اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 96.8.22 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974905/مناقصه-مسدود-کننده-مو... با عنوان : اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 96.8.22 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974905/مناقصه-مسدود-کننده-موقت-لوله-نوبت-دوم'>مناقصه مسدود کننده موقت لوله نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , مناقصه مسدود کننده موقت لوله نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974908/مناقصه-عملیات-اجرای-ساختمان-مدیریت--رختکن-و-زمین'>مناقصه عملیات اجرای ساختمان مدیریت ، رختکن و زمین / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرای ساختمان مدیریت ، رختکن و زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974909/مناقصه-عملیات-احداث-دیوار-ساحلی'>مناقصه عملیات احداث دیوار ساحلی  / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات احداث دیوار ساحلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974913/مناقصه-احداث-ساختمان-پست-امداد-گاز'>مناقصه احداث ساختمان پست امداد گاز  / مناقصه ,مناقصه احداث ساختمان پست امداد گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974918/مناقصه-خرید-قیر-6070-و-mc-نوبت-دوم'>مناقصه خرید قیر 6070 و mc نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید قیر 6070 و mc نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974926/مناقصه-اجاره-ماشین-آلات-سنگین--نوبت-دوم'>مناقصه اجاره ماشین آلات سنگین - نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه اجاره ماشین آلات سنگین (بیل مکانیکی، بلدوزر، لودر) - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974928/مناقصه-خرید-مصالح-شن-و-ماسه-نوبت-دوم'>مناقصه خرید مصالح شن و ماسه -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید مصالح شن و ماسه -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974930/مناقصه-واگذاری-خدمات-شهری'>مناقصه واگذاری خدمات شهری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری خدمات شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974932/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-حفاری-در-پهنه-های-اکتشافی-نوبت-دوم'>مناقصه انتخاب پیمانکار حفاری در پهنه های اکتشافی نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انتخاب پیمانکار حفاری در پهنه های اکتشافی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974933/مناقصه-اجرای-سیستم-حفاظت-الکترونیک-تجدید--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای سیستم حفاظت الکترونیک تجدید - نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای سیستم حفاظت الکترونیک تجدید - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974934/فراخوان-شناسایی-و-ارزیابی-تولید-کنندگان-لوله-های-دوجداره-کرتیوپ'>فراخوان شناسایی و ارزیابی تولید کنندگان لوله های دوجداره کرتیوپ  / آگهی فراخوان عمومی، فراخوان شناسایی و ارزیابی تولید کنندگان لوله های دوجداره کرتیوپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974937/تجدید-مناقصه-خرید-لوله-فولادی'>تجدید مناقصه خرید لوله فولادی / آگهی تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه خرید لوله فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974939/مناقصه-اجرای-عملیات-انتقال-نیرو-و-برقرسانی-شبکه-های-توزیع-نیرو--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی شبکه های توزیع نیرو - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی شبکه های توزیع نیرو - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974941/مناقصه-تعداد-15-قلم-کالای-پوشاک--مواد-غذایی-و-تخصصی'>مناقصه تعداد 15 قلم کالای پوشاک ، مواد غذایی و تخصصی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعداد 15 قلم کالای پوشاک ، مواد غذایی و تخصصی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974942/فراخوان-مناقصه-تامین-خدمات-فنی-اداری-تنظیفات-و-باغبانی-تاسیسات--'>فراخوان مناقصه تامین خدمات فنی، اداری، تنظیفات و باغبانی تاسیسات... / آگهی فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه تامین خدمات فنی، اداری، تنظیفات و باغبانی تاسیسات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974943/مناقصه-DIGITAL-LEVEL-TRANMITER-SERIES-12300--نوبت-دوم'>مناقصه DIGITAL LEVEL TRANMITER SERIES 12300 - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه DIGITAL LEVEL TRANMITER SERIES 12300 - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974953/آگهی-شناسایی-پیمانکار-استخراج-و-فروش-از-کارگاههای-معدنی'>آگهی شناسایی پیمانکار استخراج و فروش از کارگاههای معدنی / آگهی شناسایی پیمانکار , آگهی شناسایی پیمانکار استخراج و فروش از کارگاههای معدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974956/ارزیابی-کیفی-تامین-سه-دستگاه-دیزل-پمپ-سیار-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی تامین سه دستگاه دیزل پمپ سیار نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی ، ارزیابی کیفی تامین سه دستگاه دیزل پمپ سیار نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974959/مناقصه-برون-سپاری-پروژه-های-برق-و-ابزار-دقیق'>مناقصه برون سپاری پروژه های برق و ابزار دقیق / مناقصه, مناقصه برون سپاری پروژه های برق و ابزار دقیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974960/تجدید-مناقصه-خرید-لوله-فولادی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید لوله فولادی - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه خرید لوله فولادی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974963/مناقصه-تجهیزات-تصفیه-خانه-فاضلاب-نوبت-دوم'>مناقصه تجهیزات تصفیه خانه فاضلاب نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تجهیزات تصفیه خانه فاضلاب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974964/مناقصه-تهیه-و-تامین-مصالح-فلزی-و--'>مناقصه تهیه و تامین مصالح فلزی و ... / مناقصه ، مناقصه تهیه و تامین مصالح فلزی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974966/فراخوان-خرید-182-000-عدد-دستمال-کاغذی-تبلیغاتی'>فراخوان خرید 182.000 عدد دستمال کاغذی تبلیغاتی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان خرید 182.000 عدد دستمال کاغذی تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974968/شناسایی-پیمانکار-جهت-فرآیند-پرکنی-بشکه-محصولات-جانبی'> شناسایی پیمانکار جهت فرآیند پرکنی بشکه محصولات جانبی / آگهی شناسایی پیمانکار، شناسایی پیمانکار جهت فرآیند پرکنی بشکه محصولات جانبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974970/آگهی-مناقصه-عمومی-خرید-15-دستگاه-ایکس-ری-چمدانی'>آگهی مناقصه عمومی خرید 15 دستگاه ایکس ری چمدانی / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی خرید 15 دستگاه ایکس ری چمدانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974971/فراخوان-شناسایی-پیمانکار-امور-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذا'>فراخوان شناسایی پیمانکار امور تهیه، طبخ و توزیع غذا / فراخوان شناسایی پیمانکار, فراخوان شناسایی پیمانکار امور تهیه، طبخ و توزیع غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974973/فراخوان-راه-اندازی-سیستم-تلویزیون-هایبرید'>فراخوان راه اندازی سیستم تلویزیون هایبرید  / آگهی فراخوان , فراخوان راه اندازی سیستم تلویزیون هایبرید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974975/فراخوان-مناقصه-خرید-کننتور-آب-تجدید'>فراخوان مناقصه خرید کننتور آب تجدید / فراخوان تجدید مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید کننتور آب تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974976/فراخوان-تامین-تجهیزات-سیگنال-رسانی-صدا-و-دیتا-به-ایستگاه-های-فرستنده-نوبت-دوم'>فراخوان تامین تجهیزات سیگنال رسانی صدا و دیتا به ایستگاه های فرستنده نوبت دوم  / آگهی فراخوان , فراخوان تامین تجهیزات سیگنال رسانی صدا و دیتا به ایستگاه های فرستنده نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974980/مناقصه-عملیات-تابگیری-8000-تن-مقاطع-فولادی'>مناقصه عملیات تابگیری 8000 تن مقاطع فولادی / آگهی دعوت به مناقصه عمومی، مناقصه عملیات تابگیری 8000 تن مقاطع فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974982/مناقصه-خدمات-سرویس-و-نگهداری-درب-های-اتوماتیک'>مناقصه خدمات سرویس و نگهداری درب های اتوماتیک / مناقصه, مناقصه خدمات سرویس و نگهداری درب های اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974983/مناقصه-تهیه--نصب-و-راه-اندازی-سیستم-مدیریت-توان-پالایشگاه'>مناقصه تهیه ، نصب و راه اندازی سیستم مدیریت توان پالایشگاه  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه تهیه ، نصب و راه اندازی سیستم مدیریت توان پالایشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974984/مناقصه-خرید-نازل-باکس-و-دیافراگم-های-توربین-توربوفید-پمپ--'>مناقصه  خرید نازل باکس و دیافراگم های توربین توربوفید پمپ ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  خرید نازل باکس و دیافراگم های توربین توربوفید پمپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974987/مناقصه-تعریض-پلهای-محور-هفت-باغ-به-سمت-جوپار-نوبت-دوم'>مناقصه تعریض پلهای محور هفت باغ به سمت جوپار نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه تعریض پلهای محور هفت باغ به سمت جوپار نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974988/فراخوان-تهیه-نقشه-های-چون-ساخت-شبکه-و-مرکزداده--'>فراخوان تهیه نقشه های چون ساخت شبکه و مرکزداده ...  / آگهی فراخوان جهت شناسایی پیمانکار , فراخوان تهیه نقشه های چون ساخت شبکه و مرکزداده ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974991/مناقصه-خرید-انواع-تیر-سیمانی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید انواع تیر سیمانی نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه دو مرحله ای , مناقصه خرید انواع تیر سیمانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974994/مناقصه-انجام-عملیات-ساختمانی--'>مناقصه انجام عملیات ساختمانی ... / مناقصه , مناقصه انجام عملیات ساختمانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974996/مناقصه-تهیه-و-اجرای-روکش-حفاظتی-میکرو-سرفیسینگ-حوزه-2--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و اجرای روکش حفاظتی میکرو سرفیسینگ حوزه 2... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه تهیه و اجرای روکش حفاظتی میکرو سرفیسینگ حوزه 2... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974999/مناقصه-مدیریت--بهره-برداری--تعمیر-و-نگه-داری-از-چاه-ها-و-خط-انتقال-آب-نایگون'>مناقصه مدیریت ، بهره برداری ، تعمیر و نگه داری از چاه ها و خط انتقال آب نایگون  / آگهی مناقصه , مناقصه مدیریت ، بهره برداری ، تعمیر و نگه داری از چاه ها و خط انتقال آب نایگون  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975000/مناقصه-پروژه-گازرسانی-به-روستاها-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه گازرسانی به روستاها نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه پروژه گازرسانی به روستاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975004/مناقصه-کابینت-و-کمد-دیواری'>مناقصه کابینت و کمد دیواری / مناقصه, مناقصه کابینت و کمد دیواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975006/فراخوان-جهت-تامین-کابل-240-و-کابل-300-نوبت-دوم'>فراخوان جهت تامین کابل 240 و کابل 300  نوبت دوم  / فراخوان شناسایی تامین کننده,فراخوان  جهت تامین کابل 240 و کابل 300   نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975007/فراخوان-شناسایی-پیمانکار-جهت-تامین-نیرو-انسانی'>فراخوان شناسایی پیمانکار جهت تامین نیرو انسانی / آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار , فراخوان شناسایی پیمانکار جهت تامین نیرو انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975008/مناقصه-یک-فروند-شناور-حمل-سوخت--نوبت-دوم'>مناقصه  یک فروند شناور حمل سوخت... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه  یک فروند شناور حمل سوخت... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975016/فراخوان-طراحی-ساخت-و-نصب-متعلقات-مکانیکی-API-نوبت-دوم'>فراخوان طراحی، ساخت و نصب متعلقات مکانیکی API نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان طراحی، ساخت و نصب متعلقات مکانیکی API نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975019/مناقصه-ارزیابی-کیفی-بازسازی-و-نوسازی-ساختمان-های-ستادی-بانک-تجارت'>مناقصه ارزیابی کیفی بازسازی و نوسازی ساختمان های ستادی بانک تجارت / مناقصه ارزیابی کیفی بازسازی و نوسازی ساختمان های ستادی بانک تجارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975020/مناقصه-عملیات-سنگ-زنی-مقاطع-فولادی-و-پری-فورج'>مناقصه عملیات سنگ زنی مقاطع فولادی و پری فورج / آگهی دعوت به مناقصه عمومی ، مناقصه عملیات سنگ زنی مقاطع فولادی و پری فورج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975021/مناقصه-واگذاری-طرح-های-تملک-داراییهای-سرمایه-ای-به-بخش-غیردولتی'>مناقصه واگذاری طرح های تملک داراییهای سرمایه ای به بخش غیردولتی  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری طرح های تملک داراییهای سرمایه ای به بخش غیردولتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975025/مناقصه-ارزیابی-پیمانکار-عملیات-احداث-ایستگاه-پمپاژ--نوبت-دوم'>مناقصه ارزیابی پیمانکار عملیات احداث ایستگاه پمپاژ ...نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه ارزیابی پیمانکار عملیات احداث ایستگاه پمپاژ ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975026/مناقصه-عملیات-نصب-انشعابات-فاضلاب'>مناقصه عملیات نصب انشعابات فاضلاب / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات نصب انشعابات فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975029/مناقصه-عملیات-جوشکاری-عمومی-با-تجهیزات'>مناقصه عملیات جوشکاری عمومی با تجهیزات  / آگهی دعوت به مناقصه عمومی ، مناقصه عملیات جوشکاری عمومی با تجهیزات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975035/مناقصه-توسعه-ی-سامانه-های-بورس-و-اوراق-بهادار'>مناقصه توسعه ی سامانه های بورس و اوراق بهادار / مناقصه, مناقصه توسعه ی سامانه های بورس و اوراق بهادار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975038/اصلاحیه-مناقصه-اجرای-عملیات-مرمت-و-لکه-گیری-آسفالت'>اصلاحیه مناقصه اجرای عملیات مرمت و لکه گیری آسفالت / اصلاحیه مناقصه عمومی ، مناقصه اجرای عملیات مرمت و لکه گیری آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975040/مناقصه-مواد-بازدارنده-خوردگی-تزریق-پیوسته---نوبت-دوم'> مناقصه مواد بازدارنده خوردگی تزریق پیوسته ... نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , مناقصه مواد بازدارنده خوردگی تزریق پیوسته  ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975044/مناقصه-خدمات-اداری-خدمات-عمومی-باغبانی-و-علف-چینی-و-نگهداشت-فضای-سبز---نوبت-دوم'>مناقصه خدمات اداری، خدمات عمومی، باغبانی و علف چینی و نگهداشت فضای سبز ... نوبت دوم / آگهی مناقصه، مناقصه خدمات اداری، خدمات عمومی، باغبانی و علف چینی و نگهداشت فضای سبز... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975046/تجدید-فراخوان-خرید--نصب-و-راه-اندازی-دو-دستگاه-انجین-ژنراتور-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان خرید ، نصب و راه اندازی دو دستگاه انجین ژنراتور نوبت دوم  / آگهی تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان خرید ، نصب و راه اندازی دو دستگاه انجین ژنراتور نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975047/آگهی-مناقصه-اجرای-آسفالت-گرم-راههای-روستایی'>آگهی مناقصه اجرای آسفالت گرم راههای روستایی / آگهی مناقصه عمومی ,آگهی مناقصه اجرای آسفالت گرم راههای روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975049/مناقصه-انجام-خدمات-تامین-خودرو'>مناقصه انجام خدمات تامین خودرو / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه انجام خدمات تامین خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975051/مناقصه-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-یکپارچه-نمایشگرهای-522-شعبه-بانک--تجدید'>مناقصه نصب و راه اندازی سیستم یکپارچه نمایشگرهای 522 شعبه بانک - تجدید / فراخوان تجدید مناقصه عمومی, مناقصه نصب و راه اندازی سیستم یکپارچه نمایشگرهای 522 شعبه بانک - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975052/فراخوان-مناقصه-پروژه-احداث-بلوار-و-معابر-شهرک-نایسر-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه پروژه احداث بلوار و معابر شهرک نایسر  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه پروژه احداث بلوار و معابر شهرک نایسر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975053/مناقصه-احداث--توسعه--اصلاح-و-بهینه-سازی-شبکه-و-تاسیسات'>مناقصه احداث ، توسعه ، اصلاح و بهینه سازی شبکه و تاسیسات / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه احداث ، توسعه ، اصلاح و بهینه سازی شبکه و تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975055/فراخوان-مناقصه-خرید-و-تحویل-مقدار-250-000-کیلوگرم-کلرورفریک-مایع--'>فراخوان مناقصه خرید و تحویل مقدار 250.000 کیلوگرم کلرورفریک مایع ... / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید و تحویل مقدار 250.000 کیلوگرم کلرورفریک مایع ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975056/اصلاحیه-مناقصه-اجرای-عملیات-خدمات-شهری'>اصلاحیه مناقصه اجرای عملیات خدمات شهری / اصلاحیه ارزیابی کیفی , مناقصه اجرای عملیات خدمات شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975058/مناقصه-انواع-کائوچو-اکسید-روی-و-100-دستگاه-نیسان'>مناقصه انواع کائوچو، اکسید روی و 100 دستگاه نیسان / مناقصه, مناقصه انواع کائوچو، اکسید روی و 100 دستگاه نیسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975059/مناقصه-پروژه-گازرسانی-به-روستاهای---تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه گازرسانی به روستاهای ... تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه پروژه گازرسانی به روستاهای ... تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975060/مناقصه-پروژه-اجرای-عملیات-شبکه-فاضلاب-خانگی-تجدید'>مناقصه  پروژه اجرای عملیات شبکه فاضلاب خانگی- تجدید / آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  پروژه اجرای عملیات شبکه فاضلاب خانگی- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975062/اصلاحیه-مناقصه-بهسازی-ساختمان-ها-و-محوطه-انبار--نوبت-دوم'>اصلاحیه مناقصه بهسازی ساختمان ها و محوطه انبار... نوبت دوم / اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه بهسازی ساختمان ها و محوطه انبار... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975067/مناقصه-اجرای-عملیات-فاز-اول-پیاده-روسازی'>مناقصه اجرای عملیات فاز اول پیاده روسازی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات فاز اول پیاده روسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975068/مناقصه-جهت-تعمیر-و-صافکاری-تانک-سیار-96-8-22'>مناقصه جهت تعمیر و صافکاری تانک سیار 96.8.22 / مناقصه جهت تعمیر و صافکاری تانک سیار 96.8.22</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975069/مناقصه-واگذاری-اجرائیات-و-سد-معبر-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری اجرائیات و سد معبر نوبت دوم  / مناقصه عمومی ، مناقصه واگذاری اجرائیات و سد معبر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975070/مناقصه-فراخوان-خدمات-حمل-و-نقل-بازرسی-درون-شهری-و-برون-شهری'>مناقصه فراخوان خدمات حمل و نقل بازرسی درون شهری و برون شهری / مناقصه, مناقصه فراخوان خدمات حمل و نقل بازرسی درون شهری و برون شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975074/مناقصه-عملیات-پیگیری-و-وصول-مطالبات'>مناقصه عملیات پیگیری و وصول مطالبات  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات پیگیری و وصول مطالبات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975075/مناقصه-احداث-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب'>مناقصه احداث شبکه جمع آوری فاضلاب / آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای,فراخوان احداث شبکه جمع آوری فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975082/مناقصه-گازرسانی-و-انجام-توسعه-شبکه-حفرات-خالی-و-نصب-انشعابات-پراکنده-96-08-22'>مناقصه گازرسانی و انجام توسعه شبکه حفرات خالی و نصب انشعابات پراکنده-96.08.22 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه گازرسانی و انجام توسعه شبکه حفرات خالی و نصب انشعابات پراکنده-96.08.22</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975084/مناقصه-انجام-حجم-تعمیرات-اساسی-واحدهای-CCR-LPG-KHT---نوبت-دوم'>مناقصه انجام حجم تعمیرات اساسی واحدهای CCR,LPG,KHT...- نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران , مناقصه انجام حجم تعمیرات اساسی واحدهای CCR,LPG,KHT...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975086/مناقصه-بازسازی-و-نوسازی-20-دستگاه-آسانسور-اوتیس'>مناقصه  بازسازی و نوسازی 20 دستگاه آسانسور اوتیس / مناقصه  , مناقصه  بازسازی و نوسازی 20 دستگاه آسانسور اوتیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975090/مناقصه-تهیه-تجهیزات-نصب-تست-و-راه-اندازی-یک-بی-خط'>مناقصه تهیه تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی یک بی خط / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی یک بی خط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975091/مناقصه-واگذاری-امور-مربوط-به-سوختگیری-هواپیمایی--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امور مربوط به سوختگیری هواپیمایی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور مربوط به سوختگیری هواپیمایی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975094/مناقصه-احداث-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-محلات-نوبت-دوم'>مناقصه احداث شبکه جمع آوری فاضلاب محلات- نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , مناقصه احداث شبکه جمع آوری فاضلاب محلات- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975095/مناقصه-خرید-خدمات-مشاوره-نظارت-عالیه-و-کارگاهی-پروژه-های-آبرسانی'>مناقصه خرید خدمات مشاوره نظارت عالیه و کارگاهی پروژه های آبرسانی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید خدمات مشاوره نظارت عالیه و کارگاهی پروژه های آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975098/مناقصه-اجرای-عملیات-پیاده-روسازی-با-پازل'>مناقصه  اجرای عملیات پیاده روسازی با پازل / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  اجرای عملیات پیاده روسازی با پازل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975104/مناقصه-زیرسازی-برخی-از-معابر-شهرک-صنعتی'>مناقصه زیرسازی برخی از معابر شهرک صنعتی  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه  زیرسازی برخی از معابر شهرک صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975107/تجدید-مناقصه-خرید-یک-دستگاه-هولوگرام-اپلیکیتور-96-08-22'>تجدید مناقصه خرید یک دستگاه هولوگرام اپلیکیتور- 96.08.22 / آگهی تجدید مناقصه، تجدید مناقصه خرید یک دستگاه هولوگرام اپلیکیتور-96.08.22</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975109/مناقصه-خدمات-مشاوره-حسابرسی-مالی-پروژه-انتقال-برق'>مناقصه خدمات مشاوره حسابرسی مالی پروژه انتقال برق / مناقصه, مناقصه خدمات مشاوره حسابرسی مالی پروژه انتقال برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975111/فراخوان-مناقصه-خرید-65-قلم-قطعات-توربین-گازی-ورکسپور-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید 65 قلم قطعات توربین گازی ورکسپور- نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی ، فراخوان مناقصه خرید 65 قلم قطعات توربین گازی ورکسپور- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975113/مناقصه-تهیه-کسری-تجهیزات-نصب-تست-و-راه-اندازی-پست-مدولار-63-20-کیلوولت'>مناقصه تهیه کسری تجهیزات، نصب, تست و راه اندازی پست مدولار 63/20 کیلوولت / مناقصه عمومی, مناقصه تهیه کسری تجهیزات، نصب, تست و راه اندازی پست مدولار 63/20 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975115/فراخوان-طراحی--خرید-و-پیاده-سازی-زیر-ساخت-فیزیکی--'>فراخوان طراحی ، خرید و پیاده سازی زیر ساخت فیزیکی... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان طراحی ، خرید و پیاده سازی زیر ساخت فیزیکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975116/فراخوان-مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی-به-تاسیسات-امور-بهره-برداری--'>فراخوان مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به تاسیسات امور بهره برداری... / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به تاسیسات امور بهره برداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975121/فراخوان-مناقصه-عملیات-اجرایی-نصب-فیبر-نوری-خط-63-کیلوولت-و-نصب-کابل-هوایی-خط-230-کیلوولت-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عملیات اجرایی نصب فیبر نوری خط 63 کیلوولت و نصب کابل هوایی خط 230 کیلوولت- نوبت دوم  / مناقصه, فراخوان مناقصه عملیات اجرایی نصب فیبر نوری خط 63 کیلوولت و نصب کابل هوایی خط 230 کیلوولت- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975122/مناقصه-پروژه-اجرای-لکه-گیری--درزگیری--روکش-آسفالت-گرم'>مناقصه پروژه اجرای لکه گیری ، درزگیری ، روکش آسفالت گرم / مناقصه ,مناقصه پروژه اجرای لکه گیری ، درزگیری ، روکش آسفالت گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975126/مناقصه-احداث-فضاهای-روباز-ورزشی-و--'>مناقصه احداث فضاهای روباز ورزشی و ... / آگهی مناقصه عمده ، مناقصه احداث فضاهای روباز ورزشی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975128/فراخوان-مناقصه-تکمیل-آموزشگاه-9-کلاسه--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تکمیل آموزشگاه 9 کلاسه - نوبت دوم  / آگهی فراخوان اول مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه تکمیل آموزشگاه 9 کلاسه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975131/تجدید-مناقصه-خرید-15-000-عدد-ریبون-KO'>تجدید مناقصه خرید 15.000 عدد ریبون KO  / تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه خرید 15.000 عدد ریبون KO </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975132/مناقصه-خرید-سود-پرک-با-درجه-خلوص-98-'>مناقصه خرید سود پرک با درجه خلوص 98% / مناقصه عمومی , مناقصه خرید سود پرک با درجه خلوص 98%</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975136/مناقصه-خرید-آسفالت---نوبت-دوم'>مناقصه خرید آسفالت ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید آسفالت... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975137/آگهی-مناقصه-تامین-کالا'>آگهی مناقصه  تامین کالا / مناقصه ,آگهی مناقصه  تامین کالا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975139/مناقصه-اجرای-عملیات-دفن-پسماندهای-عادی-و-پزشکی'>مناقصه اجرای عملیات دفن پسماندهای عادی و پزشکی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات دفن پسماندهای عادی و پزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975140/فراخوان-مناقصه-طراحی--ساخت-و-نصب-7-عدد-دریچه-های-سازه-آبگیر-و-رسوب-گیر-تونل-گلاب'>فراخوان مناقصه طراحی ، ساخت و نصب 7 عدد دریچه های سازه آبگیر و رسوب گیر تونل گلاب / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه طراحی ، ساخت و نصب 7 عدد دریچه های سازه آبگیر و رسوب گیر تونل گلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975141/تجدید-مناقصه-اجرای-یک-دستگاه-کلایمر-نمای-ساختمان'>تجدید مناقصه اجرای یک دستگاه کلایمر نمای ساختمان  / تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه اجرای یک دستگاه کلایمر نمای ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975145/فراخوان-ارزیابی-کیفی-اجرای-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-سایت-های-مسکن-مهر-نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب سایت های مسکن مهر- نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب سایت های مسکن مهر- نوبت د وم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975148/مناقصه-خرید-انواع-هادی-روکشدار-آلیاژی-AAAC--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه خرید انواع هادی روکشدار آلیاژی AAAC - تجدید- نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه خرید انواع هادی روکشدار آلیاژی AAAC - تجدید- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975150/تجدید-مناقصه-پشتیبانی-دو-سالانه-سرویس-تعمیر-و-نگهداری-و-تامین-قطعات-تعداد-1713-دستگاه-خودپرداز'>تجدید مناقصه پشتیبانی دو سالانه سرویس، تعمیر و نگهداری و تامین قطعات تعداد 1713 دستگاه خودپرداز  / تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه پشتیبانی دو سالانه سرویس، تعمیر و نگهداری و تامین قطعات تعداد 1713 دستگاه خودپرداز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975151/فراخوان-مناقصه-عمومی-اجرای-شبکه-فاضلاب-شهرک-خاوران--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عمومی اجرای شبکه فاضلاب شهرک خاوران - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عمومی اجرای شبکه فاضلاب شهرک خاوران - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975153/فراخوان-تهیه--ساخت-و-نصب-اسکلت-فلزی'>فراخوان تهیه ، ساخت و نصب اسکلت فلزی  / فراخوان, فراخوان تهیه ، ساخت و نصب اسکلت فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975155/مناقصه-حصار-کشی-و-فنش-کشی-مخازن-و-چاه-های-مساکن'>مناقصه حصار کشی و فنش کشی مخازن و چاه های مساکن  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حصار کشی و فنش کشی مخازن و چاه های مساکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975157/مناقصه-ارائه-خدمات-فرهنگی-سمعی-و-بصری-96-8-20-(نوبت-دوم)'>مناقصه ارائه خدمات فرهنگی، سمعی و بصری 96.8.20 (نوبت دوم) / آگهی ارزیابی و برگزاری مناقصه، مناقصه  ارائه خدمات فرهنگی، سمعی و بصری 96.8.20 (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975163/مناقصه-تعمیرات-اساسی-اسکله-های-شماره-27-تا-34'>مناقصه تعمیرات اساسی اسکله های شماره 27 تا 34 / آگهی مناقصه عمومی توام با ارزیابی کیفی, مناقصه تعمیرات اساسی اسکله های شماره 27 تا 34</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975164/اصلاحیه-مناقصه-خرید-و-پخش-مکانیزه-آسفالت-خیابان-های-اراضی'>اصلاحیه مناقصه خرید و پخش مکانیزه آسفالت خیابان های اراضی / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه خرید و پخش مکانیزه آسفالت خیابان های اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975165/مناقصه-احداث-و-بازسازی-پلها--آب-نماها-و-جاده-های-دسترسی-به-چاههای--'>مناقصه احداث و بازسازی پلها ، آب نماها و جاده های دسترسی به چاههای ... / آگهی مناقصه ,مناقصه احداث و بازسازی پلها ، آب نماها و جاده های دسترسی به چاههای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975168/مناقصه-11-کیلومتر-شبکه-توزیع-نوبت-دوم'>مناقصه 11 کیلومتر شبکه توزیع- نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه 11 کیلومتر شبکه توزیع - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975169/مناقصه-پروژه-زیرسازی-و-آسفالت-روستا-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت روستا  نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت روستا  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975173/فراخوان-مناقصه-عمومی-تعمیرات-اساسی-و-تامین-قطعات-مورد-نیاز-140-دستگاه-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عمومی  تعمیرات اساسی و تامین قطعات مورد نیاز 140 دستگاه نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی ، مناقصه عمومی تعمیرات اساسی و تامین قطعات مورد نیاز 140 دستگاه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975175/فراخوان-قطعات-کنترل-سیستم-دیزل-ژنراتور-MTU'>فراخوان قطعات کنترل سیستم دیزل ژنراتور MTU / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران، فراخوان قطعات کنترل سیستم دیزل ژنراتور MTU</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975178/مناقصه-تهیه-و-تحویل-سه-قلم-شیر-پروانه-ای'>مناقصه تهیه و تحویل سه قلم شیر پروانه ای / آگهی مناقصه , مناقصه تهیه و تحویل سه قلم شیر پروانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975180/فراخوان-ارزیابی-خرید--بارگیری--حمل-و-باراندازی-تجهیزات-اندازه-گیری-جریان-کنتور'>فراخوان ارزیابی خرید ، بارگیری ، حمل و باراندازی تجهیزات اندازه گیری جریان کنتور / فراخوان ارزیابی ، فراخوان ارزیابی خرید ، بارگیری ، حمل و باراندازی تجهیزات اندازه گیری جریان کنتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975183/فراخوان-تامین-نصب-تست-راه-اندازی-و-نگهداری-سامانه-های-پلاک-خوان-و-ثبت-تخلفات-سرعت'>فراخوان تامین، نصب، تست، راه اندازی و نگهداری سامانه های پلاک خوان و ثبت تخلفات سرعت / فراخوان ارزیابی و مناقصه، فراخوان تامین، نصب، تست، راه اندازی و نگهداری سامانه های پلاک خوان و ثبت تخلفات سرعت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975186/تجدید-مناقصه-اجرای-پروژه-حفاری-روتاری-و-آزمایش-پمپاژ-آب-چاه--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای پروژه حفاری روتاری و آزمایش پمپاژ آب چاه - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پروژه حفاری روتاری و آزمایش پمپاژ آب چاه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975187/مناقصه-طراحی-خرید-حمل-نصب-راه-اندازی-و-بهره-برداری-الکتروپمپ-های-ایستگاه-پمپاژ-آب-اسکله'>مناقصه طراحی، خرید، حمل، نصب، راه اندازی و بهره برداری الکتروپمپ های ایستگاه پمپاژ آب اسکله / مزایده عمومی, مناقصه طراحی، خرید، حمل، نصب، راه اندازی و بهره برداری الکتروپمپ های ایستگاه پمپاژ آب اسکله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975192/مناقصه-خرید-فیبرنوری-و-یراق-آلات'>مناقصه خرید فیبرنوری و یراق آلات  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید فیبرنوری و یراق آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975200/مناقصه-واگذاری-حسابرسی-سال-96'>مناقصه واگذاری حسابرسی سال 96 / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری حسابرسی سال 96</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975202/مناقصه-اجرای-فرش-موزائیک-و-نصب-تیرهای-روشنایی---نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای فرش موزائیک و نصب تیرهای روشنایی ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای فرش موزائیک و نصب تیرهای روشنایی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975204/مناقصه-تهیه-علائم-و-تجهیزات-ایمنی-و---نوبت-دوم'>مناقصه تهیه علائم و تجهیزات ایمنی و ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه تهیه علائم و تجهیزات ایمنی و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975205/فراخوان-اصلاح-ساختار-سازمانی'>فراخوان اصلاح ساختار سازمانی / فراخوان شناسایی مشاور,فراخوان اصلاح ساختار سازمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975206/همایش-منابع-مالی-در-اموزش-عالی-96-8-22'>همایش منابع مالی در اموزش عالی 96.8.22 / همایش منابع مالی در اموزش عالی 96.8.22</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975211/مناقصه-خرید-پلی-اتیلن-(Pn-10-pe-80)'>مناقصه خرید پلی اتیلن (Pn 10.pe 80) / آگهی فرخوان مناقصه عمومی، مناقصه خرید پلی اتیلن (Pn 10.pe 80)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975213/فراخوان-تامین-و-نصب-دستگاه-های-آبیاری-دوار-مرکزی-و-تجهیزات-برقی--'>فراخوان تامین و نصب دستگاه های آبیاری دوار مرکزی و تجهیزات برقی ... / مناقصه عمومی, فراخوان تامین و نصب دستگاه های آبیاری دوار مرکزی و تجهیزات برقی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975214/مناقصه-واگذاری-عملیات-بهره-برداری-و-راهبری-آزمایشگاه-تصفیه-خانه-فاضلاب'>مناقصه واگذاری عملیات بهره برداری و راهبری آزمایشگاه تصفیه خانه فاضلاب / مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری عملیات بهره برداری و راهبری آزمایشگاه تصفیه خانه فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975215/مناقصه-700-تن-پودر-گرانوله-ریخته-گری-اسلب-جهت-فولادهای-متوسط-کربن'>مناقصه  700 تن پودر گرانوله ریخته گری اسلب جهت فولادهای متوسط کربن  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  700 تن پودر گرانوله ریخته گری اسلب جهت فولادهای متوسط کربن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975216/مناقصه-اجرای-عملیات-آماده-سازی--نهالکاری-و-مراقبت-و-آبیاری-در-مناطق-بیابانی'>مناقصه اجرای عملیات آماده سازی ، نهالکاری و مراقبت و آبیاری در مناطق بیابانی / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات آماده سازی ، نهالکاری و مراقبت و آبیاری در مناطق بیابانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975219/مناقصه-انجام-عملیات-ابنیه-و-آسفالت-معابر'>مناقصه انجام عملیات ابنیه و آسفالت معابر  / مناقصه انجام عملیات ابنیه و آسفالت معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975221/آگهی-استعلام-خرید-سامانه-ارسال-و-دریافت-پیامک'>آگهی استعلام خرید سامانه ارسال و دریافت پیامک / آگهی استعلام، آگهی استعلام خرید سامانه ارسال و دریافت پیامک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975222/تجدید-مناقصه-ارائه-خدمات-آتش-نشانی-در-شهرک-صنعتی-قنوات-نوبت-اول-96-8-22'>تجدید مناقصه ارائه خدمات آتش نشانی در شهرک صنعتی قنوات- نوبت اول 96.8.22 / تجدید اگهی مناقصه ,مناقصه ارائه خدمات آتش نشانی در شهرک صنعتی قنوات- نوبت اول 96.8.22</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975229/ارزیابی-کیفی-پروژه-اجرای-شبکه-فرعی-جمع-آوری-فاضلاب-شهرک'>ارزیابی کیفی پروژه اجرای شبکه فرعی جمع آوری فاضلاب شهرک  / ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی پروژه اجرای شبکه فرعی جمع آوری فاضلاب شهرک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975231/انتخاب-سرمایه-گذار-جهت-تکمیل-و-راه-اندازی-مجموعه-گالری-هنری-نوبت-دوم'>انتخاب سرمایه گذار جهت تکمیل و راه اندازی مجموعه گالری هنری نوبت دوم / آگهی عمومی انتخاب سرمایه گذار , انتخاب سرمایه گذار جهت تکمیل و راه اندازی مجموعه گالری هنری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975235/مناقصه-خرید-900-دستگاه-ویلچر-بزرگسال-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 900 دستگاه ویلچر بزرگسال نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید 900 دستگاه ویلچر بزرگسال نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975240/مناقصه-2000-تن-کک-نفتی-کلسینه-(CPC)'>مناقصه 2000 تن کک نفتی کلسینه (CPC) / مناقصه, مناقصه 2000 تن کک نفتی کلسینه (CPC)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975241/مناقصه-اجرای-شبکه-فاضلاب-کلکتور'>مناقصه اجرای شبکه فاضلاب کلکتور  / مناقصه ,مناقصه اجرای شبکه فاضلاب کلکتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975250/مناقصه-خرید-کنتور-G4-معمولی'>مناقصه خرید کنتور G4 معمولی  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه  خرید کنتور G4 معمولی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975255/مناقصه-حمل-و-تحویل-8-400-000-لیتر-سوخت-مصرفی-نوبت-دوم'> مناقصه حمل و تحویل 8.400.000 لیتر سوخت مصرفی  نوبت دوم  / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی,  مناقصه حمل و تحویل 8.400.000 لیتر سوخت مصرفی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975260/مناقصه-احداث-پارک-کودک-و--'>مناقصه احداث پارک کودک  و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث پارک کودک  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975262/فراخوان-تامین-خدمات-کارشناسی-از-بخش-غیر-دولتی-نوبت-دوم'>فراخوان تامین خدمات کارشناسی از بخش غیر دولتی  نوبت دوم  / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی,فراخوان تامین خدمات کارشناسی از بخش غیر دولتی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975265/مناقصه-تعمیر-و-مرمت-اساسی-پل-نوبت-دوم'>مناقصه تعمیر و مرمت اساسی پل  نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه تعمیر و مرمت اساسی پل  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975266/مناقصه-تزریق-قطعه-صفحه-فشار-3-از-جنس-ABS050--'>مناقصه تزریق قطعه صفحه فشار 3 از جنس ABS050... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تزریق قطعه صفحه فشار 3 از جنس ABS050...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975272/مناقصه-واگذاری-بخش-خدمات-شهری-فضای-سبز---نوبت-دوم-اصلاحیه'>مناقصه واگذاری بخش خدمات شهری، فضای سبز.... نوبت دوم اصلاحیه / آگهی مناقصه اصلاحیه ، مناقصه واگذاری بخش خدمات شهری، فضای سبز.... نوبت دوم اصلاحیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975273/استعلام-خرید-سرور-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام خرید سرور, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / استعلام ,استعلام خرید سرور, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975275/آگهی-فراخوان-مشارکت-احداث-بنا-در-قطعات-دارای-کاربری-تجاری'>آگهی فراخوان مشارکت  احداث بنا در قطعات دارای کاربری تجاری / آگهی فراخوان مشارکت ،آگهی فراخوان مشارکت احداث بنا در قطعات دارای کاربری تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975279/استعلام-تشک-مواج-سلولی--سایت-ستاد'>استعلام تشک مواج سلولی , سایت ستاد / استعلام ,استعلام تشک مواج سلولی , سایت ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975284/استعلام-تن-ماهی--سامانه-ستاد'>استعلام تن ماهی , سامانه ستاد / استعلام ,استعلام تن ماهی , سامانه ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975285/مناقصه-اجرای-پروژه-جدول-کاری-زیرسازی-و-آسفالت'>مناقصه اجرای پروژه جدول کاری زیرسازی و آسفالت / اگهی مناقصه , مناقصه اجرای پروژه جدول کاری زیرسازی و آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975288/ارزیابی-کیفی-فراخوان-حمل-سوخت-ایستگاه-انشعاب-و-مسافری-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی فراخوان حمل سوخت ایستگاه انشعاب و مسافری  نوبت دوم  / فراخوان , ارزیابی کیفی فراخوان حمل سوخت ایستگاه انشعاب و مسافری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975289/مناقصه-انجام-عملیات-پروژه-های-آبیاری-و-مراقبت-نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات پروژه های آبیاری و مراقبت نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه انجام عملیات پروژه های آبیاری و مراقبت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975294/فراخوان-شناسایی-پیمانکار-EPC-برای-طراحی-و-احداث-تصفیه-خانه-فاضلاب-شهرک'>فراخوان شناسایی پیمانکار EPC برای طراحی و احداث تصفیه خانه فاضلاب شهرک  / فراخوان شناسایی پیمانکار EPC برای طراحی و احداث تصفیه خانه فاضلاب شهرک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975296/تجدید-مناقصه-اصلاح-و-بهسازی-و-ایمن-سازی-معابر-اصلی'>تجدید مناقصه اصلاح و بهسازی و ایمن سازی معابر اصلی / مناقصه ,تجدید مناقصه اصلاح و بهسازی و ایمن سازی معابر اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975303/مناقصه-نگهداری-شبكه-كابل-و-هوایی-توام-با-نگهداری--96-8-22'>مناقصه نگهداری شبكه كابل و هوایی توام با نگهداری ...96.8.22 / آگهی مناقصه یک مرحله ای , تجدید مناقصه نگهداری شبكه كابل و هوایی توام با نگهداری ... 96.8.22</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975305/مناقصه-نقشه-برداری-و-تطبیق-اسناد-مالکیت-مربوط-به-املاک-بنیاد'>مناقصه نقشه برداری و تطبیق اسناد مالکیت مربوط به املاک بنیاد  / مناقصه ,مناقصه نقشه برداری و تطبیق اسناد مالکیت مربوط به املاک بنیاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975314/مناقصه-تکبرگی-نمودن-اسناد-مالکیت'>مناقصه تکبرگی نمودن اسناد مالکیت  / مناقصه ، مناقصه تکبرگی نمودن اسناد مالکیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975316/استعلام-تهیه-تامین-و-نصب-و-راه-اندازی--'>استعلام تهیه، تامین و نصب و راه اندازی... / استعلام, استعلام تهیه، تامین و نصب و راه اندازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975319/مناقصه-احداث-حوضچه-های-مرکز-انتقال-نفت--96-08-22'>مناقصه احداث حوضچه های مرکز انتقال نفت - 96.08.22 / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث حوضچه های مرکز انتقال نفت پل- 96.08.22</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975323/مناقصه-واگذاری-تعمیر-و-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-مکانیکی-و-الکتریکی-بیمارستان'>مناقصه واگذاری تعمیر و نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی بیمارستان  / مناقصه , مناقصه واگذاری تعمیر و نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975326/استعلام-گاردان-کشاننده'>استعلام گاردان کشاننده / استعلام , استعلام گاردان کشاننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975327/استعلام-الکتروپمپ-گریز-از-مرکز'>استعلام الکتروپمپ گریز از مرکز / استعلام , استعلام الکتروپمپ گریز از مرکز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975330/استعلام-شیر-یکطرفه'>استعلام شیر یکطرفه / استعلام , استعلام شیر یکطرفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975331/استعلام-نمک-غیر-خوراکی'>استعلام نمک غیر خوراکی / استعلام, استعلام نمک غیر خوراکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975338/استعلام-MARK-REXROTH-والوهای-هیدرولیک'>استعلام MARK:REXROTH والوهای هیدرولیک / استعلام , استعلام MARK:REXROTH والوهای هیدرولیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975340/فراخوان-جهت-اجرای-پروژه-های-آسفالت-کوچه-و-معابر-و-پارک-بانوان'>فراخوان جهت اجرای پروژه های آسفالت کوچه و معابر و پارک بانوان / آگهی فراخوان عمومی ، فراخوان جهت اجرای پروژه های آسفالت کوچه و معابر و پارک بانوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975344/مناقصه-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوایی-توام-با-نگهداری-تلفن-همگانی'>مناقصه  نگهداری شبکه کابل و هوایی توام با نگهداری تلفن همگانی  / آگهی مناقصه, مناقصه  نگهداری شبکه کابل و هوایی توام با نگهداری تلفن همگانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975345/مناقصه-احداث-ساختمان-پست-امداد-گاز-ناحیه-انارستان'>مناقصه احداث ساختمان پست امداد گاز ناحیه انارستان  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه احداث ساختمان پست امداد گاز ناحیه انارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975347/مناقصه-طراحی-و-پیاده-سازی-نرم-افزار-همراه-بازرسی'>مناقصه طراحی و پیاده سازی نرم افزار همراه بازرسی / مناقصه  ، مناقصه طراحی و پیاده سازی نرم افزار همراه بازرسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975349/تجدید-مناقصه-خرید-و-حمل-(بارگیری-حمل-و-باراندازی)-تجهیزات-مکانیکال-تهیه-شاسی-کوپله-کردن-پمپ-ها'>تجدید مناقصه خرید و حمل (بارگیری، حمل و باراندازی) تجهیزات مکانیکال، تهیه شاسی، کوپله کردن پمپ ها / فراخوان مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خرید و حمل (بارگیری، حمل و باراندازی) تجهیزات مکانیکال، تهیه شاسی، کوپله کردن پمپ ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975351/مناقصه-پشتیبانی--توسه-و-ارائه-نسخه-جدید-سامانه'>مناقصه پشتیبانی ، توسه و ارائه نسخه جدید سامانه  / مناقصه  ، مناقصه پشتیبانی ، توسه و ارائه نسخه جدید سامانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975352/مناقصه-تامین-آب-مورد-نیاز-پروژه-های-حفاری-نوبت-دوم'>مناقصه تامین آب مورد نیاز پروژه های حفاری- نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه تامین آب مورد نیاز پروژه های حفاری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975354/اصلاحیه-مناقصه-عملیات-حفاری-3-حلقه-چاه-آب-شرب'>اصلاحیه مناقصه عملیات حفاری 3 حلقه چاه آب شرب / اصلاحیه مناقصه , مناقصه عملیات حفاری 3 حلقه چاه آب شرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975356/استعلام-خرید-نصب-راه-اندازی-و-کابل-کشی-دوربین-مدار-بسته-پایل--'>استعلام خرید، نصب، راه اندازی و کابل کشی دوربین مدار بسته پایل ... / استعلام , استعلام خرید، نصب، راه اندازی و کابل کشی دوربین مدار بسته پایل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975359/تجدید-مناقصه-حفاظت-و-بهره-برداری-از-تاسیسات-چاهها-و-قرائت-و-توزیع-قبوض-و-اجرائیات-آبفا'>تجدید مناقصه حفاظت و بهره برداری از تاسیسات چاهها و قرائت و توزیع قبوض و اجرائیات آبفا  / تجدید مناقصه ، مناقصه حفاظت و بهره برداری از تاسیسات چاهها و قرائت و توزیع قبوض و اجرائیات آبفا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975361/استعلام-کارت-ریبون'>استعلام کارت ریبون / استعلام , استعلام کارت ریبون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975365/استعلام-تهیه-و-نصب-ایزوگام'>استعلام تهیه و نصب ایزوگام / استعلام , استعلام تهیه و نصب ایزوگام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975366/فراخوان-نخستین-جشنواره-مد-و-رسانه'>فراخوان نخستین جشنواره مد و رسانه / فراخوان نخستین جشنواره مد و رسانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975367/استعلام-قایق-کایاک'>استعلام قایق کایاک / استعلام , استعلام قایق کایاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975370/مناقصه-نگهداری-شبكه-كابل-وهوایی-توام-با-نگهداری-تلفن-همگانی-شهرستانها'>مناقصه نگهداری شبكه كابل وهوایی توام با نگهداری تلفن همگانی شهرستانها / آگهی مناقصه یک مرحله ای,مناقصه  نگهداری شبكه كابل وهوایی توام با نگهداری تلفن همگانی شهرستانها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975371/مناقصه-عملیات-احداث-استخر-سرپوشیده'>مناقصه عملیات احداث استخر سرپوشیده  / مناقصه ,مناقصه عملیات احداث استخر سرپوشیده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975372/استعلام-پنجره-دوجداره-UPVC'>استعلام پنجره دوجداره UPVC  / استعلام , استعلام پنجره دوجداره UPVC </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975373/مناقصه-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوایی-توام-با-نگهداری-تلفن-همگانی'>مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی توام با نگهداری تلفن همگانی  / آگهی مناقصه, مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی توام با نگهداری تلفن همگانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975374/استعلام-تعمیرات-تابلو-برق'>استعلام تعمیرات تابلو برق / استعلام ,استعلام تعمیرات تابلو برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975375/استعلام-فایروال-لایه-اپلیکیشن'>استعلام فایروال لایه اپلیکیشن  / استعلام , استعلام فایروال لایه اپلیکیشن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975376/استعلام-اثاثه-مورد-نیاز-برای-مراکز'>استعلام اثاثه مورد نیاز برای مراکز / استعلام, استعلام اثاثه مورد نیاز برای مراکز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975377/اصلاحیه-مناقصه-اجرای-عملیات-طراحی-تهیه-و-تدارک-مصالح-و-تجهیزات-و-ساخت-EPC--'>اصلاحیه مناقصه اجرای عملیات طراحی، تهیه و تدارک مصالح و تجهیزات و ساخت EPC... / اصلاحیه مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات طراحی، تهیه و تدارک مصالح و تجهیزات و ساخت EPC...