اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.8.16 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971112/مناقصه-(تامین-و-نصب-ت... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.8.16 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971112/مناقصه-(تامین-و-نصب-تجهیزات)-بهینه-سازی-سیستم-تامین-هوای-بریکرهای-20KV-نوبت-دوم'>مناقصه (تامین و نصب تجهیزات) بهینه سازی سیستم تامین هوای بریکرهای 20KV- نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه (تامین و نصب تجهیزات) بهینه سازی سیستم تامین هوای بریکرهای 20KV- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971120/فراخوان-انجام-خدمات-تنظیفات-و-امور-آبدارخانه-ها-حمل-و-جابه-جایی-وسایل-ادارات'>فراخوان انجام خدمات تنظیفات و امور آبدارخانه ها، حمل و جابه جایی وسایل ادارات / مناقصه, فراخوان انجام خدمات تنظیفات و امور آبدارخانه ها، حمل و جابه جایی وسایل ادارات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971122/فراخوان-شناسایی-تولیدكنندگان-و-تامین-كنندگان-ماده-بازدارنده-خوردگی-نوبت-دوم'>فراخوان شناسایی تولیدكنندگان و تامین كنندگان ماده بازدارنده خوردگی نوبت دوم / آگهی فراخوان ، فراخوان شناسایی تولیدكنندگان و تامین كنندگان ماده بازدارنده خوردگی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971123/فراخوان-مناقصه-اجرای-شبکه-گازرسانی-به-محور--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه اجرای شبکه گازرسانی به محور ...نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه اجرای شبکه گازرسانی به محور ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971128/مناقصه-واگذاری-امور-مربوط-به-گشت-و-بازرسی-و-رفع-سد-معبر--'>مناقصه واگذاری امور مربوط به گشت و بازرسی و رفع سد معبر... / آگهی مناقصه، مناقصه واگذاری امور مربوط به گشت و بازرسی و رفع سد معبر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971132/مناقصه-عملیات-احداث-مجموعه-فرهنگی-تفریحی'>مناقصه عملیات احداث مجموعه فرهنگی -تفریحی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات احداث مجموعه فرهنگی -تفریحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971141/فراخوان-ارزیابی-کیفی-مشاوران-مطالعات-محدوده-طرح-ترافیک-و-زوج-یا-فرد-نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران مطالعات محدوده طرح ترافیک و زوج یا فرد- نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران، فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران مطالعات محدوده طرح ترافیک و زوج یا فرد - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971146/تمدید-مناقصه-یک-دستگاه-یدک-کش-برقی-6-تن'>تمدید مناقصه یک دستگاه یدک کش برقی 6 تن / آگهی تمدید مناقصه عمومی, تمدید مناقصه یک دستگاه یدک کش برقی 6 تن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971148/مناقصه-احداث-دریاچه-مصنوعی-بوستان-نوبت-دوم'>مناقصه احداث دریاچه مصنوعی بوستان نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمده دو مرحله ای، مناقصه احداث دریاچه مصنوعی بوستان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971152/مناقصه-تکمیل--ساماندهی-و-ایمن-سازی-محور---نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل ، ساماندهی و  ایمن سازی محور .... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل ، ساماندهی و  ایمن سازی محور .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971155/مناقصه-حفر-چاه--تخلیه-و-لایروبی-چاه-های-فاضلاب'>مناقصه حفر چاه - تخلیه و لایروبی چاه های فاضلاب / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  حفر چاه - تخلیه و لایروبی چاه های فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971157/مناقصه-خدمات-مراقبت-راهبری-تعمیر-و-نگهداری-سیستم-های-تاسیساتی--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات مراقبت، راهبری، تعمیر و نگهداری سیستم های تاسیساتی... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی ، مناقصه خدمات مراقبت، راهبری، تعمیر و نگهداری سیستم های تاسیساتی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971159/فراخوان-ارزیابی-واگذاری-خدمات-کارشناس-مالی-و-اداری-خدمات-عمومی-فضای-سبز-و-تلفنخانه'>فراخوان ارزیابی واگذاری خدمات کارشناس مالی و اداری، خدمات عمومی فضای سبز و تلفنخانه / مناقصه, فراخوان ارزیابی واگذاری خدمات کارشناس مالی و اداری، خدمات عمومی فضای سبز و تلفنخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971160/مناقصه-عملیات-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971162/مناقصه-تهیه-حمل-و-نقل-نصب-و-راه-اندازی-آموزش-گارانتی--'>مناقصه تهیه، حمل و نقل، نصب و راه اندازی، آموزش، گارانتی... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تهیه، حمل و نقل، نصب و راه اندازی، آموزش، گارانتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971163/مناقصه-تامین-700-تن-گرانول'>مناقصه تامین 700 تن گرانول / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین 700 تن گرانول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971165/مناقصه-بین-المللی-خرید-ذرت-و-جو-دامی-نوبت-دوم'>مناقصه بین المللی  خرید ذرت و جو دامی- نوبت دوم  / آگهی مناقصات بین المللی, مناقصه بین المللی  خرید ذرت و جو دامی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971166/مناقصه-خرید-100-هزار-تن-ذرت-وارداتی-از-واردکنندگان-داخلی--تجدید--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 100 هزار تن ذرت وارداتی از واردکنندگان داخلی - تجدید - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه خرید 100 هزار تن ذرت وارداتی از واردکنندگان داخلی - تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971168/فراخوان-تنظیف-مونیتورینگ-بازدید-دوره-ای-و-مستندسازی--'>فراخوان تنظیف مونیتورینگ بازدید دوره ای و مستندسازی... / فراخوان، فراخوان تنظیف مونیتورینگ بازدید دوره ای و مستندسازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971170/مناقصه-خرید-کمپرسور-معدنی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید کمپرسور معدنی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید کمپرسور معدنی- نوبت دوم       </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971172/تجدید-مناقصه-تامین-خودروهای-استیجاری-حمل-و-نقل-درون-و-برون-شهری'>تجدید مناقصه تامین خودروهای استیجاری حمل و نقل درون و برون شهری   / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه تامین خودروهای استیجاری حمل و نقل درون و برون شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971175/مناقصه-خرید-HONEYWELL-DIFF-PRESSURE-TRANSMITTER--نوبت-دوم'>مناقصه خرید HONEYWELL DIFF PRESSURE TRANSMITTER - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید HONEYWELL DIFF PRESSURE TRANSMITTER - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971177/مناقصه-برون-سپاری-امور-خدماتی-نوبت-دوم'>مناقصه برون سپاری امور خدماتی- نوبت دوم   / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه برون سپاری امور خدماتی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971181/مناقصه-حمل-و-نقل-و-جمع-آوری-پسماند-و-خدمات-نظافتی-مکانیزه'>مناقصه حمل و نقل و جمع آوری پسماند و خدمات نظافتی مکانیزه  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه حمل و نقل و جمع آوری پسماند و خدمات نظافتی مکانیزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971182/تجدید-فراخوان-خرید-175-دستگاه-خودرو-امدادی'>تجدید فراخوان خرید 175 دستگاه خودرو امدادی / فراخوان تجدید مناقصه , تجدید فراخوان خرید 175 دستگاه خودرو امدادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971185/مناقصه-خرید-و-نصب-دو-دستگاه-آسانسور-10-نفره'>مناقصه خرید و نصب دو دستگاه آسانسور 10 نفره / مناقصه, مناقصه خرید و نصب دو دستگاه آسانسور 10 نفره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971187/مناقصه-عملیات-ساختمانی-ایستگاه-230-66-کیلوولت'>مناقصه عملیات ساختمانی ایستگاه 230/66 کیلوولت / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات ساختمانی ایستگاه 230/66 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971188/مناقصه-آسفالت-شهرک-های-مسکونی-96-8-16'>مناقصه آسفالت شهرک های مسکونی 96.8.16 / آگهی مناقصه , مناقصه آسفالت شهرک های مسکونی 96.8.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971189/مناقصه-خرید-تعداد-24-دستگاه-کانکس-دریافت-و-جمع-آوری-پسماندهای-خشک'>مناقصه خرید تعداد 24 دستگاه کانکس دریافت و جمع آوری پسماندهای خشک / آگهی مناقصه , مناقصه خرید تعداد 24 دستگاه کانکس دریافت و جمع آوری پسماندهای خشک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971195/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-واجد-شرایط-به-منظور-انجام-بارگیری-و-حمل-ضایعات-آهنی'>مناقصه انتخاب پیمانکار واجد شرایط به منظور انجام بارگیری و حمل ضایعات آهنی  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه انتخاب پیمانکار واجد شرایط به منظور انجام بارگیری و حمل ضایعات آهنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971204/مناقصه-خرید-و-حمل-و-بارگیری-تجهیزات-الکتریکی-تاسیسات-سرچاهی-تجدید--نوبت-دوم'>مناقصه خرید و حمل و بارگیری تجهیزات الکتریکی تاسیسات سرچاهی تجدید - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید و حمل و بارگیری تجهیزات الکتریکی تاسیسات سرچاهی تجدید - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971206/مناقصه-ارائه-خدمات-مربوط-به-نظافت-و-سرویس-آبدارخانه-نوبت-دوم'>مناقصه ارائه خدمات مربوط به نظافت و سرویس آبدارخانه -نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ,مناقصه ارائه خدمات مربوط به نظافت و سرویس آبدارخانه -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971208/مناقصه-حفاری-3-حلقه-چاه-به-روش-ضربه-ای-نوبت-دوم'>مناقصه حفاری 3 حلقه چاه به روش ضربه ای -نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه حفاری 3 حلقه چاه به روش ضربه ای -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971209/مناقصه-خرید-P-F-KENT--نوبت-دوم'>مناقصه خرید P/F: KENT  - نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه خرید P/F: KENT  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971210/مناقصه-خرید--نصب-و-راه-اندازی-سامانه-ثبت-تخلف-سرعت'>مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی سامانه ثبت تخلف سرعت  / مناقصه عمومی , مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی سامانه ثبت تخلف سرعت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971211/مناقصه-انجام-خدمات-نظارت-بر-عملیات-پیشروی-آماده-سازی-و-استخراج-ماده-معدنی-در-معدن-زغالسنگ'>مناقصه انجام خدمات نظارت بر  عملیات پیشروی، آماده سازی و استخراج ماده معدنی در معدن زغالسنگ / مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات نظارت بر  عملیات پیشروی، آماده سازی و استخراج ماده معدنی در معدن زغالسنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971212/فراخوان-ارزیابی-کیفی-مشاوران-مطالعه-میدانی-و-طراحی-دیوارهای-عایق-صوتی'>فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران مطالعه میدانی و طراحی دیوارهای عایق صوتی / آگهی ارزیابی کیفی مشاوران، فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران مطالعه میدانی و طراحی دیوارهای عایق صوتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971216/فراخوان-مناقصه-عملیات-تکمیلی-احداث-سدهای---تجدید'>فراخوان مناقصه عملیات تکمیلی احداث سدهای.... تجدید / فراخوان تجدید مناقصه , فراخوان مناقصه عملیات تکمیلی احداث سدهای.... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971220/مناقصه-عملیات-تخلیه--لایروبی--نوکنی-بازسازی-و-احداث-چاه-جذبی-و--'>مناقصه عملیات تخلیه ، لایروبی ، نوکنی بازسازی و احداث چاه جذبی و ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات تخلیه ، لایروبی ، نوکنی بازسازی و احداث چاه جذبی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971222/فراخوان-بین-المللی-جذب-تسهیلات-مالی-سرمایه-چارچوب-Off-Take---نوبت-دوم'>فراخوان بین المللی جذب تسهیلات مالی سرمایه چارچوب Off-Take ... نوبت دوم / فراخوان بین المللی، فراخوان بین المللی جذب تسهیلات مالی سرمایه چارچوب Off-Take ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971224/مناقصه-عملیات-اجرایی-فاز-اول-کانال-فرامنطقه-ای-خاوران'>مناقصه عملیات اجرایی فاز اول کانال فرامنطقه ای خاوران / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرایی فاز اول کانال فرامنطقه ای خاوران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971225/فراخوان-مناقصه-حمل-45000-تن-بنزن--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه حمل 45000 تن بنزن... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه حمل 45000 تن بنزن ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971229/مناقصه-محیط-کشت-سلولی-و-مواد-مورد-نیاز-کشت-سلول-نوبت-دوم'>مناقصه  محیط کشت سلولی و مواد مورد نیاز کشت سلول نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  محیط کشت سلولی و مواد مورد نیاز کشت سلول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971231/مناقصه-تجدید-خرید-کفپوش-ضربه-گیر-آجدار'>مناقصه تجدید خرید کفپوش ضربه گیر آجدار / مناقصه عمومی, مناقصه تجدید خرید کفپوش ضربه گیر آجدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971233/مناقصه-قطعات-یدکی-کمپرسور-DRESSER-RAND--نوبت-دوم'>مناقصه قطعات یدکی کمپرسور DRESSER RAND - نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران، مناقصه قطعات یدکی کمپرسور DRESSER RAND - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971236/فراخوان-مناقصه-ساخت-دو-عدد-سازه-sub-base-و-متعلقات-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه ساخت دو عدد سازه sub base و متعلقات نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه ساخت دو عدد سازه sub base و متعلقات نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971241/مناقصه-قطعات-یدکی-تجهیزات-اندازه-گیری-آلودگی-هوا'>مناقصه قطعات یدکی تجهیزات اندازه گیری آلودگی هوا / منقاصه, مناقصه قطعات یدکی تجهیزات اندازه گیری آلودگی هوا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971242/مناقصه-اصلاح-لوله-کشی-مخازن-سوخت-هوایی-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه اصلاح لوله کشی مخازن سوخت هوایی تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه اصلاح لوله کشی مخازن سوخت هوایی تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971245/مناقصه-آماده-سازی-بخشی-از-راه-دسترسی-و--'>مناقصه آماده سازی بخشی از راه دسترسی و ... / آگهی مناقصات , مناقصه آماده سازی بخشی از راه دسترسی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971246/مناقصه-خرید-دستگاه-رادار-نفوذی-زمین-GPR'>مناقصه خرید دستگاه رادار نفوذی زمین GPR / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه خرید دستگاه رادار نفوذی زمین GPR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971250/مناقصه-واگذاری-فعالیت-های-مرتبط-با-سیستم-یکپارچه-در-خصوص-فروش-انشعاب-و---'>مناقصه واگذاری فعالیت های مرتبط با سیستم یکپارچه در خصوص فروش انشعاب و .... / مناقصه ، مناقصه واگذاری فعالیت های مرتبط با سیستم یکپارچه در خصوص فروش انشعاب و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971252/آگهی-انتخاب-مشاور-طراح-احداث-آسانسور'>آگهی انتخاب مشاور  طراح احداث آسانسور / آگهی انتخاب مشاور ،آگهی انتخاب مشاور  طراح احداث آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971253/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-خط-کشی-در-سطح-معابر'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای خط کشی در سطح معابر  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه مصالح و اجرای خط کشی در سطح معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971257/مناقصه-طراحی-و-پیاده-سازی-نرم-افزار-مدیریت-مجموعه-ها'>مناقصه طراحی و پیاده سازی نرم افزار مدیریت مجموعه ها / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  طراحی و پیاده سازی نرم افزار مدیریت مجموعه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971258/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-کامیون-چاه-پیمایی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید یک دستگاه کامیون چاه پیمایی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه خرید یک دستگاه کامیون چاه پیمایی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971259/ارزیابی-کیفی-آماده-سازی-اراضی-200-هکتاری-و-زیرسازی-معابر'>ارزیابی کیفی آماده سازی اراضی 200 هکتاری و زیرسازی معابر  / مناقصه عمومی، ارزیابی کیفی آماده سازی اراضی 200 هکتاری و زیرسازی معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971262/مناقصه-خدمات-بروکری-و-اجاره-کشتی-برای-حمل-مواد-پتروشیمی---نوبت-دوم'>مناقصه خدمات بروکری و اجاره کشتی برای حمل مواد پتروشیمی ... نوبت دوم / مناقصه, مناقصه خدمات بروکری و اجاره کشتی برای حمل مواد پتروشیمی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971263/فراخوان-اجرای-فاز-تکمیلی-طرح-توسعه-مهمانسرای---نوبت-دوم'>فراخوان اجرای فاز تکمیلی طرح توسعه مهمانسرای.... نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان اجرای فاز تکمیلی طرح توسعه مهمانسرای.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971266/فراخوان-مناقصه-عملیات-نگهداری-و-راهبری-و-تعمیرات-جاری-شبکه-های-گاز'> فراخوان مناقصه عملیات نگهداری و راهبری و تعمیرات جاری شبکه های گاز  / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی , فراخوان مناقصه عملیات نگهداری و راهبری و تعمیرات جاری شبکه های گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971270/مناقصه-خرید-12-دستگاه-خودروی-آتشنشانی-و-نجات--96-08-16'>مناقصه خرید 12 دستگاه خودروی آتشنشانی و نجات ...96.08.16 / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید 12 دستگاه خودروی آتشنشانی و نجات ...96.08.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971272/مناقصه-امور-تهیه--طبخ-و-توزیع-غذای-بیمارستان'>مناقصه امور تهیه ، طبخ و توزیع غذای بیمارستان  / آگهی مناقصه , مناقصه امور تهیه ، طبخ و توزیع غذای بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971274/فراخوان-احداث-مجتمع-فرهنگی--اداری-و-تجاری'>فراخوان احداث مجتمع فرهنگی ، اداری و تجاری / آگهی فراخوان , فراخوان احداث مجتمع فرهنگی ، اداری و تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971278/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-و-نظافت'>مناقصه واگذاری امور خدمات و نظافت / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور خدمات و نظافت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971280/تجدید-مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-دیتالاگر-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید، نصب و راه اندازی دیتالاگر نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه خرید، نصب و راه اندازی دیتالاگر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971281/تجدید-مناقصه-تهیه-شیرآلات-و-اتصالات-مورد-نیاز-پروژه-شبکه-اصلی'>تجدید مناقصه تهیه شیرآلات و اتصالات مورد نیاز پروژه شبکه اصلی  / تجدید مناقصه , فتجدید مناقصه تهیه شیرآلات و اتصالات مورد نیاز پروژه شبکه اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971284/مناقصه-برگزاری-دوره-های-آموزشی-شغلی--تخصصی-نوبت-دوم'>مناقصه برگزاری دوره های آموزشی شغلی - تخصصی  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه برگزاری دوره های آموزشی شغلی - تخصصی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971287/مناقصه-عمومی-تعداد-سه-میلیون-اسید-نمای-باتری'>مناقصه عمومی تعداد سه میلیون اسید نمای باتری / مناقصه عمومی، مناقصه عمومی تعداد سه میلیون اسید نمای باتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971288/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-چیلر-تراکمی-اسکرو-هوا-خنک-و--'>مناقصه خرید یک دستگاه چیلر تراکمی اسکرو هوا خنک و ... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه خرید یک دستگاه چیلر تراکمی اسکرو هوا خنک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971290/مناقصه-آبلیمو-عسل-مربا-حلواشکری-و--نوبت-دوم'>مناقصه آبلیمو، عسل، مربا، حلواشکری و... نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه آبلیمو، عسل، مربا، حلواشکری و... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971292/تجدید-فراخوان-اجرای-پروژه-مراقبت-و-نگهداری-جنگلکاریهای-سنواتی'>تجدید فراخوان اجرای پروژه مراقبت و نگهداری جنگلکاریهای سنواتی / تجدید فراخوان ,فراخوان اجرای پروژه مراقبت و نگهداری جنگلکاریهای سنواتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971294/مناقصه-خرید-لوازم-شبکه-(کابل-مسی-کابل-خودنگهدار-سیم-آلومینیوم)-تمدید'>مناقصه خرید لوازم شبکه (کابل مسی، کابل خودنگهدار، سیم آلومینیوم) تمدید / آگهی تمدید مناقصه عمومی , مناقصه خرید لوازم شبکه (کابل مسی، کابل خودنگهدار، سیم آلومینیوم) تمدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971295/مناقصه-سرمایه-گذار-جهت-تامین-تجهیزات-صنایع-نفت-گاز-پتروشیمی'>مناقصه سرمایه گذار جهت تامین تجهیزات صنایع نفت گاز پتروشیمی / مناقصه, مناقصه سرمایه گذار جهت تامین تجهیزات صنایع نفت گاز پتروشیمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971296/مناقصه-تامین-متریال--طبخ-و-توزیع-غذای-کارکنان-و--'>مناقصه تامین متریال ، طبخ و توزیع غذای کارکنان و ... / آگهی مناقصه عمومی ,  مناقصه تامین متریال ، طبخ و توزیع غذای کارکنان و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971297/فراخوان-سرمایه-گذاری-به-منظور-احداث-و-بهره-برداری-خطوط-لوله-انتقال-نوبت-دوم'>فراخوان سرمایه گذاری به منظور احداث و بهره برداری خطوط لوله انتقال نوبت دوم  / فراخوان شناسایی  ، فراخوان سرمایه گذاری به منظور احداث و بهره برداری خطوط لوله انتقال نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971304/مناقصه-خدمات-پیمانکاری-(طرح-آبرسانی-و-اصلاح-و-توسعه-شبکه'>مناقصه خدمات پیمانکاری (طرح آبرسانی و اصلاح و توسعه شبکه / فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه خدمات پیمانکاری (طرح آبرسانی و اصلاح و توسعه شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971305/مناقصه-انجام-امور-خدمات-شهری-مناطق'>مناقصه انجام امور خدمات شهری مناطق  / آگهی مناقصه عمومی ,  مناقصه انجام امور خدمات شهری مناطق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971306/مناقصه-تجدید-بازسازی-دیوار-ساحلی'>مناقصه تجدید بازسازی دیوار ساحلی / مناقصه, مناقصه تجدید بازسازی دیوار ساحلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971308/مناقصه-خرید-سیم-هادی-برای-خطوط'>مناقصه خرید سیم هادی برای خطوط  / مناقصه, مناقصه خرید سیم هادی برای خطوط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971311/مناقصه-خرید-15000-عدد-مقره-سوزنی-سیلیکونی-و--'>مناقصه خرید 15000 عدد مقره سوزنی سیلیکونی و ... / آگهی مناقصه های عمومی, مناقصه خرید 15000 عدد مقره سوزنی سیلیکونی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971312/فراخوان-شناسایی-شرکت-مهندسین-مشاور---نوبت-دوم'>فراخوان شناسایی شرکت مهندسین مشاور ...  نوبت دوم / فراخوان، فراخوان شناسایی شرکت مهندسین مشاور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971313/مناقصه-خرید-تعداد-یکدستگاه-خودروی-آمبولانس'>مناقصه خرید تعداد یکدستگاه خودروی آمبولانس / مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد یکدستگاه خودروی آمبولانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971314/مناقصه-اجرای-گذر-شهید-شاهمیری'>مناقصه اجرای گذر شهید شاهمیری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای گذر شهید شاهمیری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971315/مناقصه-خدمات-پیمانکاری-طرح-شبکه-جمع-آوری-و-تصفیه-خانه'>مناقصه  خدمات پیمانکاری طرح شبکه جمع آوری و تصفیه خانه / فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه  خدمات پیمانکاری طرح شبکه جمع آوری و تصفیه خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971318/مناقصه-نظافت-رفت-و-روب-و-جمع-آوری-زباله--نوبت-دوم'>مناقصه نظافت، رفت و روب و جمع آوری زباله - نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه نظافت، رفت و روب و جمع آوری زباله - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971320/مناقصه-خرید-تعداد-30-عدد-ولودیس-شارژ-CO2'>مناقصه خرید تعداد 30 عدد ولودیس شارژ CO2 / مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد 30 عدد ولودیس شارژ CO2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971324/مناقصه-سرویس-و-نگهداری-تعمیر-و-تعویض-کلیه-قطعات-یدکی-تجهیزات-رایانه-ای--نوبت-دوم'>مناقصه سرویس و نگهداری، تعمیر و تعویض کلیه قطعات یدکی تجهیزات رایانه ای - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه سرویس و نگهداری، تعمیر و تعویض کلیه قطعات یدکی تجهیزات رایانه ای - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971325/مناقصه-تکمیل-شبکه-توزیع-آب-و-انشعابات-خانگی-پایگاه-چهارم-شکاری--نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل شبکه توزیع آب و  انشعابات خانگی پایگاه چهارم شکاری... نوبت دوم  / آگهی استعلام ارزیابی کیفی مناقصات، مناقصه تکمیل شبکه توزیع آب و  انشعابات خانگی پایگاه چهارم شکاری...