اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 96.8.21 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973962/مناقصه-خرید-7-دستگاه-... با عنوان : اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 96.8.21 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973962/مناقصه-خرید-7-دستگاه-برف-روب-چند-منظوره--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 7 دستگاه برف روب چند منظوره - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه خرید 7 دستگاه برف روب چند منظوره - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973964/فراخوان-مناقصه-پروژه-احداث-بلوار-و-معابر-شهرک-نایسر'>فراخوان مناقصه پروژه احداث بلوار و معابر شهرک نایسر  / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه پروژه احداث بلوار و معابر شهرک نایسر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973967/مناقصه-عملیات-اجرایی-و-احداث-بخشی-از-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی و احداث بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه عملیات اجرایی و احداث بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973969/مناقصه-تکمیل-استخر-سرپوشیه-رحیم-آباد'>مناقصه تکمیل استخر سرپوشیه رحیم آباد / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تکمیل استخر سرپوشیه رحیم آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973970/مناقصه-انجام-کلیه-فعالیت-های-مربوط-به-توسعه-تست-و-بهینه-سازی-لوازم-اندازه-گیری-انشعابات-عادی-و-دیماندی--نوبت-دوم'>مناقصه انجام کلیه فعالیت های مربوط به توسعه، تست و بهینه سازی لوازم اندازه گیری انشعابات عادی و دیماندی... نوبت دوم / مناقصه انجام کلیه فعالیت های مربوط به توسعه، تست و بهینه سازی لوازم اندازه گیری انشعابات عادی و دیماندی...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973971/مناقصه-تهیه-و-اجرای-روکش-حفاظتی-میکرو-سرفیسینگ-حوزه-2--'>مناقصه تهیه و اجرای روکش حفاظتی میکرو سرفیسینگ حوزه 2... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه تهیه و اجرای روکش حفاظتی میکرو سرفیسینگ حوزه 2...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973973/مناقصه-اجرای-طرح-های-بهینه-سازی-تابلوهای-فشار-ضعیف-پست-های-زمینی-در-چهار-منطقه-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای طرح های بهینه سازی تابلوهای فشار ضعیف پست های زمینی در چهار منطقه نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای طرح های بهینه سازی تابلوهای فشار ضعیف پست های زمینی در چهار منطقه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973976/مناقصات-اجرای-پروژه-های-توسعه-و-احداث-و-بهینه-سازی-شبکه-های-توزیع-در-محدوده-مناطق-نوبت-دوم'>مناقصات اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده مناطق نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصات اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده مناطق نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973977/مناقصه-پروژه-احداث-10320-متر-خط-لوله-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه احداث 10320 متر خط لوله- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه مناقصه پروژه احداث 10320 متر خط لوله- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973982/مناقصه-اجرای-پروژه-های-توسعه-و-احداث-و-بهینه-سازی-شبکه-های-توزیع----نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع ....- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973983/مناقصه-قطعات-یدکی-تجهیزات-نمودارگیری---نوبت-دوم'>مناقصه قطعات یدکی تجهیزات نمودارگیری ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه قطعات یدکی تجهیزات نمودارگیری... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973989/مناقصه-پروژه-گازرسانی-به-روستاهای'>مناقصه پروژه گازرسانی به روستاهای / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه پروژه گازرسانی به روستاهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973991/مناقصه-تکمیل-پارک--'>مناقصه تکمیل پارک...  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل پارک... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973992/تجدید-مناقصه-پروژه-خط-تغذیه-گاز-از-روستای-دشت-عباس--(نوبت-دوم)'>تجدید مناقصه پروژه خط تغذیه گاز از روستای دشت عباس... (نوبت دوم) / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه پروژه خط تغذیه گاز از روستای دشت عباس... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973994/مناقصه-ترخیص-محموله-های-وارداتی-96-8-21'>مناقصه ترخیص محموله های وارداتی 96.8.21 / آگهی مناقصه , مناقصه ترخیص محموله های وارداتی 96.8.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973996/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-پشتیبانی-و-گارانتی-تعداد-پنج-دستگاه-ماژول-سخت-افزاری-امنیتی-(HSM)'>مناقصه خرید، نصب و راه اندازی، پشتیبانی و گارانتی تعداد پنج دستگاه ماژول سخت افزاری امنیتی (HSM)  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید، نصب و راه اندازی، پشتیبانی و گارانتی تعداد پنج دستگاه ماژول سخت افزاری امنیتی (HSM) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973997/اصلاحیه-مناقصه-خرید-تعداد-24-دستگاه-کانکس'>اصلاحیه مناقصه خرید تعداد 24 دستگاه کانکس / آگهی مناقصه , اصلاحیه مناقصه خرید تعداد 24 دستگاه کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973998/مناقصه-واگذاری-حمل-محصولات-96-8-21'>مناقصه واگذاری حمل محصولات 96.8.21 / مناقصه واگذاری  حمل محصولات 96.8.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973999/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-کانتینر-تریلری-آشپزخانه-40-فوت--(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید یک دستگاه کانتینر تریلری آشپزخانه 40 فوت... (نوبت دوم) / آگهی مناقصه , مناقصه خرید یک دستگاه کانتینر تریلری آشپزخانه 40 فوت... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974000/فراخوان-تامین-منابع-مالی-طراحی-احداث--تکمیل-و-بهره-برداری-از-تاسیسات-فاضلاب--نوبت-دوم'>فراخوان تامین منابع مالی، طراحی، احداث ، تکمیل و بهره برداری از تاسیسات فاضلاب...نوبت دوم  / آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار، فراخوان تامین منابع مالی، طراحی، احداث ، تکمیل و بهره برداری از تاسیسات فاضلاب...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974001/فراخوان-خدمات-حجمی-نگهداری-فضای-سبز-نوبت-دوم'>فراخوان خدمات حجمی نگهداری فضای سبز  نوبت دوم  / فراخوان , فراخوان خدمات حجمی نگهداری فضای سبز   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974002/مناقصه-تعداد-1500-رول-کاغذ-حرارتی'>مناقصه تعداد 1500 رول کاغذ حرارتی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تعداد 1500 رول کاغذ حرارتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974005/مناقصه-انجام-امور-آبگیری-قطارهای-مسافری-در-ایستگاه-راه-آهن'>مناقصه انجام امور آبگیری قطارهای مسافری در ایستگاه راه آهن / آگهی مناقصه، مناقصه انجام امور آبگیری قطارهای مسافری در ایستگاه راه آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974006/فراخوان-تامین-تجهیزات-توزیع-شبکه-ها-نوبت-دوم'>فراخوان تامین تجهیزات توزیع شبکه ها  نوبت دوم  / آگهی فراخوان, فراخوان تامین تجهیزات توزیع شبکه ها  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974007/فراخوان-بین-المللی-مرکز-پایش-و-تحلیل-شبکه-داده-سازمان-نوبت-دوم'>فراخوان بین المللی مرکز پایش و تحلیل شبکه داده سازمان نوبت دوم / آگهی فراخوان بین المللی, فراخوان بین المللی مرکز پایش و تحلیل شبکه داده سازمان نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974009/فراخوان-تامین-تجهیزات-سیگنال-رسانی-صدا-و-دیتا-به-ایستگاه-های-فرستنده'>فراخوان تامین تجهیزات سیگنال رسانی صدا و دیتا به ایستگاه های فرستنده / آگهی فراخوان , فراخوان تامین تجهیزات سیگنال رسانی صدا و دیتا به ایستگاه های فرستنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974010/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-حفاری-در-پهنه-های-اکتشافی'>مناقصه انتخاب پیمانکار حفاری در پهنه های اکتشافی  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انتخاب پیمانکار حفاری در پهنه های اکتشافی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974011/تجدید-مناقصه-خرید-لوله-فولادی'>تجدید مناقصه خرید لوله فولادی  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه خرید لوله فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974013/آگهی-مناقصه-اجرای-عملیات-نسوزکاری-تجهیزات-خط-تولید-96-8-21'>آگهی مناقصه  اجرای عملیات نسوزکاری تجهیزات خط تولید 96.8.21 / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه  اجرای عملیات نسوزکاری تجهیزات خط تولید 96.8.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974014/مناقصه-خرید-تجهیزات-برق-اضطراری-(ups)'>مناقصه خرید تجهیزات برق اضطراری (ups) / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه خرید تجهیزات برق اضطراری (ups)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974017/فراخوان-واگذاری-قسمتی-از-امور-حقوقی-نوبت-دوم'>فراخوان واگذاری قسمتی از امور حقوقی نوبت دوم  / فراخوان عمومی , فراخوان واگذاری قسمتی از امور حقوقی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974018/مناقصه-تامین-مواد-اولیه--طبخ-و-توزیع-4500-پرس-غذای-روزانه---'>مناقصه تامین مواد اولیه ، طبخ و توزیع 4500 پرس غذای روزانه  ...  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین مواد اولیه ، طبخ و توزیع 4500 پرس غذای روزانه  ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974019/مناقصه-عملیات-پیاده-سازی-و-نظارت-بر-اجرای-سیستم-های-ایمنی--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات پیاده سازی و نظارت بر اجرای سیستم های ایمنی - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات پیاده سازی و نظارت بر اجرای سیستم های ایمنی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974020/فراخوان-اجاره-کشتی-با-ظرفیت-حدود-بیست-هزار-تن-متریک-96-08-21'>فراخوان اجاره کشتی با ظرفیت حدود بیست هزار تن متریک- 96.08.21 / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان اجاره کشتی با ظرفیت حدود بیست هزار تن متریک- 96.08.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974023/مناقصه-عملیات-پروژه-احداث-ساختمان-اداری'>مناقصه عملیات پروژه احداث ساختمان اداری / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات پروژه احداث ساختمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974024/مناقصه-واگذاری-سایت-اینترنت'>مناقصه واگذاری سایت اینترنت  / مناقصه , مناقصه واگذاری سایت اینترنت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974025/مناقصه-تهیه-توزیع-و-طبخ-غذای-نیمروز-کارکنان-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه، توزیع و طبخ غذای نیمروز کارکنان- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  تهیه، توزیع و طبخ غذای نیمروز کارکنان- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974028/تمدید-مناقصه-عملیات-پیگیری-و-وصول-مطالبات--نوبت-دوم'>تمدید مناقصه عملیات پیگیری و وصول مطالبات - نوبت دوم  / تمدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات پیگیری و وصول مطالبات - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974030/مناقصه-خرید-انواع-تیر-سیمانی'>مناقصه خرید انواع تیر سیمانی / آگهی فراخوان مناقصه دو مرحله ای , مناقصه خرید انواع تیر سیمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974031/مناقصه-ساخت-و-نصب-یکدستگاه-جرثقیل-سقفی---نوبت-دوم'>مناقصه ساخت و نصب یکدستگاه جرثقیل سقفی ... نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه ساخت و نصب یکدستگاه جرثقیل سقفی... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974032/مناقصه-خرید-اقلام-تجهیزات-و-خدمات-نصب-لوله-های-آتشخوار'>مناقصه  خرید اقلام، تجهیزات و خدمات نصب لوله های آتشخوار / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  خرید اقلام، تجهیزات و خدمات نصب لوله های آتشخوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974034/مناقصه-مقدار-10000-تن-نمک-دانه-بندی-شده-واحد-بخار-و--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه مقدار 10000 تن نمک دانه بندی شده واحد بخار و ...تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه مقدار 10000 تن نمک دانه بندی شده واحد بخار و ...تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974039/تجدید-مناقصه-زیرسازی-بلوار-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه زیرسازی بلوار- نوبت دوم  / تجدید مناقصه ,مناقصه زیرسازی بلوار - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974041/مناقصه-خرید-کود-شیمیایی-سوپر-فسفات-تریپل-گرانوله-نوبت-دوم'>مناقصه خرید کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل گرانوله نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل گرانوله نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974042/اطلاعیه-فراخوان-مناقصه-اجرای-شبکه-گازرسانی-به-محور---'>اطلاعیه فراخوان مناقصه اجرای شبکه گازرسانی به محور .... / اطلاعیه مناقصه , فراخوان مناقصه اجرای شبکه گازرسانی به محور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974043/آگهی-مناقصه-واگذاری-احداث-ساختمان-اداره-غذا-دارو'>آگهی مناقصه واگذاری احداث ساختمان اداره غذا دارو  / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه واگذاری احداث ساختمان اداره غذا دارو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974047/مناقصه-خرید-چوب-روسی'> مناقصه خرید چوب روسی / آگهی مناقصه, مناقصه خرید چوب روسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974049/مناقصه-انجام-خدمات-اجاره-35-دستگاه-خودرو-و--'>مناقصه انجام خدمات اجاره 35 دستگاه خودرو و ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات اجاره 35 دستگاه خودرو و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974050/تجدید-مناقصه-انجام-امور-بیمه-ای'>تجدید مناقصه انجام امور بیمه ای / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه  انجام امور بیمه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974052/مناقصه-پروژه-تهیه-کالا-و-نصب-تسهیلات-سرچاهی-و-خط-لوله-جریانی-چاه-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تهیه کالا و نصب تسهیلات سرچاهی و خط لوله جریانی چاه نوبت دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه پروژه تهیه کالا و نصب تسهیلات سرچاهی و خط لوله جریانی چاه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974053/مناقصه-خرید-لوله-و-زانو-استیل-ضد-زنگ-بدون-درز'>مناقصه خرید لوله و زانو استیل ضد زنگ بدون درز / آگهی مناقصه, مناقصه خرید لوله و زانو استیل ضد زنگ بدون درز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974059/تجدید-مناقصه-واگذاری-مدیریت-واحد-تصویربرداری-در-بیمارستان-ولایت'>تجدید مناقصه واگذاری مدیریت واحد تصویربرداری در بیمارستان ولایت / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه واگذاری مدیریت واحد تصویربرداری در بیمارستان ولایت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974061/مناقصه-اجرای-عملیات-انتقال-نیرو-و-برقرسانی-شبکه-های-توزیع-نیرو-در-محدوده-عملیاتی-96-8-21'>مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی شبکه های توزیع نیرو در محدوده عملیاتی-96.8.21 / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی شبکه های توزیع نیرو در محدوده عملیاتی- نوبت اول 96.8.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974062/مناقصه-سیلیکات-سدیم-با-رشیو-5-2'>مناقصه سیلیکات سدیم با رشیو 5/2  / آگهی مناقصه, مناقصه سیلیکات سدیم با رشیو 5/2 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974063/مناقصه-عمومی-گازرسانی-به-اولین-خوشه-زیر-مجموعه-صنعت-و-کشاورزی--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی گازرسانی به اولین خوشه زیر مجموعه صنعت و کشاورزی - نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی گازرسانی به اولین خوشه زیر مجموعه صنعت و کشاورزی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974065/مناقصه-تولید--تهیه--خرید-و-تحویل-شامل-بارگیری-و-حمل-مقدار-43000-متر-کابل-افشان'>مناقصه تولید ، تهیه ، خرید و تحویل شامل بارگیری و حمل مقدار 43000 متر کابل افشان / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ,  مناقصه تولید ، تهیه ، خرید و تحویل شامل بارگیری و حمل مقدار 43000 متر کابل افشان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974066/مناقصه-احداث-خط-لوله-8-اینچ-آبرسانی-به-دکلهای-حفاری-نوبت-دوم'>مناقصه احداث خط لوله 8 اینچ آبرسانی به دکلهای حفاری- نوبت دوم  / فراحوان مناقصه عمومی, مناقصه احداث خط لوله 8 اینچ آبرسانی به دکلهای حفاری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974068/مناقصه-اجرای-سیستم-پزشکی-خدمات-پاراکلینیکی-و-سرپایی--نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای سیستم پزشکی خدمات پاراکلینیکی و سرپایی   نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه  اجرای سیستم پزشکی خدمات پاراکلینیکی و سرپایی   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974069/مناقصه-خدمات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز--'>مناقصه خدمات حفظ و نگهداری فضای سبز ... / آگهی مناقصه,  مناقصه خدمات حفظ و نگهداری فضای سبز ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974078/مناقصه-عملیات-تست-روغن-ترانسفورماتورهای-قدرت'>مناقصه عملیات تست روغن ترانسفورماتورهای قدرت / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه عملیات تست روغن ترانسفورماتورهای قدرت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974079/مناقصه-خرید-انواع-هادی-روکشدار-آلیاژی-AAAC--تجدید'>مناقصه خرید انواع هادی روکشدار آلیاژی AAAC - تجدید / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه خرید انواع هادی روکشدار آلیاژی AAAC - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974082/فراخوان-مناقصه-خرید-لوله-آبکش-به-مقدار-630-شاخه-6-متری'>فراخوان مناقصه خرید لوله آبکش به مقدار 630 شاخه 6 متری  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه خرید لوله آبکش به مقدار 630 شاخه 6 متری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974084/مناقصه-​سونوگرافی-پیشرفته-مبله'>مناقصه ​سونوگرافی پیشرفته مبله / مناقصه عمومی, مناقصه ​سونوگرافی پیشرفته مبله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974088/فراخوان-مناقصه-خرید-اتاقک-پیش-ساخته-موتورخانه'>فراخوان مناقصه خرید اتاقک پیش ساخته موتورخانه  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه خرید اتاقک پیش ساخته موتورخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974092/فراخوان-مناقصه-خرید-لوله-های-فولادی-برای-طرح-آبرسانی'>فراخوان مناقصه خرید لوله های فولادی برای طرح آبرسانی / مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه خرید لوله های فولادی برای طرح آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974093/مناقصه-جهت-اجرای-تکمیل-کانال-مسلح-ضلع-جنوبی'>مناقصه  جهت اجرای تکمیل کانال مسلح ضلع جنوبی / آگهی مناقصه, مناقصه  جهت اجرای تکمیل کانال مسلح ضلع جنوبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974097/مناقصه-عملیات-اجرایی-تکمیل-شبکه-جمع-آوری-و-انتقال-فاضلاب-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی تکمیل شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب- نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه، مناقصه عملیات اجرایی تکمیل شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974099/مناقصه-فاز-اول-عملیات-اسکلت-بتنی-و-سفتکاری'>مناقصه فاز اول عملیات اسکلت بتنی و سفتکاری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه فاز اول عملیات اسکلت بتنی و سفتکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974100/فراخوان-مناقصه-انجام-عملیات-بخش-اول-طرح-آبرسانی--تجدید-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انجام عملیات بخش اول طرح آبرسانی ...تجدید نوبت دوم  / فراخوان تجدید مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه انجام عملیات بخش اول طرح آبرسانی ...تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974104/آگهی-دعوت-به-ارزیابی-کیفی-بهسازی-و-نوسازی-شبکه-برق-ایستگاه-های-بالارود-و-گل-محک--نوبت-دوم'>آگهی دعوت به ارزیابی کیفی  بهسازی و نوسازی شبکه برق ایستگاه های بالارود و گل محک - نوبت دوم  / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی، آگهی دعوت به ارزیابی کیفی بهسازی و نوسازی شبکه برق ایستگاه های بالارود و گل محک - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974107/مناقصه-حمل-و-نقل-و-جمع-آوری-پسماند-و-خدمات-نظافتی-مکانیزه--'>مناقصه حمل و نقل و جمع آوری پسماند و خدمات نظافتی مکانیزه... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه حمل و نقل و جمع آوری پسماند و خدمات نظافتی مکانیزه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974110/مناقصه-امور-رفت-و-روب--جمع-آوری-زباله--نگهداری-فضای-سبز-شهری--نوبت-دوم'>مناقصه امور رفت و روب ، جمع آوری زباله ، نگهداری فضای سبز شهری... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه امور رفت و روب ، جمع آوری زباله ، نگهداری فضای سبز شهری... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974111/مناقصه-11-کیلومتر-شبکه-توزیع'>مناقصه 11 کیلومتر شبکه توزیع / مناقصه عمومی, مناقصه 11 کیلومتر شبکه توزیع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974113/مناقصه-پروژه-نصب-و-تعویض-کنتور-و-رگولاتور--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه نصب و تعویض کنتور و رگولاتور - نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه پروژه نصب و تعویض کنتور و رگولاتور - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974115/آگهی-مناقصه-عمومی-خرید-بارگیری-حمل-باراندازی-نوبت-دوم'>آگهی مناقصه عمومی خرید، بارگیری، حمل، باراندازی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی خرید، بارگیری، حمل، باراندازی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974116/مناقصه-انجام-امور-حمل-و-نقل-و-جمع-آوری-پسماند-و-خدمات-نظافتی'>مناقصه انجام امور حمل و نقل و جمع آوری پسماند و خدمات نظافتی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور حمل و نقل و جمع آوری پسماند و خدمات نظافتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974117/فراخوان-ارزیابی-کیفی-اجرای-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-سایت-های-مسکن-مهر'>فراخوان ارزیابی کیفی اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب سایت های مسکن مهر / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب سایت های مسکن مهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974118/مناقصه-تهیه--خرید-و-نصب-پوشش-دیوارهای-اطراف-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه ، خرید و نصب پوشش دیوارهای اطراف- نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه  تهیه ، خرید و نصب پوشش دیوارهای اطراف- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974121/مناقصه-تهیه-و-اجرای-جدول-کفپوش-و-سنگ-مالون-ورقه-ای'>مناقصه تهیه و اجرای جدول، کفپوش و سنگ مالون ورقه ای  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تهیه و اجرای جدول، کفپوش و سنگ مالون ورقه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974122/مناقصه-احداث-سیستم-هایدرانت-و-کولینگ-فومینگ-مخازن-شماره-1-و-3-انبار-نفت-نوبت-دوم'>مناقصه احداث سیستم هایدرانت و کولینگ، فومینگ مخازن شماره 1 و 3 انبار نفت نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه احداث سیستم هایدرانت و کولینگ، فومینگ مخازن شماره 1 و 3 انبار نفت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974124/مناقصه-خرید-10-عدد-سردخانه-زیر-صفر-و-بالای-صفر'>مناقصه خرید 10 عدد سردخانه زیر صفر و بالای صفر / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید، مناقصه خرید 10 عدد سردخانه زیر صفر و بالای صفر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974126/مناقصه-آماده-سازی-زمین'>مناقصه  آماده سازی زمین  / آگهی مناقصه, مناقصه  آماده سازی زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974128/مناقصه-پروژه-های-آبرسانی'>مناقصه  پروژه های آبرسانی / آگهی مناقصه , مناقصه  پروژه های آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974134/فراخوان-ساخت--راندن-و-نصب-آویزه-و-پس-آویزه-آستری-هیدرولیکی--نوبت-دوم'>فراخوان ساخت ، راندن و نصب آویزه و پس آویزه آستری هیدرولیکی - نوبت دوم  / مناقصه , فراخوان ساخت ، راندن و نصب آویزه و پس آویزه آستری هیدرولیکی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974136/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-سامانه-های-ترافیکی-هوشمند-نوبت-دوم'>مناقصه تعمیر و نگهداری سامانه های ترافیکی هوشمند نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعمیر و نگهداری سامانه های ترافیکی هوشمند نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974140/فراخوان-واگذاری-مجتمع-سردابی-کنیکور'>فراخوان واگذاری مجتمع سردابی کنیکور  / فراخوان , فراخوان واگذاری مجتمع سردابی کنیکور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974145/مناقصه-تکمیل-خانه-فرهنگ--نوبت-دوم'>مناقصه  تکمیل خانه فرهنگ - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل خانه فرهنگ - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974149/مناقصه-اجرای-جدولگذاری-معابر-سطح-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای جدولگذاری معابر سطح- نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه اجرای جدولگذاری معابر سطح - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974150/فراخوان-مناقصه-عملیات-اجرایی-نصب-فیبر-نوری-خط-63-کیلوولت-و-نصب-کابل-هوایی-خط-230-کیلوولت'>فراخوان مناقصه عملیات اجرایی نصب فیبر نوری خط 63 کیلوولت و نصب کابل هوایی خط 230 کیلوولت / مناقصه, فراخوان مناقصه عملیات اجرایی نصب فیبر نوری خط 63 کیلوولت و نصب کابل هوایی خط 230 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974153/مناقصه-اجرای-عملیات-نهالکاری-با-یکسال-آبیاری-و-مراقبت--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات نهالکاری با یکسال آبیاری و مراقبت - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات نهالکاری با یکسال آبیاری و مراقبت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974155/مناقصه-تهیه-علائم-و-تجهیزات-ایمنی'>مناقصه تهیه علائم و تجهیزات ایمنی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه تهیه علائم و تجهیزات ایمنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974161/مناقصه-خرید-جعبه-و-کارتن'>مناقصه خرید جعبه و کارتن / آگهی مناقصه , مناقصه خرید جعبه و کارتن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974162/مناقصه-عمومی-تعمیرات-اساسی-و-تامین-قطعات-مورد-نیاز-140-دستگاه'>مناقصه عمومی  تعمیرات اساسی و تامین قطعات مورد نیاز 140 دستگاه / مناقصه عمومی ، مناقصه عمومی  تعمیرات اساسی و تامین قطعات مورد نیاز 140 دستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974165/مناقصه-800-هکتار-مالچ-پاشی'>مناقصه 800 هکتار مالچ پاشی / مناقصه عمومی, مناقصه 800 هکتار مالچ پاشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974172/اصلاحیه-مناقصه-واگذاری-پروژه-های-عمرانی-از-قبیل-گابیون-بندی-و--'>اصلاحیه مناقصه واگذاری پروژه های عمرانی از قبیل گابیون بندی و ... / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری پروژه های عمرانی از قبیل گابیون بندی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974175/مناقصه-پروژه-نیرورسانی-تامین-برق-پمپاژ-آب-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه نیرورسانی تامین برق پمپاژ آب نوبت دوم  / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه نیرورسانی تامین برق پمپاژ آب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974184/مناقصه-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-شبکه-کابل-و-هوائی-مراکز'>مناقصه نگهداری و راهبری تاسیسات شبکه کابل و هوائی مراکز / آگهی مناقصه عمومی ,  مناقصه نگهداری و راهبری تاسیسات شبکه کابل و هوائی مراکز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974186/مناقصه-پروژه-تهیه-تجهیزات-و-احداث-شبکه-توزیع-خط-تغذیه-ایستگاه-TBS--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع، خط تغذیه، ایستگاه TBS... نوبت دوم / مناقصه,مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع، خط تغذیه، ایستگاه TBS... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974190/مناقصه-لوله-گذاری-فاضلاب-باقیمانده-منطقه-نوبت-دوم'>مناقصه لوله گذاری فاضلاب باقیمانده منطقه  نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه لوله گذاری فاضلاب باقیمانده منطقه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974192/ارزیابی-کیفی-پروژه-احداث-ایستگاه-جستجو-و-نجات-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی پروژه احداث ایستگاه جستجو و نجات  نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی پروژه احداث ایستگاه جستجو و نجات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974195/مناقصه-اجرای-عملیات-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت- نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974207/مناقصه-خرید-لوازم-و-ابزار-ساختمانی'>مناقصه خرید لوازم و ابزار ساختمانی  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید لوازم و ابزار ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974209/مناقصه-خاکبرداری-زیر-لوله-و-احداث-دیوار-بتنی-نوبت-دوم'>مناقصه خاکبرداری زیر لوله و احداث دیوار بتنی نوبت دوم  / مناقصه ، خاکبرداری زیر لوله و احداث دیوار بتنی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974210/مناقصه-امور-خدمات-پشتیبانی-کلینیک-شامل-پذیرش-و--'>مناقصه امور خدمات پشتیبانی کلینیک شامل پذیرش و ... / مناقصه عمومی , مناقصه امور خدمات پشتیبانی کلینیک شامل پذیرش و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974213/مناقصه-اجرای-سیستم-اطفاء-حریق'>مناقصه اجرای سیستم اطفاء حریق / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای سیستم اطفاء حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974215/مناقصه-خدمات-اداری-خدمات-عمومی-باغبانی-و-علف-چینی-و-نگهداشت-فضای-سبز'>مناقصه خدمات اداری، خدمات عمومی، باغبانی و علف چینی و نگهداشت فضای سبز / آگهی مناقصه، مناقصه خدمات اداری، خدمات عمومی، باغبانی و علف چینی و نگهداشت فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974218/مناقصه-تامین-تجهیزات-سیستم-اتوماسیون-دیسپاچینگ'>مناقصه تامین تجهیزات سیستم اتوماسیون دیسپاچینگ / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه تامین تجهیزات سیستم اتوماسیون دیسپاچینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974221/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-شهری'>مناقصه واگذاری امور خدمات شهری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور خدمات شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974224/مناقصه-خدمات-مشاوره-حسابرسی-مالی-پروژه-انتقال-برق'>مناقصه خدمات مشاوره حسابرسی مالی پروژه انتقال برق / مناقصه, مناقصه خدمات مشاوره حسابرسی مالی پروژه انتقال برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974230/ارزیابی-کیفی-پروژه-آبرسانی-به-شهرها--نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی پروژه آبرسانی به شهرها  - نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی پروژه آبرسانی به شهرها  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974233/فراخوان-شناسایی-شرکت-های-فعال-در-زمینه-جلب-مشارکت-مشترکین-مشمول-تعرفه-های-مختلف-در-برنامه-پاسخگویی-بار-و---نوبت-دوم'>فراخوان شناسایی شرکت های فعال در زمینه جلب مشارکت مشترکین مشمول تعرفه های مختلف در برنامه پاسخگویی بار و ... نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان شناسایی شرکت های فعال در زمینه جلب مشارکت مشترکین مشمول تعرفه های مختلف در برنامه پاسخگویی بار و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974243/لغو-فراخوان-طراحی-معماری-سردرب-ورودی-و-خروجی-اتوبوس-های-پایانه-مسافربری'>لغو فراخوان طراحی معماری سردرب ورودی و خروجی اتوبوس های پایانه مسافربری  / لغو فراخوان عمومی, فراخوان طراحی معماری سردرب ورودی و خروجی اتوبوس های پایانه مسافربری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974244/فراخوان-مناقصه-عمومی-ANTI--FOAM'>فراخوان مناقصه عمومی ANTI - FOAM  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی ANTI - FOAM </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974249/تجدید-مناقصه-خرید-دو-دستگاه-لیفتراک--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید دو دستگاه لیفتراک - نوبت دوم  / فراخوان تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خرید دو دستگاه لیفتراک - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974251/مناقصه-خرید-خدمات-نظافت--خدمات-و-جابجایی-مرسولات-پستی'>مناقصه خرید خدمات نظافت ، خدمات و جابجایی مرسولات پستی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید خدمات نظافت ، خدمات و جابجایی مرسولات پستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974259/مناقصه-پروژه-کاهش-تلفات-شبکه-برق-شهرستان-ها'>مناقصه پروژه کاهش تلفات شبکه برق شهرستان ها / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه کاهش تلفات شبکه برق شهرستان ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974260/فراخوان-پیمانکار-مناقصه-پخت-غذای-نیمروزی-کارکنان'>فراخوان پیمانکار مناقصه پخت غذای نیمروزی کارکنان  / فراخوان , فراخوان پیمانکار مناقصه پخت غذای نیمروزی کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974264/فراخوان-تامین-خدمات-کارشناسی-از-بخش-غیر-دولتی'>فراخوان تامین خدمات کارشناسی از بخش غیر دولتی  / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی,فراخوان تامین خدمات کارشناسی از بخش غیر دولتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974271/مناقصه-حمل-و-تحویل-8-400-000-لیتر-سوخت-مصرفی'> مناقصه حمل و تحویل 8.400.000 لیتر سوخت مصرفی  / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی,  مناقصه حمل و تحویل 8.400.000 لیتر سوخت مصرفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974274/تجدید-مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-عملیات-حفاری-با-استفاده-از-مواد-منفجره-(ناریه)-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات حفاری با استفاده از مواد منفجره (ناریه)- نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات حفاری با استفاده از مواد منفجره (ناریه) - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974277/مناقصه-اجرای-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-سطح-شهر-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر تجدید نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه , مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974278/مناقصه-خرید-پکیج-تصفیه-آب--نوبت-دوم'>مناقصه خرید پکیج تصفیه آب - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید پکیج تصفیه آب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974280/مناقصه-ورق-آجدار-نوبت-دوم'>مناقصه ورق آجدار  نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه ورق آجدار  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974282/آگهی-مناقصه-خرید--طبخ-و-توزیع-غذای-آماده'>آگهی مناقصه خرید ، طبخ و توزیع غذای آماده  / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه خرید ، طبخ و توزیع غذای آماده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974283/فراخوان-برگزاری-تورهای-گردشگری-دانش-آموزی-مرحله-دوم-96-8-21'>فراخوان برگزاری تورهای گردشگری دانش آموزی  مرحله دوم 96.8.21 / مناقصه, فراخوان برگزاری تورهای گردشگری دانش آموزی مرحله دوم 96.8.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974284/مناقصه-خرید-10-لینک-STM1-پهنای-باند-اینترنت-با-IP-های-مربوطه--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 10 لینک STM1 پهنای باند اینترنت با IP های مربوطه - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خرید 10 لینک STM1 پهنای باند اینترنت با IP های مربوطه  نوبتئ اول - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974286/استعلام-تخته-وایت-برد'>استعلام تخته وایت برد / استعلام ,استعلام تخته وایت برد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974289/فروش-اسناد-ارزیابی-کیفی-و-مناقصه-عمومی-تهیه-لوله-بارگیری--حمل-و-اجرای-حدود-14-کیلومتر-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب--(نوبت-دوم)'>فروش اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی تهیه لوله، بارگیری ، حمل و اجرای حدود 14 کیلومتر شبکه جمع آوری فاضلاب... (نوبت دوم) / فروش اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی , فروش اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی تهیه لوله، بارگیری ، حمل و اجرای حدود 14 کیلومتر شبکه جمع آوری فاضلاب... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974290/استعلام-کاغذ-پرینتر'>استعلام کاغذ پرینتر / استعلام ,استعلام کاغذ پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974292/آگهی-فراخوان-ارزیابی-کیفی-تهیه-بارگیری-حمل-و-اجرای-عملیات-نصب-2000-فقره-انشعاب---نوبت-دوم'>آگهی فراخوان ارزیابی کیفی تهیه بارگیری حمل و اجرای عملیات نصب 2000 فقره انشعاب ... نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی تهیه بارگیری حمل و اجرای عملیات نصب 2000 فقره انشعاب ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974293/تجدید-مناقصه-تکمیل-سالن-آمفی-تئاتر-مجتمع-فرهنگی--هنری'>تجدید مناقصه تکمیل سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی - هنری / تجدید فراخوان مناقصه , تجدید مناقصه تکمیل سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی - هنری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974294/مناقصه-احداث-بند-سنگی-ملاتی-خنگ-سبز-پلنگی--'>مناقصه احداث بند سنگی ملاتی خنگ سبز پلنگی... / آگهی مناقصه، مناقصه احداث بند سنگی ملاتی خنگ سبز پلنگی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974299/مناقصه-عملیات-حفاری-3-حلقه-چاه-آب-شرب-به-روش-دورانی-با-لوله-فولادی-96-8-21-(نوبت-دوم)'>مناقصه عملیات حفاری 3 حلقه چاه آب شرب به روش دورانی با لوله فولادی 96.8.21 (نوبت دوم) / مناقصه , مناقصه عملیات حفاری 3 حلقه چاه آب شرب به روش دورانی با لوله فولادی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974301/مناقصه-انجام-عملیات-پروژه-های-آبیاری-و-مراقبت'>مناقصه انجام عملیات پروژه های آبیاری و مراقبت / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه انجام عملیات پروژه های آبیاری و مراقبت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974302/مناقصه-عملیات-خاکی-و-دیوار-حصار-آجری-پست-132-کیلوولت'>مناقصه عملیات خاکی و دیوار حصار آجری پست 132 کیلوولت / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات خاکی و دیوار حصار آجری پست 132 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974304/استعلام-آببند-و-واشر-سیلیکونی'>استعلام آببند و واشر سیلیکونی / استعلام ، استعلام آببند و واشر سیلیکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974305/مناقصه-واگذاری-خدمات-شهری-و-فضای-سبز-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری خدمات شهری و فضای سبز نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری خدمات شهری و فضای سبز نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974306/مناقصه-خرید-و-اجرای-عملیات-پوشش-عایقی-سیلیکونی-برای-تجهیزات-بیرونی--'>مناقصه خرید و اجرای عملیات پوشش عایقی سیلیکونی برای تجهیزات بیرونی ... / مناقصه عمومی, مناقصه خرید و اجرای عملیات پوشش عایقی سیلیکونی برای تجهیزات بیرونی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974308/فراخوان-مناقصه-تامین-خدمات-فنی-اداری-تنظیفات-و-باغبانی--'>فراخوان مناقصه تامین خدمات فنی، اداری، تنظیفات و باغبانی... / مناقصه , فراخوان مناقصه تامین خدمات فنی، اداری، تنظیفات و باغبانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974309/فراخوان-مناقصه-پروژه-تهیه-تجهیزات-و-ساخت-و-نصب-3600-انشعاب-فولادی--نوبت-دوم'> فراخوان مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و ساخت و نصب 3600 انشعاب فولادی... نوبت دوم  / مناقصه , فراخوان مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و ساخت و نصب 3600 انشعاب فولادی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974312/مناقصه-ارزیابی-کیفی-احداث-ساختمان-پست-امداد-گاز-در-شهر'>مناقصه ارزیابی کیفی احداث ساختمان پست امداد گاز در شهر / مناقصه, مناقصه ارزیابی کیفی احداث ساختمان پست امداد گاز در شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974315/مناقصه-تعمیر-و-مرمت-اساسی-پل'>مناقصه تعمیر و مرمت اساسی پل  / مناقصه ,مناقصه تعمیر و مرمت اساسی پل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974318/مناقصه-مرمت-و-بازسازی-سد-سلیمانشاه'>مناقصه مرمت و بازسازی سد سلیمانشاه / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه مرمت و بازسازی سد سلیمانشاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974321/فراخوان-دعوت-از-تولید-کنندگان-گل-و-گیاه'>فراخوان دعوت از تولید کنندگان گل و گیاه / فراخوان, فراخوان دعوت از تولید کنندگان گل و گیاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974324/مناقصه-عمومی-انواع-لامپ-مورد-نیاز'>مناقصه عمومی انواع لامپ مورد نیاز  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی انواع لامپ مورد نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974325/استعلام-الکتروپمپ-کفکش'>استعلام الکتروپمپ کفکش / استعلام , استعلام الکتروپمپ کفکش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974326/فراخوان-انجام-خدمات-فنی-و-مهندسی-راهبری-نگهداری-و-بهره-برداری-از-تصفیه-خانه-فاضلاب-تجدید'>فراخوان انجام خدمات فنی و مهندسی راهبری، نگهداری و بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب- تجدید / فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان انجام خدمات فنی و مهندسی راهبری، نگهداری و بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974328/استعلام-کلروفریک-صنعتی'>استعلام کلروفریک صنعتی  / استعلام، استعلام کلروفریک صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974332/تجدید-فراخوان-مناقصه-خرید-و-اجرای-عملیات-پوشش-عایق-سیلیکونی-برای-تجهیزات-بیرونی--'>تجدید فراخوان مناقصه خرید و اجرای عملیات پوشش عایق سیلیکونی برای تجهیزات بیرونی... / فراخوان ارزیابی کیفی , تجدید فراخوان مناقصه خرید و اجرای عملیات پوشش عایق سیلیکونی برای تجهیزات بیرونی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974333/فراخوان-استعلام-واگذاری-داروخانه-بیمارستان'>فراخوان استعلام واگذاری داروخانه بیمارستان  / آگهی فراخوان عمومی شرکت در استعلام قیمت ، فراخوان استعلام واگذاری داروخانه بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974335/تجدید-فراخوان-مناقصه-عمومی-نهالکاری--آبیاری-و-مراقبت-مناطق-بیابانی-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان مناقصه عمومی نهالکاری ، آبیاری و مراقبت مناطق بیابانی- نوبت دوم  / فراخوان ، تجدید فراخوان مناقصه عمومی نهالکاری ، آبیاری و مراقبت مناطق بیابانی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974338/تجدید-مناقصه-عملیات-تهیه-حمل-نصب-حفاظ-بتنی-بلوک-لولایی'>تجدید مناقصه عملیات تهیه، حمل، نصب حفاظ بتنی بلوک لولایی  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه عملیات تهیه، حمل، نصب حفاظ بتنی بلوک لولایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974340/مناقصه-عملیات-بهره-برداری--نگهداری-و-حفاظت-از-تاسیسات-آبرسانی-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات بهره برداری ، نگهداری و حفاظت از تاسیسات آبرسانی- نوبت دوم  / فراخوان ، مناقصه عملیات بهره برداری ، نگهداری و حفاظت از تاسیسات آبرسانی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974341/مناقصه-عملیات-حفر-دو-حلقه-چاه-و-کف-شکنی-یک-حلقه-چاه-آهکی'>مناقصه عملیات حفر دو حلقه چاه و کف شکنی یک حلقه چاه آهکی  / آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی ، مناقصه عملیات حفر دو حلقه چاه و کف شکنی یک حلقه چاه آهکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974347/مناقصه-ارائه-خدمات-درمانی-96-8-21'>مناقصه ارائه خدمات درمانی  96.8.21 / آگهی مناقصه, مناقصه ارائه خدمات درمانی  96.8.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974348/استعلام-2000-عدد-شیشه-ماسک-سفید'>استعلام 2000 عدد شیشه ماسک سفید  / استعلام, استعلام 2000 عدد شیشه ماسک سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974349/مناقصه-آبرسانی-مجتمع--'>مناقصه آبرسانی مجتمع ... /  آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه آبرسانی مجتمع ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974351/استعلام-2-ردیف-شافت-و-گلدانی-پمپ-فولاد-سازی'>استعلام 2 ردیف شافت و گلدانی پمپ فولاد سازی / استعلام، استعلام 2 ردیف شافت و گلدانی پمپ فولاد سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974353/استعلام-الکتروپمپ-پیستونی-برودتی-ژاکت-دار'>استعلام الکتروپمپ پیستونی برودتی ژاکت دار   / استعلام الکتروپمپ پیستونی برودتی ژاکت دار  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974354/استعلام-فلودیوایدر-مارک-casappa'>استعلام فلودیوایدر مارک  casappa / استعلام , استعلام فلودیوایدر مارک  casappa</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974355/تجدید-مناقصه-بستر-سازی-شبکه-فیبر-نوری-و-سیستم-اعلام-حریق-تاسیسات-گاز'>تجدید مناقصه بستر سازی شبکه فیبر نوری و سیستم اعلام حریق تاسیسات گاز  / آگهی فراخوان مناقصه ،  تجدید مناقصه بستر سازی شبکه فیبر نوری و سیستم اعلام حریق تاسیسات گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974358/مناقصه-خرید-22-دستگاه-کولر-ایستاده'>مناقصه خرید 22 دستگاه کولر ایستاده  / مناقصه، مناقصه خرید 22 دستگاه کولر ایستاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974360/اصلاحیه-مناقصه-خرید-کابل-مسی-جهت-خروجی-پست'>اصلاحیه مناقصه خرید کابل مسی جهت خروجی پست / اصلاحیه تجدید مناقصه عمومی ,  تجدید مناقصه خرید کابل مسی جهت خروجی پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974361/مناقصه-احداث-اتصال-راه-فرعی--نوبت-دوم'>مناقصه احداث اتصال راه فرعی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث اتصال راه فرعی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974363/استعلام-میکروسوئیچ'>استعلام میکروسوئیچ / استعلام, استعلام میکروسوئیچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974365/استعلام-پمپ-دنده-ای-روغن-96-8-23'>استعلام پمپ دنده ای روغن  96.8.23 / استعلام پمپ دنده ای روغن  96.8.23</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974367/مناقصه-خرید-انواع-تابلو-چند-کنتوره-خیابانی-کامپوزیت-با-پایه-نصب'>مناقصه خرید انواع تابلو چند کنتوره خیابانی کامپوزیت با پایه نصب  / مناقصه محدود , مناقصه خرید انواع تابلو چند کنتوره خیابانی کامپوزیت با پایه نصب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974368/مناقصه-تامين-خدمات-پست-و-اپراتوری-دستگاههای-چاپ-و-تکثیر'>مناقصه تامين خدمات پست و اپراتوری دستگاههای چاپ و تکثیر      / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی ساده، مناقصه تامين خدمات پست و اپراتوری دستگاههای چاپ و تکثیر     </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974369/مناقصه-خرید-میوه-و-خشکبار--'>مناقصه خرید میوه و خشکبار ... / آگهی مناقصه , مناقصه خرید میوه و خشکبار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974372/مناقصه-عمومی-خرید-کات-اوت-فیوز--کلید-جداساز-هوایی-و--'>مناقصه عمومی خرید کات اوت فیوز ، کلید جداساز هوایی و ...  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید کات اوت فیوز ، کلید جداساز هوایی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974374/استعلام-خرید-دو-ردیف-صفحه-جذب'>استعلام خرید دو ردیف صفحه جذب   / استعلام ، استعلام خرید دو ردیف صفحه جذب  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974376/استعلام-فیلتر'>استعلام فیلتر  / استعلام, استعلام فیلتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974377/استعلام-شوفاژ-روغن-2000-وات-96-8-23'>استعلام  شوفاژ روغن 2000 وات  96.8.23 / استعلام، استعلام   شوفاژ روغن 2000 وات 96.8.23</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974378/استعلام-MARK-YUKEN-والو'>استعلام MARK: YUKEN والو / استعلام, استعلام MARK: YUKEN والو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974379/استعلام-ترانسهای-جریانی-20-و-63-کیلوولت'>استعلام ترانسهای جریانی 20 و 63 کیلوولت / استعلام, استعلام ترانسهای جریانی 20 و 63 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974380/مناقصه-ارزیابی-کیفی-تامین-25-دستگاه-آمبولانس'>مناقصه ارزیابی کیفی تامین 25 دستگاه آمبولانس / مناقصه, مناقصه ارزیابی کیفی تامین 25 دستگاه آمبولانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974383/مناقصه-پروژه-های-نیرورسانی'>مناقصه پروژه های نیرورسانی / مناقصه عمومی , مناقصه پروژه های نیرورسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974384/مناقصه-ارزیابی-کیفی-سرمایه-گذار-به-منظور-ایجاد-مجتمع-تفریحی-توریستی'>مناقصه ارزیابی کیفی سرمایه گذار به منظور ایجاد مجتمع تفریحی توریستی  / مناقصه ,مناقصه ارزیابی کیفی سرمایه گذار به منظور ایجاد مجتمع تفریحی توریستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974385/استعلام-پلاستیک-زباله'>استعلام پلاستیک زباله / استعلام, استعلام پلاستیک زباله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974387/مناقصه-سه-پروژه-ورزشی--نوبت-دوم'>مناقصه سه پروژه ورزشی - نوبت دوم  / آگهی برگزاری مناقصه عمومی ,مناقصه سه  پروژه ورزشی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974388/تجدید-مناقصه-اجرای-پروژه-حفاری-روتاری-و-آزمایش-پمپاژ-آب-96-8-21'>تجدید مناقصه اجرای پروژه حفاری روتاری و آزمایش پمپاژ آب 96.8.21 / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پروژه حفاری روتاری و آزمایش پمپاژ آب نوبت اول 96.8.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974391/مناقصه-اجرای-عملیات-جمع-آوری-زباله-ها--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات جمع آوری زباله ها - نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه  اجرای عملیات جمع آوری زباله ها- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974393/مناقصه-تامین-روشنایی-محوطه-صنعت'>مناقصه تامین روشنایی محوطه صنعت / مناقصه, مناقصه تامین روشنایی محوطه صنعت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974394/مناقصه-موضوع-ارائه-خدمات-و-نگهداری-فضای-سبز-سطح-شهر-شوشتر-نوبت-دوم'>مناقصه موضوع ارائه خدمات و نگهداری فضای سبز سطح شهر شوشتر نوبت دوم  / مناقصه,مناقصه موضوع ارائه خدمات و نگهداری فضای سبز سطح شهر شوشتر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974397/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-به-منظور-نگهبانی--امنیت'>مناقصه تامین نیروی انسانی به منظور نگهبانی ، امنیت / آگهی مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی به منظور نگهبانی ، امنیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974398/مناقصه-عمومی-مربوط-به-ترمیم-جاده-دسترسی-به-چاه-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی مربوط به ترمیم جاده دسترسی به چاه  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه عمومی مربوط به ترمیم جاده دسترسی به چاه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974406/مناقصه-خرید-قطعات-کامل-فرم-شاسی-خودروهای---96-8-21'>مناقصه خرید قطعات کامل فرم شاسی خودروهای.... 96.8.21 / آگهی مناقصه, مناقصه خرید قطعات کامل فرم شاسی خودروهای.... 96.8.