اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.3.19 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865503/مزایده-فروش-یک-دستگاه... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.3.19 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865503/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-وانت-مزدا-2-کابین'>مزایده فروش  یک دستگاه خودرو وانت مزدا 2 کابین / مزایده,مزایده فروش  یک دستگاه خودرو وانت مزدا 2 کابین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865908/مناقصه-عملیات-ساخت-و-نصب-چهارچوب-فلزی'>مناقصه عملیات ساخت و نصب چهارچوب فلزی / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات ساخت و نصب چهارچوب فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865854/فراخوان-خدمات-کنترل-و-بازرسی-جوش-و-خدمات-مشاور-نظارت-عالیه--'>فراخوان خدمات کنترل و بازرسی جوش و خدمات مشاور نظارت عالیه ... / فراخوان شناسایی مشاور , فراخوان خدمات کنترل و بازرسی جوش و خدمات مشاور نظارت عالیه ... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866214/استعلام-تخته-وایت-برد'>استعلام تخته وایت برد / استعلام,استعلام تخته وایت برد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866253/استعلام-نصب-تجهیزات'>استعلام  نصب تجهیزات / استعلام ، نصب تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866223/استعلام-RAM-8G-APACER'>استعلام RAM 8G APACER / استعلام RAM 8G APACER</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866220/استعلام-رک-9-یونیت-irack-تیام-شبکه'>استعلام  رک 9 یونیت irack تیام شبکه   / استعلام ،  رک 9 یونیت irack تیام شبکه  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866344/استعلام-کمد-کتابخانه-ای'>استعلام کمد کتابخانه ای  / استعلام کمد کتابخانه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866218/استعلام-محصولات-الکترونیکی'>استعلام محصولات الکترونیکی / استعلام, استعلام محصولات الکترونیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866206/استعلام-لوازم-التحریر-مورد-نیاز-کارگاههای-مرکز-شهید-ورمقانی-سنندج'>استعلام لوازم التحریر مورد نیاز کارگاههای مرکز شهید ورمقانی سنندج / استعلام ,استعلام  لوازم التحریر مورد نیاز کارگاههای مرکز شهید ورمقانی سنندج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866278/استعلام-دستگاه-ذخیره-ساز-NVR-873-سام-سونگ-همراه-TB-4-2'>استعلام دستگاه ذخیره ساز NVR 873 سام سونگ همراه TB 4*2 / استعلام  , استعلام  دستگاه ذخیره ساز NVR 873 سام سونگ همراه TB 4*2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866210/استعلام-وسایل-مورد-نیاز-کارگاه-تاسیسات-آبگرمکن-و-پکیج'>استعلام وسایل مورد نیاز کارگاه تاسیسات- آبگرمکن و پکیج / استعلام ,استعلام  وسایل مورد نیاز کارگاه تاسیسات- آبگرمکن و پکیج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866254/استعلام-دیزل-ژنراتور'>استعلام دیزل ژنراتور  / استعلام , استعلام دیزل ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865849/فراخوان-مطالعات-پایه-و-تفصیلی-ایمن-سازی-و-ساماندهی-کانال-96-03-20'>فراخوان مطالعات پایه و تفصیلی ایمن سازی و ساماندهی کانال  96.03.20 / فراخوان شناسایی مشاور , فراخوان مطالعات پایه و تفصیلی ایمن سازی و ساماندهی کانال  96.03.20 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866188/استعلام-مواد-مصرفی-مورد-نیاز-کارگاههای-اتومکانیک-مرکز-شهید-ورمقانی'>استعلام مواد مصرفی مورد نیاز کارگاههای اتومکانیک مرکز شهید ورمقانی / استعلام ,استعلام  مواد مصرفی مورد نیاز کارگاههای اتومکانیک مرکز شهید ورمقانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866201/استعلام-MAIN-ASUS-USB3'>استعلام MAIN: ASUS USB3 / استعلام MAIN: ASUS USB3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866197/استعلام-سیستم-هیبریدی-منفصل-از-شبکه-اف-گرید-به-ظرفیت-1000-وات'>استعلام سیستم هیبریدی منفصل از شبکه اف گرید به ظرفیت 1000 وات / استعلام, استعلام سیستم هیبریدی منفصل از شبکه اف گرید به ظرفیت 1000 وات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866182/استعلام-وسایل-مورد-نیاز-کارگاههای-برق-مرکز-شهید-ورمقانی-سنندج'>استعلام وسایل مورد نیاز کارگاههای برق مرکز شهید ورمقانی سنندج / استعلام ,استعلام وسایل مورد نیاز کارگاههای برق مرکز شهید ورمقانی سنندج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866184/استعلام-وسایل-مورد-نیاز-کارگاه-درودگری-مرکز-شهید-ورمقانی'>استعلام وسایل مورد نیاز کارگاه درودگری مرکز شهید ورمقانی / استعلام ,استعلام  وسایل مورد نیاز کارگاه درودگری مرکز شهید ورمقانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866176/استعلام-10-عدد-مجسمه-فایبرگلاس-3-لایه'>استعلام 10 عدد مجسمه فایبرگلاس 3 لایه / استعلام 10 عدد مجسمه فایبرگلاس 3 لایه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866230/استعلام-HARD-1TRA-WD'>استعلام HARD: 1TRA WD / استعلام  HARD: 1TRA WD</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866235/استعلام-وسایل-مورد-نیاز-کارگاههای-جوشکاری'>استعلام وسایل مورد نیاز کارگاههای جوشکاری / استعلام وسایل مورد نیاز کارگاههای جوشکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866328/استعلام-وسایل-مورد-نیاز-کارگاههای-کشاورزی-96-3-20'>استعلام وسایل مورد نیاز کارگاههای کشاورزی  96.3.20 / استعلام وسایل مورد نیاز کارگاههای کشاورزی  96.3.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866323/استعلام-وسایل-مورد-نیاز-کارگاه-های-خیاطی-مرکز-شهید-ورمقانی96-3-20'>استعلام وسایل مورد نیاز کارگاه های خیاطی مرکز شهید ورمقانی96.3.20 / استعلام ,استعلام وسایل مورد نیاز کارگاه های خیاطی مرکز شهید ورمقانی 96.3.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865858/آگهی-مناقصه-روکش-مکانیزه-معابر-و---96-03-20'>آگهی مناقصه روکش مکانیزه معابر و ... 96.03.20 / آگهی مناقصه, آگهی مناقصه روکش مکانیزه معابر و ... 96.03.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866307/استعلام-وسایل-مورد-نیاز-جعبه-های-کمک-های-اولیه--'>استعلام وسایل مورد نیاز جعبه های کمک های اولیه ...  / استعلام, استعلام وسایل مورد نیاز جعبه های کمک های اولیه ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866315/استعلام-میز-اداری--میز-جلسات---'>استعلام میز اداری - میز جلسات - ... / استعلام, استعلام میز اداری - میز جلسات - ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866263/استعلام-بکینگ-بلوکی'>استعلام بکینگ بلوکی  / استعلام , استعلام بکینگ بلوکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866242/استعلام-وسایل-مورد-نیاز-کارگاه-صنایع-ساختمان'>استعلام وسایل مورد نیاز کارگاه صنایع ساختمان  / استعلام ,استعلام  وسایل مورد نیاز کارگاه صنایع ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866350/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر  / استعلام , استعلام کامپیوتر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866248/استعلام-وسایل-بهداشتی-و-تنظیف-مورد-نیاز-96-03-20'>استعلام  وسایل بهداشتی و تنظیف مورد نیاز  96.03.20 / استعلام  وسایل بهداشتی و تنظیف مورد نیاز  96.03.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866261/استعلام-وسایل-مورد-نیاز-کارگاه-های-تاسیسات-لوله-کشی-96-03-20'>استعلام وسایل مورد نیاز کارگاه های تاسیسات لوله کشی 96.03.20 / استعلام, استعلام وسایل مورد نیاز کارگاه های تاسیسات لوله کشی 96.03.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866262/استعلام-چاپگر-HP-401-D'>استعلام چاپگر HP 401 D  / استعلام, استعلام چاپگر HP 401 D </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866272/استعلام-صندلی-راحتی-ارباب-رجوع'>استعلام صندلی راحتی ارباب رجوع / استعلام, استعلام صندلی راحتی ارباب رجوع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865842/مناقصه-تهیه-و-تحویل-دو-دستگاه-سیستم-تصفیه-آب-با-تکنولوژی-RO--'>مناقصه تهیه و تحویل دو دستگاه سیستم تصفیه آب با تکنولوژی RO ... / مناقصه , مناقصه تهیه و تحویل دو دستگاه سیستم تصفیه آب با تکنولوژی RO ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866190/استعلام-ابزارآلات-مورد-نیاز-کارگاه-های-صنایع-ساختمان-و-جوشکاری'>استعلام ابزارآلات مورد نیاز کارگاه های صنایع ساختمان و جوشکاری  / استعلام , استعلام ابزارآلات مورد نیاز کارگاه های صنایع ساختمان و جوشکاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866185/استعلام-ابزارآلات-مورد-نیاز-کارگاه-ها'>استعلام ابزارآلات مورد نیاز کارگاه ها  / استعلام , استعلام ابزارآلات مورد نیاز کارگاه ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866199/استعلام-وسایل-مورد-نیاز-کارگاه-اتو-مکانیک'>استعلام وسایل مورد نیاز کارگاه اتو مکانیک  / استعلام , استعلام وسایل مورد نیاز کارگاه اتو مکانیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866194/استعلام-وسایل-مورد-نیاز-کارگاه-های-رایانه'>استعلام وسایل مورد نیاز کارگاه های رایانه  / استعلام , استعلام وسایل مورد نیاز کارگاه های رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866359/استعلام-وسایل-مورد-نیاز-کارگاه-های-برق-مرکز-شهید-امان'>استعلام وسایل مورد نیاز کارگاه های برق مرکز شهید امان / استعلام , استعلام وسایل مورد نیاز کارگاه های برق مرکز شهید امان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865931/مناقصه-خدمات-پشتیبانی-و-نگهداری-شبکه-و-مراکز-داده-فناوری'>مناقصه خدمات پشتیبانی و نگهداری شبکه و مراکز داده فناوری / مناقصه , مناقصه خدمات پشتیبانی و نگهداری شبکه و مراکز داده فناوری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866234/تجدید-مناقصه-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-مکانیکی-و-الکتریکی-ساختمانهای-ستادی'>تجدید مناقصه نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمانهای ستادی / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمانهای ستادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866281/مناقصه-سرویس-دهی-و-ارائه-خدمات-خودرویی'>مناقصه سرویس دهی و ارائه خدمات خودرویی  / مناقصه, مناقصه سرویس دهی و ارائه خدمات خودرویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866369/مناقصه-جدول-گذاری-در-خیابانها'>مناقصه جدول گذاری در خیابانها / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه جدول گذاری در خیابانها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866337/مناقصه-تهیه-و-نصب-و-اجرای-دکل-20-متری-در-سطح-شهر'>مناقصه تهیه و نصب و اجرای دکل 20 متری در سطح شهر  / مناقصه تهیه و نصب و اجرای دکل 20 متری در سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865833/مزایده-2-دستگاه-لیفتراک-کوماتسو-15-و-17-تن'>مزایده 2 دستگاه لیفتراک کوماتسو 15 و 17 تن  / مزایده , مزایده 2 دستگاه لیفتراک کوماتسو 15 و 17 تن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866252/استعلام-عملگرالکتریکی-جهت-والوکنترلی'>استعلام عملگرالکتریکی جهت والوکنترلی / استعلام عملگرالکتریکی جهت والوکنترلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866249/استعلام-ست-بسته-بندی'>استعلام  ست بسته بندی / استعلام  ست بسته بندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866237/فراخوان-ارزیابی-صلاحیت-سازندگان-فروشندگان'>فراخوان ارزیابی صلاحیت سازندگان فروشندگان / فراخوان ارزیابی صلاحیت سازندگان فروشندگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866244/فراخوان-کاروان-سیار'>فراخوان  کاروان سیار  / فراخوان  کاروان سیار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866404/کنفرانس-ملی-مهندسی-عمران--معماری-و-توسعه-شهری-پایدار'>کنفرانس ملی مهندسی عمران ، معماری و توسعه شهری پایدار /  کنفرانس ملی مهندسی عمران ، معماری و توسعه شهری پایدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866414/اولین-همایش-ملی-علوم-ورزشی-ورزش--سلامت--جامعه'>اولین همایش ملی علوم ورزشی ورزش ، سلامت ، جامعه  / اولین همایش ملی علوم ورزشی ورزش ، سلامت ، جامعه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866423/اولین-همایش-ملی-دستاوردهای-علوم-ورزشی-و-سلامت'>اولین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت / اولین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866435/پنجمین-کنگره-ملی-زیست-شناسی-و-علوم-طبیعی-ایران-96-3-20'>پنجمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران 96.3.20 / پنجمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران96.3.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866430/دومین-کنفرانس-بین-المللی-مهندسی-عمران--معماری-و-مدیریت-بحران'>دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران ، معماری و مدیریت بحران / دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران ، معماری و مدیریت بحران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866296/چهارمین-کنفرانس-ملی-فناوری-اطلاعات-کامپیوتر-و-مخابرات96-3-20'>چهارمین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات کامپیوتر و مخابرات96.3.20 / چهارمین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات کامپیوتر و مخابرات96.3.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865868/مناقصه-انجام-امور-چاپی-حرم-مطهر'>مناقصه انجام امور چاپی حرم مطهر / مناقصه , مناقصه انجام امور چاپی حرم مطهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866321/همایش-ملی-دانش-و-نوآوری-در-صنعت-چوب-و-کاغذ'>همایش ملی دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ / همایش ملی دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866310/پنجمین-مجتمع-اقتصاد-فناوری-نانو'>پنجمین مجتمع اقتصاد فناوری نانو / پنجمین مجتمع اقتصاد فناوری نانو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866338/سومین-کنفرانس-ملی-روانشناسی--علوم-اجتماعی-و-تربیتی96-3-20'>سومین کنفرانس ملی روانشناسی ، علوم اجتماعی و تربیتی96.3.20 / سومین کنفرانس ملی روانشناسی ، علوم اجتماعی و تربیتی96.3.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866384/استعلا-خرید-کابل--'>استعلا خرید کابل... / استعلام، استعلا خرید کابل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866268/استعلام-لوگو-تبریز-2018'>استعلام لوگو تبریز 2018   / استعلام لوگو تبریز 2018  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865891/مزایده-فروش-تعدادی-تیرک-شاسی-کامیون'>مزایده فروش تعدادی تیرک شاسی کامیون / آگهی مزایده , مزایده فروش تعدادی تیرک شاسی کامیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865538/مزایده-مزایده-ملک-به-پلاک-ثبتی-142-15'>مزایده مزایده ملک به پلاک ثبتی 142.15 / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی 142.15</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866392/مناقصه-اجرای-عملیات-مربوط-تنظیف-و-رفت-و-روب-معابر--نوبت-سوم'>مناقصه اجرای عملیات مربوط  تنظیف و رفت و روب معابر - نوبت سوم  / آگهی مناقصه عمومی ،مناقصه اجرای عملیات مربوط  تنظیف و رفت و روب معابر- نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865936/مناقصه-خرید-لوازم-روشنایی-و-کابل-جهت-توسعه-و-اصلاح-روشنایی-پارکها'>مناقصه  خرید لوازم روشنایی و کابل جهت توسعه و اصلاح روشنایی پارکها / آگهی مناقصه عمومی تک مرحله ای , مناقصه  خرید لوازم روشنایی و کابل جهت توسعه و اصلاح روشنایی پارکها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866400/مناقصه-سندبلاست-و-رنگ-آمیزی-مخزن-سقف-ثابت'>مناقصه سندبلاست و رنگ آمیزی مخزن سقف ثابت / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه سندبلاست و رنگ آمیزی مخزن سقف ثابت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866322/تجدید-مناقصه-2-عدد-MASONEILAN-PRESSURE-CONTROL-VALVE'>تجدید مناقصه 2 عدد MASONEILAN PRESSURE CONTROL VALVE  / تجدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , تجدید مناقصه 2 عدد MASONEILAN PRESSURE CONTROL VALVE  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865924/ارزیابی-کیفی-تکمیل-کارهای-باقی-مانده-اجرای-محوطه-سازی--'>ارزیابی کیفی تکمیل کارهای باقی مانده، اجرای محوطه سازی... / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , ارزیابی کیفی تکمیل کارهای باقی مانده، اجرای محوطه سازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866291/فراخوان-اجاره-یک-دستگاه-دکل-حفاری-دریایی'>فراخوان اجاره یک دستگاه دکل حفاری دریایی / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان اجاره یک دستگاه دکل حفاری دریایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866288/مناقصه-اجرای-پروژه-بازسازی-کامل-سیستمهای-حفاظت-کاتدی-جریان-القایی-ICCP--'>مناقصه اجرای پروژه بازسازی کامل سیستمهای حفاظت کاتدی جریان القایی ICCP ... / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه اجرای پروژه بازسازی کامل سیستمهای حفاظت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866245/مناقصه-اجرای-پروژه-ساخت-کانال-و-باند-وال-(Band-Wall)-مخزن-شماره-5-منطقه-بهرگان'>مناقصه اجرای پروژه ساخت کانال و باند وال (Band Wall) مخزن شماره 5 منطقه بهرگان / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای پروژه ساخت کانال و باند وال (Band Wall) مخزن شماره 5 منطقه بهرگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866241/مناقصه-اجرای-پروژه-تعویض-سقف-ساختمان-حراست-و---'>مناقصه اجرای پروژه تعویض سقف ساختمان حراست و .... / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه اجرای پروژه تعویض سقف ساختمان حراست و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866308/ارزیابی-کیفی-انجام-خدمات-پایش-و-آزمایشات-دوره-ای'>ارزیابی کیفی انجام خدمات پایش و آزمایشات دوره ای / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه انجام خدمات پایش و آزمایشات دوره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866260/مناقصه-تعمیرات-سیل--سندبلاست-و-رنگ-آمیزی-مخازن'>مناقصه تعمیرات سیل ، سندبلاست و رنگ آمیزی مخازن / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تعمیرات سیل ، سندبلاست و رنگ آمیزی مخازن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865902/مناقصه-توسعه-و-احداث-شبکه-های-توزیع-برق-روستاهای-چرداول--نوبت-دوم'>مناقصه توسعه و احداث شبکه های توزیع برق روستاهای چرداول  - نوبت دوم  / آگهی مناقصات عمومی, مناقصه توسعه و احداث شبکه های توزیع برق روستاهای چرداول  -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865911/مناقصه-خدمات-نگهبانی-مرکز-آموزشی-پژوهشی-و-درمانی-قائم-(عج)-و-شهید-هاشمی-نژاد'>مناقصه خدمات نگهبانی مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی قائم (عج)  و شهید هاشمی نژاد / فراخوان مناقصه، مناقصه خدمات نگهبانی مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی قائم (عج)  و شهید هاشمی نژاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865897/مناقصه-انجام-خدمات-حفاظت-فیزیکی-و-امور-حراستی--'>مناقصه انجام خدمات حفاظت فیزیکی و امور حراستی... / مناقصه , مناقصه انجام خدمات حفاظت فیزیکی و امور حراستی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865825/مناقصه-ممیزی-املاک-منطقه-(1)-شهر-قم-نوبت-دوم'>مناقصه ممیزی املاک منطقه (1) شهر قم نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ممیزی املاک منطقه (1) شهر قم نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865562/مناقصه-خدمات-فنی-مورد-نیاز-نگهداری-و-تعمیرات-برق-ابزار-دقیق'>مناقصه خدمات فنی مورد نیاز نگهداری و تعمیرات برق  ابزار دقیق / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات فنی مورد نیاز نگهداری و تعمیرات برق  ابزار دقیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865870/مزایده-اجاره-مجموعه-رستوران'>مزایده اجاره مجموعه رستوران / آگهی مزایده ، مزایده اجاره مجموعه رستوران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865569/مناقصه-خرید-و-نصب-سیستم-پایش-آنلاین-پساب'>مناقصه خرید و نصب سیستم پایش آنلاین پساب  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید و نصب سیستم پایش آنلاین پساب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865560/مناقصه-حمل-و-پخش-آسفالت-با-فنیشر-و-غلتک-های-مربوطه---نوبت-دوم'>مناقصه  حمل و پخش آسفالت با فنیشر و غلتک های مربوطه ....نوبت دوم  / مناقصه  حمل و پخش آسفالت با فنیشر و غلتک های مربوطه ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865573/فراخوان-دو-عدد-پمپ-مربوط-به-سیستم-روغنکاری-توربین-گازی-تجدید-نوبت-دوم'>فراخوان دو عدد پمپ مربوط به سیستم روغنکاری توربین گازی تجدید- نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان دو عدد پمپ مربوط به سیستم روغنکاری توربین گازی تجدید- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865587/فراخوان-تامین-تجهیزات-تصویر-مرکز-گیلان--نوبت-دوم'>فراخوان تامین تجهیزات تصویر مرکز گیلان - نوبت دوم  / آگهی فراخوان , فراخوان تامین تجهیزات تصویر مرکز گیلان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865578/فراخوان-تامین-قطعات-ارتقاء-فرستنده-های-تلویزیونی-دیجیتال-NEC--نوبت-دوم'>فراخوان تامین قطعات ارتقاء فرستنده های تلویزیونی دیجیتال NEC - نوبت دوم  / آگهی فراخوان , فراخوان تامین قطعات ارتقاء فرستنده های تلویزیونی دیجیتال NEC - نوبت د وم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865584/فراخوان-خرید-یکدستگاه-SNG1-1-مرکز-بوشهر--نوبت-دوم'>فراخوان خرید یکدستگاه SNG1+1 مرکز بوشهر - نوبت  دوم  / آگهی فراخوان , فراخوان خرید یکدستگاه SNG1+1 مرکز بوشهر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865598/آگهی-عمومی-شناسایی-پیمانکار-ماشینکاری-برشکاری-تابگیری-و-سنگ-زنی'>آگهی عمومی  شناسایی پیمانکار ماشینکاری، برشکاری، تابگیری و سنگ زنی / آگهی عمومی, آگهی عمومی شناسایی پیمانکار ماشینکاری، برشکاری، تابگیری و سنگ زنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865605/آگهی-عمومی-شناسایی-پیمانکار-نصاب-راه-انداز-و-انجام-دهنده-اتوماسیون-و-تعمیرات-دستگاه-کاروسل'>آگهی عمومی شناسایی پیمانکار نصاب، راه انداز و انجام دهنده اتوماسیون و تعمیرات دستگاه کاروسل / آگهی عمومی, آگهی عمومی شناسایی پیمانکار نصاب، راه انداز و انجام دهنده اتوماسیون و تعمیرات دستگاه کاروسل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865574/مزایده-3-دستگاه-کانتینر-40-فوت-یخچالدار-مدل-81-و-84-و--'>مزایده 3 دستگاه کانتینر 40 فوت یخچالدار مدل 81 و 84 و ... / مزایده , مزایده 3 دستگاه کانتینر 40 فوت یخچالدار مدل 81 و 84 و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865877/مزایده-زمینی-به-متراژ-حدود-11-هزار-متر-مربع-جهت-کاربری-بچینگ'>مزایده  زمینی به متراژ حدود 11 هزار متر مربع جهت کاربری بچینگ / آگهی مزایده عمومی , مزایده  زمینی به متراژ حدود 11 هزار متر مربع جهت کاربری بچینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865552/مناقصه-تراش-و-روکش-مکانیزه-منطقه-یک---نوبت-دوم'>مناقصه تراش و روکش مکانیزه منطقه یک...  نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه تراش و روکش مکانیزه منطقه یک...  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866172/مزایده-پلاک-ثبتی-2702-6761-کلاسه-941357'>مزایده  پلاک ثبتی 2702/6761 کلاسه 941357  / مزایده,مزایده  پلاک ثبتی 2702/6761 کلاسه 941357 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866141/مناقصه-مدیریت--نگهداری--حفظ-و-حراست-از-مجموعه-باغ-مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مناقصه مدیریت ، نگهداری ، حفظ و حراست از مجموعه باغ مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه مدیریت ، نگهداری ، حفظ و حراست از مجموعه باغ مرحله دوم نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866144/مناقصه-واگذاری-خدمات-تعدادی-از-غرفات-واحد-تعمیرات-و-نگهداری---تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری خدمات تعدادی از غرفات واحد تعمیرات و نگهداری.... تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه واگذاری خدمات تعدادی از غرفات واحد تعمیرات و نگهداری.... تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866231/مزایده-دستگاه-جرثقیل-دروازه-ای'>مزایده دستگاه جرثقیل دروازه ای / آگهی مزایده عمومی ,مزایده دستگاه جرثقیل دروازه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866134/مناقصه-واگذاری-خدمات-نصب-دو-دستگاه-مخزن-ذخیره'>مناقصه واگذاری خدمات نصب دو دستگاه مخزن ذخیره / آگهی مناقصه ,واگذاری خدمات نصب دو دستگاه مخزن ذخیره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865557/مناقصه-احداث-استخر-حوضچه-های-آبگرم-و-استخر-شنای-سرپوشیده-شهرستان-شوط-نوبت-دوم'>مناقصه احداث استخر حوضچه های آبگرم و استخر شنای سرپوشیده شهرستان شوط نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه احداث استخر حوضچه های آبگرم و استخر شنای سرپوشیده شهرستان شوط نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866334/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-عرصه-260-94متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل عرصه 260.94متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل عرصه 260.94متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866313/مزایده-اپارتمان-مساحت-66-41مترمربع'>مزایده اپارتمان مساحت 66.41مترمربع / مزایده,مزایده اپارتمان مساحت 66.41مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866297/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-به-مساحت-86-85متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 86.85متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 86.85متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866124/مناقصه-لکه-گیری-هندسی-و-روکش-آسفالت-گرم-و--'>مناقصه لکه گیری هندسی و روکش آسفالت گرم و ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه لکه گیری هندسی و روکش آسفالت گرم و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866132/مناقصه-فراخوان-اجرای-عملیات-خاکی-و-ساخت-اسکلت-بتنی--'>مناقصه فراخوان اجرای عملیات خاکی و ساخت اسکلت بتنی ... / ​آگهی مناقصه فراخوان نخست, مناقصه فراخوان اجرای عملیات خاکی و ساخت اسکلت بتنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866232/مزایده-تمامت-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-18-ثبت-اصفهان'>مزایده تمامت ششدانگ یکباب خانه بخش 18 ثبت اصفهان / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ یکباب خانه بخش 18 ثبت اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866153/مزایده-اجاره-مراکز-و-کارگاههای-آموزشی'>مزایده اجاره مراکز و کارگاههای آموزشی / آگهی فراخوان عمومی , مزایده اجاره مراکز و کارگاههای آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866497/مزایده-ششدانگ-یک-باب-دستگاه-زمین-مساحت-ششصد-و-چهل-و-شش-متر'>مزایده ششدانگ یک باب دستگاه زمین مساحت ششصد و چهل و شش متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب دستگاه زمین مساحت ششصد و چهل و شش متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866535/مزایده-سند-مالکیت-آپارتمان-شماره-15182-12151-و-14458-10329'>مزایده سند مالکیت آپارتمان شماره 15182.12151 و 14458.10329 / مزایده,مزایده سند مالکیت آپارتمان شماره 15182.12151 و 14458.10329</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866554/مزایده-یک-قطعه-زمین-نیمه-محصور-عرصه-191-56متر'>مزایده یک قطعه زمین نیمه محصور عرصه 191.56متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین نیمه محصور عرصه 191.56متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865564/مناقصه-واگذاری-نیروی-اورژانس-اجتماعی'>مناقصه واگذاری نیروی اورژانس اجتماعی / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه واگذاری نیروی اورژانس اجتماعی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866226/مزایده-فروش-تعداد-شش-قطعه-پلاک-کاربری-مسکونی-و-کارگاهی'>مزایده فروش تعداد شش قطعه پلاک کاربری مسکونی و کارگاهی  / مزایده,مزایده فروش تعداد شش قطعه پلاک کاربری مسکونی و کارگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866158/مناقصه-واگذاری-اداره-امور-مربوط-به-جایگاه-شرکتی-شماره-4-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری اداره امور مربوط به جایگاه شرکتی شماره 4- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری اداره امور مربوط به جایگاه شرکتی شماره 4 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866470/مزایده-23-حبه-از-72-حبه-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده 23 حبه از 72 حبه از ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 23 حبه از 72 حبه از ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866476/مزایده-تمامت-دو-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-چهارده'>مزایده تمامت دو دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی بخش چهارده  / مزایده,مزایده تمامت دو دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی بخش چهارده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866480/مزایده-47-79-حبه-مشاع-از-72-حبه-منزل-مسکونی-دو-طبقه'>مزایده 47.79 حبه مشاع از 72 حبه منزل مسکونی دو طبقه / مزایده,مزایده 47.79 حبه مشاع از 72 حبه منزل مسکونی دو طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866151/مزایده-وانت-شخصی-مزدا-1600'>مزایده وانت شخصی مزدا 1600 / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده وانت شخصی مزدا 1600</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866294/مزایده-تمامت-ششدانگ-پلاک-ثبتی-114-فرعی'>مزایده تمامت ششدانگ پلاک ثبتی 114 فرعی / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ پلاک ثبتی 114 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866137/مزایده-اجاره-پارکینگ-مجتمع-تجاری-مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مزایده اجاره پارکینگ مجتمع تجاری- مرحله دوم نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده اجاره پارکینگ مجتمع تجاری- مرحله دوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866143/مزایده-اجاره-واگذاری-اداره-و-بهره-برداری-کشتارگاه-دام-مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مزایده اجاره واگذاری اداره و بهره برداری کشتارگاه دام مرحله دوم نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده اجاره واگذاری اداره و بهره برداری کشتارگاه دام مرحله دوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866123/فراخوان-شناسایی-پیمانکار-امور-تبلیغات'>فراخوان شناسایی پیمانکار امور تبلیغات  / فراخوان, فراخوان شناسایی پیمانکار امور تبلیغات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865722/فراخوان-واگذاری-فعالیت-های-خدمات-نظافت-و-نگهداری-فضای-سبز'>فراخوان واگذاری فعالیت های خدمات نظافت و نگهداری فضای سبز / فراخوان مناقصه یک مرحله ای,فراخوان واگذاری فعالیت های خدمات نظافت و نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866346/مزایده-پلاک-ثبتی-276-فرعی-از-12-اصلی-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 276 فرعی از 12 اصلی نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 276 فرعی از 12 اصلی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866319/مزایده-ملک-بصورت-مشاعی-نوبت-اول'>مزایده ملک بصورت مشاعی نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بصورت مشاعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866325/مزایده-ششدانگ-زمین-به-مساحت-607-80مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین به مساحت 607.80مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 607.80مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866157/مزایده-فروش-تعداد-2-نوع-لوازم-اسقاط-دارای-مس-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 2 نوع لوازم اسقاط دارای مس نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی ، مزایده فروش تعداد 2 نوع لوازم اسقاط دارای مس نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866149/مناقصه-حمل-و-نقل-کالاهای-اساسی'>مناقصه حمل و نقل کالاهای اساسی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حمل و نقل کالاهای اساسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866493/مزایده-ساختمان-مسکونی-عرصه-485-19متر'>مزایده ساختمان مسکونی عرصه 485.19متر  / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی عرصه 485.19متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866285/مزایده-یک-قطعه-زمین-پلاک-ثبتی-489-فرعی-از-91-اصلی'>مزایده یک قطعه زمین پلاک ثبتی 489 فرعی از 91 اصلی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین پلاک ثبتی 489 فرعی از 91 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866110/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید-141-مدل-85'>مزایده یک دستگاه سواری پراید 141 مدل 85  / مزایده , مزایده یک دستگاه سواری پراید 141 مدل 85 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866166/مزایده-انگشتر-نقره-دستی-و-ماشینی-با-نگین-های-عقیق'>مزایده انگشتر نقره دستی و ماشینی با نگین های عقیق / مزایده , مزایده انگشتر نقره دستی و ماشینی با نگین های عقیق مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865860/مزایده-امتیاز-برق-سه-فاز--'>مزایده  امتیاز برق سه فاز ... / آگهی مزایده، مزایده  امتیاز برق سه فاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866287/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-315-مترمربع'>مزایده منزل مسکونی مساحت 315 مترمربع  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 315 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866219/مزایده-یک-باب-آپارتمان-واقع-در-آخوند-خراسانی-کلاسه-110-13-951948'>مزایده  یک باب آپارتمان واقع در آخوند خراسانی کلاسه 110.13.951948  / مزایده,مزایده  یک باب آپارتمان واقع در آخوند خراسانی کلاسه 110.13.951948 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866238/مزایده-یک-دانگ-و279-6-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-سه-دانگ-اجرای-110-10-951514'>مزایده  یک دانگ و279/6 هزارم یک دانگ مشاع از سه دانگ اجرای 110.10.951514 / مزایده,مزایده یک دانگ و279/6 هزارم یک دانگ مشاع از سه دانگ اجرای 110.10.951514</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866228/مزایده-2-دانگ-و-485-9-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-یک-باب'>مزایده  2 دانگ و 485/9 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب  / مزایده,مزایده 2 دانگ و 485/9 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866222/مزایده-یک-واحد-آپارتمان-در-طبقه-اول-اجرای-110-12-952130'>مزایده  یک واحد آپارتمان در طبقه اول اجرای 110.12.952130  / مزایده,مزایده  یک واحد آپارتمان در طبقه اول اجرای 110.12.952130 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866180/مزایده-یک-باب-مغازه-زیورآلات-اجاری-110-17-950275'>مزایده  یک باب مغازه زیورآلات اجاری 110.17.950275  / مزایده,مزایده  یک باب مغازه زیورآلات اجاری 110.17.950275 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866198/مزایده-562-5-یک-داننگ-مشاع-از-سه-دانگ-از-ششدانگ-اجرای-110-38-940473'>مزایده  562/5 یک داننگ مشاع از سه دانگ از ششدانگ اجرای 110.38.940473  / مزایده,مزایده   562/5 یک داننگ مشاع از سه دانگ از ششدانگ اجرای 110.38.940473 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866187/مزایده-2-سهم-مشاع-از-10-سهم-ششدانگ-ملک-اجرای-110-3-950248'>مزایده 2 سهم مشاع از 10 سهم ششدانگ ملک اجرای 110.3.950248  / مزایده,مزایده  2 سهم مشاع از 10 سهم ششدانگ ملک اجرای 110.3.950248 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866175/مزایده-منزل-مسکونی-پرونده-کلاسه-940230-تجدید'>مزایده منزل مسکونی پرونده کلاسه 940230 تجدید  / مزایده,مزایده منزل مسکونی پرونده کلاسه 940230 تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865867/مزایده-فروش-ماشین-آلات-صنایع-چوب-و-مبلمان'>مزایده فروش ماشین آلات صنایع چوب و مبلمان / آگهی مزایده, مزایده فروش ماشین آلات صنایع چوب و مبلمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866364/مزایده-ملک-به-مساحت-124-5مترمربع-تجدید'>مزایده ملک به مساحت 124.5مترمربع تجدید  / مزایده,مزایده ملک به مساحت 124.5مترمربع تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866094/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-سواری-سمند'>مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری سمند / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866383/مزایده-یک-دانگ-و-287-2-هزارم-یک-دانگ-مشاع-عرصه-109-25متر'>مزایده یک دانگ و 287.2 هزارم یک دانگ مشاع عرصه 109.25متر / مزایده,مزایده یک دانگ و 287.2 هزارم یک دانگ مشاع عرصه 109.25متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866099/مزایده-فروش-قالی-مستعمل-و-تلویزیون-و--'>مزایده فروش قالی مستعمل و تلویزیون و... / مزایده,مزایده فروش قالی مستعمل و تلویزیون و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866105/مزایده-فروش-یک-دستگاه-سواری-ام-وی-ام-ایکس-32'>مزایده فروش یک دستگاه سواری ام وی ام ایکس 32 / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه سواری ام وی ام ایکس 32</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866377/مزایده-ملک-به-شماره-پلاک-56-فرعی-از-سه-اصلی-نوبت-دوم'>مزایده ملک به شماره پلاک 56 فرعی از سه اصلی نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک به شماره پلاک 56 فرعی از سه اصلی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866205/مزایده-12-ساعت-آب-قنات-کامه---نوبت-دوم'>مزایده 12 ساعت آب قنات کامه  ....