اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.7.30 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959097/فراخوان-خرید-و-نصب-و-... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.7.30 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959097/فراخوان-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-21-دستگاه-آزمایشگاهی-نوبت-دوم'>فراخوان خرید و نصب و راه اندازی 21 دستگاه آزمایشگاهی -نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان خرید و نصب و راه اندازی 21 دستگاه آزمایشگاهی -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959100/مناقصه-اجرای-پروژه-حفاری-روتاری-و-آزمایش-پمپاژ-آب'>مناقصه اجرای پروژه حفاری روتاری و آزمایش پمپاژ آب / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پروژه حفاری روتاری و آزمایش پمپاژ آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959103/مناقصه-خریداری-سیب-زمینی-درجه-یک--پیاز-درجه-یک---نوبت-دوم'>مناقصه خریداری سیب زمینی درجه یک ، پیاز درجه یک ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خریداری سیب زمینی درجه یک ، پیاز درجه یک ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959105/مناقصه-خرید-کابل-مسی-جهت-خروجی-پست-فوق-توزیع'>مناقصه خرید کابل مسی جهت خروجی پست فوق توزیع / فراخوان مناقصه عمومی ,  مناقصه خرید کابل مسی جهت خروجی پست فوق توزیع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959106/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-جهت-حفاظت-فیزیکی--نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی انسانی جهت حفاظت فیزیکی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیروی انسانی جهت حفاظت فیزیکی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959111/تمدید-مناقصه-طراحی--ساخت-و-نصب-نوار-ورودی-نوبت-دوم'>تمدید مناقصه طراحی ، ساخت و نصب نوار ورودی  نوبت دوم  / تمدید آگهی مناقصه عمومی , تمدید مناقصه طراحی ، ساخت و نصب نوار ورودی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959112/مناقصه-پروژه-خرید-مصالح-و-تجهیزات-تجدید-مرحله-پنجم-(نوبت-نهم)'>مناقصه پروژه خرید مصالح و تجهیزات تجدید مرحله پنجم (نوبت نهم) / مناقصه, مناقصه پروژه خرید مصالح و تجهیزات تجدید مرحله پنجم (نوبت نهم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959113/مناقصه-واگذاری-اداره-امور-جایگاه-شرکتی-دو-منظوره-شماره-سه-خرم-آباد'>مناقصه واگذاری اداره امور جایگاه شرکتی دو منظوره شماره سه خرم آباد / مناقصه , مناقصه واگذاری اداره امور جایگاه شرکتی دو منظوره شماره سه خرم آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959115/فراخوان-مناقصه-اجرای-پروژه-شبکه-روشنایی-معابر-و-آیلند'>فراخوان مناقصه اجرای پروژه شبکه روشنایی معابر و آیلند  / فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای، فراخوان مناقصه اجرای پروژه شبکه روشنایی معابر و آیلند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959116/تجدید-مناقصه-ساخت-و-اجرای-آلاچیق-و-سقف-شیروانی-پروژه-96-7-30'>تجدید مناقصه ساخت و اجرای آلاچیق و سقف شیروانی پروژه 96.7.30 / مناقصه عمومی , مناقصه ساخت و اجرای آلاچیق و سقف شیروانی پروژه  96.7.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959117/ارزیابی-کیفی-فراخوان-عمومی-خرید-حمل-و-نصل-و-راه-اندازی--آموزش-کامل-10-دستگاه-آسانسور--نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی فراخوان عمومی خرید حمل و نصل و راه اندازی ، آموزش کامل 10 دستگاه آسانسور... نوبت دوم / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی , ارزیابی کیفی فراخوان عمومی خرید حمل و نصل و راه اندازی ، آموزش کامل 10 دستگاه آسانسور... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959118/مناقصه-اجرای-پروژه-احداث-پست-کمپکت-500-کیلوولت-آمپر--نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای پروژه احداث پست کمپکت 500 کیلوولت آمپر - نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی در مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای پروژه احداث پست کمپکت 500 کیلوولت آمپر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959119/مناقصه-تعمیرات-اساسی-و-تامین-قطعات-یدکی-30-دستگاه-ژنراتور-نوبت-دوم'>مناقصه تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی 30 دستگاه ژنراتور نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه , مناقصه تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی 30 دستگاه ژنراتور نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959121/نهمین-نمایشگاه-معرفی-فرصت-های-سرمایه-گذاری-کشور-و--'>نهمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور و ... / نهمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959124/مناقصه-واگذاری-انجام-سرویس-ایاب-و-ذهاب-اساتید-و-کارکنان'>مناقصه واگذاری  انجام سرویس ایاب و ذهاب اساتید و کارکنان  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه واگذاری  انجام سرویس ایاب و ذهاب اساتید و کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959126/مناقصه-ساختمان-جنبی-سوله-ورزشی'>مناقصه ساختمان جنبی سوله ورزشی / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه ساختمان جنبی سوله ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959128/عمومی-دو-مرحله-ای-تامین-دستگاه-IR-Camera'>عمومی دو مرحله ای تامین دستگاه IR Camera  / عمومی دو مرحله ای تامین دستگاه IR Camera </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959130/آگهی-شناسایی-مشاوران-طراحی-پایه-(Basic-design-)-و-مشاوره-احداث-واحدهای-جدید--نوبت-دوم'>آگهی شناسایی مشاوران طراحی پایه (Basic design )  و مشاوره احداث واحدهای جدید... نوبت دوم / آگهی شناسایی مشاوران،آگهی شناسایی مشاوران طراحی پایه (Basic design )  و مشاوره احداث واحدهای جدید... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959131/مناقصه-واگذاری-امور-مربوط-به-سرویسهای-ایاب-و-ذهاب--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امور مربوط به سرویسهای ایاب و ذهاب - نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه واگذاری امور مربوط به سرویسهای ایاب و ذهاب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959133/مناقصه-بازسازی-و-تامین-قطعات-یدکی-مورد-نیاز-۴-دستگاه-گراس-هپر--نوبت-دوم'>مناقصه بازسازی و تامین قطعات یدکی مورد نیاز ۴ دستگاه گراس هپر - نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه بازسازی و تامین قطعات یدکی مورد نیاز ۴ دستگاه گراس هپر-نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959134/مناقصه-اجرای-پروژه-های-آبرسانی-برق-رسانی-ـ-تعمیر-و-نگهداری'>مناقصه اجرای پروژه های آبرسانی برق رسانی ـ تعمیر و نگهداری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای پروژه های آبرسانی برق رسانی ـ تعمیر و نگهداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959136/مناقصه-خرید-و-تامین-پکیج-ایستگاههای-پمپاژ-شبکه-های-فرعی-آبیاری-نوبت-دوم'>مناقصه خرید و تامین پکیج ایستگاههای پمپاژ شبکه های فرعی آبیاری -نوبت دوم  / فراخوان برگزاری مناقصه عمومی، مناقصه خرید و تامین پکیج ایستگاههای پمپاژ شبکه های فرعی آبیاری -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959140/مناقصه-یک-مرحله-ای-خرید-و-تامین-و-حمل-تجهیزات-آبیاری-بارانی'>مناقصه  یک مرحله ای خرید و تامین و حمل تجهیزات آبیاری بارانی  / فراخوان مناقصه, مناقصه  یک مرحله ای خرید و تامین و حمل تجهیزات آبیاری بارانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959141/مناقصه-خرید-ترانسمیتر-فشار--نوبت-دوم'>مناقصه خرید ترانسمیتر فشار - نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه خرید ترانسمیتر فشار - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959143/فراخوان-واگذاری-طرح-های-تملک-داراییهای-سرمایه-ای--'>فراخوان واگذاری طرح های تملک داراییهای سرمایه ای ... / فراخوان , فراخوان واگذاری طرح های تملک داراییهای سرمایه ای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959146/فراخوان-دعوت-به-مشارکت-در-ساخت'>فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت  / فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959147/مناقصه-پروژه-ایمن-سازی-فیزیکی-مدارس-حاشیه-راه-ها'>مناقصه پروژه ایمن سازی فیزیکی مدارس حاشیه راه ها / آگهی دعوت به مناقصه عمومی, مناقصه پروژه ایمن سازی فیزیکی مدارس حاشیه راه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959152/مناقصه-تامین-آب-آشامیدنی-روستا'>مناقصه تامین آب آشامیدنی روستا / مناقصه , مناقصه تامین آب آشامیدنی روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959158/مناقصه-انجام-قسمتی-از-امور-اجرایی-سازمان'>مناقصه انجام قسمتی از امور اجرایی سازمان / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه انجام قسمتی از امور اجرایی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959159/مناقصه-تعمیرات-اساسی-و-تامین-قطعات-یدکی-4-دستگاه-دراوکس-نوبت-دوم'>مناقصه تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی  4 دستگاه دراوکس- نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی   4 دستگاه دراوکس- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959162/مناقصه-عمومی-بارگیری--حمل-و-تخلیه-ضایعات-جامد-و-پسماندهای-دستگاه-های-حفاری-و---نوبت-دوم'>مناقصه عمومی بارگیری ، حمل و تخلیه ضایعات جامد و پسماندهای دستگاه های حفاری و ... نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی بارگیری ، حمل و تخلیه ضایعات جامد و پسماندهای دستگاه های حفاری و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959163/فراخوان-مناقصه-خدمات-نظافت--آبدارخانه--نگهبانی-و-نقلیه'>فراخوان مناقصه خدمات نظافت ، آبدارخانه ، نگهبانی و نقلیه  / مناقصه , فراخوان مناقصه خدمات نظافت ، آبدارخانه ، نگهبانی و نقلیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959165/مناقصه-انجام-خدمات-مشاوره-و-نظارت-فنی-و-مالی-بر-اجرای-عملیات-بهره-برداری-و-اصلاح-شبکه---نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات مشاوره و نظارت فنی و مالی بر اجرای عملیات بهره برداری و اصلاح شبکه ... نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه انجام خدمات مشاوره و نظارت فنی و مالی بر اجرای عملیات بهره برداری و اصلاح شبکه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959170/مناقصه-ساخت-شعبه'>مناقصه  ساخت شعبه / مناقصه, ساخت شعبه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959171/آگهی-فراخوان-تجهیزات-آزمایشگاهی-نوبت-دوم'>آگهی فراخوان تجهیزات آزمایشگاهی  نوبت دوم  / آگهی فراخوان,آگهی فراخوان تجهیزات آزمایشگاهی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959173/مناقصه-واگذاری-مجموعه-تولید-سرب-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری مجموعه تولید سرب نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری مجموعه تولید سرب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959175/فراخوان-مناقصه-تکمیل-آموزشگاه-9-کلاسه'>فراخوان مناقصه تکمیل آموزشگاه 9 کلاسه / آگهی فراخوان اول مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه تکمیل آموزشگاه 9 کلاسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959182/مناقصه-اجرای-عملیات-فضای-سبز-و-خدمات-شهری--'>مناقصه اجرای عملیات فضای سبز و خدمات شهری... / مناقصه ,مناقصه اجرای عملیات فضای سبز و خدمات شهری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959185/مناقصه-حمل-نصب-و-راه-اندازی-دو-ایستگاه-TBS-96-07-30'>مناقصه حمل نصب و راه اندازی دو ایستگاه TBS- 96.07.30 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه حمل نصب و راه اندازی دو ایستگاه TBS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959186/مناقصه-احداث-جاده-و-محل-چاه-غرب-397-شمال---نوبت-دوم'>مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 397 شمال...  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه , مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 397 شمال...  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959188/مناقصه-اجرای-حدود-40000-متر-مربع-نمای-سیمان-شسته-یک-برج-30-طبقه'>مناقصه اجرای حدود 40000 متر مربع نمای سیمان شسته یک برج 30 طبقه / مناقصه, مناقصه اجرای حدود 40000 متر مربع نمای سیمان شسته یک برج 30 طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959191/فراخوان-مناقصه-پروژه-عملیات-گازرسانی'>فراخوان مناقصه پروژه عملیات گازرسانی  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه پروژه عملیات گازرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959195/مناقصه-خرید-باطری-لیتیوم-نوبت-دوم'>مناقصه خرید باطری لیتیوم  نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه خرید باطری لیتیوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959198/مناقصه-اجرای-عملیات-sma-حد-فاصل-گردنه--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات sma حد فاصل گردنه... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه اجرای عملیات sma حد فاصل گردنه... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959202/مناقصه-بهسازی-و-آسفالت-راه-روستایی-96-7-30'>مناقصه بهسازی و آسفالت راه روستایی 96.7.30 / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه بهسازی و آسفالت راه روستایی 96.7.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959203/مناقصه-خرید-خدمات-درمانی-فوریتهای-پزشکی-پایگاه-های-اورژانس'>مناقصه خرید خدمات درمانی فوریتهای پزشکی پایگاه های اورژانس  / فراخوان مناقصه، مناقصه خرید خدمات درمانی فوریتهای پزشکی پایگاه های اورژانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959204/مناقصه-DIMETHYL-DISULFID-(DMDS)-و--'>مناقصه  DIMETHYL DISULFID (DMDS) و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  DIMETHYL DISULFID (DMDS) و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959208/مناقصه-تعمیرات-اساسی-و-تامین-قطعات-یدکی-10-دستگاه-میز-دوار-نوبت-دوم'>مناقصه تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی 10 دستگاه میز دوار  نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی 10 دستگاه میز دوار نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959210/فراخوان-مناقصه-راهبری-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-برقی-و-مکانیکی-ساختمان-های-مجتمع'>فراخوان مناقصه راهبری، تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان های مجتمع / مناقصه, فراخوان مناقصه راهبری، تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان های مجتمع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959213/مناقصه-ساخت-دکور-تبلیغاتی'>مناقصه ساخت دکور تبلیغاتی / مناصه, مناقصه ساخت دکور تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959214/مناقصه-خرید-کارت-های-اینورتر-نوبت-دوم'>مناقصه خرید کارت های اینورتر -نوبت دوم  / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید کارت های اینورتر -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959216/مناقصه-بهسازی-و-آسفالت-راه-عاشقان-تجدید'>مناقصه بهسازی و آسفالت راه عاشقان- تجدید / آگهی مناقصه عمومی (تجدید), مناقصه بهسازی و آسفالت راه عاشقان- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959226/مناقصه-تعمیرات-پل-و---نوبت-دوم'>مناقصه تعمیرات پل و ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تعمیرات پل و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959231/مناقصه-آبرسانی-مجتمع-چشام--'>مناقصه آبرسانی مجتمع چشام ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه آبرسانی مجتمع چشام ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959232/مناقصه-عملیات-ساخت-و-حمل-1360-قطعه--اسلب-بتنی'>مناقصه عملیات ساخت و حمل 1360 قطعه ، اسلب بتنی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات ساخت و حمل 1360 قطعه ، اسلب بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959233/مناقصه-خرید--نصب-و-راه-اندازی-15-دستگاه-الکتروشوک-و-یک-دستگاه-الکتروشوک-آمبولانسی'>مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی 15 دستگاه الکتروشوک و یک دستگاه الکتروشوک آمبولانسی / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی 15 دستگاه الکتروشوک و یک دستگاه الکتروشوک آمبولانسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959237/اصلاحیه-فراخوان-مناقصه-تامین-مالی-برای-تکمیل-بخشی-از-طرح-راه-آهن--'>اصلاحیه فراخوان مناقصه تامین مالی برای تکمیل بخشی از طرح راه آهن ... / اصلاحیه مناقصه, اصلاحیه فراخوان مناقصه تامین مالی برای تکمیل بخشی از طرح راه آهن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959238/مناقصه-خرید--نصب-و-راه-اندازی-یک-دستگاه-آندوسکوپی-سینوس'>مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی یک دستگاه آندوسکوپی سینوس / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی یک دستگاه آندوسکوپی سینوس نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959242/مناقصه-آبرسانی-فضای-سبز-ناحیه-1'>مناقصه  آبرسانی فضای سبز ناحیه 1   / آگهی مناقصه و مناقصه  آبرسانی فضای سبز ناحیه 1  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959245/استعلام-فلش-مموری--سامانه-ستاد'>استعلام فلش مموری , سامانه ستاد  / استعلام ,استعلام فلش مموری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959246/مناقصه-بهسازی-معابر-روستا'>مناقصه بهسازی معابر روستا / مناقصه عمومی, مناقصه بهسازی معابر روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959247/مناقصه-خرید-و-تحویل-آسفالت-گرم-از-نوع-بیندر-و-یا-توپکا-در-پایکار-مرحله-دوم-نوبت-اول'>مناقصه خرید و تحویل آسفالت گرم از نوع بیندر و یا توپکا در پایکار مرحله دوم نوبت اول / آگهی مناقصه , مناقصه خرید و تحویل آسفالت گرم از نوع بیندر و یا توپکا در پایکار مرحله دوم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959250/استعلام-خرید-یک-دستگاه-دوربین-ترموگرافی-سایت-ستاد'>استعلام خرید یک دستگاه دوربین ترموگرافی, سایت ستاد / استعلام ,استعلام خرید یک دستگاه دوربین ترموگرافی, سایت ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959251/مناقصه-عملیات-حفاری--پیکورزنی--دپو-حمل-باراندازی-مصالح-سنگی-سرریز-مرحله-دوم'>مناقصه عملیات حفاری ، پیکورزنی ، دپو، حمل باراندازی مصالح سنگی سرریز مرحله دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفاری ، پیکورزنی ، دپو، حمل باراندازی مصالح سنگی سرریز مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959253/مناقصه-خرید-لوازم-یدکی-مکانیک--'>مناقصه خرید لوازم یدکی مکانیک... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه خرید لوازم یدکی مکانیک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959254/شناسایی-پیمانکاران-فیلم-های-آموزشی-در-خصوص-ماشین-آلات-و-ادوات-کشاورزی-نوبت-دوم'>شناسایی پیمانکاران فیلم های آموزشی در خصوص ماشین آلات و ادوات کشاورزی  نوبت دوم  / شناسایی پیمانکاران , شناسایی پیمانکاران فیلم های آموزشی در خصوص ماشین آلات و ادوات کشاورزی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959255/مناقصه-واگذاری-خدمات-مشاوره-در-زمینه-مقاوم-سازی-پایه-های-بتنی---نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری خدمات مشاوره  در زمینه مقاوم سازی پایه های بتنی ... نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران ,مناقصه واگذاری خدمات مشاوره  در زمینه مقاوم سازی پایه های بتنی... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959258/استعلام-تعمیرات-اماکن-ورزشی'>استعلام تعمیرات اماکن ورزشی  / استعلام ,استعلام تعمیرات اماکن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959260/فراخوان-مناقصه-احداث-جاده-و-محل-چاه-غرب-جنوب-اهواز-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه  احداث جاده و محل چاه غرب جنوب اهواز- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه افراخوان مناقصه  احداث جاده و محل چاه غرب جنوب اهواز- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959262/تجدید-فراخوان-فوریتهای-پزشکی--نوبت-دوم'>تجدید فراخوان فوریتهای پزشکی - نوبت دوم  / آگهی تجدید دعوت به ارزیابی کیفی , تجدید فراخوان فوریتهای پزشکی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959263/فراخوان-شناسایی-تامین-کنندگان-در-حوزه-امنیت-فناوری-اطلاعات-و-ارتباطات'>فراخوان شناسایی تامین کنندگان در حوزه امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات / مناقصه, فراخوان شناسایی تامین کنندگان در حوزه امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959265/مناقصه-تهیه-و-پخش-لکه-گیری-و-پخش-آسفالت-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و پخش لکه گیری و پخش آسفالت -تجدید- نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی ,مناقصه تهیه و پخش لکه گیری و پخش آسفالت - تجدید- نوبت  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959267/مناقصه-واگذاری-امور-خرید-یک-دستگاه-ICP'>مناقصه  واگذاری امور خرید یک دستگاه ICP / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه  واگذاری امور خرید یک دستگاه ICP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959269/مناقصه-اجاره-اکیپ-پخش-آسفالت-گرم-مرحله-دوم-نوبت-اول'>مناقصه اجاره اکیپ پخش آسفالت گرم مرحله دوم نوبت اول / آگهی مناقصه , مناقصه اجاره اکیپ پخش آسفالت گرم مرحله دوم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959270/مناقصه-اصلاح-لایه-زیراساس-تهیه-حمل-و-اجرای-لایه-اساس--تهیه--حمل-و--'>مناقصه اصلاح لایه زیراساس، تهیه، حمل و اجرای لایه اساس ، تهیه ، حمل و ... / آگهی مناقصه , مناقصه اصلاح لایه زیراساس، تهیه، حمل و اجرای لایه اساس ، تهیه ، حمل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959274/مناقصه-زیرسازی-مرمت-و-آسفالت-معابر'>مناقصه زیرسازی، مرمت و آسفالت معابر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه زیرسازی، مرمت و آسفالت معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959277/ارزیابی-کیفی-فراخوان-خدمات-حمل-و-نقل-مواد-سوختی'> ارزیابی کیفی فراخوان خدمات حمل و نقل مواد سوختی / مناقصه, ارزیابی کیفی فراخوان خدمات حمل و نقل مواد سوختی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959278/مناقصه-اجرای-پیاده-روسازی-مسیر-اصلی-خیابان-تجدید'>مناقصه اجرای پیاده روسازی مسیر اصلی خیابان- تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پیاده روسازی مسیر اصلی خیابان- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959286/مناقصه-اجرای-امور-نظافت-و-پاکیزه-سازی-معابر-شهری-و---96-7-30'>مناقصه اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی معابر شهری و .... 96.7.30 / مناقصه, مناقصه اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی معابر شهری و .... 96.7.30 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959293/تجدید-مناقصه-تامین-مصالح-و-احداث-جاده-میانی--پارکینگ-محوطه-کاپوتاژی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تامین مصالح و احداث جاده میانی ، پارکینگ محوطه کاپوتاژی نوبت دوم  / آگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه تامین مصالح و احداث جاده میانی ، پارکینگ محوطه کاپوتاژی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959298/مناقصه-عملیات-امور-جاری-سوختگیری-هواپیمایی-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات امور جاری  سوختگیری هواپیمایی  نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی در مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه  عملیات امور جاری  سوختگیری هواپیمایی  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959300/مناقصه-اجرای-امور-نظافت-و-پاکیزه-سازی-معابر-شهری-و-جمع-آوری-و-حمل-پسماندهای---96-7-30'>مناقصه اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی معابر شهری و جمع آوری و حمل پسماندهای .... 96.7.30 / مناقصه, مناقصه اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی معابر شهری  و جمع آوری و حمل پسماندهای.... 96.7.30 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959312/مناقصه-اجرای-امور-نظافت-و-پاکیزه-سازی-معابر-شهری-و-جمع-آوری-و-حمل-پسماندهای---96-7-30'>مناقصه اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی معابر شهری و جمع آوری و حمل پسماندهای .... 96.7.30 / مناقصه, مناقصه اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی معابر شهری  و جمع آوری و حمل پسماندهای.... 96.7.30 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959313/مناقصه-اجرای-کارهای-تعمیراتی-ساختمانی'>مناقصه اجرای کارهای تعمیراتی ساختمانی  / مناقصه , مناقصه اجرای کارهای تعمیراتی ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959317/تجدید-فراخوان-ارزیابی-خدمات-نگهداری--تعمیرات-و-تامین-تجهیزات-کابلهای-دریایی-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان ارزیابی خدمات نگهداری ، تعمیرات و تامین تجهیزات کابلهای دریایی نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی تجدید مناقصه ، تجدید فراخوان ارزیابی خدمات نگهداری ، تعمیرات و تامین تجهیزات کابلهای دریایی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959321/مناقصه-تعمیرات-اساسی-و-تجهیز-16-دستگاه-واگن'>مناقصه تعمیرات اساسی و تجهیز 16 دستگاه واگن  / مناقصه , مناقصه تعمیرات اساسی و تجهیز 16 دستگاه واگن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959325/تجدید-مناقصه-اجرای-امور-نظافت-و-پاکیزه-سازی-معابر-شهری-و----96-7-30'>تجدید مناقصه اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی معابر شهری و .... -96.7.30 / تجدید مناقصه, مناقصه اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی معابر شهری و .... - تجدید نوبت اول 96.7.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959331/مناقصه-خرید-خدمات-راهبری-گروه-واکنش-رخدادهای-امنیتی-CSIRT'>مناقصه خرید خدمات راهبری گروه واکنش رخدادهای امنیتی CSIRT  / مناقصه , مناقصه خرید خدمات راهبری گروه واکنش رخدادهای امنیتی CSIRT </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959335/مناقصه-خرید-کنتور-خانگی-آب---96-7-30'>مناقصه خرید کنتور خانگی آب .... 96.7.30 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید کنتور خانگی آب .... نوبت اول 96.7.