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971327/مناقصه-احداث-و-بهسازی-و-آسفالت-راههای-روستایی-نوبت-دوم'>مناقصه احداث و بهسازی و آسفالت راههای روستایی نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه مناقصه احداث و بهسازی و آسفالت راههای روستایی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971329/مناقصه-احداث-مسیر-ورودی-به-ایستگاه-تقویت-فشار-گاز-نوبت-دوم'>مناقصه احداث مسیر ورودی به ایستگاه تقویت فشار گاز- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث مسیر ورودی به ایستگاه تقویت فشار گاز- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971332/مناقصه-امور-خدماتی-شهرداری-مناطق-و-سازمان-های-وابسته-نوبت-دوم'>مناقصه امور خدماتی شهرداری مناطق و سازمان های وابسته- نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه امور خدماتی شهرداری مناطق و سازمان های وابسته- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971335/مناقصه-تهیه--حمل--نصب-و-تعمیر-و-مرمت-و-حفاظ-گاردریل'>مناقصه تهیه ، حمل ، نصب و تعمیر و مرمت و حفاظ گاردریل / آگهی مناقصه عمومی, تهیه ، حمل ، نصب و تعمیر و مرمت و حفاظ گاردریل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971338/مناقصه-خرید-مقدار-15170-متر-لوله-پلی-اتیلن-آب---تجدید--نوبت-دوم'>مناقصه خرید مقدار 15170 متر لوله پلی اتیلن آب ... تجدید - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید مقدار 15170 متر لوله پلی اتیلن آب .تجدید - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971339/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-کوانتومتر'>مناقصه خرید یک دستگاه کوانتومتر  / آگهی شناسایی پیمانکار, مناقصه خرید یک دستگاه کوانتومتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971343/مناقصه-امور-رفت-و-روب--جمع-آوری-زباله--نگهداری-فضای-سبز-شهری-و-سایر-خدمات-عمرانی'>مناقصه امور رفت و روب ، جمع آوری زباله ، نگهداری فضای سبز شهری و سایر خدمات عمرانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه امور رفت و روب ، جمع آوری زباله ، نگهداری فضای سبز شهری و سایر خدمات عمرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971347/فراخوان-GAS-TURBINE-ZORYA--GAS-COMPRESSOR-SUMY--نوبت-دوم'>فراخوان GAS TURBINE ZORYA & GAS COMPRESSOR SUMY - نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران، فراخوان GAS TURBINE ZORYA & GAS COMPRESSOR SUMY - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971348/مناقصه-عملیات-احداث-دو-باب-مخزن-60-مترمکعبی-تنگ-سهران-و--'>مناقصه عملیات احداث دو باب مخزن 60 مترمکعبی تنگ سهران و ... / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه عملیات احداث دو باب مخزن 60 مترمکعبی تنگ سهران و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971351/مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی-به-باقیمانده-گاورود--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به باقیمانده گاورود - نوبت دوم  / آگهی مناقصه یک مرحله ای, مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به باقیمانده گاورود - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971353/مناقصه-اجرای-عملیات-آسفالت-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات آسفالت نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه اجرای عملیات آسفالت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971355/فراخوان-استعلام-ارائه-خدمات-مکانیک--الکترونیک---'>فراخوان استعلام ارائه خدمات مکانیک , الکترونیک , ... / فراخوان استعلام ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان استعلام ارائه خدمات مکانیک , الکترونیک , ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971356/مناقصه-عملیات-احداث-مخزن-500-متر-مکعبی-و-دوباب-مخزن-200-متر-مکعبی'>مناقصه عملیات احداث مخزن 500 متر مکعبی و دوباب مخزن 200 متر مکعبی / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه عملیات احداث مخزن 500 متر مکعبی و دوباب مخزن 200 متر مکعبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971359/مناقصه-پروژه-احداث-ساختمان-آموزشگاه-و-خوابگاه'>مناقصه پروژه احداث ساختمان آموزشگاه و خوابگاه / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه پروژه احداث ساختمان آموزشگاه و خوابگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971361/مناقصه-تامین--نصب-و-راه-اندازی-2-دستگاه-پکیج-یونیت-و--'>مناقصه تامین ، نصب و راه اندازی 2 دستگاه پکیج یونیت و ... / آگهی مناقصه , مناقصه تامین ، نصب و راه اندازی 2 دستگاه پکیج یونیت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971362/تجدید-مناقصه-پروژه-اجرای-لکه-گیری-درزگیری-روکش-راه-های-حوزه-استحفاظی'>تجدید مناقصه پروژه اجرای لکه گیری، درزگیری، روکش راه های حوزه استحفاظی  / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه پروژه اجرای لکه گیری، درزگیری، روکش راه های حوزه استحفاظی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971365/مناقصه-تکمیل-کتابخانه-عمومی'>مناقصه تکمیل کتابخانه عمومی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل کتابخانه عمومی دهدشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971366/مناقصه-انجام-خدمات-امداد-بهره-برداری-گازبانی---نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات امداد، بهره برداری، گازبانی...- نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات امداد، بهره برداری، گازبانی...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971368/مناقصه-تهیه-و-تحویل-4-دستگاه-منبع-کویلی-آب-گرم--'>مناقصه تهیه و تحویل 4 دستگاه منبع کویلی آب گرم.... / آگهی مناقصه , مناقصه تهیه و تحویل 4 دستگاه منبع کویلی آب گرم....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971370/فراخوان-مناقصه-مربوط-به-احداث-جاده-و-محل-چاه-غرب-025--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه مربوط به احداث جاده و محل چاه غرب 025 - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه مربوط به احداث جاده و محل چاه غرب 025 - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971371/مناقصه-تعمیرات-اساسی-و-تامین-قطعات-یدکی-چهار-دستگاه-کامیون-آتش-نشانی-تجدید'>مناقصه تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی چهار دستگاه کامیون آتش نشانی تجدید  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی چهار دستگاه کامیون آتش نشانی تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971372/مناقصه-تهیه-و-تحویل-23-قلم-اتصالات-جوشی'>مناقصه تهیه و تحویل 23 قلم اتصالات جوشی / آگهی مناقصه , مناقصه تهیه و تحویل 23 قلم اتصالات جوشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971373/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-تنقیه-احداث-رادیه-برید-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای عملیات تنقیه، احداث رادیه برید- نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی,مناقصه اجرای عملیات تنقیه، احداث رادیه برید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971375/تجدید-مناقصه-خرید-مقره-های-کاپوزیت-120-کیلو-نیوتنی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید مقره های کاپوزیت 120 کیلو نیوتنی- نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه خرید مقره های کاپوزیت 120 کیلو نیوتنی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971376/مناقصه-تهیه-و-تحویل-11-قلم-لوازم-برقی'>مناقصه تهیه و تحویل 11 قلم لوازم برقی / آگهی مناقصه , مناقصه تهیه و تحویل 11 قلم لوازم برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971379/مناقصه-تهیه-و-تحویل-8-دستگاه-تابلوی-برق-ایستاده'> مناقصه تهیه و تحویل 8 دستگاه تابلوی برق ایستاده / آگهی مناقصه , مناقصه تهیه و تحویل 8 دستگاه تابلوی برق ایستاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971380/مناقصه-Parts-for-hailan-measuring-welle-drillrng-mwd---نوبت-دوم'>مناقصه  Parts for hailan measuring welle drillrng mwd  ... نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه  Parts for hailan measuring welle drillrng mwd  ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971382/تجدید-مناقصه-تعمیرات-اساسی-و-تامین-قطعات-یدکی-چهار-دستگاه-کامیون-آتش-نشانی'>تجدید مناقصه تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی چهار دستگاه کامیون آتش نشانی / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی چهار دستگاه کامیون آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971383/مناقصه-اجرای-احداث-ساختمان-دهیاری-نوبت-دوم-مرحله-دوم'>مناقصه اجرای احداث ساختمان دهیاری نوبت دوم مرحله دوم / مناقصه عمومی , مناقصه اجرای احداث ساختمان دهیاری نوبت اول مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971386/فراخوان-اجرای-کلیه-پروژه-های-ساختمانی'>فراخوان  اجرای کلیه پروژه های ساختمانی / فراخوان ارزیابی کیفی، فراخوان  اجرای کلیه پروژه های ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971387/مناقصه-انجام-خدمات-نگهبانی-و-حفاظت-فیزیکی--نوبت-دوم'>مناقصه  انجام خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی  -نوبت دوم / آگهی فراخوان, مناقصه  انجام خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی  -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971388/فراخوان-برونسپاری-واحدهای-درمانی'>فراخوان برونسپاری واحدهای درمانی / آگهی فراخوان , فراخوان برونسپاری واحدهای درمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971389/فراخوان-خدمات-بیمه-ای-اعضای-سازمان'>فراخوان خدمات بیمه ای اعضای سازمان / آگهی فراخوان عمومی,فراخوان خدمات بیمه ای اعضای سازمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971391/تجدید-مناقصه-پخت-و-پخش-آسفالت-معابر-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه پخت و پخش آسفالت معابر- نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه، تجدید مناقصه پخت و پخش آسفالت معابر- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971392/مناقصه-خرید-کیسه-آرد'>مناقصه خرید کیسه آرد / آگهی مناقصه , مناقصه خرید کیسه آرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971393/مناقصه-خرید-150000-شاخه-پیوندک-گردو-جهت-اصلاح-باغات-گردو---نوبت-دوم'>مناقصه خرید 150000 شاخه پیوندک گردو جهت اصلاح باغات گردو ... نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه خرید 150000 شاخه پیوندک گردو جهت اصلاح باغات گردو ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971395/فراخوان-انجام-امور-عملیات-نگهداری-راههای-اصلی--فرعی-و-روستایی-و--'>فراخوان انجام امور عملیات نگهداری راههای اصلی ، فرعی و روستایی و ... / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان انجام امور عملیات نگهداری راههای اصلی ، فرعی و روستایی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971397/تجدید-مناقصه-خرید-کنتور-توربینی-و-تصحیح-کننده'>تجدید مناقصه خرید کنتور توربینی و تصحیح کننده  / آگهی برگزاری مناقصه عمومی (ارزیابی کیفی و فنی ) , تجدید مناقصه خرید کنتور توربینی و تصحیح کننده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971401/فراخوان-مناقصه-تهیه-تجهیزات-و-اجرای-شبکه-20-کیلوولت-خروجی-سه-مداره--'>فراخوان مناقصه تهیه تجهیزات و اجرای شبکه 20 کیلوولت خروجی سه مداره... / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه تهیه تجهیزات و اجرای شبکه 20 کیلوولت خروجی سه مداره...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971402/مناقصه-جمع-آوری-سگهای-ولگرد-شهر'>مناقصه جمع آوری سگهای ولگرد شهر / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه جمع آوری سگهای ولگرد شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971403/مناقصه-Parts-for-froum-torque-gauge-with-tension-load-نوبت-دوم'>مناقصه Parts for froum torque gauge with tension load -نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه Parts for froum torque gauge with tension load -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971405/آگهی-ارزیابی-کیفی-مناقصه-گران-استقرار-دائمی-یک-فروند-بالگرد-جهت-ارایه-خدمات'>آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران استقرار دائمی یک فروند بالگرد جهت ارایه خدمات  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران استقرار دائمی یک فروند بالگرد جهت ارایه خدمات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971408/مناقصه-واگذاری-پروژه-های-عمرانی-از-قبیل-گابیون-بندی-و--'>مناقصه واگذاری پروژه های عمرانی از قبیل گابیون بندی و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری پروژه های عمرانی از قبیل گابیون بندی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971411/فراخوان-بازسازی-و-تعمیرات-اساسی-بوژی-6-10-محور'>فراخوان بازسازی و تعمیرات اساسی بوژی 6+10 محور / فراخوان ارزیابی کیفی,فراخوان بازسازی و تعمیرات اساسی بوژی 6+10 محور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971414/مناقصه-لودر-کمپرسی-و-بابکت'>مناقصه لودر، کمپرسی و بابکت / مناقصه, مناقصه لودر، کمپرسی و بابکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971418/فراخوان-طراحی-و-اجرا-المان-های-ویژه-گل-یا-گلجای'>فراخوان طراحی و اجرا المان های ویژه گل یا گلجای / آگهی فراخوان , فراخوان طراحی و اجرا المان های ویژه گل یا گلجای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971420/مناقصه-تفکیک-زباله-های-شهری-و-حق-جمع-آوری-زباله-خشک'>مناقصه تفکیک زباله های شهری و حق جمع آوری زباله خشک / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تفکیک زباله های شهری و حق جمع آوری زباله خشک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971426/مناقصه-جدول-گذاری-شامل-عملیات-تخریب-عملیات-خاکی-و-قالب-بندی--نوبت-دوم'>مناقصه جدول گذاری شامل عملیات تخریب، عملیات خاکی و قالب بندی... نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه جدول گذاری شامل عملیات تخریب، عملیات خاکی و قالب بندی...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971427/مناقصه-ارائه-خدمات-نگهداری-سرویس-و-تعمیرات-تجهیزات-خشکی'>مناقصه ارائه خدمات نگهداری، سرویس و تعمیرات تجهیزات خشکی / آگهی مناقصه، مناقصه ارائه خدمات نگهداری، سرویس و تعمیرات تجهیزات خشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971432/مناقصه-طراحی--خرید--نصب--تست-و-راه-اندازی-سیستم-دیتالاگر-و--'>مناقصه طراحی ، خرید ، نصب ، تست و راه اندازی سیستم دیتالاگر و ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه طراحی ، خرید ، نصب ، تست و راه اندازی سیستم دیتالاگر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971434/تجدید-مناقصه-اجرای-آبیاری-و-فضای-سبز-بوستان-و--'>تجدید مناقصه اجرای آبیاری و فضای سبز بوستان و ... / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه اجرای آبیاری و فضای سبز بوستان و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971437/مناقصه-ارائه-خدمات-مشاوره-تهیه-طرح-جامع-و-کالبدی-منطقه-ویژه-اقتصادی'>مناقصه ارائه خدمات مشاوره تهیه طرح جامع و کالبدی منطقه ویژه اقتصادی  / مناقصه, مناقصه ارائه خدمات مشاوره تهیه طرح جامع و کالبدی منطقه ویژه اقتصادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971438/مناقصه-اجرای-عملیات-زیرسازی-و-آسفالت-معابر'>مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت معابر  / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971441/مناقصه-اجرای-جدول-کانیو-پیاده-رو-سازی-بتنی---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای جدول کانیو پیاده رو سازی بتنی ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای جدول کانیو پیاده رو سازی بتنی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971443/فراخوان-عمومی-جذب-سرمایه-گذار-نوبت-اول'>فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار نوبت اول / فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971445/مناقصه-احداث-خط-انتقال-آب-آشامیدنی-از-چاه-ها-به-تاسیسات-آبرسانی-و---(نوبت-دوم)'>مناقصه احداث خط انتقال آب آشامیدنی  از چاه ها به تاسیسات آبرسانی و ... (نوبت دوم) / آگهی مناقصات, مناقصه احداث خط انتقال آب آشامیدنی ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971454/مناقصه-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوایی-مراکز-شهری'>مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی مراکز شهری / آگهی مناقصه, مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی مراکز شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971456/مناقصه-تغییر-بخشی-از-شبکه-های-برق-فشار-متوسط-هوایی-به-زمینی'>مناقصه تغییر بخشی از شبکه های برق فشار متوسط هوایی به زمینی / مناقصه عمومی ، مناقصه تغییر بخشی از شبکه های برق فشار متوسط هوایی به زمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971459/مناقصه-عملیات-ساخت--حمل-و-نصب-اسکلت-جوشی'>مناقصه عملیات ساخت ، حمل و نصب اسکلت جوشی / مناقصه , مناقصه عملیات ساخت ، حمل و نصب اسکلت جوشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971460/مناقصه-تهیه-مواد-و-ساخت-قابهای-دیفیوزر-برج-خنک-کن'>مناقصه تهیه مواد و ساخت قابهای دیفیوزر برج خنک کن  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه مواد و ساخت قابهای دیفیوزر برج خنک کن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971461/فراخوان-انجام-امور-بیمه-تکمیلی-و-درمان'>فراخوان انجام امور بیمه تکمیلی و درمان / آگهی فراخوان, فراخوان انجام امور بیمه تکمیلی و درمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971463/مناقصه-خط-انتقال-بین-مخزن-آبشار-تا-مخزن-1-و-2-و--'>مناقصه خط انتقال بین مخزن آبشار تا مخزن 1 و 2 و ... / آگهی مناقصه , مناقصه خط انتقال بین مخزن آبشار تا مخزن 1 و 2 و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971468/مناقصه-خرید-140-تن-لوله-پلی-اتیلن'>مناقصه خرید 140 تن لوله پلی اتیلن  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید 140 تن لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971470/مناقصه-واگذاری-امانی-خودروهای-سنگین'>مناقصه واگذاری امانی خودروهای سنگین  / آگهی مناقصه های عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری امانی خودروهای سنگین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971472/تجدید-مناقصه-واگذاری-عملیات-مربوط-به-برون-سپاری-بهره-برداری-و-اتفاقات-و-خدمات-مشترکین-نوبت-اول'>تجدید مناقصه واگذاری عملیات مربوط به برون سپاری بهره برداری و اتفاقات و خدمات مشترکین نوبت اول / تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای, تجدید مناقصه واگذاری عملیات مربوط به برون سپاری بهره برداری و اتفاقات و خدمات مشترکین نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971474/تجدید-مناقصه-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوایی-توام-با-نگهداری-تلفن-همگانی'>تجدید مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی توام با نگهداری تلفن همگانی / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی توام با نگهداری تلفن همگانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971480/مناقصه-تعداد-240-000-عدد-دریپر-با-مارک-های-یورو-دریپ-یا-ایریتگ-4-لیتری'>مناقصه تعداد 240.000 عدد دریپر با مارک های یورو دریپ یا ایریتگ 4 لیتری / آگهی مناقصهف مناقصه تعداد 240.000 عدد دریپر با مارک های یورو دریپ یا ایریتگ 4 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971481/مناقصه-عملیات-تکمیلی-ساختمان-اداری-تهیه-و-نصب-علمک-گاز-اجرای-بخشی-از-شبکه-توزیع-آب--'>مناقصه عملیات تکمیلی ساختمان اداری، تهیه و نصب علمک گاز، اجرای بخشی از شبکه توزیع آب... / ممناقصه, مناقصه عملیات تکمیلی ساختمان اداری، تهیه و نصب علمک گاز، اجرای بخشی از شبکه توزیع آب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971485/مناقصه-عملیات-تکمیل-مجتمع-تجاری-و-اداری-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات تکمیل مجتمع تجاری و اداری- نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه عملیات تکمیل مجتمع تجاری و اداری- نوبت  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971490/فراخوان-پروژه-احداث-راه-روستایی'>فراخوان پروژه احداث راه روستایی / آگهی فراخوان , فراخوان پروژه احداث راه روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971494/تجدید-مناقصه-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوایی-توام-با-نگهداری-تلفن-همگانی'>تجدید مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی توام با نگهداری تلفن همگانی / آگهی مناقصه یک مرحله ای , تجدید مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی توام با نگهداری تلفن همگانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971497/اصلاحیه-مناقصه-اجرای-عملیات-زیرسازی-و-روسازی'>اصلاحیه مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و روسازی  / اصلاحیه مناقصه ,مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و روسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971498/تجدید-مناقصه-نگهداری-شبكه-كابل-و-هوایی-توام-با-نگهداری-تلفن-همگانی'>تجدید مناقصه نگهداری شبكه كابل و هوایی توام با نگهداری تلفن همگانی / آگهی تجدید مناقصه یک مرحله ای, تجدید مناقصه نگهداری شبكه كابل و هوایی توام با نگهداری تلفن همگانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971507/مناقصه-اجراء-کانیوا-و-جدول-خیابان'>مناقصه اجراء کانیوا و جدول خیابان / مناقصه عمومی, مناقصه اجراء کانیوا و جدول خیابان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971510/استعلام-فراخوان-استعلام-قیمت-واگذاری-واحد-خونگیری'>استعلام فراخوان استعلام قیمت واگذاری واحد خونگیری / مناقصه, استعلام فراخوان استعلام قیمت واگذاری واحد خونگیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971511/مناقصه-آسفالت-شهرداری-نجف-شهر'>مناقصه آسفالت شهرداری نجف شهر  / آگهی مناقصه عمومی  , مناقصه  آسفالت شهرداری نجف شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971516/مناقصه-خرید-68-کولر-وست-پوینت-12000-سرمایشی'>مناقصه خرید 68 کولر وست پوینت 12000 سرمایشی / مناقصه خرید 68 کولر وست پوینت 12000 سرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971523/مناقصه-جمع-آوری-زباله--تنظیف-معابر-و-جداول-سطح-شهر'>مناقصه جمع آوری زباله ، تنظیف معابر و جداول سطح شهر / آگهی مناقصه , مناقصه جمع آوری زباله ، تنظیف معابر و جداول سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971524/مناقصه-خرید-60-کمد-6-درب-دانشجویی'>مناقصه خرید 60 کمد 6 درب دانشجویی / مناقصه خرید 60 کمد 6 درب دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971526/تجدید-مناقصه-واگذاری-امور-آرامستان'>تجدید مناقصه واگذاری امور آرامستان   / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه واگذاری امور آرامستان  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971529/تجدید-مناقصه-جمع-آوری-سد-معبر-سطح-شهر'>تجدید مناقصه جمع آوری سد معبر سطح شهر / آگهی تجدید مناقصه، تجدید مناقصه جمع آوری سد معبر سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971531/مناقصه-جمع-آوری-زباله--تنظیف-معابر-و-جداول-سطح-شهر-18-96'>مناقصه جمع آوری زباله ، تنظیف معابر و جداول سطح شهر 18-96 / مناقصه, مناقصه جمع آوری زباله ، تنظیف معابر و جداول سطح شهر 18-96</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971537/مناقصه-تهیه-مواد-اولیه--طبخ-و-توزیع-غذای-دانشجویی'>مناقصه تهیه مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذای دانشجویی / مناقصه ،  مناقصه تهیه مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذای دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971541/مناقصه-عملیات-تخلیه-خاک-از-کشتی-و-بارگیری-در-کامیون'>مناقصه عملیات تخلیه خاک از کشتی و بارگیری در کامیون / مناقصه، مناقصه عملیات تخلیه خاک از کشتی و بارگیری در کامیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971542/تجدید-مناقصه-عملیات-اجرایی-پروژه-رنگ-آمیزی-تک-لبه-ها-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات اجرایی پروژه رنگ آمیزی تک لبه ها نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات اجرایی پروژه رنگ آمیزی تک لبه ها نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971544/مناقصه-تکمیل-ساختمان-کانون-فرهنگی-تربیتی-نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل ساختمان کانون فرهنگی، تربیتی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه تکمیل ساختمان کانون فرهنگی، تربیتی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971545/مناقصه-عملیات-اصلاح-هندسی-تقاطع---تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اصلاح هندسی تقاطع ... تجدید  نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات اصلاح هندسی تقاطع ... تجدید  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971546/مناقصه-عملیات-حمل-خاک'>مناقصه عملیات حمل خاک  / مناقصه، مناقصه عملیات حمل خاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971549/مناقصه-استخراج-و-حمل-مواد-معدنی'>مناقصه استخراج و حمل مواد معدنی / مناقصه ،  مناقصه استخراج و حمل مواد معدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971553/مناقصه-اجرای-عملیات-خاکی'>مناقصه اجرای عملیات خاکی / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات خاکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971554/مناقصه-تامین-وسیله-ایاب-و-ذهاب-نوبت-دوم'>مناقصه تامین وسیله ایاب و ذهاب نوبت دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه تامین وسیله ایاب و ذهاب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971561/مناقصه-تامین-یکدستگاه-بالابر-لیفتراک-نوبت-دوم'>مناقصه تامین یکدستگاه بالابر لیفتراک- نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه تامین یکدستگاه بالابر لیفتراک- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971564/مناقصه-تجدید-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-محدوده-F'>مناقصه تجدید عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده F  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تجدید عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده F </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971572/فراخوان-آسفالت-طرح-هادی-روستایی'>فراخوان آسفالت طرح هادی روستایی / فراخوان مناقصه,فراخوان آسفالت طرح هادی روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971573/مناقصه-اجرای-آسفالت-بیندر-با-دانه-بندی-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای آسفالت بیندر با دانه بندی نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای آسفالت بیندر با دانه بندی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971576/مناقصه-تکمیل-مدرسه-8-کلاسه-تجدید-مرحله-پنجم-نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل مدرسه 8 کلاسه تجدید مرحله پنجم نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه یک مرحله ای عمومی , مناقصه تکمیل مدرسه 8 کلاسه تجدید مرحله پنجم نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971578/استعلام-خرید-بتونه-سنگی-باهاردنر'>استعلام خرید بتونه سنگی باهاردنر   / استعلام ,استعلام خرید بتونه سنگی باهاردنر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971579/مناقصه-خرید-علائم-عمودی-جهت-ایمن-سازی-محورهای-حوزه-استحفاظی-و--'>مناقصه خرید علائم عمودی جهت ایمن سازی محورهای حوزه استحفاظی و ... / آگهی مناقصه, مناقصه خرید علائم عمودی جهت ایمن سازی محورهای حوزه استحفاظی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971582/فراخوان-بکارگیری-خودروهای-استیجاری-با-راننده--نوبت-دوم'>فراخوان بکارگیری خودروهای استیجاری با راننده - نوبت  دوم  / آگهی فراخوان عمومی یک مرحله ای, فراخوان بکارگیری خودروهای استیجاری با راننده - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971583/استعلام-شیر-پروانه-ای-گیربکسی-چدنی-ویفری'>استعلام شیر پروانه ای گیربکسی چدنی ویفری / استعلام, استعلام شیر پروانه ای گیربکسی چدنی ویفری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971584/استعلام-اقلام-چاپی-نت'>استعلام اقلام چاپی نت / مناقصه, استعلام اقلام چاپی نت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971586/استعلام-9ردیف-تایر-وتیوپ-ونوار-دور-رینگ'>استعلام  9ردیف تایر وتیوپ ونوار دور رینگ / استعلام  9ردیف تایر وتیوپ ونوار دور رینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971587/استعلام-خرید-2-عدد-متر-لیزری'>استعلام خرید 2 عدد متر لیزری / استعلام, استعلام خرید 2 عدد متر لیزری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971589/مناقصه-عملیات-اصلاح-خیابانهای-فاز-دو-تجدید'>مناقصه عملیات اصلاح خیابانهای فاز دو تجدید / فراخوان ارزیابی کیفی عمومی , مناقصه عملیات اصلاح خیابانهای فاز دو تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971591/استعلام-لوازم-التحریر'>استعلام لوازم التحریر / استعلام , استعلام لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971592/مناقصه-اجرای-دیوار-ساحلی-روستا'>مناقصه اجرای دیوار ساحلی روستا / آگهی شرکت در مناقصه,مناقصه  اجرای دیوار ساحلی روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971595/استعلام-روكش-لاستیكی-بر-روی-بارابان'>استعلام روكش لاستیكی بر روی بارابان   / استعلام ، استعلام روكش لاستیكی بر روی بارابان  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971597/استعلام-انکودر'>استعلام انکودر / استعلام , استعلام انکودر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971598/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-اداری'>مناقصه تامین نیروی انسانی اداری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروی انسانی اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971599/استعلام-الكتروپمپ-دیافراگمی-دوزینگ'>استعلام  الكتروپمپ دیافراگمی دوزینگ / استعلام ، استعلام  الكتروپمپ دیافراگمی دوزینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971601/استعلام-قطعات-کامپیوتر'>استعلام قطعات کامپیوتر / استعلام , استعلام قطعات کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971604/استعلام-لودسل'>استعلام لودسل / استعلام , استعلام  لودسل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971607/مناقصه-لکه-گیری-و-آسفالت'>مناقصه لکه گیری و آسفالت  / مناقصه , مناقصه لکه گیری و آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971608/مناقصه-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-واحدهای-تحت-پوشش-دانشگاه'>مناقصه تهیه طبخ و توزیع غذای واحدهای تحت پوشش دانشگاه / مناقصه تهیه طبخ و توزیع غذای واحدهای تحت پوشش دانشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971610/فراخوان-نظافت-و-رفت-و-روب-خیابان-ها--نوبت-دوم'>فراخوان نظافت و رفت و روب خیابان ها - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان نظافت و رفت و روب خیابان ها - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971614/مناقصه-خرید-اجناس-و-اجرای-شبکه-داخلی-گاز-و-ایستگاه-حفاظت-کاتدی-و-ترسیم-نوار-حفاری--نوبت-دوم'>مناقصه خرید اجناس و اجرای شبکه داخلی گاز و ایستگاه حفاظت کاتدی و ترسیم نوار حفاری - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید اجناس و اجرای شبکه داخلی گاز و ایستگاه حفاظت کاتدی و ترسیم نوار حفاری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971615/مناقصه-احداث-پل-سرتنگ-چلو'>مناقصه احداث پل سرتنگ چلو / مناقصه عمومی , مناقصه احداث پل سرتنگ چلو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971616/فراخوان-استعلام-ارائه-خدمات-آتش-نشانی'>فراخوان استعلام  ارائه خدمات آتش نشانی / فراخوان استعلام ارزیابی کیفی, فراخوان استعلام  ارائه خدمات آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971618/مناقصه-اجرای-پروژه-عملیات-آبخیزداری'>مناقصه اجرای پروژه عملیات آبخیزداری / مناقصه, مناقصه اجرای پروژه عملیات آبخیزداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971619/مناقصه-اجرای-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-در-سطح-شهر'>مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب در سطح شهر      / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب در سطح شهر     </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971620/مناقصه-اجرایی-بخشی-از-شبکه-فاضلاب-شهر'>مناقصه اجرایی بخشی از شبکه فاضلاب شهر / آگهی برگزاری مناقصه عمومی,مناقصه اجرایی بخشی از شبکه فاضلاب شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971625/فراخوان-اجاره-یک-فروند-شناور-ASD--'>فراخوان اجاره یک فروند شناور ASD... / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان اجاره یک فروند شناور ASD...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971627/مناقصه-انجام-خدمات-پشتیبانی-و-فنی--تهیه-و-تامین-وسائط-نقلیه'>مناقصه  انجام خدمات پشتیبانی و فنی ، تهیه و تامین وسائط نقلیه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  انجام خدمات پشتیبانی و فنی ، تهیه و تامین وسائط نقلیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971628/فراخوان-مناقصه-حوادث-و-اتفاقات-و-بهره-برداری-از-فاضلاب--'>فراخوان مناقصه حوادث و اتفاقات و بهره برداری از فاضلاب....  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه حوادث و اتفاقات و بهره برداری از فاضلاب.... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971629/مناقصه-اجرای-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-و-نصب-600-فقره-انشعاب-فاضلاب-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب و نصب 600 فقره انشعاب فاضلاب نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب و نصب 600 فقره انشعاب فاضلاب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971633/مناقصه-انجام-خدمات-پشتیبانی-در-ستاد-شیراز-و-مناطق-عملیاتی'>مناقصه انجام خدمات پشتیبانی در ستاد شیراز و مناطق عملیاتی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  انجام خدمات پشتیبانی در ستاد شیراز و مناطق عملیاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971634/مناقصه-camesa-logging-cable'>مناقصه camesa logging cable  / آگهی مناقصه, مناقصه camesa logging cable </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971637/مناقصه-کولر-و-بخاری'>مناقصه کولر و بخاری  / مناقصه , مناقصه کولر و بخاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971638/استعلام-آب-ژاول-3000-کیلوگرم--سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام آب ژاول 3000 کیلوگرم , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / استعلام , استعلام آب ژاول 3000 کیلوگرم سامانه تدارکات الکترونیکی دولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971641/مناقصه-انجام-خدمات-تهیه-و-تامین-وسایط-نقلیه-سنگین-و-هدایت-و-نگهداری'>مناقصه انجام خدمات تهیه و تامین وسایط نقلیه سنگین و هدایت و نگهداری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  انجام خدمات تهیه و تامین وسایط نقلیه سنگین و هدایت و نگهداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971643/استعلام-دستکش-تمام-چرمی-پنج-انگشتی-مخصوص-جوشکاری-آرگون'>استعلام دستکش تمام چرمی پنج انگشتی مخصوص جوشکاری آرگون / استعلام, استعلام دستکش تمام چرمی پنج انگشتی مخصوص جوشکاری آرگون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971646/استعلام-شمش-نیکل'>استعلام شمش نیکل / استعلام , استعلام شمش نیکل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971649/استعلام-انجام-نمونه-برداری-میکروبی--سایت-ستاد'>استعلام انجام نمونه برداری میکروبی , سایت ستاد  / استعلام , استعلام انجام نمونه برداری میکروبی , سایت ستاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971650/استعلام-2-عدد-شیر-برقی-کامل-دریچه-واحد-هواساز-کمپرسور---'>استعلام 2 عدد شیر برقی کامل دریچه واحد هواساز کمپرسور..... / استعلام ، استعلام 2 عدد شیر برقی کامل دریچه واحد هواساز کمپرسور.....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971651/مناقصه-تامین-انواع-ورق-به-مقدار-170-تن'>مناقصه تامین انواع ورق به مقدار 170 تن  / مناقصه , مناقصه تامین انواع ورق به مقدار 170 تن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971654/استعلام-ترمز-کفشکی'>استعلام ترمز کفشکی  / استعلام , استعلام ترمز کفشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971655/استعلام-اجرای-سقف-کاذب--سامانه-ستاد'>استعلام اجرای سقف کاذب , سامانه ستاد / استعلام , استعلام اجرای سقف کاذب , سامانه ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971657/کنفرانس-ملی-حمل-و-نقل'>کنفرانس ملی حمل و نقل / کنفرانس ملی حمل و نقل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971660/مناقصه-همراه-ارزیابی-کیفی-PART-FOR-CORE-BARREL-ADJUSTABLE-HEAD'>مناقصه همراه ارزیابی کیفی PART FOR CORE BARREL ADJUSTABLE HEAD / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی ، مناقصه همراه ارزیابی کیفی PART FOR CORE BARREL ADJUSTABLE HEAD</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971662/مناقصه-استخر-سرپوشیده'>مناقصه  استخر سرپوشیده  / فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار,فراخوان استخر سرپوشیده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971663/مناقصه-گازرسانی-و-انجام-توسعه-شبکه-حفرات-خالی-و-نصب-انشعابات-پراکنده'>مناقصه گازرسانی و انجام توسعه شبکه حفرات خالی و نصب انشعابات پراکنده / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه گازرسانی و انجام توسعه شبکه حفرات خالی و نصب انشعابات پراکنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971665/همایش-علمی-پژوهشی'>همایش علمی پژوهشی / همایش علمی پژوهشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971667/استعلام-تهیه--ساخت-و-جایگزین-نمودن-240-متر-مربع-درب-و-کمد-ام-دی-اف'>استعلام تهیه ، ساخت و جایگزین نمودن  240 متر مربع درب و کمد ام دی اف  / استعلام تهیه ، ساخت و جایگزین نمودن  240 متر مربع درب و کمد ام دی اف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971668/مناقصه-بهره-برداری-نگهداری-تعمیرات-تصفیه-خانه-آب'>مناقصه بهره برداری، نگهداری، تعمیرات تصفیه خانه آب / آگهی برگزاری مناقصه عمومی,مناقصه بهره برداری، نگهداری، تعمیرات تصفیه خانه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971671/استعلام-واشر-مسی'>استعلام واشر مسی  / استعلام , استعلام واشر مسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971672/استعلام-تامین-برق-چاه-آب'>استعلام تامین برق چاه آب  / استعلام ,استعلام تامین برق چاه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971673/مناقصه-همراه-ارزیابی-کیفی-P-F-MCCOY-(-FARR)-HYD-POWER'>مناقصه همراه ارزیابی کیفی P/F:MCCOY ( FARR) HYD.POWER                   / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی، مناقصه همراه ارزیابی کیفی P/F:MCCOY ( FARR) HYD.POWER                  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971674/مناقصه-اجرای-دیوار-محوطه-دانشکده'>مناقصه اجرای دیوار محوطه دانشکده / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه اجرای دیوار محوطه دانشکده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971676/استعلام-خرید-19-ردیف-ابزار-آلات-مدیریت-نت-مکانیک'>استعلام خرید 19 ردیف ابزار آلات مدیریت نت مکانیک  / استعلام, استعلام خرید 19 ردیف ابزار آلات مدیریت نت مکانیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971677/مناقصه-تامین-تجهیزات-عملیات-ساختمانی-نصب-و-راه-اندازی-احداث-یک-دستگاه-پست--'>مناقصه تامین تجهیزات، عملیات ساختمانی، نصب و راه اندازی احداث یک دستگاه پست... / مناقصه عمومی, مناقصه تامین تجهیزات، عملیات ساختمانی، نصب و راه اندازی احداث یک دستگاه پست...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971678/کنگره-بین-المللی-علوم-و-مهندسی'>کنگره بین المللی علوم و مهندسی  / کنگره بین المللی علوم و مهندسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971680/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-خودرویی-49-دستگاه-خودرو-سبک-16-ساعته'>فراخوان مناقصه انجام خدمات خودرویی 49 دستگاه خودرو سبک 16 ساعته  / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه انجام خدمات خودرویی 49 دستگاه خودرو سبک 16 ساعته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971683/استعلام-O2-IN-N2-27-گاز-مخلوط-شارژ--96-08-16'>استعلام O2 IN N2 27% گاز مخلوط شارژ - 96.08.16 / استعلام , استعلام O2 IN N2 27% گاز مخلوط شارژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971684/مناقصه-امور-مربوط-به-نقلیه-تاکسی-سرویس'>مناقصه امور مربوط به نقلیه تاکسی سرویس  / آگهی مناقصه,مناقصه  امور مربوط به نقلیه تاکسی سرویس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971687/مناقصه-عمومی-مربوط-به-ترمیم-جاده-دسترسی-به-چاه'>مناقصه عمومی مربوط به ترمیم جاده دسترسی به چاه  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه عمومی مربوط به ترمیم جاده دسترسی به چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971690/بیست-و-یکمین-کنگره-سالیانه-و-شمشین-کنگره-بین-المللی'>بیست و یکمین کنگره سالیانه و شمشین کنگره بین المللی / بیست و یکمین کنگره سالیانه و شمشین کنگره بین المللی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971692/مناقصه-گسترش-و-نوسازی-فضای-آشپزخانه-رستوران-شرکت'>مناقصه گسترش و نوسازی فضای آشپزخانه رستوران شرکت      / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران , مناقصه گسترش و نوسازی فضای آشپزخانه رستوران شرکت     </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971693/استعلام-فلومتر-اولتراسونیک-سیالات-و---'>استعلام فلومتر اولتراسونیک سیالات و .... / استعلام, استعلام فلومتر اولتراسونیک سیالات و .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971694/دومین-کنگره-واکاوی'>دومین کنگره واکاوی / دومین کنگره واکاوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971695/فراخوان-تعمیر-و-بهسازی-ساختمان-96-8-16'>فراخوان تعمیر و بهسازی ساختمان -96.8.16 / مناقصه, فراخوان تعمیر و بهسازی ساختمان -96.8.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971696/مناقصه-تهیه-و-طبخ-و-توزیغ-غذای-بیمارستان'>مناقصه تهیه و طبخ و توزیغ غذای بیمارستان  / مناقصه ,مناقصه تهیه و طبخ و توزیغ غذای بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971697/مناقصه-انجام-امور-خدماتی-پشتیبانی-و-تامین-نیروی-راننده-پایه-یک'>مناقصه انجام امور خدماتی، پشتیبانی و تامین نیروی راننده پایه یک / مناقصه, مناقصه انجام امور خدماتی، پشتیبانی و تامین نیروی راننده پایه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971698/استعلام-مربای-تک-نفره-25-گرمی-هویج'>استعلام مربای تک نفره 25 گرمی هویج / استعلام , استعلام مربای تک نفره 25 گرمی هویج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971701/استعلام-دستگاه-یخساز-ایستاده-آندرانیک'>استعلام دستگاه یخساز ایستاده آندرانیک  / استعلام, استعلام دستگاه یخساز ایستاده آندرانیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971702/استعلام-رنگ-آمیزی-با-رنگ-روغنی-درب-و-پنجره-ها-رورنگ-و--'>استعلام رنگ آمیزی با رنگ روغنی درب و پنجره ها رورنگ و ... / استعلام, استعلام رنگ آمیزی با رنگ روغنی درب و پنجره ها رورنگ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971703/مناقصه-تعمیر-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-الکتریکی'>مناقصه تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی  / مناقصه , مناقصه تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971705/استعلام-تلفرهای-سیم-بکسلی-5-و-8-تن'>استعلام تلفرهای سیم بکسلی 5 و 8 تن   / استعلام , استعلام تلفرهای سیم بکسلی 5 و 8 تن  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971706/استعلام-خرید-انواع-مینی-ستگ-و-سنگ-کفگرد-و-آچار-سه-نظام'>استعلام خرید انواع مینی ستگ و سنگ کفگرد و آچار سه نظام  / استعلام, استعلام خرید انواع مینی ستگ و سنگ کفگرد و آچار سه نظام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971707/استعلام-اقلام-یدکی-ربات-bosch-rexroth-و--'>استعلام اقلام یدکی ربات bosch rexroth و... / استعلام , استعلام اقلام یدکی ربات bosch rexroth و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971708/مناقصه-اصلاح-و-بهينه-سازی-روشنايی-داخل-سالن-مجموعه-ورزشی'>مناقصه اصلاح و بهينه سازی روشنايی داخل سالن مجموعه ورزشی / مناقصه ,مناقصه اصلاح و بهينه سازی روشنايی داخل سالن مجموعه ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971710/استعلام-خرید-یراق-آلات-کابل-فاصله-دار'>استعلام خرید یراق آلات کابل فاصله دار / استعلام خرید یراق آلات کابل فاصله دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971712/مناقصه-انجام-حجم-تعمیرات-اساسی-واحدهای-CCR-LPG-KHT--'>مناقصه انجام حجم تعمیرات اساسی واحدهای CCR,LPG,KHT... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران , مناقصه انجام حجم تعمیرات اساسی واحدهای CCR,LPG,KHT...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971713/مناقصه-عملیات-پیاده-روسازی-معابر-سطح-شهر-96-08-16'>مناقصه عملیات پیاده روسازی معابر سطح شهر- 96.08.16 / مناقصه, مناقصه عملیات پیاده روسازی معابر سطح شهر- 96.08.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971714/اولین-همایش-ملی-روانشناسی-و-مشاوره-خانواده'>اولین همایش ملی روانشناسی و مشاوره خانواده / اولین همایش ملی روانشناسی و مشاوره خانواده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971715/استعلام-مطالعات-کاهش-آب-بدون-در-آمد-شهر'>استعلام  مطالعات کاهش آب بدون در آمد شهر  / استعلام  ، استعلام  مطالعات کاهش آب بدون در آمد شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971718/اولین-همایش-ملی-فرصت-های-نوین'>اولین همایش ملی فرصت های نوین / اولین همایش ملی فرصت های نوین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971720/استعلام-دوخت-صنعتی-500vip-دست-پیراهن-و-'>استعلام دوخت صنعتی 500vip دست پیراهن و.. / استعلام , استعلام دوخت صنعتی 500vip دست پیراهن و..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971722/مناقصه-اجرای-خط-انتقال-رفت-و-برگشت-مخزن-زمینی-و--'>مناقصه اجرای خط انتقال رفت و برگشت مخزن زمینی و... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای خط انتقال رفت و برگشت مخزن زمینی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971723/مناقصه-اجرای-خط-انتقال-آب'>مناقصه اجرای خط انتقال آب  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه اجرای خط انتقال آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971725/استعلام-مایع-ظرفشویی-20-لیتری-هنگامه'> استعلام مایع ظرفشویی 20 لیتری هنگامه  / استعلام , استعلام مایع ظرفشویی 20 لیتری هنگامه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971727/مناقصه-اجرای-طرح-های-هادی-روستاها'>مناقصه اجرای طرح های هادی روستاها / مناقصه ,مناقصه اجرای طرح های هادی روستاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971728/استعلام-نخود-1000-کیلو-لوبیا-قرمز-سفید--'>استعلام نخود 1000 کیلو لوبیا قرمز سفید...     / استعلام , استعلام نخود 1000 کیلو لوبیا قرمز سفید...    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971730/استعلام-پمپ-آنلودینگ'>استعلام پمپ آنلودینگ / استعلام , استعلام پمپ آنلودینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971731/چهاردهمین-کنفرانس-بین-المللی-مهندسی-صنایع'>چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع / چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971732/استعلام-انجام-ایزوگام-سقف-ساختمان'>استعلام انجام ایزوگام سقف ساختمان / استعلام, استعلام انجام ایزوگام سقف ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971733/استعلام-اقلام-اطلس-کوپکو---'>استعلام اقلام اطلس کوپکو .... / استعلام, استعلام اقلام اطلس کوپکو ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971734/فراخوان-مناقصه-مربوط-به-احداث-جاده-و-محل-چاه-غرب-1-158'>فراخوان مناقصه مربوط به احداث جاده و محل چاه غرب 1/158 / مناقصه, فراخوان مناقصه مربوط به احداث جاده و محل چاه غرب 1/158</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971735/استعلام-کت-و-شلوار-با-پارچه-جامعه'>استعلام کت و شلوار با پارچه جامعه / استعلام , استعلام کت و شلوار با پارچه جامعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971736/استعلام-مقوا-250-گرمی-دو-رو-گلاسه-مات--'>استعلام مقوا 250 گرمی دو رو گلاسه مات...     / استعلام , استعلام مقوا 250 گرمی دو رو گلاسه مات...    