اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.7.18 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950284/تجدید-مناقصه-انجام-ام... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.7.18 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950284/تجدید-مناقصه-انجام-امور-خدماتی'>تجدید مناقصه انجام امور خدماتی / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه انجام امور خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950285/مناقصه-تامین-خودروهای-استیجاری'>مناقصه تامین خودروهای استیجاری / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تامین خودروهای استیجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950287/مناقصه-تامین-حمل-و-نصب-فیلتراسیون-مورد-نیاز-شبکه-آبیاری-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه تامین، حمل و نصب فیلتراسیون مورد نیاز شبکه آبیاری تجدید  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه تامین، حمل و نصب فیلتراسیون مورد نیاز شبکه آبیاری تجدید  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950289/مناقصه-اجرای-ایستگاه-پمپاژ-احداث-استخر-ساختمان-نگهبانی-حصارکشی--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای ایستگاه پمپاژ، احداث استخر، ساختمان نگهبانی، حصارکشی ...تجدید  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه اجرای ایستگاه پمپاژ، احداث استخر، ساختمان نگهبانی، حصارکشی ...تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950290/مناقصه-اجرای-امور-نظافت-و-پاکیزه-سازی-معابر-شهری-و----نوبت-دوم'>مناقصه اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی معابر شهری و .... - نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی معابر شهری و .... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950292/مناقصه-خرید-و-حمل-(بارگیری-حمل-و-باراندازی)-تجهیزات-مکانیکال-تهیه-شاسی-کوپله-کردن-پمپ-ها-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه خرید و حمل (بارگیری، حمل و باراندازی) تجهیزات مکانیکال، تهیه شاسی، کوپله کردن پمپ ها تجدید  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید و حمل (بارگیری، حمل و باراندازی) تجهیزات مکانیکال، تهیه شاسی، کوپله کردن پمپ ها تجدید  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950294/مناقصه-عملیات-اجرایی-قیرپاشی-و-پخش-آسفالت-معابر-شهری-تجدید-مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی قیرپاشی و پخش آسفالت معابر شهری تجدید مرحله دوم نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرایی قیرپاشی و پخش آسفالت معابر شهری تجدید مرحله دوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950296/مناقصه-تامین-خدمات-نیروی-انسانی-نوبت-دوم'>مناقصه تامین خدمات نیروی انسانی  نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه تامین خدمات نیروی انسانی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950297/آگهی-تجدید-دوم-مناقصه-خرید-32-ردیف-انواع-معرف-های-گروه-های-خون-اصلی'>آگهی تجدید دوم مناقصه خرید 32 ردیف انواع معرف های گروه های خون اصلی / مناقصه, آگهی تجدید دوم مناقصه عمومی, مناقصه خرید 32 ردیف انواع معرف های گروه های خون اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950298/مناقصه-ساخت-و-تحویل-تعداد-120-000-عدد-کفشک-ترمز-چدنی-نوبت-دوم'>مناقصه ساخت و تحویل تعداد 120.000 عدد کفشک ترمز چدنی نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه ساخت و تحویل تعداد 120.000 عدد کفشک ترمز چدنی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950301/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-موتورخانه-تاسیسات-نوبت-دوم'>مناقصه تعمیر و نگهداری موتورخانه تاسیسات نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعمیر و نگهداری موتورخانه تاسیسات نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950304/مناقصه-انواع-اتصالات-فلزی-و-پلی-اتیلن-آبرسانی'>مناقصه انواع اتصالات فلزی و پلی اتیلن آبرسانی / آگهی مناقصه , مناقصه انواع اتصالات فلزی و پلی اتیلن آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950311/مناقصه-تامین-لوله-پلی-اتیلن'>مناقصه تامین لوله پلی اتیلن  / آگهی مناقصه , مناقصه تامین لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950314/مناقصه-طبخ-غذای-دانشجویان'>مناقصه طبخ غذای دانشجویان / آگهی مناقصه , مناقصه طبخ غذای دانشجویان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950323/تجدید-مناقصه-عملیات-اجرایی-تهیه-و-پخش-دستی-آسفالت-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات اجرایی تهیه و پخش دستی آسفالت نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی,مناقصه عملیات اجرایی تهیه و پخش دستی آسفالت نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950325/فراخوان-برگزاری-جشنواره-بزرگ-گردشگری'>فراخوان برگزاری جشنواره بزرگ گردشگری / آگهی فراخوان , فراخوان برگزاری جشنواره بزرگ گردشگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950327/فراخوان-خرید-لوله-پلی-اتیلن-pe-به-قطر-160-میلی-متر-تجدید-نوبت-دوم'>فراخوان خرید لوله پلی اتیلن pe به قطر 160 میلی متر تجدید نوبت دوم / فراخوان تجدید ارزیابی کیفی , فراخوان خرید لوله پلی اتیلن pe به قطر 160 میلی متر تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950333/مناقصه-احداث-سد-و-تاسیسات'>مناقصه احداث سد و تاسیسات / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی، مناقصه احداث سد و تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950336/آگهی-ارزیابی-تامین-نیروی-انسانی-به-منظور-انجام-امور-خدماتی-و-پشتیبانی-نوبت-دوم'>آگهی ارزیابی تامین نیروی انسانی به منظور انجام امور خدماتی و پشتیبانی- نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی ، آگهی تامین نیروی انسانی به منظور انجام امور خدماتی و پشتیبانی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950339/تجدید-مناقصه-خدمات-راهبری-تعمیرات-و-نگهداری-از-تاسیسات-و---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خدمات راهبری، تعمیرات و نگهداری از تاسیسات و ... نوبت دوم  / تجدید آگهی عمومی ارزیابی کیفی, تجدید مناقصه خدمات راهبری، تعمیرات و نگهداری از تاسیسات و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950340/تجدید-مناقصه-کلیه-امور-تعمیر-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-مکانیکی-و-الکتریکی'>تجدید مناقصه کلیه امور تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی / آگهی مناقصه عمومی تجدید، تجدید مناقصه کلیه امور تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950341/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-ده-دستگاه-همودیالیز'>مناقصه خرید، نصب و راه اندازی ده دستگاه همودیالیز / آگهی مناقصه, مناقصه خرید، نصب و راه اندازی ده دستگاه همودیالیز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950350/فراخوان-تولید-انواع-ظروف-بسته-بندی-با-جنس-پلاستیک-تولید-شده---نوبت-دوم'>فراخوان تولید انواع ظروف بسته بندی با جنس پلاستیک تولید شده .... نوبت دوم  / آگهی فراخوان شناسایی تامین کننده ، فراخوان تولید انواع ظروف بسته بندی با جنس پلاستیک تولید شده ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950353/فراخوان-تجدید-مناقصه-عمومی-پروژه-خرید-و-نصب-سیستم-اعلان-حریق'>فراخوان تجدید مناقصه عمومی پروژه خرید و نصب سیستم اعلان حریق  / فراخوان تجدید مناقصه عمومی،فراخوان مناقصه عمومی پروژه خرید و نصب سیستم اعلان حریق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950355/مناقصه-اجرای-طراحی-خرید-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-DRY-Slop--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای طراحی، خرید، نصب و راه اندازی سیستم DRY Slop   نوبت دوم   / فراخوان مناقصه, مناقصه اجرای طراحی، خرید، نصب و راه اندازی سیستم DRY Slop   نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950356/مناقصه-تهیه-متریال-و-اجرای-پوشش-ضد-حریق-(Fire-Proofing)---نوبت-دوم'>مناقصه  تهیه متریال و اجرای پوشش ضد حریق (Fire Proofing) ... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  تهیه متریال و اجرای پوشش ضد حریق (Fire Proofing) ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950359/فراخوان-خرید-دستگاه-ویسکومتر--'>فراخوان خرید دستگاه ویسکومتر... / آگهی فراخوان , فراخوان خرید دستگاه ویسکومتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950362/آگهی-مناقصه-انتخاب-پیمانکار-تهیه-و-طبخ-غذا'>آگهی مناقصه انتخاب پیمانکار تهیه و طبخ غذا  / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه انتخاب پیمانکار تهیه و طبخ غذا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950364/تجدید-فراخوان-تجهیز-و-نوسازی-اراضی-شالیزاری-در-سطح-استان-گلستان---نوبت-دوم'>تجدید فراخوان تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری در سطح استان گلستان ... نوبت دوم / تجدید فراخوان تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری در سطح استان گلستان ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950366/فراخوان-مشارکت-در-ساخت-پروژه-تجاری--نوبت-دوم'>فراخوان مشارکت در ساخت پروژه تجاری  - نوبت دوم  / اگهی فراخوان,فراخوان مشارکت در ساخت پروژه تجاری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950367/مناقصه-تامین-خدمات-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-حرارتی--'>مناقصه تامین خدمات نگهداری و راهبری تاسیسات حرارتی... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین خدمات نگهداری و راهبری تاسیسات حرارتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950369/فراخوان-جذب-سرمایه-گذار-انجام-طرح-گردشگری-مجتمع-نوبت-دوم'> فراخوان جذب سرمایه گذار انجام طرح گردشگری مجتمع نوبت دوم  / فراخوان عمومی ,  فراخوان جذب سرمایه گذار انجام طرح گردشگری مجتمع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950370/مناقصه-عمومی-تامین-نیروی-انسانی-ماهر-و-نیمه-ماهر'>مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی ماهر و نیمه ماهر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی ماهر و نیمه ماهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950372/مناقصه-واگذاری-خدمات-عمومی'>مناقصه واگذاری خدمات عمومی / آگهی مناقصه,مناقصه واگذاری خدمات عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950375/مناقصه-تامین-متریال-ساخت-و-نصب-سازه-سوله-سالن-تریم-پره'>مناقصه تامین متریال ساخت و نصب سازه سوله سالن تریم پره  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,  مناقصه تامین متریال ساخت و نصب سازه سوله سالن تریم پره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950377/مناقصه-بیمه-تکمیلی-درمان-برای-کارکنان-و-خانواده-های-ایشان--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه بیمه تکمیلی درمان برای کارکنان و خانواده های ایشان... تجدید- نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه بیمه تکمیلی درمان برای کارکنان و خانواده های ایشان... تجدید- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950380/مناقصه-پاکسازی-عمومی-و-جمع-آوری-زباله-تجدید'>مناقصه  پاکسازی عمومی و جمع آوری زباله  تجدید  / آگهی مناقصه, مناقصه  پاکسازی عمومی و جمع آوری زباله  تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950382/مناقصه-تامین-مواد-اولیه-طبخ-و-تحویل-غذای-کارکنان'>مناقصه تامین مواد اولیه، طبخ و تحویل غذای کارکنان / آگهی مناقصه,مناقصه تامین مواد اولیه، طبخ و تحویل غذای کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950385/مناقصه-خدمات-راهبری-تعمیرات-و-نگهداری-از-تاسیسات-و---تجدید-نوبت-دوم-96-7-18'>مناقصه خدمات راهبری، تعمیرات و نگهداری از تاسیسات و ... تجدید نوبت دوم 96/7/18 / تجدید آگهی عمومی ارزیابی کیفی , مناقصه خدمات راهبری، تعمیرات و نگهداری از تاسیسات و ... تجدید نوبت دوم 96/7/18</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950390/مناقصه-واگذاری-حمل-آب-غیر-شرب'>مناقصه واگذاری حمل آب غیر شرب  / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری حمل آب غیر شرب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950391/مناقصه-خرید-12-نوع-یراق-آلات-پلی-آمید'>مناقصه خرید 12 نوع یراق آلات پلی آمید / آگهی مناقصه,مناقصه خرید 12 نوع یراق آلات پلی آمید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950392/فراخوان-مناقصه-خرید-8000-کیلوگرم-Topanol-A'>فراخوان مناقصه خرید 8000 کیلوگرم Topanol A / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید 8000 کیلوگرم Topanol A</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950393/مناقصه-امور-حفاظتی-و-مراقبتی-از-ساختمان-و-کلیه-محدثات-و-تجهیزات'>مناقصه امور حفاظتی و مراقبتی از ساختمان و کلیه محدثات و تجهیزات  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه امور حفاظتی و مراقبتی از ساختمان و کلیه محدثات و تجهیزات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950398/مناقصه-لایروبی-کانال-دسترسی-و-احداث-دیوار-ساحلی-بندر'>مناقصه لایروبی کانال دسترسی و احداث دیوار ساحلی بندر / آگهی مناقصه ,مناقصه لایروبی کانال دسترسی و احداث دیوار ساحلی بندر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950401/مناقصه-خرید-دستمال-کاغذی'>مناقصه خرید دستمال کاغذی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید دستمال کاغذی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950403/فراخوان-ارائه-خدمات-مشاوره-و-نقشه-برداری--نوبت-دوم'>فراخوان ارائه خدمات مشاوره و نقشه برداری - نوبت دوم  / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی, فراخوان ارائه خدمات مشاوره و نقشه برداری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950405/مناقصه-نصب-برج-و-سیم-کشی-خط-انتقال-230-کیلوولت-نوبت-دوم'>مناقصه نصب برج و سیم کشی خط انتقال 230 کیلوولت نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه های عمومی ، فراخوان مناقصه نصب برج و سیم کشی خط انتقال 230 کیلوولت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950409/مناقصه-اجرای-عملیات-زیرسازی-و-آسفالت-و-جدول-گذاری--مرحله-نهایی'>مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت و جدول گذاری - مرحله نهایی / مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت و جدول گذاری- مرحله نهایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950411/مناقصه-استفاده-از-خدمات-بخش-خصوصی-در-سرویسهای-صنعتی-نوبت-دوم'>مناقصه استفاده از خدمات بخش خصوصی در سرویسهای صنعتی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه استفاده از خدمات بخش خصوصی در سرویسهای صنعتی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950412/آگهی-مناقصه-عمومی-دو-مرحله‌ای-چاپ-اقلام-مطبوعاتی-کارت-بانکی'>آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای  چاپ اقلام مطبوعاتی کارت بانکی   / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای ،آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای چاپ اقلام مطبوعاتی کارت بانکی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950414/مناقصه-خرید-2526-عدد-تسمه-ارت-گالوانیزه-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 2526 عدد تسمه ارت گالوانیزه- نوبت دوم  / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید 2526 عدد تسمه ارت گالوانیزه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950417/مناقصه-ساخت-و-نصب-تابلوهای-سر-درب-بازارها'>مناقصه ساخت و نصب تابلوهای سر درب بازارها  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ساخت و نصب تابلوهای سر درب بازارها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950418/مناقصه-خرید-لوازم-یدکی-BAFFLE-PLATE'>مناقصه  خرید لوازم یدکی BAFFLE PLATE  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  خرید لوازم یدکی BAFFLE PLATE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950420/فراخوان-مناقصه-عملیات-اجرای-اصلاح-شبکه-توزیع-آب--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عملیات اجرای اصلاح شبکه توزیع آب  - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه عملیات اجرای اصلاح شبکه توزیع آب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950422/تامین-ماشین-آلات-سنگین-و-نیمه-سنگین-همراه-با-اپراتور-و-ریگر-مربوطه-نوبت-دوم'>تامین ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین همراه با اپراتور و ریگر مربوطه- نوبت دوم  / مناقصه, تامین ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین همراه با اپراتور و ریگر مربوطه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950424/تجدید-مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور-کمربند-شمالی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور کمربند شمالی نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای ، تجدید مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور کمربند شمالی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950425/فراخوان-ارزیابی-کیفی-اجرای-روشنایی-مسیرهای-دسترسی-سایت'>فراخوان ارزیابی کیفی اجرای روشنایی مسیرهای دسترسی سایت / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران , فراخوان ارزیابی کیفی اجرای روشنایی مسیرهای دسترسی سایت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950428/تجدید-ارزیابی-کیفی-تعمیرات-اساسی-واحد-GEF5-و-بازدید-RC-ژنراتور-نوبت-دوم'>تجدید ارزیابی کیفی تعمیرات اساسی واحد GEF5 و بازدید RC ژنراتور- نوبت دوم  / تجدید ارزیابی کیفی مناقصه گران ، تجدید ارزیابی کیفی تعمیرات اساسی واحد GEF5 و بازدید RC ژنراتور- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950429/فراخوان-مناقصه-قطعه-اول-آبرسانی'>فراخوان مناقصه قطعه اول آبرسانی  / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه قطعه اول آبرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950431/مناقصه-خرید-لوازم-شبکه-برق--نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوازم شبکه برق - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه خرید لوازم شبکه برق  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950433/تجدید-مناقصه-حفظ-نگهداری-و-ایجاد-فضای-سبز'>تجدید مناقصه حفظ، نگهداری و ایجاد فضای سبز / آگهی تجدید مناقصه عمومی,مناقصه حفظ، نگهداری و ایجاد فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950434/فراخوان-بهسازی-فضای-داخلی-و-بیرونی-کارگاه-اوتیس-نوبت-دوم'>فراخوان بهسازی فضای داخلی و بیرونی کارگاه اوتیس نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی ساده , فراخوان بهسازی فضای داخلی و بیرونی کارگاه اوتیس نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950435/مناقصه-شیرآلات-آبرسانی-فلوتر-مکانیکی-ترانسفورماتور-لوله-گالوانیزه-قرص-کلر-و-کلرزن-بشقابی'>مناقصه شیرآلات آبرسانی، فلوتر مکانیکی ترانسفورماتور، لوله گالوانیزه، قرص کلر و کلرزن بشقابی / مناقصه, مناقصه شیرآلات آبرسانی، فلوتر مکانیکی ترانسفورماتور، لوله گالوانیزه، قرص کلر و کلرزن بشقابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950437/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-کارگری-جهت-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-و--'>مناقصه تامین نیروی انسانی کارگری جهت حفظ و نگهداری فضای سبز و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروی انسانی کارگری جهت حفظ و نگهداری فضای سبز و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950439/مناقصه-تامین-CRA-TUBING'>مناقصه تامین CRA TUBING  / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی , مناقصه تامین CRA TUBING </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950441/فراخوان-ارزیابی-کیفی-اجرای-خیابان-ROD-E-R-به-طول-حدود-4554-متر-و-عرض-آسفالت--'>فراخوان ارزیابی کیفی اجرای خیابان ROD-E-R به طول حدود 4554 متر و عرض آسفالت ... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران , فراخوان ارزیابی کیفی اجرای خیابان ROD-E-R به طول حدود 4554 متر و عرض آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950442/مناقصه-تهیه--حمل--نصب-و-تعمیر-و-مرمت-و-حفاظ-گاردریل-و-ایمن-سازی-سرحفاظ'>مناقصه تهیه ، حمل ، نصب و تعمیر و مرمت و حفاظ گاردریل و ایمن سازی سرحفاظ  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه ، حمل ، نصب و تعمیر و مرمت و حفاظ گاردریل و ایمن سازی سرحفاظ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950443/فراخوان-واگذاری-خرید-100-کیلومتر-کابل-63-کیلوولت'>فراخوان واگذاری خرید 100 کیلومتر کابل 63 کیلوولت  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی، فراخوان واگذاری خرید 100 کیلومتر کابل 63 کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950444/مناقصه-خرید-لوازم-یدکی-کنترل-ولوهای-بویلرهای-واحدهای-بخار-مدل-E-TYPE'>مناقصه  خرید لوازم یدکی کنترل ولوهای بویلرهای واحدهای بخار مدل E-TYPE / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  خرید لوازم یدکی کنترل ولوهای بویلرهای واحدهای بخار مدل E-TYPE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950445/مناقصه-احداث-دیوار-حائل-نوبت-سوم'>مناقصه احداث دیوار حائل- نوبت سوم  / اگهی فراخوان مناقصه , مناقصه احداث دیوار حائل- نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950446/مناقصه-قرارداد-حجمی-با-شرکتهای-خدماتی-در-حوزه-های-ماشین-نویسی-و---نوبت-دوم'>مناقصه قرارداد حجمی با شرکتهای خدماتی در حوزه های ماشین نویسی و ... نوبت دوم / مناقصه , مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه قرارداد حجمی با شرکتهای خدماتی در حوزه های ماشین نویسی و ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950450/تجدید-مناقصه-خرید-و-تجهیز-یک-دستگاه-اتوبوس-فرماندهی'>تجدید مناقصه خرید و تجهیز یک دستگاه اتوبوس فرماندهی / تجدید مناقصه , مناقصه خرید و تجهیز یک دستگاه اتوبوس فرماندهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950453/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-و-تاسیسات-وابسته-و--'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز و تاسیسات وابسته و ... / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز و تاسیسات وابسته و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950456/مناقصه-خرید-بتن-تقاطع-غیرهمسطح'>مناقصه خرید بتن تقاطع غیرهمسطح  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید بتن تقاطع غیرهمسطح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950458/استعلام-ورق-4-میل-آجدار--سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام ورق 4 میل آجدار , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / استعلام , استعلام ورق 4 میل آجدار سامانه تدارکات الکترونیکی دولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950460/مناقصه-coiled-tubing-reel'>مناقصه coiled tubing reel / آگهی مناقصه ,مناقصه coiled tubing reel</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950462/مناقصه-تجهیز-و-پشتیبانی-سامانه-هوشمند-مدیریت-الکترونیک--نوبت-دوم'>مناقصه تجهیز و پشتیبانی سامانه هوشمند مدیریت الکترونیک... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تجهیز و پشتیبانی سامانه هوشمند مدیریت الکترونیک... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950466/مناقصه-واگذاری-آموزش-شهروندی-و-راهبری-کلینیکهای-سطح-منطقه'>مناقصه واگذاری آموزش شهروندی و راهبری کلینیکهای سطح منطقه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری آموزش شهروندی و راهبری کلینیکهای سطح منطقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950467/تجدید-فراخوان-واگذاری-خدمات-نصب-تجهیزات-تست-و-راه-اندازی-پست-63-20-کیلوولت-GIS--نوبت-دوم'>تجدید فراخوان واگذاری خدمات نصب تجهیزات، تست و راه اندازی پست 63/20 کیلوولت GIS    نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران، تجدید فراخوان واگذاری خدمات نصب تجهیزات، تست و راه اندازی پست 63/20 کیلوولت GIS    نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950469/استعلام-کنترلر-تشخیص-چهره--سامانه-ستاد'>استعلام کنترلر تشخیص چهره , سامانه ستاد / استعلام , استعلام کنترلر تشخیص چهره سامانه ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950470/تجدید-فراخوان-مناقصه-تهیه-و-خرید--حمل-و-نصب-پکیج-ایستگاه-پمپاژ-شبکه-آبیاری--نوبت-دوم'>تجدید فراخوان مناقصه تهیه و خرید ، حمل و نصب پکیج ایستگاه پمپاژ شبکه آبیاری... نوبت دوم / تجدید فراخوان مناقصه تهیه و خرید ، حمل و نصب پکیج ایستگاه پمپاژ شبکه آبیاری... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950471/فراخوان-عمومی-مشارکت-احداث-مجتمع-تجاری'>فراخوان عمومی مشارکت احداث مجتمع تجاری / آگهی فراخوان عمومی، فراخوان عمومی مشارکت احداث مجتمع تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950473/مناقصه-خدمات-گروه-های-خدمات-کنترل-و-نظارت-از-منابع-آب-زیرزمینی'>مناقصه خدمات گروه های خدمات کنترل و نظارت از منابع آب زیرزمینی / مناقصه , مناقصه خدمات گروه های خدمات کنترل و نظارت از منابع آب زیرزمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950474/مناقصه-خدمات-نماسازی-و-رنگ-آمیزی-ساختمانهای-مسکونی'>مناقصه خدمات نماسازی و رنگ آمیزی ساختمانهای مسکونی / آگهی مناقصه, مناقصه خدمات نماسازی و رنگ آمیزی ساختمانهای مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950476/استعلام-کابل-هلیاکس--سایت-ستاد'>استعلام کابل هلیاکس , سایت ستاد / استعلام , استعلام کابل هلیاکس سایت ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950478/بهسازی-و-روکش-آسفالت-احداث-شبکه-روشنایی-تهیه-و-نصب-گاردریل-تهیه-رنگ-و-اجرای-خط-کشی--نوبت-دوم'>بهسازی و روکش آسفالت، احداث شبکه روشنایی، تهیه و نصب گاردریل، تهیه رنگ و اجرای خط کشی... نوبت دوم / مناقصه, بهسازی و روکش آسفالت، احداث شبکه روشنایی، تهیه و نصب گاردریل، تهیه رنگ و اجرای خط کشی... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950479/مناقصه-خرید-سرورهای-HP-G9-و-متعلقات-مورد-نیاز'>مناقصه خرید سرورهای HP G9 و متعلقات مورد نیاز / آگهی مناقصه, مناقصه خرید سرورهای HP G9 و متعلقات مورد نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950483/مناقصه-تعمیرات-پل-های--نوبت-دوم'>مناقصه تعمیرات پل های... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه تعمیرات پل های... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950485/مناقصه-انجام-عملیات-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات لکه گیری و روکش آسفالت تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات لکه گیری و روکش آسفالت تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950488/مناقصه-5000-عدد-بشکه-فلزی-دو-درب-220-لیتری'>مناقصه  5000 عدد بشکه فلزی دو درب 220 لیتری / آگهی مناقصه, مناقصه  5000 عدد بشکه فلزی دو درب 220 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950490/مناقصه-عمومی-اجرای-سیستم-روشنایی--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی اجرای سیستم روشنایی... نوبت دوم / مناقصه, مناقصه عمومی اجرای سیستم روشنایی... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950491/مناقصه-پروژه-نگهداری-و-بازسازی-شبکه-فاضلاب-نوبت-دوم'>مناقصه  پروژه نگهداری و بازسازی شبکه فاضلاب نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه نگهداری و بازسازی شبکه فاضلاب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950493/فراخوان-تدوین-سند-ملی-توانمندسازی-محرومین-و-فقرا-نوبت-دوم'>فراخوان تدوین سند ملی توانمندسازی محرومین و فقرا نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان تدوین سند ملی توانمندسازی محرومین و فقرا نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950494/مناقصه-واگذاری-فرایند-برش-کاری-با-لیزر-و-واترجت-قطعات'>مناقصه واگذاری  فرایند برش کاری با لیزر و واترجت قطعات / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری  فرایند برش کاری با لیزر و واترجت قطعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950495/مناقصه-واگذاری-امور-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-پرسنل-و-بیماران-مرحله-دوم'>مناقصه واگذاری امور تهیه، طبخ و توزیع غذای پرسنل و بیماران مرحله دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور تهیه، طبخ و توزیع غذای پرسنل و بیماران مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950498/فراخوان-مناقصه-تامین-تجهیزات-و-کالاهای-اختصاصی-عهده-پیمانکار-و--'>فراخوان مناقصه تامین تجهیزات و کالاهای اختصاصی عهده پیمانکار و ... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه تامین تجهیزات و کالاهای اختصاصی عهده پیمانکار و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950499/مناقصه-اجرای-خط-کشی-سرد-راه-ها-(-تجدید-خط-کشی-)-شهرستان-های-کرمان--شهداد---تجدید'>مناقصه اجرای خط کشی سرد راه ها ( تجدید خط کشی ) شهرستان های کرمان - شهداد ....تجدید  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای خط کشی سرد راه ها ( تجدید خط کشی ) شهرستان های کرمان - شهداد ....تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950502/مناقصه-خرید-SCREW-COMPRESSOR-HANBELL--نوبت-دوم'>مناقصه خرید SCREW COMPRESSOR HANBELL - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید SCREW COMPRESSOR HANBELL - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950503/مناقصه-آبرسانی-روستای--'>مناقصه آبرسانی روستای ... / آگهی مناقصه، مناقصه آبرسانی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950506/مناقصه-خرید-دستگاه-ارتعاش-سنج--نوبت-دوم'>مناقصه خرید دستگاه ارتعاش سنج  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید دستگاه ارتعاش سنج  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950508/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور-مهاباد--سردشت---تجدید'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور مهاباد - سردشت ... تجدید  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور مهاباد - سردشت ..تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950509/فراخوان-انتخاب-سرمایه-گذار-ذیصلاح-جهت-مشارکت-در-ساخت-پروژه-تجاری-نوبت-دوم'> فراخوان انتخاب سرمایه گذار ذیصلاح جهت مشارکت در ساخت پروژه تجاری- نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی ، فراخوان انتخاب سرمایه گذار ذیصلاح جهت مشارکت در ساخت پروژه تجاری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950512/مناقصه-انجام-کلیه-خدمات-پرونده-خوانی-و-استخراج-اطلاعات-نوبت-دوم'>مناقصه انجام کلیه خدمات پرونده خوانی و استخراج اطلاعات- نوبت دوم  / اگهی مناقصه ,مناقصه انجام کلیه خدمات پرونده خوانی و استخراج اطلاعات- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950516/فراخوان-مناقصه-اجرای-اصلاح-و-بازسازی-5-5-کیلومتر'>فراخوان مناقصه اجرای اصلاح و بازسازی 5/5 کیلومتر  / آگهی فراخوان ارزیابی , فراخوان مناقصه اجرای اصلاح و بازسازی 5/5 کیلومتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950519/فراخوان-مناقصه-تامین-قطعات-FIRE-GASDETECTION-SYSTEM'>فراخوان مناقصه تامین قطعات FIRE&GASDETECTION SYSTEM / مناقصه, فراخوان مناقصه تامین قطعات FIRE&GASDETECTION SYSTEM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950521/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور--تجدید'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور... تجدید  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور... -تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950524/مناقصه-انجام-امور-تهیه-و-طبخ-و-توزیع-غذای-بیمارستان---نوبت-دوم'> مناقصه انجام امور تهیه و طبخ و توزیع غذای بیمارستان .... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی , مناقصه انجام امور تهیه و طبخ و توزیع غذای بیمارستان .... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950525/مناقصه-احداث-مجموعه-ورزشی'>مناقصه احداث مجموعه ورزشی / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکار, مناقصه احداث مجموعه ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950528/مناقصه-ساخت-مسجد-سید-الشهدا'>مناقصه ساخت مسجد سید الشهدا   / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ساخت مسجد سید الشهدا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950534/مناقصه-اجرای-عملیات-طرح-توریستی'>مناقصه اجرای عملیات طرح توریستی  / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات طرح توریستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950537/تجدید-مناقصه-تهیه-مصالح-و-خطکشی-سرد-ترافیکی-با-گلاسبید'>تجدید مناقصه تهیه مصالح و خطکشی سرد ترافیکی با گلاسبید  / تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه تهیه مصالح و خطکشی سرد ترافیکی با گلاسبید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950538/فراخوان-مطالعه--طراحی--تهیه--اجرا-و-راه-اندازی-سیستم-LG--TG-نوبت-دوم'>فراخوان  مطالعه ، طراحی ، تهیه ، اجرا و راه اندازی سیستم LG - TG  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان  مطالعه ، طراحی ، تهیه ، اجرا و راه اندازی سیستم LG - TG  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950540/مناقصه-خدمات-گروه-پرستاری'>مناقصه خدمات گروه پرستاری  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خدمات گروه پرستاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950541/تجدید-مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-(نوبت-دوم)'>تجدید مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت  (نوبت دوم) / مناقصه, تجدید مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950542/مناقصه-عملیات-جدولگذاری-معابر---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات جدولگذاری معابر ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عملیات جدولگذاری معابر ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950544/مناقصه-تعمیرات-اساسی-اماکن-ورزشی-الیگودرز'>مناقصه تعمیرات اساسی اماکن ورزشی الیگودرز   / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تعمیرات اساسی اماکن ورزشی الیگودرز  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950546/مناقصه-اجرای-عملیات-احداث-یک-باب-سالن-ورزشی-چند-منظوره'>مناقصه اجرای عملیات احداث یک باب سالن ورزشی چند منظوره / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات احداث یک باب سالن ورزشی چند منظوره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950548/مناقصه-خرید-با-نظارت-بر-ساخت-یک-دست-از-پره-های-متحرک-تمدید-نوبت-دوم'>مناقصه خرید با نظارت بر ساخت یک دست از پره های متحرک تمدید نوبت دوم / آگهی تمدید مناقصه عمومی , مناقصه خرید با نظارت بر ساخت یک دست از پره های متحرک تمدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950549/تجدید-مناقصه-تهیه-و-اجرای-نیوجرسی-مفصلی-و-نصب-در-محورهای-استان-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تهیه و اجرای نیوجرسی مفصلی و نصب در محورهای استان نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه و اجرای نیوجرسی مفصلی و نصب در محورهای استان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950551/فراخوان-مناقصه-خرید-335-تن-لوله-پلی-اتیلن-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید 335 تن لوله پلی اتیلن نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید 335 تن لوله پلی اتیلن نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950552/خدمات-مشاوره-کنترل-کیفی-پروژه-های-در-حال-اجرا-نوبت-دوم'>خدمات مشاوره کنترل کیفی پروژه های در حال اجرا  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , خدمات مشاوره کنترل کیفی پروژه های در حال اجرا  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950554/مناقصه-اجرای-عملیات-احداث-یک-باب-زمین-چمن-مصنوعی'>مناقصه اجرای عملیات احداث یک باب زمین چمن مصنوعی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات احداث یک باب زمین چمن مصنوعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950555/سومین-کنگره-راهبردی-و-نمایشگاه-نفت-و-نیرو-96-7-18'>سومین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو 96.7.18 / سومین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو 96.7.18</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950556/تجدید-مناقصه-انجام-مطالعات-تهیه-شناسنامه-HSEE--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه انجام مطالعات تهیه شناسنامه HSEE - نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی ,تجدید مناقصه انجام مطالعات تهیه شناسنامه HSEE - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950557/مناقصه-خرید-آسفالت-نوبت-دوم'>مناقصه خرید آسفالت نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید آسفالت نوبت  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950559/مناقصه-واگذاری-مرکز-آموزش-عالی-آزاد'>مناقصه واگذاری مرکز آموزش عالی آزاد / مناقصه عمومی، مناقصه واگذاری مرکز آموزش عالی آزاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950562/تجدید-ارزیابی-کیفی-تعمیرات-اساسی-واحد-کرافت-v93-1-نیروگاه-گازی-شیراز-نوبت-دوم'>تجدید ارزیابی کیفی تعمیرات اساسی واحد کرافت v93.1 نیروگاه گازی شیراز  نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران، تجدید ارزیابی کیفی تعمیرات اساسی واحد کرافت v93.1 نیروگاه گازی شیراز  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950563/مناقصه-ساخت-حوضچه-شیر-و-نقاط-اندازه-گیری-و-دریچه-هواکش---نوبت-دوم'>مناقصه ساخت حوضچه شیر و نقاط اندازه گیری و دریچه هواکش ... نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه ساخت حوضچه شیر و نقاط اندازه گیری و دریچه هواکش ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950565/مناقصه-تصدی-گری-امور-مربوط-به-صدور-بارنامه--'>مناقصه تصدی گری امور مربوط به صدور بارنامه ...  / مناقصه عمومی , مناقصه تصدی گری امور مربوط به صدور بارنامه ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950567/مناقصه-تعمیرات-پل-های--نوبت-دوم'>مناقصه تعمیرات پل های...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه تعمیرات پل های...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950568/تجدید-ارزیابی-کیفی-سرویس-و-نگهداری-و-رفع-اشکالات-در-تجهیزات-برقی-نوبت-دوم'>تجدید ارزیابی کیفی سرویس و نگهداری و رفع اشکالات در تجهیزات برقی نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران ، تجدید ارزیابی کیفی سرویس و نگهداری و رفع اشکالات در تجهیزات برقی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950570/تجدید-مناقصه-پروژه-احداث-سردرب-ورودی-شهرک-صنعتی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه پروژه احداث سردرب ورودی شهرک صنعتی  - نوبت دوم  / فراخوان تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه پروژه احداث سردرب ورودی شهرک صنعتی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950571/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-تجدید'>مناقصه نگهداری فضای سبز تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری فضای سبز تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950573/مناقصه-انجام-عملیات-توسعه-و-احداث-و-اصلاح-و-بهینه-سازی-شبکه-های-توزیع-برق--'>مناقصه انجام عملیات توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع برق ... / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام عملیات توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950576/فراخوان-انتخاب-سرمایه-گذار-ذیصلاح-جهت-مشارکت-در-ساخت-پروژه-تجاری-نوبت-دوم'> فراخوان انتخاب سرمایه گذار ذیصلاح جهت مشارکت در ساخت پروژه تجاری نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی ، فراخوان انتخاب سرمایه گذار ذیصلاح جهت مشارکت در ساخت پروژه تجاری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950579/تجدید-مناقصه-خرید-واسکازین'>تجدید مناقصه خرید واسکازین / اگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه خرید واسکازین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950581/فراخوان-جهت-اجرای-خط-انتقال-آب-دوران-ساخت-سایت-انرژی-بر'>فراخوان جهت اجرای خط انتقال آب دوران ساخت سایت انرژی بر  / فراخوان , فراخوان جهت اجرای خط انتقال آب دوران ساخت سایت انرژی بر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950583/فراخوان-مناقصه-خرید-62-تن-سیم-ACSR-و--تجدید'> فراخوان مناقصه خرید 62 تن سیم ACSR  و ...تجدید  / فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه دو مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید 62 تن سیم ACSR  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950585/مناقصه-جداسازی--جمع-آوری-و-انتقال-پسماندهای-صنعتی-پالایشگاه'>مناقصه جداسازی ، جمع آوری و انتقال پسماندهای صنعتی پالایشگاه / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه جداسازی ، جمع آوری و انتقال پسماندهای صنعتی پالایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950586/آگهی-فراخوان-ارزیابی-عملیات-اجرایی-طرح-احداث-سد-مخزنی-گرین-نوبت-دوم'>آگهی فراخوان ارزیابی عملیات اجرایی طرح احداث سد مخزنی گرین نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی،آگهی فراخوان ارزیابی عملیات اجرایی طرح احداث سد مخزنی گرین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950588/مناقصه-رسوب-زدایی-از-تجهیزات-کارخانه-شکر'>مناقصه رسوب زدایی از تجهیزات کارخانه شکر  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه رسوب زدایی از تجهیزات کارخانه شکر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950589/مناقصه-توسعه-و-احداث-شبکه-جهت-ایجاد-نقاط-تبادل-انرژی-فیدرهای-20-کیلوولت'>مناقصه توسعه و احداث شبکه جهت ایجاد نقاط  تبادل انرژی فیدرهای 20 کیلوولت / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه توسعه و احداث شبکه جهت ایجاد نقاط  تبادل انرژی فیدرهای 20 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950591/مناقصه-خرید-2-قلم-انواع-STEM-TRAP-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 2 قلم انواع STEM TRAP نوبت دوم / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 2 قلم انواع STEM TRAP نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950592/مناقصه-تیوب-استنلس-استیل'>مناقصه تیوب استنلس استیل / آگهی مناقصه , مناقصه تیوب استنلس استیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950595/مناقصه-خرید-دو-قلم-انواع-STEM-TRAP-نوبت-دوم'>مناقصه خرید دو قلم انواع  STEM TRAP نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه خرید دو قلم انواع  STEM TRAP نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950596/مناقصه-انجام-خدمات-کارکنان-پیمانکاری--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات کارکنان پیمانکاری - نوبت دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه انجام خدمات کارکنان پیمانکاری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950598/مناقصه-انجام-عملیات-جمع-آوری-و-هدایت-آبهای-سطحی-نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات جمع آوری و هدایت آبهای سطحی نوبت دوم  / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام عملیات جمع آوری و هدایت آبهای سطحی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950599/فراخوان-مناقصه-نصب-باندلهای-سوپرهیت--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه نصب باندلهای سوپرهیت - نوبت دوم / فراخوان مناقصه , مناقصه نصب باندلهای سوپرهیت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950600/فراخوان-مناقصه-اجرای-اصلاح-و-بازسازی-5-5-کیلومتر'>فراخوان مناقصه اجرای اصلاح و بازسازی 5/5 کیلومتر  / آگهی فراخوان ارزیابی , فراخوان مناقصه اجرای اصلاح و بازسازی 5/5 کیلومتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950602/تجدید-فراخوان-انجام-عملیات-بهره-برداری-و-نگهداری-از-واحدهای-5-و-6-تصفیه-خانه-فاضلاب-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان انجام عملیات بهره برداری و نگهداری از واحدهای 5 و 6 تصفیه خانه فاضلاب  نوبت دوم  / تجدید فراخوان انجام عملیات بهره برداری و نگهداری از واحدهای 5 و 6 تصفیه خانه فاضلاب  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950604/مناقصه-اجرای-عملیات-جایگزینی-شبکه-های-سیمی-با-کابل-خودنگدار'>مناقصه اجرای عملیات جایگزینی شبکه های سیمی با کابل خودنگدار / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات جایگزینی شبکه های سیمی با کابل خودنگدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950605/فراخوان-ارزیابی-کیفی-خرید-و-ساخت-30-دستگاه-تجهیزات-مقره-شویی-قابل-نصب-بر-روی-وانت'>فراخوان ارزیابی کیفی خرید و ساخت 30 دستگاه تجهیزات مقره شویی قابل نصب بر روی وانت / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی ، فراخوان ارزیابی کیفی خرید و ساخت 30 دستگاه تجهیزات مقره شویی قابل نصب بر روی وانت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950607/فراخوان-مناقصه-بسته-بندی-بارگیری-و-ترخیص-محصولات-تجدید-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه بسته بندی، بارگیری و ترخیص محصولات تجدید نوبت دوم  / اگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه بسته بندی، بارگیری و ترخیص محصولات تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950610/مناقصهglobe--ball--gatev-alve'>مناقصهglobe , ball & gatev alve / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران,مناقصهglobe , ball & gatev alve</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950611/مناقصه-خرید-75000-کیلوگرم-برنج-ایرانی-از-نوع-هاشمی-تجدید'>مناقصه خرید 75000 کیلوگرم برنج ایرانی از نوع هاشمی تجدید  / آگهی مناقصه, مناقصه خرید 75000 کیلوگرم برنج ایرانی از نوع هاشمی تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950613/تجدید-فراخوان-بهره-برداری--سرویس-و-نگهداری-تصفیه-خانه-آب--چاه-های-سربالش-و--'>تجدید فراخوان بهره برداری ، سرویس و نگهداری تصفیه خانه آب ، چاه های سربالش و ... / تجدید آگهی فراخوان , تجدید فراخوان بهره برداری ، سرویس و نگهداری تصفیه خانه آب ، چاه های سربالش و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950616/مناقصه-خدمات-نقشه-برداری'>مناقصه خدمات نقشه برداری / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خدمات نقشه برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950617/فراخوان-جذب-سرمایه-گذار-برای-احداث-فضاهای-آموزشی--'>فراخوان جذب سرمایه گذار برای احداث فضاهای آموزشی... / آگهی فراخوان، فراخوان جذب سرمایه گذار برای احداث فضاهای آموزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950618/تجدید-مناقصه-توسعه-و-بازسازی-پراکنده-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه توسعه و بازسازی پراکنده شبکه جمع آوری فاضلاب نوبت دوم  / تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه توسعه و بازسازی پراکنده شبکه جمع آوری فاضلاب  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950620/تجدید-مناقصه-لکه-گیری-آسفالت-معابر-منطقه-دو-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه لکه گیری آسفالت معابر منطقه دو نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه لکه گیری آسفالت معابر منطقه دو نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950621/مناقصه-اجرای-سیستم-حفاظت-الکترونیک-مرکز-انتقال-نفت-رفسنجان'>مناقصه اجرای سیستم حفاظت الکترونیک مرکز انتقال نفت رفسنجان  / مناقصه ، مناقصه اجرای سیستم حفاظت الکترونیک مرکز انتقال نفت رفسنجان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950622/مناقصه-تامین-و-حمل-مصالح-به-همراه-اجرای-سازه-نگهبان-پروژه-مالکیت-زمانی'>مناقصه  تامین و حمل مصالح به همراه اجرای سازه نگهبان پروژه مالکیت زمانی / آگهی مناقصه, مناقصه  تامین و حمل مصالح به همراه اجرای سازه نگهبان پروژه مالکیت زمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950625/مناقصه-ولگانایز-(روکش-لاستیک-)'>مناقصه ولگانایز (روکش لاستیک ) / آگهی مناقصه , مناقصه ولگانایز (روکش لاستیک )</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950626/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-و-پشتیبانی-دو-دستگاه-UTM-بومی'>مناقصه خرید، نصب و راه اندازی و پشتیبانی دو دستگاه UTM بومی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید، نصب و راه اندازی و پشتیبانی دو دستگاه UTM بومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950628/مناقصه-بهسازی-و-پوشش-انهار-و-بهسازی-سرویس-بهداشتی-و-نمازخانه---نوبت-اول'>مناقصه بهسازی و پوشش انهار و بهسازی سرویس بهداشتی و نمازخانه ... نوبت اول / مناقصه, بهسازی و پوشش انهار و بهسازی سرویس بهداشتی و نمازخانه ... نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950629/مناقصه-منظور-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه منظور تامین نیروی انسانی / اگهی مناقصه , مناقصه منظور تامین نیروی انسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950631/مناقصه-اجرای-طرح-آبیاری-تحت-فشار-زمین-ها'>مناقصه اجرای طرح آبیاری تحت فشار زمین ها / آگهی مناقصه,مناقصه  اجرای طرح آبیاری تحت فشار زمین ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950632/فراخوان-مناقصه-انجام-مطالعات-مهندسی-مرحله-اول-و-دوم-طراحی-سیستم-شبکه-توزیع-آب'>فراخوان مناقصه انجام مطالعات مهندسی مرحله اول و دوم طراحی سیستم شبکه توزیع آب / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای ، فراخوان مناقصه انجام مطالعات مهندسی مرحله اول و دوم طراحی سیستم شبکه توزیع آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950633/مناقصه-خرید-تعداد-15000-حلقه-ریبون-دستگاه-صدور-آنی-کارت-Primacy'>مناقصه خرید تعداد 15000 حلقه ریبون دستگاه صدور آنی کارت Primacy  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید تعداد 15000 حلقه ریبون دستگاه صدور آنی کارت Primacy </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950636/مناقصه-بهسازی-و-پوشش-انهار-در-سطح-شهر---نوبت-اول'>مناقصه بهسازی و پوشش انهار در سطح شهر ... نوبت اول / مناقصه, بهسازی و پوشش انهار در سطح شهر ... نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950637/مناقصه-خرید-میلگرد-صاف-و--'>مناقصه خرید میلگرد صاف و ... / مناقصه ، مناقصه خرید میلگرد صاف و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950638/فراخوان-عملیات-اجرایی-تکمیل-ساختمان-اداری-نوبت-دوم'>فراخوان عملیات اجرایی تکمیل ساختمان اداری  نوبت دوم / فراخوان ، فراخوان عملیات اجرایی تکمیل ساختمان اداری  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950639/تجدید-مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور-اشنویه--پیرانشهر-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور اشنویه - پیرانشهر نوبت دوم / آگهی مناقصه ، تجدید مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور اشنویه - پیرانشهر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950642/اصلاحیه-فراخوان-مناقصه-تامین-تجهیزات-و-کالاهای-اختصاصی-عهده-پیمانکار-و-تهیه-مصالح-عمومی'>اصلاحیه فراخوان مناقصه تامین تجهیزات و کالاهای اختصاصی عهده پیمانکار و تهیه مصالح عمومی / اصلاحیه , فراخوان مناقصه تامین تجهیزات و کالاهای اختصاصی عهده پیمانکار و تهیه مصالح عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950644/اصلاحیه-مناقصه-اجرای-دکل-مخابراتی-و-لینک-رادیویی'>اصلاحیه مناقصه اجرای دکل مخابراتی و لینک رادیویی / اصلاحیه مناقصه, مناقصه اجرای دکل مخابراتی و لینک رادیویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950646/مناقصه-آسفالت-خیابان-منتهی-به-دانشگاه-آزاد-اسلامی-عملیات-عمرانی'>مناقصه آسفالت خیابان منتهی به دانشگاه آزاد اسلامی، عملیات عمرانی  / مناقصه,مناقصه آسفالت خیابان منتهی به دانشگاه آزاد اسلامی، عملیات عمرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950648/مناقصه-انجام-عملیات-نصب-انشعابات-فاضلاب-لوله-های-سفال'>مناقصه انجام عملیات نصب انشعابات فاضلاب لوله های سفال / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات نصب انشعابات فاضلاب لوله های سفال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950649/ارزیابی-کیفی-احداث-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب'>ارزیابی کیفی  احداث شبکه جمع آوری فاضلاب / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی ، ارزیابی کیفی مناقصه  احداث شبکه جمع آوری فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950652/اصلاحیه-مناقصه-عملیات-رفع-حوادث-آب-و-فاضلاب'>اصلاحیه مناقصه عملیات رفع حوادث آب و فاضلاب / اصلاحیه مناقصه عمومی، مناقصه عملیات رفع حوادث آب و فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950654/اصلاحیه-مناقصه-تهیه-ساخت-ونصب--1500-فقره-انشعاب-پلی-اتیلن96-7-18'>اصلاحیه مناقصه تهیه ساخت ونصب ، 1500 فقره انشعاب پلی اتیلن96.7.18 / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه تهیه ساخت ونصب ، 1500 فقره انشعاب پلی اتیلن96.7.18</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950657/مناقصه-خرید-45-تن-مواد-ضد-رسوب-و-بازدارنده-خوردگی--'>مناقصه خرید 45 تن مواد ضد رسوب و بازدارنده خوردگی... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید 45 تن مواد ضد رسوب و بازدارنده خوردگی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950660/مناقصه-نگهداری-و-خدمات-فضای-سبز-تاسیسات-و-خدمات-عمومی--نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری و خدمات فضای سبز، تاسیسات و خدمات عمومی... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری و خدمات فضای سبز، تاسیسات و خدمات عمومی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950662/فراخوان-احداث-تقاطع-غیر-همسطح'>فراخوان احداث تقاطع غیر همسطح  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای,فراخوان احداث تقاطع غیر همسطح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950668/مناقصه-خدمات-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>مناقصه خدمات سرویس ایاب و ذهاب کارکنان / آگهی مناقصه,مناقصه خدمات سرویس ایاب و ذهاب کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950670/مناقصه-توسعه-سیستم-فاگ-جهت-ردیفهای-B-D-E-ایستگاه-فشار-قوی---نوبت-دوم'>مناقصه  توسعه سیستم فاگ جهت ردیفهای B.D.E ایستگاه فشار قوی ... نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی, مناقصه  توسعه سیستم فاگ جهت ردیفهای B.D.E ایستگاه فشار قوی  ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950673/مناقصه-تهیه-و-اجرای-آسفالت-گرم'>مناقصه  تهیه و اجرای آسفالت گرم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  تهیه و اجرای آسفالت گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950675/مناقصه-انجام-امور-فناوری-شبکه-(IT)'>مناقصه انجام امور فناوری شبکه (IT) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور فناوری شبکه (IT)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950676/مناقصه-اجرای-اسکلت-عملیات-سفت-کاری-و-بخشی-از-نارک-کاری-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای اسکلت، عملیات سفت کاری و بخشی از نارک کاری نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای اسکلت، عملیات سفت کاری و بخشی از نارک کاری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950688/مناقصه-عملیات-تکمیل-سالن-ورزشی'>مناقصه  عملیات تکمیل سالن ورزشی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات تکمیل سالن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950690/مناقصه-20000-تن-پوزولان'>مناقصه 20000 تن پوزولان  / مناقصه, مناقصه 20000 تن پوزولان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950691/مناقصه-خرید-10263-کیلوگرم-سیم-مسی-50--'>مناقصه خرید 10263 کیلوگرم سیم مسی 50.... / آگهی مناقصه های عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید 10263 کیلوگرم سیم مسی 50....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950694/مناقصه-امور-نگهبانی-سیلوی-استیجاری-گندمداران'>مناقصه امور نگهبانی سیلوی استیجاری گندمداران / آگهی مناقص ، مناقص امور نگهبانی سیلوی استیجاری گندمداران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950701/تجدید-مناقصه-عملیات-تنظیف-و-رفت-و-روب-در-سطح-شهرداری-منطقه-3-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات تنظیف و رفت و روب در سطح شهرداری منطقه 3  نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات تنظیف و رفت و روب در سطح شهرداری منطقه 3  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950702/تجدید-مناقصه-عملیات-اجرائی-جدول-گذاری-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات اجرائی جدول گذاری نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه عملیات اجرائی جدول گذاری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950706/مناقصه-تامین-میوه-و-تره-بار-مصرفی'>مناقصه تامین میوه و تره بار مصرفی  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تامین میوه و تره بار مصرفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950707/مناقصه-ساخت-و-تجهیز-و-بهره-برداری-از-واحد-فنی-و-آزمایشگاهی'>مناقصه ساخت و تجهیز و بهره برداری از واحد فنی و آزمایشگاهی / آگهی فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار, مناقصه ساخت و تجهیز و بهره برداری از واحد فنی و آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950710/مناقصه-خرید-مقدار-28700-متر-(39141-گیلوگرم)-لوله-پلی-اتیلن-نوبت-دوم'>مناقصه خرید مقدار 28700 متر (39141 گیلوگرم) لوله پلی اتیلن نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید مقدار 28700 متر (39141 گیلوگرم) لوله پلی اتیلن نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950712/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-منطقه-هفت'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه هفت   / مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه هفت  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950716/مناقصه-30000-تن-سنگ-آهک'>مناقصه 30000 تن سنگ آهک / مناقصه, مناقصه 30000 تن سنگ آهک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950721/مناقصه-تعمیرات-پل-های-بخش-بازیافت'>مناقصه تعمیرات پل های بخش بازیافت / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه تعمیرات پل های بخش بازیافت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950731/مناقصه-آسفالت-خیابان-های-سطح-شهر--مرحله-دوم--نوبت-اول'>مناقصه آسفالت خیابان های سطح شهر - مرحله دوم - نوبت اول  / مناقصه, مناقصه آسفالت خیابان های سطح شهر - مرحله دوم - نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950740/مناقصه-تامین-خدمات-حمل-سوخت-مورد-نیاز-دستگاههای-حفاری-نوبت-دوم'>مناقصه تامین خدمات حمل سوخت مورد نیاز دستگاههای حفاری نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی, مناقصه تامین خدمات حمل سوخت مورد نیاز دستگاههای حفاری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950741/مناقصه-انجام-امور-خدماتی-ناحیه-چهار-نوبت-دوم'>مناقصه  انجام امور خدماتی ناحیه چهار نوبت دوم / مناقصه, مناقصه انجام امور خدماتی ناحیه چهار نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950742/مناقصه-واگذاری-تولید-تیر-بتنی-H-شکل'>مناقصه واگذاری تولید تیر بتنی H شکل / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه واگذاری تولید تیر بتنی H شکل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950747/مناقصه-تامین-P-F-BLOHM-VOSS-MANUAL-TONG-TYPE-BV-57'>مناقصه تامین P/F "BLOHM+VOSS" MANUAL TONG TYPE "BV-57 / مناقصه ، مناقصه تامین P/F "BLOHM+VOSS" MANUAL TONG TYPE "BV-57</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950753/مناقصه-عملیات-اجرای-اسکلت-بتنی-ساختمان-آتش-نشانی-و-خدمات-ایمنی-شهر'>مناقصه عملیات اجرای اسکلت بتنی ساختمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر / مناقصه عمومی,مناقصه عملیات اجرای اسکلت بتنی ساختمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950754/سومین-همایش-هم-اندیشی-ملی-سیب-زمینی'>سومین همایش هم اندیشی ملی سیب زمینی / سومین همایش هم اندیشی ملی سیب زمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950755/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-خط-کشی-محورهای-جنوب---تمدید'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای خط کشی محورهای جنوب ... تمدید  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تهیه مصالح و اجرای خط کشی محورهای جنوب ...تمدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950758/استعلام-قیمت-واگذاری-امور-اپراتوری-مرکز-تلفن-بیمارستان'> استعلام قیمت واگذاری امور اپراتوری مرکز تلفن بیمارستان  / آگهی فراخوان عمومی,  استعلام قیمت واگذاری امور اپراتوری مرکز تلفن بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950759/مناقصه-اجرا-کانیوا-و-جدول-خیابان--نوبت-دوم--مرحله-اول'>مناقصه اجرا کانیوا و جدول خیابان - نوبت دوم - مرحله اول  / مناقصه عمومی, مناقصه اجرا کانیوا و جدول خیابان -  نوبت دوم  - مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950762/مناقصه-نگهداری-و-تعمیر-دوره-ای-سامانه-دیسپچینگ-سیستم-های-مانیتورینگ-میترینگ--(نوبت-دوم)'>مناقصه نگهداری و تعمیر دوره ای سامانه دیسپچینگ، سیستم های مانیتورینگ، میترینگ... (نوبت دوم) / مناقصه، نگهداری و تعمیر دوره ای سامانه دیسپچینگ، سیستم های مانیتورینگ، میترینگ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950766/مناقصه-ایاب-و-ذهاب-اساتید'>مناقصه ایاب و ذهاب اساتید / آگهی مناقصه, مناقصه ایاب و ذهاب اساتید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950767/مناقصه-انجام-امور-اداری-و-خدمات-عمومی--'>مناقصه انجام امور اداری و خدمات عمومی ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور اداری و خدمات عمومی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950769/مناقصه-تعمیرات-پل-های-بزرگ-رادیه-و-برید-پل-ها'>مناقصه تعمیرات پل های بزرگ، رادیه و برید پل ها  / مناقصه, مناقصه تعمیرات پل های بزرگ، رادیه و برید پل ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950772/مناقصه-خرید-نورافکن-LED-جهت-پارک-های-محله-ای'>مناقصه خرید نورافکن LED جهت پارک های محله ای / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید نورافکن LED جهت پارک های محله ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950775/مناقصه-تامین-738-نفر-نیروی-انسانی-نوبت-دوم'>مناقصه تامین 738 نفر نیروی انسانی نوبت دوم / اگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین 738 نفر نیروی انسانی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950777/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-جهت-انجام-عملیات-پیاده-روسازی-سطح-شهر'>مناقصه انتخاب پیمانکار جهت انجام عملیات پیاده روسازی سطح شهر  / آگهی مناقصهف مناقصه انتخاب پیمانکار جهت انجام عملیات پیاده روسازی سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950779/مناقصه-اجرای-عملیات-حفاظتی-رویه-راه-های-حوزه-استحفاظی'>مناقصه اجرای عملیات حفاظتی رویه راه های حوزه استحفاظی  / فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه اجرای عملیات حفاظتی رویه راه های حوزه استحفاظی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950783/مناقصه-تامین-114-نفر-نیروی-نگهبان-جهت-حفاظت-فیزیکی-نوبت-دوم'>مناقصه تامین 114 نفر نیروی نگهبان جهت حفاظت فیزیکی نوبت دوم / اگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین 114 نفر نیروی نگهبان جهت حفاظت فیزیکی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950784/مناقصه-عمومی-حمل-و-مالچ-پاشی--اصلاحیه'>مناقصه عمومی حمل و مالچ پاشی - اصلاحیه / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی حمل و مالچ پاشی-اصلاحیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950793/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950798/مناقصه-اجرای-20-000-مترمربع-آسفالت-گرم'>مناقصه  اجرای 20.000 مترمربع آسفالت گرم / آگهی مناقصه, مناقصه  اجرای 20.000 مترمربع آسفالت گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950799/مناقصه-امور-خدمات-سلامت'>مناقصه امور خدمات سلامت / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه امور خدمات سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950804/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950805/مناقصه-خرید-انواع-روغن--واسکازین--ضدیخ'>مناقصه  خرید انواع روغن ، واسکازین ، ضدیخ / آگهی مناقصه, مناقصه  خرید انواع روغن ، واسکازین ، ضدیخ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950809/فراخوان-خرید-1500-دستگاه-بخاری-گازسوز-هرمتیک-استاندارد'>فراخوان خرید 1500 دستگاه بخاری گازسوز هرمتیک استاندارد  / آگهی فراخوان شناسایی , فراخوان خرید 1500 دستگاه بخاری گازسوز هرمتیک استاندارد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950810/مناقصه-تجهیزات-ورزشی---نوبت-اول'>مناقصه تجهیزات ورزشی ... نوبت اول / مناقصه, مناقصه تجهیزات ورزشی ... نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950812/مناقصه-امور-مربوط-به-آشپزخانه-بیمارستان-امور-تهیه--پخت-و-توزیع-غذای-بیماران-و---بار-دوم'>مناقصه امور مربوط به آشپزخانه بیمارستان امور تهیه ، پخت و توزیع غذای بیماران و...  بار دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه امور مربوط به آشپزخانه بیمارستان امور تهیه ، پخت و توزیع غذای بیماران و...  بار دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950814/مناقصه-پروژه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-ماهشهر-مرحله-دوم-نوبت-اول'>مناقصه پروژه حفظ و نگهداری فضای سبز ماهشهر مرحله دوم نوبت اول / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه حفظ و نگهداری فضای سبز ماهشهر مرحله دوم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950815/مناقصه-واگذاری-قسمتی-از-امور-نظافت-بیمارستان'>مناقصه واگذاری قسمتی از امور نظافت بیمارستان / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری قسمتی از امور نظافت بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950816/فراخوان-عملیات-اجرایی-پروژه-ساختمان-های-غیرصنعتی-و-تاسیسات'>فراخوان عملیات اجرایی پروژه ساختمان های غیرصنعتی و تاسیسات  / فراخوان شناسایی پیمانکاران، فراخوان عملیات اجرایی پروژه ساختمان های غیرصنعتی و تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950817/اصلاحیه-مناقصه-کرایه-ماشین-آلات-خدمات-شهری'>اصلاحیه مناقصه کرایه ماشین آلات خدمات شهری  / اصلاحیه مناقصه ,مناقصه کرایه ماشین آلات خدمات شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950818/مناقصه-خرید-یکدستگاه-چیلر-جذبی'>مناقصه خرید یکدستگاه چیلر جذبی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید یکدستگاه چیلر جذبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950821/مناقصه-واگذاری-خدمات-اورژانس-اجتماعی'>مناقصه  واگذاری خدمات اورژانس اجتماعی / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری خدمات اورژانس اجتماعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950822/مناقصه-تامین-پهنای-باند-اینترنت-و-اینترانت'>مناقصه تامین پهنای باند اینترنت و اینترانت / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تامین پهنای باند اینترنت و اینترانت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950824/مناقصه-خدمات-عمومی-اداری---نوبت-اول'>مناقصه خدمات عمومی اداری ... نوبت اول / مناقصه, مناقصه خدمات عمومی اداری ... نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950825/تجدید-مناقصه-تکمیل-مدرسه-8-کلاسه'>تجدید مناقصه تکمیل مدرسه 8 کلاسه  / آگهی تجدید مناقصه یک مرحله ای عمومی , تجدید مناقصه تکمیل مدرسه 8 کلاسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950830/مناقصه-پارتیشن-بندی'>مناقصه پارتیشن بندی / آگهی مناقصه، مناقصه پارتیشن بندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950833/مناقصه-پروژه-محوطه-سازی-مسکن-مهر-غم-تسلی-کنگاور'>مناقصه پروژه محوطه سازی مسکن مهر غم تسلی کنگاور / آگهی مناقصه عمومی  ,مناقصه پروژه محوطه سازی مسکن مهر غم تسلی کنگاور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950837/فراخوان-مرمت-و-نگهداری-شبکه-آبیاری-و-زهکشی-میناب---نوبت-دوم'>فراخوان مرمت و نگهداری شبکه آبیاری و زهکشی میناب... - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مرمت و نگهداری شبکه آبیاری و زهکشی میناب... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950839/مناقصه-خرید-دو-دستگاه-آسانسور-ساختمان-کوروش'>مناقصه خرید دو دستگاه آسانسور ساختمان کوروش / مناقصه,مناقصه خرید دو دستگاه آسانسور ساختمان کوروش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950840/تجدید-استعلام-خرید-5-ردیف-رولبرینگ-و-یاتاقان'>تجدید استعلام خرید 5 ردیف رولبرینگ و یاتاقان / استعلام, تجدید استعلام خرید 5 ردیف رولبرینگ و یاتاقان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950843/آگهی-مناقصه-عمومی-خرید-غذای-بیمارستان-کوثر-و-امیرالمومنین-سمنان'>آگهی مناقصه عمومی خرید غذای بیمارستان کوثر و امیرالمومنین سمنان / آگهی مناقصه,آگهی مناقصه عمومی خرید غذای بیمارستان کوثر و امیرالمومنین سمنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950846/مناقصه-تکمیل-شبکه-توزیع-آب-و-انشعابات-خانگی'>مناقصه تکمیل شبکه توزیع آب و انشعابات خانگی  / مناقصه , مناقصه تکمیل شبکه توزیع آب و انشعابات خانگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950848/استعلام-پیچ-جوب-بری'>استعلام پیچ جوب بری  / استعلام, استعلام پیچ جوب بری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950850/استعلام-تحلیل-اقتصادی-بازار-با-تمرکز'>استعلام تحلیل اقتصادی بازار با تمرکز / استعلام, استعلام تحلیل اقتصادی بازار با تمرکز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950853/استعلام-آموزش-مواد-مخدر'>استعلام آموزش مواد مخدر / استعلام, استعلام آموزش مواد مخدر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950856/استعلام-مدیریت-سکوت'>استعلام مدیریت سکوت   / استعلام, استعلام مدیریت سکوت  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950857/مناقصه-انجام-عملیات-بهره-برداری-و-نگهداری-از-تاسیسات-آب-و-فاضلاب'>مناقصه انجام عملیات بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب و فاضلاب  / آگهی تجدید مناقصه ,مناقصه انجام عملیات بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب و فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950859/استعلام-آموزش-مبارزه-با-اغتشاشات'>استعلام آموزش مبارزه با اغتشاشات / استعلام, استعلام آموزش مبارزه با اغتشاشات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950860/استعلام-بها-نصب-انشعابات-فاضلاب-شهرستان-شاهرود-منطقه-دو'>استعلام بها نصب انشعابات فاضلاب شهرستان شاهرود منطقه دو / استعلام بها ، استعلام بها نصب انشعابات فاضلاب شهرستان شاهرود منطقه دو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950863/تجدید-مناقصه-پروژه-گازرسانی-و-انجام-توسعه-شبکه-حفرات-خالی-و-نصب-انشعابات--'>تجدید مناقصه پروژه گازرسانی و انجام توسعه شبکه حفرات خالی و نصب انشعابات...  / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه پروژه گازرسانی و انجام توسعه شبکه حفرات خالی و نصب انشعابات... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950864/استعلام-شما-چگونه-مدیریتی-هستید'>استعلام شما چگونه مدیریتی هستید   / استعلام, استعلام شما چگونه مدیریتی هستید  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950865/استعلام-بها-نصب-انشعابات-فاضلاب-شهرستان-شاهرود-منطقه-یک'>استعلام بها نصب انشعابات فاضلاب شهرستان شاهرود منطقه یک  / استعلام بها نصب انشعابات فاضلاب شهرستان شاهرود منطقه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950868/چهارمین-کنگره-بین-المللی-مدیریت-شهری-ایران'>چهارمین کنگره بین المللی مدیریت شهری ایران / چهارمین کنگره بین المللی مدیریت شهری ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950870/مناقصه-خرید-20-مجموعه-WHIP-STOCK-9--5-8-اینچ--'>مناقصه خرید 20 مجموعه WHIP STOCK 9 - 5/8 اینچ ...  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید 20 مجموعه WHIP STOCK 9 - 5/8 اینچ ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950872/همایش-علمی-پژوهشی-آسیب-شناسی-و-راهکارهای'>همایش علمی پژوهشی آسیب شناسی و راهکارهای / همایش علمی پژوهشی آسیب شناسی و راهکارهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950873/استعلام-خرید-دوسری-قطعات-سخت-افزاری-الکترونیک'>استعلام خرید دوسری قطعات سخت افزاری الکترونیک / استعلام،استعلام خرید دوسری قطعات سخت افزاری الکترونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950874/مناقصه-واگذاری-اصلاح-و-احداث-و-برکناری-شبکه-فشار-متوسط--فشار-ضعیف-و-پست-هوایی'>مناقصه واگذاری اصلاح و احداث و برکناری شبکه فشار متوسط ، فشار ضعیف و پست هوایی  / مناقصه عمومی, مناقصه  واگذاری اصلاح و احداث و برکناری شبکه فشار متوسط ، فشار ضعیف و پست هوایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950875/کنگره-بین-المللی-بهبود-مدیریت-و-نظام-آموزشی-ایران'>کنگره بین المللی بهبود مدیریت و نظام آموزشی ایران / کنگره بین المللی بهبود مدیریت و نظام آموزشی ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950876/ارزیابی-کیفی-مناقصه-تعمیرات-انتقالی-11-باب-منازل-کارمندی'>ارزیابی کیفی مناقصه تعمیرات انتقالی 11 باب منازل کارمندی / ارزیابی مناقصه , ارزیابی کیفی مناقصه تعمیرات انتقالی 11 باب منازل کارمندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950878/استعلام-بها-اجرای-کابل-فیبرنوری'> استعلام بها اجرای کابل فیبرنوری / استعلام بها , استعلام بها اجرای کابل فیبرنوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950879/استعلام-COBIT'>استعلام COBIT   / استعلام COBIT  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950880/استعلام-شیر-فشار-شکن'>استعلام شیر فشار شکن   / استعلام شیر فشار شکن  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950882/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-ماهشهر-منطقه-یک-ناحیه-4-مرحله-دوم-نوبت-اول'>مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز ماهشهر منطقه یک ناحیه 4 مرحله دوم نوبت اول / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز ماهشهر منطقه یک ناحیه 4 مرحله دوم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950884/مناقصه-تعمیرات-انتقالی-17-باب-منازل-سازمانی-کوی-طالقانی'>مناقصه  تعمیرات انتقالی 17 باب منازل سازمانی کوی طالقانی / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه  تعمیرات انتقالی 17 باب منازل سازمانی کوی طالقانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950886/مناقصه-خرید-کابل-6-2-و-کابل-6-4'>مناقصه خرید کابل 6*2 و کابل 6*4 / مناقصه خرید کابل 6*2 و کابل 6*4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950888/مناقصه-واگذاری-خدمات-مشاوره'>مناقصه واگذاری خدمات مشاوره / اگهی مناقصه, مناقصه واگذاری خدمات مشاوره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950890/استعلام-قند-و-چای'>استعلام قند و چای / استعلام, استعلام قند و چای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950892/دومین-تمدید-فراخوان-فراخوان-ارزیابی-صلاحیت-مناقصه-گران-دستگاه-مرکزی-وزارت'>دومین تمدید فراخوان فراخوان ارزیابی صلاحیت مناقصه گران دستگاه مرکزی وزارت / دومین تمدید فراخوان , دومین فراخوان ارزیابی صلاحیت مناقصه گران دستگاه مرکزی وزارت نفت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950893/مناقصه-خرید-PILZ-SAFETY'>مناقصه خرید PILZ SAFETY  / مناقصه, مناقصه خرید PILZ SAFETY </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950894/استعلام-خرید-ملزومات-لباس-حراست'>استعلام خرید ملزومات لباس حراست / استعلام ، استعلام خرید ملزومات لباس حراست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950896/استعلام-مرمت-و-بازسازی-سرویسهای-بهداشتی'>استعلام مرمت و بازسازی سرویسهای بهداشتی  / استعلام ، استعلام مرمت و بازسازی سرویسهای بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950897/همایش-تخصصی-ارزیابی-عملکرد-انتخاباتی'>همایش تخصصی ارزیابی عملکرد انتخاباتی / همایش تخصصی ارزیابی عملکرد انتخاباتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950899/استعلام-سرویس-و-نگهداری-موتورخانه'>استعلام سرویس و نگهداری موتورخانه / استعلام، استعلام سرویس و نگهداری موتورخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950901/استعلام-تشک-مواج-سلولی-150-دستگاه-تشک-مواج-تخم-مرغی-100-دستگاه'>استعلام تشک مواج سلولی 150 دستگاه/ تشک مواج تخم مرغی 100 دستگاه / استعلام,استعلام تشک مواج سلولی 150 دستگاه/ تشک مواج تخم مرغی 100 دستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950902/دومین-جشنواره-رسانه-ای-ابوذر-استان-البرز'>دومین جشنواره رسانه ای ابوذر استان البرز  / دومین جشنواره رسانه ای ابوذر استان البرز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950906/استعلام-مبل-7-نفره-اسپرت-و-'>استعلام مبل 7 نفره اسپرت و.. / استعلام ، استعلام مبل 7 نفره اسپرت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950907/استعلام-نما-ساختمان-اداره-بیمه-سلامت'>استعلام نما ساختمان اداره بیمه سلامت / استعلام,استعلام نما ساختمان اداره بیمه سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950908/استعلام-تهیه-نقشه-تک-خطی-جهت-اخذ-پایان-کار'>استعلام تهیه نقشه تک خطی جهت اخذ پایان کار / استعلام، استعلام تهیه نقشه تک خطی جهت اخذ پایان کار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950909/مناقصه-خرید-P-F-ALSTOM-GENERATTOR'>مناقصه خرید P/F: ALSTOM GENERATTOR  / مناقصه, مناقصه خرید P/F: ALSTOM GENERATTOR </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950910/استعلام-پکیج-مخزن-دو-قلوی-500-500-ویژه-آماده-سازی'>استعلام پکیج مخزن دو قلوی 500-500 ویژه آماده سازی / استعلام,استعلام پکیج مخزن دو قلوی 500-500 ویژه آماده سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950912/استعلام-تجهیزات-مورد-نیاز-جهت-آزمایشگاه-الکترونیک'>استعلام تجهیزات مورد نیاز جهت آزمایشگاه الکترونیک / استعلام ، استعلام تجهیزات مورد نیاز جهت آزمایشگاه الکترونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950913/مناقصه-نگهداری-و-پشتیبانی-دستگاه-های-کپی-و-دورنگارهای-یک-کاره-و-چندکاره'>مناقصه نگهداری و پشتیبانی دستگاه های کپی و دورنگارهای یک کاره و چندکاره  / مناقصه, مناقصه نگهداری و پشتیبانی دستگاه های کپی و دورنگارهای یک کاره و چندکاره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950914/فراخوان-خرید-حمل-و-نصب-و-راه-اندازی-و-نگهداری-و-بهره-برداری-کنتورهای-حجمی-هوشمند-چاههای-کشاورزی--سامانه-ستاد'>فراخوان خرید حمل و نصب و راه اندازی و نگهداری و بهره برداری کنتورهای حجمی هوشمند چاههای کشاورزی , سامانه ستاد / فراخوان خرید حمل و نصب و راه اندازی و نگهداری و بهره برداری کنتورهای حجمی هوشمند چاههای کشاورزی سامانه ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950916/استعلام-اجرای-عملیات-جدول-گذاری'>استعلام اجرای عملیات جدول گذاری  / استعلام , استعلام اجرای عملیات جدول گذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950917/استعلام-میز-ریلیز-خون-و-پلاسما'>استعلام میز ریلیز خون و پلاسما / استعلام,استعلام میز ریلیز خون و پلاسما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950918/استعلام-رایانه-همراه-AIO'>استعلام رایانه همراه AIO / استعلام، استعلام رایانه همراه AIO</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950919/استعلام-رایانه-همراه'>استعلام رایانه همراه  / استعلام ، استعلام رایانه همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950920/استعلام-ساخت-و-نصب-درب-ضد-سرقت'>استعلام ساخت و نصب درب ضد سرقت / استعلام ,استعلام ساخت و نصب درب ضد سرقت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950921/استعلام-بیمه-درمان-تکمیلی-پرسنل'>استعلام بیمه درمان تکمیلی پرسنل / استعلام، استعلام بیمه درمان تکمیلی پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950922/استعلام-جهت-نقاشی-ساختمان-نیازمند-یک-شرکت--'>استعلام جهت نقاشی ساختمان نیازمند یک شرکت... / استعلام ، استعلام جهت نقاشی ساختمان نیازمند یک شرکت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950924/استعلام-اجرای-عملیات-جدولگذاری-در-روستای-شهسواران'>استعلام  اجرای عملیات جدولگذاری در روستای شهسواران / استعلام, استعلام  اجرای عملیات جدولگذاری در روستای شهسواران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950925/کنفرانس-بین-المللی-علوم-کشاورزی--گیاهان-دارویی-و-طب-سنتی'>کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی ، گیاهان دارویی و طب سنتی / کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی ، گیاهان دارویی و طب سنتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950926/فراخوان-انتقال-آب-چاه-مزرعه-عبدا--شهرستان-اردکان'>فراخوان انتقال آب چاه مزرعه عبدا... شهرستان اردکان / فراخوان انتقال  آب چاه مزرعه عبدا... شهرستان اردکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950927/استعلام-خرید-اتصالات-مورد-نیاز-شبکه-های-آبرسانی'>استعلام خرید اتصالات مورد نیاز شبکه های آبرسانی / استعلام  استعلام خرید اتصالات مورد نیاز شبکه های آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950928/استعلام-کانکس-پیش-ساخته'>استعلام کانکس پیش ساخته  / استعلام کانکس پیش ساخته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950930/دومین-کنگره-بین-المللی-جامع-ریاضی-ایران96-7-18'>دومین کنگره بین المللی جامع ریاضی ایران96.7.18 / دومین کنگره بین المللی جامع ریاضی ایران96.7.18</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950931/استعلام-تهیه-و-نصب-راه-بند-هیدرولیکی'>استعلام تهیه و نصب راه بند هیدرولیکی / استعلام ,استعلام تهیه و نصب راه بند هیدرولیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950932/استعلام-چاپگر-حرارتی-قابل-حمل'>استعلام  چاپگر حرارتی قابل حمل  / استعلام ، استعلام چاپگر حرارتی قابل حمل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950933/استعلام-تهیه-لوازم-تجهیزات-و-نصب-42-فقره-انشعاب-فاضلاب'>استعلام تهیه لوازم، تجهیزات و نصب 42 فقره انشعاب فاضلاب / استعلام، استعلام تهیه لوازم، تجهیزات و نصب 42 فقره انشعاب فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950934/استعلام-اجرای-عملیات-جدول-گذاری'>استعلام اجرای عملیات جدول گذاری  / استعلام , استعلام اجرای عملیات جدول گذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950935/مناقصه-تعمیرات-لایروبی-و-رنگ-آمیزی-مخزن-و--'>مناقصه تعمیرات، لایروبی و رنگ آمیزی مخزن و ... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه تعمیرات، لایروبی و رنگ آمیزی مخزن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950936/استعلام-نرده-و-پایه-استیل-حصاری-گرید-304'>استعلام نرده و پایه استیل حصاری گرید 304 / استعلام,استعلام نرده و پایه استیل حصاری گرید 304</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950937/استعلام-اجرای-عملیات-جدولگذاری-در-روستای-میدانک-کمیجان'>استعلام  اجرای عملیات جدولگذاری در روستای میدانک کمیجان / استعلام, استعلام  اجرای عملیات جدولگذاری در روستای میدانک کمیجان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950938/استعلام-دبی-سنج-فلومتر-التراسونیک--'>استعلام دبی سنج فلومتر التراسونیک ... / استعلام ، استعلام دبی سنج فلومتر التراسونیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950939/استعلام-موتور-کاتر-پیلار-DLAT3306'>استعلام موتور کاتر پیلار DLAT3306 / استعلام , استعلام موتور کاتر پیلار DLAT3306</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950941/استعلام-خرید-دیتا-پروژکتور-پرده-نمایش-پایه-دیتا'>استعلام خرید دیتا پروژکتور، پرده نمایش، پایه دیتا / استعلام,استعلام خرید دیتا پروژکتور، پرده نمایش، پایه دیتا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950942/اولین-کنفرانس-بین-المللی-دستاوردهای-نوین-پژوهشی'>اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی / اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950944/استعلام-اقلام-مکانوتراپی'>استعلام اقلام مکانوتراپی / استعلام,استعلام اقلام مکانوتراپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950945/مناقصه-احداث-توسعه-و-بهینه-سازی-برق-روستایی'>مناقصه احداث، توسعه و بهینه سازی برق روستایی  / مناقصه, مناقصه احداث، توسعه و بهینه سازی برق روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950946/استعلام-اسکنر-A4'>استعلام اسکنر A4 / استعلام, استعلام اسکنر A4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950947/فراخوان-خرید--نصب-و-نگهداری-و-بهره-برداری-ادوات-شبکه'>فراخوان خرید ، نصب و نگهداری و بهره برداری ادوات شبکه  / فراخوان خرید ، نصب و نگهداری و بهره برداری ادوات شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950948/استعلام-تلفن-رومیزی-YEALINK-T46S'>استعلام تلفن رومیزی YEALINK T46S / استعلام, استعلام تلفن رومیزی YEALINK T46S</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950951/استعلام-کاتریج-لیزری-چاپگر-مدل-3185'>استعلام کاتریج لیزری چاپگر مدل 3185 / استعلام، استعلام  کاتریج لیزری چاپگر مدل 3185</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950952/استعلام-لپه-باقلا-ایرانی-درجه-یک-فله'>استعلام لپه باقلا ایرانی درجه یک فله  / استعلام ، استعلام  لپه باقلا ایرانی درجه یک فله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950953/استعلام-کابل-70-3--nyy2mm35'>استعلام کابل 70*3 + nyy2mm35  / استعلام , استعلام کابل 70*3 + nyy2mm35 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950954/استعلام-لوله'>استعلام لوله / استعلام, استعلام لوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950956/سومین-کنفرانس-بین-المللی-گردشگری--جغرافیا-و-باستان-شناسی96-7-18'>سومین کنفرانس بین المللی گردشگری ، جغرافیا و باستان شناسی96.7.18 / سومین کنفرانس بین المللی گردشگری ، جغرافیا و باستان شناسی96.7.18</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950957/مناقصه-قطعات-مکانیکال-سیل'>مناقصه قطعات مکانیکال سیل  / مناقصه, مناقصه قطعات مکانیکال سیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950958/استعلام-حمل-نصب-و-راه-اندازی-پکیج'>استعلام حمل، نصب و راه اندازی پکیج / استعلام ,استعلام حمل، نصب و راه اندازی پکیج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950959/استعلام-لوله'>استعلام لوله / استعلام, استعلام لوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950960/استعلام-فعالیت-های-معماری-و-مهندسی-و-مشاوره-های-فنی-مربوط'>استعلام فعالیت های معماری و مهندسی و مشاوره های فنی مربوط / استعلام, استعلام فعالیت های معماری و مهندسی و مشاوره های فنی مربوط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950961/استعلام-فن-کویل-مورب-زن-زمینی'>استعلام  فن کویل مورب زن زمینی  / استعلام ، استعلام  فن کویل مورب زن زمینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950962/مناقصه-خرید-P-F-IMO'>مناقصه خرید P/F: IMO / مناقصه, مناقصه خرید P/F: IMO</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950964/استعلام-خرید-دستگاه-سنجش-لحظه-ای'>استعلام خرید دستگاه سنجش لحظه ای / استعلام ، استعلام  خرید دستگاه سنجش لحظه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950965/استعلام-سرویس-و-نگهداری-آسانسور'>استعلام سرویس و نگهداری آسانسور / استعلام , استعلام سرویس و نگهداری آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950966/استعلام-لوله'>استعلام لوله / استعلام, استعلام لوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950967/استعلام-چاپ-و-تکثیر'>استعلام چاپ و تکثیر / استعلام, استعلام چاپ و تکثیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950968/مناقصه-خرید-KNF-DIAPHRAGM'>مناقصه خرید KNF DIAPHRAGM / مناقصه, مناقصه خرید KNF DIAPHRAGM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950969/مناقصه-خرید-NORGREN'>مناقصه خرید NORGREN / مناقصه, مناقصه خرید NORGREN</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950970/استعلام-کلر-گاز-99-9-'>استعلام کلر گاز 99/9% / استعلام,استعلام کلر گاز 99/9%</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950971/استعلام-چاپ-و-فعالیت-های-خدماتی-وابسته-به-چاپ'>استعلام چاپ و فعالیت های خدماتی وابسته به چاپ / استعلام ، استعلام چاپ و فعالیت های خدماتی وابسته به چاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950972/استعلام-2-دستگاه-رایانه-به-همراه-متعلقات'>استعلام  2 دستگاه رایانه به همراه متعلقات / استعلام, استعلام  2 دستگاه رایانه به همراه متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950973/استعلام-ایاب-و-ذهاب'>استعلام ایاب و ذهاب / استعلام, استعلام ایاب و ذهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950974/استعلام-2-دستگاه-سرور-hp'>استعلام  2 دستگاه سرور hp / استعلام, استعلام  2 دستگاه سرور hp </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950976/استعلام-آسفالت-ماشینی-روستای-راوه-دلیجان'>استعلام  آسفالت ماشینی روستای راوه دلیجان / استعلام,استعلام آسفالت ماشینی روستای راوه دلیجان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950977/سومین-کنفرانس-بین-المللی-مدیریت-پروژه'>سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه / سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950978/استعلام-لوله-یک-دوم-لوله-1-2'>استعلام لوله یک دوم لوله 1/2 / استعلام, استعلام لوله یک دوم لوله 1/2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950979/استعلام-خرید-47-دستگاه-کولر-گازی'>استعلام خرید 47 دستگاه کولر گازی / استعلام, استعلام خرید 47 دستگاه کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950980/اولین-کنگره-بین-المللی-صنعت-ساختمان'>اولین کنگره بین المللی صنعت ساختمان / اولین کنگره بین المللی صنعت ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950981/استعلام-خرید-حمل-و-نصب-و-راه-اندازی-میکسر-مستغرق'>استعلام خرید,حمل و نصب و راه اندازی میکسر مستغرق  / استعلام ,استعلام خرید,حمل و نصب و راه اندازی میکسر مستغرق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950982/فراخوان-اجرای-شبکه-داخلی-گاز-فاز-توسعه-شهرک-صنعتی-سنقر'>فراخوان اجرای شبکه داخلی گاز فاز توسعه شهرک صنعتی سنقر / فراخوان اجرای شبکه داخلی گاز فاز توسعه شهرک صنعتی سنقر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950984/استعلام-واشر-آب-جهت-جهت-اتصالات-سیستم-بخار-مرکزی-و--'>استعلام واشر آب جهت جهت اتصالات سیستم بخار مرکزی و... / استعلام , استعلام واشر آب جهت جهت اتصالات سیستم بخار مرکزی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950985/مناقصه-راهبری--نگهداری-و-تعمیرات-علائم-کمک-ناوبری'>مناقصه راهبری ، نگهداری و تعمیرات علائم کمک ناوبری / آگهی مناقصه , مناقصه راهبری ، نگهداری و تعمیرات علائم کمک ناوبری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950986/استعلام-یکدستگاه-کپی-شارپ-مدل-AR6020-D-با-دو-کاست'>استعلام  یکدستگاه کپی شارپ مدل AR6020 D با دو کاست  / استعلام, استعلام  یکدستگاه کپی شارپ مدل AR6020 D با دو کاست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950988/استعلام-مواد-اولیه-مورد-نیاز-تولید-کاپشن'>استعلام مواد اولیه مورد نیاز تولید کاپشن  / استعلام، استعلام مواد اولیه مورد نیاز تولید کاپشن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950989/استعلام-سایر-فعالیت-های-مربوط-به-تامین-جا'>استعلام  سایر فعالیت های مربوط به تامین جا  / استعلام,استعلام  سایر فعالیت های مربوط به تامین جا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950990/مناقصه-فراخوان-ارزیابی-کیفی-کنترل-ولو-24-اینچ'>مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی کنترل ولو 24 اینچ / مناقصه, فراخوان ارزیابی کیفی کنترل ولو 24 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950991/استعلام-200-بسته-کاغذ-A4-و-50-بسته-کاغذ-A5'>استعلام  200 بسته کاغذ A4 و 50 بسته کاغذ A5 / استعلام, استعلام  200 بسته کاغذ A4 و 50 بسته کاغذ A5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950992/فراخوان-مناقصه-دیوارکشی-ضلع-شرقی-و---'>فراخوان مناقصه دیوارکشی ضلع شرقی و .... / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه دیوارکشی ضلع شرقی و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950993/استعلام-شیر-قفلی'>استعلام شیر قفلی  / استعلام, استعلام شیر قفلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950994/استعلام-شیرآلات'>استعلام شیرآلات  / استعلام,استعلام شیرآلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950996/استعلام-تهیه-و-نصب-جک-اتوماتیک-هیدرولیک'>استعلام  تهیه و نصب جک اتوماتیک هیدرولیک / استعلام, استعلام  تهیه و نصب جک اتوماتیک هیدرولیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950998/استعلام-تولید-سایر-مصنوعات-طبقه-بندی-نشده--'>استعلام تولید سایر مصنوعات طبقه بندی نشده.... / استعلام , استعلام تولید سایر مصنوعات طبقه بندی نشده....