اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 96.8.7 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964062/مناقصه-تعمیر-و-نگهدار... با عنوان : اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 96.8.7 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964062/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-تجهیزات-مخابراتی-و-الکترونیکی-نوبت-دوم'>مناقصه تعمیر و نگهداری تجهیزات مخابراتی و الکترونیکی نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی , مناقصه تعمیر و نگهداری تجهیزات مخابراتی و الکترونیکی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964064/فراخوان-خرید-انواع-ترانسفرماتور-و-سیم-آلومینیوم-روکش-دار-هاینا-نوبت-دوم'>فراخوان خرید انواع ترانسفرماتور و سیم آلومینیوم روکش دار هاینا -نوبت دوم  / فراخوان ، فراخوان خرید انواع ترانسفرماتور و سیم آلومینیوم روکش دار هاینا -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964065/فراخوان-مرکز-پایش-و-تحلیل-شبکه-داده-سازمان-نوبت-دوم'>فراخوان مرکز پایش و تحلیل شبکه داده سازمان- نوبت دوم  / آگهی فراخوان, فراخوان مرکز پایش و تحلیل شبکه داده سازمان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964066/مناقصه-خرید--نصب-و-راه-اندازی-علائم-سطوح-پروازی-شهر--تجدید--نوبت-دوم'>مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی علائم سطوح پروازی شهر - تجدید - نوبت دوم / آگهی تجدید ارزیابی کیفی پیمانکاران, مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی علائم سطوح پروازی شهر - تجدید - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964067/ارزیابی-کیفی-خرید-و-نصب-تجهیزات-LED-ترمینال-مسافری-شهر-فرودگاهی-امام-خمینی-تجدید-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی خرید و نصب تجهیزات LED ترمینال مسافری شهر فرودگاهی امام خمینی- تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید ارزیابی کیفی, ارزیابی کیفی خرید و نصب تجهیزات LED ترمینال مسافری شهر فرودگاهی امام خمینی- تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964073/مناقصه-امور-مربوط-به-نگهداری-فضای-سبز-و-مراقبت-از-تاسیسات--'>مناقصه امور مربوط به نگهداری فضای سبز و مراقبت از تاسیسات... / آگهی مناقصه , مناقصه امور مربوط به نگهداری فضای سبز و مراقبت از تاسیسات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964075/مناقصه-اجرای-عملیات-انتقال-نیرو-و-برقرسانی-شبکه-های-توزیع-نیرو-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی شبکه های توزیع نیرو  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی شبکه های توزیع نیرو نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964077/مناقصه-روکش-آسفالت-و-لکه-گیری-هندسی-و--'>مناقصه روکش آسفالت و لکه گیری هندسی و ... / فراخوان ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی , مناقصه روکش آسفالت و لکه گیری هندسی و درزگیری محورهای منطقه نیشابور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964078/مناقصه-تامین-نصب-و-راه-اندازی-یک-دستگاه-دیزل-ژنراتور'>مناقصه تامین، نصب و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور / مناقصه عمومی، مناقصه تامین، نصب و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964080/مناقصه-انجام-خدمات-سالیانه-بازرسی-فنی-شرکت-تجدید'>مناقصه انجام خدمات سالیانه بازرسی فنی شرکت تجدید  / آگهی تجدید مناقصه عمومی ، مناقصه انجام خدمات سالیانه بازرسی فنی شرکت تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964081/مناقصه-استخراج--بارگیری--حمل-و-تخلیه-مقدار-600-هزار-تن-سنگ-آهک-مصرفی'>مناقصه استخراج ، بارگیری ، حمل و تخلیه مقدار 600 هزار تن سنگ آهک مصرفی / آگهی مناقصه ,  مناقصه استخراج ، بارگیری ، حمل و تخلیه مقدار 600 هزار تن سنگ آهک مصرفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964082/فراخوان-دعوت-به-مشارکت-در-ساخت-پروژه-ستاره-های-1-2-3-4-و-5'>فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت پروژه ستاره های 1، 2، 3، 4 و 5 / فراخوان, فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت پروژه ستاره های 1، 2، 3، 4 و 5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964084/مناقصه-خرید-چرخ-دوخت'>مناقصه خرید چرخ دوخت / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید چرخ دوخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964087/مناقصه-تنظیفات-محوطه-ها-و-توسعه-و-نگهداشت-فضای-سبز'>مناقصه تنظیفات محوطه ها و توسعه و نگهداشت فضای سبز  / آگهی منقاصه عمومی، مناقصه تنظیفات محوطه ها و توسعه و نگهداشت فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964090/مناقصه-دعوت-به-مشارکت-در-ساخت-یک-پروژه'>مناقصه دعوت به مشارکت در ساخت یک پروژه / مناقصه , مناقصه دعوت به مشارکت در ساخت یک پروژه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964091/مناقصه-قرارداد-تعمیرات-اساسی-و-تامین-قطعات-یدکی-موردنیاز-جرثقیل--'>مناقصه قرارداد تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی موردنیاز جرثقیل ... / آگهی مناقصه , مناقصه قرارداد تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی موردنیاز جرثقیل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964092/فراخوان-خرید--نصب-و-راه-اندازی-سیستم-پایش-آنلاین-و-دبی-سنج--نوبت-دوم'>فراخوان خرید ، نصب و راه اندازی سیستم پایش آنلاین و دبی سنج  - نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان خرید ، نصب و راه اندازی سیستم پایش آنلاین و دبی سنج - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964093/مناقصه-بازسازی-واحداث-جوی-و-جدول'>مناقصه بازسازی واحداث جوی و جدول  / آگهی مناقصه ، مناقصه بازسازی واحداث جوی و جدول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964096/مناقصه-خرید-سینی-شیر-شیشه-ای'>مناقصه خرید سینی شیر شیشه ای / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید سینی شیر شیشه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964097/تمدید-مناقصه-عملیات-رنگ-آمیزی-اسکلت-فلزی-بیرونی-و-piping-کولینگ-تاور--'>تمدید مناقصه عملیات رنگ آمیزی اسکلت فلزی بیرونی و piping کولینگ تاور.... / آگهی تمدید مناقصه , تمدید مناقصه عملیات رنگ آمیزی اسکلت فلزی بیرونی و piping کولینگ تاور....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964101/مناقصه-کمک-فرایند-فوم-نگهدارنده-حرارتی-پلی-اتیلن-وکس-اوکسیدابزپلی---'>مناقصه کمک فرایند فوم، نگهدارنده حرارتی، پلی اتیلن وکس، اوکسیدابزپلی،.... / مناقصه, مناقصه کمک فرایند فوم، نگهدارنده حرارتی، پلی اتیلن وکس، اوکسیداپزیلی،....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964106/مناقصه-تهیه-و-اجرای-رویه-پلی-کربنات-و-شیشه-سکوریت'>مناقصه  تهیه و اجرای رویه پلی کربنات و شیشه سکوریت / آگهی مناقصه ,مناقصه  تهیه و اجرای رویه پلی کربنات و شیشه سکوریت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964107/مناقصه-خرید-Reid-Vapor-Pressure-Analyzer'>مناقصه خرید Reid Vapor Pressure Analyzer  / مناقصه خرید Reid Vapor Pressure Analyzer</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964108/مناقصه-عملیات-خدمات-تدفین-و-نگهداری-فضای-سبز---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات خدمات تدفین و نگهداری فضای سبز .... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات خدمات تدفین و نگهداری فضای سبز .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964109/فراخوان-مناقصه-خرید-شیرآلات-مورد-نیاز-پروژه-شبکه-فرعی-آبیاری-تحت-فشار'>فراخوان مناقصه خرید شیرآلات مورد نیاز پروژه شبکه فرعی آبیاری تحت فشار / فراخوان ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای, فراخوان مناقصه خرید شیرآلات مورد نیاز پروژه شبکه فرعی آبیاری تحت فشار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964114/مناقصه-آبلیمو-عسل-مربا-حلواشکری-و--'>مناقصه آبلیمو، عسل، مربا، حلواشکری و... / مناقصه, مناقصه آبلیمو، عسل، مربا، حلواشکری و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964116/فراخوان-جذب-پیمانکار-نسبت-به-آماده-سازی-و-دیوارکشی'>فراخوان جذب پیمانکار نسبت به آماده سازی و دیوارکشی / فراخوان جذب پیمانکار ،فراخوان جذب پیمانکار  نسبت به آماده سازی و دیوارکشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964117/مناقصه-پیمانکاری-نبشی-کشی-پلیت-گذاری-نصب-وال-پست-و-دیوارچینی'>مناقصه پیمانکاری نبشی کشی، پلیت گذاری، نصب وال پست و دیوارچینی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پیمانکاری نبشی کشی، پلیت گذاری، نصب وال پست و دیوارچینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964121/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-تصفیه-خانه-های--نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری فضای سبز تصفیه خانه های... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه نگهداری فضای سبز تصفیه خانه های... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964123/تمدید-فراخوان-مشارکت-در-ساخت-مرکز-محله-دنا-و-غرب-مرکز-ناحیه-سهند'>تمدید فراخوان مشارکت در ساخت مرکز محله دنا و غرب مرکز ناحیه سهند  / تمدید آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذاران، تمدید فراخوان مشارکت در ساخت مرکز محله دنا و غرب مرکز ناحیه سهند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964124/تکرار-مناقصه-انجام-مهندسی-و-ممیزی-جامع-انرژی-در-ساختمان-ها--نوبت-دوم'>تکرار مناقصه انجام مهندسی و ممیزی جامع انرژی در ساختمان ها... نوبت دوم  / تکرار فراخوان مناقصه عمومی، تکرار مناقصه انجام مهندسی و ممیزی جامع انرژی در ساختمان ها... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964126/مناقصه-اجرای-خطوط-فاضلابرو-باقی-مانده-ناحیه-g3-شهر-تنکابن---تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای خطوط فاضلابرو باقی مانده ناحیه g3 شهر تنکابن ....تجدید نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای خطوط فاضلابرو باقی مانده ناحیه g3 شهر تنکابن .تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964133/مناقصه-انجام-عملیات-معدنی-نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات معدنی- نوبت دوم  / مناقصه عمومی، مناقصه انجام عملیات معدنی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964135/تجدید-مناقصه-خرید-لاستیک-ایرانی-جهت-ماشین-آلات--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید لاستیک ایرانی جهت ماشین آلات... نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه خرید لاستیک ایرانی جهت ماشین آلات... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964136/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-در-معاونتهای-تدارکات-سفارشات--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انجام خدمات در معاونتهای تدارکات- سفارشات... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه انجام خدمات در معاونتهای تدارکات- سفارشات... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964138/تجدید-مناقصه-عمومی-پروژه-نگهداری-فضای-سبز-و-پارک-جنگلی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عمومی پروژه نگهداری فضای سبز و پارک جنگلی  نوبت دوم  / تجدید مناقصه ، تجدید مناقصه عمومی پروژه نگهداری فضای سبز و پارک جنگلی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964139/مناقصه-برداشت-و-اجرای-زیرسازی-مجدد-(آسفالت)--'>مناقصه برداشت و اجرای زیرسازی مجدد (آسفالت).... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه برداشت و اجرای زیرسازی مجدد (آسفالت)....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964140/مناقصه-عملیات-جمع-آوری-و-هدایت-آبهای-سطحی-شهر----نوبت-دوم'>مناقصه عملیات جمع آوری و هدایت آبهای سطحی شهر ... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات جمع آوری و هدایت آبهای سطحی شهر ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964143/مناقصه-واگذاری-انبارهای-نفت-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری انبارهای نفت  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه واگذاری انبارهای نفت  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964146/مناقصه-عمومی-زیرسازی-و-آسفالت--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی زیرسازی و آسفالت   نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی زیرسازی و آسفالت   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964147/فراخوان-تعمیرات-اساسی-پل-های-محور-باغچه--نیشابور--نوبت-دوم'>فراخوان تعمیرات اساسی پل های محور باغچه - نیشابور - نوبت دوم  / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی , ارزیابی کیفی تعمیرات اساسی پل های محور باغچه - نیشابور - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964150/مناقصه-پیمانکار-پروژه-طراحی--تامین-و-اجرای-سیستم-اعلام--'>مناقصه پیمانکار پروژه طراحی ، تامین و اجرای سیستم اعلام... / آگهی مناقصه ، مناقصه پیمانکار پروژه طراحی ، تامین و اجرای سیستم اعلام...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964154/مناقصه-خرید-تعداد-10000-قواره-چادر-نماز-دوخته-شده-کامل'>مناقصه خرید تعداد 10000 قواره چادر نماز دوخته شده کامل / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید تعداد 10000 قواره چادر نماز دوخته شده کامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964155/تجدید-مناقصه-امور-تهیه--طبخ--توزیع-سرو-غذا-و-خدمات-آشپزخانه-دانشجویی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه امور تهیه ، طبخ ، توزیع سرو غذا و خدمات آشپزخانه دانشجویی نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه امور تهیه ، طبخ ، توزیع سرو غذا و خدمات آشپزخانه دانشجویی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964157/مناقصه-اجرای-عملیات-تهیه-نصب-و-راه-اندازی-پکیج-هوایی-یکپارچه-ساختمان-منطقه-برق'>مناقصه  اجرای عملیات تهیه، نصب و راه اندازی پکیج هوایی یکپارچه ساختمان منطقه برق / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای عملیات تهیه، نصب و راه اندازی پکیج هوایی یکپارچه ساختمان منطقه برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964158/مناقصه-روکش-آسفالت-و-لکه-گیری-هندسی-و---نوبت-دوم'>مناقصه روکش آسفالت و لکه گیری هندسی و ... نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی , مناقصه روکش آسفالت و لکه گیری هندسی و درزگیری محورهای منطقه نیشابور  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964159/مناقصه-برون-سپاری-عملیات-برداشت-اطلاعات-شبکه-فشار-ضعیف'>مناقصه برون سپاری عملیات برداشت اطلاعات شبکه فشار ضعیف  / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه برون سپاری عملیات برداشت اطلاعات شبکه فشار ضعیف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964160/مناقصه-احداث-پیاده-راه-خیابان-و--'>مناقصه احداث پیاده راه خیابان و ... / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه احداث پیاده راه خیابان و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964161/مناقصه-کاشیکاری-و-آجرنمای-آستانه-مبارکه-امامزاده-صالح-(ع)---نوبت-دوم'>مناقصه کاشیکاری و آجرنمای آستانه مبارکه امامزاده صالح (ع) ... نوبت دوم / خلاصه آگهی مناقصه, مناقصه کاشیکاری و آجرنمای آستانه مبارکه امامزاده صالح (ع)... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964163/فراخوان-انجام-خدمات-طراحی-تهیه-نصب-و-راه-اندازی-تلمبه-های-برقی-نوبت-دوم'>فراخوان  انجام خدمات طراحی، تهیه، نصب و راه اندازی تلمبه های برقی نوبت دوم  / فراخوان شناسایی پیمانکار,فراخوان  انجام خدمات طراحی، تهیه، نصب و راه اندازی تلمبه های برقی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964164/مناقصه-کاشیکاری-و-آجرنمای-آستانه-مبارکه-امامزاده-اسماعیل-(ع)---نوبت-دوم'>مناقصه کاشیکاری و آجرنمای آستانه مبارکه امامزاده اسماعیل (ع) ... نوبت دوم / خلاصه آگهی مناقصه, مناقصه کاشیکاری و آجرنمای آستانه مبارکه امامزاده اسماعیل (ع) ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964166/مناقصه-عملیات-اکتشافی-معدن-سنگ-آهن'>مناقصه  عملیات اکتشافی معدن سنگ آهن / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  عملیات اکتشافی معدن سنگ آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964167/مناقصه-ساماندهی-رودخانه-برزند-چای-نوبت-دوم'>مناقصه ساماندهی رودخانه برزند چای نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه ساماندهی رودخانه برزند چای نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964168/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه حفظ و  نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه حفظ و  نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964170/مناقصه-مشاور-جهت-بازنگری-طرح-جامع-شهرک-از-نظر-شهرسازی-و--'>مناقصه مشاور جهت بازنگری طرح جامع شهرک از نظر شهرسازی و ... / آگهی شناسایی مشاور ذی صلاح , مناقصه مشاور جهت بازنگری طرح جامع شهرک از نظر شهرسازی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964173/تجدید-فراخوان-تامین-تجهیزات-و-کالاهای-اختصاصی-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان تامین تجهیزات و کالاهای اختصاصی  نوبت دوم  / تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی,فراخوان تامین تجهیزات و کالاهای اختصاصی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964174/مناقصه-اجرای-تعمیرات-دوره-ای-یکصد-هزار-ساعت-واحد-دو-گازی-تجدید'>مناقصه  اجرای تعمیرات دوره ای یکصد هزار ساعت  واحد دو گازی- تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای تعمیرات دوره ای یکصد هزار ساعت  واحد دو گازی- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964176/مناقصه-اجرای-خطوط-فاضلابرو-باقی-مانده-ناحیه-g3-شهر-تنکابن---تجدید'>مناقصه اجرای خطوط فاضلابرو باقی مانده ناحیه g3 شهر تنکابن ....تجدید  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای خطوط فاضلابرو باقی مانده ناحیه g3 شهر تنکابن .تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964177/تمدید-فراخوان-مشارکت-در-ساخت-مرکز-محله-سهند-و-شرق-مرکز-ناحیه-سهند-دره-بهشت--'>تمدید فراخوان مشارکت در ساخت مرکز محله سهند، و شرق مرکز ناحیه سهند، دره بهشت ... / تمدید آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذاران، تمدید فراخوان مشارکت در ساخت مرکز محله سهند، و شرق مرکز ناحیه سهند، دره بهشت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964179/مناقصه-خط-انتقال-بین-مخزن-آبشار-تا-مخزن-1-و-2-و--'>مناقصه خط انتقال بین مخزن آبشار تا مخزن 1 و 2 و ... / آگهی مناقصه , مناقصه خط انتقال بین مخزن آبشار تا مخزن 1 و 2 و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964181/مناقصه-تامین-یکساله-کاغذ-رول-حرارتی-دستگاههای-کارتخوان'>مناقصه تامین یکساله کاغذ رول حرارتی دستگاههای کارتخوان / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین یکساله کاغذ رول حرارتی دستگاههای کارتخوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964182/مناقصه-امور-مربوط-به-تهیه-و-طبخ-و-توزیع-غذای-بیماران-و-پرسنل--نوبت-دوم'>مناقصه امور مربوط به تهیه و طبخ و توزیع غذای بیماران و پرسنل - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه امور مربوط به تهیه و طبخ و توزیع غذای بیماران و پرسنل- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964184/تجدید-مناقصه-اجرای-آبیاری-و-فضای-سبز-بوستان-و--'>تجدید مناقصه اجرای آبیاری و فضای سبز بوستان و ... / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه اجرای آبیاری و فضای سبز بوستان و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964185/مناقصه-خارج-سازی-مغروقه-سلطان-نوبت-دوم'>مناقصه خارج سازی مغروقه سلطان نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی , مناقصه خارج سازی مغروقه سلطان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964187/اولین-همایش-سیمان--بتن--چالش-ها'>اولین همایش سیمان ، بتن ، چالش ها / اولین همایش سیمان ، بتن ، چالش ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964188/مناقصه-تعمیر-کلیدها-و-جداکننده-های-معیوب'>مناقصه تعمیر کلیدها و جداکننده های معیوب / فراخوان عمومی, مناقصه تعمیر کلیدها و جداکننده های معیوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964190/مناقصه-خدمات-هدایت-و-نگهداری-ماشین-آلات-سیار-ساختمانی-و---نوبت-دوم'>مناقصه خدمات هدایت و نگهداری ماشین آلات سیار ساختمانی و .... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه خدمات هدایت و نگهداری ماشین آلات سیار ساختمانی و .... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964191/فراخوان-تعمیر-اساسی-و-تامین-قطعات-یدکی-مورد-نیاز-6-دستگاه-پمپ-گل-نوبت-دوم'>فراخوان تعمیر اساسی و تامین قطعات یدکی مورد نیاز 6 دستگاه پمپ گل نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی,فراخوان تعمیر اساسی و تامین قطعات یدکی مورد نیاز 6 دستگاه پمپ گل نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964194/مناقصه-خرید-توزیع-و-تحویل-تعدادی-سبد-کالای-پروتئینی'>مناقصه خرید، توزیع و تحویل تعدادی سبد کالای پروتئینی / آگهی مناقصه, مناقصه خرید، توزیع و تحویل تعدادی سبد کالای پروتئینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964196/مناقصه-عملیات-بارگیری--حمل--تخلیه-مقدار-10000-هزار-تن-انواع-نهاده-های-زراعی-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات بارگیری , حمل , تخلیه مقدار 10000 هزار تن انواع نهاده های زراعی تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه عملیات بارگیری , حمل , تخلیه مقدار 10000 هزار تن انواع نهاده های زراعی تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964198/مناقصه-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوایی-و-تلفن-های-همگانی-و-پشتیبانی-فنی--'>مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی و تلفن های همگانی و پشتیبانی فنی ... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی و تلفن های همگانی و پشتیبانی فنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964200/فراخوان-مناقصه-اجرای-پروژه-احداث-تقاطع-ورودی-و-روسازی-آسفالت'>فراخوان مناقصه اجرای پروژه احداث تقاطع ورودی و روسازی آسفالت  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه اجرای پروژه احداث تقاطع ورودی و روسازی آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964202/تجدید-مناقصه-واگذاری-خدمات-تهیه-مواد-اولیه-طبخ-و-توزیع-غذای-مرکز-آموزشی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه واگذاری خدمات تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای مرکز آموزشی...نوبت دوم  / آگهی مناقصه یک مرحله ای، تجدید مناقصه واگذاری خدمات تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای مرکز آموزشی...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964205/مناقصه-گازرسانی-به-روستاهای-محور-برزنون--نوبت-دوم'>مناقصه گازرسانی به روستاهای محور برزنون - نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه گازرسانی به روستاهای محور برزنون - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964206/مناقصه-خرید-دستگاه-اندازه-گیری-کلر-آلی-در-مواد-نفتی'>مناقصه خرید دستگاه اندازه گیری کلر آلی در مواد نفتی / مناقصه عمومی, مناقصه خرید دستگاه اندازه گیری کلر آلی در مواد نفتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964208/مناقصه-اجرای-عملیات-انتقال-نیرو-و-برقرسانی-شبکه-های-توزیع-نیرو'>مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی شبکه های توزیع نیرو / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی شبکه های توزیع نیرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964210/مناقصه-عملیات-اجرایی-امور-عمرانی-واحد-کنه-بیست'>مناقصه عملیات اجرایی امور عمرانی واحد کنه بیست / آگهی مناقصه ,  مناقصه عملیات اجرایی امور عمرانی واحد کنه بیست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964211/اصلاحیه-فراخوان-خدمات-بهره-برداری-نگهداری-تعمیرات-حفاظت-فیزیکی'>اصلاحیه فراخوان خدمات بهره برداری، نگهداری، تعمیرات حفاظت فیزیکی  / اصلاحیه فراخوان ارزیابی کیفی, اصلاحیه فراخوان خدمات بهره برداری، نگهداری، تعمیرات حفاظت فیزیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964212/فراخوان-سرمایه-گذاری-در-بناهای-تاریخی'>فراخوان سرمایه گذاری در بناهای تاریخی / فراخوان , فراخوان سرمایه گذاری در بناهای تاریخی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964217/اصلاحیه-مناقصه-احداث-یکباب-12-کلاسه-کمیساریای-عالی'>اصلاحیه مناقصه احداث یکباب 12 کلاسه کمیساریای عالی / اصلاحیه مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه احداث یکباب 12 کلاسه کمیساریای عالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964221/مناقصه-(I-B-O-P-(TOP-DRIVE-MH--'>مناقصه (I.B.O.P (TOP DRIVE MH... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه (I.B.O.P (TOP DRIVE MH...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964222/مناقصه-پروژه-عملیات-تقویت-محور--'>مناقصه پروژه عملیات تقویت محور ... / آگهی فراخوان عمومی شناسایی, مناقصه پروژه عملیات تقویت محور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964224/مناقصه-انجام-امور-راهبری-سایت-تعویض-بوژی-ایستگاه-96-8-7'>مناقصه انجام امور راهبری سایت تعویض بوژی ایستگاه 96.8.7 / آگهی  ارزیابی کیفی مناقصه , مناقصه انجام امور راهبری سایت تعویض بوژی ایستگاه 96.8.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964225/مناقصه-خرید-دو-دستگاه-تریلر-(کفی)-تجدید'>مناقصه خرید دو دستگاه تریلر (کفی) تجدید / تجدید آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان , مناقصه خرید دو دستگاه تریلر (کفی) تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964229/تجدید-مناقصه-واگذاری-و-مدیریت-امور-آرامستان-باغ-بهشت-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه واگذاری و مدیریت امور آرامستان باغ بهشت نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه واگذاری و مدیریت امور آرامستان باغ بهشت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964231/ارزیابی-کیفی-سیم-کشی-فیبرنوری-خط-230-کیلوولت'>ارزیابی کیفی سیم کشی فیبرنوری خط 230 کیلوولت / آگهی ارزیابی کیفی ، ارزیابی کیفی سیم کشی فیبرنوری خط 230 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964236/ارزیابی-کیفی-سیم-کشی-فیبرنوری-خط-230-کیلوولت-جکیگور'>ارزیابی کیفی  سیم کشی فیبرنوری خط 230 کیلوولت جکیگور / آگهی ارزیابی کیفی ، ارزیابی کیفی  سیم کشی فیبرنوری خط 230 کیلوولت جکیگور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964237/مناقصه-(I-B-O-P-(TOP-DRIVE-MH--نوبت-دوم'>مناقصه (I.B.O.P (TOP DRIVE MH...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه (I.B.O.P (TOP DRIVE MH...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964238/فراخوان-مناقصه-عمومی-تهیه-و-نصب-برج-نوری'>فراخوان مناقصه عمومی تهیه و نصب برج نوری  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه عمومی تهیه و نصب برج نوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964239/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-حفرات-خالی-شهرک-صنعتی'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای حفرات خالی شهرک صنعتی / مناقصه عمومی , مناقصه تهیه مصالح و اجرای حفرات خالی شهرک صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964242/تجدید-مناقصه-اصلاح-شبکه-برق-رسانی-و-اتاق-توزیع-سالن-مسافری---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اصلاح شبکه برق رسانی و اتاق توزیع سالن مسافری ... نوبت دوم / تجدید دوم فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی، تجدید مناقصه اصلاح شبکه برق رسانی و اتاق توزیع سالن مسافری... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964246/مناقصه-احداث-پارک-محلی-شهرک'>مناقصه احداث پارک محلی شهرک / آگهی مناقصه ، مناقصه احداث پارک محلی شهرک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964251/اصلاحیه-مناقصه-انتخاب-پیمانکار-جهت-انجام-تعمیرات-پیشگیرانه-pm--نوبت-دوم'>اصلاحیه مناقصه انتخاب پیمانکار جهت انجام تعمیرات پیشگیرانه pm  - نوبت دوم  / اصلاحیه , اصلاحیه مناقصه انتخاب پیمانکار جهت انجام تعمیرات پیشگیرانه pm - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964253/فراخوان-انجام-بخشی-از-خدمات-عمومی-عملیات-تخلیه-و-بارگیری-کالا--'>فراخوان انجام بخشی از خدمات عمومی عملیات تخلیه و بارگیری کالا... / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران, فراخوان انجام بخشی از خدمات عمومی عملیات تخلیه و بارگیری کالا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964257/مناقصه-اجرای-کانال-80-80--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای کانال 80*80  - نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای کانال 80*80 - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964261/مناقصه-عمومی-اجرای-دیوار-گابیونی-و-بلدر-ریزی-پایین-دست-پل'>مناقصه عمومی  اجرای دیوار گابیونی و بلدر ریزی پایین دست پل / اگهی مناقصه , مناقصه عمومی  اجرای دیوار گابیونی و بلدر ریزی پایین دست پل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964263/مناقصه-تامین-خودروهای-استیجاری-و-سرویس-ایاب-و-ذهاب'>مناقصه تامین خودروهای استیجاری و سرویس ایاب و ذهاب  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین خودروهای استیجاری و سرویس ایاب و ذهاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964274/مناقصه-خرید-وسایل-شهریازی-مرحله-دوم'>مناقصه خرید وسایل شهریازی مرحله دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه خرید وسایل شهریازی مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964277/تجدید-مناقصه-ترمیم-نوارهای-حفاری-سطح-شهر-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه ترمیم نوارهای حفاری سطح شهر نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه ترمیم نوارهای حفاری سطح شهر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964278/مناقصه-حسابرسی-اسناد-مالی'>مناقصه حسابرسی اسناد مالی  / مناقصه, مناقصه حسابرسی اسناد مالی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964281/مناقصه-بهسازی-معابر-روستا-نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی معابر روستا نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه بهسازی معابر روستا نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964282/فراخوان-خدمات-مشاوره-انجام-مطالعات-شبکه-اطفاء-حریق-نوبت-اول'>فراخوان خدمات مشاوره انجام مطالعات شبکه اطفاء حریق نوبت اول / آگهی فراخوان خرید خدمات مشاوره,فراخوان خدمات مشاوره انجام مطالعات شبکه اطفاء حریق نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964291/مناقصه-عمومی-خرید-تجهیزات-مورد-نیاز-مرکز-داده'>مناقصه عمومی خرید تجهیزات مورد نیاز مرکز داده  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید تجهیزات مورد نیاز مرکز داده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964295/مناقصه-تامین-خوراک-بنتونیت-کارخانه'>مناقصه تامین خوراک بنتونیت کارخانه / مناقصه عمومی , مناقصه تامین خوراک بنتونیت کارخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964296/مناقصه-بهره-برداری--تعمیر--نگهداشت-و-ایمنی-دموپلنت-ها----نوبت-دوم'>مناقصه بهره برداری ، تعمیر ، نگهداشت و ایمنی دموپلنت ها .... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه بهره برداری ، تعمیر ، نگهداشت و ایمنی دموپلنت ها .... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964299/فراخوان-مناقصه-بازسازی-پل--دریچه-و-آسفالت-جاده-ارتباطی---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه بازسازی پل ، دریچه و آسفالت جاده ارتباطی.... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه بازسازی پل ، دریچه و آسفالت جاده ارتباطی.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964301/مناقصه-عملیات-اجرای-فاز-دوم-کانال--'>مناقصه عملیات اجرای فاز دوم کانال.... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرای فاز دوم کانال....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964303/مناقصه-اجرای-لکه-گیری-و-آسفالت-کوچه-ها-و-معابر-شهر'>مناقصه اجرای لکه گیری و آسفالت کوچه ها و معابر شهر / آگهی دعوتنامه مناقصه , مناقصه اجرای لکه گیری و آسفالت کوچه ها و معابر شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964307/مناقصه-احداث-بندهای-سنگی-ملاتی--'>مناقصه احداث بندهای سنگی ملاتی ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث بندهای سنگی ملاتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964312/تجدید-مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-عملیات-احداث-ساختمان-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات احداث ساختمان- نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات احداث ساختمان- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964314/مناقصه-خرید-تعداد-5-دستگاه-کامیون-کشنده-ولوو'>مناقصه خرید تعداد 5 دستگاه کامیون کشنده ولوو  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد 5 دستگاه کامیون کشنده ولوو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964316/مناقصه-زیرسازی-مرمت-و-آسفالت-معابر--نوبت-دوم'>مناقصه زیرسازی، مرمت و آسفالت معابر - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه زیرسازی، مرمت و آسفالت معابر- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964318/استعلام-کولر-گازی-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام کولر گازی, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / استعلام ,استعلام کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964321/مناقصه-پروژه-خرید-مصالح-و-تجهیزات-تجدید-مرحله-پنجم-(نوبت-دهم)'>مناقصه پروژه خرید مصالح و تجهیزات تجدید مرحله پنجم (نوبت دهم) / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه پروژه خرید مصالح و تجهیزات تجدید مرحله پنجم (نوبت دهم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964322/استعلام-ارایه-امور-خدماتی-و-پشتیبانی--سایت-ستاد'>استعلام ارایه امور خدماتی و پشتیبانی , سایت ستاد / استعلام ,استعلام ارایه امور خدماتی و پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964326/فراخوان-مناقصه-عمومی-خرید-945-شاخه-TUBE-FOR-2E-184-3-4-BWG-14'>فراخوان مناقصه عمومی خرید 945 شاخه TUBE FOR 2E-184 3/4 BWG 14  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی خرید 945 شاخه TUBE FOR 2E-184 3/4 BWG 14 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964327/استعلام-مودم-سامانه-ستاد'>استعلام مودم, سامانه ستاد / استعلام ,استعلام مودم, سامانه ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964329/مناقصه-​تکمیل-راه-روستایی-بهرغ-بالا-مازغ-مغیران'>مناقصه ​تکمیل راه روستایی بهرغ بالا مازغ مغیران / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ​تکمیل راه روستایی بهرغ بالا مازغ مغیران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964333/تجدید-مناقصه-خرید-20-مجموعه-WHIP-STOCK-9--5-8-اینچ-----نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید 20 مجموعه WHIP STOCK 9 - 5/8 اینچ ...   - نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید 20 مجموعه WHIP STOCK 9 - 5/8 اینچ ...  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964334/مناقصه-تنظیف-رفت-و-روب-و-لایه-روبی-و-برفروبی-خدمات-شهری-مرحله-سوم'>مناقصه تنظیف رفت و روب و لایه روبی و برفروبی خدمات شهری مرحله سوم / آگهی مناقصه , مناقصه تنظیف رفت و روب و لایه روبی و برفروبی خدمات شهری مرحله سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964338/مناقصه-خدمات-آبدارخانه-تنظیف-و-اپراتوری-دستگاه-ساب---نوبت-دوم'>مناقصه خدمات آبدارخانه، تنظیف و اپراتوری دستگاه ساب ... نوبت دوم  / آگهی  مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه خدمات آبدارخانه، تنظیف و اپراتوری دستگاه ساب ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964339/فراخوان-دعوت-به-مشارکت-در-ساخت-96-8-7'>فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت  96.8.7 / فراخوان , فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت  96.8.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964342/مناقصه-اجرای-روشنایی-نقطه-ای-محل-تقاطع-ها-پارکینگ-ها-و-سایر-نواحی-ضروری'>مناقصه اجرای روشنایی نقطه ای محل تقاطع ها، پارکینگ ها و سایر نواحی ضروری / مناقصه اجرای روشنایی نقطه ای محل تقاطع ها، پارکینگ ها و سایر نواحی ضروری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964343/اصلاحیه-مناقصه-خرید-رگلاتور-8-کلاس-600'>اصلاحیه مناقصه خرید رگلاتور 8 کلاس 600  / اصلاحیه مناقصه عمومی  , مناقصه خرید رگلاتور 8 کلاس 600 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964344/مناقصه-ارائه-خدمات-نقلیه-نوبت-دوم'>مناقصه ارائه خدمات نقلیه  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه ارائه خدمات نقلیه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964348/مناقصه-راهبری-و-نگهداری-تاسیسات-بیمارستان-نوبت-دوم'>مناقصه راهبری و نگهداری تاسیسات بیمارستان  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه راهبری و نگهداری تاسیسات بیمارستان  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964349/مناقصه-نسبت-به-تامین-اقلام-اجرت-ساخت-بطری--'>مناقصه نسبت به تامین اقلام اجرت ساخت بطری ...  / مناقصه , مناقصه نسبت به تامین اقلام اجرت ساخت بطری ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964353/آگهی-مناقصه-خرید--نصب-و-راه-اندازی-یک-دستگاه-کوره-ذوب-القائی'>آگهی مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی یک دستگاه کوره ذوب القائی / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی یک دستگاه کوره ذوب القائی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964355/ارزیابی-کیفی-ایمن-سازی-ترانشه‌های-ناپایدار-نوبت-دوم'> ارزیابی کیفی ایمن سازی ترانشه‌های ناپایدار  نوبت دوم  / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی،ارزیابی کیفی ایمن سازی ترانشه‌های ناپایدار نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964359/ارزیابی-کیفی-احداث-دیوار-حریم-بلاک-شهرضا--نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی احداث دیوار حریم بلاک شهرضا... نوبت دوم  / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی,ارزیابی کیفی  احداث دیوار حریم بلاک شهرضا.. نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964360/مناقصه-اجرای-قیرپاشی-و-آسفالت-کوچه-ها-و-معابر-شهر--'>مناقصه اجرای قیرپاشی و آسفالت کوچه ها و معابر شهر ... / آگهی دعوتنامه مناقصه, مناقصه اجرای قیرپاشی و آسفالت کوچه ها و معابر شهر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964363/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-و-آبیاری-فضای-سبز-مرحله-سوم'>مناقصه حفظ و نگهداری و آبیاری فضای سبز مرحله سوم / آگهی مناقصه , مناقصه حفظ و نگهداری و آبیاری فضای سبز مرحله سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964371/مناقصه-واگذاری-فعالیت-بازاریابی-و-تبلیغات'>مناقصه واگذاری فعالیت بازاریابی و تبلیغات  / آگهی مناقصه,مناقصه واگذاری فعالیت بازاریابی و تبلیغات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964373/فراخوان-عمومی-تهیه--ساخت--حمل--نصب-و-راه-اندازی-لاگن-تخلیه-لجن-و-کانالهای-مربوطه-و--'>فراخوان عمومی تهیه ، ساخت ، حمل ، نصب و راه اندازی لاگن تخلیه لجن و کانالهای مربوطه و ...  / فراخوان عمومی ,فراخوان عمومی تهیه ، ساخت ، حمل ، نصب و راه اندازی لاگن تخلیه لجن و کانالهای مربوطه و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964374/فراخوان-ساماندهی-حاشیه-شهرها-(احداث-فضای-سبز-محله-رحمت-آباد-رفسنجان)'>فراخوان ساماندهی حاشیه شهرها (احداث فضای سبز محله رحمت آباد رفسنجان) / فراخوان مناقصه, فراخوان ساماندهی حاشیه شهرها (احداث فضای سبز محله رحمت آباد رفسنجان)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964376/مناقصه-واگذاری-مدیریت-حفاظتی-طرح-جنگلداری-بخش-3'>مناقصه واگذاری مدیریت حفاظتی طرح جنگلداری بخش 3 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری مدیریت حفاظتی طرح جنگلداری بخش 3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964382/مناقصه-تنظیف-شستشو-و-گردگیری-کلیه-فضاهای-فعال'>مناقصه تنظیف، شستشو و گردگیری کلیه فضاهای فعال  / آگهی مناقصه ,مناقصه تنظیف، شستشو و گردگیری کلیه فضاهای فعال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964385/مناقصه-خرید-2-میلیون-فقره-کارت-خام'>مناقصه خرید 2 میلیون فقره کارت خام  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه خرید 2 میلیون فقره کارت خام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964389/مناقصه-جذب-سرمایه-گذار-به-منظور-ساخت-و-ساز'>مناقصه جذب سرمایه گذار به منظور ساخت و ساز / آگهی جذب سرمایه گذار , مناقصه جذب سرمایه گذار به منظور ساخت و ساز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964390/مناقصه-خدمات-روکش-آسفالت-با-دستگاه-فینیشر-سطح-شهر'>مناقصه خدمات روکش آسفالت با دستگاه فینیشر سطح شهر  / مناقصه , مناقصه خدمات روکش آسفالت با دستگاه فینیشر سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964393/مناقصه-اجرای-پیاده-روسازی--نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای پیاده روسازی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه  اجرای پیاده روسازی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964394/مناقصه-احداث-تعمیر-و-نوسازی-دفتر-عملیات-پرعیارکنی-نمونه-گیری-و-سرویس-بهداشتی--'>مناقصه احداث تعمیر و نوسازی دفتر عملیات پرعیارکنی، نمونه گیری و سرویس بهداشتی... / مناقصه, مناقصه احداث تعمیر و نوسازی دفتر عملیات پرعیارکنی، نمونه گیری و سرویس بهداشتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964396/مناقصه-انجام-عملیات-پروژه-های-آبخیزداری---نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات پروژه های آبخیزداری...- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه انجام عملیات پروژه های آبخیزداری...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964407/تجدید-مناقصه-ساخت-و-نصب-800-علمک-متمرکز-و---'>تجدید مناقصه ساخت و نصب 800 علمک متمرکز و  ... / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه ساخت و نصب 800 علمک متمرکز و  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964412/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-منظریه-(فازها)--چاپ-دوم'>مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر منظریه (فازها) - چاپ دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر منظریه (فازها) - چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964415/مناقصه-عملیات-اجرایی-توسعه-شبکه-فاضلاب-در-سطح-منطقه-3'>مناقصه عملیات اجرایی توسعه شبکه فاضلاب در سطح منطقه 3 / آگهی برگزاری مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرایی توسعه شبکه فاضلاب در سطح منطقه 3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964418/مناقصه-واگذاری-امور-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-دانشجویان--نوبت-سوم'>مناقصه واگذاری امور تهیه طبخ و توزیع غذای دانشجویان... نوبت سوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  واگذاری امور تهیه طبخ و توزیع غذای دانشجویان... نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964420/مناقصه-اجرای-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-شهر'>مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت معابر شهر  / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت معابر شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964423/آگهی-فراخوان-Couplings7'>آگهی فراخوان Couplings7     / آگهی فراخوان، آگهی فراخوان Couplings7    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964428/مناقصه-پروژه-عملیات-تعمیرات-اساسی-و-بهسازی-پل-های-'>مناقصه پروژه عملیات تعمیرات اساسی و بهسازی پل های.. / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه عملیات تعمیرات اساسی و بهسازی پل های ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964436/مناقصه-خرید-غذای-بیمارستان'>مناقصه خرید غذای بیمارستان / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید غذای بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964440/مناقصه-آزمایشگاه-کلینیکال-و-سرجیکال-مرکز-آموزشی-درمانی-خلیلی'>مناقصه آزمایشگاه کلینیکال و سرجیکال مرکز آموزشی درمانی خلیلی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه آزمایشگاه کلینیکال و سرجیکال مرکز آموزشی درمانی خلیلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964444/تجدید-مناقصه-اجرای-1116-متر-تکمیل-خط-تغذیه-گاز--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای 1116 متر تکمیل خط تغذیه گاز - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه اجرای 1116 متر تکمیل خط تغذیه گاز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964445/مناقصه-اجرای-پارک-خیابان'>مناقصه اجرای پارک خیابان  / مناقصه ,مناقصه اجرای پارک خیابان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964447/مناقصه-عملیات-احداث-و-بهسازی-باغ--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات احداث و بهسازی باغ... نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات احداث و بهسازی باغ ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964448/مناقصه-اجرای-24500-متر-شبکه-فلزی-و-پلی-اتیلن-و--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای 24500 متر شبکه فلزی و پلی اتیلن و...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای 24500 متر شبکه فلزی و پلی اتیلن و...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964449/مناقصه-تنظیفات-مرکز-آموزشی-درمانی-و-بیماریاری--نوبت-دوم'>مناقصه تنظیفات مرکز آموزشی درمانی و بیماریاری - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تنظیفات مرکز آموزشی درمانی و بیماریاری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964454/اصلاحیه-مناقصه-واگذاری-امور-نظافت-و-خدمات-جنبی'>اصلاحیه مناقصه واگذاری امور نظافت و خدمات جنبی / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور نظافت و خدمات جنبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964466/تجدید-مناقصه-ارائه-خدمات-ایمنی-اطفاء-حریق-و-امداد-و-نجات'>تجدید مناقصه ارائه خدمات ایمنی، اطفاء حریق و امداد و نجات / تجدید آگهی ارزیابی کیفی, ارزیابی کیفی  ارائه خدمات ایمنی، اطفاء حریق و امداد و نجات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964471/مناقصه-اجرای-شبکه-فاضلاب-پراکنده-بخش-دوم--تجدید'>مناقصه اجرای شبکه فاضلاب پراکنده بخش دوم - تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه اجرای شبکه فاضلاب پراکنده بخش دوم - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964476/فراخوان-ساخت-پروژه-احداث-ساختمانهای-مسکونی-و-کلیه-عملیات-زیربنایی-نوبت-دوم'>فراخوان ساخت پروژه احداث ساختمانهای مسکونی و کلیه عملیات زیربنایی- نوبت دوم  / فراخوان ساخت پروژه احداث ساختمانهای مسکونی و کلیه عملیات زیربنایی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964480/مناقصه-تهیه-تامین-طبخ-و-توزیع-غذای-کارکنان'>مناقصه تهیه، تامین، طبخ و توزیع غذای کارکنان  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی,مناقصه تهیه، تامین، طبخ و توزیع غذای کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964481/اگهی-مناقصه-کلیه-خدمات-تهیه-نقشه-های-نوبت-دوم'>اگهی مناقصه  کلیه خدمات تهیه نقشه های نوبت دوم  / اگهی مناقصه ،اگهی مناقصه  کلیه خدمات تهیه نقشه های نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964482/فراخوان-عمومی-استعلام-واگذاری-خدمات-بیماریاری'>فراخوان عمومی استعلام واگذاری خدمات بیماریاری  / فراخوان عمومی , فراخوان عمومی استعلام واگذاری خدمات بیماریاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964486/مناقصه-روکش-اسفالت-با-دستگاه-فینیشر-سطح-شهر'> مناقصه روکش اسفالت با دستگاه فینیشر سطح شهر / آگهی مناقصه , مناقصه روکش اسفالت با دستگاه فینیشر سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964487/مناقصه-واگذاری-امور-نظارت-بیمارستان-ولیعصر-(عج)-و-مجتمع-فرهنگی-رفاهی-دانشگاه'>مناقصه واگذاری امور نظارت بیمارستان ولیعصر (عج)  و مجتمع فرهنگی رفاهی دانشگاه / مناقصه، مناقصه واگذاری امور نظارت بیمارستان ولیعصر (عج)  و مجتمع فرهنگی رفاهی دانشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964490/مناقصه-واگذاری-واحدهای-خدمات-شهری'>مناقصه واگذاری واحدهای خدمات شهری / آگهی مناقصه,مناقصه واگذاری واحدهای خدمات شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964492/فراخوان-عمومی-استعلام-واگذاری-طبخ-و-توزیع-غذا'>فراخوان عمومی استعلام واگذاری طبخ و توزیع غذا  / فراخوان عمومی , فراخوان عمومی استعلام واگذاری طبخ و توزیع غذا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964495/تجدید-مناقصه-خرید-ساخت-کابین-بندی-پلاک-گذاری--(نوبت-دوم)'>تجدید مناقصه خرید، ساخت، کابین بندی، پلاک گذاری... (نوبت دوم) / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه خرید، ساخت، کابین بندی، پلاک گذاری... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964499/فراخوان-عمومی-استعلام-واگذاری-خدمات-تنظیفات-بیمارستان'>فراخوان عمومی استعلام واگذاری خدمات تنظیفات بیمارستان  / فراخوان عمومی , فراخوان عمومی استعلام واگذاری خدمات تنظیفات بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964501/فراخوان-عمومی-شرکت-در-استعلام-قیمت-واگذاری-مشارکتی-انجام-خدمات-نوار-قلب-(ECG)'>فراخوان عمومی شرکت در استعلام قیمت، واگذاری مشارکتی انجام خدمات نوار قلب (ECG) / آگهی فراخوان عمومی شرکت در استعلام قیمت، فراخوان عمومی شرکت در استعلام قیمت، واگذاری مشارکتی انجام خدمات نوار قلب (ECG)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964503/استعلام-انجام-امور-تنظیفات-بیمارستان'>استعلام انجام امور تنظیفات بیمارستان / اگهی فراخوان استعلام , استعلام انجام امور تنظیفات بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964506/مناقصه-واگذاری-امور-بهره-برداری-تعمیر-و-نگهداری-و-رفع-اتفاقات--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امور بهره برداری، تعمیر و نگهداری و رفع اتفاقات - نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه واگذاری امور بهره برداری، تعمیر و نگهداری و رفع اتفاقات - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964509/تجدید-مناقصه-تامین-114-نفر-نیروی-نگهبان-جهت-حفاظت-فیزیکی'>تجدید مناقصه تامین 114 نفر نیروی نگهبان جهت حفاظت فیزیکی / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه تامین 114 نفر نیروی نگهبان جهت حفاظت فیزیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964512/مناقصه-پروژه-عملیات-تعمیرات-اساسی-و-بهسازی-پل-های-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه عملیات تعمیرات اساسی و بهسازی پل های..نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه عملیات تعمیرات اساسی و بهسازی پل های ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964515/مناقصه-اجرای-جدولگذاری-و-لبه-گذاری-معابر-سطح-شهر'>مناقصه اجرای جدولگذاری و لبه گذاری معابر سطح شهر / اگهی مناقصه , مناقصه اجرای جدولگذاری و لبه گذاری معابر سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964520/مناقصه-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب--نوب-دوم'> مناقصه شبکه جمع آوری فاضلاب... نوب دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه شبکه جمع آوری فاضلاب... نوب دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964522/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز--نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری فضای سبز - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری فضای سبز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964524/تجدید-مناقصه-اجرای-لکه-گیری-درزگیری-روکش-راه-ها--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای لکه گیری، درزگیری، روکش راه ها...نوبت دوم  / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اجرای لکه گیری، درزگیری، روکش راه ها...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964525/مناقصه-خدمات-کنترل-و-نظارت-بر-فضای-سبز-سبز-مناطق-یازده-گانه'>مناقصه خدمات کنترل و نظارت بر فضای سبز سبز مناطق یازده گانه / مناقصه عمومی, مناقصه خدمات کنترل و نظارت بر فضای سبز سبز مناطق یازده گانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964526/فراخوان-مناقصه-تهیه-و-تامین-3-دستگاه-کامیونت-5-تن---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تهیه و تامین 3 دستگاه کامیونت 5 تن.... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه تهیه و تامین 3 دستگاه کامیونت 5 تن.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964528/مناقصه-احداث-فضای-سبز'>مناقصه احداث فضای سبز / مناقصه ,مناقصه احداث فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964531/فراخوان-​توزیع-امانات-و-بسته-های-پستی-شهر-اصفهان'>فراخوان ​توزیع امانات و بسته های پستی شهر اصفهان  / فراخوان ، فراخوان ​توزیع امانات و بسته های پستی شهر اصفهان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964532/استعلام-انجام-خدمات-نقشه-برداری-شامل-تهیه-نقشه-کاداستر--'>استعلام انجام خدمات نقشه برداری شامل تهیه نقشه کاداستر ... / آگهی برگزاری استعلام، استعلام انجام خدمات نقشه برداری شامل تهیه نقشه کاداستر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964537/مناقصه-پروژه-اداره-فنی-و-مهندسی-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه اداره فنی و مهندسی نوبت دوم / آگهی برگزاری مناقصه عمومی , مناقصه پروژه اداره فنی و مهندسی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964540/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-در-امور-بیمه--حمل-و-ترخیص-کالای-مدیریت-نوبت-دوم'> فراخوان مناقصه انجام خدمات در امور بیمه ، حمل و ترخیص کالای مدیریت- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه انجام خدمات در امور بیمه ، حمل و ترخیص کالای مدیریت- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964541/مناقصه-پروژه-اداره-فنی-و-مهندسی'>مناقصه پروژه اداره فنی و مهندسی  / آگهی برگزاری مناقصه عمومی , مناقصه پروژه اداره فنی و مهندسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964546/مناقصه-خرید-و-تهیه-مصالح-جهت-عملیات-عمرانی-سامانه-137'>مناقصه خرید و تهیه مصالح جهت عملیات عمرانی سامانه 137 / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه کرایه ماشین آلات خدمات شهری نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964547/مناقصه-خرید-1-قلم-انواع-شیرآلات-صنعتی-(GLOBE-VALVE)'>مناقصه خرید 1 قلم انواع شیرآلات صنعتی (GLOBE VALVE) / مناقصه, مناقصه خرید 1 قلم انواع شیرآلات صنعتی (GLOBE VALVE)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964552/مناقصه-تکمیل-ساختمان-اداره---(نوبت-دوم)'>مناقصه تکمیل ساختمان اداره ... (نوبت دوم) / آگهی برگزاری مناقصه عمومی ,مناقصه تکمیل ساختمان اداره ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964554/استعلام-شیلنگ-ترمز-واگن'>استعلام شیلنگ ترمز واگن  / استعلام، استعلام شیلنگ ترمز واگن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964555/مناقصه-۳۴-دستگاه-خودروی-سبک'>مناقصه ۳۴ دستگاه خودروی سبک  / مناقصه ,مناقصه ۳۴ دستگاه خودروی سبک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964556/فراخوان-مناقصه-عمومی-پروژه-اصلاح-و-بازسازی-خط-انتقال-شبکه-آبیاری'>فراخوان مناقصه عمومی پروژه اصلاح و بازسازی خط انتقال شبکه آبیاری  / فراخوان , فراخوان مناقصه عمومی پروژه اصلاح و بازسازی خط انتقال شبکه آبیاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964557/مناقصه-خرید-سه-دستگاه-بالابر-33-متری-مجهز-به-سیستم-مقره-شویی'>مناقصه خرید سه دستگاه بالابر 33 متری مجهز به سیستم مقره شویی / مناقصه عمومی , مناقصه خرید سه دستگاه بالابر 33 متری مجهز به سیستم مقره شویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964558/تجدید-مناقصه-عملیات-تعمیر-و-نگهداری-شبکه-روشنایی-شهرک-های-صنعتی--نوبت-دوم'> تجدید مناقصه عملیات تعمیر و نگهداری شبکه روشنایی شهرک های صنعتی... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه ,  تجدید مناقصه عملیات تعمیر و نگهداری شبکه روشنایی شهرک های صنعتی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964560/استعلام-2-ردیف-شافت-و-گلدانی-پمپ-فولاد-سازی'>استعلام 2 ردیف شافت و گلدانی پمپ فولاد سازی / استعلام، استعلام 2 ردیف شافت و گلدانی پمپ فولاد سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964561/فراخوان-اخذ-پیمانکار-تعمیر-و-تنظیم-2500-دستگاه-شیر-ایمنی--نوبت-دوم'>فراخوان اخذ پیمانکار تعمیر و تنظیم 2500 دستگاه شیر ایمنی... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان اخذ پیمانکار تعمیر و تنظیم 2500 دستگاه شیر ایمنی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964562/مناقصه-خرید-دستگاه-شارژ-ازت'>مناقصه خرید دستگاه شارژ ازت / مناقصه, مناقصه خرید دستگاه شارژ ازت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964565/مناقصه-انجام-خدمات-مکانیکی-پشتیبانی-ادارات-تعمیرات-بهره-برداری--'>مناقصه  انجام خدمات مکانیکی، پشتیبانی ادارات تعمیرات، بهره برداری ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  انجام خدمات مکانیکی، پشتیبانی ادارات تعمیرات، بهره برداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964566/تجدید-مناقصه-تعمیر-بازسازی-و-مرمت-تصفیه-خانه-فاضلاب---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تعمیر، بازسازی و مرمت تصفیه خانه فاضلاب ... نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی, مناقصه تعمیر، بازسازی و مرمت تصفیه خانه فاضلاب ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964567/مناقصه-خرید-دو-دستگاه-دیزل-جهت-پمپهای-آتش-نشانی'>مناقصه خرید دو دستگاه دیزل جهت پمپهای آتش نشانی  / مناقصه, مناقصه خرید دو دستگاه دیزل جهت پمپهای آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964570/فراخوان-راه-اندازی-بخشی-برای-بازی-و-سرگرمی-کودکان'>فراخوان راه اندازی بخشی برای بازی و سرگرمی کودکان / فراخوان , فراخوان راه اندازی بخشی برای بازی و سرگرمی کودکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964573/مناقصه-انجام-خدمات-مورد-نیاز'>مناقصه  انجام خدمات مورد نیاز  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  انجام خدمات مورد نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964574/تجدید-اصلاح-و-بهینه-سازی-شهری-پاتاوه-نوبت-دوم'>تجدید اصلاح و بهینه سازی شهری پاتاوه  نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه اصلاح و بهینه سازی شهری پاتاوه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964575/مناقصه-انجام-خدمات-شهری-و-تنظیفات'>مناقصه انجام خدمات شهری و تنظیفات / مناقصه ,مناقصه انجام خدمات شهری و تنظیفات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964581/مناقصه-خرید-1-قلم-انواع-شیرآلات-صنعتی-SAFETY-VALVE'>مناقصه خرید 1 قلم انواع شیرآلات صنعتی SAFETY VALVE / مناقصه خرید 1 قلم انواع شیرآلات صنعتی SAFETY VALVE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964583/مناقصه-انجام-خدمات-امداد-گازبانی--ابزار-دقیق--قرائت-و-توزیع'>مناقصه انجام خدمات امداد،گازبانی ، ابزار دقیق ، قرائت و توزیع / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه انجام خدمات امداد،گازبانی ، ابزار دقیق ، قرائت و توزیع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964584/مناقصه-عملیات-تکمیلی-تلمبه-خانه--ساختمان-های-جنبی-و-محوطه-سازی-تاسیسات'>مناقصه عملیات تکمیلی تلمبه خانه ، ساختمان های جنبی و محوطه سازی تاسیسات / مناقصه ,مناقصه عملیات تکمیلی تلمبه خانه ، ساختمان های جنبی و محوطه سازی تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964586/مناقصه-احداث-و-بازسازی-پلها--آب-نماها-و-جاده-های-دسترسی-به-چاههای--'>مناقصه احداث و بازسازی پلها ، آب نماها و جاده های دسترسی به چاههای ... / آگهی مناقصه ,مناقصه احداث و بازسازی پلها ، آب نماها و جاده های دسترسی به چاههای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964589/استعلام-مبدل-شبکه-صنعتی'>استعلام مبدل شبکه صنعتی  / استعلام ,استعلام مبدل شبکه صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964591/تجدید-مناقصه-عمومی-خرید-خدمات-ایاب-و-ذهاب'>تجدید مناقصه عمومی خرید خدمات ایاب و ذهاب  / تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه عمومی خرید خدمات ایاب و ذهاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964592/فراخوان-جشنواره-ملی-شعر-به-توان-آسمان'>فراخوان جشنواره ملی شعر به توان آسمان  / فراخوان جشنواره ملی شعر به توان آسمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964593/تجدید-مناقصه-خرید-خدمات-ایاب-و-ذهاب-با-مینی-بوس-و-میدی-باس'>تجدید مناقصه خرید خدمات ایاب و ذهاب با مینی بوس و میدی باس / تجدید مناقصه خرید خدمات ایاب و ذهاب با مینی بوس و میدی باس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964595/استعلام-لوله-بدون-درز'>استعلام لوله بدون درز  / استعلام، استعلام لوله بدون درز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964597/مناقصه-پروژه-تعویض-و-نوسازی-سوله-تعمیرات-برق-و-ابزار-دقیق'>مناقصه پروژه تعویض و نوسازی سوله تعمیرات برق و ابزار دقیق  / مناقصه , پروژه تعویض و نوسازی سوله تعمیرات برق و ابزار دقیق منطقه سیری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964598/روانشناسی--علوم-تربیتی-و-جامعه-شناسی-ایران'>روانشناسی ، علوم تربیتی و جامعه شناسی ایران  / روانشناسی ، علوم تربیتی و جامعه شناسی ایران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964601/استعلام-سیستم-الکترونیکی-LMS'>استعلام سیستم الکترونیکی LMS  / استعلام , استعلام سیستم الکترونیکی LMS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964602/استعلام-اصول-و-فنون-مذاکره'>استعلام اصول و فنون مذاکره  / استعلام , استعلام اصول و فنون مذاکره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964603/دومین-کنفرانس-ملی-دانش-و-فناوری-مهندسی-برق--کامپیوتر-و-مکانیک-ایران'>دومین کنفرانس ملی دانش و فناوری مهندسی برق ، کامپیوتر و مکانیک ایران / دومین کنفرانس ملی دانش و فناوری مهندسی برق ، کامپیوتر و مکانیک ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964604/استعلام-الکتروکمپرسور-هوا-بدون-مخزن'>استعلام الکتروکمپرسور هوا بدون مخزن  / استعلام , استعلام الکتروکمپرسور هوا بدون مخزن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964605/استعلام-انکر-فولادی'>استعلام  انکر فولادی / استعلام, استعلام  انکر فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964607/استعلام-پروپشنال-والو'>استعلام پروپشنال والو  / استعلام , استعلام پروپشنال والو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964608/استعلام-قلاب-63-تن-با-مهره-و-ضامن-مربوطه'>استعلام قلاب 63 تن با مهره و ضامن مربوطه / استعلام، استعلام قلاب 63 تن با مهره و ضامن مربوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964609/مناقصه-میز-تست-کنتور'>مناقصه میز تست کنتور  / مناقصه ,مناقصه میز تست کنتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964610/تجدید-استعلام-خرید-اقلام-رزرو-آلتراسونیک'>تجدید استعلام خرید اقلام رزرو آلتراسونیک   / استعلام, تجدید استعلام خرید اقلام  رزرو آلتراسونیک  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964611/استعلام-دو-عدد-شیر-برقی-کامل-دریچه-واحد-هوا-کمپرسور--'>استعلام دو عدد شیر برقی کامل دریچه واحد هوا کمپرسور....  / استعلام دو عدد شیر برقی کامل دریچه واحد هوا کمپرسور.... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964612/استعلام-فیلتر'>استعلام فیلتر  / استعلام, استعلام فیلتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964617/استعلام-دریچه-اسنورت-همراه-با-صدا-خفه-کن'>استعلام دریچه اسنورت همراه با صدا خفه کن  / استعلام,استعلام دریچه اسنورت همراه با صدا خفه کن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964619/استعلام-خدمات-پشتیبانی-و-توسعه-نرم-افزار-دفاتر-ثبت-اسناد-و-املاک'>استعلام  خدمات پشتیبانی و توسعه نرم افزار دفاتر ثبت اسناد و املاک / استعلام, استعلام  خدمات پشتیبانی و توسعه نرم افزار دفاتر ثبت اسناد و املاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964620/استعلام-صندلی-کنفرانسی-اروند-مدل-3314'>استعلام صندلی کنفرانسی اروند مدل 3314 / استعلام ,استعلام صندلی کنفرانسی اروند مدل 3314</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964621/استعلام-پارچه-مخمل-برای-روکش-صندلی'>استعلام پارچه مخمل برای روکش صندلی  / استعلام, استعلام پارچه مخمل برای روکش صندلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964624/تجدید-مناقصه-خرید-خدمات-نگهداری-و-ایجاد-فضای-سبز'>تجدید مناقصه خرید خدمات نگهداری و ایجاد فضای سبز  / تجدید مناقصه خرید خدمات نگهداری و ایجاد فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964625/مناقصه-پروژه-تهیه-مصالح-و-اجرای-دکوراسیون-سالن-امفی-تئاتر-شرکت-گاز'>مناقصه پروژه تهیه مصالح و اجرای دکوراسیون سالن امفی تئاتر شرکت گاز / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه پروژه تهیه مصالح و اجرای دکوراسیون سالن امفی تئاتر شرکت گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964627/استعلام-سوپاپ-دمندد-مکنده'>استعلام سوپاپ دمندد مکنده  / استعلام, استعلام سوپاپ دمندد مکنده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964629/استعلام-دستگاه-سیب-زمینی-پوست-کن'>استعلام دستگاه سیب زمینی پوست کن / استعلام, دستگاه سیب زمینی پوست کن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964630/اولین-کنفرانس-و-نمایشگاه-بین-المللی-صنعت-ساخت'>اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت ساخت / اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت ساخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964631/مناقصه-آهن-آلات'>مناقصه آهن آلات / مناقصه ,مناقصه آهن آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964632/مناقصه-خدمات-نگهداری-و-تعمیرات-ادوات-و-تجهیزات-کنترل-و-ابزار-دقیق'>مناقصه  خدمات نگهداری و تعمیرات ادوات و تجهیزات کنترل و ابزار دقیق / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه  خدمات نگهداری و تعمیرات ادوات و تجهیزات کنترل و ابزار دقیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964634/کنفرانس-ملی-عمران--معماری-و-شهرسازی'>کنفرانس ملی عمران ، معماری و شهرسازی  / کنفرانس ملی عمران ، معماری و شهرسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964635/استعلام-روغن-کرچک-سلیس-TRO'>استعلام روغن کرچک سلیس TRO / استعلام, روغن کرچک سلیس TRO</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964637/استعلام-ترانسمیتر-فشار'>استعلام ترانسمیتر فشار  / استعلام,  استعلام ترانسمیتر فشار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964639/استعلام-تجهیزات-توانمندسازی-و-مناسب-سازی-محیط-زندگی-معلولین'>استعلام تجهیزات توانمندسازی و مناسب سازی محیط زندگی معلولین  / استعلام, استعلام تجهیزات توانمندسازی و مناسب سازی محیط زندگی معلولین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964640/استعلام-خودکار-مشکی'>استعلام خودکار مشکی / استعلام , استعلام خودکار مشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964641/استعلام-کابل'>استعلام کابل  / استعلام ,استعلام کابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964642/مناقصه-ورق-آجدار'>مناقصه ورق آجدار  / مناقصه عمومی, مناقصه ورق آجدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964643/استعلام-گیره-مشکی'>استعلام گیره مشکی / استعلام , استعلام گیره مشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964644/استعلام-تلویزیون-led-اسنوا-50-اینچ'>استعلام تلویزیون led اسنوا 50 اینچ  / استعلام, استعلام تلویزیون led اسنوا 50 اینچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964645/استعلام-POWER-SUPPLY'>استعلام POWER SUPPLY / استعلام,  استعلام POWER SUPPLY</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964646/استعلام-ترانسمیتر-رطوبت-و-دما'>استعلام ترانسمیتر رطوبت و دما  / استعلام , استعلام ترانسمیتر رطوبت و دما </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964647/استعلام-رادیاتور'>استعلام رادیاتور / استعلام ,استعلام رادیاتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964648/مناقصه-​سونوگرافی-پیشرفته-مبله'>مناقصه ​سونوگرافی پیشرفته مبله / مناقصه عمومی, مناقصه ​سونوگرافی پیشرفته مبله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964649/استعلام-تلویزیون-LED'>استعلام تلویزیون LED / استعلام، استعلام تلویزیون LED</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964650/استعلام-سرویس-و-تعمیر-دستگاه-گاز-کروماتوگرافی'>استعلام سرویس و تعمیر دستگاه گاز کروماتوگرافی  / استعلام, استعلام سرویس و تعمیر دستگاه گاز کروماتوگرافی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964651/استعلام-میز-و-صندلی-اداری'>استعلام میز و صندلی اداری  / استعلام ,استعلام میز و صندلی اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964652/استعلام-سم-پاشی'>استعلام  سم پاشی  / استعلام, استعلام  سم پاشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964654/استعلام-کارتریج-یک-سرباز-120-میکرون-10-اینچ-و--'>استعلام کارتریج یک سرباز 120 میکرون 10 اینچ و ... / استعلام , استعلام کارتریج یک سرباز 120 میکرون 10 اینچ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964655/استعلام-کیف-چرم-زنانه-(چرم-گاوی-مرغوب)-به-همراه-جعبه'>استعلام  کیف چرم زنانه (چرم گاوی مرغوب) به همراه جعبه  / استعلام, استعلام  کیف چرم زنانه (چرم گاوی مرغوب) به همراه جعبه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964656/استعلام-سرویس-و-نگهداری-سیستم-های-اعلام-و-اطفاء-حریق-اتاق-سرورها'>استعلام سرویس و نگهداری سیستم های اعلام و اطفاء حریق اتاق سرورها / استعلام ,استعلام سرویس و نگهداری سیستم های اعلام و اطفاء حریق اتاق سرورها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964657/استعلام-پانچ-معمولی'>استعلام پانچ معمولی / استعلام , استعلام پانچ معمولی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964658/استعلام-خرید-8-عدد-گیج-فشار-و--'>استعلام خرید 8 عدد گیج فشار و ...  / استعلام , استعلام خرید 8 عدد گیج فشار و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964659/استعلام-ارایه-خدمات-کارشناسی'>استعلام ارایه خدمات کارشناسی / استعلام, استعلام ارایه خدمات کارشناسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964661/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-نیروی-انسانی'> فراخوان مناقصه انجام خدمات نیروی انسانی  / فراخوان مناقصه عمومی (ارزیابی ساده) , فراخوان مناقصه انجام خدمات نیروی انسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964662/استعلام-هارد'>استعلام هارد / استعلام, استعلام هارد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964663/استعلام-خرید-سه-دستگاه-ترانسمیتر'>استعلام خرید سه دستگاه ترانسمیتر / استعلام, استعلام خرید سه دستگاه ترانسمیتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964664/استعلام-دستگاه-یخ-ساز'>استعلام دستگاه یخ ساز / استعلام ,استعلام دستگاه یخ ساز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964665/مناقصه-grant-rotating-drilling-head'>مناقصه grant rotating drilling head / آگهی مناقصه  ,  مناقصه grant rotating drilling head</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964666/استعلام-خرید-تجهیزات-شامل-تلویزیون--'>استعلام خرید تجهیزات شامل تلویزیون... / استعلام, استعلام خرید تجهیزات شامل تلویزیون...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964667/استعلام-خرید-9-دستگاه-شارژر-110-ولت-100-آمپر'>استعلام خرید 9 دستگاه شارژر 110 ولت 100 آمپر / استعلام ,استعلام خرید 9 دستگاه شارژر 110 ولت 100 آمپر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964668/استعلام-یکدستگاه-لاشه-سوز'>استعلام یکدستگاه لاشه سوز / استعلام, استعلام یکدستگاه لاشه سوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964669/استعلام-خرید-یک-عدد-کارت-MGW'>استعلام خرید یک عدد کارت MGW  / استعلام , استعلام خرید یک عدد کارت MGW </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964670/همایش-ملی-آموزش-جغرافیا'>همایش ملی آموزش جغرافیا / همایش ملی آموزش جغرافیا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964672/استعلام-سرویس-و-نگهداری-آسانسور'>استعلام سرویس و نگهداری آسانسور  / استعلام, استعلام  سرویس و نگهداری آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964673/استعلام-کنتور-آب-الکترومغناطیسی-سایز-12--300-in'>استعلام کنتور آب الکترومغناطیسی سایز 12 - 300 in / استعلام, استعلام کنتور آب الکترومغناطیسی سایز 12 - 300 in</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964674/استعلام-کیف-جیبی-مردانه'>استعلام کیف جیبی مردانه / استعلام, استعلام کیف جیبی مردانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964675/استعلام-لپ-تاپ-Asus'>استعلام لپ تاپ Asus / استعلام ، استعلام لپ تاپ Asus</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964676/هفتمین-همایی-بیوانفورماتیک-ایران'>هفتمین همایی بیوانفورماتیک ایران / هفتمین همایی بیوانفورماتیک ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964677/استعلام-سوزن-کش'>استعلام سوزن کش / استعلام , استعلام سوزن کش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964678/استعلام-هارد-دیسک'>استعلام هارد دیسک  / استعلام ,استعلام هارد دیسک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964679/استعلام-خرید-سوئیچ-مرکز-داده'>استعلام خرید سوئیچ مرکز داده / استعلام, استعلام خرید سوئیچ مرکز داده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964681/استعلام-خرید-لوازم-توانبخشی'>استعلام خرید لوازم توانبخشی  / استعلام, استعلام خرید لوازم توانبخشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964682/مناقصه-کابین-MWD'>مناقصه کابین MWD / مناقصه عمومی, مناقصه کابین MWD</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964683/استعلام-خریداری-و-نصب-بایگانی-ریلی-ساختمان'>استعلام خریداری و نصب بایگانی ریلی ساختمان / استعلام , استعلام خریداری و نصب بایگانی ریلی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964684/استعلام-خرید-یک-دستگاه-کامپیوتر'>استعلام خرید یک دستگاه کامپیوتر / استعلام, استعلام خرید یک دستگاه کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964685/استعلام-تجهیزات-ایمنی'>استعلام تجهیزات ایمنی / استعلام , استعلام تجهیزات ایمنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964686/استعلام-ساخت-و-ساز-ساختمان-سرایداری'>استعلام ساخت و ساز ساختمان سرایداری  / استعلام ,استعلام ساخت و ساز ساختمان سرایداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964687/مناقصه-عمومی-سرویس--نگهداری--تعمیرات-تاسیسات-و-تجهیزات-مکانیکی-و-الکتریکی--سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>مناقصه عمومی سرویس ، نگهداری ، تعمیرات تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / مناقصه عمومی ,مناقصه عمومی سرویس ، نگهداری ، تعمیرات تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964689/استعلام-رله-حرارتی-56-80-آمپر-اشنایدر'>استعلام رله حرارتی 56-80 آمپر اشنایدر / استعلام,استعلام رله حرارتی 56-80 آمپر اشنایدر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964690/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-سه-دستگاه-کنترل-تردد'>استعلام نصب و راه اندازی سه دستگاه کنترل تردد  / استعلام , استعلام نصب و راه اندازی سه دستگاه کنترل تردد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964691/دومین-همایش-ملی-دانش-و-فناوری'>دومین همایش ملی دانش و فناوری / دومین همایش ملی دانش و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964692/استعلام-آزمایش-روانگرایی-و-مکانیک-خاک'>استعلام آزمایش روانگرایی و مکانیک خاک  / استعلام ، استعلام آزمایش روانگرایی و مکانیک خاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964693/استعلام-تفنگ-بادی-و-'>استعلام تفنگ بادی و.. / استعلام , استعلام تفنگ بادی و..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964694/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-6-دستگاه-آسانسور'>استعلام تعمیر و نگهداری 6 دستگاه آسانسور  / استعلام, استعلام تعمیر و نگهداری 6 دستگاه آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964695/استعلام-تعمیر-و-مرمت-ابنیه'>استعلام تعمیر و مرمت ابنیه  / استعلام ,استعلام تعمیر و مرمت ابنیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964696/استعلام-خرید-یک-دستگاه-کولر-اسپیلت-سرمایشی'>استعلام خرید یک دستگاه کولر اسپیلت سرمایشی / استعلام, استعلام خرید یک دستگاه کولر اسپیلت سرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964697/استعلام-حمل-و-نصب-راه-اندازی-پکیج-در-سالن'>استعلام حمل و نصب راه اندازی پکیج در سالن  / استعلام ,استعلام حمل و نصب راه اندازی پکیج در سالن دیتای مرکز امام علی ع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964698/استعلام-خرید-ترانس-ولتاژ-خازنی-400-و-230-کیلو-ولت'>استعلام خرید ترانس ولتاژ خازنی 400 و 230 کیلو ولت / استعلام , استعلام خرید ترانس ولتاژ خازنی 400 و 230 کیلو ولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964700/استعلام-خرید-یک-دستگاه-TURNING-DEVICE'>استعلام خرید یک دستگاه TURNING DEVICE  / استعلام , استعلام خرید یک دستگاه TURNING DEVICE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964701/استعلام-گیت-اسکنر--'>استعلام گیت اسکنر... / استعلام ,استعلام گیت اسکنر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964702/دومین-کنفرانس-ملی-دانش-و-فناوری'>دومین کنفرانس ملی دانش و فناوری  / دومین کنفرانس ملی دانش و فناوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964704/استعلام-لاک-غلط-گیر'> استعلام لاک غلط گیر / استعلام , استعلام لاک غلط گیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964705/استعلام-تمدید-لایسنس'>استعلام تمدید لایسنس / استعلام ,استعلام تمدید لایسنس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964706/استعلام-شیلنگ-سیلکون-ذره-دار'>استعلام شیلنگ سیلکون ذره دار /  استعلام, استعلام شیلنگ سیلکون ذره دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964707/استعلام-رب-گوجه-فرنگی'>استعلام رب گوجه فرنگی / استعلام , استعلام رب گوجه فرنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964708/استعلام-دنده-بول-گیر'>استعلام دنده بول گیر / استعلام ,استعلام دنده بول گیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964709/استعلام-خرید-دوربین-مدار-بسته-سوئیچ-شبکه'>استعلام  خرید دوربین مدار بسته- سوئیچ شبکه / استعلام, استعلام  خرید دوربین مدار بسته- سوئیچ شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964710/استعلام-خرید-یک-دستگاه-تصفیه-روغن-ترانسفورماتور'>استعلام خرید یک دستگاه تصفیه روغن ترانسفورماتور  / استعلام , استعلام خرید یک دستگاه تصفیه روغن ترانسفورماتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964712/استعلام-کرایه-وسایل-نقلیه-موتوری'>استعلام کرایه وسایل نقلیه موتوری / استعلام ,استعلام کرایه وسایل نقلیه موتوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964713/استعلام-پاک-کن'> استعلام  پاک کن / استعلام , استعلام  پاک کن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964714/همایش-ملی-تغییر-اقلیم'>همایش ملی تغییر اقلیم / همایش ملی تغییر اقلیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964715/استعلام-راکت-بازرسی-دستی'>استعلام راکت بازرسی دستی  / استعلام, استعلام راکت بازرسی دستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964716/استعلام-مبلمان-و-دکوراسیون'>استعلام مبلمان و دکوراسیون / استعلام مبلمان و دکوراسیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964717/استعلام-کاتریج-پرینتر'>استعلام کاتریج پرینتر  / استعلام ,استعلام کاتریج پرینتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964718/استعلام-سرور-HP-به-همراه-هارد'>استعلام سرور HP به همراه هارد / استعلام سرور HP به همراه هارد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964719/استعلام-فعالیت-های-مربوط-به-امنیت-خصوصی'>استعلام فعالیت های مربوط به امنیت خصوصی / استعلام,استعلام فعالیت های مربوط به امنیت خصوصی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964721/استعلام-فیلتر-خون-جراحی-سایز-بزرگسال'>استعلام فیلتر خون جراحی سایز بزرگسال / استعلام, استعلام فیلتر خون جراحی سایز بزرگسال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964722/چهارمین-کنفرانس-مدیریت-ساخت-و-پروژه'>چهارمین کنفرانس مدیریت ساخت و پروژه / چهارمین کنفرانس مدیریت ساخت و پروژه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964723/استعلام-کانکس-آهنی-بجستان'>استعلام کانکس آهنی- بجستان / استعلام ,استعلام کانکس آهنی- بجستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964724/استعلام-خرید-8-عدد-لایسنس-ویندوز-2016'>استعلام خرید 8 عدد لایسنس ویندوز 2016  / استعلام , استعلام خرید 8 عدد لایسنس ویندوز 2016 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964726/همایش-ملی-ایمنی-در-خودرو'>همایش ملی ایمنی در خودرو / همایش ملی ایمنی در خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964727/استعلام-حفاظ-عایق-روی-کانال-های-پشت-بام-مساجد'>استعلام حفاظ عایق روی کانال های پشت بام مساجد  / استعلام, استعلام حفاظ عایق روی کانال های پشت بام مساجد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964728/استعلام-احداث-بخشی-از-دیوار-ضامن-محوطه-راهدارخانه'>استعلام احداث بخشی از دیوار ضامن محوطه راهدارخانه / استعلام, استعلام احداث بخشی از دیوار ضامن محوطه راهدارخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964729/استعلام-واگذاری-و-نصب-تابلو-و-کابل-کشی-برق'>استعلام  واگذاری و نصب تابلو و کابل کشی برق / استعلام, استعلام  واگذاری و نصب تابلو و کابل کشی برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964730/استعلام-کیس-رایانه-کامل'>استعلام