اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.7.14 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947582/فراخوان-عمومی-جذب-سرم... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.7.14 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947582/فراخوان-عمومی-جذب-سرمایه-گذار--نوبت-دوم'>فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار  - نوبت دوم  / فراخوان، فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947591/مناقصه-خرید-اسکنر-چاپگر-کارت-پرواز-و-تگ-بار'>مناقصه خرید اسکنر، چاپگر کارت پرواز و تگ بار / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه خرید اسکنر، چاپگر کارت پرواز و تگ بار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947593/مناقصه-گازرسانی-به-حفره-های-پراکنده-شهرستان--نوبت-دوم'>مناقصه  گازرسانی به حفره های پراکنده شهرستان - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه, مناقصه  گازرسانی به حفره های پراکنده شهرستان - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947597/مناقصه-تامین-کنندگان-کالا-و-خدمات'>مناقصه تامین کنندگان کالا و خدمات  / مناقصه, مناقصه تامین کنندگان کالا و خدمات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947606/مناقصه-خرید-کاور-به-رنگ-های-سرمه-ای-یا-مشکی'>مناقصه خرید کاور به رنگ های سرمه ای یا مشکی / مناقصه, مناقصه خرید کاور به رنگ های سرمه ای یا مشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947610/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-و-راهبری-ایستگاه'>مناقصه حفظ و نگهداری و راهبری ایستگاه   / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه حفظ و نگهداری و راهبری ایستگاه های پسماند خلج آباد و حصارک بالا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947613/مناقصه-خرید-سنگ-لحد'>مناقصه خرید سنگ لحد  / مناقصه, خرید سنگ لحد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947614/مناقصه-توسعه-شبکه-و-نصب-انشعابات-و-تجهیزات-در-سطح-ناحیه-گازرسانی'>مناقصه توسعه شبکه و نصب انشعابات و تجهیزات در سطح ناحیه گازرسانی / آگهی عمومی، مناقصه توسعه شبکه و نصب انشعابات و تجهیزات در سطح ناحیه گازرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947615/مناقصه-احداث-کارخانه-هیپ-لیچینگ-سونگون--نوبت-دوم'>مناقصه احداث کارخانه هیپ لیچینگ سونگون - نوبت دوم / اگهی مناقصه , مناقصه احداث کارخانه هیپ لیچینگ سونگون - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947619/مناقصه-جمع-آوری-کوره-قدیمی-و-ساخت--نصب--راه-اندازی-کوره'>مناقصه جمع آوری کوره قدیمی و ساخت ، نصب ، راه اندازی کوره / مناقصه عمومی , مناقصه جمع آوری کوره قدیمی و ساخت ، نصب ، راه اندازی کوره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947621/مناقصه-انجام-عملیات-نگهداری--احداث-مجدد-و-توسعه-فضای-سبز'>مناقصه انجام عملیات نگهداری ، احداث مجدد و توسعه فضای سبز  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات نگهداری ، احداث مجدد و توسعه فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947622/فراخوان-مناقصه-ارائه-خدمات-تعمیر--مراقبت-و-نگهداری-از-تلمبه-خانه-های-آبهای-خام---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه ارائه خدمات تعمیر ، مراقبت و نگهداری از تلمبه خانه های آبهای خام... - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه ارائه خدمات تعمیر ، مراقبت و نگهداری از تلمبه خانه های آبهای خام... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947627/مناقصه-تهیه-نقشه-1-5000-کاداستر-شهری'>مناقصه تهیه نقشه 1.5000 کاداستر شهری / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تهیه نقشه 1.5000 کاداستر شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947629/مناقصه-خرید-تعداد-3500-حلقه-نوار-چسب'>مناقصه خرید تعداد 3500 حلقه نوار چسب / مناصه, خرید تعداد 3500 حلقه نوار چسب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947636/تجدید-مناقصه-خرید-قطعات-یدکی-خودروهای-آتش-نشانی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید قطعات یدکی خودروهای آتش نشانی نوبت دوم  / تجدید آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان , تجدید مناقصه خرید قطعات یدکی خودروهای آتش نشانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947637/فراخوان-انجام-خدمات-بهره-برداری-از-پستهای-انتقال-و-فوق-توزیع--نوبت-دوم'>فراخوان انجام خدمات بهره برداری از پستهای انتقال و فوق توزیع - نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان انجام خدمات بهره برداری از پستهای انتقال و فوق توزیع - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947639/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-امور-خدمات-نظافتی--آبدارخانه-ای--پشتیبانی--'>مناقصه انتخاب پیمانکار امور خدمات نظافتی ، آبدارخانه ای ، پشتیبانی... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به همراه ارزیابی کیفی , مناقصه انتخاب پیمانکار امور خدمات نظافتی ، آبدارخانه ای ، پشتیبانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947640/فراخوان-طراحی-و-اجرای-ساختمان-دیسپاچینگ-فاضلاب-تهران'>فراخوان طراحی و اجرای ساختمان دیسپاچینگ فاضلاب تهران  / فراخوان ، فراخوان طراحی و اجرای ساختمان دیسپاچینگ فاضلاب تهران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947642/مناقصه-انجام-خدمات-امور-شهری-مناطق-سه-گانه-جزیره-زیبای-کیش-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات امور شهری مناطق سه گانه جزیره زیبای کیش نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه انجام خدمات امور شهری مناطق سه گانه جزیره زیبای کیش نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947643/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-قبر-چینی-سه-طبقه'>تجدید مناقصه اجرای عملیات قبر چینی سه طبقه  / مناقصه, تجدید مناقصه اجرای عملیات قبر چینی سه طبقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947644/مناقصه-احداث-دیوار-پست-230-63-کیلوولت-باغستان'>مناقصه احداث دیوار پست 230/63 کیلوولت باغستان / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه احداث دیوار پست 230/63 کیلوولت باغستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947645/تجدید-مناقصه-اجاره-به-شرط-تملک-یک-فروند-شناور-یدک-کش'>تجدید مناقصه اجاره به شرط تملک یک فروند شناور یدک کش  / آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اجاره به شرط تملک یک فروند شناور یدک کش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947646/مناقصه-تکمیل-فاز-اول-و-احداث-فاز-دوم-پارکینگ-طبقاتی'>مناقصه تکمیل فاز اول و احداث فاز دوم پارکینگ طبقاتی / آگهی فراخوان ارزیابی مناقصه گران, مناقصه تکمیل فاز اول و احداث فاز دوم پارکینگ طبقاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947647/فراخوان-انجام-خدمات-امور-ایستگاهی'>فراخوان انجام خدمات امور ایستگاهی / فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی تک مرحله ای , فراخوان انجام خدمات امور ایستگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947648/مناقصه-انجام-عملیات-تامین-قطعات-و-مواد-مصرفی'>مناقصه انجام عملیات تامین قطعات و مواد مصرفی / مناقصه, مناقصه انجام عملیات تامین قطعات و مواد مصرفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947649/اصلاحیه-مناقصه-قرارداد-تعمیر-سرویس-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-مجتمع--نوبت-دوم'>اصلاحیه مناقصه قرارداد تعمیر، سرویس ،نگهداری و راهبری تاسیسات مجتمع - نوبت دوم  / آگهی اصلاحیه مناقصه، اصلاحیه مناقصه قرارداد تعمیر، سرویس ،نگهداری و راهبری تاسیسات مجتمع - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947650/فراخوان-ارزیابی-کیفی-اجرای-سیستم-اسکادای-تجدید'> فراخوان ارزیابی کیفی اجرای سیستم اسکادای تجدید / آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی اجرای سیستم اسکادای تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947651/اصلاحیه-مناقصه-قرارداد-تعمیر-سرویس-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-سردخانه--نوبت-دوم'>اصلاحیه مناقصه قرارداد تعمیر، سرویس، نگهداری و راهبری تاسیسات سردخانه - نوبت دوم  / آگهی اصلاحیه مناقصه, اصلاحیه مناقصه قرارداد تعمیر، سرویس، نگهداری و راهبری تاسیسات سردخانه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947653/اجرای-عملیات-تهیه-و-تامین-مصالح-و-اجرای-عملیات-نمای-پروژه-ها'>اجرای عملیات تهیه و تامین مصالح و اجرای عملیات نمای پروژه ها  / مناقصه, اجرای عملیات تهیه و تامین مصالح و اجرای عملیات نمای پروژه ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947658/فراخوان-مناقصه-ارائه-خدمات-نگهداری-فضای-سبز-و-تنظیفات--ارائه-خدمات-روزمره-منازل-و-اماکن-و--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه ارائه خدمات نگهداری فضای سبز و تنظیفات ، ارائه خدمات روزمره منازل و اماکن و ...نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه ارائه خدمات نگهداری فضای سبز و تنظیفات ، ارائه خدمات روزمره منازل و اماکن و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947660/مناقصه-خرید-و-نصب-یک-خط-تولید-کنسانتره-دامی-مش-8'>مناقصه خرید و نصب یک خط تولید کنسانتره دامی مش 8  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید و نصب یک خط تولید کنسانتره دامی مش 8 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947666/مناقصه-خرید-2-عدد-کمپرسور-هوای-سیار-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 2 عدد کمپرسور هوای سیار  نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه , مناقصه خرید 2 عدد کمپرسور هوای سیار  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947668/مناقصه-خرید-150-تن-سیانور-سدیم--مرحله-دوم-نوبت-اول'>مناقصه خرید 150 تن سیانور سدیم - مرحله دوم نوبت اول  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 150 تن سیانور سدیم - مرحله دوم نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947669/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-جهت-انجام-تعمیرات-پیشگیرانه-pm-و-اجرای-پروژه-های-اصلاح-و-ساماندهی--'>مناقصه انتخاب پیمانکار جهت انجام تعمیرات پیشگیرانه pm و اجرای پروژه های اصلاح و ساماندهی ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انتخاب پیمانکار جهت انجام تعمیرات پیشگیرانه pm و اجرای پروژه های اصلاح و ساماندهی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947670/مناقصه-پروژه-شبکه-گاز-سایت-37-هکتاری'>مناقصه پروژه شبکه گاز سایت 37 هکتاری / آگهی مناقصه ، مناقصه پروژه شبکه گاز سایت 37 هکتاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947679/مناقصه-تجهیزات-سمعی-و-بصری'>مناقصه تجهیزات سمعی و بصری / مناقصه، مناقصه تجهیزات سمعی و بصری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947680/فراخوان-مناقصه-خرید-3000-دستگاه-کات-اوت-فیوز-پلیمری-100-آمپر-تجدید--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید 3000 دستگاه کات اوت فیوز پلیمری 100 آمپر  تجدید - نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه خرید 3000 دستگاه کات اوت فیوز پلیمری 100 آمپر تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947682/مناقصه-سرویسهای-درون-شهری-و-برون-شهری--نوبت-دوم'>مناقصه سرویسهای درون شهری و برون شهری  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه سرویسهای درون شهری و برون شهری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947684/تجدید-مناقصه-خودروهای-استیجاری-منطقه-کرمانشاه-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خودروهای استیجاری منطقه کرمانشاه- نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه خودروهای استیجاری منطقه کرمانشاه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947689/تجدید-مناقصه-احداث-کانال-دفع-آبهای-سطحی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه احداث کانال دفع آبهای سطحی نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای,تجدید مناقصه احداث کانال دفع آبهای سطحی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947690/مناقصه-انجام-امور-بیمه-ای'>مناقصه انجام امور بیمه ای / مناقصه, مناقصه انجام امور بیمه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947693/فراخوان-مناقصه-نصب-باندلهای-سوپرهیت'>فراخوان مناقصه نصب باندلهای سوپرهیت  / فراخوان مناقصه , مناقصه نصب باندلهای سوپرهیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947696/مناقصه-ترمیم-و-لکه-گیری-آسفالت-معابر-و--'>مناقصه ترمیم و لکه گیری آسفالت معابر و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ترمیم و لکه گیری آسفالت معابر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947697/تجدید-مناقصه-تکمیل-کانال-محله-سادات-و---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تکمیل کانال محله سادات  و ... نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه تکمیل کانال محله سادات  و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947698/فراخوان-انتخاب-مشاور-مطالعات-طرح-جامعه-توسعه---نوبت-اول'>فراخوان انتخاب مشاور مطالعات طرح جامعه توسعه ... نوبت اول / مناقصه, فراخوان انتخاب مشاور مطالعات طرح جامعه توسعه ... نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947699/تجدید-فراخوان-تامین-فرستنده-پرقدرت-1KW-اف-ام-سایت-جام-جم'>تجدید فراخوان تامین فرستنده پرقدرت 1KW اف ام سایت جام جم  / تجدید فراخوان , فراخوان تامین فرستنده پرقدرت 1KW اف ام سایت جام جم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947700/مناقصه-واگذاری-مدیریت-حفاظتی-سری-16-گانه-طرح-جنگلداری---نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری مدیریت حفاظتی سری 16 گانه طرح جنگلداری ... نوبت دوم / آگهی مناقصه ، مناقصه واگذاری مدیریت حفاظتی سری 16 گانه طرح جنگلداری ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947702/مناقصه-خرید-تعداد-3500-دست-بلوار-و-شلوار-گرم-زمستانی'>مناقصه خرید تعداد 3500 دست بلوار و شلوار گرم زمستانی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید تعداد 3500 دست بلوار و شلوار گرم زمستانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947704/مناقصه-خرید-تجهیزات-ذخیره-ساز-storage'>مناقصه خرید تجهیزات ذخیره ساز storage / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید تجهیزات ذخیره ساز storage</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947705/تجدید-فراخوان-توسعه-تجهیزات-تولیدی-شبکه-های-ایران-کالا-و-آموزش'>تجدید فراخوان توسعه تجهیزات تولیدی شبکه های ایران کالا و آموزش  / تجدید آگهی فراخوان, فراخوان توسعه تجهیزات تولیدی شبکه های ایران کالا و آموزش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947707/فراخوان-احداث-شیرخانه-و-مخزن-500-متر-مکعبی-خمارلو-همراه-با-حصارکشی--نوبت-سوم'>فراخوان احداث شیرخانه و مخزن 500 متر مکعبی خمارلو همراه با حصارکشی... نوبت سوم / فراخوان , فراخوان احداث شیرخانه و مخزن 500 متر مکعبی خمارلو همراه با حصارکشی نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947710/تجدید-فراخوان-ارزیابی-کیفی-انجام-عملیات-بهره-برداری-و-نگهداری-از-تصفیه-خانه'>تجدید فراخوان ارزیابی کیفی انجام عملیات بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه / تجدید فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران، تجدید فراخوان ارزیابی کیفی انجام عملیات بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947715/تجدید-فراخوان-تامین-تجهیزات-ارسال-و-دریافت-بر-بستر-اینترنت'>تجدید فراخوان تامین تجهیزات ارسال و دریافت بر بستر اینترنت  / تجدید فراخوان ، فراخوان تامین تجهیزات ارسال و دریافت بر بستر اینترنت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947716/مناقصه-خرید-تجهیزات-پشتیبان-و-ذخیره-سازی'>مناقصه خرید تجهیزات پشتیبان و ذخیره سازی  / مناقصه عمومی , مناقصه خرید تجهیزات پشتیبان و ذخیره سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947717/مناقصه-خرید-300-عدد-پالت-گالوانیزه-جهت-استفاده-در-سردخانه-دارویی'>مناقصه خرید  300 عدد پالت گالوانیزه جهت استفاده در سردخانه دارویی / آگهی مناقصه, مناقصه خرید  300 عدد پالت گالوانیزه جهت استفاده در سردخانه دارویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947718/تجدید-فراخوان-توسعه-تجهیزات-تولید-محتوای-شبکه-پنجم-سیما'>تجدید فراخوان توسعه تجهیزات تولید محتوای شبکه پنجم سیما   / تجدید آگهی فراخوان, فراخوان توسعه تجهیزات تولید محتوای شبکه پنجم سیما </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947723/مناقصه-اجرای-عملیات-حصارکشی-و-احداث-حوضچه-های-سرچاه--'>مناقصه اجرای عملیات حصارکشی و احداث حوضچه های سرچاه ... / آگهی مناقصات عمومی یک مرحله ای، مناقصه اجرای عملیات حصارکشی و احداث حوضچه های سرچاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947724/مناقصه-پیمانکاری-امور-نیروی-انسانی-خدمات'>مناقصه پیمانکاری امور نیروی انسانی خدمات  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پیمانکار امور نیروی انسانی خدمات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947728/دعوت-به-همکاری-از-پیمانکاران-اسکلت-فلزی'>دعوت به همکاری از پیمانکاران اسکلت فلزی / دعوت به همکاری , دعوت به همکاری از پیمانکاران اسکلت فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947732/مناقصه-پروژه-تکمیل-پارک-14-هکتاری'>مناقصه پروژه تکمیل پارک 14 هکتاری  / اگهی مناقصه , مناقصه پروژه تکمیل پارک 14 هکتاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947734/ارزیابی-کیفی-سرمایه-گذار-به-منظور-احداث-سد-و-نیروگاه-کارون-2-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی سرمایه گذار به منظور احداث سد و نیروگاه کارون 2 نوبت دوم  / آگهی بین المللی ارزیابی کیفی سرمایه گذار، ارزیابی کیفی سرمایه گذار به منظور احداث سد و نیروگاه کارون 2 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947737/فراخوان-مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-آسانسورهای-فاز-3-و---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تعمیر و نگهداری آسانسورهای فاز 3 و ... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تعمیر و نگهداری آسانسورهای فاز 3 و ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947740/مناقصه-اجرای-عملیات-آهنگری-و-نمونه-سازی-پالت-و-تغییر-و-تعمیر-پالت-های-موجود---'>مناقصه  اجرای عملیات آهنگری و نمونه سازی پالت و تغییر و تعمیر پالت های موجود .... / مناقصه  اجرای عملیات آهنگری و نمونه سازی پالت و تغییر و تعمیر پالت های موجود ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947741/مناقصه-تامین-قطعات-یدکی-موردنیاز-لیفتراک-ها--استراکرها-و--'>مناقصه تامین قطعات یدکی موردنیاز لیفتراک ها ، استراکرها و ... / اگهی مناقصه , مناقصه تامین قطعات یدکی موردنیاز لیفتراک ها ، استراکرها و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947743/مناقصه-پیاده-روسازی-معابر--نوبت-اول'>مناقصه پیاده روسازی معابر... نوبت اول / مناقصه پیاده روسازی معابر... نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947744/مناقصه-نگهداری-کلینیک-گل-و-گیاه'>مناقصه نگهداری کلینیک گل و گیاه  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری کلینیک گل و گیاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947746/مناقصه-پیاده-روسازی-معابر--نوبت-اول'>مناقصه پیاده روسازی معابر... نوبت اول / مناقصه پیاده روسازی معابر... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947748/مناقصه-اجرای-عملیات-تعمیر--بازسازی-و-راه-اندازی-تعداد-3-دستگاه-بویلر-گرمایشی'>مناقصه اجرای عملیات تعمیر ، بازسازی و راه اندازی تعداد 3 دستگاه بویلر گرمایشی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات تعمیر ، بازسازی و راه اندازی تعداد 3 دستگاه بویلر گرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947751/مناقصه-برگزاری-ایمن-سازی-و-نگهداری-راههای-منطقه-یک'>مناقصه برگزاری ایمن سازی و نگهداری راههای منطقه یک / مناقصه ,  مناقصه  برگزاری ایمن سازی و نگهداری راههای منطقه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947753/مناقصه-تامین-مصالح-و-تجهیزات-و-اجرای-شبکه-آبیاری-فضای-سبز'>مناقصه تامین مصالح و تجهیزات و اجرای شبکه آبیاری فضای سبز  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تامین مصالح و تجهیزات و اجرای شبکه آبیاری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947754/مناقصه-خدمات-نظافتی-داخلی-قطارهای-مسافری--'>مناقصه خدمات نظافتی داخلی قطارهای مسافری... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خدمات نظافتی داخلی قطارهای مسافری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947755/مناقصه-ایمن-سازی-و-نگهداری-راههای-منطقه-سه'>مناقصه ایمن سازی و نگهداری راههای منطقه سه / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی, مناقصه ایمن سازی و نگهداری راههای منطقه سه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947760/مناقصه-خرید-سالانه-اقلام-پکیج-های-بهداشتی'>مناقصه خرید سالانه اقلام پکیج های بهداشتی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید سالانه اقلام پکیج های بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947761/مناقصه-عملیات-تعمیرات-اساسی-و-تعویض-ورق-های----'> مناقصه عملیات تعمیرات اساسی و تعویض ورق های....... / مناقصه عمومی , مناقصه عملیات تعمیرات اساسی و تعویض ورق های.......</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947767/مناقصه-نصب-ملحقات-جوشی-و-جوشکاری-اولیه-و--'>مناقصه نصب ملحقات جوشی و جوشکاری اولیه و... / آگهی مناقصه, مناقصه نصب ملحقات جوشی و جوشکاری اولیه و</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947769/مناقصه-خرید-5745-متر-نوار-نقاله-EP-تجدید'>مناقصه خرید 5745 متر نوار نقاله EP تجدید / آگهی تجدید مناقصه دو مرحله ای عمومی , مناقصه خرید 5745 متر نوار نقاله EP تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947772/مناقصه-خدمات-مونتاژ-و-حکاکی-قطعات-صنعتی'>مناقصه خدمات مونتاژ و حکاکی قطعات صنعتی / آگهی مناقصه , مناقصه خدمات مونتاژ و حکاکی قطعات صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947775/شناسایی-پیمانکار-اجرای-پروژه-سیستم-اعلام-و-اطفای-حریق'>شناسایی پیمانکار اجرای پروژه سیستم اعلام و اطفای حریق / آگهی شناسایی پیمانکار , شناسایی پیمانکار اجرای پروژه سیستم اعلام و اطفای حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947778/مناقصه-عمومی-تعداد-10-دستگاه-سرور'>مناقصه عمومی تعداد 10 دستگاه سرور / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه عمومی تعداد 10 دستگاه سرور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947779/مناقصه-خرید-تجهیزات-گیج-حافظه-دار-سرچاهی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید تجهیزات گیج حافظه دار سرچاهی -  نوبت دوم / مناقصه, مناقصه خرید تجهیزات گیج حافظه دار سرچاهی-  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947780/مناقصه-عملیات-تفکیک-و-انهدام-قطعات-داغی-شرکت'>مناقصه عملیات تفکیک و انهدام قطعات داغی شرکت  / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات تفکیک و انهدام قطعات داغی شرکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947781/مناقصه-عمومی-انتخاب-پیمانکار-تعمیر-و-نگهداری'>مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار تعمیر و نگهداری  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار تعمیر و نگهداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947783/مناقصه-عملیات-مربوط-به-بازرسی-و-ویدوئومتری-از-شبکه-و-خط-انتقال-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات مربوط به بازرسی و ویدوئومتری از شبکه و خط انتقال- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات مربوط به بازرسی و ویدوئومتری از شبکه و خط انتقال - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947784/مناقصه-تامین-جارو-شهرداری'>مناقصه تامین جارو شهرداری / آگهی مناقصه , مناقصه تامین جارو شهرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947785/مناقصه-خرید-4-عدد-pressure--temperature-electronic'>مناقصه خرید 4 عدد pressure & temperature electronic  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه خرید 4 عدد pressure & temperature electronic</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947787/مناقصه-تکمیل-پارک-بانوان--نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل پارک بانوان - نوبت دوم  / آگهی مناقصه یک مرحله ای,مناقصه تکمیل پارک بانوان- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947788/مناقصه-خرید-100-تن-پلاستیک-رکابی-و-15-تن-پلاستیک-رولی'>مناقصه خرید 100 تن پلاستیک رکابی و 15 تن پلاستیک رولی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 100 تن پلاستیک رکابی و 15 تن پلاستیک رولی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947791/مناقصه-اجرای-پروژه-روشنایی'>مناقصه اجرای پروژه روشنایی   / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای پروژه روشنایی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947792/تجدید-مناقصه-خرید-چوب-روسی'>تجدید مناقصه خرید چوب روسی / تجدید آگهی مناقصه , مناقصه خرید چوب روسی و تخته چند لایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947794/مناقصه-انجام-عملیات-نگهداری-شبکه-bts-های--نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات نگهداری شبکه bts های - نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه  انجام عملیات نگهداری شبکه bts - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947798/مناقصه-انجام-امور-رفت-و-روب--جمع-آوری-زباله-و-پسماندهای-خانگی-و---تجدید'>مناقصه انجام امور رفت و روب ، جمع آوری زباله و پسماندهای خانگی و ... تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور رفت و روب ، جمع آوری زباله و پسماندهای خانگی و ... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947799/مناقصه-عمومی-واگذاری-حجمی-عملیات-انبار-نفت'>مناقصه عمومی واگذاری حجمی عملیات انبار نفت  / مناقصه عمومی, واگذاری حجمی عملیات انبار نفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947805/فراخوان-ارزیابی-کیفی-مناقصه-گران-HEAT-SHRINKABLE-INSULATION-و---نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران HEAT SHRINKABLE INSULATION  و ... نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران HEAT SHRINKABLE INSULATION  و ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947806/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-ناحیه-3'>مناقصه نگهداری فضای سبز ناحیه 3 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری فضای سبز ناحیه 3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947810/مناقصه-نصب-و-راه-اندازی-یک-دستگاه-آسانسور-6-نفره-با-4-توقف'>مناقصه نصب و راه اندازی یک دستگاه آسانسور 6 نفره با 4 توقف / مناقصه نصب و راه اندازی یک دستگاه آسانسور 6 نفره با 4 توقف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947812/مناقصه-عملیات-جدولگذاری-معابر--'>مناقصه عملیات جدولگذاری معابر ... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عملیات جدولگذاری معابر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947813/مناقصه-بهسازی-بوستان-نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی بوستان نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمده,مناقصه بهسازی بوستان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947815/مناقصه-انجام-امور-خدماتی-و-نظافتی--اداری-نوبت-دوم'>مناقصه  انجام امور خدماتی و نظافتی ، اداری  نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه انجام امور خدماتی و نظافتی ، اداری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947817/مناقصه-تعمیرات-اساسی-و-تامین-قطعات-یدکی-10-دستگاه-کرون-96-07-15'>مناقصه تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی 10 دستگاه کرون- 96.07.15 / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی 10 دستگاه کرون- 96.07.15</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947818/خدمات-مشاوره-کنترل-کیفی-پروژه-های-در-حال-اجرا'>خدمات مشاوره کنترل کیفی پروژه های در حال اجرا  / آگهی مناقصه عمومی , خدمات مشاوره کنترل کیفی پروژه های در حال اجرا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947819/فراخوان-خرید-هواساز-و-ایرواشر'>فراخوان خرید هواساز و ایرواشر  / آگهی فراخوان, فراخوان خرید هواساز و ایرواشر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947820/هشتمین-همایش-چشم-انداز-صنعت-فولاد-و-معدن-ایران-با-نگاهی-به-بازار'>هشتمین همایش چشم انداز صنعت فولاد و معدن ایران با نگاهی به بازار  / هشتمین همایش چشم انداز صنعت فولاد و معدن ایران با نگاهی به بازار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947821/واگذاری-امور-خدمات-نظافت-پذیرایی-و-دبیرخانه'>واگذاری امور خدمات، نظافت، پذیرایی و دبیرخانه  / واگذاری امور خدمات، نظافت، پذیرایی و دبیرخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947824/مناقصه-انجام-خدمات-انتقال-یک-باب-سوله--'>مناقصه انجام خدمات انتقال یک باب سوله ...  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات انتقال یک باب سوله ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947826/مناقصه-عملیات-راهبری-و-نگهداری-تصفیه-خانه-و-شبکه-جمع-آوری'>مناقصه عملیات راهبری و نگهداری تصفیه خانه و شبکه جمع آوری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه عملیات راهبری و نگهداری تصفیه خانه و شبکه جمع آوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947827/فراخوان-دوازدهمین-جشنواره-معرفی-اثار-برتر-مکتوب'>فراخوان دوازدهمین جشنواره معرفی اثار برتر مکتوب / فراخوان دوازدهمین جشنواره معرفی اثار برتر مکتوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947828/مناقصه-ادامه-پروژه-احداث-استخر-سرپوشیده'>مناقصه ادامه پروژه احداث استخر سرپوشیده / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ادامه پروژه احداث استخر سرپوشیده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947830/فراخوان-ارزیابی-کیفی-سرمایه-گذار-بخش-غیر-دولتی-به-منظور-احداث-پروژه-نیروگاه-کوچک--نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی سرمایه گذار بخش غیر دولتی به منظور احداث پروژه نیروگاه کوچک ...نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی سرمایه گذار بخش غیر دولتی به منظور احداث پروژه نیروگاه کوچک ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947831/تجدید-مناقصه-اصلاح-ارتباطات-63-کیلوولت-پست-ها'>تجدید مناقصه اصلاح ارتباطات 63 کیلوولت پست ها / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه  اصلاح ارتباطات 63 کیلوولت پست ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947833/واگذاری-مدیریت-و-اداره-امور-انبارها-(فجر)'>واگذاری مدیریت و اداره امور انبارها (فجر) / مناقصه, واگذاری امور خدمات، نظافت، پذیرایی و دبیرخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947834/تجدید-مناقصه-خرید-700-تن-کلروفریک'>تجدید مناقصه خرید 700 تن کلروفریک  / آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای، تجدید مناقصه خرید 700 تن کلروفریک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947836/مناقصه-تامین-یکصد-و-ده-عدد-باتری-و-ساپورت---نوبت-دوم'>مناقصه تامین یکصد و ده عدد باتری و ساپورت ... نوبت دوم / مناقصه, مناقصه تامین یکصد و ده عدد باتری و ساپورت ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947837/مناقصه-اجرای-عملیات-نصب-انشعابات-و-توسعه-شبکه-فاضلاب'> مناقصه اجرای عملیات نصب انشعابات و توسعه شبکه فاضلاب / آگهی مناقصات عمومی ، مناقصه اجرای عملیات نصب انشعابات و توسعه شبکه فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947839/آگهی-اصلاح-تمدید-مناقصه-خرید-ویال-شیشه-ای-و-پوکه-آمپول'>آگهی اصلاح تمدید مناقصه خرید ویال شیشه ای و پوکه آمپول / آگهی اصلاح تمدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , تمدید مناقصه خرید ویال شیشه ای و پوکه آمپول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947842/مناقصه-خرید-150-000-متر-کابل-خود-نگهدار--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 150.000 متر کابل خود نگهدار... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه خرید 150.000 متر کابل خود نگهدار...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947844/مناقصه-بهره-برداری--نگهداری--رفع-حوادث-و-اتفاقات-شبکه-توزیع-و-خط-انتقال---تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه بهره برداری , نگهداری ، رفع حوادث و اتفاقات شبکه توزیع و خط انتقال.... تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه بهره برداری , نگهداری ، رفع حوادث و اتفاقات شبکه توزیع و خط انتقال.... تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947846/مناقصه-خدمات-نظافتی-داخلی-قطارهای-مسافری'>مناقصه خدمات نظافتی داخلی قطارهای مسافری / آگهی مناقصه ، مناقصه خدمات نظافتی داخلی قطارهای مسافری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947847/تجدید-مناقصه-عملیات-تجهیز-چاه-جدید--پیاده-و-نصب-الکتروپمپ-شناور-چاه-آب'>تجدید مناقصه  عملیات تجهیز چاه جدید ، پیاده و نصب الکتروپمپ شناور چاه آب  / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه  عملیات تجهیز چاه جدید ، پیاده و نصب الکتروپمپ شناور چاه آب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947849/واگذاری-امور-مربوط-به-حفظ-و-نگهداری-و-راهبری-کلیه-تاسیسات-ابنیه-موتورخانه--'>واگذاری امور مربوط به حفظ و نگهداری و راهبری کلیه تاسیسات، ابنیه، موتورخانه ... / مناقصه, واگذاری امور مربوط به حفظ و نگهداری و راهبری کلیه تاسیسات، ابنیه، موتورخانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947851/فراخوان-سرویس-ارتباط-ماهواره-ای-vsat'>فراخوان سرویس ارتباط ماهواره ای vsat  / آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار, مناقصه سرویس ارتباط ماهواره ای vsat </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947852/فراخوان-6-قلم-ادوات-ابزار-دقیق-سیستم-آتش-نشانی--نوبت-دوم'>فراخوان 6 قلم ادوات ابزار دقیق سیستم آتش نشانی - نوبت دوم  / مناقصه, فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید دو مرحله ا,فراخوان 6 قلم ادوات ابزار دقیق سیستم آتش نشانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947854/مناقصه-خدمات-پیمانکاری-طرح-آبرسانی'>مناقصه خدمات پیمانکاری طرح آبرسانی  / فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه خدمات پیمانکاری طرح آبرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947855/فراخوان-خرید-335-تن-لوله-پلی-اتیلن'>فراخوان خرید 335 تن لوله پلی اتیلن / فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی,فراخوان خرید 335 تن لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947856/مناقصه-خرید-8-دستگاه-سکسیونرهای-قدرت-400-کیلوولت-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 8 دستگاه سکسیونرهای قدرت 400 کیلوولت نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 8 دستگاه سکسیونرهای قدرت 400 کیلوولت نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947857/فراخوان-شناسایی-پیمانکار-جهت-انجام-عملیات-راهبری--تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-الکتریکی'> فراخوان شناسایی پیمانکار جهت انجام عملیات راهبری , تعمیر و نگهداری تاسیسات الکتریکی / فراخوان شناسایی پیمانکار , فراخوان شناسایی پیمانکار جهت انجام عملیات راهبری , تعمیر و نگهداری تاسیسات الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947861/مناقصه-تهیه-لباس-متحدالشکل-برای-خدام'>مناقصه تهیه لباس متحدالشکل برای خدام / آگهی مناقصه , مناقصه تهیه لباس متحدالشکل برای خدام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947863/استعلام-دستگاه-واکس-زنی--سایت-ستاد'>استعلام دستگاه واکس زنی , سایت ستاد / استعلام,استعلام دستگاه واکس زنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947865/مناقصه-خرید-حمل-نصب-و-راه-اندازی-و-نگهداری-و-بهره-برداری-کنتورهای-حجمی-هوشمند'>مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اندازی و نگهداری و بهره برداری کنتورهای حجمی هوشمند / آگهی ارزیابی کیفی ، مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اندازی و نگهداری و بهره برداری کنتورهای حجمی هوشمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947866/مناقصه-تعدادی-تریلی-کمپرسی-جهت-حمل-آسفالت'>مناقصه تعدادی تریلی کمپرسی جهت حمل آسفالت / مناقصه , مناقصه تعدادی تریلی کمپرسی جهت حمل آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947869/استعلام-تجهیز-اطاق-مانیتورینگ-سامانه-ستاد'>استعلام تجهیز اطاق مانیتورینگ, سامانه ستاد  / استعلام,استعلام تجهیز اطاق مانیتورینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947872/مناقصه-عملیات-رفع-حوادث-آب-و-فاضلاب--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات رفع حوادث آب و فاضلاب - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عملیات رفع حوادث آب و فاضلاب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947874/ارزیابی-کیفی-برگزاری-ایمن-سازی-و-نگهداری-راههای-منطقه-چهار-استان'> ارزیابی کیفی برگزاری ایمن سازی و نگهداری راههای منطقه چهار استان / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی , ارزیابی کیفی برگزاری ایمن سازی و نگهداری راههای منطقه چهار استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947875/مناقصه-خرید-سه-دستگاه-پمپ-سیار-دیزلی-(دیزل-تریلر-پمپ)-آتش-نشانی'>مناقصه خرید سه دستگاه پمپ سیار دیزلی (دیزل تریلر پمپ) آتش نشانی / آگهی مناقصه, مناقصه خرید سه دستگاه پمپ سیار دیزلی (دیزل تریلر پمپ) آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947876/مناقصه-اجرای-دکل-مخابراتی-و-لینک-رادیویی-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای دکل مخابراتی و لینک رادیویی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای دکل مخابراتی و لینک رادیویی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947878/مناقصه-روکش-آسفالت-ورودی-طالقانی-نوبت-دوم'>مناقصه روکش آسفالت ورودی طالقانی -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه روکش آسفالت ورودی طالقانی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947879/مناقصه-خرید-1000-حلقه-بانداژ-920'>مناقصه خرید 1000 حلقه بانداژ 920 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 1000 حلقه بانداژ 920</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947880/ارزیابی-کیفی-برگزاری-ایمن-سازی-و-نگهداری-راههای-منطقه-دو-استان'> ارزیابی کیفی برگزاری ایمن سازی و نگهداری راههای منطقه دو استان / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی , ارزیابی کیفی برگزاری ایمن سازی و نگهداری راههای منطقه دو استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947881/استعلام-لوله-گالوانیزه-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام لوله گالوانیزه, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / استعلام,استعلام لوله گالوانیزه, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947882/مناقصه-تهیه-آسفالت--پخش-و-تراکم-آسفالت-گرم-مرحله-سوم'>مناقصه تهیه آسفالت،  پخش و تراکم آسفالت گرم مرحله سوم  / آگهی مناقصه ، مناقصه تهیه آسفالت،  پخش و تراکم آسفالت گرم مرحله سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947885/مناقصه-قصد-تخریب-نماهای-اربعه-ساختمان-برج-قائم'>مناقصه قصد تخریب نماهای اربعه ساختمان برج قائم / آگهی مناقصه، مناقصه قصد تخریب نماهای اربعه ساختمان برج قائم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947887/فراخوان-مشاوره-نگهداری-پشتیبانی-و-توسعه-سامانه-های-آموزشی--'>فراخوان مشاوره، نگهداری، پشتیبانی و توسعه سامانه های آموزشی ... / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان مشاوره، نگهداری، پشتیبانی و توسعه سامانه های آموزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947888/تجدید-مناقصه-واگذاری-تعمیرات-شبکه-و-انشعابات-و-حفاظت-کاتدیک-اداره-گاز-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه واگذاری تعمیرات شبکه و انشعابات و حفاظت کاتدیک اداره گاز  نوبت دوم  / تجدید مناقصه, مناقصه واگذاری تعمیرات شبکه و انشعابات و حفاظت کاتدیک اداره گاز  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947889/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-نیروی-انسانی-نوبت-دوم'>مناقصه انتخاب پیمانکار نیروی انسانی نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه انتخاب پیمانکار نیروی انسانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947891/مناقصه-خرید-و-حمل-و-راه-اندازی-یک-دستگاه-چیلر-40-تن-تبرید'>مناقصه خرید و حمل و راه اندازی یک دستگاه چیلر 40 تن تبرید / آگهی فراخوان مناقصه عمومی,مناقصه خرید و حمل و راه اندازی یک دستگاه چیلر 40 تن تبرید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947893/مناقصه-10هزار-تن-شمش'>مناقصه 10هزار تن شمش / مناقصه, مناقصه 10 هزار تن شمش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947898/ارزیابی-کیفی-مشاوران-جهت-نظارت-بر-اجرای-سامانه-های-نوین-آبیاری'>ارزیابی کیفی مشاوران جهت نظارت بر اجرای سامانه های نوین آبیاری / آگهی ارزیابی کیفی مشاوران , ارزیابی کیفی مشاوران جهت نظارت بر اجرای سامانه های نوین آبیاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947902/فراخوان-شناسایی-شرکتهای-فعال-در-زمینه-لایروبی-و-تعمیرات-اساسی-مخازن-نفت'>فراخوان شناسایی شرکتهای فعال در زمینه لایروبی و تعمیرات اساسی مخازن نفت / آگهی فراخوان شناسایی، فراخوان شناسایی شرکتهای فعال در زمینه لایروبی و تعمیرات اساسی مخازن نفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947903/مناقصه-خرید-چوب-آلات-معدنی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید چوب آلات معدنی  نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید چوب آلات معدنی  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947907/مناقصه-عملیات-پیگیری-و-وصول-مطالبات-آبفا-استان-البرز-در-منطقه-یک'>مناقصه عملیات پیگیری و وصول مطالبات آبفا استان البرز در منطقه یک / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات پیگیری و وصول مطالبات آبفا استان البرز در منطقه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947908/مناقصه-انجام-امور-نگهداری-و-پرورش-کاشت-و-داشت-مجموعه-فضای-سبز-و--'>مناقصه انجام امور نگهداری و پرورش، کاشت و داشت مجموعه فضای سبز و ... / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  انجام امور نگهداری و پرورش، کاشت و داشت مجموعه فضای سبز و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947912/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-و-تامین-قطعات-یدکی-30-دستگاه-کمپرسور-و-8-دستگاه-بوستر-96-7-15'>مناقصه تعمیر و نگهداری و تامین قطعات یدکی 30 دستگاه کمپرسور و 8 دستگاه بوستر  96.7.15 / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  تعمیر و نگهداری و تامین قطعات یدکی 30 دستگاه کمپرسور و 8 دستگاه بوستر 96.7.15</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947916/مناقصه-احداث-مرکز-توانمندسازی-بانوان--'>مناقصه احداث مرکز توانمندسازی بانوان.... / آگهی مناقصه , مناقصه احداث مرکز توانمندسازی بانوان....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947917/مناقصه-تامین-10-نفر-اپراتور-تاکسی-بیسیم-133'>مناقصه تامین 10 نفر اپراتور تاکسی بیسیم 133 / مناقصه تامین 10 نفر اپراتور تاکسی بیسیم 133</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947918/مناقصه-انجام-عملیات-بهره-برداری-و-نگهداری-تاسیسات-آبرسانی-و-تعمیرات-خطوط-انتقال---نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات بهره برداری و نگهداری تاسیسات آبرسانی و تعمیرات خطوط انتقال ... نوبت دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه انجام عملیات بهره برداری و نگهداری تاسیسات آبرسانی و تعمیرات خطوط انتقال ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947922/ارزیابی-کیفی-فراخوان-عمومی-انجام-امور-خدمات-ایستگاهی--نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی فراخوان عمومی انجام امور خدمات ایستگاهی... نوبت دوم / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی, ارزیابی کیفی فراخوان عمومی انجام امور خدمات ایستگاهی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947927/مناقصه-انجام-امور-انتظامی-و-حفاظت-فیزیکی-از-اموال-و-تجهیزات-و-ماشین-آلات'>مناقصه انجام امور انتظامی و حفاظت فیزیکی از اموال و تجهیزات و ماشین آلات / آگهی مناقصه عمومی,  مناقصه انجام امور انتظامی و حفاظت فیزیکی از اموال و تجهیزات و ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947928/ارزیابی-کیفی-تعمیر--سرویس-و-نگهداری-سیستم-اعلا-و-اطفا-حریق-هوشمند'>ارزیابی کیفی تعمیر ، سرویس و نگهداری سیستم اعلا و اطفا حریق هوشمند   / ارزیابی کیفی تعمیر ، سرویس و نگهداری سیستم اعلا و اطفا حریق هوشمند  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947929/مناقصه-ایاب-و-ذهاب-پرسنل-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه ایاب و ذهاب پرسنل تجدید نوبت دوم  / آگهی دعوت به تجدید مناقصه عمومی , مناقصه ایاب و ذهاب پرسنل تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947931/اصلاحیه-مناقصه-خرید-خدمات-مشاوره'>اصلاحیه مناقصه خرید خدمات مشاوره / مناقصه ,اصلاحیه مناقصه خرید خدمات مشاوره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947932/مناقصه-خشن-تراشی-شیرهای-سرچاهی-نوبت-دوم'>مناقصه خشن تراشی شیرهای سرچاهی نوبت دوم  / آگهی دعوت به مناقصه عمومی , مناقصه خشن تراشی شیرهای سرچاهی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947934/مناقصه-بیمه-نامه-های-آتش-سوزی-نوبت-دوم'>مناقصه بیمه نامه های آتش سوزی نوبت دوم / آگهی دعوت به مناقصه عمومی , مناقصه بیمه نامه های آتش سوزی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947935/مناقصه-خرید-آهن-اسفنجی-و-فروآلیاژها-نوبت-دوم'>مناقصه خرید آهن اسفنجی و فروآلیاژها نوبت دوم  / آگهی دعوت به مناقصه عمومی , مناقصه خرید آهن اسفنجی و فروآلیاژها  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947936/مناقصه-انجام-خدمات-نگهداری-و-تعمیرات-جاری'>مناقصه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات جاری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات جاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947938/مناقصه-انجام-عملیات-نگهداری-بهینه-و-بازسازی-شبکه-کابل-نوری-و-مسی-و--'>مناقصه  انجام عملیات نگهداری بهینه و بازسازی شبکه کابل نوری و مسی و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  انجام عملیات نگهداری بهینه و بازسازی شبکه کابل نوری و مسی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947941/اصلاحیه-مناقصه-واگذاری-حجمی-حفاظت-فیزیکی'>اصلاحیه مناقصه واگذاری حجمی حفاظت فیزیکی  / اصلاحیه مناقصه ، مناقصه واگذاری حجمی حفاظت فیزیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947943/مناقصه-جدول-گذاری-پروژه-های-ترافیکی--تجدید'>مناقصه جدول گذاری پروژه های ترافیکی - تجدید  / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه جدول گذاری پروژه های ترافیکی - تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947944/فراخوان-خدمات-کارگری-انبارهای-مجتمع-پتروشیمی-فجر'>فراخوان خدمات کارگری انبارهای مجتمع پتروشیمی فجر / آگهی فراخوان عمومی، فراخوان خدمات کارگری انبارهای مجتمع پتروشیمی فجر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947946/مناقصه-خرید-مصالح-شامل-ماسه-شسته-شن--نوبت-دوم'>مناقصه خرید مصالح شامل ماسه شسته، شن - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید مصالح شامل ماسه شسته، شن - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947947/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-جهت-انجام-فعالیت-رفع-اتفاقات-شبکه-اداره-برق'>مناقصه انتخاب پیمانکار جهت انجام فعالیت رفع اتفاقات شبکه اداره برق / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انتخاب پیمانکار جهت انجام فعالیت رفع اتفاقات شبکه اداره برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947950/مناقصه-واگذاری-مدیریت-حفاظتی-طرح-جنگلداری-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری مدیریت حفاظتی طرح جنگلداری نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری مدیریت حفاظتی طرح جنگلداری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947951/مناقصه-انجام-خدمات-نگهبانی'>مناقصه انجام خدمات نگهبانی / مناقصه, مناقصه انجام خدمات نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947955/مناقصه-خرید-1000-تن-چسب-مایع-اوره-فرمالدئید-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 1000 تن چسب مایع اوره فرمالدئید نوبت دوم  / خلاصه آگهی مناقصه, مناقصه خرید 1000 تن چسب مایع اوره فرمالدئید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947957/مناقصه-احداث-نیروگاه-خورشیدی-ساختمان-اداری'>مناقصه احداث نیروگاه خورشیدی ساختمان اداری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه احداث نیروگاه خورشیدی ساختمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947958/فراخوان-پروژه-تکمیل-شبکه-گاز-شهرک-صنعتی--'>فراخوان پروژه تکمیل شبکه گاز شهرک صنعتی.... / آگهی فراخوان , فراخوان پروژه تکمیل شبکه گاز شهرک صنعتی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947960/مناقصه-خدمات-مشترکین--متقاضیان--قرائت-کنتور-و-توزیع-صورتحساب'>مناقصه خدمات مشترکین ، متقاضیان ، قرائت کنتور و توزیع صورتحساب / آگهی عمومی , مناقصه  خدمات مشترکین ، متقاضیان ، قرائت کنتور و توزیع صورتحساب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947962/مناقصه-تامین-نیروی-انتظام'>مناقصه تامین نیروی انتظام  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیروی انتظام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947964/مناقصه-fire-proofing-تجهیزات-استراکچرها-نوبت-دوم'>مناقصه fire proofing تجهیزات استراکچرها نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه fire proofing تجهیزات استراکچرها نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947965/مناقصه-خرید-تجهیزات-دفتری-قطعات-یدکی-و-مواد-مصرفی-برای-رایانه-ها-و-تجهیزات-اداری'>مناقصه خرید تجهیزات دفتری، قطعات یدکی و مواد مصرفی برای رایانه ها و تجهیزات اداری  / آگهی مناقصه, مناقصه خرید تجهیزات دفتری، قطعات یدکی و مواد مصرفی برای رایانه ها و تجهیزات اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947966/فراخوان-تامین-الکتروپمپ-های-پروژه-قطعه-دوم'>فراخوان تامین الکتروپمپ های پروژه قطعه دوم   / فراخوان تامین الکتروپمپ های پروژه قطعه دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947972/مناقصه-خرید-10000-تن-سیلوی-ذرت'>مناقصه خرید 10000 تن سیلوی ذرت / آگهی مناقصه، مناقصه خرید 10000 تن سیلوی ذرت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947973/مناقصات-انواع-کنتور'>مناقصات انواع کنتور / آگهی مناقصات عمومی دو مرحله ای,مناقصات انواع کنتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947974/مناقصه-تنظیف-شستشو-و-گردگیری-کلیه-فضاهای-فعال-نوبت-دوم'>مناقصه تنظیف، شستشو و گردگیری کلیه فضاهای فعال نوبت دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه تنظیف، شستشو و گردگیری کلیه فضاهای فعال نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947979/آگهی-مناقصه-عملیات-خاکبرداری'>آگهی مناقصه عملیات خاکبرداری  / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه عملیات خاکبرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947983/مناقصه-ساماندهی-حاشیه-شهرها-و--'>مناقصه ساماندهی حاشیه شهرها و ... / فراخوان مناقصه ,مناقصه ساماندهی حاشیه شهرها و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947985/مناقصه-خرید-خدمات-به-صورت-حجمی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید خدمات به صورت حجمی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید خدمات به صورت حجمی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947987/فراخوان-مناقصه-حفاظت-فیزیکی-شهر--تجدید--چاپ-دوم'>فراخوان مناقصه حفاظت فیزیکی شهر... تجدید - چاپ دوم / آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه حفاظت فیزیکی شهر... تجدید چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947988/مناقصه-ساخت-ساختمان-شعبه-لاهیجان'>مناقصه ساخت ساختمان شعبه لاهیجان / مناقصه ، مناقصه ساخت ساختمان شعبه لاهیجان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947992/مناقصه-واگذاری-انجام-امورات-خدمات-شهری'>مناقصه واگذاری انجام امورات خدمات شهری  / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری انجام امورات خدمات شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947994/مناقصه-اجرای-خطوط-پراکنده-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-سطح-شهر-کرمان'>مناقصه اجرای خطوط پراکنده شبکه جمع آوری فاضلاب سطح شهر کرمان / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه اجرای خطوط پراکنده شبکه جمع آوری فاضلاب سطح شهر کرمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947996/مناقصه-نگهداری-و-تعمیرات-خطوط-انتقال-و-فوق-توزیع-تحت-پوشش-شرکت-برق'>مناقصه نگهداری و تعمیرات خطوط انتقال و فوق توزیع تحت پوشش شرکت برق  / آگهی مناقصه ,مناقصه نگهداری و تعمیرات خطوط انتقال و فوق توزیع تحت پوشش شرکت برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947998/فراخوان-مناقصه-تعویض-زون-یک-لوله-های-آب-آتش-نشانی--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تعویض زون یک لوله های آب آتش نشانی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , فراخوان مناقصه تعویض زون یک لوله های آب آتش نشانی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947999/فراخوان-زیرسازی-و-ابنیه-فنی-محور-روستایی'>فراخوان زیرسازی و ابنیه فنی محور روستایی / آگهی فراخوان , فراخوان زیرسازی و ابنیه فنی محور روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948000/مناقصه-اجرای-اسکلت-بتنی-پایانه-مسافربری-نوبت-چهارم'>مناقصه اجرای اسکلت بتنی پایانه مسافربری  نوبت چهارم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای اسکلت بتنی پایانه مسافربری  نوبت چهارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948001/مناقصه-ساخت-و-نصب-و-راه-اندازی-کارواش-مکانیزه'>مناقصه ساخت و نصب و راه اندازی کارواش مکانیزه / فراخوان دعوت به مشارکت, مناقصه  ساخت و نصب و راه اندازی کارواش مکانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948003/نمایشگاه-تراکنش-ایران-به-همراه-جشنواره-بزرگ-فین-تک-ایران'>نمایشگاه تراکنش ایران به همراه جشنواره بزرگ فین تک ایران / نمایشگاه تراکنش ایران به همراه جشنواره بزرگ فین تک ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948005/ارزیابی-کیفی-مناقصه-تعمیرات-انتقالی-11-باب-منازل-کارمندی-(8-باب-کوی-شهید-پرهون--'>ارزیابی کیفی مناقصه تعمیرات انتقالی 11 باب منازل کارمندی (8 باب کوی شهید پرهون... / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای , ارزیابی کیفی مناقصه تعمیرات انتقالی 11 باب منازل کارمندی (8 باب کوی شهید پرهون...