اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.8.20 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972931/مناقصه-تامین--نصب-و-ر... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.8.20 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972931/مناقصه-تامین--نصب-و-راه-اندازی-2-دستگاه-پکیج-یونیت-و---نوبت-دوم'>مناقصه تامین ، نصب و راه اندازی 2 دستگاه پکیج یونیت و ...- نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه تامین ، نصب و راه اندازی 2 دستگاه پکیج یونیت و ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972936/فراخوان-ارزیابی-کیفی-مشاوران-مطالعه-میدانی-و-طراحی-دیوارهای-عایق-صوتی-نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران مطالعه میدانی و طراحی دیوارهای عایق صوتی نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مشاوران ، فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران مطالعه میدانی و طراحی دیوارهای عایق صوتی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972938/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-کانتینر-تریلری-آشپزخانه-40-فوت--'>مناقصه خرید یک دستگاه کانتینر تریلری آشپزخانه 40 فوت... / آگهی مناقصه , مناقصه خرید یک دستگاه کانتینر تریلری آشپزخانه 40 فوت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972939/فراخوان-مناقصه-خرید-7000-عدد-رادیوسوند'>فراخوان مناقصه  خرید 7000 عدد رادیوسوند / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه  خرید 7000 عدد رادیوسوند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972944/فراخوان-جذب-مشاور-تحقیقات-بازاریابی'>فراخوان جذب مشاور تحقیقات بازاریابی / فراخوانف فراخوان جذب مشاور تحقیقات بازاریابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972947/مناقصه-برقرسانی-به-روستاهای-جدید-منطقه-بازیافت-شهرستان-کوهرنگ'>مناقصه برقرسانی به روستاهای جدید منطقه بازیافت شهرستان کوهرنگ  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه برقرسانی به روستاهای جدید منطقه بازیافت شهرستان کوهرنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972952/مناقصه-خرید-و-نصب-سیستم-سرمایش-و-گرمایش'>مناقصه خرید و نصب سیستم سرمایش و گرمایش / مناقصه ,مناقصه خرید و نصب سیستم سرمایش و گرمایش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972954/مناقصه-خرید-50-تن-نخ-P-P-فیلامنتی--'>مناقصه خرید 50 تن نخ P.P فیلامنتی... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 50 تن نخ P.P فیلامنتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972958/مناقصه-یک-فروند-شناور-حمل-سوخت'>مناقصه  یک فروند شناور حمل سوخت / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه  یک فروند شناور حمل سوخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972963/فراخوان-جذب-سرمایه-گذار-جهت-نیروگاه-خورشیدی'>فراخوان جذب سرمایه گذار جهت نیروگاه خورشیدی / آگهی فراخوان , فراخوان جذب سرمایه گذار جهت نیروگاه خورشیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972968/مناقصه-خرید-۷-دستگاه-برف-روب-چند-منظوره-96-8-20'>مناقصه خرید ۷ دستگاه برف روب چند منظوره 96/8/20 / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه خرید ۷ دستگاه برف روب چند منظوره 96/8/20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972972/مناقصه-اجرای-عملیات-ساخت-230-مترمربع-دفتر-اداری'>مناقصه اجرای عملیات ساخت 230 مترمربع دفتر اداری  / مناقصه ، مناقصه اجرای عملیات ساخت 230 مترمربع دفتر اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972977/مناقصه-سرویسهای-ایاب-و-ذهاب-پرسنل'>مناقصه سرویسهای ایاب و ذهاب پرسنل / آگهی مناقصه , مناقصه سرویسهای ایاب و ذهاب پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972978/آگهی-فراخوان-پیمانکار-جهت-بازسازی-و-اورهال-نمودن-تعداد-58-دستگاه-اتوبوس'>آگهی فراخوان پیمانکار  جهت بازسازی و اورهال نمودن تعداد 58 دستگاه اتوبوس / آگهی فراخوان پیمانکار،آگهی فراخوان پیمانکار  جهت بازسازی و اورهال نمودن تعداد 58 دستگاه اتوبوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972979/مناقصه-مقدار-10000-تن-نمک-دانه-بندی-شده-واحد-بخار-و--تجدید'>مناقصه مقدار 10000 تن نمک دانه بندی شده واحد بخار و ...تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه مقدار 10000 تن نمک دانه بندی شده واحد بخار و ...تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972982/مناقصه-انجام-خدمات-تهیه-و-تامین-وسایط-نقلیه-سنگین-و-هدایت-و-نگهداری-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات تهیه و تامین وسایط نقلیه سنگین و هدایت و نگهداری نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  انجام خدمات تهیه و تامین وسایط نقلیه سنگین و هدایت و نگهداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972986/مناقصه-واگذاری-امور-مربوط-به-سوختگیری-هواپیمایی--'>مناقصه واگذاری امور مربوط به سوختگیری هواپیمایی... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور مربوط به سوختگیری هواپیمایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972990/مناقصه-اجرای-پروژه-تکمیل-مسیر-طراوت-و-ورودی-شهدای-گمنام-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه تکمیل مسیر طراوت و ورودی شهدای گمنام- نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای پروژه تکمیل مسیر طراوت و ورودی شهدای گمنام- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972991/مناقصه-انواع-کیسه-زباله'>مناقصه انواع کیسه زباله / مناقصه , مناقصه خریداری انواع کیسه زباله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972992/فراخوان-خرید-200-دستگاه-آمبولانس'>فراخوان خرید 200 دستگاه آمبولانس / فراخوان مناقصه , فراخوان خرید 200 دستگاه آمبولانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972997/مناقصه-نایلونی-رولی'>مناقصه نایلونی رولی  / مناقصه , مناقصه خریداری نایلونی رولی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972999/فراخوان-پروژه-باقیمانده-خطوط-فاضلابرو-نوبت-دوم'>فراخوان پروژه باقیمانده خطوط فاضلابرو- نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان پروژه باقیمانده خطوط فاضلابرو- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973002/فراخوان-خدمات-پیمانکاری-طرح-جمع-آوری-فاضلاب-نوبت-دوم'> فراخوان خدمات پیمانکاری طرح جمع آوری فاضلاب -نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان خدمات پیمانکاری طرح جمع آوری فاضلاب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973003/همایش-نقش-خدمات-حمایتی'>همایش نقش خدمات حمایتی / همایش نقش خدمات حمایتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973004/مناقصه-تامین-نیروی-ستادی-و-واگذاری-خدمات-شهری-به-بخش-خصوصی-نوبت-دوم'>مناقصه  تامین نیروی ستادی و واگذاری خدمات شهری به بخش خصوصی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  تامین نیروی ستادی و واگذاری خدمات شهری به بخش خصوصی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973006/مناقصه-انجام-خدمات-پشتیبانی-در-ستاد-شیراز-و-مناطق-عملیاتی-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات پشتیبانی در ستاد شیراز و مناطق عملیاتی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  انجام خدمات پشتیبانی در ستاد شیراز و مناطق عملیاتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973007/فراخوان-تامین-منابع-مالی-طراحی-احداث--تکمیل-و-بهره-برداری-از-تاسیسات-فاضلاب--'>فراخوان تامین منابع مالی، طراحی، احداث ، تکمیل و بهره برداری از تاسیسات فاضلاب... / آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار، فراخوان تامین منابع مالی، طراحی، احداث ، تکمیل و بهره برداری از تاسیسات فاضلاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973008/آگهی-مناقصه-خرید-تابلو-برق'>آگهی مناقصه خرید تابلو برق  / مناقصه  , آگهی مناقصه خرید تابلو برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973010/مناقصه-انجام-خدمات-نگهبانی-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات نگهبانی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات نگهبانی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973012/مناقصه-پروژه-تراش-و-روکش-مجدد-آسفالت'>مناقصه پروژه تراش و روکش مجدد آسفالت / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه تراش و روکش مجدد آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973014/مناقصه-بهسازی-ساختمان-ها-و-محوطه-انبار--نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی ساختمان ها و محوطه انبار... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه بهسازی ساختمان ها و محوطه انبار... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973016/آگهی-خرید-کاغذ-باطله'>آگهی خرید کاغذ باطله / آگهی خرید کاغذ باطله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973017/مناقصه-پروژه-تهیه-و-تجهیزات-و-ساخت-و-نصب-2212-انشعابات-فولادی-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تهیه و تجهیزات و ساخت و نصب 2212 انشعابات فولادی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه پروژه تهیه و تجهیزات و ساخت و نصب 2212 انشعابات فولادی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973020/مناقصه-عملیات-اجرایی-احداث-شبکه-فاضلاب'>مناقصه عملیات اجرایی احداث شبکه فاضلاب  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه عملیات اجرایی احداث شبکه فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973021/فراخوان-مناقصه-انتخاب-پیمانکار-EPC-جهت-انجام-خدمات-طراحی-تامین-کالا---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انتخاب پیمانکار EPC جهت انجام خدمات طراحی، تامین کالا... - نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی شرکت در ارزیابی کیفی مناقصه، فراخوان مناقصه انتخاب پیمانکار EPC جهت انجام خدمات طراحی، تامین کالا... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973022/مناقصه-خرید-10-لینک-STM1-پهنای-باند-اینترنت-با-IP-های-مربوطه'>مناقصه خرید 10 لینک STM1 پهنای باند اینترنت با IP های مربوطه  / مناقصه , مناقصه خرید 10 لینک STM1 پهنای باند اینترنت با IP های مربوطه  نوبتئ اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973028/مناقصه-خرید-مواد-بسته-بندی'>مناقصه خرید  مواد بسته بندی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید  مواد بسته بندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973029/فراخوان-تهیه-نصب-و-راه-اندازی-6-دستگاه-پکیج-یونیت-40-تن--نوبت-دوم'>فراخوان تهیه نصب و راه اندازی 6 دستگاه پکیج یونیت 40 تن - نوبت دوم  / فراخوان ، فراخوان تهیه نصب و راه اندازی 6 دستگاه پکیج یونیت 40 تن - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973032/مناقصه-ساختمان-مرکزی-شهرداری-نوبت-دوم'>مناقصه ساختمان مرکزی شهرداری نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ساختمان مرکزی شهرداری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973034/مناقصه-واگذاری-نمایشگاه-مردم-شناسی-نوبت-چهارم'>مناقصه واگذاری نمایشگاه مردم شناسی نوبت چهارم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری نمایشگاه مردم شناسی نوبت چهارم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973035/مناقصه-خدمات-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>مناقصه خدمات ایاب و ذهاب کارکنان  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خدمات ایاب و ذهاب کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973036/مناقصه-تعمیر-و-بازسازی-سیلندرهای-هیدرولیک-و-پنوماتیک'>مناقصه تعمیر و بازسازی سیلندرهای هیدرولیک و پنوماتیک / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه تعمیر و بازسازی سیلندرهای هیدرولیک و پنوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973037/مناقصه-خدمات-اسیدکاری-فراز-آوری-و-دستگاه-لول-مغزی-سیار--'>مناقصه خدمات اسیدکاری، فراز آوری و دستگاه لول مغزی سیار ... / مناقصه، مناقصه خدمات اسیدکاری، فراز آوری و دستگاه لول مغزی سیار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973038/مناقصه-اجرای-شبکه-داخلی-گازرسانی-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای شبکه داخلی گازرسانی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه اجرای شبکه داخلی گازرسانی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973043/مناقصه-اصلاح-و-توسعه-شبکه-آب-نوبت-دوم'>مناقصه اصلاح و توسعه شبکه آب نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اصلاح و توسعه شبکه آب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973047/آگهی-شناسایی-واگذاری-حمل-و-نقل-بین-شهری'> آگهی شناسایی واگذاری حمل و نقل بین شهری  / آگهی شناسایی پیمانکار , آگهی شناسایی واگذاری حمل و نقل بین شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973051/مناقصه-احداث-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-محلات'>مناقصه احداث شبکه جمع آوری فاضلاب محلات / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , مناقصه احداث شبکه جمع آوری فاضلاب محلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973055/تجدید-مناقصه-عملیات-اصلاح-شبکه-و-انشعابات-آب'>تجدید مناقصه عملیات اصلاح شبکه و انشعابات آب  / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه عملیات نصب انشعابات فاضلاب به صورت پراکنده و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973056/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-تجهیزات-لاندری-و-آشپزخانه-های-خود'>مناقصه تعمیر و نگهداری تجهیزات لاندری و آشپزخانه های خود / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعمیر و نگهداری تجهیزات لاندری و آشپزخانه های خود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973058/مناقصه-قطعات-یدکی-تجهیزات-نمودارگیری'>مناقصه قطعات یدکی تجهیزات نمودارگیری / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه قطعات یدکی تجهیزات نمودارگیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973059/مناقصه-انجام-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-نوبت-دوم'>مناقصه انجام سرویس ایاب و ذهاب کارکنان  نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران , مناقصه انجام سرویس ایاب و ذهاب کارکنان  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973062/مناقصه-بیمه-جامع-شهرداری-نوبت-دوم'>مناقصه بیمه جامع شهرداری نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بیمه جامع شهرداری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973064/مناقصه-اجرای-عملیات-احداث-کانال-در-ابعاد-مختلف-و-رسوبگیری-کانال-ها'>مناقصه اجرای عملیات احداث کانال در ابعاد مختلف و رسوبگیری کانال ها  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات احداث کانال در ابعاد مختلف و رسوبگیری کانال ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973066/مناقصه-عمومی-پیمانکاری-ساختمانی'>مناقصه عمومی پیمانکاری ساختمانی / مناقصه عمومی پیمانکاری ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973068/آگهی-مناقصه-خرید-تجهیزات-سردسازی'>آگهی مناقصه خرید تجهیزات سردسازی  / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه خرید تجهیزات سردسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973071/مناقصه-خرید-6-دستگاه-چیلر'>مناقصه خرید 6 دستگاه چیلر  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید 6 دستگاه چیلر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973074/ارزیابی-کیفی-پروژه-آبرسانی-به-شهرها'>ارزیابی کیفی پروژه آبرسانی به شهرها  / آگهی ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی پروژه آبرسانی به شهرها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973077/مناقصه-انجام-خدمات-پشتیبانی-و-فنی-تهیه-و-تامین-وسائط-نقلیه--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات پشتیبانی و فنی، تهیه و تامین وسائط نقلیه - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات پشتیبانی و فنی، تهیه و تامین وسائط نقلیه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973081/فراخوان-مناقصه-تامین-تجهیزات-و-عملیات-ساختمانی--نصب--تست-و-راه-اندازی--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تامین تجهیزات و عملیات ساختمانی ، نصب ، تست و راه اندازی - نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی مناقصه دو مرحله ای , فراخوان مناقصه تامین تجهیزات و عملیات ساختمانی، نصب، تست و راه اندازی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973082/فراخوان-آسفالت-طرح-هادی-روستایی-نوبت-دوم'>فراخوان آسفالت طرح هادی روستایی- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه, فراخوان آسفالت طرح هادی روستایی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973086/مناقصه-خدمات-نگهبانی-از-اماکن-اموال-و-تاسیسات-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات نگهبانی از اماکن، اموال و تاسیسات- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه  خدمات نگهبانی از اماکن، اموال و تاسیسات- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973088/مناقصه-اجرای-میدان-و-آسفالت-معابر-روستا-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای میدان و آسفالت معابر روستا نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای میدان و آسفالت معابر روستا نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973091/مناقصه-خرید--ساخت-نصب-چهار-فروند-اسکله-فلزی-شناور--'>مناقصه خرید ، ساخت  نصب چهار فروند اسکله فلزی شناور ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,  مناقصه خرید ، ساخت  نصب چهار فروند اسکله فلزی شناور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973094/مناقصه-عملیات-اجرایی-تکمیل-شبکه-جمع-آوری-و-انتقال-فاضلاب'>مناقصه عملیات اجرایی تکمیل شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب / آگهی فراخوان مناقصه، مناقصه عملیات اجرایی تکمیل شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973095/مناقصه-احداث-مجتمع-آموزشی'>مناقصه احداث مجتمع  آموزشی / آگهی شناسایی سرمایه گذار, مناقصه احداث مجتمع  آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973098/مناقصه-خرید-مقدار-300-000-برگ-مقوای-کارتی'>مناقصه خرید مقدار 300.000 برگ مقوای کارتی / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید مقدار 300.000 برگ مقوای کارتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973099/مناقصه-راه-دسترسی-مجتمع-خدماتی-و-رفاهی-و-راه-استراحتگاه-نوبت-دوم'>مناقصه راه دسترسی مجتمع خدماتی و رفاهی و راه استراحتگاه نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه راه دسترسی مجتمع خدماتی و رفاهی و راه استراحتگاه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973100/مناقصه-اجرای-عملیات-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت'>مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973102/فراخوان-مناقصه-اجرای-عملیات-مقاوم-سازی-بهسازی-و-جمع-آوری-آبهای-سطحی-تجدید-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه اجرای عملیات مقاوم سازی، بهسازی و جمع آوری آبهای سطحی تجدید نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه اجرای عملیات مقاوم سازی، بهسازی و جمع آوری آبهای سطحی تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973105/ارزیابی-کیفی-تامین-سه-دستگاه-دیزل-پمپ-سیار'>ارزیابی کیفی تامین سه دستگاه دیزل پمپ سیار / آگهی ارزیابی کیفی، ارزیابی کیفی تامین سه دستگاه دیزل پمپ سیار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973107/مناقصه-عملیات-بازدیدهای-سالیانه-واحدهای-بخار-و-بویلرهای-نیروگاه-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات بازدیدهای سالیانه واحدهای بخار و بویلرهای نیروگاه نوبت دوم / آگهی دعوت به مناقصه , مناقصه عملیات بازدیدهای سالیانه واحدهای بخار و بویلرهای نیروگاه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973109/تجدید-مناقصه-گازرسانی-به-حفرات-خالی-و-نصب-انشعابات-مرحله-16--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه گازرسانی به حفرات خالی و نصب انشعابات مرحله 16 - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه گازرسانی به حفرات خالی و نصب انشعابات مرحله 16 - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973112/مناقصه-احداث-خط-لوله-8-اینچ-آبرسانی-به-دکلهای-حفاری'>مناقصه احداث خط لوله 8 اینچ آبرسانی به دکلهای حفاری / فراحوان مناقصه عمومی, مناقصه احداث خط لوله 8 اینچ آبرسانی به دکلهای حفاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973114/مناقصه-تکمیل-عملیات-اجرایی-برج-های-مسکونی'>مناقصه تکمیل عملیات اجرایی برج های مسکونی / مناقصه, مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973119/مناقصه-انجام-بازسازی-واگنهای-پارسی'>مناقصه انجام بازسازی واگنهای پارسی / مناقصه , مناقصه انجام بازسازی واگنهای پارسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973121/فراخوان-حمل-بین-المللی-زمینی-محصولات-صادراتی--نوبت-دوم'>فراخوان حمل بین المللی زمینی محصولات صادراتی - نوبت دوم  / فراخوان حمل بین المللی زمینی محصولات صادراتی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973122/مناقصه-عملیات-احداث-کولینگ-تاور-278--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات احداث کولینگ تاور 278  -نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عملیات احداث کولینگ تاور 278 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973123/مناقصه-عملیات-نگهداری-تعمیرات-مکانیکی-و-بهره-برداری-دپارتمان-خردایش-مواد-اولیه'>مناقصه عملیات نگهداری، تعمیرات مکانیکی و بهره برداری دپارتمان خردایش مواد اولیه / مناقصه, مناقصه عملیات نگهداری، تعمیرات مکانیکی و بهره برداری دپارتمان خردایش مواد اولیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973125/مناقصه-برون-سپاری-خدمات-شهر-حوزه-شهرداری--نوبت-دوم'>مناقصه برون سپاری خدمات شهر حوزه شهرداری  -نوبت دوم / مناقصه , مناقصه برون سپاری خدمات شهر حوزه شهرداری  -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973126/مناقصه-خرید-و-تحویل-تجهیزات-ذخیره-ساز'>مناقصه خرید و تحویل تجهیزات ذخیره ساز  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید و تحویل تجهیزات ذخیره ساز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973131/فراخوان-جشنواره-ملی-فیلم-کوتاه-آپادانا-96-8-20'>فراخوان جشنواره ملی فیلم کوتاه آپادانا 96.8.20 / فراخوان جشنواره ملی فیلم کوتاه آپادانا 96.8.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973132/مناقصه-اجرای-عملیات-خرید-سرویس-دهی-تحویل-و-توزیع-غذای-مصرفی-پرسنل'>مناقصه اجرای عملیات خرید، سرویس دهی، تحویل و توزیع غذای مصرفی پرسنل / مناقصه, مناقصه اجرای عملیات خرید، سرویس دهی، تحویل و توزیع غذای مصرفی پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973133/مناقصه-خرید-کود-شیمیایی-سوپر-فسفات-تریپل-گرانوله'>مناقصه خرید کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل گرانوله / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل گرانوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973134/تجدید-مناقصه-خدمات-نقلیه-به-وسیله-خودروهای-سنگین-و-نیمه-سنگین--'>تجدید مناقصه خدمات نقلیه به وسیله خودروهای سنگین و نیمه سنگین... / فراخوان تجدید مناقصه، تجدید مناقصه خدمات نقلیه به وسیله خودروهای سنگین و نیمه سنگین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973138/فراخون-مناقصه-خرید-کابل-افشان-تخت---نوبت-دوم'>فراخون مناقصه خرید کابل افشان تخت ... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخون مناقصه خرید کابل افشان تخت ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973140/فراخوان-مناقصه-خرید-الکتروپمپ-شناور---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید الکتروپمپ شناور ... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید الکتروپمپ شناور... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973142/فراخوان-جهت-شناسایی-سازندگان-و-تامین-کنندگان-کالا-در-حوزه-حفاری-چاههای-نفت-و-گاز'>فراخوان جهت شناسایی سازندگان و تامین کنندگان کالا در حوزه حفاری چاههای نفت و گاز / آگهی فراخوان , فراخوان جهت شناسایی سازندگان و تامین کنندگان کالا در حوزه حفاری چاههای نفت و گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973143/مناقصه-اجرای-پروژه-تکمیل-پارک-خانواده'>مناقصه اجرای پروژه تکمیل پارک خانواده / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه تکمیل پارک خانواده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973147/فراخوان-بازسازی-و-تعمیرات-اساسی-بوژی-6-10-محور-نوبت-دوم'>فراخوان بازسازی و تعمیرات اساسی بوژی 6+10 محور نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی,فراخوان بازسازی و تعمیرات اساسی بوژی 6+10 محور نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973148/مناقصه-امور-خدمات-شهری-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه امور خدمات شهری سطح شهر نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه امور خدمات شهری سطح شهر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973149/مناقصه-تهیه-توزیع-و-طبخ-غذای-نیمروز-کارکنان'>مناقصه  تهیه، توزیع و طبخ غذای نیمروز  کارکنان / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  تهیه، توزیع و طبخ غذای نیمروز  کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973150/مناقصه-خدمات-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>مناقصه  خدمات ایاب و ذهاب کارکنان  / مناقصه عمومی, مناقصه  خدمات ایاب و ذهاب کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973153/مناقصه-امور-نگهداری-خدمات-فضای-سبز-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه امور نگهداری خدمات فضای سبز سطح شهر نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه امور نگهداری خدمات فضای سبز سطح شهر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973154/فراخوان-عمومی-واگذاری-امور-حقوقی-به-وکلا-و-موسسات-حقوقی'>فراخوان عمومی واگذاری امور حقوقی به وکلا و موسسات حقوقی / مناقصه, فراخوان عمومی واگذاری امور حقوقی به وکلا و موسسات حقوقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973155/فراخوان-انجام-خدمات-نقشه-برداری-مطالعات-تعیین-حد-حریم-و-بستر-کمی-و-کیفی-نوبت-دوم'>فراخوان انجام خدمات نقشه برداری، مطالعات تعیین حد حریم و بستر کمی و کیفی- نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران ,مناقصه  انجام خدمات نقشه برداری، مطالعات تعیین حد حریم و بستر کمی و کیفی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973156/ارزیابی-کیفی-و-تشخیص-صلاحیت-شرکتها-و-پیمانکاران-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات'>ارزیابی کیفی و تشخیص صلاحیت شرکتها و پیمانکاران نگهداری و راهبری تاسیسات / ارزیابی کیفی و تشخیص صلاحیت شرکتها و پیمانکاران نگهداری و راهبری تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973158/مناقصه-عملیات-اجرایی-و-احداث-بخشی-از-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب--'>مناقصه عملیات اجرایی و احداث بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عملیات اجرایی و احداث بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973160/مناقصات-اجرای-پروژه-های-توسعه-و-احداث-و-بهینه-سازی-شبکه-های-توزیع-در-محدوده-مناطق'>مناقصات اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده مناطق / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصات اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده مناطق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973161/مناقصه-عملیات-تعمیرات-اساسی-واحد-دو-نیروگاه-گازی-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات تعمیرات اساسی واحد دو نیروگاه گازی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات تعمیرات اساسی واحد دو نیروگاه گازی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973163/مناقصه-جابجایی-کولرباکس-واحد-تقطیر-80-و--نوبت-دوم'>مناقصه جابجایی کولرباکس واحد تقطیر 80 و ...نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه جابجایی کولرباکس واحد تقطیر 80 و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973164/فراخوان-ارزیابی-کیفی-مشاوران-انجام-عملیات-رفتارنگاری-سدهای-تهم-نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران  انجام عملیات رفتارنگاری سدهای تهم- نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران, فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران  انجام عملیات رفتارنگاری سدهای تهم- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973167/مناقصه-اجرای-عملیات-خطوط-تغذیه-پراکنده-نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای عملیات خطوط تغذیه پراکنده  نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه  اجرای عملیات خطوط تغذیه پراکنده  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973169/مناقصه-DIGITAL-LEVEL-TRANMITER-SERIES-12300--'>مناقصه DIGITAL LEVEL TRANMITER SERIES 12300 ...  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه DIGITAL LEVEL TRANMITER SERIES 12300 ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973170/مناقصه-اجاره-اکیپ-پخش-آسفالت-گرم-مرحله-سوم-نوبت-دوم'>مناقصه اجاره اکیپ پخش آسفالت گرم مرحله سوم نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه اجاره اکیپ پخش آسفالت گرم مرحله سوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973171/مناقصه-تولید-و-اجرای-کامل-دیوارکشی-به-روش-پیش-ساخته'>مناقصه تولید و اجرای کامل دیوارکشی به روش پیش ساخته / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تولید و اجرای کامل دیوارکشی به روش پیش ساخته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973179/مناقصه-خرید-و-پخش-مکانیزه-آسفالت-خیابان-های-اراضی'>مناقصه خرید و پخش مکانیزه آسفالت خیابان های اراضی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید و پخش مکانیزه آسفالت خیابان های اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973180/فراخوان-مناقصه-تکمیل-آموزشگاه-9-کلاسه'>فراخوان مناقصه تکمیل آموزشگاه 9 کلاسه  / آگهی فراخوان اول مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه تکمیل آموزشگاه 9 کلاسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973181/مناقصه-خرید-و-تحویل-آسفالت-گرم-از-نوع-بیندر-و-یا-توپکا-در-پایکار-مرحله-سوم-نوبت-دوم'>مناقصه خرید و تحویل آسفالت گرم از نوع بیندر و یا توپکا در پایکار مرحله سوم نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه خرید و تحویل آسفالت گرم از نوع بیندر و یا توپکا در پایکار مرحله سوم نوبت  دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973182/آگهی-ارزیابی-کیفی-مناقصه-گران-استقرار-دائمی-یک-فروند-بالگرد-جهت-ارایه-خدمات-نوبت-دوم'>آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران استقرار دائمی یک فروند بالگرد جهت ارایه خدمات نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران استقرار دائمی یک فروند بالگرد جهت ارایه خدمات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973184/مناقصه-اجرای-پروژه-های-توسعه-و-احداث-و-بهینه-سازی-شبکه-های-توزیع---'>مناقصه اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع .... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973185/مناقصه-تامین-تعداد-هشتاد-دستگاه-لپ-تاپ--رایانه-و-تجهیزات-جانبی'>مناقصه تامین تعداد هشتاد دستگاه لپ تاپ ، رایانه و تجهیزات جانبی / آگهی مناقصه , مناقصه تامین تعداد هشتاد دستگاه لپ تاپ ، رایانه و تجهیزات جانبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973189/مناقصه-حسابرسی-اسناد-مالی--نوبت-دوم'>مناقصه حسابرسی اسناد مالی - نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه حسابرسی اسناد مالی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973195/استعلام-لوازم-آزمایشگاه--سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام لوازم آزمایشگاه , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / استعلام ,استعلام لوازم آزمایشگاه , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973197/تجدید-مناقصه-خرید-کابل-مسی-جهت-خروجی-پست-فوق-توزیع-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید کابل مسی جهت خروجی پست فوق توزیع نوبت دوم  / فراخوان تجدید مناقصه عمومی ,  تجدید مناقصه خرید کابل مسی جهت خروجی پست فوق توزیع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973198/فراخوان-اجرای-کارهای-ساختمانی-و-تاسیساتی'>فراخوان اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی / فراخوان مناقصه , فراخوان اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973199/مناقصه-عمومی-امور-راهبری-و-نگهداری-تاسیسات-واحدهای--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی امور راهبری و نگهداری تاسیسات واحدهای - نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی امور راهبری و نگهداری تاسیسات واحدهای - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973207/مناقصه-بازسازی-و-تجهیز-دپوهای-تعمیرات-لکوموتیو-تجدید-96-08-20'>مناقصه بازسازی و تجهیز دپوهای تعمیرات لکوموتیو- تجدید 96.08.20 / تجدید آگهی ارزیابی کیفی, مناقصه بازسازی و تجهیز دپوهای تعمیرات لکوموتیو- تجدید 96.08.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973217/مناقصه-تلمبه-های-تزریقی-آب-مقطر-و--نوبت-دوم'>مناقصه تلمبه های تزریقی آب مقطر و ...نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه تلمبه های تزریقی آب مقطر و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973219/آگهی-دعوت-به-ارزیابی-کیفی-بهسازی-و-نوسازی-شبکه-برق-ایستگاه-های-بالارود-و-گل-محک'>آگهی دعوت به ارزیابی کیفی  بهسازی و نوسازی شبکه برق ایستگاه های بالارود و گل محک / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی، آگهی دعوت به ارزیابی کیفی بهسازی و نوسازی شبکه برق ایستگاه های بالارود و گل محک نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973220/مناقصه-واگذاری-امور-خدماتی-(نوبت-دوم)-و-امور-مربوط-به-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه واگذاری امور خدماتی (نوبت دوم) و امور مربوط به نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری امور خدماتی (نوبت دوم) و امور مربوط به نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973229/فراخوان-قطعات-یدکی-موتورهای-دیزل-دریایی-تجدید--نوبت-دوم'>فراخوان  قطعات یدکی موتورهای دیزل دریایی تجدید - نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان قطعات یدکی موتورهای دیزل دریایی  تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973230/مناقصه-جهت-احداث-ایستگاه-آتش-نشانی-فردوسیه'>مناقصه جهت احداث ایستگاه آتش نشانی فردوسیه / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عمومی جهت احداث ایستگاه آتش نشانی فردوسیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973232/مناقصه-انجام-کلیه-فعالیت-های-مربوط-به-توسعه-تست-و-بهینه-سازی-لوازم-اندازه-گیری-انشعابات-عادی-و-دیماندی--'>مناقصه انجام کلیه فعالیت های مربوط به توسعه، تست و بهینه سازی لوازم اندازه گیری انشعابات عادی و دیماندی... / مناقصه انجام کلیه فعالیت های مربوط به توسعه، تست و بهینه سازی لوازم اندازه گیری انشعابات عادی و دیماندی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973233/مناقصه-تجهیزو-راه-اندازی-سالن-همایش-ساختمان-اداری-مرکزی-نوبت-دوم'>مناقصه تجهیزو راه اندازی سالن همایش ساختمان اداری مرکزی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تجهیزو راه اندازی سالن همایش ساختمان اداری مرکزی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973234/فراخوان-مشارکت-و-سرمایه-گذاری-نسبت-به-واگذاری-فرصت-های-سرمایه-گذاری-نوبت-دوم'>فراخوان مشارکت و سرمایه گذاری نسبت به واگذاری فرصت های سرمایه گذاری نوبت دوم  / فراخوان , فراخوان مشارکت و سرمایه گذاری نسبت به واگذاری فرصت های سرمایه گذاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973235/مناقصه-خرید-مقدار-30-مترمکعب-چوب-راش-آلمانی-pollmeier'>مناقصه خرید  مقدار 30 مترمکعب چوب راش آلمانی pollmeier  / مناقصه, مناقصه خرید  مقدار 30 مترمکعب چوب راش آلمانی pollmeier </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973237/مناقصه-خرید-خدمات-نظافتی-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه خرید خدمات نظافتی و نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید خدمات نظافتی و نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973240/ارزیابی-کیفی-پیمانکاران-احداث-بخش-برقی-پست-63-نویت-دوم'>ارزیابی کیفی پیمانکاران احداث بخش برقی پست 63  نویت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران , ارزیابی کیفی پیمانکاران احداث بخش برقی پست 63  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973242/فراخوان-ساخت--راندن-و-نصب-آویزه-و-پس-آویزه-آستری-هیدرولیکی'>فراخوان ساخت ، راندن و نصب آویزه و پس آویزه آستری هیدرولیکی / مناقصه , فراخوان ساخت ، راندن و نصب آویزه و پس آویزه آستری هیدرولیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973243/آگهی-فراخوان-LINE-API-API-SLX60-BEVELLED'> آگهی فراخوان LINE API API SLX60,BEVELLED / آگهی فراخوان مناقصه ، آگهی فراخوان LINE API API SLX60,BEVELLED</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973246/مناقصه-لکه-گیری-نوارهای-حفاری-معابر--نوبت-دوم'>مناقصه لکه گیری نوارهای حفاری معابر - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه لکه گیری نوارهای حفاری معابر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973247/تجدید-مناقصه-ساخت-و-تحویل-تعداد-120-000-عدد-کفشک-ترمز-چدنی'>تجدید مناقصه ساخت و تحویل تعداد 120.000 عدد کفشک ترمز چدنی / آگهی تجدید مناقصه، تجدید مناقصه ساخت و تحویل تعداد 120.000 عدد کفشک ترمز چدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973248/فراخوان-جذب-سرمایه-گذار-تاسیس-صندوق-توسعه-فناوری'>فراخوان جذب سرمایه گذار تاسیس صندوق توسعه فناوری / فراخوان جذب سرمایه , فراخوان جذب سرمایه گذار تاسیس صندوق توسعه فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973249/مناقصه-ادامه-تکمیل-خانه-فرهنگ--نوبت-دوم'>مناقصه ادامه تکمیل خانه فرهنگ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ادامه تکمیل خانه فرهنگ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973256/فراخوان-احداث-جاده-های-بین-مزارع-سطح-شهرستان-نوبت-دوم'>فراخوان احداث جاده های بین مزارع سطح شهرستان- نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران,فراخوان  احداث جاده های بین مزارع سطح شهرستان- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973257/آگهی-مناقصه-آسفالت-محوطه-مدارس-نوبت-دوم'> آگهی مناقصه آسفالت محوطه مدارس- نوبت  دوم  / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه آسفالت محوطه مدارس - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973259/تجدید-مناقصه-اجرای-خط-کشی-سرد-راه-ها-(تجدید-خط-کشی)-تجدید-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای خط کشی سرد راه ها (تجدید خط کشی) تجدید  نوبت دوم / تجدید مناقصه, مناقصه اجرای خط کشی سرد راه ها (تجدید خط کشی) تجدید  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973260/مناقصه-اجرای-عملیات-احداث-کانال-در-ابعاد-مختلف--'>مناقصه اجرای عملیات احداث کانال در ابعاد مختلف.... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات احداث کانال در ابعاد مختلف....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973263/مناقصه-ارائه-خدمات-فرهنگی-سمعی-و-بصری-96-8-20'>مناقصه ارائه خدمات فرهنگی، سمعی و بصری 96.8.20  / آگهی ارزیابی و برگزاری مناقصه، مناقصه  ارائه خدمات فرهنگی، سمعی و بصری 96.8.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973264/مناقصه-عملیات-احداث-یک-استریم-از-سه-استریم-تصفیه-خانه-شماره-دو-اصفهان-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات احداث یک استریم از سه استریم تصفیه خانه شماره دو اصفهان  نوبت دوم / مناقصه,مناقصه عملیات احداث یک استریم از سه استریم تصفیه خانه شماره دو اصفهان  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973271/مناقصه-تامین-دستگاه-چاپ'>مناقصه تامین دستگاه چاپ / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تامین دستگاه چاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973273/مناقصه-لوله-گذاری-فاضلاب-باقیمانده-منطقه'>مناقصه لوله گذاری فاضلاب باقیمانده منطقه  / مناقصه , مناقصه لوله گذاری فاضلاب باقیمانده منطقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973274/تجدید-مناقصه-عملیات-دفن-زباله--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات دفن زباله - نوبت دوم  / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه عملیات دفن زباله - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973276/فراخوان-مناقصه-خدمات-عمومی-پشتیبانی-و-تنظیفات-داخلی-اماکن-اداری-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خدمات عمومی، پشتیبانی و تنظیفات داخلی اماکن اداری نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه خدمات عمومی، پشتیبانی و تنظیفات داخلی اماکن اداری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973278/مناقصه-جرثقیل-سقفی-برقی'>مناقصه جرثقیل سقفی برقی      / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه جرثقیل سقفی برقی     </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973279/فراخوان-عمومی-مشارکت-و-سرمایه-گذاری-شهرداری-خرم-دره'>فراخوان عمومی مشارکت و سرمایه گذاری شهرداری خرم دره / فراخوان عمومی مشارکت و سرمایه گذاری شهرداری خرم دره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973281/مناقصه-اجرای-عملیات-احداث-دیوار-سنگی-و-کف-بند-رودخانه-زیارت'>مناقصه اجرای عملیات احداث دیوار سنگی و کف بند رودخانه زیارت  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات احداث دیوار سنگی و کف بند رودخانه زیارت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973283/مناقصه-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوایی-با-تامین-مصالح-و-ملزومات'>مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح و ملزومات / آگهی مناقصه, مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح و ملزومات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973285/مناقصه-تهیه-و-ساخت-10000-متر-شاسی-نوار-نقاله--نوبت-سوم'>مناقصه تهیه و ساخت 10000 متر شاسی نوار نقاله ...نوبت سوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و ساخت 10000 متر شاسی نوار نقاله ...نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973286/ارزیابی-کیفی-پروژه-احداث-ایستگاه-جستجو-و-نجات'>ارزیابی کیفی پروژه احداث ایستگاه جستجو و نجات  / آگهی ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی پروژه احداث ایستگاه جستجو و نجات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973287/مناقصه-نگهداری-بوستان'>مناقصه نگهداری بوستان / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری بوستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973288/مناقصه-اجرای-سیستم-پزشکی-خدمات-پاراکلینیکی-و-سرپایی'>مناقصه  اجرای سیستم پزشکی خدمات پاراکلینیکی و سرپایی   / آگهی مناقصه , مناقصه  اجرای سیستم پزشکی خدمات پاراکلینیکی و سرپایی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973289/تجدید-مناقصه-تراش-و-روکش-مکانیزه-آسفالت---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تراش و روکش مکانیزه آسفالت... - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه تراش و روکش مکانیزه آسفالت...- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973291/مناقصه-تامین-برق-12-حلقه-چاه--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه تامین برق 12 حلقه چاه  - تجدید- نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تامین برق 12 حلقه چاه  - تجدید- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973292/مناقصه-طراحی-تهیه-ساخت-نصب-و-راه-اندازی-چهار-دستگاه-آسانسور-نوبت-دوم'>مناقصه طراحی، تهیه، ساخت، نصب و راه اندازی چهار دستگاه آسانسور  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه طراحی، تهیه، ساخت، نصب و راه اندازی چهار دستگاه آسانسور  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973293/مناقصه-احداث-پارک-جانبازان-صحنه---96-8-20'>مناقصه احداث پارک جانبازان صحنه .... 96.8.20 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث پارک جانبازان صحنه .... مرحله دوم 96.8.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973297/مناقصه-عملیات-دیسک-انهدام-پشته--شخم-برگردان--دیسک-بعداز-شخم---'>مناقصه عملیات دیسک انهدام پشته ، شخم برگردان ، دیسک بعداز شخم ....  / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات دیسک انهدام پشته ، شخم برگردان ، دیسک بعداز شخم .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973300/مناقصه-فراخوان-مشاور-جهت-اجرای-پروژه-گندله-سازی'>مناقصه فراخوان مشاور جهت اجرای پروژه گندله سازی  / مناقصه فراخوان , مناقصه فراخوان مشاور جهت اجرای پروژه گندله سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973301/مناقصه-اجرای-کلیه-عملیات-امداد-تعمیرات-و-نگهداری---تجدید'>مناقصه  اجرای کلیه عملیات امداد، تعمیرات و نگهداری ... تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای کلیه عملیات امداد، تعمیرات و نگهداری ... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973303/فراخوان-مناقصه-خرید-175-دستگاه-خودرو-امدادی-تجدید-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید 175 دستگاه خودرو امدادی تجدید نوبت دوم / فراخوان تجدید مناقصه , فراخوان مناقصه خرید 175 دستگاه خودرو امدادی تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973304/مناقصه-خرید--حمل-و-تحویل-تجهیزات-مخابراتی-ایستگاه-های-رادیویی'>مناقصه خرید ، حمل و تحویل تجهیزات مخابراتی ایستگاه های رادیویی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,  مناقصه خرید ، حمل و تحویل تجهیزات مخابراتی ایستگاه های رادیویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973307/آگهی-مناقصه-عمومی-خرید-بارگیری-حمل-باراندازی'>آگهی مناقصه عمومی خرید، بارگیری، حمل، باراندازی / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی خرید، بارگیری، حمل، باراندازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973308/مناقصه-احداث-بوستان-شهدای-گمنام'>مناقصه احداث بوستان شهدای گمنام / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه احداث بوستان شهدای گمنام نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973311/مناقصه-اجرای-عملیات-لوله-گذاری-فاضلاب-با-لوله-پلی-اتیلن-دوجداره-کاروگیت'>مناقصه  اجرای عملیات لوله گذاری فاضلاب با لوله پلی اتیلن دوجداره کاروگیت  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای عملیات لوله گذاری فاضلاب با لوله پلی اتیلن دوجداره کاروگیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973313/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-تنظیف-محوطه-و-جمع-آوری-زباله-خانگی'>مناقصه نگهداری فضای سبز، تنظیف محوطه و جمع آوری زباله خانگی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه نگهداری فضای سبز، تنظیف محوطه و جمع آوری زباله خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973317/فراخوان-مناقصه-تامین-و-نصب-و-تعویض-کنتور-و-رگلاتور-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تامین و نصب و تعویض کنتور و رگلاتور  نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه تامین و نصب و تعویض کنتور و رگلاتور  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973321/مناقصه-اجرای-عملیات-لوله-گذاری-فاضلاب-با-لوله-پلی-اتیلن-دوجداره-کاروگیت-به-قطر-250-میلیمتر-و--'>مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری فاضلاب با لوله پلی اتیلن دوجداره کاروگیت به قطر 250 میلیمتر  و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری فاضلاب با لوله پلی اتیلن دوجداره کاروگیت به قطر 250 میلیمتر  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973322/مناقصه-جدولگذاری-و-پیاده-روسازی'>مناقصه جدولگذاری و پیاده روسازی / آگهی مناقصه عمومی ,  مناقصه جدولگذاری و پیاده روسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973323/مناقصه-عملیات-اصلاح-شبکه-و-انشعابات-آب'>مناقصه عملیات اصلاح شبکه و انشعابات آب / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات اصلاح شبکه و انشعابات آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973324/مناقصه-پروژه-توسعه-بیمارستان-100-تختخوابی-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه توسعه بیمارستان 100 تختخوابی  نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی, مناقصه پروژه توسعه بیمارستان 100 تختخوابی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973328/مناقصه-گسترش-و-نوسازی-فضای-آشپزخانه-رستوران-شرکت--نوبت-دوم'>مناقصه گسترش و نوسازی فضای آشپزخانه رستوران شرکت     -نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران , مناقصه گسترش و نوسازی فضای آشپزخانه رستوران شرکت-نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973329/آگهی-فراخوان-ارزیابی-کیفی-عملیات-احداث-مخزن-10000-مترمکعبی-نوبت-دوم'>آگهی فراخوان ارزیابی کیفی  عملیات احداث مخزن 10000 مترمکعبی  نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی ،آگهی فراخوان ارزیابی کیفی   عملیات احداث مخزن 10000 مترمکعبی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973330/مناقصه-احداث-فونداسیون-خط-63-سرو---نوبت-دوم'>مناقصه احداث فونداسیون خط 63 سرو ... نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه احداث فونداسیون خط 63 سرو ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973331/مناقصه-خرید-140-تن-لوله-پلی-اتیلن---نوبت-دوم'>مناقصه خرید 140 تن لوله پلی اتیلن ... نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه خرید 140 تن لوله پلی اتیلن ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973332/مناقصه-حفر-چاه-مکانیکی-ضربه-ای--نوبت-دوم'>مناقصه حفر چاه مکانیکی ضربه ای... نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه حفر چاه مکانیکی ضربه ای... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973333/مناقصه-اجرای-پل-حد-فاصل'>مناقصه اجرای پل حد فاصل  / مناقصه ,مناقصه اجرای پل حد فاصل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973334/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-اداری--نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی انسانی اداری... نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه تامین نیروی انسانی اداری... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973339/فروش-اسناد-ارزیابی-کیفی-و-مناقصه-عمومی-تهیه-لوله-بارگیری--حمل-و-اجرای-حدود-14-کیلومتر-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب--'>فروش اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی تهیه لوله، بارگیری ، حمل و اجرای حدود 14 کیلومتر شبکه جمع آوری فاضلاب... / فروش اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی , فروش اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی تهیه لوله، بارگیری ، حمل و اجرای حدود 14 کیلومتر شبکه جمع آوری فاضلاب... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973345/مناقصه-نایلون-رولی-عرض-1-5-و--96-8-20'>مناقصه نایلون رولی عرض  1.5 و...96.8.20 / مناقصه ، مناقصه نایلون رولی عرض  1.5 و...96.8.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973347/فراخوان-تامین-تجهیزات-توزیع-شبکه-ها'>فراخوان تامین تجهیزات توزیع شبکه ها  / آگهی فراخوان, فراخوان تامین تجهیزات توزیع شبکه ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973350/مناقصه-آزمایشگاه-بیمارستان-حضرت-ولیعصر-(عج)'>مناقصه آزمایشگاه بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه آزمایشگاه بیمارستان حضرت ولیعصر (عج)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973356/فراخوان-بین-المللی-مرکز-پایش-و-تحلیل-شبکه-داده-سازمان'>فراخوان بین المللی مرکز پایش و تحلیل شبکه داده سازمان / آگهی فراخوان بین المللی, فراخوان بین المللی مرکز پایش و تحلیل شبکه داده سازمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973358/مناقصه-اجرای-طرح-های-بهینه-سازی-تابلوهای-فشار-ضعیف-پست-های-زمینی-در-چهار-منطقه'>مناقصه اجرای طرح های بهینه سازی تابلوهای فشار ضعیف پست های زمینی در چهار منطقه / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای طرح های بهینه سازی تابلوهای فشار ضعیف پست های زمینی در چهار منطقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973361/مناقصه-دیوار-حفاظتی-در-چند-نقطه-از-سطح-شهر'>مناقصه دیوار حفاظتی در چند نقطه از سطح شهر  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه دیوار حفاظتی در چند نقطه از سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973363/هشتمین-همایش-چشم-انداز-صنعت-فولاد-و-معدن-ایران-با-نگاهی-به-بازار-96-8-20'>هشتمین همایش چشم انداز صنعت فولاد و معدن ایران با نگاهی به بازار 96.8.20 / هشتمین همایش چشم انداز صنعت فولاد و معدن ایران با نگاهی به بازار 96.8.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973365/تجدید-مناقصه-نگهداری-شبكه-كابل-و-هوایی-توام-با-نگهداری--'>تجدید مناقصه نگهداری شبكه كابل و هوایی توام با نگهداری ... / آگهی مناقصه یک مرحله ای , تجدید مناقصه نگهداری شبكه كابل و هوایی توام با نگهداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973368/مناقصه-دیوار-حفاظتی--'>مناقصه دیوار حفاظتی ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه دیوار حفاظتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973370/مناقصه-تهیه--حمل--نصب-و-تعمیر-و-مرمت-و-حفاظ-گاردریل--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه ، حمل ، نصب و تعمیر و مرمت و حفاظ گاردریل - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تهیه ، حمل ، نصب و تعمیر و مرمت و حفاظ گاردریل - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973371/استعلام-نقاب-توری-جهت-شیشه-کبالتی'>استعلام نقاب توری جهت شیشه کبالتی / استعلام, استعلام نقاب توری جهت شیشه کبالتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973373/استعلام-کوپلینگ-هیدرولیکی-با-کاسه-ترمز'>استعلام کوپلینگ هیدرولیکی با کاسه ترمز  / استعلام، استعلام کوپلینگ هیدرولیکی با کاسه ترمز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973376/استعلام-شبکه-سرند-پلی-اورتان'>استعلام شبکه سرند پلی اورتان   / استعلام , استعلام شبکه سرند پلی اورتان  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973378/استعلام-خرید-شش-ردیف-درایو'>استعلام  خرید شش ردیف درایو / استعلام، استعلام  خرید شش ردیف درایو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973380/مناقصه-خدمات-مشاوره-حسابرسی-مالی-پروژه-انتقال-برق'>مناقصه خدمات مشاوره حسابرسی مالی پروژه انتقال برق / مناقصه, مناقصه خدمات مشاوره حسابرسی مالی پروژه انتقال برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973381/استعلام-خرید-ضربه-گیر'>استعلام خرید ضربه گیر / استعلام , استعلام خرید ضربه گیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973384/مناقصه-واگذاری-خودروهای-حمل-گوشت-به-بخش-خصوصی'>مناقصه واگذاری خودروهای حمل گوشت به بخش خصوصی / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری خودروهای حمل گوشت به بخش خصوصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973386/مناقصه-عملیات-حفر-یک-حلقه-چاه-و-کف-شکنی-یک-حلقه-چاه-آهکی-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حفر یک حلقه چاه و کف شکنی یک حلقه چاه آهکی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی ، مناقصه عملیات حفر یک حلقه چاه و کف شکنی یک حلقه چاه آهکی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973387/استعلام-3-ردیف-گریس-پمپ-و-هیدرو-سیلندر'>استعلام  3 ردیف گریس پمپ و هیدرو سیلندر / استعلام، استعلام  3 ردیف گریس پمپ و هیدرو سیلندر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973388/فراخوان-جذب-سرمایه-گذار-و-مشارکت-در-پروژه-اجرای-سیستم-آبرسانی'>فراخوان جذب سرمایه گذار و مشارکت در پروژه اجرای سیستم آبرسانی / فراخوان عمومی  ,فراخوان جذب سرمایه گذار و مشارکت در پروژه اجرای سیستم آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973395/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-شهری-و-فضای-سبز-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امور خدمات شهری و فضای سبز تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور خدمات شهری و فضای سبز تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973396/فراخوان-انجام-امور-عملیات-نگهداری-راههای-اصلی--فرعی-و-روستایی-و--نوبت-دوم'>فراخوان انجام امور عملیات نگهداری راههای اصلی ، فرعی و روستایی و ...نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان انجام امور عملیات نگهداری راههای اصلی ، فرعی و روستایی و ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973400/مناقصه-خرید-پکیج-تصفیه-آب'>مناقصه خرید پکیج تصفیه آب  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید پکیج تصفیه آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973402/مناقصه-انتظامات-و-کنترل-ترافیک-مجموعه---نوبت-دوم'>مناقصه انتظامات و کنترل ترافیک مجموعه ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  انتظامات و کنترل ترافیک مجموعه... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973403/فراخوان-مناقصه-تهیه-و-اجرای-کامل-عملیات-احداث-خط-انتقال-برق'>فراخوان مناقصه تهیه و اجرای کامل عملیات احداث خط انتقال برق / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تهیه و اجرای کامل عملیات احداث خط انتقال برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973408/مناقصه-اجراء-کانیوا-و-جدول-خیابان-مرحله-دوم'>مناقصه اجراء کانیوا و جدول خیابان- مرحله دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه اجراء کانیوا و جدول خیابان - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973409/مناقصه-اجرای-امور-فضای-سبز--جمع-آوری-زباله--نگهبانی--'>مناقصه اجرای امور فضای سبز ، جمع آوری زباله ، نگهبانی... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای امور فضای سبز ، جمع آوری زباله ، نگهبانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973410/مناقصه-بهسازی-معابر-نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی معابر نوبت دوم  / مناقصه عمومی,مناقصه بهسازی معابر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973413/تجدید-مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-عملیات-حفاری-با-استفاده-از-مواد-منفجره-(ناریه)'>تجدید مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات حفاری با استفاده از مواد منفجره (ناریه) / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات حفاری با استفاده از مواد منفجره (ناریه)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973416/مناقصه-اجرای-عملیات-خاکی--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات خاکی... نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه اجرای عملیات خاکی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973422/مناقصه-خرید-تجهیزات-پسیو--نصب-و-راه-اندازی-تجهیزات-سیستم-دوربین-مداربسته'>مناقصه خرید تجهیزات پسیو ، نصب و راه اندازی تجهیزات سیستم دوربین مداربسته  / مناقصه ، مناقصه خرید تجهیزات پسیو ، نصب و راه اندازی تجهیزات سیستم دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973425/مناقصه-اجرای-نازک-کاری-ساختمان-شهرداری96-8-20'>مناقصه اجرای نازک کاری ساختمان شهرداری96.8.20 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای نازک کاری ساختمان شهرداری96.8.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973433/فراخوان-مناقصه-گازرسانی-به-روستاهای---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه گازرسانی به روستاهای...- نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه گازرسانی به روستاهای...