اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.8.17 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971982/تجدید-مناقصه-خرید-یک-... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.8.17 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971982/تجدید-مناقصه-خرید-یک-دستگاه-هولوگرام-اپلیکیتور'>تجدید مناقصه خرید یک دستگاه هولوگرام اپلیکیتور / آگهی تجدید مناقصه، تجدید مناقصه خرید یک دستگاه هولوگرام اپلیکیتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971985/مناقصه-طراحی-تهیه-مصالح-و-نصب-دو-دستگاه-برج-خنک-کننده-آب-مداربسته--نوبت-دوم'>مناقصه طراحی تهیه مصالح و نصب دو دستگاه برج خنک کننده آب مداربسته - نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه طراحی تهیه مصالح و نصب دو دستگاه برج خنک کننده آب مداربسته - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971987/مناقصه-اجرای-عملیات-بهسازی-(جدول-گذاری-و-پیاده-روسازی)--'>مناقصه اجرای عملیات بهسازی (جدول گذاری و پیاده روسازی)... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات بهسازی (جدول گذاری و پیاده روسازی)...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971988/تجدید-مناقصه-پروژه-اجرای-لکه-گیری-درزگیری----نوبت-دوم'>تجدید مناقصه پروژه اجرای لکه گیری، درزگیری ....- نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه پروژه اجرای لکه گیری، درزگیری، روکش راه های حوزه استحفاظی -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971990/تجدید-مناقصه-تهیه-شیرآلات-و-اتصالات-مورد-نیاز-پروژه-شبکه-اصلی---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تهیه شیرآلات و اتصالات مورد نیاز پروژه شبکه اصلی ... نوبت دوم / تجدید مناقصه , فتجدید مناقصه تهیه شیرآلات و اتصالات مورد نیاز پروژه شبکه اصلی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971991/مناقصه-احداث-ساختمان-آتش-نشانی'>مناقصه احداث ساختمان آتش نشانی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه احداث ساختمان آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971995/فراخوان-خدمات-حجمی-نگهداری-فضای-سبز'>فراخوان خدمات حجمی نگهداری فضای سبز   / فراخوان , فراخوان خدمات حجمی نگهداری فضای سبز  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971999/فراخوان-انجام-خدمات-تنظیفات-و-امور-آبدارخانه-ها-حمل-و-جابه-جایی-وسایل-ادارات-نوبت-دوم'>فراخوان انجام خدمات تنظیفات و امور آبدارخانه ها، حمل و جابه جایی وسایل ادارات- نوبت دوم  / مناقصه, فراخوان انجام خدمات تنظیفات و امور آبدارخانه ها، حمل و جابه جایی وسایل ادارات- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972001/فراخوان-حمل-بین-المللی-زمینی-محصولات-صادراتی'>فراخوان حمل بین المللی زمینی محصولات صادراتی  / فراخوان حمل بین المللی زمینی محصولات صادراتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972005/فراخوان-انجام-خدمات-دفتری-و-نظارت-بر-امور-غذایی-نوبت-دوم'>فراخوان انجام خدمات دفتری و نظارت بر امور غذایی- نوبت دوم  / مناقصه, فراخوان انجام خدمات دفتری و نظارت بر امور غذایی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972006/اصلاحیه-فراخوان-اجاره-(تامین)-دو-فروند-یدک-کش-عملیاتی-آتشخوار-از-نوع-سیستم-ASD-نوبت-سوم'>اصلاحیه فراخوان اجاره (تامین) دو فروند یدک کش عملیاتی آتشخوار از نوع سیستم ASD- نوبت سوم / اصلاحیه آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران، اصلاحیه فراخوان اجاره (تامین) دو فروند یدک کش عملیاتی آتشخوار از نوع سیستم ASD- نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972007/فراخوان-اجاره-یک-فروند-شناور-ASD--نوبت-دوم'>فراخوان اجاره یک فروند شناور ASD...نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان اجاره یک فروند شناور ASD...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972008/مناقصه-ارزیابی-ارائه-خدمات-مهندسی-تدارکات-ساخت-نصب-راه-اندازی-مخرن-کروی--'>مناقصه ارزیابی ارائه خدمات مهندسی، تدارکات، ساخت، نصب، راه اندازی مخرن کروی... / مناقصه عمومی, مناقصه ارزیابی ارائه خدمات مهندسی، تدارکات، ساخت، نصب، راه اندازی مخرن کروی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972010/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-جرثقیل-90-تنی-Mobile-Crane--نوبت-دوم'>مناقصه خرید یک دستگاه جرثقیل 90 تنی Mobile Crane - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید یک دستگاه جرثقیل 90 تنی Mobile Crane - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972011/فراخوان-خرید-دیوار-بتنی-پیش-ساخته--تجدید--نوبت-دوم'>فراخوان خرید دیوار بتنی پیش ساخته - تجدید - نوبت دوم  / آگهی تجدید فراخوان عمومی, فراخوان خرید دیوار بتنی پیش ساخته - تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972013/فراخوان-کارتهای-یدکی-و-بروز-رسانی-نرم-افزاری-تجدید--نوبت-دوم'>فراخوان کارتهای یدکی و بروز رسانی نرم افزاری تجدید... نوبت دوم / آگهی تجدید فراخوان عمومی , فراخوان کارتهای یدکی و بروز رسانی نرم افزاری تجدید... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972015/مناقصه-خرید-300-تن-سیانور-سدیم-با-خلوص-98--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 300 تن سیانور سدیم با  خلوص 98%  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید 300 تن سیانور سدیم با  خلوص 98%  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972016/فراخوان-خرید-AIRCRAFT-GROUND-POWER-UNIT---نوبت-دوم'>فراخوان خرید AIRCRAFT GROUND POWER UNIT ... نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان خرید AIRCRAFT GROUND POWER UNIT... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972017/مناقصه-​احداث-نصب-و-راه-اندازی-بالمیل'>مناقصه ​احداث، نصب و راه اندازی بالمیل / آگهی مناقصه، مناقصه ​احداث، نصب و راه اندازی بالمیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972018/مناقصه-واگذاری-بخشی-از-فعالیت-های-سازمان-مدیریت-پسماند-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری بخشی از فعالیت های سازمان مدیریت پسماند نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری بخشی از فعالیت های سازمان مدیریت پسماند نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972020/مناقصه-پروژه-حمل-و-بارگیری-زباله-سطح-شهر'>مناقصه پروژه حمل و بارگیری زباله سطح شهر  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه حمل و بارگیری زباله سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972024/تجدید-مناقصه-اجرای-خدمات-امورات-نقلیه-اداری-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای خدمات امورات نقلیه اداری نوبت دوم  / تجدید مناقصه یک مرحله ای, تجدید مناقصه اجرای خدمات امورات نقلیه اداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972025/مناقصه-بخشی-از-امور-خدماتی'>مناقصه بخشی از امور خدماتی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه  بخشی از امور خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972027/مناقصه-ارزیابی-پیمانکار-عملیات-احداث-ایستگاه-پمپاژ--'>مناقصه ارزیابی پیمانکار عملیات احداث ایستگاه پمپاژ ... / مناقصه عمومی, مناقصه ارزیابی پیمانکار عملیات احداث ایستگاه پمپاژ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972031/مناقصه-اجرای-شبکه-داخلی-گازرسانی-فاز-اول-ناحیه-صنعتی-پارس-آباد'>مناقصه اجرای شبکه داخلی گازرسانی فاز اول ناحیه صنعتی پارس آباد  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه اجرای شبکه داخلی گازرسانی فاز اول ناحیه صنعتی پارس آباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972032/مناقصه-بیمه-تکمیلی-کارکنان'>مناقصه بیمه تکمیلی کارکنان / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه بیمه تکمیلی کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972033/مناقصه-حمل-کالای-پلی-اتیلن-به-مقدار-3000-8000-تن-ماهیانه'>مناقصه حمل کالای پلی اتیلن به مقدار 3000-8000 تن ماهیانه  / آگهی فراخوان عمومی, مناقصه حمل کالای پلی اتیلن به مقدار 3000-8000 تن ماهیانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972041/مناقصه-خرید-مصالح-شن-و-ماسه'>مناقصه خرید مصالح شن و ماسه  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید مصالح شن و ماسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972043/مناقصه-ادامه-عملیات-طراحی-تدارک-و-ساخت-EPC--'>مناقصه ادامه عملیات طراحی، تدارک و ساخت EPC ... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه ادامه عملیات طراحی، تدارک و ساخت EPC ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972046/مناقصه-خرید-اتصالات-پلی-اتیلن-الکتروفیوژن-بوشن-دار---نوبت-دوم'>مناقصه خرید اتصالات پلی اتیلن الکتروفیوژن بوشن دار ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه خرید اتصالات پلی اتیلن الکتروفیوژن بوشن دار ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972049/مناقصه-امور-حمل-و-نقل-و-جمع-آوری-پسماند-و-خدمات-نظافتی-مکانیزه'>مناقصه امور حمل و نقل و جمع آوری پسماند و خدمات نظافتی مکانیزه / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه امور حمل و نقل و جمع آوری پسماند و خدمات نظافتی مکانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972050/اصلاحیه-مناقصه-برگزاری-دوره-های-آموزشی-شغلی--تخصصی'>اصلاحیه مناقصه برگزاری دوره های آموزشی شغلی - تخصصی / اصلاحیه مناقصه , مناقصه برگزاری دوره های آموزشی شغلی - تخصصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972051/فراخوان-مناقصه-خرید-الکتروپمپ-شناور'>فراخوان مناقصه خرید الکتروپمپ شناور / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید الکتروپمپ شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972052/مناقصه-حمل-خاک'>مناقصه حمل خاک / مناقصه, مناقصه حمل خاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972054/مناقصه-عملیات-پیاده-سازی-و-نظارت-بر-اجرای-سیستم-های-ایمنی'>مناقصه عملیات پیاده سازی و نظارت بر اجرای سیستم های ایمنی  / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات پیاده سازی و نظارت بر اجرای سیستم های ایمنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972056/فراخون-مناقصه-خرید-کابل-افشان-تخت'>فراخون مناقصه خرید کابل افشان تخت  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخون مناقصه خرید کابل افشان تخت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972057/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین نیروی انسانی / مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972058/مناقصه-تهیه-و-طبخ-غذا-در-رستوران-منطقه-جنوب-شرق'>مناقصه تهیه و طبخ غذا در رستوران منطقه جنوب شرق  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه تهیه و طبخ غذا در رستوران منطقه جنوب شرق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972059/مناقصه-کفپوش-بتنی-معابر-منطقه-نوبت-دوم'>مناقصه کفپوش بتنی معابر منطقه  نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه کفپوش بتنی معابر منطقه   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972061/اصلاحیه-مناقصه-نگهداری-بهره-برداری--شستشو-و-لایروبی-شبکه'>اصلاحیه مناقصه نگهداری، بهره برداری ، شستشو و لایروبی شبکه / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری، بهره برداری ، شستشو و لایروبی شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972062/مناقصه-عملیات-پیاده-روسازی'>مناقصه عملیات پیاده روسازی  / مناقصه, مناقصه عملیات پیاده روسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972064/مناقصه-خرید-دستگاه-رادار-نفوذی-زمین-GPR-نوبت-دوم'>مناقصه خرید دستگاه رادار نفوذی زمین GPR نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید دستگاه رادار نفوذی زمین GPR نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972066/مناقصه-بهسازی-راه-تاکسیسه-به--نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی راه تاکسیسه به... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بهسازی راه تاکسیسه به... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972067/مناقصه-کفپوش-معابر-منطقه-دو---تجدید'>مناقصه کفپوش معابر منطقه دو.... تجدید  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه کفپوش معابر منطقه دو.... تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972068/مناقصه-واگذاری-بهره-برداری-ایستگاههای-فوق-توزیع-و-انتقال'>مناقصه واگذاری بهره برداری ایستگاههای فوق توزیع و انتقال / آگهی مناقصه ,مناقصه واگذاری بهره برداری ایستگاههای فوق توزیع و انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972070/فراخوان-مناقصه-خدمات-عمومی-پشتیبانی-و-تنظیفات-داخلی-اماکن-اداری-پالایشگاه-سوم'>فراخوان مناقصه خدمات عمومی، پشتیبانی و تنظیفات داخلی اماکن اداری پالایشگاه سوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه خدمات عمومی، پشتیبانی و تنظیفات داخلی اماکن اداری پالایشگاه سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972071/مناقصه-راه-دسترسی-مجتمع-خدماتی-و-رفاهی-و-راه-استراحتگاه'>مناقصه راه دسترسی مجتمع خدماتی و رفاهی و راه استراحتگاه / مناقصه عمومی, مناقصه راه دسترسی مجتمع خدماتی و رفاهی و راه استراحتگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972072/مناقصه-واگذاری-اجرائیات-و-سد-معبر'>مناقصه واگذاری اجرائیات و سد معبر / مناقصه عمومی ، مناقصه واگذاری اجرائیات و سد معبر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972073/مناقصه-عملیات-بازدیدهای-سالیانه-واحدهای-بخار-و-بویلرهای-نیروگاه'>مناقصه عملیات بازدیدهای سالیانه واحدهای بخار و بویلرهای نیروگاه  / آگهی دعوت به مناقصه , مناقصه عملیات بازدیدهای سالیانه واحدهای بخار و بویلرهای نیروگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972074/مناقصه-تهیه--طبخ-و-توزیع-غذا-و-پخت-نان'>مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذا و پخت نان  / آگهی مناقصه, مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذا و پخت نان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972075/مناقصه-خرید-کاتالیست-R62-تجدید'>مناقصه خرید کاتالیست R62- تجدید / آگهی تجدید  مناقصه ,مناقصه خرید کاتالیست R62- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972077/تجدید-مناقصه-تامین-خودروهای-استیجاری-حمل-و-نقل-درون-و-برون-شهری--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تامین خودروهای استیجاری حمل و نقل درون و برون شهری  - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه تامین خودروهای استیجاری حمل و نقل درون و برون شهری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972079/مناقصه-اجاره-ماشین-آلات-سنگین-(بیل-مکانیکی-بلدوزر-لودر)'>مناقصه اجاره ماشین آلات سنگین (بیل مکانیکی، بلدوزر، لودر) / مناقصه عمومی, مناقصه اجاره ماشین آلات سنگین (بیل مکانیکی، بلدوزر، لودر)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972080/فراخوان-تهیه-و-تامین-حمل-مصالح-و-اجرای-کامل-عملیات-احداث-استخر'>فراخوان تهیه و تامین، حمل مصالح و اجرای کامل عملیات احداث استخر / فراخوان تهیه و تامین، حمل مصالح و اجرای کامل عملیات احداث استخر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972082/مناقصه-پروژه-محوطه-سازی-آثار-تاریخی-و-فرهنگی-در-سطح-شهر'>مناقصه پروژه محوطه سازی آثار تاریخی و فرهنگی در سطح شهر  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه محوطه سازی آثار تاریخی و فرهنگی در سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972085/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-کارگری-مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی انسانی کارگری مرحله دوم نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروی انسانی کارگری مرحله دوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972088/فراخوان-ارزیابی-خرید-تابلوهای-کنترل-و-حفاظت-فیدر-نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی خرید تابلوهای کنترل و حفاظت فیدر نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی ، فراخوان ارزیابی خرید تابلوهای کنترل و حفاظت فیدر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972089/مناقصه-عملیات-اجرایی-خط-کشی-های-محوری-ممتد-و-منقطع-معابر-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی خط کشی های محوری ممتد و منقطع معابر سطح شهر نوبت دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه عملیات اجرایی خط کشی های محوری ممتد و منقطع معابر سطح شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972092/مناقصه-اجاره-خودرو-جهت-انجام-امور-حمل-و-نقل-نوبت-دوم'>مناقصه  اجاره خودرو جهت انجام امور حمل و نقل  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجاره خودرو جهت انجام امور حمل و نقل  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972094/مناقصه-واگذاری-امور-مربوط-به-تربیت-بدنی'>مناقصه واگذاری امور مربوط به تربیت بدنی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور مربوط به تربیت بدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972098/مناقصه-تکمیل-بهسازی-حاشیه-اتوبان'>مناقصه تکمیل بهسازی حاشیه اتوبان / مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل بهسازی حاشیه اتوبان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972102/مناقصه-تامین-شیرآلات-مربوط-به-واحد-آفسایت'>مناقصه تامین شیرآلات مربوط به واحد آفسایت / مناقصه عمومی، مناقصه تامین شیرآلات مربوط به واحد آفسایت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972103/مناقصه-پروژه-رفع-حوادث-و-اتفاقات-آب-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه رفع حوادث و اتفاقات آب شهر نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه رفع حوادث و اتفاقات آب شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972104/مناقصه-راهبری-سرویس-و-نگهداری-تاسیسات-الکتریکی-و-مکانیکی'>مناقصه راهبری سرویس و نگهداری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه راهبری سرویس و نگهداری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972109/فراخوان-ارزیابی-کیفی-مشاوران-انجام-عملیات-رفتارنگاری-سدهای-تهم'>فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران  انجام عملیات رفتارنگاری سدهای تهم / انجام مطالعات رفتارنگاری و پایش سد انجام عملیات رفتارنگاری سدهای تهم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972112/مناقصه-خرید-45-قلم-قطعات-سیستم-میترینگ-SMITH---نوبت-دوم'>مناقصه خرید 45 قلم قطعات سیستم میترینگ SMITH ... نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران، مناقصه خرید 45 قلم قطعات سیستم میترینگ SMITH... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972114/مناقصه-اصلاح-و-توسعه-شبکه-آب'>مناقصه اصلاح و توسعه شبکه آب / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اصلاح و توسعه شبکه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972116/مناقصه-ساخت-و-تامین-باسکول-کامیون'>مناقصه ساخت و تامین باسکول کامیون  / مناقصه عمومی، مناقصه ساخت و تامین باسکول کامیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972118/فراخوان-استعلام-ارائه-خدمات-مکانیک--الکترونیک----نوبت-دوم'>فراخوان استعلام ارائه خدمات مکانیک , الکترونیک , ... نوبت دوم  / فراخوان استعلام ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان استعلام ارائه خدمات مکانیک , الکترونیک , ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972120/مناقصه-بیمه-تکمیلی-کارکنان-شهرداری--نوبت-دوم-96-8-17'>مناقصه بیمه تکمیلی کارکنان شهرداری - نوبت دوم 96.8.17 / آگهی مناقصه ، مناقصه بیمه تکمیلی کارکنان شهرداری - نوبت دوم 96.8.17</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972121/مناقصه-عملیات-خرید-پشم-سنگ'>مناقصه عملیات خرید پشم سنگ  / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات خرید پشم سنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972125/مناقصه-بیمه-مسئولیت-مدنی-شهروندان--نوبت-دوم'>مناقصه بیمه مسئولیت مدنی شهروندان - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه بیمه مسئولیت مدنی شهروندان - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972128/فراخوان-مناقصه-بیمه-تکمیلی-درمان-کارکنان'>فراخوان مناقصه بیمه تکمیلی درمان کارکنان / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه بیمه تکمیلی درمان کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972130/فراخوان-انجام-خدمات-نقشه-برداری-مطالعات-تعیین-حد-حریم'>فراخوان انجام خدمات نقشه برداری، مطالعات تعیین حد حریم / فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران ,مناقصه  انجام خدمات نقشه برداری، مطالعات تعیین حد حریم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972131/مناقصه-اجاره-دو-دستگاه-ماشین-مکانیزه-جمع-آوری-زباله---'>مناقصه اجاره دو دستگاه ماشین مکانیزه جمع آوری زباله .... / مناقصه, مناقصه اجاره دو دستگاه ماشین مکانیزه جمع آوری زباله همراه راننده و دو نفر کارگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972132/تجدیدمناقصه-انجام-امورات-عمرانی-سطح-شهر--نوبت-دوم'>تجدیدمناقصه انجام امورات عمرانی سطح شهر - نوبت دوم  / آگهی مناقصه, تجدیدمناقصه انجام امورات عمرانی سطح شهر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972138/مناقصه-خدمات-پیمانکاری-طرح-آبرسانی-و-اصلاح-و-توسعه-شبکه-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات پیمانکاری طرح آبرسانی و اصلاح و توسعه شبکه نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی , مناقصه خدمات پیمانکاری (طرح آبرسانی و اصلاح و توسعه شبکه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972140/مناقصه-خدمات-پیمانکاری-طرح-شبکه-جمع-آوری-و-تصفیه-خانه-نوبت-دوم'>مناقصه  خدمات پیمانکاری طرح شبکه جمع آوری و تصفیه خانه نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی , مناقصه خدمات پیمانکاری طرح شبکه جمع آوری و تصفیه خانه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972141/فراخوان-تعمیر-و-بهسازی-ساختمان-96-8-16---نوبت-دوم'>فراخوان تعمیر و بهسازی ساختمان -96.8.16 ... نوبت دوم / مناقصه, فراخوان تعمیر و بهسازی ساختمان -96.8.16 ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972143/فراخوان-پروژه-باقیمانده-خطوط-فاضلابرو'>فراخوان پروژه باقیمانده خطوط فاضلابرو / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان پروژه باقیمانده خطوط فاضلابرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972145/فراخوان-خدمات-پیمانکاری-طرح-جمع-آوری-فاضلاب'> فراخوان خدمات پیمانکاری طرح جمع آوری فاضلاب  / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان خدمات پیمانکاری طرح جمع آوری فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972146/تمدید-فراخوان-اعطای-عاملیت-فروش-اینترنت-پرسرعت-adsl'>تمدید فراخوان اعطای عاملیت فروش اینترنت پرسرعت adsl  / تمدید فراخوان اعطای عاملیت فروش اینترنت پرسرعت adsl </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972148/مناقصه-اجرای-عملیات-مرمت-و-لکه-گیری-آسفالت-سطح'>مناقصه اجرای عملیات مرمت و لکه گیری آسفالت سطح / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه اجرای عملیات مرمت و لکه گیری آسفالت سطح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972152/فراخوان-اجرای-کلیه-پروژه-های-ساختمانی-نوبت-دوم'>فراخوان  اجرای کلیه پروژه های ساختمانی نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی، فراخوان  اجرای کلیه پروژه های ساختمانی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972155/فراخوان-پروژه-احداث-راه-روستایی---نوبت-دوم'>فراخوان پروژه احداث راه روستایی ... نوبت دوم / آگهی فراخوان , فراخوان پروژه احداث راه روستایی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972158/مناقصه-اجرای-آسفالت-و-لکه-گیری-قسمتی-از-بزرگراه'>مناقصه اجرای آسفالت و لکه گیری قسمتی از بزرگراه / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای آسفالت و لکه گیری قسمتی از بزرگراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972160/مناقصه-خرید-800-دست-کاپشن'>مناقصه خرید 800 دست کاپشن  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 800 دست کاپشن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972162/مناقصه-تامین-خودروهای-سبک-با-راننده'>مناقصه تامین خودروهای سبک با راننده / آگهی مناقصه، مناقصه تامین خودروهای سبک با راننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972167/مناقصه-واگذاری-خدمات-نظارت-بر-اجرای-طرح-آبیاری-تحت-فشار'>مناقصه واگذاری خدمات نظارت بر اجرای طرح آبیاری تحت فشار  / آگهی مناقصه ، مناقصه واگذاری خدمات نظارت بر اجرای طرح آبیاری تحت فشار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972168/مناقصه-واگذاری-راهبری-و-نگهداری-تاسیسات-برقی-و-مکانیکی--بار-چهارم'>مناقصه واگذاری راهبری و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی - بار چهارم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری راهبری و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی- بار چهارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972173/تجدید-مناقصه-اجرای-پروژه-جدول-گذاری-سطح-شهر-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای پروژه جدول گذاری سطح شهر نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اجرای پروژه جدول گذاری سطح شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972176/مناقصه-ساخت-سالن-ورزشی-چند-منظوره'>مناقصه ساخت سالن ورزشی چند منظوره  / آگهی مناقصه, مناقصه ساخت سالن ورزشی چند منظوره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972177/تجدید-مناقصه-احداث-سد-مخزنی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه احداث سد مخزنی  نوبت دوم  / آگهی تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران ,مناقصه احداث سد مخزنی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972183/فراخوان-تهیه-خرید-حمل-نصب-و-راه-اندازی-آسانسورهای-ساختمان-آموزشی-نوبت-دوم'>فراخوان تهیه، خرید، حمل، نصب و راه اندازی آسانسورهای ساختمان آموزشی نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی و مناقصه, فراخوان تهیه، خرید، حمل، نصب و راه اندازی آسانسورهای ساختمان آموزشی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972184/مناقصه-خرید-لوازم-یدکی-جهت-واحدهای-2-و-5-نیروگاه-سیکل-ترکیبی'>مناقصه خرید لوازم یدکی جهت واحدهای 2 و 5 نیروگاه سیکل ترکیبی / اگهی مناقصه, مناقصه خرید لوازم یدکی جهت واحدهای 2 و 5 نیروگاه سیکل ترکیبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972185/فراخوان-انجام-امور-بیمه-تکمیلی-و-درمان-نوبت-دوم'>فراخوان انجام امور بیمه تکمیلی و درمان نوبت دوم / آگهی فراخوان , فراخوان انجام امور بیمه تکمیلی و درمان نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972188/مناقصه-خرید-بیمه-نامه'>مناقصه خرید بیمه نامه  / اگهی مناقصه , مناقصه خرید بیمه نامه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972194/مناقصه-امور-مربوط-به-طبخ-و-توزیع-غذای-دانشجویی'>مناقصه امور مربوط به طبخ و توزیع غذای دانشجویی / آگهی مناقصه , مناقصه امور مربوط به طبخ و توزیع غذای دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972196/فراخوان-خرید-لوله-های-فولادی-تجدید'>فراخوان خرید لوله های فولادی تجدید  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان خرید لوله های فولادی تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972197/مناقصه-طراحی-و-اجرا-شبکه-آبرسانی'>مناقصه طراحی و اجرا شبکه آبرسانی  / اگهی مناقصه ,  مناقصه طراحی و اجرا شبکه آبرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972199/فراخوان-مناقصه-مربوط-به-احداث-جاده-و-محل-چاه-غرب-1-158--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه مربوط به احداث جاده و محل چاه غرب 1/158 - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه مربوط به احداث جاده و محل چاه غرب 1/158 - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972200/تجدید-مناقصه-انجام-امور-خدماتی-و-باغبانی'>تجدید مناقصه انجام امور خدماتی و باغبانی / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه انجام امور خدماتی و باغبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972205/مناقصه-حفاری-لایه-روبی-آندگذاری-و-راه-اندازی-چاه-ها-نوبت-دوم'>مناقصه حفاری، لایه روبی، آندگذاری و راه اندازی چاه ها نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه حفاری، لایه روبی، آندگذاری و راه اندازی چاه ها نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972206/تمدید-مناقصه-خرید-15-دستگاه-اتوترانس'>تمدید مناقصه خرید 15 دستگاه اتوترانس / آگهی تمدید مناقصه عمومی,مناقصه خرید 15 دستگاه اتوترانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972210/فراخوان-مناقصه-انجام-عملیات-بخش-اول-طرح-آبرسانی--تجدید'>فراخوان مناقصه انجام عملیات بخش اول طرح آبرسانی ...