اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.3.21

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866770/مناقصه-خرید-و-طبخ-و-ت... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.3.21 بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866770/مناقصه-خرید-و-طبخ-و-توزیع-غذای-آماده'>مناقصه خرید و طبخ و توزیع غذای آماده / آگهی مناقصه، مناقصه خرید و طبخ و توزیع غذای آماده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866768/مزایده-واگذاری-مجوز-تکمیل-و-بهره-برداری-از-فضای-ناآماده-ایستگاه-مدنی'>مزایده واگذاری مجوز تکمیل و بهره برداری از فضای ناآماده ایستگاه مدنی / آگهی مزایده, مزایده واگذاری مجوز تکمیل و بهره برداری از فضای ناآماده ایستگاه مدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867062/مزایده-فروش-یک-دستگاه-لایروب-کاتر-ساکشن-با-قابلیت-واتر-جت-و-متعلقات-آن'>مزایده فروش یک دستگاه لایروب کاتر ساکشن با قابلیت واتر جت و متعلقات آن / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه لایروب کاتر ساکشن با قابلیت واتر جت و متعلقات آن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867324/نیرورسانی--توسعه-و-بازسازی-شبکه-های-توزیع-نیروی-برق--'>نیرورسانی ، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق ... / نیرورسانی ، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866663/مناقصه-نگهداری-کارگاه-های-مستقر-در-سطح-صنعت'>مناقصه نگهداری کارگاه های مستقر در سطح صنعت  / آگهی مناقصه  , مناقصه نگهداری کارگاه های مستقر در سطح صنعت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867247/آگهی-فراخوان‌-عمومی-استفاده-از-خدمات-مهندس-مشاور-تخصصی'>آگهی فراخوان‌ عمومی  استفاده از خدمات مهندس مشاور تخصصی / آگهی فراخوان‌ عمومی،آگهی فراخوان‌ عمومی استفاده از خدمات مهندس مشاور تخصصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867448/استعلام-40-عدد-باطری-و--'>استعلام 40 عدد باطری و ... / استعلام, استعلام 40 عدد باطری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867245/استعلام-2200-کیلوگرم-ورق-ضد-سایش-و--'>استعلام 2200 کیلوگرم ورق ضد سایش و ... / استعلام, استعلام 2200 کیلوگرم ورق ضد سایش و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866739/مزایده-فروش-بخشی-از-املاک-بصورت-نقدی-بدون-متصرف'>مزایده فروش بخشی از املاک بصورت نقدی بدون متصرف  / مزایده,مزایده فروش بخشی از املاک بصورت نقدی بدون متصرف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867304/مزایده-مشاهده-اقلام-ضایعاتی'>مزایده مشاهده اقلام ضایعاتی  / مزایده, مزایده مشاهده اقلام ضایعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866676/مزایده-عمومی-جمع-آوری-پسماندهای-خشک-سطح-منطقه'>مزایده عمومی جمع آوری پسماندهای خشک سطح منطقه / آگهی مزایده عمومی، مزایده عمومی جمع آوری پسماندهای خشک سطح منطقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867284/مناقصه-P-F-BLOHM-VOSS-MANUAL-TONG-TYPE-BV-57-'>مناقصه  P/F "BLOHM+VOSS" MANUAL TONG TYPE "BV-57"  / مناقصه P/F "BLOHM+VOSS" MANUAL TONG TYPE "BV-57" </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867263/مناقصه-احداث-سوله-انبار-تاسیسات-تقویت-فشار-گاز'>مناقصه  احداث سوله انبار تاسیسات تقویت فشار گاز  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه احداث سوله انبار تاسیسات تقویت فشار گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867326/فراخوان-انجام-امور-خدماتی-و-پشتیبانی'>فراخوان انجام امور خدماتی و پشتیبانی  / فراخوان انجام امور خدماتی و پشتیبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867225/فراخوان-مناقصه-احداث-دو-دهنه-پل'>فراخوان مناقصه احداث دو دهنه پل  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه احداث دو دهنه پل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867248/فراخوان-مناقصه-احداث-برید-عرضی-بر-روی-رودخانه-کترا'>فراخوان مناقصه  احداث برید عرضی بر روی رودخانه کترا  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه  احداث برید عرضی بر روی رودخانه کترا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866684/تجدید-مزایده-استخر-نسیم----نوبت-ششم'>تجدید مزایده  استخر نسیم ...... نوبت ششم / تجدید مزایده , مزایده  استخر نسیم ...... نوبت ششم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867311/همایش-ملی-نگرش-علمی-و-کاربردی-به-عفاف-و-حجاب'>همایش ملی نگرش علمی و کاربردی به عفاف و حجاب / همایش ملی نگرش علمی و کاربردی به عفاف و حجاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867302/همایش-ملی-عمران--معماری-و-شهرسازی-با-رویکرد-شهر-سبز'>همایش ملی عمران ، معماری و شهرسازی با رویکرد شهر سبز / همایش ملی عمران ، معماری و شهرسازی با رویکرد شهر سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867318/فناوری-های-نوین-سیستم-اطلاعات-مکانی96-3-21'>فناوری های نوین سیستم اطلاعات مکانی96.3.21 / فناوری های نوین سیستم اطلاعات مکانی96.3.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867293/چهارمین-کنگره-بین-المللی-فن-آوری--ارتباطات-و-دانش'>چهارمین کنگره بین المللی فن آوری ، ارتباطات و دانش / چهارمین کنگره بین المللی فن آوری ، ارتباطات و دانش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867285/یازدهمین-کنگره-پیشگامان-پیشرفت'>یازدهمین کنگره پیشگامان پیشرفت / یازدهمین کنگره پیشگامان پیشرفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867281/دومین-کنفرانس-بین-المللی-بررسی-مسائل-جاری-زبان-ها-96-3-21'>دومین کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان ها 96.3.21 / دومین کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان ها 96.3.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867275/کنفرانس-بین-المللی-بررسی-مسائل-جاری-ادبیات96-3-21'>کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری ادبیات96.3.21 / کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری ادبیات96.3.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866685/فراخوان-خدمات-کنترل-و-بازرسی-جوش-و-خدمات-مشاور-نظارت-عالیه----نوبت-دوم'>فراخوان خدمات کنترل و بازرسی جوش و خدمات مشاور نظارت عالیه ... - نوبت دوم  / فراخوان شناسایی مشاور , فراخوان خدمات کنترل و بازرسی جوش و خدمات مشاور نظارت عالیه ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867306/کنفرانس-بین-المللی-رویکردهای-نوین-علوم-انسانی-96-3-21'>کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین علوم انسانی 96.3.21 / کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین علوم انسانی 96.3.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867262/نخستین-همایش-ملی-دریا-توسعه-و-منابع-آب'>نخستین همایش ملی دریا توسعه و منابع آب / نخستین همایش منطقه ای دریا توسعه و منابع آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867333/استعلام-نصب-12-دستگاه-پست-هوایی'>استعلام نصب 12 دستگاه پست هوایی / استعلام نصب 12 دستگاه پست هوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866690/فراخوان-مطالعات-پایه-و-تفصیلی-ایمن-سازی-و-ساماندهی-کانال--نوبت-دوم'>فراخوان مطالعات پایه و تفصیلی ایمن سازی و ساماندهی کانال  - نوبت دوم  / فراخوان شناسایی مشاور , فراخوان مطالعات پایه و تفصیلی ایمن سازی و ساماندهی کانال - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867264/استعلام-اصلاح-شبکه-فرسوده-سیمی-هوایی-کابل-خودنگهدار'>استعلام اصلاح شبکه فرسوده سیمی هوایی کابل خودنگهدار  / استعلام اصلاح شبکه فرسوده سیمی هوایی کابل خودنگهدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866706/مناقصه-عملیات-نگهداری-مرکز-آموزش-و-کلینیک-گل-و-گیاه'>مناقصه عملیات نگهداری مرکز آموزش و کلینیک گل و گیاه / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عملیات نگهداری مرکز آموزش و کلینیک گل و گیاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867233/مناقصه-تله-متری-و-کنترل-از-راه-دور--'>مناقصه تله متری و کنترل از راه دور ... / مناقصه , مناقصه تله متری و کنترل از راه دور ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867182/استعلام-عملگر-الکتریکی'>استعلام عملگر الکتریکی  / استعلام , استعلام عملگر الکتریکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867177/استعلام-ورق-لاستیکی-و-آببند'>استعلام ورق لاستیکی و آببند  / استعلام , استعلام ورق لاستیکی و آببند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866645/مزایده-اقلام-مازاد-و-ضایعاتی'>مزایده اقلام مازاد و ضایعاتی  / مزایده، مزایده اقلام مازاد و ضایعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867198/استعلام-گلوب-والو--فلاکسیبل-لوله-حلقه-ای'>استعلام گلوب والو ، فلاکسیبل لوله حلقه ای  / استعلام , استعلام گلوب والو ، فلاکسیبل لوله حلقه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867310/استعلام-مجرای-کنترل-جهت-دستگاه-کلرزنی--اورینگ-وایتون'>استعلام مجرای کنترل جهت دستگاه کلرزنی - اورینگ وایتون  / استعلام مجرای کنترل جهت دستگاه کلرزنی - اورینگ وایتون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867193/استعلام-اورینگ-سیلیكونی'>استعلام  اورینگ سیلیكونی   / استعلام , استعلام  اورینگ سیلیكونی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867178/استعلام-19-ردیف-قطعات-و-لوازم-بهداشتی-ساختمانی'>استعلام 19 ردیف قطعات و لوازم بهداشتی ساختمانی  / استعلام 19 ردیف قطعات و لوازم بهداشتی ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867180/استعلام-ترموکوپل'>استعلام ترموکوپل / استعلام ترموکوپل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867219/استعلام-هولودرهای-تیغه'>استعلام هولودرهای تیغه  / استعلام هولودرهای تیغه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867355/تجدید-مناقصه-تأمین-خدمات-مورد-نیاز-ستاد'>تجدید مناقصه تأمین خدمات مورد نیاز ستاد  / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه تأمین خدمات مورد نیاز ستاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867321/فراخوان-تکميل-کارهای-باقيمانده-بخش-سيويل-طرح-جامع-شبکه-مخابراتی-مسجدسليمان'>فراخوان تکميل کارهای باقيمانده بخش سيويل طرح جامع شبکه مخابراتی مسجدسليمان     / فراخوان تکميل کارهای باقيمانده بخش سيويل طرح جامع شبکه مخابراتی مسجدسليمان    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866655/مزایده-عمومی-تعدادی-خودرو'>مزایده عمومی تعدادی خودرو  / مزایده عمومی, مزایده عمومی تعدادی خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867347/فراخوان-سرویس--نگهداری-و-تعمیرات-تجهیزات-برقی-ده-ساختمان'>فراخوان سرویس ، نگهداری و تعمیرات تجهیزات برقی ده ساختمان  / فراخوان , فراخوان سرویس ، نگهداری و تعمیرات تجهیزات برقی ده ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866777/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866635/مزایده-عمومی-2-باب-مغازه'>مزایده عمومی 2 باب مغازه / آگهی مزایده عمومی، مزایده عمومی 2 باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867300/فراخوان-مناقصه-جمع-آوری-1033-شیر-پیاده-رو-در-سطح-شهرستان-اراک'>فراخوان مناقصه جمع آوری 1033 شیر پیاده رو در سطح شهرستان اراک / آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای, فراخوان مناقصه جمع آوری 1033 شیر پیاده رو در سطح شهرستان اراک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867320/فراخوان-کاتالیست-های-واحد-بازیافت-گوگرد'>فراخوان کاتالیست های واحد بازیافت گوگرد   / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان کاتالیست های واحد بازیافت گوگرد  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867187/مناقصه-تامین-نصب-و-اجرای-سیستم-روشنایی-اطراف-فنس'>مناقصه تامین، نصب و اجرای سیستم روشنایی اطراف فنس / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه تامین، نصب و اجرای سیستم روشنایی اطراف فنس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867197/مناقصه-خط-کشی-و-علائم-گذاری-جاده-ها'>مناقصه خط کشی و علائم گذاری جاده ها / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه خط کشی و علائم گذاری جاده ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867213/مناقصه-خرید-AMIN--amin-plate-heat-exchenger'>مناقصه خرید AMIN & amin plate heat exchenger / مناقصه, مناقصه خرید AMIN & amin plate heat exchenger</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867222/مناقصه-عمومی-غذا-و-اتاقداری'>مناقصه عمومی غذا و اتاقداری  / مناقصه , مناقصه عمومی غذا و اتاقداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867307/فراخوان-تهیه-و-تامین-و-راهبری-خودروهای-سبک-مورد-نیاز-پالایشگاه'>فراخوان تهیه و تامین و راهبری خودروهای سبک مورد نیاز پالایشگاه  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان  تهیه و تامین و راهبری خودروهای سبک مورد نیاز پالایشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867269/مناقصه-خرید-1-قلم-انواع-قطعات-شیرآلات-صنعتی'>مناقصه خرید 1 قلم انواع قطعات شیرآلات صنعتی  / مناقصه خرید 1 قلم انواع قطعات شیرآلات صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867259/مناقصه-ساخت-قطعات-مکانیکال-سیل'>مناقصه ساخت قطعات مکانیکال سیل / مناقصه محدود ساخت با اخذ سپرده , مناقصه ساخت قطعات مکانیکال سیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867280/مناقصه-خرید-3-قلم-انواع-قطعات-شیرآلات-صنعتی'>مناقصه  خرید 3 قلم انواع قطعات شیرآلات صنعتی   / مناقصه , مناقصه  خرید 3 قلم انواع قطعات شیرآلات صنعتی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867366/مناقصه-خرید-P-F-ALSTOM-GENERATOR'>مناقصه خرید P/F ALSTOM GENERATOR   / مناقصه , مناقصه  خرید P/F ALSTOM GENERATOR  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866638/مزایده-عمومی-4-باب-مغازه'>مزایده عمومی 4 باب مغازه / آگهی مزایده عمومی، مزایده عمومی 2 باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867360/مناقصه-خرید-P-F-IMO-ROTARY-PUMP'>مناقصه خرید P/F IMO ROTARY PUMP / مناقصه , مناقصه خرید P/F IMO ROTARY PUMP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867253/مناقصه-خرید-P-F-CONSOLIDATED-SAFETY-RELIEF-VALVE'>مناقصه  خرید P/F CONSOLIDATED SAFETY RELIEF VALVE / مناقصه, مناقصه  خرید P/F CONSOLIDATED SAFETY RELIEF VALVE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866628/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-مگان-اتوماتیک-مدل-89--'>مزایده یک دستگاه خودروی مگان اتوماتیک مدل 89 ... / مزایده، مزایده یک دستگاه خودروی مگان اتوماتیک مدل 89 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866667/مزایده-واگذاری-موقت-امتیاز-جمع-آوری-جعبه-خالی-سبد-پلاستیکی-کارتن'>مزایده واگذاری موقت امتیاز جمع آوری جعبه خالی، سبد پلاستیکی، کارتن  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری موقت امتیاز جمع آوری جعبه خالی، سبد پلاستیکی، کارتن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866627/فراخوان-دعوت-به-مشارکت-در-ساخت'>فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت  / فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866661/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-22000مترمربع'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 22000مترمربع / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 22000مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866662/مناقصه-خرید-کفپوش-گرانولی---'>مناقصه خرید کفپوش گرانولی .... / آگهی مناقصه , مناقصه خرید کفپوش گرانولی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866789/مناقصه-خرید-سنسورهای-O2'>مناقصه خرید سنسورهای O2  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید سنسورهای O2 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866634/مناقصه-دمونتاژ-برخی-اقلام-و-دستگاهها'>مناقصه دمونتاژ برخی اقلام و دستگاهها  / آگهی مناقصه، مناقصه  دمونتاژ برخی اقلام و دستگاهها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866641/دعوت-به-مشارکت-در-ساخت-احداث-پروژه-مرکز-تجاری--اداری'>دعوت به مشارکت در ساخت احداث پروژه مرکز تجاری - اداری / مناقصه, دعوت به مشارکت در ساخت احداث پروژه مرکز تجاری - اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866625/مناقصه-یک-دستگاه-چیلر-کریر--سانتریفوژ'>مناقصه  یک دستگاه چیلر کریر ، سانتریفوژ / مناقصه , مناقصه  یک دستگاه چیلر کریر ، سانتریفوژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866631/مزایده-140-تن-ضایعات-نایلون---96-3-21'>مزایده 140 تن ضایعات نایلون .....96.3.21 / آگهی مزایده, مزایده 140 تن ضایعات نایلون ..... 96.3.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866636/مزایده-محصولات-فله-(ضایعات-)-سلولزی'>مزایده محصولات فله (ضایعات ) سلولزی / آگهی مزایده, مزایده محصولات فله (ضایعات ) سلولزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866644/مناقصه-خاکبرداری'>مناقصه  خاکبرداری / آگهی مناقصه , مناقصه  خاکبرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866677/شناسایی-پیمانکار-تعمیر-و-نگهداری-22-دستگاه-آسانسور'>شناسایی پیمانکار تعمیر و نگهداری 22 دستگاه آسانسور   / آگهی شناسایی, شناسایی پیمانکار تعمیر و نگهداری 22 دستگاه آسانسور  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867141/تجدید-مناقصه-تعداد-6-دستگاه-خودروی-اروندی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تعداد 6 دستگاه خودروی اروندی نوبت دوم  / تجدید مناقصه ،تجدید تعداد 6 دستگاه خودروی اروندی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867189/مزایده-فروش-اتومبیل-ام-وی-ام'>مزایده فروش اتومبیل ام وی ام  / مزایده , مزایده فروش اتومبیل ام وی ام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867148/مزایده-کانکس--'>مزایده کانکس... / آگهی مزایده، مزایده کانکس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867171/مناقصه-تأمین-3-مجموعه-ماشین-آلات-مورد-نیاز-مدیریت-پسماند-حفاری--نوبت-دوم'>مناقصه تأمین 3 مجموعه ماشین آلات مورد نیاز مدیریت پسماند حفاری  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی , مناقصه تأمین 3 مجموعه ماشین آلات مورد نیاز مدیریت پسماند حفاری  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867173/مناقصه-انجام-خدمات-تهیه-و-طبخ-غذای-پرسنل--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات تهیه و طبخ غذای پرسنل - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه انجام خدمات تهیه و طبخ غذای پرسنل - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867136/مناقصه-انجام-عملیات-آسفالت-معابر-خاکی----نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات آسفالت معابر خاکی ... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه انجام عملیات آسفالت معابر خاکی ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867196/مناقصه-خرید-تابلو-و-تجهیزات-ترافیکی-توسط-منطقه-2-شهرداری'>مناقصه خرید تابلو و تجهیزات ترافیکی توسط منطقه 2 شهرداری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید تابلو و تجهیزات ترافیکی توسط منطقه 2 شهرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867236/مزایده-سه-قطعه-زمین-تجاری-و-دو-قطعه-مسکونی'>مزایده سه قطعه زمین تجاری و دو قطعه مسکونی  / مزایده,مزایده سه قطعه زمین تجاری و دو قطعه مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867309/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-عرصه-100-00متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی عرصه 100.00متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی عرصه 100.00متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867232/مزایده-فروش-یکباب-مجتمع-آپارتمانی-هفت-واحدی-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکباب مجتمع آپارتمانی هفت واحدی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یکباب مجتمع آپارتمانی هفت واحدی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867153/مزایده-داغی-قطعات-خودرو'>مزایده داغی قطعات خودرو  / آگهی مزایده عمومی , مزایده داغی قطعات خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867241/مناقصه-نصب-انشعابات-عادی-در-امورهای-توزیع-برق-غرب-مازندران'>مناقصه نصب انشعابات عادی در امورهای توزیع برق غرب مازندران / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه نصب انشعابات عادی در امورهای توزیع برق غرب مازندران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867224/مزایده-فروش-اموال-اسقاطی'>مزایده فروش اموال اسقاطی / آگهی مزایده عمومی، مزایده فروش اموال اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867205/مناقصه-عملیات-رفت-و-روب-و-نظافت-معابر-از-سواره-رو----نوبت-دوم'>مناقصه عملیات رفت و روب و نظافت معابر از سواره رو ... - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه عملیات رفت و روب و نظافت معابر از سواره رو ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867165/تجدید-مناقصه-عملیات-فرآوری-و-بوجاری-مقدار-3760-تن-بذور-گندم'>تجدید مناقصه عملیات فرآوری و بوجاری مقدار 3760 تن بذور گندم / مناقصه، تجدید مناقصه عملیات فرآوری و بوجاری مقدار 3760 تن بذور گندم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867509/مزایده-ملک-مساحت-134-65مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت 134.65مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مساحت 134.65مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867504/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-210مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 210مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 210مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867256/مزایده-ملک-به-مساحت-499-99متر'>مزایده ملک به مساحت 499.99متر / مزایده,مزایده ملک به مساحت 499.99متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867228/مزایده-ملک-به-پلاک-ثبتی-1493-فرعی-از-223-اصلی'>مزایده ملک به پلاک ثبتی 1493 فرعی از 223  اصلی / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی 1493 فرعی از 223  اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867543/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مشاعی-مساحت-110-5متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مشاعی مساحت 110.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مشاعی مساحت 110.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867551/مزایده-ساختمان-تجاری-اداری-مساحت-مجموعا-1097متر'>مزایده ساختمان تجاری اداری مساحت مجموعا 1097متر / مزایده,مزایده ساختمان تجاری اداری مساحت مجموعا 1097متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867305/مزایده-منافع-یکباب-مغازه-خواربارفروشی-نوبت-دوم'>مزایده منافع یکباب مغازه خواربارفروشی نوبت دوم / مزایده,مزایده منافع یکباب مغازه خواربارفروشی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867210/مناقصه-حمل-و-نقل-کالاهای-اساسی--نوبت-دوم'>مناقصه حمل و نقل کالاهای اساسی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حمل و نقل کالاهای اساسی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866934/مناقصه-تامین-و-بکارگیری-تعداد-61-نفر-نیروی-کارگری-ساده-چاپ-اول'>مناقصه تامین و بکارگیری تعداد 61  نفر نیروی کارگری ساده چاپ اول  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین و بکارگیری تعداد 61  نفر نیروی کارگری ساده چاپ اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867557/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-دو-ارومیه-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش دو ارومیه نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش دو ارومیه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867566/مزایده-یکباب-خانه-مساحت-عرصه-222-3متر'>مزایده یکباب خانه مساحت عرصه 222.3متر / مزایده,مزایده یکباب خانه مساحت عرصه 222.3متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867243/مزایده-انواع-سنگ-نمای-تراورتن'>مزایده انواع سنگ نمای تراورتن / مزایده , مزایده انواع سنگ نمای تراورتن نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867483/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-مساحت-194-متر'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی مساحت 194 متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی مساحت 194 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867492/مزایده-پلاک-ثبتی-2582-فرعی-از-118-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 2582 فرعی از 118 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 2582 فرعی از 118 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867497/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-341-50متر'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت 341.50متر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت 341.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867466/مزایده-4-قطعه-زمین-کاربری-تجاری-مسکونی'>مزایده 4 قطعه زمین کاربری تجاری مسکونی  / مزایده,مزایده 4 قطعه زمین کاربری تجاری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867206/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-روآ-مدل-86-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری روآ  مدل 86 نوبت دوم  / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری روآ  مدل 86 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867208/مزایده-یک-دستگاه-یخچال-اتاقی-کامیونت-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه یخچال اتاقی کامیونت  نوبت دوم  / آگهی مزایده,مزایده  دستگاه یخچال اتاقی کامیونت  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867220/​فراخوان-مناقصه-تامین-تجهیزات-گرمایشی-وسرمایشی-مدارس-96-3-21'>​فراخوان مناقصه تامین تجهیزات گرمایشی وسرمایشی مدارس 96.3.21 / ​فراخوان مناقصه , ​فراخوان مناقصه تامین تجهیزات گرمایشی وسرمایشی مدارس 96.03.21 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867251/مزایده-بلوکه-سیمانی'>مزایده بلوکه سیمانی  / مزایده , مزایده  بلوکه سیمانی  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867257/آگهی-فراخوان-ارزیابی-بازرسی-فنی-و-تجهیزات-نوبت-دوم'>آگهی فراخوان ارزیابی بازرسی فنی و تجهیزات نوبت دوم  / بازرسی فنی کالا و تجهیزات صنعت آب و فاضلاب نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867473/مزایده-فروش-املاک-استان-خراسان-جنوبی'>مزایده فروش املاک استان خراسان جنوبی  / مزایده,مزایده فروش املاک استان خراسان جنوبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867202/مناقصه-عملیات-اجرایی-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب  نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867440/مزایده-5-قطعه-زمین-کاربری-تجاری-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده 5 قطعه زمین کاربری تجاری مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده 5 قطعه زمین کاربری تجاری مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867291/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-جمعا-390متر'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی جمعا 390متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی جمعا 390متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867234/مزایده-3-000-000-لیتر-نفتگاز-D2'>مزایده  3.000.000 لیتر نفتگاز D2   / مزایده  3.000.000 لیتر نفتگاز D2  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867215/مناقصه-تامین-و-بکارگیری-تعداد-61-نفر-نیروی-کارگری-ساده---نوبت-دوم'>مناقصه تامین و بکارگیری تعداد 61 نفر نیروی کارگری ساده  ...نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه تامین و بکارگیری تعداد 61 نفر نیروی کارگری ساده  ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867447/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-به-مساحت-184-45متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 184.45متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 184.45متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867209/مزایده-خودرو-سواری-تویوتا'>مزایده خودرو سواری تویوتا  / مزایده,مزایده خودرو سواری تویوتا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867454/مزایده-آپارتمان-مسکونی-به-مساحت-100-70متر-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان مسکونی به مساحت 100.70متر نوبت اول  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی به مساحت 100.70متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867458/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-487-2متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 487.2متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 487.2متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867303/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-1858-فرعی-از-176-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1858 فرعی از 176 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1858 فرعی از 176 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867229/فراخوان-شناسایی-پیمانکار-امور-تبلیغات--نوبت-دوم'>فراخوان شناسایی پیمانکار امور تبلیغات - نوبت دوم  / فراخوان, فراخوان شناسایی پیمانکار امور تبلیغات - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866939/مزایده-یک-دستگاه-سواری-ال-90'>مزایده یک دستگاه سواری ال 90 / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه سواری ال 90</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867297/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-اعیان-75-73متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان اعیان 75.73متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان اعیان 75.73متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867242/مزایده-تعدادی-از-کیوسک-های-جدیدالاحداث'>مزایده تعدادی از کیوسک های جدیدالاحداث / مزایده تعدادی از کیوسک های جدیدالاحداث</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867266/مزایده-یک-دستگاه-تراش-روسی-سه-متری'>مزایده یک دستگاه تراش روسی سه متری  / مزایده , مزایده یک دستگاه تراش روسی سه متری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867329/مزایده-واگذاری-تعداد-ده-قطعه-از-املاک-مازاد-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری تعداد ده قطعه از املاک مازاد مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری تعداد ده قطعه از املاک مازاد مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867268/مزایده-عمومی-کتبی-واگذاری-اجاره-5-واحد-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده عمومی کتبی واگذاری اجاره 5 واحد تجاری  نوبت دوم / مزایده عمومی کتبی , مزایده عمومی کتبی واگذاری اجاره 5 واحد تجاری  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867313/مناقصه-عمومی-نسبت-به-اجرای-دیوار-ساحلی'>مناقصه عمومی نسبت به اجرای دیوار ساحلی  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی نسبت به اجرای دیوار ساحلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867295/مناقصه-عمومی-جدولگذاری-معابر'>مناقصه عمومی جدولگذاری معابر  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی جدولگذاری معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866927/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-154-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 154 متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 154 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867276/مزایده-واگذاری-تعداد-3-قطعه-از-املاک-مازاد-بر-نیاز--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری  تعداد 3 قطعه از املاک مازاد بر نیاز - نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری  تعداد 3 قطعه از املاک مازاد بر نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867277/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه اتومبیل پژو پارس / مزایده یک دستگاه اتومبیل پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867352/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-مساحت-162-80متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 162.80متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 162.80متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867376/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-محوطه-مساحت-عرصه-415-04متر'>مزایده ششدانگ یک قطعه محوطه مساحت عرصه 415.04متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه محوطه مساحت عرصه 415.04متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867362/مزایده-ملک-عرصه-صد-متر'>مزایده ملک عرصه صد متر / مزایده,مزایده ملک عرصه صد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867340/مزایده-2-سهم-مشاع-از-9-سهم-ششدانگ-ملک-عرصه-141متر'>مزایده 2 سهم مشاع از 9 سهم ششدانگ ملک عرصه 141متر / مزایده,مزایده 2 سهم مشاع از 9 سهم ششدانگ ملک عرصه 141متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867265/مزایده-یک-دستگاه-ماشین-مزدا-سواری-322'>مزایده یک دستگاه ماشین مزدا سواری 322  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه ماشین مزدا سواری 322 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867283/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-1742-فرعی-از-276-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی شماره 1742 فرعی از 276 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 1742 فرعی از 276 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867272/مزایده-فروش-یخچال-فریزر-بزرگ-قصابی-و--مرحله-دوم'>مزایده فروش یخچال فریزر بزرگ قصابی و ...