزوگام طرح دار صادراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867761/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-مساحت-7-154متر'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مساحت 7.154متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مساحت 7.154متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867763/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-100-5مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 100.5مترمربع / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 100.5مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867766/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-101-27متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 101.27متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 101.27متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867784/مناقصه-اجرای-لکه-گیری-مکانیزه-و-آسفالت'>مناقصه اجرای لکه گیری مکانیزه و آسفالت / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای لکه گیری مکانیزه و آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867790/فراخوان-تعدادی-ماشین-آلات-(نیسان-نیسان-کمپرسی--مینی-لودر-خاور-و-جرثقیل)'>فراخوان  تعدادی ماشین آلات (نیسان،نیسان کمپرسی ، مینی لودر، خاور و جرثقیل)  / فراخوان , فراخوان تعدادی ماشین آلات (نیسان،نیسان کمپرسی ، مینی لودر، خاور و جرثقیل) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867776/مناقصه-تامین-خودروهای-استیجاری-96-3-22'>مناقصه تامین خودروهای استیجاری 96.3.22 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین خودروهای استیجاری  96.3.22</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867781/مناقصه-انجام-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-شهرداری-مناطق-2-و-3-و-4-و-5--96-3-22'>مناقصه  انجام سرویس ایاب و ذهاب کارکنان شهرداری مناطق 2 و 3 و 4 و 5  -96.3.22 / مناقصه  انجام سرویس ایاب و ذهاب کارکنان شهرداری مناطق 2 و 3 و 4 و 5 -96.3.22</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867720/مناقصه-امور-خدماتی--پشتیبانی-و-حفاظت-فیزیکی'>مناقصه امور خدماتی ، پشتیبانی و حفاظت فیزیکی  / مناقصه امور خدماتی ، پشتیبانی و حفاظت فیزیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867909/مناقصه-احداث-ساختمان'>مناقصه احداث ساختمان  / مناقصه , مناقصه احداث ساختمان  نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867845/مناقصه-نسبت-به-خرید-کیف-بیمار-96-3-22'>مناقصه نسبت به خرید کیف بیمار 96.3.22 / آگهی مناقصه , مناقصه نسبت به خرید کیف بیمار  96.3.22</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867828/فراخوان-اجاره-سالن-ورزشی-پهلوان-وفادار'>فراخوان اجاره سالن ورزشی پهلوان وفادار  / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان اجاره سالن ورزشی پهلوان وفادار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867815/مناقصه-خرید-و-اجرای-گاردیل-و-هندریل-در-شهر-جدید-گلبهار-نوبت-دوم'>مناقصه خرید و اجرای گاردیل و هندریل در شهر جدید گلبهار نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید و اجرای گاردیل و هندریل در شهر جدید گلبهار نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867740/فراخوان-خرید-انواع-سیم-کابل-و-مقره-سیلیکونی'>فراخوان خرید انواع سیم، کابل و مقره سیلیکونی / فراخوان خرید انواع سیم، کابل و مقره سیلیکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867816/مزایده-فروش-تعدادی-از-زمینها-کاربری-مسکونی-تجاری-تجدید'>مزایده فروش تعدادی از زمینها کاربری مسکونی تجاری تجدید / مزایده,مزایده فروش تعدادی از زمینها کاربری مسکونی تجاری تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867728/مناقصه-تهیه-نصب-و-نگهداری-علائم-تجهیزات-ترافیکی---'>مناقصه تهیه نصب و نگهداری علائم، تجهیزات ترافیکی .....  / آگهی مناقصه, مناقصه تهیه نصب و نگهداری علائم، تجهیزات ترافیکی ..... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867810/مزایده-ملک-مشاع-پلاک-ثبتی-مساحت-274-4متر'>مزایده ملک مشاع پلاک ثبتی مساحت 274.4متر / مزایده,مزایده ملک مشاع پلاک ثبتی مساحت 274.4متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867803/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-81-41مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 81.41مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 81.41مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868015/مزایده-یک-دست-مبلمان-نیمه-استیل'>مزایده یک دست مبلمان نیمه استیل  / مزایده,مزایده یک دست مبلمان نیمه استیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867801/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-84-70متر'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 84.70متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 84.70متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867807/مناقصه-ادامه-تکمیل-ایستگاه-آتش-نشانی'>مناقصه ادامه تکمیل ایستگاه آتش نشانی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه ادامه تکمیل ایستگاه آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867820/مزایده-واگذاری-دو-باب-مغازه-جهت-خدمات-تعمیرگاهی--'>مزایده واگذاری دو باب مغازه جهت خدمات تعمیرگاهی.... / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری دو باب مغازه جهت خدمات تعمیرگاهی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867753/مناقصه-خرید-کولر-یخچال-و-غیره'> مناقصه خرید کولر، یخچال و غیره  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی,  مناقصه خرید کولر، یخچال و غیره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867797/مزایده-محصول-سردرختی-باغات'>مزایده محصول سردرختی باغات  / آگهی مزایده,مزایده فروش محصول سردرختی باغات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867791/فراخوان-مناقصه-پروژه-احداث-خطوط-انشعابات-مصارف-عمده--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه پروژه احداث خطوط انشعابات مصارف عمده - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه پروژه احداث خطوط انشعابات مصارف عمده - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867929/فراخوان-عمومی-اجرای-پروژه-عملیات-پوشش-بتنی-کانال-انتقال-آب'>فراخوان عمومی اجرای پروژه عملیات پوشش بتنی کانال انتقال آب / فراخوان عمومی اجرای پروژه عملیات پوشش بتنی کانال انتقال آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867796/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-به-مساحت-252-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به مساحت 252 متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به مساحت 252 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867793/مزایده-ملک-دارای-سند-ثبتی-ششدانگ-مشا-پلاک-35-1-بخش-یک'>مزایده ملک دارای سند ثبتی ششدانگ مشا پلاک 35.1 بخش یک / مزایده,مزایده ملک دارای سند ثبتی ششدانگ مشا پلاک 35.1 بخش یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867814/فراخوان-مناقصه-بهینه-سازی-ارتینگ'>فراخوان مناقصه بهینه سازی ارتینگ / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان بهینه سازی ارتینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867804/فراخوان-خرید-و-نصب-420-دستگاه-حضور-و-غیاب--نوبت-دوم'>فراخوان خرید و نصب 420 دستگاه حضور و غیاب - نوبت دوم  / فراخوان ، فراخوان خرید و نصب 420 دستگاه حضور و غیاب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868037/مزایده-تعداد-5-عدد-کپسول-هوای-40-لیتری'>مزایده تعداد 5 عدد کپسول هوای 40 لیتری / مزایده , مزایده تعداد 5 عدد کپسول هوای 40 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867777/مزایده-سرقفلی-مغازه-به-مساحت-21-متر'>مزایده سرقفلی مغازه به مساحت 21 متر / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه به مساحت 21 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868022/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-206-مدل-80-یک-دستگاه-سردخانه--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو 206 مدل 80- یک دستگاه سردخانه  - نوبت دوم  / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو پژو 206 مدل 80- یک دستگاه سردخانه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867782/مزایده-پلاکهای-ثبتی-11-10663-16069-و-11-10663-10741'>مزایده پلاکهای ثبتی 11/10663/16069 و 11/10663/10741  / مزایده,مزایده پلاکهای ثبتی 11/10663/16069 و 11/10663/10741 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867785/مزایده-ششدانگ-مجتمع-مسکونی-مساحت-کل-900-30متر'>مزایده ششدانگ مجتمع مسکونی مساحت کل 900.30متر  / مزایده,مزایده ششدانگ مجتمع مسکونی مساحت کل 900.30متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867789/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-ملک-صنعتی-1000متر'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان ملک صنعتی 1000متر  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان ملک صنعتی 1000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868030/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-کشنده'>مزایده یک دستگاه کامیون کشنده  / مزایده , مزایده یک دستگاه کامیون کشنده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868019/فروش-یک-دستگاه-ماشین-تراش-CNC'>فروش یک دستگاه ماشین تراش CNC  / فروش یک دستگاه ماشین تراش CNC </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868056/مناقصه-پروژه-آسفالت-معابر-شهری'>مناقصه پروژه آسفالت معابر شهری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه آسفالت معابر شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868065/آگهی-مزایده-عمومی-واگذاری-حفظ-و-نگهداری-کلیه-ابنیه-فنی'>آگهی مزایده عمومی واگذاری حفظ و نگهداری کلیه ابنیه فنی / آگهی مزایده عمومی،آگهی مزایده عمومی واگذاری حفظ و نگهداری کلیه ابنیه فنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868044/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاههای-CNG-مرحله-دوم'>مزایده بهره برداری از جایگاههای CNG مرحله دوم  / آگهی مزایده,مزایده بهره برداری از جایگاههای CNG مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868038/مناقصه-خرید-2-سری-راک-شارژ-پلانت-3000-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 2 سری راک شارژ پلانت 3000  نوبت دوم  / آگهی مناقصه دو مرحله ای، مناقصه خرید 2 سری راک شارژ پلانت 3000  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868122/اصلاحیه-فراخوان-ارزیابی-کیفی-انجام-امور-خدمات-ایستگاه-های-مسافری'>اصلاحیه فراخوان ارزیابی کیفی انجام امور خدمات ایستگاه های مسافری  / اصلاحیه , فراخوان ارزیابی کیفی انجام امور خدمات ایستگاه های مسافری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867718/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-1393متر'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 1393متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 1393متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867741/مناقصه-تعویض--ساقه-گذاری-و-مدفون-نمودن-شیرهای-حوضچه-ای'>مناقصه تعویض ، ساقه گذاری و مدفون نمودن شیرهای حوضچه ای  / مناقصه , مناقصه تعویض ، ساقه گذاری و مدفون نمودن شیرهای حوضچه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868034/تجدید-فراخوان-پروژه-مرمت-و-بهسازی-ساختمانها--زیرساختهای-تاسیسات-برقی-و-مکانیکی--نوبت-دوم'>تجدید فراخوان پروژه مرمت و بهسازی ساختمانها ، زیرساختهای تاسیسات برقی و مکانیکی ...نوبت دوم  / تجدید آگهی فراخوان پیمانکاران , تجدید فراخوان پروژه مرمت و بهسازی ساختمانها ، زیرساختهای تاسیسات برقی و مکانیکی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868392/استعلام-کیت-آموزشی-خانه-هوشمند'>استعلام کیت آموزشی خانه هوشمند  / استعلام, استعلام کیت آموزشی خانه هوشمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868374/استعلام-کامپیوتر-رومیزی'>استعلام  کامپیوتر رومیزی  / استعلام, استعلام  کامپیوتر رومیزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868336/استعلام-تعمیرات-پل-کیلومتر-380-13-محور-زاهدان-سفیدابه'>استعلام تعمیرات پل کیلومتر 380+13 محور زاهدان- سفیدابه  / استعلام، استعلام تعمیرات پل کیلومتر 380+13 محور زاهدان- سفیدابه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868471/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام ،  لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868462/استعلام-بیمه-تکمیلی-درمان-پرسنل'>استعلام بیمه تکمیلی درمان پرسنل  / استعلام بیمه تکمیلی درمان پرسنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868494/استعلام-فایروال'>استعلام فایروال  / استعلام , استعلام فایروال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868533/استعلام-نوار-تست-قند-خون-اکو-چک'>استعلام نوار تست قند خون اکو چک  / استعلام نوار تست قند خون اکو چک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868581/استعلام-صندلی-گردان'>استعلام صندلی گردان  / استعلام, استعلام صندلی گردان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868564/استعلام-باطری-UPS'>استعلام باطری UPS  / استعلام باطری UPS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868591/استعلام-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام , استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868072/مناقصه-بهسازی-و-آسفالت-راه-روستایی-تجدید'>مناقصه بهسازی و آسفالت راه روستایی تجدید  / آگهی مناقصه, مناقصه بهسازی و آسفالت راه روستایی تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868566/استعلام-خرید-لپ-تاپ'>استعلام خرید لپ تاپ / استعلام، استعلام خرید لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868538/استعلام-دی-وی-دی-رایتر'>استعلام دی وی دی رایتر / استعلام , استعلام دی وی دی رایتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868499/استعلام-میز-اداری-کارشناسی'>استعلام میز اداری کارشناسی / استعلام، استعلام میز اداری کارشناسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868485/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام ،استعلام کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868464/استعلام-دوربین-با-لنز-متغییر'>استعلام دوربین با لنز متغییر  / استعلام دوربین با لنز متغییر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868557/استعلام-هارد-دیسک-رایانه--'>استعلام هارد دیسک رایانه ... / استعلام, استعلام هارد دیسک رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868542/استعلام-صندلی-نیلپر'>استعلام صندلی نیلپر  / استعلام، استعلام صندلی نیلپر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868524/استعلام-کیس-رایانه-PC--'>استعلام کیس رایانه PC ... / استعلام, استعلام کیس رایانه PC ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868495/استعلام-کاغذ-رول-حرارتی-با-مغزی-25-MM---'>استعلام کاغذ رول حرارتی با مغزی 25 MM .... / استعلام کاغذ رول حرارتی با مغزی 25 MM ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868475/استعلام-برد-کامل-پاور-رایانه--'>استعلام برد کامل پاور رایانه ... / استعلام , استعلام برد کامل پاور رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868029/مناقصه-تعدادی-پمپ-و-الکتروموتور-نوبت-دوم'>مناقصه تعدادی پمپ و الکتروموتور نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه تعدادی پمپ و الکتروموتور نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868519/استعلام-SSD-850-PRO-2-5-SATA-III-1TB'>استعلام SSD 850 PRO 2.5" SATA III 1TB / استعلام  SSD 850 PRO 2.5" SATA III 1TB</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868426/استعلام-کیت-آموزشی-اتوماسیون-صنعتی-و-ابزار-دقیق'>استعلام کیت آموزشی اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق / استعلام, استعلام کیت آموزشی اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868465/استعلام-کارت-گرافیک-VGA'>استعلام کارت گرافیک VGA / استعلام, استعلام کارت گرافیک VGA</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868511/استعلام-رم-ماژول'>استعلام رم ماژول / استعلام, استعلام  رم ماژول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868447/استعلام-دستگاه-سکسیونر'>استعلام دستگاه سکسیونر / استعلام دستگاه سکسیونر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868476/استعلام-خرید-16-دستگاه-اسکنر'>استعلام خرید 16 دستگاه اسکنر / استعلام خرید 16 دستگاه اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868493/استعلام-کاتریج-چاپگر'>استعلام کاتریج چاپگر / استعلام  کاتریج چاپگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868430/استعلام-صندلی'>استعلام صندلی  / استعلام صندلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868057/مزایده-جمع-آوری-و-فروش-اموال-تملیکی'>مزایده جمع آوری و فروش اموال تملیکی / آگهی مزایده,مزایده جمع آوری و فروش اموال تملیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868466/استعلام-سرور'>استعلام  سرور  / استعلام سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868443/استعلام-بهسازی-درب-رک'>استعلام بهسازی درب رک / استعلام, استعلام بهسازی درب رک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868534/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام , استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868509/استعلام-پشتیبانی-حمل-و-نقل'>استعلام پشتیبانی حمل و نقل  / استعلام پشتیبانی حمل و نقل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868489/استعلام-مادربرد-گارانتی-آواژنگ'>استعلام مادربرد گارانتی آواژنگ / استعلام, استعلام مادربرد گارانتی آواژنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868451/استعلام-مایع-دستشویی'>استعلام مایع دستشویی / استعلام, استعلام  مایع دستشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868432/استعلام-خرید-تجهیزات-مورد-نیاز-طراحی-شده-سالن-کنفرانس'>استعلام خرید تجهیزات مورد نیاز طراحی شده سالن کنفرانس / استعلام خرید تجهیزات مورد نیاز طراحی شده سالن کنفرانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868403/استعلام-جلیقه-نجات'>استعلام جلیقه نجات  / استعلام , استعلام جلیقه نجات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868383/استعلام-پشتیبانی-خدمات-و-تاسیسات'>استعلام پشتیبانی خدمات و تاسیسات  / استعلام پشتیبانی خدمات و تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867863/مناقصه-شناسایی-و-ارزیابی-سرمایه-گذاری-و-اجرا-پروژه-آزادراه-آبادان--نوبت-دوم'>مناقصه شناسایی و ارزیابی سرمایه گذاری و اجرا پروژه آزادراه آبادان...نوبت دوم / مناقصه, مناقصه شناسایی و ارزیابی سرمایه گذاری و اجرا پروژه آزادراه آبادان...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868350/استعلام-خرید-خدمات-کپی-و-تکثیر'>استعلام خرید خدمات کپی و تکثیر  / استعلام,استعلام خرید خدمات کپی و تکثیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868327/استعلام-فعالیت-های-اداره-و-پشتیبانی-دفتر-کار'>استعلام فعالیت های اداره و پشتیبانی دفتر کار  / استعلام , استعلام فعالیت های اداره و پشتیبانی دفتر کار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868422/مناقصه-اجرای-آسفالت-و-جدولگذاری'>مناقصه اجرای آسفالت و جدولگذاری  / مناقصه اجرای آسفالت و جدولگذاری بلوار ورزش     </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868445/استعلام-قیمت-عملیات-دیواره-سازی-و-ساماندهی-رودخانه-قره-چای(محدوده-باقرآباد-و-آیش-دیوان)'> استعلام قیمت: عملیات دیواره سازی و ساماندهی رودخانه قره چای(محدوده باقرآباد و آیش دیوان) /  استعلام قیمت: عملیات دیواره سازی و ساماندهی رودخانه قره چای(محدوده باقرآباد و آیش دیوان)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868469/انجام-خدمات-پشتیبانی-مورد-نیاز-شرکت-آب-منطقه-ای-کرمان-و-واحدهای-تابعه'>انجام خدمات پشتیبانی مورد نیاز شرکت آب منطقه ای کرمان و واحدهای تابعه / انجام خدمات پشتیبانی مورد نیاز شرکت آب منطقه ای کرمان و واحدهای تابعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868487/انجام-خدمات-بازشماری-منابع-سازمان-ملی-زمین-و-مسكن-در-شهر-های-كرمانشاه-و-قصر-شیرین'> انجام خدمات بازشماری منابع سازمان ملی زمین و مسكن در شهر های كرمانشاه و قصر شیرین     /  انجام خدمات بازشماری منابع سازمان ملی زمین و مسكن در شهر های كرمانشاه و قصر شیرین    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868503/تهیه-واجرای-نازک-کاری-سوله-وساختمان-الحاقی-ومیانی-مجموعه-آبی-کارگران-مشهد'>تهیه واجرای نازک کاری سوله وساختمان الحاقی ومیانی مجموعه آبی کارگران مشهد    / تهیه واجرای نازک کاری سوله وساختمان الحاقی ومیانی مجموعه آبی کارگران مشهد   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868437/مناقصه-عملیات-اجرایی-شفته--فونداسیون--اسکلت'>مناقصه عملیات اجرایی شفته ، فونداسیون ، اسکلت / مناقصه عملیات اجرایی شفته ، فونداسیون ، اسکلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867860/مناقصه-p-f-oIL-WELL-CROWN-BLOCK-MOUNTED-ONLEEC-MOORE-DERRICK--نوبت-دوم'>مناقصه p/f oIL WELL CROWN BLOCK MOUNTED ONLEEC MOORE DERRICK ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی, مناقصه p/f OILWELL CROWN BLOCK MOUNTED ON LEE C MOORE DERRICK ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868427/مزایده-حضوری-(-حراج)-۸-دستگاه-خودروی-سواری'>مزایده حضوری ( حراج) ۸ دستگاه خودروی سواری     / مزایده حضوری ( حراج) ۸ دستگاه خودروی سواری    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868442/مزایده-عرضه-زمین'>مزایده عرضه زمین / مزایده ، مزایده عرضه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868448/مناقصه-اجرا-و-زیر-ساخت-مجتمع-های-گلخانه-ای'>مناقصه اجرا و زیر ساخت مجتمع های گلخانه ای / مناقصه اجرا و زیر ساخت مجتمع های گلخانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868512/اجاره-غرفه-جهت-فعالیت-سوپر-مارکت-در-سالن-مسافری-پایانه-مرزی-میلک'>اجاره غرفه جهت فعالیت سوپر مارکت در سالن مسافری پایانه مرزی میلک  / اجاره غرفه جهت فعالیت سوپر مارکت در سالن مسافری پایانه مرزی میلک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868496/واگذاری-ارائه-خدمات-فوریتهای-پزشکی-پیش-بیمارستانی-به-ساکنین-روستایی-و-شهرهای-زیر-۵۰-هزار-نفر'>واگذاری ارائه خدمات فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی به ساکنین روستایی و شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر / واگذاری ارائه خدمات فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی به ساکنین روستایی و شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868479/تهیه-نقشه-کاداستر-و-برداشت-اطلاعات-توصیفی-و-مالکیتی-اراضی-کشاورزی'> تهیه نقشه کاداستر و برداشت اطلاعات توصیفی و مالکیتی اراضی کشاورزی  /  تهیه نقشه کاداستر و برداشت اطلاعات توصیفی و مالکیتی اراضی کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868455/مزایده-شماره-۹۶-۵-فروش-۴۰-قلم-لوازم-راکد-و-اسقاط-مازاد-برنیاز'>مزایده شماره ۹۶/۵ فروش ۴۰ قلم لوازم راکد و اسقاط مازاد برنیاز  / مزایده شماره ۹۶/۵ فروش ۴۰ قلم لوازم راکد و اسقاط مازاد برنیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867850/مناقصه-پروژه-راهبری--تعمیر--سرویس-و-نگهداری-تجهیزهای-مخابراتی-و-الکترونیکی---تجدید'>مناقصه پروژه راهبری ، تعمیر ، سرویس و نگهداری تجهیزهای مخابراتی و الکترونیکی ... تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه راهبری ، تعمیر ، سرویس و نگهداری تجهیزهای مخابراتی و الکترونیکی ...تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868434/مناقصه-احداث-دیوار-تصفیه-خانه-فاضلاب-شهر-جوانرود'>مناقصه احداث دیوار تصفیه خانه فاضلاب شهر جوانرود / مناقصه احداث دیوار تصفیه خانه فاضلاب شهر جوانرود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868573/استعلام-کاغذ-تحریر-80-گرمی-a4-سایز-210×297'>استعلام کاغذ تحریر 80 گرمی a4 سایز 210×297 / استعلام, استعلام کاغذ تحریر 80 گرمی a4 سایز 210×297</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868594/استعلام-پشتیبانی-تجهیزات-سخت-افزاری-و-نرم-افزاری-سیستم-های-رایانه-ای'>استعلام پشتیبانی تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری سیستم های رایانه ای / استعلام, استعلام پشتیبانی تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری سیستم های رایانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868539/استعلام-سی-پی-یو-رایانه'>استعلام سی پی یو رایانه / استعلام , استعلام سی پی یو رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868626/استعلام-پرینتر-لیبل-زن-cd'>استعلام پرینتر لیبل زن cd / استعلام پرینتر لیبل زن cd</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868655/استعلام-تابلو-برق'>استعلام تابلو برق  / استعلام تابلو برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868642/استعلام-کابل-6-3-با-عایق-و-روکش-swr'>استعلام کابل 6*3 با عایق و روکش swr / استعلام کابل 6*3 با عایق و روکش swr</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867885/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-152-30متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 152.30متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 152.30متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868574/استعلام-باتری-سرب-و-اسید-300-آمپر-ساعت-2-ولت'>استعلام باتری سرب و اسید 300 آمپر ساعت-2 ولت / استعلام, استعلام باتری سرب و اسید 300 آمپر ساعت-2 ولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868543/استعلام-مرغ-کامل-منجمد-شده-داخلی-با-تاریخ-مصرف-حداقل-6-ماهه'>استعلام مرغ کامل منجمد شده داخلی با تاریخ مصرف حداقل 6 ماهه / استعلام , استعلام مرغ کامل منجمد شده داخلی با تاریخ مصرف حداقل 6 ماهه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868579/استعلام-گاری-حمل-مرسولات-پستی-دارای-استاندارد'>استعلام گاری حمل مرسولات پستی دارای استاندارد / استعلام ,استعلام گاری حمل مرسولات پستی دارای استاندارد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868615/استعلام-پیتزا-پز-لینکون-سه-ردیفه'>استعلام پیتزا پز لینکون سه ردیفه / استعلام ,استعلام پیتزا پز لینکون سه ردیفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868644/استعلام-1200-متر-مربع-ایزوگام-درجه-1-همراه-با-نصب-و-ضمانت-10-ساله'>استعلام 1200 متر مربع ایزوگام درجه 1 همراه با نصب و ضمانت 10 ساله / استعلام ,استعلام 1200 متر مربع ایزوگام درجه 1 همراه با نصب و ضمانت 10 ساله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868653/استعلام-آنتی-ویروس'>استعلام آنتی ویروس  / استعلام , استعلام آنتی ویروس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868536/استعلام-لوله-فلکسی'>استعلام  لوله فلکسی / استعلام لوله فلکسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868550/استعلام-کابل'>استعلام کابل  / استعلام, استعلام کابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868576/استعلام-واگذاری-خدمات-ایاب-و-ذهاب'>استعلام واگذاری خدمات ایاب و ذهاب / استعلام واگذاری خدمات ایاب و ذهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868610/استعلام-الکتروپمپ-شناور'>استعلام الکتروپمپ شناور / استعلام, استعلام الکتروپمپ شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867836/مناقصه-خرید-و-اجرای-فضای-سبز-و--نوبت-دوم'>مناقصه خرید و اجرای فضای سبز  و ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید و اجرای فضای سبز  و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868661/استعلام-خرید-آنتی-ویروس-سازمانی'>استعلام خرید آنتی ویروس سازمانی / استعلام خرید آنتی ویروس سازمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868555/استعلام-تجهیزات-چوبی-کتابخانه-ای'>استعلام تجهیزات چوبی کتابخانه ای / استعلام ، استعلام تجهیزات چوبی کتابخانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868618/استعلام-ویدئو-پرژکتور'>استعلام ویدئو پرژکتور / استعلام, استعلام  ویدئو پرژکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868597/استعلام-تخم-مرغ'>استعلام تخم مرغ  / استعلام ، استعلام  تخم مرغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868593/استعلام-مربا-25-گرم'>استعلام مربا 25 گرم  / استعلام ، استعلام مربا 25 گرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868577/استعلام-تابلو-وایت-برد-الکترونیکی-هوشمند'>استعلام تابلو وایت برد الکترونیکی هوشمند  / استعلام, استعلام تابلو وایت برد الکترونیکی هوشمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868568/استعلام-تن-ماهی-180-گرمی-شیلتون'>استعلام تن ماهی 180 گرمی شیلتون  / استعلام, استعلام تن ماهی 180 گرمی شیلتون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868582/استعلام-فیلتر-کوانتوم-میلی-پور'>استعلام فیلتر کوانتوم میلی پور  / استعلام, استعلام فیلتر کوانتوم میلی پور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868567/استعلام-تجهیزات-غیر-شیمیایی'>استعلام تجهیزات غیر شیمیایی  / استعلام, استعلام تجهیزات غیر شیمیایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868589/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان      / استعلام, استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان     </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867843/مناقصه-واگذاری-سرویس-و-تعمیرات-خط-گرم-تجدید'>مناقصه واگذاری سرویس و تعمیرات خط گرم- تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری سرویس و تعمیرات خط گرم- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868600/استعلام-دارو--پزشکی-و-سلامت'>استعلام دارو ، پزشکی و سلامت / استعلام, استعلام دارو ، پزشکی و سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868552/استعلام-چاپگر-تخویلداری-WINCORE-NIXDORG-4920XE'>استعلام چاپگر تخویلداری WINCORE NIXDORG 4920XE / استعلام , استعلام چاپگر تخویلداری WINCORE NIXDORG 4920XE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868631/استعلام-پرژکتور'>استعلام پرژکتور / استعلام پرژکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868638/استعلام-کالای-برق'>استعلام کالای برق   / استعلام کالای برق  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868652/استعلام-13-قلم-لوازم-تاسیساتی'>استعلام 13 قلم لوازم تاسیساتی  / استعلام 13 قلم لوازم تاسیساتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868559/استعلام-اسکنر-چک-PANINI-مدل-XVISION'>استعلام اسکنر چک PANINI مدل XVISION / استعلام , استعلام اسکنر چک PANINI مدل XVISION</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868556/استعلام-فعالیتهای-نصب-تاسیسات-برق--لوله-کشی-و-سایر-تاسیسات-ساختمان'>استعلام فعالیتهای نصب تاسیسات برق , لوله کشی و سایر تاسیسات ساختمان  / استعلام , استعلام فعالیتهای نصب تاسیسات برق , لوله کشی و سایر تاسیسات ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868592/استعلام-دو-عدد-منبع-کوئل-دار'>استعلام دو عدد منبع کوئل دار / استعلام,استعلام دو عدد منبع کوئل دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868636/استعلام-گوشی-تلفن-تحت-شبکه'>استعلام گوشی تلفن تحت شبکه / استعلام ,استعلام گوشی تلفن تحت شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868648/استعلام-پاکت-مکاتبات-اداری(بزرگ-کوچک-متوسط)--کاغذ-یادداشت'>استعلام پاکت مکاتبات اداری(بزرگ/کوچک/متوسط) + کاغذ یادداشت / استعلام ,استعلام پاکت مکاتبات اداری(بزرگ/کوچک/متوسط) + کاغذ یادداشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868105/مناقصه-تهیه-و-نصب-و-اجراء-کامل-1500-فقره-انشعاب-آب--'>مناقصه تهیه و نصب و اجراء کامل 1500 فقره انشعاب آب... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه تهیه و نصب و اجراء کامل 1500 فقره انشعاب آب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867940/اصلاحیه-مناقصه-احداث-سرویس-بهداشتی-ایستگاه-محمدیه'>اصلاحیه مناقصه احداث سرویس بهداشتی ایستگاه محمدیه / اصلاحیه, مناقصه احداث سرویس بهداشتی ایستگاه محمدیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868658/استعلام-4-قلم-لوازم-تاسیساتی'>استعلام 4 قلم لوازم تاسیساتی  / استعلام,استعلام 4 قلم لوازم تاسیساتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868547/استعلام-کولر'>استعلام کولر  / استعلام ،استعلام کولر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868560/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام , استعلام کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868590/استعلام-خرید-تجهیزات-رایانه-ای'>استعلام خرید تجهیزات رایانه ای / استعلام خرید تجهیزات رایانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868614/استعلام-شیر-فلکه-توپی-21-2'>استعلام شیر فلکه توپی 21/2 / استعلام , استعلام شیر فلکه توپی 21/2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868659/استعلام-خرید-دیتا-ویدیو-پرژکتور-epson'>استعلام خرید دیتا ویدیو پرژکتور epson / استعلام خرید دیتا ویدیو پرژکتور epson</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868537/استعلام-الکتروموتور-شناور'>استعلام الکتروموتور شناور / استعلام, استعلام الکتروموتور شناور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868611/استعلام-تلویزیون-ال-ای-دی'>استعلام  تلویزیون ال ای دی / استعلام , استعلام  تلویزیون ال ای دی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868603/استعلام-برق-اضطراری-UPS---'>استعلام برق اضطراری UPS .... / استعلام ، استعلام برق اضطراری UPS ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868588/استعلام-رایانه-صنعتی--'>استعلام رایانه صنعتی... / استعلام, استعلام رایانه صنعتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867834/مناقصه-احداث-سرویس-بهداشتی-ایستگاه-محمدیه-نوبت-دوم'>مناقصه  احداث سرویس بهداشتی ایستگاه محمدیه- نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه  احداث سرویس بهداشتی ایستگاه محمدیه- نوبت د وم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868635/استعلام-کولر-گازی-24000'>استعلام کولر گازی 24000 / استعلام، استعلام کولر گازی 24000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868629/استعلام-سرور-طبق-مشخصات-فایل-پیوست'>استعلام سرور طبق مشخصات فایل پیوست / استعلام, استعلام  سرور طبق مشخصات فایل پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868619/استعلام-کیسه-زباله-مشکی--'>استعلام کیسه زباله مشکی... / استعلام، استعلام کیسه زباله مشکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868609/استعلام-رادیاتور-Il-primo-بوتان--آکس-500'>استعلام رادیاتور Il primo بوتان - آکس 500 / استعلام، استعلام رادیاتور Il primo بوتان - آکس 500</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868649/استعلام-خرید-بی-سیم-دستی-باباطری-و-شارژر-و-نگهبان-هوشمند--'>استعلام خرید بی سیم دستی باباطری و شارژر و نگهبان هوشمند ... / استعلام ,استعلام خرید بی سیم دستی باباطری و شارژر و نگهبان هوشمند ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868657/استعلام-سه-عدد-باطری-خشک-سیلد-اسید-12-ولت-100-آمپر'>استعلام سه عدد باطری خشک سیلد اسید 12 ولت 100 آمپر  / استعلام ,استعلام سه عدد باطری خشک سیلد اسید 12 ولت 100 آمپر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868640/استعلام-لوازم-و-علایم-مورد-نیاز-سیستم-اعلام-حریق'>استعلام لوازم و علایم مورد نیاز سیستم اعلام حریق / استعلام ,استعلام لوازم و علایم مورد نیاز سیستم اعلام حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868630/استعلام-خرید-پهنای-باند-اینترنت-و-اینترانت-اختصاصی--'>استعلام خرید پهنای باند اینترنت و اینترانت اختصاصی ... / استعلام ,استعلام خرید پهنای باند اینترنت و اینترانت اختصاصی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868616/استعلام-خرید-و-ساخت-10-دستگاه-تابلوی-راهنمای-مجتمع-خدماتی-رفاهی'>استعلام خرید و ساخت 10 دستگاه تابلوی راهنمای مجتمع خدماتی رفاهی / استعلام, استعلام خرید و ساخت 10 دستگاه تابلوی راهنمای مجتمع خدماتی رفاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867868/مناقصه-واگذاری-تامین-خودرو'>مناقصه واگذاری تامین خودرو  / مناقصه عمومی,مناقصه واگذاری تامین خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868628/استعلام-تجهیزات-اداری-کانون-فرهنگی-و-تربیتی-رشد'>استعلام تجهیزات اداری کانون فرهنگی و تربیتی رشد / استعلام , استعلام تجهیزات اداری کانون فرهنگی و تربیتی رشد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868637/استعلام-یک-دستگاه-کامپیوتر'>استعلام یک دستگاه کامپیوتر  / استعلام, استعلام یک دستگاه کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868647/استعلام-کولر-گازی-24000'>استعلام کولر گازی 24000 / استعلام، استعلام کولر گازی 24000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868656/استعلام-تجهیزات-اداری'>استعلام تجهیزات اداری / استعلام ,استعلام تجهیزات اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868645/استعلام-سوئیچ-دیتا-شبکه-رایانه-مدل-GLC-LH-SM'>استعلام سوئیچ دیتا شبکه رایانه مدل GLC-LH-SM  / استعلام، استعلام سوئیچ دیتا شبکه رایانه مدل GLC-LH-SM </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868633/استعلام-چرخ-خیاطی-راسته-دوز'>استعلام چرخ خیاطی راسته دوز / استعلام، استعلام چرخ خیاطی راسته دوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868624/استعلام-الکتروپمپ-سولوشن-چیلر-جذبی'>استعلام الکتروپمپ سولوشن چیلر جذبی / استعلام, استعلام الکتروموتور شناور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868613/استعلام-70-تن-برنج-تایلندی'>استعلام 70 تن برنج تایلندی  / استعلام , استعلام 70 تن برنج تایلندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868654/استعلام-لوازم-یدکی-و-قطعات-مصرفی-خودرو'>استعلام لوازم یدکی و قطعات مصرفی خودرو / استعلام ,استعلام لوازم یدکی و قطعات مصرفی خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868660/استعلام-چرخ-خیاطی-ژانومه--مدل-v44d'>استعلام چرخ خیاطی ژانومه - مدل v44d  / استعلام ,استعلام چرخ خیاطی ژانومه - مدل v44d </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868643/استعلام-kaspersky-embeded-systtem-security-for-atm'>استعلام kaspersky embeded systtem security for atm / استعلام ,استعلام kaspersky embeded systtem security for atm</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868634/استعلام-ستون-ایمونو-افینیتی-تونال'>استعلام ستون ایمونو افینیتی تونال / استعلام ,استعلام ستون ایمونو افینیتی تونال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868621/استعلام-ستون-ایمونو-افینیتی-m1'>استعلام ستون ایمونو افینیتی m1 / استعلام ,استعلام ستون ایمونو افینیتی m1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868620/استعلام-کیس-کامپیوتر'>استعلام کیس کامپیوتر  / استعلام کیس کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868632/استعلام-میکروتیوب-pcr-r-nase-dnasefree'>استعلام  میکروتیوب  pcr-r nase dnasefree / استعلام , استعلام  میکروتیوب  pcr-r nase dnasefree</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868646/استعلام-تلفن'>استعلام تلفن  / استعلام, استعلام تلفن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868651/استعلام-dabsyl-chglorid-suppelco'>استعلام  dabsyl chglorid suppelco / استعلام , استعلام dabsyl chglorid suppelco</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868650/استعلام-قطعات-سرور'>استعلام قطعات سرور / استعلام قطعات سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867879/مناقصه-عملیات-حمل-و-تخلیه-200-هزار-تن-انواع-نهاده-های-کشاورزی'>مناقصه عملیات حمل و تخلیه 200 هزار تن انواع نهاده های کشاورزی / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه  عملیات حمل و تخلیه 200 هزار تن انواع نهاده های کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867895/فراخوان-قطعات-یدکی-موتورهای-دیزل-دریایی'>فراخوان  قطعات یدکی موتورهای دیزل دریایی  / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان قطعات یدکی موتورهای دیزل دریایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867855/مزایده-تعداد-242-دستگاه-خودرو-سبک-و-موتور-سیکلت'>مزایده تعداد 242 دستگاه خودرو سبک و موتور سیکلت  / آگهی مزایده, مزایده تعداد 242 دستگاه خودرو سبک و موتور سیکلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867830/مناقصه-راه-اندازی-دکوراتیو-و-آکوستیک-سیستم-کشف-و-اعلام-حریق-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه راه اندازی دکوراتیو و آکوستیک سیستم کشف و اعلام حریق تجدید  نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه راه اندازی دکوراتیو و آکوستیک سیستم کشف و اعلام حریق تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868070/مناقصه-عملیات-اجرایی-مرمت-و-بهسازی-ساختمانها--'>مناقصه عملیات اجرایی مرمت و بهسازی ساختمانها ...  / آگهی مناقصه ، مناقصه عملیات اجرایی مرمت و بهسازی ساختمانها ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868132/نخستین-جشنواره-تامین-مالی'>نخستین جشنواره تامین مالی / نخستین جشنواره تامین مالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867916/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-انداری-سیستم-های-گرمایشی---'>مناقصه خرید نصب و راه انداری سیستم های گرمایشی  .... /  مناقصه عمومی , مناقصه خرید نصب و راه انداری سیستم های گرمایشی  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867907/فراخوان-مناقصه-تعمیرات-اساسی-1-ساله-انجین-های-وارتسیلا'>فراخوان مناقصه تعمیرات اساسی 1 ساله انجین های وارتسیلا / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان تعمیرات اساسی 1 ساله انجین های وارتسیلا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867965/مزایده-عمومی-فروش-سه-دستگاه-خودرو-سواری-و--'>مزایده عمومی فروش سه دستگاه خودرو سواری و... / مزایده عمومی, مزایده عمومی فروش سه دستگاه خودرو سواری و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867824/مزایده-واگذاری-املاک-و-مستغلات-در-شهر-جدید-پردیس'>مزایده واگذاری املاک و مستغلات در شهر جدید پردیس  / مزایده,مزایده واگذاری املاک و مستغلات در شهر جدید پردیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867953/اصلاحیه-مناقصه-بهسازی-و-آسفالت-راههای-روستایی'>اصلاحیه مناقصه بهسازی و آسفالت راههای روستایی / اصلاحیه ,مناقصه بهسازی و آسفالت راههای روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867818/مناقصه-خرید-4500-عدد-قطعه-مقوایی'>مناقصه خرید 4500 عدد قطعه مقوایی / مناقصه , مناقصه خرید 4500 عدد قطعه مقوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867832/مزایده-ضایعات-آهن-نوبت-دوم'>مزایده ضایعات آهن نوبت دوم  / مزایده ضایعات آهن نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867822/مناقصه-خرید-1000-تن-گوشت-منجمد-گوساله-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 1000 تن گوشت منجمد گوساله نوبت دوم  / آگهی مناقصه بین المللی, مناقصه خرید 1000 تن گوشت منجمد گوساله نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867825/مناقصه-خرید-80000-متر-یک-تن-ذرت-و-65000-متر-یک-تن-جو-دامی-نوبت-دوم'>مناقصه  خرید 80000 متر یک تن ذرت و 65000 متر یک تن جو دامی نوبت دوم  / آگهی مناقصه بین المللی, مناقصه  خرید 80000 متر یک تن ذرت و 65000 متر یک تن جو دامی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867848/تجدید-مناقصه-خرید-حمل-و-بارگیری-آب-ژاول-650-تن-پودر-کلرین-20-تن-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید، حمل و بارگیری آب ژاول 650 تن پودر کلرین 20 تن  نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خرید، حمل و بارگیری آب ژاول 650 تن پودر کلرین 20 تن نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867847/مناقصه-پروژه-اجرای-شبکه-توزیع-و-تغذیه-و-حفره-های-خالی-شهرستان-تبریز-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه اجرای شبکه توزیع و تغذیه و حفره های خالی شهرستان تبریز  نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه اجرای شبکه توزیع و تغذیه و حفره های خالی شهرستان تبریز  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867853/شناسایی-پیمانکار-نسبت-به-راه-اندازی-سامانه-دریافت-اطلاعات-مسافران-96-3-22'>شناسایی پیمانکار نسبت به راه اندازی سامانه دریافت اطلاعات مسافران 96.3.22 / شناسایی پیمانکار نسبت به راه اندازی سامانه دریافت اطلاعات مسافران 96.3.22</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867826/تجدید-مناقصه-نگهداری-پارک-ریحانه'>تجدید مناقصه نگهداری پارک ریحانه  / تجدید آگهی مناقصه, مناقصه نگهداری پارک ریحانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867877/مناقصه-خرید-دو-دستگاه-disk-shelf-ذخیره-ساز'>مناقصه خرید دو دستگاه disk shelf ذخیره ساز  / مناقصه خرید دو دستگاه disk shelf ذخیره ساز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867821/مناقصه-تعویض-سیم-با-کابل-خودنگهدار-نوبت-دوم'>مناقصه تعویض سیم با کابل خودنگهدار  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه تعویض سیم با کابل خودنگهدار  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867923/مزایده-فروش-دستگاه-مخزن-سازی-نورد'>مزایده فروش دستگاه مخزن سازی نورد / مزایده,مزایده فروش دستگاه مخزن سازی نورد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867894/فراخوان-اجرای-خط-انتقال-فاضلاب-و-جاده-دسترسی-تصفیه-خانه'>فراخوان اجرای خط انتقال فاضلاب و جاده دسترسی تصفیه خانه  / فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران,فراخوان اجرای خط انتقال فاضلاب و جاده دسترسی تصفیه خانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867904/مزایده-محل-آژانس-مسافربری'>مزایده محل آژانس مسافربری / مزایده محل آژانس مسافربری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867898/مزایده-خودرو'>مزایده خودرو  / مزایده عمومی خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867933/مزایده-فروش-ساختمان-اداری-و-بهره-برداری-مخابرات-نوبت-دوم'>مزایده فروش ساختمان اداری و بهره برداری مخابرات نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش ساختمان اداری و بهره برداری مخابرات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867819/مناقصه-انجام-خدمات-حفاظت-فیزیکی-و-امور-حراستی--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات حفاظت فیزیکی و امور حراستی... نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه انجام خدمات حفاظت فیزیکی و امور حراستی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867775/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-سمند'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری سمند / مزایده یک دستگاه خودروی سواری سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868060/مناقصه-اجرای-عملیات-دیوارهای-برشی-حائل-و-سقف-های-عرضه-فولادی'>مناقصه اجرای عملیات دیوارهای برشی، حائل و سقف های عرضه فولادی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات دیوارهای برشی، حائل و سقف های عرضه فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867891/آگهی-مناقصه-اسکن-دفاتر-املاک'>آگهی مناقصه اسکن دفاتر املاک  / آگهی مناقصه ,آگهی مناقصه اسکن دفاتر املاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867882/آگهی-مناقصه-خرید-سرور--سوییچ-و-مسیرباب'>آگهی مناقصه خرید سرور , سوییچ و مسیرباب  / آگهی مناقصه ,آگهی مناقصه خرید سرور , سوییچ و مسیرباب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867768/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-عرصه-202-46متر'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی عرصه 202.46متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی عرصه 202.46متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867771/مزایده-ملک-به-پلاکهای-ثبتی-158-728-و-158-3371'>مزایده ملک به پلاکهای ثبتی 158.728 و 158.3371 / مزایده,مزایده ملک به پلاکهای ثبتی 158.728 و 158.3371</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867846/مزایده-یکدستگاه-چیلر-آب-خنک-120-تن--'>مزایده  یکدستگاه چیلر آب خنک 120 تن ... / مزایده  یکدستگاه چیلر آب خنک 120 تن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867806/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-املاک'>مزایده واگذاری تعدادی از املاک  / مزایده واگذاری تعدادی از املاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867808/مزایده-اقلام-ضایعات-کابلی'>مزایده اقلام ضایعات کابلی / مزایده ,مزایده اقلام ضایعات کابلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867831/مزایده-نوار-نقاله-زنجیری-اسکلت-الکتریکی--'>مزایده نوار نقاله زنجیری اسکلت الکتریکی .. / مزایده نوار نقاله زنجیری اسکلت الکتریکی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867844/مزایده-فروش-تعدادی-از-واحدهای-تجاری-مجتمع-مسکونی'>مزایده فروش تعدادی از واحدهای تجاری مجتمع مسکونی / مزایده,مزایده فروش تعدادی از واحدهای تجاری مجتمع مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867840/مزایده-فروش-یک-مجتمع-اداری-شش-طبقه'>مزایده فروش یک مجتمع اداری شش طبقه / مزایده,مزایده فروش یک مجتمع اداری شش طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867795/آگهی-مزایده-دستگاه-های-بازی-شهربازی'>آگهی مزایده دستگاه های بازی شهربازی  / آگهی مزایده دستگاه های بازی شهربازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867764/مناقصه-عایق-کاری-لوله-های-تاسیساتی'>مناقصه  عایق کاری لوله های تاسیساتی / مناقصه  عایق کاری لوله های تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867787/مزایده-تاکسی-سرویس-بیمارستان'>مزایده تاکسی سرویس بیمارستان / آگهی مزایده عمومی,مزایده تاکسی سرویس بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867800/مزایده-زیراکس-بیمارستان'>مزایده زیراکس بیمارستان / آگهی مزایده عمومی,مزایده  زیراکس بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867812/مزایده-اموال-اسقاطی-مدارس'>مزایده اموال اسقاطی مدارس / آگهی مزایده,مزایده اموال اسقاطی مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867809/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب-پرسنل'>مناقصه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل  / آگهی مناقصه,مناقصه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867794/مناقصه-واگذاری-امور-سرویس-و-نگهداری-از-تاسیسات'>مناقصه واگذاری امور سرویس و نگهداری از تاسیسات / آگهی مناقصه تک مرحله ای,مناقصه واگذاری امور سرویس و نگهداری از تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867760/مزایده-مجموعه-لوازم-یدکی-ماشین-آلات-سنگین-راهسازی'>مزایده مجموعه لوازم یدکی ماشین آلات سنگین راهسازی  / آگهی مزایده عمومی,مزایده مجموعه لوازم یدکی ماشین آلات سنگین راهسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868088/تجدید-مناقصه-پروژه-بهسازی-و-روکش-آسفالت-محورهای-بانه--'>تجدید مناقصه پروژه بهسازی و روکش آسفالت محورهای بانه... / تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به صورت فشرده , تجدید مناقصه پروژه بهسازی و روکش آسفالت محورهای بانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867751/مزایده-فروش-49-دستگاه-خودرو-سواری'>مزایده فروش 49 دستگاه خودرو سواری  / مزایده فروش 49 دستگاه خودرو سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868078/مزایده-املاک-شامل-منزل-مسکونی-و-باغ-مرحله-اول'>مزایده املاک شامل منزل مسکونی و باغ مرحله اول / مزایده,مزایده املاک شامل منزل مسکونی و باغ مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868086/مزایده-یکباب-منزل--15-راس-گوسفند--225-کیلو-مس'>مزایده یکباب منزل ، 15 راس گوسفند ، 225 کیلو مس  / مزایده, مزایده یکباب منزل ، 15 راس گوسفند ، 225 کیلو مس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868032/مزایده-منزل-مسکونی-اموال-غیرمنقول-مرحله-دوم'>مزایده منزل مسکونی اموال غیرمنقول مرحله دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی اموال غیرمنقول مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868081/مزایده-7-سهم-از-20-سهم-منزل-مسکونی-نوبت-اول'>مزایده 7 سهم از 20 سهم منزل مسکونی نوبت اول  / مزایده,مزایده 7 سهم از 20 سهم منزل مسکونی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868079/مزایده-ششدانگ-عرصه-یک-قطعه-به-مساحت-239-50متر-مرحله-دوم'>مزایده ششدانگ عرصه یک قطعه به مساحت 239.50متر مرحله دوم / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه یک قطعه به مساحت 239.50متر مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868071/مزایده-ملک-مغازه-تجاری-کاربری-ارایشگاه-11-20متر'>مزایده ملک مغازه تجاری کاربری ارایشگاه 11.20متر / مزایده,مزایده ملک مغازه تجاری کاربری ارایشگاه 11.