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948006/مناقصه-احداث-فضای-سبز'>مناقصه احداث فضای سبز  / مناقصه, مناقصه احداث فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948009/تجدید-مناقصه-واگذاری-سد-معبر-و-تخلفات-ساختمان'>تجدید مناقصه واگذاری سد معبر و تخلفات ساختمان  / آگهی تجدید مناقصه، تجدید مناقصه واگذاری سد معبر و تخلفات ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948010/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-سطح-شهر'>مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948012/مناقصه-توزیع-برق-منطقه-پنج-رشت'>مناقصه توزیع برق منطقه پنج رشت  / مناقصه ، مناقصه توزیع برق منطقه پنج رشت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948013/تجدید-مناقصه-اجرای-راه-آسفالتی-محوطه-انبار'>تجدید مناقصه اجرای راه آسفالتی محوطه انبار  / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه اجرای راه آسفالتی محوطه انبار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948017/مناقصه-اجرای-پروژه-احداث-ساختمان-بهره-بردرای-واحد-آمونیاک'>مناقصه اجرای پروژه احداث ساختمان بهره بردرای واحد آمونیاک  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پروژه احداث ساختمان بهره بردرای واحد آمونیاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948018/مناقصه-احداث-خیابان'>مناقصه احداث خیابان / مناقصه, مناقصه احداث خیابان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948019/استعلام-قیمت-گذاری-سرویس-ایاب-و-ذهاب-دانشجویی'>استعلام قیمت گذاری سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی / آگهی فراخوان عمومی, استعلام قیمت گذاری سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948020/مناقصه-توزیع-برق-منطقه-پنج-رشت-نوبت-دوم'>مناقصه توزیع برق منطقه پنج رشت نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه توزیع برق منطقه پنج رشت نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948021/مناقصه-سیستم-سرمایشی-و-گرمایشی'>مناقصه سیستم سرمایشی و گرمایشی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه سیستم سرمایشی و گرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948022/مناقصه-اجرای-پروژه-احداث-ساختمان-بهره-بردرای-واحد-اوره'>مناقصه اجرای پروژه احداث ساختمان بهره بردرای واحد اوره  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه احداث ساختمان بهره بردرای واحد اوره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948026/مناقصه-اجرای-اسکلت-بتنی-بلوک-D---نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای اسکلت بتنی بلوک D ... نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه   اجرای اسکلت بتنی بلوک D ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948029/مناقصه-اجرای-عملیات-محوطه-سازی-میدان-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات محوطه سازی میدان- نوبت  دوم  / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات محوطه سازی میدان- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948031/فراخوان-عمومی-پذیرش-متقاضیان-استقرار-در-مرکز-خدمات-فناوری'>فراخوان عمومی پذیرش متقاضیان استقرار در مرکز خدمات فناوری / فراخوان ,فراخوان عمومی پذیرش متقاضیان استقرار در مرکز خدمات فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948032/مناقصه-واگذاری-خدمات-شهری-فضای-سبز-و-آتش-نشانی-و-نگهداری-CNG'>مناقصه واگذاری خدمات شهری، فضای سبز و آتش نشانی و نگهداری CNG / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری خدمات شهری، فضای سبز و آتش نشانی و نگهداری CNG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948033/تجدید-مناقصه-عملیات-تهیه-و-اجرای-سازه-و-تاسیسات-یک-واحد-گلخانه--نوبت-ششم'>تجدید مناقصه عملیات تهیه و اجرای سازه و تاسیسات یک واحد گلخانه - نوبت ششم / تجدید آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه عملیات تهیه و اجرای سازه و تاسیسات یک واحد گلخانه - نوبت ششم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948035/مناقصه-P-F-HYDRAQLIFT--MH-TOP-DRIVE'>مناقصه P/F HYDRAQLIFT & MH TOP DRIVE / مناقصه ,مناقصه P/F HYDRAQLIFT & MH TOP DRIVE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948037/استعلام-واگذاری-مشاوره-مدیریت-کیفیت-و-بهره-وری-در-زمینه-رضایت-سنجی-از-ذینفعان'>استعلام واگذاری مشاوره مدیریت کیفیت و بهره وری در زمینه رضایت سنجی از ذینفعان / آگهی فراخوان عمومی,  استعلام واگذاری مشاوره مدیریت کیفیت و بهره وری در زمینه رضایت سنجی از ذینفعان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948043/فراخوان-استعلام-قیمت-واگذاری-ماموگرافی-و-سنجش-تراکم-استخوان'>فراخوان استعلام قیمت، واگذاری ماموگرافی و سنجش تراکم استخوان  / مناقصه, فراخوان استعلام قیمت، واگذاری ماموگرافی و سنجش تراکم استخوان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948045/مناقصه-اجرای-عملیات-احداث-پارک-رود-نهر-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات احداث پارک رود نهر- نوبت دوم  / مناقصه ,  مناقصه اجرای عملیات احداث پارک رود نهر- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948048/مناقصه-اجرای-فرش-موزاییک-پیاده-رو--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای فرش موزاییک پیاده رو - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه اجرای فرش موزاییک پیاده رو - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948049/مناقصه-تعمیرات-شبکه-توزیع-شهری-و-انشعابات-گاز'>مناقصه تعمیرات شبکه توزیع شهری و انشعابات گاز / اگهی مناقصه , مناقصه تعمیرات شبکه توزیع شهری و انشعابات گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948052/مناقصه-تعمیرات-عمرانی-و-دکوراسیون-مجموعه-فرهنگی-تالار-فجر-دانشگاه-شیراز'>مناقصه تعمیرات عمرانی و دکوراسیون مجموعه فرهنگی تالار فجر دانشگاه شیراز / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تعمیرات عمرانی و دکوراسیون مجموعه فرهنگی تالار فجر دانشگاه شیراز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948056/مناقصه-واگذاری-بخش-نیروی-انسانی--خدماتی-و-فضای-سبز-شهری'> مناقصه واگذاری بخش نیروی انسانی ، خدماتی و فضای سبز شهری  / آگهی مناقصه,  مناقصه واگذاری بخش نیروی انسانی ، خدماتی و فضای سبز شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948060/فراخوان-ارزیابی-کیفی-تجدید-مناقصه-خرید-کامپیوتر--نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی تجدید مناقصه خرید کامپیوتر - نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی تجدید مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی تجدید مناقصه خرید کامپیوتر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948061/مناقصه-احداث-سالن-سقف-کوتاه'>مناقصه احداث سالن سقف کوتاه  / آگهی مناقصه ,مناقصه احداث سالن سقف کوتاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948064/مناقصه-اجرای-بخشی-از-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-حوزه-فاضلاب-گیر-D'>مناقصه  اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب حوزه فاضلاب گیر D / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه  اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب حوزه فاضلاب گیر D</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948065/فراخوان-واگذاری-استعلام-تنظیفات-خوابگاه'>فراخوان واگذاری استعلام تنظیفات خوابگاه / مناقصه, فراخوان واگذاری استعلام تنظیفات خوابگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948066/استعلام-اجرای-برخی-امور-ساختمانی-و-تعمیرات-جزئی-ساختمانهای-اداری'>استعلام اجرای برخی امور ساختمانی و تعمیرات جزئی ساختمانهای اداری / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی,استعلام اجرای برخی امور ساختمانی و تعمیرات جزئی ساختمانهای اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948075/مناقصه-بازسازی-و-زیباسازی-نمای-بیرونی-واحد-اداری'>مناقصه بازسازی و زیباسازی نمای بیرونی واحد اداری / آگهی مناقصه , مناقصه بازسازی و زیباسازی نمای بیرونی واحد اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948081/مناقصه-واگذاری-انجام-امور-لابراتوار-پروتزهای-دندانی'>مناقصه واگذاری  انجام امور لابراتوار پروتزهای دندانی  / مناقصه, مناقصه واگذاری  انجام امور لابراتوار پروتزهای دندانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948082/تجدید-مناقصه-بهسازی-محور'>تجدید مناقصه بهسازی محور / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه بهسازی محور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948084/تجدید-مناقصه-عملیات-مخلوط-ریزی-بیس-ریزی-اجرای-آسفالت-و--'>تجدید مناقصه عملیات مخلوط ریزی، بیس ریزی، اجرای آسفالت و ... / آگهی مناقصه, تجدید مناقصه عملیات مخلوط ریزی، بیس ریزی، اجرای آسفالت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948087/فراخوان-احداث-دیوار-حائل-معابر-سطح'>فراخوان احداث دیوار حائل معابر سطح / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان احداث دیوار حائل معابر سطح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948090/مناقصه-انجام-امور-خدمات-شهر-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز--نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور خدمات شهر، حفظ و نگهداری فضای سبز... نوبت دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه انجام امور خدمات شهر، حفظ و نگهداری فضای سبز... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948092/مناقصه-نگهداری-ایستگاه-عوارضی-جمال-احمد-نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری ایستگاه عوارضی جمال احمد- نوبت دوم  / آگهی مناقصه ،مناقصه نگهداری ایستگاه عوارضی جمال احمد- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948099/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه ,مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948100/مناقصه-خرید-خدمات-ایاب-و-ذهاب-با-خودرو-سواری-و--نوبت-دوم'>مناقصه خرید خدمات ایاب و ذهاب با خودرو سواری و... نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید خدمات ایاب و ذهاب با خودرو سواری و... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948101/مناقصه-واگذاری-عملیات-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری عملیات ایاب و ذهاب کارکنان- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه واگذاری عملیات ایاب و ذهاب کارکنان- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948102/فراخوان-مناقصه-عمومی-اجرای-شبکه-گاز-ناحیه-مبلمان-شهرک-صنعتی-بیستون'>فراخوان مناقصه عمومی اجرای شبکه گاز ناحیه مبلمان شهرک صنعتی بیستون / مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه عمومی اجرای شبکه گاز ناحیه مبلمان شهرک صنعتی بیستون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948103/مناقصه-اجرای-16200-متر-شبکه-و-نصب-380-فقره-انشعاب-پلی-اتیلن'>مناقصه اجرای 16200 متر شبکه و نصب 380 فقره انشعاب پلی اتیلن / اگهی مناقصه , مناقصه اجرای 16200 متر شبکه و نصب 380 فقره انشعاب پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948104/مناقصه-اصلاح-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب--نوبت-دوم'>مناقصه اصلاح شبکه جمع آوری فاضلاب...نوبت دوم  / آگهی برگزاری مناقصه عمومی، مناقصه اصلاح شبکه جمع آوری فاضلاب...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948107/مناقصه-خرید-لنت-و-دیسک-جرثقیل'>مناقصه خرید لنت و دیسک جرثقیل / مناقصه, مناقصه خرید لنت و دیسک جرثقیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948108/استعلام-اسکنر-دبیرخانه-ای'>استعلام اسکنر دبیرخانه ای / استعلام, استعلام اسکنر دبیرخانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948109/مناقصه-خرید-قطعات-دستگاه-تست-شیرآلات'>مناقصه خرید قطعات دستگاه تست شیرآلات / مناقصه, مناقصه خرید قطعات دستگاه تست شیرآلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948113/استعلام-رایانه-کامل'>استعلام رایانه کامل / استعلام, استعلام رایانه کامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948114/مناقصه-خرید-دستگاه-ارتعاش-سنج'>مناقصه خرید دستگاه ارتعاش سنج / مناقصه, مناقصه خرید دستگاه ارتعاش سنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948115/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-سرویس-بهداشتی'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری سرویس بهداشتی  / آگهی مناقصه ,مناقصه عملیات حفظ و نگهداری سرویس بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948116/مناقصه-خرید-برج-روشنایی'>مناقصه خرید برج روشنایی / مناقصه, مناقصه خرید برج روشنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948118/مناقصه-انجام-امور-نگهداری-و-پرورش--کاشت-و-داشت-مجموعه-فضای-سبز-دانشگاه'>مناقصه  انجام امور نگهداری و پرورش ، کاشت و داشت مجموعه فضای سبز دانشگاه  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  انجام امور نگهداری و پرورش ، کاشت و داشت مجموعه فضای سبز دانشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948119/مناقصه-P-F-ELECTROCOTALYTIC-ELECTROLYZER'>مناقصه P/F "ELECTROCOTALYTIC" ELECTROLYZER / مناقصه, مناقصه P/F "ELECTROCOTALYTIC" ELECTROLYZER</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948120/مناقصه-خدمات-نظافت-باربری-نامه-رسانی-به-بخش-خصوصی'>مناقصه خدمات نظافت، باربری، نامه رسانی به بخش خصوصی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه خدمات نظافت، باربری، نامه رسانی به بخش خصوصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948123/استعلام-صدور-معاینه-فنی-طبق-استاندارد'>استعلام صدور معاینه فنی طبق استاندارد / استعلام ، استعلام صدور معاینه فنی طبق استاندارد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948125/مناقصه-خرید-کابل'>مناقصه خرید کابل  / مناقصه, مناقصه خرید کابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948128/استعلام-اجرای-دیواره-سنگی-روستای-دینگله'>استعلام  اجرای دیواره سنگی روستای دینگله / استعلام , استعلام  اجرای دیواره سنگی روستای دینگله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948130/مناقصه-رفع-افت-و-ولتاژ-و-کاهش-تلفات'>مناقصه رفع افت و ولتاژ و کاهش تلفات / مناقصه ,مناقصه رفع افت و ولتاژ و کاهش تلفات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948134/مناقصه-خرید-8-دستگاه-سکسیونر-قدرت-400-کیلوولت'>مناقصه خرید 8 دستگاه سکسیونر قدرت 400 کیلوولت       / مناقصه خرید 8 دستگاه سکسیونر قدرت 400 کیلوولت      </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948135/مناقصه-انجام-امور-مربوط-به-تامین-سرویس-ایاب-و-ذهاب-اساتید'>مناقصه انجام امور مربوط به تامین سرویس ایاب و ذهاب اساتید / آگهی مناقصه , مناقصه انجام امور مربوط به تامین سرویس ایاب و ذهاب اساتید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948137/فراخوان-خدمات-رانش-لوله-های-جداری-و-مغزی'>فراخوان خدمات رانش لوله های جداری و مغزی / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان خدمات رانش لوله های جداری و مغزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948138/مناقصه-احداث-پروژه-فضای-سبز---تجدیدی'>مناقصه احداث پروژه فضای سبز... - تجدیدی  / آگهی مناقصه، مناقصه احداث پروژه فضای سبز... - تجدیدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948139/مناقصه-خرید-تجهیزات-کامپیوتری'>مناقصه خرید تجهیزات کامپیوتری  / مناقصه , مناقصه خرید تجهیزات کامپیوتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948140/استعلام-بازرسی-از-واحدهای-صنفی-و-مراکز-عرضه'>استعلام  بازرسی از واحدهای صنفی و مراکز عرضه / استعلام , استعلام  بازرسی از واحدهای صنفی و مراکز عرضه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948141/مناقصه-خرید-دستگاه-عیب-یابی-کابل'>مناقصه خرید دستگاه عیب یابی کابل / مناقصه خرید بدون سپرده,مناقصه خرید دستگاه عیب یابی کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948144/تجدید-مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز  ... نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948147/مناقصه-خرید-144-دستگاه-انواع-ترانسفورماتور'>مناقصه خرید 144 دستگاه انواع ترانسفورماتور / مناقصه, مناقصه خرید 144 دستگاه انواع ترانسفورماتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948148/مناقصه-خرید-تجهیزات-کامپیوتری'>مناقصه خرید تجهیزات کامپیوتری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید تجهیزات کامپیوتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948150/مناقصه-واگذاری-عملیات-برق-رسانی'>مناقصه واگذاری عملیات برق رسانی / اگهی مناقصه, مناقصه واگذاری عملیات برق رسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948151/مناقصه-بهسازی-و-ساماندهی-معابر-سطح-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی و ساماندهی معابر سطح شهر - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه بهسازی و ساماندهی معابر سطح شهر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948152/مناقصه-ساحل-سازی-ساحل-شمالی-رودخانه'>مناقصه ساحل سازی ساحل شمالی رودخانه  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه ساحل سازی ساحل شمالی رودخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948153/مناقصه-فراخوان-سرمایه-گذاری-جهت-مشارکت-در-ساخت'>مناقصه فراخوان سرمایه گذاری جهت مشارکت در ساخت  / آگهی مناقصه,مناقصه فراخوان سرمایه گذاری جهت مشارکت در ساخت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948154/مناقصه-خدمات-تهیه-و-تامین-۹-دستگاه-لجن-کش-صنعتی--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات تهیه و تامین ۹ دستگاه لجن کش صنعتی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه خدمات تهیه و تامین ۹ دستگاه لجن کش صنعتی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948157/استعلام-ایزوگام-فویلدار-دارای-نشان-استاندارد'>استعلام ایزوگام فویلدار دارای نشان استاندارد / استعلام,استعلام ایزوگام فویلدار دارای نشان استاندارد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948159/مناقصه-عملیات-ترمیم-دیواره-کرخه-نور-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات ترمیم دیواره کرخه نور- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات ترمیم دیواره کرخه نور- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948160/استعلام-صندلی-گردان'>استعلام صندلی گردان  / استعلام,استعلام صندلی گردان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948161/مناقصه-بوستان-سه-راهی-ریشهر'>مناقصه بوستان سه راهی ریشهر / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه بوستان سه راهی ریشهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948163/فراخوان-انجام-خدمات-خودرویی--'>فراخوان انجام خدمات خودرویی ...  / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان انجام خدمات خودرویی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948164/اولین-کنفرانس-ملی-پژوهش-های-بنیادی-در-علوم-مدیریت--حسابداری-و-اقتصاد'>اولین کنفرانس ملی پژوهش های بنیادی در علوم مدیریت ، حسابداری و اقتصاد / اولین کنفرانس ملی پژوهش های بنیادی در علوم مدیریت ، حسابداری و اقتصاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948165/استعلام-سمعک'>استعلام سمعک / استعلام, استعلام سمعک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948167/مناقصه-احداث-ساختمان-ستادی-فاز-مسکونی'>مناقصه احداث ساختمان ستادی فاز مسکونی  / آگهی برگزاری مناقصه عمومی، مناقصه احداث ساختمان ستادی فاز مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948169/مناقصه-خرید-گیج'>مناقصه خرید گیج / مناقصه, مناقصه خرید گیج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948170/استعلام-جمع-آوری-برق-های-غیر-مجاز-ناحیه'>استعلام جمع آوری برق های غیر مجاز ناحیه  / استعلام,استعلام جمع آوری برق های غیر مجاز ناحیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948171/استعلام-کیت-آزمایشگاهی'>استعلام کیت آزمایشگاهی  / استعلام,استعلام کیت آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948173/استعلام-واگذاری-خدمات-متوفیات'>استعلام واگذاری خدمات متوفیات / استعلام , استعلام واگذاری خدمات متوفیات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948174/استعلام-لوازم-کامپیوتر'>استعلام لوازم کامپیوتر / استعلام, استعلام لوازم کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948175/استعلام-بازرسی-از-واحدهای-صنفی-و-مراکز-عرضه'>استعلام  بازرسی از واحدهای صنفی و مراکز عرضه / استعلام , استعلام  بازرسی از واحدهای صنفی و مراکز عرضه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948177/استعلام-بهاء-پروژه-جمع-آوری-برق-های-غیر-مجاز-ناحیه-بویراحمد'>استعلام بهاء پروژه جمع آوری برق های غیر مجاز ناحیه بویراحمد   / استعلام بهاء پروژه جمع آوری برق های غیر مجاز ناحیه بویراحمد  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948178/چهارمین-همایش-بین-المللی-مدیریت-رسانه'>چهارمین همایش بین المللی مدیریت رسانه  / چهارمین همایش بین المللی مدیریت رسانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948179/مناقصه-نصب-تابلو-جهت-ترانس-های-فاقد-تابلو'>مناقصه نصب تابلو جهت ترانس های فاقد تابلو / مناقصه ,مناقصه نصب تابلو جهت ترانس های فاقد تابلو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948180/مناقصه-انجام-خدمات-کمک-رانندگی-و-سایر-خدمات-جنبی-وسایل-نقلیه-سنگین-بصورت-روزکار'>مناقصه  انجام خدمات کمک رانندگی و سایر خدمات جنبی وسایل نقلیه سنگین بصورت روزکار  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  انجام خدمات کمک رانندگی و سایر خدمات جنبی وسایل نقلیه سنگین بصورت روزکار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948181/مناقصه-گازرسانی--'>مناقصه گازرسانی... / آگهی برگزاری مناقصه عمومی، مناقصه گازرسانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948182/استعلام-دتکتور'>استعلام دتکتور / استعلام , استعلام دتکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948184/استعلام-پنجره-یو-پی-وی-سی'>استعلام پنجره یو پی وی سی / استعلام,استعلام پنجره یو پی وی سی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948185/استعلام-لوازم-کمپرسور-فشار-قوی-هیدروژن'>استعلام لوازم کمپرسور فشار قوی هیدروژن / استعلام، استعلام لوازم کمپرسور فشار قوی هیدروژن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948186/فراخوان-فشرده-سازی-گاز-طبیعی-در-ایستگاه-C-N-G-(مادر)-واقع-در-شهرستان-نائین--'>فراخوان فشرده سازی گاز طبیعی در ایستگاه C.N.G (مادر) واقع در شهرستان نائین ...  / فراخوان فشرده سازی گاز طبیعی در ایستگاه C.N.G (مادر) واقع در شهرستان نائین ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948188/استعلام-قیمت-تهیه-ساخت-و-نصب-میله-پرچم-ورودی-شهرکها'>استعلام قیمت تهیه، ساخت و نصب میله پرچم ورودی شهرکها / استعلام,استعلام قیمت تهیه، ساخت و نصب میله پرچم ورودی شهرکها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948189/استعلام-سر-سوزن-فلزی-واکسیناسیون'>استعلام سر سوزن فلزی واکسیناسیون / استعلام,استعلام سر سوزن فلزی واکسیناسیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948191/استعلام-مایع-دستشویی-4-لیتری'>استعلام مایع دستشویی 4 لیتری  / استعلام,استعلام مایع دستشویی 4 لیتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948192/استعلام-96HD-SENSOR-ELEMENT-300P-PELISTOR'>استعلام 96HD SENSOR ELEMENT 300P PELISTOR / استعلام, استعلام 96HD SENSOR ELEMENT 300P PELISTOR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948193/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-گازرسانی'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای گازرسانی / آگهی برگزاری مناقصه عمومی، مناقصه تهیه مصالح و اجرای گازرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948195/استعلام-پشتیبانی-نرم-افزارهای-حسابداری-تعهدی-اموال-انبار-و--'>استعلام پشتیبانی نرم افزارهای حسابداری تعهدی اموال، انبار و ... / استعلام,استعلام پشتیبانی نرم افزارهای حسابداری تعهدی اموال، انبار و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948196/استعلام-احداث-ساختمان-و-تجهیزات-موتورخانه-پلیس-راه'>استعلام احداث ساختمان و تجهیزات موتورخانه پلیس راه / استعلام, استعلام احداث ساختمان و تجهیزات موتورخانه پلیس راه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948198/مناقصه-خرید-برجهای-مشبک-خط-چهارمداره-230-و-63-کیلوولت-نوشهر--رویان'>مناقصه خرید برجهای مشبک خط چهارمداره 230 و 63 کیلوولت نوشهر - رویان  / مناقصه ، مناقصه خرید برجهای مشبک خط چهارمداره 230 و 63 کیلوولت نوشهر - رویان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948200/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948201/استعلام-انجام-تست-R-T-رادیوگرافی'>استعلام انجام تست R.T رادیوگرافی / استعلام, استعلام انجام تست R.T رادیوگرافی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948202/کنفرانس-ملی-رهیافت-های-نو-در-مهندسی-عمران-و-معماری'>کنفرانس ملی رهیافت های نو در مهندسی عمران و معماری / کنفرانس ملی رهیافت های نو در مهندسی عمران و معماری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948203/استعلام-پتوی-نسوز--'>استعلام پتوی نسوز... / استعلام, استعلام پتوی نسوز....