اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.8.11 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967807/مناقصه-خرید-نصب-و-راه... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.8.11 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967807/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-تجهیزات-ارتباط-DTS-تلفنی-مراکز-دیسپاچینگ-نوبت-دوم'>مناقصه خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات ارتباط DTS تلفنی مراکز دیسپاچینگ -نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات ارتباط DTS تلفنی مراکز دیسپاچینگ -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967809/مناقصه-اجرای-عملیات-جدولگذاری-و-پیاده-روسازی-معابر'>مناقصه اجرای عملیات جدولگذاری و پیاده روسازی معابر  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات جدولگذاری و پیاده روسازی معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967810/مناقصه-خرید-۴-دستگاه-دیزل-ژنراتور-و--نوبت-دوم'>مناقصه خرید ۴ دستگاه دیزل ژنراتور و ...نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خرید ۴ دستگاه دیزل ژنراتور و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967813/مناقصه-خرید--نصب--راه-اندازی-و-آموزش-سیستم-دوربین-های-مداربسته'>مناقصه خرید ، نصب ، راه اندازی و آموزش سیستم دوربین های مداربسته / مناقصه , مناقصه خرید ، نصب ، راه اندازی و آموزش سیستم دوربین های مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967817/مناقصه-موضوع-تعمیر-و-نگهداری-کلیه-تاسیسات-مکانیکی--'>مناقصه موضوع تعمیر و نگهداری کلیه تاسیسات مکانیکی... / مناقصه, مناقصه موضوع تعمیر و نگهداری کلیه تاسیسات مکانیکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967820/تجدید-مناقصه-آبرسانی-مجتمع-جبله-نو--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه آبرسانی مجتمع جبله نو...نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، تجدید مناقصه آبرسانی مجتمع جبله نو...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967821/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه، مناقصه تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967823/مناقصه-موضوع-تعمیر-و-نگهداری-کلیه-تاسیسات-برق-و-مکانیکی--'>مناقصه موضوع تعمیر و نگهداری کلیه تاسیسات برق و مکانیکی.... / مناقصه, مناقصه موضوع تعمیر و نگهداری کلیه تاسیسات برق و مکانیکی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967825/مناقصه-یک-مرحله-ای-۲۰۰۰-فقره-انشعاب-فاضلاب'>مناقصه یک مرحله ای ۲۰۰۰ فقره انشعاب فاضلاب  / مناقصه ,مناقصه یک مرحله ای ۲۰۰۰ فقره انشعاب فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967827/فراخوان-احداث-تقاطع-غیر-همسطح'>فراخوان احداث تقاطع غیر همسطح  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای, فراخوان احداث تقاطع غیر همسطح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967829/مناقصه-اجرای-پروژه-تکمیل-مسیر-طراوت-و-ورودی-شهدای-گمنام'>مناقصه اجرای پروژه تکمیل مسیر طراوت و ورودی شهدای گمنام / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای پروژه تکمیل مسیر طراوت و ورودی شهدای گمنام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967833/مناقصه-واگذاری-امور-تعمیر--نگهداری-و-راهبری-تاسیسات---'>مناقصه واگذاری امور تعمیر ، نگهداری و راهبری تاسیسات .... / مناقصه , مناقصه واگذاری امور تعمیر ، نگهداری و راهبری تاسیسات ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967834/مناقصه-تامین-نصب-و-راه-اندازی-سامانه-هواده-در-تصفیه-خانه-فاضلاب-مهمانشهر'>مناقصه تامین، نصب و راه اندازی سامانه هواده در تصفیه خانه فاضلاب مهمانشهر / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه تامین، نصب و راه اندازی سامانه هواده در تصفیه خانه فاضلاب مهمانشهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967835/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-و-مرمت-و-لکه-گیری-آسفالت'>تجدید مناقصه اجرای عملیات و مرمت و لکه گیری آسفالت  / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه اجرای عملیات و مرمت و لکه گیری آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967837/مناقصه-نگهداری-بهینه-و-بازسازی-شبکه-کابل-نوری--نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری بهینه و بازسازی شبکه کابل نوری....نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه نگهداری بهینه و بازسازی شبکه کابل نوری... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967842/مناقصه-مقدار-18400-کیلوگرم-روغن-فایررزیستنس-نوبت-دوم'>مناقصه مقدار 18400 کیلوگرم روغن فایررزیستنس- نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه مقدار 18400 کیلوگرم روغن فایررزیستنس - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967843/مناقصه-خدمات-رفت-و-روب-و-جمع-آوری-زباله-سطح-شهر-96-8-11'>مناقصه خدمات رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر 96.8.11 / مناقصه  خدمات رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر 96.8.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967844/مناقصه-خرید-و-تحویل-آسفالت-گرم-از-نوع-بیندر-و-یا-توپکا-در-پایکار-مرحله-سوم-نوبت-اول'>مناقصه خرید و تحویل آسفالت گرم از نوع بیندر و یا توپکا در پایکار مرحله سوم نوبت اول / آگهی مناقصه , مناقصه خرید و تحویل آسفالت گرم از نوع بیندر و یا توپکا در پایکار مرحله سوم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967845/مناقصه-کفپوش-بتنی-معابر-منطقه'>مناقصه کفپوش بتنی معابر منطقه  / مناقصه ,مناقصه کفپوش بتنی معابر منطقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967846/مناقصه-راهبری-و-نگهداری-و-بهره-برداری-تصفیه-خانه-فاضلاب-شهرک---نوبت-دوم'>مناقصه راهبری و نگهداری و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب شهرک ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه راهبری و نگهداری و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب شهرک ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967849/مناقصه-اجاره-اکیپ-پخش-آسفالت-گرم-مرحله-سوم-نوبت-اول'>مناقصه اجاره اکیپ پخش آسفالت گرم مرحله سوم نوبت اول / آگهی مناقصه , مناقصه اجاره اکیپ پخش آسفالت گرم مرحله سوم نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967850/مناقصه-عملیات-بارگیری-حمل-و-تخلیه-مقدار-۵۰-هزار-تن-انواع-نهاده-های-زراعی---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات بارگیری، حمل و تخلیه مقدار ۵۰ هزار تن انواع نهاده های زراعی ... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه عملیات بارگیری، حمل و تخلیه مقدار ۵۰ هزار تن انواع نهاده های زراعی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967851/مناقصه-بهینه-سازی-ساختمانی-پست-یزد'>مناقصه بهینه سازی ساختمانی پست یزد  / آگهی مناقصه , مناقصه بهینه سازی ساختمانی پست یزد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967853/فراخوان-تهیه-نقشه-کاداستر-و-برداشت-اطلاعات-توصیفی-و-مالکیتی-رفع-تداخلات---نوبت-دوم'>فراخوان تهیه نقشه کاداستر و برداشت اطلاعات توصیفی و مالکیتی رفع تداخلات ... نوبت دوم / فراخوان , فراخوان تهیه نقشه کاداستر و برداشت اطلاعات توصیفی و مالکیتی رفع تداخلات ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967854/مناقصه-حلب-چاپدار-پنیر-یواف-14-کیلویی'>مناقصه حلب چاپدار پنیر یواف 14 کیلویی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حلب چاپدار پنیر یواف 14 کیلویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967856/تجدید-مناقصه-احداث-ادامه-دیوار-حائل'>تجدید مناقصه احداث ادامه دیوار حائل  / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه احداث ادامه دیوار حائل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967857/مناقصه-خرید-بریکر-33-کیلوولت-OUT-DOOR--نوبت-دوم'>مناقصه خرید بریکر 33 کیلوولت OUT DOOR - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی،مناقصه خرید بریکر 33 کیلوولت OUT DOOR - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967858/مناقصه-اجرای-عملیات-تکمیل-مخزن-5000-متر-مکعبی-مدفون-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات تکمیل مخزن 5000 متر مکعبی مدفون  نوبت دوم  / آگهی مناقصه یک مرحله ای، مناقصه اجرای عملیات تکمیل مخزن 5000 متر مکعبی مدفون  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967859/مناقصه-خرید-Reid-Vapor-Pressure-Analyzer---نوبت-دوم'>مناقصه خرید Reid Vapor Pressure Analyzer ... نوبت دوم / مناقصه خرید Reid Vapor Pressure Analyzer ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967862/مناقصه-اجرای-عملیات-و-مرمت-و-لکه-گیری-آسفالت'>مناقصه اجرای عملیات و مرمت و لکه گیری آسفالت  / مناقصه ، مناقصه اجرای عملیات و مرمت و لکه گیری آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967863/مناقصه-خدمات-گروه-های-کنترل-و-نظارت-بر-منابع-آب-سطحی'>مناقصه خدمات گروه های کنترل و نظارت بر منابع آب سطحی / مناقصه , مناقصه خدمات گروه های کنترل و نظارت بر منابع آب سطحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967865/مناقصه-اجرای-عملیات-جدولگذاری-و-پیاده-روسازی-معابر'>مناقصه اجرای عملیات جدولگذاری و پیاده روسازی معابر  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات جدولگذاری و پیاده روسازی معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967866/مناقصه-اجرای-عملیات-آماده-سازی-و-بتن-ریزی-کف-سوله'>مناقصه اجرای عملیات آماده سازی و بتن ریزی کف سوله / مناقصه ,مناقصه اجرای عملیات آماده سازی و بتن ریزی کف سوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967869/اصلاحیه-مناقصه-خرید-110-کیلومتر-انواع-کابل-فشار-ضعیف-مسی-و-آلومینیومی-نوبت-دوم'>اصلاحیه مناقصه خرید 110 کیلومتر انواع کابل فشار ضعیف مسی و آلومینیومی- نوبت دوم  / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه خرید 110 کیلومتر انواع کابل فشار ضعیف مسی و آلومینیومی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967870/مناقصه-تکمیل-استخر-سرپوشیده'>مناقصه تکمیل استخر سرپوشیده  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل استخر سرپوشیده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967871/مناقصه-اجرای-۳۳۵-متر-شبکه-فشار-متوسط-هوایی'>مناقصه اجرای ۳۳۵ متر شبکه فشار متوسط هوایی  / مناقصه ,مناقصه اجرای ۳۳۵ متر شبکه فشار متوسط هوایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967872/مناقصه-اجرای-عملیات-احداث-ساختمان'>مناقصه اجرای عملیات احداث ساختمان  / مناقصه ,مناقصه اجرای عملیات احداث ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967873/مناقصه-اجرای-عملیات-جدولگذاری-و-پیاده-روسازی-معابر'>مناقصه اجرای عملیات جدولگذاری و پیاده روسازی معابر  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات جدولگذاری و پیاده روسازی معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967875/تجدید-ارزیابی-کیفی-مناقصه-توسعه-و-بهبود-زیرساخت-شبکه-های-کامپیوتری-با-رویکرد-امنیت'>تجدید ارزیابی کیفی مناقصه توسعه و بهبود زیرساخت شبکه های کامپیوتری با رویکرد امنیت / آگهی تجدید ارزیابی کیفی مناقصه، تجدید ارزیابی کیفی مناقصه توسعه و بهبود زیرساخت شبکه های کامپیوتری با رویکرد امنیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967876/مناقصه-راهبری--نگهداری-و-تعمیر-تاسیسات-آب-و-رفع-حوادث-شبکه-آب'>مناقصه راهبری ، نگهداری و تعمیر تاسیسات آب و رفع حوادث شبکه آب / آگهی مناقصه , مناقصه راهبری ، نگهداری و تعمیر تاسیسات آب و رفع حوادث شبکه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967877/فراخوان-خرید-35000-عدد-باکس-پالت-چوبی--نوبت-دوم'>فراخوان خرید 35000 عدد باکس پالت چوبی....نوبت دوم  / فراخوان مناقصه , فراخوان خرید 35000 عدد باکس پالت چوبی....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967879/فراخوان-مناقصه-واگذاری-اداره-امور-عملیات-و-بهره-برداری-تعدادی-از-جایگاه-های-شرکتی---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه واگذاری اداره امور عملیات و بهره برداری تعدادی از جایگاه های شرکتی ... نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه واگذاری اداره امور عملیات و بهره برداری تعدادی از جایگاه های شرکتی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967881/مناقصه-بکارگیری-و-تامین-نیرو--نوبت-دوم'>مناقصه بکارگیری و تامین نیرو - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی  ، مناقصه بکارگیری و تامین نیرو - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967883/مناقصه-عملیات-اجرای-خط-63-کیلوولت--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرای خط 63 کیلوولت - نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات اجرای خط 63 کیلوولت - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967885/تجدید-مناقصه-تامین--نصب-و-راه-اندازی-پروژه-نظارت-شهری-و-پایش-تصویری--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تامین ، نصب و راه اندازی پروژه نظارت شهری و پایش تصویری  -نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه تامین ، نصب و راه اندازی پروژه نظارت شهری و پایش تصویری  -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967886/فراخوان-مناقصه-حمل-45000-تن-بنزن'>فراخوان مناقصه حمل 45000 تن بنزن / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه حمل 45000 تن بنزن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967887/مناقصه-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-گرم'>مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای گرم  / مناقصه ,مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای گرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967889/مناقصه-ترمیم-حوضچه-مکش-ایستگاه-پمپاژ-زهکشی-و-آبیاری'>مناقصه ترمیم حوضچه مکش ایستگاه پمپاژ زهکشی و آبیاری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ترمیم حوضچه مکش ایستگاه پمپاژ زهکشی و آبیاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967892/اصلاحیه-مناقصه-نیرو-رسانی-توسعه-و-بازسازی-شبکه-های-توزیع-نیروی-برق-شامل-تهیه-مصالح--'>اصلاحیه مناقصه نیرو رسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق شامل تهیه مصالح... / آگهی اصلاحیه  مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی , اصلاحیه مناقصه نیرو رسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق شامل تهیه مصالح...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967894/ارزیابی-کیفی-خرید-20-دستگاه-پایانه-راه-دور-فوق-توزیع--نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی خرید 20 دستگاه پایانه راه دور فوق توزیع - نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران،مناقصه خرید 20 دستگاه پایانه راه دور فوق توزیع - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967895/تجدید-مناقصه-احداث-سد-مخزنی'>تجدید مناقصه احداث سد مخزنی  / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه احداث سد مخزنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967897/فراخوان-انجام-عملیات-تعمیر-و-راه-اندازی-نیروگاه-بادی-نوبت-دوم'>فراخوان انجام عملیات تعمیر و راه اندازی نیروگاه بادی نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان انجام عملیات تعمیر و راه اندازی نیروگاه بادی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967899/دعوت-به-همکاری-جهت-تامین-مالی-و-اجرای-عملیات-احداث-تاسیسات-زیرساختی-و-زیربنای'>دعوت به همکاری جهت تامین مالی و اجرای عملیات احداث تاسیسات زیرساختی و زیربنای / دعوت به همکاری، دعوت به همکاری جهت تامین مالی و اجرای عملیات احداث تاسیسات زیرساختی و زیربنای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967901/فراخوان-انجام-تست-نشر-صوتی-ACOUSTIC-EMISSION-مخازن-ذخیره--نوبت-دوم'>فراخوان انجام تست نشر صوتی ACOUSTIC EMISSION  مخازن ذخیره - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان انجام تست نشر صوتی ACOUSTIC EMISSION  مخازن ذخیره - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967902/مناقصه-اجرای-عملیات-و-مرمت-و-لکه-گیری-آسفالت-سطح-منطقه'>مناقصه اجرای عملیات و مرمت و لکه گیری آسفالت  سطح منطقه / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه اجرای عملیات و مرمت و لکه گیری آسفالت  سطح منطقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967906/مناقصه-عملیات-مرمت-و-بهسازی-و-بهبود-معابر'>مناقصه عملیات مرمت و بهسازی و بهبود معابر / مناقصه ,مناقصه عملیات مرمت و بهسازی و بهبود معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967908/تجدید-فراخوان-مناقصه-بهسازی-و-آسفالت-محور-روستایی--نوبت-دوم'>تجدید فراخوان مناقصه بهسازی و آسفالت محور روستایی...