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973436/آگهی-فراخوان-ارزیابی-کیفی-تهیه-بارگیری-حمل-و-اجرای-عملیات-نصب-2000-فقره-انشعاب'>آگهی فراخوان ارزیابی کیفی تهیه بارگیری حمل و اجرای عملیات نصب 2000 فقره انشعاب  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی تهیه بارگیری حمل و اجرای عملیات نصب 2000 فقره انشعاب   نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973437/فراخوان-جذب-سرمایه-گذار-برای-اجرای-برنامه-های-فرهنگی-و-آموزشی'>فراخوان جذب سرمایه گذار برای اجرای برنامه های فرهنگی و آموزشی / مناقصه, فراخوان جذب سرمایه گذار برای اجرای برنامه های فرهنگی و آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973442/مناقصه-واگذاری-خدمات-رفت-و-روب-معابر-و--'>مناقصه واگذاری خدمات رفت و روب معابر و ... / مناقصه ,مناقصه واگذاری خدمات رفت و روب معابر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973443/مناقصه-پروژه-استحکام-مکانیکی-شبکه-فشار-متوسط-تجدید'>مناقصه پروژه استحکام مکانیکی شبکه فشار متوسط تجدید / مناقصه عمومی , مناقصه پروژه استحکام مکانیکی شبکه فشار متوسط تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973445/مناقصه-عملیات-سرویس-و-نگهداری-تاسیسات-مکانیکی-و-الکتریکی-ساختمان'>مناقصه عملیات سرویس و نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان / آگهی مناقصه، مناقصه عملیات سرویس و نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973446/مناقصه-بهسازی-معابر--نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی معابر - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بهسازی معابر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973448/مناقصه-احداث-گرمخانه'>مناقصه احداث گرمخانه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث گرمخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973449/مناقصه-پروژه-تعویض-پایه-های-فرسوده---تجدید'>مناقصه پروژه تعویض پایه های فرسوده ... تجدید / مناقصه عمومی , مناقصه پروژه تعویض پایه های فرسوده ... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973456/مناقصه-احداث-کانال-با-دیواره-بتنی--نوبت-دوم'>مناقصه احداث کانال با دیواره بتنی... نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه احداث کانال با دیواره بتنی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973457/فراخوان-شناسایی-مشاور-در-زمینه-مشاورین-صنعتی-و--'>فراخوان شناسایی مشاور در زمینه مشاورین صنعتی و ... / مناقصه ,فراخوان شناسایی مشاور در زمینه مشاورین صنعتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973458/مناقصه-عملیات-حفاری-3-حلقه-چاه-آب-شرب-به-روش-دورانی-با-لوله-فولادی-96-8-20'>مناقصه عملیات حفاری 3 حلقه چاه آب شرب به روش دورانی با لوله فولادی 96.8.20 / مناقصه , مناقصه عملیات حفاری 3 حلقه چاه آب شرب به روش دورانی با لوله فولادی  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973459/مناقصه-خرید--تجهیز-و-راه-اندازی-سه-واحد-کترینگ-سیار'>مناقصه خرید ، تجهیز و راه اندازی سه واحد کترینگ سیار  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید ، تجهیز و راه اندازی سه واحد کترینگ سیار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973464/مناقصه-احداث-اتصال-راه-فرعی'>مناقصه احداث اتصال راه فرعی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث اتصال راه فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973466/مناقصه-اجرای-عملیات-محوطه-سازی-و-ساختمان-سازی'>مناقصه اجرای عملیات محوطه سازی و ساختمان سازی / مناقصه, مناقصه اجرای عملیات محوطه سازی و ساختمان سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973467/مناقصه-تکمیل-و-راه-اندازی-مجموعه-گالری-هنری'>مناقصه تکمیل و راه اندازی مجموعه گالری هنری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل و راه اندازی مجموعه گالری هنری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973468/تجدید-فراخوان-مناقصه-عمومی-نهالکاری--آبیاری-و-مراقبت-مناطق-بیابانی'>تجدید فراخوان مناقصه عمومی نهالکاری ، آبیاری و مراقبت مناطق بیابانی / فراخوان ، تجدید فراخوان مناقصه عمومی نهالکاری ، آبیاری و مراقبت مناطق بیابانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973470/مناقصه-تجدید-اجرای-آسانسور-و---'>مناقصه تجدید اجرای آسانسور و .... / مناقصه ,مناقصه تجدید اجرای آسانسور و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973473/فراخوان-احداث-بیمارستان-1008-تختخوابی'>فراخوان احداث بیمارستان 1008 تختخوابی  / فراخوان, فراخوان احداث بیمارستان 1008 تختخوابی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973478/مناقصه-انجام-عملیات-حفظ-و-نگهداری-نگهبان-و-انجام-تعمیرات---چاپ-دوم'>مناقصه انجام عملیات حفظ و نگهداری، نگهبان و انجام  تعمیرات... - چاپ دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات حفظ و نگهداری، نگهبان و انجام  تعمیرات...  - چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973479/مناقصه-عملیات-پیگیری-و-وصول-مطالبات-تجدید'>مناقصه عملیات پیگیری و وصول مطالبات تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات پیگیری و وصول مطالبات تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973481/تجدید-مناقصه-جدولگذاری-با-سنگ-لاشه-و-اجرای-دال-بتنی'>تجدید مناقصه جدولگذاری با سنگ لاشه و اجرای دال بتنی / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه جدولگذاری با سنگ لاشه و اجرای دال بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973482/تجدید-مناقصه-خدمات-بیمه-تکمیلی-پرسنل'>تجدید مناقصه خدمات بیمه تکمیلی پرسنل  / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه خدمات بیمه تکمیلی پرسنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973488/مناقصه-عملیات-نگهداری-و-توسعه-فضای-سبز-شهر---چاپ-دوم'>مناقصه عملیات نگهداری و توسعه فضای سبز شهر ... چاپ دوم / مناقصه ,مناقصه عملیات نگهداری و توسعه فضای سبز شهر ... چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973489/تجدید-آگهی-فراخوان-احداث-شهربازی'>تجدید آگهی فراخوان احداث شهربازی  / تجدید آگهی فراخوان سرمایه گذاری مشارکتی، تجدید آگهی فراخوان احداث شهربازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973491/مناقصه-مجموعه-شیشه-های-جانبی-جلو-و-عقب-به-همراه-قاب--'>مناقصه مجموعه شیشه های جانبی، جلو و عقب به همراه قاب... / مناقصه, مناقصه مجموعه شیشه های جانبی، جلو و عقب به همراه قاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973492/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-جهت-تکمیل-ساختمان-ناحیه-یک--مرحله-اول-ـ-چاپ-دوم'>مناقصه  انتخاب پیمانکار جهت تکمیل ساختمان ناحیه یک... مرحله اول ـ چاپ دوم / آگهی مناقصه, مناقصه  انتخاب پیمانکار جهت تکمیل ساختمان ناحیه یک... مرحله اول ـ چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973493/مناقصه-خرید-جراثقال-هیدرولیکی-15-تن'>مناقصه خرید جراثقال هیدرولیکی 15 تن / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ، مناقصه خرید جراثقال هیدرولیکی 15 تن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973494/مناقصه-تهیه-مصالح-و-لوله-گذاری-شبکه--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه مصالح و لوله گذاری شبکه - نوبت دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه تهیه مصالح و لوله گذاری شبکه -  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973496/مناقصه-عملیات-آسفالت-معابر-سطح-شهر'>مناقصه عملیات آسفالت معابر سطح شهر  / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات آسفالت معابر سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973497/مناقصه-خرید-سیم-هادی-برای-خطوط-نوبت-دوم'>مناقصه خرید سیم هادی برای خطوط نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه , مناقصه خرید سیم هادی برای خطوط نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973499/مناقصه-اصلاح-هندسی-میادین-سطح-شهر'>مناقصه اصلاح هندسی میادین سطح شهر  / مناقصه ,مناقصه اصلاح هندسی میادین سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973505/مناقصه-خرید-و-نصب-دیواره-های-پیش-ساخته-محوطه-پیرامونی-پارک'>مناقصه خرید و نصب دیواره های پیش ساخته محوطه پیرامونی پارک / مناقصه ,مناقصه خرید و نصب دیواره های پیش ساخته محوطه پیرامونی پارک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973507/تجدید-استعلام-عملیات-تکمیل-و-ساخت-یادمان-شهدای-گمنام'>تجدید استعلام عملیات تکمیل و ساخت یادمان شهدای گمنام / استعلام ، تجدید استعلام عملیات تکمیل و ساخت یادمان شهدای گمنام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973511/مناقصه-مجموعه-لوله-های-مصرفی-خودروهای-تولیدی--'>مناقصه مجموعه لوله های مصرفی خودروهای تولیدی... / مناقصه, مناقصه مجموعه لوله های مصرفی خودروهای تولیدی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973512/استعلام-رینگ-توربو-شارژ'>استعلام رینگ توربو شارژ / استعلام , استعلام رینگ توربو شارژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973515/استعلام-تخته-سه-لایه-و-یونولیت'>استعلام تخته سه لایه و یونولیت  / استعلام , استعلام تخته سه لایه و یونولیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973518/استعلام-حمل-ترانسفورماتورهای-فوق-توزیع-سایت-ستاد'>استعلام حمل ترانسفورماتورهای فوق توزیع ,سایت ستاد / استعلام ,استعلام حمل ترانسفورماتورهای فوق توزیع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973519/مناقصه-مواد-بازدارنده-خوردگی-تزریق-ناپیوسته'>مناقصه مواد بازدارنده خوردگی تزریق  ناپیوسته  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه مواد بازدارنده خوردگی تزریق  ناپیوسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973520/تجدید-استعلام-خرید-6-عدد-تابلو'>تجدید استعلام خرید 6 عدد تابلو  / استعلام , تجدید استعلام خرید 6 عدد تابلو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973521/استعلام-سیستم-کامپیوتر-سامانه-ستاد'>استعلام سیستم کامپیوتر,سامانه ستاد / استعلام ,استعلام سیستم کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973523/تجدید-استعلام-خرید-اقلام-رزرو-آلتراسونیک'>تجدید استعلام خرید اقلام رزرو آلتراسونیک   / استعلام ، تجدید استعلام خرید اقلام رزرو آلتراسونیک  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973524/استعلام-نگهداری-شبکه-کابل-هوایی-با-MDF'>استعلام نگهداری شبکه کابل هوایی با MDF   / استعلام بهاء, استعلام نگهداری شبکه کابل هوایی با MDF  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973528/استعلام-خرید-15-ردیف-اقلام-الکتریکی'>استعلام خرید 15 ردیف اقلام الکتریکی  / استعلام ، استعلام خرید 15 ردیف اقلام الکتریکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973533/مناقصه-2-قلم-انواع-شیرآلات-صنعتی'>مناقصه  2 قلم انواع شیرآلات صنعتی / مناقصه, خرید  2 قلم انواع شیرآلات صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973535/مناقصه-اجرای-سیستم-اطفاء-حریق-و-تزریق-فوم-مخزن-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای سیستم اطفاء حریق و تزریق فوم مخزن تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه اجرای سیستم اطفاء حریق و تزریق فوم مخزن تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973537/مناقصه-مدیریت-بهره-برداری--خدمات-مشترکین-و-خدمات-عمومی'>مناقصه مدیریت بهره برداری ، خدمات مشترکین و خدمات عمومی  / آگهی مناقصه, مناقصه مدیریت بهره برداری ، خدمات مشترکین و خدمات عمومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973538/استعلام-یک-دستگاه-پکیج-90-کیلو-وات-DAC-ایتالیا'>استعلام یک دستگاه پکیج 90 کیلو وات DAC ایتالیا      / استعلام, استعلام یک دستگاه پکیج 90 کیلو وات DAC ایتالیا     </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973540/مناقصه-ساخت-REFLECTOR'>مناقصه ساخت REFLECTOR / مناقصه ,مناقصه ساخت REFLECTOR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973543/مناقصه-خرید-FISHER'>مناقصه خرید  FISHER / مناقصه ، مناقصه خرید  FISHER</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973545/مناقصه-احداث-و-بهسازی-کانالهای-آبیاری-عمومی'>مناقصه احداث و بهسازی کانالهای آبیاری عمومی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث و بهسازی کانالهای آبیاری عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973546/استعلام-3M-تلفر-گریفری-سیم-بکسلی-5تنی-سرعت-بالابری'>استعلام 3M تلفر گریفری سیم بکسلی 5تنی سرعت بالابری / مناقصه, استعلام 3M تلفر گریفری سیم بکسلی 5تنی سرعت بالابری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973547/مناقصه-عملیات-خرید-و-حمل-مصالح-سنگی'>مناقصه  عملیات خرید و حمل مصالح سنگی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  عملیات خرید و حمل مصالح سنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973548/استعلام-توسعه-و-احداث-شهری-روشنایی'>استعلام توسعه و احداث شهری روشنایی  / استعلام ,استعلام توسعه و احداث شهری روشنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973549/مناقصه-خرید-گریس-لیتیوم'>مناقصه خرید گریس لیتیوم  / مناقصه ، مناقصه خرید گریس لیتیوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973550/تمدید-مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-تجهیزات-مخابراتی-و-الکترونیکی'>تمدید مناقصه تعمیر و نگهداری تجهیزات مخابراتی و الکترونیکی  / تمدید ارزیابی کیفی , مناقصه تعمیر و نگهداری تجهیزات مخابراتی و الکترونیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973552/تجدید-فراخوان-خدمات-مشاوره-بازنگری-مطالعات-HAZOP-و-SIL'>تجدید فراخوان خدمات مشاوره بازنگری مطالعات HAZOP  و  SIL  / تجدید فراخوان مناقصه عمومی , تجدید فراخوان خدمات مشاوره بازنگری مطالعات HAZOP  و  SIL </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973554/مناقصه-پروژه-احداث-خط-فشار-متوسط-هوایی--تجدید'>مناقصه پروژه احداث خط فشار متوسط هوایی... تجدید / مناقصه عمومی , مناقصه پروژه احداث خط فشار متوسط هوایی... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973556/استعلام-دستگاه-دولبه-ورقکاری'>استعلام دستگاه دولبه ورقکاری / مناقصه, استعلام دستگاه دولبه ورقکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973558/مناقصه-اجرای-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-در-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب در سطح شهر نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب در سطح شهر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973559/فراخوان-مناقصه-حوادث-و-اتفاقات-و-بهره-برداری-از-فاضلاب---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه حوادث و اتفاقات و بهره برداری از فاضلاب.... نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه حوادث و اتفاقات و بهره برداری از فاضلاب.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973560/مناقصه-پروژه-اصلاح-و-بهینه-شبکه-شهری-تجدید'>مناقصه پروژه اصلاح و بهینه شبکه شهری تجدید / مناقصه عمومی , مناقصه پروژه اصلاح و بهینه شبکه شهری تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973562/استعلام-اسید-فلوریدریک-آزمایشگاهی'>استعلام اسید فلوریدریک آزمایشگاهی  / استعلام ,استعلام اسید فلوریدریک آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973563/استعلام-کمپرسور-کوپلند'>استعلام کمپرسور کوپلند   / استعلام, استعلام کمپرسور کوپلند  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973566/استعلام-اسید-فلوریدریک'>استعلام اسید فلوریدریک  / استعلام ,استعلام اسید فلوریدریک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973568/استعلام-چسب14030-Helmeten-با-هاردنر'>استعلام چسب14030 Helmeten با هاردنر   / استعلام, استعلام چسب14030 Helmeten با هاردنر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973570/مناقصه-جهت-اجرای-گارد-ریل-جاده-های-منتهی--'>مناقصه جهت اجرای گارد ریل جاده های منتهی ... / آگهی مناقصه، مناقصه جهت اجرای گارد ریل جاده های منتهی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973571/فراخوان-مناقصه-عملیات-ساختمانی-و-تاسیساتی-احداث-پست-موقت-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عملیات ساختمانی و تاسیساتی احداث پست موقت نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان مناقصه عملیات ساختمانی و تاسیساتی احداث پست موقت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973572/مناقصه-سه-پروژه-ورزشی'>مناقصه سه  پروژه ورزشی  / آگهی برگزاری مناقصه عمومی ,مناقصه سه  پروژه ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973573/استعلام-نواردرزگیری-بابعاد10000×220-و-نواردرزگیری-بابعاد10000×100-میلیمترمارک-TIP-TOP'>استعلام نواردرزگیری بابعاد10000×220 و نواردرزگیری بابعاد10000×100 میلیمترمارک TIP TOP  / استعلام, استعلام نواردرزگیری بابعاد10000×220 و نواردرزگیری بابعاد10000×100 میلیمترمارک TIP TOP </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973574/لغو-مناقصه-عملیات-نگهداری-و-بازسازی-شبکه‌های-کابل-و-هوایی-و-سیستم‌های-َACCESS-PGS-و-WLL'>لغو مناقصه عملیات نگهداری و بازسازی شبکه‌های کابل و هوایی و سیستم‌های َACCESS, PGS و WLL  / لغو مناقصه عملیات نگهداری و بازسازی شبکه‌های کابل و هوایی و سیستم‌های َACCESS, PGS و WLL مناقصه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973575/مناقصه-پروژه-اصلاح-و-بهینه-شبکه-فشار-ضعیف-هوایی--'>مناقصه پروژه اصلاح و بهینه شبکه فشار ضعیف هوایی...  / مناقصه پروژه اصلاح و بهینه شبکه فشار ضعیف هوایی... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973577/مناقصه-تامین-آب-مورد-نیاز-پروژه-های-حفاری-و--'>مناقصه تامین آب مورد نیاز پروژه های حفاری و ... / مناقصه ,مناقصه تامین آب مورد نیاز پروژه های حفاری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973578/مناقصه-اجرای-عملیات-حفظ-و-حراست-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه اجرای عملیات حفظ و حراست و نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات حفظ و حراست و نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973579/استعلام-مناقصه-جوینتهای-پارچه-ای-نسوز'>استعلام مناقصه جوینتهای پارچه ای نسوز  / آگهی استعلام بها ، استعلام مناقصه جوینتهای پارچه ای نسوز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973580/مناقصه-تکمیل-زمین-ورزشی-محله-ای-نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل زمین ورزشی محله ای نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه تکمیل زمین ورزشی محله ای  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973581/مناقصه-ماده-ضد-خوردگی'>مناقصه ماده ضد خوردگی  / مناقصه خرید با اخذ سپرده , مناقصه ماده ضد خوردگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973582/استعلام-تامین-ملزومات-و-شارژ-کپسول-های-آتش-نشانی'>استعلام تامین ملزومات و شارژ کپسول های آتش نشانی / استعلام ,استعلام تامین ملزومات و شارژ کپسول های آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973584/مناقصه-انجام-کلیه-خدمات-نظافت-صنعتی-داخل-سایت-نوبت-دوم'>مناقصه انجام کلیه خدمات نظافت صنعتی داخل سایت نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  انجام کلیه خدمات نظافت صنعتی داخل سایت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973586/استعلام-​تهیه-لوازم-التحریر'>استعلام ​تهیه لوازم التحریر  / استعلام, استعلام تهیه لوازم التحریر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973588/آگهی-مناقصه-شناسایی-مشاورین'>آگهی مناقصه شناسایی مشاورین  / مناقصه ,آگهی مناقصه شناسایی مشاورین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973589/استعلام-کندانسور-چیلر-80-تنی-96-08-20'>استعلام کندانسور چیلر 80 تنی- 96.08.20 / استعلام بهاء, استعلام کندانسور چیلر 80 تنی     -96.08.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973591/فراخوان-مناقصه-پروژه-عملیات-گازرسانی'>فراخوان مناقصه پروژه عملیات گازرسانی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه پروژه عملیات گازرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973592/مناقصه-خرید-و-تهیه-مصالح-جهت-عملیات-عمرانی-سامانه-137-96-8-20'>مناقصه خرید و تهیه مصالح جهت عملیات عمرانی سامانه 137 96.8.20 / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید و تهیه مصالح جهت عملیات عمرانی سامانه 137 96.8.20 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973594/​استعلام-فیلم-شیشه-پلی-استری-شفاف-امنیت'>​استعلام فیلم شیشه پلی استری شفاف امنیت / استعلام, ​استعلام فیلم شیشه پلی استری شفاف امنیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973595/مناقصه-عملیات-عمرانی-دهیاری-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات عمرانی دهیاری نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه  عملیات عمرانی دهیاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973596/استعلام-چسب-TANGIT-لوله-های-PVC-U---'>استعلام چسب TANGIT  لوله های PVC-U  .... / استعلام, استعلام چسب TANGIT  لوله های PVC-U  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973597/مناقصه-خرید-و-حمل-مصالح-مورد-نیاز-اجرای-عملیات-عمرانی-خدمات-سامانه-137'>مناقصه خرید و حمل مصالح مورد نیاز اجرای عملیات عمرانی خدمات سامانه 137  / آگهی مناقصه, مناقصه خرید و حمل مصالح مورد نیاز اجرای عملیات عمرانی خدمات سامانه 137 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973599/مناقصه-مسدود-کننده-موقت-لوله'>مناقصه مسدود کننده موقت لوله / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , مناقصه مسدود کننده موقت لوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973600/استعلام-لوازم-خودرو'>استعلام لوازم خودرو / استعلام, استعلام لوازم خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973603/استعلام-خرید-20-عدد-لایسنس-ویندوز'>استعلام خرید 20 عدد لایسنس ویندوز  / استعلام, استعلام خرید 20 عدد لایسنس ویندوز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973604/مناقصه-خرید-silvani-fire-hydrant'>مناقصه خرید silvani fire hydrant / مناقصه ,مناقصه  خرید silvani fire hydrant</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973605/استعلام-لوازم-و-قطعات-فکس-و-پرینتر'>استعلام لوازم و قطعات فکس و پرینتر / استعلام, استعلام لوازم و قطعات فکس و پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973607/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-در-امور-بیمه--حمل-و-ترخیص-کالای-مدیریت-نوبت-دوم'> فراخوان مناقصه انجام خدمات در امور بیمه ، حمل و ترخیص کالای مدیریت- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه انجام خدمات در امور بیمه ، حمل و ترخیص کالای مدیریت- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973608/استعلام-​تهیه-لوازم-التحریر'>استعلام ​تهیه لوازم التحریر  / استعلام, استعلام تهیه لوازم التحریر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973609/استعلام-مرمت-و-لایروبی'>استعلام مرمت و لایروبی  / استعلام ,استعلام مرمت و لایروبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973610/استعلام-تهیه-اقلام-پذیرایی'>استعلام تهیه اقلام پذیرایی / استعلام, استعلام تهیه اقلام پذیرایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973612/استعلام-اجرای-سقف-فلزی-با-پوشش'>استعلام اجرای سقف فلزی با پوشش  / استعلام ,استعلام اجرای سقف فلزی با پوشش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973613/استعلام-کتاب-دورنمای-ضریب-نفوذ-خدمات'>استعلام کتاب دورنمای ضریب نفوذ خدمات / استعلام, استعلام کتاب دورنمای ضریب نفوذ خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973614/استعلام-هیدرولیک-type-fd-1-7-به-همراه-درپوش-فیوزی'>استعلام هیدرولیک type:fd 1.7  به همراه درپوش فیوزی  / استعلام, استعلام هیدرولیک type:fd 1.7  به همراه درپوش فیوزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973615/آگهی-ارزیابی-کیفی-مناقصه-عمومی-تامین-غذا-خدمات-اردوگاهی-و--'>آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی تامین غذا، خدمات اردوگاهی و ...  / مناقصه عمومی , آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی تامین غذا، خدمات اردوگاهی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973616/استعلام-مرمت-و-لایروبی-قنات'>استعلام مرمت و لایروبی قنات / استعلام ,استعلام مرمت و لایروبی قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973617/استعلام-تبلت-هارد-اکسترنال-و-فلش'>استعلام تبلت، هارد اکسترنال و فلش  / استعلام, استعلام تبلت، هارد اکسترنال و فلش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973618/استعلام-هیدرازین-هیدراته'>استعلام هیدرازین هیدراته  / استعلام, استعلام هیدرازین هیدراته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973619/مناقصه-مواد-بازدارنده-خوردگی-تزریق-پیوسته'> مناقصه مواد بازدارنده خوردگی تزریق پیوسته  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , مناقصه مواد بازدارنده خوردگی تزریق پیوسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973620/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات / استعلام ,استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973621/استعلام-دستگاه-صدور-کارت-آنی'>استعلام دستگاه صدور کارت آنی  / استعلام ,استعلام دستگاه صدور کارت آنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973622/استعلام-پوتین-و-کفش-کار'>استعلام پوتین و کفش کار / فرم استعلام بهاء , استعلام پوتین و کفش کار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973623/مناقصه-اجرای-عملیات-آسفالت-ریزی-معابر-روستا'>مناقصه اجرای عملیات آسفالت ریزی معابر روستا  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  اجرای عملیات آسفالت ریزی معابر روستا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973624/استعلام-تعمیر-و-ایمن-سازی-حدود-600-صند--'>استعلام تعمیر و ایمن سازی حدود 600 صند... / استعلام , استعلام تعمیر و ایمن سازی حدود 600 صند...