نوبت دوم  / مزایده, مزایده 12 ساعت آب قنات کامه  ......نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866212/مزایده-ششدانگ-سرقفلی-یک-باب-مغازه-تجاری-واقع-در-خیابان-خسروی'>مزایده  ششدانگ سرقفلی یک باب مغازه تجاری واقع در خیابان خسروی  / مزایده,مزایده  ششدانگ سرقفلی یک باب مغازه تجاری واقع در خیابان خسروی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866357/مزایده-یک-دانگ-و-550-5-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-یکباب-منزل'>مزایده یک دانگ و 550.5 هزارم یک دانگ مشاع از یکباب منزل / مزایده,مزایده یک دانگ و 550.5 هزارم یک دانگ مشاع از یکباب منزل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865540/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-495-25مترمربع'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 495.25مترمربع  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 495.25مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866271/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-هفده-مشهد'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش هفده مشهد / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش هفده مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866432/مزایده-2-دانگ-و-244-7-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-سرقفلی-مغازه'>مزایده 2 دانگ و 244.7  هزارم یک دانگ مشاع از سرقفلی مغازه  / مزایده,مزایده 2 دانگ و 244.7  هزارم یک دانگ مشاع از سرقفلی مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866421/مزایده-630-هزارم-تمامت-ملک-قولنامه-ای-تجدید'>مزایده 630 هزارم تمامت ملک قولنامه ای تجدید  / مزایده,مزایده 630 هزارم تمامت ملک قولنامه ای تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866140/مزایده-هشت-عدد-شیر-چدنی-کشویی-و-ویفری'>مزایده هشت عدد شیر چدنی کشویی و ویفری  / مزایده, مزایده هشت عدد شیر چدنی کشویی و ویفری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866406/مزایده-یک-مقدار-یک-سهم-از-هفت-سهم-یکباب-باغ-مشجر'>مزایده یک مقدار یک سهم از هفت سهم یکباب باغ مشجر / مزایده,مزایده یک مقدار یک سهم از هفت سهم یکباب باغ مشجر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866154/مزایده-یک-دستگاه-جوش-آرگون---مرحله-دوم'>مزایده یک دستگاه جوش آرگون ....مرحله دوم  / مزایده, مزایده یک دستگاه جوش آرگون .... مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866168/مزایده-یک-باب-منزل-با-عرصه-حدود-153-مترمربع-اجرای-110-17-950319'>مزایده یک باب منزل با عرصه حدود 153 مترمربع اجرای 110.17.950319  / مزایده,مزایده یک باب منزل با عرصه حدود 153 مترمربع اجرای 110.17.950319 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866399/مزایده-61-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-دو-دانگ-مشاع-از-منزل-مسکونی'>مزایده 61 هزارم یک دانگ مشاع از دو دانگ مشاع از منزل مسکونی  / مزایده,مزایده 61 هزارم یک دانگ مشاع از دو دانگ مشاع از منزل مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866240/مزایده-ششدانگ-ملک-به-مساحت-651-31متر'>مزایده ششدانگ ملک به مساحت 651.31متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک به مساحت 651.31متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866441/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-صد-مترمربع'>مزایده ملک مساحت  عرصه صد مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت  عرصه صد مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865545/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-151-مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 151 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 151 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866445/مزایده-ششدانگ-زمین-قطعه-155-تفکیکی-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین قطعه 155 تفکیکی نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین قطعه 155 تفکیکی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866159/مناقصه-واگذاری-خدمات-نقلیه--تامین-خودرو-با-راننده'>مناقصه واگذاری خدمات نقلیه ، تامین خودرو با راننده  / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری خدمات نقلیه ، تامین خودرو با راننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866162/مزایده-عمومی-اجاره-سالن-بازی-واقع-در-پارک-ملت'>مزایده عمومی اجاره سالن بازی واقع در پارک ملت / مزایده عمومی اجاره سالن بازی واقع در پارک ملت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866396/مزایده-اختصاصی-ویژه-املاک-مازاد-بانک-سپه'>مزایده اختصاصی ویژه املاک مازاد بانک سپه  / مزایده,مزایده اختصاصی ویژه املاک مازاد بانک سپه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866145/مناقصه-عمومی-اجرای-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-شهر-دهق-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهر دهق  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عمومی اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهر دهق  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866148/مزایده-واگذاری-بوفه-اغذیه-فروشی'>مزایده واگذاری بوفه اغذیه فروشی / مزایده,مزایده واگذاری بوفه اغذیه فروشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866412/مزایده-13-حبه-از-36-حبه-از-ششدانگ-پلاک-28-186821'>مزایده 13 حبه از 36 حبه از ششدانگ پلاک 28.186821  / مزایده,مزایده 13 حبه از 36 حبه از ششدانگ پلاک 28.186821 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866276/مزایده-تمامی-پلاک-ثبتی-مساحت-سی-و-چهار-متر-کاربری-تجاری'>مزایده تمامی پلاک ثبتی مساحت سی و چهار متر کاربری تجاری / مزایده,مزایده تمامی پلاک ثبتی مساحت سی و چهار متر کاربری تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866425/مزایده-تمامت-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-224متر'>مزایده تمامت ششدانگ منزل مسکونی عرصه 224متر  / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ منزل مسکونی عرصه 224متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866434/مزایده-فروش-نه-پلاک-زمین-از-پلاکهای-شهرداری-نوبت-دوم-96-3-20'>مزایده فروش نه پلاک زمین از پلاکهای شهرداری نوبت دوم 96.3.20 / مزایده,مزایده فروش نه پلاک زمین از پلاکهای شهرداری نوبت دوم 96.3.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865637/مناقصه-تهیه-و-نصب-تجهیزات-تلمبه-خانه-های-سایتهای-C-B-طرح-آبرسانی-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و نصب تجهیزات تلمبه خانه های سایتهای C,B طرح آبرسانی تجدید نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه , مناقصه تهیه و نصب تجهیزات تلمبه خانه های سایتهای C,B طرح آبرسانی تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866152/مناقصه-ترمیم-ترانشه-های-ناشی-از-حفاری-لوله-گذاری-گاز-شهری'>مناقصه ترمیم ترانشه های ناشی از حفاری لوله گذاری گاز شهری  / مناقصه ترمیم ترانشه های ناشی از حفاری لوله گذاری گاز شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866189/مناقصه-مدیریت-امور-انبارها'>مناقصه مدیریت امور انبارها / آگهی مناقصه عمومی,  مناقصه مدیریت امور انبارها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866171/مزایده-خدمات-درمانی-سرپایی-بیمارستان'>مزایده خدمات درمانی سرپایی بیمارستان  / آگهی مزایده یک مرحله ای,مزایده خدمات درمانی سرپایی بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866138/مزایده-فروش-دو-دستگاه-خودروی'>مزایده فروش دو دستگاه خودروی / آگهی مزایده,مزایده فروش دو دستگاه خودروی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866169/مناقصه-خدمات-تخصصی-شامل-مشاوره-ای-مددکاری-و--'>مناقصه خدمات تخصصی شامل مشاوره ای، مددکاری و...  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه خدمات تخصصی شامل مشاوره ای، مددکاری و... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866192/تجدید-مناقصه-واگذاری-خدمات-شهری----نوبت-دوم'>تجدید مناقصه  واگذاری خدمات شهری ... - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه، تجدید مناقصه واگذاری خدمات شهری ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866167/مناقصه-ایمن-سازی-و-صلاح-دور-رمپ-ورودی'>مناقصه ایمن سازی و صلاح دور رمپ ورودی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ایمن سازی و صلاح دور رمپ ورودی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865876/تجدید-مناقصه-پروژه-زیرسازی-و-جدول'>تجدید مناقصه  پروژه زیرسازی و جدول  / آگهی تجدید مناقصه، تجدید مناقصه  پروژه زیرسازی و جدول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865650/مناقصه-اجاره-سه-دستگاه-وانت-نیسان-96-3-20'>مناقصه اجاره سه دستگاه وانت نیسان 96/3/20 / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه اجاره سه دستگاه وانت نیسان 96/3/20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866453/مزایده-آپارتمان-مساحت-نود-و-هفت-متر-و-هفتاد-و-پنج-صدم-متر'>مزایده آپارتمان مساحت نود و هفت متر و هفتاد و پنج صدم متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت نود و هفت متر و هفتاد و پنج صدم متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866459/مزایده-58-شعیر-مشاع-از-96-شعیر-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده 58 شعیر مشاع از 96 شعیر ششدانگ پلاک ثبتی  / مزایده,مزایده 58 شعیر مشاع از 96 شعیر ششدانگ پلاک ثبتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865887/مزایده-اقلام-ضایعاتی-سالانه'>مزایده اقلام ضایعاتی سالانه  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اقلام ضایعاتی سالانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865874/فراخوان-عمومی-خرید-چهار-عدد-شیر-پروانه-ای-BUTTERFLY-VALVE-شانزده-اینچ--نوبت-دوم'>فراخوان عمومی خرید چهار عدد شیر پروانه ای BUTTERFLY VALVE شانزده اینچ - نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان عمومی خرید چهار عدد شیر پروانه ای BUTTERFLY VALVE شانزده اینچ -نوبتدوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865535/مزایده-فروش-املاک-بصورت-نقد-و-اقساط'>مزایده فروش املاک بصورت نقد و اقساط  / مزایده,مزایده فروش املاک بصورت نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865631/فراخوان-مناقصه-بهسازی-و-روکش-آسفالت-محور--'>فراخوان مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محور ... / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865531/مزایده-ششدانگ-پلاک-با-مساحت-عرصه-دویست-مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک با مساحت عرصه دویست مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک با مساحت عرصه دویست مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865950/مزایده-ماشین-آلات'>مزایده ماشین آلات / آگهی مزایده، مزایده ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866202/مزایده-انواع-خط-تلفن'>مزایده انواع خط تلفن  / مزایده , مزایده  انواع خط تلفن  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865871/فراخوان-عمومی-جذب-سرمایه-گذار-جهت-ایجاد-تاسیسات-فاضلاب'>فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار جهت ایجاد تاسیسات فاضلاب  / فراخوان عمومی, فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار جهت ایجاد تاسیسات فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865886/فراخوان-مناقصه-خدمات-و-نگهداری-شهرکهای-صنعتی-فرمهین--'>فراخوان مناقصه خدمات و نگهداری شهرکهای صنعتی فرمهین ... / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه خدمات و نگهداری شهرکهای صنعتی فرمهین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865890/مزایده-دو-باب-واحد-آموزشی-نوبت-دوم'>مزایده دو باب واحد آموزشی- نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده دو باب واحد آموزشی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865548/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-عرصه-304-15متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت عرصه 304.15متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت عرصه 304.15متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865527/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-عرصه-252متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت عرصه 252متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت عرصه 252متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865526/مناقصه-نگهداری-و-بهره-برداری-صحیح-از-تصفیه-خانه--ایستگاه-پمپاژ-فاضلاب-نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری و بهره برداری صحیح از تصفیه خانه ، ایستگاه پمپاژ فاضلاب نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه نگهداری و بهره برداری صحیح از تصفیه خانه ، ایستگاه پمپاژ فاضلاب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865553/مزایده-زمینی-به-مساحت-صد-و-پنجاه-متر-نوبت-اول'>مزایده زمینی به مساحت صد و پنجاه متر نوبت اول / مزایده,مزایده زمینی به مساحت صد و پنجاه متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865534/مناقصه-P-F-HYUNDAI-CARGO-OIL-PUMP-TURBINE'>مناقصه P/F HYUNDAI CARGO OIL PUMP TURBINE / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی,مناقصه P/F HYUNDAI CARGO OIL PUMP TURBINE نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865530/مناقصه-پروژه-آبرسانی-چین-تهلیان-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه آبرسانی چین تهلیان نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه آبرسانی چین تهلیان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865518/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-به-مساحت-76-80مترمربع'>مزایده منزل مسکونی عرصه به مساحت 76.80مترمربع / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه به مساحت 76.80مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865670/فراخوان-انتخاب-سرمایه-گذار-و-مجری-پروژه-سیستم-یکپارچه'>فراخوان انتخاب سرمایه گذار و مجری پروژه سیستم یکپارچه / فراخوان انتخاب سرمایه گذار و مجری پروژه سیستم یکپارچه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865925/مزایده-محل-کارخانه-زمین-و-ساختمان-و-ماشین-آلات-نوبت-دوم'>مزایده محل کارخانه زمین و ساختمان و ماشین آلات نوبت دوم  / مزایده,مزایده محل کارخانه زمین و ساختمان و ماشین آلات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865539/فراخوان-ارزیابی-کیفی-سرمایه-گذاران-جهت-طرح-احداث-تاسیسات-نمک-زدایی-نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی سرمایه گذاران جهت طرح احداث تاسیسات نمک زدایی نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی ، فراخوان ارزیابی کیفی سرمایه گذاران جهت طرح احداث تاسیسات نمک زدایی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865533/مناقصه-واگذاری-حجمی-انبار-نفت-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری حجمی انبار نفت نوبت دوم  / آگهی ارزیابی عمومی , مناقصه واگذاری حجمی انبار نفت نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865554/مزایده-فروش-خودرو-سواری-تویوتا'>مزایده فروش خودرو سواری تویوتا / مزایده, مزایده فروش خودرو سواری تویوتا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865561/مزایده-ششدانگ-زمین-به-مساحت-29935مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین به مساحت 29935مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 29935مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865559/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-37850-53متر'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی 37850.53متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی 37850.53متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865558/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-شرقی-به-مساحت-67-92متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان شرقی به مساحت 67.92متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان شرقی به مساحت 67.92متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865505/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مسکونی-مساحت-201-25متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مسکونی مساحت 201.25متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مسکونی مساحت 201.25متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865501/مزایده-سه-دانگ-پلاک-ثبتی-شصت-فرعی-بخش-پانزده-قزوین'>مزایده سه دانگ پلاک ثبتی شصت فرعی بخش پانزده قزوین / مزایده,مزایده سه دانگ پلاک ثبتی شصت فرعی بخش پانزده قزوین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865667/مزایده-تعداد-6-دستگاه-خودروی-مازاد-بر-نیاز-خود'>مزایده تعداد 6 دستگاه خودروی مازاد بر نیاز خود  / مزایده , مزایده تعداد 6 دستگاه خودروی مازاد بر نیاز خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865512/مزایده-ششدانگ-اعیانی-ساختمان-مساحت-178-20متر'>مزایده ششدانگ اعیانی ساختمان مساحت 178.20متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی ساختمان مساحت 178.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865547/تجدید-مناقصه-پروژه-بهسازی-و-روکش-آسفالت-محورها-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه پروژه بهسازی و روکش آسفالت محورها نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به صورت فشرده ,مناقصه پروژه بهسازی و روکش آسفالت محورها نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865551/تجدید-فراخوان-مناقصه-خرید--بارگیری--حمل-و-تخلیه-لوله-های-فولادی-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان مناقصه خرید ، بارگیری ، حمل و تخلیه لوله های فولادی نوبت دوم  / تجدید آگهی فراخوان ارزیابی کیفی و مناقصه ، فراخوان مناقصه خرید ، بارگیری ، حمل و تخلیه لوله های فولادی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865543/تجدید-مناقصه-پروژه-زیرسازی-و-آسفالت-باندها-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت باندها نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت باندها نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865576/مزایده-واکذاری-مجتمع-فرهنگی-و-هنری-نوبت-دوم'>مزایده واکذاری مجتمع فرهنگی و هنری نوبت دوم  / فراخوان عمومی مزایده,فراخوان  واکذاری مجتمع فرهنگی و هنری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865594/فراخوان-خرید-13-دستگاه-ups'>فراخوان خرید 13 دستگاه ups / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای,فراخوان خرید 13 دستگاه ups</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865623/مناقصه-خرید--بارگیری-و-حمل-لوله-و-اتصالات'>مناقصه خرید ، بارگیری و حمل لوله و اتصالات / آگهی مناقصه خرید یک مرحله ای,مناقصه خرید ، بارگیری و حمل لوله و اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865644/فراخوان-ساخت-رستوران-در-پارک-بهشت'>فراخوان ساخت رستوران در پارک بهشت / آگهی فراخوان جذب سرمایه گذار,فراخوان ساخت رستوران در پارک بهشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865496/مزایده-ششدانگ-یکباب-مغازه-و-گاراژ-مساحت-576متر'>مزایده ششدانگ یکباب مغازه و گاراژ مساحت 576متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب مغازه و گاراژ مساحت 576متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865566/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-املاک'>مزایده واگذاری تعدادی از املاک  / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی از املاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865528/مزایده-واگذاری-امور-چاپ-و-تکثیر-دانشجویی'>مزایده واگذاری امور چاپ و تکثیر دانشجویی / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری امور چاپ و تکثیر دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865537/مناقصه-تکمیل-ساختمان-مرکز-کبودرآهنگ'>مناقصه تکمیل ساختمان مرکز کبودرآهنگ / آگهی مناقصه, مناقصه تکمیل ساختمان مرکز کبودرآهنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865541/مناقصه-طبخ-و-توزیع-غذای-نیمروزی-سلف-سرویس-96-03-20'>مناقصه طبخ و توزیع غذای نیمروزی سلف سرویس -96.03.20 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه طبخ و توزیع غذای نیمروزی سلف سرویس -96.03.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865520/فراخوان-خرید-هوزهای-گوی-شناور-SBM-نوبت-دوم'>فراخوان خرید هوزهای گوی شناور SBM- نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران,فراخوان خرید هوزهای گوی شناور SBM- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865556/مزایده-ماشین-سازی-لرستان---'>مزایده ماشین سازی لرستان .... / مزایده, مزایده ماشین سازی لرستان ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865523/تجدید-مزایده-واگذاری-زمین-چمن-مصنوعی-نوبت-دوم'>تجدید مزایده واگذاری زمین چمن مصنوعی نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده , تجدید مزایده واگذاری زمین چمن مصنوعی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865525/فراخوان-چهل-و-یک-قلم-قطعه-یدکی-پمپ-P-F-HMD-KONTRO-SEALLESS-PUMPS-تجدید-نوبت-دوم'>فراخوان چهل و یک قلم قطعه یدکی پمپ P/F HMD KONTRO SEALLESS PUMPS تجدید- نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان چهل و یک قلم قطعه یدکی پمپ P/F HMD KONTRO SEALLESS PUMPS تجدید- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865571/مزایده-فروش-ساختمان-اداری-مساحت-عرصه-391-84مترمربع'>مزایده فروش ساختمان اداری مساحت عرصه 391.84مترمربع  / مزایده,مزایده فروش ساختمان اداری مساحت عرصه 391.84مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865661/مناقصه-حمل-و-نقل-اردوی-دانش-آموزی-مجموعه-فرهنگی'>مناقصه حمل و نقل اردوی دانش آموزی مجموعه فرهنگی  / مناقصه , مناقصه حمل و نقل اردوی دانش آموزی مجموعه فرهنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865516/مناقصه-شستشو--اتو-و-بسته-بندی-کلیه-منسوجات-داخل-واگن'>مناقصه شستشو ، اتو و بسته بندی کلیه منسوجات داخل واگن  / مناقصه عمومی , مناقصه شستشو ، اتو و بسته بندی کلیه منسوجات داخل واگن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866516/استعلام-خرید-فاکس'>استعلام خرید فاکس  / استعلام, استعلام خرید فاکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866531/استعلام-تهیه-غذا'>استعلام تهیه غذا  / استعلام، استعلام تهیه غذا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866540/استعلام-کارت-تردد-HID-احصا'>استعلام کارت تردد HID احصا   / استعلام، استعلام کارت تردد HID احصا  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866506/استعلام-کامپیوتر-کامل-با-متعلقات-pc'>استعلام کامپیوتر کامل با متعلقات pc  / استعلام کامپیوتر کامل با متعلقات pc </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866544/استعلام-تلویزیون-و-کولر'>استعلام تلویزیون و کولر  / استعلام تلویزیون و کولر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866523/استعلام-یک-دستگاه-تسویه-هوای-خانگی'>استعلام یک دستگاه تسویه هوای خانگی  / استعلام  یک دستگاه تسویه هوای خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866519/استعلام-راه-اندازی-و-احیای-چاه-آب-نیمه-عمیق'>استعلام راه اندازی و احیای چاه آب نیمه عمیق / استعلام راه اندازی و احیای چاه آب نیمه عمیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866492/استعلام-آبسردکن'>استعلام آبسردکن  / استعلام, استعلام آبسردکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866499/استعلام-تشک'>استعلام تشک  / استعلام تشک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866505/استعلام-پرینتر-hp2035'>استعلام  پرینتر hp2035  / استعلام  پرینتر hp2035 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865508/مناقصه-اجرای-استخر-باغ-بانوان-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای استخر باغ بانوان نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای استخر باغ بانوان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866515/استعلام-سیستم-کامپیوتر'>استعلام سیستم کامپیوتر / استعلام سیستم کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866500/استعلام-دستگاه-تقطیر-گیاهان-دارویی'>استعلام  دستگاه تقطیر گیاهان دارویی / استعلام  دستگاه تقطیر گیاهان دارویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866495/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران / استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866478/استعلام-کیس-11-و-موس-3-و-کیبورد-3-کامپیوتر'>استعلام کیس 11 و موس 3 و کیبورد 3 کامپیوتر / استعلام کیس 11 و موس 3 و کیبورد 3 کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866474/استعلام-رادیاتور-Il-primo-بوتان--آکس-500'>استعلام رادیاتور Il primo بوتان - آکس 500 / استعلام رادیاتور Il primo بوتان - آکس 500</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866457/استعلام-ترانسفورماتور'>استعلام  ترانسفورماتور  / استعلام  ترانسفورماتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866558/استعلام-باتری-12-ولت-100آمپر'>استعلام باتری 12 ولت 100آمپر  / استعلام باتری 12 ولت 100آمپر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866483/استعلام-سوییچ-16-پورت---'>استعلام سوییچ 16 پورت .... / استعلام سوییچ 16 پورت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866463/استعلام-عملیات-اجرایی-بنایی-با-سنگ-لاشه-و-ملات-ماسه'>استعلام عملیات اجرایی بنایی با سنگ لاشه و ملات ماسه / استعلام عملیات اجرایی بنایی با سنگ لاشه و ملات ماسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866450/استعلام-اقلام-مورد-نیاز-یگان-حفاظت'>استعلام اقلام مورد نیاز یگان حفاظت / استعلام, استعلام اقلام مورد نیاز یگان حفاظت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865514/مزایده-پلاک-با-عرصه-ملکی-450-مترمربع'>مزایده پلاک با عرصه ملکی 450 مترمربع / مزایده,مزایده پلاک با عرصه ملکی 450 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866581/استعلام-خرید-رنگ-ترافیکی-سرد'>استعلام خرید رنگ ترافیکی سرد  / استعلام , استعلام  خرید رنگ ترافیکی سرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866488/استعلام-صندلی-مدیریتی'>استعلام صندلی مدیریتی / استعلام صندلی مدیریتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866473/استعلام-تامین-لامپ-و-تجهیزات-روشنایی'>استعلام تامین لامپ و تجهیزات روشنایی   / استعلام  تامین لامپ و تجهیزات روشنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866465/استعلام-میز-اداری-جلسه'>استعلام میز اداری جلسه / استعلام ، استعلام میز اداری جلسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866458/استعلام-SPOOLER-WAF-MODEL1000'>استعلام SPOOLER WAF-MODEL1000 / استعلام, استعلام SPOOLER WAF-MODEL1000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866449/استعلام-خرید-دو-دستگاه-راه-بند'>استعلام  خرید دو دستگاه راه بند / استعلام  خرید دو دستگاه راه بند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866451/استعلام-مواد-غذایی'>استعلام مواد غذایی  / استعلام مواد غذایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866486/استعلام-کابل-شبکه-cat-6-یک-باکس---'>استعلام کابل شبکه cat 6  یک باکس .... / استعلام ، استعلام کابل شبکه cat 6  یک باکس ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866490/استعلام-کولر-آبی-7000'>استعلام کولر آبی 7000 / استعلام, استعلام کولر آبی 7000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865511/مزایده-فروش-تعدادی-دام-مازاد'>مزایده فروش تعدادی دام مازاد  / آگهی مزایده , مزایده فروش تعدادی دام مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866504/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران  / استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866443/استعلام-دستگاه-کپی-E-STUDIO-مدل-3008-توشیبا'>استعلام دستگاه کپی E-STUDIO مدل 3008 توشیبا  / استعلام , استعلام دستگاه کپی E-STUDIO مدل 3008 توشیبا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866562/استعلام-نصب-بایگانی-ریلی-قابل-نصب-در-اتاق--'>استعلام نصب بایگانی ریلی قابل نصب در اتاق ... / استعلام,استعلام نصب بایگانی ریلی قابل نصب در اتاق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866579/استعلام-کاشی-کف'>استعلام کاشی کف / استعلام,استعلام کاشی کف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866604/استعلام-آنتی-ویروس'>استعلام آنتی ویروس  / استعلام آنتی ویروس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866527/استعلام-خدمات-نصب-کاشی-و-سرامیک'>استعلام خدمات نصب کاشی و سرامیک  / استعلام , استعلام خدمات نصب کاشی و سرامیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866613/استعلام-اجرای-طرح-تامین-برق-گلخانه-و-تکمیل-طرح-تامین-برق'>استعلام اجرای طرح تامین برق گلخانه و تکمیل طرح تامین برق / استعلام اجرای طرح تامین برق گلخانه و تکمیل طرح تامین برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866553/استعلام-پیپت-پاستور'>استعلام پیپت پاستور  / استعلام , استعلام پیپت پاستور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866536/استعلام-رک-و--'>استعلام رک و... / استعلام کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865563/مناقصه-عملیات-جمع-آوری--تعویض-و-پرسکاری-ورقهای-ضایعاتی'>مناقصه عملیات جمع آوری ، تعویض و پرسکاری ورقهای ضایعاتی / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات جمع آوری ، تعویض و پرسکاری ورقهای ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866524/استعلام-اوره-آگار-مرک'>استعلام اوره آگار مرک / استعلام اوره آگار مرک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866513/استعلام-رنگ-روغنی-سفید-و-آبی-در-مجموع-400-کیلوگرم'>استعلام رنگ روغنی سفید و آبی در مجموع 400 کیلوگرم / استعلام, استعلام رنگ روغنی سفید و آبی در مجموع 400 کیلوگرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866508/استعلام-اسکنر-KODAK-I2620'>استعلام اسکنر KODAK I2620 / استعلام , استعلام اسکنر KODAK I2620</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866502/استعلام-تولید--انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام تولید ، انتقال و توزیع برق  / استعلام, استعلام تولید ، انتقال و توزیع برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866520/استعلام-خرید-لوازم-آزمایشگاهی-دامپزشکی'>استعلام خرید لوازم آزمایشگاهی دامپزشکی  / استعلام، استعلام خرید لوازم آزمایشگاهی دامپزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866549/استعلام-محیط-کشت-پیتون-واتر-مرک'>استعلام محیط کشت پیتون واتر مرک  / استعلام , استعلام محیط کشت پیتون واتر مرک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865521/مناقصه-تنظیم-و-سرویس-کامل-تجهیزات-mv-کارخانه'>مناقصه تنظیم و سرویس کامل تجهیزات mv کارخانه / مناقصه ، مناقصه تنظیم و سرویس کامل تجهیزات mv کارخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866532/استعلام-اصلاح-و-رفع-نقص-شبکه-روشنایی'>استعلام اصلاح و رفع نقص شبکه روشنایی / استعلام اصلاح و رفع نقص شبکه روشنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866511/استعلاممحیط-کشت-tsi-آگارمرک'>استعلاممحیط کشت tsi آگارمرک  / استعلام محیط کشت tsi آگارمرک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866487/استعلام-احداث-خط-انتقال'>استعلام احداث خط انتقال / استعلام احداث خط انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865529/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-پژو-پارس'>مزایده فروش  یک دستگاه خودرو پژو پارس / مزایده ، مزایده فروش  یک دستگاه خودرو پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866462/استعلام-صندلی-پای-کوتاه-مدل-مبلی'>استعلام صندلی پای کوتاه مدل مبلی  / استعلام صندلی پای کوتاه مدل مبلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866543/استعلام-کی-بورد'>استعلام کی بورد / استعلام کی بورد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866468/استعلام-محیط-کشت-مولرکافمن-تتراتیونات-نووبیوسین-براث'>استعلام محیط کشت مولرکافمن تتراتیونات نووبیوسین براث  / استعلام محیط کشت مولرکافمن تتراتیونات نووبیوسین براث </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866571/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-10-بار-اتمسفر'>استعلام لوله پلی اتیلن 10 بار اتمسفر / استعلام ,  استعلام لوله پلی اتیلن 10 بار اتمسفر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866481/استعلام-سمپاشی-و-آفت-زدایی-ساختمان'>استعلام سمپاشی و آفت زدایی ساختمان  / استعلام  سمپاشی و آفت زدایی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865555/مناقصه-انجام-امور-تنظیفات-معابر-و-نگهداری-مبلمان-شهری-در-سطح-منطقه'>مناقصه انجام امور تنظیفات معابر و نگهداری مبلمان شهری در سطح منطقه / مناقصه , مناقصه انجام امور تنظیفات معابر و نگهداری مبلمان شهری در سطح منطقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866452/استعلام-صندلی-کارمندی'>استعلام صندلی کارمندی / استعلام صندلی کارمندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866440/استعلام-خرید-رله-اضافه-جریان-لحظه-ای--'>استعلام خرید رله اضافه جریان لحظه ای ... / استعلام, استعلام خرید رله اضافه جریان لحظه ای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866464/استعلام-Galaxy-tab-a-(2015)with-s-pen-sm-p585'>استعلام Galaxy tab a (2015)with s pen sm-p585 / استعلام , استعلام Galaxy tab a (2015)with s pen sm-p585</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866475/استعلام-کیت-فرآوری-سلول-بنیادی--'>استعلام کیت فرآوری سلول بنیادی ... / استعلام, کیت فرآوری سلول بنیادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866622/استعلام-میکروفون'>استعلام  میکروفون  / استعلام  میکروفون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866496/استعلام-دوربین-عکاسی-دیجیتال-مدل-D70-کانن--'>استعلام دوربین عکاسی دیجیتال مدل D70  کانن ... / استعلام, استعلام دوربین عکاسی دیجیتال مدل D70  کانن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866512/استعلام-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-تجهیزات-نظارت-تصویری'>استعلام خرید و نصب و راه اندازی تجهیزات نظارت تصویری / استعلام، استعلام خرید و نصب و راه اندازی تجهیزات نظارت تصویری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865544/مزایده-واگذاری-استخر-و-سونای-مجموعه-ورزشی'>مزایده واگذاری استخر و سونای مجموعه ورزشی / مزایده عمومی,مزایده واگذاری استخر و سونای مجموعه ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866427/استعلام-فکس'>استعلام فکس / استعلام,استعلام فکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866467/استعلام-دستگاه-چمن-زن-بنزینی'>استعلام دستگاه چمن زن بنزینی / استعلام,استعلام دستگاه چمن زن بنزینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866387/استعلام-عملیات-مورد-نیاز-جهت-آسفالت'>استعلام  عملیات مورد نیاز جهت آسفالت / استعلام, استعلام  عملیات مورد نیاز جهت آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866431/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر / استعلام کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866507/استعلام-کفپوش-از-نوع-تاتامی-فومیران'>استعلام کفپوش از نوع تاتامی فومیران  / استعلام , استعلام کفپوش از نوع تاتامی فومیران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865570/فراخوان-تهیه-مصالح--ساخت-و-اجرای-سوله'>فراخوان تهیه مصالح ، ساخت و اجرای سوله  / فراخوان مناقصه عمومی ,فراخوان تهیه مصالح ، ساخت و اجرای سوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866413/استعلام-باطری-یو-پی-اس'>استعلام باطری یو پی اس / استعلام,استعلام باطری یو پی اس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866433/استعلام-صندلی-انتظار-3-نفره-مدل-555-کامبی-سیستم'>استعلام صندلی انتظار 3 نفره مدل 555 کامبی سیستم / استعلام , استعلام صندلی انتظار 3 نفره مدل 555 کامبی سیستم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866439/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن  / استعلام , استعلام لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866448/استعلام-میز-و-صندلی-اداری'>استعلام میز و صندلی اداری / استعلام,استعلام میز و صندلی اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866477/استعلام-صندلی-کارمندی-K702-پویا'>استعلام صندلی کارمندی K702 پویا / استعلام,استعلام صندلی کارمندی K702 پویا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866418/استعلام-ست-وسایل-خواب-یکنفره---'>استعلام ست وسایل خواب یکنفره .... / استعلام استعلام ست وسایل خواب یکنفره ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866442/استعلام-سرور-دوربین-مداربسته-کاربرد-ضبط-صوت-و-تصویر'>استعلام سرور دوربین مداربسته کاربرد ضبط صوت و تصویر / استعلام, استعلام سرور دوربین مداربسته کاربرد ضبط صوت و تصویر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866368/استعلام-تجهیزات-اداری-کانون-فرهنگی-و-تربیتی-رشد'>استعلام تجهیزات اداری کانون فرهنگی و تربیتی رشد / استعلام , استعلام تجهیزات اداری کانون فرهنگی و تربیتی رشد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866444/استعلام-تعمیر-و-توسعه-فضای-مورد-نیاز'>استعلام تعمیر و توسعه فضای مورد نیاز  / استعلام تعمیر و توسعه فضای مورد نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865579/مزایده-غرفه-عینک-خود'>مزایده غرفه عینک خود  / آگهی مزایده عمومی, مزایده غرفه عینک خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865517/مزایده-سیم-های-مسی-اسقاط-نوبت-دوم'>مزایده سیم های مسی اسقاط -نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی، مزایده سیم های مسی اسقاط -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866428/استعلام-انتقال-دهنده-صوت-سیستم-کنفرانس'>استعلام انتقال دهنده صوت سیستم کنفرانس / استعلام انتقال دهنده صوت سیستم کنفرانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866416/استعلام-خرید-میوه-یکساله'>استعلام خرید میوه یکساله  / استعلام خرید میوه یکساله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866385/استعلام-رایانه-لپ-تاپ-لنوو-مدل-IP310'>استعلام رایانه لپ تاپ لنوو مدل IP310 / استعلام رایانه لپ تاپ لنوو مدل IP310</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866371/استعلام-رایانه'>استعلام رایانه / استعلام رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866355/استعلام-میز-ام-دی-اف-کارشناسی-و-کانتر'>استعلام میز ام دی اف کارشناسی و کانتر  / استعلام , استعلام میز ام دی اف کارشناسی و کانتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866375/استعلام-کابل-برق'>استعلام کابل برق  / استعلام , استعلام کابل برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866382/استعلام-خرید-و-نصب-دوربین-مانیتورینگ-و-ثبت-تخلف'>استعلام خرید و نصب دوربین مانیتورینگ و ثبت تخلف  / استعلام ، استعلام خرید و نصب دوربین مانیتورینگ و ثبت تخلف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866403/استعلام-پنیر-370-گرمی-میامی'>استعلام پنیر 370 گرمی میامی  / استعلام ، استعلام پنیر 370 گرمی میامی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866409/استعلام-کابل-برق'>استعلام کابل برق  / استعلام , استعلام کابل برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866349/استعلام-محصولات-آرایشی-و-بهداشتی'>استعلام محصولات آرایشی و بهداشتی  / استعلام محصولات آرایشی و بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865549/مناقصه-بهره-برداری-از-دستگاه-چاپ-لیوان'>مناقصه  بهره برداری از دستگاه چاپ لیوان  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بهره برداری از دستگاه چاپ لیوان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866388/استعلام-میز-ام-دی-اف-جلسه-و-مدیریت'>استعلام میز ام دی اف جلسه و مدیریت  / استعلام , استعلام میز ام دی اف جلسه و مدیریت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866395/استعلام-دیتا-و-پروژکتور-اوپتوما-مدل-S341و-پرده-نمایش-دیتا-پروژکتور-2-1'>استعلام دیتا و پروژکتور اوپتوما مدل S341و پرده نمایش دیتا پروژکتور 2*1 / استعلام دیتا و پروژکتور اوپتوما مدل S341و پرده نمایش دیتا پروژکتور 2*1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866360/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات-سخت-افزار'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات- سخت افزار / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات- سخت افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866437/استعلام-IP-PHONE'>استعلام IP PHONE / استعلام IP PHONE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866405/استعلام-انواع-تایر'>استعلام انواع تایر / استعلام انواع تایر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866356/استعلام-دکل-روشنایی'>استعلام دکل روشنایی / استعلام دکل روشنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866363/استعلام-رنگ-آمیزی-نرده-محوطه'>استعلام رنگ آمیزی نرده محوطه  / استعلام ,استعلام رنگ آمیزی نرده محوطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865542/مناقصه-ارایه-و-انجام-خدمات-تراشکاری-جوشکاری-فرزکاری--تعمیرات-و-بازسازی-قطعات'>مناقصه ارایه و انجام خدمات تراشکاری، جوشکاری، فرزکاری ، تعمیرات و بازسازی قطعات / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ارایه و انجام خدمات تراشکاری، جوشکاری، فرزکاری ، تعمیرات و بازسازی قطعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866393/استعلام-اجرای-کامل-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-و-تحویل-آسانسور-تمام-اتوماتیک'>استعلام اجرای کامل خرید و نصب و راه اندازی و تحویل آسانسور تمام اتوماتیک / استعلام , استعلام اجرای کامل خرید و نصب و راه اندازی و تحویل آسانسور تمام اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866419/استعلام-رادیاتور-آلومینیومی'>استعلام رادیاتور آلومینیومی  / استعلام , استعلام رادیاتور آلومینیومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866370/استعلام-کیس-با-مشخصان-به-شرح-پیوست'>استعلام کیس با مشخصان به شرح پیوست  / استعلام کیس با مشخصان به شرح پیوست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866380/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات-سخت-افزار'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات- سخت افزار / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات- سخت افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866398/استعلام-صندلی-گردون-مطابق-لیست-پیوستی'>استعلام صندلی گردون مطابق لیست پیوستی  / استعلام , استعلام صندلی گردون مطابق لیست پیوستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866415/استعلام-رنگ-آمیزی-دیوار-به-متراژ-851-رنگ-روغن-سحر--'>استعلام رنگ آمیزی دیوار به متراژ 851 رنگ روغن سحر ... / استعلام ,استعلام رنگ آمیزی دیوار به متراژ 851 رنگ روغن سحر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866367/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران--'>استعلام  ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران ... / استعلام , استعلام  ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865532/مناقصه-تامین-500-000-عدد-سطل'>مناقصه تامین 500.000 عدد سطل / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین 500.000 عدد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866394/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت-دو-فصل-30000-مارک-سام-مدل-H30AUR3-410'>استعلام  کولر گازی اسپیلت دو فصل 30000 مارک سام مدل H30AUR3/410 / استعلام , استعلام کولر گازی اسپیلت دو فصل 30000 مارک سام مدل H30AUR3/410</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866407/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-و-فلزی-96-03-20'>استعلام لوله پلی اتیلن و فلزی 96.03.20 / استعلام لوله پلی اتیلن و فلزی 96.03.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866420/استعلام-خرمای-کارتنی-96-03-20'>استعلام خرمای کارتنی 96.03.20 / استعلام , استعلام خرمای کارتنی 96.03.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866358/استعلام-فن-کویل'>استعلام فن کویل / استعلام, استعلام  فن کویل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866410/استعلام-مبلمان-و-دکوراسیون'>استعلام مبلمان و دکوراسیون / استعلام مبلمان و دکوراسیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866397/استعلام-کولر-گازی'>استعلام  کولر گازی / استعلام  کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866373/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدرسه'>استعلام تعمیرات اساسی مدرسه  / استعلام , استعلام تعمیرات اساسی مدرسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866422/استعلام-رایانه-all-in-one'>استعلام رایانه all in one / استعلام رایانه all in one</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866348/استعلام-توکن-هوشمند-رایانه'>استعلام توکن هوشمند رایانه / استعلام ،استعلام توکن هوشمند رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866335/استعلام-فن-هواکش-دور-بالا-50-50'>استعلام فن هواکش دور بالا 50*50 / استعلام فن هواکش دور بالا 50*50</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865658/مزایده-فروش-کارگاه-تولیدی-قطعات-پیش-ساخته'>مزایده فروش کارگاه تولیدی قطعات پیش ساخته / مزایده,مزایده فروش کارگاه تولیدی قطعات پیش ساخته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866408/استعلام-خدمات-تخصصی-از-جمله-ژئوتکنیک-(-حفاری)-شیمی'>استعلام خدمات تخصصی از جمله ژئوتکنیک ( حفاری) شیمی  / استعلام , استعلام خدمات تخصصی از جمله ژئوتکنیک ( حفاری) شیمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866424/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت--'>استعلام کولر گازی اسپیلت ... / استعلام کولر گازی اسپیلت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866342/استعلام-خرید-میوه-یکساله-وزارت-بهداشت'>استعلام خرید میوه یکساله وزارت بهداشت  / استعلام, استعلام خرید میوه یکساله وزارت بهداشت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866354/استعلام-فن-هواکش-96-03-20'>استعلام فن هواکش 96.03.20 / استعلام, استعلام فن هواکش 96.03.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866379/استعلام-پشتیبانی-سیستم-آرشیون-اسناد-پاپیروس'>استعلام  پشتیبانی سیستم آرشیون اسناد پاپیروس  / استعلام  , استعلام پشتیبانی سیستم آرشیون اسناد پاپیروس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866401/استعلام-صندلی'>استعلام صندلی / استعلام صندلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866411/استعلام-پیراهن--شلوار--کفش-96-03-20'>استعلام پیراهن - شلوار - کفش 96.03.20 / استعلام , استعلام پیراهن - شلوار - کفش  96.03.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866341/استعلام-رایانه-همراه'>استعلام رایانه همراه / استعلام رایانه همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866402/استعلام-پیراهن-و-شلوار-کار-دو-تیکه'>استعلام پیراهن و شلوار کار دو تیکه / استعلام , استعلام پیراهن و شلوار کار دو تیکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866389/استعلام-مواد-شیمیایی'>استعلام مواد شیمیایی / استعلام مواد شیمیایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865515/مناقصه-تهیه-مواد--طبخ-و-سرو-غذا--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه مواد , طبخ و سرو غذا  - نوبت دوم / آگهی مناقصه، مناقصه تهیه مواد , طبخ و سرو غذا - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866362/استعلام-کت-شلوار'>استعلام کت شلوار / استعلام , استعلام کت شلوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866327/استعلام-انجام-عملیات-مرتبط-با-ساخت-و-نصب-86-تابلو'>استعلام انجام عملیات مرتبط با ساخت و نصب 86 تابلو / استعلام انجام عملیات مرتبط با ساخت و نصب 86 تابلو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866339/استعلام-پرینتر-چهارکاره-لیزری-مشکی'>استعلام پرینتر چهارکاره لیزری مشکی / استعلام ،استعلام پرینتر چهارکاره لیزری مشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866326/استعلام-پرینتر-HP-LASERJET-ENTERPRISE-M806x'>استعلام پرینتر HP LASERJET ENTERPRISE M806x / استعلام , استعلام پرینتر HP LASERJET ENTERPRISE M806x</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866603/مناقصه-محدود-احداث-پانسیون-پزشکان'>مناقصه محدود احداث پانسیون پزشکان / مناقصه محدود احداث پانسیون پزشکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866612/مناقصه-واگذاری-امر-خدمات-تنظیفی-و-باربری-و-نامه-رسانی-و-رانندگی'>مناقصه واگذاری امر خدمات تنظیفی و باربری و نامه رسانی و رانندگی / مناقصه واگذاری امر خدمات تنظیفی و باربری و نامه رسانی و رانندگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866617/مناقصه-انجام-خدمات-عمومی-و-فعالیتهای-پشتیبانی'>مناقصه انجام خدمات عمومی و فعالیتهای پشتیبانی / مناقصه انجام خدمات عمومی و فعالیتهای پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866595/مناقصه-پروژه-احداث-اقامتگاههای-عملیاتی-پالایشگاه'>مناقصه پروژه احداث اقامتگاههای عملیاتی پالایشگاه  / مناقصه پروژه احداث اقامتگاههای عملیاتی پالایشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866616/فراخوان-پروژه-احداث-انبارهای-جدید-کالا-و-تکمیلی-کارگاه-مرکزی'>فراخوان  پروژه احداث انبارهای جدید کالا و تکمیلی کارگاه مرکزی  / فراخوان  پروژه احداث انبارهای جدید کالا و تکمیلی کارگاه مرکزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866610/مناقصه-توسعه-ساختمان-های-صنعتی-پالایشگاه'>مناقصه توسعه ساختمان های صنعتی پالایشگاه  / مناقصه توسعه ساختمان های صنعتی پالایشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866608/مناقصه-واگذاری-خدمات-حفاظتی-ونگهبانی-حوزه-ستادی-تبریز-و-واحدهای-تابعه-در-شهرستانها'>مناقصه واگذاری خدمات حفاظتی ونگهبانی حوزه ستادی تبریز و واحدهای تابعه در شهرستانها     / مناقصه واگذاری خدمات حفاظتی ونگهبانی حوزه ستادی تبریز و واحدهای تابعه در شهرستانها    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866614/مناقصه-واگذاری-امور-حمل-ونقل-مرکز-بهداشت'>مناقصه واگذاری امور حمل ونقل مرکز بهداشت  / مناقصه , مناقصه واگذاری امور حمل ونقل مرکز بهداشت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866601/مناقصه-تهیه-مصالح-و-احداث-دو-فقره-خط-نیرو-رسانی--'>مناقصه  تهیه مصالح و احداث دو فقره خط نیرو رسانی .. / مناقصه , مناقصه  تهیه مصالح و احداث دو فقره خط نیرو رسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866596/مناقصه-تهیه-مصالح-و-لوله-گذاری-شبکه-توزیع-آب'>مناقصه تهیه مصالح و لوله گذاری شبکه توزیع آب  / مناقصه ,مناقصه تهیه مصالح و لوله گذاری شبکه توزیع آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866598/مناقصه-تهیه-و-طبخ-غذای-کارکنان'>مناقصه تهیه و طبخ غذای کارکنان     / مناقصه تهیه و طبخ غذای کارکنان    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865522/مزایده-واگذاری-جایگاه-CNG'>مزایده واگذاری جایگاه CNG / مزایده واگذاری جایگاه CNG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866585/مناقصه-امور-حفاظتی-و-نگهبانی'>مناقصه امور حفاظتی و نگهبانی     / مناقصه امور حفاظتی و نگهبانی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866609/فراخوان-استعلام-قیمت-پایش-کمی-و-کیفی-منابع-آب-نامتعارف'>فراخوان استعلام قیمت پایش کمی و کیفی منابع آب نامتعارف / فراخوان , فراخوان استعلام قیمت پایش کمی و کیفی منابع آب نامتعارف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866606/​فراخوان-مناقصه-حمل-و-نقل-کالا-در-سطح-استان'>​فراخوان مناقصه حمل و نقل کالا در سطح استان     / ​فراخوان مناقصه , ​فراخوان مناقصه حمل و نقل کالا در سطح استان    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866597/​فراخوان-خرید-تجهیزات-و-نصب-راه-اندازی-و-آموزش-سیستم-های-حفاظت-الکترونیک'>​فراخوان خرید تجهیزات و نصب راه اندازی و آموزش سیستم های حفاظت الکترونیک  / ​فراخوان , ​فراخوان خرید تجهیزات و نصب راه اندازی و آموزش سیستم های حفاظت الکترونیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866583/​فراخوان-مناقصه-واگذاری-فعالیتهای-عملیات-و-اتفاقات-شهری-برق'>​فراخوان مناقصه واگذاری فعالیتهای عملیات و اتفاقات شهری برق / ​فراخوان مناقصه , ​فراخوان مناقصه واگذاری فعالیتهای عملیات و اتفاقات شهری برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866564/​فراخوان-احداث-شبکه-و-پست-مسکن-مهر'>​فراخوان احداث شبکه و پست مسکن مهر  / ​فراخوان , ​فراخوان احداث شبکه و پست مسکن مهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866572/​فراخوان-مناقصه-خرید-کیف-های-بهداشتی'>​فراخوان مناقصه خرید کیف های بهداشتی / ​فراخوان مناقصه , ​فراخوان مناقصه خرید کیف های بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866590/فراخوان-مناقصه-خرید-و-توزیع-غذای-کارکنان'>فراخوان مناقصه خرید و توزیع غذای کارکنان / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه خرید و توزیع غذای کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865524/شناسایی-پیمانکار-طرح-جامع-آبرسانی-خطوط-تولید'>شناسایی پیمانکار طرح جامع آبرسانی خطوط تولید  / شناسایی پیمانکار ، طرح جامع آبرسانی خطوط تولید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866600/​فراخوان-جذب-سرمایه-گذار-جهت-پروژهای-C-T-SCAN-بیمارستانهای-تابعه'>​فراخوان جذب سرمایه گذار جهت پروژهای C.T.SCAN بیمارستانهای تابعه / ​فراخوان , ​فراخوان جذب سرمایه گذار جهت پروژهای C.T.SCAN بیمارستانهای تابعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866569/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو / مزایده فروش یک دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866576/مناقصه-واگذاری-امورات-نگهداری-٬راهبری-و-تأسیسات-شبکه'>مناقصه واگذاری امورات نگهداری ٬راهبری و تأسیسات شبکه  / مناقصه واگذاری امورات نگهداری ٬راهبری و تأسیسات شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865504/مناقصه-اجرای-عملیات-تکمیلی-ابنیه-تاسیسات-مکانیکی-و-برقی-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات تکمیلی ابنیه، تاسیسات مکانیکی و برقی -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات تکمیلی ابنیه، تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان های کارخانه شمش آلومینیوم جاجرم - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866605/قطعات-یدکی-سیستم-اعلان-حریق-و-آشکار-ساز-گاز'>قطعات یدکی سیستم اعلان حریق و آشکار ساز گاز / مناقصه قطعات یدکی سیستم اعلان حریق و آشکار ساز گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866615/فراخوان-پروژه-شبکه-آبیاری-و-زهکشی-قره-سو-و-زرینگل(بسته-قره-سو-۱)'>فراخوان پروژه شبکه آبیاری و زهکشی قره سو و زرینگل(بسته قره سو-۱)     / فراخوان پروژه شبکه آبیاری و زهکشی قره سو و زرینگل(بسته قره سو-۱)    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866620/مناقصه-خرید-Ground-monitor--water-foam-nozzles'>مناقصه خرید Ground monitor & water foam nozzles  / مناقصه خرید Ground monitor & water foam nozzles </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865844/مزایده-مقداری-از-ضایعات-ورقهای-ذوبی-پرس-شده'>مزایده مقداری از ضایعات ورقهای ذوبی پرس شده  / آگهی مزایده ، مزایده مقداری از ضایعات ورقهای ذوبی پرس شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865507/تجدید-مناقصه-خرید-22-000-عدد-کیسه-جامبو-جهت-کیسه-گیری-محصولات-تولیدی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید 22.000 عدد کیسه جامبو جهت کیسه گیری محصولات تولیدی -نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خرید 22.000 عدد کیسه جامبو جهت کیسه گیری محصولات تولیدی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866607/استعلام-احداث-خط-66-کیلوولت-پایه-H-بتنی-اتصالی'>استعلام  احداث خط 66 کیلوولت پایه H بتنی اتصالی / استعلام, استعلام احداث خط 66 کیلوولت پایه H بتنی اتصالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866593/استعلام-صندلی-کد-D401'>استعلام صندلی کد D401 / استعلام، استعلام صندلی کد D401</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866578/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته / استعلام، استعلام دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866539/استعلام-رنگ-آمیزی-دیوار-به-متراژ-80-رنگ-روغن-سحر--'>استعلام رنگ آمیزی دیوار به متراژ 80 رنگ روغن سحر ... / استعلام, استعلام رنگ آمیزی دیوار به متراژ 80 رنگ روغن سحر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866526/استعلام-کپی-سامسونگ'>استعلام کپی سامسونگ / استعلام, استعلام کپی سامسونگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866525/استعلام-خرید-پهنای-باند-اینترنتی-در-بستر-رادیویی---'>استعلام خرید پهنای باند اینترنتی در بستر رادیویی .... / استعلام, استعلام خرید پهنای باند اینترنتی در بستر رادیویی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866537/استعلام-تعمیرات-مدارس-تمرگ-بابا-زید--ابوریحان-بیرونی---'>استعلام تعمیرات مدارس تمرگ, بابا زید , ابوریحان بیرونی .... / استعلام تعمیرات مدارس تمرگ, بابا زید , ابوریحان بیرونی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866560/استعلام-باسکول-سیار---'>استعلام باسکول سیار .... / استعلام، استعلام باسکول سیار ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866574/استعلام-کابل-و-سیم-افشان-و-مفتولی---'>استعلام کابل و سیم افشان و مفتولی .... / استعلام، استعلام کابل و سیم افشان و مفتولی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866588/استعلام-برق-رسانی-به-مدرسه-پسران-نفت-شهر'>استعلام برق رسانی به مدرسه پسران نفت شهر  / استعلام برق رسانی به مدرسه پسران نفت شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865510/تجدید-استعلام-انجام-عملیات-بارگیری-و-حمل-700-000-تن-سنگ-بوکسیت-نوبت-دوم'>تجدید استعلام انجام عملیات بارگیری و حمل 700.000 تن سنگ بوکسیت -نوبت دوم / تجدید استعلام, تجدید استعلام انجام عملیات بارگیری و حمل 700.000 تن سنگ بوکسیت  -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866619/استعلام-24-دست-پیراهن-وشورت-ورزشی-فوتبال'>استعلام  24 دست پیراهن وشورت ورزشی فوتبال / استعلام, استعلام  24 دست پیراهن وشورت ورزشی فوتبال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866599/استعلام-طراحی-پایگاه-داده-اطلاعات-مکانی-و-توصیفی-شهداء'>استعلام طراحی پایگاه داده اطلاعات مکانی و توصیفی شهداء  / استعلام, استعلام طراحی پایگاه داده اطلاعات مکانی و توصیفی شهداء </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866580/استعلام-برق-رسانی-به-مدرسه-2-کلاسه'>استعلام برق رسانی به مدرسه 2 کلاسه / استعلام برق رسانی به مدرسه 2 کلاسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866563/استعلام-اسکنر-سنددورو-رنگی'>استعلام اسکنر سنددورو رنگی  / استعلام, استعلام اسکنر سند دورو رنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866546/استعلام-ورق-کرکره-ای'>استعلام ورق کرکره ای  / استعلام, استعلام ورق کرکره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866517/استعلام-پکینگ-pvc'>استعلام پکینگ pvc  / استعلام , استعلام پکینگ pvc </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866557/استعلام-گوساله-4-الی-6-ماهه-نژاد-هلشتاین-بدون-تزریق-واکسن-بروسلوزذ'>استعلام گوساله 4 الی 6 ماهه نژاد هلشتاین بدون تزریق واکسن بروسلوزذ / استعلام , استعلام گوساله 4 الی 6 ماهه نژاد هلشتاین بدون تزریق واکسن بروسلوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866542/استعلام-2000-عدد-دستگاه-کارتخوان'>استعلام 2000 عدد دستگاه کارتخوان  / استعلام , استعلام 2000 عدد دستگاه کارتخوان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866586/استعلام-تلویزیون-سامسونگ'>استعلام تلویزیون سامسونگ / استعلام , استعلام تلویزیون سامسونگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865513/مناقصه-واگذاری-عملیات-تخلیه-و-بارگیری-مقدار-100-هزار-تن-برنج-وارداتی-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری عملیات تخلیه و بارگیری مقدار 100 هزار تن برنج وارداتی -نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری عملیات تخلیه و بارگیری مقدار 100 هزار تن برنج وارداتی -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866529/استعلام-کابل-کراسلینگ'>استعلام کابل کراسلینگ / استعلام کابل کراسلینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866538/استعلام-تعمیر-میکروسکوپ-فلورسنت'>استعلام تعمیر میکروسکوپ فلورسنت  / استعلام تعمیر میکروسکوپ فلورسنت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866568/استعلام-پرده-عمودی-پارچه-ای-zebra'>استعلام پرده عمودی پارچه ای zebra / استعلام پرده عمودی پارچه ای zebra</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866582/استعلام-monitor-samsung-led-22-a310x-plus'>استعلام  monitor samsung led 22 a310x plus / استعلام  monitor samsung led 22 a310x plus</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866602/استعلام-الکتروپمپ-لجن-کش-Pentax'>استعلام الکتروپمپ لجن کش Pentax / استعلام، استعلام الکتروپمپ لجن کش Pentax</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866589/استعلام-خدمات-برگزاری-آزمون-تعیین-سطح-ماموران-مالیاتی'>استعلام خدمات برگزاری آزمون تعیین سطح ماموران مالیاتی / استعلام , استعلام خدمات برگزاری آزمون تعیین سطح ماموران مالیاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866570/استعلام-اسب-اهلی-نر-3-الی-9-ساله'>استعلام  اسب اهلی نر 3 الی 9 ساله  / استعلام، استعلام  اسب اهلی نر 3 الی 9 ساله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866548/استعلام-سیستم-اعلام-حریق'>استعلام سیستم اعلام حریق / استعلام، استعلام سیستم اعلام حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866518/استعلام-کامپیوتر-الی-وان'>استعلام کامپیوتر الی وان / استعلام، استعلام کامپیوتر الی وان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865500/مناقصه-پروژه-تکمیل-جدولگذاری--زیرسازی-و-آسفالت---نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تکمیل جدولگذاری ، زیرسازی و آسفالت... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه تکمیل جدولگذاری ، زیرسازی و آسفالت... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866514/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-سیستم-اسکادا-و-زیمنس'>استعلام تعمیر و نگهداری سیستم اسکادا و زیمنس  / استعلام, استعلام تعمیر و نگهداری سیستم اسکادا و زیمنس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866534/استعلام-تعمیر-دستگاه-سانتریفیوژ--'>استعلام تعمیر دستگاه سانتریفیوژ ... / استعلام, استعلام تعمیر دستگاه سانتریفیوژ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866552/استعلام-درب-اتوماتیک-شیشه-ای-عرض-2-5'>استعلام درب اتوماتیک شیشه ای عرض 2.5 / استعلام, استعلام درب اتوماتیک شیشه ای عرض 2.5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866565/استعلام-مصالح-احمد-آباد-اردگان'>استعلام مصالح احمد آباد اردگان  / استعلام, استعلام مصالح احمد آباد اردگان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866584/استعلام-فلش-مموری-GB-32-مدل-CLASSIC-نام-تجارتی-ADATA'>استعلام فلش مموری GB 32  مدل CLASSIC نام تجارتی ADATA / استعلام, استعلام فلش مموری GB 32  مدل CLASSIC نام تجارتی ADATA</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866611/استعلام-خرید-136-حلقه-تایر-خودرو'>استعلام خرید 136 حلقه تایر خودرو / استعلام , استعلام خرید 136 حلقه تایر خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866587/استعلام-RAM-ADATA-DDR-3-1600-4G'>استعلام  RAM ADATA DDR 3 1600 4G / استعلام, استعلام RAM ADATA DDR 3 1600 4G </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866573/استعلام-مصالح-زارچ'>استعلام مصالح زارچ  / استعلام, استعلام مصالح زارچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866555/استعلام-سرامیک'>استعلام سرامیک  / استعلام, استعلام سرامیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866533/استعلام-تعمیر-دستگاه-power-supply'>استعلام تعمیر دستگاه power supply  / استعلام, استعلام تعمیر دستگاه power supply e</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865599/فراخوان-خدمات-نگهداری-و-تعمیرات-صنعتی-و-غیر-صنعتی'>فراخوان خدمات نگهداری و تعمیرات صنعتی و غیر صنعتی / فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران، فراخوان خدمات نگهداری و تعمیرات صنعتی و غیر صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866509/استعلام-مصالح'>استعلام مصالح / استعلام مصالح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866551/استعلام-میز-کار-اداری-mdf'>استعلام میز کار اداری mdf  / استعلام میز کار اداری mdf </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866528/استعلام-کلید-و-پریز-و-متعلقات'>استعلام کلید و پریز و متعلقات / استعلام کلید و پریز و متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866566/استعلام-چراغ-510-با-درایو-menwell4000k'>استعلام چراغ 510 با درایو menwell4000k  / استعلام , استعلام چراغ 510 با درایو menwell4000k </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866577/استعلام-تعمیر-دستگاه-یخ-ساز-vision-korea-مدل-kmc-625'>استعلام تعمیر دستگاه یخ ساز vision korea مدل kmc-625 / استعلام تعمیر دستگاه یخ ساز vision korea مدل kmc-625</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866522/استعلام-چراغ-سقفی-LED-COB'>استعلام چراغ سقفی LED-COB / استعلام چراغ سقفی LED-COB</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866545/استعلام-تعمیر-ترموسایکلر-گرادیانت-thechne'>استعلام تعمیر ترموسایکلر گرادیانت thechne / استعلام تعمیر ترموسایکلر گرادیانت thechne</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866559/استعلام-انواع-کولر-گازی-اسپلیت'>استعلام انواع کولر گازی اسپلیت / استعلام انواع کولر گازی اسپلیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866575/استعلام-نصب-دیوارکوب-PVC'>استعلام نصب دیوارکوب PVC  / استعلام نصب دیوارکوب PVC </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866591/استعلام-تعمیر-سانتریفیوژ-یخچالدار-5804-ایندورف'>استعلام تعمیر سانتریفیوژ یخچالدار 5804 ایندورف / استعلام تعمیر سانتریفیوژ یخچالدار 5804 ایندورف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865565/مناقصه-طراحی--خرید--نصب-و-راه-اندازی-یک-دستگاه-واحد-بازیافت-بخار-بنزین'>مناقصه طراحی ، خرید ، نصب و راه اندازی یک دستگاه واحد بازیافت بخار بنزین / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه طراحی ، خرید ، نصب و راه اندازی یک دستگاه واحد بازیافت بخار بنزین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865536/مناقصه-خرید-و-نصب-انواع-بانک-خازن-ثابت--نوبت-دوم'>مناقصه خرید و نصب انواع بانک خازن ثابت - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید و نصب انواع بانک خازن ثابت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865519/مناقصه-عملیات-حمل-و-جابجایی-گندم--'>مناقصه عملیات حمل و جابجایی گندم... / آگهی مناقصه، مناقصه عملیات حمل و جابجایی گندم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865550/فراخوان-شناسایی-تامین-کنندگان-خرید-جرثقیل-سقفی-و-مونوریل'>فراخوان شناسایی تامین کنندگان خرید جرثقیل سقفی و مونوریل / فراخوان شناسایی و ارزیابی، فراخوان  شناسایی تامین کنندگان خرید جرثقیل سقفی و مونوریل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865506/فراخوان-خدمات-پشتیبانی-از-انبارهای-کالا-و-سوخت--نوبت-دوم'>فراخوان خدمات پشتیبانی از انبارهای کالا و سوخت - نوبت دوم  / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی , فراخوان خدمات پشتیبانی از انبارهای کالا و سوخت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865502/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-بلوار-و-محوطه-ها--نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری فضای سبز بلوار و محوطه ها - نوبت دوم  / مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه نگهداری فضای سبز بلوار و محوطه ها - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865546/پانزدهمین-جشنواره-فرهنگیان-و-دانش-آموزان'>پانزدهمین جشنواره فرهنگیان و دانش آموزان / پانزدهمین جشنواره فرهنگیان و دانش آموزان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865498/فراخوان-اجرای-مفاد-قراردادهای-تبدیل-انرژی-ECA-نیروگاههای-سیکل-ترکیبی--نوبت-دوم'>فراخوان اجرای مفاد قراردادهای تبدیل انرژی ECA نیروگاههای سیکل ترکیبی - نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی ،فراخوان ارزیابی کیفی  اجرای مفاد قراردادهای تبدیل انرژی ECA نیروگاههای سیکل ترکیبی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865499/مناقصه-اجرای-پروژه-توسعه-و-ساماندهی-شبکه-برق-کوی-کروشات-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه توسعه و ساماندهی شبکه برق کوی کروشات -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه توسعه و ساماندهی شبکه برق کوی کروشات -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865497/مناقصه-خرید-حداقل-یکصد-پرس-غذای-نیمروزی-جهت-میهمانان-نوبت-دوم'>مناقصه خرید حداقل یکصد پرس غذای نیمروزی جهت میهمانان  نوبت دوم  / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه  خرید حداقل یکصد پرس غذای نیمروزی جهت میهمانان  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865509/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-مساحت-4218-85متر'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مساحت 4218.85متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مساحت 4218.85متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865862/مزایده-اقلام-ضایعاتی'>مزایده اقلام ضایعاتی / مزایده , مزایده اقلام ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865673/مزایده-یک-و-نیم-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-عرصه-268-44متر'>مزایده یک و نیم دانگ مشاع از پلاک ثبتی عرصه 268.44متر  / مزایده,مزایده یک و نیم دانگ مشاع از پلاک ثبتی عرصه 268.44متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865675/مزایده-ششدانگ-ملک-به-مساحت-900-متر'>مزایده ششدانگ ملک به مساحت 900 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک به مساحت 900 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865677/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-به-شماره-نه-و-2-481-اصلی'>مزایده ششدانگ یکباب خانه به شماره نه و 2.481 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه به شماره نه و 2.481 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865811/مناقصه-احداث-خطوط-8--9-و-10'>مناقصه احداث خطوط 8 ، 9 و 10  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث خطوط 8 ، 9 و 10 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865819/مناقصه-عملیات-پروژه-نمازخانه-و-سرویسهای-بهداشتی'>مناقصه عملیات پروژه نمازخانه و سرویسهای بهداشتی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات پروژه نمازخانه و سرویسهای بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865866/مناقصه-نگهداری-سالن-توزیع-شبکه--'>مناقصه نگهداری سالن توزیع شبکه ... / آگهی مناقصه , مناقصه نگهداری سالن توزیع شبکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865851/مناقصه-اصلاح-تقویت-و-توسعه-شبکه-تغذیه-در-سطح-شهر-مشهد-96-3-20'>مناقصه  اصلاح، تقویت و توسعه شبکه تغذیه در سطح شهر مشهد 96.3.20 / آگهی مناقصه، مناقصه  اصلاح، تقویت و توسعه شبکه تغذیه در سطح شهر مشهد 96.3.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865836/مناقصه-روکش-آسفالت-و-ماسه-آسفالت-نوبت-اول'>مناقصه روکش آسفالت و ماسه آسفالت نوبت اول  / آگهی مناقصه , مناقصه روکش آسفالت و ماسه آسفالت نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865879/مناقصه-واگذاری-خدمات-عمومی--نگهداری-حفاظت-فیزیکی--'>مناقصه واگذاری خدمات عمومی ، نگهداری، حفاظت فیزیکی ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری خدمات عمومی ، نگهداری، حفاظت فیزیکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865916/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-به-مساحت-114-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به مساحت 114 متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به مساحت 114 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865852/مناقصه-واگذاری-امور-سرویس-ایاب-و-ذهاب-پرسنل-مرحله-اول-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امور سرویس ایاب و ذهاب پرسنل مرحله اول نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری امور سرویس ایاب و ذهاب پرسنل مرحله اول نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865840/مناقصه-خرید-تجهیزات-سخت-افزاری-و-شبکه-رایانه-ای-و-ارتباطی-تاسیسات-آبی'>مناقصه خرید  تجهیزات سخت افزاری و شبکه رایانه ای و ارتباطی تاسیسات آبی  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید  تجهیزات سخت افزاری و شبکه رایانه ای و ارتباطی تاسیسات آبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866209/مزایده-یک-دستگاه-کمپرسور'>مزایده  یک دستگاه کمپرسور  / مزایده , مزایده یک دستگاه کمپرسور  مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865848/مناقصه-اجرای-پروژه-آبرسانی-و-تعمیر-و-نگهداری--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه آبرسانی و تعمیر و نگهداری  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای پروژه آبرسانی و تعمیر و نگهداری  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865856/مناقصه-اجرای-حمل-23000-تن-آسفالت-و-2000-تن-بیس-از-کارخانه-آسفالت-تجدید'>مناقصه اجرای حمل 23000 تن آسفالت و 2000 تن بیس از کارخانه آسفالت- تجدید / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای حمل 23000 تن آسفالت و 2000 تن بیس از کارخانه آسفالت- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865845/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-51-مترمربع'>مزایده منزل مسکونی مساحت 51 مترمربع  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 51 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865803/مزایده-سیم-کارت-همراه-اول'>مزایده سیم کارت همراه اول / مزایده سیم کارت همراه اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865850/مزایده-ششدانگ-زمین-احداثی-مساحت-72-متر'>مزایده ششدانگ زمین احداثی مساحت 72 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین احداثی مساحت 72 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865855/مزایده-پلاک-ثبتی-به-مساحت-395-5متر'>مزایده پلاک ثبتی به مساحت 395.5متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به مساحت 395.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865822/مزایده-اتومبیل-پژو-پارس'>مزایده اتومبیل پژو پارس / مزایده اتومبیل پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865894/مزایده-پلاک-ثبتی-شش-فرعی-از-1561-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی شش فرعی از 1561 اصلی  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شش فرعی از 1561 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865830/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-سانگ-یانگ'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری سانگ یانگ / مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری سانگ یانگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865807/مزایده-یک-دستگاه-فتوکپی-توشیبا'>مزایده یک دستگاه فتوکپی توشیبا / مزایده یک دستگاه فتوکپی توشیبا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865799/مناقصه-احداث-و-اجرای-کمربند-حفاظتی--نوبت-دوم'>مناقصه احداث و اجرای کمربند حفاظتی  -نوبت دوم  / مناقصه احداث و اجرای کمربند حفاظتی  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865841/فراخوان-عملیات-راهسازی-شهرک-صنعتی-تفت-2'>فراخوان عملیات راهسازی شهرک صنعتی تفت 2 / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی جهت مناقصه عمومی یک مرحله ای, فراخوان عملیات راهسازی شهرک صنعتی تفت 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865901/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-200-متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 200 متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 200 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865919/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-200-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 200 مترمربع  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 200 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865829/مناقصه-خدمات-مربوط-به-امور-مشترکین-و--'>مناقصه خدمات مربوط به امور مشترکین  و....  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات مربوط به امور مشترکین  و.... - </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865815/مناقصه-پروژه-دیوار-ساحلی-روستا'>مناقصه پروژه دیوار ساحلی روستا / آگهی مناقصه, مناقصه پروژه دیوار ساحلی روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865827/مناقصه-پروژه-دیوار-آرامستان-96-3-20'>مناقصه پروژه دیوار آرامستان- 96.3.20 / آگهی مناقصه, مناقصه پروژه دیوار آرامستان-  96.03.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865878/مزایده-اموال-منقول-و-غیرمنقول-نوبت-اول'>مزایده اموال منقول و غیرمنقول نوبت اول / مزایده,مزایده اموال منقول و غیرمنقول نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865881/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-250-متر'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 250 متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 250 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865802/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سورای-پژو-206-مدل-88'>مزایده یک دستگاه خودرو سورای پژو 206 مدل 88 / خدابنده, خدابنده یک دستگاه خودرو سورای پژو 206 مدل 88 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865885/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-222متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 222متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 222متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866006/اصلاحیه-مزایده-ملک'>اصلاحیه مزایده ملک / اصلاحیه مزایده,مزایده ملک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865889/مزایده-ملک-به-مساحت-201-4متر'>مزایده ملک به مساحت 201.4متر  / مزایده,مزایده ملک به مساحت 201.4متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865900/مزایده-اجاره-داروخانه'>مزایده اجاره داروخانه  / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره داروخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865794/مناقصه-تیر-بتونی-مورد-نیاز-شبکه-نوبت-دوم'>مناقصه تیر بتونی مورد نیاز شبکه  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه تیر بتونی مورد نیاز شبکه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865834/اصلاحیه-مناقصه-پروژه-مناسب-سازی-معابر'>اصلاحیه مناقصه پروژه مناسب سازی معابر  / اصلاحیه مناقصه های عمومی , مناقصه پروژه مناسب سازی معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865821/مناقصه-پروژه-ترمیم-و-اجرای-دیوار-حائل'>مناقصه پروژه ترمیم و اجرای دیوار حائل   / مناقصه پروژه ترمیم و اجرای دیوار حائل  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865795/استعلام-بها-واگذاری-واحد-رختشویخانه'>استعلام بها واگذاری واحد رختشویخانه   / استعلام بها واگذاری واحد رختشویخانه  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865774/مزایده-فروش-نخاله-های-مخلوط-با-ضایعات-فلزی-و---نوبت-دوم'>مزایده فروش نخاله های مخلوط با ضایعات فلزی و ...  نوبت دوم / مزایده , مزایده فروش نخاله های مخلوط با ضایعات فلزی و ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865857/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-6307-03متر'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی 6307.03متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی 6307.03متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865875/مناقصه-خرید-و-تحویل-سیستم-روبایتک-ذخیره-سازی'>مناقصه خرید و تحویل سیستم روبایتک ذخیره سازی / آگهی مناقصه عمومی ، آگهی مناقصه خرید و تحویل سیستم روبایتک ذخیره سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865782/مزایده-تابلو-فرش'>مزایده تابلو فرش  / مزایده,مزایده تابلو فرش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865921/مناقصه-اجاره-ماشین-آلات-و-خودروهای-مورد-نیاز'>مناقصه اجاره ماشین آلات و خودروهای مورد نیاز / مناقصه اجاره ماشین آلات و خودروهای مورد نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865789/مزایده-انواع-کفش-مردانه-و-زنانه'>مزایده انواع کفش مردانه و زنانه / مزایده,مزایده انواع کفش مردانه و زنانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865800/مزایده-سواری-سیستم-لیفان-رنگ-آبی-متالیک-90'>مزایده سواری سیستم لیفان رنگ آبی متالیک 90  / مزایده,مزایده سواری سیستم لیفان رنگ آبی متالیک 90 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865805/مزایده-دو-تابلو-فرش-تمام-ابریشم'>مزایده دو تابلو فرش تمام ابریشم  / مزایده,مزایده دو تابلو فرش تمام ابریشم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865810/مزایده-سیستم-سردخانه--سیستم-کمپرسور-داخل-حیاط'>مزایده سیستم سردخانه ، سیستم کمپرسور داخل حیاط / مزایده,مزایده سیستم سردخانه ، سیستم کمپرسور داخل حیاط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865818/مزایده-زرع-چارک-تمام-ابریشم-گلدانی--زرع-و-نیم-آیه-تمام-ابریشم'>مزایده زرع چارک تمام ابریشم گلدانی ، زرع و نیم آیه تمام ابریشم / مزایده,مزایده زرع چارک تمام ابریشم گلدانی ، زرع و نیم آیه تمام ابریشم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865824/مزایده-کامیونت-بنز-خاور-608'>مزایده کامیونت بنز خاور 608 / مزایده,مزایده کامیونت بنز خاور 608</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865768/فراخوان-انتخاب-مشاور-جهت-انجام-مطالعات-طرح-تفصیلی---نوبت-دوم'>فراخوان انتخاب مشاور جهت انجام مطالعات طرح تفصیلی ... نوبت دوم / آگهی فراخوان مشاور ، فراخوان انتخاب مشاور جهت انجام مطالعات طرح تفصیلی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865783/مناقصه-san-switch-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه san switch تجدید نوبت دوم / شرایط تجدید مناقصه محدود یک مرحله ای , مناقصه san switch تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865910/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-چهارصد-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه  چهارصد متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه  چهارصد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865814/مناقصه-پروژه-اجرای-روکش-حفاظتی-میکروسرفیسینگ-تجدید'>مناقصه پروژه اجرای روکش حفاظتی میکروسرفیسینگ تجدید / تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی , مناقصه پروژه اجرای روکش حفاظتی میکروسرفیسینگ تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865928/مزایده-اقلام-راکد-و-ضایعاتی'>مزایده اقلام راکد و ضایعاتی / مزایده اقلام راکد و ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865905/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-175-17متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 175.17متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 175.17متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865914/مزایده-ششدانگ-اعیان-یکباب-خانه-مساحت-دویست-متر'>مزایده ششدانگ اعیان یکباب خانه مساحت دویست متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان یکباب خانه مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865798/مزایده-واگذاری-سالن-شهید-رضائیان-نوبت-دوم-96-3-20'>مزایده واگذاری سالن شهید رضائیان نوبت دوم 96.3.20 / آگهی مزایده, مزایده واگذاری سالن شهید رضائیان نوبت دوم 96.3.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865786/مناقصه-تجهیز-چاه-آب-ناحیه-صنعتی-نوبت-دوم'>مناقصه تجهیز چاه آب ناحیه صنعتی  نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تجهیز چاه آب ناحیه صنعتی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865934/مزایده-ششدانگ-واحد-خدماتی-به-مساحت-72-18متر'>مزایده ششدانگ واحد خدماتی به مساحت 72.18متر / مزایده,مزایده ششدانگ واحد خدماتی به مساحت 72.18متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865776/فراخوان-طرح-احداث-تاسیسات-نمک-زدایی-غرب-جزیره-قشم-نوبت-دوم'>فراخوان طرح احداث تاسیسات نمک زدایی غرب جزیره قشم نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان طرح احداث تاسیسات نمک زدایی غرب جزیره قشم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865933/مزایده-واگذاری-یک-باب-از-مغازه-های-بازار-روز-کتالم'>مزایده واگذاری یک باب از مغازه های بازار روز کتالم  / مزایده,مزایده واگذاری یک باب از مغازه های بازار روز کتالم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865838/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-ساختمان-مساحت-526-متر'>مزایده سه دانگ از ششدانگ ساختمان مساحت 526 متر  / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ ساختمان مساحت 526 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865778/مناقصه-احداث-مدرسه-سه-کلاسه'>مناقصه  احداث مدرسه سه کلاسه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  احداث مدرسه سه کلاسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865935/مزایده-اره-لنگ-ایرانی-و--'>مزایده اره لنگ ایرانی و ...  / مزایده اره لنگ ایرانی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865832/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-زمین-مشجر-169113-95متر'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان زمین مشجر 169113.95متر  / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان زمین مشجر 169113.95متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865796/مناقصه-اجرای-فوگسیل-روکش-آسفالت-SMA-و--'>مناقصه اجرای فوگسیل،روکش آسفالت SMA و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای فوگسیل،روکش آسفالت SMA و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865797/مزایده-تمامت-ششدانگ-مفروزی-دو-قطعه-پلاکهای-801-و-799-فرعی'>مزایده تمامت ششدانگ مفروزی دو قطعه پلاکهای 801 و 799 فرعی / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ مفروزی دو قطعه پلاکهای 801 و 799 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865804/مزایده-واگذاری-املاک-12-باب-مغازه'>مزایده واگذاری املاک 12 باب مغازه  / مزایده,مزایده واگذاری املاک 12 باب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865761/فراخوان-مناقصه-طرح-بازشماری-منابع-سازمان-ملی-زمین-و-مسکن---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه طرح بازشماری منابع سازمان ملی زمین و مسکن.... نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی مناقصه, فراخوان مناقصه طرح بازشماری منابع سازمان ملی زمین و مسکن.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865788/آگهی-مناقصه-واگذاری-حجمی-راهبری-خدمات-پشتیبانی-اداری-و-عموومی-و-ماشینهای--'>آگهی مناقصه واگذاری حجمی راهبری خدمات پشتیبانی اداری و عموومی و ماشینهای ... / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری حجمی راهبری خدمات پشتیبانی اداری و عموومی و ماشینهای ... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865771/فراخوان-مناقصه-عمومی-دو-مرحله-ای-خدمات-و-نگهداری-شهرک-صنعتی-خمین'>فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای خدمات و نگهداری شهرک صنعتی خمین   / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای خدمات و نگهداری شهرک صنعتی خمین   نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865808/مزایده-زمین-مساحت-120-مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده زمین مساحت 120 مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده زمین مساحت 120 مترمربع نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865791/مناقصه-خرید-تجهیزات-ups'>مناقصه خرید تجهیزات ups / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه خرید تجهیزات ups</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865772/فراخوان-سامانه-هوشمند-مدیریت-الکترونیک-پارک-حاشیه-ای'>فراخوان سامانه هوشمند مدیریت الکترونیک پارک حاشیه ای / فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار, فراخوان سامانه هوشمند مدیریت الکترونیک پارک حاشیه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866621/فراخوان-سامانه-هوشمند-مدیریت-الکترونیک-پارک-حاشیه-ای'>فراخوان سامانه هوشمند مدیریت الکترونیک پارک حاشیه ای / فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار, فراخوان سامانه هوشمند مدیریت الکترونیک پارک حاشیه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865820/اصلاحیه-مناقصه-پروژه-اجرای-سیل-کت-امولسیونی-FOG-SEAL'>اصلاحیه مناقصه پروژه اجرای سیل کت امولسیونی FOG SEAL / اصلاحیه مناقصه، مناقصه پروژه اجرای سیل کت امولسیونی FOG SEAL </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865812/اگهی-مزایده-رنگ-اکریلیک'>اگهی مزایده رنگ اکریلیک / آگهی مزایده , مزایده  رنگ اکریلیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865792/مزایده-دستگاه-ستون-ریز--نوبت-دوم'>مزایده دستگاه ستون ریز - نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده دستگاه ستون ریز - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865773/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-111متر'>مزایده سند مالکیت ششدانگ اپارتمان مساحت 111متر / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ اپارتمان مساحت 111متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865767/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-به-مساحت-143-39متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 143.39متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 143.39متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865770/مناقصه-انجام-امور-خدماتی-و-پشتیبانی-مربوط-به-سال'>مناقصه انجام امور خدماتی و پشتیبانی مربوط به سال / مناقصه انجام امور خدماتی و پشتیبانی مربوط به سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866005/مزایده-تولیدات-جانبی-اقلام-ضایعاتی-کالا-و-قطعات-نو-و-مازاد'>مزایده تولیدات جانبی، اقلام ضایعاتی، کالا و قطعات نو و مازاد / آگهی مزایده,مزایده تولیدات جانبی، اقلام ضایعاتی، کالا و قطعات نو و مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865777/مزایده-زمین-مساحت-عرصه-457-80مترمربع'>مزایده زمین مساحت عرصه 457.80مترمربع  / مزایده,مزایده زمین مساحت عرصه 457.80مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865764/مزایده-فروش-اموال-شامل-شونیز-آستین-دار-زنانه--شونیز-حریر-زنانه--'>مزایده فروش اموال شامل شونیز آستین دار زنانه ، شونیز حریر زنانه.... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش اموال شامل شونیز آستین دار زنانه ، شونیز حریر زنانه....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865826/مزایده-سرقفلی-1-6-پلاک-ثبتی-4614-بخش-شش-تهران'>مزایده سرقفلی 1.6 پلاک ثبتی 4614 بخش شش تهران / مزایده,مزایده سرقفلی 1.6 پلاک ثبتی 4614 بخش شش تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865828/مزایده-یک-واحد-اپارتمان-مساحت-55-8-مترمربع'>مزایده یک واحد اپارتمان مساحت 55.8 مترمربع / مزایده,مزایده یک واحد اپارتمان مساحت 55.8 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865787/مزایده-ملک-مشاعی-مساحت-76-88مترمربع'>مزایده ملک مشاعی مساحت 76.88مترمربع / مزایده,مزایده ملک مشاعی مساحت 76.88مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865790/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-مشاع-یک-هزار-و-هشتصد-متر'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مشاع یک هزار و هشتصد متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مشاع یک هزار و هشتصد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865751/مناقصه-اجرای-پروژه-توسعه-و-ساماندهی-شبکه-برق-کوی-گلدشت-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه توسعه و ساماندهی شبکه برق کوی گلدشت- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه توسعه و ساماندهی شبکه برق کوی گلدشت- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865755/مزایده-فروش-ماشین-آلات-از-قبیل-آمیکو-کمپرسی-و--نوبت-دوم'>مزایده فروش ماشین آلات از قبیل آمیکو کمپرسی و ...نوبت دوم  / آگهی مزایده حضوری, مزایده فروش ماشین آلات از قبیل آمیکو کمپرسی و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865965/مزایده-واگذاری-اجرای-پروژه-دهکده-تفریحی-و-توریستی-زمین-ساحلی'>مزایده واگذاری  اجرای پروژه دهکده تفریحی و توریستی زمین ساحلی / آگهی مزایده, مزایده واگذاری  اجرای پروژه دهکده تفریحی و توریستی زمین ساحلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865757/مناقصه-کاهش-تلفات-شهرستانهای-سرابله---نوبت-دوم'>مناقصه کاهش تلفات شهرستانهای سرابله ....نوبت دوم  / آگهی مناقصات عمومی, مناقصه کاهش تلفات شهرستانهای سرابله ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865759/تجدید-مزایده-واگذاری-واگذاری-سالن-سونا--مرحله-دوم'>تجدید مزایده واگذاری واگذاری سالن سونا ...مرحله دوم  / آگهی تجدید مزایده, تجدید مزایده واگذاری واگذاری سالن سونا ...مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865762/مناقصه-احداث-مرکز-بهداشتی-درمانی-نوبت-دوم'>مناقصه احداث مرکز بهداشتی، درمانی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث مرکز بهداشتی، درمانی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865813/مزایده-ملک-به-مساحت-700-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک به مساحت 700 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به مساحت 700 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865816/مزایده-ششداگ-پلاک-ثبتی-76-فرعی-از-77-اصلی'>مزایده ششداگ پلاک ثبتی 76 فرعی از 77 اصلی / مزایده,مزایده ششداگ پلاک ثبتی 76 فرعی از 77 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865775/فراخوان-مناقصه-توسعه--خرید-و-بروزرسانی-سرور--تجهیزات-و-زیرساخت-شبکه'>فراخوان مناقصه توسعه ، خرید و بروزرسانی سرور ، تجهیزات و زیرساخت شبکه / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه توسعه ، خرید و بروزرسانی سرور ، تجهیزات و زیرساخت شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865750/مناقصه-خدمات-مربوط-به-امور-مشترکین-و----نوبت-دوم'>مناقصه خدمات مربوط به امور مشترکین  و.... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات مربوط به امور مشترکین  و.... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865801/مزایده-ششدانگ-زمین-از-پلاک-ثبتی-173-1444-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ زمین از پلاک ثبتی 173.1444 نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ زمین از پلاک ثبتی 173.1444 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865952/فراخوان-احداث-خطوط-لوله-و-مخازن-نگهداری'>فراخوان احداث خطوط لوله و مخازن نگهداری / فراخوان شناسایی سرمایه گذار,فراخوان احداث خطوط لوله و مخازن نگهداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865735/مناقصه-اجرای-پروژه-زیرسازی-و-جدولگذاری-معابر'>مناقصه  اجرای پروژه زیرسازی و جدولگذاری معابر  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای پروژه زیرسازی و جدولگذاری معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865760/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-خانه-مسکونی-447-متر'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان خانه مسکونی 447 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان خانه مسکونی 447 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865746/مزایده-سموم-شیمیایی'>مزایده سموم شیمیایی / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول, مزایده سموم شیمیایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865739/فراخوان-یکدستگاه-جرثقیل-30-تن-سه-محور-کولردار--نوبت-دوم'>فراخوان یکدستگاه جرثقیل 30 تن سه محور کولردار - نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان یکدستگاه جرثقیل 30 تن سه محور کولردار - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865766/مزایده-املاک-شامل-زمین-ساختمان'>مزایده املاک شامل زمین.ساختمان / مزایده,مزایده املاک شامل زمین.ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865784/مناقصه-استاندارد-سازی-سیستم-گرمایشی-مدارس'>مناقصه استاندارد سازی سیستم گرمایشی مدارس  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه استاندارد سازی سیستم گرمایشی مدارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865959/فراخوان-احداث-خط-لوله-و-مخازن-نگهداری-روغن-خوراکی'>فراخوان احداث خط لوله و مخازن نگهداری روغن خوراکی / فراخوان شناسایی سرمایه گذار,فراخوان احداث خط لوله و مخازن نگهداری روغن خوراکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865738/فراخوان-خرید-پره-اول-توربین-GE-نوبت-دوم'>فراخوان خرید پره  اول توربین GE نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان عمومی خرید پره  اول توربین GE نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865742/مزایده-وانت-نیسان-یخچال-دار'>مزایده وانت نیسان یخچال دار  / مزایده وانت نیسان یخچال دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865752/مزایده-خودرو-سوزوکی'>مزایده خودرو سوزوکی / مزایده خودرو سوزوکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865835/مزایده-ملک-به-مساحت-86-73مترمربع'>مزایده ملک به مساحت 86.73مترمربع / مزایده,مزایده ملک به مساحت 86.73مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865754/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-124-52متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 124.52متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 124.52متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865725/مزایده-واگذاری-اجاره-ساختمان-تجدید--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اجاره ساختمان تجدید - نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده کتبی , مزایده واگذاری اجاره ساختمان تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865721/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-کیا-اسپورتیج-SL'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری کیا اسپورتیج SL  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری کیا اسپورتیج SL </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865753/فراخوان-جهت-انجام-خدمات-نوسازی-و-بازسازی-سه-طبقه-ساختمان-مرکزی'>فراخوان جهت انجام خدمات نوسازی و بازسازی سه طبقه ساختمان مرکزی / آگهی ارزیابی کیفی فراخوان، فراخوان جهت انجام خدمات نوسازی و بازسازی سه طبقه ساختمان مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865893/مزایده-اخذ-خدمات-پشتیبانی-دوره-های-شغلی'>مزایده اخذ خدمات پشتیبانی دوره های شغلی / آگهی ارزیابی کیفی مزایده گران,مزایده اخذ خدمات پشتیبانی دوره های شغلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865765/مزایده-سیم-کارت-به-شماره-09122809912'>مزایده سیم کارت به شماره 09122809912  / مزایده,مزایده سیم کارت به شماره 09122809912 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865730/مناقصه-راه-اندازی-دکوراتیو-و-آکوستیک-سیستم-کشف-و-اعلام-حریق-تجدید'>مناقصه راه اندازی دکوراتیو و آکوستیک سیستم کشف و اعلام حریق تجدید  / مناقصه ، مناقصه راه اندازی دکوراتیو و آکوستیک سیستم کشف و اعلام حریق تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865720/مناقصه-عملیات-پی-جویی-و-اکتشاف-مقدماتی-پهنه-اکتشافی-سنگ-تزئینی-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات پی جویی و اکتشاف مقدماتی پهنه  اکتشافی سنگ تزئینی نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی, مناقصه عملیات پی جویی و اکتشاف مقدماتی پهنه  اکتشافی سنگ تزئینی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865679/تجدید-مناقصه-خرید-44200-متر-انواع-لوله-پلی-اتیلن-96-03-20'>تجدید مناقصه خرید 44200 متر انواع لوله پلی اتیلن 96.03.20 / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خرید 44200 متر انواع لوله پلی اتیلن نوبت اول 96.03.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865699/مناقصه-خرید-انواع-کیت-انشعاب-آب'>مناقصه خرید انواع کیت انشعاب آب / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید انواع کیت انشعاب آب نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865629/مناقصه-تعمیرات-گاردریل-محورهای-پردیس-شمیرانات---نوبت-دوم'>مناقصه تعمیرات گاردریل محورهای پردیس، شمیرانات.... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تعمیرات گاردریل محورهای پردیس، شمیرانات.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865624/مناقصه-خرید--96-03-20-deluge-valve'>مناقصه خرید  -96.03.20 deluge valve / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید deluge valve نوبت اول  96.03.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865883/مناقصه-بهسازی-و-آسفالت-راههای-روستایی'>مناقصه بهسازی و آسفالت راههای روستایی / آگهی مناقصه دو مرحله ای,مناقصه بهسازی و آسفالت راههای روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865595/مزایده-تعداد-5-غرفه-خود-را-با-کاربری-لوازم-کادویی-و-دکوری-نوبت-دوم'>مزایده  تعداد 5 غرفه خود را با کاربری لوازم کادویی و دکوری نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده  تعداد 5 غرفه خود را با کاربری لوازم کادویی و دکوری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865602/مزایده-تعداد-یک-غرفه-خود-را-با-کاربری-موبایل-و-لوازم-جانبی-نوبت-دوم'>مزایده تعداد یک غرفه خود را با کاربری موبایل و لوازم جانبی نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده تعداد یک غرفه خود را با کاربری موبایل و لوازم جانبی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865612/مزایده-تعداد-یک-غرفه-خود-را-با-کاربری-بدلیجات-و-زیورآلات-نوبت-دوم'>مزایده  تعداد یک غرفه خود را با کاربری بدلیجات و زیورآلات نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده تعداد یک غرفه خود را با کاربری بدلیجات و زیورآلات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865706/مناقصه-خرید-4000-متر-انواع-لوله-پلی-اتیلن-96-03-20'>مناقصه خرید 4000 متر انواع لوله پلی اتیلن -96.03.20  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 4000 متر انواع لوله پلی اتیلن نوبت اول 96.03.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865717/مناقصه-ساخت-قبور-آرامگاه-خانوادگی-96-03-20'>مناقصه ساخت قبور آرامگاه خانوادگی  96.03.20 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ساخت قبور آرامگاه خانوادگی  96.03.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865652/مناقصه-عملیات-مهندسی-طراحی-خرید-96-03-20'>مناقصه عملیات مهندسی، طراحی، خرید 96.03.20 / مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی,مناقصه عملیات مهندسی، طراحی، خرید 96.03.20 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865632/مزایده-تعداد-4-غرفه-خود-را-با-کاربری-سوغات-نوبت-دوم'>مزایده تعداد 4 غرفه خود را با کاربری سوغات  نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده تعداد 4 غرفه خود را با کاربری سوغات  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865635/مزایده-تعداد-3-غرفه-خود-را-با-کاربری-کافی-شاپ-و-اغذیه-نوبت-دوم'>مزایده تعداد 3 غرفه خود را با کاربری کافی شاپ و اغذیه نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده تعداد 3 غرفه خود را با کاربری کافی شاپ و اغذیه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865638/مزایده-تعداد-یک-غرفه-خود-را-با-کاربری-سنگ-های-قیمتی-نوبت-دوم'>مزایده تعداد یک غرفه خود را با کاربری سنگ های قیمتی نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده تعداد یک غرفه خود را با کاربری سنگ های قیمتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865758/آگهی-فراخوان-ارزیابی-بازرسی-فنی-و-تجهیزات-96-03-20'>آگهی فراخوان ارزیابی بازرسی فنی و تجهیزات 96.03.20 / بازرسی فنی کالا و تجهیزات صنعت آب و فاضلاب نوبت اول 96.03.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865745/مناقصه-عملیات-اجرایی-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب'>مناقصه عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865728/فراخوان-مناقصه-خدمات-و-نگهداری-شهرکهای-صنعتی-شامل-نظافت-و-مدیریت-پسماند---'> فراخوان مناقصه خدمات و نگهداری شهرکهای صنعتی شامل نظافت و مدیریت پسماند .... / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ، فراخوان مناقصه خدمات و نگهداری شهرکهای صنعتی شامل نظافت و مدیریت پسماند ....  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865733/مناقصه-انجام-امور-تهیه-و-طبخ-و-توزیع-غذای-مرکز-آموزشی-درمانی--96-03-20'>مناقصه انجام امور تهیه و طبخ و توزیع غذای مرکز آموزشی درمانی... 96.03.20 / آگهی مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی دو مرحله ای , مناقصه انجام امور تهیه و طبخ و توزیع غذای مرکز آموزشی درمانی... 96.03.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865582/مزایده-تعداد-4-غرفه-خود-را-با-کاربری-مینی-سوپر-نوبت-دوم'>مزایده تعداد 4 غرفه خود را با کاربری مینی سوپر نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده تعداد 4 غرفه خود را با کاربری مینی سوپر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865586/مزایده-تعداد-یک-غرفه-خود-را-با-کاربری-کیک-گرم-صنعتی-نوبت-دوم'>مزایده تعداد یک غرفه خود را با کاربری کیک گرم صنعتی نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده تعداد یک غرفه خود را با کاربری کیک گرم صنعتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865590/مزایده-تعداد-2-غرفه-خود-را-با-کاربری-شال-و-روسری-نوبت-دوم'>مزایده تعداد 2 غرفه خود را با کاربری شال و روسری نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده تعداد 2 غرفه خود را با کاربری شال و روسری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865626/مناقصه-خرید-کابل-پروژه-شیرین-سازی'>مناقصه  خرید کابل پروژه شیرین سازی  / مناقصه عمومی, مناقصه  خرید کابل پروژه شیرین سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865593/مزایده-تعداد-یک-غرفه-خود-را-با-کاربری-پوشاک-نوبت-دوم'>مزایده تعداد یک غرفه خود را با کاربری پوشاک نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده تعداد یک غرفه خود را با کاربری پوشاک نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865597/مزایده-تعداد-3-غرفه-خود-را-با-کاربری-اغذیه-سرد-و-نوشیدنی-نوبت-دوم'>مزایده تعداد 3 غرفه خود را با کاربری اغذیه سرد و نوشیدنی نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده تعداد 3 غرفه خود را با کاربری اغذیه سرد و نوشیدنی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865837/مناقصه-تامین-کنندگان-مصالح'>مناقصه تامین کنندگان مصالح  / آگهی مناقصه , مناقصه تامین کنندگان مصالح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865846/فراخوان-تدوین-دانش-فنی-طراحی-و-ساخت-نمونه-آزمایشگاهی-ترانسفورماتور'>فراخوان تدوین دانش فنی طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی ترانسفورماتور  / آگهی فراخوان عمومی,فراخوان تدوین دانش فنی طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی ترانسفورماتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865601/مزایده-تعداد-یک-غرفه-خود-را-با-کاربری-شکلات-و-پاستیل-نوبت-دوم'>مزایده  تعداد یک غرفه خود را با کاربری شکلات و پاستیل نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده  تعداد یک غرفه خود را با کاربری شکلات و پاستیل نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865779/تمدید-مناقصه-انجام-خدمات-انتظامات-و-حفاظت-فیزیکی-از-اموال--نوبت-دوم'>تمدید مناقصه انجام خدمات انتظامات و حفاظت فیزیکی از اموال... نوبت دوم  / آگهی تمدید مناقصه,تمدید ممناقصه انجام خدمات انتظامات و حفاظت فیزیکی از اموال...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865685/مزایده-انواع-تانکر'>مزایده انواع تانکر  / مزایده انواع تانکر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865690/مزایده-تعداد-سه-عدد-سیلوی-آهنی'>مزایده تعداد سه عدد سیلوی آهنی / مزایده تعداد سه عدد سیلوی آهنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865698/مزایده-یکدستگاه-چیپر-تراکتور-با-گاردان'>مزایده یکدستگاه چیپر تراکتور با گاردان / مزایده یکدستگاه چیپر تراکتور با گاردان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865628/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-61-5متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت عرصه 61.5متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 61.5متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865657/مزایده-ملک-مشاع-مساحت-عرصه-172-5متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مشاع مساحت عرصه 172.5متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مشاع مساحت عرصه 172.5متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865625/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-263-76متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 263.76متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 263.76متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865702/مزایده-دستگاه-سنگ-شکن---'>مزایده دستگاه سنگ شکن .... / مزایده, مزایده دستگاه سنگ شکن ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865809/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پراید-مدل-89'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید مدل 89 / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید مدل 89 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865686/مزایده-ششدانگ-زمین-محصور-به-مساحت-525-70متر'>مزایده ششدانگ زمین محصور به مساحت 525.70متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین محصور به مساحت 525.70متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865683/مزایده-زمینی-به-شکل-پشته-مساحت-700متر'>مزایده زمینی به شکل پشته مساحت 700متر / مزایده,مزایده زمینی به شکل پشته مساحت 700متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865681/مزایده-یک-قطعه-باغ-چای-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه باغ چای نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه باغ چای نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865687/مزایده-80-درصد-از-یک-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-6801-399'>مزایده 80 درصد از یک دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی 6801.399  / مزایده,مزایده 80 درصد از یک دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی 6801.399 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865693/مزایده-تمامی-ششدانگ-پلاک-ثبتی-89-95متر'>مزایده تمامی ششدانگ پلاک ثبتی 89.95متر / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ پلاک ثبتی 89.95متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865622/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-261-02متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 261.02متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 261.02متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865695/مزایده-خودرو-مدل-93'>مزایده خودرو مدل 93 / مزایده,مزایده خودرو مدل 93</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865651/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-به-مساحت-178-40متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل به مساحت 178.40متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل به مساحت 178.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865585/مزایده-ملک-به-مساحت-1800متر'>مزایده ملک به مساحت 1800متر / مزایده,مزایده ملک به مساحت 1800متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865588/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-مساحت-84-82متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی مساحت 84.82متر   / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی مساحت 84.82متر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865692/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865591/مزایده-یک-واحد-مسکونی-اعیان-75-متر-نوبت-دوم'>مزایده یک واحد مسکونی اعیان 75 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی اعیان 75 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865613/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-به-مساحت-86-25متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 86.25متر / مزایده,ممزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 86.25متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865616/مزایده-ششدانگ-پلاک-بصورت-تجاری-مسکونی-312متر'>مزایده ششدانگ پلاک بصورت تجاری مسکونی 312متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک بصورت تجاری مسکونی 312متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865785/مزایده-خودرو-پراید'>مزایده خودرو پراید  / مزایده خودرو پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865619/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-صد-و-بیست-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت صد و بیست متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت صد و بیست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865609/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-124-8متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 124.8متر / مزایده,ممزایده منزل مسکونی مساحت 124.8متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865793/مزایده-یک-دستگاه-چرخ-خیاطی-راسته-دوز--'>مزایده یک دستگاه چرخ خیاطی راسته دوز  .. / مزایده یک دستگاه چرخ خیاطی راسته دوز  ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865604/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت275-متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت275 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت275 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865734/مزایده-راهنما-پژو--'>مزایده  راهنما پژو ... / مزایده  راهنما پژو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865741/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-206'>مزایده یک دستگاه خودرو 206  / مزایده یک دستگاه خودرو 206 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865863/مناقصه-خدمات-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذا'>مناقصه خدمات تهیه، طبخ و توزیع غذا / آگهی مناقصه,مناقصه خدمات تهیه، طبخ و توزیع غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865823/مزایده-ملک-پلاک-ثبتی-بخش-یک-بهبهان-نوبت-اول'>مزایده ملک پلاک ثبتی بخش یک بهبهان نوبت اول / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی بخش یک بهبهان نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865747/مزایده-تعداد-600-عدد-نرم-کننده-موی-لطیفه'>مزایده تعداد 600 عدد نرم کننده موی لطیفه / مزایده تعداد 600 عدد نرم کننده موی لطیفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865763/مزایده-تعداد-2781-عدد-اسپری-فری-لا'>مزایده تعداد 2781 عدد اسپری فری لا / مزایده تعداد 2781 عدد اسپری فری لا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865769/مزایده-یک-دستگاه-سنگ-شکن--'>مزایده یک دستگاه سنگ شکن ... / مزایده یک دستگاه سنگ شکن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865596/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-طبقه-اول-مساحت-88-63متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه اول مساحت 88.63متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه اول مساحت 88.63متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865714/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-وانت-پیکان'>مزایده یک دستگاه خودرو وانت پیکان  / مزایده یک دستگاه خودرو وانت پیکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866191/مزایده-یک-دستگاه-فیدر-میکسر'>مزایده یک دستگاه فیدر میکسر  / مزایده, مزایده یک دستگاه فیدر میکسر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865600/مزایده-یک-قطعه-باغ-به-مساحت-44000متر'>مزایده یک قطعه باغ به مساحت 44000متر  / مزایده,مزایده یک قطعه باغ به مساحت 44000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865648/مزایده-اپارتمان-به-مساحت-هشتاد-و-نه-متر-نوبت-اول'>مزایده اپارتمان به مساحت هشتاد و نه متر نوبت اول / مزایده,مزایده اپارتمان به مساحت هشتاد و نه متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865873/مزایده-یکباب-مغازه-به-مساحت-13-5متر-نوبت-اول'>مزایده یکباب مغازه به مساحت 13.5متر نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب مغازه به مساحت 13.5متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865671/مزایده-فروش-231-قلم-انواع-قطعات-یدکی-ماشین-آلات-مازاد'>مزایده فروش 231 قلم انواع قطعات یدکی ماشین آلات مازاد  / آگهی مزایده , مزایده فروش 231 قلم انواع قطعات یدکی ماشین آلات مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865831/مزایده-یک-عدد-دستگاه-بلوک-زنی-بتنی--بلوک-پوکه-ای'>مزایده یک عدد دستگاه بلوک زنی بتنی ، بلوک پوکه ای / مزایده,مزایده یک عدد دستگاه بلوک زنی بتنی ، بلوک پوکه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865869/مزایده-سه-دانگ-یک-واحد-مسکونی-مساحت-کل-80-متر'>مزایده سه دانگ یک واحد مسکونی مساحت کل 80 متر  / مزایده,مزایده سه دانگ یک واحد مسکونی مساحت کل 80 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865839/مزایده-900-باند-کاشی-25-8'>مزایده  900 باند کاشی 25*8   / مزایده,مزایده  900 باند کاشی 25*8  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865736/مناقصه-تهیه-و-نصب-علایم-ایمنی-حوزه-استحفاظی-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و نصب علایم ایمنی حوزه استحفاظی نوبت دوم  / آگهی دعوت مناقصه عمومی , مناقصه تهیه و نصب علایم ایمنی حوزه استحفاظی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865756/آگهی-مناقصه-اجرای-عمليات-سازه-(سوله--قسمتهای-جانبی--كاسه-استخر'>آگهی مناقصه  اجرای عمليات سازه (سوله ، قسمتهای جانبی ، كاسه استخر / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه  اجرای عمليات سازه (سوله ، قسمتهای جانبی ، كاسه استخر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865737/مزایده-فروش-املاک-و-مستغلات-اعیان-1196-و-726-74متر'>مزایده فروش املاک و مستغلات اعیان 1196 و 726.74متر  / مزایده,مزایده فروش املاک و مستغلات اعیان 1196 و 726.74متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865709/مناقصه-تامین-و-سرو-غذا--مرحله-دوم'>مناقصه تامین و سرو غذا - مرحله دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین و سرو غذا - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865712/مناقصه-انجام-عملیات-متفرقه-عمرانی--نوبت-دوم-مرحله-اول'>مناقصه انجام عملیات متفرقه عمرانی ...نوبت دوم مرحله اول / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات متفرقه عمرانی ... نوبت دوم مرحله  اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865705/آگهی-فراخوان-اجرای-خط-انتقال-فاضلاب-و-مسیر-بای-پس-ایستگاه-پمپاژ-خوی--نوبت-دوم'>آگهی فراخوان اجرای خط انتقال فاضلاب و مسیر بای پس ایستگاه پمپاژ خوی - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی،آگهی فراخوان  اجرای خط انتقال فاضلاب و مسیر بای پس ایستگاه پمپاژ خوی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865655/مزایده-فروش-8-دستگاه-دامپتراک-785-کاترپیلاتر-و-612-قلم-قطعات-یدکی'>مزایده فروش 8 دستگاه دامپتراک 785 کاترپیلاتر و 612 قلم قطعات یدکی  / آگهی مزایده , مزایده فروش 8 دستگاه دامپتراک 785 کاترپیلاتر و 612 قلم قطعات یدکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865715/مناقصه-اجرای-بخش-اول-خط-انتقال-آب-به-شهرک-گلشهر-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای بخش اول خط انتقال آب به شهرک گلشهر- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه اجرای بخش اول خط انتقال آب به شهرک گلشهر- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865724/مزایده-فروش-دستگاه-باد-برقی-و--'>مزایده فروش دستگاه باد برقی و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش دستگاه باد برقی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865694/مناقصه-عملیات-جمع-آوری-حمل-و-دفن-زباله-های-شهری-و--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات جمع آوری حمل و دفن زباله های شهری و....نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه عملیات جمع آوری حمل و دفن زباله های شهری و....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865726/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-248-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 248 متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 248 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865729/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-373-4متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 373.4متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 373.4متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865731/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-مساحت-74-35متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی مساحت 74.35متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی مساحت 74.35متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865713/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-35-کرمان'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 35 کرمان / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 35 کرمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865719/مزایده-پلاک-ثبتی-به-مساحت-308-77متر'>مزایده پلاک ثبتی به مساحت 308.77متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به مساحت 308.77متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865723/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-و-یک-هکتار-زمین-زراعی'>مزایده یکباب منزل مسکونی و یک هکتار زمین زراعی / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی و یک هکتار زمین زراعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865716/مزایده-ششدانگ-پلاک-15685-فرعی-از-7600-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک 15685 فرعی از 7600 اصلی  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 15685 فرعی از 7600 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865634/تجدید-فراخوان-تهیه--حمل--نصب--تست-و-راه-اندازی-دکوراتیو--'>تجدید فراخوان تهیه , حمل , نصب , تست و راه اندازی دکوراتیو... / فراخوان مناقصه  , تجدید فراخوان تهیه , حمل , نصب , تست و راه اندازی دکوراتیو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865740/مزایده-یک-دستگاه-اپارتمان-مساحت-173-متر'>مزایده یک دستگاه اپارتمان مساحت 173 متر / مزایده,مزایده یک دستگاه اپارتمان مساحت 173 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865708/مزایده-پیکان-وانت'>مزایده پیکان وانت / مزایده,مزایده پیکان وانت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865743/مزایده-سند-پلاک-35-و-چهل-و-یک-فرعی-نوبت-اول'>مزایده سند پلاک 35 و چهل و یک فرعی نوبت اول / مزایده,مزایده سند پلاک 35 و چهل و یک فرعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865718/مناقصه-احداث-زیرگذر--روگذر-میدان---'>مناقصه احداث زیرگذر - روگذر میدان .... / مناقصه یک مرحله ای , مناقصه احداث زیرگذر - روگذر میدان ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865744/مناقصه-خرید-ماسه-بادی--ماسه-شسته--آجرفشاری---تجدید'>مناقصه خرید ماسه بادی , ماسه شسته , آجرفشاری .... تجدید  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه خرید ماسه بادی , ماسه شسته , آجرفشاری .... تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865749/مزایده-واگذاری-اجاره-دو-ساله-دکه-های-تنقلاتی--تجدید'>مزایده واگذاری اجاره دو ساله دکه های تنقلاتی... تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده واگذاری اجاره دو ساله دکه های تنقلاتی... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865700/فراخوان-مناقصه-خدمات-و-نگهداری-شهرکهای-صنعتی-شامل-نظافت-و-مدیریت-پسماند---'> فراخوان مناقصه خدمات و نگهداری شهرکهای صنعتی شامل نظافت و مدیریت پسماند .... / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ، فراخوان مناقصه خدمات و نگهداری شهرکهای صنعتی شامل نظافت و مدیریت پسماند ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865780/مزایده-فروش-ساختمان-اداری-نیمه-کاره-مساحت-زمین-2296متر'>مزایده فروش ساختمان اداری نیمه کاره مساحت زمین 2296متر / مزایده,مزایده فروش ساختمان اداری نیمه کاره مساحت زمین 2296متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865664/مناقصه-خرید-تجهیزات-سخت-افزاری-(رایانه--چاپگر--اسکنر)'>مناقصه خرید تجهیزات سخت افزاری (رایانه ، چاپگر ، اسکنر)  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید تجهیزات سخت افزاری (رایانه ، چاپگر ، اسکنر) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865781/مزایده-واگذاری-پیش-فروش-استثنایی-واحدهای-مسکونی-و-ویلایی'>مزایده واگذاری پیش فروش استثنایی واحدهای مسکونی و ویلایی  / مزایده,مزایده واگذاری پیش فروش استثنایی واحدهای مسکونی و ویلایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865581/فراخوان-6-قلم-شیر-دروازه-ای-تجدید--نوبت-دوم'>فراخوان  6 قلم شیر دروازه ای تجدید - نوبت دوم  / آگهی تجدید فراخوان عمومی , فراخوان  6 قلم شیر دروازه ای تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865678/شناسایی-تامین-کنندگان-پالت-چوبی'>شناسایی تامین کنندگان پالت چوبی / شناسایی تامین کنندگان , شناسایی تامین کنندگان پالت چوبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865654/مزایده-فروش-کلوخه-باریت-نوبت-دوم'>مزایده فروش کلوخه باریت نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش کلوخه باریت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865660/مناقصه-واگذاری-تجهیز-و-بهره-برداری-پارکینگ-های-یکی-از-پروژه-های-خود'>مناقصه واگذاری تجهیز و بهره برداری پارکینگ های یکی از پروژه های خود / مناقصه , مناقصه واگذاری تجهیز و بهره برداری پارکینگ های یکی از پروژه های خود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865704/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-متخصص-در-زمینه-بازرسی-فنی'>مناقصه تامین نیروی انسانی متخصص در زمینه بازرسی فنی / آگهی مناقصه، مناقصه تامین نیروی انسانی متخصص در زمینه بازرسی فنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865688/مناقصه-واگذاری-کارگاه-چدن-ریزی'>مناقصه واگذاری کارگاه چدن ریزی / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری کارگاه چدن ریزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865676/فراخوان-ارزیابی-مناقصه-ارائه-خدمات-سرویس-حفظ-و-نگهداری-و-بهره-برداری-از-سیستمهای-حرارتی-و-برودتی-و-تجهیزات-مخابراتی-نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی مناقصه ارائه خدمات سرویس، حفظ و نگهداری و بهره برداری از سیستمهای حرارتی و برودتی و تجهیزات مخابراتی نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی و مناقصه , فراخوان ارزیابی مناقصه ارائه خدمات سرویس، حفظ و نگهداری و بهره برداری از سیستمهای حرارتی و برودتی و تجهیزات مخابراتی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865669/مناقصه-حمل-منواتیلن-گلایکول-(MEG)'> مناقصه حمل منواتیلن گلایکول (MEG) / آگهی مناقصه , مناقصه حمل منواتیلن گلایکول (MEG)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865674/مناقصه-حمل-لوبکات-از-پالایشگاه'>مناقصه حمل لوبکات از پالایشگاه / مناقصه , مناقصه حمل لوبکات از پالایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865659/مزایده-فروش-املاک-و-مستغلات-کاربری-مسکونی-اداری-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک و مستغلات کاربری مسکونی اداری نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش املاک و مستغلات کاربری مسکونی اداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865682/مزایده-معادن-و-محدوده-های-اکتشافی'>مزایده معادن و محدوده های اکتشافی / مزایده عمومی , مزایده معادن و محدوده های اکتشافی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865672/مناقصه-سی-و-پنج-هزار-تن-سنگ-گچ'>مناقصه سی و پنج هزار تن سنگ گچ / آگهی مناقصه , مناقصه سی و پنج هزار تن سنگ گچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865649/مناقصه-راهبری-تعمیر-و-نگهداری-14-دستگاه-دیزل-ژنراتور-نوبت-دوم'>مناقصه راهبری، تعمیر و نگهداری 14 دستگاه دیزل ژنراتور -نوبت دوم / مناقصه عمومی، مناقصه راهبری، تعمیر و نگهداری 14 دستگاه دیزل ژنراتور نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865662/شناسایی-شرکت-ها-و-موسسات-آموزشی-برگزاری-آموزش-های-مدیریت-مالی-و-بازرگانی---'>شناسایی شرکت ها و موسسات آموزشی برگزاری آموزش های مدیریت مالی و بازرگانی ....  / آگهی شناسایی , شناسایی شرکت ها و موسسات آموزشی برگزاری آموزش های مدیریت مالی و بازرگانی .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865641/مزایده-فروش-انواع-خودرو-و-اقلام-مازاد-و-ضایعاتی'>مزایده فروش انواع خودرو و  اقلام مازاد و ضایعاتی / آگهی مزایده, مزایده فروش انواع خودرو و  اقلام مازاد و ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865653/مناقصه-مسترمیتر-پرتابل-مجهز-به-PD-میتر'>مناقصه مسترمیتر پرتابل مجهز به PD میتر  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه مسترمیتر پرتابل مجهز به PD میتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865663/مناقصه-طراحی-خرید--نصب-و-راه-اندازی-یک-دستگاه-واحد-بازیافت-بخار-بنزین-VRU'>مناقصه طراحی، خرید ، نصب و راه اندازی یک دستگاه واحد بازیافت بخار بنزین VRU  / مناقصه عمومی, مناقصه طراحی، خرید ، نصب و راه اندازی یک دستگاه واحد بازیافت بخار بنزین VRU </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865697/مزایده-ششدانگ-پلاک-68-فرعی-عرصه-360-متر'>مزایده ششدانگ پلاک 68 فرعی عرصه 360 متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 68 فرعی عرصه 360 مترر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865684/فراخوان-مناقصه-پلی-کلین--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه  پلی کلین - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه  پلی کلین - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865689/مزایده-یک-مجموعه-ریل-4-خطه-ی-دان-مرغداری'>مزایده  یک مجموعه ریل 4 خطه ی دان مرغداری / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده  یک مجموعه ریل 4 خطه ی دان مرغداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865617/مزایده-کفش-چرم-مردانه-80-جفت'>مزایده کفش چرم مردانه 80 جفت  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده کفش چرم مردانه 80 جفت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865627/مزایده-اجاره-یک-باب-مغازه-نانوایی-96-03-20'>مزایده اجاره یک باب مغازه نانوایی- 96.03.20 / آگهی مزایده, مزایده اجاره یک باب مغازه نانوایی- 96.03.