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971737/مناقصه-مرمت-و-بازسازی-شبکه-روانسر'>مناقصه مرمت و بازسازی شبکه روانسر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  مرمت و بازسازی شبکه روانسر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971738/استعلام-​قرارداد-پیمانکار-موسسه-حقوقی'>استعلام ​قرارداد پیمانکار موسسه حقوقی / استعلام, استعلام ​قرارداد پیمانکار موسسه حقوقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971739/استعلام-ظروف-یکبار-مصرف'>استعلام ظروف یکبار مصرف / استعلام , استعلام ظروف یکبار مصرف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971740/استعلام-تجهیزات-کامپیوتر'>استعلام تجهیزات کامپیوتر     / استعلام, استعلام تجهیزات کامپیوتر    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971741/استعلام-آب-ژاول-1000-کیلوگرم'>استعلام آب ژاول 1000 کیلوگرم / استعلام , استعلام آب ژاول 1000 کیلوگرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971742/استعلام-پروژه-های-اجرای-طرح-هادی'>استعلام پروژه های اجرای طرح هادی  / استعلام ،استعلام پروژه های اجرای طرح هادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971743/استعلام-نصب-و-اجرا-و-ترمیم-آبروهای-بام'>استعلام نصب و اجرا و ترمیم آبروهای بام / استعلام , استعلام نصب و اجرا و ترمیم آبروهای بام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971744/استعلام-تعمیر-و-عملیات-حفاظت-پلها'>استعلام تعمیر و عملیات حفاظت پلها / استعلام, استعلام تعمیر و عملیات حفاظت پلها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971745/نخستین-کنفرانس-یافته-های-جدید-علمی'>نخستین کنفرانس یافته های جدید علمی / نخستین کنفرانس یافته های جدید علمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971746/استعلام-SARTOPURE-0-65-GF'>استعلام SARTOPURE 0.65 GF / استعلام , استعلام SARTOPURE 0.65 GF</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971747/استعلام-​شستشوی-نمای-ساختمان-مرکزی-بیمه'>استعلام ​شستشوی نمای ساختمان مرکزی بیمه     / استعلام، استعلام ​شستشوی نمای ساختمان مرکزی بیمه    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971748/استعلام-پیش-دان-1000-کیلو'>استعلام پیش دان 1000 کیلو / استعلام , استعلام پیش دان 1000 کیلو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971749/استعلام-پکیج-گازی-ایران-رادیاتور'>استعلام پکیج گازی ایران رادیاتور / استعلام,استعلام پکیج گازی ایران رادیاتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971750/استعلام-پشتیبانی-یکساله-از-مجازی-سازی'>استعلام پشتیبانی یکساله از مجازی سازی / استعلام , استعلام پشتیبانی یکساله از مجازی سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971752/استعلام-قند-کارتنی-5-کیلویی-فردوس'>استعلام قند کارتنی 5 کیلویی فردوس / استعلام , استعلام قند کارتنی 5 کیلویی فردوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971753/استعلام-تمدید-لایسنس-2000-کاربره'>استعلام تمدید لایسنس 2000 کاربره  / استعلام, استعلام تمدید لایسنس 2000 کاربره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971754/استعلام-قطره-گیرداخل-اسپری-تاور'>استعلام قطره گیرداخل اسپری تاور   / مناقصه, استعلام قطره گیرداخل اسپری تاور  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971755/دومین-همایش-ملی-مسکن-ایرانی'>دومین همایش ملی مسکن ایرانی / دومین همایش ملی مسکن ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971756/استعلام-​دارو-پزشکی-و-سلامت'>استعلام ​دارو، پزشکی و سلامت      / استعلام، استعلام ​دارو، پزشکی و سلامت     </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971758/استعلام-تعمیر-و-عملیات-حفاظت-پلها'>استعلام تعمیر و عملیات حفاظت پلها / استعلام, استعلام تعمیر و عملیات حفاظت پلها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971759/اولین-همایش-منطقه-ای-شرق-کشور'>اولین همایش منطقه ای شرق کشور  / اولین همایش منطقه ای شرق کشور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971760/استعلام-تعمیر-و-عملیات-حفاظت-پلها'>استعلام تعمیر و عملیات حفاظت پلها / استعلام, استعلام تعمیر و عملیات حفاظت پلها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971761/استعلام-سرشیلنگی'>استعلام سرشیلنگی / مناقصه, 9602299R1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971762/استعلام-دستگاه-پرس-و-بسته-بندی-پوشال'>استعلام دستگاه پرس و بسته بندی پوشال     / استعلام، استعلام دستگاه پرس و بسته بندی پوشال    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971763/استعلام-پچ-کورد'>استعلام پچ کورد / استعلام, استعلام پچ کورد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971765/استعلام-اتصالات-شبکه-فیبر-نوری-10-آیتم'>استعلام اتصالات شبکه فیبر نوری 10 آیتم / استعلام , استعلام اتصالات شبکه فیبر نوری 10 آیتم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971766/استعلام-گوشت-منجمد-برزیلی-سردست-با-کارتون'>استعلام گوشت منجمد برزیلی سردست با کارتون / استعلام, استعلام گوشت منجمد برزیلی سردست با کارتون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971768/همایش-ملی-هزاره-بابا-طاهر'>همایش ملی هزاره بابا طاهر / همایش ملی هزاره بابا طاهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971769/استعلام-قیمت-برای-سایبان-گلزار'>استعلام قیمت برای سایبان گلزار / استعلام، استعلام قیمت برای سایبان گلزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971770/استعلام-تعمیر-و-بازسازیی-جرثقیل'>استعلام تعمیر و بازسازیی جرثقیل / استعلام, استعلام تعمیر و بازسازیی جرثقیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971771/استعلام-​دارو-پزشکی-و-سلامت'>استعلام ​دارو، پزشکی و سلامت      / استعلام، استعلام ​دارو، پزشکی و سلامت     </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971772/استعلام-4-دستگاه-سوئیچ-شبکه'>استعلام 4 دستگاه سوئیچ شبکه / استعلام, استعلام 4 دستگاه سوئیچ شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971774/استعلام-چای-خشک-ایرانی-درجه-دو-بهاره'>استعلام چای خشک ایرانی درجه دو بهاره  / استعلام, استعلام چای خشک ایرانی درجه دو بهاره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971775/استعلام-موتور-گیربکس-مارک-sew'>استعلام موتور گیربکس مارک sew / استعلام, استعلام موتور گیربکس مارک sew</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971776/استعلام-انجام-خدمات-دفتری-مالی-اداری-و--'>استعلام انجام خدمات دفتری مالی اداری و ... / استعلام , استعلام انجام خدمات دفتری مالی اداری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971777/استعلام-​خرید-سرور-و-هارد'>استعلام ​خرید سرور و هارد  / استعلام، استعلام ​خرید سرور و هارد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971778/استعلام-​مربای-25-گرمی'>استعلام ​مربای 25 گرمی / استعلام، استعلام ​مربای 25 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971779/استعلام-عدس-درجه-یک-بوجاری-شده-فله'>استعلام عدس درجه یک بوجاری شده فله / استعلام , استعلام عدس درجه یک بوجاری شده فله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971780/استعلام-ایرموتور-و-پایه-ایرموتور-و--'>استعلام ایرموتور و پایه ایرموتور و ...  / استعلام, استعلام ایرموتور و پایه ایرموتور و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971781/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری / استعلام , استعلام کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971782/استعلام-اقلام-ساختمانی'>استعلام اقلام ساختمانی  / استعلام , استعلام اقلام ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971783/مناقصه-تابلوی-کنترل-رله-ای-ضد-انفجار'>مناقصه تابلوی کنترل رله ای ضد انفجار / مناقصه , مناقصه تابلوی کنترل رله ای ضد انفجار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971784/استعلام-صندلی-محصلی'>استعلام صندلی محصلی / استعلام, استعلام صندلی محصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971786/استعلام-خرید-درب-منهول'>استعلام خرید درب منهول  / استعلام , استعلام خرید درب منهول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971787/استعلام-ریبون-و-کارت-شناسایی-دانشجویی'>استعلام ریبون و کارت شناسایی دانشجویی / استعلام, استعلام ریبون و کارت شناسایی دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971789/استعلام-تجهیزات-دوربین-های-سیستم-نظارت'>استعلام تجهیزات دوربین های سیستم نظارت  / استعلام, استعلام تجهیزات دوربین های سیستم نظارت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971790/استعلام-مانکن-نیم-تنه-بزرگسال'>استعلام مانکن نیم تنه بزرگسال / استعلام ,استعلام مانکن نیم تنه بزرگسال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971791/استعلام-​تجهیزات-اتاق-سرور'>استعلام ​تجهیزات اتاق سرور  / استعلام، استعلام تجهیزات اتاق سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971793/استعلام-تسمه-پلاستیکی-و-کریستالی'>استعلام تسمه پلاستیکی و کریستالی / استعلام ,استعلام تسمه پلاستیکی و کریستالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971794/استعلام-حفاظت-و-نگهبانی-از-پاساژ-تجاری--'>استعلام حفاظت و نگهبانی از پاساژ تجاری ...     / استعلام, استعلام حفاظت و نگهبانی از پاساژ تجاری ...    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971795/استعلام-تعمیرات-ساختمانی-اتاق-های-برج'>استعلام تعمیرات ساختمانی اتاق های برج  / استعلام, استعلام تعمیرات ساختمانی اتاق های برج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971796/استعلام-لپ-تاب'>استعلام لپ تاب / استعلام, استعلام لپ تاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971797/استعلام-رنگ-روغنی-آبی-4000-کیلوگرم'>استعلام رنگ روغنی آبی 4000 کیلوگرم  / استعلام , استعلام رنگ روغنی آبی 4000 کیلوگرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971799/استعلام-مانکن-نیم-تنه-بزرگسال-نسل-جدید'>استعلام مانکن نیم تنه بزرگسال نسل جدید / استعلام, استعلام مانکن نیم تنه بزرگسال نسل جدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971800/استعلام-نصب-ترانس-برق-باهر-قدرتی'>استعلام نصب ترانس برق باهر قدرتی  / استعلام , استعلام نصب ترانس برق باهر قدرتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971801/استعلام-ساعت-مچی'>استعلام ساعت مچی / استعلام ,استعلام ساعت مچی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971802/استعلام-114-متر-لوله-مانسمان'>استعلام 114 متر لوله مانسمان / استعلام, استعلام 114 متر لوله مانسمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971803/استعلام-رب-گوجه-فرنگی-800-گرمی'>استعلام رب گوجه فرنگی 800 گرمی / استعلام, استعلام رب گوجه فرنگی 800 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971804/استعلام-دستگاه-کنترلر-100-UNC-با-مارک-RBH-و--'>استعلام دستگاه کنترلر 100 UNC با مارک RBH و... / استعلام , استعلام دستگاه کنترلر 100 UNC با مارک RBH و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971805/استعلام-ویدیو-پروژکتور-پاناسونیک-با-پرده--'> استعلام ویدیو پروژکتور پاناسونیک با پرده... / استعلام , استعلام ویدیو پروژکتور پاناسونیک با پرده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971806/استعلام-ریکاور-پوینت'>استعلام ریکاور پوینت / استعلام , استعلام ریکاور پوینت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971807/استعلام-تعمیر-و-عملیات-حفاظت-پلها'>استعلام تعمیر و عملیات حفاظت پلها / استعلام, استعلام تعمیر و عملیات حفاظت پلها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971808/استعلام-تهیه-درب-و-پنجره-دوجداره-آکپا'>استعلام تهیه درب و پنجره دوجداره آکپا / استعلام, استعلام تهیه درب و پنجره دوجداره آکپا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971809/استعلام-لایسنس-100'>استعلام لایسنس 100 / استعلام, استعلام لایسنس 100</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971810/استعلام-وسایل-خانه'>استعلام وسایل خانه / استعلام , استعلام وسایل خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971811/استعلام-خرید-کارتریج-چاپگر-شناسنامه'>استعلام خرید کارتریج چاپگر شناسنامه  / استعلام , استعلام خرید کارتریج چاپگر شناسنامه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971812/استعلام-خرید-قطعات-و-نصب-و-راه-اندازی'>استعلام خرید قطعات و نصب و راه اندازی  / استعلام , استعلام خرید قطعات و نصب و راه اندازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971813/استعلام-اجرای-عملیات-آبرسانی'>استعلام اجرای عملیات آبرسانی / استعلام, استعلام اجرای عملیات آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971814/استعلام-ساخت-و-نصب-حروف-چلنیوم-تابلو'>استعلام ساخت و نصب حروف چلنیوم تابلو  / استعلام, استعلام ساخت و نصب حروف چلنیوم تابلو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971816/استعلام-صندلی-کاشناسی-پشت-متوسط-چرخدار'>استعلام صندلی کاشناسی پشت متوسط چرخدار / استعلام , استعلام صندلی کاشناسی پشت متوسط چرخدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971817/استعلام-تلویزیون-و-یخچال'>استعلام تلویزیون و یخچال  / استعلام, استعلام تلویزیون و یخچال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971818/استعلام-GPS'>استعلام GPS / استعلام , استعلام GPS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971819/استعلام-موتور-گیربکس-ترمز-دار-مارک-SEW--'>استعلام موتور گیربکس ترمز دار مارک SEW... / استعلام, استعلام موتور گیربکس ترمز دار مارک SEW...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971820/استعلام-خرید-کاغذ-A4-ایرانی'>استعلام خرید کاغذ A4 ایرانی / استعلام , استعلام خرید کاغذ A4 ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971821/استعلام-لوازم-و-قطعات-فکس-و-پرینتر'>استعلام لوازم و قطعات فکس و پرینتر  / استعلام, استعلام لوازم و قطعات فکس و پرینتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971822/استعلام-اقلام-تاسیساتی'>استعلام اقلام تاسیساتی  / استعلام , استعلام اقلام تاسیساتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971823/استعلام-لوازم-مصرفی-پزشکی'>استعلام لوازم مصرفی پزشکی / استعلام , استعلام لوازم مصرفی پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971824/استعلام-دریچه-منهول-فاضلاب-کامپوزیتی-S'>استعلام دریچه منهول فاضلاب کامپوزیتی S / استعلام , استعلام دریچه منهول فاضلاب کامپوزیتی S</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971825/استعلام-تجهیزات-و-وسایل'>استعلام تجهیزات و وسایل / استعلام, استعلام تجهیزات و وسایل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971826/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-3-دستگاه-سیستم'>استعلام نصب و راه اندازی 3 دستگاه سیستم / استعلام , استعلام نصب و راه اندازی 3 دستگاه سیستم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971827/استعلام-مربای-هویج-20-گرمی-عالیش'>استعلام مربای هویج 20 گرمی عالیش     / استعلام, استعلام مربای هویج 20 گرمی عالیش    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971828/استعلام-کاغذ-90-60--70-گرم-آپریل-مشکی'>استعلام کاغذ 90*60   70 گرم آپریل مشکی / استعلام, استعلام کاغذ 90*60   70 گرم آپریل مشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971829/فراخوان-تخریب-و-برچیدن--عملیات-خاکی-با-دست-و-ماشین--زهکشی--جمع-آوری-و-دفع-آبهای-سطحی'>فراخوان تخریب و برچیدن ، عملیات خاکی با دست و ماشین ، زهکشی ، جمع آوری و دفع آبهای سطحی / فراخوان , فراخوان تخریب و برچیدن ، عملیات خاکی با دست و ماشین ، زهکشی ، جمع آوری و دفع آبهای سطحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971830/استعلام-ساخت-میز-اداری--میز-قضاوت-و--'> استعلام ساخت میز اداری - میز قضاوت و... / استعلام , استعلام ساخت میز اداری - میز قضاوت و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971831/استعلام-مشعل-گازسوز'>استعلام مشعل گازسوز  / استعلام, استعلام مشعل گازسوز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971832/استعلام-کارت-اشترک-نرم-افزار-کارا'>استعلام کارت اشترک نرم افزار کارا / استعلام, استعلام کارت اشترک نرم افزار کارا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971833/استعلام-تن-ماهی-180-گرمی-شیلکا'>استعلام تن ماهی 180 گرمی شیلکا / استعلام, استعلام تن ماهی 180 گرمی شیلکا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971834/فراخوان-عملیات-حفاری-لوله-گذاری-و-آزمایش-پمپاژ-8-حلقه-چاه-به-روش-دورانی'>فراخوان عملیات حفاری، لوله گذاری و آزمایش پمپاژ 8 حلقه چاه به روش دورانی  / فراخوان, فراخوان عملیات حفاری، لوله گذاری و آزمایش پمپاژ 8 حلقه چاه به روش دورانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971835/مناقصه-عمومی-دومرحله-ای-خرید-7000-عدد-دستگاه-رادیوسوند--سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>مناقصه عمومی دومرحله ای خرید 7000 عدد دستگاه رادیوسوند  , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / مناقصه,مناقصه عمومی دومرحله ای خرید 7000 عدد دستگاه رادیوسوند سامانه تدارکات الکترونیکی دولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971836/استعلام-ویلچر'>استعلام ویلچر  / استعلام , استعلام ویلچر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971837/استعلام-​مرغ-منجمد-بین-1-5-تا-2-کیلو'>استعلام ​مرغ منجمد بین 1/5 تا 2 کیلو      / استعلام, استعلام ​مرغ منجمد بین 1/5 تا 2 کیلو     </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971838/فراخوان-ارزیابی-کیفی-بازسازی-و-تعمیرات-اساسی-بوژی-16-محور'>فراخوان ارزیابی کیفی بازسازی و تعمیرات اساسی بوژی 16 محور / فراخوان ، فراخوان ارزیابی کیفی بازسازی و تعمیرات اساسی بوژی 16 محور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971839/استعلام-لامپ-و-تجهیزات-روشنایی'>استعلام لامپ و تجهیزات روشنایی  / استعلام ,استعلام لامپ و تجهیزات روشنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971840/مناقصه-عمومی-خاطره-نگاری-والدین-معظم-شهدا'>مناقصه عمومی خاطره نگاری والدین معظم شهدا  / مناقصه, مناقصه عمومی خاطره نگاری والدین معظم شهدا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971841/فراخوان-تعمیرات-پل'>فراخوان تعمیرات پل  / فراخوان , فراخوان تعمیرات پل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971842/فراخوان-عملیات-حفاری-لوله-گذاری-و-آزمایش-پمپاژ-7-حلقه-چاه-به-روش-دورانی'>فراخوان  عملیات حفاری، لوله گذاری و آزمایش پمپاژ 7 حلقه چاه به روش دورانی / فراخوان, فراخوان عملیات حفاری، لوله گذاری و آزمایش پمپاژ7 حلقه چاه به روش دورانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971843/استعلام-پودر-500-گرمی-رختشویی-دستی'>استعلام پودر 500 گرمی رختشویی دستی     / استعلام, استعلام پودر 500 گرمی رختشویی دستی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971844/استعلام-وسایل-برقی'>استعلام وسایل برقی  / استعلام , استعلام وسایل برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971845/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-اجرای-اسکلت-دانشکده-علوم-انسانی'>مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای اسکلت دانشکده علوم انسانی / مناقصه,مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای اسکلت دانشکده علوم انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971846/استعلام-ساخت-و-تحویل-200-هزار-قلک-پلاستیکی'>استعلام ساخت و تحویل 200 هزار قلک پلاستیکی / استعلام ,استعلام ساخت و تحویل 200 هزار قلک پلاستیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971847/استعلام-لب-تاب-لنوا'>استعلام لب تاب لنوا  / استعلام ,استعلام لب تاب لنوا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971848/استعلام-تعداد-65-عدد-هارد-دیسک'>استعلام تعداد 65 عدد هارد دیسک  / استعلام , استعلام تعداد 65 عدد هارد دیسک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971850/استعلام-ناخن-لودر-دلتا'>استعلام ناخن لودر دلتا  / استعلام, استعلام ناخن لودر دلتا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971851/استعلام-تلفن-رومیزی'>استعلام تلفن رومیزی / استعلام , استعلام تلفن رومیزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971852/استعلام-انجام-امور-سمپاشی-مبارزه'>استعلام انجام امور سمپاشی مبارزه  / استعلام,استعلام  انجام امور سمپاشی مبارزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971854/مناقصه-۱۱-کیلومتر-شبکه-توزیع-روستاهای-فندی-شوش'>مناقصه ۱۱ کیلومتر شبکه توزیع روستاهای فندی شوش   / مناقصه, مناقصه ۱۱ کیلومتر شبکه توزیع روستاهای فندی شوش  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971855/استعلام-صفحه-برنجی'>استعلام صفحه برنجی / استعلام, استعلام صفحه برنجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971856/استعلام-یکدستگاه-سیستم-اعلام-حریق'>استعلام یکدستگاه سیستم اعلام حریق  / استعلام , استعلام یکدستگاه سیستم اعلام حریق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971857/استعلام-خرید-و-اجرای-پل-زیرگذر'>استعلام خرید و اجرای پل زیرگذر  / استعلام , استعلام خرید و اجرای پل زیرگذر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971858/استعلام-اجرای-کابینت-mdf-و-کمد-دیواری'>استعلام اجرای کابینت mdf و کمد دیواری / استعلام, استعلام اجرای کابینت mdf و کمد دیواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971859/فراخوان-نگهداری-و-تعمیر-علایم-الکتریکی'>فراخوان نگهداری و تعمیر علایم الکتریکی     / فراخوان،فراخوان نگهداری و تعمیر علایم الکتریکی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971860/استعلام-اجرای-کمپین-ژنتیک'>استعلام اجرای کمپین ژنتیک  / استعلام ,استعلام اجرای کمپین ژنتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971861/مناقصه-یک-مرحله-ای-خدمات-اجرایی-برگزاری-بیست-و-سومین-نمایشگاه-بین-المللی'>مناقصه یک مرحله ای خدمات اجرایی برگزاری بیست و سومین نمایشگاه بین المللی / مناقصه, مناقصه یک مرحله ای خدمات اجرایی برگزاری بیست و سومین نمایشگاه بین المللی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971862/استعلام-5-دستگاه-بارانسج'>استعلام 5 دستگاه بارانسج / استعلام, استعلام 5 دستگاه بارانسج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971863/استعلام-تعمیر-و-بازسازی-تجهیزات-دانه-گیر-تصفیه-خانه-فاضلاب'> استعلام تعمیر و بازسازی تجهیزات دانه گیر تصفیه خانه فاضلاب / استعلام ،  استعلام تعمیر و بازسازی تجهیزات دانه گیر تصفیه خانه فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971864/استعلام-اسید-سولفوریک'>استعلام اسید سولفوریک / استعلام,استعلام اسید سولفوریک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971865/مناقصه-واگذاری-اداره-عملیات-و-بهره-برداری-گروهی-از-جایگاههای-شرکتی-شماره-۱۷٫-۳۴٫۴۲٫۵۳-و-خرده-فروشی'>مناقصه واگذاری اداره عملیات و بهره برداری گروهی از جایگاههای شرکتی شماره ۱۷٫ ۳۴٫۴۲٫۵۳ و خرده فروشی / مناقصه, مناقصه واگذاری اداره عملیات و بهره برداری گروهی از جایگاههای شرکتی شماره ۱۷٫ ۳۴٫۴۲٫۵۳ و خرده فروشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971866/مناقصه-خودروهای-استیجاری'>مناقصه خودروهای استیجاری / مناقصه , مناقصه خودروهای استیجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971867/استعلام-رفع-اشکال-و-نصب-تجهیزات-GIS'>استعلام رفع اشکال و نصب تجهیزات GIS / استعلام, استعلام رفع اشکال و نصب تجهیزات GIS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971868/مناقصه-اجرای-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-شهر'>مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهر / اگهی مناقصه , مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971869/فراخوان-پروژه-های-آنتنی-های-مسجدسلیمان'>فراخوان پروژه های آنتنی های مسجدسلیمان   / مناقصه پروژه های آنتنی های مسجدسلیمان  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971870/استعلام-برداشت-توپوگرافی'>استعلام برداشت توپوگرافی / استعلام, استعلام برداشت توپوگرافی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971871/استعلام-الکتروپمپ'>استعلام الکتروپمپ / استعلام,استعلام الکتروپمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971872/آگهی-مناقصه-اجرای-جاده-دسترسی-به-تصفیه-خانه'> آگهی مناقصه  اجرای جاده دسترسی به تصفیه خانه     /  آگهی مناقصه  ، آگهی مناقصه   اجرای جاده دسترسی به تصفیه خانه    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971873/استعلام-انعقاد-قرار-داد-تامین-6-نفر'>استعلام انعقاد قرار داد تامین 6 نفر  / استعلام, استعلام انعقاد قرار داد تامین 6 نفر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971874/استعلام-چای-مخلوط-گلستان'>استعلام چای مخلوط گلستان / استعلام,استعلام چای مخلوط گلستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971875/استعلام-سیلیس--سرخس-تصفیه-خانه'>استعلام سیلیس - سرخس تصفیه خانه   / استعلام,استعلام سیلیس - سرخس تصفیه خانه کلاته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971876/مناقصه-نظافت-محوطه-نمایشگاه-بین-المللی'>مناقصه نظافت محوطه نمایشگاه بین المللی / مناقصه, مناقصه نظافت محوطه نمایشگاه بین المللی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971877/استعلام-تعمیر-کاربری-مخزن-مازوت-به-آب'>استعلام  تعمیر کاربری مخزن مازوت به آب  / استعلام, استعلام  تعمیر کاربری مخزن مازوت به آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971878/استعلام-عصای-سفید-غلطکی'>استعلام عصای سفید غلطکی / استعلام,استعلام عصای سفید غلطکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971880/تمدید-و-اصلاحیه-خرید-۱۵-دستگاه-اتو-ترانس'>تمدید و اصلاحیه خرید ۱۵ دستگاه اتو ترانس / تمدید و اصلاحیه خرید ۱۵ دستگاه اتو ترانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971881/مناقصه-بهسازی-و-آسفالت'>مناقصه بهسازی و آسفالت / آگهی مناقصه, مناقصه بهسازی و آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971882/مناقصه-فضای-سبز-نمایشگاه-بین-المللی'>مناقصه فضای سبز نمایشگاه بین المللی / مناقصه, مناقصه فضای سبز نمایشگاه بین المللی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971883/استعلام-لوبیا-قرمز'>استعلام لوبیا قرمز  / اگهی استعلام , استعلام لوبیا قرمز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971884/مناقصه-اصلاح-شبکه-آب-و-نصب-انشعاب-آب'>مناقصه  اصلاح شبکه آب و نصب انشعاب آب / آگهی مناقصه, مناقصه  اصلاح شبکه آب و نصب انشعاب آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971886/مناقصه-تامین-منابع-مالی-و-نصب-انشعابات-فاضلاب'>مناقصه  تامین منابع مالی و نصب انشعابات فاضلاب / آگهی ارزیابی کیفی, مناقصه  تامین منابع مالی و نصب انشعابات فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971888/استعلام-تهیه-و-اجرای-نمای-کامپوزیت'>استعلام تهیه و اجرای نمای کامپوزیت / استعلام,استعلام تهیه و اجرای نمای کامپوزیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971889/استعلام-تعمیر-و-عملیات-حفاظت-پلهای-حوزه'>استعلام تعمیر و عملیات حفاظت پلهای حوزه / استعلام, استعلام تعمیر و عملیات حفاظت پلهای حوزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971890/استعلام-تعمیر-و-عملیات-حفاظت-پلهای-حوزه--'>استعلام تعمیر و عملیات حفاظت پلهای حوزه... / استعلام , استعلام تعمیر و عملیات حفاظت پلهای حوزه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971891/استعلام-نخود-ایرانی-فله-30-کیلویی'>استعلام نخود ایرانی فله 30 کیلویی / استعلام، استعلام نخود ایرانی فله 30 کیلویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971892/استعلام-رایانه-کامل'>استعلام رایانه کامل  / استعلام, استعلام رایانه کامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971893/استعلام-سیستم-کامپیوتر'>استعلام سیستم کامپیوتر / استعلام ,استعلام سیستم کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971894/استعلام-برد-PCB-جهت-هود-LB2'>استعلام برد PCB جهت هود LB2 / استعلام,استعلام برد PCB جهت هود LB2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971895/استعلام-خرید-6000-نسخه-لایسنس'>استعلام خرید 6000 نسخه لایسنس / استعلام, استعلام خرید 6000 نسخه لایسنس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971896/استعلام-​محصولات-الکترونیکی'>استعلام ​محصولات الکترونیکی     / استعلام، استعلام ​محصولات الکترونیکی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971897/استعلام-مایع-ظرفشویی-و-دستمال-کاغذی'>استعلام مایع ظرفشویی و دستمال کاغذی  / استعلام , استعلام مایع ظرفشویی و دستمال کاغذی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971898/استعلام-تعمیر-و-عملیات-حفاظت-پلهای-حوزه'>استعلام تعمیر و عملیات حفاظت پلهای حوزه / استعلام, استعلام تعمیر و عملیات حفاظت پلهای حوزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971899/استعلام-اسپیلت-سرمایشی-و-گرمایشی'>استعلام اسپیلت سرمایشی و گرمایشی  / استعلام, استعلام اسپیلت سرمایشی و گرمایشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971900/استعلام-ریبون-انی-کارت'>استعلام ریبون انی کارت / استعلام, استعلام ریبون انی کارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971901/استعلام-اصلاح-بستر-حفاظت-کاتدیک-باتلاق'>استعلام اصلاح بستر حفاظت کاتدیک باتلاق  / استعلام , استعلام اصلاح بستر حفاظت کاتدیک باتلاق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971902/استعلام-کانکس'>استعلام کانکس / استعلام,استعلام کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971903/استعلام-​سوئیچر-1-به-4-و-1-به-2-با-پورت--'>استعلام ​سوئیچر 1 به 4 و 1 به 2 با پورت...     / استعلام، استعلام ​سوئیچر 1 به 4 و 1 به 2 با پورت...    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971904/استعلام-تعویض-قطعه-دستگاه-هضم-مایکرووی'>استعلام تعویض قطعه دستگاه هضم مایکرووی / استعلام, استعلام تعویض قطعه دستگاه هضم مایکرووی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971905/استعلام-عسل-25-گرمی'>استعلام عسل 25 گرمی  / استعلام , استعلام عسل 25 گرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971906/استعلام-آب-ژاول-7000-کیلوگرم'>استعلام آب ژاول 7000 کیلوگرم / استعلام , استعلام آب ژاول 7000 کیلوگرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971907/استعلام-رزرو-هتل-پنج-ستاره'>استعلام رزرو هتل پنج ستاره / استعلام, استعلام رزرو هتل پنج ستاره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971908/استعلام-شیر-فلکه-سوزی-6-اینچ-چدنی-PN-16'>استعلام شیر فلکه سوزی 6 اینچ چدنی PN 16  / استعلام , استعلام شیر فلکه سوزی 6 اینچ چدنی PN 16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971909/استعلام-عملیات-نگهداری--تعمیرات'>استعلام عملیات نگهداری ، تعمیرات / استعلام, استعلام عملیات نگهداری ، تعمیرات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971910/استعلام-باز-و-بست-مجدد-بایگانی-ریلی'>استعلام باز و بست مجدد بایگانی ریلی / استعلام, استعلام باز و بست مجدد بایگانی ریلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971911/استعلام-مربای-هویج'>استعلام مربای هویج  / استعلام , استعلام مربای هویج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971912/استعلام-تعمیر-و-عملیات-حفاظت-پلهای-حوزه'>استعلام تعمیر و عملیات حفاظت پلهای حوزه / استعلام, استعلام تعمیر و عملیات حفاظت پلهای حوزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971913/استعلام-6-مخزن-3-هزار-لیتری-نفت-سفید'>استعلام 6 مخزن 3 هزار لیتری نفت سفید / استعلام, استعلام 6 مخزن 3 هزار لیتری نفت سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971914/استعلام-انعقاد-قرارداد-تامین-شش-نقر-نیرو'>استعلام انعقاد قرارداد تامین شش نقر نیرو  / استعلام,استعلام انعقاد قرارداد تامین شش نقر نیرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971915/استعلام-پشتیبانی-یکساله-از-مجازی-سازی'>استعلام پشتیبانی یکساله از مجازی سازی / استعلام , استعلام پشتیبانی یکساله از مجازی سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971916/استعلام-هاب-8-پورت-مارک-دلینک-مدل-DES--'>استعلام هاب 8 پورت مارک دلینک مدل DES...     / استعلام، استعلام هاب 8 پورت مارک دلینک مدل DES...    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971917/استعلام-تعداد-50-عدد-کاتریج'>استعلام تعداد 50 عدد کاتریج  / استعلام, استعلام تعداد 50 عدد کاتریج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971918/استعلام-چاپگر-حرارتی-دقیق'> استعلام چاپگر حرارتی دقیق  / استعلام , استعلام چاپگر حرارتی دقیق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971919/استعلام-ایزوگام-شرق-مشهد'>استعلام ایزوگام شرق مشهد / استعلام, استعلام ایزوگام شرق مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971920/استعلام-نایلون-زباله'>استعلام نایلون زباله / استعلام، استعلام نایلون زباله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971921/استعلام-نصب-دیزل-ژنراتور'>استعلام نصب دیزل ژنراتور  / استعلام , استعلام نصب دیزل ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971922/استعلام-لپه-ایرانی'>استعلام لپه ایرانی  / استعلام ، استعلام لپه ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971923/استعلام-تمدید-لایسنس-آنتی-ویروس-کسپر'>استعلام تمدید لایسنس آنتی ویروس کسپر / استعلام, استعلام تمدید لایسنس آنتی ویروس کسپر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971924/استعلام-رایانه'>استعلام رایانه  / استعلام, استعلام رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971925/استعلام-خرید-دستکش-معاینه'>استعلام خرید دستکش معاینه  / استعلام, استعلام خرید دستکش معاینه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971926/استعلام-مربای-آلبالو'>استعلام مربای آلبالو  / استعلام ,استعلام مربای آلبالو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971927/استعلام-ترانسفورماتور'>استعلام ترانسفورماتور  / استعلام,استعلام ترانسفورماتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971928/استعلام-وسایل-مصرفی-تاسیساتی'>استعلام وسایل مصرفی تاسیساتی / استعلام , استعلام وسایل مصرفی تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971929/استعلام-آرشیو-اسناد-حسابداری-و-مدارک'>استعلام آرشیو اسناد حسابداری و مدارک  / استعلام , استعلام آرشیو اسناد حسابداری و مدارک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971930/استعلام-hp-اسیا-28-یونیت-با-متعلقات'>استعلام hp اسیا 28 یونیت با متعلقات / استعلام، استعلام hp اسیا 28 یونیت با متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971931/استعلام-کارت-خام-PVC'>استعلام کارت خام PVC / استعلام, استعلام کارت خام PVC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971932/استعلام-خرید-تجهیزات-شامل-لب-تاب--'>استعلام خرید تجهیزات شامل لب تاب...  / استعلام, استعلام خرید تجهیزات شامل لب تاب... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971933/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن  / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971934/استعلام-اتومبیل-و-موتورسیکلت'> استعلام اتومبیل و موتورسیکلت / استعلام , استعلام اتومبیل و موتورسیکلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971935/استعلام-تهیه-یک-دستگاه-کامپیوتر-PC'>استعلام تهیه یک دستگاه کامپیوتر PC / استعلام, استعلام تهیه یک دستگاه کامپیوتر PC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971936/استعلام-​کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات'>استعلام ​کامپیوتر و فناوری اطلاعات  / استعلام , استعلام ​کامپیوتر و فناوری اطلاعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971937/استعلام-کربن-فعال'>استعلام کربن فعال  / استعلام، استعلام کربن فعال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971938/استعلام-کابل-برق'>استعلام کابل برق / استعلام,استعلام کابل برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971939/استعلام-کره-10-گرمی'>استعلام کره 10 گرمی / استعلام، استعلام کره 10 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971940/استعلام-خرید-9-قلم-تجهیزات-ارتوپدی-فنی'>استعلام خرید 9 قلم تجهیزات ارتوپدی فنی / استعلام,استعلام خرید 9 قلم تجهیزات ارتوپدی فنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971941/استعلام-عملیات-اجرای-شیارهای-لرزاننده--'>استعلام عملیات اجرای شیارهای لرزاننده... / استعلام, استعلام عملیات اجرای شیارهای لرزاننده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971942/استعلام-فیلتر-دانفوس'>استعلام فیلتر دانفوس / استعلام, استعلام فیلتر دانفوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971943/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات  / استعلام , استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971944/استعلام-اسکن-نمودن-اسناد-مالی-واحدهای--'>استعلام اسکن نمودن اسناد مالی واحدهای ... / استعلام , استعلام اسکن نمودن اسناد مالی واحدهای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971945/استعلام-پودر-رخشا'>استعلام پودر رخشا / استعلام، استعلام پودر رخشا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971946/استعلام-عملیات-فونداسیون'>استعلام عملیات فونداسیون  / استعلام, استعلام عملیات فونداسیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971947/استعلام-لوبیا-سفید'>استعلام لوبیا سفید  / اگهی استعلام , استعلام لوبیا سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971948/استعلام-لامپ-uv-دستگاه-ژلداک-فیلیپس'>استعلام لامپ uv دستگاه ژلداک فیلیپس     / استعلام، استعلام لامپ uv دستگاه ژلداک فیلیپس    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971949/استعلام-جوهر-نمک-20-لیتری'>استعلام جوهر نمک 20 لیتری / استعلام، استعلام جوهر نمک 20 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971950/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری / استعلام , استعلام کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971951/استعلام-برگزاری-مسابقه-قالی-بافی'>استعلام برگزاری مسابقه قالی بافی / استعلام , استعلام برگزاری مسابقه قالی بافی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971952/استعلام-تعمیرات-تجهیزات-سخت-افزاری'>استعلام تعمیرات تجهیزات سخت افزاری / استعلام ,استعلام تعمیرات تجهیزات سخت افزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971953/استعلام-پلیت-استینلس-استیل'>استعلام پلیت استینلس استیل  / استعلام, استعلام پلیت استینلس استیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971954/استعلام-وسایل-تاسیساتی'>استعلام وسایل تاسیساتی  / استعلام , استعلام وسایل تاسیساتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971955/استعلام-فیلتر-هوای-کمپرسور-اطلس-کوپکو'>استعلام فیلتر هوای کمپرسور اطلس کوپکو  / استعلام, استعلام فیلتر هوای کمپرسور اطلس کوپکو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971956/استعلام-​نیاز-به-تامین-کنندگان-هارد-سرو'>استعلام ​نیاز به تامین کنندگان هارد سرو  / استعلام، استعلام ​نیاز به تامین کنندگان هارد سرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971957/استعلام-تعمیرات-سالن-مناقصات'>استعلام تعمیرات سالن مناقصات  / استعلام, استعلام تعمیرات سالن مناقصات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971958/استعلام-یک-کاتریج-arta-p100i'>استعلام یک کاتریج arta p100i / استعلام , استعلام یک کاتریج arta p100i</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971959/استعلام-خرید-میز-چوبی-مدیریتی'>استعلام خرید میز چوبی مدیریتی / اگهی استعلام , استعلام خرید میز چوبی مدیریتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971960/استعلام-اقلام-مورد-نیاز-جهت-ایستگاه-بر---'>استعلام اقلام مورد نیاز جهت ایستگاه بر .... / استعلام, استعلام اقلام مورد نیاز جهت ایستگاه بر ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971961/استعلام-سطح-سنج-زیمنس'>استعلام سطح سنج زیمنس  / استعلام, استعلام سطح سنج زیمنس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971111/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-بخش-27-کرمان'>مزایده دو دانگ مشاع از پلاک ثبتی بخش 27 کرمان / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از پلاک ثبتی بخش 27 کرمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971113/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-بخش-20-اردبیل'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی بخش 20 اردبیل  / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی بخش 20 اردبیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971114/تجدید-مزایده-فروش-یک-دستگاه-لودر--نوبت-دوم'>تجدید مزایده فروش یک دستگاه لودر - نوبت دوم  / تجدید مزایده ,تجدید مزایده فروش یک دستگاه لودر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971115/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-هفتاد-و-نه-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان هفتاد و نه متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان هفتاد و نه متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971116/مزایده-تلویزیون---نوبت-دوم'>مزایده تلویزیون.... نوبت دوم  / مزایده , مزایده تلویزیون.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971117/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-97-01-متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 97.01 متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 97.01 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971118/مزایده-غرفه-مساحت-نه-متر'>مزایده غرفه مساحت نه متر  / مزایده,مزایده غرفه مساحت نه متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971119/مزایده-فروش-دستگاه-ایستاده-عمودی-جک-دار-نوبت-دوم'>مزایده فروش دستگاه ایستاده عمودی جک دار نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش دستگاه ایستاده عمودی جک دار نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971121/مزایده-ملک-مشاع-بخش-یک-بهبهان-نوبت-اول'>مزایده ملک مشاع بخش یک بهبهان نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مشاع بخش یک بهبهان نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971124/مزایده-زمین-بخش-5-قزوین-کاربری-باغ-ویلا'>مزایده زمین بخش 5 قزوین کاربری باغ ویلا  / مزایده,مزایده زمین بخش 5 قزوین کاربری باغ ویلا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971125/مزایده-فروش-انواع-کانکس'>مزایده فروش انواع کانکس / مزایده , مزایده فروش انواع کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971126/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-399-45متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 399.45متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 399.45متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971127/مزایده-فروش-کانکس-نیمه-ساخت--موتور-جوش'>مزایده فروش کانکس نیمه ساخت ، موتور جوش / مزایده , مزایده فروش کانکس نیمه ساخت ، موتور جوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971129/مزایده-منزل-مسکونی-روستای-چمن-آباد-مرحله-دوم'>مزایده منزل مسکونی روستای چمن آباد مرحله دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی روستای چمن آباد مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971130/مزایده-پالت-استاندارد--پالت-موتور'>مزایده پالت استاندارد ، پالت موتور / مزایده,مزایده پالت استاندارد ، پالت موتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971131/مزایده-بهره-برداری-از-بوفه-مرکزی--'>مزایده بهره برداری از بوفه مرکزی.... / آگهی مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از بوفه مرکزی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971133/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-پیکان-وانت'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو پیکان وانت  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودرو پیکان وانت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971134/مزایده-ملک-به-شماره-پلاک-65-767-اصلی'>مزایده ملک به شماره پلاک 65/767 اصلی / مزایده,مزایده ملک به شماره پلاک 65/767 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971135/مزایده-ملک-پلاک-ثبتی-4755-فرعی-بخش-نه-تبریز'>مزایده ملک پلاک ثبتی 4755 فرعی بخش نه تبریز  / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی 4755 فرعی بخش نه تبریز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971136/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-محل-تاکسی-سرویس'>مزایده واگذاری بهره برداری از محل تاکسی سرویس / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری بهره برداری از محل تاکسی سرویس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971137/مزایده-کامیون-کمپرسی-بنز'>مزایده کامیون کمپرسی بنز / آگهی مزایده، مزایده کامیون کمپرسی بنز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971138/مزایده-1-5-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-حق-سرقفلی-مغازه'>مزایده 1.5 دانگ مشاع از ششدانگ حق سرقفلی مغازه / مزایده,مزایده 1.5 دانگ مشاع از ششدانگ حق سرقفلی مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971139/مزایده-زمین-شالیزاری-و-خانه-و-محوطه-نوبت-دوم'>مزایده زمین شالیزاری و خانه و محوطه نوبت دوم / مزایده,مزایده زمین شالیزاری و خانه و محوطه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971140/مزایده-یک-دستگاه-ال-سی-دی-شارپ'>مزایده یک دستگاه ال سی دی شارپ  / مزایده, مزایده یک دستگاه ال سی دی شارپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971142/مزایده-فروش-وانت-مزدا-تک-کابین-و-دوکابین'>مزایده فروش وانت مزدا تک کابین و دوکابین / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش وانت مزدا تک کابین و دوکابین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971143/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-نه-تبریز'>مزایده پلاک ثبتی بخش نه تبریز / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش نه تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971144/مزایده-100-قطعه-پاراشوت'>مزایده 100 قطعه پاراشوت / مزایده, مزایده 100 قطعه پاراشوت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971145/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-سه-نهاوند-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش سه نهاوند نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش سه نهاوند نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971147/مزایده-ملک-بخش-دو-قوچان-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش دو قوچان نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش دو قوچان نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971149/مزایده-اجاره-مغازه-جایگاه-وسایل-بازی-کودکان-در-پارک'>مزایده اجاره مغازه، جایگاه وسایل بازی کودکان در پارک / مزایده, مزایده اجاره مغازه، جایگاه وسایل بازی کودکان در پارک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971150/مزایده-فروش-سهام-سرمایه-گذاری-ایران'>مزایده فروش سهام سرمایه گذاری ایران  / مزایده فروش سهام سرمایه گذاری ایران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971151/مزایده-ششدانگ-پلاک-یک-فرعی-مساحت-830-45متر'>مزایده ششدانگ پلاک یک فرعی مساحت 830.45متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک یک فرعی مساحت 830.45متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971153/مزایده-منزل-مسکونی-قدمت-ساخت-بیش-از-سی-سال'>مزایده منزل مسکونی قدمت ساخت بیش از سی سال / مزایده,مزایده منزل مسکونی قدمت ساخت بیش از سی سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971154/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-کامیونت-ایسوزو-یخچالدار'>مزایده یک دستگاه خودرو کامیونت ایسوزو یخچالدار  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو کامیونت ایسوزو یخچالدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971156/مزایده-ملک-بخش-دو-بجنورد-نوبت-دوم'>مزایده ملک بخش دو بجنورد نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک بخش دو بجنورد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971158/مزایده-ملک-بخش-سه-اهواز'>مزایده ملک بخش سه اهواز / مزایده,مزایده ملک بخش سه اهواز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971161/مزایده-یکباب-خانه-مساحت-250-متر'>مزایده یکباب خانه مساحت 250 متر / مزایده,مزایده یکباب خانه مساحت 250 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971164/مزایده-پلاک-ثبتی-637-فرعی-بخش-نه-مشهد'>مزایده پلاک ثبتی 637 فرعی بخش نه مشهد  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 637 فرعی بخش نه مشهد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971167/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-دویست-و-شصت-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت دویست و شصت متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت دویست و شصت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971169/مزایده-طراحی--ساخت--نصب-و-بهره-برداری-از-انواع-سازه-های-تبلیغاتی'>مزایده طراحی ، ساخت ، نصب و بهره برداری از انواع سازه های تبلیغاتی / آگهی مزایده عمومی , مزایده طراحی ، ساخت ، نصب و بهره برداری از انواع سازه های تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971171/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-168-20متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 168.20متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 168.20متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971173/مزایده-800-کیلوگرم-طناب-ابریشمی'>مزایده 800 کیلوگرم طناب ابریشمی / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده 800 کیلوگرم طناب ابریشمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971174/مزایده-یک-دستگاه-ژنراتور-دیزل'>مزایده  یک دستگاه ژنراتور دیزل / مزایده,مزایده  یک دستگاه ژنراتور دیزل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971176/مزایده-فروش-املاک-مازاد-با-شرایط-ویژه-و-استثنایی'>مزایده فروش املاک مازاد با شرایط ویژه و استثنایی  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد با شرایط ویژه و استثنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971178/مزایده-فروش-حدود-100-تن-آهن-آلات-ضایعاتی'>مزایده فروش حدود 100 تن آهن آلات ضایعاتی / آگهی مزایده، مزایده فروش حدود 100 تن آهن آلات ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971179/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-زیرزمین-قدمت-هفتاد-سال'>مزایده ششدانگ یک دستگاه زیرزمین قدمت هفتاد سال / مزایده,مزایده ششدانگ یک دستگاه زیرزمین قدمت هفتاد سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971180/مزایده-یک-دستگاه-چاپ-دیجیتال-جت-پرینتر'>مزایده یک دستگاه چاپ دیجیتال جت پرینتر  / مزایده, مزایده یک دستگاه چاپ دیجیتال جت پرینتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971183/مزایده-ششدانگ-زیرزمین-مساحت-سی-و-هفت-متر'>مزایده ششدانگ زیرزمین مساحت سی و هفت متر / مزایده,مزایده ششدانگ زیرزمین مساحت سی و هفت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971184/مزایده-فروش-دیگ-آبگرم--'> مزایده فروش دیگ آبگرم... / آگهی مزایده، مزایده فروش دیگ آبگرم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971186/مزایده-یکباب-خانه-ساخته-شده-در-زمین-مساحت-416-متر'>مزایده یکباب خانه ساخته شده در زمین مساحت 416 متر / مزایده,مزایده یکباب خانه ساخته شده در زمین مساحت 416 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971190/مزایده-اجاره-جایگاه-پمپ-بنزین-(تک-منظوره)'>مزایده اجاره جایگاه پمپ بنزین (تک منظوره)  / آگهی مزایده , مزایده اجاره جایگاه پمپ بنزین (تک منظوره) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971191/مزایده-یک-دستگاه-بیلر'>مزایده یک دستگاه بیلر  / مزایده,مزایده یک دستگاه بیلر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971192/مزایده-پلاک-ثبتی-قطعه-سه-تفکیکی'>مزایده پلاک ثبتی قطعه سه تفکیکی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی قطعه سه تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971193/مزایده-یک-دستگاه-موتور-برق'>مزایده یک دستگاه موتور برق  / مزایده,مزایده یک دستگاه موتور برق لیستر سه سیلندر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971194/مزایده-ملک-مساحت-327-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 327 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 327 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971196/مزایده-18-66-شعیر-مشاع-از-ششدانگ-منزل-مسکونی'>مزایده 18.66 شعیر مشاع از ششدانگ منزل مسکونی  / مزایده,مزایده 18.66 شعیر مشاع از ششدانگ منزل مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971197/مزایده-اجاره-هنرستان'>مزایده اجاره هنرستان / مزایده , مزایده اجاره هنرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971198/مزایده-فروش-خودروهای-مازاد'>مزایده  فروش خودروهای مازاد  / آگهی مزایده, مزایده فروش خودروهای مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971199/مزایده-یک-دستگاه-ماردون-نقاله-حلزونی---'>مزایده یک دستگاه ماردون نقاله حلزونی .... / مزایده, مزایده یک دستگاه ماردون نقاله حلزونی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971200/تجدید-مزایده-مجموعه-خدماتی-رفاهی-غزال'>تجدید مزایده مجموعه خدماتی- رفاهی غزال / آگهی تجدید مزایده, مزایده مجموعه خدماتی- رفاهی غزال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971201/مزایده-مقدار-تقریبی-15-تن-آهن-و-آلومینیوم-و-تجهیزات-مستعمل-پزشکی'>مزایده مقدار تقریبی 15 تن آهن و  آلومینیوم و تجهیزات مستعمل پزشکی / مزایده, مزایده مقدار تقریبی 15 تن آهن و  آلومینیوم و تجهیزات مستعمل پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971202/مزایده-ملک-عرصه-اوقافی-126-75متر'>مزایده ملک عرصه اوقافی 126.75متر / مزایده,مزایده ملک عرصه اوقافی 126.