تجدید / فراخوان تجدید مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه انجام عملیات بخش اول طرح آبرسانی ...تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972215/مناقصه-تهیه-مواد-اولیه-طبخ-و-توزیع-غذای-آشپزخانه-سلف-معاونت-دانشجویی'>مناقصه تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای آشپزخانه سلف معاونت دانشجویی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای آشپزخانه سلف معاونت دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972216/تجدید-مناقصه-انجام-امور-خدماتی-و-نگهداری-فضای-سبز'>تجدید مناقصه انجام امور خدماتی و نگهداری فضای سبز  / آگهی تجدید مناقصه ، تجدید مناقصه انجام امور خدماتی و نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972219/مناقصه-بارگیری-و-حمل-مخلوط-توونان-رودخانه-ای-از-معدن'>مناقصه بارگیری و حمل مخلوط توونان رودخانه ای از معدن / مناقصه عمومی ، مناقصه بارگیری و حمل مخلوط توونان رودخانه ای از معدن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972221/مناقصه-تکمیل-کتابخانه-عمومی-نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل کتابخانه عمومی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل کتابخانه عمومی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972224/اصلاحیه-فراخوان-مناقصه-پروژه-تعویض-و-نوسازی-سوله-تعمیرات-برق-و-ابزار-دقیق'>اصلاحیه فراخوان مناقصه پروژه تعویض و نوسازی سوله تعمیرات برق و ابزار دقیق / اصلاحیه , فراخوان مناقصه پروژه تعویض و نوسازی سوله تعمیرات برق و ابزار دقیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972225/مناقصه-تنظیف-رفت-و-روب-و-لایه-روبی-و-برفروبی-خدمات-شهری-مرحله-دوم'>مناقصه تنظیف رفت و روب و لایه روبی و برفروبی خدمات شهری مرحله دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه تنظیف رفت و روب و لایه روبی و برفروبی خدمات شهری مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972230/فراخوان-مناقصه-تامین-تجهیزات-و-عملیات-ساختمانی--نصب--تست-و-راه-اندازی'>فراخوان مناقصه تامین تجهیزات و عملیات ساختمانی ، نصب ، تست و راه اندازی / فراخوان ارزیابی مناقصه دو مرحله ای , فراخوان مناقصه تامین تجهیزات و عملیات ساختمانی ، نصب ، تست و راه اندازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972235/مناقصه-عملیات-ساختمانی-ایستگاه-230-66-کیلوولت-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات ساختمانی ایستگاه 230/66 کیلوولت- نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات ساختمانی ایستگاه 230/66 کیلوولت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972237/تجدید-فراخوان-اجرای-پروژه-مراقبت-و-نگهداری-جنگلکاریهای-سنواتی--نوبت-دوم'>تجدید فراخوان اجرای پروژه مراقبت و نگهداری جنگلکاریهای سنواتی - نوبت دوم / تجدید فراخوان , تجدید فراخوان اجرای پروژه مراقبت و نگهداری جنگلکاریهای سنواتی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972240/فراخوان-انجام-خدمات-مورد-نیاز-تهویه-و-برق-اداره-خدمات-مهندسی--نوبت-دوم'>فراخوان انجام خدمات مورد نیاز تهویه و برق اداره خدمات مهندسی - نوبت دوم / مناقصه, فراخوان انجام خدمات مورد نیاز تهویه و برق اداره خدمات مهندسی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972241/مناقصه-خرما-مضافتی'>مناقصه خرما مضافتی  / اگهی مناقصه , مناقصه خرما مضافتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972242/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-و-آبیاری-فضای-سبز-مرحله-سوم--مرحله-دوم'>مناقصه حفظ و نگهداری و آبیاری فضای سبز مرحله سوم... مرحله دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه حفظ و نگهداری و آبیاری فضای سبز مرحله سوم... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972248/ارزیابی-کیفی-پیمانکاران-احداث-بخش-برقی-پست-63'>ارزیابی کیفی پیمانکاران احداث بخش برقی پست 63  / آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران , ارزیابی کیفی پیمانکاران احداث بخش برقی پست 63 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972250/مناقصه-واگذاری-امور-مربوط-به-کشتارگاه-ساختمان-کشتارگاه-و-تاسیسات-نوبت-دوم-مرحله-سوم'>مناقصه واگذاری امور مربوط به کشتارگاه، ساختمان کشتارگاه و تاسیسات -نوبت دوم مرحله سوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور مربوط به کشتارگاه، ساختمان کشتارگاه و تاسیسات -نوبت دوم مرحله سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972251/مناقصه-فراخوان-شناسایی-پیمانکار-خدمات-نمودارگیری-مشبک-کاری-و-چاه-پیمایی-در-چاه-های-خشکی'>مناقصه فراخوان شناسایی پیمانکار خدمات نمودارگیری، مشبک کاری و چاه پیمایی در چاه های خشکی / آگهی ارزیابی کیفی, مناقصه فراخوان شناسایی پیمانکار خدمات نمودارگیری، مشبک کاری و چاه پیمایی در چاه های خشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972254/فراخوان-خدمات-مشبک-کاری-به-روش-tcp-و-آزمایش-چاه-ها-نوبت-دوم'>فراخوان خدمات مشبک کاری به روش tcp و آزمایش چاه ها نوبت دوم  / مناقصه عمومی و دو مرحله ای,مناقصه خدمات مشبک کاری به روش tcp و آزمایش چاه ها نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972255/مناقصه-پروژه-نیرورسانی--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه نیرورسانی - نوبت دوم / مناقصه, مناقصه پروژه نیرورسانی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972256/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-جهت-انجام-کار-در-خدمات-شهری-تجدید'>مناقصه تامین نیروی انسانی جهت انجام کار در خدمات شهری- تجدید  / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه تامین نیروی انسانی جهت انجام کار در خدمات شهری- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972257/مناقصه-خرید-دو-دستگاه-برگ-شمار-دو-هد-و-یکدستگاه-شمارشگر-جمع-کن-ماشین-تجدید'>مناقصه خرید دو دستگاه برگ شمار دو هد و یکدستگاه شمارشگر جمع کن ماشین تجدید / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه خرید دو دستگاه برگ شمار دو هد و یکدستگاه شمارشگر جمع کن ماشین تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972258/تجدید-فراخوان-مناقصه-عملیات-تکمیلی-احداث-سدهای---نوبت-دوم'>تجدید فراخوان مناقصه عملیات تکمیلی احداث سدهای.... نوبت دوم  / فراخوان تجدید مناقصه , فراخوان مناقصه عملیات تکمیلی احداث سدهای.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972261/مناقصه-تهیه-مواد-و-ساخت-قابهای-دیفیوزر-برج-خنک-کن--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه مواد و ساخت قابهای دیفیوزر برج خنک کن - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه مواد و ساخت قابهای دیفیوزر برج خنک کن - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972262/مناقصه-جمع-آوری-زباله-و-رفت-و-روب-شهری'>مناقصه جمع آوری زباله و رفت و روب شهری  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه جمع آوری زباله و رفت و روب شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972265/مناقصه-پروژه-نیرورسانی-تامین-برق-پمپاژ-آب'>مناقصه پروژه نیرورسانی تامین برق پمپاژ آب / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه نیرورسانی تامین برق پمپاژ آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972266/مناقصه-راهبری-خودروهای-استیجاری-درون-و-برون-شهری-نوبت-دوم'>مناقصه  راهبری خودروهای استیجاری درون و برون شهری نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  راهبری خودروهای استیجاری درون و برون شهری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972269/مناقصه-عملیات-بهره-برداری--نگهداری-و-حفاظت-از-تاسیسات-آبرسانی'>مناقصه عملیات بهره برداری ، نگهداری و حفاظت از تاسیسات آبرسانی / فراخوان ، مناقصه عملیات بهره برداری ، نگهداری و حفاظت از تاسیسات آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972270/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-به-منظور-نگهداری-تاسیسات-ساختمان-های--'>مناقصه انتخاب پیمانکار به منظور نگهداری تاسیسات ساختمان های... / مناقصه عمومی، مناقصه انتخاب پیمانکار به منظور نگهداری تاسیسات ساختمان های...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972274/مناقصه-خرید-15000-عدد-مقره-سوزنی-سیلیکونی-و--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 15000 عدد مقره سوزنی سیلیکونی و ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه های عمومی, مناقصه خرید 15000 عدد مقره سوزنی سیلیکونی و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972275/مناقصه-واگذاری-امانی-خودروهای-سنگین--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امانی خودروهای سنگین - نوبت دوم  / آگهی مناقصه های عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری امانی خودروهای سنگین - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972276/مناقصه-اجرای-عملیات-خدمات-شهری'>مناقصه اجرای عملیات خدمات شهری / آگهی ارزیابی کیفی , مناقصه اجرای عملیات خدمات شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972278/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-به-منظور-نگهداری-تاسیسات-و-انجام-امور-عمرانی-برقی-و-مکانیکی'>مناقصه انتخاب پیمانکار به منظور نگهداری تاسیسات و انجام امور عمرانی، برقی و مکانیکی / مناقصه عمومی، مناقصه انتخاب پیمانکار به منظور نگهداری تاسیسات و انجام امور عمرانی، برقی و مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972280/تمدید-مناقصه-خریداری-3200-عدد-پوست-پولیشکاری-180-میلیمتر'>تمدید مناقصه خریداری 3200 عدد پوست پولیشکاری 180 میلیمتر / آگهی مناقصه عمومی , تمدید مناقصه خریداری 3200 عدد پوست پولیشکاری 180 میلیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972281/مناقصه-پروژه-تهیه-و-تجهیزات-و-ساخت-و-نصب-2212-انشعابات-فولادی'>مناقصه پروژه تهیه و تجهیزات و ساخت و نصب 2212 انشعابات فولادی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه پروژه تهیه و تجهیزات و ساخت و نصب 2212 انشعابات فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972283/مناقصه-خرید-لامپ-تک-پین-نوبت-دوم'>مناقصه خرید لامپ تک پین  نوبت دوم  / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید لامپ تک پین  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972285/مناقصه-رفت-و-روب-و-جمع-آوری-زباله-سطح-شهر'>مناقصه رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972289/آگهی-مناقصه-آسفالت-محوطه-مدارس'> آگهی مناقصه آسفالت محوطه مدارس / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه آسفالت محوطه مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972294/مناقصه-خدمات-سرویس-ترابری-ماموریت-اداری-درون-شهری-و-برون'>مناقصه خدمات سرویس ترابری ماموریت اداری درون شهری و برون / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه خدمات سرویس ترابری ماموریت اداری درون شهری و برون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972295/مناقصه-خرید-اقلام-ضدعفونی-کننده-بیمارستانی'>مناقصه خرید اقلام ضدعفونی کننده بیمارستانی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید اقلام ضدعفونی کننده بیمارستانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972299/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-محدوده-ناحیه-4'>مناقصه نگهداری فضای سبز محدوده ناحیه 4  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری فضای سبز محدوده ناحیه 4 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972300/مناقصه-پروژه-تهیه-تجهیزات-و-احداث-شبکه-توزیع-خط-تغذیه-ایستگاه-TBS'>مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع، خط تغذیه، ایستگاه TBS / مناقصه,مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع، خط تغذیه، ایستگاه TBS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972302/مناقصه-خدمات-نگهبانی-از-اماکن-اموال-و-تاسیسات'>مناقصه خدمات نگهبانی از اماکن، اموال و تاسیسات / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه  خدمات نگهبانی از اماکن، اموال و تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972312/مناقصه-نگهداری-بهره-برداری--شستشو-و-لایروبی-شبکه--نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری، بهره برداری ، شستشو و لایروبی شبکه ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری، بهره برداری ، شستشو و لایروبی شبکه ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972314/فراخوان-طراحی-ساخت-و-نصب-متعلقات-مکانیکی-API'>فراخوان طراحی، ساخت و نصب متعلقات مکانیکی API / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان طراحی، ساخت و نصب متعلقات مکانیکی API</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972315/مناقصه-نگهداری-بهره-برداری--شستشو-و-لایروبی-شبکه-و-تاسیسات-فاضلاب-نوبت-دوم'>مناقصه  نگهداری، بهره برداری ، شستشو و لایروبی شبکه و تاسیسات فاضلاب- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری، بهره برداری ، شستشو و لایروبی شبکه و تاسیسات فاضلاب- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972317/مناقصه-حفاظت-و-حراست-از-اماکن-اموال-و-تاسیسات-پالایشگاه'>مناقصه حفاظت و حراست از اماکن اموال و تاسیسات پالایشگاه / اگهی مناقصه , مناقصه حفاظت و حراست از اماکن اموال و تاسیسات پالایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972319/مناقصه-نگهداری--امداد-و-بهره-برداری-از-شبکه-و-تاسیسات'>مناقصه نگهداری ، امداد و بهره برداری از شبکه و تاسیسات / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه نگهداری ، امداد و بهره برداری از شبکه و تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972321/مناقصه-واگذاری-خدمات-شهری-فضای-سبز-و-آتش-نشانی-و-نگهداری-CNG'>مناقصه واگذاری خدمات شهری، فضای سبز و آتش نشانی و نگهداری CNG / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری خدمات شهری، فضای سبز و آتش نشانی و نگهداری CNG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972324/فراخوان-مناقصه-پروژه-تهیه-تجهیزات-و-ساخت-و-نصب-3600-انشعاب-فولادی'> فراخوان مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و ساخت و نصب 3600 انشعاب فولادی / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و ساخت و نصب 3600 انشعاب فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972326/مناقصه-انجام-خدمات-نگهبانی'>مناقصه انجام خدمات نگهبانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972327/فراخوان-واگذاری-مشارکتی-واحد-تزریقات-و-پانسمان-و-نوار-قلب'>فراخوان واگذاری مشارکتی واحد تزریقات و پانسمان و نوار قلب / آگهی فراخوان عمومی,فراخوان واگذاری مشارکتی واحد تزریقات و پانسمان و نوار قلب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972328/مناقصه-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-شبکه-کابل-و-هوائی-مرکز-35076'>مناقصه نگهداری و راهبری تاسیسات شبکه کابل و هوائی مرکز 35076   / آگهی مناقصه عمومی,  مناقصه نگهداری و راهبری تاسیسات شبکه کابل و هوائی مرکز 35076  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972332/فراخوان-فعالیت-پهلودهی-و-جداسازی-کشتی-ها'>فراخوان فعالیت پهلودهی و جداسازی کشتی ها / فراخوان عمومی, فراخوان فعالیت پهلودهی و جداسازی کشتی ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972335/مناقصه-واگذاری-بخش-نیروی-انسانی-خدماتی-و-فضای-سبز-شهری--مرحله-دوم--نوبت-اول'>مناقصه واگذاری بخش نیروی انسانی، خدماتی و فضای سبز شهری - مرحله دوم - نوبت اول  / آگهی مناقصه، مناقصه واگذاری بخش نیروی انسانی، خدماتی و فضای سبز شهری - مرحله دوم - نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972336/فراخوان-عمومی-استعلام-واگذاری-ارائه-خدمات-درمانی-بیماریاری'>فراخوان عمومی استعلام واگذاری ارائه خدمات درمانی بیماریاری / فراخوان عمومی , فراخوان عمومی استعلام واگذاری ارائه خدمات درمانی بیماریاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972337/اصلاحیه-ارزیابی-کیفی-مناقصه-احداث-شبکه-دوم-تغذیه-کوره-بینک-و-کلاستر'>اصلاحیه ارزیابی کیفی مناقصه احداث شبکه دوم تغذیه کوره، بینک و کلاستر / اصلاحیه ارزیابی کیفی مناقصه عمومی، ارزیابی کیفی مناقصه احداث شبکه دوم تغذیه کوره، بینک و کلاستر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972340/مناقصه-قیرپاشی-و-آسفالت'>مناقصه قیرپاشی و آسفالت / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه قیرپاشی و آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972341/مناقصه-تامین-برق-12-حلقه-چاه--تجدید'>مناقصه تامین برق 12 حلقه چاه  - تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تامین برق 12 حلقه چاه  - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972344/مناقصه-واگذاری-فعالیت-های-مرتبط-با-سیستم-یکپارچه-در-خصوص-فروش-انشعاب-و----نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری فعالیت های مرتبط با سیستم یکپارچه در خصوص فروش انشعاب و ....- نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه واگذاری فعالیت های مرتبط با سیستم یکپارچه در خصوص فروش انشعاب و ....- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972353/مناقصه-اجرای-شبکه-جمع-آوری-و-نصب-انشعابات-فاضلاب'>مناقصه اجرای شبکه جمع آوری و نصب انشعابات فاضلاب / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای شبکه جمع آوری و نصب انشعابات فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972355/هشتمین-کنفرانس-بین-المللی-کشاورزی-پایدار-در-غذا'>هشتمین کنفرانس بین المللی کشاورزی پایدار در غذا / هشتمین کنفرانس بین المللی کشاورزی پایدار در غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972362/تجدید-مناقصه-واگذاری-عملیات-مربوط-به-برون-سپاری-بهره-برداری-و-اتفاقات-و-خدمات-مشترکین'>تجدید مناقصه واگذاری عملیات مربوط به برون سپاری بهره برداری و اتفاقات و خدمات مشترکین / تجدید مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری عملیات مربوط به برون سپاری بهره برداری و اتفاقات و خدمات مشترکین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972363/مناقصه-عملیات-تامین-نیروی-انسانی-و-اجاره-ماشین-آلات-و--'>مناقصه عملیات  تامین نیروی انسانی و اجاره ماشین  آلات و.... / مناقصه عملیات  تامین نیروی انسانی و اجاره ماشین  آلات و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972366/مناقصه-دو-مرحله-ای-پروژه-تکمیل-ساختمان-اصلی-بیمارستان'>مناقصه دو مرحله ای پروژه تکمیل ساختمان اصلی بیمارستان / مناقصه, مناقصه دو مرحله ای پروژه تکمیل ساختمان اصلی بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972367/مناقصه-انجام-امور-بیمه-ای--تجدید'>مناقصه  انجام امور بیمه ای - تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه  انجام امور بیمه ای - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972368/CALL-FOR-IDENTIFICATION-OF-CONTRACTORS'> CALL FOR IDENTIFICATION OF CONTRACTORS / مناقصه ,  CALL FOR IDENTIFICATION OF CONTRACTORS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972371/مناقصه-تجدید-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-محدوده-F--نوبت-دوم'>مناقصه تجدید عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده F  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تجدید عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده F - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972372/مناقصه-ورق-آجدار'>مناقصه ورق آجدار  / مناقصه عمومی, مناقصه ورق آجدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972375/نشست-معرفی-فرصت-های-اقتصادی-و-سرمایه-گذاری-ایران'>نشست معرفی فرصت های اقتصادی و سرمایه گذاری ایران / نشست معرفی فرصت های اقتصادی و سرمایه گذاری ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972379/مناقصه-پروژه-رفع-حوادث-و-اتفاقات-آب-شهر'>مناقصه پروژه رفع حوادث و اتفاقات آب شهر  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه رفع حوادث و اتفاقات آب شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972380/استعلام-سیستم-تعادل-استاتیک-دینامیک-کینکت--سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام سیستم تعادل استاتیک دینامیک کینکت , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / استعلام , استعلام سیستم تعادل استاتیک دینامیک کینکت , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972384/مناقصه-انتظامات-و-کنترل-ترافیک-مجموعه'>مناقصه انتظامات و کنترل ترافیک مجموعه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  انتظامات و کنترل ترافیک مجموعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972385/مناقصه-نگهداری-کلینیک-گل-و-گیاه-و---'>مناقصه نگهداری کلینیک گل و گیاه و ..... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری کلینیک گل و گیاه و .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972390/استعلام-میکروفون-کنفرانس--سایت-ستاد'>استعلام میکروفون کنفرانس , سایت ستاد  / استعلام , استعلام میکروفون کنفرانس , سایت ستاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972392/مناقصه-عملیات-احداث-شبکه-توزیع-برق-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات احداث شبکه توزیع برق- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای فاز اول عملیات احداث شبکه توزیع برق- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972393/مناقصه-لایروبی-و-رنگ-آمیزی-داخلی-و-خارجی-مخزن-12--نوبت-دوم'>مناقصه لایروبی و رنگ آمیزی داخلی و خارجی مخزن 12... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه لایروبی و رنگ آمیزی داخلی و خارجی مخزن 12... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972395/استعلام-کانال-انتقال-آب--سامانه-ستاد'>استعلام کانال انتقال آب , سامانه ستاد / استعلام , استعلام کانال انتقال آب , سامانه ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972396/مناقصه-پروژه-اجرای-زیرسازی-و-روکش-آسفالت-معابر-عمومی'>مناقصه پروژه اجرای زیرسازی و روکش آسفالت معابر عمومی / مناقصه پروژه اجرای زیرسازی و روکش آسفالت معابر عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972397/مناقصه-خرید-دو-دستگاه-لیفتراک-تجدید'>مناقصه خرید دو دستگاه لیفتراک- تجدید / فراخوان تجدید مناقصه عمومی, مناقصه خرید دو دستگاه لیفتراک- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972398/تجدید-مناقصه-پروژه-اجرای-کانیو-دو-طرف-معبر-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه پروژه اجرای کانیو دو طرف معبر- نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه پروژه اجرای کانیو دو طرف معبر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972400/ارزیابی-کیفی-آماده-سازی-اراضی-200-هکتاری-و-زیرسازی-معابر-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی آماده سازی اراضی 200 هکتاری و زیرسازی معابر  نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران و مناقصه عمومی یک مرحله ای، ارزیابی کیفی آماده سازی اراضی 200 هکتاری و زیرسازی معابر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972401/مناقصه-تغییر-بخشی-از-شبکه-های-برق-فشار-متوسط-هوایی-به-زمینی-نوبت-دوم'>مناقصه تغییر بخشی از شبکه های برق فشار متوسط هوایی به زمینی نوبت دوم  / مناقصه عمومی ، مناقصه تغییر بخشی از شبکه های برق فشار متوسط هوایی به زمینی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972404/مناقصه-واگذاری-انجام-امور-سرپرستی-فضای-سبز-و---نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری انجام امور سرپرستی فضای سبز و ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری انجام امور سرپرستی فضای سبز و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972406/فراخوان-ارائه-خدمات-مشاوره-تهیه-طرح-جامع-و-کالبدی-منطقه-ویژه-اقتصادی-نوبت-دوم'>فراخوان  ارائه خدمات مشاوره تهیه طرح جامع و کالبدی منطقه ویژه اقتصادی  نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی شناسایی مشاوران, مناقصه ارائه خدمات مشاوره تهیه طرح جامع و کالبدی منطقه ویژه اقتصادی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972408/مناقصه-انجام-عملیات-گشت-و-بازرسی-و-حفاظت-از-منابع-آب-تجدید'>مناقصه  انجام عملیات گشت و بازرسی و حفاظت از منابع آب- تجدید / فراخوان اعلام آمادگی مناقصه گران, مناقصه  انجام عملیات گشت و بازرسی و حفاظت از منابع آب- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972409/مناقصه-تامین-نیروی-ستادی-و-واگذاری-خدمات-شهری-به-بخش-خصوصی'>مناقصه  تامین نیروی ستادی و واگذاری خدمات شهری به بخش خصوصی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروی ستادی - </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972412/مناقصه-احداث-فونداسیون-خط-63-سرو--امامزاده'>مناقصه احداث فونداسیون خط 63 سرو - امامزاده / آگهی مناقصه، مناقصه احداث فونداسیون خط 63 سرو - امامزاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972413/مناقصه-عملیات-تکمیلی-ساختمان-اداری-تهیه-و-نصب-علمک-گاز-اجرای-بخشی-از-شبکه-توزیع-آب--چاپ-دوم'>مناقصه عملیات تکمیلی ساختمان اداری، تهیه و نصب علمک گاز، اجرای بخشی از شبکه توزیع آب...چاپ دوم  / مناقصه, مناقصه عملیات تکمیلی ساختمان اداری، تهیه و نصب علمک گاز، اجرای بخشی از شبکه توزیع آب...چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972415/مناقصه-خرید--نصب--راه-اندازی-و-آموزش-سیستم-دوربین-های-مداربسته'>مناقصه خرید ، نصب ، راه اندازی و آموزش سیستم دوربین های مداربسته / مناقصه , مناقصه خرید ، نصب ، راه اندازی و آموزش سیستم دوربین های مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972416/مناقصه-عملیات-استخر-سرپوشیده-مریانج--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات استخر سرپوشیده مریانج - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات استخر سرپوشیده مریانج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972417/مناقصه-اجرای-پروژه-عملیات-آبخیزداری-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه عملیات آبخیزداری نوبت دوم / اگهی مناقصه , مناقصه اجرای پروژه عملیات آبخیزداری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972424/مناقصه-انجام-خدمات-امداد-گازبانی--ابزار-دقیق--قرائت-و-توزیع--مشترکین-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات امداد،گازبانی ، ابزار دقیق ، قرائت و توزیع ، مشترکین نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ، مناقصه انجام خدمات امداد،گازبانی ، ابزار دقیق ، قرائت و توزیع ، مشترکین نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972425/مناقصه-آسفالت-خیابان-ها-و-معابر-سطح-شهر'>مناقصه آسفالت خیابان ها و معابر سطح شهر  / آگهی مناقصه، مناقصه آسفالت خیابان ها و معابر سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972426/مناقصه-حفر-چاه-مکانیکی-ضربه-ای'>مناقصه حفر چاه مکانیکی ضربه ای / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه حفر چاه مکانیکی ضربه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972429/مناقصه-نوسازی-و-نصب-آسانسور-4-نفره-مهمانسرای'>مناقصه نوسازی و نصب آسانسور 4 نفره مهمانسرای / آگهی مناقصه , مناقصه نوسازی و نصب آسانسور 4 نفره مهمانسرای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972430/فراخوان-استعلام-ارائه-خدمات-آتش-نشانی-نوبت-دوم'>فراخوان استعلام  ارائه خدمات آتش نشانی نوبت دوم  / فراخوان استعلام ارزیابی کیفی, فراخوان استعلام  ارائه خدمات آتش نشانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972437/مناقصه-اجرای-پروژه-روشنایی-تجدید--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه روشنایی تجدید - نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه , مناقصه اجرای پروژه روشنایی تجدید - نوبت  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972438/تجدید-مناقصه-واگذاری-امورات-خدمات-شهری--تامین-رانندگان--فضای-سبز--'>تجدید مناقصه واگذاری امورات خدمات شهری ، تامین رانندگان ، فضای سبز.... / آگهی مناقصه , تجدید مناقصه واگذاری امورات خدمات شهری ، تامین رانندگان ، فضای سبز....