کیس رایانه کامل  / استعلام ,استعلام کیس رایانه کامل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964731/مناقصه-P-F-FANN-AP-LLT-LOW'>مناقصه P/F "FANN" AP/LLT LOW  / مناقصه P/F "FANN" AP/LLT LOW </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964732/استعلام-حافظه-فلش'>استعلام حافظه فلش  / استعلام , استعلام حافظه فلش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964733/استعلام-آب-شیرین-کن--کاشمر'>استعلام آب شیرین کن - کاشمر / استعلام ,استعلام آب شیرین کن - کاشمر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964735/استعلام-لوازم-التحریر'>استعلام لوازم التحریر / استعلام, استعلام لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964736/استعلام-خرید-2000-کنتور-1-2-اینچ-مولتی-جت-خشک'>استعلام خرید 2000 کنتور 1/2 اینچ مولتی جت خشک / استعلام , استعلام خرید 2000 کنتور 1/2 اینچ مولتی جت خشک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964737/مناقصه-خرید-ACTUATOR-WITH-BODY'>مناقصه خرید ACTUATOR WITH BODY / مناقصه, مناقصه خرید ACTUATOR WITH BODY</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964739/استعلام-صندلی-کارمندی'>استعلام صندلی کارمندی  / استعلام ,استعلام صندلی کارمندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964740/استعلام-اتصال-خط-63-کیلوولت-شرق-رسالت-به-خط-63-کیلوولت-طلوع'>استعلام اتصال خط 63 کیلوولت شرق رسالت به خط 63 کیلوولت طلوع / استعلام, استعلام اتصال خط 63 کیلوولت شرق رسالت به خط 63 کیلوولت طلوع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964741/استعلام-ترمیم-و-بازسازی-نمازخانه-و-آبدارخانه-ساختمان'>استعلام ترمیم و بازسازی نمازخانه و آبدارخانه ساختمان / استعلام,استعلام ترمیم و بازسازی نمازخانه و آبدارخانه ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964742/استعلام-خرید-سیل-کربن'>استعلام خرید سیل کربن / استعلام ,استعلام خرید سیل کربن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964743/استعلام-رب-گوجه'>استعلام رب گوجه  / استعلام, استعلام رب گوجه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964744/استعلام-یک-دستگاه-اسکنر-رومیزی'>استعلام یک دستگاه اسکنر رومیزی  / استعلام , استعلام یک دستگاه اسکنر رومیزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964745/استعلام-اندازه-گیری-عوامل-زیان-آور-محیط-کار'>استعلام اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار  / استعلام, استعلام اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964746/استعلام-خشک-کن-لوازم-آزمایشگاهی'>استعلام خشک کن لوازم آزمایشگاهی / استعلام , استعلام خشک کن لوازم آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964747/استعلام-منگنه'> استعلام  منگنه / استعلام ,  استعلام  منگنه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964748/استعلام-تعمیرات-تجهیزات-سخت-افزاری'>استعلام تعمیرات تجهیزات سخت افزاری / استعلام ,استعلام تعمیرات تجهیزات سخت افزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964749/استعلام-فن-کامل-خنک-کننده'>استعلام فن کامل خنک کننده / استعلام,استعلام فن کامل خنک کننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964751/استعلام-دوربین-فیلمبرداری'>استعلام دوربین فیلمبرداری / استعلام, استعلام دوربین فیلمبرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964752/استعلام-پروژه-تدوین-سر-فصل-های-مرتبط-با-رشته-گچ'>استعلام پروژه تدوین سر فصل های مرتبط با رشته گچ  / استعلام , استعلام پروژه تدوین سر فصل های مرتبط با رشته گچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964753/استعلام-تامین-اسکان-و-غذا'>استعلام تامین اسکان و غذا  / استعلام , استعلام تامین اسکان و غذا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964754/استعلام-ارائه-خدمات-پشتیبانی-نرم-افزار-مدیریت'>استعلام ارائه خدمات پشتیبانی نرم افزار مدیریت  / استعلام ,استعلام ارائه خدمات پشتیبانی نرم افزار مدیریت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964755/استعلام-سمعک'>استعلام سمعک  / استعلام ,استعلام سمعک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964756/استعلام-احداث-آسانسور-کششی-چهار-توقف'> استعلام احداث آسانسور کششی چهار توقف / استعلام , استعلام احداث آسانسور کششی چهار توقف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964757/مناقصه-بروزرسانی-و-جاری-سازی-gis'>مناقصه بروزرسانی و جاری سازی gis  / اگهی مناقصه , مناقصه بروزرسانی و جاری سازی gis </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964758/استعلام-خودکار-آبی'>استعلام خودکار آبی / استعلام , استعلام خودکار آبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964759/استعلام-کامپیوتر-و-تجهیزات-جانبی'>استعلام کامپیوتر و تجهیزات جانبی  / استعلام، استعلام کامپیوتر و تجهیزات جانبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964760/استعلام-اتود'>استعلام اتود / استعلام ,استعلام اتود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964762/استعلام-سوزن-منگنه'>استعلام سوزن منگنه  / استعلام , استعلام سوزن منگنه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964763/استعلام-دستمال-ورقه-ای-بزرگ'> استعلام دستمال ورقه ای بزرگ / استعلام , استعلام دستمال ورقه ای بزرگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964764/استعلام-درخواست-خرید-ADL'>استعلام  درخواست خرید ADL / استعلام, استعلام  درخواست خرید ADL</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964765/استعلام-اجرای-انشعابات-پراکنده-گاز'>استعلام  اجرای انشعابات پراکنده گاز  / استعلام,استعلام  اجرای انشعابات پراکنده گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964766/استعلام-برق-گیر-63-کیلوولت-و-کنتور-برق-گیر-63-کیلوولت'>استعلام برق گیر 63 کیلوولت و کنتور برق گیر 63 کیلوولت / استعلام, استعلام برق گیر 63 کیلوولت و کنتور برق گیر 63 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964768/استعلام-پمپ-انژکتور-کامیون-رنو-میدلام-270'>استعلام پمپ انژکتور کامیون رنو میدلام 270 / استعلام , استعلام پمپ انژکتور کامیون رنو میدلام 270</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964769/استعلام-یک-دستگاه-لپ-تاپ'>استعلام یک دستگاه لپ تاپ / استعلام , استعلام یک دستگاه لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964770/استعلام-اسپری-ضدعفونی-کننده-میکروزید'>استعلام اسپری ضدعفونی کننده میکروزید  / استعلام, استعلام اسپری ضدعفونی کننده میکروزید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964772/مناقصه-خرید-مبلمان'>مناقصه خرید مبلمان  / اگهی مناقصه , مناقصه خرید مبلمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964773/استعلام-خرید-یک-دستگاه-ارابه-کلید-20-کیلوولت'>استعلام خرید یک دستگاه ارابه کلید 20 کیلوولت / استعلام , استعلام خرید یک دستگاه ارابه کلید 20 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964774/مناقصه-خرید-1-قلم-انواع-شیرآلات-صنعتی-GATE-VALVE-WITH-ACTUATOR'>مناقصه خرید 1 قلم انواع شیرآلات صنعتی GATE VALVE WITH ACTUATOR / مناقصه خرید 1 قلم انواع شیرآلات صنعتی GATE VALVE WITH ACTUATORE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964776/استعلام-سمعک-پشت-گوشی-پزشکی'>استعلام سمعک پشت گوشی پزشکی / استعلام ,استعلام سمعک پشت گوشی پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964777/استعلام-تهیه-و-نصب-دو-دستگاه-رک-مبدل'>استعلام تهیه و نصب دو دستگاه رک مبدل / استعلام,استعلام تهیه و نصب دو دستگاه رک مبدل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964778/استعلام-تامین-نیروی-انسانی'>استعلام تامین نیروی انسانی  / استعلام ,استعلام تامین نیروی انسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964779/استعلام-مانیتور-20-اینچ'>استعلام مانیتور 20 اینچ  / استعلام, استعلام مانیتور 20 اینچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964780/استعلام-گریس-های-هارمونیک-و--'>استعلام گریس های هارمونیک و ... / استعلام ,استعلام گریس های هارمونیک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964781/استعلام-راهبند-برقی-کنترلدار-STOOPY-H-مرجع-سازنده-BFT'>استعلام راهبند برقی کنترلدار STOOPY H مرجع سازنده BFT / استعلام, استعلام راهبند برقی کنترلدار STOOPY H مرجع سازنده BFT</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964783/مناقصه-3-قلم-انواع-شیرآلات-صنعتی-(GATE-VALVE)'>مناقصه 3 قلم انواع شیرآلات صنعتی (GATE VALVE) / مناقصه, مناقصه 3 قلم انواع شیرآلات صنعتی (GATE VALVE)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964784/استعلام-مطالعات-ممیزی-ایمنی-واحدهای-صنعتی'>استعلام  مطالعات ممیزی ایمنی واحدهای صنعتی / استعلام,استعلام مطالعات ممیزی ایمنی واحدهای صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964785/استعلام-داکت-آلومینیومی'>استعلام داکت آلومینیومی / استعلام ,استعلام داکت آلومینیومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964786/استعلام-دستگیره-کمک-توانبخشی--صندلی-حمام'>استعلام  دستگیره کمک توانبخشی + صندلی حمام / استعلام , استعلام  دستگیره کمک توانبخشی + صندلی حمام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964787/استعلام-عمومی-نگهداری-فضای-سبز-و-نظافت-ساختمان-های-معاونت'>استعلام عمومی نگهداری فضای سبز و نظافت ساختمان های معاونت / استعلام عمومی نگهداری فضای سبز و نظافت ساختمان های معاونت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964788/استعلام-وسایل-گرمایشی'>استعلام  وسایل گرمایشی / استعلام, استعلام  وسایل گرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964789/استعلام-انجام-آزمایشات-خود-اظهاری-در-پایش-تصفیه-خانه-های-فاضلاب'>استعلام  انجام آزمایشات خود اظهاری در پایش تصفیه خانه های فاضلاب  / استعلام,استعلام  انجام آزمایشات خود اظهاری در پایش تصفیه خانه های فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964790/استعلام-ماسه-شسته-شده-فاقد-بسته-بندی'>استعلام ماسه شسته شده فاقد بسته بندی  / استعلام ,استعلام ماسه شسته شده فاقد بسته بندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964791/استعلام-ماژیک-مارکر'>استعلام ماژیک مارکر  / استعلام ماژیک مارکر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964792/استعلام-خرید-کارت-خام-شناسایی-مدد-جویان'>استعلام خرید کارت خام شناسایی مدد جویان / استعلام , استعلام خرید کارت خام شناسایی مدد جویان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964793/مناقصه-خرید-FEED-VALVE-FOR-METERING-PUMP'>مناقصه خرید FEED VALVE FOR METERING PUMP / مناقصه, مناقصه خرید FEED VALVE FOR METERING PUMP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964794/استعلام-ساعت-مچی'>استعلام ساعت مچی / استعلام ,استعلام ساعت مچی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964795/استعلام-خدمات-پشتیبانی-سرویس-نگهداری-تعمیر-کنترل-و-نظارت-بر-کارکرد-صحیح-مرکز-تلفن'>استعلام خدمات پشتیبانی، سرویس، نگهداری، تعمیر، کنترل و نظارت بر کارکرد صحیح مرکز تلفن  / استعلام ,استعلام خدمات پشتیبانی، سرویس، نگهداری، تعمیر، کنترل و نظارت بر کارکرد صحیح مرکز تلفن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964797/استعلام-درخواست-میز'>استعلام درخواست میز / استعلام, استعلام  درخواست میز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964798/مناقصه-توسعه-و-بازسازی-پراکنده-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب'>مناقصه توسعه و بازسازی پراکنده شبکه جمع آوری فاضلاب / مناقصه، مناقصه توسعه و بازسازی پراکنده شبکه جمع آوری فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964799/استعلام-اتود-0-5'>استعلام اتود 0.5 / استعلام ,استعلام اتود 0.5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964800/استعلام-رکوردر-صدا'>استعلام رکوردر صدا / استعلام ,استعلام رکوردر صدا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964802/استعلام-2-آیتم-باطری-سیلد-اسید'>استعلام 2 آیتم باطری سیلد اسید  / استعلام , استعلام 2 آیتم باطری سیلد اسید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964804/استعلام-خرید-هارد-رایانه--مادربرد--سی-پی-یو-و--'>استعلام خرید هارد رایانه ، مادربرد ، سی پی یو و ...  / استعلام , استعلام خرید هارد رایانه ، مادربرد ، سی پی یو و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964805/مناقصه-واگذاری-امور-طبخ-و-توزیع-غذای-دانشکده-پرستاری-زرند'>مناقصه واگذاری امور طبخ و توزیع غذای دانشکده پرستاری زرند / فراخوان مناقصه, مناقصه واگذاری امور طبخ و توزیع غذای دانشکده پرستاری زرند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964806/خرید-1-قلم-انواع-شیرآلات-صنعتی-(BALL-VALVE)'>خرید 1 قلم انواع شیرآلات صنعتی (BALL VALVE) / مناقصه, خرید 1 قلم انواع شیرآلات صنعتی (BALL VALVE)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964807/استعلام-تهیه--حمل-و-نصب-دستگاه-کلرزنی'>استعلام  تهیه ، حمل و نصب دستگاه کلرزنی / استعلام, استعلام  تهیه ، حمل و نصب دستگاه کلرزنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964808/مناقصه-عملیات-اجرای-اصلاح-شبکه-توزیع-آب'>مناقصه عملیات اجرای اصلاح شبکه توزیع آب / مناقصه، مناقصه عملیات اجرای اصلاح شبکه توزیع آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964809/استعلام-اسکنر-4-انگشتی'>استعلام اسکنر 4 انگشتی  / استعلام ,استعلام اسکنر 4 انگشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964811/استعلام-صدا-خفه-کن-و-اگزوز-و-فیتینگ---'>استعلام صدا خفه کن و اگزوز و فیتینگ .... / استعلام ,استعلام صدا خفه کن و اگزوز و فیتینگ  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964813/استعلام-خودکار-قرمز'>استعلام خودکار قرمز  / استعلام , استعلام خودکار قرمز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964814/استعلام-اصلاح-شبکه-آب-شهر-ابهر'>استعلام اصلاح شبکه آب شهر ابهر / استعلام عمومی, استعلام اصلاح شبکه آب شهر ابهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964815/استعلام-رزین-با-فرمول-شیمیایی-خاص'>استعلام  رزین با فرمول شیمیایی خاص / استعلام, استعلام  رزین با فرمول شیمیایی خاص</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964817/مناقصه-خرید-پرسی-غذای-بیمارستان'>مناقصه خرید پرسی غذای بیمارستان / اگهی مناقصه , مناقصه خرید پرسی غذای بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964818/استعلام-استانداردسازی-دو-دستگاه-آسانسور'>استعلام استانداردسازی دو دستگاه آسانسور  / استعلام, استعلام استانداردسازی دو دستگاه آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964819/استعلام-خرید-گل-شمشاد--لگستروم--لاوستون'>استعلام خرید گل شمشاد - لگستروم - لاوستون  / استعلام ، استعلام خرید گل شمشاد - لگستروم - لاوستون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964820/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو / استعلام, استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964823/استعلام-نگهداری-تعمیرات-حوادث-خطوط-انتقال-شبکه-توزیع--'>استعلام نگهداری، تعمیرات حوادث خطوط انتقال، شبکه توزیع... / استعلام، استعلام نگهداری، تعمیرات حوادث خطوط انتقال، شبکه توزیع...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964824/استعلام-زنجیر-نمره-60-تک-ردیف-و--'>استعلام زنجیر نمره 60 تک ردیف و ... / استعلام, استعلام زنجیر نمره 60 تک ردیف و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964825/استعلام-چاپگر-شناسنامه-بالای-15-سال'>استعلام چاپگر شناسنامه بالای 15 سال  / استعلام، استعلام چاپگر شناسنامه بالای 15 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964826/استعلام-خرید-لوازم-یدکی--تجهیزات-و-مواد-مصرفی'>استعلام خرید لوازم یدکی ، تجهیزات و مواد مصرفی  / استعلام، استعلام خرید لوازم یدکی ، تجهیزات و مواد مصرفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964828/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام, استعلام کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964829/استعلام-حافظه-فلش-ظرفیت-64-گیگابایت'>استعلام حافظه فلش ظرفیت 64 گیگابایت  / استعلام , استعلام حافظه فلش ظرفیت 64 گیگابایت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964830/مناقصه-نیرورسانی-امور-2'>مناقصه نیرورسانی امور 2 / مناقصه, مناقصه نیرورسانی امور 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964831/استعلام-چراغ-قوه-ال-ای-دی'>استعلام چراغ قوه ال ای دی  / استعلام ,استعلام چراغ قوه ال ای دی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964832/استعلامCISCO-3850-12S-E-Switch'>استعلامCISCO 3850-12S-E Switch / استعلام  ،استعلام CISCO 3850-12S-E Switch</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964833/استعلام-پانل-توری--ناودانی'>استعلام پانل,توری , ناودانی / استعلام, استعلام پانل,توری , ناودانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964834/استعلام-حافظه-فلش-ظرفیت-32-گیگابایت'>استعلام حافظه فلش ظرفیت 32 گیگابایت  / استعلام , استعلام حافظه فلش ظرفیت 32 گیگابایت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964835/استعلام-بیمه-نامه-مسئولیت-مدنی-و-آتش-سوزی'>استعلام  بیمه نامه مسئولیت مدنی و آتش سوزی / استعلام, استعلام  بیمه نامه مسئولیت مدنی و آتش سوزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964836/استعلام-ماوس-وایرلس'>استعلام ماوس وایرلس / استعلام ,استعلام ماوس وایرلس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964838/استعلام-ساخت-شیرخانه-در-محل-نمایشگاههای-بین-المللی'>استعلام ساخت شیرخانه در محل نمایشگاههای بین المللی / استعلام,استعلام ساخت شیرخانه در محل نمایشگاههای بین المللی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964839/استعلام-فلز-روی-خالص-استرالیا'>استعلام فلز روی خالص استرالیا / استعلام ,استعلام فلز روی خالص استرالیا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964840/استعلام-کنتور-مغناطیسی'>استعلام کنتور مغناطیسی / استعلام, استعلام کنتور مغناطیسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964841/استعلام-خرید-کنتور-سه-فاز-فهام'>استعلام خرید کنتور سه فاز فهام / مناقصه, استعلام خرید کنتور سه فاز فهام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964842/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس--'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس ... / استعلام ,استعلام تعمیرات اساسی مدارس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964844/استعلام-گاز-غیر-استریل'>استعلام گاز غیر استریل  / استعلام, استعلام گاز غیر استریل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964845/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-عمومی'>مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی / فراخوان مناقصه, مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964846/استعلام-الکتروفیوز-افقی--'>استعلام الکتروفیوز افقی... / استعلام , استعلام الکتروفیوز افقی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964847/استعلام-یک-دستگاه-تلویزیون-۴۹-اینچ'>استعلام یک دستگاه تلویزیون ۴۹ اینچ / استعلام ,استعلام یک دستگاه تلویزیون ۴۹ اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964848/استعلام-ملزومات-پزشکی'>استعلام ملزومات پزشکی  / استعلام ,استعلام ملزومات پزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964849/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس-شاهد--'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس شاهد ... / استعلام ,استعلام تعمیرات اساسی مدارس شاهد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964850/استعلام-آب-مقطر-و--'>استعلام آب مقطر و ... / استعلام ,استعلام آب مقطر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964851/استعلام-باطری-بی-سیم'>استعلام باطری بی سیم / استعلام ,استعلام باطری بی سیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964852/استعلام-اصلاح-و-توسعه-شبکه-آب-منطقه-یک'>استعلام اصلاح و توسعه شبکه آب منطقه یک / استعلام,استعلام اصلاح و توسعه شبکه آب منطقه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964853/استعلام-ویلچر-تمام-ارتوپدی-بزرگسال'>استعلام ویلچر تمام ارتوپدی بزرگسال  / استعلام ,استعلام ویلچر تمام ارتوپدی بزرگسال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964854/استعلام-اجرت-تعمیر-اساسی-موتورخانه'>استعلام اجرت تعمیر اساسی موتورخانه / استعلام ,استعلام اجرت تعمیر اساسی موتورخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964855/استعلام-خرید-۳۰۰۰-لیتر-گازوئیل'>استعلام خرید ۳۰۰۰ لیتر گازوئیل  / استعلام ,استعلام خرید ۳۰۰۰ لیتر گازوئیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964856/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس-نوید-صابون--'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس نوید- صابون ... / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی مدارس نوید- صابون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964857/استعلام-ملزومات-پزشکی'>استعلام ملزومات پزشکی  / استعلام ,استعلام ملزومات پزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964858/استعلام-دستگاه-تصفیه-آب-صنعتی'>استعلام دستگاه تصفیه آب صنعتی  / استعلام ,استعلام دستگاه تصفیه آب صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964859/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-تمامی-چاپگرهای-اداره'>استعلام تعمیر و نگهداری تمامی چاپگرهای اداره / استعلام, استعلام تعمیر و نگهداری تمامی چاپگرهای اداره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964860/استعلام-هیتر-شوف-بالن-استیرردار-مدل-FTHMS-F50--'>استعلام هیتر شوف بالن استیرردار مدل FTHMS-F50... / استعلام , استعلام هیتر شوف بالن استیرردار مدل FTHMS-F50...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964861/استعلام-رادیاتور-و-متعلقات'>استعلام رادیاتور و متعلقات  / استعلام, استعلام رادیاتور و متعلقات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964862/استعلام-خودکار-۱۲-رنگ-فینوپک'>استعلام خودکار ۱۲ رنگ فینوپک / استعلام ,استعلام خودکار ۱۲ رنگ فینوپک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964863/استعلام-لپ-تاپ'>استعلام لپ تاپ / استعلام ,استعلام لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964864/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس-عمرمل-و--'>استعلام  تعمیرات اساسی مدارس عمرمل و ... / استعلام, استعلام  تعمیرات اساسی مدارس عمرمل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964865/استعلام-لوله-فولادی-درون-چاهی'>استعلام  لوله فولادی درون چاهی / استعلام , استعلام   لوله فولادی درون چاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964866/مناقصه-امور-تغذیه-ای-(خرید-و-توزیع-غذا)'>مناقصه امور تغذیه ای (خرید و توزیع غذا)  / آگهی مناقصه , مناقصه امور تغذیه ای (خرید و توزیع غذا) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964867/مناقصه-خدمات-ژئوفیزیک-و-ژئوتکنیک-در-مناطق-خارگ-بهرگان-لاوان-سیری-و-قشم'>مناقصه خدمات ژئوفیزیک و ژئوتکنیک در مناطق خارگ، بهرگان، لاوان، سیری و قشم / مناقصه خدمات ژئوفیزیک و ژئوتکنیک در مناطق خارگ، بهرگان، لاوان، سیری و قشم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964868/استعلام-خرید-اقلام-و-تجهیزات-موتورخانه-سیستم-گرمایش-و-سرمایش'>استعلام خرید اقلام و تجهیزات موتورخانه سیستم گرمایش و سرمایش / استعلام ,استعلام خرید اقلام و تجهیزات موتورخانه سیستم گرمایش و سرمایش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964869/استعلام-جارو-برقی-و-چای-ساز-پارس-خزر'>استعلام جارو برقی و چای ساز پارس خزر  / استعلام ، استعلام جارو برقی و چای ساز پارس خزر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964870/استعلام-واگذاری-باشگاه-سلامت-و-مشاوره-نوجوانان-و-جوانان'>استعلام واگذاری باشگاه سلامت و مشاوره نوجوانان و جوانان / استعلام واگذاری باشگاه سلامت و مشاوره نوجوانان و جوانان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964871/استعلام-کارت-پردازشگر'>استعلام کارت پردازشگر  / استعلام، استعلام کارت پردازشگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964872/استعلام-کیس-رایانه-ATX-مشکی--'>استعلام کیس رایانه ATX مشکی... / استعلام , استعلام کیس رایانه ATX مشکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964873/استعلام-بوتیل-گلیکول-و--'>استعلام بوتیل گلیکول و ...  / استعلام , استعلام بوتیل گلیکول و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964874/استعلام-ویلچر-دستی-تمام-ارتوپدی-خردسال'>استعلام ویلچر دستی تمام ارتوپدی خردسال / استعلام,استعلام ویلچر دستی تمام ارتوپدی خردسال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964875/استعلام-حمل-محموله-سویا'>استعلام حمل محموله سویا / استعلام , استعلام حمل محموله سویا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964876/مناقصه-بهسازی-کارگاه-تعمیرات-ان-جی-ال'>مناقصه بهسازی کارگاه تعمیرات ان جی ال  / مناقصه ,مناقصه بهسازی کارگاه تعمیرات ان جی ال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964877/استعلام-لایسنس-و-پشتیبانی-فایروالهای-استانداری'>استعلام لایسنس و پشتیبانی فایروالهای استانداری  / استعلام , استعلام لایسنس و پشتیبانی فایروالهای استانداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964878/استعلام-هندزفری-بلوتوث-دار'>استعلام هندزفری بلوتوث دار / استعلام ,استعلام هندزفری بلوتوث دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964879/استعلام-عملیات-بهسازی-و-نوسازی-ساختمان-و-تاسیسات-ایستگاه-بنفشه'>استعلام عملیات بهسازی و نوسازی ساختمان و تاسیسات ایستگاه بنفشه / استعلام ,استعلام عملیات بهسازی و نوسازی ساختمان و تاسیسات ایستگاه بنفشه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964880/استعلام-خرید-کامپیوتر'>استعلام خرید کامپیوتر  / استعلام, استعلام خرید کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964881/استعلام-تامین-تجهیز-راه-اندازی-نقاط-مصرف-آب--'>استعلام تامین، تجهیز، راه اندازی نقاط مصرف آب ... / استعلام, استعلام تامین، تجهیز، راه اندازی نقاط مصرف آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964882/استعلام-تعمیر-و-تجهیز-مرکز-خدمات-کشاورزی'>استعلام تعمیر و تجهیز مرکز خدمات کشاورزی  / استعلام ,استعلام تعمیر و تجهیز مرکز خدمات کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964883/استعلام-تعمیر-و-تجهیز-مرکز-خدمات-کشاورزی'>استعلام تعمیر و تجهیز مرکز خدمات کشاورزی  / استعلام ,استعلام تعمیر و تجهیز مرکز خدمات کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964884/استعلام-درخواست-سه-دستگاه-سیستم-حفاظتی'>استعلام درخواست سه دستگاه سیستم حفاظتی / استعلام, استعلام درخواست سه دستگاه سیستم حفاظتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964885/استعلام-انجام-عملیات-تعمیرات-ساختمان-اداری'> استعلام انجام عملیات تعمیرات ساختمان اداری / استعلام , استعلام انجام عملیات تعمیرات ساختمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964886/استعلام-تخلیه-و-بارگیری-کالاها-بی-اساس'>استعلام تخلیه و بارگیری کالاها بی اساس / استعلام، استعلام تخلیه و بارگیری کالاها بی اساس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964887/استعلام-تهیه-صندلی-اداری-۵-عدد'>استعلام تهیه صندلی اداری ۵ عدد / استعلام ,استعلام تهیه صندلی اداری ۵ عدد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964888/استعلام-تعمیر-و-تجهیز-مرکز-خدمات-کشاورزی'>استعلام تعمیر و تجهیز مرکز خدمات کشاورزی  / استعلام ,استعلام تعمیر و تجهیز مرکز خدمات کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964889/استعلام-کنتور-آب-الکترومغناطیسی-سایز-in6'>استعلام کنتور آب الکترومغناطیسی سایز in6  / استعلام,استعلام کنتور آب الکترومغناطیسی سایز in6 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964890/استعلام-قیمت-تامین-تجهیز-راه-اندازی-نقاط-مصرف-آب-در-سدهای-اینچه-برون--'>استعلام قیمت تامین، تجهیز، راه اندازی نقاط مصرف آب در سدهای اینچه برون ... / استعلام, استعلام قیمت تامین، تجهیز، راه اندازی نقاط مصرف آب در سدهای اینچه برون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964891/استعلام-تختخواب-یک-نفره'>استعلام تختخواب یک نفره  / استعلام , استعلام تختخواب یک نفره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964892/استعلام-مایکروفر'>استعلام مایکروفر  / استعلام , استعلام مایکروفر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964893/استعلام-هارد-اکسترنال'>استعلام  هارد اکسترنال  / استعلام, استعلام  هارد اکسترنال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964894/استعلام-خرید-سه-دستگاه-تبلت'>استعلام خرید سه دستگاه تبلت  / استعلام , استعلام خرید سه دستگاه تبلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964895/استعلام-حمل-محموله-سویا'>استعلام حمل محموله سویا / استعلام , استعلام حمل محموله سویا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964896/استعلام-تعمیر-و-تجهیز-مرکز-خدمات-کشاورزی'>استعلام تعمیر و تجهیز مرکز خدمات کشاورزی  / استعلام ,استعلام تعمیر و تجهیز مرکز خدمات کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964897/استعلام-کارت-پاور'>استعلام کارت پاور  / استعلام ,استعلام  کارت پاور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964898/استعلام-انجام-تست-و-آنالیز-زیرساخت-شبکه-غیرفعال'>استعلام انجام تست و آنالیز زیرساخت شبکه غیرفعال / استعلام, استعلام انجام تست و آنالیز زیرساخت شبکه غیرفعال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964899/استعلام-پوشاک-و-کفش'>استعلام پوشاک و کفش  / استعلام ,استعلام پوشاک و کفش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964900/استعلام-عملیات-بهسازی-و-نوسازی-محوطه-و-ساختمان'>استعلام عملیات بهسازی و نوسازی محوطه و ساختمان / استعلام ,استعلام عملیات بهسازی و نوسازی محوطه و ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964901/استعلام-حمل-300-تن-محموله-کنجاله-سویا'>استعلام حمل 300 تن محموله کنجاله سویا  / استعلام ,استعلام حمل 3۰۰ تن محموله کنجاله سویا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964902/استعلام-آنالایزر-سنجش-CO'>استعلام آنالایزر سنجش CO  / استعلام , استعلام آنالایزر سنجش CO </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964903/استعلام-قیمت-تامین-تجهیز-راه-اندازی-نقاط-مصرف-آب-و-مناسب-اندازه-گیری'>استعلام قیمت تامین، تجهیز، راه اندازی نقاط مصرف آب و مناسب اندازه گیری / استعلام, استعلام قیمت تامین، تجهیز، راه اندازی نقاط مصرف آب و مناسب اندازه گیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964904/استعلام-خرید-آسفالت'>استعلام خرید آسفالت / استعلام , استعلام خرید آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964905/استعلام-حمل-۵۰۰-تن-محموله-کنجاله-سویا'>استعلام حمل ۵۰۰ تن محموله کنجاله سویا  / استعلام ,استعلام حمل ۵۰۰ تن محموله کنجاله سویا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964906/استعلام-نیاز-خودرو'>استعلام نیاز خودرو  / استعلام, استعلام نیاز خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964907/استعلام-دهنی-بی-سیم-ثابت-موتورلا'>استعلام دهنی بی سیم ثابت موتورلا / استعلام, استعلام دهنی بی سیم ثابت موتورلا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964908/استعلام-خرید-و-نصب-دو-دستگاه-UPS'>استعلام خرید و نصب دو دستگاه UPS / استعلام , استعلام  خرید و نصب دو دستگاه UPS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964909/استعلام-تعمیر-و-تجهیز-مرکز-خدمات-کشاورزی'>استعلام تعمیر و تجهیز مرکز خدمات کشاورزی  / استعلام ,استعلام تعمیر و تجهیز مرکز خدمات کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964910/استعلام-تامین-تجهیز-راه-اندازی-نقاط-مصرف-آب-و-مناسب-اندازه-گیری-در-محدوده-وشمگیر--'>استعلام تامین، تجهیز، راه اندازی نقاط مصرف آب و مناسب اندازه گیری در محدوده وشمگیر ... / استعلام, استعلام تامین، تجهیز، راه اندازی نقاط مصرف آب و مناسب اندازه گیری در محدوده وشمگیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964911/استعلام-چمن-مصنوعی'>استعلام چمن مصنوعی / استعلام , استعلام چمن مصنوعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964912/استعلام-فرش-3-4-بافت-500-شانه-تراکم-1200-اطلس-کاشان'>استعلام فرش 3*4 بافت 500 شانه تراکم 1200 اطلس کاشان / استعلام , استعلام فرش 3*4 بافت 500 شانه تراکم 1200 اطلس کاشان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964913/استعلام-رک-ایستاده-مدل-TS38-AR2'>استعلام رک ایستاده مدل TS38-AR2 / استعلام, استعلام رک ایستاده مدل TS38-AR2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964914/استعلام-اجرای-بهسازی-و-نوسازی-ساختمان-و-تاسیسات-ساختمان-اداری-LMC'>استعلام اجرای بهسازی و نوسازی ساختمان و تاسیسات ساختمان اداری LMC / استعلام ,استعلام اجرای بهسازی و نوسازی ساختمان و تاسیسات ساختمان اداری LMC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964915/استعلام-خرید--نصب--راه-اندازی-و-نگهداری-و-پشتیبانی-دستگاههای-ردیاب'>استعلام خرید ، نصب ، راه اندازی و نگهداری و پشتیبانی دستگاههای ردیاب / استعلام , استعلام خرید ، نصب ، راه اندازی و نگهداری و پشتیبانی دستگاههای ردیاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964916/استعلام-دوربین-فیلمبرداری'>استعلام دوربین فیلمبرداری / استعلام ,استعلام دوربین فیلمبرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964917/استعلام-سایر-فعالیتهای-تخصصی-ساختمان'> استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان / استعلام , استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964918/استعلام-انرژی-خورشیدی'>استعلام انرژی خورشیدی / استعلام ,استعلام انرژی خورشیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964919/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان  / استعلام , استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964920/استعلام-خرید-نرم-افزار-پست-الکترونیک'>استعلام خرید نرم افزار پست الکترونیک  / استعلام ,استعلام خرید نرم افزار پست الکترونیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964921/استعلام-دوربین-پاناسونیک'>استعلام دوربین پاناسونیک / استعلام ,استعلام دوربین پاناسونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964922/استعلام-سنگ-برش-فلزات'>استعلام سنگ برش فلزات  / استعلام ,استعلام سنگ برش فلزات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964923/استعلام-تهیه-2-دستگاه-رک-ایستاده-سرور-و-تجهیزات-ذخیره-سازی-برق'>استعلام تهیه 2 دستگاه رک ایستاده سرور و تجهیزات ذخیره سازی برق / استعلام, استعلام تهیه 2 دستگاه رک ایستاده سرور و تجهیزات ذخیره سازی برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964924/استعلام-هارد-دیسک-و-کلاینت'>استعلام هارد دیسک و کلاینت / استعلام , استعلام هارد دیسک و کلاینت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964925/استعلام-تعمیر-و-بازسازی-طبقه-زیر-همکف'>استعلام تعمیر و بازسازی طبقه زیر همکف / استعلام , استعلام تعمیر و بازسازی طبقه زیر همکف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964926/استعلام-نگهداری-و-پشتیبانی-نرم-افزار'>استعلام نگهداری و پشتیبانی نرم افزار / استعلام, استعلام نگهداری و پشتیبانی نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964927/استعلام-دستگاه-ثبت-مانیتورینگ-دما-و-رطوبت-دما-CMS-200'>استعلام دستگاه ثبت مانیتورینگ دما و رطوبت دما CMS-200 / استعلام، استعلام دستگاه ثبت مانیتورینگ دما و رطوبت دما CMS-200</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964928/استعلام-سوئیچ-دیتا-شبکه'>استعلام سوئیچ دیتا شبکه / استعلام ,استعلام سوئیچ دیتا شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964929/استعلام-رایانه-با-کلیه-متعلقات'>استعلام رایانه با کلیه متعلقات / استعلام , استعلام رایانه با کلیه متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964930/استعلام-رک-ایستاده'>استعلام رک ایستاده  / استعلام, استعلام رک ایستاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964931/مناقصه-تجدید-اول-اجرای-پروژه-ساخت-کانال-و-باند-وال-(Band-Wall)-مخزن-شماره-5-منطقه-بهرگان'>مناقصه تجدید اول اجرای پروژه ساخت کانال و باند وال (Band Wall) مخزن شماره 5 منطقه بهرگان / مناقصه تجدید اول اجرای پروژه ساخت کانال و باند وال (Band Wall) مخزن شماره 5 منطقه بهرگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964932/استعلام-تعمیر-و-تجهیز-مرکز-خدمات-کشاورزی'>استعلام تعمیر و تجهیز مرکز خدمات کشاورزی / استعلام , استعلام تعمیر و تجهیز مرکز خدمات کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964933/استعلام-تکمیل-شبکه-آبیاری-زهکشی'>استعلام  تکمیل شبکه آبیاری زهکشی / استعلام , استعلام  تکمیل شبکه آبیاری زهکشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964934/استعلام-آنتن-مخابراتی-مدل-CX-4-78---'>استعلام آنتن مخابراتی مدل CX-4-78 .... / استعلام, استعلام آنتن مخابراتی مدل CX-4-78 ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964935/استعلام-فن-حلزونی'>استعلام فن حلزونی  / استعلام , استعلام فن حلزونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964936/استعلام-نرم-افزار-بودجه-ریزی-عملیاتی'>استعلام نرم افزار بودجه ریزی عملیاتی / استعلام، استعلام نرم افزار بودجه ریزی عملیاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964937/استعلام-بخاری-فن-دار'>استعلام بخاری فن دار  / استعلام ,استعلام بخاری فن دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964938/استعلام-صندلی-گردان'>استعلام صندلی گردان / استعلام, استعلام صندلی گردان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964939/استعلام-رول-دستمال-کاغذی-سافتلن'>استعلام رول دستمال کاغذی سافتلن / استعلام ، استعلام رول دستمال کاغذی سافتلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964061/مزایده-فروش-املاک-و-ماشین-آلات-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک و ماشین آلات نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک و ماشین آلات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964063/مزایده-فراخوان-تعداد-21-قطعه-زمین-و-7-واحد-ساخته-شده-تجاری-96-8-7'>مزایده فراخوان تعداد 21 قطعه زمین و 7 واحد ساخته شده تجاری 96.8.7 / مزایده,مزایده فراخوان تعداد 21 قطعه زمین و 7 واحد ساخته شده تجاری 96.8.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964068/مزایده-2-عدد-چیلر-جذبی-LG-به-صورت-روشن'>مزایده 2 عدد چیلر جذبی LG به صورت روشن     / آگهی مزایده عمومی، مزایده 2 عدد چیلر جذبی LG به صورت روشن    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964069/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-ده-مشهد'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش ده مشهد / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش ده مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964070/مزایده-غرفه-فروش-تجهیزات-پزشکی'>مزایده غرفه فروش تجهیزات پزشکی / آگهی مزایده, مزایده غرفه فروش تجهیزات پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964071/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-5977-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 5977 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 5977 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964072/مزایده-ملک-معادل-824-مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده ملک معادل 824 مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک معادل 824 مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964074/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-2200متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 2200متر  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 2200متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964076/مزایده-واگذاری-عرصه-یک-قطعه-زمین-مساحت-74-04متر'>مزایده واگذاری عرصه یک قطعه زمین مساحت 74.04متر  / مزایده,مزایده واگذاری عرصه یک قطعه زمین مساحت 74.04متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964079/مزایده-فروش-70-سهم-از-100-سهم-ششدانگ-سرقفلی-مغازه'>مزایده فروش 70 سهم از 100 سهم ششدانگ سرقفلی مغازه / مزایده,مزایده فروش 70 سهم از 100 سهم ششدانگ سرقفلی مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964083/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-پاساژ-سه-طبقه-680متر-نوبت-دوم'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پاساژ سه طبقه 680متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پاساژ سه طبقه 680متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964085/مزایده-ضایعات-لوازم-و-اثاثیه'>مزایده ضایعات لوازم و اثاثیه / مزایده, مزایده ضایعات لوازم و اثاثیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964086/مزایده-بهره-برداری-از-تالار-پذیرائی-(طلائیه)'>مزایده بهره برداری از تالار پذیرائی (طلائیه)  / مزایده , مزایده بهره برداری از تالار پذیرائی (طلائیه) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964088/مزایده-جمع-آوری-ریزومهای-اختر-از-سطح-شهر'>مزایده جمع آوری ریزومهای اختر از سطح شهر / آگهی مزایده ، مزایده جمع آوری ریزومهای اختر از سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964089/مزایده-واگذاری-51-سهام-شرکت'>مزایده واگذاری 51% سهام شرکت  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری 51% سهام شرکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964094/تجدید-مزایده-فروش-تعدادی-از-ماشین-آلات-مازاد-و-مستعمل-نوبت-دوم'>تجدید مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات مازاد و مستعمل نوبت دوم  / تجدید مزایده , مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات مازاد و مستعمل نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964095/مزایده-فروش-دستگاه-تزریق-پلاستیک'>مزایده فروش دستگاه تزریق پلاستیک / مزایده , مزایده فروش دستگاه تزریق پلاستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964098/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-206'>مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری پژو 206 / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری پژو 206</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964099/مزایده-واگذاری-دارودخانه-مراکز-آموزشی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری  دارودخانه مراکز آموزشی- نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی,مزایده  واگذاری  دارودخانه مراکز آموزشی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964100/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-سواری-جیلی-امگرند-اتوماتیک'>مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری جیلی امگرند اتوماتیک  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری جیلی امگرند اتوماتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964102/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-548-27متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت عرصه 548.27متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت عرصه 548.27متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964103/مزایده-فروش-تجهیزات-رایانه-ای-مستعمل-و-مازاد--'>مزایده فروش تجهیزات رایانه ای مستعمل و مازاد....  / مزایده , مزایده فروش تجهیزات رایانه ای مستعمل و مازاد.... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964104/مزایده-فروش-سه-دستگاه-تراکتور-جاندیر-در-مدل-مختلف--41-قلم-قطعات-و-ادوات-کشاورزی---'>مزایده فروش سه دستگاه تراکتور جاندیر در مدل مختلف - 41 قلم قطعات و ادوات کشاورزی..... / آگهی مزایده , مزایده فروش سه دستگاه تراکتور جاندیر در مدل مختلف - 41 قلم قطعات و ادوات کشاورزی.....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964105/مزایده-ششدانگ-زمین-با-بنای-احداثی-405متر'>مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 405متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 405متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964110/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-92-52متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 92.52متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 92.52متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964111/مزایده-فروش-تعداد-431-دست-وایر-شمع-و--'>مزایده فروش تعداد 431 دست وایر شمع و ... / مزایده , مزایده فروش تعداد 431 دست وایر شمع و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964112/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-85-11متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 85.11متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 85.11متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964113/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-دو-89-74متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دو 89.74متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دو 89.74متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964115/مزایده-ششدانگ-اعیانی-آپارتمان-مساحت-148-89متر'>مزایده ششدانگ اعیانی آپارتمان مساحت 148.89متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی آپارتمان مساحت 148.89متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964118/مزایده-کلیه-اموال-منقول-شامل-تجهیزات-پزشکی-سرمایشی--نوبت-دوم'>مزایده کلیه اموال منقول شامل تجهیزات پزشکی، سرمایشی... نوبت دوم  / آگهی مزایده غیرحضوری، مزایده کلیه اموال منقول شامل تجهیزات پزشکی، سرمایشی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964119/مزایده-13-سهم-مشاع-از-23-66-سهم-از-100-سهم-از-پلاک-ثبتی'>مزایده 13 سهم مشاع از 23.66 سهم از 100 سهم از پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 13 سهم مشاع از 23.66 سهم از 100 سهم از پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964120/مزایده-قطعات-الکتریکال--مکانیکال-و-لوازم-یدکی-خودرو'>مزایده قطعات الکتریکال ، مکانیکال و لوازم یدکی خودرو / مزایده قطعات الکتریکال ، مکانیکال و لوازم یدکی خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964122/مزایده-یکباب-واحد-مسکونی-قدمت-5-سال'>مزایده یکباب واحد مسکونی قدمت 5 سال / مزایده,مزایده یکباب واحد مسکونی قدمت 5 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964125/مزایده-واگذاری-حق-استفاده-از-منافع-فضای-زمین-فوتبال'>مزایده واگذاری حق استفاده از منافع فضای زمین فوتبال / آگهی مزایده , مزایده واگذاری حق استفاده از منافع فضای زمین فوتبال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964127/مزایده-مجتمع-مسکونی-حدیث-4-طبقه'>مزایده مجتمع مسکونی حدیث 4 طبقه  / مزایده,مزایده مجتمع مسکونی حدیث 4 طبقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964128/فروش-یک-دستگاه-کارواش-اتوماتیک'>فروش یک دستگاه کارواش اتوماتیک / مناقصه, فروش یک دستگاه کارواش اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964129/مزایده-فروش-گوساله-نر-شیرخوار-و--'>مزایده فروش گوساله نر شیرخوار و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش گوساله نر شیرخوار و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964130/مزایده-ملک-به-مساحت-دویست-متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک به مساحت دویست متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک به مساحت دویست متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964131/مزایده-اجاره-حق-استفاده-از-منافع-فضای-تفریحی-موجود'>مزایده اجاره حق استفاده از منافع فضای تفریحی موجود / آگهی مزایده , مزایده اجاره حق استفاده از منافع فضای تفریحی موجود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964132/مزایده-یک-دستگاه-دریل-(ام-22)-ساخت-ایران-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه دریل (ام 22) ساخت ایران نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه دریل (ام 22) ساخت ایران نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964134/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-120متر-قطعه-2642-تفکیکی'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 120متر قطعه 2642 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 120متر قطعه 2642 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964137/مزایده-خانه-مسکونی-عرصه-دویست-متر'>مزایده خانه مسکونی عرصه دویست متر / مزایده,مزایده خانه مسکونی عرصه دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964141/مزایده-فروش-دو-دستگاه-از-خودروهای-مازاد'>مزایده  فروش دو دستگاه از خودروهای مازاد  / آگهی مزایده, مزایده  فروش دو دستگاه از خودروهای مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964142/مزایده-ششدانگ-مغازه-تجاری-و-یکباب-منزل-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ مغازه تجاری و یکباب منزل نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه تجاری و یکباب منزل نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964144/مزایده-فروش-بخشی-از-اقلام-مازاد-بر-نیاز-و-اسقاط--نوبت-دوم'>مزایده  فروش بخشی از اقلام مازاد بر نیاز و اسقاط - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده  فروش بخشی از اقلام مازاد بر نیاز و اسقاط - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964145/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-پانصد-متر-و-بیست-صدم-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی پانصد متر و بیست صدم متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی پانصد متر و بیست صدم متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964148/مزایده-یک-قطعه-باغ-28667متر-و-یک-سهم-از-24-سهم-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه باغ 28667متر و یک سهم از 24 سهم نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه باغ 28667متر و یک سهم از 24 سهم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964149/مزایده-تعداد-720-عطر'>مزایده تعداد 720 عطر  / مزایده اموال منقول,مزایده تعداد 720 عطر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964151/مزایده-ششدانگ-عمارت-مساحت-229متر'>مزایده ششدانگ عمارت مساحت 229متر / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت مساحت 229متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964152/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-پراید-و-اقلام-مستعمل'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو، پراید و اقلام مستعمل  / مزایده عمومی, مزایده یک دستگاه پژو، پراید و اقلام مستعمل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964153/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-58-62متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 58.62متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 58.62متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964156/مزایده-ملک-مسکونی-مساحت-عرصه-190متر'>مزایده ملک مسکونی مساحت عرصه 190متر  / مزایده,مزایده ملک مسکونی مساحت عرصه 190متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964162/مزایده-آپارتمان-مساحت-شصت-و-هفت-متر'>مزایده آپارتمان مساحت شصت و هفت متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت شصت و هفت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964165/مزایده-ملک-مساحت-شصت-متر'>مزایده ملک مساحت شصت متر / مزایده,مزایده ملک مساحت شصت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964169/مزایده-دو-قطعه-پلاک-ثبتی-42-85-و-47-60متر'>مزایده دو قطعه پلاک ثبتی 42.85 و 47.60متر / مزایده,مزایده دو قطعه پلاک ثبتی 42.85 و 47.60متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964171/مزایده-اموال-اسقاطی-و-مازاد-بر-نیاز-خود-شامل-لوازم-ارتوپدی-و-پزشکی'>مزایده اموال اسقاطی و مازاد بر نیاز خود شامل لوازم ارتوپدی و پزشکی / آگهی مزایده، مزایده اموال اسقاطی و مازاد بر نیاز خود شامل لوازم ارتوپدی و پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964172/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-185-80متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 185.80متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 185.80متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964175/مزایده-زمین-مسکونی-خانه-سرا-و-ساختمان-دو-طبقه-قدیمی'>مزایده زمین مسکونی خانه سرا و ساختمان دو طبقه قدیمی  / مزایده,مزایده زمین مسکونی خانه سرا و ساختمان دو طبقه قدیمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964178/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-85-68متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 85.68متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 85.68متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964180/مزایده-ملک-مشاع-پلاک-ثبتی-299-بخش-سه'>مزایده ملک مشاع پلاک ثبتی 299 بخش سه / مزایده,مزایده ملک مشاع پلاک ثبتی 299 بخش سه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964183/مزایده-ملک-بخش-4-تبریز'>مزایده ملک بخش 4 تبریز / مزایده,مزایده ملک بخش 4 تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964186/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-ده-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش ده نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش ده نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964189/مزایده-سرقفلی-مغازه-مساحت-12-متر'>مزایده سرقفلی مغازه مساحت 12 متر / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه مساحت 12 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964192/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-واحد-مسکونی-بخش-پنج'>مزایده سه دانگ مشاع از واحد مسکونی بخش پنج / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از واحد مسکونی بخش پنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964193/مزایده-فروش-شش-دستگاه-خودرو'>مزایده فروش شش دستگاه خودرو  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش شش دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964195/مزایده-ملکیت-و-سرقفلی-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-مغازه-احداثی'>مزایده ملکیت و سرقفلی سه دانگ مشاع از ششدانگ مغازه احداثی  / مزایده,مزایده ملکیت و سرقفلی سه دانگ مشاع از ششدانگ مغازه احداثی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964197/اصلاحیه-مزایده-فروش-تجهیزات-مستعمل-کارخانه-یخسازی'>اصلاحیه مزایده فروش تجهیزات مستعمل کارخانه یخسازی / مزایده عمومی, مناقصه فروش تجهیزات مستعمل کارخانه یخسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964199/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-107-92متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی 107.92متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی 107.92متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964201/مزایده-دو-قطعه-زمین-مساحت-1940-و-12843متر'>مزایده دو قطعه زمین مساحت 1940 و 12843متر  / مزایده,مزایده دو قطعه زمین مساحت 1940 و 12843متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964203/فراخوان-ساختمان-مجتمع-توانبخشی--'>فراخوان ساختمان مجتمع توانبخشی.... / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان ساختمان مجتمع توانبخشی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964204/مزایده-خانه-و-محوطه-باغ-فندق-نوبت-اول'>مزایده خانه و محوطه.