مرحله دوم  / مزایده , مزایده فروش یخچال فریزر بزرگ قصابی و ...مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867287/مزایده-355-4-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-ملک'>مزایده 355.4 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک  / مزایده,مزایده 355.4 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866969/فراخوان-خط-تغذیه--شبکه-توزیع-روستاها-پلسک--'>فراخوان خط تغذیه ، شبکه توزیع روستاها پلسک ... / آگهی فراخوان ارزیابی ,فراخوان خط تغذیه ، شبکه توزیع روستاها پلسک ... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867345/مزایده-مجموعه-آپارتمانی-عرصه-نود-و-یک-متر'>مزایده مجموعه آپارتمانی عرصه نود و یک متر  / مزایده,مزایده مجموعه آپارتمانی عرصه نود و یک متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867371/مزایده-645-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-سه-دانگ-عرصه-187-5متر'>مزایده 645 هزارم یک دانگ مشاع از سه دانگ عرصه 187.5متر / مزایده,مزایده 645 هزارم یک دانگ مشاع از سه دانگ عرصه 187.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867384/مزایده-یکباب-منزل-بصورت-قولنامه-ای-عرصه-198-40متر'>مزایده یکباب منزل بصورت قولنامه ای عرصه 198.40متر / مزایده,مزایده یکباب منزل بصورت قولنامه ای عرصه 198.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867358/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-مساحت-350-مترمربع-مرحله-اول'>مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 350 مترمربع مرحله اول  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 350 مترمربع مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866958/مزایده-انواع-یخچال-ایستاده--'>مزایده انواع یخچال ایستاده ... / مزایده, مزایده انواع یخچال ایستاده ... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866822/مناقصه-حسابرسی-سال-مالی-95'>مناقصه حسابرسی سال مالی 95  / مناقصه, مناقصه حسابرسی سال مالی 95 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866953/مناقصه-خدمات-عمومی--تاسیسات-و-فضای-سبز'>مناقصه خدمات عمومی ، تاسیسات و فضای سبز  / مناقصه , مناقصه خدمات عمومی ، تاسیسات و فضای سبز  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866941/تجدید-مناقصه-پروژه-اجرای-روکش-حفاظتی-میکروسرفیسینگ-تجدید-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه پروژه اجرای روکش حفاظتی میکروسرفیسینگ تجدید نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی , تجدید مناقصه پروژه اجرای روکش حفاظتی میکروسرفیسینگ تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866994/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-ویلایی-64-70متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه ویلایی 64.70متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه ویلایی 64.70متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866930/مناقصه-LILIN-DOWNHOLE-TOOLS-USEABLE-COILED---نوبت-دوم'>مناقصه LILIN DOWNHOLE TOOLS USEABLE COILED .... نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه LILIN DOWNHOLE TOOLS USEABLE COILED .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866935/مناقصه-انجام-حجم-خدمات-آبدارخانه-ها-و-تنظیفات-صنعتی-و-غیرصنعتی-شرکت-نوبت-دوم'>مناقصه انجام حجم خدمات آبدارخانه ها و تنظیفات صنعتی و غیرصنعتی شرکت نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه انجام حجم خدمات آبدارخانه ها و تنظیفات صنعتی و غیرصنعتی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866998/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-مساحت-75-00متر'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی مساحت 75.00متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی مساحت 75.00متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867001/مزایده-یک-قطعه-زمین-خانه-و-محوطه-500متر'>مزایده یک قطعه زمین خانه و محوطه 500متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین خانه و محوطه 500متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867005/مزایده-ملک-مشاعی-پلاک-ثبتی-136-از-1339-اصلی'>مزایده ملک مشاعی پلاک ثبتی 136 از 1339 اصلی  / مزایده,مزایده ملک مشاعی پلاک ثبتی 136 از 1339 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866933/فراخوان-مناقصه-خدمات-و-نگهداری-شهرکهای-صنعتی-فرمهین---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خدمات و نگهداری شهرکهای صنعتی فرمهین ... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای, فراخوان مناقصه خدمات و نگهداری شهرکهای صنعتی فرمهین ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866980/مناقصه-خرید-خدمات-ساخت-تجهیزات'>مناقصه خرید خدمات ساخت تجهیزات / آگهی مناقصه,مناقصه خرید خدمات ساخت تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866814/مزایده-اجاره-ساختمان-کافی-شاپ'>مزایده اجاره ساختمان کافی شاپ  / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره ساختمان کافی شاپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866962/مناقصه-عملیات-اجرای-سقف-تیرچه-بلوک'>مناقصه عملیات اجرای سقف تیرچه بلوک / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه عملیات اجرای سقف تیرچه بلوک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866952/مناقصه-ایاب-و-ذهاب-پرسنل-بندر-امام-نوبت-دوم'>مناقصه ایاب و ذهاب پرسنل بندر امام نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ایاب و ذهاب پرسنل بندر امام ره  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866932/مناقصه-رنگ-آمیزی-تعداد-محدودی-از-جعبه-های-چوبی'>مناقصه رنگ آمیزی تعداد محدودی از جعبه های چوبی / آگهی مناقصه ,مناقصه رنگ آمیزی تعداد محدودی از جعبه های چوبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866942/مناقصه-خریدتعداد-محدودی-از-جعبه-چوبی'>مناقصه خریدتعداد محدودی از جعبه چوبی / آگهی مناقصه ,مناقصه خریدتعداد محدودی از جعبه چوبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867101/مناقصه-خرید-دو-دستگاه-کمپرسور-هوا'>مناقصه خرید دو دستگاه کمپرسور هوا / آگهی مناقصه , مناقصه خرید دو دستگاه کمپرسور هوا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867065/فراخوان-مناقصه-پروژه-برقراری-ارتباط-رادیویی-بین-کانکسهای-مخابراتی'>فراخوان مناقصه پروژه برقراری ارتباط رادیویی بین کانکسهای مخابراتی  / فراخوان مناقصات , فراخوان مناقصه پروژه برقراری ارتباط رادیویی بین کانکسهای مخابراتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866993/متمم-مناقصه​-انواع-ماشین-آلات-خاص'>متمم مناقصه​ انواع ماشین آلات خاص / متمم مناقصه ,مناقصه ​انواع ماشین آلات خاص</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867115/شناسایی-تامین-کننده-در-زمینه-تعمیر-و-بازسازی-پمپ'>شناسایی تامین کننده در زمینه تعمیر و بازسازی پمپ / مناقصه , شناسایی تامین کننده در زمینه تعمیر و بازسازی پمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866731/مناقصه-خرید-1400-حلقه-کابل-شبکه'>مناقصه خرید 1400 حلقه کابل شبکه  / مناقصه عمومی، مناقصه خرید 1400 حلقه کابل شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866970/مزایده-فروش-اقلام-اسقاطی-و-ضایعاتی'>مزایده فروش اقلام اسقاطی و ضایعاتی / آگهی مزایده , مزایده فروش اقلام اسقاطی و ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866988/مزایده-فروش-330-قلم-تجهیزات-اسقاطی-و-خارج-از-رده'>مزایده فروش 330 قلم تجهیزات اسقاطی و خارج از رده  / آگهی مزایده , مزایده فروش 330 قلم تجهیزات اسقاطی و خارج از رده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867106/کلیدهای-موفقیت-در-هلدینگ'>کلیدهای موفقیت در هلدینگ / کلیدهای موفقیت در هلدینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866957/دعوت-به-مشارکت-در-ساخت---'>دعوت به مشارکت در ساخت  .... / آگهی دعوت به مشارکت در ساخت , دعوت به مشارکت در ساخت... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866947/مناقصه-خرید-و-تحویل-سیستم-روباتیک-ذخیره-سازی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید و تحویل سیستم روباتیک ذخیره سازی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید و تحویل سیستم روباتیک ذخیره سازی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866945/مزایده-ششدانگ-یک-باب-خانه'>مزایده ششدانگ یک باب خانه / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866916/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-1040-40متر'>مزایده ششدانگ ملک مساحت 1040.40متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت 1040.40متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866910/فراخوان-خدمات-و-نگهداری-شهرکهای-صنعتی-شامل-نظافت-و-مدیریت-پسماند---نوبت-دوم'>فراخوان  خدمات و نگهداری شهرکهای صنعتی شامل نظافت و مدیریت پسماند .... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ، فراخوان مناقصه خدمات و نگهداری شهرکهای صنعتی شامل نظافت و مدیریت پسماند .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866940/مزایده-5-قطعه-ملک-شامل-آپارتمان'>مزایده 5 قطعه ملک شامل آپارتمان / مزایده,مزایده 5 قطعه ملک شامل آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866721/تجدید-مناقصه-عملیات-اجرایی-کابل-کشی-و-نصب-تجهیزات-مانیتورینگ-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات اجرایی کابل کشی و نصب تجهیزات مانیتورینگ نوبت دوم  / تجدید آگهی عمومی , تجدید مناقصه عملیات اجرایی کابل کشی و نصب تجهیزات مانیتورینگ نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866914/مزایده-خودروی-سواری-وانت-زامیاد'>مزایده خودروی سواری وانت زامیاد / مزایده خودروی سواری وانت زامیاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866931/مزایده-ششدانگ-قطعه-اول-تفکیکی-به-شماره-7424-20-اصلی'>مزایده ششدانگ قطعه اول تفکیکی به شماره 7424.20 اصلی  / مزایده,مزایده ششدانگ قطعه اول تفکیکی به شماره 7424.20 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866937/مزایده-اپارتمان-مساحت-مفید-119-97متر'>مزایده اپارتمان مساحت مفید 119.97متر  / مزایده,مزایده اپارتمان مساحت مفید 119.97متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866926/مناقصه-تعدادی-پمپ-و-الکتروموتور'>مناقصه تعدادی پمپ و الکتروموتور / آگهی مناقصه , مناقصه تعدادی پمپ و الکتروموتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866913/مناقصه-عملیات-تکمیلی-تقاطع-کنار-گذر-انار-با-محور-انار--شهر-بابک'>مناقصه عملیات تکمیلی تقاطع کنار گذر انار با محور انار - شهر بابک / آگهی مناقصه، مناقصه عملیات تکمیلی تقاطع کنار گذر انار با محور انار - شهر بابک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866921/مناقصه-خرید-دو-دستگاه-گاز-کروماتوگرافی-FAST-R-G-A-با-قطعات-یدکی-و-متعلقات--نوبت-دوم'>مناقصه خرید دو دستگاه گاز کروماتوگرافی FAST R.G.A با قطعات یدکی و متعلقات - نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان, مناقصه خرید دو دستگاه گاز کروماتوگرافی FAST R.G.A با قطعات یدکی و متعلقات - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866938/مناقصه-انجام-خدمات-ویدئومتری-و-شستشو-و-لایروبی-شبکه-فاضلاب'>مناقصه انجام خدمات ویدئومتری و شستشو و لایروبی شبکه فاضلاب / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه انجام خدمات ویدئومتری و شستشو و لایروبی شبکه فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866903/مناقصه-خرید-Tube-Expander--نوبت-دوم'>مناقصه خرید Tube Expander - نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان, مناقصه خرید Tube Expander - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866711/مناقصه-واگذاری-امورات-بخش-فضای-سبز-به-بخش-خصوصی-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امورات بخش فضای سبز به بخش خصوصی نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه واگذاری امورات بخش فضای سبز به بخش خصوصی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866911/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سمند'>مزایده یک دستگاه خودرو سمند  / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866968/مزایده-منزل-مسکونی-بصورت-ویلایی-742متر'>مزایده منزل مسکونی بصورت ویلایی 742متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی بصورت ویلایی 742متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866915/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-تیپ-206'>مزایده یک دستگاه سواری پژو تیپ 206 / مزایده , مزایده یک دستگاه سواری پژو تیپ 206</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866974/مزایده-تمامی-ششدانگ-رقبه-فوق-مشتمل-بر-باغ-محصور-عرصه-3700متر'>مزایده تمامی ششدانگ رقبه فوق مشتمل بر باغ محصور عرصه 3700متر / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ رقبه فوق مشتمل بر باغ محصور عرصه 3700متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866925/مزایده-یک-دستگاه-موتورسیکلت-و--'>مزایده یک دستگاه موتورسیکلت و ...  / مزایده , مزایده یک دستگاه موتورسیکلت و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866964/مزایده-یکدستگاه-ساختمان-ویلایی-با-قدمت-20-سال'>مزایده یکدستگاه ساختمان ویلایی با قدمت 20 سال / مزایده,مزایده یکدستگاه ساختمان ویلایی با قدمت 20 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866936/اصلاحیه-آگهی-تجدید-مناقصه-خرید-کنتور-هوشمند-حجمی-الکترومغناطیسی'>اصلاحیه آگهی تجدید مناقصه خرید کنتور هوشمند حجمی الکترومغناطیسی / آگهی مناقصه عمومی, اصلاحیه آگهی تجدید مناقصه خرید کنتور هوشمند حجمی الکترومغناطیسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866972/مزایده-ملک-به-شماره-210-فرعی-از-1061-اصلی'>مزایده ملک به شماره 210 فرعی از 1061 اصلی / مزایده,مزایده ملک به شماره 210 فرعی از 1061 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866716/مناقصه-واگذاری-امورات-بخش-خدمات-شهری-به-بخش-خصوصی-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امورات بخش خدمات شهری به بخش خصوصی نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه واگذاری امورات بخش خدمات شهری به بخش خصوصی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866900/مزایده-ملک-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-343-45متر'>مزایده ملک یک قطعه زمین به مساحت 343.45متر / مزایده,مزایده ملک یک قطعه زمین به مساحت 343.45متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866890/مزایده-یک-دستگاه-تاکسی-نارون-سبز-فسفری'>مزایده یک دستگاه تاکسی نارون سبز فسفری  / مزایده,مزایده یک دستگاه تاکسی نارون سبز فسفری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866902/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-79872-متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 79872 متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 79872 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866894/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-اپارتمان-مساحت-125-03متر'>مزایده سه دانگ مشاع از اپارتمان مساحت 125.03متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از اپارتمان مساحت 125.03متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866892/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-طبقه-سه-243-38متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه سه 243.38متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه سه 243.38متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866928/مزایده-واگذاری-اجاره-محل-طبقه-همکف-ساختمان-استاد-سرای'>مزایده  واگذاری اجاره محل طبقه همکف ساختمان استاد سرای  / آگهی مزایده عمومی,مزایده واگذاری اجاره محل طبقه همکف ساختمان استاد سرای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866917/مزایده-بهره-برداری-از-مجموعه-استخر-نگهداری-تاسیسات-استخر-و-موتورخانه-مرحله-دوم'>مزایده بهره برداری از مجموعه استخر نگهداری تاسیسات استخر و موتورخانه مرحله دوم  / آگهی مزایده , مزایده بهره برداری از مجموعه استخر نگهداری تاسیسات استخر و موتورخانه مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866908/فراخوان-خرید-و-نصب-420-دستگاه-حضور-و-غیاب'>فراخوان خرید و نصب 420 دستگاه حضور و غیاب  / فراخوان ، فراخوان خرید و نصب 420 دستگاه حضور و غیاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866898/مزایده-مخزن-ایستاده-20-اتنی-نوبت-دوم'>مزایده  مخزن ایستاده 20 اتنی  نوبت دوم  / مزایده,مزایده  مخزن ایستاده 20 اتنی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866791/مناقصه-تامین-اقلام'>مناقصه  تامین اقلام  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تامین اقلام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866741/مناقصه-تعریض-محور-ضیاء-آباد-ابهر'>مناقصه تعریض محور ضیاء آباد- ابهر  / آگهی مناقصه, مناقصه تعریض محور ضیاء آباد- ابهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866891/مزایده-تعداد-تقریبی-1500-عدد-واشر-پلاستیکی'>مزایده تعداد تقریبی 1500 عدد واشر پلاستیکی  / مزایده , مزایده تعداد تقریبی 1500 عدد واشر پلاستیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867434/استعلام-آسانسور-هیدرولیک-3-ایستگاهه'>استعلام آسانسور هیدرولیک 3 ایستگاهه / استعلام آسانسور هیدرولیک 3 ایستگاهه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867449/استعلام-کیسه-خون'>استعلام کیسه خون  / استعلام , استعلام کیسه خون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867391/استعلام-رنگ-آمیزی-روی-دیوار-سیمانی'>استعلام رنگ آمیزی روی دیوار سیمانی / استعلام رنگ آمیزی روی دیوار سیمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867348/استعلام-ساخت-و-حمل-پلیت-و-نبشی'>استعلام ساخت و حمل پلیت و نبشی / استعلام ساخت و حمل پلیت و نبشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867380/استعلام-ست-سمپلر-گیلسون-GILSON'>استعلام ست سمپلر گیلسون GILSON / استعلام, استعلام ست سمپلر گیلسون GILSON</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867387/استعلام-ست-سمپلر-SOCOREX'>استعلام ست سمپلر SOCOREX / استعلام, استعلام ست سمپلر SOCOREX</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867394/استعلام-MICRO-PLATE-INCUBATOR'>استعلام MICRO PLATE INCUBATOR / استعلام, استعلام MICRO PLATE INCUBATOR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867425/استعلام-کولر-ایستاده-60-هزار-توچال-الکتریک-مدل-PS6-PU6'>استعلام کولر ایستاده 60 هزار توچال الکتریک مدل PS6/PU6  / استعلام, استعلام کولر ایستاده 60 هزار توچال الکتریک مدل PS6/PU6 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867407/استعلام-پیپت-شارژی-GILSON'>استعلام پیپت شارژی GILSON / استعلام, استعلام پیپت شارژی GILSON</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866986/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-بخش-ده-مشهد'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی بخش ده مشهد / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی بخش ده مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867416/استعلام-هات-پلیت-استیرر'>استعلام هات پلیت استیرر / استعلام, استعلام هات پلیت استیرر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867478/استعلام-فریزر-ازمایشگاهی'>استعلام فریزر ازمایشگاهی / استعلام, استعلام فریزر ازمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867457/استعلام-تیرآهن'>استعلام تیرآهن / استعلام تیرآهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867418/استعلام-فریزر-ازمایشگاهی'>استعلام فریزر ازمایشگاهی / استعلام, استعلام فریزر ازمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867400/استعلام-شیکر-انکوباتور-آزمایشگاهی'>استعلام شیکر انکوباتور آزمایشگاهی  / استعلام, استعلام شیکر انکوباتور آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867383/استعلام-عایق-رطوبتی-ساده'>استعلام عایق رطوبتی ساده  / استعلام,استعلام عایق رطوبتی ساده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867515/استعلام-انکوباتورCO2'>استعلام انکوباتورCO2 / استعلام ,استعلام انکوباتورCO2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867489/استعلام-دستگاه-حضور-و-غیاب-مجهز-به-سنسور-اثرا-نگشت'>استعلام دستگاه حضور و غیاب مجهز به سنسور اثرا نگشت / استعلام , استعلام دستگاه حضور و غیاب مجهز به سنسور اثرا نگشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867437/استعلام-دستگاه-اتو-کلاو-60-لیتری'>استعلام دستگاه اتو کلاو 60 لیتری / استعلام ,استعلام دستگاه اتو کلاو 60 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867417/استعلام-ساماندهی-و-مرمت-باغ-امیر-سپهدار'>استعلام ساماندهی و مرمت باغ امیر سپهدار / استعلام ,استعلام ساماندهی و مرمت باغ امیر سپهدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866906/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-248-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 248 متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 248 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867374/استعلام-سیستم-الکترو-فرز-عمودی'>استعلام سیستم الکترو فرز عمودی / استعلام ,استعلام  سیستم الکترو فرز عمودی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867485/استعلام-دستگاه-بلاتینگ'>استعلام دستگاه بلاتینگ / استعلام, استعلام دستگاه بلاتینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867450/استعلام-چاپگر-کارت-FARGO'>استعلام چاپگر کارت FARGO / استعلام، استعلام چاپگر کارت FARGO</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867441/استعلام-منبع-تغذیه-با-شدت-جریان-بالا'>استعلام منبع تغذیه با شدت جریان بالا / استعلام, استعلام منبع تغذیه با شدت جریان بالا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867401/استعلام-حمام-بن-ماری'>استعلام حمام بن ماری  / استعلام, استعلام حمام بن ماری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867381/استعلام-تلویزیون-ال-ای-دی-اسمارت'>استعلام تلویزیون ال ای دی اسمارت / استعلام، استعلام تلویزیون ال ای دی اسمارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867356/استعلام-خرید-کنتور-آب-و-کیت-کامل-انشعاب'>استعلام خرید کنتور آب و کیت کامل انشعاب / استعلام، استعلام خرید کنتور آب و کیت کامل انشعاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867341/استعلام-میکروسانتریفیوژ-آزمایشگاهی'>استعلام میکروسانتریفیوژ آزمایشگاهی / استعلام, استعلام میکروسانتریفیوژ آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867442/استعلام-تامین-5-دستگاه-خودرو-از-نوع-پژو-پارس-یا-405-و-1-دستگاه-خودرو-پراید'>استعلام تامین 5 دستگاه خودرو از نوع پژو پارس یا 405 و 1 دستگاه خودرو پراید / استعلام, استعلام تامین 5 دستگاه خودرو از نوع پژو پارس یا 405 و 1 دستگاه خودرو پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867413/استعلام-کابل-4-4-افشان-شیلدار-NYCY'>استعلام کابل 4*4 افشان شیلدار NYCY  / استعلام, استعلام کابل 4*4 افشان شیلدار NYCY </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866899/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-پارس-مدل-93'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس مدل 93  / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس مدل 93 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867399/استعلام-اصلاح-هره-آجری-و-نمای-کامپوزیت-اتاق-کنترل'>استعلام اصلاح هره آجری و نمای کامپوزیت اتاق کنترل / استعلام ,استعلام اصلاح هره آجری و نمای کامپوزیت اتاق کنترل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867386/استعلام-برق-رسانی-به-مجتمع-گردشگری-ساحلی-سند-کنگیر-ایوان'>استعلام برق رسانی به مجتمع گردشگری ساحلی سند کنگیر ایوان / استعلام برق رسانی به مجتمع گردشگری ساحلی سند کنگیر ایوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867419/استعلام-خرید-هارد-دیسک-سرور'>استعلام خرید هارد دیسک سرور / استعلام,استعلام خرید هارد دیسک سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867462/استعلام-میکروسکوپ-اینورت-فلورسنت-آزمایشگاهی'>استعلام میکروسکوپ اینورت فلورسنت آزمایشگاهی  / استعلام میکروسکوپ اینورت فلورسنت آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867446/استعلام-مرمت-و-حفاظت-بافت-تاریخی-شهر-دزفول'>استعلام مرمت و حفاظت بافت تاریخی شهر دزفول  / استعلام مرمت و حفاظت بافت تاریخی شهر دزفول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867361/استعلام-لوازم-و-تجهیزات-خانگی'>استعلام لوازم و تجهیزات خانگی  / استعلام لوازم و تجهیزات خانگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867339/استعلام-ترمیم-فونداسیون'>استعلام ترمیم فونداسیون / استعلام, استعلام ترمیم فونداسیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867328/استعلام-لپ-تاپ-یک-دستگاه-تبلت---'>استعلام لپ تاپ یک دستگاه تبلت .... / استعلام لپ تاپ یک دستگاه تبلت ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867525/استعلام-مرمت-تپه-ازبکی'>استعلام مرمت تپه ازبکی  / استعلام مرمت تپه ازبکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867556/استعلام-تانک-ازت-(-مخزن-نیتروژن-)-آزمایشگاهی'>استعلام تانک ازت ( مخزن نیتروژن ) آزمایشگاهی  / استعلام, استعلام تانک ازت ( مخزن نیتروژن ) آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866978/مزایده-ششدانگ-پلاک-61-فرعی-از-4022-اصلی-بخش-دو'>مزایده ششدانگ پلاک 61 فرعی از 4022 اصلی بخش دو  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 61 فرعی از 4022 اصلی بخش دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867546/استعلام-دوربین-فیلمبرداری'>استعلام دوربین فیلمبرداری   / استعلام ,استعلام دوربین فیلمبرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867606/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت-سرما-و-گرما'>استعلام  کولر گازی اسپیلت سرما و گرما / استعلام  کولر گازی اسپیلت سرما و گرما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867592/استعلام-دستگاه-ثبت-تصویر-ژل-آزمایشگاهی'>استعلام دستگاه ثبت تصویر ژل آزمایشگاهی  / استعلام دستگاه ثبت تصویر ژل آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867583/استعلام-دستگاه-pcr-termal-cycler'>استعلام دستگاه pcr termal cycler / استعلام دستگاه pcr termal cycler</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867539/استعلام-بخاری-برقی-تابشی'>استعلام  بخاری برقی تابشی  / استعلام  بخاری برقی تابشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867564/استعلام-کیت'>استعلام کیت  / استعلام،کیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867476/استعلام-اسپکترو-فتومتر-آزمایشگاهی'>استعلام  اسپکترو فتومتر آزمایشگاهی  / استعلام  اسپکترو فتومتر آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867496/استعلام-دستگاه-real-time-PCr'>استعلام دستگاه real time PCr / استعلام دستگاه real time PCr</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867519/استعلام-حفاظت-و-آماده-سازی-و-مرمت-مجموعه-سازه-های'>استعلام حفاظت و آماده سازی و مرمت مجموعه سازه های / استعلام حفاظت و آماده سازی و مرمت مجموعه سازه های</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867536/استعلام-vnc-5200-san'>استعلام vnc 5200 san / استعلام vnc 5200 san</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866982/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-722-متر-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 722 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 722 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867559/استعلام-سمپلر-8-کاناله-socorex'>استعلام  سمپلر 8 کاناله socorex  / استعلام  سمپلر 8 کاناله socorex </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867537/استعلام-سمپلر-8-کاناله-SOCOREX'>استعلام سمپلر 8 کاناله SOCOREX   / استعلام, استعلام  سمپلر 8 کاناله SOCOREX </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867517/استعلام-دوربین-فیلمبرداری'>استعلام دوربین فیلمبرداری   / استعلام ,استعلام دوربین فیلمبرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867475/استعلام-سمپلر-8-کاناله-GILSON'>استعلام سمپلر 8 کاناله GILSON  / استعلام, استعلام  سمپلر 8 کاناله GILSON </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867501/استعلام-سوئیج-دیتا-شبکه-48-پورت'>استعلام سوئیج دیتا شبکه 48 پورت / استعلام , استعلام سوئیج دیتا شبکه 48 پورت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867575/استعلام-سمپلر-8-کاناله-gilson'>استعلام  سمپلر 8 کاناله gilson / استعلام  سمپلر 8 کاناله gilson </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867609/استعلام-میکروفن'>استعلام میکروفن  / استعلام میکروفن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866924/مناقصه-اجرا-و-نگهداری-فضای-سبز---نوبت-دوم'>مناقصه اجرا و نگهداری فضای سبز .... نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه اجرا و نگهداری فضای سبز ..... