اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.8.10 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966856/مناقصه-واگذاری-خرید-خ... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.8.10 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966856/مناقصه-واگذاری-خرید-خدمات-حسابداری-مالی-کنترلی-و-نظارتی--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری خرید خدمات حسابداری مالی کنترلی و نظارتی - نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری خرید خدمات حسابداری مالی کنترلی و نظارتی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966857/مناقصه-ساماندهی-و-مدیریت-فیزیکی-و-الکترونیکی-اسناد-و-پرونده-ها--نوبت-دوم'>مناقصه ساماندهی و مدیریت فیزیکی و الکترونیکی اسناد و پرونده ها - نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه ساماندهی و مدیریت فیزیکی و الکترونیکی اسناد و پرونده ها - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966866/مناقصه-نیرورسانی-توسعه-و-بازسازی-شبکه-های-توزیع-نیروی-برق--پروژه-شهری'>مناقصه نیرورسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق .. پروژه شهری / مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه نیرورسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق ...پروژه شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966868/تجدید-مناقصه-تعمیر-ماشین-آلات-مکانیزه-و-درزین-ها'>تجدید مناقصه تعمیر ماشین آلات مکانیزه و درزین ها  / تجدید مناقصه , مناقصه تعمیر ماشین آلات مکانیزه و درزین ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966871/تجدید-مناقصه-تکیمل-زیرگذر-ایستگاه-نقاب'>تجدید مناقصه تکیمل زیرگذر ایستگاه نقاب / آگهی ارزیابی کیفی, تجدید مناقصه تکیمل زیرگذر ایستگاه نقاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966875/مناقصه-نیرورسانی-توسعه-و-بازسازی-شبکه-های-توزیع-نیروی-برق--پروژه-شهری'>مناقصه نیرورسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق .. پروژه شهری / مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه نیرورسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق ...پروژه شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966877/فراخوان-انتخاب-مشاور-در-زمینه-استقرار-برنامه-ریزی-منابع-سازمان'>فراخوان انتخاب مشاور در زمینه استقرار برنامه ریزی منابع سازمان  / فراخوان , فراخوان انتخاب مشاور در زمینه استقرار برنامه ریزی منابع سازمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966880/جشنواره-تولید-محتوای-دیجیتال-نماز'>جشنواره تولید محتوای دیجیتال نماز  / جشنواره تولید محتوای دیجیتال نماز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966881/مناقصه-تامین-و-تعویض-مجموعه-کاتالیست-بخشی-از-تاکسی-های-سمند-و-پژو-405'>مناقصه تامین و تعویض مجموعه کاتالیست بخشی از تاکسی های سمند و پژو 405  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین و تعویض مجموعه کاتالیست بخشی از تاکسی های سمند و پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966884/مناقصه-خرید-20-دستگاه-پایانه-راه-دور-فوق-توزیع'>مناقصه خرید 20 دستگاه پایانه راه دور فوق توزیع / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران، مناقصه خرید 20 دستگاه پایانه راه دور فوق توزیع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966887/تجدید-مناقصه-ترانزیت-خارجی-کالا-از-گمرکات-کشور--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه ترانزیت خارجی کالا از گمرکات کشور - نوبت دوم  / آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی،تجدید مناقصه ترانزیت خارجی کالا از گمرکات کشور - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966889/مناقصه-عملیات-کاشت-و-نگهداری-پارک-ها-و-فضاهای-سبز-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات کاشت و نگهداری پارک ها و فضاهای سبز- نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه عملیات کاشت و نگهداری پارک ها و فضاهای سبز- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966890/مناقصه-اجرای-عملیات-خط-کشی-و--'>مناقصه اجرای عملیات خط کشی و ... / مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات خط کشی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966892/فراخوان-ارزیابی-کیفی-خرید-و-عملیات-لوله-گذاری-با-لوله-پلی-اتیلن-دو-جداره---نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی خرید و عملیات لوله گذاری با لوله پلی اتیلن دو جداره ...- نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران, فراخوان ارزیابی کیفی خرید و عملیات لوله گذاری با لوله پلی اتیلن دو جداره ...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966894/فراخوان-بین-المللی-تامین-تجهیزات-اکتیو-دیتا-سنتر-امام-علی-(ع)--نوبت-دوم'>فراخوان بین المللی تامین تجهیزات اکتیو دیتا سنتر امام علی (ع) - نوبت دوم  / آگهی فراخوان بین المللی، فراخوان بین المللی تامین تجهیزات اکتیو دیتا سنتر امام علی (ع) - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966895/تجدید-فراخوان-چهل-و-یک-قلم-قطعه-یدکی-پمپ-P-F-HMD-KONTRO-SEALLESS-PUMPS'>تجدید فراخوان چهل و یک قلم قطعه یدکی پمپ P/F HMD KONTRO SEALLESS PUMPS  / آگهی فراخوان عمومی , تجدید فراخوان چهل و یک قلم قطعه یدکی پمپ P/F HMD KONTRO SEALLESS PUMPS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966898/مناقصه-تعداد-5000-حلقه-(-حلقه-های-100-متری-)-باند-پلی-پروپیلنی'>مناقصه تعداد 5000 حلقه ( حلقه های 100 متری ) باند پلی پروپیلنی / اگهی مناقصه , مناقصه تعداد 5000 حلقه ( حلقه های 100 متری ) باند پلی پروپیلنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966900/فراخوان-انجام-خدمات-بهره-برداری--نمونه-برداری-و-تنظیفات'>فراخوان انجام خدمات بهره برداری ، نمونه برداری و تنظیفات  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای, فراخوان انجام خدمات بهره برداری ، نمونه برداری و تنظیفات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966904/تجدید-مناقصه-پروژه-اجرای-کانیو-دو-طرف-معبر'>تجدید مناقصه پروژه اجرای کانیو دو طرف معبر / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه پروژه اجرای کانیو دو طرف معبر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966907/مناقصه-عملیات-تخلیه--بارگیری-و-کیسه-گیری-مقدار-300-هزار-تن-انواع-کود-شیمیایی'>مناقصه عملیات تخلیه ، بارگیری و کیسه گیری مقدار 300 هزار تن انواع کود شیمیایی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات تخلیه ، بارگیری و کیسه گیری مقدار 300 هزار تن انواع کود شیمیایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966910/مناقصه-اجاره-به-شرط-تملیک-یک-فروند-شناور-یدک-کش--'>مناقصه اجاره به شرط تملیک یک فروند شناور یدک کش ... / مناقصه, مناقصه اجاره به شرط تملیک یک فروند شناور یدک کش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966914/مناقصه-خرید-لامپ-تک-پین'>مناقصه خرید لامپ تک پین  / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید لامپ تک پین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966917/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز--عملیات-آذین-بندی-و--'>مناقصه نگهداری فضای سبز ، عملیات آذین بندی و ... / آگهی مناقصه , مناقصه نگهداری فضای سبز ، عملیات آذین بندی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966919/مناقصه-عملیات-اجرای-خط-63-کیلوولت'>مناقصه عملیات اجرای خط 63 کیلوولت / آگهی مناقصه,مناقصه عملیات اجرای خط 63 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966920/مناقصه-خرید-50-000-تن-کنجاله-سویا'>مناقصه خرید 50.000 تن کنجاله سویا  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید 50.000 تن کنجاله سویا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966921/فراخوان-تهیه-نقشه-کاداستر-و-برداشت-اطلاعات-توصیفی-و-مالکیتی-رفع-تداخلات-ناشی'>فراخوان تهیه نقشه کاداستر و برداشت اطلاعات توصیفی و مالکیتی رفع تداخلات ناشی / فراخوان , فراخوان تهیه نقشه کاداستر و برداشت اطلاعات توصیفی و مالکیتی رفع تداخلات ناشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966923/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-یک-دستگاه-بالون-پمپ'>مناقصه خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه بالون پمپ  / مناقصه, مناقصه خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه بالون پمپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966930/فراخوان-مناقصه-خرید-5-قلم-تجهیزات-توانبخشی-و-ارتوپدی-فنی-و--'>فراخوان مناقصه خرید 5 قلم تجهیزات توانبخشی و ارتوپدی فنی و ... / فراخوان مناقصات عمومی , فراخوان مناقصه خرید 5 قلم تجهیزات توانبخشی و ارتوپدی فنی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966932/مناقصه-تابلو-سه-فاز-a25--نوبت-دوم'>مناقصه تابلو سه فاز a25  - نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه تابلو سه فاز a25 - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966933/مناقصه-بکارگیری-و-تامین-نیرو-به-تعداد-18-نفر-جهت-انجام-فعالیتهای-فنی-اجرایی'>مناقصه بکارگیری و تامین نیرو به تعداد 18 نفر جهت انجام فعالیتهای فنی اجرایی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  بکارگیری و تامین نیرو به تعداد 18 نفر جهت انجام فعالیتهای فنی اجرایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966938/مناقصه-تامین-نیازهای-سخت-افزاری'>مناقصه تامین نیازهای سخت افزاری / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه تامین نیازهای سخت افزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966941/مناقصه-خرید-250-کیلومتر-سیم-محافظ-حاوی-فیبر-نوری-(OPGW)'>مناقصه خرید 250 کیلومتر سیم محافظ حاوی فیبر نوری (OPGW) / مناقصه, مناقصه خرید 250 کیلومتر سیم محافظ حاوی فیبر نوری (OPGW)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966942/اصلاحیه-مناقصه-پروژه-آبرسانی-حیدرآباد-لوداب'>اصلاحیه مناقصه پروژه آبرسانی حیدرآباد لوداب  / اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه پروژه آبرسانی حیدرآباد لوداب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966944/فراخوان-اجرای-شبکه-و-خطوط-جمع-آوری-فاضلاب-و-نصب-انشعابات--'>فراخوان اجرای شبکه و خطوط جمع آوری فاضلاب و نصب انشعابات ... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران، فراخوان اجرای شبکه و خطوط جمع آوری فاضلاب و نصب انشعابات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966949/مناقصه-بازپیرایی-فضای-سبز-ناحیه-و--'>مناقصه بازپیرایی فضای سبز ناحیه و ... / مناقصه , مناقصه بازپیرایی فضای سبز ناحیه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966952/تجدید-مناقصه-اجرای-فعالیت-های-نگهداری-تعمیرات-جاری-میاندوره-ای---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای فعالیت های نگهداری، تعمیرات جاری، میاندوره ای ... نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه اجرای فعالیت های نگهداری، تعمیرات جاری، میاندوره ای ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966954/تجدید-فراخوان-مناقصه-واگذاری-امور-خدماتی-و-پشتیبامی-سازمان'>تجدید  فراخوان مناقصه واگذاری امور خدماتی و پشتیبامی سازمان  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید  فراخوان مناقصه واگذاری امور خدماتی و پشتیبامی سازمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966956/مناقصه-لایروبی-پل-موند-قطعه-1--'>مناقصه لایروبی پل موند قطعه 1... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه لایروبی پل موند قطعه 1...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966957/مناقصه-تولید-و-مونتاژ-قطعات'>مناقصه تولید و مونتاژ قطعات / آگهی مناقصه, مناقصه تولید و مونتاژ قطعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966959/تجدید-مناقصه-تامین-خودروهای-مورد-نیاز'>تجدید مناقصه تامین خودروهای مورد نیاز  / مناقصه ,تجدید مناقصه تامین خودروهای مورد نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966961/تجدید-مناقصه-واگذاری-راهبری-نگهداری-و-تعمیرات-تجهیزات-مقابله-با-آلودگی-و-پاکسازی-آب-دریا-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه واگذاری راهبری، نگهداری و تعمیرات تجهیزات مقابله با آلودگی و پاکسازی آب دریا- نوبت دوم  / آگهی تجدید ارزیابی کیفی،مناقصه واگذاری راهبری، نگهداری و تعمیرات تجهیزات مقابله با آلودگی و پاکسازی آب دریا- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966963/فراخوان-ارزیابی-کیفی-خرید-کانالت-بتنی-پیش-ساخته'>فراخوان ارزیابی کیفی خرید کانالت بتنی پیش ساخته / فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی ، فراخوان ارزیابی کیفی خرید کانالت بتنی پیش ساخته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966966/مناقصه-نگهداری-بهینه-و-بازسازی-شبکه-کابل-نوری'>مناقصه نگهداری بهینه و بازسازی شبکه کابل نوری / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه نگهداری بهینه و بازسازی شبکه کابل نوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966968/مناقصه-تامین-غذای-درمانی-و-دانشجویان'>مناقصه تامین غذای درمانی و دانشجویان  / مناقصه ,مناقصه تامین غذای درمانی و دانشجویان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966969/فراخوان-مطالعات-و-طراحی-و-نیز-نظارت-بر-شبکه-ی-جمع-آوری-فاضلاب-ساختمان-نوبت-دوم'>فراخوان مطالعات و طراحی و نیز نظارت بر شبکه ی جمع آوری فاضلاب ساختمان  نوبت دوم  / فراخوان ، فراخوان مطالعات و طراحی و نیز نظارت بر شبکه ی جمع آوری فاضلاب ساختمان  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966971/فراخوان-مناقصه-خرید-945-شاخه-TUBE-FOR-2E-184-3-4-BWG-14--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید 945 شاخه TUBE FOR 2E-184 3/4 BWG 14 - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید 945 شاخه TUBE FOR 2E-184 3/4 BWG 14 - نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966972/فراخوان-مشاوره--طراحی-و-اجرای-فاز-اول-پروژه-زیرساخت-و-نصب-دوربین-های-مداربسته-نوبت-دوم'>فراخوان مشاوره ، طراحی و اجرای فاز اول پروژه زیرساخت و نصب دوربین های مداربسته نوبت دوم  / فراخوان ، فراخوان مشاوره ، طراحی و اجرای فاز اول پروژه زیرساخت و نصب دوربین های مداربسته نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966973/مناقصه-انجام-خدمات-سالیانه-بازرسی-فنی-شرکت-تجدید---نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات سالیانه بازرسی فنی شرکت تجدید  ... نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی ، مناقصه انجام خدمات سالیانه بازرسی فنی شرکت تجدید ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966974/فراخوان-مطالعات--طراحی-و-نظارت-بر-پروژه-فضای-تمیز-clean-room-نوبت-دوم'>فراخوان مطالعات ، طراحی و نظارت بر پروژه فضای تمیز clean room  نوبت دوم  / فراخوان ، فراخوان مطالعات ، طراحی و نظارت بر پروژه فضای تمیز clean room  نوبت  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966975/مناقصه-لکه-گیری-آسفالت-معابر-سطح-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966977/فراخوان-نظافت-عمومی'>فراخوان نظافت عمومی  / فراخوان ،فراخوان نظافت عمومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966978/مناقصه-انجام-عملیات-پرتونگاری-صنعتی-مجتمع'>مناقصه انجام عملیات پرتونگاری صنعتی مجتمع / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات پرتونگاری صنعتی مجتمع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966980/مناقصه-به-سازی-اصلاح-آرایش-پست-و-تکمیل-h-ناقص-پست'>مناقصه به سازی اصلاح آرایش پست و تکمیل h ناقص پست  / مناقصه ,مناقصه به سازی اصلاح آرایش پست و تکمیل h ناقص پست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966981/مناقصه-عملیات-اجرایی-خط-کشی-های-محوری-ممتد-و-منقطع-معابر-سطح-شهر'>مناقصه عملیات اجرایی خط کشی های محوری ممتد و منقطع معابر سطح شهر / اگهی مناقصه , مناقصه عملیات اجرایی خط کشی های محوری ممتد و منقطع معابر سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966982/فراخوان-انجام-کلیه-خدمات-حفاظتی-مراقبتی-و-نگهبانی'>فراخوان انجام کلیه خدمات حفاظتی، مراقبتی و نگهبانی / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان انجام کلیه خدمات حفاظتی، مراقبتی و نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966983/مناقصه-پروژه-تهیه-مصالح-و-اجرای-دکوراسیون-سالن-امفی-تئاتر-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تهیه مصالح و اجرای دکوراسیون سالن امفی تئاتر نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه پروژه تهیه مصالح و اجرای دکوراسیون سالن امفی تئاتر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966984/فراخوان-مناقصه-اجرای-مدرسه-9-کلاسه-دیوار-و-محوطه-سازی-مدرسه'>فراخوان مناقصه اجرای مدرسه 9 کلاسه، دیوار و محوطه سازی مدرسه / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه اجرای مدرسه 9 کلاسه، دیوار و محوطه سازی مدرسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966985/مناقصه-مرغ-منجمد-کارتنی-خط-یک'>مناقصه مرغ منجمد کارتنی خط یک  / مناقصه عمومی, مناقصه مرغ منجمد کارتنی خط یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966986/فراخوان-مناقصه-ایجاد-امکان-پایش-فیدرهای-20-کیلو-ولت--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه ایجاد امکان پایش فیدرهای 20 کیلو ولت... نوبت دوم / فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه یک مرحله ای , فراخوان مناقصه ایجاد امکان پایش فیدرهای 20 کیلو ولت...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966989/مناقصه-خرید-یک-نوع-ریل-فلزی-نورد-شده-نوبت-دوم'>مناقصه خرید یک نوع ریل فلزی نورد شده نوبت دوم / آگهی مناقصه ، مناقصه خرید یک نوع ریل فلزی نورد شده نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966991/مناقصه-واگذاری-انجام-امور-سرپرستی-فضای-سبز-و--'>مناقصه واگذاری انجام امور سرپرستی فضای سبز و ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری انجام امور سرپرستی فضای سبز و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966997/مناقصه-انجام-خدمات-مورد-نیاز--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات مورد نیاز - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  انجام خدمات مورد نیاز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967002/مناقصه-فراخوان-تکمیل-دیواره-های-رمپ-برقی-و-راه-پله'>مناقصه فراخوان تکمیل دیواره های رمپ برقی و راه پله / مناقصه, مناقصه فراخوان تکمیل دیواره های رمپ برقی و راه پله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967003/ارزیابی-کیفی-تهیه-حمل-و-تحویل-تخلیه-لوله-و-اتصالات'>ارزیابی کیفی تهیه، حمل و تحویل تخلیه لوله و اتصالات  / آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان (مناقصه عمومی یک مرحله ای) , ارزیابی کیفی تهیه، حمل و تحویل تخلیه لوله و اتصالات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967004/تجدید-مناقصه-واگذاری-خدمات-پشتیبانی-بهره-برداری-منطقه-یک---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه واگذاری خدمات پشتیبانی بهره برداری منطقه یک... - نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه، تجدید مناقصه واگذاری خدمات پشتیبانی بهره برداری منطقه یک... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967008/صدور-یک-فقره-پروانه-فعالیت-مربوط-به-مرکز-درمان-اقامتی-معتادین---نوبت-دوم'>صدور یک فقره پروانه فعالیت مربوط به مرکز درمان اقامتی معتادین ... نوبت دوم / مناقصه ,صدور یک فقره پروانه فعالیت مربوط به مرکز درمان اقامتی معتادین ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967016/فراخوان-خرید-35000-عدد-باکس-پالت-چوبی--'>فراخوان خرید 35000 عدد باکس پالت چوبی.... / فراخوان مناقصه , فراخوان خرید 35000 عدد باکس پالت چوبی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967020/تجدید-مناقصه-کنتور-آب-1-2-اینچ-مولتی-جت-خشک'>تجدید مناقصه  کنتور آب 1/2 اینچ مولتی جت خشک  / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه   کنتور آب 1/2 اینچ مولتی جت خشک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967022/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-شهری-جمع-آوری-و-حمل-زباله-های-شهری---(نوبت-اول--مرحله-دوم)'>مناقصه واگذاری امور خدمات شهری جمع آوری و حمل زباله های شهری ... (نوبت اول - مرحله دوم) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور خدمات شهری جمع آوری و حمل زباله های شهری ... (نوبت اول - مرحله دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967026/مناقصه-تهیه-طرح-توسعه-کسب-و-کار--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه طرح توسعه کسب و کار - نوبت دوم  / مناقصه ، تهیه طرح توسعه کسب و کار - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967028/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-نمای-کامپوزیت'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای نمای کامپوزیت  / مناقصه ,مناقصه تهیه مصالح و اجرای نمای کامپوزیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967029/مناقصه-خریداری-ماکارونی-و---نوبت-دوم'>مناقصه خریداری ماکارونی و ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خریداری ماکارونی و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967032/فراخوان-انجام-تست-نشر-صوتی-ACOUSTIC-EMISSION-مخازن-ذخیره'>فراخوان انجام تست نشر صوتی ACOUSTIC EMISSION  مخازن ذخیره  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان انجام تست نشر صوتی ACOUSTIC EMISSION  مخازن ذخیره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967033/فراخوان-فاز-یک-تکمیل-ساختمانهای-ایستگاهی'>فراخوان فاز یک تکمیل ساختمانهای ایستگاهی / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی مناقصه,فراخوان فاز یک تکمیل ساختمانهای ایستگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967035/مناقصه-تامین-ورق-های-ژئوتکستایل-و-ژئوممبرین'>مناقصه تامین ورق های ژئوتکستایل و ژئوممبرین / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تامین ورق های ژئوتکستایل و ژئوممبرین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967037/مناقصه-خرید--نصب-و-راه-اندازی-تجهیزات-خورشیدی--'>مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی تجهیزات خورشیدی ... / مناقصه , مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی تجهیزات خورشیدی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967039/مناقصه-تعویض-کلیدهای-230-کیلوولت-نیروگاه'>مناقصه تعویض کلیدهای 230 کیلوولت نیروگاه / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تعویض کلیدهای 230 کیلوولت نیروگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967041/فراخوان-بازسازی-و-تزیین-فضای-داخلی'>فراخوان بازسازی و تزیین فضای داخلی / فراخوان , فراخوان بازسازی و تزیین فضای داخلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967042/مناقصه-دبیرخانه-اداره-فروش--کارگزینی-و-بایگانی--'>مناقصه دبیرخانه اداره فروش ، کارگزینی و بایگانی.... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه دبیرخانه اداره فروش ، کارگزینی و بایگانی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967049/فراخوان-بخش-آزمایشگاه-بیمارستان-رازی-اهواز-نوبت-دوم'>فراخوان بخش آزمایشگاه بیمارستان رازی اهواز نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان بخش آزمایشگاه بیمارستان رازی اهواز نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967051/تجدید-مناقصه-پروژه-برق-رسانی-به-محور-گردشگری--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه پروژه برق رسانی به محور گردشگری... نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه پروژه برق رسانی به محور گردشگری... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967052/مناقصه-اجرای-روشنایی--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای روشنایی - نوبت دوم / مناقصه اجرای روشنایی نقطه ای محل تقاطع ها، پارکینگ ها و سایر نواحی ضروری -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967054/مناقصه-پروژه-تهیه-تجهیزات-و-احداث-شبکه-توزیع-و-نصب-انشعابات-پلی-اتیلینی'>مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع و نصب انشعابات پلی اتیلینی  / مناقصه ,مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع و نصب انشعابات پلی اتیلینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967055/فراخوان-عملیات-دیواره-سازی-رودخانه-ساری-سو--نوبت-دوم'>فراخوان عملیات دیواره سازی رودخانه ساری سو   نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان عملیات دیواره سازی رودخانه ساری سو   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967056/مناقصه-واگذاری-عملیات-ایزولاسیون-(ایزوگام)-بام-منازل-و-ساختمانهای-اداری'>مناقصه واگذاری عملیات ایزولاسیون (ایزوگام) بام منازل و ساختمانهای اداری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری عملیات ایزولاسیون (ایزوگام) بام منازل و ساختمانهای اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967059/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-تجهیزات-ارتباط-DTS-تلفنی-مراکز-دیسپاچینگ'>مناقصه خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات ارتباط DTS تلفنی مراکز دیسپاچینگ / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران، مناقصه خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات ارتباط DTS تلفنی مراکز دیسپاچینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967060/مناقصه-فراخوان-تعمیرات-اساسی-پل'>مناقصه فراخوان تعمیرات اساسی پل  / مناقصه, مناقصه فراخوان تعمیرات اساسی پل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967061/استعلام-۴-دستگاه-دوربین--سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام ۴ دستگاه دوربین , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / استعلام ,استعلام ۴ دستگاه دوربین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967062/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-کارگری-مرحله-دوم-نوبت-اول'>مناقصه تامین نیروی انسانی کارگری مرحله دوم نوبت اول / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروی انسانی کارگری مرحله دوم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967063/مناقصه-پروژه-تعویض-مقره-های-نقاط-مختلف-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تعویض مقره های نقاط مختلف نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه تعویض مقره های نقاط مختلف نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967065/مناقصه-واگذاری-بخشی-از-فعالیت-های-سازمان-مدیریت-پسماند'>مناقصه واگذاری بخشی از فعالیت های سازمان مدیریت پسماند / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری بخشی از فعالیت های سازمان مدیریت پسماند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967066/استعلام-منبع-تغذیه-الکتروفورز-دیجیتالی-سایت-ستاد'>استعلام منبع تغذیه الکتروفورز دیجیتالی,سایت ستاد / استعلام ,استعلام منبع تغذیه الکتروفورز دیجیتالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967067/استعلام-انجام-عملیات-اماده-سازی--باطله-سازی'>استعلام انجام عملیات اماده سازی ، باطله سازی / آگهی استعلام , استعلام انجام عملیات اماده سازی ، باطله سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967069/استعلام-ژل-داکت-ایرانی--سامانه-ستاد'>استعلام ژل داکت ایرانی , سامانه ستاد / استعلام,استعلام ژل داکت ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967071/تجدید-مناقصه-اجرای-پروژه-جدول-گذاری-سطح-شهر'>تجدید مناقصه اجرای پروژه جدول گذاری سطح شهر / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اجرای پروژه جدول گذاری سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967075/مناقصه-پوشش-بیمه-تکمیلی-پرسنل-و-بیمه-مسولیت-مدنی'>مناقصه پوشش بیمه تکمیلی پرسنل و بیمه مسولیت مدنی  / مناقصه ,مناقصه پوشش بیمه تکمیلی پرسنل و بیمه مسولیت مدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967078/فراخوان-مشارکت-و-سرمایه-گذاری-در-پروژه-زمین-تجاری-اداری-نوبت-دوم'>فراخوان مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه زمین تجاری- اداری نوبت دوم  / آگهی فراخوان, فراخوان مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه زمین تجاری- اداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967081/مناقصه-خرید-25-000-دستگاه-کنتور-تکفاز-دیجیتالی-و--'>مناقصه خرید 25.000 دستگاه کنتور تکفاز دیجیتالی و ... / مناقصه , مناقصه خرید 25.000 دستگاه کنتور تکفاز دیجیتالی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967082/مناقصه-تعمیرات-ساختمان-های-انبار-نفت-منطقه'>مناقصه تعمیرات ساختمان های انبار نفت منطقه / مناقصه عمومی, مناقصه تعمیرات ساختمان های انبار نفت منطقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967089/فراخوان-برگزاری-6-مورد-مناقصه-گازرسانی---نوبت-دوم'>فراخوان برگزاری 6 مورد مناقصه گازرسانی ... نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان برگزاری 6 مورد مناقصه گازرسانی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967092/مناقصه-انجام-خدمات-تنظیفات-صنعتی'>مناقصه انجام خدمات تنظیفات صنعتی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه انجام خدمات تنظیفات صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967094/فراخوان-عملیات-احداث-سازه-آبگیر-و-ریپ-رپ-مخازن-فرعی-4-سد--نوبت-دوم'>فراخوان عملیات احداث سازه آبگیر و ریپ رپ مخازن فرعی 4 سد - نوبت دوم  / فراخوان  , فراخوان عملیات احداث سازه آبگیر و ریپ رپ مخازن فرعی 4 سد - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967096/مناقصه-فراخوان-شناسایی-سرمایه-گذار-جهت-ساخت-و-احداث-زمین'>مناقصه فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت ساخت و احداث زمین / مناقصه ,مناقصه فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت ساخت و احداث زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967097/فراخوان-شناسایی-فعالان-حوزه-IOT'>فراخوان شناسایی فعالان حوزه IOT / آگهی فراخوان , فراخوان شناسایی فعالان حوزه IOT</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967099/مناقصه-احداث-شبکه-فاضلاب-و-ایستگاههای-پمپاژ-فاضلاب'>مناقصه احداث شبکه فاضلاب و ایستگاههای پمپاژ فاضلاب / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه احداث شبکه فاضلاب و ایستگاههای پمپاژ فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967102/مناقصه-واگذاری-خدمات-پشتیبانی-بهره-برداری-منطقه-دو-تجدید--نوبت-دوم'>مناقصه  واگذاری خدمات پشتیبانی بهره برداری منطقه دو تجدید  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه  واگذاری خدمات پشتیبانی بهره برداری منطقه دو تجدید  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967104/مناقصه-grant-rotating-drilling-head--نوبت-دوم'>مناقصه grant rotating drilling head - نوبت دوم  / آگهی مناقصه  ,  مناقصه grant rotating drilling head- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967105/فراخوان-راهسازی-سرتنگ--هلسم---'>فراخوان راهسازی سرتنگ - هلسم  ...  / آگهی فراخوان مناقصه ، فراخوان راهسازی سرتنگ - هلسم  ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967106/مناقصه-خرید-قطعات-تلمبه-بایرون-جکسون--نوبت-دوم'>مناقصه خرید قطعات تلمبه بایرون جکسون... نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه خرید قطعات تلمبه بایرون جکسون... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967108/فراخوان-شناسایی-نرم-افزار-کاربردی-حمل-و-نقل-جاده-ای'>فراخوان شناسایی نرم افزار کاربردی حمل و نقل جاده ای / فراخوان عمومی ,فراخوان شناسایی نرم افزار کاربردی حمل و نقل جاده ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967109/مناقصه-خریداری-AMINE-و--'>مناقصه خریداری AMINE و ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خریداری AMINE و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967111/مناقصه-تهیه--نصب-و-راه-اندازی-دوربین-های-مدار-بسته'>مناقصه تهیه ، نصب و راه اندازی دوربین های مدار بسته / آگهی مناقصه , مناقصه تهیه ، نصب و راه اندازی دوربین های مدار بسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967114/مناقصه-خرید-نخ'>مناقصه خرید نخ  / آگهی مناقصه ، مناقصه خرید نخ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967115/فراخوان-خدمات-مهندسی-مطالعات-ژئوتکنیک-اکتشافی-و--'>فراخوان خدمات مهندسی مطالعات ژئوتکنیک اکتشافی و... / فراخوان خدمات مهندسی مطالعات ژئوتکنیک اکتشافی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967116/مناقصه-احداث-تکمیل-بهسازی-و-آسفالت-راه-های-روستایی---نوبت-دوم'>مناقصه احداث تکمیل بهسازی و آسفالت راه های روستایی ...  نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه احداث تکمیل بهسازی و آسفالت راه های روستایی ...  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967118/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز---نوبت-دوم'>مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز .... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز .... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967119/فراخوان-عمومی-جذب-سرمایه-گذار'>فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار   / فراخوان، فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967120/مناقصه-مدیریت-راهبری-بهره-برداری-نگهداری-و-تعمیرات-تصفیه-خانه-فاضلاب'>مناقصه مدیریت راهبری، بهره برداری نگهداری و تعمیرات تصفیه خانه فاضلاب  / مناقصه ,مناقصه مدیریت راهبری، بهره برداری نگهداری و تعمیرات تصفیه خانه فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967122/استعلام-ارزیابی-کیفی-انجام-عملیات-آماده-سازی-باطله-برداری-استخراج---'>استعلام ارزیابی کیفی انجام عملیات آماده سازی، باطله برداری، استخراج، ...  / مناقصه, استعلام ارزیابی کیفی انجام عملیات آماده سازی، باطله برداری، استخراج، ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967123/مناقصه-ساماندهی-و-اصلاح-بخشی-از-جاده-مسیر-فروش-گندله-سازی'>مناقصه ساماندهی و اصلاح بخشی از جاده مسیر فروش گندله سازی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه ساماندهی و اصلاح بخشی از جاده مسیر فروش گندله سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967125/فراخوان-ارزیابی-کیفی-مناقصه-خرید-سه-دستگاه-بالابر-33-متری---نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید سه دستگاه بالابر 33 متری ... نوبت  دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی، فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید سه دستگاه بالابر 33 متری ... نوبت  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967133/مناقصه-​تکمیل-سالن-ورزشی-هدف-تنبان--'>مناقصه ​تکمیل سالن ورزشی هدف تنبان... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه ​تکمیل سالن ورزشی هدف تنبان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967135/مناقصه-خرید-حوله'>مناقصه خرید حوله / آگهی مناقصه ، مناقصه خرید حوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967139/مناقصه-MEMORY-GAUGE--نوبت-دوم'>مناقصه MEMORY GAUGE - نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , مناقصه MEMORY GAUGE - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967142/مناقصه-خرید-لوازم-روشنایی--ترانس--لامپ-گازی'>مناقصه خرید لوازم روشنایی ، ترانس ، لامپ گازی / مناقصه , مناقصه خرید لوازم روشنایی ، ترانس ، لامپ گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967143/مناقصه-انجام-خدمات-مکانیکی-پشتیبانی-ادارات-تعمیرات-بهره-برداری---نوبت-دوم'>مناقصه  انجام خدمات مکانیکی، پشتیبانی ادارات تعمیرات، بهره برداری ...- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  انجام خدمات مکانیکی، پشتیبانی ادارات تعمیرات، بهره برداری ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967159/مناقصه-خرید-خدمات-ایاب-و-ذهاب-با-خودرو-سواری-و--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه خرید خدمات ایاب و ذهاب با خودرو سواری و... تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید خدمات ایاب و ذهاب با خودرو سواری و... تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967164/مناقصه-خرید-ماده-شیمیایی-شامل-سیلیکات-سدیم-نوبت-دوم'>مناقصه خرید ماده شیمیایی شامل سیلیکات سدیم نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید ماده شیمیایی شامل سیلیکات سدیم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967165/مناقصه-پروژه-اجرای-عملیات-تعریض-پل-های-شیان'>مناقصه پروژه اجرای عملیات تعریض پل های شیان / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه اجرای عملیات تعریض پل های شیان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967168/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی--نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی انسانی... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تامین نیروی انسانی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967170/مناقصه-خرید-ماده-شیمیایی-آب-اکسیژنه'>مناقصه خرید ماده شیمیایی آب اکسیژنه  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید ماده شیمیایی آب اکسیژنه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967172/مناقصه-بهینه-سازی-و-بازسازی-کلی-پست-قراملک'>مناقصه بهینه سازی و بازسازی کلی پست قراملک  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه بهینه سازی و بازسازی کلی پست قراملک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967173/مناقصه-تکمیل-پل-ولیعصر-مرحله-اول-نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل پل ولیعصر مرحله اول نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه تکمیل پل ویعصر مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967174/مناقصه-خدمات-نقشه-برداری-سامانه-انتقال-آب-از-سد'>مناقصه خدمات نقشه برداری سامانه انتقال آب از سد / مناقصه ,مناقصه خدمات نقشه برداری سامانه انتقال آب از سد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967175/جذب-پیمانکار-تعدادی-کشنده-تریلی--'>جذب پیمانکار تعدادی کشنده تریلی ...  / جذب پیمانکار تعدادی کشنده تریلی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967176/فراخوان-ارزیابی-کیفی-خرید-600-دستگاه-کیوسک-بانکی-نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی خرید 600 دستگاه کیوسک بانکی نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی خرید 600 دستگاه کیوسک بانکی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967183/مناقصه-راهبری-و-نگهداری-و-بهره-برداری-تصفیه-خانه-فاضلاب-شهرک'>مناقصه راهبری و نگهداری و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب شهرک  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه راهبری و نگهداری و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب شهرک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967184/مناقصه-اجرای-پروژه-جابجایی-لوله-های-۱۲۰۰-و-۱۴۰۰-میلیمتری-آبرسانی'>مناقصه اجرای پروژه جابجایی لوله های ۱۲۰۰ و ۱۴۰۰ میلیمتری آبرسانی  / مناقصه ,مناقصه اجرای پروژه جابجایی لوله های ۱۲۰۰ و ۱۴۰۰ میلیمتری آبرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967186/مناقصه-واگذاری-بخش-تزریقات-و-گچ-گیری'>مناقصه واگذاری بخش تزریقات و گچ گیری / مناقصه, مناقصه واگذاری بخش تزریقات و گچ گیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967187/مناقصه-آسفالت-محوطه-ستاد---'>مناقصه آسفالت محوطه ستاد..... / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه آسفالت محوطه ستاد....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967189/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-تاسیسات-مکانیکی-و-برقی-ساختمان--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تهیه مصالح و اجرای تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967192/فراخوان-جشنواره-ملی-فیلم-کوتاه-آپادانا'>فراخوان جشنواره ملی فیلم کوتاه آپادانا / فراخوان جشنواره ملی فیلم کوتاه آپادانا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967194/مناقصه-خرید-حمل-نصب-راه-اندازی-و-بهره-برداری-آزمایشی-یک-دستگاه-پکیج'>مناقصه خرید، حمل، نصب، راه اندازی و بهره برداری آزمایشی یک دستگاه پکیج  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی,مناقصه  خرید، حمل، نصب، راه اندازی و بهره برداری آزمایشی یک دستگاه پکیج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967197/تجدید-فراخوان-مناقصه-تعداد-سه-قلم-لوله-فولادی-20-و-10-و-6-اینچ-فولادی'>تجدید فراخوان مناقصه تعداد سه قلم لوله فولادی 20 و 10 و 6 اینچ فولادی / آگهی تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران، تجدید فراخوان مناقصه تعداد سه قلم لوله فولادی 20 و 10 و 6 اینچ فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967203/تجدید-مناقصه-انجام-خدمات-عمومی-نگهبانی-و-دفتری-شرکت'>تجدید مناقصه انجام خدمات عمومی نگهبانی و دفتری شرکت  / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه انجام خدمات عمومی نگهبانی و دفتری شرکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967204/تجدید-مناقصه-اجرای-خدمات-امورات-نقلیه-اداری'>تجدید مناقصه اجرای خدمات امورات نقلیه اداری / مناقصه یک مرحله ای, تجدید مناقصه اجرای خدمات امورات نقلیه اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967205/فراخوان-اجرای-کامل-بلوکهای-جنوبی-پروژه-برج-های-مسکونی-آترین'>فراخوان اجرای کامل بلوکهای جنوبی پروژه برج های مسکونی آترین  / فراخوان، فراخوان اجرای کامل بلوکهای جنوبی پروژه برج های مسکونی آترین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967206/مناقصه-P-F-FANN-AP-LLT-LOW--نوبت-دوم'>مناقصه P/F "FANN" AP/LLT LOW  - نوبت دوم  / مناقصه P/F "FANN" AP/LLT LOW - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967210/تجدید-مناقصه-تعمیر-لوله-های-شبکه-توزیع'>تجدید مناقصه تعمیر لوله های شبکه توزیع  / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه تعمیر لوله های شبکه توزیع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967211/مناقصه-نسبت-به-واگذاری-پروژه-جدول-گذاری-موزائیک-فرش-و-کانال-سنگی-سطح-شهر-مومن-آباد-نوبت-دوم'>مناقصه نسبت به واگذاری پروژه جدول گذاری، موزائیک فرش و کانال سنگی سطح شهر مومن آباد- نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه نسبت به واگذاری پروژه جدول گذاری، موزائیک فرش و کانال سنگی سطح شهر مومن آباد- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967213/فراخوان-پروژه-تهیه-تجهیزات-و-احداث-شبکه-توزیع--'>فراخوان پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع ... / مناقصه  ، فراخوان پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967214/مناقصه-خرید-آسفالت--مرحله-پنجم-چاپ-دوم'>مناقصه خرید آسفالت - مرحله پنجم چاپ دوم / آگهی مناقصه, مناقصه خرید آسفالت - مرحله پنجم چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967225/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967235/مناقصه-عملیات-اجرایی-احداث-پارک-فرعی-های-خیابان-نوبت-اول--چاپ-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی احداث پارک فرعی های خیابان نوبت اول - چاپ دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عملیات اجرایی احداث پارک فرعی های خیابان چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967237/مناقصه-اجرای-فاز-اول-عملیات-احداث-شبکه-توزیع-برق'>مناقصه اجرای فاز اول عملیات احداث شبکه توزیع برق / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای فاز اول عملیات احداث شبکه توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967238/مناقصه-نگهداری-فنی-سیستم-روشنایی'>مناقصه نگهداری فنی سیستم روشنایی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه نگهداری فنی سیستم روشنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967254/مناقصه-عملیات-سنگ-فرش-(پیاده-روسازی)-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات سنگ فرش (پیاده روسازی) نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه عملیات سنگ فرش (پیاده روسازی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967272/مناقصه-پروژه-اجرای-کارهای-تعمیرات-و-نگهداری-شبکه-تاسیسات-گاز--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه اجرای کارهای تعمیرات و نگهداری شبکه تاسیسات گاز - نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه پروژه  اجرای کارهای تعمیرات و نگهداری شبکه تاسیسات گاز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967274/مناقصه-تعمیر-الکتروموتور-و-پمپ-های-شناور'>مناقصه تعمیر الکتروموتور و پمپ های شناور / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تعمیر الکتروموتور و پمپ های شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967277/اصلاحیه-مناقصه-خرید-110-کیلومتر-انواع-کابل-فشار-ضعیف-مسی-و-آلومینیومی'>اصلاحیه مناقصه خرید 110 کیلومتر انواع کابل فشار ضعیف مسی و آلومینیومی / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه خرید 110 کیلومتر انواع کابل فشار ضعیف مسی و آلومینیومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967293/مناقصه-واگذاری-اجرای-سردر-بتونی-ورودی-شرقی-و--'>مناقصه واگذاری اجرای سردر بتونی ورودی شرقی و... / مناقصه,مناقصه واگذاری اجرای سردر بتونی ورودی شرقی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967295/اصلاحیه-مناقصه-آزمایشگاه-مرکز-آموزشی-درمانی'>اصلاحیه مناقصه آزمایشگاه مرکز آموزشی درمانی / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه آزمایشگاه مرکز آموزشی درمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967297/مناقصه-مرمت-و-بازسازی-ایل-راه-عشایری---آگهی-دوم'>مناقصه مرمت و بازسازی ایل راه عشایری ... آگهی دوم / مناقصه عمومی, مناقصه مرمت و بازسازی ایل راه عشایری ... آگهی دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967298/مناقصه-انجام-امور-خدماتی-و-پشتیبانی'>مناقصه انجام امور خدماتی و پشتیبانی  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه انجام امور خدماتی و پشتیبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967300/مناقصه-طرح-آرشیو-الکترونیکی-ادارات-ثبتی-نوبت-دوم'>مناقصه طرح آرشیو الکترونیکی ادارات ثبتی نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه طرح آرشیو الکترونیکی ادارات ثبتی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967301/چهارمین-همایش-ملی-مدیریت-جهادی'>چهارمین همایش ملی مدیریت جهادی / چهارمین همایش ملی مدیریت جهادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967303/مناقصه-خرید-نایلون-استرچ'>مناقصه خرید نایلون استرچ / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید نایلون استرچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967304/مناقصه-اجرای-پروژه-زیرسازی-و-جدولگذاری-معابر-سطح-شهر'>مناقصه اجرای پروژه زیرسازی و جدولگذاری معابر سطح شهر  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه اجرای پروژه زیرسازی و جدولگذاری معابر سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967305/مناقصه-طراحی--ساخت--خرید-و-نصب-تابلو-برق-20-کیلوولت-نوبت-دوم'>مناقصه طراحی ، ساخت ، خرید و نصب تابلو برق 20 کیلوولت نوبت دوم  / آگهی مناقصه ، مناقصه طراحی ، ساخت ، خرید و نصب تابلو برق 20 کیلوولت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967309/مناقصه-پروژه-تعویض-مقره-های-نقاط-مختلف-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تعویض مقره های نقاط مختلف- نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه پروژه تعویض مقره های نقاط مختلف- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967310/مناقصه-فراخوان-ارزیابی-کیفی-خرید-برج-های-فلزی-لتیس-(مشبک)'>مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید برج های فلزی لتیس (مشبک) / مناقصه, مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید برج های فلزی لتیس (مشبک)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967315/مناقصه-احداث-شبکه-برق-پروژه-بلوک-زایمانی-و-اورژانس-بیمارستان'>مناقصه احداث شبکه برق پروژه بلوک زایمانی و اورژانس بیمارستان / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه احداث شبکه برق پروژه بلوک زایمانی و اورژانس بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967317/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-کامل-تجهیزات-سیستم-صوت-و-تصویر--نوبت-سوم'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای کامل تجهیزات سیستم صوت و تصویر... نوبت سوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه مصالح و اجرای کامل تجهیزات سیستم صوت و تصویر... نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967318/تجدید-آگهی-فراخوان-انجام-امور-تبلیغاتی-و-حسب-رعایت-سیمای-شهری--مرحله-سوم'>تجدید آگهی فراخوان  انجام امور تبلیغاتی و حسب رعایت سیمای شهری - مرحله سوم  / تجدید آگهی فراخوان، تجدید آگهی فراخوان  انجام امور تبلیغاتی و حسب رعایت سیمای شهری - مرحله سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967319/ارزیابی-کیفی-پل-دوم-و-راه-ارتباطی'>ارزیابی کیفی پل دوم و راه ارتباطی  / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی پل دوم و راه ارتباطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967321/مناقصه-اجرای-عملیات-جمع-آوری-زباله-ها--مرحله-اول-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات جمع آوری زباله ها - مرحله اول نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه  اجرای عملیات جمع آوری زباله ها - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967322/مناقصه-خریداری-قفل-دیفرانسیل-و--'>مناقصه خریداری قفل دیفرانسیل و ... / آگهی مناقصه ، مناقصه خریداری قفل دیفرانسیل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967323/مناقصه-اجرای-پروژه-روشنایی-تجدید'>مناقصه اجرای پروژه روشنایی تجدید / تجدید آگهی مناقصه , مناقصه اجرای پروژه روشنایی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967324/مناقصه-خدمات-نگهبانی-از-شهرک-بعثت-منازل-560-واحدی-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات نگهبانی از شهرک بعثت منازل 560 واحدی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خدمات نگهبانی از شهرک بعثت منازل 560 واحدی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967325/مناقصه-عملیات-بارگیری-حمل-و-تخلیه-مقدار-۵۰-هزار-تن-انواع-نهاده-های-زراعی'>مناقصه عملیات بارگیری، حمل و تخلیه مقدار ۵۰ هزار تن انواع نهاده های زراعی  / مناقصه ,مناقصه عملیات بارگیری، حمل و تخلیه مقدار ۵۰ هزار تن انواع نهاده های زراعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967327/تجدید-مناقصه-خرید-یک-دستگاه-دیزل-ژنراتور'>تجدید مناقصه خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور  / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967328/مناقصه-واگذاری-امور-خدماتی-و-پشتیبانی'>مناقصه واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی  / مناقصه عمومی,مناقصه واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967330/تجدید-مناقصه-آبرسانی-مجتمع-جبله-نو--'>تجدید مناقصه آبرسانی مجتمع جبله نو... / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، تجدید مناقصه آبرسانی مجتمع جبله نو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967339/مناقصه-اجرای-عملیات-تعمیرات-و-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-شهری'>مناقصه اجرای عملیات تعمیرات و نگهداری و راهبری تاسیسات شهری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات تعمیرات و نگهداری و راهبری تاسیسات شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967341/مناقصه-انجام-عملیات-خدماتی-نظافتی'>مناقصه انجام عملیات خدماتی، نظافتی  / مناقصه ,مناقصه انجام عملیات خدماتی، نظافتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967344/مناقصه-مدیریت-بهره-برداری--خدمات-مشترکین-و-تامین-نیروی-انسانی--نوبت-دوم'>مناقصه مدیریت بهره برداری ، خدمات مشترکین و تامین نیروی انسانی... نوبت دوم / مناقصه , مناقصه مدیریت بهره برداری ، خدمات مشترکین و تامین نیروی انسانی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967345/مناقصه-اجرای-فاز-اول-عملیات-احداث-شبکه-توزیع-آب'>مناقصه اجرای فاز اول عملیات احداث شبکه توزیع آب / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای فاز اول عملیات احداث شبکه توزیع آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967350/مناقصه-خدمات-عمومی-شامل-تنظیفات-و---نوبت-دوم'>مناقصه خدمات عمومی شامل تنظیفات و ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خدمات عمومی شامل تنظیفات و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967351/مناقصه-بهسازی-معابر'>مناقصه بهسازی معابر / مناقصه عمومی,مناقصه بهسازی معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967355/مناقصه-بخشی-از-خدمات-مراکز-اورژانس-اجتماعی'>مناقصه بخشی از خدمات مراکز اورژانس اجتماعی  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه بخشی از خدمات مراکز اورژانس اجتماعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967359/مناقصه-واگذاری-مدیریت-حفاظت-طرح-جنگلداری-به-مساحت-6178-24-هکتار'>مناقصه واگذاری مدیریت حفاظت طرح جنگلداری به مساحت 6178.24 هکتار / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری مدیریت حفاظت طرح جنگلداری به مساحت 6178.24 هکتار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967361/مناقصه-ارزیابی-کیفی-خرید--تامین-کالای-مورد-نیاز-CHOCKVALVE'>مناقصه ارزیابی کیفی خرید / تامین کالای مورد نیاز CHOCKVALVE / مناقصه, مناقصه ارزیابی کیفی خرید / تامین کالای مورد نیاز CHOCKVALVE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967365/فراخوان-مناقصه-خرید-و-اجرای-شبکه-آب-و-فاضلاب-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید و اجرای شبکه آب و فاضلاب نوبت دوم / اگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید و اجرای شبکه آب و فاضلاب نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967366/مناقصه-احداث-دیوار-حفاظتی-خیابان'>مناقصه احداث دیوار حفاظتی خیابان / مناقصه ,مناقصه احداث دیوار حفاظتی خیابان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967367/مناقصه-اصلاح-شبکه-آب-شهر--'>مناقصه اصلاح شبکه آب شهر ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اصلاح شبکه آب شهر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967373/مناقصه-اجرای-عملیات-حمل-مازوت-از-انبارهای-شرکت'>مناقصه اجرای عملیات حمل مازوت از انبارهای شرکت  / مناقصه ,مناقصه اجرای عملیات حمل مازوت از انبارهای شرکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967374/فراخوان-انجام-خدمات-پشتیبانی-نظافت-آبدارخانه-و-نامه-رسانی---نوبت-دوم'>فراخوان انجام خدمات پشتیبانی، نظافت، آبدارخانه و نامه رسانی ... نوبت دوم / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی یک مرحله ای, فراخوان انجام خدمات پشتیبانی، نظافت، آبدارخانه و نامه رسانی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967375/مناقصه-واگذاری-خدمات-شهری-(تنظیف)-و-فضای-سبز'>مناقصه واگذاری خدمات شهری (تنظیف) و فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه واگذاری خدمات شهری (تنظیف) و فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967383/فراخوان-عمومی-شرکت-در-استعلام-قیمت-واگذاری-داروخانه'>فراخوان عمومی شرکت در استعلام قیمت واگذاری داروخانه / آگهی فراخوان عمومی شرکت در استعلام قیمت، فراخوان عمومی شرکت در استعلام قیمت واگذاری داروخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967384/مناقصه-اجرای-عملیات-حمل-و-پخش-آسفالت-خیابانهای-سطح-شهر'>مناقصه اجرای عملیات حمل و پخش آسفالت خیابانهای سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات حمل و پخش آسفالت خیابانهای سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967385/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-نوبت-دوم'>مناقصه زیرسازی و آسفالت نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه زیرسازی و آسفالت نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967386/مناقصه-خرید-تجهیزات-آزمایشگاهی'>مناقصه خرید تجهیزات آزمایشگاهی  / مناقصه ، مناقصه خرید تجهیزات آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967388/استعلام-دستگاه-دولبه-ورقکاری'>استعلام دستگاه دولبه ورقکاری   / استعلام ,استعلام دستگاه دولبه ورقکاری  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967389/مناقصه-بیمه-تکمیلی-کارکنان-شهرداری--نوبت-دوم'>مناقصه بیمه تکمیلی کارکنان شهرداری - نوبت دوم  / آگهی مناقصه ،مناقصه بیمه تکمیلی کارکنان شهرداری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967390/فراخوان-استعلام-انجام-امور-بیماریاری'>فراخوان استعلام انجام امور بیماریاری / فراخوان استعلام انجام امور بیماریاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967392/استعلام-نبشی-و-ناودانی-و-تسمه-فولادی'>استعلام نبشی و ناودانی و تسمه فولادی / مناقصه, استعلام نبشی و ناودانی و تسمه فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967394/استعلام-20ردیف-آببند-اورینگ-گردگیر-ویورینگ-ولاستیك-چهارگوش'>استعلام 20ردیف آببند اورینگ گردگیر ویورینگ ولاستیك چهارگوش   / استعلام ,استعلام 20ردیف آببند اورینگ گردگیر ویورینگ ولاستیك چهارگوش  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967395/مناقصه-احداث-دیوار-حفاظتی-ضلع-غربی--'>مناقصه احداث دیوار حفاظتی ضلع غربی... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه احداث دیوار حفاظتی ضلع غربی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967399/تجدید-مناقصه-واگذاری-خدمات-شهری-شامل-جمع-آوری-و-دفن-زباله-شهری-و--'>تجدید مناقصه واگذاری خدمات شهری شامل جمع آوری و دفن زباله شهری و ... / تجدید آگهی مناقصه, تجدید مناقصه واگذاری خدمات شهری شامل جمع آوری و دفن زباله شهری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967401/مناقصه-قیرپاشی-و-آسفالت-معابر-کوی'>مناقصه قیرپاشی و آسفالت معابر کوی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه قیرپاشی و آسفالت معابر کوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967403/استعلام-گیت-اسکنر--'>استعلام گیت اسکنر... / استعلام ,استعلام گیت اسکنر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967405/تجدید-مناقصه-گازرسانی-به-خطوط-شبکه--'>تجدید مناقصه گازرسانی به خطوط شبکه... / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه گازرسانی به خطوط شبکه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967406/استعلام-دستگاه-جی-پی-اس-گارمین'>استعلام دستگاه جی پی اس گارمین  / استعلام, استعلام دستگاه جی پی اس گارمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967407/استعلام-لوله-فولادی-بدون-درز'>استعلام لوله فولادی بدون درز   / استعلام, استعلام لوله فولادی بدون درز  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967409/مناقصه-احداث-کانال-با-دیواره-بتنی'>مناقصه احداث کانال با دیواره بتنی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث کانال با دیواره بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967411/استعلام-کونچرهای-BHQ1-و-TMR'>استعلام کونچرهای BHQ1 و TMR  / استعلام , استعلام کونچرهای BHQ1 و TMR </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967412/استعلام-شبکه-سرند-پلی-اورتان'>استعلام شبکه سرند پلی اورتان   / استعلام , استعلام شبکه سرند پلی اورتان  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967414/استعلام-پرایمر'>استعلام پرایمر / استعلام , استعلام پرایمر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967415/فراخوان-یک-دستگاه-بیل-مکانیکی-چره-زنجیری'>فراخوان یک دستگاه بیل مکانیکی چره زنجیری / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه یک دستگاه بیل مکانیکی چره زنجیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967416/مناقصه-استفاده-از-خدمات-بخش-خصوصی-در-سرویسهای-صنعتی--تجدید'>مناقصه استفاده از خدمات بخش خصوصی در سرویسهای صنعتی... تجدید / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه استفاده از خدمات بخش خصوصی در سرویسهای صنعتی... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967417/استعلام-پروب-taq-man'>استعلام پروب taq man  / استعلام , استعلام پروب taq man </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967419/فراخوان-واگذاری-واحد-فیزیوتراپی-کلینیک-ویژه'>فراخوان واگذاری واحد فیزیوتراپی کلینیک ویژه / فراخوان,فراخوان واگذاری واحد فیزیوتراپی کلینیک ویژه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967420/استعلام-کاغذ-A4'>استعلام کاغذ A4 / استعلام, استعلام کاغذ A4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967421/مناقصه-ساخت-قطعات-یدکی-پمپ'>مناقصه ساخت قطعات یدکی پمپ / مناقصه ، مناقصه ساخت قطعات یدکی پمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967422/استعلام-تهیه-درب-و-پنجره-دوجداره-آکپا-با-هزینه-حمل-و-نصب'>استعلام تهیه درب و پنجره دوجداره آکپا با هزینه حمل و نصب / استعلام ,استعلام تهیه درب و پنجره دوجداره آکپا با هزینه حمل و نصب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967423/فراخوان-مناقصه-بیل-مکانیکی-چرخ-زنجیری'>فراخوان مناقصه بیل مکانیکی چرخ زنجیری  / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه بیل مکانیکی چرخ زنجیری  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967426/مناقصه-بیمه-مسئولیت-مدنی-شهروندان'>مناقصه بیمه مسئولیت مدنی شهروندان / مناقصه ,مناقصه بیمه مسئولیت مدنی شهروندان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967427/مناقصه-ساخت-اجکتور-جهت-اجرای-مدیریت-شبکه'>مناقصه ساخت اجکتور جهت اجرای مدیریت شبکه  / مناقصه ، مناقصه ساخت اجکتور جهت اجرای مدیریت شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967428/استعلام-سیمان-خاکستری-و--'>استعلام سیمان خاکستری و ...  / استعلام, استعلام سیمان خاکستری و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967430/استعلام-تهیه-و-اجرای-ایزوگام-سقف-ایستگاه-شرق'>استعلام  تهیه و اجرای ایزوگام سقف ایستگاه شرق  / استعلام ,استعلام  تهیه و اجرای ایزوگام سقف ایستگاه شرق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967431/استعلام-دستگاه-تراش-با-طول-تراشکاری-و--'>استعلام دستگاه تراش با طول تراشکاری  و ... / استعلام دستگاه تراش با طول تراشکاری  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967432/فراخوان-انجام-عملیات-خاکی-و-دیوار-حصار-آجری-پست-132-کیلوولت'>فراخوان انجام عملیات خاکی و دیوار حصار آجری پست 132 کیلوولت / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان انجام عملیات خاکی و دیوار حصار آجری پست 132 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967435/استعلام-بها-تست-و-تعویض-انشعابات-دیماند-نواحی-بویراحمد-و-دنا'>استعلام بها تست و تعویض انشعابات دیماند نواحی بویراحمد و دنا / استعلام بها تست و تعویض انشعابات دیماند نواحی بویراحمد و دنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967436/مناقصه-نصب-کنتور-عادی-و-دیماند'>مناقصه نصب کنتور عادی و دیماند  / مناقصه عمومی، مناقصه نصب کنتور عادی و دیماند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967437/استعلام-رب-گوجه-فرنگی'>استعلام رب گوجه فرنگی / استعلام ,استعلام رب گوجه فرنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967439/استعلام-چای-و-قند-خرد-شده-اعلاء'>استعلام چای و قند خرد شده اعلاء / استعلام , استعلام چای و قند خرد شده اعلاء</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967440/چهارمین-کنفرانس-ملی-مهندسی-برق-ایران'>چهارمین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران / چهارمین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967441/استعلام-خرید-آنتی-ویروس'>استعلام خرید آنتی ویروس  / استعلام, استعلام خرید آنتی ویروس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967442/استعلام-گاز-استریل'>استعلام گاز استریل  / استعلام ,استعلام گاز استریل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967443/تجدید-مناقصه-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوایی--'>تجدید مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی ...  / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967444/استعلام-پمپ-لجن-کش'>استعلام  پمپ لجن کش / استعلام, استعلام پمپ لجن کش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967446/استعلام-دوربین-مداربسته-با-نصب'>استعلام دوربین مداربسته با نصب / استعلام ,استعلام دوربین مداربسته با نصب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967447/استعلام-تست-و-تعویض-انشعابات-دیماند'>استعلام تست و تعویض انشعابات دیماند / مناقصه, استعلام تست و تعویض انشعابات دیماند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967448/استعلام-منبع-جریان-mA20--0'>استعلام منبع جریان mA20 - 0  / استعلام بهاء, استعلام منبع جریان mA20 - 0 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967449/استعلام-احداث-ساختمان-کافو-نوری-مسکن-مهر-شهرستان-مهر'>استعلام احداث ساختمان کافو نوری مسکن مهر شهرستان مهر / استعلام احداث ساختمان کافو نوری مسکن مهر شهرستان مهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967451/مناقصه-نگهداری-و-بازسازی-شبکه-های-کابل-هوایی--سیستم-هایPGS---ACCESS-WLL'>مناقصه نگهداری و بازسازی شبکه های کابل،هوایی، ،سیستم هایPGS    ،ACCESS، WLL  / مناقصه نگهداری و بازسازی شبکه های کابل،هوایی، ،سیستم هایPGS    ،ACCESS، WLL </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967452/استعلام-پوشال-کولر'>استعلام پوشال کولر / استعلام , استعلام پوشال کولر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967453/تجدیدمناقصه-انجام-امورات-عمرانی-سطح-شهر'>تجدیدمناقصه انجام امورات عمرانی سطح شهر  / تجدید مناقصه ,تجدیدمناقصه انجام امورات عمرانی سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967454/استعلام-خرید-و-نصب-سیم-خاردار-گالوانیزه'>استعلام خرید و نصب سیم خاردار گالوانیزه  / استعلام, استعلام خرید و نصب سیم خاردار گالوانیزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967455/استعلام-تهیه-و-نصب-ایزوگام'>استعلام تهیه و نصب ایزوگام  / استعلام, استعلام تهیه و نصب ایزوگام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967456/استعلام-خرید-نصب-و-تحویل-سیستم-بایگانی-ریلی'>استعلام خرید نصب و تحویل سیستم بایگانی ریلی / استعلام، استعلام خرید نصب و تحویل سیستم بایگانی ریلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967457/مناقصه-خرید-تجهیزات-ابزار-دقیق'>مناقصه خرید تجهیزات ابزار دقیق  / مناقصه، مناقصه خرید تجهیزات ابزار دقیق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967459/استعلام-برگزاری-دوره-آموزشی-منطقه-ای'>استعلام برگزاری دوره آموزشی منطقه ای  / استعلام ,استعلام برگزاری دوره آموزشی منطقه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967460/استعلام-تهیه-و-نصب-ایزوگام'>استعلام تهیه و نصب ایزوگام  / استعلام, استعلام تهیه و نصب ایزوگام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967461/استعلام-دستگاه-گیت-وی-مدل-SMD600-plus-ceia'> استعلام دستگاه گیت وی مدل SMD600 plus-ceia / استعلام , استعلام دستگاه گیت وی مدل SMD600 plus-ceia</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967462/استعلام-کندانسور-چیلر-80-تنی'>استعلام کندانسور چیلر 80 تنی      / استعلام بهاء, استعلام کندانسور چیلر 80 تنی     </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967463/استعلام-لاینر-میکسر-ثانویه'>استعلام لاینر میکسر ثانویه  / استعلام ,استعلام لاینر میکسر ثانویه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967464/استعلام-کمد-بایگانی-متحرک-ریلی'>استعلام کمد بایگانی متحرک ریلی  / استعلام , استعلام کمد بایگانی متحرک ریلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967465/استعلام-کلکتور-پلی-اتیلن-ورودی-مگنت-چغارت'>استعلام کلکتور پلی اتیلن ورودی مگنت چغارت / استعلام, استعلام کلکتور پلی اتیلن ورودی مگنت چغارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967467/استعلام-راهبند-پارکینگ'>استعلام راهبند پارکینگ / استعلام, استعلام راهبند پارکینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967468/استعلام-تهیه-و-نصب-پنجره-از-نوع-UPVC'>استعلام تهیه و نصب پنجره از نوع UPVC / استعلام, استعلام تهیه و نصب پنجره از نوع UPVC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967469/استعلام-جک-ولو-مخزن-تانک-هوای-کمپرسور-ریکلایمر'>استعلام جک ولو مخزن تانک هوای کمپرسور ریکلایمر / استعلام, استعلام جک ولو مخزن تانک هوای کمپرسور ریکلایمر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967470/استعلام-تجهیز-آمبولانس'>استعلام تجهیز آمبولانس  / استعلام ,استعلام تجهیز آمبولانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967472/استعلام-فعالیتهای-پشتیبانی-حمل-و-نقل'>استعلام فعالیتهای پشتیبانی حمل و نقل  / استعلام , استعلام فعالیتهای پشتیبانی حمل و نقل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967473/استعلام-لاینر-میکسر-اولیه'>استعلام لاینر میکسر اولیه / استعلام ,استعلام لاینر میکسر اولیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967474/استعلام-دیسپنسر-و--'>استعلام دیسپنسر و ... / استعلام ,استعلام دیسپنسر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967475/استعلام-نبشی-قفسه-یا-پایه-قفسه-با-ورق-روغنی-2-میل'>استعلام نبشی قفسه یا پایه قفسه با ورق روغنی 2 میل / استعلام، استعلام نبشی قفسه یا پایه قفسه با ورق روغنی 2 میل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967476/استعلام-خرید-صاعقه-گیر-الکترونیکی'>استعلام خرید صاعقه گیر الکترونیکی  / استعلام، استعلام خرید صاعقه گیر الکترونیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967477/استعلام-کامپوزیت-آلومکس-3-10-سی-میکرون'>استعلام کامپوزیت آلومکس 3/10 سی میکرون / استعلام , استعلام کامپوزیت آلومکس 3/10 سی میکرون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967478/استعلام-ساخت-تختخواب-تشک-پتو-پد-محافظ-جاروبرقی--'>استعلام ساخت تختخواب، تشک، پتو، پد محافظ، جاروبرقی... / استعلام, استعلام ساخت تختخواب، تشک، پتو، پد محافظ، جاروبرقی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967479/استعلام-خرید-و-حمل-نصب-و-راه-اندازی-و-تحویل-20-دستگاه-آبگرمکن-خورشیدی'>استعلام خرید و حمل نصب و راه اندازی و تحویل 20 دستگاه آبگرمکن خورشیدی / استعلام، استعلام خرید و حمل نصب و راه اندازی و تحویل 20 دستگاه آبگرمکن خورشیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967480/استعلام-شیلنگ-باد'>استعلام شیلنگ باد / استعلام ,استعلام شیلنگ باد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967481/استعلام-بهاء-ارائه-خدمات-حفاظتی-و-مراقبتی-از-چاههای-ایستگاه-تخلیه-سوخت-96-08-10'>استعلام بهاء ارائه خدمات حفاظتی و مراقبتی از چاههای ایستگاه تخلیه سوخت- 96.08.10 / استعلام بهاء, استعلام بهاء ارائه خدمات حفاظتی و مراقبتی از چاههای ایستگاه تخلیه سوخت - 96.8.10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967482/مناقصه-راه-اندازی-مشعل-های-گاز-کوره-آگلومراسیون'>مناقصه راه اندازی مشعل های گاز کوره آگلومراسیون / مناقصه ,مناقصه راه اندازی مشعل های گاز کوره آگلومراسیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967483/استعلام-برگزاری-دوره-آموزشی-منطقه-ای-کشوری'>استعلام برگزاری دوره آموزشی منطقه ای کشوری / استعلام ، برگزاری دوره آموزشی منطقه ای کشوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967484/کنگره-جامع-بین-المللی-شیمی-ایران96-8-10'>کنگره جامع بین المللی شیمی ایران96.8.10 / کنگره جامع بین المللی شیمی ایران96.8.10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967485/استعلام-تعویض-کفپوشهای-اتاق-فرمان'>استعلام تعویض کفپوشهای اتاق فرمان / استعلام, استعلام تعویض کفپوشهای اتاق فرمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967486/استعلام-نمای-سرامیک'>استعلام نمای سرامیک / استعلام , استعلام نمای سرامیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967487/استعلام-خرید-متعلقات-سرکابل-63-کیلوولت'>استعلام خرید متعلقات سرکابل 63 کیلوولت / استعلام , استعلام خرید متعلقات سرکابل 63 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967488/استعلام-حراست-و-نظارت-از-حریم-راه-های-استان'>استعلام حراست و نظارت از حریم راه های استان  / استعلام , استعلام حراست و نظارت از حریم راه های استان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967489/استعلام-پالت-GP7-و--'>استعلام پالت GP7 و ... / استعلام ,استعلام پالت GP7 و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967490/استعلام-خدمات-قیرپاشی-و-آسفالت'>استعلام خدمات قیرپاشی و آسفالت / استعلام , استعلام خدمات قیرپاشی و آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967491/استعلام-دستگاه-کپی-لیزری'>استعلام دستگاه کپی لیزری / استعلام, استعلام دستگاه کپی لیزری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967492/استعلام-تامین-کسری-آهن-آلات-یکدستگاه-برج-T60'>استعلام تامین کسری آهن آلات یکدستگاه برج T60  / استعلام ,استعلام تامین کسری آهن آلات یکدستگاه برج T60 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967493/استعلام-قوطی-پروفیل-ایرانی'>استعلام قوطی پروفیل ایرانی  / استعلام ,استعلام قوطی پروفیل ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967495/استعلام-واگذاری-امورات-کپی-و-تکثیر'>استعلام واگذاری امورات کپی و تکثیر / استعلام , استعلام واگذاری امورات کپی و تکثیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967497/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام  تولید,انتقال و توزیع برق / استعلام ,استعلام  تولید,انتقال و توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967498/استعلام-میز-چوبی-دوکشو-130-اداری'>استعلام میز چوبی دوکشو 130 اداری  / استعلام , استعلام میز چوبی دوکشو 130 اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967499/استعلام-موتور-جوش-الکتروگام--'>استعلام موتور جوش الکتروگام.... / استعلام, استعلام موتور جوش الکتروگام...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967500/استعلام-پکیج-گرمایش-و-سرمایش'>استعلام پکیج گرمایش و سرمایش  / استعلام ,استعلام پکیج گرمایش و سرمایش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967501/استعلام-انباره-با-لوله-گالوانیزه-اگزوز-وانت-نیسان'>استعلام انباره با لوله گالوانیزه اگزوز وانت نیسان  / استعلام، استعلام انباره با لوله گالوانیزه اگزوز وانت نیسان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967502/استعلام-پروژه-کارهای-ساختمانی-پست-63-کیلوولت-اسدآباد-2'>استعلام پروژه کارهای ساختمانی پست 63 کیلوولت اسدآباد 2 / استعلام , استعلام پروژه کارهای ساختمانی پست 63 کیلوولت اسدآباد 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967503/مناقصه-فراخوان-ارزیابی-کیفی-عملیات-یکپارچه-تامین-منابع-مالی'>مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی عملیات یکپارچه تامین منابع مالی / مناقصه , فراخوان ارزیابی کیفی عملیات یکپارچه تامین منابع مالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967504/استعلام-دو-عدد-کیت-آزمایشگاهی'>استعلام دو عدد کیت آزمایشگاهی / استعلام , استعلام دو عدد کیت آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967505/استعلام-پشتیبانی-نرم-افزار--سخت-افزار-و---'>استعلام پشتیبانی نرم افزار ، سخت افزار و .... / استعلام، استعلام پشتیبانی نرم افزار ، سخت افزار و شبکه رایانه ای بیمه ایران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967507/استعلام-انتخاب-پیمانکار-پاسخگویی-مرکز-تماس-2020-و--'>استعلام انتخاب پیمانکار پاسخگویی مرکز تماس 2020 و ... / استعلام, استعلام انتخاب پیمانکار پاسخگویی مرکز تماس 2020 و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967508/استعلام-شوفاژ-برقی-روغنی-رادیاتوری-11-پره-ای'>استعلام شوفاژ برقی روغنی رادیاتوری 11 پره ای / استعلام , استعلام شوفاژ برقی روغنی رادیاتوری 11 پره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967509/استعلام-خدمات-مشاوره-روانشناس-صنعتی-بالینی--96-8-10'>استعلام خدمات مشاوره روانشناس صنعتی- بالینی - 96.8.10 / استعلام ,استعلام خدمات مشاوره روانشناس صنعتی - بالینی - 96.8.10 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967510/استعلام-پیراهن-زمستان'>استعلام پیراهن زمستان / استعلام , استعلام پیراهن زمستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967513/استعلام-دستگاه-بتن-بر-اشتیل'>استعلام دستگاه بتن بر اشتیل / استعلام ,استعلام دستگاه بتن بر اشتیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967514/استعلام-کفش-نظامی-آفاق'>استعلام کفش نظامی آفاق  / استعلام ,استعلام کفش نظامی آفاق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967516/استعلام-برگزاری-دوره-های-آموزشی'>استعلام برگزاری دوره های آموزشی / استعلام , استعلام برگزاری دوره های آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967517/استعلام-زانویی-45-درجه-جنس-پلی-فنیل-سولفون'>استعلام زانویی 45 درجه جنس پلی فنیل سولفون  / استعلام, استعلام زانویی 45 درجه جنس پلی فنیل سولفون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967518/همایش-بین-المللی-مدیریت-و-حسابداری-ایران'>همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران  / همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967520/استعلام-اسپلیت-lg24000'>استعلام اسپلیت lg24000 / استعلام ,استعلام اسپلیت lg24000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967521/استعلام-آرمورگذاری-برای-کابلهای-فرمان-و-تغذیه-'>استعلام آرمورگذاری برای کابلهای فرمان و تغذیه.. / استعلام ,استعلام آرمورگذاری برای کابلهای فرمان و تغذیه..