نوبت دوم / تجدید فراخوان مناقصه عمومی، تجدید فراخوان مناقصه بهسازی و آسفالت محور روستایی...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967910/مناقصه-فراخوان-تعمیرات-اساسی-پل--نوبت-دوم'>مناقصه فراخوان تعمیرات اساسی پل - نوبت دوم / مناقصه, مناقصه فراخوان تعمیرات اساسی پل - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967912/تجدید-فراخوان-وصول-مطالبات-درصدی-آب-بهاء-و-حقوق-اشتراکی'>تجدید فراخوان وصول مطالبات درصدی آب بهاء و حقوق اشتراکی / آگهی تجدید فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی پیمانکاران,مناقصه وصول مطالبات درصدی آب بهاء و حقوق اشتراکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967914/مناقصه-خرید-۱۰-دستگاه-خودرو--مرحله-سوم-نوبت-دوم'>مناقصه خرید ۱۰ دستگاه خودرو - مرحله سوم نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه خرید ۱۰ دستگاه خودرو - مرحله سوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967915/تجدید-مناقصه-کنتور-آب-1-2-اینچ-مولتی-جت-خشک---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه  کنتور آب 1/2 اینچ مولتی جت خشک ... نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه   کنتور آب 1/2 اینچ مولتی جت خشک... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967917/مناقصه-خرید-تجهیزات-حفاظتی-پستهای-زمینی--'>مناقصه خرید تجهیزات حفاظتی پستهای زمینی... / مناقصه عمومی، مناقصه خرید تجهیزات حفاظتی پستهای زمینی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967918/تجدید-مناقصه-احداث-طبقه-همکف-ساختمان'>تجدید مناقصه احداث طبقه همکف ساختمان  / فراخوان شرکت در مناقصه عمومی، تجدید مناقصه احداث طبقه همکف ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967924/نخستین-اجلاس-سراسری-تجلیل-از-برگزارکنندگان-مراسم-تشریفاتی'>نخستین اجلاس سراسری تجلیل از برگزارکنندگان مراسم تشریفاتی / نخستین اجلاس سراسری تجلیل از برگزارکنندگان مراسم تشریفاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967926/فراخوان-تکمیل-و-بهره-برداری-از-اردوگاهها--نوبت-دوم'>فراخوان تکمیل و بهره برداری از اردوگاهها...نوبت دوم  / آگهی فراخوان، فراخوان تکمیل و بهره برداری از اردوگاهها...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967927/مناقصه-اجرای-تراش-و-لکه-گیری-بهسازی-و-روکش-تهیه-مصالح-و-خط-کشی-آسفالت-و-تهیه-و-نصب-گاردریل--'>مناقصه اجرای تراش و لکه گیری، بهسازی و روکش، تهیه مصالح و خط کشی آسفالت و تهیه و نصب گاردریل ...  / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای تراش و لکه گیری، بهسازی و روکش، تهیه مصالح و خط کشی آسفالت و تهیه و نصب گاردریل ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967929/مناقصه-خرید-ماشین-آلات-و-تجهیزات-تولید-آسفالت-گرم-تجدید'>مناقصه خرید ماشین آلات و تجهیزات تولید آسفالت گرم- تجدید / آگهی مناقصه, مناقصه خرید ماشین آلات و تجهیزات تولید آسفالت گرم ...تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967930/مناقصه-مدیریت-راهبری-بهره-برداری-نگهداری-و-تعمیرات-تصفیه-خانه-فاضلاب--نوبت-دوم'>مناقصه مدیریت راهبری، بهره برداری نگهداری و تعمیرات تصفیه خانه فاضلاب  - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه مدیریت راهبری، بهره برداری نگهداری و تعمیرات تصفیه خانه فاضلاب  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967931/مناقصه-خرید-ترانس-جریان-ولتاژ-33-کیلوولت-نوبت-دوم'>مناقصه خرید ترانس جریان ولتاژ 33 کیلوولت- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه خرید ترانس جریان ولتاژ 33 کیلوولت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967932/فراخوان-عمومی-جذب-سرمایه-گذار--نوبت-دوم'>فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار  - نوبت دوم  / فراخوان، فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967935/مناقصه-عملیات-بهسازی-و-روکش-آسفالت'>مناقصه عملیات بهسازی و روکش آسفالت  / مناقصه ,مناقصه عملیات بهسازی و روکش آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967937/مناقصه-خرید-لوله-ساخت-و-نصب-(دمونتاژ-و-مونتاژ)--نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوله، ساخت و نصب (دمونتاژ و مونتاژ) - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه خرید لوله، ساخت و نصب (دمونتاژ و مونتاژ) - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967939/مناقصه-نگهداری-فنی-سیستم-روشنایی--نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری فنی سیستم روشنایی... نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه نگهداری فنی سیستم روشنایی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967940/تجدید-مناقصه-آسفالت-معابر-سطح-شهر'>تجدید مناقصه آسفالت معابر سطح شهر / تجدید آگهی مناقصه، مناقصه آسفالت معابر سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967942/مناقصه-فراخوان-تکمیل-دیواره-های-رمپ-برقی-و-راه-پله-نوبت-دوم'>مناقصه فراخوان تکمیل دیواره های رمپ برقی و راه پله نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی , مناقصه فراخوان تکمیل دیواره های رمپ برقی و راه پله نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967943/اصلاحیه-مناقصه-اصلاح-و-بهینه-سازی-توسعه-و-تقویت-خط-روستا'>اصلاحیه مناقصه اصلاح و بهینه سازی، توسعه و تقویت خط روستا  / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه اصلاح و بهینه سازی، توسعه و تقویت خط روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967944/مناقصه-انجام-خدمات-آبدارخانه-ها-نظافت-دفاتر-و-ساختمان-ها-نوبت-دوم'>مناقصه  انجام خدمات آبدارخانه ها، نظافت دفاتر و ساختمان ها- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه  انجام خدمات آبدارخانه ها، نظافت دفاتر و ساختمان ها- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967945/مناقصه-پروژه-احداث-خط-فشار-متوسط-دومداره-تجدید'>مناقصه پروژه احداث خط فشار متوسط دومداره- تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه پروژه احداث خط فشار متوسط دومداره- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967946/تجدید-مناقصه-جمع-آوری-و-هدایت-آبهای-سطحی-سطح-منطقه-5'>تجدید مناقصه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی سطح منطقه 5   / مناقصه ،تجدید مناقصه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی سطح منطقه 5  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967949/مناقصه-خدمات-نگهداری-و-تعمیرات-ادوات-و-تجهیزات-کنترل-و-ابزار-دقیق-نوبت-دوم'>مناقصه  خدمات نگهداری و تعمیرات ادوات و تجهیزات کنترل و ابزار دقیق- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه  خدمات نگهداری و تعمیرات ادوات و تجهیزات کنترل و ابزار دقیق- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967951/مناقصه-بازسازی-و-تجهیز-یک-دستگاه-شلتر-ارتباطی-قابل-نصب-روی-شاسی-ایسوزو-6--'>مناقصه بازسازی و تجهیز یک دستگاه شلتر ارتباطی قابل نصب روی شاسی ایسوزو 6... / آگهی مناقصه, مناقصه بازسازی و تجهیز یک دستگاه شلتر ارتباطی قابل نصب روی شاسی ایسوزو 6...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967953/تجدید-مناقصه-تهیه-و-اجرای-کامل-سیستم-تهویه---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تهیه و اجرای کامل سیستم تهویه ... نوبت دوم / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه تهیه و اجرای کامل سیستم تهویه  ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967957/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-فریز-درایر'>مناقصه خرید یک دستگاه فریز درایر  / مناقصه ,مناقصه خرید یک دستگاه فریز درایر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967960/مناقصه-انجام-خدمات-امور-مشترکین-امور-دفتری-ماشین-نویسی-تنظیفات-آبدارخانه-و--(نوبت-دوم)'>مناقصه انجام خدمات امور مشترکین، امور دفتری، ماشین نویسی، تنظیفات، آبدارخانه و... (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات امور مشترکین، امور دفتری، ماشین نویسی، تنظیفات، آبدارخانه و... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967961/فراخوان-انجام-کلیه-خدمات-حفاظتی-مراقبتی-و-نگهبانی-نوبت-دوم'>فراخوان انجام کلیه خدمات حفاظتی، مراقبتی و نگهبانی- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان انجام کلیه خدمات حفاظتی، مراقبتی و نگهبانی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967963/مناقصه-خرید-و-تجهیز-یک-دستگاه-آتلیه-تعمیرات-الکترونیک--'>مناقصه خرید و تجهیز یک دستگاه آتلیه تعمیرات الکترونیک... / آگهی مناقصه، مناقصه خرید و تجهیز یک دستگاه آتلیه تعمیرات الکترونیک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967965/مناقصه-پروژه-اجرای-عملیات-تعریض-پل-های-شیان-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه اجرای عملیات تعریض پل های شیان- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه اجرای عملیات تعریض پل های شیان- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967966/مناقصه-​تعریض-و-اصلاح-بلوار'>مناقصه ​تعریض و اصلاح بلوار / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه ​تعریض و اصلاح بلوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967969/مناقصه-اخذ-خدمات-جنبی-و-همیار-فنی-مورد-نیاز--نوبت-دوم'>مناقصه اخذ خدمات جنبی و همیار فنی مورد نیاز - نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه اخذ خدمات جنبی و همیار فنی مورد نیاز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967970/مناقصه-واگذاری-خدمات-عمومی-بسته-بندی-و-نگهداری-دام'>مناقصه واگذاری خدمات عمومی بسته بندی و نگهداری دام / مناقصه ,مناقصه واگذاری خدمات عمومی بسته بندی و نگهداری دام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967972/مناقصه-احداث-ایستگاه-پمپاژ-آب-تصفیه-شده-و-بخشی-از-خطوط-انتقال-آب--نوبت-دوم'>مناقصه احداث ایستگاه پمپاژ آب تصفیه شده و بخشی از خطوط انتقال آب... نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه احداث ایستگاه پمپاژ آب تصفیه شده و بخشی از خطوط انتقال آب... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967980/مناقصه-تامین-غذای-درمانی-و-دانشجویان-نوبت-دوم'>مناقصه تامین غذای درمانی و دانشجویان  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه تامین غذای درمانی و دانشجویان  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967984/فراخوان-طراحی--تامین-و-ساخت-ماشین-آلات-واحد-300-تنی---نوبت-دوم'>فراخوان طراحی ، تامین و ساخت ماشین آلات واحد 300 تنی ... نوبت دوم / آگهی فراخوان,فراخوان طراحی ، تامین و ساخت ماشین آلات واحد 300 تنی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967986/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-فریز-درایر-96-08-11'>مناقصه خرید یک دستگاه فریز درایر 96.08.11 / مناقصه , مناقصه خرید یک دستگاه فریز درایر 96.08.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967988/مناقصه-برکناری-سیم-های-مسی-شبکه-فشار-ضعیف-و-نصب-کابل'>مناقصه برکناری سیم های مسی شبکه فشار ضعیف و نصب کابل  / مناقصه ,مناقصه برکناری سیم های مسی شبکه فشار ضعیف و نصب کابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967989/فراخوان-60-دستگاه-wallsplit-cooler-24000-btu'>فراخوان  60 دستگاه wallsplit cooler 24000 btu / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای ,  فراخوان  60 دستگاه wallsplit cooler 24000 btu</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967991/تجدید-فراخوان-وصول-مطالبات-درصدی-آب-بهاء-و-حقوق-اشتراکی'>تجدید فراخوان وصول مطالبات درصدی آب بهاء و حقوق اشتراکی / آگهی تجدید فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی پیمانکاران,مناقصه وصول مطالبات درصدی آب بهاء و حقوق اشتراکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967993/مناقصه-خرید-50-000-تن-کنجاله-سویا--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 50.000 تن کنجاله سویا - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید 50.000 تن کنجاله سویا - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967994/مناقصه-CHOCK-VALVE-نوبت-دوم'>مناقصه CHOCK VALVE- نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه CHOCK VALVE- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967995/مناقصه-انجام-خدمات-راهبری-واحدهای-بهره-برداری-پالایشگاه-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات راهبری واحدهای بهره برداری پالایشگاه- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه انجام خدمات راهبری واحدهای بهره برداری پالایشگاه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967997/مناقصه-اجرای-عملیات-مرمت-و-بهسازی-و-بهبودی-معابر-سطح-منطقه-9'>مناقصه اجرای عملیات مرمت و بهسازی و بهبودی معابر سطح منطقه 9  / مناقصه ، مناقصه اجرای عملیات مرمت و بهسازی و بهبودی معابر سطح منطقه 9 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967998/مناقصه-خرید-46648-متر-سیم-آلومینیوم-روکشدار-70-و-120--'>مناقصه خرید 46648 متر سیم آلومینیوم روکشدار 70 و 120... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه خرید 46648 متر سیم آلومینیوم روکشدار 70 و 120...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968000/مناقصه-خرید-و-نصب-9-دستگاه-تابلوهای-توزیع-برق'>مناقصه خرید و نصب 9 دستگاه تابلوهای توزیع برق / مناقصه, مناقصه خرید و نصب 9 دستگاه تابلوهای توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968002/مناقصه-انجام-خدمات-تخصصی-و-پشتیبانی-تعمیرات-اساسی-تعدادی-از-واحدهای-پالایشی-نوبت-د-وم'>مناقصه انجام خدمات تخصصی و پشتیبانی تعمیرات اساسی تعدادی از واحدهای پالایشی- نوبت د وم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه انجام خدمات تخصصی و پشتیبانی تعمیرات اساسی تعدادی از واحدهای پالایشی- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968005/مناقصه-اجرای-محوطه-و-پیاده-رو-خیابان-اصلی'>مناقصه اجرای محوطه و پیاده رو خیابان اصلی / مناقصه, مناقصه اجرای محوطه و پیاده رو خیابان اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968007/استعلام-منبع-تغذیه-و----سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام منبع تغذیه و ... , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / استعلام ,استعلام منبع تغذیه و ... , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968011/استعلام-قلم-بند-ورزشی--سایت-ستاد'>استعلام قلم بند ورزشی , سایت ستاد / استعلام ,استعلام قلم بند ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968014/استعلام-مایع-دست-شویی--سامانه-ستاد'>استعلام مایع دست شویی , سامانه ستاد / استعلام,استعلام مایع دست شویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968018/مناقصه-امور-بهنگام-سازی-و-داده-آمایی-اماکن--نوبت-دوم'>مناقصه امور بهنگام سازی و داده آمایی اماکن... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه امور بهنگام سازی و داده آمایی اماکن... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968019/اصلاحیه-تامین-خدمات-پشتیبانی-و-اداری'>اصلاحیه تامین خدمات پشتیبانی و اداری  / اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی، اصلاحیه تامین خدمات پشتیبانی و اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968021/تجدید-مناقصه-خرید-یک-دستگاه-دیزل-ژنراتور--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور ...نوبت دوم / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968022/مناقصه-احداث-دانشکده-های-جدید-حقوق--'>مناقصه احداث دانشکده های جدید حقوق ... / آگهی مناقصه، مناقصه احداث دانشکده های جدید حقوق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968025/مناقصه-نظارت-کمی-و-کیفی-بر-خرید--حمل--ذخیره-سازی-و-توزیع-میوه-نوروز'>مناقصه نظارت کمی و کیفی بر خرید ، حمل ، ذخیره سازی و توزیع میوه نوروز / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  نظارت کمی و کیفی بر خرید ، حمل ، ذخیره سازی و توزیع میوه نوروز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968028/مناقصه-ارائه-خدمات-تعمیرگاه-سیار-بکسل-و-واحدهای-تعویض-لاستیک-و-پنچرگیری--'>مناقصه ارائه خدمات تعمیرگاه سیار، بکسل و واحدهای تعویض لاستیک و پنچرگیری... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ارائه خدمات تعمیرگاه سیار، بکسل و واحدهای تعویض لاستیک و پنچرگیری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968031/مناقصه-لایروبی-پل-موند-قطعه-1--(نوبت-دوم)'>مناقصه لایروبی پل موند قطعه 1... (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه لایروبی پل موند قطعه 1... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968033/مناقصه-امور-چاپ-تولید-و-صحافی-تعداد-500-000-جلد-تقویم-جیبی--'>مناقصه امور چاپ، تولید و صحافی تعداد 500.000 جلد تقویم جیبی... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه امور چاپ، تولید و صحافی تعداد 500.000 جلد تقویم جیبی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968048/مناقصه-عملیات-ساختمانی-توسعه-پست-400-کیلوولت'>مناقصه عملیات ساختمانی توسعه پست 400 کیلوولت / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات ساختمانی توسعه پست 400 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968054/مناقصه-عملیات-حفاری-و-مرمت-قنوات-و-حفر-و-لایروبی-چاه-های-جذبی-و-آبگرفتگی--'>مناقصه عملیات حفاری و مرمت قنوات و حفر و لایروبی چاه های جذبی و آبگرفتگی ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات حفاری و مرمت قنوات و حفر و لایروبی چاه های جذبی و آبگرفتگی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968056/مناقصه-انجام-امور-خدماتی-و-پشتیبانی---نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور خدماتی و پشتیبانی ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه انجام امور خدماتی و پشتیبانی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968068/مناقصه-molybdenum-oxide'>مناقصه molybdenum oxide   / مناقصه، مناقصه molybdenum oxide  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968077/ارزیابی-کیفی-پل-دوم-و-راه-ارتباطی--نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی پل دوم و راه ارتباطی - نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی پل دوم و راه ارتباطی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968081/مناقصه-انجام-امور-خدماتی'>مناقصه انجام امور خدماتی      / مناقصه، مناقصه انجام امور خدماتی     </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968083/مناقصه-عملیات-تهیه-رنگ-دو-جزئی-پلاستیک-سرد-جهت-خط-کشی-محوری--تجدید'>مناقصه عملیات تهیه رنگ دو جزئی پلاستیک سرد جهت خط کشی محوری - تجدید / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات تهیه رنگ دو جزئی پلاستیک سرد جهت خط کشی محوری - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968086/مناقصه-اصلاح-شبکه-آب-شهر----نوبت-دوم'>مناقصه اصلاح شبکه آب شهر ... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اصلاح شبکه آب شهر ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968094/مناقصه-تهیه-قطعات-نمای-پیش-ساخته-بتنی-با-الیاف-شیشه-ای-GRC--تجدید'>مناقصه تهیه قطعات نمای پیش ساخته بتنی با الیاف شیشه ای GRC  - تجدید / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه قطعات نمای پیش ساخته بتنی با الیاف شیشه ای GRC  - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968097/مناقصه-بازپیرایی-پارک-شادی'>مناقصه بازپیرایی پارک شادی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بازپیرایی پارک شادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968099/اصلاحیه-فراخوان-مناقصه-حمل-و-اجرای-پوشش-کولتار-اپوکسی'>اصلاحیه فراخوان مناقصه حمل و اجرای پوشش کولتار اپوکسی  / فراخوان مناقصه ، اصلاحیه فراخوان مناقصه حمل و اجرای پوشش کولتار اپوکسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968103/تجدید-مناقصه-راهبری-فنی-تاسیسات-سردخانه-(نوبت-دوم)'>تجدید مناقصه راهبری فنی تاسیسات سردخانه (نوبت دوم) / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه راهبری فنی تاسیسات سردخانه  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968104/مناقصه-عملیات-بازسازی-و-اصلاح-شبکه-آب'>مناقصه عملیات بازسازی و اصلاح شبکه آب  / مناقصه ,مناقصه عملیات بازسازی و اصلاح شبکه آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968109/مناقصه-خدمات-مشاوره-شغلی-طرح-های-اشتغال-و-خودکفایی'>مناقصه خدمات مشاوره شغلی طرح های اشتغال و خودکفایی  / آگهی مناقصه, مناقصه خدمات مشاوره شغلی طرح های اشتغال و خودکفایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968116/مناقصه-جمع-آوری-و-هدایت-آبهای-سطحی-منطقه'>مناقصه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی منطقه / مناقصه عمومی ، مناقصه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی منطقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968117/مناقصه-عملیات-تکمیل-مراکز-جامع-سلامت'>مناقصه عملیات تکمیل مراکز جامع سلامت / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه عملیات تکمیل مراکز جامع سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968122/مناقصه-فراخوان-شناسایی-سرمایه-گذاران'>مناقصه فراخوان شناسایی سرمایه گذاران  / مناقصه ,مناقصه فراخوان شناسایی سرمایه گذاران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968127/مناقصه-اجرای-96-هکتار-آبیاری-فشار-زیر-سطحی'>مناقصه اجرای 96 هکتار آبیاری فشار زیر سطحی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای 96 هکتار آبیاری فشار زیر سطحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968128/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-عیب-یاب-کابل-40-کیلوولت-پرتابل-با-رفلکتور-دیجیتالی--'>مناقصه خرید یک دستگاه عیب یاب کابل 40 کیلوولت، پرتابل با رفلکتور دیجیتالی... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه خرید یک دستگاه عیب یاب کابل 40 کیلوولت، پرتابل با رفلکتور دیجیتالی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968131/فراخوان-شناسایی-و-جذب-سرمایه-گذار-جهت-مشارکت'>فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار جهت مشارکت  / مناقصه ,فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار جهت مشارکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968136/تجدید-مناقصه-عملیات-اجرای-ماسه-آسفالت-و-فوگ-سیل-و----نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات اجرای ماسه آسفالت و فوگ سیل و ... - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه عملیات اجرای ماسه آسفالت و فوگ سیل و ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968137/تجدید-مناقصه-عملیات-اجرای-ماسه-آسفالت-و-فوگ-سیل---'>تجدید مناقصه عملیات اجرای ماسه آسفالت و فوگ سیل .... / آگهی مناقصه عمومی، تجدید مناقصه عملیات اجرای ماسه آسفالت و فوگ سیل ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968140/مناقصه-استفاده-از-خدمات-بخش-خصوصی-در-سرویسهای-صنعتی--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه استفاده از خدمات بخش خصوصی در سرویسهای صنعتی... تجدید نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه استفاده از خدمات بخش خصوصی در سرویسهای صنعتی... تجدید- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968156/مناقصه-خرید-10-عدد-سردخانه-زیر-صفر-و-بالای-صفر'>مناقصه خرید 10 عدد سردخانه زیر صفر و بالای صفر / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید، مناقصه خرید 10 عدد سردخانه زیر صفر و بالای صفر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968158/مناقصه-مولاژ-و-تجهیزات-کمک-آموزشی'>مناقصه مولاژ و تجهیزات کمک آموزشی / مناقصه ,مناقصه مولاژ و تجهیزات کمک آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968160/تجدید-استعلام-اصلاح-و-بهینه-سازی-کاهش-تلفات'>تجدید استعلام اصلاح و بهینه سازی کاهش تلفات / آگهی تجدید استعلام,استعلام  اصلاح و بهینه سازی کاهش تلفات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968161/مناقصه-چراغ-آویز-خیابانی'>مناقصه چراغ آویز خیابانی  / مناقصه ,مناقصه چراغ آویز خیابانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968163/استعلام-كوپلینگ-آلومینیومی-آتش-نشانی-6-اینچ'>استعلام كوپلینگ آلومینیومی آتش نشانی 6 اینچ   / استعلام، استعلام كوپلینگ آلومینیومی آتش نشانی 6 اینچ  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968164/مناقصه-برچیدن-سازه-موجود-و-اجرای-سیستم-سازه-فضاکار-جدید-و--'>مناقصه برچیدن سازه موجود و اجرای سیستم سازه فضاکار جدید و ... / مناقصه ,مناقصه برچیدن سازه موجود و اجرای سیستم سازه فضاکار جدید و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968165/استعلام-شوفاژ-روغن-2000-وات'>استعلام  شوفاژ روغن 2000 وات  / استعلام، استعلام   شوفاژ روغن 2000 وات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968166/مناقصه-اجرای-عملیات-جدولگذاری-و-پیاده-روسازی-سطح-منطقه-7'>مناقصه اجرای عملیات جدولگذاری و پیاده روسازی سطح منطقه 7 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات جدولگذاری و پیاده روسازی سطح منطقه 7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968167/استعلام-کولر-گازی-اسپلیت-18000'>استعلام کولر گازی اسپلیت 18000  / استعلام، استعلام کولر گازی اسپلیت 18000 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968168/فراخوان-اجرای-طرح-مقابله-با-فرسایش-بادی-و-گرد-و-غبار-در-حاشیه-دریاچه'>فراخوان اجرای طرح مقابله با فرسایش بادی و گرد و غبار در حاشیه دریاچه / مناقصه, فراخوان اجرای طرح مقابله با فرسایش بادی و گرد و غبار در حاشیه دریاچه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968171/مناقصه-بهسازی-و-استانداردسازی-5-دستگاه-آسانسور--96-08-11'>مناقصه  بهسازی و استانداردسازی 5 دستگاه آسانسور - 96.08.11 / مناقصه, مناقصه  بهسازی و استانداردسازی 5 دستگاه آسانسور - 96.08.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968172/مناقصه-اجرای-عملیات-آسفالت-طرح-هادی-روستاها'>مناقصه اجرای عملیات آسفالت طرح هادی روستاها / مناقصه ,مناقصه اجرای عملیات آسفالت طرح هادی روستاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968177/مناقصه-ارائه-خدمات-فرهنگی-سمعی-و-بصری'>مناقصه  ارائه خدمات فرهنگی، سمعی و بصری / آگهی ارزیابی و برگزاری مناقصه، مناقصه  ارائه خدمات فرهنگی، سمعی و بصری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968179/تجدید-مناقصه-عملیات-روکش-و-لکه-گیری-آسفالت-در-محورها'>تجدید مناقصه عملیات روکش و لکه گیری آسفالت در محورها / مناقصه, تجدید مناقصه عملیات روکش و لکه گیری آسفالت در محورها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968180/فراخوان-راهسازی--نوبت-دوم'>فراخوان راهسازی... نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه ، فراخوان راهسازی... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968181/مناقصه-احداث-انبار-اسقاط-و-ضایعات-پالایشگاه--نوبت-دوم'>مناقصه احداث انبار اسقاط و ضایعات پالایشگاه - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث انبار اسقاط و ضایعات پالایشگاه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968184/استعلام-مایع-ظرفشویی'>استعلام مایع ظرفشویی  / استعلام مایع ظرفشویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968185/فراخوان-ارزیابی-و-مناقصه-نگهداری-و-تعمیرات-ایستگاه-اصلی-و-فرعی-تقلیل-فشار-گاز-نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی و مناقصه نگهداری و تعمیرات ایستگاه اصلی و فرعی تقلیل فشار گاز  نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی و مناقصه ,فراخوان ارزیابی و مناقصه نگهداری و تعمیرات ایستگاه اصلی و فرعی تقلیل فشار گاز  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968190/اصلاحیه-و-تمدید-مناقصه-خرید-لوازم-شبکه-برق'>اصلاحیه و تمدید مناقصه خرید لوازم شبکه برق / اصلاحیه و تمدید مناقصه عمومی , مناقصه خرید لوازم شبکه برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968192/استعلام-پرژکتور-و-چراغ'>استعلام پرژکتور و چراغ   / استعلام,استعلام  پرژکتور و چراغ  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968193/استعلام-فیلتر'>استعلام فیلتر  / استعلام, استعلام فیلتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968195/استعلام-یک-ردیف-زنجیر-جوشی'>استعلام یک ردیف زنجیر جوشی   / استعلام، استعلام یک ردیف زنجیر جوشی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968196/مناقصه-حمل-محصولات-تولیدی'>مناقصه حمل محصولات تولیدی  / آگهی مناقصه , مناقصه حمل محصولات تولیدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968198/استعلام-چهار-شاخ-گاردن'>استعلام چهار شاخ گاردن  / استعلام ,استعلام چهار شاخ گاردن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968200/فراخوان-انجام-امور-نظارتی-پروژه-های-آب-و-خاک'>فراخوان انجام امور نظارتی پروژه های آب و خاک  / فراخوان انجام امور نظارتی پروژه های آب و خاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968202/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-خط-تغذیه-و-شبکه-توزیع-و-نصب-و-احداث-ایستگاههای--'>مناقصه  تهیه مصالح و اجرای خط تغذیه و شبکه توزیع و نصب و احداث ایستگاههای ... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه  تهیه مصالح و اجرای خط تغذیه و شبکه توزیع و نصب و احداث ایستگاههای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968203/اصلاحیه-مناقصه-خرید-یک-دستگاه-HPLC'>اصلاحیه مناقصه خرید یک دستگاه HPLC / اصلاحیه فراخوان مناقصه, مناقصه خرید یک دستگاه HPLC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967808/مزایده-فروش-ماشین-آلات'>مزایده فروش ماشین آلات  / مزایده ,مزایده فروش ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967811/مزایده-یک-باب-مغازه-به-مساحت-50-متر'>مزایده یک باب مغازه به مساحت 50 متر / مزایده,مزایده یک باب مغازه به مساحت 50 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967812/مزایده-تلویزیون-رنگی-یخچال-ساده--'>مزایده تلویزیون رنگی، یخچال ساده... / آگهی مزایده، مزایده تلویزیون رنگی، یخچال ساده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967814/مزایده-مغازه-حدود-12-5-متر'>مزایده مغازه حدود 12/5 متر / مزایده,مزایده مغازه حدود 12/5 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967815/مزایده-یک-دستگاه-باکتری-فیوژ-GEA'>مزایده یک دستگاه باکتری فیوژ GEA / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه باکتری فیوژ GEA</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967816/مزایده-فروش-ملک-مشاع-به-پلاک-ثبتی-54'>مزایده فروش ملک مشاع به پلاک ثبتی 54  / مزایده,مزایده فروش ملک مشاع به پلاک ثبتی 54 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967818/مزایده-نوبت-دوم-سرویس-اتوبوسرانی-درون-شهری'>مزایده نوبت دوم سرویس اتوبوسرانی درون شهری / آگهی مزایده ,مزایده نوبت دوم سرویس اتوبوسرانی درون شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967819/مزایده-فروش-ملک-مشاع-به-پلاک-ثبتی-شماره-8'>مزایده فروش ملک مشاع به پلاک ثبتی شماره 8  / مزایده,مزایده فروش ملک مشاع به پلاک ثبتی شماره 8 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967822/مزایده-فروش-پلاک-ثبتی-69-972-بخش-11'>مزایده فروش پلاک ثبتی 69.972 بخش 11 / مزایده,مزایده فروش پلاک ثبتی 69.972 بخش 11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967824/مزایده-یک-باب-منزل-مسکونی'>مزایده یک باب منزل مسکونی / مزایده,مزایده یک باب منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967826/مزایده-یک-دستگاه-کولر-گازی'>مزایده یک دستگاه کولر گازی  / مزایده ,مزایده یک دستگاه کولر گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967828/مزایده-آپارتمان-به-مساحت-78-21-مترمربع'>مزایده آپارتمان به مساحت 78/21 مترمربع / مزایده,مزایده آپارتمان به مساحت 78/21 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967830/مزایده-یک-باب-آپارتمان-دو-خوابه'>مزایده یک باب آپارتمان دو خوابه  / مزایده,مزایده یک باب آپارتمان دو خوابه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967831/مزایده-آب-چاه-عمیق'>مزایده آب چاه عمیق / مزایده, مزایده آب چاه عمیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967832/مزایده-فروش-دوباب-آپارتمان-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش دوباب آپارتمان مسکونی نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش دوباب آپارتمان مسکونی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967836/مزایده-یک-واحد-امتیاز-مسکن-مهر'>مزایده یک واحد امتیاز مسکن مهر / مزایده,مزایده یک واحد امتیاز مسکن مهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967838/مزایده-میدان-دام'>مزایده میدان دام  / مزایده ,مزایده میدان دام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967839/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی / مزایده، مزایده یک قطعه زمین مزروعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967840/مزایده-اجاره-آبی-خاکی-باغات--نوبت-دوم'>مزایده اجاره آبی خاکی باغات... نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی، مزایده اجاره آبی خاکی باغات... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967841/مزایده-یک-قطعه-زمین-در-روستای-لامیان-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین در روستای لامیان نوبت دوم  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین در روستای لامیان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967847/مزایده-عرضه-سهام'>مزایده عرضه سهام  / آگهی مزایده , مزایده عرضه سهام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967848/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-آپارتمان-مسکونی'>مزایده ششدانگ یک واحد آپارتمان مسکونی / مزایده ,مزایده ششدانگ یک واحد آپارتمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967852/مزایده-زمین-زراعی'>مزایده زمین زراعی / مزایده ,مزایده زمین زراعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967855/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-29050'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 29050 / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 29050</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967860/مزایده-6-دانگ-یک-باب-آپارتمان'>مزایده 6 دانگ یک باب آپارتمان / مزایده ,مزایده 6 دانگ یک باب آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967861/مزایده-فروش-اقلام-مستعمل-و-راکد-انبار--نوبت-دوم'>مزایده فروش اقلام مستعمل و راکد انبار... نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش اقلام مستعمل و راکد انبار... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967864/مزایده-6-دانگ-پلاک-ثبتی-1175-فرعی'>مزایده 6 دانگ پلاک ثبتی 1175 فرعی / مزایده ، مزایده 6 دانگ پلاک ثبتی 1175 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967867/فروش-6-دانگ-پلاک-ثبتی-9902'>فروش 6 دانگ پلاک ثبتی 9902 / مزایده ، فروش 6 دانگ پلاک ثبتی 9902</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967868/مزایده-ترموستات---نوبت-دوم'>مزایده ترموستات ....نوبت دوم  / مزایده,مزایده ترموستات....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967874/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-یک-واحد-آپارتمان-مسکونی'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک واحد آپارتمان مسکونی / مزایده ، مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک واحد آپارتمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967878/مزایده-نسبت-به-اجاره-یک-باب-مغازه-تجاری'>مزایده نسبت به اجاره یک باب مغازه تجاری / آگهی مزایده عمومی,مزایده نسبت به اجاره یک باب مغازه تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967880/مزایده-ششدانگ-مجتمع-به-مساحت-291-30-مترمربع'>مزایده ششدانگ مجتمع به مساحت 291.30 مترمربع  / مزایده ، مزایده ششدانگ مجتمع به مساحت 291.30 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967882/اگهی-مزایده-خودروی-سواری-پژو-پارس'>اگهی مزایده خودروی سواری پژو پارس / اگهی مزایده , مزایده خودروی سواری پژو پارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967884/آگهی-تجدید-مزایده-فروش-9-قطعه-زمین-مسکونی'>آگهی تجدید مزایده فروش 9 قطعه زمین مسکونی  / مزایده ، آگهی تجدید مزایده فروش 9 قطعه زمین مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967888/مزایده-فروش-املاک-تملیکی-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک تملیکی  نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک تملیکی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967890/مزایده-ملکی-با-مساحت-558-مترمربع'>مزایده ملکی با مساحت 558 مترمربع  / مزایده,مزایده ملکی با مساحت 558 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967891/مزایده-فروش-لوازم-اسقاط-و-مازاد--نوبت-دوم'>مزایده فروش لوازم اسقاط و مازاد - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی، مزایده فروش لوازم اسقاط و مازاد - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967893/مزایده-فروش-آپارتمان-اداری-به-مساحت-مفید-1490-1-مترمربع'>مزایده فروش آپارتمان اداری به مساحت مفید 1490/1 مترمربع  / مزایده,مزایده فروش آپارتمان اداری به مساحت مفید 1490/1 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967896/مزایده-70-متر-خانه-مسکونی'>مزایده 70 متر خانه مسکونی  / مزایده,مزایده 70 متر خانه مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967898/مزایده-عرصه-اعیان-تجهیزات-و-ماشین-آلات-اثاثیه--نوبت-دوم'>مزایده عرصه، اعیان، تجهیزات و ماشین آلات، اثاثیه ...نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول و غیرمنقول، مزایده عرصه، اعیان، تجهیزات و ماشین آلات، اثاثیه ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967900/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-آپارتمان-مسکونی-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967903/مزایده-ملک-به-مساحت-93-08-مترمربع'>مزایده ملک به مساحت 93.08 مترمربع  / مزایده,مزایده ملک به مساحت 93.08 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967904/مزایده-خط-تولید-نان-لواش---'>مزایده خط تولید نان لواش .... / مزایده, مزایده خط تولید نان لواش ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967905/مزایده-خط-تلفن-همراه'>مزایده خط تلفن همراه / آگهی مزایده ، مزایده خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967907/مزایده-ششدانگ-ملک-با-کاربری-تجاری'>مزایده ششدانگ ملک با کاربری تجاری / مزایده,مزایده ششدانگ ملک با کاربری تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967909/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-کار-تویوتا-لندکروز'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری کار تویوتا لندکروز  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری کار تویوتا لندکروز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967911/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-مزروعی'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967913/فراخوان-مزایده-اجاره-اماکن-ورزشی-تحت-پوشش-خود--نوبت-دوم-مرحله-سوم'>فراخوان مزایده اجاره اماکن ورزشی تحت پوشش خود - نوبت دوم مرحله سوم / مزایده ,فراخوان مزایده اجاره اماکن ورزشی تحت پوشش خود - نوبت دوم مرحله سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967916/مزایده-ششدانگ-پلاک-8816-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک 8816 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 8816 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967919/مزایده-مقداری-پوشاک-شامل-1200-عدد-ساق-زنانه---مرحله-دوم'>مزایده مقداری پوشاک شامل 1200 عدد ساق زنانه... - مرحله دوم  / آگهی مزایده، مزایده مقداری پوشاک شامل 1200 عدد ساق زنانه... - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967920/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-206-مترمربع-مرحله-دوم'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 206 مترمربع مرحله دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 206 مترمربع مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967921/مزایده-فروش-حدود-150-تن-پسماند-خشک'>مزایده فروش حدود 150 تن پسماند خشک  / مزایده ,مزایده فروش حدود 150 تن پسماند خشک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967922/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-به-مساحت-220-مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به مساحت 220 مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به مساحت 220 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967923/مزایده-انواع-خودرو-بنز--'>مزایده  انواع خودرو بنز ...  / اگهی مزایده , مزایده  انواع خودرو بنز ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967925/مزایده-ملک-به-مساحت-355-79-مترمربع-با-کاربری-مسکونی'>مزایده ملک به مساحت 355/79 مترمربع با کاربری مسکونی / مزایده,مزایده ملک به مساحت 355/79 مترمربع با کاربری مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967928/مزایده-ماترک-شامل-زمین-زراعی-منزل-مسکونی-و-باغ-مخلوط-نوبت-دوم'>مزایده ماترک شامل زمین زراعی.منزل مسکونی و باغ مخلوط  نوبت دوم  / مزایده,مزایده ماترک شامل زمین زراعی.منزل مسکونی و باغ مخلوط  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967933/مزایده-بخاری-گازی-و--'>مزایده بخاری گازی و ..  / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده بخاری گازی و .. </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967934/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-به-مساحت-342-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 342 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 342 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967936/مزایده-دینام-و-گاردان-ساچمه-ای'>مزایده دینام و گاردان ساچمه ای / مزایده, مزایده دینام و گاردان ساچمه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967938/مزایده-ششدانگ-یکباب-ساختمان'>مزایده ششدانگ یکباب ساختمان / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967941/مزایده-یکباب-مغازه-به-مساحت-425-05-مترمربع'>مزایده یکباب مغازه به مساحت 425.05 مترمربع / مزایده,مزایده یکباب مغازه به مساحت 425.05 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967947/مزایده-یک-واحد-آپارتمان-در-طبقه-پنجم'>مزایده یک واحد آپارتمان در طبقه پنجم / مزایده,مزایده یک واحد آپارتمان در طبقه پنجم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967948/تجدید-مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-سواری---نوبت-دوم'>تجدید مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری ... نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967950/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-مزروعی'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی / مزایده، مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967952/مزایده-ملک-با-شماره-پلاک-ثبتی-59-3958-بخش-سه-نوبت-سوم'>مزایده ملک با شماره پلاک ثبتی 59/3958 بخش سه  نوبت سوم  / مزایده,مزایده ملک با شماره پلاک ثبتی 59/3958 بخش سه  نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967954/مزایده-خودرو-سمند'>مزایده خودرو سمند  / اگهی مزایده , مزایده خودرو سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967955/مزایده-یک-دستگاه-کف-شور-صنعتی'>مزایده یک دستگاه کف شور صنعتی  / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه کف شور صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967956/مزایده-کاشت-داشت-برداشت-محصولات-زراعی-نوبت-دوم'>مزایده کاشت، داشت، برداشت محصولات زراعی- نوبت دوم  / آگهی مزایده (مزارعه), مزایده کاشت، داشت، برداشت محصولات زراعی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967958/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-آپارتمان-مسکونی'>مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی / مزایده,مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967959/مزایده-سواری-هیوندا-نوبت-دوم'>مزایده سواری هیوندا نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده سواری هیوندا نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967962/اگهی-مزایده-پره-های-رادیاتور'>اگهی مزایده پره های رادیاتور  / اگهی مزایده , مزایده پره های رادیاتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967964/مزایده-ملک-مغازه'>مزایده ملک مغازه / مزایده، مزایده ملک مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967967/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سمند'>مزایده یک دستگاه خودرو سمند / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967968/مزایده-تعداد-6913-عدد-ریکا-یک-کیلوئی'> مزایده تعداد 6913 عدد ریکا یک کیلوئی  / مزایده, مزایده تعداد 6913 عدد ریکا یک کیلوئی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967971/مزایده-ملکی-با-مساحت-330-مترمربع'>مزایده ملکی با مساحت 330 مترمربع / مزایده، مزایده ملکی با مساحت 330 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967973/مزایده-ششدانگ-یک-باب-تجاری-شمال-غرب'>مزایده ششدانگ یک باب تجاری شمال غرب / مزایده، مزایده ششدانگ یک باب تجاری شمال غرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967974/مزایده-اجاره-مقدار-86-6352-هکتار-از-اراضی-آبی-نوبت-دوم'>مزایده اجاره مقدار 86/6352 هکتار از اراضی آبی نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره مقدار 86/6352 هکتار از اراضی آبی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967975/مزایده-سه-دستگاه-کانتینر-تریلی-'>مزایده سه دستگاه کانتینر تریلی.. / مزایده, مزایده سه دستگاه کانتینر تریلی..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967976/مزایده-ملک-با-عرصه-حدود-182-مترمربع'>مزایده ملک با عرصه حدود 182 مترمربع / مزایده، مزایده ملک با عرصه حدود 182 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967977/مزایده-تلفن-همراه'>مزایده تلفن همراه  / مزایده، مزایده تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967978/آگهی-مزایده-دیسک-و-صفحه'>آگهی مزایده دیسک و صفحه / آگهی مزایده ,  مزایده دیسک و صفحه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967979/مزایده-کت-و-شلوار-و-کت-تک'>مزایده کت و شلوار و کت تک / مزایده, مزایده کت و شلوار و کت تک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967981/مزایده-فروش-پلاک-ثبتی-803-فرعی-مرحله-اول'>مزایده فروش پلاک ثبتی 803 فرعی مرحله اول / مزایده,مزایده فروش پلاک ثبتی 803 فرعی مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967982/اگهی-مزایده-یکسری-از-اقلام-ارتزپروتز-مازاد--نوبت-دوم'>اگهی مزایده یکسری از اقلام ارتزپروتز مازاد - نوبت دوم  / اگهی مزایده , اگهی مزایده یکسری از اقلام ارتزپروتز مازاد - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967983/مزایده-یک-قطعه-زمین-خشکی-به-مساحت-600-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین خشکی به مساحت 600 مترمربع / مزایده، مزایده یک قطعه زمین خشکی به مساحت 600 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967985/اگهی-مزایده-باب-مغازه-تجاری-مازاد-نوبت-دوم'>اگهی مزایده باب مغازه تجاری مازاد- نوبت دوم  / اگهی مزایده , اگهی مزایده باب مغازه تجاری مازاد - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967987/مزایده-فروش-آپارتمان-اداری'> مزایده فروش آپارتمان اداری / مزایده, مزایده فروش آپارتمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967990/آگهی-مزایده-فضای-تعدادی-از-کلاسهای-مازاد'>آگهی مزایده فضای تعدادی از کلاسهای مازاد / اگهی مزایده ,  مزایده  فضای تعدادی از کلاسهای مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967992/مزایده-عرصه-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-یک-قطعه-زمین'>مزایده عرصه سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین  / مزایده, مزایده عرصه سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967996/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-1383-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1383 فرعی / مزایده, مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1383 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967999/مزایده-تعدادی-از-خودروهای-سبک'>مزایده  تعدادی از خودروهای سبک / آگهی مزایده, مزایده  تعدادی از خودروهای سبک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968001/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-مزروعی'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968003/مزایده-خودرو-زانتیا-سفید-رنگ'>مزایده