اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.3.17 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863693/مزایده-مبل-استیل-9-نف... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.3.17 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863693/مزایده-مبل-استیل-9-نفره'>مزایده مبل استیل 9 نفره  / مزایده مبل استیل 9 نفره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863754/مناقصه-خدمات-ایاب-و-ذهاب-خودروهای-سنگین-و-نیمه-سنگین-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات ایاب و ذهاب خودروهای سنگین و نیمه سنگین- نوبت دوم  / مناقصه خدمات ایاب و ذهاب خودروهای سنگین و نیمه سنگین- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863676/مزایده-واگذاری-بخش-تزریقات--پانسمان-و-نوار-قلب-مراکز-آموزشی-درمانی--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری بخش تزریقات ، پانسمان و نوار قلب مراکز آموزشی درمانی - نوبت دوم  / آگهی مزایده ، آگهی مزایده واگذاری بخش تزریقات ، پانسمان و نوار قلب مراکز آموزشی درمانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864392/آگهی-مناقصه-عمومی-خرید-پل-و-دریچه-فلزی-سطح-منطقه-ده--96-3-17'>آگهی مناقصه عمومی خرید پل و دریچه فلزی سطح منطقه ده... 96.3.17 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید پل و دریچه فلزی سطح منطقه ده...- 96.3.17</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863739/فراخوان-مشارکت-در-ساخت-پروژه-هلال-ازگل'>فراخوان مشارکت در ساخت پروژه هلال ازگل / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان مشارکت در ساخت پروژه هلال ازگل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864815/استعلام-رفع-افت-ولتاژ-روستاهای-شهرستان-هیرمند'>استعلام رفع افت ولتاژ روستاهای شهرستان هیرمند  / استعلام رفع افت ولتاژ روستاهای شهرستان هیرمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864718/استعلام-بها-احداث-فیدر-جدید'>استعلام بها احداث فیدر جدید / استعلام بها احداث فیدر جدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864284/استعلام-برقرسانی-به-مسکن-مهر-گچساران-بلوار-نفت-فاز-18'>استعلام برقرسانی به مسکن مهر گچساران بلوار نفت فاز 18  / استعلام برقرسانی به مسکن مهر گچساران بلوار نفت فاز 18 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864623/استعلام-تدوین-طرح-کسب-و-کار'>استعلام تدوین طرح کسب و کار   / استعلام ، استعلام تدوین طرح کسب و کار  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864616/استعلام-فروش-حرفه-ای'>استعلام فروش حرفه ای   / استعلام فروش حرفه ای  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864619/استعلام-مدیریت-محتوای-وب-سایت-های-سازمانی'> استعلام  مدیریت محتوای وب سایت های سازمانی / استعلام ، استعلام  مدیریت محتوای وب سایت های سازمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864611/استعلام-تفکر-هماهنگ-استراتژیک'>استعلام تفکر هماهنگ استراتژیک / استعلام تفکر هماهنگ استراتژیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864649/استعلام-اصول-و-فنون-تبلیغات'>استعلام اصول و فنون تبلیغات  / استعلام ، استعلام اصول و فنون تبلیغات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864050/مناقصه-بخشی-از-امور-حمل-و-نقل'>مناقصه بخشی از امور حمل و نقل  / مناقصه بخشی از امور حمل و نقل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864822/مناقصه-p-f-oILWELL-CROWN-BLOCK-MOUNTED-ON-LEE-C-MOORE-DERRICK--'>مناقصه p/f oILWELL CROWN BLOCK MOUNTED ON LEE C MOORE DERRICK ... / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی, مناقصه p/f oILWELL CROWN BLOCK MOUNTED ON LEE C MOORE DERRICK ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864633/مناقصه-انجام-عملیات-نگهبانی-از-اماکن-شرکت-گاز-در-سطح-استان'>مناقصه انجام عملیات نگهبانی از اماکن شرکت گاز در سطح استان  / مناقصه انجام عملیات نگهبانی از اماکن شرکت گاز در سطح استان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864052/مزایده-اجاره-ملک-دبیرستان-مبین-از-املاک-منطقه-نوبت-دوم'>مزایده اجاره ملک دبیرستان مبین از املاک منطقه نوبت دوم  / مزایده, اجاره  ملک دبیرستان مبین از املاک منطقه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864340/فراخوان-FLARE-TIP'>فراخوان FLARE TIP / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان FLARE TIP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864257/فراخوان-مناقصه-پروژه-اجرای-شبکه-توزیع-و-تغذیه-و-حفره-های-خالی'>فراخوان مناقصه پروژه اجرای شبکه توزیع و تغذیه و حفره های خالی / آگهی فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه پروژه اجرای شبکه توزیع و تغذیه و حفره های خالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864359/فراخوان-مناقصه-پروژه-احداث-خطوط-انشعابات-مصارف-عمده-96-03-17'>فراخوان مناقصه پروژه احداث خطوط انشعابات مصارف عمده  96.03.17 / آگهی فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه پروژه احداث خطوط انشعابات مصارف عمده 96.03.17</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864369/تجدید-فراخوان-تعمیر-بدنه-مخزن-C-96-03-17'>تجدید فراخوان تعمیر بدنه مخزن C- 96.03.17 / تجدید آگهی فراخوان مناقصه عمومی ,تجدید فراخوان تعمیر بدنه مخزن C 96.03.17</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864377/مناقصه-خرید-پکیچ-تصفیه-آب-روستایی-کوهپایه-کرمان'>مناقصه خرید پکیچ تصفیه آب روستایی کوهپایه کرمان  / مناقصه خرید پکیچ تصفیه آب روستایی کوهپایه کرمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864385/مناقصه-انجام-خدمات-آبرسانی-سیار'>مناقصه انجام خدمات آبرسانی سیار   / مناقصه ، مناقصه انجام خدمات آبرسانی سیار  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864303/استعلام-سردکن-میانی-کمپرسور-K-250'>استعلام سردکن میانی کمپرسور K-250 / استعلام , استعلام سردکن میانی کمپرسور K-250</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864063/مناقصه-امورات-مرتبط-با-حسابرسی-شهرداری-96-03-17'>مناقصه امورات مرتبط با حسابرسی شهرداری  96.03.17 / مناقصه امورات مرتبط با حسابرسی شهرداری    96.03.17</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864290/استعلام-فیلترهای-هایداک'>استعلام فیلترهای هایداک / استعلام , استعلام فیلترهای هایداک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864288/استعلام-تغذیه-کننده-گریس'>استعلام تغذیه کننده گریس  / استعلام , استعلام تغذیه کننده گریس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864343/مناقصه-خرید-20-مجموعه-WHIP-STOCK-9--5-8-اینچ--'>مناقصه خرید 20 مجموعه WHIP STOCK 9 - 5/8 اینچ ...  / مناقصه خرید 20 مجموعه WHIP STOCK 9 - 5/8 اینچ ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864299/فراخوان-انجام-عملیات-جوشکاری-و-برشکاری-در-واحدهای-بهره-برداری--'>فراخوان انجام عملیات جوشکاری و برشکاری در واحدهای بهره برداری ... / فراخوان, فراخوان انجام عملیات جوشکاری و برشکاری در واحدهای بهره برداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864788/مناقصه-خرید-158-دستگاه-کولر-دو-تکه-13000-و-18000'>مناقصه خرید 158 دستگاه کولر دو تکه 13000 و 18000 / مناقصه, مناقصه خرید 158 دستگاه کولر دو تکه 13000 و 18000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864711/فراخوان-خرید-ادوات-F-G'>فراخوان  خرید ادوات F&G     / فراخوان  خرید ادوات F&G    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864031/مناقصه-کابلکشی-و-اجرای-فیبر-نوری--نوبت-دوم'>مناقصه کابلکشی و اجرای فیبر نوری - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه کابلکشی و اجرای فیبر نوری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864383/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-حراست-و-نگهبانی-در-ناحیه-سه-صنعتی'>فراخوان مناقصه انجام خدمات حراست و نگهبانی در ناحیه سه صنعتی   / فراخوان مناقصه عمومی  , فراخوان مناقصه انجام خدمات حراست و نگهبانی در ناحیه سه صنعتی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864403/استعلام-ساخت-SHAFT-SLEEVE'>استعلام ساخت SHAFT SLEEVE / استعلام ساخت SHAFT SLEEVE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864305/مناقصه-P-F-NUOVO-PIGNONE-CENTRIFUGAL-COMPR'>مناقصه P/F NUOVO PIGNONE CENTRIFUGAL COMPR / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه P/F NUOVO PIGNONE CENTRIFUGAL COMPR </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864061/مزایده-اجاره-چهارباب-واحدهای-تجاری-خود-را-جهت-خوابار-فروشی--'>مزایده اجاره چهارباب واحدهای تجاری خود را جهت خوابار فروشی ... / مزایده , مزایده اجاره چهارباب واحدهای تجاری خود را جهت خوابار فروشی ... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864106/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-بخش-ده-اهواز'>مزایده ششدانگ اپارتمان بخش ده اهواز  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان بخش ده اهواز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863755/مزایده-55000-تن-سنگ-آهن-نوبت-دوم'>مزایده  55000 تن سنگ آهن- نوبت دوم  / آگهی مزایده ,  55000 تن سنگ آهن- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864074/مزایده-اجاره-یک-باب-پارکینگ'>مزایده اجاره یک باب پارکینگ  / مزایده, مزایده اجاره یک باب پارکینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864036/ارزیابی-کیفی-و-مناقصه-عملیات-اجرایی-آبرسانی-مجتمع-دشت-سراوان-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی و مناقصه عملیات اجرایی آبرسانی مجتمع دشت سراوان نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی, ارزیابی کیفی عملیات اجرایی آبرسانی مجتمع دشت سراوان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864039/مناقصه-عملیات-اجرایی-خط-انتقال-و-شبکه-توزیع-آب-روستاهای-کوشات-ها-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی خط انتقال و شبکه توزیع آب روستاهای کوشات ها نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرایی خط انتقال و شبکه توزیع آب روستاهای کوشات ها نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864043/ارزیابی-کیفی-و-مناقصه-عملیات-اجرایی-خط-انتقال-مخزن-ذخیره-500-مترمکعبی-و--نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی و مناقصه عملیات اجرایی خط انتقال، مخزن ذخیره 500 مترمکعبی و... نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی, ارزیابی کیفی و مناقصه عملیات اجرایی خط انتقال، مخزن ذخیره 500 مترمکعبی و... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864045/ارزیابی-کیفی-و-مناقصه-اجرایی-خط-انتقال-مخازن-ذخیره-و-شبکه-آب-شرب-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی و مناقصه اجرایی خط انتقال، مخازن ذخیره و شبکه آب شرب  نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی, ارزیابی کیفی اجرایی خط انتقال، مخازن ذخیره و شبکه آب شرب  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863664/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-195-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 195 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 195 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864056/فراخوان-خدمات-مشاوره-در-زمینه-تهیه-طرح-جامع-برقرسانی-به-شهرستانهای-اردکان--نوبت-دوم'>فراخوان خدمات مشاوره در زمینه تهیه طرح جامع برقرسانی به شهرستانهای اردکان... نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران ، فراخوان خدمات مشاوره در زمینه تهیه طرح جامع برقرسانی به شهرستانهای اردکان... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864040/مناقصه-خرید-یکدستگاه-SAN-STORAGE-نوبت-دوم'>مناقصه خرید یکدستگاه SAN STORAGE نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید یکدستگاه SAN STORAGE نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864082/مزایده-اجاره-یک-باب-فروشگاه'>مزایده اجاره یک باب فروشگاه / آگهی مزایده , مزایده اجاره یک باب فروشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864066/مزایده-یک-فارم-مرغ-مادر-30-هزار-قطعه-ای-نوبت-سوم'>مزایده یک فارم مرغ مادر 30 هزار قطعه ای نوبت سوم  / آگهی مزایده عمومی ، مزایده یک فارم مرغ مادر 30 هزار قطعه ای نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863665/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-آپارتمان'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ آپارتمان / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864108/مزایده-فروش-دو-فقره-املاک-در-استان-ایلام'>مزایده فروش دو فقره املاک در استان ایلام  / مزایده,مزایده فروش دو فقره املاک در استان ایلام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864620/مزایده-ملک-به-مساحت-4073متر-نوبت-اول'>مزایده ملک به مساحت 4073متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک به مساحت 4073متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864605/مزایده-ملک-پلاک-ثبتی-159-فرعی-از-36-اصلی'>مزایده ملک پلاک ثبتی 159 فرعی از 36 اصلی / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی 159 فرعی از 36 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864275/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-دنا'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری دنا / مزایده یک دستگاه خودرو سواری دنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864425/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-تجاری-مساحت-197-26متر'>مزایده ششدانگ یک واحد تجاری مساحت 197.26متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد تجاری مساحت 197.26متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864422/مزایده-ششدانگ-مشاعی-یک-قطعه-زمین-658-42متر'>مزایده ششدانگ مشاعی یک قطعه زمین 658.42متر  / مزایده,مزایده ششدانگ مشاعی یک قطعه زمین 658.42متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864312/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-زمین-پس-از-اصلاحی-31112متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت زمین پس از اصلاحی 31112متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت زمین پس از اصلاحی 31112متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864310/مزایده-اپارتمان-به-مساحت-116-47متر'>مزایده اپارتمان به مساحت 116.47متر / مزایده,مزایده اپارتمان به مساحت 116.47متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864306/مزایده-اپارتمان-مسکونی-مساحت-عرصه-239-25متر'>مزایده اپارتمان مسکونی مساحت عرصه 239.25متر / مزایده,مزایده اپارتمان مسکونی مساحت عرصه 239.25متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864316/مزایده-اپارتمان-به-مساحت-89-18مترمربع'>مزایده اپارتمان به مساحت 89.18مترمربع / مزایده,مزایده اپارتمان به مساحت 89.18مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864278/مزایده-تلفن-همراه'>مزایده تلفن همراه  / آگهی مزایده، مزایده تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864034/فراخوان-مناقصه-خرید-ماشین-آبیاری-دوار-(سنتر-پیوت)-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید ماشین آبیاری دوار (سنتر پیوت) نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید ماشین آبیاری دوار (سنتر پیوت) نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864559/مزایده-ملک-مشاعی-به-شماره-پلاک-ثبتی-40-352-نوبت-اول'>مزایده ملک مشاعی به شماره پلاک ثبتی 40.352 نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مشاعی به شماره پلاک ثبتی 40.352 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864294/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-138-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 138 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 138 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864248/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864251/مزایده-فروش-تعدادی-اقلام-هتلی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی اقلام هتلی نوبت دوم  / مزایده فروش تعدادی اقلام هتلی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864245/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-کوچه-ها-و-معابر-فرعی--نوبت-دوم'>مناقصه زیرسازی و آسفالت کوچه ها و معابر فرعی -  نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه زیرسازی و آسفالت کوچه ها و معابر فرعی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864562/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-شماره-804-فرعی-از-26-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 804 فرعی از 26 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 804 فرعی از 26 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864453/مزایده-یکباب-حیاط-به-پلاک-ثبتی-2770-اصلی'>مزایده یکباب حیاط به پلاک ثبتی 2770 اصلی / مزایده,مزایده یکباب حیاط به پلاک ثبتی 2770 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864286/مزایده-مقدار-340-سهم'>مزایده مقدار 340 سهم  / آگهی مزایده، مزایده مقدار 340 سهم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864273/مزایده-فروش-انواع-کاشی-نوبت-دوم'>مزایده فروش انواع کاشی نوبت دوم / آگهی فروش اموال منقول , مزایده فروش انواع کاشی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864110/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-150-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 150 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 150 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864279/مناقصه-واگذاری-عملیات-نگهداری-و-احداث-فضای-سبز'>مناقصه واگذاری عملیات نگهداری و احداث فضای سبز / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری عملیات نگهداری و احداث فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864285/مناقصه-خدمات-عمومی-محدوده-قره-برون'>مناقصه خدمات عمومی محدوده قره برون / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خدمات عمومی محدوده قره برون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864318/مزایده-فروش-ملک-و-ماشین-آلات-و-تاسیاست-شرکت-لوله-و-پروفیل-ارومیه'>مزایده فروش ملک و ماشین آلات و تاسیاست شرکت لوله و پروفیل ارومیه / آگهی مزایده اموال غیر منقول, مزایده فروش ملک و ماشین آلات و تاسیاست شرکت لوله و پروفیل ارومیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864282/مناقصه-نگهداری-و-پشتیبانی-MDF-های-مراکز-تلفن-شهری'>مناقصه نگهداری و پشتیبانی MDF های مراکز تلفن شهری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری و پشتیبانی MDF های مراکز تلفن شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864267/فراخوان-انجام-خدمات-تنظیفی-به-متراژ-35-665-نوبت-دوم'>فراخوان انجام خدمات تنظیفی به متراژ 35.665- نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان انجام خدمات تنظیفی به متراژ 35.665- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864576/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-72-20متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 72.20متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 72.20متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864033/مناقصه-حمل-اموات-برون-شهری-و-حمل-به-محله-سازمان-مدیریت-آرامستان-شهرداری-یزد-نوبت-دوم'>مناقصه حمل اموات برون شهری و حمل به محله سازمان مدیریت آرامستان شهرداری یزد- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه حمل اموات برون شهری و حمل به محله سازمان مدیریت آرامستان شهرداری یزد- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864650/مزایده-ششدانگ-سواری-پراید-سایپا'>مزایده ششدانگ سواری پراید سایپا  / مزایده,مزایده ششدانگ سواری پراید سایپا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864571/مزایده-ششدانگ-قطعه-دوم-و-سوم-تفکیکی'>مزایده ششدانگ قطعه دوم و سوم تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ قطعه دوم و سوم تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864480/مزایده-سهم-الارث-احتمالی-از-پلاکهای-ثبتی'>مزایده سهم الارث احتمالی از پلاکهای ثبتی / مزایده,مزایده سهم الارث احتمالی از پلاکهای ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864337/مزایده-انواع-سنگ-میکا'>مزایده انواع سنگ میکا  / مزایده , مزایده انواع سنگ میکا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864346/مزایده-یک-دستگاه-کیس--یک-دستگاه-فاکس-'>مزایده یک دستگاه کیس - یک دستگاه فاکس-  / مزایده , مزایده یک دستگاه کیس - یک دستگاه فاکس-  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864357/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-لیفان-ایکس-60-مدل-93'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری لیفان ایکس 60 مدل 93 / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو سواری لیفان ایکس 60 مدل 93</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864349/مزایده-فروش-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-پژو-206'>مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل سواری پژو 206 / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل سواری پژو 206</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864493/مزایده-یک-واحد-کارگاه-احداثی-با-قدمت-17-سال'>مزایده یک واحد کارگاه احداثی با قدمت 17 سال / مزایده,مزایده یک واحد کارگاه احداثی با قدمت 17 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864503/مزایده-13-66-حبه-از-72-حبه-ششدانگ-یکباب-خانه'>مزایده 13.66 حبه از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه  / مزایده,مزایده 13.66 حبه از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864362/مناقصه-عملیات-جمع-آوری-زباله-و-نظافت-و-رفت-و-روب-معابر-سطح-شهر'>مناقصه عملیات جمع آوری زباله و نظافت و رفت و روب معابر سطح شهر  / مناقصه عمومی , مناقصه عملیات جمع آوری زباله و نظافت و رفت و روب معابر سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864355/مزایده-کلیه-ماشین-آلات-دیزلی-و-موتورآلات-مخصوص-ریلی-و-جوشکاری-و-برقی-و-لوازم-اداری-و--'>مزایده کلیه ماشین آلات دیزلی و موتورآلات مخصوص ریلی و جوشکاری و برقی و لوازم اداری و ...  / مزایده , مزایده کلیه ماشین آلات دیزلی و موتورآلات مخصوص ریلی و جوشکاری و برقی و لوازم اداری و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864313/تجدید-مناقصه-عمومی-اجرای-عملیات-احداث-شبکه-توزیع-آب'>تجدید مناقصه عمومی اجرای عملیات احداث شبکه توزیع آب / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه عمومی اجرای عملیات احداث شبکه توزیع آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864317/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-تنظیفی-به-متراژ-17-440-متر-مربع--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انجام خدمات تنظیفی به متراژ 17/440 متر مربع - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام خدمات تنظیفی به متراژ 17/440 متر مربع - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864319/مزایده-مکان--چاپ-دوم'>مزایده مکان - چاپ دوم  / آگهی مزایده , مزایده مکان - چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864309/مزایده-اجاره-پارکینگ-عمومی-ماشین-آلات-سنگین----چاپ-دوم'>مزایده اجاره پارکینگ عمومی ماشین آلات سنگین ... - چاپ دوم  / آگهی مزایده , مزایده اجاره پارکینگ عمومی ماشین آلات سنگین ... چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864370/مزایده-فروش-یک-دستگاه-مینی-لودر'>مزایده فروش یک دستگاه مینی لودر / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش یک دستگاه مینی لودر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864327/استعلام-عملیات-ساخت-و-نصب-گیشه-و-دکوراسیون-از-جنس-mdf-96-03-17'>استعلام عملیات ساخت و نصب گیشه و دکوراسیون از جنس mdf 96.03.17 / استعلام , استعلام عملیات ساخت و نصب گیشه و دکوراسیون از جنس mdf  - 96.03.17</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864506/مزایده-فروش-تعداد-8-قطعه-زمین-کاربری-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 8 قطعه زمین کاربری تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد 8 قطعه زمین کاربری تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864339/مناقصه-توسعه-سایبان-ارباب-رجوع-و---نوبت-دوم'>مناقصه توسعه سایبان ارباب رجوع و .... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه توسعه سایبان ارباب رجوع و .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864333/مزایده-واگذاری-بهره-بردرای-از-مجموعه-ورزشی-استخر'>مزایده واگذاری بهره بردرای از مجموعه ورزشی استخر / مزایده واگذاری بهره بردرای از مجموعه ورزشی استخر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864363/مزایده-پژو-پارس'>مزایده پژو پارس  / مزایده , مزایده پژو پارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864353/مناقصه-نسبت-به-خرید-ورق-فولادی--'>مناقصه نسبت به خرید ورق فولادی ... / آگهی مناقصه, مناقصه نسبت به خرید ورق فولادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864334/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری  / مزایده یک دستگاه خودرو سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864469/مزایده-یک-واحد-اپارتمان-مسکونی-بخش-نه-ثبت-فلاورجان'>مزایده یک واحد اپارتمان مسکونی بخش نه ثبت فلاورجان / مزایده,مزایده یک واحد اپارتمان مسکونی بخش نه ثبت فلاورجان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864322/مناقصه-آگهی-اجرای-عملیات-زیرسازی-اراضی-کارگاهی-و-آسفالت-خیابان-ورودی-اراضی-موصوف'>مناقصه آگهی اجرای عملیات زیرسازی اراضی کارگاهی و آسفالت خیابان ورودی اراضی موصوف  / مناقصه , مناقصه واگذاری پروژه اجرای عملیات زیرسازی اراضی کارگاهی و آسفالت خیابان ورودی اراضی موصوف  نوبت اول -چاپ اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864354/مزایده-فروش-حدود-10-راس-گاو-حذفی'>مزایده فروش حدود 10 راس گاو حذفی / مزایده فروش حدود 10 راس گاو حذفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864330/مزایده-واگذاری-رستوران-و-کترینگ-نگارستان'>مزایده واگذاری رستوران و کترینگ نگارستان / مزایده واگذاری رستوران و کترینگ نگارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864341/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-مجموعه-ورزشی-استخر-سرپوشیده-موسسه-ایثار-اصفهان'>مزایده واگذاری بهره برداری از مجموعه ورزشی استخر سرپوشیده موسسه ایثار اصفهان / مزایده واگذاری بهره برداری از مجموعه ورزشی استخر سرپوشیده موسسه ایثار اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864498/مزایده-منزل-مسکونی-یک-طبقه'>مزایده منزل مسکونی یک طبقه / مزایده,مزایده منزل مسکونی یک طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864308/مزایده-فروش-یک-دستگاه-پرس-موزائیک-زنی-اتوماتیک'>مزایده فروش یک دستگاه پرس موزائیک زنی اتوماتیک / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه پرس موزائیک زنی اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864315/فراخوان-مناقصه-حفاظت-فیزیکی-و--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه حفاظت فیزیکی و ...نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه حفاظت فیزیکی و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864368/آگهی-ارزیابی-کیفی-مناقصه-گران-بهسازی-و-تعمیرات-شبکه-آبیاری-رودشت-شمالی'>آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران بهسازی و تعمیرات شبکه آبیاری رودشت شمالی  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران، آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران بهسازی و تعمیرات شبکه آبیاری رودشت شمالی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864488/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-پلاک-مساحت-202-5متر'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک مساحت 202.5متر  / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک مساحت 202.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864336/آگهی-ارزیابی-کیفی-مناقصه-گران-بهسازی-و-تعمیرات-شبکه-آبیاری'>آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران بهسازی و تعمیرات شبکه آبیاری  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران، آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران بهسازی و تعمیرات شبکه آبیاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864314/مناقصه-احداث-ایستگاه-پمپاژ-فاضلاب-جی-شیر--نوبت-دوم'>مناقصه احداث ایستگاه پمپاژ فاضلاب جی شیر  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث ایستگاه پمپاژ فاضلاب جی شیر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864519/مزایده-واگذاری-دو-پلاک-زمین-کاربری-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری دو پلاک زمین کاربری مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری دو پلاک زمین کاربری مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864378/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-تکمیل-ساختمان-نگارخانه'>تجدید مناقصه اجرای عملیات تکمیل ساختمان نگارخانه  / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات تکمیل ساختمان نگارخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864352/مناقصه-اصلاح-هندسی-معابر-و-پیاده-روهای-سطح-منطقه'>مناقصه اصلاح هندسی معابر و پیاده روهای سطح منطقه / آگهی مناقصه، مناقصه اصلاح هندسی معابر و پیاده روهای سطح منطقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864510/مزایده-واگذاری-املاک-و-مستغلات-شامل-واحد-تجاری-آپارتمان-و-زمین'>مزایده واگذاری املاک و مستغلات شامل واحد تجاری آپارتمان و زمین  / مزایده,مزایده واگذاری املاک و مستغلات شامل واحد تجاری آپارتمان و زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864345/مزایده-فروش-تعداد-3-دستگاه-خودروی-سواری-(تاکسی)-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 3 دستگاه خودروی سواری (تاکسی) نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد 3 دستگاه خودروی سواری (تاکسی) نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864476/مزایده-فروش-زمین-مسکونی-و-تجاری'>مزایده فروش زمین مسکونی و تجاری  / مزایده,مزایده فروش زمین مسکونی و تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864358/فراخوان-عمومی-انتخاب-سرمایه-گذار--نوبت-دوم'>فراخوان عمومی انتخاب سرمایه گذار - نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی ، فراخوان عمومی انتخاب سرمایه گذار - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864320/مناقصه-عملیات-خرید-و-حمل-و-پخش-آسفالت-نوبت-دوم-چاپ-دوم'>مناقصه عملیات خرید و حمل و پخش آسفالت نوبت دوم چاپ دوم / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات خرید و حمل و پخش آسفالت نوبت دوم چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864344/مناقصه-تهیه--حمل--نصب-راه-اندازی-سامانه-حذف-کدورت-آب-سطحی-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه ، حمل ، نصب، راه اندازی سامانه حذف کدورت آب سطحی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه ، حمل ، نصب، راه اندازی سامانه حذف کدورت آب سطحی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864037/مناقصه-انجام-بخشی-از-خدمات-نگهبانی-و-حفاظت-فیزیکی--نوبت-دوم'>مناقصه انجام بخشی از خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه انجام بخشی از خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864350/مناقصه-عملیات-مستمر-جمع-آوری-و-حمل-و-دفن-زباله-و---چاپ-دوم'>مناقصه عملیات مستمر جمع آوری و حمل و دفن زباله و ... چاپ دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه عملیات مستمر جمع آوری و حمل و دفن زباله و ...  چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864326/مناقصه-اجرای-عملیات-احداث-شبکه-برق-فاز-اول-تجدید'>مناقصه اجرای عملیات احداث شبکه برق فاز اول- تجدید / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات احداث شبکه برق فاز اول- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864461/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-به-شماره-404-فرعی-از-65-اصلی'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان به شماره 404 فرعی از 65 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان به شماره 404 فرعی از 65 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864329/مناقصه-عملیات-کفسازی-گذرهای-تاریخی-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات کفسازی گذرهای تاریخی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات کفسازی گذرهای تاریخی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864335/مناقصه-مجدد-قطعات-یدکی-شیرهای-توپی-KTM--نوبت-دوم'>مناقصه  مجدد قطعات یدکی شیرهای توپی KTM - نوبت دوم  / آگهی مجدد ارزیابی کیفی مناقصه  گران, مناقصه  قطعات یدکی شیرهای توپی KTM- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864331/تجدید-فراخوان-احداث-مسیر-دسترسی-به-سایت-مسکن-مهر'>تجدید فراخوان احداث مسیر دسترسی به سایت مسکن مهر / تجدید فراخوان مناقصه عمومی ,فراخوان احداث مسیر دسترسی به سایت مسکن مهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864373/مزایده-قسمتی-از-اثاثیه-مستهلک-و-مازاد--نوبت-دوم'>مزایده قسمتی از اثاثیه مستهلک و مازاد - نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده قسمتی از اثاثیه مستهلک و مازاد-نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864068/فراخوان-خرید-یکدستگاه-SNG1-1-مرکز-بوشهر'>فراخوان خرید یکدستگاه SNG1+1 مرکز بوشهر  / آگهی فراخوان , فراخوان خرید یکدستگاه SNG1+1 مرکز بوشهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864365/فراخوان-واگذاری-پارکینگ'>فراخوان واگذاری پارکینگ  / فراخوان واگذاری پارکینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864597/مزایده-فروش-تعداد-نه-قطعه-زمین-کاربری-تجاری-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد نه قطعه زمین کاربری تجاری مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد نه قطعه زمین کاربری تجاری مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864360/مزایده-فروش-یک-دستگاه-پژو-ROA'>مزایده فروش یک دستگاه پژو ROA / مزایده فروش یک دستگاه پژو ROA</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863663/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بانک-سپه'>مزایده فروش املاک مازاد بانک سپه / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بانک سپه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864076/فراخوان-تامین-تجهیزات-تصویر-مرکز-گیلان'>فراخوان تامین تجهیزات تصویر مرکز گیلان  / آگهی فراخوان , فراخوان تامین تجهیزات تصویر مرکز گیلان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864102/مزایده-یک-قطعه-باغ-کیوی-5500متر'>مزایده یک قطعه باغ کیوی 5500متر / مزایده,مزایده یک قطعه باغ کیوی 5500متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864132/مزایده-یک-دستگاه-تراکتور-کشاورزی---نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه تراکتور کشاورزی  ... نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده یک دستگاه تراکتور کشاورزی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864088/فراخوان-مناقصه-خرید-7536-تن-لوله-های-فولادی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه  خرید 7536 تن لوله های فولادی نوبت دوم  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه  خرید 7536 تن لوله های فولادی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864084/تجدید-مناقصه-اجرای-طرح-آبیاری-تحت-فاز-فضای-سبز-و--'>تجدید مناقصه اجرای طرح آبیاری تحت فاز فضای سبز و ... / تجدید آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه اجرای طرح آبیاری تحت فاز فضای سبز و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864030/فراخوان-ارزیابی-کیفی-طرح-احداث-شبکه-آبیاری-تحت-فشار-نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی طرح احداث شبکه آبیاری تحت فشار  نوبت دوم  / فراخوان ، فراخوان ارزیابی کیفی طرح احداث شبکه آبیاری تحت فشار نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864048/مزایده-اجاره-یک-باب-فروشگاه'>مزایده اجاره یک باب فروشگاه / آگهی مزایده , مزایده اجاره یک باب فروشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864094/ارزیابی-کیفی-و-مناقصه-عملیات-اجرایی-خطوط-انتقال-و-شبکه-توزیع-آب-شرب-روستاهای-مجتمع-سیاه-جنگل-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی و مناقصه عملیات اجرایی خطوط انتقال و شبکه توزیع آب شرب روستاهای مجتمع سیاه جنگل  نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی, ارزیابی کیفی و مناقصه عملیات اجرایی خطوط انتقال و شبکه توزیع آب شرب روستاهای مجتمع سیاه جنگل  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864115/مزایده-فروش-تعدادی-از-ماشین-آلات-و-آهن-آلات'>مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات و آهن آلات  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات و آهن آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864095/ارزیابی-کیفی-و-مناقصه-عملیات-اجرایی-شبکه-توزیع-آب-شرب-تعدادی-از-روستاهای-مجتمع-دشت-سوران-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی و مناقصه عملیات اجرایی شبکه توزیع آب شرب تعدادی از روستاهای مجتمع دشت سوران نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی, ارزیابی کیفی و مناقصه عملیات اجرایی شبکه توزیع آب شرب تعدادی از روستاهای مجتمع دشت سوران نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863666/مناقصه-عملیات-پشتیبانی-و-خدمات-نیروی-انسانی-در-قالب-کارمزدی'>مناقصه عملیات پشتیبانی و خدمات نیروی انسانی در قالب کارمزدی /  آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات پشتیبانی و خدمات نیروی انسانی در قالب کارمزدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864123/مزایده-اجاره-قسمتی-از-فضای-آموزشگاه-مسلم-نوبت-دوم'>مزایده اجاره قسمتی از فضای آموزشگاه مسلم نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده اجاره قسمتی از فضای آموزشگاه مسلم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864032/مزایده-دستگاه-نورد-گرم-پنج-غلطک---تجدید-مرحله-دوم'>مزایده دستگاه نورد گرم پنج غلطک ....تجدید مرحله دوم  / مزایده, مزایده دستگاه نورد گرم پنج غلطک ....