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973625/استعلام-كلكتور-استارت-لکومولتو'>استعلام كلكتور استارت لکومولتو  / استعلام ، استعلام كلكتور  استارت لکومولتو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973628/استعلام-خرید-۱۸-دستگاه-رایانه-همراه'>استعلام خرید ۱۸ دستگاه رایانه همراه  / استعلام ,استعلام خرید ۱۸ دستگاه رایانه همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973629/استعلام-تهیه-و-اجرای-عایق-رطوبتی'>استعلام تهیه و اجرای عایق رطوبتی  / استعلام , استعلام تهیه و اجرای عایق رطوبتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973630/استعلام-جک-ولو-پایپینگ'>استعلام جک ولو پایپینگ / فرم استعلام بهاء , استعلام جک ولو پایپینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973631/مناقصه-لکه-گیری-آسفالتی-و-ترمیم-نوارهای-حفاری'>مناقصه لکه گیری آسفالتی و ترمیم نوارهای حفاری  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه لکه گیری آسفالتی و ترمیم نوارهای حفاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973632/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن  / استعلام ,استعلام لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973634/استعلام-​لوازم-التحریر'>استعلام ​لوازم التحریر  / استعلام, استعلام  ​لوازم التحریر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973635/استعلام-خرید-قطعات-بولدرزو'>استعلام خرید قطعات بولدرزو   / استعلام , استعلام خرید قطعات بولدرزو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973636/استعلام-خرید-ماسه'>استعلام خرید ماسه  / استعلام , استعلام خرید ماسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973637/استعلام-لوله-مانسمان-گالوانیزه'>استعلام لوله مانسمان گالوانیزه  / استعلام ,استعلام لوله مانسمان گالوانیزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973638/استعلام-انجام-کارهای-باقیمانده-توسعه'>استعلام انجام کارهای باقیمانده توسعه  / استعلام, استعلام انجام کارهای باقیمانده توسعه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973639/استعلام-خرید-برف-پاکن'>استعلام خرید برف پاکن  / استعلام, استعلام خرید برف پاکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973641/استعلام-تجهیزات-پزشکی'>استعلام تجهیزات پزشکی / استعلام , استعلام تجهیزات پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973642/استعلام-درخواست-لایسنس-آنتی-ویروس'>استعلام درخواست لایسنس آنتی ویروس / استعلام، استعلام درخواست لایسنس آنتی ویروس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973643/استعلام-​خرید-قطعات-تانکر'> استعلام ​خرید قطعات تانکر / استعلام , استعلام ​خرید قطعات تانکر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973645/استعلام-حمل-قیر-PG-از-پالایشگاه-اصفهان'>استعلام حمل قیر PG از پالایشگاه اصفهان / استعلام بهاء, استعلام حمل قیر PG از پالایشگاه اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973646/مناقصه-بهسازی-راههای-فرعی-و-روستایی-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>مناقصه بهسازی راههای فرعی و روستایی, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / مناقصه ,مناقصه بهسازی راههای فرعی و روستایی, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973647/استعلام-الکتروپمپ-شناور'>استعلام الکتروپمپ شناور  / استعلام, استعلام الکتروپمپ شناور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973648/استعلام-لوله-سایز-32D-از-جنس-PVDF---'>استعلام لوله سایز 32D از جنس PVDF  .... / استعلام, استعلام لوله سایز 32D از جنس PVDF  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973649/استعلام-خرید-ماسه'>استعلام خرید ماسه  / استعلام , استعلام خرید ماسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973650/استعلام-بخاری-نیک-کالا-مدل-ایده-آل-900--'>استعلام بخاری نیک کالا مدل ایده آل 900 ... / استعلام , استعلام بخاری نیک کالا مدل ایده آل 900 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973651/استعلام-​رایانه'>استعلام ​رایانه  / استعلام , استعلام ​رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973652/استعلام-ماده-شیمیایی-ملامین-فرم-آلدئید'>استعلام ماده شیمیایی ملامین فرم آلدئید / استعلام, استعلام ماده شیمیایی ملامین فرم آلدئید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973653/استعلام-خرید-ماسه'>استعلام خرید ماسه  / استعلام , استعلام خرید ماسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973654/استعلام-خرید-قطعات-بولدوزر'>استعلام خرید قطعات بولدوزر / استعلام , استعلام خرید قطعات بولدوزر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973655/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای-آران'>استعلام اجرای طرح هادی روستای آران / استعلام ,استعلام اجرای طرح هادی روستای آران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973656/استعلام-انجام-تست-های-NDT-و-تخمین-عمر-واحد-3'>استعلام انجام تست های NDT و تخمین عمر واحد 3  / استعلام, استعلام ​انجام تست های NDT و تخمین عمر واحد 3 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973657/اصلاحیه-دوم-مناقصه-موضوع-ارائه-خدمات-و-نگهداری-فضای-سبز-سطح-شهر-شوشتر'>اصلاحیه دوم مناقصه موضوع ارائه خدمات و نگهداری فضای سبز سطح شهر شوشتر / اصلاحیه دوم مناقصه,مناقصه موضوع ارائه خدمات و نگهداری فضای سبز سطح شهر شوشتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973659/استعلام-تعویض-سییستم-برق-به-روکار-دا--'>استعلام تعویض سییستم برق به روکار، دا... / استعلام , استعلام تعویض سییستم برق به روکار، دا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973660/استعلام-بیرینگها-و--'>استعلام بیرینگها و ... / استعلام,استعلام بیرینگها و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973661/آگهی-فراخوان-مناقصه-عمومی-خرید--راه-اندازی-454-عدد-دوربین-مداربسته'>آگهی فراخوان مناقصه عمومی خرید ، راه اندازی 454 عدد دوربین مداربسته / آگهی فراخوان مناقصه عمومی،آگهی فراخوان مناقصه عمومی خرید ، راه اندازی 454 عدد دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973662/استعلام-درخواست-14-دستگاه-آنی-کارت'>استعلام درخواست 14 دستگاه آنی کارت / استعلام, استعلام درخواست 14 دستگاه آنی کارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973664/استعلام-الکترودها-و--'>استعلام الکترودها و ... / استعلام ,استعلام الکترودها و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973665/استعلام-قند-شکسته'>استعلام قند شکسته / استعلام, استعلام قند شکسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973667/مناقصه-عمومی-گازرسانی-به-اولین-خوشه-زیر-مجموعه-صنعت-و-کشاورزی'>مناقصه عمومی گازرسانی به اولین خوشه زیر مجموعه صنعت و کشاورزی  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی گازرسانی به اولین خوشه زیر مجموعه صنعت و کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973668/مناقصه-واگذاری-مدیریت-تاکسی-بی-سیم-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری مدیریت تاکسی بی سیم تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه واگذاری مدیریت تاکسی بی سیم تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973669/استعلام-خرید-ماسه'>استعلام خرید ماسه  / استعلام, استعلام خرید ماسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973671/استعلام-آب-معدنی-واتا'>استعلام آب معدنی واتا / استعلام, استعلام آب معدنی واتا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973673/اصلاحیه-مناقصه-آبرسانی-مجتمع-جبله-نو'>اصلاحیه مناقصه آبرسانی مجتمع جبله نو / اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی، مناقصه آبرسانی مجتمع جبله نو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973674/استعلام-کاتریج-تونر-چاپگر'>استعلام کاتریج تونر چاپگر / استعلام ,استعلام کاتریج تونر چاپگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973675/استعلام-خرید-یک-دستگاه-تلویزیون-SNOWA'>استعلام خرید یک دستگاه تلویزیون SNOWA  / استعلام, استعلام خرید یک دستگاه تلویزیون SNOWA </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973678/استعلام-تجهیزات-امنیتی'>استعلام تجهیزات امنیتی  / استعلام ,استعلام تجهیزات امنیتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973680/استعلام-خرید-8-عدد-کیسه-هوای-ترانسفور'>استعلام خرید 8 عدد کیسه هوای ترانسفور / استعلام, استعلام خرید 8 عدد کیسه هوای ترانسفور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973681/استعلام-​اتومبیل-و-موتورسیکلت'>استعلام ​اتومبیل و موتورسیکلت / استعلام , استعلام ​اتومبیل و موتورسیکلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973682/استعلام-خرید-ماسه'>استعلام خرید ماسه  / استعلام , استعلام خرید ماسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973684/استعلام-تهیه-مصالح-ساخت-حمل-و-نصب'>استعلام تهیه مصالح، ساخت، حمل و نصب / استعلام, استعلام تهیه مصالح، ساخت، حمل و نصب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973685/استعلام-لب-تاپ'>استعلام لب تاپ  / استعلام ,استعلام لب تاپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973686/استعلام-​سرور-و-ذخیره-ساز'>استعلام ​سرور و  ذخیره ساز / استعلام, استعلام ​سرور و  ذخیره ساز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973687/استعلام-تکمیل-تهیه-و-اجرای-قسمتی-از-شبکه-نور--'>استعلام تکمیل تهیه و اجرای قسمتی  از شبکه نور... / استعلام, استعلام تکمیل تهیه و اجرای قسمتی  از شبکه نور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973688/استعلام-خرید-ماسه'>استعلام خرید ماسه  / استعلام, استعلام خرید ماسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973689/مناقصه-عملیات-اجرایی-بازگشایی-و-لایروبی-رودخانه-های--'>مناقصه عملیات اجرایی بازگشایی و لایروبی رودخانه های.... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات اجرایی بازگشایی و لایروبی رودخانه های....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973691/استعلام-دستگاه-ضبط-تصاویر-تحت-شبکه'>استعلام دستگاه ضبط تصاویر تحت شبکه  / استعلام ,استعلام دستگاه ضبط تصاویر تحت شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973692/استعلام-یک-دستگاه-جرثقیل-سقفی'>استعلام یک دستگاه جرثقیل سقفی  / استعلام , استعلام یک دستگاه جرثقیل سقفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973693/استعلام-بیرینگ-یکطرفه'>استعلام بیرینگ یکطرفه / استعلام ,استعلام بیرینگ یکطرفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973694/استعلام-خرید-ماسه'>استعلام خرید ماسه  / استعلام, استعلام خرید ماسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973695/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر  / استعلام,  استعلام کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973696/استعلام-تهیه-و-نصب-کولر-گازی'>استعلام تهیه و نصب کولر گازی / استعلام, استعلام تهیه و نصب کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973697/استعلام-خرید-ماسه'>استعلام خرید ماسه  / استعلام , استعلام خرید ماسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973699/مناقصه-فراخوان-تعمیرات-شبکه-و-انشعابات-اداره-گاز-منطقه--نوبت-دوم'>مناقصه فراخوان تعمیرات شبکه و انشعابات اداره گاز منطقه... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه فراخوان تعمیرات شبکه و انشعابات اداره گاز منطقه... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973701/استعلام-سیستمهای-هشداردهنده-و--'>استعلام سیستمهای هشداردهنده و ... / استعلام ,استعلام سیستمهای هشداردهنده و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973702/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای-باوله'>استعلام اجرای طرح هادی روستای باوله / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستای باوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973703/استعلام-کارتریج-80A'>استعلام کارتریج 80A   / استعلام, استعلام کارتریج 80A  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973704/استعلام-کیس-کامل--'>استعلام کیس کامل...  / استعلام , استعلام کیس کامل... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973705/مناقصه-تهیه-مصالح-و-لوله-گذاری-شبکه'>مناقصه تهیه مصالح و لوله گذاری شبکه  / مناقصه ,مناقصه تهیه مصالح و لوله گذاری شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973707/استعلام-عایق-کاری-پشت-بام'>استعلام عایق کاری پشت بام  / استعلام, استعلام عایق کاری پشت بام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973708/مناقصه-تهیه-و-نصب-پایه-روشنایی'>مناقصه  تهیه و نصب پایه روشنایی  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه   تهیه و نصب پایه روشنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973709/استعلام-خرید-ماسه'>استعلام خرید ماسه  / استعلام , استعلام خرید ماسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973710/استعلام-تهیه-و-نصب-70-عدد-انشعاب-فولاد--'>استعلام تهیه و نصب 70 عدد انشعاب فولاد... / استعلام, استعلام تهیه و نصب 70 عدد انشعاب فولاد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973712/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-خدمات-حمل-و-نقل-خودرویی'>مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات حمل و نقل خودرویی / مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات حمل و نقل خودرویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973713/استعلام-خرید-نرم-افزار-آموزش'>استعلام خرید نرم افزار آموزش / استعلام ,استعلام خرید نرم افزار آموزش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973714/مناقصه-طبخ-و-توزیع-غذای-آشپزخانه'>مناقصه طبخ و توزیع غذای آشپزخانه / مناقصه ,مناقصه طبخ و توزیع غذای آشپزخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973715/استعلام-پودر-کلرین-65-70درصد'>استعلام پودر کلرین 65-70درصد / استعلام, استعلام پودر کلرین 65-70درصد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973716/استعلام-کولر-اسپلیت'>استعلام کولر اسپلیت / استعلام, استعلام کولر اسپلیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973717/استعلام-تامین-نیروی-پزشک-عمومی--پرستار'>استعلام تامین نیروی پزشک عمومی ، پرستار / استعلام , استعلام تامین نیروی پزشک عمومی ، پرستار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973718/استعلام-خدمات-تخلیه--بارگیری-و-باربند'>استعلام خدمات تخلیه ، بارگیری و باربند  / استعلام , استعلام خدمات تخلیه ، بارگیری و باربند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973719/استعلام-خرید-یک-دستگاه-سیستم-ذخیره-ساز'>استعلام خرید یک دستگاه سیستم ذخیره ساز  / استعلام ,استعلام خرید یک دستگاه سیستم ذخیره ساز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973720/استعلام-تهیه-و-احداث-یک-باب-فنس-و-محوطه-سازی-ایستگاه-پمپاژ-و-پیرامون-96-8-20'>استعلام تهیه و احداث یک باب فنس و محوطه سازی ایستگاه پمپاژ و پیرامون 96.8.20 / استعلام, استعلام تهیه و احداث یک باب فنس و محوطه سازی ایستگاه پمپاژ و پیرامون 96.8.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973721/استعلام-خرید-قطعات-کامپیوتری-کیس'>استعلام خرید قطعات کامپیوتری، کیس / استعلام, استعلام خرید قطعات کامپیوتری، کیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973722/استعلام-خرید-ماسه'>استعلام خرید ماسه / استعلام , استعلام خرید ماسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973723/استعلام-تجهیزات-دوربین-مداربسته'>استعلام تجهیزات دوربین مداربسته / استعلام, استعلام تجهیزات دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973724/استعلام-تعمیرات-اساسی-سرویس-های-بهداشت'>استعلام تعمیرات اساسی سرویس های بهداشت / استعلام,استعلام تعمیرات اساسی سرویس های بهداشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973725/مناقصه-تهیه-و-اجرای-خط-کشی-با-رنگ-سرد-ترافیکی'>مناقصه تهیه و اجرای خط کشی با رنگ سرد ترافیکی / مناقصه عمومی، مناقصه تهیه و اجرای خط کشی با رنگ سرد ترافیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973726/استعلام-خرید-خدمات-واگذاری-یارانه-درمان'>استعلام خرید خدمات واگذاری یارانه درمان / استعلام, استعلام خرید خدمات واگذاری یارانه درمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973727/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری / استعلام ,استعلام کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973728/استعلام-مبلمان-و-دکوراسیون'>استعلام مبلمان و دکوراسیون / استعلام, استعلام مبلمان و دکوراسیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973729/استعلام-خرید-آسانسور-و-تجهیزات-مربوطه'>استعلام خرید آسانسور و تجهیزات مربوطه / استعلام, استعلام خرید آسانسور و تجهیزات مربوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973730/استعلام-ضد-یخ-4-لیتری'>استعلام ضد یخ 4 لیتری  / استعلام, استعلام ضد یخ 4 لیتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973731/استعلام-اسید-نیتریک-آزمایشگاهی'>استعلام اسید نیتریک آزمایشگاهی / استعلام ,استعلام اسید نیتریک آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973732/استعلام-​voip-supply'>استعلام ​voip supply / استعلام, استعلام ​voip supply</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973733/استعلام-دوربین-سقفی-هایک-ویژن-مدل-DS-2'>استعلام دوربین سقفی هایک ویژن مدل DS-2 / استعلام, استعلام  دوربین سقفی هایک ویژن مدل DS-2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973734/استعلام-نیاز-به-راه-بند-مدل-EGR-بالان-صنعت-96-8-20'>استعلام نیاز به راه بند مدل EGR بالان صنعت 96.8.20 / استعلام , استعلام نیاز به راه بند مدل EGR بالان صنعت 96.8.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973735/استعلام-نشان-دهنده-آنالوگ-و--'>استعلام نشان دهنده آنالوگ و ... / استعلام ,استعلام نشان دهنده آنالوگ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973736/استعلام-تجهیزات-خانگی-اداری'>استعلام تجهیزات خانگی، اداری / استعلام, استعلام تجهیزات خانگی، اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973737/استعلام-دوربین-سقفی-هایک-ویژن'>استعلام دوربین سقفی هایک ویژن  / استعلام ,استعلام دوربین سقفی هایک ویژن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973738/استعلام-کاتریج-تونر-چاپگر-BROTHER524'>استعلام کاتریج تونر چاپگر BROTHER524 / استعلام, استعلام کاتریج تونر چاپگر BROTHER524</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973740/استعلام-کاتریج-تونر'>استعلام کاتریج تونر / استعلام ,استعلام کاتریج تونر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973741/استعلام-دستکش-کار-ضد-برش'>استعلام دستکش کار ضد برش / استعلام, استعلام دستکش کار ضد برش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973742/استعلام-خرید-هوزینگ-بیرینگ-موتور-2200کیلووات-و--'>استعلام خرید هوزینگ بیرینگ موتور 2200کیلووات و ... / استعلام, استعلام خرید هوزینگ بیرینگ موتور 2200کیلووات و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973743/استعلام-سوئیچ-سیسکو-مدل-WS-SG300-28PP'>استعلام سوئیچ سیسکو مدل WS-SG300-28PP / استعلام, استعلام سوئیچ سیسکو مدل WS-SG300-28PP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973744/استعلام-تکمیل-تهیه-و-اجرای-قسمتی-از-شبکه-نوری--96-8-20'>استعلام تکمیل تهیه و اجرای قسمتی  از شبکه نوری... 96.8.20 / استعلام, استعلام تکمیل تهیه و اجرای قسمتی  از شبکه نوری... 96.8.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973745/استعلام-دوربین-سقفی-هایک-ویژن'>استعلام دوربین سقفی هایک ویژن  / استعلام ,استعلام دوربین سقفی هایک ویژن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973746/استعلام-​پیچ-و-مهره-تیغه-گریدر'>استعلام ​پیچ و مهره تیغه گریدر / استعلام, استعلام پیچ و مهره تیغه گریدر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973747/استعلام-کاتریج-تونر-چاپگر'>استعلام کاتریج تونر چاپگر / استعلام ,استعلام کاتریج تونر چاپگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973748/استعلام-بلوک-هیدرولیکی'>استعلام بلوک هیدرولیکی / استعلام ,استعلام بلوک هیدرولیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973750/استعلام-تکمیل-تهیه-و-اجرای-قسمتی-از-شبکه-نوری--96-8-20'>استعلام تکمیل تهیه و اجرای قسمتی  از شبکه نوری... 96.8.20 / استعلام, استعلام تکمیل تهیه و اجرای قسمتی  از شبکه نوری... 96.8.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973751/استعلام-تکمیل-ساختمان-نگهبانی'>استعلام تکمیل ساختمان نگهبانی / استعلام, استعلام تکمیل ساختمان نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973752/استعلام-شوت-خروجی-دیسک--'>استعلام شوت خروجی دیسک.... / استعلام , استعلام شوت خروجی دیسک....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973753/استعلام-تامین-کنندگان-لوله'>استعلام تامین کنندگان لوله / استعلام, استعلام تامین کنندگان لوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973754/استعلام-تهیه-و-حمل-و-نصب-21-مورد-لوارم'>استعلام تهیه و حمل و نصب 21 مورد لوارم / استعلام, استعلام تهیه و حمل و نصب 21 مورد لوارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973755/استعلام-ریبون-دستگاه-صدور-آنی-کارت-pri'>استعلام ریبون دستگاه صدور آنی کارت pri / استعلام ,استعلام ریبون دستگاه صدور آنی کارت pri</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973756/استعلام-اسید-پرکلریک-70-درصد'>استعلام اسید پرکلریک 70 درصد / استعلام, استعلام اسید پرکلریک 70 درصد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973757/استعلام-اجرای-منهول-فرعی-شهرک-صنعتی'>استعلام اجرای منهول فرعی شهرک صنعتی / استعلام, استعلام اجرای منهول فرعی شهرک صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973759/استعلام-تابلو-تبلیغاتی-led'>استعلام تابلو تبلیغاتی led / استعلام ,استعلام تابلو تبلیغاتی led</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973760/استعلام-​سرویس-و-نگهداری-و-راهبردی-و'>استعلام ​سرویس و نگهداری و راهبردی و  / استعلام , استعلام ​سرویس و نگهداری و راهبردی و </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973761/استعلام-​خرید-لوله-با-سیار-پست-شهرک-صنعتی'>استعلام ​خرید لوله با سیار پست شهرک صنعتی  / استعلام, استعلام ​خرید لوله با سیار پست شهرک صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973763/استعلام-خرید-کامپیوتر-و-متعلقات'>استعلام خرید کامپیوتر و متعلقات  / استعلام, استعلام خرید کامپیوتر و متعلقات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973764/استعلام-​تجهیزات-امنیتی'>استعلام ​تجهیزات امنیتی  / استعلام , استعلام ​تجهیزات امنیتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973765/مناقصه-آبرسانی-مجتمع'>مناقصه آبرسانی مجتمع  / مناقصه ,مناقصه آبرسانی مجتمع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973766/استعلام-کابل-شبکه-3-متری-و-5-متری'>استعلام کابل شبکه 3 متری و 5 متری / استعلام, استعلام کابل شبکه 3 متری و 5 متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973767/استعلام-​نوار-بهداشتی'>استعلام ​نوار بهداشتی / استعلام, استعلام ​نوار بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973768/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-طرح-آبرسانی-مجتمع-بیسجرد'>مناقصه عمومی یک مرحله ای طرح آبرسانی مجتمع بیسجرد / مناقصه عمومی یک مرحله ای طرح آبرسانی مجتمع بیسجرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973769/استعلام-خرید-سیستم-کامل-کامپیوتر'>استعلام خرید سیستم کامل کامپیوتر  / استعلام, استعلام خرید سیستم کامل کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973770/استعلام-سنگ-منگنز'>استعلام سنگ منگنز  / استعلام، استعلام  سنگ منگنز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973771/استعلام-درخواست-خرید-نرم-افزار-آرشیو'>استعلام درخواست خرید نرم افزار آرشیو  / استعلام ,استعلام درخواست خرید نرم افزار آرشیو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973773/استعلام-۳۱-عدد-هارد'>استعلام ۳۱ عدد هارد  / استعلام ,استعلام ۳۱ عدد هارد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973774/استعلام-فرش-گلیم-موکت'>استعلام فرش، گلیم، موکت / استعلام, استعلام فرش، گلیم، موکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973775/استعلام-دستکش-لاستیکی'>استعلام دستکش لاستیکی / استعلام, استعلام دستکش لاستیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973776/استعلام-آب-شیرین-کن-و-کانکس'>استعلام آب شیرین کن و کانکس / استعلام, استعلام آب شیرین کن و کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973777/استعلام-واگذاری-حمل-مرسولات-پستی'>استعلام واگذاری حمل مرسولات پستی  / استعلام, استعلام واگذاری حمل مرسولات پستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973778/استعلام-دستگاه-تصفیه-آب-مدل-لوتوس--'>استعلام دستگاه تصفیه آب مدل لوتوس... / استعلام دستگاه تصفیه آب مدل لوتوس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973779/استعلام-چکمه-لاستیکی'>استعلام چکمه لاستیکی / استعلام, استعلام چکمه لاستیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973781/استعلام-جابجایی-بایگانی-ریلی'>استعلام جابجایی بایگانی ریلی  / استعلام ,استعلام جابجایی بایگانی ریلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973782/استعلام-ترموکوپل-تایپ-R--'>استعلام ترموکوپل تایپ R... / استعلام , استعلام ترموکوپل تایپ R...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973783/استعلام-ساعت-راهرویی-مارک-تیک-تاک'>استعلام ساعت راهرویی مارک تیک تاک  / استعلام, استعلام ساعت راهرویی مارک تیک تاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973784/استعلام-فیلتر-ماسک-p100north-ضد-گرد-و-خاک'>استعلام فیلتر ماسک p100north ضد گرد و خاک / استعلام, استعلام فیلتر ماسک p100north ضد گرد و خاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973785/استعلام-بازسازی-و-تعمیرات-لوله-های-رایزر'>استعلام بازسازی و تعمیرات لوله های رایزر / استعلام, استعلام بازسازی و تعمیرات لوله های رایزر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973787/استعلام-30-رول-تسمه-بسته--'> استعلام 30 رول تسمه بسته... / استعلام, استعلام 30 رول تسمه بسته...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973788/استعلام-احداث-مخزن-بتنی-100-متر-مکعبی'>استعلام احداث مخزن بتنی 100 متر مکعبی  / استعلام, استعلام احداث مخزن بتنی 100 متر مکعبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973789/استعلام-خرید-و-نصب-تجهیزات-فیبر-نوری'>استعلام خرید و نصب تجهیزات فیبر نوری  / استعلام ,استعلام خرید و نصب تجهیزات فیبر نوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973790/استعلام-انجام-ممیزی-جهت-اخذ-گواهینامه'>استعلام انجام ممیزی جهت اخذ گواهینامه  / استعلام, استعلام انجام ممیزی جهت اخذ گواهینامه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973792/استعلام-صندلی'>استعلام صندلی / استعلام, استعلام صندلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973793/استعلام-سرویس-و-نگهداری-تاسیسات-ساختمان'>استعلام سرویس و نگهداری تاسیسات ساختمان / استعلام, استعلام سرویس و نگهداری تاسیسات ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973795/مناقصه-اجرای-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب'>مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب  / مناقصه ,مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973796/استعلام-کیت-تعمیراتی--'>استعلام کیت تعمیراتی... / استعلام, استعلام کیت تعمیراتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973797/استعلام-سیم-و-کابل'>استعلام سیم و کابل  / استعلام , استعلام سیم و کابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973798/استعلام-سه-ردیف-الکتروموتور'>استعلام سه ردیف الکتروموتور / استعلام , استعلام سه ردیف الکتروموتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973799/استعلام-ضربه-گیرهای-هیدرولیکی-و-لاستیکی-جرثقیل-سیاگ-و--'>استعلام ضربه گیرهای هیدرولیکی و لاستیکی جرثقیل سیاگ و ... / استعلام,استعلام ضربه گیرهای هیدرولیکی و لاستیکی جرثقیل سیاگ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973800/استعلام-تهیه--ساخت-و-نصب-کتابخانه-و--'>استعلام تهیه ، ساخت و نصب کتابخانه و ...  / استعلام , استعلام تهیه ، ساخت و نصب کتابخانه و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973801/استعلام-لقمه-لاستیکی-و---'>استعلام لقمه لاستیکی و .... / استعلام ,استعلام لقمه لاستیکی و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973803/مناقصه-تکمیل-مدرسه-9-کلاسه-شهرک-فرهنگیان-خزل--'>مناقصه تکمیل مدرسه 9 کلاسه شهرک فرهنگیان خزل    ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه تکمیل مدرسه 9 کلاسه شهرک فرهنگیان خزل    ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973804/استعلام-اجرای-عملیات-محوطه-سازی'>استعلام اجرای عملیات محوطه سازی  / استعلام , استعلام اجرای عملیات محوطه سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973806/استعلام-​خرید-متعلقات-سر-کابل-63-کیلوولت'>استعلام ​خرید متعلقات سر کابل 63 کیلوولت / استعلام , استعلام ​خرید متعلقات سر کابل 63 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973807/مناقصه-تهیه-لوله-و-اجرای-شبکه-فاضلاب'>مناقصه تهیه لوله و اجرای شبکه فاضلاب / مناقصه, مناقصه تهیه لوله و اجرای شبکه فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973808/استعلام-تکمیل-محوطه-سازی'>استعلام تکمیل محوطه سازی  / استعلام ,استعلام تکمیل محوطه سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973810/استعلام-انجام-خدمات-تعمیر-سکسیونر-های--'>استعلام انجام خدمات تعمیر سکسیونر های ... / استعلام, استعلام انجام خدمات تعمیر سکسیونر های ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973811/استعلام-اجرا-طرح-هادی-روستا'>استعلام اجرا طرح هادی روستا / استعلام ,استعلام اجرا طرح هادی روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973812/استعلام-​تعمیر-سرویس-بهداشتی'>استعلام ​تعمیر سرویس بهداشتی / استعلام , استعلام ​تعمیر سرویس بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973813/استعلام-صندلی-گردان-اداری'>استعلام صندلی گردان اداری  / استعلام , استعلام صندلی گردان اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973814/استعلام-رنگ-آمیزی-ساختمان'>استعلام رنگ آمیزی ساختمان / استعلام ,استعلام رنگ آمیزی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973815/استعلام-​آبسردکن-زاگرس-50-گالن-چهارشیر'>استعلام ​آبسردکن زاگرس 50 گالن چهارشیر / استعلام, استعلام ​آبسردکن زاگرس 50 گالن چهارشیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973816/استعلام-پرینتر'>استعلام پرینتر  / استعلام ,استعلام پرینتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973817/مناقصه-طراحی--خرید--نصب-و-راه-اندازی-دو-دستگاه-آسانسور'>مناقصه طراحی ، خرید ، نصب و راه اندازی دو دستگاه آسانسور  / مناقصه, مناقصه طراحی ، خرید ، نصب و راه اندازی دو دستگاه آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973818/استعلام-آسفالت-ماشینی-روستای-سرآبادان'>استعلام آسفالت ماشینی روستای سرآبادان / استعلام , استعلام آسفالت ماشینی روستای سرآبادان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973819/استعلام-اجرا-طرح-هادی-روستا'>استعلام اجرا طرح هادی روستا / استعلام ,استعلام اجرا طرح هادی روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973820/استعلام-انجام-عملیات-توسعه-پاسگاه'>استعلام انجام عملیات توسعه پاسگاه  / استعلام , استعلام انجام عملیات توسعه پاسگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973821/استعلام-carry-on-baggage-x-ray-inspec--'>استعلام carry on baggage x-ray inspec.... / استعلام , استعلام carry on baggage x-ray inspec....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973822/استعلام-عملیات-مرمت-مخزن-در-شهرستان-مهر-96-8-20'>استعلام عملیات مرمت مخزن در شهرستان مهر 96.8.20 / استعلام ,استعلام عملیات مرمت مخزن در شهرستان مهر 96.8.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973823/استعلام-hdd-seagate-4-tb-skyhawk'>استعلام hdd seagate 4 tb skyhawk / استعلام,استعلام hdd seagate 4 tb skyhawk</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973824/استعلام-اجرای-عملیات-محوطه-سازی-و-جدول--'>استعلام اجرای عملیات محوطه سازی و جدول... / استعلام , استعلام اجرای عملیات محوطه سازی و جدول...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973825/استعلام-تهیه-و-نصب-ارستر-ترکیبی-B-C-و--'>استعلام تهیه و نصب ارستر ترکیبی B+C  و ...  / استعلام, استعلام تهیه و نصب ارستر ترکیبی B+C  و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973826/استعلام-پکیج-لوازم-ورزشی'>استعلام پکیج لوازم ورزشی  / استعلام, استعلام پکیج لوازم ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973827/استعلام-نصب--راه-اندازی-و-بارگیری-از--'> استعلام نصب ، راه اندازی و بارگیری از... / استعلام, استعلام نصب ، راه اندازی و بارگیری از...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973828/استعلام-لوازم-خانگی'>استعلام لوازم خانگی / استعلام , استعلام لوازم خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973829/استعلام-کوپلینگ--'>استعلام کوپلینگ ...  / استعلام کوپلینگ ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973830/استعلام-پوزیشنر'>استعلام پوزیشنر / استعلام, استعلام پوزیشنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973831/استعلام-کیت-تعمیراتی--'>استعلام کیت تعمیراتی... / استعلام , استعلام کیت تعمیراتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973832/استعلام-تبلت'>استعلام تبلت  / استعلام ,استعلام تبلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973833/استعلام-تبلت'>استعلام تبلت  / استعلام ,استعلام تبلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973834/استعلام-آسفالت-ماشینی-روستای--'>استعلام آسفالت ماشینی روستای... / استعلام , استعلام آسفالت ماشینی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973835/استعلام-کارت-مدل-ONSLINE-CLIP'>استعلام کارت مدل  ONSLINE CLIP / استعلام, استعلام کارت مدل  ONSLINE CLIP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973836/استعلام-25-دستگاه-رایانه-کامل'>استعلام 25 دستگاه رایانه کامل  / استعلام, استعلام 25 دستگاه رایانه کامل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973837/استعلام-تاسیسات-و-مصالح'>استعلام تاسیسات و مصالح / استعلام ,استعلام تاسیسات و مصالح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973838/استعلام-NVR-SAMSUNG-XRN-2010'>استعلام NVR SAMSUNG XRN 2010 / استعلام, استعلام NVR SAMSUNG XRN 2010</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973839/استعلام-لوازم-آشپزخانه'>استعلام لوازم آشپزخانه / استعلام , استعلام لوازم آشپزخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973840/استعلام-انجام-تعمیرات-جرثقیل'>استعلام انجام تعمیرات جرثقیل / استعلام ,استعلام انجام تعمیرات جرثقیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973841/مناقصه-تهیه-لوله-و-اجرای-خطوط-فاضلابرو'>مناقصه تهیه لوله و اجرای خطوط فاضلابرو  / مناقصه عمومی, مناقصه تهیه لوله و اجرای خطوط فاضلابرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973842/استعلام-تعمیر-یک-دستگاه-بریکر-400-کیلو--'> استعلام تعمیر یک دستگاه بریکر 400 کیلو... / استعلام, استعلام تعمیر یک دستگاه بریکر 400 کیلو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973843/استعلام-پارامتر-هواساز-رفت-و-برگشت-هوای--'>استعلام پارامتر هواساز، رفت و برگشت هوای...     / استعلام، استعلام پارامتر هواساز، رفت و برگشت هوای...    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973844/استعلام-​تکمیل-پل-ماشین-رو'>استعلام ​تکمیل پل ماشین رو  / استعلام ,استعلام ​تکمیل پل ماشین رو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973845/استعلام-گوشت-منجمد-برزیلی'>استعلام گوشت منجمد برزیلی  / استعلام ,استعلام گوشت منجمد برزیلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972926/مزایده-نیم-دانگ-ملک-توقیفی-به-پلاک-ثبتی-251-فرعی'>مزایده نیم دانگ ملک توقیفی به پلاک ثبتی 251 فرعی / مزایده,مزایده نیم دانگ ملک توقیفی به پلاک ثبتی 251 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972927/مزایده-ششدانگ-زمین-بصورت-مغازه-استخر-چاه-آب'>مزایده ششدانگ زمین بصورت مغازه استخر چاه آب / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بصورت مغازه استخر چاه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972928/مزایده-فروش-سه-دستگاه-واحد-اداری-و-یک-دستگاه-واحد-تجاری'>مزایده فروش سه دستگاه واحد اداری و یک دستگاه واحد تجاری  / مزایده,مزایده فروش سه دستگاه واحد اداری و یک دستگاه واحد تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972929/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-54-یزد'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 54 یزد / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 54 یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972930/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-با-قدمت-بیش-از-بیست-سال'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی با قدمت بیش از بیست سال / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی با قدمت بیش از بیست سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972932/مزایده-تمامیت-ششدانگ-اعیان-آپارتمان-مسکونی-بخش-نه-مشهد'>مزایده تمامیت ششدانگ اعیان آپارتمان مسکونی بخش نه مشهد  / مزایده,مزایده تمامیت ششدانگ اعیان آپارتمان مسکونی بخش نه مشهد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972933/مزایده-5-دستگاه-گوشی-تلفن-همراه--یک-دستگاه-کپی-مینا'>مزایده  5 دستگاه گوشی تلفن همراه ، یک دستگاه کپی مینا / مزایده,مزایده  5 دستگاه گوشی تلفن همراه ، یک دستگاه کپی مینا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972934/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-عرصه-182-متر'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی عرصه 182 متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی عرصه 182 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972935/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-مساحت-اعیان-281-86متر'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی مساحت اعیان 281.86متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی مساحت اعیان 281.86متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972937/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-تجاری-بخش-یک-ملایر'>مزایده ششدانگ یک واحد تجاری بخش یک ملایر / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد تجاری بخش یک ملایر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972940/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-149-68متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 149.68متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 149.68متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972941/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-CNG-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از جایگاه CNG نوبت دوم  / مزایده, مزایده بهره برداری از جایگاه CNG نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972942/مزایده-4-قطعه-به-مساحت-123057متر-اراضی-کشاورزی'>مزایده 4 قطعه به مساحت 123057متر اراضی کشاورزی / مزایده,مزایده 4 قطعه به مساحت 123057متر اراضی کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972943/مزایده-فروش-دو-قطعه-املاک-302-1-و-599متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو قطعه املاک 302.1 و 599متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه املاک 302.1 و 599متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972945/مزایده-فروش-واحدهای-مسکونی'>مزایده فروش واحدهای مسکونی / مزایده,مزایده فروش واحدهای مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972946/مزایده-سه-هکتار-زمین-مزروعی'>مزایده سه هکتار زمین مزروعی  / مزایده,مزایده سه هکتار زمین مزروعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972948/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-130متر'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 130متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 130متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972949/مزایده-واگذاری-سهام-​شرکت-مهندسی-آب-و-خاک-پارس--'>مزایده واگذاری سهام ​شرکت مهندسی آب و خاک پارس... / خلاصه آگهی عرضه سهام به عموم، مزایده واگذاری سهام ​شرکت مهندسی آب و خاک پارس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972950/مزایده-ششدانگ-پلاک-1618-فرعی-بخش-چهار'>مزایده ششدانگ پلاک 1618 فرعی بخش چهار / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 1618 فرعی بخش چهار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972951/مزایده-یک-قطعه-ملک-مساحت-1135-5متر-مرحله-اول'>مزایده یک قطعه ملک مساحت 1135.5متر مرحله اول / مزایده,مزایده یک قطعه ملک مساحت 1135.5متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972953/مزایده-آپارتمان-با-قدمت-بیست-سال-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان با قدمت بیست سال نوبت اول / مزایده,مزایده آپارتمان با قدمت بیست سال نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972955/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-64-03متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 64.03متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 64.03متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972956/مزایده-تعدادی-از-خودروهای-سبک-و-سنگین'>مزایده تعدادی از خودروهای سبک و سنگین  / مزایده ، مزایده تعدادی از خودروهای سبک و سنگین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972957/مزایده-ساختمان-مساحت-عرصه-186-60متر'>مزایده ساختمان مساحت عرصه 186.60متر / مزایده,مزایده ساختمان مساحت عرصه 186.60متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972959/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-500-متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 500 متر  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 500 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972960/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-بی-ام-و-مدل-2013'>مزایده یک دستگاه خودروی بی ام و مدل 2013 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی بی ام و مدل 2013</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972961/مزایده-عمومی-فروش-تجهیزات-تلفن-شهری'>مزایده عمومی فروش تجهیزات تلفن شهری / آگهی مزایده عمومی، مزایده عمومی فروش تجهیزات تلفن شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972962/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-36-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 36 متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 36 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972964/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-نود-و-شش-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت نود و شش متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت نود و شش متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972965/مزایده-کیسه-های-ضایعاتی'>مزایده کیسه های ضایعاتی / مزایده  ، مزایده کیسه های ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972966/مزایده-اجاره-جایگاه-CNG-فتح--'>مزایده  اجاره جایگاه CNG فتح ... / آگهی مزایده , مزایده اجاره جایگاه CNG فتح .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972967/مزایده-اجاره-دفتر-کار'>مزایده اجاره دفتر کار  / مزایده, مزایده اجاره دفتر کار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972969/مزایده-بخشی-از-قطعه-زمین-زراعی-کاربری-باغ-مرکبات'>مزایده بخشی از قطعه زمین زراعی کاربری باغ مرکبات / مزایده,مزایده بخشی از قطعه زمین زراعی کاربری باغ مرکبات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972970/مزایده-پلاک-ثبتی-5727-فرعی-از-71-اصلی-220متر'>مزایده پلاک ثبتی 5727 فرعی از 71 اصلی 220متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 5727 فرعی از 71 اصلی 220متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972971/مزایده-4000-متر-سوله'>مزایده 4000 متر سوله / مزایده اجاره دفتر کار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972973/مزایده-فروش-ضایعات-آهن-آلات-عمومی-مختلط'>مزایده فروش ضایعات آهن آلات عمومی مختلط  / آگهی مزایده، مزایده فروش ضایعات آهن آلات عمومی مختلط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972974/مزایده-ششدانگ-زمین-محصور-مساحت-66-310متر'>مزایده ششدانگ زمین محصور مساحت 66.310متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین محصور مساحت 66.310متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972975/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-آپارتمان-مساحت-22-متر'>مزایده دو دانگ مشاع از آپارتمان مساحت 22 متر  / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از آپارتمان مساحت 22 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972976/مزایده-فروش-کارخانه-پروفیل'>مزایده فروش کارخانه پروفیل  / مزایده, مزایده اجاره دفتر کار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972980/مزایده-پلاک-ثبتی-741-فرعی-مساحت-سیصد-متر'>مزایده پلاک ثبتی 741 فرعی مساحت سیصد متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 741 فرعی مساحت سیصد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972981/مزایده-اجاره-3-واحد-160-متری'>مزایده اجاره 3 واحد 160 متری / مزایده, مزایده اجاره 3 واحد 160 متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972983/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-طبقه-سه-77-50متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه سه 77.50متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه سه 77.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972984/مزایده-فروش-انواع-ترانسفورماتور-اسقاط-نوبت-دوم'>مزایده فروش انواع ترانسفورماتور اسقاط  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده فروش انواع ترانسفورماتور اسقاط  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972985/مزایده-طرح-پارک-حاشیه-ای-الکترونیکی-تجدید'>مزایده طرح پارک حاشیه ای الکترونیکی-تجدید / آگهی تجدید مزایده, مزایده طرح پارک حاشیه ای الکترونیکی-تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972987/مزایده-تعدادی-از-خودروهای-سبک-از-رده-خارج'>مزایده تعدادی از خودروهای سبک از رده خارج / مزایده ، مزایده تعدادی از خودروهای سبک از رده خارج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972988/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-135-متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 135 متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 135 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972989/مزایده-فروش-یک-سهم-از-پروژه-سلمان'>مزایده فروش یک سهم از پروژه سلمان / مزایده, مزایده فروش یک سهم از پروژه سلمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972993/فراخوان-تامین-منابع-مالی-طراحی-احداث--تکمیل-و-بهره-برداری-از-تاسیسات-فاضلاب--'>فراخوان تامین منابع مالی، طراحی، احداث ، تکمیل و بهره برداری از تاسیسات فاضلاب... / آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار، فراخوان تامین منابع مالی، طراحی، احداث ، تکمیل و بهره برداری از تاسیسات فاضلاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972994/مزایده-فروش-سوله'>مزایده فروش سوله / مزایده, مزایده فروش سوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972995/مزایده-فروش-یک-دستگاه-ساختمان-اداری-نیمه-کاره'>مزایده فروش یک دستگاه ساختمان اداری نیمه کاره / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه ساختمان اداری نیمه کاره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972996/مزایده-فروش-یکدستگاه-لیفتراک-به-مارک-تویوتا'>مزایده فروش یکدستگاه لیفتراک به مارک تویوتا / آگهی مزایده اموال غیر منقول , مزایده فروش یکدستگاه لیفتراک به مارک تویوتا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972998/مزایده-فروش-خودرو-سواری-پژو-405-جی-ال-ایکس'>مزایده فروش خودرو سواری پژو 405 جی ال ایکس  / مزایده , مزایده فروش خودرو سواری پژو 405 جی ال ایکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973000/مزایده-فروش-معدن-مس'>مزایده فروش معدن مس / مزایده, مزایده فروش معدن مس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973001/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-254-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 254 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 254 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973005/مزایده-ضایعات'>مزایده ضایعات / مزایده ضایعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973009/مزایده-ششدانگ-زمین-با-بنای-احداثی-108-متر'>مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 108 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 108 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973011/مزایده-محل-بوفه-و-انتشارات'>مزایده محل بوفه و انتشارات  / مزایده ، مزایده محل بوفه و انتشارات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973013/مزایده-یکباب-مغازه-به-پلاک-ثبتی-2-17700-غیرمنقول'>مزایده یکباب مغازه به پلاک ثبتی 2/17700 غیرمنقول / مزایده,مزایده یکباب مغازه به پلاک ثبتی 2/17700 غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973015/مزایده-یک-عدد-پمپ-فرمان-ولو-و----مرحله-دوم-96-8-20'>مزایده  یک عدد پمپ فرمان ولو و ... - مرحله دوم  96.8.20 / آگهی مزایده مال منقول, مزایده  یک عدد پمپ فرمان ولو و ... - نوبت دوم 96.8.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973018/مزایده-فروش-اقلام-مختلفی-از-قبیل-بشکه--ضایعات-فویل-لاکدار'>مزایده فروش  اقلام مختلفی از قبیل بشکه ، ضایعات فویل لاکدار / مزایده , مزایده فروش  اقلام مختلفی از قبیل بشکه ، ضایعات فویل لاکدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973019/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-157-30متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 157.30متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 157.30متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973023/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-صد-و-بیست-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت صد و بیست متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت صد و بیست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973024/مزایده-سالن-تیراندازی-شهید-رجایی'>مزایده سالن تیراندازی شهید رجایی / آگهی مزایده,مزایده سالن تیراندازی شهید رجایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973025/مزایده-فروش-مقدار-30-تن-کاه-خرد-شده'>مزایده فروش مقدار 30 تن کاه خرد شده  / مزایده , مزایده فروش مقدار 30 تن کاه خرد شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973026/مزایده-تعدادی-غرفه-96-08-20'>مزایده تعدادی غرفه- 96.08.20 / آگهی مزایده عمومی , مزایده تعدادی غرفه-96.08.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973027/مزایده-آپارتمان-مساحت-58-2متر-نوبت-دوم'>مزایده آپارتمان مساحت 58.2متر نوبت دوم / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 58.2متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973030/مزایده-سه-دستگاه-اجاق-گاز-مرحله-دوم'>مزایده سه دستگاه اجاق گاز  مرحله دوم  / آگهی مزایده ، مزایده سه دستگاه اجاق گاز  مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973031/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-56-45متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 56.45متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 56.45متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973033/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-407-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 407 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 407 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973039/مزایده-اجاره-جایگاه-شهر-بازی-جهت-نوسازی-و-راه-اندازی-شهربازی'>مزایده اجاره جایگاه شهر بازی جهت نوسازی و راه اندازی شهربازی / مزایده, مزایده اجاره جایگاه شهر بازی جهت نوسازی و راه اندازی شهربازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973040/مزایده-مغازه-لوازم-التحریر-مساحت-19-متر'>مزایده مغازه لوازم التحریر مساحت 19 متر / مزایده,مزایده مغازه لوازم التحریر مساحت 19 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973041/مزایده-تعداد-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-405---'>مزایده تعداد یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 ....  / مزایده تعداد یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973042/مزایده-فروش-4-دستگاه-ماشین-آلات-از-قبیل-موتورسیکلت-یاماها-و--'>مزایده فروش  4 دستگاه ماشین آلات از قبیل موتورسیکلت یاماها و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش  4 دستگاه ماشین آلات از قبیل موتورسیکلت یاماها و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973044/مزایده-آپارتمان-دو-خوابه'>مزایده آپارتمان دو خوابه / مزایده,مزایده آپارتمان دو خوابه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973045/مزایده-ششدانگ-اعیان-پلاک-2735-1-و-5-اصلی'>مزایده ششدانگ اعیان پلاک 2735/1 و 5 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان پلاک 2735/1 و 5 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973046/مزایده-دو-دستگاه-تاور-کرین-ریشیر-8-تن-و-12-تن'>مزایده دو دستگاه تاور کرین ریشیر 8 تن و 12 تن  / مزایده دو دستگاه تاور کرین ریشیر 8 تن و 12 تن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973048/مزایده-ششدانگ-پلاک-1537-فرعی-بخش-دو-خرم-آباد'>مزایده ششدانگ پلاک 1537 فرعی بخش دو خرم آباد  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 1537 فرعی بخش دو خرم آباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973049/مزایده-فروش-24-گونی-شلتوک-برنج'>مزایده فروش 24 گونی شلتوک برنج / مزایده, مزایده فروش 24 گونی شلتوک برنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973050/مزایده-آپارتمان-مساحت-63-85متر'>مزایده آپارتمان مساحت 63.85متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 63.85متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973052/مزایده-تراکتور-فرگروسن-قرمز-مدل-63'>مزایده تراکتور فرگروسن قرمز مدل 63  / مزایده , مزایده تراکتور فرگروسن قرمز مدل 63  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973053/مزایده-اقلام-ضایعاتی-شرکت-زامیاد'>مزایده  اقلام ضایعاتی شرکت زامیاد  / مزایده ، مزایده  اقلام ضایعاتی شرکت زامیاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973054/مزایده-ملک-مساحت-اعیان-180-متر'>مزایده ملک مساحت اعیان 180 متر / مزایده,مزایده ملک مساحت اعیان 180 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973057/مزایده-زمین-کشاورزی-مساحت-2026-متر'>مزایده زمین کشاورزی مساحت 2026 متر / مزایده,مزایده زمین کشاورزی مساحت 2026 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973060/مزایده-ملک-مجتمع-ساختمانی-ده-واحدی-نوبت-اول'>مزایده ملک مجتمع ساختمانی ده واحدی نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مجتمع ساختمانی ده واحدی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973061/مزایده-سواری-کار-نیسان-رونیز-مدل-83'>مزایده سواری کار نیسان رونیز مدل 83  / مزایده , مزایده سواری کار نیسان رونیز مدل 83  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973063/مزایده-پلاکهای-ثبتی-7061-1-و-526-4-6-و-1070-4-اصلی'>مزایده پلاکهای ثبتی 7061.1 و 526/4/6 و 1070/4 اصلی  / مزایده,مزایده پلاکهای ثبتی 7061.1 و 526/4/6 و 1070/4 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973065/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-مساحت-101-09متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی مساحت 101.09متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی مساحت 101.09متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973067/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-77-68-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 77.68 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 77.68 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973069/مزایده-انواع-دستگاه-مخزن-تمام-استیل-دو-جداره'>مزایده انواع دستگاه مخزن تمام استیل دو جداره  / مزایده , مزایده انواع دستگاه مخزن تمام استیل دو جداره  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973070/تجدید-مزایده-واگذاری-به-اجاره-مغازه-شماره-7--'>تجدید مزایده واگذاری به اجاره مغازه شماره 7 ... / آگهی تجدید مزایده کتبی, تجدید مزایده واگذاری به اجاره مغازه شماره 7...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973072/مزایده-فروش-زمین-و-آپارتمان-199-8-و-154-24متر'>مزایده فروش زمین و آپارتمان 199.8 و 154.24متر  / مزایده,مزایده فروش زمین و آپارتمان 199.8 و 154.24متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973073/مزایده-یک-باب-سالن-تجاری'>مزایده یک باب سالن تجاری  / خلاصه آگهی مزایده, مزایده یک باب سالن تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973075/مزایده-واگذاری-تعداد-شش-قطعه-از-قطعات-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری تعداد شش قطعه از قطعات مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری تعداد شش قطعه از قطعات مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973076/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-غرفه-76-بازار-گل-نوبت-دوم'> مزایده واگذاری بهره برداری از غرفه 76  بازار گل- نوبت دوم  / آگهی مزایده ، مزایده واگذاری بهره برداری از غرفه 76  بازار گل  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973078/مزایده-اقلام-ضایعاتی'>مزایده اقلام ضایعاتی / آگهی مزایده ، مزایده اقلام ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973079/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-1750متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 1750متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 1750متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973080/مزایده-ورق-های-صنعتی--'>مزایده ورق های صنعتی ... / مزایده، مزایده ورق های صنعتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973083/مزایده-ششدانگ-زمین-پلاک-475-فرعی'>مزایده ششدانگ زمین پلاک 475 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین پلاک 475 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973084/مزایده-وانت-سیستم--نیسان--تیپ-2400-مدل-81'>مزایده وانت سیستم : نیسان ، تیپ 2400 مدل 81  / مزایده , مزایده وانت سیستم : نیسان ، تیپ 2400 مدل 81  نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973085/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-106-10متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 106.10متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 106.10متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973087/مزایده-بهره-برداری-از-اماکن-جانبی-نوبت-چهارم'>مزایده بهره برداری از اماکن جانبی نوبت چهارم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از اماکن جانبی نوبت چهارم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973089/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-729-91متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 729.91متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 729.91متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973090/مزایده-فروش-آپارتمان-مسکونی-مساحت-122-11متر'>مزایده فروش آپارتمان مسکونی مساحت 122.11متر / مزایده,مزایده فروش آپارتمان مسکونی مساحت 122.11متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973092/مزایده-ملک-توقیفی-دو-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-422-فرعی'>مزایده ملک توقیفی دو دانگ مشاع از پلاک ثبتی 422 فرعی  / مزایده,مزایده ملک توقیفی دو دانگ مشاع از پلاک ثبتی 422 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973093/مزایده-60-تن-محصول-ارزن'>مزایده 60 تن محصول ارزن / آگهی مزایده ، مزایده  60 تن محصول ارزن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973096/مزایده-تعدادی-از-لوله-های-حفاری-مستعمل-نوبت-دوم'>مزایده تعدادی از لوله های حفاری مستعمل نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده تعدادی از لوله های حفاری مستعمل نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973097/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-206-هاچ-بک'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو 206 هاچ بک / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو 206 هاچ بک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973101/مزایده-منزل-مسکونی-و-یکباب-مغازه-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی و یکباب مغازه نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی و یکباب مغازه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973103/مزایده-میز-غذاخوری--دستگاه-فریزر-ویترینی---نوبت-دوم'>مزایده میز غذاخوری - دستگاه فریزر ویترینی ... نوبت دوم  / مزایده , مزایده میز غذاخوری - دستگاه فریزر ویترینی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973104/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-107-متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 107 متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 107 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973106/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-93-5-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 93.5 متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 93.5 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973108/مزایده-واگذاری-واحد-خشکشویی'>مزایده واگذاری  واحد خشکشویی / آگهی مزایده ، مزایده واگذاری  واحد خشکشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973110/مزایده-فروش-تعدادی-از-واحدهای-مسکونی'>مزایده فروش تعدادی از واحدهای مسکونی / مزایده,مزایده فروش تعدادی از واحدهای مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973111/مزایده-آسیاب-مواد-پلاستیکی-و-دستگاه-ذوب-گرانول-آبی---نوبت-دوم-96-8-20'>مزایده آسیاب مواد پلاستیکی و دستگاه ذوب گرانول آبی ... نوبت دوم 96.8.20 / مزایده, مزایده آسیاب مواد پلاستیکی و دستگاه ذوب گرانول آبی ... نوبت دوم 96.8.