اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 96.8.9 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965877/مناقصه-قرارداد-تعمیرا... با عنوان : اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 96.8.9 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965877/مناقصه-قرارداد-تعمیرات-اساسی-و-تامین-قطعات-یدکی-موردنیاز-جرثقیل--نوبت-دوم'>مناقصه قرارداد تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی موردنیاز جرثقیل ...نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه قرارداد تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی موردنیاز جرثقیل ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965879/مناقصه-تهیه-و-تامین-پره-های-ثابت-و-متحرک-و-دیافراگم-های-کمپرسور-واحد-کرافت-v93-1--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و تامین پره های ثابت و متحرک و دیافراگم های کمپرسور واحد کرافت v93.1 - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تهیه و تامین پره های ثابت و متحرک و دیافراگم های کمپرسور واحد کرافت v93.1 - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965881/مناقصه-اصلاح-سیستم-گاز-پتویی-مخازن-واحد-نمکزدایی--نوبت-دوم'>مناقصه اصلاح سیستم گاز پتویی مخازن واحد نمکزدایی - نوبت  دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی, مناقصه اصلاح سیستم گاز پتویی مخازن واحد نمکزدایی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965884/آگهی-خرید-مواد-اولیه-کربنات-کلسیم'>آگهی خرید مواد اولیه کربنات کلسیم / آگهی ، آگهی خرید مواد اولیه کربنات کلسیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965885/تجدید-مناقصه-اجرای-فعالیت-های-نگهداری-تعمیرات-جاری-میاندوره-ای'>تجدید مناقصه اجرای فعالیت های نگهداری، تعمیرات جاری، میاندوره ای / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه اجرای فعالیت های نگهداری، تعمیرات جاری، میاندوره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965887/مناقصه-خریداری-ماکارانی---'>مناقصه خریداری ماکارانی ..... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خریداری ماکارانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965889/تجدید-ارزیابی-کیفی-مناقصه-گران-جهت-توانایی-فعالیت-در-زمینه-کاهش-آلایندگی-صوتی-در-نیروگاهها'>تجدید ارزیابی کیفی مناقصه گران جهت توانایی فعالیت در زمینه کاهش آلایندگی صوتی در نیروگاهها / آگهی تجدید ارزیابی کیفی مناقصه گران، تجدید ارزیابی کیفی مناقصه گران جهت توانایی فعالیت در زمینه کاهش آلایندگی صوتی در نیروگاهها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965892/فراخوان-انجام-خدمات-مسافری-(گذربانی--سکوبانی--دیدبانی'>فراخوان انجام خدمات مسافری (گذربانی ، سکوبانی ، دیدبانی / آگهی فراخوان, فراخوان انجام خدمات مسافری (گذربانی ، سکوبانی ، دیدبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965893/فراخوان-عمومی-بازگشایی-ایستگاه-راه-آهن---نوبت-دوم'>فراخوان عمومی بازگشایی ایستگاه راه آهن ... نوبت دوم / مناقصه , فراخوان عمومی بازگشایی ایستگاه راه آهن ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965896/مناقصه-مرمت-رویه-و-روکش-آسفالت-حفاظتی'>مناقصه مرمت رویه و روکش آسفالت حفاظتی  / آگهی دعوت به مناقصه عمومی، مناقصه مرمت رویه و روکش آسفالت حفاظتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965898/مناقصه-مناقصه-خرید--ساخت-و-نصب-شش-اسکله-فروند-شناور-مخصوص-پهلوگیری'>مناقصه مناقصه خرید ، ساخت و نصب شش اسکله فروند شناور مخصوص پهلوگیری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,  مناقصه خرید ، ساخت و نصب شش اسکله فروند شناور مخصوص پهلوگیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965900/فراخوان-راهبری-و-انجام-خدمات-پیمانکاری-واحد-بسته-بندی'>فراخوان راهبری و انجام خدمات پیمانکاری واحد بسته بندی / فراخوان, فراخوان راهبری و انجام خدمات پیمانکاری واحد بسته بندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965901/مناقصه-خدمات-حجمی-مراقبتی-و-راهبری-سیستم-های-تاسیساتی---نوبت-دوم'>مناقصه خدمات حجمی مراقبتی و راهبری سیستم های تاسیساتی ...- نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه خدمات حجمی مراقبتی و راهبری سیستم های تاسیساتی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965904/مناقصه-خرید-و-نصب-و-آموزش-تجهیزات-اطفاء-حریق-نوبت-دوم'>مناقصه خرید و نصب و آموزش تجهیزات اطفاء حریق نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , مناقصه خرید و نصب و آموزش تجهیزات اطفاء حریق نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965913/مناقصه-آسفالت-شهرک-های-مسکونی'>مناقصه آسفالت شهرک های مسکونی / آگهی مناقصه , مناقصه آسفالت شهرک های مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965914/فراخوان-مناقصه-تامین-FOXBORO-CUBRENT-TO-PNEUMATIC--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تامین FOXBORO CUBRENT TO PNEUMATIC ...نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تامین FOXBORO CUBRENT TO PNEUMATIC ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965916/تجدید-مناقصه-اجرای-آسفالت-و-لکه-گیری-معابر-سطح-شهر--نوبت-سوم'>تجدید مناقصه اجرای آسفالت و لکه گیری معابر سطح شهر - نوبت سوم  / تجدید آگهی شرکت در مناقصه عمومی، تجدید مناقصه اجرای آسفالت و لکه گیری معابر سطح شهر - نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965918/مناقصه-عمومی-خرید-برنج-هاشمی'>مناقصه عمومی خرید برنج هاشمی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عمومی خرید برنج هاشمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965919/مناقصه-پروژه-ساخت-و-نصب-2000-انشعاب-پلی-اتیلن-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه ساخت و نصب 2000 انشعاب پلی اتیلن نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه ساخت و نصب 2000 انشعاب پلی اتیلن نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965921/مناقصه-پیمانسپاری-تولید-60-000-عدد-بشکه-مقوایی'>مناقصه پیمانسپاری تولید 60.000 عدد بشکه مقوایی / مناقصه, مناقصه پیمانسپاری تولید 60.000 عدد بشکه مقوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965923/مناقصه-خرید-حمل-بارگیری-و-باراندازی-تجهیزات-و-عملیات-اجرایی'>مناقصه خرید، حمل، بارگیری و باراندازی تجهیزات و عملیات اجرایی  / فراخوان مناقصه, مناقصه خرید، حمل، بارگیری و باراندازی تجهیزات و عملیات اجرایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965924/فراخوان-دعوت-به-مشارکت-در-ساخت-96-8-9'>فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت  96.8.9 / فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت 96.8.9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965925/مناقصه-طراحی--ساخت--خرید-و-نصب-تابلو-برق-20-کیلوولت'>مناقصه طراحی ، ساخت ، خرید و نصب تابلو برق 20 کیلوولت / مناقصه ، مناقصه طراحی ، ساخت ، خرید و نصب تابلو برق 20 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965930/فراخوان-مناقصه-تهیه-و-نصب-برج-نوری-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تهیه و نصب برج نوری نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تهیه و نصب برج نوری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965934/مناقصه-آسفالت-خیابان-منتهی-به-دانشگاه-آزاد-اسلامی--مرحله-دوم'>مناقصه آسفالت خیابان منتهی به دانشگاه آزاد اسلامی - مرحله دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه آسفالت خیابان منتهی به دانشگاه آزاد اسلامی - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965935/مناقصه-عملیات-سالیانه-تهیه-مواد-اولیه--طبخ-و-توزیع-حدود-300-پرس-غذا-96-8-9'>مناقصه عملیات سالیانه تهیه مواد اولیه ، طبخ و توزیع حدود 300 پرس غذا 96.8.9 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات سالیانه تهیه مواد اولیه ، طبخ و توزیع حدود 300 پرس غذا 96.8.9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965936/فراخوان-انجام-خدمات-پشتیبانی-نظافت-آبدارخانه-و-نامه-رسانی'>فراخوان انجام خدمات پشتیبانی، نظافت، آبدارخانه و نامه رسانی / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی یک مرحله ای, فراخوان انجام خدمات پشتیبانی، نظافت، آبدارخانه و نامه رسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965938/مناقصه-عملیات-روسازی-و-آسفالت-جاده-دسترسی-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات روسازی و آسفالت جاده دسترسی نوبت دوم  / مناقصه عمومی ، مناقصه عملیات روسازی و آسفالت جاده دسترسی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965943/مناقصه-ساماندهی-و-مدیریت-فیزیکی-و-الکترونیکی-اسناد-و-پرونده-ها'>مناقصه ساماندهی و مدیریت فیزیکی و الکترونیکی اسناد و پرونده ها / مناقصه عمومی, مناقصه ساماندهی و مدیریت فیزیکی و الکترونیکی اسناد و پرونده ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965944/مناقصه-تولید-سه-قطعه-برنجی'>مناقصه تولید سه قطعه برنجی   / مناقصه , مناقصه تولید سه قطعه برنجی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965945/مناقصه-مناقصه-تهیه--نصب-و-راه-اندازی-یکدستگاه-تصفیه-آب-RO-اصلاحیه-نوبت-دوم'>مناقصه مناقصه تهیه ، نصب و راه اندازی یکدستگاه تصفیه آب RO اصلاحیه نوبت دوم / آگهی اصلاحیه و ارزیابی کیفی , مناقصه مناقصه تهیه ، نصب و راه اندازی یکدستگاه تصفیه آب RO اصلاحیه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965946/فراخوان-شناسایی-خدمات-پشتیبانی-سازمان-حراست'>فراخوان شناسایی  خدمات پشتیبانی سازمان حراست  / فراخوان شناسایی،فراخوان شناسایی خدمات پشتیبانی سازمان حراست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965948/فراخوان-مناقصه-ایجاد-امکان-پایش-فیدرهای-20-کیلو-ولت'>فراخوان مناقصه ایجاد امکان پایش فیدرهای 20 کیلو ولت / فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه یک مرحله ای , فراخوان مناقصه ایجاد امکان پایش فیدرهای 20 کیلو ولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965949/فراخوان-خدمات-ژئوفیزیک-و-ژئوتکنیک-در-مناطق-خارگ-بهرگان-لاوان-سیری-و-قشم-نوبت-دوم'>فراخوان  خدمات ژئوفیزیک و ژئوتکنیک در مناطق خارگ، بهرگان، لاوان، سیری و قشم نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی,فراخوان  خدمات ژئوفیزیک و ژئوتکنیک در مناطق خارگ، بهرگان، لاوان، سیری و قشم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965951/مناقصه-سرمایه-گذاری--تجهیز-و-بهره-برداری-مراکز-تصویربرداری'>مناقصه سرمایه گذاری ، تجهیز و بهره برداری مراکز تصویربرداری  / مناقصه , مناقصه سرمایه گذاری ، تجهیز و بهره برداری مراکز تصویربرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965957/مناقصه-انجام-کلیه-خدمات-نگهداری-فضای-سبز-و-خدمات-عمومی-نظافت'>مناقصه انجام کلیه خدمات نگهداری فضای سبز و خدمات عمومی نظافت / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه انجام کلیه خدمات نگهداری فضای سبز و خدمات عمومی نظافت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965958/مناقصه-اجرای-پروژه-های-تفریحی-پیست-پرواز-در-آسمان--'>مناقصه اجرای پروژه های تفریحی پیست پرواز در آسمان... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه اجرای پروژه های تفریحی پیست پرواز در آسمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965959/مناقصه-اجرای-پروژه-ساخت-کانال-و-باند-وال-(Band-Wall)-مخزن---تجدید-اول-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه ساخت کانال و باند وال (Band Wall) مخزن ... تجدید اول نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پروژه ساخت کانال و باند وال (Band Wall) مخزن ... تجدید اول نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965962/مناقصه-خدمات-مرتبط-با-آبدارخانه'>مناقصه خدمات مرتبط با آبدارخانه / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خدمات مرتبط با آبدارخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965964/فراخوان-ارزیابی-کیفی-خرید-600-دستگاه-کیوسک-بانکی'>فراخوان ارزیابی کیفی خرید 600 دستگاه کیوسک بانکی / فراخوان ارزیابی کیفی ,فراخوان خرید 600 دستگاه کیوسک بانکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965968/مناقصه-سی-هزار-تن-سنگ-گچ-مصرفی'>مناقصه سی هزار تن سنگ گچ مصرفی / آگهی مناقصه , مناقصه سی هزار تن سنگ گچ مصرفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965969/مناقصه-خرید-یک-نوع-ریل-فلزی-نورد-شده'>مناقصه خرید یک نوع ریل فلزی نورد شده  / آگهی مناقصه، مناقصه خرید یک نوع ریل فلزی نورد شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965971/مناقصه-انجام-امور-طبخ-و-توزیع-غذای-آشپزخانه-و--'>مناقصه انجام امور طبخ و توزیع غذای آشپزخانه و... / آگهی مناقصه, مناقصه انجام امور طبخ و توزیع غذای آشپزخانه و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965973/مناقصه-بیست-هزار-تن-سنگ-سیلیس-مصرفی'>مناقصه بیست هزار تن سنگ سیلیس مصرفی / آگهی مناقصه , مناقصه بیست هزار تن سنگ سیلیس مصرفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965975/مناقصه-اصلاح-شبکه-و-بهسازی-آبرسانی'>مناقصه اصلاح شبکه و بهسازی آبرسانی  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ،مناقصه اصلاح شبکه و بهسازی  آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965977/فراخوان-شناسایی-انتخاب-مشاور-HSE-جهت-انجام-خدمات-تعیین-حریم-خطوط-لوله--'>فراخوان شناسایی انتخاب مشاور HSE جهت انجام خدمات تعیین حریم خطوط لوله.... / فراخوان شناسایی و ارزیابی ، فراخوان شناسایی انتخاب مشاور HSE جهت انجام خدمات تعیین حریم خطوط لوله....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965979/تجدید-مناقصه-انجام-سرویس-و-نگهداری-و-تعمیرات-تاسیسات'>تجدید مناقصه انجام سرویس و نگهداری و تعمیرات تاسیسات  / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه انجام سرویس و نگهداری و تعمیرات تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965985/تجدید-مناقصه-واگذاری-بخشی-از-امور-خدمات-آتش-نشانی'>تجدید مناقصه واگذاری بخشی از امور خدمات آتش نشانی / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه واگذاری بخشی از امور خدمات آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965987/مناقصه-بهسازی-و-روکش-آسفالت-محور-روستایی---تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محور روستایی ... تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی ، مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محور روستایی ... تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965990/مناقصه-اجرای-طراحی-خرید-نصب-و-راه-اندازی-مکنده-مرکزی'>مناقصه  اجرای طراحی، خرید، نصب و راه اندازی مکنده مرکزی / فراخوان مناقصه, مناقصه  اجرای طراحی، خرید، نصب و راه اندازی مکنده مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965995/مناقصه-مدیریت-نیروی-انسانی-جهت-تامین-خدمات-مراقبت-های-اولیه-نوبت-دوم'>مناقصه مدیریت نیروی انسانی جهت تامین خدمات مراقبت های اولیه نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه مدیریت نیروی انسانی جهت تامین خدمات مراقبت های اولیه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966000/مناقصه-تجدید-فراخوان-شناسایی-شریک-سرمایه-گذار-در-بهینه-سازی-و-بازسازی-مجتمع-ورزشی'>مناقصه تجدید فراخوان شناسایی شریک سرمایه گذار در بهینه سازی و بازسازی مجتمع ورزشی / مناقصه, مناقصه تجدید فراخوان شناسایی شریک سرمایه گذار در بهینه سازی و بازسازی مجتمع ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966001/فراخوان-مناقصه-احداث-جاده-و-محل-چاه-شرق-041-شمال-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه شرق 041 شمال نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه شرق 041 شمال نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966003/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-ماموگرافی-دیجیتال--نوبت-دوم'>مناقصه خرید یک دستگاه ماموگرافی دیجیتال - نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی و برگزاری یک مرحله ای مناقصه، مناقصه خرید یک دستگاه ماموگرافی دیجیتال - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966005/مناقصه-خدمات-راهبری-و-نگهداری-تاسیسات-بیمارستانها-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات راهبری و نگهداری تاسیسات بیمارستانها نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات راهبری و نگهداری تاسیسات بیمارستانها نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966007/فراخوان-عملیات-اجرایی-ساماندهی-کانال-های-آبرسانی-اهرم-نوبت-دوم'>فراخوان عملیات اجرایی ساماندهی کانال های آبرسانی اهرم  نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی  ,فراخوان عملیات اجرایی ساماندهی کانال های آبرسانی اهرم  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966011/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-روکش-آسفالت-راه-های-حوزه-استحفاظی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای عملیات روکش آسفالت راه های حوزه استحفاظی نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه اجرای عملیات روکش آسفالت راه های حوزه استحفاظی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966014/مناقصه-کارهای-باقیمانده-ساماندهی-رودخانه'>مناقصه کارهای باقیمانده ساماندهی رودخانه / مناقصه عمومی ، مناقصه کارهای باقیمانده ساماندهی رودخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966015/مناقصه-تعداد-3-شاخه-لوله-CASING-(لوله-غلافی)'>مناقصه تعداد 3 شاخه لوله CASING (لوله غلافی)  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعداد 3 شاخه لوله CASING (لوله غلافی) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966016/تجدید-مناقصه-واگذاری-خدمات-پشتیبانی-بهره-برداری-منطقه-یک--'>تجدید مناقصه واگذاری خدمات پشتیبانی بهره برداری منطقه یک...  / تجدید آگهی مناقصه، تجدید مناقصه واگذاری خدمات پشتیبانی بهره برداری منطقه یک... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966018/مناقصه-تهیه-و-تحویل-تعداد-سیصد-و-شصت-هزار-پرس-غذا-تجدید'>مناقصه تهیه و تحویل تعداد سیصد و شصت هزار  پرس غذا  تجدید  / آگهی مناقصه, مناقصه  تهیه و تحویل تعداد سیصد و شصت هزار  پرس غذا  تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966020/مناقصه-P-F-FANN-AP-LLT-LOW'>مناقصه P/F "FANN" AP/LLT LOW  / مناقصه P/F "FANN" AP/LLT LOW </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966023/مناقصه-grant-rotating-drilling-head'>مناقصه grant rotating drilling head  / آگهی مناقصه  ,  مناقصه grant rotating drilling head</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966024/فراخوان-مناقصه-پروژه-تعویض-و-نوسازی-سوله-تعمیرات-برق-و-ابزار-دقیق-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه پروژه تعویض و نوسازی سوله تعمیرات برق و ابزار دقیق نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه پروژه تعویض و نوسازی سوله تعمیرات برق و ابزار دقیق نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966029/مناقصه-تعویض-رینگ-آب-آتش-نشانی--نوبت-دوم'>مناقصه تعویض رینگ آب آتش نشانی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تعویض رینگ آب آتش نشانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966030/مناقصه-خرید-دو-دستگاه-تریلر-(کفی)-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه خرید دو دستگاه تریلر (کفی) تجدید- نوبت دوم  / تجدید آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان , مناقصه خرید دو دستگاه تریلر (کفی) تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966032/اصلاحیه-مناقصه-تعویض-رینگ-آب-آتش-نشانی'>اصلاحیه مناقصه تعویض رینگ آب آتش نشانی  / اصلاحیه مناقصه عمومی، مناقصه تعویض رینگ آب آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966034/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز--نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری فضای سبز - نوبت دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه نگهداری فضای سبز - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966035/فراخوان-مناقصه-کابین-MWD---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه  کابین MWD ... نوبت دوم / آگهی فراخوان جهت مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی دو مرحله ای,فراخوان مناقصه  کابین MWD ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966037/تجدید-مناقصه-سرویس-نگهداری-تعمیرات-تاسیسات-و-تجهیزات-مکانیکی-و-الکتریکی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه سرویس نگهداری تعمیرات تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی - نوبت دوم / آگهی مناقصه , تجدید مناقصه سرویس نگهداری تعمیرات تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966042/تجدید-مناقصه-پخت-و-پخش-آسفالت-معابر'>تجدید مناقصه پخت و پخش آسفالت معابر / تجدید آگهی مناقصه، تجدید مناقصه پخت و پخش آسفالت معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966044/فراخوان-بخش-آزمایشگاه-بیمارستان-رازی-اهواز'>فراخوان بخش آزمایشگاه بیمارستان رازی اهواز  / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان بخش آزمایشگاه بیمارستان رازی اهواز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966046/فراخوان-مشاوره--طراحی-و-اجرای-فاز-اول-پروژه-زیرساخت-و-نصب-دوربین-های-مداربسته'>فراخوان مشاوره ، طراحی و اجرای فاز اول پروژه زیرساخت و نصب دوربین های مداربسته / فراخوان ، فراخوان مشاوره ، طراحی و اجرای فاز اول پروژه زیرساخت و نصب دوربین های مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966050/فراخوان-مناقصه-رادیولوژی-دیجیتال-پرتال-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه رادیولوژی دیجیتال پرتال نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان مناقصه رادیولوژی دیجیتال پرتال نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966051/آگهی-مناقصه-احداث-ساختمان-زباله-سوز-درمانگاه'>آگهی مناقصه  احداث ساختمان زباله سوز درمانگاه / آگهی مناقصه،آگهی مناقصه احداث ساختمان زباله سوز درمانگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966053/مناقصه-انجام-امور-خدمات-پشتیبانی-نواحی-گازرسانی-نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور خدمات پشتیبانی نواحی گازرسانی نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه انجام امور خدمات پشتیبانی نواحی گازرسانی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966054/تجدید-مناقصه-پروژه-برق-رسانی-به-محور-گردشگری--'>تجدید مناقصه پروژه برق رسانی به محور گردشگری... / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه پروژه برق رسانی به محور گردشگری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966055/مناقصه-خدمات-خودروئی'>مناقصه خدمات خودروئی  / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه خدمات خودروئی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966059/مناقصه-انجام-عملیات-طراحی-نصب-راه-اندازی-و-انتقال-دانش-فنی-تمدید'>مناقصه انجام عملیات طراحی، نصب، راه اندازی و انتقال دانش فنی تمدید / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه انجام عملیات طراحی، نصب، راه اندازی و انتقال دانش فنی تمدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966061/فراخوان-مطالعات--طراحی-و-نظارت-بر-پروژه-فضای-تمیز-clean-room'>فراخوان مطالعات ، طراحی و نظارت بر پروژه فضای تمیز clean room  / فراخوان ، فراخوان مطالعات ، طراحی و نظارت بر پروژه فضای تمیز clean room </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966063/مناقصه-نیاز-به-تعداد-1-عدد-انکر-فلنج-56-اینچ'>مناقصه نیاز به تعداد 1 عدد انکر فلنج 56 اینچ / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نیاز به تعداد 1 عدد انکر فلنج 56 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966065/مناقصه-خرید-HONEYWELL-DIFF-PRESSURE-TRANSMITTER'>مناقصه خرید HONEYWELL DIFF PRESSURE TRANSMITTER  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید HONEYWELL DIFF PRESSURE TRANSMITTER   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966066/مناقصه-خرید-لوازم-مورد-نیاز-برای-کلیه-پروژه-های-حفظ-و-نگهداری-واحد-آب'>مناقصه خرید لوازم مورد نیاز برای کلیه پروژه های حفظ و نگهداری واحد آب / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید لوازم مورد نیاز برای کلیه پروژه های حفظ و نگهداری واحد آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966067/مناقصه-انجام-خدمات-امور-مشترکین-امور-دفتری-ماشین-نویسی-تنظیفات-آبدارخانه-و--'>مناقصه انجام خدمات امور مشترکین، امور دفتری، ماشین نویسی، تنظیفات، آبدارخانه و... / مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات امور مشترکین، امور دفتری، ماشین نویسی، تنظیفات، آبدارخانه و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966070/مناقصه-واگذاری-خدمات-پشتیبانی-بهره-برداری-منطقه-دو-تجدید'>مناقصه  واگذاری خدمات پشتیبانی بهره برداری منطقه دو تجدید  / آگهی مناقصه, مناقصه  واگذاری خدمات پشتیبانی بهره برداری منطقه دو تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966071/فراخوان-پروژه-اصلاح-شبکه-آب-و-انشعابات'>فراخوان پروژه اصلاح شبکه آب و انشعابات  / آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی پیمانکاران، فراخوان پروژه اصلاح شبکه آب و انشعابات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966072/مناقصه-MEMORY-GAUGE'>مناقصه MEMORY GAUGE / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , مناقصه MEMORY GAUGE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966078/اصلاحیه-مناقصه-واگذاری-انبارهای-نفت'>اصلاحیه مناقصه واگذاری انبارهای نفت  / اصلاحیه مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه واگذاری انبارهای نفت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966080/مناقصه-فراخوان-ارزیابی-احداث-پست-63-20-کیلوولت-GIS'>مناقصه فراخوان ارزیابی احداث پست 63/20 کیلوولت GIS  / مناقصه, مناقصه فراخوان ارزیابی احداث پست 63/20 کیلوولت GIS دروس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966086/مناقصه-اجرای-عملیات-تکمیل-مخزن-5000-متر-مکعبی-مدفون'>مناقصه اجرای عملیات تکمیل مخزن 5000 متر مکعبی مدفون  / آگهی مناقصه یک مرحله ای، مناقصه اجرای عملیات تکمیل مخزن 5000 متر مکعبی مدفون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966088/مناقصه-احداث-ایستگاه-پمپاژ-آب-تصفیه-شده-و-بخشی-از-خطوط-انتقال-آب'>مناقصه احداث ایستگاه پمپاژ آب تصفیه شده و بخشی از خطوط انتقال آب / مناقصه ، مناقصه احداث ایستگاه پمپاژ آب تصفیه شده و بخشی از خطوط انتقال آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966089/مناقصه-خریداری-3200-عدد-پوست-پولیشکاری-180-میلیمتر'>مناقصه خریداری 3200 عدد پوست پولیشکاری 180 میلیمتر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خریداری 3200 عدد پوست پولیشکاری 180 میلیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966096/مناقصه-انجام-عملیات-اصلاح-جاده-ها-و-معابر-مجتمع'>مناقصه انجام عملیات اصلاح جاده ها و معابر مجتمع / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات اصلاح جاده ها و معابر مجتمع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966100/مناقصه-خرید-کمپرسور-معدنی'>مناقصه خرید کمپرسور معدنی    / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید کمپرسور معدنی      </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966102/ارزیابی-کیفی-راهبری-نگهداری-و-تعمیرات-شناورهای-جستجو-و-نجات-تجدید--نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی راهبری، نگهداری و تعمیرات شناورهای جستجو و نجات  تجدید  - نوبت دوم  / ارزیابی کیفی , مناقصه راهبری ، نگهداری و تعمیرات شناورهای جستجو و نجات  تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966110/فراخوان-تکمیل-عملیات-ساختمانی-و-تجهیزاتی'>فراخوان تکمیل عملیات ساختمانی و تجهیزاتی / فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران,فراخوان تکمیل عملیات ساختمانی و تجهیزاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966113/فراخوان-مطالعات-و-طراحی-و-نیز-نظارت-بر-شبکه-ی-جمع-آوری-فاضلاب-ساختمان'>فراخوان مطالعات و طراحی و نیز نظارت بر شبکه ی جمع آوری فاضلاب ساختمان  / فراخوان ، فراخوان مطالعات و طراحی و نیز نظارت بر شبکه ی جمع آوری فاضلاب ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966115/فراخوان-مناقصه-اجرای-شبکه-گازرسانی-به-محور--'>فراخوان مناقصه اجرای شبکه گازرسانی به محور ... / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه اجرای شبکه گازرسانی به محور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966121/مناقصه-امور-خدماتی-شهرداری-مناطق-و-سازمان-های-وابسته'>مناقصه امور خدماتی شهرداری مناطق و سازمان های وابسته / مناقصه, مناقصه امور خدماتی شهرداری مناطق و سازمان های وابسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966123/فراخوان-انجام-بخشی-از-خدمات-عمومی-عملیات-تخلیه-و-بارگیری-کالا--نوبت-دوم'>فراخوان انجام بخشی از خدمات عمومی عملیات تخلیه و بارگیری کالا... نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران, فراخوان انجام بخشی از خدمات عمومی عملیات تخلیه و بارگیری کالا... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966129/آگهی-ارزیابی-مناقصه-اتفاقات-و-تعمیرات-نوبت-دوم'>آگهی ارزیابی مناقصه اتفاقات و تعمیرات  نوبت دوم  / آگهی ارزیابی ، آگهی ارزیابی مناقصه اتفاقات و تعمیرات  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966131/مناقصه-عمومی-اجرای-دیوار-گابیونی-و-بلدر-ریزی-پایین-دست-پل-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی  اجرای دیوار گابیونی و بلدر ریزی پایین دست پل نوبت دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه عمومی  اجرای دیوار گابیونی و بلدر ریزی پایین دست پل نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966134/مناقصه-احداث-سازه-نگهبان-در-محدوده-تقاطع-رودخانه-نوبت-دوم'>مناقصه احداث سازه نگهبان در محدوده تقاطع رودخانه  نوبت دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه احداث سازه نگهبان در محدوده تقاطع رودخانه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966135/مناقصه-اجرای-موزاییک-فرش'>مناقصه اجرای موزاییک فرش / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای موزاییک فرش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966137/مناقصه-خرید-320901-کیلوگرم-لوله-فولادی-درزدار-و-بدون-درز'>مناقصه خرید 320901 کیلوگرم لوله فولادی درزدار و بدون درز  / مناقصه عمومی ، مناقصه خرید 320901 کیلوگرم لوله فولادی درزدار و بدون درز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966138/فراخوان-خرید-بریکر'>فراخوان خرید بریکر / آگهی مناقصه عمومی، فراخوان خرید بریکر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966140/فراخوان-تکمیل-و-بهره-برداری-از-اردوگاهها--'>فراخوان تکمیل و بهره برداری از اردوگاهها... / آگهی فراخوان، فراخوان تکمیل و بهره برداری از اردوگاهها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966145/مناقصه-خرید-انواع-مقره-سیلیکونی-اتکایی-و-کششی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید انواع مقره سیلیکونی اتکایی و کششی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید انواع مقره سیلیکونی اتکایی و کششی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966146/مناقصه-خرید-15-دستگاه-ریکلوزر-20-کیلوولت-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 15 دستگاه ریکلوزر 20 کیلوولت نوبت دوم / آگهی مناقصه دو مرحله ای ، مناقصه خرید 15 دستگاه ریکلوزر 20 کیلوولت نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966147/مناقصه-اجرای-ورودی-و-خروجی-و-دوربرگردان---(نوبت-دوم)'>مناقصه اجرای ورودی و خروجی و دوربرگردان ... (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای ورودی و خروجی و دوربرگردان ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966150/مناقصه-انسداد-چاه-های-غیر-مجاز-و-جلوگیری-از-اضافه-برداشت-چاه-های-مجاز-نوبت-دوم'>مناقصه  انسداد چاه های غیر مجاز و جلوگیری از اضافه برداشت چاه های مجاز نوبت  دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  انسداد چاه های غیر مجاز و جلوگیری از اضافه برداشت چاه های مجاز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966151/مناقصه-اقلام-و-تجهیزات-کامیپیوتری--نوبت-دوم'>مناقصه اقلام و تجهیزات کامیپیوتری - نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه اقلام و تجهیزات کامیپیوتری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966154/مناقصه-انجام-امور-خدماتی-و-نگهداری-فضای-سبز-نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور خدماتی و نگهداری فضای سبز  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور خدماتی و نگهداری فضای سبز  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966155/مناقصه-خرید-P-F-KENT'>مناقصه خرید P/F: KENT  / مناقصه خرید P/F: KENT </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966157/ارزیابی-کیفی-مناقصه-اجرای-پروژه-تعمیرات-سقف-و-ناودانی-ساختمان-ها--نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی مناقصه اجرای پروژه تعمیرات سقف و ناودانی ساختمان ها - نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای , ارزیابی کیفی مناقصه اجرای پروژه تعمیرات سقف و ناودانی ساختمان ها - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966159/مناقصه-خرید-ترانس-جریان-ولتاژ-33-کیلوولت'>مناقصه خرید ترانس جریان ولتاژ 33 کیلوولت / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه خرید ترانس جریان ولتاژ 33 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966160/مناقصه-احداث-تکمیل-بهسازی-و-آسفالت-راه-های-روستایی--'>مناقصه احداث تکمیل بهسازی و آسفالت راه های روستایی ...  / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای ورودی و خروجی و دوربرگردان ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966162/مناقصه-خرید-50-دستگاه-سکسیونر-گازی-هوایی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید  50 دستگاه سکسیونر گازی هوایی   نوبت دوم  / آگهی مناقصه دو مرحله ای، مناقصه خرید  50 دستگاه سکسیونر گازی هوایی -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966165/مناقصه-پخت-و-توزیع-غذای-دانشجویی-و--'>مناقصه پخت و توزیع غذای دانشجویی و ... / آگهی مناقصه , مناقصه پخت و توزیع غذای دانشجویی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966166/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات-سخت-افزار-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات- سخت افزار, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / استعلام ,استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات- سخت افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966168/استعلام-کابل-و-لوازم-مخابراتی-سامانه-ستاد'>استعلام کابل و لوازم مخابراتی, سامانه ستاد / استعلام ,استعلام کابل و لوازم مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966170/فراخوان-مناقصه-تکمیل-راه-روستایی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تکمیل راه روستایی نوبت دوم / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه , فراخوان مناقصه تکمیل راه روستایی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966171/فراخوان-اجرای-فاز-چهارم-ساختمان-سالن-غذاخوری'>فراخوان اجرای فاز چهارم ساختمان سالن غذاخوری / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان  اجرای فاز چهارم ساختمان سالن غذاخوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966174/استعلام-مایکرویو-سایت-ستاد'>استعلام مایکرویو, سایت ستاد / استعلام ,استعلام مایکرویو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966176/مناقصه-فراخوان-توسعه-و-اصلاح-شبکه-آب-نقاط-پراکنده'>مناقصه فراخوان توسعه و اصلاح شبکه آب نقاط پراکنده / فراخوان عمومی, مناقصه فراخوان توسعه و اصلاح شبکه آب نقاط پراکنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966177/فراخوان-مناقصه-طراحی-و-اجرای-خط-انتقال-فولادی--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه طراحی و اجرای خط انتقال فولادی  - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه طراحی و اجرای خط انتقال فولادی  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966182/تجدید-مناقصه-خرید-کره-خوراکی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید کره خوراکی  نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی بین المللی, مناقصه خرید کره خوراکی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966185/مناقصه-خرید-شکر-خام-نوبت-دوم'>مناقصه خرید  شکر خام نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی بین المللی, مناقصه خرید  شکر خام نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966186/مناقصه-عملیات-احداث-مجموعه-فرهنگی-تفریحی'>مناقصه عملیات احداث مجموعه فرهنگی -تفریحی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات احداث مجموعه فرهنگی -تفریحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966189/تجدید-مناقصه-واگذاری-راهبری-نگهداری-و-تعمیرات-تجهیزات-مقابله-با-آلودگی-و-پاکسازی-آب-دریا'>تجدید مناقصه واگذاری راهبری، نگهداری و تعمیرات تجهیزات مقابله با آلودگی و پاکسازی آب دریا / آگهی تجدید ارزیابی کیفی، تجدید مناقصه واگذاری راهبری، نگهداری و تعمیرات تجهیزات مقابله با آلودگی و پاکسازی آب دریا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966191/مناقصه-بهره-برداری-از-واحدهای-مکانیکی'>مناقصه بهره برداری از واحدهای مکانیکی  / آگهی مناقصه، مناقصه بهره برداری از واحدهای مکانیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966193/مناقصه-انجام-خدمات-ورزشی-و-آموزشی-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات ورزشی و آموزشی -نوبت دوم  / مناقصه یک مرحله ای , مناقصه انجام خدمات ورزشی و آموزشی -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966194/مناقصه-اجرای-عملیات-آسفالت'>مناقصه اجرای عملیات آسفالت / مناقصه, مناقصه اجرای عملیات آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966201/مناقصه-خرید-لوله-ساخت-و-نصب-(دمونتاژ-و-مونتاژ)'>مناقصه خرید لوله، ساخت و نصب (دمونتاژ و مونتاژ) / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه خرید لوله، ساخت و نصب (دمونتاژ و مونتاژ)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966206/فراخوان-تجدید-اجرای-نقاط-انفصال-و-بخشهای-باقیمانده-از-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب'>فراخوان تجدید اجرای نقاط انفصال و بخشهای باقیمانده از شبکه جمع آوری فاضلاب / فراخوان تجدید ارزیابی کیفی پیمانکاران، فراخوان تجدید اجرای نقاط انفصال و بخشهای باقیمانده از شبکه جمع آوری فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966207/مناقصه-برنج-هندی-1121--نوبت-دوم'>مناقصه برنج هندی 1121 - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی بین المللی, مناقصه برنج هندی 1121 - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966208/مناقصه-خدمات-گروههای-کنترل--نگهداری-و-بهره-برداری--'>مناقصه خدمات گروههای کنترل ، نگهداری و بهره برداری... / مناقصه , مناقصه خدمات گروههای کنترل ، نگهداری و بهره برداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966209/نخستین-اجلاس-سراسری-تجیلی-از-برگزارکنندگان-مراسم-تشریفاتی'>نخستین اجلاس سراسری تجیلی از برگزارکنندگان مراسم تشریفاتی / نخستین اجلاس سراسری تجیلی از برگزارکنندگان مراسم تشریفاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966210/مناقصه-تکمیل-هنرستان-فنی-حرفه-ای-مدرسه---(نوبت-دوم)'>مناقصه تکمیل هنرستان فنی حرفه ای، مدرسه، ... (نوبت دوم) / مناقصه, مناقصه تکمیل هنرستان فنی حرفه ای، مدرسه، ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966211/فراخوان-انتخاب-پیمانکار-جهت-خدمات-فنی'>فراخوان انتخاب پیمانکار جهت خدمات فنی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان انتخاب پیمانکار جهت خدمات فنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966213/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-هایشیرمیکسر-نوبت-سوم'>مناقصه خرید یک دستگاه هایشیرمیکسر -نوبت سوم / مناقصه ، مناقصه خرید یک دستگاه هایشیرمیکسر -نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966214/مناقصه-خرید-و-نصب-یک-خط-تولید-کنسانتره-دامی-مش-8-تن---نوبت-دوم'>مناقصه خرید و نصب یک خط تولید کنسانتره دامی مش 8 تن ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید و نصب یک خط تولید کنسانتره دامی مش 8 تن... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966215/مناقصه-نظافت-رفت-و-روب-و-جمع-آوری-زباله'>مناقصه نظافت، رفت و روب و جمع آوری زباله  / مناقصه ,مناقصه نظافت، رفت و روب و جمع آوری زباله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966216/مناقصه-عملیات-کشت-گندم-با-دستگاه-کشت-مستقیم-و-کمبینات'>مناقصه عملیات کشت گندم با دستگاه کشت مستقیم و کمبینات / مناقصه, مناقصه عملیات کشت گندم با دستگاه کشت مستقیم و کمبینات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966217/فراخوان-تهیه-خرید-حمل-و-تحویل-مواد-مصرفی-پلی-الکترولیت-کاتیونی-(نوبت-دوم)'>فراخوان تهیه، خرید، حمل و تحویل مواد مصرفی پلی الکترولیت کاتیونی (نوبت دوم) / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی، فراخوان تهیه، خرید، حمل و تحویل مواد مصرفی پلی الکترولیت کاتیونی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966218/مناقصه-مونتاژ-دو-قطعه-برنجی-و-سوراخکاری-یک-نمونه-قطعه-برنجی'>مناقصه مونتاژ دو قطعه برنجی و سوراخکاری یک نمونه قطعه برنجی / مناقصه, مناقصه مونتاژ دو قطعه برنجی و سوراخکاری یک نمونه قطعه برنجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966219/فراخوان-برگزاری-مناقصه-روکش-آسفالت-و-لکه-گیری-هندسی-و-درزگیری---نوبت-دوم'>فراخوان برگزاری مناقصه روکش آسفالت و لکه گیری هندسی و درزگیری ... نوبت دوم  / فراخوان ,فراخوان برگزاری مناقصه روکش آسفالت و لکه گیری هندسی و درزگیری... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966220/فراخوان-مناقصه-انجام-امور-خدمات-نظافت--نگهبانی-و-پذیرایی-تجدید--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انجام امور خدمات نظافت ، نگهبانی و پذیرایی تجدید - نوبت دوم  / آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام امور خدمات نظافت ، نگهبانی و پذیرایی تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966222/فراخوان-تامین-فرستنده-های-اف-ام-200-و-500-وات--نوبت-دوم'>فراخوان تامین فرستنده های اف ام 200 و 500 وات  - نوبت دوم  / فراخوان , فراخوان تامین فرستنده های اف ام 200 و 500 وات - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966224/مناقصه-خرید-۴-دستگاه-دیزل-ژنراتور-و--'>مناقصه خرید ۴ دستگاه دیزل ژنراتور و ... / مناقصه ,مناقصه خرید ۴ دستگاه دیزل ژنراتور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966226/فراخوان-بین-المللی-تامین-تجهیزات-اکتیو-دیتا-سنتر-امام-علی-(ع)'>فراخوان بین المللی تامین تجهیزات اکتیو دیتا سنتر امام علی (ع) / آگهی فراخوان بین المللی، فراخوان بین المللی تامین تجهیزات اکتیو دیتا سنتر امام علی (ع)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966227/مناقصه-احداث-کانال-آدرم-رو-خروجی-های'>مناقصه احداث کانال آدرم رو خروجی های / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث کانال آدرم رو خروجی های</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966228/اصلاحیه-مناقصه-اجرای-بخشی-از-شبکه-و-انشعابات-فاضلاب-شهر'>اصلاحیه مناقصه اجرای بخشی از شبکه و انشعابات فاضلاب شهر  / اصلاحیه مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای بخشی از شبکه و انشعابات فاضلاب شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966229/مناقصه-200-عدد-رولبرینگ-skf-یا-fag'>مناقصه 200 عدد رولبرینگ skf یا fag / مناقصه, مناقصه 200 عدد رولبرینگ skf یا fag</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966230/فراخوان-مناقصه-اجرای-ماسه-آسفالت-و-روکش---'>فراخوان مناقصه اجرای ماسه آسفالت و روکش .... / فراخوان،  فراخوان مناقصه اجرای ماسه آسفالت و روکش ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966232/فراخوان-تهیه-فهرست-کوتاه-مشاوران-خدمات-مهندسی-مطالعات-شناسایی-منابع-آلاینده--'>فراخوان تهیه فهرست کوتاه مشاوران خدمات مهندسی مطالعات شناسایی منابع آلاینده ... / فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان تهیه فهرست کوتاه مشاوران خدمات مهندسی مطالعات شناسایی منابع آلاینده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966233/مناقصه-اجاره-شبانه-روزی-لودر-و-کامیون-کمپرسی'>مناقصه اجاره شبانه روزی لودر و کامیون کمپرسی / مناقصه, مناقصه اجاره شبانه روزی لودر و کامیون کمپرسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966234/مناقصه-مقدار-18400-کیلوگرم-روغن-فایررزیستنس'>مناقصه مقدار 18400 کیلوگرم روغن فایررزیستنس / مناقصه , مناقصه مقدار 18400 کیلوگرم روغن فایررزیستنس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966237/فراخوان-پروژه-اصلاح-شبکه-آب-و-انشعابات'>فراخوان پروژه اصلاح شبکه آب و انشعابات  / آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی پیمانکاران، فراخوان پروژه اصلاح شبکه آب و انشعابات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966239/آگهی-فراخوان-انتخاب-پیمانکار-جهت-رنگ-آمیزی-دودکش'>آگهی فراخوان  انتخاب پیمانکار جهت رنگ آمیزی دودکش / آگهی فراخوان پیمانکار, آگهی  انتخاب پیمانکار جهت رنگ آمیزی دودکش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966243/فراخوان-ارزیابی-کیفی-خرید-و-عملیات-لوله-گذاری-با-لوله-پلی-اتیلن-دو-جداره--'>فراخوان ارزیابی کیفی خرید و عملیات لوله گذاری با لوله پلی اتیلن دو جداره ... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران, فراخوان ارزیابی کیفی خرید و عملیات لوله گذاری با لوله پلی اتیلن دو جداره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966244/تجدید-مناقصه-وصول-مطالبات-آب-بهاء-و-تعهدات-آب-مشترکین-بدهکار'>تجدید مناقصه وصول مطالبات آب بهاء و تعهدات آب مشترکین بدهکار  / آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه وصول مطالبات آب بهاء و تعهدات آب مشترکین بدهکار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966245/مناقصه-واگذاری-خرید-خدمات-حسابداری-مالی-کنترلی-و-نظارتی'>مناقصه واگذاری خرید خدمات حسابداری مالی کنترلی و نظارتی  / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری خرید خدمات حسابداری مالی کنترلی و نظارتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966249/تجدید-مناقصه-خرید-لوله-داکتیل-یکسر-تایتون-یکسر-اسپیکات'>تجدید مناقصه خرید لوله داکتیل یکسر تایتون یکسر اسپیکات / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، تجدید مناقصه خرید لوله داکتیل یکسر تایتون یکسر اسپیکات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966250/مناقصه-تهیه-گوشت-گوساله-نوبت-دوم'>مناقصه  تهیه گوشت گوساله نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه گوشت گوساله نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966251/مناقصه-عملیات-احداث-محوطه-سازی-سالن-ژیمناستیک'>مناقصه عملیات احداث محوطه سازی سالن ژیمناستیک / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه  عملیات احداث محوطه سازی سالن ژیمناستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966253/مناقصه-بهره-برداری--نگهداری--رفع-اتفاقات-و-اقدامات-اصلاحی-و-پیشگیرانه-شبکه--'>مناقصه بهره برداری ، نگهداری ، رفع اتفاقات و اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه شبکه... / آگهی مناقصات عمومی ، مناقصه بهره برداری ، نگهداری ، رفع اتفاقات و اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه شبکه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966254/مناقصه-انجام-امور-خدماتی-فنی-و-تاسیساتی'>مناقصه انجام امور خدماتی، فنی و تاسیساتی / مناقصه ,مناقصه انجام امور خدماتی، فنی و تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966256/مناقصه-تهیه-گوشت-گوساله-و-مرغ'>مناقصه تهیه گوشت گوساله و مرغ  / مناقصه عمومی, مناقصه تهیه گوشت گوساله و مرغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966264/مناقصه-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوایی-با-مصالح-مراکز'>مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی با مصالح مراکز  / آگهی مناقصه, مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی با مصالح مراکز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966266/مناقصه-عملیات-پیاده-روسازی-معابر-سطح-شهر'>مناقصه عملیات پیاده روسازی معابر سطح شهر / مناقصه, مناقصه عملیات پیاده روسازی معابر سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966275/مناقه-تهیه-مواد-اولیه-طبخ-و-توزیع-غذای-بیمارستان'>مناقه تهیه مواد، اولیه، طبخ و توزیع غذای بیمارستان / مناقصه ,مناقه تهیه مواد، اولیه، طبخ و توزیع غذای بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966279/مناقصه-عملیات-اجرایی-توسعه-و-اصلاح-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب'>مناقصه عملیات اجرایی توسعه و اصلاح شبکه جمع آوری فاضلاب / مناقصه, مناقصه عملیات اجرایی توسعه و اصلاح شبکه جمع آوری فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966281/مناقصه-مدیریت-بهره-برداری--خدمات-مشترکین-و-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه مدیریت بهره برداری ، خدمات مشترکین و تامین نیروی انسانی / مناقصه , مناقصه مدیریت بهره برداری ، خدمات مشترکین و تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966282/تجدید-مناقصه-مدیریت-امور-گرمخانه-شهرداری'>تجدید مناقصه مدیریت امور گرمخانه شهرداری  / مناقصه ,تجدید مناقصه مدیریت امور گرمخانه شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966287/مناقصه-عسل-انواع-فویل-آلومینیوم-و--'>مناقصه عسل، انواع فویل آلومینیوم و ... / مناقصه ,مناقصه عسل، انواع فویل آلومینیوم و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966288/فراخوان-خرید-نصب-و-راه-اندازی-یک-دستگاه-پست-سیار'>فراخوان خرید نصب و راه اندازی یک دستگاه پست سیار  / مناقصه, فراخوان ارزیابی خرید نصب و راه اندازی یک دستگاه پست سیار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966295/مناقصه-تکمیل-ساختمان-کانون-فرهنگی-تربیتی'>مناقصه تکمیل ساختمان کانون فرهنگی، تربیتی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه تکمیل ساختمان کانون فرهنگی، تربیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966298/مناقصه-تابلو-سه-فاز-a25'>مناقصه تابلو سه فاز a25  / مناقصه ,مناقصه تابلو سه فاز a25 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966299/فراخوان-Couplings7-نوبت-دوم'>فراخوان Couplings7 نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی ، فراخوان Couplings7 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966303/مناقصه-انجام-عملیات-نگهداری-فضاهای-سبز-96-8-9'> مناقصه انجام عملیات نگهداری فضاهای سبز 96.8.9  / مناقصه, مناقصه انجام عملیات نگهداری فضاهای سبز 96.8.9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966309/مناقصه-نگهداری-و-آبیاری-فضای-سبز-و--'>مناقصه نگهداری و آبیاری فضای سبز و ... / مناقصه ,مناقصه نگهداری و آبیاری فضای سبز و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966311/مناقصه-اجرای-شبکه-آبرسانی-پلاکهای-مسکونی'>مناقصه  اجرای شبکه آبرسانی پلاکهای مسکونی / آگهی مناقصه,مناقصه  اجرای شبکه آبرسانی پلاکهای مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966316/فراخوان-احداث-5-واحد-کارگاهی-ناحیه-صنعتی-نوبت-دوم'>فراخوان احداث 5 واحد کارگاهی ناحیه صنعتی- نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی ، فراخوان احداث 5 واحد کارگاهی ناحیه صنعتی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966317/مناقصه-پروژه-اجرای-جدول-کانیو-کنار-و-نهر-معابر-عمومی--مرحله-دوم'>مناقصه پروژه اجرای جدول کانیو کنار و نهر معابر عمومی... مرحله دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه اجرای جدول کانیو کنار و نهر معابر عمومی... مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966320/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان / مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966326/مناقصه-امور-خدماتی-و-پشتیبانی'>مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی / اصلاحیه مناقصه  ,   مناقصه  امور خدماتی و پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966328/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-تاسیسات-مکانیکی-و-برقی-ساختمان'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تهیه مصالح و اجرای تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966332/مناقصه-انجام-عملیات-ساختمانی-فوندانسیون-های-خطوط'>مناقصه انجام عملیات ساختمانی فوندانسیون های خطوط  / مناقصه ,مناقصه انجام عملیات ساختمانی فوندانسیون های خطوط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966334/فراخوان-واگذاری-تامین-آمبولانس'> فراخوان واگذاری تامین آمبولانس / فراخوان ، فراخوان واگذاری تامین آمبولانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966337/مناقصه-اجرای-رنگ-آمیزی-دیوارهای-فرسوده-در-محدوده'>مناقصه اجرای رنگ آمیزی دیوارهای فرسوده در محدوده / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای رنگ آمیزی دیوارهای فرسوده در محدوده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966338/مناقصه-پروژه-عملیات-تعمیرات-اساسی-و-بهسازی-پل-های-'>مناقصه پروژه عملیات تعمیرات اساسی و بهسازی پل های.. / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه عملیات تعمیرات اساسی و بهسازی پل های ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966340/مناقصه-انجام-عملیات-تهیه-استاب-و--'>مناقصه انجام عملیات تهیه استاب و ... / مناقصه ,مناقصه انجام عملیات تهیه استاب و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966342/مناقصه-زیرسازی-تا-حد-لایه-اساس-و-جدولگذاری-باند-دوم-حدفاصل-ورودی--نوبت-دوم'>مناقصه زیرسازی تا حد لایه اساس و جدولگذاری باند دوم حدفاصل ورودی... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه زیرسازی تا حد لایه اساس و جدولگذاری باند دوم حدفاصل ورودی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966348/مناقصه-ملزومات-مصرفی-پزشکی'>مناقصه ملزومات مصرفی پزشکی / مناقصه عمومی, مناقصه ملزومات مصرفی پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966350/مناقصه-انجام-خدمات-هدایت-و-نگهداری-وسائط-نقلیه-سبک-و-بازبین-دفتری-مورد-نیاز'>مناقصه انجام خدمات هدایت و نگهداری وسائط نقلیه سبک و بازبین دفتری مورد نیاز  / مناقصه ,مناقصه انجام خدمات هدایت و نگهداری وسائط نقلیه سبک و بازبین دفتری مورد نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966355/مناقصه-اجرای-شبکه-20-کیلوولت-در-شهرک-صنعتی-ایوانکی'>مناقصه اجرای شبکه 20 کیلوولت در شهرک صنعتی ایوانکی  / آگهی مناقصه ,مناقصه اجرای شبکه 20 کیلوولت در شهرک صنعتی ایوانکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966358/مناقصه-انجام-تکمیل-فونداسیونهای-باقیمانده-و-نصب-برج-و-سیم-کشی'>مناقصه انجام تکمیل فونداسیونهای باقیمانده و نصب برج و سیم کشی / مناقصه ,مناقصه انجام تکمیل فونداسیونهای باقیمانده و نصب برج و سیم کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966361/فراخوان-مناقصه-تهیه-و-نصب-آسانسور-هیدرولیک-تجدید'>فراخوان مناقصه تهیه و نصب آسانسور هیدرولیک تجدید  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه تهیه و نصب آسانسور هیدرولیک تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966362/مناقصه-عملیات-تهیه-پخش-و-اجرای-آسفالت'>مناقصه عملیات تهیه، پخش و اجرای آسفالت  / مناقصه, مناقصه عملیات تهیه، پخش و اجرای آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966363/فراخوان-مناقصه-مربوط-به-تعمیر-و-بهسازی-ساختمان-های-واحدهای-عملیاتی-شرق--'>فراخوان مناقصه مربوط به تعمیر و بهسازی ساختمان های واحدهای عملیاتی شرق... / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه مربوط به تعمیر و بهسازی ساختمان های واحدهای عملیاتی شرق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966364/مناقصه-اجرای-کامل-کارهای-باقیمانده-پروژه-32-واحدی'>مناقصه اجرای کامل کارهای باقیمانده پروژه 32 واحدی / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای کامل کارهای باقیمانده پروژه 32 واحدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966365/مناقصه-پروژه-نیرورسانی'>مناقصه پروژه نیرورسانی  / مناقصه ,مناقصه پروژه نیرورسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966368/مناقصه-تهیه-اقلام-مواد-غذایی-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه اقلام مواد غذایی  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه اقلام مواد غذایی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966370/مناقصه-جدولگذاری-با-سنگ-لاشه-و-اجرای-دال-بتنی--نوبت-دوم'>مناقصه جدولگذاری با سنگ لاشه و اجرای دال بتنی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه جدولگذاری با سنگ لاشه و اجرای دال بتنی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966379/مناقصه-خرید-15-دستگاه-ریکلوزر-20-کیلوولت'>مناقصه خرید 15 دستگاه ریکلوزر 20 کیلوولت  / آگهی مناقصه دو مرحله ای ، مناقصه خرید 15 دستگاه ریکلوزر 20 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966380/فراخوان-ارزیابی-و-مناقصه-نگهداری-و-تعمیرات-ایستگاه-اصلی-و-فرعی-تقلیل-فشار-گاز-96-8-9'>فراخوان ارزیابی و مناقصه نگهداری و تعمیرات ایستگاه اصلی و فرعی تقلیل فشار گاز  96.8.9 / فراخوان مناقصه ,فراخوان ارزیابی و مناقصه نگهداری و تعمیرات ایستگاه اصلی و فرعی تقلیل فشار گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966384/جشنواره-هنری-آب'>جشنواره هنری آب  / جشنواره هنری آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966390/فراخوان-قرائت-کنتور-و-توزیع-قبض-آب-بها--نوبت-دوم'>فراخوان قرائت کنتور و توزیع قبض آب بها - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی و ارزیابی کیفی یک مرحله ای,فراخوان قرائت کنتور و توزیع قبض آب بها نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966393/فراخوان-مناقصه-ترمیم-و-نگهداری-فضای-سبز---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه ترمیم و نگهداری فضای سبز ... نوبت دوم / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان دوم مناقصه , فراخوان مناقصه ترمیم و نگهداری فضای سبز ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966394/مناقصه-تکمیل-پروژه-مسیل-چشمه-قلعه-نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل پروژه مسیل چشمه قلعه نوبت دوم  / مناقصه محدود, مناقصه محدود تکمیل پروژه مسیل چشمه قلعه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966399/مناقصه-عملیات-قیرپاشی-و-آسفالت--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات قیرپاشی و آسفالت - نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه عملیات قیرپاشی و آسفالت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966400/مناقصه-زیرسازی-و-موزائیک-کاری-پیاده-روها-میادین-و-پارک-ها---نوبت-دوم'>مناقصه زیرسازی و موزائیک کاری پیاده روها، میادین و پارک ها ... نوبت دوم / مناقصه، مناقصه زیرسازی و موزائیک کاری پیاده روها، میادین و پارک ها ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966403/مناقصه-آزمایشگاه-مرکز-آموزشی-درمانی'>مناقصه آزمایشگاه مرکز آموزشی درمانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه آزمایشگاه مرکز آموزشی درمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966406/فراخوان-احداث-تعمیر-و-مرمت-خطوط-لوله-نفت-و-گاز'>فراخوان احداث، تعمیر و مرمت خطوط لوله نفت و گاز  / فراخوان مناقصه,فراخوان احداث، تعمیر و مرمت خطوط لوله نفت و گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966407/مناقصه-اجرای-لبه-گذاری-معابر-سطح-شهر---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای لبه گذاری معابر سطح شهر ... نوبت دوم / مناقصه، مناقصه اجرای لبه گذاری معابر سطح شهر... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966409/مناقصه-آماده-سازی-زمین-ورزشی--نوبت-دوم'>مناقصه آماده سازی زمین ورزشی - نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه آماده سازی زمین ورزشی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966410/مناقصه-جابجایی-و-نصب-ترانس-و-پایه-های-برق-در-معابر---نوبت-دوم'>مناقصه جابجایی و نصب ترانس و پایه های برق در معابر ... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه جابجایی و نصب ترانس و پایه های برق در معابر ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966415/مناقصه-خرید-و-حمل-بیس-و-شسته-در-سطح-شهر---نوبت-دوم'>مناقصه خرید و حمل بیس و شسته در سطح شهر ... نوبت دوم / مناقصه، مناقصه خرید و حمل بیس و شسته در سطح شهر... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966416/مناقصه-ساخت-اسکلت-ساختمان-اداری-نوبت-دوم'>مناقصه ساخت اسکلت ساختمان اداری- نوبت دوم  / مناقصه، مناقصه ساخت اسکلت ساختمان اداری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966417/مناقصه-انجام-خدمات-امداد-گازبانی--ابزار-دقیق--قرائت-و-توزیع--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات امداد،گازبانی ، ابزار دقیق ، قرائت و توزیع - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی،مناقصه انجام خدمات امداد،گازبانی ، ابزار دقیق ، قرائت و توزیع - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966418/مناقصه-ترمیم-و-زیباسازی-پارک-های-محله-ای-نوبت-دوم'>مناقصه ترمیم و زیباسازی پارک های محله ای- نوبت دوم  / مناقصه، مناقصه ترمیم و زیباسازی پارک های محله ای- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966422/مناقصه-اجرای-کلیه-عملیات-برقی'>مناقصه اجرای کلیه عملیات برقی  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای کلیه عملیات برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966423/مناقصه-خدمات-عمومی-شامل-تنظیفات-و--'>مناقصه خدمات عمومی شامل تنظیفات و ... / مناقصه ,مناقصه خدمات عمومی شامل تنظیفات و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966425/مناقصه-خرید-و-حمل-و-تخلیه-تعداد-6000-دستگاه-کنتور-آب-نوبت-دوم'>مناقصه خرید و حمل و تخلیه تعداد 6000 دستگاه کنتور آب نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید و حمل و تخلیه تعداد 6000 دستگاه کنتور آب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966439/استعلام-خرید-تجهیزات-ایمنی'>استعلام خرید تجهیزات ایمنی  / استعلام خرید تجهیزات ایمنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966442/استعلام-گان-و-لانس-پمپ-پیستونی'>استعلام گان و لانس پمپ پیستونی / آگهی استعلام , استعلام گان و لانس پمپ پیستونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966443/انحلال-مناقصه-ساخت-ساختمان-شعبه-لاهیجان'>انحلال مناقصه ساخت ساختمان شعبه لاهیجان  / انحلال مناقصه , مناقصه ساخت ساختمان شعبه لاهیجان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966444/استعلام-کولر-گازی-سرمایشی'>استعلام کولر گازی سرمایشی  / استعلام ,استعلام کولر گازی سرمایشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966447/مناقصه-اجرای-گذر-شهید-شاهمیری'>مناقصه اجرای گذر شهید شاهمیری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای گذر شهید شاهمیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966448/استعلام-نگهداری-فضای-سبز-و--'>استعلام نگهداری فضای سبز و ... / استعلام ,استعلام نگهداری فضای سبز و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966449/مناقصه-واگذاری-اجاره-2-مجموعه-سیستم-مدیریت-پسماند-حفاری'>مناقصه واگذاری اجاره 2 مجموعه سیستم مدیریت پسماند حفاری   / آگهی مناقصه  ,  مناقصه واگذاری اجاره 2 مجموعه سیستم مدیریت پسماند حفاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966450/استعلام-حمل-دو-دستگاه-ترانسفورماتور'>استعلام حمل دو دستگاه ترانسفورماتور / استعلام ,استعلام حمل دو دستگاه ترانسفورماتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966452/استعلام-خرید-2-عدد-متر-لیزری'>استعلام خرید 2 عدد متر لیزری / مناقصه, استعلام خرید 2 عدد متر لیزری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966454/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-دفتری-و-نظارت-بر-امور-غذایی'>فراخوان مناقصه انجام خدمات دفتری و نظارت بر امور غذایی / فراخوان مناقصه عمومی (ارزیابی ساده) , فراخوان مناقصه انجام خدمات دفتری و نظارت بر امور غذایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966455/استعلام-بهره-برداری-توام-کشاورزی-و-دامداری'>استعلام بهره برداری توام کشاورزی و دامداری     / استعلام, استعلام بهره برداری توام کشاورزی و دامداری    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966457/استعلام-بهاء-سرویس-ایاب-و-ذهاب-اساتید'>استعلام بهاء سرویس ایاب و ذهاب اساتید / استعلام بهاء، استعلام بهاء سرویس ایاب و ذهاب اساتید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966458/مناقصه-ساخت-گسکت-های-پمپ'>مناقصه ساخت گسکت های پمپ / مناقصه ساخت گسکت های پمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966462/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات--سخت-افزار'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - سخت افزار  / استعلام , استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - سخت افزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966463/استعلام-2-ردیف-فیلتر'>استعلام 2 ردیف فیلتر / مناقصه, استعلام 2 ردیف فیلتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966465/استعلام-انجام-خدمات-آزمایشات-میکروبی-و-شیمیایی'>استعلام انجام خدمات آزمایشات میکروبی و شیمیایی / استعلام ,استعلام انجام خدمات آزمایشات میکروبی و شیمیایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966466/استعلام-2-عدد-شیر-برقی-کامل-دریچه-واحد-هواساز-کمپرسور---'>استعلام 2 عدد شیر برقی کامل دریچه واحد هواساز کمپرسور..... / استعلام ، استعلام 2 عدد شیر برقی کامل دریچه واحد هواساز کمپرسور.....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966467/استعلام-پرورش-حیوانات'>استعلام پرورش حیوانات  / استعلام , استعلام پرورش حیوانات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966468/مناقصه-تجدید-خرید-کنتور-توربینی-و-تصحیح-کننده'>مناقصه تجدید خرید کنتور توربینی و تصحیح کننده  / آگهی برگزاری مناقصه عمومی (ارزیابی کیفی و فنی ) , ممناقصه تجدید خرید کنتور توربینی و تصحیح کننده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966469/مناقصه-آماده-سازی-بخشی-از-راه-دسترسی-و--'>مناقصه آماده سازی بخشی از راه دسترسی و ... / مناقصه,مناقصه آماده سازی بخشی از راه دسترسی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966470/استعلام-لنترن'>استعلام لنترن / استعلام,استعلام لنترن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966471/مناقصه-تامین-خدمات-سندبلاست-و-رنگ-آمیزی-6-دستگاه-حفاری'>مناقصه تامین خدمات سندبلاست و رنگ آمیزی 6 دستگاه حفاری  / آگهی مناقصه  ,  مناقصه تامین خدمات سندبلاست و رنگ آمیزی 6 دستگاه حفاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966472/استعلام-بهاء-سرویس-ایاب-و-ذهاب-اساتید'>استعلام بهاء سرویس ایاب و ذهاب اساتید / استعلام بهاء، استعلام بهاء سرویس ایاب و ذهاب اساتید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966473/استعلام-نود-ردیف-ابزار'>استعلام نود ردیف ابزار / مناقصه, استعلام نود ردیف ابزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966474/مناقصه-پروژه-تهیه-تجهیزات-و-ساخت-و-نصب-3600-انشعاب-فولادی-و-پلی-اتیلنی'>مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و ساخت و نصب 3600 انشعاب فولادی و پلی اتیلنی / مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و ساخت و نصب 3600 انشعاب فولادی و پلی اتیلنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966475/مناقصه-اخذ-خدمات-جنبی-و-همیار-فنی-مورد-نیاز'>مناقصه اخذ خدمات جنبی و همیار فنی مورد نیاز  / مناقصه ,مناقصه اخذ خدمات جنبی و همیار فنی مورد نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966476/مناقصه-پروژه-تهیه-تجهیزات-و-احداث-شبکه-توزیع-خط-تغذیه-ایستگاه-TBS---'>مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع، خط تغذیه، ایستگاه TBS ، ... / مناقصه,مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع، خط تغذیه، ایستگاه TBS ، ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966478/استعلام-تخریب-و-آماده-سازی-محوطه'>استعلام تخریب و آماده سازی محوطه  / استعلام , استعلام تخریب و آماده سازی محوطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966479/استعلام-سر-شیلنگی'>استعلام سر شیلنگی  / استعلام, استعلام سر شیلنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966480/استعلام-اقلام-چاپی-نت'>استعلام اقلام چاپی نت / مناقصه, استعلام اقلام چاپی نت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966481/مناقصه-اصلاح-و-بهسازی-باندوال-های-خاکی--ریم-مخازن-و-اصلاح-تکیه-گاههای-لوله'>مناقصه اصلاح و بهسازی باندوال های خاکی - ریم مخازن و اصلاح تکیه گاههای لوله  / فراخوان ارزیابی کیفی,مناقصه اصلاح و بهسازی باندوال های خاکی - ریم مخازن و اصلاح تکیه گاههای لوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966482/تجدید-مناقصه-اجرای-شبکه-و-انشعابات-پراکنده-در-سطح-شهرستان'>تجدید مناقصه اجرای شبکه و انشعابات پراکنده در سطح شهرستان / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه اجرای شبکه و انشعابات پراکنده در سطح شهرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966484/استعلام-پرورش-حیوانات'>استعلام پرورش حیوانات  / استعلام , استعلام پرورش حیوانات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966485/مناقصه-تست-و-تعویض-کنتور-عادی'>مناقصه تست و تعویض کنتور عادی / مناقصه عمومی، مناقصه تست و تعویض کنتور عادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966486/مناقصه-انجام-عملیات-تعمیر-و-راه-اندازی-نیروگاه-بادی-ماهشهر'>مناقصه انجام عملیات تعمیر و راه اندازی نیروگاه بادی ماهشهر  / مناقصه,مناقصه انجام عملیات تعمیر و راه اندازی نیروگاه بادی ماهشهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966487/استعلام-انجام-آزمایشات-میکروبی-و-شیمیایی'>استعلام انجام آزمایشات میکروبی و شیمیایی / استعلام ,استعلام انجام  آزمایشات میکروبی و شیمیایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966489/فراخوان-مناقصه-ساخت-دو-عدد-سازه-sub-base'>فراخوان مناقصه ساخت دو عدد سازه sub base / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه ساخت دو عدد سازه sub base</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966490/استعلام-درپوش-جوشی-کپ'>استعلام درپوش جوشی کپ / استعلام, استعلام درپوش جوشی کپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966492/مناقصه-دعوت-از-شرکت-های-حمل-و-نقل'>مناقصه دعوت از شرکت های حمل و نقل / مناقصه , مناقصه دعوت از شرکت های حمل و نقل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966493/مناقصه-خرید-30-مجموعه--LINER-HANGER-7-inch'>مناقصه خرید 30 مجموعه    LINER HANGER 7 inch  / مناقصه, مناقصه خرید 30 مجموعه    LINER HANGER 7 inch </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966494/مناقصه-خرید-خدمات-حسابداری-کنترلی-و-نظارتی-سازمان-ملی-زمین-و--'>مناقصه خرید خدمات حسابداری کنترلی و نظارتی سازمان ملی زمین و ... / مناقصه، مناقصه خرید خدمات حسابداری کنترلی و نظارتی سازمان ملی زمین و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966496/استعلام-میکروفون-و-هندست'>استعلام میکروفون و هندست  / استعلام , استعلام میکروفون و هندست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966497/دومین-کنفرانس-ملی-دانش-و-فناوری'>دومین کنفرانس ملی دانش و فناوری  / دومین کنفرانس ملی دانش و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966498/استعلام-switch-cisco'>استعلام switch cisco / استعلام ,استعلام switch cisco</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966499/همایش-مهندسی-عمران--معماری-و-توسعه-شهری'>همایش مهندسی عمران ، معماری و توسعه شهری  / همایش مهندسی عمران ، معماری و توسعه شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966500/استعلام--3-نیروی-حفاظتی-جهت-حفاظت-و-نگهداری-از-اماکن'>استعلام   3 نیروی حفاظتی جهت حفاظت و نگهداری از اماکن  / استعلام,استعلام   3 نیروی حفاظتی جهت حفاظت و نگهداری از اماکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966501/مناقصه-خدمات-خودروهای-استیجاری-منطقه'>مناقصه خدمات خودروهای استیجاری منطقه  / مناقصه ,مناقصه خدمات خودروهای استیجاری منطقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966502/مناقصه-استفاده-از-خدمات-بخش-خصوصی-در-سرویسهای-صنعتی--تجدید'>مناقصه استفاده از خدمات بخش خصوصی در سرویسهای صنعتی... تجدید  / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه استفاده از خدمات بخش خصوصی در سرویسهای صنعتی... تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966504/استعلام-تجهیزات-دوربین-های-حفاظتی-و-نظارتی'>استعلام تجهیزات دوربین های حفاظتی و نظارتی / استعلام ,استعلام تجهیزات دوربین های حفاظتی و نظارتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966505/استعلام-پرینتر-لیزری'>استعلام پرینتر لیزری  / استعلام ,استعلام پرینتر لیزری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966506/مناقصه-اجرای-خط-63-کیلوولت-چاهان-بنت'>مناقصه اجرای خط 63 کیلوولت چاهان بنت  / اگهی مناقصه ,مناقصه اجرای خط 63 کیلوولت چاهان بنت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966508/استعلام-طرح-ارتقای-ایمنی-تردد-موتورسیکلت-سواران--'>استعلام طرح ارتقای ایمنی تردد موتورسیکلت سواران ...  / استعلام , استعلام طرح ارتقای ایمنی تردد موتورسیکلت سواران ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966509/همایش-بین-المللی-جامع-حسابداری-ایران'>همایش بین المللی جامع حسابداری ایران / همایش بین المللی جامع حسابداری ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966510/استعلام-گردان-مارک-GRACO---'>استعلام گردان مارک GRACO .... / استعلام , استعلام گردان مارک GRACO ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966511/استعلام-کابل-قدرت-و-کابل-سنسور-لیزر-و--'>استعلام کابل قدرت و کابل سنسور لیزر و ... / استعلام ,استعلام کابل قدرت و کابل سنسور لیزر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966513/فراخوان-ارزیابی-تهیه-خرید-حمل-نصب-و-راه-اندازی-آسانسورهای-ساختمان-آموزشی'>فراخوان ارزیابی تهیه، خرید، حمل، نصب و راه اندازی آسانسورهای ساختمان آموزشی / فراخوان مناقصه ,فراخوان ارزیابی و مناقصه نگهداری و تعمیرات ایستگاه اصلی و فرعی تقلیل فشار گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966514/فراخوان-طراحی-مبلمان-و-هنرهای-شهری96-8-09'>فراخوان طراحی مبلمان و هنرهای شهری96.8.09 / مناقصه, فراخوان طراحی مبلمان و هنرهای شهری96.8.09</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966515/استعلام-تهیه-نقشه-تک-خطی'>استعلام تهیه نقشه تک خطی  / استعلام، استعلام تهیه نقشه تک خطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966517/استعلام-تعمیر-و-مرمت-تعدادی-از-ابنیه-فنی'>استعلام تعمیر و مرمت تعدادی از ابنیه فنی  / استعلام ,استعلام تعمیر و مرمت تعدادی از ابنیه فنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966518/استعلام-ماکارونی-رشته-ای-1-7-سبوس-دار'>استعلام ماکارونی رشته ای 1/7 سبوس دار / استعلام ، استعلام ماکارونی رشته ای 1/7 سبوس دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966519/استعلام-تست-و-تعویض-کنتورهای-عادی'>استعلام  تست و تعویض کنتورهای عادی / استعلام  ،استعلام  تست و تعویض کنتورهای عادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966520/استعلام-5-آیتم-لوله-مسی-با-مارک-مهر-اصل-یا-قائم-و--'>استعلام 5 آیتم لوله مسی با مارک مهر اصل یا قائم و ... / استعلام, استعلام 5 آیتم لوله مسی با مارک مهر اصل یا قائم و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966522/استعلام-برقگیر'>استعلام برقگیر  / استعلام ,استعلام برقگیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966523/ابطال-مناقصه-انجام-مطالعات-مهندسی-مرحله-اول-و-دوم-طراحی-سیستم-شبکه-توزیع-آب'>ابطال مناقصه انجام مطالعات مهندسی مرحله اول و دوم طراحی سیستم شبکه توزیع آب / ابطال مناقصه ، فراخوان مناقصه انجام مطالعات مهندسی مرحله اول و دوم طراحی سیستم شبکه توزیع آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966525/استعلام-پماد-فنی-توئین'>استعلام پماد فنی توئین / استعلام ، استعلام پماد فنی توئین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966527/همایش-مدیریت-و-علوم-انسانی'>همایش مدیریت و علوم انسانی  / همایش مدیریت و علوم انسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966528/استعلام-لوازم-یدکی-لیفتراک-کلارک--'>استعلام لوازم یدکی لیفتراک کلارک... / استعلام, استعلام لوازم یدکی لیفتراک کلارک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966529/استعلام-تهیه-و-نصب-ترانس'>استعلام تهیه و نصب ترانس  / استعلام ,استعلام تهیه و نصب ترانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966530/فراخوان-تعمیر-و-بهسازی-ساختمان'>فراخوان تعمیر و بهسازی ساختمان  / مناقصه, فراخوان تعمیر و بهسازی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966531/استعلام-خرید-لوازم-التحریر'>استعلام خرید لوازم التحریر  / استعلام ، استعلام خرید لوازم التحریر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966532/استعلام-کابل-70-1-فولادی-جهت-ارت'>استعلام کابل 70*1 فولادی جهت ارت / استعلام ,استعلام کابل 70*1 فولادی جهت ارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966533/استعلام-تامین-برق-چاه-آب-آشامیدنی'>استعلام تامین برق چاه آب آشامیدنی / استعلام ,استعلام تامین برق چاه آب آشامیدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966534/اولین-همایش-ملی-دانشجویی-انجمن-علمی'>اولین همایش ملی دانشجویی انجمن علمی / اولین همایش ملی دانشجویی انجمن علمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966536/استعلام-فریزر-صنعتی-صندوقی'>استعلام  فریزر صنعتی صندوقی  / استعلام,استعلام  فریزر صنعتی صندوقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966537/استعلام-نرم-افزار-میز-خدمت-رایانه-ای-help-desk'>استعلام نرم افزار میز خدمت رایانه ای help desk  / استعلام، استعلام نرم افزار میز خدمت رایانه ای help desk </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966538/استعلام-هندهلد--'>استعلام هندهلد... / استعلام,استعلام هندهلد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966539/فراخوان-GAS-TURBINE-ZORYA--GAS-COMPRESSOR-SUMY'>فراخوان GAS TURBINE ZORYA & GAS COMPRESSOR SUMY / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران، فراخوان GAS TURBINE ZORYA & GAS COMPRESSOR SUMY</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966540/استعلام-عملیات-کف-شکنی-در-سطح-شهرستان-مرودشت-پروژه-اتابک'>استعلام عملیات کف شکنی در سطح شهرستان مرودشت پروژه اتابک / استعلام ,استعلام عملیات کف شکنی در سطح شهرستان مرودشت پروژه اتابک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966541/فراخوان-انجام-خدمات-تنظیفات-و-امور-آبدارخانه-ها-حمل-و-جابه-جایی-وسایل-ادارات'>فراخوان انجام خدمات تنظیفات و امور آبدارخانه ها، حمل و جابه جایی وسایل ادارات / مناقصه, فراخوان انجام خدمات تنظیفات و امور آبدارخانه ها، حمل و جابه جایی وسایل ادارات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966542/آگهی-مناقصه-عمومی-تهیه-و-اجرای-کف-پوش-رولی'> آگهی مناقصه عمومی تهیه و اجرای کف پوش رولی /  آگهی مناقصه عمومی، آگهی مناقصه عمومی تهیه و اجرای کف پوش رولی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966543/استعلام-تعمیر-و-سرویس-دستگاه-های-upvc'>استعلام تعمیر و سرویس دستگاه های upvc / استعلام ,استعلام تعمیر و سرویس دستگاه های upvc</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966544/استعلام-تهیه-فرش-و-موکت'>استعلام تهیه فرش و موکت / استعلام, استعلام تهیه فرش و موکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966545/استعلام-سوندنلاتون-از-جنس-pvc'>استعلام سوندنلاتون از جنس pvc / استعلام ,استعلام سوندنلاتون از جنس pvc</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966546/استعلام-سیم-برق-NYA-جنس-هادی-مس'>استعلام سیم برق NYA جنس هادی مس / استعلام ,استعلام سیم برق NYA جنس هادی مس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966547/اولین-کنفرانس-منطقه-ای-مهندسی-معماری'>اولین کنفرانس منطقه ای مهندسی معماری / اولین کنفرانس منطقه ای مهندسی معماری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966549/استعلام-شنیسل-سینه-مرغ-منجمد-خام-بدون-چربی'>استعلام  شنیسل سینه مرغ منجمد خام بدون چربی  / استعلام, استعلام شنیسل سینه مرغ منجمد خام بدون چربی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966550/استعلام-اقلام-آیروپال'>استعلام اقلام آیروپال / استعلام , استعلام اقلام آیروپال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966551/مناقصه-احداث-فونداسیون-خط-230-کیلوولت-اسپکه'>مناقصه احداث فونداسیون خط 230 کیلوولت اسپکه  / مناقصه احداث فونداسیون خط 230 کیلوولت اسپکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966552/استعلام-عملیات-مرمت-مخزن-در-شهرستان-مهر'>استعلام عملیات مرمت مخزن در شهرستان مهر / استعلام ,استعلام عملیات مرمت مخزن در شهرستان مهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966553/توسعه-و-ترویج-در-کشاورزی--منابع-طبیعی-و-محیط-زیست-ایران'>توسعه و ترویج در کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست ایران / توسعه و ترویج در کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966554/فراخوان-طراحی-نورآرایی-و-اجرای-المان-نوری'>فراخوان طراحی نورآرایی و اجرای المان نوری  / فراخوان , فراخوان طراحی نورآرایی و اجرای المان نوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966555/استعلام-قرارداد-پشتیبانی-سخت-افزار'>استعلام قرارداد پشتیبانی سخت افزار  / استعلام,استعلام قرارداد پشتیبانی سخت افزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966556/استعلام-8500-بسته-کاغذ-A4'>استعلام 8500 بسته کاغذ A4  / استعلام,استعلام 8500 بسته کاغذ A4 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966557/مناقصه-خرید-VICTRON-ENERGY-SWITCH'>مناقصه خرید  VICTRON ENERGY SWITCH  / مناقصه، مناقصه خرید  VICTRON ENERGY SWITCH </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966558/استعلام-لوازم-التحریر'>استعلام لوازم التحریر / استعلام , استعلام لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966559/چهارمین-کنفرانس-ملی-روانشناسی--علوم-اجتماعی-و-تربیتی'>چهارمین کنفرانس ملی روانشناسی ، علوم اجتماعی و تربیتی / چهارمین کنفرانس ملی روانشناسی ، علوم اجتماعی و تربیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966560/استعلام-آنتی-ویروس-سیمانتک'>استعلام آنتی ویروس سیمانتک / استعلام ,استعلام  آنتی ویروس سیمانتک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966561/استعلام-کات-اوت-20-کیلوولت-پلیمری'>استعلام کات اوت 20 کیلوولت پلیمری / استعلام ,استعلام کات اوت 20 کیلوولت پلیمری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966562/استعلام-سنگ-شکسته-کوهی'>استعلام سنگ شکسته کوهی  / استعلام , استعلام  سنگ شكسته كوهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966563/استعلام-چراغ-60-60-روکار'>استعلام چراغ 60*60 روکار / استعلام,استعلام چراغ 60*60 روکار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966564/دومین-همایش-ملی-روانشناسی-و-علوم-تربیتی-ایران'>دومین همایش ملی روانشناسی و علوم تربیتی ایران / دومین همایش ملی روانشناسی و علوم تربیتی ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966565/استعلام-زانو-جوشی'>استعلام زانو جوشی / مناقصه, استعلام زانو جوشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966566/استعلام-CO2-99-5-با-درجه-خلوص-شارژ-گاز'>استعلام  CO2 99/5% با درجه خلوص شارژ گاز / استعلام , استعلام  CO2 99/5% با درجه خلوص شارژ گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966567/استعلام-بازسازی-و-بهسازی-ساختمان-PC-مرند'>استعلام بازسازی و بهسازی ساختمان PC مرند  / استعلام, استعلام بازسازی و بهسازی ساختمان PC مرند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966568/مناقصه-بهسازی-و-آسفالت-راه-روستایی'>مناقصه بهسازی و آسفالت راه روستایی  / مناقصه ,مناقصه بهسازی و آسفالت راه روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966569/مناقصه-انجام-خدمات-مورد-نیاز-تهویه-و-برق'>مناقصه انجام خدمات مورد نیاز تهویه و برق / مناقصه انجام خدمات مورد نیاز تهویه و برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966570/استعلام-فن-کوئل-دیواری-و--'>استعلام فن کوئل دیواری و ... / استعلام ,استعلام فن کوئل دیواری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966571/مناقصه-پروژه-عمليات-اجرايی-آسفالت-راه-روستايی-خلج-رود'>مناقصه پروژه عمليات اجرايی آسفالت راه روستايی خلج رود / مناقصه پروژه عمليات اجرايی آسفالت راه روستايی خلج رود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966572/استعلام-O2-IN-N2-27-گاز-مخلوط-شارژ'>استعلام O2 IN N2 