اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.8.23 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975829/فراخوان-خرید-200-دستگ... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.8.23 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975829/فراخوان-خرید-200-دستگاه-آمبولانس--نوبت-دوم'>فراخوان خرید 200 دستگاه آمبولانس - نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان خرید 200 دستگاه آمبولانس - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975830/مناقصه-نصب-انشعابات-آب-و-فاضلاب-اجرای-خطوط-جمع-کننده-فرعی-و-منهول-های-فاضلاب'>مناقصه نصب انشعابات آب و فاضلاب اجرای خطوط جمع کننده فرعی و منهول های فاضلاب / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه نصب انشعابات آب و فاضلاب اجرای خطوط جمع کننده فرعی و منهول های فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975831/فراخوان-خرید-و-تامین-شیرآلات--اتصالات-و-متعلقات-چدنی-و-فولادی-شبکه-آبیاری---نوبت-دوم'>فراخوان خرید و تامین شیرآلات ، اتصالات و متعلقات چدنی و فولادی شبکه آبیاری ... نوبت دوم / مناقصه عمومی, فراخوان خرید و تامین شیرآلات ، اتصالات و متعلقات چدنی و فولادی شبکه آبیاری ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975834/مناقصه-آسفالت-معابر-سطح-شهر'>مناقصه آسفالت معابر سطح شهر  / آگهی مناقصه ، مناقصه آسفالت معابر سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975835/مناقصه-عملیات-اجرایی-فاز-اول-کانال-فرامنطقه-ای-خاوران-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی فاز اول کانال فرامنطقه ای خاوران نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرایی فاز اول کانال فرامنطقه ای خاوران نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975837/مناقصه-خرید-و-تامین-شیرآلات-اتصالات-و-متعلقات-چدنی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید و تامین شیرآلات، اتصالات و متعلقات چدنی  نوبت دوم  / مناقصه عمومی,مناقصه خرید و تامین شیرآلات، اتصالات و متعلقات چدنی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975838/مناقصه-تعمیر-و-بازسازی-پارک-های-سطح-شهر'>مناقصه تعمیر و بازسازی پارک های سطح شهر  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعمیر و بازسازی پارک های سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975840/مناقصه-تامین-CPC-Processing-AID09-001-PEVITON'>مناقصه تامین CPC Processing AID09-001/PEVITON / مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه تامین CPC Processing AID09-001/PEVITON</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975849/مناقصه-چاپ-فرم-های-مطبوعاتی-بانکی'>مناقصه چاپ فرم های مطبوعاتی بانکی   / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای ، مناقصه چاپ فرم های مطبوعاتی بانکی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975851/مناقصه-پروژه-اجرای-لکه-گیری--درزگیری--روکش-آسفالت-گرم--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه اجرای لکه گیری ، درزگیری ، روکش آسفالت گرم - نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه پروژه اجرای لکه گیری ، درزگیری ، روکش آسفالت گرم - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975854/مناقصه-عملیات-تهیه-مصالح-و-اجرای-کارهای-ابنیه-مرحله-نازک-کاری-شامل-گچ-کاری'>مناقصه عملیات تهیه مصالح و اجرای کارهای ابنیه مرحله نازک کاری شامل گچ کاری / آگهی مناقصه ، مناقصه عملیات تهیه مصالح و اجرای کارهای ابنیه مرحله نازک کاری شامل گچ کاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975855/مناقصه-تامین-دستگاه-چاپ--نوبت-دوم'>مناقصه تامین دستگاه چاپ - نوبت دوم   / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تامین دستگاه چاپ -نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975857/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه  انتخاب پیمانکار تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  انتخاب پیمانکار تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975858/مناقصه-camesa-logging-cable--نوبت-دوم'>مناقصه camesa logging cable  - نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه camesa logging cable  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975859/مناقصه-خرید-ماده-معدنی-(خاک)-اکسیده-طلادار'>مناقصه خرید ماده معدنی (خاک) اکسیده طلادار  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید ماده معدنی (خاک) اکسیده طلادار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975860/مناقصه-راه-اندازی-کارگاه-های-استخراج-در-لایه-D2-و-D9-و--'>مناقصه راه اندازی کارگاه های استخراج در لایه D2  و D9 و.... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه راه اندازی کارگاه های استخراج در لایه D2  و D9 و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975862/مناقصه-عملیات-اجرایی-تکمیل-شبکه-توزیع-آب-و-انشعابات-خانگی--'>مناقصه عملیات اجرایی تکمیل شبکه توزیع آب و انشعابات خانگی ... / آگهی مناقصات، مناقصه عملیات اجرایی تکمیل شبکه توزیع آب و انشعابات خانگی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975864/مناقصه-واگذاری-بیمه-حوادث'>مناقصه واگذاری بیمه حوادث  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  , مناقصه واگذاری بیمه حوادث </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975868/مناقصه-احداث-ساختمان-پست-امداد-گاز--نوبت-دوم'>مناقصه احداث ساختمان پست امداد گاز - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه احداث ساختمان پست امداد گاز - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975869/تجدید-مناقصه-خرید-آسفالت-تجدید-نوبت-اول-مرحله-سوم'>تجدید مناقصه خرید آسفالت تجدید نوبت اول مرحله سوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی ، مناقصه خرید آسفالت تجدید نوبت اول مرحله سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975872/مناقصه-بازسازی-لوله-کشی-آب-فضای-سبز'>مناقصه بازسازی لوله کشی آب فضای سبز / مناقصه , مناقصه بازسازی لوله کشی آب فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975875/مناقصه-اجرای-عملیات-خدمات-شهری-شامل-نظافت-رفت-و-روب-و-شستشوی-معابر--'>مناقصه اجرای عملیات خدمات شهری شامل نظافت، رفت و روب و شستشوی معابر... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات خدمات شهری شامل نظافت، رفت و روب و شستشوی معابر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975876/فراخوان-ارزیابی-خرید--بارگیری--حمل-و-باراندازی-تجهیزات-اندازه-گیری-جریان-کنتور-نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی خرید ، بارگیری ، حمل و باراندازی تجهیزات اندازه گیری جریان کنتور- نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی ، فراخوان ارزیابی خرید ، بارگیری ، حمل و باراندازی تجهیزات اندازه گیری جریان کنتور - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975878/مناقصه-احداث-ساختمان-پست-امداد-گاز-ناحیه-انارستان--نوبت-دوم'>مناقصه احداث ساختمان پست امداد گاز ناحیه انارستان - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه احداث ساختمان پست امداد گاز ناحیه انارستان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975879/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن  / مناقصه ,مناقصه خرید لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975880/مناقصه-خرید-مصالح-سنگی--حمل-و-تحویل-در-محل-کارخانه-آسفالت'>مناقصه خرید مصالح سنگی ، حمل و تحویل در محل کارخانه آسفالت / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید مصالح سنگی ، حمل و تحویل در محل کارخانه آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975882/مناقصه-تکمیل-استادیوم-5000-نفری'>مناقصه تکمیل استادیوم 5000 نفری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تکمیل استادیوم 5000 نفری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975884/مناقصه-انجام-عملیات-نسوزکاری'>مناقصه انجام عملیات نسوزکاری / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه انجام عملیات نسوزکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975885/مناقصه-خرید-تعداد-سی-و-سه-33-دستگاه-الکتروموتور-و---'>مناقصه خرید تعداد سی و سه 33 دستگاه الکتروموتور و  ...  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه  خرید تعداد سی و سه 33 دستگاه الکتروموتور و  ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975887/آگهی-فراخوان-LINE-API-API-SLX60-BEVELLED-نوبت-دوم'> آگهی فراخوان LINE API API SLX60,BEVELLED- نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه ، آگهی فراخوان LINE API API SLX60,BEVELLED- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975889/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-خدمات-ایاب-و-ذهاب'>مناقصه انتخاب پیمانکار خدمات ایاب و ذهاب / مناقصه عمومی , مناقصه انتخاب پیمانکار خدمات ایاب و ذهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975891/فراخوان-جذب-سرمایه-گذار-به-منظور-استخراج-فروش-و-استحصال-آنتیموان--'>فراخوان جذب سرمایه گذار به منظور استخراج، فروش و استحصال آنتیموان... / آگهی فراخوان عمومی، فراخوان جذب سرمایه گذار به منظور استخراج، فروش و استحصال آنتیموان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975892/مناقصه-تکمیل-استادیوم-5000-نفری'>مناقصه تکمیل استادیوم 5000 نفری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تکمیل استادیوم 5000 نفری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975893/مناقصه-پروژه-تهیه-مصالح-و-اجرای-عملیات-تکمیل-دیوار-کشی-پیرامون'>مناقصه پروژه تهیه مصالح و اجرای عملیات تکمیل دیوار کشی پیرامون  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه تهیه مصالح و اجرای عملیات تکمیل دیوار کشی پیرامون مخزن 78 سوهانک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975894/مناقصه-خرید-تجهیزات-جانبی-و-نصب-و-راه-اندازی-بانکهای-خازنی-تجدید'>مناقصه خرید تجهیزات جانبی و نصب و راه اندازی بانکهای خازنی- تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه خرید تجهیزات جانبی و نصب و راه اندازی بانکهای خازنی- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975895/ارزیابی-کیفی-شناسایی-پیمانکار-خدمات-نمودارگیری-مشبک-کاری-و-چاه-پیمایی-در-چاه-های-خشکی-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی شناسایی پیمانکار خدمات نمودارگیری، مشبک کاری و چاه پیمایی در چاه های خشکی نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی, ارزیابی کیفی شناسایی پیمانکار خدمات نمودارگیری، مشبک کاری و چاه پیمایی در چاه های خشکی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975897/آگهی-ارزیابی-کیفی-عملیات-اجرایی-کارهای-باقیمانده-ایستگاه-های'>آگهی ارزیابی کیفی  عملیات اجرایی کارهای باقیمانده ایستگاه های  / آگهی ارزیابی کیفی ،آگهی ارزیابی کیفی  عملیات اجرایی کارهای باقیمانده ایستگاه های </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975898/تجدید-مناقصه-واگذاری-بازاریابی-و-فروش-اینترنت-باند-پهن-تجاری'>تجدید مناقصه واگذاری بازاریابی و فروش اینترنت باند پهن تجاری / آگهی تجدید مناقصه، تجدید مناقصه واگذاری بازاریابی و فروش اینترنت باند پهن تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975899/تجدید-فراخوان-تامین-خودرو-سواری-درون-و-برون-شهری'>تجدید فراخوان  تامین خودرو سواری درون و برون شهری / تجدید آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان  تامین خودرو سواری درون و برون شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975901/فراخوان-مناقصه-پروژه-عملیات-گازرسانی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه پروژه عملیات گازرسانی نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه پروژه عملیات گازرسانی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975904/مناقصه-بارگیری-و-حمل-مخلوط-توونان-رودخانه-ای-از-معدن-نوبت-دوم'>مناقصه بارگیری و حمل مخلوط توونان رودخانه ای از معدن نوبت دوم  / مناقصه عمومی ، مناقصه بارگیری و حمل مخلوط توونان رودخانه ای از معدن نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975907/تجدید-مناقصه-خرید-کنتور-توربینی-و-تصحیح-کننده-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید کنتور توربینی و تصحیح کننده  نوبت دوم  / آگهی برگزاری مناقصه عمومی (ارزیابی کیفی و فنی ) , تجدید مناقصه خرید کنتور توربینی و تصحیح کننده   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975908/فراخوان-استعلام-ارزیابی-کیفی-مناقصه-ارائه-خدمات-ایاب-و-ذهاب-96-8-23'>فراخوان استعلام ارزیابی کیفی مناقصه ارائه خدمات ایاب و ذهاب 96.8.23 / فراخوان استعلام ارزیابی کیفی مناقصه عمومی , فراخوان استعلام ارزیابی کیفی مناقصه ارائه خدمات ایاب و ذهاب 96.8.23</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975910/مناقصه-پروژه-احداث-12471-متر-خط-لوله-6-اینچ-نفت'>مناقصه پروژه احداث 12471 متر خط لوله 6 اینچ نفت / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه پروژه احداث 12471 متر خط لوله 6 اینچ نفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975912/فراخوان-TRUNNION-BALL-VALVE-نوبت-دوم'>فراخوان TRUNNION  BALL VALVE نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی ،فراخوان TRUNNION  BALL VALVE نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975914/مناقصه-انجام-نظافت-محوطه-و-کلیه-دپارتمان-های-کارخانه'>مناقصه انجام نظافت محوطه و کلیه دپارتمان های کارخانه / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه انجام نظافت محوطه و کلیه دپارتمان های کارخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975915/مناقصه-کارهای-باقیمانده-ایستگاه-چهارراه-ولیعصر'>مناقصه کارهای باقیمانده ایستگاه چهارراه ولیعصر  / مناقصه کارهای باقیمانده ایستگاه چهارراه ولیعصر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975916/مناقصه-اجرای-عملیات-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت'>مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975919/مناقصه-اصلاح-زیرسازی--تهیه--حمل--نصب-و-اجرای-پوشش-پلی-اورتان-تجدید'>مناقصه اصلاح زیرسازی ، تهیه ، حمل ، نصب و اجرای پوشش پلی اورتان تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه اصلاح زیرسازی ، تهیه ، حمل ، نصب و اجرای پوشش پلی اورتان تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975921/مناقصه-امور-مربوط-به-آشپزخانه-بیمارستان-امور-تهیه--پخت-و-توزیع-غذای-بیماران-و---بار-سوم'>مناقصه امور مربوط به آشپزخانه بیمارستان امور تهیه ، پخت و توزیع غذای بیماران و...  بار سوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه امور مربوط به آشپزخانه بیمارستان امور تهیه ، پخت و توزیع غذای بیماران و...  بار سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975928/فراخوان-راه-اندازی-اداره-و-مدیریت-فرهنگسرای--'>فراخوان راه اندازی اداره و مدیریت فرهنگسرای.... / فراخوان , فراخوان راه اندازی اداره و مدیریت فرهنگسرای....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975932/تجدید-مناقصه-ترمیم-و-همسطح-سازی-معابر-و---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه ترمیم و همسطح سازی معابر و ... نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی، تجدید مناقصه ترمیم و همسطح سازی معابر و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975936/مناقصه-واگذاری-کلیه-امور-مربوط-به-فضای-سبز'>مناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به فضای سبز / آگهی مناقصه ، مناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975939/استعلام-انجام-تعمیرات-زیرآبی-شناور-یدک-کش-یادگار-2'>استعلام انجام تعمیرات زیرآبی شناور یدک کش یادگار 2  / آگهی استعلام ارزیابی، استعلام انجام تعمیرات زیرآبی شناور یدک کش یادگار 2 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975943/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-خدمات-شهری--مرحله-دوم-نوبت-اول'>تجدید مناقصه اجرای عملیات خدمات شهری - مرحله دوم نوبت اول  / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات خدمات شهری -مرحله دوم نوبت اول 96.8.23</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975946/مناقصه-اجرای-بخش-هایی-از-پروژه-ساخت-انبار-محصول--'>مناقصه اجرای بخش هایی از پروژه ساخت انبار محصول ... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای بخش هایی از پروژه ساخت انبار محصول ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975950/مناقصه-انجام-خدمات-کارکنان-پیمانکاری-به-صورت-حجمی'>مناقصه انجام خدمات کارکنان پیمانکاری به صورت حجمی / اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام خدمات کارکنان پیمانکاری به صورت حجمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975955/مناقصه-عملیات-اجرایی-لوله-گذاری-پلی-اتیلن-و-احداث-دو-باب-مخزن-و-احداث-ایستگاه-پمپاژ'>مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری پلی اتیلن و احداث دو باب مخزن و احداث ایستگاه پمپاژ / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری پلی اتیلن و احداث دو باب مخزن و احداث ایستگاه پمپاژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975957/مناقصه-روکش-آسفالت-محورهای-منتهی-به-فریمان'>مناقصه روکش آسفالت محورهای منتهی به فریمان  / مناقصه عمومی، مناقصه روکش آسفالت محورهای منتهی به فریمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975958/فراخوان-عملیات-اجرایی-شبکه-توزیع-آب-روستای'>فراخوان عملیات اجرایی شبکه توزیع آب روستای / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی,فراخوان عملیات اجرایی شبکه توزیع آب روستای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975972/مناقصه-تعمیر-پل-هلیل-رود-و-پل-های-شهرستان-های-رابر'>مناقصه تعمیر پل هلیل رود و پل های شهرستان های رابر  / مناقصه , مناقصه تعمیر پل هلیل رود و پل های شهرستان های رابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975973/فراخوان-بروزرسانی-مطالعات-شبکه-آبیاری-قطره-ای-و-تحت-فشار-مجموعه-فضای-سبز'>فراخوان بروزرسانی مطالعات شبکه آبیاری قطره ای و تحت فشار مجموعه فضای سبز  / آگهی فراخوان, فراخوان بروزرسانی مطالعات شبکه آبیاری قطره ای و تحت فشار مجموعه فضای سبز  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975976/مناقصه-تهیه--بارگیری--حمل-و-تخلیه-انواع-سنگ-و--'>مناقصه تهیه ، بارگیری ، حمل و تخلیه انواع سنگ و ... / آگهی مناقصه , مناقصه تهیه ، بارگیری ، حمل و تخلیه انواع سنگ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975978/مناقصه-فراخوان-ارزیابی-کیفی-خرید-قطعات-پمپ-کلوز-درین--نوبت-دوم'>مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید قطعات پمپ کلوز درین - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید قطعات پمپ کلوز درین - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975981/مناقصه-عملیات-پیگیری-و-وصول-مطالبات-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات پیگیری و وصول مطالبات تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات پیگیری و وصول مطالبات تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975985/مناقصه-اجرای-ساختمان-اصطبل-کشتارگاه-صنعتی-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای ساختمان اصطبل کشتارگاه صنعتی نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه اجرای ساختمان اصطبل کشتارگاه صنعتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975987/مناقصه-طراحی--خرید--نصب--تست-و-راه-اندازی-سیستم-دیتالاگر-و--نوبت-دوم'>مناقصه طراحی ، خرید ، نصب ، تست و راه اندازی سیستم دیتالاگر و ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه طراحی ، خرید ، نصب ، تست و راه اندازی سیستم دیتالاگر و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975989/مناقصه-نصب-انشعابات-آب-و-فاضلاب-اجرای-خطوط-جمع-کننده-فرعی-و-منهول-های-فاضلاب'>مناقصه نصب انشعابات آب و فاضلاب اجرای خطوط جمع کننده فرعی و منهول های فاضلاب / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه نصب انشعابات آب و فاضلاب اجرای خطوط جمع کننده فرعی و منهول های فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975990/مناقصه-P-F-MCCOY-(-FARR)-HYD-POWER'>مناقصه P/F:MCCOY ( FARR) HYD.POWER  / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی ، مناقصه P/F:MCCOY ( FARR) HYD.POWER </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975991/فراخوان-مناقصه-خدمات-مکانیک-مرکز-تلفن-آنتن-مخابرات-و-مکانیک-تلفن-یک-و-سیمبان-مفصل-بند'>فراخوان مناقصه خدمات مکانیک مرکز تلفن، آنتن مخابرات و مکانیک تلفن یک و سیمبان مفصل بند / مناقصه, فراخوان مناقصه خدمات مکانیک مرکز تلفن، آنتن مخابرات و مکانیک تلفن یک و سیمبان مفصل بند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975992/مناقصه-احداث-فضاهای-روباز-ورزشی-و---نوبت-دوم'>مناقصه احداث فضاهای روباز ورزشی و ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمده ، مناقصه احداث فضاهای روباز ورزشی و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975994/تجدید-مناقصه-تامین-و-اجرای-روشنایی-پارک-بعثت-مرحله-دوم-نوبت-اول-96-8-23'>تجدید مناقصه تامین و اجرای روشنایی پارک بعثت مرحله دوم نوبت اول 96.8.23 / تجدید مناقصه , مناقصه تامین و اجرای روشنایی پارک بعثت  مرحله دوم نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975996/مناقصه-خرید-انواع-تیر-سیمانی'>مناقصه خرید انواع تیر سیمانی  / آگهی فراخوان مناقصه دو مرحله ای , مناقصه خرید انواع تیر سیمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975999/مناقصه-واگذاری-عملیات-اجرایی-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوایی'>مناقصه واگذاری عملیات اجرایی نگهداری شبکه کابل و هوایی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه  واگذاری عملیات اجرایی نگهداری شبکه کابل و هوایی مراکز تلفن آزادگان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976000/مناقصه-تهیه-مواد-غذایی--طبخ-و-توزیع-غذای-بیماران-و-پرسنل-96-8-23'>مناقصه تهیه مواد غذایی ، طبخ و توزیع غذای بیماران و پرسنل 96.8.23 / مناقصه , مناقصه تهیه مواد غذایی ، طبخ و توزیع غذای بیماران و پرسنل 96.8.23</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976001/مناقصه-دو-دستگاه-کانکس'>مناقصه دو دستگاه کانکس  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه دو دستگاه کانکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976002/فراخوان-احداث-باند-دوم-قطعه-2-محور--'>فراخوان احداث باند دوم قطعه 2 محور ... / فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان احداث باند دوم قطعه 2 محور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976004/مناقصه-واگذاری-عملیات-اجرایی-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوایی-مراکز-تلفن-شهید-زاواره-ای'>مناقصه واگذاری عملیات اجرایی نگهداری شبکه کابل و هوایی مراکز تلفن شهید زاواره ای  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه واگذاری عملیات اجرایی نگهداری شبکه کابل و هوایی مراکز تلفن شهید زاواره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976006/مناقصه-زیرسازی-برخی-از-معابر-شهرک-صنعتی-نوبت-دوم'>مناقصه زیرسازی برخی از معابر شهرک صنعتی  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه زیرسازی برخی از معابر شهرک صنعتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976007/آگهی-فراخوان-ارزیابی-کیفی-بهسازی-قطعه-2-و-3-محور-راه'>آگهی فراخوان ارزیابی کیفی  بهسازی قطعه 2 و 3 محور راه / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی،آگهی فراخوان ارزیابی کیفی  بهسازی قطعه 2 و 3 محور راه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976008/تجدید-فراخوان-مناقصه-قطعه-اول-آبرسانی'>تجدید فراخوان مناقصه قطعه اول آبرسانی  / فراخوان مناقصه ، تجدید فراخوان مناقصه قطعه اول آبرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976009/مناقصه-گازرسانی-و-انجام-توسعه-شبکه-حفرات-خالی-و-نصب-انشعابات-پراکنده-نوبت-دوم'>مناقصه گازرسانی و انجام توسعه شبکه حفرات خالی و نصب انشعابات پراکنده نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه گازرسانی و انجام توسعه شبکه حفرات خالی و نصب انشعابات پراکنده نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976010/مناقصه-تعمیر-و-مرمت-رادیه-برید-پلهای-محور--'>مناقصه تعمیر و مرمت رادیه برید پلهای محور.... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تعمیر و مرمت رادیه برید پلهای محور....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976013/مناقصه-انتخاب-مشاور-جهت-برداشت-و-تکمیل-نقشه-های-اجرایی'>مناقصه انتخاب مشاور جهت برداشت و تکمیل نقشه های اجرایی  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه انتخاب مشاور جهت برداشت و تکمیل نقشه های اجرایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976016/مناقصه-عملیات-احیاء-نوسازی-و-بازسازی-تصفیه-خانه'>مناقصه عملیات احیاء نوسازی و بازسازی تصفیه خانه / مناقصه ,مناقصه عملیات احیاء نوسازی و بازسازی تصفیه خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976018/مناقصه-جرثقیل-سقفی-برقی-نوبت-دوم'>مناقصه جرثقیل سقفی برقی نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه جرثقیل سقفی برقی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976023/فراخوان-ارزیابی-کیفی-خرید-کانالت-بتنی-پیش-ساخته-تمدید'>فراخوان ارزیابی کیفی خرید کانالت بتنی پیش ساخته تمدید  / فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی ، فراخوان ارزیابی کیفی خرید کانالت بتنی پیش ساخته تمدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976026/مناقصه-احداث-خیابان-مجتمع-کارگاهی-و-ترمیم-آسفالت-شهرک-صنعتی'>مناقصه احداث خیابان مجتمع کارگاهی و ترمیم آسفالت شهرک صنعتی  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث خیابان مجتمع کارگاهی و ترمیم آسفالت شهرک صنعتی  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976030/مناقصه-همراه-ارزیابی-کیفی--PART-FOR-CORE-BARREL-ADJUSTABLE-HEAD-نوبت-دوم'>مناقصه همراه ارزیابی کیفی    PART FOR CORE BARREL ADJUSTABLE HEAD  نوبت دوم / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی ، مناقصه همراه ارزیابی کیفی PART FOR CORE BARREL ADJUSTABLE HEAD نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976031/مناقصه-انجام-امور-خدمات-شهری-مناطق--نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور خدمات شهری مناطق - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,  مناقصه انجام امور خدمات شهری مناطق - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976032/اصلاحیه-مناقصه-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوایی-و-تلفن-های-همگانی-و-پشتیبانی-فنی'>اصلاحیه مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی و تلفن های همگانی و پشتیبانی فنی / اصلاحیه مناقصه عمومی، مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی و تلفن های همگانی و پشتیبانی فنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976033/تجدید-مناقصه-کولر-ایستاده'>تجدید مناقصه کولر ایستاده  / آگهی تجدید مناقصه عمومی ، تجدید مناقصه کولر ایستاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976034/فراخوان-تامین-و-نصب-دستگاه-های-آبیاری-دوار-مرکزی-و-تجهیزات-برقی---نوبت-دوم'>فراخوان تامین و نصب دستگاه های آبیاری دوار مرکزی و تجهیزات برقی ...- نوبت دوم  / مناقصه عمومی, فراخوان تامین و نصب دستگاه های آبیاری دوار مرکزی و تجهیزات برقی ...- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976036/فراخوان-مناقصه-پشتیبانی-از-سیستم-های-سخت-افزاری-نرم-افزاری-و-شبکه'>فراخوان مناقصه  پشتیبانی از سیستم های سخت افزاری، نرم افزاری و شبکه / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه  پشتیبانی از سیستم های سخت افزاری، نرم افزاری و شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976037/مناقصه-روشنایی-محلات-دارک-و-زینبیه-اصفهان-و---'>مناقصه روشنایی محلات دارک و زینبیه اصفهان و .... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه روشنایی محلات دارک و زینبیه اصفهان و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976039/هشتمین-همایش-چشم-انداز-صنعت-فولاد-و-معدن-ایران-با-نگاهی-به-بازار'>هشتمین همایش چشم انداز صنعت فولاد و معدن ایران با نگاهی به بازار  / هشتمین همایش چشم انداز صنعت فولاد و معدن ایران با نگاهی به بازار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976040/فراخوان-تهیه-لیست-کوتاه-برای-شرکت-در-مناقصات-محدود'>فراخوان تهیه لیست کوتاه برای شرکت در مناقصات محدود / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران,فراخوان تهیه لیست کوتاه برای شرکت در مناقصات محدود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976041/مناقصه-خدمات-پشتیبانی-از-دکل-های-حفاری-میادین-نفتی-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات پشتیبانی از دکل های حفاری میادین نفتی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات پشتیبانی از دکل های حفاری میادین نفتی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976044/مناقصه-احداث-طبقه-دوم-ساختمان-شهرداری'>مناقصه احداث طبقه دوم ساختمان شهرداری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث طبقه دوم ساختمان شهرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976045/مناقصه-خرید-3-قلم-تابلو-برق-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 3 قلم تابلو برق نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , مناقصه خرید 3 قلم تابلو برق نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976046/تجدید-مناقصه-تکمیل-عملیات-سنگی-گابیونی-ملاتی-بندخاکی--'>تجدید مناقصه تکمیل عملیات سنگی گابیونی، ملاتی، بندخاکی... / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه تکمیل عملیات سنگی گابیونی، ملاتی، بندخاکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976047/مناقصه-اجاره-تعداد-40-دستگاه-خودروی-شخصی-با-راننده--'>مناقصه اجاره تعداد 40 دستگاه خودروی شخصی با راننده... / مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه اجاره تعداد 40 دستگاه خودروی شخصی با راننده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976049/مناقصه-واگذاری-عملیات-بهره-برداری-و-راهبری-آزمایشگاه-تصفیه-خانه-فاضلاب-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری عملیات بهره برداری و راهبری آزمایشگاه تصفیه خانه فاضلاب- نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری عملیات بهره برداری و راهبری آزمایشگاه تصفیه خانه فاضلاب- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976050/فراخوان-خرید-لوله-پلی-اتیلن-کاروگیت-و--'>فراخوان خرید لوله پلی اتیلن کاروگیت و ... / فراخوان نخست , فراخوان خرید لوله پلی اتیلن کاروگیت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976051/مناقصه-دیوارکشی-و-تکمیل-ساختمان-معاونت-حمل-و-نقل-و-ترافیک'>مناقصه دیوارکشی و تکمیل ساختمان معاونت حمل و نقل و ترافیک / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه دیوارکشی و تکمیل ساختمان معاونت حمل و نقل و ترافیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976053/ارزیابی-کیفی-پروژه-اجرای-شبکه-فرعی-جمع-آوری-فاضلاب-شهرک--نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی پروژه اجرای شبکه فرعی جمع آوری فاضلاب شهرک  - نوبت دوم  / ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی پروژه اجرای شبکه فرعی جمع آوری فاضلاب شهرک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976055/آگهی-استعلام-ارزیابی-اجرای-بخشی-از-خطوط-اصلی--فرعی-و-انشعابات-خانگی-فاضلاب-منطقه-بلیتی'>آگهی استعلام ارزیابی  اجرای بخشی از خطوط اصلی ، فرعی و انشعابات خانگی فاضلاب منطقه بلیتی / آگهی استعلام ارزیابی ،آگهی استعلام ارزیابی  اجرای بخشی از خطوط اصلی ، فرعی و انشعابات خانگی فاضلاب منطقه بلیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976056/فراخوان-مناقصه-خرید-لوله-آبکش-به-مقدار-630-شاخه-6-متری--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید لوله آبکش به مقدار 630 شاخه 6 متری - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه خرید لوله آبکش به مقدار 630 شاخه 6 متری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976057/مناقصه-پروژه-احداث-ساختمان-مرکز-بهداشتی-و-درمانی'>مناقصه پروژه احداث ساختمان مرکز بهداشتی و درمانی / مناقصه عمومی, مناقصه پروژه احداث ساختمان مرکز بهداشتی و درمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976058/مناقصه-خرید-و-نصب-دو-دستگاه-فریزر-منهای-80'>مناقصه خرید و نصب دو دستگاه فریزر منهای 80  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید و نصب دو دستگاه فریزر منهای 80 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976059/فراخوان-مناقصه-خرید-اتاقک-پیش-ساخته-موتورخانه--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید اتاقک پیش ساخته موتورخانه - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه خرید اتاقک پیش ساخته موتورخانه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976060/مناقصه-واگذاری-کلید-در-دست-نصب-انشعاب'>مناقصه واگذاری کلید در دست نصب انشعاب  / مناقصه ,مناقصه واگذاری کلید در دست نصب انشعاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976062/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-96-8-23'>مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان 96.8.23 / آگهی مناقصه , مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان 96.8.23</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976063/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام اجرای طرح هادی روستا, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / استعلام ,استعلام اجرای طرح هادی روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976066/مناقصه-تامین-ماشین-آلات-تولید-سیم-و-کابل'>مناقصه تامین ماشین آلات تولید سیم و کابل  / مناقصه، مناقصه تامین ماشین آلات تولید سیم و کابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976067/استعلام-۷۰-عدد-تخت-آسایشگاهی-و---سایت-ستاد'>استعلام ۷۰ عدد تخت آسایشگاهی و ..., سایت ستاد / استعلام ,استعلام ۷۰ عدد تخت آسایشگاهی و ..., سایت ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976068/مناقصه-خرید--نصب-و-راه-اندازی-دیسک-ذخیره-سازی-EMC'>مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی دیسک ذخیره سازی EMC / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی دیسک ذخیره سازی EMC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976069/آگهی-ارزیابی-کیفی-عملیات-اجرایی-کارهای-باقیمانده-ایستگاه-های'>آگهی ارزیابی کیفی  عملیات اجرایی کارهای باقیمانده ایستگاه های  / آگهی ارزیابی کیفی ،آگهی ارزیابی کیفی  عملیات اجرایی کارهای باقیمانده ایستگاه های </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976071/استعلام-خرید-ساعت-حضور-غیاب-سامانه-ستاد'>استعلام خرید ساعت حضور غیاب, سامانه ستاد / استعلام ,استعلام خرید ساعت حضور غیاب, سامانه ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976072/مناقصه-خرید-120-تن-جو-مصرفی-دامداری'>مناقصه خرید 120 تن جو مصرفی دامداری  / مناقصه خرید 120 تن جو مصرفی دامداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976073/آگهی-مناقصه-عمومی-خرید-15-دستگاه-ایکس-ری-چمدانی-نوبت-دوم'>آگهی مناقصه عمومی خرید 15 دستگاه ایکس ری چمدانی-نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی خرید 15 دستگاه ایکس ری چمدانی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976075/فراخوان-اصلاح-ساختار-سازمانی-نوبت-دوم'>فراخوان اصلاح ساختار سازمانی نوبت دوم / فراخوان شناسایی مشاور , فراخوان اصلاح ساختار سازمانی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976077/فراخوان-انجام-خدمات-خودرویی-49-دستگاه-خودرو-سبک'>فراخوان انجام خدمات خودرویی 49 دستگاه خودرو سبک / مناقصه عمومی, فراخوان انجام خدمات خودرویی 49 دستگاه خودرو سبک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976081/مناقصه-خرید-2000-متر-کابل--'>مناقصه خرید 2000 متر کابل... / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه خرید 2000 متر کابل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976083/مناقصه-عملیات-اجرایی-احداث-شبکه-فاضلاب-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی احداث شبکه فاضلاب -نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه عملیات اجرایی احداث شبکه فاضلاب -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976084/فراخوان-شناسایی-پیمانکاران-EPC'> فراخوان شناسایی پیمانکاران EPC  / آگهی فراخوان,  فراخوان شناسایی پیمانکاران EPC </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976086/فراخوان-راهبری-طرح-تفصیلی-شهر-قرچک'>فراخوان راهبری طرح تفصیلی شهر قرچک  / آگهی فراخوان جهت شناسایی مهندسین مشاور,فراخوان  راهبری طرح تفصیلی شهر قرچک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976088/مناقصه-عملیات-تکمیلی-و-احداث-سرویس-بهداشتی-نوبت-اول-مرحله-دوم'>مناقصه عملیات تکمیلی و احداث سرویس بهداشتی نوبت اول مرحله دوم  / مناقصه, مناقصه عملیات تکمیلی و احداث سرویس بهداشتی نوبت اول مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976089/مناقصه-پشتیبانی-دو-سالانه-سرویس-تعمیر-و-نگهداری-و-تامین-قطعات-تعداد-1713-دستگاه-خودپرداز-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه پشتیبانی دو سالانه سرویس، تعمیر و نگهداری و تامین قطعات تعداد 1713 دستگاه خودپرداز تجدید نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه پشتیبانی دو سالانه سرویس، تعمیر و نگهداری و تامین قطعات تعداد 1713 دستگاه خودپرداز تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976091/مناقصه-امور-خدماتی-و-پشتیبانی'>مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی / مناقصه عمومی, مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976093/مناقصه-خرید-15-000-عدد-ریبون-KO-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 15.000 عدد ریبون KO تجدید نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید 15.000 عدد ریبون KO تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976094/تجدید-فراخوان-عملیات-اجرایی-تکمیل-و-ارتقا-تصفیه-خانه-فاضلاب-شهر---'>تجدید فراخوان عملیات اجرایی تکمیل و ارتقا تصفیه خانه فاضلاب شهر .... / تجدید فراخوان ,فراخوان عملیات اجرایی تکمیل و ارتقا تصفیه خانه فاضلاب شهر ....نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976096/مناقصه-اجرای-یکدستگاه-کلایمر-نمای-ساختمان-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای یکدستگاه کلایمر نمای ساختمان تجدید نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه اجرای یکدستگاه کلایمر نمای ساختمان تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976098/مناقصه-طراحی-خرید-حمل-نصب-راه-اندازی-و-بهره-برداری-الکتروپمپ-های-ایستگاه--نوبت-دوم'>مناقصه طراحی، خرید، حمل، نصب، راه اندازی و بهره برداری الکتروپمپ های ایستگاه - نوبت دوم / مزایده عمومی, مناقصه طراحی، خرید، حمل، نصب، راه اندازی و بهره برداری الکتروپمپ های ایستگاه پمپاژ آب اسکله -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976101/فراخوان-راه-اندازی-سیستم-تلویزیون-هایبرید-نوبت-دوم'>فراخوان راه اندازی سیستم تلویزیون هایبرید نوبت دوم  / آگهی فراخوان , فراخوان راه اندازی سیستم تلویزیون هایبرید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976102/تمدید-مناقصه-تعویض-لوله-های-آتشخوار-بویلر'>تمدید مناقصه تعویض لوله های آتشخوار بویلر  / آگهی تمدید مناقصه عمومی , تمدید مناقصه تعویض لوله های آتشخوار بویلر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976106/مناقصه-خرید-نوت-بوک'>مناقصه خرید نوت بوک / آگهی مناقصه , مناقصه خرید نوت بوک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976107/فراخوان-شناسایی-و-ارزیابی-تولید-کنندگان-لوله-های-دوجداره-کرتیوپ--نوبت-دوم'>فراخوان شناسایی و ارزیابی تولید کنندگان لوله های دوجداره کرتیوپ  - نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی، فراخوان شناسایی و ارزیابی تولید کنندگان لوله های دوجداره کرتیوپ - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976108/مناقصه-انجام-سرویس-های-حمل-و-نقل-عملیات-فنی-درون-شهری-و-برون-شهری'>مناقصه انجام سرویس های حمل و نقل عملیات فنی درون شهری و برون شهری / آگهی مناقصه , مناقصه انجام سرویس های حمل و نقل عملیات فنی درون شهری و برون شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976109/مناقصه-انتخاب-مشاور-جهت-انجام-خدمات-نظارت-بر-پروژه-گازرسانی'>مناقصه انتخاب مشاور جهت انجام خدمات نظارت بر پروژه گازرسانی  / آگهی مناقصه یک مرحله ای ، مناقصه مناقصه انتخاب مشاور جهت انجام خدمات نظارت بر پروژه گازرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976112/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-اداری--آتش-نشانی-و-خدماتی'>مناقصه تامین نیروی انسانی اداری ، آتش نشانی و خدماتی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تامین نیروی انسانی اداری ، آتش نشانی و خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976114/مناقصه-خرید-نازل-باکس-و-دیافراگم-های-توربین-توربوفید-پمپ---نوبت-دوم'>مناقصه خرید نازل باکس و دیافراگم های توربین توربوفید پمپ ...- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  خرید نازل باکس و دیافراگم های توربین توربوفید پمپ ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976116/مناقصه-استقرار-و-پیاده-سازی-سامانه-نرم-افزاری-حمل-و-نقل-مسافر--'>مناقصه استقرار و پیاده سازی سامانه نرم افزاری حمل و نقل مسافر ... / مناقصه, مناقصه استقرار و پیاده سازی سامانه نرم افزاری حمل و نقل مسافر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976117/مناقصه-امور-مربوط-به-خرید-مواد-اولیه-و-طبخ-و-توزیع-غذای-کارکنان'>مناقصه  امور مربوط به خرید مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای کارکنان / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  امور مربوط به خرید مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976119/فراخوان-مناقصه-خرید-کنتور-آب-تجدید-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید کنتور آب تجدید- نوبت دوم  / فراخوان تجدید مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید کننتور آب تجدید- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976122/مناقصه-خرید-حمل-نصب-و-راه-اندازی-دو-دستگاه-دیزل-ژنراتور-تجدید'>مناقصه خرید حمل نصب و راه اندازی دو دستگاه دیزل ژنراتور تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید حمل نصب و راه اندازی دو دستگاه دیزل ژنراتور تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976123/مناقصه-خرید-2000-تن-گوشت-منجمد-گوساله'>مناقصه خرید 2000 تن گوشت منجمد گوساله / آگهی مناقصه بین المللی, مناقصه خرید 2000 تن گوشت منجمد گوساله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976126/مناقصه-خط-تولید-سربطر-فلزی'>مناقصه خط تولید سربطر فلزی / مناقصه عمومی, مناقصه خط تولید سربطر فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976128/مناقصه-واگذاری-انجام-امور-خدمات-عمومی'>مناقصه واگذاری انجام امور خدمات عمومی / آگهی مناقصه های عمومی,مناقصه  واگذاری انجام امور خدمات عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976129/اصلاحیه-فراخوان-خرید-خدمات-مشاوره--'>اصلاحیه فراخوان خرید خدمات مشاوره ... / اصلاحیه فراخوان, فراخوان خرید خدمات مشاوره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976131/مناقصه-تهیه-حمل-تخلیه-نصب-و-اجرای-پوشش-تارتان-ساندویچی-تجدید'>مناقصه تهیه، حمل، تخلیه، نصب و اجرای پوشش تارتان ساندویچی تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تهیه، حمل، تخلیه، نصب و اجرای پوشش تارتان ساندویچی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976133/مناقصه-شناسایی-تامین-کننده-دیزل-ژنراتور--'>مناقصه شناسایی تامین کننده دیزل ژنراتور... / مناقصه, مناقصه شناسایی تامین کننده دیزل ژنراتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976138/مناقصه-پروژه-خرید-و-نصب-تیرهای-روشنایی-پایه-فلزی-3-متری'>مناقصه پروژه خرید و نصب تیرهای روشنایی پایه فلزی 3 متری     / آگهی مناقصه, مناقصه پروژه خرید و نصب تیرهای روشنایی پایه فلزی 3 متری    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976139/مناقصه-خریداری-لوله-چدن-تایتون-و--'>مناقصه خریداری لوله چدن تایتون و ... / مناقصه عمومی , مناقصه خریداری لوله چدن تایتون و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976140/مناقصه-مقدار-1000-تن-کود-دامی-پوسیده'>مناقصه مقدار 1000 تن کود دامی پوسیده  / مناقصه مقدار 1000 تن کود دامی پوسیده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976143/مناقصه-پیمان-تامین-نیروی-انسانی-کارخانه-شمس-آباد'>مناقصه پیمان تامین نیروی انسانی کارخانه شمس آباد / مناقصه عمومی, مناقصه پیمان تامین نیروی انسانی کارخانه شمس آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976144/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-مرحله-دوم-چاپ-اول'>مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر مرحله دوم چاپ اول  / آگهی مناقصه , مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر مرحله دوم چاپ اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976151/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-رستوران-کارخانه'>مناقصه انتخاب پیمانکار رستوران کارخانه / مناقصه عمومی, مناقصه انتخاب پیمانکار رستوران کارخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976152/اصلاحیه-مناقصه-عمومی-امور-راهبری-و-نگهداری-تاسیسات'>اصلاحیه مناقصه عمومی امور راهبری و نگهداری تاسیسات   / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه عمومی امور راهبری و نگهداری تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976153/تجدید-مناقصه-انجام-خدمات-امور-شهری-مناطق-یک-و-دو-جزیره--'>تجدید مناقصه انجام خدمات امور شهری مناطق یک و دو جزیره ... / آگهی تجدید مناقصه عمومی ،  تجدید مناقصه انجام خدمات امور شهری مناطق یک و دو جزیره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976157/مناقصه-عملیات-احداث-استخر-سرپوشیده-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات احداث استخر سرپوشیده  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی ,مناقصه عملیات احداث استخر سرپوشیده  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976158/فراخوان-پیمانکار-مناقصه-پخت-غذای-نیمروزی-کارکنان-نوبت-دوم'>فراخوان پیمانکار مناقصه پخت غذای نیمروزی کارکنان نوبت دوم / آگهی فراخوان پیمانکار مناقصه , فراخوان پیمانکار مناقصه پخت غذای نیمروزی کارکنان نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976159/اصلاحیه-مناقصه-کفپوش-معابر-منطقه-دو'>اصلاحیه مناقصه کفپوش معابر منطقه دو / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه کفپوش معابر منطقه دو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976160/فراخوان-مناقصه-خرید-12-قلم-لوازم-و-تجهیزات-مقابله-با-hazmat'>فراخوان مناقصه خرید 12 قلم لوازم و تجهیزات مقابله با hazmat  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید 12 قلم لوازم و تجهیزات مقابله با hazmat   نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976161/مناقصه-پیمان-احداث-سد-و-آبنما-در-مسیر-خطوط-لوله'>مناقصه پیمان احداث سد و آبنما در مسیر خطوط لوله  / مناقصه , مناقصه پیمان احداث سد و آبنما در مسیر خطوط لوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976164/مناقصه-پیمان-خدمات-حفاظتی-و-نگهبانی'>مناقصه پیمان خدمات حفاظتی و نگهبانی / مناقصه عمومی, مناقصه پیمان خدمات حفاظتی و نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976166/اصلاحیه-مناقصه-تخریب-و-بازسازی-جداول'>اصلاحیه مناقصه تخریب و بازسازی جداول  / اصلاحیه مناقصه عمومی , اصلاحیه مناقصه تخریب و بازسازی جداول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976170/مناقصه-تامین-96-نفر-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین 96 نفر نیروی انسانی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین 96 نفر نیروی انسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976172/مناقصه-حفظ-نگهداری-فضای-سبز-و-تنظیفات-محوطه-های-پارک-ها-و-معابر-سطح-شهر'>مناقصه حفظ، نگهداری فضای سبز و تنظیفات محوطه های پارک ها و معابر سطح شهر / مناقصه عمومی, مناقصه حفظ، نگهداری فضای سبز و تنظیفات محوطه های پارک ها و معابر سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976176/مناقصه-تعریض-پلهای-محور-هفت-باغ-به-سمت-جوپار'>مناقصه تعریض پلهای محور هفت باغ به سمت جوپار  / مناقصه ,مناقصه تعریض پلهای محور هفت باغ به سمت جوپار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976177/فراخوان-استعلام-واگذاری-آمبولانس-و-نقل-و-انتقال-بیمار'>فراخوان استعلام واگذاری آمبولانس و نقل و انتقال بیمار / آگهی فراخوان عمومی شرکت در استعلام قیمت ، فراخوان استعلام واگذاری آمبولانس و نقل و انتقال بیمار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976178/مناقصه-تامین-168-نفر-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین 168 نفر نیروی انسانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین 168 نفر نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976186/مناقصه-خرید-برقگیر-20-کیلوولت'>مناقصه خرید برقگیر 20 کیلوولت / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید برقگیر 20 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976200/مناقصه-آسفالت-شهرداری-نجف-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه آسفالت شهرداری نجف شهر - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی  , مناقصه  آسفالت شهرداری نجف شهر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976203/مناقصه-انجام-امور-تعمیرات-و-نگهداری-تاسیسات-ساختمان'>مناقصه انجام امور تعمیرات و نگهداری تاسیسات ساختمان / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور تعمیرات و نگهداری تاسیسات ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976204/مناقصه-لوله-گذاری-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-در-معابر-فرعی'>مناقصه لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب در معابر فرعی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب در معابر فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976209/مناقصه-لوله-گذاری-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-در-معابر-فرعی'>مناقصه لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب در معابر فرعی / مناقصه عمومی, مناقصه لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب در معابر فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976210/مناقصه-واگذاری-اجرای-سردر-بتونی-ورودی-شرقی-و--'>مناقصه واگذاری اجرای سردر بتونی ورودی شرقی و... / مناقصه,مناقصه واگذاری اجرای سردر بتونی ورودی شرقی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976213/مناقصه-عملیات-خرید-ذخیره-ساز-و-دو-دستگاه-سرور'>مناقصه عملیات خرید ذخیره ساز و دو دستگاه سرور / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات خرید ذخیره ساز و دو دستگاه سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976228/تجدید-مناقصه-واگذاری-امور-آرامستان--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه واگذاری امور آرامستان  - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه واگذاری امور آرامستان  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976231/تجدید-مناقصه-جمع-آوری-سد-معبر-سطح-شهر-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه جمع آوری سد معبر سطح شهر- نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه، تجدید مناقصه جمع آوری سد معبر سطح شهر- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976233/تجدید-مناقصه-تکمیل-سالن-آمفی-تئاتر-مجتمع-فرهنگی--هنری--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تکمیل سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی - هنری - نوبت دوم / تجدید فراخوان مناقصه , تجدید مناقصه تکمیل سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی - هنری - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976238/تجدید-مناقصه-خرید-و-حمل-(بارگیری-حمل-و-باراندازی)-تجهیزات-مکانیکال-تهیه-شاسی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید و حمل (بارگیری، حمل و باراندازی) تجهیزات مکانیکال، تهیه شاسی... نوبت دوم  / مناقصه ,تجدید مناقصه خرید و حمل (بارگیری، حمل و باراندازی) تجهیزات مکانیکال، تهیه شاسی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976241/مناقصه-خرید-جراثقال-هیدرولیکی-15-تن-نوبت-دوم'>مناقصه خرید جراثقال هیدرولیکی 15 تن- نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ، مناقصه خرید جراثقال هیدرولیکی 15 تن- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976243/تجدید-مناقصه-جمع-آوری-و-حمل-پسماند---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه جمع آوری و حمل پسماند ....نوبت دوم / تجدید مناقصه یک مرحله ای, تجدید مناقصه جمع آوری و حمل پسماند ....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976245/مناقصه-احداث-بند-سنگی-ملاتی-خنگ-سبز-پلنگی--(نوبت-دوم)'>مناقصه احداث بند سنگی ملاتی خنگ سبز پلنگی... (نوبت دوم) / آگهی مناقصه، مناقصه احداث بند سنگی ملاتی خنگ سبز پلنگی... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976247/مناقصه-واگذاری-امور-داده-آمایی-(ورود--پالایش-و-تغذیه-اطلاعات)---نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امور داده آمایی (ورود ، پالایش و تغذیه اطلاعات)....- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری امور داده آمایی (ورود ، پالایش و تغذیه اطلاعات)...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976252/فراخوان-انجام-عملیات-خاکی-و-دیوار-حصار-آجری-پست-132-کیلوولت-نوبت-دوم'>فراخوان انجام عملیات خاکی و دیوار حصار آجری پست 132 کیلوولت نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان انجام عملیات خاکی و دیوار حصار آجری پست 132 کیلوولت  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976255/مناقصه-حمل-فرآورده-های-نفتی-(نفت-کوره-و-نفت-گاز)'>مناقصه حمل فرآورده های نفتی (نفت کوره و نفت گاز)  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حمل فرآورده های نفتی (نفت کوره و نفت گاز) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976256/مناقصه-تامین-8-دستگاه-اتوبوس-و-11-دستگاه-مینی-بوس-کولردار'>مناقصه تامین 8 دستگاه اتوبوس و 11 دستگاه مینی بوس کولردار  / آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین 8 دستگاه اتوبوس و 11 دستگاه مینی بوس کولردار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976261/استعلام-لوله-فولادی-گالوانیزه'>استعلام لوله فولادی گالوانیزه / استعلام, استعلام لوله فولادی گالوانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976262/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت--'>مناقصه زیرسازی و آسفالت ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه زیرسازی و آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976266/استعلام-9-ردیف-تایر-و-تیوپ-و-نوار-دور-رینگ-لیفتراک'>استعلام 9 ردیف تایر و تیوپ و نوار دور رینگ لیفتراک / استعلام، استعلام 9 ردیف تایر و تیوپ و نوار دور رینگ لیفتراک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976268/استعلام-دستکش-تمام-چرمی-پنج-انگشتی-مخصوص-جوشکاری-آرگون'>استعلام دستکش تمام چرمی پنج انگشتی مخصوص جوشکاری آرگون / استعلام, استعلام دستکش تمام چرمی پنج انگشتی مخصوص جوشکاری آرگون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976269/فراخوان-مناقصه-بازرسی-و-کنترل-ریسک-های-اسیب-رسان-به-مقاوم-سازی-تاسیسات-'>فراخوان مناقصه بازرسی و کنترل ریسک های اسیب رسان به مقاوم سازی تاسیسات.. / آگهی فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه بازرسی و کنترل ریسک های اسیب رسان به مقاوم سازی تاسیسات..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976272/مناقصه-امور-نظافتی-و-خدمات-عمومی'>مناقصه امور نظافتی و خدمات عمومی / آگهی مناقصه ، مناقصه امور نظافتی و خدمات عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976275/استعلام-بالاست-ترانس-و-راه-انداز'>استعلام بالاست ترانس و راه انداز  / استعلام, استعلام بالاست ترانس و راه انداز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976276/استعلام-قطعات-ابزار-دقیق'>استعلام قطعات ابزار دقیق   / استعلام , استعلام قطعات ابزار دقیق مورد استفاده در کالیبراتور مانومتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976277/مناقصه-عملیات-بهسازی-و-اجرای-زیرسازی-و-کانیوا'>مناقصه عملیات بهسازی و اجرای زیرسازی و کانیوا  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  عملیات بهسازی و اجرای زیرسازی و کانیوا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976280/استعلام-اینورتر-جوشکاری-تکفاز'>استعلام اینورتر جوشکاری تکفاز / استعلام , استعلام اینورتر جوشکاری تکفاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976281/استعلام-شمش-نیکل'>استعلام شمش نیکل / استعلام , استعلام شمش نیکل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976282/مناقصه-مدیریت-و-تامین-نیروی-خدمات-شهر----'> مناقصه مدیریت و تامین نیروی خدمات شهر  .....  / آگهی مناقصه عمومی،  مناقصه مدیریت و تامین نیروی خدمات شهر  ..... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976284/فراخوان-امور-خدمات-و-تنظیفات-بیمارستان-نوبت-دوم'>فراخوان امور خدمات و تنظیفات بیمارستان نوبت دوم  / فراخوان عمومی یک مرحله ای,فراخوان امور خدمات و تنظیفات بیمارستان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976285/مناقصه-اجرای-عملیات-پیاده-راه-سازی-خیابان'>مناقصه اجرای عملیات پیاده راه سازی خیابان / آگهی مناقصه عمومی عمرانی,مناقصه اجرای عملیات پیاده راه سازی خیابان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976286/استعلام-سیم-مسی-افشان-سبز-و-زرد'>استعلام سیم مسی افشان سبز و زرد   / استعلام , استعلام سیم مسی افشان سبز و زرد  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976287/مناقصه-خدمات-رفت-و-روب-و-جمع-آوری-زباله-سطح-شهر-و-مراقبت--'>مناقصه خدمات رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر و مراقبت... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خدمات رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر و مراقبت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976289/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن / آگهی فراخوان عمومی یک مرحله ای ، مناقصه خرید لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976290/استعلام-شبکه-لوله-خنک-کننده-روغن'>استعلام شبکه لوله خنک کننده روغن  / استعلام , استعلام شبکه لوله خنک کننده روغن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976293/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-شستشو-و-رنگ-آمیزی-تک-لبه'>تجدید مناقصه اجرای عملیات شستشو و رنگ آمیزی تک لبه  / آگهی تجدید مناقصه عمومی ، مناقصه اجرای عملیات شستشو و رنگ آمیزی تک لبه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976295/مناقصه-عملیات-خاکی-و-احداث-دیوار-حصار-و-زهکش-پست-132-کیلوولت'>مناقصه عملیات خاکی و احداث دیوار حصار و زهکش پست 132 کیلوولت  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه عملیات خاکی و احداث دیوار حصار و زهکش پست 132 کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976297/استعلام-خرید-انواع-مینی-سنگ-وسنگ-کفگرد'>استعلام خرید انواع مینی سنگ وسنگ کفگرد  / آگهی استعلام , استعلام خرید انواع مینی سنگ وسنگ کفگرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976299/فراخوان-تهیه-نقشه-پایه-روستاهای-لیست-پیوستی'>فراخوان تهیه نقشه پایه روستاهای لیست پیوستی  / آگهی فراخوان، فراخوان تهیه نقشه پایه روستاهای لیست پیوستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976300/مناقصه-ساخت-سه-عدد-مخزن-بتنی-ذخیره-آب'>مناقصه ساخت سه عدد مخزن بتنی ذخیره آب   / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه ساخت سه عدد مخزن بتنی ذخیره آب 120 مترمکعبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976301/مناقصه-احداث-استخر-خارگ'>مناقصه احداث استخر خارگ / آگهی شرکت در مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده ,مناقصه احداث استخر خارگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976304/استعلام-لوله-فولادی-استیل'>استعلام لوله فولادی استیل   / مناقصه, استعلام لوله فولادی استیل  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976306/مناقصه-مدیریت-بهره-برداری-و-نگه-داری-از-چاه-ها-و-خط-نایگون'> مناقصه مدیریت، بهره برداری و نگه داری از چاه ها و خط نایگون  / مناقصه عمومی ، مناقصه مدیریت، بهره برداری و نگه داری از چاه ها و خط نایگون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976308/نظارت-کارگاهی-پروژه-های-گازرسانی-و-ساختمانی'>نظارت کارگاهی پروژه های گازرسانی و ساختمانی  / مناقصه ,نظارت کارگاهی پروژه های گازرسانی و ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976309/مناقصه-نصب-شبکه-فیبر-OPGW-بر-روی-خطوط-انتقال'>مناقصه نصب شبکه فیبر OPGW بر روی خطوط انتقال / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه, مناقصه نصب شبکه فیبر OPGW بر روی خطوط انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976311/استعلام-قطره-گیرداخل-اسپری-تاور'>استعلام قطره گیرداخل اسپری تاور   / استعلام, استعلام قطره گیرداخل اسپری تاور  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976312/مناقصه-عملیات-احداث-2-عدد-ساختمان-های-ایستگاه-درجه-3'>مناقصه عملیات احداث 2 عدد ساختمان های ایستگاه درجه 3   / مناقصه عملیات احداث 2 عدد ساختمان های ایستگاه درجه 3  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976313/تجدید-مناقصه-احداث-8-دستگاه-پست-هوایی-برق-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه احداث 8 دستگاه پست هوایی برق  نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث 8 دستگاه پست هوایی برق  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976314/مناقصه-عملیات-اجرای-طرح-های-هندسی'>مناقصه عملیات اجرای طرح های هندسی  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه عملیات اجرای طرح های هندسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976316/مناقصه-عملیات-اجرای-روسازی-پروژه-راه-آهن-یزد--اقلید'>مناقصه عملیات اجرای روسازی پروژه راه آهن یزد - اقلید / مناقصه عملیات اجرای روسازی پروژه راه آهن یزد - اقلید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976318/فراخوان-مناقصه-تعمیر-اساسی-کارخانه-گاز-و-گاز-مایع'>فراخوان مناقصه تعمیر اساسی کارخانه گاز و گاز مایع / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه تعمیر اساسی کارخانه گاز و گاز مایع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976320/استعلام-بطری-درپیچ-دار-4-گوش'>استعلام بطری درپیچ دار 4 گوش / استعلام ,استعلام بطری درپیچ دار 4 گوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976321/اصلاحیه-مناقصه-تامین-ماشین-آلات-مجتمع-دفن-پسماند'>اصلاحیه مناقصه تامین ماشین آلات مجتمع دفن پسماند / اصلاحیه مناقصه عمومی,مناقصه تامین ماشین آلات مجتمع دفن پسماند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976323/مناقصه-تامین-خدمات-مورد-نیاز-آبدارخانه'>مناقصه تامین خدمات مورد نیاز آبدارخانه  / مناقصه ,مناقصه تامین خدمات مورد نیاز آبدارخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976325/استعلام-دارو-پزشکی-و-سلامت'>استعلام دارو، پزشکی و سلامت  / استعلام ,  استعلام دارو، پزشکی و سلامت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976326/مناقصه-احداث-خطوط-ارتباطی-96-08-23'>مناقصه احداث خطوط ارتباطی -96.08.23 / مناقصه ,مناقصه احداث خطوط ارتباطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976327/استعلام-خرید-لایسنس-آنتی-ویروس-تحت-شبکه'>استعلام خرید لایسنس آنتی ویروس تحت شبکه / استعلام ,استعلام خرید لایسنس آنتی ویروس تحت شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976329/مناقصه-تهیه-کالا-و-احداث-خط-لوله-جریانی-10-اینچ-گاز--'>مناقصه تهیه کالا و احداث خط لوله جریانی 10 اینچ گاز ... / مناقصه , مناقصه تهیه کالا و احداث خط لوله جریانی 10 اینچ گاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976330/اولین-همایش-استانی-گفتمان-اعتدال-فراخوان-مقاله'>اولین همایش استانی گفتمان اعتدال فراخوان مقاله  / اولین همایش استانی گفتمان اعتدال فراخوان مقاله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976332/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری  / استعلام ,  استعلام کامپیوتر و فناوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976333/استعلام-​لپ-تاپ-مدل-ASUS-K456UR'>استعلام ​لپ تاپ مدل ASUS K456UR / استعلام, استعلام ​لپ تاپ مدل ASUS K456UR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976335/مناقصه-واگذاری-اداره-امور-جایگاه-شرکتی-دو-منظوره-شماره-سه'>مناقصه واگذاری اداره امور جایگاه شرکتی دو منظوره شماره سه  / مناقصه , مناقصه واگذاری اداره امور جایگاه شرکتی دو منظوره شماره سه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976336/مناقصه-تهیه-و-ساخت-پل-تیر-مرکب-فلزی'>مناقصه تهیه و ساخت پل تیر مرکب فلزی  / مناقصه ,مناقصه تهیه و ساخت پل تیر مرکب فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976337/استعلام-خرید-یک-دستگاه-باسکول'>استعلام خرید یک دستگاه باسکول  / استعلام, استعلام خرید یک دستگاه باسکول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976338/استعلام-​دارو--پزشکی-و-سلامت'>استعلام ​دارو ، پزشکی و سلامت  / استعلام ,  استعلام ​دارو ، پزشکی و سلامت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976340/استعلام-دستگاه-ضبط-تصاویر'>استعلام دستگاه ضبط تصاویر  / استعلام ,استعلام دستگاه ضبط تصاویر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976341/مناقصه-استخر-تابستانی'>مناقصه استخر تابستانی / اگهی مناقصه , مناقصه استخر تابستانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976342/استعلام-نیاز-به-مواد-مصرفی-کارگاهی'>استعلام نیاز به مواد مصرفی کارگاهی / استعلام, استعلام نیاز به مواد مصرفی کارگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976343/استعلام-گوشی-تلفن-VOIP'>استعلام گوشی تلفن VOIP / استعلام ,استعلام گوشی تلفن VOIP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976344/مناقصه-تهیه-کالا-و-احداث-تسهیلات-سرچاهی-چاههای-10و-13--'>مناقصه تهیه کالا و احداث تسهیلات سرچاهی چاههای 10و 13... / مناقصه , مناقصه تهیه کالا و احداث تسهیلات سرچاهی چاههای 10و 13...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976346/استعلام-دستگاه-غربالگری-شنوایی-همراه'>استعلام دستگاه غربالگری شنوایی همراه / استعلام, استعلام دستگاه غربالگری شنوایی همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976347/استعلام-تعمیرات-سرویس-بهداشتی'>استعلام تعمیرات سرویس بهداشتی  / استعلام ,استعلام تعمیرات سرویس بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976348/مناقصه-انجام-خدمات-تعمیر-و-بازسازی-انواع-پمپهای-هیدرولیک'>مناقصه انجام خدمات تعمیر و بازسازی انواع پمپهای هیدرولیک / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه انجام خدمات تعمیر و بازسازی انواع پمپهای هیدرولیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976349/مناقصه-پروژه-تکمیلی-احداث-خط-63-کیلو-ولت'>مناقصه پروژه تکمیلی احداث خط 63 کیلو ولت / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه  پروژه تکمیلی احداث خط 63 کیلو ولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976351/استعلام-کاغذ-a4'>استعلام کاغذ a4 / استعلام ,استعلام کاغذ a4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976352/استعلام-عملیات-رفع-عیب-بازپیچی--'>استعلام عملیات رفع عیب، بازپیچی ... / استعلام, استعلام عملیات رفع عیب، بازپیچی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976353/استعلام-بطری-درپیچ-دار-4-گوش'>استعلام بطری درپیچ دار 4 گوش / استعلام ,استعلام بطری درپیچ دار 4 گوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976355/مناقصه-پروژه-احداث-واحد-نمک-زدایی-جدید-چشمه-خوش'>مناقصه پروژه احداث واحد نمک زدایی جدید چشمه خوش  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه  پروژه احداث واحد نمک زدایی جدید چشمه خوش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976356/استعلام-ماشین-ظرفشویی'>استعلام ماشین ظرفشویی / استعلام, استعلام ماشین ظرفشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976357/استعلام-اسپری-ضد-زنگ-و-ظاهر-کننده-و-پاک-کننده'>استعلام اسپری ضد زنگ و ظاهر کننده و پاک کننده / استعلام ,استعلام اسپری ضد زنگ و ظاهر کننده و پاک کننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976358/استعلام-نصب-دوربین-مداربسته'>استعلام نصب دوربین مداربسته / استعلام, استعلام نصب دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976359/استعلام-​تجهیزات-و-وسایل'>استعلام ​تجهیزات و وسایل / استعلام ,استعلام ​تجهیزات و وسایل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976361/استعلام-صندلی-کارمندی'>استعلام صندلی کارمندی / استعلام, استعلام صندلی کارمندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976363/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن نوبت دوم  / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید لوله پلی اتیلن نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976364/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری  / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976366/استعلام-تامین-20-دستگاه-ALL-IN--ONE'>استعلام تامین 20 دستگاه ALL IN - ONE / استعلام, استعلام تامین 20 دستگاه ALL IN - ONE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976367/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری  / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976368/مناقصه-عملیات-اجرایی-تهیه-و-پخش-آسفالت'>مناقصه عملیات اجرایی تهیه و پخش آسفالت  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرایی تهیه و پخش آسفالت  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976370/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری  / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976371/استعلام-متر-لیزری-لایکا-D510'>استعلام متر لیزری لایکا D510 / استعلام، استعلام متر لیزری لایکا D510</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976373/استعلام-تهیه-حمل-و-پخش-و-کوبیدن-آسفالت'>استعلام تهیه حمل و پخش و کوبیدن آسفالت / استعلام, استعلام تهیه حمل و پخش و کوبیدن آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976374/استعلام-پرینتر'>استعلام پرینتر  / استعلام , استعلام پرینتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976375/استعلام-تهیه-و-اجرای-5-عدد-سرعت-گیر'>استعلام تهیه و اجرای 5 عدد سرعت گیر / استعلام, استعلام تهیه و اجرای 5 عدد سرعت گیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976376/استعلام-خرید-لاستیک-برای-پست-سیار-230'>استعلام خرید لاستیک برای پست سیار 230 / استعلام, استعلام خرید لاستیک برای پست سیار 230</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976377/استعلام-گوشت-گوساله-و-مرغ-منجمد'>استعلام گوشت گوساله و مرغ منجمد  / استعلام ,استعلام گوشت گوساله و مرغ منجمد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976380/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری  / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976381/فراخوان-مناقصه-واگذاری-طرح-های-تملک-دارایی-های-سرمایه-ای'>فراخوان مناقصه واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976383/استعلام-برگزاری-دوره-های-بدو-خدمت'>استعلام برگزاری دوره های بدو خدمت / استعلام, استعلام برگزاری دوره های بدو خدمت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976384/استعلام-​کاتریج-15A-ایرانی'>استعلام ​کاتریج 15A ایرانی / استعلام ,استعلام ​کاتریج 15A ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976385/استعلام-کاتریج-لیزری-53-ایرانی-53A'>استعلام کاتریج لیزری 53 ایرانی 53A      / استعلام , استعلام کاتریج لیزری 53 ایرانی 53A     </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976388/استعلام-رایانه-کامل'>استعلام رایانه کامل / استعلام , استعلام رایانه کامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976389/مناقصه-خرید-ماده-معدنی-(خاک)-اکسیده-طلا-دار-پر-عیار'>مناقصه خرید ماده معدنی (خاک) اکسیده  طلا دار پر عیار  / مناقصه , مناقصه خرید ماده معدنی (خاک) اکسیده  طلا دار پر عیار مرحله اول نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976390/استعلام-لامپ-کم-مصرف'>استعلام لامپ کم مصرف / استعلام ,استعلام  لامپ کم مصرف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976391/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری  / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976394/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری  / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976396/استعلام-اسکنر-4-انگشت'>استعلام اسکنر 4 انگشت / استعلام , استعلام اسکنر 4 انگشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976397/استعلام-​کاتریج-13A-ایرانی'>استعلام ​کاتریج 13A ایرانی / استعلام ,استعلام ​کاتریج 13A ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976398/مناقصه-عمومی-کنترل--نظارت-و-مسلوب-المنفعه-نمودن-چاههای-آب'>مناقصه عمومی کنترل ، نظارت و مسلوب المنفعه نمودن چاههای آب  / مناقصه , مناقصه عمومی کنترل ، نظارت و مسلوب المنفعه نمودن چاههای آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976399/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری  / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976402/استعلام-پروژه-اجرا-طرح-هادی-روستایی'>استعلام پروژه اجرا طرح هادی روستایی / استعلام ,استعلام اجرای طرح هادی روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976403/استعلام-کاتریج-لیزری-728-ایرانی'>استعلام کاتریج لیزری 728 ایرانی / استعلام ,استعلام ​کاتریج لیزری 728 ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976406/استعلام-​لوله-پلی-پروپیلن-سفید-تک-لایه'>استعلام ​لوله پلی پروپیلن سفید تک لایه / استعلام, استعلام ​لوله پلی پروپیلن سفید تک لایه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976407/استعلام-سیستم-تولید-همزمان-آب-خالص'>استعلام سیستم تولید همزمان آب خالص / استعلام ,استعلام ​سیستم تولید همزمان آب خالص</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976412/استعلام-کاتریج-لیزری-35A-ایرانی'>استعلام کاتریج لیزری 35A ایرانی / استعلام ,استعلام ​ کاتریج لیزری 35A ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976413/استعلام-بهنگام-سازی-479000-رکورد-شهری'>استعلام بهنگام سازی 479000 رکورد شهری / استعلام بهنگام سازی 479000 رکورد شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976415/تجدید-فراخوان-مناقصه-تهیه-و-خرید--حمل-و-نصب-پکیج-ایستگاه-پمپاژ-شبکه-آبیاری--نوبت-دوم'>تجدید فراخوان مناقصه تهیه و خرید ، حمل و نصب پکیج ایستگاه پمپاژ شبکه آبیاری... نوبت دوم / تجدید فراخوان مناقصه تهیه و خرید ، حمل و نصب پکیج ایستگاه پمپاژ شبکه آبیاری... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976416/استعلام-کاتریج-12A-ایرانی'>استعلام کاتریج  12A ایرانی / استعلام ,استعلام ​ کاتریج 12A ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976417/مناقصه-تعمیر-و-بازسازی-پالت-کار'>مناقصه تعمیر و بازسازی پالت کار  / مناقصه , مناقصه تعمیر و بازسازی پالت کار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976419/مناقصه-عمومی-واگذاری-امور-ن-قلیه-تاکسی-سرویس'>مناقصه عمومی واگذاری امور ن قلیه تاکسی سرویس  / آگهی مناقصه,مناقصه عمومی واگذاری امور ن قلیه تاکسی سرویس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976420/استعلام-خرید-نرم-افزار-جامع'>استعلام خرید نرم افزار جامع / استعلام  ،استعلام خرید نرم افزار جامع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976421/استعلام-کاتریج-36A-ایرانی'>استعلام کاتریج 36A ایرانی  / استعلام, استعلام کاتریج 36A ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976423/استعلام-مرغ-منجمد'>استعلام مرغ منجمد  / استعلام, استعلام ​مرغ منجمد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976425/استعلام-کاتریج-16A-ایرانی'>استعلام کاتریج 16A ایرانی  / استعلام, استعلام کاتریج 16A ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976426/استعلام-خرید-ماسه'>استعلام خرید ماسه / استعلام , استعلام خرید ماسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976427/استعلام-برگزاری-دوره-های-بدو-خدمت'>استعلام برگزاری دوره های بدو خدمت / استعلام, استعلام برگزاری دوره های بدو خدمت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976428/استعلام-کاتریج-42A-ایرانی'>استعلام کاتریج 42A ایرانی  / استعلام, استعلام کاتریج 42A ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976429/مناقصه-تکمیل-استادیوم'>مناقصه تکمیل استادیوم / مناقصه ,مناقصه تکمیل استادیوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976430/استعلام-​خرید-دستگاه-تست-و-اندازه-گیری'>استعلام ​خرید دستگاه تست و اندازه گیری / استعلام , استعلام خرید دستگاه تست و اندازه گیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976431/استعلام-نمد-سفید'>استعلام نمد سفید / استعلام ,استعلام نمد سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976432/استعلام-کاتریج-737-کانن'>استعلام کاتریج 737 کانن / استعلام, استعلام کاتریج 737 کانن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976434/استعلام-خرید-لاستیک-برای-پست-سیار-230'>استعلام خرید لاستیک برای پست سیار 230 / استعلام, استعلام خرید لاستیک برای پست سیار 230</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976435/استعلام-قند-شکسته'>استعلام قند شکسته  / استعلام, استعلام قند شکسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976436/مناقصه-انجام-امور-اداری-و-خدماتی-نیروهای-حجمی-شاهین-شهر-و-میمه'>مناقصه انجام امور اداری و خدماتی نیروهای حجمی شاهین شهر و میمه / مناقصه, مناقصه خرید تجهیزات حفاظتی پستهای زمینی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976439/استعلام-کاتریج-85A-ایرانی'>استعلام کاتریج 85A ایرانی / استعلام, استعلام کاتریج 85A ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976441/فراخوان-انجام-عملیات-تهیه-تامین--ساخت-و-نصب-توری-حفاظتی'>فراخوان انجام عملیات تهیه، تامین ، ساخت و نصب توری حفاظتی  / فراخوان , فراخوان انجام عملیات تهیه، تامین ، ساخت و نصب توری حفاظتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976443/استعلام-چای'>استعلام چای  / استعلام, استعلام چای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976444/مناقصه-عملیات-اصلاح-شبکه-و-انشعابات-آب-شهر-اراک'>مناقصه عملیات اصلاح شبکه و انشعابات آب شهر اراک  / مناقصه عملیات اصلاح شبکه و انشعابات آب شهر اراک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976445/مناقصه-پروژه-اجرای-فونداسیون-سایبان-فنس-کشی-محوطه-سازی-و-سیستم-روشنایی---نوبت-دوم'>مناقصه پروژه اجرای فونداسیون، سایبان، فنس کشی، محوطه سازی و سیستم روشنایی ... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه پروژه اجرای فونداسیون، سایبان، فنس کشی، محوطه سازی و سیستم روشنایی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976449/استعلام-زرشک-بفکی-درجه-یک'>استعلام زرشک بفکی درجه یک  / استعلام , استعلام زرشک بفکی درجه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976452/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری  / استعلام ,استعلام کامپیوتر و فناوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976453/استعلام-خرید-ماسه'>استعلام خرید ماسه / استعلام , استعلام خرید ماسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976454/استعلام-تجهیزات-اتاق-سرور--رک--سنسور'>استعلام تجهیزات اتاق سرور ، رک ، سنسور / استعلام , استعلام تجهیزات اتاق سرور ، رک ، سنسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976455/استعلام-کیت-RPR'>استعلام کیت RPR   / استعلام, استعلام کیت RPR </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976458/استعلام-خرید-ماسه'>استعلام خرید ماسه / استعلام , استعلام خرید ماسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976459/استعلام-خرید-ماسه'>استعلام خرید ماسه / استعلام , استعلام خرید ماسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976461/استعلام-خرید-چاپگر'>استعلام خرید چاپگر / استعلام, استعلام خرید چاپگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976464/استعلام-کیف-اداری-و-دوشی-چرم-و-طرح-چرم'>استعلام کیف اداری و دوشی چرم و طرح چرم / استعلام , استعلام کیف اداری و دوشی چرم و طرح چرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976465/مناقصه-اجرای-چاه-ارت'>مناقصه اجرای چاه ارت / مناقصه , مناقصه اجرای چاه ارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976466/مناقصه-تکمیل-و-بازسازی-و-مرمت-استخر-سرپوشیده-نوبت-دوم'>مناقصه  تکمیل و بازسازی و مرمت استخر سرپوشیده نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  تکمیل و بازسازی و مرمت استخر سرپوشیده نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976467/استعلام-خرید-ماسه'>استعلام خرید ماسه / استعلام, استعلام خرید ماسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976469/استعلام-کاتریج-کانن-ep22'>استعلام کاتریج کانن ep22 / استعلام, استعلام کاتریج کانن ep22</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976470/مناقصه-پروژه-زیرسازی-و-جدولگذاری-معابر-روستا-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه زیرسازی و جدولگذاری معابر روستا  نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه زیرسازی و جدولگذاری معابر روستا  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976471/مناقصه-SIMOVERT-MASTER-DRIVE'>مناقصه SIMOVERT MASTER DRIVE / مناقصه ,مناقصه SIMOVERT MASTER DRIVE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976472/استعلام-خرید-ماسه'>استعلام خرید ماسه / استعلام, استعلام خرید ماسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976473/استعلام-خرید-ماسه'>استعلام خرید ماسه / استعلام, استعلام خرید ماسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976474/استعلام-خرید-برف-پاکن'>استعلام خرید برف پاکن  / استعلام, استعلام خرید برف پاکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976476/مناقصه-خرید-روغن-ترانس'>مناقصه خرید روغن ترانس  / مناقصه ,مناقصه خرید روغن ترانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976478/استعلام-گوشی-تلفن-پاناسونیک-رومیزی'>استعلام گوشی تلفن پاناسونیک- رومیزی / استعلام, استعلام گوشی تلفن پاناسونیک- رومیزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976479/استعلام-سویا-سبحان-درجه-یک'>استعلام سویا سبحان درجه یک  / استعلام , استعلام سویا سبحان درجه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976481/مناقصه-واگذاری-مشارکتی-ارائه-خدمات-ازمایشگاه'>مناقصه واگذاری مشارکتی ارائه خدمات ازمایشگاه / مناقصه ، مناقصه واگذاری مشارکتی ارائه خدمات ازمایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976482/فراخوان-خرید-فیلتر-گلایکول-و-آمین'>فراخوان خرید فیلتر گلایکول و آمین      / فراخوان خرید فیلتر گلایکول و آمین     </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976483/مناقصه-خدمات-نظارت-بر-عملیات-پیشروی-آماده-سازی-و-استخراج-ماده-معدنی'>مناقصه خدمات نظارت بر عملیات پیشروی ،آماده سازی و استخراج ماده معدنی  / مناقصه خدمات نظارت بر عملیات پیشروی ،آماده سازی و استخراج ماده معدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976484/استعلام-کاتریج-304-رنگی'>استعلام کاتریج 304 رنگی  / استعلام, استعلام کاتریج 304 رنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976486/استعلام-اجرای-داکت-کشی-و-کابل-کشی-شبکه'>استعلام اجرای داکت کشی و کابل کشی شبکه / استعلام, استعلام اجرای داکت کشی و کابل کشی شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976487/استعلام-عملیات-بهسازی-و-نوسازی-ساختمان'>استعلام عملیات بهسازی و نوسازی ساختمان / استعلام , استعلام عملیات بهسازی و نوسازی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976488/استعلام-ابزارآلات-اندازه'>استعلام ابزارآلات اندازه  / استعلام ,استعلام ابزارآلات اندازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976492/استعلام-سامانه-مدیریت-حضور-و-غیاب'>استعلام سامانه مدیریت حضور و غیاب  / استعلام, استعلام سامانه مدیریت حضور و غیاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976493/استعلام-گان-و-لانس-پمپ-پیستونی'>استعلام گان و لانس پمپ پیستونی / آگهی استعلام , استعلام گان و لانس پمپ پیستونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976494/مناقصه-تهیه-علایم-و-تجهیزات-ایمنی-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>مناقصه تهیه علایم و تجهیزات ایمنی, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / مناقصه عمومی, مناقصه تهیه علایم و تجهیزات ایمنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976496/مناقصه-واگذاری-مشارکتی-واحد-تزریقات-و-پانسمان-و-نوار-قلب'>مناقصه واگذاری مشارکتی واحد تزریقات و پانسمان و نوار قلب / مناقصه ، مناقصه واگذاری مشارکتی واحد تزریقات و پانسمان و نوار قلب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976497/فراخوان-نصب-صندوق-های-اجاره-ای-شعب'>فراخوان نصب صندوق های اجاره ای شعب / فراخوان نصب صندوق های اجاره ای شعب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976498/استعلام-لنت-ترمز-کامپوزیتی-لکوموتیو'>استعلام لنت ترمز کامپوزیتی لکوموتیو / استعلام ,استعلام لنت ترمز کامپوزیتی لکوموتیو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976499/استعلام-عملیات-بهسازی-و-نوسازی-ساختمان'>استعلام عملیات بهسازی و نوسازی ساختمان / استعلام , استعلام عملیات بهسازی و نوسازی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976501/استعلام-جهت-راه-اندازی-شبکه'>استعلام جهت راه اندازی شبکه / استعلام, استعلام جهت راه اندازی شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976502/استعلام-اسکنر-دبیرخانه-ای-و-بایگانی'>استعلام اسکنر دبیرخانه ای و بایگانی / استعلام, استعلام اسکنر دبیرخانه ای و بایگانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976503/استعلام-قطعات-کامپیوتر'>استعلام قطعات کامپیوتر / استعلام , استعلام قطعات کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976504/استعلام-خرید-ماسه'>استعلام خرید ماسه / استعلام, استعلام خرید ماسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976505/مناقصه-انجام-امور-چاپ-و-تکثیر'>مناقصه انجام امور چاپ و تکثیر / مناقصه ، مناقصه انجام امور چاپ و تکثیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976506/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-خدمات-حمل-و-نقل-خودرویی'>مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات حمل و نقل خودرویی / مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات حمل و نقل خودرویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976510/استعلام-تهیه-و-نصب-و-راه-اندازی-دوربین'>استعلام تهیه و نصب و راه اندازی دوربین  / استعلام , استعلام تهیه و نصب و راه اندازی دوربین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976511/استعلام-چاپگر'>استعلام چاپگر  / استعلام , استعلام چاپگر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976512/فراخوان-استعلام-انجام-امور-چاپ-و-تکثیر'>فراخوان استعلام  انجام امور چاپ و تکثیر / فراخوان استعلام, فراخوان استعلام انجام امور چاپ و تکثیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976515/تجدید-مناقصه-لوله-گذاری-شبکه-آب-و-احداث-حوضچه'> تجدید مناقصه لوله گذاری شبکه آب و احداث حوضچه  / تجدید مناقصه,  تجدید مناقصه لوله گذاری شبکه آب و احداث حوضچه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976516/استعلام-ابزارآلات-الکتریکی'>استعلام ابزارآلات الکتریکی  / استعلام ,استعلام ابزارآلات الکتریکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976520/مناقصه-لوله-گذاری-شبکه-آب-و-احداث-حوضچه--تجدید'> مناقصه لوله گذاری شبکه آب و احداث حوضچه - تجدید / تجدید مناقصه,  مناقصه لوله گذاری شبکه آب و احداث حوضچه - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976521/استعلام-پیراهن--شلوار-و---'>استعلام پیراهن ، شلوار و ..... / استعلام ، استعلام پیراهن ، شلوار و .