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865642/مزایده-کتبی-واگذاری-زمینی-به-مساحت-160-مترمربع-صرفا-جهت-استقرار-سرسره-بادی'>مزایده کتبی واگذاری زمینی به مساحت 160 مترمربع صرفا جهت استقرار سرسره بادی / مزایده کتبی , مزایده کتبی واگذاری زمینی به مساحت 160 مترمربع صرفا جهت استقرار سرسره بادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865938/مزایده-فروش-اقلام-ضایعاتی-و-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش اقلام ضایعاتی و مازاد بر نیاز / آگهی مزایده , مزایده فروش اقلام ضایعاتی و مازاد بر نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865610/مزایده-ضایعات-آهن-نوبت-دوم'>مزایده ضایعات آهن نوبت دوم  / مزایده ضایعات آهن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865646/مزایده-مکان-فروش-اغذیه-و-تنقلات-در-جایگاه-cng-تجدید'>مزایده مکان فروش اغذیه و تنقلات در جایگاه cng تجدید  / آگهی مزایده عمومی,مزایده مکان فروش اغذیه و تنقلات در جایگاه cng تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865942/مزایده-خودرو-سایپا-131-se--'>مزایده خودرو سایپا 131 se ... / آگهی مزایده ,مزایده خودرو سایپا 131 se ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865895/مزایده-انواع-چوب-و-پالت-ضایعاتی'>مزایده انواع چوب و پالت ضایعاتی / آگهی مزایده ,مزایده انواع چوب و پالت ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865615/مزایده-دستگاه-پرس-ضربه-ای-تناژ-15-تن-ساخت-ایران'>مزایده دستگاه پرس ضربه ای تناژ 15 تن ساخت ایران  / مزایده,مزایده دستگاه پرس ضربه ای تناژ 15 تن ساخت ایران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865608/فراخوان-عمومی-خرید-مکانیکال-سیل-مخزن-یک-میلیون-بشکه-ای-نفت-خام-در-جزیره-خارگ-نوبت-دوم'>فراخوان عمومی خرید مکانیکال سیل مخزن یک میلیون بشکه ای نفت خام در جزیره خارگ نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان عمومی خرید مکانیکال سیل مخزن یک میلیون بشکه ای نفت خام در جزیره خارگ نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865645/مزایده-استانی-عمومی-فروش-املاک-و-مستغلات'>مزایده استانی عمومی فروش املاک و مستغلات / مزایده,مزایده استانی عمومی فروش املاک و مستغلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865607/مزایده-اقلام-نو--مستعمل-و-اسقاط--نوبت-دوم'>مزایده اقلام نو ، مستعمل و اسقاط - نوبت دوم  / مزایده اقلام نو ، مستعمل و اسقاط - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865577/فراخوان-خرید-لوله-42-اینچ-نوبت-دوم'>فراخوان خرید لوله 42 اینچ  نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان خرید لوله 42 اینچ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865583/فراخوان-تعداد-6-عدد-فوم-تانک-استنلس-استیل-و-کربن-استیل-نوبت-دوم'>فراخوان تعداد 6 عدد فوم تانک استنلس استیل و کربن استیل نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان  تعداد 6 عدد فوم تانک استنلس استیل و کربن استیل نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865575/مناقصه-انجام-عملیات-اجرایی-ابنیه-تاسیسات-برقی-و-مکانیکی--نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات اجرایی ابنیه، تاسیسات برقی و مکانیکی - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه انجام عملیات اجرایی ابنیه، تاسیسات برقی و مکانیکی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865572/مناقصه-تجهیزات-اداری-و-آموزشی-نوبت-دوم'>مناقصه  تجهیزات اداری و آموزشی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه  تجهیزات اداری و آموزشی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865568/مزایده-ضایعات-شامل-لوازم-مستهلک-فلزی-غیرفلزی-و---نوبت-دوم'>مزایده ضایعات شامل لوازم مستهلک فلزی، غیرفلزی و...  نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده ضایعات شامل لوازم مستهلک فلزی، غیرفلزی و...  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865727/مزایده-یک-باب-کارخانه-به-همراه-خط-تولید-نبشی-فولادی'>مزایده یک باب کارخانه به همراه خط تولید نبشی فولادی / مزایده یک باب کارخانه به همراه خط تولید نبشی فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865643/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-املاک-در-تهران-و-شهرستانها'>مزایده واگذاری تعدادی از املاک در تهران و شهرستانها  / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی از املاک در تهران و شهرستانها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865817/فراخوان-واگذاری-دو-قطعه-زمین-واقع-در-شهر-کنارک'>فراخوان واگذاری دو قطعه زمین واقع در شهر کنارک  / آگهی فراخوان، فراخوان واگذاری دو قطعه زمین واقع در شهر کنارک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865696/تجدید-مزایده-ساماندهی-و-کنترل-ترافیک-از-طریق-پارکبان'>تجدید مزایده ساماندهی و کنترل ترافیک از طریق پارکبان  / آگهی تجدید مزایده عمومی, تجدید مزایده ساماندهی و کنترل ترافیک از طریق پارکبان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865711/مناقصه-خرید-2-سری-راک-شارژ-پلانت-3000'>مناقصه خرید 2 سری راک شارژ پلانت 3000  / آگهی مناقصه دو مرحله ای، مناقصه خرید 2 سری راک شارژ پلانت 3000 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865691/مناقصه-تصدی-و-هدایت-ماشین-آلات-سنگین'>مناقصه تصدی و هدایت ماشین آلات سنگین  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تصدی و هدایت ماشین آلات سنگین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865592/مناقصه-پروژه-اجرای-شبکه-توزیع-و-تغذیه-و-حفره-های-خالی-شهرستان-تبریز'>مناقصه پروژه اجرای شبکه توزیع و تغذیه و حفره های خالی شهرستان تبریز  / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه اجرای شبکه توزیع و تغذیه و حفره های خالی شهرستان تبریز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865680/مناقصه-طرح-آبرسانی-مجتمع-روستایی-پرسه-سو--قاولقا--توتلی-علیا--'>مناقصه طرح آبرسانی مجتمع روستایی پرسه سو - قاولقا - توتلی علیا ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه طرح آبرسانی مجتمع روستایی پرسه سو - قاولقا - توتلی علیا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865630/مزایده-2-باب-انبار-سوله--'>مزایده  2 باب انبار سوله ... / آگهی مزایده، مزایده  2 باب انبار سوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865620/فراخوان-مناقصه-عملیات-اجرای-ساختمان-اداری--حفاظتی-منابع-طبیعی-و-آبخیزداری--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عملیات اجرای ساختمان اداری - حفاظتی منابع طبیعی و آبخیزداری - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه عملیات اجرای ساختمان اداری - حفاظتی منابع طبیعی و آبخیزداری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865665/مناقصه-احداث-و-نگهداری-فضای-سبز-شهرک-ها-و-نواحی-صنعتی-کاسپین--'>مناقصه احداث و نگهداری فضای سبز شهرک ها و نواحی صنعتی کاسپین... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه احداث و نگهداری فضای سبز شهرک ها و نواحی صنعتی کاسپین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865647/تمدید-مزایده-فروش-اقلام-بازیافتی-(بار-زنده)-دریافتی-از-مناطق-15-گانه'>تمدید مزایده فروش اقلام بازیافتی (بار زنده) دریافتی از مناطق 15 گانه / اطلاعیه آگهی تمدید مزایده، تمدید مزایده فروش اقلام بازیافتی (بار زنده) دریافتی از مناطق 15 گانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865710/مزایده-ششدانگ-زمین-احداثی-94-50متر'>مزایده ششدانگ زمین احداثی 94.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین احداثی 94.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865636/مزایده-سمپاشی-دستی-11-لیتری--لباس-یک-بار-مصرف-همراه-با-ماسک-و----نوبت-دوم'>مزایده سمپاشی دستی 11 لیتری ، لباس یک بار مصرف همراه با ماسک و ...  - نوبت دوم  / مزایده , مزایده سمپاشی دستی 11 لیتری ، لباس یک بار مصرف همراه با ماسک و ...  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865606/فراخوان-مناقصه-عملیات-اجرایی-احداث-مخزن-1000-متر-مکعبی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عملیات اجرایی احداث مخزن  1000 متر مکعبی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه عملیات اجرایی احداث مخزن  1000 متر مکعبی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865611/فراخوان-مناقصه-عملیات-اجرایی-لوله-گذاری--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865618/فراخوان-مناقصه-عملیات-اجرایی-احداث-مخزن-هوایی-فلزی--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عملیات اجرایی احداث مخزن هوایی فلزی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه عملیات اجرایی احداث مخزن هوایی فلزی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865567/مزایده-لوله-سیاه-فولادی-مستعمل--نوبت-دوم'>مزایده لوله سیاه فولادی مستعمل - نوبت دوم  / مزایده , مزایده لوله سیاه فولادی مستعمل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865701/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-121-50متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 121.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 121.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865703/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-99-5متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 99.5متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 99.5متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865707/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-148-12متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 148.12متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 148.12متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865668/مزایده-املاک-مازاد-بانک-ملی-استان-گلستان-نوبت-دوم'>مزایده املاک مازاد بانک ملی استان گلستان نوبت دوم  / مزایده,مزایده املاک مازاد بانک ملی استان گلستان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865732/مناقصه-تعریض-محور-ضیاء-آباد'>مناقصه تعریض محور ضیاء آباد / دعوت نامه شرکت در مناقصه ,تعریض محور ضیاء آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865640/فراخوان-مناقصه-تخریب-و-بازسازی-نرده-پل-های-شمالی'>فراخوان مناقصه تخریب و بازسازی نرده پل های شمالی / اگهی فراخوان ,فراخوان مناقصه تخریب و بازسازی نرده پل های شمالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865614/مناقصه-خط-کشی-سرد-راه-های-حوزه-استحفاظی-نوبت-دوم'>مناقصه خط کشی سرد راه های حوزه استحفاظی- نوبت دوم  / آگهی دعوت به مناقصه عمومی, مناقصه خط کشی سرد راه های حوزه استحفاظی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865621/فراخوان-مناقصه-خرید-و-تهیه-صندلی-جهت-مجتمع-های-فرهنگی-و-هنری'>فراخوان مناقصه خرید و تهیه صندلی جهت مجتمع های فرهنگی و هنری  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید و تهیه صندلی جهت مجتمع های فرهنگی و هنری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865656/مناقصه-اجاره-1500-دستگاه-کیوسک-بانکی'>مناقصه اجاره 1500 دستگاه کیوسک بانکی  / مناقصه اجاره 1500 دستگاه کیوسک بانکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865666/مزایده-فروش-املاک-بصورت-نقدی-و-اقساطی'>مزایده فروش املاک بصورت نقدی و اقساطی  / مزایده,مزایده فروش املاک بصورت نقدی و اقساطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865633/مزایده-یک-قطعه-زمین-خانه-سرا-مساحت-220-متر'>مزایده یک قطعه زمین خانه سرا مساحت 220 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین خانه سرا مساحت 220 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865639/مناقصه-عمومی-خرید-تجهیزات-PASSIVE-زیرساخت-شبکه'>مناقصه عمومی خرید تجهیزات PASSIVE زیرساخت شبکه / مناقصه عمومی خرید تجهیزات PASSIVE زیرساخت شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865748/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-سی-هزار-مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت سی هزار مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت سی هزار مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865806/مزایده-دستگاه-بسته-بندی-قند-خرد-شده'>مزایده دستگاه بسته بندی قند خرد شده / آگهی مزایده ,مزایده دستگاه بسته بندی قند خرد شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865865/مزایده-آپارتمان-مسکونی-دو-خوابه-96-32متر'>مزایده آپارتمان مسکونی دو خوابه 96.32متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی دو خوابه 96.32متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865603/مناقصه-خرید-تجهیزات-شامل-دیتا-پرژکتور--'>مناقصه خرید تجهیزات شامل دیتا پرژکتور....  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تجهیزات شامل دیتا پرژکتور.... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866469/استعلام-مش-کور-خروجی-سرند-ثانویه--'>استعلام مش کور خروجی سرند ثانویه... / فرم استعلام بها, استعلام مش کور خروجی سرند ثانویه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866461/استعلام-خرید-قوطی-60-60-میلیمتر'>استعلام خرید قوطی 60*60 میلیمتر / استعلام بهاء, استعلام خرید قوطی 60*60 میلیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865580/مناقصه-احداث-سالن-ورزشی--'>مناقصه احداث سالن ورزشی... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه احداث سالن ورزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866482/استعلام-خرید-کابل-96-03-20'>استعلام خرید کابل 96.03.20 / استعلام بهاء, استعلام خرید کابل 96.03.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866494/استعلام-hart-communicator-emerson--'>استعلام hart communicator emerson ... / فرم استعلام بهاء , استعلام  hart communicator emerson ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866501/استعلام-DEW-POINT-TRANSMITTER--'>استعلام DEW POINT TRANSMITTER... / فرم استعلام بهاء , استعلام  DEW POINT TRANSMITTER...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866455/استعلام-تامین-نیازهای-خدمات-انسانی(حجمی)-حفاظت-و-حراست-و--'>استعلام تامین نیازهای خدمات انسانی(حجمی) حفاظت و حراست و ... / استعلام , استعلام تامین نیازهای خدمات انسانی(حجمی) حفاظت و حراست و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866491/شناسایی-پیمانکار-بمنظور-جداسازی-دستگاههای-تزریق-شیشه-شور-و-ضد-یخ-آگرامکو'>شناسایی پیمانکار بمنظور جداسازی دستگاههای تزریق شیشه شور و ضد یخ آگرامکو / اطلاع رسانی شناسایی پیمانکار، شناسایی پیمانکار بمنظور جداسازی دستگاههای تزریق شیشه شور و ضد یخ آگرامکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866498/شناسایی-تامین-کنندگان-دستگاههای-تزریق-با-مارک-راپیدشارژ-(RAPIDCHARGE)'>شناسایی تامین کنندگان دستگاههای تزریق با مارک راپیدشارژ (RAPIDCHARGE) / اطلاع رسانی شناسایی پیمانکار، شناسایی تامین کنندگان دستگاههای تزریق با مارک راپیدشارژ (RAPIDCHARGE)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866417/استعلام-درب-چوبی-طرح-HPL--'>استعلام درب چوبی طرح HPL ... / استعلام، استعلام درب چوبی طرح HPL ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866556/استعلام-گیربکسها'>استعلام  گیربکسها / استعلام  گیربکسها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866426/استعلام-کيت-تعميراتی'>استعلام کيت تعميراتی  / استعلام, استعلام کيت تعميراتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866438/آگهی-مناقصه-عمومی-پیمان-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-مرکز-منطقه'>آگهی مناقصه عمومی  پیمان ایاب و ذهاب کارکنان مرکز منطقه / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی  پیمان ایاب و ذهاب کارکنان مرکز منطقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866454/مناقصه-عمومی-امور-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-برقی-و-مکانیکی'>مناقصه عمومی امور نگهداری و راهبری تاسیسات برقی و مکانیکی  / مناقصه عمومی ، مناقصه عمومی  امور نگهداری و راهبری تاسیسات برقی و مکانیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866466/استعلام-دستگاه-سیب-زمینی-پوست-کن-صنعتی-ایستاده'>استعلام دستگاه سیب زمینی پوست کن صنعتی ایستاده  / استعلام , استعلام دستگاه سیب زمینی پوست کن صنعتی ایستاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866471/استعلام-خرید-قطعات-رایانه-ای'>استعلام خرید قطعات رایانه ای  / استعلام , استعلام خرید قطعات رایانه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866479/استعلام-باطری-UPS'>استعلام باطری UPS  / استعلام , استعلام باطری UPS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865589/فراخوان-توان-سنجی-پیمانکار-جهت-جدول-گذاری-در-سطح-شهر---96-3-20'>فراخوان توان سنجی پیمانکار جهت جدول گذاری در سطح شهر .... 96/3/20 / فراخوان , فراخوان توان سنجی پیمانکار جهت جدول گذاری در سطح شهر .... 96/3/20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866489/استعلام-سیستم-نوبت-دهی-بانکی-به-صورت-کامل'>استعلام سیستم نوبت دهی بانکی به صورت کامل  / استعلام , استعلام سیستم نوبت دهی بانکی به صورت کامل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866429/استعلام-لوازم-التحریر-96-03-20'>استعلام لوازم التحریر 96.03.20 / استعلام  لوازم التحریر 96.03.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866436/استعلام-فتوکپی-شارپ-مدل-6020d-دورو-03-20'>استعلام فتوکپی شارپ مدل 6020d دورو.03.20 / استعلام, استعلام فتوکپی شارپ مدل 6020d دورو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866447/استعلام-رابط-فن-سرور'>استعلام رابط فن سرور  / استعلام رابط فن سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866456/استعلام-لاینسس-سیتریکس'>استعلام لاینسس سیتریکس  / استعلام لاینسس سیتریکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866550/استعلام-کولر-آبی-13000-صنعت'>استعلام کولر آبی 13000 صنعت / استعلام, استعلام کولر آبی 130000 صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866567/استعلام-اقلام-کامپیوتری'>استعلام اقلام کامپیوتری  / استعلام , استعلام اقلام کامپیوتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866592/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام تولید,انتقال و توزیع برق / استعلام ,استعلام تولید,انتقال و توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866594/استعلام-ریبون-پرینتر-نیکسدورف-مدل-215xe'>استعلام ریبون پرینتر نیکسدورف مدل 215xe / استعلام, استعلام ریبون پرینتر نیکسدورف مدل 215xe</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866561/استعلام-کابل-برق'>استعلام کابل برق  / استعلام , استعلام کابل برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866541/استعلام-دو-دستگاه-سرور-اچ-پی'>استعلام دو دستگاه سرور اچ پی / استعلام دو دستگاه سرور اچ پی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866547/استعلام-کاغذ-A4'>استعلام کاغذ A4 / استعلام  کاغذ A4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866530/استعلام-کیت-آموزشی-کنترل-صنعتی'>استعلام کیت آموزشی کنترل صنعتی  / استعلام, استعلام کیت آموزشی کنترل صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866521/استعلام-اسکنر-حرفه-ای-بایگانی-کداک-3200i'>استعلام اسکنر حرفه ای بایگانی کداک 3200i / استعلام , استعلام   اسکنر حرفه ای بایگانی کداک 3200i</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866503/استعلام-یک-دستگاه-ذخیره-ساز-اچ-پی'>استعلام یک دستگاه ذخیره ساز اچ پی / استعلام یک دستگاه ذخیره ساز اچ پی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866510/استعلام-ساخت-10-عدد-تابلوی-راهنمای-مجتمع-های-خدماتی-رفاهی-بین-راهی'>استعلام ساخت 10 عدد تابلوی راهنمای مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی  / استعلام,استعلام ساخت 10 عدد تابلوی راهنمای مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865930/مناقصه-خرید-لامپ-های-ویدئو-پروژکتور-تجدید'>مناقصه خرید لامپ های ویدئو پروژکتور تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه خرید لامپ های ویدئو پروژکتور تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865922/مناقصه-بازسازی-مدرسه-نوبت-دوم'>مناقصه بازسازی مدرسه نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه بازسازی مدرسه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865913/مزایده-دستگاه-خودروی-جک--نوبت-دوم'>مزایده دستگاه خودروی جک - نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده دستگاه خودروی جک - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865967/مناقصه-خرید-4-دستگاه-واتر-جت'>مناقصه خرید 4 دستگاه واتر جت / آگهی ارزیابی کیفی ,مناقصه خرید 4 دستگاه واتر جت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865944/مناقصه-تعمیرات-اساسی-خطوط-لوله-تغذیه-و-شبکه-گاز'>مناقصه تعمیرات اساسی خطوط لوله تغذیه و شبکه گاز / آگهی مناقصه ,مناقصه تعمیرات اساسی خطوط لوله تغذیه و شبکه گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865927/مزایده-فروش-پاکت--بشکه-پلاستیکی-و--'>مزایده فروش پاکت ، بشکه پلاستیکی  و ... / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش پاکت ، بشکه پلاستیکی  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865906/مناقصه-واگذاری-انجام-امور-مربوط-به-صادرات-و-واردات--'>مناقصه واگذاری انجام امور مربوط به صادرات و واردات ... / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری انجام امور مربوط به صادرات و واردات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865892/مزایده-فروش-یک-دستگاه-اتومبیل-سمند-LX'>مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل سمند LX / آگهی مزایده, مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل سمند LX</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865929/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-202مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 202مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 202مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865907/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-پژو-پارس-مدل-1384-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی پژو پارس مدل 1384 نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودروی پژو پارس مدل 1384  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865917/مزایده-یک-راس-اسب-نریان-برنگ-کرنگ-ستاره'>مزایده  یک راس اسب نریان برنگ کرنگ ستاره  / مزایده,مزایده  یک راس اسب نریان برنگ کرنگ ستاره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865945/مزایده-فروش-کارخانه-فرآورده-های-نفتی'>مزایده فروش کارخانه فرآورده های نفتی  / مزایده, مزایده فروش کارخانه فرآورده های نفتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865962/مزایده-پیش-فروش-هشت-عدد-واحد-مسکونی-و-یک-واحد-تجاری-تجدید'>مزایده پیش فروش هشت عدد واحد مسکونی و یک واحد تجاری تجدید / مزایده,مزایده پیش فروش هشت عدد واحد مسکونی و یک واحد تجاری تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865939/مناقصه-عملیات-احداث-اسکلت-و-سقف-ساختمان'>مناقصه عملیات احداث اسکلت و سقف ساختمان  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات احداث اسکلت و سقف ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865923/مناقصه-احداث-کارگاه-هنرستان-چمران--'>مناقصه احداث کارگاه هنرستان چمران ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث کارگاه هنرستان چمران ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865843/مزایده-تامین-کالاهای-مورد-نیاز-فروشگاههای-زندان-مرکزی-و-بازداشتگاه-عمومی-بیرجند-96-3-20'>مزایده تامین کالاهای مورد نیاز فروشگاههای زندان مرکزی و بازداشتگاه عمومی بیرجند 96.3.20 / مزایده تامین کالاهای مورد نیاز فروشگاههای زندان مرکزی و بازداشتگاه عمومی بیرجند96.3.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866618/مناقصه-تکمیل-فاز-اول-شبکه-فرعی-آبیاری-کم-فشار-و-تحت-فشار-دشت-جیرفت'>مناقصه تکمیل فاز اول شبکه فرعی آبیاری کم فشار و تحت فشار دشت جیرفت  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران، مناقصه تکمیل فاز اول شبکه فرعی آبیاری کم فشار و تحت فشار دشت جیرفت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865946/مناقصه-خدمات-حفاظتی-و-مراقبتی'>مناقصه خدمات حفاظتی و مراقبتی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات حفاظتی و مراقبتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865993/مزایده-فروش-10-رقبه-تملیکی-نوبت-دوم'>مزایده فروش 10 رقبه تملیکی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 10 رقبه تملیکی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866007/مزایده-فروش-تعداد-20-قطعه-از-املاک-تجدید'>مزایده فروش تعداد 20 قطعه از املاک تجدید / مزایده,مزایده فروش تعداد 20 قطعه از املاک تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865940/مناقصه-تامین-خودروهای-استیجاری-نوبت-دوم-96-3-20'>مناقصه تامین خودروهای استیجاری نوبت دوم  96.3.20 / آگهی مناقصه یک مرحله ای عمومی , مناقصه  تامین خودروهای استیجاری نوبت دوم  96.3.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865958/فراخوان-شناسایی-و-جذب-سرمایه-گذاری-در-پروژه-های-تملک-دارایی--'>فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذاری در پروژه های تملک دارایی ... / آگهی فراخوان , فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذاری در پروژه های تملک دارایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865977/مناقصه-تکمیل-بلوار-ورودی-منطقه-ویژه-اقتصادی'>مناقصه تکمیل بلوار ورودی منطقه ویژه اقتصادی / مناقصه , مناقصه تکمیل بلوار ورودی منطقه ویژه اقتصادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865953/مزایده-سه-قطعه-زمین-نوبت-دوم'>مزایده سه قطعه زمین نوبت دوم / مزایده,مزایده سه قطعه زمین نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865963/مناقصه-خرید-پکیج-تصفیه-آب--نوبت-دوم'>مناقصه خرید پکیج تصفیه آب - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید پکیج تصفیه آب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866019/مناقصه-انجام-خدمات-عمومی-تنظیف-فضای-سبز-و-باغبانی-و-جمع-آوری-زباله-و---نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات عمومی، تنظیف، فضای سبز و باغبانی و جمع آوری زباله و... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه انجام خدمات عمومی، تنظیف، فضای سبز و باغبانی و جمع آوری زباله و...  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865948/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-پراید-مدل-1391'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی پراید مدل 1391  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودروی پراید مدل 1391 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865861/مزایده-1-دستگاه-خودرو-سواری-جیلی--نوبت-دوم-96-3-20'>مزایده 1 دستگاه خودرو سواری جیلی - نوبت دوم 96.3.20 / آگهی مزایده عمومی, مزایده 1 دستگاه خودرو سواری جیلی - نوبت دوم 96.3.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865941/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-سیصد-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت سیصد متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت سیصد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865943/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-105-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 105 متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 105 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865949/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-1448-45متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 1448.45متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 1448.45متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865973/مزایده-نیمه-پشتی-باز-یکباب-مغازه-مساحت-98-متر'>مزایده نیمه پشتی باز یکباب مغازه مساحت 98 متر  / مزایده,مزایده نیمه پشتی باز یکباب مغازه مساحت 98 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865976/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-سیصد-متر-محصور-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت سیصد متر محصور نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت سیصد متر محصور نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865981/مزایده-واحد-مسکونی-مساحت-124-91متر'>مزایده واحد مسکونی مساحت 124.91متر / مزایده,مزایده واحد مسکونی مساحت 124.91متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865960/مزایده-پراید-جی-تی-ایکس-ای'>مزایده پراید جی تی ایکس ای  / آگهی مزایده, مزایده پراید جی تی ایکس ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865954/مزایده-سه-رشته-تلفن-همراه'>مزایده سه رشته تلفن همراه / آگهی مزایده, مزایده سه رشته تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865956/مزایده-فروش-خودرو-نوبت-دوم'>مزایده فروش خودرو نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش خودرو نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866027/تجدید-مناقصه-جهت-اجرای-عملیات-قیرپاشی-و-روکش-آسفالت-در-سطح-شهر-96-03-20'>تجدید مناقصه  جهت اجرای عملیات قیرپاشی و روکش آسفالت در سطح شهر  96.03.20 / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,تجدید مناقصه جهت اجرای عملیات قیرپاشی و روکش آسفالت در سطح شهر  نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865859/فراخوان-باب-غرفه-در-سطح-شهر-متعلق-به-این-سازمان'>فراخوان باب غرفه در سطح شهر متعلق به این سازمان  / فراخوان باب غرفه در سطح شهر متعلق به این سازمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865964/مناقصه-ایجاد-و-توسعه-معابر-شهری--زیرسازی-و-آسفالت-خیابان'>مناقصه ایجاد و توسعه معابر شهری ، زیرسازی و آسفالت خیابان  / مناقصه, مناقصه ایجاد و توسعه معابر شهری ، زیرسازی و آسفالت خیابان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866161/مناقصات-انجام-خدمات-فنی--اداری-و-تنظیفات'>مناقصات  انجام خدمات فنی ، اداری و تنظیفات / آگهی مناقصات عمومی ,مناقصات  انجام خدمات فنی ، اداری و تنظیفات نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865970/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-زیربنای-138-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی زیربنای 138 متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی زیربنای 138 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865984/مزایده-فروش-املاک-استان-خوزستان'>مزایده فروش املاک استان خوزستان  / مزایده,مزایده فروش املاک استان خوزستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865982/مزایده-روسی-ساتن'>مزایده روسی ساتن / آگهی مزایده، مزایده روسی ساتن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865969/فراخوان-مناقصه-انجام-عملیات-اجرائی-فاز-2-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-روستایی-مورکان'>فراخوان مناقصه انجام عملیات اجرائی فاز 2 شبکه جمع آوری فاضلاب روستایی مورکان / فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه انجام عملیات اجرائی فاز 2 شبکه جمع آوری فاضلاب روستایی مورکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865957/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-112-70متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 112.70متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 112.70متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865947/مزایده-خودروی-سواری-پرایده-مدل-89'>مزایده خودروی سواری پرایده مدل 89 / مزایده, مزایده خودروی سواری پرایده مدل 89</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865951/مزایده-انواع-نوار-نقاله--تانکر-گازوئیل--دینام-بزرگ-70kw'>مزایده انواع نوار نقاله - تانکر گازوئیل - دینام بزرگ 70kw / مزایده , مزایده انواع نوار نقاله - تانکر گازوئیل - دینام بزرگ 70kw نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865872/تجدید-مناقصه-انجام-امور-خدماتی--نوبت-اول'>تجدید مناقصه انجام امور خدماتی  - نوبت اول  / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه انجام امور خدماتی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865961/مزایده-تخریب-و-تسطیح-و-حمل-ضایعات-ساختمانی-نوبت-دوم'>مزایده تخریب و تسطیح و حمل ضایعات ساختمانی نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده تخریب و تسطیح و حمل ضایعات ساختمانی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865994/مزایده-فروش-حدود-100-تن-ضایعات-اعم-از-آهن-آلات--'>مزایده  فروش حدود 100 تن ضایعات اعم از آهن آلات... / آگهی مزایده، مزایده  فروش حدود 100 تن ضایعات اعم از آهن آلات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865971/مناقصه-امور-مربوط-به-نقلیه-ایاب-و-ذهاب-مددجویان-نوبت-دوم'>مناقصه امور مربوط به نقلیه ایاب و ذهاب مددجویان نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  امور مربوط به نقلیه ایاب و ذهاب مددجویان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866026/مزایده-فروش-بکدستگاه-بیل-بکهو-مستعمل-مدل-1360'>مزایده فروش بکدستگاه بیل بکهو مستعمل مدل 1360  / آگهی مزایده , مزایده فروش بکدستگاه بیل بکهو مستعمل مدل 1360 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866043/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-نود-و-نه-متر-و-هشتاد-صدم-متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت نود و نه متر و هشتاد صدم متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت نود و نه متر و هشتاد صدم متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865972/مزایده-خودروی-پژو-206-مدل-1394-رنگ-سفید'>مزایده خودروی پژو 206 مدل 1394 رنگ سفید  / مزایده,مزایده خودروی پژو 206 مدل 1394 رنگ سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865966/مناقصه-اجرای-خط-انتقال-و-تجهیز-چاه-های-آهکی-شماره-یک-و-دو-گرز-شیروان'>مناقصه  اجرای خط انتقال و تجهیز چاه های آهکی شماره یک و دو گرز شیروان  / مناقصه  اجرای خط انتقال و تجهیز چاه های آهکی شماره یک و دو گرز شیروان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866035/مزایده-فروش-یکدستگاه-پژو-روآ-مدل-1388-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه پژو روآ مدل 1388- نوبت  دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه پژو روآ مدل 1388- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866131/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-به-مساحت-50-242متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به مساحت 50.242متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به مساحت 50.242متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866128/مزایده-6-96-سهم-از-صد-سهم-مشاع-پلاک-ثبتی-نوبت-دوم'>مزایده 6.96 سهم از صد سهم مشاع پلاک ثبتی نوبت دوم  / مزایده,مزایده 6.96 سهم از صد سهم مشاع پلاک ثبتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866021/مناقصه-واگذاری-خرید-کیف-بهداشتی-بیماران-بستری'>مناقصه واگذاری خرید کیف بهداشتی بیماران بستری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری خرید کیف بهداشتی بیماران بستری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866030/مزایده-واگذاری-به-صورت-اجاره-اماکن-در-مجتمع-تفریحی-توریستی-عباس-آباد'>مزایده واگذاری به صورت اجاره اماکن در مجتمع تفریحی توریستی عباس آباد  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به صورت اجاره اماکن در مجتمع تفریحی توریستی عباس آباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866085/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-309-34متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 309.34متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 309.34متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865920/مزایده-شیکر-درخت--میوه--کمپرسور-خلاء--'>مزایده شیکر درخت , میوه , کمپرسور خلاء ... / مزایده شیکر درخت , میوه , کمپرسور خلاء ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866082/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-450متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 450متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 450متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866024/مناقصه-تامین-مواد-اولیه-و-طبخ-و-توزیع-غذای-کارکنان-96-3-20'>مناقصه تامین مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای کارکنان 96.3.20 / آگهی شرکت در مناقصه , مناقصه تامین مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای کارکنان 96.3.