خودرو زانتیا سفید رنگ / آگهی مزایده، مزایده خودرو زانتیا سفید رنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968004/مزایده-یک-باب-ساختمان-مسکونی'>مزایده یک باب ساختمان مسکونی / مزایده,مزایده یک باب ساختمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968006/استعلام-قیمت-واگذاری-بوفه-واحد-استخر-تربیت-بدنی'>استعلام قیمت واگذاری بوفه واحد استخر تربیت بدنی / فراخوان ،  استعلام قیمت واگذاری بوفه واحد استخر تربیت بدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968008/مزایده-واگذاری-واحدهای-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری واحدهای تجاری نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری واحدهای تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968009/مزایده-شش-دانگ-عرصه-به-مساحت-1200-مترمربع'>مزایده شش دانگ عرصه به مساحت 1200 مترمربع / مزایده,مزایده شش دانگ عرصه به مساحت 1200 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968010/مزایده-خودرو-پژو-206-سفید-رنگ'>مزایده خودرو پژو 206 سفید رنگ  / آگهی مزایده، مزایده خودرو پژو 206 سفید رنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968012/مزایده-یک-دستگاه-کانکس'>مزایده یک دستگاه کانکس  / مزایده,مزایده یک دستگاه کانکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968013/مزایده-ملک-دامداری-مساحت-عرصه-450-مترمربع'>مزایده ملک دامداری مساحت عرصه 450 مترمربع / مزایده، مزایده ملک دامداری مساحت عرصه 450 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968015/مزایده-اموال-پزشکی-و-اداری-مستهلک'>مزایده اموال پزشکی و اداری مستهلک / مزایده, مزایده اموال پزشکی و اداری مستهلک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968016/مزایده-ششدانگ-یک-باب-منزل-مسکونی'>مزایده ششدانگ یک باب منزل مسکونی / مزایده،مزایده ششدانگ یک باب منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968017/مزایده-یکدستگاه-سمند-مدل-1389'>مزایده  یکدستگاه سمند مدل 1389 / آگهی مزایده حضوری, مزایده  یکدستگاه سمند مدل 1389</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968020/مزایده-ملک-پلاک-ثبتی-626-فرعی'>مزایده ملک پلاک ثبتی 626 فرعی  / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی 626 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968023/مزایده-ملک-275-فرعی-از-529-اصلی'>مزایده ملک 275 فرعی از 529 اصلی  / مزایده،مزایده ملک 275 فرعی از 529 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968024/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه سواری پراید  / مزایده ,مزایده یک دستگاه سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968026/مزایده-واگذاری-محل-غرفه-سنگتراشی'>مزایده واگذاری محل غرفه سنگتراشی / آگهی مزایده,مزایده  واگذاری محل غرفه سنگتراشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968027/مزایده-عمومی-فروش-یک-دستگاه-تاکسی---نوبت-دوم'>مزایده عمومی فروش یک دستگاه تاکسی ... نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی، مزایده عمومی فروش یک دستگاه تاکسی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968029/مزایده-تخته-پتو'>مزایده تخته پتو / مزایده ,مزایده تخته پتو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968030/مزایده-آپارتمان-طبقه-اول-مساحت-181-69-مترمربع'>مزایده آپارتمان طبقه اول مساحت 181.69 مترمربع  / مزایده،مزایده آپارتمان طبقه اول مساحت 181.69 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968032/مزایده-یک-قطعه-زمین-و-ماشین-آلات'>مزایده یک قطعه زمین و ماشین آلات  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین و ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968034/مزایده-یک-باب-باغ-به-مساحت-2100-مترمربع'>مزایده یک باب باغ به مساحت 2100 مترمربع / مزایده,مزایده یک باب باغ به مساحت 2100 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968035/مزایده-ساختمان-رستوران-سنتی'>مزایده ساختمان رستوران سنتی  / آگهی مزایده ، مزایده ساختمان رستوران سنتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968036/مزایده-ششدانگ-پلاک-بصورت-سه-دربند-مغازه-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ پلاک بصورت سه دربند مغازه نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک بصورت سه دربند مغازه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968037/مزایده-اجاره-تعدادی-از-غرفه-های-تجاری-اداری'>مزایده اجاره تعدادی از غرفه های تجاری اداری  / مزایده ,مزایده اجاره تعدادی از غرفه های تجاری اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968038/مزایده-اجاره-منافع-و-حق-بهره-برداری-از-پارکینگ-ابریشم'>مزایده  اجاره منافع و حق بهره برداری از پارکینگ ابریشم / آگهی مزایده عمومی, مزایده  اجاره منافع و حق بهره برداری از پارکینگ ابریشم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968039/مزایده-دستگاه-خشک-شویی--'>مزایده دستگاه خشک شویی... / مزایده, مزایده دستگاه خشک شویی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968040/مزایده-یک-باب-ملک-به-مساحت-4228-مترمربع'>مزایده یک باب ملک به مساحت 4228 مترمربع  / مزایده,مزایده یک باب ملک به مساحت 4228 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968041/مزایده-یک-دستگاه-سواری-سیستم-پژو-تیپ-405'>مزایده یک دستگاه سواری سیستم پژو تیپ 405 / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری سیستم پژو تیپ 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968042/مزایده-محصول-گریپ-فروت-تو-سرخ'>مزایده محصول گریپ فروت تو سرخ / مزایده ,مزایده محصول گریپ فروت تو سرخ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968043/مزایده-یک-دستگاه-موتورسیکلت'>مزایده یک دستگاه موتورسیکلت / مزایده, مزایده یک دستگاه موتورسیکلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968044/مزایده-ششدانگ-یکبابخانه'>مزایده ششدانگ یکبابخانه / مزایده,مزایده ششدانگ یکبابخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968045/مزایده-دو-دستگاه-خودرو-سواری'>مزایده دو دستگاه خودرو سواری  / مزایده ,مزایده دو دستگاه خودرو سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968046/مزایده-فروش-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-مرحله-دوم'>مزایده فروش ششدانگ یک قطعه زمین مرحله دوم  / مزایده,مزایده فروش ششدانگ یک قطعه زمین مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968047/اگهی-مزایده-حدود-600-تن-حبوبات-وارداتی'>اگهی مزایده حدود 600 تن حبوبات وارداتی / اگهی مزایده , مزایده حدود 600 تن حبوبات وارداتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968049/مزایده-خط-به-شماره-09121394120'>مزایده خط به شماره 09121394120  / مزایده, مزایده خط به شماره 09121394120 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968050/مزایده-اجاره-5-باب-کافی-شاپ-و-بوفه-و-12-مورد-جای-بوفه-و--'>مزایده اجاره 5 باب کافی شاپ و بوفه و 12 مورد جای بوفه  و ... / مزایده عمومی, مزایده اجاره 5 باب کافی شاپ و بوفه و 12 مورد جای بوفه  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968051/مزایده-ملک-با-کاربری-مسکونی-و-تجاری'>مزایده ملک با کاربری مسکونی و تجاری / مزایده,مزایده ملک با کاربری مسکونی و تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968052/مزایده-یک-دستگاه-کمپرسور'>مزایده یک دستگاه کمپرسور  / مزایده ,مزایده یک دستگاه کمپرسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968053/مزایده-ششدانگ-اعیانی-یک-قطعه-زمین'>مزایده ششدانگ اعیانی یک قطعه زمین / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی یک قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968055/مزایده-9-دستگاه-اتومبیل-وانت'>مزایده 9 دستگاه اتومبیل وانت  / مزایده, مزایده 9 دستگاه اتومبیل وانت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968057/مزایده-دو-قطعه-زمین-مسکونی-و-سه-قطعه-زمین-زراعی'>مزایده دو قطعه زمین مسکونی و سه قطعه زمین زراعی / مزایده,مزایده دو قطعه زمین مسکونی و سه قطعه زمین زراعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968058/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-وانت-مزدا'>مزایده یک دستگاه خودروی وانت مزدا  / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودروی وانت مزدا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968059/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-تجاری-به-مساحت-847-75-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی تجاری به مساحت 847/75 مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی تجاری به مساحت 847/75 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968060/مزایده-اجاره-بخشی-از-ساختمان-شماره-2-هلال-احمر'>مزایده اجاره  بخشی از ساختمان شماره 2 هلال احمر / آگهی مزایده,مزایده اجاره  بخشی از ساختمان شماره 2 هلال احمر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968061/مزایده-یک-دستگاه-پراید'>مزایده یک دستگاه پراید / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968062/مزایده-شن-و-ماسه'>مزایده شن و ماسه  / مزایده ,اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان رباط کریم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968063/مزایده-قطعه-زمین-شالیزاری'>مزایده قطعه زمین شالیزاری / مزایده، مزایده قطعه زمین شالیزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968064/مزایده-بهره-برداری-از-تعدادی-غرف-تجدید'>مزایده بهره برداری از تعدادی غرف- تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از تعدادی غرف- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968065/مزایده-فروش-تعداد-4-دستگاه-ترانس-مارک-ایران-ترانسفو-و--'>مزایده فروش تعداد 4 دستگاه ترانس مارک ایران ترانسفو و ... / مزایده, مزایده فروش تعداد 4 دستگاه ترانس مارک ایران ترانسفو و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968066/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-به-مساحت-205-مترمربع'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان به مساحت 205 مترمربع / مزایده،مزایده ششدانگ عرصه و اعیان به مساحت 205 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968067/مزایده-ضایعات-ذوبی-فله-و--'>مزایده ضایعات ذوبی فله و ... / مزایده ,مزایده ضایعات ذوبی فله و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968069/مزاید-خودرو-سواری-پراید-131'>مزاید خودرو سواری پراید 131  / آگهی مزایده اموال منقول,مزاید خودرو سواری پراید 131 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968070/مزایده-یک-خط-موبایل'>مزایده یک خط موبایل / آگهی مزایده, مزایده یک خط موبایل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968071/مزایده-یکباب-غرفه-چاپ-تکثیر'>مزایده  یکباب غرفه چاپ تکثیر / آگهی مزایده, مزایده  یکباب غرفه چاپ تکثیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968072/مزایده-یک-باب-مغازه'>مزایده یک باب مغازه / مزایده، مزایده یک باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968073/مزایده-ملک-به-مساحت-89-43متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک به مساحت 89.43متر  نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک به مساحت 89.43متر   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968074/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-اداری-(نوبت-دوم)'>مزایده یک دستگاه آپارتمان اداری (نوبت دوم) / مزایده, مزایده یک دستگاه آپارتمان اداری (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968075/مزایده-عرصه-ملک-به-مساحت-حدود-104-مترمربع'>مزایده عرصه ملک به مساحت حدود 104 مترمربع  / مزایده,مزایده عرصه ملک به مساحت حدود 104 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968076/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-mvm-x33'>مزایده یک دستگاه خودرو mvm x33  / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو mvm x33 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968078/مزایده-15-قطعه-زمین'>مزایده 15 قطعه زمین  / مزایده، مزایده 15 قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968079/مزایده-اجاره-4-واحد-تجاری-خدماتی-تجدید-(نوبت-دوم)'>مزایده اجاره 4 واحد تجاری خدماتی تجدید (نوبت دوم) / تجدید آگهی مزایده , مزایده اجاره 4 واحد تجاری خدماتی تجدید (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968080/مزایده-ملک-زراعی-خشکه'>مزایده ملک زراعی خشکه / مزایده، مزایده ملک زراعی خشکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968082/مزایده-یک-قطعه-زمین-بخش-نه-ثبت-نکا-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین بخش نه ثبت نکا نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بخش نه ثبت نکا نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968084/مزایده-یک-قطعه-زمین-اموال-غیرمنقول-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین اموال غیرمنقول  نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین اموال غیرمنقول  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968085/مزایده-یک-قطعه-زمین-خانه-سرا-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین خانه سرا نوبت دوم  / مزایده ، مزایده یک قطعه زمین خانه سرا نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968087/مزایده-ملک-به-مساحت-عرصه-230-مترمربع'>مزایده ملک به مساحت عرصه 230 مترمربع / مزایده ، مزایده ملک به مساحت عرصه 230 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968088/تجدید-مزایده-بهره-برداری-از-تعداد-4-جایگاه-کیوسک-مطبوعاتی'>تجدید مزایده بهره برداری از تعداد 4 جایگاه کیوسک مطبوعاتی / مزایده عمومی , تجدید مزایده بهره برداری از تعداد 4 جایگاه کیوسک مطبوعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968089/مزایده-ملک-مساحت-اعیان-78-متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت اعیان 78 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مساحت اعیان 78 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968090/مزایده-یک-دستگاه-کانکس'>مزایده یک دستگاه کانکس / مزایده, مزایده یک دستگاه کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968091/مزایده-یکدستگاه-سواری-راناتی-یو-5'>مزایده یکدستگاه سواری راناتی یو 5  / مزایده ، مزایده یکدستگاه سواری راناتی یو 5 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968092/مزایده-تعدادی-از-فرش-های-تولیدی'>مزایده تعدادی از فرش های تولیدی / آگهی مزایده، مزایده تعدادی از فرش های تولیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968093/مزایده-خانه-مسکونی-مساحت-عرصه-582-03متر-نوبت-دوم'>مزایده خانه مسکونی مساحت عرصه 582.03متر  نوبت دوم  / مزایده,مزایده خانه مسکونی مساحت عرصه 582.03متر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968095/مزایده-اجاره-جایگاه-CNG'>مزایده اجاره جایگاه CNG / مزایده ,مزایده اجاره جایگاه CNG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968096/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-450-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 450 مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 450 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968098/مزایده-یک-قطعه-زمین-صیفی-کاری'>مزایده یک قطعه زمین صیفی کاری / مزایده,مزایده یک قطعه زمین صیفی کاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968100/مزایده-تلویزیون-لباسشپویی-یخچال-فریزر-و-سینما-خانواده'>مزایده تلویزیون، لباسشپویی، یخچال فریزر و سینما خانواده / مزایده, مزایده تلویزیون، لباسشپویی، یخچال فریزر و سینما خانواده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968101/مزایده-سه-قطعه-پلاک-ثبتی-نوبت-دوم'>مزایده سه قطعه پلاک ثبتی نوبت دوم  / مزایده,مزایده سه قطعه پلاک ثبتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968102/مزایده-خودروی-mvm-تیپ-x33-نوبت-دوم'>مزایده خودروی mvm تیپ x33- نوبت دوم  / مزایده خودروی mvm تیپ  x33- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968105/مزایده-ششدانگ-یک-باغ-مساحت-10232-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک باغ مساحت 10232 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یک باغ مساحت 10232 