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971203/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-314-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 314 متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 314 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971205/مزایده-فروش-تعدادی-از-خودروهای-مازاد'>مزایده  فروش تعدادی از خودروهای مازاد / آگهی مزایده, مزایده فروش تعدادی از خودروهای مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971207/مزایده-آپارتمان-مسکونی-پلاک-ثبتی-207-فرعی'>مزایده آپارتمان مسکونی پلاک ثبتی 207 فرعی / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی پلاک ثبتی 207 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971213/مزایده-فروش-تعدادی-از-خودروهای-مازاد'>مزایده  فروش  تعدادی از خودروهای مازاد / آگهی مزایده, مزایده فروش  تعدادی از خودروهای مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971214/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-عرصه-135-16متر'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی عرصه 135.16متر  / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی عرصه 135.16متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971215/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-125-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 125 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 125 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971217/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-82-51متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 82.51متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 82.51متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971218/مزایده-اجاره-یک-قطعه-زمین-چمن-طبیعی'>مزایده اجاره یک قطعه زمین چمن طبیعی / مزایده اجاره یک قطعه زمین چمن طبیعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971219/مزایده-ارائه-خدمات-رفاهی-در-دانشگاه-و-خوابگاه-ها'>مزایده ارائه خدمات رفاهی در دانشگاه و خوابگاه ها / فراخون مزایده, مزایده ارائه خدمات رفاهی در دانشگاه و خوابگاه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971221/مزایده-یک-قطعه-زمین-روستای-ماشل-آباد-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین روستای ماشل آباد نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین روستای ماشل آباد نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971223/مزایده-پلاک-ثبتی-411-فرعی-بخش-ده-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 411 فرعی بخش ده نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 411 فرعی بخش ده نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971226/مزایده-اجاره-3-واحد-تجاری'>مزایده اجاره  3 واحد تجاری / اگهی مزایده , مزایده اجاره  3 واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971227/مزایده-ملک-زراعی-مساحت-700-متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک زراعی مساحت 700 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک زراعی مساحت 700 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971228/مزایده-فروش-فرش-ماشینی-و-بیست-و-سه-گرم-طلای-ساخته-شده-18-عیار---مرحله-دوم'>مزایده فروش فرش ماشینی و بیست و سه گرم طلای ساخته شده 18 عیار.... مرحله دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش فرش ماشینی و بیست و سه گرم طلای ساخته شده 18 عیار.... مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971230/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-پژو-آردی-مرحله-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو پژو آردی مرحله دوم / آگهی مزایده ، مزایده فروش یکدستگاه خودرو پژو آردی مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971232/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-251-متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت عرصه 251 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 251 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971234/مزایده-فروش-تجهیزات-سیستم-گاز'>مزایده  فروش تجهیزات سیستم گاز  / آگهی مزایده ,مزایده فروش تجهیزات سیستم گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971235/مزایده-پلاک-ثبتی-3412-فرعی-بخش-سه-مرحله-دوم'>مزایده پلاک ثبتی 3412 فرعی بخش سه مرحله دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 3412 فرعی بخش سه مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971237/مزایده-بهره-برداری-از-سفره-خانه-سنتی'>مزایده بهره برداری از سفره خانه سنتی / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از سفره خانه سنتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971238/مزایده-ششدانگ-مفروز-یک-قطعه-زمین-مساحت-217-55متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ مفروز یک قطعه زمین مساحت 217.55متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ مفروز یک قطعه زمین مساحت 217.55متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971239/مزایده-تعدادی-از-لوله-های-حفاری-مستعمل'>مزایده تعدادی از لوله های حفاری مستعمل / آگهی مزایده عمومی, مزایده تعدادی از لوله های حفاری مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971240/مزایده-فروش-7-دستگاه-آپارتمان-نوبت-دوم'>مزایده فروش 7 دستگاه آپارتمان نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 7 دستگاه آپارتمان نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971243/مزایده-فروش-ضایعات-آهنی-آلومینیومی-چوبی-و-خرده-ریز-پلاستیکی-و-فلزی'>مزایده فروش ضایعات آهنی، آلومینیومی، چوبی و خرده ریز پلاستیکی و فلزی  / آگهی برگزاری مزایده، مزایده فروش ضایعات آهنی، آلومینیومی، چوبی و خرده ریز پلاستیکی و فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971244/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-95-متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 95 متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 95 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971247/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-351-متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 351 متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 351 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971248/مزایده-سواری-پژو-206'>مزایده سواری پژو 206  / آگهی مزایده، مزایده سواری پژو 206 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971249/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-ششم-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه ششم تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه ششم تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971251/مزایده-اراضی-دیم-و-آبی-نوبت-اول'>مزایده اراضی دیم و آبی نوبت اول / مزایده,مزایده اراضی دیم و آبی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971254/مزایده-واگذاری-تابلوهای-تبلیغاتی'>مزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971255/مزایده-وانت-مزدا-1600-تک-کابین'>مزایده وانت مزدا 1600 تک کابین  / آگهی مزایده، مزایده وانت مزدا 1600 تک کابین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971256/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-285-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 285 متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 285 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971260/مزایده-دو-ساعت-و-شش-دقیقه-آب-کشاورزی-و-باغ-پسته'>مزایده دو ساعت و شش دقیقه آب کشاورزی و باغ پسته / مزایده,مزایده دو ساعت و شش دقیقه آب کشاورزی و باغ پسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971261/مزایده-یخچال-فریزر-20-فوت--'>مزایده  یخچال فریزر 20 فوت... / آگهی مزایده، مزایده  یخچال فریزر 20 فوت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971264/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-اعیان-صد-و-نود-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی اعیان صد و نود متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی اعیان صد و نود متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971265/مزایده-فروش-یک-دستگاه-یخچال-ایستاده-فروشگاهی'>مزایده فروش یک دستگاه یخچال ایستاده فروشگاهی  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه یخچال ایستاده فروشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971267/مزایده-فروش-ماهی-پرورشی'>مزایده فروش ماهی پرورشی / آگهی مزایده,مزایده فروش ماهی پرورشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971268/مزایده-ششدانگ-پلاک-54-582-مساحت-3698-85متر'>مزایده ششدانگ پلاک 54/582 مساحت 3698.85متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 54/582 مساحت 3698.85متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971269/مزایده-یخچال-ساید'>مزایده  یخچال ساید / آگهی مزایده، مزایده یخچال ساید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971271/مزایده-ملک-اموال-منقول-نوبت-اول'>مزایده ملک اموال منقول نوبت اول / مزایده,مزایده ملک اموال منقول نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971273/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-یک-هزار-و-پانصد-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت یک هزار و پانصد متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت یک هزار و پانصد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971275/مزایده-فروش-5-قطعه-زمین-مسکونی'>مزایده فروش 5 قطعه زمین مسکونی  / مزایده,مزایده فروش 5 قطعه زمین مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971276/مزایده-خودروی-سواری-پژو-پرشیا-سفید-روغنی'>مزایده خودروی سواری پژو پرشیا سفید روغنی  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده خودروی سواری پژو پرشیا سفید روغنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971277/مزایده-فروش-خودرو'>مزایده فروش خودرو / مزایده فروش خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971279/مزایده-ملک-قطعه-زمین-مشجر-بصورت-باغ-مرکبات-نوبت-اول'>مزایده ملک قطعه زمین مشجر بصورت باغ مرکبات نوبت اول / مزایده,مزایده ملک قطعه زمین مشجر بصورت باغ مرکبات نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971282/مزایده-فروش-سواری-ریو-تیپ-ال-اس-1500'>مزایده فروش سواری ریو تیپ ال اس 1500  / مزایده اموال منقول , مزایده فروش سواری ریو تیپ ال اس 1500 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971283/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-اول-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه اول تفکیکی  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه اول تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971285/مزایده-فرش-تلویزیون--موتورسیکلت-دستگاه-علفزنی--'>مزایده فرش، تلویزیون،، موتورسیکلت، دستگاه علفزنی... / مزایده, مزایده فرش، تلویزیون،، موتورسیکلت، دستگاه علفزنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971286/مزایده-آپارتمان-مساحت-76-52متر'>مزایده آپارتمان مساحت 76.52متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 76.52متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971289/مزایده-واحد-به-مساحت-هفتاد-و-پنج-متر'>مزایده واحد به مساحت هفتاد و پنج متر / مزایده,مزایده واحد به مساحت هفتاد و پنج متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971291/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت156-متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت156 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت156 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971293/مزایده-اجاره-زمین-مزروعی-نوبت-دوم'>مزایده  اجاره زمین مزروعی نوبت دوم  / آگهی مزایده,مزایده  اجاره زمین مزروعی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971298/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-پیکان-وانت-160'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو پیکان وانت 160  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو پیکان وانت 160 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971299/مزایده-واگذاری-به-اجاره-محوطه-ای-شامل-2-دهنه-مسقف-و--'>مزایده واگذاری به اجاره محوطه ای شامل 2 دهنه مسقف و ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری به اجاره محوطه ای شامل 2 دهنه مسقف و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971300/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-112-70متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 112.70متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 112.70متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971301/مزایده-آهن-آلات-قطعات-چدن-قطعات-آلومینیوم-و-استیل'>مزایده آهن آلات، قطعات چدن، قطعات آلومینیوم و استیل  / آگهی مزایده,مزایده آهن آلات، قطعات چدن، قطعات آلومینیوم و استیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971302/مزایده-102-289-کیلوگرم-خاویار-دان-رقم-یک-فیل-ماهیان-پرورشی'>مزایده 102/289 کیلوگرم خاویار دان رقم یک فیل ماهیان پرورشی  / آگهی مزایده عمومی, مزایده 102/289 کیلوگرم خاویار دان رقم یک فیل ماهیان پرورشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971303/مزایده-ششدانگ-مغازه-و-زمین-متصل-به-آن'>مزایده ششدانگ مغازه و زمین متصل به آن / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه و زمین متصل به آن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971307/مزایده-حدود-30-راس-تلیسه-آبستن'>مزایده حدود 30 راس تلیسه آبستن / آگهی مزایده ، مزایده حدود 30 راس تلیسه آبستن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971309/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-با-قدمت-15-سال'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی با قدمت 15 سال  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی با قدمت 15 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971310/مزایده-اجاره-یا-بهره-برداری-از-غرفه-های-پایانه-های-مسافربری-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده اجاره یا بهره برداری از غرفه های پایانه های مسافربری تجدید -نوبت دوم / آگهی مزایده، مزایده اجاره یا بهره برداری از غرفه های پایانه های مسافربری تجدید -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971316/مزایده-ششدانگ-زمین-مشتمل-بر-ساختمان-796متر'>مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر ساختمان 796متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر ساختمان 796متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971317/مزایده-یک-دستگاه-بسته-بندی-شیرینگ--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه بسته بندی شیرینگ - نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده یک دستگاه بسته بندی شیرینگ - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971319/مزایده-ملک-مساحت-100-20متر'>مزایده ملک مساحت 100.20متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت 100.20متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971321/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سمند-مدل-1388'>مزایده یک دستگاه خودروی سمند مدل 1388 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سمند مدل 1388</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971322/مزایده-تعداد-4-دست-سرویس-خواب-رویال'>مزایده تعداد 4 دست سرویس خواب رویال  / مزایده,مزایده تعداد 4 دست سرویس خواب رویال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971323/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-150012متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 150012متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 150012متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971326/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-129متر'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 129متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 129متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971328/مزایده-ششدانگ-پلاک-شماره-هزار-و-هشتصد-و-هفتاد-و-دو-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک شماره هزار و هشتصد و هفتاد و دو فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک شماره هزار و هشتصد و هفتاد و دو فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971330/مزایده-فروش-تجهیزات-فلزی-و-سازه-های-فولادی-(شاسی)--'>مزایده فروش تجهیزات فلزی و سازه های فولادی (شاسی)... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش تجهیزات فلزی و سازه های فولادی (شاسی)....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971331/مزایده-ضایعات-آهن-آلات-(حدودا-4-تن)'>مزایده ضایعات آهن آلات (حدودا 4 تن) / مزایده ضایعات آهن آلات (حدودا 4 تن)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971333/مزایده100-متر-پارچه-از-نوع-کالیته'>مزایده100 متر پارچه از نوع کالیته / مزایده,مزایده 100 متر پارچه از نوع کالیته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971334/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-4-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 4 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 4 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971336/مزایده-4-قطعه-زمین-کشاورزی-دیمی-و-آب-نوبت-اول'>مزایده 4 قطعه زمین کشاورزی دیمی و آب نوبت  اول  / مزایده,مزایده 4 قطعه زمین کشاورزی دیمی و آب نوبت  اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971337/مزایده-یک-دستگاه-جوش-تکسر-upvc'>مزایده یک دستگاه جوش تکسر upvc / مزایده,مزایده یک دستگاه جوش تکسر upvc</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971340/مزایده-فروش-پنج-کانتینر-مستعمل-تریلی-مسقف--'>مزایده فروش پنج کانتینر مستعمل تریلی مسقف.... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش پنج کانتینر مستعمل تریلی مسقف....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971341/فراخوان-مزایده-فروش-مقدار-تقریبی-900-کیلوگرم-کاتالیست--'>فراخوان مزایده فروش مقدار تقریبی 900 کیلوگرم کاتالیست ... / فراخوان مزایده عمومی ، فراخوان مزایده فروش مقدار تقریبی 900 کیلوگرم کاتالیست ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971342/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-100-45متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت عرصه 100.45متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت عرصه 100.45متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971344/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-رانا'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری رانا / مزایده,مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری رانا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971345/مزایده-واگذاری-تعداد-5-دستگاه-خودروی-اتوبوس'>مزایده  واگذاری تعداد 5 دستگاه خودروی اتوبوس / آگهی مزایده، مزایده واگذاری تعداد 5 دستگاه خودروی اتوبوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971346/اگهی-مزایده-یکدستگاه-خودرو-پراید'>اگهی مزایده یکدستگاه خودرو پراید / اگهی مزایده , اگهی مزایده یکدستگاه خودرو پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971349/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-و-حق-سرقفلی-مغازه'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی و حق سرقفلی مغازه / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی و حق سرقفلی مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971350/مزایده-فروش-خودرو-پژو-206-مدل-1381---'>مزایده فروش خودرو پژو 206 مدل 1381 .... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش خودرو پژو 206 مدل 1381 ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971352/مزایده-آپارتمان-پلاک-ثبتی-4823-فرعی'>مزایده آپارتمان پلاک ثبتی 4823 فرعی / مزایده,مزایده آپارتمان پلاک ثبتی 4823 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971354/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-102-35متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 102.35متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 102.35متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971357/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-عرصه-800متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت عرصه 800متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت عرصه 800متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971358/مزایده-اجاره-یک-واحد-تجاری-خود'>مزایده اجاره  یک واحد تجاری خود / آگهی مزایده عمومی,مزایده یک واحد تجاری خود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971360/مزایده-اجاره-عرصه-و-اعیان-و-مجوز-موقت-بهره-برداری-فروشگاه'>مزایده اجاره عرصه و اعیان و مجوز موقت بهره برداری فروشگاه / آگهی مزایده , مزایده اجاره عرصه و اعیان و مجوز موقت بهره برداری فروشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971363/مزایده-سه-دانگ-پلاک-ثبتی-1947-201-1460-اصلی'>مزایده سه دانگ پلاک ثبتی 1947/201/1460 اصلی  / مزایده,مزایده سه دانگ پلاک ثبتی 1947/201/1460 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971364/مزایده-فروش-لوازم-اسقاط-و-مازاد'>مزایده فروش لوازم اسقاط و مازاد / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش لوازم اسقاط و مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971367/مزایده-0-889-سهم-مشاع-از-4-سهم-از-240-سهم-پلاک'>مزایده 0.889 سهم مشاع از 4 سهم از 240 سهم پلاک / مزایده,مزایده 0.889 سهم مشاع از 4 سهم از 240 سهم پلاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971369/مزایده-مبل-چرمی--نوبت-دوم'>مزایده مبل چرمی ...