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974407/استعلام-مخزن-کوئل-دار--سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام مخزن کوئل دار , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / استعلام ,استعلام مخزن کوئل دار , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974411/مناقصه-عملیات-اصلاح-و-روسازی-جاده-سرویس-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اصلاح و روسازی جاده سرویس نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات اصلاح و روسازی جاده سرویس نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974413/استعلام-لوازم-اداری--سایت-ستاد'>استعلام لوازم اداری , سایت ستاد / استعلام ,استعلام لوازم اداری , سایت ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974415/مناقصه-استخر-سرپوشیده-نوبت-دوم'>مناقصه  استخر سرپوشیده  نوبت دوم  / فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار,فراخوان استخر سرپوشیده  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974416/استعلام-تعویض-زنجیره-مقره--سامانه-ستاد'>استعلام تعویض زنجیره مقره , سامانه ستاد / استعلام ,استعلام تعویض زنجیره مقره , سامانه ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974417/ارزیابی-کیفی-مناقصه-تامین-غذا-خدمات-اردوگاهی-و---نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی مناقصه تامین غذا، خدمات اردوگاهی و ... نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی , ارزیابی کیفی مناقصه تامین غذا، خدمات اردوگاهی و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974418/مناقصه-مدیریت-بهره-برداری--خدمات-مشترکین-و-خدمات-عمومی--نوبت-دوم'>مناقصه مدیریت بهره برداری ، خدمات مشترکین و خدمات عمومی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه مدیریت بهره برداری ، خدمات مشترکین و خدمات عمومی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974424/فراخوان-انجام-عملیات-خاکی-و-دیوار-حصار-آجری-پست-132-کیلوولت-(شماره-96-6011115)'>فراخوان انجام عملیات خاکی و دیوار حصار آجری پست 132 کیلوولت (شماره 96/6011115) / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان انجام عملیات خاکی و دیوار حصار آجری پست 132 کیلوولت (شماره 96/6011115)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974431/آگهی-مناقصه-تکمیل-کانال-رینگ-شهری'>آگهی مناقصه تکمیل کانال رینگ شهری / آگهی مناقصه,  آگهی مناقصه تکمیل کانال رینگ شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974436/مناقصه-گازرسانی'>مناقصه گازرسانی  / مناقصه ,مناقصه گازرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974437/مناقصه-واگذاری-امور-داده-آمایی-(ورود--پالایش-و-تغذیه-اطلاعات)--'>مناقصه واگذاری امور داده آمایی (ورود ، پالایش و تغذیه اطلاعات).... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری امور داده آمایی (ورود ، پالایش و تغذیه اطلاعات)...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974439/مناقصه-پروژه-احداث-ایستگاه-پمپاژ-طرح-فاضلاب-سورچه-سیاه-بوم'>مناقصه پروژه احداث ایستگاه پمپاژ طرح فاضلاب سورچه سیاه بوم / آگهی برگزاری مناقصه عمومی، مناقصه پروژه احداث ایستگاه پمپاژ طرح فاضلاب سورچه سیاه بوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974442/تجدید-مناقصه-انجام-برخی-امورات-نقلیه-و-ماشین-آلات-عمران-تاسیسات-و--'>تجدید مناقصه  انجام برخی امورات نقلیه و ماشین آلات، عمران، تاسیسات و ... / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه  انجام برخی امورات نقلیه و ماشین آلات، عمران، تاسیسات و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974443/استعلام-خرید-انواع-قطع-کننده'>استعلام خرید انواع قطع کننده  / استعلام , استعلام خرید انواع قطع کننده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974444/استعلام-تهیه-و-نصب-یک-دستگاه-داکت-اسپی'>استعلام تهیه و نصب یک دستگاه داکت اسپی / استعلام , استعلام تهیه و نصب یک دستگاه داکت اسپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974447/مناقصه-ترمیم-پیاده-روهای-فرسوده'>مناقصه ترمیم پیاده روهای فرسوده / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ترمیم پیاده روهای فرسوده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974450/مناقصه-انجام-برخی-امورات-نقلیه-و-ماشین-آلات-عمران-تاسیسات--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه انجام برخی امورات نقلیه و ماشین آلات عمران تاسیسات... تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه انجام برخی امورات نقلیه و ماشین آلات عمران تاسیسات... تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974452/مناقصه-اجرای-عملیات-آسفالت'>مناقصه اجرای عملیات آسفالت / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974455/مناقصه-انجام-خدمات-حفاظتی-و-مراقبتی-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات حفاظتی و مراقبتی نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه انجام خدمات حفاظتی و مراقبتی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974456/استعلام-رله-oc-ef-تکفاز'>استعلام رله oc/ef تکفاز  / استعلام ,استعلام رله oc/ef تکفاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974457/استعلام-نیاز-به-تامین-کنندگان-گاردریل'>استعلام نیاز به تامین کنندگان گاردریل  / استعلام, استعلام نیاز به تامین کنندگان گاردریل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974459/ارزیابی-کیفی-فراخوان-حمل-سوخت-ایستگاه-انشعاب-و-مسافری'>ارزیابی کیفی فراخوان حمل سوخت ایستگاه انشعاب و مسافری  / فراخوان , ارزیابی کیفی فراخوان حمل سوخت ایستگاه انشعاب و مسافری  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974460/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری  / استعلام ,استعلام کامپیوتر و فناوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974461/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن  / اگهی مناقصه , مناقصه خرید لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974464/استعلام-کشمش-سبز-قلمی-درجه-یک'>استعلام کشمش سبز قلمی درجه یک / استعلام, استعلام کشمش سبز قلمی درجه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974467/مناقصه-بکارگیری-پیمانکار-جهت-اجرای-پیاده-روسازی--مرحله-دوم-96-8-21'>مناقصه بکارگیری پیمانکار جهت اجرای پیاده روسازی  - مرحله دوم 96.8.21 / مناقصه ,مناقصه بکارگیری پیمانکار جهت اجرای پیاده روسازی - مرحله دوم  96.8.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974469/مناقصه-اجرای-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974472/فراخوان-آگهی-ارزیابی-کیفی-تعمیرات-و-نگهداری-شبکه-و-تاسیسات-گازرسانی'>فراخوان آگهی ارزیابی کیفی  تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات گازرسانی / فراخوان , فراخوان آگهی ارزیابی کیفی  تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات گازرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974473/مناقصه-احداث-و-بهسازی-کانالهای-آبیاری-عمومی--نوبت-دوم'>مناقصه احداث و بهسازی کانالهای آبیاری عمومی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث و بهسازی کانالهای آبیاری عمومی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974475/مناقصه-خدمات-پشتیبانی-و-نقلیه-ستاد-و-مرکز'>مناقصه خدمات پشتیبانی و نقلیه ستاد و مرکز  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خدمات پشتیبانی و نقلیه ستاد و مرکز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974476/اصلاحیه-مناقصه-اجرای-طرح-های-هادی-روستاها'>اصلاحیه مناقصه اجرای طرح های هادی روستاها / اصلاحیه مناقصه ,مناقصه اجرای طرح های هادی روستاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974479/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری  / استعلام ,استعلام کامپیوتر و فناوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974481/استعلام-​چرخ-خیاطی-صنعتی'>استعلام ​چرخ خیاطی صنعتی      / استعلام , استعلام ​چرخ خیاطی صنعتی     </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974482/مناقصه-راهبری-و-نگهداشت-جایگاه-شرکتی'>مناقصه راهبری و نگهداشت جایگاه شرکتی / مناقصه عمومی, مناقصه راهبری و نگهداشت جایگاه شرکتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974483/استعلام-تعمیرو-سرویس-سیستم-آبرسانیم-مرکز'>استعلام تعمیرو سرویس سیستم آبرسانیم مرکز / استعلام , استعلام تعمیرو سرویس سیستم آبرسانیم مرکز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974484/مناقصه-تکمیل-و-بازسازی-و-مرمت-استخر-سرپوشیده'>مناقصه  تکمیل و بازسازی و مرمت استخر سرپوشیده / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  تکمیل و بازسازی و مرمت استخر سرپوشیده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974485/استعلام-تهیه-و-تعویض-قطعات-آسانسور'>استعلام تهیه و تعویض قطعات آسانسور / استعلام , استعلام تهیه و تعویض قطعات آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974487/استعلام-خرید-250-عدد-خار-ضد-برند'>استعلام خرید 250 عدد خار ضد برند / استعلام , استعلام خرید 250 عدد خار ضد برند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974488/تجدید-مناقصه-واگذاری-تعمیرات-شبکه-و-انشعابات-و--'>تجدید مناقصه واگذاری تعمیرات شبکه و انشعابات و ... / تجدید آگهی مناقصه یک مرحله ای, تجدید مناقصه واگذاری تعمیرات شبکه و انشعابات و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974489/مناقصه-Three-Cone'>مناقصه Three Cone   / مناقصه ، مناقصه Three Cone  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974492/استعلام-​کلاسور-سه-گوش-و-بزرگ-و-وسایل-تن--'>استعلام ​کلاسور سه گوش و بزرگ و وسایل تن... / استعلام , استعلام ​کلاسور سه گوش و بزرگ و وسایل تن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974493/استعلام-خرید-برقگیر-66-کیلوولت-و-230'>استعلام خرید برقگیر 66 کیلوولت و 230 / استعلام , استعلام خرید برقگیر 66 کیلوولت و 230</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974495/استعلام-اجرای-جدولگذاری-روستا--'>استعلام اجرای جدولگذاری روستا ... / استعلام, استعلام اجرای جدولگذاری روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974496/فراخوان-ارزیابی-کیفی-احداث--بهسازی-و-آسفالت-راههای-روستایی--'>فراخوان ارزیابی کیفی احداث ، بهسازی و آسفالت راههای روستایی.... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی ، فراخوان ارزیابی کیفی احداث ، بهسازی و آسفالت راههای روستایی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974498/مناقصه-پروژه-اجرای-فونداسیون-سایبان-فنس-کشی-محوطه-سازی-و-سیستم-روشنایی-ایستگاه-C-G-S'>مناقصه پروژه اجرای فونداسیون، سایبان، فنس کشی، محوطه سازی و سیستم روشنایی ایستگاه C.G.S  / آگهی فراخوان مناقصه, مناقصه پروژه اجرای فونداسیون، سایبان، فنس کشی، محوطه سازی و سیستم روشنایی ایستگاه C.G.S </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974500/استعلام-دوربین-درخشندگی-سنج-روشنایی'>استعلام دوربین درخشندگی سنج روشنایی  / استعلام، استعلام دوربین درخشندگی سنج روشنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974501/استعلام-​تجهیزات-خانگی--اد--'>استعلام ​تجهیزات خانگی ، اد... / استعلام , استعلام ​تجهیزات خانگی ، اد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974502/استعلام-لوازم-برق'>استعلام لوازم برق / استعلام,استعلام لوازم برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974504/استعلام-​اجرای-پیاده-روسازی-روستای--'>استعلام ​اجرای پیاده روسازی روستای... / استعلام، استعلام ​اجرای پیاده روسازی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974505/استعلام-اجرای-جدولگذاری-روستا--'>استعلام اجرای جدولگذاری روستا ... / استعلام, استعلام اجرای جدولگذاری روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974506/مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی-به-پراکنده'>مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به پراکنده  / آگهی مناقصه یک مرحله ای ، مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به پراکنده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974508/استعلام-تاسیسات-و-مصالح'>استعلام تاسیسات و مصالح / استعلام ,استعلام تاسیسات و مصالح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974509/استعلام-​تهیه-لپ-تاپ'>استعلام ​تهیه لپ تاپ  / استعلام, استعلام ​تهیه لپ تاپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974510/استعلام-کابل-کشی-ساختار-یافته-بانک-ملی--'>استعلام کابل کشی ساختار یافته بانک ملی...     / استعلام، استعلام کابل کشی ساختار یافته بانک ملی...    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974511/استعلام-پودر-لباسشویی-دستی-96-8-21'>استعلام پودر لباسشویی دستی 96.8.21 / استعلام , استعلام پودر لباسشویی دستی  96.8.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974512/استعلام-تهیه-کیس-کامپیوتر'>استعلام تهیه کیس کامپیوتر  / استعلام , استعلام تهیه کیس کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974513/استعلام-خرید-مبلمان-مارک-nilper'>استعلام خرید مبلمان مارک nilper / استعلام ,استعلام خرید مبلمان مارک nilper</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974514/استعلام-دستگاه-ups-فاراتل'>استعلام دستگاه ups فاراتل  / استعلام ,استعلام دستگاه ups فاراتل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974515/استعلام-​طراحی-لیبل-و-چسباندن-آن-بر-روی--'>استعلام ​طراحی لیبل و چسباندن آن بر روی...     / استعلام، استعلام ​طراحی لیبل و چسباندن آن بر روی...    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974516/استعلام-اجرای-جدولگذاری-روستا--'>استعلام اجرای جدولگذاری روستا ... / استعلام, استعلام اجرای جدولگذاری روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974517/استعلام-​نظافت-8-طبقه-ساختمان-و-محوطه-ح--'>استعلام ​نظافت 8 طبقه ساختمان و محوطه ح ... / استعلام , استعلام ​نظافت 8 طبقه ساختمان و محوطه ح ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974518/استعلام-صابون-حمام-75-گرمی'>استعلام صابون حمام 75 گرمی / استعلام , استعلام صابون حمام 75 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974519/استعلام-اجرای-جدولگذاری-روستا--'>استعلام اجرای جدولگذاری روستا ... / استعلام, استعلام اجرای جدولگذاری روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974520/فراخوان-پوشش-دهی-پایل-های-بندر-پتروشیمی'>فراخوان پوشش دهی پایل های بندر پتروشیمی  / فراخوان شناسایی پیمانکار, فراخوان پوشش دهی پایل های بندر پتروشیمی پارس عسلویه  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974521/استعلام-خرید-۶-آیتم-سیم'>استعلام خرید ۶ آیتم سیم  / استعلام ,استعلام خرید ۶ آیتم سیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974523/استعلام-هارد-و-سوییچ'>استعلام هارد و سوییچ / استعلام , استعلام هارد و سوییچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974524/استعلام-اجرای-جدولگذاری-و-پیاده-روساز--'>استعلام اجرای جدولگذاری و پیاده روساز...     / استعلام, استعلام اجرای جدولگذاری و پیاده روساز...    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974525/استعلام-کالای-ورزشی'>استعلام کالای ورزشی / استعلام, استعلام کالای ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974526/استعلام-میز-کارمندی--و-صندلی'>استعلام میز کارمندی ، و صندلی  / استعلام , استعلام میز کارمندی ، و صندلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974527/استعلام-خرید-بلیط-هواپیما'>استعلام خرید بلیط هواپیما  / استعلام, استعلام خرید بلیط هواپیما </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974528/استعلام-سه-چرخ-جترو-200CC-دارای-دنده--'>استعلام سه چرخ جترو 200CC دارای دنده.... / استعلام , استعلام سه چرخ جترو 200CC دارای دنده....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974530/استعلام-کابل'>استعلام کابل / استعلام, استعلام کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974531/استعلام-تعمیر-دیگ-چدنی'>استعلام تعمیر دیگ چدنی  / استعلام ,استعلام تعمیر دیگ چدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974532/استعلام-اجرای-جدولگذاری-روستا--'>استعلام اجرای جدولگذاری روستا ... / استعلام, استعلام اجرای جدولگذاری روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974534/استعلام-چاپ-به-صورت-رنگی-دیجیتال-A4'>استعلام چاپ به صورت رنگی دیجیتال A4  / استعلام , استعلام چاپ به صورت رنگی دیجیتال A4 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974535/استعلام-​لوازم-التحریر'>استعلام ​لوازم التحریر  / استعلام ,استعلام ​لوازم التحریر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974536/استعلام-رله-ov-uv'>استعلام رله ov/uv / استعلام ,استعلام رله ov/uv</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974537/استعلام-تعمیر-و-تعویض-کفپوش-سالن-اسکوا'>استعلام تعمیر و تعویض کفپوش سالن اسکوا  / استعلام, استعلام تعمیر و تعویض کفپوش سالن اسکوا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974538/استعلام-تعویض-زنجیر-مقره-و-یراق-آلات'>استعلام تعویض زنجیر مقره و یراق آلات / استعلام, استعلام تعویض زنجیر مقره و یراق آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974540/استعلام-اجرای-جدولگذاری-و-پیاده-روساز--'>استعلام اجرای جدولگذاری و پیاده روساز...     / استعلام, استعلام اجرای جدولگذاری و پیاده روساز...    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974541/استعلام-سوییچ-گرافیک-96-8-21'>استعلام سوییچ گرافیک 96.8.21 / استعلام,استعلام سوییچ گرافیک 96.8.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974542/استعلام-لوازم-یدک-اتوماسیون-پست'>استعلام لوازم یدک اتوماسیون پست  / استعلام ,استعلام لوازم یدک اتوماسیون پست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974543/استعلام-تجهیزات-خانگی'>استعلام تجهیزات خانگی  / استعلام , استعلام تجهیزات خانگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974544/استعلام-ست-سمبلر-متغیر'>استعلام ست سمبلر متغیر / استعلام, استعلام ست سمبلر متغیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974545/استعلام-لباس-نظامی'>استعلام لباس نظامی / استعلام, استعلام لباس نظامی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974546/استعلام-درخواست-مبلمان'>استعلام درخواست مبلمان / استعلام ,استعلام درخواست مبلمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974548/استعلام-تعمیر-سقف-سفالی'>استعلام تعمیر سقف سفالی / استعلام , استعلام تعمیر سقف سفالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974549/استعلام-ورق-کشی-دور-کار--اصلاح-سیستم'>استعلام ورق کشی دور کار - اصلاح سیستم  / استعلام, استعلام ورق کشی دور کار - اصلاح سیستم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974550/استعلام-لوازم-مرکز-تلفن-۷-آیتم'>استعلام لوازم مرکز تلفن ۷ آیتم  / استعلام ,استعلام لوازم مرکز تلفن ۷ آیتم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974551/فراخوان-مناقصه-اجرای-عملیات-مقاوم-سازی-بهسازی-و-جمع-آوری-آب-های-سطحی-و-عملیات-ترمیم-و-عایق-کاری--'>فراخوان مناقصه اجرای عملیات مقاوم سازی، بهسازی و جمع آوری آب های سطحی و عملیات ترمیم و عایق کاری... / مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه اجرای عملیات مقاوم سازی، بهسازی و جمع آوری آب های سطحی و عملیات ترمیم و عایق کاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974552/استعلام-مایع-ظرفشویی-20-لیتری-نازلی'>استعلام مایع ظرفشویی 20 لیتری نازلی / استعلام, استعلام مایع ظرفشویی 20 لیتری نازلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974554/استعلام-اجرای-جدولگذاری-روستای--'>استعلام اجرای جدولگذاری روستای.... / استعلام, استعلام اجرای جدولگذاری روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974555/استعلام-سرویس-و-آورهال-تب-چنجر-ترانس'>استعلام سرویس و آورهال تب چنجر ترانس / استعلام, استعلام سرویس و آورهال تب چنجر ترانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974556/استعلام-هشت-سلول-باتری-42-آمپر'>استعلام هشت سلول باتری 42 آمپر / استعلام , استعلام هشت سلول باتری 42 امپر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974557/استعلام-جرمگیر-96-8-21'>استعلام جرمگیر 96.8.21 / استعلام , استعلام جرمگیر 96.8.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974558/استعلام-اجرای-جدولگذاری-و-پیاده-روساز--'>استعلام اجرای جدولگذاری و پیاده روساز...     / استعلام, استعلام اجرای جدولگذاری و پیاده روساز...    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974560/استعلام-2-عدد-ترانسمیتر-جریان-ریکلایمر-و--'>استعلام 2 عدد ترانسمیتر جریان ریکلایمر و ...  / استعلام ، استعلام 2 عدد ترانسمیتر جریان ریکلایمر و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974561/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری / استعلام , استعلام کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974563/استعلام-30-عدد-فیلتر-المنت-یونیت-شوبیرینگ-آسیاب-سیمان--'>استعلام 30 عدد فیلتر المنت یونیت شوبیرینگ آسیاب سیمان ...  / استعلام  30 عدد فیلتر المنت یونیت شوبیرینگ آسیاب سیمان ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974564/استعلام-تهیه-و-نصب-کفپوش-96-8-21'>استعلام تهیه و نصب کفپوش 96.8.21 / استعلام,تهیه و نصب کفپوش 96.8.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974566/استعلام-پیچ-و-مهره-تمام-رزوه'>استعلام پیچ و مهره تمام رزوه  / استعلام , استعلام پیچ و مهره تمام رزوه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974568/استعلام-تعمیر-و-نگهداری'>استعلام تعمیر و نگهداری / استعلام، استعلام تعمیر و نگهداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974569/استعلام-روتور'>استعلام روتور  / استعلام ,استعلام روتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974570/استعلام-30-دستگاه-یونیت'>استعلام 30 دستگاه یونیت  / استعلام, استعلام 30 دستگاه یونیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974572/استعلام-کارت-صدا-TMOD-تعداد-12-عدد'>استعلام کارت صدا TMOD تعداد 12 عدد / استعلام , استعلام کارت صدا TMOD تعداد 12 عدد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974573/استعلام-قند-شکسته'>استعلام قند شکسته  / استعلام ,استعلام قند شکسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974574/استعلام-شامپو-و---96-8-21'>استعلام شامپو و ... 96.8.21 / استعلام شامپو و ... 96.8.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974575/استعلام-اجرای-سقف-کاذب-کناف'>استعلام اجرای سقف کاذب کناف  / استعلام ,استعلام اجرای سقف کاذب کناف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974577/استعلام-لوبیا-چیتی-فله-درجه-یک'>استعلام لوبیا چیتی فله درجه یک / استعلام، استعلام لوبیا چیتی فله درجه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974578/استعلام-اجرای-جدولگذاری-روستای-عنبر'>استعلام اجرای جدولگذاری روستای عنبر / استعلام,استعلام اجرای جدولگذاری روستای عنبر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974579/استعلام-سوئیچ--منبع-تغذیه--ماژول'>استعلام سوئیچ - منبع تغذیه - ماژول / استعلام , استعلام سوئیچ - منبع تغذیه - ماژول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974580/استعلام-دوربین-داهوا'>استعلام دوربین داهوا / استعلام ,استعلام دوربین داهوا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974581/مناقصه-لایروبی-کانال-های-سطح-منطقه'>مناقصه لایروبی کانال های سطح منطقه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه لایروبی کانال های سطح منطقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974582/استعلام-اجرای-جدولگذاری-و-پیاده-روساز'>استعلام اجرای جدولگذاری و پیاده روساز / استعلام,استعلام اجرای جدولگذاری و پیاده روساز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974585/استعلام-عایق-پشت-بام--'>استعلام عایق پشت بام... / استعلام، استعلام عایق پشت بام...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974586/استعلام-سرویس-و-اورهال-تب-چنجرهای-ON-L'>استعلام سرویس و اورهال تب چنجرهای ON L / استعلام , استعلام سرویس و اورهال تب چنجرهای ON L</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974587/استعلام-وایتکس'>استعلام وایتکس  / استعلام, استعلام وایتکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974588/استعلام-احیاء-و-غنی-سازی-جنگل'>استعلام احیاء و غنی سازی جنگل  / استعلام ,استعلام احیاء و غنی سازی جنگل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974589/استعلام-عدس-سبز-درجه-یک'>استعلام عدس سبز درجه یک / استعلام، استعلام عدس سبز درجه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974590/استعلام-عملیات-تسطیح-لیزری-اراضی-کشاورزی'>استعلام عملیات تسطیح لیزری اراضی کشاورزی / استعلام,استعلام عملیات تسطیح لیزری اراضی کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974591/استعلام-تمدید-بسته-آنتی-ویروس-کسپرسکی'>استعلام تمدید بسته آنتی ویروس کسپرسکی  / استعلام,استعلام تمدید بسته آنتی ویروس کسپرسکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974593/استعلام-ویدیو-پروژکتور-و-پرده-نمایش'>استعلام ویدیو پروژکتور و پرده نمایش / استعلام, استعلام ویدیو پروژکتور و پرده نمایش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974594/استعلام-دستگاه-ups-فاراتل-مدل-SDC1500'>استعلام دستگاه ups فاراتل مدل SDC1500  / استعلام , استعلام دستگاه ups فاراتل مدل SDC1500 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974595/استعلام-عملیات-آبخیزداری-احدا-بند-سنگ'>استعلام عملیات آبخیزداری احدا بند سنگ  / استعلام ,استعلام عملیات آبخیزداری احدا بند سنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974596/استعلام-7ردیف-شیلنگ-وسرشیلنگی'>استعلام 7ردیف شیلنگ وسرشیلنگی  / مناقصه, استعلام 7ردیف شیلنگ وسرشیلنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974597/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستایی'>استعلام اجرای طرح هادی روستایی  / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974598/استعلام-تهیه-غذای-سلف-آزاد-دانشگاه'>استعلام تهیه غذای سلف آزاد دانشگاه / استعلام, استعلام تهیه غذای سلف آزاد دانشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974600/استعلام-کیسه-زباله'>استعلام کیسه زباله  / استعلام ,استعلام کیسه زباله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974601/استعلام-عملیات-آبخیزداری-احدا-بند'>استعلام عملیات آبخیزداری احدا بند  / استعلام ,استعلام عملیات آبخیزداری احدا بند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974602/استعلام-درب-اتاقی-MDF-با-روکش-PVC'>استعلام درب اتاقی MDF با روکش PVC     / استعلام، استعلام درب اتاقی MDF با روکش PVC    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974603/استعلام-مایع-دستشویی-20-لیتری'>استعلام مایع دستشویی 20 لیتری / استعلام,استعلام مایع دستشویی 20 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974605/استعلام-​گوشت-گوساله-و-مرغ-منجمد'>استعلام ​گوشت گوساله و مرغ منجمد  / استعلام, استعلام ​گوشت گوساله و مرغ منجمد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974606/استعلام-2-عدد-شیر-برقی-کامل-دریچه'>استعلام  2 عدد شیر برقی کامل دریچه / استعلام, استعلام  2 عدد شیر برقی کامل دریچه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974608/استعلام-خرید-تجهیزات-شامل-لب-تاب--'>استعلام خرید تجهیزات شامل لب تاب...  / استعلام, استعلام خرید تجهیزات شامل لب تاب... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974609/استعلام-دستگاه-کنترل-و-تنظیم-کلر-(CL)---96-8-21'>استعلام  دستگاه کنترل و تنظیم کلر (CL) ... 