27% گاز مخلوط شارژ  / استعلام , استعلام O2 IN N2 27% گاز مخلوط شارژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966573/مناقصه-احداث-شبکه-فاضلاب-وایستگاههای-پمپاژ-فاضلاب'>مناقصه احداث شبکه فاضلاب وایستگاههای پمپاژ فاضلاب  / مناقصه,مناقصه احداث شبکه فاضلاب وایستگاههای پمپاژ فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966574/استعلام-R410A-شارژ-گاز-فریون-گاز'>استعلام R410A شارژ گاز فریون گاز  / استعلام , استعلام R410A شارژ گاز فریون گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966575/استعلام-صندوق-پیشنهادات'>استعلام صندوق پیشنهادات / استعلام, استعلام صندوق پیشنهادات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966576/مناقصه-اجرای-آبرو-نما-و-لنبه-سالن-های-ورزشی-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای آبرو، نما و لنبه سالن های ورزشی -نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اجرای آبرو، نما و لنبه سالن های ورزشی -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966577/مناقصه-عملیات-اجرائی-کانال-بصورت-نقبی-و-کول-گذاری-بتنی-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرائی کانال بصورت نقبی و کول گذاری بتنی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عملیات اجرائی کانال بصورت نقبی و کول گذاری بتنی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966578/مناقصه-خرید-پیاز-لاله--نوبت-دوم'>مناقصه خرید پیاز لاله - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خرید پیاز لاله - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966580/تجدید-مناقصه-راهبری-فنی-تاسیسات-سردخانه'>تجدید مناقصه راهبری فنی تاسیسات سردخانه  / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه راهبری فنی تاسیسات سردخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966581/استعلام-خرید-6-دستگاه-مانیتور'>استعلام خرید 6 دستگاه مانیتور / استعلام, استعلام خرید 6 دستگاه مانیتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966582/استعلام-خرید-56-عدد-دوربین-مداربسته'>استعلام خرید 56 عدد دوربین مداربسته  / استعلام, استعلام خرید 56 عدد دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966584/مناقصه-عملیات-اجرایی-بازگشایی-و-لایروبی-رودخانه-ای-شهرستان-ها'>مناقصه عملیات اجرایی بازگشایی و لایروبی رودخانه ای شهرستان ها / مناقصه ,مناقصه عملیات اجرایی بازگشایی و لایروبی رودخانه ای شهرستان ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966585/استعلام-حمل-سویا'>استعلام حمل سویا  / استعلام ,استعلام حمل سویا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966589/استعلام-سیستم-کامپیوتری'>استعلام سیستم کامپیوتری  / استعلام ,استعلام سیستم کامپیوتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966590/مناقصه-احداث-روشنایی-نقطه-ای'>مناقصه احداث روشنایی نقطه ای  / مناقصه ,مناقصه احداث روشنایی نقطه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966591/استعلام-فر-بخار-پز-گازی-با-ظرفیت-400-پرس-برنج'>استعلام فر بخار پز- گازی- با ظرفیت 400 پرس برنج  / استعلام, استعلام فر بخار پز- گازی- با ظرفیت 400 پرس برنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966593/استعلام-خرید-متر-لیزری-و-جی-پی-اس-و-دوربین-دیجیتال'>استعلام خرید متر لیزری و جی پی اس و دوربین دیجیتال / استعلام , استعلام خرید متر لیزری و جی پی اس و دوربین دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966596/مناقصه-نگهداری-و-تعمیر-ساختمان-و-تاسیسات-محور-بافق-بندرعباس'>مناقصه نگهداری و تعمیر ساختمان و تاسیسات محور بافق- بندرعباس     / مناقصه نگهداری و تعمیر ساختمان و تاسیسات محور بافق- بندرعباس    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966597/آگهی-مناقصه--نصب-۵۰۰-عدد-انشعاب-فولادی-پراکنده'> آگهی مناقصه   نصب ۵۰۰ عدد انشعاب فولادی پراکنده /  آگهی مناقصه  ، آگهی مناقصه   نصب ۵۰۰ عدد انشعاب فولادی پراکنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966598/استعلام-خرید-زونکن-کلاسیک-A4'>استعلام خرید زونکن کلاسیک A4 / استعلام, استعلام خرید زونکن کلاسیک A4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966600/فراخوان-احداث-۵-واحد-کارگاهی-ناحیه-صنعتی-آبادان-۲'>فراخوان احداث ۵ واحد کارگاهی ناحیه صنعتی آبادان ۲ / فراخوان احداث ۵ واحد کارگاهی ناحیه صنعتی آبادان ۲</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966602/استعلام-صندلی-و-آرام-بند-لوازم-اداری'>استعلام صندلی و آرام بند لوازم اداری  / استعلام، استعلام صندلی و آرام بند لوازم اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966603/استعلام-فلوسوئیچ-Enderess-hauser-FTW360-G1XJD1'> استعلام فلوسوئیچ Enderess hauser:FTW360-G1XJD1 / استعلام , استعلام فلوسوئیچ Enderess hauser:FTW360-G1XJD1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966605/آگهی-مناقصه-تعویض-۷۴۹۵-عدد-کنتور-معیوب-مناطق'> آگهی مناقصه تعویض ۷۴۹۵ عدد کنتور معیوب مناطق /  آگهی مناقصه، آگهی مناقصه تعویض ۷۴۹۵ عدد کنتور معیوب مناطق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966606/فراخوان-وصول-مطالبات-آب-بهاء'>فراخوان وصول مطالبات آب بهاء  / فراخوان وصول مطالبات آب بهاء </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966607/​فراخوان-مناقصه-تهیه-مصالح-و-آماده-سازی-بخشی-از-راه-دسترسی'>​فراخوان مناقصه تهیه مصالح و آماده سازی بخشی از راه دسترسی / ​فراخوان مناقصه , ​فراخوان مناقصه تهیه مصالح و آماده سازی بخشی از راه دسترسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966608/استعلام-دستگاه-فایروال'>استعلام دستگاه فایروال / استعلام ,استعلام دستگاه فایروال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966610/استعلام-ورق-پلی-کربنات'>استعلام ورق پلی کربنات / استعلام , استعلام ورق پلی کربنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966611/خرید-تضمینی-آب-تصفیه-شده'>خرید تضمینی آب تصفیه شده / مناقصه, خرید تضمینی آب تصفیه شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966613/استعلام-حمل-محموله-دارویی-توسط-یک-دستگاه-کانتینر'>استعلام حمل محموله دارویی توسط یک دستگاه کانتینر / استعلام, استعلام حمل محموله دارویی توسط یک دستگاه کانتینر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966614/استعلام-خرید-تلویزیون'>استعلام خرید تلویزیون / استعلام , استعلام خرید تلویزیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966615/فراخوان-مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-بخشی-از-شبکه-توزیع-آب'>فراخوان مناقصه تهیه مصالح و اجرای بخشی از شبکه توزیع آب  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه تهیه مصالح و اجرای بخشی از شبکه توزیع آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966616/استعلام-فعالیتهای-نصب-تاسیسات-برق-لوله-کشی-و-سایر-تاسیات-ساختمان'> استعلام فعالیتهای نصب تاسیسات برق، لوله کشی و سایر تاسیات ساختمان  / استعلام , استعلام فعالیتهای نصب تاسیسات برق، لوله کشی و سایر تاسیات ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966617/استعلام-خرید-یک-دستگاه-برد-کامپیوتر-صنعتی'>استعلام خرید یک  دستگاه برد کامپیوتر صنعتی / استعلام, استعلام خرید یک  دستگاه برد کامپیوتر صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966619/مناقصه-وصول-مطالبات'>مناقصه وصول مطالبات / مناقصه, مناقصه وصول مطالبات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966620/استعلام-خرید-کاغذ-A5--A4'>استعلام خرید کاغذ A5 , A4 / استعلام , استعلام خرید کاغذ A5 , A4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966621/استعلام-پانل-کنترل'>استعلام پانل کنترل / استعلام , استعلام پانل کنترل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966622/استعلام-استعلام-خرید-راهبند-و--'>استعلام ,استعلام خرید راهبند و.... / استعلام ,استعلام خرید راهبند و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966623/استعلام-جابجایی--نصب-و-راه-اندازی-دستگاه-های-سانتریفیوژ-بانک-خون-Hettich'>استعلام جابجایی , نصب و راه اندازی دستگاه های سانتریفیوژ بانک خون Hettich / استعلام ,استعلام جابجایی , نصب و راه اندازی دستگاه های سانتریفیوژ بانک خون Hettich</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966624/استعلام-خرید-سیم-آلومینیوم'>استعلام خرید سیم آلومینیوم  / استعلام ,استعلام خرید سیم آلومینیوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966625/استعلام-دستگاه-فتومتر-آزمایشگاه-آب-و--'>استعلام دستگاه فتومتر آزمایشگاه آب و ... / استعلام,استعلام دستگاه فتومتر آزمایشگاه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966626/استعلام-الکتروموتور-شناور'>استعلام الکتروموتور شناور  / استعلام ,استعلام الکتروموتور شناور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966627/استعلام-راهبری-و-نگهداری-تاسیسات-شهری'>استعلام راهبری و نگهداری تاسیسات شهری / استعلام , استعلام راهبری و نگهداری تاسیسات شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966628/استعلام-سرویس-و-کالیبراسیون-دستگاه-اکستراکتور'>استعلام سرویس و کالیبراسیون دستگاه اکستراکتور / استعلام ,استعلام سرویس و کالیبراسیون دستگاه اکستراکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966629/مناقصه-واگذاری-مشارکتی-ارائه-خدمات-آزمایشگاه'>مناقصه واگذاری مشارکتی ارائه خدمات آزمایشگاه / مناقصه ، مناقصه واگذاری مشارکتی ارائه خدمات آزمایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966630/اگهی-مناقصه-شناسایی-موارد-تاثیر-گذار-در-ایجاد-گاز-های-شمارش-نشده'>اگهی مناقصه شناسایی موارد تاثیر گذار در ایجاد گاز های شمارش نشده / مناقصه , شناسایی موارد تاثیر گذار در ایجاد گاز های شمارش نشده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966631/استعلام-نصب-دیوار-کاذب'>استعلام نصب دیوار کاذب  / استعلام , استعلام نصب دیوار کاذب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966632/استعلام-استعلام-سایر-فعالیت-های-حرفه-ای-علمی-و-فنی-طبقه-بندی-نشده-در-جای-دیگر'>استعلام ,استعلام سایر فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی طبقه بندی نشده در جای دیگر / استعلام ,استعلام سایر فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی طبقه بندی نشده در جای دیگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966633/استعلام-نگهداری-و-پشتیبانی-از-سامانه-های-تردد-شمار'>استعلام نگهداری و پشتیبانی از سامانه های تردد شمار / استعلام, استعلام نگهداری و پشتیبانی از سامانه های تردد شمار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966634/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات--سخت-افزار'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - سخت افزار  / استعلام ,استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - سخت افزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966635/مناقصه-خرید-بریکر-33-کیلوولت-OUT-DOOR'>مناقصه خرید بریکر 33 کیلوولت OUT DOOR / مناقصه, مناقصه خرید بریکر 33 کیلوولت OUT DOOR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966636/استعلام-تهیه-و-نصب-ترانس-تیرگذاری'>استعلام تهیه و نصب ترانس، تیرگذاری / استعلام , استعلام تهیه و نصب ترانس، تیرگذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966637/استعلام-الکتروپمپ-15-کیلووات'>استعلام الکتروپمپ 15 کیلووات / استعلام, استعلام الکتروپمپ 15کیلووات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966638/استعلام-خرید-درب-ضد-سرقت-و--'>استعلام خرید درب ضد سرقت و.... / استعلام ,استعلام خرید درب ضد سرقت و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966639/فراخوان-مناقصه-راهبری--نگهداری-و-تعمیرات-علائم-کمک-ناوبری-با-کلیه-متعلقات'>فراخوان مناقصه راهبری ، نگهداری و تعمیرات علائم کمک ناوبری با کلیه متعلقات  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه راهبری ، نگهداری و تعمیرات علائم کمک ناوبری با کلیه متعلقات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966640/استعلام-انجام-امور-ارزیابی-و-مشارکتی-و-تشکیل-صندوق-های-توسعه-پایدار--'>استعلام  انجام امور ارزیابی و مشارکتی و تشکیل صندوق های توسعه پایدار ... / استعلام, استعلام  انجام امور ارزیابی و مشارکتی و تشکیل صندوق های توسعه پایدار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966641/استعلام-سلیکاژل-گرانول-آبی'>استعلام  سلیکاژل گرانول آبی / استعلام ,استعلام سلیکاژل گرانول آبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966642/مناقصه-اصلاح-و-شبکه-و-بهسازی-تاسیسات-آبرسانی'>مناقصه اصلاح و شبکه و بهسازی تاسیسات آبرسانی / مناقصه, اصلاح و شبکه و بهسازی تاسیسات آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966643/استعلام-نرم-افزار-لایسنس'>استعلام نرم افزار لایسنس / استعلام, استعلام نرم افزار لایسنس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966644/استعلام-جوهر-کاتریج-مشکی-چاپگر-HP131-6213'>استعلام جوهر کاتریج مشکی چاپگر HP131-6213 / استعلام , استعلام جوهر کاتریج مشکی چاپگر HP131-6213</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966645/استعلام-آسانسور-هیدرولیکی-ویتور-ایتالیا'>استعلام آسانسور هیدرولیکی ویتور ایتالیا / آگهی استعلام, استعلام آسانسور هیدرولیکی ویتور ایتالیا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966646/استعلام-چاپ-کتاب-نوگلان-شهر-آفتاب-2'>استعلام چاپ کتاب نوگلان شهر آفتاب 2 / استعلام، استعلام چاپ کتاب نوگلان شهر آفتاب 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966647/استعلام-واگذاری-دو-دستگاه-تانکر-18-مترمکعبی'>استعلام واگذاری دو دستگاه تانکر 18 مترمکعبی / استعلام , استعلام واگذاری دو دستگاه تانکر 18 مترمکعبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966648/استعلام-دستگاه-ضبط-تصاویر-(DVR)'>استعلام دستگاه ضبط تصاویر (DVR) / استعلام, استعلام دستگاه ضبط تصاویر (DVR)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966649/استعلام-فعالیت-های-خدماتی-سیستم-های-امنیتی'>استعلام فعالیت های خدماتی سیستم های امنیتی  / استعلام,استعلام فعالیت های خدماتی سیستم های امنیتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966650/استعلام-طرح-ارتقای-ایمنی-تردد-وانت-بارها'>استعلام طرح ارتقای ایمنی تردد وانت بارها  / استعلام , استعلام طرح ارتقای ایمنی تردد وانت بارها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966651/استعلام-اسکنر-مدل-AVISION-AD250F'>استعلام اسکنر مدل AVISION AD250F / استعلام, استعلام اسکنر مدل AVISION AD250F</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966652/استعلام-الکتروموتور-شناور'>استعلام الکتروموتور شناور  / استعلام ,استعلام الکتروموتور شناور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966653/استعلام-ژیلت'>استعلام ژیلت / استعلام ,استعلام ژیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966654/استعلام-سمعک-پشت-گوشی-پزشکی'>استعلام سمعک پشت گوشی پزشکی / استعلام ,استعلام سمعک پشت گوشی پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966655/استعلام-خرید-لباس-کار'>استعلام خرید لباس کار  / استعلام , استعلام خرید لباس کار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966656/استعلام-هارد-سرور'>استعلام هارد سرور  / استعلام,استعلام هارد سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966657/استعلام-خرید-رله-دیفرانسیل'>استعلام خرید رله دیفرانسیل / استعلام, استعلام خرید رله دیفرانسیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966658/مناقصه-عملیات-هیدروگرافی-و-نقشه-برداری'>مناقصه عملیات هیدروگرافی و نقشه برداری / مناقصه , مناقصه عملیات هیدروگرافی و نقشه برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966659/استعلام-اجرای-عملیات-آبخیزداری-احداث-بند-سنگ-و-ملات'>استعلام اجرای عملیات آبخیزداری احداث بند سنگ و ملات  / استعلام ,استعلام اجرای عملیات آبخیزداری احداث بند سنگ و ملات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966660/استعلام-چاپگر-سوزنی-مخصوص-صدور-دفترچه-بانکی'>استعلام چاپگر سوزنی مخصوص صدور دفترچه بانکی / استعلام, استعلام چاپگر سوزنی مخصوص صدور دفترچه بانکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966661/استعلام-بشقاب-مینا-اصفهان-16-سانتی-لعاب'>استعلام بشقاب مینا اصفهان 16 سانتی لعاب / استعلام , استعلام بشقاب مینا اصفهان 16 سانتی لعاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966662/استعلام-حمل-محموله-دارویی-از-تهران-به-کشور-مالی'>استعلام حمل محموله دارویی از تهران به کشور مالی / استعلام,استعلام حمل محموله دارویی از تهران به کشور مالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966663/استعلام-اجرای-عملیات-آبخیزداری'>استعلام اجرای عملیات آبخیزداری  / استعلام ,استعلام اجرای عملیات آبخیزداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966664/استعلام-فن-ترانسفورماتور-جهت-ترانسهای-فوق'>استعلام فن ترانسفورماتور جهت ترانسهای فوق / استعلام ,استعلام فن ترانسفورماتور جهت ترانسهای فوق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966665/فراخوان-ارزیابی-کیفی-ساخت-و-نصب-۲۰۰-علمک-پلی-اتیلن-پراکنده-و--'>فراخوان ارزیابی کیفی ساخت و نصب ۲۰۰ علمک پلی اتیلن پراکنده و ... / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی ساخت و نصب ۲۰۰ علمک پلی اتیلن پراکنده و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966666/استعلام-RAM-kingston-8GB-(DDR4)'>استعلام RAM kingston 8GB (DDR4) / استعلام, RAM kingston 8GB (DDR4)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966667/استعلام-التروپمپ'>استعلام التروپمپ  / استعلام ,استعلام التروپمپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966668/استعلام-خرید-سه-دستگاه-روتاری-درام'> استعلام خرید سه دستگاه روتاری درام  / استعلام , استعلام خرید سه دستگاه روتاری درام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966669/استعلام-گوشت-بوقلمون'>استعلام گوشت بوقلمون  / استعلام ,استعلام گوشت بوقلمون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966670/استعلام-خرید-سکسیونر-هوایی'>استعلام خرید سکسیونر هوایی / استعلام ، استعلام خرید سکسیونر هوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966671/استعلام-متر-لیزری'>استعلام متر لیزری  / استعلام ,استعلام متر لیزری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966672/استعلام-فلش-دو-طرفه--'>استعلام فلش دو طرفه... / استعلام , استعلام فلش دو طرفه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966673/استعلام-تهیه-و-نصب-مسیر-نمای-ارتجاعی-یک-طرفه-و-دو-طرفه'>استعلام تهیه و نصب مسیر نمای ارتجاعی یک طرفه و دو طرفه / استعلام، استعلام تهیه و نصب مسیر نمای ارتجاعی یک طرفه و دو طرفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966674/مناقصه-عمومی-دومرحله-ای-خرید-انواع-ترانسفورماتور--سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>مناقصه عمومی دومرحله ای خرید انواع ترانسفورماتور , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / مناقصه,مناقصه عمومی دومرحله ای خرید انواع ترانسفورماتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966675/استعلام-تونر-چاپگر-307A--HP5225'>استعلام تونر چاپگر 307A - HP5225 / استعلام , استعلام تونر چاپگر 307A - HP5225</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966676/استعلام-هارد-سرور'>استعلام هارد سرور  / استعلام,استعلام هارد سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966677/استعلام-30-دستگاه-یونیت'>استعلام 30 دستگاه یونیت  / استعلام, استعلام 30 دستگاه یونیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966678/استعلام-دستگاه-تصفیه-هوا'>استعلام دستگاه تصفیه هوا  / استعلام, استعلام دستگاه تصفیه هوا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966679/استعلام-کفش-رسمی--'>استعلام کفش رسمی... / استعلام, استعلام کفش رسمی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966680/استعلام-چاپ-کتابچه'>استعلام چاپ کتابچه / استعلام ,استعلام چاپ کتابچه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966681/استعلام-کاپشن--شلوار-بیلسی'>استعلام کاپشن ، شلوار بیلسی  / استعلام , ​استعلام کاپشن ، شلوار بیلسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966682/استعلام-نصب-سقف-کاذب'>استعلام نصب سقف کاذب  / استعلام,استعلام نصب سقف کاذب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966683/استعلام-کلمپ-آویز-اسکواپ'>استعلام کلمپ آویز اسکواپ / استعلام,استعلام کلمپ آویز اسکواپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966684/استعلام-کابل'>استعلام کابل / استعلام,استعلام کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966685/استعلام-شیرآلات-و-روشویی'>استعلام شیرآلات و روشویی / استعلام, استعلام  شیرآلات و روشویی   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966686/استعلام-سوئیچ-کمکی-پتانسیو'>استعلام سوئیچ کمکی پتانسیو / استعلام, استعلام سوئیچ کمکی پتانسیو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966687/استعلام-رم-قطعه-ظرفیت-GB4-مدل-DDR3-1600-رایانه'>استعلام رم قطعه ظرفیت GB4 مدل DDR3 1600 رایانه / استعلام, استعلام رم قطعه ظرفیت GB4 مدل DDR3 1600 رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966688/استعلام-اقلام-مربوط-به-انجام-غربالگری-آمبیلیویی'>استعلام  اقلام مربوط به انجام غربالگری آمبیلیویی / استعلام , استعلام  اقلام مربوط به انجام غربالگری آمبیلیویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966689/استعلام-کیس-رایانه-کامل'>استعلام کیس رایانه کامل  / استعلام,استعلام  کیس رایانه کامل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966690/استعلام-ساخت-درب-فلزی-همراه-با-جک-بازویی'>استعلام ساخت درب فلزی همراه با جک بازویی / استعلام ,استعلام ساخت درب فلزی همراه با جک بازویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966691/استعلام-دستمال-کاغذی'>استعلام دستمال کاغذی / استعلام ,استعلام دستمال کاغذی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966692/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات / استعلام ,استعلام فعالیت های نصب تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966693/استعلام-عملیات-کف-شکنی'>استعلام عملیات کف شکنی  / استعلام ,استعلام عملیات کف شکنی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966694/استعلام-سرویس-حمل-و-نقل-ماموریتهای-درون-شهری-و-برون-شهری'>استعلام سرویس حمل و نقل ماموریتهای درون شهری و برون شهری / استعلام,استعلام سرویس حمل و نقل ماموریتهای درون شهری و برون شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966695/استعلام-دستگاه-کنترلر-100UNC-با-مارک-RBH--'>استعلام دستگاه کنترلر 100UNC با مارک RBH... / استعلام , استعلام دستگاه کنترلر 100UNC با مارک RBH...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966696/استعلام-بیسکوییت'>استعلام بیسکوییت / استعلام ,استعلام بیسکوییت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966697/استعلام-دستگاه-ضبط-و-پخش-dvr-دوربین-مداربسته'>استعلام دستگاه ضبط و پخش dvr دوربین مداربسته / استعلام,استعلام دستگاه ضبط و پخش dvr دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966698/استعلام-واگذاری-تعمیر-سرویس-و-نگهداری-تاسیسات'>استعلام واگذاری تعمیر سرویس و نگهداری تاسیسات / استعلام ,استعلام واگذاری تعمیر سرویس و نگهداری تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966699/مناقصه-تهیه-تجهیزات-و-ساخت-و-نصب-2212-انشعاب-شهرهای-شمال--'>مناقصه تهیه تجهیزات و ساخت و نصب 2212 انشعاب شهرهای شمال... / مناقصه، مناقصه تهیه تجهیزات و ساخت و نصب 2212 انشعاب شهرهای شمال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966700/استعلام-ترولی-پذیرایی-پلاستیکی'>استعلام ترولی پذیرایی پلاستیکی  / استعلام,استعلام ترولی پذیرایی پلاستیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966701/استعلام-کاغذ-چاپگر'>استعلام کاغذ چاپگر / استعلام,استعلام کاغذ چاپگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966702/استعلام-استانداردسازی-سیستم-گرمایشی'>استعلام استانداردسازی سیستم گرمایشی / استعلام,استعلام  استانداردسازی سیستم گرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966703/استعلام-سنسور-دمای-داکت-هواساز'>استعلام سنسور دمای داکت هواساز / استعلام, استعلام سنسور دمای داکت هواساز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966704/استعلام-افزایش-ظرفیت-حوضچه'>استعلام  افزایش ظرفیت حوضچه / استعلام,استعلام  افزایش ظرفیت حوضچه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966705/استعلام-ارایه-خدمات-بیماریاری'>استعلام ارایه خدمات بیماریاری / استعلام ,استعلام ارایه خدمات بیماریاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966706/استعلام-مادربرد-asus-DDR4-B250-PRIME-با-گارانتی-معتبر'>استعلام مادربرد asus DDR4 B250 PRIME با گارانتی معتبر / استعلام, استعلام مادربرد asus DDR4 B250 PRIME با گارانتی معتبر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966707/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی'>استعلام سایر فعالیت های  تخصصی / استعلام ,استعلام سایر فعالیت های  تخصصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966708/استعلام-خدمات-پشتیبانی-و-توسعه-نرم-افزار-ارسال-اطلاعات'>استعلام  خدمات پشتیبانی و توسعه نرم افزار ارسال اطلاعات / استعلام, استعلام  خدمات پشتیبانی و توسعه نرم افزار ارسال اطلاعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966709/استعلام-تاکسی-سرویس'>استعلام تاکسی سرویس / استعلام ,استعلام تاکسی سرویس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966710/استعلام-دی-اتیل-اتر-2-5-لیتری-BACK-NO-114'>استعلام دی اتیل اتر 2.5 لیتری BACK NO:114 / استعلام, استعلام دی اتیل اتر 2.5 لیتری BACK NO:114</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966711/استعلام-لینک-فیوز-130-امپری'>استعلام لینک فیوز 130 امپری  / استعلام ,استعلام لینک فیوز 130 امپری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966712/استعلام-برنج'>استعلام برنج  / استعلام, استعلام برنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966713/استعلام-لوبیاچیتی-فله-درجه-یک'>استعلام لوبیاچیتی فله درجه یک / استعلام , استعلام لوبیاچیتی فله درجه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966714/استعلام-صندلی-مدیریتی-نیلپر-کد-مدل-sm909e-رنگ-مشکی'>استعلام صندلی مدیریتی نیلپر کد مدل sm909e رنگ مشکی  / استعلام , استعلام صندلی مدیریتی نیلپر کد مدل sm909e رنگ مشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966715/استعلام-خرید-و-اجرای-دیوارپوش-mdf'>استعلام  خرید و اجرای دیوارپوش mdf / استعلام,استعلام خرید و اجرای دیوارپوش mdf</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966716/استعلام-اجرای-کمپین-ژنتیک'>استعلام اجرای کمپین ژنتیک / استعلام ,استعلام اجرای کمپین ژنتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966717/استعلام-گوشت-گوساله'>استعلام گوشت گوساله / استعلام , استعلام گوشت گوساله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966718/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق-لوله-کشی-و-سایر-تاسیسات-ساختمان'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی و سایر تاسیسات ساختمان / استعلام, استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی و سایر تاسیسات ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966719/فراخوان-انجام-عملیات-ایجاد-گروههای-گشت-و-بازرسی-حفاظت'>فراخوان انجام عملیات ایجاد گروههای گشت و بازرسی حفاظت / فراخوان , فراخوان انجام عملیات ایجاد گروههای گشت و بازرسی حفاظت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966720/استعلام-کاندوم-شیت'>استعلام کاندوم شیت / استعلام, استعلام کاندوم شیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966721/استعلام-کابل'>استعلام کابل / استعلام,استعلام کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966722/استعلام-کارتریج-پرینتر'>استعلام کارتریج پرینتر  / استعلام,استعلام کارتریج پرینتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966723/استعلام-برنج-1121-برند-رازی'>استعلام برنج 1121 برند رازی  / استعلام, استعلام برنج 1121 برند رازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966724/استعلام-مقره-بشقابی120-کیلو-نیوتن---'>استعلام مقره بشقابی120 کیلو نیوتن..... / استعلام,استعلام مقره بشقابی120 کیلو نیوتن....