باغ فندق نوبت اول  / مزایده,مزایده خانه و محوطه.باغ فندق نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964207/مزایده-ملک-مسکونی-اعیان-75-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مسکونی اعیان 75 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مسکونی اعیان 75 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964209/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-اعیان-150متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت اعیان 150متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت اعیان 150متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964213/مزایده-توقیف-یک-عدد-سیم-کارت-به-شماره-09122202220'>مزایده توقیف یک عدد سیم کارت به شماره 09122202220 / مزایده,مزایده توقیف یک عدد سیم کارت به شماره 09122202220</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964214/مزایده-ملک-مسکونی-مساحت-815-50متر'>مزایده ملک مسکونی مساحت 815.50متر  / مزایده,مزایده ملک مسکونی مساحت 815.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964215/مزایده-ساختمان-یک-طبقه-مساحت-صد-متر'>مزایده ساختمان یک طبقه مساحت صد متر / مزایده,مزایده ساختمان یک طبقه مساحت صد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964216/مزایده-اجازه-واگذاری-زمین-زراعی-به-مساحت-25900'>مزایده اجازه واگذاری زمین زراعی به مساحت 25900 / مزایده , مزایده اجازه واگذاری زمین زراعی به مساحت 25900</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964218/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-پژو-آردی-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو پژو آردی نوبت دوم  / آگهی مزایده ، مزایده فروش یکدستگاه خودرو پژو آردی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964219/مزایده-دو-باب-خانه-یک-طبقه'>مزایده دو باب خانه یک طبقه  / مزایده,مزایده دو باب خانه یک طبقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964220/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-مشاعی-83-سهم-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت عرصه مشاعی 83 سهم نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه مشاعی 83 سهم نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964223/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-زمین-135-6متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت زمین 135.6متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت زمین 135.6متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964226/مزایده-یک-قطعه-زمین-بخش-دوازده-مساحت-605000متر'>مزایده یک قطعه زمین بخش دوازده مساحت 605000متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بخش دوازده مساحت 605000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964227/مزایده-فروش-18-عدد-کود-آهن-یک-کیلوگرمی-پودری--نوبت-دوم'>مزایده فروش 18 عدد کود آهن یک کیلوگرمی پودری - نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش 88 عدد کود آهن یک کیلوگرمی پودری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964228/مزایده-فروش-18-الی-22-تن-کارتن'>مزایده فروش 18 الی 22 تن کارتن  / آگهی مزایده, مزایده فروش 18 الی 22 تن کارتن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964230/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-220-44متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 220.44متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 220.44متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964232/مزایده-واگذاری-خودروهای-مستعمل-و-بلااستفاده'>مزایده واگذاری خودروهای مستعمل و بلااستفاده  / مزایده عمومی, مزایده واگذاری خودروهای مستعمل و بلااستفاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964233/مزایده-ملک-به-شماره-پلاک-ثبتی-2550-9-بخش-دو'>مزایده ملک به شماره پلاک ثبتی 2550/9 بخش دو / مزایده,مزایده ملک به شماره پلاک ثبتی 2550/9 بخش دو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964234/مزایده-فروش-دو-دستگاه-خودرو'> مزایده فروش دو دستگاه خودرو  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش دو دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964235/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-299-65متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 299.65متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 299.65متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964240/مزایده-یک-قطعه-زمین-خانه-سرا-مساحت-321-75متر'>مزایده یک قطعه زمین خانه سرا مساحت 321.75متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین خانه سرا مساحت 321.75متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964241/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-905-50متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 905.50متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 905.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964243/مزایده-خودروی-پراید-جی-تی-ایکس-مدل-1385'>مزایده خودروی پراید جی تی ایکس مدل 1385 / آگهی مزایده, مزایده خودروی پراید جی تی ایکس مدل 1385</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964244/مزایده-فروش-تعداد-1200-عدد-لامپ-سیلندری-آفتابی-و-مهتابی-12-وات---نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 1200 عدد لامپ سیلندری آفتابی و مهتابی 12 وات.... نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش تعداد 1200 عدد لامپ سیلندری آفتابی و مهتابی 12 وات.... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964245/مزایده-فروش-خودرو-پژو-405'>مزایده فروش خودرو پژو 405  / مزایده , مزایده فروش خودرو پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964247/مزایده-آپارتمان-مساحت-صد-و-هفت-متر'>مزایده آپارتمان مساحت صد و هفت متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت صد و هفت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964248/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-206-مدل-1386-به-رنگ-خاکستری-متالیک'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 206 مدل 1386 به رنگ خاکستری متالیک / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 206 مدل 1386 به رنگ خاکستری متالیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964249/مزایده-منزل-مسکونی-ویلایی-عرصه-162متر'>مزایده منزل مسکونی ویلایی عرصه 162متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی ویلایی عرصه 162متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964250/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-کامیونت-مسقف-فلزی'>مزایده یک دستگاه خودرو کامیونت مسقف فلزی / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو کامیونت مسقف فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964252/مزایده-فرش-ماشینی-کناره-ریزه-ماهی'>مزایده فرش ماشینی کناره ریزه ماهی / مزایده, مزایده فرش ماشینی کناره ریزه ماهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964254/مزایده-ملک-با-قدمت-ده-سال'>مزایده ملک با قدمت ده سال / مزایده,مزایده ملک با قدمت ده سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964255/مزایده-یک-دستگاه-خودروسواری-پراید-مدل-83'>مزایده یک دستگاه خودروسواری پراید مدل 83 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروسواری پراید مدل 83</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964256/مزایده-ششدانگ-اعیانی-پلاک-بخش-یک-261-8متر'>مزایده ششدانگ اعیانی پلاک بخش یک 261.8متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی پلاک بخش یک 261.8متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964258/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-تیپ-پارس'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو تیپ پارس / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو تیپ پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964259/مزایده-یک-دستگاه-پخت-نان-بربری-تونلی-اتوماتیک-نو'>مزایده یک دستگاه پخت نان بربری تونلی اتوماتیک نو / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه پخت نان بربری تونلی اتوماتیک نو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964260/مناقصه-بهره-برداری-از-محل-ها-و-فضاهای-تبلیغاتی'>مناقصه بهره برداری از محل ها و فضاهای تبلیغاتی  / آگهی فراخوان عمومی شناسایی متقاضی, مناقصه بهره برداری از محل ها و فضاهای تبلیغاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964262/مزایده-ملک-قطعه-8-تفکیکی-نوبت-اول'>مزایده ملک قطعه 8 تفکیکی نوبت اول / مزایده,مزایده ملک قطعه 8 تفکیکی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964264/مزایده-دستگاه-کمپرسور-و-باسکول'>مزایده دستگاه کمپرسور و باسکول / مزایده , مزایده دستگاه کمپرسور و باسکول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964265/مزایده-ششدانگ-باغ-مساحت-11-هزار-متر'>مزایده ششدانگ باغ مساحت 11 هزار متر / مزایده,مزایده ششدانگ باغ مساحت 11 هزار متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964266/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-407'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 407 / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 407</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964267/مزایده-یک-راس-گاو-میش-ماده-شیری'>مزایده یک راس گاو میش ماده شیری / آگهی مزایده، مزایده یک راس گاو میش ماده شیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964268/مزایده-یک-دستگاه-دوربین-توتال-استیشن-و--'>مزایده یک دستگاه دوربین توتال استیشن و ... / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه دوربین توتال استیشن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964269/مزایده-پلاک-ثبتی-به-شماره-10650-فرعی'>مزایده پلاک ثبتی به شماره 10650 فرعی  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به شماره 10650 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964270/مزایده-تانکر-فولادی-اصلاحیه'>مزایده تانکر فولادی- اصلاحیه / اصلاحیه آگهی مزایده,مزایده تانکر فولادی - اصلاحیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964271/مزایده-غرفه-تایپ-و-تکثیر'>مزایده غرفه تایپ و تکثیر / اگهی مزایده عمومی , مزایده غرفه تایپ و تکثیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964272/مزایده-فروش-تعدادی-از-قطعات-تجاری-کوی-ولیعصر'>مزایده فروش تعدادی از قطعات تجاری کوی ولیعصر / مزایده,مزایده فروش تعدادی از قطعات تجاری کوی ولیعصر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964273/مزایده-بوفه-دانشجویی'>مزایده بوفه دانشجویی  / اگهی مزایده عمومی , مزایده بوفه دانشجویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964275/مزایده-دستگاه-برش-ام-دی-اف-پایون--مرحله-دوم'>مزایده دستگاه برش ام دی اف پایون  - مرحله دوم  / آگهی مزایده اموال منقول و غیرمنقول، مزایده دستگاه برش ام دی اف پایون  - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964276/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-عرصه-268-70متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت عرصه 268.70متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت عرصه 268.70متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964279/مزایده-فروش-دستگاه-تزریق-پلاستیک-و--'>مزایده فروش دستگاه تزریق پلاستیک و ... / متن آگهی مزایده، مزایده فروش دستگاه تزریق پلاستیک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964280/مزایده-فروش-تعدادی-از-قطعات-تجاری-کوی-امیرکبیر'>مزایده فروش تعدادی از قطعات تجاری کوی امیرکبیر / مزایده,مزایده فروش تعدادی از قطعات تجاری کوی امیرکبیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964283/مزایده-اجاره-5-هکتار-باغ-زیتون-و-اجاره-زمین-22-هکتاری---نوبت-دوم'>مزایده اجاره 5 هکتار باغ زیتون و اجاره زمین 22 هکتاری  ... نوبت دوم / مزایده, مزایده اجاره 5 هکتار باغ زیتون و اجاره زمین 22 هکتاری ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964284/مزایده-اجاره-مساحت-تقریبی-پانزده-هکتار-از-زمین-های-مزروعی-(دیم)'>مزایده اجاره مساحت تقریبی پانزده هکتار از زمین های مزروعی (دیم)  / آگهی مزایده , مزایده اجاره مساحت تقریبی پانزده هکتار از زمین های مزروعی (دیم) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964285/مزایده-مازاد-اول-پلاک-ثبتی-شماره-12090-فرعی'>مزایده مازاد اول پلاک ثبتی شماره 12090 فرعی  / مزایده,مزایده مازاد اول پلاک ثبتی شماره 12090 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964286/مزایده-فروش-کمپرسور-سردخانه-و--'>مزایده فروش کمپرسور سردخانه و ... / مزایده , مزایده فروش کمپرسور سردخانه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964287/مزایده-اجاره-مساحت-تقریبی-بیست-و-پنج-هکتار-از-زمینهای-مزروعی-(دیم)'>مزایده اجاره مساحت تقریبی بیست و پنج هکتار از زمینهای مزروعی (دیم)  / آگهی مزایده , مزایده اجاره مساحت تقریبی بیست و پنج هکتار از زمینهای مزروعی (دیم) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964288/مزایده-ششدانگ-ساختمان-اعیان-92-78متر'>مزایده ششدانگ ساختمان اعیان 92.78متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان اعیان 92.78متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964289/مزایده-عمومی-واگذاری-فرهنگسرای-شهید-رجایی-با-کاربری-فرهنگی-آموزشی-تجدید'>مزایده عمومی واگذاری فرهنگسرای شهید رجایی با کاربری فرهنگی آموزشی تجدید  / مزایده عمومی , مزایده عمومی واگذاری فرهنگسرای شهید رجایی با کاربری فرهنگی آموزشی تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964290/مزایده-ششدانگ-مغازه-و-آپارتمان'>مزایده ششدانگ مغازه و آپارتمان / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه و آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964292/مزایده-فریزر-و-چرخ-گوشت'>مزایده فریزر و چرخ گوشت  / مزایده, مزایده فریزر و چرخ گوشت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964293/مزایده-واحد-مسکونی-ویلایی-بخش-یک-قم'>مزایده واحد مسکونی ویلایی بخش یک قم / مزایده,مزایده واحد مسکونی ویلایی بخش یک قم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964294/مزایده-ملک-به-مساحت-9250متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک به مساحت 9250متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک به مساحت 9250متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964297/مزایده-یک-دستگاه-فتوکپی-کانن-سفید--دو-دستگاه-اسپلیت-جنرال-و--'>مزایده یک دستگاه فتوکپی کانن سفید - دو دستگاه اسپلیت جنرال و...  / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه فتوکپی کانن سفید - دو دستگاه اسپلیت جنرال و... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964298/مزایده-مال-مشاع-به-پلاک-ثبتی-163-13807-نوبت-دوم'>مزایده مال مشاع به پلاک ثبتی 163/13807 نوبت دوم / مزایده,مزایده مال مشاع به پلاک ثبتی 163/13807 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964300/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-بخش-سه-اردبیل'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی بخش سه اردبیل / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی بخش سه اردبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964302/مزایده-فروش-دیگ-بزرگ-و-کوچک-حدود-700-کیلو-22-عدد-مستعمل---مرحله-دوم'>مزایده فروش دیگ بزرگ و کوچک حدود 700 کیلو 22 عدد مستعمل.... مرحله دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش دیگ بزرگ و کوچک حدود 700 کیلو 22 عدد مستعمل....مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964304/مزایده-پلاک-ثبتی-با-قدمت-بنای-4-سال'>مزایده پلاک ثبتی با قدمت بنای 4 سال  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی با قدمت بنای 4 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964305/اگهی-مزایده-خط-تلفن-همراه'>اگهی مزایده خط تلفن همراه / اگهی مزایده ,  مزایده خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964306/مزایده-یک-دستگاه-پراید-مدل-85'>مزایده یک دستگاه پراید مدل 85 / مزایده, مزایده یک دستگاه پراید مدل 85</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964308/اگهی-مزایده-خط-تلفن-همراه'>اگهی مزایده خط تلفن همراه / اگهی مزایده ,  مزایده خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964309/مزایده-ساختمان-مساحت-248-2متر'>مزایده ساختمان مساحت 248.2متر / مزایده,مزایده ساختمان مساحت 248.2متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964310/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-54متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 54متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 54متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964311/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پژو-پارس-مدل-85'>مزایده یک دستگاه خودروی پژو پارس مدل 85 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی پژو پارس مدل 85</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964313/مزایده-یک-دستگاه-موتور-سیکلت-هندا-1393'>مزایده یک دستگاه موتور سیکلت هندا 1393 / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه موتور سیکلت هندا 1393</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964315/مزایده-فروش-واحد-تجاری-مساحت-33-97متر'>مزایده فروش واحد تجاری مساحت 33.97متر / مزایده,مزایده فروش واحد تجاری مساحت 33.97متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964317/آگهی-حراج-فروش-تعداد-1400-دستگاه-موتورسیکلت'>آگهی حراج فروش  تعداد 1400 دستگاه موتورسیکلت / آگهی حراج حضوری ، حراج حضوری فروش  تعداد 1400 دستگاه موتورسیکلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964319/مزایده-سرقفلی-تجاری-مساحت-32-5متر'>مزایده سرقفلی تجاری مساحت 32.5متر / مزایده,مزایده سرقفلی تجاری مساحت 32.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964320/مزایده-یک-دستگاه-میکسر-70-اسب'>مزایده یک دستگاه میکسر 70 اسب  / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه میکسر 70 اسب  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964323/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-460متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 460متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 460متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964324/مزایده-سنسور-اگزوز--سپر-جلو-و-عقب-مزدا-نوبت-دوم'>مزایده سنسور اگزوز  ، سپر جلو و عقب مزدا  نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده سنسور اگزوز  ، سپر جلو و عقب مزدا  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964325/مزایده-فروش-انواع-یخچال-ویترینی-ایستاده--یکدستگاه-ترازوی-محک---'>مزایده فروش انواع یخچال ویترینی ایستاده ، یکدستگاه ترازوی محک .... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش انواع یخچال ویترینی ایستاده ، یکدستگاه ترازوی محک ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964328/مزایده-فروش-قیر-85-100'>مزایده فروش قیر 85/100 / مزایده عمومی, مزایده فروش قیر 85/100</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964330/مزایده-ششدانگ-زمین-دیم-مساحت-444متر'>مزایده ششدانگ زمین دیم مساحت 444متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین دیم مساحت 444متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964331/مزایده-واگذاری-صددرصد-سهام-شرکت-گروه-صنعتی'>مزایده واگذاری  صددرصد سهام شرکت گروه صنعتی / آگهی فروش , مزایده واگذاری  صددرصد سهام شرکت گروه صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964332/مزایده-فروش-خودرو-سواری-پژو-405-جی-ال-ایکس-آی-1800'>مزایده فروش خودرو سواری پژو 405 جی ال ایکس آی 1800 / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش خودرو سواری پژو 405 جی ال ایکس آی 1800</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964335/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-یکباب-تجاری-مساحت-25-12متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی یکباب تجاری مساحت 25.12متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی یکباب تجاری مساحت 25.12متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964336/اگهی-مزایده-تعداد-5-دستگاه-خودرو-های-سواری'>اگهی مزایده  تعداد 5 دستگاه خودرو های سواری / اگهی مزایده , اگهی مزایده  تعداد 5 دستگاه خودرو های سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964337/مزایده-اجاره-مجموعه-استخر-سرپوشیده-و-سونا-و-جکوزی--نوبت-دوم'>مزایده اجاره مجموعه استخر سرپوشیده و سونا و جکوزی - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره مجموعه استخر سرپوشیده و سونا و جکوزی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964340/مزایده-آپارتمان-مساحت-78-07متر'>مزایده آپارتمان مساحت 78.07متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 78.07متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964341/مزایده-واگذاری-امتیاز-بهره-برداری-پرتابل-ها-و-بیلبوردهای-تبلیغاتی--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری پرتابل ها و بیلبوردهای تبلیغاتی - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری پرتابل ها و بیلبوردهای تبلیغاتی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964345/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-قطعه-35-تفکیکی'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی قطعه 35 تفکیکی  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی قطعه 35 تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964346/مزایده-ملک-به-مساحت-123-42متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک به مساحت 123.42متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک به مساحت 123.42متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964347/مزایده-واگذاری-سهام'> مزایده واگذاری سهام / آگهی مزایده مزایده واگذاری سهام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964350/مزایده-فروش-خودرو'>مزایده فروش خودرو  / آگهی مزایده، مزایده فروش خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964351/مزایده-ششدانگ-یکبابخانه-مساحت-243متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ یکبابخانه مساحت 243متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ یکبابخانه مساحت 243متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964352/مزایده-یک-دستگاه-پژو-پارس-مدل-85'>مزایده یک دستگاه پژو پارس مدل 85 / مزایده, مزایده یک دستگاه پژو پارس مدل 85</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964354/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-قطعه-هشتاد-و-یک'>مزایده ششدانگ یکباب خانه قطعه هشتاد و یک / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه قطعه هشتاد و یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964356/مزایده-دستگاه-خشک-کن-کانتینر-و-دستگاه-بافندگی'>مزایده دستگاه خشک کن، کانتینر و دستگاه بافندگی / مزایده, مزایده دستگاه خشک کن، کانتینر و  قالب دستگاه بافندگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964357/مزایده-فروش-حدود-305-000-کیلوگرم-(305تن)-مواد-حاصل-از-بوجاری-گندم-نوبت-دوم'>مزایده فروش حدود 305.000 کیلوگرم (305تن) مواد حاصل از بوجاری گندم نوبت دوم  / فراخوان مزایده عمومی , مزایده فروش حدود 305.000 کیلوگرم (305تن) مواد حاصل از بوجاری گندم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964358/مزایده-شش-دانگ-یک-قطعه-زمین-زراعی'>مزایده شش دانگ یک قطعه زمین زراعی  / مزایده,مزایده شش دانگ یک قطعه زمین زراعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964361/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-ملک'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان ملک / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964362/اگهی-مزایده-تعدادی-فرش'>اگهی مزایده تعدادی فرش / اگهی مزایده ,  مزایده تعدادی فرش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964364/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-به-انضمام-4-باب-مغازه'>مزایده ششدانگ یکباب خانه به انضمام 4 باب مغازه  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه به انضمام 4 باب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964365/مزایده-فروش-آهن-آلات-ضایعاتی'>مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی / آگهی مزایده , مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964366/مزایده-ماشین-آلات-مازاد-بر-نیاز'>مزایده ماشین آلات مازاد بر نیاز / مزایده عمومی، مزایده ماشین آلات مازاد بر نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964367/مزایده-یک-دستگاه-ساختمان-قدیمی-با-مساحت-243-5-مترمربع'>مزایده یک دستگاه ساختمان قدیمی با مساحت 243/5 مترمربع  / مزایده,مزایده یک دستگاه ساختمان قدیمی با مساحت 243/5 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964368/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-2503-6متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 2503.6متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 2503.6متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964369/مزایده-فروش-انواع-مواد-شیمیایی-مازاد-و--'>مزایده فروش انواع مواد شیمیایی مازاد و ... / فراخوان مزایده عمومی , مزایده فروش انواع مواد شیمیایی مازاد و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964370/فراخوان-مزایده-فروش-یک-باب-ساختمان-مسکونی-و--'>فراخوان مزایده فروش یک باب ساختمان مسکونی و ...  / فراخوان مزایده , فراخوان مزایده فروش یک باب ساختمان مسکونی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964372/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-دویست-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت دویست متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964375/مزایده-یک-دستگاه-ساختمان-به-مساحت-680-94-مترمربع'>مزایده یک دستگاه ساختمان به مساحت 680/94 مترمربع  / مزایده، مزایده یک دستگاه ساختمان به مساحت 680/94 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964377/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-132متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 132متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 132متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964378/مزایده-دو-قطعه-ملک-مسکونی'>مزایده دو قطعه ملک مسکونی  / مزایده,مزایده دو قطعه ملک مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964379/مزایده-ملک-مساحت-170-74متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت 170.74متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مساحت 170.74متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964380/مزایده-دو-واحد-از-اماکن-تحت-پوشش-نوبت-دوم'>مزایده دو واحد از اماکن تحت پوشش نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده دو واحد از اماکن تحت پوشش نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964381/مزایده-فروش-تعداد-10-دستگاه-ماشین-آلات-سبک-و-سنگین-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 10 دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد 10 دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964383/مزایده-2-25-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-یک-قطعه-زمین'>مزایده 2/25 دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین / مزایده,مزایده 2/25 دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964384/مزایده-ملک-مساحت-17-87متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 17.87متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مساحت 17.87متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964386/مزایده-یک-قطعه-زمین-حوزه-ثبت-42-میاندرود-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین حوزه ثبت 42 میاندرود نوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین حوزه ثبت 42 میاندرود نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964387/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-مسکونی-به-مساحت-107-74-مترمربع'>مزایده یک دستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت 107/74 مترمربع  / مزایده,مزایده یک دستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت 107/74 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964388/مزایده-اجاره-ماشین-آلات'>مزایده اجاره ماشین آلات  / مزایده, مزایده اجاره ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964391/مزایده-پلاک-ثبتی-46-14024-مرحله-اول'>مزایده پلاک ثبتی 46/14024 مرحله اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 46/14024 مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964392/مزایده-ششدانگ-یک-باب-خانه-مسکونی-به-مساحت-236-96-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک باب خانه مسکونی به مساحت 236/96 مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب خانه مسکونی به مساحت 236/96 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964395/مزایده-اموال-و-املاک-تملیکی-عرصه-310-69-و-1001متر-نوبت-دوم'>مزایده اموال و املاک تملیکی عرصه 310.69 و 1001متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده اموال و املاک تملیکی عرصه 310.69 و 1001متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964397/مزایده-یک-دستگاه-اپارتمان-به-مساحت-131-مترمربع'>مزایده یک دستگاه اپارتمان به مساحت 131 مترمربع / مزایده,مزایده یک دستگاه اپارتمان به مساحت 131 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964398/مزایده-یک-دستگاه-اپارتمان-به-مساحت-108-56-مترمربع'>مزایده یک دستگاه اپارتمان به مساحت 108/56 مترمربع / مزایده,مزایده یک دستگاه اپارتمان به مساحت 108/56 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964399/مزایده-فروش-یک-پلاک-زمین-تجاری'>مزایده فروش یک پلاک زمین تجاری  / مزایده,مزایده فروش یک پلاک زمین تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964400/مزایده-منزل-مسکونی-طرح-106-هکتاری'>مزایده منزل مسکونی طرح 106 هکتاری / مزایده,مزایده منزل مسکونی طرح 106 هکتاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964401/تجدید-مزایده-واگذاری-به-اجاره-زمین-مزروعی-ده-هکتاری-خشکه-زاری'>تجدید مزایده واگذاری به اجاره زمین مزروعی ده هکتاری خشکه زاری / آگهی تجدید مزایده عمومی، تجدید مزایده واگذاری به اجاره زمین مزروعی ده هکتاری خشکه زاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964402/مزایده-84-000-لوله-16-میلیمتر-PEX-AL-PEX'>مزایده 84.000 لوله 16 میلیمتر PEX-AL-PEX  / مزایده , مزایده 84.000 لوله 16 میلیمتر PEX-AL-PEX </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964403/مزایده-یک-باب-منزل-مسکونی-با-عرصه-49-60-مترمربع'>مزایده یک باب منزل مسکونی با عرصه 49/60 مترمربع  / مزایده,مزایده یک باب منزل مسکونی با عرصه 49/60 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964404/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-استیجاری-از-آغل-های-دامی'>مزایده واگذاری بهره برداری استیجاری از آغل های دامی / آگهی مزایده,مزایده واگذاری بهره برداری استیجاری از آغل های دامی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964405/مزایده-یک-قطعه-زمین-خشکی-مساحت-6200متر'>مزایده یک قطعه زمین خشکی مساحت 6200متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین خشکی مساحت 6200متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964406/مزایده-فروش-ماشین-آلات'>مزایده فروش ماشین آلات  / مزایده , مزایده فروش ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964408/مزایده-یک-باب-سالن-ورزشی-چند-منظوره-نوساز--نوبت-دوم'>مزایده یک باب سالن ورزشی چند منظوره نوساز  - نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده یک باب سالن ورزشی چند منظوره نوساز  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964409/مزایده-فروش-مانیتور-مدل-ساینس-میتر--کیبورد--ماشین-حساب-کوچک-و-بزرگ--'>مزایده فروش مانیتور مدل ساینس میتر ، کیبورد ، ماشین حساب کوچک و بزرگ... / آگهی مزایده , مزایده فروش مانیتور مدل ساینس میتر ، کیبورد ، ماشین حساب کوچک و بزرگ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964410/مزایده-یک-دستگاه-منزل-مسکونی'>مزایده یک دستگاه منزل مسکونی / آگهی مزایده , مزایده یک دستگاه منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964411/مزایده-پلاک-ثبتی-499-فرعی-بخش-هفت'>مزایده پلاک ثبتی 499 فرعی بخش هفت / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 499 فرعی بخش هفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964413/مزایده-کتبی-واگذاری-یک-باب-مغازه--نوبت-اول-بار-دوم'>مزایده کتبی واگذاری یک باب مغازه - نوبت اول بار دوم  / مزایده , مزایده کتبی واگذاری یک باب مغازه - نوبت اول بار دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964414/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-سواری-تندر-90-مدل-1388'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری تندر 90 مدل 1388  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری تندر 90 مدل 1388 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964416/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-بخش-یازده-تهران'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی بخش یازده تهران  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی بخش یازده تهران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964417/مزایده-ششدانگ-ملک'>مزایده ششدانگ ملک / آگهی مزایده ,مزایده ششدانگ ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964419/مزایده-یکقطعه-زمین-مساحت-250متر'>مزایده یکقطعه زمین مساحت 250متر  / مزایده,مزایده یکقطعه زمین مساحت 250متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964421/مزایده-ششدانگ-یکخانه-به-مساحت-310-058-مترمربع'>مزایده ششدانگ یکخانه به مساحت 310/058 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکخانه به مساحت 310/058 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964422/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-به-شماره-4026-فرعی'>مزایده ششدانگ یک قطعه به شماره 4026 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه به شماره 4026 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964424/مزایده-آپارتمان-ثبتی-398-فرعی'>مزایده آپارتمان ثبتی 398 فرعی / مزایده,مزایده آپارتمان ثبتی 398 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964425/مزایده-51000-متر-لوله-16-میلیمتر-PEX-AL-PEX'>مزایده 51000 متر لوله 16 میلیمتر PEX-AL-PEX / مزایده, مزایده 51000 متر لوله 16 میلیمتر PEX-AL-PEX</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964426/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964427/مزایده-پلاک-ثبتی-53516-فرعی'>مزایده پلاک ثبتی 53516  فرعی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 53516  فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964429/مزایده-غرفه-اسباب-بازی-خوابگاه-رانندگان-صوت-و-تصویری----نوبت-دوم'>مزایده غرفه اسباب بازی، خوابگاه رانندگان، صوت و تصویری ...  - نوبت دوم  / مزایده عمومی, مزایده غرفه اسباب بازی، خوابگاه رانندگان، صوت و تصویری ...  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964430/مزایده-اجاره-تعداد-4-قطعه-زمین-با-کاربری-کارگاهی-صنعتی'>مزایده اجاره تعداد 4 قطعه زمین با کاربری کارگاهی صنعتی / آگهی مزایده ، مزایده اجاره تعداد 4 قطعه زمین با کاربری کارگاهی صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964431/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-یکباب-خانه'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964432/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-110-17متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 110.17متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 110.17متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964433/مزایده-یک-دستگاه-لیفتراک-3-تن'>مزایده یک دستگاه لیفتراک 3 تن  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه لیفتراک 3 تن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964434/مزایده-ترامیت-پرتقالی'>مزایده ترامیت پرتقالی  / اگهی مزایده , مزایده ترامیت پرتقالی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964435/تجدید-مزایده-غرفه-صنایع-دستی-و-خرازی----نوبت-دوم'>تجدید مزایده غرفه صنایع دستی و خرازی...  - نوبت دوم  / مزایده, تجدید مزایده غرفه صنایع دستی و خرازی... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964437/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-ضلع-شمالی-طبقه-دو'>مزایده ششدانگ آپارتمان ضلع شمالی طبقه دو  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان ضلع شمالی طبقه دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964438/مزایده-ملک-به-مساحت-83-سهم-مشاع'>مزایده ملک به مساحت 83 سهم مشاع / مزایده,مزایده ملک به مساحت 83 سهم مشاع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964439/مزایده-یک-واحد-مسکونی-طبقه-دو-82-68متر'>مزایده یک واحد مسکونی طبقه دو 82.68متر  / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی طبقه دو 82.68متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964441/مزایده-یک-باب-ساختمان-شمالی-به-مساحت-89-50-مترمربع'>مزایده یک باب ساختمان شمالی به مساحت 89/50 مترمربع / مزایده,مزایده یک باب ساختمان شمالی به مساحت 89/50 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964442/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو  / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو پژو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964443/مزایده-سنگ-دو-و-چهار-سانتی'>مزایده سنگ دو و چهار سانتی / مزایده, مزایده سنگ دو و چهار سانتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964446/مزایده-یک-دستگاه-پرس-ضربه-ای-و-لیفتراک'>مزایده یک دستگاه پرس ضربه ای و لیفتراک  / مزایده, مزایده یک دستگاه پرس ضربه ای و لیفتراک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964450/مزایده-تجهیزات-از-قبیل-حلقه-100-متری-کابل-چراغ-لامپ-چراغ-پروژکتور--'>مزایده تجهیزات از قبیل حلقه 100 متری، کابل، چراغ، لامپ، چراغ، پروژکتور.... / مزایده, مزایده تجهیزات از قبیل حلقه 100 متری، کابل، چراغ، لامپ، چراغ، پروژکتور....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964451/مزایده-وسایل-اسقاطی-از-قبیل-میز-و--'>مزایده وسایل اسقاطی از قبیل میز و ... / مزایده ,مزایده وسایل اسقاطی از قبیل میز و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964452/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-مرغداری-به-همراه-زمین-و-باغ'>مزایده ششدانگ یک واحد مرغداری به همراه زمین و باغ / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد مرغداری به همراه زمین و باغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964453/مزایده-اعیانی-ششدانگ-یکباب-خانه-در-زمین-مساحت-200متر'>مزایده اعیانی ششدانگ یکباب خانه در زمین مساحت 200متر / مزایده,مزایده اعیانی ششدانگ یکباب خانه در زمین مساحت 200متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964455/مزایده-240-سهم-مشاع-از-480-سهم-مشاع-از-مبذر-18290-سهم-اراضی'>مزایده 240 سهم مشاع از 480 سهم مشاع از مبذر 18290 سهم اراضی  / مزایده,مزایده 240 سهم مشاع از 480 سهم مشاع از مبذر 18290 سهم اراضی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964456/مزایده-عمومی-فروش-اقلام-ضایعاتی-آهن-آلات--نایلون-و-پلاستیک-و-غیره-نوبت-دوم'>مزایده عمومی فروش اقلام ضایعاتی آهن آلات ، نایلون و پلاستیک و غیره نوبت دوم  / مزایده عمومی , مزایده عمومی فروش اقلام ضایعاتی آهن آلات ، نایلون و پلاستیک و غیره  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964457/مزایده-ششدانگ-ملک-تجاری-مسکونی-بخش-سه-کرمان'>مزایده ششدانگ ملک تجاری مسکونی بخش سه کرمان / مزایده,مزایده ششدانگ ملک تجاری مسکونی بخش سه کرمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964458/مزایده-فروش-تعدادی-از-زمینهای-خود-بصورت-نقد-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از زمینهای خود بصورت نقد نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از زمینهای خود بصورت نقد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964459/مزایده-صندلی-مبل-دراور-و-کتابخانه-بخاری-اسکنر-گوشی-تلفن--'>مزایده صندلی، مبل، دراور و کتابخانه، بخاری، اسکنر، گوشی تلفن.... / مزایده, مزایده صندلی، مبل، دراور و کتابخانه، بخاری، اسکنر، گوشی تلفن....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964460/حراج-حضوری-فروش-3-دستگاه-خودرو-سواری'>حراج حضوری فروش 3 دستگاه خودرو سواری  / آگهی حراج حضوری، حراج حضوری فروش 3 دستگاه خودرو سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964461/مزایده-یک-دستگاه-تزریق-پلاستیک-از-نوع-بادی'>مزایده یک دستگاه تزریق پلاستیک از نوع بادی  / مزایده,مزایده یک دستگاه تزریق پلاستیک از نوع بادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964462/مزایده-ششدانگ-عمارت-مسکونی-و-دکاکین-متصل-به-آن'>مزایده ششدانگ عمارت مسکونی و دکاکین متصل به آن / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت مسکونی و دکاکین متصل به آن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964463/مزایده-ششدانگ-پلاک-2926-فرعی-125متر-بخش-دو'>مزایده ششدانگ پلاک 2926 فرعی 125متر بخش دو / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 2926 فرعی 125متر بخش دو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964464/مزایده-خودرو-سواری-کارکیا-6-سیلندر'>مزایده خودرو سواری کارکیا 6 سیلندر  / مزایده,مزایده خودرو سواری کارکیا 6 سیلندر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964465/مزایده-ساختمان-عرصه-2026متر-96-8-6'>مزایده ساختمان عرصه 2026متر 96.8.6 / مزایده,مزایده ساختمان عرصه 2026متر 96.8.6</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964467/مزایده-فروش-ششدانگ-پلاک-و-دستگاهها-و-ماشین-آلات-و-تجهیزات'>مزایده فروش ششدانگ پلاک و دستگاهها و ماشین آلات و تجهیزات / آگهی مزایده , مزایده فروش ششدانگ پلاک و دستگاهها و ماشین آلات و تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964468/حراج-حضوری-اجاره-غرفه'>حراج حضوری اجاره غرفه  / آگهی حراج حضوری، حراج حضوری اجاره غرفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964469/مزایده-عرصه-و-اعیان-پلاک-171-فرعی-بخش-سه'>مزایده عرصه و اعیان پلاک 171 فرعی بخش سه  / مزایده,مزایده عرصه و اعیان پلاک 171 فرعی بخش سه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964470/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-تندر-90-رنگ-سفید'>مزایده یک دستگاه اتومبیل تندر 90 رنگ سفید  / مزایده,مزایده یک دستگاه اتومبیل تندر 90 رنگ سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964472/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-بخش-دو-بروجرد'>مزایده ششدانگ آپارتمان بخش دو بروجرد / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان بخش دو بروجرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964473/مزایده-فروش-یک-دستگاه-یخچال-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه یخچال نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه یخچال نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964474/مزایده-واگذاری-داروخانه-بستری-و-سرپایی-شبانه-روزی-بیمارستان--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری داروخانه بستری و سرپایی شبانه روزی بیمارستان - نوبت دوم  / اگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری داروخانه بستری و سرپایی شبانه روزی بیمارستان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964475/مزایده-فروش-انواع-یخچال-ای-اس-27--یخچال-فریزر-ای-اس--'>مزایده فروش انواع یخچال ای اس 27 ، یخچال فریزر ای اس.... / آگهی مزایده اموال غیر منقول , مزایده فروش انواع یخچال ای اس 27 ، یخچال فریزر ای اس....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964477/مزایده-ملک-تجاری-و-مسکونی-مساحت-عرصه-229-5متر'>مزایده ملک تجاری و مسکونی مساحت عرصه 229.5متر / مزایده,مزایده ملک تجاری و مسکونی مساحت عرصه 229.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964478/مزایده-یک-دستگاه-پژو-405-جی-ال-ایکس'>مزایده یک دستگاه پژو 405 جی ال ایکس  / آگهی مزایده , مزایده یک دستگاه پژو 405 جی ال ایکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964479/مزایده-ملک-به-مساحت-361متر-نوبت-اول'>مزایده ملک به مساحت 361متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به مساحت 361متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964483/مزایده-یک-دستگاه-لیبل-زن-opp-حرارتی'>مزایده یک دستگاه لیبل زن opp حرارتی  / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه لیبل زن opp حرارتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964484/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-129-19متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 129.19متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 129.19متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964485/مزایده-اجاره-محل-یک-دستگاه-آلاکلنگ-چرخشی--'>مزایده اجاره محل یک دستگاه آلاکلنگ چرخشی... / آگهی مزایده، مزایده اجاره محل یک دستگاه آلاکلنگ چرخشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964488/مزایده-یک-دستگاه-سپراتور-خامه-و---اصلاحیه'>مزایده  یک دستگاه سپراتور خامه  و ... اصلاحیه / مزایده یک دستگاه سپراتور خامه و ... اصلاحیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964489/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-180-و-188متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو قطعه زمین 180 و 188متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین 180 و 188متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964491/مزایده-منزل-مسکونی-بخش-ده-گیلان'>مزایده منزل مسکونی بخش ده گیلان  / مزایده,مزایده منزل مسکونی بخش ده گیلان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964493/فراخوان-واگذاری-آموزشگاه-هنرهای-تجسمی--'>فراخوان واگذاری آموزشگاه هنرهای تجسمی ... / فراخوان، فراخوان واگذاری آموزشگاه هنرهای تجسمی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964494/مزایده-زمین-پشته-به-مساحت-1000متر'>مزایده زمین پشته به مساحت 1000متر  / مزایده,مزایده زمین پشته به مساحت 1000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964496/مزایده-امور-بهره-برداری-و-نگهداشت-و-تعمیرات-جزیی-تجهیزات-و-تاسیسات-تعداد-یک-جایگاه-عرضه-گاز-طبیعی-فشرده-CNG-مرحله-دوم'>مزایده امور بهره برداری و نگهداشت و تعمیرات جزیی تجهیزات و تاسیسات تعداد یک جایگاه عرضه گاز طبیعی فشرده CNG مرحله دوم / مزایده , مزایده امور بهره برداری و نگهداشت و تعمیرات جزیی تجهیزات و تاسیسات تعداد یک جایگاه عرضه گاز طبیعی فشرده CNG مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964497/مزایده-یکباب-غرفه-حمل-و-نقلی-تجدید'>مزایده یکباب غرفه حمل و نقلی تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای ، مزایده یکباب غرفه حمل و نقلی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964498/مزایده-خودرو-سواری-ماتیز-SE-سیستم-دوو-نقره-ای-متالیک'>مزایده خودرو سواری ماتیز SE سیستم دوو نقره ای متالیک / آگهی مزایده, مزایده خودرو سواری ماتیز SE سیستم دوو نقره ای متالیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964500/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-240متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 240متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 240متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964502/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-201-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 201 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 201 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964504/مزایده-اموال-مازاد-و-اسقاطی-نوبت-دوم'>مزایده اموال مازاد و اسقاطی نوبت دوم  / اگهی مزایده عمومی , مزایده اموال مازاد و اسقاطی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964505/مزایده-ساختمان-5-طبقه-سه-خوابه-تک-واحدی'>مزایده ساختمان 5 طبقه سه خوابه تک واحدی / مزایده,مزایده ساختمان 5 طبقه سه خوابه تک واحدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964507/مزایده-اجاره-یک-واحد-گلخانه--نوبت-دوم'>مزایده اجاره یک واحد گلخانه  - نوبت دوم  / مزایده , مزایده اجاره یک واحد گلخانه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964508/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-250متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 250متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 250متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964510/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-استیجاری'>مزایده  واگذاری بهره برداری استیجاری / آگهی مزایده , مزایده  واگذاری بهره برداری استیجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964511/مزایده-آپارتمان-مساحت-نود-و-سه-متر'>مزایده آپارتمان مساحت نود و سه متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت نود و سه متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964513/مزایده-وسایل-اسقاطی-از-قبیل-میز-و--'>مزایده وسایل اسقاطی از قبیل میز و ... / مزایده ,مزایده وسایل اسقاطی از قبیل میز و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964514/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-مساحت-120-80متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 120.80متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 120.80متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964516/مزایده-قیچی-انبری--'>مزایده قیچی انبری... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده قیچی انبری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964517/مزایده-آپارتمان-مسکونی-109-25متر'>مزایده آپارتمان مسکونی 109.25متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی 109.25متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964518/مزایده-تعداد-یک-دستگاه-خودرو-پژو-405-مدل-91'>مزایده  تعداد یک دستگاه خودرو پژو 405 مدل 91 / آگهی مزایده, مزایده  تعداد یک دستگاه خودرو پژو 405 مدل 91</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964519/مزایده-بهره-برداری-از-یک-باب-پارکینگ-وسایل-نقلیه-سنگین--چاپ-دوم'>مزایده بهره برداری از یک باب پارکینگ وسایل نقلیه سنگین  - چاپ دوم  / آگهی مزایده, مزایده بهره برداری از یک باب پارکینگ وسایل نقلیه سنگین  - چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964521/مزایده-پلاک-ثبتی-4210-فرعی-از-19-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 4210 فرعی از 19  اصلی  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 4210 فرعی از 19  اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964523/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-116-43متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 116.43متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 116.43متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964527/مزایده-سند-مالکیت-سه-دانگ-مشاع-از-زمین-250متر'>مزایده سند مالکیت سه دانگ مشاع از زمین 250متر / مزایده,مزایده سند مالکیت سه دانگ مشاع از زمین 250متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964529/مزایده-ششدانگ-زمین-بصورت-ساختمان-560متر'>مزایده ششدانگ زمین بصورت ساختمان 560متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بصورت ساختمان 560متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964530/مزایده-اجاره-ساختمان-اصلی-کاروانسرا'>مزایده اجاره ساختمان اصلی کاروانسرا   / مزایده  اجاره ساختمان اصلی کاروانسرا  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964533/مزایده-آپارتمان-مساحت-85-40متر'>مزایده آپارتمان مساحت 85.40متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 85.