96.8.21 / استعلام, استعلام  دستگاه کنترل و تنظیم کلر (CL) ... 96.8.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974610/استعلام-خرید-17-عدد-صندلی-گردان-مدیریتی'>استعلام خرید 17 عدد صندلی گردان مدیریتی / استعلام, استعلام خرید 17 عدد صندلی گردان مدیریتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974611/استعلام-جلد-کارت-بانکی-دو-جیب-مصنوعی'>استعلام جلد کارت بانکی دو جیب مصنوعی     / استعلام، استعلام جلد کارت بانکی دو جیب مصنوعی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974613/استعلام-اجرای-اورااسپین-خط-63-کیلوولت'>استعلام اجرای اورااسپین خط 63 کیلوولت  / استعلام, استعلام اجرای اورااسپین خط 63 کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974614/استعلام-​سرامیک-و-کاشی'>استعلام ​سرامیک و کاشی / استعلام , استعلام ​سرامیک و کاشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974615/استعلام-انجام-ممیزی-جهت-اخذ-گواهینامه'>استعلام انجام ممیزی جهت اخذ گواهینامه  / استعلام, استعلام انجام ممیزی جهت اخذ گواهینامه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974616/استعلام-لایروبی-یک-حلقه-چاه-دستگاهی'>استعلام لایروبی یک حلقه چاه دستگاهی / استعلام، استعلام لایروبی یک حلقه چاه دستگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974617/استعلام-​ابزارآلات'>استعلام ​ابزارآلات / استعلام , استعلام ​ابزارآلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974619/استعلام-کاتریج-مدل-جی-اند-بی'>استعلام کاتریج مدل جی اند بی  / استعلام، استعلام کاتریج مدل جی اند بی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974620/استعلام-خرید-و-نصب-تجهیزات'>استعلام خرید و نصب تجهیزات  / استعلام, استعلام خرید و نصب تجهیزات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974622/استعلام-خرید-10-دستگاه-کامپیوتر'>استعلام خرید 10 دستگاه کامپیوتر  / استعلام، استعلام خرید 10 دستگاه کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974623/استعلام-اورکت-حریق'>استعلام اورکت حریق / استعلام , استعلام اورکت حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974624/مناقصه-اجرای-دیوار-سنگی---سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>مناقصه اجرای دیوار سنگی..., سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / مناقصه ,مناقصه اجرای دیوار سنگی..., سامانه تدارکات الکترونیکی دولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974626/اطلاعیه-مناقصه-نیرورسانی-توسعه-و-بازسازی-شبکه-های-توزیع-نیروی-برق'>اطلاعیه مناقصه نیرورسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق / اطلاعیه عمومی, مناقصه نیرورسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974627/استعلام-1400-عدد-کیسه-فیلتربگ-هوس--'>استعلام 1400 عدد کیسه فیلتربگ هوس... / استعلام, استعلام 1400 عدد کیسه فیلتربگ هوس....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974628/استعلام-اجاره-یک-دستگاه-لودر'>استعلام اجاره یک دستگاه لودر  / استعلام، استعلام اجاره یک دستگاه لودر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974630/مناقصه-اجرای-دیوار-سنگی-و-پل-روستا'>مناقصه اجرای دیوار سنگی و پل روستا / مناقصه ,مناقصه اجرای دیوار سنگی و پل روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974631/استعلام-قطعات-کامپیوتر'>استعلام قطعات کامپیوتر  / استعلام, استعلام قطعات کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974632/استعلام-آرمورگذاری-برای-کابل-های-فرمان'>استعلام آرمورگذاری برای کابل های فرمان  / استعلام , استعلام آرمورگذاری برای کابل های فرمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974633/استعلام-ALL-IN-ONE'>استعلام  ALL IN ONE / استعلام  ALL IN ONE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974634/استعلام-منبع-تغذیه--'>استعلام منبع تغذیه... / استعلام , استعلام منبع تغذیه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974635/استعلام-10-دستگاه-اسکنر-AVISION-FB1000'>استعلام 10 دستگاه اسکنر AVISION FB1000 / استعلام , استعلام 10 دستگاه اسکنر AVISION FB1000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974637/استعلام-تعمیر-و-سرویس-دستگاههای-upvc'>استعلام تعمیر و سرویس دستگاههای upvc / استعلام, استعلام تعمیر و سرویس دستگاههای upvc</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974638/مناقصه-اجرای-جابجایی-تاسیسات-برقی-روستا'>مناقصه اجرای جابجایی تاسیسات برقی روستا / مناقصه ,مناقصه اجرای جابجایی تاسیسات برقی روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974639/استعلام-تهیه-و-نصب-تابلو-برق-سافت-استارت-تمام-دیجیتالی'>استعلام تهیه و نصب تابلو برق سافت استارت تمام دیجیتالی  / استعلام , استعلام تهیه و نصب تابلو برق سافت استارت تمام دیجیتالی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974640/استعلام-خدمات-آموزشی'>استعلام خدمات آموزشی / استعلام  ، استعلام خدمات آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974642/استعلام-تهیه--تامین-و-نصب-و-راه-اندازی--'>استعلام تهیه ، تامین و نصب و راه اندازی ... / استعلام , استعلام تهیه ، تامین و نصب و راه اندازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974643/استعلام-اجاره-یک-دستگاه-لودر-90'>استعلام اجاره یک دستگاه لودر 90  / استعلام, استعلام اجاره یک دستگاه لودر 90 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974645/استعلام-بشکه-ایمنی-مارک-بارز-پلاستیک-تهران'> استعلام بشکه ایمنی مارک بارز پلاستیک تهران  / استعلام , استعلام بشکه ایمنی مارک بارز پلاستیک تهران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974647/استعلام-۵-قلم-کالا-با-مارک-و--'>استعلام ۵ قلم کالا با مارک و ... / استعلام ,استعلام ۵ قلم کالا با مارک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974648/استعلام-5-دستگاه-چاپگر-لیزری-مدل-M402--'>استعلام 5 دستگاه چاپگر لیزری مدل M402... / استعلام ,استعلام 5 دستگاه چاپگر لیزری مدل M402...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974650/استعلام-اجاره-یک-دستگاه-لودر'>استعلام اجاره یک دستگاه لودر  / استعلام, استعلام اجاره یک دستگاه لودر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974651/استعلام-اجاره-یک-دستگاه-تانکر-آبرسان'>استعلام اجاره یک دستگاه تانکر آبرسان / استعلام,استعلام اجاره یک دستگاه تانکر آبرسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974652/استعلام-7-قلم-کابل-و--'>استعلام 7 قلم کابل و ...  / استعلام , استعلام 7 قلم کابل و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974654/الحاقیه-مناقصه-تهیه-حمل-نصب-و-راه-اندازی-دستگاه-کنتور-هوشمند'>الحاقیه مناقصه تهیه، حمل، نصب و راه اندازی دستگاه کنتور هوشمند / الحاقیه مناقصه، مناقصه تهیه، حمل، نصب و راه اندازی دستگاه کنتور هوشمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974655/استعلام-اجاره-یک-دستگاه-بیل-مکانیکی'>استعلام اجاره یک دستگاه بیل مکانیکی / استعلام, استعلام اجاره یک دستگاه بیل مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974656/استعلام-ترمیم-آسفالت-حوادث-و-انشعابات-لوله-گذاری-آب-و-فاضلاب'>استعلام ترمیم آسفالت حوادث و انشعابات لوله گذاری آب و فاضلاب / استعلام , استعلام ترمیم آسفالت حوادث و انشعابات لوله گذاری آب و فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974657/استعلام-مبل-استیل-نه-نفره-96-8-21'>استعلام مبل استیل نه نفره 96.8.21 / استعلام ,استعلام مبل استیل نه نفره 96.8.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974658/استعلام-اجاره-یک-دستگاه-تانکر-آبرسان'>استعلام اجاره یک دستگاه تانکر آبرسان / استعلام,استعلام اجاره یک دستگاه تانکر آبرسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974659/استعلام-اجاره-یک-دستگاه-گریدر'>استعلام اجاره یک دستگاه گریدر / استعلام, استعلام اجاره یک دستگاه گریدر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974660/استعلام-​گوشت-منجمد-سردست-بدون-استخوان'>استعلام ​گوشت منجمد سردست بدون استخوان  / استعلام ,استعلام ​گوشت منجمد سردست بدون استخوان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974662/استعلام-اجاره-یک-دستگاه-گریدر-به-مدت--'>استعلام اجاره یک دستگاه گریدر به مدت ... / استعلام, استعلام اجاره یک دستگاه گریدر به مدت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974663/اولین-کنفرانس-ملی-حقوق-و-علوم-سیاسی'>اولین کنفرانس ملی حقوق و علوم سیاسی  / اولین کنفرانس ملی حقوق و علوم سیاسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974664/استعلام-اجاره-یک-دستگاه-تراکتور'>استعلام اجاره یک دستگاه تراکتور / استعلام, استعلام اجاره یک دستگاه تراکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974666/همایش-چالش-ها-و-فرصت-های-فناوری-اطلاعات-در-آموزش'>همایش چالش ها و فرصت های فناوری اطلاعات در آموزش / همایش چالش ها و فرصت های فناوری اطلاعات در آموزش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974668/مناقصه-امور-حمل-و-نقل-درون-شهری-و-برون-شهری'>مناقصه امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974669/استعلام-دستگاه-های-پزشکی-و--'>استعلام دستگاه های پزشکی و ... / استعلام ,استعلام دستگاه های پزشکی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974670/استعلام-اجاره-یک-دستگاه-تانکر-آبرسان'>استعلام اجاره یک دستگاه تانکر آبرسان / استعلام,استعلام اجاره یک دستگاه تانکر آبرسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974672/مناقصه-اجرای-پروژه-گابیون-بندی'>مناقصه اجرای پروژه گابیون بندی / مناقصه , مناقصه اجرای پروژه گابیون بندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974673/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-خرید-900-دستگاه-ویلچر-بزرگسال'>مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 900 دستگاه ویلچر بزرگسال / آگهی مناقصه , مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 900 دستگاه ویلچر بزرگسال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974674/استعلام-اجرای-عملیات-آنالیز-ارتعاشات-الکتروفن-های-سالن-رنگ-2-و--'>استعلام اجرای عملیات آنالیز ارتعاشات الکتروفن های سالن رنگ 2 و ... / استعلام, استعلام اجرای عملیات آنالیز ارتعاشات الکتروفن های سالن رنگ 2 و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974675/استعلام-اجاره-یک-دستگاه-تانکر-آبرسان'>استعلام اجاره یک دستگاه تانکر آبرسان / استعلام,استعلام اجاره یک دستگاه تانکر آبرسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974677/استعلام-ورق-تسمه--قوطی--'>استعلام ورق- تسمه - قوطی... / استعلام, استعلام ورق- تسمه - قوطی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974678/همایش-ارتقای-راهکارهای-سلامت-و-چالش-ها'>همایش ارتقای راهکارهای سلامت و چالش ها  / همایش ارتقای راهکارهای سلامت و چالش ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974679/مناقصه-خدمات-حمل-و-نقل'>مناقصه خدمات حمل و نقل / مناقصه ,مناقصه خدمات حمل و نقل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974681/دهمین-همایش-بین-المللی-موتورهای-درونسوز-و-نفت'>دهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت / دهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974682/استعلام-اجاره-یک-دستگاه-لودر-90'>استعلام اجاره یک دستگاه لودر 90  / استعلام, استعلام اجاره یک دستگاه لودر 90 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974684/نخستین-همایش-ملی-سبک-زندگی-و-سلامت'>نخستین همایش ملی سبک زندگی و سلامت / نخستین همایش ملی سبک زندگی و سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974685/مناقصه-اجرای-پروژه-مرمت-مکانیکی-(سنگی-و-گابیونی)'>مناقصه اجرای پروژه مرمت مکانیکی (سنگی و گابیونی)  / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه مرمت مکانیکی (سنگی و گابیونی) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974686/مناقصه-خرید-700-متر-تابلوی-اطلاعاتی'>مناقصه خرید 700 متر تابلوی اطلاعاتی / مناقصه , مناقصه خرید 700 متر تابلوی اطلاعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974689/استعلام-پروژه-بازنگری-و-اصلاح-و-تکمیل'>استعلام پروژه بازنگری و اصلاح و تکمیل  / استعلام ,استعلام پروژه بازنگری و اصلاح و تکمیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974690/استعلام-انژیوکت-ایمن-صورتی-پزشکی-PRO-S'>استعلام انژیوکت ایمن صورتی پزشکی PRO S  / استعلام,استعلام انژیوکت ایمن صورتی پزشکی PRO S </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974691/استعلام-برگزاری-سمینارها-و-بازدیدها--'>استعلام برگزاری سمینارها و بازدیدها... / استعلام, استعلام برگزاری سمینارها و بازدیدها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974692/استعلام-پروژه-بازنگری-و-اصلاح-و-تکمیل'>استعلام پروژه بازنگری و اصلاح و تکمیل  / استعلام ,استعلام پروژه بازنگری و اصلاح و تکمیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974693/نقش-مهندسی-عمران--معماری-و-شهرسازی-در-تحقق-اقتصاد-مقاومتی'>نقش مهندسی عمران  ، معماری و شهرسازی در تحقق اقتصاد مقاومتی / نقش مهندسی عمران  ، معماری و شهرسازی در تحقق اقتصاد مقاومتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974694/استعلام-250-متر-پارچه-مبلی-نارنجی'>استعلام 250 متر پارچه مبلی نارنجی / استعلام, استعلام 250 متر پارچه مبلی نارنجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974695/استعلام-خرید-و-نصب-یک-دستگاه-راه-بند'>استعلام خرید و نصب یک دستگاه راه بند / استعلام ,استعلام خرید و نصب یک دستگاه راه بند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974696/مناقصه-اجرای-پروژه-سنگی-ملاتی'>مناقصه  اجرای پروژه سنگی ملاتی / مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای پروژه سنگی ملاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974698/استعلام-کفپوش-وینفکس'>استعلام کفپوش وینفکس / استعلام ,استعلام کفپوش وینفکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974699/استعلام-100-بسته-5-کیلویی-قند'>استعلام 100 بسته 5 کیلویی قند  / استعلام ، استعلام 100 بسته 5 کیلویی قند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974701/استعلام-GALAXY-TAB'>استعلام GALAXY TAB / استعلام ,استعلام GALAXY TAB</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974702/مناقصه-اجرای-پروژه-گابیون-بندی-پارسل--'>مناقصه اجرای پروژه گابیون بندی پارسل ... / مناقصه , مناقصه اجرای پروژه گابیون بندی پارسل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974704/استعلام-اجرای-طرح-کود-سبز'>استعلام اجرای طرح کود سبز / استعلام ,استعلام اجرای طرح کود سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974707/استعلام-سرویس-و-آورهال-تب-چنجر-ترانس'>استعلام سرویس و آورهال تب چنجر ترانس / استعلام, استعلام سرویس و آورهال تب چنجر ترانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974708/استعلام-اجاره-یک-دستگاه-تانکر-آبرسان'>استعلام اجاره یک دستگاه تانکر آبرسان / استعلام,استعلام اجاره یک دستگاه تانکر آبرسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974709/استعلام-لیتیوم-بروماید-96-8-21'>استعلام لیتیوم بروماید 96.8.21 / استعلام, استعلام لیتیوم بروماید 96.8.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974710/استعلام-پرینتر-لیزری-اچ-پی-مدل-m402n'>استعلام پرینتر لیزری اچ پی مدل m402n     / استعلام، استعلام پرینتر لیزری اچ پی مدل m402n    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974711/استعلام-قند-بسته-بندی'>استعلام قند بسته بندی  / استعلام ,استعلام قند بسته بندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974712/استعلام-هوزینگ-مارک-PALL'>استعلام هوزینگ مارک PALL / استعلام , استعلام هوزینگ مارک PALL</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974714/استعلام-طراحی-و-ساخت-مودم-صنعتی-مخابراتی'>استعلام طراحی و ساخت مودم صنعتی مخابراتی / استعلام, استعلام طراحی و ساخت مودم صنعتی مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974715/استعلام-کفپوش-90-15'>استعلام کفپوش 90*15 / استعلام , استعلام کفپوش 90*15</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974716/استعلام-تن-ماهی-180-گرمی-درب-آسان-بازشو'>استعلام تن ماهی 180 گرمی درب آسان بازشو  / استعلام , استعلام تن ماهی 180 گرمی درب آسان بازشو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974718/استعلام-3-عدد-کیس-اسمبل-شده---96-8-21'>استعلام 3 عدد کیس اسمبل شده ... 96.8.21 / استعلام 3 عدد کیس اسمبل شده ... 96.8.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974719/استعلام-تعویض-9-دستگاه-سکسیونر'>استعلام تعویض 9 دستگاه سکسیونر / استعلام, استعلام تعویض 9 دستگاه سکسیونر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974720/استعلام-​لوازم-باغی-و-کاشت-فضای-سبز'>استعلام ​لوازم باغی و کاشت فضای سبز     / استعلام، استعلام ​لوازم باغی و کاشت فضای سبز    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974721/دومین-کنفرانس-ملی-دستاوردهای-نوین-در-صنایع-غذایی-و-تغذیه-سالم'>دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در صنایع غذایی و تغذیه سالم / دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در صنایع غذایی و تغذیه سالم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974722/استعلام-ابزارآلات-الکتریکی'>استعلام ابزارآلات الکتریکی  / استعلام ,استعلام ابزارآلات الکتریکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974723/استعلام-​نصب-چهار-دستگاه-تابلو-پارس'>استعلام ​نصب چهار دستگاه تابلو پارس / استعلام, استعلام ​نصب چهار دستگاه تابلو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974724/استعلام-رایانه-کامل'>استعلام رایانه کامل  / استعلام ,استعلام رایانه کامل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974725/استعلام-میز-و-صندلی'>استعلام میز و صندلی / استعلام، استعلام میز و صندلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974726/استعلام-خرید-4000-متر-کابل-نیمه-افشان'>استعلام خرید 4000 متر کابل نیمه افشان  / استعلام , استعلام خرید 4000 متر کابل نیمه افشان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974727/استعلام-مانیتور'>استعلام مانیتور / استعلام , استعلام مانیتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974728/استعلام-احداث-فونداسیون-تامین-و-نصب-دکل'>استعلام احداث فونداسیون تامین و نصب دکل  / استعلام ,استعلام احداث فونداسیون تامین و نصب دکل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974729/استعلام-بهسازی-ساختمان-کاشان'>استعلام بهسازی ساختمان کاشان / استعلام,استعلام بهسازی ساختمان کاشان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974730/استعلام-تن-ماهی-120گرمی-درب-آسان'>استعلام تن ماهی 120گرمی درب آسان  / استعلام , استعلام تن ماهی 120گرمی درب آسان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974731/استعلام-ریبون-چاپگر'>استعلام ریبون چاپگر / استعلام, استعلام ریبون چاپگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974732/استعلام-کف-شکنی-چاه-دستی-آب-آشامیدنی'>استعلام کف شکنی چاه دستی آب آشامیدنی / استعلام، استعلام کف شکنی چاه دستی آب آشامیدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974733/استعلام-رایانه-کامل'>استعلام رایانه کامل  / استعلام ,استعلام رایانه کامل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974734/استعلام-ریبون-چاپگر-5000'>استعلام ریبون چاپگر 5000 / استعلام , استعلام ریبون چاپگر 5000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974735/استعلام-​خرید-میتر-و-کانورتور-و-قفل-سخت'>استعلام ​خرید میتر و کانورتور و قفل سخت / استعلام, استعلام ​خرید میتر و کانورتور و قفل سخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974736/استعلام-شیرآلات-و-پیچ-و-مهره'>استعلام شیرآلات و پیچ و مهره / استعلام ,استعلام شیرآلات و پیچ و مهره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974737/استعلام-تهیه-و-چاپ-کتاب'>استعلام تهیه و چاپ کتاب  / استعلام ، استعلام تهیه و چاپ کتاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974738/استعلام-ریبون-چاپگر-4318'>استعلام ریبون چاپگر 4318 / استعلام, استعلام ریبون چاپگر 4318</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974739/استعلام-حمل-500-تن-سویا'>استعلام حمل 500 تن سویا / استعلام , استعلام حمل 500 تن سویا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974740/استعلام-30-دستگاه-یونیت'>استعلام 30 دستگاه یونیت  / استعلام, استعلام 30 دستگاه یونیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974741/استعلام-تابلوی-تبلیغاتی'>استعلام تابلوی تبلیغاتی     / استعلام، استعلام تابلوی تبلیغاتی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974742/استعلام-سیستم-ذخیره-ساز-STORAGE'>استعلام سیستم ذخیره ساز STORAGE / استعلام ,استعلام سیستم ذخیره ساز STORAGE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974743/استعلام-دارو--پزشکی-و-سلامت'>استعلام دارو ، پزشکی و سلامت / استعلام , استعلام دارو ، پزشکی و سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974744/استعلام-ریبون-چاپگر-2180'>استعلام ریبون چاپگر 2180 / استعلام, استعلام ریبون چاپگر 2180</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974745/استعلام-​نصب--تست-و-راه-اندازی-یک-دستگاه'>استعلام ​نصب ، تست و راه اندازی یک دستگاه  / استعلام, استعلام ​نصب ، تست و راه اندازی یک دستگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974746/اولین-همایش-ملی-صنایع-فرآوری-محصولات-کشاورزی'>اولین همایش ملی صنایع فرآوری محصولات کشاورزی / اولین همایش ملی صنایع فرآوری محصولات کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974747/استعلام-کاتریج-تونر-چاپگر-8220'>استعلام کاتریج تونر چاپگر 8220 / استعلام , استعلام کاتریج تونر چاپگر 8220</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974748/استعلام-​لوله-گذاری-خط-انتقال-و-ساختمان'>استعلام ​لوله گذاری خط انتقال و ساختمان  / استعلام، استعلام ​لوله گذاری خط انتقال و ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974749/استعلام-ریبون-چاپگر-PR2'>استعلام ریبون چاپگر PR2 / استعلام, استعلام ریبون چاپگر PR2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974750/استعلام-​کلاه-مردانه-نقاب-دار'>استعلام ​کلاه مردانه نقاب دار / استعلام, استعلام ​کلاه مردانه نقاب دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974751/استعلام-آموزش-رشته-های-صنایع-دستی'>استعلام آموزش رشته های صنایع دستی / استعلام, استعلام آموزش رشته های صنایع دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974752/استعلام-حفر-و-لوله-گذاری-و-آزمایش-پمپاژ'>استعلام حفر و لوله گذاری و آزمایش پمپاژ / استعلام , استعلام حفر و لوله گذاری و آزمایش پمپاژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974753/استعلام-دستگاه-چرخ-گوشت-صنعتی'>استعلام دستگاه چرخ گوشت صنعتی  / استعلام ,استعلام دستگاه چرخ گوشت صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974754/استعلام-لباس-نظامی-سریازی'>استعلام لباس نظامی سریازی / استعلام, استعلام لباس نظامی سریازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974755/استعلام-خرید-تجهیزات-شامل-تلویزیون--96-8-21'>استعلام خرید تجهیزات شامل تلویزیون...96.8.21 / استعلام, استعلام خرید تجهیزات شامل تلویزیون... 96.8.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974756/استعلام-خرید-مصالح-ساختمانی-درجه-یک'>استعلام خرید مصالح ساختمانی درجه یک  / استعلام، استعلام خرید مصالح ساختمانی درجه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974757/استعلام-لباس-ورزشی'>استعلام لباس ورزشی  / استعلام ,استعلام لباس ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974758/کنفرانس-ملی-نوآوری-های-کاربردی-در-علوم-مهندسی-برق'>کنفرانس ملی نوآوری های کاربردی در علوم مهندسی برق  / کنفرانس ملی نوآوری های کاربردی در علوم مهندسی برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974759/استعلام-یونیت-درام-چاپگر-5340-brother'>استعلام یونیت درام چاپگر 5340 brother / استعلام , استعلام یونیت درام چاپگر 5340 brother</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974760/استعلام-ریبون-چاپگر-SP40'>استعلام ریبون چاپگر SP40 / استعلام, استعلام ریبون چاپگر SP40</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974761/استعلام-مربای-تک-نفره-25-گرمی'>استعلام مربای تک نفره 25 گرمی  / استعلام, استعلام مربای تک نفره 25 گرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974762/استعلام-حفر-و-لوله-گذاری-و-آزمایش-پمپاژ'>استعلام حفر و لوله گذاری و آزمایش پمپاژ / استعلام , استعلام حفر و لوله گذاری و آزمایش پمپاژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974763/استعلام-​خرید-40-دستگاه-کنتور-اندازه-گیر'>استعلام ​خرید 40 دستگاه کنتور اندازه گیر  / استعلام, استعلام ​خرید 40 دستگاه کنتور اندازه گیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974764/استعلام-انجام-خدمات-حمل-و-نقل'>استعلام انجام خدمات حمل و نقل / استعلام، استعلام انجام خدمات حمل و نقل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974765/استعلام-خرید-7-دستگاه-کیوسک-بانکی'>استعلام خرید 7 دستگاه کیوسک بانکی  / استعلام , استعلام خرید 7 دستگاه کیوسک بانکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974766/همایش-هزاره-سوم-و-علوم-انسانی'>همایش هزاره سوم و علوم انسانی  / همایش هزاره سوم و علوم انسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974767/استعلام-​لوبیا-چیتی-ایرانی-درجه-یک'>استعلام ​لوبیا چیتی ایرانی درجه یک / استعلام, استعلام ​لوبیا چیتی ایرانی درجه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974768/استعلام-موکت-ظریف-مصور'>استعلام موکت ظریف مصور  / استعلام , استعلام موکت ظریف مصور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974769/استعلام-مواد-مصرفی-پزشکی'>استعلام مواد مصرفی پزشکی / استعلام, استعلام مواد مصرفی پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974770/استعلام-دوربین-سونی-با-وسایل-جانبی'>استعلام دوربین سونی با وسایل جانبی / استعلام, استعلام دوربین سونی با وسایل جانبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974771/استعلام-لوله-گذاری-با-لوله-فولادی'>استعلام لوله گذاری با لوله فولادی / استعلام , استعلام لوله گذاری با لوله فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974772/استعلام-​لوبیا-قرمز-درجه-یک-ایرانی'>استعلام ​لوبیا قرمز درجه یک ایرانی / استعلام, استعلام ​لوبیا قرمز درجه یک ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974773/استعلام-یکدستگاه-Nas-Storage'>استعلام یکدستگاه Nas Storage  / استعلام، استعلام یکدستگاه Nas Storage </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974774/استعلام-فن-سانتریفیوژ'>استعلام فن سانتریفیوژ  / استعلام، استعلام فن سانتریفیوژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974775/استعلام-ست-کامل-کامپیوتر--کیس--مونیتور'>استعلام ست کامل کامپیوتر : کیس + مونیتور / استعلام , استعلام ست کامل کامپیوتر : کیس + مونیتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974776/استعلام-14-عدد-جک-بازوئی-96-8-21'>استعلام 14 عدد جک بازوئی 96.8.21 / استعلام,استعلام 14 عدد جک بازوئی 96.8.