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973113/اصلاحیه-مزایده-اجاره-جایگاه-پمپ-بنزین-(تک-منظوره)'>اصلاحیه مزایده اجاره جایگاه پمپ بنزین (تک منظوره)  / اصلاحیه مزایده , مزایده اجاره جایگاه پمپ بنزین (تک منظوره) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973115/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-236-24-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 236.24 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 236.24 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973116/مزایده-100-تن-ضایعات-یارن-66'>مزایده  100 تن ضایعات یارن 66  / آگهی مزایده, مزایده  100 تن ضایعات یارن 66 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973117/فروش-کارخانه-صنعتی-فعال-و-معتبر'>فروش کارخانه صنعتی فعال و معتبر  / فروش کارخانه صنعتی فعال و معتبر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973118/مزایده-2-سهم-مشاع-از-7-سهم-زمین-108-متر'>مزایده 2 سهم مشاع از 7 سهم زمین 108 متر / مزایده,مزایده 2 سهم مشاع از 7 سهم زمین 108 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973120/مزایده-امور-مربوط-به-تفکیک-و-پردازش-مرکز-دفن-زیست-اختر-غرب-نوبت-دوم'>مزایده امور مربوط به تفکیک و پردازش مرکز دفن زیست اختر غرب -نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده امور مربوط به تفکیک و پردازش مرکز دفن زیست اختر غرب -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973124/مزایده-5-دانگ-مشاع-از-یکباب-منزل-مساحت-175-85-متر'>مزایده 5 دانگ مشاع از یکباب منزل مساحت 175.85 متر / مزایده,مزایده 5 دانگ مشاع از یکباب منزل مساحت 175.85 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973127/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-108-24متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 108.24متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 108.24متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973128/اگهی-مزایده-اقلام-ضایعاتی-و-مازاد'>اگهی مزایده اقلام ضایعاتی و مازاد  / اگهی مزایده , اگهی مزایده اقلام ضایعاتی و مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973129/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-دو-هزار-و-دویست-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت دو هزار و دویست متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت دو هزار و دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973130/مزایده-ماترک-شامل-13-قطعه-زمین-نوبت-اول'>مزایده ماترک شامل 13 قطعه زمین نوبت اول  / مزایده,مزایده ماترک شامل 13 قطعه زمین نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973135/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-1287-40متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 1287 .40متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 1287 .40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973136/مزایده-بهره-برداری-از-یک-مجموعه-اداری-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از یک مجموعه اداری تجاری نوبت دوم  / آگهی شرکت در مزایده , مزایده بهره برداری از یک مجموعه اداری تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973137/مزایده-عرضه-سهام-نوبت-دوم'>مزایده عرضه سهام- نوبت دوم  / مزایده, مزایده عرضه سهام- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973139/مزایده-زمین-محصور-بخش-چهارده-نوبت-دوم'>مزایده زمین محصور بخش چهارده نوبت دوم / مزایده,مزایده زمین محصور بخش چهارده نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973141/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-1355متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 1355متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 1355متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973144/مزایده-فروش-لاستیک-مستعمل-ماشین-آلات-سنگین'>مزایده  فروش لاستیک مستعمل ماشین آلات سنگین / آگهی مزایده, مزایده  فروش لاستیک مستعمل ماشین آلات سنگین....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973145/مزایده-امتیاز-عملیات-جمع-آوری-خاک-و-نخاله-ساختمانی'>مزایده امتیاز عملیات جمع آوری خاک و نخاله ساختمانی / اگهی مزایده , مزایده امتیاز عملیات جمع آوری خاک و نخاله ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973146/مزایده-ششدانگ-خانه-مساحت-396-متر'>مزایده ششدانگ خانه مساحت 396 متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مساحت 396 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973151/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-308-26-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 308.26 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 308.26 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973152/مزایده-تعدادی-از-اماکن-و-غرفه-های-خود-نوبت-دوم'>مزایده تعدادی از اماکن و غرفه های خود نوبت دوم / فراخوان مزایده ,مزایده تعدادی از اماکن و غرفه های خود نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973157/مزایده-منزل-مسکونی-اراضی-آبی-زار-باغ-انگور-و-اراضی-دیم-زار'>مزایده منزل مسکونی.اراضی آبی زار.باغ انگور و اراضی دیم زار  / مزایده,مزایده منزل مسکونی.اراضی آبی زار.باغ انگور و اراضی دیم زار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973159/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-نه-تبریز'>مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی بخش نه تبریز  / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی بخش نه تبریز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973162/مزایده-سه-دانگ-سرقفلی-مغازه-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده سه دانگ سرقفلی مغازه از ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده سه دانگ سرقفلی مغازه از ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973165/مزایده-واگذاری-دبستان-اسحاق-عزیزی'>مزایده واگذاری دبستان اسحاق عزیزی  / مزایده, مزایده واگذاری دبستان اسحاق عزیزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973166/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-115-90متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 115.90متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 115.90متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973168/مزایده-دو-دهنه-مغازه-هر-کدام-10-54متر'>مزایده دو دهنه مغازه هر کدام 10.54متر / مزایده,مزایده دو دهنه مغازه هر کدام 10.54متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973172/مزایده-یک-قطعه-زمین-بایر-مرحله-اول'>مزایده یک قطعه زمین بایر مرحله اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بایر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973173/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پراید-مدل-87'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید مدل 87   / مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید مدل 87  مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973174/مزایده-استخر-به-مساحت-4863-متر'>مزایده استخر به مساحت 4863 متر / مزایده,مزایده استخر به مساحت 4863 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973175/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-1049-41-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 1049.41 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 1049.41 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973176/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پیکان-وانت-مدل-85'>مزایده یک دستگاه خودرو پیکان وانت مدل 85  / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو پیکان وانت مدل 85 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973177/مزایده-واگذاری-سهام-مشارکت-و-سرمایه-گذاری'>مزایده واگذاری سهام مشارکت و سرمایه گذاری / مزایده, مزایده واگذاری سهام مشارکت و سرمایه گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973178/مزایده-یکباب-خانه-سرا-مساحت312متر'>مزایده یکباب خانه سرا مساحت312متر / مزایده,مزایده یکباب خانه سرا مساحت312متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973183/تجدید-مزایده-اجازه-بهره-برداری-از-کانکس-های-سطح-شهر--نوبت-دوم'>تجدید مزایده اجازه بهره برداری از کانکس های سطح شهر  - نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده عمومی، تجدید مزایده اجازه بهره برداری از کانکس های سطح شهر  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973186/مزایده-فروش-ویژه-زمین-به-قطعات-600-متری'>مزایده فروش ویژه زمین به قطعات 600 متری  / مزایده,مزایده فروش ویژه زمین به قطعات 600 متری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973187/تجدید-مزایده-واگذاری-3-باب-واحد-تجاری-و-7-باب-واحد-اداری-و----نوبت-دوم'>تجدید مزایده  واگذاری 3 باب واحد تجاری و 7 باب واحد اداری و ... - نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده , تجدید مزایده  واگذاری 3 باب واحد تجاری و 7 باب واحد اداری و ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973188/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-سیستم-پراید-صبا-مدل-87'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری سیستم پراید صبا مدل 87  / مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی سواری سیستم پراید صبا مدل 87 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973190/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-105-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 105 متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 105 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973191/مزایده-حدود-35677-قطعه-مرغ-مادر-و-خروس-پدر-گوشتی'>مزایده حدود 35677 قطعه مرغ مادر و خروس پدر گوشتی / اگهی مزایده ,  مزایده حدود 35677 قطعه مرغ مادر و خروس پدر گوشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973192/مزایده-سرقفلی-ملک-بخش-نه-تبریز-نوبت-دوم'>مزایده سرقفلی ملک بخش نه تبریز نوبت دوم / مزایده,مزایده سرقفلی ملک بخش نه تبریز نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973193/مزایده-خودرو-سمند-مدل-1385'>مزایده خودرو سمند مدل 1385 / آگهی مزایده، مزایده خودرو سمند مدل 1385</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973194/مزایده-انتشارات-دانشجویی-تجدید'>مزایده انتشارات دانشجویی تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده انتشارات دانشجویی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973196/مزایده-آپارتمان-مسکونی-بخش-نه-اموال-غیرمنقول'>مزایده آپارتمان مسکونی بخش نه اموال غیرمنقول  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی بخش نه اموال غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973200/مزایده-واگذاری-غرف-و-محلهای-خدماتی-و-رفاهی-96-8-20'>مزایده واگذاری غرف و محلهای خدماتی و رفاهی 96.8.20 / آگهی مزایده , مزایده واگذاری غرف و محلهای خدماتی و رفاهی 96.8.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973201/مزایده-خودرو-رنو-L90-مدل-1387'>مزایده خودرو رنو L90 مدل 1387 / آگهی مزایده، مزایده خودرو رنو L90 مدل 1387</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973202/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-و--'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی و .. / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973203/مزایده-لاک-غلط-گیر--پاک-کن-فایر--خودکار'>مزایده لاک غلط گیر ، پاک کن فایر ، خودکار  / آگهی مزایده,مزایده لاک غلط گیر ، پاک کن فایر ، خودکار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973204/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-نه-تبریز-اموال-غیرمنقول'>مزایده پلاک ثبتی بخش نه تبریز اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش نه تبریز اموال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973205/مزایده-بهره-برداری--نگهداری--تعمیر-و-تجهیز-ایستگاه-دوچرخه-سواری'>مزایده بهره برداری - نگهداری - تعمیر و تجهیز ایستگاه دوچرخه سواری  / آگهی مزایده , مزایده بهره برداری - نگهداری - تعمیر و تجهیز ایستگاه دوچرخه سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973206/مزایده-ملک-بخش-دو-بندرعباس-اصلی-46-فرعی-75-قطعه-بیست-و-شش'>مزایده ملک بخش دو بندرعباس اصلی 46 فرعی 75 قطعه بیست و شش  / مزایده,مزایده ملک بخش دو بندرعباس اصلی 46 فرعی 75 قطعه بیست و شش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973208/مزایده-فروش-2-دستگاه-پژو-سواری-405-GLX-مدل-87'>مزایده فروش 2 دستگاه پژو سواری 405 GLX مدل 87  / آگهی مزایده , مزایده فروش 2 دستگاه پژو سواری 405 GLX مدل 87 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973209/مزایده-فروش-وانت-مزدا-تک-کابین-و-دوکابین-نوبت-دوم'>مزایده فروش وانت مزدا تک کابین و دوکابین- نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش وانت مزدا تک کابین و دوکابین- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973210/مزایده-سرقفلی-سه-باب-واحد-تجاری'>مزایده سرقفلی سه باب واحد تجاری / مزایده,مزایده سرقفلی سه باب واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973211/مزایده-عمومی-فروش-خودرو-اداره-کل'>مزایده عمومی فروش خودرو اداره کل / آگهی مزایده, مزایده عمومی فروش خودرو اداره کل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973212/مزایده-زمین-تجاری-و-مسکونی-شهرستان-سبزوار'>مزایده زمین تجاری و مسکونی شهرستان سبزوار  / مزایده,مزایده زمین تجاری و مسکونی شهرستان سبزوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973213/مزایده-فروش-امتیازات'>مزایده فروش امتیازات / آگهی مزایده , مزایده فروش امتیازات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973214/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-198-74-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 198.74 متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 198.74 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973215/مزایده-واگذاری-به-اجاره-یک-عدد-غرفه-پارک-بهمن'>مزایده واگذاری به اجاره یک عدد غرفه پارک بهمن / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره یک عدد غرفه پارک بهمن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973216/مزایده-فروش-حدود-72-تن-سیم-مسی-نو-نمره-16'>مزایده فروش حدود 72 تن سیم مسی نو نمره 16  / آگهی مزایده، مزایده فروش حدود 72 تن سیم مسی نو نمره 16 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973218/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-123-10متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 123.10متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 123.10متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973221/مزایده-فروش-خودروی-سواری-پژو-پارس-سفید'>مزایده فروش خودروی سواری پژو پارس سفید  / مزایده , مزایده فروش خودروی سواری پژو پارس سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973222/مزایده-یک-قطعه-زمین-احداثی-بخش-دو-اردبیل'>مزایده یک قطعه زمین احداثی بخش دو اردبیل  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین احداثی بخش دو اردبیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973223/فراخوان-بهره-برداری-از-باقیمانده-غرفات-بازار-گل-و-گیاه-نوبت-دوم'>فراخوان بهره برداری از باقیمانده غرفات بازار گل و گیاه  نوبت دوم  / آگهی فراخوان, فراخوان بهره برداری از باقیمانده غرفات بازار گل و گیاه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973224/مزایده-یکهزار-و-صد-چرم-گلاسه-طبیعی-گاو-نوبت-دوم'>مزایده یکهزار و صد چرم گلاسه طبیعی گاو  نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده یکهزار و صد چرم گلاسه طبیعی گاو  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973225/مزایده-ساختمان-سه-طبقه-عرصه-198-90متر'>مزایده ساختمان سه طبقه عرصه 198.90متر  / مزایده,مزایده ساختمان سه طبقه عرصه 198.90متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973226/مزایده-واگذاری-3-دستگاه-خودرو-مازاد'>مزایده واگذاری 3 دستگاه خودرو مازاد / آگهی مزایده, مزایده واگذاری 3 دستگاه خودرو مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973227/مزایده-فروش-یک-هزار-و-پانصد-جلد-چرم-رویه-بزی-ساده'>مزایده فروش یک هزار و پانصد جلد چرم رویه بزی ساده  / مزایده , مزایده فروش یک هزار و پانصد جلد چرم رویه بزی ساده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973228/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-133-62متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 133.62متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 133.62متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973231/مزایده-یکباب-مغازه-مساحت-چهل-و-یک-متر'>مزایده یکباب مغازه مساحت چهل و یک متر  / مزایده,مزایده یکباب مغازه مساحت چهل و یک متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973236/مزایده-زمین-مساحت-776-40متر'>مزایده زمین مساحت 776.40متر  / مزایده,مزایده زمین مساحت 776.40متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973238/مزایده-زمین-زراعی-و-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده زمین زراعی و مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده زمین زراعی و مسکونی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973239/مزایده-فروش-پوشاک'>مزایده فروش پوشاک / آگهی مزایده اموال غیر منقول , مزایده فروش پوشاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973241/مزایده-دستگاه-کششی-مستعمل--'>مزایده دستگاه کششی مستعمل... / مزایده, مزایده دستگاه کششی مستعمل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973244/یک-دستگاه-خودروی-سواری-هیوندای-سوناتا-24000'>یک دستگاه خودروی سواری هیوندای سوناتا 24000 / آگهی تجدید مزایده, یک دستگاه خودروی سواری هیوندای سوناتا 24000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973245/مزایده-آپارتمان-مساحت-244-87-متر'>مزایده آپارتمان مساحت 244.87 متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 244.87 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973250/مزایده-زمین-محصور-مساحت-296-25متر'>مزایده زمین محصور مساحت 296.25متر / مزایده,مزایده زمین محصور مساحت 296.25متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973251/مزایده-4-سهم-از-سهام-شرکت-چهل-بازه-فلات-توس'> مزایده 4 سهم از سهام شرکت چهل بازه فلات توس / آگهی مزایده,  مزایده 4 سهم از سهام شرکت چهل بازه فلات توس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973252/مزایده-ساختمان-با-قدمت-بالای-25-سال-نوبت-اول'>مزایده ساختمان با قدمت بالای 25 سال نوبت اول  / مزایده,مزایده ساختمان با قدمت بالای 25 سال نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973253/مزایده-فروش-تعداد-7-دستگاه-خودرو-سواری-مازاد-بر-نیاز--نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 7 دستگاه خودرو سواری مازاد بر نیاز - نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده فروش تعداد 7 دستگاه خودرو سواری مازاد بر نیاز - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973254/مزایده-یک-دستگاه-موتور-سیکلت-لیفان'>مزایده یک دستگاه موتور سیکلت لیفان  / مزایده اموال غیرمنقول، مزایده یک دستگاه موتور سیکلت لیفان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973255/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-گندم-کاری'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی گندم کاری / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی گندم کاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973258/مزایده-زمین-مسکونی-شهرستان-خواف'>مزایده زمین مسکونی شهرستان خواف  / مزایده,مزایده زمین مسکونی شهرستان خواف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973261/مزایده-ششدانگ-باغ-مساحت-1290-53-دسیمتر'>مزایده ششدانگ باغ مساحت 1290.53 دسیمتر / مزایده,مزایده ششدانگ باغ مساحت 1290.53 دسیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973262/مزایده-فروش-یک-خودروی-فولکس-گل'>مزایده فروش یک خودروی فولکس گل / مزایده , مزایده فروش یک خودروی فولکس گل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973265/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مازاد-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973266/مزایده-فروش-فرش-دستباف'>مزایده فروش فرش دستباف / آگهی مزایده , مزایده فروش فرش دستباف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973267/مزایده-5-دستگاه-یخچال-فریزر--'>مزایده 5 دستگاه یخچال فریزر... / آگهی مزایده، مزایده 5 دستگاه یخچال فریزر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973268/مزایده-فروش-و-واگذاری-اراضی-مسکونی-و-غیرمسکونی'>مزایده فروش و واگذاری اراضی مسکونی و غیرمسکونی  / مزایده,مزایده فروش و واگذاری اراضی مسکونی و غیرمسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973269/مزایده-بهره-برداری-از-فضای-کانکس-تاکسی-سرویس-مجموعه-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از فضای کانکس تاکسی سرویس مجموعه- نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از فضای کانکس تاکسی سرویس مجموعه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973270/مزایده-واگذاری-به-اجاره-جایگاه-سی-ان-جی-شماره-2--مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری به اجاره جایگاه سی ان جی شماره 2 - مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری به اجاره جایگاه سی ان جی شماره 2 - مرحله دوم نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973272/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-84-5متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 84.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 84.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973275/مزایده-پلاک-ثبتی-650-فرعی-بخش-سه-تهران'>مزایده پلاک ثبتی 650 فرعی بخش سه تهران / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 650 فرعی بخش سه تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973277/مزایده-فروش-املاک-شامل-باغ-و-ساختمان-و-انباری-تجدید'>مزایده فروش املاک شامل باغ و ساختمان و انباری تجدید / مزایده,مزایده فروش املاک شامل باغ و ساختمان و انباری تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973280/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-207-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 207 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 207 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973282/مزایده-ساختمان-کلنگی-با-قدمت-50-سال-نوبت-دوم'>مزایده ساختمان کلنگی با قدمت 50 سال نوبت دوم  / مزایده,مزایده ساختمان کلنگی با قدمت 50 سال نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973284/مزایده-پلاک-ثبتی-به-شماره-9557-فرعی'>مزایده پلاک ثبتی به شماره 9557 فرعی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به شماره 9557 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973290/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-266-فرعی'>مزایده پلاک ثبتی شماره 266 فرعی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 266 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973294/مزایده-تمامیت-ششدانگ-اعیان-تجاری-بخش-ده-مشهد'>مزایده تمامیت ششدانگ اعیان تجاری بخش ده مشهد / مزایده,مزایده تمامیت ششدانگ اعیان تجاری بخش ده مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973295/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-1000متر'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 1000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 1000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973296/مزایده-اجاره-مدرسه-منحله-موسوم-به-اعظم-فرد'>مزایده اجاره مدرسه منحله موسوم به اعظم فرد  / مزایده، مزایده اجاره مدرسه منحله موسوم به اعظم فرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973298/مزایده-آپارتمان-مساحت-77-4متر'>مزایده آپارتمان مساحت 77.4متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 77.4متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973299/مزایده-اقلام-مستعمل-و-ضایعاتی'>مزایده اقلام مستعمل و ضایعاتی / آگهی مزایده , مزایده اقلام مستعمل و ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973302/مزایده-عرصه-تعرفه-شده-برابر-با-نیم-هکتار-مرحله-دوم'>مزایده عرصه تعرفه شده برابر با نیم هکتار مرحله دوم / مزایده,مزایده عرصه تعرفه شده برابر با نیم هکتار مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973305/مزایده-ملک-بخش-11-کرمانشاه-نوبت-دوم'>مزایده ملک بخش 11 کرمانشاه نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک بخش 11 کرمانشاه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973306/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-147-16متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 147.16متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 147.16متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973309/آگهی-تجدید-مزایده-فروش-9-قطعه-زمین-مسکونی-نوبت-دوم'>آگهی تجدید مزایده فروش 9 قطعه زمین مسکونی نوبت دوم / مزایده ، آگهی تجدید مزایده فروش 9 قطعه زمین مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973310/مزایده-فروش-انواع-خودرو-و-اقلام-مازاد-ضایعاتی'>مزایده فروش انواع خودرو  و اقلام مازاد ضایعاتی / آگهی مزایده , مزایده فروش انواع خودرو  و اقلام مازاد ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973312/مزایده-خانه-مسکونی-و-سرقفلی-مغازه-بخش-دو'>مزایده خانه مسکونی و سرقفلی مغازه بخش دو / مزایده ، مزایده خانه مسکونی و سرقفلی مغازه بخش دو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973314/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-113-51متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 113.51متر / مزایده ،مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 113.51متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973315/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-پژو-207-مدل-1390'>مزایده یک دستگاه اتومبیل پژو 207 مدل 1390  / مزایده , مزایده یک دستگاه اتومبیل پژو 207 مدل 1390 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973316/مزایده-پلاک-ثبتی-215-فرعی-بخش-یازده'>مزایده پلاک ثبتی 215 فرعی بخش یازده  / مزایده ،مزایده پلاک ثبتی 215 فرعی بخش یازده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973318/مزایده-7-دستگاه-خودروی-قابل-شماره-گذاری--نوبت-دوم'>مزایده 7 دستگاه خودروی قابل شماره گذاری -  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی، مزایده 7 دستگاه خودروی قابل شماره گذاری -  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973319/مزایده-فروش-اقلام-مازاد--مستعمل-و-ضایعاتی-96-8-20'>مزایده فروش اقلام مازاد ، مستعمل و ضایعاتی  96.8.20 / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش اقلام مازاد ، مستعمل و ضایعاتی  96.8.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973320/مزایده-زمینی-به-مساحت-185-0متر-نوبت-اول'>مزایده زمینی به مساحت 185.0متر نوبت اول  / مزایده ،مزایده زمینی به مساحت 185.0متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973325/مزایده-ملک-مساحت-600-متر'>مزایده ملک مساحت 600 متر / مزایده ،مزایده ملک مساحت 600 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973326/حراج-فروش-سیم-رانژه-‏-لوازم-و-تجهیزات-مخابراتی-تجدید'>حراج فروش سیم رانژه ‏- لوازم و تجهیزات مخابراتی- تجدید / آگهی تجدید حراج عمومی, حراج فروش سیم رانژه ‏- لوازم وتجهیزات مخابراتی- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973327/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-189-20متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 189.20متر / مزایده ،مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 189.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973335/مزایده-اجاره-مکان-جهت-نصب-یک-دستگاه-تلویزیون---نوبت-دوم'>مزایده اجاره مکان جهت نصب یک دستگاه تلویزیون ... نوبت دوم  / مزایده ,مزایده اجاره مکان جهت نصب یک دستگاه تلویزیون ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973336/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-511-55-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 511.55 متر / مزایده ،مزایده ششدانگ زمین مساحت 511.55 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973337/مزایده-یک-دستگاه-افست-خوابیده-دو-ورقی--یک-دستگلاه-ریکوگراف'>مزایده یک دستگاه افست خوابیده دو ورقی ، یک دستگلاه ریکوگراف / مزایده , مزایده یک دستگاه افست خوابیده دو ورقی ، یک دستگلاه ریکوگراف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973338/مزایده-یک-دستگاه-شیرپرکن-تمام-اتوماتیک'>مزایده یک دستگاه شیرپرکن تمام اتوماتیک / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه شیرپرکن تمام اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973340/مزایده-منزل-مسکونی-با-قدمت-بنا-همکف-هجده-سال'>مزایده منزل مسکونی با قدمت بنا همکف هجده سال  / مزایده ،مزایده منزل مسکونی با قدمت بنا همکف هجده سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973341/مزایده-واگذاری-به-صورت-اجاره-زمین-به-مساحت-25-متر-مربع--چاپ-دوم-ـ-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری به صورت اجاره زمین به مساحت 25 متر مربع... چاپ دوم ـ نوبت دوم / مزایده ,مزایده واگذاری به صورت اجاره زمین به مساحت 25 متر مربع... چاپ دوم ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973342/مزایده-مجموعه-کارخانه-آسفالت--نوبت-سوم'>مزایده مجموعه کارخانه آسفالت  - نوبت سوم / آگهی مزایده , مزایده مجموعه کارخانه آسفالت - نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973343/مزایده-ملک-بخش-نه-مشهد-اموال-منقول'>مزایده ملک بخش نه مشهد اموال منقول / مزایده ،مزایده ملک بخش نه مشهد اموال منقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973344/مزایده-فروش-حدود-60-تن-سیم-مسی-اسقاط'>مزایده فروش حدود 60 تن سیم مسی اسقاط / آگهی مزایده , مزایده فروش حدود 60 تن سیم مسی اسقاط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973346/مزایده-مغازه-مساحت-21-70متر'>مزایده مغازه مساحت 21.70متر / مزایده ،مزایده مغازه مساحت 21.70متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973348/مزایده-مغازه-مساحت-26-60متر'>مزایده مغازه مساحت 26.60متر  / مزایده ،مزایده مغازه مساحت 26.60متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973349/مزایده-زمین-تجاری'>مزایده زمین تجاری / مزایده ، مزایده زمین تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973351/مزایده-ملک-تجدید'>مزایده ملک تجدید / مزایده ،مزایده ملک تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973352/مزایده-اجاره-جایگاه-CNG-چاپ-دوم'>مزایده  اجاره جایگاه CNG چاپ دوم  / آگهی مزایده , مزایده  اجاره جایگاه CNG چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973353/مزایده-آپارتمان-مسکونی-بخش-نه-تجدید'>مزایده آپارتمان مسکونی بخش نه تجدید / مزایده ،مزایده آپارتمان مسکونی بخش نه تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973354/اگهی-مزایده-شیرینک-نام-کشور-ایران--توان-10-کیلووات'>اگهی مزایده شیرینک نام کشور ایران - توان 10 کیلووات  / آگهی مزایده ,  مزایده اگهی مزایده شیرینک نام کشور ایران - توان 10 کیلووات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973355/مزایده-اجاره-تعدادی-از-غرفه-های-تجاری-اداری-نوبت-دوم'>مزایده اجاره تعدادی از غرفه های تجاری اداری  نوبت دوم  / مزایده ,مزایده اجاره تعدادی از غرفه های تجاری اداری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973357/مزایده-ششدانگ-ملک-عرصه-105-متر'>مزایده ششدانگ ملک عرصه 105 متر / مزایده ،مزایده ششدانگ ملک عرصه 105 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973359/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-73-5متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 73.5متر  / مزایده ،مزایده ملک مساحت عرصه 73.