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972440/مناقصه-زیباسازی-رفوژ-وسط-معابر-سطح-شهر'>مناقصه زیباسازی رفوژ وسط معابر سطح شهر  / مناقصه, مناقصه زیباسازی رفوژ وسط معابر سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972442/مناقصه-جداسازی-آب-فضای-سبز-از-آب-شرب-شهری--'>مناقصه جداسازی آب فضای سبز از آب شرب شهری....  / خلاصه آگهی مناقصه ، مناقصه جداسازی آب فضای سبز از آب شرب شهری.... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972445/آگهی-فراخوان-ارزیابی-کیفی-عملیات-احداث-مخزن-10000-مترمکعبی'>آگهی فراخوان ارزیابی کیفی  عملیات احداث مخزن 10000 مترمکعبی  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی ،آگهی فراخوان ارزیابی کیفی   عملیات احداث مخزن 10000 مترمکعبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972448/مناقصه-آبیاری--حفظ-و-نگهداری-و-ترمیم-فضاهای-سبز---'>مناقصه آبیاری ، حفظ و نگهداری و ترمیم فضاهای سبز .... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه آبیاری ، حفظ و نگهداری و ترمیم فضاهای سبز ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972453/مناقصه-تکمیل-سالن-پردیس-چاپ-دوم'>مناقصه تکمیل سالن پردیس چاپ دوم / مناقصه, مناقصه تکمیل سالن پردیس چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972455/مناقصه-اجرای-فاز-اول-عملیات-احداث-شبکه-توزیع-آب-چاپ-دوم'>مناقصه اجرای فاز اول عملیات احداث شبکه توزیع آب چاپ دوم / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای فاز اول عملیات احداث شبکه توزیع آب چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972457/مناقصه-فراخوان-انجام-خدمات-تعمیرات-شبکه-و-انشعابات-نوبت-دوم'>مناقصه فراخوان انجام خدمات تعمیرات شبکه و انشعابات- نوبت دوم  / مناقصه عمومی، مناقصه فراخوان انجام خدمات تعمیرات شبکه و انشعابات- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972460/مناقصه-اجرای-عملیات-احداث-بتنی-500-متر-مکعبی-آب-فضای-سبز'>مناقصه  اجرای عملیات احداث بتنی 500 متر مکعبی آب فضای سبز  / خلاصه آگهی مناقصه ،مناقصه  اجرای عملیات احداث بتنی 500 متر مکعبی آب فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972461/مناقصه-حمل-محصولات-تولیدی'>مناقصه حمل محصولات تولیدی / آگهی مناقصه , مناقصه حمل محصولات تولیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972462/مناقصه-اجرای-پروژه-زیرسازی-و-جدولگذاری-معابر-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه زیرسازی و جدولگذاری معابر سطح شهر  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه اجرای پروژه زیرسازی و جدولگذاری معابر سطح شهر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972466/مناقصه-مرمت-و-بازسازی-سد-های----نوبت-دوم'>مناقصه مرمت و بازسازی سد های ... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه مرمت و بازسازی سد های ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972468/مناقصه-مرمت-و-بازسازی-سد---نوبت-دوم'>مناقصه مرمت و بازسازی سد.... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه مرمت و بازسازی سد.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972469/مناقصه-اجرای-خط-انتقال-رفت-و-برگشت-مخزن-زمینی-و---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای خط انتقال رفت و برگشت مخزن زمینی و... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای خط انتقال رفت و برگشت مخزن زمینی و... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972471/مناقصه-اجرایی-بخشی-از-شبکه-فاضلاب-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه اجرایی بخشی از شبکه فاضلاب شهر- نوبت دوم  / آگهی برگزاری مناقصه عمومی,مناقصه اجرایی بخشی از شبکه فاضلاب شهر- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972472/اگهی-مناقصه-واگذاری-امور-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات'>اگهی مناقصه واگذاری امور تعمیر و نگهداری تاسیسات  / اگهی مناقصه , اگهی مناقصه واگذاری امور تعمیر و نگهداری تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972473/مناقصه-سرویس-و-نگهداری-تعمیر-و-تعویض-کلیه-قطعات-یدکی-تجهیزات-رایانه-ای'>مناقصه سرویس و نگهداری، تعمیر و تعویض کلیه قطعات یدکی تجهیزات رایانه ای / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه سرویس و نگهداری، تعمیر و تعویض کلیه قطعات یدکی تجهیزات رایانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972475/مناقصه-بهره-برداری-نگهداری-تعمیرات-تصفیه-خانه-آب-نوبت-دوم'>مناقصه بهره برداری، نگهداری، تعمیرات تصفیه خانه آب- نوبت دوم / آگهی برگزاری مناقصه عمومی,مناقصه بهره برداری، نگهداری، تعمیرات تصفیه خانه آب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972477/مناقصه-عملیات-احداث-یک-استریم-از-سه-استریم-تصفیه-خانه-شماره-دو-اصفهان'>مناقصه عملیات احداث یک استریم از سه استریم تصفیه خانه شماره دو اصفهان  / مناقصه,مناقصه عملیات احداث یک استریم از سه استریم تصفیه خانه شماره دو اصفهان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972478/مناقصه-واگذاری-خدمات-شهری-شامل-نظافت-جداول-جاروب-خیابان-ها'>مناقصه  واگذاری خدمات شهری شامل نظافت جداول، جاروب خیابان ها / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری خدمات شهری شامل نظافت جداول، جاروب خیابان ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972481/مناقصه-عملیات-استخر-سرپوشیده-مریانج'>مناقصه عملیات استخر سرپوشیده مریانج  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات استخر سرپوشیده مریانج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972492/مناقصه-مرمت-و-بازسازی-شبکه---نوبت-دوم'>مناقصه مرمت و بازسازی شبکه ... نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه مرمت و بازسازی شبکه ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972495/آگهی-عمومی-تامین-300-تن-نیکل'>آگهی عمومی تامین 300 تن نیکل / آگهی عمومی ،آگهی عمومی  تامین 300 تن نیکل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972498/مناقصه-مجموعه-تابلو-مسیر-سیستم-گویا-و---'>مناقصه مجموعه تابلو مسیر، سیستم گویا و  ....  / آگهی مناقصه, مناقصه مجموعه تابلو مسیر، سیستم گویا و  .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972501/مناقصه-عملیات-اصلاح-و-روسازی-جاده-سرویس'>مناقصه عملیات اصلاح و روسازی جاده سرویس  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات اصلاح و روسازی جاده سرویس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972503/مناقصه-احداث-دیوار-حفاظتی-ضلع-غربی--نوبت-دوم'>مناقصه احداث دیوار حفاظتی ضلع غربی...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه احداث دیوار حفاظتی ضلع غربی...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972504/فراخوان-مناقصه-عملیات-ساختمانی-و-تاسیساتی-احداث-پست-موقت'>فراخوان مناقصه عملیات ساختمانی و تاسیساتی احداث پست موقت / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان مناقصه عملیات ساختمانی و تاسیساتی احداث پست موقت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972506/مناقصه-اصلاح-شبکه-توزیع-آب-به-طول-3880-متر-و-نصب-450-فقره-انشعاب-آب'>مناقصه اصلاح شبکه توزیع آب به طول 3880 متر و نصب 450 فقره انشعاب آب / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اصلاح شبکه توزیع آب به طول 3880 متر و نصب 450 فقره انشعاب آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972507/فراخوان-مناقصه-احداث-و-نگهداری-بوستان-تجدید-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه احداث و نگهداری بوستان تجدید نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه احداث و نگهداری بوستان تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972510/مناقصه-ساماندهی-و-نگهداری-فضای-سبز-مینوشهر'>مناقصه ساماندهی و نگهداری فضای سبز مینوشهر / مناقصه, مناقصه ساماندهی و نگهداری فضای سبز مینوشهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972511/مناقصه-خرید-علائم-عمودی----نوبت-دوم'>مناقصه خرید علائم عمودی  ...- نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه خرید علائم عمودی جهت ایمن سازی محورهای حوزه استحفاظی و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972512/مناقصه-همسطح-سازی-درب-منهول-های-فاضلاب-سطح-معابر-در-حوزه-منطقه-6-شهرداری'>مناقصه همسطح سازی درب منهول های فاضلاب سطح معابر در حوزه منطقه 6 شهرداری / آگهی مناقصه,مناقصه همسطح سازی درب منهول های فاضلاب سطح معابر در حوزه منطقه 6 شهرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972515/تجدید-مناقصه-مبادله-مقدار-155-تن-قیر-با-آسفالت'>تجدید مناقصه مبادله مقدار 155 تن قیر با آسفالت  / تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه مبادله مقدار 155 تن قیر با آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972517/فراخوان-تامین-تیم-خدمات-پزشکی-اورژانس'>فراخوان تامین تیم خدمات پزشکی اورژانس / فراخوان عمومی , فراخوان تامین تیم خدمات پزشکی اورژانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972518/مناقصه-انجام-خدمات-حفاظتی-و-مراقبتی'>مناقصه انجام خدمات حفاظتی و مراقبتی  / آگهی مناقصه, مناقصه انجام خدمات حفاظتی و مراقبتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972520/مناقصه-اصلاح-شبکه-توزیع-آب-به-طول-3880-متر-و-نصب-450-فقره-انشعاب-آب--نوبت-دوم'>مناقصه اصلاح شبکه توزیع آب به طول 3880 متر و نصب 450 فقره انشعاب آب - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اصلاح شبکه توزیع آب به طول 3880 متر و نصب 450 فقره انشعاب آب- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972522/آگهی-مناقصه-عمومی-اجرای-نمای-کامل-گلزار-شهدای'>آگهی مناقصه عمومی  اجرای نمای کامل گلزار شهدای / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی  اجرای نمای کامل گلزار شهدای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972523/فراخوان-مناقصه-عملیات-خاکی-و-دیوار-حصار-آجری-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عملیات خاکی و دیوار حصار آجری نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه عملیات خاکی و دیوار حصار آجری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972524/مناقصه-لکه-گیری-و-آسفالت--نوبت-دوم'>مناقصه لکه گیری و آسفالت  - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه لکه گیری و آسفالت  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972527/مناقصه-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-واحدهای-تحت-پوشش-دانشگاه---نوبت-دوم'>مناقصه تهیه طبخ و توزیع غذای واحدهای تحت پوشش دانشگاه ... نوبت دوم / مناقصه تهیه طبخ و توزیع غذای واحدهای تحت پوشش دانشگاه ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972529/مناقصه-احداث-پل-سرتنگ-چلو-نوبت-دوم'>مناقصه احداث پل سرتنگ چلو نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه احداث پل سرتنگ چلو نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972531/تجدید-مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت'>تجدید مناقصه زیرسازی و آسفالت  / تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای ، تجدید مناقصه زیرسازی و آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972533/مناقصه-خدمات-تهیه-طبخ--توزیع-و-سرو-سه-وعده-غذا-در-رستوران---نوبت-دوم'>مناقصه خدمات تهیه، طبخ ، توزیع و سرو سه وعده غذا در رستوران ... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خدمات تهیه، طبخ ، توزیع و سرو سه وعده غذا در رستوران ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972536/استعلام-سنگ-سنباده-فیبری'>استعلام سنگ سنباده فیبری / استعلام, استعلام سنگ سنباده فیبری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972537/استعلام-خرید-کارت-الکترونیک-استخر'>استعلام خرید کارت الکترونیک استخر / استعلام , استعلام خرید کارت الکترونیک استخر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972540/مناقصه-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوایی-با-تامین-مصالح-و-ملزومات-مرکز-الغدیر'>مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح و ملزومات مرکز الغدیر            / آگهی مناقصه، مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح و ملزومات مرکز الغدیر           </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972541/استعلام-تانک-پلی-اتیلن-2000-لیتری'>استعلام تانک پلی اتیلن 2000 لیتری / استعلام , استعلام تانک پلی اتیلن 2000 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972543/استعلام-تجهیزات-شبکه-و-مخابرات--96-08-17'>استعلام تجهیزات شبکه و مخابرات - 96.08.17 / استعلام,استعلام تجهیزات شبکه و مخابرات- 96.08.17</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972544/فراخوان-احداث-جاده-های-بین-مزارع-سطح-شهرستان'>فراخوان احداث جاده های بین مزارع سطح شهرستان / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران,فراخوان  احداث جاده های بین مزارع سطح شهرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972546/استعلام-پروپشنال-والو--96-08-17'>استعلام پروپشنال والو  - 96.08.17 / استعلام , استعلام پروپشنال والو - 96.08.17</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972549/مناقصه-انجام-خدمات-حمل-و-نقل-سبک-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات حمل و نقل سبک نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه انجام خدمات حمل و نقل سبک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972550/مناقصه-خاکبرداری-زیر-لوله-و-احداث-دیوار-بتنی'>مناقصه خاکبرداری زیر لوله و احداث دیوار بتنی / مناقصه ، خاکبرداری زیر لوله و احداث دیوار بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972552/مناقصه-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوایی-با-تامین-مصالح-و-ملزومات--'>مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح و ملزومات...       / آگهی مناقصه، مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح و ملزومات...      </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972555/مناقصه-ساخت-و-نصب-یکدستگاه-جرثقیل-سقفی'>مناقصه ساخت و نصب یکدستگاه جرثقیل سقفی / مناقصه ، مناقصه ساخت و نصب یکدستگاه جرثقیل سقفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972556/مناقصه-خدمات-تأمین-تیم-های-تعمیرات-اضطراری-خطوط-لوله-نفت-و-تسهیلات-سر-چاهی'>مناقصه خدمات تأمین تیم های تعمیرات اضطراری خطوط لوله نفت و تسهیلات سر چاهی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات تأمین تیم های تعمیرات اضطراری خطوط لوله نفت و تسهیلات سر چاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972557/مناقصه-اجرای-عملیات-مرمت-و-لکه-گیری-آسفالت'> مناقصه اجرای عملیات مرمت و لکه گیری آسفالت / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه اجرای عملیات مرمت و لکه گیری آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972558/مناقصه-انجام-کلیه-خدمات-نظافت-صنعتی-داخل-سایت'>مناقصه انجام کلیه خدمات نظافت صنعتی داخل سایت / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  انجام کلیه خدمات نظافت صنعتی داخل سایت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972559/مناقصه-اجرای-عملیات-پخش-و-تسطیح-و-کوبیدن-آسفالت-در-سطح-منطقه'>مناقصه اجرای عملیات پخش و تسطیح و کوبیدن آسفالت در سطح منطقه  / مناقصه اجرای عملیات پخش و تسطیح و کوبیدن آسفالت در سطح منطقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972562/استعلام-26-ردیف-تایر-و-تیوپ-و-نوار-دور-رینگ'> استعلام 26 ردیف تایر و تیوپ و نوار دور رینگ  / استعلام , استعلام 26 ردیف تایر و تیوپ و نوار دور رینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972564/مناقصه-احداث-ساختمان-اداری-تفرجگاه-ائل-باغی'>مناقصه  احداث ساختمان اداری تفرجگاه ائل باغی / اصلاحیه، تمدید و تجدید مهلت آگهی مناقصه محدود ,مناقصه  احداث ساختمان اداری تفرجگاه ائل باغی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972566/مناقصه-پروژه-زیرسازی-و-جدولگذاری-معابر-روستا'>مناقصه پروژه زیرسازی و جدولگذاری معابر روستا  / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه زیرسازی و جدولگذاری معابر روستا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972567/مناقصه-خدمات-پشتیبانی-از-دکل-های-حفاری-میادین-نفتی'>مناقصه خدمات پشتیبانی از دکل های حفاری میادین نفتی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات پشتیبانی از دکل های حفاری میادین نفتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972569/مناقصه-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوائی-با-MDF-مراکز-تلفنی'>مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوائی با MDF مراکز تلفنی / آگهی مناقصه، مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوائی با MDF مراکز تلفنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972570/استعلام-رکتیفایر-دستگاه-جوشکاری-گام-الکتریک-و--'>استعلام رکتیفایر دستگاه جوشکاری گام الکتریک و ... / استعلام بهاء, استعلام رکتیفایر دستگاه جوشکاری گام الکتریک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972571/مناقصه-ارائه-خدمات-توسعه-و-پشتیبانی-نرم-افزار-مرکز-تماس'>مناقصه ارائه خدمات توسعه و پشتیبانی نرم افزار مرکز تماس  / مناقصه ارائه خدمات توسعه و پشتیبانی نرم افزار مرکز تماس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972572/استعلام-ژیگلور-ترمز-لکوموتیو'>استعلام ژیگلور ترمز لکوموتیو / استعلام , استعلام ژیگلور ترمز لکوموتیو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972573/استعلام-عملیات-تکمیل-باقیمانده-فنس-کشی-و-لوله-گذاری'>استعلام عملیات تکمیل باقیمانده فنس کشی و لوله گذاری / استعلام بها  ، استعلام عملیات تکمیل باقیمانده فنس کشی و لوله گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972574/استعلام-خرید-جلیقه-شب-نما-و--'>استعلام خرید جلیقه شب نما و ... / استعلام, استعلام خرید جلیقه شب نما و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972575/اصلاحیه-مناقصه-موضوع-ارائه-خدمات-و-نگهداری-فضای-سبز-سطح-شهر-شوشتر'>اصلاحیه مناقصه موضوع ارائه خدمات و نگهداری فضای سبز سطح شهر شوشتر / اصلاحیه مناقصه,مناقصه موضوع ارائه خدمات و نگهداری فضای سبز سطح شهر شوشتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972576/استعلام-الکتروپمپ-دیافراگمی-دوزینگ-فسفات'>استعلام الکتروپمپ دیافراگمی دوزینگ فسفات  / استعلام , استعلام الکتروپمپ دیافراگمی دوزینگ فسفات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972577/مناقصه-توسعه-و-پشتیبانی-سامانه-جامع-پایش-آلاینده-های-زیست-محیطی'>مناقصه توسعه و پشتیبانی سامانه جامع پایش آلاینده های زیست محیطی / مناقصه توسعه و پشتیبانی سامانه جامع پایش آلاینده های زیست محیطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972578/استعلام-نوار-آب-بند-تفلن'>استعلام نوار آب بند تفلن / استعلام , استعلام نوار آب بند تفلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972579/مناقصه-نگهداری-و-تمیز-کاری-شامل-اجاره-1-دستگاه-بلدوزر-و--'>مناقصه نگهداری و تمیز کاری شامل اجاره 1 دستگاه بلدوزر و ...  / مناقصه , مناقصه نگهداری و تمیز کاری شامل اجاره 1 دستگاه بلدوزر و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972580/آگهی-تجدید-فراخوان-خرید--نصب-و-راه-اندازی-دو-دستگاه-انجین-ژنراتور'>آگهی تجدید فراخوان خرید ، نصب و راه اندازی دو دستگاه انجین ژنراتور / آگهی تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان خرید ، نصب و راه اندازی دو دستگاه انجین ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972582/مناقصه-احداث-سیستم-هایدرانت-و-کولینگ-فومینگ-مخازن-شماره-1-و-3-انبار-نفت'>مناقصه احداث سیستم هایدرانت و کولینگ، فومینگ مخازن شماره 1 و 3 انبار نفت / مناقصه, مناقصه احداث سیستم هایدرانت و کولینگ، فومینگ مخازن شماره 1 و 3 انبار نفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972583/استعلام-واگذاری-خرید-خدمات-نگهداشت-سخت-افزار-و-شبکه-رایانه'>استعلام واگذاری خرید خدمات نگهداشت سخت افزار و شبکه رایانه  / استعلام, استعلام واگذاری خرید خدمات نگهداشت سخت افزار و شبکه رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972585/استعلام-پروژکتور-فوق-کم-مصرف-ترکیبی-70-وات--'>استعلام پروژکتور فوق کم مصرف ترکیبی 70 وات... / استعلام ,استعلام پروژکتور  فوق کم مصرف ترکیبی 70 وات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972586/فراخوان-قطعات-یدکی-موتورهای-دیزل-دریایی-تجدید'>فراخوان  قطعات یدکی موتورهای دیزل دریایی تجدید  / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان قطعات یدکی موتورهای دیزل دریایی  تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972588/استعلام-کنتاکت-کمکی-کنتاکتور-1no-و--'>استعلام کنتاکت کمکی کنتاکتور 1no و ... / استعلام, استعلام کنتاکت کمکی کنتاکتور 1no و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972589/استعلام-واگذاری-تایپ-و-ثبت-گزارشات-تصویربرداری'>استعلام واگذاری تایپ و ثبت گزارشات تصویربرداری / استعلام, استعلام واگذاری تایپ و ثبت گزارشات تصویربرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972590/استعلام-روغن-ترانس-NINAS-CLASS2'>استعلام روغن ترانس NINAS CLASS2 / استعلام ، استعلام روغن ترانس NINAS CLASS2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972592/فراخوانTRUNNION-BALL-VALVE'>فراخوانTRUNNION  BALL VALVE / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی ،فراخوان TRUNNION  BALL VALVE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972593/استعلام-بهاء-اجرای-عملیات-عمرانی-جهت-نصب-و-راه-اندازی-دوربین-های-نظارت-تصویری-و--'>استعلام بهاء اجرای عملیات عمرانی جهت نصب و راه اندازی دوربین های نظارت تصویری و ...  / استعلام بهاء , استعلام بهاء اجرای عملیات عمرانی جهت نصب و راه اندازی دوربین های نظارت تصویری و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972594/مناقصه-خرید-مش-توری-گالوانیزه'>مناقصه خرید مش توری گالوانیزه  / مناقصه ، مناقصه خرید مش توری گالوانیزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972595/مناقصه-ساخت-پره-های-فن-غبارزدا'>مناقصه ساخت پره های فن غبارزدا / مناقصه ، مناقصه ساخت پره های فن غبارزدا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972596/استعلام-بها-اجرای-عملیات-الکتریکال-جهت-نصب-و-راه-اندازی-دوربین-های-ثبت-تخلف-و-نظارت-تصویری'>استعلام بها اجرای عملیات الکتریکال جهت نصب و راه اندازی دوربین های ثبت تخلف و نظارت تصویری / استعلام بها , استعلام بها اجرای عملیات الکتریکال جهت نصب و راه اندازی دوربین های ثبت تخلف و نظارت تصویری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972597/فراخوان-مناقصه-واگذاری-محوطه-سازی-و-احداث-سکوهای-انبار--'>فراخوان مناقصه واگذاری محوطه سازی و احداث سکوهای انبار.... / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ، فراخوان مناقصه واگذاری محوطه سازی و احداث سکوهای انبار....