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867532/استعلام-SAN-VNC-5200--'>استعلام SAN VNC 5200 ... / استعلام, استعلام SAN VNC 5200 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867467/استعلام-سمپلر-متغیر-SOCOREX'>استعلام سمپلر متغیر SOCOREX  / استعلام, استعلام سمپلر متغیر SOCOREX </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867479/استعلام-سمپلر-متغیر-GILSON'>استعلام سمپلر متغیر GILSON / استعلام, استعلام سمپلر متغیر GILSON</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867484/استعلام-سمپلر-شارژی-LABNET'>استعلام سمپلر شارژی LABNET / استعلام, استعلام سمپلر شارژی LABNET</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867548/استعلام-لوازم-آشپزخانه'>استعلام لوازم آشپزخانه  / استعلام, استعلام لوازم آشپزخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867493/استعلام-سمپلر-شارژی-BIOHIT'>استعلام سمپلر شارژی BIOHIT / استعلام  سمپلر شارژی BIOHIT</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867491/استعلام-میکروپلیت-واشر'>استعلام میکروپلیت واشر / استعلام  میکروپلیت واشر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867482/استعلام-میکروپلیت-ریدر'>استعلام میکروپلیت ریدر / استعلام  میکروپلیت ریدر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867471/استعلام-یونیت-هیتر-دیواری'>استعلام یونیت هیتر دیواری / استعلام ، استعلام یونیت هیتر دیواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867455/استعلام-ROUTER-و-SWITCH-و-SERVER'>استعلام ROUTER  و SWITCH و SERVER / استعلام, استعلام ROUTER  و SWITCH و SERVER</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867393/استعلام-میکروسکوپ-دو-چشمی-زایس'>استعلام میکروسکوپ دو چشمی زایس  / استعلام, استعلام میکروسکوپ دو چشمی زایس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867415/استعلام-لوازم-تاسیسات-و-ابزار-کارگاهی'>استعلام لوازم تاسیسات و ابزار کارگاهی  / استعلام لوازم تاسیسات و ابزار کارگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867453/استعلام-اجرای-خط-انتقال-و-شبکه-توزیع-گاز-شهرک-صنعتی-لیکک'>استعلام اجرای خط انتقال و شبکه توزیع گاز شهرک صنعتی لیکک  / استعلام اجرای خط انتقال و شبکه توزیع گاز شهرک صنعتی لیکک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867487/استعلام-سانیتریفیوژ-مدل-5810R'>استعلام سانیتریفیوژ مدل 5810R / استعلام سانیتریفیوژ مدل 5810R</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867472/استعلام-سانیتریفیوژ-مدل-5702R'>استعلام سانیتریفیوژ مدل 5702R  / استعلام سانیتریفیوژ مدل 5702R </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867403/استعلام-کاغذ-پرینتر-132-ستونی-یک-نسخه-ای'>استعلام کاغذ پرینتر 132 ستونی یک نسخه ای  / استعلام , استعلام کاغذ پرینتر 132 ستونی یک نسخه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867428/استعلام-چاپگر-رنگی-لیزری-hp-1025-nw'>استعلام چاپگر رنگی لیزری hp 1025 nw  / استعلام , استعلام چاپگر رنگی لیزری hp 1025 nw </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867445/استعلام-صندلی'>استعلام صندلی  / استعلام صندلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867474/استعلام-کیس-رایانه'>استعلام کیس رایانه  / استعلام, استعلام کیس رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866920/تجدید-فراخوان-پروژه-مرمت-و-بهسازی-ساختمانها--زیرساختهای-تاسیسات-برقی-و-مکانیکی--'>تجدید فراخوان پروژه مرمت و بهسازی ساختمانها ، زیرساختهای تاسیسات برقی و مکانیکی ... / تجدید آگهی فراخوان پیمانکاران , تجدید فراخوان پروژه مرمت و بهسازی ساختمانها ، زیرساختهای تاسیسات برقی و مکانیکی ... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867486/استعلام-ورتکس-آزمایشگاهی'>استعلام ورتکس آزمایشگاهی  / استعلام , استعلام ورتکس آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867511/استعلام-انکوباتور-آزمایشگاهی-58-لیتری'>استعلام انکوباتور آزمایشگاهی 58 لیتری  / استعلام ,استعلام انکوباتور آزمایشگاهی 58 لیتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867494/استعلام-مصالح-ده-آباد'>استعلام مصالح ده آباد  / استعلام مصالح ده آباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867470/استعلام-لوازم-آزمایشگاهی'>استعلام لوازم آزمایشگاهی  / استعلام, استعلام لوازم آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867444/استعلام-مینی-شکر'>استعلام مینی شکر  / استعلام ,استعلام دستگاه مینی شکر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867424/استعلام-شیلنگ-سیلیکون-آزمایشگاهی'>استعلام شیلنگ سیلیکون آزمایشگاهی  / استعلام، استعلام شیلنگ سیلیکون آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867388/استعلام-rocker-shaker'>استعلام rocker-shaker / استعلام, استعلام rocker-shaker</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867379/استعلام-خرید-لوازم-برقی'>استعلام خرید لوازم برقی  / استعلام خرید لوازم برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867389/استعلام-vortex'>استعلام vortex / استعلام vortex </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866901/تجدید-مناقصه-اجرای-پروژه-بهسازی-و-زیرسازی-و-آسفالت-معابر'>تجدید مناقصه  اجرای پروژه بهسازی و زیرسازی و آسفالت معابر / آگهی تجدید  مناقصه عمومی,مناقصه  اجرای پروژه بهسازی و زیرسازی و آسفالت معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867412/استعلام-سایر-فعالیتهای-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان / استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867436/استعلام-الکتروپوریشن-company-biorad'>استعلام الکتروپوریشن company biorad / استعلام الکتروپوریشن company biorad</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867430/استعلام-روتر-برد-میکروتیک'>استعلام روتر برد میکروتیک / استعلام روتر برد میکروتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867465/استعلام-دوربین-عکاسی'>استعلام دوربین عکاسی   / استعلام دوربین عکاسی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867408/استعلام-سیستم-کامل-کامپیوتر'>استعلام سیستم کامل کامپیوتر / استعلام سیستم کامل کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867481/استعلام-دستگاه-سونیکاتور'>استعلام دستگاه سونیکاتور  / استعلام دستگاه سونیکاتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867378/استعلام-دوربین-مدار-بسته'>استعلام دوربین مدار بسته / استعلام دوربین مدار بسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867364/استعلام-سانتریفیوژ-EPPENDORF'>استعلام سانتریفیوژ EPPENDORF / استعلام, استعلام سانتریفیوژ EPPENDORF</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867443/استعلام-گمانه-زنی-تپه-ازبکی'>استعلام گمانه زنی تپه ازبکی / استعلام, استعلام گمانه زنی تپه ازبکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867456/استعلام-کولر-گازی-24000-اجنرال-سرمایشی-و-گرمایشی--'>استعلام کولر گازی 24000 اجنرال سرمایشی و گرمایشی ... / استعلام, استعلام کولر گازی 24000 اجنرال سرمایشی و گرمایشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866639/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-سطح-شهر'>مزایده فروش تعدادی از املاک سطح شهر  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866887/مناقصه-اجرای-جدول-گذاری-و-آسفالت-کوچه'>مناقصه اجرای جدول گذاری و آسفالت کوچه  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای جدول گذاری و آسفالت کوچه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867432/استعلام-خرید-و-اجرای-premark'>استعلام خرید و اجرای premark / استعلام, استعلام خرید و اجرای premark</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867397/استعلام-WORK-STATION'>استعلام WORK STATION  / استعلام, استعلام WORK STATION </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867411/استعلام-WORK-STATION'>استعلام WORK STATION  / استعلام, استعلام WORK STATION </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867468/استعلام-مصالح'>استعلام مصالح  / استعلام مصالح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867438/استعلام-رایانه'>استعلام رایانه / استعلام , استعلام رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867410/استعلام-مینی-سانتریفیوژ-با-روتور-استریپ'>استعلام مینی سانتریفیوژ با روتور استریپ / استعلام, استعلام مینی سانتریفیوژ با روتور استریپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867392/استعلام-میکروفن-بی-سیم'>استعلام میکروفن بی سیم  / استعلام میکروفن بی سیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867359/استعلام-مایع-دستشویی-آنتی-باکتریال'>استعلام مایع دستشویی آنتی باکتریال / استعلام، استعلام مایع دستشویی آنتی باکتریال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867500/استعلام-هیبریدایز-انکوباتور'>استعلام هیبریدایز انکوباتور / استعلام ,استعلام هیبریدایز انکوباتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867452/استعلام-تانک-الکترو-فورز-ابعاد-20-30'>استعلام تانک الکترو فورز ابعاد 20*30 / استعلام ,استعلام تانک الکترو فورز ابعاد 20*30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866875/مناقصه-انجام-خدمات-مدیریت-طرح-برای-پروژه-های-در-دست-اقدام-طرح-جامع-آب-نوبت-دوم'>مناقصه  انجام خدمات مدیریت طرح برای پروژه های در دست اقدام طرح جامع آب نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه انجام خدمات مدیریت طرح برای پروژه های در دست اقدام طرح جامع آب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867427/استعلام-تانک-الکترو-فرز-ایرانی-ابعاد-15-20'>استعلام تانک الکترو فرز ایرانی ابعاد 15*20 / استعلام ,استعلام تانک الکترو فرز ایرانی ابعاد 15*20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867398/استعلام-PH-METER'>استعلام PH METER / استعلام ,استعلام PH METER</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867354/استعلام-ترازوی-دیجیتال'>استعلام ترازوی دیجیتال / استعلام ,استعلام ترازوی دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867495/استعلام-باغ-مشیر-میبد'>استعلام باغ مشیر میبد / استعلام، استعلام باغ مشیر میبد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867469/استعلام-خرید-UPS--کابل--لوله-فلکسی'>استعلام خرید UPS - کابل - لوله فلکسی / استعلام , استعلام خرید UPS - کابل - لوله فلکسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867426/استعلام-درای-بلوک-(بلوک-حرارتی)'>استعلام درای بلوک (بلوک حرارتی) / استعلام, استعلام درای بلوک  (بلوک حرارتی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867414/استعلام-برنج-طارم'>استعلام برنج طارم / استعلام برنج طارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867395/استعلام-یخ-ساز-پودری'>استعلام یخ ساز پودری / استعلام, استعلام یخ ساز پودری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867368/استعلام-کولر-گازی-24000'>استعلام کولر گازی 24000 / استعلام، استعلام کولر گازی 24000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867365/استعلام-ارلن-آزمایشگاهی'>استعلام ارلن آزمایشگاهی / استعلام, استعلام ارلن آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866893/مناقصه-اجرای-عملیات-بازسازی-و-نصب-و-تعویض-و-تعمیر-گاردریل-ها'>مناقصه اجرای عملیات بازسازی و نصب و تعویض و تعمیر گاردریل ها / ​آگهی مناقصه,مناقصه اجرای عملیات بازسازی و نصب و تعویض و تعمیر گاردریل ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867370/استعلام-بشر'>استعلام بشر / استعلام, استعلام بشر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867406/استعلام-کیس-و-دستگاه-چهار-کاره-با-مشخصات-پیوستی'>استعلام کیس و دستگاه چهار کاره با مشخصات پیوستی / استعلام کیس و دستگاه چهار کاره با مشخصات پیوستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867373/استعلام-استوانه'>استعلام استوانه / استعلام, استعلام استوانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867375/استعلام-مزور'>استعلام مزور / استعلام, استعلام مزور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867429/استعلام-یک-دستگاه-SURFACE-PRO4-i7-سه-دستگاه-و-SURFACE-PRO4-i5'>استعلام یک دستگاه SURFACE PRO4-i7 سه دستگاه و SURFACE PRO4-i5 / استعلام  یک دستگاه SURFACE PRO4-i7 سه دستگاه و SURFACE PRO4-i5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867451/استعلام-مرمت-محوطه-تاریخی-جندی-شاپور'>استعلام  مرمت محوطه تاریخی جندی شاپور / استعلام  مرمت محوطه تاریخی جندی شاپور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867420/استعلام-کولر-آبی-خانگی---'>استعلام کولر آبی خانگی .... / استعلام، استعلام کولر آبی خانگی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867350/استعلام-تراکتور-کشاورزی'>استعلام تراکتور کشاورزی   / استعلام استعلام تراکتور کشاورزی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867335/استعلام-ساماندهی-و-تعمیر-خانه-طلوعی-فر-دزفول'>استعلام ساماندهی و تعمیر خانه طلوعی فر دزفول  / استعلام ساماندهی و تعمیر خانه طلوعی فر دزفول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866879/مناقصه-توسعه-شبکه-و-نصب-انشعابات-و-نصب-کنتور-و-رگلاتور-نوبت-دوم'>مناقصه  توسعه شبکه و نصب انشعابات و نصب کنتور و رگلاتور  نوبت دوم  / آگهی مناقصه ارزیابی کیفی, مناقصه  توسعه شبکه و نصب انشعابات و نصب کنتور و رگلاتور  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867637/استعلام-شیرآلات'>استعلام شیرآلات  / استعلام شیرآلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867664/استعلام-دوربین-مدار-بسته-به-همراه-تجهیزات'>استعلام دوربین مدار بسته به همراه تجهیزات  / استعلام , استعلام دوربین مدار بسته به همراه تجهیزات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867656/استعلام-مسجد-قلعه-ندوشن'>استعلام مسجد قلعه ندوشن / استعلام مسجد قلعه ندوشن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867644/استعلام-کاغذ-کپی-لوکس'>استعلام کاغذ کپی لوکس / استعلام کاغذ کپی لوکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867633/استعلام-کیس-و-مانیتور-و-پرینتر'>استعلام کیس و مانیتور و پرینتر / استعلام کیس و مانیتور و پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867624/استعلام-تابلو-برق-راه-انداز-درایو-62-5'>استعلام تابلو برق راه انداز درایو 62/5  / استعلام تابلو برق راه انداز درایو 62/5 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867691/استعلام-دستگاه-کپی-شارپ-6023'>استعلام دستگاه کپی شارپ 6023  / استعلام، استعلام دستگاه کپی شارپ 6023 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867672/استعلام-کیس-رایانه'>استعلام کیس رایانه  / استعلام , استعلام کیس رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867661/استعلام-لوله-کاراگیت-پلی-اتیلن'>استعلام لوله کاراگیت پلی اتیلن  / استعلام ، لوله کاراگیت پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867607/استعلام-جهان-آباد-میبد'>استعلام جهان آباد میبد / استعلام جهان آباد میبد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866882/مناقصه-ساخت-داخلی-تعداد-یک-ست-برج-تغلیظ-گاز-اسیدی---نوبت-دوم'>مناقصه ساخت داخلی تعداد یک ست برج تغلیظ گاز اسیدی ... نوبت دوم / مناقصه, مناقصه ساخت داخلی تعداد یک ست برج تغلیظ گاز اسیدی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867601/استعلام-سرویس-دوره-ای-و-بازدید-دیزل-ژنراتور'>استعلام سرویس دوره ای و بازدید دیزل ژنراتور  / استعلام ، سرویس دوره ای و بازدید دیزل ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867593/استعلام-سنگ-اعلمی'>استعلام سنگ اعلمی / استعلام, استعلام سنگ اعلمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867617/استعلام-70-تن-برنج-تایلندی'>استعلام 70 تن برنج تایلندی  / استعلام , استعلام 70 تن برنج تایلندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867657/استعلام-اجرای-شیار-لرزاننده-طولی-و-عرضی'>استعلام اجرای شیار لرزاننده طولی و عرضی / استعلام، استعلام اجرای شیار لرزاننده طولی و عرضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867676/استعلام-تکمیل-سالن-محمد-آباد-کویرات-آران-و-بیدگل'>استعلام تکمیل سالن محمد آباد کویرات آران و بیدگل / استعلام، استعلام تکمیل سالن محمد آباد کویرات آران و بیدگل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867599/استعلام-تعمیر-و-تکمیل-زمینهای-چمن-فریدونشهر'>استعلام تعمیر و تکمیل زمینهای چمن فریدونشهر  / استعلام تعمیر و تکمیل زمینهای چمن فریدونشهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867614/استعلام-تکمیل-استخر-سرپوشیده-خور-و-بیابانک'>استعلام تکمیل استخر سرپوشیده خور و بیابانک  / استعلام تکمیل استخر سرپوشیده خور و بیابانک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867630/استعلام-قلعه-هفتهر-میبد'>استعلام قلعه هفتهر میبد  / استعلام قلعه هفتهر میبد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866885/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-2504'>مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی 2504  / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی 2504 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867636/استعلام-تکمیل-زمین-چمن-مصنوعی-نیک-آباد--تودشک-اصفهان'>استعلام تکمیل زمین چمن مصنوعی نیک آباد - تودشک اصفهان  / استعلام تکمیل زمین چمن مصنوعی نیک آباد - تودشک اصفهان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867589/استعلام-تکمیل-سالن-بانوان'>استعلام تکمیل سالن بانوان / استعلام تکمیل سالن بانوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867649/استعلام-آهک-پاکتی-و-تانکر-آب'>استعلام آهک پاکتی و تانکر آب / استعلام آهک پاکتی و تانکر آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867619/استعلام-خرید-و-نصب-رک-ODF-OCDR-و-کابلکشی'>استعلام خرید و نصب رک ODF/OCDR و کابلکشی  / استعلام خرید و نصب رک ODF/OCDR و کابلکشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867626/استعلام-گوشت-ران-و-سردست-منجمد-گوشت-برزیلی'>استعلام گوشت ران و سردست منجمد گوشت برزیلی / استعلام گوشت ران و سردست منجمد گوشت برزیلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867605/استعلام-تکمیل-سالن-ورزشی-کشتی'>استعلام تکمیل سالن ورزشی کشتی / استعلام تکمیل سالن ورزشی کشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867628/استعلام-خرید-2-دستگاه-رله'>استعلام خرید 2 دستگاه رله   / استعلام , استعلام خرید 2 دستگاه رله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867662/استعلام-تعمیر-اماکن-ورزشی'>استعلام تعمیر اماکن ورزشی / استعلام تعمیر اماکن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867650/استعلام-باطری-خشک-12-ولت'>استعلام باطری خشک 12 ولت / استعلام  باطری خشک 12 ولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866874/مناقصه-واگذاری-عملیات-حمل-مصالح-و-آسفالت-96-3-21'>مناقصه واگذاری عملیات حمل مصالح و آسفالت 96.3.21 / آگهی مناقصه عمومی ,  مناقصه واگذاری عملیات حمل مصالح و آسفالت  96.3.21 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867638/استعلام-سمپاشی-و-آفت-زدایی-ساختمان'>استعلام سمپاشی و آفت زدایی ساختمان  / استعلام  سمپاشی و آفت زدایی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867613/استعلام-مطالعه-مرمت-و-حفاظت-بافت-تاریخی'>استعلام مطالعه، مرمت و حفاظت بافت تاریخی / استعلام مطالعه، مرمت و حفاظت بافت تاریخی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867713/تجدید-استعلام-مرمت-و-حفاظت-بافت-تاریخی-شهر-دزفول'>تجدید استعلام مرمت و حفاظت بافت تاریخی شهر دزفول / استعلام، تجدید استعلام مرمت و حفاظت بافت تاریخی شهر دزفول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867683/استعلام-مرغ-منجمد'>استعلام مرغ منجمد / استعلا م ،  مرغ منجمد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867620/استعلام-خرید-10-دستگاه-رایانه'>استعلام خرید 10 دستگاه رایانه  / استعلام , استعلام خرید 10 دستگاه رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867603/استعلام-زنجیر-چدنی'>استعلام زنجیر چدنی / استعلام، استعلام زنجیر چدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867594/استعلام-شیرآلات'>استعلام شیرآلات  / استعلام شیرآلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867604/استعلام-حفر-چاه-ارت-و-مهار-بندی-و-مستحکم-سازی'>استعلام حفر چاه ارت و مهار بندی و مستحکم سازی / استعلام ، استعلام حفر چاه ارت و مهار بندی و مستحکم سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867612/استعلام-پرده-زبرا-و-متعلقات-کامل'>استعلام پرده زبرا و متعلقات کامل / استعلام، استعلام پرده زبرا و متعلقات کامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867631/استعلام-هارد-دیسک-SAS'>استعلام هارد دیسک SAS / استعلام, استعلام هارد دیسک SAS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866870/مزایده-واگذاری-ورودیه-پارک-جنگلی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری ورودیه پارک جنگلی  نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری ورودیه پارک جنگلی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867648/استعلام-خرید-یک-دستگاه-پرینتر-کپی-و-اسکنر-رنگی'>استعلام خرید یک دستگاه پرینتر کپی و اسکنر رنگی / استعلام , استعلام خرید یک دستگاه پرینتر کپی و اسکنر رنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867665/استعلام-الکتروپمپ-لجن-کش-DMT-1000-PENTAX'>استعلام الکتروپمپ لجن کش DMT 1000-PENTAX / استعلام، استعلام الکتروپمپ لجن کش DMT 1000-PENTAX</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867596/استعلام-کاغذ-برلیان-A4-80-اندونزی'>استعلام کاغذ برلیان A4 80 اندونزی  / استعلام، استعلام کاغذ برلیان A4 80 اندونزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867611/استعلام-خرید--نصب-و-اره-اندازی-تجهیزات-سخت-افزار-و-نرم-افزار---'>استعلام خرید , نصب و اره اندازی تجهیزات سخت افزار و نرم افزار .... / استعلام, استعلام خرید , نصب و اره اندازی تجهیزات سخت افزار و نرم افزار ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867625/استعلام-فعالیتهای-نصب-تاسیسات-برق--لوله-کشی-و-سایر-تاسیسات-ساختمان'>استعلام فعالیتهای نصب تاسیسات برق , لوله کشی و سایر تاسیسات ساختمان  / استعلام , استعلام فعالیتهای نصب تاسیسات برق , لوله کشی و سایر تاسیسات ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867616/استعلام-موتور-قایق'>استعلام موتور قایق  / استعلام، استعلام موتور قایق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867634/استعلام-چراغ-صنعتی'>استعلام چراغ صنعتی  / استعلام ، استعلام چراغ صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867581/استعلام-اجرای-تجهیزات-بایگانی'>استعلام اجرای تجهیزات بایگانی / استعلام اجرای تجهیزات بایگانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867659/استعلام-لوازم-جانبی-کامپیوتر'>استعلام لوازم جانبی کامپیوتر  / استعلام لوازم جانبی کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867598/استعلام-انجام-خدمات-عمومی-اداری'>استعلام انجام خدمات عمومی اداری / استعلام انجام خدمات عمومی اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867640/استعلام-چراغ-فلورسنت'>استعلام چراغ فلورسنت / استعلام چراغ فلورسنت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867716/مناقصه-عملیات-اجرایی-احداث-تکمیل-و-بازسازی'>مناقصه عملیات اجرایی احداث تکمیل و بازسازی / مناقصه  عملیات اجرایی احداث تکمیل و بازسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867711/مناقصه-تهیه-و-خرید-صندلی'>مناقصه تهیه و خرید صندلی / مناقصه  تهیه و خرید صندلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867706/مناقصه-نظارت-مقیم-و-عالیه-بر-پروژه-های-راهسازی--'>مناقصه نظارت مقیم و عالیه بر پروژه های راهسازی.... / مناقصه نظارت مقیم و عالیه بر پروژه های راهسازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867705/مناقصه-تهیه-و-تدارک-و-توزیع-غذای-پرسنل'>مناقصه تهیه و تدارک و توزیع غذای پرسنل / مناقصه تهیه و تدارک و توزیع غذای پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867670/مناقصه-عملیات-لایروبی-و-ساماندهی-رودخانه-های-باغو-و-میاندره'>مناقصه عملیات لایروبی و ساماندهی رودخانه های باغو و میاندره    / مناقصه عملیات لایروبی و ساماندهی رودخانه های باغو و میاندره   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867666/مناقصه-عملیات-لایروبی'>مناقصه عملیات لایروبی  / مناقصه عملیات لایروبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867654/مناقصه-عملیات-لایروبی-و-ساماندهی-رودخانه-های-بایرام-شالی-و-قره-تکن'>مناقصه عملیات لایروبی و ساماندهی رودخانه های بایرام شالی و قره تکن     / مناقصه , مناقصه عملیات لایروبی و ساماندهی رودخانه های بایرام شالی و قره تکن    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866889/مزایده-ملک-مشاع-ششدانگ-اعیانی-پلاک-ثبتی-نوبت-دوم'>مزایده ملک مشاع ششدانگ اعیانی پلاک ثبتی نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مشاع ششدانگ اعیانی پلاک ثبتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867663/فراخو-ان-عملیات-لایروبی-و-ساماندهی-رودخانه-های-گرگانرود-و-قره-سو'>فراخو.ان عملیات لایروبی و ساماندهی رودخانه های گرگانرود و قره سو     / فراخوان , فراخوان عملیات لایروبی و ساماندهی رودخانه های گرگانرود و قره سو    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867667/مناقصه-عملیات-بازسازی-و-بهسازی-ایستگاه-های-گالیکش'>مناقصه عملیات بازسازی و بهسازی ایستگاه های گالیکش / مناقصه , مناقصه عملیات بازسازی و بهسازی ایستگاه های گالیکش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867677/مناقصه-تهیه-مصالح-و-احداث-گالری-بطول-۱۵۰-متر-در-اراضی-مجتمع-آبرسانی---'>مناقصه تهیه مصالح و احداث گالری بطول ۱۵۰ متر در اراضی مجتمع آبرسانی  ... / مناقصه تهیه مصالح و احداث گالری بطول ۱۵۰ متر در اراضی مجتمع آبرسانی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867671/مناقصه-تهیه-مصالح-و-احداث-گالری-بطول-۸۰متر'>مناقصه تهیه مصالح و احداث گالری بطول ۸۰متر  / مناقصه , مناقصه تهیه مصالح و احداث گالری بطول ۸۰متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867681/مناقصه-نیرو-رسانی--توسعه-و-باز-سازی-شبکه-های-توزیع-نیروی-برق'>مناقصه نیرو رسانی , توسعه و باز سازی شبکه های توزیع نیروی برق  / مناقصه , مناقصه نیرو رسانی , توسعه و باز سازی شبکه های توزیع نیروی برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867702/مناقصه-واگذاری-امور-تعمیر٬-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-سازمان-مرکزی-دانشگاه'>مناقصه واگذاری امور تعمیر٬ نگهداری و راهبری تاسیسات سازمان مرکزی دانشگاه     / مناقصه واگذاری امور تعمیر٬ نگهداری و راهبری تاسیسات سازمان مرکزی دانشگاه    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867692/مناقصه-واگذاری-امور-تعمیر٬-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-سازمان-مرکزی-دانشگاه'>مناقصه واگذاری امور تعمیر٬ نگهداری و راهبری تاسیسات سازمان مرکزی دانشگاه     / مناقصه واگذاری امور تعمیر٬ نگهداری و راهبری تاسیسات سازمان مرکزی دانشگاه    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867689/مزایده-واگذای-استیجاری-مکان-بوفه-بیمارستان-کودکان-مفید'>مزایده واگذای استیجاری مکان بوفه بیمارستان کودکان مفید     / مزایده واگذای استیجاری مکان بوفه بیمارستان کودکان مفید    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867699/مناقصه-واگذاری-امور-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-بیمارستان-کودکان-مفید'>مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان کودکان مفید     / مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان کودکان مفید    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866865/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-173-مترمربع'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 173 مترمربع  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 173 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867669/مناقصه-تامین-۳۰-دستگاه-خودروی-سواری-طرح-دار-در-اختیار-مرکز-بهداشت-شمال-تهران'>مناقصه تامین ۳۰ دستگاه خودروی سواری طرح دار در اختیار مرکز بهداشت شمال تهران     / مناقصه تامین ۳۰ دستگاه خودروی سواری طرح دار در اختیار مرکز بهداشت شمال تهران    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867675/مناقصه-تامین-۲۱-دستگاه-خودروی-سواری-طرح-دار'>مناقصه تامین ۲۱ دستگاه خودروی سواری طرح دار  / مناقصه ,مناقصه تامین ۲۱ دستگاه خودروی سواری طرح دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867658/مناقصه-روکش-آسفالت٬-ماسه-آسفالت-و-لکه-گیری-محور'>مناقصه روکش آسفالت٬ ماسه آسفالت و لکه گیری محور  / مناقصه , مناقصه روکش آسفالت٬ ماسه آسفالت و لکه گیری محور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867678/مزایده-واگذاری-یک-باب-کارخانه-سنگبری'>مزایده واگذاری یک باب کارخانه سنگبری / مزایده واگذاری یک باب کارخانه سنگبری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867687/مناقصه-انجام-امور-خدماتی'>مناقصه انجام امور خدماتی / مناقصه انجام امور خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867698/مناقصه-خرید-MOOG--DIAPHRAGM-VALE'>مناقصه خرید MOOG & DIAPHRAGM VALE / مناقصه خرید MOOG & DIAPHRAGM VALE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866867/مزایده-ششدانگ-مفروز-پلاک-ثبتی-بخش-یک-فردوس-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ مفروز پلاک ثبتی بخش یک فردوس نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ مفروز پلاک ثبتی بخش یک فردوس نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867709/مناقصه-گازرسانی-به-روستای-روار'>مناقصه گازرسانی به روستای روار / مناقصه گازرسانی به روستای روار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867697/مناقصه-خرید-خدمات-گروه-پرستاری-و-بهداشت'>مناقصه خرید خدمات گروه پرستاری و بهداشت / مناقصه خرید خدمات گروه پرستاری و بهداشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867714/مناقصه-باند-دوم-نکا--نیروگاه-و-بهشهر'>مناقصه  باند دوم نکا - نیروگاه و بهشهر / مناقصه باند دوم نکا - نیروگاه و بهشهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867717/مناقصه-آسفالت-راههای-روستایی'>مناقصه آسفالت راههای روستایی / مناقصه آسفالت راههای روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867682/دعوتنامه-بهسازی-و-آسفالت-راه-روستایی-چفت-سر-و-چالرز-بابل'>دعوتنامه بهسازی و آسفالت راه روستایی چفت سر و چالرز بابل     / دعوتنامه بهسازی و آسفالت راه روستایی چفت سر و چالرز بابل    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866884/مناقصه-خرید--نصب--راه-اندازی-و-آموزش-چیلر-جذبی'>مناقصه خرید ، نصب ، راه اندازی و آموزش چیلر جذبی  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید ، نصب ، راه اندازی و آموزش چیلر جذبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866866/مزایده-یک-دستگاه-خردکن-(آسیاب-پلاستیکی-)'>مزایده یک دستگاه خردکن (آسیاب پلاستیکی )  / مزایده,مزایده یک دستگاه خردکن (آسیاب پلاستیکی ) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866872/مزایده-ملک-به-مساحت-دویست-متر'>مزایده ملک به مساحت دویست متر / مزایده,مزایده ملک به مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866895/مناقصه-حفاظت-و-نگهبانی-شهرکهای-صنعتی-تابعه'>مناقصه حفاظت و نگهبانی شهرکهای صنعتی تابعه / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه حفاظت و نگهبانی شهرکهای صنعتی تابعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866876/فراخوان-مناقصه-خدمات-و-نگهداری-شهرک-صنعتی-خمین-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خدمات و نگهداری شهرک صنعتی خمین نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه خدمات و نگهداری شهرک صنعتی خمین نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866907/مناقصه-p-f-oILWELL-CROWN-BLOCK-MOUNTED-ON-LEE-C-MOORE-DERRICK--'>مناقصه p/f oILWELL CROWN BLOCK MOUNTED ON LEE C MOORE DERRICK ... / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی, مناقصه p/f oILWELL CROWN BLOCK MOUNTED ON LEE C MOORE DERRICK ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866681/فراخوان-مناقصه-واگذاری-خدمات-مشاوره-نظارت-بر-اجرای-پروژه-های-سرمایه-ای-کارفرما'>فراخوان مناقصه واگذاری خدمات مشاوره نظارت بر اجرای پروژه های سرمایه ای کارفرما / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه واگذاری خدمات مشاوره نظارت بر اجرای پروژه های سرمایه ای کارفرما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866912/مزایده-اتومبیل-سواری-سمند'>مزایده اتومبیل سواری سمند / آگهی مزایده ,مزایده اتومبیل سواری سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866705/مزایده-ششدانگ-ساختمان-اعیان-تجاری-به-مساحت-261-30متر'>مزایده ششدانگ ساختمان اعیان تجاری به مساحت 261.30متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان اعیان تجاری به مساحت 261.30متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866761/مزایده-یک-دستگاه-دیزل-ژنراتور'>مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور  / مزایده,مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866757/مزایده-گوسفند-ماده--بره-نر--بره-ماده'>مزایده  گوسفند ماده ، بره نر ، بره ماده  / مزایده,مزایده  گوسفند ماده ، بره نر ، بره ماده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866707/مزایده-یک-قطعه-باغ-مساحت-263-متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه باغ مساحت 263 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه باغ مساحت 263 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866778/مزایده-کلگی-جرثقیل--قوطی-توپر--صفحه-15-25-سانتی-متر-مربع'>مزایده  کلگی جرثقیل ، قوطی توپر ، صفحه 15*25 سانتی متر مربع / مزایده,مزایده  کلگی جرثقیل ، قوطی توپر ، صفحه 15*25 سانتی متر مربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866767/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-کمپرسی-ولوو'>مزایده یک دستگاه کامیون کمپرسی ولوو  / مزایده,مزایده یک دستگاه کامیون کمپرسی ولوو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866712/مزایده-3-قطعه-زمین-و-یکباب-حیاط-مسکونی-نوبت-اول'>مزایده 3 قطعه زمین و یکباب حیاط مسکونی نوبت اول  / مزایده,مزایده 3 قطعه زمین و یکباب حیاط مسکونی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866709/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-مساحت-20000متر'>مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 20000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 20000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866782/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-تیبا-مدل-93'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری تیبا مدل 93  / مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی سواری تیبا مدل 93  بار دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866651/مناقصه-آسفالت-و-لکه-گیری-و-ترانشه-ها-نوبت-دوم'>مناقصه آسفالت و لکه گیری و ترانشه ها نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه آسفالت و لکه گیری و ترانشه ها نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866787/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید-132-مدل-94'>مزایده یک دستگاه سواری پراید 132 مدل 94  / مزایده , مزایده یک دستگاه سواری پراید 132 مدل 94  بار دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866794/مزایده-یک-راس-گاو-نر-جوان'>مزایده یک راس گاو نر جوان  / مزایده ,مزایده یک راس گاو نر جوان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866745/مزایده-یک-دستگاه-لیفتراک-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه لیفتراک نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه لیفتراک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866715/مزایده-یکباب-ساختمان-عرصه-صد-و-شصت-متر'>مزایده یکباب ساختمان عرصه صد و شصت متر / مزایده,مزایده یکباب ساختمان عرصه صد و شصت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866718/مزایده-ششدانگ-اعیانی-پلاک-ثبت-شده-عرصه-169-50متر'>مزایده ششدانگ اعیانی پلاک ثبت شده عرصه 169.50متر / مزایده,ممزایده ششدانگ اعیانی پلاک ثبت شده عرصه 169.