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868069/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-بخش-4-نیشابور-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ یکباب منزل بخش 4 نیشابور نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل بخش 4 نیشابور نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868005/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-405-قرمز'>مزایده یک دستگاه سواری پژو 405 قرمز  / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری پژو 405 قرمز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868027/آگهی-مزایده-یک-دستگاه-خودرو'>آگهی مزایده یک دستگاه خودرو   / مزایده ، آگهی مزایده یک دستگاه خودرو  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868085/مناقصه-اجرای-امور-نظافت-و-پاکیزه-سازی-معابر-شهری--تجدید'>مناقصه اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی معابر شهری... تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی معابر شهری... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868096/فراخوان-ارزیابی-صلاحیت-مشاوران-جهت-خرید-آنالایزر-دود-دودکش'> فراخوان ارزیابی صلاحیت مشاوران جهت خرید آنالایزر دود دودکش / فراخوان ارزیابی , فراخوان ارزیابی صلاحیت مشاوران جهت خرید آنالایزر دود دودکش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868140/فراخوان-ارزیابی-صلاحیت-مشاوران-جهت-تعویض-مشعل-های-lownox'> فراخوان ارزیابی صلاحیت مشاوران جهت  تعویض مشعل های lownox  / فراخوان ارزیابی , فراخوان ارزیابی صلاحیت مشاوران جهت  تعویض مشعل های lownox </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868062/مناقصه-تامین-تجهیزات-و-خدمات-و-راه-اندازی-آموزش-و-پشتیبانی-و-نگهداری-پنج-ساله-سیستم-ثبت-تخلف'>مناقصه تامین تجهیزات و خدمات و راه اندازی آموزش و پشتیبانی و نگهداری پنج ساله سیستم ثبت تخلف / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین تجهیزات و خدمات و راه اندازی آموزش و پشتیبانی و نگهداری پنج ساله سیستم ثبت تخلف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868067/مناقصه-امور-سامانه-های-نظارت-تصویری'>مناقصه امور سامانه های نظارت تصویری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه امور سامانه های نظارت تصویری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868076/مناقصه-انجام-طرح-اصلاح--بهسازی-و-ایمن-سازی-معابر-اصلی-شهر'>مناقصه انجام طرح اصلاح ، بهسازی و ایمن سازی معابر اصلی شهر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام طرح اصلاح ، بهسازی و ایمن سازی معابر اصلی شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868006/مناقصه-خرید--بارگیری-و-حمل-لوله-و-اتصالات-نوبت-دوم'>مناقصه خرید ، بارگیری و حمل لوله و اتصالات نوبت دوم  / آگهی مناقصه خرید یک مرحله ای , مناقصه خرید ، بارگیری و حمل لوله و اتصالات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868023/مناقصه-پروژه-جدول-گذاری-سطح-شهر'>مناقصه پروژه جدول گذاری سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه جدول گذاری سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868193/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-قطعه-دو-تفکیکی'>مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه دو تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه دو تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868014/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-چهارده-قطعه-5002-11-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش چهارده قطعه 5002.11 نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش چهارده قطعه 5002.11 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868000/مزایده-لوازم-التحریر'>مزایده لوازم التحریر / مزایده لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868008/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید-141'>مزایده یک دستگاه سواری پراید 141 / مزایده یک دستگاه سواری پراید 141</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868017/مزایده-ملک-توقیفی-5-دانگ-از-منزل-مسکونی-عرصه-196متر'>مزایده ملک توقیفی 5 دانگ از منزل مسکونی عرصه 196متر  / مزایده,مزایده ملک توقیفی 5 دانگ از منزل مسکونی عرصه 196متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868063/مزایده-پلاک-ثبتی-با-قدمت-بیش-از-15-سال'>مزایده پلاک ثبتی با قدمت بیش از 15 سال / مزایده,مزایده پلاک ثبتی با قدمت بیش از 15 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868064/مزایده-قطعه-85-تفکیکی-از-پلاک-ثبتی-62-فرعی'>مزایده قطعه 85 تفکیکی از پلاک ثبتی 62  فرعی  / مزایده,مزایده قطعه 85 تفکیکی از پلاک ثبتی 62  فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868061/مزایده-فروش-دو-واحد-آپارتمان-مسکونی'>مزایده فروش دو واحد آپارتمان مسکونی / مزایده,مزایده فروش دو واحد آپارتمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868021/تجدید-مزایده-اجاره-نگهداری-و-بهره-برداری-از-زمین-فوتبال'>تجدید مزایده اجاره نگهداری و بهره برداری از زمین فوتبال  / تجدید آگهی مزایده , مزایده اجاره نگهداری و بهره برداری از زمین فوتبال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868054/مزایده-مقدار-7-32-حبه-مشاع-از-72-حبه-پلاک-ثبتی'>مزایده مقدار 7.32 حبه مشاع از 72 حبه پلاک ثبتی / مزایده,مزایده مقدار 7.32 حبه مشاع از 72 حبه پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868055/مزایده-زمین-عرصه-نود-و-شش-متر'>مزایده زمین عرصه نود و شش متر  / مزایده,مزایده زمین عرصه نود و شش متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867721/تجدید-مناقصه-امور-مربوط-به-بیمه-مربیان-درصدی-و-نیروی-انسانی'>تجدید مناقصه امور مربوط به بیمه مربیان درصدی و نیروی انسانی  / آگهی تجدید مناقصه، تجدید مناقصه امور مربوط به بیمه مربیان درصدی و نیروی انسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868102/مناقصه-تامین-تجهیزات-سخت-افزاری-کامپیوتری'>مناقصه تامین تجهیزات سخت افزاری کامپیوتری / مناقصه , مناقصه  تامین تجهیزات سخت افزاری کامپیوتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868058/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-بخش-4-ثبت-اصفهان'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی بخش 4 ثبت اصفهان  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی بخش 4 ثبت اصفهان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867998/مزایده-یکدستگاه-سیلوی-هوایی-زرد--'>مزایده یکدستگاه سیلوی هوایی زرد... / آگهی مزایده، مزایده یکدستگاه سیلوی هوایی زرد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868011/مزایده-فروش-اقلام-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش اقلام مازاد بر نیاز / آگهی مزایده , مزایده فروش اقلام مازاد بر نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868046/مزایده-ششدانگ-پلاک-بخش-یازده-بابل-92-13متر'>مزایده ششدانگ پلاک بخش یازده بابل 92.13متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک بخش یازده بابل 92.13متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868042/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-پلاک-مساحت-84-59متر'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک مساحت 84.59متر  / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک مساحت 84.59متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868033/مناقصه-انجام-امور-نگهبانی-و-ایجاد-حفاظت-فیزیکی--'>مناقصه انجام امور نگهبانی و ایجاد حفاظت فیزیکی... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه انجام امور نگهبانی و ایجاد حفاظت فیزیکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868050/مناقصه-خدمات-عمومی-حمل-و-نقل-پالایشگاه-و-اماکن-تابعه--'>مناقصه خدمات عمومی حمل و نقل پالایشگاه و اماکن تابعه... / مناقصه، مناقصه خدمات عمومی حمل و نقل پالایشگاه و اماکن تابعه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868007/مزایده-پلاک-ثبتی-بصورت-زمین-خالی-عرصه-133-2متر'>مزایده پلاک ثبتی بصورت زمین خالی عرصه 133.2متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بصورت زمین خالی عرصه 133.2متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868066/مناقصه-واگذاری-خدمات-نقلیه'>مناقصه واگذاری خدمات نقلیه / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه واگذاری خدمات نقلیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867992/مزایده-فروش-یکدستگاه-اتومبیل-سواری-اپل'>مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل سواری اپل / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل سواری اپل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867986/مزایده-فروش-خودروی-نیسان-مدل-86'>مزایده فروش خودروی نیسان مدل 86  / آگهی مزایده , مزایده فروش خودروی نیسان مدل 86 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868010/مزایده-ششدانگ-یکباب-کارگاه-مساحت-403متر'>مزایده ششدانگ یکباب کارگاه مساحت 403متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب کارگاه مساحت 403متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867960/مزایده-وانت-پیکان-مدل-85'>مزایده وانت پیکان مدل 85 / آگهی مزایده, مزایده وانت پیکان مدل 85</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867967/مزایده-امتیاز-آموزشگاه-رانندگی-بهمن-به-همراه-سایر-وسایل-و-لوازم-اداری'>مزایده امتیاز آموزشگاه رانندگی بهمن به همراه سایر وسایل و لوازم اداری  / آگهی مزایده, مزایده امتیاز آموزشگاه رانندگی بهمن به همراه سایر وسایل و لوازم اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867849/مزایده-مازاد-ششدانگ-پلاک-ثبت-شده-به-متراژ-198-متر'>مزایده مازاد ششدانگ پلاک ثبت شده به متراژ 198 متر / مزایده,مزایده مازاد ششدانگ پلاک ثبت شده به متراژ 198 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867941/مزایده-یکدستگاه-خودروی-سواری-سمند'>مزایده یکدستگاه خودروی سواری سمند / آگهی مزایده, مزایده یکدستگاه خودروی سواری سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867852/مزایده-تمامت-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-207-09متر'>مزایده تمامت ششدانگ یکباب خانه مساحت 207.09متر / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ یکباب خانه مساحت 207.09متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867906/مزایده-مازاد-اول-یک-واحد-مسکونی-بخش-ده-تبریز-نوبت-اول'>مزایده مازاد اول یک واحد مسکونی بخش ده تبریز نوبت اول / مزایده,مزایده مازاد اول یک واحد مسکونی بخش ده تبریز نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867903/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-یک-یزد'>مزایده پلاک ثبتی بخش یک یزد / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش یک یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867914/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-1000مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 1000مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1000مترمربع نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867910/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-4-یزد'>مزایده پلاک ثبتی بخش 4 یزد  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 4 یزد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867887/مزایده-ششدانگ-زمین-مشتمل-بر-خانه-مساحت-301متر'>مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر خانه مساحت 301متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر خانه مساحت 301متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867972/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-644مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 644مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 644مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867976/مزایده-دوازده-قطعه-زمین-اموال-غیرمنقول'>مزایده دوازده قطعه زمین اموال غیرمنقول  / مزایده,مزایده دوازده قطعه زمین اموال غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867969/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه509-65متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه509.65متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه509.65متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867973/مزایده-پوشاک-و-لباس'>مزایده پوشاک و لباس / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده پوشاک و لباس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867948/مزایده-فروش-مبل'>مزایده فروش مبل / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش مبل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867856/مزایده-املاک-شامل-آپارتمان'>مزایده املاک شامل آپارتمان / مزایده,مزایده املاک شامل آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868084/مزایده-فروش-قطعات-مسکونی-و-تجاری'>مزایده فروش قطعات مسکونی و تجاری / مزایده,مزایده فروش قطعات مسکونی و تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867954/مزایده-فروش-یک-دستگاه-ماشین-لباسشویی-و--'>مزایده فروش یک دستگاه ماشین لباسشویی و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش یک دستگاه ماشین لباسشویی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867861/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-متراژ-220متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین به متراژ 220متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به متراژ 220متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867864/مزایده-ملک-بخش-7-تبریز-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش 7 تبریز نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش 7 تبریز نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867893/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-اعیان-صد-متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی اعیان صد متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی اعیان صد متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867900/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-381-40متر'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی 381.40متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی 381.40متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867902/مزایده-تمامی-ششدانگ-یکباب-منزل-224متر'>مزایده تمامی ششدانگ یکباب منزل 224متر / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ یکباب منزل 224متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867870/مزایده-ملک-مساحت-131-61متر-نوبت-سوم'>مزایده ملک مساحت 131.61متر نوبت سوم / مزایده,مزایده ملک مساحت 131.61متر نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867872/مزایده-واحد-آپارتمانی-به-مساحت-126-85متر-نوبت-دوم'>مزایده واحد آپارتمانی به مساحت 126.85متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده واحد آپارتمانی به مساحت 126.85متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867876/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-90-06مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 90.06مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 90.06مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868049/مزایده-یک-دستگاه-بیل-بهکو-96-3-22'>مزایده یک دستگاه بیل بهکو  96.3.22 / مزایده یک دستگاه بیل بهکو  96.3.22</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867880/مزایده-ملک-قولنامه-ای-مساحت-10400متر'>مزایده ملک قولنامه ای مساحت 10400متر / مزایدهمزایده ملک قولنامه ای مساحت 10400متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867981/مناقصه-تنظیم-اسناد-اجاره-با-متصرفین-رقبات-موقوفات----نوبت-دوم'>مناقصه تنظیم اسناد اجاره با متصرفین رقبات موقوفات  ... - نوبت دوم  / مناقصه تنظیم اسناد اجاره با متصرفین رقبات موقوفات  ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867867/مزایده-یک-واحد-مرغداری-مساحت-4000مترمربع'>مزایده یک واحد مرغداری مساحت 4000مترمربع / مزایده,مزایده یک واحد مرغداری مساحت 4000مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868091/مزایده-ششدانگ-دو-دستگاه-اپارتمان'>مزایده ششدانگ دو دستگاه اپارتمان / مزایده,مزایده ششدانگ دو دستگاه اپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867983/مناقصه-خرید-انواع-لوله-پلی-اتیلن-مورد-نیاز-در-سایز-های-مختلف-96-3-22'>مناقصه خرید انواع لوله پلی اتیلن مورد نیاز در سایز های مختلف 96.3.22 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید انواع لوله پلی اتیلن مورد نیاز در سایز های مختلف 96.3.22 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868013/تجدید-مزایده-واگذاری-زمین-و-چاه-96-3-22'>تجدید مزایده واگذاری زمین و چاه 96.3.22 / تجدید مزایده, تجدید مزایده واگذاری زمین و چاه نوبت اول 96.3.22</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867988/مزایده-اجاره-دو-باب-مغازه-تجاری-خود'>مزایده اجاره دو باب مغازه تجاری خود  / مزایده ,مزایده اجاره دو باب مغازه تجاری خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867994/مزایده-تعداد-دو-دستگاه-از-ماشین-آلات-خود'>مزایده تعداد دو دستگاه از ماشین آلات خود  / مزایده , مزایده تعداد دو دستگاه از ماشین آلات خود  مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868002/تجدید-مناقصه-عملیات-اجرایی-احداث-پل-آبرو-96-3-22'>تجدید مناقصه عملیات اجرایی احداث پل آبرو  96.3.22 / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه عملیات اجرایی احداث پل آبرو تجدید نوبت اول 96.3.22</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868040/مزایده-ششدانگ-ساختمان-عرصه-277متر'>مزایده ششدانگ ساختمان عرصه 277متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان عرصه 277متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868045/مزایده-اجاره-ساختمان-کافی-شاپ--نوبت-دوم'>مزایده اجاره ساختمان کافی شاپ  -نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره ساختمان کافی شاپ  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867990/مزایده-فروش-پارچه'>مزایده فروش پارچه / آگهی مزایده, مزایده فروش پارچه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868004/مزایده-فروش-یک-عدد-اطاق-ولوو-اف-اچ-و--'>مزایده فروش  یک عدد اطاق ولوو اف اچ  و ... / مزایده, مزایده فروش  یک عدد اطاق ولوو اف اچ  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868020/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-521-فرعی-از-یک-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی شماره 521 فرعی از یک اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 521 فرعی از یک اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868036/مزایده-ششدانگ-زمین-به-مساحت-567-40متر'>مزایده ششدانگ زمین به مساحت 567.40متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 567.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867982/مناقصه-واگذاری-خدمات-عمومی-اداری-و-پشتیبانی'>مناقصه واگذاری  خدمات عمومی، اداری و پشتیبانی  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری  خدمات عمومی، اداری و پشتیبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867984/مناقصه-تکمیل-مدرسه-مشارکتی-زنجانچی--'>مناقصه تکمیل مدرسه مشارکتی زنجانچی... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تکمیل مدرسه مشارکتی زنجانچی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868112/اصلاحیه-مناقصه-مربوط-به-پروژه-تعمیرات-فوری-خطوط-لوله-نفت-صادرات'>اصلاحیه مناقصه مربوط به پروژه تعمیرات فوری خطوط لوله نفت صادرات  / اصلاحیه , فراخوان مناقصه عمومی مربوط به پروژه تعمیرات فوری خطوط لوله نفت صادرات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867979/فراخوان-تشکیل-گروه-گشت-و-بازرسی'>فراخوان  تشکیل گروه گشت و بازرسی / فراخوان ،  تشکیل گروه گشت و بازرسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867971/مناقصه-اجرای-عملیات-حفاری-لوله-گذاری-و-آزمایش-پمپاژ-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات حفاری، لوله گذاری و آزمایش پمپاژ نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات حفاری، لوله گذاری و آزمایش پمپاژ نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868001/مناقصه-امور-نگهداری--برداشت-و-بسته-بندی-محصولات'>مناقصه  امور نگهداری ، برداشت و بسته بندی محصولات / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  امور نگهداری ، برداشت و بسته بندی محصولات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868041/فراخوان-مناقصه-تخریب-و-بازسازی-نرده-پل-های-شمالی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تخریب و بازسازی نرده پل های شمالی نوبت دوم  / آگهی فراخوان ,فراخوان مناقصه تخریب و بازسازی نرده پل های شمالی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868087/مزایده-فروش-تعداد-27-پلاک-زمین-دولتی-کاربری-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 27 پلاک زمین دولتی کاربری تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد 27 پلاک زمین دولتی کاربری تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868048/مزایده-منزل-مسکونی-210-متر-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی 210 متر نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی 210 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868052/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-282-متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 282 متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 282 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867999/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-طبقه-سه-81-75متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه سه 81.75متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه سه 81.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868003/مزایده-ساختمان-مسکونی-و-زمین-نوبت-اول'>مزایده ساختمان مسکونی و زمین نوبت اول / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی و زمین نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868107/مزایده-فروش-خودرو-تویوتا'>مزایده فروش خودرو تویوتا / مزایده فروش خودرو تویوتا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868100/مزایده-خودکار'>مزایده خودکار / آگهی مزایده ,مزایده خودکار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868024/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن  / آگهی مناقصه, مناقصه خرید لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868047/مناقصه-اجرای-مخزن-2000-متر-مکعبی-کوهسار'>مناقصه اجرای مخزن 2000 متر مکعبی کوهسار / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای مخزن 2000 متر مکعبی کوهسار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867997/مناقصه-روکش-آسفالت-و-ماسه-آسفالت-نوبت-دوم'>مناقصه روکش آسفالت و ماسه آسفالت نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه روکش آسفالت و ماسه آسفالت نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868053/مناقصه-خرید-5200-عدد-انواع-کنسول-و--'>مناقصه خرید 5200 عدد انواع کنسول و ... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید 5200 عدد انواع کنسول و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868039/مناقصه-ارائه-خدمات-جهت-امور-نظافت-ساختمانها-و--'>مناقصه ارائه خدمات جهت امور نظافت ساختمانها و ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه ارائه خدمات جهت امور نظافت ساختمانها و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868016/تمدید-مناقصه-خرید-باطری-پلانته-500AH-و-2V-و---چاپ-سوم'>تمدید مناقصه خرید باطری پلانته 500AH و 2V و ... چاپ سوم / تمدید آگهی مناقصه های عمومی دو مرحله ای , تمدید مناقصه خرید باطری پلانته 500AH و 2V و ... چاپ سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867993/فراخوان-مناقصه-عملیات-اجرایی-احداث--تکمیل-و-بازسازی-برخی-از-تلمبه-خانه-ها'>فراخوان مناقصه عملیات اجرایی احداث ، تکمیل و بازسازی برخی از تلمبه خانه ها / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه عملیات اجرایی احداث ، تکمیل و بازسازی برخی از تلمبه خانه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867970/مزایده-فروش-یک-دستگاه-مینی-بوس'>مزایده فروش یک دستگاه مینی بوس  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه مینی بوس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867962/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-هیوندا'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری هیوندا  / مزایده یک دستگاه خودرو سواری هیوندا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867975/مزایده-سه-دستگاه-مخزن--'>مزایده سه دستگاه مخزن ... / مزایده سه دستگاه مخزن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868009/مناقصه-عملیات-بهره-برداری-و-نگهداری-تاسیسات-تامین-و-توزیع-آب-و-شبکه--'>مناقصه عملیات بهره برداری و نگهداری تاسیسات تامین و توزیع آب و شبکه ... / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات بهره برداری و نگهداری تاسیسات تامین و توزیع آب و شبکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867956/مزایده-5-سیر-مشاع-از-مدار-14-سهم-مزرعه-و-قنات'>مزایده 5 سیر مشاع از مدار 14 سهم مزرعه و قنات / مزایده,مزایده 5 سیر مشاع از مدار 14 سهم مزرعه و قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867958/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-بخش-5-نیشابور'>مزایده ششدانگ آپارتمان بخش 5 نیشابور  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان بخش 5 نیشابور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868051/فراخوان-بیمه-موجودی-در-صندوق-و-در-حال-حمل'>فراخوان بیمه موجودی در صندوق و در حال حمل  / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای,فراخوان بیمه موجودی در صندوق و در حال حمل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867950/مناقصه-مقداری-کابل-تخت-مسی--نوبت-دوم'>مناقصه مقداری کابل تخت مسی  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه مقداری کابل تخت مسی  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867957/فراخوان-مناقصه-جمع-آوری-1033-شیر-پیاده-رو-در-سطح-شهرستان-اراک-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه جمع آوری 1033 شیر پیاده رو در سطح شهرستان اراک- نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای, فراخوان مناقصه جمع آوری 1033 شیر پیاده رو در سطح شهرستان اراک - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867968/مناقصه-خرید-و-نصب-تعداد-2-دستگاه-دوربین-کنترل-سرعت-پلاک-خوان'>مناقصه خرید و نصب تعداد 2 دستگاه دوربین کنترل سرعت پلاک خوان / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید و نصب تعداد 2 دستگاه دوربین کنترل سرعت پلاک خوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868026/مزایده-یکباب-مغازه-به-شماره-پلاک-21-اصلی-از-5077-فرعی'>مزایده یکباب مغازه به شماره پلاک 21 اصلی از 5077 فرعی / مزایده,مزایده یکباب مغازه به شماره پلاک 21 اصلی از 5077 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867977/مناقصه-نگهداری-شبکه-و-نصب-انشعاب-اصلاح-و-توسعه-شبکه-فاضلاب-نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری شبکه و نصب انشعاب اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب -نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری شبکه و نصب انشعاب اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867934/مناقصه-واگذاری-حفاظت-و-نگهداری-اراضی-دولتی-تحت-تملک-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری حفاظت و نگهداری اراضی دولتی تحت تملک نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه واگذاری حفاظت و نگهداری اراضی دولتی تحت تملک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867989/فراخوان-تامین--حمل--باراندازی-و-تحویل-تجهیزات-آبیاری-بارانی-و-قطره-ای'>فراخوان تامین ، حمل ، باراندازی و تحویل تجهیزات آبیاری بارانی و قطره ای / فراخوان مناقصه یک مرحله ای,فراخوان تامین ، حمل ، باراندازی و تحویل تجهیزات آبیاری بارانی و قطره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867996/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-170-4مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت عرصه 170.4مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 170.4مترمربع نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867936/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-ماکسیما'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری ماکسیما  / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری ماکسیما </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867938/مزایده-فروش-یکدستگاه-شیر-دوش-صنعتی-با-پمپ-مکش--نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه شیر دوش صنعتی با پمپ مکش... نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه شیر دوش صنعتی با پمپ مکش... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867955/مناقصه-خرید-ماده-ضد-یخ-cma--'>مناقصه خرید ماده ضد یخ cma... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید ماده ضد یخ cma...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867959/مزایده-اجاره-بخشی-از-دارالقرآن'>مزایده اجاره بخشی از دارالقرآن / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره بخشی از دارالقرآن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867980/مناقصه-ارائه-سرویسهای-حمل-و-نقل-درون-شهری-و-برون-شهری--'>مناقصه ارائه سرویسهای حمل و نقل درون شهری و برون شهری... / آگهی مناقصه , مناقصه ارائه سرویسهای حمل و نقل درون شهری و برون شهری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867995/مناقصه-اجرای-فعالیت-های-خدماتی-و-پشتیبانی'>مناقصه اجرای فعالیت های خدماتی و پشتیبانی  / آگهی مناقصه,مناقصه اجرای فعالیت های خدماتی و پشتیبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867927/مناقصه-حفاظت-و-نگهبانی-شهرکهای-صنعتی-تابعه-نوبت-دوم'>مناقصه حفاظت و نگهبانی شهرکهای صنعتی تابعه نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه حفاظت و نگهبانی شهرکهای صنعتی تابعه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867942/مزایده-ششدانگ-دو-قطعه-زمین-300-و-350متر'>مزایده ششدانگ دو قطعه زمین 300 و 350متر  / مزایده,مزایده ششدانگ دو قطعه زمین 300 و 350متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867719/ارزیابی-کیفی-پروژه-برداشت-میدانی-تصاویر-360-درجه-از-سطح-معابر--نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی پروژه برداشت میدانی تصاویر 360 درجه از سطح معابر - نوبت دوم  / ارزیابی کیفی پروژه برداشت میدانی تصاویر 360 درجه از سطح معابر -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867779/مناقصه-خرید-انواع-تابلو-لوازم-اندازه-گیری-فشار-ضعیف-نوبت-دوم'>مناقصه خرید انواع تابلو لوازم اندازه گیری فشار ضعیف نوبت دوم  / آگهی مناقصه دو مرحله ای,مناقصه  خرید انواع تابلو لوازم اندازه گیری فشار ضعیف نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867939/مزایده-یک-قطعه-زمین-دیم-بخش-5-ارومیه'>مزایده یک قطعه زمین دیم بخش 5 ارومیه / مزایده,مزایده یک قطعه زمین دیم بخش 5 ارومیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867945/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-مساحت-دویست-متر'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مساحت دویست متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867925/مناقصه-خرید--نصب--راه-اندازی-و-آموزش-چیلر-جذبی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید ، نصب ، راه اندازی و آموزش چیلر جذبی    نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید ، نصب ، راه اندازی و آموزش چیلر جذبی    نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867966/مناقصه-تعمیرات-جزئی-و-ضروری-نجاری-و-جوشکاری-منازل'>مناقصه تعمیرات جزئی و ضروری نجاری و جوشکاری منازل / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه تعمیرات جزئی و ضروری نجاری و جوشکاری منازل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867974/آگهی-فراخوان-شرکت-سرمایه-گذاری--استخراج-معدن-و-تولید-شن'>آگهی فراخوان شرکت  سرمایه گذاری ، استخراج معدن و تولید شن / آگهی فراخوان شرکت،آگهی فراخوان شرکت سرمایه گذاری ، استخراج معدن و تولید شن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867952/مناقصه-عملیات-خدمات-بهره-برداری-و-انجام-اتفاقات--شبکه-توزیع--خطوط-انتقال-آب'>مناقصه عملیات خدمات بهره برداری و انجام اتفاقات ، شبکه توزیع ، خطوط انتقال آب  / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات خدمات بهره برداری و انجام اتفاقات ، شبکه توزیع ، خطوط انتقال آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867932/تجدید-فراخوان-تهیه--حمل--نصب--تست-و-راه-اندازی-دکوراتیو--نوبت-دوم'>تجدید فراخوان تهیه , حمل , نصب , تست و راه اندازی دکوراتیو... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه  , تجدید فراخوان تهیه , حمل , نصب , تست و راه اندازی دکوراتیو...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867917/مزایده-انواع-میز-اداری-و--'>مزایده انواع میز اداری و ...  / مزایده انواع میز اداری و... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867935/مزایده-دو-قطعه-پلاک-ثبتی-مرحله-اول'>مزایده دو قطعه پلاک ثبتی مرحله اول / مزایده,مزایده دو قطعه پلاک ثبتی مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867813/مزایده-فروش-کانتینر'>مزایده فروش کانتینر  / آگهی مزایده , مزایده فروش کانتینر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867937/مزایده-زمین-مساحت-646-22مترمربع-مرحله-اول'>مزایده زمین مساحت 646.22مترمربع مرحله اول / مزایده,مزایده زمین مساحت 646.22مترمربع مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867946/اصلاحیه-مناقصه-عمومی-خرید--طراحی--اجرا--نصب-و-راه-اندازی-سیستم-اعلام-و-اطفاء-حریق'>اصلاحیه مناقصه عمومی خرید ، طراحی ، اجرا ، نصب و راه اندازی سیستم اعلام و اطفاء حریق  / اصلاحیه مناقصه , مناقصه خرید ، طراحی ، اجرا ، نصب و راه اندازی سیستم اعلام و اطفاء حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867947/مناقصه-عمومی-خرید--طراحی--اجرا--نصب-و-راه-اندازی-سیستم-اعلام-و-اطفاء-حریق-اتاق-های-بایگانی--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی خرید ، طراحی ، اجرا ، نصب و راه اندازی سیستم اعلام و اطفاء حریق اتاق های بایگانی - نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید ، طراحی ، اجرا ، نصب و راه اندازی سیستم اعلام و اطفاء حریق اتاق های بایگانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867944/فراخوان-پروژه-بازرسی-فنی-و-خوردگی-فلزات-شخص-ثالث'>فراخوان پروژه بازرسی فنی و خوردگی فلزات شخص ثالث  / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان پروژه بازرسی فنی و خوردگی فلزات شخص ثالث </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867930/مزایده-ششدانگ-ملک-مسکونی-مساحت-صد-و-بیست-متر'>مزایده ششدانگ ملک مسکونی مساحت صد و بیست متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مسکونی مساحت صد و بیست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867920/مزایده-یک-قطعه-زمین-شالیزار-مساحت-2000متر'>مزایده یک قطعه زمین شالیزار مساحت 2000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین شالیزار مساحت 2000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867924/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-400متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 400متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 400متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867926/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-به-مساحت-257-50متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 257.50متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 257.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867918/مزایده-یک-باب-مغازه-به-مساحت-32-40متر-نوبت-اول'>مزایده یک باب مغازه به مساحت 32.40متر نوبت اول  / مزایده,مزایده یک باب مغازه به مساحت 32.40متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867912/مزایده-خط-همراه'>مزایده خط همراه / مزایده خط همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867734/مزایده-یک-قطعه-باغ-به-مساحت-3249متر'>مزایده یک قطعه باغ به مساحت 3249متر / مزایده,مزایده یک قطعه باغ به مساحت 3249متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867873/مزایده-اجاره-یکباب-مغازه'>مزایده اجاره یکباب مغازه  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره یکباب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867901/مناقصه-تامین-و-مدیریت-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین و مدیریت نیروی انسانی  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تامین و مدیریت نیروی انسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867888/مناقصه-تامین-و-به-کارگیری-حدود-پنجاه-نفر-نیروی-کار'>مناقصه تامین و به کارگیری حدود پنجاه نفر نیروی کار  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین و به کارگیری حدود پنجاه نفر نیروی کار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867921/مناقصه-احداث-تکمیل-بهسازی-و-آسفالت-راههای-روستایی'>مناقصه احداث تکمیل بهسازی و آسفالت راههای روستایی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث تکمیل بهسازی و آسفالت راههای روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867884/آگهی-اجاره-موقت-محل-دفن-زباله'>آگهی  اجاره موقت محل دفن زباله  / مزایده, آگهی  اجاره موقت محل دفن زباله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867886/مناقصه-واگذاری-و-تحویل-معدن-دفن-زباله'>مناقصه  واگذاری و تحویل معدن دفن زباله / مناقصه, مناقصه  واگذاری و تحویل معدن دفن زباله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867951/مزایده-دو-سهم-از-ده-سهم-ششدانگ-ساختمان59-20متر'>مزایده دو سهم از ده سهم ششدانگ ساختمان59.20متر  / مزایده,مزایده دو سهم از ده سهم ششدانگ ساختمان59.20متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867905/مناقصه-عملیات-ترمیم-ترانشه-زیرسازی-جدول-گذاری-و-آسفالت'>مناقصه عملیات ترمیم ترانشه زیرسازی، جدول گذاری و آسفالت / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات ترمیم ترانشه زیرسازی، جدول گذاری و آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867931/مناقصه-اجرای-باقیمانده-خط-تغذیه--'>مناقصه اجرای باقیمانده خط تغذیه ... / فراخوان آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای باقیمانده خط تغذیه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867862/مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات گازرسانی نوبت دوم  / آگهی مناقصه ، مناقصه اجرای عملیات گازرسانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867881/مزایده-فروش-مقادیری-از-اجناس-مستعمل-و-خارج-از-رده'>مزایده فروش مقادیری از اجناس مستعمل و خارج از رده  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش مقادیری از اجناس مستعمل و خارج از رده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867897/مناقصه-خرید-باطری-تجدید'>مناقصه خرید باطری تجدید  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید باطری  تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867792/مناقصه-تعریض-محور-ضیاء-آباد-ابهر-نوبت-دوم'>مناقصه تعریض محور ضیاء آباد- ابهر  نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه تعریض محور ضیاء آباد- ابهر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867908/آگهی-شناسایی-پیمانکار--ارائه-خدمات-تصویر-برداری-شتاب-دهنده-خطی'>آگهی شناسایی پیمانکار   ارائه خدمات تصویر برداری، شتاب دهنده خطی / آگهی شناسایی پیمانکار ،آگهی شناسایی پیمانکار  ارائه خدمات تصویر برداری، شتاب دهنده خطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867890/مناقصه--اجرای-باقیمانده-حفاری-و-تزریق-گمانه‌های-پرده-آببند'>مناقصه   اجرای باقیمانده حفاری و تزریق گمانه‌های پرده آببند / مناقصه, مناقصه  اجرای باقیمانده حفاری و تزریق گمانه‌های پرده آببند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867949/مزایده-منزل-مسکونی-به-انضمام-مغازه-متصل-به-ان-و-خانه-نیم-تمام-600متر'>مزایده منزل مسکونی به انضمام مغازه متصل به ان و خانه نیم تمام 600متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی به انضمام مغازه متصل به ان و خانه نیم تمام 600متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867889/مزایده-یک-دستگاه-وانت-پیکان-مدل-93'>مزایده یک دستگاه وانت پیکان مدل 93  / مزایده , مزایده یک دستگاه وانت پیکان مدل 93 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867892/شناسایی-تامین-کننده-درب-و-پنجره-upvc--'>شناسایی تامین کننده درب و پنجره upvc ... / آگهی شناسایی تامین کننده، شناسایی تامین کننده درب و پنجره upvc ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867899/اصلاحیه-مناقصه-احداث-مخزن-بتنی'>اصلاحیه مناقصه احداث مخزن بتنی  / اصلاحیه فراخوان شناسایی پیمانکار و برگزاری مناقصه عمومی, اصلاحیه مناقصه احداث مخزن بتنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867854/مزایده-تکمیل-و-بهره-برداری-از-فضای-ناآماده-شمالی-و-جنوبی-ایستگاه-گلبرگ--نوبت-دوم'>مزایده تکمیل و بهره برداری از فضای ناآماده شمالی و جنوبی ایستگاه گلبرگ - نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده تکمیل و بهره برداری از فضای ناآماده شمالی و جنوبی ایستگاه گلبرگ - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867858/مزایده-واگذاری-مجوز-تکمیل-و-بهره-برداری-از-فضای-ناآماده-شرقی-و-غربی-ایستگاه-سرسبز--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری مجوز تکمیل و بهره برداری از فضای ناآماده شرقی و غربی ایستگاه سرسبز  - نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده واگذاری مجوز تکمیل و بهره برداری از فضای ناآماده شرقی و غربی ایستگاه سرسبز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867865/مزایده-واگذاری-مجوز-تکمیل-و-بهره-برداری-از-فضای-ناآماده-شمالی-و-جنوبی-استگاه-فدک--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری مجوز تکمیل و بهره برداری از فضای ناآماده شمالی و جنوبی استگاه فدک - نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری مجوز تکمیل و بهره برداری از فضای ناآماده شمالی و جنوبی استگاه فدک -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867878/مزایده-تکمیل-و-بهره-برداری-از-فضای-ناآماده-ایستگاه-مدنی--نوبت-دوم'>مزایده تکمیل و بهره برداری از فضای ناآماده ایستگاه مدنی - نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده تکمیل و بهره برداری از فضای ناآماده ایستگاه مدنی -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867875/مزایده-تکمیل-و-بهره-برداری-از-فضای-ناآماده-پایانه-شهید-کلاهدوز--نوبت-دوم'>مزایده تکمیل و بهره برداری از فضای ناآماده پایانه شهید کلاهدوز - نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده تکمیل و بهره برداری از فضای ناآماده  پایانه شهید کلاهدوز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867871/مزایده-مجوز-تکمیل-و-بهره-برداری-از-فضای-ناآماده-شمالی-و-جنوبی-ایستگاه--نوبت-دوم'>مزایده مجوز تکمیل و بهره برداری از فضای ناآماده شمالی و جنوبی ایستگاه - نوبت دوم  / آگهی مزایده , مجوز تکمیل و بهره برداری از فضای ناآماده شمالی و جنوبی ایستگاه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867915/فراخوان-مشاور-خدمات-طراحی-و-نظارت-فنی-و-کیفی--نوبت-دوم'>فراخوان مشاور خدمات طراحی و نظارت فنی و کیفی  - نوبت دوم  / فراخوان شناسایی , فراخوان مشاور خدمات طراحی و نظارت فنی و کیفی  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867911/مزایده-تلفن-همراه-به-شماره-09122838020'>مزایده تلفن همراه به شماره 09122838020  / آگهی مزایده، مزایده تلفن همراه به شماره 09122838020 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867963/مزایده-ششدانگ-ملک-همکف-به-مساحت-137مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ ملک همکف به مساحت 137مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ ملک همکف به مساحت 137مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867964/مزایده-ملک-مشتمل-بر-ششدانگ-زمین-1557-70متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مشتمل بر ششدانگ زمین 1557.70متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مشتمل بر ششدانگ زمین 1557.70متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867896/مزایده-فروش-املاک-کاربری-مسکونی-تجاری-صنعتی'>مزایده فروش املاک کاربری مسکونی تجاری صنعتی / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری مسکونی تجاری صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867928/مناقصه-واگذاری-امورات-خدمات-شهری-مرحله-سوم'>مناقصه واگذاری امورات خدمات شهری مرحله سوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه واگذاری امورات خدمات شهری مرحله  سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867922/مناقصه-اجرای-قسمتی-از-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-شهر-بروجرد----نوبت-دوم'>مناقصه اجرای قسمتی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر بروجرد.... - نوبت دوم  / مناقصه اجرای قسمتی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر بروجرد... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867985/مزایده-ملک-مساحت-1854-0مترمربع'>مزایده ملک مساحت 1854.0مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت 1854.0مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867987/مزایده-ملک-ششدانگ-اپارتمان-پلاک-ثبتی-47-18191'>مزایده ملک ششدانگ اپارتمان پلاک ثبتی 47.18191 / مزایده,مزایده ملک ششدانگ اپارتمان پلاک ثبتی 47.18191</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867943/مزایده-وان-پلاستیکی--'>مزایده وان پلاستیکی... / آگهی مزایده، مزایده وان پلاستیکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867857/مناقصه-تامین-تجهیزات-و-نصب--تست-و-راه-اندازی-پست-نوبت-دوم'>مناقصه  تامین تجهیزات و نصب ، تست و راه اندازی پست نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه, مناقصه  تامین تجهیزات و نصب ، تست و راه اندازی پست نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867851/مزایده-اماکن-ورزشی-به-صورت-اجاره-نوبت-دوم'>مزایده اماکن ورزشی به صورت اجاره  نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده اماکن ورزشی به صورت اجاره  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868113/فراخوان-تعویض-سامانه-های-کلرزنی-گازی-تاسیسات-خود'>فراخوان تعویض سامانه های کلرزنی گازی تاسیسات خود  / فراخوان , فراخوان تعویض سامانه های کلرزنی گازی تاسیسات خود  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868130/مزایده-عمارت-مسکونی-به-مساحت-163-62مترمربع'>مزایده عمارت مسکونی به مساحت 163.62مترمربع / مزایده,مزایده عمارت مسکونی به مساحت 163.62مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867869/مزایده-فروش-یک-دستگاه-اتومبیل-پیکان-وانت-1600-مدل80'>مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل پیکان وانت 1600 مدل80  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل پیکان وانت 1600 مدل80 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868094/مزایده-آپارتمان-به-مساحت-154-52متر'>مزایده آپارتمان به مساحت 154.52متر / مزایده,مزایده آپارتمان به مساحت 154.52متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868101/مزایده-فروش-کارخانه-و-ماشین-آلات-و-تجهیزات-کارخانه'>مزایده فروش کارخانه و ماشین آلات و تجهیزات کارخانه  / مزایده,مزایده فروش کارخانه و ماشین آلات و تجهیزات کارخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868109/مزایده-ششدانگ-منافع-عرصه-و-ششدانگ-اعیان-ملک-مساحت-5000-13متر'>مزایده ششدانگ منافع عرصه و ششدانگ اعیان ملک مساحت 5000.13متر / مزایده,مزایده ششدانگ منافع عرصه و ششدانگ اعیان ملک مساحت 5000.13متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867788/فراخوان-مناقصه-بهسازی-و-روکش-آسفالت-محور--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محور ...نوبت دوم  / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محور ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868111/مزایده-ملک-زمینی-به-مساحت-4015متر-تجدید'>مزایده ملک زمینی به مساحت 4015متر تجدید  / مزایده,مزایده ملک زمینی به مساحت 4015متر تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867991/مزایده-واگذاری-یک-باب-فروشگاه-مواد-غذایی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری یک باب فروشگاه مواد غذایی نوبت دوم  / مزایده واگذاری یک باب فروشگاه مواد غذایی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867883/تجدید-مناقصه-حفظ-و-نگهداری-و-حراست-فضاهای-سبز-و-پارک-های-منطقه-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه حفظ و نگهداری و حراست فضاهای سبز و پارک های منطقه نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه حفظ و نگهداری و حراست فضاهای سبز  و پارک های منطقه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867874/مزایده-بهره-برداری-و-مدیریت-جایگاه-های-سوخت-رسانی-CNG-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری و مدیریت جایگاه های سوخت رسانی CNG  نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده بهره برداری و مدیریت جایگاه های سوخت رسانی CNG  نوبت دنوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867978/مناقصه-تهیه-مصالح-و-خط-کشی-ترافیکی-معابر--'>مناقصه تهیه مصالح و خط کشی ترافیکی معابر... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه مصالح و خط کشی ترافیکی معابر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868124/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-106-59متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت 106.59متر  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت 106.59متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867730/مزایده-فروش-املاک-بصورت-نقد-و-اقساط-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک بصورت نقد و اقساط نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک بصورت نقد و اقساط نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868625/مناقصه-تجهیز-ساختمان-جدیدالاحداث-تجدید'>مناقصه تجهیز ساختمان جدیدالاحداث تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه تجهیز ساختمان جدیدالاحداث تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868585/مناقصه-خرید-و-اجرای-مواد-آتشبند-نوبت-دوم'>مناقصه خرید و اجرای مواد آتشبند نوبت دوم  / مناقصه خرید و اجرای مواد آتشبند نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868598/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-ماشین-ظرفشویی-آزمایشگاهی'>مناقصه خرید یک دستگاه ماشین ظرفشویی آزمایشگاهی  / مناقصه خرید یک دستگاه ماشین ظرفشویی آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868622/استعلام-اجرای-تاسیسات-برقی-آسایشگاه-جانبازان'>استعلام اجرای تاسیسات برقی آسایشگاه جانبازان / استعلام اجرای تاسیسات برقی آسایشگاه جانبازان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867727/مزایده-منزل-مسکونی-به-پلاک-ثبتی-76943-مرحله-دوم'>مزایده منزل مسکونی به پلاک ثبتی 76943 مرحله دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی به پلاک ثبتی 76943 مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868627/مناقصه-بهسازی-برق-واحد-خنک-کن-نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی برق واحد خنک کن نوبت دوم  / مناقصه بهسازی برق واحد خنک کن نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868595/استعلام-انواع-کلمپ-انتهایی--'>استعلام انواع کلمپ انتهایی ... / فرم استعلام بها , استعلام انواع کلمپ انتهایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868599/استعلام-پکیج-ازن-ژنراتور-جهت-ضد-عفونی'>استعلام پکیج ازن ژنراتور جهت ضد عفونی  / فرم استعلام بها , استعلام پکیج ازن ژنراتور جهت ضد عفونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868606/استعلام-زره-متحرک-سنگ-شکن-KMDT'>استعلام زره متحرک سنگ شکن KMDT / فرم استعلام بها , استعلام زره متحرک سنگ شکن KMDT</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867724/مناقصه-عملیات-ماشینکاری'>مناقصه عملیات ماشینکاری / آگهی مناقصه، مناقصه عملیات ماشینکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867783/مناقصه-انجام-عملیات-توسعه-و-احداث-و-اصلاح-و-بهینه-سازی--نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی ...نوبت دوم  / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام عملیات توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868608/استعلام-پین-دانه-نوار-زنجیری-1'>استعلام پین دانه نوار زنجیری 1 / فرم استعلام بها , استعلام پین دانه نوار زنجیری 1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868604/استعلام-انتقال-دهنده-ایوان'>استعلام انتقال دهنده ایوان / فرم استعلام بها , استعلام انتقال دهنده ایوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868596/استعلام-ماسک-دهنی-ربع-صورت-ضد-گرد-و-غبار'>استعلام ماسک دهنی ربع صورت ضد گرد و غبار / فرم استعلام بها , استعلام ماسک دهنی ربع صورت ضد گرد و غبار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868584/استعلام-تو-گوشی-ضد-سر-و-صدا-سیلیکونی'>استعلام تو گوشی ضد سر و صدا سیلیکونی / استعلام, استعلام تو گوشی ضد سر و صدا سیلیکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868553/استعلام-سافت-استارتر'>استعلام سافت استارتر / فرم استعلام بها , استعلام سافت استارتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868562/استعلام-لیمیت-سوئیچ-(اهرمی-غلتکی)'>استعلام لیمیت سوئیچ (اهرمی غلتکی) / فرم استعلام بها , استعلام لیمیت سوئیچ (اهرمی غلتکی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868570/استعلام-فیلتر-روغن-هاپرشر-ست-LOOS-بالمیل-چغارت--'>استعلام فیلتر روغن هاپرشر ست LOOS بالمیل چغارت.... / فرم استعلام بها , استعلام فیلتر روغن هاپرشر ست LOOS بالمیل چغارت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868572/استعلام-​فیلتر-تابلو'>استعلام ​فیلتر تابلو / فرم استعلام بها , استعلام ​فیلتر تابلو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868578/استعلام-انواع-رله'>استعلام انواع رله / فرم استعلام بها , استعلام انواع رله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868565/استعلام-دسته-گردان-کلید-فیوز-کتابی'>استعلام دسته گردان کلید فیوز کتابی / استعلام بهاء, استعلام دسته گردان کلید فیوز کتابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867786/مناقصه-انجام-عملیات-توسعه-و-احداث-و-اصلاح-و-بهینه-سازی--نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی ...نوبت دوم  / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام عملیات توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868545/استعلام-تیغه-پلی-اورتان-بلت-کلینر-و--'>استعلام تیغه پلی اورتان بلت کلینر و ... / استعلام, استعلام تیغه پلی اورتان بلت کلینر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868518/استعلام-کوره-الکتریکی-آزمایشگاهی-12-لیتری'>استعلام کوره الکتریکی آزمایشگاهی 12 لیتری / فرم استعلام بها , استعلام کوره الکتریکی آزمایشگاهی 12 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868497/فراخوان-رفع-نقص-شبکه-فاضلاب'>فراخوان رفع نقص شبکه فاضلاب / فراخوان عمومی, فراخوان رفع نقص شبکه فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868541/آگهی-ارزیابی-کیفی-مناقصه-گران-تعمیرات-اساسی-و-جزئی-شبکه-های-رودشت--آبشار-و--'>آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران تعمیرات اساسی و جزئی شبکه های رودشت ، آبشار و ...  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران ،آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران تعمیرات اساسی و جزئی شبکه های رودشت ، آبشار و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868623/استعلام-بهاء-DRIVE-SHAFT'>استعلام بهاء DRIVE SHAFT / استعلام بهاء, استعلام بها DRIVE SHAFT</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867756/مناقصه-واگذاری-خدمات-کشاورزی-واحد-تحقیقاتی-و-پژوهشی--مرحله-دوم'>مناقصه واگذاری خدمات کشاورزی واحد تحقیقاتی و پژوهشی - مرحله دوم  / آگهی مناقصه دو مرحله ای، مناقصه واگذاری خدمات کشاورزی واحد تحقیقاتی و پژوهشی - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868580/استعلام-انالايزر-گاز-اکسيژن---'>استعلام انالايزر گاز اکسيژن  ... / استعلام انالايزر گاز اکسيژن  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868586/استعلام-ماشینها-و-تجهیزات-اداری-و-کامپیوتری-و-اجزاء-آنها-و--'>استعلام ماشینها و تجهیزات اداری و کامپیوتری و اجزاء آنها و ...  / استعلام , استعلام ماشینها و تجهیزات اداری و کامپیوتری و اجزاء آنها و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867778/مزایده-فروش-بخشی-از-اقلام-انبار-شرکت-شامل-قطعات-و-لوازم-دستگاههای-کاترپیلار--'>مزایده فروش بخشی از اقلام انبار شرکت شامل قطعات و لوازم دستگاههای کاترپیلار... / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش بخشی از اقلام انبار شرکت شامل قطعات و لوازم دستگاههای کاترپیلار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868612/آگهی-مناقصه-عمومی-خرید-و-راه-اندازی-یک-دستگاه-دیزل-ژنراتورکامینزپاور-KVA500-همراه-بابرد-فول-کنترل-اتوماتیک-فابریک-و-تابلو-چنج-آور-(ATS-)'>آگهی مناقصه عمومی خرید و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتورکامینزپاور KVA500 همراه بابرد فول کنترل اتوماتیک فابریک و تابلو چنج آور (ATS ) / آگهی مناقصه عمومی خرید و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتورکامینزپاور KVA500 همراه بابرد فول کنترل اتوماتیک فابریک و تابلو چنج آور (ATS )</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868617/آگهی-استعلام-واگذاری-خرید-خدمات-برگه-برداری-اسکن-و-بایگانی-مدارک-راکد-پزشکی'>آگهی استعلام واگذاری خرید خدمات برگه برداری،اسکن و بایگانی مدارک راکد پزشکی  / آگهی استعلام واگذاری خرید خدمات برگه برداری،اسکن و بایگانی مدارک راکد پزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867770/فراخوان-شناسایی-طراح-و-مشاور-جهت-خروجی-آب-تصفیه-شده-جهت-مصارف-زارعی'>فراخوان شناسایی طراح و مشاور جهت خروجی آب تصفیه شده جهت مصارف زارعی / آگهی فراخوان شناسایی طراح و مشاور، فراخوان شناسایی طراح و مشاور جهت خروجی آب تصفیه شده جهت مصارف زارعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868601/مناقصه-مطالعه-نقشه-برداری-و-تهیه-نقشه-های-GIS'>مناقصه مطالعه نقشه برداری و تهیه نقشه های GIS  / مناقصه مطالعه نقشه برداری و تهیه نقشه های GIS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868605/مناقصه-پروژه-استقرار-رویکردهای-نوین-نت'>مناقصه پروژه استقرار رویکردهای نوین نت / مناقصه پروژه استقرار رویکردهای نوین نت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868641/فرایند-بازنگری-مدیریت-فعالیتهای-نگهداری-و-تعمیرات--'>فرایند بازنگری مدیریت فعالیتهای نگهداری و تعمیرات... / فرایند بازنگری مدیریت فعالیتهای نگهداری و تعمیرات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868639/فراخوان-مناقصه-اجاره-یکدستگاه-جرثقیل-کارگاهی-25-تنی--'>فراخوان مناقصه اجاره یکدستگاه جرثقیل کارگاهی 25 تنی... / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه اجاره یکدستگاه جرثقیل کارگاهی 25 تنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868587/استعلام-اجرای-عملیات-نگهداری-و-قرق-پروژه-جنگلداری'>استعلام اجرای عملیات نگهداری و قرق پروژه جنگلداری / استعلام اجرای عملیات نگهداری و قرق پروژه جنگلداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868548/استعلام-کاغذ-A4'>استعلام کاغذ A4 / استعلام کاغذ A4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868528/استعلام-دستگاه-کپی-رومیزی-2520-زیراکس'>استعلام دستگاه کپی رومیزی 2520 زیراکس / استعلام دستگاه کپی رومیزی 2520 زیراکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868520/استعلام-کپی-شارپ'>استعلام کپی شارپ / استعلام کپی شارپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867802/مناقصه-انتقال-نیرو-و-برق-رسانی-شبکه-های-توزیع-نیروی-از-طریق-نصب-و-اصلاح-انشعابات--'>مناقصه انتقال نیرو و برق رسانی شبکه های توزیع نیروی از طریق نصب و اصلاح انشعابات...  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انتقال نیرو و برق رسانی شبکه های توزیع نیروی از طریق نصب و اصلاح انشعابات... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868500/استعلام-اسپیلت-24000-ایرانی'>استعلام اسپیلت 24000 ایرانی / استعلام اسپیلت 24000 ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868571/استعلام-کولر-گازی-اسپلیت-Gree24000'>استعلام کولر گازی اسپلیت Gree24000 / استعلام, استعلام کولر گازی اسپلیت Gree24000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868558/استعلام-تعمیر-پل'>استعلام تعمیر پل / استعلام, استعلام تعمیر پل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868530/استعلام-خرید-دستمال-کاغذی-تنو'>استعلام  خرید دستمال کاغذی تنو / استعلام, استعلام  خرید دستمال کاغذی تنو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868508/استعلام-اجرای-خط-لوله-6-اینچ-فلزی-به-منظور-گازرسانی'>استعلام اجرای خط لوله 6 اینچ فلزی به منظور گازرسانی  / استعلام, استعلام اجرای خط لوله 6 اینچ فلزی به منظور گازرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868486/استعلام-PRINTER-HP'>استعلام PRINTER HP / استعلام, استعلام PRINTER HP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868498/استعلام-ورق-گالوانیزه'>استعلام ورق گالوانیزه / استعلام ، استعلام ورق گالوانیزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868527/استعلام-تهیه-مصالح-و-اجرای-پیاده-رو'>استعلام تهیه مصالح و اجرای پیاده رو  / استعلام تهیه مصالح و اجرای پیاده رو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868481/استعلام-صندلی-آزمایشگاهی-نیلپر'>استعلام صندلی آزمایشگاهی نیلپر  / استعلام , استعلام صندلی آزمایشگاهی نیلپر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867823/فراخوان-مناقصه-SERVO-MOTOR-MOOG--DIAPHERAGM-VALVE-MECAIR'>فراخوان مناقصه  SERVO MOTOR MOOG & DIAPHERAGM VALVE MECAIR / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه  SERVO MOTOR MOOG & DIAPHERAGM VALVE MECAIR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868473/استعلام-سرویس-دوربین-های-مدار-بسته'>استعلام سرویس دوربین های مدار بسته  / استعلام , استعلام سرویس دوربین های مدار بسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868517/استعلام-میز-پیشخوان'>استعلام میز پیشخوان  / استعلام , استعلام میز پیشخوان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868506/استعلام-نگهداری-از-فضای-سبز'>استعلام نگهداری از فضای سبز  / استعلام , استعلام نگهداری از فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868491/استعلام-لپ-تاپ-ایسوس'>استعلام لپ تاپ ایسوس / استعلام , استعلام لپ تاپ ایسوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868483/استعلام-هارد-داخلی-سرور'>استعلام هارد داخلی سرور   / استعلام ، استعلام هارد داخلی سرور  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868480/استعلام-مرمت-دیواربرگشتی-پل-آلیدر'>استعلام مرمت دیواربرگشتی پل آلیدر  / استعلام، استعلام مرمت دیواربرگشتی پل آلیدر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868510/استعلام-یخچال-فریزر-اسنوا'>استعلام یخچال فریزر اسنوا  / استعلام , استعلام  یخچال فریزر اسنوا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868551/استعلام-تعمیر-و-گارانتی-الکتروپمپ-های-شناور'>استعلام تعمیر و گارانتی الکتروپمپ های شناور / استعلام تعمیر و گارانتی الکتروپمپ های شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868569/استعلام-یخچال-فریزر'>استعلام یخچال فریزر  / استعلام , استعلام  یخچال فریزر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867837/مناقصه-خرید-فیلتر-هوای-کمپرسور-واحدهای-گازی-GEF9'>مناقصه خرید فیلتر هوای کمپرسور واحدهای گازی GEF9 / آگهی مناقصه  , مناقصه خرید فیلتر هوای کمپرسور واحدهای گازی GEF9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868583/استعلام-نصب-و-اجرای-تابلوهای-اطلاعاتی-خطر-تصادف-با-عابر-پیاده-و-موتورسیکلت'>استعلام نصب و اجرای تابلوهای اطلاعاتی خطر تصادف با عابر پیاده و موتورسیکلت  / استعلام , استعلام نصب و اجرای تابلوهای اطلاعاتی خطر تصادف با عابر پیاده و موتورسیکلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868575/استعلام-لوله-و-اتصالات'>استعلام لوله و اتصالات / استعلام، استعلام لوله و اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868549/استعلام-تلفکس-پاناسونیک'>استعلام تلفکس پاناسونیک  / استعلام, استعلام تلفکس پاناسونیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868526/استعلام-مانتیور-LED'>استعلام مانتیور LED  / استعلام , استعلام مانیتور کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868477/استعلام-اجرای-بهسازی-ایزوگام'>استعلام اجرای بهسازی ایزوگام / استعلام, استعلام اجرای بهسازی ایزوگام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868457/استعلام-پرینتر-4-کاره'>استعلام پرینتر 4 کاره / استعلام, استعلام پرینتر 4 کاره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868563/استعلام-تعمیرات-پل-سیلو-گندم-محور-کمربندی-زاهدان'>استعلام تعمیرات پل سیلو گندم محور کمربندی زاهدان  / استعلام, استعلام تعمیرات پل سیلو گندم محور کمربندی زاهدان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868535/استعلام-پرینتر-HP-1020'>استعلام پرینتر HP 1020 / استعلام ,استعلام پرینتر HP 1020</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868531/استعلام-نمای-گالوانیزه'>استعلام نمای گالوانیزه  / استعلام, استعلام نمای گالوانیزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868507/استعلام-لیسانس-نصب-و-به-روزرسانی--'>استعلام لیسانس نصب و به روزرسانی ... / استعلام , استعلام لیسانس نصب و به روزرسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867842/مزایده-یک-دستگاه-سورتینگ'>مزایده یک دستگاه سورتینگ / مزایده یک دستگاه سورتینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868458/استعلام-واحد-گرمایشی-تابشی-شعله-مستقیم-لوله-ای---'>استعلام واحد گرمایشی تابشی شعله مستقیم لوله ای  ... / استعلام واحد گرمایشی تابشی شعله مستقیم لوله ای  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868516/استعلام-مایکروویو-LG-SOLAR'>استعلام مایکروویو LG-SOLAR / استعلام , استعلام مایکروویو LG-SOLAR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868417/استعلام-خرید-دستگاه-پی-سی'>استعلام خرید دستگاه پی سی / استعلام , استعلام خرید دستگاه پی سی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868454/استعلام-صندلی-مخصوص-امتحان-مدل-E1'>استعلام صندلی مخصوص امتحان مدل E1 / استعلام صندلی مخصوص امتحان مدل E1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868470/استعلام-لوازم-التحریر'>استعلام لوازم التحریر / استعلام لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868488/استعلام-تعمیرات-پل-کیلومتر-300-11-محور-خاش-زاهدان'>استعلام تعمیرات پل کیلومتر 300+11 محور خاش- زاهدان / استعلام، استعلام تعمیرات پل کیلومتر 300+11 محور خاش- زاهدان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868504/استعلام-هارد-داخلی-سرور-146-گیگابایت'>استعلام هارد داخلی سرور 146 گیگابایت / استعلام ، استعلام هارد داخلی سرور  146 گیگابایت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868456/استعلام-چایی-ساز'>استعلام چایی ساز / استعلام چایی ساز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868515/استعلام-کولر-اسپیلت-سرد-و-گرم'>استعلام کولر اسپیلت سرد و گرم / استعلام, استعلام کولر اسپیلت سرد و گرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867773/مزایده-فروش-مخزن-گاز-مایع-دست-دوم'>مزایده فروش مخزن گاز مایع دست دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش مخزن گاز مایع دست دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868525/استعلام-تامین-گرمایشی-مدارس'>استعلام تامین گرمایشی مدارس / استعلام, استعلام تامین گرمایشی مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868425/استعلام-لمبه-گالوانیزه'>استعلام لمبه گالوانیزه  / استعلام لمبه گالوانیزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868453/استعلام-رک-و-باکس-برای-فریزر'>استعلام رک و باکس برای فریزر / استعلام, استعلام رک و باکس برای فریزر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868436/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام تولید، انتقال و توزیع برق / استعلام, استعلام تولید، انتقال و توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868544/استعلام-تانک-نگهداری-ازت'>استعلام تانک نگهداری ازت  / استعلام, استعلام تانک نگهداری ازت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868521/استعلام-دستمال-کاغذی-100-برگ'>استعلام دستمال کاغذی 100 برگ / استعلام,استعلام دستمال کاغذی 100 برگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868501/استعلام-یونیت-هیتر-آبگرم'>استعلام یونیت هیتر آبگرم  / استعلام ، استعلام یونیت هیتر آبگرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868472/استعلام-هارد-دیسک-اکسترنال'>استعلام هارد دیسک اکسترنال  / استعلام, استعلام هارد دیسک اکسترنال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868444/استعلام-باطری-UPS'>استعلام باطری UPS  / استعلام باطری UPS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868416/استعلام-تامین-و-استقرار-یکدستگاه-آمبولانس-با-راننده'>استعلام تامین و استقرار یکدستگاه آمبولانس با راننده / استعلام ,استعلام تامین و استقرار یکدستگاه آمبولانس با راننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867805/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-دستگاههای-ups--باتری'>مناقصه خرید نصب و راه اندازی دستگاههای ups ، باتری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید نصب و راه اندازی دستگاههای ups ، باتری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868273/مناقصه-خرید-4-دستگاه-واتر-جت-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 4 دستگاه واتر جت نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی ,مناقصه خرید 4 دستگاه واتر جت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868303/مناقصه-اجرای-28041-متر-شبکه-پلی-اتیلن--'>مناقصه اجرای 28041 متر شبکه پلی اتیلن ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای 28041 متر شبکه پلی اتیلن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868282/مزایده-فروش-یکعدد-یخچال-مامووت'>مزایده فروش یکعدد یخچال مامووت / مزایده , مزایده فروش یکعدد یخچال مامووت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868337/مزایده-6-5-سهم-از-صد-سهم-از-ششدانگ-مغازه'>مزایده 6.5 سهم از صد سهم از ششدانگ مغازه  / مزایده,مزایده 6.5 سهم از صد سهم از ششدانگ مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868338/تجدید-فراخوان-واگذاری-امور-خدماتی'>تجدید فراخوان  واگذاری امور خدماتی   / تجدید آگهی فراخوان عمومی , فراخوان عمومی واگذاری امور خدماتی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868321/مناقصه-پروژه-زیرسازی-و-آسفالت'>مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868283/مزایده-دستگاه-چمن-زنی'>مزایده دستگاه چمن زنی / مزایده دستگاه چمن زنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868253/مزایده-فروش-اقلام-ضایعات-کابلی-خود'>مزایده فروش اقلام ضایعات کابلی خود / مزایده , مزایده فروش اقلام ضایعات کابلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867765/مناقصه-خرید-مقدار-70-000-کیلوگرم-مواد-کامپاند-نوبت-دوم'>مناقصه خرید مقدار 70.000 کیلوگرم مواد کامپاند نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید مقدار 70.000 کیلوگرم مواد کامپاند نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868344/مزایده-فروش-یک-رقبه-املاک-عرصه-113-متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک رقبه املاک عرصه 113 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک رقبه املاک عرصه 113 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868269/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-405-نقره-ای-مدل-85'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 نقره ای مدل 85  / مزایده, مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 نقره ای مدل 85 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868399/مزایده-فروش-سردرختی-باغ-میوه-خود'>مزایده فروش سردرختی باغ میوه خود  / مزایده , مزایده فروش سردرختی باغ میوه خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868305/مناقصه-احداث-شبکه-توزیع-آب-تکمیل-و-اصلاح-مخزن--'>مناقصه احداث شبکه توزیع آب، تکمیل و اصلاح مخزن ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث شبکه توزیع آب، تکمیل و اصلاح مخزن ... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868330/فراخوان-مناقصه-مدیریت-پیمان-کارکنان-مجتمع-ورزشی'>فراخوان مناقصه مدیریت پیمان کارکنان مجتمع ورزشی / فراخوان مناقصه های عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه مدیریت پیمان کارکنان مجتمع ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868308/فراخوان-مناقصه-خرید-لوله-های-فاضلابی-کاروگیت-و-پلی-پروپیلن'>فراخوان مناقصه خرید لوله های فاضلابی کاروگیت و پلی پروپیلن / فراخوان مناقصه های عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید لوله های فاضلابی کاروگیت و پلی پروپیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868276/مناقصه-جدولگذاری-تک-لبه-نوبت-دوم'>مناقصه جدولگذاری تک لبه نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه جدولگذاری تک لبه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868274/مناقصه-اجرای-امور-ترافیکی'>مناقصه اجرای امور ترافیکی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,  مناقصه اجرای امور ترافیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867829/مناقصه-حمل-داخلی-عمومی-دریائی-کود-شیمیایی-سوپر-فسفات-تریپل-گرانوله'>مناقصه حمل داخلی عمومی دریائی کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل گرانوله  / مناقصه, مناقصه حمل داخلی عمومی دریائی کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل گرانوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868406/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-طبقه-اول-114-66متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه اول 114.66متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه اول 114.66متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868280/مزایده-فروش-یخچال-ویترینی-و-هود-و-صندلی-و--'>مزایده فروش یخچال ویترینی و هود و صندلی و ... / مزایده,مزایده فروش یخچال ویترینی و هود و صندلی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868332/مزایده-ملک-زیربنای-کل-به-مساحت-2249-30متر'>مزایده ملک زیربنای کل به مساحت 2249.30متر / مزایده,مزایده ملک زیربنای کل به مساحت 2249.30متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868294/مزایده-فروش-ده-عدد-شف-اندیش-طرح-ایتالیایی-و--'>مزایده فروش  ده عدد شف اندیش طرح ایتالیایی و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش  ده عدد شف اندیش طرح ایتالیایی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868285/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-وانت-نیسان-مدل-1389'>مزایده یک دستگاه خودروی وانت نیسان مدل 1389 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی وانت نیسان مدل 1389</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868300/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-254-مترمربع'>مزایده منزل مسکونی مساحت 254 مترمربع / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 254 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868304/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-109-77متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 109.77متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 109.77متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868278/مناقصه-خرید-و-پخش-آسفالت'> مناقصه خرید و پخش آسفالت / آگهی مناقصه عمومی,  مناقصه خرید و پخش آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868288/مناقصه-عمومی-اجرای-عملیات-باقیمانده-مخزن-12-شهر-جدید-هشتگرد'>مناقصه عمومی اجرای عملیات باقیمانده مخزن 12 شهر جدید هشتگرد  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اجرای عملیات باقیمانده مخزن 12 شهر جدید هشتگرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868306/مناقصه-عمومی-اجرای-عملیات-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-و--'>مناقصه عمومی اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت و ...  