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959338/مناقصه-تعمیرات-اساسی-و-تجهیز-12-دستگاه-واگن'>مناقصه تعمیرات اساسی و تجهیز 12 دستگاه واگن  / مناقصه , مناقصه تعمیرات اساسی و تجهیز 12 دستگاه واگن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959341/مناقصه-نصب-و-اجرای-سازه-ها-و-تاسیسات-گلخانه-5-هکتاری'>مناقصه نصب و اجرای سازه ها و تاسیسات گلخانه 5 هکتاری / آگهی مناقصه، مناقصه  نصب و اجرای سازه ها و تاسیسات گلخانه 5 هکتاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959342/مناقصه-طرح-آبرسانی-و--'>مناقصه طرح آبرسانی و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه طرح آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959343/فراخوان-اجرای-دوره-های-آموزشی-کوتاه-مدت'>فراخوان اجرای دوره های آموزشی کوتاه مدت  / فراخوان , فراخوان اجرای دوره های آموزشی کوتاه مدت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959346/مناقصه-بهره-برداری-و-نگهداری-از-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب--نوبت-دوم'>مناقصه بهره برداری و نگهداری از شبکه جمع آوری فاضلاب  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه بهره برداری و نگهداری از شبکه جمع آوری فاضلاب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959347/مناقصه-خرید-و-تامین-پکیج-ایستگاههای-شبکه-فرعی-آبیاری-و-زهکشی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید و تامین پکیج ایستگاههای شبکه فرعی آبیاری و زهکشی نوبت دوم / فراخوان برگزاری مناقصه عمومی ، مناقصه خرید و تامین پکیج ایستگاههای شبکه فرعی آبیاری و زهکشی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959350/آگهی-مناقصه-عمومی-تهیه-و-اجرای-تاسیسات-الکتریکی-و-مکانیکی'>آگهی مناقصه عمومی تهیه و اجرای تاسیسات الکتریکی و مکانیکی  / آگهی مناقصه,آگهی مناقصه عمومی تهیه و اجرای تاسیسات الکتریکی و مکانیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959351/اصلاحیه-فراخوان-خرید-الکتروپمپ-های-مورنیاز-احداث-تاسیسات-تامین-آب-و-شبکه-آبیاری-و-تحت-فشار'>اصلاحیه فراخوان خرید الکتروپمپ های مورنیاز احداث تاسیسات تامین آب و شبکه آبیاری و تحت فشار  / اصلاحیه فراخوان مناقصه یک مرحله ای , اصلاحیه فراخوان خرید الکتروپمپ های مورنیاز احداث تاسیسات تامین آب و شبکه آبیاری و تحت فشار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959353/مناقصه-عمومی-خرید-اقلام-غذایی--طبخ-و-توزیع-غذا-و--'>مناقصه عمومی خرید اقلام غذایی ، طبخ و توزیع غذا و ...  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید اقلام غذایی ، طبخ و توزیع غذا و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959354/فراخوان-مناقصه-ساخت-شیپوره-و-لاور-کیسینگ-پمپ-آب-خنک-کن-واحد-CWP--'>فراخوان مناقصه ساخت شیپوره و لاور کیسینگ پمپ آب خنک کن واحد CWP... / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای، فراخوان مناقصه ساخت شیپوره و لاور کیسینگ پمپ آب خنک کن واحد CWP...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959356/مناقصه-اجرای-عملیات-انتقال-نیرو-برقرسانی-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو برقرسانی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو برقرسانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959359/مناقصه-اجرای-عملیات-جایگزینی-شبکه-مسی-با-کابل-خودنگهدار-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات جایگزینی شبکه مسی با کابل خودنگهدار نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات جایگزینی شبکه مسی با کابل خودنگهدار نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959361/مناقصه-عملیات-استخراج-از-معدن-شن-و-ماسه'>مناقصه عملیات استخراج از معدن شن و ماسه / مناقصه، مناقصه عملیات استخراج از معدن شن و ماسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959366/تجدید-مناقصه-عمومی-پروژه-نگهداری-فضای-سبز-و-پارک-جنگلی'>تجدید مناقصه عمومی پروژه نگهداری فضای سبز و پارک جنگلی  / تجدید مناقصه ، تجدید مناقصه عمومی پروژه نگهداری فضای سبز و پارک جنگلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959367/مناقصه-خرید-تعداد-30-دستگاه-رادیولوژی-دیجیتال-تولید-داخل-نوبت-دوم'>مناقصه خرید تعداد 30 دستگاه رادیولوژی دیجیتال تولید داخل نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد 30 دستگاه رادیولوژی دیجیتال تولید داخل نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959371/فراخوان-مناقصه-خرید-و-تامین-شیرآلات-اتصالات-و-متعلقات-چدنی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید و تامین شیرآلات، اتصالات و متعلقات چدنی نوبت دوم  / فراخوان برگزاری مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه خرید و تامین شیرآلات، اتصالات و متعلقات چدنی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959372/فراخوان-خرید-یک-ست-HOT-GAS-CASING-TURBIN--INNERLINER-نوبت-دوم'>فراخوان خرید یک ست HOT GAS CASING TURBIN & INNERLINER  نوبت دوم / فراخوان شناسائی تامین کنندگان واجد صلاحیت , فراخوان خرید یک ست HOT GAS CASING TURBIN & INNERLINER نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959374/مناقصه-خرید-شمش'>مناقصه خرید شمش  / مناقصه, مناقصه خرید شمش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959375/تجدید-مناقصه-ترمیم-نوارهای-حفاری-سطح-شهر'>تجدید مناقصه ترمیم نوارهای حفاری سطح شهر  / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه ترمیم نوارهای حفاری سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959376/مناقصه-واگذاری-واحدهای-نظافت-ساختمانها-امور-خدمات-امور-لنژری-و-فضای-سبز-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری  واحدهای نظافت ساختمانها، امور خدمات، امور لنژری و فضای سبز  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری  واحدهای نظافت ساختمانها، امور خدمات، امور لنژری و فضای سبز  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959378/مناقصه-خرید-300-دستگاه-فتوکپی'>مناقصه خرید 300 دستگاه فتوکپی  / فراخوان مناقصه عمومی,مناقصه خرید 300 دستگاه فتوکپی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959382/مناقصه-خرید-تابلوی-برق-فشار-ضعیف-ایستاده-400-کیلووات--'>مناقصه خرید  تابلوی برق فشار ضعیف ایستاده 400 کیلووات.... / مناقصه عمومی , مناقصه خرید  تابلوی برق فشار ضعیف ایستاده 400 کیلووات....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959385/تجدید-فراخوان-مناقصه-اجرای-عملیات-آبخیزداری-96-7-30'>تجدید فراخوان مناقصه اجرای عملیات آبخیزداری 96.7.30 / تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه اجرای عملیات آبخیزداری تجدید 96.7.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959386/مناقصه-خدمات-نشت-یابی-از-خطوط-لوله-انتقال-گاز-با-دستگاه-نشت-یاب-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات نشت یابی از خطوط لوله انتقال گاز با دستگاه نشت یاب- نوبت دوم  / مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه خدمات نشت یابی از خطوط لوله انتقال گاز با دستگاه  نشت یاب- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959388/مناقصه-عمومی-زیرسازی-و-آسفالت'>مناقصه عمومی زیرسازی و آسفالت  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی زیرسازی و آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959389/تجدید-مناقصه-کلیه-خدمات-رفت-و-روب-جمع-آوری-و-حمل-و-دفن-زباله--'>تجدید مناقصه کلیه خدمات رفت و روب، جمع آوری و حمل و دفن زباله... / آگهی تجدید مناقصه کتبی، تجدید مناقصه کلیه خدمات رفت و روب، جمع آوری و حمل و دفن زباله...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959391/مناقصه-خدمات-عمومی-پشتیبانی-و-تنظیفات-اماکن-اداری--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات عمومی، پشتیبانی و تنظیفات اماکن اداری  - نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه خدمات عمومی، پشتیبانی و تنظیفات اماکن اداری  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959401/فراخوان-دعوت-به-مشارکت-در-ساخت'>فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت  / فراخوان , فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959402/فراخوان-دعوت-به-مشارکت-در-ساخت-پروژه-ستاره-های-1-2-3-4-و-5'>فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت پروژه ستاره های 1، 2، 3، 4 و 5 / فراخوان, فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت پروژه ستاره های 1، 2، 3، 4 و 5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959404/مناقصه-عملیات-جمع-آوری-و-هدایت-آبهای-سطحی-شهر--'>مناقصه عملیات جمع آوری و هدایت آبهای سطحی شهر ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات جمع آوری و هدایت آبهای سطحی شهر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959405/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-اینرکیسینگ'>مناقصه خرید یک دستگاه اینرکیسینگ / مناقصه , مناقصه خرید یک دستگاه اینرکیسینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959409/مناقصه-خرید-برنج-مورد-نیاز-کارکنان--نوبت-دوم'>مناقصه خرید برنج مورد نیاز کارکنان - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خرید برنج مورد نیاز کارکنان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959410/مناقصه-انجام-خدمات-پیمانکاری-عمومی-و-فنی-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات پیمانکاری عمومی و فنی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه انجام خدمات پیمانکاری عمومی و فنی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959411/تجدید-مناقصه-زیرسازی-جدول-و-آسفالت-معابر-کبودین-و----نوبت-دوم'>تجدید مناقصه زیرسازی جدول و آسفالت معابر کبودین و ...  - نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه زیرسازی جدول و آسفالت معابر کبودین و ...  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959413/مناقصه-بازسازی-و-احداث-جوی-و-جدول'>مناقصه بازسازی و احداث جوی و جدول  / آگهی مناقصه ، مناقصه بازسازی و احداث جوی و جدول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959414/مناقصه-خرید-قطعات-یدکی'>مناقصه  خرید قطعات یدکی / مناقصه , مناقصه  خرید قطعات یدکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959417/مناقصه-خرید-یکدستگاه-دیزل-ژنراتور-نوبت-دوم'>مناقصه خرید یکدستگاه دیزل ژنراتور نوبت دوم / آگهی منقاصه عمومی ، مناقصه خرید یکدستگاه دیزل ژنراتور نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959425/مناقصه-خرید-کود-سلوپتاس-و-اسید-فسفریک'>مناقصه  خرید کود سلوپتاس و اسید فسفریک  / آگهی مناقصه, مناقصه  خرید کود سلوپتاس و اسید فسفریک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959426/فراخوان-مناقصه-خرید-تجهیزات-طراحی-تامین-نصب---سیستم-های-ذخیره-سای-اطلاعات-گارانتی-و--'>فراخوان مناقصه خرید تجهیزات، طراحی، تامین، نصب ... سیستم های ذخیره سای اطلاعات، گارانتی و... / مناقصه, فراخوان مناقصه خرید تجهیزات، طراحی، تامین، نصب ... سیستم های ذخیره سای اطلاعات، گارانتی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959428/دومین-جشنواره-وب-و-کسب-و-کار-در-بنگاه-های-صنعتی--معدنی-و-تجاری'>دومین جشنواره وب و کسب و کار در بنگاه های صنعتی ، معدنی و تجاری / دومین جشنواره وب و کسب و کار در بنگاه های صنعتی ، معدنی و تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959434/مناقصه-عملیات-خدمات-تدفین-و-نگهداری-فضای-سبز---'>مناقصه عملیات خدمات تدفین و نگهداری فضای سبز .... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات خدمات تدفین و نگهداری فضای سبز ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959437/فراخوان-انتخاب-مشاور-جهت-اجرای-پروژه-انجام-مطالعات-مرحله-اول-و-دوم-تصفیه-خانه-فاضلاب-شهرک-صنعتی-چناران'>فراخوان انتخاب مشاور جهت اجرای پروژه انجام مطالعات مرحله اول و دوم تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی چناران / مناقصه, فراخوان انتخاب مشاور جهت اجرای پروژه انجام مطالعات مرحله اول و دوم تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی چناران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959440/اصلاحیه-مناقصه-واگذاری-امور-خرید-یک-دستگاه-HPLC'>اصلاحیه مناقصه واگذاری امور خرید یک دستگاه HPLC / اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , اصلاحیه مناقصه واگذاری امور خرید یک دستگاه HPLC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959444/مناقصه-اجرای-پروژه-حفاری-روتاری-و-آزمایش-پمپاژ-آب-چاه-شهرک-صنعتی-تایباد'>مناقصه اجرای پروژه حفاری روتاری و آزمایش پمپاژ آب چاه شهرک صنعتی تایباد / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پروژه حفاری روتاری و آزمایش پمپاژ آب چاه شهرک صنعتی تایباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959446/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-4-دستگاه-مانیتور-صنعتی-70-اینچ--'> مناقصه خرید، نصب و راه اندازی 4 دستگاه مانیتور صنعتی 70 اینچ... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید، نصب و راه اندازی 4 دستگاه مانیتور صنعتی 70 اینچ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959447/استعلام-واگذاری-مرسولات-پستی-ساختمان-مرکزی'>استعلام واگذاری مرسولات پستی ساختمان مرکزی / آگهی فراخوان استعلام عمومی , استعلام واگذاری مرسولات پستی ساختمان مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959449/فراخوان-مناقصه-اجرای-پروژه-تکمیل-روشنایی-معابر-شهرک-های-صنعتی-توس-و-ماشین-ابزار'>فراخوان مناقصه اجرای پروژه تکمیل روشنایی معابر شهرک های صنعتی توس و ماشین ابزار / مناقصه, فراخوان مناقصه اجرای پروژه تکمیل روشنایی معابر شهرک های صنعتی توس و ماشین ابزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959455/فراخوان-مناقصه-امور-ایاب-و-ذهاب-پرسنل'>فراخوان مناقصه امور ایاب و ذهاب پرسنل / مناقصه, فراخوان مناقصه امور ایاب و ذهاب پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959459/مناقصه-خرید-تجهیزات-پزشكی-كاشتنی'>مناقصه خرید تجهیزات پزشكی كاشتنی / مناقصه خرید تجهیزات پزشكی كاشتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959462/استعلام-مناسب-سازی-بوستان-مهر--'>استعلام مناسب سازی بوستان مهر    ... / استعلام، استعلام مناسب سازی بوستان مهر    ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959464/تجدید-مناقصه-خرید-4000-تن-کود-مرغی-96-7-29'>تجدید مناقصه خرید 4000 تن کود مرغی  96.7.29 / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 4000 تن کود مرغی تجدید 96.7.29</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959468/مناقصه-تعمیر-نگهداری-و-پشتیبانی-سیستم-های-رایانه-ای'>مناقصه  تعمیر، نگهداری و پشتیبانی سیستم های رایانه ای / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  تعمیر، نگهداری و پشتیبانی سیستم های رایانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959478/مناقصه-ساخت-ساختمان-شعبه-لاهیجان'>مناقصه  ساخت ساختمان شعبه لاهیجان  / مناقصه , مناقصه  ساخت ساختمان شعبه لاهیجان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959480/مناقصه-اجرای-عملیات-مالچ-پاشی-همراه-با-نهالکاری--نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای عملیات مالچ پاشی همراه با نهالکاری - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای عملیات مالچ پاشی همراه با نهالکاری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959483/استعلام-502-عدد-لول-سوئیچ-خازنی-بگ-فیلتر--'>استعلام 502 عدد لول سوئیچ خازنی بگ فیلتر ...  / استعلام, استعلام 502 عدد لول سوئیچ خازنی بگ فیلتر ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959485/مناقصه-بازسازی-نقاط-حادثه-دیده-شبکه-و-نوسازی-انشعابات-شبکه-توزیع-آب--نوبت-دوم'>مناقصه بازسازی نقاط حادثه دیده شبکه و نوسازی انشعابات شبکه توزیع آب  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بازسازی نقاط حادثه دیده شبکه و نوسازی انشعابات شبکه توزیع آب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959486/مناقصه-ایمن-سازی-و-رفع-اختلاف-سطح-شانه-راه-لاین-جنوبی---'> مناقصه ایمن سازی و رفع اختلاف سطح شانه راه لاین جنوبی .... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ایمن سازی و رفع اختلاف سطح شانه راه لاین جنوبی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959490/فراخوان-انجام-خدمات-جمعی-کار-با-رایانه'>فراخوان انجام خدمات جمعی کار با رایانه / فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکار یک مرحله ای, فراخوان انجام خدمات جمعی کار با رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959498/مناقصه-اجرای-پیاده-روسازی'>مناقصه  اجرای پیاده روسازی / آگهی مناقصه, مناقصه  اجرای پیاده روسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959500/مناقصه-تهیه-و-ساخت-و-نصب-در-و-پنجره-های-UPVC'>مناقصه تهیه و ساخت و نصب در و پنجره های UPVC / مناقصه, مناقصه تهیه و ساخت و نصب در و پنجره های UPVC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959503/مناقصه-خرید-سیم-گارد-حاوی-فیبر-نوری-(OPGW)-و-فیبر-نوری-کانالی'>مناقصه خرید سیم گارد حاوی فیبر نوری (OPGW) و فیبر نوری کانالی     / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید سیم گارد حاوی فیبر نوری (OPGW) و فیبر نوری کانالی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959509/مناقصه-خریداری-مقدار-20-000-تن-سنگ-آهن-هماتیتی'>مناقصه خریداری مقدار 20.000 تن سنگ آهن هماتیتی / آگهی مناقصه , مناقصه خریداری مقدار 20.000 تن سنگ آهن هماتیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959510/مناقصه-بیست-هزار-تن-سنگ-آهن-کلوخه'>مناقصه بیست هزار تن سنگ آهن کلوخه / مناقصه عمومی, مناقصه بیست هزار تن سنگ آهن کلوخه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959513/مناقصه-خرید-دمپر-و-اسپیسر-خطوط-400-کیلوولت'>مناقصه خرید دمپر و اسپیسر خطوط 400 کیلوولت      / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید دمپر و اسپیسر خطوط 400 کیلوولت     </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959515/مناقصه-تامین-غذای-پرسنل-کارخانه'>مناقصه تامین غذای پرسنل کارخانه / آگهی مناقصه , مناقصه تامین غذای پرسنل کارخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959518/تجدید-مناقصه-خودرو-سواری-پژو-مدل-90-به-بالا--96-7-30'>تجدید مناقصه خودرو سواری پژو مدل 90 به بالا  - 96.7.30 / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه خودرو سواری پژو مدل 90 به بالا  - 96.7.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959519/تجدید-مناقصه-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-محدوده-ایستگاه-پمپاژ-ps3'>تجدید مناقصه شبکه جمع آوری فاضلاب محدوده ایستگاه پمپاژ ps3 / تجدید اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه شبکه جمع آوری فاضلاب محدوده ایستگاه پمپاژ ps3 تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959521/مناقصه-تهیه-و-سرو-غذا'>مناقصه تهیه و سرو غذا  / مناقصه, مناقصه تهیه و سرو غذا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959523/مناقصه-احداث-شبکه-های-فرعی-آبیاری-و-زهکشی-و---نوبت-دوم'>مناقصه احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی و ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959527/مناقصه-بیمه-مسئولیت-مدنی'>مناقصه بیمه مسئولیت مدنی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه بیمه مسئولیت مدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959530/مناقصه-پروژه-احداث-شبکه-توزیع-و-تغذیه-و-ساخت-و-نصب-انشعابات-حفره-های-خالی-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه احداث شبکه توزیع و تغذیه و ساخت و نصب انشعابات حفره های خالی  نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه, مناقصه پروژه احداث شبکه توزیع و تغذیه و ساخت و نصب انشعابات حفره های خالی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959534/مناقصه-لوله-های-پلی-اتیلن-PE1000PE80'>مناقصه  لوله های پلی اتیلن PE1000PE80 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  لوله های پلی اتیلن PE1000PE80</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959535/مناقصه-خدمات-عمومی-و-پشتیبانی-و-تنظیمات-داخلی-اماکن-اداری-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات عمومی و پشتیبانی و تنظیمات داخلی اماکن اداری نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات عمومی و پشتیبانی و تنظیمات داخلی اماکن اداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959536/مناقصه-عمومی-تهیه-و-خرید-کلیه-آهن-آلات-جهت-ساخت-و-نصب-و-مونتاژ'>مناقصه عمومی تهیه و خرید کلیه آهن آلات جهت ساخت و نصب و مونتاژ  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تهیه و خرید کلیه آهن آلات جهت ساخت و نصب و مونتاژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959541/مناقصه-تهیه-و-تامین-6-دستگاه-کامیون-کشنده-با-تانکر--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و تامین 6 دستگاه کامیون کشنده با تانکر  - نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه تهیه و تامین 6 دستگاه کامیون کشنده با تانکر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959542/فراخوان-برگزاری-تورهای-گردشگری-دانش-آموزی'>فراخوان برگزاری تورهای گردشگری دانش آموزی  / مناقصه, فراخوان برگزاری تورهای گردشگری دانش آموزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959543/دهمین-کنفرانس-بین-المللی-مدیریت-دانش'>دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش / دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959544/مناقصه-انجام-خدمات-نامه-رسانی-و-بازبین-کشیک-خدمات'>مناقصه انجام خدمات نامه رسانی و بازبین کشیک خدمات / مناقصه ,مناقصه انجام خدمات نامه رسانی و بازبین کشیک خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959546/مناقصه-تامین-جرثقیل-جهت-حمل-خودروهای-تصادفی-و-متخلف-در-سطح-استان'>مناقصه تامین جرثقیل جهت حمل خودروهای تصادفی و متخلف در سطح استان / مناقصه, مناقصه تامین جرثقیل جهت حمل خودروهای تصادفی و متخلف در سطح استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959547/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه نگهداری فضای سبز  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959549/چهارمین-همایش-ملی-مراقبت-های-پرستاری'>چهارمین همایش ملی مراقبت های پرستاری  / چهارمین همایش ملی مراقبت های پرستاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959555/مناقصه-تعویض-450-عدد-شیرهای-حوضچه-ای'>مناقصه تعویض 450 عدد شیرهای حوضچه ای  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه تعویض 450 عدد شیرهای حوضچه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959560/ششمین-کنفرانس-بین-المللی-مدیریت-و-حسابداری'>ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری  / ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959564/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959565/مناقصه-عمومی-پروژه-اجرای-عملیات-تکمیلی-ابنیه--برق-و-مکانیک-و-تاسیسات-آبیاری-فضای-سبز'>مناقصه عمومی پروژه اجرای عملیات تکمیلی ابنیه ، برق و مکانیک و تاسیسات آبیاری فضای سبز  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی پروژه اجرای عملیات تکمیلی ابنیه ، برق و مکانیک و تاسیسات آبیاری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959566/تجدید-مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-کادر-خدماتی-عمرانی-و-اداری--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تامین نیروی انسانی کادر خدماتی عمرانی و اداری - نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه ,مناقصه تامین نیروی انسانی کادر خدماتی عمرانی و اداری - تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959568/پنجمین-کنفرانس-بین-المللی-حقوق-و-توسعه-پایدار-جامعه-مدنی'>پنجمین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی / پنجمین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959569/تجدید-مناقصه-انجام-خدمات-عمومی-شامل-نظافت-محوطه--'>تجدید مناقصه انجام خدمات عمومی شامل نظافت محوطه... / آگهی تجدید مناقصه های عمومی، تجدید مناقصه انجام خدمات عمومی شامل نظافت محوطه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959571/مناقصه-عمومی-خرید-تجهیزات-روشنایی-به-منظور-تامین-روشنایی-پارکها'>مناقصه عمومی خرید تجهیزات روشنایی به منظور تامین روشنایی پارکها / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید تجهیزات روشنایی به منظور تامین روشنایی پارکها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959573/تجدید-مناقصه-عملیات-لوله-گذاری-و-لکه-گیری-آسفالت--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات لوله گذاری و لکه گیری آسفالت - نوبت دوم / مناقصه, تجدید مناقصه عملیات لوله گذاری و لکه گیری آسفالت -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959575/مناقصه-28-کيلومتر-شبکه-پراکنده-فولادی-و-پلی-اتیلن'>مناقصه 28 کيلومتر شبکه پراکنده فولادی و پلی اتیلن / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه 28 کيلومتر شبکه پراکنده فولادی و پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959576/مناقصه-اجرای-17600-متر-شبکه-فلزی-و-پلی-اتیلن-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای 17600 متر شبکه فلزی و پلی اتیلن -نوبت دوم   / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای 17600 متر شبکه فلزی و پلی اتیلن - نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959578/مناقصه-انجام-خدمات-ترافیک-و-کنترل-وسایل-نقلیه--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات ترافیک و کنترل وسایل نقلیه - نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه انجام خدمات ترافیک و کنترل وسایل نقلیه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959580/مناقصه-اجرای-پروژه-ارتقاء-سیستم-اعلام-و-اطفای-حریق--نوبت-سوم'>مناقصه اجرای پروژه ارتقاء سیستم اعلام و اطفای حریق - نوبت سوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پروژه ارتقاء سیستم اعلام و اطفای حریق - نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959581/مناقصه-اجرای-10400-متر-شبکه-پلی-اتیلن---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای 10400 متر شبکه پلی اتیلن ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای 10400 متر شبکه پلی اتیلن ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959583/مناقصه-ادامه-بتن-ریزی-بلوکهای-فاز-3'>مناقصه ادامه بتن ریزی بلوکهای فاز 3  / آگهی مناقصه , مناقصه ادامه بتن ریزی بلوکهای فاز 3 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959584/مناقصه-انجام-خدمات-سرویس-های-ایاب-و-ذهاب'>مناقصه انجام خدمات سرویس های ایاب و ذهاب  / مناقصه , مناقصه انجام خدمات سرویس های ایاب و ذهاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959590/مناقصه-اداره-پارکینگ-اتومبیل-ها'>مناقصه اداره پارکینگ اتومبیل ها / آگهی مناقصه , مناقصه اداره پارکینگ اتومبیل ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959592/مناقصه-خرید-اقلام-گیاهی'>مناقصه خرید اقلام گیاهی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید اقلام گیاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959595/مناقصه-اجرای-26800-متر-شبکه-فلزی-و-پلی-اتیلن-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای 26800 متر شبکه فلزی و پلی اتیلن نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای 26800 متر شبکه فلزی و پلی اتیلن نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959596/مناقصه-عملیات-اجرای-زیرسازی-سایت-مستعمل-فروشان--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرای زیرسازی سایت مستعمل فروشان - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرای زیرسازی سایت مستعمل فروشان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959604/مناقصه-عمومی-پروژه-زیرسازی-و-آسفالت-ریزی-معابر'>مناقصه عمومی پروژه زیرسازی و آسفالت ریزی معابر  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی پروژه زیرسازی و آسفالت ریزی معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959605/مناقصه-انجام-عملیات-بررسی-جامع-بازار-خط-سیر-نقشه-برداری-و-طراحی-روستاها--'>مناقصه انجام عملیات بررسی جامع بازار، خط سیر، نقشه برداری و طراحی روستاها... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران, مناقصه انجام عملیات بررسی جامع بازار، خط سیر، نقشه برداری و طراحی روستاها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959613/فراخوان-طراحی-مبلمان-و-هنرهای-شهری'>فراخوان طراحی مبلمان و هنرهای شهری / مناقصه, فراخوان طراحی مبلمان و هنرهای شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959614/استعلام-آهن-کشی-و-فنس-کشی-کامل-با-پایه-3-متری'>استعلام آهن کشی و فنس کشی کامل با پایه 3 متری  / استعلام آهن کشی و فنس کشی کامل با پایه 3 متری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959617/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-منظریه-(فازها)'>مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر منظریه (فازها) / آگهی مناقصه, مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر منظریه (فازها)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959619/استعلام-کود-اوره-فسفات-پودر-کیسه-پلاستیکی'>استعلام کود اوره فسفات پودر کیسه پلاستیکی / استعلام, استعلام کود اوره فسفات پودر کیسه پلاستیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959620/فراخوان-تجدید-تامین-خودرو-سواری-درون-و-برون-شهری'>فراخوان تجدید تامین خودرو سواری درون و برون شهری / فراخوان , فراخوان تجدید تامین خودرو سواری درون و برون شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959622/مناقصه-اجرای-آسفالت-معابر-سطح-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای آسفالت معابر سطح شهر...نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه اجرای آسفالت معابر سطح شهر...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959623/استعلام-انجام-امور-خدمات-بیمار-یاری'>استعلام انجام امور خدمات بیمار یاری / مناقصه, فراخوان استعلام انجام امور خدمات بیمار یاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959624/مناقصات-انجام-امور-خدمات-پشتیبانی-ناحیه-یک-و-دو-گازرسانی'>مناقصات انجام امور خدمات پشتیبانی ناحیه یک و دو گازرسانی / آگهی فراخوان پیمانکار، مناقصات انجام امور خدمات پشتیبانی ناحیه یک و دو گازرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959626/استعلام-بذر-جو-رقم-نصرت-3000-کیلوگرم'>استعلام بذر جو رقم نصرت 3000 کیلوگرم / استعلام, استعلام بذر جو رقم نصرت 3000 کیلوگرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959628/اصلاحیه-فراخوان-اجرای-عملیات-حفاظت-جنگل-و-اقدامات-اجتناب-ناپذیر-نوبت-دوم'>اصلاحیه فراخوان اجرای عملیات حفاظت جنگل و اقدامات اجتناب ناپذیر نوبت دوم  / اصلاحیه فراخوان عمومی , فراخوان اجرای عملیات حفاظت جنگل و اقدامات اجتناب ناپذیر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959629/استعلام-لوله-یو-پی-وی-سی-بوش-فیت'>استعلام لوله یو پی وی سی بوش فیت  / استعلام,استعلام لوله یو پی وی سی بوش فیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959630/مناقصه-اجاره-یکدستگاه-لیفتراک'>مناقصه اجاره یکدستگاه لیفتراک  / مناقصه,  مناقصه اجاره یکدستگاه لیفتراک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959631/استعلام-رنگ-آمیزی-با-رنگ-روغنی---96-7-30'>استعلام رنگ آمیزی با رنگ روغنی ... 96.7.30 / استعلام , استعلام رنگ آمیزی با رنگ روغنی  ... 96.7.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959633/مناقصات-انجام-امور-خدمات-پشتیبانی-ناحیه-گازرسانی--'>مناقصات انجام امور خدمات پشتیبانی ناحیه گازرسانی... / آگهی فراخوان پیمانکار، مناقصات انجام امور خدمات پشتیبانی ناحیه گازرسانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959635/مناقصه-حفاظت-و-حراست-از-اماکن-اموال-و-تاسیسات---نوبت-دوم'>مناقصه حفاظت و حراست از اماکن، اموال و تاسیسات ... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه حفاظت و حراست از اماکن، اموال و تاسیسات... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959636/مناقصه-عمومی-توسعه-و-احداث-روستایی'>مناقصه عمومی توسعه و احداث روستایی  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی توسعه و احداث روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959639/مناقصه-انجام-امور-خدمات-پشتیبانی-ناحیه-گازرسانی'>مناقصه انجام امور خدمات پشتیبانی ناحیه گازرسانی  / آگهی فراخوان پیمانکار, مناقصه انجام امور خدمات پشتیبانی ناحیه گازرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959640/استعلام-پوشه-با-استحکام-متوسط'>استعلام پوشه با استحکام متوسط  / استعلام , استعلام پوشه با استحکام متوسط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959642/مناقصه-انجام-امور-خدمات-پشتیبانی-نواحی-گازرسانی-شهرستانهای---'>مناقصه انجام امور خدمات پشتیبانی نواحی گازرسانی شهرستانهای .... / آگهی فراخوان پیمانکار, مناقصه انجام امور خدمات پشتیبانی نواحی گازرسانی شهرستانهای ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959643/استعلام-پودر-لباسشویی-دستی'>استعلام پودر لباسشویی دستی  / استعلام , استعلام پودر لباسشویی دستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959644/مناقصه-انجام-خدمات-نشت-یابی-در-سطح-استان--96-7-30'>مناقصه انجام خدمات نشت یابی در سطح استان - 96.7.30 /  مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات نشت یابی در سطح استان -96.7.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959645/استعلام-مواد-مصرفی-دندانپزشکی'>استعلام مواد مصرفی دندانپزشکی / استعلام , استعلام مواد مصرفی دندانپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959648/استعلام-ساخت-قاب-دیواری'>استعلام ساخت قاب دیواری  / استعلام ,استعلام ساخت قاب دیواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959649/استعلام-رشته-آش'>استعلام رشته آش / استعلام , استعلام رشته آش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959651/استعلام-دوربین-عکاسی-فوجی'>استعلام دوربین عکاسی فوجی / استعلام, استعلام دوربین عکاسی فوجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959653/استعلام-تابلو-جهت-نمای-گالوانیزه'>استعلام  تابلو جهت نمای گالوانیزه / استعلام,استعلام  تابلو جهت نمای گالوانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959654/استعلام-رشته-سوپ'>استعلام رشته سوپ  / استعلام , استعلام رشته سوپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959657/مناقصه-بارگیری-حمل-و-تخلیه-مقدار-40000-هزار-(چهل-هزار)-تن-انواع-نهاده-کشاورزی'>  مناقصه بارگیری، حمل و  تخلیه مقدار 40000 هزار (چهل هزار)  تن انواع نهاده کشاورزی / مناقصه عمومی,   مناقصه بارگیری، حمل و  تخلیه مقدار 40000 هزار (چهل هزار)  تن انواع نهاده کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959658/مناقصه-انجام-امور-خدمات-پشتیبانی-نواحی-گازرسانی-شهرستانهای---96-7-30'>مناقصه انجام امور خدمات پشتیبانی نواحی گازرسانی شهرستانهای .... 96.7.30 / آگهی فراخوان پیمانکار, مناقصه انجام امور خدمات پشتیبانی نواحی گازرسانی شهرستانهای .... 96.7.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959659/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-ماشینری-و-پروژکتور'>استعلام نصب و راه اندازی ماشینری و پروژکتور  / استعلام , استعلام نصب و راه اندازی ماشینری و پروژکتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959660/فراخوان-انجام-امور-خدمات-پشتیبانی-نواحی-گازرسانی'>فراخوان انجام امور خدمات پشتیبانی نواحی گازرسانی / آگهی فراخوان پیمانکار , فراخوان انجام امور خدمات پشتیبانی نواحی گازرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959661/استعلام-تهیه-کولر-گازی-اسپلیت'>استعلام تهیه کولر گازی اسپلیت / استعلام,استعلام تهیه کولر گازی اسپلیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959662/استعلام-FLOAT-STEAM-TRAP'>استعلام FLOAT STEAM TRAP      / استعلام, استعلام FLOAT STEAM TRAP     </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959664/استعلام-بوفه-mdf-و--'>استعلام بوفه mdf  و ... / استعلام , استعلام بوفه mdf  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959667/مناقصه-BALL-VALVE-96-7-30'>مناقصه BALL VALVE -96.7.30 / آگهی مناقصه , مناقصه BALL VALVE - 96.7.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959668/مناقصه-انجام-امور-خدمات-پشتیبانی-ناحیه-گازرسانی'>مناقصه انجام امور خدمات پشتیبانی ناحیه گازرسانی  / آگهی فراخوان پیمانکار, مناقصه انجام امور خدمات پشتیبانی ناحیه گازرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959670/استعلام-موتورسیکلت'>استعلام موتورسیکلت / استعلام , استعلام موتورسیکلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959671/استعلام-اجرای-شبکه-کامپیوتری-لن'>استعلام اجرای شبکه کامپیوتری لن / استعلام، استعلام اجرای شبکه کامپیوتری لن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959673/یازدهمین-کنفرانس-ملی-مهندسی-نساجی-ایران'>یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران  / یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959674/استعلام-Motor-Mechanisms'>استعلام Motor Mechanisms / استعلام, استعلام Motor Mechanisms</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959676/استعلام-هارد-ساتا'>استعلام هارد ساتا / استعلام , استعلام هارد ساتا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959677/استعلام-خرید-سه-دستگاه-راک'>استعلام خرید سه دستگاه راک / استعلام , استعلام خرید سه دستگاه راک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959679/پنجمین-کنفرانس-بین-المللی-عمران--معماری-و-توسعه-اقتصاد-شهری'>پنجمین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و توسعه اقتصاد شهری  / پنجمین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و توسعه اقتصاد شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959680/استعلام-100AH-12V-باطری-سیلد-اسید-96-7-30'>استعلام 100AH 12V باطری سیلد اسید 96.7.30 / استعلام 100AH 12V باطری سیلد اسید 96.7.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959681/استعلام-خرید-نیم-پوتین-ایمنی-زیره-لاستیکی-96-7-30'>استعلام خرید نیم پوتین ایمنی زیره لاستیکی  96.7.30 / استعلام, استعلام خرید نیم پوتین ایمنی زیره لاستیکی  96.7.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959682/دومین-کنفرانس-دستاوردهای-نوین-و-به-روز-در-علوم-مهندسی-و--'>دومین کنفرانس دستاوردهای نوین و به روز در علوم مهندسی و ... / دومین کنفرانس دستاوردهای نوین و به روز در علوم مهندسی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959683/استعلام-پوشاک-و-کفش'>استعلام پوشاک و کفش  / استعلام ,استعلام پوشاک و کفش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959685/استعلام-اجرای-پروژه-دیوار-صوتی'>استعلام اجرای پروژه دیوار صوتی  / استعلام, استعلام اجرای پروژه دیوار صوتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959688/استعلام-بهسازی-و-نوسازی-ساختمان-ایستگاه-گهکم'>استعلام بهسازی و نوسازی ساختمان ایستگاه گهکم / استعلام ,استعلام بهسازی و نوسازی ساختمان ایستگاه گهکم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959690/استعلام-​GAS-DETECTOR'>استعلام ​GAS DETECTOR / استعلام , استعلام ​GAS DETECTOR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959691/استعلام-بروشور-تبلیغاتی--'>استعلام بروشور تبلیغاتی... / استعلام, استعلام بروشور تبلیغاتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959692/استعلام-خرید-نرم-افزار'>استعلام خرید نرم افزار / استعلام, استعلام خرید نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959693/استعلام-یخچال-فریزر---'>استعلام یخچال فریزر ....  / استعلام, استعلام یخچال فریزر .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959695/استعلام-تجهیز-ساختمان-تازه-تاسیس'>استعلام تجهیز ساختمان تازه تاسیس  / استعلام , استعلام تجهیز ساختمان تازه تاسیس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959696/استعلام-تشک-ورزشی-تاتامی'>استعلام تشک ورزشی تاتامی / استعلام ,استعلام  تشک ورزشی تاتامی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959697/استعلام-دیتا-پروژکتور'> استعلام دیتا پروژکتور / استعلام ، استعلام دیتا پروژکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959698/استعلام-تکمیل-ساختمان-و-گنبد-مسجد'>استعلام تکمیل ساختمان و گنبد مسجد / استعلام ,استعلام تکمیل ساختمان و گنبد مسجد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959699/استعلام-کاشت-محصولات-چندساله-(دائمی)'>استعلام کاشت محصولات چندساله (دائمی) / استعلام , استعلام کاشت محصولات چندساله (دائمی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959701/مناقصه-عمومی-توسعه-شبکه-برق-فشار-متوسط'>مناقصه عمومی توسعه شبکه برق فشار متوسط  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی توسعه شبکه برق فشار متوسط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959702/مناقصه-واگذاری-(برون-سپاری)-عملیات-لوله-گذاری-اضطراری--'>مناقصه واگذاری (برون سپاری) عملیات لوله گذاری اضطراری ... / مناقصه , مناقصه واگذاری (برون سپاری) عملیات لوله گذاری اضطراری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959704/استعلام-پاک-کن'>استعلام پاک کن  / استعلام, استعلام پاک کن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959706/استعلام-جرثقیل-بادی-دو-حرکته-125-کیلویی--'>استعلام جرثقیل بادی دو حرکته 125 کیلویی.... / استعلام , استعلام جرثقیل بادی دو حرکته 125 کیلویی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959708/مناقصه-عمومی-انجام-آزمایشات--معاینات-دوره-ای'>مناقصه عمومی انجام آزمایشات ، معاینات دوره ای  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی انجام آزمایشات ، معاینات دوره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959710/استعلام-مواد-مصرفی-دندانپزشکی'>استعلام مواد مصرفی دندانپزشکی / استعلام, استعلام مواد مصرفی دندانپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959711/استعلام-جمع-آوری-کفپوش-قبلی-آماده-سازی-کف-و-نصب-کفپوش'>استعلام جمع آوری کفپوش قبلی آماده سازی کف و نصب کفپوش / استعلام , استعلام جمع آوری کفپوش قبلی آماده سازی کف و نصب کفپوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959712/مناقصه-اجرای-کارهای-تعمیراتی-ساختمانی-در-ساختمانهای-اداری-و-کارگاهی'>مناقصه اجرای کارهای تعمیراتی ساختمانی در ساختمانهای اداری و کارگاهی  / مناقصه , مناقصه اجرای کارهای تعمیراتی ساختمانی در ساختمانهای اداری و کارگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959714/استعلام-اجرا-و-تامین-برق-رسانی-به-جامع-خدمات-سلامت-روستایی'>استعلام اجرا و تامین برق رسانی به جامع خدمات سلامت روستایی / استعلام, استعلام اجرا و تامین برق رسانی به جامع خدمات سلامت روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959715/استعلام-8-عدد-کوپلینگ-خام-پمپهای-پرشر--'>استعلام 8 عدد کوپلینگ خام پمپهای پرشر ... / استعلام ، استعلام 8 عدد کوپلینگ خام پمپهای پرشر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959716/استعلام-دکسترین-زرد-325-میکرون'>استعلام دکسترین زرد 325 میکرون  / استعلام, استعلام دکسترین زرد 325 میکرون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959717/استعلام-یخچال'>استعلام یخچال / استعلام, استعلام یخچال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959718/استعلام-آزمایش-روانگرایی-و-مکانیک-خاک'>استعلام آزمایش روانگرایی و مکانیک خاک  / استعلام ، استعلام آزمایش روانگرایی و مکانیک خاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959719/استعلام-باطری-اسیدی-استارتری-جهت-لوکوموتیو-V450AH-8'>استعلام باطری اسیدی استارتری جهت لوکوموتیو  V450AH 8  / استعلام , استعلام باطری اسیدی استارتری جهت لوکوموتیو  V450AH 8 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959720/استعلام-کاغذ-A4'>استعلام کاغذ A4 / استعلام, استعلام کاغذ A4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959721/استعلام-قند-و-چای'>استعلام  قند و چای  / استعلام, استعلام  قند و چای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959722/استعلام-سیلندر-پنوماتیک'>استعلام سیلندر پنوماتیک  / استعلام, استعلام سیلندر پنوماتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959723/استعلام-خرید-اقلام-مصرفی-پزشکی'>استعلام خرید اقلام مصرفی پزشکی  / استعلام, استعلام خرید اقلام مصرفی پزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959724/مناقصه-اجرای-شبکه-های-اصلی-و-فرعی-خط-انتقال-فاضلاب'>مناقصه اجرای شبکه های اصلی و فرعی خط انتقال فاضلاب  / مناقصه, مناقصه اجرای شبکه های اصلی و فرعی خط انتقال فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959725/فراخوان-انجام-خدمات-نشت-یابی-در-سطح-استان'>فراخوان انجام خدمات نشت یابی در سطح استان / آگهی فراخوان پیمانکار , فراخوان انجام خدمات نشت یابی در سطح استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959726/استعلام-خرید-1200-برقگیر-20-کیلولت'>استعلام خرید 1200 برقگیر 20 کیلولت / استعلام، استعلام خرید 1200 برقگیر 20 کیلولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959727/استعلام-خرید-پهنای-باند-اینترنت'>استعلام خرید پهنای باند اینترنت  / استعلام, استعلام خرید پهنای باند اینترنت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959728/استعلام-کابل'>استعلام کابل   / استعلام , استعلام کابل  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959729/استعلام-شناسایی-تامین-کنندگان-داخلی-فلورین-60-10-میلیمتر'>استعلام شناسایی تامین کنندگان داخلی فلورین 60-10 میلیمتر  / استعلام, استعلام شناسایی تامین کنندگان داخلی فلورین 60-10 میلیمتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959730/استعلام-باز-نمودن-دکل-و-حمل-آن-به-انبار-مرکزی'>استعلام باز نمودن دکل و حمل آن به انبار مرکزی / استعلام،  استعلام باز نمودن دکل و حمل آن به انبار مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959731/استعلام-سرویس-و-نگهداری-سیستم-اعلان-حریق'>استعلام سرویس و نگهداری سیستم اعلان حریق  / استعلام,استعلام سرویس و نگهداری سیستم اعلان حریق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959732/استعلام-خرید-4-دستگاه-کنتور-الکترومغناطیس'>استعلام خرید 4 دستگاه کنتور الکترومغناطیس  / استعلام,استعلام خرید 4 دستگاه کنتور الکترومغناطیس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959733/استعلام-اجرای-ایزوگام-سیف-ایستگاه-230'>استعلام اجرای ایزوگام سیف ایستگاه 230 / استعلام، استعلام اجرای ایزوگام سیف ایستگاه 230</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959734/فراخوان-مناقصه-تعمیر-و-ساماندهی-خط-لوله-10-اینچ-مایعات-گازی'>فراخوان مناقصه تعمیر و ساماندهی خط لوله 10 اینچ مایعات گازی / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی ساده , فراخوان مناقصه تعمیر و ساماندهی خط لوله 10 اینچ مایعات گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959735/استعلام-شیر-200-سی-سی-استری-نی-دار'>استعلام شیر 200 سی سی استری نی دار  / استعلام،استعلام شیر 200 سی سی استری نی دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959736/استعلام-اقلام-تراش-با-برند-TOOLEX-اورجینال--'>استعلام اقلام تراش با برند TOOLEX اورجینال... / استعلام, استعلام اقلام تراش با برند TOOLEX اورجینال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959737/استعلام-جهت-واحد-طرحهای-عمرانی'>استعلام جهت واحد طرحهای عمرانی / استعلام, استعلام جهت واحد طرحهای عمرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959738/استعلام-خرید-سیم-های-مقطع-1000-و-600'>استعلام خرید سیم های مقطع 1000 و 600  / استعلام , استعلام خرید سیم های مقطع 1000 و 600 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959739/مناقصه-انجام-امور-خدمات-پشتیبانی-ناحیه-گاز-رسانی'>مناقصه انجام امور خدمات پشتیبانی ناحیه گاز رسانی / آگهی فراخوان پیمانکار, مناقصه انجام امور خدمات پشتیبانی ناحیه گاز رسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959740/استعلام-خرید-دو-دستگاه-server'>استعلام خرید دو دستگاه server / استعلام, استعلام خرید دو دستگاه server</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959741/استعلام-بیمه-عمر-و-حوادث-گروهی'>استعلام  بیمه عمر و حوادث گروهی / استعلام, استعلام  بیمه عمر و حوادث گروهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959742/استعلام-مواد-مصرفی-صنایع-ساختمان'>استعلام مواد مصرفی صنایع ساختمان  / استعلام,استعلام مواد مصرفی صنایع ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959743/استعلام-پوشک-کامل-بزرگسال'>استعلام  پوشک کامل بزرگسال / استعلام, استعلام  پوشک کامل بزرگسال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959744/استعلام-لوله-گالوانیزه-یک-اینچ-و-توری-فنس-باغی'>استعلام لوله گالوانیزه یک اینچ و توری فنس باغی / استعلام, استعلام لوله گالوانیزه یک اینچ و توری فنس باغی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959745/استعلام-راه-اندازی-و-نصب-تجهیزات-اتاق-مانیتورینگ'> استعلام راه اندازی و نصب تجهیزات اتاق مانیتورینگ / استعلام , استعلام راه اندازی و نصب تجهیزات اتاق مانیتورینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959746/استعلام-ناخن-لودر-ولوو-L90E'>استعلام ناخن لودر ولوو L90E  / استعلام, استعلام ناخن لودر ولوو L90E </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959747/استعلام-سایر-فعالیت-های-حرفه-ای'>استعلام سایر فعالیت های حرفه ای / استعلام,استعلام سایر فعالیت های حرفه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959748/استعلام-اجاره-3-دستگاه-خودرو'>استعلام اجاره 3 دستگاه خودرو  / استعلام ، اجاره 3 دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959749/استعلام-بهای-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-مکانیکی'>استعلام بهای تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی  / استعلام ,استعلام بهای تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959750/مناقصه-تعمیر-و-ساماندهی-خط-لوله-10-اینچ-مایعات-گازی'>مناقصه تعمیر و ساماندهی خط لوله 10 اینچ مایعات گازی / ممناقصه عمومی, مناقصه تعمیر و ساماندهی خط لوله 10 اینچ مایعات گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959751/استعلام-درب-و-پنجره'>استعلام درب و پنجره  / استعلام , استعلام درب و پنجره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959752/استعلام-مواد-شوینده-و-بهداشتی'>استعلام مواد شوینده و بهداشتی  / استعلام, استعلام مواد شوینده و بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959753/استعلام-کالیبراسیون-تجهیزات'> استعلام کالیبراسیون تجهیزات / استعلام , استعلام کالیبراسیون تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959754/استعلام-شوفاژ-دیواری'>استعلام شوفاژ دیواری  / استعلام,استعلام شوفاژ دیواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959755/استعلام-لوازم-التحریر'>استعلام لوازم التحریر   / استعلام, استعلام لوازم التحریر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959756/استعلام-فراخوان-مجری-طرحهای-مشاوره-ژنتیک'>استعلام فراخوان مجری طرحهای مشاوره ژنتیک  / استعلام , استعلام فراخوان مجری طرحهای مشاوره ژنتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959757/استعلام-بشر-کوتاه-جنس-شیشه-بروسیلیکات'>استعلام بشر کوتاه جنس شیشه بروسیلیکات  / استعلام, استعلام بشر کوتاه جنس شیشه بروسیلیکات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959758/استعلام-فراخوان-مجری-طرحهای-مشاوره-ژنتیک'>استعلام فراخوان مجری طرحهای مشاوره ژنتیک  / استعلام , استعلام فراخوان مجری طرحهای مشاوره ژنتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959759/استعلام-تجهیزات-خانگی--اداری-و-صنعتی'>استعلام تجهیزات خانگی ، اداری و صنعتی / استعلام , استعلام تجهیزات خانگی ، اداری و صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959760/استعلام-پرینتر-لیزری-hp'>استعلام پرینتر لیزری hp / استعلام ,استعلام پرینتر لیزری hp</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959761/استعلام-جدول-کشی'>استعلام جدول کشی / استعلام, استعلام جدول کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959762/استعلام-تهیه-و-نصب-و-راه-اندازی-کولر-اسپیلت'>استعلام تهیه و نصب و راه اندازی کولر اسپیلت / استعلام, استعلام تهیه و نصب و راه اندازی کولر اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959763/استعلام-اسکنر-اثر-انگشت-REALSCAN'>استعلام اسکنر اثر انگشت REALSCAN  / استعلام, استعلام اسکنر اثر انگشت REALSCAN </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959764/استعلام-موزائیک-کاری-با-ملات--'>استعلام موزائیک کاری با ملات ...  / استعلام،استعلام موزائیک کاری با ملات  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959765/استعلام-اتصالات-چدنی'>استعلام اتصالات چدنی  / استعلام ، استعلام اتصالات چدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959766/استعلام-احداث-جاده-بین-مزارع'>استعلام احداث جاده بین مزارع  / استعلام,استعلام احداث جاده بین مزارع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959767/استعلام-دستگاه-کروماتوگراف-گازی-(GC)'>استعلام دستگاه کروماتوگراف گازی (GC)  / استعلام , استعلام دستگاه کروماتوگراف گازی (GC) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959768/استعلام-دوربین-صوتی-و-تصویر'>استعلام دوربین، صوتی و تصویر / استعلام, استعلام دوربین، صوتی و تصویر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959769/استعلام-عملیات-اجرایی-تامین-برق-چاه'>استعلام عملیات اجرایی تامین برق چاه  / استعلام, استعلام عملیات اجرایی تامین برق چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959770/استعلام-افزایش-ظرفیت-حوضچه'>استعلام افزایش ظرفیت حوضچه  / استعلام ,استعلام افزایش ظرفیت حوضچه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959771/استعلام-باطری-پوما'>استعلام باطری پوما / استعلام، استعلام باطری پوما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959772/استعلام-دتکتور-آتش-نشانی-آدرس-پذیر-CO---'>استعلام دتکتور آتش نشانی آدرس پذیر CO .... / استعلام, استعلام دتکتور آتش نشانی آدرس پذیر CO ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959773/استعلام-دوربین--صوتی-و-تصویر'>استعلام دوربین ، صوتی و تصویر / استعلام , استعلام دوربین ، صوتی و تصویر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959774/استعلام-اجرای-روشنایی-نقطه-ای-محل-تقاطع-ها'>استعلام اجرای روشنایی نقطه ای محل تقاطع ها  / استعلام , استعلام اجرای روشنایی نقطه ای محل تقاطع ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959775/استعلام-تهیه-و-نصب-راه-اندازی-جک-اتوماتیک'>استعلام تهیه و نصب، راه اندازی جک اتوماتیک  / استعلام, استعلام  تهیه و نصب، راه اندازی جک اتوماتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959776/استعلام-خرید-لاستیک-خودروهای-سبک-و-کامیونت'>استعلام خرید لاستیک خودروهای سبک و کامیونت / استعلام, استعلام خرید لاستیک خودروهای سبک و کامیونت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959777/استعلام-رب-گوجه-حلب-تک-چین-بهاران'>استعلام رب گوجه حلب تک چین بهاران  / استعلام ,استعلام رب گوجه حلب تک چین بهاران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959778/استعلام-نگهداری-تعمیرات-و-راهبری-آسانسور'>استعلام نگهداری، تعمیرات و راهبری آسانسور  / استعلام, استعلام نگهداری، تعمیرات و راهبری آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959779/استعلام-پنل-اس-ام-دی-48-وات'>استعلام پنل اس ام دی 48 وات / استعلام , استعلام پنل اس ام دی 48 وات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959780/استعلام-تعداد-36-عدد-میز'>استعلام تعداد 36 عدد میز / استعلام, استعلام تعداد 36 عدد میز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959781/استعلام-پوشک-کامل-کودکان'>استعلام پوشک کامل کودکان / استعلام, استعلام پوشک کامل کودکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959782/استعلام-پلیت-شیشه-ای-تی-ال-سی'>استعلام پلیت شیشه ای تی ال سی  / استعلام, استعلام پلیت شیشه ای تی ال سی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959783/استعلام-خرید-20000-متر-کابل-خودنگهدار'>استعلام خرید 20000 متر کابل خودنگهدار  / استعلام، استعلام خرید 20000 متر کابل خودنگهدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959784/استعلام-عملیات-اجرای-تامین-برق-چاه-آب'>استعلام عملیات اجرای تامین برق چاه آب / استعلام, استعلام عملیات اجرای تامین برق چاه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959785/استعلام-پد-بهداشتی-لیدی-کر-بالدار--'>استعلام پد بهداشتی لیدی کر بالدار ... / استعلام, استعلام پد بهداشتی لیدی کر بالدار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959786/استعلام-تهیه-65-عدد-صندلی-اداری'>استعلام تهیه 65 عدد صندلی اداری / استعلام, استعلام تهیه 65 عدد صندلی اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959787/استعلام-ماکارانی-700-گرمی'>استعلام ماکارانی 700 گرمی / استعلام , استعلام ماکارانی 700 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959788/استعلام-جک-هیدرولیک-دو-لنگه'>استعلام جک هیدرولیک دو لنگه / استعلام, استعلام جک هیدرولیک دو لنگه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959789/استعلام-خرید-47-دستگاه-کولر-گازی'>استعلام خرید 47 دستگاه کولر گازی / استعلام,استعلام خرید 47 دستگاه کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959790/استعلام-فعالیت-های-سازمان-های-دارای-عضو-مربوط-به-کسب-و-کار'> استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو مربوط به کسب و کار / استعلام,  استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو مربوط به کسب و کار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959791/استعلام-کلمپ-لوله-چدنی'>استعلام کلمپ لوله چدنی / استعلام , استعلام کلمپ لوله چدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959792/استعلام-قندان-با-در-CL40-چینی'>استعلام قندان با در CL40 چینی / استعلام, استعلام قندان با در CL40 چینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959793/استعلام-ماست-100-گرمی'>استعلام ماست 100 گرمی  / استعلام , استعلام ماست 100 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959794/استعلام-واکر-ساده-آلومینیومی-تاشو-و--'>استعلام واکر ساده آلومینیومی تاشو و ...  / استعلام , استعلام واکر ساده آلومینیومی تاشو و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959795/استعلام-ماسه-شسته'>استعلام ماسه شسته  / استعلام, استعلام ماسه شسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959796/استعلام-پوشک-ساده'>استعلام پوشک ساده / استعلام, استعلام پوشک ساده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959797/استعلام-لوله-چدن-بولتند-کلند'>استعلام لوله چدن بولتند کلند / استعلام , استعلام لوله چدن بولتند کلند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959798/استعلام-یکدستگاه-لاشه-سوز'>استعلام یکدستگاه لاشه سوز / استعلام, استعلام یکدستگاه لاشه سوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959799/استعلام-احداث-ایستگاه-تقلیل-فشار-گاز-ناحیه-صنعتی'>استعلام احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز ناحیه صنعتی  / استعلام، استعلام احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز ناحیه صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959800/استعلام-ارائه-خدمات-کارشناسی-در-مورد-ماهی-تپلاپیا'>استعلام  ارائه خدمات کارشناسی در مورد ماهی تپلاپیا / استعلام , استعلام  ارائه خدمات کارشناسی در مورد ماهی تپلاپیا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959801/استعلام-تشکچه-ویلچر-بادی-به-تعداد-350-عدد'>استعلام تشکچه ویلچر بادی به تعداد 350 عدد / استعلام , استعلام تشکچه ویلچر بادی به تعداد 350 عدد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959802/استعلام-خرید-کیتهای-آزمایشگاهی-ortho-مخصوص-دستگاه-ویتروس'>استعلام خرید کیتهای آزمایشگاهی ortho  مخصوص دستگاه ویتروس / استعلام , استعلام خرید کیتهای آزمایشگاهی ortho  مخصوص دستگاه ویتروس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959803/استعلام-قفل-و-دستگیره'>استعلام قفل و دستگیره  / استعلام ,استعلام قفل و دستگیره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959804/استعلام-دستکش-استریل-جراحی-معمولی'>استعلام دستکش استریل جراحی معمولی / استعلام, استعلام دستکش استریل جراحی معمولی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959805/استعلام-مطالعات-پروژه-آبرسانی-روستاها--شهرستان-تابع'>استعلام مطالعات پروژه آبرسانی روستاها - شهرستان تابع / استعلام, استعلام مطالعات پروژه آبرسانی روستاها - شهرستان تابع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959806/استعلام-قلک-پلاستیکی-مدارس'>استعلام قلک پلاستیکی مدارس  / استعلام , استعلام قلک پلاستیکی مدارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959807/استعلام-دوخت-کت-و-شلوار'>استعلام دوخت کت و شلوار / استعلام ,استعلام دوخت کت و شلوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959808/استعلام-یخچال-زیر-صفر'>استعلام یخچال زیر صفر  / استعلام, استعلام یخچال زیر صفر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959809/استعلام-درب-ضد-سرقت'>استعلام درب ضد سرقت / استعلام,استعلام درب ضد سرقت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959810/استعلام-بذر-چمن-فستوکا-(گرین-استار)'> استعلام بذر چمن فستوکا (گرین استار) / استعلام , استعلام بذر چمن فستوکا (گرین استار)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959811/استعلام-سوئیچ-cisco-catalyst-2960x-24ps-L'>استعلام  سوئیچ cisco catalyst 2960x-24ps-L  / استعلام, استعلام  سوئیچ cisco catalyst 2960x-24ps-L </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959812/استعلام-مقره-ساپورت-میخی-33-کیلوولت'>استعلام مقره ساپورت میخی 33 کیلوولت  / استعلام, استعلام مقره ساپورت میخی 33 کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959813/استعلام-دو-دستگاه-ویدئو-پروژکتور-و--'>استعلام دو دستگاه ویدئو پروژکتور و... / استعلام, استعلام دو دستگاه ویدئو پروژکتور و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959814/استعلام-لب-تاپ'>استعلام لب تاپ / استعلام ,استعلام لب تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959815/استعلام-سایر-فعالیت-های-مخابراتی'>استعلام سایر فعالیت های مخابراتی  / استعلام, استعلام سایر فعالیت های مخابراتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959816/استعلام-قطعات-تعمیراتی-موتور-لودر-و-تعمیر-و-نگهداری-انواع-وسایل-نقلیه-موتوری'>استعلام قطعات تعمیراتی موتور لودر و تعمیر و نگهداری انواع وسایل نقلیه موتوری / استعلام, استعلام قطعات تعمیراتی موتور لودر و تعمیر و نگهداری انواع وسایل نقلیه موتوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959817/استعلام-واگذاری-و-نگهداری-تاسیسات'> استعلام واگذاری و نگهداری تاسیسات / استعلام , استعلام واگذاری و نگهداری تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959818/استعلام-سخت-افزار'>استعلام سخت افزار / استعلام, استعلام سخت افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959819/استعلام-چسب-حصیری-رولی-15-سانتی'>استعلام چسب حصیری رولی 15 سانتی / استعلام, استعلام چسب حصیری رولی 15 سانتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959820/استعلام-تهیه-و-نصب-یک-دستگاه-داکت-اسپیلت'>استعلام تهیه و نصب یک دستگاه داکت اسپیلت / استعلام,استعلام تهیه و نصب یک دستگاه داکت اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959821/استعلام-خرید-انواع-فیوز-کاردی'>استعلام خرید انواع فیوز کاردی / استعلام، استعلام خرید انواع فیوز کاردی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959822/استعلام-دستگاه-نوبت-دهی-بی-سیم'>استعلام دستگاه نوبت دهی بی سیم / استعلام , استعلام دستگاه نوبت دهی بی سیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959823/استعلام-تهیه-نصب-برج-تلسکوپی'>استعلام تهیه  نصب برج تلسکوپی / استعلام, استعلام تهیه  نصب برج تلسکوپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959824/استعلام-رنگ-پلاستیک-سفید'>استعلام رنگ پلاستیک سفید  / استعلام , استعلام رنگ پلاستیک سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959825/استعلام-اجرای-طرح-نظام-سلامت-در-حوزه-بهداشت'>استعلام اجرای طرح نظام سلامت در حوزه بهداشت / استعلام، استعلام اجرای طرح نظام سلامت در حوزه بهداشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959826/استعلام-گوشت-منجمد-گوساله'>استعلام گوشت منجمد گوساله  / استعلام, استعلام گوشت منجمد گوساله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959827/استعلام-ماژول-و-روتر-شبکه'>استعلام ماژول و روتر شبکه  / استعلام,استعلام ماژول و روتر شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959828/استعلام-خرید-لاستیک-دستگاههای-سنگین-و-نیمه-سنگین'>استعلام خرید لاستیک دستگاههای سنگین و نیمه سنگین  / استعلام, استعلام خرید لاستیک دستگاههای سنگین و نیمه سنگین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959829/استعلام-تجهیزات-و-نصب-دوربین-مدار-بسته'>استعلام تجهیزات و نصب دوربین مدار بسته / استعلام, استعلام تجهیزات و نصب دوربین مدار بسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959830/استعلام-لایسنس-و-پشتیبانی-نرم-افزار-آنتی-ویروس-سیمنتک'>استعلام لایسنس و پشتیبانی نرم افزار آنتی ویروس سیمنتک / استعلام, استعلام لایسنس و پشتیبانی نرم افزار آنتی ویروس سیمنتک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959831/استعلام-ضدیخ-بهران-500-لیتر-گالن'>استعلام ضدیخ بهران 500 لیتر گالن  / استعلام, استعلام ضدیخ بهران 500 لیتر گالن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959832/استعلام-پایه-چراغ-7متری'>استعلام پایه چراغ  7متری  / استعلام,استعلام پایه چراغ  7متری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959833/استعلام-ساخت-کابین-های-(دو-جداره-mdf)'> استعلام ساخت کابین های (دو جداره mdf)  / استعلام , استعلام ساخت کابین های (دو جداره mdf) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959834/استعلام-تامین-و-نگهداری-تاسیسات-و-ساختمان'>استعلام تامین و نگهداری تاسیسات و ساختمان / استعلام , استعلام تامین و نگهداری تاسیسات و ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959835/استعلام-عملیات-احداث-بوستان-مرکبات'>استعلام عملیات احداث بوستان مرکبات  / استعلام, استعلام عملیات احداث بوستان مرکبات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959836/استعلام-احداث-کیوسک-پلیس'>استعلام احداث کیوسک پلیس / استعلام, استعلام احداث کیوسک پلیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959837/استعلام-عملیات-غنی-سازی-با-بذر-در-تخته-باغلق-گویینیک'>استعلام عملیات غنی سازی با بذر در تخته باغلق گویینیک  / استعلام, استعلام  عملیات غنی سازی با بذر در تخته باغلق گویینیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959838/استعلام-رب-گوجه-فرنگی'>استعلام رب گوجه فرنگی / استعلام , استعلام رب گوجه فرنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959839/استعلام-خرید-1200-عدد-کت-اوت-ویژه-مناطق-غیرآلوده'>استعلام خرید 1200 عدد کت اوت ویژه مناطق غیرآلوده  / استعلام, استعلام خرید 1200 عدد کت اوت ویژه مناطق غیرآلوده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959840/استعلام-سقفی-روی-کار-30-وات-smd--'>استعلام سقفی روی کار 30 وات smd... / استعلام، استعلام سقفی روی کار 30 وات smd...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959841/استعلام-دستگاه-ساعت-زنی'>استعلام دستگاه ساعت زنی / استعلام , استعلام  دستگاه ساعت زنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959842/استعلام-پروژه-تدوین-سر-فصل-های-مرتبط-با-رشته-گچ'>استعلام پروژه تدوین سر فصل های مرتبط با رشته گچ  / استعلام , استعلام پروژه تدوین سر فصل های مرتبط با رشته گچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959843/استعلام-عدس-سبز-فله'>استعلام عدس سبز فله  / استعلام,استعلام عدس سبز فله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959844/مناقصه-پروژه-گازرسانی-به-روستاهای-مورموری'>مناقصه پروژه گازرسانی به روستاهای مورموری / مناقصه ,مناقصه پروژه گازرسانی به روستاهای مورموری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959845/استعلام-لوله-گذاری-اصلاح-شبکه-آب-شهر-قم'>استعلام لوله گذاری اصلاح شبکه آب شهر قم / استعلام، استعلام  لوله گذاری اصلاح شبکه آب شهر قم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959846/استعلام-شیشه-دو-جداره'>استعلام شیشه دو جداره  / استعلام , استعلام شیشه دو جداره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959847/استعلام-تکمیل-سالن-آمفی-تیاتر-و-مامور-سرای-گمرک'>استعلام تکمیل سالن آمفی تیاتر و مامور سرای گمرک  / استعلام , استعلام تکمیل سالن آمفی تیاتر و مامور سرای گمرک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959848/استعلام-کارت-مرکز-تلفن-ez32-2-board'>استعلام کارت مرکز تلفن ez32-2 board  / استعلام, استعلام کارت مرکز تلفن ez32-2 board </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959849/استعلام-پرینتر'>استعلام پرینتر / استعلام، استعلام پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959850/استعلام-خرید-6-دستگاه-تردد-شمار'>استعلام  خرید 6 دستگاه تردد شمار / استعلام,استعلام  خرید 6 دستگاه تردد شمار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959851/استعلام-قند-شکسته'>استعلام قند شکسته / استعلام, استعلام قند شکسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959852/استعلام-خرید-ملزومات-اداری'>استعلام خرید ملزومات اداری / استعلام, استعلام خرید ملزومات اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959853/استعلام-کنتاکت-حفاظتی-کاربرد-کلید'>استعلام کنتاکت حفاظتی کاربرد کلید / استعلام, استعلام کنتاکت حفاظتی کاربرد کلید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959854/استعلام-زرد-چوبه'>استعلام زرد چوبه  / استعلام , استعلام زرد چوبه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959855/استعلام-ساخت-و-نصب-تابلوی-حروفی-از-جنس-چنلیوم'>استعلام ساخت و نصب تابلوی حروفی از جنس چنلیوم / استعلام, استعلام ساخت و نصب تابلوی حروفی از جنس چنلیوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959856/مناقصه-انجام-حجم-خدمات-نگهداری'>مناقصه انجام حجم خدمات نگهداری / مناقصه ,مناقصه انجام حجم خدمات نگهداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959857/استعلام-اتصالات-12-قلم'>استعلام اتصالات 12 قلم  / استعلام , استعلام اتصالات 12 قلم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959858/استعلام-تعداد-1050000-پیامک'>استعلام تعداد 1050000 پیامک  / استعلام، استعلام تعداد 1050000 پیامک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959859/استعلام-خرید-200-عد-ریبون'>استعلام خرید 200 عد ریبون  / استعلام, استعلام خرید 200 عد ریبون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959860/استعلام-لوبیا-قرمز-96-7-30'>استعلام لوبیا قرمز  96.7.30 / استعلام , استعلام لوبیا قرمز  96.7.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959861/مناقصه-انجام-خدمات-دفتری-و-نظارت-بر-امور-غذایی'>مناقصه انجام خدمات دفتری و نظارت بر امور غذایی    / مناقصه,مناقصه انجام خدمات دفتری و نظارت بر امور غذایی   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959862/استعلام-باطری-۱۲-ولت'>استعلام باطری ۱۲ ولت  / استعلام ,استعلام باطری ۱۲ ولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959863/استعلام-سرامیک-کف'>استعلام سرامیک کف  / استعلام , استعلام سرامیک کف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959864/استعلام-آنالایزر-سنجش'>استعلام آنالایزر سنجش / استعلام, استعلام آنالایزر سنجش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959865/استعلام-کاغذ-A4-وزن-80-گرم-استاندارد-برش-لیزری'>استعلام کاغذ A4، وزن 80 گرم استاندارد برش لیزری / استعلام, استعلام کاغذ A4، وزن 80 گرم استاندارد برش لیزری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959866/استعلام-بها-تامین-و-خرید-تجهیزات-کامپیوتری'>استعلام بها تامین و خرید تجهیزات کامپیوتری / استعلام، استعلام تامین و خرید تجهیزات کامپیوتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959867/استعلام-فلش-دستبندی-با-جعبه-و-لوگو'>استعلام فلش دستبندی با جعبه و لوگو / استعلام, استعلام فلش دستبندی با جعبه و لوگو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959868/مناقصه-خرید-کابل-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>مناقصه خرید کابل سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه خرید کابل سامانه تدارکات الکترونیکی دولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959869/استعلام-دارچین'>استعلام دارچین / استعلام , استعلام دارچین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959870/استعلام-خرید-فیلتر-هیدرولیک'>استعلام  خرید فیلتر هیدرولیک  / استعلام  خرید فیلتر هیدرولیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959871/استعلام-تخم-مرغ-تاریخ-دار-96-7-30'>استعلام تخم مرغ تاریخ دار 96.7.30 / استعلام , استعلام تخم مرغ تاریخ دار 96.7.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959872/استعلام-هدفون-زیپی-با-جعبه-و-با-لوگو'>استعلام هدفون زیپی با جعبه و با لوگو / استعلام, استعلام هدفون زیپی با جعبه و با لوگو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959873/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-چاپگرها-و-شارژ-کارتریج-ها'>استعلام تعمیر و نگهداری چاپگرها و شارژ کارتریج ها  / استعلام, استعلام تعمیر و نگهداری چاپگرها و شارژ کارتریج ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959874/استعلام-نصب-دوربین-مداربسته'>استعلام نصب دوربین مداربسته / استعلام, استعلام نصب دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959875/استعلام-هدفون-بلوتوث-دار'>استعلام هدفون بلوتوث دار  / استعلام, استعلام هدفون بلوتوث دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959876/استعلام-کلاه'>استعلام کلاه / استعلام , استعلام کلاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959877/استعلام-نگهداری-و-بازدید-مستمر--سرویس--تعمیر--کالیبراسیون'>استعلام نگهداری و بازدید مستمر ، سرویس ، تعمیر ، کالیبراسیون / استعلام, استعلام نگهداری و بازدید مستمر ، سرویس ، تعمیر ، کالیبراسیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959878/استعلام-خرید-قطعات-فلزی'>استعلام خرید قطعات فلزی  / استعلام,استعلام خرید قطعات فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959879/استعلام-تهیه-و-نصب-تابلوی-برق-کنترل-برق-اظطراری-سه-سلوله'>استعلام تهیه و نصب تابلوی برق کنترل برق اظطراری سه سلوله / استعلام, استعلام تهیه و نصب تابلوی برق کنترل برق اظطراری سه سلوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959880/استعلام-بسته-بهداشتی'>استعلام بسته بهداشتی  / استعلام، استعلام بسته بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959881/استعلام-اسکنر-مدل-DR-C225-96-7-30'>استعلام اسکنر مدل DR-C225  96.7.30 / استعلام,استعلام اسکنر مدل DR-C225  96.7.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959882/استعلام-سقف-کاذب-آکوستیک'>استعلام سقف کاذب آکوستیک / استعلام , استعلام سقف کاذب آکوستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959883/استعلام-خرید-تیغه-گریدر'>استعلام خرید تیغه گریدر  / استعلام,استعلام خرید تیغه گریدر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959884/مناقصه-بهسازی-و-آسفالت-راه-روستایی-عاشقان(اسلام-آبادغرب)'>مناقصه بهسازی و آسفالت راه روستایی عاشقان(اسلام آبادغرب)  / مناقصه,مناقصه بهسازی و آسفالت راه روستایی عاشقان(اسلام آبادغرب) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959885/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام, استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959886/مناقصه-خرید-دستگاه-تنفسی-و-سیلندرهای-یدک-ذخیره-هوا'>مناقصه خرید دستگاه تنفسی و سیلندرهای یدک ذخیره هوا    / مناقصه,مناقصه خرید دستگاه تنفسی و سیلندرهای یدک ذخیره هوا   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959887/استعلام-رسید-2-برگی-کاربن-لس'>استعلام رسید 2 برگی کاربن لس / استعلام، استعلام رسید 2 برگی کاربن لس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959888/استعلام-ریبون-دستگاه-آنی-کارت'>استعلام ریبون دستگاه آنی کارت / استعلام , استعلام ریبون دستگاه آنی کارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959889/استعلام-خرید-و-اجراء-یک-دستگاه-آسانسور'>استعلام خرید و اجراء یک دستگاه آسانسور  / استعلام, استعلام خرید و اجراء یک دستگاه آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959890/استعلام-شناسایی-نیازهای-فناورانه-تعداد-سه-واحد-صنعتی-مستقر'>استعلام شناسایی نیازهای فناورانه تعداد سه واحد صنعتی مستقر  / استعلام, استعلام شناسایی نیازهای فناورانه تعداد سه واحد صنعتی مستقر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959891/فراخوان-خدمات-پشتیبانی-سخت-افزار-و-نرم-افزار'>فراخوان خدمات پشتیبانی سخت افزار و نرم افزار  / فراخوان خدمات پشتیبانی سخت افزار و نرم افزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959892/مناقصه-اجرای-شبکه-و-خطوط-جمع-آوری-فاضلاب-و-نصب-انشعاب-در-رباط-کریم'>مناقصه اجرای شبکه و خطوط جمع آوری فاضلاب و نصب انشعاب در رباط کریم / مناقصه,مناقصه اجرای شبکه و خطوط جمع آوری فاضلاب و نصب انشعاب در رباط کریم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959893/استعلام-میکروفن-مخصوص-سامانه-سوییچینگ-SITTI'>استعلام میکروفن مخصوص سامانه سوییچینگ SITTI / استعلام, استعلام میکروفن مخصوص سامانه سوییچینگ SITTI</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959894/استعلام-شارژ-کپسول-آتش-نشانی'>استعلام شارژ کپسول آتش نشانی / استعلام, استعلام شارژ کپسول آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959895/استعلام-تعمیر-و-ترمیم-128-عدد-اثاثه-چوبی'>استعلام تعمیر و ترمیم 128 عدد اثاثه چوبی / استعلام , استعلام تعمیر و ترمیم 128 عدد اثاثه چوبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959896/استعلام-استورج-NAS-STORAGE---'>استعلام استورج NAS STORAGE .... / استعلام , استعلام استورج NAS STORAGE ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959897/استعلام-کف-کاذب-با-عایق'>استعلام  کف کاذب با عایق / استعلام , استعلام  کف کاذب با عایق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959898/استعلام-انفورماتیک-دفتر-مرکزی'>استعلام انفورماتیک دفتر مرکزی  / استعلام ,استعلام انفورماتیک دفتر مرکزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959899/استعلام-هود-آزمایشگاه'>استعلام هود آزمایشگاه  / استعلام, استعلام هود آزمایشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959900/استعلام-چراغ-60-60'>استعلام چراغ 60*60  / استعلام، استعلام چراغ 60*60 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959901/استعلام-کیس-رایانه-P4'>استعلام کیس رایانه P4 / استعلام  , استعلام کیس رایانه P4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959902/استعلام-حمل-و-نصب-راه-اندازی-پکیج-در-سالن'>استعلام حمل و نصب راه اندازی پکیج در سالن  / استعلام ,استعلام حمل و نصب راه اندازی پکیج در سالن دیتای مرکز امام علی ع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959903/استعلام-اقلام-مربوط-به-انجام-غربالگری-آمبیلیویی'>استعلام  اقلام مربوط به انجام غربالگری آمبیلیویی / استعلام , استعلام  اقلام مربوط به انجام غربالگری آمبیلیویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959904/استعلام-RACK'>استعلام RACK  / استعلام, استعلام RACK</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959905/استعلام-اقلام-درخواستی-طرحهای-عمرانی'>استعلام اقلام درخواستی طرحهای عمرانی  / استعلام, استعلام  اقلام درخواستی طرحهای عمرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959906/استعلام-تولید-موتور-برقی--دینام-و-ترانسفورماتور--'> استعلام تولید موتور برقی ، دینام و ترانسفورماتور... / استعلام , استعلام تولید موتور برقی ، دینام و ترانسفورماتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959907/استعلام-یک-عدد-مانیتور-25-اینچ-ال-جی'>استعلام یک عدد مانیتور 25 اینچ ال جی / استعلام ,استعلام یک عدد مانیتور 25 اینچ ال جی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959908/استعلام-عملیات-اورهال-20-دستگاه-تپ-چنجرهای-63-کیلوولت'>استعلام عملیات اورهال 20 دستگاه تپ چنجرهای 63 کیلوولت / استعلام, استعلام عملیات اورهال 20 دستگاه تپ چنجرهای 63 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959909/استعلام-پایه-مانیتور'>استعلام پایه مانیتور  / استعلام , استعلام پایه مانیتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959910/استعلام-سوییچ'>استعلام سوییچ  / استعلام, استعلام سوییچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959911/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن  / استعلام , استعلام لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959912/استعلام-احداث-کانال-سنگی-جوب-چفت-مهران'>استعلام احداث کانال سنگی جوب چفت مهران / استعلام،استعلام احداث کانال سنگی جوب چفت مهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959913/استعلام-دوربین-مدار-بسته-دید-د-ر-شب-32-رم-2MP'>استعلام دوربین مدار بسته دید د ر شب 32 رم 2MP  / استعلام ,استعلام دوربین مدار بسته دید د ر شب 32 رم 2MP </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959914/استعلام-چای-گلستان'>استعلام چای گلستان  / استعلام, استعلام چای گلستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959915/استعلام-رک-ایستاده-و--'>استعلام رک ایستاده  و ... / استعلام , استعلام رک ایستاده  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959916/استعلام-رول-رسید-مشتری-دستگاه-ATM-WINCOR'>استعلام رول رسید مشتری دستگاه ATM WINCOR / استعلام, استعلام رول رسید مشتری دستگاه ATM WINCOR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959917/استعلام-سلونوئید-ولو'>استعلام سلونوئید ولو / استعلام , استعلام سلونوئید ولو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959918/استعلام-تعمیر-و-مرمت-شبکه-آبیاری'>استعلام تعمیر و مرمت شبکه آبیاری  / استعلام, استعلام تعمیر و مرمت شبکه آبیاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959919/استعلام-برج-dc60-خط-132-کیلوولت'>استعلام برج dc60 خط 132 کیلوولت / استعلام , استعلام برج dc60 خط 132 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959920/استعلام-فلنج-فولادی-350-فشار-16-بار'>استعلام فلنج فولادی 350 فشار 16 بار  / استعلام, استعلام فلنج فولادی 350 فشار 16 بار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959921/فراخوان-انتخاب-مشاور-جهت-ارائه-خدمات-نظارت-بر-احداث-مجتمع-ارتباطات'>فراخوان انتخاب مشاور جهت ارائه خدمات نظارت بر احداث مجتمع ارتباطات  / فراخوان انتخاب مشاور جهت ارائه خدمات نظارت بر احداث مجتمع ارتباطات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959922/استعلام-رله-8'>استعلام رله 8 / استعلام , استعلام رله 8</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959923/استعلام-بوشینگ-HV-ترانس-اصلی'>استعلام بوشینگ HV ترانس اصلی  / استعلام , استعلام بوشینگ HV ترانس اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959924/استعلام-اجرای-آسفالت-معابر-روستای-امزاجرد-96-7-30'>استعلام اجرای آسفالت معابر روستای امزاجرد 96.7.30 / استعلام  ، استعلام اجرای آسفالت معابر روستای امزاجرد 96.7.