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966725/استعلام-دو-دستگاه-کامپیوتر-با-همه-تجهیزات--'>استعلام دو دستگاه کامپیوتر با همه تجهیزات ... / استعلام, استعلام دو دستگاه کامپیوتر با همه تجهیزات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966726/استعلام-فلش-کارت'>استعلام فلش کارت  / استعلام, استعلام فلش کارت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966727/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق-لوله-کشی'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق لوله کشی  / استعلام, استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق لوله کشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966728/استعلام-ماسه-شکسته-3-6-جهت-راهداری-زمستانی'>استعلام ماسه شکسته 3-6 جهت راهداری زمستانی / استعلام , استعلام ماسه شکسته 3-6 جهت راهداری زمستانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966729/استعلام-دوربین-عکاسی-کنترلر-قطعه-دوربین-میکسر-تصویر--'>استعلام دوربین عکاسی، کنترلر قطعه دوربین، میکسر تصویر ...  / استعلام, استعلام دوربین عکاسی، کنترلر قطعه دوربین، میکسر تصویر ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966730/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا  / استعلام, استعلام ساخت بنا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966731/استعلام-برنج-1121-شالی-جنوب'>استعلام برنج 1121 شالی جنوب / استعلام, استعلام برنج 1121 شالی جنوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966732/استعلام-رایانه-همراه-AIO'>استعلام رایانه همراه AIO / استعلام، استعلام رایانه همراه AIO</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966733/استعلام-نمایشگر-صنعتی-برای-فضای-داخل'>استعلام نمایشگر صنعتی برای فضای داخل / استعلام ، استعلام نمایشگر صنعتی برای فضای داخل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966734/استعلام-نگهداری-و-پشتیبانی-تابلوهای-پیام-متغیر-vms'>استعلام نگهداری و پشتیبانی تابلوهای پیام متغیر vms / استعلام , استعلام نگهداری و پشتیبانی تابلوهای پیام متغیر vms</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966735/استعلام-احداث-بخشی-از-(فونداسیون)'>استعلام احداث بخشی از (فونداسیون) / استعلام ,استعلام احداث بخشی از (فونداسیون)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966736/استعلام-چای-گلستان'>استعلام چای گلستان   / استعلام ,استعلام چای گلستان  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966737/استعلام-مانیتور'>استعلام مانیتور / استعلام , استعلام مانیتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966738/استعلام-بتادین-همگی-فاقد-مواد-خارجی'>استعلام بتادین همگی فاقد مواد خارجی  / استعلام , استعلام بتادین همگی فاقد مواد خارجی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966739/استعلام-اجرای-عملیات-آبخیزداری'>استعلام اجرای عملیات آبخیزداری  / استعلام ,استعلام اجرای عملیات آبخیزداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966740/استعلام-جامپر-تجهیزات-مخابراتی'>استعلام جامپر تجهیزات مخابراتی / استعلام, استعلام جامپر تجهیزات مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966741/استعلام-آسفالت-گرم-حفاظتی-محور-گراتی-صفی-آباد'>استعلام آسفالت گرم حفاظتی محور گراتی- صفی آباد / استعلام ,استعلام آسفالت گرم حفاظتی محور گراتی- صفی آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966742/استعلام-تعمیرات'>استعلام تعمیرات  / استعلام , استعلام تعمیرات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966743/استعلام-مصالح-با-دانه-بندی'>استعلام مصالح با دانه بندی / استعلام , استعلام مصالح با دانه بندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966744/استعلام-مبدل-کنورتور'>استعلام مبدل کنورتور / استعلام ، استعلام مبدل کنورتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966745/استعلام-کارت-الکترونیکی-آتش-نشانی'>استعلام کارت الکترونیکی آتش نشانی  / استعلام, استعلام کارت الکترونیکی آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966746/استعلام-کلاه-یکبار-مصرف-کشدار-سایز-بزرگ-آبی'>استعلام کلاه یکبار مصرف کشدار سایز بزرگ آبی / استعلام، استعلام کلاه یکبار مصرف کشدار سایز بزرگ آبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966747/مناقصه-خرید-1000-شاخه-6-متری-لوله-گالوانیزه-درون-چاهی--'>مناقصه خرید 1000 شاخه 6 متری لوله گالوانیزه درون چاهی ... / مناقصه عمومی، مناقصه خرید 1000 شاخه 6 متری لوله گالوانیزه درون چاهی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966748/استعلام-نقاشی-ساختمان-سقف-رنگ'>استعلام نقاشی ساختمان سقف رنگ / استعلام , استعلام نقاشی ساختمان سقف رنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966749/استعلام-پچ-کورد-فیبر-نوری'>استعلام پچ کورد فیبر نوری / استعلام,استعلام پچ کورد فیبر نوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966750/استعلام-آسفالت-گرم-حفاظتی'>استعلام آسفالت گرم حفاظتی / استعلام , استعلام آسفالت گرم حفاظتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966751/استعلام-دستگاه-4-کاناله-ثبت-سیگنال-مغزی'>استعلام دستگاه 4 کاناله ثبت سیگنال مغزی / استعلام ,استعلام دستگاه 4 کاناله ثبت سیگنال مغزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966752/استعلام-خرید-تجهیزات-وایرلس'>استعلام خرید تجهیزات وایرلس  / استعلام، استعلام خرید تجهیزات وایرلس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966753/استعلام-سایر-فعالیت-های-مخابراتی'>استعلام سایر فعالیت های مخابراتی / استعلام ، استعلام سایر فعالیت های مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966754/استعلام-واگذاری-خدمات-امور-مشترکین'>استعلام واگذاری خدمات امور مشترکین / استعلام, استعلام واگذاری خدمات امور مشترکین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966755/استعلام-احداث-ساختمان-سرایداری'>استعلام احداث ساختمان سرایداری / استعلام , استعلام احداث ساختمان سرایداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966756/استعلام-تبلت'>استعلام تبلت / استعلام , استعلام تبلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965875/مزایده-یک-بیستم-از-سهم-مشاعی-مساحت-500متر'>مزایده یک بیستم از سهم مشاعی مساحت 500متر / مزایده,مزایده یک بیستم از سهم مشاعی مساحت 500متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965876/مزایده-فروش-گردوی-خشک-نوبت-دوم'>مزایده فروش گردوی خشک نوبت دوم  / آگهی مزایده ، مزایده فروش گردوی خشک  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965878/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-دویست-متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر نوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965880/مزایده-واگذاری-35-تن-سیم-های-آلومینیومی'>مزایده واگذاری 35 تن سیم های آلومینیومی  / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری 35 تن سیم های آلومینیومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965882/مزایده-فروش-آپارتمان-مسکونی-مساحت-74-16متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش آپارتمان مسکونی مساحت 74.16متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش آپارتمان مسکونی مساحت 74.16متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965883/مزایده-واگذاری-تعداد-16-قطعه-از-قطعات-بخش-پنج-نوبت-دوم-96-8-9'>مزایده واگذاری تعداد 16 قطعه از قطعات بخش پنج نوبت دوم 96.8.9 / مزایده,مزایده واگذاری تعداد 16 قطعه از قطعات بخش پنج نوبت دوم 96.8.9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965886/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-دویست-متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه دویست متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965888/مزایده-ملک-مشاع-مساحت-عرصه-59متر'>مزایده ملک مشاع مساحت عرصه 59متر  / مزایده,مزایده ملک مشاع مساحت عرصه 59متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965890/مزایده-سه-دانگ-از-منزل-مسکونی-عرصه-652-60متر'>مزایده سه دانگ از منزل مسکونی عرصه 652.60متر / مزایده,مزایده سه دانگ از منزل مسکونی عرصه 652.60متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965891/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-221-82متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 221.82متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 221.82متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965894/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-عرصه-202-65متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی عرصه 202.65متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی عرصه 202.65متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965895/مزایده-ششدانگ-زمین-بصورت-فضای-ورزشی'>مزایده ششدانگ زمین بصورت فضای ورزشی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بصورت فضای ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965897/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-صد-و-هشت-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت صد و هشت متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت صد و هشت متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965899/مزایده-ششدانگ-پلاک-2030-فرعی-مساحت-357متر'>مزایده ششدانگ پلاک 2030 فرعی مساحت 357متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 2030 فرعی مساحت 357متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965902/مزایده-پلاک-ثبتی-قدمت-بنا-4-سال'>مزایده پلاک ثبتی قدمت بنا 4 سال / مزایده,مزایده پلاک ثبتی قدمت بنا 4 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965903/مزایده-تعداد-یک-دستگاه-خودروی-نیسان-وانت-نوبت-دوم'>مزایده تعداد یک دستگاه خودروی نیسان وانت نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی,مزایده تعداد یک دستگاه خودروی نیسان وانت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965905/مزایده-واگذاری-(اجاره)-کلیه-امور-ترمینال-مسافربری---نوبت-دوم'>مزایده واگذاری (اجاره) کلیه امور ترمینال مسافربری ... نوبت دوم / آگهی شرکت در مزایده عمومی , مزایده واگذاری (اجاره) کلیه امور ترمینال مسافربری ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965906/مزایده-اجاره-بازارچه-فجر-تجدید--نوبت-دوم'>مزایده اجاره بازارچه فجر  تجدید - نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده اجاره بازارچه فجر  تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965907/مزایده-فروش-دریل--سنگ-فرز-و--'>مزایده فروش دریل ، سنگ فرز و ... / آگهی مزایده , مزایده فروش دریل ، سنگ فرز و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965908/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-95-73متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 95.73متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 95.73متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965909/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-به-مساحت-132-50متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 132.50متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 132.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965910/تجدید-مزایده-اجاره-یک-باب-مغازه-تجاری----نوبت-دوم'>تجدید مزایده اجاره یک باب مغازه تجاری ... - نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده عمومی، تجدید مزایده اجاره یک باب مغازه تجاری ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965911/مزایده-یک-دستگاه-مخزن-سیمان--قالب-فلزی'>مزایده یک دستگاه مخزن سیمان ، قالب فلزی  / مزایده,مزایده یک دستگاه مخزن سیمان ، قالب فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965912/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-154-59متر'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت 154.59متر  / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت 154.59متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965915/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-مساحت-120متر'>مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 120متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 120متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965917/مزایده-پلاک-ثبتی-2222-فرعی'>مزایده پلاک ثبتی 2222 فرعی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 2222 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965920/مزایده-ششدانگ-گاراژ-محصور-8021-25متر'>مزایده ششدانگ گاراژ محصور 8021.25متر / مزایده,مزایده ششدانگ گاراژ محصور 8021.25متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965922/مزایده-یکباب-خانه-مساحت-183-20متر'>مزایده یکباب خانه مساحت 183.20متر / مزایده,مزایده یکباب خانه مساحت 183.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965926/مزایده-فروش-خودروی-مزدا-321'>مزایده فروش خودروی مزدا 321  / آگهی مزایده ,  مزایده فروش خودروی مزدا 321 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965927/مزایده-آپارتمان-مساحت-154-4متر'>مزایده آپارتمان مساحت 154.4متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 154.4متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965928/مزایده-یکدستگاه-باسکول-50-تنی--'>مزایده یکدستگاه باسکول 50 تنی... / آگهی مزایده، مزایده یکدستگاه باسکول 50 تنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965929/مزایده-اجاره-غرف-تجاری'>مزایده اجاره غرف تجاری  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره غرف تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965931/مزایده-یک-دستگاه-سواری-GLX405-مدل-91'>مزایده یک دستگاه سواری GLX405 مدل 91 / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری GLX405 مدل 91</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965932/مزایده-فروش-11-دستگاه-از-کامیون-ها'>مزایده فروش  11 دستگاه از کامیون ها / مزایده عمومی , مزایده فروش  11 دستگاه از کامیون ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965933/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-62-62متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 62.62متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 62.62متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965937/مزایده30-000-کیلوگرم-مستربچ'>مزایده30.000 کیلوگرم مستربچ  / مزایده,مزایده 30.000 کیلوگرم مستربچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965939/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-88-96متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 88.96متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 88.96متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965940/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پراید-مدل-1388'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید مدل 1388 / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید مدل 1388</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965941/مزایده-ششدانگ-خانه-و-محوطه-مساحت-209متر'>مزایده ششدانگ خانه و محوطه مساحت 209متر  / مزایده,مزایده ششدانگ خانه و محوطه مساحت 209متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965942/مزایده-فروش-تعدادی-از-قلابهای-فرسوده-اتومات-لکوموتیوها'>مزایده فروش تعدادی از قلابهای فرسوده اتومات لکوموتیوها / مزایده ، مزایده فروش تعدادی از قلابهای فرسوده اتومات لکوموتیوها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965947/مزایده-پانزده-هزار-کیلوگرم-پلت-کوکتل-sd'>مزایده پانزده هزار کیلوگرم پلت کوکتل sd / مزایده, مزایده پانزده هزار کیلوگرم پلت کوکتل sd</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965950/مزایده-اجاره-3-کلاس-از-مدرسه'>مزایده اجاره 3 کلاس از مدرسه / آگهی عمومی ، مزایده اجاره 3 کلاس از مدرسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965952/مزایده-پلاک-ثبتی-یازده-فرعی-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی یازده فرعی نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی یازده فرعی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965953/مزایده-بهره-برداری-از-پارکینگ-طبقاتی-اندیشه'>مزایده بهره برداری از پارکینگ طبقاتی اندیشه   / آگهی مزایده عمومی ، مزایده بهره برداری از پارکینگ طبقاتی اندیشه  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965954/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-7-تبریز-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 7 تبریز نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 7 تبریز نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965955/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-هفت-فرعی-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی شماره هفت فرعی نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره هفت فرعی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965956/مزایده-پلاک-ثبتی-دو-باب-خانه-مسکونی-و-یکباب-مغازه-تجاری'>مزایده پلاک ثبتی دو باب خانه مسکونی و یکباب مغازه تجاری / مزایده,مزایده پلاک ثبتی دو باب خانه مسکونی و یکباب مغازه تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965960/مزایده-یک-قطعه-زمین-دارای-سند-ثبتی-مرحله-دوم'>مزایده یک قطعه زمین دارای سند ثبتی مرحله دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین دارای سند ثبتی مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965961/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-سیصد-متر-غیرمنقول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت سیصد متر غیرمنقول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت سیصد متر غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965963/مزایده-یک-قطعه-زمین-محصور-536متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین محصور 536متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین محصور 536متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965965/مزایده-فروش-الکتروموتور--آهن-قراضه-و--'>مزایده فروش الکتروموتور ، آهن قراضه و ... / آگهی مزایده عمومی ، مزایده فروش الکتروموتور ، آهن قراضه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965966/مزایده-زمین-مسکونی-مساحت-سیصد-متر-غیرمنقول'>مزایده زمین مسکونی مساحت سیصد متر غیرمنقول  / مزایده,مزایده زمین مسکونی مساحت سیصد متر غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965967/مزایده-پلاک-ثبتی-4007-فرعی-از-یک-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 4007 فرعی از یک اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 4007 فرعی از یک اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965970/مزایده-ملک-به-مساحت-458-5متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک به مساحت 458.5متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک به مساحت 458.5متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965972/تجدید-مزایده-واگذاری-جمع-آوری-پسماند-خشک-شهری-و-ضایعات-و---(نوبت-دوم)'>تجدید مزایده واگذاری جمع آوری پسماند خشک شهری و ضایعات و ... (نوبت دوم) / آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای، تجدید مزایده واگذاری جمع آوری پسماند خشک شهری و ضایعات و ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965974/مزایده-ملک-551-متر-مشاع-از-مقدار-5200-سهم-مشاع'>مزایده ملک 551 متر مشاع از مقدار 5200 سهم مشاع  / مزایده,مزایده ملک 551 متر مشاع از مقدار 5200 سهم مشاع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965976/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-سه-فرعی-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی شماره سه فرعی نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره سه فرعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965978/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965980/مزایده-یک-دستگاه-تراکتور'>مزایده یک دستگاه تراکتور / مزایده, مزایده یک دستگاه تراکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965981/مزایده-25-71-صدم-دقیقه-آب-کشاورزی'>مزایده 25.71 صدم دقیقه آب کشاورزی / مزایده, مزایده 25.71 صدم دقیقه آب کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965982/مزایده-خودرو-از-نوع-تیبا-231-صندوق-دار'>مزایده خودرو از نوع تیبا 231 صندوق دار  / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده خودرو از نوع تیبا 231 صندوق دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965983/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-74متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 74متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 74متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965984/مزایده-16-سهم-زراعتی-به-میزان-28-هکتار-مشاع-دیم'>مزایده 16 سهم زراعتی به میزان 28 هکتار مشاع دیم / مزایده,مزایده 16 سهم زراعتی به میزان 28 هکتار مشاع دیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965986/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965988/مزایده-فروش-یکباب-ساختمان-ویلایی-عرصه-747متر'>مزایده فروش یکباب ساختمان ویلایی عرصه 747متر  / مزایده,مزایده فروش یکباب ساختمان ویلایی عرصه 747متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965989/مزایده-یک-قطعه-دستگاه-برش-قطعات-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه دستگاه برش قطعات نوبت دوم  / مزایده,یک قطعه دستگاه برش قطعات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965991/مزایده-یک-قطعه-باغ-5-هکتار-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه باغ 5 هکتار نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه باغ 5 هکتار نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965992/مزایده-اجاره-تعدادی-از-اماکن-و-فضاهای-با-قابلیت-بهره-برداری'>مزایده اجاره تعدادی از اماکن و فضاهای با قابلیت بهره برداری / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره تعدادی از اماکن و فضاهای با قابلیت بهره برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965993/مزایده-واگذاری-املاک-مازاد-بر-نیاز-استان-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری املاک مازاد بر نیاز استان نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری املاک مازاد بر نیاز استان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965994/مزایده-یک-دستگاه-پژو-پارس-خاکستری-متالیک'>مزایده یک دستگاه پژو پارس خاکستری متالیک  / مزایده,مزایده یک دستگاه پژو پارس خاکستری متالیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965996/مزایده-فروش-حدود-250-تن-گلوله-سرامیکی-دست-دوم'>مزایده فروش حدود 250 تن گلوله سرامیکی دست دوم  / مزایده , مزایده فروش حدود 250 تن گلوله سرامیکی دست دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965997/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سمند-تیپ-ایکس-7'>مزایده یک دستگاه خودرو سمند تیپ ایکس 7  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سمند تیپ ایکس 7 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965998/مزایده-دستگاه-سانتریفیوژ-آبگیری-با-تابلو-برق-و---نوبت-دوم'>مزایده دستگاه سانتریفیوژ آبگیری با تابلو برق و.... نوبت دوم  / مزایده, مزایده دستگاه سانتریفیوژ آبگیری با تابلو برق و.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965999/مزایده-مغازه-قنادی-مساحت-اعیان-53-متر'>مزایده مغازه قنادی مساحت اعیان 53 متر / مزایده,مزایده مغازه قنادی مساحت اعیان 53 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966002/مزایده-فروش-ضایعات-فلزی-و-اثاثه-اداری-غیر-قابل-استفاده-96-8-9'>مزایده فروش ضایعات فلزی و اثاثه اداری غیر قابل استفاده 96.8.9 / آگهی مزایده , مزایده فروش ضایعات فلزی و اثاثه اداری غیر قابل استفاده 96.8.9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966004/مزایده-فروش-سنگهای-ساختمانی'>مزایده فروش سنگهای ساختمانی / مزایده اموال غیرمنقول، مزایده فروش سنگهای ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966006/مزایده-خط-تلفن-شماره-09125586271'>مزایده خط تلفن شماره 09125586271   / مزایده, مزایده خط تلفن شماره 09125586271  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966008/مزایده-اجاره-بوفه'>مزایده اجاره بوفه / آگهی مزایده , مزایده اجاره بوفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966009/مزایده-فروش-5-قطعه-املاک-استان-اردبیل'>مزایده فروش 5 قطعه املاک استان اردبیل  / مزایده,مزایده فروش 5 قطعه املاک استان اردبیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966010/مزایده-23000-عدد-بلوک-بیمارستان'>مزایده 23000 عدد بلوک بیمارستان  / مزایده, مزایده 23000 عدد بلوک بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966012/مزایده-یک-قطعه-زمین-بایر'>مزایده یک قطعه زمین بایر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بایر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966013/مزایده-حق-امتیاز-یک-خط-تلفن-همراه-اول'>مزایده حق امتیاز یک خط تلفن همراه اول  / مزایده, مزایده حق امتیاز یک خط تلفن همراه اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966017/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-عرصه-199-50متر'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی عرصه 199.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی عرصه 199.