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968106/مزایده-واگذاری-کارخانه-سنگ-شکن--مرحله-دوم-نوبت-اول'>مزایده واگذاری کارخانه سنگ شکن - مرحله دوم نوبت اول / آگهی مزایده , مزایده  واگذاری کارخانه سنگ شکن مرحله دوم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968107/مزایده-ششدانگ-اعیان-ملک'>مزایده ششدانگ اعیان ملک / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968108/مزایده-ششدانگ-ملک-110-مترمربع'>مزایده ششدانگ ملک 110 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ ملک 110 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968110/مزایده-943-1-هزارم-یک-دانگ-مشاع'>مزایده 943/1 هزارم یک دانگ مشاع / مزایده,مزایده 943/1 هزارم یک دانگ مشاع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968111/مزایده-فروش-تعدادی-از-خودروهای-کارکرده-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش  تعدادی از خودروهای کارکرده مازاد بر نیاز / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش  تعدادی از خودروهای کارکرده مازاد بر نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968112/مزایده-بهره-برداری-از-تعداد-3-جایگاه-کیوسک-مطبوعاتی'>مزایده بهره برداری از تعداد 3 جایگاه کیوسک مطبوعاتی  / مزایده عمومی ,مزایده بهره برداری از تعداد 3 جایگاه کیوسک مطبوعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968113/مزایده-فضای-محصور-به-متراژ-۱۴۰-منترمربع-جهت-امور-مختلف-فرهنگی-و--'>مزایده فضای محصور به متراژ ۱۴۰ منترمربع جهت امور مختلف فرهنگی و ... / مزایده ,مزایده فضای محصور به متراژ ۱۴۰ منترمربع جهت امور مختلف فرهنگی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968114/مزایده-فروش-اقلام-مستعمل-و-راکد-انبار--'>مزایده فروش اقلام مستعمل و راکد انبار... / مزایده,مزایده فروش اقلام مستعمل و راکد انبار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968115/مزایده-6-سهم-از-96-سهم-متعلق-ملک'>مزایده 6 سهم از 96 سهم متعلق ملک / مزایده,مزایده 6 سهم از 96 سهم متعلق ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968118/مزایده-تعداد-دو-قطعه-زمین-موقوفه'>مزایده تعداد دو قطعه زمین موقوفه  / آگهی مزایده، مزایده تعداد دو قطعه زمین موقوفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968119/مزایده-خودرو-کامیونت-ون-سیستم-نیسان'>مزایده خودرو کامیونت ون سیستم نیسان / آگهی مزایده, مزایده خودرو کامیونت ون سیستم نیسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968120/مزایده-فروش-خودرو-وانت-مزدا-2000'>مزایده فروش خودرو وانت مزدا 2000 / آگهی مزایده,مزایده فروش خودرو وانت مزدا 2000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968121/مزایده-یک-سهم-مشاع-از-هفت-سهم-دو-دانگ-عرصه'>مزایده یک سهم مشاع از هفت سهم دو دانگ عرصه / مزایده,مزایده یک سهم مشاع از هفت سهم دو دانگ عرصه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968123/مزایده-فروش-یک-دستگاه-منزل-مسکونی'>مزایده فروش یک دستگاه منزل مسکونی / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968124/مزایده-اجاره-چرخ-و-فلک-شهرداری--نوبت-دوم'>مزایده اجاره چرخ و فلک شهرداری - نوبت دوم  / مزایده , مزایده اجاره چرخ و فلک شهرداری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968125/مزایده-ششدانگ-یک-باب-خانه-بمساحت-420-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک باب خانه بمساحت 420 مترمربع / مزایده، مزایده ششدانگ یک باب خانه بمساحت 420 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968126/مزایده-یک-دستگاه-موتورسیکلت'>مزایده یک دستگاه موتورسیکلت  / مزایده ,مزایده یک دستگاه موتورسیکلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968129/مزایده-دو-دانگ-ششدانگ-سرقفلی'>مزایده دو دانگ ششدانگ سرقفلی / مزایده,مزایده دو دانگ ششدانگ سرقفلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968130/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-182-7-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین 182/7 مترمربع  / مزایده،مزایده ششدانگ یک قطعه زمین 182/7 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968132/مزایده-ضایعات-آهن-آلات-کاغذ-کابل-چوب-و-چدنی'>مزایده ضایعات آهن آلات، کاغذ، کابل، چوب و چدنی / مزایده, مزایده ضایعات آهن آلات، کاغذ، کابل، چوب و چدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968133/تجدید-مزایده-بهره-برداری-از-تعدادی-غرف'>تجدید مزایده بهره برداری از تعدادی غرف  / تجدید مزایده ,مزایده بهره برداری از تعدادی غرف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968134/مزایده-فروش-50-تن-پسته-فندقی'>مزایده  فروش 50 تن پسته فندقی / آگهی مزایده , مزایده فروش 50 تن پسته فندقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968135/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-پلاک-ثبتی-8161-4'>مزایده یک قطعه زمین به پلاک ثبتی 8161/4  / مزایده،مزایده یک قطعه زمین به پلاک ثبتی 8161/4 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968138/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-تیپ-پارس'>مزایده یک دستگاه سواری پژو تیپ پارس / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه سواری پژو تیپ پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968139/مزایده-منزل-مسکونی-به-مساحت-179-20-مترمربع'>مزایده منزل مسکونی به مساحت 179/20 مترمربع / مزایده,مزایده منزل مسکونی به مساحت 179/20 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968141/مزایده-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-آردی'>مزایده دستگاه خودرو سواری پژو آردی  / مزایده, مزایده دستگاه خودرو سواری پژو آردی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968142/مزایده-درب-قوطی-کنسرو-و--'>مزایده درب قوطی کنسرو و ... / مزایده ,مزایده درب قوطی کنسرو و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968143/مزایده-ششدانگ-ملک-پی-سازی-شناژبندی'>مزایده ششدانگ ملک پی سازی شناژبندی / مزایده,مزایده ششدانگ ملک پی سازی شناژبندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968144/مزایده-بهره-برداری-از-تعدادی-غرف'>مزایده بهره برداری از تعدادی غرف  /  مزایده ,مزایده بهره برداری از تعدادی غرف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968145/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-کامیون-کشنده'>مزایده ششدانگ یک دستگاه کامیون کشنده  / مزایده, مزایده ششدانگ یک دستگاه کامیون کشنده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968146/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-پژو-206'>مزایده یک دستگاه اتومبیل پژو 206 / مزایده ,مزایده یک دستگاه اتومبیل پژو 206</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968147/مزایده-فروش-ویلا-باغ-با-کاربری-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش ویلا باغ با کاربری مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش ویلا باغ با کاربری مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968148/مزایده-تونیک'>مزایده تونیک  / مزایده ,مزایده تونیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968149/مزایده-واگذاری-غرفه-تنقلات-و-کپی'>مزایده واگذاری غرفه تنقلات و کپی / آگهی مزایده, مزایده واگذاری غرفه تنقلات و کپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968150/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-کیا'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری کیا / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری کیا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968151/مزایده-ششدانگ-خانه-پلاک-6180-فرعی'>مزایده ششدانگ خانه پلاک 6180 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ خانه پلاک 6180 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968152/مزایده-مدال-نگین-دار-با-زنجیر-النگو-مدال-عیار-18--'>مزایده مدال نگین دار با زنجیر، النگو، مدال عیار 18 ... / مزایده, مزایده مدال نگین دار با زنجیر، النگو، مدال عیار 18 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968153/مزایده-یک-عدد-قاب-فلزی-تولید-تلق-چراغ-جلو-پراید'>مزایده یک عدد قاب فلزی تولید تلق چراغ جلو پراید  / مزایده ,مزایده یک عدد قاب فلزی تولید تلق چراغ جلو پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968154/مزایده-تجهیزات-باسکول-شامل-پرینتر-اپسون-و--'>مزایده  تجهیزات باسکول شامل پرینتر اپسون  و ... / آگهی مزایده, مزایده  تجهیزات باسکول شامل پرینتر اپسون  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968155/مزایده-یکباب-واحد-مسکونی'>مزایده یکباب واحد مسکونی  / مزایده,مزایده یکباب واحد مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968157/اگهی-مزایده-سهام-شرکت'>اگهی مزایده سهام شرکت  / اگهی مزایده ,اگهی مزایده سهام شرکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968159/مزایده-ملک-مشاع-بخش-دو-زنجان-نوبت-دوم'>مزایده ملک مشاع بخش دو زنجان نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مشاع بخش دو زنجان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968162/مزایده-واگذاری-امور-داروئی-بیمارستان'>مزایده واگذاری امور داروئی بیمارستان  / مزایده, مزایده واگذاری امور داروئی بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968204/استعلام-۱۸-ردیف-خرید-مواد-شیمیایی'>استعلام ۱۸ ردیف خرید مواد شیمیایی / استعلام ,استعلام ۱۸ ردیف خرید مواد شیمیایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968206/مناقصه-واگذاری-خدمات-خودرویی-شبکه-بهداشت-و-درمان'>مناقصه واگذاری خدمات خودرویی شبکه بهداشت و درمان  / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری خدمات خودرویی شبکه بهداشت و درمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968207/مناقصه-حفاری-لایه-روبی-آندگذاری-و-راه-اندازی-چاه-ها'>مناقصه حفاری، لایه روبی، آندگذاری و راه اندازی چاه ها / مناقصه عمومی, مناقصه حفاری، لایه روبی، آندگذاری و راه اندازی چاه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968210/فراخوان-استعلام-ارائه-خدمات-بیماریاری'> فراخوان استعلام ارائه خدمات بیماریاری / فراخوان استعلام ، فراخوان استعلام ارائه خدمات بیماریاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968211/مناقصه-اصلاح-و-آماده-سازی-و-شیب-بندی-مناسب-سطح-بستر-بتنی'>مناقصه اصلاح و آماده سازی و شیب بندی مناسب سطح بستر بتنی  / اگهی مناقصه , مناقصه اصلاح و آماده سازی و شیب بندی مناسب سطح بستر بتنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968213/تمدید-مناقصه-خريد-۳۰-دستگاه-کليد-گازی'>تمدید مناقصه  خريد ۳۰ دستگاه کليد گازی / تمدید مناقصه , تمدید مناقصه  خريد ۳۰ دستگاه کليد گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968214/فراخوان-استعلام-واگذاری-خدمات-طبخ-و-توزیع-غذا'>فراخوان استعلام واگذاری خدمات طبخ و توزیع غذا / فراخوان استعلام ، فراخوان استعلام واگذاری خدمات طبخ و توزیع غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968216/مناقصه-نظارت-بر-امور-غذايی-آشپزخانه-ها--'>مناقصه نظارت بر امور غذايی آشپزخانه ها....  / مناقصه نظارت بر امور غذايی آشپزخانه ها.... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968217/مناقصه-پروژه-نصب-کنتور-و-رگلاتورهای-گاز-خانگی-و-تجاری'>مناقصه پروژه نصب کنتور و رگلاتورهای گاز خانگی و تجاری  / مناقصه ,مناقصه پروژه نصب کنتور و رگلاتورهای گاز خانگی و تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968219/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-70-دستگاه-ضبط-مکالمات'>مناقصه خرید نصب و راه اندازی 70 دستگاه ضبط مکالمات / مناقصه خرید نصب و راه اندازی 70 دستگاه ضبط مکالمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968220/استعلام-قیمت-اصلاح-شبکه-آشامیدنی'>استعلام قیمت اصلاح شبکه آشامیدنی  / استعلام ,استعلام قیمت اصلاح شبکه آشامیدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968221/فراخوان-مطالعه--طراحی--تهیه--اجرا-و-راه-اندازی-سیستم-LG--TG--96-08-11'>فراخوان  مطالعه ، طراحی ، تهیه ، اجرا و راه اندازی سیستم LG - TG  - 96.08.11 / آگهی مناقصه, فراخوان  مطالعه ، طراحی ، تهیه ، اجرا و راه اندازی سیستم LG - TG  - 96.08.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968222/فراخوان-تامین-نصب-تست-راه-اندازی-و-نگهداری-سامانه-های-پلاک-خوان--'>فراخوان تامین، نصب، تست، راه اندازی و نگهداری سامانه های پلاک خوان... / مناقصه, فراخوان تامین، نصب، تست، راه اندازی و نگهداری سامانه های پلاک خوان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968223/ارزیابی-کیفی-انجام-امور-خدمات-خودرويی'>ارزیابی کیفی انجام امور خدمات خودرويی  / ارزیابی کیفی انجام امور خدمات خودرويی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968224/فراخوان-استعلام-واگذاری-اجاری-واحد-فیزیوتراپی'>فراخوان استعلام واگذاری اجاری واحد فیزیوتراپی / فراخوان استعلام ، فراخوان استعلام واگذاری خدمات طبخ و توزیع غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968226/اصلاحیه-مناقصه-خرید-یک-دستگاه-ICP'>اصلاحیه مناقصه خرید یک دستگاه ICP / اصلاحیه مناقصه عمومی,مناقصه خرید یک دستگاه ICP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968227/استعلام-فنس-کشی-زمین'>استعلام فنس کشی زمین  / استعلام ,استعلام فنس کشی زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968229/مناقصه-واگذاری-مشارکتی-ارائه-خدمات-آزمایشگاه'>مناقصه واگذاری مشارکتی ارائه خدمات آزمایشگاه / مناقصه ، مناقصه واگذاری مشارکتی ارائه خدمات آزمایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968231/مناقصه-احداث-سازه-نگهبان'>مناقصه احداث سازه نگهبان  / مناقصه احداث سازه نگهبان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968232/استعلام-تلفر-گریفری-سیم-بکسلی-5-تنی--'>استعلام تلفر گریفری سیم بکسلی 5 تنی... / استعلام, استعلام تلفر گریفری سیم بکسلی 5 تنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968233/مناقصه-خرید-ادوات-یدکی-دیگ-های-بخار-و--'>مناقصه خرید ادوات یدکی دیگ های بخار و ... / مناقصه ,مناقصه خرید ادوات یدکی دیگ های بخار و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968234/مناقصه-اجرای-پروژه-بوته-کاری-در-طرح-مقابله-با-بيابانزائی'>مناقصه اجرای پروژه بوته کاری در طرح مقابله با بيابانزائی / آگهی مناقصه، مناقصه اجرای پروژه بوته کاری در طرح مقابله با بيابانزائی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968236/استعلام-3ردیف-تعمیر-گریس-پمپ'>استعلام 3ردیف تعمیر گریس پمپ  / استعلام, استعلام 3ردیف تعمیر گریس پمپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968238/استعلام-پنجه-گربه-ای-8-کنتاکت'>استعلام پنجه گربه ای 8 کنتاکت / استعلام,استعلام پنجه گربه ای 8 کنتاکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968239/مناقصه-طبخ-و-توزیع-غذای-پرسنل-و-بیماران-بیمارستان-12-فروردین'>مناقصه طبخ و توزیع غذای پرسنل و بیماران بیمارستان 12 فروردین / آگهی مناقصه عمومی ,  مناقصه طبخ و توزیع غذای پرسنل و بیماران بیمارستان 12 فروردین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968240/استعلام-72-ردیف-ابزار'>استعلام 72 ردیف ابزار   / استعلام, 72 ردیف ابزار  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968242/مناقصه-واگذاری-اعزامهای-درون-شهری-و-برون-شهری-بیمارستان'>مناقصه واگذاری اعزامهای درون شهری و برون شهری بیمارستان / اگهی مناقصه , مناقصه واگذاری اعزامهای درون شهری و برون شهری بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968243/استعلام-انجام-خدمات-نگهداری-تعمیرات-حوادث-خطوط-انتقال-و--'>استعلام انجام خدمات نگهداری، تعمیرات حوادث خطوط انتقال و ... / استعلام ,استعلام انجام خدمات نگهداری، تعمیرات حوادث خطوط انتقال و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968245/استعلام-اتصالات-و-شیلنگ-لیفتراک-و-یدکش-و--'>استعلام اتصالات و شیلنگ لیفتراک و یدکش و ... / استعلام, استعلام اتصالات و شیلنگ لیفتراک و یدکش و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968246/استعلام-ارزیابی-مطالعات-تعیین-حد-بستر-و-حریم-مرحله-اول-و-دوم-ساماندهی-رودخانه-های-شمال-و-غرب'>استعلام ارزیابی مطالعات تعیین حد بستر و حریم مرحله اول و دوم ساماندهی رودخانه های شمال و غرب   / استعلام مطالعات تعیین حد بستر و حریم مرحله اول و دوم ساماندهی رودخانه های شمال و غرب  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968248/مناقصه-کیف-های-بهداشتی-مورد-نیاز-بیماران-بیمارستان-امام-خمینی-ره'>مناقصه کیف های بهداشتی مورد نیاز بیماران بیمارستان امام خمینی ره  / آگهی مناقصه , مناقصه کیف های بهداشتی مورد نیاز بیماران بیمارستان امام خمینی ره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968250/استعلام-باد-نما-(طبق-فایل-پیوست)-مارک-rosenbauer--'>استعلام باد نما (طبق فایل پیوست) مارک rosenbauer... / استعلام , استعلام باد نما (طبق فایل پیوست) مارک rosenbauer...