اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.7.16 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948492/مناقصه-10-هزار-تن-شمش... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.7.16 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948492/مناقصه-10-هزار-تن-شمش--نوبت-دوم'>مناقصه 10 هزار تن شمش - نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه 10 هزار تن شمش - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948493/مناقصه-انجام-خدمات-تخصصی-پایگاه-اطلاع-رسانی-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات تخصصی پایگاه اطلاع رسانی  نوبت دوم / فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکار مناقصه عمومی، مناقصه انجام خدمات تخصصی پایگاه اطلاع رسانی  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948495/مناقصه-انجام-خدمات-نگهبانی-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات نگهبانی نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه انجام خدمات نگهبانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948497/مناقصه-تعمیرات-اساسی-و-تامین-قطعات-یدکی-10-دستگاه-کرون-نوبت-دوم'>مناقصه تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی 10 دستگاه کرون- نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی 10 دستگاه کرون- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948499/مناقصه-پروژه-نصب-و-راه-اندازیی-دوربین-های-شهری'>مناقصه پروژه نصب و راه اندازیی دوربین های شهری / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه پروژه نصب و راه اندازیی دوربین های شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948500/مناقصه-عملیات-بارگیری-حمل-و-تخلیه-مقدار-13-000-تن-انواع-نهاده-های-کشاورزی-نوبت-دوم'>مناقصه  عملیات بارگیری، حمل و تخلیه مقدار 13.000 تن انواع نهاده های کشاورزی- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  عملیات بارگیری، حمل و تخلیه مقدار 13.000 تن انواع نهاده های کشاورزی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948502/مناقصه-یک-دستگاه-الکتروموتور-DC'>مناقصه یک دستگاه الکتروموتور DC / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه یک دستگاه الکتروموتور DC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948503/تجدید-فراخوان-تامین-تجهیزات-ارسال-و-دریافت-بر-بستر-اینترنت-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان تامین تجهیزات ارسال و دریافت بر بستر اینترنت  نوبت دوم  / تجدید فراخوان ، فراخوان تامین تجهیزات ارسال و دریافت بر بستر اینترنت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948504/مناقصه-تجهیز-و-راه-اندازی-دو-دستگاه-utm'>مناقصه تجهیز و راه اندازی دو دستگاه utm   / مناقصه عمومی، مناقصه تجهیز و راه اندازی دو دستگاه utm  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948506/مناقصات-انواع-کنتور-نوبت-دوم'>مناقصات انواع کنتور نوبت دوم  / آگهی مناقصات عمومی دو مرحله ای,مناقصات انواع کنتور نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948509/مناقصه-عملیات-امحاء-سموم-سنواتی-و-ظروف-مستعمل-سموم'>مناقصه عملیات امحاء سموم سنواتی و ظروف مستعمل سموم / مناقصه, مناقصه عملیات امحاء سموم سنواتی و ظروف مستعمل سموم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948510/مناقصه-عملیات-آماده-سازی-و-باطله-برداری-و-استخراج-و-بارگیری-و-حمل--'>مناقصه عملیات آماده سازی و باطله برداری و استخراج و بارگیری و حمل... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات آماده سازی و باطله برداری و استخراج و بارگیری و حمل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948511/مناقصه-خرید-خدمات-ایاب-و-ذهاب-با-خودرو-سواری-و--نوبت-دوم-تجدید'>مناقصه خرید خدمات ایاب و ذهاب با خودرو سواری و... نوبت دوم تجدید  / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید خدمات ایاب و ذهاب با خودرو سواری و... نوبت دوم  تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948513/تجدید-مناقصه-اصلاح-ارتباطات-63-کیلوولت-پست-ها-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اصلاح ارتباطات 63 کیلوولت پست ها نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه  اصلاح ارتباطات 63 کیلوولت پست ها نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948516/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-جهت-تعمیرات-پالتهای-استاندارد-و-مخصوص-تجدید'>مناقصه انتخاب پیمانکار جهت تعمیرات پالتهای استاندارد و مخصوص تجدید  / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه انتخاب پیمانکار جهت تعمیرات پالتهای استاندارد و مخصوص تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948518/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-جهت-ساخت-پالتهای-استاندارد-و-مخصوص'>مناقصه انتخاب پیمانکار جهت ساخت پالتهای استاندارد و مخصوص  / آگهی مناقصه, مناقصه انتخاب پیمانکار جهت ساخت پالتهای استاندارد و مخصوص </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948519/آگهی-فراخوان-سازنده-و-یا-تامین-کننده-کمپرسور'>آگهی فراخوان سازنده و یا تامین کننده کمپرسور / آگهی فراخوان ، آگهی فراخوان سازنده و یا تامین کننده کمپرسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948523/خرید-دوربین-مداربسته-و-تجهیزات'>خرید دوربین مداربسته و تجهیزات  / مناقصه, خرید دوربین مداربسته و تجهیزات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948524/تجدید-مناقصه-پروژه-احداث-سردرب-ورودی-شهرک-صنعتی'>تجدید مناقصه پروژه احداث سردرب ورودی شهرک صنعتی  / فراخوان تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه پروژه احداث سردرب ورودی شهرک صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948526/مناقصه-خرید-10-دستگاه-ترانس-40-مگاولت-آمپر'>مناقصه خرید 10 دستگاه ترانس 40 مگاولت آمپر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 10 دستگاه ترانس 40 مگاولت آمپر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948528/مناقصه-بهینه-سازی-و-بازسازی-کلی-پست-قراملک'>مناقصه بهینه سازی و بازسازی کلی پست قراملک  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه بهینه سازی و بازسازی کلی پست قراملک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948529/مناقصه-واگذاری-مدیریت-و-اداره-امور-انبارها-(فجر)-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری مدیریت و اداره امور انبارها (فجر)- نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه واگذاری مدیریت و اداره امور انبارها (فجر)- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948530/فراخوان-تولید-انواع-ظروف-بسته-بندی-با-جنس-پلاستیک-تولید-شده---'>فراخوان تولید انواع ظروف بسته بندی با جنس پلاستیک تولید شده .... / آگهی فراخوان شناسایی تامین کننده، فراخوان تولید انواع ظروف بسته بندی با جنس پلاستیک تولید شده ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948531/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-نظافت-پذیرایی-و-دبیرخانه--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امور خدمات، نظافت، پذیرایی و دبیرخانه - نوبت دوم  / آگهی فرایند ارجاع کار, مناقصه واگذاری امور خدمات، نظافت، پذیرایی و دبیرخانه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948533/فراخوان-ارزیابی-کیفی-انجام-عملیات-بهره-برداری-و-نگهداری-از-تصفیه-خانه-تجدید-نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی انجام عملیات بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه تجدید نوبت دوم / تجدید فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران ، فراخوان ارزیابی کیفی انجام عملیات بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948536/مناقصه-خریداری-پست-های-پد-مونتد-و-RMU'>مناقصه خریداری پست های پد مونتد و RMU  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه خریداری پست های پد مونتد و RMU </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948538/تامین-ماشین-آلات-سنگین-و-نیمه-سنگین-همراه-با-اپراتور-و-ریگر-مربوطه'>تامین ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین همراه با اپراتور و ریگر مربوطه / مناقصه, تامین ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین همراه با اپراتور و ریگر مربوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948539/مناقصه-تعمیر-و-نوسازی-آسانسورهای-ساختمان'>مناقصه تعمیر و نوسازی آسانسورهای ساختمان / فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکار مناقصه عمومی ، مناقصه تعمیر و نوسازی آسانسورهای ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948540/مناقصه-خرید-تعداد-2-عدد-دستگاه-شمارنده-ذرات-در-هوا--'>مناقصه خرید تعداد 2 عدد دستگاه شمارنده ذرات در هوا ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید تعداد 2 عدد دستگاه شمارنده ذرات در هوا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948543/مناقصه-واترجت-فشار-قوی'>مناقصه واترجت فشار قوی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واترجت فشار قوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948546/مناقصه-انواع-چراغ-خیابانی-نوبت-دوم'>مناقصه انواع چراغ خیابانی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه انواع چراغ خیابانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948547/مناقصه-تامین-خدمات-اسکان-غذا-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-نوبت-دوم'>مناقصه تامین خدمات اسکان،غذا، ایاب و ذهاب کارکنان- نوبت دوم    / مناقصه ، تامین خدمات اسکان،غذا، ایاب و ذهاب کارکنان شرکت درجزیره خارگ- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948548/مناقصه-خدمات-مشترکین--متقاضیان--قرائت-کنتور-و-توزیع-صورتحساب-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات مشترکین ، متقاضیان ، قرائت کنتور و توزیع صورتحساب نوبت دوم  / آگهی عمومی , مناقصه  خدمات مشترکین ، متقاضیان ، قرائت کنتور و توزیع صورتحساب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948549/مناقصه-عملیات-رنگ-آمیزی-پلی-اورتان-درب-و-پنجره-چوبی'>مناقصه عملیات رنگ آمیزی پلی اورتان درب و پنجره چوبی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات رنگ آمیزی پلی اورتان درب و پنجره چوبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948550/فراخوان-سرمایه-گذاری-در-زمینه-نصب-و-بهره-برداری-از-کافوهای-مخابراتی'>فراخوان سرمایه گذاری در زمینه نصب و بهره برداری از کافوهای مخابراتی / آگهی فراخوان  , فراخوان سرمایه گذاری در زمینه نصب و بهره برداری از کافوهای مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948551/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-و-تامین-قطعات-یدکی-30-دستگاه-کمپرسور-و-8-دستگاه-بوستر-نوبت-دوم'>مناقصه تعمیر و نگهداری و تامین قطعات یدکی 30 دستگاه کمپرسور و 8 دستگاه بوستر  نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه تعمیر و نگهداری و تامین قطعات یدکی 30 دستگاه کمپرسور و 8 دستگاه بوستر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948554/مناقصه-خرید-لوازم-شبکه-برق--'>مناقصه خرید لوازم شبکه برق ... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه خرید لوازم شبکه برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948555/مناقصه-واگذاری-انبارداری-(شامل-تحویل-گیری-محصولات-بسته-بندی-شده-به-صورت-پالت-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری انبارداری (شامل تحویل گیری محصولات بسته بندی شده به صورت پالت نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری انبارداری (شامل تحویل گیری محصولات بسته بندی شده به صورت پالت نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948556/مناقصه-پروژه-بازسازی-ساختمان-اداری-و-پست-امداد-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه بازسازی ساختمان اداری و پست امداد نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه پروژه بازسازی ساختمان اداری و پست امداد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948559/تجدید-مناقصه-عملیات-تجهیز-چاه-جدید--پیاده-و-نصب-الکتروپمپ-شناور-چاه-آب--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه  عملیات تجهیز چاه جدید ، پیاده و نصب الکتروپمپ شناور چاه آب - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه  عملیات تجهیز چاه جدید ، پیاده و نصب الکتروپمپ شناور چاه آب-  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948561/مناقصه-عمومی-انتخاب-پیمانکار-تعمیر-و-نگهداری--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار تعمیر و نگهداری  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار تعمیر و نگهداری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948565/فراخوان-مناقصه-راهبری-رفت-و-روب-و-نظافت-شهری-تجدید'>فراخوان مناقصه راهبری رفت و روب و نظافت شهری تجدید / فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای ، فراخوان مناقصه راهبری رفت و روب و نظافت شهری تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948567/فراخوان-طراحی-و-اجرای-ساختمان-دیسپاچینگ-فاضلاب-تهران--نوبت-دوم'>فراخوان طراحی و اجرای ساختمان دیسپاچینگ فاضلاب تهران  - نوبت دوم  / فراخوان ، فراخوان طراحی و اجرای ساختمان دیسپاچینگ فاضلاب تهران - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948570/تجدید-مناقصه-اجاره-به-شرط-تملک-یک-فروند-شناور-یدک-کش--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجاره به شرط تملک یک فروند شناور یدک کش - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اجاره به شرط تملک یک فروند شناور یدک کش - نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948572/مناقصه-تهیه-ساخت-حمل-و-نصب-پالت-های-میادین-و--'>مناقصه  تهیه، ساخت، حمل و نصب پالت های میادین  و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  تهیه، ساخت، حمل و نصب پالت های میادین  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948575/مناقصه-خرید-تعداد-40-000-جفت-دستکش-کشباف-با-کف-نیتریلی-نمره-9'>مناقصه خرید تعداد 40.000 جفت دستکش کشباف با کف نیتریلی نمره 9  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید تعداد 40.000 جفت دستکش کشباف با کف نیتریلی نمره 9 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948576/مناقصه-امور-خدمات-و-پشتیبانی'>مناقصه امور خدمات و پشتیبانی  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه امور خدمات و پشتیبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948577/تجدید-مناقصه-تامین-7-دستگاه-خودروی-استیجاری--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تامین 7 دستگاه خودروی استیجاری - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه تامین 7 دستگاه خودروی استیجاری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948580/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-جهت-انجام-فعالیت-رفع-اتفاقات-شبکه-اداره-برق--نوبت-دوم'>مناقصه انتخاب پیمانکار جهت انجام فعالیت رفع اتفاقات شبکه اداره برق - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انتخاب پیمانکار جهت انجام فعالیت رفع اتفاقات شبکه اداره برق - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948581/آگهی-شناسایی-پیمانکاران-ارتقای-upgrade-توربین-های-گازی-GEF9'>آگهی شناسایی پیمانکاران  ارتقای upgrade توربین های گازی GEF9 / آگهی شناسایی پیمانکاران ،آگهی شناسایی پیمانکاران   ارتقای upgrade توربین های گازی GEF9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948582/مناقصه-خدمات-مونتاژ-و-حکاکی-قطعات-صنعتی-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات مونتاژ و حکاکی قطعات صنعتی- نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه خدمات مونتاژ و حکاکی قطعات صنعتی-نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948584/مناقصه-خرید-و-حمل-و-راه-اندازی-یک-دستگاه-چیلر-40-تن-تبرید--نوبت-دوم'>مناقصه خرید و حمل و راه اندازی یک دستگاه چیلر 40 تن تبرید - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی,مناقصه خرید و حمل و راه اندازی یک دستگاه چیلر 40 تن تبرید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948585/مناقصه-نگهداری-نهال-کاشته-شده---نوبت-چهارم'>مناقصه نگهداری نهال کاشته شده....- نوبت چهارم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه نگهداری نهال کاشته شده....- نوبت چهارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948586/مناقصه-انجام-خدمات-انتقال-یک-باب-سوله---نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات انتقال یک باب سوله ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات انتقال یک باب سوله ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948589/مناقصه-طراحی--ساخت-نصب-دو-عدد-سامپ'>مناقصه طراحی ، ساخت  نصب دو عدد سامپ / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه طراحی ، ساخت  نصب دو عدد سامپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948593/اصلاحیه-مناقصه-اجرای-بخشی-از-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-حوزه-فاضلاب-گیر-D'>اصلاحیه مناقصه اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب حوزه فاضلاب گیر D / اصلاحیه, مناقصه  اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب حوزه فاضلاب گیر D</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948594/فراخوان-ارزیابی-کیفی-پیمانکاران-و-تهیه-لیست-کوتاه-جهت-شرکت-در-مناقصات'>فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران و تهیه لیست کوتاه جهت شرکت در مناقصات / آگهی فراخوان شناسایی، فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران و تهیه لیست کوتاه جهت شرکت در مناقصات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948595/مناقصه-اجرای-امور-نظافت-و-پاکیزه-سازی-معابر-شهری-و---'>مناقصه اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی معابر شهری و .... / مناقصه, مناقصه اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی معابر شهری و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948598/مناقصه-طراحی--ساخت-و-نصب-نوار-ورودی'>مناقصه طراحی ، ساخت و نصب نوار ورودی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه طراحی ، ساخت و نصب نوار ورودی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948599/فراخوان-انجام-حجم-خدمات-پشتیبانی-و-تعمیرات-تخصصی-برق-و-مکانیک-نوبت-دوم'>فراخوان انجام حجم خدمات پشتیبانی و تعمیرات تخصصی برق و مکانیک     نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان انجام حجم خدمات پشتیبانی و تعمیرات تخصصی برق و مکانیک    نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948600/مناقصه-عملیات-اصلاح-و-توسعه-شبکه-توزیع-آب'>مناقصه عملیات اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948601/سیزدهمین-کنفرانس-توسعه-منابع-انسانی'>سیزدهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی / سیزدهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948603/مناقصه-مقدار-225-000-متر-پارچه-چلواری'>مناقصه مقدار 225.000 متر پارچه چلواری / مناقصه , مناقصه مقدار 225.000 متر پارچه چلواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948604/مناقصه-برگزاری-ایمن-سازی-و-نگهداری-راههای-منطقه-یک-نوبت-دوم'>مناقصه برگزاری ایمن سازی و نگهداری راههای منطقه یک- نوبت دوم  / مناقصه ,  مناقصه برگزاری ایمن سازی و نگهداری راههای منطقه یک - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948605/مناقصه-اجرای-آسفالت-پروژه-های-فاضلاب'> مناقصه اجرای آسفالت پروژه های فاضلاب / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای آسفالت پروژه های فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948606/مناقصه-اجرای-آسفالت-راههای-روستایی'>مناقصه اجرای آسفالت راههای روستایی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای آسفالت راههای روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948607/مناقصه-برق-رسانی-به-فنس-شمالی-پالایشگاه-دوم'>مناقصه برق رسانی به فنس شمالی پالایشگاه دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه برق رسانی به فنس شمالی پالایشگاه دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948609/فراخوان-مشاوره-نگهداری-پشتیبانی-و-توسعه-سامانه-های-آموزشی-نوبت-دوم'>فراخوان مشاوره، نگهداری، پشتیبانی و توسعه سامانه های آموزشی- نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان مشاوره، نگهداری، پشتیبانی و توسعه سامانه های آموزشی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948611/فراخوان-مناقصه-خدمات-راهبری-استخرها-و-فرهنگسرا-و--'>فراخوان مناقصه خدمات راهبری استخرها و فرهنگسرا و ... / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خدمات راهبری استخرها و فرهنگسرا و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948612/نگهداری-و-تعمیرات-دستگاه-های-مکانیک-و-ماشینری-و-تهیه-تامین-و-توزیع-غذا-در-رستوران'>نگهداری و تعمیرات دستگاه های مکانیک و ماشینری و تهیه تامین و توزیع غذا در رستوران / مناقصه, نگهداری و تعمیرات دستگاه های مکانیک و ماشینری و تهیه تامین و توزیع غذا در رستوران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948613/تجدید-فراخوان-ساخت-57-واحد-ویلایی'>تجدید فراخوان ساخت 57 واحد ویلایی  / آگهی تجدید فراخوان عمومی , تجدید فراخوان ساخت 57 واحد ویلایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948614/مناقصه-خرید-خازن-فشار-متوسط'>مناقصه خرید خازن فشار متوسط  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید خازن فشار متوسط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948615/مناقصه-انجام-عملیات-نگهداری-بهینه-و-بازسازی-شبکه-کابل-نوری-و-مسی--نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات نگهداری بهینه و بازسازی شبکه کابل نوری و مسی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات نگهداری بهینه و بازسازی شبکه کابل نوری و مسی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948616/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازیه-دو-دستگاه-جرثقیل-سقفی'>مناقصه خرید، نصب و راه اندازیه دو دستگاه جرثقیل سقفی / مناقصه خرید، نصب و راه اندازیه دو دستگاه جرثقیل سقفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948617/ارزیابی-کیفی-تعمیر--سرویس-و-نگهداری-سیستم-اعلام-و-اطفا-حریق-هوشمند-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی تعمیر ، سرویس و نگهداری سیستم اعلام و اطفا حریق هوشمند  نوبت دوم  / ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی تعمیر ، سرویس و نگهداری سیستم اعلام و اطفا حریق هوشمند  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948621/مناقصه-تهیه-متریال-و-اجرای-پوشش-ضد-حریق-(Fire-Proofing)--'>مناقصه  تهیه متریال و اجرای پوشش ضد حریق (Fire Proofing) ... / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  تهیه متریال و اجرای پوشش ضد حریق (Fire Proofing) ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948622/مناقصه-اجرای-کانیوو-وسط-کوچه-های-سطح-شهر'>مناقصه اجرای کانیوو وسط کوچه های سطح شهر / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای کانیوو وسط کوچه های سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948623/مناقصه-تامین-سرویس-ایاب-و-ذهاب'>مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب  / آگهی مناقصه,مناقصه  تامین سرویس ایاب و ذهاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948624/مناقصه-خرید-حمل-نصب-و-راه-اندازی-و-نگهداری-و-بهره-برداری-کنتورهای-حجمی-هوشمند-نوبت-دوم'>مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اندازی و نگهداری و بهره برداری کنتورهای حجمی هوشمند نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی ، مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اندازی و نگهداری و بهره برداری کنتورهای حجمی هوشمند نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948630/مناقصه-توسعه-منابع-تامین-کنندگان-رنگ-روتین-مصرفی'>مناقصه توسعه منابع تامین کنندگان رنگ روتین مصرفی  / آگهی مناقصه, مناقصه توسعه منابع تامین کنندگان رنگ روتین مصرفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948632/مناقصه-اداره-امور-و-اجرای-حجمی-زمانی-عملیات-جایگاه-دو-منظوره-شرکتی'>مناقصه اداره امور و اجرای حجمی زمانی عملیات جایگاه دو منظوره شرکتی  / آگهی مناقصه , مناقصه اداره امور و اجرای حجمی زمانی عملیات جایگاه دو منظوره شرکتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948633/مناقصه-خدمات-پیمانکاری-طرح-آبرسانی-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات پیمانکاری طرح آبرسانی  نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی , مناقصه خدمات پیمانکاری طرح آبرسانی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948636/مناقصه-توسعه-شبکه-و-نصب-انشعابات-و-تجهیزات-در-سطح-ناحیه-گازرسانی-نوبت-دوم'>مناقصه توسعه شبکه و نصب انشعابات و تجهیزات در سطح ناحیه گازرسانی نوبت دوم  / آگهی عمومی، مناقصه توسعه شبکه و نصب انشعابات و تجهیزات در سطح ناحیه گازرسانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948637/مناقصه-انجام-امور-ترخیص-کالا-(صادرات-)-در-گمرکات-کشور'>مناقصه انجام امور ترخیص کالا (صادرات ) در گمرکات کشور / مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور ترخیص کالا (صادرات ) در گمرکات کشور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948638/استعلام-کفش-چرمی--سایت-ستاد'>استعلام کفش چرمی , سایت ستاد / استعلام,استعلام کفش چرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948644/استعلام-پنل-خورشیدی--سامانه-ستاد'>استعلام پنل خورشیدی , سامانه ستاد  / استعلام , استعلام پنل خورشیدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948647/استعلام-مواد-گندزدا-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام مواد گندزدا, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / استعلام,استعلام مواد گندزدا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948649/مناقصه-خرید-سه-دستگاه-پمپ-سیار-دیزلی-(دیزل-تریلر-پمپ)-آتش-نشانی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید سه دستگاه پمپ سیار دیزلی (دیزل تریلر پمپ) آتش نشانی نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه خرید سه دستگاه پمپ سیار دیزلی (دیزل تریلر پمپ) آتش نشانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948650/مناقصه-قرارداد-حجمی-با-شرکتهای-خدماتی-در-حوزه-های-ماشین-نویسی-و--'>مناقصه قرارداد حجمی با شرکتهای خدماتی در حوزه های ماشین نویسی و ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه قرارداد حجمی با شرکتهای خدماتی در حوزه های ماشین نویسی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948651/مناقصه-اجرای-کانالهای-جمع-آوری-آبهای-سطحی-در-سطح-شهر--'>مناقصه اجرای کانالهای جمع آوری آبهای سطحی در سطح شهر.... / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای کانالهای جمع آوری آبهای سطحی در سطح شهر....