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974777/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974778/استعلام-اجاق-گاز-سه-شعله'>استعلام اجاق گاز سه شعله  / استعلام , استعلام اجاق گاز سه شعله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974779/استعلام-دستگاه-چاپگر-اپسون-مدل-epson-L'>استعلام دستگاه چاپگر اپسون مدل epson L / استعلام, استعلام دستگاه چاپگر اپسون مدل epson L</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974780/استعلام-ایجاد-شبکه-محلی-کامپیوتری-پست'>استعلام ایجاد شبکه محلی کامپیوتری پست  / استعلام، استعلام ایجاد شبکه محلی کامپیوتری پست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974781/استعلام-دوربین-فیلمبرداری-و-عکاسی'>استعلام دوربین فیلمبرداری و عکاسی / استعلام, استعلام دوربین فیلمبرداری و عکاسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974782/استعلام-تعمیرات-سالن-مناقصات'>استعلام تعمیرات سالن مناقصات  / استعلام, استعلام تعمیرات سالن مناقصات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974783/استعلام-تجهیزات-خنک-کننده'>استعلام تجهیزات خنک کننده / استعلام, استعلام تجهیزات خنک کننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974784/استعلام-CPU-BOARD'>استعلام CPU BOARD / استعلام , استعلام CPU BOARD</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974785/استعلام-کنتور-الکترومغناطیس-4-اینچ'>استعلام کنتور الکترومغناطیس 4 اینچ / استعلام, استعلام کنتور الکترومغناطیس 4 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974786/استعلام-پشتیبانی-دو-دستگاه-فایروال-فورت'>استعلام پشتیبانی دو دستگاه فایروال فورت / استعلام, استعلام پشتیبانی دو دستگاه فایروال فورت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974787/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت-دو-فصل'>استعلام کولر گازی اسپیلت دو فصل  / استعلام, استعلام کولر گازی اسپیلت دو فصل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974788/استعلام-تامین-و-ارسال-اثاثیه-96-8-21'>استعلام تامین و ارسال اثاثیه  96.8.21 / استعلام,استعلام تامین و ارسال اثاثیه  96.8.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974789/استعلام-پشتیبانی-دو-دستگاه-فایروال-فورت-مدل--'>استعلام پشتیبانی دو دستگاه فایروال فورت مدل... / استعلام, استعلام پشتیبانی دو دستگاه فایروال فورت مدل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974790/استعلام-رله-دیفرانسیل'>استعلام رله دیفرانسیل / استعلام, استعلام رله دیفرانسیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974791/اصلاحیه-مناقصه-خرید-لوله-پروژه-خط-انتقال-آب'>اصلاحیه مناقصه خرید لوله پروژه خط انتقال آب  / اصلاحیه مناقصه , مناقصه خرید لوله پروژه خط انتقال آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974792/استعلام-داکت-کشی-کنار-لدرهای-اطاق-ماکس-96-8-21'>استعلام داکت کشی کنار لدرهای اطاق ماکس 96.8.21 / استعلام، استعلام داکت کشی کنار مسیر لدرهای اطاق ماکس 96.8.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974793/سومین-کنفرانس-بین-المللی-ادبیات-و-پژوهش-های-تطبیقی'>سومین کنفرانس بین المللی ادبیات و پژوهش های تطبیقی / سومین کنفرانس بین المللی ادبیات و پژوهش های تطبیقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974794/استعلام-چاپ-رنگی-A3'>استعلام چاپ رنگی A3  / استعلام,  استعلام چاپ رنگی A3 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974795/مناقصه-انجام-امور-نظارتی-پروژه-های-آب-و-خاک'>مناقصه انجام امور نظارتی پروژه های آب و خاک / مناقصه ,مناقصه انجام امور نظارتی پروژه های آب و خاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974796/استعلام-کارت-یدکی-تجهیزات-فیبر-نوری'>استعلام کارت یدکی تجهیزات فیبر نوری  / استعلام,  استعلام کارت یدکی تجهیزات فیبر نوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974797/استعلام-چاپگر-brother-HL--5450DN'>استعلام چاپگر brother HL - 5450DN / استعلام, استعلام چاپگر brother HL - 5450DN</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974798/استعلام-صفحه-برنجی'>استعلام صفحه برنجی / استعلام , استعلام صفحه برنجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974799/استعلام-پنجره-های-دو-جداره-upvc'>استعلام پنجره های دو جداره upvc / استعلام ,استعلام پنجره های دو جداره upvc</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974800/استعلام-تسمه'>استعلام تسمه  / استعلام , استعلام تسمه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974801/استعلام-گوشی-ای-پی-فون-مدل-IP-PHONE'>استعلام گوشی ای پی فون مدل IP PHONE  / استعلام, استعلام گوشی ای پی فون مدل IP PHONE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974802/مناقصه-اجرای-شبکه-فاضلاب'>مناقصه اجرای شبکه فاضلاب  / مناقصه ,مناقصه اجرای شبکه فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974803/استعلام-استخر--سونا--جکوزی-و--'>استعلام استخر ، سونا ، جکوزی و ...  / استعلام, استعلام استخر ، سونا ، جکوزی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974804/استعلام-ساندویچ-پانل'>استعلام ساندویچ پانل / استعلام ,استعلام ساندویچ پانل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974805/نخستین-کنفرانس-ملی-بیمه--مدیریت-و-اقتصاد-مقاومتی'>نخستین کنفرانس ملی بیمه ، مدیریت و اقتصاد مقاومتی / نخستین کنفرانس ملی بیمه ، مدیریت و اقتصاد مقاومتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974806/استعلام-سرور-رایانه-مدل-DL380-G9'>استعلام سرور رایانه مدل DL380 G9  / استعلام، استعلام سرور رایانه مدل DL380 G9 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974807/استعلام-خرید-چاپگر'>استعلام خرید چاپگر / استعلام, استعلام خرید چاپگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974808/استعلام-کولر-اسپلیت-12000-سرد-و-گرم-پاکشوما'>استعلام کولر اسپلیت 12000 سرد و گرم پاکشوما / استعلام, استعلام کولر اسپلیت 12000 سرد و گرم پاکشوما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974809/مناقصه-واگذاری-بخشی-از-خدمات-امور-حجمی'> مناقصه واگذاری بخشی از خدمات امور حجمی  / مناقصه , مناقصه واگذاری بخشی از خدمات امور حجمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974810/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستایی-96-8-21'>استعلام اجرای طرح هادی روستایی  96.8.21 / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستایی  96.8.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974811/استعلام-MINI-PC'>استعلام MINI PC  / استعلام , استعلام MINI PC </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974812/استعلام-الکترود-هدایت-سنج-Az'>استعلام الکترود هدایت سنج Az      / استعلام، استعلام الکترود هدایت سنج Az     </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974813/استعلام-​​به-تعداد-103-بسته-36-عددی'>استعلام ​​به تعداد 103 بسته 36 عددی / استعلام, استعلام ​به تعداد 103 بسته 36 عددی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974815/استعلام-پمپ-اتا-125--250-کوبله'>استعلام پمپ اتا 125 - 250 کوبله  / استعلام, استعلام پمپ اتا 125 - 250 کوبله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974816/استعلام-ترازو-آزمایشگاهی'>استعلام ترازو آزمایشگاهی  / استعلام , ترازو آزمایشگاهی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974817/استعلام-لپ-تاب-ASUS-K456UR-B'>استعلام لپ تاب ASUS K456UR-B  / استعلام، استعلام لپ تاب ASUS K456UR-B </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974818/استعلام-تعداد-65-عدد-هارد-سیگیت-مدل-اس--'>استعلام تعداد 65 عدد هارد سیگیت مدل اس ... / استعلام , استعلام تعداد 65 عدد هارد سیگیت مدل اس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974819/استعلام-پایه-عصاره-گیر-خاک-شناسی'>استعلام پایه عصاره گیر خاک شناسی  / استعلام ,استعلام پایه عصاره گیر خاک شناسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974820/استعلام-ph-orp-c-مدل-tes-1380k-ساخت-کم--'>استعلام ph/orp/c مدل tes-1380k ساخت کم ... / استعلام، استعلام ph/orp/c مدل tes-1380k ساخت کم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974821/استعلام-عملیات-کپه-کاری-در-سطح-10-هکتار'>استعلام عملیات کپه کاری در سطح 10 هکتار  / استعلام , استعلام عملیات کپه کاری در سطح 10 هکتار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974822/استعلام-نیاز-به-راه-بند-بالان'>استعلام نیاز به راه بند بالان  / استعلام , استعلام نیاز به راه بند بالان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974823/استعلام-خرید-چاپگر'>استعلام خرید چاپگر / استعلام, استعلام خرید چاپگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974824/استعلام-​ست-سمپلر-4-تایی'>استعلام ​ست سمپلر 4 تایی     / استعلام، استعلام ​ست سمپلر 4 تایی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974825/استعلام-احداث-کانال'>استعلام احداث کانال / استعلام , استعلام احداث کانال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973963/اگهی-مزایده-واگذاری-بوفه-تاقه-دار'>اگهی مزایده  واگذاری  بوفه تاقه دار / اگهی مزایده , مزایده واگذاری  بوفه تاقه دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973965/مزایده-آپارتمان-مسکونی-اموال-غیرمنقول'>مزایده آپارتمان مسکونی اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی اموال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973966/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-بیست-و-یک-اردبیل'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش بیست و یک اردبیل / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش بیست و یک اردبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973968/مزایده-سواری-پژو-206'>مزایده سواری پژو 206  / مزایده,مزایده سواری پژو 206 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973972/مزایده-فروش-5-قطعه-زمین-تجدید'>مزایده فروش 5 قطعه زمین تجدید  / مزایده,مزایده فروش 5 قطعه زمین تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973974/مزایده-پلاک-272-فرعی-از-17-فرعی-از-58-اصلی'>مزایده پلاک 272 فرعی از 17 فرعی از 58 اصلی / مزایده,مزایده پلاک 272 فرعی از 17 فرعی از 58 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973975/مزایده-شش-ساعت-آب-و-اراضی-مرحله-اول'>مزایده شش ساعت آب و اراضی مرحله اول  / مزایده,مزایده شش ساعت آب و اراضی مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973978/مزایده-مرغداری-مساحت-5354متر'>مزایده مرغداری مساحت 5354متر  / مزایده,مزایده مرغداری مساحت 5354متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973979/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-265-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 265 متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 265 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973980/مزایده-پلاک-ثبتی-1470-فرعی-از-20-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 1470 فرعی از 20 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1470 فرعی از 20 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973981/مزایده-ششدانگ-زمین-بخش-یک-شاهرود'>مزایده ششدانگ زمین بخش یک شاهرود  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش یک شاهرود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973984/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-عرصه-204-05متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت عرصه 204.05متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت عرصه 204.05متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973985/مزایده-واگذاری-به-اجاره-جایگاه-سی-ان-جی-شماره-3-مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری به اجاره جایگاه سی ان جی شماره 3  مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری به اجاره جایگاه سی ان جی شماره 3 مرحله دوم نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973986/مزایده-پلاک-ثبتی-13669-فرعی-از-126-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 13669 فرعی از 126 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 13669 فرعی از 126 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973987/مزایده-بسته-شش-تایی-نوشابه-یک-ونیم-لیتری'>مزایده بسته شش تایی نوشابه یک ونیم لیتری / مزایده,مزایده بسته شش تایی نوشابه یک ونیم لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973988/مزایده-فروش-500-هزار-تن-سنگ-آهن-کلوخه-مگنتیت--'>مزایده فروش 500 هزار تن سنگ آهن کلوخه مگنتیت... / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش 500 هزار تن سنگ آهن کلوخه مگنتیت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973990/مزایده-سه-دانگ-از-ملک-بدون-سابقه-ثبتی-با-نمای-سنگ-نوبت-سوم'>مزایده سه دانگ از ملک بدون سابقه ثبتی با نمای سنگ نوبت سوم  / مزایده,مزایده سه دانگ از ملک بدون سابقه ثبتی با نمای سنگ نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973993/مزایده-قطعه-اول-و-سوم-به-پلاک-ثبتی-4476-16366-اموال-غیرمنقول'>مزایده قطعه اول و سوم به پلاک ثبتی 4476/16366 اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده قطعه اول و سوم به پلاک ثبتی 4476/16366 اموال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973995/مزایده-تعدادی-از-ماشین-آلات-و-قطعات-مازاد-برنیاز-خود'>مزایده تعدادی از ماشین آلات و قطعات مازاد برنیاز خود  / مزایده ، مزایده تعدادی از ماشین آلات و قطعات مازاد برنیاز خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974003/فراخوان-تامین-منابع-مالی-طراحی-احداث--تکمیل-و-بهره-برداری-از-تاسیسات-فاضلاب--نوبت-دوم'>فراخوان تامین منابع مالی، طراحی، احداث ، تکمیل و بهره برداری از تاسیسات فاضلاب...نوبت دوم  / آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار، فراخوان تامین منابع مالی، طراحی، احداث ، تکمیل و بهره برداری از تاسیسات فاضلاب...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974004/مزایده-بهره-برداری-از-بوفه-داخل-اداره'>مزایده بهره برداری از بوفه داخل اداره  / مزایده, مزایده بهره برداری از بوفه داخل اداره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974008/مزایده-فروش-120-تن-ضایعات-سرب-و-فروش-4-400-تن-مواد-فلزی---(نوبت-اول)'>مزایده فروش 120 تن ضایعات سرب و فروش 4/400 تن مواد فلزی ... (نوبت اول) / مزایده, مزایده فروش 120 تن ضایعات سرب و فروش 4/400 تن مواد فلزی ... (نوبت اول)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974012/مزایده-ابزارآلات-از-قبیل-اچ-10--اره-ایرانی-و--'>مزایده ابزارآلات از قبیل اچ 10،  اره ایرانی و ... / آگهی مزایده, مزایده ابزارآلات از قبیل اچ 10،  اره ایرانی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974015/آگهی-حراج-فروش-تعداد-55-دستگاه-خودرو'>آگهی حراج فروش  تعداد 55 دستگاه خودرو / آگهی حراج حضوری ، آگهی حراج فروش  تعداد 55 دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974016/مزایده-واگذاری-سایت-اینترنت'>مزایده واگذاری سایت اینترنت  / مزایده , مزایده واگذاری سایت اینترنت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974021/مزایده-اقلام-ضایعاتی-96-8-21'>مزایده اقلام ضایعاتی 96.8.21 / مزایده , مزایده اقلام ضایعاتی 96.8.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974022/مزایده-اجاره-زمین-کشاورزی-(دیم)'>مزایده اجاره زمین کشاورزی (دیم) / مزایده , مزایده اجاره زمین کشاورزی (دیم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974026/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-و-محوطه-مساحت-717-78متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه مساحت 717.78متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه مساحت 717.78متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974027/مزایده-ماشین-آلات-مازاد-خود'>مزایده ماشین آلات مازاد خود  / مزایده , مزایده ماشین آلات مازاد خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974029/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-باغ-و-زمین-نوبت-دوم'>مزایده اموال غیرمنقول شامل باغ و زمین نوبت دوم / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل باغ و زمین نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974033/مزایده-ماترک-شامل-4-قطعه-ملک-تجدید'>مزایده ماترک شامل 4 قطعه ملک تجدید / مزایده,مزایده ماترک شامل 4 قطعه ملک تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974035/مزایده-اقلام-فرسوده-و-خارج-از-رده'>مزایده اقلام فرسوده و خارج از رده  / آگهی مزایده عمومی، مزایده اقلام فرسوده و خارج از رده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974036/مزایده-5-باب-دکان-بخش-شش-گیلان'>مزایده 5 باب دکان بخش شش گیلان  / مزایده,مزایده 5 باب دکان بخش شش گیلان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974037/مزایده-واگذاری-پنج-باب-جایگاه-CNG'>مزایده واگذاری پنج باب جایگاه CNG  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری پنج باب جایگاه CNG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974038/مزایده-10-راس-احشام'>مزایده 10 راس احشام / مزایده, مزایده 10 راس احشام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974040/مزایده-4-قطعه-زمین'>مزایده 4 قطعه زمین / مزایده,مزایده 4 قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974044/مزایده-فروش-8-دستگاه-اتومبیل-سواری-96-8-21'>مزایده فروش 8 دستگاه اتومبیل سواری 96.8.21 / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش 8 دستگاه اتومبیل سواری 96.8.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974045/مزایده-ملک-کاربری-کشاورزی-مال-غیرمنقول'>مزایده ملک کاربری کشاورزی مال غیرمنقول / مزایده,مزایده ملک کاربری کشاورزی مال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974046/تجدید-مزایده-واگذاری-محل-بوفه-دانشجویی'>تجدید مزایده واگذاری محل بوفه دانشجویی / آگهی مزایده عمومی، تجدید مزایده واگذاری محل بوفه دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974048/مزایده-عملیات-جمع-آوری-و-تفکیک-ضایعات-و-پسماندهای-خشک-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مزایده عملیات جمع آوری و تفکیک ضایعات و پسماندهای خشک سطح شهر نوبت دوم / آگهی مزایده کتبی , مزایده عملیات جمع آوری و تفکیک ضایعات و پسماندهای خشک سطح شهر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974051/مزایده-ملک-مساحت-65-متر-قدمت-ده-ساله'>مزایده ملک مساحت 65 متر قدمت ده ساله / مزایده,مزایده ملک مساحت 65 متر قدمت ده ساله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974054/مزایده-تعدادی-از-کامیونت-های-مجهز-به-یخچال'>مزایده تعدادی از کامیونت های مجهز به یخچال  / آگهی مزایده، مزایده تعدادی از کامیونت های مجهز به یخچال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974055/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-پلاک-1407-مجزی-شده'>مزایده ششدانگ یکباب منزل پلاک 1407 مجزی شده / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل پلاک 1407 مجزی شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974056/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-شش-قوچان'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش شش قوچان / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش شش قوچان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974057/مزایده-فروش-چهار-دستگاه-خودروی-سواری'>مزایده فروش چهار دستگاه خودروی سواری / مزایده عمومی, مزایده فروش چهار دستگاه خودروی سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974058/مزایده-فروش-حدود-72-تن-سیم-مسی-نو-نمره-16--نوبت-دوم'>مزایده فروش حدود 72 تن سیم مسی نو نمره 16 - نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده فروش حدود 72 تن سیم مسی نو نمره 16 - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974060/مزایده-آپارتمان-مساحت-74-31متر'>مزایده آپارتمان مساحت 74.31متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 74.31متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974064/مزایده-ملک-بخش-نه-ثبت-نکا-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش نه ثبت نکا نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش نه ثبت نکا نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974067/مزایده-ملک-مساحت-156-62متر'>مزایده ملک مساحت 156.62متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 156.62متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974070/مزایده-اجاره-دفتر-املاک-برج'>مزایده اجاره دفتر املاک برج  / آگهی مزایده عمومی، مزایده اجاره دفتر املاک برج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974071/مزایده-سرقفلی-پلاک-ثبتی-بخش-شش-تبریز-نوبت-دوم'>مزایده سرقفلی پلاک ثبتی بخش شش تبریز نوبت دوم  / مزایده,مزایده سرقفلی پلاک ثبتی بخش شش تبریز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974072/مزایده-ملک-بخش-5-تبریز-نوبت-دوم'>مزایده ملک بخش 5 تبریز نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک بخش 5 تبریز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974073/مزایده-اجاره-مجموعه-ورزشی-آبی-سرپوشیده'>مزایده اجاره مجموعه ورزشی آبی سرپوشیده / آگهی مزایده عمومی، مزایده اجاره مجموعه ورزشی آبی سرپوشیده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974074/مزایده-فروش-تعداد-2-دستگاه-خودرو-سواری-پیکان'>مزایده فروش تعداد 2 دستگاه خودرو سواری پیکان  / آگهی مزایده ، مزایده فروش تعداد 2 دستگاه خودرو سواری پیکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974075/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-سیصد-متر-و-منزل-مسکونی'>مزایده ششدانگ زمین مساحت سیصد متر و منزل مسکونی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت سیصد متر و منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974076/مزایده-اجاره-واحد-سولفوناسیون-خود'>مزایده اجاره واحد سولفوناسیون خود  / مزایده, مزایده اجاره واحد سولفوناسیون خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974077/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-دو-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش دو نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش دو نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974080/مزایده-یک-دانگ-مشاع-از-زمین-بخش-دو-نوبت-اول'>مزایده یک دانگ مشاع از زمین بخش دو نوبت اول / مزایده,مزایده یک دانگ مشاع از زمین بخش دو نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974081/مزایده-واگذاری-شش-دانگ-عرصه-و-اعیان-یک-باب-ساختمان-و--'>مزایده واگذاری شش دانگ عرصه و اعیان یک باب ساختمان و ... / آگهی مزایده ، مزایده واگذاری شش دانگ عرصه و اعیان یک باب ساختمان و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974083/مزایده-ملک-دو-خوابه-نوبت-دوم'>مزایده ملک دو خوابه نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک دو خوابه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974085/مزایده-اجاره-سیستم-استحصال-گاز-Co2-نیروگاه-بعثت-96-8-21'>مزایده اجاره سیستم استحصال گاز Co2 نیروگاه بعثت 96.8.21 / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده اجاره سیستم استحصال گاز Co2 نیروگاه بعثت نوبت اول 96.8.