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967522/استعلام-دو-دستگاه-دیگ-فولادی-برای-تاسیسات-آبگرمکن'>استعلام دو دستگاه دیگ فولادی برای تاسیسات آبگرمکن / استعلام ,استعلام دو دستگاه دیگ فولادی برای تاسیسات آبگرمکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967523/مناقصه-طراحی-تهیه-مصالح-و-نصب-دو-دستگاه-برج-خنک-کننده-آب-مداربسته'>مناقصه طراحی تهیه مصالح و نصب دو دستگاه برج خنک کننده آب مداربسته  / مناقصه ,مناقصه طراحی تهیه مصالح و نصب دو دستگاه برج خنک کننده آب مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967524/فراخوان-کنفرانس-سراسری-علمی--تخصصی-نهج-البلاغه-با-رویکرد-فرهنگی'>فراخوان کنفرانس سراسری علمی ، تخصصی نهج البلاغه با رویکرد فرهنگی / فراخوان کنفرانس سراسری علمی ، تخصصی نهج البلاغه با رویکرد فرهنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967527/فراخوان-خرید-یک-دستگاه-گیربکس-اسکروپمپ-لجن-برگشتی'>فراخوان خرید یک دستگاه گیربکس اسکروپمپ لجن برگشتی / مناقصه ,فراخوان خرید یک دستگاه گیربکس اسکروپمپ لجن برگشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967529/استعلام-فن-کوئل-کاستی'>استعلام فن کوئل کاستی  / استعلام, استعلام فن کوئل کاستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967530/استعلام-پره-دیگ-توربو-7000-(پره-وسط)'>استعلام پره دیگ توربو 7000 (پره وسط) / استعلام , استعلام پره دیگ توربو 7000 (پره وسط)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967531/استعلام-حفاری-یک-حلقه-چاه-به-روش-دورانی'>استعلام حفاری یک حلقه چاه به روش دورانی  / استعلام ,استعلام حفاری یک حلقه چاه به روش دورانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967533/استعلام-نصب-کنتور-انشعابات-عادی-و-دیماند'>استعلام نصب کنتور انشعابات عادی و دیماند / مناقصه, استعلام نصب کنتور انشعابات عادی و دیماند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967535/استعلام-پانل-کنترل'>استعلام پانل کنترل / استعلام , استعلام پانل کنترل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967536/استعلام-خرید-۳-دستگاه-فن-کویل-سقفی'>استعلام خرید ۳ دستگاه فن کویل سقفی / استعلام ,استعلام خرید ۳ دستگاه فن کویل سقفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967538/مناقصه-انجام-پروژه-طراحی-خرید-نصب-تست-و-راه-اندازی-سه-دستگاه-آنالایزر--'>مناقصه انجام پروژه طراحی، خرید، نصب، تست و راه اندازی سه دستگاه آنالایزر ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام پروژه طراحی، خرید، نصب، تست و راه اندازی سه دستگاه آنالایزر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967540/استعلام-رادیاتور-آلومینیومی'>استعلام رادیاتور آلومینیومی / استعلام , استعلام رادیاتور آلومینیومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967541/استعلام-خرید-تجهیزات-و-اجرای-پست-هوایی'>استعلام خرید تجهیزات و اجرای پست هوایی  / استعلام,استعلام خرید تجهیزات و اجرای پست هوایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967542/تجدید-مناقصه-عمومی-اجرای-سیستم-اطفاء-حریق-و-تزریق-فوم-مخزن'>تجدید مناقصه عمومی اجرای سیستم اطفاء حریق و تزریق فوم مخزن / تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه عمومی اجرای سیستم اطفاء حریق و تزریق فوم مخزن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967543/استعلام-درام-و--'>استعلام درام و ... / استعلام, استعلام درام و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967545/استعلام-هویست-جرثقیل-و--'>استعلام هویست جرثقیل و ... / استعلام ,استعلام هویست جرثقیل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967547/استعلام-گوشت-گوساله-سردست-منجمد'>استعلام گوشت گوساله سردست منجمد / استعلام ,استعلام گوشت گوساله سردست منجمد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967548/استعلام-تانک-جوهر-پرینتر--'>استعلام تانک جوهر پرینتر... / استعلام, استعلام تانک جوهر پرینتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967549/استعلام-ساخت-و-نصب-تابلو-سردرب-ساختمان'>استعلام ساخت و نصب تابلو سردرب ساختمان  / استعلام, استعلام ساخت و نصب تابلو سردرب ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967550/استعلام-تخته-وایت-برد-الکترونیکی-مدل-PRMAB'>استعلام تخته وایت برد الکترونیکی مدل PRMAB  / استعلام, استعلام تخته وایت برد الکترونیکی مدل PRMAB </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967551/استعلام-خرید-۳-دستگاه-فن-کویل-سقفی'>استعلام خرید ۳ دستگاه فن کویل سقفی / استعلام ,استعلام خرید ۳ دستگاه فن کویل سقفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967553/استعلام-لیوان-یکبار-مصرف-طلقی-شفاف'>استعلام لیوان یکبار مصرف طلقی شفاف / استعلام , استعلام لیوان یکبار مصرف طلقی شفاف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967554/استعلام-واگذاری-خرید-خدمات-ثبت-و-تنظیم-نسخ-کلینیکی'>استعلام واگذاری خرید خدمات ثبت و تنظیم نسخ کلینیکی  / استعلام ,استعلام واگذاری خرید خدمات ثبت و تنظیم نسخ کلینیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967555/پنجمین-کنفرانس-جامع-مدیریت-و-مهندسی-سیلاب'>پنجمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب / پنجمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967556/استعلام-خرید-10-شاخه-داکتد-فن-کویل'>استعلام خرید 10 شاخه داکتد فن کویل / استعلام ,استعلام خرید 10 شاخه داکتد فن کویل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967557/استعلام-خرید-98-دستگاه-پکیج-خورشیدی-12-ولت'>استعلام خرید 98 دستگاه پکیج خورشیدی 12 ولت / استعلام، استعلام خرید 98 دستگاه پکیج خورشیدی 12 ولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967558/استعلام-صندلی-چرخدار'>استعلام صندلی چرخدار / استعلام ,استعلام صندلی چرخدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967561/استعلام-خرید-150-دستگاه-فانوس-با-پنل-مستقل'>استعلام خرید 150 دستگاه فانوس با پنل مستقل / استعلام، استعلام خرید 150 دستگاه فانوس با پنل مستقل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967562/استعلام-تهیه-لوازم-مورد-نیاز-جهت-رفع-ایراد-و-راه-اندازی-دیزل-ژنراتور-100kva'>استعلام تهیه لوازم مورد نیاز جهت رفع ایراد و راه اندازی دیزل ژنراتور 100kva / استعلام, استعلام تهیه لوازم مورد نیاز جهت رفع ایراد و راه اندازی دیزل ژنراتور 100kva</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967564/استعلام-خرید-140-عدد-چراغ-قوه-خورشیدی'>استعلام خرید 140 عدد چراغ قوه خورشیدی / استعلام، استعلام خرید 140 عدد چراغ قوه خورشیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967565/استعلام-کیت-کامل-ترمز-و-مجموعه-تنظیم-بار'>استعلام کیت کامل ترمز و مجموعه تنظیم بار / استعلام ,استعلام کیت کامل ترمز و مجموعه تنظیم بار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967566/کنفرانس-ملی-مهندسی-نساجی-ایران'>کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران / کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967567/استعلام-صندلی-راحتی-و--'>استعلام صندلی راحتی و ... / استعلام ,استعلام صندلی راحتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967568/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-تراش-عمودی-آسیایی-کاراسل-و--'>مناقصه خرید یک دستگاه تراش عمودی آسیایی کاراسل و ...  / مناقصه , مناقصه خرید یک دستگاه تراش عمودی آسیایی کاراسل و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967569/استعلام-خرید-یک-دستگاه-کولر-گازی'>استعلام خرید یک دستگاه کولر گازی  / استعلام ، استعلام خرید یک دستگاه کولر گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967571/استعلام-دستگاه-پرس-پخت-تسمه-نقاله-کارگاهی---'>استعلام دستگاه پرس پخت تسمه نقاله کارگاهی  ....  / استعلام دستگاه پرس پخت تسمه نقاله کارگاهی  .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967572/پنجمین-کنفرانس-بین-المللی-یافته-های-نوین-علوم-و-تکنولوژی'>پنجمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی / پنجمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967573/استعلام-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-و-تحویل-آموزش-3-دستگاه-سیستم-فتوولتاییک'>استعلام خرید و نصب و راه اندازی و تحویل آموزش 3 دستگاه سیستم فتوولتاییک / استعلام، استعلام خرید و نصب و راه اندازی و تحویل آموزش 3 دستگاه سیستم فتوولتاییک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967574/استعلام-لوله-و-اتصالات'>استعلام لوله و اتصالات / استعلام ,استعلام لوله و اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967576/استعلام-شیشه-4-میل-ساده-ایران-فلوت-درجه-یک'> استعلام شیشه 4 میل ساده ایران فلوت درجه یک / استعلام , استعلام شیشه 4 میل ساده ایران فلوت درجه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967577/هجدهمین-همایش-ملی-مهندسی-سطح-و-چهارمین-همایش-تخصصی'>هجدهمین همایش ملی مهندسی سطح و چهارمین همایش تخصصی / هجدهمین همایش ملی مهندسی سطح و چهارمین همایش تخصصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967578/استعلام-پوشه-پلاستیکی'>استعلام پوشه پلاستیکی  / استعلام, استعلام پوشه پلاستیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967579/استعلام-اپلیکیشن-پستخونه'>استعلام اپلیکیشن پستخونه / استعلام اپلیکیشن پستخونه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967580/تجدید-مناقصه-واگذاری-خدمات-تخلیه-پرس-و-بسته-بندی-ضایعات-مسی'>تجدید مناقصه واگذاری خدمات تخلیه، پرس و بسته بندی ضایعات مسی / آگهی مناقصه، تجدید مناقصه واگذاری خدمات تخلیه، پرس و بسته بندی ضایعات مسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967582/نخستین-همایش-ملی-ادبیات-مقاومت'>نخستین همایش ملی ادبیات مقاومت / نخستین همایش ملی ادبیات مقاومت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967584/تجدید-مناقصه-عملیات-تخریب-و-نسوز-چینی-و--'>تجدید مناقصه عملیات تخریب و نسوز چینی و ... / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه عملیات تخریب و نسوز چینی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967586/استعلام-خرید-خدمت-پشتیبانی-سخت-افزار'>استعلام خرید خدمت پشتیبانی سخت افزار / استعلام , استعلام خرید خدمت پشتیبانی سخت افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967587/استعلام-لامپ-کم-مصرف'>استعلام لامپ کم مصرف  / استعلام , استعلام لامپ کم مصرف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967588/استعلام-خرید-سیستم-کامل-کامپیوتر'>استعلام خرید سیستم کامل کامپیوتر  / استعلام , استعلام خرید سیستم کامل کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967589/استعلام-کپه-کاری'>استعلام کپه کاری  / استعلام ,استعلام کپه کاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967590/استعلام-تهیه-و-ارسال-تجهیزات'>استعلام تهیه و ارسال تجهیزات  / استعلام, استعلام تهیه و ارسال تجهیزات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967592/استعلام-قالب-کش-دستگاه-پرس-شیلنگ-هیدرولیک'>استعلام قالب کش دستگاه پرس شیلنگ هیدرولیک / استعلام ,استعلام قالب کش دستگاه پرس شیلنگ هیدرولیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967593/فراخوان-انجام-عملیات-باطله‌برداری-و-استخراج-ماده-معدنی-از-معدن-آهک-گوره-درق-اهر'>فراخوان انجام عملیات باطله‌برداری و استخراج ماده معدنی از معدن آهک گوره درق اهر / فراخوان عمومی,فراخوان انجام عملیات باطله‌برداری و استخراج ماده معدنی از معدن آهک گوره درق اهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967594/استعلام-ساخت-و-نصب-و-راه-اندازی-تابلو-برق'>استعلام ساخت و نصب و راه اندازی تابلو برق / استعلام , استعلام ساخت و نصب و راه اندازی تابلو برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967595/استعلام-الکترودها-سیم-های-جوش-سیم-های-لحیم-و-موادج--'>استعلام الکترودها- سیم های جوش- سیم های لحیم و موادج... / استعلام , استعلام الکترودها- سیم های جوش- سیم های لحیم و موادج...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967597/استعلام-کاغذ-تحریر-80-گرمی-A4'>استعلام کاغذ تحریر 80 گرمی A4  / استعلام, استعلام کاغذ تحریر 80 گرمی A4 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967598/استعلام-سوئیچ-شبکه-و--'>استعلام سوئیچ شبکه و ... / استعلام ,استعلام سوئیچ شبکه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967599/استعلام-بهسازی-ساختمانی-کاشان'>استعلام بهسازی ساختمانی کاشان  / استعلام ,استعلام  بهسازی ساختمانی کاشان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967600/استعلام-صندلی-کارمندی'>استعلام صندلی کارمندی / استعلام , استعلام صندلی کارمندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967601/مناقصه-واگذاری-طبخ-و-توزیع-غذا-با-مواد-اولیه'>مناقصه واگذاری طبخ و توزیع غذا با مواد اولیه / مناقصه, مناقصه واگذاری طبخ و توزیع غذا با مواد اولیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967602/استعلام-کارت-پاور'>استعلام کارت پاور  / استعلام ,استعلام  کارت پاور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967603/استعلام-اجاره-۳-دستگاه-گریدر'>استعلام اجاره ۳ دستگاه گریدر  / استعلام ,استعلام اجاره ۳ دستگاه گریدر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967604/استعلام-کفپوش-طرح'>استعلام کفپوش طرح / استعلام ,استعلام پکیج گرمایش و سرمایش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967606/استعلام-تهیه-و-اجرای-خط-انتقال-برق-فشار-متوسط-هوایی-تکمیلی-حدود-450-متر'>استعلام تهیه و اجرای خط انتقال برق فشار متوسط هوایی تکمیلی حدود 450 متر / استعلام, استعلام تهیه و اجرای خط انتقال برق فشار متوسط هوایی تکمیلی حدود 450 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967607/استعلام-اجاره-۳-دستگاه-گریدر-جهت-انجام-امور-راهداری'>استعلام اجاره ۳ دستگاه گریدر جهت انجام امور راهداری  / استعلام,استعلام اجاره ۳ دستگاه گریدر جهت انجام امور راهداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967609/استعلام-الکل-ایزوپروپیل'>استعلام الکل ایزوپروپیل  / استعلام, استعلام الکل ایزوپروپیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967611/مناقصه-واگذاری-امور-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-برقی-و-مکانیکی'>مناقصه واگذاری امور نگهداری و راهبری تاسیسات برقی و مکانیکی / مناقصه, مناقصه واگذاری امور نگهداری و راهبری تاسیسات برقی و مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967612/استعلام-لوازم-تاسیساتی'>استعلام لوازم تاسیساتی  / استعلام ,استعلام لوازم تاسیساتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967613/استعلام-بروزرسانی-و-خرید-جدیدترین-ویرایش-و-تمدید-پشتیبانی-نرم-افزار-دیگسایلنت'>استعلام بروزرسانی و خرید جدیدترین ویرایش و تمدید پشتیبانی نرم افزار دیگسایلنت / استعلام، استعلام بروزرسانی و خرید جدیدترین ویرایش و تمدید پشتیبانی نرم افزار دیگسایلنت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967614/استعلام-اجاره-۲-دستگاه-گریدر'>استعلام اجاره ۲ دستگاه گریدر  / استعلام ,استعلام اجاره ۲ دستگاه گریدر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967615/استعلام-عملیات-توسعه-جنگل-با-نهال-همراه-با-آبیاری'>استعلام عملیات توسعه جنگل با نهال همراه با آبیاری / استعلام,  استعلام عملیات توسعه جنگل با نهال همراه با آبیاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967616/استعلام-احداث-خط-انتقال'>استعلام احداث خط انتقال / استعلام, استعلام احداث خط انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967617/استعلام-تعمیرات'>استعلام تعمیرات  / استعلام , استعلام تعمیرات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967618/استعلام-هسته-چرخ-و-محور-پارسی--'>استعلام هسته چرخ و محور پارسی.... / استعلام , استعلام هسته چرخ و محور پارسی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967621/استعلام-لایسنس-ویدئو-کنفرانس'>استعلام لایسنس ویدئو کنفرانس / استعلام ,استعلام لایسنس ویدئو کنفرانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967622/مناقصه-امور-تغذیه-ای'>مناقصه امور تغذیه ای / آگهی مناقصه , مناقصه امور تغذیه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967623/استعلام-حفر-چاه-عمیق'>استعلام حفر چاه عمیق / استعلام، استعلام حفر چاه عمیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967624/استعلام-سر-شیلنگی-فشار-قوی-و--'>استعلام سر شیلنگی فشار قوی و ...  / استعلام , استعلام سر شیلنگی فشار قوی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967625/استعلام-خرید-لوازم-اداری'>استعلام خرید لوازم اداری  / استعلام,استعلام خرید لوازم اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967627/استعلام-مواد-شوینده-و-بهداشتی'>استعلام مواد شوینده و بهداشتی  / استعلام ,استعلام مواد شوینده و بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967628/استعلام-مبل-تختشو'>استعلام مبل تختشو / استعلام, استعلام مبل تختشو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967630/استعلام-مراقبت-و-نگهداری-از-جنگلکاری-سنواتی'>استعلام مراقبت و نگهداری از جنگلکاری سنواتی  / استعلام ,استعلام مراقبت و نگهداری از جنگلکاری سنواتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967631/استعلام-لوازم-ورزشی'>استعلام لوازم ورزشی  / استعلام ,استعلام لوازم ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967632/استعلام-پچ-پنل-فیبر--'>استعلام پچ پنل فیبر... / استعلام, استعلام پچ پنل فیبر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967633/استعلام-خرید-دیگ-فولادی-آبگرم'>استعلام خرید دیگ فولادی آبگرم / استعلام, استعلام خرید دیگ فولادی آبگرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967635/استعلام-بوش-گرافیتی'>استعلام بوش گرافیتی / استعلام , استعلام  بوش گرافیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967636/استعلام-5-دستگاه-CPU'>استعلام  5 دستگاه CPU  / استعلام, استعلام 5 دستگاه CPU </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967637/استعلام-تهیه-و-احداث-یک-باب-فنس-و-محوطه-سازی-ایستگاه-پمپاژ-و-پیرامون'>استعلام تهیه و احداث یک باب فنس و محوطه سازی ایستگاه پمپاژ و پیرامون / استعلام, استعلام تهیه و احداث یک باب فنس و محوطه سازی ایستگاه پمپاژ و پیرامون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967638/استعلام-مواد-دارویی-دندانپزشکی'>استعلام مواد دارویی دندانپزشکی  / استعلام ، استعلام  مواد دارویی دندانپزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967639/استعلام-مربا-تک-نفره'>استعلام مربا تک نفره  / استعلام ,استعلام مربا تک نفره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967640/استعلام-مانیتور'>استعلام مانیتور / استعلام, استعلام مانیتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967642/استعلام-دو-دستگاه-سرور'>استعلام دو دستگاه سرور / استعلام, استعلام دو دستگاه سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967643/استعلام-پمپ-انژکتور-کامیون-رنو-میدلام'>استعلام پمپ انژکتور کامیون رنو میدلام / استعلام ,استعلام پمپ انژکتور کامیون رنو میدلام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967644/استعلام-تهیه-و-احداث-یک-باب-فنس-و-محوطه-سازی-ایستگاه-پمپاژ-و-پیرامون'>استعلام تهیه و احداث یک باب فنس و محوطه سازی ایستگاه پمپاژ و پیرامون / استعلام, استعلام تهیه و احداث یک باب فنس و محوطه سازی ایستگاه پمپاژ و پیرامون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967645/استعلام-تجهیزات-شبکه'>استعلام تجهیزات شبکه  / استعلام,استعلام تجهیزات شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967647/استعلام-آب-ژاول-۱۰۰۰-کیلوگرم'>استعلام آب ژاول ۱۰۰۰ کیلوگرم  / استعلام ,استعلام آب ژاول ۱۰۰۰ کیلوگرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967648/استعلام-IMPELLER-پروانه-پمپ'>استعلام IMPELLER پروانه پمپ / استعلام , استعلام  IMPELLER پروانه پمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967649/استعلام-خرید-لوازم-اداری'>استعلام خرید لوازم اداری  / استعلام,استعلام خرید لوازم اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967650/استعلام-لایسنس-VM-WARE-REALIZE'>استعلام لایسنس VM WARE REALIZE / استعلام, استعلام لایسنس VM WARE REALIZE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967652/استعلام​-بغل-کنی-و-بهسازی-چشمه-حدود-40-متر-طول--'>استعلام​ بغل کنی و بهسازی چشمه حدود 40 متر طول... / استعلام، استعلام​  بغل کنی و بهسازی چشمه حدود 40 متر طول...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967653/استعلام-خرید-نصب-تحویل-و-راه-اندازی-۲۰-دستگاه-اطاقک-حمام-خورشیدی'>استعلام خرید نصب تحویل و راه اندازی ۲۰ دستگاه اطاقک حمام خورشیدی  / استعلام ,استعلام خرید نصب تحویل و راه اندازی ۲۰ دستگاه اطاقک حمام خورشیدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967654/استعلام-گرم-کن-ورزشی-با-شلوار'>استعلام گرم کن ورزشی با شلوار  / استعلام, استعلام گرم کن ورزشی با شلوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967656/استعلام-کابل-اتصال-رایانه'>استعلام کابل اتصال رایانه / استعلام, استعلام کابل اتصال رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967658/مناقصه-احداث-ساختمان-شعبه-مرکزی'>مناقصه احداث ساختمان شعبه مرکزی  / مناقصه ,اداره کل امور عشایر استان فارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967659/مناقصه-احداث-ساختمان-شعبه-مرکزی-و-مهمانسرای--'>مناقصه احداث ساختمان شعبه مرکزی و مهمانسرای ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث ساختمان شعبه مرکزی و مهمانسرای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967660/استعلام-قیرپاشی-و-آسفالت'>استعلام  قیرپاشی و آسفالت / استعلام , استعلام قیرپاشی و آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967661/استعلام-کابل-اتصال-رایانه'>استعلام کابل اتصال رایانه / استعلام, استعلام کابل اتصال رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967662/استعلام-ایمن-سازی-مدارس-حاشیه-راه'>استعلام ایمن سازی مدارس حاشیه راه  / استعلام , استعلام ایمن سازی مدارس حاشیه راه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967663/مناقصه-واگذاری-خدمات-خودرویی'>مناقصه واگذاری خدمات خودرویی / مناقصه ,مناقصه واگذاری خدمات خودرویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967664/استعلام-فن-اگزاست'>استعلام فن اگزاست / استعلام, استعلام فن اگزاست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967666/استعلام-لیبل-50-55'>استعلام لیبل 50*55  / استعلام، استعلام لیبل 50*55 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967667/استعلام-تهیه-و-اجرای-سرامیک-دیوار'>استعلام تهیه و اجرای سرامیک دیوار  / استعلام , استعلام تهیه و اجرای سرامیک دیوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967668/استعلام-کاپشن-ضد-آب-پلیسی'>استعلام کاپشن ضد آب پلیسی / استعلام ,استعلام کاپشن ضد آب پلیسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967670/استعلام-کرایه-وسایل-نقلیه-موتوری'>استعلام کرایه وسایل نقلیه موتوری / استعلام, استعلام کرایه وسایل نقلیه موتوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967672/دوازدهمین-همایش-ملی-ارزیابی-کیفیت-در-نظام-های-دانشگاهی'>دوازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی / دوازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967673/استعلام-کارت-مایفر'>استعلام کارت مایفر / استعلام ,استعلام کارت مایفر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967674/استعلام-تعمیر-و-استاندارد-سازی-یک-دستگاه-آسانسور'>استعلام تعمیر و استاندارد سازی یک دستگاه آسانسور  / استعلام، استعلام تعمیر و استاندارد سازی یک دستگاه آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967676/استعلام-قیرپاشی-و-آسفالت-روستا'>استعلام قیرپاشی و آسفالت روستا / استعلام, استعلام قیرپاشی و آسفالت روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967678/تجدید-مناقصه-تامین--نصب-و-راه-اندازی-پروژه-نظارت-شهری-و-پایش-تصویری'>تجدید مناقصه تامین ، نصب و راه اندازی پروژه نظارت شهری و پایش تصویری   / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه تامین ، نصب و راه اندازی پروژه نظارت شهری و پایش تصویری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967679/استعلام-باطری-12-ولت-150-آمپر'>استعلام باطری 12 ولت 150 آمپر  / استعلام,استعلام باطری 12 ولت 150 آمپر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967680/استعلام-تایل-با-لوازم-زیرسازی'>استعلام تایل با لوازم زیرسازی  / استعلام ,استعلام تایل با لوازم زیرسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967682/استعلام-درایو-VVV16-آسانسور'>استعلام درایو VVV16 آسانسور  / استعلام ,استعلام درایو VVV16 آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967683/استعلام-تهیه-و-اجرای-دیوارپوش'>استعلام تهیه و اجرای دیوارپوش  / استعلام , استعلام تهیه و اجرای دیوارپوش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967685/استعلام-صندلی-اداری-گردان'>استعلام صندلی اداری گردان / استعلام ,استعلام صندلی اداری گردان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967686/استعلام-روغن-نباتی-لوبیا-چشم-بلبلی-عدس-مرغ-کامل-برنج-سفید'>استعلام روغن نباتی، لوبیا چشم بلبلی، عدس، مرغ کامل، برنج سفید / استعلام, استعلام روغن نباتی، لوبیا چشم بلبلی، عدس، مرغ کامل، برنج سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967689/استعلام-تهیه-و-اجرای-قسمتی-از-شبکه-توزیع-با-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام تهیه و اجرای قسمتی از شبکه توزیع با لوله پلی اتیلن / استعلام ,استعلام تهیه و اجرای قسمتی از شبکه توزیع با لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967690/استعلام-نصب-4000-متر-ایزوبام'>استعلام نصب 4000 متر ایزوبام  / استعلام ,استعلام  نصب 4000 متر ایزوبام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967691/استعلام-عملیات-برف-روبی-جاده'>استعلام عملیات برف روبی جاده  / استعلام , استعلام عملیات برف روبی جاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967693/استعلام-قیرپاشی-و-آسفالت-روستا'>استعلام قیرپاشی و آسفالت روستا / استعلام, استعلام قیرپاشی و آسفالت روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967694/مناقصه-عمومی-امور-خدمات-بسته-بندی-و-نگهداری-دام-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>مناقصه عمومی امور خدمات بسته بندی و نگهداری دام, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / مناقصه ,مناقصه عمومی امور خدمات بسته بندی و نگهداری دام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967695/استعلام-پیراهن-شورت-و-جوراب-ورزشی'>استعلام پیراهن، شورت و جوراب ورزشی / استعلام, استعلام پیراهن، شورت و جوراب ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967697/استعلام-برنج-1121-برند-رازی'>استعلام برنج 1121 برند رازی  / استعلام, استعلام برنج 1121 برند رازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967698/مناقصه-حفاری-لايروبی-آندگذاری-و-راه-اندازی-چاههای-حفاظت-کاتديک'>مناقصه حفاری، لايروبی، آندگذاری و راه اندازی چاههای حفاظت کاتديک / مناقصه حفاری، لايروبی، آندگذاری و راه اندازی چاههای حفاظت کاتديک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967699/استعلام-آرموراد-کلمپ-آویز-مدل-کاناری'>استعلام آرموراد کلمپ آویز مدل کاناری / استعلام ,استعلام آرموراد کلمپ آویز مدل کاناری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967701/استعلام-سیستم-کامپیوتر'>استعلام سیستم کامپیوتر / استعلام ,استعلام سیستم کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967702/استعلام-دستمال-حوله-ای-و-توالت-دوقلو--'>استعلام دستمال حوله ای و توالت دوقلو... / استعلام, استعلام دستمال حوله ای و توالت دوقلو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967703/استعلام-کیف-یا-ساک-ورزشی'>استعلام کیف یا ساک ورزشی / استعلام, استعلام کیف یا ساک ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967705/استعلام-1500-مترمربع-کف-فرش-بتنی'>استعلام 1500 مترمربع کف فرش بتنی / استعلام , استعلام 1500 مترمربع کف فرش بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967706/اصلاحیه-مناقصه-ارائه-خدمات-ایمنی-و-آتش-نشانی'>اصلاحیه مناقصه ارائه خدمات ایمنی و آتش نشانی / اصلاحیه مناقصه , مناقصه ارائه خدمات ایمنی و آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967707/استعلام-خرید-و-نصب-و-نگهداری-تابلوهای-پیام-متغیر-vms'>استعلام خرید و نصب و نگهداری تابلوهای پیام متغیر vms / استعلام , استعلام خرید و نصب و نگهداری تابلوهای پیام متغیر vms</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967708/استعلام-لوله-کشی-گاز-داخلی-منازل-سازمانی-ایستگاه'>استعلام لوله کشی گاز داخلی منازل سازمانی ایستگاه  / استعلام, استعلام لوله کشی گاز داخلی منازل سازمانی ایستگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967709/مناقصه-ارائه-خدمات-مشاوره-مراکز-جامع-اورژانس'>مناقصه ارائه خدمات مشاوره مراکز جامع اورژانس / مناقصه ، مناقصه ارائه خدمات مشاوره مراکز جامع اورژانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967711/استعلام-کتانی-یا-کفش-ورزشی'>استعلام کتانی یا کفش ورزشی / استعلام, استعلام کتانی یا کفش ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967712/استعلام-سیستم-اعلام-حریق'>استعلام سیستم اعلام حریق / استعلام, استعلام سیستم اعلام حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967713/استعلام-قیرپاشی-و-آسفالت-روستاهای'>استعلام قیرپاشی و آسفالت روستاهای / استعلام, استعلام قیرپاشی و آسفالت روستای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967714/استعلام-چیدمان-سنگ-نما'>استعلام چیدمان سنگ نما  / استعلام,استعلام چیدمان سنگ نما </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967716/مناقصه-گازرسانی-به-صنایع-سطح-استان'>مناقصه گازرسانی به صنایع سطح استان / مناقصه, مناقصه گازرسانی به صنایع سطح استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967717/استعلام-عملیات-برف-روبی-جاده-اختصاصی-ایستگاه'>استعلام عملیات برف روبی جاده اختصاصی ایستگاه  / استعلام ,استعلام عملیات برف روبی جاده اختصاصی ایستگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967718/استعلام-کنتور-الکترومغناطیسی'>استعلام کنتور الکترومغناطیسی / استعلام , استعلام کنتور الکترومغناطیسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967719/استعلام-به-روز-رسانی-تابلوهای-پیام-متغیر-vms'>استعلام  به روز رسانی تابلوهای پیام متغیر vms / استعلام , استعلامه  به روز رسانی تابلوهای پیام متغیر vms</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967721/مناقصه-انجام-خدمات-مشاوره-شغلی-طرح-های-اشتغال-و-خودکفایی'>مناقصه انجام خدمات مشاوره شغلی طرح های اشتغال و خودکفایی  / آگهی مناقصه ,مناقصه انجام خدمات مشاوره شغلی طرح های اشتغال و خودکفایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967722/مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی'>مناقصه اجرای عملیات گازرسانی / مناقصه, مناقصه اجرای عملیات گازرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967723/استعلام-گارد-(حفاظ)-جنس-استیل-53'>استعلام گارد (حفاظ) جنس استیل 53 / استعلام, استعلام گارد (حفاظ) جنس استیل 53</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967724/استعلام-فیلتر-کارتریج-نخی'> استعلام فیلتر کارتریج نخی / استعلام , استعلام فیلتر کارتریج نخی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967726/استعلام-رم-قطعه-ظرفیت-GB4-مدل-DDR3-1600-رایانه'>استعلام رم قطعه ظرفیت GB4 مدل DDR3 1600 رایانه / استعلام, استعلام رم قطعه ظرفیت GB4 مدل DDR3 1600 رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967727/استعلام-فلش-دو-طرفه-جهت-نما-و-چراغ-گردان'>استعلام فلش دو طرفه جهت نما  و چراغ گردان  / استعلام , استعلام فلش دو طرفه جهت نما  و چراغ گردان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967728/فراخوان-خرید-انواع-تابلوی-عمومی'>فراخوان خرید انواع تابلوی عمومی  / فراخوان , فراخوان خرید انواع تابلوی عمومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967729/فراخوان-خرید-و-نصب-پکیج-چگالشی'>فراخوان خرید و نصب پکیج چگالشی / فراخوان خرید و نصب پکیج چگالشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967731/استعلام-دستمزد-نصب-کامپوزیت-و-پانل-بندی-و--'>استعلام دستمزد نصب کامپوزیت و پانل بندی و ...  / استعلام, استعلام دستمزد نصب کامپوزیت و پانل بندی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967732/استعلام-زانویی-45-درجه-PVC'> استعلام زانویی 45 درجه PVC  / استعلام , استعلام زانویی 45 درجه PVC </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967733/استعلام-کولر-گازی-اسپلیت-دیواری-سرمایشی-گرمایشی'>استعلام کولر گازی اسپلیت دیواری سرمایشی گرمایشی / استعلام, استعلام کولر گازی اسپلیت دیواری سرمایشی گرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967735/استعلام-کمد-رختکن-دو-طبقه-برای-پنجاه-نفر'>استعلام کمد رختکن دو طبقه برای پنجاه نفر / استعلام، استعلام کمد رختکن دو طبقه برای پنجاه نفر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967738/استعلام-فایل-دوار-زونکن-ایستاده'>استعلام فایل دوار زونکن ایستاده  / استعلام , استعلام فایل دوار زونکن ایستاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967739/استعلام-کیس-رایانه-کلاسیک'>استعلام کیس رایانه کلاسیک  / استعلام, استعلام کیس رایانه کلاسیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967740/استعلام-مانیتور-رایانه'>استعلام مانیتور رایانه  / استعلام , استعلام مانیتور رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967742/استعلام-تجهیزات-کامپیوتری'>استعلام تجهیزات کامپیوتری / استعلام , استعلام تجهیزات کامپیوتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967743/استعلام-رایانه-همراه'>استعلام رایانه همراه / استعلام ، استعلام رایانه همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967744/استعلام-دستگاه-صدور-آنی-کارت-EVOLIS-PRIMACY'>استعلام دستگاه صدور آنی کارت EVOLIS PRIMACY  / استعلام , استعلام دستگاه صدور آنی کارت EVOLIS PRIMACY </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967746/استعلام-خرید-25000-عدد-جاسوئیچی-به-همراه-جعبه-و-درج-آرم-بانک'>استعلام خرید 25000 عدد جاسوئیچی به همراه جعبه و درج آرم بانک / استعلام, استعلام خرید 25000 عدد جاسوئیچی به همراه جعبه و درج آرم بانک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967747/استعلام-سرویس-اینترنت-پرسرعت'>استعلام سرویس اینترنت پرسرعت / استعلام ,استعلام سرویس اینترنت پرسرعت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967748/استعلام-شیرآلات-و-اتصالات'>استعلام شیرآلات و اتصالات / استعلام ، استعلام شیرآلات و اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967750/استعلام-پولاروگراف-آزمایشگاهی'>استعلام پولاروگراف آزمایشگاهی / استعلام,استعلام پولاروگراف آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967751/استعلام-تجهیزات-جهت-آزمایشگاه-برق'>استعلام تجهیزات جهت آزمایشگاه برق / استعلام , استعلام تجهیزات جهت آزمایشگاه برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967752/مناقصه-بهسازی-و-آسفالت-راه-روستایی'>مناقصه بهسازی و آسفالت راه روستایی / مناقصه , مناقصه بهسازی و آسفالت راه روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967753/فراخوان-ارزیابی-کیفی-عمليات-تعريض-جدول-گذاری-و-اصلاح-خيابان-ورودی-و--'>فراخوان ارزیابی کیفی عمليات تعريض، جدول گذاری و اصلاح خيابان ورودی و ... / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی عمليات تعريض، جدول گذاری و اصلاح خيابان ورودی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967754/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت-کاست-سقفی'>استعلام کولر گازی اسپیلت کاست سقفی / استعلام  ,استعلام کولر گازی اسپیلت کاست سقفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967755/استعلام'>استعلام  / استعلام , استعلام چیلر جذبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967756/استعلام-تهیه-یک-دستگاه-کامپیوتر-PC-همراه-با-متعلقات'>استعلام تهیه یک دستگاه کامپیوتر PC همراه با متعلقات / استعلام, استعلام تهیه یک دستگاه کامپیوتر PC همراه با متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967757/استعلام-مقره-ساپورت-میخی-33-کیلوولت-سیلیکونی'>استعلام مقره ساپورت میخی 33 کیلوولت سیلیکونی / استعلام , استعلام مقره ساپورت میخی 33 کیلوولت سیلیکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967758/استعلام-عملیات-تکمیل-و-بهسازی-سکوی-مسافربری'>استعلام عملیات تکمیل و بهسازی سکوی مسافربری  / استعلام, استعلام عملیات تکمیل و بهسازی سکوی مسافربری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967759/استعلام-کنتور-الکترومغناطیس'>استعلام کنتور الکترومغناطیس / استعلام ، استعلام کنتور الکترومغناطیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967760/استعلام-لوله-آبده-6-اینچ-بابوشن'>استعلام لوله آبده 6 اینچ بابوشن / استعلام, استعلام لوله آبده 6 اینچ بابوشن و به ضخامت حداقل 6 میلیمتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967761/استعلام-لاک-غلط-گیر-قلمی--'>استعلام لاک غلط گیر قلمی... / استعلام، استعلام لاک غلط گیر قلمی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967762/استعلام-تامین-سیستم-گرمایشی-مدرسه'>استعلام تامین سیستم گرمایشی مدرسه / استعلام,استعلام تامین سیستم گرمایشی مدرسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967763/استعلام-قطعات-دکل-۶۳-کیلو-ولت'>استعلام قطعات دکل ۶۳ کیلو ولت  / استعلام,استعلام قطعات دکل ۶۳ کیلو ولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967764/استعلام-صابون-گلنار'>استعلام صابون گلنار  / استعلام, استعلام صابون گلنار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967765/استعلام-رایانه-همراه'>استعلام رایانه همراه / استعلام, استعلام رایانه همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967766/استعلام-تعداد-30-عدد-Cart-usb-extermal--'>استعلام تعداد 30 عدد Cart usb extermal ... / استعلام، استعلام تعداد 30 عدد Cart usb extermal ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967767/استعلام-کارتریج-تارا-80A-و-05A-و-53A'>استعلام کارتریج تارا 80A و 05A و 53A / استعلام , استعلام کارتریج تارا 80A و 05A و 53A</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967768/استعلام-پروژه-کارهای-ساختمانی-پست-سیار'>استعلام  پروژه کارهای ساختمانی پست سیار / استعلام , استعلام  پروژه کارهای ساختمانی پست سیار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967769/استعلام-تامین-سیستم-گرمایشی-مدارس-امام-حسن'>استعلام تامین سیستم گرمایشی مدارس امام حسن  / استعلام,استعلام تامین سیستم گرمایشی مدارس امام حسن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967770/استعلام-خرید-صندلی'>استعلام خرید صندلی / استعلام ,استعلام خرید صندلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967771/استعلام-لامپ-LED'>استعلام لامپ LED / استعلام  ,استعلام لامپ LED</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967772/استعلام-تانک-الکتروفوز-افقی'>استعلام تانک الکتروفوز افقی  / استعلام, استعلام تانک الکتروفوز افقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967773/استعلام-کاغذ-تحریر-کپی'> استعلام کاغذ تحریر کپی / استعلام , استعلام کاغذ تحریر کپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967774/استعلام-​خدمات-پشتیبانی-جنگل-داری'>استعلام ​خدمات پشتیبانی جنگل داری / استعلام,استعلام ​خدمات پشتیبانی جنگل داری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967775/استعلام-لوله-آبده-4-اینچ-بابوشن'>استعلام لوله آبده 4 اینچ بابوشن / استعلام, استعلام لوله آبده 4 اینچ بابوشن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967776/استعلام-الکتروپمپ-شناور-345-14-کوزه-پیچی'>استعلام الکتروپمپ شناور 345/14 کوزه پیچی / استعلام  ، استعلام الکتروپمپ شناور 345/14 کوزه پیچی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967777/استعلام-لپ-تاپ'>استعلام لپ تاپ  / استعلام ,استعلام لپ تاپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967778/استعلام-شیرغنی-شده'>استعلام شیرغنی شده  / استعلام  ,استعلام شیرغنی شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967779/استعلام-عملیات-تکمیل-و-بهسازی-سکوی-مسافربری'>استعلام عملیات تکمیل و بهسازی سکوی مسافربری  / استعلام, استعلام عملیات تکمیل و بهسازی سکوی مسافربری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967780/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق'> استعلام تولید انتقال و توزیع برق / استعلام , استعلام تولید انتقال و توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967781/استعلام-جعبه-ترموستات'>استعلام جعبه ترموستات / استعلام, استعلام جعبه ترموستات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967782/استعلام-شیر-3-لیتری'>استعلام شیر 3 لیتری  / استعلام  ,استعلام شیر 3 لیتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966858/مزایده-تعداد-5-دستگاه-وانت-نیسان-پیکاپ'>مزایده تعداد 5 دستگاه وانت نیسان پیکاپ  / آگهی مزایده , مزایده تعداد 5 دستگاه وانت نیسان پیکاپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966859/مزایده-فروش-لوازم-اسقاط-و-مازاد'>مزایده فروش لوازم اسقاط و مازاد  / آگهی مزایده عمومی، مزایده فروش لوازم اسقاط و مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966860/مزایده-انتشارات-دانشجویی'>مزایده انتشارات دانشجویی / آگهی مزایده، مزایده انتشارات دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966861/مزایده-یک-واحد-آپارتمان'>مزایده یک واحد آپارتمان / مزایده,مزایده یک واحد آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966862/مزایده-بوفه-دانشجویی'>مزایده بوفه دانشجویی  / آگهی مزایده، مزایده بوفه دانشجویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966863/مزایده-ملک-با-کاربری-کشاورزی-و-باغداری'>مزایده ملک با کاربری کشاورزی و باغداری  / مزایده,مزایده ملک با کاربری کشاورزی و باغداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966864/مزایده-ششدانگ-ملک-به-مساحت-264-مترمربع'>مزایده ششدانگ ملک به مساحت 264 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ ملک به مساحت 264 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966865/مزایده-محل-بوفه-و-انتشارات-دانشجویی'>مزایده محل بوفه و انتشارات دانشجویی / آگهی مزایده، مزایده محل بوفه و انتشارات دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966867/مزایده-ملک-به-مساحت-حدود-125-مترمربع'>مزایده ملک به مساحت حدود 125 مترمربع  / مزایده,مزایده ملک به مساحت حدود 125 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966869/مزایده-واگذاری-محل-بوفه-و-انتشارات-دانشجویی'>مزایده واگذاری محل بوفه و انتشارات دانشجویی / آگهی مزایده، مزایده واگذاری محل بوفه و انتشارات دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966870/مزایده-یک-باب-منزل'>مزایده یک باب منزل / مزایده,مزایده یک باب منزل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966872/مزایده-کارواش-و-تعویض-روغن'>مزایده کارواش و تعویض روغن / آگهی مزایده, مزایده کارواش و تعویض روغن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966873/مزایده-ساختمان-به-متراژ-701-مترمربع-نوبت-سوم'>مزایده ساختمان به متراژ 701 مترمربع نوبت سوم  / مزایده,مزایده ساختمان به متراژ 701 مترمربع نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966874/مزایده-فروش-معدن-باریت'>مزایده فروش معدن باریت / مزایده , مزایده فروش معدن باریت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966876/مزایده-انتشارت-دانشجویی'>مزایده انتشارت دانشجویی  / آگهی مزایده, مزایده انتشارت دانشجویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966878/مزایده-ششدانگ-یکباب-مهمانپذیر'>مزایده ششدانگ یکباب مهمانپذیر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب مهمانپذیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966879/مزایده-ششدانگ-یک-باب-خانه-احداثی-به-مساحت-110-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک باب خانه احداثی به مساحت 110 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب خانه احداثی به مساحت 110 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966882/مزایده-فروش-ملک-کلنگی'>مزایده فروش ملک کلنگی  / مزایده,مزایده فروش ملک کلنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966883/مزایده-فروش-5-دستگاه-ماشین-آلات-سبک-و-سنگین'>مزایده فروش 5 دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای, مزایده فروش 5 دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966885/مزایده-زمین-شالیزاری'>مزایده زمین شالیزاری  / مزایده,مزایده زمین شالیزاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966886/فراخوان-فروش-بخشی-از-نیروگاه-ها-نوبت-دوم'>فراخوان فروش  بخشی از نیروگاه ها- نوبت دوم  / آگهی فراخوان فروش,فراخوان فروش  بخشی از نیروگاه ها- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966888/مزایده-یک-باب-منزل-مسکونی-به-مساحت-75-مترمربع'>مزایده یک باب منزل مسکونی به مساحت 75 مترمربع  / مزایده,مزایده یک باب منزل مسکونی به مساحت 75 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966891/مزایده-فروش-ضایعات-شامل-7-گروه-اقلام-مازاد-و-از-رده-خارج--رنگهای-صنعتی-و-ساختمانی-فاسد-و-لوله-های-مستعمل--'>مزایده فروش ضایعات شامل 7 گروه اقلام مازاد و از رده خارج،  رنگهای صنعتی و ساختمانی فاسد و لوله های مستعمل... / مزایده, مزایده فروش 7 گروه اقلام مازاد و از رده خارج،  رنگهای صنعتی و ساختمانی فاسد و لوله های مستعمل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966893/مزایده-شش-دانگ-یک-باب-کارخانه-بسته-بندی'>مزایده شش دانگ یک باب کارخانه بسته بندی  / مزایده,مزایده شش دانگ یک باب کارخانه بسته بندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966896/مزایده-یک-واحد-ساختمانی-ببه-مساحت-78-88-مترمربع'>مزایده یک واحد ساختمانی ببه مساحت 78/88 مترمربع / مزایده,مزایده یک واحد ساختمانی ببه مساحت 78/88 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966897/مزایده-ششدانگ-یک-باب-دکان'>مزایده ششدانگ یک باب دکان / مزایده،مزایده ششدانگ یک باب دکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966899/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-پلاک-ثبتی'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966901/مزایده-واگذاری-مجموعه-ورزشی-بوستان'>مزایده واگذاری مجموعه ورزشی بوستان  / مزایده , مزایده واگذاری مجموعه ورزشی بوستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966902/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-به-مساحت-68-68-مترمربع'>مزایده یک دستگاه آپارتمان به مساحت 68/68 مترمربع / مزایده,مزایده یک دستگاه آپارتمان به مساحت 68/68 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966903/مزایده-بهره-برداری-از-شهر-کتاب-دانشگاه--مرحله-سوم'>مزایده بهره برداری از شهر کتاب دانشگاه - مرحله سوم / آگهی مزایده , مزایده بهره برداری از شهر کتاب دانشگاه - مرحله سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966905/مزایده-فروش-3-تخته-فرش-دستباف'>مزایده فروش 3 تخته فرش دستباف / آگهی مزایده,مزایده فروش 3 تخته فرش دستباف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966906/مزایده-آپارتمان-به-متراژ-85-مترمربع'>مزایده آپارتمان به متراژ 85 مترمربع  / مزایده,مزایده آپارتمان به متراژ 85 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966908/مزایده-ششدانگ-یکبابخانه-پلاک-ثبتی-1779-709'>مزایده ششدانگ یکبابخانه پلاک ثبتی 1779/709  / مزایده,مزایده ششدانگ یکبابخانه پلاک ثبتی 1779/709 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966909/مزایده-فروش-تعدادی-خودرو-سند-دار'>مزایده فروش تعدادی خودرو سند دار / آگهی مزایده , مزایده فروش تعدادی خودرو سند دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966911/مزایده-واگذاری-یک-رشته-معدن-سنگ-مرمر'>مزایده واگذاری یک رشته معدن سنگ مرمر   / آگهی مزایده، مزایده واگذاری یک رشته معدن سنگ مرمر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966912/مزایده-اجاره-غرفه-آلاچیقی'>مزایده اجاره غرفه آلاچیقی  / آگهی مزایده عمومی,مزایده اجاره غرفه آلاچیقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966913/مزایده-فروش-زراعی'>مزایده فروش زراعی  / مزایده,مزایده فروش زراعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966915/مزایده-فروش-ششدانگ-یک-قطعه-زمین'>مزایده فروش ششدانگ یک قطعه زمین / مزایده,مزایده فروش ششدانگ یک قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966916/مزایده-اجاره-غرفه-شماره-14--'>مزایده اجاره غرفه شماره 14...  / آگهی مزایده عمومی، مزایده اجاره غرفه شماره 14... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966918/مزایده-جمع-آوری-و-تفکیک-پسماندهای-خشک-سطح-مطنقه'>مزایده جمع آوری و تفکیک پسماندهای خشک سطح مطنقه / آگهی مزایده , مزایده جمع آوری و تفکیک پسماندهای خشک سطح مطنقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966922/مزایده-فروشگاه-مواد-غذایی--نوبت-دوم'>مزایده فروشگاه مواد غذایی  - نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروشگاه مواد غذایی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966924/مزایده-فروش-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده فروش یک خط تلفن همراه  / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش یک خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966925/مزایده-یک-قطعه-زمین-شالیکاری-به-مساحت-1000-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین شالیکاری به مساحت 1000 مترمربع / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین شالیکاری به مساحت 1000 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966926/مزایده-اجاره-سوله-پنجشنبه-بازار--نوبت-دوم'>مزایده اجاره سوله پنجشنبه بازار - نوبت دوم  / آگهی مزایده کتبی , مزایده اجاره سوله پنجشنبه بازار - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966927/تجدید-مزایده-تعداد-20-دستگاه-انواع-اتومبیل-های-سواری-و-وانت'>تجدید مزایده تعداد 20 دستگاه انواع اتومبیل های سواری و وانت / آگهی تجدید مزایده عمومی,مزایده  تعداد 20 دستگاه انواع اتومبیل های سواری و وانت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966928/مزایده-ملک-پلاک-ثبتی-26-150'>مزایده ملک پلاک ثبتی 26/150  / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی 26/150 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966929/مزایده-فروش-گاو-و-تلیسه-مازاد-و-تلیسه-فری-مارتین'>مزایده فروش گاو و تلیسه مازاد و تلیسه فری مارتین / آگهی مزایده, مزایده فروش گاو و تلیسه مازاد و تلیسه فری مارتین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966931/مزایده-ششدانگ-یک-سوئیت-به-شماره-975-فرعی-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ یک سوئیت به شماره 975 فرعی نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ یک سوئیت به شماره 975 فرعی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966934/مزایده-ملک-به-مساحت-207-مترمربع-با-کاربری-مسکونی'>مزایده ملک به مساحت 207 مترمربع با کاربری مسکونی / مزایده,مزایده ملک به مساحت 207 مترمربع با کاربری مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966935/مزایده-ششدانگ-یک-باب-خانه-به-مساحت-174-5-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک باب خانه به مساحت 174/5 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب خانه به مساحت 174/5 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966936/اصلاحیه-مزایده-9-خط-سیم-کارت-تلفن-همراه'>اصلاحیه مزایده 9 خط سیم کارت تلفن همراه / اصلاحیه مزایده عمومی, مزایده 9 خط سیم کارت تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966937/مزایده-فروش-ملک-مشاعی'>مزایده فروش ملک مشاعی / مزایده,مزایده فروش ملک مشاعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966939/مزایده-یک-قطعه-ملک-به-متراژ-800-مترمربع'>مزایده یک قطعه ملک به متراژ 800 مترمربع  / مزایده,مزایده یک قطعه ملک به متراژ 800 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966940/مزایده-تعداد-2-دستگاه-از-اتوبوس-های-هایگر'>مزایده تعداد 2 دستگاه از اتوبوس های هایگر  / مزایده تعداد 2 دستگاه از اتوبوس های هایگر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966943/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی'>مزایده یک قطعه زمین زراعی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966945/فراخوان-مزایده-فروش-اقلام-ضایعاتی'>فراخوان مزایده فروش اقلام ضایعاتی / فراخوان , فراخوان مزایده فروش اقلام ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966946/مزایده-ملک-به-مساحت-تقریبی-2220-5-مترمربع'>مزایده ملک به مساحت تقریبی 2220/5 مترمربع / مزایده,مزایده ملک به مساحت تقریبی 2220/5 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966947/مزایده-21-دستگاه-خودرو'>مزایده 21 دستگاه خودرو  / مزایده عمومی, مزایده 21 دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966948/مزایده-ششدانگ-یکبابخانه'>مزایده ششدانگ یکبابخانه / مزایده,مزایده ششدانگ یکبابخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966950/ششدانگ-پلاک-1-1741-بخش-سه'>ششدانگ پلاک 1.1741 بخش سه / مزایده,ششدانگ پلاک 1.1741 بخش سه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966951/مزایده-فروش-23-دستگاه-خودرو-سبک'>مزایده فروش 23 دستگاه خودرو سبک / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش 23 دستگاه خودرو سبک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966953/مزایده-فروش-لوازم-راکد-عمومی'>مزایده فروش لوازم راکد عمومی  / مزایده ,مزایده فروش لوازم راکد عمومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966955/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-واحد-خدماتی'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان واحد خدماتی / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان واحد خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966958/مزایده-یک-باب-مغازه-داخلی'>مزایده یک باب مغازه داخلی / مزایده,مزایده یک باب مغازه داخلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966960/مزایده-ششدانگ-یک-باب-خانه'>مزایده ششدانگ یک باب خانه  / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب خانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966962/مزایده-تعدادی-خودرو-سبک-و-سنگین'>مزایده تعدادی خودرو سبک و سنگین / آگهی مزایده , مزایده تعدادی خودرو سبک و سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966964/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966965/مزایده-178-عدد-سیلندرهای-خالی-غیر-قابل-شارژ-آزمایشگاهی'>مزایده 178 عدد سیلندرهای خالی غیر قابل شارژ آزمایشگاهی / مزایده عمومی, مزایده 178 عدد سیلندرهای خالی غیر قابل شارژ آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966967/مزایده-استخر-سرپوشیده'>مزایده استخر سرپوشیده / آگهی مزایده ، مزایده استخر سرپوشیده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966970/مزایده-یک-قطعه-باغ-آبی'>مزایده یک قطعه باغ آبی  / مزایده,مزایده یک قطعه باغ آبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966976/مزایده-فروش-املاک-تملیکی'>مزایده فروش املاک تملیکی  / مزایده,مزایده فروش املاک تملیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966979/مزایده-فروش-15-قطعه-زمین-با-کاربری-صنوف'>مزایده فروش 15 قطعه زمین با کاربری صنوف  / مزایده,مزایده فروش 15 قطعه زمین با کاربری صنوف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966987/مزایده-واگذاری-آلاچیق-ها-در-پارک-بزرگ-شهر---نوبت-دوم'>مزایده