تجدید مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864118/مزایده-پلاک-ثبتی-14016-فرعی-از-یک-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 14016 فرعی از یک اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 14016 فرعی از یک اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864027/مزایده-چهار-راس-اسب'>مزایده چهار راس اسب  / مزایده,مزایده چهار راس اسب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864018/فراخوان-تامین-حمل-نصب-و-راه-اندازی-تجهیزات-هیدرومکانیکال-و-الکترویکال--نوبت-دوم'>فراخوان تامین، حمل، نصب و راه اندازی تجهیزات هیدرومکانیکال و الکترویکال - نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی، فراخوان تامین، حمل،  نصب و راه اندازی تجهیزات هیدرومکانیکال و الکترویکال - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863662/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-تنظیفی---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انجام خدمات تنظیفی ... -نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام خدمات تنظیفی ... -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864001/مناقصه-AIRMOTOR-WITH-CONVERSIONKIT-نوبت-دوم'>مناقصه AIRMOTOR WITH CONVERSIONKIT -نوبت دوم  / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی, مناقصه AIRMOTOR WITH CONVERSIONKIT -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864024/مناقصه-احداث-فرهنگسرای-خادم-آباد-نوبت-دوم'>مناقصه احداث فرهنگسرای خادم آباد نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث فرهنگسرای خادم آباد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864072/مزایده-حق-سرقفلی-یک-واحد-تجاری-مساحت-18-متر'>مزایده حق سرقفلی یک واحد تجاری مساحت 18 متر / مزایده,مزایده حق سرقفلی یک واحد تجاری مساحت 18 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864075/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-150متر-مرحله-اول'>مزایده منزل مسکونی عرصه 150متر مرحله اول  / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 150متر مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864083/مزایده-یک-قطعه-باغ-بخش-12-نیشابور'>مزایده یک قطعه باغ بخش 12 نیشابور  / مزایده,مزایده یک قطعه باغ بخش 12 نیشابور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864080/مزایده-یک-قطعه-زمین-پلاک-16-فرعی-پلاک-18-اصلی'>مزایده یک قطعه زمین پلاک 16 فرعی پلاک 18 اصلی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین پلاک 16 فرعی پلاک 18 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864042/مزایده-صندلی-چرخدار'>مزایده صندلی چرخدار / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده صندلی چرخدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863677/مناقصه-تهیه-مواد--طبخ-و-سرو-غذا'>مناقصه تهیه مواد , طبخ و سرو غذا  / آگهی مناقصه، مناقصه تهیه مواد , طبخ و سرو غذا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864020/مناقصه-پروژه-احداث-موقعیت-و-جاده-دسترسی-موقعیتهای-E034N-و-E037N-آبان-و----نوبت-دوم'>مناقصه پروژه احداث موقعیت و جاده دسترسی موقعیتهای E034N و E037N آبان و  .... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه احداث موقعیت و جاده دسترسی موقعیتهای E034N و E037N آبان و  .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864012/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-206-هاج-یک-میزنهارخوری--فرش-ماشینی'>مزایده  یک دستگاه خودرو سواری پژو 206 هاج یک ،میزنهارخوری ، فرش ماشینی / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 206 هاج یک ،میزنهارخوری ، فرش ماشینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864077/اصلاحیه-مزایده-یک-دستگاه-اپارتمان-مسکونی'>اصلاحیه مزایده یک دستگاه اپارتمان مسکونی / اصلاحیه مزایده,مزایده یک دستگاه اپارتمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863999/تجدید-فراخوان-تهیه-مصالح-و-اجرای-حدود-107-کیلومتر-شبکه-توزیع--نوبت-دوم'>تجدید فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 107 کیلومتر شبکه توزیع - نوبت دوم  / تجدید فراخوان آگهی ارزیابی کیفی,فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 107 کیلومتر شبکه توزیع - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864046/مناقصه-اجرای-عملیات-خاکی-و-ساخت-اسکلت-بتنی-ساختمان-های-اصلی'>مناقصه اجرای عملیات خاکی و ساخت اسکلت بتنی ساختمان های اصلی  / ​آگهی مناقصه فراخوان نخست, مناقصه اجرای عملیات خاکی و ساخت اسکلت بتنی ساختمان های اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864057/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-هشتاد-و-چهار-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه هشتاد و چهار متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه هشتاد و چهار متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863682/مناقصه-بارگیری-و-حمل-مواد-معدنی-کارخانه'>مناقصه بارگیری و حمل مواد معدنی کارخانه / آگهی مناقصه , مناقصه بارگیری و حمل مواد معدنی کارخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864055/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-182-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 182 متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 182 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864053/مزایده-پلاک-ثبتی-2130-اصلی-بخش-دو-قم'>مزایده پلاک ثبتی 2130 اصلی بخش دو قم  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 2130 اصلی بخش دو قم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864016/مزایده-فروش-آهن-آلات-اسقاطی--نوبت-دوم'>مزایده فروش  آهن آلات اسقاطی - نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده فروش  آهن آلات اسقاطی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864008/مزایده-دستگاه-نوار-نقاله--'>مزایده دستگاه نوار نقاله ... / آگهی مزایده، مزایده دستگاه نوار نقاله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863997/مناقصه-پیمان-(-خرید-)‌-غذایی-کارکنان-مراکز-عملیاتی-قم-نوبت-دوم'>مناقصه پیمان ( خرید )‌ غذایی کارکنان مراکز عملیاتی قم  نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه پیمان ( خرید )‌ غذایی کارکنان مراکز عملیاتی قم  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864010/مناقصه-خدمات-نظافت-امور-انتقال-نیروی-نواحی'>مناقصه خدمات نظافت امور انتقال نیروی نواحی   / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات نظافت امور انتقال نیروی نواحی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864049/مزایده-فروش-5-قطعه-زمین-از-اراضی-تحت-تملک-شهرداری'>مزایده فروش 5 قطعه زمین از  اراضی تحت تملک شهرداری  / مزایده,مزایده فروش 5 قطعه زمین از  اراضی تحت تملک شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863685/مناقصه-تهیه-مواد-اولیه--طبخ-و-توزیع-غذای-پرسنل'>مناقصه تهیه مواد اولیه , طبخ و توزیع غذای پرسنل / آگهی مناقصه، مناقصه تهیه مواد اولیه , طبخ و توزیع غذای پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863994/مناقصه-تعمیر-و-نگه-داری-و-بهره-برداری-از-مرکز-کنترل-ترافیک-سازمان'>مناقصه تعمیر و نگه داری و بهره برداری از مرکز کنترل ترافیک سازمان / مناقصه تعمیر و نگه داری و بهره برداری از مرکز کنترل ترافیک سازمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864062/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-91-84متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 91.84متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 91.84متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864026/مناقصه-انجام-امور-نگهبانی-و-حفاظت-و-حراست-فیزیکی--'>مناقصه انجام امور نگهبانی و حفاظت و حراست فیزیکی... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور نگهبانی و حفاظت و حراست فیزیکی... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864004/مناقصه-خرید-کنتور-تکفاز-با-محلقات-نوبت-دوم'>مناقصه خرید کنتور تکفاز با محلقات نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه خرید کنتور تکفاز با ملحقات  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864006/مناقصه-خرید-300000-متر-کابل-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 300000 متر کابل نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه خرید 300000 متر کابل نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864015/مناقصه-خرید-سنگ-آهک-دانه-بندی-و-کلوخه'>مناقصه خرید سنگ آهک دانه بندی و کلوخه / مناقصه, مناقصه خرید سنگ آهک دانه بندی و کلوخه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863983/مناقصه-تامین-و-راه-اندازی-سیستم-نرم-افزاری-مدیریت-مکانیزه-نوبت-دوم'>مناقصه تامین و راه اندازی سیستم نرم افزاری مدیریت مکانیزه  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه  تامین و راه اندازی سیستم نرم افزاری مدیریت مکانیزه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863988/مناقصه-اجرای-عملیات-روکش-و-لکه-گیری-آسفالت-معابر-و-کوچه-های-سطح'>مناقصه اجرای عملیات روکش و لکه گیری آسفالت معابر و کوچه های سطح  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات روکش و لکه گیری آسفالت معابر و کوچه های سطح  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863993/مناقصه-اجرای-عملیات-محوطه-سازی-بوستان-مسکن-مهر'>مناقصه اجرای عملیات محوطه سازی بوستان مسکن مهر  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات محوطه سازی بوستان مسکن مهر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863660/مزایده-سه-قطعه-زمین'>مزایده سه قطعه زمین / مزایده,مزایده سه قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864109/فراخوان-نظرات-و-همکاری'>فراخوان نظرات و همکاری  / فراخوان، فراخوان نظرات و همکاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864064/مزایده-سرقفلی-یک-واحد-تجاری-مساحت-13-06متر'>مزایده سرقفلی یک واحد تجاری مساحت 13.06متر / مزایده,مزایده سرقفلی یک واحد تجاری مساحت 13.06متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864654/استعلام-کابل-شبکه-سه-متری-3M-Nexans-patch-cord'>استعلام  کابل شبکه سه متری 3M Nexans patch cord / استعلام, استعلام  کابل شبکه سه متری 3M Nexans patch cord</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864663/استعلام-دستگاه-جوشکاری'>استعلام دستگاه جوشکاری  / استعلام, استعلام دستگاه جوشکاری  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864679/استعلام-برج-خنک-کننده-فایبرگلاس'>استعلام برج خنک کننده فایبرگلاس / استعلام, استعلام برج خنک کننده فایبرگلاس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864702/استعلام-باسکول-سیار-ظرفیت-KG5000'>استعلام باسکول سیار ظرفیت KG5000  / استعلام، استعلام باسکول سیار ظرفیت KG5000 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864642/مناقصه-عمليات-اجرائی-خطوط-انتقال-و-شبکه-توزيع-آب'>مناقصه عمليات اجرائی خطوط انتقال و شبکه توزيع آب  / مناقصه عمليات اجرائی خطوط انتقال و شبکه توزيع آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864645/استعلام-دوربین-لپ-تاپ-پرینتر-و--'>استعلام دوربین- لپ تاپ- پرینتر و ... / استعلام, استعلام دوربین- لپ تاپ- پرینتر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864635/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-پژو-405'>مزایده فروش یک دستگاه خودروی پژو 405 / مزایده فروش یک دستگاه خودروی پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864069/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-قدمت-35-سال'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی قدمت 35 سال / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی قدمت 35 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864430/استعلام-خرید-کانکس'>استعلام خرید کانکس  / استعلام, استعلام خرید کانکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864421/استعلام-خرید-کولرهای-گازی-اسپیلت-12000-و-18000'>استعلام خرید کولرهای گازی اسپیلت 12000 و 18000 / استعلام, استعلام خرید کولرهای گازی اسپیلت 12000 و 18000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864405/استعلام-خرید-یک-دستگاه-سرور-HPE-GEN9--'>استعلام خرید یک دستگاه سرور HPE GEN9 ... / استعلام, استعلام خرید یک دستگاه سرور HPE GEN9 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864454/استعلام-دوربین-مدار-بسته-به-همراه-تجهیزات'>استعلام دوربین مدار بسته به همراه تجهیزات  / استعلام , استعلام دوربین مدار بسته به همراه تجهیزات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864471/استعلام-صندلی-اداری'>استعلام صندلی اداری  / استعلام, استعلام صندلی اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864484/استعلام-پوشه-پلاستیکی'>استعلام پوشه پلاستیکی  / استعلام, استعلام پوشه پلاستیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864400/استعلام-پرینتر-و-فکس'>استعلام پرینتر و فکس / استعلام , استعلام پرینتر و فکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864431/استعلام-انجام-خدمات-تعمیر-و-تعویض-قطعات-آنالایزرهای-ایستگاهها'>استعلام انجام خدمات تعمیر و تعویض قطعات آنالایزرهای ایستگاهها / استعلام انجام خدمات تعمیر و تعویض قطعات آنالایزرهای ایستگاهها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864458/استعلام-کابل-برق'>استعلام کابل برق  / استعلام کابل برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864482/استعلام-خرید-3-عدد-ترانسفورماتور'>استعلام خرید 3 عدد ترانسفورماتور / استعلام خرید 3 عدد ترانسفورماتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863977/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-CNG--نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از جایگاه CNG  - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از جایگاه CNG - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864468/استعلام-کولر-آبی-رومیزی'>استعلام کولر آبی رومیزی / استعلام کولر آبی رومیزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864627/استعلام-لوازم-التحریر'>استعلام لوازم التحریر / استعلام لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864639/استعلام-فیلتر-آب-گازوییل-و-روغن'>استعلام فیلتر آب گازوییل و روغن / استعلام فیلتر آب گازوییل و روغن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864524/استعلام-پنجره-دو-جداره'>استعلام پنجره دو جداره  / استعلام , استعلام پنجره دو جداره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864554/استعلام-خرید-قطعات-ایستگاههای-سنجش-آلودگی-هوا'>استعلام خرید قطعات ایستگاههای سنجش آلودگی هوا  / استعلام , استعلام خرید قطعات ایستگاههای سنجش آلودگی هوا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864583/استعلام-پرینتر'>استعلام پرینتر / استعلام پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864655/استعلام-پاکت-اداری-سفید-کوچک'>استعلام پاکت اداری سفید کوچک / استعلام , استعلام پاکت اداری سفید کوچک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864710/استعلام-خرید-نوار-عایقی-حرارتی'>استعلام خرید نوار عایقی حرارتی  / استعلام ، استعلام خرید نوار عایقی حرارتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863976/مزایده-اجاره-سه-باب-مغازه-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده اجاره سه باب مغازه تجدید -نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی ، مزایده اجاره سه باب مغازه تجدید - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864719/استعلام-سطح-سنج-SHAFT-ENCODER---'>استعلام سطح سنج SHAFT ENCODER .... / استعلام، استعلام سطح سنج SHAFT ENCODER ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864680/استعلام-آبسرد-کن-ایستکول---'>استعلام آبسرد کن ایستکول .... / استعلام ، استعلام آبسرد کن ایستکول ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864546/استعلام-وسایل-مورد-نیاز-کارگاه-تاسیسات'>استعلام وسایل مورد نیاز کارگاه تاسیسات / استعلام وسایل مورد نیاز کارگاه تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864537/استعلام-قند-بناب'>استعلام قند بناب  / استعلام قند بناب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864518/استعلام-مواد-مصرفی-مورد-نیاز-کارگاههای-اتومکانیک'>استعلام مواد مصرفی مورد نیاز کارگاههای اتومکانیک / استعلام مواد مصرفی مورد نیاز کارگاههای اتومکانیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864514/استعلام-پنیر-حلب-14-کیلویی-پگاه'>استعلام پنیر حلب 14 کیلویی پگاه / استعلام پنیر حلب 14 کیلویی پگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864511/استعلام-خرید-رایانه-صنعتی'>استعلام  خرید رایانه صنعتی / استعلام خرید رایانه صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864005/مزایده-فروش-تعداد-15-قطعه-از-زمینهای-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 15 قطعه از زمینهای تجاری نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تعداد 15 قطعه از زمینهای تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864496/استعلام-سیلر-قابل-حمل-کمپوسیل-mobilea'>استعلام سیلر قابل حمل کمپوسیل mobilea / استعلام سیلر قابل حمل کمپوسیل mobilea</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864489/استعلام-وسایل-مورد-نیاز-کارگاههای-برق'>استعلام  وسایل مورد نیاز کارگاههای برق / استعلام  وسایل مورد نیاز کارگاههای برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864525/استعلام-روغن-جامد-حلبی-لادن-16-کیلویی'>استعلام روغن جامد حلبی لادن 16 کیلویی / استعلام, استعلام روغن جامد حلبی لادن 16 کیلویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864508/استعلام-برنج-ایرانی'>استعلام برنج ایرانی  / استعلام, استعلام برنج ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864491/استعلام-دستگاه-جوجه-کشی'>استعلام دستگاه جوجه کشی  / استعلام, استعلام دستگاه جوجه کشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864542/استعلام-فعالیت-های-جنبی-تامین-وجوه-بیمه-و-بازنشستگی'>استعلام فعالیت های جنبی تامین وجوه بیمه و بازنشستگی         / استعلام, استعلام فعالیت های جنبی تامین وجوه بیمه و بازنشستگی        </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864528/استعلام-ویلچر-ورزشی-اسپرت-بسکتبال--'>استعلام ویلچر ورزشی اسپرت بسکتبال ... / استعلام , استعلام ویلچر ورزشی اسپرت بسکتبال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864545/استعلام-شتشوی-پرده-های-لابی-تشریفات-و-داخل-رستوران--'>استعلام شتشوی پرده های لابی تشریفات و داخل رستوران ... / استعلام, استعلام شتشوی پرده های لابی تشریفات و داخل رستوران ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864557/استعلام-منبع-تغذیه-الکتریکی--'>استعلام منبع تغذیه الکتریکی ... / استعلام , استعلام منبع تغذیه الکتریکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864007/مزایده-75-سهم-از-یک-دانگ-از-ششدانگ-ملک'>مزایده 75 سهم از یک دانگ از ششدانگ ملک / مزایده,مزایده 75 سهم از یک دانگ از ششدانگ ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864590/استعلام-وسایل-مورد-نیاز-کارگاه-درود-گری-مرکز-شهید-ورمقانی'>استعلام وسایل مورد نیاز کارگاه درود گری مرکز شهید ورمقانی  / استعلام وسایل مورد نیاز کارگاه درود گری مرکز شهید ورمقانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864601/استعلام-تهیه-نقشه-2000-1-از-محدوده-پلاکهای-ثبتی--'>استعلام تهیه نقشه 2000/1 از محدوده پلاکهای ثبتی ... / استعلام تهیه نقشه 2000/1 از محدوده پلاکهای ثبتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864569/استعلام-صندلی-مدیریتی'>استعلام صندلی مدیریتی  / استعلام , استعلام صندلی مدیریتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864530/استعلام-اسکنر-اسناد-رنگی'>استعلام اسکنر اسناد رنگی  / استعلام ،استعلام اسکنر اسناد رنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864512/استعلام-دستگاه-فتوکپی-رنگی-زیراکس'>استعلام دستگاه فتوکپی رنگی زیراکس  / استعلام, استعلام دستگاه فتوکپی رنگی زیراکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864481/استعلام-وسایل-مورد-نیاز-کارگاه-های-جوشکاری'>استعلام وسایل مورد نیاز کارگاه های جوشکاری / استعلام, استعلام وسایل مورد نیاز کارگاه های جوشکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864473/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام, استعلام کولر گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864677/استعلام-تعمیر-و-مرمت-بنای-دانشسرای-مقدماتی'>استعلام تعمیر و مرمت بنای دانشسرای مقدماتی  / استعلام , استعلام تعمیر و مرمت بنای دانشسرای مقدماتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864648/استعلام-خرید-تجهیزات-شبکه'>استعلام خرید تجهیزات شبکه  / استعلام, استعلام خرید تجهیزات شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864467/استعلام-صندلی-انتظار-راد-سیستم-4'>استعلام صندلی انتظار راد سیستم 4  / استعلام, استعلام صندلی انتظار راد سیستم 4 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864011/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-به-مساحت-282متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به مساحت 282متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به مساحت 282متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864444/استعلام-وسایل-مورد-نیاز-کارگاه-های-کشاورزی'>استعلام وسایل مورد نیاز کارگاه های کشاورزی  / استعلام, استعلام وسایل مورد نیاز کارگاه های کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864455/استعلام-وسایل-مورد-نیاز-کارگاه-های-خیاطی'>استعلام وسایل مورد نیاز کارگاه های خیاطی  / استعلام, استعلام وسایل مورد نیاز کارگاه های خیاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864543/استعلام-کولر-گازی-28000'>استعلام کولر گازی 28000 / استعلام, استعلام کولر گازی 28000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864516/استعلام-وسایل-مورد-نیاز-کارگاههای-برق'>استعلام وسایل مورد نیاز کارگاههای برق / استعلام، استعلام وسایل مورد نیاز کارگاههای برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864474/استعلام-تغییرات-و-بازسازی-و-ساماندهی-اتاق'>استعلام تغییرات و بازسازی و ساماندهی اتاق / استعلام , استعلام تغییرات و بازسازی و ساماندهی اتاق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864466/استعلام-اجرای-تزئینات-داخلی'>استعلام اجرای تزئینات داخلی / استعلام ، استعلام اجرای تزئینات داخلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864418/استعلام-بیم-دتکتور-5-40-متر-5000'>استعلام بیم دتکتور 5-40 متر 5000 / استعلام , استعلام بیم دتکتور 5-40 متر 5000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864432/استعلام-تامین-خدمات-نگهبانی-و-حراست-در-پست-400-کیلوولت-لردگان'>استعلام تامین خدمات نگهبانی و حراست در پست 400 کیلوولت لردگان / استعلام , استعلام تامین خدمات نگهبانی و حراست در پست 400 کیلوولت لردگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864449/استعلام-وسایل-بهداشتی-و-تنظیف-مورد-نیاز-کارگاههای-مرکز-شهید-ورمقانی-سنندج'>استعلام وسایل بهداشتی و تنظیف مورد نیاز کارگاههای مرکز شهید ورمقانی سنندج / استعلام , استعلام وسایل بهداشتی و تنظیف مورد نیاز کارگاههای مرکز شهید ورمقانی سنندج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863995/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-به-مساحت-111-30متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 111.30متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 111.30متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864462/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-مانیتورینگ-و-کنترل-از-راه-دور-شناور'>استعلام نصب و راه اندازی سیستم مانیتورینگ و کنترل از راه دور شناور / استعلام, استعلام نصب و راه اندازی سیستم مانیتورینگ و کنترل از راه دور شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864478/استعلام-تجهیزات-اداری-خانگی'>استعلام تجهیزات اداری- خانگی / استعلام, استعلام تجهیزات اداری- خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864494/استعلام-تکثیر-دی-وی-دی-فیلم-گواهان-تاریخ-به-همراه-قاب-و-طراحی-روی-قاب'>استعلام تکثیر دی وی دی فیلم گواهان تاریخ به همراه قاب و طراحی روی قاب / استعلام , استعلام تکثیر دی وی دی فیلم گواهان تاریخ به همراه قاب و طراحی روی قاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864440/استعلام-تکثیر-دی-وی-دی-فیلم-گواهان-تاریخ'>استعلام  تکثیر دی وی دی فیلم گواهان تاریخ / استعلام, استعلام  تکثیر دی وی دی فیلم گواهان تاریخ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864452/استعلام-وسایل-مورد-نیاز-کارگاه-های-تاسیسات-لوله-کشی'>استعلام وسایل مورد نیاز کارگاه های تاسیسات لوله کشی / استعلام, استعلام وسایل مورد نیاز کارگاه های تاسیسات لوله کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864497/استعلام-خرید-8-دستگاه-یخچال-و-فریزر-امرسان'>استعلام خرید 8 دستگاه یخچال و فریزر امرسان  / استعلام ,استعلام خرید 8 دستگاه یخچال و فریزر امرسان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864504/استعلام-خرید-و-حمل-و-اجرای-چمن-مصنوعی-شهرستان-بویین-و-میاندشت'>استعلام خرید و حمل و اجرای چمن مصنوعی شهرستان بویین و میاندشت / استعلام, استعلام  خرید و حمل و اجرای چمن مصنوعی شهرستان بویین و میاندشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864522/استعلام-خرید-و-حمل-و-نصب-کفپوش-سالن-ورزشی-اسفرجان'>استعلام خرید و حمل و نصب کفپوش سالن ورزشی اسفرجان / استعلام ,استعلام خرید و حمل و نصب کفپوش سالن ورزشی اسفرجان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864495/استعلام-سیستم-روشنایی-زمین-چمن'>استعلام سیستم روشنایی زمین چمن / استعلام،  سیستم روشنایی زمین چمن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864465/استعلام-تعمیر-زمین-چمن-طبیعی'>استعلام تعمیر زمین چمن طبیعی  / استعلام تعمیر زمین چمن طبیعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863998/مزایده-ملک-خانه-ای-دو-بر-مساحت-عرصه-56-47متر'>مزایده ملک خانه ای دو بر مساحت عرصه 56.47متر / مزایده,مزایده ملک خانه ای دو بر مساحت عرصه 56.47متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864805/استعلام-تکمیل-سالن-اورگان-چادگان'>استعلام تکمیل سالن اورگان چادگان / استعلام، استعلام تکمیل سالن اورگان چادگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864813/استعلام-تکمیل-سالن-بانوان-کوثر-زرین-شهر'>استعلام تکمیل سالن بانوان کوثر زرین شهر / استعلام ,استعلام تکمیل سالن بانوان کوثر زرین شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864806/استعلام-احداث-زمین-والیبال-ساحلی-خور-و-بیابانک'>استعلام احداث زمین والیبال ساحلی خور و بیابانک / استعلام ,استعلام احداث زمین والیبال ساحلی خور و بیابانک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864794/استعلام-اسکن-و-آرشیو-الکترونیک'>استعلام اسکن و آرشیو الکترونیک  / استعلام, استعلام اسکن و آرشیو الکترونیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864770/استعلام-تهیه-و-نصب-کفپوش-سالن-آزادی-زواره-اردستان'>استعلام تهیه و نصب کفپوش سالن آزادی زواره اردستان / استعلام ,استعلام تهیه و نصب کفپوش سالن آزادی زواره اردستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864754/استعلام-تعمیر-و-تجهیز-سالنهای-ورزشی-شهرستان-بویین'>استعلام تعمیر و تجهیز سالنهای ورزشی شهرستان بویین  / استعلام ,استعلام تعمیر و تجهیز سالنهای ورزشی شهرستان بویین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864745/استعلام-خرید-و-حمل-و-نصب-کفپوش-سالن-ورزشی-آقایان-گلپایگان'>استعلام خرید و حمل و نصب کفپوش سالن ورزشی آقایان گلپایگان  / استعلام ,استعلام خرید و حمل و نصب کفپوش سالن ورزشی آقایان گلپایگان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864763/استعلام-نرم-افزار-اکانتینگ-سیب'>استعلام نرم افزار اکانتینگ سیب  / استعلام، استعلام نرم افزار اکانتینگ سیب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864781/استعلام-تکمیل-سالن-ورزشی'>استعلام  تکمیل سالن ورزشی / استعلام تکمیل سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864791/استعلام-خرید-و-حمل-و-نصب-کفپوش-سالن-ورزشی'>استعلام  خرید و حمل و نصب کفپوش سالن ورزشی / استعلام خرید و حمل و نصب کفپوش سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864014/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-زمین-مزروعی-6465متر'>مزایده سه دانگ مشاع از زمین مزروعی 6465متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از زمین مزروعی 6465متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864797/استعلام-خرید-و-حمل-و-نصب-کفپوش-سالن-ورزشی-تختی-کاشان'>استعلام  خرید و حمل و نصب کفپوش سالن ورزشی تختی کاشان / استعلام خرید و حمل و نصب کفپوش سالن ورزشی تختی کاشان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864742/استعلام-40-کارتن-کاغذ-A4'>استعلام 40 کارتن کاغذ A4 / استعلام 40 کارتن کاغذ A4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864749/استعلام-کولر-گازی-معمولی-24000'>استعلام کولر گازی معمولی 24000  / استعلام کولر گازی معمولی 24000 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864437/استعلام-گوشی-تلفن-رومیزی'>استعلام گوشی تلفن رومیزی / استعلام , استعلام گوشی تلفن رومیزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864761/استعلام-خرید-نرم-افزار'>استعلام خرید نرم افزار / استعلام, استعلام خرید نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864401/استعلام-کابل-1-50-NYRY'>استعلام کابل 1*50 NYRY  / استعلام, استعلام کابل 1*50 NYRY </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864739/استعلام-پرینتر'>استعلام پرینتر / استعلام پرینتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864773/استعلام-سمپاش-کوله-پشتی---'>استعلام سمپاش کوله پشتی .... / استعلام سمپاش کوله پشتی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863770/مناقصه-انجام-تست-و-بازرسی-لوازم-اندازه-گیری-تکفاز-و-سه-فاز-دیماندی-و-غیر-دیماندی'>مناقصه انجام تست و بازرسی لوازم اندازه گیری تکفاز و سه فاز دیماندی و غیر دیماندی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام تست و بازرسی لوازم اندازه گیری تکفاز و سه فاز دیماندی و غیر دیماندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864017/مزایده-یک-واحد-آپارتمان-هشتاد-و-دو-متری'>مزایده یک واحد آپارتمان هشتاد و دو متری / مزایده,مزایده یک واحد آپارتمان هشتاد و دو متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864755/استعلام-ساخت-جاده-و-راه-آهن'>استعلام ساخت جاده و راه آهن          / استعلام, استعلام ساخت جاده و راه آهن         </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864766/استعلام-10-دستگاه-کیس-کامپیوتر'>استعلام 10 دستگاه کیس کامپیوتر / استعلام, استعلام 10 دستگاه کیس کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864748/استعلام-خرید-نصب-و-راه-اندازی-ایستگاه-خودکار-شهری'>استعلام خرید نصب و راه اندازی ایستگاه خودکار شهری / استعلام, استعلام خرید نصب و راه اندازی ایستگاه خودکار شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864743/استعلام-پمپ-هیدرولیک-دو-طبقه-راست-گرد-هیدروکار'>استعلام پمپ هیدرولیک دو طبقه راست گرد هیدروکار  / استعلام, استعلام پمپ هیدرولیک دو طبقه راست گرد هیدروکار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864734/استعلام-70-تن-برنج-تایلندی'>استعلام 70 تن برنج تایلندی  / استعلام , استعلام 70 تن برنج تایلندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864786/استعلام-خرید-لوازم-کلاس-یوگا'>استعلام خرید لوازم کلاس یوگا / استعلام خرید لوازم کلاس یوگا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864765/استعلام-گواهینامه-امنیتی'>استعلام گواهینامه امنیتی / استعلام,استعلام گواهینامه امنیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864823/استعلام-2-عدد-لگن-قایق-موتوری'>استعلام 2 عدد لگن قایق موتوری / استعلام2 عدد لگن قایق موتوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864776/استعلام-خرید-طپانچه-بادی'>استعلام خرید طپانچه بادی  / استعلام,استعلام خرید طپانچه بادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864000/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-مساحت-607-33متر'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی مساحت 607.33متر  / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی مساحت 607.33متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864741/استعلام-احداث-خط-انتقال'>استعلام احداث خط انتقال  / استعلام ، استعلام احداث خط انتقال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864744/استعلام-میکروکوت-هموکیو'>استعلام میکروکوت هموکیو / استعلام میکروکوت هموکیو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864762/استعلام-دستگاه-کامبینشن-تراپی--'>استعلام دستگاه کامبینشن تراپی ... / استعلام, استعلام دستگاه کامبینشن تراپی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864752/استعلام-باتری-قابل-شارژ-اسیدی--'>استعلام باتری قابل شارژ اسیدی ... / استعلام باتری قابل شارژ اسیدی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864716/استعلام-گاوصندوق-ضدسرقت-BS2000-کاوه-با-رمز-مکانیکی'>استعلام گاوصندوق ضدسرقت BS2000 کاوه با رمز مکانیکی / استعلام، گاوصندوق ضدسرقت BS2000 کاوه با رمز مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864723/استعلام-کابل-مسی-20-کیلوولت-300-1'>استعلام کابل مسی 20 کیلوولت 300*1 / استعلام, استعلام کابل مسی 20 کیلوولت 300*1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864732/استعلام-انجام-عملیات-تکمیلی-ساختمانی-در-پست-63-بن'>استعلام انجام عملیات تکمیلی ساختمانی در پست 63 بن / استعلام انجام عملیات تکمیلی ساختمانی در پست 63 بن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864682/استعلام-دستگاه-فتوکپی-شارپ-AR-6020--'>استعلام دستگاه فتوکپی شارپ AR-6020 ... / استعلام, استعلام دستگاه فتوکپی شارپ AR-6020 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864705/استعلام-طراحی-راه-اندازی-و-پیشتیبانی-DISASTER-SRM'>استعلام طراحی راه اندازی و پیشتیبانی DISASTER، SRM  / استعلام , استعلام طراحی راه اندازی و پیشتیبانی DISASTER، SRM </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863978/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-850-43متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 850.43متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 850.43متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864438/استعلام-چاپگر-لیزری-2035-hp'>استعلام  چاپگر لیزری 2035 hp  / استعلام , استعلام  چاپگر لیزری 2035 hp </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864735/استعلام-واگذاری-امور-خدماتی'>استعلام واگذاری امور خدماتی  / استعلام , استعلام واگذاری امور خدماتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864459/استعلام-قالب-پیش-ساخته-بتن-ستونی-فلزی'>استعلام قالب پیش ساخته بتن ستونی فلزی / استعلام قالب پیش ساخته بتن ستونی فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864436/استعلام-6-دستگاه-کامپیوتر-همراه-با-مانیتور-موس-و-کیبورد'>استعلام 6 دستگاه کامپیوتر همراه با مانیتور موس و کیبورد  / استعلام 6 دستگاه کامپیوتر همراه با مانیتور موس و کیبورد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864423/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر / استعلام , استعلام کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864410/استعلام-اسپلیت-24000-سرد-و-گرم-گری'>استعلام  اسپلیت 24000 سرد و گرم گری  / استعلام, استعلام  اسپلیت 24000 سرد و گرم گری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864412/استعلام-سرور-شبکه-رایانه'>استعلام سرور شبکه رایانه  / استعلام, استعلام سرور شبکه رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864463/استعلام-سرور-رایانه'>استعلام سرور رایانه  / استعلام, استعلام سرور رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864490/استعلام-کابل-و-کابلشو-پروژه-فورگ-5'>استعلام کابل و کابلشو پروژه فورگ 5  / استعلام ,استعلام کابل و کابلشو پروژه فورگ 5 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864019/مناقصه-احداث-و-اجرای-کمربند-حفاظتی'>مناقصه احداث و اجرای کمربند حفاظتی  / مناقصه احداث و اجرای کمربند حفاظتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864415/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی  / استعلام کولر گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864445/استعلام-ip-phone'>استعلام ip phone / استعلام ip phone</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864477/استعلام-صندلی'>استعلام صندلی  / استعلام صندلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864499/استعلام-ساخت-میز-کنفرانس-و-پارتیشن'>استعلام  ساخت میز کنفرانس و پارتیشن / استعلام  ساخت میز کنفرانس و پارتیشن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864617/استعلام-تعمیر-دستگاه-real-time-مدل-7500-کمپانی-ab'>استعلام تعمیر دستگاه real time مدل 7500 کمپانی ab / استعلام تعمیر دستگاه real time مدل 7500 کمپانی ab</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864531/استعلام-کنتور-الکترومغناطیس-4-اینچ'>استعلام کنتور الکترومغناطیس 4 اینچ  / استعلام، استعلام کنتور الکترومغناطیس 4 اینچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864548/استعلام-کاغذ-A4-PAPER-ONE'>استعلام کاغذ A4 PAPER ONE  / استعلام, استعلام کاغذ A4 PAPER ONE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864565/استعلام-تعمیر-دستگاه-سانتریفیوژ'>استعلام تعمیر دستگاه سانتریفیوژ  / استعلام, استعلام تعمیر دستگاه سانتریفیوژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863982/مناقصه-احداث-فرهنگسرا-نوبت-دوم'>مناقصه احداث فرهنگسرا- نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه احداث فرهنگسرا- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864591/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام  تولید، انتقال و توزیع برق / استعلام, استعلام  تولید، انتقال و توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864574/استعلام-شیرآلات'>استعلام شیرآلات  / استعلام شیرآلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864699/استعلام-اتصالات'>استعلام اتصالات  / استعلام ، استعلام اتصالات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864690/استعلام-هدفون-بیسیم-بلوتوث-دار-و-رم-خور-با-رم-2-گیگ'>استعلام هدفون بیسیم بلوتوث دار و رم خور با رم 2 گیگ  / استعلام ، استعلام هدفون بیسیم بلوتوث دار و رم خور با رم 2 گیگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864669/استعلام-چاپگر-لیزری'>استعلام چاپگر لیزری  / استعلام, استعلام چاپگر لیزری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864550/استعلام-آهن-آلات'>استعلام آهن آلات / استعلام آهن آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864529/استعلام-ups'>استعلام