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866090/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-مساحت-28-74متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی مساحت 28.74متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی مساحت 28.74متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866057/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-به-مساحت-43-38متر-بخش-یک'>مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 43.38متر بخش یک / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 43.38متر بخش یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866051/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-22-50متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 22.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 22.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866048/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-فاقد-پارکینگ-37متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان فاقد پارکینگ 37متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان فاقد پارکینگ 37متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866042/مزایده-حضوری-یک-دستگاه-خودروی-پژو-405-مدل-1381'>مزایده حضوری یک دستگاه خودروی پژو 405 مدل 1381 / آگهی مزایده حضوری، مزایده حضوری یک دستگاه خودروی پژو 405 مدل 1381</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866031/مزایده-اجاره-عرصه-ای-به-مساحت-200-متر-مربع-جهت-نصب-ترامپولین'>مزایده اجاره عرصه ای به مساحت 200 متر مربع جهت نصب ترامپولین / آگهی مزایده، مزایده اجاره عرصه ای به مساحت 200 متر مربع جهت نصب ترامپولین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866064/مناقصه-خرید-قطعات-کمپرسورهای-کوپربسمر'>مناقصه خرید قطعات کمپرسورهای کوپربسمر / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه, مناقصه خرید قطعات کمپرسورهای کوپربسمر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866037/مزایده-خودرو-نوع-وانت-سیستم-زامیاد-تیپ-زد-24-مدل-92'>مزایده خودرو نوع وانت سیستم زامیاد تیپ زد 24 مدل 92  / مزایده ,مزایده خودرو نوع وانت سیستم زامیاد تیپ زد 24 مدل 92  مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865926/مزایده-فروش-2-دستگاه-خودروی-سواری-مستعمل'>مزایده فروش  2 دستگاه خودروی سواری مستعمل / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش  2 دستگاه خودروی سواری مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865974/اصلاحیه-مزایده-فروش-املاک-شامل-زمین-و-منزل-مسکونی'>اصلاحیه مزایده فروش املاک شامل زمین و منزل مسکونی / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش املاک شامل زمین و منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866142/مزایده-باغ-گردو-و-مغازه-و-منزل-مسکونی-نوبت-اول'>مزایده باغ گردو و مغازه و منزل مسکونی نوبت اول  / مزایده,مزایده باغ گردو و مغازه و منزل مسکونی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866136/مزایده-مجموعه-گردشگری-پذیرایی-و-پرورش-ماهی-ایران-زمین'>مزایده مجموعه گردشگری پذیرایی و پرورش ماهی ایران زمین / مزایده,مزایده مجموعه گردشگری پذیرایی و پرورش ماهی ایران زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866050/مناقصه-نظافت-و-شستشوی-اماکن-و-ساختمانهای-شرکت'>مناقصه نظافت و شستشوی اماکن  و ساختمانهای شرکت  / مناقصه , مناقصه نظافت و شستشوی اماکن  و ساختمانهای شرکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866067/مناقصه-اجرای-بلوار-محله-بهشت-الزهرا-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای بلوار محله بهشت الزهرا  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای بلوار محله بهشت الزهرا  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866034/مناقصه-اجرای-خیابان-محله-صاحب-الزمان-عج-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای خیابان محله صاحب الزمان عج نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای خیابان محله صاحب الزمان عج نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866039/مزایده-واگذاری-اجاره-واحد-پارکینگ-وسایل-توقیفی-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اجاره واحد پارکینگ وسایل توقیفی تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده , مزایده واگذاری اجاره واحد پارکینگ وسایل توقیفی تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866071/استعلام-بها-خرید-آسفالت-گرم-0-25'>استعلام بها خرید آسفالت گرم 0/25 / آگهی استعلام بها , استعلام بها خرید آسفالت گرم 0/25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866047/فراخوان-مناقصه-تعمیرات-اساسی-تجهیزات-واحدهای-بهره-برداری-و-نمک-زدایی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تعمیرات اساسی تجهیزات واحدهای بهره برداری و نمک زدایی نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تعمیرات اساسی تجهیزات واحدهای بهره برداری و نمک زدایی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866084/فراخوان-ارزیابی-کیفی-تعریض-و-اصلاح-ورودی-و-جمع-آوری-آبهای-سطحی'>فراخوان ارزیابی کیفی تعریض و اصلاح ورودی و جمع آوری آبهای سطحی  / فراخوان , فراخوان ارزیابی کیفی تعریض و اصلاح ورودی و جمع آوری آبهای سطحی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865896/مناقصه-خرید-10-دستگاه-ماشین-سوزن--'>مناقصه خرید 10 دستگاه ماشین سوزن ... / آگهی مناقصه , مناقصه خرید 10 دستگاه ماشین سوزن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866066/شناسایی-پیمانکار-سرویس-ایاب-و-ذهاب'>شناسایی پیمانکار سرویس ایاب و ذهاب / آگهی شناسایی پیمانکار , شناسایی پیمانکار سرویس ایاب و ذهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866095/فراخوان-مناقصه-مخزن-استراتژیک-TK-121A-بهره-برداری'>فراخوان مناقصه مخزن استراتژیک TK-121A بهره برداری / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه مخزن استراتژیک TK-121A بهره برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866053/مناقصه-عملیات-تخلیه-و-بارگیری-حدود-150000-هزار-تن-شکر-خام'>مناقصه عملیات تخلیه و بارگیری حدود 150000 هزار تن شکر خام / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات تخلیه و بارگیری حدود 150000 هزار تن شکر خام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866041/مناقصه-انجام-حفاری-اکتشافی-توسط-بیل-مکانیکی-نوبت-دوم'>مناقصه انجام حفاری اکتشافی توسط بیل مکانیکی نوبت دوم / مناقصه,  مناقصه انجام حفاری اکتشافی توسط بیل مکانیکی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866049/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-وانت-پیکان-مدل-1387'>مزایده فروش یک دستگاه خودروی وانت پیکان مدل 1387 / آگهی مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودروی وانت پیکان مدل 1387</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866076/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-250-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 250 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 250 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866036/مناقصه-امور-خدمات-و-نظافت-ساختمانی-نوبت-دوم'>مناقصه امور خدمات و نظافت ساختمانی نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه امور خدمات و نظافت ساختمانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866059/مزایده-اجاره-زمین-ورزشی-چمن-مصنوعی-پارک-شهروند-ترکان-نوبت-دوم'>مزایده اجاره زمین ورزشی چمن مصنوعی پارک شهروند ترکان  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی,مزایده اجاره زمین ورزشی چمن مصنوعی پارک شهروند ترکان  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866055/مزایده-اجاره-کافی-شاپ-نهر-اعظم-نوبت-دوم'>مزایده اجاره کافی شاپ نهر اعظم  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی,مزایده اجاره کافی شاپ نهر اعظم  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865904/مزایده-بوفه-موسسه'>مزایده بوفه موسسه  / مزایده بوفه موسسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866102/مزایده-اجاره-ده-واحد-غرفه-واقع-در-مسیر-پیاده-راه-سلامت-چمران-جنوبی-نوبت-دوم'>مزایده اجاره ده واحد غرفه واقع در مسیر پیاده راه سلامت چمران جنوبی نوبت دوم   / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره ده واحد غرفه واقع در مسیر پیاده راه سلامت چمران جنوبی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866093/مناقصه-خدمات-گازبانی-در-سطح-روستاهای-جنوبی'>مناقصه خدمات گازبانی در سطح روستاهای جنوبی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات گازبانی در سطح روستاهای جنوبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866073/مناقصه-قرارداد-تامین-لوازم-و-دستمزد-جهت-انجام-کلیه-خدمات--'>مناقصه قرارداد تامین لوازم و دستمزد جهت انجام کلیه خدمات ...  / آگهی مناقصه , مناقصه قرارداد تامین لوازم و دستمزد جهت انجام کلیه خدمات ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866087/مناقصه-خرید-4-دستگاه-سیستم-پایش-لحظه-ای-کیفی-و-کمی-آب-و-فاضلاب'>مناقصه خرید 4 دستگاه سیستم پایش لحظه ای کیفی و کمی آب و فاضلاب  / آگهی ارزیابی کیفی ,مناقصه خرید 4 دستگاه سیستم پایش لحظه ای کیفی و کمی آب و فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866096/مزایده-ششدانگ-زمین-به-مساحت-416-متر'>مزایده ششدانگ زمین به مساحت 416 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 416 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866079/مزایده-منافع-پارکینگ-مجتمع-تجاری-اداری'>مزایده منافع پارکینگ مجتمع تجاری اداری  / مزایده , مزایده منافع پارکینگ مجتمع تجاری اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866060/مناقصه-واگذاری-فضای-سبز-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری فضای سبز  نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری فضای سبز  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866056/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-شهری-نوبت-دوم'>مناقصه  واگذاری امور خدمات شهری  نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه  واگذاری امور خدمات شهری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866111/مزایده-ملک-فاقد-سند-رسمی-بصورت-قولنامه-ای'>مزایده ملک فاقد سند رسمی بصورت قولنامه ای / مزایده,مزایده ملک فاقد سند رسمی بصورت قولنامه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866112/مناقصه-25000-متر-شبکه-پلی-اتیلن-تا-قطر-160-میلی-متر-و-با-فشار-PS160-و--'>مناقصه 25000 متر شبکه پلی اتیلن تا قطر 160 میلی متر و با فشار PS160  و... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه 25000 متر شبکه پلی اتیلن تا قطر 160 میلی متر و با فشار PS160  و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866080/فراخوان-طراحی-سردرب-ورودی-96-3-20'>فراخوان طراحی سردرب ورودی 96.3.20 / فراخوان, فراخوان طراحی سردرب ورودی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866203/مزایده-فروش-املاک-تملیکی-و-مازاد-ملکی-سرقفلی-و-حق-کسب-و-پیشه-خود'>مزایده فروش املاک تملیکی و مازاد ملکی سرقفلی و حق کسب و پیشه خود  / مزایده,مزایده فروش املاک تملیکی و مازاد ملکی سرقفلی و حق کسب و پیشه خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866251/مزایده-فروش-واحد-آپارتمان-مسکونی'>مزایده فروش واحد آپارتمان مسکونی / مزایده,مزایده فروش واحد آپارتمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866264/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-مساحت-3512متر'>مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 3512متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 3512متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866257/مزایده-دو-مشاع-از-ششدانگ-مشاع-پلاک-ثبتی-1621-24'>مزایده دو مشاع از ششدانگ مشاع پلاک ثبتی 1621.24  / مزایده,مزایده دو مشاع از ششدانگ مشاع پلاک ثبتی 1621.24 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866065/فراخوان-مشارکت-نسبت-به-تهیه-و-نصب-تعداد-6-عدد-تابلو-تبلیغاتی'>فراخوان مشارکت نسبت به تهیه و نصب تعداد 6 عدد تابلو تبلیغاتی / فراخوان مشارکت نسبت به تهیه و نصب تعداد 6 عدد تابلو تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866081/مناقصه-عمومی-تامین-نیروی-انسانی-مورد-نیاز'>مناقصه عمومی  تامین نیروی انسانی مورد نیاز / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی  تامین نیروی انسانی مورد نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866088/مزایده-واگذاری-11-هکتار-باغ-گردو-و--'>مزایده واگذاری 11 هکتار باغ گردو و... / مزایده واگذاری 11 هکتار باغ گردو و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865880/مناقصه-تامین-خودروهای-استیجاری-جهت-انجام-ماموریت-های-اداری-مناطق-9و-10و-11و-12--96-03-20'>مناقصه تامین خودروهای استیجاری جهت انجام ماموریت های اداری مناطق 9و 10و 11و 12 - 96.03.20 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین خودروهای استیجاری جهت انجام ماموریت های اداری مناطق 9و 10و 11و 12 -96.03.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866113/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-باغ-به-مساحت-1569-44متر'>مزایده ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 1569.44متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 1569.44متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866086/مناقصه-انتشارات'>مناقصه انتشارات / آگهی مناقصه,مناقصه انتشارات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866070/مزایده-واگذاری-کلیه-امور-مربوط-به-باغ-مرکبات-شامل-حفظ-و-نگهداری-حراست-و-برداشت-محصول-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری کلیه امور مربوط به باغ مرکبات شامل حفظ و نگهداری- حراست و برداشت محصول- نوبت دوم  / آگهی مزایده,مزایده واگذاری کلیه امور مربوط به باغ مرکبات شامل حفظ و نگهداری- حراست و برداشت محصول - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866103/مناقصه-انجام-امور-تخلیه-و-بارگیری-محصولات'>مناقصه انجام امور تخلیه و بارگیری محصولات / مناقصه، مناقصه انجام امور تخلیه و بارگیری محصولات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866115/مزایده-واگذاری-220-متر-مربع-زمین-واقع-در-ضلع-شرقی-پارک-گلستان--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری 220 متر مربع زمین واقع در ضلع شرقی پارک گلستان - نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده واگذاری 220 متر مربع زمین واقع در ضلع شرقی پارک گلستان -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866089/مناقصه-کرایه-انواع-جرثقیل-جهت-پروژه-های-سازمان-عمران-و-بازآفرینی-فضاهای-شهری'>مناقصه کرایه انواع جرثقیل جهت پروژه های سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری  / مناقصه , مناقصه کرایه انواع جرثقیل جهت پروژه های سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866097/مناقصه-کرایه-انواع-جرثقیل-کفی-دار-شامل-7-و-10-تن'>مناقصه کرایه انواع جرثقیل کفی دار شامل 7 و 10 تن  / مناقصه , مناقصه کرایه انواع جرثقیل کفی دار شامل 7 و 10 تن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866106/مزایده-فضاهای-(سالن-غذاخوری-و-آشپزخانه)---نوبت-دوم'>مزایده  فضاهای (سالن غذاخوری و آشپزخانه)... - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی، مزایده  فضاهای (سالن غذاخوری و آشپزخانه)... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866100/تجدید-مزایده-فروش-تعداد-یک-دستگاه-مینی-لودر--96-3-20'>تجدید مزایده فروش تعداد یک دستگاه مینی لودر - 96.3.20 / تجدید آگهی مزایده عمومی, تجدید مزایده فروش تعداد یک دستگاه مینی لودر - 96.3.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865884/مناقصه-تامین-خودروهای-استیجاری-جهت-انجام-ماموریت-های-اداری-مناطق-2و-3-و-4-و-5-96-03-20'>مناقصه تامین خودروهای استیجاری جهت انجام ماموریت های اداری مناطق 2و 3 و 4 و 5  96.03.20 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین خودروهای استیجاری جهت انجام ماموریت های اداری مناطق 2و 3 و 4 و 5  96.03.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866069/تجدید-مزایده-عمومی-آهن-آلات-اسقاطی-96-3-20'>تجدید مزایده عمومی آهن آلات اسقاطی 96.3.20 / مزایده, تجدید مزایده عمومی آهن آلات اسقاطی 96.3.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866075/مناقصه-اجرای-عملیات-پیاده-راه-سازی-خیابان-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات پیاده راه سازی خیابان نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی عمرانی,مناقصه اجرای عملیات پیاده راه سازی خیابان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866135/آگهی-مزایده-عمومی-فروش-سرقفلی-یک-باب-غرفه-تجاری-سبزیجات-نوبت-دوم'>آگهی مزایده عمومی  فروش سرقفلی یک باب غرفه تجاری سبزیجات نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی،آگهی مزایده عمومی  فروش سرقفلی یک باب غرفه تجاری سبزیجات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866213/مزایده-عمومی-اموال-مازاد-غیر-منقول-املاک'>مزایده عمومی اموال مازاد غیر منقول املاک  / مزایده,مزایده عمومی اموال مازاد غیر منقول املاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865968/مزایده-فروش-یکباب-مغازه-مساحت-22مترمربع'>مزایده فروش یکباب مغازه مساحت 22مترمربع  / مزایده,مزایده فروش یکباب مغازه مساحت 22مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866001/مناقصه-نسبت-واگذاری-و-نگهداری-فضای-سبز----نوبت-دوم'>مناقصه نسبت  واگذاری و نگهداری فضای سبز ....- نوبت دوم  / مناقصه واگذاری و نگهداری فضای سبز، نظافت معابر و جمع آوری زباله سطح شهر- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865986/مناقصه-حفر-چاه-آبرفتی-کنگلومرایی--آهکی--'>مناقصه حفر چاه آبرفتی کنگلومرایی - آهکی... / آگهی فراخوان ,مناقصه حفر چاه آبرفتی کنگلومرایی - آهکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865979/مناقصه-حفر-یک-حلقه-چاه-آبرفتی--'>مناقصه حفر یک حلقه چاه آبرفتی ... / آگهی فراخوان ,مناقصه حفر یک حلقه چاه آبرفتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865975/مناقصه-حفر-چاه-آبرفتی-کنگلو-مرایی--آهکی'>مناقصه حفر چاه آبرفتی کنگلو مرایی - آهکی  / آگهی فراخوان, مناقصه حفر چاه آبرفتی کنگلو مرایی - آهکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865888/مناقصه-احداث-پارک-حاشیه-خلج-96-03-20'>مناقصه احداث پارک حاشیه خلج 96.03.20 / آگهی مناقصه ، مناقصه احداث پارک حاشیه خلج 96.03.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865987/مزایده-اجاره-کیوسک-های-سطح-شهر'>مزایده اجاره کیوسک های سطح شهر  / مزایده, مزایده اجاره کیوسک های سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865992/مناقصه-اجرای-جدول-لبه-گذاری-و-کانیوا'>مناقصه اجرای جدول، لبه گذاری و کانیوا  / آگهی مناقصه,مناقصه اجرای جدول، لبه گذاری و کانیوا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865998/مناقصه-اجاره-10-دستگاه-کمپرسی'>مناقصه  اجاره 10 دستگاه کمپرسی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  اجاره 10 دستگاه کمپرسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866009/مناقصه-صدور-پروانه-بهره-برداری-شرکت-های-حمل-و-نقل-مسافر-درون-شهری-و--'>مناقصه صدور پروانه بهره برداری شرکت های حمل و نقل مسافر درون شهری و ... / فراخوان, مناقصه صدور پروانه بهره برداری شرکت های حمل و نقل مسافر درون شهری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866063/اصلاحیه-مناقصه-حفاظت-فیزیکی-شعبه-شیراز'>اصلاحیه مناقصه حفاظت فیزیکی شعبه شیراز  / اصلاحیه, مناقصه حفاظت فیزیکی شعبه شیراز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866020/تجدید-مزایده-بهره-برداری-از-تعدادی-غرف'>تجدید مزایده بهره برداری از تعدادی غرف  / تجدید مزایده , تجدید مزایده بهره برداری از تعدادی غرف ... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865999/مناقصه-تامین-خدمات-گازبانی-در-سطح-روستاها-96-03-20'>مناقصه تامین خدمات گازبانی در سطح روستاها 96.03.20 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین خدمات گازبانی در سطح روستاها 96.03.20 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865983/مناقصه-اجرای-34603-متر-شبکه-فلزی-و-پلی-اتیلن'>مناقصه اجرای 34603 متر شبکه فلزی و پلی اتیلن  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای 34603 متر شبکه فلزی و پلی اتیلن ...-نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866015/مزایده-میزان-21-98-سهم-از-یکصد-سهم-سهام-سه-دانگ-سرقفلی-مغازه'>مزایده میزان 21.98 سهم از یکصد سهم سهام سه دانگ سرقفلی مغازه / مزایده,مزایده میزان 21.98 سهم از یکصد سهم سهام سه دانگ سرقفلی مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866023/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-سرقفلی-پلاک-ثبتی'>مزایده سه دانگ از ششدانگ سرقفلی پلاک ثبتی / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ سرقفلی پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865980/مزایده-فروش-سه-لوله-سفید-3-لایه'>مزایده  فروش سه لوله سفید 3 لایه  / آگهی مزایده, مزایده  فروش سه لوله سفید 3 لایه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865995/مزایده-بهره-برداری-از-غرفه-میوه-و-تره-بار'>مزایده  بهره برداری از غرفه میوه و تره بار  / آگهی مزایده عمومی , مزایده  بهره برداری از غرفه میوه و تره بار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866011/مناقصه-قرارداد-تامین-لوازم-و-دستمزد-جهت-انجام-کلیه-خدمات-بازدید-از-تاسیسات-شبکه'>مناقصه  قرارداد تامین لوازم و دستمزد جهت انجام کلیه خدمات بازدید از تاسیسات شبکه  / آگهی مناقصه , مناقصه  قرارداد تامین لوازم و دستمزد جهت انجام کلیه خدمات بازدید از تاسیسات شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866046/مزایده-فروش-ماشین-آلات'>مزایده فروش ماشین آلات / مزایده , مزایده فروش ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866061/مزایده-پلاک-ثبتی-639-و-4-و-6-فرعی-از-639-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 639 و 4 و 6 فرعی از 639 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 639 و 4 و 6 فرعی از 639 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866045/مزایده-واگذاری-طرح-پارکبان-و--نوبت-دوم'>مزایده  واگذاری طرح پارکبان و ...نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده  واگذاری طرح پارکبان و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866101/مزایده-املاک-مازاد-در-سطح-استان-نقد-و-اقساط'>مزایده املاک مازاد در سطح استان نقد و اقساط  / مزایده,مزایده املاک مازاد در سطح استان نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866054/مزایده-فروش-مقدار-123-841-متر-مربع-از-گرده-بینه-های-راش-و-توسکا'>مزایده فروش مقدار 123/841 متر مربع از گرده بینه های راش و توسکا / مزایده عمومی, مزایده فروش مقدار 123/841 متر مربع از گرده بینه های راش و توسکا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866068/مناقصه-خرید-عسل'>مناقصه خرید عسل / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید عسل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865915/مزایده-حق-بهره-برداری-از-مجموعه-های-سالن-ورزشی'>مزایده حق بهره برداری از مجموعه های سالن ورزشی  / مزایده , مزایده حق بهره برداری از مجموعه های سالن ورزشی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866058/مزایده-واگذاری-به-اجاره-جایگاه-CNG-تجدید'>مزایده واگذاری به اجاره جایگاه CNG تجدید  / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری به اجاره جایگاه CNG تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866125/مزایده-ملک-مساحت-134-65مترمربع'>مزایده ملک مساحت 134.65مترمربع  / مزایده,مزایده ملک مساحت 134.65مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866118/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-13400متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 13400متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 13400متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866116/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-سیصدمتر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت سیصدمتر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت سیصدمتر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866108/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-157-فرعی'>مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی 157 فرعی / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی 157 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866078/مزایده-اجاره-کارواش--تاکسی-تلفنی--سالن-ورزشی'>مزایده اجاره کارواش ، تاکسی تلفنی ، سالن ورزشی / آگهی مزایده ,مزایده اجاره کارواش ، تاکسی تلفنی ، سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866091/مناقصه-کلیه-امور-نظافت--جمع-آوری-زباله-ها--نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه کلیه امور نظافت ، جمع آوری زباله ها ، نگهداری فضای سبز / اگهی مناقصه ,مناقصه کلیه امور نظافت ، جمع آوری زباله ها ، نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866178/مزایده-ساختمان-(عرصه-و-اعیان)-به-همراه-ماشین-آلات-و-تاسیسات-نوبت-چهارم'>مزایده ساختمان (عرصه و اعیان) به همراه ماشین آلات و تاسیسات نوبت چهارم / آگهی مزایده , مزایده ساختمان (عرصه و اعیان) به همراه ماشین آلات و تاسیسات نوبت چهارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866104/دعوت-به-مشارکت-سرمایه-گذاری-مجتمع-بزرگ'>دعوت به مشارکت سرمایه گذاری مجتمع بزرگ / دعوت به مشارکت سرمایه گذاری مجتمع بزرگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865899/مناقصه-تراش-و-روکش-مکانیزه-منطقه-دو---نوبت-اول'>مناقصه تراش و روکش مکانیزه منطقه دو...  نوبت اول / مناقصه ,مناقصه تراش و روکش مکانیزه منطقه دو... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866040/مناقصه-نگهداری-سالن-توزیع-شبکه-روستا-زرین-شهر-و--'>مناقصه نگهداری سالن توزیع شبکه روستا زرین شهر و ... / آگهی مناقصه , مناقصه نگهداری سالن توزیع شبکه روستا زرین شهر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866017/تجدید-مناقصه-بسته-پذیرایی-و-بطری-آب'>تجدید مناقصه بسته پذیرایی و بطری آب  / تجدید مناقصه  , تجدید مناقصه بسته پذیرایی و بطری آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865988/مزایده-یک-دستگاه-چاپر--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه چاپر - نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک دستگاه چاپر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866033/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-عرصه-16000متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت عرصه 16000متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت عرصه 16000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866004/فراخوان-مشارکت-سرمایه-گذاری-ساخت-پروژه-مجتمع-تجاری-بیله-سوار'>فراخوان مشارکت سرمایه گذاری ساخت پروژه مجتمع تجاری بیله سوار  / آگهی فراخوان , فراخوان مشارکت سرمایه گذاری ساخت پروژه مجتمع تجاری بیله سوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866025/مزایده-فروش-املاک-استان-یزد'>مزایده فروش املاک استان یزد  / مزایده,مزایده فروش املاک استان یزد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865997/فراخوان-اجرای-خط-انتقال-آب-ناحیه-صنعتی-ندوشن'>فراخوان اجرای خط انتقال آب ناحیه صنعتی ندوشن / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان اجرای خط انتقال آب ناحیه صنعتی ندوشن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865918/مزایده-فروش-تعدادی-از-خودروهای-مازاد'>مزایده فروش تعدادی از خودروهای مازاد / آگهی مزایده , مزایده فروش تعدادی از خودروهای مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865898/مناقصه-برونسپاری-فعالیتهای-غیر-حاکمیتی-خدمات-مشترکین-(عادی)-نوبت-دوم'>مناقصه برونسپاری فعالیتهای غیر حاکمیتی خدمات مشترکین (عادی)- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه برونسپاری فعالیتهای غیر حاکمیتی خدمات مشترکین (عادی)- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865985/مناقصه-مدیریت-امور-پایانه-مسافربری---مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مناقصه مدیریت امور پایانه مسافربری   ...مرحله دوم نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه مدیریت امور پایانه مسافربری   ...