واگذاری آلاچیق ها در پارک بزرگ شهر ... نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری آلاچیق ها در پارک بزرگ شهر ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966988/مزایده-ملک-با-کاربری-مسکونی'>مزایده ملک با کاربری مسکونی / مزایده، مزایده ملک با کاربری مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966990/مزایده-۱۵۰۰-عدد-گیمی-مربوط-به-شیر-دوش-و--'>مزایده ۱۵۰۰ عدد گیمی مربوط به شیر دوش و ... / مزایده ,مزایده ۱۵۰۰ عدد گیمی مربوط به شیر دوش و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966992/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-واقع-در-طبقه-اول'>مزایده یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه اول  / مزایده,مزایده یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966993/مزایده-یخچال-و--'>مزایده یخچال و ... / مزایده ,مزایده یخچال و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966994/مزایده-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده یک دستگاه خودرو  / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966995/مزایده-یک-قطعه-زمین-بایر'>مزایده یک قطعه زمین بایر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بایر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966996/مزایده-میزان-55-هزار-متریک-تن-کنسانتره-سنگ-آهن'>مزایده میزان 55 هزار متریک تن کنسانتره سنگ آهن  / آگهی مزایده عمومی, مزایده میزان 55 هزار متریک تن کنسانتره سنگ آهن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966998/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-به-مساحت-105-92-مترمربع'>مزایده یک دستگاه آپارتمان به مساحت 105/92 مترمربع  / مزایده,مزایده یک دستگاه آپارتمان به مساحت 105/92 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966999/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو  / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو پژو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967000/مزایده-فروش-ماشین-آلات-و-قطعات-دو-خط-تولید-فیبر-و---نوبت-دوم'>مزایده فروش ماشین آلات و قطعات دو خط تولید فیبر و ... نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش ماشین آلات و قطعات دو خط تولید فیبر و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967001/مزایده-فروش-حدود-60-قرقره-انواع-کابلهای-روغنی-P-V-C-تجدید'>مزایده فروش حدود 60 قرقره انواع کابلهای روغنی P.V.C تجدید / تجدید مزایده عمومی ، مزایده فروش حدود 60 قرقره انواع کابلهای روغنی P.V.C تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967005/مزایده-ششدانگ-ملک-به-مساحت-145-مترمربع'>مزایده ششدانگ ملک به مساحت 145 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ ملک به مساحت 145 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967006/اگهی-مزایده-باب-مغازه-تجاری-مازاد'>اگهی مزایده باب مغازه تجاری مازاد / اگهی مزایده , اگهی مزایده باب مغازه تجاری مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967007/مزایده-فروش-دو-دستگاه-خودرو--نوبت-دوم'> مزایده فروش دو دستگاه خودرو  - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش دو دستگاه خودرو - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967009/مزایده-فروش-حدود-60-عدد-الکتروموتور-و--'>مزایده فروش حدود 60 عدد الکتروموتور و ... / آگهی مزایده , مزایده فروش حدود 60 عدد الکتروموتور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967010/مزایده-ششدانگ-یک-بابخانه-مساحت-2835-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک بابخانه مساحت 2835 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یک بابخانه مساحت 2835 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967011/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-های-سی-ان-جی--تجدید'>مزایده بهره برداری از جایگاه های سی ان جی  - تجدید / آگهی مزایده, مزایده بهره برداری از جایگاه های سی ان جی - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967012/مزایده-فروش-املاک-عرصه-2953-53متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک عرصه 2953.53متر  نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک عرصه 2953.53متر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967013/اگهی-مزایده-یکسری-از-اقلام-ارتزپروتز-مازاد'>اگهی مزایده یکسری از اقلام ارتزپروتز مازاد / اگهی مزایده , اگهی مزایده یکسری از اقلام ارتزپروتز مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967014/مزایده-یک-دستگاه-وانت-نیسان-زامیاد'>مزایده یک دستگاه وانت نیسان زامیاد / مزایده اموال غیرمنقول، مزایده یک دستگاه وانت نیسان زامیاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967015/مزایده-فروش-کارخانه'>مزایده فروش کارخانه  / آگهی مزایده , مزایده فروش کارخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967017/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-به-مساحت-290-91-مترمربع'>مزایده یک دستگاه آپارتمان به مساحت 290/91 مترمربع  / مزایده,مزایده یک دستگاه آپارتمان به مساحت 290/91 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967018/مزایده-بهره-برداری-از-اماکن'>مزایده بهره برداری از اماکن / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از اماکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967019/مزایده-واگذاری-دو-واحد-تجاری'>مزایده واگذاری دو واحد تجاری  / مزایده ,مزایده واگذاری دو واحد تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967021/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-به-مساحت-213-30-مترمربع'>مزایده یک دستگاه آپارتمان به مساحت 213/30 مترمربع / مزایده,مزایده یک دستگاه آپارتمان به مساحت 213/30 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967023/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-مسکونی-به-مساحت-66-41-مترمربع'>مزایده یک دستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت 66/41 مترمربع  / مزایده,مزایده یک دستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت 66/41 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967024/مزایده-یک-دستگاه-خط-تولید-لوله-های-pvc-کاروگیت-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خط تولید لوله های  pvc کاروگیت نوبت دوم  / اگهی مزایده , مزایده یک دستگاه خط تولید لوله های  pvc کاروگیت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967025/مزایده-مقدار-21-650-کیلوگرم-پسته-خشک-شده-به-صورت-خام'>مزایده مقدار 21.650 کیلوگرم پسته خشک شده به صورت خام  / آگهی مزایده عمومی، مزایده مقدار 21.650 کیلوگرم پسته خشک شده به صورت خام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967027/مزایده-فروش-واحدهای-تجاری-مسکن-مهر'>مزایده فروش واحدهای تجاری مسکن مهر  / مزایده,مزایده فروش واحدهای تجاری مسکن مهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967030/مزایده-فروش-300-کیلوگرم-زعفران'>مزایده فروش 300 کیلوگرم زعفران / مزایده, مزایده فروش 300 کیلوگرم زعفران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967031/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-به-مساحت-41-05-مترمربع'>مزایده یک دستگاه آپارتمان به مساحت 41/05 مترمربع  / مزایده,مزایده یک دستگاه آپارتمان به مساحت 41/05 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967034/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مازاد--نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد   نوبت دوم  / مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967036/مزایده-ششدانگ-یک-باب-خانه-پلاک-1570-به-مساحت-403-76'>مزایده ششدانگ یک باب خانه پلاک 1570 به مساحت 403/76 / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب خانه پلاک 1570 به مساحت 403/76</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967038/مزایده-ششدانگ-یکبابخانه-به-مساحت-782-70-مترمربع'>مزایده ششدانگ یکبابخانه به مساحت 782/70 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکبابخانه به مساحت 782/70 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967040/مزایده-خط-تلفن-همراه-اول'>مزایده خط تلفن همراه اول  / مزایده, مزایده خط تلفن همراه اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967043/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-206-اس-دی-تیو-فایو'>مزایده یک دستگاه خودرو 206 اس دی تیو فایو  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودرو 206 اس دی تیو فایو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967044/مزایده-یک-سهم-از-151-سهم-ششدانگ-عرصه-به-مساحت-20-هزار-مترمربع'>مزایده یک سهم از 151 سهم ششدانگ عرصه به مساحت 20 هزار مترمربع / مزایده,مزایده یک سهم از 151 سهم ششدانگ عرصه به مساحت 20 هزار مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967045/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-آپارتمان-به-مساحت-68-38-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 68/38 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 68/38 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967046/مزایده-خط-تلفن-همراه-اول'>مزایده خط تلفن همراه اول  / مزایده, مزایده خط تلفن همراه اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967047/مزایده-یک-خط-تلفن-همراه-به-شماره-09123637320'>مزایده یک خط تلفن همراه به شماره 09123637320 / مزایده,مزایده یک خط تلفن همراه به شماره 09123637320</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967048/مزایده-فروش-تعدادی-گوساله-نر-و--'>مزایده فروش تعدادی گوساله نر و ... / مزایده ، مزایده فروش تعدادی گوساله نر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967050/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-1889-70-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 1889/70 مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 1889/70 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967053/مزایده-ملاک-به-پلاک-ثبتی-88-70991'>مزایده ملاک به پلاک ثبتی 88.70991 / مزایده,مزایده ملاک به پلاک ثبتی 88.70991</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967057/مزایده-واگذاری-2-باب-غرفه'>مزایده واگذاری 2 باب غرفه / آگهی مزایده , مزایده واگذاری 2 باب غرفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967058/مزایده-یک-قطعه-زراعی-به-مساحت-2-هکتار'>مزایده یک قطعه زراعی به مساحت 2 هکتار  / مزایده،مزایده یک قطعه زراعی به مساحت 2 هکتار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967064/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-7589-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 7589 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 7589 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967068/-مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-مساحت-پیس-250-مترمربع'>,مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت پیس 250 مترمربع / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت پیس 250 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967070/مزایده-ملک-مسکونی-309-60متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مسکونی 309.60متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مسکونی 309.60متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967072/مزایده-سالنهای-ورزشی-سطح-شهر-تجدید'>مزایده سالنهای ورزشی سطح شهر تجدید  / آگهی تجدید مزایده ، مزایده سالنهای ورزشی سطح شهر تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967073/مزایده-داروهای-ضد-سرطان-و--'>مزایده داروهای ضد سرطان و ... / مزایده ,مزایده داروهای ضد سرطان و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967074/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-537-فرعی'>مزایده پلاک ثبتی شماره 537 فرعی  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 537 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967076/مزایده-ملک-به-متراژ-264-000-متر'>مزایده ملک به متراژ 264.000 متر / مزایده,مزایده ملک به متراژ 264.000 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967077/اگهی-مزایده-یکدستگاه-پاستوریزاسیون-خامه'>اگهی مزایده یکدستگاه پاستوریزاسیون خامه / اگهی مزایده , مزایده یکدستگاه پاستوریزاسیون خامه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967079/مزایده-سه-دستگاه-خشک-کن-و--'>مزایده سه دستگاه خشک کن و ... / مزایده ,مزایده سه دستگاه خشک کن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967080/مزایده-ملک-پلاک-ثبتی-28-فرعی'>مزایده ملک پلاک ثبتی 28 فرعی / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی 28 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967083/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-زانتیا-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه خودروی زانتیا- نوبت دوم  / مزایده, مزایده فروش یک دستگاه خودروی زانتیا- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967084/مزایده-هشت-دستگاه-خودرو-قابل-تبدیل-به-پلاک-و-مازاد'>مزایده هشت دستگاه خودرو قابل تبدیل به پلاک و مازاد / آگهی مزایده عمومی، مزایده هشت دستگاه خودرو قابل تبدیل به پلاک و مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967085/مزایده-ملک-به-متراژ-124-50-مترمربع'>مزایده ملک به متراژ 124/50 مترمربع / مزایده,مزایده ملک به متراژ 124/50 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967086/مزایده-واگذاری-سالیانه-نگهداری-و-بهره-برداری-مجتمع-خدمات-رفاهی---نوبت-دوم'>مزایده واگذاری سالیانه نگهداری و بهره برداری مجتمع خدمات رفاهی ... نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای,مزایده واگذاری سالیانه نگهداری و بهره برداری مجتمع خدمات رفاهی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967087/مزایده-فروش-اقلام-ضایعات-تولید-نوبت-دوم'>مزایده فروش اقلام ضایعات تولید نوبت دوم  / آگهی مزایده ، مزایده فروش اقلام ضایعات تولید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967088/مزایده-ملک-به-متراژ-463-20-متر-در-سه-طبقه'>مزایده ملک به متراژ 463.20 متر در سه طبقه  / مزایده,مزایده ملک به متراژ 463.20 متر در سه طبقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967090/مزایده-مغازه-شماره-یک-طبقه-تحتانی-مرکز-رفاهی-فرهینگیان--'>مزایده مغازه شماره یک طبقه تحتانی مرکز رفاهی فرهینگیان... / مزایده ، مزایده مغازه شماره یک طبقه تحتانی مرکز رفاهی فرهینگیان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967091/مزایده-ملک-به-مساحت-عرصه-250-29-مترمربع'>مزایده ملک به مساحت عرصه 250.29 مترمربع  / مزایده,مزایده ملک به مساحت عرصه 250.29 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967093/مزایده-دستگاه-بسته-بندی-چیپس-و-پفک'>مزایده دستگاه بسته بندی چیپس و پفک / مزایده, مزایده دستگاه بسته بندی چیپس و پفک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967095/مزایده-کامیون-کمپرسی-کاویان-تیپ-K119-نوبت-دوم'>مزایده کامیون کمپرسی کاویان تیپ K119- نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی، مزایده کامیون کمپرسی کاویان تیپ K119- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967098/مزایده-فروش-پلاک-ثبتی-344-47'>مزایده فروش پلاک ثبتی 344/47  / مزایده,مزایده فروش پلاک ثبتی 344/47 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967100/مزایده-دستگاه-تیغه-تانکر-چرخ-کامیون-لاستیک-و-تانکر'>مزایده دستگاه تیغه تانکر، چرخ کامیون، لاستیک و تانکر / مزایده, مزایده دستگاه تیغه تانکر، چرخ کامیون، لاستیک و تانکر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967101/مزایده-تعدادی-گوساله-نر-و--'>مزایده تعدادی گوساله نر و ... / مزایده ,مزایده تعدادی گوساله نر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967103/مزایده-ملک-به-مساحت-320-مترمربع'>مزایده ملک به مساحت 320 مترمربع  / مزایده,مزایده ملک به مساحت 320 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967107/مزایده-ششدانگ-یک-باب-انباری-به-مساحت-3-17-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک باب انباری به مساحت 3/17 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب انباری به مساحت 3/17 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967110/مزایده-واگذاری-غرفه-تنقلات'>مزایده واگذاری غرفه تنقلات / آگهی مزایده عمومی، مزایده واگذاری غرفه تنقلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967112/مزایده-آپارتمان-به-مساحت-140-91-مترمربع'>مزایده آپارتمان به مساحت 140.91 مترمربع / مزایده,مزایده آپارتمان به مساحت 140.91 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967113/مزایده-دستگاه-سواری-پراید'>مزایده دستگاه سواری پراید  / اگهی مزایده ,  مزایده دستگاه سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967117/مزایده-ششدانگ-یک-پلاک-ثبتی-5-2016'>مزایده ششدانگ یک پلاک ثبتی 5.2016  / مزایده,مزایده ششدانگ یک پلاک ثبتی 5.2016 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967121/مزایده-ششدانگ-یکباب-ساختمان'>مزایده ششدانگ یکباب ساختمان  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967124/مزایده-اعیانی-9500-مترمربع-4-هکتار'>مزایده اعیانی 9500 مترمربع 4 هکتار / مزایده,مزایده اعیانی 9500 مترمربع 4 هکتار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967126/مزایده-فروش-سه-دستگاه-خودرو'>مزایده فروش سه دستگاه خودرو  / فراخوان مزایده عمومی,فراخوان فروش سه دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967127/مزایده-یک-واحد-آپارتمان-مسکونی-به-مساحت-96-40-مترمربع'>مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی به مساحت 96/40 مترمربع  / مزایده,مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی به مساحت 96/40 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967128/مزایده-فروش-یک-دستگاه-پانچ-هشت-کاره-و--'>مزایده فروش یک دستگاه پانچ هشت کاره و ... / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه پانچ هشت کاره و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967129/مزایده-واگذاری-پارکینگها'>مزایده واگذاری پارکینگها / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری پارکینگها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967130/مزایده-ملک-به-مساحت-52-60-متر'>مزایده ملک به مساحت 52/60 متر / مزایده،مزایده ملک به مساحت 52/60 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967131/مزایده-اجاره-پارکینگ'>مزایده اجاره پارکینگ / آگهی مزایده ، مزایده اجاره پارکینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967132/مزایده-مبل-چرمی-مبل-استیل-بوفه-چوبی-ساعت-لوستر'>مزایده مبل چرمی، مبل استیل، بوفه چوبی، ساعت، لوستر / مزایده, مزایده مبل چرمی، مبل استیل، بوفه چوبی، ساعت، لوستر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967134/مزایده-یک-واحد-آپارتمان-مسکونی'>مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی / مزایده،مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967136/مزایده-یک-دستگاه-پژو-206'>مزایده یک دستگاه پژو 206  / مزایده,مزایده یک دستگاه پژو 206 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967137/مزایده-ششدانگ-یکبابخانه-مساحت-174-5-مترمربع'>مزایده ششدانگ یکبابخانه مساحت 174/5 مترمربع / مزایده،مزایده ششدانگ یکبابخانه مساحت 174/5 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967138/مزایده-خودرو-پیکان-تیپ-1600'>مزایده خودرو پیکان تیپ 1600  / مزایده,مزایده خودرو پیکان تیپ 1600 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967140/مزایده-یخچال-و-ظروف-آشپزخانه-و-وسایل-غیر-اداری'>مزایده یخچال و ظروف آشپزخانه و وسایل غیر اداری  / آگهی مزایده,مزایده یخچال و ظروف آشپزخانه و وسایل غیر اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967141/مزایده-پایه-مبل-از-گرانول-پلی-اتیلین-و-الیاف-مصنوعی'>مزایده پایه مبل از گرانول پلی اتیلین و الیاف مصنوعی  / مزایده, مزایده پایه مبل از گرانول پلی اتیلین و الیاف مصنوعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967144/مزایده-یک-دستگاه-گاز-خانگی-5-شعله--'>مزایده یک دستگاه گاز خانگی 5 شعله.... / مزایده,مزایده یک دستگاه گاز خانگی 5 شعله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967145/مزایده-فروش-11-قطعه-اراضی'>مزایده فروش 11 قطعه اراضی / مزایده،مزایده فروش 11 قطعه اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967146/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-سواری-پراید-سمند'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پراید سمند / مزایده ، مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پراید سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967147/مزایده-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-405'>مزایده دستگاه خودرو سواری پژو 405  / مزایده,مزایده دستگاه خودرو سواری پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967148/مزایده-آپارتمان-مسکونی-به-مساحت-145-93-مترمربع'>مزایده آپارتمان مسکونی به مساحت 145/93 مترمربع / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی به مساحت 145/93 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967149/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-تیپ-جی-ال-ایکس-مدل-86'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو تیپ جی ال ایکس مدل 86 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پژو تیپ جی ال ایکس مدل 86</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967150/مزایده-یک-دستگاه-سه-کاره-تجاری'>مزایده یک دستگاه سه کاره تجاری  / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه سه کاره تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967151/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-به-مساحت-63-مترمربع'>مزایده یک دستگاه آپارتمان به مساحت 63 مترمربع / مزایده,مزایده یک دستگاه آپارتمان به مساحت 63 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967152/مزایده-تلویزیون--'>مزایده تلویزیون... / مزایده, مزایده تلویزیون...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967153/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-به-مساحت-63-مترمربع'>مزایده یک دستگاه آپارتمان به مساحت 63 مترمربع / مزایده,مزایده یک دستگاه آپارتمان به مساحت 63 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967154/مزایده-فروش-سردرختی-باغ-مرکبات'>مزایده فروش سردرختی باغ مرکبات / آگهی مزایده , مزایده فروش سردرختی باغ مرکبات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967155/مزایده-یک-باب-انباری-به-مساحت-3-70-مترمربع'>مزایده یک باب انباری به مساحت 3/70 مترمربع  / مزایده,مزایده یک باب انباری به مساحت 3/70 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967156/مزایده-اجاره-یک-مغازه-جنب-دبستان-پاسدار'>مزایده اجاره  یک مغازه جنب دبستان پاسدار  / آگهی مزایده,مزایده اجاره  یک مغازه جنب دبستان پاسدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967157/مزایده-115-عدد-اجاق-گاز-پنج-شعله'>مزایده 115 عدد اجاق گاز پنج شعله / مزایده, مزایده 115 عدد اجاق گاز پنج شعله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967158/مزایده-آپارتمان-به-مساحت-64-55-مترمربع'>مزایده آپارتمان به مساحت 64/55 مترمربع / مزایده,مزایده آپارتمان به مساحت 64/55 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967160/فراخوان-مزایده-اجاره-اماکن-ورزشی-تحت-پوشش-خود--نوبت-اول-مرحله-سوم'>فراخوان مزایده اجاره اماکن ورزشی تحت پوشش خود - نوبت اول مرحله سوم  / مزایده , فراخوان مزایده اجاره اماکن ورزشی تحت پوشش خود -نوبت اول مرحله سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967161/مزایده-آپارتمان-به-مساحت-61-98-مترمربع'>مزایده آپارتمان به مساحت 61/98 مترمربع / مزایده,مزایده آپارتمان به مساحت 61/98 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967162/مزایده-سواری-مورانو-مدل-2008-کرم-بژ-متالیک'>مزایده سواری مورانو مدل 2008 کرم بژ متالیک  / مزایده,مزایده سواری مورانو مدل 2008 کرم بژ متالیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967163/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پراید'>مزایده یک دستگاه خودروی پراید / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967166/مزایده-یک-بنای-2-طبقه-به-مساحت-152-مترمربع'>مزایده یک بنای 2 طبقه به مساحت 152 مترمربع  / مزایده,مزایده یک بنای 2 طبقه به مساحت 152 مترمربع  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967167/مزایده-خودرو-تاکسی-پژو-405-جی-ال-ایکس'>مزایده خودرو تاکسی پژو 405 جی ال ایکس / مزایده,مزایده خودرو تاکسی پژو 405 جی ال ایکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967169/مزایده-ششدانگ-یک-باب-خانه-بمساحت-240-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک باب خانه بمساحت 240 مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب خانه بمساحت 240 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967171/مزایده-اجاره-پارکینگ-عمومی'>مزایده اجاره پارکینگ عمومی / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره پارکینگ عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967177/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-200-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 200 مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 200 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967178/مزایده-فروش-آهن-آلات-ضایعاتی'>مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی / مزایده , مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967179/تجدید-مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-هاچ-بک'>تجدید مزایده یک دستگاه خودروی سواری هاچ بک  / آگهی تجدید مزایده اموال منقول و غیرمنقول, تجدید مزایده یک دستگاه خودروی سواری هاچ بک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967180/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-500-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 500 مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 500 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967181/مزایده-باغ-آلبالو-انگور-سیب-زمین-چای-زمین-مسکونی-یک-دستگاه-اتومبیل-نیسان-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-روآ'>مزایده باغ آلبالو، انگور، سیب، زمین چای، زمین مسکونی، یک دستگاه اتومبیل نیسان، یک دستگاه اتومبیل سواری روآ / مزایده, مزایده باغ آلبالو، انگور، سیب، زمین چای، زمین مسکونی، یک دستگاه اتومبیل نیسان، یک دستگاه اتومبیل سواری