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948654/مناقصه-عملیات-دیوار-چینی--'>مناقصه عملیات دیوار چینی... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات دیوار چینی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948656/مناقصه-ایمن-سازی-و-نگهداری-راههای-منطقه-سه---نوبت-دوم'>مناقصه ایمن سازی و نگهداری راههای منطقه سه ... نوبت دوم / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی, مناقصه ایمن سازی و نگهداری راههای منطقه سه ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948657/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور-سردشت-تجدید'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور سردشت تجدید  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور سردشت تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948658/مناقصه-اجرای-طراحی-خرید-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-DRY-Slop'>مناقصه اجرای طراحی، خرید، نصب و راه اندازی سیستم DRY Slop  / فراخوان مناقصه, مناقصه اجرای طراحی، خرید، نصب و راه اندازی سیستم DRY Slop </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948660/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-امور-خدمات-نظافتی--آبدارخانه-ای--پشتیبانی--نوبت-دوم'>مناقصه انتخاب پیمانکار امور خدمات نظافتی ، آبدارخانه ای ، پشتیبانی...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به همراه ارزیابی کیفی , مناقصه انتخاب پیمانکار امور خدمات نظافتی ، آبدارخانه ای ، پشتیبانی...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948661/فراخوان-بهسازی-فضای-داخلی-و-بیرونی-کارگاه-اوتیس'>فراخوان بهسازی فضای داخلی و بیرونی کارگاه اوتیس / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی ساده,فراخوان  بهسازی فضای داخلی و بیرونی کارگاه اوتیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948662/فراخوان-انجام-خدمات-امور-ایستگاهی-نوبت-دوم'>فراخوان انجام خدمات امور ایستگاهی- نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی تک مرحله ای , فراخوان انجام خدمات امور ایستگاهی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948666/مناقصه-مبدل-حرارتی'>مناقصه مبدل حرارتی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه مبدل حرارتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948667/مناقصه-واگذاری-خدمات-پشتیبانی-بهره-برداری-منطقه-یک---نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری خدمات پشتیبانی بهره برداری منطقه یک... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری خدمات پشتیبانی بهره برداری منطقه یک ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948669/مناقصه-خرید-و-تولید-بتن'>مناقصه خرید و تولید بتن  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید و تولید بتن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948670/مناقصه-احداث-نیروگاه-خورشیدی-ساختمان-اداری-نوبت-دوم'>مناقصه احداث نیروگاه خورشیدی ساختمان اداری نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه احداث نیروگاه خورشیدی ساختمان اداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948671/مناقصه-راهبری--نگهداری-و-تعمیر-تاسیسات-آب-و-رفع-حوادث-شبکه-آب'>مناقصه راهبری ، نگهداری و تعمیر تاسیسات آب و رفع حوادث شبکه آب / آگهی مناقصه , مناقصه راهبری ، نگهداری و تعمیر تاسیسات آب و رفع حوادث شبکه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948672/مناقصه-انجام-کلیه-خدمات-پرونده-خوانی-و-استخراج-اطلاعات'>مناقصه انجام کلیه خدمات پرونده خوانی و استخراج اطلاعات / اگهی مناقصه ,مناقصه انجام کلیه خدمات پرونده خوانی و استخراج اطلاعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948675/مناقصه-انجام-امور-بیمه-ای'>مناقصه  انجام امور بیمه ای  / آگهی مناقصه, مناقصه   انجام امور بیمه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948682/مناقصه-انجام-امور-خود-در-داخل-و-خارج-شهر-با-بکارگیری-خودروهای---تمدید'>مناقصه انجام امور خود در داخل و خارج شهر با بکارگیری خودروهای.... تمدید / آگهی تمدید مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور خود در داخل و خارج شهر با بکارگیری خودروهای.... تمدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948684/مناقصه-خرید-و-نصب-قله-گارد-و-سیم-گارد-بر-روی-خطوط-و--'>مناقصه خرید و نصب قله گارد و سیم گارد بر روی خطوط و ... / آگهی مناقصه های عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید و نصب قله گارد و سیم گارد بر روی خطوط و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948685/فراخوان-تجدید-مناقصه-بسته-بندی-بارگیری-و-ترخیص-محصولات'>فراخوان تجدید مناقصه بسته بندی، بارگیری و ترخیص محصولات / مناقصه, فراخوان تجدید مناقصه بسته بندی، بارگیری و ترخیص محصولات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948689/مناقصه-البسه-ورزش-همگانی'>مناقصه البسه ورزش همگانی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه البسه ورزش همگانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948691/تجدید-فراخوان-مناقصه-ارزیابی-پوشش-خطوط-لوله-غیر-قابل-پیگرانی-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان مناقصه ارزیابی پوشش خطوط لوله غیر قابل پیگرانی نوبت دوم  / تجدید فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه ارزیابی پوشش خطوط لوله غیر قابل پیگرانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948692/مناقصه-خرید-ماست-و-پنیر-مصرفی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید ماست و پنیر مصرفی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید ماست و پنیر مصرفی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948700/مناقصه-بهسازی-و-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت'>مناقصه بهسازی و لکه گیری و روکش آسفالت / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بهسازی و لکه گیری و روکش آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948701/تجدید-مناقصه-امور-خدمات-شهری---'>تجدید مناقصه امور خدمات شهری  ... / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه امور خدمات شهری  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948710/مناقصه-انجام-امور-مربوط-به-بازرسی-و-نظارت-کامل-اجناس-و-کالاها'> مناقصه انجام امور مربوط به بازرسی و نظارت کامل اجناس و کالاها / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه انجام امور مربوط به بازرسی و نظارت کامل اجناس و کالاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948712/فراخوان-تعریض-قطعه-دوم-طلحه-فاریاب'>فراخوان تعریض قطعه دوم طلحه فاریاب / آگهی فراخوان عمومی,فراخوان تعریض قطعه دوم طلحه فاریاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948714/فراخوان-مناقصه-نگهداری-شبکه-گاز-ایستگاه-و-شهرک-راه-آهن-نوبت-اول'> فراخوان مناقصه نگهداری شبکه گاز ایستگاه و شهرک راه آهن نوبت اول  / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی دوم مناقصه ,  فراخوان مناقصه نگهداری شبکه گاز ایستگاه و شهرک راه آهن نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948718/فراخوان-خرید-هواساز-و-ایرواشر-نوبت-دوم'>فراخوان خرید هواساز و ایرواشر  نوبت دوم  / آگهی فراخوان, فراخوان خرید هواساز و ایرواشر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948721/مناقصه-اجرای-پروژه-های-برق-رسانی-ـ-پرسنل-خدمات-مشترکین-و---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه های برق رسانی ـ پرسنل خدمات مشترکین و ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه اجرای پروژه های برق رسانی ـ پرسنل خدمات مشترکین و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948723/آگهی-مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور-میاندوآب-تجدید'>آگهی مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور میاندوآب -تجدید / آگهی تجدید ممناقصه عمومی, آگهی مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور میاندوآب -تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948724/مناقصه-عملیات-راهبری-و-نگهداری-تصفیه-خانه-و-شبکه-جمع-آوری-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات راهبری و نگهداری تصفیه خانه و شبکه جمع آوری  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه عملیات راهبری و نگهداری تصفیه خانه و شبکه جمع آوری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948728/تجدید-مناقصه-تامین-خودروهای-استیجاری-حمل-و-نقل-درون-و-برون-شهری'>تجدید مناقصه تامین خودروهای استیجاری حمل و نقل درون و برون شهری  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه تامین خودروهای استیجاری حمل و نقل درون و برون شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948731/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-جهت-انجام-تعمیرات-پیشگیرانه-pm-و-اجرای-پروژه-های-اصلاح-و-ساماندهی---نوبت-دوم'>مناقصه انتخاب پیمانکار جهت انجام تعمیرات پیشگیرانه pm و اجرای پروژه های اصلاح و ساماندهی ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه انتخاب پیمانکار جهت انجام تعمیرات پیشگیرانه pm و اجرای پروژه های اصلاح و ساماندهی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948737/تجدید-مناقصه-پروژه-زیرسازی-و-آسفالت-روستا'>تجدید مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت روستا / تجدید مناقصه , مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948740/مناقصه-خرید-با-نظارت-بر-ساخت-یک-دست-از-پره-های-متحرک-تمدید'>مناقصه خرید با نظارت بر ساخت یک دست از پره های متحرک تمدید / آگهی تمدید مناقصه عمومی , مناقصه خرید با نظارت بر ساخت یک دست از پره های متحرک تمدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948746/مناقصه-خرید-170-تن-انواع-دوده'>مناقصه  خرید 170 تن انواع دوده  / مناقصه ، مناقصه  خرید 170 تن انواع دوده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948749/مناقصه-خرید-600-000-کیلوگرم-قطعات-ریخته-گری--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 600.000 کیلوگرم قطعات ریخته گری... نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه خرید 600.000 کیلوگرم قطعات ریخته گری... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948750/مناقصه-خرید-بیرینگ-های-بخش-مکانیک-و-الکتریک-واحدهای-بخار-مدل-E-TYPE'>مناقصه خرید بیرینگ های بخش مکانیک و الکتریک واحدهای بخار مدل E-TYPE / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید بیرینگ های بخش مکانیک و الکتریک واحدهای بخار مدل E-TYPE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948752/مناقصه-عملیات-پیگیری-و-وصول-مطالبات-آبفا-استان-البرز-در-منطقه-یک-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات پیگیری و وصول مطالبات آبفا استان البرز در منطقه یک نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات پیگیری و وصول مطالبات آبفا استان البرز در منطقه یک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948753/مناقصه-وکیوم-کاتالیست'>مناقصه وکیوم کاتالیست  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه وکیوم کاتالیست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948758/فراخوان-مناقصه-لوله-کشی-گاز-شهری'>فراخوان مناقصه لوله کشی گاز شهری  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه لوله کشی گاز شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948763/شناسایی-پیمانکار-واجد-شرایط-جهت-پیاده-سازی-راهکارهای-SOC-NOC-و-ISMS'>شناسایی پیمانکار واجد شرایط جهت پیاده سازی راهکارهای SOC, NOC و ISMS / آگهی شناسایی پیمانکار، شناسایی پیمانکار واجد شرایط جهت پیاده سازی راهکارهای SOC, NOC و ISMS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948765/مناقصه-تهیه-و-اجرای-حدود-20000-مترمربع-بتن-مسلح'>مناقصه تهیه و اجرای حدود 20000 مترمربع بتن مسلح  / مناقصه , مناقصه تهیه و اجرای حدود 20000 مترمربع بتن مسلح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948766/مناقصه-تهیه-تجهیزات--نصب--تست-و-راه-اندازی-یک-بی-خط'>مناقصه تهیه تجهیزات ، نصب ، تست و راه اندازی یک بی خط / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه تجهیزات ، نصب ، تست و راه اندازی یک بی خط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948768/تجدید-فراخوان-توسعه-تجهیزات-تولیدی-شبکه-های-ایران-کالا-و-آموزش-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان توسعه تجهیزات تولیدی شبکه های ایران کالا و آموزش نوبت دوم  / تجدید آگهی فراخوان, تجدید فراخوان توسعه تجهیزات تولیدی شبکه های ایران کالا و آموزش  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948769/آگهی-مناقصه-عملیات-اجرایی-ساخت-23000-قطعه-سبد-آرماتور--نوبت-دوم'>آگهی مناقصه  عملیات اجرایی ساخت 23000 قطعه سبد آرماتور  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه  عملیات اجرایی ساخت 23000 قطعه سبد آرماتور - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948770/مناقصه-عمومی-واگذاری-امور-انتظاماتی'>مناقصه عمومی واگذاری امور انتظاماتی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عمومی واگذاری امور انتظاماتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948772/مناقصه-احداث-تعدادی-از-اماکن'>مناقصه احداث تعدادی از اماکن  / آگهی مناقصه, مناقصه احداث تعدادی از اماکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948773/مناقصه-خرید-زمینی-به-متراژ-حدود-40-هکتار-نوبت-دوم'>مناقصه خرید زمینی به متراژ حدود 40 هکتار- نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه خرید زمینی به متراژ حدود 40 هکتار- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948776/مناقصه-امور-حمل-و-نقل-درون-شهری-و-برون-شهری-مرکز-بهداشت'>مناقصه امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری مرکز بهداشت / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری مرکز بهداشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948777/مناقصه-تهیه-و-طبخ-و-توزیع-غذای-دانشجوی'>مناقصه تهیه و طبخ و توزیع غذای دانشجوی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تهیه و طبخ و توزیع غذای دانشجوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948780/فراخوان-اورهال-ماشینری-واحد-4-بخار-نوبت-دوم'>فراخوان اورهال ماشینری واحد 4 بخار- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان اورهال ماشینری واحد 4 بخار- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948783/مناقصه-خرید-لوله-داکتیل-یکسر-تایتون-یکسر-اسپیکات'>مناقصه خرید لوله داکتیل یکسر تایتون یکسر اسپیکات / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه خرید لوله داکتیل یکسر تایتون یکسر اسپیکات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948785/مناقصه-تهیه-کسری-تجهیزات--نصب--تست-و-راه-اندازی-پست-مدولار'>مناقصه تهیه کسری تجهیزات ، نصب  ،تست و راه اندازی پست مدولار  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تهیه کسری تجهیزات ، نصب  ،تست و راه اندازی پست مدولار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948786/تجدید-فراخوان-تامین-فرستنده-پرقدرت-1KW-اف-ام-سایت-جام-جم--نوبت-دوم'>تجدید فراخوان تامین فرستنده پرقدرت 1KW اف ام سایت جام جم - نوبت دوم  / تجدید فراخوان , فراخوان تامین فرستنده پرقدرت 1KW اف ام سایت جام جم - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948788/تجدید-فراخوان-توسعه-تجهیزات-تولید-محتوای-شبکه-پنجم-سیما--نوبت-دوم'>تجدید فراخوان توسعه تجهیزات تولید محتوای شبکه پنجم سیما  - نوبت دوم  / تجدید آگهی فراخوان, فراخوان توسعه تجهیزات تولید محتوای شبکه پنجم سیما - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948792/مناقصه-احداث-سالن-سقف-کوتاه--نوبت-دوم'>مناقصه احداث سالن سقف کوتاه   نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه احداث سالن سقف کوتاه   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948793/مناقصه-خرید-کنتور-سه-فاز-مستقیم-DC'>مناقصه خرید کنتور سه فاز مستقیم DC / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید کنتور سه فاز مستقیم DC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948799/مناقصه-واگذاری-خدمات-آژانس-بیمارستان'>مناقصه واگذاری خدمات آژانس بیمارستان  / مناقصه , مناقصه واگذاری خدمات آژانس بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948800/مناقصه-P-F-HYDRAQLIFT--MH-TOP-DRIVE-نوبت-دوم'>مناقصه P/F HYDRAQLIFT & MH TOP DRIVE نوبت دوم  / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه P/F HYDRAQLIFT & MH TOP DRIVE نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948802/مناقصه-واگذاری-خدمات-امحا-زباله-و-لنرژی'>مناقصه واگذاری خدمات امحا زباله و لنرژی  / مناقصه , مناقصه واگذاری خدمات امحا زباله و لنرژی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948804/مناقصه-اپراتوری-و-راهبری-شبکه-آبرسانی-و-مخازن-و---نوبت-دوم'>مناقصه اپراتوری و راهبری شبکه آبرسانی و مخازن و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه اپراتوری و راهبری شبکه آبرسانی و مخازن و ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948806/مناقصه-بازپیرایی-فضای-سبز--'>مناقصه بازپیرایی فضای سبز ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بازپیرایی فضای سبز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948808/مناقصه-انجام-عملیات-بهره-برداری-و-نگهداری-از-تاسیسات-آب-و-فاضلاب--تجدید'>مناقصه انجام عملیات بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب و فاضلاب - تجدید / آگهی تجدید مناقصه ,مناقصه انجام عملیات بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب و فاضلاب - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948811/مناقصه-تعمیر-الکتروموتور-و-پمپ-های-شناور'>مناقصه تعمیر الکتروموتور و پمپ های شناور / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تعمیر الکتروموتور و پمپ های شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948818/فراخوان-شناسایی-و-جذب-سرمایه-گذار-نوبت-دوم'> فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار- نوبت دوم / آگهی فراخوان ,  فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار- نوبت  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948820/فراخوان-فعالیتهای-آموزشی'>فراخوان فعالیتهای آموزشی / فراخوان ، فراخوان فعالیتهای آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948826/مناقصه-ساماندهی-حاشیه-شهرها-و---نوبت-دوم'>مناقصه ساماندهی حاشیه شهرها و ... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه , مناقصه ساماندهی حاشیه شهرها و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948827/مناقصه-نگهداری-مراکز-کم-ظرفیت--'>مناقصه  نگهداری مراکز کم ظرفیت ... / آگهی مناقصه, مناقصه  نگهداری مراکز کم ظرفیت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948829/خرید-نصب-راه-اندازی---724-دستگاه-دیتالاگر'>خرید، نصب، راه اندازی ... 724 دستگاه دیتالاگر / مناقصه, خرید، نصب، راه اندازی ... 724 دستگاه دیتالاگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948832/مناقصه-اجرای-خطوط-پراکنده-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای خطوط پراکنده شبکه جمع آوری فاضلاب- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه اجرای خطوط پراکنده شبکه جمع آوری فاضلاب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948836/فراخوان-زیرسازی-و-ابنیه-فنی-محور-روستایی-مرحله-اول-نوبت-دوم'>فراخوان زیرسازی و ابنیه فنی محور روستایی مرحله اول نوبت دوم / آگهی فراخوان , فراخوان زیرسازی و ابنیه فنی محور روستایی مرحله اول نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948838/مناقصه-پروژه-تکمیل-عملیات-اجرایی-پارک-صخره-ای--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تکمیل عملیات اجرایی پارک صخره ای - نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه پروژه تکمیل عملیات اجرایی پارک صخره ای - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948843/مناقصه-پروژه-تکمیل-عملیات-اجرایی-پارک-بانوان--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تکمیل عملیات اجرایی پارک بانوان - نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه پروژه تکمیل عملیات اجرایی پارک بانوان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948847/مناقصه-اجرای-16200-متر-شبکه-و-نصب-380-فقره-انشعاب-پلی-اتیلن-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای 16200 متر شبکه و نصب 380 فقره انشعاب پلی اتیلن- نوبت دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه اجرای 16200 متر شبکه و نصب 380 فقره انشعاب پلی اتیلن- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948848/فراخوان-شناسایی-سرمایه-گذار-پروژه-ها-و-طرح-های-تملک-دارایی-های-سرمایه-ای'>فراخوان شناسایی سرمایه گذار  پروژه ها و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای / مناقصه, فراخوان شناسایی سرمایه گذار  پروژه ها و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948849/اگهی-مناقصه-خدمات-پردیس-خوابگاهی-به-همراه-حفظ-و-نگهداری-از-فضای-سبز-نوبت-دوم'>اگهی مناقصه خدمات پردیس خوابگاهی به همراه حفظ و نگهداری از فضای سبز- نوبت دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه خدمات پردیس خوابگاهی به همراه حفظ و نگهداری از فضای سبز- نوبت د وم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948854/فراخوان-انتخاب-پیمانکاران-برگزارکننده-هفدهمین-همایش-روز-ملی'>فراخوان انتخاب پیمانکاران برگزارکننده هفدهمین همایش روز ملی / فراخوان , فراخوان انتخاب پیمانکاران برگزارکننده هفدهمین همایش روز ملی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948855/مناقصه-واگذاری-امور-تهیه--طبخ-و-توزیع-غذای-پرسنل-و-بیماران'>مناقصه واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذای پرسنل و بیماران / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذای پرسنل و بیماران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948858/تجدید-مناقصه-پروژه-پیاده-روسازی-معابر'>تجدید مناقصه پروژه پیاده روسازی معابر  / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه پروژه پیاده روسازی معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948859/ارزیابی-کیفی-مناقصه-انجام-خدمات-نگهداری-و-تعمیرات-روزمره-ماشین-آلات'>ارزیابی کیفی مناقصه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات روزمره ماشین آلات / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای , ارزیابی کیفی مناقصه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات روزمره ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948863/مناقصه-امور-تاسیسات-بازار'>مناقصه امور تاسیسات بازار  / مناقصه ,مناقصه امور تاسیسات بازار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948867/تجدید-مناقصه-اجرای-۶۰۰۰-متر-تعویض-شبکه-آب'>تجدید مناقصه اجرای ۶۰۰۰ متر تعویض شبکه آب  / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه اجرای ۶۰۰۰ متر تعویض شبکه آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948868/خرید-و-نصب-سطل-زباله-مکانیزه'>خرید و نصب سطل زباله مکانیزه  / مناقصه, خرید و نصب سطل زباله مکانیزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948876/مناقصه-واگذاری-تعداد-58-پروژه-تجهیز-و-نوسازی-اراضی-شالیزاری--نوبت-دوم-اصلاحیه'>مناقصه واگذاری  تعداد 58 پروژه تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری... نوبت دوم اصلاحیه  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری  تعداد 58 پروژه تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری... نوبت دوم  اصلاحیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948878/مناقصه-تعویض-16000-متر-شبکه-به-همراه-1400-فقره-انشعاب'>مناقصه تعویض 16000 متر شبکه به همراه 1400 فقره انشعاب  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تعویض 16000 متر شبکه به همراه 1400 فقره انشعاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948882/استعلام-قیمت-واگذاری-آزمایشگاه-دبیران--'>استعلام قیمت واگذاری آزمایشگاه دبیران ... / آگهی فراخوان عمومی شرکت در استعلام قیمت، استعلام قیمت واگذاری آزمایشگاه دبیران ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948883/مناقصه-دستگاه-دیزل-ژنراتور'>مناقصه دستگاه دیزل ژنراتور  / مناقصه, مناقصه دستگاه دیزل ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948884/مناقصه-خرید-1000-تن-ذرت-دانه-ای-و--'>مناقصه خرید 1000  تن ذرت دانه ای و ...  / مناقصه , مناقصه خرید 1000  تن ذرت دانه ای و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948885/مناقصه-ساخت-ساختمان-شعبه-لاهیجان-نوبت-دوم'>مناقصه ساخت ساختمان شعبه لاهیجان نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی ، مناقصه ساخت ساختمان شعبه لاهیجان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948892/مناقصه-خدمات-تخلیه-و-بارگیری-کالا-در-بازارچه-مرزی-سومار'>مناقصه خدمات تخلیه و بارگیری کالا در بازارچه مرزی سومار / آگهی مناقصه، مناقصه خدمات تخلیه و بارگیری کالا در بازارچه مرزی سومار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948894/مناقصه-خرید-ساخت-کابین-بندی-پلاک-گذاری--'>مناقصه خرید، ساخت، کابین بندی، پلاک گذاری... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید، ساخت، کابین بندی، پلاک گذاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948897/امور-مربوط-به-حمل-و-نقل-و-خدمات-شهری-و-نگهداری-فضای-سبز'>امور مربوط به حمل و نقل و خدمات شهری و نگهداری فضای سبز / مناقصه, امور مربوط به حمل و نقل و خدمات شهری و نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948898/اصلاحیه-مناقصه-خرید-و-بازسازی-غرفه-های-بازیافت---'>اصلاحیه مناقصه خرید و بازسازی غرفه های بازیافت .... / اصلاحیه مناقصه عمومی ، مناقصه خرید و بازسازی غرفه های بازیافت .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948901/تجدید-مناقصه-تعریض-جاده-ورودی-فاز-2-شهرک-صنعتی'>تجدید مناقصه تعریض جاده ورودی فاز 2 شهرک صنعتی  / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه تعریض جاده ورودی فاز 2 شهرک صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948903/اطلاعیه-مناقصه-اجاره-مزرعه-کشاورزی'>اطلاعیه مناقصه اجاره مزرعه کشاورزی / اطلاعیه مناقصه، اطلاعیه مناقصه اجاره مزرعه کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948904/مناقصه-نگهداری-و-خدمات-فضای-سبز-تاسیسات-و-خدمات-عمومی'>مناقصه نگهداری و خدمات فضای سبز، تاسیسات و خدمات عمومی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری و خدمات فضای سبز، تاسیسات و خدمات عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948907/مناقصه-واگذاری-طرح-محوطه-سازی'>مناقصه  واگذاری طرح محوطه سازی / مناقصه ، مناقصه واگذاری  طرح محوطه سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948910/مناقصه-خرید-ساخت-کابین-بندی-پلاک-گذاری-خدمات-گارانتی-و-تجهیز-12-دستگاه-شاسی--'>مناقصه خرید، ساخت، کابین بندی، پلاک گذاری، خدمات گارانتی و تجهیز 12 دستگاه شاسی... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید، ساخت، کابین بندی، پلاک گذاری، خدمات گارانتی و تجهیز 12 دستگاه شاسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948915/تجدید-مناقصه-بهسازی-محور-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه بهسازی محور نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه بهسازی محور نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948916/اصلاحیه-مناقصه-زیرسازی-جدول-و-آسفالت-معابر'>اصلاحیه مناقصه زیرسازی جدول و آسفالت معابر  / اصلاحیه ، مناقصه زیرسازی جدول و آسفالت معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948920/مناقصه-تعمیرات-شبکه-توزیع-شهری-و-انشعابات-گاز--نوبت-دوم'>مناقصه تعمیرات شبکه توزیع شهری و انشعابات گاز - نوبت دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه تعمیرات شبکه توزیع شهری و انشعابات گاز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948924/مناقصه-سرویس-تعمیر-و-نگهداری-تجهیزات-و-سیستم-های-مخابراتی'>مناقصه سرویس، تعمیر و نگهداری تجهیزات و سیستم های مخابراتی / مناقصه، مناقصه سرویس، تعمیر و نگهداری تجهیزات و سیستم های مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948927/مناقصه-عملیات-سرویس-و-نگهداری-تاسیتسات-جنبی-نیروگاه'>مناقصه عملیات سرویس و نگهداری تاسیتسات جنبی نیروگاه  / مناقصه عمومی، مناقصه عملیات سرویس و نگهداری تاسیتسات جنبی نیروگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948928/تجدید-مناقصه-پروژه-گازرسانی-به-ناحیه-صنعتی'>تجدید مناقصه پروژه گازرسانی به ناحیه صنعتی / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه پروژه گازرسانی به ناحیه صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948932/فراخوان-مشارکت-در-ساخت-پروژه-تجاری'>فراخوان مشارکت در ساخت پروژه تجاری  / اگهی فراخوان,فراخوان مشارکت در ساخت پروژه تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948934/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-سرویس-بهداشتی--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری سرویس بهداشتی  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه عملیات حفظ و نگهداری سرویس بهداشتی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948936/فراخوان-مناقصه-اجرای-عملیات-سازه-اسکلت-بتنی-(کوبیاکس)---'>فراخوان مناقصه اجرای عملیات سازه اسکلت بتنی (کوبیاکس) .... / فراخوان برگزاری مناقصه , فراخوان مناقصه اجرای عملیات سازه اسکلت بتنی (کوبیاکس) ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948937/تمدید-مناقصه-خرید-تجهیزات-انتقال-جهت-حل-مشکل-پهنای-باند'>تمدید مناقصه خرید تجهیزات انتقال جهت حل مشکل پهنای باند / تمدید مناقصه عمومی ,مناقصه خرید تجهیزات انتقال جهت حل مشکل پهنای باند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948938/فراخوان-عمومی-ایاب-و-ذهاب-مرکز-جامع-سلامت'>فراخوان عمومی ایاب و ذهاب مرکز جامع سلامت / آگهی فراخوان عمومی، فراخوان عمومی ایاب و ذهاب مرکز جامع سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948944/ارزیابی-کیفی-مناقصه-تعمیرات-انتقالی-11-باب-منازل-کارمندی-(8-باب-کوی-شهید-پرهون--نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی مناقصه تعمیرات انتقالی 11 باب منازل کارمندی (8 باب کوی شهید پرهون - نوبت دوم  / ارزیابی مناقصه , ارزیابی کیفی مناقصه تعمیرات انتقالی 11 باب منازل کارمندی (8 باب کوی شهید پرهون- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948945/استعلام-شارژ-گاز-استیلن-12-پوندی-آزمایشگاهی'>استعلام شارژ گاز استیلن 12 پوندی آزمایشگاهی  / استعلام , استعلام شارژ گاز استیلن 12 پوندی آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948947/ارزیابی-کیفی-مناقصه-انجام-خدمات-نگهداری-و-تعمیرات-روزمره-ماشین-آلات-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی مناقصه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات روزمره ماشین آلات- نوبت دوم  / ارزیابی کیفی  , ارزیابی کیفی مناقصه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات روزمره ماشین آلات - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948948/استعلام-خرید-وینچ-برقی-10-تنی'>استعلام خرید وینچ برقی 10 تنی   / استعلام, استعلام خرید وینچ برقی 10 تنی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948949/مناقصه-نگهداری-و-تعمیرات-دستگاههای-ثابت-واحدهای-آب-و-برق-و-بخار-و-مخازن-سقف-ثابت-و--'>مناقصه نگهداری و تعمیرات دستگاههای ثابت واحدهای آب و برق و بخار و مخازن سقف ثابت و ... / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری و تعمیرات دستگاههای ثابت واحدهای آب و برق و بخار و مخازن سقف ثابت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948950/استعلام-نه-ردیف-شیر-آلات'>استعلام نه ردیف شیر آلات   / استعلام نه ردیف شیر آلات  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948951/استعلام-عملیات-بارگیری-حمل-و-تخلیه-انواع-نهاده-های-کشاورزی'>استعلام عملیات بارگیری، حمل و تخلیه انواع نهاده های کشاورزی / مناقصه، استعلام عملیات بارگیری، حمل و تخلیه انواع نهاده های کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948954/استعلام-سیمان-ضد-سولفات'>استعلام  سیمان ضد سولفات  / استعلام  سیمان ضد سولفات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948955/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن  / استعلام ,استعلام لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948957/استعلام--تعمیر-میل-بادامک-موتور-لکوموتیو'>استعلام   تعمیر میل بادامک موتور لکوموتیو   / استعلام   تعمیر میل بادامک موتور لکوموتیو  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948958/مناقصه-گازرسانی-به-حفره-های-پراکنده-شهرستان-ساوه'>مناقصه  گازرسانی به حفره های پراکنده شهرستان ساوه  / آگهی فراخوان مناقصه, مناقصه   گازرسانی به حفره های پراکنده شهرستان ساوه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948959/استعلام-لوازم-مرکز-تلفن-7-آیتم'>استعلام لوازم مرکز تلفن 7 آیتم / استعلام، استعلام لوازم مرکز تلفن 7 آیتم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948962/استعلام-پلاستیک-رول'>استعلام  پلاستیک رول / استعلام,استعلام پلاستیک رول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948964/استعلام--16-ردیف-اتصالات'>استعلام   16 ردیف اتصالات   / استعلام,استعلام  16 ردیف اتصالات  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948967/استعلام-هارد-دیسک-رایانه'>استعلام هارد دیسک رایانه / استعلام, استعلام هارد دیسک رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948968/استعلام-یک-دستگاه-پمپ-شناور'>استعلام یک دستگاه پمپ شناور / استعلام,استعلام یک دستگاه پمپ شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948969/مناقصه-عملیات-آسفالت-ریزی-تعدادی-از-معابر-روستا'>مناقصه عملیات آسفالت ریزی تعدادی از معابر روستا / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات آسفالت ریزی تعدادی از معابر روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948971/استعلام-آزمون-پیشرفت-تحصیلی-متوسطه-دوره-اول-و-دوم'>استعلام  آزمون پیشرفت تحصیلی متوسطه دوره اول و دوم / استعلام، استعلام  آزمون پیشرفت تحصیلی متوسطه دوره اول و دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948972/مناقصه-البسه-ورزش-همگانی'>مناقصه البسه ورزش همگانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه البسه ورزشی همگانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948973/استعلام-صندلی-نیلپر'>استعلام صندلی نیلپر / استعلام,استعلام صندلی نیلپر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948974/استعلام-سایر-فعالیتهای-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان / استعلام , استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948976/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام,استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948978/استعلام-SIZE=1×150mm2--63KV-بوشینگ-و-سرکابل-ایگزوسیل'>استعلام SIZE=1×150mm2 , 63KV بوشینگ و سرکابل ایگزوسیل / استعلام SIZE=1×150mm2 , 63KV بوشینگ و سرکابل ایگزوسیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948979/فراخوان-تامین-61-دستگاه-وانت-عملیاتی-دو-کابین'>فراخوان تامین 61 دستگاه وانت عملیاتی دو کابین / فراخوان , فراخوان  تامین 61 دستگاه وانت عملیاتی دو کابین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948980/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان     / استعلام، استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948981/استعلام-فعالیت-های-معماری-و-مهندسی-و-مشاوره-های-فنی'>استعلام فعالیت های معماری و مهندسی و مشاوره های فنی  / استعلام,استعلام فعالیت های معماری و مهندسی و مشاوره های فنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948983/استعلام-هتل-و-پذیرایی'>استعلام  هتل و پذیرایی / استعلام، استعلام  هتل و پذیرایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948985/مناقصه-سرند-لرزشی-كک-سازی--اصلاحیه'>مناقصه سرند لرزشی كک سازی  - اصلاحیه / اصلاحیه مناقصه ، مناقصه سرند لرزشی كک سازی  - اصلاحیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948986/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام,استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948988/استعلام-تهیه-و-نصب-مسیر-نمای-ارتجاعی-یک-طرفه-و-دو-طرفه'>استعلام تهیه و نصب مسیر نمای ارتجاعی یک طرفه و دو طرفه / استعلام، استعلام تهیه و نصب مسیر نمای ارتجاعی یک طرفه و دو طرفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948989/استعلام-لایروبی-و-مرمت-قنوات'>استعلام لایروبی و مرمت قنوات  / استعلام,استعلام لایروبی و مرمت قنوات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948990/استعلام-دیگ-چدنی-و-سختیگیر-رزیدنتی'>استعلام دیگ چدنی و سختیگیر رزیدنتی / استعلام,استعلام دیگ چدنی و سختیگیر رزیدنتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948991/استعلام-آزمون-پیشرفت-تحصیلی-فنی-حرفه-ای-و-کاردانش'>استعلام  آزمون پیشرفت تحصیلی فنی حرفه ای و کاردانش / استعلام، استعلام  آزمون پیشرفت تحصیلی فنی حرفه ای و کاردانش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948994/استعلام-دستمال-رولی'>استعلام دستمال رولی / استعلام,استعلام دستمال رولی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948995/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی  / استعلام,استعلام کولر گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948997/مناقصه-خرید-کود-کمپوست-توسط-شهرداری-منطقه-7'>مناقصه خرید کود کمپوست توسط شهرداری منطقه 7 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید کود کمپوست توسط شهرداری منطقه 7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948999/فراخوان-انجام-خدمات-خودرویی---نوبت-دوم'>فراخوان انجام خدمات خودرویی ... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان انجام خدمات خودرویی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949000/مناقصه-پروژه-اصلاح-و-بهینه-سازی-زیتون-شبکه-برق-زیتون-کارمندی--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه اصلاح و بهینه سازی زیتون شبکه برق زیتون کارمندی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه اصلاح و بهینه سازی زیتون شبکه برق زیتون کارمندی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949003/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان--تمدید-دوم'>مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان - تمدید دوم  / آگهی تمدید مناقصه عمومی , مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان- تمدید دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949004/مناقصه-عمومی-پروژه-اصلاح-و-بهینه-سازی-شبکه-برق--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق - نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه عمومی پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949006/استعلام-صندلی-کارمندی-و-کمد-کتابخانه'>استعلام صندلی کارمندی و کمد کتابخانه / استعلام صندلی کارمندی و کمد کتابخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949007/فراخوان-rod-hollow--copper-alloy'>فراخوان rod hollow , copper alloy / آگهی فراخوان مناقصه , فراخوان rod hollow , copper alloy</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949009/مناقصه-تامین-مواد--طبخ-و-توزیع-غذای-کارکنان-تمدید-دوم'>مناقصه تامین مواد ، طبخ و توزیع غذای کارکنان- تمدید دوم  / آگهی تمدید مناقصه عمومی , مناقصه تامین مواد ، طبخ و توزیع غذای کارکنان- تمدید دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949012/استعلام-گاز-دی-اکسید-کربن'>استعلام گاز دی اکسید کربن / استعلام , استعلام گاز دی اکسید کربن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949013/مناقصه-تامین-خدمات-حمل-سوخت-مورد-نیاز-دستگاههای-حفاری'>مناقصه تامین خدمات حمل سوخت مورد نیاز دستگاههای حفاری  / آگهی فراخوان عمومی, مناقصه تامین خدمات حمل سوخت مورد نیاز دستگاههای حفاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949014/مناقصه-عملیات-بهره-برداری-نگهداری-و-تعمیرات-شبکه-آبیاری'>مناقصه عملیات بهره برداری نگهداری و تعمیرات شبکه آبیاری  / مناقصه ,مناقصه عملیات بهره برداری نگهداری و تعمیرات شبکه آبیاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949016/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی'>استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی / استعلام , استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949020/استعلام-435-دست-کت-تک'>استعلام 435 دست کت تک / استعلام,استعلام 435 دست کت تک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949022/استعلام-تهیه-و-نصب-آسانسور-معاونت-بهره-برداری'>استعلام تهیه و نصب آسانسور معاونت بهره برداری / استعلام,استعلام تهیه و نصب آسانسور معاونت بهره برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949024/مناقصه-خرید-لباس-کار-(بلوز-و-شلوار)-لی-پنبه-ای-و-کاپشن-و--'>مناقصه خرید لباس کار (بلوز و شلوار) لی پنبه ای و کاپشن و ... / مناقصه عمومی, مناقصه خرید لباس کار (بلوز و شلوار) لی پنبه ای و کاپشن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949025/مناقصه-خرید-نصب-راه-اندازی-و-نگهداری-150-دستگاه-دوربین-مداربسته'>مناقصه خرید، نصب، راه اندازی و نگهداری 150 دستگاه دوربین مداربسته / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید، نصب، راه اندازی و نگهداری 150 دستگاه دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949026/استعلام-خرید-ابزارآلات'>استعلام خرید ابزارآلات / استعلام, استعلام خرید ابزارآلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949029/مناقصه-کرایه-ماشین-آلات-خدمات-شهری'>مناقصه کرایه ماشین آلات خدمات شهری  / آگهی مناقصه ,مناقصه کرایه ماشین آلات خدمات شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949030/استعلام-شمش-نیکل'>استعلام شمش نیکل  / استعلام , استعلام شمش نیکل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949032/استعلام-چاپگر-لیزری'>استعلام چاپگر لیزری / استعلام چاپگر لیزری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949033/مناقصه-خرید-مصالح-مورد-نیاز-آسفالت-و-تحویل-در-محل-سازمان'>مناقصه خرید مصالح مورد نیاز آسفالت و تحویل در محل سازمان / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید مصالح مورد نیاز آسفالت و تحویل در محل سازمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949037/مناقصه-اصلاح-و-بهینه-سازی-حصیر-آباد-نوبت-دوم'>مناقصه اصلاح و بهینه سازی حصیر آباد نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه  اصلاح و بهینه سازی حصیر آباد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949038/استعلام-دو-دستگاه-سرور-و-یک-دستگاه-استورج'>استعلام دو دستگاه سرور و یک دستگاه استورج / استعلام، استعلام دو دستگاه سرور و یک دستگاه استورج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949039/مناقصه-اصلاح-هندسی-بلوار-صداقت-شرقی'>مناقصه اصلاح هندسی بلوار صداقت شرقی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اصلاح هندسی بلوار صداقت شرقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949040/استعلام-کاغذ-و--'>استعلام کاغذ و ... / استعلام,استعلام کاغذ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949042/مناقصه-پروژه-اصلاح-و-بهینه-سازی-شبکه-برق-آخر-آسفالت'>مناقصه پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق  آخر آسفالت  / آگهی مناقصه ,مناقصه پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق آخر آسفالت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949043/آگهی-مناقصه-عمومی-دو-مرحله-ای-خرید-تامین-مصالح-و-تجهیزات-ساخت-ابنیه-و--'>آگهی مناقصه عمومی دو مرحله  ای خرید، تامین مصالح و تجهیزات، ساخت ابنیه و ...  / مناقصه , آگهی مناقصه عمومی دو مرحله  ای خرید، تامین مصالح و تجهیزات، ساخت ابنیه و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949044/فراخوان-مناقصه-CORROSSION-MONITORING-SYSTEM'>فراخوان مناقصه CORROSSION MONITORING SYSTEM  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه CORROSSION MONITORING SYSTEM </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949046/استعلام-در-خصوص-سرویس-و-نگهداری-سیستم-دوربین-های-مداربسته'>استعلام در خصوص سرویس و نگهداری سیستم دوربین های مداربسته / استعلام , استعلام در خصوص سرویس و نگهداری سیستم دوربین های مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949048/استعلام-دستگاه-پرینتر'>استعلام دستگاه پرینتر / استعلام , استعلام دستگاه پرینتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949049/استعلام-مودم-اکسترنال-رایانه'>استعلام مودم اکسترنال رایانه / استعلام, استعلام مودم اکسترنال رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949051/استعلام-کاغذ-تحریر'>استعلام کاغذ تحریر / استعلام کاغذ تحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949053/مناقصه-تهیه-شن-سیلیسی-و-تعمیر-و-بازسازی-فیلترها-و-تعویض-شن--'>مناقصه تهیه شن سیلیسی و تعمیر و بازسازی فیلترها و تعویض شن ... / مناقصه تهیه شن سیلیسی و تعمیر و بازسازی فیلترها و تعویض شن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949055/استعلام-رم-DDR2-کینگ'>استعلام  رم DDR2 کینگ / استعلام, استعلام  رم DDR2 کینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949057/استعلام-پیچ-و-مهره-تمام-رزوه-به-همراه-واشر'>استعلام پیچ و مهره تمام رزوه به همراه واشر / استعلام, استعلام پیچ و مهره تمام رزوه به همراه واشر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949058/مناقصه-پیاده-رو-سازی-و-ترمیم-پیاده-رو'>مناقصه پیاده رو سازی و ترمیم پیاده رو / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه پیاده رو سازی و ترمیم پیاده رو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949060/استعلام-چاپ-3000-پوستر-منشور-سازمان-بیمه-سلامت'>استعلام چاپ 3000 پوستر منشور سازمان بیمه سلامت  / استعلام,استعلام چاپ 3000 پوستر منشور سازمان بیمه سلامت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949062/استعلام-435-دست-کاپشن-چرمی'>استعلام 435 دست کاپشن چرمی / استعلام, استعلام 435 دست کاپشن چرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949063/فراخوان-مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-دوجداره-فاضلابی-کاروگیت-و--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی کاروگیت و... نوبت دوم / مناقصه, فراخوان مناقصه خرید لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی کاروگیت و... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949064/استعلام-میلگرد-ساده-و-آجدار'>استعلام میلگرد ساده و آجدار  / استعلام ، استعلام میلگرد ساده و آجدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949066/استعلام-لایروبی-و-مرمت-قنوات-خیرآباد'>استعلام لایروبی و مرمت قنوات خیرآباد / استعلام,استعلام لایروبی و مرمت قنوات خیرآباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948483/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-16-32متر'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت 16.32متر / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 16.32متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948484/مزایده-ملک-مساحت-288متر-مرحله-اول'>مزایده ملک مساحت 288متر مرحله اول  / مزایده,ممزایده ملک مساحت 288متر مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948485/مزایده-اموال-شامل-عرصه-مسکونی-زمین-کشاورزی'>مزایده اموال شامل عرصه مسکونی.زمین کشاورزی / مزایده,مزایده اموال شامل عرصه مسکونی.زمین کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948486/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-با-سند-مالکیت'>مزایده ششدانگ آپارتمان با سند مالکیت / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان با سند مالکیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948487/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-یک-طبقه-250متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی یک طبقه 250متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی یک طبقه 250متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948488/مزایده-ششدانگ-پلاک-378-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک 378 فرعی / مزایده,ممزایده ششدانگ پلاک 378 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948489/مزایده-ساختمان-مساحت-عرصه-385-55متر'>مزایده ساختمان مساحت عرصه 385.55متر / مزایده,مزایده ساختمان مساحت عرصه 385.55متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948490/مزایده-عمومی-فروش-خودرو--نوبت-دوم'>مزایده عمومی فروش خودرو  - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده عمومی فروش خودرو  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948491/مزایده-ششدانگ-مرغداری-26000-قطعه-ای'>مزایده ششدانگ مرغداری 26000 قطعه ای / مزایده,مزایده ششدانگ مرغداری 26000 قطعه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948494/مزایده-اموال-غیرمنقول-مساحت-132مترمربع'>مزایده اموال غیرمنقول مساحت 132مترمربع  / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول مساحت 132مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948496/مزایده-فروش-تعدادی-از-ماشین-آلات-کشاورزی'>مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات کشاورزی  / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948498/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مشتمل-بر-دو-طبقه'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مشتمل بر دو طبقه  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مشتمل بر دو طبقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948501/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-298مترمربع'>مزایده ملک مساحت عرصه 298مترمربع  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 298مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948505/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-عرصه-181متر'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی عرصه 181متر  / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی عرصه 181متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948507/مزایده-منزل-مسکونی-در-دو-طبقه-دو-خوابه'>مزایده منزل مسکونی در دو طبقه دو خوابه / مزایده,مزایده منزل مسکونی در دو طبقه دو خوابه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948508/مزایده-کالاهای-تحت-اختیار'>مزایده کالاهای تحت اختیار  / آگهی مزایده , مزایده کالاهای تحت اختیار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948512/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-144-06متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 144.06متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 144.06متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948514/مزایده-24-هزارم-سهم-مشاع-از-تمامیت-پلاک-ثبتی'>مزایده 24 هزارم سهم مشاع از تمامیت پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 24 هزارم سهم مشاع از تمامیت پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948515/مزایده-کود-مرغ-واحدهای-پرورشی'>مزایده کود مرغ واحدهای پرورشی / مزایده، مزایده کود مرغ واحدهای پرورشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948517/مزایده-یکباب-منزل-با-قدمت-چهار-ساله'>مزایده یکباب منزل با قدمت چهار ساله / مزایده,مزایده یکباب منزل با قدمت چهار ساله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948520/مزایده-ملک-بخش-ده-مشهد-عرصه-دویست-متر'>مزایده ملک بخش ده مشهد عرصه دویست متر  / مزایده,مزایده ملک بخش ده مشهد عرصه دویست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948521/مزایده-بهره-برداری-از-فضایی-جهت-راه-اندازی-اسکیت--'>مزایده بهره برداری از فضایی جهت راه اندازی اسکیت....  / مزایده ، مزایده بهره برداری از فضایی جهت راه اندازی اسکیت.... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948522/مزایده-آپارتمان-بخش-ده-مشهد-تجدید'>مزایده آپارتمان بخش ده مشهد تجدید  / مزایده,مزایده آپارتمان بخش ده مشهد تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948525/مزایده-دو-دانگ-و-72-1-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-زمین'>مزایده دو دانگ و 72.1 هزارم یک دانگ مشاع از زمین / مزایده,مزایده دو دانگ و 72.1 هزارم یک دانگ مشاع از زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948527/مزایده-ملک-مساحت-150متر'>مزایده ملک مساحت 150متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت 150متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948532/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-57-10متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 57.10متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 57.10متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948534/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-235متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 235متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 235متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948535/مزایده-فروش-دو-فقره-سیم-کارت'>مزایده فروش دو فقره سیم کارت / آگهی مزایده, مزایده فروش دو فقره سیم کارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948537/مزایده-منزل-مسکونی-سه-طبقه'>مزایده منزل مسکونی سه طبقه  / مزایده,مزایده منزل مسکونی سه طبقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948541/مزایده-ششدانگ-یک-محوطه-و-مغازه-متصل-مساحت-207متر'>مزایده ششدانگ یک محوطه و مغازه متصل مساحت 207متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یک محوطه و مغازه متصل مساحت 207متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948542/مزایده-فروش-تعداد-16-دستگاه-انواع-خودرو'>مزایده فروش  تعداد 16 دستگاه انواع خودرو  / اگهی مزایده , مزایده فروش  تعداد 16 دستگاه انواع خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948544/مزایده-یک-قطعه-زمین-4000متر'>مزایده یک قطعه زمین 4000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین 4000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948545/مزایده-فروش-املاک-مساحت-483-و-576متر'>مزایده فروش املاک مساحت 483 و 576متر  / مزایده,مزایده فروش املاک مساحت 483 و 576متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948552/اجاره-یک-ساله-پلاژ-لیدو-نوبت-دوم'>اجاره یک ساله پلاژ لیدو  نوبت دوم  / اگهی مزایده , اجاره یک ساله پلاژ لیدو  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948553/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-نود-و-هفت-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت نود و هفت متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت نود و هفت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948557/مزایده-خانسرا-زمین-های-زراعی-و-خشکه-زاری'>مزایده خانسرا زمین های زراعی و خشکه زاری / مزایده,مزایده خانسرا زمین های زراعی و خشکه زاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948558/مزایده-فروش-یک-دست-سرویس-مبلمان-استیل-نه-نفره-و--'>مزایده فروش یک دست سرویس مبلمان استیل نه نفره و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش یک دست سرویس مبلمان استیل نه نفره و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948560/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-250متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 250متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 250متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948562/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-240متر'>مزایده پلاک ثبتی عرصه 240متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه 240متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948563/200-کیلو-پیازهای-زعفران'>200 کیلو پیازهای زعفران / مزایده, 200 کیلو پیازهای زعفران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948564/مزایده-بهره-برداری-از-یک-باب-زمین-چندمنظوره-روباز--تجدید---'>مزایده بهره برداری از یک باب زمین چندمنظوره روباز - تجدید..... / مزایده ، مزایده بهره برداری از یک باب زمین چندمنظوره روباز - تجدید.....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948566/مزایده-ششدانگ-باغ-مثمر-مساحت-5300متر'>مزایده ششدانگ باغ مثمر مساحت 5300متر / مزایده,مزایده ششدانگ باغ مثمر مساحت 5300متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948568/مزایده-واگذاری-داروخانه-بیمارستان-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری داروخانه بیمارستان نوبت دوم  / مزایده، واگذاری داروخانه بیمارستان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948569/مزایده-فروش-تعداد-شش-رقبه-املاک-تملیکی'>مزایده فروش تعداد شش رقبه املاک تملیکی  / مزایده,مزایده فروش تعداد شش رقبه املاک تملیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948571/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-عرصه-271-40متر'>مزایده دو دانگ مشاع از پلاک ثبتی عرصه 271.40متر  / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از پلاک ثبتی عرصه 271.40متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948573/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-360متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 360متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 360متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948574/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-227-80متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 227.80متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 227.80متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948578/مزایده-ملک-قدمت-دو-ساله'>مزایده ملک قدمت دو ساله  / مزایده,مزایده ملک قدمت دو ساله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948579/مزایده-امور-نگهداری-و-بهره-برداری-جایگاه-cng'>مزایده امور نگهداری و بهره برداری جایگاه cng  / مزایده , مزایده امور نگهداری و بهره برداری جایگاه cng </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948583/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-77-64متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 77.64متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 77.64متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948587/مزایده-فروش-ملک-کاربری-ویلایی-مسکونی-1125متر'>مزایده فروش ملک کاربری ویلایی مسکونی 1125متر / مزایده,مزایده فروش ملک کاربری ویلایی مسکونی 1125متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948588/اگهی-مزایده-تراکتور-کشاورزی-و-تریلی-کشنده-نوبت-دوم'>اگهی مزایده تراکتور کشاورزی و تریلی کشنده- نوبت دوم  / آگهی مزایده, اگهی مزایده تراکتور کشاورزی و تریلی کشنده- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948590/مزایده-پلاک-ثبتی-10744-و-16785-و-360-فرعی'>مزایده پلاک ثبتی 10744 و 16785 و 360 فرعی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 10744 و 16785 و 360 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948591/مزایده-50-درصد-سهم-از-کل-سهام-شرکت-اکسیکو'>مزایده 50 درصد سهم از کل سهام شرکت اکسیکو / آگهی مزایده , مزایده 50 درصد سهم از کل سهام شرکت اکسیکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948592/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948596/مزایده-5-5-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده 5.5 دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 5.5 دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948597/مزایده-48-رول-کاغذ-VIOLIN-با-عرض-53-سانتی-متر-و-طول-10-متر'>مزایده 48 رول کاغذ VIOLIN با عرض 53 سانتی متر و طول 10 متر  / آگهی مزایده, مزایده 48 رول کاغذ VIOLIN با عرض 53 سانتی متر و طول 10 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948602/مزایده-فروش-املاک-تملیکی-و-مازاد-بر-نیاز-با-شرایط-ویژه'>مزایده فروش املاک تملیکی و مازاد بر نیاز با شرایط ویژه  / مزایده,مزایده فروش املاک تملیکی و مازاد بر نیاز با شرایط ویژه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948608/مزایده-ساختمان-عرصه-297-95متر'>مزایده ساختمان عرصه 297.95متر  / مزایده,مزایده ساختمان عرصه 297.95متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948610/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-کاربری-تجاری-مسکونی-کارگاه'>مزایده فروش تعدادی از املاک کاربری تجاری مسکونی کارگاه / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک کاربری تجاری مسکونی کارگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948618/مزایده-فروش-مانیتور-مدل-ساینس-میتر--کیبورد--ماشین-حساب-کوچک-و-بزرگ--'>مزایده فروش مانیتور مدل ساینس میتر ، کیبورد ، ماشین حساب کوچک و بزرگ... / آگهی مزایده , مزایده فروش مانیتور مدل ساینس میتر ، کیبورد ، ماشین حساب کوچک و بزرگ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948619/تجدید-مزایده-تعداد-2-دستگاه-از-خودروهای-سواری-مازاد-بر-نیاز--مرحله-دوم'>تجدید مزایده تعداد 2 دستگاه از خودروهای سواری مازاد بر نیاز - مرحله دوم  / آگهی تجدید مزایده, تجدید مزایده تعداد 2 دستگاه از خودروهای سواری مازاد بر نیاز - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948620/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-آپارتمان-مساحت-39-94متر'>مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان مساحت 39.94متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان مساحت 39.94متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948625/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-ده-هزار-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت ده هزار متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت ده هزار متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948626/مزایده-14-دستگاه-گوشی-تلفن-همراه-نوبت-دوم'>مزایده 14 دستگاه گوشی تلفن همراه نوبت دوم  / مزایده , مزایده 14 دستگاه گوشی تلفن همراه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948627/مزایده-فروش-کامیون-باری-بنز'>مزایده فروش کامیون باری بنز / آگهی مزایده , مزایده فروش کامیون باری بنز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948628/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-209-60متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 209.60متر / مزایده,ممزایده یک قطعه زمین مساحت 209.60متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948629/تجدید-مزایده-بوفه-های-دانشجویی'>تجدید مزایده بوفه های دانشجویی  / آگهی تجدید مزایده، تجدید مزایده بوفه های دانشجویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948631/مزایده-ملک-مساحت-583-57متر'>مزایده ملک مساحت 583.57متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت 583.57متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948634/مزایده-فروش-پارچه'>مزایده فروش پارچه / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش پارچه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948635/مزایده-منزل-مسکونی-کلنگی-مساحت-سیصد-متر'>مزایده منزل مسکونی کلنگی مساحت سیصد متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی کلنگی مساحت سیصد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948639/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-377-30متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 377.30متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 377.30متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948640/مزایده-محل-خدمات-تایپ-و-تکثیر-و-کتابفروشی'>مزایده محل خدمات تایپ و تکثیر و کتابفروشی  / آگهی مزایده، مزایده محل خدمات تایپ و تکثیر و کتابفروشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948641/مزایده-تعداد-130-بشکه-روغن-هیدرولیک'>مزایده تعداد 130 بشکه روغن هیدرولیک  / مزایده تعداد 130 بشکه روغن هیدرولیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948642/مزایده-تعداد-1020-عدد-جاروغنی-استیل'>مزایده تعداد 1020 عدد جاروغنی استیل / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده تعداد 1020 عدد جاروغنی استیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948643/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-4-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 4 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 4 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948645/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پیکان-سفید'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پیکان سفید / آگهی مزایده  , مزایده یک دستگاه خودروی سواری پیکان سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948646/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-139-22متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 139.22متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 139.22متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948648/مزایده-سه-دانگ-پلاک-ثبتی-به-مساحت-70-16متر'>مزایده سه دانگ پلاک ثبتی به مساحت 70.16متر / مزایده,مزایده سه دانگ پلاک ثبتی به مساحت 70.16متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948652/مزایده-ساختمان-یک-طبقه-عرصه-265-9متر'>مزایده ساختمان یک طبقه عرصه 265.9متر / مزایده,مزایده ساختمان یک طبقه عرصه 265.9متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948653/مزایده-ساختمان-مسکونی-تجاری-زیربنای-شصت-متر'>مزایده ساختمان مسکونی تجاری زیربنای شصت متر  / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی تجاری زیربنای شصت متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948655/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-1000متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 1000متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 1000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948659/مزایده-آپارتمان-مسکونی-از-ملک-بیست-واحدی'>مزایده آپارتمان مسکونی از ملک بیست واحدی / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی از ملک بیست واحدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948663/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین-مسکونی-194-93متر'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین مسکونی 194.93متر  / مزایده,مزایده واگذاری یک قطعه زمین مسکونی 194.93متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948664/مزایده-فروش-خودروی-سواری-پراید-مدل-1390'>مزایده فروش خودروی سواری پراید مدل 1390  / آگهی مزایده , مزایده فروش خودروی سواری پراید مدل 1390 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948665/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-385متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 385متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 385متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948668/مزایده-فروش-زمین-مسکونی-مساحت-200-و-246-35متر'>مزایده فروش زمین مسکونی مساحت 200 و 246.35متر  / مزایده,مزایده فروش زمین مسکونی مساحت 200 و 246.35متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948673/مزایده-خودرو-وانت-مدل-1392'>مزایده خودرو وانت مدل 1392 / آگهی مزایده، مزایده خودرو وانت مدل 1392</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948674/مزایده-ششدانگ-اعیان-ساختمان-و-محوطه-660متر'>مزایده ششدانگ اعیان ساختمان و محوطه 660متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان ساختمان و محوطه 660متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948676/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-4-ثبت-تنکابن'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 4 ثبت تنکابن  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 4 ثبت تنکابن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948677/مزایده-یک-دستگاه-یخچال-ساید-بزرگ-و--'>مزایده یک دستگاه یخچال ساید بزرگ و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه یخچال ساید بزرگ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948678/مزایده-فروش-100-عدد-کاور-ژله-ای-و--نوبت-دوم'>مزایده فروش 100 عدد کاور ژله ای و ...نوبت دوم  / آگی مزایده, مزایده فروش 100 عدد کاور ژله ای و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948679/مزایده-تعداد-150-عدد-شلوار-مردانه-فاستونی-و-پارچه-ای'>مزایده تعداد 150 عدد شلوار مردانه فاستونی و پارچه ای  / مزایده تعداد 150 عدد شلوار مردانه فاستونی و پارچه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948680/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-سه-خوابه-298-65متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه سه خوابه 298.65متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه سه خوابه 298.65متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948681/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سمند-مدل-1383-رنگ-متالیک-مشکی-96-07-16'>مزایده یک دستگاه خودرو سمند مدل 1383 رنگ متالیک مشکی-96.07.16 / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سمند مدل 1383 رنگ متالیک مشکی-96.07.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948683/مزایده-فروش-روکش-فرمان-18-بسته--ده-عدد-چراغ-جلو-پراید--96-7-16'>مزایده فروش روکش فرمان 18 بسته ، ده عدد چراغ جلو پراید....96.7.16 / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش روکش فرمان 18 بسته ، ده عدد چراغ جلو پراید....96.7.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948686/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-دو-75-37متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دو 75.37متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دو 75.37متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948687/مزایده-فروش-مبلمان'>مزایده فروش مبلمان / آگهی مزایده, مزایده فروش مبلمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948688/مزایده-یک-دستگاه-تلویزیون--'>مزایده یک دستگاه تلویزیون... / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه تلویزیون...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948690/مزایده-ملک-مساحت-148-97متر'>مزایده ملک مساحت 148.97متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 148.97متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948693/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-595متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 595متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 595متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948694/اگهی-مزایده-سواری-پراید'>اگهی مزایده سواری پراید  / اگهی مزایده , مزایده سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948695/مزایده-فروش-سیمان-و-گچ-سفید'>مزایده فروش سیمان و گچ سفید  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش سیمان و گچ سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948696/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-700متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 700متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 700متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948697/مزایده-ملک-مجتمع-تجاری-و-مسکونی-بخش-سه-اهواز'>مزایده ملک مجتمع تجاری و مسکونی بخش سه اهواز  / مزایده,مزایده ملک مجتمع تجاری و مسکونی بخش سه اهواز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948698/مزایده-اجاره-پرورش-ماهی-در-قفس-سرد-آبی-و-گرمابی-تجدید'>مزایده اجاره پرورش ماهی در قفس سرد آبی و گرمابی- تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده اجاره پرورش ماهی در قفس سرد آبی و گرمابی- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948699/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-112-57متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان 112.57متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان 112.57متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948702/مزایده-تاج-گل-مصنوعی-دستگاه-برش---'>مزایده تاج گل مصنوعی، دستگاه برش، ....  / مزایده, مزایده تاج گل مصنوعی، دستگاه برش، .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948703/مزایده-ملک-به-پلاک-ثبتی-62-2291-مرحله-دوم'>مزایده ملک به پلاک ثبتی 62/2291 مرحله دوم / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی 62/2291 مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948704/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی-1834متر'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی 1834متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی 1834متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948705/اگهی-مزایده-دستگاه-اره-فلکه--یک-دستگاه-سه-کاره'>اگهی مزایده دستگاه اره فلکه - یک دستگاه سه کاره  / اگهی مزایده , اگهی مزایده دستگاه اره فلکه - یک دستگاه سه کاره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948706/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-صد-و-بیست-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت صد و بیست متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت صد و بیست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948707/مزایده-بهره-برداری-از-کافی-شاپ-هتل-آکادمی-ملی-المپیک'>مزایده  بهره برداری از کافی شاپ هتل آکادمی ملی المپیک / آگهی مزایده, مزایده  بهره برداری از کافی شاپ هتل آکادمی ملی المپیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948708/مزایده-یک-دستگاه-لیفتراک-برقی-یک-تنی'>مزایده یک دستگاه لیفتراک برقی یک تنی  / آگهی مزایده ، مزایده یک دستگاه لیفتراک برقی یک تنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948709/مزایده-86-عدد-میز-تلویزیون'>مزایده 86 عدد میز تلویزیون  / مزایده, مزایده 86 عدد میز تلویزیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948711/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-عمارت'>مزایده سه دانگ مشاع از عمارت / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از عمارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948713/مزایده-واگذاری-بصورت-اجاره-3-کلاس-از-مدرسه-امیرکبیر'>مزایده واگذاری بصورت اجاره 3 کلاس از مدرسه  امیرکبیر  / مزایده, مزایده واگذاری بصورت اجاره 3 کلاس از مدرسه  امیرکبیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948715/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-روا'>مزایده یک دستگاه سواری پژو روا / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری پژو روا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948716/مزایده-پلاک-ثبتی-1731-6-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 1731/6 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1731/6 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948717/مزایده-یک-دستگاه-کامیونت'>مزایده یک دستگاه کامیونت / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه کامیونت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948719/مزایده-عرصه-مسکونی-تجاری-بصورت-ساختمان-4-طبقه'>مزایده عرصه مسکونی تجاری بصورت ساختمان 4 طبقه / مزایده,مزایده عرصه مسکونی تجاری بصورت ساختمان 4 طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948720/مزایده-16-عدد-تابلو-فرش'>مزایده 16 عدد تابلو فرش  / مزایده, مزایده 16 عدد تابلوفرش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948722/مزایده-311-کارتون-کیسه-چای-خشک'>مزایده 311 کارتون کیسه چای خشک  / مزایده,مزایده 311 کارتون کیسه چای خشک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948725/مزایده-ملک-با-قدمت-بیش-از-ده-سال'>مزایده ملک با قدمت بیش از ده سال  / مزایده,مزایده ملک با قدمت بیش از ده سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948726/مزایده-خودروی-سواری-پژو-آردی'>مزایده خودروی سواری پژو آردی / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده خودروی سواری پژو آردی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948727/مزایده-واگذاری-884-قطعه-زمین-مساحت-205370-6متر'>مزایده واگذاری 884 قطعه زمین مساحت 205370.6متر / مزایده,مزایده واگذاری 884 قطعه زمین مساحت 205370.6متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948729/مزایده-واگذاری-بخشی-از-موزه-96-7-16'>مزایده واگذاری بخشی از موزه  96.7.16 / مزایده ,مزایده واگذاری بخشی از موزه 96.7.