نوبت دوم / مزایده, مزایده مبل چرمی ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971374/مزایده-یک-قطعه-زمین-مشاع-بخش-سیزده-مشهد'>مزایده یک قطعه زمین مشاع بخش سیزده مشهد / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مشاع بخش سیزده مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971377/مزایده-ششدانگ-زمین-بصورت-خانه-257-96متر'>مزایده ششدانگ زمین بصورت خانه 257.96متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بصورت خانه 257.96متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971378/مزایده-قالب-فلزی'>مزایده قالب فلزی  / مزایده,مزایده قالب فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971381/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-5-خرمشهر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 5 خرمشهر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 5 خرمشهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971384/مزایده-فروش-یکدستگاه-ماشین-برش-کاغذ'>مزایده فروش یکدستگاه ماشین برش کاغذ / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه ماشین برش کاغذ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971385/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-دویست-و-بیست-متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت دویست و بیست متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت دویست و بیست متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971390/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-144-4متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 144.4متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 144.4متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971394/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-بخش-4-شهمیرزاد'>مزایده ششدانگ آپارتمان بخش 4 شهمیرزاد / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان بخش 4 شهمیرزاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971396/مزایده-ملک-مساحت-97-95متر'>مزایده ملک مساحت 97.95متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت 97.95متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971398/مزایده-فروش-اموال-اسقاطی'>مزایده فروش  اموال اسقاطی / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش  اموال اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971399/مزایده-دستگاه-اتو-کلاو-با-مارک-ریحان-طب-مستعمل--مرحله-دوم'>مزایده دستگاه اتو کلاو با مارک ریحان طب مستعمل - مرحله دوم  / مزایده , مزایده دستگاه اتو کلاو با مارک ریحان طب مستعمل - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971400/مزایده-پلاک-یک-فرعی-عرصه-293-6متر'>مزایده پلاک یک فرعی عرصه 293.6متر / مزایده,مزایده پلاک یک فرعی عرصه 293.6متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971404/مزایده-شش-تخته-فرش-سه-در-چهار'>مزایده شش تخته فرش سه در چهار  / مزایده,مزایده شش تخته فرش سه در چهار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971406/مزایده-یک-دستگاه-دوربین-فیلمبرداری-سونی'>مزایده یک دستگاه دوربین فیلمبرداری سونی  / اگهی مزایده, مزایده یک دستگاه دوربین فیلمبرداری سونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971407/مزایده-یک-دانگ-مشاع-از-زمین-مساحت-880متر'>مزایده یک دانگ مشاع از زمین مساحت 880متر / مزایده,مزایده یک دانگ مشاع از زمین مساحت 880متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971409/مزایده-یکدستگاه-اسپکترومتر--یک-دستگاه-مگنت-با-تابلو-برق'>مزایده یکدستگاه اسپکترومتر ، یک دستگاه مگنت با تابلو برق / مزایده،مزایده یکدستگاه اسپکترومتر ، یک دستگاه مگنت با تابلو برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971410/مزایده-پلاک-ثبتی-با-قدمت-25-سال'>مزایده پلاک ثبتی با قدمت 25 سال / مزایده,مزایده پلاک ثبتی با قدمت 25 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971412/مزایده-مغازه-بخش-نه-مشهد'>مزایده مغازه بخش نه مشهد / مزایده,مزایده مغازه بخش نه مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971413/اصلاحی-مزایده-هشت-دستگاه-خودرو-قابل-تبدیل-به-پلاک'>اصلاحی مزایده هشت دستگاه خودرو قابل تبدیل به پلاک / آگهی مزایده عمومی (اصلاحی)، اصلاحی مزایده هشت دستگاه خودرو قابل تبدیل به پلاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971415/مزایده-مقدار-20-من-محلی'>مزایده مقدار 20 من محلی / مزایده,مزایده مقدار 20 من محلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971416/مزایده-20-سهم-از-10360-سهم-از-شرکت-صنایع-کاغذ'>مزایده 20 سهم از 10360 سهم از شرکت صنایع کاغذ  / مزایده,مزایده 20 سهم از 10360 سهم از شرکت صنایع کاغذ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971417/مزایده-یک-دستگاه-پمپ-بادیرلول-و--'>مزایده  یک دستگاه پمپ بادیرلول و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده  یک دستگاه پمپ بادیرلول و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971419/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-207-15متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 207.15متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 207.15متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971421/مزایده-28-کارتن-چای'>مزایده 28 کارتن چای / مزایده, مزایده 28 کارتن چای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971422/مزایده-ششدانگ-اعیانی-کارگاه-مساحت-12-60متر'>مزایده ششدانگ اعیانی کارگاه مساحت 12.60متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی کارگاه مساحت 12.60متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971423/مزایده-یک-دستگاه-یخچال-ایستاده-ویترینی-سه-درب-و--'>مزایده  یک دستگاه یخچال ایستاده ویترینی سه درب و ... / مزایده, مزایده  یک دستگاه یخچال ایستاده ویترینی سه درب و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971424/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-69-63متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 69.63متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 69.63متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971425/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-45-36متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 45.36متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 45.36متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971428/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-صد-و-بیست-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت صد و بیست متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت صد و بیست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971429/فراخوان-مزایده-تجهیز--راه-اندازی-و-بهره-برداری-و-ارایه-خدمات-تشخیصی---تجدید'> فراخوان مزایده تجهیز ، راه اندازی و بهره برداری و ارایه خدمات تشخیصی .... تجدید / فراخوان تجدید مزایده ,  فراخوان مزایده تجهیز ، راه اندازی و بهره برداری و ارایه خدمات تشخیصی .... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971430/مزایده-فروش-تعداد-2-دستگاه-خودرو-مازاد-بر-نیاز-و-خارج-از-رده-نوبت-دوم'>مزایده فروش  تعداد 2 دستگاه خودرو مازاد بر نیاز و خارج از رده نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش  تعداد 2 دستگاه خودرو مازاد بر نیاز و خارج از رده نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971431/مزایده-تعداد-یازده-دستگاه-خودرو-چهار-دستگاه-موتورسیکلت'>مزایده تعداد یازده دستگاه خودرو چهار دستگاه موتورسیکلت  / اگهی مزایده , مزایده تعداد یازده دستگاه خودرو چهار دستگاه موتورسیکلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971433/مزایده-پلاک-ثبتی-88-103917-بخش-11-تهران'>مزایده پلاک ثبتی 88/103917 بخش 11 تهران / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 88/103917 بخش 11 تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971435/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-135-6متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 135.6متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 135.6متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971436/مزایده-فروش-تعداد-5-دستگاه-خودروی-وانت'>مزایده فروش تعداد 5 دستگاه خودروی وانت  / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد 5 دستگاه خودروی وانت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971439/مزایده-پلاک-ثبتی-با-قدمت-بیست-سال'>مزایده پلاک ثبتی با قدمت بیست سال / مزایده,مزایده پلاک ثبتی با قدمت بیست سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971440/مزایده-فروش-گوساله-نر-پروار-شده-و--'>مزایده فروش گوساله نر پروار شده و... / مزایده ، مزایده فروش گوساله نر پروار شده و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971442/مزایده-آپارتمان-مساحت-80-53متر'>مزایده آپارتمان مساحت 80.53متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 80.53متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971444/مزایده-اجاره-بخشی-از-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-ارتقاء-مهارت'>مزایده  اجاره بخشی از مرکز آموزش فنی و حرفه ای ارتقاء مهارت / آگهی فراخوان, مزایده  اجاره بخشی از مرکز آموزش فنی و حرفه ای ارتقاء مهارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971446/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-دویست-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971447/مزایده-فروش-مقداری-لوازم-کارکرده'>مزایده فروش مقداری لوازم کارکرده / مزایده , مزایده فروش مقداری لوازم کارکرده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971448/مزایده-یک-دستگاه-باسکول-جاده-ای-60-تنی'>مزایده یک دستگاه باسکول جاده ای 60 تنی / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه باسکول جاده ای 60 تنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971449/مزایده-یکدستگاه-خودرو-سواری-سمند'>مزایده یکدستگاه خودرو سواری سمند / آگهی مزایده, مزایده یکدستگاه خودرو سواری سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971450/مزایده-فروش-ماشین-آلات-و-تاسیسات'>مزایده فروش ماشین آلات و تاسیسات  / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش ماشین آلات و تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971451/مزایده-خانه-مسکونی-مساحت-118-4متر-نوبت-دوم'>مزایده خانه مسکونی مساحت 118.4متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده خانه مسکونی مساحت 118.4متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971452/مزایده-فروش-دو-دستگاه-دیزل-ژنراتور'>مزایده فروش دو دستگاه دیزل ژنراتور  / مزایده , مزایده فروش دو دستگاه دیزل ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971453/مزایده-1153-عدد-انواع-تیر-بتونی-اسقاط-در-سطح-شرکت---نوبت-دوم'>مزایده 1153 عدد انواع تیر بتونی اسقاط در سطح شرکت ... نوبت دوم / مزایده عمومی, مزایده 1153 عدد انواع تیر بتونی اسقاط در سطح شرکت ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971455/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-747-76متر'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت 747.76متر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت 747.76متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971457/مزایده-اتومبیل-سمند-رنگ-نقره-ای-متالیک'>مزایده اتومبیل سمند رنگ نقره ای متالیک  / اگهی مزایده , مزایده اتومبیل سمند رنگ نقره ای متالیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971458/مزایده-ملک-مساحت-کل-2000متر'>مزایده ملک مساحت کل 2000متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت کل 2000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971462/مزایده-ملک-بخش-چهار-اراک-قریه-علی-آباد-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش چهار اراک قریه علی آباد نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک بخش چهار اراک قریه علی آباد نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971464/مزایده-خودرو-سبک-و-سنگین-مستعمل-و-رموک-فرسوده---'>مزایده خودرو سبک و سنگین مستعمل و رموک فرسوده .... / مزایده , مزایده خودرو سبک و سنگین مستعمل و رموک فرسوده ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971465/مزایده-ملک-با-قدمت-5-سال-ساخت-نوبت-اول'>مزایده ملک با قدمت 5 سال ساخت نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک با قدمت 5 سال ساخت نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971466/مزایده-جمع-آوری-ریزومهای-اختر-از-سطح-شهر'>مزایده جمع آوری ریزومهای اختر از سطح شهر / آگهی مزایده ، مزایده جمع آوری ریزومهای اختر از سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971467/مزایده-اماکن-شهرداری-تجدید--نوبت-دوم'>مزایده اماکن شهرداری تجدید - نوبت دوم  / مزایده اماکن شهرداری  تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971469/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-450-متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 450 متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 450 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971471/مزایده-واگذاری-یک-باب-سوله-به-مساحت-600-مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده  واگذاری یک باب سوله به مساحت 600 مترمربع نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده  واگذاری یک باب سوله به مساحت 600 مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971473/مزایده-ملک-به-پلاک-ثبتی-3578-265-اصلی'>مزایده ملک به پلاک ثبتی 3578/265 اصلی / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی 3578/265 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971475/مزایده-یک-دستگاه-لبه-زن-MDF-مدل-MDF80'>مزایده یک دستگاه لبه زن MDF مدل MDF80 / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه لبه زن MDF مدل MDF80</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971476/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-200-متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 200 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 200 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971477/مزایده-فروش-قالب-های-فولادی-تولید-قطعات-ماشین-لباسشویی-و--'>مزایده فروش قالب های فولادی تولید قطعات ماشین لباسشویی  و ... / مزایده, مزایده فروش قالب های فولادی تولید قطعات ماشین لباسشویی  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971478/مزایده-فروش-املاک-مازاد-و-معدن'>مزایده فروش املاک مازاد و معدن / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد و معدن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971479/مزایده-فروش-منزل-مسکونی-عرصه-161-53متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش منزل مسکونی عرصه 161.53متر نوبت دوم  / مزایده،مزایده فروش منزل مسکونی عرصه 161.53متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971482/مزایده-فروش-یکدستگاه-کانتینر-سردخانه-ای'>مزایده فروش یکدستگاه کانتینر سردخانه ای / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش یکدستگاه کانتینر سردخانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971483/مزایده-سرشانه-سیم-کش-طرفین--پرس-پاسیم-کش'>مزایده سرشانه سیم کش طرفین ، پرس پاسیم کش / مزایده,مزایده سرشانه سیم کش طرفین ، پرس پاسیم کش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971484/مزایده-7-380-حبه-مشاع-از-72-حبه-ششدانگ-ملکی'>مزایده 7.380 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ ملکی / مزایده،مزایده 7.380 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ ملکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971486/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-405--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 - نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971487/مزایده-ملک-مساحت-84-389متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 84.389متر نوبت اول  / مزایده،مزایده ملک مساحت 84.389متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971488/مزایده-فروش-کامپیوتر-سه-دستگاه-و--'>مزایده فروش کامپیوتر سه دستگاه و ... / مزایده , مزایده فروش کامپیوتر سه دستگاه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971489/مزایده-ششدانگ-پلاک-255-فرعی-بخش-سه-کرمان'>مزایده ششدانگ پلاک 255 فرعی بخش سه کرمان / مزایده،مزایده ششدانگ پلاک 255 فرعی بخش سه کرمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971491/حراج-کالاهای-مازاد-بر-نیاز-اسقاط-و-خودرو'>حراج کالاهای مازاد بر نیاز اسقاط و خودرو / آگهی حراج, حراج کالاهای مازاد بر نیاز اسقاط و خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971492/مزایده-ششدانگ-یکدستگاه-جرثقیل-اسقاطی--مرحله-دوم'>مزایده ششدانگ یکدستگاه جرثقیل اسقاطی - مرحله دوم  / آگهی مزایده مال منقول، مزایده ششدانگ یکدستگاه جرثقیل اسقاطی - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971493/مزایده-فروش-دستگاه-جت-پرینتر-و--'>مزایده فروش دستگاه جت پرینتر و ... / مزایده , مزایده فروش دستگاه جت پرینتر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971495/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-222-85متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 222.85متر / مزایده،مزایده یک قطعه زمین مساحت 222.85متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971496/مزایده-حقوق-استیجاری-یک-واحد-تجاری'>مزایده حقوق استیجاری یک واحد تجاری  / خلاصه آگهی مزایده , مزایده حقوق استیجاری یک واحد تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971499/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-530متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 530متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 530متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971500/مزایده-فروش-خودروی-سواری-ماکسیما'>مزایده فروش خودروی سواری ماکسیما  / مزایده , مزایده فروش خودروی سواری ماکسیما </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971501/مزایده-سواری-سیستم-پژو-پارس'>مزایده سواری سیستم پژو پارس / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده سواری سیستم پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971502/مزایده-دستگاه-تفکیک-زباله'>مزایده دستگاه تفکیک زباله / مزایده, مزایده دستگاه تفکیک زباله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971503/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-تملکی-و-مازاد-نقد-اقساط'>مزایده فروش تعدادی از املاک تملکی و مازاد نقد اقساط  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک تملکی و مازاد نقد اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971504/مزایده-ششدانگ-عمارت-مساحت-729-81-متر'>مزایده ششدانگ عمارت مساحت 729.81 متر / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت مساحت 729.81 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971505/اگهی-مزایده-عمومی-فروش-پسماند-خشک'>اگهی مزایده عمومی فروش پسماند خشک  / اگهی مزایده عمومی , اگهی مزایده عمومی فروش پسماند خشک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971506/مزایده-اجاره-یک-باب-منزل-مسکونی'>مزایده اجاره یک باب منزل مسکونی / مزایده, مزایده اجاره یک باب منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971508/اصلاحیه-مزایده-یخچال-ویترینی'>اصلاحیه مزایده یخچال ویترینی  / اصلاحیه مزایده عمومی, مزایده یخچال ویترینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971509/مزایده-محصولات-زیتون-روغنی-و-کنسروی'>مزایده محصولات زیتون روغنی و کنسروی / آگهی مزایده، مزایده محصولات زیتون روغنی و کنسروی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971512/مزایده-ملک-به-شماره-71-12-نوبت-اول'>مزایده ملک به شماره 71/12 نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک به شماره 71/12 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971513/مزایده-حفظ-و-نگهداری-و-بهره-برداری-از-جایگاه-CNG-تجدید'>مزایده حفظ و نگهداری و بهره برداری از جایگاه CNG تجدید / آگهی تجدید مزایده , مزایده حفظ و نگهداری و بهره برداری از جایگاه CNG تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971514/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-1000-متر-مشجر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 1000 متر مشجر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1000 متر مشجر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971515/مزایده-انواع-ترانسفورماتورهای-اسقاط'>مزایده انواع ترانسفورماتورهای اسقاط / آگهی مزایده , مزایده انواع ترانسفورماتورهای اسقاط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971517/مزایده-فروش-تعداد-6-قطعه-زمین-مسکونی-تجاری-نوبت-دوم-تجدید'>مزایده فروش تعداد 6 قطعه زمین مسکونی تجاری نوبت دوم تجدید / مزایده,مزایده فروش تعداد 6 قطعه زمین مسکونی تجاری نوبت دوم تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971518/مزایده-شرکت-در-استعلام-قیمت-واگذاری-بوفه'>مزایده شرکت در استعلام قیمت واگذاری بوفه / مزایده, مزایده شرکت در استعلام قیمت واگذاری بوفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971519/مزایده-فروش-60-کولر-TCL'>مزایده فروش 60 کولر TCL   / مزایده فروش 60 کولر TCL  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971520/تمدیدیه-دوم-مزایده-فروش-تعداد-21-خط-تلفن-ثابت-رند'>تمدیدیه دوم  مزایده فروش تعداد 21 خط تلفن ثابت رند / تمدیدیه دوم آگهی مزایده عمومی محلی، تمدید مزایده فروش تعداد 21 خط تلفن ثابت رند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971521/مزایده-کارخانه-تولید-شن-و-ماسه'>مزایده کارخانه تولید شن و ماسه  / مزایده , مزایده اجاره کارخانه تولید شن و ماسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971522/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-اعیان-175-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه اعیان 175 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه اعیان 175 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971525/مزایده-پلاک-ثبتی-8499-فرعی'>مزایده پلاک ثبتی 8499 فرعی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 8499 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971527/مزایده-تعداد-173-دستگاه-چوب-هاکی'>مزایده تعداد 173 دستگاه چوب هاکی / مزایده , مزایده تعداد 173 دستگاه چوب هاکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971528/مزایده-آپارتمان-مساحت-نود-متر'>مزایده آپارتمان مساحت نود متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت نود متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971530/مزایده-ششدانگ-دو-باب-خانه-94-70-و-216متر'>مزایده ششدانگ دو باب خانه 94.70 و 216متر / مزایده,مزایده ششدانگ دو باب خانه 94.70 و 216متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971532/مزایده-اجاره-اتاق-چاپ-و-تکثیر'>مزایده اجاره اتاق چاپ و تکثیر / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره اتاق چاپ و تکثیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971533/مزایده-کارگاه-96-8-15'>مزایده کارگاه 96.8.15 / مزایده,مزایده کارگاه 96.8.15</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971534/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-عرصه-350متر'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی عرصه 350متر  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی عرصه 350متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971535/حراج-حضوری-مغازه-فروش-آش-سبزی-و--'>حراج حضوری مغازه فروش آش سبزی و ... / آگهی حراج حضوری, حراج حضوری مغازه فروش آش سبزی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971536/مزایده-پلاک-ثبتی-با-عرصه-وقفی-مساحت-سیصد-متر'>مزایده پلاک ثبتی با عرصه وقفی مساحت سیصد متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی با عرصه وقفی مساحت سیصد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971538/آگهی-مزایده-فروش-دستگاه-خشک-کن-و---نوبت-دوم'>آگهی مزایده فروش دستگاه خشک کن و ... -نوبت دوم  / آگهی مزایده ,آگهی مزایده فروش دستگاه خشک کن و ... - 96.08.16 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971539/اصلاحیه-مزایده-تلویزیون'>اصلاحیه مزایده تلویزیون  / اصلاحیه مزایده, مزایده تلویزیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971540/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-متراژ-400-متر'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی متراژ 400 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی متراژ 400 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971543/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-اعیان-250-متر-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی مساحت اعیان 250 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت اعیان 250 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971547/مزایده-عملیات-راهبری-و-بهره-برداری-از-خط-سورتینگ-(پردازش)-پسماند'>مزایده عملیات راهبری و بهره برداری از خط سورتینگ (پردازش) پسماند / مزایده, مزایده عملیات راهبری و بهره برداری از خط سورتینگ (پردازش) پسماند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971548/مزایده-فروش-تعداد-11-قطعه-مسکونی-و-یک-قطعه-تجاری'>مزایده فروش تعداد 11 قطعه مسکونی و یک قطعه تجاری  / مزایده,مزایده فروش تعداد 11 قطعه مسکونی و یک قطعه تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971550/مزایده-یک-مجموعه-دستگاه-بسته-بندی-توزین-دار-کیک-و-کلوچه-و--96-8-16'>مزایده یک مجموعه دستگاه بسته بندی توزین دار کیک و  کلوچه و ...96.8.16 / آگهی مزایده, مزایده یک مجموعه دستگاه بسته بندی توزین دار کیک و  کلوچه و ...96.8.