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974086/مزایده-آپارتمان-101-70متر-اموال-غیرمنقول'>مزایده آپارتمان 101.70متر اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده آپارتمان 101.70متر اموال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974087/مزایده-لوازم-اداری-غیر-قابل-استفاده-و-اسقاط'>مزایده  لوازم اداری غیر قابل استفاده و اسقاط  / آگهی مزایده عمومی, مزایده  لوازم اداری غیر قابل استفاده و اسقاط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974089/مزایده-ملک-با-قدمت-20-سال-نوبت-اول'>مزایده ملک با قدمت 20 سال نوبت اول / مزایده,مزایده ملک با قدمت 20 سال نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974090/مزایده-ساختمان-تجاری-و-مسکونی-4-طبقه-روی-پیلوت'>مزایده ساختمان تجاری و مسکونی 4 طبقه روی پیلوت  / مزایده,مزایده ساختمان تجاری و مسکونی 4 طبقه روی پیلوت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974091/مزایده-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده یک خط تلفن همراه / آگهی مزایده, مزایده یک خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974094/مزایده-یک-قطعه-زمین-خانه-سرا-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین خانه سرا نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین خانه سرا نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974095/مزایده-ملک-یک-واحد-مرغداری-اموال-غیرمنقول-نوبت-اول'>مزایده ملک یک واحد مرغداری اموال غیرمنقول نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک یک واحد مرغداری اموال غیرمنقول نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974096/مزایده-خودروی-سواری-پژوپارس'>مزایده خودروی سواری پژوپارس  / مزایده,مزایده خودروی سواری پژوپارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974098/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-شش-قطعه-ملک-نوبت-دوم'>مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک شش قطعه ملک نوبت دوم / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک شش قطعه ملک نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974101/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-ششصد-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت ششصد متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت ششصد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974102/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974103/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-1058-11متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 1058.11متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 1058.11متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974105/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-4748-71متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 4748.71متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 4748.71متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974106/مزایده-اجاره-محل-(مکان)-دکه-های-سطح-شهر'>مزایده اجاره محل (مکان) دکه های سطح شهر  / آگهی مزایده , مزایده اجاره محل (مکان) دکه های سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974108/مزایده-ملک-با-زیرزمین-4-طبقه-دارای-مغازه-تجاری'>مزایده ملک با زیرزمین 4 طبقه دارای مغازه تجاری / مزایده,مزایده ملک با زیرزمین 4 طبقه دارای مغازه تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974109/مزایده-لباس-مجلسی-حریر-بلند-زنانه'>مزایده لباس مجلسی حریر بلند زنانه  / آگهی مزایده, مزایده لباس مجلسی حریر بلند زنانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974112/مزایده-ششدانگ-زمین-با-بنای-احداثی-279متر'>مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 279متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 279متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974114/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-125-21متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 125.21متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 125.21متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974119/مزایده-اجاره-بوفه-و-سرویس-بهداشتی'>مزایده اجاره بوفه و سرویس بهداشتی  / آگهی مزایده کتبی , مزایده اجاره بوفه و سرویس بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974120/مزایده-پلاک-ثبتی-1115-فرعی-از-سی-و-نه-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 1115 فرعی از سی و نه اصلی  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1115 فرعی از سی و نه اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974123/مزایده-پلاک-ثبتی-48-8427-بخش-یازده-تهران'>مزایده پلاک ثبتی 48/8427 بخش یازده تهران / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 48/8427 بخش یازده تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974125/مزایده-فروش-خودرو-سمند'>مزایده فروش خودرو سمند / آگهی مزایده , مزایده فروش خودرو سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974127/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-450متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 450متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 450متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974129/مزایده-سه-عدد-بیلبورد-تبلیغاتی-نوبت-دوم'>مزایده سه عدد بیلبورد تبلیغاتی نوبت دوم  / اگهی مزایده , مزایده سه عدد بیلبورد تبلیغاتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974130/مزایده-فروش-چند-قطعه-از-زمینهای-خود-نوبت-دوم'>مزایده فروش چند قطعه از زمینهای خود نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش چند قطعه از زمینهای خود نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974131/مزایده-فروش-پراید-به-رنگ-نقره-ای'>مزایده فروش پراید به رنگ نقره ای  / آگهی مزایده , مزایده فروش پراید به رنگ نقره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974132/مزایده-یکدستگاه-خودروی-پراید-سفید-رنگ'>مزایده یکدستگاه خودروی پراید سفید رنگ  / مزایده, مزایده یکدستگاه خودروی پراید سفید رنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974133/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-یکصد-و-چهار-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت یکصد و چهار متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت یکصد و چهار متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974135/مزایده-روکش-آلومینیوم-مسلح'>مزایده روکش آلومینیوم مسلح / اگهی مزایده , مزایده روکش آلومینیوم مسلح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974137/مزایده-منزل-مسکونی-ویلایی-قدمت-35-سال'>مزایده منزل مسکونی ویلایی قدمت 35 سال / مزایده,مزایده منزل مسکونی ویلایی قدمت 35 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974138/مزایده-تعداد-5-عدد-تشک-طبی-نوبت-دوم'>مزایده تعداد 5 عدد تشک طبی نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده تعداد 5 عدد تشک طبی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974139/مزایده-فروش-حدود-60-تن-سیم-مسی-اسقاط--نوبت-دوم'>مزایده فروش حدود 60 تن سیم مسی اسقاط - نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش حدود 60 تن سیم مسی اسقاط - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974141/مزایده-فروش-وانت-مزدا-تک-کابین-و-دوکابین-و---نوبت-دوم--اصلاحیه'>مزایده فروش وانت مزدا تک کابین و دوکابین و ... نوبت دوم - اصلاحیه / اصلاحیه آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش وانت مزدا تک کابین و دوکابین- نوبت دوم - اصلاحیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974142/مزایده-عمومی-فروش-تعدادی-از-املاک-و-مستغلات'>مزایده عمومی فروش تعدادی از املاک و مستغلات / مزایده,مزایده عمومی فروش تعدادی از املاک و مستغلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974143/حراج-عملیات-بهره-برداری-از-رستوران-منطقه'>حراج عملیات بهره برداری از رستوران منطقه  / مزایده , حراج عملیات بهره برداری از رستوران منطقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974144/مزایده-ملک-مسکونی-تجاری-با-قدمت-ده-سال'>مزایده ملک مسکونی تجاری با قدمت ده سال / مزایده,مزایده ملک مسکونی تجاری با قدمت ده سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974146/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-کامیونت-الوند-6-5-تن-مدل-1390-تیپ-آنو'>مزایده یک دستگاه اتومبیل کامیونت الوند 6/5 تن مدل 1390 تیپ آنو  / مزایده ,مزایده یک دستگاه اتومبیل کامیونت الوند 6/5 تن مدل 1390 تیپ آنو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974147/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-ده-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی بخش ده نوبت دوم  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش ده نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974148/مزایده-فروش-یک-دست-مبل-راحتی-و--'>مزایده فروش یک دست مبل راحتی و ... / مزایده , مزایده فروش یک دست مبل راحتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974151/مزایده-ملک-با-قدمت-25-سال-نوبت-اول'>مزایده ملک با قدمت 25 سال نوبت اول / مزایده,مزایده ملک با قدمت 25 سال نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974152/مزایده-فروش-تعداد-950-عدد-پمپ-بنزین-خودرو---نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 950 عدد پمپ بنزین خودرو ... نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش تعداد 950 عدد پمپ بنزین خودرو ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974154/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-پلاک-276-فرعی'>مزایده ششدانگ یکباب خانه پلاک 276 فرعی  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه پلاک 276 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974156/مزایده-مازاد-دوم-ششدانگ-ملک-2126-77متر'>مزایده مازاد دوم ششدانگ ملک 2126.77متر  / مزایده,مزایده مازاد دوم ششدانگ ملک 2126.77متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974157/مزایده-فروش-900-عدد-گارد-محافظ-گوشی-تلفن--'>مزایده فروش 900 عدد گارد محافظ گوشی تلفن ... / مزایده , مزایده فروش 900 عدد گارد محافظ گوشی تلفن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974158/اصلاحیه-مزایده-فروش-تعدادی-از-واحدهای-مسکونی'>اصلاحیه مزایده فروش تعدادی از واحدهای مسکونی / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش تعدادی از واحدهای مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974159/مزایده-فروش-خودرو-سواری-تیپ-دووسی-یلو-مدل-1381'>مزایده فروش خودرو سواری تیپ دووسی یلو مدل 1381 / مزایده اموال منقول, مزایده فروش خودرو سواری تیپ دووسی یلو مدل 1381</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974160/مزایده-دو-سهم-مشاع-از-4-سهم-زمین-کشاورزی'>مزایده دو سهم مشاع از 4 سهم زمین کشاورزی / مزایده,مزایده دو سهم مشاع از 4 سهم زمین کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974163/مزایده-مقدار-14-5-شعیر-مشاع-از-96-شعیر-زمین-مزروعی'>مزایده مقدار 14.5 شعیر مشاع از 96 شعیر زمین مزروعی  / مزایده,مزایده مقدار 14.5 شعیر مشاع از 96 شعیر زمین مزروعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974164/مزایده-16-عدد-تابلو-فرش-نوبت-دوم'>مزایده 16 عدد تابلو فرش  نوبت دوم  / مزایده, مزایده 16 عدد تابلو فرش نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974166/مزایده-اجاره-املاک-شهرداری'>مزایده اجاره املاک شهرداری / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره املاک شهرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974167/مزایده-سه-دانگ-سرقفلی-مغازه-نوبت-اول'>مزایده سه دانگ سرقفلی مغازه نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ سرقفلی مغازه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974168/مزایده-میوه-نارنج-درختان-سطح-شهر--مرحله-دوم-نوبت-اول'>مزایده  میوه نارنج درختان سطح شهر -  مرحله دوم نوبت اول / آگهی مزایده, مزایده  میوه نارنج درختان سطح شهر - مرحله دوم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974169/مزایده-آپارتمان-مسکونی-قطعه-سه-131-10متر'>مزایده آپارتمان مسکونی قطعه سه 131.10متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی قطعه سه 131.10متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974170/مزایده-فروش-شش-دستگاه-خودروی-اسقاطی'>مزایده فروش شش دستگاه خودروی اسقاطی  / مزایده , مزایده فروش شش دستگاه خودروی اسقاطی  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974171/مزایده-فروش-یکدستگاه-مجموعه-موتور-دیزل-و-ژنراتور---نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه مجموعه موتور دیزل و ژنراتور.... نوبت دوم / آگهی مزایده ، مزایده فروش یکدستگاه مجموعه موتور دیزل و ژنراتور.... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974173/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-صد-و-نود-متر'>مزایده ملک مساحت عرصه صد و نود متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه صد و نود متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974174/مزایده-یکدستگاه-کمپرسور'>مزایده یکدستگاه کمپرسور  / مزایده,مزایده یکدستگاه کمپرسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974176/مزایده-تعدادی-پوشاک-شامل-تونیک-و-شلوار-ویسکوز-زنانه--'>مزایده تعدادی پوشاک شامل تونیک و شلوار ویسکوز زنانه... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده تعدادی پوشاک شامل تونیک و شلوار ویسکوز زنانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974177/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-65-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 65 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 65 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974178/فراخوان-مزایده-تبلیغات-محیطی-جایگاه-CNG---نوبت-دوم'>فراخوان مزایده تبلیغات محیطی جایگاه CNG ... نوبت دوم / اگهی فراخوان مزایده , فراخوان مزایده تبلیغات محیطی جایگاه CNG ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974179/مزایده-فروش-یک-عدد-دلر-پایه-دار---نوبت-دوم'>مزایده فروش یک عدد دلر پایه دار.... نوبت دوم  / آگهی مزایده و فروش اموال منقول , مزایده فروش یک عدد دلر پایه دار.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974180/مزایده-فروش-کمد-مدل-عروس-و--'>مزایده فروش  کمد مدل عروس و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش  کمد مدل عروس و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974181/مزایده-واگذاری-منزل-مسکونی-مساحت-278-68متر'>مزایده واگذاری منزل مسکونی مساحت 278.68متر  / مزایده,مزایده واگذاری منزل مسکونی مساحت 278.68متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974182/مزایده-پژو-پارس-رنگ-خاکستری-متالیک'>مزایده پژو پارس رنگ خاکستری متالیک  / آگهی مزایده، مزایده پژو پارس رنگ خاکستری متالیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974183/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-وانت'>مزایده فروش یک دستگاه خودروی وانت  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودروی وانت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974185/مزایده-یک-دستگاه-ساختمان-قدیمی-عرصه-243-5-متر-96-8-21'>مزایده یک دستگاه ساختمان قدیمی عرصه 243.5 متر 96.8.21 / مزایده,مزایده یک دستگاه ساختمان قدیمی عرصه 243.5 متر 96.8.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974187/مزایده-خودرو-سواری-پژو-مدل-94-رنگ-سفید'>مزایده خودرو سواری پژو مدل 94 رنگ سفید  / آگهی مزایده،مزایده خودرو سواری پژو مدل 94 رنگ سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974188/مزایده-خط-تلفن-همراه'>مزایده خط تلفن همراه  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974189/مزایده-ششدانگ-ملک-یک-قطعه-زمین-تجاری-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ ملک یک قطعه زمین تجاری نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ ملک یک قطعه زمین تجاری نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974191/مزایده-فروش-یک-رشته-سیم-کارت-همراه-اول'>مزایده فروش یک رشته سیم کارت همراه اول  / آگهی مزایده , مزایده فروش یک رشته سیم کارت همراه اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974193/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-479-38متر'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت 479.38متر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت 479.38متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974194/مزایده-خودرو-پاترول-دو-درب'>مزایده خودرو پاترول دو درب  / آگهی مزایده، مزایده خودرو پاترول دو درب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974196/مزایده-پلاک-ثبتی-8083-فرعی-مساحت-85-متر'>مزایده پلاک ثبتی 8083 فرعی مساحت 85 متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 8083 فرعی مساحت 85 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974197/مزایده-فروش-اتومبیل-پژو-پارس'>مزایده فروش اتومبیل پژو پارس / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش اتومبیل پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974198/مزایده-گل-و-گیاهان-بیرونی'>مزایده گل و گیاهان بیرونی  / مزایده,مزایده گل و گیاهان بیرونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974199/مزایده-4-دانگ-و-39-سیر-از-ششدانگ-ملکی-نوبت-دوم'>مزایده 4 دانگ و 39 سیر از ششدانگ ملکی نوبت دوم  / مزایده,مزایده 4 دانگ و 39 سیر از ششدانگ ملکی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974200/مزایده-واگذاری-زمین-فوتبال-چمن-مصنوعی-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری زمین فوتبال چمن مصنوعی تجدید نوبت دوم / تجدید آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری زمین فوتبال چمن مصنوعی تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974201/مزایده-فروش-سهام'>مزایده فروش سهام / آگهی مزایده, مزایده فروش سهام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974202/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-161-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 161 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 161 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974203/مزایده-تمامت-ششدانگ-مفروزی-دو-قطعه-پلاکهای-801-و-799-فرعی-و-تجهیزات--'>مزایده تمامت ششدانگ مفروزی دو قطعه پلاکهای 801 و 799 فرعی و تجهیزات... / مزایده, مزایده تمامت ششدانگ مفروزی دو قطعه پلاکهای 801 و 799 فرعی و تجهیزات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974204/مزایده-آپارتمان-مساحت-صد-و-سی-متر'>مزایده آپارتمان مساحت صد و سی متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت صد و سی متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974205/مزایده-منافع-و-حقوق-مکتسبه-ملکیت-مساحت-3748متر'>مزایده منافع و حقوق مکتسبه ملکیت مساحت 3748متر / مزایده,مزایده منافع و حقوق مکتسبه ملکیت مساحت 3748متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974206/مزایده-اجاره-اخذ-عوارض-ورودی-تفرجگاه-تنگه-چهل-چای--تجدید'>مزایده اجاره اخذ عوارض ورودی تفرجگاه تنگه چهل چای - تجدید / تجدید مزایده عمومی , مزایده اجاره اخذ عوارض ورودی تفرجگاه تنگه چهل چای - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974208/مزایده-زمین-مساحت-188-متر'>مزایده زمین مساحت 188 متر / مزایده,مزایده زمین مساحت 188 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974211/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-دویست-متر'>مزایده ششدانگ ملک مساحت دویست متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت دویست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974212/مزایده-یک-دستگاه-وانت-نیسان-زامیاد-مدل-80'>مزایده یک دستگاه وانت نیسان زامیاد مدل 80  / مزایده , مزایده یک دستگاه وانت نیسان زامیاد مدل 80 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974214/مزایده-یکباب-ساختمان-نوبت-اول'>مزایده یکباب ساختمان نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب ساختمان نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974216/مزایده-واگذاری-بصورت-اجاره-دو-قطعه-زمین-کشاورزی'>مزایده  واگذاری بصورت اجاره  دو قطعه زمین کشاورزی / آگهی مزایده عمومی, مزایده  واگذاری بصورت اجاره  دو قطعه زمین کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974217/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-274-21متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 274.21متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 274.21متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974219/تجدید-مزایده-125-سازه-لمپست-سطح-شهر'>تجدید مزایده 125 سازه لمپست سطح شهر / مزایده, تجدید مزایده 125 سازه لمپست سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974220/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-ده-کلاسه-950446'>مزایده پلاک ثبتی بخش ده کلاسه 950446 / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش ده کلاسه 950446</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974222/مزایده-سواری-سیستم-دوو-سی-یلو-مدل-81'>مزایده سواری سیستم دوو سی یلو مدل 81  / مزایده , مزایده سواری سیستم دوو سی یلو مدل 81  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974223/مزایده-ملک-عرصه-زمین-مساحت-87-متر'>مزایده ملک عرصه زمین مساحت 87 متر / مزایده,مزایده ملک عرصه زمین مساحت 87 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974225/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-16-42متر'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت 16.42متر  / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 16.42متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974226/مزایده-اتومبیل-سواری-سیستم-پژو'>مزایده اتومبیل سواری سیستم پژو  / آگهی مزایده, مزایده اتومبیل سواری سیستم پژو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974227/مزایده-فروش-خط-تلفن'>مزایده فروش خط تلفن  / مزایده , مزایده فروش خط تلفن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974228/مزایده-فروش-یکدستگاه-کانکس'>مزایده فروش یکدستگاه کانکس  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه کانکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974229/مزایده-تابلو-LED--یخچال-فریزر'>مزایده تابلو LED - یخچال فریزر / مزایده , مزایده تابلو LED - یخچال فریزر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974231/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-250-متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 250 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 250 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974232/مزایده-خودروی-سواری-زانتیا'>مزایده خودروی سواری زانتیا  / آگهی مزایده مال منقول، مزایده خودروی سواری زانتیا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974234/مزایده-هفتاد-هزار-سهم-مشاع-از-پلاک-ثبتی'>مزایده هفتاد هزار سهم مشاع از پلاک ثبتی / مزایده,مزایده هفتاد هزار سهم مشاع از پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974235/مزایده-فروش-تعداد-دو-درب-ضد-سرقت-و---نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد دو درب ضد سرقت و ... نوبت دوم / مزایده , مزایده فروش تعداد دو درب ضد سرقت و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974236/مزایده-بهره-برداری-از-غرفه-آرایشی--'>مزایده بهره برداری از غرفه آرایشی.... / آگهی مزایده، مزایده بهره برداری از غرفه آرایشی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974237/مزایده-آپارتمان-مساحت-81-28متر'>مزایده آپارتمان مساحت 81.28متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 81.28متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974238/مزایده-دستگیره-کمد-و-کابینت-چسب-حرارتی-شمعی-و-رنگ-اتومبیلی'>مزایده دستگیره کمد و کابینت، چسب حرارتی شمعی و  رنگ اتومبیلی / مزایده, مزایده دستگیره کمد و کابینت، چسب حرارتی شمعی و  رنگ اتومبیلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974239/مزایده-سه-دانگ-از-پلاک-ثبتی-مساحت-63-52متر'>مزایده سه دانگ از پلاک ثبتی مساحت 63.52متر / مزایده,مزایده سه دانگ از پلاک ثبتی مساحت 63.52متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974240/مزایده-واگذاری-کشتارگاه-دام--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری کشتارگاه دام - نوبت دوم  / مزایده عمومی,مزایده واگذاری کشتارگاه دام - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974241/مزایده-لوله-داکتیل-تایتون-350-نوبت-دوم'>مزایده  لوله داکتیل تایتون  350- نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی, مزایده  لوله داکتیل تایتون  350- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974242/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-نود-و-چهار-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه نود و چهار متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه نود و چهار متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974245/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-129-08متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 129.08متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 129.08متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974246/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-دویست-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه دویست متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه دویست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974247/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین---نوبت-دوم'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین ... نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی,مزایده واگذاری یک قطعه زمین ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974248/مزایده-فروش-خودروی-روآ'>مزایده فروش خودروی روآ  / آگهی مزایده اموال غیر منقول, مزایده فروش خودروی روآ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974250/مزایده-سه-دانگ-یکباب-مغازه-همکف-مجتمع-هامون'>مزایده سه دانگ یکباب مغازه همکف مجتمع هامون / مزایده,مزایده سه دانگ یکباب مغازه همکف مجتمع هامون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974252/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-نه-ثبتی-تهران'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش نه ثبتی تهران / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش نه ثبتی تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974253/مزایده-انواع-مبل-دسته-متکایی'>مزایده انواع مبل دسته متکایی  / مزایده , مزایده انواع مبل دسته متکایی  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974254/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-50-368متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 50.368متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 50.368متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974255/آگهی-مزایده-فروش-مقدار-قابل-توجهی-اقلام-ضایعاتی'>آگهی مزایده فروش مقدار قابل توجهی اقلام ضایعاتی / آگهی مزایده فروش مقدار قابل توجهی اقلام ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974256/تجدید-مزایده-واگذاری-امتیاز-بهره-برداری-پرتابل-ها-و-بیلبوردهای-تبلیغاتی'>تجدید مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری پرتابل ها و بیلبوردهای تبلیغاتی / آگهی مزایده عمومی , تجدید مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری پرتابل ها و بیلبوردهای تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974257/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-390-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 390 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 390 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974258/مزایده-اجاره-داروخانه-نوبت-سوم'>مزایده اجاره داروخانه نوبت سوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره داروخانه - نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974261/تجدید-مزایده-اجاره-مجموعه-استخر-سرپوشیده-و-سونا-و-جکوزی'>تجدید مزایده اجاره مجموعه استخر سرپوشیده و سونا و جکوزی / آگهی مزایده عمومی , تجدید مزایده اجاره مجموعه استخر سرپوشیده و سونا و جکوزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974262/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-3701متر'>مزایده ششدانگ ملک مساحت 3701متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت 3701متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974263/مزایده-فروش-یکدستگاه-اتومبیل-مان'>مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل مان / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل مان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974265/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-مازاد--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودروی مازاد - نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودروی مازاد - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974266/مزایده-فروش-مقداری-از-ضایعات-ورقهای-ذوبی-پرس-شده-96-8-21'>مزایده فروش مقداری از ضایعات ورقهای ذوبی پرس شده 96.8.21 / آگهی مزایده ، مزایده فروش مقداری از ضایعات ورقهای ذوبی پرس شده 96.8.