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976522/ماقصه-خرید-لوله-های-پلی-اتیلن'>ماقصه خرید لوله های پلی اتیلن  / مناقصه , ماقصه خرید لوله های پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976524/استعلام-تجهیزات-پزشکی'>استعلام تجهیزات پزشکی / استعلام , استعلام تجهیزات پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976525/مناقصه-انسداد-چاه-های-غیر-مجاز-جلوگیری-از-اضافه-برداشت-منابع-آب'>مناقصه انسداد چاه های غیر مجاز، جلوگیری از اضافه برداشت منابع آب / مناقصه, مناقصه انسداد چاه های غیر مجاز، جلوگیری از اضافه برداشت منابع آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976526/استعلام-قرارداد-خرید-6000-نسخه-لایسنس'>استعلام قرارداد خرید 6000 نسخه لایسنس / استعلام, استعلام قرارداد خرید 6000 نسخه لایسنس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976527/فراخوان-تامین-آمبولانس-و-کادر-درمانی'> فراخوان تامین آمبولانس و کادر درمانی / فراخوان ، فراخوان تامین آمبولانس و کادر درمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976529/استعلام-​​مانیتور-60-اینچ'>استعلام ​​مانیتور 60 اینچ / استعلام, استعلام مانیتور 60 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976531/استعلام-اصلاح-شبکه-و-بهسازی-تاسیسات-آبرسانی-96-8-23'>استعلام اصلاح شبکه و بهسازی تاسیسات آبرسانی 96.8.23 / آگهی استعلام عمومی, استعلام اصلاح شبکه و بهسازی تاسیسات آبرسانی 96.8.23</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976532/مناقصه-آبرسانی-روستا'>مناقصه آبرسانی روستا  / مناقصه ,مناقصه آبرسانی روستا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976534/مناقصه-آبرسانی'>مناقصه آبرسانی  / مناقصه , مناقصه آبرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976536/استعلام-تست-NDT-کلیه-قطعات-روتور'>استعلام تست NDT کلیه قطعات روتور / استعلام , استعلام تست NDT کلیه قطعات روتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976537/مناقصه-فراخوان-ارزیابی-کیفی-جهت-مناقصه-تامین-نیرو-انسانی'>مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی جهت مناقصه تامین نیرو انسانی / مناقصه, مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی جهت مناقصه تامین نیرو انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976538/استعلام-انجام-تست-پاشش-لنس-گازوییل'>استعلام انجام تست پاشش لنس گازوییل / استعلام ,استعلام انجام تست پاشش لنس گازوییل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976539/استعلام-​​کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام ​​کامپیوتر و فناوری   / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976540/استعلام-انجام-تست-های-الکتریک-بر-اساس-آنالیز'>استعلام انجام تست های الکتریک بر اساس آنالیز  / استعلام , استعلام انجام تست های الکتریک بر اساس آنالیز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976541/استعلام-کابینت-کاری-و-هودگذاری'>استعلام کابینت کاری و هودگذاری / استعلام ، استعلام کابینت کاری و هودگذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976543/مناقصه-هود-لامینار-ایرفلوکلاس-2'>مناقصه هود لامینار ایرفلوکلاس 2 / مناقصه, مناقصه هود لامینار ایرفلوکلاس 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976544/استعلام-توسعه-شبکه-فاضلاب'>استعلام توسعه شبکه فاضلاب  / استعلام , استعلام توسعه شبکه فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976545/استعلام-میلگرد-سمانته-پروفیل-تسمه-و--'>استعلام میلگرد سمانته- پروفیل- تسمه و ... / استعلام, استعلام میلگرد سمانته- پروفیل- تسمه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976546/مناقصه-خرید-۵-دستگاه-ترانسفورماتور-قدرت'>مناقصه خرید ۵ دستگاه ترانسفورماتور قدرت  / مناقصه ,مناقصه خرید ۵ دستگاه ترانسفورماتور قدرت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976548/استعلام-فلومتر-هوای-فشرده'>استعلام فلومتر هوای فشرده / استعلام ,استعلام فلومتر هوای فشرده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976549/استعلام-قند-و-چای'>استعلام قند و چای  / استعلام, استعلام قند و چای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976551/استعلام-بها-خرید-دیوار-پیش-ساخت'>استعلام بها خرید دیوار پیش ساخت / استعلام ، استعلام بها خرید دیوار پیش ساخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976552/مناقصه-واگذاری-خدمات-امور-نقلیه-شرکت-آب-منطقه-ای-خراسان-جنوبی-نوبت-چهارم'>مناقصه واگذاری خدمات امور نقلیه شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی- نوبت چهارم / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری خدمات امور نقلیه شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی- نوبت چهارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976553/استعلام-الکتروپمپ-شناور-193-16'> استعلام الکتروپمپ شناور 193/16  / استعلام , استعلام الکتروپمپ شناور 193/16 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976555/استعلام-کنسرو-لوبیا-چیتی-نورس'>استعلام کنسرو لوبیا چیتی نورس  / استعلام , استعلام کنسرو لوبیا چیتی نورس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976556/استعلام-سنسور-مغناطیسی-و--'>استعلام سنسور مغناطیسی و ... / استعلام ,استعلام سنسور مغناطیسی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976557/استعلام-تجهیزات-آزمایشگاهی'>استعلام تجهیزات آزمایشگاهی / استعلام ,استعلام ​ تجهیزات آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976558/استعلام-لپ-تاپ--کیس-و-پرینتر'>استعلام لپ تاپ ، کیس و پرینتر  / استعلام , استعلام لپ تاپ ، کیس و پرینتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976559/استعلام-مواد-شوینده'>استعلام مواد شوینده / استعلام, استعلام مواد شوینده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976561/فراخوان-تهیه-رنگ-سرد-و-اجرای-خط-کشی--'>فراخوان تهیه رنگ سرد و اجرای خط کشی ... / فراخوان, فراخوان تهیه رنگ سرد و اجرای خط کشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976562/استعلام-بن-بن-شیشه-ای'>استعلام بن بن شیشه ای  / استعلام، استعلام بن بن شیشه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976563/استعلام-بذر-درختان-جنگلی'>استعلام بذر درختان جنگلی / استعلام , استعلام بذر درختان جنگلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976564/استعلام-گوشت-سردست-گوساله-منجمد-شده'>استعلام گوشت سردست گوساله منجمد شده / استعلام ,استعلام ​ گوشت سردست گوساله منجمد شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976565/استعلام-لوازم-بهداشتی-آرایشی'>استعلام لوازم بهداشتی، آرایشی / استعلام, استعلام لوازم بهداشتی، آرایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976566/استعلام-مرغ-منجمد'>استعلام مرغ منجمد / استعلام , استعلام مرغ منجمد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976567/استعلام-لپ-تاپ'>استعلام لپ تاپ  / استعلام, استعلام لپ تاپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976569/استعلام-تجهیزات-آزمایشگاهی'>استعلام تجهیزات آزمایشگاهی / استعلام ,استعلام ​ تجهیزات آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976570/استعلام-اقلام-ورزشی'>استعلام اقلام ورزشی  / استعلام , استعلام اقلام ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976571/استعلام-​مواد-شوینده-و-بهداشتی'>استعلام ​مواد شوینده و بهداشتی / استعلام, استعلام ​مواد شوینده و بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976572/استعلام-مایع-ظرفشویی-4-لیتری'>استعلام مایع ظرفشویی 4 لیتری  / استعلام , استعلام مایع ظرفشویی 4 لیتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976573/استعلام-کود-کمپوست'>استعلام کود کمپوست  / استعلام , استعلام کود کمپوست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976574/استعلام-تجهیزات-شبکه'>استعلام تجهیزات شبکه  / استعلام ,استعلام ​تجهیزات شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976576/استعلام-مانیتور-تاشو-کنفرانسی-ایرانی'>استعلام مانیتور تاشو کنفرانسی ایرانی / استعلام, استعلام مانیتور تاشو کنفرانسی ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976577/استعلام-لایروبی-و-مرمت-قنات'>استعلام لایروبی و مرمت قنات  / استعلام , استعلام لایروبی و مرمت قنات  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976578/استعلام-مرمت-و-لایروبی-قنات'>استعلام مرمت و لایروبی قنات / استعلام , استعلام مرمت و لایروبی قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976579/استعلام-CISCO-CATALYST--کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام CISCO CATALYST  ، کامپیوتر و فناوری  / استعلام,استعلام CISCO CATALYST  ، کامپیوتر و فناوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976580/استعلام-اجرای-طرح-برق-رسانی'>استعلام اجرای طرح برق رسانی / استعلام ,استعلام ​اجرای طرح برق رسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976582/استعلام-کیبرد-و-موس'>استعلام کیبرد و موس  / استعلام , استعلام کیبرد و موس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976583/استعلام-خرید-ماسه'>استعلام خرید ماسه / استعلام, استعلام خرید ماسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976584/استعلام-​کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام ​کامپیوتر و فناوری / استعلام, استعلام ​کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976585/استعلام-محصولات-الکترونیکی'>استعلام محصولات الکترونیکی     / استعلام, استعلام محصولات الکترونیکی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976587/استعلام-کاغذ-A4-کپی-مکس-80-گرمی'>استعلام کاغذ A4 کپی مکس 80 گرمی / استعلام ,استعلام ​کاغذ A4 کپی مکس 80 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976588/استعلام-2-دستگاه-هارد-دیسک-هیتاچی'>استعلام 2 دستگاه هارد دیسک هیتاچی  / استعلام, استعلام 2 دستگاه هارد دیسک هیتاچی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976589/استعلام-لوازم-تحریر'>استعلام لوازم تحریر / استعلام ,استعلام لوازم تحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976591/استعلام-نگهداری-یکساله-سامانه-دوربین'>استعلام نگهداری یکساله سامانه دوربین / استعلام ,استعلام ​نگهداری یکساله سامانه دوربین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976592/استعلام-ارتباطی-و-مخابراتی'>استعلام ارتباطی و مخابراتی  / استعلام ,استعلام ارتباطی و مخابراتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976596/استعلام-پیچ-کاری-و-ایزوگام-کاری-مخصوص'>استعلام پیچ کاری و ایزوگام کاری مخصوص  / استعلام, استعلام پیچ کاری و ایزوگام کاری مخصوص </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976597/استعلام-ابزارآلات-الکتریکی'>استعلام ابزارآلات الکتریکی  / استعلام ,استعلام ابزارآلات الکتریکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976598/استعلام-کاغذ-کپی-مکس-350-بسته'>استعلام کاغذ کپی مکس 350 بسته / استعلام ,استعلام ​کاغذ کپی مکس 350 بسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976599/استعلام-پیچ-کاری-و-ایزوگام-کاری-مخصوص'>استعلام پیچ کاری و ایزوگام کاری مخصوص  / استعلام, استعلام پیچ کاری و ایزوگام کاری مخصوص </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976600/استعلام-کابل-مخابراتی'>استعلام کابل مخابراتی / استعلام ,استعلام کابل مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976602/استعلام-پیچ-کاری-و-ایزوگام-کاری-مخصوص'>استعلام پیچ کاری و ایزوگام کاری مخصوص  / استعلام, استعلام پیچ کاری و ایزوگام کاری مخصوص </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976603/استعلام-تهیه-لوازم-برقی-بابت-روشنایی'>استعلام تهیه لوازم برقی بابت روشنایی / استعلام ,استعلام ​تهیه لوازم برقی بابت روشنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976604/استعلام-محصولات-الکترونیکی'>استعلام محصولات الکترونیکی  / استعلام ,استعلام محصولات الکترونیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976605/استعلام-تجهیزات-آزمایشگاهی'>استعلام تجهیزات آزمایشگاهی / استعلام , استعلام تجهیزات آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976607/استعلام-پمپ-چاه-شناور-تمام-استیل-IDAB'>استعلام پمپ چاه شناور تمام استیل IDAB / استعلام ,استعلام ​پمپ چاه شناور تمام استیل IDAB</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976608/فراخوان-حصارکشی-و-فنس-کشی-مخازن-و-چاههای-مساکن'>فراخوان حصارکشی و فنس کشی مخازن و چاههای مساکن  / فراخوان , فراخوان حصارکشی و فنس کشی مخازن و چاههای مساکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976609/استعلام-فن-کوئل-دیواری--'>استعلام فن کوئل دیواری... / استعلام, استعلام فن کوئل دیواری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976610/استعلام-تعویض-دو-دستگاه-کلید-66-کیلو-ولت'>استعلام تعویض دو دستگاه کلید 66 کیلو ولت  / استعلام ,استعلام تعویض دو دستگاه کلید 66 کیلو ولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976611/استعلام-تی-شرت-آستین-دار'>استعلام تی شرت آستین دار / استعلام ,استعلام تی شرت آستین دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976612/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری / استعلام , استعلام کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976614/استعلام-لیبل-پی-وی-سی'>استعلام لیبل پی وی سی / استعلام, استعلام لیبل پی وی سی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976615/آگهی-مناقصه-واگذاری-امور-تهیه--طبخ-و-توزیع-غذای-بیمارستان'> آگهی مناقصه واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذای بیمارستان  /  آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه  واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذای بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976616/استعلام-یک-دستگاه-ALL-IN-ONE'>استعلام یک دستگاه ALL IN ONE / استعلام ,استعلام یک دستگاه ALL IN ONE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976617/استعلام-خرید-درب-منهول-جهت-برخی-شهرکها'>استعلام خرید درب منهول جهت برخی شهرکها / استعلام , استعلام خرید درب منهول جهت برخی شهرکها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976618/استعلام-​خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-دو-دست--'>استعلام ​خرید و نصب و راه اندازی دو دست... / استعلام, استعلام ​خرید و نصب و راه اندازی دو دست...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976620/استعلام-اجرای-کرسی-چینی-و-سایر-امورات'>استعلام اجرای کرسی چینی و سایر امورات / استعلام ,استعلام ​اجرای کرسی چینی و سایر امورات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976622/استعلام-کاغذ'>استعلام کاغذ / استعلام, استعلام کاغذ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976623/استعلام-دمونتاژ-تمامی-بخش-های-مورد-نیاز--'>استعلام دمونتاژ تمامی بخش های مورد نیاز... / استعلام, استعلام دمونتاژ تمامی بخش های مورد نیاز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976624/استعلام-پوشاک-و-کفش'>استعلام پوشاک و کفش / استعلام , استعلام پوشاک و کفش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976625/استعلام-دستگاه-ضبط-کننده-تحت-شبکه'>استعلام دستگاه ضبط کننده تحت شبکه / استعلام ,استعلام دستگاه ضبط کننده تحت شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976626/استعلام-اجاره-5-دستگاه-خودرو-پژو-پارس'>استعلام اجاره 5 دستگاه خودرو پژو پارس  / استعلام,استعلام اجاره 5 دستگاه خودرو پژو پارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976627/استعلام-​لوله-فولادی'> استعلام ​لوله فولادی  / استعلام , استعلام ​لوله فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976628/استعلام-تهیه-قطعات-جهت-سرویس-و-اورهال'>استعلام تهیه قطعات جهت سرویس و اورهال / استعلام, استعلام تهیه قطعات جهت سرویس و اورهال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976629/استعلام-کاغذ-70-گرم-آپریل-مشکی'>استعلام کاغذ 70 گرم آپریل مشکی / استعلام, استعلام کاغذ 70 گرم آپریل مشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976630/استعلام-صندوق-ضمانت-صادرات'>استعلام صندوق ضمانت صادرات  / استعلام,استعلام صندوق ضمانت صادرات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976632/استعلام-۳۰-دست-البسه-و-ملزومات-استحقاقی'>استعلام ۳۰ دست البسه و ملزومات استحقاقی  / استعلام ,استعلام ۳۰ دست البسه و ملزومات استحقاقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976633/استعلام-دوربین-دیجیتال-والتیما'>استعلام دوربین دیجیتال والتیما / استعلام ,استعلام دوربین دیجیتال والتیما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976634/استعلام-​آسانسور'>استعلام ​آسانسور  / استعلام , استعلام ​آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976635/استعلام-کامپیوتر-کامل'>استعلام کامپیوتر کامل / استعلام, استعلام کامپیوتر کامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976636/استعلام-لاستیک-آببندی-تو-خالی'>استعلام لاستیک آببندی تو خالی  / استعلام, استعلام لاستیک آببندی تو خالی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976637/استعلام-برشکاری-و-جوشکاری-قطعات--'>استعلام برشکاری و جوشکاری قطعات ... / استعلام, استعلام برشکاری و جوشکاری قطعات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976638/استعلام-کفپوش-رولی'>استعلام کفپوش رولی / استعلام, استعلام کفپوش رولی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976639/استعلام-تهیه-و-اجرای-درب-ترمال-بریک'>استعلام تهیه و اجرای درب ترمال بریک / استعلام ,استعلام تهیه و اجرای درب ترمال بریک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976640/استعلام-تهیه-و-اجرای-طرحهای-4-گانه-ارت'>استعلام تهیه و اجرای طرحهای 4 گانه ارت / استعلام, استعلام تهیه و اجرای طرحهای 4 گانه ارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976641/استعلام-تهیه-مصالح-و-نصب-تجهیزات-روشنایی'>استعلام تهیه مصالح و نصب تجهیزات روشنایی  / استعلام , استعلام تهیه مصالح و نصب تجهیزات روشنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976642/استعلام-لایروبی-و-مرمت-قنات'>استعلام لایروبی و مرمت قنات / استعلام , استعلام لایروبی و مرمت قنات  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976643/استعلام-۳-دستگاه-پرینتر'>استعلام ۳ دستگاه پرینتر / استعلام ,استعلام ۳ دستگاه پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976644/استعلام-خرید--نصب-و-راه-اندازی-و-آموز'>استعلام خرید  ،نصب و راه اندازی و آموز  / استعلام ,استعلام خرید  ،نصب و راه اندازی و آموز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976645/استعلام-البسه-پرسنل-تاسیسات-و-برق'> استعلام البسه پرسنل تاسیسات و برق  / استعلام , استعلام البسه پرسنل تاسیسات و برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976646/استعلام-امور-تاسیساتی'>استعلام امور تاسیساتی / استعلام, استعلام امور تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976647/استعلام-سندبلاست--'>استعلام سندبلاست... / استعلام, استعلام سندبلاست...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976648/استعلام-خرید-لوازم-آزمایشگاهی'>استعلام خرید لوازم آزمایشگاهی / استعلام ,استعلام خرید لوازم آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976649/استعلام-ویی-اس--LINE--KVA10-INTERACTIVE'>استعلام ویی اس - LINE - KVA10  INTERACTIVE  / استعلام, استعلام ویی اس - LINE - KVA10  INTERACTIVE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976651/استعلام-محصولات-کشاورزی-و-باغی'>استعلام محصولات کشاورزی و باغی  / استعلام , استعلام محصولات کشاورزی و باغی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976652/استعلام-​تابلو-برق-جهت-چاه-شماره-یک'>استعلام ​تابلو برق جهت چاه شماره یک / استعلام, استعلام ​تابلو برق جهت چاه شماره یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976653/استعلام-صندلی-کارمندی'>استعلام صندلی کارمندی  / استعلام ,استعلام صندلی کارمندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976654/استعلام-انجام-عملیات-حرارتی--'>استعلام انجام عملیات حرارتی... / استعلام, استعلام انجام عملیات حرارتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976655/استعلام-دستگاه-اندازه-گیری-هدایت-هیدر'>استعلام دستگاه اندازه گیری هدایت هیدر / استعلام, استعلام دستگاه اندازه گیری هدایت هیدر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976656/استعلام-تهیه-مصالح-و-اجرای-تاسیسات'>استعلام تهیه مصالح و اجرای تاسیسات  / استعلام , استعلام تهیه مصالح و اجرای تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976657/استعلام-Scanner-canon-dr-m1060'>استعلام Scanner canon dr- m1060  / استعلام , استعلام Scanner canon dr- m1060 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976658/استعلام-​بازسازی-2-دستگاه-آسانسور'>استعلام ​بازسازی 2 دستگاه آسانسور / استعلام , استعلام ​​بازسازی 2 دستگاه آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976659/استعلام-کاغذ-a4-و--'>استعلام کاغذ a4 و ... / استعلام ,استعلام کاغذ a4 و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976660/استعلام-گرمکن-و-شلوار-ورزشی'>استعلام گرمکن و شلوار ورزشی  / استعلام ,استعلام گرمکن و شلوار ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976661/استعلام-شیر-پاکتی-200-سی-سی'>استعلام شیر پاکتی 200 سی سی  / استعلام , استعلام شیر پاکتی 200 سی سی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976662/استعلام-اتصالات'>استعلام اتصالات / استعلام, استعلام اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976663/استعلام-شیکر-اروبیتال-20-لیتری'>استعلام شیکر اروبیتال 20 لیتری / استعلام, استعلام شیکر اروبیتال 20 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976665/استعلام-​لباس-فرم-شامل-پیراهن-و-شلوار'>استعلام ​لباس فرم شامل پیراهن و شلوار / استعلام , استعلام ​​لباس فرم شامل پیراهن و شلوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976666/استعلام-​مواد-شوینده-و-بهداشتی'>استعلام ​مواد شوینده و بهداشتی / استعلام, استعلام ​مواد شوینده و بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976667/استعلام-رزین-با-فرمول-شیمیایی'>استعلام رزین با فرمول شیمیایی  / استعلام ,استعلام رزین با فرمول شیمیایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976668/استعلام-دستگاه-امحاء-صنعتی'>استعلام دستگاه امحاء صنعتی  / استعلام ,استعلام دستگاه امحاء صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976669/استعلام-انجام-عملیات-آبیاری-و-مراقبت-ا--'>استعلام انجام عملیات آبیاری و مراقبت ا.... / استعلام, استعلام انجام عملیات آبیاری و مراقبت ا....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976670/استعلام-تایل-سقف-کاذب'>استعلام تایل سقف کاذب  / استعلام , استعلام تایل سقف کاذب 30 متر - دیوار پوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976671/استعلام-سوییچ--ماژول-و-کنسول-شبکه'>استعلام سوییچ ، ماژول و کنسول شبکه  / استعلام , استعلام سوییچ ، ماژول و کنسول شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976672/استعلام-تجهیزات-آزمایشگاهی'>استعلام تجهیزات آزمایشگاهی / استعلام, استعلام تجهیزات آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976673/استعلام-ساخت-و-ساز'>استعلام ساخت و ساز / استعلام ,استعلام ساخت و ساز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976674/استعلام​کاغذ-90-70-گرمی-70-آپریل-مشکی'>استعلام​کاغذ 90*70 گرمی 70 آپریل مشکی / استعلام ,استعلام ​​کاغذ 90*70 گرمی 70 آپریل مشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976675/استعلام-نقاشی-روغنی'>استعلام نقاشی روغنی / استعلام , استعلام نقاشی روغنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976676/استعلام-دیب-فریز-منفی-80-درجه'>استعلام دیب فریز منفی 80 درجه / استعلام, استعلام دیب فریز منفی 80 درجه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976677/استعلام-لوازم-برق-کشی'>استعلام لوازم برق کشی / استعلام , استعلام لوازم برق کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976678/استعلام-تجهیزات-آزمایشگاهی'>استعلام تجهیزات آزمایشگاهی / استعلام, استعلام تجهیزات آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976679/استعلام-رادیاتور-اینترکولر-کمپرسور'>استعلام رادیاتور اینترکولر کمپرسور / استعلام ,استعلام رادیاتور اینترکولر کمپرسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976681/استعلام-نگهداری-و-تامین-قطعات-مورد-نیاز-1--'>استعلام نگهداری و تامین قطعات مورد نیاز 1...  / استعلام, استعلام نگهداری و تامین قطعات مورد نیاز 1... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976682/استعلام-​کاپشن-و-کاور-شبرنگ-4-دست'>استعلام ​کاپشن و کاور شبرنگ 4 دست / استعلام , استعلام کاپشن و کاور شبرنگ 4 دست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976683/استعلام-تجهیزات-آزمایشگاهی'>استعلام تجهیزات آزمایشگاهی / استعلام, استعلام تجهیزات آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976684/استعلام-موتور-پمپ-آب'>استعلام موتور پمپ آب / استعلام, استعلام موتور پمپ آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976686/استعلام-شیکر-معمولی-3-طبقه'>استعلام شیکر معمولی 3 طبقه / استعلام, استعلام شیکر معمولی 3 طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976687/استعلام-رادیاتور-آلومینیومی'>استعلام رادیاتور آلومینیومی  / استعلام ,استعلام رادیاتور آلومینیومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976688/استعلام-لیبل-امنیتی-بدون-اثرگذاری'>استعلام لیبل امنیتی بدون اثرگذاری / استعلام ,استعلام لیبل امنیتی بدون اثرگذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976689/استعلام-ترازو'>استعلام ترازو  / استعلام, استعلام ترازو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976690/استعلام-اجرای-گازکشی-ساختمان'>استعلام اجرای گازکشی ساختمان  / استعلام, استعلام اجرای گازکشی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976691/استعلام-شیکر-انکوباتور-یخچالدار'>استعلام شیکر انکوباتور یخچالدار  / استعلام, استعلام شیکر انکوباتور یخچالدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976692/استعلام-فیلتر-هوای-کمپرسور'>استعلام فیلتر هوای کمپرسور / استعلام ,استعلام فیلتر هوای کمپرسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976693/استعلام-سرویس-و-خرید-و-تعویض-باطری-و--'>استعلام سرویس و خرید و تعویض باطری و ... / استعلام ,استعلام سرویس و خرید و تعویض باطری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976695/استعلام-سمپلر-متغیر-برند-آلمان'>استعلام سمپلر متغیر برند آلمان / استعلام, استعلام سمپلر متغیر برند آلمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976696/استعلام-سطح-سنج-هیدرواستاتیک'>استعلام سطح سنج هیدرواستاتیک  / استعلام ,استعلام سطح سنج هیدرواستاتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976697/استعلام-پنترومتر-نفوذ-سنج-میوه'>استعلام پنترومتر نفوذ سنج میوه  / استعلام, استعلام پنترومتر نفوذ سنج میوه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976698/استعلام-​اصلاح-شبکه-و-بهسازی-تاسیسات-آب'>استعلام ​اصلاح شبکه و بهسازی تاسیسات آب / استعلام, استعلام ​اصلاح شبکه و بهسازی تاسیسات آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976699/استعلام-​خرید-پودر-پرکلرین-با-درصد-خلوص'>استعلام ​خرید پودر پرکلرین با درصد خلوص / استعلام , استعلام خرید پودر پرکلرین با درصد خلوص</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976700/استعلام-برگزاری-نشست-تخصصی-امور-آسیب'>استعلام برگزاری نشست تخصصی امور آسیب / استعلام ,  استعلام برگزاری نشست تخصصی امور آسیب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976701/استعلام-هود-دائم-کار-armen-ian-coil'>استعلام هود دائم کار armen ian coil  / استعلام, استعلام هود دائم کار armen ian coil </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975822/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-170-17متر'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 170.17متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 170.17متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975823/مزایده-خط-به-شماره-09122753134'>مزایده خط به شماره 09122753134  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده خط به شماره 09122753134 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975824/مزایده-یک-قطعه-زمین-جنگلی-و-جلگه-ای-مساحت-36000متر'>مزایده یک قطعه زمین جنگلی و جلگه ای مساحت 36000متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین جنگلی و جلگه ای مساحت 36000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975825/مزایده-یک-قطعه-زمین-بخش-4-ثبت-میاندرود-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین بخش 4 ثبت میاندرود نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بخش 4 ثبت میاندرود نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975826/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-60108-فرعی'>مزایده پلاک ثبتی شماره 60108 فرعی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 60108 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975827/مزایده-فروش-300-تن-آهن-آلات-ضایعاتی'>مزایده فروش 300 تن آهن آلات ضایعاتی / مزایده عمومی، مزایده فروش 300 تن آهن آلات ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975828/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-بخش-ده-قزوین'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی بخش ده قزوین / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی بخش ده قزوین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975832/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-405'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 405  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975833/مزایده-فروش-املاک-اداری-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک اداری تجاری نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش املاک اداری تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975836/مزایده-یک-دستگاه-گوشی-تلفن-همراه-سامسونگ-و--'>مزایده یک دستگاه گوشی تلفن همراه سامسونگ و... / مزایده, مزایده یک دستگاه گوشی تلفن همراه سامسونگ و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975839/مزایده-ششدانگ-عمارت-در-دو-طبقه-و-نیم-احداثی-در-زمین-122-67-متر'>مزایده ششدانگ عمارت در دو طبقه و نیم احداثی در زمین 122.67 متر / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت در دو طبقه و نیم احداثی در زمین 122.67 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975841/مزایده-تمامت-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-201-17متر'>مزایده تمامت ششدانگ یکباب خانه مساحت 201.17متر  / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ یکباب خانه مساحت 201.17متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975842/مزایده-فروش-تعداد-43-دستگاه-انواع-خودروی-قابل-شماره-گذاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 43 دستگاه انواع خودروی قابل شماره گذاری  نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش تعداد 43 دستگاه انواع خودروی قابل شماره گذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975843/مزایده-یک-دستگاه-مگان-اتومات'>مزایده یک دستگاه مگان اتومات  / مزایده ، مزایده  یک دستگاه مگان اتومات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975844/مزایده-ششدانگ-زمین-با-بنای-احداثی-در-آن-مساحت-85-متر'>مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی در آن مساحت 85 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی در آن مساحت 85 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975845/مزایده-منزل-مسکونی-قطعه-71-تفکیکی-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی قطعه 71 تفکیکی نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی قطعه 71 تفکیکی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975846/مزایده-بهره-برداری-و-حفظ-و-نگهداری-از-پارکینگ-عمومی-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری و حفظ و نگهداری از پارکینگ عمومی- نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری و حفظ و نگهداری از پارکینگ عمومی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975847/مزایده-دو-قطعه-زمین-کشاورزی-نوبت-دوم'>مزایده دو قطعه زمین کشاورزی نوبت دوم  / مزایده,مزایده دو قطعه زمین کشاورزی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975848/مزایده-واگذاری-اراضی-با-کاربری-تجاری-و-پمپ-بنزین'>مزایده واگذاری اراضی با کاربری تجاری و پمپ بنزین / مزایده عمومی ، مزایده واگذاری اراضی با کاربری تجاری و پمپ بنزین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975850/مزایده-یک-قطعه-باغ-مساحت-5000متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه باغ مساحت 5000متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه باغ مساحت 5000متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975852/مزایده-منزل-مسکونی-یک-طبقه-سه-خوابه-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی یک طبقه سه خوابه نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی یک طبقه سه خوابه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975853/مزایده-فروش-تعدادی-دام-مازاد'>مزایده فروش تعدادی دام مازاد  / آگهی مزایده , مزایده فروش تعدادی دام مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975856/مزایده-واگذاری-اراضی-با-کاربری-های-عمومی'>مزایده واگذاری اراضی با کاربری های عمومی  / مزایده عمومی ، مزایده واگذاری اراضی با کاربری های عمومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975861/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-221-99متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 221.99متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 221.99متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975863/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-528-فرعی-نوبت-اول'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 528 فرعی نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 528 فرعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975865/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-رنو-تندر-90-مدل-89'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری رنو تندر 90 مدل 89  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری رنو تندر 90 مدل 89 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975866/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پارس-تندر'>مزایده یک دستگاه خودروی پارس تندر / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی پارس تندر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975867/مزایده-اجاره-واحد-تزریق-پلاستیک-نوبت-دوم'>مزایده اجاره واحد تزریق پلاستیک نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی ، مزایده اجاره واحد تزریق پلاستیک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975870/مزایده-خط-لوله-30-نفت-خام--نوبت-دوم'>مزایده خط لوله 30 نفت خام - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی ,  مزایده خط لوله 30 نفت خام - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975871/مزایده-واگذاری-غرفه'>مزایده واگذاری غرفه / آگهی مزایده, مزایده واگذاری غرفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975873/مزایده-یک-دستگاه-تلویزیون-صنام-و--'>مزایده یک دستگاه تلویزیون صنام و ... / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه تلویزیون صنام و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975874/مزایده-فروش-تعدادی-لوازم-اداری-اسقاط'>مزایده فروش تعدادی لوازم اداری اسقاط / آگهی مزایده , مزایده فروش تعدادی لوازم اداری اسقاط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975877/مزایده-فروش-اقلام-راکد-و-ضایعاتی--'>مزایده فروش اقلام راکد و ضایعاتی ... / آگهی مزایده , مزایده فروش اقلام راکد و ضایعاتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975881/مزایده-ملک-پلاک-ثبتی-2938-فرعی-از-115-اصلی'>مزایده ملک پلاک ثبتی 2938 فرعی از 115 اصلی / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی 2938 فرعی از 115 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975883/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-وانت-نیسان-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه خودروی وانت نیسان- نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودروی وانت نیسان- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975886/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-هفت-اهواز'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش هفت اهواز  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش هفت اهواز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975888/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-سه-تهران'>مزایده پلاک ثبتی بخش سه تهران / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش سه تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975890/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-عرصه-هفتاد-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت عرصه هفتاد متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت عرصه هفتاد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975896/مزایده-ششدانگ-باغ-مثمر-مساحت-5300متر'>مزایده ششدانگ باغ مثمر مساحت 5300متر  / مزایده,مزایده ششدانگ باغ مثمر مساحت 5300متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975900/مزایده-خودروی-سواری-رانا-1115-سفید-رنگ'>مزایده خودروی سواری رانا 1115 سفید رنگ / آگهی مزایده, مزایده خودروی سواری رانا 1115 سفید رنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975902/مزایده-فروش-4-واحد-مسکونی--'>مزایده فروش 4 واحد مسکونی ... / مزایده,مزایده فروش 4 واحد مسکونی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975903/مزایده-فروش-ششدانگ-4-دستگاه-ساختمان-نوبت-دوم'>مزایده فروش ششدانگ 4 دستگاه ساختمان نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش ششدانگ 4 دستگاه ساختمان نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975905/مزایده-اجاره-اماکن-ورزشی-مرحله-دوم-نوبت-اول'>مزایده اجاره اماکن ورزشی مرحله دوم نوبت اول  / فراخوان مزایده عمومی , مزایده اجاره اماکن ورزشی مرحله دوم نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975906/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-296-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 296 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 296 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975909/مزایده-سرقفلی-مغازه-و-دو-دانگ-از-ششدانگ-زمین'>مزایده سرقفلی مغازه و دو دانگ از ششدانگ زمین / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه و دو دانگ از ششدانگ زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975911/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-58-23متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 58.23متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 58.23متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975913/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-414-88متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 414.88متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 414.88متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975917/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-103-26متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 103.26متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 103.26متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975918/مزایده-فروش-انواع-دوربین-مدار-بسته-و--'>مزایده فروش انواع دوربین مدار بسته و ... / مزایده , مزایده فروش انواع دوربین مدار بسته  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975920/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-1869متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 1869متر   / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 1869متر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975922/مزایده-فروش-تعدادی-از-قطعات-زمین'>مزایده فروش تعدادی از قطعات زمین  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از قطعات زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975923/مزایده-حدود-160-دستگاه-از-خودروهای-درجه-دو-مازاد-و-اوراقی'>مزایده حدود 160 دستگاه از خودروهای درجه دو، مازاد و اوراقی / آگهی مزایده عمومی، مزایده حدود 160 دستگاه از خودروهای درجه دو، مازاد و اوراقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975924/یکدستگاه-خودرو-سواری-پژو-پارس-مدل-1394'>یکدستگاه خودرو سواری پژو پارس مدل 1394 / آگهی مزایده اموال منقول, یکدستگاه خودرو سواری پژو پارس مدل 1394</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975925/مزایده-فروش-شش-دستگاه-خودروی-اسقاطی-نوبت-دوم'>مزایده فروش شش دستگاه خودروی اسقاطی  نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش شش دستگاه خودروی اسقاطی  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975926/مزایده-سرقفلی-مغازه-مشاع-بخش-ده-تهران'>مزایده سرقفلی مغازه مشاع بخش ده تهران / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه مشاع بخش ده تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975927/مزایده-اجاره-زمین-و-کارگاه-تولید-بتن'>مزایده اجاره زمین و کارگاه تولید بتن  / آگهی مزایده,مزایده اجاره زمین و کارگاه تولید بتن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975929/مزایده-واگذاری-مالکیت-املاک-مجتمع-الوند'>مزایده واگذاری مالکیت املاک مجتمع الوند  / مزایده,مزایده واگذاری مالکیت املاک مجتمع الوند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975930/مزایده-یک-دستگاه-ماشین-وایت-(کله-تریلی)'>مزایده یک دستگاه ماشین وایت (کله تریلی) / مزایده, مزایده یک دستگاه ماشین وایت (کله تریلی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975931/مزایده-ششدانگ-پلاک-577-فرعی-مساحت-دویست-متر'>مزایده ششدانگ پلاک 577 فرعی مساحت دویست متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 577 فرعی مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975933/مزایده-اماکن-ورزشی--نوبت-دوم'>مزایده اماکن ورزشی - نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده اماکن ورزشی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975934/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-اعیان-قطعه-12-تفکیکی'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ اعیان قطعه 12 تفکیکی / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ اعیان قطعه 12 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975935/مزایده-فروش-دستگاه-DWR-مگاویژن--نوبت-دوم'>مزایده فروش دستگاه DWR مگاویژن... نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش دستگاه DWR مگاویژن... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975937/مزایده-پارکبان-در-خصوص-نصب-و-راه-اندازی-دستگاه-های-پارکومتر-هوشمند'>مزایده پارکبان در خصوص نصب و راه اندازی دستگاه های پارکومتر هوشمند / آگهی مزایده عمومی، مزایده پارکبان در خصوص نصب و راه اندازی دستگاه های پارکومتر هوشمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975938/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-عرصه-245-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 245 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 245 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975940/مزایده-ششدانگ-کارگاه-مساحت-587-1متر'>مزایده ششدانگ کارگاه مساحت 587.1متر / مزایده,مزایده ششدانگ کارگاه مساحت 587.1متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975941/مزایده-پلت-کوکتل-چهار-رنگ-نوبت-دوم'>  مزایده پلت کوکتل چهار رنگ  نوبت دوم  / مزایده,   مزایده پلت کوکتل چهار رنگ  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975942/مزایده-فروش-سه-دستگاه-یخچال-نگهداری-لبنیات'>مزایده فروش سه دستگاه یخچال نگهداری لبنیات / مزایده, مزایده فروش سه دستگاه یخچال نگهداری لبنیات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975944/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-617-42-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 617.42 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 617.42 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975945/مزایده-یک-راس-اسب-مادیان-نوبت-دوم'>مزایده یک راس اسب مادیان نوبت دوم  / مزایده یک راس اسب مادیان  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975947/مزایده-فروش-یک-دستگاه-کولر-گازی-و-پارچه'>مزایده فروش یک دستگاه کولر گازی و پارچه / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه کولر گازی و پارچه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975948/مزایده-2000-متر-مشاع-از-10000-متر-قطعه-نوبت-اول'>مزایده 2000 متر مشاع از 10000 متر قطعه نوبت اول / مزایده,مزایده 2000 متر مشاع از 10000 متر قطعه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975949/مزایده-فروش-دستگاه-تراش-و---نوبت-دوم'>مزایده فروش دستگاه تراش و ....نوبت دوم  / مزایده اموال منقول, مزایده فروش دستگاه تراش و ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975951/مزایده-فروش-492-کارتن-شامپو-داروگر'>مزایده فروش 492 کارتن شامپو داروگر  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش 492 کارتن شامپو داروگر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975952/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-109-85متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 109.85متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 109.85متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975953/مزایده-یک-دستگاه-تولید-کیسه-زباله-کارکرده'>مزایده یک دستگاه تولید کیسه زباله کارکرده  / آگهی مزایده اموال منقول،مزایده یک دستگاه تولید کیسه زباله کارکرده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975954/مزایده-لیزر-جراحی-و-پزشکی-پرتابل-برای-استفاده-سطحی-نوبت-دوم'>مزایده لیزر جراحی و پزشکی پرتابل برای استفاده سطحی نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده لیزر جراحی و پزشکی پرتابل برای استفاده سطحی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975956/مزایده-ششدانگ-اعیانی-یکباب-واحد-مسکونی-آپارتمان-طبقه-اول'>مزایده ششدانگ اعیانی یکباب واحد مسکونی آپارتمان طبقه اول  / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی یکباب واحد مسکونی آپارتمان طبقه اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975959/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-پلاک-چهارده-هزار-و-دویست-و-نود-و-پنج-فرعی'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی پلاک چهارده هزار و دویست و نود و پنج فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی پلاک چهارده هزار و دویست و نود و پنج فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975960/مزایده-یک-دستگاه-کامیونت-ون-نیسان-2400'>مزایده یک دستگاه کامیونت ون نیسان 2400  / مزایده, مزایده یک دستگاه کامیونت ون نیسان 2400 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975961/مزایده-یک-دست-مبل-مدل-عربی'>مزایده یک دست مبل مدل عربی / آگهی مزایده، مزایده یک دست مبل مدل عربی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975962/مزایده-فروش-525-کارتن-15-عددی-مایع-ظرفشویی-ریکا'>مزایده فروش 525 کارتن 15 عددی مایع ظرفشویی ریکا  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش 525 کارتن 15 عددی مایع ظرفشویی ریکا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975963/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-76-7متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 76.7متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 76.7متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975964/مزایده-دستگاه-پیتزا-ریلی-کارکرده--دستگاه-شوتینگ'>مزایده دستگاه پیتزا ریلی کارکرده ، دستگاه شوتینگ / مزایده,مزایده دستگاه پیتزا ریلی کارکرده ، دستگاه شوتینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975965/مزایده-ششدانگ-پلاک-15-فرعی-بخش-دو-نیشابور'>مزایده ششدانگ پلاک 15 فرعی بخش دو نیشابور  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 15 فرعی بخش دو نیشابور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975966/مزایده-فروش-یکدستگاه-اتومبیل-موسو-مدل-83'>مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل موسو مدل 83  / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل موسو مدل 83 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975967/مزایده-دو-دستگاه-چرخ-خیاطی-صنعتی'>مزایده دو دستگاه چرخ خیاطی صنعتی / آگهی مزایده, مزایده دو دستگاه چرخ خیاطی صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975968/مزایده-وانت-دو-کابین-نیسان-پیکاپ-DX'>مزایده وانت دو کابین نیسان پیکاپ DX / آگهی مزایده، مزایده وانت دو کابین نیسان پیکاپ DX</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975969/مزایده-پودر-میکا'>مزایده پودر میکا / مزایده پودر میکا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975970/مزایده-یک-دستگاه-سرند-سه-طبقه'>مزایده یک دستگاه سرند سه طبقه / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه سرند سه طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975971/مزایده-یخچال-و-ظروف-آشپزخانه-و-وسایل-غیر-اداری'>مزایده یخچال و ظروف آشپزخانه و وسایل غیر اداری  / آگهی مزایده,مزایده یخچال و ظروف آشپزخانه و وسایل غیر اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975974/مزایده-پلاک-ثبتی-13621-فرعی-قطعه-چهار'>مزایده پلاک ثبتی 13621  فرعی قطعه چهار   / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 13621  فرعی قطعه چهار  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975975/مزایده-واگذاری-امتیاز-بهره-برداری-از-یک-باب-اتاق-شارژ-خاموش-کننده-های-دستی'>مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از یک باب اتاق شارژ خاموش کننده های دستی / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از یک باب اتاق شارژ خاموش کننده های دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975977/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-زمین-بخش-5-اسفندآباد'>مزایده سند مالکیت ششدانگ زمین بخش 5 اسفندآباد / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ زمین بخش 5 اسفندآباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975979/مزایده-یک-دستگاه-وانت-نیسان-مدل-86-تک-سوز'>مزایده یک دستگاه وانت نیسان مدل 86 تک سوز  / ​آگهی مزایده و فروش اموال منقول,مزایده یک دستگاه وانت نیسان مدل 86 تک سوز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975980/مزایده-یک-دستگاه-جوش-نقطه-زن--یکدستگاه-کمپرسور-باد'>مزایده یک دستگاه جوش نقطه زن ، یکدستگاه کمپرسور باد  / مزایده,مزایده یک دستگاه جوش نقطه زن ، یکدستگاه کمپرسور باد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975982/مزایده-یک-دستگاه-کانکس'>مزایده یک دستگاه کانکس / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975983/مزایده-ملک-دارای-سند-ششدانگ-تجاری-139-22متر'>مزایده ملک دارای سند ششدانگ تجاری 139.22متر  / مزایده,مزایده ملک دارای سند ششدانگ تجاری 139.22متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975984/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل'>مزایده یک دستگاه اتومبیل / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه اتومبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975986/مزایده-عرصه-و-اعیان-مساحت-314-65-متر-قدمت-25-سال'>مزایده عرصه و اعیان مساحت 314.65 متر قدمت 25 سال  / مزایده,مزایده عرصه و اعیان مساحت 314.65 متر قدمت 25 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975988/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-ام-وی-ام--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری ام وی ام - نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه خودروی سواری ام وی ام - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975993/مزایده-یک-دستگاه-لیفتراک'>مزایده یک دستگاه لیفتراک  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه لیفتراک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975995/اصلاحیه-مزایده-فروش-و-واگذاری-اراضی-مسکونی-و-غیرمسکونی'>اصلاحیه مزایده فروش و واگذاری اراضی مسکونی و غیرمسکونی / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش و واگذاری اراضی مسکونی و غیرمسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975997/مزایده-فروش-تعدادی-از-خودروهای-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش تعدادی از خودروهای مازاد بر نیاز  / آگهی مزایده , مزایده فروش تعدادی از خودروهای مازاد بر نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975998/مزایده-ماشین-آلات-تولید-پروفیل-آلومینیوم'>مزایده ماشین آلات تولید پروفیل آلومینیوم  / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده ماشین آلات تولید پروفیل آلومینیوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976003/مزایده-پلاک-ثبتی-با-قدمت-بیش-از-25-سال'>مزایده پلاک ثبتی با قدمت بیش از 25 سال / مزایده,مزایده پلاک ثبتی با قدمت بیش از 25 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976005/مزایده-آپارتمان-با-قدمت-5-ساله'>مزایده آپارتمان با قدمت 5 ساله / مزایده,مزایده آپارتمان با قدمت 5 ساله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976011/تجدید-واگذاری-34-واحد-تجاری--اداری-به-مساحت-2001---اصلاحیه--نوبت-دوم'>تجدید واگذاری 34 واحد تجاری - اداری به مساحت 2001 ...  