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948205/سومین-کنفرانس-بین-المللی-پژوهش-های-نوین-در-حوزه-علوم-تربیتی'>سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی / سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948206/مناقصه-تهیه-طرح-انجام-خدمات-مهندسی-و-بررسی-اقتصادی-طرح-ها'>مناقصه تهیه طرح انجام خدمات مهندسی و بررسی اقتصادی طرح ها  / مناقصه ,مناقصه تهیه طرح انجام خدمات مهندسی و بررسی اقتصادی طرح ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948208/استعلام-صابون-حمام'>استعلام صابون حمام  / استعلام,استعلام صابون حمام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948209/مناقصه-خدمات-نگهبانی-ساختمانها-و-تاسیسات-شرکت'>مناقصه خدمات نگهبانی ساختمانها و تاسیسات شرکت / آگهی مناقصه، مناقصه خدمات نگهبانی ساختمانها و تاسیسات شرکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948210/پنجمین-کنگره-علمی-پژوهشی-افق-های-نوین-در-حوزه-مهندسی-عمران'>پنجمین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران / پنجمین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948211/استعلام-چک-والو-PCV-U'>استعلام چک والو PCV-U  / استعلام,استعلام چک والو PCV-U </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948212/استعلام-قرارداد-تمدید-و-خدمات-پشتیبانی-آنتی-ویروس'>استعلام قرارداد تمدید و خدمات پشتیبانی آنتی ویروس / استعلام , استعلام قرارداد تمدید و خدمات پشتیبانی آنتی ویروس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948214/استعلام-رولیک-رفت-زنجیری'>استعلام رولیک رفت زنجیری  / استعلام,استعلام رولیک رفت زنجیری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948215/مناقصه-خرید-و-راه-اندازی-یک-دستگاه-دیزل-ژنراتور-کامینزپاور-700kva'>مناقصه خرید و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور کامینزپاور 700kva  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور کامینزپاور 700kva </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948216/استعلام-لوبیا-چیتی'>استعلام لوبیا چیتی / استعلام , استعلام لوبیا چیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948217/استعلام-تکرار-کننده-رادیویی--'>استعلام تکرار کننده رادیویی... / استعلام, استعلام تکرار کننده رادیویی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948218/استعلام-چاپگر-لیزری'>استعلام چاپگر لیزری / استعلام, استعلام چاپگر لیزری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948219/استعلام-سیلندر-کمپرسور'>استعلام سیلندر کمپرسور  / استعلام، استعلام سیلندر کمپرسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948220/مناقصه-ترمیم-بازسازی-و-تعویض-گریتینگ-های-معیوب-به-همراه-ساپورت-گذاری'>مناقصه ترمیم بازسازی و تعویض گریتینگ های معیوب به همراه ساپورت گذاری / مناقصه ,مناقصه ترمیم بازسازی و تعویض گریتینگ های معیوب به همراه ساپورت گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948221/استعلام-خرید-لوازم-اداری-و-خانگی-شامل-جاروبرقی--'>استعلام خرید لوازم اداری و خانگی شامل جاروبرقی... / استعلام , استعلام خرید لوازم اداری و خانگی شامل جاروبرقی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948222/استعلام-جیره-البسه-مددجویی'>استعلام جیره البسه مددجویی / استعلام ,استعلام جیره البسه مددجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948223/استعلام-اندیکاتور-استریل-اتوکلاو-و-کاغذ-کرب'>استعلام اندیکاتور استریل اتوکلاو و کاغذ کرب / استعلام,استعلام  اندیکاتور استریل اتوکلاو و کاغذ کرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948225/استعلام-کیسه-فیلتر-دیداستینگ-انلودینگ-و--'>استعلام کیسه فیلتر دیداستینگ انلودینگ و ... / استعلام,استعلام کیسه فیلتر دیداستینگ انلودینگ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948226/استعلام-برد-الکترونیکی--رله-و-کارت-کنترلی--'>استعلام برد الکترونیکی , رله و کارت کنترلی... / استعلام, استعلام برد الکترونیکی , رله و کارت کنترلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948228/استعلام-بهاء-پرشر-سوئیچ-گرفتگی-فیلتر-ترنیون'>استعلام بهاء پرشر سوئیچ گرفتگی فیلتر ترنیون  / استعلام بهاء, استعلام بهاءپرشر سوئیچ گرفتگی فیلتر ترنیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948229/استعلام-گوشه-تیغه-(راست-و-چپ)-یکدست'>استعلام گوشه تیغه (راست و چپ) یکدست / استعلام, استعلام گوشه تیغه (راست و چپ) یکدست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948230/استعلام-احداث-ساختمان-و-تجهیزات-موتورخانه-پلیس-راه'>استعلام احداث ساختمان و تجهیزات موتورخانه پلیس راه / استعلام, استعلام احداث ساختمان و تجهیزات موتورخانه پلیس راه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948231/استعلام-اجرای-برنامه-پیشگیری-از-تنبلی-چشم-برای-کودکان-3-6-سال'>استعلام اجرای برنامه پیشگیری از تنبلی چشم برای کودکان 3-6 سال / استعلام , استعلام اجرای برنامه پیشگیری از تنبلی چشم برای کودکان 3-6 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948232/مناقصه-خدمات-بارگیری-حمل-و-تخلیه-8-000-تن-پسماندهای-حوضچه'>مناقصه خدمات بارگیری حمل و تخلیه 8.000 تن پسماندهای حوضچه / مناقصه ,مناقصه خدمات بارگیری حمل و تخلیه 8.000 تن پسماندهای حوضچه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948235/مناقصه-عمومی-انجام-پروژه-های-احداث-و-بهسازی-کانال-های-آبیاری-عمومی-و--'>مناقصه عمومی انجام پروژه های احداث و بهسازی کانال های آبیاری عمومی و ...  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی انجام پروژه های احداث و بهسازی کانال های آبیاری عمومی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948236/استعلام-تامین-5-نفر-نیرو-خدمات-نگهداری-فضاهای-جدیدالاحداث'>استعلام تامین 5 نفر نیرو خدمات نگهداری فضاهای جدیدالاحداث / استعلام, استعلام تامین 5 نفر نیرو خدمات نگهداری فضاهای جدیدالاحداث</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948237/استعلام-رایانه-all-in-one'>استعلام رایانه all in one / استعلام،استعلام رایانه all in one</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948238/فرم-استعلام-بهاء-پراکسیمیتی-سوئیچ-القایی'>فرم استعلام بهاء پراکسیمیتی سوئیچ القایی / فرم استعلام بهاء, فرم استعلام بهاء پراکسیمیتی سوئیچ القایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948240/مناقصه-عملیات-احداث-ساختمان-اداره-فروش-کارخانه'>مناقصه عملیات احداث ساختمان اداره فروش کارخانه / آگهی مناقصه ,مناقصه عملیات احداث ساختمان اداره فروش کارخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948241/استعلام-پمپ-پرتابل-آتش-نشانی'>استعلام پمپ پرتابل آتش نشانی / استعلام,استعلام پمپ پرتابل آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948243/استعلام-اواع-گسکت--'>استعلام اواع گسکت...  / استعلام اواع گسکت... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948245/استعلام-احداث-کانال-سنگی-جوب-چفت-مهران'>استعلام احداث کانال سنگی جوب چفت مهران / استعلام،استعلام احداث کانال سنگی جوب چفت مهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948246/استعلام-لوازم-تحریر'>استعلام لوازم تحریر  / استعلام , استعلام لوازم تحریر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948247/استعلام-خرید-تجهیزات-و-اجرای-پست-هوایی'>استعلام خرید تجهیزات و اجرای پست هوایی  / استعلام,استعلام خرید تجهیزات و اجرای پست هوایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948248/مناقصه-اجاره-10-دستگاه-خودرو-وانت-با-راننده'>مناقصه اجاره 10 دستگاه خودرو وانت با راننده / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجاره 10 دستگاه خودرو وانت با راننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948249/مناقصه-عملیات-تخریب-و-نسوز-چینی-و--'>مناقصه عملیات تخریب و نسوز چینی و ... / آگهی مناقصه ,مناقصه عملیات تخریب و نسوز چینی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948251/کلر-گرانول-خلوص-65-70-درصد'>کلر گرانول خلوص 65-70 درصد  / استعلام، کلر گرانول خلوص 65-70 درصد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948252/استعلام-اصلاح-نقطه-حادثه-خیز-تقاطع-باوله'>استعلام اصلاح نقطه حادثه خیز تقاطع باوله / استعلام، استعلام اصلاح نقطه حادثه خیز تقاطع باوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948253/فرم-استعلام-بهاء-غلطک-تخلیه-مواد-بلت-فیلتر-و--'>فرم استعلام بهاء غلطک تخلیه مواد بلت فیلتر و ...  / استعلام بهاء, فرم استعلام بهاء غلطک تخلیه مواد بلت فیلتر و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948254/مناقصه-اجرای-عملیات-مربوط-به-آماده-سازی-و-استخراج-حدود-102-هزار-تن-زغال-سنگ-خام--'>مناقصه اجرای عملیات مربوط به آماده سازی و استخراج حدود 102 هزار تن زغال سنگ خام ... / آگهی مناقصه  عمومی, مناقصه اجرای عملیات مربوط به آماده سازی و استخراج حدود 102 هزار تن زغال سنگ خام ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948255/استعلام-الواتور-فلزی-فشار-قوی-5-اینچ'>استعلام الواتور فلزی فشار قوی 5 اینچ  / استعلام , استعلام الواتور فلزی فشار قوی 5 اینچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948256/استعلام-تهیه-پرچم-ایران'>استعلام تهیه پرچم ایران / استعلام،استعلام تهیه پرچم ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948257/استعلام-تابلو-برق-مدار-فرمان'>استعلام تابلو برق مدار فرمان / استعلام، استعلام تابلو برق مدار فرمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948259/استعلام-چاپ-و-فعالیت-های-خدماتی-وابسته-به-چاپ'>استعلام چاپ و فعالیت های خدماتی وابسته به چاپ / استعلام چاپ و فعالیت های خدماتی وابسته به چاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948260/استعلام-تهیه-و-چاپ-کتاب'>استعلام تهیه و چاپ کتاب  / استعلام ، استعلام تهیه و چاپ کتاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948261/استعلام-برشکاری-و-جوشکاری-و-لوله-کشی-های-تاسیسات--'>استعلام برشکاری و جوشکاری و لوله کشی های تاسیسات... / استعلام، استعلام برشکاری و جوشکاری و لوله کشی های تاسیسات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948262/استعلام-اورینگ--'>استعلام اورینگ ...  / استعلام اورینگ ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948263/استعلام-قطعات-گریدر-کاترپیلار-14g'>استعلام قطعات گریدر کاترپیلار 14g  / استعلام, استعلام قطعات گریدر کاترپیلار 14g </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948264/استعلام-خرید-و-نصب-دستگاه-گازسنج-H2S'>استعلام خرید و نصب دستگاه گازسنج H2S  / استعلام،استعلام خرید و نصب دستگاه گازسنج H2S </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948265/استعلام-خرید-باسکول'>استعلام خرید باسکول / استعلام, استعلام خرید باسکول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948266/مناقصه-نگهداری-و-ترمیم-فضای-سبز-ایستگاه-های-اداره-کل'>مناقصه نگهداری و ترمیم فضای سبز ایستگاه های اداره کل  / مناقصه ,مناقصه نگهداری و ترمیم فضای سبز ایستگاه های اداره کل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948267/مناقصه-پروژه-طرح-تجهیز-و-نوسازی-اراضی-شالیزاری--سایت-ستاد'>مناقصه پروژه طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری , سایت ستاد / آگهی مناقصه ,مناقصه پروژه طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948268/استعلام-لامپ-40-وات-کم-مصرف-سرپیچ-کوچک'>استعلام لامپ 40 وات کم مصرف سرپیچ کوچک / استعلام,استعلام لامپ 40 وات کم مصرف سرپیچ کوچک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948269/استعلام-گرمکن-و-شلوار-مردانه-ورزشی'>استعلام گرمکن و شلوار مردانه ورزشی / استعلام , استعلام گرمکن و شلوار مردانه ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948270/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-160'>استعلام لوله پلی اتیلن 160  / استعلام ,استعلام لوله پلی اتیلن 160 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948271/استعلام-چاپ-تراکت-124--'>استعلام  چاپ تراکت 124... / استعلام، استعلام  چاپ تراکت 124...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948272/استعلام-کاندوم-شیت-سایز-لارج-سوپا'> استعلام  کاندوم شیت سایز لارج سوپا / استعلام , استعلام  کاندوم شیت سایز لارج سوپا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948274/فرم-استعلام-قیمت-خرید-چای'>فرم استعلام قیمت خرید چای  / استعلام , فرم استعلام قیمت خرید چای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948275/فراخوان-پروژه-طرح-تجهیز-و-نوسازی-اراضی-شالیزاری--روستای-خنفچه'>فراخوان پروژه طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری - روستای خنفچه / مناقصه عمومی, فراخوان پروژه طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری - روستای خنفچه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948276/اولین-کنفرانس-ملی-توسعه-پایدار'>اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار / اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948277/استعلام-لب-تاپ-15-اینچ'>استعلام  لب تاپ 15 اینچ / استعلام,استعلام  لب تاپ 15 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948279/استعلام-تبدیل-اتصالات-زانو-مادگی-پلی-پروپیلنی'>استعلام تبدیل اتصالات زانو مادگی پلی پروپیلنی / استعلام, استعلام تبدیل اتصالات زانو مادگی پلی پروپیلنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948280/استعلام-تولید-سایر-مصنوعات-طبقه-بندی-نشده--'> استعلام تولید سایر مصنوعات طبقه بندی نشده.... / استعلام , استعلام تولید سایر مصنوعات طبقه بندی نشده....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948281/فراخوان-پروژه-طرح-تجهیز-و-نوسازی-اراضی-شالیزاری--روستای-لفوت'>فراخوان پروژه طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری - روستای لفوت / مناقصه عمومی, فراخوان پروژه طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری - روستای لفوت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948282/استعلام-یخچال-خانگی-ظرفیت-4ft'>استعلام یخچال خانگی ظرفیت 4ft / استعلام, استعلام یخچال خانگی ظرفیت 4ft</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948283/استعلام-خرید-نمک-جاده-ای'>استعلام خرید نمک جاده ای / استعلام, استعلام خرید نمک جاده ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948284/مناقصه-طرح-تجهیز-و-نوسازی-اراضی-شالیزاری-استان'>مناقصه طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری استان / مناقصه ,مناقصه طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948286/استعلام-خرید-تجهیزات-شبکه'>استعلام خرید تجهیزات شبکه / استعلام، استعلام خرید تجهیزات شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948287/استعلام-خرید-شیر-هیدرانت-آتش-نشانی'>استعلام  خرید شیر هیدرانت آتش نشانی  / استعلام, استعلام  خرید شیر هیدرانت آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948288/مناقصه-طرح-و-نوسازی-اراضی-شالیزاری'>مناقصه طرح و نوسازی اراضی شالیزاری / مناقصه ,مناقصه طرح و نوسازی اراضی شالیزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948289/فراخوان-پروژه-طرح-تجهیز-و-نوسازی-اراضی-شالیزاری--روستای-فنیده'>فراخوان پروژه طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری - روستای فنیده / مناقصه عمومی, فراخوان پروژه طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری - روستای فنیده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948290/سومین-همایش-بین-المللی-افق-های-نوین-در-مهندسی-عمران'>سومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران  / سومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948292/استعلام-لوله-فولادی-اسپیرال'>استعلام لوله فولادی اسپیرال / استعلام, استعلام لوله فولادی اسپیرال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948293/فراخوان-تجدید-مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت'>فراخوان تجدید مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت  / فراخوان تجدید مناقصه , فراخوان تجدید مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948294/مناقصه-طرح-و-نوسازی-اراضی-شالیزاری'>مناقصه طرح و نوسازی اراضی شالیزاری / مناقصه مناقصه طرح و نوسازی اراضی شالیزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948295/فراخوان-پروژه-طرح-تجهیز-و-نوسازی-اراضی-شالیزاری--روستای-پشکه'>فراخوان پروژه طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری - روستای پشکه / مناقصه عمومی, فراخوان پروژه طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری - روستای پشکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948296/استعلام-لوله-فولادی-اسپیرال'>استعلام لوله فولادی اسپیرال / استعلام , استعلام لوله فولادی اسپیرال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948297/استعلام-کابل--'>استعلام کابل ...  / استعلام ، استعلام کابل ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948298/استعلام-تین-کلاینت-شبکه-رایانه'>استعلام تین کلاینت شبکه رایانه  / استعلام, استعلام تین کلاینت شبکه رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948300/مناقصه-طرح-و-نوسازی-اراضی-شالیزاری'>مناقصه طرح و نوسازی اراضی شالیزاری / مناقصه مناقصه طرح و نوسازی اراضی شالیزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948301/فراخوان-پروژه-طرح-تجهیز-و-نوسازی-اراضی-شالیزاری--روستای-بیرینه-بالا-و-پایین'>فراخوان پروژه طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری - روستای بیرینه بالا و پایین / مناقصه عمومی, فراخوان پروژه طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری - روستای بیرینه بالا و پایین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948302/استعلام-طراحی-و-پیاده-سازی-سامانه'>استعلام طراحی و پیاده سازی سامانه  / استعلام,استعلام طراحی و پیاده سازی سامانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948303/همایش-انجمن-ژئوپلیتیک-ایران'>همایش انجمن ژئوپلیتیک ایران / همایش انجمن ژئوپلیتیک ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948304/مناقصه-طرح-و-نوسازی-اراضی-شالیزاری'>مناقصه طرح و نوسازی اراضی شالیزاری / مناقصه مناقصه طرح و نوسازی اراضی شالیزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948305/استعلام-باتری-قابل-شارژ-سرب-اسید'>استعلام باتری قابل شارژ سرب اسید / استعلام, استعلام باتری قابل شارژ سرب اسید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948306/استعلام-فعالیت-های-پشتیبانی-کشاورزی-و-فعالیت-های-پس-از-برداشت'>استعلام فعالیت های پشتیبانی کشاورزی و فعالیت های پس از برداشت / استعلام, استعلام فعالیت های پشتیبانی کشاورزی و فعالیت های پس از برداشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948308/خرید-مقره-های-کامپوزیت-خط-چهارمداره-230-و-63-کیلوولت--'>خرید مقره های کامپوزیت خط چهارمداره 230 و  63 کیلوولت... / مناقصه، خرید مقره های کامپوزیت خط چهارمداره 230 و  63 کیلوولت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948309/استعلام-فریزر-ایستاده-معمولی--'>استعلام فریزر ایستاده معمولی ... / استعلام, استعلام فریزر ایستاده معمولی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948310/مناقصه-طرح-و-نوسازی-اراضی-شالیزاری'>مناقصه طرح و نوسازی اراضی شالیزاری / مناقصه مناقصه طرح و نوسازی اراضی شالیزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948311/استعلام-سیم-برق-NYA'>استعلام سیم برق NYA   / استعلام, استعلام سیم برق NYA  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948313/مناقصه-طرح-و-نوسازی-اراضی-شالیزاری'>مناقصه طرح و نوسازی اراضی شالیزاری / مناقصه مناقصه طرح و نوسازی اراضی شالیزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948314/استعلام-لاگر-و-سنسور-دمایی-نیشابور'>استعلام لاگر و سنسور دمایی- نیشابور / استعلام ,استعلام لاگر و سنسور دمایی- نیشابور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948315/استعلام-پایه-چراغ-برق-بلواری-7متری'>استعلام پایه چراغ برق بلواری 7متری  / استعلام,استعلام پایه چراغ برق بلواری 7متری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948316/فراخوان-تجدید-مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت'>فراخوان تجدید مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت  / فراخوان تجدید مناقصه , فراخوان تجدید مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948317/استعلام-بازسازی-و-نوسازی-تابلوهای-برق'>استعلام بازسازی و نوسازی تابلوهای برق / استعلام,استعلام بازسازی و نوسازی تابلوهای برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948318/مناقصه-طرح-و-نوسازی-اراضی-شالیزاری'>مناقصه طرح و نوسازی اراضی شالیزاری / مناقصه مناقصه طرح و نوسازی اراضی شالیزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948319/مناقصه-پروژه-طرح-تجهیز-و-نوسازی-اراضی-شالیزاری'>مناقصه پروژه طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری / مناقصه , مناقصه پروژه طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948320/استعلام-دو-کولر-12-هزار-مدیا'>استعلام دو کولر 12 هزار مدیا / استعلام، استعلام دو کولر 12 هزار مدیا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948321/مناقصه-طرح-و-نوسازی-اراضی-شالیزاری-شهرستان-فومن-روستای-نوده'>مناقصه طرح و نوسازی اراضی شالیزاری شهرستان فومن روستای نوده  / مناقصه ، مناقصه طرح و نوسازی اراضی شالیزاری شهرستان فومن روستای نوده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948322/اولین-کنفرانس-ملی-توسعه-پایدار'>اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار / اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948323/مناقصه-خرید-پتو-رنگی'>مناقصه خرید پتو رنگی / مناقصه عمومی, مناقصه خرید پتو رنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948324/مناقصه-طرح-و-نوسازی-اراضی-شالیزاری'>مناقصه طرح و نوسازی اراضی شالیزاری / مناقصه مناقصه طرح و نوسازی اراضی شالیزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948325/استعلام-تولید-سایر-محصولات-فلزی-ساخته-شده-و-فعالیتهای-خدماتی-فلزکاری'>استعلام تولید سایر محصولات  فلزی ساخته شده و فعالیتهای خدماتی فلزکاری / استعلام, استعلام تولید سایر محصولات  فلزی ساخته شده و فعالیتهای خدماتی فلزکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948326/مناقصه-طرح-و-نوسازی-اراضی-شالیزاری-شهرستان-رشت-روستای-کدوسرا'>مناقصه طرح و نوسازی اراضی شالیزاری شهرستان رشت روستای کدوسرا / مناقصه ، مناقصه طرح و نوسازی اراضی شالیزاری شهرستان رشت روستای کدوسرا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948327/استعلام-پلاستیک-زباله-و-سیفتی-باکس-بیمارستانی'>استعلام پلاستیک زباله و سیفتی باکس بیمارستانی / استعلام, استعلام پلاستیک زباله و سیفتی باکس بیمارستانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948329/مناقصه-طرح-و-نوسازی-اراضی-شالیزاری'>مناقصه طرح و نوسازی اراضی شالیزاری / مناقصه مناقصه طرح و نوسازی اراضی شالیزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948330/کنفرانس-ملی-پژوهش-های-بنیادی-در-علوم-اجتماعی-و-حقوق-اسلامی'>کنفرانس ملی پژوهش های بنیادی در علوم اجتماعی و حقوق اسلامی  / کنفرانس ملی پژوهش های بنیادی در علوم اجتماعی و حقوق اسلامی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948331/مناقصه-طرح-و-نوسازی-اراضی-شالیزاری-شهرستان-تالش-روستای-پشته'>مناقصه طرح و نوسازی اراضی شالیزاری شهرستان تالش روستای پشته  / مناقصه ، مناقصه طرح و نوسازی اراضی شالیزاری شهرستان تالش روستای پشته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948332/فراخوان-احداث-فونداسیون-خط-۶۳-کیلوولت-دومداره-ی-باندل-دوتایی'>فراخوان احداث فونداسیون خط ۶۳ کیلوولت دومداره ی باندل دوتایی / فراخوان، فراخوان احداث فونداسیون خط ۶۳ کیلوولت دومداره ی باندل دوتایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948333/استعلام-سنسور-ارتفاع-سنج-هیدرواستاتیکی'>استعلام سنسور ارتفاع سنج هیدرواستاتیکی / استعلام ,استعلام سنسور ارتفاع سنج هیدرواستاتیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948334/مناقصه-طرح-و-نوسازی-اراضی-شالیزاری'>مناقصه طرح و نوسازی اراضی شالیزاری / مناقصه مناقصه طرح و نوسازی اراضی شالیزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948335/مناقصه-طرح-تجهیز-و-نوسازی-اراضی-شالیزاری-شهرستان-رضوانشهر-روستای-گالشخیل'>مناقصه طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری شهرستان رضوانشهر روستای گالشخیل / مناقصه ، مناقصه طرح و نوسازی اراضی شالیزاری شهرستان رضوانشهر روستای گالشخیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948336/مناقصه-طرح-و-نوسازی-اراضی-شالیزاری'>مناقصه طرح و نوسازی اراضی شالیزاری / مناقصه مناقصه طرح و نوسازی اراضی شالیزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948337/فراخوان-مناقصه-واگذاری-مدیریت-حفاظتی-طرح-جنگلداری-ایزده'>فراخوان مناقصه واگذاری مدیریت حفاظتی طرح جنگلداری ایزده  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه واگذاری مدیریت حفاظتی طرح جنگلداری ایزده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948339/مناقصه-طرح-و-نوسازی-اراضی-شالیزاری'>مناقصه طرح و نوسازی اراضی شالیزاری / مناقصه مناقصه طرح و نوسازی اراضی شالیزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948340/مناقصه-طرح-و-نوسازی-اراضی-شالیزاری-شهرستان-تالش-روستای-خواجه-گری'>مناقصه طرح و نوسازی اراضی شالیزاری شهرستان تالش روستای خواجه گری / مناقصه ، مناقصه طرح و نوسازی اراضی شالیزاری شهرستان تالش روستای  خواجه گری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948341/مناقصه-طرح-و-نوسازی-اراضی-شالیزاری'>مناقصه طرح و نوسازی اراضی شالیزاری / مناقصه مناقصه طرح و نوسازی اراضی شالیزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948342/استعلام-چاپ-اوراق-قضائی-و-پوشه'>استعلام  چاپ اوراق قضائی و پوشه / استعلام, استعلام  چاپ اوراق قضائی و پوشه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948343/مناقصه-طرح-و-نوسازی-اراضی-شالیزاری'>مناقصه طرح و نوسازی اراضی شالیزاری / مناقصه مناقصه طرح و نوسازی اراضی شالیزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948344/کنفرانس-ملی-فناوری-های-نوین-در-مهندسی-برق-و-کامپیوتر'>کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر / کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948345/مناقصه-طرح-تجهیز-و-نوسازی-اراضی-شالیزاری-استان-گیلان-شهرستان-لاهیجان-روستای-لیالستان'>مناقصه طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری استان گیلان شهرستان لاهیجان روستای لیالستان / مناقصه ، مناقصه طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری استان گیلان شهرستان لاهیجان روستای لیالستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948346/مناقصه-طرح-تجهیز-و-نوسازی-اراضی-شالیزاری--روستای-بیجارگاه-علیا'>مناقصه طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری - روستای بیجارگاه علیا / مناقصه ، مناقصه طرح و نوسازی اراضی شالیزاری - روستای بیجارگاه علیا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948347/مناقصه-طرح-و-نوسازی-اراضی-شالیزاری'>مناقصه طرح و نوسازی اراضی شالیزاری / مناقصه مناقصه طرح و نوسازی اراضی شالیزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948348/ارزیابی-کیفی-اجرای-عملیات-بهسازی-و-تقویت-سازه-مخزن'>ارزیابی کیفی اجرای عملیات بهسازی و تقویت سازه مخزن / ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی اجرای عملیات بهسازی و تقویت سازه مخزن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948349/فراخوان-مناقصه-بهسازی-و-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور-کلشان'>فراخوان مناقصه بهسازی و لکه گیری و روکش آسفالت محور کلشان / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه بهسازی و لکه گیری و روکش آسفالت محور کلشان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948350/مناقصه-طرح-و-نوسازی-اراضی-شالیزاری'>مناقصه طرح و نوسازی اراضی شالیزاری  / مناقصه مناقصه طرح و نوسازی اراضی شالیزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948351/استعلام-نگهبانی-و-حراست-از-پست-230-63-کیلوولت-مهیار'>استعلام نگهبانی و حراست از پست 230/63 کیلوولت مهیار / استعلام نگهبانی و حراست از پست 230/63 کیلوولت مهیار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948352/مناقصه-طرح-و-نوسازی-اراضی-شالیزاری'>مناقصه طرح و نوسازی اراضی شالیزاری / مناقصه مناقصه طرح و نوسازی اراضی شالیزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948353/مناقصه-طرح-و-نوسازی-اراضی-شالیزاری'>مناقصه طرح و نوسازی اراضی شالیزاری  / مناقصه مناقصه طرح و نوسازی اراضی شالیزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948354/مناقصه-طرح-تجهیز-و-نوسازی-اراضی-شالیزاری--روستای-امیرهنده'>مناقصه طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری - روستای امیرهنده / مناقصه ، مناقصه طرح  تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری - روستای امیرهنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948355/مناقصه-طرح-و-نوسازی-اراضی-شالیزاری'>مناقصه طرح و نوسازی اراضی شالیزاری / مناقصه مناقصه طرح و نوسازی اراضی شالیزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948356/کنفرانس-ملی-رهیافت-های-نو-در-مدیریت-و-حسابداری'>کنفرانس ملی رهیافت های نو در مدیریت و حسابداری / کنفرانس ملی رهیافت های نو در مدیریت و حسابداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948357/استعلام-کپسول-سیلندر-co2-و-مانومتر-دو-گیج-فشارشکن'>استعلام  کپسول سیلندر co2 و مانومتر دو گیج فشارشکن / استعلام ,استعلام  کپسول سیلندر co2 و مانومتر دو گیج فشارشکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948358/مناقصه-تعمیر--حفظ-و-نگهداری-و-بهسازی-تاسیسات-مکانیکی-و---'>مناقصه تعمیر ، حفظ و نگهداری و بهسازی تاسیسات مکانیکی و .... / مناقصه ، مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر ، حفظ و نگهداری و بهسازی تاسیسات مکانیکی و </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948359/مناقصه-طرح-و-نوسازی-اراضی-شالیزاری'>مناقصه طرح و نوسازی اراضی شالیزاری  / مناقصه مناقصه طرح و نوسازی اراضی شالیزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948360/مناقصه-طرح-و-نوسازی-اراضی-شالیزاری'>مناقصه طرح و نوسازی اراضی شالیزاری  / مناقصه , مناقصه طرح و نوسازی اراضی شالیزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948361/مناقصه-طرح-و-نوسازی-اراضی-شالیزاری'>مناقصه طرح و نوسازی اراضی شالیزاری  / مناقصه مناقصه طرح و نوسازی اراضی شالیزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948362/هفتمین-همایش-سراسری-پدافند-جنگ-نوین'>هفتمین همایش سراسری پدافند جنگ نوین / هفتمین همایش سراسری پدافند جنگ نوین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948364/مناقصه-طرح-و-نوسازی-اراضی-شالیزاری'>مناقصه طرح و نوسازی اراضی شالیزاری  / مناقصه مناقصه طرح و نوسازی اراضی شالیزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948365/مناقصه-طرح-و-نوسازی-اراضی-شالیزاری'>مناقصه طرح و نوسازی اراضی شالیزاری / مناقصه مناقصه طرح و نوسازی اراضی شالیزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948367/استعلام-INTEL-G3261Q'>استعلام INTEL G3261Q  / استعلام , استعلام INTEL G3261Q </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948368/استعلام-لوله-فولادی-اسپیرال'>استعلام لوله فولادی اسپیرال / استعلام , استعلام لوله فولادی اسپیرال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948369/استعلام-بالابر-موضعی-جهت-نصب-پروژکتور'>استعلام بالابر موضعی جهت نصب پروژکتور / استعلام, استعلام بالابر موضعی جهت نصب پروژکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948370/مناقصه-طرح-و-نوسازی-اراضی-شالیزاری'>مناقصه طرح و نوسازی اراضی شالیزاری  / مناقصه مناقصه طرح و نوسازی اراضی شالیزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948371/استعلام-حفاظت-از-پروژه-ورداورد'>استعلام حفاظت از پروژه ورداورد / استعلام,استعلام حفاظت از پروژه ورداورد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948373/استعلام-لیسانس-نرم-افزار-مدیریت-ارسال-و-دریافت-پیامک'>استعلام لیسانس نرم افزار مدیریت ارسال و دریافت پیامک  / استعلام لیسانس نرم افزار مدیریت ارسال و دریافت پیامک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948374/مناقصه-طرح-و-نوسازی-اراضی-شالیزاری'>مناقصه طرح و نوسازی اراضی شالیزاری  / مناقصه مناقصه طرح و نوسازی اراضی شالیزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948375/مناقصه-طرح-و-نوسازی-اراضی-شالیزاری'>مناقصه طرح و نوسازی اراضی شالیزاری / مناقصه مناقصه طرح و نوسازی اراضی شالیزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948376/استعلام-خرید-پنج-دستگاه-پروژکتور'>استعلام خرید پنج دستگاه پروژکتور  / استعلام, استعلام خرید پنج دستگاه پروژکتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948377/مناقصه-طرح-و-نوسازی-اراضی-شالیزاری'>مناقصه طرح و نوسازی اراضی شالیزاری  / مناقصه مناقصه طرح و نوسازی اراضی شالیزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948378/مناقصه-پروژه-طرح-تجهیز-و-نوسازی-اراضی-شالیزاری'>مناقصه پروژه طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری / مناقصه , مناقصه پروژه طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948379/مناقصه-طرح-و-نوسازی-اراضی-شالیزاری'>مناقصه طرح و نوسازی اراضی شالیزاری / مناقصه مناقصه طرح و نوسازی اراضی شالیزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948380/استعلام-دستگاه-کروماتوگراف'>استعلام دستگاه کروماتوگراف / استعلام,استعلام دستگاه کروماتوگراف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948382/مناقصه-طرح-و-نوسازی-اراضی-شالیزاری'>مناقصه طرح و نوسازی اراضی شالیزاری / مناقصه مناقصه طرح و نوسازی اراضی شالیزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948383/استعلام-روغن-موتور-خودرو'>استعلام روغن موتور خودرو  / استعلام , استعلام روغن موتور خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948384/مناقصه-پروژه-طرح-تجهیز-و-نوسازی-اراضی-شالیزاری'>مناقصه پروژه طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری / مناقصه , مناقصه پروژه طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948386/استعلام-هولوگرام-طلایی-سرد'>استعلام هولوگرام طلایی سرد  / استعلام, استعلام هولوگرام طلایی سرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948387/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق-و--'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق و ... / استعلام,استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948388/مناقصه-طرح-و-نوسازی-اراضی-شالیزاری'>مناقصه طرح و نوسازی اراضی شالیزاری / مناقصه مناقصه طرح و نوسازی اراضی شالیزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948389/استعلام-رم-4-گیگ'>استعلام رم 4 گیگ  / استعلام , استعلام رم 4 گیگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948390/مناقصه-طرح-و-نوسازی-اراضی-شالیزاری'>مناقصه طرح و نوسازی اراضی شالیزاری / مناقصه, مناقصه طرح و نوسازی اراضی شالیزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948391/استعلام-میز-کنفرانس'>استعلام میز کنفرانس  / استعلام,استعلام میز کنفرانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948393/استعلام-ماده-شیمیایی-کروکومین'>استعلام ماده شیمیایی کروکومین / استعلام , استعلام ماده شیمیایی کروکومین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948394/استعلام-حلوا-شکری-50-گرمی-تکسان'>استعلام حلوا شکری 50 گرمی تکسان  / استعلام، استعلام حلوا شکری 50 گرمی تکسان  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948395/مناقصه-طرح-و-نوسازی-اراضی-شالیزاری'>مناقصه طرح و نوسازی اراضی شالیزاری / مناقصه مناقصه طرح و نوسازی اراضی شالیزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948396/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-پروژکتور-و-ماشینری'>استعلام نصب و راه اندازی پروژکتور و ماشینری / استعلام ,استعلام نصب و راه اندازی پروژکتور و ماشینری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948397/استعلام-سیستم-کامل--کیس-رایانه-ATX'>استعلام سیستم کامل  - کیس رایانه ATX / استعلام, استعلام سیستم کامل - کیس رایانه ATX</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948399/استعلام-خرید-۵۰۰-بسته-کاغذ-کپی'>استعلام خرید ۵۰۰ بسته کاغذ کپی / استعلام,استعلام خرید ۵۰۰ بسته کاغذ کپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948401/مناقصه-طرح-و-نوسازی-اراضی-شالیزاری'>مناقصه طرح و نوسازی اراضی شالیزاری / مناقصه, مناقصه طرح و نوسازی اراضی شالیزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948402/استعلام-دو-عدد-کیت-96-تستی-بیشتاز-طب'>استعلام دو عدد کیت 96 تستی بیشتاز طب  / استعلام,استعلام دو عدد کیت 96 تستی بیشتاز طب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948404/استعلام-پاورگرین'>استعلام پاورگرین  / استعلام , استعلام پاورگرین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948405/استعلام-پلاستیک-کیسه-ای-شفاف'>استعلام پلاستیک کیسه ای شفاف  / استعلام , استعلام پلاستیک کیسه ای شفاف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948406/استعلام-کاغذ-a4'>استعلام کاغذ a4  / استعلام ,استعلام کاغذ a4 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948407/مناقصه-طرح-و-نوسازی-اراضی-شالیزاری'>مناقصه طرح و نوسازی اراضی شالیزاری / مناقصه, مناقصه طرح و نوسازی اراضی شالیزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948409/استعلام-رب-گوجه-فرنگی-با-برند-اتکا'>استعلام رب گوجه فرنگی با برند اتکا  / استعلام, استعلام رب گوجه فرنگی با برند اتکا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948410/استعلام-۱۲-دستگاه-کامپیوتر'>استعلام ۱۲ دستگاه کامپیوتر / استعلام,استعلام ۱۲ دستگاه کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948412/استعلام-هارد'>استعلام هارد  / استعلام,استعلام هارد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948413/مناقصه-طرح-و-نوسازی-اراضی-شالیزاری'>مناقصه طرح و نوسازی اراضی شالیزاری / مناقصه, مناقصه طرح و نوسازی اراضی شالیزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948414/استعلام-کولر-گازی-اسپلیت'>استعلام کولر گازی اسپلیت  / استعلام, استعلام کولر گازی اسپلیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948416/استعلام-عسل-معمولی-20-گرمی'>استعلام عسل معمولی 20 گرمی / استعلام, استعلام عسل معمولی 20 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948417/استعلام-ماست-100-گرمی-هراز'>استعلام ماست 100 گرمی هراز  / استعلام , استعلام ماست 100 گرمی هراز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948418/استعلام-یخچال-فریزر-و--'>استعلام یخچال فریزر و ... / استعلام,استعلام یخچال فریزر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948419/مناقصه-طرح-و-نوسازی-اراضی-شالیزاری'>مناقصه طرح و نوسازی اراضی شالیزاری / مناقصه, مناقصه طرح و نوسازی اراضی شالیزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948421/استعلام-مادربرد'>استعلام مادربرد / استعلام, استعلام مادربرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948422/مناقصه-طرح-و-نوسازی-اراضی-شالیزاری'>مناقصه طرح و نوسازی اراضی شالیزاری / مناقصه, مناقصه طرح و نوسازی اراضی شالیزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948423/استعلام-اسکنر-ایپسون'>استعلام اسکنر ایپسون  / استعلام , استعلام اسکنر ایپسون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948424/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات--سخت-افزار'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - سخت افزار / استعلام، استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - سخت افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947583/مزایده-املاک-یک-جفت-اراضی-مزروعی-50-من'>مزایده املاک یک جفت اراضی مزروعی 50 من / مزایده,مزایده املاک یک جفت اراضی مزروعی 50 من</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947584/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-315متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 315متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 315متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947585/مزایده-یک-دستگاه-پوسته-کوره-دوازده-متری--'>مزایده یک دستگاه پوسته کوره دوازده متری... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه پوسته کوره دوازده متری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947586/مزایده-ملک-مشاع-شماره-1737-اصلی'>مزایده ملک مشاع شماره 1737 اصلی / مزایده,مزایده ملک مشاع شماره 1737 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947587/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-اول-117-90متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول 117.90متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول 117.90متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947588/مزایده-فروش-یک-دستگاه-لیزر-برش-و-حکاکی-چوب'>مزایده فروش یک دستگاه لیزر برش و حکاکی چوب  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه لیزر برش و حکاکی چوب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947589/مزایده-2-سهم-از7-سهم-4-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی'>مزایده 2 سهم از7 سهم 4 دانگ مشاع از پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 2 سهم از7 سهم 4 دانگ مشاع از پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947590/مزایده-پلاکهای-ثبتی-به-شماره-های-8668-فرعی'>مزایده پلاکهای ثبتی به شماره های 8668 فرعی / مزایده,مزایده پلاکهای ثبتی به شماره های 8668 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947592/مزایده-ششدانگ-قطعه-اول-تفکیکی-143-39متر'>مزایده ششدانگ قطعه اول تفکیکی 143.39متر  / مزایده,مزایده ششدانگ قطعه اول تفکیکی 143.39متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947594/مزایده-آپارتمان-مساحت-94-76متر'>مزایده آپارتمان مساحت 94.76متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 94.76متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947595/مزایده-فروش-دو-دستگاه-خودرو-سواری--نوبت-دوم'>مزایده فروش دو دستگاه خودرو سواری - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش دو دستگاه خودرو سواری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947596/مزایده-ششدانگ-زمین-با-بنای-احداثی-186متر'>مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 186متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 186متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947598/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-10500متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 10500متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 10500متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947599/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاههای-CNG'>مزایده بهره برداری از جایگاههای CNG / آگهی مزایده , مزایده بهره برداری از جایگاههای CNG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947600/مزایده-واگذاری-اجاره-یک-واحد-سفره-خانه--نوبت-اول-مرحله-دوم'>مزایده واگذاری اجاره یک واحد سفره خانه - نوبت اول- مرحله دوم  / مزایده عمومی کتبی , مزایده واگذاری اجاره یک واحد سفره خانه - نوبت اول- مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947601/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-زمین-مساحت-1092-50متر'>مزایده سند مالکیت ششدانگ زمین مساحت 1092.50متر / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ زمین مساحت 1092.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947602/مزایده-ششدانگ-ساختمان-عرصه-123-75متر'>مزایده ششدانگ ساختمان عرصه 123.75متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان عرصه 123.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947603/مزایده-وانت-کاپرا'>مزایده وانت کاپرا  / مزایده,مزایده وانت کاپرا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947604/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-405'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 405  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947605/مزایده-دو-قطعه-زمین-مسکونی-هر-کدام180متر-نوبت-سوم'>مزایده دو قطعه زمین مسکونی هر کدام180متر نوبت سوم  / مزایده,مزایده دو قطعه زمین مسکونی هر کدام180متر نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947607/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-کیا-سراتو-اتوماتیک'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری کیا سراتو اتوماتیک  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری کیا سراتو اتوماتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947608/مزایده-تمامت-ششدانگ-پلاک-734-فرعی'>مزایده تمامت ششدانگ پلاک 734 فرعی / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ پلاک 734 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947609/مزایده-آپارتمان-طبقه-سه-64-15متر'>مزایده آپارتمان طبقه سه 64.15متر  / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه سه 64.15متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947611/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-اعیان340-77متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی اعیان340.77متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی اعیان340.77متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947612/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-250متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 250متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 250متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947616/مزایده-یک-قطعه-زمین-دستارمی-مساحت-330متر'>مزایده یک قطعه زمین دستارمی مساحت 330متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین دستارمی مساحت 330متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947617/مزایده-ششدانگ-واحد-مسکونی-مساحت-47-32متر'>مزایده ششدانگ واحد مسکونی مساحت 47.32متر / مزایده,مزایده ششدانگ واحد مسکونی مساحت 47.32متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947618/مزایده-واگذاری-حق-استفاده-از-منافع-12-واحد-اداری'>مزایده واگذاری حق استفاده از منافع 12 واحد اداری / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری حق استفاده از منافع 12 واحد اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947620/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-791مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 791مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 791مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947623/مزایده-فروش-ششدانگ-زمین-صنعتی-مساحت-5006-90متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش ششدانگ زمین صنعتی مساحت 5006.90متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش ششدانگ زمین صنعتی مساحت 5006.90متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947624/مزایده-تعداد-282-کارتن-15-عددی-مایع-ظرفشویی-ریکا'>مزایده تعداد 282 کارتن 15 عددی مایع ظرفشویی ریکا  / آگهی مزایده, مزایده تعداد 282 کارتن 15 عددی مایع ظرفشویی ریکا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947625/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه511-2متر-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی عرصه511.2متر نوبت اول  / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه511.2متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947626/تجدید-فراخوان-بهره-برداری-از-رستوران-ساحلی-پارس'>تجدید فراخوان بهره برداری از رستوران ساحلی پارس  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی، تجدید فراخوان بهره برداری از رستوران ساحلی پارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947628/مزایده-یکباب-مغازه-مساحت-دوازده-متر'>مزایده یکباب مغازه مساحت دوازده متر  / مزایده,مزایده یکباب مغازه مساحت دوازده متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947630/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-رانا'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری رانا  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری رانا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947631/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-بیست-و-هفت-متر'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت بیست و هفت متر  / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه مساحت بیست و هفت متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947632/تجدید-مزایده-اجاره-جمع-آوری-عوارض-ذبح-دام-های-سبک-و-سنگین-در-کشتارگاه-نوبت-دوم'>تجدید مزایده اجاره جمع آوری عوارض ذبح دام های سبک و سنگین در کشتارگاه نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده ، مزایده اجاره جمع آوری عوارض ذبح دام های سبک و سنگین در کشتارگاه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947633/مزایده-خط-تلفن-موبایل'>مزایده خط تلفن موبایل  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده خط تلفن موبایل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947634/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-قطعه-11-تفکیکی'>مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه 11 تفکیکی  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه 11 تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947635/مزایده-فروش-محصولات-مجتمع-پتاس-خور-و---نوبت-دوم'>مزایده فروش محصولات مجتمع پتاس خور و...- نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش محصولات مجتمع پتاس خور و... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947638/مزایده-یو-اس-بی-اپل-و--'>مزایده یو اس بی اپل و ... / مزایده اموال منقول, مزایده یو اس بی اپل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947641/یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-405-جی-ال-ایکس-مدل-1390'> یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 جی ال ایکس مدل 1390 / آگهی مزایده,  یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 جی ال ایکس مدل 1390</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947652/مزایده-ششدانگ-اعیانی-واحد-مسکونی-طبقه-اول'>مزایده ششدانگ اعیانی واحد مسکونی طبقه اول / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی واحد مسکونی طبقه اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947654/مزایده-غرفه-های-شرکت-هتل'>مزایده غرفه های شرکت هتل  / آگهی مزایده عمومی , مزایده غرفه های شرکت هتل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947655/مزایده-فروش-تعدادی-از-دام-های-مازاد'>مزایده فروش تعدادی از دام های مازاد  / آگهی مزایده, مزایده فروش تعدادی از دام های مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947656/مزایده-واگذاری-استیجاری-میرمهنا'>مزایده واگذاری استیجاری میرمهنا / مزایده ، مزایده واگذاری استیجاری میرمهنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947657/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-94-57متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان 94.57متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان 94.57متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947659/مزایده-آپارتمان-مسکونی-بخش-یک-کرمان'>مزایده آپارتمان مسکونی بخش یک کرمان  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی بخش یک کرمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947661/مزایده-تمامت-ششدانگ-یکباب-منزل-بخش-یک-تربت-حیدریه'>مزایده تمامت ششدانگ یکباب منزل بخش یک تربت حیدریه  / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ یکباب منزل بخش یک تربت حیدریه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947662/مزایده-مقادیری-ضایعات'>مزایده مقادیری ضایعات / آگهی مزایده, مزایده مقادیری ضایعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947663/مزایده-ششدانگ-کارخانه-عرصه-2000متر-مرحله-اول'>مزایده ششدانگ کارخانه عرصه 2000متر مرحله اول  / مزایده,مزایده ششدانگ کارخانه عرصه 2000متر مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947664/مزایده-ششدانگ-زمین-492-84متر'>مزایده ششدانگ زمین 492.84متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین 492.84متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947665/مزایده-فروش-و-اجاره-املاک---نوبت-اول'>مزایده فروش و اجاره املاک ... نوبت اول / مزایده, مزایده فروش و اجاره املاک ... نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947667/مزایده-ملک-مساحت-227-31متر'>مزایده ملک مساحت 227.31متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 227.31متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947671/مزایده-ملک-واحد-تجاری-شامل-کارگاه-و-مکانیکی-ماشین-سنگین'>مزایده ملک واحد تجاری شامل کارگاه و مکانیکی ماشین سنگین / مزایده,مزایده ملک واحد تجاری شامل کارگاه و مکانیکی ماشین سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947672/مزایده-آپارتمان-مساحت-110-07متر'>مزایده آپارتمان مساحت 110.07متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 110.07متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947673/مزایده-مقداری-پوشاک-شامل-1200-عدد-ساق-زنانه--'>مزایده مقداری پوشاک شامل 1200 عدد ساق زنانه... / آگهی مزایده، مزایده مقداری پوشاک شامل 1200 عدد ساق زنانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947674/مزایده-اجاره-غرفه-و-خدمات-گل-آرایی'>مزایده اجاره غرفه و خدمات گل آرایی / آگهی مزایده , مزایده اجاره غرفه و خدمات گل آرایی خود و گل آرایی مراسم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947675/مزایده-ملک-با-قدمت-بالا'>مزایده ملک با قدمت بالا / مزایده,ممزایده ملک با قدمت بالا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947676/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-نود-و-دو-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت نود و دو متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت نود و دو متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947677/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پراید-صبا-glx'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید صبا glx  / مزایده ، مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید صبا glx </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947678/مزایده-ششدانگ-یکبابخانه-پلاک-5-فرعی'>مزایده ششدانگ یکبابخانه پلاک 5 فرعی / مزایده,ممزایده ششدانگ یکبابخانه پلاک 5 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947681/مزایده-سرقفلی-مغازه-عرصه-11-9متر'>مزایده سرقفلی مغازه عرصه 11.9متر  / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه عرصه 11.9متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947683/مزایده-دستگاه-پمپ-باد--'>مزایده دستگاه پمپ باد ... / مزایده , مزایده دستگاه پمپ باد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947685/مزایده-دستگاه-بسته-بندی---'>مزایده دستگاه بسته بندی .... / مزایده , مزایده دستگاه بسته بندی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947686/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-پلاک-19-فرعی'>مزایده ششدانگ یکباب خانه پلاک 19 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه پلاک 19 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947687/مزایده-اجاره-استخر-شهروند'>مزایده اجاره استخر شهروند / آگهی مزایده، مزایده اجاره استخر شهروند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947688/مزایده-ملک-مسکونی-مساحت-صد-و-بیست-متر'>مزایده ملک مسکونی مساحت صد و بیست متر / مزایده,مزایده ملک مسکونی مساحت صد و بیست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947691/مزایده-فروش-تعداد-8-دستگاه-خودرو'>مزایده فروش تعداد 8 دستگاه خودرو  / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش تعداد 8 دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947692/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پیکان'>مزایده یک دستگاه خودرو پیکان  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پیکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947694/مزایده-یکدستگاه-خودپرداز--نوبت-دوم'>مزایده یکدستگاه خودپرداز - نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یکدستگاه خودپرداز - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947695/مزایده-فروش-اقساطی-املاک-با-شرایط-ویژه'>مزایده فروش اقساطی املاک با شرایط ویژه / مزایده,مزایده فروش اقساطی املاک با شرایط ویژه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947701/مزایده-اموال-غیرمنقول-اسناد-رهنی-شامل-زمین-و-پلاک-ثبتی'>مزایده اموال غیرمنقول اسناد رهنی شامل زمین و پلاک ثبتی / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول اسناد رهنی شامل زمین و پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947703/مزایده-واگذاری-به-اجاره-زمینی-به-مساحت-6000-مترمربع'>مزایده واگذاری به اجاره زمینی به مساحت 6000 مترمربع / مزایده, مزایده واگذاری به اجاره زمینی به مساحت 6000 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947706/مزایده-ملک-مسکونی-عرصه-239-58متر'>مزایده ملک مسکونی عرصه 239.58متر / مزایده,مزایده ملک مسکونی عرصه 239.58متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947708/مزایده-واگذاری-بازارچه-شماره-2-سازمان-میادین'>مزایده واگذاری بازارچه شماره 2 سازمان میادین / آگهی مزایده عمومی ,مزایده واگذاری بازارچه شماره 2 سازمان میادین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947709/مزایده-بزرگ-املاک-مازاد-سیستم-بانکی-کشور-96-7-15'>مزایده بزرگ املاک مازاد سیستم بانکی کشور 96.7.15 / مزایده ,مزایده بزرگ املاک مازاد سیستم بانکی کشور 96.7.15</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947711/مزایده-فروش-کفی-تریلر-سه-محور-6-چرخ'>مزایده فروش کفی تریلر سه محور 6 چرخ / مزایده عمومی , مزایده فروش کفی تریلر سه محور 6 چرخ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947712/مزایده-فروش-ترانس-و-تابلو-برق-مستعمل-و--'>مزایده فروش ترانس و تابلو برق مستعمل و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش ترانس و تابلو برق مستعمل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947713/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-105-11متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 105.11متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 105.11متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947714/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-قطعه-5-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی قطعه 5 تفکیکی / مزایده,ممزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی قطعه 5 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947719/مزایده-ملک-یکباب-مغازه-مساحت-25متر'>مزایده ملک یکباب مغازه مساحت 25متر  / مزایده,مزایده ملک یکباب مغازه مساحت 25متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947720/مزایده-فروش-دو-دستگاه-خودرو-پروتون-ایمپین'>مزایده فروش دو دستگاه خودرو پروتون ایمپین  / مزایده , مزایده فروش دو دستگاه خودرو پروتون ایمپین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947721/مزایده-فروش-انواع-خودرو--'>مزایده فروش انواع خودرو ... / آگهی مزایده, مزایده فروش انواع خودرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947722/مزایده-ششدانگ-پلاک-19-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک 19 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 19 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947725/مزایده-خانه-مساحت-301-5مترمربع'>مزایده خانه مساحت 301.5مترمربع / مزایده,مزایده خانه مساحت 301.5مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947726/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-237-50متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 237.50متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 237.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947727/مزایده-پژو-405-تیپ-گلگسی-600'>مزایده پژو 405 تیپ گلگسی 600  / آگهی مزایده، مزایده پژو 405 تیپ گلگسی 600 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947729/مزایده-واگذاری-به-اجاره-پارکینگ'>مزایده واگذاری به اجاره پارکینگ / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری به اجاره پارکینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947730/مزایده-سوله-و-کارگاه-فروشگاه-ها---نوبت-اول'>مزایده سوله و کارگاه فروشگاه ها ... نوبت اول / مزایده, مزایده سوله و کارگاه فروشگاه ها ... نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947731/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بانک-صادرات-ایران-باشرایط-استثنایی'>مزایده فروش املاک مازاد بانک صادرات ایران باشرایط استثنایی  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بانک صادرات ایران باشرایط استثنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947733/مزایده-فروش-شن-طبیعی-و--'>مزایده فروش شن طبیعی و ... / آگهی مزایده , مزایده فروش شن طبیعی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947735/مزایده-یک-سرویس-مبل-7-نفره-طرح-سلطنتی'>مزایده یک سرویس مبل 7 نفره طرح سلطنتی  / آگهی مزایده، مزایده یک سرویس مبل 7 نفره طرح سلطنتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947736/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت430مترمربع'>مزایده منزل مسکونی مساحت430مترمربع  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت430مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947738/مزایده-فروش-اقلام-ضایعاتی-و-اقلام-مازاد-از-قبیل-مواد-اولیه-فلزی-مازاد-(انواع-ورق-و-میگرد-)-و--'>مزایده فروش اقلام ضایعاتی و اقلام مازاد از قبیل مواد اولیه فلزی مازاد (انواع ورق و میگرد ) و ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش اقلام ضایعاتی و اقلام مازاد از قبیل مواد اولیه فلزی مازاد (انواع ورق و میگرد ) و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947739/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-181متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 181متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 181متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947742/مزایده-ملک-مغازه-مساحت-19-26مترمربع'>مزایده ملک مغازه مساحت 19.26مترمربع  / مزایده,مزایده ملک مغازه مساحت 19.26مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947745/مزایده-مغازه-مساحت-17-70مترمربع'>مزایده مغازه مساحت 17.70مترمربع  / مزایده,مزایده مغازه مساحت 17.70مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947747/مزایده-فروش-تعدادی-خودرو-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی خودرو نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده فروش تعدادی خودرو نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947749/مزایده-فروش-اقلام-ضایعاتی-از-قبیل-کارتن-ضایعاتی-و--'>مزایده فروش اقلام ضایعاتی  از قبیل کارتن ضایعاتی و ... / مزایده,  مزایده  فروش اقلام ضایعاتی از قبیل کارتن ضایعاتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947750/مزایده-ملک-مسکونی-عرصه-دویست-متر'>مزایده ملک مسکونی عرصه دویست متر  / مزایده,مزایده ملک مسکونی عرصه دویست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947752/مزایده-فروش-یک-دستگاه-ماشین-تولید-پت-به-همراه-کمپرسور'>مزایده فروش یک دستگاه ماشین تولید پت به همراه کمپرسور  / آگهی مزایده , مزایده فروش یک دستگاه ماشین تولید پت به همراه کمپرسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947756/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-164-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 164 متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 164 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947757/مزایده-واگذاری-بصورت-اجاره-سالن-ورزشی-مدرسه-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری بصورت اجاره سالن ورزشی مدرسه  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری بصورت اجاره سالن ورزشی مدرسه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947758/مزایده-راهبری-مرکز-معاینه-فنی-خودروهای-سبک'>مزایده راهبری مرکز معاینه فنی خودروهای سبک  / مزایده, مزایده راهبری مرکز معاینه فنی خودروهای سبک ... نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947759/مزایده-آپارتمان-بخش-نه-مشهد'>مزایده آپارتمان بخش نه مشهد / مزایده,مزایده آپارتمان بخش نه مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947762/مزایده-یک-دستگاه-کمپرسور-اسکرو'>مزایده یک دستگاه کمپرسور اسکرو / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول, مزایده یک دستگاه کمپرسور اسکرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947763/مزایده-واگذاری-بصورت-اجاره-آب-درمانی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری بصورت اجاره آب درمانی نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده  واگذاری بصورت اجاره آب درمانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947764/مزایده-یک-دانگ-و-440-2-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-ملک'>مزایده یک دانگ و 440.2 هزارم یک دانگ مشاع از ملک  / مزایده,مزایده یک دانگ و 440.2 هزارم یک دانگ مشاع از ملک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947765/مزایده-دستگاه-والس-یک-طبقه-و-دو-طبقه'> مزایده دستگاه والس یک طبقه و دو طبقه / آگهی مزایده,  مزایده دستگاه والس یک طبقه و دو طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947766/مزایده-یکباب-منزل-بصورت-مشاع'>مزایده یکباب منزل بصورت مشاع / مزایده,ممزایده یکباب منزل بصورت مشاع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947768/مزایده-فروش-کمد-جالباسی-فلزی--کمد-بایگانی-گردان-فلزی-و--'>مزایده فروش کمد جالباسی فلزی ، کمد بایگانی گردان فلزی و ... / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش کمد جالباسی فلزی ، کمد بایگانی گردان فلزی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947770/مزایده-یک-غرفه-بیرونی'>مزایده یک غرفه بیرونی / آگهی مزایده, مزایده یک غرفه بیرونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947771/مزایده-2-دانگ-و-15-4-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-آپارتمان'>مزایده 2 دانگ و 15.4 هزارم یک دانگ مشاع از آپارتمان / مزایده,مزایده 2 دانگ و 15.4 هزارم یک دانگ مشاع از آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947773/مزایده-ملک-بخش-ده-مشهد-تجدید'>مزایده ملک بخش ده مشهد تجدید / مزایده,مزایده ملک بخش ده مشهد تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947774/اجاره-زمین-کشاورزی'>اجاره زمین کشاورزی  / مزایده, اجاره زمین کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947776/مزایده-جمع-آوری-ضایعات-مرغ-غرف-مربوطه-بازارهای-تحت-پوشش'>مزایده جمع آوری ضایعات مرغ غرف مربوطه بازارهای تحت پوشش  / آگهی مزایده, مزایده جمع آوری ضایعات مرغ غرف مربوطه بازارهای تحت پوشش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947777/مزایده-یک-دستگاه-جرثقیل-و--'>مزایده یک دستگاه جرثقیل و ...  / آگهی مزایده عمومی , مزایده  یک دستگاه جرثقیل و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947782/مزایده-یک-دانگ-و-984-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-ملک'>مزایده یک دانگ و 984 هزارم یک دانگ مشاع از ملک  / مزایده,مزایده یک دانگ و 984 هزارم یک دانگ مشاع از ملک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947786/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-250مترمربع'>مزایده ملک مساحت عرصه 250مترمربع  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 250مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947789/مزایده-594-9-هزارم-ثلث-4-مشاع-از-منزل-مسکونی'>مزایده 594.9 هزارم ثلث 4 مشاع از منزل مسکونی / مزایده,مزایده 594.9 هزارم ثلث 4 مشاع از منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947790/مزایده-فروش-مقداری-آهن-آلات-و-لوازم-دیگر'>مزایده فروش مقداری آهن آلات و لوازم دیگر / آگهی مزایده , مزایده فروش مقداری آهن آلات و لوازم دیگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947793/مزایده-زمین-مزروعی-بخش-5-مشهد-تجدید'>مزایده زمین مزروعی بخش 5 مشهد تجدید  / مزایده,مزایده زمین مزروعی بخش 5 مشهد تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947795/مزایده-فروش-دو-قبر-جا-تجدید'>مزایده فروش دو قبر جا تجدید / آگهی تجدید مزایده اموال منقول و غیر منقول , مزایده فروش دو قبر جا تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947796/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-سواری-کیا-سورنتو'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری کیا سورنتو / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری کیا سورنتو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947797/مزایده-47-6-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-1-5-دانگ-از-ششدانگ-ملک'>مزایده 47.6 هزارم یک دانگ مشاع از 1.5 دانگ از ششدانگ ملک / مزایده,مزایده 47.6 هزارم یک دانگ مشاع از 1.5 دانگ از ششدانگ ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947800/مزایده-ملک-دارای-سند-تک-برگی'>مزایده ملک دارای سند تک برگی / مزایده,مزایده ملک دارای سند تک برگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947801/مزایده-یک-واحد-تجاری-مساحت-52-80متر'>مزایده یک واحد تجاری مساحت 52.80متر / مزایده,مزایده یک واحد تجاری مساحت 52.80متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947802/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-تاکسی-شهری'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو تاکسی شهری / آگهی مزایده اموال , مزایده فروش یکدستگاه خودرو تاکسی شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947803/مزایده-فروش-تعداد-7-دستگاه-کامیونت-ایسوزو-و--'>مزایده فروش تعداد 7 دستگاه کامیونت ایسوزو و ... / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد 7 دستگاه کامیونت ایسوزو و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947804/اگهی-مزایده-فروش-خودرو'>اگهی مزایده فروش خودرو  / اگهی مزایده ,  مزایده خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947807/مزایده-ششدانگ-ساختمان-دو-طبقه-281متر'>مزایده ششدانگ ساختمان دو طبقه 281متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان دو طبقه 281متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947808/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-ساحلی'>مزایده فروش یک قطعه زمین ساحلی / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین ساحلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947809/مزایده-فروش-انواع-قالب-پیچ-و-مهره'>مزایده فروش انواع قالب پیچ و مهره  / مزایده,مزایده فروش انواع قالب پیچ و مهره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947811/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-1520متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 1520متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1520متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947814/مزایده-ششدانگ-اعیان-آپارتمان-مسکونی-86-07متر'>مزایده ششدانگ اعیان آپارتمان مسکونی 86.07متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان آپارتمان مسکونی 86.07متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947816/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-115متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 115متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 115متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947822/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947823/مزایده-ملک-مساحت-سیصدمتر'>مزایده ملک مساحت سیصدمتر  / مزایده,ممزایده ملک مساحت سیصدمتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947825/مزایده-فروش-انواع-اتصالات--فشارسنج-و-غیره--نوبت-دوم'>مزایده فروش انواع اتصالات ، فشارسنج و غیره  - نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش انواع اتصالات ، فشارسنج و غیره  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947829/مزایده-ملک-مسکونی-مشاع-84-20متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مسکونی مشاع 84.20متر نوبت دوم  / مزایده,ممزایده ملک مسکونی مشاع 84.20متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947832/آگهی-فروش-سنگ-شکن-زیراتوری-نورد-برگ-و---96-7-15'>آگهی فروش سنگ شکن زیراتوری نورد برگ و ... 96.7.15 / آگهی ، آگهی فروش سنگ شکن زیراتوری نورد برگ و ... 96.7.15</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947835/مزایده-واگذاری-بوفه-دانشکده-کشاورزی-و-دامپزشکی'>مزایده واگذاری بوفه دانشکده کشاورزی و دامپزشکی / آگهی مزایده مزایده واگذاری بوفه دانشکده کشاورزی و دامپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947838/فروش-فوری-ماشین-آلات-مصنوعات-چوبی'>فروش فوری ماشین آلات مصنوعات چوبی / آگهی ، فروش فوری ماشین آلات مصنوعات چوبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947840/مزایده-فروش-آپارتمان-مسکونی-مساحت-143-61مترمربع'>مزایده فروش آپارتمان مسکونی مساحت 143.61مترمربع / مزایده,مزایده فروش آپارتمان مسکونی مساحت 143.61مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947841/مزایده-اسناد-و-کاغذ-باطله'>مزایده اسناد و کاغذ باطله / مزایده, مزایده اسناد و کاغذ باطله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947843/مزایده-سنگ-ساختمانی'>مزایده سنگ ساختمانی / مزایده,مزایده سنگ ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947845/مزایده-چادر-امدادی-130-تخته-کار-کرده--'>مزایده چادر امدادی 130 تخته کار کرده... / آگهی مزایده عمومی، مزایده چادر امدادی 130 تخته کار کرده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947848/مزایده-فروش-یک-دستگاه-تولید-نوار-چسب-بسته-بندی'>مزایده فروش یک دستگاه تولید نوار چسب بسته بندی / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه تولید نوار چسب بسته بندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947850/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-142متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 142متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 142متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947853/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-اول-88-70متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول 88.70متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول 88.70متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947858/فروش-فوری-ماشین-آلات-صنایع-غذایی'>فروش فوری ماشین آلات صنایع غذایی / آگهی مزایده ، فروش فوری ماشین آلات صنایع غذایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947859/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-192-26متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 192.26متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 192.26متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947860/مزایده-مشارکت-عمومی-عملیات-اجرایی-پروژه-40-واحد-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده مشارکت عمومی عملیات اجرایی پروژه 40 واحد مسکونی  نوبت دوم  / مزایده , مزایده مشارکت عمومی عملیات اجرایی پروژه 40 واحد مسکونی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947862/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-68-50متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 68.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 68.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947864/مزایده-واگذاری-بصورت-اجاره-مغازه-تجاری-مدرسه-نابینایان-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری بصورت اجاره مغازه تجاری مدرسه نابینایان نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری بصورت اجاره مغازه تجاری مدرسه نابینایان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947867/واگذاری-داروخانه-بیمارستان'>واگذاری داروخانه بیمارستان  / مزایده، واگذاری داروخانه بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947868/مزایده-پلاک-ثبتی-به-شماره-7602-فرعی'>مزایده پلاک ثبتی به شماره 7602 فرعی / مزایده,ممزایده پلاک ثبتی به شماره 7602 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947870/مزایده-فروش-تعدادی-از-اقلام-ضایعاتی-و-مازاد-خود-96-7-15'>مزایده فروش تعدادی از اقلام ضایعاتی و مازاد خود  96.7.15 /  مزایده , مزایده فروش تعدادی از اقلام ضایعاتی و مازاد خود  96.7.15</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947871/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-180-35متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 180.35متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 180.35متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947873/فراخوان-مزایده-اجاره-بوفه-دانشجویی'>فراخوان مزایده اجاره بوفه دانشجویی / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مزایده,مزایده  اجاره بوفه دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947877/مزایده-دو-سهم-مشاع-از-5-سهم-عرصه-و-اعیان-آپارتمان'>مزایده دو سهم مشاع از 5 سهم عرصه و اعیان آپارتمان / مزایده,مزایده دو سهم مشاع از 5 سهم عرصه و اعیان آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947883/فراخوان-مزایده-اجاره-محل-انتشارات-آموزشکده'>فراخوان مزایده اجاره محل انتشارات آموزشکده / آگهی فراخوان مزایده,مزایده اجاره محل انتشارات آموزشکده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947884/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-4-شهمیرزاد'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 4 شهمیرزاد / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 4 شهمیرزاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947886/مزایده-فروش-املاک-روستایی-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش املاک روستایی مازاد بر نیاز   / مزایده,مزایده فروش املاک روستایی مازاد بر نیاز  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947890/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-72-14متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 72.14متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 72.14متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947892/تجدید-مزایده-بوفه-ها-و-انتشارات-دانشجویی'>تجدید مزایده بوفه ها و انتشارات دانشجویی / تجدید آگهی مزایده عمومی, مزایده  بوفه ها و انتشارات دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947894/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سمند'>مزایده یک دستگاه خودرو سمند  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947895/مزایده-یکباب-خانه-مساحت-101-5متر'>مزایده یکباب خانه مساحت 101.5متر  / مزایده,مزایده یکباب خانه مساحت 101.