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975378/مناقصه-خرید-10-دستگاه-تابلو-20-کیلو'>مناقصه خرید 10 دستگاه تابلو 20 کیلو  / مناقصه , مناقصه خرید 10 دستگاه تابلو 20 کیلو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975379/استعلام​-باطری-2-ولت-1000-آمپر-سیلد'>استعلام​ باطری 2 ولت 1000 آمپر سیلد / استعلام بهاء, ​باطری 2 ولت 1000 آمپر سیلد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975380/استعلام-برنج-مورد-نیاز-زندان-یاسوج'>استعلام برنج مورد نیاز زندان یاسوج / استعلام , استعلام برنج مورد نیاز زندان یاسوج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975381/آگهی-فراخوان-مناقصه-پروژه-گازرسانی-به-حفره-های-خالی'>آگهی فراخوان مناقصه پروژه گازرسانی به حفره های خالی / آگهی فراخوان مناقصه،آگهی فراخوان مناقصه پروژه گازرسانی به حفره های خالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975382/استعلام-دستگاه-واکس-زن-اتومات'>استعلام دستگاه واکس زن اتومات / استعلام ,استعلام دستگاه واکس زن اتومات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975385/استعلام-بها-خرید-ماژول'>استعلام بها خرید ماژول / استعلام بها, استعلام بها خرید ماژول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975386/استعلام-اثاثه-مورد-نیاز-برای-مراکز'>استعلام اثاثه مورد نیاز برای مراکز / استعلام , استعلام اثاثه مورد نیاز برای مراکز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975387/استعلام-ارتقاء-سیستم-مانیتورینگ-تجهیزا--'>استعلام ارتقاء سیستم مانیتورینگ تجهیزا... / استعلام, استعلام ارتقاء سیستم مانیتورینگ تجهیزا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975388/استعلام-پمپ-و-جک'>استعلام پمپ و جک / استعلام ,استعلام پمپ و جک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975389/اصلاحیه-و-تجدید-استعلام-خرید-ضربه-گیر'>اصلاحیه و تجدید استعلام خرید ضربه گیر / اصلاحیه و تجدید استعلام , استعلام خرید ضربه گیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975391/تجدید-مناقصه-عملیات-تهیه-حمل-نصب-حفاظ-بتنی-بلوک-لولایی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات تهیه، حمل، نصب حفاظ بتنی بلوک لولایی  نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه عملیات تهیه، حمل، نصب حفاظ بتنی بلوک لولایی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975392/استعلام-لوازم-آزمایشگاهی-دامپزشکی'>استعلام لوازم آزمایشگاهی دامپزشکی  / استعلام ,استعلام لوازم آزمایشگاهی دامپزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975393/استعلام-مرغ-منجمد-با-وزن-1-5-تا-2-200-کیلو'>استعلام مرغ منجمد با وزن 1/5 تا 2/200 کیلو / استعلام , استعلام مرغ منجمد با وزن 1/5 تا 2/200 کیلو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975394/استعلام-یک-دستگاه-لب-تاپ-ایسوس'>استعلام یک دستگاه لب تاپ ایسوس / استعلام, استعلام یک دستگاه لب تاپ ایسوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975396/استعلام-مایع-دستشویی-4-لیتری'>استعلام مایع دستشویی 4 لیتری / استعلام, استعلام مایع دستشویی 4 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975397/اصلاحیه-مناقصه-نیرورسانی-توسعه-و-بازسازی-شبکه-های-توزیع-نیروی-برق'>اصلاحیه مناقصه نیرورسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق / اصلاحیه مناقصه , مناقصه نیرورسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975398/استعلام-بهاء-خرید-کمپروسور-2-سیلند'>استعلام بهاء خرید کمپروسور 2 سیلند / استعلام بهاء, استعلام بهاء خرید کمپروسور 2 سیلند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975401/استعلام-تجهیزات-وایرلس-و-دوربین-مداربسته'>استعلام تجهیزات وایرلس و دوربین مداربسته  / استعلام ,استعلام تجهیزات وایرلس و دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975402/استعلام-روغن-سرخ-کردنی-3-لیتری'>استعلام روغن سرخ کردنی 3 لیتری / استعلام, استعلام روغن سرخ کردنی 3 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975404/فراخوان-نظارت-بر-نصب-تجهیزات-بهره-برداری'>فراخوان نظارت بر نصب تجهیزات بهره برداری / فراخوان , فراخوان نظارت بر نصب تجهیزات بهره برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975405/استعلام-رسید-مشتری-و-کاغذ-تک-نسخه-ای'>استعلام رسید مشتری و کاغذ تک نسخه ای / استعلام, استعلام رسید مشتری و کاغذ تک نسخه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975407/استعلام-چهار-ردیف-هیدرو-موتور'>استعلام چهار ردیف هیدرو موتور  / استعلام , استعلام چهار ردیف هیدرو موتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975408/اصلاحیه-مناقصه-نیرورسانی-توسعه-و-بازسازی-شبکه-های-توزیع-نیروی-برق'>اصلاحیه مناقصه نیرورسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق  / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه نیرورسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975409/استعلام-کابل-60-متری-32-پورتی-ADSL-دوسر-جکدار-و--'>استعلام کابل 60 متری 32 پورتی ADSL دوسر جکدار و ...  / استعلام بها, استعلام کابل 60 متری 32 پورتی ADSL دوسر جکدار و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975411/مناقصه-احداث-رختکن-زمین-چمن-مصنوعی'>مناقصه احداث رختکن زمین چمن مصنوعی  / فراخوان جهت برگزاری مناقصه یک مرحله ای، مناقصه احداث رختکن زمین چمن مصنوعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975412/استعلام-زنجیره-مقره-سیلیکونی'>استعلام زنجیره مقره سیلیکونی  / استعلام ,استعلام زنجیره مقره سیلیکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975413/مناقصه-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوایی-توام-با-نگهداری-تلفن-همگانی'>مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی توام با نگهداری تلفن همگانی  / مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی توام با نگهداری تلفن همگانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975416/استعلام-خرید-قطعات-جرثقیل'>استعلام خرید قطعات جرثقیل  / استعلام ,استعلام خرید قطعات جرثقیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975417/استعلام-پورتال-مرکز-خرید-سرمایه-گذاری'>استعلام پورتال مرکز خرید سرمایه گذاری / استعلام, استعلام پورتال مرکز خرید سرمایه گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975418/استعلام-تامین-نیروی-انسانی'>استعلام تامین نیروی انسانی  / استعلام ,استعلام تامین نیروی انسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975421/استعلام-خرید-یک-دستگاه-یونیت-فیلتراسیون-روغن-هیدرولیک'>استعلام خرید یک دستگاه یونیت فیلتراسیون روغن هیدرولیک  / استعلام , استعلام خرید یک دستگاه یونیت فیلتراسیون روغن هیدرولیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975423/استعلام-10-تخته-فرش-نه-متری'>استعلام 10 تخته فرش نه متری  / استعلام, استعلام 10 تخته فرش نه متری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975424/استعلام-اسکنر-فوجیتسو-FI-7160'>استعلام اسکنر فوجیتسو FI-7160     / استعلام , استعلام اسکنر فوجیتسو FI-7160    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975425/استعلام-نبشی-دو-طرف-مساوی-7-سانتی-متر'>استعلام نبشی دو طرف مساوی 7 سانتی متر / استعلام, استعلام نبشی دو طرف مساوی 7 سانتی متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975426/استعلام-خرید-چسب-کاشی-و-سرامیک-های-فلک'>استعلام خرید چسب کاشی و سرامیک های فلک / استعلام, استعلام خرید چسب کاشی و سرامیک های فلک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975427/مناقصه-اجرای-عملیات-عمرانی-(کانال-پیاده-روسازی-جدول-کانیو--'>مناقصه اجرای عملیات عمرانی (کانال پیاده روسازی جدول کانیو... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات عمرانی (کانال پیاده روسازی جدول کانیو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975428/استعلام-تهیه-و-نصب-و-تست-و-راه-اندازی-و--'>استعلام تهیه و نصب و تست و راه اندازی و ... / استعلام , استعلام تهیه و نصب و تست و راه اندازی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975429/تجدید-مناقصه-احداث-8-دستگاه-پست-هوایی-برق'>تجدید مناقصه احداث 8 دستگاه پست هوایی برق  / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث 8 دستگاه پست هوایی برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975430/استعلام-گوشی-دیجیتال'>استعلام گوشی دیجیتال / استعلام ,استعلام گوشی دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975431/استعلام-خرید-تعداد-10-دستگاه-کیس-کامل'>استعلام خرید تعداد 10 دستگاه کیس کامل / استعلام ,  استعلام خرید تعداد 10 دستگاه کیس کامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975432/استعلام-بودبانزل-نسوز'>استعلام بودبانزل نسوز / استعلام, استعلام بودبانزل نسوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975433/استعلام-زونکن-سه-گوش'>استعلام زونکن سه گوش / استعلام ,استعلام زونکن سه گوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975434/استعلام-کارت-خام-مهر-گستر-بانک-کشاورزی'>استعلام کارت خام مهر گستر بانک کشاورزی / استعلام, استعلام کارت خام مهر گستر بانک کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975435/استعلام-دو-دستگاه-فتوکپی-مدل-e-studio'>استعلام دو دستگاه فتوکپی مدل e-studio / استعلام ,  استعلام دو دستگاه فتوکپی مدل e-studio</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975437/استعلام-احداث-فونداسیون-خطوط-ارتباطی'>استعلام احداث فونداسیون خطوط ارتباطی  / استعلام ,استعلام احداث فونداسیون خطوط ارتباطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975439/استعلام-خرید-چسب-کاشی-و-سرامیک-پودری'>استعلام خرید چسب کاشی و سرامیک پودری  / استعلام, استعلام خرید چسب کاشی و سرامیک پودری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975440/استعلام-سرویس-و-تعمیرات-روشنائی-ساختمان'>استعلام سرویس و تعمیرات روشنائی ساختمان / استعلام, استعلام سرویس و تعمیرات روشنائی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975441/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری  / استعلام ,استعلام کامپیوتر و فناوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975443/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-کنترل'>استعلام نصب و راه اندازی سیستم کنترل / استعلام,استعلام نصب و راه اندازی سیستم کنترل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975444/مناقصه-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوایی-تمدید'>مناقصه  نگهداری شبکه کابل و هوایی تمدید  / مناقصه ، مناقصه  نگهداری شبکه کابل و هوایی تمدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975446/استعلام-انجام-آزمایش-پمپاژ-چاه-با-پمپ'>استعلام انجام آزمایش پمپاژ چاه با پمپ  / استعلام ,استعلام انجام آزمایش پمپاژ چاه با پمپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975447/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری  / استعلام ،استعلام کامپیوتر و فناوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975449/استعلام-جمع-آوری-مسباره-ها-و-نخاله'>استعلام جمع آوری مسباره ها و نخاله  / استعلام ,استعلام جمع آوری مسباره ها و نخاله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975450/استعلام-برنج-محسن'>استعلام برنج محسن / استعلام, استعلام برنج محسن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975451/فراخوان-انجام-خدمات-فنی-و-مهندسی-راهبری-نگهداری-و-بهره-برداری-از-تصفیه-خانه-فاضلاب-تجدید-نوبت-دوم'>فراخوان انجام خدمات فنی و مهندسی راهبری، نگهداری و بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب- تجدید نوبت دوم / فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان انجام خدمات فنی و مهندسی راهبری، نگهداری و بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب- تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975453/استعلام-ماسک-یکبار-مصرف'>استعلام ماسک یکبار مصرف / استعلام، استعلام ماسک یکبار مصرف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975454/استعلام-انجام-نظافت-اداره'>استعلام انجام نظافت اداره / استعلام ،استعلام انجام نظافت اداره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975455/مناقصه-خدمات-مربوط-به-کفن-و-دفن-اموات-نوبت-دوم'>مناقصه  خدمات مربوط به کفن و دفن اموات نوبت دوم / مناقصه  خدمات مربوط به کفن و دفن اموات نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975457/استعلام-​اسید-کلریدریک-مرک-پودر'>استعلام ​اسید کلریدریک مرک پودر / استعلام، استعلام ​اسید کلریدریک مرک پودر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975458/استعلام-​تشک-مواج-تخم-مرغی'>استعلام ​تشک مواج تخم مرغی / استعلام, استعلام ​تشک مواج تخم مرغی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975459/مناقصه-روکش-آسفالت-سایت-160-هکتاری'>مناقصه روکش آسفالت سایت 160 هکتاری  / مناقصه , مناقصه روکش آسفالت سایت 160 هکتاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975461/استعلام-​کمد-دوار-بایگانی-راکد'>استعلام ​کمد دوار بایگانی راکد / استعلام, استعلام ​کمد دوار بایگانی راکد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975462/تجدید-فراخوان-مناقصه-اجرای-عملیات-شبکه-فاضلاب-خانگی-نقاط-پراکنده'>تجدید فراخوان مناقصه اجرای عملیات شبکه فاضلاب خانگی نقاط پراکنده / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، تجدید فراخوان مناقصه اجرای عملیات شبکه فاضلاب خانگی نقاط پراکنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975463/استعلام-خرید-2000-کنتور-1-2-اینچ-مولتی-جت-خشک-96-8-22'>استعلام خرید 2000 کنتور 1/2 اینچ مولتی جت خشک 96.8.22 / استعلام , استعلام خرید 2000 کنتور 1/2 اینچ مولتی جت خشک 96.8.22</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975465/استعلام-نظام-ماشین-تراش-از-نوع-تخت-همرو'>استعلام نظام ماشین تراش از نوع تخت همرو / استعلام , استعلام نظام ماشین تراش از نوع تخت همرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975466/استعلام-کابل-فرمان'>استعلام کابل فرمان / استعلام ,استعلام کابل فرمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975469/استعلام-یخچال-9-فوت-ساده-سفید-رنگ'>استعلام یخچال 9 فوت ساده سفید رنگ  / استعلام، استعلام یخچال 9 فوت ساده سفید رنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975470/استعلام-برنج'>استعلام برنج  / استعلام ,استعلام برنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975471/مناقصه-پروژه-احداث-ایستگاه-پمپاژ-طرح-فاضلاب-سورچه-سیاه-بوم-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه احداث ایستگاه پمپاژ طرح فاضلاب سورچه سیاه بوم نوبت دوم / آگهی برگزاری مناقصه عمومی، مناقصه پروژه احداث ایستگاه پمپاژ طرح فاضلاب سورچه سیاه بوم نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975472/استعلام-برنج-هاشمی-درجه-یک'>استعلام برنج هاشمی درجه یک  / استعلام ,استعلام برنج هاشمی درجه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975473/استعلام-بن-بن-شیشه-ای'>استعلام بن بن شیشه ای  / استعلام، استعلام بن بن شیشه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975474/مناقصه-اجرای-شبکه-جمع-آوری-و-نصب-انشعابات-فاضلاب--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای شبکه جمع آوری و نصب انشعابات فاضلاب... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه اجرای شبکه جمع آوری و نصب انشعابات فاضلاب... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975475/استعلام-​1000-عدد-لایسنس-نرم-افزار'>استعلام ​1000 عدد لایسنس نرم افزار / استعلام , استعلام 1000 عدد لایسنس نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975478/استعلام-برنج-هاشمی'>استعلام برنج هاشمی  / استعلام ,استعلام برنج هاشمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975481/استعلام-galaxy-tab-a9-7-4g-sm-p555'>استعلام galaxy tab a9.7 4g sm-p555   / استعلام , استعلام galaxy tab a9.7 4g sm-p555  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975482/استعلام-خرید-بوبین-جهت-بریکر'>استعلام خرید بوبین جهت بریکر / استعلام ,استعلام خرید بوبین جهت بریکر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975483/تجدید-فراخوان-احداث-دیوار-حائل-معابر-سطح--نوبت-سوم'>تجدید فراخوان احداث دیوار حائل معابر سطح-  نوبت سوم / آگهی تجدید فراخوان عمومی, تجدید فراخوان احداث دیوار حائل معابر سطح-  نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975484/استعلام-کامپیوتر-نوت-بوک'>استعلام کامپیوتر نوت بوک / استعلام ,استعلام کامپیوتر نوت بوک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975485/استعلام-لب-تاب-لنوو'>استعلام لب تاب لنوو    / استعلام , استعلام لب تاب لنوو  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975486/مناقصه-مرمت-و-بازسازی-سد-سلیمانشاه-نوبت-دوم'>مناقصه مرمت و بازسازی سد سلیمانشاه- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه مرمت و بازسازی سد سلیمانشاه- نپوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975489/استعلام-سمپلر-کیت-اندازه-گیری-اسید-اوریک--کیت-کلسترول-و--'>استعلام سمپلر، کیت اندازه گیری اسید اوریک،  کیت کلسترول و... / استعلام, استعلام سمپلر، کیت اندازه گیری اسید اوریک،  کیت کلسترول و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975490/استعلام-برنج-هاشمی-درجه-یک'>استعلام برنج هاشمی درجه یک  / استعلام ,استعلام برنج هاشمی درجه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975492/استعلام-باطری-12-ولت-100-امپر-صبا'>استعلام باطری 12 ولت 100 امپر صبا  / استعلام , استعلام باطری 12 ولت 100 امپر صبا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975493/استعلام-دستگاه-چاپگر-چهار-کاره'>استعلام دستگاه چاپگر چهار کاره  / استعلام , استعلام دستگاه چاپگر چهار کاره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975494/استعلام-چای-خشک'>استعلام چای خشک  / استعلام ,استعلام چای خشک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975496/استعلام-اسکنر-تخت-مدل-EPSON-GT150'>استعلام اسکنر تخت مدل EPSON GT150 / استعلام, استعلام اسکنر تخت مدل EPSON GT150</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975498/تجدید-فراخوان-مناقصه-تهیه-و-خرید--حمل-و-نصب-پکیج-ایستگاه-پمپاژ-شبکه-آبیاری--'>تجدید فراخوان مناقصه تهیه و خرید ، حمل و نصب پکیج ایستگاه پمپاژ شبکه آبیاری...  / تجدید فراخوان مناقصه تهیه و خرید ، حمل و نصب پکیج ایستگاه پمپاژ شبکه آبیاری... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975499/استعلام-دارو--پزشکی-و-سلامت'>استعلام دارو ، پزشکی و سلامت / استعلام, استعلام دارو ، پزشکی و سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975500/استعلام-راهبند-پارکینگ'>استعلام راهبند پارکینگ / استعلام ,استعلام راهبند پارکینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975501/استعلام-​-آموزش-نکات-ایمنی-و-ترافیکی-به-د--'>استعلام ​ آموزش نکات ایمنی و ترافیکی به د... / استعلام , استعلام ​ آموزش نکات ایمنی و ترافیکی به د...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975502/استعلام-تهیه-و-نصب-دستگاه-حضور-و-غیاب'>استعلام تهیه  و نصب دستگاه حضور و غیاب  / استعلام , استعلام تهیه  و نصب دستگاه حضور و غیاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975503/استعلام-مواد-غذایی-و-نوشیدنی'>استعلام مواد غذایی و نوشیدنی  / استعلام ,استعلام مواد غذایی و نوشیدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975504/استعلام-دوربین-Mobotix'>استعلام دوربین Mobotix / استعلام , استعلام دوربین Mobotix</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975507/استعلام-نئومایسین-سولفات'>استعلام نئومایسین سولفات / استعلام ,استعلام نئومایسین سولفات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975509/استعلام-خرید-کمد-دیواری-بر-اساس-مدارک--'>استعلام خرید کمد دیواری بر اساس مدارک ... / استعلام , استعلام خرید کمد دیواری بر اساس مدارک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975510/استعلام-پورولایت'>استعلام پورولایت  / استعلام , استعلام پورولایت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975511/استعلام-Smsung-43KU7970-Smart-LED-TV'>استعلام Smsung 43KU7970 Smart LED TV / استعلام , استعلام Smsung 43KU7970 Smart LED TV</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975513/استعلام-خرید-لوازم-آزمایشگاهی'>استعلام خرید لوازم آزمایشگاهی  / استعلام ,استعلام خرید لوازم آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975515/استعلام-میکروتیک-sxt-lite5'>استعلام میکروتیک sxt lite5      / استعلام , استعلام میکروتیک sxt lite5     </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975516/استعلام-استانداردسازی-سیستم-گرمایشی'>استعلام استانداردسازی سیستم گرمایشی  / استعلام , استعلام استانداردسازی سیستم گرمایشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975517/استعلام-مواد-مصرفی-کارگاهی-برق-صنعتی'>استعلام مواد مصرفی کارگاهی برق صنعتی  / استعلام ,استعلام مواد مصرفی کارگاهی برق صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975519/استعلام-بهسازی-و-نوسازی-تجهیزات-تغذیه'>استعلام بهسازی و نوسازی تجهیزات تغذیه  / استعلام , استعلام بهسازی و نوسازی تجهیزات تغذیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975520/استعلام-میکروتیک-sxt-sa5'>استعلام میکروتیک sxt sa5   / استعلام , استعلام میکروتیک sxt sa5  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975522/استعلام-عملیات-محوطه-سازی-اطراف-ساختمان-96-8-22'>استعلام عملیات محوطه سازی اطراف ساختمان 96.8.22 / استعلام,استعلام عملیات محوطه سازی اطراف ساختمان 96.8.22</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975523/استعلام-میکروتیک-sxt5hpnd'>استعلام میکروتیک sxt5hpnd / استعلام, استعلام میکروتیک sxt5hpnd</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975526/استعلام-Cisco-Nexus'>استعلام Cisco Nexus / استعلام , استعلام Cisco Nexus</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975527/استعلام-میکروتیک'>استعلام میکروتیک  / استعلام , استعلام میکروتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975530/استعلام-خرید-چسب-کاشی-و-سرامیک-های-فلک'>استعلام خرید چسب کاشی و سرامیک های فلک / استعلام, استعلامخرید چسب کاشی و سرامیک های فلک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975531/استعلام-مواد-مصرفی-کارگاهی-برق-خودرو'>استعلام مواد مصرفی کارگاهی برق خودرو / استعلام , استعلام مواد مصرفی کارگاهی برق خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975533/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-آسفالت-پروژه-های-طرح-هادی-روستایی'>تجدید مناقصه اجرای عملیات  آسفالت پروژه های طرح هادی روستایی  / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه اجرای عملیات  آسفالت پروژه های طرح هادی روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975534/استعلام-اسکنر-رایانه-مدل-lide220'>استعلام اسکنر رایانه مدل lide220  / استعلام , استعلام اسکنر رایانه مدل lide220 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975536/استعلام-طرح-بازسازی-پیاده-رو'>استعلام طرح بازسازی پیاده رو  / استعلام , استعلام طرح بازسازی پیاده رو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975539/استعلام-کابل-و-سوکت-شبکه'>استعلام کابل و سوکت شبکه / استعلام,استعلام کابل و سوکت شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975540/استعلام-خرید-تعداد-20-دستگاه-کنتور-آب'>استعلام خرید تعداد 20 دستگاه کنتور آب / استعلام, استعلام خرید تعداد 20 دستگاه کنتور آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975541/مناقصه-گازرسانی-به-سومین-خوشه-مجموعه-کشاورزی-نوبت-دوم'>مناقصه گازرسانی به سومین خوشه مجموعه کشاورزی- نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه گازرسانی به سومین خوشه مجموعه کشاورزی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975542/استعلام-خرید-لوازم-آزمایشگاهی'>استعلام خرید لوازم آزمایشگاهی  / استعلام, استعلام خرید لوازم آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975543/مناقصه-دیوارکشی-و-محوطه-سازی-استادیوم-ورزشی'>مناقصه دیوارکشی و محوطه سازی استادیوم ورزشی  / مناقصه ,مناقصه دیوارکشی و محوطه سازی استادیوم ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975545/مناقصه-خرید-و-تامین-شیرآلات-اتصالات-و-متعلقات-چدنی'>مناقصه خرید و تامین شیرآلات، اتصالات و متعلقات چدنی  / مناقصه عمومی,مناقصه خرید و تامین شیرآلات، اتصالات و متعلقات چدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975547/استعلام-چاپ-بروشور-کاغذ'>استعلام چاپ بروشور کاغذ / استعلام , استعلام چاپ  بروشور کاغذ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975549/فراخوان-خرید-و-تامین-شیرآلات--اتصالات-و-متعلقات-چدنی-و-فولادی-شبکه-آبیاری--'>فراخوان خرید و تامین شیرآلات ، اتصالات و متعلقات چدنی و فولادی شبکه آبیاری ...  / مناقصه عمومی, فراخوان خرید و تامین شیرآلات ، اتصالات و متعلقات چدنی و فولادی شبکه آبیاری ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975550/استعلام-خرید-تعداد-180-عدد-خار'>استعلام خرید تعداد 180 عدد خار / استعلام ,استعلام خرید تعداد 180 عدد خار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975552/تجدید-مناقصه-خرید-کولر-اسپلیت'>تجدید مناقصه خرید کولر اسپلیت / مناقصه, تجدید مناقصه خرید کولر اسپلیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975555/مناقصه-واگذاری-خدمات-عمومی'>مناقصه واگذاری خدمات عمومی  / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری خدمات عمومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975556/استعلام-اسکنر-canon'>استعلام اسکنر canon / استعلام ,استعلام اسکنر canon</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975557/استعلام-پوتین-ایمنی-ساق-متوسط'>استعلام پوتین ایمنی ساق متوسط / استعلام ,استعلام پوتین ایمنی ساق متوسط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975560/مناقصه-مجدد-احداث-ایستگاه-آتش-نشانی-و-کنترل-محیط--نوبت-دوم'>مناقصه مجدد احداث ایستگاه آتش نشانی و کنترل محیط  - نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی, مناقصه مجدد احداث ایستگاه آتش نشانی و کنترل محیط  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975561/استعلام-​کارتریج-05a'>استعلام ​کارتریج 05a / استعلام, استعلام ​کارتریج 05a</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975562/تجدید-مناقصه-عملیات-لوله-گذاری-و-اصلاح-شبکه-آب'>تجدید مناقصه عملیات لوله گذاری و اصلاح شبکه آب / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه عملیات لوله گذاری و اصلاح شبکه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975563/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-دوربینهای-مداربسته'>استعلام نصب و راه اندازی دوربینهای مداربسته / استعلام, استعلام نصب و راه اندازی دوربینهای مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975566/استعلام-خرید-500-بسته-کاغذ'>استعلام خرید 500 بسته کاغذ / استعلام ,استعلام خرید 500 بسته کاغذ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975568/استعلام-خرید-SFP'>استعلام خرید SFP  / استعلام، استعلام خرید SFP </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975569/استعلام-TUBE-MAT-S-STEEL-304-O-D-48-3-MM'>استعلام TUBE MAT S STEEL 304 O D 48.3 MM / استعلام , استعلام TUBE MAT S STEEL 304 O D 48.3 MM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975572/استعلام-مواد-مصرفی-کارگاهی-تعمیر-لوازم'>استعلام مواد مصرفی کارگاهی تعمیر لوازم  / استعلام , استعلام مواد مصرفی کارگاهی تعمیر لوازم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975573/استعلام-دستگاه-کنترل-و-مانیتورینگ'>استعلام دستگاه کنترل و مانیتورینگ  / استعلام, استعلام دستگاه کنترل و مانیتورینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975574/استعلام-ریبون-دستگاه-صدور-آنی-کارت-EV'>استعلام ریبون دستگاه صدور آنی کارت EV / استعلام, استعلام ریبون دستگاه صدور آنی کارت EV</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975575/استعلام-پروانه-C-W-P'>استعلام پروانه C.W.P / استعلام بهاء, استعلام پروانه C.W.P</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975576/استعلام-​​قند-450-گرمی'>استعلام ​​قند 450 گرمی  / استعلام, استعلام ​قند 450 گرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975577/استعلام-دیافراگم-والو-دستی'>استعلام دیافراگم والو دستی  / استعلام ,استعلام دیافراگم والو دستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975579/استعلام-آبرسانی-به-پست-63-20-کیلو-ولت-خ--'>استعلام آبرسانی به پست 63/20 کیلو ولت خ ... / استعلام , استعلام آبرسانی به پست 63/20 کیلو ولت خ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975580/استعلام-صندلی-اداری'>استعلام صندلی اداری  / استعلام, استعلام صندلی اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975581/استعلام-عملیات-پشتیبانی-و-نگهداری'>استعلام عملیات پشتیبانی و نگهداری / استعلام, استعلام عملیات پشتیبانی و نگهداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975582/استعلام-منسوجات-و-چرم'>استعلام منسوجات و چرم / استعلام, استعلام منسوجات و چرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975583/استعلام-خرید-لوازم-آزمایشگاهی'>استعلام خرید لوازم آزمایشگاهی  / استعلام, استعلام خرید لوازم آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975584/استعلام-​​مانیتور-60-اینچ'>استعلام ​​مانیتور 60 اینچ / استعلام, استعلام مانیتور 60 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975585/استعلام-​خرید-6-عدد-کنتور-گازوئیل'>استعلام ​خرید 6 عدد کنتور گازوئیل  / استعلام, استعلام ​خرید 6 عدد کنتور گازوئیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975586/استعلام-ساعت-مخصوص-شطرنج'>استعلام ساعت مخصوص شطرنج / استعلام, استعلام ساعت مخصوص شطرنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975587/استعلام-FLEXIBLE-CABLE-و--'>استعلام FLEXIBLE CABLE و ... / استعلام,استعلام FLEXIBLE CABLE و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975588/مناقصه-خرید-​PIPE-HASTELLY'>مناقصه خرید ​PIPE HASTELLY / مناقصه , مناقصه خرید ​PIPE HASTELLY</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975589/استعلام-مواد-مصرفی-کارگاهی-طراحی-دوخت'>استعلام مواد مصرفی کارگاهی طراحی دوخت  / استعلام ,استعلام مواد مصرفی کارگاهی طراحی دوخت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975590/استعلام-​ست-مهره-و-صفحه-استاندارد-شطرنج'>استعلام ​ست مهره و صفحه استاندارد شطرنج / استعلام, استعلام ​ست مهره و صفحه استاندارد شطرنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975592/استعلام-کیت-factor-deficient-viii'>استعلام کیت factor deficient viii  / استعلام, استعلام کیت factor deficient viii </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975593/استعلام-توسعه-و-تجهیز-مجموعه-گردشگری-آب--'>استعلام توسعه و تجهیز مجموعه گردشگری آب ... / استعلام , استعلام توسعه و تجهیز مجموعه گردشگری آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975594/استعلام-درپوش-سینی-کابل-و--'>استعلام درپوش سینی کابل و ... / استعلام ,استعلام درپوش سینی کابل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975595/استعلام-سیم-باند-فیش-اسپیکون'>استعلام سیم باند فیش اسپیکون  / استعلام,استعلام سیم باند فیش اسپیکون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975596/استعلام-کارت-آنالوگ-ورودی'>استعلام کارت آنالوگ ورودی / استعلام, استعلام کارت آنالوگ ورودی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975597/مناقصه-خرید-​ADS11-FEED-SULFUR-GUARD-CATALYST'>مناقصه خرید ​ADS11 FEED SULFUR GUARD CATALYST / مناقصه , مناقصه خرید ​ADS11 FEED SULFUR GUARD CATALYST</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975598/استعلام-اقلام-مصرفی-کارگاه'>استعلام اقلام مصرفی کارگاه / استعلام ,استعلام اقلام مصرفی کارگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975600/استعلام-مواد-مصرفی-کارگاهی-رایانه'>استعلام مواد مصرفی کارگاهی رایانه  / استعلام, استعلام مواد مصرفی کارگاهی رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975601/استعلام-ماسک-پارچه-ای-یکبار-مصرف'>استعلام ماسک پارچه ای یکبار مصرف / استعلام, استعلام ماسک پارچه ای یکبار مصرف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975602/استعلام-دارو--پزشکی-و-سلامت'>استعلام دارو ، پزشکی و سلامت / استعلام , استعلام دارو ، پزشکی و سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975603/استعلام-جی-پی-اس'>استعلام جی پی اس / استعلام, استعلام جی پی اس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975604/مناقصه-خرید-ELECTRIC-POWERED-FORKLIFT'>مناقصه خرید ELECTRIC POWERED FORKLIFT / مناقصه , مناقصه خرید ELECTRIC POWERED FORKLIFT</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975605/استعلام-پروژکتور-فوق-کم-مصرف-ترکیبی-70-وات'>استعلام پروژکتور فوق کم مصرف ترکیبی 70 وات / استعلام, استعلام پروژکتور فوق کم مصرف ترکیبی 70 وات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975606/استعلام-لپ-تاپ-13-اینچی-ایسوس-مدل-asus'>استعلام لپ تاپ 13 اینچی ایسوس مدل asus / استعلام, استعلام لپ تاپ 13 اینچی ایسوس مدل asus</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975607/استعلام-اسلیو-لاستیکی-پینچ-ولو-بدنه-بسته'>استعلام اسلیو لاستیکی پینچ ولو بدنه بسته / استعلام, استعلام اسلیو لاستیکی پینچ ولو بدنه بسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975609/استعلام-DIVERTER-DAMPER-POSITION-TRANSMITER'>استعلام DIVERTER DAMPER POSITION TRANSMITER / استعلام ,استعلام DIVERTER DAMPER POSITION TRANSMITER</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975610/استعلام-ارایه-خدمات-مشاوره'>استعلام ارایه خدمات مشاوره  / استعلام, استعلام ارایه خدمات مشاوره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975611/استعلام-ولو-پنو-ماتیک'>استعلام ولو پنو ماتیک      / استعلام, استعلام ولو پنو ماتیک     </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975612/استعلام-سیستم-صوت-سالن-کنفرانس'>استعلام سیستم صوت سالن کنفرانس / استعلام، استعلام سیستم صوت سالن کنفرانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975613/استعلام-​چاپ-فرم-حواله'>استعلام ​چاپ فرم حواله  / استعلام, استعلام ​چاپ فرم حواله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975614/استعلام-HELIUM-و--'>استعلام HELIUM و ... / استعلام,استعلام HELIUM و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975615/استعلام-حمل-ترانسفورماتور-قدرت-40-مگاوات'>استعلام حمل ترانسفورماتور قدرت 40 مگاوات / استعلام, استعلام حمل ترانسفورماتور قدرت 40 مگاوات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975616/استعلام-البسه-پرسنل'>استعلام البسه پرسنل  / استعلام , استعلام البسه پرسنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975617/استعلام-دیافراگم-والو-فلنجی'>استعلام دیافراگم والو فلنجی / استعلام ,استعلام دیافراگم والو فلنجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975619/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات / استعلام, استعلام خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975620/استعلام-لب-تاب'>استعلام لب تاب  / استعلام , استعلام لب تاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975621/استعلام-چک-ولو-پایپینگ-(شیر-یک-طرفه)'>استعلام چک ولو پایپینگ (شیر یک طرفه)  / استعلام, استعلام چک ولو پایپینگ (شیر یک طرفه) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975622/استعلام-تهیه-و-اجرای-با-مصالح-تعمیرات-و-اصلاح-سقف-کاذب'>استعلام تهیه و اجرای با مصالح تعمیرات و اصلاح سقف کاذب  / استعلام , استعلام تهیه و اجرای با مصالح تعمیرات و اصلاح سقف کاذب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975624/استعلام-​باتری'>استعلام ​باتری / استعلام , استعلام ​باتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975625/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات / استعلام, استعلام خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975626/مناقصه-پیمان-احداث-سد-و-آبنما-در-مسیر-خطوط-لوله-منطقه-لرستان'>مناقصه پیمان احداث سد و آبنما در مسیر خطوط لوله منطقه لرستان / مناقصه,مناقصه پیمان احداث سد و آبنما در مسیر خطوط لوله منطقه لرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975628/استعلام-خرید-و-حمل-و-بارگیری-و-تخلیه'>استعلام خرید و حمل و بارگیری و تخلیه / استعلام, استعلام خرید و حمل و بارگیری و تخلیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975629/استعلام-جارورشتی'>استعلام جارورشتی  / استعلام , استعلام جارورشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975630/استعلام-اندهای-فداشونده-کولر-آب-سرویس'>استعلام اندهای فداشونده کولر آب سرویس / استعلام بهاء, استعلام اندهای فداشونده کولر آب سرویس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975631/استعلام-تهیه-و-اجرای-با-مصالح-کف-زمین-سالن-تنیس'>استعلام تهیه و اجرای با مصالح کف زمین سالن تنیس / استعلام ,  استعلام تهیه و اجرای با مصالح کف زمین سالن تنیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975632/استعلام-خرید-خدمات-ثبت-و-تنظیم-نسخ-کلینیکی-و-پاراکلینیکی'>استعلام خرید خدمات ثبت و تنظیم نسخ کلینیکی و پاراکلینیکی / آگهی استعلام ، استعلام خرید خدمات ثبت و تنظیم نسخ کلینیکی و پاراکلینیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975633/استعلام-یک-دستگاه-کولر-گازی-اسپیلت-180--'>استعلام یک دستگاه کولر گازی اسپیلت 180 ... / استعلام، استعلام یک دستگاه کولر گازی اسپیلت 180 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975634/استعلام-اقلام-مصرفی-کارگاه'>استعلام اقلام مصرفی کارگاه / استعلام ,استعلام اقلام مصرفی کارگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975636/مناقصه-خرید-تامین-تجهیزات-نصب-راه-اندازی-مستندسازی-نظارت-تصویری-دیجیتال'>مناقصه خرید، تامین تجهیزات، نصب، راه اندازی، مستندسازی نظارت تصویری دیجیتال / مناقصه, مناقصه خرید، تامین تجهیزات، نصب، راه اندازی، مستندسازی نظارت تصویری دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975637/استعلام-​احداث-مخزن-150-مترمکعبی-و-حصار'>استعلام ​احداث مخزن 150 مترمکعبی و حصار / استعلام, استعلام ​احداث مخزن 150 مترمکعبی و حصار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975638/استعلام-سوئیچ-CISCO-3850-24X'>استعلام سوئیچ CISCO 3850 24X / استعلام , استعلام سوئیچ CISCO 3850 24X </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975639/استعلام-​تبلت-سامسونگ-مدل-tab8'>استعلام ​تبلت سامسونگ مدل tab8 / استعلام , استعلام تبلت سامسونگ مدل tab8</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975640/استعلام-اسکن-7000-برگ-نقشه-و-سند'>استعلام اسکن 7000 برگ نقشه و سند  / استعلام, استعلام اسکن 7000 برگ نقشه و سند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975641/استعلام-ماشینها-و-تجهیزات-اداری-و-کامپیوتری-و-اجزاء-آنها--'>استعلام ماشینها و تجهیزات اداری و کامپیوتری و اجزاء آنها ...  / استعلام ماشینها و تجهیزات اداری و کامپیوتری و اجزاء آنها ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975644/استعلام-پد--اکولایزر--شافت--بویین-و--'>استعلام پد ، اکولایزر ، شافت ، بویین و ...  / استعلام , استعلام پد ، اکولایزر ، شافت ، بویین و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975645/استعلام-خرید--نصب-و-پشتیبانی-دوربین-های--'>استعلام خرید ، نصب و پشتیبانی دوربین های ... / استعلام , استعلام خرید ، نصب و پشتیبانی دوربین های ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975646/استعلام-تامین-پهنای-باند-اینترنت'>استعلام تامین پهنای باند اینترنت  / استعلام, استعلام ​تامین پهنای باند اینترنت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975647/استعلام-سرویس-و-نگهداری-پولشمار-و-UPS'>استعلام سرویس و نگهداری پولشمار و UPS / استعلام , استعلام سرویس و نگهداری پولشمار و UPS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975648/مناقصه-کابل-کشی-و-بازسازی-مسیر-برقرسانی'>مناقصه کابل کشی و بازسازی مسیر برقرسانی  / مناقصه ,مناقصه کابل کشی و بازسازی مسیر برقرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975650/مناقصه-خرید-الکتروموتور'>مناقصه  خرید الکتروموتور  / مناقصه ,مناقصه  خرید الکتروموتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975651/استعلام-65-دستگاه-کلاینت'>استعلام 65 دستگاه کلاینت / استعلام , استعلام 65 دستگاه کلاینت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975652/استعلام-جوهر-چاپگر'>استعلام جوهر چاپگر / استعلام, استعلام جوهر چاپگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975653/استعلام-موتور-برق-سیار-8-کلیووات-بنزینی'>استعلام موتور برق سیار 8 کلیووات بنزینی / استعلام , استعلام موتور برق سیار 8 کلیووات بنزینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975654/استعلام-تلویزیون-ایکس-ویژن-43-اینچ'>استعلام تلویزیون ایکس ویژن 43 اینچ / استعلام, استعلام تلویزیون ایکس ویژن 43 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975655/استعلام-اسکنر-رنگی-تخت'>استعلام اسکنر رنگی تخت / استعلام , استعلام اسکنر رنگی تخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975657/مناقصه-احداث-خطوط-ارتباطی'>مناقصه احداث خطوط ارتباطی  / مناقصه ,مناقصه احداث خطوط ارتباطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975658/استعلام-​کیک-درنا'>استعلام ​کیک درنا  / استعلام, استعلام ​کیک درنا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975659/استعلام-سرویس-و-نگهداری-و-راهبرد-تاسیسات'>استعلام سرویس و نگهداری و راهبرد تاسیسات  / استعلام, استعلام سرویس و نگهداری و راهبرد تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975660/استعلام-پروژه-مرمت-و-بازسازی-خانه'>استعلام پروژه مرمت و بازسازی خانه / استعلام , استعلام پروژه مرمت و بازسازی خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975661/استعلام-بروشور-10-صفحه-ای-آکاردئون'>استعلام بروشور 10 صفحه ای آکاردئون / استعلام, استعلام بروشور 10 صفحه ای آکاردئون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975662/استعلام-​کانکس-پیش-ساخته'> استعلام ​کانکس پیش ساخته  / استعلام, استعلام ​کانکس پیش ساخته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975663/استعلام-پشتیبانی-و-نگهداری-از-سامانه'>استعلام پشتیبانی و نگهداری از سامانه / استعلام , استعلام پشتیبانی و نگهداری از سامانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975664/استعلام-انجام-خدمات-مربوط-به-پیشتیبانی'>استعلام انجام خدمات مربوط به پیشتیبانی / استعلام, استعلام انجام خدمات مربوط به پیشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975665/استعلام-اقلام-مصرفی-کارگاه'>استعلام اقلام مصرفی کارگاه / استعلام ,استعلام اقلام مصرفی کارگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975666/استعلام-ABB-GAS-SAMPLE-COMPONENT--'>استعلام ABB GAS SAMPLE COMPONENT.... / استعلام , استعلام ABB GAS SAMPLE COMPONENT....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975668/استعلام-​تایل-کف-کاذب-و-تجهیزات-مربوط'>استعلام ​تایل کف کاذب و تجهیزات مربوط  / استعلام , استعلام ​تایل کف کاذب و تجهیزات مربوط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975669/استعلام-ابزار-و-تجهیزات-زیر-ساخت-فیزیک'> استعلام ابزار و تجهیزات زیر ساخت فیزیک  / استعلام , استعلام ابزار و تجهیزات زیر ساخت فیزیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975670/استعلام-رایانه-شخصی'>استعلام رایانه شخصی / استعلام, استعلام رایانه شخصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975671/استعلام-خرید-لوازم-آزمایشگاهی'>استعلام خرید لوازم آزمایشگاهی / استعلام, استعلام خرید لوازم آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975672/استعلام-پیاده-سازی--جابجایی-و-نصب-مجدد'>استعلام پیاده سازی ، جابجایی و نصب مجدد  / استعلام,استعلام پیاده سازی ، جابجایی و نصب مجدد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975673/استعلام-​​آبمیوه-پاکتی-کوچک-تکدانه'>استعلام ​​آبمیوه پاکتی کوچک تکدانه  / استعلام, استعلام ​​آبمیوه پاکتی کوچک تکدانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975674/استعلام-خرید-2-دستگاه-منبع-کویلی-1500'>استعلام خرید 2 دستگاه منبع کویلی 1500     / استعلام، استعلام خرید 2 دستگاه منبع کویلی 1500    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975675/استعلام-تهیه--نصب-و-راه-اندازی-سامانه--'>استعلام تهیه ، نصب و راه اندازی سامانه ... / استعلام , استعلام تهیه ، نصب و راه اندازی سامانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975676/استعلام-پوتین-ایمنی-دیرسوز-و--'>استعلام پوتین ایمنی دیرسوز و ... / استعلام,استعلام پوتین ایمنی دیرسوز و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975677/استعلام-خرید-لوازم-آزمایشگاهی'>استعلام خرید لوازم آزمایشگاهی / استعلام, استعلام خرید لوازم آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975678/فراخوان-عملیات-اجرایی-تکمیل-و-ارتقا-تصفیه-خانه-فاضلاب-شهر-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>فراخوان عملیات اجرایی تکمیل و ارتقا تصفیه خانه فاضلاب شهر, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / فراخوان عملیات اجرایی تکمیل و ارتقا تصفیه خانه فاضلاب شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975679/استعلام-بهسازی-پنل-مانیتورینگ'>استعلام بهسازی پنل مانیتورینگ  / استعلام, استعلام بهسازی پنل مانیتورینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975680/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری  / استعلام , استعلام کامپیوتر و فناوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975681/استعلام-تابلوهای-دیواری-و-تابلو-راهنما'>استعلام تابلوهای دیواری و تابلو راهنما  / استعلام، استعلام تابلوهای دیواری و تابلو راهنما </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975682/استعلام-هارد-اکسترنال'>استعلام هارد اکسترنال / استعلام,استعلام هارد اکسترنال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975683/استعلام-کیت-control'>استعلام کیت control / استعلام, استعلام کیت control </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975684/استعلام-اجرای-عملیات-رنگ-آمیزی-و-بهسازی'>استعلام اجرای عملیات رنگ آمیزی و بهسازی / استعلام, استعلام اجرای عملیات رنگ آمیزی و بهسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975685/مناقصه-تهیه-مصالح-و-تجهیز-چاه'>مناقصه  تهیه مصالح و تجهیز چاه  / مناقصه عمومی, مناقصه  تهیه مصالح و تجهیز چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975686/استعلام-​​کفش-کتانی-فوتسال'>استعلام ​​کفش کتانی فوتسال  / استعلام, استعلام ​​کفش کتانی فوتسال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975687/استعلام-هارد-دیسک-4TB-اینترنال-western'>استعلام هارد دیسک 4TB اینترنال western     / استعلام, استعلام هارد دیسک 4TB اینترنال western    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975688/استعلام-کابل-هلیاکس--'>استعلام کابل هلیاکس... / استعلام, استعلام کابل هلیاکس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975689/استعلام-مرمت-و-بازسازی-پروژه-برجهای'>استعلام مرمت و بازسازی پروژه برجهای  / استعلام , استعلام مرمت و بازسازی پروژه برجهای  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975690/استعلام-رایانه-کامل'>استعلام رایانه کامل  / استعلام ,استعلام رایانه کامل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975691/استعلام-کاغذی--80-گرمی-A4-PAPER-ONE'>استعلام کاغذی - 80 گرمی A4 PAPER ONE / استعلام، استعلام کاغذی - 80 گرمی A4 PAPER ONE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975693/استعلام-قفسه-آهنی-و-ام-دی-اف'>استعلام قفسه آهنی و ام دی اف / استعلام, استعلام قفسه آهنی و ام دی اف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975694/استعلام-خدمات-آهنگری-و-شاسی-کشی-و-برق--'>استعلام خدمات آهنگری و شاسی کشی و برق ..  / استعلام، استعلام خدمات آهنگری و شاسی کشی و برق .. </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975695/استعلام-سرویس-و-اورهال-تب-چنجر-2-دستگاه'>استعلام سرویس و اورهال تب چنجر 2 دستگاه / استعلام, استعلام سرویس و اورهال تب چنجر 2 دستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975696/استعلام-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی'>استعلام خرید و نصب و راه اندازی  / استعلام, استعلام خرید و نصب و راه اندازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975697/استعلام-سوئیچ-شبکه'>استعلام سوئیچ شبکه / استعلام,استعلام سوئیچ شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975698/استعلام-روغن-مایع-سرخ-کردنی-16-کیلوگرمی'>استعلام روغن مایع سرخ کردنی 16 کیلوگرمی / استعلام, استعلام روغن مایع سرخ کردنی 16 کیلوگرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975699/استعلام-شارژ-PSP-48-ولت-100-آمپر'>استعلام شارژ PSP 48 ولت 100 آمپر / استعلام, استعلام شارژ PSP 48 ولت 100 آمپر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975700/مناقصه-اجرای-بخشی-از-خطوط-اصلی-فرعی-و-انشعابات'>مناقصه اجرای بخشی از خطوط اصلی فرعی و انشعابات  / مناقصه ,مناقصه اجرای بخشی از خطوط اصلی فرعی و انشعابات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975701/مناقصه-خرید-لباس-نسوز-کامل-مخصوص-آتش-نشانی'>مناقصه خرید لباس نسوز کامل مخصوص آتش نشانی  / مناقصه ، مناقصه خرید لباس نسوزک امل مخصوص آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975702/استعلام-خرید-Net-Camerat'>استعلام خرید Net Camerat   / استعلام, استعلام خرید Net Camerat  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975703/استعلام-صندلی-چرخدار'>استعلام صندلی چرخدار / استعلام, استعلام صندلی چرخدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975704/مناقصه-واگذاری-خدمات-خودروهای-استیجاری-منطقه'>مناقصه واگذاری خدمات خودروهای استیجاری منطقه  / مناقصه ,مناقصه واگذاری خدمات خودروهای استیجاری منطقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975705/مناقصه-خرید-500-تن-آهن-آلات-برجهای-انتقال'>مناقصه خرید 500 تن آهن آلات برجهای انتقال  / مناقصه , مناقصه خرید 500 تن آهن آلات برجهای انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975706/استعلام-کانکس-موتورخانه'>استعلام  کانکس موتورخانه  / استعلام  کانکس موتورخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975707/استعلام-شاسی-کشی-و-جوشکاری-با-قوطی'>استعلام شاسی کشی و جوشکاری با قوطی  / استعلام , استعلام شاسی کشی و جوشکاری با قوطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975709/استعلام-پرینتر-سیاه-و-سفید-2035hp'>استعلام پرینتر سیاه و سفید 2035hp / استعلام, استعلام پرینتر سیاه و سفید 2035hp</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975710/استعلام-حمل-و-راه-اندازی-پکیج-در-سالن'>استعلام حمل و راه اندازی پکیج در سالن  / استعلام,استعلام حمل و راه اندازی پکیج در سالن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975711/مناقصه-خدمات-عمومی-پشتیبانی-و-تنظیفات-داخلی'>مناقصه خدمات عمومی پشتیبانی و تنظیفات داخلی  / مناقصه ,مناقصه خدمات عمومی پشتیبانی و تنظیفات داخلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975712/فراخوان-خرید-و-اجرای-عملیات-پوشش-عایق-سیلیکونی--'>فراخوان خرید و اجرای عملیات پوشش عایق سیلیکونی... / فراخوان, فراخوان خرید و اجرای عملیات پوشش عایق سیلیکونی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975713/مناقصه-تعمیرات-پیشگیرانه-و-اضطراری-پستهای-ناحیه-شمال'>مناقصه تعمیرات پیشگیرانه و اضطراری پستهای ناحیه شمال / اگهی مناقصه , مناقصه تعمیرات پیشگیرانه و اضطراری پستهای ناحیه شمال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975714/مناقصه-اصلاح-شبکه-توزیع-آب-و-انشعابات-خانگی'>مناقصه اصلاح شبکه توزیع آب و انشعابات خانگی  / مناقصه ,مناقصه اصلاح شبکه توزیع آب و انشعابات خانگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975715/مناقصه-تهیه-مصالح-و-احداث-مخزن'>مناقصه تهیه مصالح و احداث مخزن  / مناقصه ,مناقصه تهیه مصالح و احداث مخزن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975716/مناقصه-خرید-Reid-Vapor-Pressure-Analyzer'>مناقصه خرید Reid Vapor Pressure Analyzer /  آگهی مناقصه , مناقصه خرید Reid Vapor Pressure Analyzer</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975717/استعلام-چای-500-گرمی'>استعلام چای 500 گرمی / استعلام , استعلام چای 500 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975718/مناقصه-خدمات-تخصصی-و-پشتیبانی-تعمیرات-اساسی'>مناقصه خدمات تخصصی و پشتیبانی تعمیرات اساسی / اگهی مناقصه , مناقصه خدمات تخصصی و پشتیبانی تعمیرات اساسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975719/مناقصه-خرید-1100-تن-آهن-آلات-برجهای-انتقال'>مناقصه خرید 1100 تن آهن آلات برجهای انتقال / مناقصه , مناقصه خرید 1100 تن آهن آلات برجهای انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975720/استعلام-دوربینهای-گردان-سیستم-نظارت-تصویری-استادیوم'>استعلام دوربینهای گردان سیستم نظارت تصویری استادیوم / استعلام,استعلام دوربینهای گردان سیستم نظارت تصویری استادیوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975721/مناقصه-تعمیرات-پیشگیرانه-و-اضطراری-پستهای-ناحیه-مرکز'>مناقصه تعمیرات پیشگیرانه و اضطراری پستهای ناحیه مرکز / اگهی مناقصه , مناقصه تعمیرات پیشگیرانه و اضطراری پستهای ناحیه مرکز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975722/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری  / استعلام ,استعلام کامپیوتر و فناوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975723/فراخوان-خرید-دو-دستگاه-برج-روشنایی'>فراخوان خرید دو دستگاه برج روشنایی / فراخوان عمومی , فراخوان خرید دو دستگاه برج روشنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975724/فراخوان-عملیات-اجرایی-نصب-کابل-فیبر-نوری--'>فراخوان عملیات اجرایی نصب کابل فیبر نوری ... / فراخوان, فراخوان عملیات اجرایی نصب کابل فیبر نوری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975725/استعلام-احداث-مخزن-بتنی-زمینی-200-متر'>استعلام احداث مخزن بتنی زمینی 200 متر  / استعلام، استعلام ​احداث مخزن بتنی زمینی 200 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975726/استعلام-سویچ-مدل-سیسکو'>استعلام سویچ مدل سیسکو / استعلام ,استعلام سویچ مدل سیسکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975727/استعلام-​سبزی-قورمه-خورد-شده-درجه-یک'>استعلام ​سبزی قورمه خورد شده درجه یک / استعلام , استعلام ​سبزی قورمه خورد شده درجه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975728/استعلام-سیب-زمینی-درشت-درجه-یک-2000-کیلو'>استعلام سیب زمینی درشت درجه یک 2000 کیلو / استعلام, استعلام سیب زمینی درشت درجه یک 2000 کیلو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975729/استعلام-باتری-12-ولت'>استعلام باتری 12 ولت / استعلام , استعلام باتری 12 ولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975730/استعلام-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-یکدستگاه'>استعلام خرید و نصب و راه اندازی یکدستگاه  / استعلام,استعلام خرید و نصب و راه اندازی یکدستگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975731/استعلام-ساخت-و-نصب-حفاظ-روی-درب-ورودی'>استعلام ساخت و نصب حفاظ روی درب ورودی  / استعلام ,استعلام ساخت و نصب حفاظ روی درب ورودی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975732/فراخوان-شناسایی-خدمات-پشتیبانی-سازمان-حراست'>فراخوان شناسایی  خدمات پشتیبانی سازمان حراست  / فراخوان شناسایی،فراخوان شناسایی خدمات پشتیبانی سازمان حراست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975733/استعلام-​نصب-و-راه-اندازی-سیستم-اعلان--'>استعلام ​نصب و راه اندازی سیستم اعلان... / استعلام , استعلام ​نصب و راه اندازی سیستم اعلان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975734/استعلام-تلویزیون-43-اینچ-ساخت-ایران'>استعلام تلویزیون 43 اینچ ساخت ایران  / استعلام, استعلام تلویزیون 43 اینچ ساخت ایران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975735/استعلام-پیاز-تازه-درشت-درجه-یک-1000-کیلو'>استعلام پیاز تازه درشت درجه یک 1000 کیلو / استعلام, استعلام پیاز تازه درشت درجه یک 1000 کیلو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975736/استعلام-تعویض-قطعه-دستگاه-هضم-مایکرووی'>استعلام تعویض قطعه دستگاه هضم مایکرووی / استعلام, استعلام تعویض قطعه دستگاه هضم مایکرووی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975737/استعلام-لباس-کار'>استعلام  لباس کار  / استعلام ,استعلام   لباس کار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975738/مناقصه-تهیه-مصالح-و-تجهیز-چاه'>مناقصه تهیه مصالح و تجهیز چاه / مناقصه , مناقصه تهیه مصالح و تجهیز چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975739/استعلام-یک-دستگاه-RO-با-ظرفیت-1000-الی--'>استعلام یک دستگاه RO با ظرفیت 1000 الی ... / استعلام , استعلام یک دستگاه RO با ظرفیت 1000 الی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975740/استعلام-کیسه-زباله-کوچک-و-بزرگ'>استعلام کیسه زباله کوچک و بزرگ     / استعلام, استعلام کیسه زباله کوچک و بزرگ    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975741/استعلام-تامین-پهنای-باند-اینترنت'>استعلام تامین پهنای باند اینترنت  / استعلام, استعلام ​تامین پهنای باند اینترنت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975742/استعلام-کابل'>استعلام کابل  / استعلام , استعلام کابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975743/استعلام-SIGMA-MOD-SUB-MASTER-clok-BODE'>استعلام SIGMA MOD SUB MASTER clok BODE / استعلام, استعلام SIGMA MOD SUB MASTER clok BODE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975744/استعلام-تبلت-مدل-Galaxy'>استعلام تبلت مدل Galaxy / استعلام, استعلام تبلت مدل Galaxy</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975745/استعلام-خرید-لوله-آزمایشگاهی'>استعلام خرید لوله آزمایشگاهی / استعلام, استعلام خرید لوله آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975746/مناقصه-تهیه-مصالح-و-احداث-مخزن-۲۰۰م-م-'>مناقصه تهیه مصالح و احداث مخزن ۲۰۰م.م. / مناقصه , مناقصه تهیه مصالح و احداث مخزن ۲۰۰م.م.</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975747/استعلام-4-دستگاه-GPS-و-3-عدد-سوئیچ--'>استعلام 4 دستگاه GPS و 3 عدد سوئیچ...     / استعلام, استعلام 4 دستگاه GPS و 3 عدد سوئیچ...    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975748/مناقصه-تعمیرات-پیشگیرانه-و-اضطراری-پستهای-ناحیه-جنوب'>مناقصه تعمیرات پیشگیرانه و اضطراری پستهای ناحیه جنوب  / اگهی مناقصه , مناقصه تعمیرات پیشگیرانه و اضطراری پستهای ناحیه جنوب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975749/استعلام-ترمیم-سقف-بیمارستان-پورسینای-آ--'>استعلام ترمیم سقف بیمارستان پورسینای آ ... / استعلام , استعلام ترمیم سقف بیمارستان پورسینای آ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975750/استعلام-خرید-یراق-آلات-مربوط-به-خط-66'>استعلام خرید یراق آلات مربوط به خط 66 / استعلام, استعلام خرید یراق آلات مربوط به خط 66</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975751/استعلام-دستگاه-تخریب-15-کیلوئی'>استعلام دستگاه تخریب 15 کیلوئی  / استعلام, استعلام دستگاه تخریب 15 کیلوئی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975752/مناقصه-اجرای-بخشی-از-خطوط-اصلی-فرعی'>مناقصه اجرای بخشی از خطوط اصلی فرعی / مناقصه , مناقصه اجرای بخشی از خطوط اصلی فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975753/استعلام-ارائه-خدمات-مشاور-به-منظور'>استعلام ارائه خدمات مشاور به منظور  / استعلام, استعلام ارائه خدمات مشاور به منظور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975754/استعلام-تابلو-جهت-نمای-گالوانیزه-96-8-22'>استعلام  تابلو جهت نمای گالوانیزه 96.8.22 / استعلام,استعلام  تابلو جهت نمای گالوانیزه 96.8.22</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975756/استعلام-ایجاد-شبکه-ارتباطی-VSAT-ایستگاه'>استعلام ایجاد شبکه ارتباطی VSAT ایستگاه  / استعلام, استعلام ایجاد شبکه ارتباطی VSAT ایستگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975757/استعلام-باطری-اتوبوسی-دوازده-ولت'>استعلام باطری اتوبوسی دوازده ولت / استعلام, استعلام باطری اتوبوسی دوازده ولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975758/استعلام-رادیاتور-پره-ای-مدل-کال-240-پره'>استعلام  رادیاتور پره ای مدل کال 240 پره / استعلام,استعلام  رادیاتور پره ای مدل کال 240 پره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975759/اصلاحیه-مناقصه-خرید-تجهیزات-تکمیلی-ذخیره-سازی-اطلاعات'>اصلاحیه مناقصه خرید تجهیزات تکمیلی ذخیره سازی اطلاعات / اصلاحیه مناقصه ,مناقصه خرید تجهیزات تکمیلی ذخیره سازی اطلاعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975760/مناقصه-اجرای-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب'>مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975761/استعلام-کارتریج'>استعلام کارتریج  / استعلام، استعلام کارتریج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975762/استعلام-لایروبی-و-مرمت-قنات'>استعلام لایروبی و مرمت قنات  / استعلام ,استعلام لایروبی و مرمت قنات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975763/استعلام-اجرای-کابل-کشی-شبکه'>استعلام اجرای کابل کشی شبکه  / استعلام, استعلام اجرای کابل کشی شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975764/استعلام-تکمیل-مدرسه-روستای--'>استعلام تکمیل مدرسه روستای... / استعلام , استعلام تکمیل مدرسه روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975765/استعلام-استانداردسازی'>استعلام استانداردسازی  / استعلام , استعلام استانداردسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975766/استعلام-کاتریج-80A'>استعلام کاتریج 80A     / استعلام , استعلام کاتریج 80A    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975767/استعلام-دوخت-ملبوس-یگان-حفاظت'>استعلام  دوخت ملبوس یگان حفاظت  / استعلام,استعلام  دوخت ملبوس یگان حفاظت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975768/استعلام-​لاستیک-ماشین-آلات'>استعلام ​لاستیک ماشین آلات  / استعلام, استعلام  ​لاستیک ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975769/استعلام-استانداردسازی-سیستم-گرمایشی'>استعلام استانداردسازی سیستم گرمایشی / استعلام, استعلام استانداردسازی سیستم گرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975770/استعلام-ایزوگام-در-سطح-استان-برابر-با--'>استعلام ایزوگام در سطح استان برابر با ... / استعلام , استعلام ایزوگام در سطح استان برابر با ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975771/استعلام-پتو-نرمینه'>استعلام پتو نرمینه  / استعلام , استعلام پتو نرمینه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975772/استعلام-مخزن-آب-پلی-اتیلن'>استعلام مخزن آب پلی اتیلن  / استعلام, استعلام مخزن آب پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975773/استعلام-حصارکشی-با-سیم-خاردار-بالای--'>استعلام حصارکشی با سیم خاردار بالای... / استعلام , استعلام حصارکشی با سیم خاردار بالای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975774/استعلام-بهسازی-و-تعمیرات-سرویس-بهداشتی'>استعلام بهسازی و تعمیرات سرویس بهداشتی / استعلام ,استعلام بهسازی و تعمیرات سرویس بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975775/استعلام-استانداردسازی-سیستم-گرمایشی'>استعلام استانداردسازی سیستم گرمایشی / استعلام, استعلام استانداردسازی سیستم گرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975776/استعلام-بسته-شماره-120-96-81-منطقه-شرق'>استعلام بسته شماره 120- 96- 81 منطقه شرق     / استعلام , استعلام بسته شماره 120- 96- 81 منطقه شرق    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975777/استعلام-پاور-گرین'>استعلام پاور گرین  / استعلام ,استعلام پاور گرین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975778/استعلام-​بندکشی-375-متر-دوغ-آب-200-متر'>استعلام ​بندکشی 375 متر دوغ آب 200 متر / استعلام , استعلام ​بندکشی 375 متر دوغ آب 200 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975779/استعلام-آب-رسانی--مدیریت'>استعلام  آب رسانی ، مدیریت  / استعلام  ، استعلام  آب رسانی ، مدیریت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974898/مزایده-ملک-مساحت-اعیان-216-متر'>مزایده ملک مساحت اعیان 216 متر / مزایده,مزایده ملک مساحت اعیان 216 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974899/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-2249-00متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 2249.00متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 2249.00متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974900/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-85-89متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 85.89متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 85.89متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974901/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-75-متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 75 متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 75 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974902/مزایده-ملک-پلاک-ثبتی-83-فرعی-بخش-سه-ثبتی-گرگان'>مزایده ملک پلاک ثبتی 83 فرعی بخش سه ثبتی گرگان / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی 83 فرعی بخش سه ثبتی گرگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974903/مزایده-4-788-دانگ-از-ششدانگ-34-فرعی'>مزایده 4.788 دانگ از ششدانگ 34 فرعی / مزایده,مزایده 4.788 دانگ از ششدانگ 34 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974904/مزایده-147-90-سهم-مشاع-از-240-سهم-ملک'>مزایده 147.90 سهم مشاع از 240 سهم ملک / مزایده,مزایده 147.90 سهم مشاع از 240 سهم ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974906/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-94-04متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 94.04متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 94.04متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974907/مزایده-آپارتمان-مساحت-62-66متر'>مزایده آپارتمان مساحت 62.66متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 62.66متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974910/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-78-66متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 78.66متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 78.66متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974911/مزایده-پلی-اتیلن'>مزایده پلی اتیلن / آگهی مزایده، مزایده پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974912/مزایده-ملک-مشاع-یکباب-منزل-و-باغ-مرحله-دوم'>مزایده ملک مشاع یکباب منزل و باغ مرحله دوم / مزایده,مزایده ملک مشاع یکباب منزل و باغ مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974914/مزایده-یک-قطعه-زمین-و-منزل-مسکونی'>مزایده یک قطعه زمین و منزل مسکونی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین و منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974915/مزایده-واگذاری-استیجاری-مغازه-جنب-سرویس-بهداشتی'>مزایده واگذاری استیجاری مغازه جنب سرویس بهداشتی  / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری استیجاری مغازه جنب سرویس بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974916/مزایده-تعدادی-اقلام-مازاد-و-فرسوده'>مزایده تعدادی اقلام مازاد و فرسوده / آگهی مزایده عمومی, مزایده تعدادی اقلام مازاد و فرسوده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974917/مزایده-ششدانگ-باغ-میمی'>مزایده ششدانگ باغ میمی / مزایده,مزایده ششدانگ باغ میمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974919/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974920/مزایده-فروش-اموال-و-تجهیزات-مستعمل-و-اسقاطی-کارگاه-های-آموزشی--'>مزایده فروش اموال و تجهیزات مستعمل و اسقاطی کارگاه های آموزشی ... / آگهی مزایده , مزایده فروش اموال و تجهیزات مستعمل و اسقاطی کارگاه های آموزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974921/مزایده-یکباب-خانه-محوطه-و-زمین-نسقی-نوبت-دوم'>مزایده یکباب خانه محوطه و زمین نسقی نوبت دوم / مزایده,مزایده یکباب خانه محوطه و زمین نسقی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974922/مزایده-قطعه-زمینی-با-کاربری-شالیکاری-مرحله-اول'>مزایده قطعه زمینی با کاربری شالیکاری مرحله اول  / مزایده,مزایده قطعه زمینی با کاربری شالیکاری مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974923/مزایده-حضوری-پژو-روآ--'>مزایده حضوری پژو روآ... / آگهی مزایده حضوری، مزایده حضوری پژو روآ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974924/مزایده-باغ-چای-زمین-مزروعی-شالیزار-نوبت-دوم'>مزایده باغ چای.زمین مزروعی شالیزار نوبت دوم / مزایده,مزایده باغ چای.زمین مزروعی شالیزار نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974925/مزایده-فروش-تعداد-43-دستگاه-انواع-خودروی-قابل-شماره-گذاری'>مزایده فروش تعداد 43 دستگاه انواع خودروی قابل شماره گذاری  / مزایده,مزایده فروش تعداد 43 دستگاه انواع خودروی قابل شماره گذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974927/مزایده-ملک-بخش-13-اردبیل-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش 13 اردبیل نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک بخش 13 اردبیل نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974929/مزایده-سرقفلی-و-ملک-مغازه-با-سند-عادی'>مزایده سرقفلی و ملک مغازه با سند عادی / مزایده,مزایده سرقفلی و ملک مغازه با سند عادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974931/مزایده-ملک-یک-قطعه-زمین-با-بنای-احداثی-اعیانی-قدیمی-مرحله-اول'>مزایده ملک یک قطعه زمین با بنای احداثی اعیانی قدیمی مرحله اول / مزایده,مزایده ملک یک قطعه زمین با بنای احداثی اعیانی قدیمی مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974935/مزایده-سه-فقره-پلاک-ثبتی-نوبت-دوم'>مزایده سه فقره پلاک ثبتی نوبت دوم  / مزایده,مزایده سه فقره پلاک ثبتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974936/مزایده-هفت-دستگاه-ماشین-آلات-سبک-و-سنگین'>مزایده هفت دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین / مزایده, مزایده هفت دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974938/مزایده-ملک-بخش-ده-تبریز-نوبت-دوم'>مزایده ملک بخش ده تبریز نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک بخش ده تبریز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974940/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-سه-تبریز-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی بخش سه تبریز نوبت دوم  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش سه تبریز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974944/مزایده-اجاره-تالار-و-رستوران'>مزایده اجاره تالار و رستوران / مزایده, مزایده اجاره تالار و رستوران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974945/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-ده-مشهد'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش ده مشهد / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش ده مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974946/مزایده-اجاره-سیستم-استحصال-گاز-Co2-نیروگاه-بعثت--نوبت-دوم'>مزایده اجاره سیستم استحصال گاز Co2 نیروگاه بعثت - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده اجاره سیستم استحصال گاز Co2 نیروگاه بعثت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974947/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-27-22متر'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت 27.22متر / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 27.22متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974948/مزایده-پلاک-ثبتی-یک-فرعی-از-5030-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی یک فرعی از 5030 اصلی  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی یک فرعی از 5030 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974949/مزایده-یک-قطعه-زمین-با-قدمت-12-10-سال'>مزایده یک قطعه زمین با قدمت 12-10 سال / مزایده,مزایده یک قطعه زمین با قدمت 12-10 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974950/مزایده-بازاریابی-و-فروش-120-هزار-تن-محصولات-سنگ-آهک-دانه-بندی'>مزایده بازاریابی و فروش 120 هزار تن محصولات سنگ آهک دانه بندی / آگهی مزایده عمومی , مزایده بازاریابی و فروش 120 هزار تن محصولات سنگ آهک دانه بندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974951/مزایده-ششدانگ-اعیان-آپارتمان-بخش-نه-غیرمنقول'>مزایده ششدانگ اعیان آپارتمان بخش نه غیرمنقول  / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان آپارتمان بخش نه غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974952/آگهی-مزایده-فروش-خودروهای-سبک-و-سنگین-اسقاط'>آگهی مزایده فروش خودروهای سبک و سنگین اسقاط / آگهی مزایده ، آگهی مزایده فروش خودروهای سبک و سنگین اسقاط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974954/مزایده-ملک-باغ-مرکبات-و-ملک-مسکونی-نوبت-اول'>مزایده ملک باغ مرکبات و ملک مسکونی نوبت اول / مزایده,مزایده ملک باغ مرکبات و ملک مسکونی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974955/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-125-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 125 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 125 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974957/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-نه-مشهد'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش نه مشهد / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش نه مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974958/مزایده-فروش-دام'>مزایده فروش دام / آگهی مزایده، مزایده فروش دام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974961/مزایده-ششدانگ-زمین-بخش-ثبتی-شش-قوچان'>مزایده ششدانگ زمین بخش ثبتی شش قوچان  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش ثبتی شش قوچان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974962/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-375-20متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 375.20متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 375.20متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974965/مزایده-ملک-مساحت-147متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 147متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 147متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974967/مزایده-84-دستگاه-خودرو-اوراقی-و-1668-دستگاه-موتورسیکلت-و--'>مزایده 84 دستگاه خودرو اوراقی و 1668 دستگاه موتورسیکلت و... / مزایده, مزایده 84 دستگاه خودرو اوراقی و 1668 دستگاه موتورسیکلت و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974969/مزایده-ملک-حق-کسب-پیشه-و-تجارت-سرقفلی-پلاک-ثبتی'>مزایده ملک حق کسب پیشه و تجارت سرقفلی پلاک ثبتی / مزایده,مزایده ملک حق کسب پیشه و تجارت سرقفلی پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974972/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-بیست-و-یک-یزد'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش بیست و یک یزد / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش بیست و یک یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974974/مزایده-ملک-مساحت-کل-عرصه-135-95متر'>مزایده ملک مساحت کل عرصه 135.95متر / مزایده,مزایده ملک مساحت کل عرصه 135.95متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974977/مزایده-مقدار-8518-متر-زمین-کشاورزی'>مزایده مقدار 8518 متر زمین کشاورزی / مزایده,مزایده مقدار 8518 متر زمین کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974978/مزایده-اجاره-سالن-به-متراژ-225-متر-مربع'>مزایده اجاره سالن به متراژ 225 متر مربع / مزایده, مزایده اجاره سالن به متراژ 225 متر مربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974979/مزایده-مصالح-رودخانه-ای'>مزایده مصالح رودخانه ای / آگهی مزایده عمومی, مزایده مصالح رودخانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974981/مزایده-فروش-املاک-و-مستغلات-تهران-و-فارس'>مزایده فروش املاک و مستغلات تهران و فارس  / مزایده,مزایده فروش املاک و مستغلات تهران و فارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974985/مزایده-فروش-مجتمع-مسکونی-تجاری-جام-الهیه'>مزایده فروش مجتمع مسکونی تجاری جام الهیه  / مزایده,مزایده فروش مجتمع مسکونی تجاری جام الهیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974986/فراخوان-واگذاری-زمین-بصورت-اجاره'>فراخوان واگذاری زمین بصورت اجاره / فراخوان , فراخوان واگذاری زمین بصورت اجاره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974989/مزایده-تعداد-3-تخته-فرش-6-متری'>مزایده تعداد 3 تخته فرش 6 متری  / آگهی مزایده، مزایده تعداد 3 تخته فرش 6 متری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974990/مزایده-طراحی--ساخت--نصب-و-بهره-برداری-از-انواع-سازه-های-تبلیغاتی--نوبت-دوم'>مزایده طراحی ، ساخت ، نصب و بهره برداری از انواع سازه های تبلیغاتی... نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده طراحی ، ساخت ، نصب و بهره برداری از انواع سازه های تبلیغاتی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974992/مزایده-آپارتمان-مسکونی-و-زمین'>مزایده آپارتمان مسکونی و زمین / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی و زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974993/مزایده-فروش-یک-دستگاه-قایق-موتوری-و----مرحله-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه قایق موتوری و ... - مرحله دوم  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه قایق موتوری و ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974995/مزایده-ماترک-مشتمل-بر-زمین-خشکی-مساحت-402-5متر'>مزایده ماترک مشتمل بر زمین خشکی مساحت 402.5متر / مزایده,مزایده ماترک مشتمل بر زمین خشکی مساحت 402.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974997/مزایده-سالن-تیراندازی-شهید-رجایی-نوبت-دوم'>مزایده سالن تیراندازی شهید رجایی نوبت دوم  / آگهی مزایده,مزایده سالن تیراندازی شهید رجایی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974998/مزایده-فروش-املاک-و-مستغلات-موسسه-نور-96-8-22'>مزایده فروش املاک و مستغلات موسسه نور 96.8.22 / مزایده,مزایده فروش املاک و مستغلات موسسه نور 96.8.22</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975001/مزایده-فروش-املاک-مازاد-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک مازاد نوبت دوم  / مزایده،مزایده فروش املاک مازاد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975002/مزایده-یک-دستگاه-بالابر-مصالح-ساختمانی--'>مزایده یک دستگاه بالابر مصالح ساختمانی... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه بالابر مصالح ساختمانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975003/مزایده-فروش-اقلام-مازاد-و-ضایعاتی-96-8-22'>مزایده فروش  اقلام مازاد و ضایعاتی 96.8.22 / مزایده, مزایده فروش  اقلام مازاد و ضایعاتی 96.8.22</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975005/مزایده-واگذاری-دو-قطعه-زمین-268-17-و-227-82متر'>مزایده واگذاری دو قطعه زمین 268.17 و 227.82متر  / مزایده،مزایده واگذاری دو قطعه زمین 268.17 و 227.82متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975009/مزایده-فروش-تعداد-672-عدد-دستگاه-کوچک-کننده-بینی'>مزایده فروش تعداد 672 عدد دستگاه کوچک کننده بینی  / مزایده ، مزایده فروش تعداد 672 عدد دستگاه کوچک کننده بینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975010/مزایده-یک-دستگاه-دریل-مگنت--'>مزایده یک دستگاه دریل مگنت ... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه دریل مگنت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975011/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت94-14متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت94.14متر / مزایده،مزایده آپارتمان مسکونی مساحت94.14متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975012/اصلاحیه-مزایده-کالاهای-مازاد-چدنی'>اصلاحیه مزایده کالاهای مازاد چدنی  / اصلاحیه مزایده عمومی, مزایده کالاهای مازاد چدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975013/خلاصه-مزایده-اجاره-عرصه-و-اعیان-یک-باب-سوله-به-مساحت-602-50-متر-مربع-96-8-22'>خلاصه مزایده اجاره عرصه و اعیان یک باب سوله به مساحت 602/50 متر مربع 96.8.22 / خلاصه مزایده , خلاصه مزایده اجاره عرصه و اعیان یک باب سوله به مساحت 602/50 متر مربع  نوبت اول 96.8.22</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975014/مزایده-ششدانگ-پلاک-3804-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک 3804 فرعی / مزایده،مزایده ششدانگ پلاک 3804 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975015/مزایده-سواری-پژو-206-به-رنگ-نقره-ای'>مزایده سواری پژو 206 به رنگ نقره ای  / آگهی مزایده، مزایده سواری پژو 206 به رنگ نقره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975017/مزایده-پلاک-مساحت-اعیان-صد-و-ده-متر-در-یک-طبقه'>مزایده پلاک مساحت اعیان صد و ده متر در یک طبقه / مزایده،مزایده پلاک مساحت اعیان صد و ده متر در یک طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975018/مزایده-اجاره-عرصه-و-اعیان-یک-باب-مغازه-تجاری-شماره-12-به-مساحت-24-مترمربع-96-8-22'>مزایده اجاره عرصه و اعیان یک باب مغازه تجاری شماره 12 به مساحت 24 مترمربع 96.8.22 / خلاصه آگهی مزایده , مزایده اجاره عرصه و اعیان یک باب مغازه تجاری شماره 12 به مساحت 24 مترمربع  96.8.22 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975022/مزایده-یک-عدد-وان-تحویل-شیر-استیل-و--'>مزایده یک عدد وان تحویل شیر استیل و ...  / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک عدد وان تحویل شیر استیل و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975023/مزایده-ششدانگ-پلاک-3957-فرعی-بخش-یک'>مزایده ششدانگ پلاک 3957 فرعی بخش یک  / مزایده،مزایده ششدانگ پلاک 3957 فرعی بخش یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975024/مزایده-تعداد-دو-تخته-فرش-دست-بافت'>مزایده تعداد دو تخته فرش دست بافت / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده تعداد دو تخته فرش دست بافت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975027/مزایده-واحد-سنجش-شنوایی-بیمارستان-96-8-22'>مزایده  واحد سنجش شنوایی بیمارستان 96.8.22 / مزایده، مزایده  واحد سنجش شنوایی بیمارستان  96.8.22</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975028/مزایده-عمومی-یک-مرحله-ای-فروش-املاک'>مزایده عمومی یک مرحله ای فروش املاک  / مزایده،مزایده عمومی یک مرحله ای فروش املاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975030/فراخوان-واگذاری-زمین-با-کاربری-خدماتی'>فراخوان واگذاری زمین با کاربری خدماتی / فراخوان , فراخوان واگذاری زمین با کاربری خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975031/مزایده-فروش-و-واگذاری-اراضی-مسکونی-و-غیرمسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش و واگذاری اراضی مسکونی و غیرمسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش و واگذاری اراضی مسکونی و غیرمسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975032/مزایده-دستگاه-فتوکپی-مینی--میز-اداری-ام-دی-اف'>مزایده دستگاه فتوکپی مینی - میز اداری ام دی اف / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده دستگاه فتوکپی مینی - میز اداری ام دی اف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975033/مزایده-اجاره-داروخانه--نوبت-سوم'>مزایده اجاره داروخانه - نوبت سوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره داروخانه - نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975034/مزایده-ملک-با-قدمت-32-سال'>مزایده ملک با قدمت 32 سال / مزایده,مزایده ملک با قدمت 32 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975036/مزایده-فروش-5-تخته-فرش-12-متری-مرحله-دوم'>مزایده فروش 5 تخته فرش 12 متری- مرحله دوم  / مزایده , مزایده فروش 5 تخته فرش 12 متری - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975037/خلاصه-مزایده-اجاره-عرصه-و-اعیان-یک-باب-سوله-به-مساحت-674-57متر-مربع-96-8-22'>خلاصه مزایده اجاره عرصه و اعیان یک باب سوله به مساحت 674/57متر مربع 96.8.22 / خلاصه مزایده , خلاصه مزایده اجاره عرصه و اعیان یک باب سوله به مساحت 674/57متر مربع  96.8.22 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975039/مزایده-واگذاری-دو-قطعه-زمین-تجاری'>مزایده واگذاری دو قطعه زمین تجاری  / مزایده,مزایده واگذاری دو قطعه زمین تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975041/مزایده-دستگاه-بسته-بندی-NEW-TECH'>مزایده دستگاه بسته بندی NEW TECH / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده دستگاه بسته بندی NEW TECH</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975042/مزایده-عرصه-و-اعیان-منزل-مسکونی-320-90متر'>مزایده عرصه و اعیان منزل مسکونی 320.90متر / مزایده,مزایده عرصه و اعیان منزل مسکونی 320.90متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975043/مزایده-عرصه-و-اعیان-یک-باب-مغازه-تجاری-شماره-11-نوبت-دوم'>مزایده عرصه و اعیان یک باب مغازه تجاری شماره 11 نوبت دوم / خلاصه  آگهی مزایده, مزایده عرصه و اعیان یک باب مغازه تجاری شماره 11 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975045/مزایده-یک-قطعه-زمین-بایر'>مزایده یک قطعه زمین بایر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بایر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975048/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-1200متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 1200متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1200متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975050/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-مساحت-1000متر'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 1000متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 1000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975054/مزایده-4-7-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی'>مزایده 4.7 دانگ مشاع از پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 4.7 دانگ مشاع از پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975057/مزایده-یک-عدد-گاوشیری-دورگ'>مزایده یک عدد گاوشیری دورگ  / مزایده, مزایده یک عدد گاوشیری دورگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975061/مزایده-سنگ-فرز-بزرگ-و-کوچک--'>مزایده سنگ فرز بزرگ و کوچک... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده سنگ فرز بزرگ و کوچک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975063/مزایده-یک-دستگاه-پراید-مدل-82'>مزایده یک دستگاه پراید مدل 82  / مزایده,مزایده یک دستگاه پراید مدل 82 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975064/مزایده-پلاک-ثبتی-14-864-بخش-4-اهواز'>مزایده پلاک ثبتی 14/864 بخش 4 اهواز  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 14/864 بخش 4 اهواز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975065/مزایده-مخزن-پروسس-3000-لیتری-و----نوبت-دوم'>مزایده مخزن پروسس 3000 لیتری و ... - نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده  مخزن پروسس 3000 لیتری و ...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975066/مزایده-فروش-دستگاه-جت-پرینتر--دستگاه-شیرینگ-و--'>مزایده فروش دستگاه جت پرینتر ، دستگاه شیرینگ و ... / مزایده , مزایده فروش دستگاه جت پرینتر ، دستگاه شیرینگ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975071/مزایده-فروش-دو-واحد-آپارتمان-و-14-قطعه-زمین'>مزایده فروش دو واحد آپارتمان و 14 قطعه زمین  / مزایده,مزایده فروش دو واحد آپارتمان و 14 قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975072/تجدید-مزایده-بهره-برداری-از-امتیاز-تاکسی-بی-سیم'>تجدید مزایده بهره برداری از امتیاز تاکسی بی سیم   / آگهی مزایده عمومی, تجدید مزایده بهره برداری از امتیاز تاکسی بی سیم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975073/مزایده-1-نفر-شتر-از-نژاد-کرد'>مزایده 1 نفر شتر از نژاد کرد / آگهی مزایده، مزایده 1 نفر شتر از نژاد کرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975076/مزایده-تعداد-150-راس-تلیسه-96-8-22'>مزایده تعداد 150 راس تلیسه 96.8.22 / مزایده تعداد 150 راس تلیسه 96.8.22</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975077/مزایده-فروش-اقلام-منقول-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش اقلام منقول مازاد بر نیاز  / آگهی مزایده , مزایده فروش اقلام منقول مازاد بر نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975078/مزایده-ششدانگ-یکبابخانه-یکصد-و-هفتاد-و-سه-متر-و-هشتاد-صدم-متر'>مزایده ششدانگ یکبابخانه یکصد و هفتاد و سه متر و هشتاد صدم متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکبابخانه یکصد و هفتاد و سه متر و هشتاد صدم متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975079/مزایده-فروش-تعداد-یک-دستگاه-خودروی-سواری-کیاسراتو'>مزایده فروش تعداد یک دستگاه خودروی سواری کیاسراتو  / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد یک دستگاه خودروی سواری کیاسراتو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975080/مزایده-فروش-کلیه-تجهیزات-و-ماشین-آلات'>مزایده فروش کلیه تجهیزات و ماشین آلات / آگهی مزایده, مزایده فروش کلیه تجهیزات و ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975081/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی-مساحت-دو-هکتار'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی مساحت دو هکتار / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی مساحت دو هکتار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975083/مزایده-ششدانگ-ساختمان-تجاری-مسکونی-بخش-یک-اردبیل'>مزایده ششدانگ ساختمان تجاری مسکونی بخش یک اردبیل / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان تجاری مسکونی بخش یک اردبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975085/مزایده-فروش-یکدستگاه-کمپرسور'>مزایده فروش یکدستگاه کمپرسور / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه کمپرسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975087/مزایده-تعداد-6-تخته-فرش-126-متری-700-شانه--'>مزایده تعداد 6 تخته فرش 126 متری 700 شانه... / آگهی مزایده، مزایده تعداد 6 تخته فرش 126 متری 700 شانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975088/مزایده-اجاره-یک-واحد-انبار-سوله--مرحله-چهارم'>مزایده اجاره یک واحد انبار سوله -  مرحله چهارم  / مزایده, مزایده اجاره یک واحد انبار سوله - مرحله چهارم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975089/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-بخش-یک-اردبیل'>مزایده ششدانگ اپارتمان بخش یک اردبیل / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان بخش یک اردبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975092/مزایده-ساختمان-مسکونی-عرصه-280-متر-تجدید'>مزایده ساختمان مسکونی عرصه 280 متر تجدید  / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی عرصه 280 متر تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975093/مزایده-فروش-تابلو-فلکس--مرحله-دوم'>مزایده فروش تابلو فلکس  - مرحله دوم  / مزایده , مزایده فروش تابلو فلکس - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975096/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پژو-405'>مزایده یک دستگاه خودروی پژو 405  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975097/مزایده-ششدانگ-پلاک-شماره-1808-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک شماره 1808 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک شماره 1808 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975099/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-206--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه سواری پژو 206 - نوبت دوم  / مزایده , مزایده یک دستگاه سواری پژو 206 - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975100/مزایده-فروش-ماشین-بسته-بندی-شکلات---نوبت-دوم'>مزایده فروش ماشین بسته بندی شکلات.... نوبت دوم / اگهی فروش اموال منقول , مزایده فروش ماشین بسته بندی شکلات.... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975101/مزایده-دو-دستگاه-خودروی-دفتر-مرکزی-خود'>مزایده دو دستگاه خودروی دفتر مرکزی خود  / مزایده ,مزایده دو دستگاه خودروی دفتر مرکزی خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975102/مزایده-دو-قطعه-زمین-زراعی-نوبت-اول'>مزایده دو قطعه زمین زراعی نوبت اول  / مزایده,مزایده دو قطعه زمین زراعی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975103/مزایده-مقدار-1-015-کارتن-مایع-ظرفشویی'>مزایده مقدار 1.015 کارتن مایع ظرفشویی  / مزایده,مزایده مقدار 1.015 کارتن مایع ظرفشویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975105/مزایده-آپارتمان-مسکونی-بخش-یک-ملایر'>مزایده آپارتمان مسکونی بخش یک ملایر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی بخش یک ملایر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975106/مزایده-4513-کارتن-مایع-ظرفشویی'>مزایده 4513 کارتن مایع ظرفشویی / مزایده, مزایده 4513 کارتن مایع ظرفشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975108/مزایده-منزل-مسکونی-بخش-یک-فردوس-مرحله-دوم'>مزایده منزل مسکونی بخش یک فردوس مرحله دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی بخش یک فردوس مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975110/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-خودروهای-سبک-از-رده-خارج-خود'>مزایده واگذاری تعدادی از خودروهای سبک از رده خارج خود   / مزایده, مزایده واگذاری تعدادی از خودروهای سبک از رده خارج خود  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975112/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-2200متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 2200متر نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 2200متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975114/مزایده-ملک-مساحت-1110-25متر'>مزایده ملک مساحت 1110.25متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 1110.25متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975117/مزایده-13-تن-الکل-اتوکسییلیت-7-مول'>مزایده 13 تن الکل اتوکسییلیت 7 مول  / مزایده, مزایده 13 تن الکل اتوکسییلیت 7 مول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975118/مزایده-بنای-تاریخی-خانه-شترگلو'>مزایده بنای تاریخی خانه شترگلو / آگهی مزایده عمومی, مزایده بنای تاریخی خانه شترگلو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975119/مزایده-خودروی-405-مدل-1386-به-رنگ-نقره-ای'>مزایده خودروی 405 مدل 1386 به رنگ نقره ای / آگهی مزایده, مزایده خودروی 405 مدل 1386 به رنگ نقره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975120/مزایده-ملک-مساحت-421-88متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 421.88متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مساحت 421.88متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975123/مزایده-اجناس-اغذیه-فروشی--نوبت-دوم'>مزایده اجناس اغذیه فروشی  -نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده اجناس اغذیه فروشی  -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975124/مزایده-سیستم-نیسان-تیپ-پاترول'>مزایده سیستم نیسان تیپ پاترول / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده سیستم نیسان تیپ پاترول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975125/مزایده-فروش-قطعه-زمینی-به-مساحت-583-متر'>مزایده فروش قطعه زمینی به مساحت 583 متر  / مزایده,مزایده فروش قطعه زمینی به مساحت 583 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975127/مزایده-ششدانگ-پلاک-1519-فرعی-بخش-دو-سنندج'>مزایده ششدانگ پلاک 1519 فرعی بخش دو سنندج / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 1519 فرعی بخش دو سنندج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975129/مزایده-سواری-پراید-جی-ال-ایکس-ای-مدل-87'>مزایده سواری پراید جی ال ایکس ای مدل 87  / مزایده , مزایده سواری پراید جی ال ایکس ای مدل 87  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975130/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-پلاک-12411-فرعی'>مزایده ششدانگ آپارتمان پلاک 12411 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان پلاک 12411 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975133/مزایده-یخچال-فریزر-ال-سی-دی-فرش-ماشینی-شومینه-فرش-دستبافت'>مزایده یخچال فریزر، ال سی دی، فرش ماشینی، شومینه، فرش دستبافت / مزایده, مزایده یخچال فریزر، ال سی دی، فرش ماشینی، شومینه، فرش دستبافت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975134/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-سیصد-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت سیصد متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت سیصد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975135/مزایده-عمومی-فروش-تعدادی-از-املاک-نوبت-دوم'>مزایده عمومی فروش تعدادی از املاک نوبت دوم  / مزایده,مزایده عمومی فروش تعدادی از املاک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975138/مزایده-فروش-120-تن-ضایعات-سرب-همراه-با-مس---نوبت-دوم'>مزایده فروش 120 تن ضایعات سرب همراه با مس .... نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش 120 تن ضایعات سرب همراه با مس .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975142/مزایده-ملک-بخش-15-قزوین-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش 15 قزوین نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک بخش 15 قزوین نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975143/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-پژو-405-جی-ال-ایکس'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پژو 405 جی ال ایکس / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پژو 405 جی ال ایکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975144/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-چهار-آبادان'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش چهار آبادان / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش چهار آبادان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975146/مزایده-اقلام-ضایعاتی-محصول-شامل-انواع-ضایعات-ABS'>مزایده اقلام ضایعاتی محصول شامل: انواع ضایعات ABS  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اقلام ضایعاتی محصول شامل: انواع ضایعات ABS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975147/مزایده-فروش-5-70-دانگ-از-آپارتمان-نوبت-اول'>مزایده فروش 5.70 دانگ از آپارتمان نوبت اول / مزایده,مزایده فروش 5.70 دانگ از آپارتمان نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975149/مزایده-5760-مداد-سیاه-و-1248-پاک-کن-اتودی-و-1600-پاک-کن-استدلر'>مزایده 5760 مداد سیاه و 1248 پاک کن اتودی و 1600 پاک کن استدلر / مزایده, مزایده 5760 مداد سیاه و 1248 پاک کن اتودی و 1600 پاک کن استدلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975152/مزایده-فروش-600-کیلو-فرآورده-فرموله-شده'>مزایده فروش 600 کیلو فرآورده فرموله شده  / مزایده , مزایده فروش 600 کیلو فرآورده فرموله شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975154/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-235-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 235 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 235 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975156/مزایده-یک-قطعه-زمین-دیم-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین دیم نوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین دیم نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975158/مزایده-فروش-مقدار-300-کیلوگرم-محصول-زعفران'>مزایده فروش مقدار 300 کیلوگرم محصول زعفران  / آگهی مزایده , مزایده فروش مقدار 300 کیلوگرم محصول زعفران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975159/مزایده-واگذاری-میدان-دام-و-احشام--تجدید'>مزایده  واگذاری میدان دام و احشام - تجدید / آگهی تجدید مزایده, مزایده  واگذاری میدان دام و احشام - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975160/مزایده-فروش-اقلام-فرسوده-و-غیر-قابل-استفاده-در-حوزه-it'>مزایده فروش اقلام فرسوده و غیر قابل استفاده در حوزه it / آگهی مزایده ,مزایده فروش اقلام فرسوده و غیر قابل استفاده در حوزه it</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975161/مزایده-تعداد-150-عدد-پیراهن-مردانه--'>مزایده تعداد 150 عدد پیراهن مردانه... / آگهی مزایده، مزایده تعداد 150 عدد پیراهن مردانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975162/مزایده-ششدانگ-دو-قطعه-زمین-همجوار-777-87متر'>مزایده ششدانگ دو قطعه زمین همجوار 777.87متر  / مزایده,مزایده ششدانگ دو قطعه زمین همجوار 777.87متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975166/مزایده-واگذاری-یک-رشته-معدن-سنگ-مرمر'>مزایده واگذاری یک رشته معدن سنگ مرمر  / آگهی مزایده ، مزایده واگذاری یک رشته معدن سنگ مرمر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975167/مزایده-پلاک-ثبتی-های-تجمیعی'>مزایده پلاک ثبتی های تجمیعی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی های تجمیعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975170/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-283-فرعی'>مزایده پلاک ثبتی شماره 283 فرعی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 283 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975171/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-214-65متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 214.65متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 214.65متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975172/مزایده-یک-دستگاه-یخچال-فریزر-بستنی-دو-درب-شیشه-ای'>مزایده یک دستگاه یخچال فریزر بستنی دو درب شیشه ای  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه یخچال فریزر بستنی دو درب شیشه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975174/مزایده-مقدار-38-018-سهم-مشاع-از-120-سهم-سه-دانگ-ملک'>مزایده مقدار 38.018 سهم مشاع از 120 سهم سه دانگ ملک / مزایده,مزایده مقدار 38.018 سهم مشاع از 120 سهم سه دانگ ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975176/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-دو-قم-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش دو قم نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش دو قم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975177/اگهی-مزایده-کمپرسور-هوا-و-ترانس-مرحله-دوم'>اگهی مزایده  کمپرسور هوا و ترانس-مرحله دوم  / اگهی مزایده , اگهی مزایده کمپرسور هوا و ترانس- مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975179/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-209-22متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 209.22متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 209.22متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975181/مزایده-ساختمان-مساحت-اعیان-نود-متر'>مزایده ساختمان مساحت اعیان نود متر  / مزایده,مزایده ساختمان مساحت اعیان نود متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975182/مزایده-فروش-پارچه-مخمل-و--'>مزایده فروش پارچه مخمل و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش پارچه مخمل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975184/مزایده-خودرو-سبک-و-سنگین-مستعمل-و-رموک-فرسوده---نوبت-دوم'>مزایده خودرو سبک و سنگین مستعمل و رموک فرسوده ....نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده خودرو سبک و سنگین مستعمل و رموک فرسوده ....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975185/مزایده-ملک-پلاک-ثبتی-2711-فرعی-از-160-اصلی'>مزایده ملک پلاک ثبتی 2711 فرعی از 160 اصلی / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی 2711 فرعی از 160 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975188/مزایده-یک-واحد-امتیاز-مسکن-مهر-نوبت-اول'>مزایده یک واحد امتیاز مسکن مهر نوبت اول / مزایده,مزایده یک واحد امتیاز مسکن مهر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975189/مزایده-منزل-مسکونی-زمین-مزروعی-دیم'>مزایده منزل مسکونی.زمین مزروعی دیم / مزایده,مزایده منزل مسکونی.