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973360/مزایده-واگذاری-محل-غرفه-سنگتراشی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری محل غرفه سنگتراشی نوبت دوم  / آگهی مزایده,مزایده  واگذاری محل غرفه سنگتراشی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973362/مزایده-ساختمان-رستوران-سنتی-نوبت-دوم'>مزایده ساختمان رستوران سنتی  نوبت دوم  / آگهی مزایده ، مزایده ساختمان رستوران سنتی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973364/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-عرصه106-65متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه106.65متر  / مزایده ،مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه106.65متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973366/مزایده-بهره-برداری-بوفه-پایانه-مسافربری'>مزایده بهره برداری بوفه پایانه مسافربری / مزایده, مزایده بهره برداری بوفه پایانه مسافربری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973367/مزایده-واگذاری-اجاره-محل-غرفه-اغذیه-فروشی'>مزایده واگذاری اجاره محل غرفه اغذیه فروشی / آگهی مزایده, مزایده واگذاری اجاره محل غرفه اغذیه فروشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973369/مزایده-یکباب-مغازه-غیرمنقول'>مزایده یکباب مغازه غیرمنقول / مزایده ،مزایده یکباب مغازه غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973372/مزایده-آپارتمان-مساحت-51-82-متر'>مزایده آپارتمان مساحت 51.82 متر / مزایده ،مزایده آپارتمان مساحت 51.82 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973374/مزایده-فروش-املاک-و-مستغلات'>مزایده فروش املاک و مستغلات / مزایده ،مزایده فروش املاک و مستغلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973375/مزایده-اجاره-یک-دستگاه-کانکس'>مزایده اجاره یک دستگاه کانکس / مزایده, مزایده اجاره یک دستگاه کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973377/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-خانه-مساحت-370-49-متر'>مزایده سه دانگ مشاع از خانه مساحت 370.49 متر / مزایده ،مزایده سه دانگ مشاع از خانه مساحت 370.49 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973379/مزایده-تعدادی-از-ماشین-آلات-مستعمل'>مزایده تعدادی از ماشین آلات مستعمل   / مزایده ، مزایده تعدادی از ماشین آلات مستعمل  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973382/مزایده-آپارتمان-دو-خوابه-مساحت-هشتاد-و-دو-متر'>مزایده آپارتمان دو خوابه مساحت هشتاد و دو متر  / مزایده ،مزایده آپارتمان دو خوابه مساحت هشتاد و دو متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973383/تجدید-مزایده-اجاره-یک-باب-ساختمان-تجاری-نوبت-دوم'>تجدید مزایده اجاره یک باب ساختمان تجاری -نوبت دوم / مزایده عمومی , تجدید مزایده اجاره یک باب ساختمان تجاری -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973385/مزایده-عرصه-و-اعیان-105-سهم-مشاع-از-پلاک-ثبتی-1505-فرعی'>مزایده عرصه و اعیان 105 سهم مشاع از پلاک ثبتی 1505 فرعی  / مزایده ،مزایده عرصه و اعیان 105 سهم مشاع از پلاک ثبتی 1505 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973389/مزایده-عمارت-به-پلاک-ثبتی-2351-فرعی'>مزایده عمارت به پلاک ثبتی 2351 فرعی / مزایده ،مزایده عمارت به پلاک ثبتی 2351 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973390/اصلاحیه-مزایده-کتبی-بازیافت-چمن-مصنوعی'>اصلاحیه مزایده کتبی بازیافت چمن مصنوعی  / اصلاحیه مزایده , مزایده کتبی بازیافت چمن مصنوعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973391/مزایده-یک-دستگاه-پیکان-وانت'>مزایده یک دستگاه پیکان وانت / مزایده ,مزایده یک دستگاه پیکان وانت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973392/مزایده-مقدار-2-تن-روی-که-صفحات-کاند--'>مزایده مقدار 2 تن روی که صفحات کاند... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده مقدار 2 تن روی که صفحات کاند...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973393/مزایده-اجاره-پارکینگ-مصالح'>مزایده اجاره پارکینگ مصالح / مزایده, مزایده اجاره پارکینگ مصالح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973394/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-570-21متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 570.21متر / مزایده ،مزایده منزل مسکونی مساحت 570.21متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973397/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید-مدل-1385'>مزایده یک دستگاه سواری پراید مدل 1385 / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه سواری پراید مدل 1385</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973398/مزایده-املاک-تملیکی-و-مازاد-نوبت-دوم'>مزایده املاک تملیکی و مازاد نوبت دوم  / مزایده ,مزایده املاک تملیکی و مازاد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973399/آگهی-فراخوان-عمومی-واگذاری-مکان-ساندویچی-بیمارستان'>آگهی فراخوان عمومی واگذاری مکان ساندویچی بیمارستان / آگهی فراخوان عمومی ،آگهی فراخوان عمومی  واگذاری مکان ساندویچی بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973401/مزایده-یک-دستگاه-دیزل-ژنراتور-مستعمل-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور مستعمل- نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور مستعمل- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973404/مزایده-یک-دستگاه-موتور-سیکلت-هوندا-لیفان'>مزایده یک دستگاه موتور سیکلت هوندا لیفان / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه موتور سیکلت هوندا لیفان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973405/تجدید-مزایده-مغازه-ایستگاه'>تجدید مزایده مغازه ایستگاه  / مزایده ,تجدید مزایده مغازه ایستگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973406/مزایده-فروش-کارتن-های-خالی-فروشگاههای-استان'>مزایده فروش کارتن های خالی فروشگاههای استان / مزایده فروش کارتن های خالی فروشگاههای استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973407/مزایده-کاشی-و-سرامیک'>مزایده کاشی و سرامیک  / مزایده ,مزایده کاشی و سرامیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973411/مزایده-پلاک-ثبتی-به-شماره-ثبت-12563-فرعی'>مزایده پلاک ثبتی به شماره ثبت 12563 فرعی  / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی به شماره ثبت 12563 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973412/مزایده-یک-دستگاه-سواری-لیفان'>مزایده یک دستگاه سواری لیفان  / مزایده ,مزایده یک دستگاه سواری لیفان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973414/مزایده-دو-دانگ-از-پلاک-ثبتی-2874-11-اموال-غیرمنقول'>مزایده دو دانگ از پلاک ثبتی 2874/11 اموال غیرمنقول / مزایده ,مزایده دو دانگ از پلاک ثبتی 2874/11 اموال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973415/تجدید-واگذاری-34-واحد-تجاری--اداری-به-مساحت-2001---نوبت-دوم'>تجدید واگذاری 34 واحد تجاری - اداری به مساحت 2001 ...  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی و تجدید مزایده عمومی، تجدید واگذاری 34 واحد تجاری - اداری به مساحت 2001 ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973417/مزایده-تعداد-2-دستگاه-خودرو-سواری'>مزایده تعداد 2 دستگاه خودرو سواری  / آگهی مزایده، مزایده تعداد 2 دستگاه خودرو سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973418/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-98-14متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 98.14متر / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 98.14متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973419/مزایده-اجاره-مکان-جهت-نصب-یک-دستگاه-تلویزیون---نوبت-دوم'>مزایده اجاره مکان جهت نصب یک دستگاه تلویزیون ... نوبت دوم / مزایده, مزایده اجاره مکان جهت نصب یک دستگاه تلویزیون ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973420/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-112-20متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 112.20متر / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 112.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973421/حراج-حضوری-مغازه-فروش-آش-سبزی-و---نوبت-دوم'>حراج حضوری مغازه فروش آش سبزی و ... نوبت دوم / آگهی حراج حضوری , حراج حضوری مغازه فروش آش سبزی و ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973423/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-وانت-مزدا'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو وانت مزدا  / مزایده, مزایده فروش یکدستگاه خودرو وانت مزدا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973424/مزایده-یکباب-سالن-ورزشی'>مزایده  یکباب سالن ورزشی / آگهی مزایده, مزایده  یکباب سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973426/آگهی-فراخوان-عمومی-واگذاری-مکان-چاپ-و-تکثیر-واقع-در-خوابگاه-گلستان'>آگهی فراخوان عمومی واگذاری  مکان چاپ و تکثیر واقع در خوابگاه گلستان / آگهی فراخوان عمومی،آگهی فراخوان عمومی واگذاری  مکان چاپ و تکثیر واقع در خوابگاه گلستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973427/مزایده-3200-تن-خاک-نسوز'>مزایده 3200 تن خاک نسوز / آگهی مزایده، مزایده 3200 تن خاک نسوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973428/مزایده-اجاره-پارکینگ'>مزایده اجاره پارکینگ / مزایده ,مزایده اجاره پارکینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973429/مزایده-تعدادی-لوازم-قنادی'>مزایده تعدادی لوازم قنادی / مزایده ,مزایده تعدادی لوازم قنادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973430/مزایده-سوله-و-کارگاه-فروشگاه-ها---نوبت-دوم'>مزایده سوله و کارگاه فروشگاه ها ... نوبت دوم / مزایده ,مزایده سوله و کارگاه فروشگاه ها ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973431/مزایده-فروش-صندلی-دسته-دار-آموزشی-چرمی-با-اسکلت-لوله---'>مزایده فروش صندلی دسته دار آموزشی چرمی با اسکلت لوله..... / آگهی مزایده , مزایده فروش صندلی دسته دار آموزشی چرمی با اسکلت لوله.....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973432/مزایده-پلاک-ثبتی-2304-اصلی-بخش-چهار-شیراز'>مزایده پلاک ثبتی 2304 اصلی بخش چهار شیراز  / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی 2304 اصلی بخش چهار شیراز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973434/مزایده-تابلو-فرمان-درایودار'>مزایده تابلو فرمان درایودار  / مزایده ,مزایده تابلو فرمان درایودار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973435/مزایده-ملک-مساحت-100-73-متر'>مزایده ملک مساحت 100.73 متر  / مزایده ,مزایده ملک مساحت 100.73 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973438/مزایده-۵-دستگاه-خودرو-سواری-و-یک-دستگاه-وانت-پیکاب'>مزایده ۵ دستگاه خودرو سواری و یک دستگاه وانت پیکاب  / مزایده ,مزایده ۵ دستگاه خودرو سواری و یک دستگاه وانت پیکاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973439/مزایده-فروش-سنگ-مصنوعی'>مزایده فروش سنگ مصنوعی  / آگهی مزایده, مزایده فروش سنگ مصنوعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973440/مزایده-اراضی-زراعی-آبی-و-باغی-هنرستان-کشاورزی-شهید-نصری--نوبت-دوم'>مزایده اراضی زراعی آبی و باغی هنرستان کشاورزی شهید نصری - نوبت دوم / مزایده عمومی, مزایده اراضی زراعی آبی و باغی هنرستان کشاورزی شهید نصری - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973441/مزایده-ششدانگ-پلاک-877-فرعی-بخش-دو-خرم-آباد'>مزایده ششدانگ پلاک 877 فرعی بخش دو خرم آباد / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک 877 فرعی بخش دو خرم آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973444/مزایده-یکدستگاه-سواری-پژو-405-جی-ال-آی'>مزایده یکدستگاه سواری پژو 405 جی ال آی / آگهی مزایده, مزایده یکدستگاه سواری پژو 405 جی ال آی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973447/مزایده-یکدرب-باغ-نوبت-دوم'>مزایده یکدرب باغ نوبت دوم / مزایده ,مزایده یکدرب باغ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973450/مزایده-واگذاری-کارخانه-سنگ-شکن--مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری کارخانه سنگ شکن - مرحله دوم نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده  واگذاری کارخانه سنگ شکن مرحله دوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973451/مزایده-دو-دانگ-و-نیم-به-استثنا-ثمن-اعیانی-از-ششدانگ-پلاکهای-26-و-25-و-21-23'>مزایده دو دانگ و نیم به استثنا ثمن اعیانی از ششدانگ پلاکهای 26 و 25 و 21.23 / مزایده ,مزایده دو دانگ و نیم به استثنا ثمن اعیانی از ششدانگ پلاکهای 26 و 25 و 21.23</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973452/مزایده-یک-دستگاه-وانت-نیسان-2400-به-رنگ-ابی-روغنی-بنزینی'>مزایده یک دستگاه وانت نیسان 2400 به رنگ ابی روغنی بنزینی  / مزایده, مزایده یک دستگاه وانت نیسان 2400 به رنگ ابی روغنی بنزینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973453/مزایده-یک-واحد-مسکونی-ویلایی-دو-طبقه-عرصه-196-متر'>مزایده یک واحد مسکونی ویلایی دو طبقه عرصه 196 متر  / مزایده ,مزایده یک واحد مسکونی ویلایی دو طبقه عرصه 196 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973454/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-پارس--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس - نوبت دوم  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973455/مزایده-نه-قطعه-زمین-دیمی-و-آبی-نوبت-اول'>مزایده نه قطعه زمین دیمی و آبی نوبت اول / مزایده ,مزایده نه قطعه زمین دیمی و آبی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973460/مزایده-اجاره-زمین-۲-هکتاری'>مزایده اجاره زمین ۲ هکتاری  / مزایده ,مزایده اجاره زمین ۲ هکتاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973461/اصلاحیه-مزایده-اجاره-محل-یک-دستگاه-آلاکلنگ-چرخشی'>اصلاحیه مزایده اجاره محل یک دستگاه آلاکلنگ چرخشی / اصلاحیه مزایده، مزایده اجاره محل یک دستگاه آلاکلنگ چرخشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973462/مزایده-ششدانگ-زمین-بخش-16-قائمشهر'>مزایده ششدانگ زمین بخش 16 قائمشهر / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین بخش 16 قائمشهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973463/مزایده-فروش-سه-دستگاه-خودرو'>مزایده فروش سه دستگاه خودرو / آگهی مزایده عمومی، مزایده فروش سه دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973465/مزایده-کشتارگاه-صنعتی-طیور-عرصه-16000متر'>مزایده کشتارگاه صنعتی طیور عرصه 16000متر  / آگهی مزایده , مزایده مزایده کشتارگاه صنعتی طیور عرصه 16000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973469/مزایده-چهار-دستگاه-خودرو-و---نوبت-دوم'> مزایده چهار دستگاه خودرو و ...- نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی,  مزایده چهار دستگاه خودرو و ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973471/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-مساحت-296-5-متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی مساحت 296.5 متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی مساحت 296.5 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973472/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید  / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973474/مزایده-جمع-آوری-اقلام-بازیافتی-نوبت-دوم'>مزایده جمع آوری اقلام بازیافتی- نوبت دوم  / مزایده,مزایده جمع آوری اقلام بازیافتی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973475/مزایده-ملک-مشاع-بخش-5-ثبت-اصفهان'>مزایده ملک مشاع بخش 5 ثبت اصفهان / مزایده ,مزایده ملک مشاع بخش 5 ثبت اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973476/مزایده-یک-دستگاه-تراش-و--'>مزایده یک دستگاه تراش و ... / مزایده ,مزایده یک دستگاه تراش و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973477/مزایده-ملک-مشاع-بخش-چهار-اصفهان'>مزایده ملک مشاع بخش چهار اصفهان / مزایده ,مزایده ملک مشاع بخش چهار اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973480/مزایده-یک-قطعه-فرش-12-متری--دو-قطعه-فرش-کناره-دست-باف-و--'>مزایده  یک قطعه فرش 12 متری - دو قطعه فرش کناره دست باف و ... / آگهی مزایده, مزایده  یک قطعه فرش 12 متری - دو قطعه فرش کناره دست باف و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973483/مزایده-4-دانگ-مشاع-از-منزل-مسکونی-فاقد-پلاک-ثبتی'>مزایده 4 دانگ مشاع از منزل مسکونی فاقد پلاک ثبتی / مزایده ,مزایده 4 دانگ مشاع از منزل مسکونی فاقد پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973484/تجدید-مزایده-واگذاری-و-تفکیک-پسماندهای-خشک-در-مبدا--نوبت-چهارم'>تجدید مزایده واگذاری و تفکیک پسماندهای خشک در مبدا - نوبت چهارم / آگهی مزایده عمومی , تجدید مزایده واگذاری و تفکیک پسماندهای خشک در مبدا - نوبت چهارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973485/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-96-متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 96 متر / مزایده ,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 96 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973486/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری  / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973487/مزایده-دو-عدد-جرثقیل-سقفی-2-تنی---'>مزایده دو عدد جرثقیل سقفی 2 تنی .... / مزایده, مزایده دو عدد جرثقیل سقفی 2 تنی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973490/مزایده-فروش-قطعه-زمین-شماره-6-مساحت-157-50-متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش قطعه زمین شماره 6 مساحت 157.50 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش قطعه زمین شماره 6 مساحت 157.50 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973495/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین'>مزایده فروش یک قطعه زمین  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973498/مزایده-یک-دستگاه-دریل-ستونی'>مزایده یک دستگاه دریل ستونی  / مزایده, مزایده یک دستگاه دریل ستونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973500/مزایده-یک-دستگاه-ماشین-جوش-و--'>مزایده یک دستگاه ماشین جوش و ... / مزایده, مزایده یک دستگاه ماشین جوش و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973501/مزایده-تعداد-11-عدد-تابلوی-تبلیغاتی-نوبت-دوم'>مزایده تعداد 11 عدد تابلوی تبلیغاتی- نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی,مزایده تعداد 11 عدد تابلوی تبلیغاتی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973502/مزایده-فروش-یک-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-یکباب-ویلا-820-متر'>مزایده فروش یک دانگ مشاع از پلاک ثبتی یکباب ویلا 820 متر  / مزایده,مزایده فروش یک دانگ مشاع از پلاک ثبتی یکباب ویلا 820 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973503/مزایده-محصولات-سردرختی-مرکبات-اعم-از-نارنگی--'>مزایده محصولات سردرختی مرکبات اعم از نارنگی... / آگهی مزایده عمومی، مزایده محصولات سردرختی مرکبات اعم از نارنگی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973504/مزایده-اجاره-سوله--نوبت-دوم'>مزایده اجاره سوله - نوبت دوم  / مزایده عمومی , مزایده اجاره سوله - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973506/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-بصورت-باغ-کیوی-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی بصورت باغ کیوی نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی بصورت باغ کیوی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973508/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-252-91متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 252.91متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 252.91متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973509/مزایده-واگذاری-مدیریت-و-بهره-برداری-از-ورودیه-پایانه-مسافربری'>مزایده واگذاری مدیریت و بهره برداری از ورودیه پایانه مسافربری / اگهی مزایده ,مزایده واگذاری مدیریت و بهره برداری از ورودیه پایانه مسافربری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973510/مزایده-تعدادی-از-اماکن'>مزایده تعدادی از اماکن  / مزایده ,مزایده تعدادی از اماکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973513/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-کشنده-دانگ-فنگ-مدل-2007'>مزایده یک دستگاه کامیون کشنده دانگ فنگ مدل 2007  / مزایده , مزایده یک دستگاه کامیون کشنده دانگ فنگ مدل 2007  مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973514/مزایده-فروش-حدود-300-تن-ضایعات-و-آهن-آلات-قراضه'>مزایده فروش حدود 300 تن ضایعات و آهن آلات قراضه / آگهی مزایده ، مزایده فروش حدود 300 تن ضایعات و آهن آلات قراضه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973516/مزایده-موتور-سیکلت-سیستم-آباجی-180'>مزایده موتور سیکلت سیستم آباجی 180  / مزایده, مزایده موتور سیکلت سیستم آباجی 180 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973517/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-یکباب-خانه-مساحت-150-متر'>مزایده سه دانگ مشاع از یکباب خانه مساحت 150 متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از یکباب خانه مساحت 150 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973522/اصلاحیه-مزایده-ساختمان-مساحت-عرصه-360متر'>اصلاحیه مزایده ساختمان مساحت عرصه 360متر  / اصلاحیه مزایده,مزایده ساختمان مساحت عرصه 360متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973525/مزایده-خودرو-سواری-پژو-405-جی-ال-ایکس-مدل-88'>مزایده خودرو سواری پژو 405 جی ال ایکس مدل 88  / مزایده , مزایده خودرو سواری پژو 405 جی ال ایکس مدل 88 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973526/مزایده-منزل-مسکونی-و-اراضی'>مزایده منزل مسکونی و اراضی / مزایده,مزایده منزل مسکونی و اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973527/مزایده-یکدستگاه-سنگ-محور-روسی'>مزایده یکدستگاه سنگ محور روسی / آگهی مزایده, مزایده یکدستگاه سنگ محور روسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973529/مزایده-53-تن-پسته-خشک'>مزایده 53 تن پسته خشک  / مزایده, مزایده 53 تن پسته خشک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973530/مزایده-فروش-خودرو-سواری-ام-وی-ام-33xnew'>مزایده فروش خودرو سواری ام وی ام 33xnew  / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش خودرو سواری ام وی ام 33xnew </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973531/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-سه-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه سه تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه سه تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973532/مزایده-فروش-یک-دستگاه-سواری-سیستم-لیفان'>مزایده فروش یک دستگاه سواری سیستم لیفان / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه سواری سیستم لیفان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973534/مزایده-ششدانگ-پلاک-شماره-899-فرعی-عرصه-1086متر'>مزایده ششدانگ پلاک شماره 899 فرعی عرصه 1086متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک شماره 899 فرعی عرصه 1086متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973536/مزایده-یک-دستگاه-جرثقیل-سقفی'>مزایده یک دستگاه جرثقیل سقفی / مزایده, مزایده یک دستگاه جرثقیل سقفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973539/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-صد-متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت عرصه صد متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه صد متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973541/مزایده-ملک-مساحت-کل-اعیانی-193-متر'>مزایده ملک مساحت کل اعیانی 193 متر / مزایده,مزایده ملک مساحت کل اعیانی 193 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973542/مزایده-فروش-انواع-یخچال-ویترینی--'>مزایده فروش انواع یخچال ویترینی.... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش انواع یخچال ویترینی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973544/مزایده-فروش-تعداد-محدودی-از-قطعات-تجاری'>مزایده فروش تعداد محدودی از قطعات تجاری / مزایده,مزایده فروش تعداد محدودی از قطعات تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973551/مزایده-فروش-یک-دستگاه-اتومبیل-نیسان-پاترول'>مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل نیسان پاترول / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل نیسان پاترول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973553/مزایده-7-37-شعیر-از-24-شعیر-از-96-شعیر-مشاع-منزل-مسکونی'>مزایده 7.37 شعیر از 24 شعیر از 96 شعیر مشاع منزل مسکونی / مزایده,مزایده 7.37 شعیر از 24 شعیر از 96 شعیر مشاع منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973555/مزایده-سنگ-انگشتی---نوبت-دوم'>مزایده سنگ انگشتی ...- نوبت دوم   / اگهی مزایده  ، مزایده سنگ انگشتی ...- نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973557/مزایده-اجاره-واحدهای-تجاری'>مزایده اجاره واحدهای تجاری / آگهی مزایده عمومی، مزایده اجاره واحدهای تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973561/مزایده-یکباب-نانوایی-مساحت-180-متر'>مزایده یکباب نانوایی مساحت 180 متر / مزایده,مزایده یکباب نانوایی مساحت 180 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973564/مزایده-واگذاری-و-بهره-برداری-از-تابلوهای-تبلیغاتی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973565/مزایده-خودروی-سواری-پراید-ال-ایکس--نوبت-دوم'>مزایده خودروی سواری پراید ال ایکس - نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده خودروی سواری پراید ال ایکس - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973567/مزایده-ششدانگ-عمارت-مساحت-104-10متر'>مزایده ششدانگ عمارت مساحت 104.10متر / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت مساحت 104.10متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973569/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-525-فرعی-مساحت-200-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 525 فرعی مساحت 200 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 525 فرعی مساحت 200 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973576/مزایده-ششدانگ-4-قطعه-پلاک-ثبتی'>مزایده ششدانگ 4 قطعه پلاک ثبتی / مزایده,مزایده ششدانگ 4 قطعه پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973583/مزایده-آپارتمان-با-قدمت-ساخت-15-سال'>مزایده آپارتمان با قدمت ساخت 15 سال / مزایده,مزایده آپارتمان با قدمت ساخت 15 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973585/مزایده-یک-دستگاه-کمپرسور-صنعتی'>مزایده یک دستگاه کمپرسور صنعتی / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه کمپرسور صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973587/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-401-50متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 401.50متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 401.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973590/مزایده-ملک-بخش-یک-اراک-نوبت-دوم'>مزایده ملک بخش یک اراک نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک بخش یک اراک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973593/مزایده-زمین-بایر-و-شالیزار-و-منزل-مسکونی'>مزایده زمین بایر و شالیزار و منزل مسکونی / مزایده,مزایده زمین بایر و شالیزار و منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973598/مزایده-یکباب-تجاری-مساحت-14-52متر'>مزایده یکباب تجاری مساحت 14.52متر  / مزایده,مزایده یکباب تجاری مساحت 14.52متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973601/مزایده-اجاره-بهره-برداری-موقت-از-زمین-چمن-مصنوعی-کوی-گلستان---مرحله-دوم-نوبت-اول'>مزایده اجاره بهره برداری موقت از زمین چمن مصنوعی کوی گلستان ... مرحله دوم- نوبت اول  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره بهره برداری موقت از زمین چمن مصنوعی کوی گلستان ... مرحله دوم- نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973602/مزایده-یکباب-ساختمان-با-سقف-شیروانی'>مزایده یکباب ساختمان با سقف شیروانی / مزایده,مزایده یکباب ساختمان با سقف شیروانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973606/مزایده-ششدانگ-زمین-بخش-4-شیراز'>مزایده ششدانگ زمین بخش 4 شیراز  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش 4 شیراز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973611/مزایده-پلاک-شماره-2361-فرعی'>مزایده پلاک شماره 2361 فرعی / مزایده,مزایده پلاک شماره 2361 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973626/مزایده-یک-قطعه-باغ-انگور-سه-باب-ساختمان-مسکونی-یک-دستگاه-سواری-کارنیسان-پاترول--'>مزایده یک قطعه باغ انگور، سه باب ساختمان مسکونی، یک دستگاه سواری کارنیسان پاترول... / مزایده, مزایده یک قطعه باغ انگور، سه باب ساختمان مسکونی، یک دستگاه سواری کارنیسان پاترول...