مرحله دوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865991/فراخوان-اجرای-بخشی-از-عملیات-راهسازی-شهرکهای-صنعتی'>فراخوان اجرای بخشی از عملیات راهسازی شهرکهای صنعتی / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان اجرای بخشی از عملیات راهسازی شهرکهای صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866029/مزایده-ششدانگ-پلاک-3322-1525-مساحت-282-20متر'>مزایده ششدانگ پلاک 3322.1525 مساحت 282.20متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 3322.1525 مساحت 282.20متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866018/مزایده-فروش-املاک-کاربری-تجاری-خدماتی-مسکونی'>مزایده فروش املاک کاربری تجاری خدماتی مسکونی  / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری تجاری خدماتی مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866000/مزایده-واگذاری-تعدادی-قطعه-زمین-اجاره-به-شرط-تملیک-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری تعدادی قطعه زمین اجاره به شرط تملیک نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی قطعه زمین اجاره به شرط تملیک نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865990/مزایده-واگذاری-انبار-و-فضای-فروشگاه'> مزایده واگذاری انبار و فضای فروشگاه  / مزایده , مزایده واگذاری انبار و فضای فروشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866003/مزایده-2-376-هزارم-دانگ-اپارتمان-مسکونی'>مزایده 2.376 هزارم دانگ اپارتمان مسکونی / مزایده,مزایده 2.376 هزارم دانگ اپارتمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865996/مزایده-فروش-یک-دستگاه-سنگ-شکن-و--'>مزایده فروش یک دستگاه سنگ شکن و ... / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه سنگ شکن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865912/مناقصه-تجهیزات-تامین-برق-اضطراری-(یو-پی-اس)'>مناقصه  تجهیزات تامین برق اضطراری (یو پی  اس) / مناقصه ,مناقصه  تجهیزات تامین برق اضطراری (یو پی  اس)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866002/مناقصه-اجرای-عملیات-خرد-عمرانی-در-سطح-بافت-قدیم--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات خرد عمرانی در سطح بافت قدیم  - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات خرد عمرانی در سطح بافت قدیم  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866008/فراخوان-مناقصه-تکمیل-عملیات-ساختمانی-و-تهیه--ساخت-و-نصب-تجهیزات-الکترومکانیکال----نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تکمیل عملیات ساختمانی و تهیه ، ساخت و نصب تجهیزات الکترومکانیکال ... - نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه تکمیل عملیات ساختمانی و تهیه ، ساخت و نصب تجهیزات الکترومکانیکال ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866072/مزایده-فروش-ششدانگ-سه-قطعه-زمین-بخش-شش-سمنان-نوبت-دوم'>مزایده فروش ششدانگ سه قطعه زمین بخش شش سمنان نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش ششدانگ سه قطعه زمین بخش شش سمنان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866016/مزایده-فروش-چرخ-خیاطی-سان-استار-و--'>مزایده فروش چرخ خیاطی سان استار و ... / مزایده , مزایده فروش چرخ خیاطی سان استار و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866010/مناقصه-بکارگیری-100-دستگاه-خودرو-استیجاری'>مناقصه بکارگیری 100 دستگاه خودرو استیجاری / آگهی دعوت , مناقصه بکارگیری 100 دستگاه خودرو استیجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866013/دعوت-برای-بکارگیری-100-دستگاه-خودرو-استیجاری'>دعوت برای بکارگیری 100 دستگاه خودرو استیجاری / دعوت برای بکارگیری 100 دستگاه خودرو استیجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866083/مزایده-واگذاری-به-اجاره-یکباب-آپارتمان-مناسب-جهت-دفتر-کار'>مزایده واگذاری به اجاره یکباب آپارتمان مناسب جهت دفتر کار / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره یکباب آپارتمان مناسب جهت دفتر کار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865932/اصلاحیه-تجدید-مناقصه-کلیه-امور-مربوط-به-نگهداری-فضای-سبز'>اصلاحیه تجدید مناقصه کلیه امور مربوط به نگهداری فضای سبز  / اصلاحیه مناقصه عمومی, تجدید مناقصه کلیه امور مربوط به نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866038/مزایده-0-28-یک-دانگ-از-ششدانگ-ملک-نوبت-اول'>مزایده 0.28 یک دانگ از ششدانگ ملک نوبت اول / مزایده,مزایده 0.28 یک دانگ از ششدانگ ملک نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866028/مزایده-یک-دستگاه-پاترول-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه پاترول نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه پاترول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866022/مزایده-وانت-پیکان--'>مزایده وانت پیکان ..  / مزایده وانت پیکان .. </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866044/مزایده-انواع-کابل-افشان-روکش-دار'>مزایده انواع کابل افشان روکش دار / مزایده انواع کابل افشان روکش دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866032/مزایده-مخزن-استیل---'>مزایده مخزن استیل  ... / مزایده مخزن استیل  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866052/مزایده-یکدستگاه-تاکسی-پراید'>مزایده  یکدستگاه تاکسی پراید / مزایده  یکدستگاه تاکسی پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866012/مزایده-16-قطعه-زمین'>مزایده 16 قطعه زمین / مزایده,مزایده 16 قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866062/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-وانت-پیکان-سفید'>مزایده یک دستگاه خودروی وانت پیکان سفید / مزایده یک دستگاه خودروی وانت پیکان سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866074/مزایده-ستون-فلزی'>مزایده ستون فلزی / مزایده,مزایده ستون فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866077/مناقصه-خدمات-عمومی-محدوده-قره-برون-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات عمومی محدوده قره برون نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خدمات عمومی محدوده قره برون نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866122/مزایده-خودروی-زامیاد'>مزایده خودروی زامیاد / آگهی مزایده عمومی,مزایده  خودروی زامیاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866014/فراخوان-مناقصه-امور-خدماتی-و-نظافتی-و-فضای-سبز-تجدید'>فراخوان مناقصه امور خدماتی و نظافتی و فضای سبز تجدید / فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه امور خدماتی و نظافتی و فضای سبز تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866225/فراخوان-ساماندهی-چشمه-ها'>فراخوان ساماندهی چشمه ها / فراخوان مناقصه یک مرحله ای,فراخوان ساماندهی چشمه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866200/تمدید-مناقصه-عملیات-آماده-سازی--استخراج--بارگیری-حمل-و-تخلیه-در-سنگ-شکن--'>تمدید مناقصه عملیات آماده سازی ، استخراج ، بارگیری، حمل و تخلیه در سنگ شکن ...  / تمدید آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عملیات آماده سازی ، استخراج ، بارگیری، حمل و تخلیه در سنگ شکن ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866304/مزایده-سه-دانگ-4-باب-مغازه-تجاری-و-یک-بالکن'>مزایده سه دانگ 4 باب مغازه تجاری و یک بالکن / مزایده,مزایده سه دانگ 4 باب مغازه تجاری و یک بالکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866114/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-به-صورت-حجمی-بار-دوم'>مناقصه واگذاری امور خدمات به صورت حجمی بار دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور خدمات به صورت حجمی بار دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866164/فراخوان-مرکز-تکثیر-میگو-و-پرورش-ماهیان-گرمابی---'>فراخوان مرکز تکثیر میگو و پرورش ماهیان گرمابی  ... / فراخوان مرکز تکثیر میگو و پرورش ماهیان گرمابی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865989/مزایده-فروش-تهاتر-زمین-مساحت-20-000مترمربع'>مزایده فروش تهاتر زمین مساحت 20.000مترمربع / مزایده,مزایده فروش تهاتر زمین مساحت 20.000مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866236/مناقصه-امور-حفاظتی-و-نگهبانی'>مناقصه امور حفاظتی و نگهبانی  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه امور حفاظتی و نگهبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866211/مزایده-خدمات-حمل-جسد-در-باغ-رضوان'>مزایده خدمات حمل جسد در باغ رضوان  / آگهی مزایده , مزایده خدمات حمل جسد در باغ رضوان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866273/فراخوان-شناسایی-و-جذب-سرمایه-گذار'>فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار  / فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866139/استعلام-بها-واگذاری-واحد-تاسیسات'>استعلام بها واگذاری واحد تاسیسات / استعلام بها، استعلام بها واگذاری واحد تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866150/مزایده-ششدانگ-پلاک-727-و-703-و-704-فرعی-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ پلاک 727 و 703 و 704 فرعی نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 727 و 703 و 704 فرعی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866174/مناقصه-واگذاری-تهیه-پخت-و-توزیع-غذا'>مناقصه واگذاری تهیه، پخت و توزیع غذا / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری تهیه، پخت و توزیع غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866179/مناقصه-پروژه-ساختمانی-دفتر-امام-جمعه-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه ساختمانی دفتر امام جمعه نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه پروژه ساختمانی دفتر امام جمعه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866126/فراخوان-مناقصات-وصول-مطالبات-آب-بها---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصات وصول مطالبات آب بها   - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصات عمومی, فراخوان مناقصات وصول مطالبات آب بها  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866300/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-سه-دزفول'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش سه دزفول / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش سه دزفول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866290/تجدید-مناقصات-قرائت-کنتور-و-توزیع-قبوض-و-کشف-انشعابات--'>تجدید مناقصات قرائت کنتور و توزیع قبوض و کشف انشعابات ... / آگهی فراخوان مناقصات عمومی, تجدید مناقصات قرائت کنتور و توزیع قبوض و کشف انشعابات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866183/تجدید-دوم-مناقصه-اجرای-پروژه-ممیزی-شهر-نوبت-دوم'>تجدید دوم مناقصه اجرای پروژه ممیزی شهر- نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه ,تجدید مناقصه اجرای پروژه ممیزی شهر - نوبت  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866247/مناقصه-نصب-تابلو-و-تجهیزات-ترافیکی-و--'>مناقصه نصب تابلو و تجهیزات ترافیکی و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نصب تابلو و تجهیزات ترافیکی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865955/فراخوان-جهت-انجام-عملیات-اجرایی-پروژه-های-ساختمانی--صنعتی-و-نیروگاهی'>فراخوان جهت انجام عملیات اجرایی پروژه های ساختمانی ، صنعتی و نیروگاهی / فراخوان جهت انجام عملیات اجرایی پروژه های ساختمانی ، صنعتی و نیروگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866133/تجدید-مناقصه-پروژه-روکش-آسفالت-خیابان-های-سطح-شهر'>تجدید مناقصه پروژه روکش آسفالت خیابان های سطح شهر  / آگهی مناقصه عمومی,تجدید مناقصه پروژه روکش آسفالت خیابان های سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866117/تجدید-دوم-مناقصه-اجرای-پروژه-ممیزی-شهر-نوبت-دوم'>تجدید دوم مناقصه اجرای پروژه ممیزی شهر- نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه ,تجدید مناقصه اجرای پروژه ممیزی شهر - نوبت  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866120/تجدید-مناقصه-اجرای-فاز-اول-پروژه-روکش-آسفالت-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای فاز اول پروژه روکش آسفالت- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه اجرای فاز اول پروژه روکش آسفالت- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866155/فراخوان-مناقصه-تهیه-و-تامین-2-دستگاه-تانکر-حمل-سوخت-16000-لیتری'>فراخوان مناقصه تهیه و تامین 2 دستگاه تانکر حمل سوخت 16000 لیتری / فراخوان مناقصه عمومی (ارزیابی ساده) , فراخوان مناقصه تهیه و تامین 2 دستگاه تانکر حمل سوخت 16000 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866127/مزایده-فروش-مقداری-آهن-آلات-ضایعاتی'>مزایده فروش مقداری آهن آلات ضایعاتی / مزایده فروش مقداری آهن آلات ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866195/مناقصه-عملیات-خرید-و-نصب-تجهیزات-هوشمند-سازی-چراغهای-راهنمایی'>مناقصه عملیات خرید و نصب تجهیزات هوشمند سازی چراغهای راهنمایی / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه عملیات خرید و نصب تجهیزات هوشمند سازی چراغهای راهنمایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866265/مناقصه-کرایه-ماشین-آلات-جهت-عملیات-عمرانی'>مناقصه  کرایه ماشین آلات جهت عملیات عمرانی / مناقصه , مناقصه  کرایه ماشین آلات جهت عملیات عمرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866147/مزایده-فروش-تعدادی-اقلام-ورزشی-مستعمل--نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی اقلام ورزشی مستعمل - نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش تعدادی اقلام ورزشی مستعمل - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866163/مناقصه-تامین-نیروی-حراستی-و--'>مناقصه تامین نیروی حراستی و ... / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه تامین نیروی حراستی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866207/مناقصه-حراست-شهرک-4'>مناقصه حراست شهرک 4 / آگهی مناقصه , مناقصه حراست شهرک 4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866193/مناقصه-احداث-آزمایشگاه-تشخیص-طبی-و--'>مناقصه احداث آزمایشگاه تشخیص طبی و ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث آزمایشگاه تشخیص طبی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866109/مزایده-سالن-غذاخوری-نوبت-دوم'>مزایده سالن غذاخوری نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده سالن غذاخوری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866160/مزایده-محل-جهت-تاکسی-سرویس--نوبت-دوم'>مزایده محل جهت تاکسی سرویس - نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده محل جهت تاکسی سرویس - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866156/مزایده-پارکینگ-توحید-واقع-در-بلوار-ولایت-(اروسیه-سابق)--تجدید'>مزایده پارکینگ توحید واقع در بلوار ولایت (اروسیه سابق) - تجدید / آگهی تجدید مزایده, مزایده پارکینگ توحید واقع در بلوار ولایت (اروسیه سابق) - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865909/ارزیابی-کیفی-پروژه-برداشت-میدانی-تصاویر-360-درجه-از-سطح-معابر'>ارزیابی کیفی پروژه برداشت میدانی تصاویر 360 درجه از سطح معابر / ارزیابی کیفی پروژه برداشت میدانی تصاویر 360 درجه از سطح معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866129/مناقصه-جهت-خرید-کیف-بهداشتی-بیماران'>مناقصه جهت خرید کیف بهداشتی بیماران / آَگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه جهت خرید کیف بهداشتی بیماران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866286/اصلاحیه-مناقصه-اجرای-عملیات-احداث-جوی-جدول-و-کفپوش'>اصلاحیه مناقصه اجرای عملیات احداث جوی جدول و کفپوش / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات احداث جوی جدول و کفپوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866351/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-دویست-مترمربع'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت دویست مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت دویست مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866239/مناقصه-پروژه-روکش-آسفالت-خیابان-های-سطح-شهر-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه روکش آسفالت خیابان های سطح شهر تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه پروژه روکش آسفالت خیابان های سطح شهر تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866227/مناقصه-احداث-دو-دهنه-آبرو-تک-دهنه-در-باند-کندرو'>مناقصه احداث دو دهنه آبرو تک دهنه در باند کندرو  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث دو دهنه آبرو تک دهنه در باند کندرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866130/مناقصه-تأمین-3-مجموعه-ماشین-آلات-مورد-نیاز-مدیریت-پسماند-حفاری'>مناقصه تأمین 3 مجموعه ماشین آلات مورد نیاز مدیریت پسماند حفاری  / آگهی مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی , مناقصه تأمین 3 مجموعه ماشین آلات مورد نیاز مدیریت پسماند حفاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866485/مزایده-فراخوان-تعداد-11-رقبه-املاک-تملیکی'>مزایده فراخوان تعداد 11 رقبه املاک تملیکی  / مزایده,مزایده فراخوان تعداد 11 رقبه املاک تملیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866121/تجد-ید-مناقصه-اجرای-خرید-نصب-و-راه-اندازی-دوربین-ثبت-تخلفات-در-معابر-شهر-تجدید-نوبت-دوم--مرحله-دوم'>تجد ید مناقصه اجرای خرید، نصب و راه اندازی دوربین ثبت تخلفات در معابر شهر- تجدید نوبت دوم - مرحله دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی,تجدید مناقصه اجرای خرید، نصب و راه اندازی دوربین ثبت تخلفات در معابر شهر- تجدید نوبت دوم - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866146/مناقصه-عملیات-تخلیه-و-بارگیری-حدود-150000-هزار-تن-شکر-خام-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات تخلیه و بارگیری حدود 150000 هزار تن شکر خام نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات تخلیه و بارگیری حدود 150000 هزار تن شکر خام نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866107/فراخوان-مناقصه-مخزن-استراتژیک-TK-121A-بهره-برداری-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه مخزن استراتژیک TK-121A بهره برداری  نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه مخزن استراتژیک TK-121A بهره برداری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866119/تجدید-مناقصه-تعداد-6-دستگاه-خودروی-اروندی'>تجدید مناقصه تعداد 6 دستگاه خودروی اروندی / تجدید مناقصه ،تعداد 6 دستگاه خودروی اروندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866098/تجدید-دوم-مناقصه-اجرای-پروژه-ممیزی-شهر-نوبت-دوم'>تجدید دوم مناقصه اجرای پروژه ممیزی شهر- نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه ,تجدید مناقصه اجرای پروژه ممیزی شهر - نوبت  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866092/تجدید-مناقصه-اجرای-فاز-اول-پروژه-روکش-آسفالت-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای فاز اول پروژه روکش آسفالت- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه اجرای فاز اول پروژه روکش آسفالت- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865903/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-وانت-نیسان-دوگانه-سوز'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو وانت نیسان دوگانه سوز  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو وانت نیسان دوگانه سوز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866484/استعلام-کیت-آموزشی-خانه-هوشمند'>استعلام کیت آموزشی خانه هوشمند  / استعلام, استعلام کیت آموزشی خانه هوشمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866472/استعلام-کیت-آموزشی-اتوماسیون-صنعتی-و-ابزار-دقیق'>استعلام کیت آموزشی اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق / استعلام, استعلام کیت آموزشی اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866446/استعلام-کیت-آموزشی-موتور-خودرو-روی-استند'>استعلام کیت آموزشی موتور خودرو روی استند / استعلام, استعلام کیت آموزشی موتور خودرو روی استند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866460/استعلام-دستگاه-جوشکاری'>استعلام دستگاه جوشکاری  / استعلام, استعلام دستگاه جوشکاری  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866378/استعلام-خرید-موتورسیکلت-دنده-ای-125-CDI-با-بیمه-ثالث-کامل-و-پلاک-دولتی'>استعلام خرید موتورسیکلت دنده ای 125 CDI با بیمه ثالث کامل و پلاک دولتی / استعلام, استعلام  خرید موتورسیکلت دنده ای 125 CDI با بیمه ثالث کامل و پلاک دولتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866372/استعلام-خرید-موتور-برق-گازوئیلی'>استعلام خرید موتور برق گازوئیلی / استعلام, استعلام  خرید موتور برق گازوئیلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866390/استعلام-اجرای-سیستم-گرمایشی-مدرسه-شبانه-روزی-زیارتعلی-رودان'>استعلام اجرای سیستم گرمایشی مدرسه شبانه روزی زیارتعلی رودان / استعلام , استعلام اجرای سیستم گرمایشی مدرسه شبانه روزی زیارتعلی رودان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866376/استعلام-ساخت-یک-عدد-رینگ-بوکس-مسابقاتی'>استعلام  ساخت یک عدد رینگ بوکس مسابقاتی  / استعلام, استعلام  ساخت یک عدد رینگ بوکس مسابقاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866353/استعلام-سیستم-اطفاءحریق-فلکس-بک'>استعلام سیستم اطفاءحریق فلکس بک  / استعلام, استعلام سیستم اطفاءحریق فلکس بک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865864/مناقصه-نگهداری-تاسیسات-ساختمان-های-ستادی'>مناقصه نگهداری تاسیسات ساختمان های ستادی / مناقصه ، مناقصه نگهداری تاسیسات ساختمان های ستادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866381/استعلام-میز-پینگ-پنگ-دونیک-والدنر-کلاسیک-25-میل'>استعلام میز پینگ پنگ دونیک والدنر کلاسیک 25 میل  / استعلام, استعلام  میز پینگ پنگ دونیک والدنر کلاسیک 25 میل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866374/استعلام-دمنده-اطفاء-حریق'>استعلام دمنده اطفاء حریق  / استعلام, استعلام دمنده اطفاء حریق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866366/استعلام-چشم-الکترونیکی-سیستم-دزدگیر'>استعلام چشم الکترونیکی سیستم دزدگیر  / استعلام چشم الکترونیکی سیستم دزدگیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866177/استعلام-تلویزیون-49-اینچ-LED'>استعلام  تلویزیون 49 اینچ LED / استعلام, استعلام  تلویزیون 49 اینچ LED</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866386/استعلام-اسکنر-KODAK-مدل-I-2620'>استعلام  اسکنر KODAK مدل I 2620 / استعلام, استعلام  اسکنر KODAK مدل I 2620</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866170/استعلام-کولر-گازی-ایستاده-سرمایشی-و-گرمایشی'>استعلام کولر گازی ایستاده سرمایشی و گرمایشی / استعلام, استعلام کولر گازی ایستاده سرمایشی و گرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866165/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران / استعلام, استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865882/مناقصه-اجرای-عملیات-نگهداری-تاسیسات-ساختمان-های-اصلی'>مناقصه  اجرای عملیات نگهداری تاسیسات ساختمان های اصلی  / مناقصه ، مناقصه  اجرای عملیات نگهداری تاسیسات ساختمان های اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866332/استعلام-میز-اداری-کارمندی'>استعلام میز اداری کارمندی / استعلام, استعلام میز اداری کارمندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866347/استعلام-خرید-هواسازهای-دو-فصله'>استعلام خرید هواسازهای دو فصله  / استعلام خرید هواسازهای دو فصله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866292/استعلام-خرید-لوازم-و-تجهیزات-مورد-نیاز-تاسیسات-استخر-داراب'>استعلام خرید لوازم و تجهیزات مورد نیاز تاسیسات استخر داراب / استعلام خرید لوازم و تجهیزات مورد نیاز تاسیسات استخر داراب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866303/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق-لوله-کشی--'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی ... / استعلام , استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866318/استعلام-تهیه-و-نصب-دکل-رپیتر-و-سلول-خورشیدی-در-سایت-رودبار-عطاکوه-لاهیجان-و-آستارا'>استعلام تهیه و نصب دکل، رپیتر و سلول خورشیدی در سایت رودبار، عطاکوه لاهیجان و آستارا / استعلام تهیه و نصب دکل، رپیتر و سلول خورشیدی در سایت رودبار، عطاکوه لاهیجان و آستارا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866283/استعلام-خرید-تجهیزات-ورزشی'>استعلام خرید تجهیزات ورزشی / استعلام خرید تجهیزات ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866289/استعلام-خرید-سرویس-نرم-افزاری'>استعلام خرید سرویس نرم افزاری / استعلام خرید سرویس نرم افزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866270/استعلام-گاز-استریل-کاوه'>استعلام  گاز استریل کاوه  / استعلام  گاز استریل کاوه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866229/استعلام-مانیتور'>استعلام مانیتور / استعلام, استعلام مانیتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866361/استعلام-سیستم-هوشمند-ساز-روشنایی--'>استعلام سیستم هوشمند ساز روشنایی... / استعلام، استعلام سیستم هوشمند ساز روشنایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866275/استعلام-گاز-غیر-استریل-کاوه'>استعلام گاز غیر استریل کاوه / استعلام گاز غیر استریل کاوه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866320/استعلام-سوند-نلاتون'>استعلام سوند نلاتون  / استعلام, استعلام سوند نلاتون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866331/استعلام-پکیج-شوفاژ-دیواری-و--'>استعلام پکیج شوفاژ دیواری و... / استعلام, استعلام پکیج شوفاژ دیواری و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866311/استعلام-دستکش-استریل'>استعلام دستکش استریل  / استعلام, استعلام دستکش استریل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866333/استعلام-سوند-فولی-18'>استعلام سوند فولی 18 / استعلام, استعلام سوند فولی 18</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865853/مزایده-بوفه-و-واحد-تکثیر'>مزایده بوفه و واحد تکثیر / مزایده بوفه و واحد تکثیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866306/استعلام-چسب-ضد-حساسیت-KBM'>استعلام چسب ضد حساسیت KBM / استعلام چسب ضد حساسیت KBM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866301/استعلام-قطعات-کامپیوتر'>استعلام قطعات کامپیوتر / استعلام, استعلام قطعات کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866196/استعلام-پشتیبانی-برنامه-های-حقوق-و-دستمزد-تنظیم-حساب--'>استعلام پشتیبانی برنامه های حقوق و دستمزد، تنظیم حساب ... / استعلام پشتیبانی برنامه های حقوق و دستمزد، تنظیم حساب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866186/استعلام-پنبه-100-گرمی'>استعلام پنبه 100 گرمی  / استعلام, استعلام پنبه 100 گرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866181/استعلام-دوربین-و-دستگاه-ذخیره-ساز-جهت-ساختمان-مرکز-خدمات-سرمایه-گزاری'>استعلام دوربین و دستگاه ذخیره ساز جهت ساختمان مرکز خدمات سرمایه گزاری  / استعلام, استعلام دوربین و دستگاه ذخیره ساز جهت ساختمان مرکز خدمات سرمایه گزاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866217/استعلام-الکل-طب-سفید'>استعلام الکل طب سفید / استعلام, استعلام الکل طب سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866173/استعلام-ویدئو-کنفرانس-جلسات'>استعلام ویدئو کنفرانس جلسات / استعلام, استعلام ویدئو کنفرانس جلسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866345/استعلام-پوشک-بچه'>استعلام پوشک بچه / استعلام,استعلام پوشک بچه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866299/استعلام-سکوبندی-آزمایشگاهها-با-رویه-کوارتز'>استعلام سکوبندی آزمایشگاهها با رویه کوارتز / استعلام, استعلام سکوبندی آزمایشگاهها با رویه کوارتز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865847/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب-پرسنل'>مناقصه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل / مناقصه عمومی, مناقصه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866365/استعلام-لب-تاپ'>استعلام لب تاپ  / استعلام , استعلام لب تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866316/استعلام-رک-به-همراه-فن-و-پاور'>استعلام رک به همراه فن و پاور  / استعلام، استعلام رک به همراه فن و پاور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866329/استعلام-خرید-تابلو-و-علائم-ایمنی'>استعلام خرید تابلو و علائم ایمنی / استعلام، استعلام خرید تابلو و علائم ایمنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866293/استعلام-تهیه-تابلو-اطلاعاتی'>استعلام تهیه تابلو اطلاعاتی  / استعلام، استعلام تهیه تابلو اطلاعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866314/استعلام-کیس-کامپیوتر'>استعلام کیس کامپیوتر  / استعلام, استعلام کیس کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866302/استعلام-میز-کنفرانس-14-نفره'>استعلام میز کنفرانس 14 نفره  / استعلام , استعلام میز کنفرانس 14 نفره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866298/استعلام-کمد-کتاب-ام-دی-اف'>استعلام کمد کتاب ام دی اف  / استعلام , استعلام کمد کتاب ام دی اف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865937/دعوت-به-مشارکت-در-ساخت-مجتمع-تجاری-اداری-احتشامیه'>دعوت به مشارکت در ساخت مجتمع تجاری اداری احتشامیه  / دعوت به مشارکت در ساخت مجتمع تجاری اداری احتشامیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866309/استعلام-اجرای-پسیو-شبکه-LWT2'>استعلام اجرای پسیو شبکه LWT2 / استعلام , استعلام اجرای پسیو شبکه LWT2 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866295/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن  / استعلام , استعلام لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866279/استعلام-خرید-پایه-فلزی'>استعلام  خرید پایه فلزی / استعلام , استعلام خرید پایه فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866258/استعلامرایانه-به-همراه-متعلقات-کامل-و-چاپگر'>استعلامرایانه به همراه متعلقات کامل و چاپگر  / استعلام رایانه به همراه متعلقات کامل و چاپگر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866267/استعلام-طرح-اجرایی-کردن-مطالعات-آمایش'>استعلام طرح اجرایی کردن مطالعات آمایش  / استعلام طرح اجرایی کردن مطالعات آمایش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866391/استعلام-خرید-سیم-آلومینیومی-لخت-روکشدار'>استعلام خرید سیم آلومینیومی لخت روکشدار / استعلام خرید سیم آلومینیومی لخت روکشدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/865978/مزایده-ماشین-آلات-و-تاسیسات'>مزایده ماشین آلات و تاسیسات  / مزایده ماشین آلات و تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866277/استعلام-چراغ-برق'>استعلام چراغ برق  / استعلام چراغ برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866282/استعلام-خرید-کات-اوت-و-برقگیر'>استعلام خرید کات اوت و برقگیر / استعلام خرید کات اوت و برقگیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866340/استعلام-خرید-دیزل-ژنراتور'>استعلام خرید دیزل ژنراتور  / استعلام، استعلام خرید دیزل ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866317/استعلام-ویدئو-پرژکتور'>استعلام ویدئو پرژکتور   / استعلام, استعلام ویدئو پرژکتور  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866305/استعلام-تابلو-وایت-برد-الکترونیکی-هوشمند'>استعلام  تابلو وایت برد الکترونیکی هوشمند / استعلام تابلو وایت برد الکترونیکی هوشمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866221/استعلام-کامپیوتر-CPU'>استعلام  کامپیوتر CPU / استعلام, استعلام  کامپیوتر CPU</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866255/استعلام-مادربرد-کامپیوتر'>استعلام مادربرد کامپیوتر / استعلام, استعلام  مادربرد کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866259/استعلام-کامپیوتر-RAM'>استعلام کامپیوتر RAM / استعلام, استعلام کامپیوتر RAM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866208/استعلام-کامپیوتر-VGA'>استعلام  کامپیوتر VGA / استعلام, استعلام  کامپیوتر VGA</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866215/استعلام-کامپیوتر-power'>استعلام  کامپیوتر power / استعلام, استعلام  کامپیوتر power</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866204/استعلام-کامپیوتر-CASE'>استعلام کامپیوتر CASE / استعلام, استعلام کامپیوتر CASE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866274/استعلام-کامپیوتر-HARD'>استعلام کامپیوتر HARD / استعلام, استعلام کامپیوتر HARD</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866269/استعلام-کامپیوتر-DVD-WRITER'>استعلام کامپیوتر DVD WRITER / استعلام, استعلام کامپیوتر DVD WRITER</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866216/استعلام-مانیتور-کامپیوتر'>استعلام مانیتور کامپیوتر  / استعلام , استعلام مانیتور کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866266/استعلام-پرینتر-HP'>استعلام پرینتر HP / استعلام, استعلام پرینتر HP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866284/استعلام-اسکنر-HP'>استعلام  اسکنر HP / استعلام, استعلام  اسکنر HP </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866280/استعلام-پرینتر-چهارکاره-لیزری'>استعلام پرینتر چهارکاره لیزری / استعلام ،استعلام پرینتر چهارکاره لیزری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866343/استعلام-تابلو-آموزشی-برق-ساختمان-و-صنعتی'>استعلام تابلو آموزشی برق ساختمان و صنعتی  / استعلام ، استعلام  تابلو آموزشی برق ساختمان و صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866352/استعلام-خرید-17-قلم-لواز-التحریر'>استعلام خرید 17 قلم لواز التحریر  / استعلام , استعلام خرید 17 قلم لواز التحریر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866246/استعلام-دستگاه-پرینتر-چهار-کاره-Canon216'>استعلام دستگاه پرینتر چهار کاره Canon216 / استعلام، استعلام دستگاه پرینتر چهار کاره Canon216</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866224/استعلام-رب-گوجه-فرنگی-حلب-4-کیلوئی-خالص-96-03-20'>استعلام رب گوجه فرنگی حلب 4 کیلوئی خالص 96.03.20 / استعلام , استعلام رب گوجه فرنگی حلب 4 کیلوئی خالص 96.03.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866243/استعلام-چرخ-خیاطی'>استعلام چرخ خیاطی / استعلام, استعلام چرخ خیاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866250/استعلام-عملیات-بهسازی-و-روکش-آسفالت-گرم-و-لکه-گیری-محور-باغلق-آیرقایه'>استعلام عملیات بهسازی و روکش آسفالت گرم و لکه گیری محور باغلق- آیرقایه / استعلام، استعلام عملیات بهسازی و روکش آسفالت گرم و لکه گیری محور باغلق- آیرقایه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866233/استعلام-اسکنر-اثر-انگشت-96-3-20'>استعلام  اسکنر اثر انگشت 96.3.20 / استعلام, استعلام  اسکنر اثر انگشت 96.3.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866256/استعلام-کابل-MDM13M'>استعلام  کابل MDM13M / استعلام  , استعلام کابل کابل MDM13M</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866312/استعلام-صندلی-کارمندی-520-K'>استعلام صندلی کارمندی 520 K / استعلام صندلی کارمندی 520 K</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866324/استعلام-cpu-17-INTEL'>استعلام cpu: 17 INTEL / استعلام cpu: 17 INTEL</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866330/استعلام-کیبورد-و-موس-فراسو'>استعلام کیبورد و موس فراسو / استعلام کیبورد و موس فراسو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/866336/استعلام-FULL-HD-29'>استعلام  FULL HD-29 / استعلام  FULL HD-29</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 7 تاريخ : دوشنبه 16 مرداد 1396 ساعت: 11:41