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948730/مزایده-یک-دستگاه-سواری-سمند-سفید-روغنی--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه سواری سمند سفید روغنی  - نوبت دوم  / مزایده  , مزایده یک دستگاه سواری سمند سفید روغنی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948732/مزایده-آپارتمان-مساحت-114-53متر'>مزایده آپارتمان مساحت 114.53متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 114.53متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948733/مزایده-دو-دستگاه-سیلوی-زرد-رنگ-و--'>مزایده دو دستگاه سیلوی زرد رنگ  و ...  / آگهی مزایده,مزایده دو دستگاه سیلوی زرد رنگ  و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948734/مزایده-پوشاک-و-لباس--نوبت-دوم'>مزایده پوشاک و لباس - نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده پوشاک و لباس - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948735/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-نه-فرعی'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی نه فرعی / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی نه فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948736/مزایده-عمومی-اکتشاف-تعدادی-از-محدوده-های-اکتشافی'>مزایده عمومی اکتشاف تعدادی از محدوده های اکتشافی  / مزایده عمومی , مزایده عمومی اکتشاف تعدادی از محدوده های اکتشافی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948738/مزایده-یک-دستگاه-بچینگ-کارکرده'>مزایده یک دستگاه بچینگ کارکرده / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه بچینگ کارکرده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948739/مزایده-ساختمان-عرصه560-76متر'>مزایده ساختمان عرصه560.76متر / مزایده,مزایده ساختمان عرصه560.76متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948741/فراخوان-مزایده-فروش-تیرهای-بتونی-اسقاط'>فراخوان مزایده فروش تیرهای بتونی اسقاط  / فراخوان مزایده عمومی ، فراخوان مزایده فروش تیرهای بتونی اسقاط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948742/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پراید-مدل-1377'>مزایده یک دستگاه خودروی پراید مدل 1377 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی پراید مدل 1377</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948743/مزایده-اجاره-دو-سوله-و-تاسیسات-جانبی'>مزایده اجاره دو سوله و تاسیسات جانبی  / آگهی فراخوان مزایده عمومی, مزایده اجاره دو سوله و تاسیسات جانبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948744/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-آپارتمان-بخش-نه-تبریز'>مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان بخش نه تبریز / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان بخش نه تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948745/مزایده-یک-واحد-تجاری-به-مساحت-40-60مترمربع-نوبت-سوم'>مزایده یک واحد تجاری به مساحت 40.60مترمربع نوبت سوم  / مزایده,مزایده یک واحد تجاری به مساحت 40.60مترمربع نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948747/مزایده-یک-دستگاه-گندکی-نجاری'>مزایده یک دستگاه گندکی نجاری / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه گندکی نجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948748/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سمند-مدل-1392'>مزایده یک دستگاه خودروی سمند مدل 1392 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سمند مدل 1392</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948751/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-60-24متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 60.24متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 60.24متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948754/تجدید-مزایده-ارائه-خدمات-بوفه-دانشجویی'>تجدید مزایده ارائه خدمات بوفه دانشجویی / تجدید آگهی مزایده عمومی، مزایده ارائه خدمات بوفه دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948755/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-5744-فرعی'>مزایده پلاک ثبتی شماره 5744 فرعی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 5744 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948756/مزایده-فروش-مت-فورمین-و--'>مزایده فروش مت فورمین و ... / مزایده , مزایده فروش مت فورمین و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948757/مزایده-ششدانگ-پلاکهای-ثبتی-اموال-غیرمنقول'>مزایده ششدانگ پلاکهای ثبتی اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاکهای ثبتی اموال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948759/مزایده-منزل-مسکونی-267متر'>مزایده منزل مسکونی 267متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی 267متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948760/مزایده-فروش-خودرو-پیکان-مدل-1383'>مزایده فروش خودرو پیکان مدل 1383 / مزایده , مزایده فروش خودرو پیکان مدل 1383</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948761/مزایده-واگذاری-انتشارات-دانشجویی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری انتشارات دانشجویی نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده واگذاری انتشارات دانشجویی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948762/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-میدل-باس'>مزایده یک دستگاه خودروی میدل باس / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی میدل باس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948764/مزایده-سرقفلی-یکباب-تجاری-بخش-سه-اردبیل'>مزایده سرقفلی یکباب تجاری بخش سه اردبیل  / مزایده,مزایده سرقفلی یکباب تجاری بخش سه اردبیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948767/مزایده-ششدانگ-پلاک-1150-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک 1150 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 1150 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948771/مزایده-ملک-مسکونی-عرصه-47-10متر'>مزایده ملک مسکونی عرصه 47.10متر / مزایده,مزایده ملک مسکونی عرصه 47.10متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948774/مزایده-ضایعات-آهنی-صنعتی'>مزایده ضایعات آهنی صنعتی  / آگهی مزایده ، مزایده ضایعات آهنی صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948775/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-285متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 285متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 285متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948778/مزایده-نانوایی-رستوران-سنتی-دانشجویی--نوبت-دوم'>مزایده نانوایی- رستوران سنتی دانشجویی...نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده نانوایی، رستوران سنتی دانشجویی...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948779/مزایده-زمینهای-کشاورزی-نوبت-اول'>مزایده زمینهای کشاورزی نوبت اول  / مزایده,مزایده زمینهای کشاورزی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948781/مزایده-کلیه-اموال-منقول-شامل-تجهیزات-پزشکی-سرمایشی--'>مزایده کلیه اموال منقول شامل تجهیزات پزشکی، سرمایشی... / آگهی مزایده غیرحضوری، مزایده کلیه اموال منقول شامل تجهیزات پزشکی، سرمایشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948782/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-1545متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 1545متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 1545متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948784/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-هیوندا'>مزایده یک دستگاه خودرو هیوندا  / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو هیوندا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948787/مزایده-تکثیرات-دانشجویی'>مزایده تکثیرات دانشجویی  / آگهی مزایده عمومی, مزایده تکثیرات دانشجویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948789/مزایده-یک-دستگاه-کمپرسور-باد-با-توان-55KW'>مزایده یک دستگاه کمپرسور باد با توان 55KW / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه کمپرسور باد با توان 55KW</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948790/مزایده-زمین-مساحت-2499-55متر'>مزایده زمین مساحت 2499.55متر / مزایده,مزایده زمین مساحت 2499.55متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948791/مزایده-یک-دستگاه-ماشین-سواری-استیشن'>مزایده یک دستگاه ماشین سواری استیشن  / مزایده , مزایده یک دستگاه ماشین سواری استیشن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948794/مزایده-دو-دستگاه-خودروی-پراید-و-رنو'>مزایده دو دستگاه خودروی پراید و رنو / مزایده, دو دستگاه خودروی پراید و رنو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948795/مزایده-واگذاری-منافع-سرقفلی-و-حق-کسب-و-پیشه-نه-باب-از-فروشگاه-های-خود'>مزایده واگذاری منافع سرقفلی و حق کسب و پیشه نه باب از فروشگاه های خود / مزایده,مزایده واگذاری منافع سرقفلی و حق کسب و پیشه نه باب از فروشگاه های خود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948796/مزایده-فروش-دستگاه-ساب-لنت'>مزایده فروش دستگاه ساب لنت / آگهی مزایده اموال غیر منقول, مزایده فروش دستگاه ساب لنت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948797/مزایده-فروش-شیر-مرکز-تحقیقات-امور-دام-مرحله-دوم'>مزایده فروش شیر مرکز تحقیقات امور دام مرحله دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش شیر مرکز تحقیقات امور دام مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948798/مزایده-فروش-تعداد-4-دستگاه-آپارتمان-مسکونی'>مزایده فروش تعداد 4 دستگاه آپارتمان مسکونی / مزایده,مزایده فروش تعداد 4 دستگاه آپارتمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948801/مزایده-میسگر--آسیاب'>مزایده میسگر  ،آسیاب / مزایده,مزایده میسگر  ،آسیاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948803/مزایده-اجاره-بیلبوردهای-تبلیغاتی--تجدید'>مزایده اجاره بیلبوردهای تبلیغاتی - تجدید / آگهی تجدید مزایده, مزایده اجاره بیلبوردهای تبلیغاتی - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948805/مزایده-فروش-آپارتمان-هفت-واحد-مسکونی-و--'>مزایده فروش آپارتمان .هفت واحد مسکونی و .. / مزایده,مزایده فروش آپارتمان .هفت واحد مسکونی و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948807/مزایده-فروش-ساختمان-با-سند-اداری'>مزایده فروش ساختمان با سند اداری / مزایده,مزایده فروش ساختمان با سند اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948809/مزایده-ملک-به-پلاک-ثبتی-3478-فرعی'>مزایده ملک به پلاک ثبتی 3478 فرعی / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی 3478 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948810/مزایده-ضایعات-آهن-آلات-ضایعات-مسی'>مزایده ضایعات آهن آلات، ضایعات مسی / آگهی مزایده,مزایده  ضایعات آهن آلات، ضایعات مسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948812/مزایده-ساختمان-2-5-طبقه'>مزایده ساختمان 2.5 طبقه / مزایده,مزایده ساختمان 2.5 طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948813/مزایده-چاه-موتورهای-آب'>مزایده چاه موتورهای آب / مزایده، مزایده چاه موتورهای آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948814/مزایده-یک-دستگاه-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه پژو پارس / مزایده,مزایده یک دستگاه پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948815/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین-جهت-احداث-شهربازی'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین جهت احداث شهربازی / مزایده ,مزایده واگذاری یک قطعه زمین جهت احداث شهربازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948816/مزایده-یک-دستگاه-جوش-زیر-پودری'>مزایده یک دستگاه جوش زیر پودری / آگهی مورد مزایده اموال غیرمنقول، مزایده یک دستگاه جوش زیر پودری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948817/مزایده-فروش-شن-و-ماسه'>مزایده فروش شن و ماسه  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش شن و ماسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948819/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-280متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 280متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 280متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948821/مزایده-یک-قطعه-مدال--انگشتر-و--'>مزایده یک قطعه مدال ، انگشتر و ...  / مزایده , مزایده یک قطعه مدال ، انگشتر و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948822/مزایده-اجاره-ساختمان'>مزایده اجاره ساختمان  / مزایده , مزایده اجاره ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948823/مزایده-قطعه-زمینی-مساحت-491متر'>مزایده قطعه زمینی مساحت 491متر  / مزایده,مزایده قطعه زمینی مساحت 491متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948824/مزایده-یک-دستگاه-بیل-هیدرولیکی'>مزایده یک دستگاه بیل هیدرولیکی / مزایده,مزایده یک دستگاه بیل هیدرولیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948825/مزایده-مغازه-مرغ-فروشی-مساحت-سی-و-دو-متر'>مزایده مغازه مرغ فروشی مساحت سی و دو متر  / مزایده,مزایده مغازه مرغ فروشی مساحت سی و دو متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948828/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-234متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 234متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 234متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948830/مزایده-فروش-ضایعات-آلومینیوم---'>مزایده فروش ضایعات آلومینیوم..... / مزایده, مزایده فروش ضایعات آلومینیوم....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948831/مزایده-یکباب-ساختمان-مازاد-بر-نیاز'> مزایده یکباب ساختمان مازاد بر نیاز / مزایده ، مزایده یکباب ساختمان مازاد بر نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948833/اگهی-مزایده-تعداد-75-دستگاه-خودرو'>اگهی مزایده تعداد 75 دستگاه خودرو  / اگهی مزایده , اگهی مزایده تعداد 75 دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948834/مزایده-ملک-مساحت-هفتاد-و-دو-متر'>مزایده ملک مساحت هفتاد و دو متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت هفتاد و دو متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948835/مزایده-منزل-مسکونی-به-انضمام-دو-باب-مغازه'>مزایده منزل مسکونی به انضمام دو باب مغازه  / مزایده,مزایده منزل مسکونی به انضمام دو باب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948837/مزایده-یک-سهم-از-چهل-سهم-پلاک-ثبتی'>مزایده یک سهم از چهل سهم پلاک ثبتی / مزایده,مزایده یک سهم از چهل سهم پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948839/مزایده-واگذاری-موقوفات'>مزایده واگذاری موقوفات / مزایده , مزایده واگذاری موقوفات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948840/مزایده-پلاک-ثبتی-4476-20-بخش-7-تهران'>مزایده پلاک ثبتی 4476/20 بخش 7 تهران / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 4476/20 بخش 7 تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948841/مزایده-فروش-خودروی-روآ'>مزایده فروش خودروی روآ  / آگهی مزایده اموال غیر منقول ,  مزایده فروش خودروی روآ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948842/مزایده-انگشتر'>مزایده انگشتر  / مزایده , مزایده انگشتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948844/مزایده-آپارتمان-طبقه-دو-73-63متر'>مزایده آپارتمان طبقه دو 73.63متر / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه دو 73.63متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948845/مزایده-اجاره-محل-دستگاه-های-ترن-هوایی-چرخ-و-فلک-و-قایق-کودک-نوبت-دوم'>مزایده اجاره محل دستگاه های ترن هوایی، چرخ و فلک و قایق کودک- نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی,مزایده اجاره محل دستگاه های ترن هوایی، چرخ و فلک و قایق کودک- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948846/مزایده-فروش-یکدستگاه-سواری-پراید-مدل-1387'>مزایده فروش یکدستگاه سواری پراید مدل 1387  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه سواری پراید مدل 1387 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948850/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-هشتاد-متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت هشتاد متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت هشتاد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948851/مزایده-اجاره-2-باب-بوفه-دانشجویی-و-یک-رستوران-پخت-آزاد-نوبت-دوم'>مزایده  اجاره 2 باب بوفه دانشجویی و یک رستوران پخت آزاد -نوبت دوم  / آگهی مزایده ,  اجاره 2 باب بوفه دانشجویی و یک رستوران پخت آزاد- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948852/مزایده-واگذاری-تهیه-و-توزیع-مواد-خوراکی-بوفه-های-مدارس-و-پایگاه-تغذیه-سالم'>مزایده واگذاری تهیه و توزیع مواد خوراکی بوفه های مدارس و پایگاه تغذیه سالم / آگهی مزایده، مزایده واگذاری تهیه و توزیع مواد خوراکی بوفه های مدارس و پایگاه تغذیه سالم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948853/مزایده-ملک-1-5-دانگ-از-مجتمع-تجاری-تک-طبقه'>مزایده ملک 1.5 دانگ از مجتمع تجاری تک طبقه / مزایده,مزایده ملک 1.5 دانگ از مجتمع تجاری تک طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948856/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-399-60متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 399.60متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 399.60متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948857/مزایده-منزل-مسکونی-قدمت-بیش-از-سی-سال'>مزایده منزل مسکونی قدمت بیش از سی سال / مزایده,مزایده منزل مسکونی قدمت بیش از سی سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948860/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-نه-مشهد'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش نه مشهد  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش نه مشهد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948861/مزایده-واگذاری-استیجاری-میرمهنا--چاپ-دوم'>مزایده واگذاری استیجاری میرمهنا... چاپ دوم  / مزایده ، مزایده واگذاری استیجاری میرمهنا... چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948862/شش-دانگ-پلاک-های-ثبتی-آپارتمان-ماشین-آلات--'>شش دانگ پلاک های ثبتی، آپارتمان، ماشین آلات ... / مزایده، شش دانگ پلاک های ثبتی، آپارتمان، ماشین آلات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948864/تجدید-فراخوان-بهره-برداری-از-رستوران-ساحلی-پارس---چاپ-دوم'>تجدید فراخوان بهره برداری از رستوران ساحلی پارس ... چاپ دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی، تجدید فراخوان بهره برداری از رستوران ساحلی پارس ... چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948865/مزایده-16682-سهم'>مزایده 16682 سهم  / مزایده , مزایده 16682 سهم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948866/مزایده-فروش-سیزده-سهم-از-کل-یکصد-و-چهل-سهم-کارخانه-مقواسازی'>مزایده فروش سیزده سهم از کل یکصد و چهل سهم کارخانه مقواسازی / مزایده,مزایده فروش سیزده سهم از کل یکصد و چهل سهم کارخانه مقواسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948869/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-میتسوبیشی'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری میتسوبیشی  / مزایده یک دستگاه خودرو سواری میتسوبیشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948870/مزایده-یک-قطعه-زمین-بایر-مساحت-2000متر'>مزایده یک قطعه زمین بایر مساحت 2000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بایر مساحت 2000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948871/مزایده-فروش-پوشاک-شامل-پیراهن-شلوارک-و--'>مزایده فروش پوشاک شامل پیراهن، شلوارک و ... / مزایده,مزایده فروش پوشاک شامل پیراهن، شلوارک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948872/مزایده-فروش-تعداد-17-عدد-رول-سنگ-پلیمری-زرین-شده-و--'>مزایده فروش تعداد 17 عدد رول سنگ پلیمری زرین شده و ... / مزایده,مزایده فروش تعداد 17 عدد رول سنگ پلیمری زرین شده و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948873/مزایده-ملک-مساحت-336متر'>مزایده ملک مساحت 336متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 336متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948874/مزایده-اجاره-22-باب-مغازه--'>مزایده اجاره 22 باب مغازه ...  / آگهی مزایده، مزایده اجاره 22 باب مغازه ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948875/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-ده'>مزایده پلاک ثبتی بخش ده / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش ده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948877/مزایده-انواع-تیر-ورق-و-ستون-مربوط-به-اسکلت'>مزایده انواع تیر ورق و ستون مربوط به اسکلت  / مزایده ,مزایده انواع تیر ورق و ستون مربوط به اسکلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948879/مزایده-ملک-تحت-پلاک-ثبتی-2550-بخش-یک-نهاوند'>مزایده ملک تحت پلاک ثبتی 2550 بخش یک نهاوند / مزایده,مزایده ملک تحت پلاک ثبتی 2550 بخش یک نهاوند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948880/مزایده-معدن-تخلیه-نخاله'>مزایده معدن تخلیه نخاله / آگهی مزایده عمومی,مزایده معدن تخلیه نخاله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948881/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-هشتاد-و-نه-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت هشتاد و نه متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت هشتاد و نه متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948886/مزایده-5545-33-سهم-مشاع-از-230000-سهم-زمین'>مزایده 5545.33 سهم مشاع از 230000 سهم زمین / مزایده,مزایده 5545.33 سهم مشاع از 230000 سهم زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948887/مزایده-نود-و-سه-سهم-از-کل-یکصد-و-چهل-سهم-کارخانه-مقواسازی'>مزایده نود و سه سهم از کل یکصد و چهل سهم کارخانه مقواسازی  / آگهی مزایده، مزایده نود و سه سهم از کل یکصد و چهل سهم کارخانه مقواسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948888/مزایده-فروش-خودروهای-مازاد-بر-نیاز-نوبت-دوم'>مزایده فروش خودروهای مازاد بر نیاز نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده فروش خودروهای مازاد بر نیاز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948889/مزایده-فروش-زمین-با-کاربری-های-مسکونی-تجاری'>مزایده فروش زمین با کاربری های مسکونی تجاری  / مزایده,مزایده فروش زمین با کاربری های مسکونی تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948890/مزایده-ملک-مشاع'>مزایده ملک مشاع / مزایده,مزایده ملک مشاع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948891/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-هشتاد-و-سه-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت هشتاد و سه متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت هشتاد و سه متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948893/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948895/مزایده-تعدادی-از-اماکن-ورزشی-و-تجاری'>مزایده تعدادی از اماکن ورزشی و تجاری / آگهی مزایده ,مزایده تعدادی از اماکن ورزشی و تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948896/مزایده-فروش-آلومینیوم-و-آهن-آلات-ضایعاتی'>مزایده فروش آلومینیوم و آهن آلات ضایعاتی / آگهی فروش , مزایده فروش آلومینیوم و آهن آلات ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948899/مزایده-فروش-انواع-فرش-نوبت-دوم'>مزایده فروش انواع فرش نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش انواع فرش نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948900/مزایده-سوئیتی-مساحت-45-متر-نوبت-اول'>مزایده سوئیتی مساحت 45 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده سوئیتی مساحت 45 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948902/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-162-73متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 162.73متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 162.73متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948905/مزایده-یکباب-مغازه-از-پلاک-ثبتی-3935-43-بصورت-قولنامه-ای'>مزایده یکباب مغازه از پلاک ثبتی 3935/43 بصورت قولنامه ای  / مزایده,مزایده یکباب مغازه از پلاک ثبتی 3935/43 بصورت قولنامه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948906/مزایده-فروش-دفترخانه-94-نکا-و-ماشین-آلات'>مزایده فروش دفترخانه 94 نکا و ماشین آلات / آگهی مزایده اموال غیر منقول , مزایده فروش دفترخانه 94 نکا و ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948908/مزایده-یک-قطعه-زمین-متراژ-1500متر'>مزایده یک قطعه زمین متراژ 1500متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین متراژ 1500متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948909/مزایده-خودرو-سواری-مگان'>مزایده خودرو سواری مگان / آگهی مزایده و فروش اموال منقول, مزایده خودرو سواری مگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948911/600-متر-مربع-سنگ-گیوتین-مرمریت-کرم'>600 