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968251/استعلام-25-دست-لباس-کار'>استعلام 25 دست لباس کار / استعلام, استعلام 25 دست لباس کار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968253/مناقصه-امور-تغذیه-ای'>مناقصه امور تغذیه ای / آگهی مناقصه , مناقصه امور تغذیه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968254/استعلام-کارابین--مارک-چین'>استعلام کارابین - مارک: چین / استعلام, استعلام کارابین - مارک: چین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968256/استعلام-خرید-درب-پارتیشن'>استعلام خرید درب پارتیشن  / استعلام ,استعلام خرید درب پارتیشن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968258/استعلام-تسمه'>استعلام تسمه / استعلام , استعلام تسمه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968261/استعلام-شش-عدد-CPU-INTEL-17-4790'>استعلام شش عدد CPU:INTEL 17-4790  / استعلام, استعلام شش عدد CPU:INTEL 17-4790 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968262/مناقصه-واگذاری-امور-خونگیری-بخش-های-داخلی-و--'>مناقصه واگذاری امور خونگیری بخش های داخلی و ...  / مناقصه , مناقصه واگذاری امور خونگیری بخش های داخلی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968263/استعلام-ارائه-خدمات-پشتیبانی-نرم-افزار'>استعلام ارائه خدمات پشتیبانی نرم افزار / استعلام ,استعلام ارائه خدمات پشتیبانی نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968265/مناقصه-خرید-و-اجرای-شبکه-رایانه-پسیو-بیمارستان'>مناقصه خرید و اجرای شبکه رایانه پسیو بیمارستان / فراخوان مناقصه, مناقصه خرید و اجرای شبکه رایانه پسیو بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968266/استعلام-اب-بند-نمودن-مخزن-بتنی-ناحیه'>استعلام اب بند نمودن مخزن بتنی ناحیه  / استعلام,استعلام اب بند نمودن مخزن بتنی ناحیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968267/استعلام-مایع-سفید-کننده-وایتکس'>استعلام مایع سفید کننده وایتکس  / استعلام, استعلام مایع سفید کننده وایتکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968268/تجدید-مناقصه-انجام-امور-نقلیه'>تجدید مناقصه انجام امور نقلیه / مناقصه, تجدید مناقصه انجام امور نقلیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968269/استعلام-چاپ-به-صورت-رنگی-دیجیتال'>استعلام چاپ به صورت رنگی دیجیتال / استعلام ,استعلام چاپ به صورت رنگی دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968271/اصلاحیه-فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-در-معاونتهای-تدارکات-سفارشات'>اصلاحیه فراخوان مناقصه انجام خدمات در معاونتهای تدارکات- سفارشات / اصلاحیه مناقصه عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه انجام خدمات در معاونتهای تدارکات- سفارشات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968273/استعلام-مادربرد-asus-h81-m-c'>استعلام مادربرد asus h81 m-c   / استعلام,استعلام مادربرد asus h81 m-c  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968274/استعلام-کیف'>استعلام کیف  / استعلام , استعلام کیف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968275/استعلام-گمک'>استعلام گمک / استعلام ,استعلام گمک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968276/مناقصه-اصلاح-شبکه-توزیع-آب-شرب'>مناقصه  اصلاح شبکه توزیع آب شرب / مناقصه عمومی, مناقصه  اصلاح شبکه توزیع آب شرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968277/اصلاحیه-و-تمدید-مناقصه-خرید-لوازم-شبکه-برق'>اصلاحیه و تمدید مناقصه خرید لوازم شبکه برق / اصلاحیه و تمدید مناقصه عمومی , مناقصه خرید لوازم شبکه برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968279/استعلام-لوازم-تحریر'>استعلام لوازم تحریر / استعلام, استعلام لوازم تحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968280/استعلام-برگزاری-مسابقه-و-اسکان-با-پذیرایی'>استعلام برگزاری مسابقه و اسکان با پذیرایی  / استعلام ,استعلام برگزاری مسابقه و اسکان با پذیرایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968281/استعلام-تامین-برق-ایستکاه-پمپاژ-کلات'>استعلام تامین برق ایستکاه پمپاژ کلات / استعلام,استعلام تامین برق ایستکاه پمپاژ کلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968282/استعلام-پشتیبانی-و-تمدید-لایسنس-فایروا--'>استعلام پشتیبانی و تمدید لایسنس فایروا... / استعلام، استعلام پشتیبانی و تمدید لایسنس فایروا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968283/اصلاحیه-و-تمدید-مناقصه-خرید-لوازم-شبکه-برق'>اصلاحیه و تمدید مناقصه خرید لوازم شبکه برق / اصلاحیه و تمدید مناقصه عمومی , مناقصه خرید لوازم شبکه برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968284/استعلام-درخواست-خرید-کالا-انفورماتیک--'>استعلام درخواست خرید کالا انفورماتیک ... / استعلام , استعلام درخواست خرید کالا انفورماتیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968285/استعلام-تجهیزات-ارتقا-سیستم-ذخیره-ساز'>استعلام تجهیزات ارتقا سیستم ذخیره ساز  / استعلام , استعلام تجهیزات ارتقا سیستم ذخیره ساز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968287/مناقصه-انجام-فرايند-جايگزين-نمودن-پايه-های-تصادفی'>مناقصه انجام فرايند جايگزين نمودن پايه های تصادفی  / مناقصه انجام فرايند جايگزين نمودن پايه های تصادفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968289/استعلام-​خرید-50-حلقه-لاستیک-24-12-گل'>استعلام ​خرید 50 حلقه لاستیک 24*12 گل / استعلام,استعلام ​خرید 50 حلقه لاستیک 24*12 گل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968291/استعلام-فلومتر-اولتراسونیک'>استعلام فلومتر اولتراسونیک  / استعلام ,استعلام فلومتر اولتراسونیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968292/استعلام-استاندارد-سازی-PASSIVE-شبکه'>استعلام استاندارد سازی PASSIVE شبکه  / استعلام , استعلام استاندارد سازی PASSIVE شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968293/استعلام-خرید-کامپیوتر-بصورت-ست-کامل'>استعلام خرید کامپیوتر بصورت ست کامل / استعلام , استعلام خرید کامپیوتر بصورت ست کامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968295/استعلام-استیکر-face-ساین-ها'>استعلام استیکر face ساین ها  / استعلام ، استعلام استیکر face ساین ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968296/استعلام-اقلام-برای-جعبه-کمک-های-اولیه'>استعلام اقلام برای جعبه کمک های اولیه  / استعلام ,استعلام اقلام برای جعبه کمک های اولیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968297/مناقصه-احداث-شبکه-20-کیلو-ولت-تک-مداره'>مناقصه احداث شبکه 20 کیلو ولت تک مداره  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه احداث شبکه 20 کیلو ولت تک مداره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968298/استعلام-خرید-دیزل-ژنراتور--'>استعلام خرید دیزل ژنراتور... / استعلام, استعلام خرید دیزل ژنراتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968299/استعلام-مواد-دارویی'>استعلام مواد دارویی  / استعلام ,استعلام مواد دارویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968300/فراخوان-تعمیرات-الکتروپمپ'>فراخوان تعمیرات الکتروپمپ  / فراخوان , فراخوان تعمیرات الکتروپمپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968302/استعلام-صندوق-صدقات-اماکن'>استعلام صندوق صدقات اماکن / استعلام ،استعلام صندوق صدقات اماکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968303/استعلام-بهسازی-ساختمانی-و--'>استعلام بهسازی ساختمانی و ... / استعلام, استعلام بهسازی ساختمانی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968304/استعلام-پمپ-دنده-ای-روغن'>استعلام پمپ دنده ای روغن   / استعلام پمپ دنده ای روغن  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968305/مناقصه-دو-مرحله-ای-خرید-۹-دستگاه-تابلو-برق--سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>مناقصه دو مرحله ای خرید ۹ دستگاه تابلو برق , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / مناقصه ,مناقصه دو مرحله ای خرید ۹ دستگاه تابلو برق , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968307/استعلام-چراغ-راهنمایی-و-رانندگی-فرمان--'>استعلام چراغ راهنمایی و رانندگی فرمان...  / استعلام ،استعلام چراغ راهنمایی و رانندگی فرمان... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968308/استعلام-الکتروپمپ-پیستونی-برودتی-ژاکت-دار'>استعلام الکتروپمپ پیستونی برودتی ژاکت دار   / استعلام الکتروپمپ پیستونی برودتی ژاکت دار  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968309/استعلام-وسایل-مورد-نیاز-جهت-تجهیز-پژوه--'>استعلام وسایل مورد نیاز جهت تجهیز پژوه ...  / استعلام ،استعلام وسایل مورد نیاز جهت تجهیز پژوه ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968310/استعلام-سیستم-کنفرانس--'>استعلام سیستم کنفرانس ... / استعلام, استعلام سیستم کنفرانس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968312/مناقصه-خرید-قطعات-مورد-نیاز-جهت-تعمیر-و-راه-اندازی-دستگاه-های-سنگین'>مناقصه خرید قطعات مورد نیاز جهت تعمیر و راه اندازی دستگاه های سنگین  / مناقصه ,مناقصه خرید قطعات مورد نیاز جهت تعمیر و راه اندازی دستگاه های سنگین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968313/فراخوان-بکارگیری-خودروهای-استیجاری-با-راننده'>فراخوان بکارگیری خودروهای استیجاری با راننده   / فراخوان , فراخوان بکارگیری خودروهای استیجاری با راننده  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968315/استعلام-اجاره-خودرو-در-اختیار-همراه-با--'>استعلام اجاره خودرو در اختیار همراه با ... / استعلام, استعلام اجاره خودرو در اختیار همراه با ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968316/استعلام-روغن-موتور-بنزینی--'>استعلام روغن موتور بنزینی... / استعلام, استعلام روغن موتور بنزینی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968317/مناقصه-برون-سپاری-بخشی-از-فعالیت-های-ورزشی-اداره-باشگاه'>مناقصه برون سپاری بخشی از فعالیت های ورزشی اداره باشگاه / مناقصه , مناقصه برون سپاری بخشی از فعالیت های ورزشی اداره باشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968318/استعلام-پمپ-لجن-کش--'>استعلام پمپ لجن کش.... / استعلام ، استعلام پمپ لجن کش....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968319/مناقصه-اجرای-عملیات-فاز-۴-سالن-غذاخوری'>مناقصه اجرای عملیات فاز ۴ سالن غذاخوری  / مناقصه ,مناقصه اجرای عملیات فاز ۴ سالن غذاخوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968321/استعلام-ریبون'>استعلام ریبون / استعلام، استعلام ریبون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968322/استعلام-سرور-کامپیوتر'>استعلام سرور کامپیوتر / استعلام, استعلام سرور کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968323/استعلام-طبق-اسناد-پیوست'>استعلام طبق اسناد پیوست  / استعلام , استعلام طبق اسناد پیوست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968324/استعلام-کاغذ'>استعلام کاغذ / استعلام ,استعلام کاغذ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968326/مناقصه-پروژه-گشت-و-مراقبت-(صیانت)-با-موضوعیت-حفاظت-از-عرصه-و-اعیان-اراضی-ملی-شده'>مناقصه پروژه گشت و مراقبت (صیانت) با موضوعیت حفاظت از عرصه و اعیان اراضی ملی شده / مناقصه عمومی, مناقصه  پروژه گشت و مراقبت (صیانت) با موضوعیت حفاظت از عرصه و اعیان اراضی ملی شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968327/استعلام-پشتیبانی-نرم-افزار--سخت-افزار--'>استعلام پشتیبانی نرم افزار ، سخت افزار ...  / استعلام ، استعلام پشتیبانی نرم افزار ، سخت افزار ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968329/استعلام-​پاور-گرین-480w-به-تعداد-33-عدد'>استعلام ​پاور گرین 480w به تعداد 33 عدد  / استعلام, استعلام ​پاور گرین 480w به تعداد 33 عدد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968330/استعلام-خرید-7-دستگاه-کیوسک-بانکی-و-اجرای-شبکه-ساختار-یافته-بانکی'>استعلام خرید 7 دستگاه کیوسک بانکی و اجرای شبکه ساختار یافته بانکی / استعلام, استعلام خرید 7 دستگاه کیوسک بانکی و اجرای شبکه ساختار یافته بانکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968331/استعلام-زنگ-زدایی-و-رنگ-آمیزی-مخزن-هوا'>استعلام  زنگ زدایی و رنگ آمیزی مخزن هوا  / استعلام,استعلام زنگ زدایی و رنگ آمیزی مخزن هوا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968332/استعلام-سرور'>استعلام سرور  / استعلام, استعلام سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968333/مناقصه-خدمات-امور-ایستگاهی'>مناقصه خدمات امور ایستگاهی / مناقصه عمومی، مناقصه خدمات امور ایستگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968335/استعلام-ریبون'>استعلام ریبون  / استعلام ,استعلام ریبون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968336/استعلام-​نگهداری-فضای-سبز-و-تاسیسات-شهر'>استعلام ​نگهداری فضای سبز و تاسیسات شهر  / استعلام, استعلام ​نگهداری فضای سبز و تاسیسات شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968338/استعلام-تجهیزات-و-وسایل'>استعلام تجهیزات و وسایل / استعلام, استعلام تجهیزات و وسایل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968339/مناقصه-پروژه-گشت-و-مراقبت-(-استانی-)-با-موضوعیت-حفاظت-از-عرصه-و-اعیان'>مناقصه پروژه گشت و مراقبت ( استانی ) با موضوعیت حفاظت از عرصه و اعیان  / مناقصه عمومی، مناقصه پروژه گشت و مراقبت ( استانی ) با موضوعیت حفاظت از عرصه و اعیان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968340/استعلام-هارد-wd-500GB-BLUE-و--'>استعلام هارد wd 500GB BLUE و ... / استعلام, استعلام هارد wd 500GB BLUE و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968341/استعلام-سیب-زمینی-و--'>استعلام سیب زمینی و ... / استعلام ,استعلام سیب زمینی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968343/استعلام-کیس-کامل'>استعلام  کیس کامل  / استعلام,استعلام کیس کامل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968344/استعلام-فیلتر-روغن-یونیت-هیدرولیک-و--'>استعلام فیلتر روغن یونیت هیدرولیک و ...  / استعلام , استعلام فیلتر روغن یونیت هیدرولیک و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968346/استعلام-لایسنس-و-پشتیبانی-نرم-افزار'>استعلام لایسنس و پشتیبانی نرم افزار / استعلام, استعلام لایسنس و پشتیبانی نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968347/استعلام-اجرای-پل-لوله-ای-و-سیل-بند'>استعلام اجرای پل لوله ای و سیل بند   / استعلام,استعلام اجرای پل لوله ای و سیل بند  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968348/استعلام-جابجایی-شبکه-برق-روستا'>استعلام جابجایی شبکه برق روستا / استعلام ,استعلام جابجایی شبکه برق روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968352/استعلام-خرید-11-شاخه-داکتد-فن-کویل-مدل--'>استعلام خرید 11 شاخه داکتد فن کویل مدل ...  / استعلام, استعلام خرید 11 شاخه داکتد فن کویل مدل ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968353/استعلام-دمونتاژ-و-مونتاژ-مجدد-یک-دستگاه--'>استعلام دمونتاژ و مونتاژ مجدد یک دستگاه... / استعلام ، استعلام دمونتاژ و مونتاژ مجدد یک دستگاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968354/استعلام-تبلت-و--'>استعلام تبلت و ... / استعلام ,استعلام تبلت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968355/استعلام-میکروسکوپ-مانیتورینگ'>استعلام میکروسکوپ مانیتورینگ / استعلام ,استعلام میکروسکوپ مانیتورینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968358/استعلام-کابل-و-لوازم-مخابرات'>استعلام کابل و لوازم مخابرات / استعلام ,استعلام کابل و لوازم مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968359/استعلام-​لوله-فولادی'>استعلام ​لوله فولادی / استعلام, استعلام ​لوله فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968360/استعلام-خرید-اقلام-مصرفی-دندانپزشکی'>استعلام خرید اقلام مصرفی دندانپزشکی  / استعلام,استعلام خرید اقلام مصرفی دندانپزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968364/استعلام-دستگاه-های-کارت-خوان'>استعلام دستگاه های کارت خوان  / استعلام ، استعلام دستگاه های کارت خوان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968365/استعلام-لوله-گالوانیزه-شیرآلات-کابل--'>استعلام لوله گالوانیزه، شیرآلات، کابل... / استعلام, استعلام لوله گالوانیزه، شیرآلات، کابل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968366/استعلام-برنج-1121-شالی-جنوب-کیسه-10-کیلوگرمی'>استعلام برنج 1121 شالی جنوب کیسه 10 کیلوگرمی / استعلام, استعلام برنج 1121 شالی جنوب کیسه 10 کیلوگرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968367/استعلام-لوله-بدون-درز'>استعلام لوله بدون درز / استعلام, استعلام  لوله بدون درز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968368/استعلام-​خرید-سه-دستگاه-روتاری-درام-اسک--'>استعلام ​خرید سه دستگاه روتاری درام اسک... / استعلام, استعلام ​خرید سه دستگاه روتاری درام اسک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968370/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری--'>استعلام  کامپیوتر و فناوری ... / استعلام, استعلام  کامپیوتر و فناوری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968169/مزایده-ملک-یک-واحد-ساختمانی'>مزایده ملک یک واحد ساختمانی / مزایده,مزایده ملک یک واحد ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968170/مزایده-ملک-و-یک-قطعه-زمین-خالصه-نوبت-پنجم'>مزایده ملک و یک قطعه زمین خالصه نوبت پنجم / مزایده،مزایده ملک و یک قطعه زمین خالصه نوبت پنجم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968173/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968174/مزایده-بهره-برداری-تالار-شهرداری-صوفیان'>مزایده بهره برداری تالار شهرداری صوفیان / مزایده , مزایده بهره برداری تالار شهرداری صوفیان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968175/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-۴۰۵'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری ۴۰۵ / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودروی سواری ۴۰۵</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968176/اصلاحیه-مزایده-عمومی-واگذاری-7-دستکاه-خودروی-وانت-و-سواری'>اصلاحیه مزایده عمومی واگذاری 7 دستکاه خودروی وانت و سواری / اصلاحیه مزایده عمومی,مزایده عمومی واگذاری 7 دستکاه خودروی وانت و سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968178/مزایده-یک-دستگاه-سپراتور-خامه-گیر'>مزایده یک دستگاه سپراتور خامه گیر   / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه سپراتور خامه گیر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968182/مزایده-لوازم-مرغداری-و-ماشین-آلات'>مزایده لوازم مرغداری و ماشین آلات   / مزایده ، مزایده لوازم مرغداری و ماشین آلات  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968183/مزایده-خودرو-سواری-سیستم-پژو-تیپ-پارس-مدل-82-رنگ-مشکی'>مزایده خودرو سواری سیستم پژو تیپ پارس مدل 82 رنگ مشکی / مزایده, مزایده خودرو سواری سیستم پژو تیپ پارس مدل 82 رنگ مشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968186/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-پارس-مدل-88'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس مدل 88 / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس مدل 88</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968187/مزایده-چیپس-تولیدی--نوبت-دوم'>مزایده چیپس تولیدی - نوبت دوم  / مزایده ، مزایده چیپس تولیدی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968188/مزایده-خودرو-کامیون-بنز-خاور-زباله-کش'>مزایده خودرو کامیون بنز خاور زباله کش  / آگهی مزایده, مزایده خودرو کامیون بنز خاور زباله کش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968189/مزایده-یک-دستگاه-سواری-کار-موسو-دنده-اتوماتیک'>مزایده یک دستگاه سواری کار موسو دنده اتوماتیک / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری کار موسو دنده اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968191/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان'>مزایده یک دستگاه آپارتمان / مزایده,مزایده یک دستگاه آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968194/مزایده-ساختمان-اداری-امور-گرمسار-نوبت-دوم'> مزایده ساختمان اداری امور گرمسار  نوبت دوم  / مزایده، مزایده ساختمان اداری امور گرمسار  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968197/مزایده-ساختمان-اداری-با-کاربری-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده ساختمان اداری با کاربری تجاری نوبت دوم  / مزایده، مزایده ساختمان اداری با کاربری تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968199/مزایده-بهره-برداری-از-کارواش-و-بخشی-از-غرفه-ها'>مزایده بهره برداری از کارواش و بخشی از غرفه ها / آگهی شرکت در مزایده,مزایده بهره برداری از کارواش و بخشی از غرفه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968201/مزایده-یک-باب-مغازه-تجاری'>مزایده یک باب مغازه تجاری  / مزایده,مزایده یک باب مغازه تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968205/مزایده-ششدانگ-یک-باب-آپارتمان'>مزایده ششدانگ یک باب آپارتمان / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968208/مزایده-یک-باب-منزل-مسکونی-به-مساحت-600-مترمربع'>مزایده یک باب منزل مسکونی به مساحت 600 مترمربع / مزایده,مزایده یک باب منزل مسکونی به مساحت 600 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968209/مزایده-قطعه-زمین-دیم'>مزایده قطعه زمین دیم  / مزایده,مزایده قطعه زمین دیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968212/مزایده-ملک-مساحت-731-09-مترمربع'>مزایده ملک مساحت 731.09 مترمربع  / مزایده,مزایده ملک مساحت 731.09 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968215/مزایده-فروش-حدود-91-832-کیلوگرم-مواد-حاصل-از-بوجاری-بذور-گندم'>مزایده فروش حدود 91/832 کیلوگرم مواد حاصل از  بوجاری بذور گندم / آگهی حراج,مزایده فروش حدود 91/832 کیلوگرم مواد حاصل از  بوجاری بذور گندم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968218/مزایده-یک-باب-منزل-مسکونی'>مزایده یک باب منزل مسکونی / مزایده,مزایده یک باب منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968225/مزایده-ششدانگ-عرصه-مشاعی'>مزایده ششدانگ عرصه مشاعی  / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه مشاعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968228/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبت-شده'>مزایده ششدانگ پلاک ثبت شده / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبت شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968230/مزایده-املاک-مازاد'>مزایده املاک مازاد  / مزایده,مزایده املاک مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968235/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-یکباب-خانه'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968237/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-512-مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 512 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 512 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968241/مزایده-فروش-املاک-مشاع'>مزایده فروش املاک مشاع / مزایده,مزایده فروش املاک مشاع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968244/مزایده-زمین-به-متراژ-200-مترمربع'>مزایده زمین به متراژ 200 مترمربع / مزایده,مزایده زمین به متراژ 200 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968247/مزایده-3-باب-مغازه-به-مساحت-73-مترمربع'>مزایده 3 باب مغازه به مساحت 73 مترمربع  / مزایده، مزایده 3 باب مغازه به مساحت 73 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968249/مزایده-ششدانگ-یک-باب-منزل-مسکونی-به-مساحت-463-10'>مزایده ششدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت 463.10 / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت 463.10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968252/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-به-مساحت-155-مترمربع'>مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 155 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 155 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968255/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-6-دانگ-پلاک-ثبتی-40-259'>مزایده سه دانگ مشاع از 6 دانگ پلاک ثبتی 40/259  / مزایده، مزایده سه دانگ مشاع از 6 دانگ پلاک ثبتی 40/259 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968257/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-مسکونی-به-مساحت-349-16-مترمربع'>مزایده ششدانگ یکباب منزل مسکونی به مساحت 349.16 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مسکونی به مساحت 349.16 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968259/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-180-مترمربع-کلاسه-950080--نوبت-دوم'>مزایده  یک قطعه زمین مسکونی 180 مترمربع کلاسه 950080 - نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال غیرمنقول، مزایده  یک قطعه زمین مسکونی 180 مترمربع کلاسه 950080 - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968260/مزایده-زمین-شالیزاری-به-مساحت-2665-مترمربع'>مزایده زمین شالیزاری به مساحت 2665 مترمربع / مزایده,مزایده زمین شالیزاری به مساحت 2665 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968264/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-به-مساحت-198-30'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به مساحت 198.30 / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به مساحت 198.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968270/مزایده-یکباب-خانه'>مزایده یکباب خانه  / مزایده,مزایده یکباب خانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968272/مزایده-قطعه-زمین-مسکونی-به-مساحت-200-مترمربع'>مزایده قطعه زمین مسکونی به مساحت 200 مترمربع  / مزایده,مزایده قطعه زمین مسکونی به مساحت 200 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968278/مزایده-پانزده-هزار-سهم-مشاع-از-بیست-هزار-سهم-مشاع'>مزایده پانزده هزار سهم مشاع از بیست هزار سهم مشاع  / مزایده ، مزایده پانزده هزار سهم مشاع از بیست هزار سهم مشاع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968286/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-آپارتمان'>مزایده ششدانگ یک واحد آپارتمان / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968288/مزایده-ششدانگ-پلاک-شماره-14-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک  شماره 14 فرعی / مزایده، مزایده ششدانگ پلاک  شماره 14 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968290/مزایده-منزل-مسکونی-160-مترمربع'>مزایده منزل مسکونی 160 مترمربع / مزایده، مزایده منزل مسکونی 160 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968294/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-252-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 252 مترمربع  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 252 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968301/مزایده-2-شعیر-از-12-شعیر-پلاک-ثبتی'>مزایده 2 شعیر از 12 شعیر پلاک ثبتی  / مزایده,مزایده 2 شعیر از 12 شعیر پلاک ثبتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968306/مزایده-ملک-مساحت-اعیان-178متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت اعیان 178متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مساحت اعیان 178متر   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968311/مزایده-ششدانگ-عرصه-یک-باب-خانه-مسکونی'>مزایده ششدانگ عرصه یک باب خانه مسکونی / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه یک باب خانه مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968314/مزایده-یک-باب-منزل-مسکونی-به-مساحت-189-مترمربع'>مزایده یک باب منزل مسکونی به مساحت 189 مترمربع / مزایده,مزایده یک باب منزل مسکونی به مساحت 189 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968320/مزایده-ملک-با-کاربری-باغی-زراعی'>مزایده ملک با کاربری باغی زراعی / مزایده,مزایده ملک با کاربری باغی زراعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968325/مزایده-یکباب-منزل-به-مساحت-عرصه-535-89-مترمربع'>مزایده یکباب منزل به مساحت عرصه 535.89 مترمربع / مزایده,مزایده یکباب منزل به مساحت عرصه 535.89 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968328/مزایده-یکباب-گلخانه-صنعتی'>مزایده یکباب گلخانه صنعتی / مزایده,مزایده یکباب گلخانه صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968334/مزایده-ملک-با-عرصه-450-مترمربع'>مزایده ملک با عرصه 450 مترمربع / مزایده,مزایده ملک با عرصه 450 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968337/مزایده-3-سهم-و-سه-یازدهم-سهم-مشاع-به-استثنای-بهای-اعیانی-مزرعه-لات-آباد-نوبت-دوم'>مزایده 3 سهم و سه یازدهم سهم مشاع به استثنای بهای اعیانی مزرعه لات آباد  نوبت دوم  / مزایده,مزایده 3 سهم و سه یازدهم سهم مشاع به استثنای بهای اعیانی مزرعه لات آباد  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968342/مزایده-فروش-یکباب-منزل-مسکونی'>مزایده فروش یکباب منزل مسکونی / مزایده ,مزایده فروش یکباب منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968345/مزایده-یک-دانگ-یک-واحد-آپارتمان-به-مساحت-88-67-مترمربع'>مزایده یک دانگ یک واحد آپارتمان به مساحت 88/67 مترمربع / مزایده ، مزایده یک دانگ یک واحد آپارتمان به مساحت 88/67 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968349/مزایده-منزل-مسکونی-پلاک-ثبتی-شماره-13961-فرعی-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی پلاک ثبتی شماره 13961 فرعی نوبت دوم  / مزایده,مزایده منزل مسکونی پلاک ثبتی شماره 13961 فرعی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968350/مزایده-مازاد-دوم-آپارتمان-پلاک-ثبتی-شماره-462-اصلی-نوبت-دوم'>مزایده مازاد دوم آپارتمان پلاک ثبتی شماره 462 اصلی  نوبت دوم  / مزایده مازاد دوم آپارتمان پلاک ثبتی شماره 462 اصلی   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968351/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-دو-باب-مغازه'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ دو باب مغازه / مزایده ، مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ دو باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968356/مزایده-1312-مترمربع-زمین-کشاورزی'>مزایده 1312 مترمربع زمین کشاورزی / مزایده ، مزایده 1312 مترمربع زمین کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968357/مزایده-پلاک-فرعی-1313-از-177-مفروز-و-مجزی'>مزایده پلاک فرعی 1313 از 177 مفروز و مجزی / آگهی مزایده، مزایده پلاک فرعی 1313 از 177 مفروز و مجزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968361/مزایده-ششدانگ-یکبابخانه-و-محوطه-بمساحت-354-31-مترمربع'>مزایده ششدانگ یکبابخانه و محوطه بمساحت 354.31 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکبابخانه و محوطه بمساحت 354.31 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968362/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-پلاک-275-5265'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک 275/ 5265  / آگهی مزایده، مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک 275/ 5265 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968363/مزایده-فروش-فوق-العاده-املاک-و-مستغلات-نوبت-دوم'>مزایده فروش فوق العاده املاک و مستغلات نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش فوق العاده املاک و مستغلات  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968369/مزایده-یک-دستگاه-لیفتراک-2-تنی-دوگانه-سوز'>مزایده یک دستگاه لیفتراک 2 تنی دوگانه سوز / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه لیفتراک 2 تنی دوگانه سوز</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 8 تاريخ : دوشنبه 25 دی 1396 ساعت: 11:48