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966019/مزایده-واگذاری-املاک-مازاد-و-بلااستفاده'>مزایده واگذاری املاک مازاد و بلااستفاده  / مزایده,مزایده واگذاری املاک مازاد و بلااستفاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966021/مزایده-سه-دانگ-پلاک-ثبتی-162-15042-نوبت-اول'>مزایده سه دانگ پلاک ثبتی 162/15042 نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ پلاک ثبتی 162/15042 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966022/مزایده-خط-تلفن-همراه'>مزایده خط تلفن همراه / آگهی مزایده ، مزایده خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966025/مزایده-واگذاری-سالیانه-نگهداری-و-بهره-برداری-مجتمع-خدمات-رفاهی'>مزایده واگذاری سالیانه نگهداری و بهره برداری مجتمع خدمات رفاهی / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای,مزایده واگذاری سالیانه نگهداری و بهره برداری مجتمع خدمات رفاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966026/مزایده-یک-قطعه-زمین-قولنامه-ای-مزروعی-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین قولنامه ای مزروعی نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین قولنامه ای مزروعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966027/مزایده-یک-دستگاه-لیفتراک-هیوندای--دو-دستگاه-تراض'>مزایده یک دستگاه لیفتراک هیوندای ، دو دستگاه تراض / مزایده ، مزایده یک دستگاه لیفتراک هیوندای ، دو دستگاه تراض</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966028/مزایده-9-خط-سیم-کارت-تلفن-همراه'>مزایده 9 خط سیم کارت تلفن همراه / مزایده عمومی, مزایده 9 خط سیم کارت تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966031/مزایده-سیستم-DWM-مدل-EWL-شامل-تابلو-برق-و-شیرآلات-و-کمپرسور-مرحله-دوم'>مزایده سیستم DWM مدل EWL شامل تابلو برق و شیرآلات و کمپرسور  مرحله دوم  / مزایده,مزایده سیستم DWM مدل EWL شامل تابلو برق و شیرآلات و کمپرسور  مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966033/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-405'>مزایده ششدانگ یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 / آگهی مزایده,مزایده ششدانگ یک دستگاه خودروی سواری پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966036/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-عرصه-903-14متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی عرصه 903.14متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی عرصه 903.14متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966038/مزایده-20-شاخه-لوله-فایبر-گلاس'>مزایده 20 شاخه لوله فایبر گلاس  / مزایده ، مزایده 20 شاخه لوله فایبر گلاس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966039/مزایده-سه-پلاک-ثبتی-به-شماره-های-1487-و-1488-و-1489-فرعی'>مزایده سه پلاک ثبتی به شماره های 1487  و 1488 و 1489 فرعی  / مزایده,مزایده سه پلاک ثبتی به شماره های 1487  و 1488 و 1489 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966040/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-79-31متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 79.31متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 79.31متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966041/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-407-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 407 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 407 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966043/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-دهم-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه دهم تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه دهم تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966045/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-107-10متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 107.10متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 107.10متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966047/مزایده-پلاک-ثبتی-25-6060-بخش-یازده'>مزایده پلاک ثبتی 25/6060 بخش یازده  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 25/6060 بخش یازده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966048/مزایده-فروش-خودرو-سواری-زانتیا'>مزایده فروش خودرو سواری زانتیا / آگهی مزایده , مزایده فروش خودرو سواری زانتیا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966049/مزایده-یکباب-ساختمان-عرصه-95-متر'>مزایده یکباب ساختمان عرصه 95 متر / مزایده,مزایده یکباب ساختمان عرصه 95 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966052/مزایده-زمین-مزروعی-مساحت-30800-متر'>مزایده زمین مزروعی مساحت 30800 متر  / مزایده,مزایده زمین مزروعی مساحت 30800 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966056/مزایده-اموال-منقول-شامل-34-فرعی-از-نه-اصلی'>مزایده اموال منقول شامل 34 فرعی از نه اصلی / مزایده,مزایده اموال منقول شامل 34 فرعی از نه اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966057/مزایده-اقلام-ضایعاتی-شرکت-سایپا-پرس'> مزایده  اقلام ضایعاتی شرکت سایپا پرس / مزایده,   مزایده  اقلام ضایعاتی شرکت سایپا پرس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966058/مزایده-منزل-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966060/مزایده-ششدانگ-خانه-شماره-نوزده-فرعی'>مزایده ششدانگ خانه شماره نوزده فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ خانه شماره نوزده فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966062/مزایده-ارزش-103-مترمربع-کرکره-ای-اکرول--پنج-دستگاه-موتور'>مزایده ارزش 103 مترمربع کرکره ای اکرول ، پنج دستگاه موتور / آگهی مزایده ,مزایده ارزش 103 مترمربع کرکره ای اکرول ، پنج دستگاه موتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966064/مزایده-یک-واحد-مزرعه-پرورش-ماهی-1778متر'>مزایده یک واحد مزرعه پرورش ماهی 1778متر / مزایده,مزایده یک واحد مزرعه پرورش ماهی 1778متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966068/مزایده-ششدانگ-2636-اصلی'>مزایده ششدانگ 2636 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ 2636 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966069/مزایده-باغ-پسته-مساحت-هشتاد-و-سه-صدم-هکتار'>مزایده باغ پسته مساحت هشتاد و سه صدم هکتار  / مزایده,مزایده باغ پسته مساحت هشتاد و سه صدم هکتار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966073/مزایده-ششدانگ-ساختمان-بخش-دو-اردبیل'>مزایده ششدانگ ساختمان بخش دو اردبیل / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان بخش دو اردبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966074/مزایده-واگذاری-قطعه-دوم-به-پلاک-ثبتی-104-1389-4606-اصلی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری قطعه دوم به پلاک ثبتی 104/1389/4606 اصلی نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری قطعه دوم به پلاک ثبتی 104/1389/4606 اصلی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966075/مزایده-ششدانگ-جای-خانه-بصورت-ساختمان-4-طبقه'>مزایده ششدانگ جای خانه بصورت ساختمان 4 طبقه / مزایده,مزایده ششدانگ جای خانه بصورت ساختمان 4 طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966076/مزایده-تعداد-دویست-دست-پیراهن-مردانه'>مزایده تعداد دویست دست پیراهن مردانه / مزایده,مزایده تعداد دویست دست پیراهن مردانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966077/مزایده-ششدانگ-پلاک-11573-فرعی-بخش-یک'>مزایده ششدانگ پلاک 11573 فرعی بخش یک  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 11573 فرعی بخش یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966079/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-عرصه-265متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی عرصه 265متر   / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی عرصه 265متر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966081/مزایده-دستگاه-جوش-آرگون-زن----مجدد-نوبت-دوم'>مزایده دستگاه جوش آرگون زن.... - مجدد نوبت دوم  / آگهی مجدد مزایده , مزایده دستگاه جوش آرگون زن.... - مجدد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966082/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-409-فرعی-از-3526-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی شماره 409 فرعی از 3526 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 409 فرعی از 3526 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966083/مزایده-اجاره-پارکینگ-ناحیه-صنعتی-مرحله-اول-ـ-نوبت-دوم'>مزایده اجاره پارکینگ ناحیه صنعتی  مرحله اول ـ نوبت دوم / مزایده ,مزایده اجاره پارکینگ ناحیه صنعتی  مرحله اول ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966084/مزایده-فروش-عرصه-و-اعیان-دو-قطعه-زمین-و-ماشین-آلات-و-تجهیزات-نوبت-دوم'>مزایده فروش عرصه و اعیان دو قطعه زمین و ماشین آلات و تجهیزات نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش عرصه و اعیان دو قطعه زمین و ماشین آلات و تجهیزات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966085/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید-رنگ-نقره-ای'>مزایده یک دستگاه سواری پراید رنگ نقره ای / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری پراید رنگ نقره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966087/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-بخش-یازده-ثبتی-قطعه-دو-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان بخش یازده ثبتی قطعه دو تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان بخش یازده ثبتی قطعه دو تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966090/مزایده-ملک-قدمت-بیش-از-بیست-سال'>مزایده ملک قدمت بیش از بیست سال / مزایده,مزایده ملک قدمت بیش از بیست سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966091/مزایده-اجاره-قطعه-زمین-بابت-راه-اندازی-کیوسک-جهت-بازی-های-آبی-مرحله-اول--نوبت-دوم'>مزایده اجاره قطعه زمین بابت راه اندازی کیوسک جهت بازی های آبی مرحله اول - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره قطعه زمین بابت راه اندازی کیوسک جهت بازی های آبی مرحله اول - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966092/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید-مدل-1385'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید مدل 1385 / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه خودرو پراید مدل 1385</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966093/مزایده-فروش-آپارتمان-های-تحت-مالکیت-شهرداری'>مزایده فروش آپارتمان های تحت مالکیت شهرداری  / مزایده,مزایده فروش آپارتمان های تحت مالکیت شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966094/مزایده-بک-باب-برنجکوبی--یک-کنگان-برای-جو'>مزایده بک باب برنجکوبی ، یک کنگان برای جو / مزایده,مزایده بک باب برنجکوبی ، یک کنگان برای جو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966095/مزایده-زمین-مسکونی-عرصه-مساحت-114متر'>مزایده زمین مسکونی عرصه مساحت 114متر  / مزایده,مزایده زمین مسکونی عرصه مساحت 114متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966097/مزایده-ضایعاتی-آهن-آلات'>مزایده ضایعاتی آهن آلات  / مزایده,مزایده ضایعاتی آهن آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966098/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-6161-فرعی-82-80متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 6161 فرعی 82.80متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 6161 فرعی 82.80متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966099/مزایده-فروش-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده فروش یک خط تلفن همراه / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یک خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966101/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-130682-متر'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی 130682 متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی 130682 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966103/مزایده-تیر-آهن--میلگرد--میلگرد-ضایعاتی'>مزایده تیر آهن ، میلگرد ، میلگرد ضایعاتی  / مزایده,مزایده تیر آهن ، میلگرد ، میلگرد ضایعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966104/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-59-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 59 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 59 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966105/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-سیصد-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت سیصد متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت سیصد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966106/مزایده-خودروی-سواری-پژو-405-رنگ-نقره-ای'>مزایده خودروی سواری پژو 405 رنگ نقره ای / آگهی مزایده,مزایده خودروی سواری پژو 405 رنگ نقره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966107/مزایده-خودروی-سواری-سمند'>مزایده خودروی سواری سمند / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده خودروی سواری سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966108/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-کل-288000متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت کل 288000متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت کل 288000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966109/مزایده-خودرو-سواری-پیکان-وانت-مدل-87'>مزایده خودرو سواری پیکان وانت مدل 87  / آگهی مزایده,مزایده خودرو سواری پیکان وانت مدل 87 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966111/مزایده-خط-تلفن-همراه'>مزایده خط تلفن همراه / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966112/مزایده-12-وحد-مغازه-و-4-واحد-آپارتمان'>مزایده 12 وحد مغازه و 4 واحد آپارتمان / مزایده,مزایده 12 وحد مغازه و 4 واحد آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966114/مزایده-یک-تخته-فرش-هریس'>مزایده یک تخته فرش هریس  / آگهی مزایده,مزایده یک تخته فرش هریس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966116/مزایده-یک-قطعه-زمین-مشتمل-بر-ساختمان-مسکونی-دو-طبقه'>مزایده یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان مسکونی دو طبقه  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان مسکونی دو طبقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966117/مزایده-یکدستگاه-فتوکپی-رنگی--'>مزایده یکدستگاه فتوکپی رنگی ... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یکدستگاه فتوکپی رنگی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966118/مزایده-یکباب-مغازه-فاقد-سند-مالکیت'>مزایده یکباب مغازه فاقد سند مالکیت / مزایده,مزایده یکباب مغازه فاقد سند مالکیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966119/مزایده-مقدار-شش-طاقه-پرده-توری--مقدار-پنج-طاقه-پرده-توری'>مزایده مقدار شش طاقه پرده توری ، مقدار پنج طاقه پرده توری  / آگهی مزایده,مزایده مقدار شش طاقه پرده توری ، مقدار پنج طاقه پرده توری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966120/مزایده-فروش-بوش-لبه-دار-پژو--بوش-جناغی-پژو-و-پمپ-سیلندر-ترمز-پژو-abs'>مزایده فروش بوش لبه دار پژو ، بوش جناغی پژو و پمپ سیلندر ترمز پژو abs  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش بوش لبه دار پژو ، بوش جناغی پژو و پمپ سیلندر ترمز پژو abs </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966122/مزایده-زمین-شالیزاری-تجدید'>مزایده زمین شالیزاری تجدید / مزایده,مزایده زمین شالیزاری تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966124/مزایده-چهار-دستگاه-موتور-جوش'>مزایده چهار دستگاه موتور جوش  / آگهی مزایده,مزایده چهار دستگاه موتور جوش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966125/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-150-متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 150 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 150 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966126/مزایده-فروش-هفت-دستگاه-جوش-در-انواع-مختلف'>مزایده فروش هفت دستگاه جوش در انواع مختلف / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش هفت دستگاه جوش در انواع مختلف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966127/مزایده-ورقهای-فولادی-به-تعداد-107-ورق'>مزایده ورقهای فولادی به تعداد 107 ورق  / آگهی مزایده,مزایده ورقهای فولادی به تعداد 107 ورق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966128/مزایده-مقدار-2-26-دانگ-مشاع-از-اپارتمان-73-20متر'>مزایده مقدار 2.26 دانگ مشاع از اپارتمان 73.20متر  / مزایده,مزایده مقدار 2.26 دانگ مشاع از اپارتمان 73.20متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966130/مزایده-ساختمان-چهار-طبقه-با-قدمت-5-سال'>مزایده ساختمان چهار طبقه با قدمت 5 سال / مزایده,مزایده ساختمان چهار طبقه با قدمت 5 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966132/مزایده-فروش-دو-دستگاه-پرس-ضربه-ای'>مزایده فروش دو دستگاه پرس ضربه ای / آگهی مزایده,مزایده فروش دو دستگاه پرس ضربه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966133/مزایده-مقدار-3-74-دانگ-مشاع-از-آپارتمان'>مزایده مقدار 3.74 دانگ مشاع از آپارتمان / مزایده,مزایده مقدار 3.74 دانگ مشاع از آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966136/مزایده-فروش-سرویس-مبل-هفت-نفره-مرحله-دوم'>مزایده فروش سرویس مبل هفت نفره مرحله دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش سرویس مبل هفت نفره مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966139/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-210-5متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 210.5متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 210.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966141/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-دویست-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه دویست متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966142/مزایده-ملک-بخش-دوازده-فاقد-پایان-کار'>مزایده ملک بخش دوازده فاقد پایان کار  / مزایده,مزایده ملک بخش دوازده فاقد پایان کار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966143/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-بخش-5-قزوین-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش 5 قزوین نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش 5 قزوین نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966144/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-سواری'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966148/مزایده-فروش-چیلر-جذبی-و--'>مزایده فروش چیلر جذبی و ... / مزایده , مزایده فروش چیلر جذبی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966149/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-313-60متر-نوبت-چهارم'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 313.60متر نوبت چهارم  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 313.60متر نوبت چهارم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966152/مزایده-فروش-یک-پلاک-زمین-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک پلاک زمین تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک پلاک زمین تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966153/مزایده-سنگ-آنتیک--قرنیز--سرامیک'>مزایده سنگ آنتیک ، قرنیز ، سرامیک / مزایده,مزایده سنگ آنتیک ، قرنیز ، سرامیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966156/مزایده-ساماندهی-ایستگاه-مسافربری-مرحله-اول-نوبت-دوم'>مزایده ساماندهی ایستگاه مسافربری مرحله اول نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده ساماندهی ایستگاه مسافربری مرحله اول نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966158/مزایده-آپارتمان-مساحت-210-28متر-مرحله-اول'>مزایده آپارتمان مساحت 210.28متر مرحله اول / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 210.28متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966161/مزایده-ششدانگ-زمین-و-پلاک-ثبتی-146-فرعی'>مزایده ششدانگ زمین و پلاک ثبتی 146 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین و پلاک ثبتی 146 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966163/مزایده-اجاره-مقدار-86-6352-هکتار-از-اراضی-آبی'>مزایده اجاره مقدار 86/6352 هکتار از اراضی آبی / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره مقدار 86/6352 هکتار از اراضی آبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966164/مزایده-ملک-به-مساحت-465متر'>مزایده ملک به مساحت 465متر  / مزایده,مزایده ملک به مساحت 465متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966167/مزایده-پلاک-ثبتی-2369-فرعی-از-سه-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 2369 فرعی از سه اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 2369 فرعی از سه اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966169/مزایده-ششدانگ-مغازه-بخش-سه-زنجان'>مزایده ششدانگ مغازه بخش سه زنجان / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه بخش سه زنجان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966172/مزایده-تعدادی-غرفه'>مزایده تعدادی غرفه / آگهی مزایده عمومی , مزایده تعدادی غرفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966173/مزایده-ششدانگ-مغازه-اعیان-23-5متر'>مزایده ششدانگ مغازه اعیان 23.5متر  / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه اعیان 23.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966175/مزایده-ششدانگ-عمارت-پلاک-64-1126-اصلی'>مزایده ششدانگ عمارت پلاک 64/1126 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت پلاک 64/1126 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966178/مزایده-ششدانگ-مغازه-اعیان-در-یک-طبقه-با-سازه-فلزی'>مزایده ششدانگ مغازه اعیان در یک طبقه با سازه فلزی  / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه اعیان در یک طبقه با سازه فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966179/مزایده-فروش-محصولات-نامنطبق-نوبت-دوم'>مزایده فروش محصولات نامنطبق نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش محصولات نامنطبق نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966180/مزایده-فروش-یخچال-آزمایش--تلویزیون-14-اینچ--'>مزایده فروش یخچال آزمایش ، تلویزیون 14 اینچ... / مزایده , مزایده فروش یخچال آزمایش ، تلویزیون 14 اینچ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966181/مزایده-ششدانگ-عمارت-پلاک-64-2923-اسناد-ذمه'>مزایده ششدانگ عمارت پلاک 64/2923 اسناد ذمه / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت پلاک 64/2923 اسناد ذمه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966183/مزایده-ششدانگ-عمارت-پلاک-65-195-اصلی-بخش-سه'>مزایده ششدانگ عمارت پلاک 65/195 اصلی بخش سه / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت پلاک 65/195 اصلی بخش سه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966184/تجدید-مزایده-فروش-یک-دستگاه-لودر-hwl65'>تجدید مزایده فروش یک دستگاه لودر hwl65 / تجدید مزایده ، تجدید مزایده فروش یک دستگاه لودر hwl65</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966187/مزایده-ششدانگ-عمارت-مسکونی-قدمت-25-ساله'>مزایده ششدانگ عمارت مسکونی قدمت 25 ساله / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت مسکونی قدمت 25 ساله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966188/مزایده-ششدانگ-عمارت-بصورت-مخروبه'>مزایده ششدانگ عمارت بصورت مخروبه / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت بصورت مخروبه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966190/مزایده-فروش-ماشین-دیزل'>مزایده فروش ماشین دیزل / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش ماشین دیزل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966192/مزایده-واگذاری-بوفه-و-انتشارات-دانشجویی'>مزایده واگذاری بوفه و انتشارات دانشجویی / آگهی مزایده , مزایده واگذاری بوفه و انتشارات دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966195/مزایده-اتومبیل-وانت-پیکان'>مزایده اتومبیل وانت پیکان  / اگهی مزایده , مزایده اتومبیل وانت پیکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966196/مزایده-واگذاری-محل-غرفه-تایپ-و-تکثیر-و-محل-پارکینگ'>مزایده واگذاری محل غرفه تایپ و تکثیر و محل پارکینگ / آگهی مزایده , مزایده واگذاری محل غرفه تایپ و تکثیر و محل پارکینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966197/مزایده-واگذاری-فروش-زمین-به-منظور-احداث-هتل-4-ستاره-تجدید'>مزایده واگذاری فروش زمین به منظور احداث هتل 4 ستاره تجدید / مزایده,مزایده واگذاری فروش زمین به منظور احداث هتل 4 ستاره تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966198/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-ملکی-شهرداری-خیابان-امیرکبیر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی شهرداری خیابان امیرکبیر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی شهرداری خیابان امیرکبیر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966199/مزایده-عمومی-واگذاری-یکباب-غرفه-بصورت-اجاره-نوبت-دوم'>مزایده عمومی  واگذاری یکباب غرفه بصورت اجاره نوبت دوم  / مزایده عمومی , مزایده عمومی  واگذاری یکباب غرفه بصورت اجاره نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966200/مزایده-فروش-تعداد-8-دستگاه-اتوبوس-(نوبت-دوم)'>مزایده فروش تعداد 8 دستگاه اتوبوس (نوبت دوم) / مزایده,مزایده فروش تعداد 8 دستگاه اتوبوس (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966202/مزایده-پلاک-ثبتی-364-فرعی-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی 364 فرعی نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 364 فرعی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966203/مزایده-واگذاری-4-جایگاه-cng-(نوبت-دوم)'>مزایده واگذاری 4 جایگاه cng (نوبت دوم) / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری 4 جایگاه cng (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966204/مزایده-فروش-کولر--مانیتور-و--'>مزایده فروش کولر ، مانیتور و ... / آگهی مزایده , مزایده فروش کولر ، مانیتور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966205/مزایده-یک-قطعه-زمین-فاقد-سند-رسمی-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین فاقد سند رسمی نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین فاقد سند رسمی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966212/مزایده-بهره-برداری-از-نوزده-باب-زمین-تنیس-خاکی'>مزایده بهره برداری از نوزده باب زمین تنیس خاکی  / آگهی مزایده عمومی، مزایده بهره برداری از نوزده باب زمین تنیس خاکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966221/مزایده-بهره-برداری-از-رستوران-درب-غرب-واقع-در-مجموعه-ورزشی-انقلاب---'>مزایده بهره برداری از رستوران درب غرب واقع در مجموعه ورزشی انقلاب ..... / مزایده ، مزایده بهره برداری از رستوران درب غرب واقع در مجموعه ورزشی انقلاب .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966223/مزایده-خدمات-سمعی-و-بصری-سالن-نمایشگاه'>مزایده خدمات سمعی و بصری سالن نمایشگاه / مزایده عمومی, مزایده خدمات سمعی و بصری سالن نمایشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966225/مزایده-حق-انتفاع-و-بهره-برداری-کیوسک-های-اطلاع-رسانی'>مزایده حق انتفاع و بهره برداری کیوسک های اطلاع رسانی / مزایده عمومی, مزایده حق انتفاع و بهره برداری کیوسک های اطلاع رسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966231/آگهی-مزایده-فروش-خودرو-96-8-09'>آگهی مزایده فروش خودرو 96.8.09 / آگهی مزایده فروش خودرو 96.8.09</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966235/مزایده-پلاک-شماره-935-فرعی-از-یک-اصلی'>مزایده پلاک شماره 935 فرعی از یک اصلی / مزایده,مزایده پلاک شماره 935 فرعی از یک اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966236/مزایده-فروش-دو-واحد-آپارتمان-مساحت-92-8-و-88-7متر'>مزایده فروش دو واحد آپارتمان مساحت 92.8 و 88.7متر  / مزایده,مزایده فروش دو واحد آپارتمان مساحت 92.8 و 88.7متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966238/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-34268-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 34268 فرعی  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 34268 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966240/مزایده-تمامی-ششدانگ-خانه-مسکونی-290متر'>مزایده تمامی ششدانگ خانه مسکونی 290متر / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ خانه مسکونی 290متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966241/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-نه-حوزه-ثبتی-بادرود'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش نه حوزه ثبتی بادرود  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش نه حوزه ثبتی بادرود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966242/مزایده-فروش-فوق-العاده-املاک-و-مستغلات'>مزایده فروش فوق العاده املاک و مستغلات  / مزایده,مزایده فروش فوق العاده املاک و مستغلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966246/مزایده-فروش-تعداد-4-قطعه-زمین-کاربری-مسکونی-کارگاهی'>مزایده فروش تعداد 4 قطعه زمین کاربری مسکونی کارگاهی  / مزایده,مزایده فروش تعداد 4 قطعه زمین کاربری مسکونی کارگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966247/اصلاحیه-مزایده-شش-دستگاه-آپارتمان'>اصلاحیه مزایده شش دستگاه آپارتمان / اصلاحیه مزایده,مزایده شش دستگاه آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966248/مزایده-فروش-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-183متر'>مزایده فروش ششدانگ اپارتمان مساحت 183متر / مزایده,مزایده فروش ششدانگ اپارتمان مساحت 183متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966252/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید-مدل-1381'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید مدل 1381  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودرو پراید مدل 1381 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966255/مزایده-فروش-ملک-مساحت-1350متر'>مزایده فروش ملک مساحت 1350متر / مزایده,مزایده فروش ملک مساحت 1350متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966257/مزایده-فروش-زمین-مساحت-176-06متر'>مزایده فروش زمین مساحت 176.06متر  / مزایده,مزایده فروش زمین مساحت 176.06متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966258/مزایده-دو-تخته-فرش-12-متری'>مزایده دو تخته فرش 12 متری  / مزایده,مزایده دو تخته فرش 12 متری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966259/مزایده-فروش-منزل-مسکونی-مساحت-269-1متر'>مزایده فروش منزل مسکونی مساحت 269.1متر / مزایده,مزایده فروش منزل مسکونی مساحت 269.1متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966260/مزایده-یک-دستگاه-پیکان-سواری-مدل-80'>مزایده یک دستگاه پیکان سواری مدل 80 / مزایده, مزایده یک دستگاه پیکان سواری مدل 80</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966261/مزایده-فروش-فریم-آلومینیوم'>مزایده فروش فریم آلومینیوم  / آگهی مزایده اموال , مزایده فروش فریم آلومینیوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966262/مزایده-بهره-برداری-از-فروشگاه-برندهای-کامپیوتری'>مزایده بهره برداری از فروشگاه برندهای کامپیوتری  / آگهی مزایده عمومی,مزایده بهره برداری از فروشگاه برندهای کامپیوتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966263/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-304-13متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 304.13متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 304.13متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966265/مزایده-ششدانگ-یکباب-کارخانه'>مزایده ششدانگ یکباب کارخانه / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب کارخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966267/مزایده-واگذاری-میدان-دام-و-احشام---نوبت-دوم'>مزایده  واگذاری میدان دام و احشام ... نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده  واگذاری میدان دام و احشام ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966268/مزایده-فروش-سیم-مسی-اسقاطی'>مزایده فروش سیم مسی اسقاطی / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش سیم مسی اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966269/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-به-پلاک-ثبتی-3788-20-بخش-یک'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان به پلاک ثبتی 3788/20 بخش یک / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان به پلاک ثبتی 3788/20 بخش یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966270/مزایده-فروش-مزایده-اقلام-راکد-و-ضایعاتی'>مزایده فروش مزایده اقلام راکد و ضایعاتی / مزایده عمومی ,مزایده فروش مزایده اقلام راکد و ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966271/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-سواری-ماتیز-مرحله-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری ماتیز مرحله دوم / آگهی مزایده اموال ، مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری ماتیز مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966272/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-رنگ-عنابی--نوبت-دوم'>مزایده  یک دستگاه سواری پژو رنگ عنابی - نوبت دوم  / مزایده,مزایده  یک دستگاه سواری پژو رنگ عنابی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966273/آگهی-فراخوان-سرمایه-گذاری-احداث-و-راه-اندازی-غرفه-نوبت-دوم'>آگهی فراخوان سرمایه گذاری احداث و راه اندازی غرفه نوبت دوم  / اگهی فراخوان, آگهی فراخوان سرمایه گذاری جهت احداث و راه اندازی غرفه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966274/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-163-50متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 163.50متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 163.