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974267/مزایده-واگذاری-مدیریت-اجرایی-طرح-کارت-پارک-سطح-شهر--مرحله-اول-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری مدیریت اجرایی طرح کارت پارک سطح شهر - مرحله اول نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده واگذاری مدیریت اجرایی طرح کارت پارک سطح شهر - مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974268/مزایده-آپارتمان-طبقه-دوم'>مزایده آپارتمان طبقه دوم / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974269/مزایده-فروش-تجهیزات-سیستم-گاز'>مزایده فروش تجهیزات سیستم گاز  / آگهی مزایده ,مزایده فروش تجهیزات سیستم گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974270/مزایده-اجاره-پارکینگ-نوبت-دوم'>مزایده اجاره پارکینگ نوبت دوم  / اگهی مزایده ,مزایده اجاره پارکینگ نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974272/مزایده-ششدانگ-زمین-13938-متر-و-محل-کارخانه'>مزایده ششدانگ زمین 13938 متر و محل کارخانه  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین 13938 متر و محل کارخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974273/مزایده-اجاره-تعداد-8-غرفه-در-میدان-میوه-و-تره-بار-نوبت-دوم'>مزایده اجاره تعداد 8 غرفه در میدان میوه و تره بار نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده اجاره تعداد 8 غرفه در میدان میوه و تره بار نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974275/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-11362متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 11362متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 11362متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974276/مزایده-کانکس-سرویس-بهداشتی'>مزایده کانکس سرویس بهداشتی / اگهی مزایده , مزایده کانکس سرویس بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974279/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-87-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 87 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 87 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974281/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-104-23متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 104.23متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 104.23متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974285/مزایده-واگذاری-بصورت-اجاره-استخر-شهید-تندگویان'>مزایده واگذاری بصورت اجاره استخر شهید تندگویان / آگهی مزایده,مزایده واگذاری بصورت اجاره استخر شهید تندگویان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974287/مزایده-فروش-72-قلم-وسائل-و-تجهیزات-کارگاهی-مربوط-به----نوبت-دوم'>مزایده فروش 72 قلم وسائل و تجهیزات کارگاهی مربوط به ... - نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش 72 قلم وسائل و تجهیزات کارگاهی مربوط به ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974288/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-805-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 805 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 805 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974291/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-101-47متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 101.47متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 101.47متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974295/مزایده-آپارتمان-طبقه-سه-قطعه-چهارم-تفکیکی'>مزایده آپارتمان طبقه سه قطعه چهارم تفکیکی / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه سه قطعه چهارم تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974296/مزایده-فروش-اقلام-مستعمل-و-راکد-انبار--نوبت-سوم'>مزایده فروش اقلام مستعمل و راکد انبار... نوبت سوم / اگهی مزایده , مزایده فروش اقلام مستعمل و راکد انبار... نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974297/مزایده-موزاییک--نوبت-دوم'>مزایده موزاییک  - نوبت دوم  / مزایده , مزایده موزاییک  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974298/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-با-قدمت-نه-سال'>مزایده ششدانگ آپارتمان با قدمت نه سال / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان با قدمت نه سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974300/مزایده-فروش-دو-دستگاه-خودرو-پیکان-و-پژو-405'>مزایده فروش دو دستگاه خودرو پیکان و پژو 405 / آگهی مزایده، مزایده فروش دو دستگاه خودرو پیکان و پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974303/مزایده-فروش-کارخانه-تولیدی-قطعات-بتنی'>مزایده فروش کارخانه تولیدی قطعات بتنی / مزایده,مزایده فروش کارخانه تولیدی قطعات بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974307/فراخوان-استعلام-واگذاری-تسهیلات-زایمانی--مرحله-دوم'>فراخوان استعلام واگذاری تسهیلات زایمانی - مرحله دوم  / آگهی فراخوان استعلام واگذاری، فراخوان استعلام واگذاری تسهیلات زایمانی - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974310/مزایده-فروش-19-دستگاه-خودروی-اسقاطی-خود'>مزایده فروش 19 دستگاه خودروی اسقاطی خود  / مزایده , مزایده فروش 19 دستگاه خودروی اسقاطی خود  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974311/مزایده-یک-دستگاه-سواری-ال-۹۰'>مزایده یک دستگاه سواری ال ۹۰ / مزایده ,مزایده یک دستگاه سواری ال ۹۰</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974313/مزایده-عمومی-املاک-مازاد-مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مزایده عمومی املاک مازاد مرحله دوم نوبت دوم  / مزایده,مزایده عمومی املاک مازاد مرحله دوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974314/مزایده-فروش-املاک-کاربریهای-مختلف-نقد-اقساط-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک کاربریهای مختلف نقد اقساط نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک کاربریهای مختلف نقد اقساط نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974316/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-50-10متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 50.10متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 50.10متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974317/مزایده-قالبهای-ضایعاتی-به-صورت-درهم-معدومی-و--'>مزایده قالبهای ضایعاتی به صورت درهم معدومی و ...  / مزایده , مزایده قالبهای ضایعاتی به صورت درهم معدومی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974319/مزایده-یک-واحد-آپارتمان-مسکونی-مساحت-84متر-نوبت-دوم'>مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی مساحت 84متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی مساحت 84متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974320/مزایده-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده یک دستگاه خودرو / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974322/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-قطعه-120-تفکیکی'>مزایده ششدانگ یکباب خانه قطعه 120 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه قطعه 120 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974323/مزایده-تلفن-همراه'>مزایده تلفن همراه  / مزایده ,مزایده تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974327/مزایده-هفت-قطعه-زمین-روستای-ابرغان-نوبت-اول'>مزایده هفت قطعه زمین روستای ابرغان نوبت اول  / مزایده,مزایده هفت قطعه زمین روستای ابرغان نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974329/مزایده-یک-قطعه-باغ-با-حقابه-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه باغ با حقابه نوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه باغ با حقابه نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974330/مزایده-اجاره-7-عدد-استرابورد-تبلیغاتی-در-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مزایده اجاره 7 عدد استرابورد تبلیغاتی در سطح شهر نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره 7 عدد استرابورد تبلیغاتی در سطح شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974331/مزایده-واگذاری-چندین-قطعه-زمین'>مزایده واگذاری چندین قطعه زمین / مزایده، مزایده واگذاری چندین قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974334/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-پلاک-3639-اصلی'>مزایده ششدانگ یکباب خانه پلاک 3639 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه پلاک 3639 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974336/مزایده-سواری-سمند'>مزایده سواری سمند / آگهی مزایده، مزایده سواری سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974337/مزایده-فروش-حدود-60-تن-انواع-سیم-مسی-اسقاط'>مزایده فروش حدود 60 تن انواع سیم مسی اسقاط / مزایده, مزایده فروش حدود 60 تن انواع سیم مسی اسقاط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974339/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-با-قدمت-40-سال'>مزایده ششدانگ یکباب خانه با قدمت 40 سال / مزایده،مزایده ششدانگ یکباب خانه با قدمت 40 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974342/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-پلاک-سی-فرعی'>مزایده ششدانگ یکباب خانه پلاک سی فرعی / مزایده،مزایده ششدانگ یکباب خانه پلاک سی فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974343/مزایده-فروش-72-تن-سیم-مسی-نو-نمره-16'>مزایده فروش 72 تن سیم مسی نو نمره 16 / مزایده, مزایده فروش 72 تن سیم مسی نو نمره 16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974344/مزایده-اجاره-اماکن-شهرداری-تجدید'>مزایده اجاره  اماکن شهرداری  تجدید  / آگهی مزایده، مزایده اجاره  اماکن شهرداری  تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974345/مزایده-منزل-مسکونی-زیربنای-164-متر'>مزایده منزل مسکونی زیربنای 164 متر / مزایده،مزایده منزل مسکونی زیربنای 164 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974346/مزایده-21-21-حبه-مشاع-از-72-حبه-ششدانگ-ملکی'>مزایده 21.21 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ ملکی / مزایده،مزایده 21.21 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ ملکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974350/مزایده-تعداد-2-دستگاه-خودروی-سواری-اسقاطی'>مزایده  تعداد 2 دستگاه خودروی سواری اسقاطی / آگهی مزایده , مزایده  تعداد 2 دستگاه خودروی سواری اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974352/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-اموال-غیرمنقول'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی اموال غیرمنقول / مزایده،مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی اموال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974356/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-25435-60متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 25435.60متر  / مزایده،مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 25435.60متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974357/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-بنز'>مزایده یک دستگاه کامیون بنز / مزایده ، مزایده یک دستگاه کامیون بنز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974359/مزایده-فروش-املاک-مازاد-کاربری-مسکونی-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک مازاد کاربری مسکونی تجاری نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد کاربری مسکونی تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974362/مزایده-1200-سهم-مشاع-از-پلاک-ثبتی'>مزایده 1200 سهم مشاع از پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 1200 سهم مشاع از پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974364/مزایده-یک-دانگ-از-ششدانگ-منزل-مسکونی-بخش-هفت-فارس'>مزایده یک دانگ از ششدانگ منزل مسکونی بخش هفت فارس / مزایده,مزایده یک دانگ از ششدانگ منزل مسکونی بخش هفت فارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974366/مزایده-ششدانگ-کارگاه-تجاری-عرصه-620-متر'>مزایده ششدانگ کارگاه تجاری عرصه 620 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ کارگاه تجاری عرصه 620 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974370/مزایده-ملک-مساحت-377-52متر'>مزایده ملک مساحت 377.52متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 377.52متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974371/مزایده-واگذاری-به-اجاره-3-قطعه-زمین--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری به اجاره 3 قطعه زمین... نوبت دوم  / مزایده ,مزایده واگذاری به اجاره 3 قطعه زمین... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974373/مزایده-مقادیری-از-اجناس-مستعمل-و-از-رده-خارج-از-قبیل-انواع-حلقه-لاستیک-مستعمل-خودرو-و--'>مزایده مقادیری از اجناس مستعمل و از رده خارج  از قبیل انواع حلقه لاستیک مستعمل خودرو و ... / مزایده عمومی, مزایده مقادیری از اجناس مستعمل و از رده خارج  از قبیل انواع حلقه لاستیک مستعمل خودرو و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974375/تمدید-مزایده-محدوده-های-اکتشافی-گواهینامه-های-کشف-و-پروانه-های-بهره-برداری'>تمدید مزایده محدوده های اکتشافی، گواهینامه های کشف و پروانه های بهره برداری / تمدید مزایده عمومی, مزایده محدوده های اکتشافی، گواهینامه های کشف و پروانه های بهره برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974381/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-42-21متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 42.21متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 42.21متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974382/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-هاچ-بک-ساریتا'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری هاچ بک ساریتا  / مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی سواری هاچ بک ساریتا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974386/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-شصت-و-هشت-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت شصت و هشت متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت شصت و هشت متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974389/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس  / مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974390/تجدید-مزایده-اجاره-6-دستگاه-خودرو-سنگین-نوبت-دوم'>تجدید مزایده اجاره 6 دستگاه خودرو سنگین نوبت دوم  / آگهی تجدید مجدد مزایده عمومی، تجدید مزایده اجاره 6 دستگاه خودرو سنگین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974392/مزایده-خودو-سواری-موسو--نوبت-دوم'>مزایده خودو سواری موسو - نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده خودو سواری موسو - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974395/مزایده-تمامیت-ششدانگ-پلاک-580-و-581-و-585-فرعی'>مزایده تمامیت ششدانگ پلاک 580 و 581 و 585 فرعی / مزایده,مزایده تمامیت ششدانگ پلاک 580 و 581 و 585 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974396/مزایده-فروش-ملک-و-ماشین-آلات-و-تجهیزات-و-تاسیسات'>مزایده فروش ملک و ماشین آلات و تجهیزات و تاسیسات / آگهی مزایده, مزایده فروش ملک و ماشین آلات و تجهیزات و تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974399/مزایده-فروش-ماشین-آلات'>مزایده فروش ماشین آلات  / مزایده , مزایده فروش ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974400/تجدید-مزایده-واگذاری-اجاره-زمین-به-مساحت-7300-مترمربع-جهت-احداث-گلخانه-نوبت-دوم'>تجدید مزایده واگذاری اجاره زمین به مساحت 7300 مترمربع جهت احداث گلخانه  نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده، تجدید مزایده واگذاری اجاره زمین به مساحت 7300 مترمربع جهت احداث گلخانه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974401/مزایده-ماشین-آلات-کارکرده-مازاد-بر-نیاز'>مزایده ماشین آلات کارکرده مازاد بر نیاز  / مزایده ,مزایده ماشین آلات کارکرده مازاد بر نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974402/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-پژو-206-SD-مدل-1395---چاپ-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه خودروی پژو 206 SD مدل 1395...- چاپ دوم  / آگهی مزایده، مزایده فروش یک دستگاه خودروی پژو 206 SD مدل 1395...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974403/مزایده-اموال-غیرمنقول-اسناد-رهنی-شامل-آپارتمان'>مزایده اموال غیرمنقول اسناد رهنی شامل آپارتمان / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول اسناد رهنی شامل آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974404/مزایده-تابلوهای-تبلیغاتی'>مزایده تابلوهای تبلیغاتی / آگهی مزایده , مزایده تابلوهای تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974405/مزایده-فروش-یک-دستگاه-غلتک-هپکو'>مزایده فروش یک دستگاه غلتک هپکو  / مزایده, مزایده فروش یک دستگاه غلتک هپکو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974408/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-264متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 264متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 264متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974409/تجدید-مزایده-واگذاری-به-صورت-اجاره-مغازه-ایستگاه-شهید-کلامی-نوبت-دوم'>تجدید مزایده واگذاری به صورت اجاره  مغازه ایستگاه شهید کلامی- نوبت دوم  / مزایده ,تجدید مزایده واگذاری به صورت اجاره مغازه ایستگاه شهید کلامی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974410/مزایده-اجاره-باسکول-ارمغان--تجدید'>مزایده اجاره باسکول ارمغان ...تجدید  / مزایده , مزایده اجاره باسکول ارمغان .. تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974412/مزایده-فروش-ضایعات'>مزایده فروش ضایعات / آگهی مزایده، مزایده فروش ضایعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974414/مزایده-یک-واحد-مسکونی-بخش-سه-ثبت-اصفهان'>مزایده یک واحد مسکونی بخش سه ثبت اصفهان / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی بخش سه ثبت اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974419/مزایده-یک-قطعه-زمین-غیر-محصور-241-96متر'>مزایده یک قطعه زمین غیر محصور 241.96متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین غیر محصور 241.96متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974420/مزایده-فرش-6-متری-دستباف-پشمی'>مزایده فرش 6 متری دستباف پشمی  / مزایده , مزایده فرش 6 متری دستباف پشمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974421/مزایده-یکباب-کارگاه-ریخته-گری-قدمت-25-سال'>مزایده یکباب کارگاه ریخته گری قدمت 25 سال / مزایده,مزایده یکباب کارگاه ریخته گری قدمت 25 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974422/تجدید-مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پراید'>تجدید مزایده یک دستگاه خودروی پراید  / مزایده ,تجدید مزایده یک دستگاه خودروی پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974423/مزایده-فروش-سه-دانگ-مشاع-از-آپارتمان'>مزایده فروش سه دانگ مشاع از آپارتمان  / مزایده,مزایده فروش سه دانگ مشاع از آپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974425/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی'>مزایده یک قطعه زمین زراعی / آگهی مزایده , مزایده یک قطعه زمین زراعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974426/تجدید-مزایده-رهن-و-اجاره-یک-واحد-تجاری'>تجدید مزایده رهن و اجاره یک واحد تجاری  / آگهی تجدید مزایده، تجدید مزایده رهن و اجاره یک واحد تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974427/مزایده-سه-تخته-فرش'>مزایده سه تخته فرش / مزایده ,مزایده سه تخته فرش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974428/مزایده-تابلوها-و-پرتابل-ها--نوبت-دوم'>مزایده تابلوها و پرتابل ها - نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده تابلوها و پرتابل ها - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974429/مزایده-واگذاری-ششدانگ-یکباب-ساختمان-انبار-و-دفتر-سابق'>مزایده واگذاری ششدانگ یکباب ساختمان انبار و دفتر سابق / مزایده,مزایده واگذاری ششدانگ یکباب ساختمان انبار و دفتر سابق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974430/مزایده-تعدادی-از-پلاک-های-کارگاهی-و-تجاری-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده تعدادی از پلاک های کارگاهی و تجاری مسکونی نوبت دوم / مزایده ،مزایده تعدادی از پلاک های کارگاهی و تجاری مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974432/مزایده-اجاره-یک-واحد-گلخانه-تجدید'>مزایده اجاره یک واحد گلخانه تجدید / آگهی تجدید مزایده , مزایده اجاره یک واحد گلخانه تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974433/مزایده-فروش-یک-دستگاه-کامیون-یخچالدار-بنز-1924'>مزایده فروش یک دستگاه کامیون یخچالدار بنز 1924 / آگهی مزایده، مزایده فروش یک دستگاه کامیون یخچالدار بنز 1924</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974434/مزایده-تعداد-سه-پلاک-کاربری-تجاری-290-5متر-نوبت-دوم'>مزایده تعداد سه پلاک کاربری تجاری 290.5متر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده تعداد سه پلاک کاربری تجاری 290.5متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974435/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-15-هزار-و-چهارصد-و-سی-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 15 هزار و چهارصد و سی متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 15 هزار و چهارصد و سی متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974438/مزایده-اجاره-پارکینگ'>مزایده اجاره پارکینگ / آگهی مزایده , مزایده اجاره پارکینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974440/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-4-شهمیرزاد'>مزایده سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه بخش 4 شهمیرزاد  / مزایده ,مزایده سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه بخش 4 شهمیرزاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974441/تجدید-مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین-جهت-احداث-شهربازی'>تجدید مزایده واگذاری یک قطعه زمین جهت احداث شهربازی  / مزایده ,تجدید مزایده واگذاری یک قطعه زمین جهت احداث شهربازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974445/مزایده-یک-دستکاه-وانت-پیکان-مدل-88-تیپ-شماره-شاسی-078526'>مزایده یک دستکاه وانت پیکان مدل 88 تیپ شماره شاسی 078526  / مزایده , مزایده یک دستکاه وانت پیکان مدل 88 تیپ شماره شاسی 078526 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974446/تجدید-مزایده-بهره‌برداری-از-سالن-اسكیت-و-هاكی--'>تجدید مزایده بهره‌برداری از سالن اسكیت و هاكی... / مزایده عمومی, تجدید مزایده بهره‌برداری از سالن اسكیت و هاكی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974448/مزایده-سرمایه-گذاری-طرحهای-تفریحی-و-توریستی-و-گردشگری'>مزایده سرمایه گذاری طرحهای تفریحی و توریستی و گردشگری / مزایده, مزایده سرمایه گذاری طرحهای تفریحی و توریستی و گردشگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974449/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-164-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 164 متر / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 164 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974451/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-602-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 602 متر  / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 602 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974453/مزایده-دستگاه-شیر-سرد-کن-و--'>مزایده دستگاه شیر سرد کن و ...  / مزایده , مزایده دستگاه شیر سرد کن و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974454/مزایده-مواد-معدنی-استخراج-شده-شامل-بنتونیت-درجه-یک-و-دو'>مزایده مواد معدنی استخراج شده شامل بنتونیت درجه یک و دو / مزایده, مزایده مواد معدنی استخراج شده شامل بنتونیت درجه یک و دو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974458/مزایده-پلاک-ثبتی-به-شماره-1392-فرعی'>مزایده پلاک ثبتی به شماره 1392 فرعی / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی به شماره 1392 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974462/مزایده-ملک-به-شماره-پلاک-4-185-با-قدمت-بالا'>مزایده ملک به شماره پلاک 4/185 با قدمت بالا / مزایده ,مزایده ملک به شماره پلاک 4/185 با قدمت بالا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974463/مزایده-یک-دستگاه-غلطک-زرد-رنگ'>مزایده یک دستگاه غلطک زرد رنگ  / مزایده،مزایده یک دستگاه غلطک زرد رنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974465/مزایده-21-شعیر-مشاع-از-96-شعیر-پلاک-ثبتی'>مزایده 21 شعیر مشاع از 96 شعیر پلاک ثبتی / مزایده ,مزایده 21 شعیر مشاع از 96 شعیر پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974466/مزایده-رادیاتور-خنک-کننده-روغن-توربین-ir--'>مزایده رادیاتور خنک کننده روغن توربین ir... / آگهی مزایده عمومی , مزایده رادیاتور خنک کننده روغن توربین ir...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974468/مزایده-یک-دستگاه-ترنچ'>مزایده  یک دستگاه ترنچ  / مزایده , مزایده  یک دستگاه ترنچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974470/مزایده-واحد-معدن-سنگ-آهن'>مزایده واحد معدن سنگ آهن  / مزایده ,مزایده واحد معدن سنگ آهن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974471/مزایده-یکباب-خانه-مساحت-270-متر'>مزایده یکباب خانه مساحت 270 متر  / مزایده،مزایده یکباب خانه مساحت 270 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974474/مزایده-یک-محدوده-معدنی'>مزایده یک محدوده معدنی  / مزایده ,مزایده یک محدوده معدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974477/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-280-متر'>مزایده پلاک ثبتی عرصه 280 متر  / مزایده،مزایده پلاک ثبتی عرصه 280 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974478/مزایده-فروش-یکدستگاه-لیفتراک--'>مزایده فروش یکدستگاه لیفتراک.... /  آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه لیفتراک....