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866719/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبت-شده-بخش-هشت-عرصه-408-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبت شده بخش هشت عرصه 408 متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبت شده بخش هشت عرصه 408 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866749/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پراید-سایپا-141'>مزایده  یک دستگاه خودروی سواری پراید سایپا 141  / آگهی مزایده, مزایده  یک دستگاه خودروی سواری پراید سایپا 141 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866724/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-بخش-4-بردسکن-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش 4 بردسکن نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش 4 بردسکن نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866696/مزایده-یکباب-ساختمان-در-دو-طبقه-نوبت-اول'>مزایده یکباب ساختمان در دو طبقه نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب ساختمان در دو طبقه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866834/مزایده-یک-دستگاه-موتورسیکلت'>مزایده یک دستگاه موتورسیکلت   / مزایده ,مزایده  یک دستگاه موتورسیکلت   مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866665/مناقصه-تکمیل-نمازخانه-و-سرویس-بهداشتی'>مناقصه تکمیل نمازخانه و سرویس بهداشتی / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه تکمیل نمازخانه و سرویس بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866698/مزایده-ملک-به-مساحت-76-87مترمربع'>مزایده ملک به مساحت 76.87مترمربع / مزایده,مزایده ملک به مساحت 76.87مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866827/مزایده-نبشی-6-متری-سایز-8----نوبت-دوم'>مزایده نبشی 6 متری سایز 8 ..... نوبت دوم  / مزایده,مزایده نبشی 6 متری سایز 8 .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866756/مزایده-دو-دانگ-یک-واحد-مسکونی-اعیان-170متر'>مزایده دو دانگ یک واحد مسکونی اعیان 170متر  / مزایده,مزایده دو دانگ یک واحد مسکونی اعیان 170متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866803/مزایده-دستگاه-پرس-کله-قند---'>مزایده دستگاه پرس کله قند- ... / مزایده , مزایده دستگاه پرس کله قند- ... مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866701/مزایده-سرقفلی-یکباب-مغازه-بخش-نه-تبریز-نوبت-دوم'>مزایده سرقفلی یکباب مغازه بخش نه تبریز نوبت دوم / مزایده,مزایده سرقفلی یکباب مغازه بخش نه تبریز نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866784/مزایده-یک-دستگاه-جوجه-کشی-شترمرغ'>مزایده یک دستگاه جوجه کشی شترمرغ  / مزایده , مزایده یک دستگاه جوجه کشی شترمرغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866820/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-آردی-مدل-81'>مزایده یک دستگاه سواری پژو آردی مدل 81  / مزایده , مزایده یک دستگاه سواری پژو آردی مدل 81  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866691/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-180-30متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 180.30متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 180.30متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866816/مزایده-یک-دستگاه-نقطه-جوش-زن--'>مزایده یک دستگاه نقطه جوش زن... / مزایده , مزایده یک دستگاه نقطه جوش زن... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866689/مزایده-اپارتمان-مساحت-128-80متر-نوبت-اول'>مزایده اپارتمان مساحت 128.80متر نوبت اول / مزایده,مزایده اپارتمان مساحت 128.80متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866688/مزایده-اجاره-عرصه'>مزایده اجاره عرصه / آگهی مزایده عمومی ، مزایده اجاره عرصه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866729/مزایده-ششدانگ-قطعه-33-تحت-پلاک-10-2179'>مزایده ششدانگ قطعه 33 تحت پلاک 10/2179 / مزایده,مزایده ششدانگ قطعه 33 تحت پلاک 10/2179</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866847/مناقصه-P-F-MI-SWACO-CENTRFUG'>مناقصه  P/F MI SWACO CENTRFUG / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی , ممناقصه  P/F MI SWACO CENTRFUG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866732/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-به-مساحت-83-95متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی به مساحت 83.95متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی به مساحت 83.95متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866734/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-به-مساحت-119-75متر-قطعه-سوم-تفکیکی'>مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 119.75متر قطعه سوم تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 119.75متر قطعه سوم تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866764/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-به-مساحت-104-20متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 104.20متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 104.20متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866769/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-86-77متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 86.77متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 86.77متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866766/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-قطعه-سوم-تفکیکی-طبقه-دوم'>مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه سوم تفکیکی طبقه دوم / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه سوم تفکیکی طبقه دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866922/مزایده-ملک-ششدانگ-زمین-به-مساحت-379-5متر'>مزایده ملک ششدانگ زمین به مساحت 379.5متر / مزایده,مزایده ملک ششدانگ زمین به مساحت 379.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866637/مزایده-فروش-سرقفلی-و-مالکیت-واقع-در-سطح-شهر-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده فروش سرقفلی و مالکیت واقع در سطح شهر تجدید نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش سرقفلی و مالکیت واقع در سطح شهر تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866886/فراخوان-خرید-13-دستگاه-ups'>فراخوان خرید 13 دستگاه ups / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای,فراخوان خرید 13 دستگاه ups- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866989/مزایده23-واحد-تجاری-ملکی'>مزایده23 واحد تجاری ملکی / آگهی مزایده,مزایده23 واحد تجاری ملکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866905/مناقصه-خرید-8-د-ستگاه-پمپ-شناور'>مناقصه خرید 8 د ستگاه پمپ شناور / مناقصه خرید 8 د ستگاه پمپ شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866975/مناقصه-احداث-کلیدخانه-پست-66-کیلوولت-چنار-شاهیجان--'>مناقصه احداث کلیدخانه پست 66 کیلوولت چنار شاهیجان ... / مناقصه احداث کلیدخانه پست 66 کیلوولت چنار شاهیجان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866923/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پارس-دوگانه'>مزایده یک دستگاه خودرو پارس دوگانه / مزایده یک دستگاه خودرو پارس دوگانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866946/فراخوان-مشاور-خدمات-طراحی-و-نظارت-فنی-و-کیفی'>فراخوان مشاور خدمات طراحی و نظارت فنی و کیفی  / فراخوان شناسایی , فراخوان مشاور خدمات طراحی و نظارت فنی و کیفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866869/مزایده-سه-خط-تلفن-همراه'>مزایده سه خط تلفن همراه / مزایده سه خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866897/مزایده-خط-تلفن-همراه'>مزایده خط تلفن همراه  / مزایده خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866996/مزایده-ششدنگ-عرصه-و-اعیان-مغازه-و-پلاک-ثبتی-571'>مزایده ششدنگ عرصه و اعیان مغازه و پلاک ثبتی 571   / مزایده,مزایده ششدنگ عرصه و اعیان مغازه و پلاک ثبتی 571 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866642/فراخوان-مناقصه-تعمیر-بدنه-مخزن-تجدید-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تعمیر بدنه مخزن تجدید نوبت دوم / تجدید آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تعمیر بدنه مخزن تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866919/مزایده-سواری-پژو-206'>مزایده سواری پژو 206  / مزایده سواری پژو 206 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866929/مناقصه-خرید-4-دستگاه-ترانسفورماتور-قدرت-و-4-دستگاه-ترانسفورماتور-کمپکت'>مناقصه خرید 4 دستگاه ترانسفورماتور قدرت و 4 دستگاه ترانسفورماتور کمپکت / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 4 دستگاه ترانسفورماتور قدرت و 4 دستگاه ترانسفورماتور کمپکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866918/مناقصه-خرید-و-اجرای-فضای-سبز-و--'>مناقصه خرید و اجرای فضای سبز  و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید و اجرای فضای سبز  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866909/آگهی-مناقصه-واگذاری-حجمی-راهبری-خدمات-پشتیبانی-اداری-و-عموومی-و-ماشینهای--نوبت-دوم'>آگهی مناقصه واگذاری حجمی راهبری خدمات پشتیبانی اداری و عموومی و ماشینهای ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری حجمی راهبری خدمات پشتیبانی اداری و عموومی و ماشینهای ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866904/مناقصه-شناسایی-و-ارزیابی-سرمایه-گذاری-و-اجرا-پروژه-آزادراه-آبادان--'>مناقصه شناسایی و ارزیابی سرمایه گذاری و اجرا پروژه آزادراه آبادان... / مناقصه, مناقصه شناسایی و ارزیابی سرمایه گذاری و اجرا پروژه آزادراه آبادان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866881/مناقصه-احداث-سرویس-بهداشتی-ایستگاه-محمدیه'>مناقصه  احداث سرویس بهداشتی ایستگاه محمدیه / فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه  احداث سرویس بهداشتی ایستگاه محمدیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866675/مزایده-فروش-ورق-های-روغنی-14-ST-رول-96-03-21'>مزایده فروش ورق های روغنی 14 ST رول 96.03.21 / آگهی مزایده , مزایده فروش ورق های روغنی 14 ST رول  96.03.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866851/مناقصه-P-F-HYUNDAI-CARGO-OIL-PUMP-TURBINE--نوبت-دوم'>مناقصه P/F HYUNDAI CARGO OIL PUMP TURBINE - نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی,مناقصه P/F HYUNDAI CARGO OIL PUMP TURBINE نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866871/مناقصه-عمومی-تهیه-مصالح-و-اجرای-نمای-خارجی-ساختمان-ICF-مسجد-و-سالن-اجتماعات-با-ورق-کامپوزیت'>مناقصه عمومی تهیه مصالح و اجرای نمای خارجی ساختمان ICF مسجد و سالن اجتماعات با ورق کامپوزیت  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تهیه مصالح و اجرای نمای خارجی ساختمان ICF مسجد و سالن اجتماعات با ورق کامپوزیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866888/مناقصه-MI-SWACO-CENTRIFUGE'>مناقصه MI SWACO CENTRIFUGE  / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی , مناقصه MI SWACO CENTRIFUGE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866880/مزایده-ششدانگ-خانه-کلنگی'>مزایده ششدانگ خانه کلنگی / مزایده,مزایده ششدانگ خانه کلنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866848/مناقصه-فراخوان-اجرای-عملیات-خاکی-و-ساخت-اسکلت-بتنی---نوبت-دوم'>مناقصه فراخوان اجرای عملیات خاکی و ساخت اسکلت بتنی ... نوبت دوم  / ​آگهی مناقصه فراخوان نخست, مناقصه فراخوان اجرای عملیات خاکی و ساخت اسکلت بتنی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866854/مزایده-فروش-یک-دستگاه-اتوبوس-شهری-شهاب-2612-مدل-1380'>مزایده فروش یک دستگاه اتوبوس شهری شهاب 2612 مدل 1380 / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش یک دستگاه اتوبوس شهری شهاب 2612 مدل 1380</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866862/تجدید-فراخوان-احداث-مجموعه-پارکینگ-تفریحی-و-ورزشی-نوبت-دوم--چاپ-اول'>تجدید فراخوان احداث مجموعه پارکینگ تفریحی و ورزشی -نوبت دوم - چاپ اول / آگهی تجدید فراخوان عمومی ,تجدید فراخوان احداث مجموعه پارکینگ تفریحی و ورزشی - نوبت دوم - چاپ اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866843/مناقصه-ساخت-مدرسه-شماره-چهار-مسکن-مهر-نوبت-دوم'>مناقصه ساخت مدرسه شماره چهار مسکن مهر نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ساخت مدرسه شماره چهار مسکن مهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866855/اصلاحیه-مناقصه-پروژه-مناسب-سازی-معابر'>اصلاحیه مناقصه پروژه مناسب سازی معابر  / اصلاحیه , مناقصه پروژه مناسب سازی معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866839/مناقصه-پروژه-ترمیم-و-اجرای-دیوار-حائل--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه ترمیم و اجرای دیوار حائل   نوبت دوم  / مناقصه پروژه ترمیم و اجرای دیوار حائل   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866774/مناقصه-انجام-امور-تنظیفات-معابر-و-نگهداری-مبلمان-شهری-در-سطح-منطقه--نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور تنظیفات معابر و نگهداری مبلمان شهری در سطح منطقه - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه انجام امور تنظیفات معابر و نگهداری مبلمان شهری در سطح منطقه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866680/مزایده-فروش-تعدادی-از-لوازم-و-تجهیزات-کارگاهی-مازاد-و-مستعمل--'>مزایده فروش تعدادی از لوازم و تجهیزات کارگاهی مازاد و مستعمل ... / مزایده, مزایده فروش تعدادی از لوازم و تجهیزات کارگاهی مازاد و مستعمل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866850/مزایده-اراضی-کشاورزی-شامل-هفت-قطعه-نوبت-اول'>مزایده اراضی کشاورزی شامل هفت قطعه نوبت اول / مزایده,مزایده اراضی کشاورزی شامل هفت قطعه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866853/مزایده-یک-واحد-آپارتمان-مساحت-88-99متر'>مزایده یک واحد آپارتمان مساحت 88.99متر / مزایده,مزایده یک واحد آپارتمان مساحت 88.99متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866859/مزایده-ششدانگ-یکباب-پلاک-329-از-3743-از-44-اصلی-مساحت800متر'>مزایده ششدانگ یکباب پلاک 329 از 3743 از 44 اصلی مساحت800متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب پلاک 329 از 3743 از 44 اصلی مساحت800متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866832/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-مساحت-5103مترمربع'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مساحت 5103مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مساحت 5103مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866825/مناقصه-انجام-امور-خدماتی-و-پشتیبانی-مربوط-به-سال-نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور خدماتی و پشتیبانی مربوط به سال نوبت دوم  / مناقصه انجام امور خدماتی و پشتیبانی مربوط به سال نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866858/مناقصه-تامین-تجهیزات-و-نصب--تست-و-راه-اندازی-پست'>مناقصه  تامین تجهیزات و نصب ، تست و راه اندازی پست / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه, مناقصه  تامین تجهیزات و نصب ، تست و راه اندازی پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866666/مزایده-ششدانگ-گاوداری-بخش-سی-و-چهار-یزد'>مزایده ششدانگ گاوداری بخش سی و چهار یزد / مزایده,مزایده ششدانگ گاوداری بخش سی و چهار یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866829/مزایده-زمین-زراعی-و-باغ-انگور-نوبت-اول'>مزایده زمین زراعی و باغ انگور نوبت اول / مزایده,مزایده زمین زراعی و باغ انگور نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866840/مزایده-ششدانگ-یک-دربند-مغازه-و-محوطه-وصل-به-آن'>مزایده ششدانگ یک دربند مغازه و محوطه وصل به آن / مزایده,مزایده ششدانگ یک دربند مغازه و محوطه وصل به آن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866838/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-بخش-12-نیشابور'>مزایده ششدانگ یکباب منزل بخش 12 نیشابور / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل بخش 12 نیشابور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866835/مزایده-مقدار-0-35-سهم-از-یک-سهم-مشاع-از-14144-سهم-مشاع-از-19350-سهم-از-باغ'>مزایده مقدار 0.35 سهم از یک سهم مشاع از 14144 سهم مشاع از 19350 سهم از باغ / مزایده,مزایده مقدار 0.35 سهم از یک سهم مشاع از 14144 سهم مشاع از 19350 سهم از باغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866845/مزایده-دو-باب-دکان-شماره-3849-اصلی-مرحله-دوم'>مزایده دو باب دکان شماره 3849 اصلی مرحله دوم / مزایده,مزایده دو باب دکان شماره 3849 اصلی مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866873/مزایده-یک-واحد-از-اپارتمان-های-پلاک-ثبتی-249-فرعی'>مزایده یک واحد از اپارتمان های پلاک ثبتی 249 فرعی / مزایده,مزایده یک واحد از اپارتمان های پلاک ثبتی 249 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866846/مناقصه-انجام-محوطه-سازی-و-دیوارکشی--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه انجام محوطه سازی و دیوارکشی... تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام محوطه سازی و دیوارکشی... تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866856/مناقصه-مقداری-کابل-تخت-مسی'>مناقصه مقداری کابل تخت مسی  / آگهی مناقصه , مناقصه مقداری کابل تخت مسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866828/مزایده-واگذاری-زمینی-به-مساحت-160-مترمربع-صرفا-جهت-استقرار-سرسره-بادی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری زمینی به مساحت 160 مترمربع صرفا جهت استقرار سرسره بادی نوبت دوم  / آگهی مزایده کتبی , مزایده کتبی واگذاری زمینی به مساحت 160 مترمربع صرفا جهت استقرار سرسره بادی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866841/مزایده-اجاره-تعداد-یکباب-مغازه'>مزایده اجاره تعداد یکباب مغازه / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره تعداد یکباب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866669/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-65-مترمربع'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 65 مترمربع / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 65 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866877/مزایده-پلاک-482-فرعی-از-21-اصلی-بخش-چهار'>مزایده پلاک 482 فرعی از 21 اصلی بخش چهار / مزایده,مزایده پلاک 482 فرعی از 21 اصلی بخش چهار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866852/آگهی-شناسایی-و-ارزیابی-سرمایه-گذاری-و-اجرا'>آگهی شناسایی و ارزیابی سرمایه گذاری و اجرا  / آگهی شناسایی و ارزیابی سرمایه گذاری و اجرا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866809/مزایده-کامیون-کشنده'>مزایده کامیون کشنده  / مزایده کامیون کشنده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866819/مزایده-ملک-مشاع-و-فروش-ششدانگ-پلاک-1592-فرعی'>مزایده ملک مشاع و فروش ششدانگ پلاک 1592 فرعی / مزایده,مزایده ملک مشاع و فروش ششدانگ پلاک 1592 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866815/مزایده-سه-دانگ-مشاع-ششدانگ-زمین-مساحت-238-42متر'>مزایده سه دانگ مشاع ششدانگ زمین مساحت 238.42متر  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع ششدانگ زمین مساحت 238.42متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866802/فراخوان-جهت-انجام-خدمات-نوسازی-و-بازسازی-سه-طبقه-ساختمان-مرکزی-نوبت-دوم'>فراخوان جهت انجام خدمات نوسازی و بازسازی سه طبقه ساختمان مرکزی- نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی فراخوان، فراخوان جهت انجام خدمات نوسازی و بازسازی سه طبقه ساختمان مرکزی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866826/مناقصه-خرید-429-دستگاه-کامپیوتر'>مناقصه خرید 429 دستگاه کامپیوتر  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید 429 دستگاه کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866738/مناقصه-خرید-گاردریل-با-متعلقات-مربوطه-جهت-استفاده-در-سطح-استان--'>مناقصه خرید گاردریل با متعلقات مربوطه جهت استفاده در سطح استان ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه خرید گاردریل با متعلقات مربوطه جهت استفاده در سطح استان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866672/مناقصه-تهیه-برج-اجرای-فونداسیون-و-نصب-برج-رینگ-63-کیلوولن-شهر-اردبیل'>مناقصه تهیه برج, اجرای فونداسیون و نصب برج رینگ 63 کیلوولن شهر اردبیل  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه تهیه برج, اجرای فونداسیون و نصب برج رینگ 63 کیلوولن شهر اردبیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866799/مناقصه-اجرای-فیبر-نوری'>مناقصه اجرای فیبر نوری  / آگهی مناقصه یک مرحله ای,مناقصه اجرای فیبر نوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866878/مزایده-سه-قطعه-ملک-اموال-غیرمنقول'>مزایده سه قطعه ملک اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده سه قطعه ملک اموال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866837/مناقصه-اجرای-عملیات-حفاری-لوله-گذاری-و-آزمایش-پمپاژ'>مناقصه اجرای عملیات حفاری، لوله گذاری و آزمایش پمپاژ / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات حفاری، لوله گذاری و آزمایش پمپاژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866860/مزایده-اجاره-کافی-شاپ'>مزایده اجاره کافی شاپ / آگهی مزایده عمومی,مزایده اجاره کافی شاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866864/مناقصه-اجرای-عملیات-ساختمانی-و-تاسیساتی-توسعه-بخش-400-کیلوولت-پست-لردگان-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات ساختمانی و تاسیساتی توسعه بخش 400 کیلوولت پست لردگان نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه اجرای عملیات ساختمانی و تاسیساتی توسعه بخش 400 کیلوولت پست لردگان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866806/مناقصه-VARCO-BAYRON-JACKON-PNEMATIC-SAFETY-SPNNING-WRENCH---نوبت-دوم'>مناقصه  VARCO BAYRON JACKON PNEMATIC SAFETY SPNNING WRENCH ....نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه  VARCO BAYRON JACKON PNEMATIC SAFETY SPNNING WRENCH .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866818/آگهی-مناقصه-درزگیری-و-اجرای-فاکسیل-آسفالت-معابر'>آگهی مناقصه درزگیری و اجرای فاکسیل آسفالت معابر  / آگهی مناقصه , مناقصه درزگیری و اجرای فاکسیل آسفالت معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866800/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-نوبت-اول'>مزایده یکباب منزل مسکونی نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866792/مناقصه-واگذاری-کلیه-امور-مربوط-به-خدمات-عمومی-خود-به-صورت-حجمی-شامل-نامه-رسان-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به خدمات عمومی خود به صورت حجمی شامل نامه رسان  نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به خدمات عمومی خود به صورت حجمی شامل نامه رسان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866657/مناقصه-بک-دستگاه-الکتروموتور-DC-و-درایو-مربوطه'>مناقصه بک دستگاه الکتروموتور DC و درایو مربوطه  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بک دستگاه الکتروموتور DC و درایو مربوطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866703/مناقصه-واگذاری-کلیه-امور-مربوط-به-خدمات-عمومی--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به خدمات عمومی - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به خدمات عمومی خود به صورت حجمی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866813/تجدید-مزایده-جایگاه-CNG'>تجدید مزایده جایگاه CNG  / آگهی تجدید مزایده عمومی , تجدید مزایده جایگاه CNG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866730/مزایده-مجوز-تکمیل-و-بهره-برداری-از-فضای-ناآماده-شمالی-و-جنوبی-ایستگاه'>مزایده مجوز تکمیل و بهره برداری از فضای ناآماده شمالی و جنوبی ایستگاه / آگهی مزایده , مجوز تکمیل و بهره برداری از فضای ناآماده شمالی و جنوبی ایستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866765/مزایده-تکمیل-و-بهره-برداری-از-فضای-ناآماده-پایانه-شهید-کلاهدوز'>مزایده تکمیل و بهره برداری از فضای ناآماده پایانه شهید کلاهدوز / آگهی مزایده , مزایده تکمیل و بهره برداری از فضای ناآماده  پایانه شهید کلاهدوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866772/مزایده-تکمیل-و-بهره-برداری-از-فضای-ناآماده-ایستگاه-مدنی'>مزایده تکمیل و بهره برداری از فضای ناآماده ایستگاه مدنی / آگهی مزایده , مزایده تکمیل و بهره برداری از فضای ناآماده ایستگاه مدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866759/مزایده-واگذاری-مجوز-تکمیل-و-بهره-برداری-از-فضای-ناآماده-شمالی-و-جنوبی-ایستگاه-فدک'>مزایده واگذاری مجوز تکمیل و بهره برداری از فضای ناآماده شمالی و جنوبی ایستگاه فدک  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری مجوز تکمیل و بهره برداری از فضای ناآماده شمالی و جنوبی ایستگاه فدک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866664/مناقصه-چیلر-تراکمی---'>مناقصه چیلر تراکمی .... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه چیلر تراکمی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866790/فراخوان-تکمیل-استخر-سرپوشیده-و-رختکن-الحاقی-مجموعه-ورزشی-کارگران--'>فراخوان  تکمیل استخر سرپوشیده و رختکن الحاقی مجموعه ورزشی کارگران ... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان  تکمیل استخر سرپوشیده و رختکن الحاقی مجموعه ورزشی کارگران ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866751/مناقصه-خرید-انواع-کیت-انشعاب-آب-نوبت-دوم'>مناقصه خرید انواع کیت انشعاب آب- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید انواع کیت انشعاب آب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866746/مناقصه-خرید-4000-متر-انواع-لوله-پلی-اتیلن-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 4000 متر انواع لوله پلی اتیلن -نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 4000 متر انواع لوله پلی اتیلن نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866748/تجدید-مناقصه-خرید-44200-متر-انواع-لوله-پلی-اتیلن--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید 44200 متر انواع لوله پلی اتیلن - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خرید 44200 متر انواع لوله پلی اتیلن نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866804/مزایده-ششدانگ-زمین-مسکونی-مساحت-نود-متر'>مزایده ششدانگ زمین مسکونی مساحت نود متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مسکونی مساحت نود متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866807/مزایده-ششدانگ-زمین-به-مساحت-عرصه-1322متر'>مزایده ششدانگ زمین به مساحت عرصه 1322متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت عرصه 1322متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866810/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-84-93متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 84.93متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 84.93متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866812/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-شماره-1590-فرعی-از-10600-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 1590 فرعی از 10600 اصلی  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 1590 فرعی از 10600 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866649/مناقصه-عمومی-مقدار-70-000-کیلوگرم-مواد-کامپاند'>مناقصه عمومی مقدار 70.000 کیلوگرم مواد کامپاند  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ,مناقصه عمومی مقدار 70.000 کیلوگرم مواد کامپاند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866793/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی-1700متر'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی 1700متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی 1700متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866798/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-مساحت-150-متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی مساحت 150 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی مساحت 150 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866788/مزایده-ششدانگ-ساختمان-طبقه-همکف-103-25متر'>مزایده ششدانگ ساختمان طبقه همکف 103.25متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان طبقه همکف 103.25متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866743/مزایده-عمومی-اماکن-ورزشی'>مزایده عمومی اماکن ورزشی  / آگهی مزایده عمومی , مزایده عمومی اماکن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866725/مناقصه-احداث-خطوط-8--9-و-10--نوبت-دوم'>مناقصه احداث خطوط 8 ، 9 و 10  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث خطوط 8 ، 9 و 10  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866728/مناقصه-عملیات-پروژه-نمازخانه-و-سرویسهای-بهداشتی--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات پروژه نمازخانه و سرویسهای بهداشتی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات پروژه نمازخانه و سرویسهای بهداشتی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866753/مناقصه-عمومی-خرید--طراحی--اجرا--نصب-و-راه-اندازی-سیستم-اعلام-و-اطفاء-حریق-اتاق-های-بایگانی'>مناقصه عمومی خرید ، طراحی ، اجرا ، نصب و راه اندازی سیستم اعلام و اطفاء حریق اتاق های بایگانی  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید ، طراحی ، اجرا ، نصب و راه اندازی سیستم اعلام و اطفاء حریق اتاق های بایگانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866762/مناقصه-مقداری-لوله-پلی-اتیلن-63--90--110-مورد-نیاز'>مناقصه مقداری لوله پلی اتیلن 63 - 90 - 110 مورد نیاز  / مناقصه , مناقصه مقداری لوله پلی اتیلن 63 - 90 - 110 مورد نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866817/مزایده-فروش-خودروی-سواری-تویوتا-پرادو'>مزایده فروش خودروی سواری تویوتا پرادو / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش خودروی سواری تویوتا پرادو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866808/مزایده-فروش-اتومبیل-پراید-و-پژو-پارس-مدل-1387'>مزایده فروش اتومبیل پراید و پژو پارس مدل 1387  / آگهی مزایده , مزایده فروش اتومبیل پراید و پژو پارس مدل 1387 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866633/مناقصه-عملیات-حمل-و-جابجایی-گندم---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حمل و جابجایی گندم...- نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه عملیات حمل و جابجایی گندم...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866786/مناقصه-اصلاح-تقویت-و-توسعه-شبکه-تغذیه-در-سطح-شهر-مشهد-نوبت-دوم'>مناقصه اصلاح، تقویت و توسعه شبکه تغذیه در سطح شهر مشهد نوبت دوم / آگهی مناقصه ، مناقصه اصلاح، تقویت و توسعه شبکه تغذیه در سطح شهر مشهد نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866797/فراخوان-مناقصه-خدمات-و-نگهداری-شهرکهای-صنعتی-شامل-نظافت-و-مدیریت-پسماند---نوبت-دوم'> فراخوان مناقصه خدمات و نگهداری شهرکهای صنعتی شامل نظافت و مدیریت پسماند .... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ،  فراخوان مناقصه خدمات و نگهداری شهرکهای صنعتی شامل نظافت و مدیریت پسماند .... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866781/مناقصه-طرح-قرارداد-فروش-وپشتیبانی-از-طریق-مرکز-پاسخگویی-2020---نوبت-دوم'>مناقصه طرح قرارداد, فروش وپشتیبانی از طریق مرکز پاسخگویی 2020 .... نوبت دوم / مناقصه دو مرحله ای , مناقصه طرح قرارداد, فروش وپشتیبانی از طریق مرکز پاسخگویی 2020 .... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866776/مناقصه-سرویس-دهی-و-ارائه-خدمات-خودرویی--'>مناقصه سرویس دهی و ارائه خدمات خودرویی... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه سرویس دهی و ارائه خدمات خودرویی..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866735/تجدید-مناقصه-انجام-عملیات-تعمیر-نگهداری-و-راهبری-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب'>تجدید مناقصه انجام عملیات تعمیر، نگهداری و راهبری شبکه جمع آوری فاضلاب / تجدید فراخوان , مناقصه انجام عملیات تعمیر، نگهداری و راهبری شبکه جمع آوری فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866747/مزایده-ملک-عرصه-509-30مترمربع'>مزایده ملک عرصه 509.30مترمربع  / مزایده,مزایده ملک عرصه 509.30مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866744/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-به-مساحت-116-93متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی به مساحت 116.93متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی به مساحت 116.93متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866750/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-132-متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 132 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 132 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866640/مزایده-فروش-200-هزار-تن-سنگ-آهن-ریزدانه-و-درشت-دانه-هماتیتی--'>مزایده فروش 200 هزار تن سنگ آهن ریزدانه و درشت دانه هماتیتی ... / آگهی مزایده عمومی، مزایده فروش 200 هزار تن سنگ آهن ریزدانه و درشت دانه هماتیتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866754/مزایده-ششدانگ-یک-طبقه-مسکونی-تجاری-دو-بر-عرصه-250متر'>مزایده ششدانگ یک طبقه مسکونی تجاری دو بر عرصه 250متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک طبقه مسکونی تجاری دو بر عرصه 250متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866780/مزایده-ششدانگ-یکباب-اپارتمان-به-مساحت-187-40متر'>مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان به مساحت 187.40متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان به مساحت 187.40متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866783/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-عرصه-135-متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت عرصه 135 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت عرصه 135 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866720/مناقصه-عمومی-نسبت-به-ادامه-احداث-مقبره-شهدای-گمنام'>مناقصه عمومی نسبت به ادامه احداث مقبره شهدای گمنام  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی نسبت به ادامه احداث مقبره شهدای گمنام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866861/اصلاحیه-مناقصه-خرید-تجهیزات-ups'>اصلاحیه مناقصه خرید تجهیزات ups / اصلاحیه مناقصه ، مناقصه خرید تجهیزات ups</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866821/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-150-مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 150 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 150 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866824/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-نود-و-نه-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت نود و نه متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت نود و نه متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866771/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-242-متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 242 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 242 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866775/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-زمین-مساحت-ده-هزار-متر'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ زمین مساحت ده هزار متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ زمین مساحت ده هزار متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866779/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-عرصه-423متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی عرصه 423متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی عرصه 423متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866737/مزایده-تکمیل-و-بهره-برداری-از-فضای-ناآماده-شمالی-و-جنوبی-ایستگاه-گلبرگ'>مزایده تکمیل و بهره برداری از فضای ناآماده شمالی و جنوبی ایستگاه گلبرگ / آگهی مزایده , مزایده تکمیل و بهره برداری از فضای ناآماده شمالی و جنوبی ایستگاه گلبرگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866801/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-جرثقیل-سقفی-یک-تن-تک-پل'>مناقصه خرید  یک دستگاه جرثقیل سقفی یک تن تک پل / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید  یک دستگاه جرثقیل سقفی یک تن تک پل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866742/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-51853-09متر'>مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 51853.09متر / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 51853.09متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866714/مزایده-یک-دستگاه-اره-برش--'>مزایده یک دستگاه اره برش ... / مزایده یک دستگاه اره برش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866697/مناقصه-احداث-و-نگهداری-فضای-سبز-شهرک-ها-و-نواحی-صنعتی-کاسپین---نوبت-دوم'>مناقصه احداث و نگهداری فضای سبز شهرک ها و نواحی صنعتی کاسپین...- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه احداث و نگهداری فضای سبز شهرک ها و نواحی صنعتی کاسپین...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866736/مزایده-ملک-مساحت-ششدانگ-عرصه-239-20متر'>مزایده ملک مساحت ششدانگ عرصه 239.20متر / مزایده,مزایده ملک مساحت ششدانگ عرصه 239.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866692/فراخوان-مناقصات-واگذاری-حجمی-زمانی-اداره-امور-انبار-نفت---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصات واگذاری حجمی زمانی اداره امور انبار نفت...- نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصات عمومی، فراخوان مناقصات واگذاری حجمی زمانی اداره امور انبار نفت...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866708/مزایده-تعداد-7-دستگاه-بیلبورد-تبلیغاتی-شهری-تک-وجهی'>مزایده تعداد 7 دستگاه بیلبورد تبلیغاتی شهری تک وجهی  / آگهی مزایده ، مزایده تعداد 7 دستگاه بیلبورد تبلیغاتی شهری تک وجهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866760/مزایده-ملک-بخش-دوازده-سبزوار-نوبت-دوم'>مزایده ملک بخش دوازده سبزوار نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک بخش دوازده سبزوار نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866811/مزایده-اماکن-ورزشی-به-صورت-اجاره'>مزایده اماکن ورزشی به صورت اجاره  / آگهی مزایده، مزایده اماکن ورزشی به صورت اجاره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866723/مناقصه-طرح-آبرسانی-مجتمع-روستایی-پرسه-سو--قاولقا--توتلی-علیا----نوبت-دوم'>مناقصه طرح آبرسانی مجتمع روستایی پرسه سو - قاولقا - توتلی علیا ... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه طرح آبرسانی مجتمع روستایی پرسه سو - قاولقا - توتلی علیا ... -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866796/مناقصه-COMPLETE-BALL-VALVE-SIZE-30--10-نوبت-دوم'>مناقصه COMPLETE BALL VALVE SIZE 30 , 10- نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه COMPLETE BALL VALVE SIZE 30 , 10- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866863/مزایده-فروش-آجرهای-نسوز-ضایعاتی--'>مزایده فروش آجرهای نسوز ضایعاتی...  / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش آجرهای نسوز ضایعاتی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866883/فراخوان-شناسایی-شرکت-های-تامین-کننده-موتور-سیکلت'>فراخوان شناسایی شرکت های تامین کننده موتور سیکلت  / آگهی فراخوان شناسایی ، فراخوان شناسایی شرکت های تامین کننده موتور سیکلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866896/مناقصه-خرید-انواع-بالاست-و-فیوز-المان'>مناقصه خرید انواع بالاست و فیوز المان / مناقصه عمومی، مناقصه خرید انواع بالاست و فیوز المان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866868/فراخوان-تهیه-مصالح--ساخت-و-اجرای-سوله--نوبت-دوم'>فراخوان تهیه مصالح ، ساخت و اجرای سوله  - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی ,فراخوان تهیه مصالح ، ساخت و اجرای سوله - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866857/مناقصه-احداث-کامل-یک-باب-سوله'>مناقصه احداث کامل یک باب سوله  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه احداث کامل یک باب سوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866836/مناقصه-لکه-گیری-و-جداول-و-پیاده-روهای-مرکز-مناطق-و-نواحی-شهریار'>مناقصه لکه گیری و جداول و پیاده روهای مرکز، مناطق و نواحی شهریار  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه لکه گیری و جداول و پیاده روهای مرکز، مناطق و نواحی شهریار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866831/مزایده-عمومی-فروش-شش-دانگ-عرصه-و-اعیانی--یک-دستگاه-گریدر-ولو-و--'>مزایده عمومی فروش شش دانگ عرصه و اعیانی ، یک دستگاه گریدر ولو و ...  / مزایده عمومی , مزایده عمومی فروش شش دانگ عرصه و اعیانی ، یک دستگاه گریدر ولو و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866733/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید-تیپ-132'>مزایده یک دستگاه سواری پراید تیپ 132 / آگهی مزایده , مزایده یک دستگاه سواری پراید تیپ 132</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866805/آگهی-مناقصه-عمومی-دو-مرحله-ای-انجام-عملیات-حمل-جاده-ای-مقدار-پانصد-هزار-تن-گندله-از-شرکت-گل-گهر'>آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای انجام عملیات حمل جاده ای مقدار پانصد هزار تن گندله از شرکت گل گهر / آگهی مناقصه عمومی , آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای انجام عملیات حمل جاده ای مقدار پانصد هزار تن گندله از شرکت گل گهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866795/تجدید-مناقصه-احداث-و-ترفیع-دیوار-حائل--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه احداث و ترفیع دیوار حائل - نوبت دوم  / آگهی مناقصه، تجدید مناقصه احداث و ترفیع دیوار حائل - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866785/آگهی-مناقصه-عمومی-دو-مرحله-ای-انجام-عملیات-حمل-جاده-ای-مقدار-پانصد-هزار-تن-گندله'>آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای انجام عملیات حمل جاده ای مقدار پانصد هزار تن گندله  / آگهی مناقصه عمومی , آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای انجام عملیات حمل جاده ای مقدار پانصد هزار تن گندله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866823/اصلاحیه-مناقصه-حمل-و-پخش-آسفالت-با-فنیشر-و-غلتک'>اصلاحیه مناقصه حمل و پخش آسفالت با فنیشر و غلتک  / اصلاحیه مناقصه حمل و پخش آسفالت با فنیشر و غلتک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866833/مناقصه-انجام-امور-نظافتی-خدماتی-آبدارخانه-و-باغبانی'>مناقصه انجام امور نظافتی، خدماتی، آبدارخانه و باغبانی / آگهی مناقصه, مناقصه انجام امور نظافتی، خدماتی، آبدارخانه و باغبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867618/استعلام-کنترلر-SPS-رول-تست-و-کنترلر-SPS-تنظیم-زاویه-ADVANTEC-و--'>استعلام کنترلر SPS  رول تست و کنترلر SPS  تنظیم زاویه ADVANTEC  و ...  / استعلام , استعلام کنترلر SPS  رول تست و کنترلر SPS  تنظیم زاویه ADVANTEC  و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867668/استعلام-مولتی-فانکشن-پنل-ربات-با-مارک-KAWASAKI'>استعلام مولتی فانکشن پنل ربات با مارک KAWASAKI / استعلام , استعلام مولتی فانکشن پنل ربات با مارک KAWASAKI</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867653/استعلام-سود-مایع-50-درصد---'>استعلام سود مایع 50 درصد  ... / استعلام سود مایع 50 درصد   ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867641/استعلام-بوتیل-گلیکول-و--'>استعلام بوتیل گلیکول و ... / استعلام , استعلام بوتیل گلیکول و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867679/استعلام-اقلام-یدکی-KHC'>استعلام اقلام یدکی KHC / استعلام اقلام یدکی KHC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866842/مزایده-فروش-ماشین-آلات-از-قبیل-ماشین-آلات-خط-تولید-شیشه-دو-جداره-و--'>مزایده فروش ماشین آلات از قبیل ماشین آلات خط تولید شیشه دو جداره و ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش ماشین آلات از قبیل ماشین آلات خط تولید شیشه دو جداره و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867623/مناقصه-انجام-خدمات-حجمی-مورد-نیاز'>مناقصه انجام خدمات حجمی مورد نیاز  / مناقصه،مناقصه انجام خدمات حجمی مورد نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866849/مزایده-واگذاری-تجهیزات-خوابگاهی'>مزایده  واگذاری تجهیزات خوابگاهی / آگهی مزایده, مزایده واگذاری تجهیزات خوابگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867622/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن  / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867627/استعلام-لوله-فاضلابی'>استعلام لوله فاضلابی  / استعلام, استعلام لوله فاضلابی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867632/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-فاضلابی'>استعلام لوله پلی اتیلن فاضلابی  / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن فاضلابی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866626/مزایده-آپارتمان-به-مساحت-245مترمربع'>مزایده آپارتمان به مساحت 245مترمربع  / مزایده,مزایده آپارتمان به مساحت 245مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867645/مناقصه-خرید-دریچه-چدن-داکتیل-60-60-جدید'>مناقصه خرید دریچه چدن داکتیل 60*60 جدید / مناقصه , مناقصه خرید دریچه چدن داکتیل 60*60 جدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867708/مناقصه-امور-خدماتی-حوزه-امور-عمومی'>مناقصه امور خدماتی حوزه امور عمومی / آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی,مناقصه  امور خدماتی حوزه امور عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866717/مناقصه-تامین-پالت-چوبی'>مناقصه تامین پالت چوبی  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تامین پالت چوبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867655/استعلام-خرید-و-تهیه-و-تامین-کیف-های-بهداشتی'>استعلام خرید و تهیه و تامین کیف های بهداشتی / استعلام خرید و تهیه و تامین کیف های بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867674/مناقصه-واگذاری-وظایف-امور-منشی-گری-مجتمع-بیمارستانی'>مناقصه واگذاری وظایف امور منشی گری مجتمع بیمارستانی  / مناقصه , مناقصه واگذاری وظایف امور منشی گری مجتمع بیمارستانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867707/مناقصه-انتقال-آب-پردیس'>مناقصه انتقال آب پردیس  / مناقصه , مناقصه انتقال آب پردیس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866693/مناقصه-انجام-عملیات-توسعه-و-احداث-و-اصلاح-و-بهینه-سازی--'>مناقصه انجام عملیات توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی ... / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام عملیات توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی ... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867712/مناقصه-خرید-تجهیزات-سخت-افزاری-و-شبکه-رایانه-ای-و-ارتباطی-تاسیسات-آبی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید  تجهیزات سخت افزاری و شبکه رایانه ای و ارتباطی تاسیسات آبی - نوبت دوم / مناقصه, مناقصه خرید  تجهیزات سخت افزاری و شبکه رایانه ای و ارتباطی تاسیسات آبی -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867703/الحاقیه-مناقصه-تکمیل-دو-باب-مخزن'>الحاقیه مناقصه تکمیل دو باب مخزن / الحاقیه , مناقصه تکمیل دو باب مخزن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867694/استعلام-خرید-ترانس-سنسور--محرک-الکتریکی--میکرو-کنترل'>استعلام خرید ترانس- سنسور - محرک الکتریکی - میکرو کنترل  / استعلام , استعلام خرید UPS - کابل - لوله فلکسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867710/استعلام-صندلی'>استعلام صندلی  / استعلام , استعلام صندلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866699/مناقصه-انجام-عملیات-توسعه-و-احداث-و-اصلاح-و-بهینه-سازی--'>مناقصه انجام عملیات توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی ... / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام عملیات توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی ... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867715/استعلام-خریداری--نصب-و-اجرای-کامل-تجهیزات-دوربین-و-سامانه-نظارت'>استعلام خریداری ، نصب و اجرای کامل تجهیزات دوربین و سامانه نظارت / استعلام, استعلام خریداری ، نصب و اجرای کامل تجهیزات دوربین و سامانه نظارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867701/استعلام-پرینتر-سه-کاره'>استعلام پرینتر سه کاره / استعلام,استعلام پرینتر سه کاره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867685/استعلام-شلنگ-نسوز-آتش-نشانی'>استعلام شلنگ نسوز آتش نشانی  / استعلام , استعلام شلنگ نسوز آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867643/استعلام-تهیه-و-حمل-و-نصب-کفپوش-سالن-ورزشی-اسفرجان-شهرضا'>استعلام  تهیه و حمل و نصب کفپوش سالن ورزشی اسفرجان شهرضا / استعلام , استعلام  تهیه و حمل و نصب کفپوش سالن ورزشی اسفرجان شهرضا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867680/استعلام-دسته-بیل'>استعلام دسته بیل  / استعلام، استعلام دسته بیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867660/استعلام-سل-الکترولیت-مربوط-به-دستگاه-تولید-گاز-هیدروژن'>استعلام سل الکترولیت مربوط به دستگاه تولید گاز هیدروژن  / استعلام، استعلام سل الکترولیت مربوط به دستگاه تولید گاز هیدروژن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867646/استعلام-شلنگ-نسوز-آتش-نشانی-با-قطر-2-5'>استعلام شلنگ نسوز آتش نشانی با قطر 2/5  / استعلام , استعلام شلنگ نسوز آتش نشانی با قطر 2/5 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867639/استعلام-کولیس-30-سانت-با-دقت-0-01'>استعلام  کولیس 30 سانت با دقت 0.01  / استعلام  کولیس 30 سانت با دقت 0.01 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867635/استعلام-آنتی-ویروس'>استعلام آنتی ویروس  / استعلام , استعلام آنتی ویروس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867651/استعلام-شن-کش'>استعلام شن کش  / استعلام شن کش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866630/مزایده-مقدار-5-من-معادل-1000-متر-زمین-زراعی-دیم'>مزایده مقدار 5 من معادل 1000 متر زمین زراعی دیم  / مزایده,مزایده مقدار 5 من معادل 1000 متر زمین زراعی دیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867647/استعلام-دستگاه-گردبر'>استعلام دستگاه گردبر / استعلام دستگاه گردبر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867642/استعلام-زنگ-اخبار'>استعلام  زنگ اخبار  / استعلام زنگ اخبار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867695/استعلام-اجرای-عملیات-روسازی-محور'>استعلام اجرای عملیات روسازی محور / استعلام اجرای عملیات روسازی محور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867588/استعلام-دستگاه-کاتر-دستمال-کاغذی'>استعلام دستگاه کاتر دستمال کاغذی / استعلام دستگاه کاتر دستمال کاغذی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867584/استعلام-دستگاه-نورد-برقی-پایه-دار'>استعلام دستگاه نورد برقی پایه دار / استعلام دستگاه نورد برقی پایه دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867582/استعلام-دستگاه-EC-متر--کنداکتیومتر'>استعلام دستگاه EC متر - کنداکتیومتر / استعلام دستگاه EC متر - کنداکتیومتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867578/استعلام-دستگاه-PH-متر'>استعلام دستگاه PH متر  / استعلام دستگاه PH متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867571/استعلام-ترازوی-حساس-0-001-تا-210-گرم'>استعلام ترازوی حساس 0.001 تا 210 گرم / استعلام ترازوی حساس 0.001 تا 210 گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867569/استعلام-انجام-تست-امنیت'>استعلام انجام تست امنیت  / استعلام, استعلام انجام تست امنیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867580/استعلام-ترازوی-حساس-0-0001-تا-220-گرم-AXIS-لهستان'>استعلام ترازوی حساس 0.0001 تا 220 گرم AXIS لهستان / استعلام, استعلام ترازوی حساس 0.0001 تا 220 گرم AXIS لهستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866632/مزایده-ملک-مزروعی-فاقد-آب-نوبت-اول'>مزایده ملک مزروعی فاقد آب نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مزروعی فاقد آب نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867587/استعلام-میکرومتر-چینی-25-0'>استعلام میکرومتر چینی 25-0 / استعلام, استعلام میکرومتر چینی 25-0</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867602/استعلام-چاپگر-رایانه-مدل-DN401--'>استعلام چاپگر رایانه مدل DN401 ... / استعلام, استعلام چاپگر رایانه مدل DN401 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867610/استعلام-کولیس-20-سانت'>استعلام کولیس 20 سانت / استعلام, استعلام کولیس 20 سانت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867615/استعلام-تلفن-بی-سیم-دوخطه-مدل-KXTG-2480-مرجع-سازنده-PANASONIC'>استعلام تلفن بی سیم دوخطه مدل KXTG-2480 مرجع سازنده PANASONIC / استعلام تلفن بی سیم دوخطه مدل KXTG-2480 مرجع سازنده PANASONIC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867608/استعلام-پانابورد-مدل-5315-به-ابعاد-80-130-سانتیمتر'>استعلام پانابورد مدل 5315 به ابعاد 80*130 سانتیمتر / استعلام, استعلام پانابورد مدل 5315 به ابعاد 80*130 سانتیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867591/استعلام-دیوارپوش-پانل-PVC-روکش-دار-ابعاد-20-در-600'>استعلام دیوارپوش پانل PVC روکش دار ابعاد 20 در 600 / استعلام دیوارپوش پانل PVC روکش دار ابعاد 20 در 600</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867574/استعلام-کوره-آزمایشگاهی-دیجیتال-2-5-لیتری-ایرانی-گدازه-ساز'>استعلام کوره آزمایشگاهی دیجیتال 2.5 لیتری ایرانی گدازه ساز / استعلام  کوره آزمایشگاهی دیجیتال 2.5 لیتری ایرانی گدازه ساز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867568/استعلام-کولر-گازی-اسپلیت'>استعلام کولر گازی اسپلیت  / استعلام , استعلام کولر گازی اسپلیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867579/استعلام-آبسرد-کن'>استعلام آبسرد کن  / استعلام, استعلام آبسرد کن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867572/استعلام-انکوباتور-تشخیص-کیت-آنتی-بیوتیک'>استعلام انکوباتور تشخیص کیت آنتی بیوتیک / استعلام انکوباتور تشخیص کیت آنتی بیوتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866695/مزایده-فروش-پژو-آردی-مدل-83'>مزایده فروش پژو آردی مدل 83  / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش پژو آردی مدل 83 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867570/استعلام-دستگاه-اندازه-گیری-فشار-گاز-(گاز-سنج)'>استعلام دستگاه اندازه گیری فشار گاز (گاز سنج) / استعلام، استعلام دستگاه اندازه گیری فشار گاز (گاز سنج)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867565/استعلام-هات-پلیت-مگنت'>استعلام هات پلیت مگنت  / استعلام , استعلام هات پلیت مگنت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867561/استعلام-ظروف-مقاوم-در-برابر-حمله-کلرید'>استعلام ظروف مقاوم در برابر حمله کلرید / استعلام, استعلام ظروف مقاوم در برابر حمله کلرید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867550/استعلام-پنجره-دو-جداره'>استعلام پنجره دو جداره  / استعلام , استعلام پنجره دو جداره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867595/استعلام-دستگاه-برش-مقاطع-سنگ-وبتن'>استعلام دستگاه برش مقاطع سنگ وبتن  / استعلام, استعلام دستگاه برش مقاطع سنگ وبتن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867576/استعلام-ویدئو-پرژگشن'>استعلام ویدئو پرژگشن / استعلام، استعلام ویدئو پرژگشن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867560/استعلام-پچکورد-نوری-3-متری-SC-SC'>استعلام پچکورد نوری 3 متری SC-SC  / استعلام, استعلام پچکورد نوری 3 متری SC-SC </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867590/استعلام-خرید-کفپوش-سالن-های-ورزشی-داراب'>استعلام خرید کفپوش سالن های ورزشی داراب  / استعلام خرید کفپوش سالن های ورزشی داراب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867544/استعلام-رایانه-PC'>استعلام رایانه PC / استعلام , استعلام رایانه PC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867541/استعلام-لوازم-تست-پایداری-ابعادی-مطابق-با-استاندارد-ملی-3890'>استعلام لوازم تست پایداری ابعادی مطابق با استاندارد ملی 3890 / استعلام  لوازم تست پایداری ابعادی مطابق با استاندارد ملی 3890</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866629/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-عرصه-150-متر-و-خط-موبایل'>مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 150 متر و خط موبایل / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 150 متر و خط موبایل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867534/استعلام-پرینتر-HP-LASERJET-ENTERPRISE-M806DN'>استعلام پرینتر HP LASERJET ENTERPRISE M806DN / استعلام , استعلام پرینتر HP LASERJET ENTERPRISE M806DN</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867531/استعلام-دستگاه-آب-تصفیه-کن'>استعلام دستگاه آب تصفیه کن / استعلام دستگاه آب تصفیه کن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867526/استعلام-چاپگر-لیزری-سیاه-سفید-مدل-LBP6030BB-مرجع-سازنده-CANON'>استعلام چاپگر لیزری سیاه سفید مدل LBP6030BB مرجع سازنده CANON / استعلام چاپگر لیزری سیاه سفید مدل LBP6030BB مرجع سازنده CANON</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867516/استعلام-تهیه-حمل-و-نصب-کولر-گازی-اسپیلت-500000'>استعلام تهیه حمل و نصب کولر گازی اسپیلت 500000  / استعلام, استعلام تهیه حمل و نصب کولر گازی اسپیلت 500000 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867533/استعلام-خرید-دو-دستگاه-ذخیره-ساز-EMC-5200'>استعلام خرید دو دستگاه ذخیره ساز EMC 5200 / استعلام , استعلام خرید دو دستگاه ذخیره ساز EMC 5200</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867547/استعلام-بالابر-هیدرولیکی-آکاردئونی'>استعلام بالابر هیدرولیکی آکاردئونی  / استعلام , استعلام بالابر هیدرولیکی آکاردئونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867585/استعلام-خرید-تجهیزات-نظارتی-مانند-دوربین-مدار-بسته-و--'>استعلام خرید تجهیزات نظارتی مانند دوربین مدار بسته و ...  / استعلام , استعلام خرید تجهیزات نظارتی مانند دوربین مدار بسته و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867573/استعلام-خرید-تجهیزات-IT'>استعلام خرید تجهیزات IT   / استعلام , استعلام خرید تجهیزات IT  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867577/استعلام-اسکنر-مدل-20-lide'>استعلام اسکنر مدل 20 lide / استعلام، استعلام اسکنر مدل 20 lide</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867562/استعلام-کولر-گازی-24000-سرد-و-گرم-اینورتر'>استعلام کولر گازی 24000 سرد و گرم اینورتر  / استعلام, استعلام کولر گازی 24000 سرد و گرم اینورتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866702/مزایده-فروش-طلا-و-خط-موبایل'>مزایده فروش طلا و خط موبایل  / آگهی مزایده , مزایده فروش طلا و خط موبایل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867555/استعلام-ساخت-جاده-و-راه-آهن'>استعلام ساخت جاده و راه آهن / استعلام، استعلام ساخت جاده و راه آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867542/استعلام-هارد-سرور--'>استعلام هارد سرور... / استعلام, استعلام هارد سرور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867530/استعلام-کاغذ-A4-سانکو'>استعلام کاغذ A4 سانکو / استعلام، استعلام کاغذ A4 سانکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867512/استعلام-شتشوی-پرده-لابی-تشریفات'>استعلام شتشوی پرده لابی تشریفات / استعلام, استعلام شتشوی پرده لابی تشریفات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867510/استعلام-اجرای-زیرسازی-و-آسفالت--'>استعلام اجرای زیرسازی و آسفالت ... / استعلام اجرای زیرسازی و آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867518/استعلام-بست-حلقوی-فلزی'>استعلام  بست حلقوی فلزی  / استعلام, استعلام  بست حلقوی فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867540/استعلام-مبدل-شبکه-رایانه--'>استعلام مبدل شبکه رایانه ... / استعلام, استعلام مبدل شبکه رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867567/استعلام-رایانه-همراه'>استعلام رایانه همراه  / استعلام , استعلام رایانه همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867553/استعلام-رادیاتور-برقی-12-پره-آدیسان'>استعلام رادیاتور برقی 12 پره آدیسان  / استعلام , استعلام رادیاتور برقی 12 پره آدیسان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867522/استعلام-مرمت-حمام-بیلقان'>استعلام مرمت حمام بیلقان  / استعلام مرمت حمام بیلقان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866683/مناقصه-اصلاح-شبکه-و-انشعابات-گاز--ابزار-دقیق-و--'>مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات گاز , ابزار دقیق و... / آگهی مناقصه، مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات گاز , ابزار دقیق و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867600/استعلام-خرید-سوییچ'>استعلام خرید سوییچ / استعلام خرید سوییچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867586/استعلام-خرید-دیوار-بتنی'>استعلام خرید دیوار بتنی / استعلام خرید دیوار بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867552/استعلام-خرید-سه-دستگاه-سرور-کارت-شبکه-hba'>استعلام خرید سه دستگاه سرور کارت شبکه hba / استعلام خرید سه دستگاه سرور کارت شبکه hba</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867529/استعلام-مرمت-قلعه-صمصام'>استعلام مرمت قلعه صمصام  / استعلام مرمت قلعه صمصام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867490/استعلام-فاضلاب'>استعلام فاضلاب / استعلام فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867508/استعلام-تامین-5-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-و-سمند'>استعلام تامین 5 دستگاه خودروی سواری پژو و سمند / استعلام تامین 5 دستگاه خودروی سواری پژو و سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867527/استعلام-مرمت-و-حفاظت-بافت-تاریخی'>استعلام مرمت و حفاظت بافت تاریخی / استعلام مرمت و حفاظت بافت تاریخی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867545/استعلام-تهیه-و-تحویل-آسفالت'>استعلام تهیه و تحویل آسفالت / استعلام تهیه و تحویل آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867554/استعلام-خرید-2-دستگاه-اسکنر'>استعلام خرید 2 دستگاه اسکنر / استعلام خرید 2 دستگاه اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867549/استعلام-کولر-گازی-سرمایشی-گرمایشی'>استعلام کولر گازی سرمایشی گرمایشی / استعلام,استعلام کولر گازی سرمایشی گرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867521/استعلام-باتری-صبا-UPS-ولت-12-آمپر-65'>استعلام باتری صبا UPS ولت 12 آمپر 65    / استعلام ،استعلام باتری صبا UPS ولت 12 آمپر 65   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867507/استعلام-دست-خشک-کن-برقی-اتوماتیک'>استعلام دست خشک کن برقی اتوماتیک / استعلام, استعلام دست خشک کن برقی اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867498/استعلام-کولر-گازی-24000-گلدیران'>استعلام کولر گازی 24000 گلدیران  / استعلام, استعلام کولر گازی 24000 گلدیران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867528/استعلام-ژنراتور-الکتریکی'>استعلام ژنراتور الکتریکی  / استعلام, استعلام  ژنراتور الکتریکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867563/استعلام-دمنده-اطفا-حریق-بنزینی'>استعلام دمنده اطفا حریق بنزینی / استعلام دمنده اطفا حریق بنزینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867597/استعلام-اقلام-تاسیساتی'>استعلام اقلام تاسیساتی  / استعلام، استعلام اقلام تاسیساتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867621/استعلام-عملیات-شن-ریزی-و-تراشه-برداری'>استعلام عملیات شن ریزی و تراشه برداری / استعلام عملیات شن ریزی و تراشه برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867629/استعلام-قلب-های-برشی-عایق-رطوبتی-بام'>استعلام قلب های برشی عایق رطوبتی بام / استعلام قلب های برشی عایق رطوبتی بام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867524/استعلام-تکثیر-دی-ویدی'>استعلام تکثیر دی ویدی  / استعلام, استعلام تکثیر دی ویدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867538/استعلام-دستگاه-پرس'>استعلام دستگاه پرس / استعلام, استعلام دستگاه پرس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867514/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت-توشیبا-24000N'>استعلام کولر گازی اسپیلت توشیبا 24000N / استعلام, استعلام کولر گازی اسپیلت توشیبا 24000N</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867503/استعلام-ساخت-جاده-و-راه-آهن'>استعلام ساخت جاده و راه آهن    / استعلام, استعلام ساخت جاده و راه آهن   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867558/استعلام-سیستم-کامپیوتر'>استعلام سیستم کامپیوتر / استعلام, استعلام سیستم کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867513/استعلام-تعمیرات-راهدارخانه-های-امین-الله-ناوه-و-کارگاه-ماشین-آلات'>استعلام تعمیرات راهدارخانه های امین الله، ناوه و کارگاه ماشین آلات / استعلام تعمیرات راهدارخانه های امین الله، ناوه و کارگاه ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867502/استعلام-دیتالاگر-هواشناسی-تیس-DL16'>استعلام دیتالاگر هواشناسی تیس DL16 / استعلام  دیتالاگر هواشناسی تیس DL16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867506/استعلام-واگذاری-بخشی-از-نقلیه-معاونت-بهره-برداری-برق-منطقه-ای-یزد'>استعلام واگذاری بخشی از نقلیه معاونت بهره برداری برق منطقه ای یزد / استعلام ,استعلام واگذاری بخشی از نقلیه معاونت بهره برداری برق منطقه ای یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867477/استعلام-کابل'>استعلام کابل / استعلام, استعلام کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867464/استعلام-دستگاه-تست-نفوذپذیری-عایق-رطوبت-در-برابر-رطوبت'>استعلام  دستگاه تست نفوذپذیری عایق رطوبت در برابر رطوبت / استعلام  دستگاه تست نفوذپذیری عایق رطوبت در برابر رطوبت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867409/استعلام-باطری-خشک-12-ولت---'>استعلام باطری خشک 12 ولت  ... / استعلام باطری خشک 12 ولت  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866678/ارزیابی-کیفی-تکمیل-کارهای-باقی-مانده-اجرای-محوطه-سازی---نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی تکمیل کارهای باقی مانده، اجرای محوطه سازی...- نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , ارزیابی کیفی تکمیل کارهای باقی مانده، اجرای محوطه سازی...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867423/استعلام-سنسور-اکسیژن-در-هیدروژن-و-آنالایزر'>استعلام سنسور اکسیژن در هیدروژن و آنالایزر  / استعلام, استعلام سنسور اکسیژن در هیدروژن و آنالایزر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867433/استعلام-کاغذ-A4-مارک-210-297-MM--'>استعلام کاغذ A4 مارک 210*297 MM ... / استعلام , استعلام کاغذ A4 مارک 210*297 MM ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867480/استعلام-سنسور-فشار-مربوط-به-چمبر-دما'>استعلام سنسور فشار مربوط به چمبر دما  / استعلام, استعلام سنسور فشار مربوط به چمبر دما </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867463/استعلام-شیر-فلکه-توپی-21-2'>استعلام شیر فلکه توپی 21/2 / استعلام , استعلام شیر فلکه توپی 21/2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867390/استعلام-لوازم-تست-پایداری-ابعادی'>استعلام  لوازم تست پایداری ابعادی  / استعلام  لوازم تست پایداری ابعادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867421/استعلام-رک-ایستاده'>استعلام رک ایستاده  / استعلام رک ایستاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867439/استعلام-خرید-یک-دستگاه-پرینتر'>استعلام خرید یک دستگاه پرینتر  / استعلام , استعلام خرید یک دستگاه پرینتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867459/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت-ایستاده-80000'>استعلام کولر گازی اسپیلت ایستاده 80000  / استعلام, استعلام کولر گازی اسپیلت ایستاده 80000 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867499/استعلام-کیسه-بافی-کوت-کرایو-BAG'>استعلام کیسه بافی کوت کرایو BAG  / استعلام , استعلام کیسه بافی کوت کرایو BAG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867520/استعلام-خرید-شارژر-100-آمپری-110-ولت-DC'>استعلام خرید شارژر 100 آمپری 110 ولت DC   / آگهی استعلام, استعلام خرید شارژر 100 آمپری 110 ولت DC  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866623/مزایده-ششدانگ-یکباب-قطعه-زمین-پلاک-373-فرعی-از-ده-اصلی'>مزایده ششدانگ یکباب قطعه زمین پلاک 373 فرعی از ده اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب قطعه زمین پلاک 373 فرعی از ده اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867505/استعلام-1دستگاه-سیستم-کامپیوتر-کامل-و-1-مانیتور'>استعلام  1دستگاه سیستم کامپیوتر کامل و 1 مانیتور / استعلام  1دستگاه سیستم کامپیوتر کامل و 1 مانیتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867488/استعلام-4-دستگاه-فاکس'>استعلام  4 دستگاه فاکس  / استعلام  4 دستگاه فاکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867460/استعلام-خرید-یک-دستگاه-پرینتر'>استعلام  خرید یک دستگاه پرینتر / استعلام , استعلام  خرید یک دستگاه پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867435/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا  / استعلام, استعلام ساخت بنا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867405/استعلام-دو-دستگاه-پرینتر-رنگی'>استعلام دو دستگاه پرینتر رنگی  / استعلام , استعلام دو دستگاه پرینتر رنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867461/استعلام-رله-حفاظتی'>استعلام رله حفاظتی  / استعلام رله حفاظتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867367/استعلام-اسپلیت-سرد-و-گرم-LG-نکست-وان-اینورتر-12000-مدل-MV126STQ'>استعلام  اسپلیت سرد و گرم LG نکست وان اینورتر 12000 مدل MV126STQ / استعلام  اسپلیت سرد و گرم LG نکست وان اینورتر 12000 مدل MV126STQ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867402/استعلام-لوله-جدار'>استعلام لوله جدار / استعلام لوله جدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867422/استعلام-مرمت-روستای-نورآباد'>استعلام مرمت روستای نورآباد / استعلام مرمت روستای نورآباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867431/استعلام-تهیه-غذا'>استعلام تهیه غذا / استعلام تهیه غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866758/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-نیسان-پیکاپ-دوکابین'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو نیسان پیکاپ دوکابین / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش یک دستگاه خودرو نیسان پیکاپ دوکابین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866624/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-دویست-متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه دویست متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه دویست متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867199/مزایده-ساختمان-تجاری-مسکونی-عرصه-88-20متر'>مزایده ساختمان تجاری مسکونی عرصه 88.20متر / مزایده,مزایده ساختمان تجاری مسکونی عرصه 88.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867134/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-343-22متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 343.22متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 343.22متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867143/مزایده-سه-هکتار-زمین-کشاورزی-تحت-پلاک-70-1-نوبت-اول'>مزایده سه هکتار زمین کشاورزی تحت پلاک 70.1 نوبت اول / مزایده,مزایده سه هکتار زمین کشاورزی تحت پلاک 70.1 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867138/مزایده-زمین-زراعی-5-هکتار-نوبت-اول'>مزایده زمین زراعی 5 هکتار نوبت اول / مزایده,مزایده زمین زراعی 5 هکتار نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867107/مناقصه-خرید-40-دستگاه-یونیت-پارس-دنتال'>مناقصه خرید 40 دستگاه یونیت پارس دنتال / آگهی مناقصه , مناقصه خرید 40 دستگاه یونیت پارس دنتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867095/مناقصه-تعمیرات-اساسی-خطوط-لوله-تغذیه-و-شبکه-گاز-نوبت-دوم'>مناقصه تعمیرات اساسی خطوط لوله تغذیه و شبکه گاز نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعمیرات اساسی خطوط لوله تغذیه و شبکه گاز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867221/هشتمین-جشنواره-تولید-محتوای-الکترونیکی-دانش-آموزان-و-معلمان'>هشتمین جشنواره تولید محتوای الکترونیکی دانش آموزان و معلمان / هشتمین جشنواره تولید محتوای الکترونیکی دانش آموزان و معلمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867090/مزایده-واگذاری-مدیریت-و-بهره-برداری-ساختمان-تالار-شهر-خامنه-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری مدیریت و بهره برداری ساختمان تالار شهر خامنه نوبت دوم  / مزایده واگذاری مدیریت و بهره برداری ساختمان تالار شهر خامنه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866686/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-بنز-خاور'>مزایده یک دستگاه کامیون بنز خاور / مزایده یک دستگاه کامیون بنز خاور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867097/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867105/مناقصه-امورات-خدمات-شهری'>مناقصه امورات خدمات شهری / آگهی مناقصه , مناقصه امورات خدمات شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866997/مناقصه-عمومی-راهبری-سیستم-امداد-و-آتش-نشانی'>مناقصه عمومی راهبری سیستم امداد و آتش نشانی / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی راهبری سیستم امداد و آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866992/مزایده-فروش-دستگاه-بروج-(خان-کشی-عمودی)-و--'>مزایده فروش دستگاه بروج (خان کشی عمودی) و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش دستگاه بروج (خان کشی عمودی) و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866979/مناقصه-حمل-و-نقل-کالای-خود-را-در-مسیرهای-مشخص-شده'>مناقصه حمل و نقل کالای خود را در مسیرهای مشخص شده  / مناقصه, مناقصه حمل و نقل کالای خود را در مسیرهای مشخص شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866981/مزایده-فروش-اقلام-شامل-پالت-جعبه-کارتن-و--'>مزایده فروش اقلام شامل پالت- جعبه- کارتن و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش اقلام شامل پالت- جعبه- کارتن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867034/مزایده-ششدانگ-دو-قطعه-زمین-بخش-نه-قزوین'>مزایده ششدانگ دو قطعه زمین بخش نه قزوین / مزایده,مزایده ششدانگ دو قطعه زمین بخش نه قزوین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867031/مزایده-فروش-یک-رقبه-املاک-عرصه-113-متر'>مزایده فروش یک رقبه املاک عرصه 113 متر / مزایده,مزایده فروش یک رقبه املاک عرصه 113 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867026/مزایده-یکباب-مغازه-نانوایی-33-32متر-نوبت-اول'>مزایده یکباب مغازه نانوایی 33.32متر نوبت اول  / مزایده,مزایده یکباب مغازه نانوایی 33.32متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867000/مناقصه-آسفالت--قیرپاشی--حمل-و-پخش-(آسفالت-ریزی-معابر-شهری)'>مناقصه آسفالت - قیرپاشی - حمل و پخش (آسفالت ریزی معابر شهری) / مناقصه , مناقصه آسفالت - قیرپاشی - حمل و پخش (آسفالت ریزی معابر شهری) نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866674/مزایده-فروش-ساختمان-اداری-و-بهره-برداری-مخابرات'>مزایده فروش ساختمان اداری و بهره برداری مخابرات / مزایده,مزایده فروش ساختمان اداری و بهره برداری مخابرات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866973/مناقصه-ساماندهی-میدان-مرکزی-شهر---نوبت-دوم'>مناقصه ساماندهی میدان مرکزی شهر ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه ساماندهی میدان مرکزی شهر ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867025/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-142-94-و-590متر-نوبت-دوم-96-3-21'>مزایده فروش دو قطعه زمین 142.94 و 590متر نوبت دوم 96.3.21 / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین 142.94 و 590متر نوبت دوم 96.3.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866995/مناقصه-خرید-مصالح-شن-و-ماسه-جهت-تولید-آسفالت-تجدید'>مناقصه خرید مصالح شن و ماسه جهت تولید آسفالت  تجدید  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید مصالح شن و ماسه جهت تولید آسفالت  تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866990/مزایده-واگذاری-به-اجاره-قسمتی-از-پلاک-نبوت-جهت-نصب-وسایل-بازی-96-3-21'>مزایده واگذاری به اجاره قسمتی از پلاک نبوت  جهت نصب وسایل بازی 96.3.21 / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره قسمتی از پلاک نبوت  جهت نصب وسایل بازی 96.3.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866983/مزایده-یک-دستگاه-یخجال-فریزر-سفید-رنگ'>مزایده یک دستگاه یخجال فریزر سفید رنگ  / مزایده, مزایده یک دستگاه یخجال فریزر سفید رنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867020/مزایده-فروش-سه-قطعه-زمین-و-پلاک-ثبتی-نوبت-دوم'>مزایده فروش سه قطعه زمین و پلاک ثبتی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش سه قطعه زمین و پلاک ثبتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867024/مزایده-پیش-فروش-تعدادی-از-واحدهای-مسکونی-در-حال-احداث-نوبت-دوم'>مزایده پیش فروش تعدادی از واحدهای مسکونی در حال احداث نوبت دوم  / مزایده,مزایده پیش فروش تعدادی از واحدهای مسکونی در حال احداث نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866976/مناقصه-واگذاری-امور-نظافت-و-خدمات-جنبی-بیمارستان-آیت-اله'>مناقصه واگذاری امور نظافت و خدمات جنبی بیمارستان آیت اله / مناقصه واگذاری امور نظافت و خدمات جنبی بیمارستان آیت اله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866740/مناقصه-تعویض-سیم-با-کابل-خودنگهدار'>مناقصه تعویض سیم با کابل خودنگهدار  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه تعویض سیم با کابل خودنگهدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867013/مزایده-یک-دستگاه-بلدوزر-کاترپیلار'>مزایده یک دستگاه بلدوزر کاترپیلار  / مزایده , مزایده یک دستگاه بلدوزر کاترپیلار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867016/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-قطعه-هفت-تفکیکی-بخش-ده'>مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه هفت تفکیکی بخش ده / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه هفت تفکیکی بخش ده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867012/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-ساختمان-بخش-ده-مشهد'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان بخش ده مشهد / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان بخش ده مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867010/مزایده-اصل-و-مازاد-ششدانگ-آپارتمان-زیربنای-94-31متر'>مزایده اصل و مازاد ششدانگ آپارتمان زیربنای 94.31متر  / مزایده,مزایده اصل و مازاد ششدانگ آپارتمان زیربنای 94.31متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866999/مزایده-دو-دستگاه-از-ماشین-آلات'>مزایده دو دستگاه از ماشین آلات  / مزایده , مزایده دو دستگاه از ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866985/فراخوان-ساماندهی-چشمه-ها-و--'>فراخوان ساماندهی چشمه ها و ...  / فراخوان مناقصه یک مرحله ای, فراخوان ساماندهی چشمه ها و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867117/مناقصه-واگذاری-عملیات-برداشت-زباله-رفت-و-روب-و-تنظیف-معابر-مرحله-اول'>مناقصه واگذاری عملیات برداشت زباله، رفت و روب و تنظیف معابر مرحله اول  / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری عملیات برداشت زباله، رفت و روب و تنظیف معابر مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867091/مزایده-اجاره-منافع-حاصل-از-بهره-برداری-از-انجام-تبلیغات-بر-روی-بیلبوردهای-تبلیغاتی---مرحله-دوم'>مزایده اجاره منافع حاصل از بهره برداری از انجام تبلیغات بر روی بیلبوردهای تبلیغاتی ... مرحله دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره منافع حاصل از بهره برداری از انجام تبلیغات بر روی بیلبوردهای تبلیغاتی ... مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867068/مناقصه-واگذاری-تامین-بخشی-از-نیروی-انسانی'>مناقصه واگذاری تامین بخشی از نیروی انسانی / آگهی مناقصه ، مناقصه واگذاری تامین بخشی از نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867108/مزایده-اجاره-بهره-برداری-جایگاه-سوم-عرضه-گاز-CNG'>مزایده اجاره بهره برداری جایگاه سوم عرضه گاز CNG  / آگهی مزایده, مزایده اجاره بهره برداری جایگاه سوم عرضه گاز CNG  نوبت اول مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867061/مناقصه-مدیریت-امور-انبارها-نوبت-دوم'>مناقصه مدیریت امور انبارها نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه مدیریت امور انبارها نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867132/مزایده-تمامت-ششدانگ-پلاک-ثبتی-سیصد-و-شصت-و-پنج-متر-و-هفده-دسیمتر'>مزایده تمامت ششدانگ پلاک ثبتی سیصد و شصت و پنج متر و هفده دسیمتر  / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ پلاک ثبتی سیصد و شصت و پنج متر و هفده دسیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867056/مزایده-فروش-انواع-الکتروموتور--انواع-گیربکس-حلزونی-پایه-دار-و-فلنج-دار'>مزایده فروش انواع الکتروموتور ، انواع گیربکس حلزونی پایه دار و فلنج دار  / مزایده , مزایده فروش انواع الکتروموتور ، انواع گیربکس حلزونی پایه دار و فلنج دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867083/مزایده-یک-قطعه-ملک-مساحت-930مترمربع'>مزایده یک قطعه ملک مساحت 930مترمربع   / مزایده,مزایده یک قطعه ملک مساحت 930مترمربع  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866844/مزایده-فروش-گاو-ذبح-شده-و-حذف-زنده'>مزایده فروش گاو ذبح شده و حذف زنده  / مزایده, مزایده فروش گاو ذبح شده و حذف زنده  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867055/مناقصه-تکمیل-ساختمان-دانشگاه'>مناقصه تکمیل ساختمان دانشگاه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل ساختمان دانشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867066/مزایده-واگذاری-تبلیغات-محیطی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری تبلیغات محیطی- نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری تبلیغات محیطی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867080/مزایده-فروش-4-دستگاه-آپارتمان-نوساز-نوبت-دوم'>مزایده فروش 4 دستگاه آپارتمان نوساز نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 4 دستگاه آپارتمان نوساز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867077/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین441-75متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین441.75متر نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین441.75متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867044/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی--جهت-واگذاری-خدمات-رفت-و-روب-شهری--فضای-سبز-نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی انسانی ، جهت واگذاری خدمات رفت و روب شهری ، فضای سبز- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین نیروی انسانی ، جهت واگذاری خدمات رفت و روب شهری ، فضای سبز- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867223/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-متعلق-به-شهرداری'>مزایده فروش تعدادی از املاک متعلق به شهرداری  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک متعلق به شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867074/مزایده-فروش-ششدانگ-عرصه-و-اعیانی-دو-قطعه-زمین-نوبت-دوم'>مزایده فروش ششدانگ عرصه و اعیانی دو قطعه زمین نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش ششدانگ عرصه و اعیانی دو قطعه زمین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866679/مناقصه-احداث-سالن-ورزشی--نوبت-دوم'>مناقصه احداث سالن ورزشی...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه احداث سالن ورزشی...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867027/مزایده-اجاره-دادن-محل-نصب-4-دستگاه-بیلبورد-تبلیغاتی-نوبت-دوم'>مزایده اجاره دادن محل نصب 4 دستگاه بیلبورد تبلیغاتی  نوبت دوم  / مزایده اجاره دادن محل نصب 4 دستگاه بیلبورد تبلیغاتی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866956/مزایده-5-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-172-30متر'>مزایده 5 دانگ مشاع از پلاک ثبتی 172.30متر / مزایده,مزایده 5 دانگ مشاع از پلاک ثبتی 172.30متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866951/مزایده-4-قطعه-زمین-نوبت-سوم'>مزایده 4 قطعه زمین نوبت سوم  / مزایده,مزایده 4 قطعه زمین نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866954/مزایده-ملک-مشتمل-بر-زمین-مساحت-482-50متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مشتمل بر زمین مساحت 482.50متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مشتمل بر زمین مساحت 482.50متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866977/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید-SE-111'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید SE 111  / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو پراید SE 111 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866949/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-سرقفلی-مغازه-12-93متر'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ سرقفلی مغازه 12.93متر  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ سرقفلی مغازه 12.93متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866687/مزایده-عمومی-نسبت-به-فروش-40-مورد-اقلام-راکد-مازاد-بر-نیاز-و--'>مزایده عمومی نسبت به فروش 40 مورد اقلام راکد مازاد بر نیاز و.... / مزایده عمومی نسبت به فروش 40 مورد اقلام راکد مازاد بر نیاز و</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867019/مزایده-کتبی-واگذاری-تاسیسات-رفاهی-و-تفریحی-گل-سرخ--96-03-17'>مزایده کتبی واگذاری تاسیسات رفاهی و تفریحی گل سرخ - 96.03.17 / مزایده کتبی واگذاری تاسیسات رفاهی و تفریحی گل سرخ - 96.03.17</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867023/مزایده-کتبی-واگذاری-تاسیسات-رفاهی-ساحل-پارک-شهید-انصاری-96-03-17'>مزایده کتبی واگذاری تاسیسات رفاهی ساحل پارک شهید انصاری- 96.03.17 / مزایده کتبی واگذاری تاسیسات رفاهی ساحل پارک شهید انصاری- 96.03.17</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867028/مزایده-437-قلم-لوازم-اداری-و-تجهيزات-فنی---نوبت-دوم'>مزایده 437 قلم لوازم اداری و تجهيزات فنی  ...نوبت دوم  / مزایده 437 قلم لوازم اداری و تجهيزات فنی  ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867029/مناقصه-عملیات-اجرای-روکش-آسفالت-خیابان-ورودی-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرای روکش آسفالت خیابان ورودی شهر - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات اجرای روکش آسفالت خیابان ورودی شهر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867033/مناقصه-عملیات-احداث-بلوار-سنگی-ورودی-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات احداث بلوار سنگی ورودی شهر- نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات احداث بلوار سنگی ورودی شهر- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867052/مناقصه-عملیات-نگهداری-فضای-سبز-سطح-شهرداری-منطقه-1--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز سطح شهرداری منطقه 1 - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز سطح شهرداری منطقه 1 - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867060/مزایده-فروش-سرقفلی-واحدهای-تجاری'>مزایده فروش سرقفلی واحدهای تجاری / مزایده,مزایده فروش سرقفلی واحدهای تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866830/مناقصه-عملیات-محوطه-سازی-پیرسرا---'>مناقصه عملیات محوطه سازی پیرسرا  ....  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات محوطه سازی پیرسرا  .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867043/مزایده-عمومی-اجاره-دفاتر-پایانه-مسافربری'>مزایده عمومی اجاره دفاتر پایانه مسافربری  / مزایده عمومی , مزایده عمومی اجاره دفاتر پایانه مسافربری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867168/مزایده-یک-قطعه-زمین-1498-و-دو-قطعه-زمین-محل-مغازه-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین 1498 و دو قطعه زمین محل مغازه نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین 1498 و دو قطعه زمین محل مغازه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867172/مزایده-پلاک-ثبتی-12843-فرعی-از-2788-اصلی-از-1906-فرعی'>مزایده پلاک ثبتی 12843 فرعی از 2788 اصلی از 1906 فرعی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 12843 فرعی از 2788 اصلی از 1906 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867003/مزایده-اجاره-دکه-ها-و-دیگر-مکانها'>مزایده اجاره دکه ها و دیگر مکانها  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره دکه ها و دیگر مکانها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866984/مزایده-اجاره-زمین-جهت-نصب-دکلهای-مخابراتی'>مزایده اجاره زمین جهت نصب دکلهای مخابراتی / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره زمین جهت نصب دکلهای مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866658/مناقصه-خرید--تهیه-و-تحویل-2-دستگاه-چیلر-هوا-خنک'>مناقصه  خرید ، تهیه و تحویل 2 دستگاه چیلر هوا خنک / آگهی مناقصه ,مناقصه  خرید ، تهیه و تحویل 2 دستگاه چیلر هوا خنک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866950/مزایده-فروش-یک-دستگاه-موتورسیکلت'>مزایده فروش یک دستگاه موتورسیکلت  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه موتورسیکلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866955/مزایده-فروش-یک-خودرو-سواری-پراید'>مزایده فروش یک خودرو سواری پراید  / آگهی مزایده , مزایده فروش یک خودرو سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866960/مزایده-واگذاری-سلف-سرویس'>مزایده واگذاری سلف سرویس  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری سلف سرویس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866966/مناقصه-اجرای-آسفالت-محوطه'>مناقصه اجرای آسفالت محوطه  / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای آسفالت محوطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867041/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-دو-کرمان-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش دو کرمان نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش دو کرمان نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866987/فراخوان-مناقصه-مطالعات-و-ساماندهی-سکونتگاههای-غیر-رسمی--'>فراخوان مناقصه مطالعات و ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی...  