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951001/استعلام-شیر-قطع-کن'>استعلام شیر قطع کن / استعلام, استعلام شیر قطع کن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951004/استعلام-وایت-برد'>استعلام وایت برد / استعلام ,استعلام وایت برد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951005/استعلام-114-متر-لوله-مانسمان'>استعلام 114 متر لوله مانسمان / استعلام, استعلام 114 متر لوله مانسمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951008/مناقصه-واگذاری-امور-راهبری-و-نگهداری-تاسیسات-معاونت-دانشجویی'>مناقصه واگذاری امور راهبری و نگهداری تاسیسات معاونت دانشجویی   / مناقصه واگذاری امور راهبری و نگهداری تاسیسات معاونت دانشجویی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951009/استعلام​-آنتراسیت-گرید-2'>استعلام​ آنتراسیت گرید 2 / استعلام , استعلام ​​آنتراسیت گرید 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951011/مناقصه-واگذاری-تهیه-پخت-و-توزیع-غذای-معاونت-دانشجویی-و-فرهنگی'>مناقصه واگذاری تهیه، پخت و توزیع غذای معاونت دانشجویی و فرهنگی     / مناقصه واگذاری تهیه، پخت و توزیع غذای معاونت دانشجویی و فرهنگی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951012/استعلام​-آنتی-آسکالاتت'>استعلام​ آنتی آسکالاتت / استعلام , استعلام آنتی آسکالاتت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951013/فراخوان-خرید-برج-های-مشبک-۱۳۲-کیلوولت-خوزستان'>فراخوان خرید برج های مشبک ۱۳۲ کیلوولت خوزستان     / فراخوان خرید برج های مشبک ۱۳۲ کیلوولت خوزستان    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951016/مناقصه-واگذاری-عملیات-اجرای-حصارکشی'>مناقصه واگذاری عملیات اجرای حصارکشی  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه واگذاری عملیات اجرای حصارکشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951017/استعلام-شکار-و-تله-گذاری-در-فعالیت-های-خدماتی-وابسته'>استعلام شکار و تله گذاری در فعالیت های خدماتی وابسته  / استعلام, استعلام شکار و تله گذاری در فعالیت های خدماتی وابسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951018/فراخوان-آماده-سازی-جاده-های-سایت-شمالی-منطقه-ویژه-اقتصادی-پارسیان'>فراخوان آماده سازی جاده های سایت شمالی منطقه ویژه اقتصادی پارسیان     / فراخوان آماده سازی جاده های سایت شمالی منطقه ویژه اقتصادی پارسیان    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951019/مناقصه-واگذاری-عملیات-اجرای-حصارکشی-و-عملیات-تکمیلی-آب-شرب-روستایی(-شهرستانهای-جنوبی)'>مناقصه واگذاری عملیات اجرای حصارکشی و عملیات تکمیلی آب شرب روستایی( شهرستانهای جنوبی) / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه واگذاری عملیات اجرای حصارکشی و عملیات تکمیلی آب شرب روستایی( شهرستانهای جنوبی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951022/استعلام​-​ترازوی-آزمایشگاهی'>استعلام​ ​ترازوی آزمایشگاهی / استعلام , استعلام ​​ترازوی آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951023/استعلام-اجرای-عملیات-جدولگذاری'>استعلام اجرای عملیات جدولگذاری  / استعلام, استعلام اجرای عملیات جدولگذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951024/مناقصه-واگذاری-خدمات-خودرویی-(امور-نقلیه)--نوبت-سوم'>مناقصه واگذاری خدمات خودرویی (امور نقلیه)  - نوبت سوم  / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری خدمات خودرویی (امور نقلیه) - نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951025/فراخوان-سیستم-روشنایی-بخشی-از-خیابانهای-سایت-شمالی-منطقه-ویژه-اقتصادی-پارسیان'>فراخوان سیستم روشنایی بخشی از خیابانهای سایت شمالی منطقه ویژه اقتصادی پارسیان     / فراخوان سیستم روشنایی بخشی از خیابانهای سایت شمالی منطقه ویژه اقتصادی پارسیان    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951028/فراخوان-تکمیل-شبکه-انتقال-و-توزیع-آب-دوزان-ساخت-منطقه-ویژه-اقتصادی-پارسیان'>فراخوان تکمیل شبکه انتقال و توزیع آب دوزان ساخت منطقه ویژه اقتصادی پارسیان     / فراخوان سیستم روشنایی بخشی از خیابانهای سایت شمالی منطقه ویژه اقتصادی پارسیان    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951030/استعلام-اجاره-دو-واحد-ساختمان'>استعلام اجاره دو واحد ساختمان / استعلام,استعلام اجاره دو واحد ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951031/استعلام-ترمیم-و-روکش-آسفالت-ترانشه-های-آب-و-فاضلاب'>استعلام ترمیم و روکش آسفالت ترانشه های آب و فاضلاب / استعلام , استعلام ترمیم و روکش آسفالت ترانشه های آب و فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951032/مناقصه-لوله-گذاری-فاضلاب-منطقه-۱-شهرداری-قطعات-A۶-A۷-A۸'>مناقصه لوله گذاری فاضلاب منطقه ۱ شهرداری قطعات A۶ ،A۷،A۸  / مناقصه لوله گذاری فاضلاب منطقه ۱ شهرداری قطعات A۶ ،A۷،A۸ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951034/فراخوان-خرید-بیل-مکانیکی-چرخ-زنجیری'>فراخوان خرید بیل مکانیکی چرخ زنجیری / فراخوان خرید بیل مکانیکی چرخ زنجیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951035/تجدید-مناقصه-بهره-برداری-شهرستان-فریدن'>تجدید مناقصه بهره برداری شهرستان فریدن / تجدید مناقصه بهره برداری شهرستان فریدن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951036/استعلام-آسفالت-ماشینی'>استعلام  آسفالت ماشینی  / استعلام,استعلام آسفالت ماشینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951037/مناقصه-the-build-of-1-buffer-tank'>مناقصه the build of 1 buffer tank / مناقصه , مناقصه the build of 1 buffer tank</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951038/مناقصه-امور-تغذیه-ای-(خرید-و-توزیع-غذا)-نوبت-سوم'>مناقصه امور تغذیه ای (خرید و توزیع غذا)  نوبت سوم / آگهی مناقصه , مناقصه امور تغذیه ای (خرید و توزیع غذا) شبکه بهداشت و درمان  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951039/استعلام-کاغذ-رول-حرارتی'>استعلام کاغذ رول حرارتی  / استعلام, استعلام کاغذ رول حرارتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951041/مناقصه-طبخ-و-توزیع-غذای-دانشکده-های-پرستاری'>مناقصه طبخ و توزیع غذای دانشکده های پرستاری / مناقصه عمومی , مناقصه طبخ و توزیع غذای دانشکده های پرستاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951042/استعلام-تغییر-مکانیزم-انتقال-قدرت'>استعلام تغییر مکانیزم انتقال قدرت  / استعلام,استعلام تغییر مکانیزم انتقال قدرت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951043/مناقصه-خرید-خازن-۲۰-کیلو-ولت-فشار-متوسط-با-سکوی-مربوطه'>مناقصه خرید خازن ۲۰ کیلو ولت فشار متوسط با سکوی مربوطه     / مناقصه خرید خازن ۲۰ کیلو ولت فشار متوسط با سکوی مربوطه    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951044/استعلام-اصلاح-شبکه-آب'>استعلام اصلاح شبکه آب / استعلام, استعلام اصلاح شبکه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951045/استعلام--آسفالت-ماشینی-روستای-لاران-دلیجان'>استعلام   آسفالت ماشینی روستای لاران دلیجان / استعلام,استعلام  آسفالت ماشینی روستای لاران دلیجان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951047/استعلام-شیر-کشویی'>استعلام شیر کشویی / استعلام , استعلام شیر کشویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951048/استعلام-عملیات-اصلاح-شبکه-آب-شهر'>استعلام عملیات اصلاح شبکه آب شهر / مناقصه, استعلام عملیات اصلاح شبکه آب شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951050/استعلام-پاکت-نامه-ملخی'>استعلام پاکت نامه ملخی / استعلام پاکت نامه ملخی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951051/استعلام-توسعه-شبکه-آب'>استعلام توسعه شبکه آب / استعلام , استعلام توسعه شبکه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951052/مناقصه-احداث-سالن-باستانی-شهر-مریانج'>مناقصه احداث سالن باستانی شهر مریانج     / مناقصه احداث سالن باستانی شهر مریانج    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951053/استعلام-الکتروپمپ'>استعلام الکتروپمپ / استعلام، استعلام الکتروپمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951054/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن  / استعلام ,استعلام لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951055/استعلام-اقلام-یدکی-پمپ-مارک-atn'>استعلام اقلام یدکی پمپ مارک atn / استعلام , استعلام اقلام یدکی پمپ مارک atn</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951057/استعلام-صندلی-کنفرانسی-مدل-C-344-مشکی-راد-سیستم'>استعلام صندلی کنفرانسی مدل C 344 مشکی راد سیستم / استعلام صندلی کنفرانسی مدل C 344 مشکی راد سیستم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951058/استعلام-بهاء-خرید-پرتال-سازمانی'>استعلام بهاء خرید پرتال سازمانی  / مناقصه, استعلام بهاء خرید پرتال سازمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951059/استعلام-آسفالت-ماشینی-روستای-گورچک-شازند'>استعلام آسفالت ماشینی روستای گورچک شازند  / استعلام,استعلام آسفالت ماشینی روستای گورچک شازند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951060/استعلام-سموم-آفت-کش-اورگانوفسفره--'>استعلام سموم آفت کش اورگانوفسفره,... / استعلام ,استعلام سموم آفت کش اورگانوفسفره,...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951062/استعلام-آسفالت-ماشینی'>استعلام  آسفالت ماشینی  / استعلام,استعلام آسفالت ماشینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951064/استعلام-اجرای-عملیات-توسعه-شبکه-آب'>استعلام اجرای عملیات توسعه شبکه آب / استعلام , استعلام اجرای عملیات توسعه شبکه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951066/استعلام-باطری-لیفتراک'>استعلام باطری لیفتراک  / استعلام, استعلام باطری لیفتراک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951067/مناقصه-خرید-میلگرد-پروژه-ساخت-اتاق-عمل-مرکزی-بیمارستان-امدادی'>مناقصه خرید میلگرد، پروژه ساخت اتاق عمل مرکزی بیمارستان امدادی / مناقصه, مناقصه خرید میلگرد، پروژه ساخت اتاق عمل مرکزی بیمارستان امدادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951069/استعلام-مرغ-منجمد'>استعلام مرغ منجمد  / استعلام ، استعلام مرغ منجمد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951073/استعلام--آسفالت-ماشینی-روستای-چقاپهنه-شازند'>استعلام   آسفالت ماشینی روستای چقاپهنه شازند / استعلام,استعلام آسفالت ماشینی روستای چقاپهنه شازند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951074/مناقصه-خرید-میلگرد-پروژه-ساخت-اتاق-عمل-مرکزی-بیمارستان-امدادی'>مناقصه خرید میلگرد پروژه ساخت اتاق عمل مرکزی بیمارستان امدادی / فراخوان مناقصه, مناقصه خرید میلگرد پروژه ساخت اتاق عمل مرکزی بیمارستان امدادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951076/استعلام-گوشت-منجمد'>استعلام گوشت منجمد / استعلام ,استعلام گوشت منجمد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951077/استعلام-سرویس-و-نگهداری-یکدستگاه-UPS-40KVA'>استعلام سرویس و نگهداری یکدستگاه UPS 40KVA  / استعلام , استعلام سرویس و نگهداری یکدستگاه UPS 40KVA </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951078/استعلام-کارهای-باقیمانده-فاضلاب-کلکتور-1400-میلی-متری-بتنی'>استعلام کارهای باقیمانده فاضلاب کلکتور 1400 میلی متری بتنی / استعلام , استعلام کارهای باقیمانده فاضلاب کلکتور 1400 میلی متری بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951079/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام,استعلام  سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951080/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس-سنقر'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس سنقر / استعلام , استعلام تعمیرات اساسی مدارس سنقر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951081/مناقصه-امورات-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات'>مناقصه امورات نگهداری و راهبری تاسیسات / مناقصه ,مناقصه امورات نگهداری و راهبری تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951082/فراخوان-عمومی-شناسایی-و-ارزیابی-کیفی-شرکتهای-مهندسین-مشاور-ذیصلاح'>فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی کیفی شرکتهای مهندسین مشاور ذیصلاح  / فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی کیفی شرکتهای مهندسین مشاور ذیصلاح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951083/مناقصه-عمومی-توسعه-بازسازی-پراکنده-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب'>مناقصه عمومی توسعه بازسازی پراکنده شبکه جمع آوری فاضلاب / مناقصه, مناقصه عمومی توسعه بازسازی پراکنده شبکه جمع آوری فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951084/مناقصه-واگذاری-تاسیسات-بیمارستان-شهید-رهنمون-به-بخش-خصوصی'>مناقصه  واگذاری تاسیسات بیمارستان شهید رهنمون به بخش خصوصی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  واگذاری تاسیسات بیمارستان شهید رهنمون به بخش خصوصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951085/همایش-بین-المللی-جامع-حسابداری-ایران'>همایش بین المللی جامع حسابداری ایران / همایش بین المللی جامع حسابداری ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951086/مناقصه-محدود-دو-مرحله-ای-خدمات-مشاوره-نظارت-بر-فعالیتهای-بهره‌برداری'>مناقصه محدود دو مرحله ای خدمات مشاوره نظارت بر فعالیتهای بهره‌برداری / مناقصه محدود دو مرحله ای خدمات مشاوره نظارت بر فعالیتهای بهره‌برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951087/استعلام-اجرای-عملیات-محوطه-سازی-در-روستای-گرکان'>استعلام اجرای عملیات محوطه سازی در روستای گرکان / استعلام ,استعلام اجرای عملیات محوطه سازی در روستای گرکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951088/استعلام-اجرای-عملیات-محوطه-سازی'>استعلام اجرای عملیات محوطه سازی / استعلام , استعلام اجرای عملیات محوطه سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951089/ششمین-همایش-مدیریت-آلودگی-هوا-و-صدا'>ششمین همایش مدیریت آلودگی هوا و صدا  / ششمین همایش مدیریت آلودگی هوا و صدا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951090/استعلام-خرید-سیستم-RTU'>استعلام خرید سیستم RTU  / استعلام, استعلام خرید سیستم RTU </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951091/استعلام-آرام-بند-در-آسانسور-مدل-ON-02-نام-تجارتی-ENGINE-ASANSOR'>استعلام آرام بند در آسانسور مدل ON-02 نام تجارتی ENGINE ASANSOR / استعلام, استعلام آرام بند در آسانسور مدل ON-02 نام تجارتی ENGINE ASANSOR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951092/مناقصه-واگذاری-تاسیسات-بیمارستان-فاطمه-الزهراء(س)'>مناقصه  واگذاری تاسیسات بیمارستان فاطمه الزهراء(س)  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  واگذاری تاسیسات بیمارستان فاطمه الزهراء(س) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951093/استعلام-اجرای-عملیات-محوطه-سازی'>استعلام اجرای عملیات محوطه سازی / استعلام,استعلام  اجرای عملیات محوطه سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951094/استعلام-تین-کلاینت-شبکه-رایانه'>استعلام تین کلاینت شبکه رایانه / استعلام , استعلام تین کلاینت شبکه رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951095/استعلام-میلگرد'>استعلام میلگرد  / استعلام ,استعلام میلگرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951096/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس-سنقر'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس سنقر / استعلام , استعلام تعمیرات اساسی مدارس سنقر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951097/مناقصه-امورات-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات'>مناقصه امورات نگهداری و راهبری تاسیسات / مناقصه ,مناقصه امورات نگهداری و راهبری تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951098/مناقصه-مقاوم-سازی-(بهینه-سازی-)-سیستم-ارتینگ-۲۹ایستگاه-حفاظت-کاتدی-و--'>مناقصه مقاوم سازی (بهینه سازی ) سیستم ارتینگ ۲۹ایستگاه حفاظت کاتدی  و ... / مناقصه مقاوم سازی (بهینه سازی ) سیستم ارتینگ ۲۹ایستگاه حفاظت کاتدی  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951099/مناقصه-واگذاری-تاسیسات-بیمارستان-شهید-صدوقی'>مناقصه واگذاری تاسیسات بیمارستان شهید صدوقی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  واگذاری تاسیسات بیمارستان شهید صدوقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951100/استعلام-خرید-ماسه'>استعلام خرید ماسه  / استعلام، استعلام خرید ماسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951101/استعلام-اجرای-عملیات-محوطه-سازی-و-جدولگذاری'>استعلام اجرای عملیات محوطه سازی و جدولگذاری  / استعلام , استعلام اجرای عملیات محوطه سازی و جدولگذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951102/استعلام-تعمیرات-اساسی-دبیرستان-خدیجه-کبری'>استعلام تعمیرات اساسی دبیرستان خدیجه کبری / استعلام,استعلام  تعمیرات اساسی دبیرستان خدیجه کبری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951103/مناقصه-مقاوم-سازی-(بهینه-سازی-)-سیستم-ارتینگ-۳۹-ایستگاه-حفاظت-کاتدی-و-ت'>مناقصه مقاوم سازی (بهینه سازی ) سیستم ارتینگ ۳۹ ایستگاه حفاظت کاتدی و ت / مناقصه مقاوم سازی (بهینه سازی ) سیستم ارتینگ ۳۹ ایستگاه حفاظت کاتدی و ت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951104/استعلام-خرید-گل-شمشاد'>استعلام خرید گل شمشاد  / استعلام ,استعلام خرید گل شمشاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951105/استعلام-اجرای-عملیات-جدولگذاری-در-روستای-صالح-آباد'>استعلام اجرای عملیات جدولگذاری در روستای صالح آباد  / استعلام, استعلام اجرای عملیات جدولگذاری در روستای صالح آباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951106/استعلام-خرید-کارت-RTU-و--'>استعلام خرید کارت RTU و ...  / استعلام , استعلام خرید کارت RTU و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951107/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن  / استعلام ,استعلام لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951108/استعلام-اسکنر-فوجیتسو'>استعلام اسکنر فوجیتسو  / استعلام ,استعلام اسکنر فوجیتسو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951109/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر / استعلام، استعلام کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951110/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس-محجوب--حکمت-خمار'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس محجوب ، حکمت خمار / استعلام , استعلام تعمیرات اساسی مدارس محجوب ، حکمت خمار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951111/استعلام-اجرای-عملیات-محوطه-سازی-در-روستای-هزاوه-اراک'>استعلام اجرای عملیات محوطه سازی در روستای هزاوه اراک / استعلام,استعلام  اجرای عملیات محوطه سازی در روستای هزاوه اراک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951112/مناقصه-تعمیرات-و-بهسازی-ساختمان-اداره-گاز-شهرستان-شادگان'>مناقصه تعمیرات و بهسازی ساختمان اداره گاز شهرستان شادگان  / مناقصه تعمیرات و بهسازی ساختمان اداره گاز شهرستان شادگان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951113/مناقصه-اجرای-زیر-سازی-و-آسفالت-کانال-های-گاز-در-نقاط-پراکنده'>مناقصه اجرای زیر سازی و آسفالت کانال های گاز در نقاط پراکنده / مناقصه اجرای زیر سازی و آسفالت کانال های گاز در نقاط پراکنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951114/استعلام-مانیتور-صنعتی'>استعلام مانیتور صنعتی  / استعلام, استعلام مانیتور صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951115/استعلام-اجرای-عملیات-جدولگذاری-در-روستای-ورچه-خمین'>استعلام اجرای عملیات جدولگذاری در روستای ورچه خمین / استعلام, استعلام اجرای عملیات جدولگذاری در روستای ورچه خمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951116/استعلام-خرید-و-نصب-تجهیزات-دوربین-مداربسته'>استعلام خرید و نصب تجهیزات دوربین مداربسته   / استعلام, استعلام خرید و نصب تجهیزات دوربین مداربسته  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951117/استعلام-آسفالت-ماشینی-روستا'>استعلام آسفالت ماشینی روستا / استعلام, استعلام آسفالت ماشینی روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951118/استعلام-تعمیرات-اساسی-آموزشگاه-های-شهید-اشرفی'>استعلام تعمیرات اساسی آموزشگاه های شهید اشرفی / استعلام,استعلام  تعمیرات اساسی آموزشگاه های شهید اشرفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951119/مناقصه-خدمات-و-تنظیفات-اداری-شهر-های-دزفول-ایذه-و---روستاهای-تابعه'>مناقصه خدمات و تنظیفات اداری شهر های دزفول ایذه و ... روستاهای تابعه     / مناقصه خدمات و تنظیفات اداری شهر های دزفول ایذه و ... روستاهای تابعه    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951120/استعلام-انجام-مطالعات-تعیین-حریم-و-بستر-تالاب'>استعلام  انجام مطالعات تعیین حریم و بستر تالاب / استعلام, استعلام  انجام مطالعات تعیین حریم و بستر تالاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951121/استعلام-تعمیرات-اساسی-رسالت-کلاهمال'>استعلام تعمیرات اساسی رسالت کلاهمال  / استعلام , استعلام تعمیرات اساسی رسالت کلاهمال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951122/استعلام-کارت-الکترونیکی-ATM'>استعلام کارت الکترونیکی ATM / استعلام, استعلام کارت الکترونیکی ATM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951123/استعلام-اجرای-عملیات-محوطه-سازی-در-روستا-بلوبند-زرندیه'>استعلام  اجرای عملیات محوطه سازی در روستا بلوبند زرندیه  / استعلام,استعلام  اجرای عملیات محوطه سازی در روستا بلوبند زرندیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951124/استعلام-یک-دستگاه-سرور'>استعلام یک دستگاه سرور / استعلام, استعلام یک دستگاه سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951125/استعلام-جهت-اجرای-کامل-ساختمان'>استعلام جهت اجرای کامل ساختمان   / استعلام, استعلام جهت اجرای کامل ساختمان  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951126/استعلام-اجرای-عملیات-جدولگذاری-در-روستای-طنجران-خمین'>استعلام  اجرای عملیات جدولگذاری در روستای طنجران خمین / استعلام, استعلام  اجرای عملیات جدولگذاری در روستای طنجران خمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951127/استعلام-لپ-تاپ-Asus-A540'>استعلام لپ تاپ Asus A540 / استعلام ، استعلام لپ تاپ Asus A540</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951128/مناقصه-عمومی-واگذاری-خدمات-خودرویی-(امور-نقلیه)'>مناقصه عمومی واگذاری خدمات خودرویی (امور نقلیه) / مناقصه عمومی واگذاری خدمات خودرویی (امور نقلیه)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951129/استعلام-اجرای-عملیات-محوطه-سازی-در-روستای-مزرعه-کیشان'>استعلام اجرای عملیات محوطه سازی در روستای مزرعه کیشان / استعلام,استعلام اجرای عملیات محوطه سازی در روستای مزرعه کیشان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951130/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-و-آموزش-سامانه-نظارت-تصویری-ایستگاه'>استعلام نصب و راه اندازی و آموزش سامانه نظارت تصویری ایستگاه  / استعلام,استعلام نصب و راه اندازی و آموزش سامانه نظارت تصویری ایستگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951131/استعلام-کیت-AMH-انیش-لب-و--'>استعلام کیت AMH انیش لب و ...  / استعلام , استعلام کیت AMH انیش لب و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951132/مناقصه-خدمات-و-تنظیفات-اداری-شهر-های-بهبهان-ماهشهر-و---و-روستاهای-تابعه'>مناقصه خدمات و تنظیفات اداری شهر های بهبهان ماهشهر و ... و روستاهای تابعه     / مناقصه خدمات و تنظیفات اداری شهر های بهبهان ماهشهر و ... و روستاهای تابعه    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951133/استعلام-اجرای-عملیات-محوطه-سازی-و-جدولگذاری-در-روستای'>استعلام اجرای عملیات محوطه سازی و جدولگذاری در روستای / استعلام , استعلام اجرای عملیات محوطه سازی و جدولگذاری در روستای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951134/استعلام-حوله-دستی-کوچک-هتلی'>استعلام حوله دستی کوچک هتلی / استعلام، استعلام حوله دستی کوچک هتلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951135/استعلام-تجهیزات-مصرفی-اجرای-شبکه'>استعلام تجهیزات مصرفی اجرای شبکه  / استعلام ،استعلام تجهیزات مصرفی اجرای شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951136/استعلام-اجرای-عملیات-محوطه-سازی-در-روستای-عمارت-شازند'>استعلام اجرای عملیات محوطه سازی در روستای عمارت شازند  / استعلام,استعلام  اجرای عملیات محوطه سازی در روستای عمارت شازند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951137/استعلام-تانک-ازت-10-پایه'>استعلام تانک ازت 10 پایه  / استعلام ,استعلام تانک ازت 10 پایه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951138/استعلام-کیس-رایانه'>استعلام کیس رایانه / استعلام ، استعلام کیس رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951139/مناقصه-خدمات-حمل-و-نقل-سبک-جهت-سرویس-های-اداری-و-خدمات-ایاب-و-ذهاب'>مناقصه خدمات حمل و نقل سبک جهت سرویس های اداری و خدمات ایاب و ذهاب / مناقصه خدمات حمل و نقل سبک جهت سرویس های اداری و خدمات ایاب و ذهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951140/استعلام-تعمیرات-ساختمانی'>استعلام تعمیرات ساختمانی  / استعلام,استعلام تعمیرات ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951141/استعلام-آسفالت-ماشینی-روستا'>استعلام آسفالت ماشینی روستا / استعلام, استعلام آسفالت ماشینی روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951142/استعلام-بهسازی-مسیر'>استعلام بهسازی مسیر / استعلام , استعلام بهسازی مسیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951143/تجدید-مشاوره-نقشه-برداری-برآورد-مصرف-خط-سیر-و-طراحی-شبکه'>تجدید مشاوره نقشه برداری برآورد مصرف خط سیر و طراحی شبکه  / تجدید مشاوره نقشه برداری برآورد مصرف خط سیر و طراحی شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951144/استعلام-آسفالت-ماشینی-روستا'>استعلام آسفالت ماشینی روستا / استعلام, استعلام آسفالت ماشینی روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951145/استعلام-اجرای-عملیات-محوطه-سازی-و-جدولگذاری-در-روستای-سکانه'>استعلام اجرای عملیات محوطه سازی و جدولگذاری در روستای سکانه / استعلام , استعلام اجرای عملیات محوطه سازی و جدولگذاری در روستای سکانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951146/استعلام-پروژه-بهسازی-و-آسفالت-راه-روستایی'>استعلام  پروژه بهسازی و آسفالت راه روستایی  / استعلام,استعلام  پروژه بهسازی و آسفالت راه روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951147/مناقصه-عمومی-(نوبت-سوم)-واگذاری-امور-تغذیه-(خرید-و-توزیع-غذا)'>مناقصه عمومی (نوبت سوم) واگذاری امور تغذیه (خرید و توزیع غذا)  / مناقصه عمومی (نوبت سوم) واگذاری امور تغذیه (خرید و توزیع غذا) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951148/استعلام-اجرای-عملیات-محوطه-سازی-و-جدولگذاری-در-روستای'>استعلام اجرای عملیات محوطه سازی و جدولگذاری در روستای / استعلام , استعلام اجرای عملیات محوطه سازی و جدولگذاری در روستای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951149/استعلام-خرید-و-نصب-سیستم-اعلام-و-اطفای-حریق-اتوماتیک'>استعلام خرید و نصب سیستم اعلام و اطفای حریق اتوماتیک / استعلام,استعلام خرید و نصب سیستم اعلام و اطفای حریق اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951150/استعلام-میتره-صنعتی-و-میتره-سرد-جهت-برج-خنک-کننده'>استعلام میتره صنعتی و میتره سرد جهت برج خنک کننده  / استعلام، استعلام میتره صنعتی و میتره سرد جهت برج خنک کننده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951151/استعلام-سنسور-اندازه-گیری-اکسیژن-محلول-آنلاین'>استعلام سنسور اندازه گیری اکسیژن محلول آنلاین / استعلام, استعلام سنسور اندازه گیری اکسیژن محلول آنلاین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951152/استعلام-تجهیزات-شبکه'>استعلام تجهیزات شبکه  / استعلام,استعلام  تجهیزات شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951153/استعلام-درپوش-100'>استعلام  درپوش 100 / استعلام ,استعلام  درپوش 100</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951154/استعلام-ساخت-واشر-اولترافیلتر-و--'>استعلام ساخت واشر اولترافیلتر و ... / استعلام, استعلام ساخت واشر اولترافیلتر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951155/مناقصه-بررسی-و-کنترل-ریسک-های-آسیب-رسان-به-مقاوم-سازی-تاسیسات-گازرسانی'>مناقصه بررسی و کنترل ریسک های آسیب رسان به مقاوم سازی تاسیسات گازرسانی  / مناقصه بررسی و کنترل ریسک های آسیب رسان به مقاوم سازی تاسیسات گازرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951156/استعلام-مرمت-و-بازسازی-سرویسهای-بهداشتی'>استعلام مرمت و بازسازی سرویسهای بهداشتی  / استعلام ، استعلام مرمت و بازسازی سرویسهای بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951158/استعلام-اجرای-عملیات-محوطه-سازی-و-جدولگذاری-در-روستای'>استعلام اجرای عملیات محوطه سازی و جدولگذاری در روستای / استعلام , استعلام اجرای عملیات محوطه سازی و جدولگذاری در روستای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951159/استعلام-آسفالت-ماشینی-روستای-کرکان-سفلی'>استعلام آسفالت ماشینی روستای کرکان سفلی / استعلام, استعلام آسفالت ماشینی روستای کرکان سفلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951160/مناقصه-عمومی-واگذاری-امورات-نگهداری-٬راهبری-و-تأسیسات-مرکز-آموزشی'>مناقصه عمومی واگذاری امورات نگهداری ٬راهبری و تأسیسات مرکز آموزشی / مناقصه عمومی واگذاری امورات نگهداری ٬راهبری و تأسیسات مرکز آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951161/استعلام-آسفالت-ماشینی-روستا'>استعلام آسفالت ماشینی روستا / استعلام, استعلام آسفالت ماشینی روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951162/استعلام-صندلی-گردان-اداری'>استعلام صندلی گردان اداری / استعلام، استعلام صندلی گردان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951163/استعلام-صندلی-اداری'>استعلام صندلی اداری  / استعلام,استعلام صندلی اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951164/مناقصه-حفاظت-و-حراست-ادارات-واماکن-و-اموال-و-تاسیسات'>مناقصه حفاظت و حراست ادارات واماکن و اموال و تاسیسات / مناقصه حفاظت و حراست ادارات واماکن و اموال و تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951165/استعلام-زانویی-چدنی-100'>استعلام  زانویی چدنی 100 / استعلام ,استعلام  زانویی چدنی 100</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951166/استعلام-انواع-تسمه-مسی-و--'>استعلام انواع تسمه مسی و ...  / استعلام, استعلام انواع تسمه مسی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951167/استعلام-اجرای-عملیات-پل-بتنی'>استعلام اجرای عملیات پل بتنی / استعلام, استعلام اجرای عملیات پل بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951168/استعلام-آسفالت-ماشینی-روستای-قلعه-نو-اراک'>استعلام آسفالت ماشینی روستای قلعه نو اراک  / استعلام, استعلام آسفالت ماشینی روستای قلعه نو اراک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951169/استعلام-خرید-و-نصب-تجهیزات-اتاق-مانیتورینگ'>استعلام خرید و نصب تجهیزات اتاق مانیتورینگ  / استعلام,استعلام خرید و نصب تجهیزات اتاق مانیتورینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951170/استعلام-کارت-8-کاناله-خطوط-آنالوگ-اینترنال-pci'>استعلام کارت 8 کاناله خطوط آنالوگ اینترنال pci / استعلام , استعلام کارت 8 کاناله خطوط آنالوگ اینترنال pci</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951171/مناقصه-نگهداری-از-تاسیسات-آبرسانی-دزفول-صفی-آباد-میانرود-سالند-و-حمزه'>مناقصه نگهداری از تاسیسات آبرسانی دزفول صفی آباد میانرود سالند و حمزه     / مناقصه نگهداری از تاسیسات آبرسانی دزفول صفی آباد میانرود سالند و حمزه    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951172/استعلام-دستگاه-کاغذ-خرد-کن'>استعلام دستگاه کاغذ خرد کن  / استعلام , استعلام دستگاه کاغذ خرد کن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951173/استعلام-یک-دستگاه-ضبط-تصویر-دوربین-مدار-بسته'>استعلام یک دستگاه ضبط تصویر دوربین مدار بسته / استعلام، استعلام یک دستگاه ضبط تصویر دوربین مدار بسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951174/استعلام-دو-دستگاه-چراغ-تشخیص'>استعلام دو دستگاه چراغ تشخیص  / استعلام,استعلام دو دستگاه چراغ تشخیص </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951175/مناقصه-انجام-امور-تهیه-و-طبخ-و-توزیع-غذای-مرکز'>مناقصه انجام امور تهیه و طبخ و توزیع غذای مرکز  / مناقصه انجام امور تهیه و طبخ و توزیع غذای مرکز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951176/استعلام-قفل-و-دستگیره-و--'> استعلام قفل و دستگیره و ... / استعلام,  استعلام قفل و دستگیره و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951177/استعلام-آسفالت-ماشینی-روستای-میقان-اراک'>استعلام آسفالت ماشینی روستای میقان اراک / استعلام, استعلام آسفالت ماشینی روستای میقان اراک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951178/استعلام-کابل'>استعلام کابل / استعلام,استعلام کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951179/مناقصه-عمومی-واگذاری-امورات-نگهداری-٬راهبری-و-تاسیسات-مرکز'>مناقصه عمومی واگذاری امورات نگهداری ٬راهبری و تاسیسات مرکز / مناقصه عمومی واگذاری امورات نگهداری ٬راهبری و تاسیسات مرکز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951180/استعلام-سه-راهی-150'>استعلام سه راهی 150  / استعلام, استعلام سه راهی 150 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951181/استعلام-اجرای-عملیات-دیوار-حائل'>استعلام اجرای عملیات دیوار حائل / استعلام, استعلام اجرای عملیات دیوار حائل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950286/مزایده-پلاک-ثبتی-559-فرعی-از-114-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 559 فرعی از 114 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 559 فرعی از 114 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950288/مزایده-آپارتمان-مساحت-85-43متر'>مزایده آپارتمان مساحت 85.43متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 85.43متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950291/مزایده-منزل-مسکونی-قدیمی-مساحت-175-25متر'>مزایده منزل مسکونی قدیمی مساحت 175.25متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی قدیمی مساحت 175.25متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950293/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-نود-و-شش-متر'>مزایده ملک مساحت عرصه نود و شش متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه نود و شش متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950295/مزایده-آپارتمان-مساحت-82-75متر'>مزایده آپارتمان مساحت 82.75متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 82.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950299/مزایده-پلاک-ثبتی-6586-فرعی'>مزایده پلاک ثبتی 6586 فرعی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 6586 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950300/مزایده-پلاک-ثبتی-959-فرعی-بخش-دو-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 959 فرعی بخش دو نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 959 فرعی بخش دو نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950302/مزایده-دو-دست-مبل-قوچی-استیل'>مزایده دو دست مبل قوچی استیل / مزایده,مزایده مزایده دو دست مبل قوچی استیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950303/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-قدمت-15-ساله'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی قدمت 15 ساله / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی قدمت 15 ساله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950305/مزایده-واگذاری-تعداد-یک-غرفه-در-پایانه-بار-26-آذر-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری تعداد یک غرفه در پایانه بار 26 آذر تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده عمومی ، مزایده واگذاری تعداد یک غرفه در پایانه بار 26 آذر تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950306/مزایده-یک-دستگاه-موتورسیکلت-مدل-94-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه موتورسیکلت مدل 94 نوبت دوم  / اگهی مزایده ,  مزایده یک دستگاه موتورسیکلت مدل 94  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950307/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-148-730متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 148.730متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 148.730متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950308/مزایده-پراید-دوگانه-سوز-مدل-89'>مزایده پراید دوگانه سوز مدل 89  / مزایده,مزایده پراید دوگانه سوز مدل 89 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950309/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-صد-و-بیست-متر'>مزایده ملک مساحت عرصه صد و بیست متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه صد و بیست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950310/مزایده-واگذاری-طرح-الکترونیکی-پارکبان'>مزایده واگذاری طرح الکترونیکی پارکبان / آگهی مزایده عمومی، مزایده واگذاری طرح الکترونیکی پارکبان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950312/مزایده-ملک-به-عنوان-کارواش'>مزایده ملک به عنوان کارواش / مزایده,مزایده ملک به عنوان کارواش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950313/مزایده-آسیاب-مواد-پلاستیکی-و-دستگاه-ذوب-گرانول-آبی---نوبت-دوم'>مزایده آسیاب مواد پلاستیکی و دستگاه ذوب گرانول آبی ... نوبت دوم / مزایده, مزایده آسیاب مواد پلاستیکی و دستگاه ذوب گرانول آبی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950315/مزایده-فروش-تخمه-کدو--تخمه-هندوانه-و-بادام-درختی'>مزایده فروش تخمه کدو ، تخمه هندوانه و بادام درختی / آگهی مزایده عمومی ، مزایده فروش تخمه کدو ، تخمه هندوانه و بادام درختی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950316/استعلام-بها-بهره-برداری-زمین-ورزشی-و-پارکینگ-دانشجویی'>استعلام بها بهره برداری زمین ورزشی و پارکینگ دانشجویی / آگهی استعلام بها , استعلام بها بهره برداری زمین ورزشی و پارکینگ دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950317/مزایده-یک-دستگاه-وانت-مدل-1384---نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه وانت مدل 1384 ... نوبت دوم  / مزایده, مزایده یک دستگاه وانت مدل 1384 ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950318/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-499-79متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 499.79متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 499.79متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950319/مزایده-یخچال-فریزر-دو-درب--تلویزیون-14-اینچ'>مزایده یخچال فریزر دو درب ، تلویزیون 14 اینچ / مزایده,مزایده یخچال فریزر دو درب ، تلویزیون 14 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950320/مزایده-دی-وی-آر-هارد-وسترن-ساتا--'>مزایده دی وی آر، هارد وسترن ساتا... / آگهی مزایده ، مزایده دی وی آر، هارد وسترن ساتا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950321/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-81-30متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 81.30متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 81.30متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950322/مزایده-فروش-جوانه-پرواری-تلیسه-حذفی--گاو-حذفی-گوساله-نر--'>مزایده فروش جوانه پرواری تلیسه حذفی ، گاو حذفی گوساله نر.... / آگهی مزایده , مزایده فروش جوانه پرواری تلیسه حذفی ، گاو حذفی گوساله نر....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950324/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-14-گیلان'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 14 گیلان / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 14 گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950326/مزایده-یک-دستگاه-وانت-نیسان-پیکاب-دو-کابین-مدل-1386---نوبت-اول'>مزایده یک دستگاه وانت نیسان پیکاب دو کابین مدل 1386 ... نوبت اول / مزایده, مزایده یک دستگاه وانت نیسان پیکاب دو کابین مدل 1386</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950328/مزایده-واگذاری-واحدهای-تجاری-و-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری واحدهای تجاری و مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری واحدهای تجاری و مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950329/مزایده-220متر-مشاع-از441-متر-از-زمین-خشکی'>مزایده 220متر مشاع از441 متر از زمین خشکی / مزایده,مزایده 220متر مشاع از441 متر از زمین خشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950330/مزایده-فروش-یکدستگاه-لیپوماتیک-با-کمپرسور'>مزایده فروش یکدستگاه لیپوماتیک با کمپرسور  / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه لیپوماتیک با کمپرسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950331/تجدید-مزایده-واگذاری-یکباب-غرفه-کارواش'> تجدید مزایده واگذاری یکباب غرفه کارواش / آگهی مزایده ، تجدید مزایده واگذاری یکباب غرفه کارواش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950332/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-18-33متر'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت 18.33متر  / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 18.33متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950334/مزایده-ملک-اراضی-کهنه-کلباد-نوبت-اول'>مزایده ملک اراضی کهنه کلباد نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک اراضی کهنه کلباد نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950335/مزایده-یکدستگاه-کولر-اسپلیت-جنرال'>مزایده یکدستگاه کولر اسپلیت جنرال   / مزایده,مزایده یکدستگاه کولر اسپلیت جنرال  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950337/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-صد-و-پنجاه-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت صد و پنجاه متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت صد و پنجاه متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950338/مزایده-مدال-انگشتر-النگو-و-دستبند--نوبت-اول'>مزایده مدال، انگشتر، النگو و دستبند... نوبت اول / مزایده, مزایده مدال، انگشتر، النگو و دستبند... نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950342/مزایده-خط-تلفن-همراه'>مزایده خط تلفن همراه  / مزایده,مزایده خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950343/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-صد-و-شصت-متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت صد و شصت متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت صد و شصت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950344/مزایده-انگشتر-مربع-تک-نگین-و-سنگ-دار---نوبت-اول'>مزایده انگشتر مربع، تک نگین و سنگ دار ... نوبت اول / مزایده انگشتر مربع، تک نگین و سنگ دار ... نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950345/مزایده-واگذاری-سالن-بدنسازی'>مزایده واگذاری سالن بدنسازی  / فراخوان مزایده عمومی , مزایده واگذاری سالن بدنسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950346/مزایده-عرصه-و-اعیان-تجاری-مسکونی-اموال-منقول-نوبت-اول'>مزایده عرصه و اعیان تجاری مسکونی اموال منقول نوبت اول / مزایده,مزایده عرصه و اعیان تجاری مسکونی اموال منقول نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950347/مزاید-145-کارتن-کرم-مرطوب-کننده'>مزاید 145 کارتن کرم مرطوب کننده  / مزایده,مزاید 145 کارتن کرم مرطوب کننده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950348/مزایده-ششدانگ-باغ-مشجر-مساحت-6500متر'>مزایده ششدانگ باغ مشجر مساحت 6500متر  / مزایده,مزایده ششدانگ باغ مشجر مساحت 6500متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950349/مزایده-میوه-نارنج-درختان-سطح-شهر'>مزایده  میوه نارنج درختان سطح شهر  / آگهی مزایده, مزایده  میوه نارنج درختان سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950351/مزایده-خطوط-تلفن-همراه'>مزایده خطوط تلفن همراه / مزایده,مزایده خطوط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950352/مزایده-ملک-بصورت-باغ'>مزایده ملک بصورت باغ  / مزایده,مزایده ملک بصورت باغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950354/مزایده-ملک-بخش-دو-قوچان-مرحله-اول'>مزایده ملک بخش دو قوچان مرحله اول / مزایده,مزایده ملک بخش دو قوچان مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950357/مزایده-مال-مشاع-به-پلاک-ثبتی-سی-و-هشت-اصلی'>مزایده مال مشاع به پلاک ثبتی سی و هشت اصلی / مزایده,مزایده مال مشاع به پلاک ثبتی سی و هشت اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950358/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-405'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 / آگهی مزایده عمومی,مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950360/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-299متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 299متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 299متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950361/مزایده-یک-دستگاه-شیرینگ-پک-بامیز-3-متری-و--'>مزایده یک دستگاه شیرینگ پک بامیز 3 متری و ... / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه شیرینگ پک بامیز 3 متری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950363/مزایده-دو-سهم-مشاع-از-5-سهم-یکباب-خانه'>مزایده دو سهم مشاع از 5 سهم یکباب خانه / مزایده,مزایده دو سهم مشاع از 5 سهم یکباب خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950365/مزایده-ششدانگ-باغ-مساحت-3201-68متر'>مزایده ششدانگ باغ مساحت 3201.68متر / مزایده,مزایده ششدانگ باغ مساحت 3201.68متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950368/مزایده-44-سهم-مشاع-از-600-سهم-عرصه-و-اعیان-پلاک-ثبتی'>مزایده 44 سهم مشاع از 600 سهم عرصه و اعیان پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 44 سهم مشاع از 600 سهم عرصه و اعیان پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950371/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-580مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 580مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 580مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950373/مزایده-ملک-طبقه-همکف-نوبت-اول'>مزایده ملک طبقه همکف نوبت اول / مزایده,مزایده ملک طبقه همکف نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950374/مزایده-یکسری-اثاثیه-منزل-از-قبیل-چند-تخته-فرش-ماشینی-ظروف-آشپزخانه-و--'>مزایده یکسری اثاثیه منزل از قبیل چند تخته فرش ماشینی- ظروف آشپزخانه و ... / آگهی مزایده, مزایده یکسری اثاثیه منزل از قبیل چند تخته فرش ماشینی- ظروف آشپزخانه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950376/مزایده-ششدانگ-منزل-بصورت-سوئیت-آپارتمان'>مزایده ششدانگ منزل بصورت سوئیت آپارتمان / مزایده,مزایده ششدانگ منزل بصورت سوئیت آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950378/مزایده-فروش-تجهیزات-الکتریکی-و-مکانیکی-نو'>مزایده فروش تجهیزات الکتریکی و مکانیکی نو / آگهی مزایده , مزایده فروش تجهیزات الکتریکی و مکانیکی نو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950379/مزایده-دو-دستگاه-خودرو-سواری'>مزایده دو دستگاه خودرو سواری / آگهی مزایده , مزایده دو دستگاه خودرو سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950381/مزایده-ملک-مساحت-284-40متر'>مزایده ملک مساحت 284.40متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 284.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950383/اصلاحیه-مزایده-واگذاری-انتشارات-دانشجویی'>اصلاحیه مزایده واگذاری انتشارات دانشجویی / اصلاحیه مزایده , مزایده واگذاری انتشارات دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950384/مزایده-سه-قطعه-ملک'>مزایده سه قطعه ملک / مزایده,مزایده سه قطعه ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950386/مزایده-واگذاری-به-اجاره-سوله-باشگاه-سرباز'>مزایده واگذاری به اجاره سوله باشگاه سرباز  / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری به اجاره سوله باشگاه سرباز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950387/مزایده-ششدانگ-پلاک-4835-فرعی-مساحت-180متر'>مزایده ششدانگ پلاک 4835 فرعی مساحت 180متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 4835 فرعی مساحت 180متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950388/تجدید-مزایده-انجام-عملیات-تفکیک-زباله-های-سطح-شهر'>تجدید مزایده انجام عملیات تفکیک زباله های سطح شهر / تجدید آگهی مزایده عمومی , انجام عملیات تفکیک زباله های سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950389/مزایده-پلاک-ثبتی-39-فرعی-از-15-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 39 فرعی از 15 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 39 فرعی از 15 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950394/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-45-فرعی-از-بیست-و-هفت-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی شماره 45 فرعی از بیست و هفت اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 45 فرعی از بیست و هفت اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950395/مزایده-20-پالت-کاشی'>مزایده 20 پالت کاشی / آگهی مزایده، مزایده 20 پالت کاشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950396/مزایده-ششدانگ-پلاک-شماره-249-فرعی-بخش-سه-کرمان'>مزایده ششدانگ پلاک شماره 249 فرعی بخش سه کرمان  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک شماره 249 فرعی بخش سه کرمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950397/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پراید--نوبت-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری پراید - نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری پراید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950399/مزایده-4-دانگ-مشاع-مغازه-تجاری'>مزایده 4 دانگ مشاع مغازه تجاری / مزایده,مزایده 4 دانگ مشاع مغازه تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950400/مزایده-سه-دانگ-از-شش-دانگ-یک-فروند-شناور-یدک-کش-آتشخوار'>مزایده  سه دانگ از شش دانگ یک فروند شناور یدک کش آتشخوار / مزایده, مزایده  سه دانگ از شش دانگ یک فروند شناور یدک کش آتشخوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950402/مزایده-فروش-محصول-مرکبات-تولیدی--مرحله-دوم'>مزایده فروش محصول مرکبات تولیدی - مرحله دوم  / آگهی مزایده,مزایده فروش محصول مرکبات تولیدی - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950404/مزایده-ششدانگ-دو-قطعه-زمین-سند-رهنی'>مزایده ششدانگ دو قطعه زمین سند رهنی / مزایده,مزایده ششدانگ دو قطعه زمین سند رهنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950406/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-166-52متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 166.52متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 166.52متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950407/مزایده-فروش-تعداد-یک-کانتینر-متر'>مزایده فروش تعداد یک کانتینر متر  / آگهی مزایده, مزایده فروش تعداد یک کانتینر متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950408/مزایده-فروش-خودرو-سواری-پراید-مدل-1390'>مزایده فروش خودرو سواری پراید مدل 1390 / مزایده , مزایده فروش خودرو سواری پراید مدل 1390</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950410/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-1125متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 1125متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 1125متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950413/مزایده-ششدانگ-عمارت-پلاک-709-فرعی'>مزایده ششدانگ عمارت پلاک 709 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت پلاک 709 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950415/مزایده-فروش-یک-دستگاه-تراکتور'>مزایده فروش یک دستگاه تراکتور  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه تراکتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950416/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-160مترمربع-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 160مترمربع نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 160مترمربع نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950419/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-16250متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 16250متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 16250متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950421/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-زمین-خانه-و-محوطه-انباری'>مزایده اموال غیرمنقول شامل زمین.خانه و محوطه انباری / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل زمین.خانه و محوطه انباری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950423/اگهی-مزایده-حدودا-145-تن-انواع-ماهی-پرورشی'>اگهی مزایده حدودا 145 تن انواع ماهی پرورشی / اگهی مزایده , اگهی مزایده حدودا 145 تن انواع ماهی پرورشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950426/مزایده-اصل-تا-مازاد-ششم-آپارتمان-178-85متر'>مزایده اصل تا مازاد ششم آپارتمان 178.85متر  / مزایده,مزایده اصل تا مازاد ششم آپارتمان 178.85متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950427/مزایده-یک-دستگاه-پژو-206'>مزایده یک دستگاه پژو 206 / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه پژو 206</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950430/مزایده-دو-قطعه-زمین-زراعی'>مزایده دو قطعه زمین زراعی / مزایده,مزایده دو قطعه زمین زراعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950432/مزایده-پلاکهای-4-و-5-و-11-فرعی-بخش-یک'>مزایده پلاکهای 4 و 5 و 11 فرعی بخش یک / مزایده,مزایده پلاکهای 4 و 5 و 11 فرعی بخش یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950436/مزایده-ملک-مساحت-138-12متر'>مزایده ملک مساحت 138.12متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت 138.12متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950438/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-115-60متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 115.60متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 115.60متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950440/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-64-03متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 64.03متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 64.03متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950447/مزایده-تعداد-یکصد-و-پانزده-عدد-اجاق-گاز-5-شعله'>مزایده تعداد یکصد و پانزده عدد اجاق گاز 5 شعله / مزایده,مزایده تعداد یکصد و پانزده عدد اجاق گاز 5 شعله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950448/مزایده-واگذاری-مجتمع-های-فرهنگی-و-هنری'>مزایده واگذاری مجتمع های فرهنگی و هنری  / فراخوان عمومی مزایده, مزایده واگذاری مجتمع های فرهنگی و هنری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950449/مزایده-واگذاری-خدمات-تفکیک-زباله-مرحله-دوم'>مزایده واگذاری خدمات تفکیک زباله مرحله دوم  / آگهی مزایده، مزایده واگذاری خدمات تفکیک زباله مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950451/مزایده-یک-دستگاه-پژو-405--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه پژو 405 - نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه پژو 405 - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950452/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-واحدهای-خدماتی-مطب-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری تعدادی از واحدهای خدماتی مطب نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی از واحدهای خدماتی مطب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950454/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-ام-وی-ام-H315'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری ام وی ام H315 / مزایده,مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری ام وی ام H315</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950455/مزایده-اموال-مازاد-و-اسقاطی'>مزایده اموال مازاد و اسقاطی / آگهی مزایده عمومی , مزایده اموال مازاد و اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950457/مزایده-یک-دستگاه-چیلر'>مزایده یک دستگاه چیلر / مزایده,مزایده یک دستگاه چیلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950459/مزایده-فروش-اراضی-و-مستغلات'>مزایده فروش اراضی و مستغلات   / مزایده,مزایده فروش اراضی و مستغلات  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950461/مزایده-بهره-برداری-از-بخش-رادیولوژی'>مزایده  بهره برداری از بخش رادیولوژی  / آگهی مزایده, مزایده  بهره برداری از بخش رادیولوژی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950463/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-175-20متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 175.20متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 175.