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974480/مزایده-فروش-واحدهای-تجاری'>مزایده فروش واحدهای تجاری  / مزایده،مزایده فروش واحدهای تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974486/مزایده-تمامت-ششدانگ-پلاک-ثبتی-337-فرعی'>مزایده تمامت ششدانگ پلاک ثبتی 337 فرعی / مزایده،مزایده تمامت ششدانگ پلاک ثبتی 337 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974490/مزایده-بهره-برداری-از-مکانی-جهت-آرایشگاه-مردانه'>مزایده بهره برداری از مکانی جهت آرایشگاه مردانه / مزایده ,مزایده بهره برداری از مکانی جهت آرایشگاه مردانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974491/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-آبی-مساحت7403متر'>مزایده یک قطعه زمین زراعی آبی مساحت7403متر / مزایده،مزایده یک قطعه زمین زراعی آبی مساحت7403متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974494/مزایده-محل-پارکینگ-عمومی-حمام-ارمنستان-(دو-دانگ)-مرحله-دوم-ـ-نوبت-دوم'>مزایده محل پارکینگ عمومی حمام ارمنستان (دو دانگ)- مرحله دوم ـ نوبت دوم / مزایده ,مزایده محل پارکینگ عمومی حمام ارمنستان (دو دانگ)- مرحله دوم ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974497/مزایده-اراضی-موروثی-در-هفت-قطعه'>مزایده اراضی موروثی در هفت قطعه / مزایده،مزایده اراضی موروثی در هفت قطعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974499/مزایده-بهره-برداری-از-مکانی-جهت-خدمات-آژانس-مسافرتی'>مزایده بهره برداری از مکانی جهت خدمات آژانس مسافرتی  / مزایده ,مزایده بهره برداری از مکانی جهت خدمات آژانس مسافرتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974503/مزایده-ساختمان-مسکونی-در-دو-طبقه-144-57متر'>مزایده ساختمان مسکونی در دو طبقه 144.57متر / مزایده،مزایده ساختمان مسکونی در دو طبقه 144.57متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974507/مزایده-فروش-املاک-مازاد'>مزایده فروش املاک مازاد  / مزایده،مزایده فروش املاک مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974522/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-به-شماره-پلاک-823-فرعی'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی به شماره پلاک 823 فرعی / مزایده،مزایده ششدانگ منزل مسکونی به شماره پلاک 823 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974529/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین زراعی نوبت اول / مزایده،مزایده یک قطعه زمین زراعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974533/مزایده-ششدانگ-زمین-عرصه-197-متر'>مزایده ششدانگ زمین عرصه 197 متر  / مزایده،مزایده ششدانگ زمین عرصه 197 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974539/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-خانه-بخش-بیست-تبریز'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان خانه بخش بیست تبریز / مزایده،مزایده ششدانگ عرصه و اعیان خانه بخش بیست تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974547/مزایده-مغازه-تجاری-و-اعیان-منزل-مسکونی-تجدید'>مزایده مغازه تجاری و اعیان منزل مسکونی تجدید / مزایده،مزایده مغازه تجاری و اعیان منزل مسکونی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974553/مزایده-5-قطعه-زمین-نوبت-اول'>مزایده 5 قطعه زمین نوبت اول / مزایده،مزایده 5 قطعه زمین نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974559/مزایده-ملک-بخش-یک-مشهد'>مزایده ملک بخش یک مشهد / مزایده،مزایده ملک بخش یک مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974562/مزایده-ششدانگ-ملک-عرصه-سیصد-متر'>مزایده ششدانگ ملک عرصه سیصد متر / مزایده،مزایده ششدانگ ملک عرصه سیصد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974565/مزایده-ملک-مساحت-دویست-متر'>مزایده ملک مساحت دویست متر / مزایده،مزایده ملک مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974567/تجدید-مزایده-بهره-برداری-از-یكباب-بوفه-مینی-گلف--'>تجدید مزایده بهره برداری از یكباب بوفه مینی گلف... / تجدید مزایده بهره برداری از یكباب بوفه مینی گلف...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974571/مزایده-ششدانگ-اعیان-منزل-مسکونی-عرصه-103-50متر'>مزایده ششدانگ اعیان منزل مسکونی عرصه 103.50متر  / مزایده،مزایده ششدانگ اعیان منزل مسکونی عرصه 103.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974576/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-106-8متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 106.8متر / مزایده،مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 106.8متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974583/مزایده-بهره-برداری-از-مکان-جهت-فروشگاه-عینک-و-ادکلن'>مزایده بهره برداری از مکان جهت فروشگاه عینک و ادکلن  / مزایده, مزایده بهره برداری از مکان جهت فروشگاه عینک و ادکلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974584/مزایده-مغازه-تجاری-شهرستان-کاشمر'>مزایده مغازه تجاری شهرستان کاشمر  / مزایده,مزایده مغازه تجاری شهرستان کاشمر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974592/مزایده-یک-دانگ-و-124-6-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-مغازه'>مزایده یک دانگ و 124.6 هزارم یک دانگ مشاع از مغازه  / مزایده,مزایده یک دانگ و 124.6 هزارم یک دانگ مشاع از مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974599/مزایده-یک-دانگ-و-428-5-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-ملک'>مزایده یک دانگ و 428.5 هزارم یک دانگ مشاع از ملک / مزایده,مزایده یک دانگ و 428.5 هزارم یک دانگ مشاع از ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974604/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-677-22متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 677.22متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 677.22متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974607/مزایده-دو-دانگ-و-234-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-سه-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده دو دانگ و 234 هزارم یک دانگ مشاع از سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده دو دانگ و 234 هزارم یک دانگ مشاع از سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974612/مزایده-ملک-تحت-پلاک-ثبتی-7330-100-نوبت-اول'>مزایده ملک تحت پلاک ثبتی 7330.100 نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک تحت پلاک ثبتی 7330.100 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974618/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-346-52-متر-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی مساحت 346.52 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 346.52 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974621/مزایده-سرقفلی-مغازه-نوبت-دوم'>مزایده سرقفلی مغازه نوبت دوم / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974625/مزایده-فروش-4-قطعه-زمین'>مزایده فروش 4 قطعه زمین  / مزایده,مزایده فروش 4 قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974629/مزایده-فروش-سه-قطعه-زمین-لچکی'>مزایده فروش سه قطعه زمین لچکی  / مزایده,مزایده فروش سه قطعه زمین لچکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974636/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-15-فارس'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 15 فارس / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 15 فارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974641/مزایده-دو-قطعه-زمین-592-39-و-1272متر'>مزایده دو قطعه زمین 592.39 و 1272متر / مزایده,مزایده دو قطعه زمین 592.39 و 1272متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974644/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-195-5متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 195.5متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 195.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974646/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-اعیانی-باغ-انگور-نوبت-اول'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ اعیانی باغ انگور نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ اعیانی باغ انگور نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974649/واگذاری-واحد-تزریقات-پانسمان-و-نوار-قلب--'> واگذاری واحد تزریقات، پانسمان و نوار قلب ... / واگذاری،  واگذاری واحد تزریقات، پانسمان و نوار قلب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974653/مزایده-ساختمان-مسکونی-نوبت-اول'>مزایده ساختمان مسکونی نوبت اول  / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974661/مزایده-یک-قطعه-زمین-مشتمل-بر-انباری'>مزایده یک قطعه زمین مشتمل بر انباری  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مشتمل بر انباری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974665/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-412-25متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 412.25متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 412.25متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974667/مزایده-پلاک-ثبت-شده-شماره-3560-بخش-دو-یزد'>مزایده پلاک ثبت شده شماره 3560 بخش دو یزد / مزایده,مزایده پلاک ثبت شده شماره 3560 بخش دو یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974671/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-ملکی-شهرداری-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی شهرداری نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی شهرداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974676/مزایده-ملک-منزل-مسکونی-ویلایی-مساحت-547-5متر'>مزایده ملک منزل مسکونی ویلایی مساحت 547.5متر / مزایده,مزایده ملک منزل مسکونی ویلایی مساحت 547.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974680/مزایده-ششدانگ-پلاک-5525-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک 5525 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 5525 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974683/مزایده-ششدانگ-پلاک-2465-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک 2465 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 2465 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974687/مزایده-سرقفلی-مغازه-مساحت-20-50متر'>مزایده سرقفلی مغازه مساحت 20.50متر / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه مساحت 20.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974688/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بصورت-مجتمع-اپارتمانی'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بصورت مجتمع اپارتمانی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بصورت مجتمع اپارتمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974697/مزایده-ششدانگ-یکباب-ویلا-مساحت-اعیان-205-متر'>مزایده ششدانگ یکباب ویلا مساحت اعیان 205 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب ویلا مساحت اعیان 205 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974700/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-144-57متر'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت 144.57متر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت 144.57متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974703/مزایده-واگذاری-خدمات-داروخانه-بیمارستان-های-وابسته'>مزایده واگذاری خدمات داروخانه بیمارستان های وابسته / مزایده, مزایده واگذاری خدمات داروخانه بیمارستان های وابسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974705/مزایده-تمامی-ششدانگ-یکباب-خانه-229-82متر'>مزایده تمامی ششدانگ یکباب خانه 229.82متر / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ یکباب خانه 229.82متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974706/مزایده-فروش-انواع-لاستیک-ایرانیت-لگن-کمپرسی-آهن-آلات-ضایعاتی--'>مزایده فروش انواع لاستیک، ایرانیت، لگن کمپرسی، آهن آلات ضایعاتی... / مزایده, مزایده فروش انواع لاستیک، ایرانیت، لگن کمپرسی، آهن آلات ضایعاتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974713/مزایده-کمباین-کشاورزی'>مزایده کمباین کشاورزی / مزایده,مزایده کمباین کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974717/مزایده-فروش-خودرو'>مزایده فروش خودرو / مزایده, مزایده فروش خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974814/مزایده-فروش-یک-دستگاه-وانت-پیکان'>مزایده فروش یک دستگاه وانت پیکان    / مزایده, مزایده فروش یک دستگاه وانت پیکان   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974826/استعلام-تجهیزات-آزمایشگاهی'>استعلام تجهیزات آزمایشگاهی  / استعلام ,استعلام تجهیزات آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974827/مزایده-واگذاری-بوفه-ها-زیراکس'> مزایده واگذاری بوفه ها ،زیراکس / مزایده,  مزایده واگذاری بوفه ها ،زیراکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974828/استعلام-دارو--پزشکی-و-سلامت'>استعلام دارو ، پزشکی و سلامت / استعلام , استعلام دارو ، پزشکی و سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974829/استعلام-احداث-ساختمان-آب-آزمایشگاه--اسن--'>استعلام احداث ساختمان آب آزمایشگاه - اسن ... / استعلام , استعلام احداث ساختمان آب آزمایشگاه - اسن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974830/استعلام-فلومتر-الترسونیک'>استعلام فلومتر الترسونیک  / استعلام , استعلام فلومتر الترسونیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974831/استعلام-خرید-شبرنگ'>استعلام خرید شبرنگ  / استعلام ,استعلام خرید شبرنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974832/استعلام-17-دستگاه-یخچال'>استعلام 17 دستگاه یخچال / استعلام، استعلام 17 دستگاه یخچال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974833/استعلام-ترازو-مدل-HCB-3001'>استعلام ترازو مدل HCB-3001 / استعلام , استعلام ترازو مدل HCB-3001</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974834/استعلام-دو-دستگاه-و-پی-اس'>استعلام دو دستگاه و پی اس  / استعلام، استعلام دو دستگاه و پی اس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974835/استعلام-عملیات-کپه-کاری--40--باریجه-کاری'>استعلام عملیات کپه کاری & 40# ، باریجه کاری / استعلام , استعلام عملیات کپه کاری & 40# ، باریجه کاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974836/استعلام-تجهیزات-آزمایشگاهی'>استعلام تجهیزات آزمایشگاهی  / استعلام ,استعلام تجهیزات آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974837/ششمین-کنفرانس-ملی-حسابداری-مدیریت-مالی-و-سرمایه-گذاری'>ششمین کنفرانس ملی حسابداری مدیریت مالی و سرمایه گذاری  / ششمین کنفرانس ملی حسابداری مدیریت مالی و سرمایه گذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974838/استعلام-تجهیزات-آزمایشگاهی'>استعلام تجهیزات آزمایشگاهی  / استعلام ,استعلام تجهیزات آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974839/مناقصه-اجرای-عملیات-حدود-۱۶-کیلومتر-گسترش-شبکه-گذاری-فولادی-و--'>مناقصه اجرای عملیات حدود ۱۶ کیلومتر گسترش شبکه گذاری فولادی و ... / مناقصه, مناقصه اجرای عملیات حدود ۱۶ کیلومتر گسترش شبکه گذاری فولادی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974840/استعلام-تجهیزات-امداد-و-نجات-کوهستان'>استعلام تجهیزات امداد و نجات کوهستان  / استعلام ,استعلام تجهیزات امداد و نجات کوهستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974841/استعلام-یکدستگاه-صدور-کارت-آنی'>استعلام یکدستگاه صدور کارت آنی / استعلام ,استعلام یکدستگاه صدور کارت آنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974842/استعلام-خرید-لوازم-التحریر'>استعلام خرید لوازم التحریر  / استعلام , استعلام خرید لوازم التحریر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974843/استعلام-تجهیزات-آزمایشگاهی'>استعلام تجهیزات آزمایشگاهی  / استعلام ,استعلام تجهیزات آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974844/استعلام-خرید-کامپیوتر'>استعلام خرید کامپیوتر / استعلام ,استعلام خرید کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974845/استعلام-تعداد-45-قطعه-رم-8-گیگابایت-10--'>استعلام تعداد 45 قطعه رم 8 گیگابایت 10 ... / استعلام ,استعلام تعداد 45 قطعه رم 8 گیگابایت 10 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974846/استعلام-تجهیزات-آزمایشگاهی'>استعلام تجهیزات آزمایشگاهی  / استعلام ,استعلام تجهیزات آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974847/استعلام-تجهیزات-پزشکی'>استعلام تجهیزات پزشکی  / استعلام , استعلام تجهیزات پزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974848/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات / استعلام ,استعلام خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974849/استعلام-تعمیرات-و-اجرت-کلیه-تاسیسات'>استعلام تعمیرات و اجرت کلیه تاسیسات  / استعلام ,استعلام تعمیرات و اجرت کلیه تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974850/استعلام-گیرنده-GPS-GIS-تک-فرکانسه'>استعلام گیرنده GPS/GIS تک فرکانسه / استعلام ,استعلام گیرنده GPS/GIS تک فرکانسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974851/استعلام-​40-عدد-باطری-42-آمپر-12-ولت'>استعلام ​40 عدد باطری 42 آمپر 12 ولت      / استعلام، استعلام ​40 عدد باطری 42 آمپر 12 ولت     </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974852/استعلام-لپ-تاپ'>استعلام لپ تاپ  / استعلام ,استعلام لپ تاپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974853/استعلام-اتومبیل-و-موتورسیکلت'>استعلام اتومبیل و موتورسیکلت / استعلام ,استعلام اتومبیل و موتورسیکلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974854/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتیلن-سایز-160'>استعلام خرید لوله پلی اتیلن سایز 160  / استعلام , استعلام خرید لوله پلی اتیلن سایز 160 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974855/استعلام-کد-شرح-خدمت'>استعلام کد شرح خدمت / استعلام, استعلام کد شرح خدمت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974856/استعلام-زمان-سنج-واکنش-اتوماتیک'>استعلام زمان سنج واکنش اتوماتیک / استعلام ,استعلام زمان سنج واکنش اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974857/استعلام-خرید-350000-لیتر-آب-ژاول-با-در--96-8-21'>استعلام  خرید 350000 لیتر آب ژاول با در ...96.8.21 / استعلام , استعلام  خرید 350000 لیتر آب ژاول با در ...96.8.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974858/استعلام-تجهیزات-مصرفی-شبکه'>استعلام تجهیزات مصرفی شبکه  / استعلام , استعلام تجهیزات مصرفی شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974859/استعلام-قطعات-رایانه'>استعلام قطعات رایانه  / استعلام, استعلام قطعات رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974860/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اجرای طرح هادی روستای ... / استعلام,استعلام اجرای طرح هادی روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974861/استعلام-​سانتری-فیوژ-هماتوکریت'>استعلام ​سانتری فیوژ هماتوکریت / استعلام ,استعلام ​سانتری فیوژ هماتوکریت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974862/استعلام-تامین-کسری-آهن-آلات'>استعلام تامین کسری آهن آلات  / استعلام ,استعلام تامین کسری آهن آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974863/استعلام-عملیات-کپه-کاری-و-بذرپاشی--'>استعلام عملیات کپه کاری و بذرپاشی... / استعلام, استعلام عملیات کپه کاری و بذرپاشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974864/استعلام-تعداد-سی-دستگاه-سیستم-یونیت'>استعلام تعداد سی دستگاه سیستم یونیت / استعلام ,استعلام تعداد سی دستگاه سیستم یونیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974865/استعلام-اسکنر-رایانه-مدل-lide220'>استعلام اسکنر رایانه مدل lide220  / استعلام , استعلام اسکنر رایانه مدل lide220 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974866/ستعلام-سنجش-حافظه-و-سرعت-یادگیری'>ستعلام سنجش حافظه و سرعت یادگیری  / استعلام ,ستعلام سنجش حافظه و سرعت یادگیری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974867/استعلام-رفرکنومتر-آزمایشگاهی'>استعلام رفرکنومتر آزمایشگاهی  / استعلام , استعلام رفرکنومتر آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974868/استعلام-پشتیبانی-سیستم-نظارت-تصویری'>استعلام پشتیبانی سیستم نظارت تصویری / استعلام، استعلام پشتیبانی سیستم نظارت تصویری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974869/استعلام-جنگل-با-نهال-همراه-با-آبیاری--'>استعلام جنگل با نهال همراه با آبیاری... / استعلام, استعلام جنگل با نهال همراه با آبیاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974870/استعلام-کیفیت-و-کمیت-کالا-مطابق-مدارک--'>استعلام کیفیت و کمیت کالا مطابق مدارک... / استعلام , استعلام کیفیت و کمیت کالا مطابق مدارک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974871/استعلام-سمعک-سوپر'>استعلام سمعک سوپر / استعلام ,استعلام سمعک سوپر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974872/استعلام-GPS-ETREX'>استعلام GPS ETREX  / استعلام ,استعلام GPS ETREX </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974873/استعلام-اسکنر-دستی-ای-ویژن-مدل-MiWand'>استعلام اسکنر دستی ای ویژن مدل MiWand / استعلام , استعلام اسکنر دستی ای ویژن مدل MiWand</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974874/استعلام-​لاستیک-ماشین-آلات'>استعلام ​لاستیک ماشین آلات  / استعلام, استعلام  ​لاستیک ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974875/استعلام-تانک-ازت-۶-لیتری'>استعلام تانک ازت ۶ لیتری  / استعلام ,استعلام تانک ازت ۶ لیتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974876/استعلام-احداث-سازه-های-حفاظتی-و-بازسازی--'>استعلام احداث سازه های حفاظتی و بازسازی... / استعلام, استعلام احداث سازه های حفاظتی و بازسازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974877/استعلام-اصلاح-تاسیسات-آبرسانی'>استعلام اصلاح تاسیسات آبرسانی / استعلام, استعلام اصلاح تاسیسات آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974878/استعلام-سرویس-اداره'>استعلام سرویس اداره  / استعلام , استعلام سرویس اداره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974879/استعلام-دستگاه-ecm'>استعلام دستگاه ecm / استعلام ,استعلام دستگاه ecm</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974880/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت-اینورتر-دار'>استعلام کولر گازی اسپیلت اینورتر دار / استعلام, استعلام کولر گازی اسپیلت اینورتر دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974881/استعلام-دوره-آموزشی-تجسس-و-نجات-ویژه-ک--'>استعلام دوره آموزشی تجسس و نجات ویژه ک... / استعلام , استعلام دوره آموزشی تجسس و نجات ویژه ک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974882/استعلام-صندوق-صدقات-پلکسی-جهت-اماکن--'>استعلام صندوق صدقات، پلکسی جهت اماکن... / استعلام, استعلام صندوق صدقات، پلکسی جهت اماکن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974883/استعلام-ست-سمپلر'>استعلام ست سمپلر  / استعلام ,استعلام ست سمپلر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974884/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اجرای طرح هادی روستای ... / استعلام,استعلام اجرای طرح هادی روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974885/استعلام-آسیاب-نیمه-صنعتی'>استعلام آسیاب نیمه صنعتی  / استعلام ,استعلام آسیاب نیمه صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974886/استعلام-هات-پلیت-مگنت-کارآزما'>استعلام هات پلیت مگنت کارآزما  / استعلام , استعلام هات پلیت مگنت کارآزما </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974887/استعلام-ویلچر-برقی-فاتح-2-وزن-قابل-حمل--'>استعلام ویلچر برقی فاتح 2 وزن قابل حمل... / استعلام, استعلام ویلچر برقی فاتح 2 وزن قابل حمل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974888/استعلام-پی-اچ-متر-رومیزی-اتو-کالیبره'>استعلام پی اچ متر رومیزی اتو کالیبره / استعلام,استعلام پی اچ متر رومیزی اتو کالیبره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974889/استعلام-20-دستگاه-کامپیوتر-و-6-دستگاه-چ--'>استعلام 20 دستگاه کامپیوتر و 6 دستگاه چ ... / استعلام , استعلام 20 دستگاه کامپیوتر و 6 دستگاه چ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974890/استعلام-دوره-آموزشی-بازرسی-و-سلامت-ادا--'>استعلام  دوره آموزشی بازرسی و سلامت ادا ... / استعلام , استعلام  دوره آموزشی بازرسی و سلامت ادا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974891/مناقصه-تهیه-و-تامین-مواد-اولیه-غذایی-و--'>مناقصه تهیه و تامین مواد اولیه غذایی و ... / مناقصه ,مناقصه تهیه و تامین مواد اولیه غذایی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974892/استعلام-پکیج-لوازم-ورزشی'>استعلام پکیج لوازم ورزشی  / استعلام, استعلام پکیج لوازم ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974893/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات / استعلام , استعلام خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974894/استعلام-لوازم-و-قطعات-رایانه-ای'>استعلام لوازم و قطعات رایانه ای / استعلام, استعلام لوازم و قطعات رایانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974895/مناقصه-مرمت-و-بهسازی-جاده-و-محوطه-چاه'>مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه  / مناقصه ,مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974896/استعلام-کاتریج-اچ-بی--سامسونگ'>استعلام کاتریج اچ بی ، سامسونگ / استعلام, استعلام کاتریج اچ بی ، سامسونگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/974897/استعلام-مراقبت-و-نگهداری-از-جنگلکاری'>استعلام مراقبت و نگهداری از جنگلکاری  / استعلام ,استعلام مراقبت و نگهداری از جنگلکاری </a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 8 تاريخ : شنبه 7 بهمن 1396 ساعت: 11:46