متر مربع سنگ گیوتین مرمریت کرم  / مزایده, 600 متر مربع سنگ گیوتین مرمریت کرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948912/مزایده-گاوداری-و-زمین-مزروعی-متصل-به-آن-به-پلاک-ثبتی'>مزایده گاوداری و زمین مزروعی متصل به آن به پلاک ثبتی / مزایده,مزایده گاوداری و زمین مزروعی متصل به آن به پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948913/مزایده-واگذاری-جهت-بهره-برداری-از-مجموعه-مهمانسرای'>مزایده واگذاری جهت بهره برداری از مجموعه مهمانسرای / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری جهت بهره برداری از مجموعه مهمانسرای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948914/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-یک-زنجان-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش یک زنجان نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش یک زنجان نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948917/مزایده-اجاره-کارخانه-آسفالت-شهرداری'>مزایده اجاره کارخانه آسفالت شهرداری / مزایده, مزایده اجاره کارخانه آسفالت شهرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948918/مزایده-واگذاری-تبلیغات-تابلوها'>مزایده واگذاری تبلیغات تابلوها / آگهی فراخوان, مزایده واگذاری تبلیغات تابلوها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948919/مزایده-فروش-31-قطعه-زمین'>مزایده فروش 31 قطعه زمین  / مزایده,مزایده فروش 31 قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948921/مزایده-فروش-ماشین-آلات-اموال-و-آهن-آلات-اسقاطی'>مزایده  فروش ماشین آلات اموال و آهن آلات اسقاطی  / آگهی مزایده, مزایده  فروش ماشین آلات اموال و آهن آلات اسقاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948922/مزایده-پلاک-ثبتی-122-3510-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 122/3510 نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 122/3510 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948923/550-متر-مربع-سنگ-نوع-کرم-شکلاتی'>550 متر مربع سنگ نوع کرم شکلاتی  / مزایده, 550 متر مربع سنگ نوع کرم شکلاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948925/مزایده-سرقفلی-یک-واحد-زیرزمین-مساحت-نود-متر'>مزایده سرقفلی یک واحد زیرزمین مساحت نود متر  / مزایده,مزایده سرقفلی یک واحد زیرزمین مساحت نود متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948926/مزایده-حق-علف-چری-2153-هکتار-از-اراضی-غیر-شیلاتی'>مزایده حق علف چری 2153 هکتار از اراضی غیر شیلاتی / آگهی مزایده , مزایده حق علف چری 2153 هکتار از اراضی غیر شیلاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948929/مزایده-اجاره-دو-باب-مغاره-تجاری'>مزایده اجاره دو باب مغاره تجاری  / خلاصه آگهی مزایده,مزایده اجاره دو باب مغاره تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948930/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-قطعه-5-تفکیکی'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی قطعه 5 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی قطعه 5 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948931/مزایده-بهره-برداری-از-تعدادی-غرف'>مزایده بهره برداری از تعدادی غرف  / آگهی مزایده ,مزایده بهره برداری از تعدادی غرف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948933/مزایده-یک-دستگاه-پمپ-باد-آبی-و--'>مزایده یک دستگاه پمپ باد آبی و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه پمپ باد آبی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948935/مزایده-ساختمان-سه-طبقه-مسکونی-عرصه-دویست-متر-و-منزل-مسکونی'>مزایده ساختمان سه طبقه مسکونی عرصه دویست متر و منزل مسکونی  / مزایده,مزایده ساختمان سه طبقه مسکونی عرصه دویست متر و منزل مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948939/مزایده-ملک-و-ماشین-آلات'>مزایده ملک و ماشین آلات  / آگهی مزایده اموال غیرمنقول,مزایده ملک و ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948940/مزایده-شش-دستگاه-پرس-نیوپایپ'>مزایده شش دستگاه پرس نیوپایپ  / مزایده , مزایده شش دستگاه پرس نیوپایپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948941/مزایده-کارگاه'>مزایده کارگاه  / مزایده,مزایده کارگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948942/مزایده-بهره-برداری-از-تعدادی-غرف-میوه-و-تره-بار'>مزایده بهره برداری از تعدادی غرف میوه و تره بار  / مزایده ,مزایده بهره برداری از تعدادی غرف میوه و تره بار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948943/مزایده-فروش-تعداد-1173-قلم-اموال-از-رده-خارج-و-مازاد'>مزایده فروش  تعداد 1173 قلم اموال از رده خارج و مازاد  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش  تعداد 1173 قلم اموال از رده خارج و مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948946/مزایده-توقیف-1000-عدد-دستگاه-رزرو-پارکینگ-ریموت-دار'>مزایده توقیف 1000 عدد دستگاه رزرو پارکینگ ریموت دار  / مزایده,مزایده توقیف 1000 عدد دستگاه رزرو پارکینگ ریموت دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948952/مزایده-واگذاری-اجاره-یکباب-مغازه'>مزایده واگذاری اجاره یکباب مغازه / آگهی مزایده , مزایده واگذاری اجاره یکباب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948953/مزایده-خودرو-پراید'>مزایده خودرو پراید  / اگهی مزایده , مزایده خودرو پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948956/مزایده-ششدانگ-کارخانه'>مزایده ششدانگ کارخانه / مزایده,مزایده ششدانگ کارخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948960/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید-دوگانه-سوز-دستی-تیپ-جی-تی-ایکس-ای'> مزایده یک دستگاه سواری پراید دوگانه سوز دستی تیپ جی تی ایکس ای / آگهی مزایده اموال منقول,  مزایده یک دستگاه سواری پراید دوگانه سوز دستی تیپ جی تی ایکس ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948961/مزایده-واگذاری-پارکینگ-نعبلندان'>مزایده واگذاری پارکینگ نعبلندان / آگهی مزایده , مزایده واگذاری پارکینگ نعبلندان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948963/مزایده-ساختمان-مسکونی-عرصه-92-75متر'>مزایده ساختمان مسکونی عرصه 92.75متر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی عرصه 92.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948965/مزایده-واگذاری-تعداد-یکدستگاه-کامیون-ایسوزو-8-تنی-سردخانه-دار--'>مزایده واگذاری تعداد یکدستگاه کامیون ایسوزو 8 تنی سردخانه دار.... / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری تعداد یکدستگاه کامیون ایسوزو 8 تنی سردخانه دار....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948966/مزایده-4-دانگ-و-نیم-ملک-قولنامه-ای-مغازه'>مزایده 4 دانگ و نیم ملک قولنامه ای مغازه  / مزایده,مزایده 4 دانگ و نیم ملک قولنامه ای مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948970/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-83-52متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 83.52متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 83.52متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948975/اطلاعیه-مناقصه-اجاره-مزرعه-کشاورزی'>اطلاعیه مناقصه اجاره مزرعه کشاورزی / اطلاعیه مناقصه، اطلاعیه مناقصه اجاره مزرعه کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948977/مزایده-فروش-ششدانگ-کارخانه-عرصه-17-583-5متر'>مزایده فروش ششدانگ کارخانه عرصه 17.583.5متر / مزایده,مزایده فروش ششدانگ کارخانه عرصه 17.583.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948982/مزایده-اجاره-محل-بوفه-دانشجویی-و-انتشارات-آموزشکده-سما'>مزایده اجاره محل بوفه دانشجویی و انتشارات آموزشکده سما / آگهی مزایده , مزایده اجاره محل بوفه دانشجویی و انتشارات آموزشکده سما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948984/مزایده-اجاره-محل-انتشارات-دانشجویی'>مزایده اجاره محل انتشارات دانشجویی / آگهی مزایده , مزایده اجاره محل انتشارات دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948987/مزایده-اجاره-محل-انتشارات-دانشجویی-پردیس-هندیجان'>مزایده اجاره محل انتشارات دانشجویی پردیس هندیجان / آگهی مزایده , مزایده اجاره محل انتشارات دانشجویی پردیس هندیجان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948992/مزایده-فروش-تعدادی-از-اموال-اسقاطی-و-از-رده-خارج'>مزایده فروش تعدادی از اموال اسقاطی و از رده خارج / آگهی مزایده , مزایده فروش تعدادی از اموال اسقاطی و از رده خارج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948993/مزایده-یکباب-مغازه-مساحت-12-33متر'>مزایده یکباب مغازه مساحت 12.33متر  / مزایده,مزایده یکباب مغازه مساحت 12.33متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948996/مزایده-466-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-سه-دانگ-آپارتمان'>مزایده 466 هزارم یک دانگ مشاع از سه دانگ آپارتمان  / مزایده,مزایده 466 هزارم یک دانگ مشاع از سه دانگ آپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948998/مزایده-یک-واحد-منزل-مسکونی-مساحت-50متر'>مزایده یک واحد منزل مسکونی مساحت 50متر  / مزایده,مزایده یک واحد منزل مسکونی مساحت 50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949001/مزایده-بیلبوردهای-5-ایستگاه-آتش-نشانی'>مزایده بیلبوردهای 5 ایستگاه آتش نشانی / مزایده, مزایده بیلبوردهای 5 ایستگاه آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949002/مزایده-واگذاری-کود-مرغ-واحدهای-پرورشی'>مزایده واگذاری کود مرغ واحدهای پرورشی  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری کود مرغ واحدهای پرورشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949005/مزایده-زمین-مزروعی-دیم-نوبت-دوم'>مزایده زمین مزروعی دیم نوبت دوم  / مزایده,مزایده زمین مزروعی دیم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949008/مزایده-اجاره-پارکینگ'>مزایده اجاره پارکینگ / مزایده, مزایده اجاره پارکینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949010/مزایده-فروش-لودر'>مزایده فروش لودر / آگهی مزایده, مزایده فروش لودر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949067/استعلام-ست-مبلمان-اداری'>استعلام ست مبلمان اداری  / استعلام, استعلام ست مبلمان اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949070/مناقصه-واگذاری-حجمی--زمانی-جایگاه-شرکتی'>مناقصه واگذاری حجمی - زمانی جایگاه شرکتی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری حجمی - زمانی جایگاه شرکتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949071/استعلام-حفاظت-اطلاعات'>استعلام حفاظت اطلاعات  / استعلام,استعلام حفاظت اطلاعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949073/استعلام-کود-کلات-پتاسیم-معدنی'>استعلام کود کلات پتاسیم معدنی / استعلام,استعلام کود کلات پتاسیم معدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949074/استعلام-تامین-خودرو-سواری'>استعلام تامین خودرو سواری  / استعلام , استعلام تامین خودرو سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949075/استعلام-حفر-چاه-عمیق'>استعلام حفر چاه عمیق / استعلام حفر چاه عمیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949076/استعلام-انواع-فیلتر-لکوموتیو'>استعلام انواع فیلتر لکوموتیو / استعلام, استعلام انواع فیلتر لکوموتیو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949078/استعلام-All-in-on-asus-model-a4321'>استعلام All in on asus model a4321 / استعلام، استعلام All in on asus model a4321</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949079/استعلام-مناقصه-خرید-۵-ردیف-والو'>استعلام مناقصه خرید ۵ ردیف والو / استعلام ,استعلام مناقصه خرید ۵ ردیف والو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949081/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام , استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949082/استعلام-ارائه-خدمات-اینترنت-اینترانت-و-ADSL'>استعلام ارائه خدمات اینترنت، اینترانت و ADSL  / استعلام, استعلام ارائه خدمات اینترنت، اینترانت و ADSL </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949084/استعلام-کیت-rpr-امگا'>استعلام کیت rpr امگا  / استعلام,استعلام کیت rpr امگا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949085/استعلام-شارژ-کپسول-آتش-نشانی'>استعلام شارژ کپسول آتش نشانی  / استعلام , استعلام شارژ کپسول آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949088/استعلام-لیبل-void-مخصوص-پلمپ-امنیتی-حراست'>استعلام لیبل void مخصوص پلمپ امنیتی حراست / استعلام، استعلام لیبل void مخصوص پلمپ امنیتی حراست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949089/ارزیابی-کیفی-خرید-چهار-دستگاه-سنجش-تراکم-استخوان'> ارزیابی کیفی خرید چهار دستگاه سنجش تراکم استخوان / آگهی عمومی ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی خرید چهار دستگاه سنجش تراکم استخوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949090/استعلام-آب-گرمکن-گازی'>استعلام آب گرمکن گازی  / استعلام,استعلام آب گرمکن گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949093/استعلام-قند-شکسته'>استعلام قند شکسته  / استعلام , استعلام قند شکسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949095/استعلام-تلویزیون'>استعلام تلویزیون  / استعلام,استعلام تلویزیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949097/آگهی-فراخوان-انجام-مطالعات-مرحله-اول-و-دوم-محوطه-و-ساختمان-سالن-نوبت-دوم'>آگهی فراخوان انجام مطالعات مرحله اول و دوم محوطه و ساختمان سالن نوبت دوم  / آگهی فراخوان ،آگهی فراخوان انجام مطالعات مرحله اول و دوم محوطه و ساختمان سالن نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949098/استعلام-مبلمان-اداری'>استعلام مبلمان اداری  / استعلام مبلمان اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949099/مناقصه-انجام-خدمات-نظارت-بر-امور-غذایی-آشپزخانه'>مناقصه انجام خدمات نظارت بر امور غذایی آشپزخانه / مناقصه, مناقصه انجام خدمات نظارت بر امور غذایی آشپزخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949101/استعلام-تامین-رله-های-دیستانس-و-اضافه-جریان-زیمنس'>استعلام تامین رله های دیستانس و اضافه جریان زیمنس / استعلام، استعلام تامین رله های دیستانس و اضافه جریان زیمنس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949102/مناقصه-واگذاری-پایگاه-های-اورژانس-پیش-بیمارستانی'>مناقصه واگذاری پایگاه های اورژانس پیش بیمارستانی  / آگهی مناقصه ,مناقصه واگذاری پایگاه های اورژانس پیش بیمارستانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949104/استعلام-خرید-حمل-دستگاه-دتکتور-تشخیص-گاز'>استعلام خرید حمل دستگاه دتکتور تشخیص گاز  / استعلام,استعلام خرید حمل دستگاه دتکتور تشخیص گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949105/استعلام-عملیات-بهسازی-و-نوسازی-ساختمان'>استعلام عملیات بهسازی و نوسازی ساختمان  / استعلام, استعلام عملیات بهسازی و نوسازی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949107/مناقصه-واگذاری-خدمات-نسخه-پیچی-و--'>مناقصه واگذاری خدمات نسخه پیچی و ... / آگهی مناقصه ,مناقصه واگذاری خدمات نسخه پیچی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949108/استعلام-تلویزیون-LCD32-in'>استعلام تلویزیون LCD32 in / استعلام, استعلام تلویزیون LCD32 in</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949109/مناقصه-پیاده-روسازی-معابر'>مناقصه پیاده روسازی معابر  / مناقصه, مناقصه پیاده روسازی معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949110/استعلام-تامین-رله-های-دیستانس-و-رله-دیفرانسیل-MICOM'>استعلام تامین رله های دیستانس و رله دیفرانسیل MICOM / استعلام، استعلام تامین رله های دیستانس و اضافه جریان زیمنس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949112/استعلام-سی-او-دی-سنج-آنلاین'>استعلام سی او دی سنج آنلاین  / استعلام,استعلام سی او دی سنج آنلاین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949113/استعلام-مایع-دستشویی-4-لیتری-200-گالن'>استعلام مایع دستشویی 4 لیتری 200 گالن / استعلام ، استعلام مایع دستشویی 4 لیتری 200 گالن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949114/مناقصه-واگذاری-خدمات-نظافت-مرکز-بهداشت'>مناقصه واگذاری خدمات نظافت مرکز بهداشت / آگهی مناقصه ,مناقصه واگذاری خدمات نظافت مرکز بهداشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949115/استعلام-عملیات-بهسازی-و-نوسازی-کابل-کشی-روشنایی'>استعلام عملیات بهسازی و نوسازی کابل کشی روشنایی  / استعلام , استعلام عملیات بهسازی و نوسازی کابل کشی روشنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949117/مناقصه-واگذاری-خرید-خدمات-مرکز-خدمات-مرکز-تحقیقاتی'>مناقصه واگذاری خرید خدمات مرکز خدمات مرکز تحقیقاتی  / مناقصه ,مناقصه واگذاری خرید خدمات مرکز خدمات مرکز تحقیقاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949119/مناقصه-واگذاری-خدمات-حوزه-ستادی-به-بخش-خصوصی'>مناقصه واگذاری خدمات حوزه ستادی به بخش خصوصی  / مناقصه ,مناقصه واگذاری خدمات حوزه ستادی به بخش خصوصی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949121/استعلام-سیستم-اطفا-حریق-به-همراه-متعلقات'> استعلام سیستم اطفا حریق به همراه متعلقات  / استعلام , استعلام سیستم اطفا حریق به همراه متعلقات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949122/استعلام-مانیتور-ال-جی-مدل-20MP38HB'>استعلام مانیتور ال جی مدل 20MP38HB / استعلام, استعلام مانیتور ال جی مدل 20MP38HB</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949123/استعلام-خرید-کارتهای-FM458-ADDFEM-PROFIBUS-EDEVICE'>استعلام خرید کارتهای FM458-ADDFEM PROFIBUS EDEVICE / استعلام, استعلام خرید کارتهای FM458-ADDFEM PROFIBUS EDEVICE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949125/مناقصه-تکمیل-مدرسه-12-کلاسه-خیری-فکوری-بناب'>مناقصه تکمیل مدرسه 12 کلاسه خیری فکوری بناب / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه تکمیل مدرسه 12 کلاسه خیری فکوری بناب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949126/استعلام-تونر-magneta'>استعلام تونر magneta / استعلام , استعلام تونر magneta</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949127/مناقصه-پشتیبانی-دستگاههای-تردد-شمار-در-82-محور-مواصلاتی--نوبت-دوم'>مناقصه پشتیبانی دستگاههای تردد شمار در 82 محور مواصلاتی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی مناقصه پشتیبانی دستگاههای تردد شمار در 82 محور مواصلاتی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949128/استعلام-مانیتور-22-اینچ-ال-جی'> استعلام مانیتور 22 اینچ ال جی / استعلام , استعلام مانیتور 22 اینچ ال جی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949130/مناقصه-انجام-خدمات-کمک-رانندگی-و-سایر-خدمات-جنبی-وسایل-نقلیه-سنگین-بصورت-روزکار---نوبت-دوم'>مناقصه  انجام خدمات کمک رانندگی و سایر خدمات جنبی وسایل نقلیه سنگین بصورت روزکار ... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  انجام خدمات کمک رانندگی و سایر خدمات جنبی وسایل نقلیه سنگین بصورت روزکار ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949132/استعلام-اسیلسکپ-جهت-از-برق-مدل-dso-5200'>استعلام اسیلسکپ جهت از برق مدل dso-5200 / استعلام , استعلام اسیلسکپ جهت از برق مدل dso-5200</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949134/استعلام-ارایه-خدمات-و-پشتیانی-از-نسخه-نرم-افزاری'>استعلام ارایه خدمات و پشتیانی از نسخه نرم افزاری  / استعلام,استعلام ارایه خدمات و پشتیانی از نسخه نرم افزاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949135/استعلام-اجرای-نیروگاه-خورشیدی'>استعلام اجرای نیروگاه خورشیدی  / استعلام, استعلام اجرای نیروگاه خورشیدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949138/استعلام-تعمیرات-اساسی-جرثقیل-مولتی'>استعلام تعمیرات اساسی جرثقیل مولتی / استعلام , استعلام تعمیرات اساسی جرثقیل مولتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949139/مناقصه-خرید-پیاز-لاله'>مناقصه خرید پیاز لاله / مناقصه ,مناقصه خرید پیاز لاله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949141/استعلام-فایل-mdf-چهار-کشویی'>استعلام فایل mdf چهار کشویی  / استعلام , استعلام فایل mdf چهار کشویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949142/استعلام-قطعات-کامپیوتر-و-شبکه'>استعلام قطعات کامپیوتر و شبکه  / استعلام ، استعلام قطعات کامپیوتر و شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949143/استعلام-تابلو-وایت-برد-و--'>استعلام تابلو وایت برد و ... / استعلام, استعلام تابلو وایت برد و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949144/مناقصه-احداث-و-بهسازی-کانال-های-آبیاری'>مناقصه احداث و بهسازی کانال های آبیاری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه احداث و بهسازی کانال های آبیاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949145/استعلام-انواع-لیبل-بارکد-خوان'>استعلام انواع لیبل بارکد خوان  / استعلام , استعلام انواع لیبل بارکد خوان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949147/استعلام-تعمیرات-اساسی-و-خرید-قطعات-مورد-نیاز-موتورهای-اصلی'> استعلام تعمیرات اساسی و خرید قطعات مورد نیاز موتورهای اصلی / استعلام , استعلام تعمیرات اساسی و خرید قطعات مورد نیاز موتورهای اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949148/استعلام-سیستم-اعلام-و-اطفاء-حریق-جهت-ساختمان'>استعلام سیستم اعلام و اطفاء حریق جهت ساختمان / استعلام,استعلام سیستم اعلام و اطفاء حریق جهت ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949150/استعلام-خرید-پراب-دستگاه-تست-و-سرویس-رله'>استعلام خرید پراب دستگاه تست و سرویس رله / استعلام , استعلام  خرید پراب دستگاه تست و سرویس رله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949151/مناقصه-خرید-مقدار-5797-متر-لوله-پلی-اتیلن-فاضلابی--تجدید'>مناقصه خرید مقدار 5797 متر لوله پلی اتیلن فاضلابی - تجدید  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه خرید مقدار 5797 متر لوله پلی اتیلن فاضلابی - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949152/استعلام-محوطه-سازی-دادگستری'>استعلام محوطه سازی دادگستری  / استعلام, استعلام محوطه سازی دادگستری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949153/استعلام-رم'>استعلام رم  / استعلام , استعلام رم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949154/مناقصه-انجام-مطالعات-برفسنجی-و-مقطع-برداری'>مناقصه انجام مطالعات برفسنجی و مقطع برداری  / مناقصه ,مناقصه انجام مطالعات برفسنجی و مقطع برداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949155/استعلام-ویدئو-پرژکتور-مدل-EPSON-X31'>استعلام  ویدئو پرژکتور مدل EPSON X31  / استعلام, استعلام  ویدئو پرژکتور مدل EPSON X31 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949156/استعلام-سرامیک-کف-تکسرام---'>استعلام سرامیک کف تکسرام .... / استعلام ، استعلام سرامیک کف تکسرام ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949158/استعلام-آنتی-سرم'>استعلام آنتی سرم  / استعلام,استعلام آنتی سرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949159/استعلام-خرید-کدورت-سنج'>استعلام خرید کدورت سنج / استعلام,استعلام خرید کدورت سنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949160/استعلام-دو-عدد-پرینتر-سه-کاره-Canon-3010'>استعلام دو عدد پرینتر سه کاره Canon 3010 / استعلام, استعلام دو عدد پرینتر سه کاره Canon 3010</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949162/استعلام-آنتی-سرم-پلی'>استعلام آنتی سرم  پلی  / استعلام,استعلام آنتی سرم پلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949163/استعلام-رنگ-آمیزی-ایستگاه-63-20kv-تازیان'>استعلام رنگ آمیزی ایستگاه 63/20kv تازیان / استعلام , استعلام رنگ آمیزی ایستگاه 63/20kv تازیان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949164/استعلام-کاغذ-A4-با-گراماژ-80g'>استعلام کاغذ A4 با گراماژ 80g / استعلام, استعلام کاغذ A4 با گراماژ 80g</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949165/استعلام-تجهیز-اداره-به-سیستم-دوربین-مداربسته'>استعلام تجهیز اداره به سیستم دوربین مداربسته  / استعلام, استعلام تجهیز اداره به سیستم دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949166/استعلام-اتاقک-مهار-نشت--'> استعلام اتاقک مهار نشت.... / استعلام , استعلام اتاقک مهار نشت....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949169/استعلام-خرید-چوب-نراد-اشباع-شده-برج-خنک-کن-نیروگاه'>استعلام خرید چوب نراد اشباع شده برج خنک کن نیروگاه  / استعلام, استعلام خرید چوب نراد اشباع شده برج خنک کن نیروگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949171/استعلام-دستگاه-اولتراسوندتراپی'>استعلام دستگاه اولتراسوندتراپی / استعلام,استعلام دستگاه اولتراسوندتراپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949173/استعلام-الکتروفن-پنل-و--'>استعلام الکتروفن پنل و...  / استعلام , استعلام الکتروفن پنل و... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949174/استعلام-چاپ-و-تکثیر'>استعلام چاپ و تکثیر  / استعلام , استعلام چاپ و تکثیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949176/استعلام-انجام-عملیات-اموال-گردانی-پستها'>استعلام انجام عملیات اموال گردانی پستها  / استعلام , استعلام انجام عملیات اموال گردانی پستها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949177/استعلام-مرتبط-با-درخواست-اسیلوسکپ'>استعلام مرتبط با درخواست اسیلوسکپ / استعلام, استعلام مرتبط با درخواست اسیلوسکپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949178/استعلام-جرم-گیر-من-و-تی-نخی-فلزی-همراه-با-دسته-فلزی'>استعلام جرم گیر من و تی نخی فلزی همراه با دسته فلزی  / استعلام ، استعلام جرم گیر من و تی نخی فلزی همراه با دسته فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949179/استعلام-خرید-سنگ'>استعلام خرید سنگ  / استعلام, استعلام خرید سنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949180/مناقصه-خرید-تجهیزات-پزشكی-كاشتنی'>مناقصه خرید تجهیزات پزشكی كاشتنی / مناقصه خرید تجهیزات پزشكی كاشتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949181/استعلام-طراحی-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-اعلان-حریق-(اسموک-دتکتور)'>استعلام طراحی نصب و راه اندازی سیستم اعلان حریق (اسموک دتکتور)  / استعلام, استعلام طراحی نصب و راه اندازی سیستم اعلان حریق (اسموک دتکتور) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949182/استعلام-قفسه-و-رک-فلزی-و--'>استعلام قفسه و رک فلزی و ... / استعلام,استعلام قفسه و رک فلزی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949183/استعلام-کولر-اسپیلت'>استعلام کولر اسپیلت  / استعلام، استعلام کولر اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949184/استعلام-باتری-UPS-SOLAREX'>استعلام باتری UPS SOLAREX / استعلام , استعلام باتری UPS SOLAREX</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949185/مناقصه-پروژه-عملیات-بهره-برداری-حفاظت-نگهداری-و-تعمیرات-شبکه-آبیاری-و-زهکشی-صوفی-چای'>مناقصه پروژه عملیات بهره برداری حفاظت نگهداری و تعمیرات شبکه آبیاری و زهکشی صوفی چای / مناقصه  ، مناقصه پروژه عملیات بهره برداری حفاظت نگهداری و تعمیرات شبکه آبیاری و زهکشی صوفی چای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949187/استعلام-اسکنر-A3'>استعلام اسکنر A3 / استعلام, استعلام اسکنر A3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949188/استعلام-صندلی-آزمایشگاهی'>استعلام صندلی آزمایشگاهی  / استعلام,  استعلام صندلی آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949189/مناقصه-واگذاری-خدمات-خودرویی-(امور-نقلیه)'>مناقصه واگذاری خدمات خودرویی (امور نقلیه) / مناقصه واگذاری خدمات خودرویی (امور نقلیه)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949191/فراخوان-مرحله-سوم-خط-انتقال-نيروی-چهارمداره-۲۳۰-۱۳۲-کيلوولت-ناحيه-عمرانی'>فراخوان  مرحله سوم خط انتقال نيروی چهارمداره ۲۳۰/۱۳۲ کيلوولت ناحيه عمرانی  / فراخوان, فراخوان  مرحله سوم خط انتقال نيروی چهارمداره ۲۳۰/۱۳۲ کيلوولت ناحيه عمرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949192/استعلام-خرید-17-عدد-صندلی-گردان-مدیریتی'>استعلام خرید 17 عدد صندلی گردان مدیریتی / استعلام, استعلام خرید 17 عدد صندلی گردان مدیریتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949193/استعلام-کارت-مرکز-تلفن-با-مارک-HYBREX--'>استعلام کارت مرکز تلفن با مارک HYBREX... / استعلام, استعلام کارت مرکز تلفن با مارک HYBREX...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949194/استعلام-دستگاه-کپی-شارپ-مدل-6023-تک-رو'>استعلام دستگاه کپی شارپ مدل 6023 تک رو  / استعلام ، دستگاه کپی شارپ مدل 6023 تک رو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949195/استعلام-ساخت-پروژه-های-تاسیسات-شهری'>استعلام ساخت پروژه های تاسیسات شهری / استعلام, استعلام ساخت پروژه های تاسیسات شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949196/استعلام-شیر-یک-طرفه'>استعلام شیر یک طرفه  / استعلام, استعلام شیر یک طرفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949198/مناقصه-تامین-نگهبانی-از-اماکن-منازل-ادارات-و-تاسیسات-شرکت'>مناقصه تامین نگهبانی از اماکن منازل ادارات و تاسیسات شرکت / مناقصه ,مناقصه تامین نگهبانی از اماکن منازل ادارات و تاسیسات شرکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949199/استعلام-کابل-3-95-50-از-جنس-مسی-و-نوع-افشان'>استعلام کابل 3*95+50  از جنس مسی و نوع افشان  / استعلام کابل 3*95+50  از جنس مسی و نوع افشان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949200/مناقصه-خدمات-عمومی-و-پشتیبانی-ساختمانهای-۲۵-۲۶-۲۷-۳۰'>مناقصه  خدمات عمومی و پشتیبانی ساختمانهای ۲۵-۲۶-۲۷-۳۰  / آگهی مناقصه, مناقصه  خدمات عمومی و پشتیبانی ساختمانهای ۲۵-۲۶-۲۷-۳۰ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949201/استعلام-ایاب-و-ذهاب-و-استفاده-از-2-خودروی-پژو'>استعلام ایاب و ذهاب و استفاده از 2 خودروی پژو / استعلام، استعلام ایاب و ذهاب و استفاده از 2 خودروی پژو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949202/مناقصه-پیگرانی-هوشمند-خطوط-لوله-سوم-سراسری'>مناقصه پیگرانی هوشمند خطوط لوله سوم سراسری / مناقصه پیگرانی هوشمند خطوط لوله سوم سراسری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949203/مناقصه-قرائت-کنتور-و-توزیع-قبوض-سالیانه-مشترکین'>مناقصه قرائت کنتور و توزیع قبوض سالیانه مشترکین  / مناقصه ,مناقصه قرائت کنتور و توزیع قبوض سالیانه مشترکین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949205/استعلام-سیستم-اعلام-و-اطفاء-حریق-جهت-ساختمان'>استعلام سیستم اعلام و اطفاء حریق جهت ساختمان / استعلام,استعلام سیستم اعلام و اطفاء حریق جهت ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949206/مناقصه-اجرای-عملیات-شبکه-گذاری-فولادی-و-پلی-اتیلن'>مناقصه اجرای عملیات شبکه گذاری فولادی و پلی اتیلن  / مناقصه ,مناقصه اجرای عملیات شبکه گذاری فولادی و پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949207/استعلام-دستمال-کاغذی-300-برگ'>استعلام دستمال کاغذی 300 برگ  / استعلام, استعلام دستمال کاغذی 300 برگ سافتلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949209/مناقصه-پیگرانی-هوشمند-خطوط-لوله-چهارم-سراسری'> مناقصه پیگرانی هوشمند خطوط لوله چهارم سراسری /  مناقصه پیگرانی هوشمند خطوط لوله چهارم سراسری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949210/استعلام-فعالیت-های-مرتبط-با-فیلم-سینمایی-ویدیویی-و-برنامه-های-تلویزیونی'>استعلام فعالیت های مرتبط با فیلم سینمایی، ویدیویی و برنامه های تلویزیونی     / استعلام, استعلام فعالیت های مرتبط با فیلم سینمایی، ویدیویی و برنامه های تلویزیونی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949211/استعلام-هارد-دیسک'>استعلام هارد دیسک / استعلام,استعلام هارد دیسک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949212/مناقصه-واگذاری-طرح-مديريت-حفاظتی-جنگل-سرچشمه'>مناقصه واگذاری طرح مديريت حفاظتی جنگل سرچشمه / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری طرح مديريت حفاظتی جنگل سرچشمه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949213/استعلام-تاسیسات-سیستم-گرمایش-و-موتورخانه'>استعلام تاسیسات سیستم گرمایش و موتورخانه / استعلام, استعلام تاسیسات سیستم گرمایش و موتورخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949214/استعلام-کاغذ-تحریر'>استعلام کاغذ تحریر / استعلام,استعلام کاغذ تحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949215/مناقصه-واگذاری-خدمات-خودرویی-(امور-نقلیه)-شبکه-بهداشت'>مناقصه واگذاری خدمات خودرویی (امور نقلیه) شبکه بهداشت / مناقصه واگذاری خدمات خودرویی (امور نقلیه) شبکه بهداشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949216/استعلام-صفحه-گردان-و-توبار-گاری-یدک-کش'>استعلام صفحه گردان و توبار گاری یدک کش / استعلام,استعلام صفحه گردان و توبار گاری یدک کش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949217/استعلام-هارد-و-رم-سرور'>استعلام هارد و رم سرور / استعلام, استعلام هارد و رم سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949219/استعلام-حفر-چاه-عمیق'>استعلام حفر چاه عمیق / استعلام,استعلام حفر چاه عمیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949220/استعلام-متعلقات-سرکابل-63-کیلوولت'>استعلام متعلقات سرکابل 63 کیلوولت / استعلام، استعلام متعلقات سرکابل 63 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949222/مناقصه-تهیه-و-طبخ-بسته-بندی-توزیع-سرو-غذا-و-اداره-رستوران-پالایشگاه'>مناقصه تهیه و طبخ،بسته بندی،توزیع، سرو غذا و اداره رستوران پالایشگاه / آگهی مناقصه, مناقصه تهیه و طبخ،بسته بندی،توزیع، سرو غذا و اداره رستوران پالایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949223/استعلام-اورهال-سیستمهای-برودتی'>استعلام اورهال سیستمهای برودتی / استعلام، استعلام اورهال سیستمهای برودتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949224/استعلام-پتو-مینک-یک-نفره'>استعلام پتو مینک یک نفره  / استعلام , استعلام پتو مینک یک نفره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949225/استعلام-تمدید-لایسنس-فایروال'>استعلام تمدید لایسنس فایروال  / استعلام,استعلام تمدید لایسنس فایروال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949226/استعلام-فعالیت-های-مرتبط-با-فیلم-سینمایی-ویدیویی-و-برنامه-های-تلویزیونی'>استعلام فعالیت های مرتبط با فیلم سینمایی، ویدیویی و برنامه های تلویزیونی     / استعلام, استعلام فعالیت های مرتبط با فیلم سینمایی، ویدیویی و برنامه های تلویزیونی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949227/استعلام-مبل-راحتی'>استعلام مبل راحتی / استعلام,استعلام مبل راحتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949228/استعلام-کفش-ایمنی'>استعلام کفش ایمنی  / استعلام,استعلام کفش ایمنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949229/استعلام-حفر-چاه-جذبی'>استعلام حفر چاه جذبی  / استعلام, استعلام حفر چاه جذبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949230/استعلام-لوازم-یدک-اتوماسیون-پست-های-DCS'>استعلام لوازم یدک اتوماسیون پست های DCS  / استعلام, استعلام لوازم یدک اتوماسیون پست های DCS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949232/استعلام-آیتم-اقلام---'>استعلام  آیتم اقلام  ... / استعلام, استعلام  آیتم اقلام  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949233/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس-عمرمل'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس عمرمل  / استعلام,استعلام تعمیرات اساسی مدارس عمرمل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949234/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-گاردریل'>استعلام تعمیر و نگهداری گاردریل / استعلام، استعلام تعمیر و نگهداری گاردریل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949236/استعلام-چای-ایرانی'>استعلام چای ایرانی / استعلام , استعلام چای ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949237/استعلام-خرید-حمل-و-نصب-یک-دستگاه-داکت-اسپیلت'>استعلام خرید حمل و نصب یک دستگاه داکت اسپیلت / استعلام,استعلام خرید حمل و نصب یک دستگاه داکت اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949238/استعلام-خرید-51-دستگاه-ترانس-جریان'>استعلام خرید 51 دستگاه ترانس جریان  / استعلام,استعلام خرید 51 دستگاه ترانس جریان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949239/استعلام-مایع-ظرفشویی-4-لیتری'> استعلام مایع ظرفشویی 4 لیتری  / استعلام , استعلام مایع ظرفشویی 4 لیتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949240/استعلام-دوربین-سقفی'>استعلام دوربین سقفی  / استعلام,استعلام دوربین سقفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949241/استعلام-بایگانی-ریلی-متحرک'>استعلام بایگانی ریلی متحرک / استعلام، استعلام بایگانی ریلی متحرک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949242/استعلام-شارژر-110-ولت-و--'>استعلام شارژر 110 ولت  و ...  / استعلام , استعلام شارژر 110 ولت  و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949243/استعلام-خرید-تعداد-3382-عدد-تابلو-خطر-و-مرگ'>استعلام  خرید تعداد 3382 عدد تابلو خطر و مرگ / استعلام,استعلام  خرید تعداد 3382 عدد تابلو خطر و مرگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949244/استعلام-قند-شکسته'>استعلام قند شکسته / استعلام قند شکسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949245/استعلام-کابل-شبکه'>استعلام کابل شبکه  / استعلام,استعلام کابل شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949246/استعلام-دو-ردیف-لنت'>استعلام دو ردیف لنت / استعلام دو ردیف لنت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949247/استعلام-پتوی-یک-نفره'> استعلام پتوی یک نفره  / استعلام , استعلام پتوی یک نفره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949248/استعلام-یک-تایم-اختصاصی-استخر--'>استعلام یک تایم اختصاصی استخر ... / استعلام,استعلام یک تایم اختصاصی استخر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949249/استعلام-رایانه-همراه'>استعلام رایانه همراه  / استعلام ، استعلام رایانه همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949250/استعلام-قلاب-جرثقیل'>استعلام  قلاب جرثقیل  / استعلام,استعلام قلاب جرثقیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949251/استعلام-دو-دستگاه-چراغ-تشخیص'>استعلام دو دستگاه چراغ تشخیص  / استعلام,استعلام دو دستگاه چراغ تشخیص </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949252/استعلام-MICROTIK'>استعلام MICROTIK  / استعلام , استعلام MICROTIK </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949253/استعلام-خرید-تعداد-5-دستگاه-کانکس'>استعلام خرید تعداد 5 دستگاه کانکس / استعلام،استعلام خرید تعداد 5 دستگاه کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949254/استعلام-لوازم-اداری'>استعلام لوازم اداری  / استعلام , استعلام لوازم اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949255/مناقصه-عملکرد-پمپخانه-شماره1-و-برق-رسانی-و-آبرسانی--رینگ-آتش-نشانی'>مناقصه عملکرد پمپخانه شماره1 و برق رسانی و آبرسانی ، رینگ آتش نشانی  / مناقصه عملکرد پمپخانه شماره1 و برق رسانی و آبرسانی ، رینگ آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949256/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن  / استعلام ,استعلام لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949257/استعلام-تهیه-و-دوخت-کاور-صندلی-چوبی-نهارخوری'>استعلام  تهیه و دوخت کاور صندلی چوبی نهارخوری / استعلام , استعلام  تهیه و دوخت کاور صندلی چوبی نهارخوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949258/استعلام-۴۰-عدد-توپ-پینگ-پنگ-شائوفا'>استعلام ۴۰ عدد توپ پینگ پنگ شائوفا / استعلام,استعلام ۴۰ عدد توپ پینگ پنگ شائوفا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949259/استعلام-​فعالیت-های-آژانس-های-مسافرتی-و-گردانندگان-تور'>استعلام ​فعالیت های آژانس های مسافرتی و گردانندگان تور     / استعلام, استعلام ​فعالیت های آژانس های مسافرتی و گردانندگان تور    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949260/استعلام-آب-گرم-کن-120-لیتری'>استعلام آب گرم کن 120 لیتری / استعلام, استعلام  آب گرم کن 120 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949261/استعلام-تجهیزات-و-وسایل-تحصیلی'>استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی / استعلام،استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949262/استعلام-یک-دستگاه-تابلو-مانیتورینگ-سرور'>استعلام یک دستگاه تابلو مانیتورینگ سرور / استعلام,استعلام یک دستگاه تابلو مانیتورینگ سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949263/استعلام-خرید-یکدستگاه-مادربرد-صنعتی-به-همراه-حافظه-و-CPU'>استعلام خرید یکدستگاه مادربرد صنعتی به همراه حافظه و CPU  / استعلام , استعلام خرید یکدستگاه مادربرد صنعتی به همراه حافظه و CPU </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949264/فراخوان-خرید-لوله-پلی-اتیلن-160-میلیمتر-سامانه-ستاد'>فراخوان خرید لوله پلی اتیلن 160 میلیمتر, سامانه ستاد / فراخوان خرید لوله پلی اتیلن 160 میلیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949265/استعلام-برنج'>استعلام  برنج  / استعلام, استعلام   برنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949266/استعلام-اصلاح-و-بهینه-سازی-روستایی'>استعلام اصلاح و بهینه سازی روستایی  / استعلام,استعلام اصلاح و بهینه سازی روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949267/استعلام-یک-دستگاه-فرکانس-کانورتر-و--'>استعلام یک دستگاه فرکانس کانورتر  و ... / استعلام,استعلام یک دستگاه فرکانس کانورتر  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949268/استعلام-بیمه-آتش-سوزی'>استعلام بیمه آتش سوزی / استعلام,استعلام بیمه آتش سوزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949270/استعلام-دستگاه-مرکزی-ضبط-تصاویر'>استعلام دستگاه مرکزی ضبط تصاویر  / استعلام,استعلام دستگاه مرکزی ضبط تصاویر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949271/استعلام-تور-صنعتی'>استعلام تور صنعتی  / استعلام , استعلام تور صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949272/استعلام-دوربین-سقفی-HIKVISION'>استعلام دوربین سقفی HIKVISION / استعلام,استعلام دوربین سقفی HIKVISION</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949273/استعلام-خرید-4-عدد-باطری-و--'>استعلام خرید 4 عدد باطری و .. / استعلام،استعلام خرید 4 عدد باطری و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949274/استعلام-تور-صنعتی'>استعلام تور صنعتی  / استعلام , استعلام تور صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949275/مناقصه-استخراج-و-باطله-برداری-معدن-مرمریت'>مناقصه استخراج و باطله برداری معدن مرمریت / مناقصه , مناقصه استخراج و باطله برداری معدن مرمریت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949276/مناقصه-اجرای-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-شهرک-صنعتی'>مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت معابر شهرک صنعتی / مناقصه, مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت معابر شهرک صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949278/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات-نرم-افزار'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات- نرم افزار  / استعلام,استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات- نرم افزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949279/استعلام-بهینه-سازی-و-تقویت-فوندانسیون'>استعلام بهینه سازی و تقویت فوندانسیون  / استعلام,استعلام بهینه سازی و تقویت فوندانسیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949280/استعلام-سرور-hpM10G9'>استعلام سرور hpM10G9 / استعلام، استعلام سرور hpM10G9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949281/استعلام-سیم-مهار'>استعلام سیم مهار / استعلام, استعلام سیم مهار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949282/استعلام-5-آیتم-شیلنگ-و--'>استعلام 5 آیتم شیلنگ و ... / استعلام, استعلام 5 آیتم شیلنگ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949283/استعلام-مداد-تراش-دستی'>استعلام مداد تراش دستی  / استعلام, استعلام مداد تراش دستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949284/استعلام-اسکنر-و--'>استعلام اسکنر و .. / استعلام،استعلام اسکنر و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949285/استعلام-تجهیزات-خانگی'>استعلام تجهیزات خانگی / استعلام,استعلام تجهیزات خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949286/استعلام-تخت-بوبت-برقی'>استعلام تخت بوبت برقی / استعلام, استعلام تخت بوبت برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949287/استعلام-دوچرخه'>استعلام دوچرخه  / استعلام , استعلام دوچرخه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949288/استعلام-تسطیح-لیزری-اراضی-کشاورزی-با-دستگاه-هوشمند-لیزری'>استعلام تسطیح لیزری اراضی کشاورزی با دستگاه هوشمند لیزری / استعلام, استعلام تسطیح لیزری اراضی کشاورزی با دستگاه هوشمند لیزری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949289/استعلام-فایروال-شبکه'>استعلام فایروال شبکه  / استغلام، استعلام فایروال شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949290/استعلام-نرده-گذاری-تکمیل-و-دیوارکشی-محوطه'>استعلام  نرده گذاری، تکمیل و دیوارکشی محوطه  / استعلام, استعلام  نرده گذاری، تکمیل و دیوارکشی محوطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949291/استعلام-1-دستگاه-voice-recorder'>استعلام 1 دستگاه voice recorder  / استعلام,استعلام 1 دستگاه voice recorder </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949292/استعلام-آب-سرد-کن-یخچال-دار'>استعلام آب سرد کن یخچال دار / استعلام,استعلام آب سرد کن یخچال دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949293/استعلام-ترانس-جریان'>استعلام ترانس جریان / استعلام, استعلام ترانس جریان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949294/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام،استعلام لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949295/استعلام-اجرا-و-اصلاح-تاسیسات-سیستم-گرمایش'>استعلام اجرا و اصلاح تاسیسات سیستم گرمایش  / استعلام, استعلام اجرا و اصلاح تاسیسات سیستم گرمایش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949296/استعلام-لوازم-تحریر'>استعلام لوازم تحریر / استعلام,استعلام لوازم تحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949297/استعلام-کامبینیشن-تراپی'>استعلام کامبینیشن تراپی  / استعلام, استعلام کامبینیشن تراپی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949298/استعلام-خرید-پیچ-و-مهره'>استعلام خرید پیچ و مهره  / استعلام, استعلام خرید پیچ و مهره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949299/استعلام-درب-ضد-سرقت'>استعلام درب ضد سرقت / استعلام,استعلام درب ضد سرقت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949300/استعلام-تیلت-تیبل-برقی-دو-موتوره'>استعلام تیلت تیبل برقی دو موتوره  / استعلام , استعلام تیلت تیبل برقی دو موتوره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949301/استعلام-چاپ-پاکت-a4-نخودی'>استعلام چاپ پاکت a4 نخودی  / استعلام, استعلام چاپ پاکت a4 نخودی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949302/استعلام-برنج-1720-کیلو'>استعلام  برنج 1720 کیلو / استعلام,استعلام  برنج 1720 کیلو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949303/استعلام-خرید-40000-کیلوگرم-پودر-پلی-آلومینیوم-کلراید-گرید-ممتاز'>استعلام خرید 40000 کیلوگرم پودر پلی آلومینیوم کلراید گرید ممتاز / استعلام, استعلام خرید 40000 کیلوگرم پودر پلی آلومینیوم کلراید گرید ممتاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949304/استعلام-تجهیزات-دندانپزشکی'>استعلام تجهیزات دندانپزشکی  / استعلام,استعلام تجهیزات دندانپزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949305/استعلام-تهیه-مصالح-و-اجرای-بخشی-از-شبکه-توزیع-آب'>استعلام تهیه مصالح و اجرای بخشی از شبکه توزیع آب / استعلام ,استعلام تهیه مصالح و اجرای بخشی از شبکه توزیع آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949306/استعلام-ورق-پلی-کربنات'>استعلام ورق پلی کربنات  / استعلام,استعلام ورق پلی کربنات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949307/استعلام-کانکس-پیش-ساخته'>استعلام کانکس پیش ساخته / استعلام,استعلام کانکس پیش ساخته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949308/استعلام-توسعه-و-پشتیبانی-سامانه-بی-ترتییهای-پستی'>استعلام توسعه و پشتیبانی سامانه بی ترتییهای پستی  / استعلام، استعلام توسعه و پشتیبانی سامانه بی ترتییهای پستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949309/استعلام-رله-دیفرانسیل'>استعلام رله دیفرانسیل / استعلام, استعلام رله دیفرانسیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949310/استعلام-دستگاه-گیبسون-بر-برقی'>استعلام  دستگاه گیبسون بر برقی / استعلام,استعلام  دستگاه گیبسون بر برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949311/استعلام-خرید-لپ-تاپ-لنوو'>استعلام خرید لپ تاپ لنوو / استعلام, استعلام خرید لپ تاپ لنوو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949312/استعلام-برچسب-RFID'>استعلام برچسب RFID / استعلام,استعلام برچسب RFID</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949313/استعلام-هارد-سرور'>استعلام هارد سرور  / استعلام , استعلام هارد سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949314/استعلام-اصلاح-و-بهینه-سازی-ایزوگام--'>استعلام اصلاح و بهینه سازی ایزوگام ...  / استعلام, استعلام اصلاح و بهینه سازی ایزوگام ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949315/استعلام-راه-بند-متحرک-ترافیکی-الکترومکانیک'>استعلام راه بند متحرک ترافیکی الکترومکانیک / استعلام, استعلام راه بند متحرک ترافیکی الکترومکانیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949316/استعلام-هارد-و-سوئیچ-شبکه'>استعلام هارد و سوئیچ شبکه / استعلام, استعلام هارد و سوئیچ شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949317/استعلام-ریبون-تک-رنگ-دستگاه-صدور-آنی-کارت-qb10'>استعلام ریبون تک رنگ دستگاه صدور آنی کارت qb10 / استعلام , استعلام ریبون تک رنگ دستگاه صدور آنی کارت qb10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949318/استعلام-ساخت-و-نصب-کابین-عقب'>استعلام ساخت و نصب کابین عقب  / استعلام,استعلام ساخت و نصب کابین عقب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949319/استعلام-خرید-رله-ABB'>استعلام خرید رله ABB / استعلام، استعلام خرید رله ABB</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949320/استعلام-باطری-سیلد-اسید-12-ولت-4-5-آمپر'>استعلام  باطری سیلد اسید 12 ولت 4.5 آمپر  / استعلام,استعلام  باطری سیلد اسید 12 ولت 4.5 آمپر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949321/استعلام-خرید-یونیت-خازنی'>استعلام خرید یونیت خازنی  / استعلام, استعلام خرید یونیت خازنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949322/استعلام-توسعه-و-ارتقاء-شبکه-رایانه-ای'>استعلام توسعه و ارتقاء شبکه رایانه ای / استعلام, استعلام توسعه و ارتقاء شبکه رایانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949323/استعلام-کیسه-زباله-عفونی'>استعلام کیسه زباله عفونی / استعلام ,استعلام کیسه زباله عفونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949324/استعلام-تجهیزات-شبکه'>استعلام تجهیزات شبکه / استعلام,استعلام تجهیزات شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949325/استعلام-مقدار-300-تن-ماسه-سیلیس'>استعلام مقدار 300 تن ماسه سیلیس / استعلام، استعلام مقدار 300 تن ماسه سیلیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949326/استعلام-خرید-فیلتر-شنی-و--'>استعلام خرید فیلتر شنی و ...  / استعلام, استعلام خرید فیلتر شنی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949327/استعلام-پرینتر-اچ-پی-لیزری'>استعلام پرینتر اچ پی لیزری / استعلام, استعلام  پرینتر اچ پی لیزری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949328/استعلام-تعمیرات-اساسی-راهنمایی-راهیان-نور'> استعلام تعمیرات اساسی راهنمایی راهیان نور / استعلام , استعلام تعمیرات اساسی راهنمایی راهیان نور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949329/استعلام-مواد-مصرفی-دندانپزشکی'>استعلام مواد مصرفی دندانپزشکی / استعلام , استعلام مواد مصرفی دندانپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949330/استعلام-دستگاه-واکس-کفش'>استعلام دستگاه واکس کفش / استعلام دستگاه واکس کفش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949331/استعلام-تهیه-لیبل-و--'>استعلام تهیه لیبل و...  / استعلام, استعلام تهیه لیبل و... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949332/استعلام-اجرای-عایقکاری'>استعلام اجرای عایقکاری  / استعلام,استعلام اجرای عایقکاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949333/استعلام-پشتیبانی-سیستم-های-پست-صوتی-و-مرکز-تماس'>استعلام پشتیبانی سیستم های پست صوتی و مرکز تماس / استعلام, استعلام پشتیبانی سیستم های پست صوتی و مرکز تماس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949334/استعلام-گل-فصلی'>استعلام گل فصلی  / استعلام , استعلام گل فصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949335/استعلام-ریبون-تک-رنگ-دستگاه-صدور-آنی-کارت-SMART-50'> استعلام ریبون تک رنگ دستگاه صدور آنی کارت SMART 50 / استعلام , استعلام ریبون تک رنگ دستگاه صدور آنی کارت SMART 50</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949336/استعلام--کوله-پشتی-کوهنوردی'>استعلام   کوله پشتی کوهنوردی  / استعلام,استعلام   کوله پشتی کوهنوردی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949337/استعلام-لامپ-و-تجهیزات-روشنائی'>استعلام لامپ و تجهیزات روشنائی / استعلام, استعلام لامپ و تجهیزات روشنائی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949338/استعلام-آشکاساز-خطای-ایرانی'>استعلام آشکاساز خطای ایرانی  / استعلام,استعلام آشکاساز خطای ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949339/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس-راهنمایی-روستای-سرونو'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس راهنمایی روستای سرونو / استعلام , استعلام تعمیرات اساسی مدارس راهنمایی روستای سرونو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949340/استعلام-تعمیرات-اساسی-دبیرستان'>استعلام تعمیرات اساسی دبیرستان / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی دبیرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949341/استعلام-آبچک-فلزی'>استعلام آبچک فلزی  / استعلام, استعلام آبچک فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949342/استعلام-بهسازی-و-نوسازی-تجهیزات-مرکز-نایین'>استعلام بهسازی و نوسازی تجهیزات مرکز نایین  / استعلام , استعلام بهسازی و نوسازی تجهیزات مرکز نایین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949343/استعلام-جلد-چرمی'>استعلام جلد چرمی / استعلام،استعلام جلد چرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949344/استعلام-استعلام-بهسازی-و-نوسازی-مرکز'>استعلام ,استعلام بهسازی و نوسازی مرکز / استعلام ,استعلام بهسازی و نوسازی مرکز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949345/استعلام-یک-دستگاه-دیزل-ژنراتور-VOLVO-90-Kva'>استعلام یک دستگاه دیزل ژنراتور VOLVO 90 Kva / استعلام، استعلام یک دستگاه دیزل ژنراتور VOLVO 90 Kva</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949346/استعلام-کارت-خوان-سیار-گشت-و-نگهبانی'>استعلام کارت خوان سیار گشت و نگهبانی / استعلام,استعلام کارت خوان سیار گشت و نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949347/استعلام-یک-تایم-اختصاصی-استخر'>استعلام یک تایم اختصاصی استخر  / استعلام , استعلام یک تایم اختصاصی استخر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949348/استعلام-خرید-نمک-جاده-ای'>استعلام خرید نمک جاده ای / استعلام, استعلام خرید نمک جاده ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949349/استعلام-کاغذ-تحریر-کپی-80-گرمی-A4'>استعلام کاغذ تحریر کپی 80 گرمی A4 / استعلام, استعلام کاغذ تحریر کپی 80 گرمی A4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949350/استعلام-تامین-20-دستگاه-مکانیزم-سکسیونر'>استعلام  تامین 20 دستگاه مکانیزم سکسیونر / استعلام، استعلام  تامین 20 دستگاه مکانیزم سکسیونر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949351/استعلام-سرویس--نگهداری-و-تعمیر-یک-دستگاه-آسانسور'>استعلام سرویس ، نگهداری و تعمیر یک دستگاه آسانسور  / استعلام, استعلام سرویس ، نگهداری و تعمیر یک دستگاه آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949352/استعلام-خرید-قطعات-کیس'>استعلام خرید قطعات کیس  / استعلام, استعلام خرید قطعات کیس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949353/استعلام-دستگاه-فکس-پاناسونیک'>استعلام دستگاه فکس پاناسونیک  / استعلام,استعلام دستگاه فکس پاناسونیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949354/استعلام-خرید-کوله-پشتی'>استعلام خرید کوله پشتی / استعلام،استعلام خرید کوله پشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949355/استعلام-تعمیرات-اساسی-دبستان-های--'>استعلام تعمیرات اساسی دبستان های... / استعلام , استعلام تعمیرات اساسی دبستان های...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949356/استعلام-نیاز-به-کابل-و-سیم'>استعلام نیاز به کابل و سیم / استعلام, استعلام نیاز به کابل و سیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949357/استعلام-آزمایش-روانگرایی-و-مکانیک-خاک'>استعلام آزمایش روانگرایی و مکانیک خاک  / استعلام ، استعلام آزمایش روانگرایی و مکانیک خاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949358/استعلام-طراحی-نصب-راه-اندازی-و-بهره-برداری-از-نیروگاه-خورشیدی'>استعلام طراحی، نصب، راه اندازی و بهره برداری از نیروگاه خورشیدی  / استعلام, استعلام طراحی، نصب، راه اندازی و بهره برداری از نیروگاه خورشیدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949359/استعلام-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-بیسیم'>استعلام خرید و نصب و راه اندازی بیسیم  / استعلام , استعلام خرید و نصب و راه اندازی بیسیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949360/استعلام-تهیه-و-نصب-یک-عدد-درب-جک-ریلی'>استعلام تهیه و نصب یک عدد درب جک ریلی  / استعلام,استعلام تهیه و نصب یک عدد درب جک ریلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949361/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق-و--'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق و... / استعلام,استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949362/استعلام-نیاز-به-سیستم-ذخیره-ساز-اطلاعات'>استعلام نیاز به سیستم ذخیره ساز اطلاعات / استعلام, استعلام نیاز به سیستم ذخیره ساز اطلاعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949363/استعلام-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام, استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949364/استعلام-خرید-و-اجرای-دو-دستگاه-راه-بند-هیدرولیک-ایتالیایی'>استعلام خرید و اجرای دو دستگاه راه بند هیدرولیک ایتالیایی / استعلام، استعلام خرید و اجرای دو دستگاه راه بند هیدرولیک ایتالیایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949365/استعلام-تهیه-و-نصب-یکعدد-درب-جک-ریلی'>استعلام تهیه و نصب یکعدد درب جک ریلی   / استعلام ، استعلام تهیه و نصب یکعدد درب جک ریلی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949366/استعلام--آزمایش-روانگرایی-و-مکانیک-خاک'>استعلام   آزمایش روانگرایی و مکانیک خاک  / استعلام ,استعلام  آزمایش روانگرایی و مکانیک خاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949367/استعلام-اجرای-طرح-سلامت-کارکنان'>استعلام اجرای طرح سلامت کارکنان / استعلام،استعلام اجرای طرح سلامت کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949368/استعلام-کاور-ورزشی'>استعلام کاور ورزشی  / استعلام , استعلام کاور ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949369/استعلام-ممیزی-سیستم-مدیریت-امنیت-اطلاعات'>استعلام ممیزی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات  / استعلام, استعلام ممیزی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949370/استعلام-رسید-مشتری-حرارتی-وینکور'>استعلام رسید مشتری حرارتی وینکور / استعلام،استعلام رسید مشتری حرارتی وینکور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949371/استعلام-طراحی-و-اجرای-شبکه-رایانه-ای-و--'>استعلام طراحی و اجرای شبکه رایانه ای و ...  / استعلام , استعلام طراحی و اجرای شبکه رایانه ای و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949372/استعلام-5-عدد-کیس-رایانه-با-کلیه-ملزومات'>استعلام  5 عدد کیس رایانه با کلیه ملزومات / استعلام، استعلام  5 عدد کیس رایانه با کلیه ملزومات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949373/استعلام-پره-ایران-رادیاتور-کال-500'>استعلام پره ایران رادیاتور کال 500  / استعلام , استعلام پره ایران رادیاتور کال 500 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949011/مزایده-ششدانگ-پلاک-چهارهزار-و-یکصد-و-هفتاد-و-هشت-331-90متر'>مزایده ششدانگ پلاک چهارهزار و یکصد و هفتاد و هشت 331.90متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک چهارهزار و یکصد و هفتاد و هشت 331.90متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949015/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-92-60متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 92.60متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 92.60متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949017/مزایده-دو-سرویس-تختخواب-و----نوبت-دوم'>مزایده دو سرویس تختخواب و ... - نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده دو سرویس تختخواب و ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949018/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-سواری-زانتیا-(سیتروئن)'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری زانتیا (سیتروئن) / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری زانتیا (سیتروئن)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949019/مزایده-دستگاه-ساعت-زن-با-مدل'>مزایده دستگاه ساعت زن با مدل  / مزایده,مزایده دستگاه ساعت زن با مدل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949021/مزایده-آپارتمان-زیربنای-129متر'>مزایده آپارتمان زیربنای 129متر  / مزایده,مزایده آپارتمان زیربنای 129متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949023/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-55-50متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 55.50متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 55.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949027/مزایده-ملک-به-مساحت-950متر'>مزایده ملک به مساحت 950متر / مزایده,مزایده ملک به مساحت 950متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949028/مزایده-فروش-میلگردهای-استخراجی-حاصل-از-شکستن-تیرهای-بتونی'>مزایده فروش میلگردهای استخراجی حاصل از شکستن تیرهای بتونی / مزایده عمومی , مزایده فروش میلگردهای استخراجی حاصل از شکستن تیرهای بتونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949031/مزایده-ششدانگ-زمین-عرصه-185متر'>مزایده ششدانگ زمین عرصه 185متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین عرصه 185متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949034/مزایده-یک-قطعه-باغ'>مزایده یک قطعه باغ  / مزایده, مزایده یک قطعه باغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949035/مزایده-فضاهای-تحت-مدیریت'>مزایده فضاهای تحت مدیریت / آگهی مزایده، مزایده فضاهای تحت مدیریت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949036/مزایده-ششدانگ-یکباب-مسکونی-عرصه-223-50متر'>مزایده ششدانگ یکباب مسکونی عرصه 223.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب مسکونی عرصه 223.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949041/مزایده-ملک-مسامحت-عرصه-351مترمربع'>مزایده ملک مسامحت عرصه 351مترمربع / مزایده,مزایده ملک مسامحت عرصه 351مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949045/مزایده-آپارتمان-مساحت-145متر'>مزایده آپارتمان مساحت 145متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 145متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949047/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری یک قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949050/مزایده-سواری-پژو-206'>مزایده سواری پژو 206  / مزایده,مزایده سواری پژو 206 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949052/فراخوان-مزایده-اجاره-کارگاه-کشتکار-گلخانه-با-تجهیزات-و----نوبت-دوم'>فراخوان مزایده اجاره کارگاه کشتکار گلخانه با تجهیزات و ... - نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان مزایده اجاره کارگاه کشتکار گلخانه با تجهیزات و ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949054/مزایده-3-سهم-و-سه-یازدهم-سهم-مشاع-به-استثنای-بهای-اعیانی-مزرعه-لات-آباد'>مزایده 3 سهم و سه یازدهم سهم مشاع به استثنای بهای اعیانی مزرعه لات آباد  / مزایده,مزایده 3 سهم و سه یازدهم سهم مشاع به استثنای بهای اعیانی مزرعه لات آباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949056/مزایده-ملک-مسکونی-متراژ-کلی-296-10متر'>مزایده ملک مسکونی متراژ کلی 296.10متر  / مزایده,مزایده ملک مسکونی متراژ کلی 296.10متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949059/مزایده-واگذاری-اجاره-یکباب-مغازه--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اجاره یکباب مغازه - نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری اجاره یکباب مغازه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949061/مزایده-فروش-ششدانگ-ساختمان-تجاری-اداری-مسکونی-و-انباری-96-7-15'>مزایده فروش ششدانگ ساختمان تجاری اداری مسکونی و انباری 96.7.15 / مزایده,مزایده فروش ششدانگ ساختمان تجاری اداری مسکونی و انباری 96.7.15</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949065/مزایده-یک-قطعه-زمین-قولنامه-ای-قطعه-27-تفکیکی'>مزایده یک قطعه زمین قولنامه ای قطعه 27 تفکیکی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین قولنامه ای قطعه 27 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949068/مزایده-واگذاری-منافع-حاصل-از-تفکیک-پسماندهای-خشک-بازیافتی-تجدید'>مزایده  واگذاری منافع حاصل از تفکیک پسماندهای خشک بازیافتی- تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی, مزایده  واگذاری منافع حاصل از تفکیک پسماندهای خشک بازیافتی- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949069/مزایده-سه-دانگ-خانه-یک-طبقه-عرصه-74متر'>مزایده سه دانگ خانه یک طبقه عرصه 74متر / مزایده,مزایده سه دانگ خانه یک طبقه عرصه 74متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949072/مزایده-یک-واحد-مرغداری-19257متر'>مزایده یک واحد مرغداری 19257متر / مزایده,مزایده یک واحد مرغداری 19257متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949077/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک'>مزایده فروش تعدادی از املاک / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949080/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-مفید-15متر'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت مفید 15متر / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه مساحت مفید 15متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949083/مزایده-پلاک-599-اصلی'>مزایده پلاک 599 اصلی / مزایده,مزایده پلاک 599 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949086/مزایده-ملک-مساحت-کل-زمین-391-4متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت کل زمین 391.4متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت کل زمین 391.4متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949087/مزایده-ضایعات-ذوبی-فولاد-آلیاژی'>مزایده ضایعات ذوبی فولاد آلیاژی / مزایده, مزایده ضایعات ذوبی فولاد آلیاژی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949091/مزایده-پراید-به-رنگ-سفید'>مزایده پراید به رنگ سفید  / آگهی مزایده,مزایده پراید به رنگ سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949092/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-بیست-و-دو-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت بیست و دو متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت بیست و دو متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949094/استعلام-فروش-لفاف-کاغذ-و-لوله-مقوایی-و-نایلون-از-ضایعات-چاپی'>استعلام فروش لفاف کاغذ و لوله مقوایی و نایلون از ضایعات چاپی / استعلام, استعلام فروش لفاف کاغذ و لوله مقوایی و نایلون از ضایعات چاپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949096/مزایده-ششدانگ-عمارت-به-مساحت-815-80متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ عمارت به مساحت 815.80متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت به مساحت 815.80متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949100/مزایده-فروش-واحدهای-تجاری-اداری'>مزایده فروش واحدهای تجاری اداری  / مزایده,مزایده فروش واحدهای تجاری اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949103/مزایده-فروش-ساختمان-مسکونی-به-مساحت-196-44متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش ساختمان مسکونی به مساحت 196.44متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش ساختمان مسکونی به مساحت 196.44متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949106/مزایده-یک-دستگاه-ای-کیو-اف-انجاد-سریع-میوه-جات'>مزایده یک دستگاه ای کیو اف انجاد سریع میوه جات  / مزایده,مزایده یک دستگاه ای کیو اف انجاد سریع میوه جات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949111/مزایده-یک-قطعه-باغ-پسته-با-سن-14-15-سال'>مزایده یک قطعه باغ پسته با سن 14-15 سال  / مزایده,مزایده یک قطعه باغ پسته با سن 14-15 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949116/مزایده-تمامت-ششدانگ-پلاک-406-1539-بخش-شانزده'>مزایده تمامت ششدانگ پلاک 406/1539 بخش شانزده / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ پلاک 406/1539 بخش شانزده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949118/مزایده-روغن-اجناس-دست-دوم-و-لوازم-یدکی-MWM'>مزایده روغن، اجناس دست دوم و لوازم یدکی MWM / مزایده, مزایده روغن، اجناس دست دوم و لوازم یدکی MWM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949120/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-114-14متر'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت 114.14متر / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 114.14متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949124/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-دویست-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت دویست متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949129/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-122-50متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 122.50متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 122.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949131/مزایده-واگذاری-به-اجاره-بوفه-دانشکده-کشاورزی-و-دامپزشکی'>مزایده واگذاری به اجاره بوفه دانشکده کشاورزی و دامپزشکی / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره بوفه دانشکده کشاورزی و دامپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949133/مزایده-منزل-مسکونی-ویلایی-دو-خوابه'>مزایده منزل مسکونی ویلایی دو خوابه / مزایده,مزایده منزل مسکونی ویلایی دو خوابه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949136/مزایده-یکدستگاه-یخچال-فریزر-دوقلوی-خزر-و--'>مزایده یکدستگاه یخچال فریزر دوقلوی خزر و ... / آگهی مزایده مال غیر منقول, مزایده یکدستگاه یخچال فریزر دوقلوی خزر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949137/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-275متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 275متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 275متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949140/مزایده-واگذاری-استخر-تجدید'>مزایده واگذاری استخر تجدید / فراخوان آگهی مزایده ، مزایده واگذاری استخر تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949146/مزایده-ساختمان-مسکونی-بخش-14-ثبت-اصفهان'>مزایده ساختمان مسکونی بخش 14 ثبت اصفهان / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی بخش 14 ثبت اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949149/مزایده-دو-قطعه-پلاک-ثبتی-106-33-و-134-31متر'>مزایده دو قطعه پلاک ثبتی 106.33 و 134.31متر / مزایده,مزایده دو قطعه پلاک ثبتی 106.33 و 134.31متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949157/مزایده-یک-قطعه-زمین-و-دو-واحد-آپارتمان-نوبت-چهارم'>مزایده یک قطعه زمین و دو واحد آپارتمان نوبت چهارم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین و دو واحد آپارتمان نوبت چهارم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949161/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-دو-فرعی-عرصه-240متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی دو فرعی عرصه 240متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی دو فرعی عرصه 240متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949167/مزایده-ابزارآلات-کارگاهی-و--'>مزایده ابزارآلات کارگاهی و ... / مزایده ,مزایده ابزارآلات کارگاهی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949168/مزایده-واگذاری-بوفه'>مزایده واگذاری بوفه  / مزایده ,  مزایده واگذاری بوفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949170/مزایده-5-طناب-حدودا-23000متر-باغچه-نوبت-اول'>مزایده 5 طناب حدودا 23000متر باغچه نوبت اول  / مزایده,مزایده 5 طناب حدودا 23000متر باغچه نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949172/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-250متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 250متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 250متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949175/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-130-79متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 130.79متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 130.79متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949186/مزایده-اموال-اسقاطی-و-بلااستفاده'>مزایده اموال اسقاطی و بلااستفاده / مزایده ,مزایده اموال اسقاطی و بلااستفاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949190/مزایده-آپارتمان-مسکونی-بخش-نه-تبریز'>مزایده آپارتمان مسکونی بخش نه تبریز / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی بخش نه تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949197/مزایده-ششدانگ-پلاک-یک-فرعی-عرصه-146-93متر'>مزایده ششدانگ پلاک یک فرعی عرصه 146.93متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک یک فرعی عرصه 146.93متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949204/مزایده-ششدانگ-زمین-بخش-7-تبریز'>مزایده ششدانگ زمین بخش 7 تبریز / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش 7 تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949208/مزايده-واگذاری-محل-بوفه-مرکز-پزشکی-٬آموزشی-و-درمانی'>مزايده واگذاری محل بوفه مرکز پزشکی ٬آموزشی و درمانی  / مزایده, مزايده واگذاری محل بوفه مرکز پزشکی ٬آموزشی و درمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949218/مزایده-ساختمان-احداث-شده-در-دو-طبقه'>مزایده ساختمان احداث شده در دو طبقه / مزایده,مزایده ساختمان احداث شده در دو طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949221/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-سرقفلی-ملک'>مزایده سه دانگ از ششدانگ سرقفلی ملک / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ سرقفلی ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949231/مزایده-14-274-حبه-مشاع-از72-حبه-ششدانگ-ملکی'>مزایده 14.274 حبه مشاع از72 حبه ششدانگ ملکی / مزایده,مزایده 14.274 حبه مشاع از72 حبه ششدانگ ملکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949235/مزایده-یکباب-خانه-و-یکباب-مغازه'>مزایده یکباب خانه و یکباب مغازه / مزایده,مزایده یکباب خانه و یکباب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949269/مزایده-خودروی-وانت-دو-کابین'>مزایده خودروی وانت دو کابین  / اگهی مزایده , مزایده خودروی وانت دو کابین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/949277/مزایده-فروش-حدود-50-000-متر-سنگ-بریده'>مزایده فروش حدود 50.000 متر سنگ بریده  / مزایده , مزایده فروش حدود 50.000 متر سنگ بریده </a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 11 تاريخ : سه شنبه 21 آذر 1396 ساعت: 11:51