زمین مزروعی دیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975190/مزایده-خودروی-سواری-تیبا'>مزایده خودروی سواری تیبا / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده خودروی سواری تیبا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975191/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-205-31متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 205.31متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 205.31متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975193/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-235متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 235متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 235متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975194/مزایده-تعداد-393-یک-دستگاه-یخچال-ویترینی-ایستاده'>مزایده تعداد 393 یک دستگاه یخچال ویترینی ایستاده  / مزایده,مزایده تعداد 393 یک دستگاه یخچال ویترینی ایستاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975195/مزایده-23-شاخه-لوله-با-طول-12-متر-و-سایز-24-اینچ'>مزایده 23 شاخه لوله با طول 12 متر و سایز 24 اینچ  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده 23 شاخه لوله با طول 12 متر و سایز 24 اینچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975196/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-لیفان-ایکس-60-مدل-1392'>مزایده یک دستگاه اتومبیل لیفان ایکس 60 مدل 1392  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه اتومبیل لیفان ایکس 60 مدل 1392 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975197/مزایده-عمومی-فروش-املاک'>مزایده عمومی فروش املاک  / مزایده,مزایده عمومی فروش املاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975198/مزایده-یک-دانگ-مشاع-از-آپارتمان-بخش-یازده-تهران'>مزایده یک دانگ مشاع از آپارتمان بخش یازده تهران / مزایده,مزایده یک دانگ مشاع از آپارتمان بخش یازده تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975199/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-220-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 220 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 220 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975201/مزایده-ششدانگ-زمین-قطعه-دوم-تفکیکی'>مزایده ششدانگ زمین قطعه دوم تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین قطعه دوم تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975203/مزایده-فروش-تعداد-یکدستگاه-خودرو-پژو-SLX405-مدل-1390--'>مزایده فروش تعداد یکدستگاه خودرو پژو SLX405 مدل 1390... / آگهی مزایده ، مزایده فروش تعداد یکدستگاه خودرو پژو SLX405 مدل 1390...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975207/مزایده-فروش-یکدستگاه-سنگ-نسترلس-سوئدی--'>مزایده فروش یکدستگاه سنگ نسترلس سوئدی.... / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه سنگ نسترلس سوئدی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975208/مزایده-اراضی-زراعی-مساحت-33349متر'>مزایده اراضی زراعی مساحت 33349متر  / مزایده,مزایده اراضی زراعی مساحت 33349متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975209/مزایده-تعداد-16-دستگاه-ماشین-لباسشویی'>مزایده تعداد 16 دستگاه ماشین لباسشویی / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده تعداد 16 دستگاه ماشین لباسشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975210/مزایده-آپارتمان-مساحت-127-4متر'>مزایده آپارتمان مساحت 127.4متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 127.4متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975212/مزایده-سه-دستگاه-مخزن-تمام-استیل-پروسس'>مزایده سه  دستگاه مخزن تمام استیل پروسس / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده سه  دستگاه مخزن تمام استیل پروسس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975217/مزایده-منزل-مسکونی-اعیان-120متر'>مزایده منزل مسکونی اعیان 120متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی اعیان 120متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975218/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-259-28-متر-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی مساحت 259.28 متر نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 259.28 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975220/مزایده-تعداد-30-طاقه-پارچه-کرپ-شلوار-مشکی'>مزایده تعداد 30 طاقه پارچه کرپ شلوار مشکی / مزایده, مزایده تعداد 30 طاقه پارچه کرپ شلوار مشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975223/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-148-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 148 متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 148 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975224/فراخوان-استعلام-واگذاری-اجاره-مکان-چاپ-و-تکثیر'> فراخوان استعلام واگذاری اجاره مکان چاپ و تکثیر / آگهی فراخوان عمومی شرکت در استعلام قیمت , فراخوان استعلام واگذاری اجاره مکان چاپ و تکثیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975225/مزایده-دستگاه-شیرینگ-پک-دو-تیکه-با-متعلقات-مربوطه'>مزایده دستگاه شیرینگ پک دو تیکه با متعلقات مربوطه  / مزایده, مزایده دستگاه شیرینگ پک دو تیکه با متعلقات مربوطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975226/مزایده-فروش-175-سهم-مشاع-از-240-سهم-زمین'>مزایده فروش 175 سهم مشاع از 240 سهم زمین / مزایده,مزایده فروش 175 سهم مشاع از 240 سهم زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975227/مزایده-یک-دستگاه-میکروسکوپ-و-متعلقات-آن---'>مزایده یک دستگاه میکروسکوپ و متعلقات آن .... / مزایده ، مزایده یک دستگاه میکروسکوپ و متعلقات آن ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975228/مزایده-فروش-قطعه-زمین-مساحت-262-85-متر'>مزایده فروش قطعه زمین مساحت 262.85 متر  / مزایده,مزایده فروش قطعه زمین مساحت 262.85 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975230/مزایده-15-سهم-از-سهام-شرکت-نورد-حدید-توس---'>مزایده 15 سهم از سهام شرکت نورد حدید توس  .... / مزایده ، مزایده 15 سهم از سهام شرکت نورد حدید توس  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975232/آگهی-مزایده-اجاره-محل-غرفه-کافی-شاپ'>آگهی مزایده اجاره محل غرفه کافی شاپ  / آگهی مزایده،آگهی مزایده اجاره محل غرفه کافی شاپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975233/مزایده-اجاره-زمین-کشاورزی-96-8-22'>مزایده اجاره زمین کشاورزی 96.8.22 / آگهی مزایده, مزایده اجاره زمین کشاورزی 96.8.22</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975234/مزایده-4-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-4-شیراز-نوبت-اول'>مزایده 4 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی بخش 4 شیراز نوبت اول / مزایده,مزایده 4 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی بخش 4 شیراز نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975236/فراخوان-داروخانه-بستری-و-سرپایی-شبانه-روزی'>فراخوان داروخانه بستری و سرپایی شبانه روزی / آگهی فراخوان استعلام عمومی,فراخوان داروخانه بستری و سرپایی شبانه روزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975237/مزایده-اجاره-دو-واحد-تجاری'>مزایده اجاره دو واحد تجاری  / خلاصه آگهی مزایده، مزایده اجاره دو واحد تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975238/مزایده-واگذاری-اجاره-مکان-جهت-اسقرار-کیوسک-96-8-22'> مزایده واگذاری اجاره مکان جهت اسقرار کیوسک 96.8.22 / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری اجاره مکان جهت اسقرار کیوسک 96.8.22</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975239/مزایده-فروش-ششدانگ-دو-قطعه-زمین-بخش-شش'>مزایده فروش ششدانگ دو قطعه زمین بخش شش / مزایده,مزایده فروش ششدانگ دو قطعه زمین بخش شش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975242/مزایده-فروش-شناور-مغروقه-ایران-رشادت'>مزایده فروش شناور مغروقه ایران رشادت / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش شناور مغروقه ایران رشادت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975243/مزایده-فروش-تعدادی-از-ماشین-آلات'>مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات / آگهی مزایده , مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975244/مزایده-فروش-دو-عدد-میز-چهارگوش-و--'>مزایده فروش دو عدد میز چهارگوش و ... / مزایده , مزایده فروش دو عدد میز چهارگوش و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975245/مزایده-ملک-مساحت-99-54-متر'>مزایده ملک مساحت 99.54 متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 99.54 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975246/مزایده-فروش-اموال-و-لوازم-فروشگاه-تعاونی-مصرف--'>مزایده فروش اموال و لوازم فروشگاه تعاونی مصرف... / آگهی مزایده، مزایده فروش اموال و لوازم فروشگاه تعاونی مصرف...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975247/مزایده-واگذار-اماکن'>مزایده واگذار اماکن / مزایده ,مزایده واگذار اماکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975248/مزایده-کفش-اسپرت--'>مزایده کفش اسپرت.... / مزایده ، مزایده کفش اسپرت....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975249/مزایده-ششدانگ-دو-باب-منزل-1207-69-و-1124-28متر'>مزایده ششدانگ دو باب منزل 1207.69 و 1124.28متر  / مزایده,مزایده ششدانگ دو باب منزل 1207.69 و 1124.28متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975251/مزایده-پژو-405-جی-ال-ایکس-ای'>مزایده پژو 405 جی ال ایکس ای / مزایده ، مزایده پژو 405 جی ال ایکس ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975252/فراخوان-استعلام-واگذاری-بوفه'>فراخوان استعلام واگذاری بوفه / آگهی فراخوان عمومی شرکت در استعلام قیمت , فراخوان استعلام واگذاری بوفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975253/مزایده-ملک-بصورت-زمین-بایر-مرحله-اول'>مزایده ملک بصورت زمین بایر مرحله اول / مزایده,مزایده ملک بصورت زمین بایر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975254/مزایده-وانت-پیکان'>مزایده وانت پیکان  / اگهی مزایده ,مزایده وانت پیکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975256/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-تجاری-18-07متر'>مزایده ششدانگ یک واحد تجاری 18.07متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد تجاری 18.07متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975257/مزایده-آجر-طرح-هلندی-دکوراتیو--'>مزایده آجر طرح هلندی دکوراتیو ... / مزایده ، مزایده آجر طرح هلندی دکوراتیو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975258/اطلاعیه-اجاره-کلاس-های-کانون'>اطلاعیه اجاره کلاس های کانون / اطلاعیه , اطلاعیه اجاره کلاس های کانون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975259/مزایده-کولر-گازی-ال-جی-و-مخزن-استیل-روی-وانت-نیسان'> مزایده کولر گازی ال جی و مخزن استیل روی وانت نیسان / مزایده,  مزایده کولر گازی ال جی و مخزن استیل روی وانت نیسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975261/انتخاب-سرمایه-گذار-جهت-خرید--تجهیز-و-راه-اندازی-سه-واحد-کترینگ-سیار-نوبت-دوم'>انتخاب سرمایه گذار جهت خرید ، تجهیز و راه اندازی سه واحد کترینگ سیار نوبت دوم / آگهی عمومی انتخاب سرمایه گذار , انتخاب سرمایه گذار جهت خرید ، تجهیز و راه اندازی سه واحد کترینگ سیار نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975263/مزایده-یک-دستگاه-منزل-مسکونی-دو-طبقه-به-همراه-مغازه-29متر-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه منزل مسکونی دو طبقه به همراه مغازه 29متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک دستگاه منزل مسکونی دو طبقه به همراه مغازه 29متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975264/استعلام-اجاره-مکان-نوبت-دهی-تلفنی-و-اینترنتی-درمانگاه-96-8-22'>استعلام  اجاره مکان نوبت دهی تلفنی و اینترنتی درمانگاه 96.8.22 / استعلام  ,استعلام  اجاره مکان نوبت دهی تلفنی و اینترنتی درمانگاه  96.8.22</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975267/مزایده-چاه-و-زمین-بلاکشت'>مزایده چاه و زمین بلاکشت / مزایده,مزایده چاه و زمین بلاکشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975268/مزایده-یکباب-مغازه-تجاری-با-قدمت-بیش-از-20-سال'>مزایده یکباب مغازه تجاری با قدمت بیش از 20 سال  / مزایده,مزایده یکباب مغازه تجاری با قدمت بیش از 20 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975269/مزایده-واگذار-حق-استفاده-از-منافع-تاکسی-سرویس'>مزایده واگذار حق استفاده از منافع تاکسی سرویس  / مزایده , مزایده واگذار حق استفاده از منافع تاکسی سرویس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975270/مزایده-فروش-تعدادی-بطری-شیشه'>مزایده فروش تعدادی بطری شیشه / مزایده , مزایده فروش تعدادی بطری شیشه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975271/مزایده-آپارتمان-مسکونی-پلاک-ثبتی-7898-فرعی'>مزایده آپارتمان مسکونی پلاک ثبتی 7898 فرعی / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی پلاک ثبتی 7898 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975274/مزایده-فروش-تعدادی-از-پلاکهای-مسکونی'>مزایده فروش تعدادی از پلاکهای مسکونی  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از پلاکهای مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975276/مزایده-سیلوی-250-تنی-با-متعلقات-اسکرو-انتقال-سیمان'>مزایده سیلوی 250 تنی با متعلقات- اسکرو انتقال سیمان / مزایده,مزایده سیلوی 250 تنی با متعلقات- اسکرو انتقال سیمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975277/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-282-متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 282 متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 282 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975278/مزایده-دستگاه-ساشه-تک-نفره-تولید-سس-گوجه-فرنگی-بسته-بندی'>مزایده دستگاه ساشه تک نفره تولید سس گوجه فرنگی بسته بندی  / مزایده , مزایده دستگاه ساشه تک نفره تولید سس گوجه فرنگی بسته بندی  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975280/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پراید'>مزایده یک دستگاه خودروی پراید / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975281/آگهی-مزایده-داروخانه-بیمارستان-قدس--نوبت-دوم'>آگهی مزایده داروخانه بیمارستان قدس - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, آگهی مزایده داروخانه بیمارستان قدس - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975282/مزایده-فروش-ادوات-کشاورزی'>مزایده فروش ادوات کشاورزی / آگهی مزایده، مزایده فروش ادوات کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975283/مزایده-فروش-دو-واحد-تجاری-و-8-قطعه-زمین'>مزایده فروش دو واحد تجاری و 8 قطعه زمین  / مزایده,مزایده فروش دو واحد تجاری و 8 قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975286/مزایده-فروش-5-قطعه-از-املاک-تعاونی'>مزایده فروش 5 قطعه از املاک تعاونی / مزایده,مزایده فروش 5 قطعه از املاک تعاونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975287/مزایده-فروش-دو-دستگاه-از-ماشین-آلات'>مزایده فروش  دو دستگاه از ماشین آلات / آگهی مزایده, مزایده فروش  دو دستگاه از ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975290/مزایده-فروش-19-دستگاه-خودروی-اسقاطی-خود--نوبت-دوم'>مزایده فروش 19 دستگاه خودروی اسقاطی خود - نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش 19 دستگاه خودروی اسقاطی خود  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975291/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-339-متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 339 متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 339 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975292/مزایده-فروش-خودرو'> مزایده فروش خودرو  / آگهی مزایده,  مزایده فروش خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975293/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-ام-وی-ام-تیپ-530-مدل-90'>مزایده یک دستگاه اتومبیل ام وی ام تیپ 530 مدل 90  / مزایده , مزایده یک دستگاه اتومبیل ام وی ام تیپ 530 مدل 90 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975295/مزایده-فروش-تعداد-2-دستگاه-خودروی-سواری-متعلق-به-خود'>مزایده فروش تعداد 2 دستگاه خودروی سواری متعلق به خود  / مزایده, مزایده فروش تعداد 2 دستگاه خودروی سواری متعلق به خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975297/مزایده-یک-دستگاه-لباسشویی-و--'>مزایده یک دستگاه لباسشویی و... / مزایده ,مزایده یک دستگاه لباسشویی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975298/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-160-10متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 160.10متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 160.10متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975299/مزایده-ملک-بخش-نه-مشهد'>مزایده ملک بخش نه مشهد / مزایده,مزایده ملک بخش نه مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975300/مزایده-حدود-۲۰۰-تن-ضایعات-آهن-آلات-استحصالی'>مزایده حدود ۲۰۰ تن ضایعات آهن آلات استحصالی  / مزایده ,مزایده حدود ۲۰۰ تن ضایعات آهن آلات استحصالی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975301/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-پراید'>مزایده فروش  یکدستگاه خودرو پراید  / مزایده ، مزایده فروش  یکدستگاه خودرو پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975302/مزایده-یک-دستگاه-میز-شینه-جهت-برش-خم-و-سوارخ-کاری--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه میز شینه جهت برش خم و سوارخ کاری - نوبت دوم / مزایده , مزایده یک دستگاه میز شینه جهت برش خم و سوارخ کاری - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975304/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-1863-متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 1863 متر  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 1863 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975306/مزایده-فروش-املاک-مازاد-و-تملیکی-استان-لرستان'>مزایده فروش املاک مازاد و تملیکی استان لرستان  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد و تملیکی استان لرستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975307/مزایده-فروش-کارخانه-در-کار-تولید-بتن'>مزایده فروش کارخانه در کار تولید بتن  / مزایده,مزایده فروش کارخانه در کار تولید بتن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975308/مزایده-ششدانگ-زمین-شالیزاری-مساحت-5-000متر'>مزایده ششدانگ زمین شالیزاری مساحت 5.000متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین شالیزاری مساحت 5.000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975309/مزایده-تعداد-یک-دستگاه-خودروی-پیکان-مازاد'>مزایده تعداد یک دستگاه خودروی پیکان مازاد / آگهی مزایده عمومی، مزایده تعداد یک دستگاه خودروی پیکان مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975310/مزایده-تعداد-7-دستگاه-خودروی-سواری-و-وانت-قابل-شماره-گذاری--تمدید'>مزایده تعداد 7 دستگاه خودروی سواری و وانت قابل شماره گذاری - تمدید / اگهی تمدید مزایده , مزایده تعداد 7 دستگاه خودروی سواری و وانت قابل شماره گذاری - تمدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975311/مزایده-منزل-مسکونی-زمین-زراعی-باغ-انگور'>مزایده منزل مسکونی.زمین زراعی باغ انگور / مزایده,مزایده منزل مسکونی.زمین زراعی باغ انگور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975312/مزایده-ششدانگ-زمین-محصور-به-دیوار'>مزایده ششدانگ زمین محصور به دیوار / مزایده,مزایده ششدانگ زمین محصور به دیوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975313/تجدید-واگذاری-34-واحد-تجاری--اداری-به-مساحت-2001---اصلاحیه'>تجدید واگذاری 34 واحد تجاری - اداری به مساحت 2001 ...  اصلاحیه  / آگهی مزایده عمومی و تجدید مزایده عمومی، تجدید واگذاری 34 واحد تجاری - اداری به مساحت 2001 ... اصلاحیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975315/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-255متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 255متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 255متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975317/مزایده-فروش-املاک-تجاری-مسکونی-زمین-با-بنای-احداثی'>مزایده فروش املاک تجاری مسکونی زمین با بنای احداثی  / مزایده,مزایده فروش املاک تجاری مسکونی زمین با بنای احداثی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975318/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه سواری پراید  / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975320/مزایده-برداشت-میوه-نارنج-از-درختان---نوبت-دوم'>مزایده برداشت میوه نارنج از درختان ... نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده برداشت میوه نارنج از درختان ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975321/مزایده-اجاره-انبار-500-تنی'>مزایده اجاره انبار 500 تنی  / آگهی مزایده , مزایده اجاره انبار 500 تنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975322/مزایده-ملک-مساحت-مفید-76-927-متر'>مزایده ملک مساحت مفید 76.927 متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت مفید 76.927 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975324/مزایده-ساعت-شب--جای-لباس-و-کفش--لوازم-ارایش'>مزایده ساعت شب - جای لباس و کفش - لوازم ارایش / اگهی مزایده , مزایده ساعت شب - جای لباس و کفش - لوازم ارایش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975325/مزایده-72-سیر-مشاع-از-240-سیر-مشاع-یکباب-خانه'>مزایده 72 سیر مشاع از 240 سیر مشاع یکباب خانه / مزایده,مزایده 72 سیر مشاع از 240 سیر مشاع یکباب خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975328/مزایده-پلاک-6355-و-68-فرعی'>مزایده پلاک 6355 و 68 فرعی / مزایده,مزایده پلاک 6355 و 68 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975329/مزایده-اجاره-اماکن-ورزشی'>مزایده اجاره اماکن ورزشی / فراخوان عمومی، مزایده اجاره اماکن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975332/مزایده-یخچال-ویترینی-و--'>مزایده یخچال ویترینی و ...  / مزایده,مزایده یخچال ویترینی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975333/مزایده-اتصالات---'>مزایده اتصالات .... / مزایده اتصالات ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975334/مزایده-واگذاری-به-اجاره-فروشگاههای-مواد-غذایی-زندان-و-اغذیه-فروشی-زندان-باز'>مزایده واگذاری به اجاره  فروشگاههای مواد غذایی زندان و اغذیه فروشی زندان باز / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره  فروشگاههای مواد غذایی زندان و اغذیه فروشی زندان باز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975335/مزایده-فروش-اموال-منقول-مصرفی-و-غیر-مصرفی'>مزایده فروش اموال منقول مصرفی و غیر مصرفی / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش اموال منقول مصرفی و غیر مصرفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975336/مزایده-یک-دستگاه-پژو-206-تیپ-2-مدل-1389'>مزایده یک دستگاه پژو 206 تیپ 2 مدل 1389 / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه پژو 206 تیپ 2 مدل 1389</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975337/مزایده-خودرو-لیفان'>مزایده خودرو لیفان  / اگهی مزایده , مزایده خودرو لیفان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975339/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-منزل-مسکونی-بخش-شش-بیرجند'>مزایده سه دانگ از ششدانگ منزل مسکونی بخش شش بیرجند / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ منزل مسکونی بخش شش بیرجند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975341/مزایده-یخچال-ویترینی-سرپایی'>مزایده یخچال ویترینی سرپایی / مزایده,مزایده یخچال ویترینی سرپایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975342/مزایده-300-کارتن-روغن-نباتی-مایع'>مزایده 300 کارتن روغن نباتی مایع  / اگهی مزایده , مزایده 300 کارتن روغن نباتی مایع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975343/مزایده-فروش-اراضی-مسکونی-18286-متر'>مزایده فروش اراضی مسکونی 18286 متر  / مزایده,مزایده فروش اراضی مسکونی 18286 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975346/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-شخصی-سیستم-هیوندا'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری شخصی سیستم هیوندا / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری شخصی سیستم هیوندا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975348/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-113-82-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 113.82 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 113.82 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975350/مزایده-یک-قطعه-ملک-مساحت-258-30متر'>مزایده یک قطعه ملک مساحت 258.30متر  / مزایده,مزایده یک قطعه ملک مساحت 258.30متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975353/مزایده-تعداد-31500-بطری-675-گرمی-روغن-مایع'>مزایده تعداد 31500 بطری 675 گرمی روغن مایع / اگهی مزایده , مزایده تعداد 31500 بطری 675 گرمی روغن مایع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975355/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-یک-زنجان-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش یک زنجان نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش یک زنجان نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975357/مزایده-تعداد-9-دستگاه-از-اتومبیلهای-خارج-از-رده'>مزایده تعداد 9 دستگاه از اتومبیلهای خارج از رده / آگهی مزایده, مزایده تعداد 9 دستگاه از اتومبیلهای خارج از رده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975358/مزایده-یک-باب-سالن-ورزشی--رزومی-و---تجدید'>مزایده یک باب سالن ورزشی - رزومی و ... تجدید / آگهی تجدید مزایده, مزایده یک باب سالن ورزشی - رزومی و ... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975360/مزایده-کانکس'>مزایده کانکس  / اگهی مزایده , مزایده کانکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975362/مزایده-اجاره-جایگاه-CNG'>مزایده اجاره جایگاه CNG / مزایده اجاره جایگاه CNG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975363/مزایده-فروش-شش-باب-زمین-تجاری'>مزایده فروش شش باب زمین تجاری  / مزایده,مزایده فروش شش باب زمین تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975364/مزایده-واگذاری-به-اجاره-یک-باب-محوطه-کارگاهی'>مزایده واگذاری به اجاره  یک باب محوطه کارگاهی / آگهی مزایده اجاره, مزایده واگذاری به اجاره  یک باب محوطه کارگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975368/مزایده-ساختمان-با-دیوار-بنایی-و-سواری-سمند'>مزایده ساختمان با دیوار بنایی و سواری سمند  / مزایده,مزایده ساختمان با دیوار بنایی و سواری سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975369/مزایده-فروش-50000-متر-لوله-56-اینچ-مدفون-و-اسقاط'>مزایده فروش 50000 متر لوله 56 اینچ مدفون و اسقاط / آگهی مزایده, مزایده فروش 50000 متر لوله 56 اینچ مدفون و اسقاط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975383/مزایده-تعدادی-پروانه-اکتشاف-و-محدوده-اکتشافی'>مزایده تعدادی پروانه اکتشاف و محدوده اکتشافی / مزایده , مزایده تعدادی پروانه اکتشاف و محدوده اکتشافی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975384/مزایده-آپارتمان-طبقه-اول-116-16متر'>مزایده آپارتمان طبقه اول 116.16متر  / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه اول 116.16متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975390/مزایده-کفش-کتانی-دخترانه--'>مزایده کفش کتانی دخترانه... / آگهی مزایده مال منقول، مزایده کفش کتانی دخترانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975395/مزایده-ملک-یک-قطعه-زمین-مساحت-1700-متر'>مزایده ملک یک قطعه زمین مساحت 1700 متر  / مزایده,مزایده ملک یک قطعه زمین مساحت 1700 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975399/مزایده-یک-دستگاه-رول-پیچ-کاغذ-بانضمام-9-عدد-درام'>مزایده یک دستگاه رول پیچ کاغذ بانضمام 9 عدد درام / مزایده,مزایده یک دستگاه رول پیچ کاغذ بانضمام 9 عدد درام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975400/مزایده-چادر-امدادی-130-تخته-کار-کرده'>مزایده چادر امدادی 130 تخته کار کرده  / آگهی مزایده عمومی، مزایده چادر امدادی 130 تخته کار کرده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975403/مزایده-اجاره-تعداد-یکباب-مغازه-تجدید'>مزایده اجاره تعداد یکباب مغازه تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده اجاره تعداد یکباب مغازه تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975406/مزایده-ششدانگ-اعیانی-یکباب-خانه-259-90متر'>مزایده ششدانگ اعیانی یکباب خانه 259.90متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی یکباب خانه 259.90متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975410/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-سواری-پژو-206'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پژو 206  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پژو 206 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975414/مزایده-واگذاری-غرفه-های-بازار-میوه-و-تره-بار'>مزایده واگذاری غرفه های بازار میوه و تره بار  / مزایده، مزایده واگذاری غرفه های بازار میوه و تره بار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975415/مزایده-فروش-12-باب-مغازه-تجاری-تجدید'>مزایده فروش 12 باب مغازه تجاری تجدید / مزایده,مزایده فروش 12 باب مغازه تجاری تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975419/مزایده-فروش-سواری-پراید-مدل-1383'>مزایده فروش سواری پراید مدل 1383  / آگهی مزایده اموال غیر منقول , مزایده فروش سواری پراید مدل 1383 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975420/مزایده-استخر-سرپوشیده'>مزایده استخر سرپوشیده / آگهی مزایده,مزایده استخر سرپوشیده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975422/آگهی-مزایده-فروش-آهن-آلات-اسقاطی'>آگهی مزایده فروش آهن آلات اسقاطی  / آگهی مزایده , آگهی مزایده فروش آهن آلات اسقاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975436/مزایده-عمومی-فروش-املاک-شماره-96-02'>مزایده عمومی فروش املاک شماره 96/02 / مزایده,مزایده عمومی فروش املاک شماره 96/02</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975438/مزایده-فروش-یکدستگاه-سواری-پژو-پارس'>مزایده فروش یکدستگاه سواری پژو پارس / آگهی مزایده مال غیر منقول , مزایده فروش یکدستگاه سواری پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975442/مزایده-اجاره-کلاس-های-درس-مازاد'>مزایده اجاره کلاس های درس مازاد / مزایده, مزایده اجاره کلاس های درس مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975445/مزایده-ملک-اعیان-شصت-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک اعیان شصت متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک اعیان شصت متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975448/مزایده-فروش-تعداد-تقریبی-48000-قطعه-بچه-ماهی'>مزایده فروش تعداد تقریبی 48000 قطعه بچه ماهی / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد تقریبی 48000 قطعه بچه ماهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975452/مزایده-یکباب-مغازه-مساحت-45-متر'>مزایده یکباب مغازه مساحت 45 متر / مزایده,مزایده یکباب مغازه مساحت 45 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975456/مزایده-یک-قطعه-زمین-تجاری-مساحت-500متر'>مزایده یک قطعه زمین تجاری مساحت 500متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین تجاری مساحت 500متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975460/مزایده-زمین-ششدانگ-مساحت-10083-متر'>مزایده زمین ششدانگ مساحت 10083 متر / مزایده,مزایده زمین ششدانگ مساحت 10083 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975464/مزایده-سهام-شرکت-تعاونی'>مزایده سهام شرکت تعاونی / مزایده,مزایده سهام شرکت تعاونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975467/مزایده-پودر-چاپ-روی-کاشی-سرامیک--پودر-رنگ--انواع-تسمه-صنعتی'>مزایده پودر چاپ روی کاشی سرامیک - پودر رنگ - انواع تسمه صنعتی  / مزایده,مزایده پودر چاپ روی کاشی سرامیک - پودر رنگ - انواع تسمه صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975468/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-5-ارومیه-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی بخش 5 ارومیه نوبت دوم  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 5 ارومیه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975476/مزایده-اجاره-تعدادی-از-واحدهای-تجاری--نوبت-دوم'>مزایده اجاره تعدادی از واحدهای تجاری   نوبت دوم / آگهی مزایده,مزایده اجاره تعدادی از واحدهای تجاری  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975477/مزایده-فروش-املاک-شامل-زمین-دفتر-کار-واحد-تجاری-و-ساختمان'>مزایده فروش املاک شامل زمین.دفتر کار.واحد تجاری و ساختمان  / مزایده,مزایده فروش املاک شامل زمین.دفتر کار.واحد تجاری و ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975479/مزایده-واگذاری-مراکز-قابل-بهره-برداری'>مزایده واگذاری مراکز قابل بهره برداری / آگهی فراخوان , مزایده واگذاری مراکز قابل بهره برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975480/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-146-7متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 146.7متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 146.7متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975487/مزایده-فروش-44-قلم-لوازم-یدکی-نو'>مزایده فروش 44 قلم لوازم یدکی نو / مزایده,مزایده فروش 44 قلم لوازم یدکی نو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975488/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیانی-ملک-651-85متر-96-8-22'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیانی ملک 651.85متر 96.8.22 / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیانی ملک 651.85متر 96.8.22</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975491/مزایده-واگذاری-و-برون-سپاری-جهت-بهره-برداری-از-مجموعه-مهمانسرای--'>مزایده واگذاری و برون سپاری جهت بهره برداری از مجموعه مهمانسرای.... / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری و برون سپاری جهت بهره برداری از مجموعه مهمانسرای....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975495/مزایده-مغازه-تجاری-عرصه-17-8متر'>مزایده مغازه تجاری عرصه 17.8متر  / مزایده,مزایده مغازه تجاری عرصه 17.8متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975497/مزایده-واگذاری-جهت-بهره-برداری-از-مرکز-فیزیوتراپی'>مزایده واگذاری جهت بهره برداری از مرکز فیزیوتراپی / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری جهت بهره برداری از مرکز فیزیوتراپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975505/مزایده-جایگاه-سوخت-CNG-مرحله-دوم-نوبت-اول'>مزایده جایگاه سوخت CNG مرحله دوم نوبت اول / آگهی مزایده عمومی , مزایده جایگاه سوخت CNG مرحله دوم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975506/مزایده-تمامت-ششدانگ-زمین-مساحت-210-متر'>مزایده تمامت ششدانگ زمین مساحت 210 متر  / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ زمین مساحت 210 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975508/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی--تجهیزات-و-ماشین-آلات'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی ، تجهیزات و ماشین آلات / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی ، تجهیزات و ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975512/مزایده-واگذاری-بیلبوردهای-سطح-شهر'>مزایده واگذاری بیلبوردهای سطح شهر  / مزایده، مزایده واگذاری بیلبوردهای سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975514/مزایده-آپارتمان-مساحت-صد-و-هشتاد-متر'>مزایده آپارتمان مساحت صد و هشتاد متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت صد و هشتاد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975518/مزایده-فروش-یک-دستگاه-سواری-پژو-405'>مزایده فروش یک دستگاه سواری پژو 405 / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه سواری پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975521/مزایده-اجاره-پارکینگ-خودروهای-سنگین-نوبت-اول-چاپ-دوم'> مزایده اجاره پارکینگ خودروهای سنگین- نوبت اول چاپ دوم  / آگهی مزایده , مزایده اجاره پارکینگ خودروهای سنگین- نوبت اول چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975524/مزایده-تعداد-1-دستگاه-خودروی-پژو-GLX-405'>مزایده تعداد 1 دستگاه خودروی پژو GLX 405  / آگهی مزایده, مزایده تعداد 1 دستگاه خودروی پژو GLX 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975525/مزایده-زمین-مسکونی-عرصه-1136متر-نوبت-اول'>مزایده زمین مسکونی عرصه 1136متر نوبت اول / مزایده,مزایده زمین مسکونی عرصه 1136متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975528/مزایده-فروش-یک-دستگاه-کمپرسی'>مزایده فروش یک دستگاه کمپرسی  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه کمپرسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975529/مزایده-اجاره-یک-واحد-از-مغازه-های-مجتمع-تجاری'>مزایده اجاره یک واحد از مغازه های مجتمع تجاری  / مزایده ,مزایده اجاره یک واحد از مغازه های مجتمع تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975532/مزایده-ششدانگ-اعیانی-مغازه-قطعه-سوم-تفکیکی'>مزایده ششدانگ اعیانی مغازه قطعه سوم تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی مغازه قطعه سوم تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975535/مزایده-یک-واحد-سوله-و-قطعات-و-ضایعات-فلزی'>مزایده یک واحد سوله و قطعات و ضایعات فلزی  / مزایده ,مزایده یک واحد سوله و قطعات و ضایعات فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975537/مزایده-سواری-پژو-مدل-1383-به-رنگ-مشکی'>مزایده سواری پژو مدل 1383 به رنگ مشکی / آگهی مزایده, مزایده سواری پژو مدل 1383 به رنگ مشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975538/مزایده-مقدار-1-75-سهم-از-ششدانگ-منزل-مسکونی'>مزایده مقدار 1.75 سهم از ششدانگ منزل مسکونی / مزایده,مزایده مقدار 1.75 سهم از ششدانگ منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975544/مزایده-فروش-پرس-ضربه-ای-ایرانی--پرس-هیدورلیک'>مزایده فروش پرس ضربه ای ایرانی - پرس هیدورلیک / آگهی مزایده ، مزایده فروش پرس ضربه ای ایرانی - پرس هیدورلیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975546/مزایده-ششدانگ-زمین-بخش-پنج-ارومیه-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین بخش پنج ارومیه نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش پنج ارومیه نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975548/مزایده-واگذاری-املاک'>مزایده واگذاری املاک / مزایده  , مزایده واگذاری املاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975551/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-کشاورزی-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین زراعی کشاورزی نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی کشاورزی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975553/مزایده-فروش-سنگ'>مزایده فروش سنگ / مزایده,مزایده فروش سنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975554/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-14-ارومیه-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 14 ارومیه نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 14 ارومیه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975558/مزایده-اماکن-ورزشی'>مزایده اماکن ورزشی  / آگهی مزایده , مزایده اماکن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975559/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-195-89متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 195.89متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 195.89متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975564/مزایده-روغن-اجناس-دست-دوم-لوازم-یدکی-mwm--نوبت-دوم'>مزایده روغن، اجناس دست دوم، لوازم یدکی mwm ، نوبت دوم  / مزایده, مزایده روغن، اجناس دست دوم، لوازم یدکی mwm ، نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975565/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-304-متر-زمین'>مزایده منزل مسکونی مساحت 304 متر زمین / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 304 متر زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975567/مزایده-کامیون-کشنده-اسکانیا-و--'>مزایده کامیون کشنده اسکانیا و ... / آگهی مزایده, مزایده کامیون کشنده اسکانیا و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975570/مزایده-فروش-اموال-و-لوازم-اسقاطی'>مزایده فروش اموال و لوازم اسقاطی  / مزایده ,مزایده فروش اموال و لوازم اسقاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975571/مزایده-اعیانی-آپارتمان-مسکونی-احداثی-بخش-نه-تبریز'>مزایده اعیانی آپارتمان مسکونی احداثی بخش نه تبریز / مزایده,مزایده اعیانی آپارتمان مسکونی احداثی بخش نه تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975578/مزایده-39-39-سهم-از-یکصد-سهم-آپارتمان-مسکونی'>مزایده 39.39 سهم از یکصد سهم آپارتمان مسکونی / مزایده,مزایده 39.39 سهم از یکصد سهم آپارتمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975591/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-166-21متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 166.21متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 166.21متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975599/مزایده-تمامی-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بصورت-مغازه-67-81متر'>مزایده تمامی ششدانگ پلاک ثبتی بصورت مغازه 67.81متر  / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ پلاک ثبتی بصورت مغازه 67.81متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975608/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-5-ثبت-اصفهان'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 5 ثبت اصفهان  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 5 ثبت اصفهان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975618/مزایده-فروش-یکباب-مغازه-مساحت-45-متر'>مزایده فروش یکباب مغازه مساحت 45 متر / مزایده,مزایده فروش یکباب مغازه مساحت 45 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975623/مزایده-32-692-سهم-از-یکصد-سهم-پلاک-ثبتی'>مزایده 32.692 سهم از یکصد سهم پلاک ثبتی  / مزایده,مزایده 32.692 سهم از یکصد سهم پلاک ثبتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975627/مزایده-27-36-سهم-از-یکصد-سهم-پلاک-ثبتی-بخش-4-شیراز'>مزایده 27.36 سهم از یکصد سهم پلاک ثبتی بخش 4 شیراز  / مزایده,مزایده 27.36 سهم از یکصد سهم پلاک ثبتی بخش 4 شیراز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975635/مزایده-فروش-تعداد-94-رقبه-از-املاک-تملیکی-و-مازاد'>مزایده فروش تعداد 94 رقبه از املاک تملیکی و مازاد  / مزایده,مزایده فروش تعداد 94 رقبه از املاک تملیکی و مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975642/استعلام-واگذاری-محل-جهت-ارائه-خدمات-تایپ-و-تکثیر-تجدید'>استعلام واگذاری محل جهت ارائه خدمات تایپ و تکثیر تجدید / آگهی استعلام ، استعلام واگذاری محل جهت ارائه خدمات تایپ و تکثیر تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975643/مزایده-آپارتمان-مساحت-صد-و-سه-متر'>مزایده آپارتمان مساحت صد و سه متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت صد و سه متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975649/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-ملک-عرصه-93-12متر'>مزایده ششدانگ یک قطعه ملک عرصه 93.12متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه ملک عرصه 93.12متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975656/مزایده-5-طاقه-پارچه'>مزایده 5 طاقه پارچه  / مزایده,مزایده 5 طاقه پارچه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975667/مزایده-4-طاقه-پارچه-چادری'>مزایده 4 طاقه پارچه چادری / مزایده,مزایده 4 طاقه پارچه چادری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975692/مزایده-فروش-رادیاتور-کامل-چهارلول-پیکانی--'>مزایده فروش رادیاتور کامل چهارلول پیکانی... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش رادیاتور کامل چهارلول پیکانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975708/مزایده-فروش-لوازم-اسقاطی-و-بلا-استفاده'>مزایده فروش لوازم اسقاطی و بلا استفاده / اگهی مزایده , مزایده فروش لوازم اسقاطی و بلا استفاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975755/مزایده-فروش-املاک-مازاد-موسسه-96-8-22'>مزایده فروش املاک مازاد موسسه 96.8.22 / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد موسسه 96.8.22</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975780/استعلام-خرید-دوربین-مداربسته-و-متعلقات'>استعلام خرید دوربین مداربسته و متعلقات  / استعلام, استعلام خرید دوربین مداربسته و متعلقات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975781/استعلام-خرید-خدمت-خدمات-روانشناسی'>استعلام خرید خدمت خدمات روانشناسی / استعلام , استعلام خرید خدمت خدمات روانشناسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975782/استعلام-مبلمان-و-دکوراسیون'>استعلام مبلمان و دکوراسیون / استعلام , استعلام مبلمان و دکوراسیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975783/استعلام-استانداردسازی-سیستم-گرمایشی'>استعلام استانداردسازی سیستم گرمایشی / استعلام, استعلام استانداردسازی سیستم گرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975784/استعلام-صندلی-لیو-کارمندی'>استعلام صندلی لیو کارمندی  / استعلام, استعلام صندلی لیو کارمندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975785/استعلام-ترمیم-9-عدد-تابلو'>استعلام ترمیم 9 عدد تابلو  / استعلام , استعلام ترمیم 9 عدد تابلو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975786/استعلام-گوشت-سردست-وارداتی-برزیلی'>استعلام گوشت سردست وارداتی برزیلی     / استعلام , استعلام گوشت سردست وارداتی برزیلی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975787/استعلام-استانداردسازی-سیستم-گرمایشی'>استعلام استانداردسازی سیستم گرمایشی / استعلام, استعلام استانداردسازی سیستم گرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975788/استعلام-​آب-رسانی-مدیریت'>استعلام ​آب رسانی مدیریت / استعلام, استعلام ​آب رسانی مدیریت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975789/استعلام-7-قلم-(ایران-کد-مشابه)--'>استعلام 7 قلم (ایران کد مشابه)... / استعلام, استعلام 7 قلم (ایران کد مشابه)...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975790/استعلام-استانداردسازی-سیستم-گرمایشی'>استعلام استانداردسازی سیستم گرمایشی / استعلام, استعلام استانداردسازی سیستم گرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975791/استعلام-خرید-بلیط-هواپیما'>استعلام خرید بلیط هواپیما  / استعلام, استعلام خرید بلیط هواپیما </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975792/استعلام-جمع-آوری-حمل-و-نقل-و-توزیع'>استعلام جمع آوری، حمل و نقل و توزیع  / استعلام, استعلام جمع آوری، حمل و نقل و توزیع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975793/استعلام-تهیه-و-نصب-و-راه-اندازی-سیستم'>استعلام تهیه و نصب و راه اندازی سیستم  / استعلام , استعلام تهیه و نصب و راه اندازی سیستم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975794/استعلام-قطعات-چرخ-گریدر-میتسوبیشی-MG530'>استعلام قطعات چرخ گریدر میتسوبیشی MG530  / استعلام, استعلام قطعات چرخ گریدر میتسوبیشی MG530  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975795/استعلام-​سرویس-و-نگهداری-و-راهبردی-و'>استعلام ​سرویس و نگهداری و راهبردی و  / استعلام , استعلام ​سرویس و نگهداری و راهبردی و </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975796/استعلام-​دستگاه-کپی-شارپ'>استعلام ​دستگاه کپی شارپ / استعلام , استعلام ​دستگاه کپی شارپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975797/استعلام-نگهداری-و-پشتیبانی--دوربین-نظ--'>استعلام نگهداری و پشتیبانی ، دوربین نظ... / استعلام  , استعلام نگهداری و پشتیبانی ، دوربین نظ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975798/استعلام-5-قلم-(ایران-کد-مشابه)--'>استعلام 5 قلم (ایران کد مشابه)... / استعلام, استعلام 5 قلم (ایران کد مشابه)...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975799/استعلام-سیستم-کامل-کامپیوتر'>استعلام سیستم کامل کامپیوتر  / استعلام , استعلام سیستم کامل کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975800/استعلام-عملیات-خرید-آب'>استعلام عملیات خرید آب  / استعلام,استعلام عملیات خرید آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975801/استعلام-رب-گوجه-فرنگی'>استعلام رب گوجه فرنگی / استعلام ,استعلام رب گوجه فرنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975802/استعلام-​احداث-مخزن-500-مترمکعبی'>استعلام ​احداث مخزن 500 مترمکعبی  / استعلام , استعلام ​احداث مخزن 500 مترمکعبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975803/استعلام-قلک-پلاستیکی'>استعلام قلک پلاستیکی / استعلام, استعلام قلک پلاستیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975804/استعلام-برگزاری-دو-دوره-آموزشی'>استعلام برگزاری دو دوره آموزشی / استعلام , استعلام برگزاری دو دوره آموزشی در شهرک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975805/استعلام-استانداردسازی-سیستم-گرمایشی'>استعلام استانداردسازی سیستم گرمایشی / استعلام, استعلام استانداردسازی سیستم گرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975806/استعلام-​امور-تاسیساتی'>استعلام ​امور تاسیساتی / استعلام , استعلام امور تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975807/استعلام-کف-پوش-وی-نی-فیلیکس'>استعلام کف پوش وی نی فیلیکس  / استعلام , استعلام کف پوش وی نی فیلیکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975808/استعلام-ورزشی'>استعلام ورزشی / استعلام, استعلام ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975809/استعلام-4-قلم-(ایران-کد-مشابه)'>استعلام 4 قلم (ایران کد مشابه) / استعلام, استعلام 4 قلم (ایران کد مشابه)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975810/استعلام-روغن-مایع-16-کیلویی-پخت-و-پز-لادن'>استعلام روغن مایع 16 کیلویی پخت و پز لادن / استعلام, استعلام روغن مایع 16 کیلویی پخت و پز لادن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975811/استعلام-بسته-شماره-121-96-81-منطقه-شرق'>استعلام بسته شماره 121- 96- 81 منطقه شرق     / استعلام , استعلام بسته شماره 121- 96- 81 منطقه شرق    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975812/استعلام-خرید-زنجیره-آویزی-میانی-تک'>استعلام خرید زنجیره آویزی میانی تک  / استعلام, استعلام خرید زنجیره آویزی میانی تک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975813/استعلام-عملیات-مرمت-مخزن'>استعلام عملیات مرمت مخزن  / استعلام ,استعلام عملیات مرمت مخزن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975814/استعلام-روغن-مایع-سرخ-کردنی-حلب-16-کیلویی'>استعلام روغن مایع سرخ کردنی حلب 16 کیلویی / استعلام، استعلام روغن مایع سرخ کردنی حلب 16 کیلویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975815/استعلام-مرحله-سوم-خدمات-مشاور-تصفیه-خانه'>استعلام مرحله سوم خدمات مشاور تصفیه خانه  / استعلام, استعلام مرحله سوم خدمات مشاور تصفیه خانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975816/استعلام-​خرید-دستگاه-تست-و-راه-اندازه-گیری'>استعلام ​خرید دستگاه تست و راه اندازه گیری / استعلام , استعلام خرید دستگاه تست و راه اندازه گیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975817/استعلام-کف-پوش-پی-وی-سی'>استعلام کف پوش پی وی سی  / استعلام , استعلام کف پوش پی وی سی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975818/استعلام-سرویس-و-نگهداری-دوربینهای-بانک'>استعلام سرویس و نگهداری دوربینهای بانک   / استعلام , استعلام سرویس و نگهداری دوربینهای بانک   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975819/استعلام-لایروبی-و-مرمت'>استعلام لایروبی و مرمت / استعلام , استعلام لایروبی و مرمت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975820/استعلام-آبمیوه-بدون-گاز-پالپ-دار-فلزی-رانی-96-8-22'>استعلام آبمیوه بدون گاز پالپ دار فلزی رانی 96.8.22 / استعلام، استعلام آبمیوه بدون گاز پالپ دار فلزی رانی 96.8.22</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/975821/استعلام1400-عدد-کارتخوان'>استعلام1400 عدد کارتخوان / استعلام , استعلام 1400 عدد کارتخوان</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 11 تاريخ : يکشنبه 8 بهمن 1396 ساعت: 12:29