روآ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967182/مزایده-ششدانگ-2-فقره-پلاک-ثبتی'>مزایده ششدانگ 2 فقره پلاک ثبتی / مزایده,مزایده ششدانگ 2 فقره پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967185/مزایده-واگذاری-لابی-(کافی-شاپ)-و-مجموعه-ورزشی'>مزایده واگذاری لابی (کافی شاپ) و مجموعه ورزشی / مزایده , مزایده واگذاری لابی (کافی شاپ) و مجموعه ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967188/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-کشاورزی'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967190/مزایده-واگذاری-بوفه-بیمارستان'>مزایده واگذاری بوفه بیمارستان / مزایده,مزایده واگذاری بوفه بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967191/مزایده-تعدادی-از-خودروهای-مازاد-بر-نیاز'>مزایده تعدادی از خودروهای مازاد بر نیاز  / مزایده ,مزایده تعدادی از خودروهای مازاد بر نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967193/مزایده-آپارتمان-دارای-85-05-مترمربع'>مزایده آپارتمان دارای 85.05 مترمربع  / مزایده,مزایده آپارتمان دارای 85.05 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967195/مزایده-یک-دستگاه-ساختمان-پنج-طبقه'>مزایده یک دستگاه ساختمان پنج طبقه / مزایده,مزایده یک دستگاه ساختمان پنج طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967196/مزایده-فروش-کارتن-خمیری-و-سالم-و--'>مزایده فروش کارتن خمیری و سالم و ... / مزایده , مزایده فروش کارتن خمیری و سالم و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967198/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-120-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 120 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 120 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967199/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-وانت-پیکان'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو وانت پیکان / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه خودرو وانت پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967200/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-96-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 96 مترمربع  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 96 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967201/مزایده-فروش-تعداد-5-دستگاه-سواری-پژو-405---نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 5 دستگاه سواری پژو 405 ... نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد 5 دستگاه سواری پژو 405 ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967202/مزایده-فروش-دستگاه-پانچ-و-دستگاه-جوش'>مزایده فروش دستگاه پانچ و دستگاه جوش / مزایده,مزایده فروش دستگاه پانچ و دستگاه جوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967207/مزایده-یک-ساختمان-مسکونی'>مزایده یک ساختمان مسکونی  / مزایده,مزایده یک ساختمان مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967208/مزایده-فروش-مقداری-از-لوله-های-فولادی-مازاد--نوبت-دوم'>مزایده فروش مقداری از لوله های فولادی مازاد... نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش مقداری از لوله های فولادی مازاد ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967209/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-489-80-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 489.80 مترمربع  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 489.80 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967212/مزایده-ملک-واحد-تجاری'>مزایده ملک واحد تجاری / مزایده,مزایده ملک واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967215/مزایده-ملک-به-مساحت-10-98-مترمربع'>مزایده ملک به مساحت 10/98 مترمربع / مزایده,مزایده ملک به مساحت 10/98 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967216/مزایده-یک-قطعه-زمین-مشجر'>مزایده یک قطعه زمین مشجر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مشجر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967217/مزایده-واگذاری-مکان-جمعه-بازار'>مزایده واگذاری مکان جمعه بازار  / آگهی شرکت در مزایده عمومی، مزایده واگذاری مکان جمعه بازار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967218/مزایده-یک-باب-خانه-پلاک-119'>مزایده یک باب خانه پلاک 119 / مزایده،مزایده یک باب خانه پلاک 119</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967219/مزایده-واگذاری-جایگاه-سوخت-CNG-تجدید--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری جایگاه سوخت CNG تجدید - نوبت دوم / تجدید آگهی شرکت در مزایده عمومی , مزایده واگذاری جایگاه سوخت CNG تجدید - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967220/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-384-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 384 مترمربع / مزایده،مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 384 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967221/مزایده-یک-قطعه-زمین-شالیزاری'>مزایده یک قطعه زمین شالیزاری  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین شالیزاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967222/مزایده-تلویزیون--'>مزایده تلویزیون ... / مزایده, مزایده تلویزیون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967223/مزایده-در-چوبی-ضد-سرقت-و-در-چوبی-ضد-آب'>مزایده در چوبی ضد سرقت و در چوبی ضد آب / مزایده, مزایده در چوبی ضد سرقت و در چوبی ضد آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967224/مزایده-دو-دستگاه-آپارتمان-مسکونی'>مزایده دو دستگاه آپارتمان مسکونی  / مزایده,مزایده دو دستگاه آپارتمان مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967226/مزایده-مجموعه-کارخانه-آسفالت-نوبت-دوم'>مزایده مجموعه کارخانه آسفالت نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده مجموعه کارخانه آسفالت نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967227/مزایده-جرثقیل'>مزایده جرثقیل  / مزایده جرثقیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967228/مزایده-قطعه-زمینی-به-مساحت-275-متر'>مزایده قطعه زمینی به مساحت 275 متر / مزایده،مزایده قطعه زمینی به مساحت 275 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967229/مزایده-یک-دستگاه-کمپرسور-دستگاه-جک-پالت-و-دستگاه-بالابر-مکانیکی'>مزایده یک دستگاه کمپرسور، دستگاه جک پالت و دستگاه بالابر مکانیکی / مزایده, مزایده یک دستگاه کمپرسور، دستگاه جک پالت و دستگاه بالابر مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967230/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-تقریبی-350-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت تقریبی 350 مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت تقریبی 350 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967231/مزایده-چوب-و-تخته-مستعمل'>مزایده چوب و تخته مستعمل / آگهی مزایده , مزایده چوب و تخته مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967232/مزایده-آهن-آلات'>مزایده آهن آلات  / اگهی مزایده , مزایده آهن آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967233/مزایده-یک-باب-ملک-مسکونی-به-مساحت-183-91-متر'>مزایده یک باب ملک مسکونی به مساحت 183/91 متر / مزایده،مزایده یک باب ملک مسکونی به مساحت 183/91 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967234/مزایده-فروش-بوته-گرافیکی-ریخته-گری--دستگاه-جمع-کن-مفتول--'>مزایده فروش بوته گرافیکی ریخته گری ، دستگاه جمع کن مفتول.... / آگهی مزایده اموال منقول ، مزایده فروش بوته گرافیکی ریخته گری ، دستگاه جمع کن مفتول....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967236/مزایده-یک-قطعه-زمین-دو-نبش'>مزایده یک قطعه زمین دو نبش / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین دو نبش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967239/مزایده-بلوک-های-پره-ای-ایران-رادیاتور-حوله-خشک-کن-شیر-رادیاتور-پکیج-دیواری-هود-سینک-روشویی--'>مزایده بلوک های پره ای ایران رادیاتور، حوله خشک کن، شیر رادیاتور، پکیج دیواری، هود، سینک، روشویی ... / مزایده, مزایده بلوک های پره ای ایران رادیاتور، حوله خشک کن، شیر رادیاتور، پکیج دیواری، هود، سینک، روشویی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967240/تجدید-مزایده-فروش-دو-دستگاه-خودرو-فیات-سواری-و-یک-دستگاه-مینی-بوس-هیوندا'>تجدید مزایده فروش دو دستگاه خودرو فیات سواری و یک دستگاه مینی بوس هیوندا / تجدید آگهی شرکت در مزایده، تجدید مزایده فروش دو دستگاه خودرو فیات سواری و یک دستگاه مینی بوس هیوندا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967241/مزایده-بهره-برداری-و-نگهداشت-از-جایگاه-عرضه-گاز-طبیعی-(CNG)'>مزایده بهره برداری و نگهداشت از جایگاه عرضه گاز طبیعی (CNG)  / مزایده,مزایده بهره برداری و نگهداشت از جایگاه عرضه گاز طبیعی (CNG) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967242/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-مسکونی-قطعه-دوم'>مزایده یک دستگاه آپارتمان مسکونی قطعه دوم / مزایده,مزایده یک دستگاه آپارتمان مسکونی قطعه دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967243/مزایده-بهره-برداری-از-دو-باب-مغازه-مجتمع-خدماتی-رفاهی-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از دو باب مغازه مجتمع خدماتی رفاهی نوبت دوم / آگهی مزایده ، مزایده بهره برداری از دو باب مغازه مجتمع خدماتی رفاهی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967244/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-بدون-حق-آبه-9100متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین زراعی بدون حق آبه 9100متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی بدون حق آبه 9100متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967245/مزایده-یک-دستگاه-بافندگی'>مزایده یک دستگاه بافندگی / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه بافندگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967246/مزایده-چهار-سیلوی-فلزی-روباز'>مزایده چهار سیلوی فلزی روباز / مزایده,مزایده چهار سیلوی فلزی روباز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967247/مزایده-یک-دستگاه-دیزل-ژنراتور'>مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور / مزایده,مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967248/مزایده-فروش-خودرو-از-نوع-سمند-تاکسی-زرد-رنگ--نوبت-دوم'>مزایده فروش خودرو از نوع سمند تاکسی زرد رنگ - نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده فروش خودرو از نوع سمند تاکسی زرد رنگ - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967249/مزایده-آپارتمان-6-طبقه'>مزایده آپارتمان 6 طبقه / مزایده,مزایده آپارتمان 6 طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967250/مزایده-خودرو-سمند'>مزایده خودرو سمند  / مزایده ,مزایده خودرو سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967251/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-206-مدل-84'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 206 مدل 84  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 206 مدل 84 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967252/مزایده-یک-دستگاه-پرس-1703-تنی'>مزایده یک دستگاه پرس 1703 تنی / مزایده,مزایده یک دستگاه پرس 1703 تنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967253/مزایده-آپارتمان-مسکونی-به-مساحت-95-32-مترمربع'>مزایده آپارتمان مسکونی به مساحت 95/32 مترمربع / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی به مساحت 95/32 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967255/مزایده-دستگاه-های-خط-تولید'>مزایده دستگاه های خط تولید  / مزایده ,مزایده دستگاه های خط تولید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967256/مزایده-ملک-به-مساحت-143-54-مترمربع'>مزایده ملک به مساحت 143/54 مترمربع / مزایده,مزایده ملک به مساحت 143/54 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967257/مزایده-یک-دستگاه-وانت-نیسان-مدل-88'>مزایده یک دستگاه وانت نیسان مدل 88 / مزایده, مزایده یک دستگاه وانت نیسان مدل 88</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967258/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل'>مزایده یک دستگاه اتومبیل / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه اتومبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967259/مزایده-تابلو-برق-و-اتاق-فرمان-و-لوله-های-گاز--'>مزایده تابلو برق و اتاق فرمان و لوله های گاز... / مزایده, مزایده تابلو برق و اتاق فرمان و لوله های گاز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967260/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-وانت-نیسان'>مزایده یک دستگاه خودرو وانت نیسان  / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو وانت نیسان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967261/مزایده-ملک-198-متر'>مزایده ملک 198 متر  / مزایده,مزایده ملک 198 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967262/مزایده-یک-دستگاه-ماشین-تراش-3-متری'>مزایده یک دستگاه ماشین تراش 3 متری  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه ماشین تراش 3 متری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967263/مزایده-فروش-49-ردیف-از-اموال-منقول-مربوط-به-خرازی'>مزایده فروش 49 ردیف از اموال منقول مربوط به خرازی / مزایده,مزایده فروش 49 ردیف از اموال منقول مربوط به خرازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967264/مزایده-ششصد-عدد-قالب-فلزی'>مزایده ششصد عدد قالب فلزی / مزایده, مزایده ششصد عدد قالب فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967265/مزایده-حق-انتفاع-اجاره-محل-(-مکان-)-دکه-های-سطح-شهر'>مزایده حق انتفاع اجاره محل ( مکان ) دکه های سطح شهر / مزایده حق انتفاع اجاره محل ( مکان ) دکه های سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967266/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-عرصه'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967267/مزایده-یک-دستگاه-پیکان'>مزایده یک دستگاه پیکان / آگهی مزایده , مزایده یک دستگاه پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967268/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-سواری-سمند'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری سمند / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967269/مزایده-ملک-به-مساحت-130-مترمربع'>مزایده ملک به مساحت 130 مترمربع / مزایده،مزایده ملک به مساحت 130 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967270/مزایده-ساید-بای-ساید-فریزر-7-کشاب--'>مزایده ساید بای ساید، فریزر 7 کشاب... / آگهی مزایده، مزایده ساید بای ساید، فریزر 7 کشاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967271/مزایده-ظرف-یک-بار-مصرف'>مزایده ظرف یک بار مصرف  / مزایده ,مزایده ظرف یک بار مصرف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967273/مزایده-اجاره-(کارگاه-بتن-آماده-تاسبر)-با-کلیه-امکانات-و-ماشین-آلات'>مزایده اجاره (کارگاه بتن آماده تاسبر) با کلیه امکانات و ماشین آلات / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره (کارگاه بتن آماده تاسبر) با کلیه امکانات و ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967275/مزایده-اجاره-یک-قطعه-زمین'>مزایده اجاره یک قطعه زمین  / مزایده ,مزایده اجاره یک قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967276/مزایده-فروش-تعداد-17-دستگاه-از-خودروهای-فرسوده'>مزایده فروش تعداد 17 دستگاه از خودروهای فرسوده / مزایده , مزایده فروش تعداد 17 دستگاه از خودروهای فرسوده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967278/مزایده-آپارتمان-به-مساحت-21-41-مترمربع'>مزایده آپارتمان به مساحت 21/41 مترمربع  / مزایده،مزایده آپارتمان به مساحت 21/41 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967279/استعلام-قیمت-فروش-اموال-اسقاطی-پزشکی'>استعلام قیمت فروش اموال اسقاطی پزشکی / آگهی فراخوان عمومی شرکت در استعلام , استعلام قیمت فروش اموال اسقاطی پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967280/مزایده-فروش-یکدستگاه-صنعتی-6-درب-دو-سمت-شیشه-ای'>مزایده فروش یکدستگاه صنعتی 6 درب دو سمت شیشه ای / آگهی مزایده ، مزایده فروش یکدستگاه صنعتی 6 درب دو سمت شیشه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967281/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس / آگهی مزایده,مزایده  یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967282/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس / مزایده،مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967283/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مسکونی'>مزایده ششدانگ یکباب خانه  مسکونی  / مزایده،مزایده ششدانگ یکباب خانه  مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967284/مزایده-تجهیزات-اداری-و-کامپیوتری--'>مزایده تجهیزات اداری و کامپیوتری ... / مزایده, مزایده تجهیزات اداری و کامپیوتری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967285/مزایده-یک-دستگاه-لودر-فیات-آلیس'>مزایده یک دستگاه لودر فیات آلیس / مزایده،مزایده یک دستگاه لودر فیات آلیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967286/مزایده-سالن-چند-منظوره-نوبت-دوم'>مزایده سالن چند منظوره نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده سالن چند منظوره نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967287/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-سواری-میتسوبیشی-لانسر'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری میتسوبیشی لانسر / آگهی مزایده ، مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری میتسوبیشی لانسر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967288/مزایده-فروش-دو-واحد-آپارتمان-مسکونی'>مزایده فروش دو واحد آپارتمان مسکونی  / مزایده,مزایده فروش دو واحد آپارتمان مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967289/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس / مزایده،مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967290/مزایده-۶-دستگاه-خودرو-قابل-تبدیل'>مزایده ۶ دستگاه خودرو قابل تبدیل / مزایده ,مزایده ۶ دستگاه خودرو قابل تبدیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967291/مزایده-20-قطعه-زمین'>مزایده 20 قطعه زمین / مزایده ,مزایده 20 قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967292/مزایده-قطعات-مازاد-بر-نیاز-و-ضایعات'>مزایده قطعات مازاد بر نیاز و ضایعات  / آگهی مزایده عمومی,مزایده  قطعات مازاد بر نیاز و ضایعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967294/مزایده-فروش-یکدستگاه-سواری-زانتیا--نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه سواری زانتیا - نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول ,  مزایده فروش یکدستگاه سواری زانتیا - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967296/مزایده-ملک-با-مساحت-1260-مترمربع'>مزایده ملک با مساحت 1260 مترمربع / مزایده ,مزایده ملک با مساحت 1260 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967299/مزایده-چرخ-خیاطی-صنعتی-پایه-دار--یخچال--نوبت-دوم'>مزایده چرخ خیاطی صنعتی پایه دار ، یخچال - نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده چرخ خیاطی صنعتی پایه دار ، یخچال - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967302/مزایده-ساختمان-به-متراژ-701-مترمربع'>مزایده ساختمان به متراژ 701 مترمربع  / مزایده ,مزایده ساختمان به متراژ 701 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967306/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-سواری-زانتیا'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری زانتیا / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری زانتیا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967307/مزایده-ملک-30-8413-مجزا-شده'>مزایده ملک 30/8413 مجزا شده / مزایده,مزایده ملک 30/8413 مجزا شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967308/مزایده-اجرای-مدیریت-پارک-حاشیه-ای--مرحله-دوم'>مزایده اجرای مدیریت پارک حاشیه ای - مرحله دوم  / آگهی مزایده, مزایده اجرای مدیریت پارک حاشیه ای - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967311/مزایده-اداره-تریا-بوفه'>مزایده اداره تریا بوفه / آگهی مزایده,مزایده اداره تریا بوفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967312/مزایده-فروش-پلاک-ثبتی-1735-150'>مزایده فروش پلاک ثبتی 1735/150 / مزایده،مزایده فروش پلاک ثبتی 1735/150</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967313/مزایده-واگذاری-مرکز-معاینه-فنی-واقع-در-محوطه-خدمات-کارگاهی-پیامبر-اعظم-(ص)'>مزایده واگذاری مرکز معاینه فنی واقع در محوطه خدمات کارگاهی پیامبر اعظم (ص) / مزایده واگذاری مرکز معاینه فنی واقع در محوطه خدمات کارگاهی پیامبر اعظم (ص)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967314/مزایده-واگذاری-مکان-بوفه'>مزایده واگذاری مکان بوفه / آگهی مزایده,مزایده واگذاری مکان بوفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967316/مزایده-فروش-مغازه-بمساحت-10-70-مترمربع'>مزایده فروش مغازه بمساحت 10.70 مترمربع / مزایده,مزایده فروش مغازه بمساحت 10.70 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967320/مزایده-ملک-با-کاربری-تجاری-به-مساحت-229-17-مترمربع'>مزایده ملک با کاربری تجاری به مساحت 229.17 مترمربع  / مزایده,مزایده ملک با کاربری تجاری به مساحت 229.17 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967326/مزایده-یکباب-خانه-به-مساحت-396-مترمربع'>مزایده یکباب خانه به مساحت 396 مترمربع  / مزایده، مزایده یکباب خانه به مساحت 396 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967329/مزایده-فروش-ماشین-آلات'>مزایده فروش ماشین آلات / مزایده فروش ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967331/مزایده-فروش-انواع-مبل-نوبت-دوم'>مزایده فروش انواع مبل  نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال , مزایده فروش انواع مبل  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967332/مزایده-ساختمان-اداری-با-کاربری-تجاری-نوبت-اول'>مزایده ساختمان اداری با کاربری تجاری نوبت اول / مزایده، مزایده ساختمان اداری با کاربری تجاری نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967333/مزایده-فروش-لوازم-اداری'>مزایده فروش  لوازم اداری / مزایده , مزایده فروش  لوازم اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967334/مزایده-اجاره-محل-مرکز-شبانه-روزی'>مزایده اجاره محل مرکز شبانه روزی / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره محل مرکز شبانه روزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967335/مزایده-ساختمان-اداری-امور-گرمسار'> مزایده ساختمان اداری امور گرمسار  / مزایده، مزایده ساختمان اداری امور گرمسار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967336/مزایده-مجموعه-بازی-کودکان---نوبت-دوم'>مزایده مجموعه بازی کودکان .... نوبت دوم / مزایده مجموعه بازی کودکان .... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967337/مزایده-فروش-21-قطعه-زمین-با-کاربری-مسکونی'>مزایده فروش 21 قطعه زمین با کاربری مسکونی / مزایده، مزایده فروش 21 قطعه زمین با کاربری مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967338/مزایده-ویدئو-پروژکتور-اوپتوما--'>مزایده ویدئو پروژکتور اوپتوما... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده ویدئو پروژکتور اوپتوما...