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964534/مزایده-بخشی-از-ساختمان-آموزشگاه-شبانه-معین'>مزایده بخشی از ساختمان آموزشگاه شبانه معین / آگهی مزایده عمومی, مزایده بخشی از ساختمان آموزشگاه شبانه معین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964535/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید-سفید-رنگ'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید سفید رنگ / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پراید سفید رنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964536/مزایده-واگذاری-اجاره-واحد-اغذیه-فروشی-کشتارگاه-نوبت-سوم'>مزایده واگذاری اجاره واحد اغذیه فروشی کشتارگاه  نوبت سوم / آگهی مزایده  , مزایده  واگذاری اجاره واحد اغذیه فروشی کشتارگاه نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964538/مزایده-آپارتمان-مساحت-159-79متر'>مزایده آپارتمان مساحت 159.79متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 159.79متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964539/مزایده-یک-دستگاه-پیکان-سواری-وانت--مرحله-دوم'>مزایده یک دستگاه پیکان سواری وانت  - مرحله دوم  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه پیکان سواری وانت  - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964542/مزایده-اجازه-بهره-برداری-از-طبقه-اول-ساختمان'>مزایده اجازه بهره برداری از طبقه اول ساختمان / آگهی مزایده عمومی,مزایده  اجازه بهره برداری از طبقه اول ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964543/مزایده-یکباب-مغازه-بخش-شش-فارس-نوبت-دوم'>مزایده یکباب مغازه بخش شش فارس نوبت دوم  / مزایده,مزایده یکباب مغازه بخش شش فارس نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964544/مزایده-سواری-تیپ-جی-تی-ایکس-سیستم-پراید'>مزایده سواری تیپ جی تی ایکس سیستم پراید / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده سواری تیپ جی تی ایکس سیستم پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964545/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-265متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 265متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 265متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964548/مزایده-اجاره-مغازه-پلاک-4-مجتمع-تجاری'>مزایده اجاره مغازه پلاک 4 مجتمع تجاری  / آگهی مزایده , مزایده اجاره مغازه پلاک 4 مجتمع تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964549/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پراید-glx'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید glx / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید glx</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964550/مزایده-تعداد-۳۰-محل-پایه-های-ثابت-تبلیغاتی-بیلبورد'>مزایده تعداد ۳۰ محل پایه های ثابت تبلیغاتی بیلبورد  / مزایده ,مزایده تعداد ۳۰ محل پایه های ثابت تبلیغاتی بیلبورد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964551/مزایده-9-واحد-تجاری-و-27-واحد-مسکونی-و--'>مزایده 9 واحد تجاری و 27 واحد مسکونی و .. / مزایده,مزایده 9 واحد تجاری و 27 واحد مسکونی و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964553/مزایده-میزان-1-3125-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده میزان 1.3125 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده میزان 1.3125 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964559/مزایده-فروش-نه-قطعه-زمین-مسکونی'>مزایده فروش نه قطعه زمین مسکونی  / مزایده,مزایده فروش نه قطعه زمین مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964563/مزایده-ششدانگ-زمین-کاربری-احداث-ویلا'>مزایده ششدانگ زمین کاربری احداث ویلا  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین کاربری احداث ویلا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964564/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-کشنده'>مزایده یک دستگاه کامیون کشنده  / مزایده , مزایده یک دستگاه کامیون کشنده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964568/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-200-30متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 200.30متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 200.30متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964569/مزایده-منزل-مسکونی-515-29متر-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی 515.29متر نوبت دوم  / مزایده, مزایده منزل مسکونی 515.29متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964571/مزایده-ششدانگ-ملک-عرصه-540-90متر'>مزایده ششدانگ ملک عرصه 540.90متر  / مزایده, مزایده ششدانگ ملک عرصه 540.90متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964572/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-جیلی-امگرند-به-رنگ-سفید'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری جیلی امگرند به رنگ سفید  / مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی سواری جیلی امگرند به رنگ سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964576/مزایده-منزل-مسکونی-بخش-دو-بیرجند-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی بخش دو بیرجند نوبت اول  / مزایده, مزایده منزل مسکونی بخش دو بیرجند نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964577/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سمند'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سمند  / آگهی مزایده اتومبیل، مزایده یک دستگاه اتومبیل سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964578/مزایده-فروش-اموال-اسقاطی'>مزایده فروش اموال اسقاطی  / اگهی مزایده , مزایده فروش اموال اسقاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964579/مزایده-91-تن-از-قله-سنگ-ها'>مزایده 91 تن از قله سنگ ها  / مزایده , مزایده 91 تن از قله سنگ ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964580/مزایده-عمومی-شش-واحد-منزل-ملکی'>مزایده عمومی شش واحد منزل ملکی  / مزایده, مزایده عمومی شش واحد منزل ملکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964582/مزایده-یک-دستگاه-سواری-سپند-پی-کی-آی'>مزایده یک دستگاه سواری سپند پی کی آی / آگهی مزایده اموال، مزایده یک دستگاه سواری سپند پی کی آی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964585/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-ملکی-شهرداری'>مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی شهرداری  / مزایده, مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964587/مزایده-اجاره-ساختمان-آموزش-و-سالن-ورزشی'>مزایده اجاره ساختمان آموزش و سالن ورزشی  / مزایده,مزایده اجاره ساختمان آموزش و سالن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964588/مزایده-فروش-15-دستگاه-بیل-مکانیکی-و-3-دستگاه-قیر-ذوب-کن-مرحله-دوم'>مزایده فروش 15 دستگاه بیل مکانیکی و 3 دستگاه قیر ذوب کن مرحله دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش 15 دستگاه بیل مکانیکی و 3 دستگاه قیر ذوب کن مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964590/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-160-18متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 160.18متر  / مزایده, مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 160.18متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964594/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-آردی'>مزایده یک دستگاه سواری پژو آردی / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری پژو آردی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964596/مزایده-ششدانگ-ملک-بخش-دو-رشت'>مزایده ششدانگ ملک بخش دو رشت / مزایده, مزایده ششدانگ ملک بخش دو رشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964599/مزایده-فروش-ضایعات-نیروگاه'>مزایده فروش ضایعات نیروگاه / مزایده فروش ضایعات نیروگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964600/مزایده-تمامی-ششدانگ-زمین-مساحت-290متر'>مزایده تمامی ششدانگ زمین مساحت 290متر  / مزایده, مزایده تمامی ششدانگ زمین مساحت 290متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964606/مزایده-املاک-شامل-14-هکتار-زمین-کشاورزی-و-پلاک-3364-و-3365'>مزایده املاک شامل 14 هکتار زمین کشاورزی و پلاک 3364 و 3365  / مزایده,مزایده املاک شامل 14 هکتار زمین کشاورزی و پلاک 3364 و 3365 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964613/مزایده-4-دانگ-و-683-7-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-مغازه'>مزایده 4 دانگ و 683.7 هزارم یک دانگ مشاع از مغازه / مزایده,مزایده 4 دانگ و 683.7 هزارم یک دانگ مشاع از مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964614/مزایده-فروش-اقلام-مازاد-انبار-بازرگانی'>مزایده فروش اقلام مازاد انبار بازرگانی  / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده فروش اقلام مازاد انبار بازرگانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964615/مزایده-4-قطعه-اراضی-آبی-و-دو-قطعه-اراضی-دیم'>مزایده 4 قطعه اراضی آبی و دو قطعه اراضی دیم / مزایده,مزایده 4 قطعه اراضی آبی و دو قطعه اراضی دیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964616/مزایده-اخذ-عوارض-ورودی-میدان-بار'>مزایده اخذ عوارض ورودی میدان بار  / مزایده اخذ عوارض ورودی میدان بار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964618/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-دو-طبقه-4-واحدی'>مزایده ششدانگ آپارتمان دو طبقه 4 واحدی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان دو طبقه 4 واحدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964622/مزایده-یک-دستگاه-واحد-تجاری-مسکونی-149-47متر'>مزایده یک دستگاه واحد تجاری مسکونی 149.47متر / مزایده,مزایده یک دستگاه واحد تجاری مسکونی 149.47متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964623/مزایده-فروش-ماشین-آلات-و-دستگاه-های-اسقاط'>مزایده فروش ماشین آلات و دستگاه های اسقاط / مزایده ,مزایده فروش ماشین آلات و دستگاه های اسقاط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964626/مزایده-مجوز-اکران-آگهی-و-تبلیغات-بر-روی-پیکره-های-تبلیغاتی'>مزایده مجوز اکران آگهی و تبلیغات بر روی پیکره های تبلیغاتی / آگهی مزایده عمومی, مزایده مجوز اکران آگهی و تبلیغات بر روی پیکره های تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964628/مزایده-3-دانگ-و-437-3-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-هتل-اپارتمان'>مزایده 3 دانگ و 437.3 هزارم یک دانگ مشاع از هتل اپارتمان / مزایده,مزایده 3 دانگ و 437.3 هزارم یک دانگ مشاع از هتل اپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964633/مزایده-یک-دانگ-و-680-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-سه-دانگ-مشاع-از-ملک'>مزایده یک دانگ و 680 هزارم یک دانگ مشاع از سه دانگ مشاع از ملک  / مزایده,مزایده یک دانگ و 680 هزارم یک دانگ مشاع از سه دانگ مشاع از ملک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964636/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-53-متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 53 متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 53 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964638/مزایده-اجاره-ششدانگ-یک-قطعه-نخلستان'>مزایده اجاره ششدانگ یک قطعه نخلستان  / مزایده ,مزایده اجاره ششدانگ یک قطعه نخلستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964653/مزایده-فروش-املاک-مساحت-اعیان-184-24متر'>مزایده فروش املاک مساحت اعیان 184.24متر  / مزایده,مزایده فروش املاک مساحت اعیان 184.24متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964660/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-41-فرعی-بخش-دو'>مزایده پلاک ثبتی شماره 41 فرعی بخش دو  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 41 فرعی بخش دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964671/مزایده-اجاره-دو-باب-مغازه-نوبت-دوم'>مزایده اجاره دو باب مغازه نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده اجاره دو باب مغازه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964680/مزایده-فروش-یک-پلاک-از-اراضی-کارگاهی-837-30متر'>مزایده فروش یک پلاک از اراضی کارگاهی 837.30متر  / مزایده,مزایده فروش یک پلاک از اراضی کارگاهی 837.30متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964688/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-73-60متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 73.60متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 73.60متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964699/مزایده-ششدانگ-سرقفلی-مغازه-تجاری-6-27متر'>مزایده ششدانگ سرقفلی مغازه تجاری 6.27متر  / مزایده,مزایده ششدانگ سرقفلی مغازه تجاری 6.27متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964703/مزایده-5-دانگ-و-855-7-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-آپارتمان'>مزایده 5 دانگ و 855.7 هزارم یک دانگ مشاع از آپارتمان / مزایده,مزایده 5 دانگ و 855.7 هزارم یک دانگ مشاع از آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964711/مزایده-باغ-انگور-نوبت-اول'>مزایده باغ انگور نوبت اول / مزایده,مزایده باغ انگور نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964720/مزایده-یکباب-کارگاه-برنج-کوبی-عرصه-892متر'>مزایده یکباب کارگاه برنج کوبی عرصه 892متر / مزایده,مزایده یکباب کارگاه برنج کوبی عرصه 892متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964725/مزایده-یک-قطعه-باغ-عرصه-8500متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه باغ عرصه 8500متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه باغ عرصه 8500متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964734/مزایده-سه-دانگ-مغازه-تجاری-عرصه-32-19متر'>مزایده سه دانگ مغازه تجاری عرصه 32.19متر  / مزایده,مزایده سه دانگ مغازه تجاری عرصه 32.19متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964738/مزایده-دویست-و-هیجده-هزارم-دانگ-از-ششدانگ-منزل-مسکونی'>مزایده دویست و هیجده هزارم دانگ از ششدانگ منزل مسکونی  / مزایده,مزایده دویست و هیجده هزارم دانگ از ششدانگ منزل مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964750/مزایده-ششدانگ-زمین-بصورت-باغ-5000متر'>مزایده ششدانگ زمین بصورت باغ 5000متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بصورت باغ 5000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964761/مزایده-ملک-با-قدمت-ده-سال-عرصه-731-09متر'>مزایده ملک با قدمت ده سال عرصه 731.09متر  / مزایده,مزایده ملک با قدمت ده سال عرصه 731.09متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964767/مزایده-ششدانگ-خانه-مساحت-202-50متر'>مزایده ششدانگ خانه مساحت 202.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مساحت 202.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964771/مزایده-فروش-عرصه-شش-پلاک-مسکونی-1333-60متر'>مزایده فروش عرصه شش پلاک مسکونی 1333.60متر  / مزایده,مزایده فروش عرصه شش پلاک مسکونی 1333.60متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964775/مزایده-فروش-7-قطعه-زمین-مسکونی-چاپ-دوم'>مزایده فروش 7 قطعه زمین مسکونی چاپ دوم  / مزایده,مزایده فروش 7 قطعه زمین مسکونی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964782/مزایده-اجاره-حدود-75-هکتار-زمین-کشاورزی'>مزایده اجاره حدود 75 هکتار زمین کشاورزی / آگهی فراخوان، مزایده اجاره حدود 75 هکتار زمین کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964796/مزایده-واگذاری-تعداد-17-دستگاه-از-خودروهای-فرسوده-'>مزایده واگذاری تعداد 17 دستگاه از خودروهای فرسوده..  / مزایده واگذاری تعداد 17 دستگاه از خودروهای فرسوده.. </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964801/مزایده-اجاره-محل-و-امور-خدمات-تاکسی-سرویس'>مزایده اجاره محل و امور خدمات تاکسی سرویس / مزایده اجاره محل و امور خدمات تاکسی سرویس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964803/مزایده-ششدانگ-زمین-آپارتمان-مساحت-66-63متر'>مزایده ششدانگ زمین آپارتمان مساحت 66.63متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین آپارتمان مساحت 66.63متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964810/مزایده-فروش-املاک-استان-فارس'>مزایده فروش املاک استان فارس  / مزایده,مزایده فروش املاک استان فارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964812/مزایده-واگذاری-اجاره-مکان-داروخانه-سرپائی'>مزایده واگذاری اجاره مکان داروخانه سرپائی  / مزایده ,مزایده واگذاری اجاره مکان داروخانه سرپائی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964816/فراخوان-فروش-یک-محدوده-معدنی-مس'>فراخوان فروش یک محدوده معدنی مس  / فراخوان ,فراخوان فروش یک محدوده معدنی مس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964821/فراخوان-فروش-یک-محدوده-معدنی-باریت'>فراخوان فروش یک محدوده  معدنی باریت  / فراخوان,فراخوان فروش یک محدوده  معدنی باریت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964822/مزایده-واگذاری-اجاره-مکان-داروخانه-سرپائی'>مزایده واگذاری اجاره مکان داروخانه سرپائی  / مزایده ,مزایده واگذاری اجاره مکان داروخانه سرپائی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964827/مزایده-اجاره-بوفه-و-اغذیه-فروشی'>مزایده اجاره بوفه و اغذیه فروشی / مزایده , مزایده اجاره بوفه و اغذیه فروشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964837/اصلاحیه-آگهی-مزایده-عمومی-یک-مرحله-ای-واگذاری-بوفه-بیمارستان'>اصلاحیه آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری بوفه بیمارستان  / اصلاحیه مزایده عمومی, آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری بوفه بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964843/مزایده-اجاره-داروخانه-سرپایی'>مزایده اجاره داروخانه سرپایی / آگهی مزایده , مزایده اجاره داروخانه سرپایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964940/استعلام-تکمیل-شبکه-آبیاری-زهکشی-احمد-بیگی'>استعلام تکمیل شبکه آبیاری زهکشی احمد بیگی  / استعلام , استعلام  تکمیل شبکه آبیاری زهکشی احمد بیگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964941/استعلام-ماست-100-گرمی-پگاه'>استعلام ماست 100 گرمی پگاه / استعلام ,استعلام ماست 100 گرمی پگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964942/مناقصه-اجرای-حفره-چاه-دهانه-گشاد-مجتمع-آقبلاغ-روستای-دستجرد'>مناقصه اجرای حفره چاه دهانه گشاد مجتمع آقبلاغ روستای دستجرد     / مناقصه,مناقصه اجرای حفره چاه دهانه گشاد مجتمع آقبلاغ روستای دستجرد    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964943/مناقصه-تهیه-مصالح-و-تکمیل-ساختمان-بهره-برداری-و-آزمایشگاه-آب-و-فاضلاب'>مناقصه تهیه مصالح و تکمیل ساختمان بهره برداری و آزمایشگاه آب و فاضلاب  / مناقصه ، مناقصه تهیه مصالح و تکمیل ساختمان بهره برداری و آزمایشگاه آب و فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964944/استعلام-کت-شلوار--کاپشن'>استعلام کت شلوار - کاپشن / استعلام، استعلام کت شلوار - کاپشن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964945/استعلام-مبدل-PHONE-PACH'>استعلام مبدل PHONE PACH  / استعلام , استعلام مبدل PHONE PACH </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964946/مناقصه-حفره-چاه-مکانیکی-ضربه-ای-مجتمع-سماوک-روستای-قرخلر'>مناقصه حفره چاه مکانیکی ضربه ای مجتمع سماوک روستای قرخلر     / مناقصه,مناقصه حفره چاه مکانیکی ضربه ای مجتمع سماوک روستای قرخلر    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964947/استعلام-پوشه-مقوایی-300-گرمی-گلاسه-کره-ای'> استعلام پوشه مقوایی 300 گرمی گلاسه کره ای  / استعلام , استعلام پوشه مقوایی 300 گرمی گلاسه کره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964948/مناقصه-CHOCK-VALVE'>مناقصه CHOCK VALVE / مناقصه, مناقصه CHOCK VALVE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964949/مناقصه-حفره-چاه-مکانیکی-به-روش-ضربه-ای-روستای-ویان'>مناقصه حفره چاه مکانیکی به روش ضربه ای روستای ویان     / مناقصه,مناقصه حفره چاه مکانیکی به روش ضربه ای روستای ویان    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964950/استعلام-قفل-الکترونیکی'>استعلام قفل الکترونیکی  / استعلام,استعلام قفل الکترونیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964951/مناقصه-تهیه-مصالح-و-لوله-گذاری-خط-انتقال-آب-و-مخزن'>مناقصه تهیه مصالح و لوله گذاری خط انتقال آب و مخزن  / مناقصه تهیه مصالح و لوله گذاری خط انتقال آب و مخزن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964952/مناقصه-خدمات-پشتیبانی-ناحیه-گازرسانی-شهرستان-نورآباد'>مناقصه خدمات پشتیبانی ناحیه گازرسانی شهرستان نورآباد     / مناقصه خدمات پشتیبانی ناحیه گازرسانی شهرستان نورآباد    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964953/استعلام-تعمیر-و-تجهیز-مرکز-خدمات-کشاورزی'>استعلام تعمیر و تجهیز مرکز خدمات کشاورزی / استعلام , استعلام تعمیر و تجهیز مرکز خدمات کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964954/مناقصه-اجرای-خط-پمپاژ-تجهیز-چاه-و-فنس-کشی'>مناقصه اجرای خط پمپاژ تجهیز چاه و فنس کشی  / آگهی مناقصه، مناقصه اجرای خط پمپاژ تجهیز چاه و فنس کشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964955/استعلام-طراحی-پروژه-انتقال-نصب-و-راه-اندازی-دیگ-بخار'>استعلام طراحی پروژه انتقال نصب و راه اندازی دیگ بخار / استعلام,استعلام طراحی پروژه انتقال نصب و راه اندازی دیگ بخار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964956/مزایده-اجاره-تابلوهای-متعلق-به-شهرداری'>مزایده اجاره تابلوهای متعلق به شهرداری  / مزایده , مزایده اجاره تابلوهای متعلق به شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964957/استعلام-سرم-نمکی-غیر-قابل-تزریق'>استعلام سرم نمکی غیر قابل تزریق / استعلام , استعلام سرم نمکی غیر قابل تزریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964958/مناقصه-خدمات-پشتیبانی-نواحی-یک-و-دو-گازرسانی-شهرستان-خرم-آباد'>مناقصه خدمات پشتیبانی نواحی یک و دو گازرسانی شهرستان خرم آباد   / مناقصه خدمات پشتیبانی نواحی یک و دو گازرسانی شهرستان خرم آباد  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964959/دعوتنامه۳۰۰-بشکه-روغن-۱۰'>دعوتنامه۳۰۰ بشکه روغن ۱۰ / دعوتنامه۳۰۰ بشکه روغن ۱۰</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964960/مناقصه-تهیه-مصالح-و-تجهیز-ایستگاه-پمپاژ-در-مجتمع-اوجان'>مناقصه تهیه مصالح و تجهیز ایستگاه پمپاژ در مجتمع اوجان  / مناقصه تهیه مصالح و تجهیز ایستگاه پمپاژ در مجتمع اوجان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964961/مناقصه-اجرای-قطعه-1-خط-پمپاژ-روستای--'>مناقصه اجرای قطعه 1 خط پمپاژ روستای... / آگهی مناقصه، مناقصه اجرای قطعه 1 خط پمپاژ روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964962/استعلام-خرید-اتصالات-پلی-اتیلن'>استعلام خرید اتصالات پلی اتیلن  / استعلام ,استعلام خرید اتصالات پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964963/استعلام-تعمیر-و-تجهیز-مرکز-خدمات-کشاورزی'>استعلام تعمیر و تجهیز مرکز خدمات کشاورزی / استعلام , استعلام تعمیر و تجهیز مرکز خدمات کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964964/اصلاحیه-و-تمدید-عملیات-احداث-پمپاژ-پساب-صفائیه-مبارکه'>اصلاحیه و تمدید عملیات احداث پمپاژ پساب صفائیه مبارکه  / اصلاحیه و تمدید , اصلاحیه و تمدید عملیات احداث پمپاژ پساب صفائیه مبارکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964965/مناقصه-تکمیل-ساختمان-آتش-نشانی'>مناقصه تکمیل ساختمان آتش نشانی  / مناقصه , مناقصه تکمیل ساختمان آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964966/استعلام-اجرای-تعمیرات-دیتا-سنتر'>استعلام اجرای تعمیرات دیتا سنتر / استعلام,استعلام اجرای تعمیرات دیتا سنتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964967/دعوتنامه-۱۰۰۰-بشکه-روغن-HB۶۵'>دعوتنامه ۱۰۰۰ بشکه روغن HB۶۵     / دعوتنامه ۱۰۰۰ بشکه روغن HB۶۵    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964968/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-ساختمان-اداری'> استعلام تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان اداری / استعلام , استعلام تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964969/مزایده-واگذاری-اجاره-مکان-داروخانۀ-سرپائی-بیمارستان'>مزایده واگذاری اجاره مکان داروخانۀ سرپائی بیمارستان / مزایده واگذاری اجاره مکان داروخانۀ سرپائی بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964970/استعلام-کاغذ-تحریر-لیدر-a4'>استعلام  کاغذ تحریر لیدر a4  / استعلام , استعلام کاغذ تحریر لیدر a4 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964971/استعلام-تعمیر-و-تجهیز-مرکز-خدمات-کشاورزی'>استعلام تعمیر و تجهیز مرکز خدمات کشاورزی / استعلام , استعلام تعمیر و تجهیز مرکز خدمات کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964972/دعوتنامه-3000-بشکه-روغن-HB80'>دعوتنامه 3000 بشکه روغن HB80      / دعوتنامه، دعوتنامه 3000 بشکه روغن HB80     </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964973/مناقصه-عمومی-اجرای-آبرو-نما-و-لنبه-سالن-های-ورزشی'>مناقصه عمومی اجرای آبرو، نما و لنبه سالن های ورزشی  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اجرای آبرو، نما و لنبه سالن های ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964974/مناقصه-خرید-البسه-نگهبانان'>مناقصه خرید البسه نگهبانان    / مزایده خرید البسه نگهبانان   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964975/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام خرید لوله پلی اتیلن  / استعلام ,استعلام خرید لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964976/استعلام-​جایجایی-شبکه-برق-روستای-کارکنده'>استعلام ​جایجایی شبکه برق روستای کارکنده / استعلام, استعلام ​جایجایی شبکه برق روستای کارکنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964977/دعوتنامه-300-بشکه-روغن-50'>دعوتنامه  300 بشکه روغن 50     / دعوتنامه، دعوتنامه  300 بشکه روغن 50    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964978/مزایده-فروش-املاک-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964979/مناقصه-تکميلی-۲۳-کيلومتر-شبکه-گذاری'>مناقصه تکميلی ۲۳ کيلومتر شبکه گذاری / آگهی مناقصه, مناقصه تکميلی ۲۳ کيلومتر شبکه گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964980/مناقصه-خرید-قطعات-تلمبه-بایرون-جکسون'>مناقصه خرید قطعات تلمبه بایرون جکسون / مناقصه, شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964981/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-قطعه-ده-تفکیکی'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی قطعه ده تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی قطعه ده تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964982/آگهی-مناقصه-تهیه-مصالح-و-تجهیز-چاه-در-روستای'>آگهی مناقصه  تهیه مصالح و تجهیز چاه در روستای / آگهی مناقصه  ،آگهی مناقصه  تهیه مصالح و تجهیز چاه در روستای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964983/استعلام-رادیاتور-آلومینیومی'>استعلام رادیاتور آلومینیومی / استعلام ,استعلام رادیاتور آلومینیومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964984/آگهی-مناقصه-تهیه-مصالح-و-تجهیز-چاه-در-روستای-زرنکش'>آگهی مناقصه  تهیه مصالح و تجهیز چاه در روستای زرنکش / آگهی مناقصه  ،آگهی مناقصه تهیه مصالح و تجهیز چاه در روستای زرنکش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964985/آگهی-مناقصه-تهیه-مصالح-و-تجهیز-چاه-در-روستای-توشمانلو-میانه'>آگهی مناقصه  تهیه مصالح و تجهیز چاه در روستای توشمانلو میانه / آگهی مناقصه  ،آگهی مناقصه  تهیه مصالح و تجهیز چاه در روستای توشمانلو میانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964986/اصلاحیه-فراخوان-واگذاری-تعداد-یک-قطعه-زمین-دولتی-با-کاربری-محصولات-کشاورزی'>اصلاحیه فراخوان واگذاری تعداد یک قطعه زمین دولتی با کاربری محصولات کشاورزی  / اصلاحیه فراخوان عمومی, فراخوان واگذاری  تعداد یک قطعه زمین دولتی با کاربری محصولات کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964987/آگهی-مناقصه-تهیه-مصالح-و-لوله-گذاری-خط-انتقال-آب-در-روستای-آغاجری'>آگهی مناقصه تهیه مصالح و لوله گذاری خط انتقال آب در روستای آغاجری / آگهی مناقصه  ،آگهی مناقصه تهیه مصالح و لوله گذاری خط انتقال آب در روستای آغاجری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964988/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-سواری-MVM'>مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری MVM  / مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری MVM </a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 11 تاريخ : سه شنبه 19 دی 1396 ساعت: 16:11