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868272/تجدید-مزایده-واگذاری-کلیه-غرفه-های-بازارچه-میوه-و-تره-بار'>تجدید مزایده واگذاری کلیه غرفه های بازارچه میوه و تره بار  / آگهی تجدید مزایده کتبی ,تجدید مزایده واگذاری کلیه غرفه های بازارچه میوه و تره بار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868394/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-228مترمربع'>مزایده منزل مسکونی عرصه 228مترمربع / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 228مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868240/مزایده-فروش-یک-دستگاه-پانچ-پرس-CNC-و--'>مزایده فروش یک دستگاه پانچ پرس CNC و ... / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه پانچ پرس CNC و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868242/مزایده-فروش-مقدار-هفتاد-و-سه-هزار-متر-لوله-16-میلیمتر'>مزایده فروش مقدار هفتاد و سه هزار متر لوله 16 میلیمتر / مزایده,مزایده فروش مقدار هفتاد و سه هزار متر لوله 16 میلیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868258/مزایده-اجاره-ساختمان'>مزایده اجاره ساختمان / آگهی مزایده , مزایده اجاره ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868252/مناقصه-تکمیل-ساختمان-دانشگاه-نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل ساختمان دانشگاه نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل ساختمان دانشگاه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868245/مزایده-غرفه-عکاسی'>مزایده غرفه عکاسی  / آگهی مزایده عمومی , مزایده غرفه عکاسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868115/مناقصه-اجاره-تهیه-و-تامین-تعداد-3-دستگاه-جرثقیل-35-تنی-چرخ-لاستیکی'>مناقصه اجاره تهیه و تامین تعداد 3 دستگاه جرثقیل 35 تنی چرخ لاستیکی  / مناقصه , مناقصه اجاره تهیه و تامین تعداد 3 دستگاه جرثقیل 35 تنی چرخ لاستیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868664/مناقصه-تامین-امور-خدمات-عمومی-(تنظیمات-و-سایر-خدمات-و-امور-مشابه-و--)'>مناقصه تامین امور خدمات عمومی (تنظیمات و سایر خدمات و امور مشابه و ...) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین امور خدمات عمومی (تنظیمات و سایر خدمات و امور مشابه و ...)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868400/مزایده-ششدانگ-زمین-به-مساحت-126-60مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین به مساحت 126.60مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 126.60مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868286/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-طبقه-دوم-مساحت-94-10متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه دوم مساحت 94.10متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه دوم مساحت 94.10متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868290/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-طبقه-4-مساحت-317-46متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه 4 مساحت 317.46متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه 4 مساحت 317.46متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868398/مزایده-املاک-شامل-باغ-مشجر-و-زمین-شالیزاری-و-خشکی'>مزایده املاک شامل باغ مشجر و زمین شالیزاری و خشکی / مزایده,مزایده املاک شامل باغ مشجر و زمین شالیزاری و خشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868266/مناقصه-خرید-تجهیزات-مرکز-توانبخشی-تیم-درمان-اضطراری'>مناقصه خرید تجهیزات مرکز توانبخشی تیم درمان اضطراری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه خرید تجهیزات مرکز توانبخشی تیم درمان اضطراری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868256/مناقصه-تامین-خودروهای-استیجاری-نوبت-اول'>مناقصه تامین خودروهای استیجاری نوبت اول  / آگهی مناقصه یک مرحله ای عمومی , مناقصه  تامین خودروهای استیجاری نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868281/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-عرصه-30422متر'>مزایده ششدانگ ملک مساحت عرصه 30422متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت عرصه 30422متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868244/مزایده-خودروهای-سبک-قابل-واگذاری-مازاد-بر-نیاز'>مزایده خودروهای سبک قابل واگذاری مازاد بر نیاز  / مزایده , مزایده خودروهای سبک قابل واگذاری مازاد بر نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868235/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پراید-مدل-91'>مزایده یک دستگاه خودروی پراید مدل 91 / مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی پراید مدل 91 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868249/فراخوان-مناقصه-مطالعات-و-ساماندهی-سکونتگاههای-غیر-رسمی---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه مطالعات و ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی...  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه مطالعات و ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی...  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868127/مزایده-فروش-یک-دستگاه-ساختمان-دارای-4-واحد-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه ساختمان دارای 4 واحد نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه ساختمان دارای 4 واحد نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868207/مناقصه-اجرای-فوگسیل-روکش-آسفالت-SMA-و---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای فوگسیل،روکش آسفالت SMA و ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای فوگسیل،روکش آسفالت SMA و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868248/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-450--مرحله-دوم'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 450 - مرحله دوم  / آگهی مزایده مال منقول، مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 450 - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868250/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-83-3متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 83.3متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 83.3متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868254/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-دو-کرمان-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش دو کرمان نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش دو کرمان نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868289/مزایده-شش-دانگ-ملک-و-تاسیسات'>مزایده شش دانگ ملک و تاسیسات / آگهی مزایده، مزایده شش دانگ ملک و تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868261/مزایده-اراضی-کشاورزی-آبی'>مزایده اراضی کشاورزی آبی / مزایده,مزایده اراضی کشاورزی آبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868077/مناقصه-اجرای-روشنایی-پیاده-راه-خیابان-حضرتی'>مناقصه اجرای روشنایی پیاده راه خیابان حضرتی   / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای روشنایی پیاده راه خیابان حضرتی  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868263/مزایده-دو-باب-آپارتمان-122-9-و-155-16متر'>مزایده دو باب آپارتمان 122.9 و 155.16متر  / مزایده,مزایده دو باب آپارتمان 122.9 و 155.16متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868267/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-450متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 450متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 450متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868209/مزایده-خودرو-وانت-پیکان-دوگانه-سوز'>مزایده خودرو وانت پیکان دوگانه سوز / آگهی مزایده و فروش اموال منقول, مزایده خودرو وانت پیکان دوگانه سوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868257/مزایده-ملک-مجتمع-تجاری-اداری-پارس'>مزایده ملک مجتمع تجاری اداری پارس / مزایده,مزایده ملک مجتمع تجاری اداری پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868201/مزایده-سواری-پراید-تیپ-جی-تی-ایکس-مدل-1385'>مزایده سواری پراید تیپ جی تی ایکس مدل 1385  / آگهی مزایده, مزایده سواری پراید تیپ جی تی ایکس مدل 1385 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868218/تجدید-مناقصه-پروژه-بهسازی-و-روکش-آسفالت-محورهای-سنندج--مریوان--باشماق--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه پروژه بهسازی و روکش آسفالت محورهای سنندج - مریوان - باشماق - نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به صورت فشرده , تجدید مناقصه پروژه بهسازی و روکش آسفالت محورهای سنندج - مریوان - باشماق - نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868210/مزایده-یکباب-کارگاه-تولیدی-مساحت-ده-هزار-مترمربع'>مزایده یکباب کارگاه تولیدی مساحت ده هزار مترمربع  / مزایده,مزایده یکباب کارگاه تولیدی مساحت ده هزار مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868229/تجدید-مناقصه-پروژه-بهسازی-و-روکش-آسفالت-محورهای-سنندج--مریوان--باشماق'>تجدید مناقصه پروژه بهسازی و روکش آسفالت محورهای سنندج - مریوان - باشماق / تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به صورت فشرده , تجدید مناقصه پروژه بهسازی و روکش آسفالت محورهای سنندج - مریوان - باشماق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868200/مناقصه-احداث-مرکز-آموزش-صنایع-دستی'>مناقصه احداث مرکز آموزش صنایع دستی / مناقصه عمومی ,  مناقصه احداث مرکز آموزش صنایع دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868082/فراخوان-عملیات-احداث-خط-لوله-56-اینچ'>فراخوان عملیات احداث خط لوله 56 اینچ  / فراخوان , فراخوان عملیات احداث خط لوله 56 اینچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868199/مزایده-فروش-اتومبیلهای-زاید-تعداد-19-دستگاه-از-اتومبیلهای-زائد-خود'>مزایده فروش اتومبیلهای زاید تعداد 19 دستگاه از اتومبیلهای زائد خود  / مزایده, مزایده فروش اتومبیلهای زاید تعداد 19 دستگاه از اتومبیلهای زائد خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868222/مزایده-فروش-تعداد-242-دستگاه-خودرو-سبک-و-موتورسیکلت'>مزایده فروش تعداد 242 دستگاه خودرو سبک و موتورسیکلت  / مزایده , مزایده فروش تعداد 242 دستگاه خودرو سبک و موتورسیکلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868184/مناقصه-انجام-عملیات-ساخت-ساختمان-شعب-شادگان-96-3-22'>مناقصه انجام عملیات ساخت ساختمان شعب شادگان 96.3.22 / آگهی مناقصه,مناقصه  انجام عملیات ساخت ساختمان شعب شادگان 96.3.22</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868173/مزایده-یک-دستگاه-میز-شینه-جهت-برش-خم-و-سوارخ-کاری'>مزایده یک دستگاه میز شینه جهت برش خم و سوارخ کاری / مزایده , مزایده یک دستگاه میز شینه جهت برش خم و سوارخ کاری نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868156/مزایده-فروش-کیک-کبالت'>مزایده فروش کیک کبالت  / آگهی مزایده,مزایده  فروش کیک کبالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868164/مزایده-فروش-ضایعات-فلزات-رنگین'>مزایده فروش ضایعات فلزات رنگین / آگهی مزایده , مزایده فروش ضایعات فلزات رنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868190/مزایده-مغازه-شماره-4'>مزایده مغازه شماره 4 / آگهی مزایده, مزایده مغازه شماره 4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868168/فراخوان-مشارکت-ساخت-و-بهره-برداری-از-سالن-های-مراسم'> فراخوان مشارکت ساخت و بهره برداری از سالن های مراسم  / آگهی فراخوان,  فراخوان مشارکت ساخت و بهره برداری از سالن های مراسم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868219/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-زمین-مساحت-545-28متر'>مزایده سه دانگ از ششدانگ زمین مساحت 545.28متر / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ زمین مساحت 545.28متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867736/مزایده-فروش-بخشی-از-املاک-متراژ-139-و-564-7-متر'>مزایده فروش بخشی از املاک متراژ 139 و 564.7 متر / مزایده,مزایده فروش بخشی از املاک متراژ 139 و 564.7 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868028/مناقصه-خرید-انواع-بالاست-و-فیوز-المان-نوبت-دوم'>مناقصه خرید انواع بالاست و فیوز المان نوبت دوم  / مناقصه عمومی، مناقصه خرید انواع بالاست و فیوز المان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868179/مزایده-واگذاری-محل-5-دستگاه-کانکس-خواربار-و-میوه-تره-بار--نوبت-دوم'>مزایده  واگذاری محل 5 دستگاه کانکس خواربار و میوه تره بار - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده  واگذاری محل 5 دستگاه کانکس خواربار و میوه تره بار - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868214/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-185-46متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 185.46متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 185.46متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868213/مزایده-عمومی-فروش-املاک-بانک-صادرات-ایران'>مزایده عمومی فروش املاک بانک صادرات ایران  / مزایده,مزایده عمومی فروش املاک بانک صادرات ایران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868326/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-به-مساحت-76-03مترمربع'>مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 76.03مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 76.03مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868075/مناقصه-واگذاری-خدمات-شهری'>مناقصه واگذاری خدمات شهری  / آگهی مناقصه,مناقصه واگذاری خدمات شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868080/​فراخوان-مناقصه-تامین-تجهیزات-گرمایشی-وسرمایشی-مدارس-نوبت-دوم'>​فراخوان مناقصه تامین تجهیزات گرمایشی وسرمایشی مدارس نوبت دوم  / ​فراخوان مناقصه , ​فراخوان مناقصه تامین تجهیزات گرمایشی وسرمایشی مدارس نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868099/فراخوان-خیابان-سازی'>فراخوان خیابان سازی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان خیابان سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868147/مزایده30-تن-سیم-مسی-اسقاط-و-مازاد-بر-نیاز'>مزایده30 تن سیم مسی اسقاط و مازاد بر نیاز / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای,مزایده 30 تن سیم مسی اسقاط و مازاد بر نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868191/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مازاد-و-تملکی'>مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد و تملکی  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد و تملکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868083/مناقصه-جابجایی-مواد-اولیه-خود-در-کارخانه'>مناقصه جابجایی مواد اولیه خود در کارخانه  / آگهی مناقصه , مناقصه جابجایی مواد اولیه خود در کارخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868137/مزایده-تمامی-ششدانگ-یکباب-منزل-مساحت-224-متر'>مزایده تمامی ششدانگ یکباب منزل مساحت 224 متر / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ یکباب منزل مساحت 224 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868090/مزایده-فروش-تلویزیون-رنگی-و--'>مزایده فروش تلویزیون رنگی و ... / مزایده , مزایده فروش تلویزیون رنگی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868208/مناقصه-اجرای-93683-متر-شبکه-فلزی-و-پلی-اتیلن'>مناقصه اجرای 93683 متر شبکه فلزی و پلی اتیلن / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه   اجرای 93683 متر شبکه فلزی و پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868172/مناقصه-خرید-4-دستگاه-سیستم-پایش-لحظه-ای-کیفی-و-کمی-آب-و-فاضلاب-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 4 دستگاه سیستم پایش لحظه ای کیفی و کمی آب و فاضلاب  نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی , مناقصه خرید 4 دستگاه سیستم پایش لحظه ای کیفی و کمی آب و فاضلاب  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868202/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-زمین-مساحت-1000متر'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان زمین مساحت 1000متر / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان زمین مساحت 1000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868185/مناقصه-کرایه-انواع-جرثقیل-کفی-دار-شامل-7-و-10-تن-نوبت-دوم'>مناقصه کرایه انواع جرثقیل کفی دار شامل 7 و 10 تن  نوبت دوم / مناقصه , مناقصه کرایه انواع جرثقیل کفی دار شامل 7 و 10 تن  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868180/مناقصه-کرایه-انواع-جرثقیل-جهت-پروژه-های-سازمان-عمران-و-بازآفرینی-فضاهای-شهری-نوبت-دوم'>مناقصه کرایه انواع جرثقیل جهت پروژه های سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری  نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه کرایه انواع جرثقیل جهت پروژه های سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868204/مزایده-ششدانگ-یکباب-ساختمان-به-مساحت-489-79متر'>مزایده ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 489.79متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 489.79متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868151/مزایده-یک-دستگاه-تولید-کننده-تی-بک-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه تولید کننده تی بک نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه تولید کننده تی بک نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868025/مزایده-فروش-خط-کامل-تولید-درپوش-آلومینیومی-و-درپوش-فیلیپ-آف-نوبت-دوم'>مزایده فروش خط کامل تولید درپوش آلومینیومی و درپوش فیلیپ آف نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده فروش خط کامل تولید درپوش آلومینیومی و درپوش فیلیپ آف نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868177/مناقصه-اجرای-96846-متر-شبکه-فلزی-و-پلی-اتیلن'>مناقصه  اجرای 96846 متر شبکه فلزی و پلی اتیلن  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای 96846 متر شبکه فلزی و پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868255/مزایده-یک-دستگاه-سالن-مرغداری-و-زمین-متصل-به-آن--تاسیسات-و-تجهیزات'>مزایده  یک دستگاه سالن مرغداری و زمین متصل به آن ، تاسیسات و تجهیزات / مزایده,مزایده  یک دستگاه سالن مرغداری و زمین متصل به آن ، تاسیسات و تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868189/مناقصه-واگذاری-اداره-امور-جایگاه-شرکتی-عرضه-سوخت-شماره-دو-شیراز'>مناقصه واگذاری اداره امور جایگاه شرکتی عرضه سوخت شماره دو شیراز / مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه واگذاری اداره امور جایگاه شرکتی عرضه سوخت شماره دو شیراز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868182/مزایده-واگذاری-حقوق-استیجاری-اپارتمان-سه-خوابه-138-99متر'>مزایده واگذاری حقوق استیجاری اپارتمان سه خوابه 138.99متر  / مزایده,مزایده واگذاری حقوق استیجاری اپارتمان سه خوابه 138.99متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868178/مزایده-اموال-شامل-زمین-زراعی-و-مسکونی-و-واحدهای-تجاری'>مزایده اموال شامل زمین زراعی و مسکونی و واحدهای تجاری  / مزایده,مزایده اموال شامل زمین زراعی و مسکونی و واحدهای تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868155/مناقصه-تامین-20-دستگاه-خودروی-سواری-استیجاری--تجدید'>مناقصه تامین 20 دستگاه خودروی سواری استیجاری - تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه تامین 20 دستگاه خودروی سواری استیجاری - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868174/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-پانصد-و-هشتاد-و-پنج-متر-و-بیست-و-سه-دسیمتر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت پانصد و هشتاد و پنج متر و بیست و سه دسیمتر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت پانصد و هشتاد و پنج متر و بیست و سه دسیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868169/مزایده-باغچه-ویلایی-باغ-انگوری-و-ساختمان-مسکونی'>مزایده باغچه ویلایی.باغ انگوری و ساختمان مسکونی / مزایده,مزایده باغچه ویلایی.باغ انگوری و ساختمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868188/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-منطقه-هفت-محدوده-C'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه هفت محدوده C / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه هفت محدوده C</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868186/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-2951-فرعی-از-315-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی شماره 2951 فرعی از 315 اصلی  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 2951 فرعی از 315 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868181/مناقصه-اجرای-تکمیل-لوله-گذاری'>مناقصه اجرای تکمیل لوله گذاری  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای تکمیل لوله گذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868171/مزایده-اجاره-قسمتی-از-فضای-پارک'>مزایده اجاره قسمتی از فضای پارک / آگهی مزایده , مزایده اجاره قسمتی از فضای پارک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868161/مزایده-واگذاری-یک-واحد-تجاری-عرصه-و-اعیان-وقف'>مزایده واگذاری یک واحد تجاری عرصه و اعیان وقف  / خلاصه آگهی مزایده , مزایده واگذاری یک واحد تجاری عرصه و اعیان وقف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868170/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-منطقه-هفت'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه هفت  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه هفت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868150/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-محدوده-C--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده C  - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده C - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868176/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-منطقه-هفت-محدوده-D'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه هفت محدوده D  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه هفت محدوده D </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868146/مناقصه-عملیات-احداث-فضای-سبز-و-نورپردازی-و-تاسیسات-آبیاری-باغ-خانواده'>مناقصه عملیات احداث فضای سبز و نورپردازی و تاسیسات آبیاری باغ خانواده / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات احداث فضای سبز و نورپردازی و تاسیسات آبیاری باغ خانواده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868195/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-بوستان-فروزان--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز بوستان فروزان - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز بوستان فروزان -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868167/اصلاحیه-مزایده-اجاره-قسمتی-از-فضای-پارک-جنگلی'>اصلاحیه مزایده اجاره قسمتی از فضای پارک جنگلی  / اصلاحیه مزایده , مزایده اجاره قسمتی از فضای پارک جنگلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868117/مزایده-واگذاری-آژانس-ویژه-بانوان'>مزایده واگذاری آژانس ویژه بانوان  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری آژانس ویژه بانوان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868145/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بر-نیاز-بانک-انصار'>مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز بانک انصار / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز بانک انصار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868097/مناقصه-تامین-خدمات-گازبانی-در-سطح-روستاهای-شمالی-نوبت-دوم'>مناقصه تامین خدمات گازبانی در سطح روستاهای شمالی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین خدمات گازبانی در سطح روستاهای شمالی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868142/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-194-مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 194 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 194 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868163/مزایده-میزان-16-53-سهم-از-یکصد-سهم-سهام-پلاک-ثبتی'>مزایده میزان 16.53 سهم از یکصد سهم سهام پلاک ثبتی  / مزایده,مزایده میزان 16.53 سهم از یکصد سهم سهام پلاک ثبتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868160/مزایده-ششدانگ-ساختمان-عرصه-122-متر'>مزایده ششدانگ ساختمان عرصه 122 متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان عرصه 122 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868157/مزایده-میزان-70-58-سهم-از-یکصد-سهم-سهام-پلاک-ثبتی'>مزایده میزان 70.58 سهم از یکصد سهم سهام پلاک ثبتی / مزایده,مزایده میزان 70.58 سهم از یکصد سهم سهام پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868154/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-212-80متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 212.80متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 212.80متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868152/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-تجاری-مساحت-486-16مترمربع'>مزایده فروش یک قطعه زمین تجاری مساحت 486.16مترمربع  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین تجاری مساحت 486.16مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868149/مزایده-99315-57-سهم-مشاع-از-3756000-سهم-سهام-یکباب-خانه'>مزایده 99315.57 سهم مشاع از 3756000 سهم سهام یکباب خانه / مزایده,مزایده 99315.57 سهم مشاع از 3756000 سهم سهام یکباب خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868183/مناقصه-تامین-بخشی-از-خدمات-سیمانکاری-(برش-پاکات-سیمان)'>مناقصه تامین بخشی از خدمات سیمانکاری (برش پاکات سیمان) / آگهی مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی ساده, مناقصه تامین بخشی از خدمات سیمانکاری (برش پاکات سیمان)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868159/مزایده-فروش-4-دستگاه-خودرو-سواری-پژو'>مزایده فروش  4 دستگاه خودرو سواری پژو  / آگهی مزایده عمومی ،مزایده فروش  4 دستگاه خودرو سواری پژو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868166/تجدید-مناقصات-قرائت-کنتور-و-توزیع-قبوض-و-کشف-انشعابات---نوبت-دوم'>تجدید مناقصات قرائت کنتور و توزیع قبوض و کشف انشعابات ...- نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصات عمومی, تجدید مناقصات قرائت کنتور و توزیع قبوض و کشف انشعابات ...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868162/مناقصه-نسبت-به-جذب-پیمانکار-جهت-خرید-و-نصب-تجهیزات-هوشمند-سازی--'>مناقصه نسبت به جذب پیمانکار جهت خرید و نصب تجهیزات هوشمند سازی ... / مناقصه نسبت به جذب پیمانکار جهت خرید و نصب تجهیزات هوشمند سازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868206/مناقصه-مرمت-و-بهسازی-جاده-و-محوطه-چاه-88-بی-بی-حکیمه'>مناقصه  مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 88 بی بی حکیمه / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 88 بی بی حکیمه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868118/مناقصه-تامین-نیروی-حراستی-و----نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی حراستی و ... - نوبت  دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه تامین نیروی حراستی و ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868114/تجدید-مزایده-تفکیک-در-مبداء-پسماندهای-شهری-مناطق-چهار-گانه-شهرداری'>تجدید مزایده تفکیک در مبداء پسماندهای شهری مناطق چهار گانه شهرداری  / آگهی تجدید مزایده , تجدید مزایده تفکیک در مبداء پسماندهای شهری مناطق چهار گانه شهرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867835/مزایده-فروش-یکباب-آپارتمان-مسکونی-102-06مترمربع'>مزایده فروش یکباب آپارتمان مسکونی 102.06مترمربع  / مزایده,مزایده فروش یکباب آپارتمان مسکونی 102.06مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868126/مزایده-تعداد-295-عدد-باطری-مستعمل-و-از-رده-خارج'>مزایده تعداد 295 عدد باطری مستعمل و از رده خارج / آگهی مزایده عمومی, مزایده تعداد 295 عدد باطری مستعمل و از رده خارج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868108/مزایده-فروش-بشکه-ها--نوبت-دوم'>مزایده فروش بشکه ها ...نوبت دوم / فراخوان مزایده عمومی , مزایده فروش بشکه ها ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868138/مزایده-فروش-تعداد-محدودی-از-املاک-شهر-جدید-شیرین-شهر-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد محدودی از املاک شهر جدید شیرین شهر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد محدودی از املاک شهر جدید شیرین شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868121/فراخوان-مناقصه-احداث-جاده-و-محل-چاه-غرب-117-جنوب-مارون'>فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 117 جنوب مارون / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 117 جنوب مارون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868125/مناقصه-اجرای-عملیات-زیرسازی-و-قیرپاشی-و-آسفالت-و--'>مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و قیرپاشی و آسفالت و ...  /  مناقصه , مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و قیرپاشی و آسفالت و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868323/اصلاحیه-مناقصه-پروژه-تکمیل-ساختمان-مرکز-مکانیزه-پست'>اصلاحیه مناقصه پروژه تکمیل ساختمان مرکز مکانیزه پست / اصلاحیه , مناقصه پروژه تکمیل ساختمان مرکز مکانیزه پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868144/مناقصه-بهسازی-محوطه-مخزن-استراتژیک-واحد-بهره-برداری-شماره-دو'>مناقصه  بهسازی محوطه مخزن استراتژیک واحد بهره برداری شماره دو  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  بهسازی محوطه مخزن استراتژیک واحد بهره برداری شماره دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868134/مناقصه-پروژه-ترمیم-و-اجرای-دیوار-حائل--نوبت-سوم'>مناقصه پروژه ترمیم و اجرای دیوار حائل   نوبت سوم  / مناقصه پروژه ترمیم و اجرای دیوار حائل -  نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867726/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-مسکونی-ویلایی-مساحت-1350متر'>مزایده ششدانگ یک واحد مسکونی ویلایی مساحت 1350متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد مسکونی ویلایی مساحت 1350متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868129/مزایده-6-دستگاه-اتومبیل-دولتی-خارج-از-رده--فرسوده-و-مازاد'>مزایده  6 دستگاه اتومبیل دولتی خارج از رده ، فرسوده و مازاد / آگهی فراخوان مزایده عمومی, مزایده  6 دستگاه اتومبیل دولتی خارج از رده ، فرسوده و مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868165/مزایده-فروش-4-قطعه-زمین-های-تجاری-نوبت-چهارم'>مزایده فروش 4 قطعه زمین های تجاری نوبت چهارم / مزایده,مزایده فروش 4 قطعه زمین های تجاری نوبت چهارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868110/تجدید-مزایده-واگذاری-اجاره-تابلوهای-سازمان'>تجدید مزایده واگذاری اجاره تابلوهای سازمان / آگهی تجدید مزایده, تجدید مزایده واگذاری اجاره تابلوهای سازمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868136/مناقصه-واگذاری-خدمات-نگهبانی'>مناقصه واگذاری خدمات نگهبانی / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری خدمات نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868095/تجدید-مزایده-واگذاری-بخشی-از-فضای-موجود-در-پارک--نوبت-اول'>تجدید مزایده واگذاری بخشی از فضای موجود در پارک ...نوبت اول / آگهی تجدید مزایده , تجدید مزایده واگذاری بخشی از فضای موجود در پارک ...نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868098/مزایده-واگذاری-سرقفلی-مغازه'>مزایده واگذاری سرقفلی مغازه  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری سرقفلی مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868106/مزایده-فروش-محصولات-باغی-گیلاس-و-زردآلو'>مزایده فروش محصولات باغی گیلاس و زردآلو / آگهی مزایده , مزایده فروش محصولات باغی گیلاس و زردآلو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868324/مناقصه-سیم-روکش-دار-آلومینیوم-70--'>مناقصه سیم روکش دار آلومینیوم 70... / آگهی مناقصه دو مرحله ای,مناقصه  سیم روکش دار آلومینیوم 70... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868133/آگهی-مناقصه-اجرای-عمليات-سازه-(سوله--قسمتهای-جانبی--كاسه-استخر-نوبت-دوم'>آگهی مناقصه  اجرای عمليات سازه (سوله ، قسمتهای جانبی ، كاسه استخر نوبت دوم  / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه  اجرای عمليات سازه (سوله ، قسمتهای جانبی ، كاسه استخر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867759/مناقصه-واگذاری-32-سی-و-دو-دستگاه-منبع-تغذیه-وقفه-ناپذیر-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری 32 سی و دو دستگاه منبع تغذیه وقفه ناپذیر نوبت دوم / آگهی مناقصه یک مرحله ای عمومی , مناقصه واگذاری 32 سی و دو دستگاه منبع تغذیه وقفه ناپذیر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868139/مزایده-واگذاری-تعدادی-قطعه-زمین-اجاره-به-شرط-تملیک-نوبت-سوم'>مزایده واگذاری تعدادی قطعه زمین اجاره به شرط تملیک نوبت سوم / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی قطعه زمین اجاره به شرط تملیک نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868128/مزایده-واگذاری-امتیاز-بهره-برداری-از-خط-پردازش-مرکز-دفن-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از خط پردازش مرکز دفن نوبت دوم / آگهی مزایده ,مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از خط پردازش مرکز دفن نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868175/مناقصه-خرید-انواع-تابلو-لوازم-اندازه-گیری-فشار-ضعیف-نوبت-اول'>مناقصه خرید انواع تابلو لوازم اندازه گیری فشار ضعیف نوبت اول  / آگهی مناقصه دو مرحله ای,مناقصه  خرید انواع تابلو لوازم اندازه گیری فشار ضعیف نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868143/مزایده-عمومی-سیم-مسی-اسقاط'>مزایده عمومی سیم مسی اسقاط  / مزایده عمومی , مزایده عمومی سیم مسی اسقاط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868153/تجدید-مناقصه-برون-سپاری-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-نوبت-سوم--مرحله-دوم'>تجدید مناقصه برون سپاری حفظ و نگهداری فضای سبز نوبت سوم - مرحله دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی,مناقصه برون سپاری حفظ و نگهداری فضای سبز  نوبت سوم - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868192/مزایده-خط-تلفن-همراه'>مزایده خط تلفن همراه / مزایده خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868131/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی-21909متر'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی 21909متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی 21909متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868158/تجدید-مناقصه-انجام-خدمات-پشتیبانی---تجدید-96-3-22'>تجدید مناقصه انجام خدمات پشتیبانی...  تجدید 96.3.22 / تجدید آگهی مناقصه عمومی، تجدید مناقصه انجام خدمات پشتیبانی...  96.3.22</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868123/مزایده-دستگاه-قند-شکن--'>مزایده دستگاه قند شکن ... / مزایده ,مزایده دستگاه قند شکن ... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868135/مزایده-منزل-مسکونی-با-بنای-150-70متر-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی با بنای 150.70متر نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی با بنای 150.70متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868148/مزایده--مزایده-فروش-خودروی-نیسان-مدل-86'>مزایده , مزایده فروش خودروی نیسان مدل 86  / مزایده , مزایده فروش خودروی نیسان مدل 86  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868120/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-اپل'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری اپل  / مزایده , مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری اپل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868228/مناقصه-خرید-انواع-دیزل-ژنراتور'>مناقصه خرید انواع دیزل ژنراتور / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه خرید انواع دیزل ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868205/فراخوان-واگذاری-تعدادی-از-پروژه-های-نیمه-تمام-و-متوقف'>فراخوان واگذاری تعدادی از پروژه های نیمه تمام و متوقف / فراخوان واگذاری تعدادی از پروژه های نیمه تمام و متوقف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868298/مزایده-دو-باب-آپارتمان-151-62-و-187-90متر'>مزایده دو باب آپارتمان 151.62 و 187.90متر / مزایده,مزایده دو باب آپارتمان 151.62 و 187.90متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867729/مناقصه-احداث-سردرب-پروژه-پردیس--96-3-22'>مناقصه احداث سردرب پروژه پردیس - 96.3.22 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث سردرب پروژه پردیس - 96.3.22</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868225/مناقصه-عملیات-تکمیلی-تقاطع-کنارگذر-انار-با-محور-انار'>مناقصه عملیات تکمیلی تقاطع کنارگذر انار با محور انار / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات تکمیلی تقاطع کنارگذر انار با محور انار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868232/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-151-80متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 151.80متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 151.80متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868243/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-ده-فرعی'>مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی ده فرعی / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی ده فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868223/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-نه-تبریز'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش نه تبریز / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش نه تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868196/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-185-28متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 185.28متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 185.28متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868194/مناقصه-خرید-31-دستگاه-UPS-و-تجهیزات-جانبی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 31 دستگاه UPS  و تجهیزات جانبی نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه خرید 31 دستگاه UPS  و تجهیزات جانبی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868211/مناقصه-عملیات-حمل-گندم-به-مقدار-100-هزار-تن-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حمل گندم به مقدار 100 هزار تن نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات حمل گندم به مقدار 100 هزار تن نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868217/مزایده-فروش-یکدستگاه-پراید-مدل-1383-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه پراید مدل 1383 نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه پراید مدل 1383 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868238/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-پژو-پارس-مدل-1393-تک-سوز'> مزایده فروش یکدستگاه خودرو پژو پارس مدل 1393 تک سوز  / آگهی مزایده اموال غیر منقول ,  مزایده فروش یکدستگاه خودرو پژو پارس مدل 1393 تک سوز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868271/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-500-متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی عرصه 500 متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه 500 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868233/تجدید-فراخوان-مناقصه-خرید-102-دستگاه-برقگیر-63-کیلو-ولت---نوبت-اول'>تجدید فراخوان مناقصه خرید 102 دستگاه برقگیر 63 کیلو ولت... - نوبت اول / تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه ، تجدید فراخوان مناقصه خرید 102 دستگاه برقگیر 63 کیلو ولت... - نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868246/فراخوان-جذب-سرمایه-گذار-اجرای-پروژه-های-گردشگری-و--'>فراخوان جذب سرمایه گذار اجرای پروژه های گردشگری و ... / فراخوان , فراخوان جذب سرمایه گذار اجرای پروژه های گردشگری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868197/فراخوان-ساخت-مشارکتی-مجتمع-تجاری'>فراخوان ساخت مشارکتی مجتمع تجاری / فراخوان , فراخوان ساخت مشارکتی مجتمع تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868532/مزایده-فروش-اعیانی-13-قطعه-از-زمینهای-تفکیکی'>مزایده فروش اعیانی 13 قطعه از زمینهای تفکیکی  / مزایده,مزایده فروش اعیانی 13 قطعه از زمینهای تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868310/مزایده-پلاک-ثبتی-به-مساحت-139-21متر'>مزایده پلاک ثبتی به مساحت 139.21متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به مساحت 139.21متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868381/مزایده-دو-دانگ-از-مجموع-ششدانگ-بصورت-قطعه-696-از-پلاک-6421فرعی'>مزایده دو دانگ از مجموع ششدانگ بصورت قطعه 696 از پلاک 6421فرعی  / مزایده,مزایده دو دانگ از مجموع ششدانگ بصورت قطعه 696 از پلاک 6421فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868378/مزایده-پلاک-ثبتی-699-فرعی-از-289-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 699 فرعی از 289 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 699 فرعی از 289 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868203/مزایده-یک-دستگاه-سواری-سیناد'>مزایده یک دستگاه سواری سیناد  / مزایده ،یک دستگاه سواری سیناد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868220/مزایده-یکدستگاه-خودروی-وانت-آریسان'>مزایده یکدستگاه خودروی وانت آریسان / مزایده ، مزایده یکدستگاه خودروی وانت آریسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868241/مزایده-تعداد-سه-عدد-النگو-پهن-تراش--'>مزایده تعداد سه عدد النگو پهن تراش ... / مزایده ، مزایده تعداد سه عدد النگو پهن تراش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868279/مناقصه-چهار-شاخه-فرمان---'>مناقصه چهار شاخه فرمان  .... / آگهی مناقصه, مناقصه چهار شاخه فرمان  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868284/مناقصه-موتور-برف-پاک-کن---'>مناقصه موتور برف پاک کن  .... / آگهی مناقصه, مناقصه موتور برف پاک کن  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868212/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-تقریبی-2974-مترمربع--'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت تقریبی 2974 مترمربع ...  / مزایده یک قطعه زمین به مساحت تقریبی 2974 مترمربع ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868198/مناقصه-خرید-بتن-آماده-و-محصولات-بتنی'>مناقصه خرید بتن آماده و محصولات بتنی / آگهی مناقصه , مناقصه خرید بتن آماده و محصولات بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868187/مزایده-اجاره-یک-واحد-دفتر-کار-چاپ-اول-نوبت-دوم'>مزایده اجاره یک واحد دفتر کار چاپ اول نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده اجاره یک واحد دفتر کار چاپ اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868230/مناقصه-خریداری-علوفه-مصرفی-دامداری'>مناقصه خریداری علوفه مصرفی دامداری  / آگهی مناقصه , مناقصه خریداری علوفه مصرفی دامداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868236/مزایده-فروش-تعدادی-گاو-شیری-و-گاو-حذفی-و-تلیسه-حذفی--'>مزایده فروش  تعدادی گاو شیری و گاو حذفی و تلیسه حذفی ... / آگهی مزایده, مزایده فروش  تعدادی گاو شیری و گاو حذفی و تلیسه حذفی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868059/فراخوان-تعداد-دو-قلم-لوله-8-و-12-فولادی-بدون-درز'>فراخوان تعداد دو قلم لوله 8 و 12 فولادی بدون درز  / فراخوان تعداد دو قلم لوله 8 و 12 فولادی بدون درز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868221/مناقصه-عمومی-واگذاری-حفاظت-فیزیکی-به-صورت-حجمی--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی واگذاری حفاظت فیزیکی به صورت حجمی - نوبت  دوم  / مناقصه عمومی واگذاری حفاظت فیزیکی به صورت حجمی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868482/مزایده-عمومی-فروش-ملک'>مزایده عمومی فروش ملک / مزایده,مزایده عمومی فروش ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868275/مناقصه-نگهداری-سالن-توزیع-شبکه-MDF-مراکز-شهرستان-های-اردستان'>مناقصه نگهداری سالن توزیع شبکه MDF مراکز شهرستان های اردستان / آگهی مناقصه , مناقصه نگهداری سالن توزیع شبکه MDF مراکز شهرستان های اردستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868103/مناقصه-خرید-ترانسفورمر-کتیفایر-صنعتی-1500-آمپر'>مناقصه خرید ترانسفورمر کتیفایر صنعتی 1500 آمپر  / مناقصه خرید ترانسفورمر کتیفایر صنعتی 1500 آمپر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868264/مناقصه-تکمیل-سفت-کاری-و-اجرای-نازک-کاری-مسجد-و--'>مناقصه تکمیل سفت کاری و اجرای نازک کاری مسجد و ...  / مناقصه , مناقصه تکمیل سفت کاری و اجرای نازک کاری مسجد و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868360/مزایده-فروش-یک-پلاک-مسکونی-و-یکباب-مغازه-تجاری'>مزایده فروش یک پلاک مسکونی و یکباب مغازه تجاری  / مزایده,مزایده فروش یک پلاک مسکونی و یکباب مغازه تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868368/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-سیصد-مترمربع'>مزایده ملک مساحت عرصه سیصد مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه سیصد مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868373/مزایده-ملک-خانه-یک-طبقه-مساحت-تقریبی-صد-و-هفتاد-متر'>مزایده ملک خانه یک طبقه مساحت تقریبی صد و هفتاد متر  / مزایده,مزایده ملک خانه یک طبقه مساحت تقریبی صد و هفتاد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868561/مزایده-33-618-حبه-از-48-حبه-از-ششدانگ-زمین'>مزایده 33.618 حبه  از 48 حبه از ششدانگ زمین / مزایده,مزایده 33.618 حبه  از 48 حبه از ششدانگ زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868234/فراخوان-تهیه-مصالح-و-اجرای-عملیات-شبکه-گذاری-فلزی-و-پلی-اتیلن-گاز--نوبت-دوم'>فراخوان تهیه مصالح و اجرای عملیات شبکه گذاری فلزی و پلی اتیلن گاز - نوبت دوم  / فراخوان تهیه مصالح و اجرای عملیات شبکه گذاری فلزی و پلی اتیلن گاز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868522/مزایده-یک-دستگاه-گیوتین-دو-متری'>مزایده یک دستگاه گیوتین دو متری / مزایده,مزایده یک دستگاه گیوتین دو متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868068/مناقصه-دیزل-ژنراتور-400-کاوا--'>مناقصه دیزل ژنراتور 400 کاوا ... / آگهی مناقصه، مناقصه دیزل ژنراتور 400 کاوا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868270/مزایده-فروش-محصول-هلو-و-شلیل--نوبت-دوم'>مزایده فروش محصول هلو و شلیل - نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش محصول هلو و شلیل - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868265/مزایده-اجاره-تعداد-یک-واحد-ساختمان-و-یکباب-مغازه'>مزایده  اجاره  تعداد یک واحد ساختمان و یکباب مغازه / مزایده  اجاره  تعداد یک واحد ساختمان و یکباب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868239/تجدید-مزایده-واگذاری-به-اجاره-جایگاه-CNG-نوبت-دوم'>تجدید مزایده واگذاری به اجاره جایگاه CNG -نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, تجدید مزایده واگذاری به اجاره جایگاه CNG -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868356/مزایده-دو-قطعه-زمین-220-و-207متر'>مزایده دو قطعه زمین 220 و 207متر  / مزایده,مزایده دو قطعه زمین 220 و 207متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868492/مزایده-املاک-شامل-سه-قطعه-زمین-نوبت-دوم'>مزایده املاک شامل سه قطعه زمین نوبت دوم / مزایده,مزایده املاک شامل سه قطعه زمین نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868347/مزایده-ملک-به-مساحت-285-مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ملک به مساحت 285 مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به مساحت 285 مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868461/مزایده-یک-واحد-آپارتمان-مساحت-194-56متر-نوبت-دوم'>مزایده یک واحد آپارتمان مساحت 194.56متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک واحد آپارتمان مساحت 194.56متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868104/مناقصه-طراحی-و-ساخت-یونیت-پمپاژ-آبکاری'>مناقصه طراحی و ساخت یونیت پمپاژ آبکاری  / مناقصه مناقصه طراحی و ساخت یونیت پمپاژ آبکاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868467/مزایده-سرقفلی-یک-دهنه-مغازه-مساحت-24-متر-نوبت-اول'>مزایده سرقفلی یک دهنه مغازه مساحت 24 متر نوبت اول / مزایده,مزایده سرقفلی یک دهنه مغازه مساحت 24 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868474/مزایده-یک-واحد-آپارتمان-مساحت-194-56متر-قطعه-دو-تفکیکی'>مزایده یک واحد آپارتمان مساحت 194.56متر قطعه دو تفکیکی  / مزایده,مزایده یک واحد آپارتمان مساحت 194.56متر قطعه دو تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868224/مناقصه-امور-خدمات-و-پشتیبانی'>مناقصه امور خدمات و پشتیبانی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه امور خدمات و پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868215/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-وانت-زامیاد-مدل-1389-رنگ-آبی-روغنی'>مزایده  