ups / استعلام ups</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864003/مزایده-فروش-املاک-تجدید'>مزایده فروش املاک تجدید  / مزایده,مزایده فروش املاک تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864521/استعلام-تابلو-برق-45-5'>استعلام تابلو برق 45/5 / استعلام تابلو برق 45/5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864507/استعلام-کابل-و-کابلشو'>استعلام  کابل و کابلشو / استعلام  کابل و کابلشو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864515/استعلام-تابلو-برق-سافت-استارتر-62-5-کیلو-وات'>استعلام تابلو برق سافت استارتر 62/5 کیلو وات / استعلام, استعلام تابلو برق سافت استارتر 62/5 کیلو وات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864501/استعلام-الکتروپمپ-55-کیلو-وات-177-14'>استعلام الکتروپمپ 55 کیلو وات 177/14 / استعلام, استعلام الکتروپمپ 55 کیلو وات 177/14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864487/استعلام-50-عدد-صندلی-رستورانی'>استعلام 50 عدد صندلی رستورانی  / استعلام, استعلام 50 عدد صندلی رستورانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863980/مزایده-ششدانگ-پلاک-شماره-42-فرعی-از-1625-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک شماره 42 فرعی از 1625 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک شماره 42 فرعی از 1625 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864532/استعلام-میز-کنفرانس'>استعلام میز کنفرانس  / استعلام, استعلام میز کنفرانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864485/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات--سخت-افزار'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - سخت افزار  / استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - سخت افزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864536/استعلام-هارد-دیسک-سرور-رایانه--'>استعلام هارد دیسک سرور رایانه ... / استعلام هارد دیسک سرور رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864566/استعلام-دوربین-عکاسی-دیجیتال-مدل-D70-کانن--'>استعلام دوربین عکاسی دیجیتال مدل D70  کانن ... / استعلام, استعلام دوربین عکاسی دیجیتال مدل D70  کانن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864584/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات-سخت-افزار'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات- سخت افزار / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات- سخت افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864615/استعلام-حمل-قیر-از-پالایشگاه-نفت-واقع-در-اصفهان'>استعلام حمل قیر از پالایشگاه نفت واقع در اصفهان  / استعلام , استعلام حمل قیر از پالایشگاه نفت واقع در اصفهان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864575/استعلام-جلد-دفترچه-بیمه-سلامت'>استعلام جلد دفترچه بیمه سلامت / استعلام جلد دفترچه بیمه سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864552/استعلام-احداث-سرویس-بهداشتی-شش-چشمه'>استعلام احداث سرویس بهداشتی شش چشمه / استعلام  , استعلام احداث سرویس بهداشتی شش چشمه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864520/استعلام-لیبل-خام'>استعلام لیبل خام / استعلام , استعلام لیبل خام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864500/استعلام-تجهیز-دو-دستگاه-خودروی-پولرسان'>استعلام تجهیز دو دستگاه خودروی پولرسان / استعلام تجهیز دو دستگاه خودروی پولرسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863989/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-تویوتا-هایلوکس'>مزایده یک دستگاه خودرو تویوتا هایلوکس / مزایده یک دستگاه خودرو تویوتا هایلوکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864460/استعلام-ایستگاه-خود-کار-هواشناسی'>استعلام ایستگاه خود کار هواشناسی / استعلام, استعلام ایستگاه خود کار هواشناسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864439/استعلام-ابزارآلات-مورد-نیاز-کارگاه-های-صنایع-ساختمان-و-جوشکاری'>استعلام ابزارآلات مورد نیاز کارگاه های صنایع ساختمان و جوشکاری  / استعلام, استعلام ابزارآلات مورد نیاز کارگاه های صنایع ساختمان و جوشکاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864450/استعلام-محلول-hemosil-rinse-solution'>استعلام محلول hemosil rinse solution  / استعلام, استعلام محلول hemosil rinse solution </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864556/استعلام-اسکنر-فوجیتسو-7160'>استعلام اسکنر فوجیتسو 7160  / استعلام , استعلام اسکنر فوجیتسو 7160 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864533/استعلام-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-و-تحویل-آسانسور-تمام-اتوماتیک'>استعلام خرید و نصب و راه اندازی و تحویل آسانسور تمام اتوماتیک / استعلام , استعلام خرید و نصب و راه اندازی و تحویل آسانسور تمام اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864505/استعلام-موکت-ضد-آب-ضد-حریق-رولی'>استعلام  موکت ضد آب ضد حریق رولی / استعلام، استعلام  موکت ضد آب ضد حریق رولی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864492/استعلام-استقرار-دو-نفر-کارشناس-جهت-پشتیبانی-نرم-افزاری'>استعلام استقرار دو نفر کارشناس جهت پشتیبانی نرم افزاری / استعلام، استعلام استقرار دو نفر کارشناس جهت پشتیبانی نرم افزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864451/استعلام-کیت-IRicof'>استعلام کیت IRicof / استعلام, استعلام کیت IRicof</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864424/استعلام-کاغذ'>استعلام کاغذ / استعلام, استعلام کاغذ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864443/استعلام-ساخت-جاده-و-راه-آهن'>استعلام ساخت جاده و راه آهن / استعلام , استعلام ساخت جاده و راه آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864456/استعلام-نظارت-فنی-بر-احداث-و-تکمیل-ساختمان-نمایشگاه-دائمی-فرش'>استعلام نظارت فنی بر احداث و تکمیل ساختمان نمایشگاه دائمی فرش / استعلام , استعلام نظارت فنی بر احداث و تکمیل ساختمان نمایشگاه دائمی فرش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864472/استعلام-پچ-پنل-نوری-دات-وایلر-سویس-با-پارت-نامبر-415281'>استعلام پچ پنل نوری دات وایلر سویس با پارت نامبر 415281 / استعلام پچ پنل نوری دات وایلر سویس با پارت نامبر 415281</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864483/استعلام-تبلت-SAMSUNG-GALEXY-TAB-A-مشکی-کیف-و-محافظ-و-مموری-32-گیگ-SAN-DISK'>استعلام تبلت SAMSUNG GALEXY TAB A مشکی- کیف و محافظ و مموری 32 گیگ SAN DISK / استعلام , استعلام تبلت SAMSUNG GALEXY TAB A مشکی- کیف و محافظ و مموری 32 گیگ SAN DISK</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864502/استعلام-دستگاه-خودپرداز-دیواری'>استعلام دستگاه خودپرداز دیواری / استعلام، استعلام  دستگاه خودپرداز دیواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864448/استعلام-ابزار-مورد-نیاز-کارگاه-ها'>استعلام ابزار مورد نیاز کارگاه ها / استعلام  ابزار مورد نیاز کارگاه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864470/استعلام-ماژول-SFP-2-PORTS---'>استعلام ماژول SFP 2 PORTS .... / استعلام , استعلام ماژول SFP 2 PORTS ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864486/استعلام-یو-پی-اس-10-کاوا-فاران--'>استعلام  یو پی اس 10 کاوا فاران ... / استعلام  یو پی اس 10 کاوا فاران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863990/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-کل-5520-78متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت کل 5520.78متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت کل 5520.78متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864509/استعلام-احداث-یک-باب-پارکینگ-لیفتراک'>استعلام احداث یک باب پارکینگ لیفتراک   / استعلام, استعلام احداث یک باب پارکینگ لیفتراک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864475/استعلام-وسایل-مورد-نیاز-کارگاه-اتو-مکانیک'>استعلام وسایل مورد نیاز کارگاه اتو مکانیک / استعلام , استعلام وسایل مورد نیاز کارگاه اتو مکانیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864457/استعلام-احداث-سرویس-بهداشتی-شش-چشمه-مانه'>استعلام احداث سرویس بهداشتی شش چشمه مانه / استعلام  , استعلام احداث سرویس بهداشتی شش چشمه مانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864798/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت-دیواری-سرمایشی-گرمایشی'>استعلام  کولر گازی اسپیلت دیواری سرمایشی گرمایشی / استعلام, استعلام  کولر گازی اسپیلت دیواری سرمایشی گرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864820/استعلام-وسایل-مورد-نیاز-کارگاه-های-رایانه'>استعلام وسایل مورد نیاز کارگاه های رایانه / استعلام، استعلام وسایل مورد نیاز کارگاه های رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864800/استعلام-یک-بسته-ممبران--سرنگ-1000ml'>استعلام یک بسته ممبران ، سرنگ 1000ml  / استعلام، استعلام یک بسته ممبران ، سرنگ 1000ml </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864777/استعلام-پنیر-خامه-ای-30-گرمی'>استعلام پنیر خامه ای 30 گرمی  / استعلام پنیر خامه ای 30 گرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864764/استعلام-کلیه-مصالح-با-پیمانکار'>استعلام کلیه مصالح با پیمانکار  / استعلام, استعلام کلیه مصالح با پیمانکار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864747/استعلام-کاغذ-ترمال-رسید-مشتری'>استعلام کاغذ ترمال رسید مشتری  / استعلام, استعلام کاغذ ترمال رسید مشتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863779/مناقصه-خط-کشی-سرد-راه-های-حوزه-استحفاظی'>مناقصه خط کشی سرد راه های حوزه استحفاظی / آگهی دعوت به مناقصه عمومی, مناقصه خط کشی سرد راه های حوزه استحفاظی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863960/مناقصه-ترمیم-نوار-حفاری-گاز-نوبت-دوم'>مناقصه ترمیم نوار حفاری گاز  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  ترمیم نوار حفاری گاز  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864740/استعلام-پرینتر-رنگی'>استعلام پرینتر رنگی / استعلام, استعلام پرینتر رنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864767/استعلام-کاغذ-ژورنال'>استعلام کاغذ ژورنال / استعلام, استعلام کاغذ ژورنال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864758/استعلام-دوربین-2-مگاپیکسل'>استعلام دوربین 2 مگاپیکسل / استعلام دوربین 2 مگاپیکسل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864753/استعلام-کابل-فیبر-نوری'>استعلام کابل فیبر نوری / استعلام کابل فیبر نوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864746/استعلام-آسانسور-هیدرولیک-3-ایستگاهه'>استعلام آسانسور هیدرولیک 3 ایستگاهه / استعلام آسانسور هیدرولیک 3 ایستگاهه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864736/استعلام-دوربین'>استعلام دوربین / استعلام دوربین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864756/استعلام-چای-مددجویی-ایرانی'>استعلام چای مددجویی ایرانی  / استعلام چای مددجویی ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864426/استعلام-لوازم-یدکی-نوردیک--'>استعلام  لوازم یدکی نوردیک... / استعلام لوازم یدکی نوردیک ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864750/استعلام-لوازم-یدکی-لیفتراک-های-کلارک-2-تن-و-3-تن--'>استعلام لوازم یدکی لیفتراک های کلارک 2 تن و 3 تن... / استعلام , استعلام لوازم یدکی لیفتراک های کلارک 2 تن و 3 تن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864751/استعلام-تامین-رک-سرور'>استعلام تامین رک سرور / استعلام , استعلام تامین رک سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864513/استعلام-بوش-و-بلبرینگ-و--'>استعلام بوش و بلبرینگ و ...  / استعلام , استعلام بوش و بلبرینگ و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864780/استعلام-فیلتر-میکرون-ذرات-گیر-دستگاه-تصفیه-گازوئیل'>استعلام فیلتر میکرون ذرات گیر دستگاه تصفیه گازوئیل / استعلام بهاء, استعلام فیلتر میکرون ذرات گیر دستگاه تصفیه گازوئیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864771/استعلام-توری-سرند-تیپ-1بعرض-مش-5-میلیمتر--96-03-17'>استعلام توری سرند تیپ 1بعرض مش 5 میلیمتر ...96.03.17 / استعلام بهاء, استعلام توری سرند تیپ 1بعرض مش 5 میلیمتر ...96.03.17</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864785/استعلام-شل-درام-مگنت-سه-پراتور-چغارت-96-03-17'>استعلام  شل درام مگنت سه پراتور چغارت 96.03.17 / استعلام , استعلام  شل درام مگنت سه پراتور چغارت  96.03.17</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864122/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-به-شماره-ثبت-3494'>مزایده ششدانگ یکباب خانه به شماره ثبت 3494  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه به شماره ثبت 3494 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864757/مناقصه-اجاره-14دستگاه-ماشین-آلات-سنگین-شامل-جرثقیل-پالفینگر-تریلی-و-کمپرسی'>مناقصه اجاره 14دستگاه ماشین آلات سنگین شامل جرثقیل ,پالفینگر,تریلی و کمپرسی / آگهی مناقصه عمومی  یک مرحله ای ,مناقصه اجاره 14دستگاه ماشین آلات سنگین شامل جرثقیل ,پالفینگر,تریلی و کمپرسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864730/مناقصه-تمیز-کردن-سقفهای-سالن-کلینکر-از-بارهای-اضافی'>مناقصه تمیز کردن سقفهای سالن کلینکر از بارهای اضافی  /  مناقصه , مناقصه تمیز کردن سقفهای سالن کلینکر از بارهای اضافی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864733/مناقصه-ساخت-داخلی-تعداد-یک-ست-برج-تغلیظ-گاز-اسیدی--'>مناقصه ساخت داخلی تعداد یک ست برج تغلیظ گاز اسیدی ... / مناقصه, مناقصه ساخت داخلی تعداد یک ست برج تغلیظ گاز اسیدی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864119/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-253-68متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 253.68متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 253.68متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864676/استعلام-P-F-FLOWSERVE-CENTRIFUGAL-PUMP--'>استعلام P/F FLOWSERVE CENTRIFUGAL PUMP .. / استعلام , استعلام P/F FLOWSERVE CENTRIFUGAL PUMP ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864724/استعلام-MOTOR-RELAY'>استعلام MOTOR RELAY / استعلام , استعلام MOTOR RELAY</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864427/استعلام-چراغ-قوه--'>استعلام چراغ قوه... / استعلام , استعلام چراغ قوه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864760/استعلام-CAPACITOR-و--'>استعلام CAPACITOR  و ...  / استعلام , استعلام CAPACITOR  و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864479/مناقصه-تعویض-لاینر-مخازن'>مناقصه تعویض لاینر مخازن / آگهی مناقصه , مناقصه تعویض لاینر مخازن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864416/فراخوان-شناسایی-تولیدکنندگان-لامپهای-مهتابی'>فراخوان شناسایی تولیدکنندگان لامپهای مهتابی / فراخوان شناسایی تولیدکنندگان لامپهای مهتابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864013/مناقصه-پروژه-مناسب-سازی-معابر'>مناقصه پروژه مناسب سازی معابر  / آگهی مناقصه های عمومی , مناقصه پروژه مناسب سازی معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864420/فراخوان-شناسایی-تولیدکنندگان-بالابر-هیدرولیکی-با-ارتفاع-10-متر'>فراخوان شناسایی تولیدکنندگان بالابر هیدرولیکی با ارتفاع 10 متر  / فراخوان شناسایی تولیدکنندگان بالابر هیدرولیکی با ارتفاع 10 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864397/فراخوان-شناسایی-چراغ-مهتابی-سقفی-ضد-گرد-و-غبار-و-رطوبت-40-3-وات'>فراخوان شناسایی چراغ مهتابی سقفی ضد گرد و غبار و رطوبت 40*3 وات / فراخوان شناسایی, فراخوان شناسایی  چراغ مهتابی سقفی ضد گرد و غبار و رطوبت 40*3 وات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864409/فراخوان-شناسایی-منبع-تغذیه-و-برد-کنترل-ربات-دی-ایکس-200-یاسکاوا'>فراخوان شناسایی منبع تغذیه و برد کنترل ربات دی ایکس 200 یاسکاوا / فراخوان شناسایی, فراخوان شناسایی  منبع تغذیه و برد کنترل ربات دی ایکس 200 یاسکاوا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864413/فراخوان-شناسایی-روغن-گیربکس-ATF4-SK-GEARBOX-OIL'>فراخوان شناسایی روغن گیربکس ATF4، SK GEARBOX OIL / فراخوان شناسایی, فراخوان شناسایی  روغن گیربکس ATF4، SK GEARBOX OIL</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864429/استعلام-پکینگ(شبکه-های-لانه-زنبوری)'>استعلام پکینگ(شبکه های لانه زنبوری)  / استعلام, استعلام پکینگ(شبکه های لانه زنبوری) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864442/مزایده-437-قلم-لوازم-اداری-وتجهيزات-فنی---'>مزایده 437 قلم لوازم اداری وتجهيزات فنی  ... / مزایده 437 قلم لوازم اداری وتجهيزات فنی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864419/فراخوان-انتخاب-مجری-آموزشی-برای-شاغلین-واحدهای-صنعتی-مستقر-در-منطقه-3'>فراخوان انتخاب مجری آموزشی برای شاغلین واحدهای صنعتی مستقر در منطقه 3 / فراخوان انتخاب مجری آموزشی برای شاغلین واحدهای صنعتی مستقر در منطقه 3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864407/استعلام-خرید-خدمات-ثبت-و-تنظیم-نسخ-کلینیکی-و-پاراکلینیکی'>استعلام خرید خدمات ثبت و تنظیم نسخ کلینیکی و پاراکلینیکی / استعلام خرید خدمات ثبت و تنظیم نسخ کلینیکی و پاراکلینیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864390/استعلام-واگذاری-محل-جهت-ارائه-خدمات-تکثیر-به-صورت-اجاره--'>استعلام واگذاری محل جهت ارائه خدمات تکثیر به صورت اجاره ... / استعلام ، استعلام واگذاری محل جهت ارائه خدمات تکثیر به صورت اجاره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863987/مناقصه-تهیه-اقلام-و-اجرای-شبکه-توزیع-گاز'>مناقصه تهیه اقلام و اجرای شبکه توزیع گاز / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه اقلام و اجرای شبکه توزیع گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864428/مناقصه-عملیات-حفر-سه-حلقه-چاه-آب-شرب-در-مناطق-تحت-پوشش'>مناقصه عملیات حفر سه حلقه چاه آب شرب در مناطق تحت پوشش / مناقصه عملیات حفر سه حلقه چاه آب شرب در مناطق تحت پوشش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864659/استعلام-لپ-تاپ-یک-دستگاه-تبلت-یکدستگاه--'>استعلام لپ تاپ یک دستگاه تبلت یکدستگاه... / استعلام لپ تاپ یک دستگاه تبلت یکدستگاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864664/استعلام-دوربین-2-مگا-پیکسل-سامسونگ-با-لنز-ورید-فوکال-QND7010-R'>استعلام دوربین 2 مگا پیکسل سامسونگ با لنز ورید فوکال QND7010 R  / استعلام دوربین 2 مگا پیکسل سامسونگ با لنز ورید فوکال QND7010 R </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864684/استعلام-حلوا-شکری-50-گرمی'>استعلام حلوا شکری 50 گرمی / استعلام حلوا شکری 50 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864606/استعلام-دوربین-3-مگا-پیکسل-داخلی-SND7084-R'>استعلام دوربین 3 مگا پیکسل داخلی SND7084 R  / استعلام، استعلام دوربین 3 مگا پیکسل داخلی SND7084 R </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864625/استعلام-رب-گوجه-فرنگی-بزرگمهر'>استعلام رب گوجه فرنگی بزرگمهر  / استعلام، استعلام رب گوجه فرنگی بزرگمهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864636/استعلام-رب-گوجه-بریکس-27-به-بالا'>استعلام رب گوجه بریکس 27 به بالا  / استعلام، استعلام رب گوجه بریکس 27 به بالا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864647/استعلام-دوربین-3-مگا-پیکسل-بیرونی-SND7084-R'>استعلام دوربین 3 مگا پیکسل بیرونی SND7084 R  / استعلام، استعلام دوربین 3 مگا پیکسل بیرونی SND7084 R </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864671/استعلام-عدس-سبز'>استعلام عدس سبز / استعلام عدس سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863954/مناقصه-پروژه-جدولگذاری--زیرسازی-و-آسفالت-معابر-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه جدولگذاری ، زیرسازی و آسفالت معابر نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه جدولگذاری ، زیرسازی و آسفالت معابر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864714/استعلام-فعالیت-های-سازمان-های-دارای-عضو-مربوط-به-کسب-و-کار'>استعلام فعالیت های سازمان های  دارای عضو مربوط به کسب و کار  / استعلام، استعلام فعالیت های سازمان های  دارای عضو مربوط به کسب و کار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864704/استعلام-دستگاه-SYS'>استعلام دستگاه SYS  / استعلام دستگاه SYS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864678/استعلام-لوبیا-چیتی'>استعلام لوبیا چیتی  / استعلام, استعلام لوبیا چیتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864662/استعلام-فریم-با-قوطی'>استعلام فریم با قوطی  / استعلام, استعلام فریم با قوطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864539/استعلام-کابل-شبکه-یونیکام-CAT6UIP'>استعلام کابل شبکه یونیکام CAT6UIP / استعلام کابل شبکه یونیکام CAT6UIP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864624/استعلام-لوبیا-سفید'>استعلام لوبیا سفید  / استعلام ،استعلام لوبیا سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864549/استعلام-تجهیزات-مورد-نیاز-سیستم-های-حفاظتی-و-امنیتی'>استعلام  تجهیزات مورد نیاز سیستم های حفاظتی و امنیتی / استعلام  تجهیزات مورد نیاز سیستم های حفاظتی و امنیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864587/استعلام-سینی-ثابت'>استعلام سینی ثابت / استعلام سینی ثابت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864564/استعلام-ماست-100-گرمی'>استعلام  ماست 100 گرمی / استعلام  ماست 100 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864661/استعلام-داکت-نمره-4-البرز'>استعلام داکت نمره 4 البرز / استعلام، استعلام داکت نمره 4 البرز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863972/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-7-فرعی-بخش-دو'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 7 فرعی بخش دو / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 7 فرعی بخش دو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864594/استعلام-ماکارانی-700-گرمی-زر-ماکارون'>استعلام ماکارانی 700 گرمی زر ماکارون / استعلام ماکارانی 700 گرمی زر ماکارون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864646/استعلام-خرید-یکدستگاه-یو-پی-اس-Riello-با-توان-20KVA-مدل-MSM-20'>استعلام خرید یکدستگاه یو پی اس Riello با توان 20KVA مدل MSM 20 / استعلام خرید یکدستگاه یو پی اس Riello با توان 20KVA مدل MSM 20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864607/استعلام-خرید-شیر-فلکه-زبانه-لاستیکی-F4'>استعلام خرید شیر فلکه زبانه لاستیکی F4 / استعلام خرید شیر فلکه زبانه لاستیکی F4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864637/استعلام-داکت-نمره-8-سوپیتا'>استعلام  داکت نمره 8 سوپیتا  / استعلام،  استعلام داکت نمره 8 سوپیتا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864622/استعلام-همراه-با-کابینت'>استعلام همراه با کابینت / استعلام، استعلام همراه با کابینت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864586/استعلام-ماکارانی-700-گرمی'>استعلام ماکارانی 700 گرمی  / استعلام، استعلام ماکارانی 700 گرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864578/استعلام-پیچ-و-روپلاک-و-بست-کمربندی'>استعلام پیچ و روپلاک و بست کمربندی / استعلام، استعلام پیچ و روپلاک و بست کمربندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864595/استعلام-پهنای-باند-اینترنتی-6-مگ'>استعلام پهنای باند اینترنتی 6 مگ / استعلام, استعلام پهنای باند اینترنتی 6 مگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864614/استعلام-فلکسی-نمره-16'>استعلام فلکسی نمره 16 / استعلام فلکسی نمره 16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864641/استعلام-بلوور-صنعتی-200-مترمکعب'>استعلام بلوور صنعتی 200 مترمکعب  / استعلام بلوور صنعتی 200 مترمکعب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863964/فراخوان-مناقصه-تعمیرات-ساختمانهای-ایستگاه--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تعمیرات ساختمانهای ایستگاه... نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه تعمیرات ساختمانهای ایستگاه... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864610/استعلام-جعبه-و-گلند'>استعلام جعبه و گلند / استعلام جعبه و گلند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864593/استعلام-سوییچ--پاور-و-ماژول-مخابراتی'>استعلام سوییچ ، پاور و ماژول مخابراتی   / استعلام، استعلام سوییچ ، پاور و ماژول مخابراتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864577/استعلام-ورق-های-سقف-کاذب'>استعلام ورق های سقف کاذب  / استعلام ورق های سقف کاذب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864573/استعلام-تهیه-و-اجرای-فاز-1-خط-انتقال-با-لوله-پلی-اتیلن--'>استعلام تهیه و اجرای فاز 1 خط انتقال با لوله پلی اتیلن ... / استعلام,استعلام تهیه و اجرای فاز 1 خط انتقال با لوله پلی اتیلن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864604/استعلام-لوله-PG16-گرم-همراه-با-متعلقات'>استعلام  لوله PG16 گرم همراه با متعلقات  / استعلام,استعلام  لوله PG16 گرم همراه با متعلقات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864640/استعلام-الکتروپمپ-هرمتیک-طرح-بوفالو-2-2-کیلو-وات-به-همراه-هوزینگ'>استعلام الکتروپمپ هرمتیک طرح بوفالو 2.2 کیلو وات به همراه هوزینگ / استعلام,استعلام الکتروپمپ هرمتیک طرح بوفالو 2.2 کیلو وات به همراه هوزینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864667/استعلام-اینترنت-پرسرعت-سازمانی-به-مدت-یک-سال'>استعلام اینترنت پرسرعت سازمانی به مدت یک سال / استعلام,استعلام اینترنت پرسرعت سازمانی به مدت یک سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864706/استعلام-خدمات-اینترنت'>استعلام خدمات اینترنت  / استعلام ,استعلام خدمات اینترنت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864621/استعلام-خرید-و-حمل-آب-آشامیدنی'>استعلام خرید و حمل آب آشامیدنی  / استعلام, استعلام خرید و حمل آب آشامیدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863970/مناقصه-پروژه-جدولگذاری-معابر-روستا-نوبت-دوم-96-3-17'>مناقصه پروژه جدولگذاری معابر روستا  نوبت دوم  96.3.17 / مناقصه , مناقصه پروژه جدولگذاری معابر روستا  نوبت دوم  96.3.17</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864592/استعلام-نصب-فایل-ریلی-در-مدیریت-امور-مالی-به-مقدار-7-5-ریل'>استعلام نصب فایل ریلی در مدیریت امور مالی به مقدار 7.5 ریل / استعلام, استعلام نصب فایل ریلی در مدیریت امور مالی به مقدار 7.5 ریل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864570/استعلام-تعمیر-تجهیزات-قطعات-ایستگاه-های-فرودگاهی'>استعلام تعمیر تجهیزات قطعات ایستگاه های فرودگاهی / استعلام, استعلام تعمیر تجهیزات قطعات ایستگاه های فرودگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864555/استعلام-کولر-اسپیلت-سرد-و-گرم-240000'>استعلام کولر اسپیلت سرد و گرم 240000  / استعلام, استعلام کولر اسپیلت سرد و گرم 240000 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864612/استعلام-الکتروپمپ-9-2-کیلووات'>استعلام الکتروپمپ 9.2 کیلووات / استعلام, استعلام الکتروپمپ 9.2 کیلووات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864544/استعلام-لاستیک'>استعلام لاستیک / استعلام, استعلام لاستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864535/استعلام-پیاده-سازی-نرم-افزار-تحت-وب-پورتال-اطلاع-رسانی-مرکز-خدمات-سرمایه-گذاران-استان-آذربایجان-غربی'>استعلام پیاده سازی نرم افزار تحت وب پورتال اطلاع رسانی مرکز خدمات سرمایه گذاران استان آذربایجان غربی / استعلام پیاده سازی نرم افزار تحت وب پورتال اطلاع رسانی مرکز خدمات سرمایه گذاران استان آذربایجان غربی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864541/استعلام-الکتروموتور-شناور-45-5-کیلووات-A9'>استعلام الکتروموتور شناور 45.5 کیلووات A9 / استعلام، استعلام الکتروموتور شناور 45.5 کیلووات A9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864567/استعلام-اسپلیت-مدل-AUKS-SPLIT-AWS-H24B4-LM'>استعلام اسپلیت مدل AUKS SPLIT- AWS-H24B4/LM / استعلام, استعلام اسپلیت مدل AUKS SPLIT- AWS-H24B4/LM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864651/استعلام-ویدئو-پروژکتور'>استعلام ویدئو پروژکتور  / استعلام ویدئو پروژکتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864673/استعلام-کابل-50-3-SWR'>استعلام کابل 50*3 SWR / استعلام کابل 50*3 SWR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864698/استعلام-فنس-و-لوله-گالوانیزه'>استعلام فنس و لوله گالوانیزه / استعلام فنس و لوله گالوانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864613/استعلام-خرید-تجهیزات-LEGRAND'>استعلام خرید تجهیزات LEGRAND  / استعلام، استعلام خرید تجهیزات LEGRAND </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864632/استعلام-خرید-و-اجرای-PREMAK'>استعلام خرید و اجرای PREMAK  / استعلام، استعلام خرید و اجرای PREMAK </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864643/استعلام-اسپلیت-مدل-AUKS-SPLIT-AWS-H18B4-LM'>استعلام اسپلیت مدل AUKS SPLIT- AWS-H18B4/LM / استعلام, استعلام اسپلیت مدل AUKS SPLIT- AWS-H18B4/LM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864653/استعلام-اسکنر-رنگی'>استعلام اسکنر رنگی  / استعلام, استعلام اسکنر رنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864665/استعلام-ایزوگام-کاری-و-زیر-سازی-سقف-ساختمان-اداری'>استعلام ایزوگام کاری و زیر سازی سقف ساختمان اداری  / استعلام, استعلام ایزوگام کاری و زیر سازی سقف ساختمان اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864696/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام، استعلام کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863741/اصلاحی-مزایده-5-دست-مبلمان'>اصلاحی مزایده 5 دست مبلمان / مزایده, اصلاحی مزایده 5 دست مبلمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864672/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864634/استعلام-دستگاه-کپی-3008-مدل-e-studio-توشیبا'>استعلام دستگاه کپی 3008 مدل e-studio توشیبا / استعلام, استعلام دستگاه کپی 3008 مدل e-studio توشیبا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864608/استعلام-خرید-مبلمان-اداری'>استعلام خرید مبلمان اداری  / استعلام, استعلام خرید مبلمان اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864670/استعلام-هات-پلیت-مگنت'>استعلام هات پلیت مگنت  / استعلام , استعلام هات پلیت مگنت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864656/استعلام-اسکنر-سیاه-و-سفید'>استعلام اسکنر سیاه و سفید / استعلام, استعلام اسکنر سیاه و سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864631/استعلام-دستگاه-چند-کاره-کپی-و-پرینتر-و-اسکنر-و-فکس'>استعلام دستگاه چند کاره کپی و پرینتر و اسکنر و فکس / استعلام, استعلام دستگاه چند کاره کپی و پرینتر و اسکنر و فکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864603/استعلام-گوشت-ران-گوسفندی-منجمد'>استعلام گوشت ران گوسفندی منجمد / استعلام ،استعلام گوشت ران گوسفندی منجمد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864568/استعلام-دستگاه-اندازه-گیری-فشار-گاز-(گاز-سنج)'>استعلام دستگاه اندازه گیری فشار گاز (گاز سنج) / استعلام، استعلام دستگاه اندازه گیری فشار گاز (گاز سنج)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864629/استعلام-انکوباتور-تشخیص-کیت-آنتی-بیوتیک'>استعلام انکوباتور تشخیص کیت آنتی بیوتیک / استعلام انکوباتور تشخیص کیت آنتی بیوتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863974/مزایده-ملک-یک-واحد-تجاری-مساحت-24-75متر'>مزایده ملک یک واحد تجاری مساحت 24.75متر / مزایده,مزایده ملک یک واحد تجاری مساحت 24.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864599/استعلام-کوره-آزمایشگاهی'>استعلام کوره آزمایشگاهی / استعلام کوره آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864563/استعلام-کولیس'>استعلام کولیس / استعلام کولیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864582/استعلام-تعویض-کانال'>استعلام تعویض کانال / استعلام, استعلام تعویض کانال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864618/استعلام-دستگاه-فور'>استعلام دستگاه فور  / استعلام,استعلام دستگاه فور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864652/استعلام-میکرومتر-چینی-0-25'>استعلام میکرومتر چینی 0-25 / استعلام ,استعلام میکرومتر چینی 0-25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864691/استعلام-کولر-گازی-ایستاده-سرمایشی-و-گرمایشی'>استعلام کولر گازی ایستاده سرمایشی و گرمایشی  / استعلام,استعلام کولر گازی ایستاده سرمایشی و گرمایشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864715/استعلام-ترازوی-حساس-0-001-تا-220-گرم-AXIS-لهستان'>استعلام ترازوی حساس 0.001 تا 220 گرم AXIS لهستان  / استعلام, استعلام ترازوی حساس 0.001 تا 220 گرم AXIS لهستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864609/استعلام-ترازوی-حساس-0-001-تا-210-گرم-AXIS-لهستان-مدل-BTA210D'>استعلام ترازوی حساس 0.001 تا 210 گرم AXIS لهستان مدل BTA210D / استعلام, استعلام ترازوی حساس 0.001 تا 210 گرم AXIS لهستان مدل BTA210D</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863991/مناقصه-اجرای-خط-تغذیه-فولادی-و-شبکه-توزیع-فولادی-و-پلی-اتیلن--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای خط تغذیه فولادی و شبکه توزیع فولادی و پلی اتیلن  -نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای خط تغذیه فولادی و شبکه توزیع فولادی و پلی اتیلن -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864626/استعلام-دستگاه-PH-متر-تایوان-مدل-AZ86502'>استعلام دستگاه PH متر تایوان مدل AZ86502  / استعلام, استعلام دستگاه PH متر تایوان مدل AZ86502 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864602/استعلام-لوازم-آزمایشگاهی'>استعلام لوازم آزمایشگاهی  / استعلام, استعلام لوازم آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864585/استعلام-خرید-پهنای-باند-اینترنتی-یکساله'>استعلام خرید پهنای باند اینترنتی یکساله  / استعلام, استعلام خرید پهنای باند اینترنتی یکساله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864561/استعلام-دستگاه-ECمتر--کنداکتیومتر-مدل-AZ86503'>استعلام دستگاه ECمتر - کنداکتیومتر مدل AZ86503 / استعلام, استعلام دستگاه ECمتر - کنداکتیومتر مدل AZ86503</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864588/استعلام-11-عدد-مانیتور-LG22M38-و-پایه-مانیتور-رومیزی'>استعلام 11 عدد مانیتور LG22M38 و پایه مانیتور رومیزی / استعلام ، استعلام 11 عدد مانیتور LG22M38 و پایه مانیتور رومیزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864628/استعلام-مواد-آزمایشگاهی'>استعلام مواد آزمایشگاهی  / استعلام, استعلام مواد آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864553/استعلام-تعمیرات-دبیرستان-دخترانه-کووه-ای'>استعلام تعمیرات دبیرستان دخترانه کووه ای / استعلام تعمیرات دبیرستان دخترانه کووه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864538/استعلام-کاغذ-115-گرمی-دو-رو-گلاسه-مات'>استعلام کاغذ 115 گرمی دو رو گلاسه مات / استعلام , استعلام کاغذ 115 گرمی دو رو گلاسه مات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864526/استعلام-دستگاه-نورد-برقی-پذایه-دار-با-غلطک-هایی-به-قطر-45-میلی-متر'>استعلام دستگاه نورد برقی پذایه دار با غلطک هایی به قطر 45 میلی متر / استعلام, استعلام دستگاه نورد برقی پذایه دار با غلطک هایی به قطر 45 میلی متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864558/استعلام-رادیوسیستم-انتقال-مخابراتی'>استعلام رادیوسیستم انتقال مخابراتی / استعلام، استعلام رادیوسیستم انتقال مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863981/مناقصه-اجرای-پروژه-توسعه-و-ساماندهی-شبکه-برق-کوی-گلدشت'>مناقصه اجرای پروژه توسعه و ساماندهی شبکه برق کوی گلدشت / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه توسعه و ساماندهی شبکه برق کوی گلدشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864572/استعلام-دستگاه-کاتر-دستمال-کاغذی'>استعلام دستگاه کاتر دستمال کاغذی / استعلام دستگاه کاتر دستمال کاغذی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864579/استعلام-دستگاه-گردبر'>استعلام دستگاه گردبر / استعلام دستگاه گردبر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864598/استعلام-کاغذ-100-گرمی-100-70'>استعلام کاغذ 100 گرمی 100*70 / استعلام , استعلام کاغذ 100 گرمی 100*70</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864600/استعلام-کولیس-30-سانت-با-دقت-0-01'>استعلام  کولیس 30 سانت با دقت 0.01  / استعلام  کولیس 30 سانت با دقت 0.01 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864580/استعلام-کولر-گازی-اسپلیت-سرمایشی-گرمایشی'>استعلام کولر گازی اسپلیت سرمایشی گرمایشی / استعلام کولر گازی اسپلیت سرمایشی گرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864560/استعلام-کولیس-20-سانت-با-دقت-0-01'>استعلام کولیس 20 سانت با دقت 0.01  / استعلام کولیس 20 سانت با دقت 0.01 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864779/مناقصه-حمل-گندم-از-مراکز-خرید-به-سیلوهای-ذخیره-سازی-سطح-استان'>مناقصه حمل گندم از مراکز خرید به سیلوهای ذخیره سازی سطح استان     / مناقصه حمل گندم از مراکز خرید به سیلوهای ذخیره سازی سطح استان    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864811/مناقصه-بهینه-سازی-سیستم-ارتینگ'>مناقصه بهینه سازی سیستم ارتینگ / مناقصه بهینه سازی سیستم ارتینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864816/فراخوان-احداث-شفت-و-جاده-دسترسی-زاوه-کوه'>فراخوان  احداث شفت و جاده دسترسی زاوه کوه     / فراخوان ،فراخوان   احداث شفت و جاده دسترسی زاوه کوه    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864821/مناقصه-ارائه-خدمات-نقلیه-بوسیله-خودروهای-سنگین-و-نیمه-سنگین--'>مناقصه ارائه خدمات نقلیه بوسیله خودروهای سنگین و نیمه سنگین ... / مناقصه , مناقصه ارائه خدمات نقلیه بوسیله خودروهای سنگین و نیمه سنگین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864814/مناقصه-انجام-بخشی-از-امور-رفاهی-پرسنل'>مناقصه انجام بخشی از امور رفاهی پرسنل     / مناقصه , مناقصه انجام بخشی از امور رفاهی پرسنل    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864808/مناقصه-انجام-امور-خدمات-تنظیفات--آبدارخانه'>مناقصه انجام امور خدمات تنظیفات ، آبدارخانه / مناقصه انجام امور خدمات تنظیفات ، آبدارخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864818/مناقصه-احیاء-و-مرمت-58-رشته-قنات'>مناقصه