اصلاحیه - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی و تجدید مزایده عمومی، تجدید واگذاری 34 واحد تجاری - اداری به مساحت 2001 ... اصلاحیه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976012/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-صد-و-چهار-متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه صد و چهار متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه صد و چهار متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976014/مزایده-واگذاری-تعداد-5-دستگاه-خودروی-اتوبوس--نوبت-دوم'>مزایده  واگذاری تعداد 5 دستگاه خودروی اتوبوس... نوبت دوم / آگهی مزایده، مزایده واگذاری تعداد 5 دستگاه خودروی اتوبوس... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976015/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-بخش-یک-اردبیل'>مزایده ششدانگ اپارتمان بخش یک اردبیل / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان بخش یک اردبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976017/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-با-قدمت-15-سال'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی با قدمت 15 سال / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی با قدمت 15 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976019/مزایده-ضایعات-آهن-آلات-(حدودا-4-تن)---نوبت-دوم'>مزایده ضایعات آهن آلات (حدودا 4 تن) ... نوبت دوم / مزایده ضایعات آهن آلات (حدودا 4 تن) ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976020/اگهی-مزایده-گل-و-گیاه--نوبت-دوم'>اگهی مزایده گل و گیاه  - نوبت دوم  / اگهی مزایده , مزایده گل و گیاه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976021/مزایده-ملک-مساحت-5000-متر-مرحله-دوم'>مزایده ملک مساحت 5000 متر مرحله دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت 5000 متر مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976022/مزایده-فروش-مقدار-300-تن-بوکسیت-و--'>مزایده فروش مقدار 300 تن بوکسیت و ... / آگهی مزایده عمومی ، مزایده فروش مقدار 300 تن بوکسیت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976024/مزایده-فروش-قطعه-زمین-مساحت-262-85-متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش قطعه زمین مساحت 262.85 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش قطعه زمین مساحت 262.85 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976025/مزایده-فروش-19-قطعه-زمین-از-زمینهای-شهرداری-نوبت-دوم'>مزایده فروش 19 قطعه زمین از زمینهای شهرداری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 19 قطعه زمین از زمینهای شهرداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976027/مزایده-0-75-یک-دانگ-از-ششدانگ-مشاع-ملک'>مزایده 0.75 یک دانگ از ششدانگ مشاع ملک / مزایده,مزایده 0.75 یک دانگ از ششدانگ مشاع ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976028/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید  / مزایده، مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976029/مزایده-فروش-41-ردیف-تجهیزات-کارگاهی'>مزایده فروش 41 ردیف تجهیزات کارگاهی  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش 41 ردیف تجهیزات کارگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976035/مزایده-ساختمان-دو-طبقه-و-اسکلت-فلزی-و-اعیان-در-حال-ساخت'>مزایده ساختمان دو طبقه و اسکلت فلزی و  اعیان در حال ساخت  / مزایده,مزایده ساختمان دو طبقه و اسکلت فلزی و  اعیان در حال ساخت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976038/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-سیصد-متر-مرحله-اول'>مزایده منزل مسکونی مساحت سیصد متر مرحله اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت سیصد متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976042/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-قدمت-سی-سال-منقول'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی قدمت سی سال منقول  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی قدمت سی سال منقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976043/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-98-44متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 98.44متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 98.44متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976048/مزایده-آپارتمان-طبقه-اول-131-34متر-بخش-یازده'>مزایده آپارتمان طبقه اول 131.34متر بخش یازده  / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه اول 131.34متر بخش یازده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976052/مزایده-خط-موبایل-به-شماره-09126908267'>مزایده خط موبایل به شماره 09126908267   / مزایده,مزایده خط موبایل به شماره 09126908267  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976054/مزایده-فروش-2100-عدد-دستگاه-اکسل-پراید'>مزایده فروش 2100 عدد دستگاه اکسل پراید  / مزایده , مزایده فروش 2100 عدد دستگاه اکسل پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976061/تجدید-مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-SLX405-بنزینی'>تجدید مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری پژو SLX405 بنزینی / تجدید آگهی مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری پژو SLX405 بنزینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976064/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-زمین-مساحت-ده-هکتار'>مزایده سند مالکیت ششدانگ زمین مساحت ده هکتار  / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ زمین مساحت ده هکتار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976065/مزایده-اجاره-دو-باب-از-مغازه-های-ساختمان-هزار-مرحله-دوم'>مزایده اجاره  دو باب از مغازه های ساختمان هزار مرحله دوم  / آگهی مزایده عمومی، مزایده اجاره  دو باب از مغازه های ساختمان هزار مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976070/مزایده-آپارتمان-مسکونی-زیربنای-96-11متر'>مزایده آپارتمان مسکونی زیربنای 96.11متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی زیربنای 96.11متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976074/مزایده-ساختمان-مسکونی-قدمت-هشت-سال'>مزایده ساختمان مسکونی قدمت هشت سال / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی قدمت هشت سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976076/مزایده-واگذاری-بوفه-دانشجویی'>مزایده واگذاری بوفه دانشجویی  / مزایده عمومی , مزایده واگذاری بوفه دانشجویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976078/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-یک-قم'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش یک قم  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش یک قم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976079/تجدید-مزایده-واگذاری-حق-امتیاز-بهره-برداری-از-ایستگاه-میانی-تخلیه-خاک---96-8-23'>تجدید مزایده واگذاری حق امتیاز بهره برداری از ایستگاه میانی تخلیه خاک ... 96.8.23 / تجدید مزایده , تجدید مزایده واگذاری حق امتیاز بهره برداری از ایستگاه میانی تخلیه خاک ... 96.8.23</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976080/مزایده-فروش-اقلام-فرسوده-و-غیر-قابل-استفاده-در-حوزه-it-نوبت-دوم'>مزایده فروش اقلام فرسوده و غیر قابل استفاده در حوزه it نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش اقلام فرسوده و غیر قابل استفاده در حوزه it نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976082/مزایده-فروش-دفتر-مرکزی'>مزایده فروش دفتر مرکزی / مزایده,مزایده فروش دفتر مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976085/مزایده-سه-دستگاه-آپارتمان'>مزایده سه دستگاه آپارتمان / مزایده,مزایده سه دستگاه آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976087/مزایده-فروش-چهار-دستگاه-خودرو'>مزایده فروش چهار دستگاه خودرو  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش چهار دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976090/مزایده-فروش-املاک-مازاد-شهرستان-تنکابن'>مزایده فروش املاک مازاد شهرستان تنکابن  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد شهرستان تنکابن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976092/مزایده-پلاک-ثبتی-6155-فرعی-بخش-یک'>مزایده پلاک ثبتی 6155 فرعی بخش یک / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 6155 فرعی بخش یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976095/مزایده-ساختمان-مسکونی-بخش-سه-اردبیل'>مزایده ساختمان مسکونی بخش سه اردبیل / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی بخش سه اردبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976097/مزایده-فروش-4-دستگاه-ماشین-آلات-از-قبیل-موتورسیکلت-یاماها-و---(نوبت-دوم)'>مزایده فروش  4 دستگاه ماشین آلات از قبیل موتورسیکلت یاماها و ... (نوبت دوم) / آگهی مزایده, مزایده فروش  4 دستگاه ماشین آلات از قبیل موتورسیکلت یاماها و ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976099/مزایده-ملک-به-مساحت-108-05-متر'>مزایده ملک به مساحت 108.05 متر  / مزایده,مزایده ملک به مساحت 108.05 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976100/مزایده-ملک-به-پلاک-ثبتی-32-ناحیه-سه-بخش-دو'>مزایده ملک به پلاک ثبتی 32 ناحیه سه بخش دو  / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی 32 ناحیه سه بخش دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976103/مزایده-فروش-تعدادی-از-تجهیزات-و-اقلام-ضایعاتی-و-مازاد-بر-نیاز-از-قبیل-قالب-فولادی-اکستروژن-و--'>مزایده فروش تعدادی از تجهیزات و اقلام ضایعاتی و مازاد بر نیاز  از قبیل قالب فولادی اکستروژن و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش تعدادی از تجهیزات و اقلام ضایعاتی و مازاد بر نیاز  از قبیل قالب فولادی اکستروژن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976104/مزایده-ساختمان-مساحت-عرصه-727-13-متر'>مزایده ساختمان مساحت عرصه 727.13 متر  / مزایده,مزایده ساختمان مساحت عرصه 727.13 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976105/مزایده-فروش-یک-قطعه-تجاری-مساحت-49-01متر'>مزایده فروش یک قطعه تجاری مساحت 49.01متر / مزایده,مزایده فروش یک قطعه تجاری مساحت 49.01متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976110/مزایده-فروش-مرکبات-(پرتقال-و-نارنگی)'>مزایده فروش مرکبات (پرتقال و نارنگی) / آگهی مزایده , مزایده فروش مرکبات (پرتقال و نارنگی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976111/مزایده-دو-سهم-مشاع-از-هفت-سهم-از-ششدانگ-اعیانی-خانه-سرا'>مزایده دو سهم مشاع از هفت سهم از ششدانگ اعیانی خانه سرا / مزایده,مزایده دو سهم مشاع از هفت سهم از ششدانگ اعیانی خانه سرا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976113/مزایده-فروش-فرش-ماشینی'>مزایده فروش فرش ماشینی  / آگهی مزایده و فروش اموال منقول , مزایده فروش فرش ماشینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976115/مزایده-خانه-قدیمی-مساحت-132متر'>مزایده خانه قدیمی مساحت 132متر  / مزایده,مزایده خانه قدیمی مساحت 132متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976118/مزایده-فروش-ملک-مازاد-مساحت-126-23-متر'>مزایده فروش ملک مازاد مساحت 126.23 متر  / مزایده,مزایده فروش ملک مازاد مساحت 126.23 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976120/مزایده-فروش-تعداد-9-دستگاه-از-خودروهای'>مزایده فروش تعداد 9 دستگاه از خودروهای  / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش تعداد 9 دستگاه از خودروهای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976121/مزایده-دو-دانگ-و-بیست-و-یک-صدم-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی'>مزایده دو دانگ و بیست و یک صدم دانگ مشاع از پلاک ثبتی / مزایده,مزایده دو دانگ و بیست و یک صدم دانگ مشاع از پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976124/مزایده-جایگاه-عرضه-سوخت-CNG'>مزایده جایگاه عرضه سوخت CNG  / آگهی مزایده , مزایده جایگاه عرضه سوخت CNG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976125/مزایده-تمامت-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-اول-تفکیکی'>مزایده تمامت ششدانگ آپارتمان قطعه اول تفکیکی / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ آپارتمان قطعه اول تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976127/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-583-1متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 583.1متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 583.1متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976130/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-یک-نوبت-دوم'>مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی بخش یک نوبت دوم / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی بخش یک نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976132/مزایده-یکدستگاه-دورکن--یکدستگاه-خم-کن-ورق'>مزایده یکدستگاه دورکن ، یکدستگاه خم کن ورق  / مزایده,مزایده یکدستگاه دورکن ، یکدستگاه خم کن ورق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976134/مزایده-ملک-مساحت-یک-هزار-و-دویست-و-سه-متر'>مزایده ملک مساحت یک هزار و دویست و سه متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت یک هزار و دویست و سه متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976135/مزایده-ملک-به-پلاک-ثبتی-197-فرعی-از-ده-اصلی'>مزایده ملک به پلاک ثبتی 197 فرعی از ده اصلی  / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی 197 فرعی از ده اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976136/مزایده-یک-دستگاه-کفی-تریلر'>مزایده یک دستگاه کفی تریلر / مزایده, مزایده یک دستگاه کفی تریلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976137/مزایده-ششدانگ-یک-باب-خانه-قدیمی'>مزایده ششدانگ یک باب خانه قدیمی  / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب خانه قدیمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976141/مزایده-ششدانگ-مرغداری-مساحت-5354-متر'>مزایده ششدانگ مرغداری مساحت 5354 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ مرغداری مساحت 5354 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976142/مزایده-فروش-تعداد-4-واحد-مغازه-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 4 واحد مغازه تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد 4 واحد مغازه تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976145/مزایده-یکدستگاه-تیلر-کوبوتا-ژاپن-نوبت-دوم'>مزایده یکدستگاه تیلر کوبوتا ژاپن نوبت دوم  / آگهی مزایده ,مزایده یکدستگاه تیلر کوبوتا ژاپن نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976146/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-طبقه-دو-قطعه-بیست-و-هفت'>مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه دو قطعه بیست و هفت / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه دو قطعه بیست و هفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976147/مزایده-واگذاری-به-اجاره-سه-قطعه-زمین-مزروعی'>مزایده واگذاری به اجاره  سه قطعه زمین مزروعی / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره  سه قطعه زمین مزروعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976148/مزایده-ششدانگ-زمین-با-اعیانی-احداثی-بخش-7-خلخال'>مزایده ششدانگ زمین با اعیانی احداثی بخش 7 خلخال / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با اعیانی احداثی بخش 7 خلخال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976149/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-پراید'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو پراید / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976150/مزایده-فروش-شامل-4-قطعه-عرصه-و-اعیان'>مزایده فروش شامل 4 قطعه عرصه و اعیان / مزایده,مزایده فروش شامل 4 قطعه عرصه و اعیان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976154/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-432-12متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 432.12متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 432.12متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976155/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-تجاری-یک-باب-دکان'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان تجاری یک باب دکان / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان تجاری یک باب دکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976156/مزایده-یکباب-ساختمان-زیربنای-170-متر'>مزایده یکباب ساختمان زیربنای 170 متر / مزایده,مزایده یکباب ساختمان زیربنای 170 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976162/مزایده-ملک-شماره-186-فرعی'>مزایده ملک شماره 186 فرعی / مزایده,مزایده ملک شماره 186 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976163/مزایده-زمین-مزروعی-دیمی'>مزایده زمین مزروعی دیمی / مزایده,مزایده زمین مزروعی دیمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976165/مزایده-قطعه-زمینی-مساحت-350-متر'>مزایده قطعه زمینی مساحت 350 متر / مزایده,مزایده قطعه زمینی مساحت 350 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976167/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-مسکونی-آپارتمان'>مزایده ششدانگ یک واحد مسکونی آپارتمان / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد مسکونی آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976168/مزایده-زمینی-مساحت-260-متر'>مزایده زمینی مساحت 260 متر / مزایده,مزایده زمینی مساحت 260 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976169/مزایده-ملک-مساحت-135-29متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت 135.29متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مساحت 135.29متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976171/مزایده-فروش-43-تن-سیب-زمینی'>مزایده فروش 43 تن سیب زمینی / مزایده , مزایده فروش 43 تن سیب زمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976173/مزایده-ملک-مساحت-445-65متر'>مزایده ملک مساحت 445.65متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 445.65متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976174/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-بدون-حق-آبه-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین زراعی بدون حق آبه نوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی بدون حق آبه نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976175/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-عرصه-202-68متر-نوبت-دوم'>مزایده یکباب منزل مسکونی عرصه 202.68متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی عرصه 202.68متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976179/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-سیصد-متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی عرصه سیصد متر نوبت اول   / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه سیصد متر نوبت اول  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976180/مزایده-یک-باب-منزل-مسکونی-به-مساحت-262-07-مترمربع'>مزایده یک باب منزل مسکونی به مساحت 262.07 مترمربع / مزایده,مزایده یک باب منزل مسکونی به مساحت 262.07 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976181/مزایده-ملک-با-قدمت-40-سال-ساخت-مرحله-اول'>مزایده ملک با قدمت 40 سال ساخت مرحله  اول / مزایده,مزایده ملک با قدمت 40 سال ساخت مرحله  اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976182/مزایده-ملک-مساحت-نوزده-متر-مرحله-اول'>مزایده ملک مساحت نوزده متر مرحله اول / مزایده,مزایده ملک مساحت نوزده متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976183/مزایده-اجاره-تعدادی-از-غرفه-های-بازار'>مزایده اجاره تعدادی از غرفه های بازار / آگهی مزایده , مزایده اجاره تعدادی از غرفه های بازار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976184/مزایده-ششدانگ-یک-دربند-مغازه'>مزایده ششدانگ یک دربند مغازه  / مزایده,مزایده ششدانگ یک دربند مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976185/مزایده-کامیونت-آمیکو-مدل-87'>مزایده کامیونت آمیکو مدل 87 / مزایده, مزایده کامیونت آمیکو مدل 87</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976187/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-کامیون-کشنده'>مزایده یک دستگاه اتومبیل کامیون کشنده / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه اتومبیل کامیون کشنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976188/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-آبی-مساحت-11-هکتار'>مزایده یک قطعه زمین زراعی آبی مساحت 11 هکتار / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی آبی مساحت 11 هکتار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976189/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-1-34044'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1.34044 / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1.34044</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976190/مزایده-یک-دستگاه-پیکان-وانت-مدل-93'>مزایده یک دستگاه پیکان وانت مدل 93 / مزایده, مزایده یک دستگاه پیکان وانت مدل 93</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976191/مزایده-ملک-عرصه-صد-و-دو-متر'>مزایده ملک عرصه صد و دو متر / مزایده,مزایده ملک عرصه صد و دو متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976192/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-یک-باب-واحد-تجاری'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی یک باب واحد تجاری / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی یک باب واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976193/مزایده-یکدستگاه-اتومبیل-زانتیا-مدل-83-به-رنگ-نقره-ای'>مزایده یکدستگاه اتومبیل زانتیا مدل 83 به رنگ نقره ای  / آگهی مزایده مال منقول, مزایده یکدستگاه اتومبیل زانتیا مدل 83 به رنگ نقره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976194/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-سواری-آردی-مدل-85'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری آردی مدل 85  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری آردی مدل 85 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976195/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-330-متر-غیرمنقول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 330 متر غیرمنقول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 330 متر غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976196/مزایده-واگذاری-به-اجاره-املاک'>مزایده واگذاری به اجاره املاک / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره املاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976197/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-1750-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 1750 مترمربع  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 1750 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976198/مزایده-یکدستگاه-خودرو-پراید-141'>مزایده یکدستگاه خودرو پراید 141  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده یکدستگاه خودرو پراید 141 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976199/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-14-گیلان-مرحله-اول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 14 گیلان مرحله اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 14 گیلان مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976201/مزایده-حفظ-و-نگهداری-و-بهره-برداری-از-جایگاه-CNG-تجدید-96-8-23'>مزایده حفظ و نگهداری و بهره برداری از جایگاه CNG تجدید 96/8/23 / آگهی تجدید مزایده , مزایده حفظ و نگهداری و بهره برداری از جایگاه CNG تجدید 96/8/23</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976202/مزایده-ملک-با-زیربنای-77-88متر'>مزایده ملک با زیربنای 77.88متر / مزایده,مزایده ملک با زیربنای 77.88متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976205/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-پژو-405'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو پژو 405 / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودرو پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976206/مزایده-سرقفلی-مغازه-مساحت-20-متر'>مزایده سرقفلی مغازه مساحت 20 متر  / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه مساحت 20 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976207/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی-به-مساحت-778-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 778 مترمربع  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 778 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976208/مزایده-فروش-5-قطعه-زمین-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش 5 قطعه زمین مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 5 قطعه زمین مسکونی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976211/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-به-مساحت-41-5-مترمربع'>مزایده یکباب منزل مسکونی به مساحت 41/5 مترمربع  / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی به مساحت 41/5 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976212/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-سه'>مزایده سند مالکیت ششدانگ آپارتمان طبقه سه / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ آپارتمان طبقه سه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976214/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-10920-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 10920 مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 10920 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976215/مزایده-فروش-فرش'>مزایده فروش فرش  / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش فرش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976216/مزایده-یک-دستگاه-وانت-پیکان-مدل-85'>مزایده یک دستگاه وانت پیکان مدل 85 / مزایده, مزایده یک دستگاه وانت پیکان مدل 85</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976217/مزایده-اجاره-مجموعه-کارواش-به-مساحت-900-مترمربع'>مزایده اجاره مجموعه کارواش به مساحت 900 مترمربع / آگهی مزایده,مزایده اجاره مجموعه کارواش به مساحت 900 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976218/مزایده-دو-دهنه-مغازه-هر-کدام-10-54-متر'>مزایده دو دهنه مغازه هر کدام 10.54 متر / مزایده,مزایده دو دهنه مغازه هر کدام 10.54 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976219/مزایده-پلاک-ثبتی-3549-به-مساحت-عرصه-200-مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی 3549 به مساحت عرصه 200 مترمربع  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 3549 به مساحت عرصه 200 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976220/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-265-6متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 