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959925/استعلام-خرید-دو-دستگاه-آسانسور'>استعلام  خرید دو دستگاه آسانسور  / استعلام,استعلام  خرید دو دستگاه آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959926/استعلام-کولر-گازی-سرد-و-گرم'>استعلام کولر گازی سرد و گرم / استعلام , استعلام کولر گازی سرد و گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959927/استعلام-تهیه-و-نصب-سربندی-شیروانی-نگهبانی'>استعلام تهیه و نصب سربندی شیروانی نگهبانی / استعلام, استعلام تهیه و نصب سربندی شیروانی نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959928/استعلام-اجرای-جدول-گذاری-روستای-تاریکدره-بالا-از-توابع-شهرستان-نهاوند'>استعلام اجرای جدول گذاری روستای تاریکدره بالا از توابع شهرستان نهاوند  / استعلام ,استعلام اجرای جدول گذاری روستای تاریکدره بالا از توابع شهرستان نهاوند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959929/استعلام-اجرای-جدول-گذاری-روستای-تاریکدره-پایین-از-توابع-شهرستان-نهاوند'>استعلام اجرای جدول گذاری روستای تاریکدره پایین از توابع شهرستان نهاوند  / استعلام ,استعلام اجرای جدول گذاری روستای تاریکدره پایین از توابع شهرستان نهاوند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959930/استعلام-مته-های-مخصوص-نقطه-جوش-و--'>استعلام مته های مخصوص نقطه جوش  و ... / استعلام , استعلام مته های مخصوص نقطه جوش  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959931/استعلام-پتو-یکنفره'>استعلام  پتو یکنفره  / استعلام ، استعلام  پتو یکنفره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959932/استعلام-اجرای-آسفالت-معابر-روستای-میهمله-علیا'>استعلام اجرای آسفالت معابر روستای میهمله علیا  / استعلام ,استعلام اجرای آسفالت معابر روستای میهمله علیا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959933/استعلام-ولو-سه-راهه-مارک--'> استعلام ولو سه راهه مارک.... / استعلام , استعلام ولو سه راهه مارک....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959934/استعلام-پمپ-تزریق-موتوردار-96-7-30'>استعلام پمپ تزریق موتوردار  96.7.30 / استعلام, استعلام پمپ تزریق موتوردار  96.7.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959935/استعلام-کارت-322-SM--'>استعلام کارت 322 SM... / استعلام , استعلام کارت 322 SM...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959936/استعلام-طلق-شیلد-و--'>استعلام طلق شیلد و ...  / استعلام , استعلام طلق شیلد و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959937/استعلام-تشک-یک-نفره-جنس-اسفنجی'>استعلام تشک یک نفره جنس اسفنجی / استعلام , استعلام تشک یک نفره جنس اسفنجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959938/استعلام-​کارت-سنسورهای-سرعت'>استعلام ​کارت سنسورهای سرعت / استعلام , استعلام ​کارت سنسورهای سرعت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959939/استعلام-اسکناس-شمار-رومیزی-96-7-30'>استعلام اسکناس شمار رومیزی 96.7.30 / استعلام اسکناس شمار رومیزی  96.7.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959940/استعلام-ضد-یخ-بهران'>استعلام ضد یخ بهران / استعلام, استعلام ضد یخ بهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959941/استعلام-کاغذ-چاپگر-سوزنی-100-ستونی'>استعلام کاغذ چاپگر سوزنی 100 ستونی / استعلام, استعلام  کاغذ چاپگر سوزنی 100 ستونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959942/مناقصه-سرویس-تعمیر-و-نگهداری-خط-اول-انتقال-آب'>مناقصه سرویس تعمیر و نگهداری خط اول انتقال آب / مناقصه سرویس تعمیر و نگهداری خط اول انتقال آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959943/مناقصه-خرید-غذای-دانشجویان'>مناقصه خرید غذای دانشجویان / مناقصه , مناقصه خرید غذای دانشجویان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959944/استعلام-کاغذ-چاپگر-سوزنی-132-ستونی'>استعلام کاغذ چاپگر سوزنی 132 ستونی / استعلام, استعلام  کاغذ چاپگر سوزنی 132 ستونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959945/استعلام-اجرای-آسفالت-معابر-روستای-خلج-از-توایع-شهرستان-رزن'>استعلام اجرای آسفالت معابر روستای خلج از توایع شهرستان رزن / استعلام ,استعلام اجرای آسفالت معابر روستای خلج از توایع شهرستان رزن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959946/استعلام-تسطیح-لیزری-اراضی-کشاورزی-96-7-30'>استعلام تسطیح لیزری اراضی کشاورزی  96.7.30 / استعلام,استعلام تسطیح لیزری اراضی کشاورزی  96.7.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959947/استعلام-خرید-ده-دستگاه-رله-AVR-REG-DA'>استعلام خرید ده دستگاه رله AVR-REG DA / استعلام, استعلام خرید ده دستگاه رله AVR-REG DA</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959948/استعلام-واشر-لاستیکی-تایتون'>استعلام واشر لاستیکی تایتون / استعلام, استعلام واشر لاستیکی تایتون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959949/استعلام-OVER-SPEED-RELAY'>استعلام OVER SPEED RELAY  / استعلام , استعلام OVER SPEED RELAY </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959950/استعلام-تشکچه-ویلچر-بادی'>استعلام تشکچه ویلچر بادی  / استعلام, استعلام تشکچه ویلچر بادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959951/استعلام-اجرای-آسفالت-معابر-روستای-درجزین-از-توایع-شهرستان-رزن'>استعلام اجرای آسفالت معابر روستای درجزین از توایع شهرستان رزن / استعلام ,استعلام اجرای آسفالت معابر روستای درجزین از توایع شهرستان رزن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959952/فراخوان-دعوتنامه--اجرای-پروژه-شبکه-فرعی-آبیاری-تحت-فشار-اراضی-پایاب-سد-قشلاق'> فراخوان  دعوتنامه   اجرای پروژه شبکه فرعی آبیاری تحت فشار اراضی پایاب سد قشلاق /  فراخوان  دعوتنامه  ، فراخوان  دعوتنامه   اجرای پروژه شبکه فرعی آبیاری تحت فشار اراضی پایاب سد قشلاق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959953/استعلام-خرید-کلید-و-سکسیونر'>استعلام خرید کلید و سکسیونر  / استعلام , استعلام خرید کلید و سکسیونر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959954/استعلام-اجرای-آسفالت-معابر-روستای-قیدلی-بلاغ-از-توایع-شهرستان-رزن'>استعلام اجرای آسفالت معابر روستای قیدلی بلاغ از توایع شهرستان رزن / استعلام ,استعلام اجرای آسفالت معابر روستای قیدلی بلاغ از توایع شهرستان رزن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959955/استعلام-مرمت-و-بازسازی-آب-بندان-لاریم-جویبار'>استعلام مرمت و بازسازی آب بندان لاریم جویبار  / استعلام,استعلام مرمت و بازسازی آب بندان لاریم جویبار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959956/استعلام-​فیلتر-خط-فشار-هیدرولیک'>استعلام ​فیلتر خط فشار هیدرولیک      / استعلام, استعلام ​فیلتر خط فشار هیدرولیک     </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959957/استعلام-بی-سیم-دستی-مارک-I-COM--96-7-30'>استعلام بی سیم دستی مارک I COM   96.7.30 / استعلام، استعلام بی سیم دستی مارک I COM   96.7.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959958/استعلام-لوازم-تحریر-و-اداری'>استعلام لوازم تحریر و اداری  / استعلام, استعلام لوازم تحریر و اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959959/استعلام​-​ترموکوپل-یاتاقان-سه-کاناله'>استعلام​ ​ترموکوپل یاتاقان سه کاناله  / استعلام , استعلام​ ​ترموکوپل یاتاقان سه کاناله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959960/استعلام-اجرای-آسفالت-معابر-روستای-قیدلی-بلاغ-از-توایع-شهرستان-رزن'>استعلام اجرای آسفالت معابر روستای قیدلی بلاغ از توایع شهرستان رزن / استعلام ,استعلام اجرای آسفالت معابر روستای دربند از توایع شهرستان بهار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959961/استعلام-قطعات-مصرفی-لودر-ولوو-4600'>استعلام قطعات مصرفی لودر ولوو 4600 / استعلام, استعلام قطعات مصرفی لودر ولوو 4600</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959962/استعلام-اجرای-آسفالت-معابر-روستای-حیدره-از-توابع-شهرستان-همدان'>استعلام اجرای آسفالت معابر روستای حیدره از توابع شهرستان همدان / استعلام ,استعلام اجرای آسفالت معابر روستای حیدره از توابع شهرستان همدان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959963/استعلام-هود-هواکش-آشپزخانه-و-اجاق-گاز-چهار-شعله'>استعلام هود هواکش آشپزخانه و اجاق گاز چهار شعله / استعلام , استعلام هود هواکش آشپزخانه و اجاق گاز چهار شعله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959964/فراخوان-مناقصه-محدود-تعمیرات٬بلاستینگ-و-رنگ-آمیزی'>فراخوان مناقصه محدود تعمیرات٬بلاستینگ و رنگ آمیزی / فراخوان  ،فراخوان مناقصه محدود تعمیرات٬بلاستینگ و رنگ آمیزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959965/استعلام-اجرای-آسفالت-معابر-روستای-تفریجان-از-توابع-شهرستان-همدان'>استعلام اجرای آسفالت معابر روستای تفریجان از توابع شهرستان همدان / استعلام ,استعلام اجرای آسفالت معابر روستای تفریجان از توابع شهرستان همدان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959090/مزایده-واگذاری-بوفه-دانشجویی--مرحله-دوم'>مزایده واگذاری بوفه دانشجویی - مرحله دوم / آگهی مزایده عمومی، مزایده واگذاری بوفه دانشجویی - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959091/مزایده-منزل-مسکونی-و-یکباب-مغازه-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی و یکباب مغازه نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی و یکباب مغازه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959092/مزایده-پلاک-7820-فرعی-از-یک-اصلی'>مزایده پلاک 7820 فرعی از یک اصلی / مزایده,مزایده پلاک 7820 فرعی از یک اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959093/مزایده-ششدانگ-یکباب-مرغداری-دارای-پلاک-1096-فرعی'>مزایده ششدانگ یکباب مرغداری دارای پلاک 1096 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب مرغداری دارای پلاک 1096 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959094/مزایده-واگذاری-چهار-باب-کانکس-تکثیر-دانشجویی'>مزایده واگذاری چهار باب کانکس تکثیر دانشجویی  / آگهی مزایده عمومی، مزایده واگذاری چهار باب کانکس تکثیر دانشجویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959095/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-190متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 190متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 190متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959096/مزایده-پلاک-16-فرعی-قدمت-بیست-ساله'>مزایده پلاک 16 فرعی قدمت بیست ساله / مزایده,مزایده پلاک 16 فرعی قدمت بیست ساله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959098/مزایده-ششدانگ-یکباب-نمایشگاه-خودرو-160متر'>مزایده ششدانگ یکباب نمایشگاه خودرو 160متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب نمایشگاه خودرو 160متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959099/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-عرصه-114-8متر'>مزایده ششدانگ ملک مساحت  عرصه 114.8متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت  عرصه 114.8متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959101/مزایده-دو-باب-آپارتمان-مساحت-78-10-و-83-41متر'>مزایده دو باب آپارتمان مساحت 78.10 و 83.41متر  / مزایده,مزایده دو باب آپارتمان مساحت 78.10 و 83.41متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959102/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-811-12متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 811.12متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 811.12متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959104/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-1903-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1903 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1903 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959107/مزایده-سه-دانگ-از-منزل-مسکونی'>مزایده سه دانگ از منزل مسکونی / مزایده,مزایده سه دانگ از منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959108/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-945-9متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 945.9متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 945.9متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959109/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-220متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 220متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 220متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959110/مزایده-سرقفلی-یکباب-مغازه-قطعه-5-تفکیکی'>مزایده سرقفلی یکباب مغازه قطعه 5 تفکیکی / مزایده,مزایده سرقفلی یکباب مغازه قطعه 5 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959114/مزایده-فروش-واحدهای-مسکونی'>مزایده فروش واحدهای مسکونی  / مزایده,مزایده فروش واحدهای مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959120/مزایده-ششدانگ-ملک-عرصه-صد-و-بیست-متر'>مزایده ششدانگ ملک عرصه صد و بیست متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک عرصه صد و بیست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959122/مزایده-اجاره-جایگاه-سی-ان-جی-به-مالکیت---نوبت-دوم'>مزایده اجاره جایگاه سی ان جی به مالکیت ... نوبت دوم / مزایده , مزایده اجاره جایگاه سی ان جی به مالکیت...  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959123/مزایده-زمین-مسکونی-مساحت-400متر'>مزایده زمین مسکونی مساحت 400متر / مزایده,مزایده زمین مسکونی مساحت 400متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959125/مزایده-ششدانگ-زمین-202-35متر'>مزایده ششدانگ زمین 202.35متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین 202.35متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959127/مزایده-واگذاری-واگذاری-چهار-باب-بوفه-های-دانشجویی'>مزایده واگذاری واگذاری چهار باب بوفه های دانشجویی  / آگهی مزایده عمومی، مزایده واگذاری واگذاری چهار باب بوفه های دانشجویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959129/مزایده-ششدانگ-عمارت-مسکونی-اسناد-رهنی'>مزایده ششدانگ عمارت مسکونی اسناد رهنی / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت مسکونی اسناد رهنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959132/مزایده-ششدانگ-زمین-دیمزار-2-3911-هکتار-مرحله-دوم'>مزایده ششدانگ زمین دیمزار 2.3911 هکتار مرحله دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین دیمزار 2.3911 هکتار مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959135/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-162متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 162متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 162متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959137/مزایده-اجاره-یک-باب-انتشارات'>مزایده اجاره یک باب انتشارات / آگهی مزایده، مزایده اجاره یک باب انتشارات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959138/مزایده-مبل-مدل-سناتور-مرحله-دوم'>مزایده مبل مدل سناتور مرحله دوم  / آگهی مزایده مال منقول , مزایده مبل مدل سناتور نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959139/مزایده-پلاک-ثبتی-4672-فرعی-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی 4672 فرعی نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 4672 فرعی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959142/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-شماره-753-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 753 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 753 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959144/مزایده-فروش-دو-دستگاه-آپارتمان-مسکونی-با-موقعیت-اداری'>مزایده فروش دو دستگاه آپارتمان مسکونی با موقعیت اداری  / مزایده,مزایده فروش دو دستگاه آپارتمان مسکونی با موقعیت اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959145/حراج-عملیات-اجاره-واحد-بدنسازی'>حراج عملیات اجاره واحد بدنسازی / آگهی کمیسیون حراج , حراج عملیات اجاره واحد بدنسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959148/مزایده-واگذاری-قطعه-زمین-کاربری-آموزشی-مساحت-560متر'>مزایده واگذاری قطعه زمین کاربری آموزشی مساحت 560متر  / مزایده,مزایده واگذاری قطعه زمین کاربری آموزشی مساحت 560متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959149/مزایده-یک-دستگاه-پژه-جی-ال-ایکس-مدل-89'>مزایده یک دستگاه پژه جی ال ایکس مدل 89  / مزایده , مزایده یک دستگاه پژه جی ال ایکس مدل 89  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959150/مزایده-تمامت-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-1023متر'>مزایده تمامت ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 1023متر / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 1023متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959151/مزایده-یک-دستگاه-پرس-اکستروژن-با-شیر-هیدرولیک--'>مزایده یک دستگاه پرس اکستروژن با شیر هیدرولیک... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه پرس اکستروژن با شیر هیدرولیک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959153/مزایده-دو-واحد-قولنامه-ای-از-پلاک-ثبتی-42618-63-نوبت-اول'>مزایده دو واحد قولنامه ای از پلاک ثبتی 42618/63 نوبت اول / مزایده,مزایده دو واحد قولنامه ای از پلاک ثبتی 42618/63 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959154/مزایده-نسبت-به-اجاره-پارکینگها'>مزایده نسبت به اجاره پارکینگها / آگهی مزایده عمومی, مزایده نسبت به اجاره پارکینگها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959155/مزایده-فروش-دستگاه-مونتاژ-رودری-خودرو-HF'>مزایده فروش دستگاه مونتاژ رودری خودرو HF / مزایده, مزایده فروش دستگاه مونتاژ رودری خودرو HF</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959156/مزایده-فروش-یک-عدد-تختخواب-فلزی-فرفوژه-با-تشک--'>مزایده فروش یک عدد تختخواب فلزی فرفوژه با تشک.... / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول , مزایده فروش یک عدد تختخواب فلزی فرفوژه با تشک....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959157/مزایده-ملک-شرکت-آلومینیوم-صاف-وطن-عرصه-4369-8متر'>مزایده ملک شرکت آلومینیوم صاف وطن عرصه 4369.8متر / مزایده,مزایده ملک شرکت آلومینیوم صاف وطن عرصه 4369.8متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959160/مزایده-پیکان-سفید-رنگ'>مزایده پیکان سفید رنگ / آگهی مزایده، مزایده پیکان سفید رنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959161/مزایده-ششدانگ-زمین-بخش-یک-ثبتی-شاهرود'>مزایده ششدانگ زمین بخش یک ثبتی شاهرود  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش یک ثبتی شاهرود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959164/مزایده-یک-قطعه-ملک-1457متر-مرحله-دوم'>مزایده یک قطعه ملک 1457متر مرحله دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه ملک 1457متر مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959166/مزایده-واگذاری-دو-قطعه-از-زمینهای-خود-بدون-کارمزد-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری دو قطعه از زمینهای خود بدون کارمزد نوبت دوم / مزایده,مزایده واگذاری دو قطعه از زمینهای خود بدون کارمزد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959167/مزایده-کولر-مستعمل-اسپیلت--'>مزایده کولر مستعمل اسپیلت... / آگهی مزایده، مزایده کولر مستعمل اسپیلت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959168/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-عرصه-شصت-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت عرصه شصت متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت عرصه شصت متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959169/مزایده-انواع-مانتو-تاپ-تونیک-یقه-ایستاده-و--'>مزایده انواع مانتو- تاپ- تونیک یقه ایستاده و ... / مزایده اموال منقول, مزایده انواع مانتو- تاپ- تونیک یقه ایستاده و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959172/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-قطعه-5-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی قطعه 5 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی قطعه 5 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959174/مزایده-یک-قطعه-زمین-با-قدمت-بیش-از-50-سال'>مزایده یک قطعه زمین با قدمت بیش از 50 سال / مزایده,مزایده یک قطعه زمین با قدمت بیش از 50 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959176/مزایده-ملک-ماشین-آلات-و-تجهیزات'>مزایده ملک، ماشین آلات و تجهیزات  / مزایده, مزایده ملک ، ماشین آلات و تجهیزات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959177/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-500متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 500متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 500متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959178/مزایده-فروش-9042-خط--شماره-های-رند-و-مناسب'>مزایده فروش 9042 خط ، شماره های رند و مناسب / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش 9042 خط ، شماره های رند و مناسب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959179/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-مینی-بوس-دوکاتو-مدل-2010'>مزایده یک دستگاه خودروی مینی بوس دوکاتو مدل 2010 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی مینی بوس دوکاتو مدل 2010</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959180/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-صد-متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت صد متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت صد متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959181/مزایده-سه-باب-منزل-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده سه باب منزل مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده سه باب منزل مسکونی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959183/مزایده-لاستیک-هواپیما'>مزایده لاستیک هواپیما / مزایده, مزایده لاستیک هواپیما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959184/مزایده-یک-قطعه-زمین-خانسرا-مساحت-صد-متر'>مزایده یک قطعه زمین خانسرا مساحت صد متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین خانسرا مساحت صد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959187/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-468-90متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 468.90متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 468.90متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959189/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-275-76متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 275.76متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 275.76متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959190/فراخوان-اجاره-قطعه-زمین-96-7-30'>فراخوان اجاره قطعه زمین 96.7.30 / آگهی فراخوان، فراخوان اجاره قطعه زمین 96.7.