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967340/مزایده-ساختمان-ویلایی'>مزایده ساختمان ویلایی / مزایده,مزایده ساختمان ویلایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967342/مزایده-واگذاری-یک-باب-مغازه-به-متراژ-30-مترمربع---چاپ-دوم'>مزایده واگذاری یک باب مغازه به متراژ 30 مترمربع ... چاپ دوم / آگهی مزایده، مزایده واگذاری یک باب مغازه به متراژ 30 مترمربع ... چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967343/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-به-مساحت-67-59-مترمربع'>مزایده یک دستگاه آپارتمان به مساحت 67/59 مترمربع / مزایده,مزایده یک دستگاه آپارتمان به مساحت 67/59 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967346/مزایده-فروش-برنج-دم-سیاه'>مزایده فروش برنج دم سیاه / آگهی مزایده , مزایده فروش برنج دم سیاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967347/مزایده-ششدانگ-یک-باب-منزل-مسکونی'>مزایده ششدانگ یک باب منزل مسکونی / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967348/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-L90'>مزایده یک دستگاه خودروی L90 / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودروی L90</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967349/فراخوان-واگذاری-به-صورت-اجاره-اماکن-نوبت-دوم'>فراخوان واگذاری به صورت اجاره اماکن نوبت دوم / فراخوان , فراخوان واگذاری به صورت اجاره اماکن نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967352/مزایده-ششدانگ-یک-باب-منزل-مسکونی'>مزایده ششدانگ یک باب منزل مسکونی / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967353/اگهی-مزایده-فروش-اموال-و-اثاثیه-فرسوده-اداری'>اگهی مزایده فروش اموال و اثاثیه فرسوده اداری  / آگهی مزایده , مزایده فروش اموال و اثاثیه فرسوده اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967354/مزایده-فروش-مزایده-اقلام-راکد-و-ضایعاتی--نوبت-دوم'>مزایده فروش مزایده اقلام راکد و ضایعاتی... نوبت دوم / مزایده عمومی ,مزایده فروش مزایده اقلام راکد و ضایعاتی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967356/مزایده-فروش-120-متر-مربع-سنگ-تراورتن-نوبت-دوم'>مزایده فروش 120 متر مربع سنگ تراورتن نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش 120 متر مربع سنگ تراورتن نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967357/مزایده-پلاک-ثبتی-14380-فرعی'>مزایده پلاک ثبتی 14380 فرعی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 14380 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967358/مزایده-بهره-برداری-از-پمپ-گاز'>مزایده بهره برداری از پمپ گاز / آگهی مزایده عمومی، مزایده بهره برداری از پمپ گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967360/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-290-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 290 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 290 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967362/تجدید-اگهی-مزایده-عمومی-یک-دستگاه-خودرو-وانت-دو-کابین-نیسان'>تجدید اگهی مزایده عمومی  یک دستگاه خودرو وانت دو کابین نیسان / اگهی مزایده , مزایده  یک دستگاه خودرو وانت دو کابین نیسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967363/مزایده-فروش-تعداد-سه-دستگاه-از-خودروهای-سواری-مستعمل'>مزایده فروش تعداد سه دستگاه از خودروهای سواری مستعمل / آگهی مزایده,مزایده فروش تعداد سه دستگاه از خودروهای سواری مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967364/مزایده-ششدانگ-9باب-آپارتمان'>مزایده ششدانگ 9باب آپارتمان / مزایده,مزایده ششدانگ 9باب آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967368/مزایده-یک-دستگاه-خودروسواری-206-مدل-1391'>مزایده یک دستگاه خودروسواری 206 مدل 1391 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروسواری 206 مدل 1391</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967369/مزایده-تعداد-110-عدد-سپر-پرایدی-نو--'>مزایده تعداد 110 عدد سپر پرایدی نو .. / مزایده, مزایده تعداد 110 عدد سپر پرایدی نو ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967370/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-1769-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1769 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1769 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967371/مزایده-واگذاری-واحدهای-تجاری'>مزایده واگذاری واحدهای تجاری / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری واحدهای تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967372/مزایده-دو-دستگاه-خودروی-پراید-96-8-10'>مزایده دو دستگاه خودروی پراید 96.8.10 / آگهی مزایده عمومی , مزایده دو دستگاه خودروی پراید 96.8.10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967376/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-زراعی'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین زراعی  / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین زراعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967377/مزایده-فروش-حدود-7-هکتار-محصول-باغ-مرکبات'>مزایده فروش حدود 7 هکتار محصول باغ مرکبات / آگهی مزایده ,مزایده فروش حدود 7 هکتار محصول باغ مرکبات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967378/مزایده-خودرو-پژو-206'>مزایده خودرو پژو 206  / مزایده, مزایده خودرو پژو 206 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967379/مزایده-فروش-یکدستگاه-ماشین-تزریق-پلاستیک'>مزایده فروش یکدستگاه ماشین تزریق پلاستیک  / آگهی مزایده اموال غیر منقول , مزایده فروش یکدستگاه ماشین تزریق پلاستیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967380/مزایده-لوازم-خانگی'>مزایده لوازم خانگی  / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده لوازم خانگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967381/مزایده-ملک-به-پلاک-ثبتی-856-و-156'>مزایده ملک  به پلاک ثبتی 856 و 156 / مزایده,مزایده ملک  به پلاک ثبتی 856 و 156</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967382/مزایده-پیست-اسکیت'>مزایده  پیست اسکیت  / مزایده  پیست اسکیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967387/مزایده-واگذاری-واحد-عینک-فروشی-و-بینایی-سنجی'>مزایده واگذاری واحد عینک فروشی و بینایی سنجی  / مزایده، مزایده واگذاری واحد عینک فروشی و بینایی سنجی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967391/مزایده-خودرو'>مزایده خودرو / آگهی مزایده,مزایده خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967393/مزایده-یک-باب-منزل-مسکونی-به-مساحت-241-17'>مزایده یک باب منزل مسکونی به مساحت 241/17 / مزایده,مزایده یک باب منزل مسکونی به مساحت 241/17</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967396/مزایده-فروش-ویلا-باغ-با-کاربری-مسکونی-نوبت-اول'>مزایده فروش ویلا باغ با کاربری مسکونی نوبت اول  / مزایده,مزایده فروش ویلا باغ با کاربری مسکونی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967397/مزایده-عمومی-انجام-عملیات-طراحی-تجهیز-باطله-برداری-استخراج-و-فروش-ماده-معدنی'>مزایده عمومی انجام عملیات طراحی، تجهیز، باطله برداری، استخراج و فروش ماده معدنی  / مزایده عمومی , مزایده عمومی انجام عملیات طراحی، تجهیز، باطله برداری، استخراج و فروش ماده معدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967398/مزایده-اپارتمان-به-مساحت65-متر-نوبت-اول'>مزایده اپارتمان به مساحت65 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده اپارتمان به مساحت65 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967400/مزایده-ملک-زراعی'>مزایده ملک زراعی / مزایده,مزایده ملک زراعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967402/مزایده-ششدانگ-یک-باب-خانه-مساحت-4222-13-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک باب خانه مساحت 4222/13 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب خانه مساحت 4222/13 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967404/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-16966'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 16966 / مزایده، مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 16966</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967408/مزایده-2-دانگ-سرقفلی-یک-باب-حجره-میوه-فروشی'>مزایده 2 دانگ سرقفلی یک باب حجره میوه فروشی / مزایده,مزایده 2 دانگ سرقفلی یک باب حجره میوه فروشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967410/اگهی-مزایده-اتومبیل-پژو-سواری'>اگهی مزایده اتومبیل پژو سواری  / اگهی مزایده , مزایده اتومبیل پژو سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967413/مزایده-مقدار-27-شعیر-و-38-درصدم-شعیر-مشاع'>مزایده مقدار 27 شعیر و 38 درصدم شعیر مشاع  / مزایده,مزایده مقدار 27 شعیر و 38 درصدم شعیر مشاع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967418/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-قطعه-908-به-مساحت-253-45-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین قطعه 908 به مساحت 253.45 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین قطعه 908 به مساحت 253.45 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967424/تمدید-مزایده-فروش-یکباب-مغازه'>تمدید مزایده فروش یکباب مغازه  / تمدید مزایده،مزایده فروش یکباب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967425/مزایده-1-5-دانگ-از-6-دانگ-مازاد'>مزایده 1/5 دانگ از 6 دانگ مازاد  / مزایده,مزایده 1/5 دانگ از 6 دانگ مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967429/مزایده-یک-باب-منزل-مسکونی'>مزایده یک باب منزل مسکونی / مزایده,مزایده یک باب منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967433/مزایده-املاک'>مزایده املاک  / مزایده,مزایده املاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967434/مزایده-خودرو-کامیون--مینی-بوس'>مزایده خودرو کامیون - مینی بوس  / اگهی مزایده , مزایده خودرو کامیون - مینی بوس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967438/مزایده-بک-واحد-ساختمان-مسکونی-به-مساحت-101-مترمربع'>مزایده بک واحد ساختمان مسکونی به مساحت 101 مترمربع / مزایده,مزایده بک واحد ساختمان مسکونی به مساحت 101 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967445/مزایده-یک-باب-مغازه-به-مساحت-16-مترمربع'>مزایده یک باب مغازه به مساحت 16 مترمربع / مزایده,مزایده یک باب مغازه به مساحت 16 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967450/مزایده-یک-قطعه-ملک-به-مساحت-388-60-متر'>مزایده یک قطعه ملک به مساحت 388/60 متر / مزایده,مزایده یک قطعه ملک به مساحت 388/60 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967458/مزایده-ششدانگ-ملک-با-عرصه-به-مساحت-426-مترمربع'>مزایده ششدانگ ملک با عرصه به مساحت 426 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ ملک با عرصه به مساحت 426 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967466/مزایده-دو-قطعه-زمین-به-مساحت-804-مترمربع'>مزایده دو قطعه زمین به مساحت 804 مترمربع / مزایده,مزایده دو قطعه زمین به مساحت 804 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967471/اصلاحیه-مزایده-مکان-پارکینگ'>اصلاحیه مزایده مکان پارکینگ / اصلاحیه مزایده ,مزایده مکان پارکینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967494/فروش-ساختمان-تجاری-جهت-استفاده-بانکها'>فروش ساختمان تجاری جهت استفاده بانکها / مزایده,فروش ساختمان تجاری جهت استفاده بانکها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967496/مزایده-فروش-منزل-مسکونی-مساحت-269-1متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش منزل مسکونی مساحت 269.1متر  نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش منزل مسکونی مساحت 269.1متر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967506/مزایده-یکباب-مغازه'>مزایده یکباب مغازه / مزایده,مزایده یکباب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967511/مزایده-عمومی-اجاره-5-باب-کافی-شاپ-و-بوفه-و--'>مزایده عمومی اجاره 5 باب کافی شاپ و بوفه و ...  / مزایده عمومی , مزایده عمومی اجاره 5 باب کافی شاپ و بوفه و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967512/مزایده-فروش-زمین-مساحت-176-06متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش زمین مساحت 176.06متر  نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش زمین مساحت 176.06متر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967515/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزورعی'>مزایده یک قطعه زمین مزورعی / مزایده،مزایده یک قطعه زمین مزورعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967519/مزایده-یک-باب-منزل-مسکونی'>مزایده یک باب منزل مسکونی / مزایده،مزایده یک باب منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967525/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-به-مساحت-187-17-مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 187/17 مترمربع / مزایده،مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 187/17 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967526/مزایده-فروش-بشکه-خالی-مستعمل-و-روغن-سوخته'>مزایده فروش بشکه خالی مستعمل و روغن سوخته  / مزایده عمومی, مزایده فروش بشکه خالی مستعمل و روغن سوخته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967528/مزایده-فروش-ملک-مساحت-1350متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش ملک مساحت 1350متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش ملک مساحت 1350متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967532/مزایده-ملک-مساحت-149-80-مترمربع-کلاسه-940143-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 149/80 مترمربع کلاسه 940143 نوبت اول  / مزایده، مزایده ملک مساحت 149/80 مترمربع کلاسه 940143 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967534/استعلام-فروش-ضایعات-خرده-کاغذ-و-پوشال'>استعلام فروش ضایعات خرده کاغذ و پوشال  / استعلام ,استعلام فروش ضایعات خرده کاغذ و پوشال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967537/مزایده-میزان-4-774-درصد-یک-مجتمع-آپارتمانی'>مزایده میزان 4/774 درصد یک مجتمع آپارتمانی / مزایده,مزایده میزان 4/774 درصد یک مجتمع آپارتمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967539/مزایده-5-قطعه-زمین-با-کاربری-مسکونی'>مزایده 5 قطعه زمین با کاربری مسکونی / مزایده,مزایده 5 قطعه زمین با کاربری مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967544/فراخوان-جذب-سرمایه-گذار-فروش-یک-قطعه-زمین-تجدید'> فراخوان جذب سرمایه گذار فروش یک قطعه زمین تجدید / تجدید فراخوان , فراخوان جذب سرمایه گذار فروش یک قطعه زمین تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967546/آگهی-فروش-خانه-های-سازمانی-نوبت-اول'>آگهی فروش خانه های سازمانی نوبت اول / مزایده,آگهی فروش خانه های سازمانی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967552/مزایده-30-من-باغ-انگور'>مزایده 30 من باغ انگور / مزایده,مزایده 30 من باغ انگور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967559/مزایده-یک-سهم-مشاع-از-4000-سهم-از-8-سهم'>مزایده یک سهم مشاع از 4000 سهم از 8 سهم / مزایده,مزایده یک سهم مشاع از 4000 سهم از 8 سهم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967560/مزایده-فروش-زمین-های-هفت-هکتاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش زمین های هفت هکتاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش زمین های هفت هکتاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967570/مزایده-ششدانگ-ملک-به-مساحت-195-مترمربع'>مزایده ششدانگ ملک به مساحت 195 مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک به مساحت 195 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967575/یک-باب-منزل-مسکونی-به-مساحت-175-مترمربع'>یک باب منزل مسکونی به مساحت 175 مترمربع / مزایده,یک باب منزل مسکونی به مساحت 175 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967581/مزایده-846-4-هزارم-یک-باب-منزل'>مزایده 846.4 هزارم یک باب منزل / مزایده,مزایده 846.4 هزارم یک باب منزل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967583/مزایده-اجاره-محل-درمانگاه-سرپایی'>مزایده اجاره محل درمانگاه سرپایی / مزایده ,مزایده اجاره محل درمانگاه سرپایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967585/مزایده-نیم-دانگ-از-1-قطعه-زمین'>مزایده نیم دانگ از 1 قطعه زمین / مزایده,مزایده نیم دانگ از 1 قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967591/مزایده-ششدانگ-خانه-شماره-19'>مزایده ششدانگ خانه شماره 19 / مزایده,مزایده ششدانگ خانه شماره 19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967596/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-حدود-5000-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت حدود 5000 مترمربع  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت حدود 5000 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967605/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی'>مزایده یکباب منزل مسکونی / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967608/اصلاحیه-مزایده-779-6-هزارم-یک-باب-منزل'>اصلاحیه مزایده 779.6 هزارم یک باب منزل / مزایده,مزایده 779.6 هزارم یک باب منزل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967610/مزایده-ششدانگ-یکبابخانه-پلاک-2256'>مزایده ششدانگ یکبابخانه پلاک 2256 / مزایده,مزایده ششدانگ یکبابخانه پلاک 2256</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967619/مزایده-یک-با-خانه-پلاک-شماره-پانزده'>مزایده یک با خانه پلاک شماره پانزده / مزایده,مزایده یک با خانه پلاک شماره پانزده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967620/تجدید-فراخوان-احداث-بازار-دواب-به-صورت-صنعتی'>تجدید فراخوان احداث بازار دواب به صورت صنعتی / آگهی فراخوان عمومی  ، تجدید فراخوان احداث بازار دواب به صورت صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967626/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-یک-باب-مغازه'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک باب مغازه  / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک باب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967629/مزایده-یکباب-منزل-به-مساحت-200-مترمربع'>مزایده یکباب منزل به مساحت 200 مترمربع / مزایده، مزایده یکباب منزل به مساحت 200 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967634/مزایده-یکباب-خانه-به-مساحت-241-8-مترمربع'>مزایده یکباب خانه به مساحت 241/8 مترمربع / مزایده، مزایده یکباب خانه به مساحت 241/8 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967641/مزایده-دو-دستگاه-آپارتمان-واقع-در-گلدشت'>مزایده دو دستگاه آپارتمان واقع در گلدشت / مزایده، مزایده دو دستگاه آپارتمان واقع در گلدشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967646/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-270-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 270 مترمربع / مزایده، مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 270 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967651/مزایده-یکبابخانه-به-مساحت-254-9-مترمربع'>مزایده یکبابخانه به مساحت 254/9 مترمربع / مزایده، مزایده یکبابخانه به مساحت 254/9 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967655/مزایده-ششدانگ-پلاک-7-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک 7 فرعی / مزایده، مزایده ششدانگ پلاک 7 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967657/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-98-90-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 98/90 مترمربع  / مزایده، مزایده یک قطعه زمین به مساحت 98/90 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967665/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-200-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 200 مترمربع  / مزایده، مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 200 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967669/مزایده-فروش-یک-قطعه-به-مساحت-300-مترمربع'>مزایده فروش یک قطعه به مساحت 300 مترمربع / مزایده,مزایده فروش یک قطعه به مساحت 300 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967671/مزایده-ششدانگ-زمین-80-مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین 80 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین 80 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967675/مزایده-اجاره-آبی-خاکی-باغات'>مزایده اجاره آبی خاکی باغات / آگهی مزایده عمومی، مزایده اجاره آبی خاکی باغات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967677/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-مسکونی'>مزایده ششدانگ یکباب منزل مسکونی  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967681/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی'>مزایده یکباب منزل مسکونی  / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967684/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-به-مساحت-200-مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی  به مساحت 200 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی  به مساحت 200 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967687/مزایده-3-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-20-000-مترمربع'>مزایده 3 دانگ مشاع از ششدانگ 20.000 مترمربع / مزایده,مزایده 3 دانگ مشاع از ششدانگ 20.000 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967688/مزایده-عمومی-فروش-یک-دستگاه-تاکسی'>مزایده عمومی فروش یک دستگاه تاکسی / آگهی مزایده عمومی، مزایده عمومی فروش یک دستگاه تاکسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967692/مزایده-فروش-مدرسه-مازاد'>مزایده فروش مدرسه مازاد   / مزایده، مزایده فروش مدرسه مازاد  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967696/مزایده-یک-باب-منزل-مسکونی-عرصه-300-مترمربع'>مزایده یک باب منزل مسکونی عرصه 300 مترمربع  / مزایده، مزایده یک باب منزل مسکونی عرصه 300 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967700/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-به-مساحت-3000-مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به مساحت 3000 مترمربع / مزایده، مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به مساحت 3000 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967704/مزایده-دو-قطعه-زمین-مسکونی'>مزایده دو قطعه زمین مسکونی / مزایده، مزایده دو قطعه زمین مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967710/مزایده-فروش-زمین-با-کاربری-مسکونی-و-تجاری'>مزایده فروش زمین با کاربری مسکونی و تجاری  / مزایده,مزایده فروش زمین با کاربری مسکونی و تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967715/مزایده-دو-دانگ-سهم-از-پلاک-ثبتی-3403-فرعی'>مزایده دو دانگ سهم از پلاک ثبتی 3403 فرعی / مزایده,مزایده دو دانگ سهم از پلاک ثبتی 3403 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967720/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-513-55-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 513/55 مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 513/55 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967725/مزایده-یک-باب-واحد-مسکونی-به-مساحت-153-مترمربع'>مزایده یک باب واحد مسکونی به مساحت 153 مترمربع  / مزایده,مزایده یک باب واحد مسکونی به مساحت 153 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967730/مزایده-یکباب-خانه-به-مساحت-318-47-مترمربع'>مزایده یکباب خانه به مساحت 318.47 مترمربع  / مزایده,مزایده یکباب خانه به مساحت 318.47 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967734/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-به-مساحت-205-25-مترمربع'>مزایده یک دستگاه آپارتمان به مساحت 205/25 مترمربع / مزایده,مزایده یک دستگاه آپارتمان به مساحت 205/25 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967736/مزایده-فروش-منزل-مسکونی'>مزایده فروش منزل مسکونی / مزایده,مزایده فروش منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967737/مزایده-فروش-پلاک-ثبتی-1446-فرعی'>مزایده فروش پلاک ثبتی 1446 فرعی / مزایده,مزایده فروش پلاک ثبتی 1446 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967741/مزایده-انواع-فرش'>مزایده انواع فرش  / مزایده,مزایده انواع فرش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967745/مزایده-پلاک-ثبتی-2689-60'>مزایده پلاک ثبتی 2689/60  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 2689/60 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967749/مزایده-فروش-28-قطعه-با-کاربری-مسکونی-و-صنعتی'>مزایده فروش 28 قطعه با کاربری مسکونی و صنعتی / مزایده,مزایده فروش 28 قطعه با کاربری مسکونی و صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967783/استعلام-ریبون-سیاه-و-سفید-چاپگر---'>استعلام ریبون سیاه و سفید چاپگر .... / استعلام , استعلام ریبون سیاه و سفید چاپگر ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967784/استعلام-​تکثیر-گیاهان'>استعلام ​تکثیر گیاهان / استعلام,استعلام ​تکثیر گیاهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967785/استعلام-عملیات-بهسازی-سیستم-تصفیه-فاضلاب'>استعلام عملیات بهسازی سیستم تصفیه فاضلاب  / استعلام, استعلام عملیات بهسازی سیستم تصفیه فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967786/استعلام-15-عدد-کپسول-گاز-فریون'>استعلام 15 عدد کپسول گاز فریون  / استعلام ، استعلام 15 عدد کپسول گاز فریون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967787/فراخوان-اجرای-آسفالت-خیابان-های-منطقه-شرکتی'>فراخوان اجرای آسفالت خیابان های منطقه شرکتی / آگهی فراخوان ,فراخوان اجرای آسفالت خیابان های منطقه شرکتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967788/استعلام-پنیر-حلب-محفل'>استعلام پنیر حلب محفل / استعلام, استعلام پنیر حلب محفل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967789/استعلام-کابل-شبکه-اشنایدر'>استعلام کابل شبکه اشنایدر / استعلام , استعلام کابل شبکه اشنایدر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967790/استعلام-تلویزیون-x-vision'>استعلام تلویزیون x.vision / استعلام , استعلام تلویزیون x.vision</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967791/استعلام-سوییچ-24-پورت-Cisco'>استعلام سوییچ 24 پورت Cisco  / استعلام, استعلام سوییچ 24 پورت Cisco </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967792/استعلام-دکل-برق-132KV-مشبک'>استعلام دکل برق 132KV مشبک / استعلام, استعلام دکل برق 132KV مشبک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967793/استعلام-ساعت-مچی-دو-کاره-گویا-و-بریل'> استعلام ساعت مچی دو کاره گویا و بریل / استعلام , استعلام ساعت مچی دو کاره گویا و بریل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967794/استعلام-کابل'>استعلام کابل  / استعلام , استعلام  کابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967795/استعلام-محلول-ضد-عفونی-کننده'>استعلام محلول ضد عفونی کننده / استعلام , استعلام محلول ضد عفونی کننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967796/استعلام-ساخت-صندوق-اماکن-بزرگ-صدقات'>استعلام ساخت صندوق اماکن بزرگ صدقات  / استعلام , استعلام ساخت صندوق اماکن بزرگ صدقات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967797/استعلام-نگهدارنده-تیغه-Lamort-K35A-Blad-Holder'>استعلام نگهدارنده تیغه Lamort, K35A Blad Holder / استعلام, استعلام نگهدارنده تیغه Lamort, K35A Blad Holder</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967798/فراخوان-انجام-خدمات-مشاوره-ای-مرحله-سوم'>فراخوان انجام خدمات مشاوره ای مرحله سوم  / فراخوان , فراخوان انجام خدمات مشاوره ای مرحله سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967799/استعلام-تجهیزات-مربوط-به-تله-متری-(RTU)'>استعلام تجهیزات مربوط به تله متری (RTU)  / استعلام , استعلام تجهیزات مربوط به تله متری (RTU) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967800/استعلام-ایزوگام'>استعلام ایزوگام / استعلام , استعلام ایزوگام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967801/استعلام-اجاره-اتوبوس'>استعلام اجاره اتوبوس / استعلام , استعلام اجاره اتوبوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967802/استعلام-دستگاه-آب-دیونایزر-ایرانی-pure200rd'>استعلام دستگاه آب دیونایزر ایرانی pure200rd / استعلام, استعلام دستگاه آب دیونایزر ایرانی pure200rd</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967803/استعلام-چاپ-آگهی-مزایده-نوبت-دوم-جهت-فروش-ملک'>استعلام چاپ آگهی مزایده نوبت دوم جهت فروش ملک / استعلام , استعلام چاپ آگهی مزایده نوبت دوم جهت فروش ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967804/استعلام-طراحی-و-متره-و-برآورد-بهسازی'>استعلام طراحی و متره و برآورد بهسازی  / استعلام , استعلام طراحی و متره و برآورد بهسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967805/استعلام-دستگاه-ویدئوپرژکتور'>استعلام دستگاه ویدئوپرژکتور / استعلام, استعلام دستگاه ویدئوپرژکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/967806/مزایده-یکباب-ساختمان-مسکونی-به-مساخت-151-مترمربع'>مزایده یکباب ساختمان مسکونی به مساخت 151 مترمربع / مزایده,مزایده یکباب ساختمان مسکونی به مساخت 151 مترمربع</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 5 تاريخ : يکشنبه 24 دی 1396 ساعت: 12:22