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966276/مزایده-یک-دستگاه-فر-گاز-سوز-قنادی'>مزایده یک دستگاه فر گاز سوز قنادی  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه فر گاز سوز قنادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966277/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-سواری-جیلی'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری جیلی / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول ، مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری جیلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966278/مزایده-منزل-مسکونی-اعیان-صد-و-پنج-متر'>مزایده منزل مسکونی اعیان صد و پنج متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی اعیان صد و پنج متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966280/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-275متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 275متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 275متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966283/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-91-73متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 91.73متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 91.73متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966284/مزایده-فروش-یکدستگاه-سواری-پراید'>مزایده فروش یکدستگاه سواری پراید / آگهی مزایده اموال ، مزایده فروش یکدستگاه سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966285/مزایده-فروش-تعداد-40-فقره-از-املاک-مازاد'>مزایده فروش تعداد 40 فقره از املاک مازاد  / مزایده,مزایده فروش تعداد 40 فقره از املاک مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966286/مزایده-مجوز-صید-یک-فروند-شناور-صیادی--نوبت-دوم'>مزایده مجوز صید یک فروند شناور صیادی - نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده مجوز صید یک فروند شناور صیادی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966289/مزایده-یک-سهم-از-نه-سهم-سرقفلی-دو-باب-مغازه'>مزایده یک سهم از نه سهم سرقفلی دو باب مغازه  / مزایده,مزایده یک سهم از نه سهم سرقفلی دو باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966290/مزایده-یک-دستگاه-مخزن'>مزایده یک دستگاه مخزن  / مزایده, مزایده یک دستگاه مخزن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966291/مزایده-مازاد-دوم-پلاک-ثبتی-672-بخش-15-فارس'>مزایده مازاد دوم پلاک ثبتی 672 بخش 15 فارس / مزایده,مزایده مازاد دوم پلاک ثبتی 672 بخش 15 فارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966292/مزایده-بیست-و-دو-عدد-گل-گیر--'>مزایده بیست و دو عدد گل گیر... / آگهی مزایده، مزایده بیست و دو عدد گل گیر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966293/مزایده-فروش-یکدستگاه-کامیون-کشنده-ایویکو-مدل-1991'>مزایده فروش یکدستگاه کامیون کشنده ایویکو مدل 1991  / آگهی مزایده ، مزایده فروش یکدستگاه کامیون کشنده ایویکو مدل 1991 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966294/مزایده-روغن-اجناس-دست-دوم-لوازم-یدکی-mwm--'>مزایده روغن، اجناس دست دوم، لوازم یدکی mwm... / مزایده, مزایده روغن، اجناس دست دوم، لوازم یدکی mwm...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966296/مزایده-فروش-آپارتمان-های-110-و-94-و-63-و-128-متری'>مزایده فروش آپارتمان های 110 و 94 و 63 و 128 متری  / مزایده,مزایده فروش آپارتمان های 110 و 94 و 63 و 128 متری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966297/مزایده-دستگاه-کمپرسور-و-چیلر-خنک-کننده--'>مزایده دستگاه کمپرسور و چیلر خنک کننده... / مزایده, مزایده دستگاه کمپرسور و چیلر خنک کننده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966300/مزایده-یک-دستگاه-یخچال-قصابی-استیل'>مزایده یک دستگاه یخچال قصابی استیل / مزایده, مزایده یک دستگاه یخچال قصابی استیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966301/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-بخش-یک-زنجان'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی بخش یک زنجان  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی بخش یک زنجان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966302/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پراید'>مزایده یک دستگاه خودروی پراید  / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودروی پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966304/مزایده-فروش-تعداد-33-دستگاه-موتورسیکلت-اسقاطی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 33 دستگاه موتورسیکلت اسقاطی نوبت دوم  / آگهی مزایده ، مزایده فروش تعداد 33 دستگاه موتورسیکلت اسقاطی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966305/مزایده-یک-قطعه-باغ-انگور-مساحت-770-متر'>مزایده یک قطعه باغ انگور مساحت 770 متر / مزایده,مزایده یک قطعه باغ انگور مساحت 770 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966306/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سمند-ال-ایکس-مدل-86'>مزایده یک دستگاه خودرو سمند ال ایکس مدل 86 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سمند ال ایکس مدل 86</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966307/آگهی-مزایده-18-طاقه-پارچه'>آگهی مزایده 18 طاقه پارچه / آگهی مزایده، آگهی مزایده 18 طاقه پارچه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966308/مزایده-فروش-تعداد-33-دستگاه-موتورسیکلت-اسقاطی'>مزایده فروش تعداد 33 دستگاه موتورسیکلت اسقاطی  / آگهی مزایده ، مزایده فروش تعداد 33 دستگاه موتورسیکلت اسقاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966310/مزایده-ششدانگ-زمین-عرصه-180متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ زمین عرصه 180متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین عرصه 180متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966312/مزایده-فروش-تعداد-5-دستگاه-سواری-پژو-405'>مزایده فروش تعداد 5 دستگاه سواری پژو 405 / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد 5 دستگاه سواری پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966313/مزایده-یک-دستگاه-ماشین-تراش-و--'>مزایده یک دستگاه ماشین تراش و ... / مزایده ,مزایده یک دستگاه ماشین تراش و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966314/مزایده-مقدار-تقریبی-30-تن-محصول-سردرختی-زیتون-روغنی'>مزایده مقدار تقریبی 30 تن محصول سردرختی زیتون روغنی / مزایده ، مزایده مقدار تقریبی 30 تن محصول سردرختی زیتون روغنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966315/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-240-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 240 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 240 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966318/مزایده-یک-دستگاه-دیزل-کمپرسور-سیار'>مزایده یک دستگاه دیزل کمپرسور سیار  / مزایده, مزایده یک دستگاه دیزل کمپرسور سیار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966319/مزایده-فروش-تعداد-یکدستگاه-خودروی-پژو'>مزایده فروش تعداد یکدستگاه خودروی پژو / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد یکدستگاه خودروی پژو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966321/مزایده-یک-سالن-بدن-سازی--نوبت-دوم'>مزایده یک سالن بدن سازی - نوبت دوم  / مزایده, مزایده  یک سالن بدن سازی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966322/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-14-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 14 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 14 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966323/تجدید-مزایده-فروش-یک-دستگاه-لودر'>تجدید مزایده فروش یک دستگاه لودر  / تجدید مزایده ,تجدید مزایده فروش یک دستگاه لودر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966324/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-ولوو-12-f'>مزایده  یک دستگاه خودرو ولوو 12 f  / آگهی مزایده، مزایده  یک دستگاه خودرو ولوو 12 f </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966325/مزایده-ششدانگ-ملک-مشاع-عرصه-106-25متر'>مزایده ششدانگ ملک مشاع عرصه 106.25متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مشاع عرصه 106.25متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966327/مزایده-دستگاه-کپی-دستگاه-پلاتر-و-دستگاه-کاتر'>مزایده دستگاه کپی، دستگاه پلاتر و دستگاه کاتر / مزایده, مزایده دستگاه کپی، دستگاه پلاتر و دستگاه کاتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966329/مزایده-9-واحد-تجاری-و-27-واحد-مسکونی-و--نوبت-دوم'>مزایده 9 واحد تجاری و 27 واحد مسکونی و .. نوبت دوم  / مزایده,مزایده 9 واحد تجاری و 27 واحد مسکونی و .. نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966330/مزایده-فروش-تعداد-هشت-دستگاه-خودرو-اسقاط-و-از-رده-خارج'>مزایده فروش تعداد هشت دستگاه خودرو اسقاط و از رده خارج / مزایده عمومی,مزایده فروش تعداد هشت دستگاه خودرو اسقاط و از رده خارج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966331/مزایده-آپارتمان-مساحت-50-مترمربع'>مزایده آپارتمان مساحت 50 مترمربع  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 50 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966333/مزایده-اجاره-9-باب-مغازه-نوبت-دوم'>مزایده اجاره 9 باب مغازه نوبت دوم / اگهی مزایده , مزایده اجاره 9 باب مغازه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966335/مزایده-آهن-آلات-ضایعاتی'>مزایده آهن آلات ضایعاتی  / مزایده ,مزایده آهن آلات ضایعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966336/مزایده-ملک-بصورت-زمین-محل-احداث-مغازه'>مزایده ملک بصورت زمین محل احداث مغازه  / مزایده,مزایده ملک بصورت زمین محل احداث مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966339/مزایده-ششدانگ-زمین-شماره-پلاک-196-فرعی'>مزایده ششدانگ زمین شماره پلاک 196 فرعی  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین شماره پلاک 196 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966341/مزایده-سه-عدد-بیلبورد-تبلیغاتی'>مزایده سه عدد بیلبورد تبلیغاتی / مزایده, مزایده سه عدد بیلبورد تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966343/مزایده-ششدانگ-زمین-محصور-یکباب-منزل-و-منافع-مغازه-تجدید'>مزایده ششدانگ زمین محصور .یکباب منزل و منافع مغازه تجدید  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین محصور .یکباب منزل و منافع مغازه تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966344/مزایده-18-دستگاه-خودپرداز-NCR'>مزایده  18 دستگاه خودپرداز NCR  / آگهی مزایده، مزایده  18 دستگاه خودپرداز NCR </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966345/مزایده-یک-قطعه-باغ-بخش-14-ارومیه-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه باغ بخش 14 ارومیه نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه باغ بخش 14 ارومیه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966346/مزایده-اجاره-غرفه-شماره-2-در-بازار-میوه-و-تره-بار-تجدید'>مزایده اجاره غرفه  شماره  2 در بازار میوه و تره بار تجدید  / مزایده ، مزایده اجاره غرفه  شماره  2 در بازار میوه و تره بار تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966347/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-پراید'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو پراید / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه خودرو پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966349/مزایده-فروش-دو-عدد-میکروسکوپ'>مزایده فروش دو عدد میکروسکوپ / مزایده,مزایده فروش دو عدد میکروسکوپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966351/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید---'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید ....  / مزایده یک دستگاه خودرو پراید .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966352/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خردکن-و-دو-دستگاه-فر-آزمایشگاهی-و--'>مزایده فروش یک دستگاه خردکن و دو دستگاه فر آزمایشگاهی و ... / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه خردکن و دو دستگاه فر آزمایشگاهی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966353/تجدید-مزایده-تلویزیون-led-و-لوستر'>تجدید مزایده تلویزیون led و لوستر / مزایده, تجدید مزایده تلویزیون led و لوستر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966354/مزایده-ششدانگ-ملک-زمینی-فاقد-اعیانی-عرصه-322-66متر'>مزایده ششدانگ ملک زمینی فاقد اعیانی عرصه 322.66متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک زمینی فاقد اعیانی عرصه 322.66متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966356/مزایده-واگذاری-پارکینگ-مرکز-آموزشی-درمانی-بعثت'>مزایده واگذاری پارکینگ مرکز آموزشی درمانی بعثت / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری پارکینگ مرکز آموزشی درمانی بعثت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966357/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-اعیان92-14متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت اعیان92.14متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت اعیان92.14متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966359/مزایده-زمین-زراعی'>مزایده زمین زراعی  / مزایده ، مزایده  زمین زراعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966360/مزایده-ملک-قولنامه-ای-مساحت-78-متر'>مزایده ملک قولنامه ای مساحت 78 متر / مزایده,مزایده ملک قولنامه ای مساحت 78 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966366/مزایده-تعداد-۳۰-محل-پایه-های-ثابت-تبلیغاتی-بیلبورد-(نوبت-دوم)'>مزایده تعداد ۳۰ محل پایه های ثابت تبلیغاتی بیلبورد (نوبت دوم) / مزایده ,مزایده تعداد ۳۰ محل پایه های ثابت تبلیغاتی بیلبورد (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966367/مزایده-ملک-مسکونی-بخش-چهار-حوزه-ثبت-کرمان-نوبت-دوم'>مزایده ملک مسکونی بخش چهار حوزه ثبت کرمان نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مسکونی بخش چهار حوزه ثبت کرمان نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966369/اگهی-مزایده-جایگاه-های-cng'>اگهی مزایده جایگاه های cng  / اگهی مزایده , اگهی مزایده جایگاه های cng </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966371/مزایده-فروش-یک-فروند-شناور-خدماتی'>مزایده فروش یک فروند شناور خدماتی  / مزایده, مزایده فروش یک فروند شناور خدماتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966372/مزایده-5-دانگ-و-931-8-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-ملک'>مزایده 5 دانگ و 931.8 هزارم یک دانگ مشاع از ملک / مزایده,مزایده 5 دانگ و 931.8 هزارم یک دانگ مشاع از ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966373/مزایده-اماکن-شهرداری-تجدید'>مزایده اماکن شهرداری تجدید  / مزایده اماکن شهرداری  تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966374/مزایده-اجاره-رستوران'>مزایده اجاره رستوران  / آگهی مزایده , مزایده اجاره رستوران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966375/مزایده-بدنه-کندوی-خالی-و---'>مزایده بدنه کندوی خالی و .... / مزایده ,مزایده بدنه کندوی خالی و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966376/مزایده-اجاره-تاسیسات-طرح-ساحلی--نوبت-دوم'>مزایده اجاره تاسیسات طرح ساحلی - نوبت دوم  / مزایده, مزایده اجاره تاسیسات طرح ساحلی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966377/مزایده-دو-دانگ-و-5-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-آپارتمان'>مزایده دو دانگ و 5 هزارم یک دانگ مشاع از آپارتمان / مزایده,مزایده دو دانگ و 5 هزارم یک دانگ مشاع از آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966378/مزایده-120-متر-مربع-سنگ-تراورتن'>مزایده 120 متر مربع سنگ تراورتن / مزایده, مزایده 120 متر مربع سنگ تراورتن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966381/مزایده-سواری-پیکان'>مزایده سواری پیکان / مزایده ,مزایده سواری پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966382/مزایده-بهره-برداری-رستوران-و-کافی-شاپ--نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری رستوران و کافی شاپ  - نوبت دوم  / مزایده ,مزایده بهره برداری رستوران و کافی شاپ - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966383/مزایده-ششدانگ-ملک-مسکونی-بخش-چهار-ارومیه'>مزایده ششدانگ ملک مسکونی بخش چهار ارومیه / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مسکونی بخش چهار ارومیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966385/مزایده-یک-باب-کارواش-و-مجتمع-تعمیرگاهی--مرحله-دوم'>مزایده یک باب کارواش و مجتمع تعمیرگاهی - مرحله دوم  / مزایده , مزایده یک باب کارواش و مجتمع تعمیرگاهی - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966386/مزایده-23-سهم-مشاع-از-228-سهم-یکباب-خانه'>مزایده 23 سهم مشاع از 228 سهم یکباب خانه / مزایده,مزایده 23 سهم مشاع از 228 سهم یکباب خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966387/مزایده-200-متر-مربع-سنگ-تراورتن'>مزایده 200 متر مربع سنگ تراورتن / مزایده, مزایده 200 متر مربع سنگ تراورتن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966388/مزایده-یک-عدد-دیسک-۲۴-پره-و--'>مزایده یک عدد دیسک ۲۴ پره و ... / مزایده ,مزایده یک عدد دیسک ۲۴ پره و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966389/مزایده-فروش-انواع-تانکر-آب-مستعمل--اتاق-نرده-ای-مستعمل---'>مزایده فروش انواع تانکر آب مستعمل ، اتاق نرده ای مستعمل .... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش انواع تانکر آب مستعمل ، اتاق نرده ای مستعمل ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966391/مزایده-ملک-با-پلاک-ثبتی-23381-فرعی-ناحیه-دو-کرج'>مزایده ملک با پلاک ثبتی 23381 فرعی ناحیه دو کرج / مزایده,مزایده ملک با پلاک ثبتی 23381 فرعی ناحیه دو کرج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966392/مزایده-یک-قطعه-سرویس-18-عیار--'>مزایده یک قطعه سرویس 18 عیار... / آگهی مزایده اموال منقول و غیرمنقول، مزایده یک قطعه سرویس 18 عیار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966395/مزایده-خرک-کارگاهی-و--'>مزایده خرک کارگاهی و ... / مزایده ,مزایده خرک کارگاهی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966396/مزایده-ششدانگ-مغازه-پلاک-ثبتی-1288-فرعی'>مزایده ششدانگ مغازه پلاک ثبتی 1288 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه پلاک ثبتی 1288 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966397/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-405'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966398/مزایده-فروش-یکدستگاه-اتومبیل-سواری-پژو-آردی'>مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل سواری پژو آردی  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل سواری پژو آردی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966401/مزایده-فروش-سه-قطعه-زمین-تجدید'>مزایده فروش سه قطعه زمین تجدید  / مزایده,مزایده فروش سه قطعه زمین تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966402/مزایده-تعداد-7-دستگاه-خودروی-سواری-و-وانت-قابل-شماره-گذاری'>مزایده تعداد 7 دستگاه خودروی سواری و وانت قابل شماره گذاری  / مزایده , مزایده تعداد 7 دستگاه خودروی سواری و وانت قابل شماره گذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966404/مزایده-فروش-11-پلاک-زمین-مسکونی'>مزایده فروش 11 پلاک زمین مسکونی  / مزایده,مزایده فروش 11 پلاک زمین مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966405/آگهی-مزایده-کتبی-واگذاری-بازارچه-سنتی-عرضه-مرکبات'>آگهی مزایده کتبی واگذاری بازارچه سنتی عرضه مرکبات  / مزایده,آگهی مزایده کتبی واگذاری بازارچه سنتی عرضه مرکبات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966408/مزایده-یک-دستگاه-آسیاب-چکشی--'>مزایده یک دستگاه آسیاب چکشی... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه آسیاب چکشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966411/مزایده-مقدار-8-شبانه-روز-از-مدار-12-شبانه-روز-چاه-کشاورزی'>مزایده مقدار 8 شبانه روز از مدار 12 شبانه روز چاه کشاورزی / آگهی مزایده , مزایده مقدار 8 شبانه روز از مدار 12 شبانه روز چاه کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966412/مزایده-ششدانگ-زمین-خالی-بخش-چهار-خرمشهر'>مزایده ششدانگ زمین خالی بخش چهار خرمشهر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین خالی بخش چهار خرمشهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966413/مزایده-یک-دستگاه-ماشین-نیسان'>مزایده یک دستگاه ماشین نیسان  / مزایده , مزایده یک دستگاه ماشین نیسان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966414/مزایده-مکان-پارکینگ'>مزایده مکان پارکینگ / مزایده ,مزایده مکان پارکینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966419/مزایده-فروش-یک-پلاک-از-املاک-377-21متر'>مزایده فروش یک پلاک از املاک 377.21متر  / مزایده,مزایده فروش یک پلاک از املاک 377.21متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966420/مزایده-فروش-کود-برگ-زمین-لش-سر--نوبت-دوم'>مزایده فروش کود برگ زمین لش سر  - نوبت دوم  / آگهی مزایده ، مزایده فروش کود برگ زمین لش سر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966421/تجدید-مزایده-74-قلم-انواع-لوستر-و-تعدادی-میز'>تجدید مزایده 74 قلم انواع لوستر و تعدادی میز  / آگهی مزایده اموال منقول و غیرمنقول، تجدید مزایده 74 قلم انواع لوستر و تعدادی میز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966424/مزایده-درب-چوبی-و-سنگ-روشویی-کابینتی'>مزایده درب چوبی و سنگ روشویی کابینتی / مزایده, مزایده درب چوبی و سنگ روشویی کابینتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966426/مزایده-واگذاری-مجموعه-های-سرگرمی-و-تفریحی--نوبت-دوم'>مزایده  واگذاری مجموعه های سرگرمی و تفریحی - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده  واگذاری مجموعه های سرگرمی و تفریحی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966427/مزایده-اجاره-یکباب-مغازه'>مزایده اجاره یکباب مغازه / اطلاعیه مزایده , مزایده اجاره یکباب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966428/مزایده-پلاک-ثبتی-164-106790-بخش-چهار'>مزایده پلاک ثبتی 164/106790 بخش چهار  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 164/106790 بخش چهار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966429/تجدید-مزایده-واگذاری-استیجاری-تاکسی-تلفنی-ترمینال'>تجدید مزایده واگذاری استیجاری تاکسی تلفنی ترمینال / تجدید مزایده ,تجدید مزایده واگذاری استیجاری تاکسی تلفنی ترمینال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966430/مزایده-54-66-سهم-از-281-08-از-عرصه-مساحت-281-08متر'>مزایده 54.66 سهم از 281.08 از عرصه مساحت 281.08متر  / مزایده,مزایده 54.66 سهم از 281.08 از عرصه مساحت 281.08متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966431/مزایده-سرامیک'>مزایده سرامیک  / اگهی مزایده , مزایده سرامیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966432/مزایده-یک-قطعه-زمین-یا-خانه-سرا-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین یا خانه سرا نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین یا خانه سرا نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966433/مزایده-یک-دستگاه-ترازو-دیجیتال-آزمایشگاهی--'>مزایده یک دستگاه ترازو دیجیتال آزمایشگاهی... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه ترازو دیجیتال آزمایشگاهی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966434/مزایده-یک-دستگاه-پراید-جی-تی-ایکس-آی-مدل-1389'>مزایده یک دستگاه پراید جی تی ایکس آی مدل 1389 / مزایده, مزایده درب چوبی و سنگ روشویی کابینتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966435/مزایده-عرصه-و-اعیان-آپارتمان-مساحت-79-87متر'>مزایده عرصه و اعیان آپارتمان مساحت 79.87متر  / مزایده,مزایده عرصه و اعیان آپارتمان مساحت 79.87متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966436/اصلاحیه-فراخوان-مزایده-عملیات-بهره-برداری-از-اردوگاهها'>اصلاحیه فراخوان مزایده عملیات بهره برداری از اردوگاهها / اصلاحیه مزایده عمومی , فراخوان مزایده عملیات بهره برداری از اردوگاهها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966437/مزایده-قطعه-زمینی-مساحت-صد-متر'>مزایده قطعه زمینی مساحت صد متر  / مزایده,مزایده قطعه زمینی مساحت صد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966438/مزایده-میز-تلویزیون--لباسشویی-و--'>مزایده میز تلویزیون ، لباسشویی و ...  / مزایده , مزایده میز تلویزیون ، لباسشویی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966440/مزایده-یک-دستگاه-فرگوسن'>مزایده یک دستگاه فرگوسن / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه فرگوسن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966441/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-288متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 288متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 288متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966445/مزایده-یکباب-ملک-تجاری-سند-دار-رسمی'>مزایده یکباب ملک تجاری سند دار رسمی  / مزایده,مزایده یکباب ملک تجاری سند دار رسمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966446/مزایده-ده-عدد-روکش-صندلی-خودرو-پرشیا-و--'>مزایده ده عدد روکش صندلی خودرو پرشیا و ...  / مزایده , مزایده ده عدد روکش صندلی خودرو پرشیا و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966451/مزایده-ساختمان-مسکونی-عرصه-208-29متر-نوبت-دوم'>مزایده ساختمان مسکونی عرصه 208.29متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی عرصه 208.29متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966453/مزایده-سالن-چند-منظوره'>مزایده سالن چند منظوره / آگهی مزایده عمومی, مزایده سالن چند منظوره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966456/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-مساحت-267-37متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 267.37متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 267.37متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966459/مزایده-مشارکت-عمومی-عملیات-اجرایی-پروژه-40-واحد-مسکونی-نوبت-سوم'>مزایده مشارکت عمومی عملیات اجرایی پروژه 40 واحد مسکونی  نوبت سوم / مزایده , مزایده مشارکت عمومی عملیات اجرایی پروژه 40 واحد مسکونی  نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966460/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-سه-باب-مغازه-95-23متر'>مزایده سند مالکیت ششدانگ سه باب مغازه 95.23متر / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ سه باب مغازه 95.23متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966461/مزایده-عمومی-واگذاری-7-دستکاه-خودروی-وانت-و-سواری'>مزایده عمومی واگذاری 7 دستکاه خودروی وانت و سواری / مزایده عمومی,مزایده عمومی واگذاری 7 دستکاه خودروی وانت و سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966464/مزایده-فروش-و-واگذاری-شش-قطعه-زمین-نوبت-دوم'>مزایده فروش و واگذاری شش قطعه زمین نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش و واگذاری شش قطعه زمین  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966477/مزایده-51-شعیر-مشاع-از-96-شعیر-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده 51 شعیر مشاع از 96 شعیر ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 51 شعیر مشاع از 96 شعیر ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966483/مزایده-پلاک-ثبتی-سیزده-فرعی-از-227-اصلی-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی سیزده فرعی از 227 اصلی نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی سیزده فرعی از 227 اصلی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966488/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-سه-ارومیه-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش سه ارومیه نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش سه ارومیه نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966491/مزایده-اجاره-مکان-پارکینگ'>مزایده اجاره مکان پارکینگ / مزایده اجاره مکان پارکینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966495/مزایده-یکباب-ساختمان-نوبت-اول'>مزایده یکباب ساختمان نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب ساختمان نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966503/مزایده-فروش-املاک-تملیکی-و-مازاد-ملکی-ماشین-آلات'>مزایده فروش املاک تملیکی و مازاد ملکی ماشین آلات / مزایده,مزایده فروش املاک تملیکی و مازاد ملکی ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966507/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-168-45متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 168.45متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 168.45متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966512/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-عرصه-صد-و-هفتاد-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه صد و هفتاد متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه صد و هفتاد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966516/مزایده-یکباب-مغازه-تجاری-سه-طبقه'>مزایده یکباب مغازه تجاری سه طبقه / مزایده,مزایده یکباب مغازه تجاری سه طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966521/مزایده-ششدانگ-سند-ملک-مساحت241متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ سند ملک مساحت241متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ سند ملک مساحت241متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966524/مزایده-ششدانگ-زمین-مشتمل-بر-خانه-234متر'>مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر خانه 234متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر خانه 234متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966526/مزایده-واگذاری-اجاره-داروخانه-بیمارستان'>مزایده واگذاری اجاره داروخانه بیمارستان / مزایده واگذاری اجاره داروخانه بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966535/مزایده-ششدانگ-پلاک-505-فرعی-از-84-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک 505 فرعی از 84 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 505 فرعی از 84 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966548/مزایده-یک-دستگاه-چیلر-و--'>مزایده یک دستگاه چیلر و ... / مزایده,مزایده یک دستگاه چیلر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966579/مزایده-فروش-میز-شیشه-ای--چاپگر-کارکرده'>مزایده فروش میز شیشه ای ، چاپگر کارکرده / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش میز شیشه ای ، چاپگر کارکرده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966583/مزایده-واگذاری-کشتارگاه-دام'>مزایده واگذاری کشتارگاه دام / مزایده عمومی,مزایده واگذاری کشتارگاه دام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966586/مزایده-واگذاری-تعداد-6-واحد-از-مغازه-های-مجتمع-تجاری--مرحله-اول-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری تعداد 6 واحد از مغازه های مجتمع تجاری - مرحله اول نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده  واگذاری تعداد 6 واحد از مغازه های مجتمع تجاری - مرحله اول نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966587/مزایده-اجاره-مسجد-امام-رضا-(ع)'>مزایده اجاره مسجد امام رضا (ع) / آگهی مزایده، مزایده اجاره مسجد امام رضا (ع)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966588/مزایده-بهره-برداری-از-غرفه-فروش-آبمیوه'>مزایده بهره برداری از غرفه فروش آبمیوه / مزایده, مزایده بهره برداری از غرفه فروش آبمیوه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966592/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-89-85-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 89.85 متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 89.85 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966594/مزایده-اجاره-فضاهای-تحت-مدیریت'>مزایده اجاره فضاهای تحت مدیریت  / مزایده , مزایده اجاره فضاهای تحت مدیریت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966595/مزایده-ششدانگ-باغ-بخش-4-مراغه'>مزایده ششدانگ باغ بخش 4 مراغه / مزایده,مزایده ششدانگ باغ بخش 4 مراغه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966599/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-کارخانه-پتوبافی'>مزایده ششدانگ یک قطعه کارخانه پتوبافی / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه کارخانه پتوبافی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966601/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-مساحت-5000متر'>مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 5000متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 5000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966604/مزایده-سند-مالکیت-به-ششدانگ-پلاک-896-فرعی-نوبت-دوم'>مزایده سند مالکیت به ششدانگ پلاک 896 فرعی نوبت دوم / مزایده,مزایده سند مالکیت به ششدانگ پلاک 896 فرعی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966609/مزایده-آپارتمان-مساحت-55-62متر'>مزایده آپارتمان مساحت 55.62متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 55.62متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966612/مزایده-منزل-مسکونی-بخش-22-تبریز'>مزایده منزل مسکونی بخش 22 تبریز / مزایده,مزایده منزل مسکونی بخش 22 تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966618/مزایده-فروش-خودرو--نوبت-اول'>مزایده فروش خودرو - نوبت اول  / مزایده فروش خودرو - نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966757/استعلام-رایانه-همراه'>استعلام رایانه همراه / استعلام رایانه همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966758/استعلام-عملیات-محوطه-سازی-اطراف-ساختمان'>استعلام عملیات محوطه سازی اطراف ساختمان / استعلام , استعلام عملیات محوطه سازی اطراف ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966759/استعلام-بهسازی-و-نوسازی-ساختمان-و-تاسیسات-مرکز-نگین'>استعلام بهسازی و نوسازی ساختمان و تاسیسات مرکز نگین  / استعلام , استعلام بهسازی و نوسازی ساختمان و تاسیسات مرکز نگین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966760/استعلام-یک-دستگاه-یو-پی-اس'>استعلام یک دستگاه یو پی اس / استعلام ,استعلام یک دستگاه یو پی اس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966761/استعلام-اجرای-تابلو-سردرب-بانک-مسکن'>استعلام اجرای تابلو سردرب بانک مسکن  / استعلام ,استعلام اجرای تابلو سردرب بانک مسکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966762/استعلام-کیسه-ادرار-معمولی'>استعلام کیسه ادرار معمولی  / استعلام ,استعلام کیسه ادرار معمولی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966763/استعلام-کیس-کامپیوتر'>استعلام کیس کامپیوتر   / استعلام , استعلام کیس کامپیوتر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966764/استعلام-تیرآهن-مورد-نیاز-زندان'>استعلام تیرآهن مورد نیاز زندان / استعلام ، استعلام تیرآهن مورد نیاز زندان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966765/استعلام-خرید-تجهیزات-وایرلس'>استعلام خرید تجهیزات وایرلس  / استعلام، استعلام خرید تجهیزات وایرلس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966766/استعلام-لپ-تاپ'>استعلام لپ تاپ  / استعلام ,استعلام لپ تاپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966767/استعلام-سویچ-CISCO-WSC2960-X24'>استعلام سویچ CISCO WSC2960 X24 / استعلام,استعلام سویچ CISCO WSC2960 X24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966768/استعلام-واگذاری-خدمات-امور-مشترکین'>استعلام واگذاری خدمات امور مشترکین  / استعلام, استعلام واگذاری خدمات امور مشترکین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966769/استعلام-VHF-AUTOMATIC-DIRECTION'>استعلام VHF AUTOMATIC DIRECTION / استعلام , استعلام VHF AUTOMATIC DIRECTION</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966770/استعلام-چسب-حصیری-ضد-حساسیت'>استعلام چسب حصیری ضد حساسیت  / استعلام, استعلام چسب حصیری ضد حساسیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966771/استعلام-اثاثه-اداری'>استعلام اثاثه اداری  / استعلام, استعلام اثاثه اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966772/مناقصه-واگذاری-امور-نگهداری-و-راهبردی-تاسیسات-برقی'>مناقصه واگذاری امور نگهداری و راهبردی تاسیسات برقی / مناقصه ، مناقصه واگذاری امور نگهداری و راهبردی تاسیسات برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966773/استعلام-عملیات-محوطه-سازی-اطراف-ساختمان'>استعلام عملیات محوطه سازی اطراف ساختمان / استعلام , استعلام عملیات محوطه سازی اطراف ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966774/استعلام-کتاب-ارزش-نسبی-خدمات-و-مراقبهای-سلامت'>استعلام کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبهای سلامت / استعلام، استعلام کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبهای سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966775/استعلام-رب-گوجه-فرنگی'>استعلام رب گوجه فرنگی / استعلام ,استعلام رب گوجه فرنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966776/مناقصه-واگذاری-امور-نگهداری-و-راهبردی-تاسیسات-برقی-و-مکانیکی'>مناقصه واگذاری امور نگهداری و راهبردی تاسیسات برقی و مکانیکی / مناقصه ، مناقصه واگذاری امور نگهداری و راهبردی تاسیسات برقی و مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966777/استعلام-دستگاه-رادیو-HF-MF-FURUNO'>استعلام دستگاه رادیو HF/MF FURUNO / استعلام، استعلام دستگاه رادیو HF/MF FURUNO</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966778/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر  / استعلام,استعلام کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966779/مناقصه-واگذاری-امور-نگهداری-و-راهبردی-تاسیسات-برقی-و-مکانیکی'>مناقصه واگذاری امور نگهداری و راهبردی تاسیسات برقی و مکانیکی / مناقصه ، مناقصه واگذاری امور نگهداری و راهبردی تاسیسات برقی و مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966780/استعلام-سرویس-و-نگهداری-تاسیسات-مکانیکی-ساختمان'>استعلام سرویس و نگهداری تاسیسات مکانیکی ساختمان / استعلام ,استعلام سرویس و نگهداری تاسیسات مکانیکی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966781/استعلام-دستگاه-واکس-کفش-مکاپ'>استعلام دستگاه واکس کفش مکاپ  / استعلام، استعلام دستگاه واکس کفش مکاپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966782/استعلام-روغن-مایع-سرخ-کردنی'>استعلام روغن مایع  سرخ کردنی  / استعلام, استعلام روغن مایع  سرخ کردنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966783/استعلام-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-دو-دستگاه-آسانسور'>استعلام خرید و نصب و راه اندازی دو دستگاه آسانسور / استعلام , استعلام خرید و نصب و راه اندازی دو دستگاه آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966784/استعلام-دستکش-استریل-جراحی'>استعلام دستکش استریل جراحی  / استعلام, استعلام دستکش استریل جراحی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966785/استعلام-آبگرمکن-ایستاده-برقی-صد-لیتری'>استعلام آبگرمکن ایستاده برقی صد لیتری / استعلام ، استعلام آبگرمکن ایستاده برقی صد لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966786/مناقصه-واگذاری-امور-نگهداری-و-راهبردی-تاسیسات-برقی'>مناقصه واگذاری امور نگهداری و راهبردی تاسیسات برقی  / مناقصه ، مناقصه واگذاری امور نگهداری و راهبردی تاسیسات برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966787/استعلام-مودم-Patton-3086-RIC'>استعلام مودم Patton 3086 RIC / استعلام, استعلام مودم Patton 3086 RIC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966788/استعلام-کاغذ-A4-سلپرینت'>استعلام کاغذ A4 سلپرینت / استعلام,استعلام کاغذ A4 سلپرینت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966789/مناقصه-عمومی-دو-مرحله-ای-تامین-نیروی-انسانی-جهت-انجام-امور-دفتری'>مناقصه عمومی دو مرحله ای تامین نیروی انسانی جهت انجام امور دفتری / مناقصه,مناقصه عمومی دو مرحله ای تامین نیروی انسانی جهت انجام امور دفتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966790/استعلام-لوازم-برقی-و-مخابراتی'>استعلام لوازم برقی و مخابراتی  / استعلام ,استعلام لوازم برقی و مخابراتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966791/استعلام-سیستم-اطفا-حریق'>استعلام سیستم اطفا حریق  / استعلام , استعلام سیستم اطفا حریق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966792/استعلام-کنتور-خانگی-یک-دوم-اینچ'>استعلام کنتور خانگی یک دوم اینچ / استعلام, استعلام کنتور خانگی یک دوم اینچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966793/استعلام-خدمات-پشتیبانی-جنگل-داری'>استعلام خدمات پشتیبانی جنگل داری / استعلام,استعلام خدمات پشتیبانی جنگل داری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966794/استعلام-ساکت-آی-بال'>استعلام ساکت آی بال / استعلام , استعلام ساکت آی بال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966795/استعلام-خدمات-پشتیبانی-جنگل-داری'>استعلام خدمات پشتیبانی جنگل داری / استعلام,استعلام خدمات پشتیبانی جنگل داری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966796/استعلام-قلک-پلاستیکی'>استعلام قلک پلاستیکی / استعلام ,استعلام قلک پلاستیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966797/استعلام-فلش-مموری-GB-16'>استعلام فلش مموری GB 16  / استعلام, استعلام فلش مموری GB 16 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966798/استعلام-دستگاه-سورتر'>استعلام دستگاه سورتر / استعلام دستگاه سورتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966799/استعلام-دستگاه-چند-کاره-پرینتر-و-اسکنر-و-فکس'>استعلام دستگاه چند کاره پرینتر و اسکنر و فکس / استعلام، استعلام دستگاه چند کاره پرینتر و اسکنر و فکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966800/استعلام-روکش-حرارتی'>استعلام روکش حرارتی / استعلام , استعلام روکش حرارتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966801/استعلام-تهیه-مبل-و-لوازم-چوبی-و-میز-و-صندلی'>استعلام تهیه مبل و لوازم چوبی و میز و صندلی  / استعلام ,استعلام تهیه مبل و لوازم چوبی و میز و صندلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966802/استعلام-تستر-شبکه'>استعلام تستر شبکه  / استعلام، استعلام تستر شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966803/فراخوان-ارزیابی-کیفی-انجام-عملیات-تعمیر-و-بهسازی-سالن-مسافری'>فراخوان ارزیابی کیفی انجام عملیات تعمیر و بهسازی سالن مسافری  / فراخوان ارزیابی کیفی انجام عملیات تعمیر و بهسازی سالن مسافری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966804/استعلام-شیرهای-فاضلابی'>استعلام شیرهای فاضلابی  / استعلام, استعلام شیرهای فاضلابی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966805/استعلام-بازدید-فنی-سرویس-و-تعمیر-و-نگهداری-2-دستگاه-آسانسور'>استعلام بازدید فنی، سرویس و تعمیر و نگهداری 2 دستگاه آسانسور / استعلام، استعلام بازدید فنی، سرویس و تعمیر و نگهداری 2 دستگاه آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966806/استعلام-تعمیرات-اساسی-صندلی-گردان'>استعلام تعمیرات اساسی صندلی گردان  / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی صندلی گردان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966807/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-بهسازی-و-روکش-آسفالت-محور-گرگان'>مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و روکش آسفالت محور گرگان / مناقصه , مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و روکش آسفالت محور گرگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966808/استعلام-سیستم-کامپیوتر'>استعلام سیستم کامپیوتر / استعلام ,استعلام سیستم کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966809/استعلام-رایانه-جهت-پردازش-تصویر-مانیتورینگ'>استعلام رایانه جهت پردازش تصویر مانیتورینگ / استعلام, استعلام رایانه جهت پردازش تصویر مانیتورینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966810/استعلام-بلدوزر-کاترپیلاری-ECM'>استعلام بلدوزر کاترپیلاری ECM  / استعلام, استعلام بلدوزر کاترپیلاری ECM </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966811/اصلاحیه-ساختمان-اداری-آب-و-فاضلاب-شاهین-شهر-و-تاسیسات-مکانیکی-و-برقی'>اصلاحیه ساختمان اداری آب و فاضلاب شاهین شهر و تاسیسات مکانیکی و برقی / اصلاحیه , اصلاحیه ساختمان اداری آب و فاضلاب شاهین شهر و تاسیسات مکانیکی و برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966812/استعلام-شنسل-مرغ'>استعلام شنسل مرغ / استعلام, استعلام شنسل مرغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966813/استعلام-تمدید-لایسنس-50-کاربره-یکساله-فایروال'>استعلام  تمدید لایسنس 50 کاربره یکساله فایروال / استعلام , استعلام  تمدید لایسنس 50 کاربره یکساله فایروال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966814/استعلام-دستگاه-ثبت-جمع-آوری-اطلاعات-پست-های-فوق-توزیع'>استعلام دستگاه ثبت جمع آوری اطلاعات پست های فوق توزیع / استعلام, استعلام دستگاه ثبت جمع آوری اطلاعات پست های فوق توزیع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966815/استعلام-لوله-فولادی'>استعلام لوله فولادی  / استعلام , استعلام لوله فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966816/استعلام-خدمات-پشتیبانی-جنگل-داری'>استعلام خدمات پشتیبانی جنگل داری / استعلام,استعلام خدمات پشتیبانی جنگل داری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966817/استعلام-رایانه-کنترل-تصاویر-مانیتورینگ'>استعلام رایانه  کنترل تصاویر  مانیتورینگ / استعلام, استعلام رایانه  کنترل تصاویر  مانیتورینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966818/استعلام-خرید-یک-دستگاه-دوربین-ترموگرافی'>استعلام خرید یک دستگاه دوربین ترموگرافی / استعلام ,استعلام خرید یک دستگاه دوربین ترموگرافی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966819/استعلام-خرید-شیرآلات-و-اتصالات'>استعلام خرید شیرآلات و اتصالات / استعلام, استعلام خرید شیرآلات و اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966820/استعلام-خدمات-پشتیبانی-جنگل-داری'>استعلام خدمات پشتیبانی جنگل داری / استعلام,استعلام خدمات پشتیبانی جنگل داری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966821/استعلام-قطعات-گریدر-میتسوبیشی-MG500'>استعلام قطعات گریدر میتسوبیشی MG500 / استعلام ، استعلام قطعات گریدر میتسوبیشی MG500</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966822/استعلام-سیستم-نوبت-دهی--'>استعلام سیستم نوبت دهی... / استعلام، استعلام سیستم نوبت دهی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966823/استعلام-فیوز-استوانه-ای'>استعلام فیوز استوانه ای  / استعلام , استعلام فیوز استوانه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966824/مناقصه-واگذاری-امور-نگهداری-و-راهبردی-تاسیسات-برقی'>مناقصه واگذاری امور نگهداری و راهبردی تاسیسات برقی  / مناقصه ، مناقصه واگذاری امور نگهداری و راهبردی تاسیسات برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966825/استعلام-انجام-کارهای-باقیمانده-توسعه-پست--'>استعلام انجام کارهای باقیمانده توسعه پست ... / استعلام ,استعلام انجام کارهای باقیمانده توسعه پست ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966826/استعلام-شیرآلات-و-پمپ'>استعلام شیرآلات و پمپ  / استعلام, استعلام شیرآلات و پمپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966827/استعلام-پودر-کفشوی'>استعلام پودر کفشوی / استعلام، استعلام پودر کفشوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966828/استعلام-فلش-مموری'>استعلام فلش مموری / استعلام, استعلام فلش مموری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966829/استعلام-روغن-مایع-پخت-و-پز'>استعلام روغن مایع پخت و پز  / استعلام، استعلام روغن مایع پخت و پز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966830/استعلام-خدمات-پشتیبانی-جنگل-داری'>استعلام خدمات پشتیبانی جنگل داری / استعلام,استعلام خدمات پشتیبانی جنگل داری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966831/استعلام-خدمات-پشتیبانی-جنگل-داری'>استعلام خدمات پشتیبانی جنگل داری / استعلام,استعلام خدمات پشتیبانی جنگل داری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966832/استعلام-خرید-استابلایزر'>استعلام خرید استابلایزر  / استعلام, استعلام خرید استابلایزر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966833/استعلام-خدمات-پشتیبانی-جنگل-داری'>استعلام خدمات پشتیبانی جنگل داری / استعلام,استعلام خدمات پشتیبانی جنگل داری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966834/استعلام-انجام-آزمایش-پمپاژ-چاه-با-پمپ-توربینی-6-اینچ'>استعلام انجام آزمایش پمپاژ چاه با پمپ توربینی 6 اینچ  / استعلام، استعلام انجام آزمایش پمپاژ چاه با پمپ توربینی 6 اینچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966835/استعلام-ذرت-علوفها'>استعلام ذرت علوفها / استعلام ,استعلام ذرت علوفها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966836/استعلام-خرید-سیم-آلومینیوم-روکشدار'>استعلام خرید سیم آلومینیوم روکشدار / استعلام, استعلام خرید سیم آلومینیوم روکشدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966837/استعلام-لباس-و-شلوار'>استعلام لباس و شلوار / استعلام ,استعلام لباس و شلوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966838/مناقصه-پروژه-عملیات-تعمیرات-اساسی-و-بهسازی-پل--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه عملیات تعمیرات اساسی و بهسازی پل - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه عملیات تعمیرات اساسی و بهسازی پل - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966839/استعلام-اصلاح-تاسیسات-آبرسانی-روستای-ونان'>استعلام اصلاح تاسیسات آبرسانی روستای ونان / استعلام ,استعلام اصلاح تاسیسات آبرسانی روستای ونان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966840/استعلام-موتور-جوش-الکتروگام'>استعلام موتور جوش الکتروگام / استعلام, استعلام موتور جوش الکتروگام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966841/مناقصه-خرید-VEGA-LEVEL-TRANSMTTER'>مناقصه خرید VEGA LEVEL TRANSMTTER / مناقصه، مناقصه خرید VEGA LEVEL TRANSMTTER</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966842/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های  تخصصی ساختمان  / استعلام ,استعلام سایر فعالیت های  تخصصی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966843/استعلام-لباس-گرم-زیر-و-جوراب-و-کلاه'>استعلام لباس گرم زیر و جوراب و کلاه  / استعلام ,استعلام لباس گرم زیر و جوراب و کلاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966844/مناقصه-خرید-P-F-ENDREESS-HAUSER'>مناقصه خرید P/F ENDREESS+HAUSER / مناقصه، مناقصه خرید P/F ENDREESS+HAUSER</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966845/استعلام-واگذاری-یک-دستگاه-تانکر-18-مترمکعبی'>استعلام واگذاری یک دستگاه تانکر 18 مترمکعبی / استعلام, استعلام واگذاری یک دستگاه تانکر 18 مترمکعبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966846/استعلام-گل-میخ-و--'>استعلام گل میخ و ... / استعلام, استعلام گل میخ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966847/استعلام-نمک-بسته-بندی'>استعلام  نمک بسته بندی  / استعلام ، استعلام نمک بسته بندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966848/استعلام-لوازم-مصرفی-پزشکی'>استعلام لوازم مصرفی پزشکی  / استعلام ,استعلام لوازم مصرفی پزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966849/استعلام-مودم-آی-تس'>استعلام مودم آی تس  / استعلام , استعلام مودم آی تس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966850/استعلام-بهینه-سازی-دیوار-ضلع-جنوبی-انبار'>استعلام بهینه سازی دیوار ضلع جنوبی انبار  / استعلام , استعلام بهینه سازی دیوار ضلع جنوبی انبار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966851/استعلام-تجهیز-و-به-آب-اندازی-و-نصب-بوبه-کشتی'>استعلام تجهیز و به آب اندازی و نصب بوبه کشتی / استعلام, استعلام تجهیز و به آب اندازی و نصب بوبه کشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966852/استعلام-کابل'>استعلام کابل  / استعلام , استعلام کابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966853/استعلام-خرید-اقلام-بهداشتی-معلولین'>استعلام خرید اقلام بهداشتی معلولین / استعلام , استعلام خرید اقلام بهداشتی معلولین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966854/استعلام-خرید-6-آیتم-سیم'>استعلام خرید 6 آیتم سیم  / استعلام ,استعلام خرید 6 آیتم سیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/966855/فراخوان-استعلام-ارائه-خدمات-بیماریاری'> فراخوان استعلام ارائه خدمات بیماریاری / فراخوان استعلام ، فراخوان استعلام ارائه خدمات بیماریاری</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 11 تاريخ : شنبه 23 دی 1396 ساعت: 11:40