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959192/مزایده-اجاره-محل-ساختمان-جنب-اداره'>مزایده اجاره محل ساختمان جنب اداره / مزایده، مزایده اجاره محل ساختمان جنب اداره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959193/مزایده-ساختمان-ویلایی-دو-طبقه'>مزایده ساختمان ویلایی دو طبقه / مزایده,مزایده ساختمان ویلایی دو طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959194/مزایده-لوازم-خرید--چراغ-خواب--رایانه--باند--اتو'>مزایده لوازم خرید ، چراغ خواب ، رایانه ، باند ، اتو / مزایده,مزایده لوازم خرید ، چراغ خواب ، رایانه ، باند ، اتو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959196/مزایده-فروش-قطعات-زمین-با-کاربری-های-مختلف-نوبت-دوم'>مزایده فروش قطعات زمین با کاربری های مختلف نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش قطعات زمین با کاربری های مختلف نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959197/مزایده-ضایعات-استیل-چهارگوش-روغنی-کشکولی-و-اقلام-مازاد-بر-مصرف'>مزایده ضایعات استیل، چهارگوش روغنی، کشکولی و اقلام مازاد بر مصرف / مزایده, مزایده ضایعات استیل، چهارگوش روغنی، کشکولی و اقلام مازاد بر مصرف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959199/مزایده-فروش-19-باب-واحد-تجاری'>مزایده فروش 19 باب واحد تجاری / مزایده,مزایده فروش 19 باب واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959200/مزایده-اسپلیت-24000-کامل--الکتروموتور-11-کیلووات'> مزایده اسپلیت 24000 کامل ، الکتروموتور 11 کیلووات / آگهی مزایده , مزایده مزایده اسپلیت 24000 کامل ، الکتروموتور 11 کیلووات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959201/مزایده-17-دستگاه-خودرو'>مزایده 17 دستگاه خودرو  / مزایده, مزایده 17 دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959205/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-236-06متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 236.06متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 236.06متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959206/مزایده-سرامیک-های-اسکوئر-سفید-ساده'>مزایده سرامیک های اسکوئر سفید ساده  / مزایده , مزایده سرامیک های اسکوئر سفید ساده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959207/مزایده-ششدانگ-به-شماره-دو-اصلی-ناحیه-بیست-و-دو'>مزایده ششدانگ به شماره دو اصلی ناحیه بیست و دو  / مزایده,مزایده ششدانگ به شماره دو اصلی ناحیه بیست و دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959209/مزایده-تانکر-فولادی'>مزایده تانکر فولادی / مزایده,مزایده تانکر فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959211/مزایده-فروش-تعداد-5-دستگاه-خودرو'>مزایده فروش تعداد 5 دستگاه خودرو  / آگهی مزایده عمومی، مزایده فروش تعداد 5 دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959212/مزایده-یک-خط-تلفن'>مزایده یک خط تلفن  / مزایده,مزایده یک خط تلفن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959215/مزایده-ملک-مساحت-131-29متر'>مزایده ملک مساحت 131.29متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 131.29متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959217/مزایده-پلاک-های-ثبتی-بخش-5-تبریز-نوبت-اول'>مزایده پلاک های ثبتی بخش 5 تبریز نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک های ثبتی بخش 5 تبریز نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959218/مزایده-تلفن-همراه-به-شماره-های-09128464084'>مزایده تلفن همراه به شماره های 09128464084 / مزایده,مزایده تلفن همراه به شماره های 09128464084</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959219/مزایده-اخذ-بهای-خدمات-از-خودروهای-ورودی'>مزایده اخذ بهای خدمات از خودروهای ورودی  / مزایده, مزایده اخذ بهای خدمات از خودروهای ورودی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959220/مزایده-یکدستگاه-بالابر-قاشقی-و--'>مزایده  یکدستگاه بالابر قاشقی و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده  یکدستگاه بالابر قاشقی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959221/مزایده-اموال-شامل-خانه-محوطه-و-مزرعه-و-زمین-مشجر'>مزایده اموال شامل خانه محوطه و مزرعه و زمین مشجر / مزایده,مزایده اموال شامل خانه محوطه و مزرعه و زمین مشجر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959222/مزایده-فروش-ضایعات-سیم-مسی'>مزایده فروش ضایعات سیم مسی / آگهی فراخوان مزایده عمومی، مزایده فروش ضایعات سیم مسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959223/مزایده-دو-دست-مبل-و-یک-دست-میز-مرحله-دوم'>مزایده دو دست مبل و یک دست میز مرحله دوم  / مزایده,مزایده دو دست مبل و یک دست میز  مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959224/مزایده-ششدانگ-به-شماره-پلاک-87-فرعی'>مزایده ششدانگ به شماره پلاک 87 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ به شماره پلاک 87 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959225/مزایده-یک-خط-تلفن'>مزایده یک خط تلفن  / مزایده , مزایده یک خط تلفن  مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959227/مزایده-ملک-پلاک-ثبتی-166-فرعی-بخش-5-تبریز'>مزایده ملک پلاک ثبتی 166 فرعی بخش 5 تبریز / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی 166 فرعی بخش 5 تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959228/مزایده-خودرو-پراید-مدل-83'>مزایده خودرو پراید مدل 83  / آگهی مزایده, مزایده خودرو پراید مدل 83 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959229/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959230/مزایده-اجاره-تعدادی-غرفه'>مزایده اجاره تعدادی غرفه  / آگهی مزایده , مزایده اجاره تعدادی غرفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959234/مزایده-22-سهم-مشاع-از-42-سهم-پلاک-ثبتی'>مزایده 22 سهم مشاع از 42 سهم پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 22 سهم مشاع از 42 سهم پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959235/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-ال-90-اتومات-رنگ-سفید'>مزایده یک دستگاه خودرو ال 90 اتومات رنگ سفید / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو ال 90 اتومات رنگ سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959236/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-ساختمان-یک-طبقه'>مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان یک طبقه / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان یک طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959239/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-203-67متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 203.67متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 203.67متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959240/مزایده-بهره-برداری-از-واحد-مزون-و--'>مزایده بهره برداری از واحد مزون و ... / آگهی مزایده , مزایده بهره برداری از واحد مزون و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959241/مزایده-یکدستگاه-اره-نواری'>مزایده  یکدستگاه اره نواری / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه اره نواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959243/مزاید-یک-دستگاه-پرس-هیدرولیک-افقی-نوبت-دوم'>مزاید یک دستگاه پرس هیدرولیک افقی- نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول, مزاید یک دستگاه پرس هیدرولیک افقی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959244/مزایده-پلاک-59-اصلی-بخش-سه-نهاوند-نوبت-اول'>مزایده پلاک 59 اصلی بخش سه نهاوند نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک 59 اصلی بخش سه نهاوند نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959248/مزایده-ششدانگ-پلاک-2553-اصلی-بخش-یک-اردبیل'>مزایده ششدانگ پلاک 2553 اصلی بخش یک اردبیل / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 2553 اصلی بخش یک اردبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959249/مزایده-حق-الامتیاز-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده حق الامتیاز یک خط تلفن همراه / آگهی مزایده, مزایده حق الامتیاز یک خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959252/مزایده-منزل-مسکونی-بخش-سه-قوچان-مرحله-اول'>مزایده منزل مسکونی بخش سه قوچان مرحله اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی بخش سه قوچان مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959256/مزایده-فروش-62-واحد-مسکونی-از-مجتمع-های-طلوع-کیش-نوبت-دوم'>مزایده فروش 62 واحد مسکونی از مجتمع های طلوع کیش نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 62 واحد مسکونی از مجتمع های طلوع کیش نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959257/مزایده-واگذاری-اجاره-مغازه-های-مجتمع-تجاری--'>مزایده واگذاری اجاره مغازه های مجتمع تجاری ... / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری اجاره مغازه های مجتمع تجاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959259/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-مدل-1389-سیستم-پژو-هاچ-بک'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری مدل 1389 سیستم پژو هاچ بک / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری مدل 1389 سیستم پژو هاچ بک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959261/مزایده-خودروی-سواری-ام-وی-ام-530'>مزایده خودروی سواری ام وی ام 530 / مزایده,مزایده خودروی سواری ام وی ام 530</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959264/مزایده-ساختمان-مسکونی-در-دو-طبقه-با-دیوارهای-باربر'>مزایده ساختمان مسکونی در دو طبقه با دیوارهای باربر  / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی در دو طبقه با دیوارهای باربر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959266/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-152-47متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 152.47متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 152.47متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959268/مزایده-انواع-مخازن-استیل---نوبت-دوم'>مزایده انواع مخازن استیل... - نوبت دوم  / مزایده و مزایده انواع مخازن استیل...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959271/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-253-75متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 253.75متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 253.75متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959272/مزایده-واگذاری-امتیاز-بهره-برداری-پرتابل-ها-و-بیلبوردهای-تبلیغاتی'>مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری پرتابل ها و بیلبوردهای تبلیغاتی / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری پرتابل ها و بیلبوردهای تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959273/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-124-43متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 124.43متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 124.43متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959275/مزایده-یک-دستگاه-تراش-دومتری--'>مزایده یک دستگاه تراش دومتری... / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه تراش دومتری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959276/مزایده-تمامت-ششدانگ-مفروزی-پلاک-2221-فرعی'>مزایده تمامت ششدانگ مفروزی پلاک 2221 فرعی / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ مفروزی پلاک 2221 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959279/مزایده-مقدار-70-59-شعیر-مشاع-از-96-شعیر-ششدانگ-زمین'>مزایده مقدار 70.59 شعیر مشاع از 96 شعیر ششدانگ زمین / مزایده,مزایده مقدار 70.59 شعیر مشاع از 96 شعیر ششدانگ زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959280/مزایده-یک-دستگاه-خشکن-پارویی'>مزایده یک دستگاه خشکن پارویی  / مزایده,مزایده یک دستگاه خشکن پارویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959281/مزایده-اجاره-مجموعه-استخر-سرپوشیده-و-سونا-و-جکوزی'>مزایده اجاره مجموعه استخر سرپوشیده و سونا و جکوزی / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره مجموعه استخر سرپوشیده و سونا و جکوزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959282/مزایده-واگذاری-سه-واحد-از-جایگاههای-سوخت-سی-ان-جی'>مزایده واگذاری سه واحد از جایگاههای سوخت سی ان جی  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری سه واحد از جایگاههای سوخت سی ان جی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959283/مزایده-سنگ-مرمریت-سنگ-تراورتن'>مزایده سنگ مرمریت، سنگ تراورتن  / آگهی مزایده، مزایده سنگ مرمریت، سنگ تراورتن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959284/مزایده-یک-دستگاه-تزریق-پلاستیک-250-گرمی'>مزایده یک دستگاه تزریق پلاستیک 250 گرمی / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه تزریق پلاستیک 250 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959285/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-زمین-157-5متر'>مزایده سند مالکیت ششدانگ زمین 157.5متر / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ زمین 157.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959287/مزایده-انواع-صندلی-ماشین'>مزایده انواع صندلی ماشین  / مزایده,مزایده انواع صندلی ماشین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959288/مزایده-ملک-توقیفی-19-2-شعیر-مشاع-از-منزل-مسکونی'>مزایده ملک توقیفی 19.2 شعیر مشاع از منزل مسکونی / مزایده,مزایده ملک توقیفی 19.2 شعیر مشاع از منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959289/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-سواری-سمند-سورن'> مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری سمند سورن / آگهی مزایده اموال منقول ,  مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری سمند سورن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959290/مزایده-یک-دانگ-مشاع-از-ساختمان-مسکونی-دو-طبقه-نوبت-دوم'>مزایده یک دانگ مشاع از ساختمان مسکونی دو طبقه نوبت دوم / مزایده,مزایده یک دانگ مشاع از ساختمان مسکونی دو طبقه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959291/مزایده-انواع-عطر-بچه-گانه'>مزایده انواع عطر بچه گانه / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده انواع عطر بچه گانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959292/مزایده-اجاره-مالکیت-تعدات-2-باب-واحد-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده اجاره مالکیت تعدات 2 باب واحد تجاری نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره مالکیت تعدات 2 باب واحد تجاری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959294/مزایده-ملک-مساحت-236مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 236مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 236مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959295/مزایده-اجاره-تعداد-یکباب-مغازه-نوبت-دوم'>مزایده اجاره  تعداد یکباب مغازه نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره  تعداد یکباب مغازه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959296/مزایده-یک-تخته-فرش-شش-متری'>مزایده یک تخته فرش شش متری  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک تخته فرش شش متری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959297/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-بخش-5-نیشابور'>مزایده ششدانگ آپارتمان بخش 5 نیشابور / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان بخش 5 نیشابور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959299/مزایده-فروش-یک-دستگاه-عیب-یاب-و-تست-کننده-ماشین-لباسشویی'>مزایده فروش یک دستگاه عیب یاب و تست کننده ماشین لباسشویی / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه عیب یاب و تست کننده ماشین لباسشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959301/مزایده-یک-دانگ-و-نیم-از-ششدانگ-پلاک-دویست-و-چهل-و-سه-فرعی'>مزایده یک دانگ و نیم از ششدانگ پلاک دویست و چهل و سه فرعی / مزایده,مزایده یک دانگ و نیم از ششدانگ پلاک دویست و چهل و سه فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959302/مزایده-عمومی-لوله-در-سایزهای-مختلف--نوبت-دوم'>مزایده عمومی لوله در سایزهای مختلف - نوبت دوم  / مزایده عمومی , مزایده عمومی لوله در سایزهای مختلف - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959303/مزایده-فروش-یکدستگاه-کامیون-کمپرسی-سیستم-بادسان'>مزایده فروش یکدستگاه کامیون کمپرسی سیستم بادسان / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه کامیون کمپرسی سیستم بادسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959304/مزایده-خودرو-پژو-پارس-نقره-ای'>مزایده خودرو پژو پارس نقره ای  / مزایده,مزایده خودرو پژو پارس نقره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959305/مزایده-یک-قطعه-زمین-ویلایی-450متر'>مزایده یک قطعه زمین ویلایی 450متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین ویلایی 450متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959306/مزایده-فروش-دستگاه-سنگ-شکن-ضربه-ای'>مزایده فروش دستگاه سنگ شکن ضربه ای  / مزایده , مزایده فروش دستگاه سنگ شکن ضربه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959307/مزایده-گونی-برنج-ایرانی-صندلی-فلزی--نوبت-دوم'>مزایده گونی برنج ایرانی، صندلی فلزی - نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده گونی برنج ایرانی، صندلی فلزی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959308/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-198-53متر'>مزایده یکباب منزل مسکونی 198.53متر / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی 198.53متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959309/مزایده-ماشین-آلات-تجهیزات-و-دستگاه-های-کارخانه'>مزایده ماشین آلات, تجهیزات و دستگاه های کارخانه  / مزایده, مزایده ماشین آلات, تجهیزات و دستگاه های کارخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959310/مزایده-فروش-تعداد-سه-دستگاه-مخزن-ذخیره-آب'>مزایده فروش تعداد سه دستگاه مخزن ذخیره آب / مزایده , مزایده فروش تعداد سه دستگاه مخزن ذخیره آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959311/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-83-98متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 83/98متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 83/98متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959314/مزایده-60-عدد-قوطی-آهنی-به-اندازه-6-متری'>مزایده 60 عدد قوطی آهنی به اندازه 6 متری / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده 60 عدد قوطی آهنی به اندازه 6 متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959315/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-85-09متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 85.09متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 85.09متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959316/مزایده-250-عدد-صندلی-رویه-چرم-قهوه-ای-و--'>مزایده 250 عدد صندلی رویه چرم قهوه ای و ... / مزایده, مزایده 250 عدد صندلی رویه چرم قهوه ای و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959318/مزایده-یک-قطعه-باغ-مرکبات-3000متر'>مزایده یک قطعه باغ مرکبات 3000متر / مزایده,مزایده یک قطعه باغ مرکبات 3000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959319/مزایده-یک-دستگاه-کانکس--'>مزایده  یک دستگاه کانکس... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده  یک دستگاه کانکس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959320/مزایده-ملک-دو-فقره-سند-ثبتی-پلاک-20-اصلی'>مزایده ملک دو فقره سند ثبتی پلاک 20 اصلی / مزایده,مزایده ملک دو فقره سند ثبتی پلاک 20 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959322/مزایده-یک-دستگاه-سورای-پژو-404-GLX'>مزایده یک دستگاه سورای پژو 404 GLX / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه سورای پژو 404 GLX</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959323/مزایده-3-918-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-111-فرعی'>مزایده 3.918 دانگ از ششدانگ پلاک 111 فرعی / مزایده,مزایده 3.918 دانگ از ششدانگ پلاک 111 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959324/مزایده-ششدانگ-یکباب-ساختمان-مساحت-194-50متر'>مزایده ششدانگ یکباب ساختمان مساحت 194.50متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب ساختمان مساحت 194.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959326/مزایده-ملک-مساحت-هفتاد-و-هشت-متر-دو-خوابه'>مزایده ملک مساحت هفتاد و هشت متر دو خوابه / مزایده,مزایده ملک مساحت هفتاد و هشت متر دو خوابه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959327/مزایده-قالب-تزریق-مستقیم-دوبل-ماهیچه-آلومینیومی-کفش--'>مزایده قالب تزریق مستقیم دوبل ماهیچه آلومینیومی کفش... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده قالب تزریق مستقیم دوبل ماهیچه آلومینیومی کفش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959328/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-223-9متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه 223.9متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه 223.9متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959329/مزایده-اجاره-اخذ-عوارض-ورودی-تفرجگاه'>مزایده اجاره اخذ عوارض ورودی تفرجگاه / مزایده عمومی , مزایده اجاره اخذ عوارض ورودی تفرجگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959330/مزایده-تمامی-ششدانگ-اپارتمان-قطعه-شش-تفکیکی'>مزایده تمامی ششدانگ اپارتمان قطعه شش تفکیکی / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ اپارتمان قطعه شش تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959332/مزایده-یخچال-ویترینی-ایستاده-ترازوی-دیجیتالی'>مزایده یخچال ویترینی ایستاده، ترازوی دیجیتالی / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یخچال ویترینی ایستاده، ترازوی دیجیتالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959333/مزایده-فروش-اموال-اسقاط-و-بلااستفاده'>مزایده فروش اموال اسقاط و بلااستفاده / آگهی مزایده , مزایده فروش اموال اسقاط و بلااستفاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959334/مزایده-اجاره-اماکن-تجاری-و-خدماتی-در-فرودگاه-بین-المللی'>مزایده اجاره اماکن تجاری و خدماتی در فرودگاه بین المللی / مزایده عمومی, مزایده اجاره اماکن تجاری و خدماتی در فرودگاه بین المللی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959336/مزایده-فروش-املاک-کاربری-مرغداری-مسکونی-صنعتی-دامداری-باغ'>مزایده فروش املاک کاربری مرغداری مسکونی صنعتی دامداری باغ  / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری مرغداری مسکونی صنعتی دامداری باغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959337/مزایده-فروش-سه-دستگاه-خودروسواری-نوبت-دوم'>مزایده  فروش سه دستگاه خودروسواری نوبت دوم  / مزایده,مزایده  فروش سه دستگاه خودروسواری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959339/مزایده-یکباب-ساختمان-مساحت-2293متر'>مزایده یکباب ساختمان مساحت 2293متر  / مزایده,مزایده یکباب ساختمان مساحت 2293متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959340/مزایده-24-هزار-عدد-لیوان'>مزایده 24 هزار عدد لیوان / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده 24 هزار عدد لیوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959344/مزایده-اجاره-اماکن-تجاری-و-خدماتی-در-بندر-تجاری'>مزایده اجاره اماکن تجاری و خدماتی در بندر تجاری  / مزایده عمومی, مزایده اجاره اماکن تجاری و خدماتی در بندر تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959345/مزایده-مغازه-مساحت-48-63متر-نوبت-اول'>مزایده مغازه مساحت 48.63متر نوبت اول / مزایده,مزایده مغازه مساحت 48.63متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959348/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959349/مزایده-اموال-غیرمنقول-مساحت-30467برابر-با-175متر'>مزایده اموال غیرمنقول مساحت 30467برابر با 175متر  / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول مساحت 30467برابر با 175متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959352/مزایده-ساختمان-دو-طبقه-نوبت-اول'>مزایده ساختمان دو طبقه نوبت اول  / مزایده,مزایده ساختمان دو طبقه نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959355/مزایده-یک-دستگاه-PET-تولید-بطری-های-پلاستیکی'>مزایده یک دستگاه PET تولید بطری های پلاستیکی  / مزایده,مزایده یک دستگاه PET تولید بطری های پلاستیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959357/مزایده-مقدار-44-974-متر-معادل-4-5-هکتار-زمین-زراعی'>مزایده مقدار 44.974 متر معادل 4.5 هکتار زمین زراعی / مزایده,مزایده مقدار 44.974 متر معادل 4.5 هکتار زمین زراعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959358/مزایده-عمومی-فروش-خودروهای-اسقاط'>مزایده عمومی فروش خودروهای اسقاط  / مزایده عمومی , مزایده عمومی فروش خودروهای اسقاط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959360/مزایده-واحد-شماره-45-به-مساحت-95متر-نوبت-دوم'>مزایده واحد شماره 45 به مساحت 95متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده واحد شماره 45 به مساحت 95متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959362/مزایده-واگذاری-به-اجاره-جایگاه-سی-ان-جی-شماره-3-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری به اجاره جایگاه سی ان جی شماره 3  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری به اجاره جایگاه سی ان جی شماره 3 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959363/مزایده-فروش-تعدادی-خودرو-سواری-مزدا-3--پاجرو-بسترن-لندمارک--'>مزایده فروش تعدادی خودرو سواری مزدا 3 ، پاجرو، بسترن، لندمارک.... / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش تعدادی خودرو سواری مزدا 3 ، پاجرو، بسترن، لندمارک....