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972598/مناقصه-پروژه-تهیه-کالا-و-نصب-تسهیلات-سرچاهی-و-خط-لوله-جریانی-چاه'>مناقصه پروژه تهیه کالا و نصب تسهیلات سرچاهی و خط لوله جریانی چاه / اگهی مناقصه , مناقصه پروژه تهیه کالا و نصب تسهیلات سرچاهی و خط لوله جریانی چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972599/فراخوان-خرید-قطعات-پمپ-کلوز-درین'>فراخوان خرید قطعات پمپ کلوز درین  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان خرید قطعات پمپ کلوز درین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972600/استعلام-بهاء-پرشر-گیج-دیافراگمی-کنتاک-دار-bar0-6'>استعلام بهاء پرشر گیج دیافراگمی کنتاک دار bar0-6 / استعلام بهاء,  استعلام بهاء پرشر گیج دیافراگمی کنتاک دار bar0-6</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972601/استعلام-کابل-کواکسیال'>استعلام کابل کواکسیال  / استعلام  ،استعلام کابل کواکسیال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972602/مناقصه-فراخوان-ارزیابی-کیفی-خرید-قطعات-پمپ-کلوز-درین'>مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید قطعات پمپ کلوز درین / مناقصه , مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید قطعات پمپ کلوز درین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972604/استعلام-ذغال-جاروبک-متال-گرافیت'>استعلام ذغال جاروبک متال گرافیت / فرم استعلام بهاء , استعلام ذغال جاروبک متال گرافیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972606/استعلام-پنکه-رومیزی'>استعلام پنکه رومیزی  / استعلام, استعلام پنکه رومیزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972607/مناقصه-ساخت-تیوب-جهت-استفاده-OIL-COOLER'>مناقصه ساخت تیوب جهت استفاده OIL COOLER / مناقصه ، مناقصه ساخت تیوب جهت استفاده OIL COOLER </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972608/مناقصه-اخذ-خدمات-جنبی-و-همیار-فنی-مورد-نیاز'>مناقصه اخذ خدمات جنبی و همیار فنی مورد نیاز / مناقصه ,مناقصه اخذ خدمات جنبی و همیار فنی مورد نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972610/استعلام-پچ-سینه'>استعلام پچ سینه     / استعلام , استعلام پچ سینه    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972611/استعلام-شیلنگ-ترمز'>استعلام شیلنگ ترمز  / استعلام، استعلام شیلنگ ترمز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972612/مناقصه-خرید--نصب-و-نگهداری-و-پشتیبانی-و-ارسال-بر-خط-اطلاعات--سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>مناقصه خرید ، نصب و نگهداری و پشتیبانی و ارسال بر خط اطلاعات , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / فراخوان , مناقصه خرید ، نصب و نگهداری و پشتیبانی و ارسال بر خط اطلاعات ، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972613/استعلام-رزین-کروماتوگرافی'>استعلام رزین کروماتوگرافی / استعلام , استعلام رزین کروماتوگرافی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972615/استعلام-اتوکلاو'>استعلام اتوکلاو  / استعلام, استعلام اتوکلاو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972617/استعلام-تعمیرات-کانون-فرهنگی-تربیتی'>استعلام تعمیرات کانون فرهنگی تربیتی  / استعلام , استعلام تعمیرات کانون فرهنگی تربیتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972618/استعلام-سیستم-اینتر-لاک-دو-درب'>استعلام سیستم اینتر لاک دو درب  / استعلام ,استعلام سیستم اینتر لاک دو درب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972619/استعلام-تندیس-دانشگاه-محقق-اردبیلی'>استعلام تندیس دانشگاه محقق اردبیلی     / استعلام, استعلام تندیس دانشگاه محقق اردبیلی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972620/مناقصه-مربوط-به-خرید-یک-دستگاه-لودر-چرخ-لاستیکی'>مناقصه مربوط به خرید یک دستگاه لودر چرخ لاستیکی / مناقصه  , مناقصه مربوط به خرید یک دستگاه لودر چرخ لاستیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972621/استعلام-کاشی'>استعلام کاشی  / استعلام,استعلام کاشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972622/استعلام-احداث-کانال-انتقال-آب'>استعلام احداث کانال انتقال آب / استعلام ,استعلام احداث کانال انتقال اب غلام اباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972624/استعلام-خودرو-پژو-پارس'>استعلام خودرو پژو پارس / استعلام, استعلام خودرو پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972625/استعلام-احداث-کانال-انتقال-اب-جهاد-اباد'>استعلام احداث کانال انتقال اب جهاد اباد / استعلام ,استعلام احداث کانال انتقال اب جهاد اباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972626/مناقصه-بازسازی-و-تجهیز-دپوهای-تعمیرات-لکوموتیو-تجدید'>مناقصه بازسازی و تجهیز دپوهای تعمیرات لکوموتیو- تجدید  / تجدید آگهی ارزیابی کیفی, مناقصه مناقصه بازسازی و تجهیز دپوهای تعمیرات لکوموتیو- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972627/استعلام-احداث-کانال-انتقال-اب-دشت-اباد'>استعلام احداث کانال انتقال اب دشت اباد / استعلام ,استعلام احداث کانال انتقال اب دشت اباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972628/مناقصه-اجرای-شبکه-20-کیلوولت-در-شهرک-صنعتی-ایوانکی'>مناقصه اجرای شبکه 20 کیلوولت در شهرک صنعتی ایوانکی  / آگهی مناقصه ,مناقصه اجرای شبکه 20 کیلوولت در شهرک صنعتی ایوانکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972629/استعلام-مدارک-پیوستی'>استعلام مدارک پیوستی / استعلام, استعلام مدارک پیوستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972631/استعلام-الکتروکمپرسور-هوا-بدون-مخزن'>استعلام الکتروکمپرسور هوا بدون مخزن / استعلام, استعلام  الکتروکمپرسور هوا بدون مخزن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972632/استعلام-4-سری-قطعات-کامپیوتر'>استعلام 4 سری قطعات کامپیوتر / استعلام، استعلام 4 سری قطعات کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972633/استعلام-5-دستگاه-تبلت'>استعلام 5 دستگاه تبلت  / استعلام، استعلام 5 دستگاه تبلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972634/استعلام-آسفالت-گرم-0-12-جهت-لکه-گیری'>استعلام آسفالت گرم 0-12 جهت لکه گیری / استعلام, استعلام آسفالت گرم 0-12 جهت لکه گیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972635/مناقصه-عملیات-بذرکاری-طرح-باریجه-گل-زرد-خمین'>مناقصه عملیات بذرکاری طرح باریجه گل زرد خمین / مناقصه عمومی، مناقصه عملیات بذرکاری طرح باریجه گل زرد خمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972636/استعلام-انجام-تعمیرات'>استعلام انجام تعمیرات / استعلام , استعلام انجام تعمیرات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972638/استعلام-سیستم-اینتر-لاک-سه-درب'>استعلام سیستم اینتر لاک سه درب  / استعلام ,استعلام سیستم اینتر لاک سه درب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972639/استعلام-filament-A054-مربوط-به-دستگاه--'>استعلام filament A054 مربوط به دستگاه... / استعلام, استعلام filament A054 مربوط به دستگاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972640/استعلام-احداث-کانال-انتقال-آب'>استعلام احداث کانال انتقال آب / استعلام , استعلام احداث کانال انتقال آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972641/استعلام-خرید-یک-دستگاه-تصفیه-روغن'>استعلام خرید یک دستگاه تصفیه روغن / استعلام , استعلام خرید یک دستگاه تصفیه روغن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972642/استعلام-carbon-tape-مربوط-به-دستگاه--'>استعلام carbon tape مربوط به دستگاه... / استعلام, استعلام carbon tape مربوط به دستگاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972643/استعلام-تکمیل-تعمیرات-و-بازسازی'>استعلام تکمیل تعمیرات و بازسازی / استعلام, استعلام تکمیل تعمیرات و بازسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972644/استعلام-احداث-کانال-انتقال-آب'>استعلام احداث کانال انتقال آب / استعلام , استعلام احداث کانال انتقال آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972645/مناقصه-ساخت-وتحویل-تعداد۱۲۰-۰۰۰عدد-کفش-ترمزچدنی-فسفردارگرید-P۱۰'>مناقصه ساخت وتحویل تعداد۱۲۰.۰۰۰عدد کفش ترمزچدنی فسفردارگرید P۱۰ / آگهی مناقصه ,مناقصه ساخت وتحویل تعداد۱۲۰.۰۰۰عدد کفش ترمزچدنی فسفردارگرید P۱۰ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972647/استعلام-خرید-یک-دستگاه-TURNING-DEVICE'>استعلام خرید یک دستگاه TURNING DEVICE  / استعلام , استعلام خرید یک دستگاه TURNING DEVICE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972648/استعلام-اجرا-نصب-و-راه-اندازی-سیستم'>استعلام اجرا نصب و راه اندازی سیستم / استعلام, استعلام اجرا نصب و راه اندازی سیستم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972650/استعلام-خرید-UPS-فاراتل-SDC-1500--'>استعلام خرید UPS فاراتل SDC 1500 ... / استعلام, استعلام خرید UPS فاراتل SDC 1500 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972651/مناقصه-اجرای-پروژه-عملیات-ساختمانی-توسعه-پست-۱۳۲-۲۰-کیلوولت-سردشت-(۳۲۶۲-۲۴۰)'>مناقصه اجرای پروژه عملیات ساختمانی توسعه پست ۱۳۲/۲۰ کیلوولت سردشت (۳۲۶۲/۲۴۰) / آگه مناقصه ,مناقصه اجرای پروژه عملیات ساختمانی توسعه پست ۱۳۲/۲۰ کیلوولت سردشت (۳۲۶۲/۲۴۰)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972652/استعلام-ترمیم-فونداسیون-خطوط-230-کیلوولت'>استعلام ترمیم فونداسیون خطوط 230 کیلوولت / استعلام, استعلام ترمیم فونداسیون خطوط 230 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972654/استعلام-کارتریج-چاپگر-لیزری-hp-مدل-555'>استعلام کارتریج چاپگر لیزری hp مدل  555 / استعلام, استعلام کارتریج چاپگر لیزری hp مدل  555</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972657/استعلام-برنج-هندی'>استعلام برنج هندی  / استعلام, استعلام برنج هندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972658/فراخوان-جهت-بهسازی-ترمینال-مسافری'>فراخوان جهت بهسازی ترمینال مسافری / فراخوان جهت بهسازی ترمینال مسافری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972659/استعلام-پمپ-برگردان-آبگرم'>استعلام پمپ برگردان آبگرم  / استعلام, استعلام پمپ برگردان آبگرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972660/مناقصه-عملیات-نگهداری-و-راهبری-و-تعمیرات-جاری-شبکه-های-گاز'>مناقصه عملیات نگهداری و راهبری و تعمیرات جاری شبکه های گاز / اگهی مناقصه , مناقصه عملیات نگهداری و راهبری و تعمیرات جاری شبکه های گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972661/مناقصه-خرید-18-دستگاه-هارد-سرور-و-2-دستگاه-رم-سرور'>مناقصه خرید 18 دستگاه هارد سرور و 2 دستگاه رم سرور / مناقصه, مناقصه خرید 18 دستگاه هارد سرور و 2 دستگاه رم سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972662/استعلام-تعمیرات-سالن-های-ورزشی-بر-اساس'>استعلام تعمیرات سالن های ورزشی بر اساس  / استعلام , استعلام تعمیرات سالن های ورزشی بر اساس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972663/مناقصه-خرید-دو-مرحله-ای-خرید-الکترو-پمپ-شناور-به-تعداد-90-دستگاه'>مناقصه خرید دو مرحله ای خرید الکترو پمپ شناور به تعداد 90 دستگاه / مناقصه, مناقصه خرید دو مرحله ای خرید الکترو پمپ شناور به تعداد 90 دستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972666/استعلام-تعمیر-کاربری-مخزن-مازوت-به-آب'>استعلام  تعمیر کاربری مخزن مازوت به آب  / استعلام, استعلام  تعمیر کاربری مخزن مازوت به آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972667/استعلام-خرید-دو-دستگاه-ماژول-storage-C'>استعلام خرید دو دستگاه ماژول storage C / استعلام , استعلام خرید دو دستگاه ماژول storage C</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972668/مناقصه-خرید-دو-دستگاه-لیفتراک-برقی-2-تنی'>مناقصه خرید دو دستگاه لیفتراک برقی 2 تنی / مناقصه عمومی, مناقصه خرید دو مرحله ای خرید الکترو پمپ شناور به تعداد 90 دستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972670/استعلام-دستگاه-toc-L-برند-شیمادرو-ژاپن'>استعلام دستگاه toc-L برند شیمادرو ژاپن / استعلام , استعلام دستگاه toc-L برند شیمادرو ژاپن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972671/استعلام-ترانسدیوسر'>استعلام ترانسدیوسر  / استعلام بهاء, استعلام ترانسدیوسر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972673/فراخوان-تامین-تجهیزات-عملیات-ساختمانی-نصب'>فراخوان تامین تجهیزات، عملیات ساختمانی، نصب  / فراخوان تامین تجهیزات، عملیات ساختمانی، نصب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972674/استعلام-اسکنر-2620-کداک'> استعلام اسکنر 2620 کداک / استعلام , استعلام اسکنر 2620 کداک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972675/مناقصه-اصلاح-شبکه-آب-و-نصب-انشعابات-آب'>مناقصه  اصلاح شبکه آب و نصب انشعابات آب / مناقصه ، اصلاح شبکه آب و نصب انشعابات آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972676/مناقصه-تهیه-و-نصب-آسانسور-هیدرولیک--'>مناقصه تهیه و نصب آسانسور هیدرولیک... / مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و نصب آسانسور هیدرولیک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972677/مناقصه-اجرای-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-شهر'>مناقصه  اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهر / مناقصه ،  اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972678/استعلام-ساخت-صندوق-کوچک-پلاستیکی-صدقات'>استعلام ساخت صندوق کوچک پلاستیکی صدقات  / استعلام , استعلام ساخت صندوق کوچک پلاستیکی صدقات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972679/استعلام-بهاء-خرید-نصب-و-راه-اندازی-دوربین-مدار-بسته'>استعلام بهاء خرید، نصب و راه اندازی دوربین مدار بسته  / استعلام بهاء, استعلام بهاء خرید، نصب و راه اندازی دوربین مدار بسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972680/مناقصه-انتخاب-مشاور-جهت-نظارت-پروژه-های-گازرسانی'>مناقصه  انتخاب مشاور جهت نظارت پروژه های گازرسانی / آگهی مناقصه, مناقصه  انتخاب مشاور جهت نظارت پروژه های گازرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972682/استعلام-خرید-پکیج-چگالشی-بوتان'> استعلام خرید پکیج چگالشی بوتان  / استعلام , استعلام خرید پکیج چگالشی بوتان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972683/استعلام-​کیس-ویندوزی'>استعلام ​کیس ویندوزی  / استعلام , استعلام ​کیس ویندوزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972684/استعلام-استانداردسازی-سیستم-گرمایشی---'>استعلام استانداردسازی سیستم گرمایشی ....  / استعلام, استعلام  استانداردسازی سیستم گرمایشی .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972686/استعلام-پشتیبانی-و-نگهداری-دوربین-های--'>استعلام پشتیبانی و نگهداری دوربین های... / استعلام, استعلام پشتیبانی و نگهداری دوربین های...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972687/مناقصه-خرید-۲-دستگاه-تست-اصطکاک-اصلاحیه'>مناقصه خرید ۲ دستگاه تست اصطکاک- اصلاحیه / اصلاحیه, مناقصه خرید ۲ دستگاه تست اصطکاک- اصلاحیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972688/استعلام-اجرای-کلیه-امور-خدماتی'> استعلام اجرای کلیه امور خدماتی / استعلام , استعلام اجرای کلیه امور خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972690/استعلام-تاسیسات-سیستم-گرمایش-و-موتورخانه'>استعلام تاسیسات سیستم گرمایش  و موتورخانه  / استعلام, استعلام تاسیسات سیستم گرمایش  و موتورخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972691/استعلام-ایمن-سازی--تثبیت-ولق-گیری-تراش'>استعلام ایمن سازی ، تثبیت ولق گیری تراش / استعلام , استعلام ایمن سازی ، تثبیت ولق گیری تراش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972692/استعلام-سرویس-و-اورهال-تب-چنجر-ترانسفور'>استعلام سرویس و اورهال تب چنجر ترانسفور  / استعلام, استعلام سرویس و اورهال تب چنجر ترانسفور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972693/استعلام-آب-ژاول-و---'>استعلام آب ژاول و..... / استعلام,استعلام آب ژاول و......</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972694/استعلام-مایع-ظرفشویی-4-لیتری'>استعلام مایع ظرفشویی 4 لیتری / استعلام, استعلام مایع ظرفشویی 4 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972695/استعلام-پرس-گاه-گندم-تحویل-در-محل-ایست'> استعلام پرس گاه گندم تحویل در محل ایست  / استعلام , استعلام پرس گاه گندم تحویل در محل ایست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972696/استعلام-واگذاری-خرید-خدمات-امور-اپراتوری-مخابرات-و-پیجینگ'>استعلام واگذاری خرید خدمات امور اپراتوری مخابرات و پیجینگ / آگهی استعلام ,استعلام واگذاری خرید خدمات امور اپراتوری مخابرات و پیجینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972697/استعلام-استانداردسازی-سیستم-گرمایشی---'>استعلام استانداردسازی سیستم گرمایشی ....  / استعلام, استعلام  استانداردسازی سیستم گرمایشی .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972698/استعلام-ریبون-و-کارت-شناسایی-دانشجویی'> استعلام ریبون و کارت شناسایی دانشجویی / استعلام , استعلام ریبون و کارت شناسایی دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972699/استعلام-بک-استاپ--'>استعلام بک استاپ... / استعلام، استعلام بک استاپ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972700/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری  / استعلام , استعلام کامپیوتر و فناوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972701/استعلام-​چاپگر-hp-laserjet-2035'>استعلام ​چاپگر hp laserjet 2035 / استعلام, استعلام ​چاپگر hp laserjet 2035</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972702/استعلام-اجرای-بافت-با-ارزش-روستای-ملحم'>استعلام اجرای بافت با ارزش روستای ملحم  / استعلام, استعلام اجرای بافت با ارزش روستای ملحم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972703/استعلام-اجرای-برنامه-و-اقامت'>استعلام اجرای برنامه و اقامت / استعلام , استعلام اجرای برنامه و اقامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972704/استعلام-آب-سردکن-ایسول'>استعلام آب سردکن ایسول / استعلام, استعلام آب سردکن ایسول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972705/استعلام-​تهیه-و-نصب-ایزوگام-با-متراژ'>استعلام ​تهیه و نصب ایزوگام با متراژ  / استعلام, استعلام تهیه و نصب ایزوگام با متراژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972706/استعلام-واکر-از-جنس-لوله-صنعتی-با-روکش'>استعلام واکر از جنس لوله صنعتی با روکش / استعلام, استعلام واکر از جنس لوله صنعتی با روکش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972707/استعلام-اسکنر-کداک'>استعلام اسکنر کداک / استعلام, استعلام اسکنر کداک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972708/استعلام-پرس-گاه-گندم-تحویل-در-محل-ایست'> استعلام پرس گاه گندم تحویل در محل ایست  / استعلام , استعلام پرس گاه گندم تحویل در محل ایست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972709/استعلام-کیس-گرین-1-دستگاه'>استعلام کیس گرین 1 دستگاه  / استعلام, استعلام کیس گرین 1 دستگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972710/استعلام-یخچال-6-فوت-آزمایش'>استعلام یخچال 6 فوت آزمایش / استعلام, استعلام یخچال 6 فوت آزمایش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972711/استعلام-ابزار-و-تجهیزات-زیر-ساخت-فیزیک'> استعلام ابزار و تجهیزات زیر ساخت فیزیک  / استعلام , استعلام ابزار و تجهیزات زیر ساخت فیزیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972712/استعلام-پکینگ-گرافیتی-(گرافویل)'>استعلام پکینگ گرافیتی (گرافویل) / استعلام, استعلام پکینگ گرافیتی (گرافویل)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972713/مناقصه-تهیه-مصالح-و-لوله-گذاری-شبکه'>مناقصه تهیه مصالح و لوله گذاری شبکه  / اگهی مناقصه , مناقصه تهیه مصالح و لوله گذاری شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972714/استعلام-سیستم-اعلام-حریق'>استعلام سیستم اعلام حریق  / استعلام , استعلام سیستم اعلام حریق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972715/استعلام-سمعک-و-باطری-سمعک'>استعلام سمعک و باطری سمعک / استعلام ,استعلام سمعک و باطری سمعک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972716/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام خرید لوله پلی اتیلن  / استعلام, استعلام خرید لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972717/استعلام-مبل-یک-نفره-چرمی-لگنی-مبل-تخت--'> استعلام مبل یک نفره چرمی لگنی مبل تخت... / استعلام , استعلام مبل یک نفره چرمی لگنی مبل تخت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972718/استعلام-انجام-مصاحبه-تصویری-و--'>استعلام انجام مصاحبه تصویری و ... / استعلام, استعلام انجام مصاحبه تصویری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972719/استعلام-خرید-رادیاتور-آلومینیومی-شوفاز'>استعلام خرید رادیاتور آلومینیومی شوفاز  / استعلام, استعلام خرید رادیاتور آلومینیومی شوفاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972720/استعلام-صدور-بیمه-تمام-خطر-پیمانکاری'>استعلام صدور بیمه تمام خطر پیمانکاری / استعلام, استعلام صدور بیمه تمام خطر پیمانکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972721/استعلام-دستگاه-سوئیچ-سیسکو-پاور-سوئیچ'>استعلام دستگاه سوئیچ سیسکو پاور سوئیچ / استعلام , استعلام دستگاه سوئیچ سیسکو پاور سوئیچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972722/استعلام-صندلی-نیلپر-M909'>استعلام صندلی نیلپر M909 / استعلام , استعلام صندلی نیلپر M909</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972723/استعلام-​کولر-گازی-کرال-24000'>استعلام ​کولر گازی کرال 24000  / استعلام, استعلام ​کولر گازی کرال 24000 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972724/استعلام-پرس-یونجه-خشک'>استعلام پرس یونجه خشک  / استعلام, استعلام پرس یونجه خشک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972725/استعلام-میز-مدیریتی-mdf-200'>استعلام میز مدیریتی mdf 200  / استعلام , استعلام میز مدیریتی mdf 200 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972726/استعلام-خرید-تجهیزات-هوشمند-برق'>استعلام خرید تجهیزات هوشمند برق  / استعلام خرید تجهیزات هوشمند برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972727/استعلام-تلویزیون-ال-جی-32'>استعلام تلویزیون ال جی 32 / استعلام, استعلام تلویزیون ال جی 32</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972728/استعلام-​جایجایی-شبکه-برق-روستای-کهریز'>استعلام ​جایجایی شبکه برق روستای کهریز  / استعلام, استعلام ​جایجایی شبکه برق روستای کهریز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972729/استعلام-تغییرات-مدارات-حفاظت-و-کنترل--'>استعلام تغییرات مدارات حفاظت و کنترل... / استعلام, استعلام تغییرات مدارات حفاظت و کنترل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972730/استعلام-شفت-فولادی-و--'>استعلام شفت فولادی و ... / استعلام, استعلام شفت فولادی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972731/استعلام-اقلام-فوق-جهت-استفاده-نابینایان'>استعلام اقلام فوق جهت استفاده نابینایان / استعلام ,استعلام اقلام فوق جهت استفاده نابینایان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972732/استعلام-​ماسه-شکسته-3-6--'>استعلام ​ماسه شکسته 3-6... / استعلام, استعلام ​ماسه شکسته 3-6...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972733/استعلام-قطعات-کامپیوتر'>استعلام قطعات کامپیوتر / استعلام , استعلام قطعات کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972734/استعلام-تکمیل-و-راه-اندازی-تپ-چنجر-mr'>استعلام تکمیل و راه اندازی تپ چنجر mr / استعلام, استعلام تکمیل و راه اندازی تپ چنجر mr</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972735/استعلام-​دو-دستگاه-کولر-گازی-اسپلیت-سرم'>استعلام ​دو دستگاه کولر گازی اسپلیت سرم / استعلام, استعلام دو دستگاه کولر گازی اسپلیت سرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972736/استعلام-اجرای-جدولگذاری-روستا--'>استعلام اجرای جدولگذاری روستا... / استعلام, استعلام اجرای جدولگذاری روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972737/استعلام-اجرای-عملیات-تعویض-و-شستشوی'>استعلام اجرای عملیات تعویض و شستشوی  / استعلام , استعلام اجرای عملیات تعویض و شستشوی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972738/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام خرید لوله پلی اتیلن  / استعلام ,استعلام خرید لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972739/استعلام-پارتیشن-ابعاد-1-8--6-5-متر'>استعلام پارتیشن ابعاد 1/8 * 6/5 متر      / استعلام, استعلام پارتیشن ابعاد 1/8 * 6/5 متر     </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972740/استعلام-اجرای-لوله-کشی-گاز-از-صفر-تا-صد'>استعلام اجرای لوله کشی گاز از صفر تا صد  / استعلام , استعلام اجرای لوله کشی گاز از صفر تا صد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972741/استعلام-ذرت-علوفها'>استعلام ذرت علوفها / استعلام ,استعلام ذرت علوفها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972742/استعلام-CAP--SEPTOM-دستگاه-HEAD-SPACE'>استعلام CAP & SEPTOM  دستگاه HEAD SPACE / استعلام ,استعلام CAP & SEPTOM  دستگاه HEAD SPACE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972743/استعلام-اجرای-جدولگذاری-روستا--'>استعلام اجرای جدولگذاری روستا ... / استعلام, استعلام اجرای جدولگذاری روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972744/استعلام-​عصا-آلبو-کراچ-از-جنس-آلومینیوم'>استعلام ​عصا آلبو کراچ از جنس آلومینیوم / استعلام ,استعلام ​عصا آلبو کراچ از جنس آلومینیوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972745/استعلام-دوربین-مکسرون-HDCVI'>استعلام دوربین مکسرون HDCVI     / استعلام, استعلام دوربین مکسرون HDCVI    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972746/استعلام-پیراهن-تترون-دو-جیب-و-تک-جیب'>استعلام پیراهن تترون دو جیب و تک جیب / استعلام , استعلام پیراهن تترون دو جیب و تک جیب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972747/استعلام-اجرای-جدولگذاری-روستای-طویلان'>استعلام اجرای جدولگذاری روستای طویلان  / استعلام, استعلام اجرای جدولگذاری روستای طویلان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972748/استعلام-اجرای-جدولگذاری-روستا--'>استعلام اجرای جدولگذاری روستا ... / استعلام, استعلام اجرای جدولگذاری روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972749/استعلام-بویلر-آبگرم'>استعلام بویلر آبگرم  / استعلام, استعلام بویلر آبگرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972750/استعلام-کاپشن-پلیسی-ضد-آب--شلوار-فاستونی'>استعلام کاپشن پلیسی ضد آب ، شلوار فاستونی / استعلام , استعلام کاپشن پلیسی ضد آب ، شلوار فاستونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972751/استعلام-کلینر-مخصوص-لوله-و--'>استعلام کلینر مخصوص لوله و ... / استعلام, استعلام کلینر مخصوص لوله و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972752/استعلام-​موتور-سیکلت-دنده-ای-کوهستانی'>استعلام ​موتور سیکلت دنده ای کوهستانی / استعلام, استعلام ​موتور سیکلت دنده ای کوهستانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972753/استعلام-​مرکز-تلفن'>استعلام ​مرکز تلفن / استعلام ,استعلام ​مرکز تلفن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972754/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری  / استعلام ,استعلام کامپیوتر و فناوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972755/استعلام-اجرای-جدولگذاری-روستا--'>استعلام اجرای جدولگذاری روستا ... / استعلام, استعلام اجرای جدولگذاری روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972756/استعلام-تاسیسات-سیستم-گرمایش'>استعلام تاسیسات سیستم گرمایش   / استعلام, استعلام تاسیسات سیستم گرمایش  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972757/استعلام-ساخت-ساختمان'>استعلام ساخت ساختمان / استعلام,استعلام ساخت ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972758/استعلام-خرید-یراق-آلات-پست'>استعلام خرید یراق آلات پست  / استعلام , استعلام خرید یراق آلات پست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972759/استعلام-فرش-6-متری-516'>استعلام فرش 6 متری 516      / استعلام, استعلام فرش 6 متری 516     </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972760/استعلام-حفاظت-و-قرق-مراتع'>استعلام حفاظت و قرق مراتع  / استعلام, استعلام حفاظت و قرق مراتع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972761/استعلام-لوله-فولادی-جدار-چاهی-10-اینچ'>استعلام  لوله فولادی جدار چاهی 10 اینچ  / استعلام , استعلام  لوله فولادی جدار چاهی 10 اینچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972762/استعلام-پمپ-برگردان-آب-گرم-1-اینچی'>استعلام پمپ برگردان آب گرم 1 اینچی / استعلام ,استعلام پمپ برگردان آب گرم 1 اینچی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972763/استعلام-مایع-جرم-گیر-4-لیتری-زدا'>استعلام مایع جرم گیر 4 لیتری زدا / استعلام , استعلام مایع جرم گیر 4 لیتری زدا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972764/استعلام-ویدیو-پروژکتور-و-پرده-نمایش'>استعلام ویدیو پروژکتور و پرده نمایش / استعلام, استعلام ویدیو پروژکتور و پرده نمایش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972765/استعلام-15-عدد-کپسول-گاز-40-کیلوگرمی-SF'>استعلام 15 عدد کپسول گاز 40 کیلوگرمی SF / استعلام, استعلام 15 عدد کپسول گاز 40 کیلوگرمی SF</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972766/استعلام-رادیاتور-فولادی-22-پره-سه-بلوک'>استعلام رادیاتور فولادی 22 پره سه بلوک / استعلام ,استعلام رادیاتور فولادی 22 پره سه بلوک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972767/استعلام-پروفیل-و-تسمه-فولادی'>استعلام پروفیل و تسمه فولادی  / استعلام ,استعلام پروفیل و تسمه فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972768/استعلام-خرید-کولر-گازی'>استعلام خرید کولر گازی  / استعلام, استعلام خرید کولر گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972769/استعلام-تامین-و-نگهداری-تاسیسات-ساختمان'>استعلام تامین و نگهداری تاسیسات ساختمان  / استعلام,استعلام تامین و نگهداری تاسیسات ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972770/استعلام-کت-شلوار-مقدم-کاپشن'>استعلام کت شلوار مقدم، کاپشن / استعلام, استعلام کت شلوار مقدم، کاپشن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972771/استعلام-​مایع-سفید-کننده-4-لیتری-وایتکس'> استعلام ​مایع سفید کننده 4 لیتری وایتکس / استعلام , استعلام ​مایع سفید کننده 4 لیتری وایتکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972772/استعلام-سیل-مکانیکی-نمرره-50-کالپدا-​'>استعلام سیل مکانیکی نمرره 50 کالپدا  ​ / استعلام ,استعلام ​سیل مکانیکی نمرره 50 کالپدا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972773/استعلام-لوازم-آشپزخانه'>استعلام لوازم آشپزخانه / استعلام, استعلام لوازم آشپزخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972774/استعلام-خرید-نرم-افزار-ایمیل-سرور-ice-wa-و--'>استعلام خرید نرم افزار ایمیل سرور ice wa و... / استعلام , استعلام خرید نرم افزار ایمیل سرور ice wa و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972775/استعلام-زغال-کک-95-درصد'>استعلام زغال کک 95 درصد / استعلام ,استعلام زغال کک 95 درصد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972776/استعلام-استانداردسازی-سیستم-گرمایشی---'>استعلام استانداردسازی سیستم گرمایشی ....  / استعلام, استعلام  استانداردسازی سیستم گرمایشی .