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه مطالعات و ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867038/مزایده-سه-دانگ-ملک-مسکونی-مشاع-عرصه-660-متر-نوبت-اول'>مزایده سه دانگ ملک مسکونی مشاع عرصه 660 متر نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ ملک مسکونی مشاع عرصه 660 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866752/مزایده-واگذاری-مجوز-تکمیل-و-بهره-برداری-از-فضای-ناآماده-شرقی-و-غربی-ایستگاه-سرسبز'>مزایده واگذاری مجوز تکمیل و بهره برداری از فضای ناآماده شرقی و غربی ایستگاه سرسبز  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری مجوز تکمیل و بهره برداری از فضای ناآماده شرقی و غربی ایستگاه سرسبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867069/مزایده-اجاره-3-باب-مغازه'>مزایده اجاره  3 باب مغازه  / مزایده , مزایده اجاره  3 باب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866965/مناقصه-عمومی-واگذاری-فعالیتهای-عملیات-و-اتفاقات-شهری-برق-شهرستانهای--'>مناقصه عمومی واگذاری فعالیتهای عملیات و اتفاقات شهری برق شهرستانهای... / مناقصه , مناقصه عمومی واگذاری فعالیتهای عملیات و تفاقات شهری برق شهرستانهای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867058/مزایده-بهره-برداری-از-بخش-فیزیوتراپی'>مزایده بهره برداری از بخش فیزیوتراپی  / مزایده بهره برداری از بخش فیزیوتراپی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867049/مناقصه-عملیات-اجرای-عبور-از-تقاطع-های-منطقه-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرای عبور از تقاطع های منطقه- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه عملیات اجرای عبور از تقاطع های منطقه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867032/مناقصات-انجام-خدمات-فنی--اداری-و-تنظیفات-نوبت-دوم'>مناقصات  انجام خدمات فنی ، اداری و تنظیفات نوبت دوم / آگهی مناقصات عمومی , مناقصات  انجام خدمات فنی ، اداری و تنظیفات نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867045/مزایده-فروش-تابلو-فرش'>مزایده فروش تابلو فرش / مزایده , مزایده فروش تابلو فرش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866670/مزایده-دو-دستگاه-اتوبوس-بنز-355-مدل-81'>مزایده دو دستگاه اتوبوس بنز 355 مدل 81 / آگهی مزایده دو دستگاه اتوبوس بنز 355 مدل 81</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867067/مزایده-ملک-به-پلاک-ثبتی695-و-694-نوبت-اول'>مزایده ملک به پلاک ثبتی695 و 694 نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی695 و 694 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867072/مزایده-ملک-به-پلاک-ثبتی-2406-1-بخش-دو-اراک-نوبت-اول'>مزایده ملک به پلاک ثبتی 2406.1 بخش دو اراک نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی 2406.1 بخش دو اراک نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867047/مناقصه-عمومی-واگذاری-فعالیتهای-عملیات-و-اتفاقات-شهری-برق-شهرستانهای--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی واگذاری فعالیتهای عملیات و اتفاقات شهری برق شهرستانهای... نوبت دوم / مناقصه , مناقصه عمومی واگذاری فعالیتهای عملیات و تفاقات شهری برق شهرستانهای... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867035/مزایده-مقداری-البسه-(پوشاک-زنانه)'>مزایده مقداری البسه (پوشاک زنانه)  / مزایده , مزایده مقداری البسه (پوشاک زنانه)  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867071/مزایده-فروش-ضایعات-آلومینیوم---'>مزایده فروش ضایعات آلومینیوم..... / مزایده, مزایده فروش ضایعات آلومینیوم....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866943/مناقصه-احداث-فرهنگسرای-پارک-بانوان--نوبت-دوم'>مناقصه احداث فرهنگسرای پارک بانوان....نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه احداث فرهنگسرای پارک بانوان....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866948/مزایده-واگذاری-کلینیک-دندانپزشکی'>مزایده واگذاری کلینیک دندانپزشکی  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری کلینیک دندانپزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866961/مناقصه-واگذاری-امور-خدماتی-و-پشتیبانی-در-اجرای-طرح-های-تحقیقاتی-و-آموزشی-شامل-امور-نظافت-و--'>مناقصه واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی در اجرای طرح های تحقیقاتی و آموزشی شامل امور نظافت و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی در اجرای طرح های تحقیقاتی و آموزشی شامل امور نظافت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866967/مناقصه-پله-برقی--نوبت-دوم'>مناقصه پله برقی -  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پله برقی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866971/مناقصه-خرید-تجهیزات-ups-نوبت-دوم'>مناقصه خرید تجهیزات ups- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید تجهیزات ups- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866959/مزایده-سه-دستگاه-الکتروپمپ-گاز-آمونیاک--یک-دستگاه-تابلوی-برق--'>مزایده  سه دستگاه الکتروپمپ گاز آمونیاک ، یک دستگاه تابلوی برق... / مزایده,مزایده  سه دستگاه الکتروپمپ گاز آمونیاک ، یک دستگاه تابلوی برق....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866650/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-به-مساحت-249-36متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل به مساحت 249.36متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل به مساحت 249.36متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866944/مزایده-ششدانگ-یکباب-عمارت-مساحت-196-متر'>مزایده ششدانگ یکباب عمارت مساحت 196 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب عمارت مساحت 196 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866963/مزایده-کامیون-کشنده-هوو'>مزایده  کامیون کشنده هوو / مزایده,مزایده  کامیون کشنده هوو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867050/مزایده-یک-دستگاه-لاستیک-درار-و-بالانس'>مزایده یک دستگاه لاستیک درار و بالانس / مزایده یک دستگاه لاستیک درار و بالانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867059/مزایده-یک-دستگاه-کوره-گازسوز'>مزایده یک دستگاه کوره گازسوز  / مزایده یک دستگاه کوره گازسوز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867261/مزایده-29-سهم-مشاع-از-236-سهم-عمارت-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده 29 سهم مشاع از 236 سهم عمارت مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده 29 سهم مشاع از 236 سهم عمارت مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867011/مزایده-فروش-35-درصد-سهام-شرکت-حمل-و-نقل'>مزایده فروش 35 درصد سهام شرکت حمل و نقل  / مزایده , مزایده فروش 35 درصد سهام شرکت حمل و نقل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867195/مزایده-مغازه-به-مساحت-چهارده-متر-نوبت-دوم'>مزایده مغازه به مساحت چهارده متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده مغازه به مساحت چهارده متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866652/مزایده-ششدانگ-یکباب-اپارتمان-بخش-ده-مشهد'>مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان بخش ده مشهد / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان بخش ده مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867039/مزایده-یک-دستگاه-آمبولانس-نیسان'>مزایده یک دستگاه آمبولانس نیسان / آگهی مزایده عمومی,مزایده  یک دستگاه آمبولانس نیسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867017/مناقصه-خدمات-گازبانی-در-سطح-روستاهای-جنوبی-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات گازبانی در سطح روستاهای جنوبی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات گازبانی در سطح روستاهای جنوبی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867015/مناقصه-قرارداد-تامین-لوازم-و-دستمزد-جهت-انجام-کلیه-خدمات---نوبت-دوم'>مناقصه قرارداد تامین لوازم و دستمزد جهت انجام کلیه خدمات ...  نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه قرارداد تامین لوازم و دستمزد جهت انجام کلیه خدمات ...  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867006/مناقصه-25000-متر-شبکه-پلی-اتیلن-تا-قطر-160-میلی-متر-و-با-فشار-PS160-و--نوبت-دوم'>مناقصه 25000 متر شبکه پلی اتیلن تا قطر 160 میلی متر و با فشار PS160  و... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه 25000 متر شبکه پلی اتیلن تا قطر 160 میلی متر و با فشار PS160  و... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867021/مناقصه-احداث-فاز-اول-ساختمان-آزمایشگاه-دکتر-البرزی'>مناقصه احداث فاز اول ساختمان آزمایشگاه دکتر البرزی / آگهی مناقصه , مناقصه احداث فاز اول ساختمان آزمایشگاه دکتر البرزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867009/مناقصه-خریداری-20000-تن-سنگ-گچ-دانه-بندی-نوبت-دوم'>مناقصه خریداری 20000 تن سنگ گچ دانه بندی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خریداری 20000 تن سنگ گچ دانه بندی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867267/مزایده-فروش-زمین-زراعی-پلاک-ثبتی-2-فرعی-از-97-اصلی'>مزایده فروش زمین زراعی پلاک ثبتی 2 فرعی از 97 اصلی  / مزایده,مزایده فروش زمین زراعی پلاک ثبتی 2 فرعی از 97 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867007/مزایده-واگذاری-شماره-های-رند-تلفن-ثابت'>مزایده واگذاری شماره های رند تلفن ثابت  / مزایده ، مزایده واگذاری شماره های رند تلفن ثابت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866659/مزایده-یکباب-مغازه-و-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-ملک-و-خودرو'>مزایده یکباب مغازه و سه دانگ مشاع از ششدانگ ملک و خودرو / مزایده,مزایده یکباب مغازه و سه دانگ مشاع از ششدانگ ملک و خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867018/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پارس-مدل-1391'>مزایده یک دستگاه خودرو پارس مدل 1391 / آگهی مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو پارس مدل 1391</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867036/مزایده-فروش-خودپردازهای-مازاد'>مزایده فروش خودپردازهای مازاد / آگهی مزایده , مزایده فروش خودپردازهای مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867161/مزایده-سه-دانگ-ملک-تجاری-مشاعی-681-20متر'>مزایده سه دانگ ملک تجاری مشاعی 681.20متر / مزایده,مزایده سه دانگ ملک تجاری مشاعی 681.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867063/مزایده-فروش-املاک-استان-فارس'>مزایده فروش املاک استان فارس  / مزایده,مزایده فروش املاک استان فارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867004/فراخوان-مناقصه-حفر-یک-حلقه-چاه-آبرفتی-تجدید'>فراخوان مناقصه حفر یک حلقه چاه آبرفتی تجدید / آگهی تجدید فراخوان ، فراخوان مناقصه حفر یک حلقه چاه آبرفتی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867014/فراخوان-مناقصه-حفر-یک-حلقه-چاه-آهکی-مجموعه-پنجشیر-تجدید'>فراخوان مناقصه حفر یک حلقه چاه آهکی مجموعه پنجشیر تجدید / آگهی تجدید فراخوان , فراخوان مناقصه حفر یک حلقه چاه آهکی مجموعه پنجشیر تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867048/مناقصه-خدمات-شهری-و-فضای-سبز'>مناقصه خدمات شهری و فضای سبز  / آگهی مناقصه , مناقصه خدمات شهری و فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867008/مناقصه-عمومی-قیرپاشی-و-آسفالت'>مناقصه عمومی قیرپاشی و آسفالت / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عمومی قیرپاشی و آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867030/مناقصه-فنس-کشی-اطراف-گود-زباله---تجدید'>مناقصه فنس کشی اطراف گود زباله ... تجدید  / تجدید آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه فنس کشی اطراف گود زباله ... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866656/مزایده-943-1-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-اعیان-ملک'>مزایده 943.1 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ اعیان ملک / مزایده,مزایده 943.1 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ اعیان ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867040/مزایده-یک-دستگاه-اسکریپر-فیات-آلیس-مدل-61--'>مزایده یک دستگاه اسکریپر فیات آلیس مدل 61 ... / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه اسکریپر فیات آلیس مدل 61 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867022/مناقصه-واگذاری-امور-خدماتی-نظافتی-و-سرویس-دهی-خدمات-پذیرایی'>مناقصه واگذاری امور خدماتی نظافتی و سرویس دهی خدمات پذیرایی  / مناقصه,مناقصه واگذاری امور خدماتی نظافتی و سرویس دهی خدمات پذیرایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867057/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-بوستان-فروزان'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز بوستان فروزان / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز بوستان فروزان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867002/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-محدوده-C'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده C / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده C</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867042/مزایده-یکباب-واحد-مسکونی-مساحت-عرصه-376-8متر'>مزایده یکباب واحد مسکونی مساحت عرصه 376.8متر / مزایده,مزایده یکباب واحد مسکونی مساحت عرصه 376.8متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867046/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-سرقفلی-پلاک-ثبتی-بخش-چهار'>مزایده سه دانگ از ششدانگ سرقفلی پلاک ثبتی بخش چهار / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ سرقفلی پلاک ثبتی بخش چهار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867051/مزایده-میزان-0-106-دانگ-از-یک-دانگ-ونیم-برابر-106-757-سهم-از-1500-سهم-یک-دانگ-و-نیم-سرقفلی-غرفه'>مزایده میزان 0.106 دانگ از یک دانگ ونیم برابر 106.757 سهم از 1500 سهم یک دانگ و نیم سرقفلی غرفه / مزایده,مزایده میزان 0.106 دانگ از یک دانگ ونیم برابر 106.757 سهم از 1500 سهم یک دانگ و نیم سرقفلی غرفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867053/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-پلاک-3887-1-بخش-ده-فارس-نوبت-دوم'>مزایده سند مالکیت ششدانگ پلاک 3887.1 بخش ده فارس نوبت دوم / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ پلاک 3887.1 بخش ده فارس نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867037/فراخوان-انجام-عملیات-کالیبراسیون-کنتورهای-هوشمند-آب-و-برق--'>فراخوان  انجام عملیات کالیبراسیون کنتورهای هوشمند آب و برق ... / فراخوان  انجام عملیات کالیبراسیون کنتورهای هوشمند آب و برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866991/مناقصه-اجرای-34603-متر-شبکه-فلزی-و-پلی-اتیلن--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای 34603 متر شبکه فلزی و پلی اتیلن - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای 34603 متر شبکه فلزی و پلی اتیلن ...-نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866648/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-مساحت-465مترمربع-تجدید'>مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 465مترمربع تجدید  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 465مترمربع تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867054/مزایده-پلاک-1408-2-نوبت-اول'>مزایده پلاک 1408.2 نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک 1408.2 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867155/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-به-مساحت-89-5متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 89.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 89.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867082/تجدید-مناقصه-خرید-و-حمل-و-نصب-هندریل-و--'>تجدید مناقصه خرید و حمل و نصب هندریل و ...  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه خرید و حمل و نصب هندریل و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867190/مزایده-ششدانگ-اعیان-آپارتمان-مساحت-78-76متر'>مزایده ششدانگ اعیان آپارتمان مساحت 78.76متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان آپارتمان مساحت 78.76متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866643/مزایده-سرقفلی-یکباب-مغازه-مساحت-هجده-متر'>مزایده سرقفلی یکباب مغازه مساحت هجده متر  / مزایده,مزایده سرقفلی یکباب مغازه مساحت هجده متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867183/مزایده-ششدانگ-اعیان-آپارتمان-مساحت-78-91متر'>مزایده ششدانگ اعیان آپارتمان مساحت 78.91متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان آپارتمان مساحت 78.91متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867092/مناقصه-احداث-آموزشگاه-و--'>مناقصه احداث آموزشگاه و ... / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث آموزشگاه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867064/مزایده-واگذاری-مجموعه-آبی'>مزایده واگذاری مجموعه آبی / آگهی مزایده , مزایده واگذاری مجموعه آبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867073/فراخوان-سرویس-دهی-دانش-آموزان-مدارس'>فراخوان سرویس دهی دانش آموزان مدارس / فراخوان دعوت به همکاری، فراخوان سرویس دهی دانش آموزان مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867126/تجدید-مزایده-فروش-لودر-ZL30'>تجدید مزایده فروش لودر ZL30  / آگهی مزایده , مزایده فروش لودر ZL30 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867113/مناقصه-اجرای-پروژه-زیرسازی-آسفالت-و-جدولکاری'>مناقصه اجرای پروژه زیرسازی آسفالت و جدولکاری / آگهی مناقصه، مناقصه اجرای پروژه زیرسازی آسفالت و جدولکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867075/مزایده-دو-باب-مغازه-تجاری'>مزایده دو باب مغازه تجاری / آگهی مزایده غیرحضوری (کتبی) , مزایده دو باب مغازه تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867094/مناقصه-بهره-برداری-از-تاسیسات-ایستگاههای-پمپاژ-شبکه-و-خطوط-انتقال--'>مناقصه بهره برداری از تاسیسات ایستگاههای پمپاژ شبکه و خطوط انتقال... / آگهی مناقصه، مناقصه بهره برداری از تاسیسات ایستگاههای پمپاژ شبکه و خطوط انتقال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867124/اصلاحیه-فراخوان-مشارکت-سرمایه-گذاری-ساخت-پروژه-مجتمع-تجاری-بیله-سوار'>اصلاحیه فراخوان مشارکت سرمایه گذاری ساخت پروژه مجتمع تجاری بیله سوار  / اصلاحیه فراخوان , فراخوان مشارکت سرمایه گذاری ساخت پروژه مجتمع تجاری بیله سوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866653/مناقصه-اجرای-خط-انتقال-و-تجهیز-چاه-های-آهکی-شماره-یک-و-دو-گرز-شیروان-نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای خط انتقال و تجهیز چاه های آهکی شماره یک و دو گرز شیروان  نوبت دوم  / مناقصه  اجرای خط انتقال و تجهیز چاه های آهکی شماره یک و دو گرز شیروان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867131/اصلاحیه-مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-عرضه-گاز-طبیعی-CNG'>اصلاحیه مزایده بهره برداری از جایگاه عرضه گاز طبیعی CNG / اصلاحیه مزایده، مزایده بهره برداری از جایگاه عرضه گاز طبیعی CNG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867086/مزایده-ششدانگ-پلاک-13008-2-و-12774-259-886-و-12130-433'>مزایده ششدانگ پلاک 13008.2 و 12774.259.886 و 12130.433  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 13008.2 و 12774.259.886 و 12130.433 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867076/مناقصه-خرید-و-توزیع-غذای-روزانه-کارکنان'>مناقصه خرید و توزیع غذای روزانه کارکنان  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید و توزیع غذای روزانه کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867089/مناقصه-عمومی-واگذاری-حفاظت-فیزیکی-به-صورت-حجمی'>مناقصه عمومی واگذاری حفاظت فیزیکی به صورت حجمی  / مناقصه عمومی واگذاری حفاظت فیزیکی به صورت حجمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867211/مزایده-فروش-7-قطعه-زمین-کاربری-تجاری'>مزایده فروش 7 قطعه زمین کاربری تجاری  / مزایده,مزایده فروش 7 قطعه زمین کاربری تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867102/مزایده-اجاره-بهره-برداری-جایگاه-دوم-عرضه-گاز-CNG'>مزایده اجاره بهره برداری جایگاه دوم عرضه گاز CNG  / آگهی مزایده, مزایده اجاره بهره برداری جایگاه دوم عرضه گاز CNG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867109/مزایده-اراضی-کشاورزی'>مزایده اراضی کشاورزی / مزایده,مزایده اراضی کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866755/مزایده-واگذاری-مجوز-تکمیل-و-بهره-برداری-از-فضای-ناآماده-پایانه-شهید-کلاهدوز'>مزایده  واگذاری مجوز تکمیل و بهره برداری از فضای ناآماده پایانه شهید کلاهدوز  / آگهی مزایده, مزایده  واگذاری مجوز تکمیل و بهره برداری از فضای ناآماده پایانه شهید کلاهدوز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866710/مناقصه-اجرای-کامل-عملیات-ساختمانی-و-محوطه-سازی-96-03-21'>مناقصه اجرای کامل عملیات ساختمانی و محوطه سازی 96.03.21 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای کامل عملیات ساختمانی و محوطه سازی 96.03.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867078/مزایده-فروش-میوه-فصل-(گلابی)-باغات'>مزایده فروش میوه فصل (گلابی) باغات / آگهی مزایده, مزایده فروش میوه فصل (گلابی) باغات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867112/مزایده-تمامت-ششدانگ-پلاک-ثبتی-3636-فرعی'>مزایده تمامت ششدانگ پلاک ثبتی 3636 فرعی / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ پلاک ثبتی 3636 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867116/مزایده-تمامت-ششدانگ-پلاک-ثبتی-7116-فرعی'>مزایده تمامت ششدانگ پلاک ثبتی 7116 فرعی / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ پلاک ثبتی 7116 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867121/مزایده-ملک-مشاع-به-پلاک-ثبتی-4922-27-و-4922-26'>مزایده ملک مشاع به پلاک ثبتی 4922.27 و 4922.26  / مزایده,مزایده ملک مشاع به پلاک ثبتی 4922.27 و 4922.26 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867127/مزایده-فروش-ساختمان-دهیاری-سابق-عرصه-1015متر'>مزایده فروش ساختمان دهیاری سابق عرصه 1015متر / مزایده,مزایده فروش ساختمان دهیاری سابق عرصه 1015متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867130/مزایده-فروش-یک-واحد-تجاری-همکف-19-متر'>مزایده فروش یک واحد تجاری همکف 19 متر / مزایده,مزایده فروش یک واحد تجاری همکف 19 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866722/مناقصه-جهت-احداث-مراکز-جامع-سلامت-روستاها---96-3-21'>مناقصه جهت احداث مراکز جامع سلامت روستاها ... 96.3.21 / مناقصه , مناقصه جهت احداث مراکز جامع سلامت روستاهای ... 96.3.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867085/مزایده-اجاره-بهره-برداری-جایگاه-اول-عرضه-گاز-CNG'>مزایده اجاره بهره برداری جایگاه اول عرضه گاز CNG / آگهی مزایده, مزایده اجاره بهره برداری جایگاه اول عرضه گاز CNG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867096/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-172-متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 172 متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 172 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867104/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-113-و-67-مترمربع'>مزایده منزل مسکونی عرصه 113 و 67 مترمربع  / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 113 و 67 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867100/مزایده-واگذاری-تعدادی-زمین-تجاری'>مزایده واگذاری تعدادی زمین تجاری / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی زمین تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867084/مزایده-یک-دستگاه-وانت-پیکان-مدل-93'>مزایده یک دستگاه وانت پیکان مدل 93  / مزایده,مزایده یک دستگاه وانت پیکان مدل 93 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867079/مناقصه-لکه-گیری-هندسی-و-روکش-آسفالت-گرم-و---نوبت-دوم'>مناقصه لکه گیری هندسی و روکش آسفالت گرم و ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه لکه گیری هندسی و روکش آسفالت گرم و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867129/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-نردبان-بالابر-هیدرولیکی-آتش-نشانی-با-ارتفاع-56-متر'>مناقصه خرید یک دستگاه نردبان بالابر هیدرولیکی آتش نشانی با ارتفاع 56 متر  / مناقصه , مناقصه خرید یک دستگاه نردبان بالابر هیدرولیکی آتش نشانی با ارتفاع 56 متر  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867137/فراخوان-تهیه-مصالح-و-اجرای-عملیات-حدود-9-کیلو-متر-شبکه-گذاری-فلزی-و-پلی-اتیلن-گاز'>فراخوان تهیه مصالح و اجرای عملیات حدود 9 کیلو متر شبکه گذاری فلزی و پلی اتیلن گاز  / فراخوان تهیه مصالح و اجرای عملیات حدود 9 کیلو متر شبکه گذاری فلزی و پلی اتیلن گاز  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867093/مزایده-اجاره-بهره-برداری-قسمتی-از-ملک'>مزایده اجاره بهره برداری قسمتی از ملک  / آگهی مزایده, مزایده اجاره بهره برداری قسمتی از ملک  مرحله اول - نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867103/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-اجرای-جدول-گذاری-و-پیاده-روسازی-سطح-شهر'>مناقصه انتخاب پیمانکار اجرای جدول گذاری و پیاده روسازی سطح شهر / آگهی مناقصه , مناقصه انتخاب پیمانکار اجرای جدول گذاری و پیاده روسازی سطح شهر مرحله اول نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867081/مناقصه-خدمات-نظافت-و-پذیرایی-ساختمان-مناطق-و-بعضی-معاونت-های---96-3-21'>مناقصه خدمات نظافت و پذیرایی ساختمان مناطق و بعضی معاونت های ... 96.3.21 / مناقصه , مناقصه خدمات نظافت و پذیرایی ساختمان مناطق و بعضی معاونت های ... 96.03.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867087/مزایده-اجاره-بهره-برداری-موقت-از-سالن-اسکواش-امین'>مزایده  اجاره بهره برداری موقت از سالن اسکواش امین  / مزایده , مزایده اجاره بهره برداری موقت از سالن اسکواش امین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867120/آگهی-حراج-حضوری-فروش-انواع-کالاهای-مستعمل-و-لوازم-خودرو-(مستعمل)'>آگهی حراج حضوری فروش انواع کالاهای مستعمل و لوازم خودرو (مستعمل) / آگهی حراج حضوری،آگهی حراج حضوری فروش انواع کالاهای مستعمل و لوازم خودرو (مستعمل)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867088/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-480-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 480 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 480 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867151/مزایده-فروش-14-قطعه-زمین-سه-واحد-آپارتمان-و-نه-واحد-تجاری'>مزایده فروش 14 قطعه زمین.سه واحد آپارتمان و نه واحد تجاری  / مزایده,مزایده فروش 14 قطعه زمین.سه واحد آپارتمان و نه واحد تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867070/مزایده-اجاره-یک-قطعه-زمین-را-جهت-عرضه-گل-و-گیاه-و-نهال-فروشی'>مزایده اجاره یک قطعه زمین را جهت عرضه گل و گیاه و نهال فروشی  / مزایده , مزایده اجاره یک قطعه زمین را جهت عرضه گل و گیاه و نهال فروشی  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867144/مزایده-اجاره-مغازه-شماره-23'>مزایده اجاره مغازه شماره 23 / آگهی مزایده,مزایده اجاره مغازه شماره 23</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867133/مزایده-زمین-جهت-استقرار-و-نصب-4-عدد-کیوسک'>مزایده زمین جهت استقرار و نصب 4 عدد کیوسک / آگهی مزایده,مزایده زمین جهت استقرار و نصب 4 عدد کیوسک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867111/مزایده-پروفیل-UPVC'>مزایده پروفیل UPVC / مزایده,مزایده پروفیل UPVC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867098/مزایده-اماکن-ورزشی-نوبت-دوم'>مزایده اماکن ورزشی نوبت دوم / آگهی مزایده,مزایده  اماکن ورزشی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867214/مزایده-واگذاری-املاک-کاربری-مسکونی-صنعتی'>مزایده واگذاری املاک کاربری مسکونی صنعتی  / مزایده,مزایده واگذاری املاک کاربری مسکونی صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867150/مناقصه-واگذاری-جمع-آوری-زباله-از-سطح-شهر---'>مناقصه واگذاری جمع آوری زباله از سطح شهر..... / آگهی مناقصه ,  مناقصه واگذاری جمع آوری زباله از سطح شهر....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867207/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-پنج-تبریز'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش پنج تبریز / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش پنج تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867123/مناقصه-اجرای-عملیات-اصلاح-کفسازی-محوطه-جنوبی'>مناقصه اجرای عملیات اصلاح کفسازی محوطه جنوبی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات اصلاح کفسازی محوطه جنوبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867125/مزایده-اجاره-پارکینگ-طبقاتی-الغدیر--مرحله-اول-نوبت-دوم'>مزایده اجاره پارکینگ طبقاتی الغدیر - مرحله اول نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده اجاره پارکینگ طبقاتی الغدیر - مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867142/مزایده-واگذاری-اجاره-باشگاه-ورزشی'>مزایده واگذاری اجاره باشگاه ورزشی  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری اجاره باشگاه ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867163/مناقصه-خرید-31-دستگاه-UPS-و-تجهیزات-جانبی'>مناقصه خرید 31 دستگاه UPS  و تجهیزات جانبی  / مناقصه , مناقصه خرید 31 دستگاه UPS  و تجهیزات جانبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866668/مناقصه-خرید-1000-تن-گوشت-منجمد-گوساله'>مناقصه خرید 1000 تن گوشت منجمد گوساله / آگهی مناقصه بین المللی, مناقصه خرید 1000 تن گوشت منجمد گوساله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867176/مزایده-دو-سهم-از-هفت-سهم-مشاع-از-997-سهم-پلاک-ثبتی'>مزایده دو سهم از هفت سهم مشاع از 997 سهم پلاک ثبتی / مزایده,مزایده دو سهم از هفت سهم مشاع از 997 سهم پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867166/مناقصه-خدمات-عمومی-محدوده-پارک-کوهستان--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات عمومی محدوده پارک کوهستان - نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه محدوده پارک کوهستان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867128/مناقصه-تنظیف-و-جمع-آوری-پسماند--لایروبی-کانال-و--'>مناقصه تنظیف و جمع آوری پسماند ، لایروبی کانال و ... / آگهی مناقصه، مناقصه تنظیف و جمع آوری پسماند ، لایروبی کانال و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867114/مزایده-فروش-یک-عدد-کف-تریلر'>مزایده فروش یک عدد کف تریلر / آگهی مزایده , مزایده فروش یک عدد کف تریلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867110/مزایده-کاشی-متالیک-نوبت-دوم'>مزایده کاشی متالیک  نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده کاشی متالیک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867185/مناقصه-بهسازی-و-روکش-آسفالت-راه'>مناقصه بهسازی و روکش آسفالت راه  / آگهی دعوت به مناقصه عمومی, مناقصه بهسازی و روکش آسفالت راه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867227/مناقصه-تعمیرات-اساسی-جزئی-و-نگهداری-و-بازسازی-نرده-پل-های-بزرگ-راه-های-حوزه-استحفاظی--تمدید'>مناقصه تعمیرات اساسی جزئی و نگهداری و بازسازی نرده پل های بزرگ راه های حوزه استحفاظی ...