265.6متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 265.6متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976221/مزایده-کولر-آبی-و-ارابه-چهار-چرخ--'>مزایده کولر آبی و ارابه چهار چرخ ... / مزایده, مزایده کولر آبی و ارابه چهار چرخ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976222/مزایده-کارخانه-تولید-شن-و-ماسه--نوبت-دوم'>مزایده کارخانه تولید شن و ماسه - نوبت دوم  / مزایده , مزایده اجاره کارخانه تولید شن و ماسه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976223/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-222-متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 222 متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 222 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976224/مزایده-اتومبیل-وانت-زامیاد'>مزایده اتومبیل وانت زامیاد / آگهی مزایده , مزایده اتومبیل وانت زامیاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976225/مزایده-ملک-به-عرصه-به-مساحت-525-مترمربع'>مزایده ملک به عرصه به مساحت 525 مترمربع  / مزایده,مزایده ملک به عرصه به مساحت 525 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976226/آگهی-مزایده-اجاره-محل-غرفه-کافی-شاپ--نوبت-دوم'>آگهی مزایده اجاره محل غرفه کافی شاپ - نوبت دوم  / آگهی مزایده،آگهی مزایده اجاره محل غرفه کافی شاپ - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976227/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-206'>مزایده یک دستگاه سواری پژو 206 / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری پژو 206</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976229/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری  / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976230/مزایده-یک-دستگاه-تراش'>مزایده یک دستگاه تراش  / مزایده ,مزایده یک دستگاه تراش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976232/مزایده-یک-قبضه-اسلحه'>مزایده یک قبضه اسلحه  / مزایده ، مزایده یک قبضه اسلحه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976234/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-84-35-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 84.35 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 84.35 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976235/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-و-محوطه-بخش-پانزده'>مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه بخش پانزده  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه بخش پانزده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976236/مزایده-تمامی-ششدانگ-مغازه-قطعه-هفت-تفکیکی'>مزایده تمامی ششدانگ مغازه قطعه هفت تفکیکی / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ مغازه قطعه هفت تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976237/مزایده-اجاره-11-باب-واحد-تجاری'>مزایده اجاره 11 باب واحد تجاری / آگهی مزایده، مزایده اجاره 11 باب واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976239/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-زمین-مساحت-8530متر'>مزایده سند مالکیت ششدانگ زمین مساحت 8530متر / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ زمین مساحت 8530متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976240/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-500-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 500 متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 500 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976242/مزایده-مزایده-ملک-با-کاربری-دامداری-به-ظرفیت-50-راس'>مزایده مزایده ملک با کاربری دامداری به ظرفیت 50 راس / مزایده,مزایده ملک با کاربری دامداری به ظرفیت 50 راس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976244/مزایده-ششدانگ-عمارت-بخش-7-خرم-آباد-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ عمارت بخش 7 خرم آباد نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت بخش 7 خرم آباد نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976246/مزایده-یک-قطعه-زمینن-به-مساحت-350-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمینن به مساحت 350 مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمینن به مساحت 350 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976248/مزایده-موازی-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-15-فارس'>مزایده موازی ششدانگ یکباب خانه بخش 15 فارس / مزایده,مزایده موازی ششدانگ یکباب خانه بخش 15 فارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976249/مزایده-موازی-4-5-سهم-مشاع-از-28-25-سهم-مشاع-از-76-5-سهم-یک-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی'>مزایده موازی 4.5 سهم مشاع از 28.25 سهم مشاع از 76.5 سهم یک دانگ مشاع از پلاک ثبتی / مزایده,مزایده موازی 4.5 سهم مشاع از 28.25 سهم مشاع از 76.5 سهم یک دانگ مشاع از پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976250/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-وانت'>مزایده یک دستگاه خودرو وانت / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه خودرو وانت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976251/مزایده-جمع-آوری-پسماندهای-خشک-قابل-بازیافت'>مزایده جمع آوری پسماندهای خشک قابل بازیافت   / آگهی مزایده, مزایده جمع آوری پسماندهای خشک قابل بازیافت  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976253/مزایده-منزل-مسکونی-مال-غیرمنقول'>مزایده منزل مسکونی مال غیرمنقول  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مال غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976254/مزایده-فروش-سه-قطعه-زمین-لچکی-نوبت-دوم'>مزایده فروش سه قطعه زمین لچکی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش سه قطعه زمین لچکی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976257/مزایده-4-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبت-شده-شماره-65-فرعی'>مزایده 4 دانگ مشاع از پلاک ثبت شده شماره 65 فرعی / مزایده,مزایده 4 دانگ مشاع از پلاک ثبت شده شماره 65 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976258/مزایده-ساختمان-مسکونی-تجاری-دو-طبقه'>مزایده ساختمان مسکونی تجاری دو طبقه / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی تجاری دو طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976259/آگهی-مزایده-عمومی-اجرای-طرح-پارکبان-در-سطح-خیابان-ها'>آگهی مزایده عمومی اجرای طرح پارکبان در سطح خیابان ها / آگهی مزایده عمومی ،آگهی مزایده عمومی  اجرای طرح پارکبان در سطح خیابان ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976260/مزایده-فروش-آپارتمان-مساحت-142-85-متر'>مزایده فروش آپارتمان مساحت 142.85 متر  / مزایده,مزایده فروش آپارتمان مساحت 142.85 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976263/مزایده-اجاره-تعداد-2-بوفه-مواد-غذایی-سرد-و-گرم-96-8-23'>مزایده اجاره تعداد 2 بوفه مواد غذایی سرد و گرم 96.8.23 / مزایده , مزایده اجاره تعداد 2 بوفه مواد غذایی سرد و گرم96.8.23</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976264/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-220-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 220 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 220 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976265/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-گاز-طبیعی-فشرده-(C-N-G)-نوبت-سوم'>مزایده بهره برداری از جایگاه گاز طبیعی فشرده (C.N.G) -نوبت سوم / آگهی مزایده, مزایده بهره برداری از جایگاه گاز طبیعی فشرده (C.N.G) -نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976267/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-دو-باب-مغازه'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ دو باب مغازه / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ دو باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976270/مزایده-اجاره-تعداد-2-غرفه-تکثیر-96-8-23'>مزایده اجاره تعداد 2 غرفه تکثیر 96.8.23 / مزایده , مزایده اجاره تعداد 2 غرفه تکثیر  96.8.23</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976271/مزایده-الکتروموتور-سه-فاز-چینی--موتور-سه-فاز-با-گیربکس'>مزایده الکتروموتور سه فاز چینی - موتور سه فاز با گیربکس  / مزایده, مزایده الکتروموتور سه فاز چینی - موتور سه فاز با گیربکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976273/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-کاربری-کارگاهی-خدماتی'>مزایده فروش یک قطعه زمین کاربری کارگاهی خدماتی / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین کاربری کارگاهی خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976274/مزایده-پلاک-ثبتی-با-قدمت-بنا-بیست-سال-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی با قدمت بنا بیست سال نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی با قدمت بنا بیست سال نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976278/مزایده-واگذاری-زمین-برای-احداث-مجموعه-اقامتی-رفاهی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری زمین برای احداث مجموعه اقامتی- رفاهی- نوبت دوم / آگهی مزایده,مزایده واگذاری زمین برای احداث مجموعه اقامتی- رفاهی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976279/مزایده-ملک-مشاع-پلاک-3580-اصلی-نوبت-اول'>مزایده ملک مشاع پلاک 3580 اصلی نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مشاع پلاک 3580 اصلی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976283/مزایده-ملک-مساحت-10125-متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت 10125 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت 10125 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976288/مزایده-فروش-املاک-مازاد-شهرستان-شیراز'>مزایده فروش املاک مازاد شهرستان شیراز  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد شهرستان شیراز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976291/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-81-55متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 81.55متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 81.55متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976292/مزایده-اعیانی-ششدانگ-یکباب-خانه-ساخته-شده-در-زمین-199-5متر'>مزایده اعیانی ششدانگ یکباب خانه ساخته شده در زمین 199.5متر  / مزایده,مزایده اعیانی ششدانگ یکباب خانه ساخته شده در زمین 199.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976294/مزایده-فروش-یکدستگاه-پراید-مدل-1388-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه پراید مدل 1388 نوبت دوم / آگهی مزایده اموال , مزایده فروش یکدستگاه پراید مدل 1388 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976296/مزایده-فروش-تعداد-محدودی-از-املاک'>مزایده فروش تعداد محدودی از املاک  / مزایده,مزایده فروش تعداد محدودی از املاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976298/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-430-1-متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 430.1 متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 430.1 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976302/مزایده-ملک-مساحت-76-927-متر'>مزایده ملک مساحت 76.927 متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 76.927 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976303/مزایده-فروش-آهن-آلات-اسقاطی-نوبت-دوم'>مزایده فروش آهن آلات اسقاطی  نوبت دوم  / آگهی مزایده ,  مزایده فروش آهن آلات اسقاطی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976305/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-پلاک-467-1-اصلی'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک 467/1 اصلی  / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک 467/1 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976307/مزایده-ملک-با-پلاک-ثبتی-227-فرعی-از-20-اصلی'>مزایده ملک با پلاک ثبتی 227 فرعی از 20 اصلی  / مزایده,مزایده ملک با پلاک ثبتی 227 فرعی از 20 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976310/مزایده-ملک-به-مساحت-268-57مترمربع'>مزایده ملک به مساحت 268.57مترمربع  / مزایده,مزایده ملک به مساحت 268.57مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976315/مزایده-یکباب-ساختمان-مسکونی-شامل-سه-طبقه'>مزایده یکباب ساختمان مسکونی شامل سه طبقه  / مزایده,مزایده یکباب ساختمان مسکونی شامل سه طبقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976317/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-166-40متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 166.40متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 166.40متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976319/مزایده-املاک-مازاد-اعیان-94-20متر'>مزایده املاک مازاد اعیان 94.20متر  / مزایده,مزایده املاک مازاد اعیان 94.20متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976322/مزایده-کابل--کابل-برق-و-انتقال-تصویر-دوربین---'>مزایده کابل - کابل برق و انتقال تصویر دوربین .... / مزایده, مزایده کابل - کابل برق و انتقال تصویر دوربین ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976324/مزایده-زمین-مساحت-عرصه-212-8متر'>مزایده زمین مساحت عرصه 212.8متر  / مزایده,مزایده زمین مساحت عرصه 212.8متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976328/مزایده-پلاک-ثبتی-8-فرعی-بخش-یک-یزد'>مزایده پلاک ثبتی 8 فرعی بخش یک یزد  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 8 فرعی بخش یک یزد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976331/مزایده-فروش-صندلی-انتظار--صندلی-آرایشگاهی-با-تنظیم-ارتفاع--'>مزایده فروش صندلی انتظار ، صندلی آرایشگاهی با تنظیم ارتفاع ... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش صندلی انتظار ، صندلی آرایشگاهی با تنظیم ارتفاع ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976334/مزایده-پلاک-بصورت-یکباب-خانه-و-4-باب-مغازه-متصل-به-آن'>مزایده پلاک بصورت یکباب خانه و 4 باب مغازه متصل به آن / مزایده,مزایده پلاک بصورت یکباب خانه و 4 باب مغازه متصل به آن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976339/مزایده-فروش-املاک-مازاد-شهرستان-بوشهر-بصورت-ششدانگ'>مزایده فروش املاک مازاد شهرستان بوشهر بصورت ششدانگ  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد شهرستان بوشهر بصورت ششدانگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976345/مزایده-ششدانگ-دو-قطعه-زمین-و-دو-باب-خانه'>مزایده ششدانگ دو قطعه زمین و دو باب خانه / مزایده,مزایده ششدانگ دو قطعه زمین و دو باب خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976350/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-شماره-157-2520-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 157-2520 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 157-2520 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976354/مزایده-فروش-انواع-یخچال-ای-اس-27--یخچال-فریزر-نوبت-دوم'>مزایده فروش انواع یخچال ای اس 27 ، یخچال فریزر- نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش انواع یخچال ای اس 27 ، یخچال فریزر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976360/مزایده-دستگاه-خودروی-سواری'>مزایده دستگاه خودروی سواری  / اگهی مزایده , مزایده دستگاه خودروی سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976362/مزایده-فروش-اقلام-اسقاطی-چاپ-دوم'>مزایده فروش  اقلام اسقاطی چاپ دوم / آگهی مزایده, مزایده فروش  اقلام اسقاطی چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976365/مزایده-فروش-یکباب-واحد-تجاری-مساحت-44-4متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکباب واحد تجاری مساحت 44.4متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یکباب واحد تجاری مساحت 44.4متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976369/مزایده-فروش-واحدهای-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش واحدهای تجاری نوبت دوم  / مزایده،مزایده فروش واحدهای تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976372/مزایده-فروش-ملک-مازاد-بصورت-ششدانگ-نقد-و-اقساط'>مزایده فروش ملک مازاد بصورت ششدانگ نقد و اقساط  / مزایده،مزایده فروش ملک مازاد بصورت ششدانگ نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976378/مزایده-پراید'>مزایده پراید  / اگهی مزایده ,  مزایده پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976379/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-یک-اصفهان'>مزایده پلاک ثبتی بخش یک اصفهان / مزایده،مزایده پلاک ثبتی بخش یک اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976382/مزایده-سنگ-فرز-و--'>مزایده سنگ فرز و ... / مزایده ,مزایده سنگ فرز و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976386/مزایده-آپارتمان-بخش-14-ثبت-اصفهان'>مزایده آپارتمان بخش 14 ثبت اصفهان / مزایده،مزایده آپارتمان بخش 14 ثبت اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976387/مزایده-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده یک دستگاه خودرو  / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976392/مزایده-فروش-21-282-حبه-مشاع-از-72-حبه-مشاع-ششدانگ-ملکی'>مزایده فروش 21.282 حبه مشاع از 72 حبه مشاع ششدانگ ملکی  / مزایده،مزایده فروش 21.282 حبه مشاع از 72 حبه مشاع ششدانگ ملکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976393/مزایده-یک-دستگاه-سمند'>مزایده یک دستگاه سمند  / مزایده ,مزایده یک دستگاه سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976395/مزایده-آپارتمان-حدود-145-متر'>مزایده آپارتمان حدود 145 متر / مزایده،مزایده آپارتمان حدود 145 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976400/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-16-اصفهان'>مزایده پلاک ثبتی بخش 16 اصفهان / مزایده،مزایده پلاک ثبتی بخش 16 اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976401/مزایده-اجاره-ایستگاه-تاکسی-پارکسوار'>مزایده اجاره ایستگاه تاکسی پارکسوار  / مزایده ,مزایده اجاره ایستگاه تاکسی پارکسوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976404/مزایده-ششدانگ-زمین-با-قدمت-35-سال'>مزایده ششدانگ زمین با قدمت 35 سال  / مزایده،مزایده ششدانگ زمین با قدمت 35 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976405/مزایده-یک-تخته-فرش'>مزایده یک تخته فرش  / مزایده ,مزایده یک تخته فرش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976408/مزایده-اجاره-ایستگاه-تاکسی-بازار'>مزایده اجاره ایستگاه تاکسی بازار  / مزایده ,مزایده اجاره ایستگاه تاکسی بازار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976409/مزایده-4-5-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-عرصه-به-انضمام-ششدانگ-اعیان-یکباب-خانه'>مزایده 4.5 دانگ مشاع از ششدانگ عرصه به انضمام ششدانگ اعیان یکباب خانه / مزایده،مزایده 4.5 دانگ مشاع از ششدانگ عرصه به انضمام ششدانگ اعیان یکباب خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976410/مزایده-خودرو-سواری-تویوتا'>مزایده خودرو سواری تویوتا  / اگهی مزایده , مزایده خودرو سواری تویوتا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976411/مزایده-مشارکت-عمومی-عملیات-اجرایی-پروژه-های-مسکونی'>مزایده مشارکت عمومی عملیات اجرایی پروژه های مسکونی  / مزایده , مزایده مشارکت عمومی عملیات اجرایی پروژه های مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976414/مزایده-ششدانگ-مغازه-بخش-17-نایین'>مزایده ششدانگ مغازه بخش 17 نایین / مزایده،مزایده ششدانگ مغازه بخش 17 نایین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976418/تجدید-مزایده-بهره-برداری-از-یک-باب-سالن-بدمینتون'>تجدید مزایده بهره برداری از یک باب سالن بدمینتون  / مزایده ,آگـهـی مزایـده عمومی تجدید شرکت توسعه ونگهداری اماکن ورزشی کشور در نظر دارد بهره برداری از مكان ذیل واقع در مجموعه ورزشی شهید شیرودی را از طریق تشریفات قانونی مزایده به اشخاص(حقیقی،حقوقی) واجد شرایط واگذار نماید. 1 . موضوع مزایده : بهره‌برداری از یكباب سالن بدمینتون به انضمام یكباب خوابگاه و سایر متعلقات را درمجموعه ورزشی شهید شیرودی-تجدید  2 . مبلغ پایه کارشناسی : 3،000،000،000(سه میلیارد)ریال  3 . مبلغ تضمین شرکت در مزایده : 150،000،000(یكصدوپنجاه میلیون)ریال  4 . نام و نشانی مزایده‌گزار: شركت توسعه و نگهداری اماكن ورزشی كشور به آدرس: تهران، ابتدای اتوبان نیایش، مجموعه ورزشی انقلاب تلفن:26216300 5 مدت بهره برداری و محل اجرا مزایده : از تاریخ شروع قرارداد به مدت یكسال شمسی. استان تهران، شهر تهران، مجموعه ورزشی شهید شیرودی 6 . زمان دریافت اسناد مزایده : در ساعت اداری (از ساعت 8:00 الی 16:30) از روز چهارشنبه 96/8/24 لغایت روز سه شنبه 96/8/30 7 آدرس محل دریافت اسناد و تسلیم پیشنهادها : تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای اتوبان نیایش، مجموعه ورزشی انقلاب، جنب فدراسیون هاكی،امور قراردادهای شركت توسعه و نگهداری اماكن ورزشی كشور 8 . مدارك مورد نیاز جهت تحویل اسناد مزایده: واریز مبلغ 1،000،000(یك میلیون)ریال به حساب شماره 2170589001003 بانك ملی شعبه نمایشگاه، بنام شركت توسعه و نگهداری اماكن ورزشی كشور 9 . آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها : ساعت 16 بعدازظهر روز شنبه 96/9/11 میباشد. 10 . زمان بازگشایی پاكات: پیشنهادهای واصله در ساعت 10 روز دوشنبه 96/9/13 در كمیسیون مزایده در مجموعه ورزشی انقلاب(تالار نصرت) باز و خوانده می‌شود. پس از بررسی و ارزیابی شركت كنندگان پاكات (الف ،ب و ج)بازگشایی می‌شود. به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی كه بعد از موعد مقرر در بند 9 آگهی مزایده واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد. * نوع تضمین شركت در مزایده به صورت یكی از موارد ذیل: الف. ضمانت بانكی و یا ضمانت نامه های صادر شده از سوی موسسات اعتباری غیر بانكی كه دارای مجوز فعالیت از طرف بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران هستند./ب. وجه نقد واریز به شماره حساب شبا 370100004001005806375002IR نزد بانك مركزی به نام تمركز وجوه سپرده هزینه ای شركت توسعه و نگهداری اماكن ورزشی كشور./ج.ضمانت نامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز لازم برای فعالیت و صدور ضمانت نامه از سوی بیمه مركزی ایران/ د.اوراق مشاركت بی نام تضمین شده بانك ها و دولت با قابلیت باز خرید قبل از سررسید(موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت)/ هـ .وثیقه ملكی معادل هشتاد و پنج درصد ارزش كارشناس رسمی آن. / و.ضمانتنامه های صادره توسط صندوق ضمانت دولتی كه به موجب قانون تاسیس شده یا می شوند و طبق اساسنامه فعالیت می نمایند. (مشخصات شركت توسعه و نگهداری اماكن ورزشی كشور: كد اقتصادی 411111167873- شناسه ملی 10101555550- شماره ثبت 111835) * بازگشایی پاكات با پیشنهاد حداقل یك مزایده‌گر انجام خواهد شد. * هزینه آگهی و كارشناسی تعیین پایه مزایده بعهده برنده مزایده است. * درج این آگهی هیچگونه تعهدی برای دستگاه مزایده‌گزار ایجاد نمی‌نماید. * شركت در قبول و یا رد همه یا هر یك از پیشنهادات واصله مختار خواهد بود.</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976422/مزایده-یکباب-ساختمان-تجاری-مسکونی-اعیان-465-متر'>مزایده یکباب ساختمان تجاری مسکونی اعیان 465 متر  / مزایده،مزایده یکباب ساختمان تجاری مسکونی اعیان 465 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976424/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-پراید-تیپ-132'>مزایده یک دستگاه اتومبیل پراید تیپ 132  / مزایده،مزایده یک دستگاه اتومبیل پراید تیپ 132 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976433/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-195-متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 195 متر / مزایده،مزایده ملک مساحت عرصه 195 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976437/مزایده-امتیاز-خط-سواری-بابل-به-تهران'>مزایده امتیاز خط سواری بابل به تهران  / مزایده , مزایده امتیاز خط سواری بابل به تهران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976438/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی'>مزایده یک قطعه زمین زراعی  / آگهی مزایده,مزایده  یک قطعه زمین زراعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976440/مزایده-فروش-یکدستگاه-سواری-پیکان--'>مزایده فروش یکدستگاه سواری پیکان.... / آگهی مزایده ، مزایده فروش یکدستگاه سواری پیکان....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976442/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-5-ثبت-اصفهان'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 5 ثبت اصفهان  / مزایده،مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 5 ثبت اصفهان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976446/فراخوان-استعلام-اجاره-مکان-بوفه-بیمارستان-حضرت-زینب-(س)'>فراخوان استعلام  اجاره مکان بوفه بیمارستان حضرت زینب (س) / استعلام, فراخوان استعلام  اجاره مکان بوفه بیمارستان حضرت زینب (س)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976447/مزایده-اجاره-دو-واحد-خدماتی-ورزشی---(چاپ-دوم)'>مزایده اجاره دو واحد خدماتی- ورزشی ... (چاپ دوم) / آگهی مزایده,مزایده اجاره دو واحد خدماتی- ورزشی... (چاپ دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976448/مزایده-پلاک-605-و-694-فرعی'>مزایده پلاک 605 و 694 فرعی / مزایده،مزایده پلاک 605 و 694 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976450/مزایده-محل-بوفه-و-پارکبانی-بیمارستان'>مزایده محل بوفه و پارکبانی بیمارستان  / آگهی مزایده,مزایده محل بوفه و پارکبانی بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976451/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پاترول'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پاترول  / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودروی سواری پاترول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976456/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-پلاک-270-فرعی'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی پلاک 270 فرعی / مزایده،مزایده ششدانگ منزل مسکونی پلاک 270 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976457/مزایده-تعداد-9-دستگاه-از-اتومبیلهای-خارج-از-رده--نوبت-دوم'>مزایده تعداد 9 دستگاه از اتومبیلهای خارج از رده... نوبت دوم / مزایده ,مزایده تعداد 9 دستگاه از اتومبیلهای خارج از رده... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976460/مزایده-منزل-مسکونی-بخش-بیست-و-سه-تبریز'>مزایده منزل مسکونی بخش بیست و سه تبریز / مزایده،مزایده منزل مسکونی بخش بیست و سه تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976462/مزایده-واگذاری-مراکز-قابل-بهره-برداری---نوبت-دوم'>مزایده واگذاری مراکز قابل بهره برداری ... نوبت دوم / آگهی فراخوان , مزایده واگذاری مراکز قابل بهره برداری ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976463/مزایده-فروش-ضایعات-آهن-آلات'>مزایده فروش ضایعات آهن آلات / آگهی مزایده,مزایده فروش ضایعات آهن آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976468/مزایده-ششدانگ-یکباب-مسکونی-در-زمینی-مساحت-دویست-متر'>مزایده ششدانگ یکباب مسکونی در زمینی مساحت دویست متر  / مزایده،مزایده ششدانگ یکباب مسکونی در زمینی مساحت دویست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976475/مزایده-پلاک-ثبتی-به-شماره-1580-فرعی-بخش-دو-بیرجند'>مزایده پلاک ثبتی به شماره 1580 فرعی بخش دو بیرجند / مزایده،مزایده پلاک ثبتی به شماره 1580 فرعی بخش دو بیرجند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976477/مزایده-بهره-برداری-از-یكباب-سالن-جهت-ورزش-(TRX)'>مزایده بهره برداری از یكباب سالن جهت ورزش (TRX) / مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از یكباب سالن جهت ورزش (TRX)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976480/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-112-35متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 112.35متر / مزایده،مزایده ششدانگ زمین مساحت 112.35متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976485/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-17900متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 17900متر / مزایده،مزایده ششدانگ زمین مساحت 17900متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976489/مزایـده-بهره-برداری-از-زمین-چمن-فوتبال-شماره-2'>مزایـده بهره برداری از زمین چمن فوتبال شماره 2  / مزایـده , مزایـده بهره برداری از زمین چمن فوتبال شماره 2 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976490/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-82-20متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 82.20متر / مزایده،مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 82.