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972777/استعلام-پودر-رختشویی-دستی-500-گرمی-دریا'>استعلام پودر رختشویی دستی 500 گرمی دریا / استعلام , استعلام پودر رختشویی دستی 500 گرمی دریا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972778/استعلام-مواد-غذایی-و-نوشیدنی'>استعلام مواد غذایی و نوشیدنی  / استعلام , استعلام مواد غذایی و نوشیدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972779/استعلام-صابون-حمام-90-گرمی-نخل'>استعلام صابون حمام 90 گرمی نخل / استعلام , استعلام صابون حمام 90 گرمی نخل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972780/استعلام-استانداردسازی-سیستم-گرمایشی---'>استعلام استانداردسازی سیستم گرمایشی ....  / استعلام, استعلام  استانداردسازی سیستم گرمایشی .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972781/استعلام-مبل-استیل-نه-نفره'>استعلام مبل استیل نه نفره / استعلام ,استعلام مبل استیل نه نفره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972782/استعلام-طراحی-تهیه-و-نصب-فیلتر--'>استعلام طراحی، تهیه و نصب فیلتر... / استعلام, استعلام طراحی، تهیه و نصب فیلتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972783/استعلام-ویلچر-سایز-بزرگ-سنگین-وزن'>استعلام ویلچر سایز بزرگ سنگین وزن  / استعلام, استعلام ویلچر سایز بزرگ سنگین وزن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972784/استعلام-لکه-گیری-هندسی-روکش-آسفالت'>استعلام لکه گیری هندسی روکش آسفالت / استعلام, استعلام لکه گیری هندسی روکش آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972785/استعلام-هارد-و-سوییچ'>استعلام هارد و سوییچ / استعلام , استعلام هارد و سوییچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972786/استعلام-کیسه-زباله-25-کیلویی'>استعلام کیسه زباله 25 کیلویی / استعلام , استعلام کیسه زباله 25 کیلویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972787/استعلام-​پک-کاتریج-arta-p100i'>استعلام ​پک کاتریج arta p100i  / استعلام , استعلام ​پک کاتریج arta p100i </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972788/استعلام-عدس-ایرانی-درجه-یک'>استعلام عدس ایرانی درجه یک  / استعلام,استعلام عدس ایرانی درجه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972789/استعلام-سطل-زباله-توری'>استعلام سطل زباله توری / استعلام , استعلام سطل زباله توری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972790/استعلام-مایع-دستشویی-4-لیتری-گلرنگ'>استعلام مایع دستشویی 4 لیتری گلرنگ / استعلام , استعلام مایع دستشویی 4 لیتری گلرنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972791/استعلام-دستگاه-شمارنده-کاغذ'>استعلام دستگاه شمارنده کاغذ / استعلام ,استعلام دستگاه شمارنده کاغذ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972792/استعلام-​لاستیک-ماشین-آلات'>استعلام ​لاستیک ماشین آلات  / استعلام, استعلام  ​لاستیک ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972793/استعلام-جعبه-ترموستات'>استعلام جعبه ترموستات / استعلام, استعلام جعبه ترموستات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972794/استعلام-کابل-و-لوازم-مخابراتی'>استعلام کابل و لوازم مخابراتی / استعلام , استعلام کابل و لوازم مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972795/استعلام-لوله-مانسمان--زاوه'>استعلام لوله مانسمان - زاوه / استعلام, استعلام لوله مانسمان - زاوه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972796/استعلام-دوخت-صنعتی-500دست-پیراهن-و-شلوار--'>استعلام دوخت صنعتی 500دست پیراهن و شلوار... / استعلام , استعلام دوخت صنعتی 500دست پیراهن و شلوار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972797/استعلام-مایع-دستشویی-4-لیتری-ایوان'>استعلام مایع دستشویی 4 لیتری ایوان / استعلام , استعلام مایع دستشویی 4 لیتری ایوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972798/استعلام-سیستم-بایگانی-ریلی'>استعلام سیستم بایگانی ریلی / استعلام, استعلام سیستم بایگانی ریلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972799/استعلام-خرید-کیس-و-کامپیوتر'>استعلام خرید کیس و کامپیوتر  / استعلام, استعلام خرید کیس و کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972800/استعلام-پشتیبانی-نرم-افزار'>استعلام پشتیبانی نرم افزار / استعلام , استعلام پشتیبانی نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972801/استعلام-عملیات-آب-بندی-مخزن-بتنی-5000'>استعلام عملیات آب بندی مخزن بتنی 5000 / استعلام , استعلام عملیات آب بندی مخزن بتنی 5000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972802/استعلام-تعمیر-استاکر'>استعلام تعمیر استاکر / استعلام, استعلام جعبه ترموستات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972803/استعلام-خرید-لوازم-چراغ-چشمک-زن-فلاشر'>استعلام خرید لوازم چراغ چشمک زن فلاشر / استعلام, استعلام خرید لوازم چراغ چشمک زن فلاشر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972804/استعلام-​کابل-لاستیکی--زاوه'>استعلام ​کابل لاستیکی - زاوه / استعلام, استعلام ​کابل لاستیکی - زاوه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972805/استعلام-تجهیزات-توانمندسازی-و-مناسب'>استعلام تجهیزات توانمندسازی و مناسب  / استعلام, استعلام تجهیزات توانمندسازی و مناسب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972806/استعلام-خرید-و-راه-اندازی-بویلر-چگالشی'>استعلام خرید و راه اندازی بویلر چگالشی  / استعلام,استعلام خرید و راه اندازی بویلر چگالشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972807/استعلام-سیستم-کامپیوتر'>استعلام سیستم کامپیوتر / استعلام, استعلام سیستم کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972808/استعلام-​برگزاری-دوره-آموزش-منطقه-ای--'>استعلام ​برگزاری دوره آموزش منطقه ای... / استعلام, استعلام ​برگزاری دوره آموزش منطقه ای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972809/استعلام-لگراند-40--پایه-ایستاده-بر-روی-کف'>استعلام لگراند 40#& پایه ایستاده بر روی کف / استعلام , استعلام لگراند 40#& پایه ایستاده بر روی کف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972810/استعلام-2135-متر-کابل'>استعلام 2135 متر کابل  / استعلام , استعلام 2135 متر کابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972811/استعلام-دمونتاژ-حمل-و-مونتاژ-دکل-باد--'>استعلام دمونتاژ، حمل و مونتاژ دکل باد...     / استعلام, استعلام دمونتاژ، حمل و مونتاژ دکل باد...    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972812/استعلام-​​اثاثیه-اداری-13-قلم'>استعلام ​​اثاثیه اداری 13 قلم  / استعلام, استعلام ​اثاثیه اداری 13 قلم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972813/استعلام-دوربین-مدار-بسته'>استعلام دوربین مدار بسته / استعلام, استعلام دوربین مدار بسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972814/استعلام-پلیور--'>استعلام پلیور.... / استعلام , استعلام پلیور....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972815/استعلام-استانداردسازی-سیستم-گرمایشی'>استعلام استانداردسازی سیستم گرمایشی  / استعلام, استعلام  استانداردسازی سیستم گرمایشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972816/استعلام-ترمیم-نوار-حفاری--40-لکه-گیری--41-'>استعلام ترمیم نوار حفاری & 40# لکه گیری & 41#  / استعلام , استعلام ترمیم نوار حفاری & 40# لکه گیری & 41# </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972817/استعلام-رادیاتور'>استعلام رادیاتور  / استعلام,استعلام رادیاتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972818/استعلام-​کلاه-مردانه-نقاب-دار'>استعلام ​کلاه مردانه نقاب دار / استعلام, استعلام ​کلاه مردانه نقاب دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972819/استعلام-استانداردسازی-سیستم-گرمایشی'>استعلام استانداردسازی سیستم گرمایشی  / استعلام, استعلام  استانداردسازی سیستم گرمایشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972820/استعلام-چراغ-3-36-روشنایی-اروین'>استعلام چراغ 3*36 روشنایی اروین / استعلام , استعلام چراغ 3*36 روشنایی اروین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972821/استعلام-تجهیزات-رایانه-و-دستگاه-یونیت'>استعلام تجهیزات رایانه و دستگاه یونیت / استعلام, استعلام تجهیزات رایانه و دستگاه یونیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972822/استعلام-یخچال--تلویزیون--جارو-برقی'>استعلام یخچال - تلویزیون - جارو برقی  / استعلام , استعلام یخچال - تلویزیون - جارو برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971978/مزایده-پلاک-ثبتی-3485-فرعی-مساحت-120-متر'>مزایده پلاک ثبتی 3485 فرعی مساحت 120 متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 3485 فرعی مساحت 120 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971979/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-مساحت-سی-هزار-متر'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت سی هزار متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت سی هزار متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971980/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-3200متر-مرحله-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 3200متر مرحله اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 3200متر مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971981/مزایده-یک-قطعه-باغ-مساحت-3-300متر'>مزایده یک قطعه باغ مساحت 3.300متر / مزایده,مزایده یک قطعه باغ مساحت 3.300متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971983/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-314-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 314 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 314 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971984/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-سیصد-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت سیصد متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت سیصد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971986/مزایده-مغازه-تجاری-به-مساحت-27-60متر'>مزایده مغازه تجاری به مساحت 27.60متر  / مزایده,مزایده مغازه تجاری به مساحت 27.60متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971989/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-189-50متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 189.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 189.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971992/مزایده-دو-باب-آپارتمان-بخش-نه-مشهد'>مزایده دو باب آپارتمان بخش نه مشهد  / مزایده,مزایده دو باب آپارتمان بخش نه مشهد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971993/مزایده-فروش-ضایعات-آهنی-آلومینیومی-چوبی-و-خرده-ریز-پلاستیکی-و-فلزی---نوبت-دوم'>مزایده فروش ضایعات آهنی، آلومینیومی، چوبی و خرده ریز پلاستیکی و فلزی ... نوبت دوم / آگهی برگزاری مزایده، مزایده فروش ضایعات آهنی، آلومینیومی، چوبی و خرده ریز پلاستیکی و فلزی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971994/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-294-20متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 294.20متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 294.20متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971996/مزایده-ضایعات-و-لوازم-مستعمل-و-اسقاطی'>مزایده ضایعات و لوازم مستعمل و اسقاطی / آگهی مزایده, مزایده ضایعات و لوازم مستعمل و اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971997/مزایده-کالاهای-مازاد-چدنی---نوبت-دوم'>مزایده کالاهای مازاد چدنی ... نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده کالاهای مازاد چدنی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971998/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-بخش-ده-اهواز'>مزایده ششدانگ آپارتمان بخش ده اهواز / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان بخش ده اهواز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972000/مزایده-زمین-و-محوطه-خانه-مسکونی-و-باغ-چای'>مزایده زمین و محوطه خانه مسکونی و باغ چای / مزایده,مزایده زمین و محوطه خانه مسکونی و باغ چای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972002/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-هفت-هزار-و-پانصد-و-شصت-و-پنج-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی هفت هزار و پانصد و شصت و پنج فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی هفت هزار و پانصد و شصت و پنج فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972003/فراخوان-مزایده-فروش-مقدار-تقریبی-900-کیلوگرم-کاتالیست--نوبت-دوم'>فراخوان مزایده فروش مقدار تقریبی 900 کیلوگرم کاتالیست ...نوبت دوم  / فراخوان مزایده عمومی ، فراخوان مزایده فروش مقدار تقریبی 900 کیلوگرم کاتالیست ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972004/مزایده-پلاک-912-فرعی-مساحت-220-متر'>مزایده پلاک 912 فرعی مساحت 220 متر / مزایده,مزایده پلاک 912 فرعی مساحت 220 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972009/مزایده-فروش-یک-واحد-از-پروژه-اداری-ناهید'>مزایده فروش یک واحد از پروژه اداری ناهید / مزایده,مزایده فروش یک واحد از پروژه اداری ناهید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972012/مزایده-فروش-و-واگذاری-سه-دانگ-از-زمین-پلاک-2090-فرعی'>مزایده فروش و واگذاری سه دانگ از زمین پلاک 2090 فرعی / مزایده,مزایده فروش و واگذاری سه دانگ از زمین پلاک 2090 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972014/مزایده-فروش-املاک-کاربری-مسکونی-کشاورزی-جهانگردی'>مزایده فروش املاک کاربری مسکونی کشاورزی جهانگردی  / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری مسکونی کشاورزی جهانگردی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972019/مزایده-عمومی-فروش-تعدادی-از-املاک'>مزایده عمومی فروش تعدادی از املاک / مزایده,مزایده عمومی فروش تعدادی از املاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972021/مزایده-فروش-1-دستگاه-اسلیوشیرینگ'>مزایده فروش 1 دستگاه اسلیوشیرینگ / مزایده، مزایده فروش 1 دستگاه اسلیوشیرینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972022/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-مال-غیرمنقول'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مال غیرمنقول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مال غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972023/مزایده-واگذاری-تابلوهای-تبلیغاتی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی- نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972026/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-655-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 655 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 655 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972028/مزایده-پلاک-34-864-و-28-164-و-28-118'>مزایده پلاک 34/864 و 28/164 و 28/118  / مزایده,مزایده پلاک 34/864 و 28/164 و 28/118 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972029/مزایده-فروش-تعدادی-دام-مازاد-96-8-17'>مزایده فروش تعدادی دام مازاد 96.8.17 / آگهی مزایده , مزایده فروش تعدادی دام مازاد 96.8.17</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972030/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-و-مستغلات-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از املاک و مستغلات نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک و مستغلات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972034/مزایده-آپارتمان-مساحت-60-18-متر'>مزایده آپارتمان مساحت 60.18 متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 60.18 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972035/مزایده-فروش-مقدار-تقریبی-حدود-40-تن-پسته-خشک'>مزایده فروش مقدار تقریبی حدود 40 تن پسته خشک  / آگهی مزایده , مزایده فروش مقدار تقریبی حدود 40 تن پسته خشک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972036/مزایده-102-289-کیلوگرم-خاویار-دان-رقم-یک-فیل-ماهیان-پرورشی--نوبت-دوم'>مزایده 102/289 کیلوگرم خاویار دان رقم یک فیل ماهیان پرورشی - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده 102/289 کیلوگرم خاویار دان رقم یک فیل ماهیان پرورشی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972037/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-120متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 120متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 120متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972038/مزایده-ششدانگ-واحد-خدماتی-قطعه-8-تفکیکی'>مزایده ششدانگ واحد خدماتی قطعه 8 تفکیکی  / مزایده,مزایده ششدانگ واحد خدماتی قطعه 8 تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972039/مزایده-ششدانگ-ساختمان-تجاری-مسکونی-295-90متر'>مزایده ششدانگ ساختمان تجاری مسکونی 295.90متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان تجاری مسکونی 295.90متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972040/مزایده-ششدانگ-مسکونی-مساحت-عرصه-242-50متر'>مزایده ششدانگ مسکونی مساحت عرصه 242.50متر  / مزایده,مزایده ششدانگ مسکونی مساحت عرصه 242.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972042/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پراید / مزایده, مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972044/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-77-12متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 77.12متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 77.12متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972045/مزایده-آپارتمان-مساحت-صد-و-بیست-متر'>مزایده آپارتمان مساحت صد و بیست متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت صد و بیست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972047/مزایده-فروش-ضایعات-آهن-آلات-بیمارستان'>مزایده فروش ضایعات آهن آلات بیمارستان  / آگهی مزایده، مزایده فروش ضایعات آهن آلات بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972048/مزایده-تعداد-2-دستگاه-از-اتوبوس-های-هایگر-نوبت-دوم'>مزایده تعداد 2 دستگاه از اتوبوس های هایگر  نوبت دوم  / مزایده تعداد 2 دستگاه از اتوبوس های هایگر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972053/مزایده-یک-خط-تلفن-همراه--'>مزایده یک خط تلفن همراه ... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک خط تلفن همراه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972055/مزایده-اصلاح-فروش-23-دستگاه-خودرو-سبک-نوبت-دوم'>مزایده اصلاح فروش 23 دستگاه خودرو سبک نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی,مزایده اصلاح فروش 23 دستگاه خودرو سبک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972060/مزایده-یک-خط-تلفن-همراه-به-شماره--'>مزایده یک خط تلفن همراه به شماره... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک خط تلفن همراه به شماره...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972063/مزایده-فروش-کامپاند--گرین-کیس-و--'>مزایده فروش کامپاند ، گرین کیس و ... / آگهی مزایده , مزایده فروش کامپاند ، گرین کیس و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972065/مزایده-تعداد-80-بسته-زعفران--'>مزایده تعداد 80 بسته زعفران ... / مزایده, مزایده تعداد 80 بسته زعفران ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972069/مزایده-مایع-ظرفشویی-یک-لیتری'>مزایده مایع ظرفشویی یک لیتری / مزایده, مزایده مایع ظرفشویی یک لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972076/مزایده-واگذاری-زمین-مساحت-194-93-متر-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری زمین مساحت 194.93 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری زمین مساحت 194.93 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972078/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-109-55متر-مرحله-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 109.55متر مرحله اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 109.55متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972081/مزایده-ساختمان-مساحت-451-متر'>مزایده ساختمان مساحت 451 متر / مزایده,مزایده ساختمان مساحت 451 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972083/مزایده-ملک-مسکونی-مساحت-عرصه-1177-6متر'>مزایده ملک مسکونی مساحت عرصه 1177.6متر  / مزایده,مزایده ملک مسکونی مساحت عرصه 1177.6متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972084/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-هاچ-بک-سیستم-چری'>مزایده یک دستگاه خودروی هاچ بک سیستم چری / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودروی هاچ بک سیستم چری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972086/مزایده-سرقفلی-مغازه-نوبت-اول'>مزایده سرقفلی مغازه نوبت اول / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972087/مزایده-یک-واحد-مسکونی-بخش-5-تبریز-نوبت-اول'>مزایده یک واحد مسکونی بخش 5 تبریز نوبت اول  / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی بخش 5 تبریز نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972090/مزایده-سرقفلی-مغازه-یک-دهانه'>مزایده سرقفلی مغازه یک دهانه / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه یک دهانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972091/مزایده-ملک-توقیفی-مساحت-2400متر'>مزایده ملک توقیفی مساحت 2400متر  / مزایده,مزایده ملک توقیفی مساحت 2400متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972093/مزایده-زمین-کشاورزی-نوبت-دوم-مال-غیرمنقول'>مزایده زمین کشاورزی نوبت دوم مال غیرمنقول / مزایده,مزایده زمین کشاورزی نوبت دوم مال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972095/مزایده-دو-باب-سالن-به-هم-متصل-تجاری'>مزایده دو باب سالن به هم متصل تجاری / خلاصه آگهی مزایده,مزایده دو باب سالن به هم متصل تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972096/مزایده-ششدانگ-زمین-مشجر-مشتمل-بر-ساختمان-769متر'>مزایده ششدانگ زمین مشجر مشتمل بر ساختمان 769متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشجر مشتمل بر ساختمان 769متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972097/مزایده-یک-قطعه-زمین-بایر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین بایر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بایر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972099/مزایده-فروش-ده-قطعه-زمین-کاربری-مسکونی'>مزایده فروش ده قطعه زمین کاربری مسکونی  / مزایده,مزایده فروش ده قطعه زمین کاربری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972100/مزایده-تعدادی-خودروی-سواری-تا-مدل-1388'>مزایده تعدادی خودروی سواری تا مدل 1388 / آگهی مزایده,مزایده تعدادی خودروی سواری تا مدل 1386</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972101/مزایده-ششدانگ-عمارت-پلاک-4-فرعی'>مزایده ششدانگ عمارت پلاک 4 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت پلاک 4 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972105/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-چهار-آبادان'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش چهار آبادان / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش چهار آبادان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972106/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-299-5متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 299.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 299.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972107/مزایده-تبلت---'>مزایده تبلت ....  / مزایده،مزایده تبلت .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972108/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-قطعه-4-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی قطعه 4 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی قطعه 4 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972110/مزایده-خودرو-سواری-سیستم-سمند-رنگ-نقره-ای-متالیک'>مزایده خودرو  سواری سیستم سمند رنگ نقره ای متالیک  / آگهی مزایده اموال غیر منقول, مزایده خودرو  سواری سیستم سمند رنگ نقره ای متالیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972111/مزایده-ششدانگ-زمین-مشتمل-بر-خانه-قدیمی'>مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر خانه قدیمی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر خانه قدیمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972113/مزایده-فروش-ماشین-آلات'>مزایده فروش ماشین آلات / مزایده فروش ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972115/مزایده-اراضی-ماترک'>مزایده اراضی ماترک / مزایده,مزایده اراضی ماترک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972117/مزایده-ضایعات-دوره-ای'>مزایده ضایعات دوره ای  / اگهی مزایده عمومی , مزایده ضایعات دوره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972119/مزایده-ششدانگ-زمین-و-پلاک-ثبتی-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین و پلاک ثبتی نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین و پلاک ثبتی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972122/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-نه-تبریز-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش نه تبریز نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش نه تبریز نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972123/مزایده-مقداری-آهن-آلات-و-پلاستیک-طلق'>مزایده مقداری آهن آلات و پلاستیک طلق  / مزایده مقداری آهن آلات و پلاستیک طلق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972124/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-یک-بهبهان'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش یک بهبهان / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش یک بهبهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972126/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-228-65متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 228.65متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 228.65متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972127/مزایده-فرش-ماشینی--'>مزایده فرش ماشینی... / آگهی مزایده مال غیرمنقول، مزایده فرش ماشینی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972129/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-یک'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش یک / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972133/مزایده-عمارت-با-قدمت-سی-سال'>مزایده عمارت با قدمت سی سال / مزایده,مزایده عمارت با قدمت سی سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972134/مزایده-اجاره-4-دستگاه-آپارتمان-با-کاربری-اداری-نوبت-دوم'>مزایده اجاره 4 دستگاه آپارتمان با کاربری اداری نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده اجاره 4 دستگاه آپارتمان با کاربری اداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972135/مزایده-ششدانگ-زمین-محصور-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین محصور نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین محصور نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972136/مزایده-فروش-لوازم-اسقاط-و-مازاد-نوبت-دوم'>مزایده فروش لوازم اسقاط و مازاد- نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش لوازم اسقاط و مازاد - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972137/مزایده-یکباب-دامداری-شهرک-گاوداران-نوبت-اول'>مزایده یکباب دامداری شهرک گاوداران نوبت اول  / مزایده,مزایده یکباب دامداری شهرک گاوداران نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972139/مزایده-اقلام-ضایعاتی-شرکت-رادیاتور-ایران'>مزایده اقلام ضایعاتی شرکت رادیاتور ایران  / مزایده اقلام ضایعاتی شرکت رادیاتور ایران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972142/مزایده-اجاره-فضا-و-تجهیزات-جهت-پخش-پیام-های-تبلیغاتی-در-حوزه-دیجیتال-و-ناوگان--'>مزایده اجاره فضا و تجهیزات جهت پخش پیام های تبلیغاتی در حوزه دیجیتال و ناوگان ...  / مزایده, مزایده اجاره فضا و تجهیزات جهت پخش پیام های تبلیغاتی در حوزه دیجیتال و ناوگان ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972144/مزایده-جایگاه-توزیع-CNG'>مزایده جایگاه توزیع CNG / آگهی مزایده عمومی, مزایده جایگاه توزیع CNG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972147/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-375-20متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 375.20متر  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 375.20متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972149/مزایده-فروش-اقلام-ضایعاتی-تولیدی-و-غیر-تولیدی'>مزایده فروش اقلام ضایعاتی تولیدی و غیر تولیدی / مزایده  ، مزایده فروش اقلام ضایعاتی تولیدی و غیر تولیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972150/تجدید-مزایده-واگذاری-جایگاه-CNG'>تجدید مزایده واگذاری جایگاه CNG / تجدید آگهی مزایده عمومی، تجدید مزایده واگذاری جایگاه CNG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972151/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-مسکونی-و-آپارتمان'>مزایده فروش دو قطعه زمین مسکونی و آپارتمان  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین مسکونی و آپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972153/مزایده-اراضی-مزروعی-دیمی'>مزایده اراضی مزروعی دیمی  / آگهی مزایده , مزایده اراضی مزروعی دیمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972154/مزایده-یکباب-خانه-به-همراه-محوطه-4000متر'>مزایده یکباب خانه به همراه محوطه 4000متر  / مزایده,مزایده یکباب خانه به همراه محوطه 4000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972156/مزایده-فروش-قسمتی-از-پارچه-های-تولیدی-چاپی-و-رنگرزی-شده'>مزایده فروش قسمتی از پارچه های تولیدی چاپی و رنگرزی شده  / مزایده  ، مزایده فروش قسمتی از پارچه های تولیدی چاپی و رنگرزی شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972157/مزایده-واگذاری-اجاره-بها-پارکینگ-عمومی-مرحله-دوم-نوبت-سوم'>مزایده واگذاری اجاره بها پارکینگ عمومی مرحله دوم نوبت سوم  / آگهی مزایده عمومی ، مزایده واگذاری اجاره بها پارکینگ عمومی مرحله دوم نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972159/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-145-93متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 145.93متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 145.93متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972161/مزایده-تلویزیون-رنگی---'>مزایده تلویزیون رنگی .... / مزایده, مزایده تلویزیون رنگی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972163/مزایده-فروش-املاک-کاربری-مسکونی-تجاری-مستغلات'>مزایده فروش املاک کاربری مسکونی تجاری مستغلات  / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری مسکونی تجاری مستغلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972164/مزایده-یک-تن-و-سیصد-و-هشتاد-کیلوگرم-پلت-کوکتل-sd'> مزایده یک تن و سیصد و هشتاد کیلوگرم پلت کوکتل sd / مزایده,  مزایده یک تن و سیصد و هشتاد کیلوگرم پلت کوکتل sd</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972165/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-هفت-اهواز'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش هفت اهواز / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش هفت اهواز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972166/مزایده-سالنهای-ورزشی-سطح-شهر-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده سالنهای ورزشی سطح شهر تجدید  نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده ، مزایده سالنهای ورزشی سطح شهر تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972169/مزایده-واگذاری-به-اجاره-عرصه-و-اعیان-3-دستگاه-آپارتمان'>مزایده واگذاری به اجاره عرصه و اعیان 3 دستگاه آپارتمان  / خلاصه آگهی مزاید,مزایده واگذاری به اجاره عرصه و اعیان 3 دستگاه آپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972170/مزایده-ششدانگ-زمین-با-بنای-احداثی-195-20متر'>مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 195.20متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 195.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972171/مزایده-آپارتمان-مساحت-60-57متر'>مزایده آپارتمان مساحت 60.57متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 60.57متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972172/مزایده-فروش-انواع-ترانسفورماتور-اسقاط'>مزایده فروش انواع ترانسفورماتور اسقاط  / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده فروش انواع ترانسفورماتور اسقاط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972174/مزایده-پلاک-ثبتی-214-24-متر'>مزایده پلاک ثبتی 214.24 متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 214.24 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972175/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-ام-وی-ام'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری ام وی ام  / مزایده,مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری ام وی ام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972178/مزایده-ششدانگ-سه-قطعه-زمین-اسناد-رهنی'>مزایده ششدانگ سه قطعه زمین اسناد رهنی / مزایده,مزایده ششدانگ سه قطعه زمین اسناد رهنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972179/مزایده-مدیریت-و-تعمیرات-اساسی-جایگاههای-سوخت'>مزایده مدیریت و تعمیرات اساسی جایگاههای سوخت / آگهی مزایده، مزایده مدیریت و تعمیرات اساسی جایگاههای سوخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972180/مزایده-اتومبیل-سواری-پراید'>مزایده اتومبیل سواری پراید / مزایده,مزایده اتومبیل سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972181/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-434-60متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 434.60متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 434.60متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972182/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سمند-مدل-88'>مزایده یک دستگاه خودرو سمند مدل 88 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سمند مدل 88</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972186/مزایده-واگذاری-بیمارستان-های--'>مزایده واگذاری بیمارستان های ... / مزایده,واگذاری بیمارستان های ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972187/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-هفتاد-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت هفتاد متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت هفتاد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972189/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-cng-شاهد'>مزایده بهره برداری از جایگاه cng شاهد  / مزایده, مزایده بهره برداری از جایگاه cng شاهد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972190/آگهی-مزایده-فروش-خودرو-نوبت-دوم'> آگهی مزایده فروش خودرو -نوبت دوم  / آگهی مزایده,  آگهی مزایده فروش خودرو -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972191/مزایده-ششدانگ-زمین-عرصه-144-متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین عرصه 144 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین عرصه 144 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972192/مزایده-اراضی-مشتمل-بر-ساختمان-مرغداری-بخش-14-یزد'>مزایده اراضی مشتمل بر ساختمان مرغداری بخش 14 یزد / مزایده,مزایده اراضی مشتمل بر ساختمان مرغداری بخش 14 یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972193/مزایده-مانیتور-کیبور-پرینتر-میز-اداری-گاوصندوق-پرچم-رومیزی-لوح-لوستر-آبسردکن--'>مزایده مانیتور، کیبور، پرینتر، میز اداری، گاوصندوق، پرچم رومیزی، لوح، لوستر، آبسردکن... / مزایده, مزایده مانیتور، کیبور، پرینتر، میز اداری، گاوصندوق، پرچم رومیزی، لوح، لوستر، آبسردکن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972195/مزایده-واگذاری-بوفه-دانشجویی'>مزایده واگذاری بوفه دانشجویی / آگهی مزایده , مزایده واگذاری بوفه دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972198/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-صد-و-بیست-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت صد و بیست متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت صد و بیست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972201/مزایده-فروش-خودروهای-مازاد'>مزایده فروش خودروهای مازاد / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش خودروهای مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972202/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-389-66متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 389.66متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 389.66متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972203/تجدید-مزایده-واگذاری-انتشارات-دانشجویی'>تجدید مزایده واگذاری انتشارات دانشجویی  / آگهی تجدید مزایده , تجدید مزایده واگذاری انتشارات دانشجویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972204/مزایده-اتومبیل-سواری-سمند'>مزایده اتومبیل سواری سمند / مزایده,مزایده اتومبیل سواری سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972207/مزایده-دو-قطعه-زمین-مساحت-1200-و-10000متر'>مزایده دو قطعه زمین مساحت 1200 و 10000متر / مزایده,مزایده دو قطعه زمین مساحت 1200 و 10000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972208/مزایده-فروش-دو-دستگاه-اره-فلکه'>مزایده فروش دو دستگاه اره فلکه / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش دو دستگاه اره فلکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972209/مزایده-ملک-مساحت-74-03متر'>مزایده ملک مساحت 74.03متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 74.03متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972211/مزایده-فروش-ضایعات-آهن-آلات'>مزایده فروش ضایعات آهن آلات  / آگهی مزایده , مزایده فروش ضایعات آهن آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972212/مزایده-دستگاه-و-ماشین-آلات-و-تجهیزات-تولید-و-مواد-اولیه--'>مزایده دستگاه و ماشین آلات و تجهیزات تولید و مواد اولیه... / مزایده دستگاه و ماشین آلات و تجهیزات تولید و مواد اولیه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972213/مزایده-ریسوگراف---'>مزایده ریسوگراف .... / مزایده, مزایده ریسوگراف ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972214/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-نه-مشهد'>مزایده پلاک ثبتی بخش نه مشهد / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش نه مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972217/مزایده-پلاک-دو-فرعی-اموال-غیرمنقول'>مزایده پلاک دو فرعی اموال غیرمنقول  / مزایده,مزایده پلاک دو فرعی اموال غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972218/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-117-61متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 117.61متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 117.61متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972220/مزایده-ملک-با-پلاک-ثبتی-281-اصلی-بخش-چهار-قم'>مزایده ملک با پلاک ثبتی 281 اصلی بخش چهار قم  / مزایده,مزایده ملک با پلاک ثبتی 281 اصلی بخش چهار قم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972222/مزایده-یک-دستگاه-لیفتراک'>مزایده یک دستگاه لیفتراک / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه لیفتراک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972223/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-182-50متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 182.50متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 182.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972226/مزایده-11-دستگاه-اتوبوس-های-زامیاد'>مزایده 11 دستگاه اتوبوس های زامیاد / آگهی مزایده عمومی مرحله اول کتبی، مزایده 11 دستگاه اتوبوس های زامیاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972227/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-کشنده-دانگ-فنگ-تیپ'>مزایده یک دستگاه کامیون کشنده دانگ فنگ تیپ / مزایده , مزایده یک دستگاه کامیون کشنده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972228/مزایده-اجاره-2-باب-از-مغازه-نوبت-دوم'>مزایده اجاره 2 باب از مغازه  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره 2 باب از مغازه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972229/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-2669-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 2669 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 2669 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972231/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-159-20متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 159.20متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 159.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972232/مزایده-تعداد-پنج-دستگاه-یخچال-فریزر'>مزایده تعداد پنج دستگاه یخچال فریزر  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده تعداد پنج دستگاه یخچال فریزر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972233/مزایده-خط-تلفن-همراه'>مزایده خط تلفن همراه / مزایده, مزایده خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972234/مزایده-زمین-و-پلاک-ثبتی-مساحت-310-و-195-متر'>مزایده زمین و پلاک ثبتی مساحت 310 و 195 متر  / مزایده,مزایده زمین و پلاک ثبتی مساحت 310 و 195 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972236/مزایده-ششدانگ-دو-باب-خانه-852-40-و-1521متر'>مزایده ششدانگ دو باب خانه 852.40 و 1521متر  / مزایده,مزایده ششدانگ دو باب خانه 852.40 و 1521متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972238/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-763-80متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 763.80متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 763.80متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972239/مزایده-فروش-صندل-زنانه-45-جفت-لباس-زنانه-14-دست--'>مزایده فروش صندل زنانه 45 جفت لباس زنانه 14 دست.... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش صندل زنانه 45 جفت لباس زنانه 14 دست....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972243/مزایده-یکباب-مغازه-مساحت-بیست-متر-نوبت-دوم'>مزایده یکباب مغازه مساحت بیست متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده یکباب مغازه مساحت بیست متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972244/مزایده-ششدانگ-ساختمان-بخش-11-اردبیل'>مزایده ششدانگ ساختمان بخش 11 اردبیل / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان بخش 11 اردبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972245/مزایده-اجرای-طرح-پارکبان'>مزایده اجرای طرح پارکبان  / آگهی مزایده عمومی,مزایده اجرای طرح پارکبان  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972246/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-شش-بوشهر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش شش بوشهر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش شش بوشهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972247/مزایده-کولر--چهار-تخته-فرش--تلویزیون'>مزایده کولر ، چهار تخته فرش ، تلویزیون / آگهی مزایده, مزایده کولر ، چهار تخته فرش ، تلویزیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972249/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-57-41متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 57.41متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 57.41متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972252/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-196-62-متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 196.62 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 196.62 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972253/مزایده-یکدستگاه-تراکتور-رومانی--یکدستگاه-ژنراتور'>مزایده یکدستگاه تراکتور رومانی ، یکدستگاه ژنراتور  / آگهی مزایده, مزایده یکدستگاه تراکتور رومانی ، یکدستگاه ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972259/مزایده-زمین-مساحت-201-متر'>مزایده زمین مساحت 201 متر  / مزایده,مزایده زمین مساحت 201 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972260/مزایده-کارگاه-به-پلاک-ثبتی-22177-95--تجهیزات-و-ماشین-آلات--'>مزایده کارگاه به پلاک ثبتی 22177/95 ، تجهیزات و ماشین آلات... / آگهی مزایده اموال غیرمنقول و منقول، مزایده کارگاه به پلاک ثبتی 22177/95 ، تجهیزات و ماشین آلات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972263/مزایده-تعداد-3900-عدد-رینگ-پژو-405'>مزایده تعداد 3900 عدد رینگ پژو 405   / مزایده , مزایده تعداد 3900 عدد رینگ پژو 405  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972264/مزایده-ششدانگ-باغ-سیب-و-سردرختی'>مزایده ششدانگ باغ سیب و سردرختی / مزایده,مزایده ششدانگ باغ سیب و سردرختی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972267/مزایده-مقدار-11830-03-سهم-مشاع-از-6000-سهم-پلاک-477-نوبت-اول'>مزایده مقدار 11830.03 سهم مشاع از 6000 سهم پلاک 477 نوبت اول / مزایده,مزایده مقدار 11830.03 سهم مشاع از 6000 سهم پلاک 477 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972268/مزایده-تعدادی-از-اماکن-و-غرفه-های-خود'>مزایده تعدادی از اماکن و غرفه های خود / فراخوان مزایده ,مزایده تعدادی از اماکن و غرفه های خود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972271/مزایده-دو-قطعه-زمین-356-و-266-72متر'>مزایده دو قطعه زمین 356 و 266.72متر  / مزایده,مزایده دو قطعه زمین 356 و 266.72متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972272/مزایده-مقداری-از-پسته-خشک'>مزایده مقداری از پسته خشک  / مزایده  ،مزایده مقداری از پسته خشک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972273/مزایده-زمین-بصورت-خانه-بخش-یازده-تهران'>مزایده زمین بصورت خانه بخش یازده تهران / مزایده,مزایده زمین بصورت خانه بخش یازده تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972277/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ساختمان-مسکونی-بخش-دو-کاشان'>مزایده سه دانگ مشاع از ساختمان مسکونی بخش دو کاشان  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ساختمان مسکونی بخش دو کاشان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972279/مزایده-اجاره-زمین-چمن-مصنوعی-واقع-در-خیابان'>مزایده اجاره زمین چمن مصنوعی واقع در خیابان  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره زمین چمن مصنوعی واقع در خیابان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972282/مزایده-سلاح-ساچمه-و-دستکش--'>مزایده سلاح ساچمه و دستکش ... / مزایده,مزایده سلاح ساچمه و دستکش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972284/مزایده-ششدانگ-ساختمان-تجاری-بخش-سه-رامهرمز'>مزایده ششدانگ ساختمان تجاری بخش سه رامهرمز / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان تجاری بخش سه رامهرمز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972286/حراج-اجاره-تعداد-یکباب-غرفه-فروش-تنقلات'>حراج اجاره تعداد یکباب غرفه فروش تنقلات / آگهی حراج ، حراج اجاره تعداد یکباب غرفه فروش تنقلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972287/مزایده-آپارتمان-دو-خوابه-مساحت-113-7متر'>مزایده آپارتمان دو خوابه مساحت 113.7متر / مزایده,مزایده آپارتمان دو خوابه مساحت 113.7متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972288/مزایده-فروش-واحدهای-تجاری-مسکن-مهر-نوبت-دوم'>مزایده فروش واحدهای تجاری مسکن مهر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش واحدهای تجاری مسکن مهر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972290/مزایده-دو-دستگاه-پر-کن-مرغ'>مزایده دو دستگاه پر کن مرغ  / مزایده, مزایده دو دستگاه پر کن مرغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972291/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-78-92متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 78.92متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 78.92متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972292/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-273-90متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 273.90متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 273.90متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972293/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-97-38-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 97.38 متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 97.38 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972296/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-وانت-کاپرا-مدل-90'>مزایده یک دستگاه خودرو وانت کاپرا مدل 90 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو وانت کاپرا مدل 90</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972297/مزایده-یکباب-واحد-خدماتی-مساحت-بیست-و-یک-متر'>مزایده یکباب واحد خدماتی مساحت بیست و یک متر  / مزایده,مزایده یکباب واحد خدماتی مساحت بیست و یک متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972298/تجدید-مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-های-سی-ان-جی-نوبت-دوم'>تجدید مزایده بهره برداری از جایگاه های سی ان جی  نوبت دوم  / تجدید آگهی مزایده, مزایده بهره برداری از جایگاه های سی ان جی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972301/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-منزل-مسکونی-بخش-نه-مشهد'>مزایده سه دانگ مشاع از منزل مسکونی بخش نه مشهد / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از منزل مسکونی بخش نه مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972303/مزایده-دستگاه-های-چرخ-نوار-دوز-چرخ-مستعمل-juki-چرخ-دکمه-زن-چرخ-آرایش-چرخ-خیاطی---'>مزایده دستگاه های چرخ نوار دوز، چرخ مستعمل juki، چرخ دکمه زن، چرخ آرایش، چرخ خیاطی، ... / مزایده, مزایده دستگاه های چرخ نوار دوز، چرخ مستعمل juki، چرخ دکمه زن، چرخ آرایش، چرخ خیاطی، ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972304/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-مساحت-119-44متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 119.44متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 119.44متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972305/مزایده-یک-دانگ-مشاع-از-زمین-مساحت-880متر'>مزایده یک دانگ مشاع از زمین مساحت 880متر / مزایده,مزایده یک دانگ مشاع از زمین مساحت 880متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972306/فراخوان-بهره-برداری-از-غرف-ساندویچ-آبمیوه-بستنی-و-شیرینی'>فراخوان بهره برداری از غرف ساندویچ، آبمیوه، بستنی و شیرینی / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان بهره برداری از غرف ساندویچ، آبمیوه، بستنی و شیرینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972307/مزایده-پلاک-ثبتی-70-2934-بخش-یازده-تهران'>مزایده پلاک ثبتی 70/2934 بخش یازده تهران / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 70/2934 بخش یازده تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972308/مزایده-واگذاری-بهارستان-جنگی-چبی'>مزایده واگذاری بهارستان جنگی چبی  / آگهی مزایده عمومی,مزایده واگذاری بهارستان جنگی چبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972309/مزایده-بهره-برداری-از-غرفه--'>مزایده بهره برداری از غرفه... / آگهی مزایده عمومی ، مزایده بهره برداری از غرفه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972310/مزایده-خط-به-شماره--'>مزایده خط به شماره... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده خط به شماره...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972311/مزایده-آپارتمان-قطعه-اول-تفکیکی-مساحت-80-53متر'>مزایده آپارتمان قطعه اول تفکیکی مساحت 80.53متر / مزایده,مزایده آپارتمان قطعه اول تفکیکی مساحت 80.53متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972313/مزایده-پلاک-ثبتی-88-103917-بخش-یازده'>مزایده پلاک ثبتی 88/103917 بخش یازده / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 88/103917 بخش یازده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972316/مزایده-ملک-مساحت-135-6-متر'>مزایده ملک مساحت 135.6 متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت 135.6 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972318/مزایده-محصول-تولیدی-گیاهان-داروئی'>مزایده محصول تولیدی گیاهان داروئی / آگهی مزایده, مزایده محصول تولیدی گیاهان داروئی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972320/مزایده-ملک-عرصه-480-متر-قدمت-25-ساله'>مزایده ملک عرصه 480 متر قدمت 25 ساله / مزایده,مزایده ملک عرصه 480 متر قدمت 25 ساله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972322/مزایده-واگذاری-داروخانه-بستری-و-سرپایی-شبانه-روزی'>مزایده واگذاری داروخانه بستری و سرپایی شبانه روزی / اگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری داروخانه بستری و سرپایی شبانه روزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972323/مزایده-ملک-مساحت-674-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 674 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مساحت 674 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972325/مزایده-زمین-شالیزاری-مساحت-1250متر'>مزایده زمین شالیزاری مساحت 1250متر / مزایده,مزایده زمین شالیزاری مساحت 1250متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972329/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-166-متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت عرصه 166 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 166 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972330/مزایده-فروش-یکدستگاه-استندر-با-موتور-و-گیربکس--'>مزایده فروش یکدستگاه استندر با موتور و گیربکس... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه استندر با موتور و گیربکس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972331/مزایده-یک-دستگاه-خودروسواری-کار-نیسان-تیپ-رونیز-مدل-85'>مزایده یک دستگاه خودروسواری کار نیسان تیپ رونیز مدل 85 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروسواری کار نیسان تیپ رونیز مدل 85</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972333/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-دو-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه دو تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه دو تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972334/مزایده-اجاره-فروشگاه-داخلی'>مزایده اجاره  فروشگاه داخلی / مزایده,مزایده اجاره  فروشگاه داخلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972338/مزایده-اجاره-جایگاه-CNG-نوبت-دوم'>مزایده اجاره جایگاه CNG- نوبت دوم  / مزایده ,مزایده اجاره جایگاه CNG - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972339/مزایده-اجاره-دفتر-و-مدیریت-تاکسی-بیسم'>مزایده اجاره دفتر و مدیریت تاکسی بیسم / مزایده, سازمان حمل و نقل همگانی گراش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972342/استعلام-انجام-امور-بیماریاری'>استعلام انجام امور بیماریاری / مزایده, استعلام انجام امور بیماریاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972343/مزایده-بهره-برداری-از-پمپ-گاز--نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از پمپ گاز... نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی، مزایده بهره برداری از پمپ گاز ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972345/مزایده-فروش-املاک-مساحت-عرصه-428-متر-اصلاحیه'>مزایده فروش املاک مساحت عرصه 428 متر اصلاحیه  / مزایده,مزایده فروش املاک مساحت عرصه 428 متر اصلاحیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972346/مزایده-یکباب-مغازه-مساحت-ده-متر-نوبت-اول'>مزایده یکباب مغازه مساحت ده متر نوبت اول  / مزایده,مزایده یکباب مغازه مساحت ده متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972347/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-405-خاکستری'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 خاکستری  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 خاکستری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972348/مزایده-ساختمان-مساحت-120-متر'>مزایده ساختمان مساحت 120 متر / مزایده,مزایده ساختمان مساحت 120 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972349/استعلام-واگذاری-بوفه-واحد-مرکز-آموزشی-درمانی'>استعلام واگذاری بوفه واحد مرکز آموزشی درمانی / مزایده, استعلام واگذاری بوفه واحد مرکز آموزشی درمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972350/مزایده-فروش-املاک-مازاد-و-معدن-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک مازاد و معدن نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد و معدن نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972351/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-243-72-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 243.72 متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 243.72 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972352/مزایده-ششدانگ-منزل-مساحت-630-35-متر'>مزایده ششدانگ منزل مساحت 630.35 متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مساحت 630.35 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972354/مزایده-ملک-مساحت-790-متر'>مزایده ملک مساحت 790 متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 790 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972356/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-220-متر-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 220 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 220 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972357/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-105-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 105 متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 105 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972358/مزایده-داروخانه-بستری-و-سرپایی-شبانه-روزی-بیمارستان-فاطمه-الزهرا-(س)'>مزایده داروخانه بستری و سرپایی شبانه روزی بیمارستان فاطمه الزهرا (س)  / مزایده  ، داروخانه بستری و سرپایی شبانه روزی بیمارستان فاطمه الزهرا (س) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972359/فراخوان-عمومی-شرکت-در-استعلام-قیمت-واگذاری-بوفه-واحد-بیمارستان'>فراخوان عمومی شرکت در استعلام قیمت، واگذاری بوفه واحد بیمارستان / آگهی فراخوان عمومی شرکت در استعلام، فراخوان عمومی شرکت در استعلام قیمت، واگذاری بوفه واحد بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972360/مزایده-پلاک-ثبتی-کاربری-تجاری-بصورت-پاساژ-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی کاربری تجاری بصورت پاساژ نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی کاربری تجاری بصورت پاساژ نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972361/مزایده-فروش-باغ-مساحت-2160-37-متر'>مزایده فروش باغ مساحت 2160.37 متر / مزایده,مزایده فروش باغ مساحت 2160.37 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972364/فراخوان-استعلام-واگذاری-مکان-چاپ-و-تکثیر'>فراخوان استعلام واگذاری مکان چاپ و تکثیر / آگهی فراخوان عمومی شرکت در استعلام قیمت , فراخوان استعلام واگذاری مکان چاپ و تکثیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972365/مزایده-یک-واحد-مرغداری-صنعتی-مساحت-8000متر'>مزایده یک واحد مرغداری صنعتی مساحت 8000متر  / مزایده,مزایده یک واحد مرغداری صنعتی مساحت 8000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972369/مزایده-روغن-ترمز'>مزایده روغن ترمز  / اگهی مزایده , مزایده روغن موتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972370/مزایده-ششدانگ-یکباب-خلوت-پلاک-شماره-3347-بخش-یازده'>مزایده ششدانگ یکباب خلوت پلاک شماره 3347 بخش یازده / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خلوت پلاک شماره 3347 بخش یازده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972373/مزایده-12-5-سهم-از-یکصد-سهم-از-دو-دانگ-مشاع-پلاک-ثبتی'>مزایده 12.5 سهم از یکصد سهم از دو دانگ مشاع پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 12.5 سهم از یکصد سهم از دو دانگ مشاع پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972374/مزایده-قسمتی-از-محوطه-پارک-کودک'>مزایده قسمتی از محوطه پارک کودک / مزایده ,مزایده  قسمتی از محوطه پارک کودک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972376/مزایده-فروش-یکدستگاه-اره-آهن-بر-صنایع-مشعل'>مزایده فروش یکدستگاه اره آهن بر صنایع مشعل / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه اره آهن بر صنایع مشعل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972377/مزایده-اجاره-قسمتی-از-فضای-سبز-فلکه-ا--جهت-راه-اندازی-سرسره-بادی'>مزایده اجاره قسمتی از فضای سبز فلکه ا... جهت راه اندازی سرسره بادی  / آگهی مزایده, مزایده اجاره قسمتی از فضای سبز فلکه ا... جهت راه اندازی سرسره بادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972378/مزایده-ششدانگ-زمین-و-یکباب-خانه-بخش-15-فارس'>مزایده ششدانگ زمین و یکباب خانه بخش 15 فارس / مزایده,مزایده ششدانگ زمین و یکباب خانه بخش 15 فارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972381/مزایده-بهره-برداری-و-نگهداشت-از-جایگاه-عرضه-گاز-طبیعی-(CNG)--نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری و نگهداشت از جایگاه عرضه گاز طبیعی (CNG) - نوبت دوم  / مزایده,مزایده بهره برداری و نگهداشت از جایگاه عرضه گاز طبیعی (CNG) - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972382/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-112-20متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 112.20متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 112.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972383/مزایده-دستگاه-سنگ-ساب-منبع-آب-فلزی-لوله-فرقان-(دستی)-کپسول-گاز--'>مزایده دستگاه سنگ ساب، منبع آب فلزی، لوله، فرقان (دستی) کپسول گاز... / مزایده, مزایده دستگاه سنگ ساب، منبع آب فلزی، لوله، فرقان (دستی) کپسول گاز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972386/مزایده-اجاره-مکان-جهت-نصب-یک-دستگاه-تلویزیون'>مزایده اجاره مکان جهت نصب یک دستگاه تلویزیون  / مزایده, مزایده اجاره مکان جهت نصب یک دستگاه تلویزیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972387/مزایده-مازاد-ششدانگ-یکباب-مرغداری-مساحت-2591-39-متر'>مزایده مازاد ششدانگ یکباب مرغداری مساحت 2591.39 متر / مزایده,مزایده مازاد ششدانگ یکباب مرغداری مساحت 2591.39 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972388/مزایده-اجاره-زمین-کشاورزی'>مزایده اجاره زمین کشاورزی / آگهی مزایده, مزایده اجاره زمین کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972389/مزایده-واگذاری-اجاره-دو-طبقه-سالن-ورزشی-جهان-پهلوان-تختی'>مزایده  واگذاری اجاره دو طبقه سالن ورزشی جهان پهلوان تختی / آگهی مزایده, مزایده واگذاری اجاره دو طبقه سالن ورزشی جهان پهلوان تختی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972391/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-148-87متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 148.87متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 148.87متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972394/مزایده-ششدانگ-زمین-مشتمل-بر-خانه-بخش-هفت-گیلان'>مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر خانه بخش هفت گیلان / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر خانه بخش هفت گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972399/مزایده-فروش-سه-دانگ-از-ششدانگ-زمین-به-شماره-پلاک-3940-فرعی'>مزایده فروش سه دانگ از ششدانگ زمین به شماره پلاک 3940 فرعی  / مزایده,مزایده فروش سه دانگ از ششدانگ زمین به شماره پلاک 3940 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972402/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-131-98متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 131.98متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 131.98متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972403/مزایده-7-دستگاه-خودروی-قابل-شماره-گذاری'>مزایده 7 دستگاه خودروی قابل شماره گذاری / آگهی مزایده عمومی، مزایده 7 دستگاه خودروی قابل شماره گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972405/مزایده-اجاره-تعدادی-از-مغازه-های-تجاری-و-واحدهای-مسکونی-مرحله-دوم'>مزایده اجاره تعدادی از مغازه های تجاری و واحدهای مسکونی مرحله دوم  / آگهی مزایده , مزایده اجاره تعدادی از مغازه های تجاری و واحدهای مسکونی مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972407/مزایده-منزل-مسکونی-قدیمی-عرصه-170-متر'>مزایده منزل مسکونی قدیمی عرصه 170 متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی قدیمی عرصه 170 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972410/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-یک-خوابه-نوبت-اول'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی یک خوابه نوبت اول  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی یک خوابه نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972411/مزایده-سواری-پژو-206-هاچ-بک-مدل-1382'>مزایده سواری پژو 206 هاچ بک مدل 1382 / مزایده , مزایده سواری پژو 206 هاچ بک مدل 1382</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972414/مزایده-ساختمان-مسکونی-بخش-سه-زنجان-نوبت-اول'>مزایده ساختمان مسکونی بخش سه زنجان نوبت اول / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی بخش سه زنجان نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972418/مزایده-دستگاه-فتوکپی-دستگاه-مایکروفر-دستگاه-پرینتر-تابلو-فرش-صندلی-چرخدار---'>مزایده دستگاه فتوکپی، دستگاه مایکروفر، دستگاه پرینتر، تابلو فرش، صندلی چرخدار، ... / مزایده, مزایده دستگاه فتوکپی، دستگاه مایکروفر، دستگاه پرینتر، تابلو فرش، صندلی چرخدار، ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972419/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-510-متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 510 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 510 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972420/مزایده-قطعه-زمین-شماره-دو-مساحت-دویست-متر'>مزایده قطعه زمین شماره دو مساحت دویست متر  / مزایده,مزایده قطعه زمین شماره دو مساحت دویست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972421/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-سواری-mvm-x33'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری mvm x33  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری mvm x33 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972422/مزایده-فروش-سنگ-گرانیت-و-لوله-و--'>مزایده فروش سنگ گرانیت و لوله و ... / مزایده,مزایده فروش سنگ گرانیت و لوله و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972423/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-323-51متر'>مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت عرصه 323.51متر  / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت عرصه 323.51متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972427/مزایده-ملک-مسکونی-مساحت-عرصه-دویست-متر'>مزایده ملک مسکونی مساحت عرصه دویست متر / مزایده,مزایده ملک مسکونی مساحت عرصه دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972428/مزایده-خودرو-موتورسیکلت-و-اقلام-فرسوده'>مزایده خودرو، موتورسیکلت و اقلام فرسوده / مزایده, مزایده خودرو، موتورسیکلت و اقلام فرسوده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972431/مزایده-پلاک-ثبتی-822-فرعی-از-4526-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 822 فرعی از 4526 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 822 فرعی از 4526 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972432/مزایده-یکدستگاه-کامیونت-زامیاد-زد-24-اف-مدل-1384'>مزایده یکدستگاه کامیونت زامیاد زد 24 اف مدل 1384  / آگهی مزایده ، مزایده یکدستگاه کامیونت زامیاد زد 24 اف مدل 1384 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972433/مزایده-فروش-قیر-85-100--نوبت-دوم'>مزایده فروش قیر 85/100 - نوبت دوم  / مزایده عمومی, مزایده فروش قیر 85/100 - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972434/مزایده-واگذاری-به-اجاره-3-قطعه-زمین'>مزایده واگذاری به اجاره 3 قطعه زمین / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره 3 قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972435/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-پانصد-متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت پانصد متر نوبت دوم   / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت پانصد متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972436/تجدید-مزایده-واگذاری-مدیریت-بهره-وری-پارک-جنگلی-دست-کاشت-روستای-گنج-یاب-علیا'>تجدید مزایده واگذاری مدیریت بهره وری پارک جنگلی دست کاشت روستای گنج یاب علیا  / تجدید مزایده عمومی , تجدید مزایده مدیریت بهره وری پارک جنگلی دست کاشت روستای گنج یاب علیا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972439/مزایده-یکباب-گاوداری-نوبت-اول'>مزایده یکباب گاوداری نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب گاوداری نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972441/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-پژو-پارس-مدل-93'>مزایده فروش  یک دستگاه خودرو پژو پارس مدل 93  / آگهی مزایده, مزایده فروش  یک دستگاه خودرو پژو پارس مدل 93 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972443/مزایده-واگذاری-اراضی-آبی-و-باغی-هنرستان-کشاورزی-شهید-نصری'>مزایده واگذاری اراضی آبی و باغی هنرستان کشاورزی شهید نصری  / مزایده عمومی,مزایده واگذاری اراضی آبی و باغی هنرستان کشاورزی شهید نصری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972444/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-336-33متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 336.33متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 336.33متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972446/مزایده-یک-دستگاه-کانکس-سفید-رنگ'>مزایده یک دستگاه کانکس سفید رنگ / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه کانکس سفید رنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972447/مزایده-ملک-با-زیربنای-230-متر'>مزایده ملک با زیربنای 230 متر  / مزایده,مزایده ملک با زیربنای 230 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972449/مزایده-فروش-اقلام-راکد-مصرفی-و---نوبت-دوم'>مزایده فروش اقلام راکد مصرفی و ... نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی ,  مزایده فروش اقلام راکد مصرفی و ...  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972450/مزایده-فروش-21-قطعه-زمین-با-کاربری-مسکونی-و--نوبت-دوم'>مزایده فروش 21 قطعه زمین با کاربری مسکونی و .. نوبت دوم / مزایده، مزایده فروش 21 قطعه زمین با کاربری مسکونی و .. نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972451/مزایده-یک-دستگاه-پژو-۲۰۶-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه پژو ۲۰۶ نوبت دوم  / مزایده ,مزایده یک دستگاه پژو  ۲۰۶ نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972452/تجدید-مزایده-هشت-دستگاه-از-خودروهای-سبک--نوبت-سوم'>تجدید مزایده هشت دستگاه از خودروهای سبک - نوبت سوم / آگهی تجدید مزایده عمومی, تجدید مزایده هشت دستگاه از خودروهای سبک - نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972454/مزایده-منزل-مسکونی-بخش-دو-بیرجند-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی بخش دو بیرجند نوبت اول / مزایده، مزایده منزل مسکونی بخش دو بیرجند نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972456/مزایده-یک-باب-فروشگاه-نانوایی--'>مزایده یک باب فروشگاه نانوایی.... / آگهی اجاره ، مزایده یک باب فروشگاه نانوایی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972458/مزایده-واگذاری-مرکز-معاینه-فنی-واقع-در-محوطه-خدمات-کارگاهی-پیامبر-اعظم-(ص)-چاپ-دوم'>مزایده واگذاری مرکز معاینه فنی واقع در محوطه خدمات کارگاهی پیامبر اعظم (ص) چاپ دوم / مزایده واگذاری مرکز معاینه فنی واقع در محوطه خدمات کارگاهی پیامبر اعظم (ص) چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972459/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-444-86متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 444.86متر  / مزایده، مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 444.86متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972463/تجدید-مزایده-اجاره-یک-باب-ساختمان-تجاری'>تجدید مزایده اجاره یک باب ساختمان تجاری  / مزایده عمومی , تجدید مزایده عمومی اجاره یک باب ساختمان تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972464/مزایده-واگذاری-رستوران-و--'>مزایده واگذاری رستوران و ... / مزایده, مزایده واگذاری رستوران و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972465/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-cng-شاهد'>مزایده بهره برداری از جایگاه cng شاهد  / مزایده, مزایده بهره برداری از جایگاه cng شاهد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972467/مزایده-فروش-خودرو'>مزایده فروش خودرو / مزایده، مزایده فروش خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972470/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-170-60متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت عرصه 170.60متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 170.60متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972474/مزایده-فروش-52510-هزار-متر-لوله-16-میلیمتر-(PEX-AL-PEX)'> مزایده فروش 52510 هزار متر لوله 16 میلیمتر (PEX-AL-PEX)  / آگهی مزایده اموال منقول ،  مزایده فروش 52510 هزار متر لوله 16 میلیمتر (PEX-AL-PEX) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972476/مزایده-بنای-مسکونی-ویلایی-با-قدمت-25-سال-نوبت-اول'>مزایده بنای مسکونی ویلایی با قدمت 25 سال نوبت اول / مزایده,مزایده بنای مسکونی ویلایی با قدمت 25 سال نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972479/فراخوان-واگذاری-به-صورت-اجاره-اماکن-نوبت-دوم-96-8-17'>فراخوان واگذاری به صورت اجاره اماکن نوبت دوم 96.8.17 / فراخوان , فراخوان واگذاری به صورت اجاره اماکن نوبت دوم 96.8.17</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972480/مزایده-ملک-مساحت-731-09-مترمربع-شماره-950221-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت 731.09 مترمربع شماره 950221 نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت 731.09 مترمربع شماره 950221 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972482/مزایده-قطعات-خودرو-به-تعداد-721-کارتن'>مزایده قطعات خودرو به تعداد 721 کارتن  / مزایده, مزایده قطعات خودرو به تعداد 721 کارتن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972483/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید-مدادی-متالیک'>مزایده یک دستگاه سواری پراید مدادی متالیک / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری پراید مدادی متالیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972484/مزایده-اجاره-واحد-تجاری'>مزایده اجاره واحد تجاری  / مزایده, اجاره واحد تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972485/مزایده-دستگاه-نوار-نقاله-و--'>مزایده دستگاه نوار نقاله  و...  / مزایده, مزایده دستگاه نوار نقاله  و... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972486/مزایده-فروش-سواری-پژو-206-مدل-1383'>مزایده فروش سواری پژو 206 مدل 1383 / مزایده اموال منقول , مزایده فروش سواری پژو 206 مدل 1383</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972487/مزایده-دو-باب-مغازه-اموال-غیرمنقول-نوبت-اول'>مزایده دو باب مغازه اموال غیرمنقول نوبت اول / مزایده,مزایده دو باب مغازه اموال غیرمنقول نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972488/مزایده-تمامت-ششدانگ-پلاک-ثبتی-شماره-2501-فرعی-از-76-اصلی-و--'>مزایده تمامت ششدانگ پلاک ثبتی شماره 2501 فرعی از 76 اصلی و ... / مزایده, مزایده تمامت ششدانگ پلاک ثبتی شماره 2501 فرعی از 76 اصلی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972489/تجدید-واگذاری-34-واحد-تجاری--اداری-به-مساحت-2001--'>تجدید واگذاری 34 واحد تجاری - اداری به مساحت 2001 ... / آگهی مزایده عمومی و تجدید مزایده عمومی، تجدید واگذاری 34 واحد تجاری - اداری به مساحت 2001 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972490/مزایده-فروش-حدود-91-832-کیلوگرم-مواد-حاصل-از-بوجاری-بذور-گندم--نوبت-دوم'>مزایده فروش حدود 91/832 کیلوگرم مواد حاصل از بوجاری بذور گندم - نوبت دوم / آگهی حراج,مزایده فروش حدود 91/832 کیلوگرم مواد حاصل از  بوجاری بذور گندم نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972491/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-239-96-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 239.96 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 239.96 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972493/مزایده-فروش-کامیون-باری-فلزی'>مزایده فروش کامیون باری فلزی / مزایده,مزایده فروش کامیون باری فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972494/مزایده-یک-قطعه-زمین-تجاری-مساحت-43-6متر'>مزایده یک قطعه زمین تجاری مساحت 43.6متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین تجاری مساحت 43.6متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972496/مزایده-600-متر-مربع-سنگ-گیوتین-مرمریت-کرم'>مزایده 600 متر مربع سنگ گیوتین مرمریت کرم  / مزایده، مزایده 600 متر مربع سنگ گیوتین مرمریت کرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972497/مزایده-ملک-با-قدمت-بیش-از-40-سال'>مزایده ملک با قدمت بیش از 40 سال / مزایده,مزایده ملک با قدمت بیش از 40 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972499/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-مساحت-154-متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی مساحت 154 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی مساحت 154 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972500/مزایده-یک-دستگاه-مخزن-استیل-12000-لیتری'>مزایده یک دستگاه مخزن استیل 12000 لیتری / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه مخزن استیل 12000 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972502/مزایده-ششدانگ-زمین-کاربری-احداث-ویلا'>مزایده ششدانگ زمین کاربری احداث ویلا  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین کاربری احداث ویلا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972505/مزایده-سیلوی-آهنی-ایستاده-و-کانکس'>مزایده سیلوی آهنی ایستاده و کانکس / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده سیلوی آهنی ایستاده و کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972508/مزایده-قطعه-زمینی-مساحت-923متر-نوبت-دوم'>مزایده قطعه زمینی مساحت 923متر نوبت دوم / مزایده,مزایده قطعه زمینی مساحت 923متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972509/مزایده-فروش-ماشین-آلات-یک-دستگاه-بیل-بکهو-لودری-sp200-هیدرولیک-مدل-1389'>مزایده فروش ماشین آلات یک دستگاه بیل بکهو لودری sp200 هیدرولیک مدل 1389 / مزایده فروش ماشین آلات یک دستگاه بیل بکهو لودری sp200 هیدرولیک مدل 1389</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972513/مزایده-منزل-مسکونی-قدمت-پنجاه-سال'>مزایده منزل مسکونی قدمت پنجاه سال / مزایده,مزایده منزل مسکونی قدمت پنجاه سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972514/مزایده-یک-قطعه-زمین-ساحلی-بخش-هفت-حوزه-ثبتی'>مزایده یک قطعه زمین ساحلی بخش هفت حوزه ثبتی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین ساحلی بخش هفت حوزه ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972516/مزایده-واگذاری-و-بهره-برداری-از-تابلوهای-تبلیغاتی'>مزایده واگذاری و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی / آگهی مزایده, مزایده واگذاری و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972519/مزایده-زمین-زراعی-مساحت-3960متر-مرحله-اول'>مزایده زمین زراعی مساحت 3960متر مرحله اول  / مزایده,مزایده زمین زراعی مساحت 3960متر مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972521/مزایده-تعداد-2-دستگاه-اتومبیل-سواری--نوبت-دوم'>مزایده تعداد 2 دستگاه اتومبیل سواری - نوبت دوم  / مزایده, مزایده تعداد 2 دستگاه اتومبیل سواری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972525/مزایده-سرقفلی-مغازه-مساحت-سی-و-سه-متر'>مزایده سرقفلی مغازه مساحت سی و سه متر  / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه مساحت سی و سه متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972526/مزایده-اجاره-بوفه-سینما'>مزایده اجاره بوفه سینما  / مزایده ,مزایده اجاره بوفه سینما </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972528/مزایده-عرصه-خانه-و-مغازه-های-متصل-به-آن-427متر'>مزایده عرصه خانه و مغازه های متصل به آن 427متر / مزایده,مزایده عرصه خانه و مغازه های متصل به آن 427متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972530/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-وانت-کاپرا'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو وانت کاپرا  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو وانت کاپرا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972532/مزایده-4-دانگ-مشاع-از-یکباب-منزل-مساحت-عرصه-205-متر'>مزایده 4 دانگ مشاع از یکباب منزل مساحت عرصه 205 متر / مزایده,مزایده 4 دانگ مشاع از یکباب منزل مساحت عرصه 205 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972534/مزایده-واگذاری-محلی-واقع-در-منطقه-کوپینه--نوبت-دوم'>مزایده  واگذاری محلی واقع در منطقه کوپینه  - نوبت دوم / مزایده , مزایده  واگذاری محلی واقع در منطقه کوپینه  - نوبت دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972535/مزایده-دو-دانگ-از-ساختمان-2-5-طبقه-دو-خوابه'>مزایده دو دانگ از ساختمان 2.5 طبقه دو خوابه  / مزایده,مزایده دو دانگ از ساختمان 2.5 طبقه دو خوابه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972538/مزایده-واگذاری-باغ-پرندگان--نوبت-سوم'>مزایده واگذاری باغ پرندگان - نوبت سوم  / مزایده ,مزایده واگذاری باغ پرندگان - نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972539/مزایده-یکباب-مغازه-مساحت-اعیان-15-12متر'>مزایده یکباب مغازه مساحت اعیان 15.12متر  / مزایده,مزایده یکباب مغازه مساحت اعیان 15.12متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972542/مزایده-آپارتمان-مساحت-137-30-متر'>مزایده آپارتمان مساحت 137.30 متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 137.30 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972545/مزایده-اجاره-پارکینگ-طبقاتی--نوبت-دوم'>مزایده اجاره پارکینگ طبقاتی  - نوبت دوم  / مزایده , مزایده اجاره پارکینگ طبقاتی  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972547/استعلام-فروش-روغن-سوخته'>استعلام  فروش روغن سوخته / استعلام  ،استعلام  فروش روغن سوخته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972548/مزایده-فروش-پلاک-دارای-کاربری-تجاری'>مزایده فروش پلاک دارای کاربری تجاری / مزایده,مزایده فروش پلاک دارای کاربری تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972551/مزایده-سه-دانگ-مورد-مالکیت-مساحت-198-متر-نوبت-اول'>مزایده سه دانگ مورد مالکیت مساحت 198 متر نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ مورد مالکیت مساحت 198 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972553/مزایده-اجاره-املاک'>مزایده اجاره املاک / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره املاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972554/مزایده-دو-قطعه-ملک'>مزایده دو قطعه ملک / مزایده,مزایده دو قطعه ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972560/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-و-سواری-پیکان'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی و سواری پیکان  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی و سواری پیکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972561/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مازاد-یک-مرحله-ای-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد یک مرحله ای نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد یک مرحله ای نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972563/مزایده-پلاک-ثبتی-بصورت-زمین-به-شماره-2940-85'>مزایده پلاک ثبتی بصورت زمین به شماره 2940/85 / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بصورت زمین به شماره 2940/85</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972565/مزایده-فروش-تعداد-یک-دستگاه-تاورکرین'>مزایده فروش تعداد یک دستگاه تاورکرین / مزایده,مزایده فروش تعداد یک دستگاه تاورکرین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972568/مزایده-سرقفلی-ملک-مساحت-سی-و-پنج-متر'>مزایده سرقفلی ملک مساحت سی و پنج متر / مزایده,مزایده سرقفلی ملک مساحت سی و پنج متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972581/مزایده-مجتمع-آپارتمانی-با-قدمتی-ده-ساله-نوبت-اول'>مزایده مجتمع آپارتمانی با قدمتی ده ساله نوبت اول / مزایده,مزایده مجتمع آپارتمانی با قدمتی ده ساله نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972584/اصلاحیه-مزایده-فروش-تعداد-سه-دستگاه-از-خودروهای-سواری-مستعمل'>اصلاحیه مزایده فروش تعداد سه دستگاه از خودروهای سواری مستعمل / اصلاحیه آگهی مزایده,مزایده فروش تعداد سه دستگاه از خودروهای سواری مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972587/مزایده-شصت-و-چهار-سهم-مشاع-از-4632-سهم-پلاک-ثبت-شده-بخش-پنج'>مزایده شصت و چهار سهم مشاع از 4632 سهم پلاک ثبت شده بخش پنج / مزایده,مزایده شصت و چهار سهم مشاع از 4632 سهم پلاک ثبت شده بخش پنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972591/مزایده-پلاک-ثبتی-1-659-156-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 1/659/156 نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1/659/156 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972603/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-181-86متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 181.86متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 181.86متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972605/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-316-64-متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 316.64 متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 316.64 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972609/مزایده-فروش-املاک-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972614/مزایده-ملک-دارای-سند-ثبتی-شماره-ملک-463-4498'>مزایده ملک دارای سند ثبتی شماره ملک 463.4498  / مزایده,مزایده ملک دارای سند ثبتی شماره ملک 463.4498 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972616/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972623/مزایده-فروش-12-پلاک-مسکونی-240متری'>مزایده فروش 12 پلاک مسکونی 240متری / مزایده,مزایده فروش 12 پلاک مسکونی 240متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972630/مزایده-آپارتمان-مساحت-113-86متر'>مزایده آپارتمان مساحت 113.86متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 113.86متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972637/مزایده-دو-واحد-اداری-به-شماره-فرعی-36-و-46'>مزایده دو واحد اداری به شماره فرعی 36 و 46 / مزایده,مزایده دو واحد اداری به شماره فرعی 36 و 46</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972646/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-4-کرمان-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 4 کرمان نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 4 کرمان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972649/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-سه-کرمان'>مزایده پلاک ثبتی بخش سه کرمان / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش سه کرمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972653/مزایده-خودرو-پژو-206-اموال-منقول-نوبت-اول'>مزایده خودرو پژو 206 اموال منقول نوبت اول / مزایده,مزایده خودرو پژو 206 اموال منقول نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972655/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-بخش-17-مشهد'>مزایده ششدانگ یکباب منزل بخش 17 مشهد / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل بخش 17 مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972656/مزایده-ملک-بخش-نه-مشهد-منقول-غیرمنقول-تجدید'>مزایده ملک بخش نه مشهد منقول غیرمنقول تجدید / مزایده,مزایده ملک بخش نه مشهد منقول غیرمنقول تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972664/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-وانت-پیکان'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو وانت پیکان  / مزایده, مزایده فروش یک دستگاه خودرو وانت پیکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972665/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-14113متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 14113متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 14113متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972669/مزایده-آپارتمان-مسکونی-قطعه-چهارم-بخش-سه-تهران'>مزایده آپارتمان مسکونی قطعه چهارم بخش سه تهران / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی قطعه چهارم بخش سه تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972672/مزایده-ششدانگ-یکبابخانه-بخش-نه-تهران'>مزایده ششدانگ یکبابخانه بخش نه تهران / مزایده,مزایده ششدانگ یکبابخانه بخش نه تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972681/مزایده-1-سهم-مشاع-از-2-سهم-از-130-سهم-مشاع-پلاک-ثبت-شده'>مزایده 1 سهم مشاع از 2 سهم از 130 سهم مشاع پلاک ثبت شده / مزایده,مزایده 1 سهم مشاع از 2 سهم از 130 سهم مشاع پلاک ثبت شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972685/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبت-شده-شماره-سه-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبت شده شماره سه فرعی  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبت شده شماره سه فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972689/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-249-59متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 249.59متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 249.59متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972823/استعلام-نیاز-به-تامین-کنندگان-گاردریل'>استعلام نیاز به تامین کنندگان گاردریل / استعلام نیاز به تامین کنندگان گاردریل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972824/استعلام-خرید-و-حمل-و-بارگیری-و-تخلیه'>استعلام خرید و حمل و بارگیری و تخلیه / استعلام, استعلام خرید و حمل و بارگیری و تخلیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972825/استعلام-ویلچر-اطفال'>استعلام ویلچر اطفال / استعلام, استعلام ویلچر اطفال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972826/استعلام-​مودم--آی-پی-فون--هاب-سوییچ'>استعلام ​مودم - آی پی فون - هاب سوییچ     / استعلام, استعلام ​مودم - آی پی فون - هاب سوییچ    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972827/استعلام-لباس-کار'>استعلام  لباس کار  / استعلام ,استعلام   لباس کار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972828/استعلام-فن-آوریهای-ساخت-و--'>استعلام فن آوریهای ساخت و... / استعلام, استعلام فن آوریهای ساخت و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972829/استعلام-خرید-آنتی-ویروس-یک-ساله'>استعلام خرید آنتی ویروس یک ساله  / استعلام,استعلام خرید آنتی ویروس یک ساله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972830/استعلام-ویلچر-حمام-و-توالت'>استعلام ویلچر حمام و توالت / استعلام, استعلام ویلچر حمام و توالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972831/استعلام-خرید-60-عدد-کیف-چرمی'>استعلام خرید 60 عدد کیف چرمی  / استعلام, استعلام خرید 60 عدد کیف چرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972832/استعلام-استانداردسازی-سیستم-گرمایشی'>استعلام استانداردسازی سیستم گرمایشی  / استعلام, استعلام  استانداردسازی سیستم گرمایشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972833/استعلام-مایع-دستشویی-4-لیتری-گلرنگ'>استعلام مایع دستشویی 4 لیتری گلرنگ / استعلام, استعلام مایع دستشویی 4 لیتری گلرنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972834/استعلام-سیل-مکانیکی-نمره-40'>استعلام سیل مکانیکی نمره 40 / استعلام ,استعلام سیل مکانیکی نمره 40</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972835/استعلام-دستگاه-آرسناتور-و-محلول-کربنات--'>استعلام دستگاه آرسناتور و محلول کربنات... / استعلام, استعلام دستگاه آرسناتور و محلول کربنات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972836/استعلام-ارسال-300-تن-محموله-کنجاله'>استعلام ارسال 300 تن محموله کنجاله  / استعلام ارسال 300 تن محموله کنجاله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972837/استعلام-چاپگر-HP'>استعلام چاپگر HP / استعلام, استعلام چاپگر HP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972838/استعلام-آسانسور-هیدرولیکی'> استعلام آسانسور هیدرولیکی  / استعلام , استعلام آسانسور هیدرولیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972839/استعلام-استانداردسازی-سیستم-گرمایشی'>استعلام استانداردسازی سیستم گرمایشی  / استعلام, استعلام  استانداردسازی سیستم گرمایشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972840/استعلام-پمپ-1-5-اسب-پمپ-ایران-دو-پروان'>استعلام پمپ 1.5 اسب پمپ ایران دو پروان  / استعلام ,استعلام پمپ 1.5 اسب پمپ ایران دو پروان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972841/استعلام-موتورجوش-الکتروگام--'>استعلام موتورجوش الکتروگام... / استعلام, استعلام موتورجوش الکتروگام...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972842/استعلام-مبلمان-و---'>استعلام مبلمان و ....  / استعلام , استعلام مبلمان و .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972843/استعلام-فنر-ترامپولین-140-عدد'>استعلام فنر ترامپولین 140 عدد  / استعلام,استعلام فنر ترامپولین 140 عدد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972844/استعلام-لوله-دوجداره-فاضلابی-کاروگیت-2'>استعلام لوله دوجداره فاضلابی کاروگیت 2 / استعلام لوله دوجداره فاضلابی کاروگیت 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972845/استعلام-اجرای-ایستگاه-پمپاژ-مدفون'>استعلام اجرای ایستگاه پمپاژ مدفون / استعلام ,استعلام اجرای ایستگاه پمپاژ مدفون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972846/استعلام-ابزار-آلات'> استعلام -ابزار آلات / استعلام, ابزارآلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972847/استعلام-پروژه-سیستم-اعلام-حریق'>استعلام پروژه سیستم اعلام حریق / استعلام, استعلام پروژه سیستم اعلام حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972848/استعلام-نازل-پلی-پروپیلنی'> استعلام نازل پلی پروپیلنی / استعلام , استعلام نازل پلی پروپیلنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972849/استعلام-لوبیا-چیتی-ایرانی-درجه-یک-فله'>استعلام لوبیا چیتی ایرانی درجه یک فله / استعلام , استعلام لوبیا چیتی ایرانی درجه یک فله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972850/استعلام-یک-دستگاه-سرور-HP--'>استعلام یک دستگاه سرور HP ... / استعلام, استعلام یک دستگاه سرور HP ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972851/استعلام-​کولر-آبی-برفاب-مدل-BF5'>استعلام ​کولر آبی برفاب مدل BF5 / استعلام, استعلام کولر آبی برفاب مدل BF5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972852/استعلام-انجام-تست-fds-ترانسفورماتور-63'>استعلام انجام تست fds ترانسفورماتور 63 / استعلام انجام تست fds ترانسفورماتور 632</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972853/استعلام-ساخت-و-نصب-یک-عدد-در-u-p-v-c'>استعلام ساخت و نصب یک عدد در u.p.v.c / استعلام ,استعلام ساخت و نصب یک عدد در u.p.v.c</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972854/استعلام-لوازم-برق'>استعلام لوازم برق / استعلام,استعلام لوازم برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972855/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-چاپگر-لیزری'>استعلام تعمیر و نگهداری چاپگر لیزری  / استعلام, استعلام تعمیر و نگهداری چاپگر لیزری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972856/استعلام-اسکنر-حرفه-ای-CANON'>استعلام اسکنر حرفه ای  CANON / استعلام ,استعلام اسکنر حرفه ای  CANON</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972857/استعلام-حمل-و-نصب-و-راه-اندازی-مبدل-ها'>استعلام حمل و نصب و راه اندازی مبدل ها / استعلام, استعلام حمل و نصب و راه اندازی مبدل ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972858/استعلام-​تهیه-مصالح-و-اجرای-رنگ-آمیزی'>استعلام ​تهیه مصالح و اجرای رنگ آمیزی  / استعلام, استعلام ​تهیه مصالح و اجرای رنگ آمیزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972859/استعلام-دوخت-و-نصب-پرده'>استعلام دوخت و نصب پرده  / استعلام , استعلام دوخت و نصب پرده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972860/استعلام-تخلیه-یک-دستگاه-ترانسفورماتور--'>استعلام تخلیه یک دستگاه ترانسفورماتور... / استعلام, استعلام تخلیه یک دستگاه ترانسفورماتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972861/استعلام-اجرای-عملیات-آبخیزداری'>استعلام اجرای عملیات آبخیزداری  / استعلام ,استعلام اجرای عملیات آبخیزداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972862/استعلام-مبل-استیل'>استعلام مبل استیل  / استعلام ,استعلام مبل استیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972863/استعلام-آبسردکن-دو-شیر-استیل-مدل-زاگرس'> استعلام آبسردکن دو شیر استیل مدل زاگرس / استعلام , استعلام آبسردکن دو شیر استیل مدل زاگرس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972864/استعلام-سرامیک-کف-البرز'>استعلام سرامیک کف البرز / استعلام ,استعلام سرامیک کف البرز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972865/استعلام-درخواست-خرید-ADL'>استعلام درخواست خرید ADL     / استعلام, استعلام درخواست خرید ADL    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972866/استعلام-پمپ-دوزینگ-شیرمکش-مخزن'>استعلام پمپ دوزینگ- شیرمکش، مخزن / استعلام پمپ دوزینگ- شیرمکش، مخزن2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972867/استعلام-کاغذ-تحریر-70-گرمی'>استعلام کاغذ تحریر 70 گرمی  / استعلام ,استعلام کاغذ تحریر 70 گرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972868/استعلام-​انجام-تعمیر-سقف-سالن-ورزشی'>استعلام ​انجام تعمیر سقف سالن ورزشی  / استعلام, استعلام انجام تعمیر سقف سالن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972869/استعلام-بیمه-آتش-سوزی'>استعلام بیمه آتش سوزی  / استعلام,استعلام بیمه آتش سوزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972870/استعلام-کاغذ-تحریر-80-گرمی-اندونزی-90-60'>استعلام کاغذ تحریر 80 گرمی اندونزی 90*60 / استعلام, استعلام کاغذ تحریر 80 گرمی اندونزی 90*60</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972871/استعلام-خرید-لاستیک--'>استعلام خرید لاستیک... / استعلام, استعلام خرید لاستیک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972872/استعلام-کاشی-دیواری-درجه-یک-پردیس-نیشا'>استعلام کاشی دیواری درجه یک پردیس نیشا / استعلام ,استعلام کاشی دیواری درجه یک پردیس نیشا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972873/استعلام-زینگ-پزتیو-حرارتی'>استعلام زینگ پزتیو حرارتی  / استعلام ,استعلام زینگ پزتیو حرارتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972874/استعلام-قطعات-یدکی-بویی-های--'> استعلام -قطعات یدکی بویی های ... / استعلام,  استعلام -قطعات یدکی بویی های ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972875/استعلام-انجام-خدمات-مربوط-به-پشتیبانی'>استعلام انجام خدمات مربوط به پشتیبانی / استعلام, استعلام انجام خدمات مربوط به پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972876/استعلام-اجرای-انشعابات-پراکنده-گاز'>استعلام اجرای انشعابات پراکنده گاز  / استعلام, استعلام اجرای انشعابات پراکنده گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972877/استعلام-خرید-90-دستگاه-کنتور-برقگیر'>استعلام خرید 90 دستگاه کنتور برقگیر / استعلام خرید 90 دستگاه کنتور برقگیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972878/استعلام-فن-کوئیل-600-سی-اف-ام-بالازن'>استعلام فن کوئیل 600 سی اف ام بالازن  / استعلام ,استعلام فن کوئیل 600 سی اف ام بالازن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972879/استعلام-​خرید-ملزومات-و-تجهیزات-رایانه-ای'>استعلام ​خرید ملزومات و تجهیزات رایانه ای  / استعلام, استعلام ​خرید ملزومات و تجهیزات رایانه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972880/استعلام-​کابل-70-40-افشار-نژاد'>استعلام ​کابل 70*40 افشار نژاد / استعلام, استعلام کابل 70*40 افشار نژاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972881/استعلام-تجهیزات-ارتباط-شبکه'>استعلام تجهیزات ارتباط شبکه     / استعلام, استعلام تجهیزات ارتباط شبکه    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972882/استعلام-خرید-یونیت-خازنی'>استعلام خرید یونیت خازنی  / استعلام, استعلام خرید یونیت خازنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972883/استعلام-چراغ-اداری-درفام'>استعلام چراغ اداری درفام / استعلام , استعلام چراغ اداری درفام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972884/استعلام-تعمیرات-اساسی-صندلی-گردان'>استعلام تعمیرات اساسی صندلی گردان / استعلام تعمیرات اساسی صندلی گردان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972885/استعلام-تولید-و-فرآوری'>استعلام تولید و فرآوری / استعلام, استعلام تولید و فرآوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972886/استعلام-تعمیرات-اساسی-سرویس-های-بهداشت'>استعلام تعمیرات اساسی سرویس های بهداشت / استعلام,استعلام تعمیرات اساسی سرویس های بهداشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972887/استعلام-کاغذ-تحریر-80-گرمی'>استعلام کاغذ تحریر 80 گرمی / استعلام, استعلام کاغذ تحریر 80 گرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972888/استعلام-15-تخته-فرش'>استعلام 15 تخته فرش  / استعلام ,استعلام 15 تخته فرش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972889/استعلام-​کانکس-پیش-ساخته'> استعلام ​کانکس پیش ساخته  / استعلام, استعلام ​کانکس پیش ساخته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972890/استعلام-کارتریج-جی-اند-بی'>استعلام کارتریج جی اند بی / استعلام, استعلام کارتریج جی اند بی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972891/استعلام-شیشه-4-و-6-میل'> استعلام -شیشه 4 و 6 میل / استعلام,  استعلام -شیشه 4 و 6 میل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972892/استعلام-اورکت-کلاه-دار-مشخصات-فنی'>استعلام اورکت کلاه دار مشخصات فنی / استعلام اورکت کلاه دار مشخصات فنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972893/استعلام-فرش'>استعلام فرش  / استعلام ,استعلام فرش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972894/استعلام-اجرای-عملیات-آبخیزداری'>استعلام اجرای عملیات آبخیزداری  / استعلام ,استعلام اجرای عملیات آبخیزداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972895/استعلام-خرید-لایسنس-کسپراسکای'>استعلام خرید لایسنس کسپراسکای / استعلام, استعلام خرید لایسنس کسپراسکای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972896/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری  / استعلام,استعلام کامپیوتر و فناوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972897/استعلام-سیم-باند-فیش-اسپیکون'>استعلام سیم باند فیش اسپیکون  / استعلام,استعلام سیم باند فیش اسپیکون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972898/استعلام-هیدروکلریناتور--قوچان'>استعلام هیدروکلریناتور - قوچان     / استعلام, استعلام هیدروکلریناتور - قوچان    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972899/استعلام-​​لوله-کشی-گاز-ادارات-هواشناسی'>استعلام ​​لوله کشی گاز ادارات هواشناسی  / استعلام, استعلام ​​لوله کشی گاز ادارات هواشناسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972900/استعلام-لوازم-خانگی'>استعلام لوازم خانگی / استعلام ,استعلام لوازم خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972901/استعلام-تعمیرات-و-رفع-اشکال-از-تاسیسات'>استعلام تعمیرات و رفع اشکال از تاسیسات / استعلام تعمیرات و رفع اشکال از تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972902/استعلام-قطعات-یدکی-بوبه-اینوایروتک'> استعلام قطعات یدکی بوبه اینوایروتک / استعلام , استعلام قطعات یدکی بوبه اینوایروتک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972903/استعلام-تهیه-و-نصب-پنجره-دو-جداره'>استعلام تهیه و نصب پنجره دو جداره  / استعلام, استعلام تهیه و نصب پنجره دو جداره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972904/استعلام-خرید-پیچ-و-مهره'>استعلام خرید پیچ و مهره  / استعلام, استعلام خرید پیچ و مهره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972905/استعلام-لوله-GRP'>استعلام لوله GRP / استعلام, استعلام لوله GRP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972906/استعلام-اجرای-زیرسازی-و-آسفالت'>استعلام اجرای زیرسازی و آسفالت  / استعلام , استعلام اجرای زیرسازی و آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972907/استعلام-​​فیلتر-کارتریج'>استعلام ​​فیلتر کارتریج  / استعلام, استعلام ​​فیلتر کارتریج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972908/استعلام-سیستم-کنفرانس-صوتی---'> استعلام -سیستم کنفرانس صوتی ..... / استعلام,  استعلام سیستم کنفرانس صوتی .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972909/استعلام-نگهداری-تعمیرات-پشتیبانی-شبکه'>استعلام نگهداری تعمیرات پشتیبانی شبکه / استعلام نگهداری تعمیرات پشتیبانی شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972910/استعلام-اجرای-عملیات-آبخیزداری'>استعلام اجرای عملیات آبخیزداری  / استعلام ,استعلام اجرای عملیات آبخیزداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972911/استعلام-سرعت-سنج--ترموکوپل-12-کاناله'>استعلام سرعت سنج - ترموکوپل 12 کاناله / استعلام , استعلام سرعت سنج - ترموکوپل 12 کاناله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972912/استعلام-نگهداری-تابلوهای-پیام-متغیر---40-w'>استعلام نگهداری تابلوهای پیام متغیر & # 40 w / استعلام, استعلام نگهداری تابلوهای پیام متغیر & # 40 w</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972913/استعلام-میکروفیلتر--'> استعلام میکروفیلتر... / استعلام,  استعلام میکروفیلتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972914/استعلام-​لوله-کشی-گاز-ادارت-هواشناسی'>استعلام ​لوله کشی گاز ادارت هواشناسی / استعلام, استعلام ​لوله کشی گاز ادارت هواشناسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972915/استعلام-دستگاه-کنترل-و-مانیتورینگ'>استعلام دستگاه کنترل و مانیتورینگ  / استعلام, استعلام دستگاه کنترل و مانیتورینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972916/استعلام-اجرای-کابل-کشی-کانالی-کابل'>استعلام اجرای کابل کشی کانالی کابل  / استعلام , استعلام اجرای کابل کشی کانالی کابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972917/استعلام-کامپیوتر'> استعلام کامپیوتر  / استعلام,  استعلام کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972918/استعلام-​تعمیرات-و-امور-ساختمانی-ادارات'>استعلام ​تعمیرات و امور ساختمانی ادارات / استعلام, استعلام ​تعمیرات و امور ساختمانی ادارات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972919/استعلام-خرید-دو-عدد-بلکسر-نوری'>استعلام خرید دو عدد بلکسر نوری  / استعلام خرید دو عدد بلکسر نوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972920/استعلام-انجام-پشتیبانی-از-سامانه-مدیری--'> استعلام انجام پشتیبانی از سامانه مدیری.... / استعلام , استعلام انجام پشتیبانی از سامانه مدیری....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972921/استعلام-میز-کارشناسی-و-صندلی-اداری'>استعلام میز کارشناسی و صندلی اداری  / استعلام , استعلام میز کارشناسی و صندلی اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972922/استعلام-اجرای-شبکه-مخابرات'>استعلام اجرای شبکه مخابرات  / استعلام , استعلام اجرای شبکه مخابرات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972923/استعلام-یو-پی-اس'>استعلام یو پی اس / استعلام,استعلام یو پی اس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972924/استعلام-اجرای-عملیات-آبخیزداری-در-حوضه'>استعلام اجرای عملیات آبخیزداری در حوضه / استعلام اجرای عملیات آبخیزداری در حوضه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/972925/استعلام-​افزایش-ظرفیت-ترانس'>استعلام ​افزایش ظرفیت ترانس  / استعلام,استعلام ​افزایش ظرفیت ترانس </a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 24 تاريخ : سه شنبه 3 بهمن 1396 ساعت: 11:45