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973627/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-240-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 240 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 240 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973633/مزایده-ملک-حدود-4500مترمربع'>مزایده ملک حدود 4500مترمربع / مزایده,مزایده ملک حدود 4500مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973640/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-245متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 245متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 245متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973644/مزایده-ششدانگ-زمین-قولنامه-ای-تبدیل-به-ساختمان'>مزایده ششدانگ زمین قولنامه ای تبدیل به ساختمان  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین قولنامه ای تبدیل به ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973658/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-و-مغازه-مساحت-304-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه و مغازه مساحت 304 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه و مغازه مساحت 304 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973663/مزایده-بهره-برداری-تالار-شهرداری-صوفیان--نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری تالار شهرداری صوفیان - نوبت دوم  / مزایده , مزایده بهره برداری تالار شهرداری صوفیان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973666/مزایده-یکباب-خانه-مساحت-پانصد-و-سی-و-هفت-متر-و-سی-و-هفت-دسیمتر'>مزایده یکباب خانه مساحت پانصد و سی و هفت متر و سی و هفت دسیمتر / مزایده,مزایده یکباب خانه مساحت پانصد و سی و هفت متر و سی و هفت دسیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973670/مزایده-اجاره-و-بهره-برداری-از-تابلوهای-تبلیغاتی'>مزایده اجاره و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی / مزایده عمومی, مزایده اجاره و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973672/مزایده-فروش-پلاک-دارای-کاربری-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش پلاک دارای کاربری تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش پلاک دارای کاربری تجاری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973676/مزایده-واگذاری-اماکن-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اماکن تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده , مزایده واگذاری اماکن تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973677/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-405GLX'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 405GLX / آگهی مزایده عمومی، مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 405GLX</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973679/مزایده-دو-قطعه-زمین-مزروعی-بخش-دو-بیرجند'>مزایده دو قطعه زمین مزروعی بخش دو بیرجند / مزایده,مزایده دو قطعه زمین مزروعی بخش دو بیرجند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973683/مزایده-مغازه-تجاری-مساحت-73-33متر'>مزایده مغازه تجاری مساحت 73.33متر / مزایده,مزایده مغازه تجاری مساحت 73.33متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973690/مزایده-املاک-شامل-2-قطعه-باغ-و-منزل-مسکونی'>مزایده املاک شامل 2 قطعه باغ و منزل مسکونی / مزایده,مزایده املاک شامل 2 قطعه باغ و منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973698/مزایده-واگذاری-و-بهره-برداری-از-جایگاه-های-C-N-G-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری و بهره برداری از جایگاه های C.N.G نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری و بهره برداری از جایگاه های C.N.G نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973700/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-80-37متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 80.37متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 80.37متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973706/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-باغچه-عرصه-92-50متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه باغچه عرصه 92.50متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه باغچه عرصه 92.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973711/مزایده-نمایشگاه-اتومبیل-مساحت-160-متر'>مزایده نمایشگاه اتومبیل مساحت 160 متر  / مزایده,مزایده نمایشگاه اتومبیل مساحت 160 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973739/مزایده-فروش-25-قطعه-زمین-مساحت143173-93متر'>مزایده فروش 25 قطعه زمین مساحت143173.93متر / مزایده,مزایده فروش 25 قطعه زمین مساحت143173.93متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973749/مزایده-باغچه-بخش-شش-ارومیه-نوبت-اول'>مزایده باغچه بخش شش ارومیه نوبت اول  / مزایده,مزایده باغچه بخش شش ارومیه نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973846/استعلام-عملیات-کف-شکنی-در-سطح-شهرستان'>استعلام عملیات کف شکنی در سطح شهرستان  / استعلام , استعلام عملیات کف شکنی در سطح شهرستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973847/استعلام-پرینتر-hp-color-laser-jet'>استعلام پرینتر hp color laser jet / استعلام, استعلام پرینتر hp color laser jet</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973848/استعلام-عملیات-ساختمانی-اتاق-UPS'>استعلام عملیات ساختمانی اتاق UPS  / استعلام , استعلام عملیات ساختمانی اتاق UPS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973849/استعلام-​خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-دو-دست--'>استعلام ​خرید و نصب و راه اندازی دو دست... / استعلام, استعلام ​خرید و نصب و راه اندازی دو دست...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973850/استعلام-قطعات-کامپیوتر'>استعلام قطعات کامپیوتر / استعلام, استعلام قطعات کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973851/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام, استعلام کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973852/استعلام-اجرای-عملیات-محوطه-سازی-در-روس--'> استعلام اجرای عملیات محوطه سازی در روس... / استعلام , استعلام اجرای عملیات محوطه سازی در روس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973853/استعلام-مانیتور-Benq-GW2470H-و-لپ-تاپ'>استعلام مانیتور Benq GW2470H و لپ تاپ  / استعلام , استعلام مانیتور Benq GW2470H و لپ تاپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973854/استعلام-لایروبی-و-مرمت-قنات'>استعلام لایروبی و مرمت قنات  / استعلام,استعلام لایروبی و مرمت قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973855/استعلام-فن-کوئیل-شیب-دار-بالا-زن-ساران'>استعلام فن کوئیل شیب دار بالا زن ساران      / استعلام , استعلام فن کوئیل شیب دار بالا زن ساران     </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973856/مناقصه-ساخت-و-نصب-کانال-هوای-خروجی-کمپرسور-معدن'>مناقصه ساخت و نصب کانال هوای خروجی کمپرسور معدن  / مناقصه ساخت و نصب کانال هوای خروجی کمپرسور معدن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973857/استعلام-کتاب-ارزش-نسبی-خدمات-و-مراقبت'>استعلام کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبت / استعلام, استعلام کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973858/استعلام-برگزاری-سمینار'>استعلام برگزاری سمینار  / استعلام ,استعلام برگزاری سمینار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973859/استعلام-تهیه-و-نصب-درب-کرکره-ای'>استعلام تهیه و نصب درب کرکره ای / استعلام,استعلام تهیه و نصب درب کرکره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973860/استعلام-لایروبی-و-مرمت-قنات'>استعلام لایروبی و مرمت قنات  / استعلام,استعلام لایروبی و مرمت قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973861/استعلام-​​احداث-چشمه-کوه-ریگ'>استعلام ​​احداث چشمه کوه ریگ / استعلام ,استعلام ​احداث چشمه کوه ریگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973862/استعلام-اجرا-طرح-هادی-روستا'>استعلام اجرا طرح هادی روستا / استعلام ,استعلام اجرا طرح هادی روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973863/استعلام-دستگاه-فتوکپی'>استعلام دستگاه فتوکپی  / استعلام ,استعلام دستگاه فتوکپی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973864/استعلام-سیب-زمینی-درشت-و-تازه'>استعلام سیب زمینی درشت و تازه / استعلام , استعلام سیب زمینی درشت و تازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973865/استعلام-خرید-فیلتر-شنی-الگانت'>استعلام خرید فیلتر شنی الگانت / استعلام, استعلام خرید فیلتر شنی  الگانت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973866/استعلام-واگذاری-خدمات-امور-مشترکین'>استعلام واگذاری خدمات امور مشترکین  / استعلام ,استعلام واگذاری خدمات امور مشترکین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973867/استعلام-لاستیک-445-95R25-تیوپ'>استعلام لاستیک 445/95R25 تیوپ / استعلام, استعلام لاستیک 445/95R25 تیوپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973868/استعلام-تعمیرات-اساسی-سرویس-های-بهداشتی'>استعلام تعمیرات اساسی سرویس های بهداشتی  / استعلام,استعلام تعمیرات اساسی سرویس های بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973869/استعلام-اجرای-پروژه-سنگی-ملاتی'>استعلام اجرای پروژه سنگی ملاتی  / استعلام ,استعلام اجرای پروژه سنگی ملاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973870/استعلام-دستگاه-حضور-و-غیاب-تشخیص-چهره--'> استعلام دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره... / استعلام, استعلام دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973871/استعلام-خرید-تعداد-10-دستگاه-کیس-کامل'>استعلام خرید تعداد 10 دستگاه کیس کامل / استعلام ,  استعلام خرید تعداد 10 دستگاه کیس کامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973872/استعلام-​​مرمت-چاه-و-ساخت-آبشخور-بیدله'>استعلام ​​مرمت چاه و ساخت آبشخور بیدله / استعلام ,استعلام مرمت چاه و ساخت آبشخور بیدله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973873/استعلام-انجام-امور-خدمات-نگهداری-و-راه--'>استعلام انجام امور خدمات نگهداری و راه... / استعلام, استعلام انجام امور خدمات نگهداری و راه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973874/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام ,استعلام کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973875/استعلام-لوازم-برق-کشی'>استعلام لوازم برق کشی / استعلام , استعلام لوازم برق کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973876/استعلام-تهیه-و-تامین-یک-دستگاه-ترانسپو'>استعلام تهیه و تامین یک دستگاه ترانسپو / استعلام, استعلام تهیه و تامین یک دستگاه ترانسپو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973877/استعلام-پروژه-مرمت-عملیات'>استعلام پروژه مرمت عملیات / استعلام ,استعلام پروژه مرمت عملیات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973878/استعلام-لوازم-مصرفی-برق-صنعتی-و-ساختمان'>استعلام لوازم مصرفی برق صنعتی و ساختمان / استعلام , استعلام لوازم مصرفی برق صنعتی و ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973879/استعلام-پلیور--'>استعلام پلیور.... / استعلام , استعلام پلیور....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973880/استعلام-کود-حیوانی-سرندی-فله-ای'>استعلام کود حیوانی سرندی فله ای / استعلام, استعلام کود حیوانی سرندی فله ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973881/استعلام-جیره-بهداشتی-مردانه'>استعلام جیره بهداشتی مردانه / استعلام , استعلام جیره بهداشتی مردانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973882/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستایی'>استعلام اجرای طرح هادی روستایی / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973883/استعلام-زونکن-سبز'>استعلام زونکن سبز  / استعلام ,استعلام زونکن سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973884/استعلام-اجرای-پروژه-سنگی-ملاتی'>استعلام اجرای پروژه سنگی ملاتی  / استعلام ,استعلام اجرای پروژه سنگی ملاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973885/استعلام-برگزاری-کلاسهای-آموزشی-در-مساج--'> استعلام برگزاری کلاسهای آموزشی در مساج ... / استعلام, استعلام برگزاری کلاسهای آموزشی در مساج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973886/استعلام-​​خاکبرداری-سنگکاری-قالبندی'>استعلام ​​خاکبرداری -سنگکاری -قالبندی  / استعلام ,استعلام ​خاکبرداری -سنگکاری -قالبندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973887/استعلام-​دوربین-امنیتی-و-تجهیزات'>استعلام ​دوربین امنیتی و تجهیزات      / استعلام , استعلام ​دوربین امنیتی و تجهیزات     </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973888/استعلام-تخلیه-یک-دستگاه-ترانسفورماتور'>استعلام تخلیه یک دستگاه ترانسفورماتور / استعلام, استعلام تخلیه یک دستگاه ترانسفورماتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973889/استعلام-عملیات-انجام-اموال-گردانی-پستها'>استعلام عملیات انجام اموال گردانی پستها / استعلام,استعلام عملیات انجام اموال گردانی پستها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973890/استعلام-مجموعه-کامل-کابل-100-متری'>استعلام مجموعه کامل کابل 100 متری  / استعلام , استعلام مجموعه کامل کابل 100 متری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973891/استعلام-لاستیک-تیوپ-و-شال---'>استعلام لاستیک، تیوپ و شال .... / استعلام, استعلام  لاستیک، تیوپ و شال ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973892/​بازکردن-درب-چاه-تخلیه-چاه'>​بازکردن درب چاه تخلیه چاه  / استعلام ,استعلام ​بازکردن درب چاه تخلیه چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973893/استعلام-رب-گوجه-فرنگی-گلنوش'>استعلام رب گوجه فرنگی گلنوش / استعلام, استعلام رب گوجه فرنگی گلنوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973894/استعلام-اجرای-پروژه-سنگی-ملاتی-96-8-20'>استعلام اجرای پروژه سنگی ملاتی 96.8.20 / استعلام ,استعلام اجرای پروژه سنگی ملاتی  96.8.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973895/استعلام-ساخت-ساختمان-آسانسور'>استعلام ساخت ساختمان آسانسور  / استعلام,استعلام ساخت ساختمان آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973896/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستایی'>استعلام اجرای طرح هادی روستایی / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973897/استعلام-پروژه-مرمت-عملیات-مکانیک'>استعلام پروژه مرمت عملیات مکانیک  / استعلام ,استعلام پروژه مرمت عملیات مکانیک  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973898/استعلام-تعمیر-و-بازسازی-اتاق-باتری'>استعلام تعمیر و بازسازی اتاق باتری / استعلام,استعلام تعمیر و بازسازی اتاق باتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973899/استعلام-تجهیزات-و-وسایل'>استعلام تجهیزات و وسایل / استعلام, استعلام تجهیزات و وسایل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973900/استعلام-دستگاه-تایدگیج'>استعلام دستگاه تایدگیج  / استعلام , استعلام دستگاه تایدگیج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973901/​استعلام-صندلی-کارشناسی'>​استعلام صندلی کارشناسی / استعلام, ​استعلام صندلی کارشناسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973902/استعلام-تهیه-و-ساخت-و-نصب-حفاظ-پنجره-ت--'>استعلام تهیه و ساخت و نصب حفاظ پنجره ت... / استعلام, استعلام تهیه و ساخت و نصب حفاظ پنجره ت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973903/استعلام-اجرای-پروژه-سنگی-ملاتی'>استعلام اجرای پروژه سنگی ملاتی  / استعلام ,استعلام اجرای پروژه سنگی ملاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973904/استعلام-نگهداری-سرویس-های-شبکه-LAN'>استعلام نگهداری سرویس های شبکه LAN / استعلام, استعلام نگهداری سرویس های شبکه LAN</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973905/استعلام-لوازم-برق-کشی'>استعلام لوازم برق کشی / استعلام , استعلام لوازم برق کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973906/استعلام-خرید-و-نصب-دو-دستگاه-آسانسور'>استعلام خرید و نصب دو دستگاه آسانسور / استعلام,استعلام خرید و نصب دو دستگاه آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973907/استعلام-اجرای-پروژه-مرمت-عملیات-خاکی'>استعلام اجرای پروژه مرمت عملیات خاکی / استعلام , استعلام اجرای پروژه مرمت عملیات خاکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973909/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری  / استعلام ,استعلام کامپیوتر و فناوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973910/استعلام-اجرای-پروژه-گابیون-بندی-حوزه-س--'>استعلام اجرای پروژه گابیون بندی حوزه س... / استعلام, استعلام اجرای پروژه گابیون بندی حوزه س...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973911/استعلام-اجرای-پروژه-سنگی-ملاتی-بارسل'>استعلام اجرای پروژه سنگی ملاتی بارسل / استعلام , استعلام اجرای پروژه سنگی ملاتی بارسل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973912/استعلام-تعمیر-و-بازسازی-اتاق-مخابرات'>استعلام تعمیر و بازسازی اتاق مخابرات / استعلام,استعلام تعمیر و بازسازی اتاق مخابرات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973913/استعلام-فیس-MSA-دراگر'>استعلام فیس MSA دراگر / استعلام, استعلام فیس MSA دراگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973914/استعلام-جک-بازویی-مکانیکی'>استعلام جک بازویی مکانیکی  / استعلام ,استعلام جک بازویی مکانیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973915/استعلام-پیش-دان-1000-کیلو-پس-دان--'>استعلام پیش دان 1000 کیلو پس دان... / استعلام, استعلام پیش دان 1000 کیلو پس دان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973916/استعلام-خرید-آسانسور'>استعلام خرید آسانسور  / استعلام ,استعلام خرید آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973917/استعلام-درب-فلزی-نرده-ای-طبق-نقشه-موجود--'>استعلام درب فلزی نرده ای طبق نقشه موجود... / استعلام, استعلام درب فلزی نرده ای طبق نقشه موجود...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973918/استعلام-آسفالت-سرد'>استعلام آسفالت سرد / استعلام,استعلام آسفالت سرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973919/آگهی-مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-برقی'>آگهی مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی / آگهی مناقصه،آگهی مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973920/استعلام-کامپیوتر-همه-کاره'>استعلام کامپیوتر همه کاره / استعلام, استعلام کامپیوتر همه کاره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973921/استعلام-لامپ-مانیتور'>استعلام لامپ مانیتور  / استعلام ,استعلام لامپ مانیتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973922/استعلام-اجرای-پروژه-گابیون-بندی'>استعلام اجرای پروژه گابیون بندی  / استعلام, استعلام اجرای پروژه گابیون بندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973923/مناقصه-تامین-8-دستگاه-اتوبوس--'>مناقصه تامین 8 دستگاه اتوبوس.... / مناقصه , مناقصه تامین 8 دستگاه اتوبوس....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973924/استعلام-بارکد-خوان'>استعلام بارکد خوان  / استعلام , استعلام بارکد خوان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973925/استعلام-​پایه-راک-و-پانل-راک-بازوی-رولفر--'>استعلام ​پایه راک و پانل راک بازوی رولفر... / استعلام, استعلام ​پایه راک و پانل راک بازوی رولفر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973926/استعلام-اکسس-پوینت'>استعلام اکسس پوینت / استعلام ,استعلام اکسس پوینت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973927/استعلام-عملیات-ساختمانی'>استعلام عملیات ساختمانی / استعلام,استعلام عملیات ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973928/مناقصه-تخریب-و-اجرای-سیمان-کف-محوطه-و-تعویض-سایبان-سقف-ایستگاه'>مناقصه تخریب و اجرای سیمان کف محوطه و تعویض سایبان سقف ایستگاه  / مناقصه تخریب و اجرای سیمان کف محوطه و تعویض سایبان سقف ایستگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973929/استعلام-کیسه-صندوق-صدقات'>استعلام کیسه صندوق صدقات / استعلام ,استعلام کیسه صندوق صدقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973930/استعلام-خرید-وحمل-ماسه-3-تا-8-میلی-متر--'>استعلام خرید وحمل ماسه 3 تا 8 میلی متر ... / استعلام, استعلام خرید وحمل ماسه 3 تا 8 میلی متر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973931/استعلام-​ترمومتر-روغن-ترانس'>استعلام ​ترمومتر روغن ترانس  / استعلام , استعلام ​ترمومتر روغن ترانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973932/استعلام-دستگاه-تنفسی-با-متعلقات'>استعلام دستگاه تنفسی با متعلقات  / استعلام, استعلام دستگاه تنفسی با متعلقات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973933/استعلام-ادامه-پل-ماشینرو'>استعلام ادامه پل ماشینرو / استعلام ,استعلام ادامه پل ماشینرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973934/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-برقی-ایستگاه-های-پمپاژ'>مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی ایستگاه های پمپاژ  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی ایستگاه های پمپاژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973935/استعلام-تهیه-درب-و-پنجره-دوجداره-آکپا-96-8-20'>استعلام تهیه درب و پنجره دوجداره آکپا 96.8.20 / استعلام, استعلام تهیه درب و پنجره دوجداره آکپا 96.8.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973936/استعلام-مایع-دستشویی'>استعلام مایع دستشویی  / استعلام ,استعلام مایع دستشویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973937/استعلام-کامپیوتر-همه-کاره'>استعلام کامپیوتر همه کاره / استعلام, استعلام کامپیوتر همه کاره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973938/استعلام-اجرای-پروژه-گابیون-بندی'>استعلام اجرای پروژه گابیون بندی  / استعلام, استعلام اجرای پروژه گابیون بندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973939/دعوتنامه-انتخاب-مشاور-جهت-برداشت-و-تامین-نقشه-های-اجرایی-شهرستان'>دعوتنامه انتخاب مشاور جهت برداشت و تامین نقشه های اجرایی شهرستان / دعوتنامه انتخاب مشاور جهت برداشت و تامین نقشه های اجرایی شهرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973940/استعلام-رب-گوجه-فرنگی-800-گرمی-96-8-20'>استعلام رب گوجه فرنگی 800 گرمی 96.8.20 / استعلام, استعلام رب گوجه فرنگی 800 گرمی 96.8.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973941/استعلام-​​خرید-کارت-مایفر-5000-عدد-ریبون'>استعلام ​​خرید کارت مایفر 5000 عدد ریبون     / استعلام , استعلام ​​خرید کارت مایفر 5000 عدد ریبون    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973942/استعلام-اجرا-حصار-اداره-امور-عشایر'>استعلام اجرا حصار اداره امور عشایر  / استعلام ,استعلام اجرا حصار اداره امور عشایر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973943/استعلام-اجرای-پروژه-سنگی-ملاتی'>استعلام اجرای پروژه سنگی ملاتی / استعلام , استعلام اجرای پروژه سنگی ملاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973944/استعلام-برنج-طبیعت'>استعلام برنج طبیعت / استعلام, استعلام برنج طبیعت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973946/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-برقی'>مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی / مناقصه , مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973947/استعلام-اجرای-پروژه-گابیون-بندی'>استعلام اجرای پروژه گابیون بندی  / استعلام, استعلام اجرای پروژه گابیون بندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973948/استعلام-عملیات-کف-شکنی'>استعلام عملیات کف شکنی  / استعلام , استعلام عملیات کف شکنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973949/آگهی-ارزیابی-کیفی-عملیات-احداث-مخزن-ده-هزار-مترمکعبی'>آگهی ارزیابی کیفی عملیات احداث مخزن ده هزار مترمکعبی   / آگهی ارزیابی کیفی     ،آگهی ارزیابی کیفی  عملیات احداث مخزن ده هزار مترمکعبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973950/استعلام-نرم-افزار-CANTab'>استعلام نرم افزار CANTab     / استعلام , استعلام نرم افزار CANTab    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973951/استعلام-سیستم-کامل-باسکول-تریلی-کش--'>استعلام سیستم کامل باسکول تریلی کش... / استعلام, استعلام سیستم کامل باسکول تریلی کش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973952/استعلام-اجرای-پروژه-سنگی-ملاتی-حوزه-سد'>استعلام اجرای پروژه سنگی ملاتی حوزه سد  / استعلام , استعلام اجرای پروژه سنگی ملاتی حوزه سد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973953/استعلام-خرید-تجهیزات-برقی-و-الکتریکی'>استعلام خرید تجهیزات برقی و الکتریکی / استعلام, استعلام خرید تجهیزات برقی و الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973954/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-برقی-ایستگاههای-پمپاژ-روستاهای'>مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی ایستگاههای پمپاژ روستاهای / مناقصه , مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی ایستگاههای پمپاژ روستاهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973955/آگهی-مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-برقی-ایستگاه-های-پمپاژ'>آگهی مناقصه  تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی ایستگاه های پمپاژ  / آگهی مناقصه  ،آگهی مناقصه   تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی ایستگاه های پمپاژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973956/استعلام-نصب-دوربین'>استعلام نصب دوربین / استعلام, استعلام نصب دوربین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973957/استعلام-وزنه-2-تنی'>استعلام وزنه 2 تنی  / استعلام, استعلام وزنه 2 تنی 10 عدد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973958/استعلام-ESET-ENDPOINT-SECURITY-ANTIVIR'>استعلام ESET ENDPOINT SECURITY ANTIVIR  / استعلام, استعلام ESET ENDPOINT SECURITY ANTIVIR  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973960/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-برقی-ایستگاههای-پمپاژ-روستاهای'>مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی ایستگاههای پمپاژ روستاهای / مناقصه , مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی ایستگاههای پمپاژ روستاهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973758/مزایده-باغ-انگور-و-خانه-مسکونی-قولنامه-ای'>مزایده باغ انگور و خانه مسکونی قولنامه ای / مزایده,مزایده باغ انگور و خانه مسکونی قولنامه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973762/مزایده-ملک-مساحت-216-91متر'>مزایده ملک مساحت 216.91متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت 216.91متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973772/مزایده-یکباب-خانه-بخش-14-ثبت-اصفهان'>مزایده یکباب خانه بخش 14 ثبت اصفهان / مزایده,مزایده یکباب خانه بخش 14 ثبت اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973780/مزایده-ششدانگ-ملک-منزل-دو-طبقه'>مزایده ششدانگ ملک منزل دو طبقه / مزایده,مزایده ششدانگ ملک منزل دو طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973786/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-سه-ثبت-اصفهان'>مزایده پلاک ثبتی بخش سه ثبت اصفهان / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش سه ثبت اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973791/مزایده-ضایعات-آهن-آلات-کاغذ-کابل-چوب-و-چدنی--نوبت-دوم'>مزایده ضایعات آهن آلات، کاغذ، کابل، چوب و چدنی - نوبت دوم  / مزایده, مزایده ضایعات آهن آلات، کاغذ، کابل، چوب و چدنی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973794/مزایده-ششدانگ-زمین-بصورت-ساختمان-دو-طبقه-زیرزمین-و-همکف'>مزایده ششدانگ زمین بصورت ساختمان دو طبقه زیرزمین و همکف  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بصورت ساختمان دو طبقه زیرزمین و همکف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973802/مزایده-زمین-مزروعی-مساحت-هفتصد-و-هفتاد-متر'>مزایده زمین مزروعی مساحت هفتصد و هفتاد متر / مزایده,مزایده زمین مزروعی مساحت هفتصد و هفتاد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973805/مزایده-زمین-تفکیکی-مزروعی-مساحت-500متر'>مزایده زمین تفکیکی مزروعی مساحت 500متر  / مزایده,مزایده زمین تفکیکی مزروعی مساحت 500متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973809/مزایده-انواع-ورق-تخم-مرغی-بزرگ-و--'>مزایده انواع ورق تخم مرغی بزرگ و ... / مزایده, مزایده انواع ورق تخم مرغی بزرگ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973908/مزایده-غرفه-ها-و-اماکن'>مزایده غرفه ها و اماکن / مزایده , مزایده غرفه ها و اماکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973945/مزایده-فروش-تعداد-4-واحد-مغازه-تجاری'>مزایده فروش تعداد 4 واحد مغازه تجاری  / مزایده,مزایده فروش تعداد 4 واحد مغازه تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973959/مزایده-اجاره-سه-ساله-یک-قطعه-زمین'>مزایده اجاره سه ساله یک قطعه زمین / مزایده , مزایده اجاره سه ساله یک قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/973961/مزایده-خرید--تجهیز-و-راه-اندازی-سه-واحد-کترینگ-سیار'>مزایده  خرید ، تجهیز و راه اندازی سه واحد کترینگ سیار  / آگهی مزایده عمومی, مزایده خرید ، تجهیز و راه اندازی سه واحد کترینگ سیار </a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 12 تاريخ : پنجشنبه 5 بهمن 1396 ساعت: 11:54