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976491/مزایده-بهره-برداری-از-یكباب-زمین-چندمنظوره-روباز'>مزایده بهره برداری از یكباب زمین چندمنظوره روباز / مزایده, مزایده بهره برداری از یكباب زمین چندمنظوره روباز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976495/مزایده-قطعه-زمین-مساحت-9944-30متر'>مزایده قطعه زمین مساحت 9944.30متر / مزایده،مزایده قطعه زمین مساحت 9944.30متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976500/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-213-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 213 متر  / مزایده،مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 213 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976507/مزایده-تجدید-بهره-برداری-از-فضایی-جهت-فروشگاه-ورزشی'>مزایده تجدید بهره برداری از فضایی جهت فروشگاه ورزشی / مزایده, مزایده تجدید بهره برداری از فضایی جهت فروشگاه ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976508/فراخوان-استعلام-واگذاری-اجاره-داروخانه-بیمارستان'>فراخوان استعلام واگذاری اجاره داروخانه بیمارستان / فراخوان استعلام ، فراخوان استعلام واگذاری اجاره داروخانه بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976509/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-360-9-متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 360.9 متر  / مزایده،مزایده منزل مسکونی مساحت 360.9 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976513/مزایده-پلاک-ثبتی-1394-فرعی-بخش-23-یزد'>مزایده پلاک ثبتی 1394 فرعی بخش 23 یزد  / مزایده،مزایده پلاک ثبتی 1394 فرعی بخش 23 یزد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976514/مزایده-175-سهم-مشاع-از-1085-سهم-پلاک-ثبتی'>مزایده 175 سهم مشاع از 1085 سهم پلاک ثبتی / مزایده،مزایده 175 سهم مشاع از 1085 سهم پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976517/مزایده-اجاره-محل-و-امور-خدمات-تاکسی-سرویس'>مزایده اجاره محل و امور خدمات تاکسی سرویس / آگهی مزایده , مزایده اجاره محل و امور خدمات تاکسی سرویس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976518/مزایده-یک-واحد-مسکونی-پلاک-99-فرعی-نوبت-دوم'>مزایده یک واحد مسکونی پلاک 99 فرعی نوبت دوم / مزایده،مزایده یک واحد مسکونی پلاک 99 فرعی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976519/مزایده-اجاره-مکان-جهت-نوبت-دهی-و-پذیرش-تلفنی-و-اینترنتی'>مزایده اجاره مکان جهت نوبت دهی و پذیرش تلفنی و اینترنتی / مزایده ،مزایده اجاره مکان جهت نوبت دهی و پذیرش تلفنی و اینترنتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976523/مزایده-املاک-شامل-منزل-مسکونی-و-مغازه'>مزایده املاک شامل منزل مسکونی و مغازه  / مزایده،مزایده املاک شامل منزل مسکونی و مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976528/مزایده-فروش-ملک-مساحت-اعیان-137-34-متر'>مزایده فروش ملک مساحت اعیان 137.34 متر  / مزایده،مزایده فروش ملک مساحت اعیان 137.34 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976530/مزایده-یکباب-خانه-مساحت-75-40متر'>مزایده یکباب خانه مساحت 75.40متر / مزایده،مزایده یکباب خانه مساحت 75.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976533/مزایده-فروش-املاک-مازاد-شهرستان-اردبیل'>مزایده فروش املاک مازاد شهرستان اردبیل / مزایده،مزایده فروش املاک مازاد شهرستان اردبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976535/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-دیم-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین زراعی دیم نوبت دوم / مزایده،مزایده یک قطعه زمین زراعی دیم نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976542/مزایده-یک-دستگاه-منزل-مسکونی-عرصه-192-متر'>مزایده یک دستگاه منزل مسکونی عرصه 192 متر  / مزایده،مزایده یک دستگاه منزل مسکونی عرصه 192 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976547/مزایده-ملک-مساحت-337-5متر'>مزایده ملک مساحت 337.5متر / مزایده،مزایده ملک مساحت 337.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976550/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد بر نیاز  / مزایده،مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد بر نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976554/مزایده-یکباب-خانه-مساحت-365-40متر-نوبت-اول'>مزایده یکباب خانه مساحت 365.40متر نوبت اول  / مزایده،مزایده یکباب خانه مساحت 365.40متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976560/مزایده-فروش-ملک-مساحت-عرصه-210-و-333-متر'>مزایده فروش ملک مساحت عرصه 210 و 333 متر  / مزایده،مزایده فروش ملک مساحت عرصه 210 و 333 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976568/مزایده-یکباب-خانه-مساحت-584-26متر'>مزایده یکباب خانه مساحت 584.26متر / مزایده،مزایده یکباب خانه مساحت 584.26متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976575/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-پنج-ارومیه-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی بخش پنج ارومیه نوبت دوم  / مزایده،مزایده پلاک ثبتی بخش پنج ارومیه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976581/مزایده-11-قطعه-زمین-زراعی-116070-متر'>مزایده 11 قطعه زمین زراعی 116070 متر / مزایده،مزایده 11 قطعه زمین زراعی 116070 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976586/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-65-5متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 65.5متر / مزایده،مزایده ملک مساحت عرصه 65.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976590/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-110-84-متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 110.84 متر / مزایده،مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 110.84 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976593/مزایده-انواع-اقلام-مازاد-ماشین-آلات-و-تاسیسات--'>مزایده انواع اقلام مازاد ماشین آلات و تاسیسات... / مزایده , مزایده انواع اقلام مازاد ماشین آلات و تاسیسات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976594/آگهی-مزایده-دو-مرحله-ای-مربوط-به-واگذاری-خدمات-سرپایی'>آگهی مزایده دو مرحله ای مربوط به واگذاری خدمات سرپایی / مزایده,آگهی مزایده دو مرحله ای مربوط به واگذاری خدمات سرپایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976595/مزایده-ساختمان-مسکونی-یک-طبقه'>مزایده ساختمان مسکونی یک طبقه  / مزایده،مزایده ساختمان مسکونی یک طبقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976601/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-147-49-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 147.49 متر / مزایده،مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 147.49 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976606/مزایده-عمومی-فروش-املاک-بانک-صادرات-ایران'>مزایده عمومی فروش املاک بانک صادرات ایران  / مزایده,مزایده عمومی فروش املاک بانک صادرات ایران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976613/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-اپارتمان-135-57-متر'>مزایده دو دانگ مشاع از اپارتمان 135.57 متر / مزایده،مزایده دو دانگ مشاع از اپارتمان 135.57 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976619/مزایده-واگذاری-به-اجاره-4-قطعه-زمین-زراعی'>مزایده واگذاری به اجاره  4 قطعه زمین زراعی  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره  4 قطعه زمین زراعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976621/مزایده-ملک-مساحت-2652متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت 2652متر نوبت دوم / مزایده،مزایده ملک مساحت 2652متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976631/مزایده-پلاک-ثبتی--خودرو-پژو-مشکی-فرش--تلویزیون-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی  ،خودرو پژو مشکی فرش ، تلویزیون نوبت دوم  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی  ،خودرو پژو مشکی فرش ، تلویزیون نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976650/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-آپارتمان-و-خانه'>مزایده اموال غیرمنقول شامل آپارتمان و خانه  / مزایده،مزایده اموال غیرمنقول شامل آپارتمان و خانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976664/مزایده-املاک-مازاد-بانک-صنعت-و-معدن--'>مزایده املاک مازاد بانک صنعت و معدن .. / مزایده،مزایده املاک مازاد بانک صنعت و معدن ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976680/مزایده-پلاک-های-ثبتی-بخش-سه-نوبت-دوم'>مزایده پلاک های ثبتی بخش سه نوبت دوم / مزایده،مزایده پلاک های ثبتی بخش سه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976685/مزایده-زمین-کشاورزی-مشجر-پسته'>مزایده زمین کشاورزی مشجر پسته / مزایده،مزایده زمین کشاورزی مشجر پسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976694/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-نیمه-کاره-مساحت-نود-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی نیمه کاره مساحت نود متر / مزایده،مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی نیمه کاره مساحت نود متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976702/استعلام-​مواد-شوینده-و-بهداشتی'>استعلام ​مواد شوینده و بهداشتی / استعلام, استعلام ​مواد شوینده و بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976703/استعلام-۱۴۶۰-متر-مربع-رنگ-آمیزی'>استعلام ۱۴۶۰ متر مربع رنگ آمیزی  / استعلام ,استعلام ۱۴۶۰ متر مربع رنگ آمیزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976704/استعلام-آماده-سازی-شغلی'>استعلام آماده سازی شغلی  / استعلام , استعلام آماده سازی شغلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976705/استعلام-یخچال-و---با-شرایط-خریدار-در--'>استعلام یخچال و ... با شرایط خریدار در ... / استعلام ,استعلام یخچال و ... با شرایط خریدار در ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976706/استعلام-میز-جلو-مبلی-اداری'>استعلام میز جلو مبلی اداری  / استعلام ,استعلام میز جلو مبلی اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976707/استعلام-​خرید-لیبل-خونگیری'>استعلام ​خرید لیبل خونگیری  / استعلام ,استعلام ​خرید لیبل خونگیری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976708/استعلام-​جاگذاری-حصار-نرده-ای-60-متر'>استعلام ​جاگذاری حصار نرده ای 60 متر / استعلام, استعلام ​جاگذاری حصار نرده ای 60 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976709/استعلام-​بازدید-مسیر-داغ-واحد-g12-و-g17'>استعلام ​بازدید مسیر داغ واحد g12 و g17  / استعلام , استعلام بازدید مسیر داغ واحد g12 و g17 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976710/استعلام-​تبلت-سامسونگ'>استعلام ​تبلت سامسونگ  / استعلام , استعلام تبلت سامسونگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976711/استعلام-ایمن-سازی--'>استعلام ایمن سازی ... / استعلام, استعلام ایمن سازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976712/استعلام-احیاء-چهار-حلقه-چاه-ارت'>استعلام احیاء چهار حلقه چاه ارت  / استعلام ,استعلام احیاء چهار حلقه چاه ارت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976713/استعلام-تجدید-استعلام-نصب-انشعابات'>استعلام تجدید استعلام نصب انشعابات  / استعلام , استعلام تجدید استعلام نصب انشعابات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976714/اسعلام-صندلی-فرودگاهی'>اسعلام صندلی فرودگاهی  / استعلام ,اسعلام صندلی فرودگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976715/استعلام-فرش-گلیم-موکت'>استعلام فرش، گلیم، موکت / استعلام, استعلام فرش، گلیم، موکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976716/استعلام-​خرید-و-نصب-درب-آهنی-از-نوع-ریل'>استعلام ​خرید و نصب درب آهنی از نوع ریل / استعلام, استعلام ​خرید و نصب درب آهنی از نوع ریل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976717/استعلام-عملیات-رفع-عیب-بازپیچی--'>استعلام عملیات رفع عیب، بازپیچی ... / استعلام, استعلام عملیات رفع عیب، بازپیچی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976718/استعلام-توپ-پینگ-پنگ'>استعلام توپ پینگ پنگ  / استعلام ,استعلام توپ پینگ پنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976719/استعلام-خرید-حمل-و-نصب-با-جرثقیل--'>استعلام خرید، حمل و نصب با جرثقیل... / استعلام, استعلام خرید، حمل و نصب با جرثقیل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976720/استعلام-تامین-یک-دستگاه-خودروی-سواری-ج--'>استعلام تامین یک دستگاه خودروی سواری ج ... / استعلام ,استعلام تامین یک دستگاه خودروی سواری ج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976721/استعلام-تجدید-استعلام-نصب-انشعابات'>استعلام تجدید استعلام نصب انشعابات  / استعلام , استعلام تجدید استعلام نصب انشعابات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976722/استعلام-آگهی-فراخوان-طرح-خدمات-مالی-خرد'>استعلام آگهی فراخوان طرح خدمات مالی خرد  / استعلام , استعلام آگهی فراخوان طرح خدمات مالی خرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976723/استعلام-نصب-دوربین-مداربسته-33-دستگاه'>استعلام نصب دوربین مداربسته 33 دستگاه / استعلام, استعلام نصب دوربین مداربسته 33 دستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976724/مزایده-فروش-عمومی-اموال-منقول-و-غیرمنقول-مازاد'>مزایده فروش عمومی اموال منقول و غیرمنقول مازاد  / مزایده،مزایده فروش عمومی اموال منقول و غیرمنقول مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976725/استعلام-​نصب-انشعابات'>استعلام ​نصب انشعابات / استعلام , استعلام نصب انشعابات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976726/استعلام-​مواد-شوینده-و-بهداشتی'>استعلام ​مواد شوینده و بهداشتی / استعلام, استعلام ​مواد شوینده و بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976727/استعلام-فرش'>استعلام فرش  / استعلام ,استعلام فرش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976728/استعلام-آب-ژاول-3000-کیلوگرم'>استعلام آب ژاول 3000 کیلوگرم / استعلام, استعلام آب ژاول 3000 کیلوگرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976729/استعلام-عملیات-اجرای-برق-چاه-آب'>استعلام عملیات اجرای برق چاه آب  / استعلام ,استعلام عملیات اجرای برق چاه آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976730/استعلام-​اصلاح-شبکه-و-بهسازی-تاسیسات-آب'>استعلام ​اصلاح شبکه و بهسازی تاسیسات آب / استعلام, استعلام ​اصلاح شبکه و بهسازی تاسیسات آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976731/استعلام-عملیات-اجرایی-تامین-برق'>استعلام عملیات اجرایی تامین برق / استعلام ,استعلام عملیات اجرایی تامین برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976732/استعلام-جمع-آوری-کابلهای-اضافه-از-روی--'>استعلام جمع آوری کابلهای اضافه از روی ... / استعلام , استعلام جمع آوری کابلهای اضافه از روی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976733/استعلام-اجرای-عملیات-زیرسازی-و-آسفالت'>استعلام اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت  / استعلام,استعلام اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976734/استعلام-تجدید-نصب-انشعابات'>استعلام تجدید نصب انشعابات / استعلام ,استعلام تجدید نصب انشعابات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976735/استعلام-پروژه-مرمت-زیرسازی-و-بندکشی-آب--'>استعلام پروژه مرمت زیرسازی و بندکشی آب... / استعلام, استعلام پروژه مرمت زیرسازی و بندکشی آب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976736/استعلام-خرید-145-عدد-پایه-چراغ-روشنایی'>استعلام خرید 145 عدد پایه چراغ روشنایی / استعلام , استعلام خرید 145 عدد پایه چراغ روشنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976737/استعلام-واگذاری-عملیات-احداث-7-7'>استعلام واگذاری عملیات احداث 7/7  / استعلام , استعلام واگذاری عملیات احداث 7/7 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976738/استعلام-سنگ-شکلاتی-عرض-40'>استعلام سنگ شکلاتی عرض 40 / استعلام, استعلام سنگ شکلاتی عرض 40</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976739/استعلام-​نصب-انشعابات'>استعلام ​نصب انشعابات / استعلام , استعلام نصب انشعابات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976740/استعلام-تعمیر-و-بازسازی-قسمت-تخریب-شده'>استعلام تعمیر و بازسازی قسمت تخریب شده / استعلام , استعلام تعمیر و بازسازی قسمت تخریب شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976741/استعلام-پروژه-مرمت-و-بازسازی-حمام--'>استعلام پروژه مرمت و بازسازی حمام ... / استعلام, استعلام پروژه مرمت و بازسازی حمام ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976742/اطلاعیه-مناقصه-خرید-و-اجرای-شبکه-رایانه-پسیو-بیمارستان'>اطلاعیه مناقصه خرید و اجرای شبکه رایانه پسیو بیمارستان / فراخوان مناقصه, مناقصه خرید و اجرای شبکه رایانه پسیو بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976743/استعلام-پروژه-مرمت-و-بازسازی-کاروانسرا--'>استعلام پروژه مرمت و بازسازی کاروانسرا... / استعلام, استعلام پروژه مرمت و بازسازی کاروانسرا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976744/مزایده-واگذاری-یکباب-غرفه-به-صورت-اجاره'>مزایده واگذاری یکباب غرفه به صورت اجاره  / مزایده،مزایده واگذاری یکباب غرفه به صورت اجاره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976745/استعلام-​نصب-انشعابات'>استعلام ​نصب انشعابات / استعلام , استعلام نصب انشعابات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976746/​استعلام-قیمت-چند-قلم-روغن-موتور'>​استعلام قیمت چند قلم روغن موتور / استعلام, ​استعلام قیمت چند قلم روغن موتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976747/استعلام-​نصب-انشعابات'>استعلام ​نصب انشعابات / استعلام , استعلام نصب انشعابات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976748/استعلام-تهیه-و-نصب-دو-سلول-باتری-در-پاد--'>استعلام تهیه و نصب دو سلول باتری در پاد ... / استعلام , استعلام تهیه و نصب دو سلول باتری در پاد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976749/مناقصه-انجام-عملیات-سفت-کاری-و--'>مناقصه انجام عملیات سفت کاری و ... / مناقصه ,مناقصه انجام عملیات سفت کاری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976750/استعلام-خرید-میز-و-صندلی-نهارخوری--'>استعلام خرید میز و صندلی نهارخوری ... / استعلام, استعلام خرید میز و صندلی نهارخوری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976751/استعلام-​نصب-انشعابات'>استعلام ​نصب انشعابات / استعلام , استعلام نصب انشعابات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976752/استعلام-روغن-موتور-5000-قوطی-فلزی-4lit'>استعلام روغن موتور 5000 قوطی فلزی 4lit / استعلام, استعلام روغن موتور 5000 قوطی فلزی 4lit</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976753/استعلام-باتری-سمعک'>استعلام باتری سمعک  / استعلام , استعلام باتری سمعک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976754/استعلام-مبلمان-و-دکوراسیون'>استعلام مبلمان و دکوراسیون / استعلام , استعلام مبلمان و دکوراسیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976755/استعلام-بسته-شماره-122-96-81-منطقه-شرق'>استعلام بسته شماره 122-96-81 منطقه شرق / استعلام , استعلام بسته شماره 122-96-81 منطقه شرق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976756/استعلام-خرید-هدر-HP-اکونومایزر-بویلرها'>استعلام خرید هدر HP اکونومایزر بویلرها / استعلام , استعلام خرید هدر HP اکونومایزر بویلرها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976757/استعلام-صندلی-اداری'>استعلام صندلی اداری  / استعلام, استعلام صندلی اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976758/استعلام-هیتر-گازی-فن-آلمانی-640-انرژی'>استعلام هیتر گازی فن آلمانی 640 انرژی / استعلام , استعلام هیتر گازی فن آلمانی 640 انرژی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976759/استعلام-اجرای-کمپین-ژنتیک'>استعلام اجرای کمپین ژنتیک  / استعلام , استعلام اجرای کمپین ژنتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976760/استعلام-رادیاتور-آلومینیومی'>استعلام رادیاتور آلومینیومی / استعلام ,استعلام رادیاتور آلومینیومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976761/استعلام-خرید-30-عدد-پایه-معلق-چراغ-چشم'>استعلام خرید 30 عدد پایه معلق چراغ چشم / استعلام , استعلام خرید 30 عدد پایه معلق چراغ چشم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976762/استعلام-لوازم-آشپزخانه-96-8-23'>استعلام لوازم آشپزخانه 96.8.23 / استعلام , استعلام لوازم آشپزخانه 96.8.23</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976763/استعلام-تمام-خودروها-دارای-بیمه-نامه'>استعلام تمام خودروها دارای بیمه نامه  / استعلام , استعلام تمام خودروها دارای بیمه نامه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976764/استعلام-فن-سانتریفیوژ'>استعلام فن سانتریفیوژ / استعلام, استعلام فن سانتریفیوژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976765/مناقصه-تامین-بخشی-از-خدمات-تخصصی-سیمانکاری-و--'>مناقصه تامین بخشی از خدمات تخصصی سیمانکاری و ... / مناقصه ,مناقصه تامین بخشی از خدمات تخصصی سیمانکاری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976766/استعلام-خرید-20-دستگاه-چابگر-سوزن'>استعلام خرید 20 دستگاه چابگر سوزن / استعلام , استعلام خرید 20 دستگاه چابگر سوزن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976767/استعلام-خرید-دستگاه-حضور-و-غیاب'>استعلام خرید دستگاه حضور و غیاب  / استعلام, استعلام خرید دستگاه حضور و غیاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976768/فراخوان-مزایده-واگذاری-بخش-تولید-وانجماد-اسپرم'>فراخوان  مزایده  واگذاری بخش تولید وانجماد اسپرم  /  فراخوان  مزایده   ، فراخوان  مزایده  واگذاری بخش تولید وانجماد اسپرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976769/مزایده-فروش-اقلام-مازاد-بر-نیاز'>مزایده  فروش اقلام مازاد بر نیاز     / مزایده, مزایده  فروش اقلام مازاد بر نیاز    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976770/استعلام-تونر-چاپگر-hp-5225-307A'> استعلام تونر چاپگر hp 5225 307A  / استعلام , استعلام تونر چاپگر hp 5225 307A </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976771/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین  / اگهی مزایده , مزایده واگذاری یک قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976772/استعلام-کولر-آبی'>استعلام کولر آبی  / استعلام , استعلام کولر آبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976773/مزایده-ششدانگ-خانه-قولنامه-ای-و-پلاک-140-3422-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ خانه قولنامه ای و پلاک 140/3422 نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ خانه قولنامه ای و پلاک 140/3422 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976774/استعلام-فایروال-FortiGate-200E-Series-BDL'>استعلام فایروال FortiGate 200E Series-BDL / استعلام , استعلام فایروال FortiGate 200E Series-BDL</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976775/مناقصه-تجدید-شده-خرید-لوله-پلی-اتیلن-تحت-فشار-آبگیر'>مناقصه تجدید شده خرید لوله پلی اتیلن تحت فشار آبگیر  / مناقصه, مناقصه تجدید شده خرید لوله پلی اتیلن تحت فشار آبگیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976776/آگهی-مناقصه-خرید-خدمات-مشاوره-در-امور-علائم-الکتریکی'> آگهی مناقصه خرید خدمات مشاوره در امور علائم الکتریکی /  آگهی مناقصه، آگهی مناقصه خرید خدمات مشاوره در امور علائم الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976777/استعلام-آبسردکن'>استعلام آبسردکن  / استعلام , استعلام آبسردکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976778/مزایده-ششدانگ-پلاک-24-فرعی-بخش-دو-ارومیه'>مزایده ششدانگ پلاک 24 فرعی بخش دو ارومیه / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 24 فرعی بخش دو ارومیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976779/استعلام-جوهر--کاتریج--چاپگر'>استعلام جوهر ، کاتریج ، چاپگر / استعلام , استعلام جوهر ، کاتریج ، چاپگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976780/مزایده-دعوتنامه-شرکت-در-مزایده-عمومی-مجموعه-آبی-سرپوشیده-بانوان'>مزایده دعوتنامه شرکت در مزایده عمومی مجموعه آبی سرپوشیده بانوان / مزایده دعوتنامه شرکت در مزایده عمومی مجموعه آبی سرپوشیده بانوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976781/استعلام-کپه-کاری-گیاهان-دارویی'>استعلام کپه کاری گیاهان دارویی / استعلام , استعلام کپه کاری گیاهان دارویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976782/استعلام-برگزاری-مسابقه-قالیبافی'>استعلام برگزاری مسابقه قالیبافی / استعلام , استعلام برگزاری مسابقه قالیبافی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976783/مناقصه-عملیات-امداد٬تعمیرات-و-نگهداری-تاسیسات-گاز-رسانی-و-در-سطح-شهر'>مناقصه عملیات امداد٬تعمیرات و نگهداری تاسیسات گاز رسانی و در سطح شهر  / مناقصه, مناقصه عملیات امداد٬تعمیرات و نگهداری تاسیسات گاز رسانی و در سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976784/مزایده-امتیاز-یک-واحد-آپارتمان-و-سه-دانگ-خودروی-کامیون'>مزایده امتیاز یک واحد آپارتمان و سه دانگ خودروی کامیون / مزایده,مزایده امتیاز یک واحد آپارتمان و سه دانگ خودروی کامیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976785/استعلام-تلویزیون-ایکس-ویژن'>استعلام تلویزیون ایکس ویژن / استعلام , استعلام تلویزیون ایکس ویژن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976786/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین / مزایده واگذاری یک قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976787/مناقصه-QUICK-CLAMP-THREAD'>مناقصه QUICK CLAMP THREAD     / مناقصه , مناقصه QUICK CLAMP THREAD    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976788/استعلام-احداث-130-متر-شبکه-فشار-متوسط'>استعلام احداث 130 متر شبکه فشار متوسط / استعلام , استعلام احداث 130 متر شبکه فشار متوسط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976789/مناقصه-امداد-گازرسانی'>مناقصه امداد گازرسانی  / مناقصه , مناقصه امداد گازرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976790/مناقصه-امداد-گازرسانی-به-شهر-ها-و-روستاهای--'>مناقصه امداد گازرسانی به شهر ها و روستاهای ... / مناقصه , مناقصه امداد گازرسانی به شهر ها و روستاهای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976791/مزایده-یک-قطعه-زمین-کاربری-فرهنگی-هنری'>مزایده یک قطعه زمین کاربری فرهنگی هنری / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کاربری فرهنگی هنری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976792/اصلاحیه-2-مناقصه-نیرورسانی-توسعه-و-بازسازی-شبکه-های-توزیع-نیروی-برق'>اصلاحیه 2 مناقصه نیرورسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق  / اصلاحیه 2مناقصه عمومی, مناقصه نیرورسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976793/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین--'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین ... / مزایده , مزایده واگذاری یک قطعه زمین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976794/استعلام-خرید10000-جفت-دستكش-مونتاژكار'>استعلام خرید10000 جفت دستكش مونتاژكار / استعلام,استعلام خرید10000 جفت دستكش مونتاژكار</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 22 تاريخ : دوشنبه 9 بهمن 1396 ساعت: 11:47