یک دستگاه خودرو وانت زامیاد مدل 1389 رنگ آبی روغنی / آگهی مزایده, مزایده  یک دستگاه خودرو وانت زامیاد مدل 1389 رنگ آبی روغنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868216/مزایده-فروش-یک-دستگاه-تریلی-کشنده-هوو'>مزایده فروش یک دستگاه تریلی کشنده هوو / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه تریلی کشنده هوو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868452/مزایده-ششدانگ-پلاک-2615-30-اصلی-بخش-دو'>مزایده ششدانگ پلاک 2615.30 اصلی بخش دو  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 2615.30 اصلی بخش دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868089/مناقصه-طراحی-و-ساخت-یونیت-بازیافت-آلودگی-های-محلول-آبکاری-کروم---'>مناقصه طراحی و ساخت یونیت بازیافت آلودگی های محلول آبکاری کروم  ... / مناقصه طراحی و ساخت یونیت بازیافت آلودگی های محلول آبکاری کروم  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868247/مناقصه-جهت-تعمیر--نگهداری-و-مراقبت-از-سیستم-های-تاسیساتی--'>مناقصه جهت تعمیر , نگهداری و مراقبت از سیستم های تاسیساتی ... / مناقصه جهت تعمیر , نگهداری و مراقبت از سیستم های تاسیساتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868268/مزایده-تعداد-320-عدد-ساعت-دیواری---'>مزایده تعداد 320 عدد ساعت دیواری .... / مزایده تعداد 320 عدد ساعت دیواری ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868277/مناقصه-انجام-عملیات-فضای-سبز-و-خدمات-شهری-شهر-میان-راهیان--نوبتدوم'>مناقصه انجام عملیات فضای سبز و خدمات شهری شهر میان راهیان - نوبتدوم  / مناقصه انجام عملیات فضای سبز و خدمات شهری شهر میان راهیان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868231/مناقصه-عملیات-نگهداری-فضای-سبز-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868237/مزایده-39-66-سهم-از-کل-100-سهم-پروژه-تجاری-و-خدماتی'>مزایده 39/66 سهم از کل 100 سهم پروژه تجاری و خدماتی / مزایده 39/66 سهم از کل 100 سهم پروژه تجاری و خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868251/مناقصه-کاشت-و-برداشت-محصولات-کشاورزی--طرح-های-تحقیقاتی--مرحله-دوم'>مناقصه کاشت، و برداشت محصولات کشاورزی ، طرح های تحقیقاتی - مرحله دوم  / مناقصه, مناقصه کاشت، و برداشت محصولات کشاورزی ، طرح های تحقیقاتی - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868092/مناقصه-طراحی-و-ساخت-یونیت-آبکاری--'>مناقصه طراحی و ساخت یونیت آبکاری ... / مناقصه طراحی و ساخت یونیت آبکاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868226/مزایده-فروش-ماشین-آلات-کشاورزی-و-ادوات---نوبت-دوم'>مزایده فروش ماشین آلات کشاورزی و ادوات .. -نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش ماشین آلات کشاورزی و ادوات .. -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868297/مناقصه-جهت-تامین-مشاور-به-منظور-انجام-امور-حقوقی-و-فنی--'>مناقصه جهت تامین مشاور به منظور انجام امور حقوقی و فنی ... / مناقصه جهت تامین مشاور به منظور انجام امور حقوقی و فنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868259/مزایده-فروش-تعداد-محدودی-خودرو'>مزایده فروش تعداد محدودی خودرو  / مزایده فروش تعداد محدودی خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868320/مزایده-دو-باب-مغازه-و-سه-دستگاه-ساختمان-مسکونی'>مزایده دو باب مغازه و سه دستگاه ساختمان مسکونی / مزایده,مزایده دو باب مغازه و سه دستگاه ساختمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868449/مزایده-جایگاه-پمپ-بنزین-پلاک-دو-اصلی'>مزایده جایگاه پمپ بنزین پلاک دو اصلی / مزایده,مزایده جایگاه پمپ بنزین پلاک دو اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868315/مزایده-یکباب-واحد-مسکونی-مساحت-134-93متر'>مزایده یکباب واحد مسکونی مساحت 134.93متر / مزایده,مزایده یکباب واحد مسکونی مساحت 134.93متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868313/مزایده-یک-واحد-خانه-باغ-مساحت-عرصه-500متر'>مزایده یک واحد خانه باغ مساحت عرصه 500متر  / مزایده,مزایده یک واحد خانه باغ مساحت عرصه 500متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868116/مناقصه-عمومی-نسبت-به-تهیه-و-توزیع-غذای-پرسنل'>مناقصه عمومی نسبت به تهیه و توزیع غذای پرسنل  / مناقصه عمومی، مناقصه عمومی نسبت به تهیه و توزیع غذای پرسنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868227/مزایده-فروش-اقلام-مازاد-بر-نیاز-و-ضایعاتی'>مزایده فروش اقلام مازاد بر نیاز و ضایعاتی / مزایده ، مزایده فروش اقلام مازاد بر نیاز و ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868505/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-500-هزار-مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 500 هزار مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 500 هزار مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868513/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-660مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 660مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 660مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868428/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-966-29متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 966.29متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 966.29متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868307/مناقصه--اجرای-16872-متر-شبکه-فلزی-و-پلی-اتیلن'>مناقصه   اجرای 16872 متر شبکه فلزی و پلی اتیلن / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه   اجرای 16872 متر شبکه فلزی و پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868415/مزایده-فروش-املاک-کاربری-مسکونی'>مزایده فروش املاک کاربری مسکونی  / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868260/مزایده-سوله-نصب-شده-و-نوبت-دوم'>مزایده سوله نصب شده  و.نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده سوله نصب شده  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868420/مزایده-فروش-املاک-تعداد-12-قطعه-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک تعداد 12 قطعه نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک تعداد 12 قطعه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868262/مناقصه-واگذاری-بخش-خدمات-شهری-فضای-سبز-و--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری بخش خدمات شهری فضای سبز و ...نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه واگذاری بخش خدمات شهری فضای سبز و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867739/فراخوان-مشارکت-در-ساخت-پروژه-مجتمع-تجاری-هلال-رشت'>فراخوان مشارکت در ساخت پروژه  مجتمع تجاری هلال رشت / فراخوان عمومی، فراخوان مشارکت در ساخت پروژه  مجتمع تجاری هلال رشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868607/استعلام-ترازوی-3-رقم-عشار'>استعلام ترازوی 3 رقم عشار  / استعلام ,استعلام ترازوی 3 رقم عشار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868325/استعلام-خرید-لامپ-70-وات-بخار-سدیم-استوانه-ای'>استعلام خرید لامپ 70 وات بخار سدیم استوانه ای  / استعلام , استعلام خرید لامپ 70 وات بخار سدیم استوانه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868366/استعلام-کولر-گازی-اجنرال-30000-BTU-با-گارانتی-نیا'>استعلام کولر گازی اجنرال 30000 BTU  با گارانتی نیا / استعلام, استعلام کولر گازی اجنرال 30000 BTU  با گارانتی نیا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868334/استعلام-کابل-فیبر-نوری'>استعلام کابل فیبر نوری / استعلام ، استعلام کابل فیبر نوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868353/استعلام-کولر-گازی'>استعلام  کولر گازی  / استعلام , استعلام  کولر گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868362/استعلام-صفحه-شیشه-ای-کوتاه'>استعلام صفحه شیشه ای کوتاه / استعلام صفحه شیشه ای کوتاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868372/استعلام-دوربین'>استعلام دوربین  / استعلام , استعلام دوربین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868386/استعلام-نوشت-افزار-و-لوازم-التحریر'>استعلام نوشت افزار و لوازم التحریر / استعلام نوشت افزار و لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868348/استعلام-خرید-سر-چراغ-150-و-250-وات-بخار-سدیم-استوانه-ای'>استعلام خرید سر چراغ 150  و 250 وات بخار سدیم استوانه ای  / استعلام خرید سر چراغ 150  و 250 وات بخار سدیم استوانه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868463/استعلام-ویدئو-پرژکتور'>استعلام ویدئو پرژکتور  / استعلام، استعلام ویدئو پرژکتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868119/فراخوان-مناقصه-پروژه-برقراری-ارتباط-رادیویی-بین-کانکسهای-مخابراتی--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه پروژه برقراری ارتباط رادیویی بین کانکسهای مخابراتی - نوبت دوم  / فراخوان مناقصات , فراخوان مناقصه پروژه برقراری ارتباط رادیویی بین کانکسهای مخابراتی -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868423/استعلام-خرید-13-عدد-کیس-رایانه'>استعلام خرید 13 عدد کیس رایانه  / استعلام, استعلام خرید 13 عدد کیس رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868408/استعلام-جلد-دفترچه-250-گرمی'>استعلام جلد دفترچه 250 گرمی / استعلام, استعلام جلد دفترچه 250 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868414/استعلام-اجرای-حفر-چاه-واقع-در-مازوپشته'>استعلام اجرای حفر چاه واقع در مازوپشته  / استعلام, استعلام اجرای حفر چاه واقع در مازوپشته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868446/استعلام-فعالیتهای-سایر-سازمانهای-دارای-عضو'>استعلام فعالیتهای سایر سازمانهای دارای عضو / استعلام فعالیتهای سایر سازمانهای دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868484/استعلام-خرید-سر-چراغ-70-وات-بخار-سدیم-بدون-لامپ'>استعلام خرید سر چراغ 70 وات بخار سدیم بدون لامپ / استعلام خرید سر چراغ 70 وات بخار سدیم بدون لامپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868343/استعلام-خرید-سر-چراغ-150-وات-بخار-سدیم-بدون-لامپ'>استعلام خرید سر چراغ 150 وات بخار سدیم بدون لامپ / استعلام خرید سر چراغ 150 وات بخار سدیم بدون لامپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868349/استعلام-سامانه-مدیریت-لایه-اطلاعاتی-معابر-web-GIS'>استعلام سامانه مدیریت لایه اطلاعاتی معابر web GIS  / استعلام سامانه مدیریت لایه اطلاعاتی معابر web GIS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868302/استعلام-انتقال-دهنده-صوت-سیستم-کنفرانس'>استعلام انتقال دهنده صوت سیستم کنفرانس / استعلام انتقال دهنده صوت سیستم کنفرانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868012/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-هتل-بین-المللی-لاله'>مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان هتل بین المللی لاله  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان هتل بین المللی لاله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868341/استعلام-مانومتر-گاز-اکسیژن-پزشکی-و--'>استعلام مانومتر گاز اکسیژن پزشکی و ... / استعلام مانومتر گاز اکسیژن پزشکی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868322/استعلام-باتری-و-خاموش-کننده-آئروسل-اطفا-حریق-و--'>استعلام باتری و خاموش کننده آئروسل اطفا حریق و... / استعلام ، استعلام باتری و خاموش کننده آئروسل اطفا حریق و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868296/استعلام-سرویس-و-راه-اندازی-سیستم-اعلام-حریق'>استعلام سرویس و راه اندازی سیستم اعلام حریق / استعلام ، استعلام  سرویس و راه اندازی سیستم اعلام حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868301/استعلام-اجرای-کانال-جایگزین-فاضلاب-آشپزخانه'>استعلام اجرای کانال جایگزین فاضلاب آشپزخانه  / استعلام, استعلام اجرای کانال جایگزین فاضلاب آشپزخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868385/استعلام-تهیه-و-نصب-سیستم-کلکتور-خورشیدی'>استعلام تهیه و نصب سیستم کلکتور خورشیدی  / استعلام ,استعلام تهیه و نصب سیستم کلکتور خورشیدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868314/استعلام-خرید-تجهیزات-رایانه-ای'>استعلام خرید تجهیزات رایانه ای  / استعلام, استعلام خرید تجهیزات رایانه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868331/استعلام-سرامیک'>استعلام سرامیک  / استعلام , استعلام سرامیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868317/استعلام-دو-دستگاه-کامپیوتر-و-یک-دستگاه-اسکنر'>استعلام دو دستگاه کامپیوتر و یک دستگاه اسکنر  / استعلام, استعلام دو دستگاه کامپیوتر و یک دستگاه اسکنر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868043/مناقصه-خرید-نوار-تیپ'>مناقصه خرید نوار تیپ / آگهی مناقصه, مناقصه خرید نوار تیپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868369/استعلام-اقلام-مورد-نیاز-یگان-حفاظت-محیط-زیست-شامل-جوراب--دستبند-تعادل-و--'>استعلام اقلام مورد نیاز یگان حفاظت محیط زیست شامل جوراب ، دستبند تعادل و ...  / استعلام, استعلام اقلام مورد نیاز یگان حفاظت محیط زیست شامل جوراب ، دستبند تعادل و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868335/استعلام-یک-دستگاه-کامپیوتر'>استعلام یک دستگاه کامپیوتر  / استعلام, استعلم دو دستگاه کامپیوتر و یک دستگاه اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868342/استعلام-سامانه-چرخ-شنی-(رابرترک)-پیاده-سازی-بر-روی-تویوتا-هایلوکس'>استعلام سامانه چرخ شنی (رابرترک) پیاده سازی بر روی تویوتا هایلوکس / استعلام ، استعلام  سامانه چرخ شنی (رابرترک) پیاده سازی بر روی تویوتا هایلوکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868352/استعلام-دوربین-لب-تاپ-پرینتر-و--'>استعلام دوربین- لب تاپ- پرینتر و ... / استعلام دوربین- لب تاپ- پرینتر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868358/استعلام-دوربین-ویدیو-کنفرانس'>استعلام دوربین ویدیو کنفرانس / استعلام ، استعلام  دوربین ویدیو کنفرانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868291/استعلام-برگه-رابیس-950-و-نبشی'>استعلام برگه رابیس 950 و نبشی / استعلام برگه رابیس 950 و نبشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868359/استعلام-دستگاه-ضبط-و-پخش-dvr'>استعلام دستگاه ضبط و پخش dvr / استعلام دستگاه ضبط و پخش dvr</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868363/استعلام-لوله-110-90-63-گلپایگان'>استعلام لوله 110.90.63 گلپایگان / استعلام لوله 110.90.63 گلپایگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868439/استعلام-اجرنما-مرجان--'>استعلام اجرنما مرجان... / استعلام اجرنما مرجان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868424/استعلام-انواع-تلویزیون-LED'>استعلام انواع تلویزیون LED / استعلام انواع تلویزیون LED</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868035/مناقصه-خرید-خدمات-ساخت-تجهیزات-نوبت-دوم'>مناقصه خرید خدمات ساخت تجهیزات- نوبت دوم  / آگهی مناقصه,مناقصه خرید خدمات ساخت تجهیزات- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868404/استعلام-انواع-فن-کوئل'>استعلام انواع فن کوئل / استعلام انواع فن کوئل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868357/استعلام-روکش-آسفالت-محور-شهرآباد'>استعلام روکش آسفالت محور شهرآباد   / استعلام، استعلام روکش آسفالت محور شهرآباد  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868367/استعلام-خرید-کلر-جامد-ایرانی'>استعلام خرید کلر جامد ایرانی / استعلام خرید کلر جامد ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868602/استعلام-كمپرسور-كولر-مارك-BITZER'>استعلام كمپرسور كولر مارك BITZER   / استعلام، استعلام كمپرسور كولر مارك BITZER  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868387/استعلام-قفل-نرم-افزار-فایلر-پلاس-اتوماسیون-اداری'>استعلام قفل نرم افزار فایلر پلاس اتوماسیون اداری / استعلام , استعلام قفل نرم افزار فایلر پلاس اتوماسیون اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868376/استعلام-فن-کویل'>استعلام فن کویل / استعلام  فن کویل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868309/استعلام-خرید-چند-دستگاه-تلفن-و-فکس'>استعلام خرید چند دستگاه تلفن و فکس / استعلام خرید چند دستگاه تلفن و فکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868390/استعلام-قفل-نرم-افزار-فایلر-پلاس-اتوماسیون-اداری'>استعلام قفل نرم افزار فایلر پلاس اتوماسیون اداری / استعلام , استعلام قفل نرم افزار فایلر پلاس اتوماسیون اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868382/استعلام-فن-کویل'>استعلام فن کویل  / استعلام , استعلام فن کویل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868375/استعلام-خرید-50-قلم-تجهیزات-و-لوازم-مورد-نیاز--'>استعلام خرید 50 قلم تجهیزات و لوازم مورد نیاز ... / آگهی استعلام, استعلام خرید 50 قلم تجهیزات و لوازم مورد نیاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868018/مناقصه-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-مکانیکی-و-الکتریکی-ساختمان-های-ستادی-تجدید'>مناقصه نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان های ستادی- تجدید  / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان های ستادی- تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868318/استعلام-منبع-کویل-دار'>استعلام منبع کویل دار / استعلام, استعلام منبع کویل دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868389/استعلام-تولید-و-نصب-دو-عدد-تابلوی-چلنیوم-برای-سر-درب-آزمایشگاه-و--'>استعلام تولید و نصب دو عدد تابلوی چلنیوم برای سر درب آزمایشگاه و... / استعلام, استعلام تولید و نصب دو عدد تابلوی چلنیوم برای سر درب آزمایشگاه و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868441/استعلام-هواساز-پشت-بامی'>استعلام هواساز پشت بامی  / استعلام , استعلام هواساز پشت بامی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868287/استعلام-رایانه-لب-تاپ-لنوو-مدل-IP310'>استعلام رایانه لب تاپ لنوو مدل IP310 / استعلام , استعلام  رایانه لب تاپ لنوو مدل IP310</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868384/استعلام-دیتا-و-پروژکتور-اوپتوما-مدل-S341و-پرده-نمایش-دیتا-پروژکتور-2-1'>استعلام دیتا و پروژکتور اوپتوما مدل S341و پرده نمایش دیتا پروژکتور 2*1 / استعلام دیتا و پروژکتور اوپتوما مدل S341و پرده نمایش دیتا پروژکتور 2*1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868292/استعلام-دوربین-canon'> استعلام دوربین canon / استعلام ، استعلام  دوربین canon</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868433/استعلام-ساندویچ-پانل'>استعلام ساندویچ پانل / استعلام, استعلام ساندویچ پانل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868031/مزایده-واگذاری-به-اجاره-یک-قطعه-عرصه-و-اعیان-باغ-و--'>مزایده واگذاری به اجاره  یک قطعه عرصه و اعیان باغ و ... / خلاصه آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره  یک قطعه عرصه و اعیان باغ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868440/استعلام-دو-دستگاه-کامپیوتر'>استعلام دو دستگاه کامپیوتر / استعلام, استعلام دو دستگاه کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868554/استعلام-روتر-شبکه-مدل-CISCO-1941-K9'>استعلام روتر شبکه مدل CISCO 1941/K9  / استعلام, استعلام روتر شبکه مدل CISCO 1941/K9 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868468/استعلام-رادیاتور-آلومینیومی-تعداد-3000-پره'>استعلام رادیاتور آلومینیومی تعداد 3000 پره / استعلام, استعلام رادیاتور آلومینیومی تعداد 3000 پره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868431/استعلام-نبشی'>استعلام نبشی  / استعلا م ، استعلام نبشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868401/استعلام-خرید-دستگاه-واتر-جت'>استعلام خرید دستگاه واتر جت  / استعلام , استعلام خرید دستگاه واتر جت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868540/استعلام-فعالیت-های-اداره-و-پشتیبانی-دفتر-کار'>استعلام فعالیت های اداره و پشتیبانی دفتر کار      / استعلام, استعلام فعالیت های اداره و پشتیبانی دفتر کار     </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868377/استعلام-انجام-عملیات-تکمیل-بنا-پروژه-کتابخانه--'>استعلام انجام عملیات تکمیل بنا پروژه کتابخانه... / استعلام ,استعلام انجام عملیات تکمیل بنا پروژه کتابخانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868141/بیست-و-هشتمین-همایش-بانکداری-اسلامی'>بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی / بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868393/استعلام-شوری-سنج'>استعلام شوری سنج  / استعلام , استعلام شوری سنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868379/استعلام-کیت-آموزشی-موتور-خودرو-روی-استند'>استعلام کیت آموزشی موتور خودرو روی استند / استعلام, استعلام کیت آموزشی موتور خودرو روی استند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868319/استعلام-تهیه-و-اعزام-خودرو-درخواستی-با-راننده'>استعلام تهیه و اعزام خودرو درخواستی با راننده / استعلام, استعلام تهیه و اعزام خودرو درخواستی با راننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868395/استعلام-خدمات-نگهبانی-اداره-کل-استاندارد'>استعلام خدمات نگهبانی اداره کل استاندارد  / استعلام , استعلام خدمات نگهبانی اداره کل استاندارد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868329/استعلام-کابل-خودنگهدار'>استعلام کابل خودنگهدار / استعلام, استعلام کابل خودنگهدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868438/استعلام-رله-AVR'>استعلام رله AVR / استعلام, استعلام رله AVR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868412/استعلام-ویدئو-پرژگشن'>استعلام ویدئو پرژگشن / استعلام ویدئو پرژگشن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868396/استعلام-دستگاه-فلومتر-التراسونیک'>استعلام دستگاه فلومتر التراسونیک / استعلام , استعلام دستگاه فلومتر التراسونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868407/استعلام-ویلچر-بر-پله-پیما'>استعلام ویلچر بر پله پیما  / استعلام, استعلام ویلچر بر پله پیما </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868361/استعلام-چراغ-روکار'>استعلام چراغ روکار  / استعلام , استعلام چراغ روکار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868312/استعلام-حافظه-فلش-روتر-سیسکو'>استعلام حافظه فلش روتر سیسکو  / استعلام حافظه فلش روتر سیسکو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868339/استعلام-کلر-زن'>استعلام کلر زن  / استعلام, استعلام کلر زن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868351/استعلام-ویلچر-بالابر-ثابت'>استعلام ویلچر بالابر ثابت  / استعلام, استعلام ویلچر بالابر ثابت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868370/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام , استعلام کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868459/استعلام-چسب-مولتی-متال-جهت-رفع-نشتی-روغن--'>استعلام چسب مولتی متال جهت رفع نشتی روغن ... / استعلام, استعلام چسب مولتی متال جهت رفع نشتی روغن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868340/استعلام-تجهیزات-اعلام-حریق'>استعلام تجهیزات اعلام حریق / استعلام, استعلام تجهیزات اعلام حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868546/استعلام-اجرای-عملیات-عمرانی-جدولگذاری-و-اصلاح-هندسی-معابر-سطح-شهر'>استعلام اجرای عملیات عمرانی جدولگذاری و اصلاح هندسی معابر سطح شهر  / استعلام, استعلام اجرای عملیات عمرانی جدولگذاری و اصلاح هندسی معابر سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868523/استعلام-نقشه-برداری'>استعلام نقشه برداری / استعلام, استعلام نقشه برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868502/استعلام-پرینتر-اپسون-مدل-l805'>استعلام پرینتر اپسون مدل l805 / استعلام, استعلام پرینتر اپسون مدل l805</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868514/استعلام-عملیات-حفاظت-چاههای-محدوده-روستای-سرانی'>استعلام عملیات حفاظت چاههای محدوده روستای سرانی / استعلام, استعلام عملیات حفاظت چاههای محدوده روستای سرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868529/استعلام-تصویر-برداری-حرارتی-از-تجهیزات-خطوط-انتقال'>استعلام تصویر برداری حرارتی از تجهیزات خطوط انتقال  / استعلام, استعلام تصویر برداری حرارتی از تجهیزات خطوط انتقال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868478/استعلام-مجموعه-عملیات-تمام-کار-تخریب-و-بازسازی-محوطه--'>استعلام مجموعه عملیات تمام کار تخریب و بازسازی محوطه ... / استعلام, استعلام مجموعه عملیات تمام کار تخریب و بازسازی محوطه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868490/استعلام-کیت-اکسیژن-ام-ان-با-کد-915009'>استعلام کیت اکسیژن ام ان با کد 915009 / استعلام, استعلام کیت اکسیژن ام ان با کد 915009</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868397/استعلام-لب-تاب'>استعلام لب تاب  / استعلام ، استعلام لب تاب  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868421/استعلام-واگذاری-بخشی-از-نقلیه-معاونت-بهره-برداری--'>استعلام  واگذاری بخشی از نقلیه معاونت بهره برداری ... / استعلام , استعلام  واگذاری بخشی از نقلیه معاونت بهره برداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868354/استعلام-ماژول-DSP-پردازنده-128-کانال-صوت-روتر-شبکه-و--'>استعلام ماژول DSP پردازنده 128 کانال صوت روتر شبکه و ... / استعلام, استعلام ماژول DSP پردازنده 128 کانال صوت روتر شبکه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/868346/استعلام-دستگاه-ساعت-زنی'>استعلام دستگاه ساعت زنی / استعلام, استعلام دستگاه ساعت زنی</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 12 تاريخ : چهارشنبه 18 مرداد 1396 ساعت: 12:14