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959364/مزایده-ملک-مساحت-97-17متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 97.17متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 97.17متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959365/مزایده-واگذاری-اجاره-فروشگاه-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اجاره فروشگاه  نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری اجاره فروشگاه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959368/مزایده-فروش-ششدانگ-زمین-مساحت-1426متر'>مزایده فروش ششدانگ زمین مساحت 1426متر  / مزایده,مزایده فروش ششدانگ زمین مساحت 1426متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959369/مزایده-تعداد-4-دستگاه-کولر-گازی-و--'>مزایده تعداد 4 دستگاه کولر گازی و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده تعداد 4 دستگاه کولر گازی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959370/مزایده-فروش-زمین-محصور-شده-1983-38متر'>مزایده فروش زمین محصور شده 1983.38متر / مزایده,مزایده فروش زمین محصور شده 1983.38متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959373/مزایده-فروش-کارخانه-اعم-از-عرصه-و-اعیان-3083-3متر'>مزایده فروش کارخانه اعم از عرصه و اعیان 3083.3متر / مزایده,مزایده فروش کارخانه اعم از عرصه و اعیان 3083.3متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959377/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-500متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 500متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 500متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959379/مزایده-فروش-اقلام-فلزی-و-آهن-آلات-ضایعاتی--'>مزایده فروش اقلام فلزی و آهن آلات ضایعاتی... / آگهی مزایده فروش, مزایده فروش اقلام فلزی و آهن آلات ضایعاتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959380/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-آپارتمان-63-25متر'>مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان 63.25متر  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان 63.25متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959381/مزایده-فروش-تعداد-هشت-دستگاه-خودرو-سبک-نوبت-دوم'>مزایده فروش  تعداد هشت دستگاه خودرو سبک  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش  تعداد هشت دستگاه خودرو سبک  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959383/مزایده-قطعات-چدنی-ضایعاتی-ضایعات-فلزی-مخلوط-روغن-صنعتی-ضایعاتی-و-600-بشکه-220-لیتری'>مزایده قطعات چدنی ضایعاتی، ضایعات فلزی مخلوط، روغن صنعتی ضایعاتی و 600 بشکه 220 لیتری / مزایده, مزایده قطعات چدنی ضایعاتی، ضایعات فلزی مخلوط، روغن صنعتی ضایعاتی و 600 بشکه 220 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959384/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-یک-هزار-متر'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی یک هزار متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی یک هزار متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959387/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-1200متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 1200متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 1200متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959390/مزایده-ملک-مساحت-صد-و-بیست-متر'>مزایده ملک مساحت صد و بیست متر / مزایده,مزایده ملک مساحت صد و بیست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959392/مزایده-سرقفلی-دو-باب-مغازه-به-شماره-های-10-و-سی-و-هشت'>مزایده سرقفلی دو باب مغازه به شماره های 10 و سی و هشت  / مزایده,مزایده سرقفلی دو باب مغازه به شماره های 10 و سی و هشت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959393/حراج-وسائط-نقلیه-شامل-تعداد-1200-دستگاه-موتور-سیکلت-اوراقی-و--'>حراج  وسائط نقلیه شامل تعداد 1200 دستگاه موتور سیکلت اوراقی و ... / حراج حضوری, حراج  وسائط نقلیه شامل تعداد 1200 دستگاه موتور سیکلت اوراقی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959394/مزایده-یک-دستگاه-موتور-سیکلت'>مزایده یک دستگاه موتور سیکلت  / مزایده, مزایده یک دستگاه موتور سیکلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959395/مزایده-فروش-18-دستگاه-اتومبیل-دولتی-نوبت-دوم'>مزایده فروش 18 دستگاه اتومبیل دولتی  نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش 18 دستگاه اتومبیل دولتی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959396/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-بخش-یک-ثبت-آمل'>مزایده ششدانگ آپارتمان بخش یک ثبت آمل / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان بخش یک ثبت آمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959397/مزایده-اجاره-واحد-مرغداری-100-هزار-قطعه'>مزایده اجاره واحد مرغداری 100 هزار قطعه / آگهی مزایده، مزایده اجاره واحد مرغداری 100 هزار قطعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959398/مزایده-فروش-ضایعات-کارخانه-آسفالت-سازمان--نوبت-دوم'>مزایده فروش ضایعات کارخانه آسفالت سازمان - نوبت دوم  / مزایده ، مزایده فروش ضایعات کارخانه آسفالت سازمان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959399/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-5-تبریز-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی بخش 5 تبریز نوبت دوم  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 5 تبریز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959400/مزایده-طرح-پارک-حاشیه-ای-الکترونیکی-نوبت-دوم'>مزایده طرح پارک حاشیه ای الکترونیکی  نوبت دوم  / مزایده , مزایده طرح پارک حاشیه ای الکترونیکی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959403/مزایده-ملک-بخش-شش-تبریز-نوبت-دوم'>مزایده ملک بخش شش تبریز نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک بخش شش تبریز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959406/تجدید-مزایده-کلیه-خدمات-امور-بهشت-قاسم-شامل-حمل-میت--شتشوی-میت---96-7-30'>تجدید مزایده کلیه خدمات امور بهشت قاسم شامل حمل میت , شتشوی میت.... 96.7.30 / تجدید آگهی مزایده کتبی ، مزایده کلیه خدمات امور بهشت قاسم شامل حمل میت , شتشوی میت....تجدید 96.7.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959407/مزایده-یک-عدد-تانکر-زرد-رنگ-1800-لیتری--'>مزایده یک عدد تانکر زرد رنگ 1800 لیتری... / آگهی مزایده مال منقول، مزایده یک عدد تانکر زرد رنگ 1800 لیتری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959408/مزایده-ملک-اعیان-کلی-600متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک اعیان کلی 600متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک اعیان کلی 600متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959412/مزایده-فروش-یک-دستگاه-سنگ-زنی-محوری'>مزایده فروش یک دستگاه سنگ زنی محوری / آگهی مزایده, مزایده فروش یک دستگاه سنگ زنی محوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959415/مزایده-فروش-املاک-و-ماشین-آلات'>مزایده فروش املاک و ماشین آلات / مزایده,مزایده فروش املاک و ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959416/تجدید-مزایده-یک-دستگاه-لیفتراک-سهند'>تجدید مزایده یک دستگاه لیفتراک سهند  / تجدید مزایده , مزایده تجدید یک دستگاه لیفتراک سهند تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959418/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-50736متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 50736متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 50736متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959419/مزایده-درب-ورودی-ریلی---نوبت-دوم'>مزایده درب ورودی ریلی... - نوبت دوم  / مزایده ,مزایده درب ورودی ریلی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959420/مزایده-تمامیت-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-ده-مشهد'>مزایده تمامیت ششدانگ پلاک ثبتی بخش ده مشهد / مزایده,مزایده تمامیت ششدانگ پلاک ثبتی بخش ده مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959421/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پراید / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959422/مزایده-بخاری-گاز-سوز-مستعمل-مدل-سارگ-5000--'>مزایده بخاری گاز سوز مستعمل مدل سارگ 5000 ... / مزایده , مزایده بخاری گاز سوز مستعمل مدل سارگ 5000 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959423/مزایده-واگذاری-یکباب-خانه-از-رقبات-موقوفه-آمنه'>مزایده واگذاری یکباب خانه از رقبات موقوفه آمنه  / مزایده,مزایده واگذاری یکباب خانه از رقبات موقوفه آمنه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959424/مزایده-اجاره-یک-باب-مغازه-سینما--نوبت-دوم'>مزایده اجاره یک باب مغازه سینما - نوبت دوم  / مزایده ,مزایده اجاره یک باب مغازه سینما - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959427/مزایده-دو-خط-تلفن-همراه'>مزایده دو خط تلفن همراه  / آگهی مزایده، مزایده دو خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959429/مزایده-فروش-دو-دستگاه-اتومبیل-وانت-نیسان-اسقاطی-و-از-رده-خارج--نوبت-دوم'>مزایده فروش دو دستگاه اتومبیل وانت نیسان اسقاطی و از رده خارج - نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش دو دستگاه اتومبیل وانت نیسان اسقاطی و از رده خارج - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959430/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-دو-هزار-و-نهصد-و-هجده-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی دو هزار و نهصد و هجده فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی دو هزار و نهصد و هجده فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959431/مزایده-انواع-شیرآلات-و-شیلنگ-و-متعلقات-مربوطه-و--'>مزایده انواع شیرآلات و شیلنگ و متعلقات مربوطه و ... / آگهی مزایده مال منقول, مزایده انواع شیرآلات و شیلنگ و متعلقات مربوطه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959432/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-روآ-مدل-87--یک-واحد-آپارتمان--'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو روآ مدل 87  -یک واحد آپارتمان... / مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو روآ مدل 87  -یک واحد آپارتمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959433/مزایده-ششدانگ-اعیان-مسکونی-بخش-نه-مشهد'>مزایده ششدانگ اعیان مسکونی بخش نه مشهد  / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان مسکونی بخش نه مشهد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959435/مزایده-تعداد-30-دستگاه-لاشه-خودرو-سواری-اسقاطی'>مزایده تعداد 30 دستگاه لاشه خودرو سواری اسقاطی  / آگهی مزایده ,مزایده تعداد 30 دستگاه لاشه خودرو سواری اسقاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959436/مزایده-واگذاری-محل-بوفه-دانشجویی'>مزایده واگذاری محل بوفه دانشجویی / آگهی مزایده عمومی، مزایده واگذاری محل بوفه دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959438/مزایده-اجاره-یک-واحد-گلخانه'>مزایده اجاره یک واحد گلخانه  / مزایده , مزایده اجاره یک واحد گلخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959439/مزایده-فراخوان-تعداد-21-قطعه-زمین-و-7-واحد-ساخته-شده-تجاری'>مزایده فراخوان تعداد 21 قطعه زمین و 7 واحد ساخته شده تجاری  / مزایده,مزایده فراخوان تعداد 21 قطعه زمین و 7 واحد ساخته شده تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959441/مزایده-فروش-یکباب-مغازه-مساحت-بیست-و-یک-متر-تجدید'>مزایده فروش یکباب مغازه مساحت بیست و یک متر تجدید / مزایده,مزایده فروش یکباب مغازه مساحت بیست و یک متر تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959442/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-مدل-2006-پراید--'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری مدل 2006 پراید ... / مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی سواری مدل 2006 پراید ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959443/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-محدوده-شهر'>مزایده فروش تعدادی از املاک محدوده شهر  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک محدوده شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959445/مزایده-ملک-مساحت-178-6متر'>مزایده ملک مساحت 178.6متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 178.6متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959448/مزایده-اکتشاف-تعدادی-از-محدوده-های-اکتشافی'>مزایده اکتشاف تعدادی از محدوده های اکتشافی / آگهی مزایده عمومی، مزایده اکتشاف تعدادی از محدوده های اکتشافی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959450/مزایده-دستگاه-لودر-انواع-تراکتور--'>مزایده دستگاه لودر- انواع تراکتور... / مزایده , مزایده دستگاه لودر- انواع تراکتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959451/مزایده-خودروی-سواری-سیتروئن'>مزایده خودروی سواری سیتروئن / مزایده , مزایده خودروی سواری سیتروئن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959452/مزایده-منزل-مسکونی-بخش-نه-تبریز-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی بخش نه تبریز نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی بخش نه تبریز نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959453/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-شش-تبریز-اموال-غیرمنقول-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش شش تبریز اموال غیرمنقول نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش شش تبریز اموال غیرمنقول نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959454/مزایده-ششدانگ-پلاک-مورد-رهن-مساحت308متر'>مزایده ششدانگ پلاک مورد رهن مساحت308متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک مورد رهن مساحت308متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959456/مزایده-4-ساعت-آب-و-اراضی-مشاعی-مرحله-اول'>مزایده 4 ساعت آب و اراضی مشاعی مرحله اول / مزایده,مزایده 4 ساعت آب و اراضی مشاعی مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959457/مزایده-سوله-با-زمین-1800متر-نوبت-دوم'>مزایده سوله با زمین 1800متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده سوله با زمین 1800متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959458/تجدید-مزایده-فروش-حدود-200-تن-محصول-پسته-تولیدی-سال-96-مزارع-تحت-پوشش-خود'>تجدید مزایده فروش حدود 200 تن محصول پسته تولیدی سال 96 مزارع تحت پوشش خود  / تجدید مزایده , تجدید مزایده فروش حدود 200 تن محصول پسته تولیدی سال 96 مزارع تحت پوشش خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959460/مزایده-واگذاری-به-اجاره-تعدادی-از-رقبات-موقوفات'>مزایده واگذاری به اجاره تعدادی از رقبات موقوفات / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره تعدادی از رقبات موقوفات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959461/مزایده-سرقفلی-مغازه-مساحت-253متر-نوبت-اول'>مزایده سرقفلی مغازه مساحت 253متر نوبت اول / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه مساحت 253متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959463/مزایده-1-سهم-از-70-سهم-از-سهام-شرکت-تعاونی-پرندگان-و-حیوانات'>مزایده 1 سهم از 70 سهم از سهام شرکت تعاونی پرندگان و حیوانات / مزایده,مزایده 1 سهم از 70 سهم از سهام شرکت تعاونی پرندگان و حیوانات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959465/مزایده-عرضه-سهام'>مزایده عرضه سهام  / آگهی مزایده , مزایده عرضه سهام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959466/مزایده-تامین-جرثقیل-جهت-حمل-خودروهای-تصادفی-و-متخلف-در-سطح-استان'>مزایده تامین جرثقیل جهت حمل خودروهای تصادفی و متخلف در سطح استان / مزایده, مزایده تامین جرثقیل جهت حمل خودروهای تصادفی و متخلف در سطح استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959467/مزایده-ملک-عرصه-1000متر'>مزایده ملک عرصه 1000متر / مزایده,مزایده ملک عرصه 1000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959469/مزایده-ششدانگ-اعیان-آپارتمان-مساحت-78متر'>مزایده ششدانگ اعیان آپارتمان مساحت 78متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان آپارتمان مساحت 78متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959470/مزایده-ششدانگ-اعیان-آپارتمان-قدمت7-5-سال'>مزایده ششدانگ اعیان آپارتمان قدمت7.5 سال / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان آپارتمان قدمت7.5 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959471/مزایده-گاز-5-شعله--'>مزایده گاز 5 شعله... / آگهی مزایده مال منقول، مزایده گاز 5 شعله...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959472/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-دویست-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت دویست متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959473/اصلاحیه-مزایده-فروش-تعداد-محدودی-از-واحدهای-تجاری'>اصلاحیه مزایده فروش تعداد محدودی از واحدهای تجاری / اصلاحیه مزایده , اصلاحیه مزایده فروش تعداد محدودی از واحدهای تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959474/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-268-57متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 268.57متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 268.57متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959475/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-197-50متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 197.50متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 197.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959476/مزایده-یکدستگاه-کمپکت-چاپ-بر-روی-گونی'>مزایده یکدستگاه کمپکت چاپ بر روی گونی / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یکدستگاه کمپکت چاپ بر روی گونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959477/مزایده-شش-حبه-مشاع-از-72-حبه-ششدانگ-ملکی'>مزایده شش حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ ملکی  / مزایده,مزایده شش حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ ملکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959479/مزایده-واگذاری-به-صورت-اجاره-یک-واحد-ساختمان-دو-طبقه'>مزایده واگذاری به صورت اجاره یک واحد ساختمان دو طبقه / آگهی حراج, مزایده واگذاری به صورت اجاره یک واحد ساختمان دو طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959481/اصلاحیه-مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-مساحت-111-متر'>اصلاحیه مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 111 متر  / اصلاحیه مزایده , اصلاحیه مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 111 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959482/مزایده-یک-قطعه-زمین-جز-پلاک-ثبتی-177-اصلی-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین جز پلاک ثبتی 177 اصلی نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین جز پلاک ثبتی 177 اصلی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959484/مزایده-ساختمان-مسکونی-به-همراه-سه-باب-مغازه-تجاری'>مزایده ساختمان مسکونی به همراه سه باب مغازه تجاری / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی به همراه سه باب مغازه تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959487/مزایده-ساختمان-دو-طبقه'>مزایده ساختمان دو طبقه  / مزایده,مزایده ساختمان دو طبقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959488/مزایده-فروش-یک-راس-اسب-نریان'>مزایده فروش یک راس اسب نریان / آگهی مزایده , مزایده فروش یک راس اسب نریان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959489/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-374متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 374متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 374متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959491/مزایده-تعداد-10-دستگاه-ماشین-آلات-سبک-و-سنگین'>مزایده تعداد 10 دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین  / آگهی مزایده, مزایده تعداد 10 دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959492/مزایده-دو-قطعه-زمین-525-و245-5متر'>مزایده دو قطعه زمین 525 و245.5متر  / مزایده,مزایده دو قطعه زمین 525 و245.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959493/مزایده-فروش-پیکان-تیپ-1600-مدل-1382--'>مزایده فروش پیکان تیپ 1600 مدل 1382.... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش پیکان تیپ 1600 مدل 1382....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959494/مزایده-فروش-تعدادی-از-زمینهای-خود-بصورت-نقد'>مزایده فروش تعدادی از زمینهای خود بصورت نقد  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از زمینهای خود بصورت نقد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959495/مزایده-فروش-اقلام-ضایعاتی'>مزایده فروش اقلام ضایعاتی  / آگهی مزایده , مزایده فروش اقلام ضایعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959496/مزایده-فروش-یکدستگاه-الکتروپمپ-و-ترانسفورماتور'>مزایده فروش یکدستگاه الکتروپمپ و ترانسفورماتور / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه الکتروپمپ و ترانسفورماتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959497/مزایده-تعدادی-از-پلاک-های-کارگاهی-و-تجاری-مرحله-سوم-چاپ-دوم'>مزایده تعدادی از پلاک های کارگاهی و تجاری مرحله سوم چاپ دوم  / مزایده ،مزایده تعدادی از پلاک های کارگاهی و تجاری مرحله سوم چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959499/مزایده-فروش-یک-دستگاه-لودر-ولوو'>مزایده فروش یک دستگاه لودر ولوو / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه لودر ولوو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959501/استعلام-قیمت-فروش-اموال-اسقاطی-پزشکی'>استعلام قیمت فروش اموال اسقاطی پزشکی / آگهی فراخوان عمومی شرکت در استعلام , استعلام قیمت فروش اموال اسقاطی پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959502/مزایده-فروش-تعداد-4-قطعه-از-زمین-های-خود'>مزایده فروش تعداد 4 قطعه از زمین های خود / مزایده,مزایده فروش تعداد 4 قطعه از زمین های خود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959504/مزایده-کاسه-ملامین-انواع-ظرف-خورشت--'>مزایده کاسه ملامین-انواع ظرف خورشت... / مزایده , مزایده کاسه ملامین-انواع ظرف خورشت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959505/مزایده-هشت-قطعه-اراضی-مزروعی-نوبت-سوم'>مزایده هشت قطعه اراضی مزروعی نوبت سوم / مزایده,مزایده هشت قطعه اراضی مزروعی نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959506/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-125-فرعی-عرصه-75-75متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 125 فرعی عرصه 75.75متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 125 فرعی عرصه 75.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959507/مزایده-فروش-املاک-استان-زنجان'>مزایده فروش املاک استان زنجان / مزایده,مزایده فروش املاک استان زنجان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959508/مزایده-واگذاری-(اجاره-بدون-اخذ-سر-قفلی)-تابلو-تبلیغاتی'>مزایده واگذاری (اجاره بدون اخذ سر قفلی) تابلو تبلیغاتی / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری (اجاره بدون اخذ سر قفلی) تابلو تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959511/آگهی-مزایده-واگذاری-غرفه--سوله-فروشگاهی'>آگهی مزایده واگذاری غرفه ، سوله فروشگاهی  / مزایده , آگهی مزایده واگذاری غرفه ، سوله فروشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959512/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-212متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 212متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 212متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959514/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-7-زنجان-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 7 زنجان نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 7 زنجان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959516/مزایده-پلاک-384-52-اصلی-بخش-یک'>مزایده پلاک 384/52 اصلی بخش یک / مزایده,مزایده پلاک 384/52 اصلی بخش یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959517/مزایده-فروش-املاک-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959520/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-نقد-و-اقساط-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از املاک نقد و اقساط نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک نقد و اقساط نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959522/مزایده-فروش-املاک-تجاری'>مزایده فروش املاک تجاری  / آگهی مزایده , مزایده فروش املاک تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959524/مزایده-فروش-تعدادی-اسب-اصیل'>مزایده فروش تعدادی اسب اصیل  / مزایده , مزایده فروش تعدادی اسب اصیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959525/مزایده-یک-دستگاه-برش-تک-کله-پروفیل--'>مزایده  یک دستگاه برش تک کله پروفیل... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده  یک دستگاه برش تک کله پروفیل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959526/فراخوان-برگزاری-تورهای-گردشگری-دانش-آموزی'>فراخوان برگزاری تورهای گردشگری دانش آموزی  / مزایده, فراخوان برگزاری تورهای گردشگری دانش آموزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959528/مزایده-فروش-خانه-های-سازمانی'>مزایده فروش خانه های سازمانی  / مزایده,مزایده فروش خانه های سازمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959529/مزایده-اجاره-پارکینگ-نوبت-دوم'>مزایده اجاره پارکینگ نوبت دوم  / مزایده, مزایده اجاره پارکینگ نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959531/مزایده-فروش-5-قطعه-از-زمینهای-تجاری-و-دو-واحد-آپارتمان'>مزایده فروش 5 قطعه از زمینهای تجاری و دو واحد آپارتمان  / مزایده,مزایده فروش 5 قطعه از زمینهای تجاری و دو واحد آپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959532/مزایده-موتور-سردخانه'>مزایده موتور سردخانه / آگهی مزایده، مزایده موتور سردخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959533/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-مساحت-295-5متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 295.5متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 295.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959537/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-220متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 220متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 220متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959538/تجدید-مزایده-اجاره-دو-باب-سالن-ورزشی-تجدید--نوبت-دوم'>تجدید مزایده اجاره دو باب سالن ورزشی تجدید   نوبت دوم   / تجدید آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره دو باب سالن ورزشی تجدید  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959539/مزایده-عمومی-اماکن-ورزشی--نوبت-دوم'>مزایده عمومی اماکن ورزشی - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده عمومی اماکن ورزشی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959540/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-101-18متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 101.18متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 101.18متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959545/مزایده-ششدانگ-پلاک-شماره-16-1924-بخش-چهارده'>مزایده ششدانگ پلاک شماره 16/1924 بخش چهارده  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک شماره 16/1924 بخش چهارده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959548/مزایده-تمامت-ششدانگ-پلاک-ثبتی-277-فرعی'>مزایده تمامت ششدانگ پلاک ثبتی 277 فرعی  / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ پلاک ثبتی 277 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959550/مزایده-فروش-واحد-اداری-و-تجاری-96-48-و-42-25متر'>مزایده فروش واحد اداری و تجاری 96.48 و 42.25متر  / مزایده,مزایده فروش واحد اداری و تجاری 96.48 و 42.25متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959551/مزایده-منزل-مسکونی-زیربنای-128-5متر'>مزایده منزل مسکونی زیربنای 128.5متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی زیربنای 128.