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950464/مزایده-واگذاری-اجاره-یکباب-بوفه-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اجاره یکباب بوفه نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده واگذاری اجاره یکباب بوفه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950465/مزایده-پلاک-ثبتی-یک-فرعی-از-9187-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی یک فرعی از 9187 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی یک فرعی از 9187 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950468/مزایده-پلاک-ثبتی-به-مساحت-254-04متر'>مزایده پلاک ثبتی به مساحت 254.04متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به مساحت 254.04متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950472/مزایده-ششدانگ-ملک-قدمت-35-ساله'>مزایده ششدانگ ملک قدمت 35 ساله / مزایده,مزایده ششدانگ ملک قدمت 35 ساله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950475/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-131-فرعی'>مزایده پلاک ثبتی شماره 131 فرعی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 131 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950477/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-350متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 350متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 350متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950480/مزایده-تعداد-100-کارتن-سطل-یکبار-مصرف-ماست--'>مزایده تعداد 100 کارتن سطل یکبار مصرف ماست... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده تعداد 100 کارتن سطل یکبار مصرف ماست...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950481/مزایده-فروش-خودرو-نیسان'>مزایده فروش خودرو نیسان / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش خودرو نیسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950482/مزایده-پلاک-ثبتی-147-فرعی-از-730-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 147 فرعی از 730 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 147 فرعی از 730 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950484/مزایده-فروش-انواع-دام-سنگین-زمینگیر--لاشه-و-اضطراری-تولیدی--نوبت-دوم'>مزایده فروش انواع دام سنگین زمینگیر ، لاشه و اضطراری تولیدی - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده فروش انواع دام سنگین زمینگیر ، لاشه و اضطراری تولیدی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950486/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-سواری-ام-وی-ام'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری ام وی ام  / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری ام وی ام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950487/فراخوان-واگذاری-مجتمع-های-فرهنگی-و-هنری--نوبت-دوم'>فراخوان واگذاری مجتمع های فرهنگی و هنری - نوبت دوم  / فراخوان , آگهی فراخوان واگذاری مجتمع های فرهنگی و هنری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950489/مزایده-مال-غیرمنقول-متراژ-عرصه-و-اعیان-250متر'>مزایده مال غیرمنقول متراژ عرصه و اعیان 250متر  / مزایده,مزایده مال غیرمنقول متراژ عرصه و اعیان 250متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950492/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-691-16متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 691.16متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 691.16متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950496/مزایده-فروش-سواری-پیکان'>مزایده فروش سواری پیکان  / مزایده , مزایده فروش سواری پیکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950497/مزایده-واگذاری-تعداد-شش-قطعه-زمین-مسکونی'>مزایده واگذاری تعداد شش قطعه زمین مسکونی  / مزایده,مزایده واگذاری تعداد شش قطعه زمین مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950500/مزایده-فروش-تعداد-4-دستگاه-آپارتمان-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 4 دستگاه آپارتمان مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد 4 دستگاه آپارتمان مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950501/مزایده-فروش-نایلون'>مزایده فروش نایلون  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش نایلون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950504/مزایده-ششدانگ-پلاک-باقیمانده-هفت-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک باقیمانده هفت فرعی  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک باقیمانده هفت فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950505/مزایده-مزایده-یک-دستگاه-برش-یک-دستکه-مته-فرز-و-یک-دستگاه-کمپرسور---نوبت-اول'>مزایده مزایده یک دستگاه برش، یک دستکه مته فرز و یک دستگاه کمپرسور ... نوبت اول / مزایده, مزایده یک دستگاه برش، یک دستگاه مته فرز و یک دستگاه کمپرسور ... نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950507/مزایده-آپارتمان-مساحت-هشتاد-متر'>مزایده آپارتمان مساحت هشتاد متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت هشتاد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950510/تجدید-مزایده-تخصیص-قطعه-زمین-به-شماره-NVC-6'>تجدید مزایده تخصیص قطعه زمین به شماره NVC-6   / تجدید مزایده تخصیص قطعه زمین به شماره NVC-6  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950511/مزایده-واگذاری-واحد-مسکونی-مساحت-243-68متر-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری واحد مسکونی مساحت 243.68متر نوبت دوم / مزایده,مزایده واگذاری واحد مسکونی مساحت 243.68متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950513/مزایده-فروش-آهن-آلات-و-ضایعات-فرسوده'>مزایده فروش آهن آلات و ضایعات فرسوده / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده فروش آهن آلات و ضایعات فرسوده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950514/مزایده-فروش-زمین-شامل-5-قطعه'>مزایده فروش زمین شامل 5 قطعه  / مزایده,مزایده فروش زمین شامل 5 قطعه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950515/مزایده-پلاک-73-اصلی-مساحت-75-05متر'>مزایده پلاک 73 اصلی مساحت 75.05متر / مزایده,مزایده پلاک 73 اصلی مساحت 75.05متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950517/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-210-5متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 210.5متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 210.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950518/مزایده-تعداد-2285-کارتن-15-عددی-مایع-ظرفشویی-ریکا'>مزایده تعداد 2285 کارتن 15 عددی مایع ظرفشویی ریکا / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده تعداد 2285 کارتن 15 عددی مایع ظرفشویی ریکا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950520/مزایده-واگذاری-و-تفکیک-پسماندهای-خشک-در-مبدا'>مزایده واگذاری و تفکیک پسماندهای خشک در مبدا  /  مزایده عمومی , مزایده واگذاری و تفکیک پسماندهای خشک در مبدا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950522/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-281-37متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 281.37متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 281.37متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950523/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-یکصد-و-چهل-و-هفت-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی شماره یکصد و چهل و هفت اصلی  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره یکصد و چهل و هفت اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950526/مزایده-دو-دستگاه-ملک-مسکونی'>مزایده دو دستگاه ملک مسکونی / مزایده,مزایده دو دستگاه ملک مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950527/مزایده-لوازم-خانگی'>مزایده لوازم خانگی / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده لوازم خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950529/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-پارس-سفید-مدل-1393---نوبت-اول'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس سفید مدل 1393 ... نوبت اول / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس سفید مدل 1393 ... نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950530/مزایده-ملک-با-شماره-پلاک-ثبتی-59-3958-بخش-سه'>مزایده ملک با شماره پلاک ثبتی 59/3958 بخش سه  / مزایده,مزایده ملک با شماره پلاک ثبتی 59/3958 بخش سه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950531/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-57-متر-و-25-دسیمتر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 57 متر و 25 دسیمتر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 57 متر و 25 دسیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950532/مزایده-اجناس-اغذیه-فروشی-شامل-25-قلم'>مزایده اجناس اغذیه فروشی شامل 25 قلم / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده اجناس اغذیه فروشی شامل 25 قلم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950533/مزایده-فروش-املاک-شامل-زمین-و-مغازه-و-مجتمع-تجاری-تجدید'>مزایده فروش املاک شامل زمین و مغازه و مجتمع تجاری تجدید / مزایده,مزایده فروش املاک شامل زمین و مغازه و مجتمع تجاری تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950535/مزایده-یکدستگاه-سواری-پژو-206-بدون-صندوق-رنگ-سفید'>مزایده یکدستگاه سواری پژو 206 بدون صندوق رنگ سفید  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یکدستگاه سواری پژو 206 بدون صندوق رنگ سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950536/مزایده-فروش-یکباب-مغازه-تجاری-شهرداری-شماره-چهار'>مزایده فروش یکباب مغازه تجاری شهرداری شماره چهار  / مزایده,مزایده فروش یکباب مغازه تجاری شهرداری شماره چهار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950539/مزایده-مقدار-7-12-شعیر-مشاع-از-96-شعیر-آپارتمان'>مزایده مقدار 7.12 شعیر مشاع از 96 شعیر آپارتمان / مزایده,مزایده مقدار 7.12 شعیر مشاع از 96 شعیر آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950543/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-دو-خوابه-75-05متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی دو خوابه 75.05متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی دو خوابه 75.05متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950545/مزایده-دستگاه-ژنراتور'>مزایده دستگاه ژنراتور  / مزایده دستگاه ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950547/مزایده-ششدانگ-عادی-مساحت-شصت-و-شش-متر'>مزایده ششدانگ عادی مساحت شصت و شش متر / مزایده,مزایده ششدانگ عادی مساحت شصت و شش متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950550/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-237-62متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 237.62متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 237.62متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950553/مزایده-اجاره-واحد-تجاری'>مزایده اجاره واحد تجاری / اگهی مزایده , مزایده اجاره واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950558/مزایده-پلاک-ثبتی-2369-فرعی'>مزایده پلاک ثبتی 2369 فرعی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 2369 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950560/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-وانت-پیکان'>مزایده یک دستگاه خودروی وانت پیکان / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی وانت پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950561/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-برلیان-H30AT-مدل-1394'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری برلیان H30AT مدل 1394 / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری برلیان H30AT مدل 1394</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950564/مزایده-آپارتمان-مساحت-هشتاد-و-هشت-متر'>مزایده آپارتمان مساحت هشتاد و هشت متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت هشتاد و هشت متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950566/مزایده-فروش-100-راس-گوساله-نر-سیمنتال-اصیل'>مزایده فروش 100 راس گوساله نر سیمنتال اصیل  / آگهی مزایده حضوری , مزایده فروش 100 راس گوساله نر سیمنتال اصیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950569/مزایده-باغ-زراعی-مسات-کمتر-از-500-متر'>مزایده باغ زراعی مسات کمتر از 500 متر  / مزایده,مزایده باغ زراعی مسات کمتر از 500 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950572/مزایده-آپارتمان-طبقه-اول-قدمت-چهل-سال'>مزایده آپارتمان طبقه اول قدمت چهل سال / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه اول قدمت چهل سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950574/مزایده-ضایعات-ورق-دم-قیچی-و-ابعادی-ناشی-از-فرایند-تولید'>مزایده ضایعات ورق دم قیچی و ابعادی ناشی از فرایند تولید  / آگهی مزایده، مزایده ضایعات ورق دم قیچی و ابعادی ناشی از فرایند تولید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950575/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-هفتاد-و-هشت-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت هفتاد و هشت متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت هفتاد و هشت متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950577/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-مرحله-اول'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مرحله اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950578/مزایده-فروش-تعداد-5-راس-گوساله-نر-شیرخوار-و-از-شیر-گرفته'>مزایده فروش تعداد 5 راس گوساله نر شیرخوار و از شیر گرفته  / آگهی مزایده, مزایده فروش تعداد 5 راس گوساله نر شیرخوار و از شیر گرفته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950580/مناقصه-اقلام-فرسوده'>مناقصه اقلام فرسوده  / مناقصه, مناقصه اقلام فرسوده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950582/مزایده-واحد-خدماتی-بخش-یک-اردبیل'>مزایده واحد خدماتی بخش یک اردبیل / مزایده,مزایده واحد خدماتی بخش یک اردبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950584/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت8325متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت8325متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت8325متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950587/مزایده-فروش-تعدادی-از-ماشین-آلات-سنگین-اسقاطی'>مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات سنگین اسقاطی  / آگهی مزایده عمومی، مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات سنگین اسقاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950590/مزایده-فروش-سه-واحد-از-واحدهای-مسکونی'>مزایده فروش سه واحد از واحدهای مسکونی / مزایده,مزایده فروش سه واحد از واحدهای مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950593/مزایده-6-دستگاه-خودروسواری'>مزایده 6 دستگاه خودروسواری / مزایده , مزایده 6 دستگاه خودروسواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950594/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-72-50متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 72.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 72.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950597/مزایده-ششدانگ-اعیانی-زمین-قطعه-341-تفکیکی'>مزایده ششدانگ اعیانی زمین قطعه 341 تفکیکی  / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی زمین قطعه 341 تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950601/مزایده-ملک-به-مساحت-185-96متر'>مزایده ملک به مساحت 185.96متر   / مزایده,مزایده ملک به مساحت 185.96متر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950603/مزایده-پلاک-ثبتی-1917-فرعی'>مزایده پلاک ثبتی 1917 فرعی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1917 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950606/مزایده-واگذاری-4-قطعه-زمین-بصورت-نقدی'>مزایده واگذاری 4 قطعه زمین بصورت نقدی / مزایده,مزایده واگذاری 4 قطعه زمین بصورت نقدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950608/آگهی-مزایده-فروش-حدودا-مقدار-2500-تن-یونجه-خشک-تولیدی---نوبت-دوم'>آگهی مزایده فروش حدودا مقدار 2500 تن یونجه خشک تولیدی ... نوبت دوم / مزایده, آگهی مزایده فروش حدودا مقدار 2500 تن یونجه خشک تولیدی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950609/مزایده-ششدانگ-سند-مالکیت-به-مساحت-215متر'>مزایده ششدانگ سند مالکیت به مساحت 215متر  / مزایده,مزایده ششدانگ سند مالکیت به مساحت 215متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950612/مزایده-ساختمان-مسکونی-به-پلاک-ثبتی-46-44'>مزایده ساختمان مسکونی به پلاک ثبتی 46/44   / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی به پلاک ثبتی 46/44 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950614/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-1500متر'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی 1500متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی 1500متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950615/مزایده-واگذاری-اماكن-ورزشی-نوبت-دوم'>مزایده  واگذاری اماكن ورزشی نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی،مزایده واگذاری اماكن ورزشی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950619/مزایده-پلاک-ثبتی-146-19683-قطعه-سه'>مزایده پلاک ثبتی 146/19683 قطعه سه  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 146/19683 قطعه سه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950623/مزایده-زمین-پشته-مساحت-210متر'>مزایده زمین پشته مساحت 210متر / مزایده,مزایده زمین پشته مساحت 210متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950624/مزایده-ششدانگ-عرصه-زمین-3970متر'>مزایده ششدانگ عرصه زمین 3970متر / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه زمین 3970متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950627/مزایده-فروش-مایع-ظرفشویی'>مزایده فروش مایع ظرفشویی / مزایده , مزایده فروش مایع ظرفشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950630/مزایده-6-سهم-از-11-سهم-ساختمان-451متر'>مزایده 6 سهم از 11 سهم ساختمان 451متر  / مزایده,مزایده 6 سهم از 11 سهم ساختمان 451متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950634/مزایده-ساختمان-نیمه-کاره-نوبت-دوم'>مزایده ساختمان نیمه کاره نوبت دوم / مزایده,مزایده ساختمان نیمه کاره نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950635/مزایده-پژو-مدل-405-مشکی-متالیک-و--'>مزایده پژو مدل 405-مشکی متالیک و ... / آگهی مزایده, مزایده پژو مدل 405-مشکی متالیک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950640/اصلاحیه-مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-ده-مشهد'>اصلاحیه مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش ده مشهد / اصلاحیه مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش ده مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950641/مزایده-اجازه-بهره-برداری-از-کانکس-ها-و-غرف-سطح-شهر'>مزایده اجازه بهره برداری از کانکس ها و غرف سطح شهر  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجازه بهره برداری از کانکس ها و غرف سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950643/مزایده-اجاره-اماکن-ورزشی-تجاری---(نوبت-اول)'>مزایده اجاره اماکن ورزشی، تجاری ... (نوبت اول) / مزایده, بهسازی و پوشش انهار در سطح شهر ... نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950645/مزایده-فروش-تعداد-36-رقبه-املاک-تملیکی'>مزایده فروش تعداد 36 رقبه املاک تملیکی  / مزایده,مزایده فروش تعداد 36 رقبه املاک تملیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950647/مزایده-شش-واحد-آپارتمان'>مزایده شش واحد آپارتمان  / مزایده,مزایده شش واحد آپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950650/مزایده-ملک-کشاورزی-بخش-دو-نوبت-اول'>مزایده ملک کشاورزی بخش دو نوبت اول / مزایده,مزایده ملک کشاورزی بخش دو نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950651/مزایده-پلاک-ثبتی-2611-349-4-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 2611/349/4 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 2611/349/4 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950653/مزایده-آپارتمان-مسکونی-در-مجتمع-4-طبقه-شش-واحدی'>مزایده آپارتمان مسکونی در مجتمع 4 طبقه شش واحدی / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی در مجتمع 4 طبقه شش واحدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950655/مزایده-فروش-تعداد-1173-قلم-اموال-از-رده-خارج-و-مازاد---نوبت-دوم'>مزایده فروش  تعداد 1173 قلم اموال از رده خارج و مازاد ... نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش  تعداد 1173 قلم اموال از رده خارج و مازاد ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950656/مزایده-فروش-تعدادی-گوساله-نر-و-گاوهای-غیر-اقتصادی'>مزایده فروش تعدادی گوساله نر و گاوهای غیر اقتصادی  / آگهی مزایده , مزایده فروش تعدادی گوساله نر و گاوهای غیر اقتصادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950658/مزایده-سه-دانگ-از-پلاک-ثبتی-96-92متر'>مزایده سه دانگ از پلاک ثبتی 96.92متر / مزایده,مزایده سه دانگ از پلاک ثبتی 96.92متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950659/مزایده-عرصه-و-اعیان-یک-باب-مغازه-تجاری'>مزایده عرصه و اعیان یک باب مغازه تجاری / خلاصه  آگهی مزایده, مزایده عرصه و اعیان یک باب مغازه تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950661/مزایده-یک-قطعه-ملک-مزرعه'>مزایده یک قطعه ملک مزرعه  / مزایده,مزایده یک قطعه ملک مزرعه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950663/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-ده-ثبت-بابل'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش ده ثبت بابل / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش ده ثبت بابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950664/مزایده-فروش-یک-دستگاه-دکل-حفاری-و-متعلقات-آن-و--نوبت-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه دکل حفاری و متعلقات آن و ...نوبت دوم  / مزایده، مزایده فروش یک دستگاه دکل حفاری و متعلقات آن و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950665/مزایده-یکفقره-پلاک-ثبتی-قطعه-یک-تفکیکی'>مزایده یکفقره پلاک ثبتی قطعه یک تفکیکی  / مزایده,مزایده یکفقره پلاک ثبتی قطعه یک تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950666/مزایده-عرصه-و-اعیان-یک-باب-مغازه-تجاری-شماره-7--نوبت-دوم'>مزایده عرصه و اعیان یک باب مغازه تجاری شماره 7 - نوبت دوم  / خلاصه آگهی مزایده , مزایده عرصه و اعیان یک باب مغازه تجاری شماره 7 - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950667/مزایده-انواع-جرثقیل-جعبه-های-حاوی-جرثقیل-های-مونتاژ-نشده-و--'>مزایده انواع جرثقیل، جعبه های حاوی جرثقیل های مونتاژ نشده و ... / اگهی مزایده , مزایده انواع جرثقیل، جعبه های حاوی جرثقیل های مونتاژ نشده و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950669/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-114متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 114متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 114متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950671/مزایده-ملک-مشاع-بخش-12-تهران'>مزایده ملک مشاع بخش 12 تهران / مزایده,مزایده ملک مشاع بخش 12 تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950672/مزایده-آپارتمان-74-45متر'>مزایده آپارتمان 74.45متر / مزایده,مزایده آپارتمان 74.45متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950674/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-317-37متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 317.37متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 317.37متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950677/مزایده-فروش-تعداد-حدود-180-راس-گوساله'>مزایده فروش تعداد حدود 180 راس گوساله / آگهی مزایده عمومی,مزایده  فروش تعداد حدود 180 راس گوساله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950678/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-نه-مشهد'>مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی بخش نه مشهد / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی بخش نه مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950679/مزایده-اداره-و-حفاظت-مجموعه-پارکینگ-کامیون-های-سنگین'>مزایده اداره و حفاظت مجموعه پارکینگ کامیون های سنگین  / آگهی مزایده , مزایده اداره و حفاظت مجموعه پارکینگ کامیون های سنگین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950680/مزایده-فروش-سه-واحد-آپارتمان-متراژ-591-75متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش سه واحد آپارتمان متراژ 591.75متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش سه واحد آپارتمان متراژ 591.75متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950681/تجدید-مزایده-فروش-دو-دستگاه-خودرو-سمند-ال-ایکس--'>تجدید مزایده فروش دو دستگاه خودرو سمند ال ایکس ... / آگهی تجدید مزایده, تجدید مزایده فروش دو دستگاه خودرو سمند ال ایکس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950682/مزایده-فروش-زمین-با-کاربری-های-مسکونی-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش زمین با کاربری های مسکونی تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش زمین با کاربری های مسکونی تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950683/مزایده-واگذاری-به-صورت-اجاره-پارکینگ-بیرونی'>مزایده واگذاری به صورت اجاره پارکینگ بیرونی / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به صورت اجاره پارکینگ بیرونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950684/مزایده-فروش-یک-پلاک-زمین-مسکونی-243متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک پلاک زمین مسکونی 243متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک پلاک زمین مسکونی 243متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950685/مزایده-ملک-مساحت-1063-83متر'>مزایده ملک مساحت 1063.83متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت 1063.83متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950686/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-206'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 206  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 206 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950687/مزایده-فروش-خودرو-سواری-پژو-پارس'>مزایده فروش خودرو سواری پژو پارس / مزایده,مزایده فروش خودرو سواری پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950689/مزایده-ساختمان-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده ساختمان مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950692/مزایده-سهم-شرکت'>مزایده سهم شرکت  / اگهی مزایده , مزایده سهام شرکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950693/مزایده-ششدانگ-زمین-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ زمین نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ زمین نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950695/تجدید-اگهی-مزایده-تعداد-13-دستگاه-تراکتور-جاندیر-رومانی-فرگوسن-و-تعداد-ادوات-کشاورزی'>تجدید اگهی مزایده تعداد 13 دستگاه تراکتور جاندیر رومانی فرگوسن و تعداد ادوات کشاورزی / اگهی تجدید مزایده , تجدید مزایده تعداد 13 دستگاه تراکتور جاندیر رومانی فرگوسن و تعداد ادوات کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950696/مزایده-تعداد-352-قلم-اموال-و-اثاثیه-اداری-اسقاطی'>مزایده تعداد 352 قلم اموال و اثاثیه اداری اسقاطی / آگهی مزایده, مزایده تعداد 352 قلم اموال و اثاثیه اداری اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950697/مزایده-ملک-شامل-زمینی-تحت-پلاکهای-ثبتی-191-فرعی'>مزایده ملک شامل زمینی تحت پلاکهای ثبتی 191 فرعی  / مزایده,مزایده ملک شامل زمینی تحت پلاکهای ثبتی 191 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950698/مزایده-سواری-پراید-رنگ-خاکستری'>مزایده سواری پراید رنگ خاکستری  / مزایده,مزایده سواری پراید رنگ خاکستری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950699/مزایده-فروش-یک-دستگاه-سواری-خودروی-ولیکس'>مزایده