احیاء و مرمت 58 رشته قنات / مناقصه احیاء و مرمت 58 رشته قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864799/مناقصه-خدمات-خودرویی'>مناقصه خدمات خودرویی  / آگهی فراخوان, مناقصه خدمات خودرویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864778/مناقصه-عملیات-لایروبی-و-ساماندهی-سرشاخه-رودخانه-اترک'>مناقصه عملیات لایروبی و ساماندهی سرشاخه رودخانه اترک   / مناقصه عملیات لایروبی و ساماندهی سرشاخه رودخانه اترک  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864789/فراخوان-عملیات-لایروبی-و-ساماندهی-رودخانه-مسیل-قشلاق'>فراخوان عملیات لایروبی و ساماندهی رودخانه مسیل قشلاق     / فراخوان عملیات لایروبی و ساماندهی رودخانه مسیل قشلاق    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863986/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-قطعه-ششم-تفکیکی'>مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه ششم تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه ششم تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864802/فراخوان-خرید-انواع-کیوسک-پست'>فراخوان خرید انواع کیوسک پست / فراخوان خرید انواع کیوسک پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864819/مناقصه-خرید-انواع-کیوسک-پست'>مناقصه خرید انواع کیوسک پست     / مناقصه خرید انواع کیوسک پست    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864812/فرخوان-کابل-۶-۶-۱-فشار-ضعیف--عمرانی'>فرخوان کابل ۶+۶*۱ فشار ضعیف - عمرانی     / فرخوان کابل ۶+۶*۱ فشار ضعیف - عمرانی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864768/ارزیابی-کیفی-احداث-کنار-گذر-کرمان'>ارزیابی کیفی احداث کنار گذر کرمان / ارزیابی کیفی احداث کنار گذر کرمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864783/مناقصه-خرید-و-تحویل-سیستم-روباتیک-ذخیره-سازی-داده'>مناقصه خرید و تحویل سیستم روباتیک ذخیره سازی داده  / مناقصه خرید و تحویل سیستم روباتیک ذخیره سازی داده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864796/مناقصه-احداث-شبکه-های-فرعی-آبیاری-و-زهکشی-علویان'>مناقصه احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی علویان / مناقصه احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی علویان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864801/مناقصه-احداث-شبکه-های-فرعی-آبیاری-و-زهکشی-علویان-(صوفی-چای-)'>مناقصه احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی علویان (صوفی چای ) / مناقصه  احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی علویان (صوفی چای )</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864792/فراخوان-مناقصه-بهسازی-و-روکش-آسفالت-راههای-روستایی'>فراخوان مناقصه بهسازی و روکش آسفالت راههای روستایی / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه بهسازی و روکش آسفالت راههای روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863971/مناقصه-اجرای-پروژه-توسعه-و-ساماندهی-شبکه-برق-کوی-کروشات'>مناقصه اجرای پروژه توسعه و ساماندهی شبکه برق کوی کروشات / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه توسعه و ساماندهی شبکه برق کوی کروشات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864772/​فراخوان-ارزیابی-کیفی-گازرسانی-به-۳۳-روستای-محور-زیوه'>​فراخوان ارزیابی کیفی گازرسانی به ۳۳ روستای محور زیوه / ​فراخوان ارزیابی کیفی , ​فراخوان ارزیابی کیفی گازرسانی به ۳۳ روستای محور زیوه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864804/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-نیروی-ارکان-ثالث-اداره-نگهداری-و-تعمیرات'>فراخوان مناقصه انجام خدمات نیروی ارکان ثالث اداره نگهداری و تعمیرات  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه انجام خدمات نیروی ارکان ثالث اداره نگهداری و تعمیرات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864810/مناقصه-انجام-خدمات'>مناقصه انجام خدمات  / مناقصه انجام خدمات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864790/مناقصه-تهیه-و-تامین-خودروهای-سبک-۱۶-ساعته-اداره-ترابری'>مناقصه تهیه و تامین خودروهای سبک ۱۶ ساعته اداره ترابری      / مناقصه تهیه و تامین خودروهای سبک ۱۶ ساعته اداره ترابری     </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864775/مناقصه-احداث-غسالخانه-اندیمشک'>مناقصه  احداث غسالخانه اندیمشک   / مناقصه  احداث غسالخانه اندیمشک  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864807/مناقصه-Tube-Bunle'>مناقصه Tube Bunle    / مناقصه Tube Bunle   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863956/مناقصه-طبخ-و-توزیع-غذای-نیمروزی-سلف-سرویس'>مناقصه طبخ و توزیع غذای نیمروزی سلف سرویس  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه طبخ و توزیع غذای نیمروزی سلف سرویس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864817/مناقصه-گازرسانی-به-۱۴-روستای-محور-دانالو-شهرستان-ماکو'>مناقصه گازرسانی به ۱۴ روستای محور دانالو شهرستان ماکو     / مناقصه گازرسانی به ۱۴ روستای محور دانالو شهرستان ماکو    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864795/فراخوان-انجام-حجم-خدمات-تعمیرات-اساسی---'>فراخوان انجام حجم خدمات تعمیرات اساسی  ... / فراخوان انجام حجم خدمات تعمیرات اساسی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864782/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز  / مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864769/فراخوان-خرید-۱۰-دستگاه-سردخانه-زیرصفر-و-بالای-صفردرجه'>فراخوان خرید ۱۰ دستگاه سردخانه زیرصفر و بالای صفردرجه     / فراخوان خرید ۱۰ دستگاه سردخانه زیرصفر و بالای صفردرجه    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864809/مناقصه-انجام-حجم-خدمات-تعمیرات-اساسی-واحد-های-تقطیر-LPGو-CCR'>مناقصه انجام حجم خدمات تعمیرات اساسی واحد های تقطیر LPGو CCR / مناقصه انجام حجم خدمات تعمیرات اساسی واحد های تقطیر LPGو CCR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864793/مناقصه-خرید-لوازم-و-تجهیزات-ابزار-دقیق'>مناقصه خرید لوازم و تجهیزات ابزار دقیق / مناقصه خرید لوازم و تجهیزات ابزار دقیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864774/مناقصه-خرید-ایستگاههای-TBS--CGS-MS--نوبت-دوم'>مناقصه خرید ایستگاههای TBS , CGS ,MS - نوبت دوم  / فراخوان, مناقصه خرید ایستگاههای TBS , CGS ,MS - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863798/مناقصه-زیرسازی-و-احداث-ابنیه-فنی-راه-روستایی'>مناقصه زیرسازی و احداث ابنیه فنی راه روستایی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه زیرسازی و احداث ابنیه فنی راه روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863745/فراخوان-BALL-VALVE--نوبت-دوم'>فراخوان  BALL VALVE   نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی ، فراخوان  BALL VALVE   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864803/مناقصه-MDRND'>مناقصه MDRND / مناقصه MDRND</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864787/مناقصه-Ground-monitor--Water-foam-nozzles'>مناقصه Ground monitor & Water/foam nozzles / مناقصه Ground monitor & Water/foam nozzles</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864784/فراخوان-انجام-خدمات-مربیگری-رشته-های-مختلف-ورزشی-و-ناجیگری-استخر-مهاجران'>فراخوان انجام خدمات مربیگری رشته های مختلف ورزشی و ناجیگری استخر مهاجران     / فراخوان انجام خدمات مربیگری رشته های مختلف ورزشی و ناجیگری استخر مهاجران    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863749/مناقصه-بازسازی-دو-بلوک-ساختمان-مهمانسرا--نوبت-دوم'>مناقصه بازسازی دو بلوک ساختمان مهمانسرا - نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران,مناقصه بازسازی دو بلوک ساختمان مهمانسرا -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863747/مزایده-فروش-تعداد-یک-پلاک-تجاری-مساحت-1166متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد یک پلاک تجاری مساحت 1166متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد یک پلاک تجاری مساحت 1166متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863787/مزایده-ششدانگ-زمین-به-مساحت-112-70متر'>مزایده ششدانگ زمین به مساحت 112.70متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 112.70متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863773/مزایده-یک-دستگاه-کارواش-تمام-اتوماتیک'>مزایده یک دستگاه کارواش تمام اتوماتیک  / مزایده یک دستگاه کارواش تمام اتوماتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863768/مناقصه-پروژه-جدولگذاری-معابر-روستا-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه جدولگذاری معابر روستا نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه پروژه جدولگذاری معابر روستا نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863716/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-72-80متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 72.80متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 72.80متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863715/مزایده-ملک-مساحت-87-26متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 87.26متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 87.26متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863975/مزایده-فروش-یکدستگاه-ایستاده-ویترینی'>مزایده فروش یکدستگاه ایستاده ویترینی / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه ایستاده ویترینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863750/مناقصه-ادامه-تکمیل-مجموعه-ورزشی-(استخر)-شهر-بومهن--نوبت-دوم'>مناقصه ادامه تکمیل مجموعه ورزشی (استخر) شهر بومهن...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ادامه تکمیل مجموعه ورزشی (استخر) شهر بومهن...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863711/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-قطعه-36-تفکیکی'>مزایده ششدانگ یکباب خانه قطعه 36 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه قطعه 36 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863737/مزایده-خودروی-پژو-پارس--نوبت-دوم'>مزایده خودروی پژو پارس - نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده خودروی پژو پارس - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863733/مزایده-یک-دستگاه-دکل-حفاری'>مزایده یک دستگاه دکل حفاری  / مزایده,مزایده یک دستگاه دکل حفاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863950/مزایده-فروش-7-عدد-بارکد-و-تاریخ-زن-بار-دوم'>مزایده فروش 7 عدد بارکد و تاریخ زن بار دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش 7 عدد بارکد و تاریخ زن بار دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863719/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-به-پلاک-ثبتی-2118'>مزایده ششدانگ یکباب خانه به پلاک ثبتی 2118  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه به پلاک ثبتی 2118 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863722/مزایده-ششدانگ-منافع-و-سرقفلی-مشاع-مغازه-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ منافع و سرقفلی مشاع مغازه نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ منافع و سرقفلی مشاع مغازه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863959/مزایده-فروش-لودر-تیپ-856-مدل-1391-و-بیل-مکانیکی'>مزایده فروش لودر تیپ 856 مدل 1391 و بیل مکانیکی / آگهی مزایده , مزایده فروش لودر تیپ 856 مدل 1391 و بیل مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863732/مزایده-یک-قطعه-باغ-مساحت-1600متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه باغ مساحت 1600متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه باغ مساحت 1600متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863729/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-600-متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 600 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 600 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863726/مزایده-یک-قطعه-پشته-صیفی-کاری-محصور-شده-مساحت-سه-هزار-متر'>مزایده یک قطعه پشته صیفی کاری محصور شده مساحت سه هزار متر / مزایده,مزایده یک قطعه پشته صیفی کاری محصور شده مساحت سه هزار متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863897/اصلاحیه-مناقصه-واگذاری-خرید-تجهیزات-ACCESS-و-10G-CORE-شبکه'>اصلاحیه مناقصه واگذاری خرید تجهیزات ACCESS و 10G CORE شبکه / اصلاحیه , مناقصه واگذاری خرید تجهیزات ACCESS و 10G CORE شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863734/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-مساحت-9500متر'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 9500متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 9500متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863968/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-سواری-سمند-مدل-1383'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری سمند مدل 1383  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری سمند مدل 1383 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863818/مزایده-پلاک-شماره-55-فرعی-مساحت-325-متر'>مزایده پلاک شماره 55 فرعی مساحت 325 متر  / مزایده,مزایده پلاک شماره 55 فرعی مساحت 325 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863820/مزایده-ملک-عرصه-و-اعیان-خانه-و-دو-باب-مغازه-بخش-هفت'>مزایده ملک عرصه و اعیان خانه و دو باب مغازه بخش هفت / مزایده,مزایده ملک عرصه و اعیان خانه و دو باب مغازه بخش هفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863816/مزایده-ملک-مسکونی-عرصه-چهل-و-هشت-متر'>مزایده ملک مسکونی عرصه چهل و هشت متر / مزایده,مزایده ملک مسکونی عرصه چهل و هشت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863815/مزایده-ملک-عرصه-سیصد-متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک عرصه سیصد متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک عرصه سیصد متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863952/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-267-97متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 267.97متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 267.97متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863948/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-795-16متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 795.16متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 795.16متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863951/مزایده-یکباب-ساختمان-و-حسینیه-در-دو-طبقه'>مزایده یکباب ساختمان و حسینیه در دو طبقه  / مزایده,مزایده یکباب ساختمان و حسینیه در دو طبقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863727/مزایده-فروش-5-عدد-آلاچیق--مرحله-دو'>مزایده فروش 5 عدد آلاچیق - مرحله دو / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش 5 عدد آلاچیق - مرحله دو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863703/مزایده-یک-فروند-لنج-ترال-صیادی-(-ابعاد-22-7-4-7)'>مزایده یک فروند لنج ترال صیادی ( ابعاد 22*7*4/7)  / مزایده یک فروند لنج ترال صیادی ( ابعاد 22*7*4/7) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863724/مزایده-ساعت-ایستاده-طرح-چوب--'>مزایده ساعت ایستاده طرح چوب ...  / مزایده, مزایده ساعت ایستاده طرح چوب ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863774/مزایده-یک-قطعه-زمین-محوطه-و-خانه-قدیمی-1500-و-زمین-3610متر'>مزایده یک قطعه زمین محوطه و خانه قدیمی 1500 و زمین 3610متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین محوطه و خانه قدیمی 1500 و زمین 3610متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863777/مزایده-ششدانگ-عمارت-مسکونی-بخش-سه-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ عمارت مسکونی بخش سه نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت مسکونی بخش سه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863781/مزایده-ملک-اعیان-صد-و-هشتاد-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک اعیان صد و هشتاد متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک اعیان صد و هشتاد متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863730/مزایده-خودرو-سواری-سیستم-پژو-پارس'>مزایده خودرو سواری سیستم پژو پارس / مزایده,مزایده خودرو سواری سیستم پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863832/مزایده-ششدانگ-ساختمان-به-متراژ-1017-85متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ ساختمان به متراژ 1017.85متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان به متراژ 1017.85متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864002/مناقصه-تهیه-و-نصب-علایم-ایمنی-حوزه-استحفاظی'>مناقصه تهیه و نصب علایم ایمنی حوزه استحفاظی / آگهی دعوت مناقصه عمومی , مناقصه تهیه و نصب علایم ایمنی حوزه استحفاظی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863736/مزایده-واگذاری-سه-قطعه-از-زمینهای-خود-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری سه قطعه از زمینهای خود نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری سه قطعه از زمینهای خود نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863689/فراخوان-پیمانکاران-جهت-پروژه-مرمت-و-بهسازی-ساختمانها-زیرساختهای-تاسیسات-برقی---نوبت-دوم'>فراخوان پیمانکاران جهت پروژه مرمت و بهسازی ساختمانها، زیرساختهای تاسیسات برقی...- نوبت دوم  / گهی فراخوان پیمانكاران , فراخوان پیمانکاران جهت پروژه مرمت و بهسازی ساختمانها، زیرساختهای تاسیسات برقی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863765/مناقصه-خرید-1500-عدد-دریچه-60-60-چدن-داکتیل--'>مناقصه خرید 1500 عدد دریچه 60*60 چدن داکتیل.... / آگهی مناقصه , مناقصه خرید 1500 عدد دریچه 60*60 چدن داکتیل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863753/فراخوان-خدمات-مهندسی-تفصیلی--تامین-کالا--نوبت-دوم'>فراخوان خدمات مهندسی تفصیلی ، تامین کالا ...نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان خدمات مهندسی تفصیلی ، تامین کالا ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864029/مزایده-ملک-اعیان-دویست-و-هفتاد-متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک اعیان دویست و هفتاد متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک اعیان دویست و هفتاد متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864035/مزایده-زمین-مساحت-عرصه-4247-5متر'>مزایده زمین مساحت عرصه 4247.5متر / مزایده,مزایده زمین مساحت عرصه 4247.