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959552/استعلام-فروش-اقلام-و-اموال-اسقاطی-مازاد'>استعلام فروش اقلام و اموال اسقاطی مازاد  / آگهی استعلام عمومی , استعلام فروش اقلام و اموال اسقاطی مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959553/مزایده-فروش-خودرو-بیل-بکهو-لودر-مدل-86'>مزایده فروش خودرو بیل بکهو لودر مدل 86 / مزایده عمومی, مزایده فروش خودرو بیل بکهو لودر مدل 86</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959554/مزایده-اقلام-نو-و-مازاد-مستعمل-سالم-و-ضایعات-غیر-قابل-استفاده-خود'>مزایده اقلام نو و مازاد مستعمل سالم و ضایعات غیر قابل استفاده خود  / مزایده , مزایده اقلام نو و مازاد مستعمل سالم و ضایعات غیر قابل استفاده خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959556/مزایده-اجاره-دو-باب-مغازه'>مزایده اجاره دو باب مغازه  / آگهی مزایده، مزایده اجاره دو باب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959557/مزایده-فروش-تعدادی-از-وسایل-نقلیه'>مزایده فروش  تعدادی از وسایل نقلیه / مزایده,مزایده فروش  تعدادی از وسایل نقلیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959558/مزایده-تمامت-سه-دانگ-مشاع-از-تعمیرگاه-مساحت-2008-49متر'>مزایده تمامت سه دانگ مشاع از تعمیرگاه مساحت 2008.49متر / مزایده,مزایده تمامت سه دانگ مشاع از تعمیرگاه مساحت 2008.49متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959559/مزایده-اجاره-محل-واگذاری-بوفه-مواد-غذایی-گرم-و-سرد--تجدید'>مزایده اجاره محل واگذاری بوفه مواد غذایی گرم و سرد - تجدید / آگهی تجدید مزایده, مزایده اجاره محل واگذاری بوفه مواد غذایی گرم و سرد - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959561/مزایده-اجاره-دو-عدد-بیلبورد'>مزایده اجاره دو عدد بیلبورد  / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره دو عدد بیلبورد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959562/مزایده-ششدانگ-مغازه-بخش-دو-ارومیه'>مزایده ششدانگ مغازه بخش دو ارومیه / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه بخش دو ارومیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959563/مزایده-یک-دستگاه-منزل-مسکونی-دو-طبقه-به-همراه-مغازه-29متر'>مزایده یک دستگاه منزل مسکونی دو طبقه به همراه مغازه 29متر  / مزایده,مزایده یک دستگاه منزل مسکونی دو طبقه به همراه مغازه 29متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959567/مزایده-ششدانگ-یکباب-خلوت-پلاک-3347-با-حق-عبور-از-دالان-خانه'>مزایده ششدانگ یکباب خلوت پلاک 3347 با حق عبور از دالان خانه  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خلوت پلاک 3347 با حق عبور از دالان خانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959570/مزایده-یک-دستگاه-تراکتور-مسی-فرگوسن'>مزایده یک دستگاه تراکتور مسی فرگوسن / مزایده, مزایده یک دستگاه تراکتور مسی فرگوسن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959572/مزایده-ششدانگ-یکباب-ساختمان-و-پلاک-13-و-2354-فرعی'>مزایده ششدانگ یکباب ساختمان و پلاک 13 و 2354 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب ساختمان و پلاک 13 و 2354 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959574/مزایده-پلاک-ثبتی-153-فرعی-از-سی-و-هشت-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 153 فرعی از سی و هشت اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 153 فرعی از سی و هشت اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959577/مزایده-یک-دستگاه-موتورسیکلت-125--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه موتورسیکلت 125  - نوبت  دوم  / مزایده, مزایده یک دستگاه موتورسیکلت 125 - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959579/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-پلاک-18-31'>مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان پلاک 18/31  / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان پلاک 18/31 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959582/مزایده-یخچال-چهار-درب-ایستاده-قرمز-رنگ'>مزایده یخچال چهار درب ایستاده قرمز رنگ / مزایده, مزایده یخچال چهار درب ایستاده قرمز رنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959585/مزایده-پلاک-ثبت-شده-شماره-1978-فرعی'>مزایده پلاک ثبت شده شماره 1978 فرعی / مزایده,مزایده پلاک ثبت شده شماره 1978 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959586/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-نیسان-مدل-90'>مزایده یک دستگاه خودرو نیسان مدل 90 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو نیسان مدل 90</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959587/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-5231-فرعی-بخش-هشت'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 5231 فرعی بخش هشت  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 5231 فرعی بخش هشت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959588/مزایده-اجاره-45-باب-غرفه-با-کاربری-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده اجاره 45 باب غرفه با کاربری تجاری  نوبت دوم  / مزایده , مزایده اجاره 45 باب غرفه با کاربری تجاری  نوبت دنوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959589/مزایده-10-سهم-از-1100-سهم-مجتمع-گردشگری'>مزایده  10 سهم از 1100 سهم مجتمع گردشگری / مزایده,مزایده  10 سهم از 1100 سهم مجتمع گردشگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959591/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-229-5متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 229.5متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 229.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959593/مزایده-یک-مجموعه-دستگاه-بسته-بندی-توزین-دار-کیک-و-کلوچه-و--'>مزایده یک مجموعه دستگاه بسته بندی توزین دار کیک و  کلوچه و ... / آگهی مزایده, مزایده یک مجموعه دستگاه بسته بندی توزین دار کیک و  کلوچه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959594/مزایده-مغازه-بخش-هشت-یزد'>مزایده مغازه بخش هشت یزد  / مزایده,مزایده مغازه بخش هشت یزد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959597/مزایده-فروش-تعدادی-از-آپارتمانهای-در-مالکیت-خود'>مزایده فروش تعدادی از آپارتمانهای در مالکیت خود  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از آپارتمانهای در مالکیت خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959598/مزایده-برگزاری-فروش-و-اجاره-تعدادی-از-املاک-سازمان-به-صورت-اقساط'>مزایده برگزاری فروش و اجاره تعدادی از املاک سازمان به صورت اقساط  / مزایده , مزایده برگزاری فروش و اجاره تعدادی از املاک سازمان به صورت اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959599/مزایده-آپارتمان-قدمت-بالای-35-سال'>مزایده آپارتمان قدمت بالای 35 سال / مزایده,مزایده آپارتمان قدمت بالای 35 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959600/مناقصه-اداره-پارکینگ-اتومبیل-ها'>مناقصه اداره پارکینگ اتومبیل ها / آگهی مناقصه , مناقصه اداره پارکینگ اتومبیل ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959601/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-مساحت4500-متر'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت4500 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت4500 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959602/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سمند-مدل-86'>مزایده یک دستگاه خودرو سمند مدل 86 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سمند مدل 86</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959603/مزایده-فروش-تراکتور-فرگوسن--دستگاه-تراش---نوبت-دوم'>مزایده فروش تراکتور فرگوسن - دستگاه تراش ... نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول ، مزایده فروش تراکتور فرگوسن - دستگاه تراش ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959606/مزایده-فروش-املاک-مازاد'>مزایده فروش املاک مازاد  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959607/مزایده-فروش-آهن-آلات-ضایعاتی'>مزایده فروش  آهن آلات ضایعاتی / مزایده,مزایده فروش  آهن آلات ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959608/مزایده-سه-دانگ-مشاع-ازاپارتمان-قطعه-17-تفکیکی'>مزایده سه دانگ مشاع ازاپارتمان قطعه 17 تفکیکی / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع ازاپارتمان قطعه 17 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959609/مزایده-یک-باب-سالن-ورزشی-چند-منظوره-نوساز'>مزایده یک باب سالن ورزشی چند منظوره نوساز  / آگهی مزایده, مزایده یک باب سالن ورزشی چند منظوره نوساز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959610/مزایده-زمینی-محصور-525-56متر'>مزایده زمینی محصور 525.56متر  / مزایده,مزایده زمینی محصور 525.56متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959611/مزایده-کتبی-واگذاری-یک-باب-مغازه'>مزایده کتبی واگذاری یک باب مغازه  / مزایده , مزایده کتبی واگذاری یک باب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959612/مزایده-تامین-3-دستگاه-آمبولانس-به-منظور-تجهیز-آرامستان'>مزایده تامین 3 دستگاه آمبولانس به منظور تجهیز آرامستان / آگهی مزایده عمومی , مزایده تامین 3 دستگاه آمبولانس به منظور تجهیز آرامستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959615/مزایده-ملک-مساحت-126مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 126مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 126مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959616/مزایده-یک-قطعه-زمین-بخش-دو-اراک-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین بخش دو اراک نوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بخش دو اراک نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959618/مزایده-آپارتمان-زیربنای-شصت-متر'>مزایده آپارتمان زیربنای شصت متر  / مزایده,مزایده آپارتمان زیربنای شصت متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959621/مزایده-ملک-به-شماره-پلاک-ثبتی-129-فرعی'>مزایده ملک به شماره پلاک ثبتی 129 فرعی / مزایده,مزایده ملک به شماره پلاک ثبتی 129 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959625/مزایده-آپارتمان-با-قدمت-5-سال'>مزایده آپارتمان با قدمت 5 سال / مزایده,مزایده آپارتمان با قدمت 5 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959627/مزایده-خودرو-سواری-پراید'>مزایده خودرو سواری پراید  / مزایده,مزایده خودرو سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959632/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-یک-طبقه-عرصه-285متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی یک طبقه عرصه 285متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی یک طبقه عرصه 285متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959634/مزایده-ششدانگ-پلاک-7-فرعی-بخش-4-یزد'>مزایده ششدانگ پلاک 7 فرعی بخش 4 یزد / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 7 فرعی بخش 4 یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959637/مزایده-فروش-خط-تلفن-همراه-دائمی'>مزایده فروش خط تلفن همراه دائمی / آگهی مزایده ,مزایده فروش خط تلفن همراه دائمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959638/مزایده-فروش-ساختمان-جهاد-دهستان-خضرنبی-نوبت-دوم'>مزایده فروش ساختمان جهاد دهستان خضرنبی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش ساختمان جهاد دهستان خضرنبی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959641/مزایده-یکباب-خانه-به-پلاک-شماره-405-فرعی-از-42-اصلی'>مزایده یکباب خانه به پلاک شماره 405 فرعی از 42 اصلی / مزایده,مزایده یکباب خانه به پلاک شماره 405 فرعی از 42 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959646/مزایده-فروش-یک-قطعه-ملک-تجدید'>مزایده فروش یک قطعه ملک تجدید  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه ملک تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959647/مزایده-ملک-به-شماره-نوسازی-1-3-4193-1-1'>مزایده ملک به شماره نوسازی 1/3-4193/1-1  / مزایده,مزایده ملک به شماره نوسازی 1/3-4193/1-1 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959650/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-پارس-به-رنگ-سفید'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس به رنگ سفید  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس به رنگ سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959652/مزایده-ملک-بخش-5-ارومیه-نوبت-دوم'>مزایده ملک بخش 5 ارومیه نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک بخش 5 ارومیه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959655/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-دویست-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه دویست متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه دویست متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959656/مزایده-فروش-املاک-تملکی-نقد-و-اقساط'>مزایده فروش املاک تملکی نقد و اقساط  / مزایده,مزایده فروش املاک تملکی نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959663/تجدید-مزایده-جرثقیل-و-لیفتراک'>تجدید مزایده جرثقیل و لیفتراک / آگهی تجدید مزایده عمومی , تجدید مزایده جرثقیل و لیفتراک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959665/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-540-31متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 540.31متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 540.31متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959666/مزایده-یک-واحد-حیاط-مسکونی-مساحت-145متر'>مزایده یک واحد حیاط مسکونی مساحت 145متر  / مزایده,مزایده یک واحد حیاط مسکونی مساحت 145متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959669/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-166-2متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 166.2متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 166.2متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959672/مزایده-مغازه-مساحت-28-55متر'>مزایده مغازه مساحت 28.55متر  / مزایده,مزایده مغازه مساحت 28.55متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959675/مزایده-کارگاه-96-7-30'>مزایده کارگاه 96.7.30 / مزایده,مزایده کارگاه 96.7.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959678/مزایده-فروش-محل-سینما-متروپل-سابق-مساحت-735متر'>مزایده فروش محل سینما متروپل سابق مساحت 735متر  / مزایده,مزایده فروش محل سینما متروپل سابق مساحت 735متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959684/مزایده-ملک-مساحت-288-5متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت 288.5متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت 288.5متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959686/مزایده-واگذاری-استیجاری-رستوران'>مزایده واگذاری استیجاری رستوران  / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای ، مزایده واگذاری استیجاری رستوران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959687/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-بخش-پنج'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی بخش پنج  / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی بخش پنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959689/مزایده-دو-پلاک-و-شارع-متروکه-ادغام-شده-بخش-4-ارومیه'>مزایده دو پلاک و شارع متروکه ادغام شده بخش 4 ارومیه / مزایده,مزایده دو پلاک و شارع متروکه ادغام شده بخش 4 ارومیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959694/مزایده-ملک-مساحت-صد-متر-و-خودرو'>مزایده ملک مساحت صد متر و خودرو / مزایده,مزایده ملک مساحت صد متر و خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959700/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-عرصه-114-8متر'>مزایده ششدانگ ملک مساحت عرصه 114.8متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت عرصه 114.8متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959703/مزایده-منزل-طبقه-اول-110متر-به-همراه-دو-باب-مغازه'>مزایده منزل طبقه اول 110متر به همراه دو باب مغازه  / مزایده,مزایده منزل طبقه اول 110متر به همراه دو باب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959705/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-عرصه-303متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت عرصه 303متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت عرصه 303متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959707/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-پانصد-و-دوازده-متر-و-14-دسیمتر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت پانصد و دوازده متر و 14 دسیمتر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت پانصد و دوازده متر و 14 دسیمتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959709/مزایده-ساختمان-دو-طبقه-ویلایی-قدمت-14-سال-نوبت-دوم'>مزایده ساختمان دو طبقه ویلایی قدمت 14 سال نوبت دوم  / مزایده ,مزایده ساختمان دو طبقه ویلایی قدمت 14 سال نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959713/مزایده-یکقطعه-باغ-انگور-مساحت-3000متر'>مزایده یکقطعه باغ انگور مساحت 3000متر  / مزایده ,مزایده یکقطعه باغ انگور مساحت 3000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959966/استعلام-اینداکتور-400-Z-برنجی-و--'>استعلام اینداکتور 400 Z برنجی و ...  / استعلام , استعلام اینداکتور 400 Z برنجی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959967/استعلام-اجرای-آسفالت-معابر-روستای-بابانظر-از-توابع-شهرستان-رزن'>استعلام اجرای آسفالت معابر روستای بابانظر از توابع شهرستان رزن / استعلام ,استعلام اجرای آسفالت معابر روستای بابانظر از توابع شهرستان رزن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959968/استعلام-پمپ-سانتریفیوژ'>استعلام پمپ سانتریفیوژ  / استعلام , استعلام پمپ سانتریفیوژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959969/استعلام-اجرای-تسطیح-اراضی-کشاورزی-به-میزان-هکتار-برابر-72-692-96-7-30'>استعلام اجرای تسطیح اراضی کشاورزی به میزان هکتار برابر 72/692 96.7.30 / استعلام,استعلام اجرای تسطیح اراضی کشاورزی به میزان هکتار برابر 72/692 96.7.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959970/مناقصه-خرید-انواع-چراغهای-خیابانی-بخار-سدیم-دایكاست'>مناقصه خرید انواع چراغهای خیابانی بخار سدیم دایكاست / آگهی مناقصه, مناقصه خرید انواع چراغهای خیابانی بخار سدیم دایكاست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959971/استعلام-کاغذ-90-60--80گرم-آپریل-مشکی-96-7-30'>استعلام کاغذ 90*60   80گرم آپریل مشکی 96.7.30 / استعلام,استعلام کاغذ 90*60   70 گرم آپریل مشکی 96.7.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959972/مناقصه-مربوط-به-انجام-خدمات-تهیه--طبخ-و-سرو-سه-وعده-غذا-و-خدمات-اتاقداری'>مناقصه مربوط به انجام خدمات تهیه ، طبخ و سرو سه وعده غذا و خدمات اتاقداری  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه مربوط به انجام خدمات تهیه ، طبخ و سرو سه وعده غذا و خدمات اتاقداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959973/استعلام-مدل-D6N-2007-کاترپیلاری'>استعلام مدل D6N 2007  کاترپیلاری / استعلام, استعلام مدل D6N 2007  کاترپیلاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959974/استعلام-کاغذ-حرارتی'>استعلام کاغذ حرارتی / استعلام, استعلام کاغذ حرارتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959975/استعلام-میز-کنفرانس-12-نفره--'>استعلام میز کنفرانس 12 نفره    ... / استعلام , استعلام میز کنفرانس 12 نفره    ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959976/مناقصه-امور-مرکز-کاهش-آسیب-نوبت-دوم'>مناقصه امور مرکز کاهش آسیب نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه امور مرکز کاهش آسیب نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959977/استعلام-کاغذ-90-60--70-گرم-آپریل-مشکی'>استعلام کاغذ 90*60   70 گرم آپریل مشکی / استعلام, استعلام کاغذ 90*60   70 گرم آپریل مشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959978/دعوتنامه-فراخوان-سرمایه-گذارجهت-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-تلویزیون-شهری-مراغه'>دعوتنامه فراخوان سرمایه گذارجهت خرید و نصب و راه اندازی تلویزیون شهری مراغه     / دعوتنامه فراخوان سرمایه گذارجهت خرید و نصب و راه اندازی تلویزیون شهری مراغه    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959979/استعلام-اجرای-کانال-سنگی-روستای-تپه-یزدان'>استعلام اجرای کانال سنگی روستای تپه یزدان / استعلام ,استعلام اجرای کانال سنگی روستای تپه یزدان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959980/استعلام-خرید-یک-دستگاه-SERVER'>استعلام خرید یک دستگاه SERVER  / استعلام , استعلام خرید یک دستگاه SERVER </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959981/استعلام-ساخت-تابلو'>استعلام ساخت تابلو  / استعلام, استعلام ساخت تابلو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959982/استعلام-اجرای-جدول-گذاری-روستای-قشلاق-دهنو'>استعلام اجرای جدول گذاری روستای قشلاق دهنو / استعلام, استعلام اجرای جدول گذاری روستای قشلاق دهنو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959983/استعلام-انواع-کارتریج'>استعلام انواع کارتریج  / استعلام , استعلام انواع کارتریج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959984/مزایده-پلاک-ثبتی-14380-عرصه-170-مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی 14380 عرصه 170 مترمربع / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 14380 عرصه 170 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959985/استعلام-اجرای-جدول-گذاری-روستای-زرین-باغ'>استعلام اجرای جدول گذاری روستای زرین باغ / استعلام , استعلام اجرای جدول گذاری روستای زرین باغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959986/استعلام-آبسرد-کن-گرم-و-سرد-مدل-ماجیک-8900'>استعلام  آبسرد کن گرم و سرد مدل ماجیک 8900 / استعلام, استعلام  آبسرد کن گرم و سرد مدل ماجیک 8900</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959987/استعلام-اجرای-پوشش-کانال-روستای-سلیمان-آباد'>استعلام اجرای پوشش کانال روستای سلیمان آباد  / استعلام , استعلام اجرای پوشش کانال روستای سلیمان آباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959988/استعلام-3-دستگاه-تلویزیون-ال-سی-دی'>استعلام 3 دستگاه تلویزیون ال سی دی / استعلام, استعلام 3 دستگاه تلویزیون ال سی دی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959989/مزایده-یک-واحد-مسکونی-به-مساحت-145-1-مترمربع'>مزایده یک واحد مسکونی به مساحت 145/1 مترمربع / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی به مساحت 145/1 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959990/استعلام-دیسپرسنت'>استعلام دیسپرسنت / استعلام, استعلام دیسپرسنت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959991/استعلام-اجرای-دیواره-سازی-رودخانه'>استعلام اجرای دیواره سازی رودخانه / استعلام , استعلام اجرای دیواره سازی رودخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959992/استعلام-اجرای-جدول-گذاری-روستا'>استعلام اجرای جدول گذاری روستا / استعلام , استعلام اجرای جدول گذاری روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959993/مزایده-فروش-سه-دانگ-خودرو-سواری-پراید-جی-تی-ایکس-آی-مدل-1384-نوبت-دوم'>مزایده فروش سه دانگ خودرو سواری پراید جی تی ایکس آی مدل 1384 نوبت دوم  / آگهی مزایده مال منقول, مزایده فروش سه دانگ خودرو سواری پراید جی تی ایکس آی مدل 1384 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959994/استعلام-اجرای-دیواره-سنگی'>استعلام اجرای دیواره سنگی / استعلام , استعلام اجرای دیواره سنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959995/استعلام-اجرای-جدول-گذاری-و-پیاده-روسازی'>استعلام  اجرای جدول گذاری و پیاده روسازی  / استعلام, استعلام  اجرای جدول گذاری و پیاده روسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959996/استعلام-اجرای-بافت-با-ارزش-روستای-حیدره-دارالامام'>استعلام اجرای بافت با ارزش روستای حیدره دارالامام / استعلام , استعلام اجرای بافت با ارزش روستای حیدره دارالامام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959997/استعلام-خرید-اسکنر'>استعلام خرید اسکنر / استعلام, استعلام خرید اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959998/استعلام-اجرای-دیواره-سازی-روستای-قیدلی-بلاغ'>استعلام اجرای دیواره سازی روستای قیدلی بلاغ / استعلام , استعلام اجرای دیواره سازی روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/959999/استعلام-اجرای-دیواره-سازی-روستای-کندهلان'>استعلام  اجرای دیواره سازی روستای کندهلان / استعلام, استعلام  اجرای دیواره سازی روستای کندهلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960000/استعلام-5-دستگاه-آب-سردکن-گرم-کن-دو-منظوره'>استعلام 5 دستگاه آب سردکن گرم کن دو منظوره / استعلام, استعلام 5 دستگاه آب سردکن گرم کن دو منظوره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960001/استعلام-1-دستگاه-کولر-گازی-میتسوبیشی'>استعلام 1 دستگاه کولر گازی میتسوبیشی / استعلام,استعلام 1 دستگاه کولر گازی میتسوبیشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960002/مزایده-یک-واحد-مسکونی-به-مساحت-145-1-مترمربع'>مزایده یک واحد مسکونی به مساحت 145/1 مترمربع / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی به مساحت 145/1 مترمربع</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 42 تاريخ : دوشنبه 11 دی 1396 ساعت: 11:34