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971551/مزایده-اجاره-5-باب-واجد-تجاری'>مزایده اجاره 5 باب واجد تجاری / آگهی مزایده , مزایده اجاره 5 باب واجد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971552/مزایده-ملک-بخش-سی-و-شش-کرمان-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش سی و شش کرمان نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش سی و شش کرمان نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971555/تجدید-مزایده-واگذاری-استیجاری-تاکسی-تلفنی-ترمینال-نوبت-دوم'>تجدید مزایده واگذاری استیجاری تاکسی تلفنی ترمینال -نوبت دوم / تجدید مزایده ,تجدید مزایده واگذاری استیجاری تاکسی تلفنی ترمینال -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971556/مزایده-قطعات-خودرو-به-تعداد-721-کارتن'>مزایده قطعات خودرو به تعداد 721 کارتن  / آگهی مرحله اول مزایده اموال منقول، مزایده قطعات خودرو به تعداد 721 کارتن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971557/مزایده-موازی-4600-سهم-مشاع-از-8529-سهم-پلاک-ثبتی'>مزایده موازی 4600 سهم مشاع از 8529 سهم پلاک ثبتی / مزایده,مزایده موازی 4600 سهم مشاع از 8529 سهم پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971558/مزایده-وانت-نیسان-ابی-رنگ'>مزایده وانت نیسان ابی رنگ / مزایده,مزایده وانت نیسان ابی رنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971559/مزایده-یک-دستگاه-ساختمان-روستای-تل-میلک'>مزایده یک دستگاه ساختمان روستای تل میلک  / مزایده,مزایده یک دستگاه ساختمان روستای تل میلک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971560/مزایده-63-3-سهم-از-آب-و-160-سهم-از-دیمی-پلاکهای-ثبتی'>مزایده 63.3 سهم از آب و 160 سهم از دیمی پلاکهای ثبتی / مزایده,مزایده 63.3 سهم از آب و 160 سهم از دیمی پلاکهای ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971562/مزایده-یکباب-خانه-یک-طبقه-عرصه-202-61متر'>مزایده یکباب خانه یک طبقه عرصه 202.61متر / مزایده,مزایده یکباب خانه یک طبقه عرصه 202.61متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971563/مزایده-تعداد-30000-بطری-675-گرمی'>مزایده تعداد 30000 بطری 675 گرمی  / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده تعداد 30000 بطری 675 گرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971565/مزایده-فروش-یکدستگاه-وانت-پیکان'>مزایده فروش یکدستگاه وانت پیکان / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش یکدستگاه وانت پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971566/مزایده-فروش-زمینهای-تجاری-تجدید-نوبت-هشتم-مرحله-دوم'>مزایده فروش زمینهای تجاری تجدید نوبت هشتم مرحله دوم  / مزایده,مزایده فروش زمینهای تجاری تجدید نوبت هشتم مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971567/مزایده-فروش-خودرو-و-دستگاه-های-مازاد'> مزایده فروش خودرو و دستگاه های مازاد / آگهی مزایده,  مزایده فروش خودرو و دستگاه های مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971568/مزایده-سواری-کار-پاژن'>مزایده سواری کار پاژن  / مزایده,مزایده سواری کار پاژن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971569/مزایده-دستگاه-خمیرگیر--'>مزایده دستگاه خمیرگیر... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده دستگاه خمیرگیر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971570/اگهی-مزایده-جایگاه-های-cng-چاپ-دوم'>اگهی مزایده جایگاه های cng  چاپ دوم  / اگهی مزایده , اگهی مزایده جایگاه های cng چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971571/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-با-قدمت-20-سال'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی با قدمت 20 سال / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی با قدمت 20 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971574/مزایده-خودرو-سواری-وانت'>مزایده خودرو سواری وانت  / اگهی مزایده  ,مزایده خودرو سواری وانت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971575/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-315-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 315 متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 315 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971577/مزایده-یکدستگاه-کمپرسور-گازی-بیستونی'>مزایده یکدستگاه کمپرسور گازی بیستونی / آگهی مزایده، مزایده یکدستگاه کمپرسور گازی بیستونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971580/مزایده-ششدانگ-مجتمع-تجاری-و-تالارهای-الماس'>مزایده ششدانگ مجتمع تجاری و تالارهای الماس / مزایده,مزایده ششدانگ مجتمع تجاری و تالارهای الماس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971581/مزایده-اجاره-غرفه-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده اجاره غرفه تجدید نوبت دوم  / مزایده ، مزایده اجاره غرفه تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971585/مزایده-فریزر-صندوقی--'>مزایده فریزر صندوقی.... / مزایده  ، مزایده فریزر صندوقی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971588/مزایده-ششدانگ-سرقفلی-و-مالکیت-یکباب-مغازه-بخش-یک'>مزایده ششدانگ سرقفلی و مالکیت یکباب مغازه بخش یک / مزایده,مزایده ششدانگ سرقفلی و مالکیت یکباب مغازه بخش یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971590/مزایده-یک-خط-تلفن-همراه-دائمی'>مزایده یک خط تلفن همراه دائمی  / آگهی مزایده, مزایده یک خط تلفن همراه دائمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971593/مزایده-فروش-دو-واحد-آپارتمان-مساحت-92-8-و-88-7متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو واحد آپارتمان مساحت 92.8 و 88.7متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش دو واحد آپارتمان مساحت 92.8 و 88.7متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971594/مزایده-لوازم-منزل--نوبت-دوم'>مزایده لوازم منزل - نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده لوازم منزل - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971596/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-352متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 352متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 352متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971600/مزایده-فروش-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده فروش یک خط تلفن همراه / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یک خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971602/مزایده-عمارت-مسکونی-با-سقف-ضربی-نوبت-اول'>مزایده عمارت مسکونی با سقف ضربی نوبت اول / مزایده,مزایده عمارت مسکونی با سقف ضربی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971603/مزایده-موتور-دیزل-کامینز'>مزایده موتور دیزل کامینز / آگهی مزایده, مزایده موتور دیزل کامینز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971605/مزایده-فروش-یکدستگاه-سرند-مستهلک'>مزایده فروش یکدستگاه سرند مستهلک / آگهی مزایده اموال , مزایده فروش یکدستگاه سرند مستهلک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971606/مزایده-ملک-مسکونی-مساحت-128-45متر'>مزایده ملک مسکونی مساحت 128.45متر / مزایده,مزایده ملک مسکونی مساحت 128.45متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971609/مزایده-ملک-مساحت-دویست-متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت دویست متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت دویست متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971611/مزایده-پلاک-چهارده-فرعی-مساحت-50-302متر'>مزایده پلاک چهارده فرعی مساحت 50.302متر / مزایده,مزایده پلاک چهارده فرعی مساحت 50.302متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971612/مزایده-تعداد-یک-واحد-تجاری'>مزایده تعداد یک واحد تجاری  / آگهی مزایده , مزایده تعداد یک واحد تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971613/مزایده-پرک-نمره-3-برنجی--سیم-مسی--پین-آلیاژی-برنجی'>مزایده پرک نمره 3 برنجی ، سیم مسی ، پین آلیاژی برنجی  / مزایده,مزایده پرک نمره 3 برنجی ، سیم مسی ، پین آلیاژی برنجی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971617/مزایده-ده-تن-قطعات-ریخته-گری-شامل-کاسه-چرخ'>مزایده ده تن قطعات ریخته گری شامل کاسه چرخ / مزایده,مزایده ده تن قطعات ریخته گری شامل کاسه چرخ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971621/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-به-پلاک-ثبتی-شماره-3081-اصلی'>مزایده ششدانگ یکباب خانه به پلاک ثبتی شماره 3081 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه به پلاک ثبتی شماره 3081 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971622/مزایده-لوله-یکبار-مصرف'>مزایده لوله یکبار مصرف  / مزایده, مزایده لوله یکبار مصرف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971623/مزایده-فروش-یکدستگاه-وانت-نیسان-آبی--نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه وانت نیسان آبی - نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه وانت نیسان آبی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971624/مزایده-اجاره-یک-قطعه-زمین--تجدید'>مزایده اجاره یک قطعه زمین - تجدید / آگهی تجدید مزایده, مزایده اجاره یک قطعه زمین - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971626/مزایده-220-سهم-مشاع-از-2705-سهم-مشاع-از-زمین'>مزایده 220 سهم مشاع از 2705 سهم مشاع از زمین / مزایده,مزایده 220 سهم مشاع از 2705 سهم مشاع از زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971630/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-245-متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 245 متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 245 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971631/اصلاحیه-مزایده-ششدانگ-زمین-مسکونی'>اصلاحیه مزایده ششدانگ زمین مسکونی  / اصلاحیه مزایده,مزایده ششدانگ زمین مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971632/مزایده-واگذاری-به-اجاره-محل-استقرار-مجموعه-وسایل-شهربازی-(لب-آب)-تجدید--نوبت-دوم'> مزایده واگذاری به اجاره  محل استقرار مجموعه وسایل شهربازی (لب آب) تجدید - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری به اجاره  محل استقرار مجموعه وسایل شهربازی (لب آب) تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971635/مزایده-خانه-و-محوطه-مساحت-2650متر'>مزایده خانه و محوطه مساحت 2650متر  / مزایده,مزایده خانه و محوطه مساحت 2650متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971636/مزایده-تعداد-3-دستگاه-خودروی-مازاد-بر-نیاز--نوبت-دوم'>مزایده تعداد 3 دستگاه خودروی مازاد بر نیاز - نوبت دوم  / مزایده عمومی , مزایده تعداد 3 دستگاه خودروی مازاد بر نیاز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971639/مزایده-ماشین-پخت-نان-و-خمیرگیر'>مزایده ماشین پخت نان و خمیرگیر / مزایده, مزایده ماشین پخت نان و خمیرگیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971640/مزایده-ملک-با-پلاک-ثبتی-816-فرعی-مساحت-230متر'>مزایده ملک با پلاک ثبتی 816 فرعی مساحت 230متر  / مزایده,مزایده ملک با پلاک ثبتی 816 فرعی مساحت 230متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971642/مزایده-اجاره-ماهانه-دو-واحد-خدماتی-ورزشی'>مزایده اجاره ماهانه دو واحد خدماتی- ورزشی / آگهی مزایده,مزایده اجاره ماهانه دو واحد خدماتی- ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971644/مزایده-ششدانگ-زمین-مشتمل-بر-بنا-بخش-شش'>مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر بنا بخش شش / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر بنا بخش شش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971645/مزایده-یک-دستگاه-کامیونت-ون-نیسان'>مزایده یک دستگاه کامیونت ون نیسان / آگهی مزایده اموال منقول و غیرمنقول، مزایده یک دستگاه کامیونت ون نیسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971647/مزایده-فروش-یک-قطعه-با-پلاک-ثبتی-مساحت-کل-841-32متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه با پلاک ثبتی مساحت کل 841.32متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه با پلاک ثبتی مساحت کل 841.32متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971648/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پراید-جی-تی-ایکس-مدل-87'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید جی تی ایکس مدل 87 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید جی تی ایکس مدل 87</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971652/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-پارس-سفید-روغنی'>مزایده یک دستگاه سواری پژو پارس سفید روغنی / مزایده اموال، مزایده یک دستگاه سواری پژو پارس سفید روغنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971653/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-واحد-تجاری-پلاک-20309-فرعی'>مزایده سه دانگ مشاع از واحد تجاری پلاک 20309 فرعی / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از واحد تجاری پلاک 20309 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971656/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-دو-76-42-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دو 76.42 متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دو 76.42 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971658/مزایده-اجاره-محل-داروخانه-سرپایی'>مزایده اجاره محل داروخانه سرپایی / اگهی مزایده یک مرحله ای , مزایده اجاره محل داروخانه سرپایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971659/مزایده-فروش-اقلام-راکد-مصرفی-و--'>مزایده فروش اقلام راکد مصرفی و ...  / آگهی مزایده عمومی ,  مزایده فروش اقلام راکد مصرفی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971661/مزایده-ملک-مسکونی-شماره-52-فرعی'>مزایده ملک مسکونی شماره 52 فرعی / مزایده,مزایده ملک مسکونی شماره 52 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971664/مزایده-گرمکن-پیتزا-اجاق-گاز-کباب-دنرپز-تک-ستونه-و-بیفتک-زن'>مزایده گرمکن پیتزا، اجاق گاز کباب دنرپز تک ستونه و بیفتک زن / مزایده, مزایده گرمکن پیتزا، اجاق گاز کباب دنرپز تک ستونه و بیفتک زن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971666/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-177متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 177متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 177متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971669/فراخوان-واگذاری-اقلام-مستعمل-و-ضایعاتی'>فراخوان  واگذاری  اقلام مستعمل و ضایعاتی / فراخوان،فراخوان واگذاری  اقلام مستعمل و ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971670/مزایده-ششدانگ-پلاک-69-فرعی-بخش-چهار'>مزایده ششدانگ پلاک 69 فرعی بخش چهار  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 69 فرعی بخش چهار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971675/مزایده-فروش-مواد-مصالح--لوازم-حفاری--لوازم-تأسیسات-و-برقی-قطعات-ماشین-آلات-راهسازی--و--'>مزایده فروش مواد مصالح - لوازم حفاری - لوازم تأسیسات و برقی -قطعات ماشین آلات راهسازی - و ... / مزایده,مزایده فروش مواد مصالح - لوازم حفاری - لوازم تأسیسات و برقی -قطعات ماشین آلات راهسازی - و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971679/مزایده-فروش-پیكان--سواری-پژو-سواری-آردی-–-مزدا-وانت-2000--وانت-سهند-4000--تویوتا--وانت--75--FJ--'>مزایده فروش پیكان   سواری- پژو  سواری  آردی  – مزدا وانت 2000 - وانت سهند 4000 -  تویوتا   وانت   75   FJ   - / مزایده,ر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971681/مزایده-فروش-انواع-یخچال--بخاری-گازی-کپسولی--'>مزایده فروش انواع یخچال ، بخاری گازی کپسولی.... / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش انواع یخچال ، بخاری گازی کپسولی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971682/مزایده-آپارتمان-مسکونی-طبقه-دو-79-98متر'>مزایده آپارتمان مسکونی طبقه دو 79.98متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی طبقه دو 79.98متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971685/مزایده-1-سهم-از-50-سهم-ساختمان'>مزایده 1 سهم از 50 سهم ساختمان / مزایده,مزایده 1 سهم از 50 سهم ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971686/مزایده-اجاره-مکان-ها'>مزایده اجاره مکان ها / مزایده,مزایده اجاره مکان ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971688/مزایده-فروش-املاک-تعداد-10-قطعه-مسکونی-مازاد-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک تعداد 10 قطعه مسکونی مازاد نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک تعداد 10 قطعه مسکونی مازاد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971689/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-1049-61متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 1049.61متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 1049.61متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971691/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-پلاک-شماره-8262-فرعی'>مزایده ششدانگ یکباب خانه پلاک شماره 8262 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه پلاک شماره 8262 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971699/مزایده-انواع-گوشی'>مزایده انواع گوشی / مزایده,مزایده انواع گوشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971700/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-155-52متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 155.52متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 155.52متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971704/مزایده-واگذاری-اعیانی-یکباب-ساختمان-مسکونی-سه-طبقه-300متر'>مزایده واگذاری اعیانی یکباب ساختمان مسکونی سه طبقه 300متر  / مزایده,مزایده واگذاری اعیانی یکباب ساختمان مسکونی سه طبقه 300متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971709/مزایده-فروش-یک-قطعه-پلاک-مسکونی-نوبت-سوم'>مزایده فروش یک قطعه پلاک مسکونی نوبت سوم / مزایده,مزایده فروش یک قطعه پلاک مسکونی نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971711/مزایده-فروش-اقلام-اسقاطی'>مزایده فروش  اقلام اسقاطی / آگهی مزایده, مزایده فروش  اقلام اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971716/مزایده-فروش-اقلام-و-وسایل-اسقاطی-فرسوده-و-کارکرده'>مزایده فروش اقلام و وسایل اسقاطی فرسوده و کارکرده / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش اقلام و وسایل اسقاطی فرسوده و کارکرده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971717/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-102-36متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 102.36متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 102.36متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971719/مزایده-آپارتمان-مساحت-نود-و-شش-متر'>مزایده آپارتمان مساحت نود و شش متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت نود و شش متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971721/مزایده-فروش-یکباب-واحد-تجاری-مساحت-44-4متر'>مزایده فروش یکباب واحد تجاری مساحت 44.4متر  / مزایده,مزایده فروش یکباب واحد تجاری مساحت 44.4متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971724/مزایده-فروش-تعداد-یک-قطعه-زمین-و-ساختمان-ویلایی-نوبت-دوم-تجدید'>مزایده فروش تعداد یک قطعه زمین و ساختمان ویلایی نوبت دوم تجدید / مزایده,مزایده فروش تعداد یک قطعه زمین و ساختمان ویلایی نوبت دوم تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971726/مزایده-سواری-پژو-206-مدل-1387'>مزایده سواری پژو 206 مدل 1387 / مزایده, مزایده سواری پژو 206 مدل 1387</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971729/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-1800متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 1800متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 1800متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971751/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین  / آگهی مزایده عمومی,مزایده واگذاری یک قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971757/مزایده-آپارتمان-مسکونی-دو-طبقه-بخش-دو-بجنورد'>مزایده آپارتمان مسکونی دو طبقه بخش دو بجنورد  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی دو طبقه بخش دو بجنورد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971764/مزایده-مغازه-مساحت-29-50متر'>مزایده مغازه مساحت 29.50متر  / مزایده,مزایده مغازه مساحت 29.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971767/مزایده-ششدانگ-خانه-مساحت-نود-و-هفت-متر'>مزایده ششدانگ خانه مساحت نود و هفت متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مساحت نود و هفت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971773/مزایده-تعداد-3-دستگاه-خودروی-مازاد-بر-نیاز'>مزایده تعداد 3 دستگاه خودروی مازاد بر نیاز   / مزایده عمومی , مزایده تعداد 3 دستگاه خودروی مازاد بر نیاز  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971785/مزایده-ملک-بخش-یک-ثبت-اصفهان'>مزایده ملک بخش یک ثبت اصفهان  / مزایده,مزایده ملک بخش یک ثبت اصفهان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971788/مزایده-واگذاری-رستوران-زاگرس'>مزایده واگذاری رستوران زاگرس / آگهی مزایده, مزایده واگذاری رستوران زاگرس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971792/مزایده-آپارتمان-سه-خوابه'>مزایده آپارتمان سه خوابه / مزایده,مزایده آپارتمان سه خوابه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971798/مزایده-ملک-قولنامه-ای-مساحت-5000متر'>مزایده ملک قولنامه ای مساحت 5000متر  / مزایده,مزایده ملک قولنامه ای مساحت 5000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971815/مزایده-واگذاری-به-اجاره-تعدادی-از-رقبات-موقوفه'>مزایده واگذاری به اجاره تعدادی از رقبات موقوفه / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره تعدادی از رقبات موقوفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971849/مزایده-امتیاز-خط-همراه'>مزایده امتیاز خط همراه  / مزایده , مزایده امتیاز خط همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971853/مزایده-تعدادی-از-اموال-اسقاط'>مزایده تعدادی از اموال اسقاط / مزایده,مزایده تعدادی از اموال اسقاط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971879/مزایده-یک-دستگاه-موتورسیکلت'>مزایده یک دستگاه موتورسیکلت / مزایده,مزایده یک دستگاه موتورسیکلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971885/مزایده-عمومی-واگذاری-اجاره-مکان-داروخانه-سرپائی-بیمارستان-قمر-بنی-هاشم-(ع)-خوی(نوبت-دوم)'>مزایده عمومی واگذاری اجاره مکان داروخانه سرپائی بیمارستان قمر بنی هاشم (ع) خوی(نوبت دوم)   / مزایده, مزایده عمومی واگذاری اجاره مکان داروخانه سرپائی بیمارستان قمر بنی هاشم (ع) خوی(نوبت دوم)  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971887/مزایده-واگذاری-داروخانه'>مزایده واگذاری داروخانه  / مزایده ,مزایده واگذاری داروخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971962/استعلام-​برگزاری-دوره-آموزشی-ارتقای-مهارت'>استعلام ​برگزاری دوره آموزشی ارتقای مهارت / استعلام، استعلام ​برگزاری دوره آموزشی ارتقای مهارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971963/استعلام-تعمیرات-و-اجرت-کلیه-تاسیسات'>استعلام تعمیرات و اجرت کلیه تاسیسات / استعلام، استعلام تعمیرات و اجرت کلیه تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971964/استعلام-برگزاری-مسابقه-قالی-بافی'>استعلام برگزاری مسابقه قالی بافی / استعلام , استعلام برگزاری مسابقه قالی بافی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971965/استعلام-طراحی-و-استقرار-سیستم-اطلاعاتی'>استعلام طراحی و استقرار سیستم اطلاعاتی  / استعلام, استعلام طراحی و استقرار سیستم اطلاعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971966/استعلام-تعداد-50-عدد-ریبون-دستگاه-آنی'>استعلام تعداد 50 عدد ریبون دستگاه آنی / استعلام, استعلام تعداد 50 عدد ریبون دستگاه آنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971967/استعلام-لپه-ایرانی-درجه-یک-ایرانی-فله'>استعلام لپه ایرانی درجه یک ایرانی فله / استعلام, استعلام لپه ایرانی درجه یک ایرانی فله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971968/استعلام-الکتروموتور-سه-فاز-موتوژن'>استعلام الکتروموتور سه فاز موتوژن  / استعلام, استعلام الکتروموتور سه فاز موتوژن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971969/استعلام-خرید-کابل-مسی-نیمه-افشان'>استعلام خرید کابل مسی نیمه افشان / استعلام , استعلام خرید کابل مسی نیمه افشان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971970/استعلام-دیتا-لاگر-24-کاناله-ایزوله'>استعلام دیتا لاگر 24 کاناله ایزوله  / استعلام, استعلام دیتا لاگر 24 کاناله ایزوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971971/استعلام-​عملیات-مورد-نیاز-جهت-بازسازی'>استعلام ​عملیات مورد نیاز جهت بازسازی  / استعلام , استعلام ​عملیات مورد نیاز جهت بازسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971972/استعلام-لپه-باقلا-در-جه-یک-فله-30-کیلویی'>استعلام لپه باقلا در جه یک فله 30 کیلویی / استعلام, استعلام لپه باقلا در جه یک فله 30 کیلویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971973/استعلام-kvm-switch-monitor-16-port-usb'>استعلام kvm switch monitor 16 port usb / استعلام , استعلام kvm switch monitor 16 port usb</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971974/استعلام-دستگاه-واکس-زن-اتوماتیک-البرز'>استعلام دستگاه واکس زن اتوماتیک البرز / استعلام, استعلام دستگاه واکس زن اتوماتیک البرز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971975/استعلام-تعمیرات-کفپوش'>استعلام تعمیرات کفپوش  / استعلام, استعلام تعمیرات کفپوش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971976/استعلام-کالای-مورد-نیاز-دوربین-Mobotix'>استعلام کالای مورد نیاز دوربین Mobotix  / استعلام, استعلام کالای مورد نیاز دوربین Mobotix </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/971977/استعلام-تعمیرات-کفپوش-سالن-مهر'>استعلام تعمیرات کفپوش سالن مهر  / استعلام, استعلام تعمیرات کفپوش سالن مهر </a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 35 تاريخ : دوشنبه 2 بهمن 1396 ساعت: 11:39