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947896/مزایده-فروش-یک-دستگاه-غلطک-راه-سازی'>مزایده فروش یک دستگاه غلطک راه سازی  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش یک دستگاه غلطک راه سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947897/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-2763متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 2763متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 2763متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947899/تجدید-مزایده-واگذاری-انتشارات-دانشجویی'>تجدید مزایده واگذاری انتشارات دانشجویی  / تجدید آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری انتشارات دانشجویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947900/تجدید-فراخوان-حق-بهره-برداری-از-تمامی-غرف-تحت-نظارت-سازمان'>تجدید فراخوان حق بهره برداری از تمامی غرف تحت نظارت سازمان  / آگهی تجدید  فراخوان عمومی , مزایده حق بهره برداری از تمامی غرف تحت نظارت سازمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947901/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی نوبت اول  / مزایده,ممزایده ششدانگ منزل مسکونی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947904/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-71-57متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 71.57متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 71.57متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947905/مزایده-فروش-یکدستگاه-اتومبیل-هاچ-بک'>مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل هاچ بک / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول , مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل هاچ بک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947906/مزایده-فروش-دو-دستگاه-سواری-206-و--'>مزایده فروش دو دستگاه سواری 206 و ... / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش دو دستگاه سواری 206 و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947909/مزایده-تعدادی-از-بیلبوردهای-تبلیغاتی-سطح-شهر'>مزایده تعدادی از بیلبوردهای تبلیغاتی سطح شهر / آگهی مزایده, مزایده تعدادی از بیلبوردهای تبلیغاتی سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947910/مزایده-میزان-2-25-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-پلاک-2862-42-بخش-سه'>مزایده میزان 2.25 دانگ مشاع از ششدانگ پلاک 2862/42 بخش سه / مزایده,مزایده میزان 2.25 دانگ مشاع از ششدانگ پلاک 2862/42 بخش سه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947911/مزایده-زمین-غیر-محصور'>مزایده زمین غیر محصور / مزایده,مزایده زمین غیر محصور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947913/مزایده-بهره-برداری-از-مجموعه-آلاچیق'>مزایده بهره برداری از مجموعه آلاچیق / آگهی مزایده, مزایده بهره برداری از مجموعه آلاچیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947914/مزایده-فروش-و-عملیات-برش-و-جمع-آوری-اشجار-مقطوعه-خشکیده'>مزایده فروش و عملیات برش و جمع آوری اشجار مقطوعه خشکیده / اگهی مزایده , مزایده فروش و عملیات برش و جمع آوری اشجار مقطوعه خشکیده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947915/مزایده-بوفه-این-دانشگاه'>مزایده بوفه این دانشگاه  / آگهی مزایده , مزایده بوفه این دانشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947919/مزایده-تلفن-همراه'>مزایده تلفن همراه / مزایده,مزایده تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947920/مزایده-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده یک دستگاه خودرو  / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947921/مزایده-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده یک دستگاه خودرو / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947923/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری  / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947924/مزایده-فروش-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-134متر'>مزایده فروش ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 134متر / مزایده,مزایده فروش ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 134متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947925/مزایده-کابینت-آشپزخانه--صندلی-چرخدار'>مزایده کابینت آشپزخانه ، صندلی چرخدار / مزایده,مزایده کابینت آشپزخانه ، صندلی چرخدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947926/مزایده-فروش-املاک-مساحت-63-98-و-1000متر'>مزایده فروش املاک مساحت 63.98 و 1000متر / مزایده,مزایده فروش املاک مساحت 63.98 و 1000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947930/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-38-35متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 38.35متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 38.35متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947933/مزایده-ششدانگ-پلاک-709-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک 709 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 709 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947937/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-125متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 125متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 125متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947939/تجدید-مزایده-فروش-خودرو'>تجدید مزایده فروش خودرو / مزایده , تجدید مزایده فروش خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947940/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-سمند-ef7'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری سمند ef7 / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودرو سواری سمند ef7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947942/مزایده-61-61-سهم-از-یکصد-سهم-پلاک-ثبتی'>مزایده 61.61 سهم از یکصد سهم پلاک ثبتی  / مزایده,مزایده 61.61 سهم از یکصد سهم پلاک ثبتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947945/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-مفید-131-10متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت مفید 131.10متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت مفید 131.10متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947948/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-125-42متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 125.42متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 125.42متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947949/مزایده-فروش-29-قلم-کالای-اسقاطی-و-مازاد--نوبت-دوم'>مزایده فروش 29 قلم کالای اسقاطی و مازاد - نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش 29 قلم کالای اسقاطی و مازاد - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947952/مزایده-کارتن-های-غیر-قابل-مصرف-(ضایعاتی)'>مزایده کارتن های غیر قابل مصرف (ضایعاتی) / مزایده , مزایده کارتن های غیر قابل مصرف (ضایعاتی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947953/مزایده-فروش-یک-قطعه-نهر-متروکه-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه نهر متروکه مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه نهر متروکه مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947954/مزایده-10-دستگاه-اتوبوس'> مزایده 10 دستگاه اتوبوس / آگهی مزایده,  مزایده 10 دستگاه اتوبوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947956/مزایده-سواری-سیستم-پژو-206-مدل-88-رنگ-سفید'>مزایده سواری سیستم پژو 206 مدل 88 رنگ سفید / آگهی مزایده, مزایده سواری سیستم پژو 206 مدل 88 رنگ سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947959/مزایده-3-4-دانگ-از-ششدانگ-آپارتمان-130-43متر'>مزایده 3.4 دانگ از ششدانگ آپارتمان 130.43متر  / مزایده,ممزایده 3.4 دانگ از ششدانگ آپارتمان 130.43متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947961/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-کلنگی-46-90متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی کلنگی 46.90متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی کلنگی 46.90متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947963/مزایده-شش-دانگ-قطعه-زمین-و-عرصه-و-اعیانی-شامل-سالن-کارگاهی--'>مزایده شش دانگ قطعه زمین و عرصه و اعیانی شامل سالن کارگاهی ...  / مزایده, مزایده شش دانگ قطعه زمین و عرصه و اعیانی شامل سالن کارگاهی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947967/مزایده-ملک-روستای-حسن-آباد-نوبت-اول'>مزایده ملک روستای حسن آباد نوبت اول / مزایده,مزایده ملک روستای حسن آباد نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947968/حراج-اموال-اسقاطی'>حراج اموال اسقاطی  / آگهی حراج ، حراج اموال اسقاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947969/مزایده-فروش-دمپایی-مردانه-زنانه-و-بچه-گانه-و--'>مزایده فروش دمپایی مردانه- زنانه و بچه گانه و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش دمپایی مردانه- زنانه و بچه گانه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947970/مزایده-ششدانگ-ملک-بخش-دو-کرمان'>مزایده ششدانگ ملک بخش دو کرمان / مزایده,مزایده ششدانگ ملک بخش دو کرمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947971/مزایده-یک-دستگاه-یخچال-ویترینی-یک-دستگاه-یخچال-ایستاده---'>مزایده یک دستگاه یخچال ویترینی، یک دستگاه یخچال ایستاده ....  / مزایده, مزایده یک دستگاه یخچال ویترینی، یک دستگاه یخچال ایستاده .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947975/مزایده-یک-دستگاه-ترانس-توزیع-برق'> مزایده یک دستگاه ترانس توزیع برق  / مزایده, مزایده یک دستگاه ترانس توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947976/مزایده-پلاک-ثبتی-956-30-و-957-بخش-ده'>مزایده پلاک ثبتی 956/30 و 957 بخش ده  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 956/30 و 957 بخش ده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947977/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-556متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 556متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 556متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947978/مزایده-موتور-برق-30-کیلووات-چهار-سیلندر--نوبت-دوم'>مزایده موتور برق 30 کیلووات چهار سیلندر - نوبت دوم / آگهی مزایده ، مزایده موتور برق 30 کیلووات چهار سیلندر - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947980/مزایده-واگذاری-تعداد-16-قطعه-از-قطعات-بخش-پنج-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری تعداد 16 قطعه از قطعات بخش پنج نوبت دوم / مزایده,مزایده واگذاری تعداد 16 قطعه از قطعات بخش پنج نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947981/مزایده-واگذاری-8-قطعه-از-اراضی-مسکونی-و--'>مزایده واگذاری 8 قطعه از اراضی مسکونی و .. / مزایده,مزایده واگذاری 8 قطعه از اراضی مسکونی و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947982/مزایده-یک-دستگاه-بلدوزر-سیستم-کوماتسو'>مزایده یک دستگاه بلدوزر سیستم کوماتسو  / مزایده ، مزایده یک دستگاه بلدوزر سیستم کوماتسو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947984/مزایده-آپارتمان-مساحت-74-67متر-طبقه-اول'>مزایده آپارتمان مساحت 74.67متر طبقه اول  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 74.67متر طبقه اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947986/مزایده-یک-دستگاه-ترانس--'>مزایده یک دستگاه ترانس... / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه ترانس... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947989/مزایده-اعیانی-پلاک-686-و-پلاک-1385-فرعی'>مزایده اعیانی پلاک 686 و پلاک 1385 فرعی / مزایده,مزایده اعیانی پلاک 686 و پلاک 1385 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947990/مزایده-یک-دستگاه-بلدوزر-چرخ-زنجیری-کوماتسو'>مزایده یک دستگاه بلدوزر چرخ زنجیری کوماتسو  / مزایده,مزایده یک دستگاه بلدوزر چرخ زنجیری کوماتسو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947991/مزایده-یک-دستگاه-لیفتراک-مستعمل'>مزایده یک دستگاه لیفتراک مستعمل / مزایده, مزایده یک دستگاه لیفتراک مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947993/مزایده-واگذاری-رستوران'>مزایده واگذاری رستوران / مزایده, مزایده واگذاری رستوران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947995/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-275متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 275متر  / مزایده,ممزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 275متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/947997/مزایده-تمامی-ششدانگ-خانه-بخش-یک-رشت'>مزایده تمامی ششدانگ خانه بخش یک رشت  / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ خانه بخش یک رشت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948002/مزایده-تمامی-ششدانگ-زمین-مساحت-293-96متر'>مزایده تمامی ششدانگ زمین مساحت 293.96متر  / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ زمین مساحت 293.96متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948004/مزایده-اجاره-قسمتی-از-زمین-ترمینال-كرمانشاه-نوبت-دوم'>مزایده اجاره قسمتی از زمین ترمینال كرمانشاه نوبت دوم  / آگهی مزایده,مزایده  اجاره قسمتی از زمین ترمینال كرمانشاه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948007/مزایده-تمامت-ششدانگ-زمین-مساحت-396متر'>مزایده تمامت ششدانگ زمین مساحت 396متر / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ زمین مساحت 396متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948008/استعلام-فروش-ضایعات-و-آهن-آلات-اسقاطی-مازاد'>استعلام فروش ضایعات و آهن آلات اسقاطی مازاد  / آگهی استعلام عمومی, استعلام فروش ضایعات و آهن آلات اسقاطی مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948011/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-200-10متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 200.10متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 200.10متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948015/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-445-17متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 445.17متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 445.17متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948016/تجدید-مزایده-واگذاری-محل-کمپ---نوبت-دوم'>تجدید مزایده واگذاری محل کمپ ... نوبت دوم  / تجدید مزایده ,تجدید مزایده واگذاری محل کمپ ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948023/مزایده-اجاره-کارگاه-شن-و-ماسه'>مزایده اجاره کارگاه شن و ماسه  / آگهی مزایده ,مزایده اجاره کارگاه شن و ماسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948024/مزایده-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده یک خط تلفن همراه / آگهی مزایده, مزایده یک خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948025/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت64-15متر'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت64.15متر / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه مساحت64.15متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948027/فراخوان-عمومی-شرکت-در-استعلام-قیمت-واگذاری-مکان-بوفه'>فراخوان عمومی شرکت در استعلام قیمت واگذاری مکان بوفه / فراخوان , فراخوان عمومی شرکت در استعلام قیمت واگذاری مکان بوفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948028/مزایده-5000-عدد-روف-تایل-اخرایی'>مزایده 5000 عدد روف تایل اخرایی  / مزایده, مزایده 5000 عدد روف تایل اخرایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948030/مزایده-ششدانگ-پلاک-شماره-چهارصد-و-بیست-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک شماره چهارصد و بیست فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک شماره چهارصد و بیست فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948034/مزایده-تمامت-ششدانگ-زمین-مساحت-1725-59متر'>مزایده تمامت ششدانگ زمین مساحت 1725.59متر  / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ زمین مساحت 1725.59متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948036/تجدید-مزایده-محل-جهت-اجاره-ترامپولین-نوبت-دوم'>تجدید مزایده محل جهت اجاره ترامپولین  نوبت دوم  / تجدید مزایده ,تجدید مزایده محل جهت اجاره ترامپولین  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948038/مزایده-دستگاه-لبه-چسان-نوار-پی-وی-سی'>مزایده دستگاه لبه چسان نوار پی وی سی / مزایده,مزایده دستگاه لبه چسان نوار پی وی سی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948039/مزایده-فروش-کالاهای-ضایعاتی-از-قبیل-انواع-ضایعات-آهنی-و--'>مزایده فروش کالاهای ضایعاتی از قبیل انواع ضایعات آهنی و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش کالاهای ضایعاتی از قبیل انواع ضایعات آهنی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948040/مزایده-سه-دانگ-از-مغازه-و-منزل-مسکونی-64-46متر'>مزایده سه دانگ از مغازه و منزل مسکونی 64.46متر  / مزایده,مزایده سه دانگ از مغازه و منزل مسکونی 64.46متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948041/مزایده-اجاره-یک-باب-رستوران--'>مزایده اجاره یک باب رستوران... / آگهی مزایده، مزایده اجاره یک باب رستوران...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948042/مزایده-بوفه-محوطه-و-انتشارات-موجود-در-دانشگاه'>مزایده بوفه محوطه و انتشارات موجود در دانشگاه  / مزایده, مزایده واگذاری بوفه محوطه و انتشارات موجود در دانشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948044/مزایده-تعداد-۸-دستگاه-خودرو'>مزایده تعداد ۸ دستگاه خودرو / آگهی مزایده ,مزایده تعداد ۸ دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948046/مزایده-فروش-یک-قرقره-کابل'>مزایده فروش یک قرقره کابل / آگهی مزایده , مزایده فروش یک قرقره کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948047/مزایده-780-مترمربع-سرامیک-درجه-یک'>مزایده 780 مترمربع سرامیک درجه یک / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده 780 مترمربع سرامیک درجه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948050/مزایده-246-14مترمربع-زمین'>مزایده 246.14مترمربع زمین / مزایده,مزایده 246.14مترمربع زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948051/تجدید-مزایده-اجاره-فضای-محصور-به-متراژ-140-مترمربع-جهت-امور-مختلف-فرهنگی-و-گردشگری-نوبت-دوم'>تجدید مزایده اجاره فضای محصور به متراژ 140 مترمربع جهت امور مختلف فرهنگی و گردشگری  نوبت دوم  / تجدید آگهی مزایده, مزایده اجاره فضای محصور به متراژ 140 مترمربع جهت امور مختلف فرهنگی و گردشگری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948053/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی-و-یک-حلقه-چاه---'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی و یک حلقه چاه .... / مزایده, مزایده یک قطعه زمین مزروعی و یک حلقه چاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948054/مزایده-قطعه-زمینی-مساحت-221متر'>مزایده قطعه زمینی مساحت 221متر / مزایده,مزایده قطعه زمینی مساحت 221متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948055/مزایده-یکباب-دفتر-اداری-چاپ-دوم'>مزایده یکباب دفتر اداری چاپ دوم / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده یکباب دفتر اداری چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948057/مزایده-15-هکتار-اراضی-زراعی-(بدون-آب)'>مزایده 15 هکتار اراضی زراعی (بدون آب) / آگهی مزایده عمومی, مزایده 15 هکتار اراضی زراعی (بدون آب)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948058/فراخوان-بوفه-سلامت'>فراخوان بوفه سلامت  / آگهی فراخوان عمومی،فراخوان بوفه سلامت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948059/مزایده-مقدار-124-840-گرم-خورده-ریز-حلقه-طلا'>مزایده مقدار 124/840 گرم خورده ریز حلقه طلا  / مزایده , مزایده مقدار 124/840 گرم خورده ریز حلقه طلا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948062/مزایده-نمایشگاه-مساحت-کل-224متر'>مزایده نمایشگاه مساحت کل 224متر / مزایده,مزایده نمایشگاه مساحت کل 224متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948063/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-سه-75متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه 75متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه 75متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948067/مزایده-واگذاری-اداره-و-ارایه-خدمات-درمانگاه-دندانپزشکی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اداره و ارایه خدمات درمانگاه دندانپزشکی نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری اداره و ارایه خدمات درمانگاه دندانپزشکی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948068/مزایده-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده یک دستگاه خودرو / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948069/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-62-3متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 62.3متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 62.3متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948070/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-کشنده'>مزایده یک دستگاه کامیون کشنده  / مزایده ,مزایده یک دستگاه کامیون کشنده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948071/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-پژو-405'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو پژو 405  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948072/مزایده-حراج-حضوری-اموال-مستعمل-و-اسقاطی-نوبت-دوم'>مزایده حراج حضوری اموال مستعمل و اسقاطی- نوبت دوم  / آگهی مزایده حراج حضوری, مزایده حراج حضوری اموال مستعمل و اسقاطی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948073/مزایده-یک-دستگاه-عمل-آوری-شکلات'>مزایده یک دستگاه عمل آوری شکلات  / مزایده,مزایده یک دستگاه عمل آوری شکلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948074/مزایده-یک-دستگاه-سواری-سمند'>مزایده یک دستگاه سواری سمند  / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه سواری سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948076/مزایده-دو-قطعه-زمین-مساحت-300-و-1000متر'>مزایده دو قطعه زمین مساحت 300 و 1000متر / مزایده,مزایده دو قطعه زمین مساحت 300 و 1000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948077/مزایده-اجاره-7-عدد-استرابورد-تبلیغاتی-در-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مزایده  اجاره 7 عدد استرابورد تبلیغاتی در سطح شهر- نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده  اجاره 7 عدد استرابورد تبلیغاتی در سطح شهر-نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948078/مزایده-جاروب-خیابانی-نصب-شده-بر-روی-شاسی-رنومیدلام'>مزایده جاروب خیابانی نصب شده بر روی شاسی رنومیدلام / مزایده عمومی ,مزایده جاروب خیابانی نصب شده بر روی شاسی رنومیدلام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948079/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-کانکس-های-میوه-و-مرغ-فروشی'>مزایده واگذاری تعدادی از کانکس های میوه و مرغ فروشی  / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری تعدادی از کانکس های میوه و مرغ فروشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948080/مزایده-فروش-ماشین-آلات'>مزایده فروش ماشین آلات / آگهی مزایده، مزایده فروش ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948083/مزایده-واگذاری-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-یک-قطعه-باغ-پسته'>مزایده واگذاری ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه باغ پسته / مزایده,مزایده واگذاری ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه باغ پسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948085/مزایده-وانت-دو-کابین'>مزایده وانت دو کابین  / مزایده ,مزایده وانت دو کابین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948086/مزایده-ساختمان-سه-طبقه-مسکونی-عرصه-146-85متر'>مزایده ساختمان سه طبقه مسکونی عرصه 146.85متر  / مزایده,مزایده ساختمان سه طبقه مسکونی عرصه 146.85متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948088/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی--دو-دستگاه-فله-بر-اتوماتیک'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی ، دو دستگاه فله بر اتوماتیک / آگهی مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی ، دو دستگاه فله بر اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948089/مزایده-فروش-یک-خط-مونتاژ-تلویزیون-و-مانیتور-lcd-led-بصورت-تمام-اتوماتیک--'>مزایده فروش  یک خط مونتاژ تلویزیون و مانیتور lcd-led بصورت تمام اتوماتیک ... / آگهی مزایده, مزایده فروش  یک خط مونتاژ تلویزیون و مانیتور lcd-led بصورت تمام اتوماتیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948091/مزایده-فرش-دستباف--'>مزایده  فرش دستباف ... / آگهی مزایده فروش اموال، مزایده  فرش دستباف ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948093/مزایده-فروش-تعدادی-دستگاه-و-لوازم-و-ابزار-جهت-تولید-و-مونتاژ-و-تست-بردهای-الکترونیکی'>مزایده فروش تعدادی دستگاه و لوازم و ابزار جهت تولید و مونتاژ و تست بردهای الکترونیکی / آگهی فروش, مزایده فروش تعدادی دستگاه و لوازم و ابزار جهت تولید و مونتاژ و تست بردهای الکترونیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948094/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-سوزوکی'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری سوزوکی  / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو سواری سوزوکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948095/مزایده-زمین-محصور-مساحت-5125متر'>مزایده زمین محصور مساحت 5125متر  / مزایده,مزایده زمین محصور مساحت 5125متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948096/مزایده-امتیاز-بهره-برداری-از-میدان-دواب'>مزایده امتیاز بهره برداری از میدان دواب  / اگهی مزایده عمومی , مزایده امتیاز بهره برداری از میدان دواب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948097/فراخوان-واگذاری-سالن-ورزشی'>فراخوان واگذاری سالن ورزشی / فراخوان , فراخوان واگذاری سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948098/مزایده-400-تن-شن-و-ماسه-دپو-شده'>مزایده 400 تن شن و ماسه دپو شده  / مزایده, مزایده 400 تن شن و ماسه دپو شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948105/مزایده-زمین-و-آپارتمان-مساحت-213-و-64-01متر'>مزایده زمین و آپارتمان مساحت 213 و 64.01متر  / مزایده,مزایده زمین و آپارتمان مساحت 213 و 64.01متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948106/مزایده-فروش-خودروی-سواری-پراید-تیپ-دی-ام-نوبت-دوم'>مزایده فروش خودروی سواری پراید تیپ دی ام نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش خودروی سواری پراید تیپ دی ام نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948110/مزایده-یک-دستگاه-تابلو-توزیع-برق-فلزی-کارگاهی-و--'>مزایده  یک دستگاه تابلو توزیع برق فلزی کارگاهی و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده  یک دستگاه تابلو توزیع برق فلزی کارگاهی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948111/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-4000-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 4000 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 4000 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948112/اگهی-مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پراید'>اگهی مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید  / اگهی مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948117/مزایده-ششدانگ-پلاک-مسکونی-عرصه-191-25متر-تجدید'>مزایده ششدانگ پلاک مسکونی عرصه 191.25متر تجدید  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک مسکونی عرصه 191.25متر تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948121/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-240متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 240متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 240متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948122/مزایده-اجاره-واگذاری-واحد-کار-درمانی'>مزایده اجاره واگذاری واحد کار درمانی  / آگهی مزایده ,مزایده اجاره واگذاری واحد کار درمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948124/مزایده-خودروهای-مازاد'>مزایده خودروهای مازاد  / مزایده ، مزایده خودروهای مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948126/مزایده-فروش-ششدانگ-زمین-کارگاه-تولیدی'>مزایده فروش ششدانگ زمین کارگاه تولیدی / مزایده,مزایده فروش ششدانگ زمین کارگاه تولیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948127/مزایده-اجاره-محل-دستگاه-های-ترن-هوایی-چرخ-و-فلک-و-قایق-کودک'>مزایده اجاره محل دستگاه های ترن هوایی، چرخ و فلک و قایق کودک / آگهی مزایده عمومی,مزایده اجاره محل دستگاه های ترن هوایی، چرخ و فلک و قایق کودک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948129/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-عرصه-مساحت-دویست-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه مساحت دویست متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948131/مزایده-بوفه-اغذیه-فروشی-و-کافی-شاپ--تایپ-و-تکثیر'>مزایده بوفه اغذیه فروشی و کافی شاپ ، تایپ و تکثیر / آگهی مزایده , مزایده بوفه اغذیه فروشی و کافی شاپ ، تایپ و تکثیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948132/مزایده-فروش-خودروهای-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش خودروهای مازاد بر نیاز / آگهی مزایده, مزایده فروش خودروهای مازاد بر نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948133/مزایده-سرقفلی-ششدانگ-مغازه-مساحت-هشت-متر'>مزایده سرقفلی ششدانگ مغازه مساحت هشت متر  / مزایده,مزایده سرقفلی ششدانگ مغازه مساحت هشت متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948142/مزایده-مرغداری-مساحت-عرصه-1200متر'>مزایده مرغداری مساحت عرصه 1200متر  / مزایده,مزایده مرغداری مساحت عرصه 1200متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948143/اصلاحیه-مزایده-فروش-خودرو'>اصلاحیه مزایده فروش خودرو  / آگهی مزایده,  مزایده فروش خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948145/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-مساحت-صد-و-سی-متر'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی مساحت صد و سی متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی مساحت صد و سی متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948146/مزایده-یک-واحد-آشپزخانه-تجاری'>مزایده یک واحد آشپزخانه تجاری  / مزایده , مزایده یک واحد آشپزخانه تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948149/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-288متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 288متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 288متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948155/مزایده-اموال-اسقاط'>مزایده  اموال اسقاط / آگهی مزایده، مزایده  اموال اسقاط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948156/مزایده-یک-قطعه-پلاک-زمین-کاربری-کشاورزی-3393متر'>مزایده یک قطعه پلاک زمین کاربری کشاورزی 3393متر  / مزایده,مزایده یک قطعه پلاک زمین کاربری کشاورزی 3393متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948162/مزایده-عرصه-و-اشجار-و-ساختمان-ملک'>مزایده عرصه و اشجار و ساختمان ملک / مزایده,مزایده عرصه و اشجار و ساختمان ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948166/مزایده-آپارتمان-طبقه-دوم-مجتمع-مساحت-صد-متر'>مزایده آپارتمان طبقه دوم مجتمع مساحت صد متر / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه دوم مجتمع مساحت صد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948168/اصلاحیه-مزایده-تمامیت-ششدانگ-منزل-مسکونی-بخش-نه-مشهد'>اصلاحیه مزایده تمامیت ششدانگ منزل مسکونی بخش نه مشهد / اصلاحیه مزایده,مزایده تمامیت ششدانگ منزل مسکونی بخش نه مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948172/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-پلاک-دو-فرعی'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی پلاک دو فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی پلاک دو فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948176/مزایده-ششدانگ-اعیانی-آپارتمان-مساحت-79-98متر'>مزایده ششدانگ اعیانی آپارتمان مساحت 79.98متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی آپارتمان مساحت 79.98متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948183/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-600متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 600متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 600متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948187/مزایده-فروش-یکدستگاه-کانکس-به-ابعاد-حدود-13-2-80-متر---نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه کانکس به ابعاد حدود 13*2/80 متر.... نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه کانکس به ابعاد حدود 13*2/80 متر.... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948190/مزایده-ششدانگ-پلاک-دو-فرعی-از-56-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک دو فرعی از 56 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک دو فرعی از 56 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948194/اصلاحیه-مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین-مسکونی'>اصلاحیه مزایده واگذاری یک قطعه زمین مسکونی / اصلاحیه مزایده,مزایده واگذاری یک قطعه زمین مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948197/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-229متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت عرصه 229متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت عرصه 229متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948199/مزایده-ششدانگ-خانه-پلاک-سی-و-شش-فرعی'>مزایده ششدانگ خانه پلاک سی و شش فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ خانه پلاک سی و شش فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948204/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-تملکی-و-مازاد-نقد-و-اقساط'>مزایده فروش تعدادی از املاک تملکی و مازاد نقد و اقساط / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک تملکی و مازاد نقد و اقساط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948207/مزایده-موازی-4600-سهم-مشاع-از-8529-سهم-پلاک-ثبتی'>مزایده موازی 4600 سهم مشاع از 8529 سهم پلاک ثبتی  / مزایده,مزایده موازی 4600 سهم مشاع از 8529 سهم پلاک ثبتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948213/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-681-60متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 681.60متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 681.60متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948224/استعلام-اجاره-محل-جهت-خدمات-آزمایشگاه'>استعلام اجاره محل جهت خدمات آزمایشگاه  / استعلام ,استعلام اجاره محل جهت خدمات آزمایشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948227/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-153متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 153متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 153متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948233/مزایده-اجاره-تعدادی-از-اماکن-(کیوسک--عرصه--مغازه-و--)-استیجاری'>مزایده اجاره تعدادی از اماکن (کیوسک ، عرصه ، مغازه و ...) استیجاری / آگهی مزایده عمومی ، مزایده اجاره تعدادی از اماکن (کیوسک ، عرصه ، مغازه و ...) استیجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948234/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-665-15متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 665.15متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 665.15متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948239/مزایده-ششدانگ-اعیانی-آپارتمان-طبقه-چهارم'>مزایده ششدانگ اعیانی آپارتمان طبقه چهارم / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی آپارتمان طبقه چهارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948242/مزایده-موازی-69-سهم-از-پلاک-ثبتی'>مزایده موازی 69 سهم از پلاک ثبتی / مزایده,مزایده موازی 69 سهم از پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948244/مزایده-فروش-یکدستگاه-برش-CNC-هوا-گاز-اتوماتیک'>مزایده فروش یکدستگاه برش CNC هوا گاز اتوماتیک  / آگهی مزایده و فروش اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه برش CNC هوا گاز اتوماتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948250/مزایده-یک-واحد-منزل-مسکونی-دو-طبقه-مساحت-583متر'>مزایده یک واحد منزل مسکونی دو طبقه مساحت 583متر / مزایده,مزایده یک واحد منزل مسکونی دو طبقه مساحت 583متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948258/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-97-76متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 97.76متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 97.76متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948273/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-کشاورزی-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین زراعی کشاورزی نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی کشاورزی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948278/مزایده-باغ-به-پلاک-ثبتی-شماره-5915-بخش-یک'>مزایده باغ به پلاک ثبتی شماره 5915 بخش یک / مزایده,مزایده باغ به پلاک ثبتی شماره 5915 بخش یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948285/مزایده-فروش-تعداد-یکباب-ساختمان-تجاری-58متر'>مزایده فروش تعداد یکباب ساختمان تجاری 58متر / مزایده,مزایده فروش تعداد یکباب ساختمان تجاری 58متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948291/مزایده-فروش-تعدادی-از-قطعات-تجاری'>مزایده فروش تعدادی از قطعات تجاری  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از قطعات تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948299/مزایده-75-سهم-مشاع-از-1477-سهم-پلاک-ثبتی'>مزایده 75 سهم مشاع از 1477 سهم پلاک ثبتی  / مزایده,مزایده 75 سهم مشاع از 1477 سهم پلاک ثبتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948307/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-381-67متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 381.67متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 381.67متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948312/مزایده-48-65-حبه-از-72-حبه-از-پلاک-ثبتی'>مزایده 48.65 حبه از 72 حبه از پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 48.65 حبه از 72 حبه از پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948328/مزایده-سه-دانگ-سرقفلی-مغازه-تجاری-38-65متر'>مزایده سه دانگ سرقفلی مغازه تجاری 38.65متر / مزایده,مزایده سه دانگ سرقفلی مغازه تجاری 38.65متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948338/مزایده-ملک-بصورت-قولنامه-ای-مساحت-45-متر'>مزایده ملک بصورت قولنامه ای مساحت 45 متر  / مزایده,مزایده ملک بصورت قولنامه ای مساحت 45 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948363/مزایده-یک-دستگاه-الکتروموتور'>مزایده یک دستگاه الکتروموتور  / مزایده,مزایده یک دستگاه الکتروموتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948366/مزایده-ملک-قطعه-بیست-و-یک-تفکیکی'>مزایده ملک قطعه بیست و یک تفکیکی / مزایده,مزایده ملک قطعه بیست و یک تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948372/مزایده-ششدانگ-ملکی-به-مساحت-107-18-مترمربع'>مزایده ششدانگ ملکی به مساحت 107/18 مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ ملکی به مساحت 107/18 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948381/مزایده-فروش-20-سهم-مشاع-از-130-سهم-ششدانگ-پلاک'>مزایده فروش 20 سهم مشاع از 130 سهم ششدانگ پلاک / مزایده,مزایده فروش 20 سهم مشاع از 130 سهم ششدانگ پلاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948385/مزایده-12-12-حبه-از-72-حبه-ششدانگ-ملکی'>مزایده 12.12 حبه از 72 حبه ششدانگ ملکی  / مزایده,ممزایده 12.12 حبه از 72 حبه ششدانگ ملکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948392/مزایده-ملک-یکباب-خانه-قطعه-صد-و-شش'>مزایده ملک یکباب خانه قطعه صد و شش  / مزایده,مزایده ملک یکباب خانه قطعه صد و شش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948398/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-129-29متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 129.29متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 129.29متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948400/مزایده-6دانگ‎عرصه-‏واعیان‎2واحد-آپارتمان‏-مسکونی'>مزایده  6دانگ‎عرصه ‏واعیان‎2واحد آپارتمان‏ مسکونی / آگهی مزایده , مزایده  6دانگ‎عرصه ‏واعیان‎2واحد آپارتمان‏ مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948403/مزایده-ششدانگ-ساختمان-بخش-دو-اردبیل'>مزایده ششدانگ ساختمان بخش دو اردبیل / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان بخش دو اردبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948408/مزایده-اعیانی-یک-دستگاه-آپارتمان-مسکونی'>مزایده اعیانی یک دستگاه آپارتمان مسکونی / مزایده,مزایده اعیانی یک دستگاه آپارتمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948411/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مازاد'>مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948415/مزایده-فروش-9-169-حبه-مشاع-از-72-حبه-شش-دانگ-ملکی'>مزایده فروش 9/169 حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ ملکی / مزایده,مزایده فروش 9/169 حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ ملکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948420/مزایده-فروش-زمین-کشاورزی-عرصه-372889متر'>مزایده فروش زمین کشاورزی عرصه 372889متر  / مزایده,مزایده فروش زمین کشاورزی عرصه 372889متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948425/استعلام-۵۰۰-متر-کابل'>استعلام ۵۰۰ متر کابل  / استعلام,استعلام ۵۰۰ متر کابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948426/استعلام-جمع-آوری-و-انتقال-دیزل-ژنراتور'>استعلام جمع آوری و انتقال دیزل ژنراتور  / استعلام جمع آوری و انتقال دیزل ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948427/مناقصه-طرح-و-نوسازی-اراضی-شالیزاری'>مناقصه طرح و نوسازی اراضی شالیزاری / مناقصه, مناقصه طرح و نوسازی اراضی شالیزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948428/استعلام-تهیه-و-تعویض-پوسته-اکسل-لیفتراک-سه-تن-برقی'>استعلام تهیه و تعویض پوسته اکسل لیفتراک سه تن برقی / استعلام,استعلام تهیه و تعویض پوسته اکسل لیفتراک سه تن برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948429/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته  / استعلام,استعلام دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948430/استعلام-لایسنس-WALLTX'>استعلام  لایسنس WALLTX  / استعلام, استعلام  لایسنس WALLTX </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948431/استعلام-بهسازی-و-نوسازی-ساختمان'>استعلام بهسازی و نوسازی ساختمان  / استعلام , استعلام بهسازی و نوسازی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948432/استعلام-خرید-مودم-با-اسپلیتر'>استعلام خرید مودم با اسپلیتر  / استعلام,استعلام خرید مودم با اسپلیتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948433/استعلام-2-دستگاه-سرور-hp'>استعلام  2 دستگاه سرور hp / استعلام, استعلام  2 دستگاه سرور hp </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948434/استعلام-شارژر-110-ولتی'>استعلام شارژر 110 ولتی  / استعلام شارژر 110 ولتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948435/استعلام-لوله-فولادی-اسپیرال'>استعلام لوله فولادی اسپیرال / استعلام , استعلام لوله فولادی اسپیرال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948436/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات--نرم-افزار'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - نرم افزار / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948437/استعلام-تاسیسات-سیستم-گرمایش-و-موتورخانه'>استعلام تاسیسات سیستم گرمایش و موتورخانه / استعلام, استعلام تاسیسات سیستم گرمایش و موتورخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948438/استعلام-تهیه-و-ساخت-مخزن-پیش-ساخته-گالوانیزه'>استعلام  تهیه و ساخت مخزن پیش ساخته گالوانیزه  / استعلام, استعلام  تهیه و ساخت مخزن پیش ساخته گالوانیزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948439/استعلام-برگزاری-تور-صنعتی-مشهد'>استعلام برگزاری تور صنعتی مشهد / استعلام , استعلام برگزاری تور صنعتی مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948440/استعلام-بهسازی-و-نوسازی-ساختمان'>استعلام بهسازی و نوسازی ساختمان  / استعلام , استعلام بهسازی و نوسازی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948441/استعلام--طراحی-جدید-پورتال-سازمان'>استعلام   طراحی جدید پورتال سازمان  / استعلام, استعلام   طراحی جدید پورتال سازمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948442/استعلام-هارد-کارتریج-و-مموری'>استعلام هارد کارتریج و مموری   / استعلام ، هارد کارتریج و مموری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948443/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات--سخت-افزار'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - سخت افزار / استعلام، استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - سخت افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948444/استعلام-صندلی-برند-داتیس'>استعلام صندلی برند داتیس / استعلام ,استعلام صندلی برند داتیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948445/استعلام-تسمه-پلاستیکی'>استعلام تسمه پلاستیکی  / استعلام,استعلام  تسمه پلاستیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948446/فراخوان-جذب-سرمایه-گذار-واگذاری-یک-قطعه-زمین'>فراخوان جذب سرمایه گذار واگذاری یک قطعه زمین  / فراخوان جذب سرمایه گذار واگذاری یک قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948447/استعلام-خرید-لاستیک-و-متعلقات-ماشین-آلات-راهسازی'>استعلام خرید لاستیک و متعلقات ماشین آلات راهسازی  / استعلام, استعلام خرید لاستیک و متعلقات ماشین آلات راهسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948448/استعلام-خرید-آبسلانگ-و-دستکش-یکبار-مصرف'> استعلام خرید آبسلانگ و دستکش یکبار مصرف / استعلام , استعلام خرید آبسلانگ و دستکش یکبار مصرف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948449/استعلام-کابل-شبکه-ارتباطی-فیبر-نوری-پچکورد'>استعلام کابل شبکه ارتباطی فیبر نوری پچکورد  / استعلام کابل شبکه ارتباطی فیبر نوری پچکورد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948450/استعلام-ایزوگام-روی-شیروانی'>استعلام  ایزوگام روی شیروانی  / استعلام  ایزوگام روی شیروانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948451/استعلام-بریکر-230-کیلو-ولت'>استعلام بریکر 230 کیلو ولت / استعلام, استعلام بریکر 230 کیلو ولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948452/استعلام-خرید-لوازم-برقی'>استعلام خرید لوازم برقی  / استعلام,استعلام خرید لوازم برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948453/استعلام-خرید-لوازم'>استعلام خرید لوازم  / استعلام, استعلام خرید لوازم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948454/استعلام-ست-تجهیزات-انفرادی-نجاتگران-کوهستان'>استعلام ست تجهیزات انفرادی نجاتگران کوهستان / استعلام, استعلام ست تجهیزات انفرادی نجاتگران کوهستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948455/استعلام-خرید-کالا-و-خدمات-فنی-و-مهندسی'>استعلام خرید کالا و خدمات فنی و مهندسی / استعلام , استعلام خرید کالا و خدمات فنی و مهندسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948456/استعلام-چاپ-دفاتر-کلاسی'>استعلام چاپ دفاتر کلاسی  / استعلام,استعلام چاپ دفاتر کلاسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948457/استعلام-تعمیرات-و-بهسازی-پل-های-حوزه-شهرستان-صحنه'>استعلام تعمیرات و بهسازی پل های حوزه شهرستان صحنه  / استعلام, استعلام تعمیرات و بهسازی پل های حوزه شهرستان صحنه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948458/استعلام-رادیاتور-آلومینیومی'>استعلام رادیاتور آلومینیومی / استعلام , استعلام رادیاتور آلومینیومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948459/استعلام-سرور-رایانه'>استعلام سرور رایانه  / استعلام, استعلام سرور رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948460/استعلام-هگزا-کلرو-پلاتین'>استعلام  هگزا کلرو پلاتین / استعلام  هگزا کلرو پلاتین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948461/استعلام-خرید-لوازم-مصرفی'>استعلام خرید لوازم مصرفی / استعلام, استعلام خرید لوازم مصرفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948462/استعلام-جابجایی-دو-عددد-تابلو-برق-در-مرز-خسروی'>استعلام جابجایی دو عددد تابلو برق در مرز خسروی  / استعلام, استعلام  جابجایی دو عددد تابلو برق در مرز خسروی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948463/استعلام-ست-کاور-کفش-و-ساک-دستی'>استعلام ست کاور کفش و ساک دستی / استعلام ، استعلام ست کاور کفش و ساک دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948464/استعلام-سیستم-اطفا-و-اعلان-حریق'>استعلام سیستم اطفا و اعلان حریق / استعلام , استعلام سیستم اطفا و اعلان حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948465/استعلام--پلی-کربنات-10-میلی-متر'>استعلام   پلی کربنات 10 میلی متر / استعلام,استعلام  پلی کربنات 10 میلی متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948466/استعلام-انجام-خدمات-فرآوری-و-تبدیل-قیر-رایگان'>استعلام انجام خدمات فرآوری و تبدیل قیر رایگان / استعلام , استعلام انجام خدمات فرآوری و تبدیل قیر رایگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948467/استعلام-پنل-60-60-مهتابی-ال-ای-دی'>استعلام  پنل 60*60 مهتابی ال ای دی / استعلام  پنل 60*60 مهتابی ال ای دی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948468/استعلام-تعداد-30-عدد-ریبون-5-رنگ-پرینتر-evolis'>استعلام تعداد 30 عدد ریبون 5 رنگ پرینتر evolis / استعلام , استعلام تعداد 30 عدد ریبون 5 رنگ پرینتر evolis</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948469/استعلام-پرینتر-چهار-کاره'>استعلام پرینتر چهار کاره  / استعلام,استعلام پرینتر چهار کاره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948470/استعلام-تعداد-3-دستگاه-تلویزیون-LED'>استعلام تعداد 3 دستگاه تلویزیون LED / استعلام , استعلام تعداد 3 دستگاه تلویزیون LED</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948471/استعلام-رنگ-آمیزی-قسمتی-از-ساختمان'>استعلام رنگ آمیزی قسمتی از ساختمان  / استعلام,استعلام  رنگ آمیزی قسمتی از ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948472/استعلام-خرید-دوربین-مداربسته'>استعلام خرید دوربین مداربسته / استعلام , استعلام خرید دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948473/استعلام-ضد-یخ'>استعلام ضد یخ  / استعلام، استعلام ضد یخ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948474/استعلام-خرید-150-بسته-کاغذ-A4-کپی'>استعلام خرید 150 بسته کاغذ A4 کپی / استعلام, استعلام خرید 150 بسته کاغذ A4 کپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948475/استعلام-رم-سرور-و--'>استعلام رم سرور و ...  / استعلام , استعلام رم سرور و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948476/مناقصه-طرح-و-نوسازی-اراضی-شالیزاری'>مناقصه طرح و نوسازی اراضی شالیزاری / مناقصه, مناقصه طرح و نوسازی اراضی شالیزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948477/استعلام-تعداد-2000-کارت-پی-وی-سی'>استعلام تعداد 2000 کارت پی وی سی / استعلام ,استعلام تعداد 2000 کارت پی وی سی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948478/مناقصه-طرح-و-نوسازی-اراضی-شالیزاری'>مناقصه طرح و نوسازی اراضی شالیزاری / مناقصه, مناقصه طرح و نوسازی اراضی شالیزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948479/استعلام-خرید-لوازم-تاسیسات'>استعلام خرید لوازم تاسیسات / استعلام,استعلام خرید لوازم تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948480/استعلام-پوشک-ایزی-لایف-سایز-بزرگ-و-متوسط'>استعلام  پوشک ایزی لایف سایز بزرگ و متوسط  / استعلام , استعلام  پوشک ایزی لایف سایز بزرگ و متوسط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948481/مزایده-یک-باب-مغازه-به-مساحت-14-مترمربع-پرونده-940069'>مزایده یک باب مغازه به مساحت 14 مترمربع  پرونده 940069  / مزایده,مزایده یک باب مغازه به مساحت 14 مترمربع  پرونده 940069 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948482/مزایده-ملک-به-مساحت-143-31-مترمربع'>مزایده ملک به مساحت 143/31 مترمربع  / مزایده,مزایده ملک به مساحت 143/31 مترمربع </a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 4 تاريخ : يکشنبه 19 آذر 1396 ساعت: 12:50