تمدید / آگهی اعلام تفکیک و تمدید مناقصه های عمومی, مناقصه تعمیرات اساسی جزئی و نگهداری و بازسازی نرده پل های بزرگ راه های حوزه استحفاظی ...تمدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867119/مناقصه-اجرای-عملیات-آسفالت-اساسی-و--'>مناقصه اجرای عملیات آسفالت اساسی و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات آسفالت اساسی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866673/مناقصه-خرید-80000-متر-یک-تن-ذرت-و-65000-متر-یک-تن-جو-دامی'>مناقصه  خرید 80000 متر یک تن ذرت و 65000 متر یک تن جو دامی / آگهی مناقصه بین المللی, مناقصه  خرید 80000 متر یک تن ذرت و 65000 متر یک تن جو دامی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867535/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-یکباب-خانه-مساحت-121-12متر'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه مساحت 121.12متر / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه مساحت 121.12متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867149/مناقصه-خدمات-عمومی-محدوده-شهرکهای-صنعتی-فاز-1-و-2-و-3--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات عمومی محدوده شهرکهای صنعتی فاز 1 و 2 و 3 - نوبت دوم  / مناقصه ,خدمات عمومی مناقصه محدوده شهرکهای صنعتی فاز 1 و 2 و 3 - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867244/مزایده-فروش-املاک-بانک-مهر-شماره-شش'>مزایده فروش املاک بانک مهر شماره شش  / مزایده,مزایده فروش املاک بانک مهر شماره شش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867240/مزایده-ملک-دارای-اسکلت-بتنی-دو-خوابه-نوبت-اول'>مزایده ملک دارای اسکلت بتنی دو خوابه نوبت اول / مزایده,مزایده ملک دارای اسکلت بتنی دو خوابه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867099/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-ال-90-مدل-1390'>مزایده یک دستگاه خودرو ال 90 مدل 1390 / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو ال 90 مدل 1390</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867258/مزایده-اپارتمان-به-مساحت-98-87مترمربع'>مزایده اپارتمان به مساحت 98.87مترمربع  / مزایده,مزایده اپارتمان به مساحت 98.87مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867523/مزایده-پلاک-ثبتی-14080-فرعی-از-یک-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 14080 فرعی از یک اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 14080 فرعی از یک اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867239/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-به-مساحت-91-50متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 91.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 91.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867235/مزایده-یک-دستگاه-خط-تلفن-همراه'>مزایده یک دستگاه خط تلفن همراه / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867319/مزایده-اپارتمان-مسکونی-به-مساحت-135-26متر'>مزایده اپارتمان مسکونی به مساحت 135.26متر  / مزایده,مزایده اپارتمان مسکونی به مساحت 135.26متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867169/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-شورلت-کاپریس--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری شورلت کاپریس - نوبت دوم  / مزایده, مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری شورلت کاپریس - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867315/مزایده-پلاک-ثبتی-به-شماره-75561-فرعی-از-6933-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی به شماره 75561 فرعی از 6933 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به شماره 75561 فرعی از 6933 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867274/مزایده-یک-واحد-آپارتمان-مسکونی-نوبت-اول'>مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی نوبت اول / مزایده,مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867252/مزایده-ششدانگ-زمین-به-مساحت-153-50متر'>مزایده ششدانگ زمین به مساحت 153.50متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 153.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867157/مزایده-تعداد-60-کارتن-شیرنگ-ترافیکی-مارک-اوری'>مزایده تعداد 60 کارتن شیرنگ ترافیکی مارک اوری  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده تعداد 60 کارتن شیرنگ ترافیکی مارک اوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867152/مزایده-انواع-دست-بلوز-و-شلوار-پسرانه'>مزایده انواع  دست بلوز و شلوار پسرانه  / مزایده انواع  دست بلوز و شلوار پسرانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866660/مناقصه-اجاره-1500-دستگاه-کیوسک-بانکی--نوبت-دوم'>مناقصه اجاره 1500 دستگاه کیوسک بانکی - نوبت دوم  / مناقصه اجاره 1500 دستگاه کیوسک بانکی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867147/مناقصه-عملیات-احداث-مجتمع-فرهنگی-و-هنری'>مناقصه عملیات احداث مجتمع فرهنگی و هنری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات احداث مجتمع فرهنگی و هنری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867140/مناقصه-عملیات-احداث-مجتمع-فرهنگی-و-هنری-سنقر'>مناقصه عملیات احداث مجتمع فرهنگی و هنری سنقر  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات احداث مجتمع فرهنگی و هنری سنقر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867158/مناقصه-عملیات-احداث-پروژه-نگارخانه-و-سالن-همایش-کرمانشاه'>مناقصه عملیات احداث پروژه نگارخانه و سالن همایش کرمانشاه  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات احداث پروژه نگارخانه و سالن همایش کرمانشاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867191/فراخوان-شناسایی-تامین-مصالح-و-تکمیل-عملیات-باقیمانده-ساختمانی---'>فراخوان شناسایی تامین مصالح و تکمیل عملیات باقیمانده ساختمانی .... / آگهی مناقصه عمومی, فراخوان شناسایی تامین مصالح و تکمیل عملیات باقیمانده ساختمانی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867237/مناقصه-انجام-عملیات-فضای-سبز-و-خدمات-شهری-شهر-میان-راهیان'>مناقصه انجام عملیات فضای سبز و خدمات شهری شهر میان راهیان  / مناقصه انجام عملیات فضای سبز و خدمات شهری شهر میان راهیان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867164/مناقصه-آسفالت-حدود-10000-متر-مربع'>مناقصه آسفالت حدود 10000 متر مربع  / آگهی فراخوان مناقصه , مناقصه آسفالت حدود 10000 متر مربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867145/مناقصه-امور-حفاظتی-و-نگهبانی-نوبت-دوم'>مناقصه امور حفاظتی و نگهبانی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه امور حفاظتی و نگهبانی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867184/مزایده-اماکن-ورزشی-قابل-بهره-برداری'>مزایده اماکن ورزشی قابل بهره برداری / آگهی مزایده عمومی , مزایده اماکن ورزشی قابل بهره برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867118/فراخوان-مزایده-مرکز-تکثیر-میگو-و-پرورش-ماهیان-گرمابی---نوبت-دوم'>فراخوان مزایده مرکز تکثیر میگو و پرورش ماهیان گرمابی  ... نوبت دوم  / فراخوان مزایده , فراخوان مزایده مرکز تکثیر میگو و پرورش ماهیان گرمابی  ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866654/فراخوان-مناقصه-تامین-خدمات-عمومی-حراست--تجدید'>فراخوان مناقصه تامین خدمات عمومی حراست - تجدید / فراخوان تجدید مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تامین خدمات عمومی حراست - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867312/مزایده-75-درصد-سه-چهارم-دانگ-از-ششدانگ-ساختمان-4-طبقه'>مزایده 75 درصد سه چهارم دانگ از ششدانگ ساختمان 4 طبقه / مزایده,مزایده 75 درصد سه چهارم دانگ از ششدانگ ساختمان 4 طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867122/فراخوان-مناقصه-ایجاد-و-توسعه-معابر-شهری-دزآب-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه ایجاد و توسعه معابر شهری دزآب نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه ایجاد و توسعه معابر شهری دزآب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867139/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867323/مزایده-ملک-یک-واحد-تجاری-مساحت-21-متر'>مزایده ملک یک واحد تجاری مساحت 21 متر / مزایده,مزایده ملک یک واحد تجاری مساحت 21 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867325/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-یکباب-خانه-299-88متر'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه 299.88متر / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه 299.88متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867167/اصلاحیه-فراخوان-نگهداری-و-تعمیرات--تاسیسات-تجهیزات-و-ابنیه--ساماندهی-و---'>اصلاحیه فراخوان نگهداری و تعمیرات ، تاسیسات، تجهیزات و ابنیه ، ساماندهی و  ....  / اصلاحیه فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران، اصلاحیه فراخوان نگهداری و تعمیرات ، تاسیسات، تجهیزات و ابنیه ، ساماندهی و  .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867135/فراخوان-مناقصه-تهیه-و-تامین-2-دستگاه-تانکر-حمل-سوخت-16000-لیتری-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تهیه و تامین 2 دستگاه تانکر حمل سوخت 16000 لیتری نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی (ارزیابی ساده) , فراخوان مناقصه تهیه و تامین 2 دستگاه تانکر حمل سوخت 16000 لیتری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866647/تجدید-مناقصه-خرید-یک-دستگاه-سیستم-CAFS-آتشنشانی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید یک دستگاه سیستم CAFS آتشنشانی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه, تجدید مناقصه خرید یک دستگاه سیستم CAFS آتشنشانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867146/مناقصه-احداث-آزمایشگاه-تشخیص-طبی-و---نوبت-دوم'>مناقصه احداث آزمایشگاه تشخیص طبی و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث آزمایشگاه تشخیص طبی و ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867218/مزایده-اجاره-قطعه-زمین-و-کیوسک-و--'>مزایده اجاره قطعه زمین و کیوسک و ... / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره قطعه زمین و کیوسک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867156/مزایده-نظافت-سالن-های-انتظار-نمازخانه-ها-و--'>مزایده نظافت سالن های انتظار نمازخانه ها و ... / آگهی مزایده , مزایده نظافت سالن های انتظار نمازخانه ها و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867160/مزایده-جایگاه-CNG'>مزایده  جایگاه CNG  / آگهی مزایده عمومی,مزایده  جایگاه CNG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867201/اصلاحیه-مناقصه-اجرای-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-و-چمن-زنی'>اصلاحیه مناقصه اجرای حفظ و نگهداری فضای سبز و چمن زنی / اصلاحیه , مناقصه اجرای حفظ و نگهداری فضای سبز و چمن زنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867216/مناقصه-بهسازی-خیابان'>مناقصه بهسازی خیابان  / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه بهسازی خیابان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867174/مزایده-فروش-بشکه-ها--'>مزایده فروش بشکه ها ... / فراخوان مزایده عمومی , مزایده فروش بشکه ها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867230/مناقصه-انجام-خدمات-سیمبانی-مفصل-بندی-تلفن-خدمات-الکترونیک-و--96-3-21'>مناقصه انجام خدمات سیمبانی، مفصل بندی تلفن، خدمات الکترونیک و... 96.3.21 / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی ساده , مناقصه انجام خدمات سیمبانی، مفصل بندی تلفن، خدمات الکترونیک و... 96.3.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867249/مزایده-فروش-تعداد-محدودی-از-املاک-شهر-جدید-شیرین-شهر'>مزایده فروش تعداد محدودی از املاک شهر جدید شیرین شهر  / مزایده,مزایده فروش تعداد محدودی از املاک شهر جدید شیرین شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866763/مزایده-واگذاری-مجوز-تکمیل-و-بهره-برداری-از-فضای-ناآماده-شمالی-و-جنوبی-استگاه-فدک'>مزایده واگذاری مجوز تکمیل و بهره برداری از فضای ناآماده شمالی و جنوبی استگاه فدک / آگهی مزایده, مزایده واگذاری مجوز تکمیل و بهره برداری از فضای ناآماده شمالی و جنوبی استگاه فدک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867322/استعلام-پشتیبانی-پرتال-و-اینترنت-بانک'>استعلام پشتیبانی پرتال و اینترنت بانک  / استعلام, استعلام پشتیبانی پرتال و اینترنت بانک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867346/استعلام-سرویس-و-تعمیر-شکست-2-عدد-از-کانالهای-مالتی'>استعلام سرویس و تعمیر شکست 2 عدد از کانالهای مالتی  / استعلام سرویس و تعمیر شکست 2 عدد از کانالهای مالتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867200/استعلام-لایسنس-نرم-افزار-نظارت-تصویری-axxnx-next-untivirse'>استعلام لایسنس نرم افزار نظارت تصویری axxnx next untivirse / استعلام لایسنس نرم افزار نظارت تصویری axxnx next untivirse</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867317/استعلام-تعویض-فن-هود-شیمیایی-ایرانی'>استعلام تعویض فن هود شیمیایی ایرانی  / استعلام, استعلام تعویض فن هود شیمیایی ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867204/استعلام-موتور-برق-دیزلی-5-کیلووات'>استعلام موتور برق دیزلی 5 کیلووات / استعلام موتور برق دیزلی 5 کیلووات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867254/استعلام-فعالیت-های-تهیه-غذای-مراسم-و-سایر-خدمات-غذایی'>استعلام فعالیت های تهیه غذای مراسم و سایر خدمات غذایی / استعلام، استعلام فعالیت های تهیه غذای مراسم و سایر خدمات غذایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867226/استعلام-تعمیر-فریزر-oko-arctis'>استعلام تعمیر فریزر oko-arctis  / استعلام, استعلام تعمیر فریزر oko-arctis </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867192/استعلام-خرید-الکتروموتور-و-پمپ-های-شناور-و-کوزه-ای'>استعلام خرید الکتروموتور و پمپ های شناور و کوزه ای / استعلام, استعلام خرید الکتروموتور و پمپ های شناور و کوزه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867203/استعلام-ترمیم-فونداسیون-خط-400-کیلوولت'>استعلام  ترمیم فونداسیون خط 400 کیلوولت / استعلام, استعلام   ترمیم فونداسیون خط 400 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867217/استعلام-تهیه-نصب-و-راه-اندازی-دو-دستگاه-کولر-گازی'>استعلام تهیه نصب و راه اندازی دو دستگاه کولر گازی / استعلام, استعلام تهیه نصب و راه اندازی دو دستگاه کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866682/مناقصه-امور-مربوط-به-برقراری-سرویس-vpn12-بر-بستر-WIRELESS-و-DSL'>مناقصه  امور مربوط به برقراری سرویس vpn12 بر بستر WIRELESS  و DSL / مناقصه, مناقصه  امور مربوط به برقراری سرویس vpn12 بر بستر WIRELESS  و DSL</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867270/استعلام-تعمیر-شیکر-انکوباتور-STVART'>استعلام تعمیر شیکر انکوباتور STVART  / استعلام, استعلام تعمیر شیکر انکوباتور STVART </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867396/استعلام-موتور-vortex-کیاژن'>استعلام موتور vortex کیاژن / استعلام, استعلام موتور vortex کیاژن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867404/استعلام-تعمیر-انکوباتور-binder-clean-room'>استعلام تعمیر انکوباتور binder clean room / استعلام, استعلام تعمیر انکوباتور binder clean room</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867684/استعلام-هدست-بی-سیم-اپل'>استعلام هدست بی سیم اپل  / استعلام هدست بی سیم اپل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867652/استعلام-به-روز-رسانی-سیستم-جامع-مانیتورینگ'>استعلام به روز رسانی سیستم جامع مانیتورینگ / استعلام,استعلام به روز رسانی سیستم جامع مانیتورینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867704/استعلام-تین-کلاینت-اینتل'>استعلام تین کلاینت اینتل  / استعلام, استعلام تین کلاینت اینتل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867282/استعلام-اتصالات-پلی-اتیلن'>استعلام اتصالات پلی اتیلن  / استعلام, استعلام اتصالات پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867290/استعلام-رول-کاغذی-ژورنال-96-3-21'>استعلام رول کاغذی ژورنال 96.3.21 / استعلام , استعلام رول کاغذی ژورنال 96.03.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866694/مناقصه-خرید-دو-دستگاه-مسیریاب'>مناقصه خرید دو دستگاه مسیریاب  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید دو دستگاه مسیریاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867296/استعلام-کلمپ-تعمیراتی'>استعلام کلمپ تعمیراتی / استعلام, استعلام کلمپ تعمیراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867271/استعلام-عملیات-بازسازی-ساختمانی-ایستگاه-230-کیلو-ولت'>استعلام  عملیات بازسازی ساختمانی ایستگاه 230 کیلو ولت  / استعلام, استعلام عملیات بازسازی ساختمانی ایستگاه 230 کیلو ولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867673/استعلام-اتاق-سویچ-کانکس'>استعلام اتاق سویچ کانکس  / استعلام اتاق سویچ کانکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867188/استعلام-سرویس-و-سیم-پیچی-الکتروموتور'>استعلام سرویس و سیم پیچی الکتروموتور / استعلام  سرویس و سیم پیچی الکتروموتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867181/استعلام-آشغالگیر-مکانیکی'>استعلام آشغالگیر مکانیکی  / استعلام, استعلام آشغالگیر مکانیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867686/استعلام-وسایل-تنظیف-صدور-کارت'>استعلام وسایل تنظیف صدور کارت / استعلام وسایل تنظیف صدور کارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867175/استعلام-میکروخازن'>استعلام میکروخازن  / استعلام, استعلام میکروخازن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866671/مناقصه-بهسازی-و-آسفالت-راههای-روستایی-نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی و آسفالت راههای روستایی نوبت دوم / آگهی مناقصه دو مرحله ای,مناقصه بهسازی و آسفالت راههای روستایی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867688/استعلام-3-نوع-قالب-جهت-پانچ-و-پرفراژ-تمبر-پستی'>استعلام 3 نوع قالب جهت پانچ و پرفراژ تمبر پستی / استعلام ، 3 نوع قالب جهت پانچ و پرفراژ تمبر پستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867363/استعلام-کیس--مادر-بورد--سی-پی-یو-و--'>استعلام کیس ، مادر بورد ، سی پی یو  و ...  / استعلام , استعلام کیس ، مادر بورد ، سی پی یو  و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867693/استعلام-70000-رول-ریبون-چاپگر-باجه-پستی'>استعلام  70000 رول ریبون چاپگر باجه پستی  / استعلام ، 70000 رول ریبون چاپگر باجه پستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867357/استعلام-کی-بورد--موس-و-مانیتور'>استعلام کی بورد ، موس و مانیتور  / استعلام , استعلام کی بورد ، موس و مانیتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867279/استعلام-اسپیلت-12000-تعداد-2-عدد-و-اسپیلت-18000-تعداد-3-عدد--'>استعلام اسپیلت 12000 تعداد 2 عدد و اسپیلت 18000 تعداد 3 عدد ... / استعلام اسپیلت 12000 تعداد 2 عدد و اسپیلت 18000 تعداد 3 عدد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867700/استعلام-فایل-4-کشو-رمزدار-با-ریل-دوبل-جنس-فلزی'>استعلام فایل 4 کشو رمزدار با ریل دوبل جنس فلزی  / استعلام , استعلام فایل 4 کشو رمزدار با ریل دوبل جنس فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866646/مزایده-فروش-ملک-به-مساحت-عرصه-1235-83مترمربع'>مزایده فروش ملک به مساحت عرصه 1235.83مترمربع / مزایده,مزایده فروش ملک به مساحت عرصه 1235.83مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867385/استعلام-نصب-سرامیک-کف-به-متراژ-286--'>استعلام نصب سرامیک کف به متراژ 286 ... / استعلام ,استعلام نصب سرامیک کف به متراژ 286 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867342/استعلام-خرید-دو-دستگاه-تلویزیون-ال-ای-دی---'>استعلام خرید دو دستگاه تلویزیون ال ای دی .... / استعلام , استعلام خرید دو دستگاه تلویزیون ال ای دی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867212/استعلام-کاغذ-80-گرمی-A4-210-279-mm-copimax-A-اندونزی'>استعلام کاغذ 80 گرمی A4 210*279 mm copimax-A اندونزی  / استعلام کاغذ 80 گرمی A4 210*279 mm copimax-A اندونزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867154/تخریب-دیوار-جهت-دسترسی-به-زیرزمین-2-متر--'>تخریب دیوار جهت دسترسی به زیرزمین 2 متر ... / تخریب دیوار جهت دسترسی به زیرزمین 2 متر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867331/استعلام-بارکدخوان-datalogic-2430'>استعلام بارکدخوان datalogic 2430 / استعلام بارکدخوان datalogic 2430</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867344/استعلام-باتری-ups-سولارکس-12-ولت-9-آمپر-ساعت'>استعلام باتری ups سولارکس 12 ولت 9 آمپر ساعت  / استعلام باتری ups سولارکس 12 ولت 9 آمپر ساعت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867351/استعلام-کولر-گازی-اینورتردار'>استعلام کولر گازی اینورتردار / استعلام کولر گازی اینورتردار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867372/استعلام-هارد-san--'>استعلام هارد san ... / استعلام هارد san ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867298/استعلام-اجرا-نصب-و-راه-اندازی-فیبر-نوری'>استعلام  اجرا نصب و راه اندازی فیبر نوری  / استعلام, استعلام  اجرا نصب و راه اندازی فیبر نوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867231/استعلام-عملیات-ترمیم-و-بازسازی-سرقالب-های-500-لگ'>استعلام عملیات ترمیم و بازسازی سرقالب های 500 لگ  / استعلام , استعلام عملیات ترمیم و بازسازی سرقالب های 500 لگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866713/تجدید-مناقصه-خرید-حمل-و-بارگیری-آب-ژاول-650-تن-پودر-کلرین-20-تن'>تجدید مناقصه خرید، حمل و بارگیری آب ژاول 650 تن پودر کلرین 20 تن  / تجدید آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خرید، حمل و بارگیری آب ژاول 650 تن پودر کلرین 20 تن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867316/استعلام-پرینتر-hp-pro400m401'>استعلام پرینتر hp-pro400m401 / استعلام, استعلام پرینتر hp-pro400m401</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867308/استعلام-یک-دستگاه-اسکنر-کوداک'>استعلام یک دستگاه اسکنر کوداک / استعلام, استعلام یک دستگاه اسکنر کوداک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867332/استعلام-اتصالات-چدنی-و-شیر-آلات'>استعلام اتصالات چدنی و شیر آلات / استعلام، استعلام اتصالات چدنی و شیر آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867292/استعلام-ست-ویلیامز'>استعلام ست ویلیامز / استعلام، استعلام ست ویلیامز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867238/استعلام-سایر-فعالیت-های-خدماتی-اطلاع-رسانی'>استعلام سایر فعالیت های خدماتی اطلاع رسانی  / استعلام سایر فعالیت های خدماتی اطلاع رسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867159/استعلام-چاپگر-CBD-2000-با-قابلیت-چاپ-دو-بعدی-96-3-21'>استعلام چاپگر CBD 2000 با قابلیت چاپ دو بعدی 96.3.21 / استعلام, استعلام چاپگر CBD 2000 با قابلیت چاپ دو بعدی  96.3.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867336/استعلام-دستگاه-تست-خمش-در-سرما'>استعلام دستگاه تست خمش در سرما  / استعلام، استعلام دستگاه تست خمش در سرما </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867194/استعلام-یونیت-بیرونی-ghp-96-3-21'>استعلام یونیت بیرونی ghp  96.3.21 / استعلام یونیت بیرونی ghp 96.3.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867186/استعلام-ست-انداره-گیری-اسانس-روغنی'>استعلام ست انداره گیری اسانس روغنی / استعلام, استعلام ست انداره گیری اسانس روغنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867690/استعلام-دستگاه-تسمه-کش'>استعلام دستگاه تسمه کش / استعلام، استعلام دستگاه تسمه کش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866704/مناقصه-عملیات-اصلاح-و-بازسازی-شبکه-توزیع-آب--نوبت-دوم'> مناقصه  عملیات اصلاح و بازسازی شبکه توزیع آب - نوبت دوم  / مناقصه عمومی,  مناقصه  عملیات اصلاح و بازسازی شبکه توزیع آب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867377/استعلام-رفراکتومتر-رومیزی'>استعلام رفراکتومتر رومیزی / استعلام رفراکتومتر رومیزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867382/استعلام-کولیس-20-سانت'>استعلام کولیس 20 سانت / استعلام, استعلام کولیس 20 سانت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867162/استعلام-لوله-PE100-پلی-اتیلن'>استعلام لوله PE100 پلی اتیلن  / استعلام لوله PE100 پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867696/استعلام-بهسازی-و-نوسازی-تسطیح-و-رگلاژ--'>استعلام بهسازی و نوسازی تسطیح و رگلاژ ... / استعلام , استعلام بهسازی و نوسازی تسطیح و رگلاژ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867369/استعلام-صندلی-اداری'>استعلام صندلی اداری / استعلام, استعلام صندلی اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867353/استعلام-میز-و-صندلی-اداری-و-کتابخانه'>استعلام میز و صندلی اداری و کتابخانه / استعلام, استعلام میز و صندلی اداری و کتابخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867338/استعلام-سیستم-نوبت-دهی'>استعلام سیستم نوبت دهی / استعلام, استعلام سیستم نوبت دهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867334/استعلام-خرید-تجهیزات-و-نصب-دوربین-مدار-بسته'>استعلام خرید تجهیزات و نصب دوربین مدار بسته / استعلام, استعلام خرید تجهیزات و نصب دوربین مدار بسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866700/مزایده-واگذاری-10-عدد-سیلوی-سیمان-100-تنی-مرحله-دوم'>مزایده واگذاری  10 عدد سیلوی سیمان 100 تنی- مرحله دوم  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری  10 عدد سیلوی سیمان 100 تنی- مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867170/استعلام-خرید-تره-بار-و-میوه-جهت-دسر'>استعلام خرید تره بار و میوه جهت دسر / استعلام, استعلام خرید تره بار و میوه جهت دسر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866726/مناقصه-واگذاری-امور-ایاب-ذهاب-کارکنان-و--'>مناقصه واگذاری امور ایاب ذهاب کارکنان و ... / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری امور ایاب ذهاب کارکنان و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867179/استعلام-FULL-HD-LED-60W600B'>استعلام FULL HD LED 60W600B / استعلام, استعلام FULL HD LED 60W600B</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867246/استعلام-ترازو-با-یک-نمایشگر-دیجیتال'>استعلام ترازو با یک نمایشگر دیجیتال  / استعلام , استعلام ترازو با یک نمایشگر دیجیتال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867255/استعلام-سرور-HP'>استعلام سرور HP  / استعلام ,استعلام سرور HP </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867330/استعلام-صندلی'>استعلام صندلی  / استعلام صندلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867343/استعلام-صندلی-اداری'>استعلام صندلی اداری  / استعلام , استعلام صندلی اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867349/استعلام-تهیه-و-حمل-و-نصب-کفپوش-سالن-ورزشی-تختی'>استعلام  تهیه و حمل و نصب کفپوش سالن ورزشی تختی  / استعلام , استعلام  تهیه و حمل و نصب کفپوش سالن ورزشی تختی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867327/استعلام-بهسازی-و-نوسازی-ساختمان-SC2-شیراز'>استعلام بهسازی و نوسازی ساختمان SC2 شیراز  / استعلام, استعلام بهسازی و نوسازی ساختمان SC2 شیراز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867314/استعلام-کابل-شبکه'>استعلام کابل شبکه / استعلام کابل شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867273/استعلام-عملیات-خاکبرداری-محور-لنگر--قصرقجر'>استعلام عملیات خاکبرداری محور لنگر - قصرقجر / استعلام عملیات خاکبرداری محور لنگر - قصرقجر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866727/مزایده-واگذاری-مشارکتی-آزمایشگاه'>مزایده واگذاری مشارکتی آزمایشگاه  / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری مشارکتی آزمایشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867288/استعلام-پارتشین-دو-جدار'>استعلام پارتشین دو جدار  / استعلام, استعلام پارتشین دو جدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867294/استعلام-تهیه-و-حمل-و-نصب-کفپوش-سالن-ورزشی-امیرکبیر-کاشان'>استعلام تهیه و حمل و نصب کفپوش سالن ورزشی امیرکبیر کاشان / استعلام ,استعلام تهیه و حمل و نصب کفپوش سالن ورزشی امیرکبیر کاشان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867337/استعلام-انجام-نصب-تابلو-شماره-و-خطر-روی-شاسی'>استعلام انجام نصب تابلو شماره و خطر روی شاسی / استعلام, استعلام انجام نصب تابلو شماره و خطر روی شاسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867301/استعلام-تهیه-و-حمل-و-نصب-کفپوش-سالن-ورزشی-آقایان-گلپایگان'>استعلام  تهیه و حمل و نصب کفپوش سالن ورزشی آقایان گلپایگان  / استعلام ,استعلام تهیه و حمل و نصب کفپوش سالن ورزشی آقایان گلپایگان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867278/استعلام-تجهیزات-اداری'>استعلام تجهیزات اداری / استعلام، استعلام تجهیزات اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867286/استعلام-تهیه-و-نصب-کفپوش-سالن-آزادی-زواره-اردستان'>استعلام تهیه و نصب کفپوش سالن آزادی زواره اردستان / استعلام ,استعلام تهیه و نصب کفپوش سالن آزادی زواره اردستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866773/مناقصه-عملیات-مرمت-نگهداری-و-بهسازی-معابر-شهری-سطح-ناحیه-یک--'>مناقصه عملیات مرمت، نگهداری و بهسازی معابر شهری سطح ناحیه یک ... / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات مرمت، نگهداری و بهسازی معابر شهری سطح ناحیه یک ... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867260/مناقصه-تعدیل-روشنایی-معابر-شهرستان-زهک'>مناقصه تعدیل روشنایی معابر شهرستان زهک  / مناقصه تعدیل روشنایی معابر شهرستان زهک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867250/مناقصه-توسعه-شهری-بمپور-و-بزمان'>مناقصه توسعه شهری بمپور و بزمان / مناقصه توسعه شهری بمپور و بزمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867299/مناقصه-نصب-13-دستگاه-ترانسفورماتور'>مناقصه نصب 13 دستگاه ترانسفورماتور / مناقصه نصب 13 دستگاه ترانسفورماتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/867289/مناقصه-نصب-خازن-های-برق-چابهار'>مناقصه نصب خازن های برق چابهار / مناقصه نصب خازن های برق چابهار</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 2 تاريخ : سه شنبه 17 مرداد 1396 ساعت: 11:35