فروش یک دستگاه سواری خودروی ولیکس  / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه سواری خودروی ولیکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950700/مزایده-3762-تن-قیر-طبیعی'>مزایده 3762 تن قیر طبیعی / مزایده 3762 تن قیر طبیعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950703/مزایده-واگذاری-دو-باب-واحد-مسکونی'>مزایده واگذاری دو باب واحد مسکونی / مزایده,مزایده واگذاری دو باب واحد مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950704/مزایده-تردمیل'>مزایده تردمیل  / اگهی مزایده ,  مزایده تردمیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950705/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-1805متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 1805متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 1805متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950708/مزایده-چاه-آب-با-کاربرد-کشاورزی'>مزایده چاه آب با کاربرد کشاورزی  / مزایده, مزایده چاه آب با کاربرد کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950709/مزایده-دو-قطعه-زمین-26-78-و-168-65متر'>مزایده دو قطعه زمین 26.78 و 168.65متر  / مزایده,مزایده دو قطعه زمین 26.78 و 168.65متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950711/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-2412-فرعی-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی شماره 2412 فرعی نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 2412 فرعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950713/آگهی-مزایده-فروش-سردرختی-مرکبات-تجدید'>آگهی مزایده فروش سردرختی مرکبات- تجدید / آگهی تجدید مزایده,آگهی مزایده فروش سردرختی مرکبات- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950714/مزایده-مقدار-860-مترمربع-سنگ-تراورتن-رامشی-نوبت-دوم'>مزایده مقدار 860 مترمربع سنگ تراورتن رامشی  نوبت دوم  / مزایده,مزایده مقدار 860 مترمربع سنگ تراورتن رامشی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950715/مزایده-فروش-سهام--نوبت-دوم'>مزایده فروش سهام - نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال غیرمنقول، مزایده فروش سهام - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950717/مزایده-اجاره-زمین'>مزایده اجاره زمین  / آگهی مزایده محلی , مزایده اجاره زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950718/مزایده-زمینهای-کشاورزی'>مزایده زمینهای کشاورزی  / مزایده,مزایده زمینهای کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950719/مزایده-فروش-یکدستگاه-وانت-نیسان-مدل-1389'>مزایده فروش یکدستگاه وانت نیسان مدل 1389 / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه وانت نیسان مدل 1389</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950720/مزایده-مغازه-پارچه-فروشی'>مزایده مغازه پارچه فروشی / مزایده,مزایده مغازه پارچه فروشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950722/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پیکان-مدل-1380'>مزایده یک دستگاه خودروی پیکان مدل 1380 / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه خودروی پیکان مدل 1380</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950723/مزایده-موازی-1-818-سهم-از-50-سهم-سه-دانگ-از-پلاک-عرصه-608متر'>مزایده موازی 1.818 سهم از 50 سهم سه دانگ از پلاک عرصه 608متر / مزایده,مزایده موازی 1.818 سهم از 50 سهم سه دانگ از پلاک عرصه 608متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950724/مزایده-چاه-آب-با-کاربرد-کشاورزی'>مزایده چاه آب با کاربرد کشاورزی  / مزایده, مزایده چاه آب با کاربرد کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950725/مزایده-4-5-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-چهار'>مزایده 4.5 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی بخش چهار  / مزایده,مزایده 4.5 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی بخش چهار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950726/مزایده-فروش-یکدستگاه-اکسترودر-به-همراه-تابلو-برق'>مزایده فروش یکدستگاه اکسترودر به همراه تابلو برق  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه اکسترودر به همراه تابلو برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950727/مزایده-اموال-منقول-فرسوده-و-اسقاط'>مزایده اموال منقول فرسوده و اسقاط  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده اموال منقول فرسوده و اسقاط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950728/اصلاحیه-مزایده-ششدانگ-اپارتمان-قطعه-11-تفکیکی'>اصلاحیه مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه 11 تفکیکی  / اصلاحیه مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه 11 تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950729/مزایده-موازی-28-045-سهم-از-یکصد-سهم-پلاک-ثبتی'>مزایده موازی 28.045 سهم از یکصد سهم پلاک ثبتی / مزایده,مزایده موازی 28.045 سهم از یکصد سهم پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950730/مزایده-واگذاری-به-اجاره-یک-واحد-تجاری'>مزایده واگذاری به اجاره یک واحد تجاری / خلاصه آگهی مزایده تجدیدی , مزایده واگذاری به اجاره یک واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950732/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-وانت-مزدا-مدل-93'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو وانت مزدا مدل 93  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو وانت مزدا مدل 93 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950733/مزایده-قطعه-زمین-مساحت-9944-30متر'>مزایده قطعه زمین مساحت 9944.30متر / مزایده,مزایده قطعه زمین مساحت 9944.30متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950734/مزایده-یک-راس-گاو-نژاد-هلندی-و-گوساله-ماده-بیست-روزه---نوبت-اول'>مزایده یک راس گاو نژاد هلندی و گوساله ماده بیست روزه ... نوبت اول / مزایده, مزایده یک راس گاو نژاد هلندی و گوساله ماده بیست روزه ... نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950735/مزایده-فروش-یک-دستگاه-نیسان-وانت-یخچالدار'>مزایده فروش یک دستگاه نیسان وانت یخچالدار / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده فروش یک دستگاه نیسان وانت یخچالدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950736/تجدید-آگهی-مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-ورودیه-پایانه-مسافربری-شهرداری-مرند--نوبت-دوم'>تجدید آگهی مزایده واگذاری بهره برداری از ورودیه پایانه مسافربری شهرداری مرند - نوبت دوم  / تجدید آگهی مزایده , تجدید آگهی مزایده واگذاری بهره برداری از ورودیه پایانه مسافربری شهرداری مرند - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950737/اگهی-مزایده-پراید-به-رنگ-سفید-مدل-83'>اگهی مزایده  پراید به رنگ سفید مدل 83  / اگهی مزایده،اگهی مزایده  پراید به رنگ سفید مدل 83 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950738/مزایده-یکدستگاه-سواری-تیبا'>مزایده یکدستگاه سواری تیبا  / مزایده, مزایده یکدستگاه سواری تیبا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950739/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-سالن-چند-منظوره-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری بهره برداری از سالن چند منظوره نوبت دوم  / مزایده عمومی,مزایده واگذاری بهره برداری از سالن چند منظوره نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950743/مزایده-واگذاری-استخر-تجدید---نوبت-دوم'>مزایده واگذاری استخر تجدید ... نوبت دوم / فراخوان آگهی مزایده ، مزایده واگذاری استخر تجدید ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950744/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-زمین-چمن-مصنوعی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری بهره برداری از زمین چمن مصنوعی نوبت دوم  / مزایده عمومی,مزایده واگذاری بهره برداری از زمین چمن مصنوعی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950745/مزایده-اجاره-انتشارات-دانشجویی---تجدید'>مزایده اجاره انتشارات دانشجویی .... تجدید  / آگهی تجدید مزایده , مزایده اجاره انتشارات دانشجویی .... تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950746/مزایده-فروش-سه-واحد-آپارتمان'>مزایده فروش سه واحد آپارتمان  / مزایده,مزایده فروش سه واحد آپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950748/حراج-حضوری-تعداد-15-دستگاه-کامیون-جک-آراز-تیپ-1083'>حراج حضوری تعداد 15 دستگاه کامیون جک آراز تیپ 1083 / آگهی حراج حضوری, حراج حضوری تعداد 15 دستگاه کامیون جک آراز تیپ 1083</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950749/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-عرصه-210متر-نوبت-سوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین عرصه 210متر نوبت سوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین عرصه 210متر نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950750/مزایده-خودرو-سواری-سمند'>مزایده خودرو سواری سمند / آگهی مزایده , مزایده خودرو سواری سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950751/مزایده-تعدادی-از-اماکن-ورزشی-و-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده تعدادی از اماکن ورزشی و تجاری نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده تعدادی از اماکن ورزشی و تجاری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950752/مزایده-سیم-برش-نوبت-دوم'>مزایده سیم برش نوبت دوم  / مزایده,مزایده سیم برش نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950756/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-275متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 275متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 275متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950757/تجدید-مزایده-اجاره-پارکینگ-خودروهای-سنگین-چاپ-دوم'>تجدید مزایده اجاره پارکینگ خودروهای سنگین چاپ دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی، تجدید مزایده اجاره پارکینگ خودروهای سنگین نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950760/مزایده-پرس-هیدرولیک-دروازه-ای'>مزایده پرس هیدرولیک دروازه ای  / اگهی مزایده،مزایده پرس هیدرولیک دروازه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950761/مزایده-یک-واحد-از-پلاک-ثبتی-سه-واحدی-نوبت-دوم'>مزایده یک واحد از پلاک ثبتی سه واحدی نوبت دوم / مزایده,مزایده یک واحد از پلاک ثبتی سه واحدی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950763/تجدید-مزایده-بهره-برداری-و-ساخت-و-نصب-فضاهای-تبلیغاتی'>تجدید مزایده بهره برداری و ساخت و نصب فضاهای تبلیغاتی / آگهی تجدید مزایده عمومی , تجدید مزایده بهره برداری و ساخت و نصب فضاهای تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950764/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه خودرو پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950765/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950768/مزایده-یک-قطعه-باغ-با-سند-عادی-7826متر'>مزایده یک قطعه باغ با سند عادی 7826متر / مزایده,مزایده یک قطعه باغ با سند عادی 7826متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950770/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-زمین-بخش-سی-و-هشت-تبریز'>مزایده سه دانگ مشاع از زمین بخش سی و هشت تبریز  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از زمین بخش سی و هشت تبریز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950771/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید-سفید-رنگ'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید سفید رنگ / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پراید سفید رنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950773/مزایده-واگذاری-واحدهای-تجاری--محل-استقرار-وسایل-بازی-و-غرفه-های-سطح-شهر-مرحله-سوم-نوبت-اول'>مزایده واگذاری واحدهای تجاری ، محل استقرار وسایل بازی و غرفه های سطح شهر مرحله سوم نوبت اول / آگهی مزایده , مزایده واگذاری واحدهای تجاری ، محل استقرار وسایل بازی و غرفه های سطح شهر مرحله سوم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950774/مزایده-ششدانگ-زمین-عرصه-180متر'>مزایده ششدانگ زمین عرصه 180متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین عرصه 180متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950776/مزایده-واگذاری-فضای-استقرار-تاکسی-سرویس-تجدید'>مزایده واگذاری فضای استقرار تاکسی سرویس تجدید  / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری فضای استقرار تاکسی سرویس  تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950778/مزایده-باغ-انگور-متروکه-و-مخروبه-6000متر'>مزایده باغ انگور متروکه و مخروبه 6000متر  / مزایده,مزایده باغ انگور متروکه و مخروبه 6000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950780/مزایده-فروش-یک-دستگاه-لودر-کاترپیلار'>مزایده فروش یک دستگاه لودر کاترپیلار / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه لودر کاترپیلار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950781/مزایده-سرمایه-گذاری-طرح-های-تفریحی-و-توریستی-و-گردشگری-نوبت-دوم'>مزایده سرمایه گذاری طرح های تفریحی و توریستی و گردشگری نوبت دوم  / مزایده , مزایده سرمایه گذاری طرح های تفریحی و توریستی و گردشگری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950782/مزایده-یکباب-منزل-مساحت-عرصه-90-05متر'>مزایده یکباب منزل مساحت عرصه 90.05متر / مزایده,مزایده یکباب منزل مساحت عرصه 90.05متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950785/مزایده-سه-دانگ-از-پلاک-ثبتی-زیربنا-150متر'>مزایده سه دانگ از پلاک ثبتی زیربنا 150متر / مزایده,مزایده سه دانگ از پلاک ثبتی زیربنا 150متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950786/مزایده-واگذاری-استیجاری-زمین-جهت-پینت-بال-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری استیجاری زمین جهت پینت بال تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده ، مزایده واگذاری استیجاری زمین جهت پینت بال تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950787/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-دویست-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه دویست متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه دویست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950788/مزایده-اموال-اسقاطی'>مزایده اموال اسقاطی  / اگهی مزایده , مزایده اموال اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950789/مزایده-واگذاری-املاک-خود-به-صورت-اجاره'>مزایده واگذاری املاک خود به صورت اجاره / آگهی مزایده، مزایده واگذاری املاک خود به صورت اجاره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950790/مزایده-فروش-خودروهای-اسقاطی'>مزایده فروش خودروهای اسقاطی / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش خودروهای اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950791/مزایده-پلاک-ثبتی-اعیان-250متر'>مزایده پلاک ثبتی اعیان 250متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی اعیان 250متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950792/مزایده-فروش-تعداد-4-قطعه-از-زمین-های-مسکونی'>مزایده فروش تعداد 4 قطعه از زمین های مسکونی  / مزایده,مزایده فروش تعداد 4 قطعه از زمین های مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950794/مزایده-وسایل-برقی-لوازم-خانگی-مواد-و-فلزات---نوبت-اول'>مزایده وسایل برقی، لوازم خانگی، مواد و فلزات ... نوبت اول / مزایده, مزایده وسایل برقی، لوازم خانگی، مواد و فلزات ... نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950795/مزایده-فروش-آلومینیوم-و-آهن-آلات-ضایعاتی-نوبت-دوم'>مزایده فروش آلومینیوم و آهن آلات ضایعاتی نوبت دوم  / آگهی فروش , مزایده فروش آلومینیوم و آهن آلات ضایعاتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950796/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-مزدا-دو-کابین'>مزایده یک دستگاه خودروی مزدا دو کابین  / مزایده، مزایده یک دستگاه خودروی مزدا دو کابین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950797/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-131-فرعی'>مزایده پلاک ثبتی شماره 131 فرعی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 131 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950800/مزایده-یک-واحد-امتیاز-مسکن-مهر-نوبت-اول'>مزایده یک واحد امتیاز مسکن مهر نوبت اول / مزایده,مزایده یک واحد امتیاز مسکن مهر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950801/مزایده-واگذاری-جهت-بهره-برداری-از-مجموعه-ورزشی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری جهت بهره برداری از مجموعه ورزشی- نوبت دوم  / مزایده عمومی,مزایده واگذاری جهت بهره برداری از مجموعه ورزشی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950802/مزایده-واگذاری-جهت-بهره-برداری-از-مجموعه-مهمانسرای-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری جهت بهره برداری از مجموعه مهمانسرای نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری جهت بهره برداری از مجموعه مهمانسرای نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950803/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-78712متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 78712متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 78712متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950806/مزایده-یک-قطعه-زمین-با-کاربری-فرهنگی--'>مزایده یک قطعه زمین با کاربری فرهنگی... / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای, مزایده یک قطعه زمین با کاربری فرهنگی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950807/مزایده-پلاک-ثبتی-5382-10-یکباب-مغازه'>مزایده پلاک ثبتی 5382/10 یکباب مغازه / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 5382/10 یکباب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950808/مزایده-واگذاری-به-اجاره-انجیرستان-و--'>مزایده واگذاری به اجاره  انجیرستان و ... / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره  انجیرستان و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950811/مزایده-یک-باب-مغازه'>مزایده یک باب مغازه / آگهی مزایده ,مزایده یک باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950813/مزایده-وانت-نیسان-2400-مدل-1387'>مزایده وانت نیسان 2400 مدل 1387 / آگهی مزایده, مزایده وانت نیسان 2400 مدل 1387</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950819/مزایده-واگذاری-جهت-بهره-برداری-از-سالن-ورزش-های-رزمی'>مزایده واگذاری جهت بهره برداری از سالن ورزش های رزمی / مزایده عمومی, مزایده واگذاری جهت بهره برداری از سالن ورزش های رزمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950820/مزایده-فروش-اقلام-مستعمل-و-ضایعاتی'>مزایده فروش اقلام مستعمل و ضایعاتی / آگهی مزایده , مزایده فروش اقلام مستعمل و ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950823/مزایده-یک-راس-اسب-نر'>مزایده یک راس اسب نر / اگهی مزایده ,  مزایده یک راس اسب نر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950826/مزایده-فروش-یکدستگاه-کیس-سیاه-رنگ-و-کارت-شبکه-و-گرافیک--'>مزایده فروش یکدستگاه کیس سیاه رنگ و کارت شبکه و گرافیک... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه کیس سیاه رنگ و کارت شبکه و گرافیک....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950827/مزایده-فروش-یکباب-منزل-مساحت-160مترمربع'>مزایده فروش یکباب منزل مساحت 160مترمربع / مزایده,مزایده فروش یکباب منزل مساحت 160مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950828/مزایده-واگذاری-جهت-بهره-برداری-از-مغازه'>مزایده واگذاری جهت بهره برداری از مغازه / مزایده عمومی, مزایده واگذاری جهت بهره برداری از مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950829/مزایده-فروش-تعداد-33-درب-فلزی-هال-و-پذیرایی'>مزایده فروش تعداد 33 درب فلزی هال و پذیرایی  / مزایده,مزایده فروش تعداد 33 درب فلزی هال و پذیرایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950831/مزایده-یک-دستگاه-سواری-دوو'>مزایده یک دستگاه سواری دوو  / مزایده , مزایده یک دستگاه سواری دوو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950832/مزایده-ششدانگ-پلاک-مسکونی-مساحت177متر'>مزایده ششدانگ پلاک مسکونی مساحت177متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک مسکونی مساحت177متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950834/مزایده-فروش-6-دستگاه-خودرو-سواری-قابل-تبدیل-به-پلاک'>مزایده  فروش 6 دستگاه خودرو سواری قابل تبدیل به پلاک  / آگهی مزایده, مزایده  فروش 6 دستگاه خودرو سواری قابل تبدیل به پلاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950835/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-1609متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 1609متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 1609متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950836/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-سواری-جیلی-امگرند'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری جیلی امگرند / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری جیلی امگرند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950838/مزایده-ملک-موازی-1500متر-از-140000متر-از-یک-دانگ-از-6-دانگ-مزرعه'>مزایده ملک موازی 1500متر از 140000متر از یک دانگ از 6 دانگ مزرعه / مزایده,مزایده ملک موازی 1500متر از 140000متر از یک دانگ از 6 دانگ مزرعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950841/مزایده-تعداد-۸-دستگاه-خودرو-نوبت-دوم'>مزایده تعداد ۸ دستگاه خودرو نوبت دوم  / آگهی مزایده ,مزایده تعداد ۸ دستگاه خودرو نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950842/مزایده-یک-قطعه-ملک-مزروعی-منطقه-مهیار'>مزایده یک قطعه ملک مزروعی منطقه مهیار / مزایده,مزایده یک قطعه ملک مزروعی منطقه مهیار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950844/مزایده-یک-راس-اسب-نریان-برنگ-کرنگ-ستاره-نوبت-دوم'>مزایده  یک راس اسب نریان برنگ کرنگ ستاره  نوبت دوم  / مزایده,مزایده  یک راس اسب نریان برنگ کرنگ ستاره  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950845/مزایده-فروش-یکباب-مغازه-تجاری-شهرداری-شماره-شش'>مزایده فروش یکباب مغازه تجاری شهرداری شماره شش / مزایده,مزایده فروش یکباب مغازه تجاری شهرداری شماره شش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950847/مزایده-حوله-حمام-تن-پوش--لباس-بچگانه--شلوار-بچگانه---مرحله-دوم'>مزایده حوله حمام تن پوش - لباس بچگانه - شلوار بچگانه.... مرحله دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده حوله حمام تن پوش - لباس بچگانه - شلوار بچگانه.... مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950849/مزایده-ششدانگ-ساختمان-تجاری-در-سه-طبقه'>مزایده ششدانگ ساختمان تجاری در سه طبقه  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان تجاری در سه طبقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950851/تجدید-مزایده-سه-دستگاه-خودروی-دولتی---نوبت-اول'> تجدید مزایده سه دستگاه خودروی دولتی ... نوبت اول / مزایده,  تجدید مزایده سه دستگاه خودروی دولتی ... نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950852/مزایده-ملک-مساحت-41990متر'>مزایده ملک مساحت 41990متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت 41990متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950854/مزایده-فروش-40-تن-ضایعات-آهنی'>مزایده فروش 40 تن ضایعات آهنی / آگهی مزایده , مزایده فروش 40 تن ضایعات آهنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950855/مزایده-کامیون-ولوو-کشنده'>مزایده کامیون ولوو کشنده  / اگهی مزایده , مزایده کامیون ولوو کشنده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950858/مزایده-تمامی-یک-واحد-تجاری'>مزایده تمامی یک واحد تجاری / مزایده,مزایده تمامی یک واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950861/مزایده-فروش-تعداد-یک-قطعه-زمین-و-ساختمان-ویلایی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد یک قطعه زمین و ساختمان ویلایی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد یک قطعه زمین و ساختمان ویلایی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950862/مزایده-فروش-ضایعات'>مزایده فروش ضایعات / مزایده فروش ضایعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950866/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-72-20متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 72.20متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 72.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950867/مزایده-عمومی-واگذاری-جهت-بهره-برداری-از-سالن-آکادمی'>مزایده عمومی واگذاری جهت بهره برداری از سالن آکادمی  / مزایده عمومی , مزایده عمومی واگذاری جهت بهره برداری از سالن آکادمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950869/مزایده-ملک-شامل-زمین-مسات-دو-هکتار-نوبت-دوم'>مزایده ملک شامل زمین مسات دو هکتار نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک شامل زمین مسات دو هکتار نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950871/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-349-5متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 349.5متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 349.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950877/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-97-2متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 97.2متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 97.2متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950881/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-121-61متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 121.61متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 121.61متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950883/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-514-53متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 514.53متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 514.53متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950885/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-1000متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 1000متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 1000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950887/آگهی-مزایده-تعداد-15عدد-گاری-چرخدار(چرخ-ماشین)-و-دو-عدد-گاری-چرخدار-(کشتی-مواد-رسان)'>آگهی مزایده تعداد 15عدد گاری چرخدار(چرخ ماشین) و دو عدد گاری چرخدار (کشتی مواد رسان) / آگهی مزایده اموال منقول,آگهی مزایده تعداد 15عدد گاری چرخدار(چرخ ماشین) و دو عدد گاری چرخدار (کشتی مواد رسان)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950889/مزایده-آپارتمان-مساحت-28-28متر'>مزایده آپارتمان مساحت 28.28متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 28.28متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950891/مزایده-پلاک-ثبتی-753-فرعی-قدمت-25-ساله'>مزایده پلاک ثبتی 753 فرعی قدمت 25 ساله / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 753 فرعی قدمت 25 ساله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950895/مزایده-ششدانگ-عرصه-به-مساحت-413-1متر'>مزایده ششدانگ عرصه به مساحت 413.1متر / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه به مساحت 413.1متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950898/مزایده-ملک-مساحت-211-15متر'>مزایده ملک مساحت 211.15متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 211.15متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950900/مزایده-لوله-های-فولادی-درجه-2-و--'>مزایده لوله های فولادی درجه 2 و ...  / مزایده , مزایده لوله های فولادی درجه 2 و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950903/مزایده-خودروهای-قابل-واگذاری'>مزایده  خودروهای قابل واگذاری  / آگهی مزایده, مزایده  خودروهای قابل واگذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950904/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-18-90متر'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت 18.90متر / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 18.90متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950905/مزایده-ملک-پرونده-کلاسه-950987-ح-نوبت-اول'>مزایده ملک پرونده کلاسه 950987 ح نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک پرونده کلاسه 950987 ح نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950911/مزایده-ملک-به-مساحت-15-249مترمربع'>مزایده ملک به مساحت 15.249مترمربع / مزایده,مزایده ملک به مساحت 15.249مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950915/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-سرقفلی-ملک-تجاری-سی-متر'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ سرقفلی ملک تجاری سی متر  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ سرقفلی ملک تجاری سی متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950923/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-161-17متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 161.17متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 161.17متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950929/مزایده-فروش-تعداد-118-رقبه-از-املاک-تملیکی-و-مازاد'>مزایده فروش تعداد 118 رقبه از املاک تملیکی و مازاد  / مزایده,مزایده فروش تعداد 118 رقبه از املاک تملیکی و مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950940/مزایده-ملک-قدمت-بنا-ده-سال'>مزایده ملک قدمت بنا ده سال  / مزایده,مزایده ملک قدمت بنا ده سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950943/مزایده-خودروی-پراید'>مزایده خودروی پراید / مزایده,مزایده خودروی پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950949/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-با-قدمت-بیش-از-35-سال'>مزایده ششدانگ یکباب خانه با قدمت بیش از 35 سال / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه با قدمت بیش از 35 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950950/مزایده-قطعه-زمین-به-مساحت-حدود-350-مترمربع'>مزایده قطعه زمین به مساحت حدود 350 مترمربع / مزایده,مزایده قطعه زمین به مساحت حدود 350 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950955/مزایده-سه-هکتار-زمین-کشاورزی-مشاع-با-هفت-ساعت-آب'>مزایده سه هکتار زمین کشاورزی مشاع با هفت ساعت آب / مزایده,مزایده سه هکتار زمین کشاورزی مشاع با هفت ساعت آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950963/مزایده-یک-قطعه-باغ-مساحت-971متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه باغ مساحت 971متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه باغ مساحت 971متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950975/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-141متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 141متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 141متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950983/مزایده-پلاک-48-فرعی-مساحت-4661متر'>مزایده پلاک 48 فرعی مساحت 4661متر  / مزایده,مزایده پلاک 48 فرعی مساحت 4661متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950987/مزایده-آپارتمان-دو-خوابه'>مزایده آپارتمان دو خوابه / مزایده,مزایده آپارتمان دو خوابه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950995/مزایده-فروش-یکباب-مغازه-تجاری-شهرداری-شماره-هفت'>مزایده فروش یکباب مغازه تجاری شهرداری شماره هفت / مزایده,مزایده فروش یکباب مغازه تجاری شهرداری شماره هفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950997/مزایده-یک-قطعه-ملک-مسکونی'>مزایده یک قطعه ملک مسکونی  / مزایده,مزایده یک قطعه ملک مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950999/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-عرصه-260-94متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل عرصه 260.94متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل عرصه 260.94متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951000/مزایده-پلاک-ثبتی-با-عرصه-به-مساحت-حدودی-57-مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی با عرصه به مساحت حدودی 57 مترمربع / مزایده,مزایده پلاک ثبتی با عرصه به مساحت حدودی 57 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951002/مزایده-فروش-تعداد-سه-پلاک-از-اراضی-کارگاهی-و-2-پلاک-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد سه پلاک از اراضی کارگاهی و 2 پلاک مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد سه پلاک از اراضی کارگاهی و 2 پلاک مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951003/مزایده-یک-باب-مغازه'>مزایده یک باب مغازه  / مزایده,مزایده یک باب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951006/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-153متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 153متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 153متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951007/مزایده-مقدار-ششدانگ-پلاک-ثبتی-107-فرعی'>مزایده مقدار ششدانگ پلاک ثبتی 107 فرعی / مزایده,مزایده مقدار ششدانگ پلاک ثبتی 107 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951010/مزایده-فروش-24-حبه-مشاع-از-72-حبه-شش-دانگ-ملکی'>مزایده فروش 24 حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ ملکی / مزایده,مزایده فروش 24 حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ ملکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951014/مزایده-فروش-یکباب-منزل-مساحت-476مترمربع'>مزایده فروش یکباب منزل مساحت 476مترمربع / مزایده,مزایده فروش یکباب منزل مساحت 476مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951015/مزایده-فروش-ششدانگ-ملکی-به-مساحت-405-10-مترمربع'>مزایده فروش ششدانگ ملکی به مساحت 405/10 مترمربع  / مزایده,مزایده فروش ششدانگ ملکی به مساحت 405/10 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951020/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-و-سواری-پیکان'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی و سواری پیکان  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی و سواری پیکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951021/مزایده-آپارتمان-به-مساحت-59-52-مترمربع'>مزایده آپارتمان به مساحت 59/52 مترمربع  / مزایده,مزایده آپارتمان به مساحت 59/52 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951026/مزایده-ششدانگ-ساختمان-بخش-4-ارومیه-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ ساختمان بخش 4 ارومیه نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان بخش 4 ارومیه نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951027/مزایده-فروش-ملک-مشاع'>مزایده فروش ملک مشاع  / مزایده,مزایده فروش ملک مشاع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951029/مزایده-عمارت-مساحت-اعیان-180متر'>مزایده عمارت مساحت اعیان 180متر  / مزایده,مزایده عمارت مساحت اعیان 180متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951033/مزایده-10-432-حبه-مشاع-از-72-حبه-ششدانگ-ملکی'>مزایده 10.432 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ ملکی / مزایده,مزایده 10.432 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ ملکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951040/مزایده-14-سهم-از-96-سه-ساختمان'>مزایده 14 سهم از 96 سه ساختمان / مزایده,مزایده 14 سهم از 96 سه ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951046/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت101-74متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت101.74متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت101.74متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951049/مزایده-ساختمان-به-پلاک-971-فرعی-از-صد-و-شش-اصلی'>مزایده ساختمان به پلاک 971 فرعی از صد و شش اصلی  / مزایده,مزایده ساختمان به پلاک 971 فرعی از صد و شش اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951056/مزایده-ششدانگ-باغ-سیب-و-انگور'>مزایده ششدانگ باغ سیب و انگور / مزایده,مزایده ششدانگ باغ سیب و انگور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951063/مزایده-یک-قطعه-باغ-میوه-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه باغ میوه نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه باغ میوه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951070/مزایده-فروش-قسمتی-از-املاک-مازاد-بر-نیاز-نقد-و-اقساط'>مزایده فروش قسمتی از املاک مازاد بر نیاز نقد و اقساط  / مزایده,مزایده فروش قسمتی از املاک مازاد بر نیاز نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951157/مزایده-حدود-مقدار-600-تن-ذرت-علوفه-ای'>مزایده حدود مقدار 600 تن ذرت علوفه ای / آگهی مزایده عمومی, مزایده حدود مقدار 600 تن ذرت علوفه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951182/مزایده(حراج)-فروش-یک-دستگاه-بنز-ون-۴سیلندر-بژ-مدل-۱۳۸۲'>مزایده(حراج): فروش یک دستگاه بنز ون ۴سیلندر بژ مدل ۱۳۸۲     / مزایده(حراج): فروش یک دستگاه بنز ون ۴سیلندر بژ مدل ۱۳۸۲    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951183/استعلام-شیر-فشار-شکن-و-تابلو-فشار-ضعیف-و-متعلقات'>استعلام شیر فشار شکن و تابلو فشار ضعیف و متعلقات  / استعلام, استعلام شیر فشار شکن و تابلو فشار ضعیف و متعلقات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951184/استعلام-خرید-سرسوزن-پایه-بلند-یکبار-مصرف'>استعلام خرید سرسوزن پایه بلند یکبار مصرف / استعلام، خرید سرسوزن پایه بلند یکبار مصرف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951185/استعلام-آسفالت-ماشینی'>استعلام  آسفالت ماشینی  / استعلام, استعلام  آسفالت ماشینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951186/مناقصه-عملیات-حفظ-نگهداری-وتعمیرات-در-بخشهای-مختلف-ساختمانی-برقی-تاسیسات-سرمایشی-وگرمایشی'>مناقصه عملیات حفظ،نگهداری وتعمیرات در بخشهای مختلف ساختمانی،برقی،تاسیسات سرمایشی وگرمایشی     / مناقصه عملیات حفظ،نگهداری وتعمیرات در بخشهای مختلف ساختمانی،برقی،تاسیسات سرمایشی وگرمایشی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951187/استعلام-تیرچه-با-خرپا-فلزی'>استعلام تیرچه با خرپا فلزی / استعلام ، استعلام تیرچه با خرپا فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951188/استعلام-انواع-برد-مربوط-به-شارژهای-نسل-3-و-4'>استعلام انواع برد مربوط به شارژهای نسل 3 و 4 / استعلام, استعلام انواع برد مربوط به شارژهای نسل 3 و 4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951189/استعلام-تبدیل-150-100'>استعلام تبدیل 150*100  / استعلام, استعلام تبدیل 150*100 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951190/استعلام-فوتبال-دستی-یک-عدد-میز-پینگ-یک-عدد'>استعلام فوتبال دستی یک عدد میز پینگ یک عدد / استعلام فوتبال دستی یک عدد میز پینگ یک عدد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951191/استعلام-آسفالت-ماشینی'>استعلام  آسفالت ماشینی  / استعلام, استعلام  آسفالت ماشینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951192/استعلام-آسفالت-ماشینی-روستای-علیم-آباد-اراک'>استعلام آسفالت ماشینی روستای علیم آباد اراک / استعلام, استعلام آسفالت ماشینی روستای علیم آباد اراک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951193/استعلام-آسفالت-ماشینی-روستا'>استعلام آسفالت ماشینی روستا / استعلام, استعلام آسفالت ماشینی روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951194/استعلام-خرید-لوازم-اداری'>استعلام خرید لوازم اداری / استعلام,استعلام خرید لوازم اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951195/استعلام-باطری-12-ولت-28-آمپر-مدل-پاناسونیک'>استعلام باطری 12 ولت 28 آمپر مدل پاناسونیک  / استعلام, استعلام باطری 12 ولت 28 آمپر مدل پاناسونیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951196/استعلام-آسفالت-ماشینی-روستای-ینگه'>استعلام  آسفالت ماشینی روستای ینگه  / استعلام, استعلام  آسفالت ماشینی روستای ینگه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951197/مزایده-فروش-یک-دستگاه-پاترول-چهار-درب-۴-سیلندر-رنگ-نوک-مدادی-مدل-۱۳۸۱'>مزایده فروش یک دستگاه پاترول چهار درب ۴ سیلندر رنگ نوک مدادی مدل ۱۳۸۱     / مزایده فروش یک دستگاه پاترول چهار درب ۴ سیلندر رنگ نوک مدادی مدل ۱۳۸۱    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951198/مزایده-عمومی-غرفه-صرافی-(-شماره-پنج)-شرکت-هتل-بین-المللی-پارسیان-آزادی'>مزایده عمومی غرفه صرافی ( شماره پنج) شرکت هتل بین المللی پارسیان آزادی / مزایده ,مزایده عمومی غرفه صرافی ( شماره پنج) شرکت هتل بین المللی پارسیان آزادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951199/استعلام-استخراج-خطوط-بدنه'>استعلام استخراج خطوط بدنه / استعلام استخراج خطوط بدنه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951200/استعلام-کاشی-الوند'>استعلام کاشی الوند / استعلام , استعلام کاشی الوند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951201/لغو-مناقصه-عمومی-واگذاری-تاسیسات-مرکزآموزشی-درمانی-شهیدمطهری-ارومیه'>لغو مناقصه عمومی واگذاری تاسیسات مرکزآموزشی درمانی شهیدمطهری ارومیه / لغو مناقصه عمومی واگذاری تاسیسات مرکزآموزشی درمانی شهیدمطهری ارومیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951202/استعلام-plus-copy-board'>استعلام plus copy board / استعلام,استعلام  plus copy board</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951203/استعلام-CPR'>استعلام CPR  / استعلام, استعلام CPR </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951204/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات-سخت-افزار'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات- سخت افزار / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات- سخت افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951205/استعلام-کات-اوت-فیوز-سیلیکونی'>استعلام کات اوت فیوز سیلیکونی  / استعلام کات اوت فیوز سیلیکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951206/استعلام-حلوا-شکری-50-گرمی'>استعلام حلوا شکری 50 گرمی / استعلام،استعلام حلوا شکری 50 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951207/استعلام-دستگاه-ارسالگر-بلوتوث'>استعلام دستگاه ارسالگر بلوتوث / استعلام, استعلام دستگاه ارسالگر بلوتوث</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951208/استعلام-وسایل-خانه'>استعلام وسایل خانه  / استعلام وسایل خانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951209/استعلام-محلول-ضدعفونی-سولارسپت'>استعلام محلول ضدعفونی سولارسپت   / استعلام, استعلام محلول ضدعفونی سولارسپت  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951210/استعلام-آسفالت-ماشینی-روستای-مهدی-آباد'>استعلام آسفالت ماشینی روستای مهدی آباد  / استعلام, استعلام آسفالت ماشینی روستای مهدی آباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951211/استعلام-مایع-دستشویی-کیجا'>استعلام مایع دستشویی کیجا / استعلام,استعلام مایع دستشویی کیجا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951212/استعلام-سنگ-گوهره'>استعلام سنگ گوهره  / استعلام , استعلام سنگ گوهره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951213/استعلام-آسفالت-ماشینی-روستای-بهادرستان-اراک'>استعلام  آسفالت ماشینی روستای بهادرستان اراک  / استعلام, استعلام  آسفالت ماشینی روستای بهادرستان اراک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951214/استعلام-شیر-3-4-درجه-یک'>استعلام شیر 3/4 درجه یک / استعلام, استعلام شیر 3/4 درجه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951215/استعلام-آسفالت-ماشینی'>استعلام آسفالت ماشینی  / استعلام, استعلام آسفالت ماشینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951216/استعلام-10-عدد-رله-شارژ'>استعلام 10 عدد رله شارژ  / استعلام, استعلام 10 عدد رله شارژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951217/استعلام-ریبون-انی-کارت-evolis-سیاه-و-سفید'>استعلام  ریبون انی کارت evolis سیاه و سفید / استعلام, استعلام  ریبون انی کارت evolis سیاه و سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951218/استعلام-واشر-تخت-100'>استعلام واشر تخت 100  / استعلام, استعلام واشر تخت 100 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951219/استعلام-کاغذ-90-60--70-گرم-آپریل-مشکی'>استعلام کاغذ 90*60   70 گرم آپریل مشکی / استعلام,استعلام کاغذ 90*60   70 گرم آپریل مشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951220/استعلام-گیت-میانی-شیشه-ای'>استعلام گیت میانی شیشه ای  / استعلام گیت میانی شیشه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951221/استعلام-شیر-1-2-درجه-یک'>استعلام شیر 1/2 درجه یک / استعلام, استعلام شیر 1/2 درجه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951222/استعلام-تونر-HP-2055'>استعلام تونر HP 2055 / استعلام، استعلام تونر HP 2055</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951223/استعلام-مقره-بشقابی--'>استعلام مقره بشقابی ... / استعلام,استعلام مقره بشقابی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951224/استعلام-آسفالت-ماشینی-روستای-قلعه-بالا'>استعلام آسفالت ماشینی روستای قلعه بالا  / استعلام, استعلام آسفالت ماشینی روستای قلعه بالا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951225/استعلام-اتصالات-درجه-یک'>استعلام اتصالات درجه یک / استعلام, استعلام اتصالات درجه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951226/استعلام-آسفالت-ماشینی-روستای'>استعلام  آسفالت ماشینی روستای / استعلام, استعلام  آسفالت ماشینی روستای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951227/استعلام-صندلی-انتظار-فلزی-چهار-نفره'>استعلام صندلی انتظار فلزی چهار نفره  / استعلام  ، استعلام صندلی انتظار فلزی چهار نفره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951228/استعلام-رابط-کامل-کنتور-درجه-یک'>استعلام رابط کامل کنتور درجه یک / استعلام, استعلام رابط کامل کنتور درجه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951229/استعلام-ایزومتریک-(نقشه)-درجه-یک'>استعلام ایزومتریک (نقشه) درجه یک / استعلام, استعلام ایزومتریک (نقشه) درجه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951230/استعلام-خرید-فن-زمینی-کویل'>استعلام خرید فن زمینی کویل / استعلام ، استعلام خرید فن زمینی کویل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951231/استعلام-یک-عدد-دیگ-بخار-250kg'>استعلام  یک عدد دیگ بخار 250kg  / استعلام, استعلام  یک عدد دیگ بخار 250kg </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951232/استعلام-فن-کوئل--فلکه--بوشن--شلنگ-'>استعلام فن کوئل * فلکه * بوشن * شلنگ *  / استعلام، استعلام فن کوئل * فلکه * بوشن * شلنگ * </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951233/استعلام-شلوار--پیراهن-و-کفش'>استعلام شلوار ، پیراهن و کفش / استعلام شلوار ، پیراهن و کفش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951234/لغو-مناقصه-امورات-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات'>لغو مناقصه امورات نگهداری و راهبری تاسیسات / لغو مناقصه ,مناقصه امورات نگهداری و راهبری تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951235/استعلام-لامپ-کم-مصرف'>استعلام لامپ کم مصرف / استعلام,استعلام  لامپ کم مصرف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951236/استعلام-دریچه--کلاهک--لوله-سیمانی-و--'>استعلام دریچه ، کلاهک ، لوله سیمانی و ...  / استعلام, استعلام دریچه ، کلاهک ، لوله سیمانی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951237/استعلام-قرارداد-بهنگام-سازی-و-داده-آمایی-اطلاعات'>استعلام قرارداد بهنگام سازی و داده آمایی اطلاعات  / استعلام,استعلام قرارداد بهنگام سازی و داده آمایی اطلاعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951238/استعلام-آدابته-نمودن-4-دستگاه-کلید-20-کیلوولت'>استعلام  آدابته نمودن 4 دستگاه کلید 20 کیلوولت / استعلام,استعلام  آدابته نمودن 4 دستگاه کلید 20 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951239/استعلام-الکتروموتور-92-کیلوولت-RW'>استعلام الکتروموتور 92 کیلوولت RW / استعلام, استعلام الکتروموتور 92 کیلوولت RW</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951240/استعلام-ریبون-Meva-مادیران'>استعلام ریبون Meva مادیران / استعلام, استعلام ریبون Meva مادیران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951241/استعلام-فایل-mdf-چهارکشو'>استعلام فایل mdf چهارکشو / استعلام ,استعلام فایل mdf چهارکشو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951242/استعلام-باتری-رله-های-حفاظتی-دیستانس'>استعلام باتری رله های حفاظتی دیستانس  / استعلام ,استعلام باتری رله های حفاظتی دیستانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951243/استعلام-قند-شکسته-10-کیلویی'>استعلام قند شکسته 10 کیلویی / استعلام,استعلام قند شکسته 10 کیلویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951244/استعلام-کاغذ'>استعلام کاغذ / استعلام,استعلام کاغذ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951245/استعلام-کاتریج-05A-ایرانی'>استعلام کاتریج 05A ایرانی  / استعلام  ، استعلام کاتریج 05A ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951246/استعلام-تونر-Brother-5450-مدل-Hiric'>استعلام  تونر Brother 5450 مدل Hiric  / استعلام, استعلام  تونر Brother 5450 مدل Hiric </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951247/استعلام-الکتروموتور-شناور'>استعلام الکتروموتور شناور / استعلام, استعلام الکتروموتور شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951248/استعلام-چاپگر-hp-laser-jet'>استعلام چاپگر hp laser jet / استعلام ,استعلام چاپگر hp laser jet</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951249/استعلام-موتور-فن-کویل'>استعلام موتور فن کویل / استعلام، استعلام موتور فن کویل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951250/استعلام-پوشه-مقوایی'>استعلام پوشه مقوایی  / استعلام, استعلام پوشه مقوایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951251/استعلام-کانکس-سیار'>استعلام کانکس سیار / استعلام, استعلام کانکس سیار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951253/استعلام-آسفالت-ماشینی'>استعلام آسفالت ماشینی  / استعلام, استعلام آسفالت ماشینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951254/استعلام-نمک-و-ماسه'>استعلام نمک و ماسه  / استعلام نمک و ماسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951255/استعلام-واکسن-آنفولانزا-هنلدی'>استعلام واکسن آنفولانزا هنلدی  / استعلام ,استعلام واکسن آنفولانزا هنلدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951256/استعلام-لوله-UPVC'>استعلام لوله UPVC / استعلام, استعلام لوله UPVC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951257/استعلام-برنامه-نویسی-مشاوره-و-فعالیت-های-مربوط-به-رایانه'>استعلام برنامه نویسی,مشاوره و فعالیت های مربوط به رایانه / استعلام,استعلام برنامه نویسی,مشاوره و فعالیت های مربوط به رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951258/استعلام-کابل-افشان-شیلدار-طوسی'>استعلام کابل افشان شیلدار طوسی / استعلام , استعلام کابل افشان شیلدار طوسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951259/استعلام-ریبون-SP40-مدل-best-mark'>استعلام ریبون  SP40 مدل best mark / استعلام، استعلام ریبون  SP40 مدل best mark</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951260/استعلام-تهیه-و-نصب-فونداسیون'>استعلام تهیه و نصب فونداسیون / استعلام ,استعلام تهیه و نصب فونداسیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951261/استعلام-اسکنر-پاناسوینک'>استعلام  اسکنر پاناسوینک / استعلام , استعلام  اسکنر پاناسوینک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951262/استعلام-پروفیل-قوطی-فولادی'>استعلام پروفیل قوطی فولادی  / استعلام, استعلام پروفیل قوطی فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951263/استعلام-کلر-گاز'>استعلام کلر گاز / استعلام, استعلام کلر گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951264/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام  تولید,انتقال و توزیع برق / استعلام,استعلام  تولید,انتقال و توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951265/استعلام-کارت-DVBS2-TECHNIQUE-SAT'>استعلام کارت DVBS2 TECHNIQUE SAT / استعلام، استعلام کارت DVBS2 TECHNIQUE SAT</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951266/استعلام-نخود-مورد-نیاز-زندان-یاسوج'>استعلام نخود مورد نیاز زندان یاسوج / استعلام , استعلام نخود مورد نیاز زندان یاسوج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951267/استعلام-رادیاتور-چهار-لول-دیزل-دورمن-آلمان'>استعلام رادیاتور چهار لول دیزل دورمن آلمان / استعلام رادیاتور چهار لول دیزل دورمن آلمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951268/استعلام-خرید-و-نصب-و-نگهداری-تابلوهای-پیام-متغیر'>استعلام خرید و نصب و نگهداری تابلوهای پیام متغیر / استعلام ,استعلام خرید و نصب و نگهداری تابلوهای پیام متغیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951269/استعلام-پکیچ-دیواری-ایران-رادیاتور'>استعلام پکیچ دیواری ایران رادیاتور  / استعلام, استعلام پکیچ دیواری ایران رادیاتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951270/استعلام-صندلی-ارباب-رجوع'>استعلام صندلی ارباب رجوع  / استعلام , استعلام صندلی ارباب رجوع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951271/استعلام-کاغذ-a4-و--'>استعلام کاغذ a4 و ... / استعلام, استعلام کاغذ a4 و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951272/استعلام-تلویزیون-42-lcd'>استعلام تلویزیون 42 lcd / استعلام، استعلام تلویزیون 42 lcd</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951273/استعلام-یک-عدد-فایل-سه-کشو-فلزی'>استعلام  یک عدد فایل سه کشو فلزی / استعلام, استعلام  یک عدد فایل سه کشو فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951274/استعلام-ممیزی-ایمنی-واحدهای-صنعتی-فعال--'>استعلام ممیزی ایمنی واحدهای صنعتی فعال... / استعلام,استعلام  ممیزی ایمنی واحدهای صنعتی فعال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951275/استعلام-مرغ-مورد-نیاز-زندان-یاسوج'>استعلام مرغ مورد نیاز زندان یاسوج / استعلام , استعلام مرغ مورد نیاز زندان یاسوج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951276/استعلام-اجرای-برنامه-پیشگیری-از-تنبلی-چشم-برای-کودکان'>استعلام اجرای برنامه پیشگیری از تنبلی چشم برای کودکان / استعلام , استعلام اجرای برنامه پیشگیری از تنبلی چشم برای کودکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951277/استعلام-دودکش-حفاری-درجه-یک'>استعلام دودکش حفاری درجه یک / استعلام, استعلام دودکش حفاری درجه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951278/استعلام-دستگاه-کنترل-تردد-اتاق-سرور'>استعلام دستگاه کنترل تردد اتاق سرور  / استعلام, استعلام دستگاه کنترل تردد اتاق سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951279/استعلام-بست--سیم-جوش-تفلون-درجه-یک'>استعلام بست + سیم جوش+ تفلون درجه یک / استعلام, استعلام بست + سیم جوش+ تفلون درجه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951280/استعلام-ترازوی-آشپزخانه'>استعلام ترازوی آشپزخانه  / استعلام ,استعلام ترازوی آشپزخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951281/استعلام-لایسنس-نرم-افزار-AXXON'>استعلام لایسنس نرم افزار AXXON  / استعلام، استعلام لایسنس نرم افزار AXXON </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951282/استعلام-اجرای-روشنایی-نقطه-ای'>استعلام اجرای روشنایی نقطه ای / استعلام ,استعلام اجرای روشنایی نقطه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951283/استعلام-هیدروکلریناتور'>استعلام هیدروکلریناتور  / استعلام , استعلام هیدروکلریناتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951284/استعلام-لوازم-التحریر'>استعلام لوازم التحریر / استعلام, استعلام لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951285/استعلام-دستگاه-آرشیو-سی-دی'>استعلام  دستگاه آرشیو سی دی / استعلام, استعلام دستگاه آرشیو سی دی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951286/استعلام-بازرسی-نظام-مهندسی'>استعلام بازرسی نظام مهندسی / استعلام, استعلام بازرسی نظام مهندسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951287/استعلام-تلویزیون-ای-جی'>استعلام تلویزیون ای جی  / استعلام، استعلام تلویزیون ای جی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951288/استعلام-تونر-brother-5240'>استعلام تونر brother 5240 / استعلام, استعلام تونر brother 5240</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951289/استعلام-کاغذ-132-ستونه-با-ارم-بانک-ملی-2000-برگی-سفید-درجه-یک'>استعلام کاغذ 132 ستونه با ارم بانک ملی 2000 برگی سفید درجه یک / استعلام , استعلام کاغذ 132 ستونه با ارم بانک ملی 2000 برگی سفید درجه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951290/استعلام-رنگ-آمیزی-و-ضد-زنگ'>استعلام رنگ آمیزی و ضد زنگ / استعلام, استعلام رنگ آمیزی و ضد زنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951291/استعلام-چاپگر'>استعلام چاپگر  / استعلام , استعلام چاپگر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951292/استعلام-تجهیز-ساختمان-های-تازه-تاسیس'>استعلام تجهیز ساختمان های تازه تاسیس  / استعلام ,استعلام تجهیز ساختمان های تازه تاسیس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951293/استعلام-تونر-brother-5340-مدل-hiric'>استعلام  تونر brother 5340 مدل hiric / استعلام, استعلام  تونر brother 5340 مدل hiric</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951294/استعلام-سر-سوزن-فلزی'>استعلام سر سوزن فلزی  / استعلام,ااستعلام سر سوزن فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951295/استعلام-کندانسور-آبی-چیلر'>استعلام کندانسور آبی چیلر / استعلام, استعلام کندانسور آبی چیلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951296/استعلام-سرسوزن-فلزی-شماره-16'>استعلام سرسوزن فلزی شماره 16  / استعلام، استعلام سرسوزن فلزی شماره 16 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951297/استعلام-تعمیرات-سرویس-های-بهداشتی'>استعلام تعمیرات سرویس های بهداشتی  / استعلام, استعلام تعمیرات سرویس های بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951298/مزایده-یک-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-1577-فرعی'>مزایده یک دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی 1577 فرعی / مزایده,مزایده یک دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی 1577 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951299/مزایده-ملک-بخش-14-ثبت-اصفهان'>مزایده ملک بخش 14 ثبت اصفهان / مزایده,مزایده ملک بخش 14 ثبت اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951300/استعلام-اجرای-سیستم-گرمایشی-سرمایشی'>استعلام اجرای سیستم گرمایشی سرمایشی / استعلام، استعلام اجرای سیستم گرمایشی سرمایشی</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 6 تاريخ : شنبه 25 آذر 1396 ساعت: 11:37