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864038/مزایده-یکباب-ساختمان-مسکونی-قدیمی-200-33متر'>مزایده یکباب ساختمان مسکونی قدیمی 200.33متر / مزایده,مزایده یکباب ساختمان مسکونی قدیمی 200.33متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863721/مزایده-پروتون-ویرا-رنگ-بژ-مدل-سال-1383'>مزایده  پروتون ویرا رنگ بژ مدل سال 1383  / مزایده,مزایده  پروتون ویرا رنگ بژ مدل سال 1383 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863796/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-به-مساحت-153-15متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به مساحت 153.15متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به مساحت 153.15متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863799/مزایده-اپارتمان-به-مساحت-108-24-متر'>مزایده اپارتمان به مساحت 108.24 متر / مزایده,مزایده اپارتمان به مساحت 108.24 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863670/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-به-مساحت-256-61متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 256.61متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 256.61متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863743/مزایده-دو-دستگاه-ماشین-چاپ-افست--برش-سه-طرفه--چسب-گرم'>مزایده  دو دستگاه ماشین چاپ افست ، برش سه طرفه ، چسب گرم  / مزایده,مزایده دو دستگاه ماشین چاپ افست ، برش سه طرفه ، چسب گرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863783/مزایده-اپارتمان-مسکونی-مساحت-65-متر-نوبت-اول'>مزایده اپارتمان مسکونی مساحت 65 متر نوبت اول / مزایده,مزایده اپارتمان مسکونی مساحت 65 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863791/مزایده-پلاک-ثبتی-8024-فرعی-از-831-فرعی-از57-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 8024 فرعی از 831 فرعی از57 اصلی  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 8024 فرعی از 831 فرعی از57 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863714/مناقصه-اجرای-زیرسازی-و-جدول-گذاری--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای زیرسازی و جدول گذاری ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه اجرای زیرسازی و جدول گذاری ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863718/مزایده-واگذاری-به-اجاره-5-باب-واحد-تجاری-و-11-باب-واحد-اداری-و--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری به اجاره 5 باب واحد تجاری و 11 باب واحد اداری و ...نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری به اجاره 5 باب واحد تجاری و 11 باب واحد اداری و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863809/مزایده-ششدانگ-ساختمان-با-قدمت-چهل-سال'>مزایده ششدانگ ساختمان با قدمت چهل سال / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان با قدمت چهل سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863811/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-به-مساحت-77-9متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 77.9متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 77.9متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863808/مزایده-پلاک-ثبتی-ششدانگ-زمین-659-95متر'>مزایده پلاک ثبتی ششدانگ زمین 659.95متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی ششدانگ زمین 659.95متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863801/مزایده-ششدانگ-زمین-به-مساحت-204-30مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین به مساحت 204.30مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 204.30مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863804/مزایده-یک-قطعه-زمین-بخش-یازده-تهران'>مزایده یک قطعه زمین بخش یازده تهران / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بخش یازده تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863661/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-144متر'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 144متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 144متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863668/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-یکصد-و-هفتاد-و-شش-متر-و-شصت-و-هفت-صدم-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت یکصد و هفتاد و شش متر و شصت و هفت صدم متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت یکصد و هفتاد و شش متر و شصت و هفت صدم متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863806/مزایده-یک-دستگاه-اپارتمان-به-مساحت-145-40متر'>مزایده یک دستگاه اپارتمان به مساحت 145.40متر  / مزایده,مزایده یک دستگاه اپارتمان به مساحت 145.40متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864071/خلاصه-مزایده-یک-باب-مغازه-تجاری-نوبت-اول'>خلاصه مزایده  یک باب مغازه تجاری نوبت اول / خلاصه آگهی مزایده ,خلاصه مزایده  یک باب مغازه تجاری نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864300/مزایده-انواع-چوب-و-تخته-های-صندوقی-(درهم)'>مزایده انواع چوب و تخته های صندوقی (درهم) / مزایده , مزایده انواع چوب و تخته های صندوقی (درهم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864321/مزایده-انواع-پیچ-ومهره'>مزایده انواع پیچ ومهره  / مزایده , مزایده انواع پیچ ومهره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863731/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-سواری-هیوندای-سوناتا-نقره-ای'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری هیوندای سوناتا نقره ای / مزایده, مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری هیوندای سوناتا نقره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863713/مناقصه-تامین-نایلون-های-دارای-مصرف-مستمر'>مناقصه تامین نایلون های دارای مصرف مستمر / مناقصه, مناقصه تامین نایلون های دارای مصرف مستمر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863828/مزایده-فروش-باغ-محصور-شده-مساحت-3433-73متر-96-3-17'>مزایده فروش باغ محصور شده مساحت 3433.73متر 96.3.17 / مزایده,مزایده فروش باغ محصور شده مساحت 3433.73متر 96.3.17</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863691/مناقصه-اجرای-عملیات-نازک-کاری'>مناقصه اجرای عملیات نازک کاری  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات نازک کاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863764/مناقصه-آزمایشگاه-آناتومی-گروه-پرستاری-و-مامایی'>مناقصه آزمایشگاه آناتومی گروه پرستاری و مامایی  / مناقصه , مناقصه آزمایشگاه آناتومی گروه پرستاری و مامایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863771/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-405--'>مزایده یک دستگاه سواری پژو 405 ... / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه سواری پژو 405 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863760/مزایده-بوفه-دانشجویی-خود'>مزایده بوفه دانشجویی خود  / مزایده , مزایده بوفه دانشجویی خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863757/مناقصه-تامین-نیروی-خدماتی-خود'>مناقصه تامین نیروی خدماتی خود  / مناقصه, مناقصه تامین نیروی خدماتی خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863751/مناقصه-تهیه-مصالح-ساخت-و-نصب-اسکلت-فلزی-پیچ-و-مهره-ای'>مناقصه تهیه مصالح، ساخت و نصب اسکلت فلزی پیچ و مهره ای  /  مناقصه , مناقصه تهیه مصالح، ساخت و نصب اسکلت فلزی پیچ و مهره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863748/اصلاحیه-مزایده-اجاره-تعدادی-از-واحدهای-تجاری'>اصلاحیه مزایده اجاره تعدادی از واحدهای تجاری / اصلاحیه مزایده ، آگهی مزایده اجاره تعدادی از واحدهای تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863767/مناقصه-خرید--نصب-و-راه-اندازی-و-آموزش-سیستم-mod-server'>مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی و آموزش سیستم mod server  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی و آموزش سیستم mod server </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863967/مزایده-فروش-سهام'>مزایده فروش سهام / آگهی مزایده ,مزایده فروش سهام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863667/مزایده-ملک-مسکونی-اپارتمان-هفتاد-و-شش-متر'>مزایده ملک مسکونی اپارتمان هفتاد و شش متر / مزایده,مزایده ملک مسکونی اپارتمان هفتاد و شش متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863865/مناقصه-نگهداری-کلینیک-گل-و-گیاه'>مناقصه نگهداری کلینیک گل و گیاه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری کلینیک گل و گیاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863831/مناقصه-پشتیبانی-و-نگهداری-سخت-افزار-و-نرم-افزارها-نوبت-دوم'>مناقصه پشتیبانی و نگهداری سخت افزار و نرم افزارها- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی  , مناقصه پشتیبانی و نگهداری سخت افزار و نرم افزارها- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863812/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه نگهداری فضای سبز  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863793/اگهی-مناقصه-خرید-یک-دستگاه-شاسی-پلیت'>اگهی مناقصه خرید یک دستگاه شاسی پلیت / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید یک دستگاه شاسی پلیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863800/مزایده-ششدانگ-4-باب-مغازه-به-پلاک-ثبتی-2060-فرعی'>مزایده ششدانگ 4 باب مغازه به پلاک ثبتی 2060 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ 4 باب مغازه به پلاک ثبتی 2060 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863927/مزایده-یک-عدد-پل-هوایی-عابر-پیاده-نوبت-دوم'>مزایده یک عدد پل هوایی عابر پیاده- نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده یک عدد پل هوایی عابر پیاده- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863694/تجدید-مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-سواری-رنو-مگان'>تجدید مزایده فروش یکدستگاه  خودرو سواری رنو مگان / آگهی تجدید حراج, تجدید مزایده فروش یکدستگاه  خودرو سواری رنو مگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863939/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-638مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 638مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 638مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863936/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-74-17متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 74.17متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 74.17متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863965/مناقصه-عمومی-اپراتوری-مرکز-تلفن-و-تحویل-بی-سیم-اداره-کل-راه-آهن-قم'>مناقصه عمومی اپراتوری مرکز تلفن و تحویل بی سیم اداره کل راه آهن قم  / مناقصه عمومی اپراتوری مرکز تلفن و تحویل بی سیم اداره کل راه آهن قم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863969/فراخوان-مناقصه-عملیات-احداث-شبکه-برق-چاه-آبشرب-روستاهای-زاگین'>فراخوان مناقصه عملیات احداث شبکه برق چاه آبشرب روستاهای زاگین / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عملیات احداث شبکه برق چاه آبشرب روستاهای زاگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863946/مزایده-4-دستگاه-ماشین-آلات-صنعتی'>مزایده 4 دستگاه ماشین آلات صنعتی / مزایده, مزایده 4 دستگاه ماشین آلات صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863985/مزایده-ششدانگ-ساختمان-قدمت-20-سال'>مزایده ششدانگ ساختمان قدمت 20 سال / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان قدمت 20 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864025/مزایده-املاک-شامل-واحد-تجاری'>مزایده املاک شامل واحد تجاری / مزایده,مزایده املاک شامل واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864021/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-به-مساحت-372متر'>مزایده ششدانگ  عرصه و اعیان به مساحت 372متر / مزایده,مزایده ششدانگ  عرصه و اعیان به مساحت 372متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863720/سالن-های-مجهز-و-مدرن-همایش-و-کنفرانس-خبری'>سالن های مجهز و مدرن همایش و کنفرانس خبری / سالن های مجهز و مدرن همایش و کنفرانس خبری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863932/مزایده-بکهولودر--مرحله-دوم'>مزایده بکهولودر - مرحله دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده بکهولودر - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863937/فراخوان-مناقصه-عمومی-مربوط-به-پروژه-تعمیرات-فوری-خطوط-لوله-نفت-صادرات--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عمومی مربوط به پروژه تعمیرات فوری خطوط لوله نفت صادرات ...نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عمومی مربوط به پروژه تعمیرات فوری خطوط لوله نفت صادرات ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864009/مناقصه-احداث-مرکز-بهداشتی-درمانی'>مناقصه احداث مرکز بهداشتی، درمانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث مرکز بهداشتی، درمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863949/مناقصه-عملیات-اجرایی-نازک-کاری'>مناقصه عملیات اجرایی نازک کاری / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه عملیات اجرایی نازک کاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863957/مناقصه-اجرای-عملیات-محوطه-سازی'>مناقصه اجرای عملیات محوطه سازی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه  اجرای عملیات محوطه سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864044/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-ملکی-بلوار-صنعت-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی بلوار صنعت نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی بلوار صنعت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863961/مناقصه-اجرای-عملیات-توسعه-و-اصلاح-شبکه-آبرسانی'>مناقصه اجرای عملیات توسعه و اصلاح شبکه آبرسانی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات توسعه و اصلاح شبکه آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864047/مزایده-ملک-مسکونی-دارای-سند-ثبتی'>مزایده ملک مسکونی دارای سند ثبتی / مزایده,مزایده ملک مسکونی دارای سند ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863942/مزایده-خودروی-سمند-EF7-به-رنگ-سفید-مرحله-دوم'>مزایده خودروی سمند EF7 به رنگ سفید مرحله دوم  / مزایده, مزایده خودروی سمند EF7 به رنگ سفید مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864041/مزایده-یکباب-پلاک-ثبتی-1521-فرعی'>مزایده یکباب پلاک ثبتی 1521 فرعی / مزایده,مزایده یکباب پلاک ثبتی 1521 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863695/مناقصه-توسعه-10-فیدر-63-کیلوولت-در-پستهای-انتقال-نوبت-دوم'>مناقصه توسعه 10 فیدر 63 کیلوولت در پستهای انتقال- نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه توسعه 10 فیدر 63 کیلوولت در پستهای انتقال- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863938/مناقصه-واگذاری-اجرای-پروژه-ساخت-حجرات-ضلع-شرقی-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری اجرای پروژه ساخت حجرات ضلع شرقی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری اجرای پروژه ساخت حجرات ضلع شرقی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863921/تجدید-مزایده-اجاره-جایگاه-های-تبلیغاتی-نوبت-دوم'>تجدید مزایده اجاره جایگاه های تبلیغاتی  نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده عمومی , ​تجدید مزایده اجاره جایگاه های تبلیغاتی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863945/مناقصه-اجرای-عملیات-بدنه-سازی-(دیوار-چینی-سنگی)'>مناقصه اجرای عملیات بدنه سازی (دیوار چینی سنگی) / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات بدنه سازی (دیوار چینی سنگی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863931/مزایده-دو-قطعه-زمین-91-61-و-442-50متر'>مزایده دو قطعه زمین 91.61 و 442.50متر / مزایده,مزایده دو قطعه زمین 91.61 و 442.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863934/مناقصه-اجرای-عملیات-جدول-گذاری-و-بلوک-فرش'>مناقصه اجرای عملیات جدول گذاری و بلوک فرش / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات جدول گذاری و بلوک فرش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863910/تجدید-فراخوان-مناقصه-خرید-6000-عدد-رادیوسوند'>تجدید فراخوان مناقصه خرید 6000 عدد رادیوسوند / تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید 6000 عدد رادیوسوند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863929/مزایده-ملک-پلاک-ثبتی-238-249-نوبت-اول'>مزایده ملک پلاک ثبتی 238/249 نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی 238/249 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863925/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-219-75مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 219.75مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 219.75مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863686/تجدید-مزایده-عمومی-فروش-4-دستگاه-مینی-بوس'>تجدید مزایده عمومی فروش  4 دستگاه مینی بوس  / تجدید مزایده عمومی , مزایده عمومی فروش  4 دستگاه مینی بوس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863922/مزایده-پلاک-ثبتی-862-و-580-فرعی'>مزایده پلاک ثبتی 862 و 580 فرعی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 862 و 580 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863901/مناقصه-اجرای-خط-انتقال-آب-کانال-سبزپوشان-نوبت-سوم'>مناقصه اجرای خط انتقال آب کانال سبزپوشان نوبت سوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی,فراخوان  اجرای خط انتقال آب کانال سبزپوشان نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863896/مناقصه-تامین-منابع-مالی-و-اجرای-بخشی-از-شبکه-های-اصلی-و-فرعی---نوبت-دوم'>مناقصه تامین منابع مالی و اجرای بخشی از شبکه های اصلی و فرعی ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه  تامین منابع مالی و اجرای بخشی از شبکه های اصلی و فرعی ...  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863899/مناقصه-احداث-فرهنگسرای-سعید-آباد-نوبت-دوم'>مناقصه احداث فرهنگسرای سعید آباد نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه احداث فرهنگسرای سعید آباد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863913/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-پارس-tuo-مدل-92'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس tuo مدل 92 / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس tuo مدل 92 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863933/مزایده-فروش-یک-دستگاده-خودرو-سواری'>مزایده فروش یک دستگاده خودرو سواری / مزایده , مزایده فروش یک دستگاده خودرو سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863905/مناقصه-کابل-فشار-متوسط-نوبت-دوم'>مناقصه کابل فشار متوسط نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه کابل فشار متوسط نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863962/مزایده-ملک-بخش-سه-ثبت-گرگان-مرحله-اول'>مزایده ملک بخش سه ثبت گرگان مرحله اول / مزایده,مزایده ملک بخش سه ثبت گرگان مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864311/مزایده-پنج-دستگاه-میز-پرس--سه-دستگاه-میز-شکم---مرحله-دوم'>مزایده  پنج دستگاه میز پرس ، سه دستگاه میز شکم .... مرحله دوم / مزایده,مزایده  پنج دستگاه میز پرس ، سه دستگاه میز شکم ....مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863958/مزایده-ملک-به-متراژ-50-مترمربع'>مزایده ملک به متراژ 50 مترمربع  / مزایده,مزایده ملک به متراژ 50 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863704/فراخوان-ارزیابی-کیفی-اجرای-مفاد-قراردادهای-تبدیل-انرژی-ECA-نیروگاههای-سیکل-ترکیبی'>فراخوان ارزیابی کیفی  اجرای مفاد قراردادهای تبدیل انرژی ECA نیروگاههای سیکل ترکیبی / فراخوان ارزیابی کیفی ،فراخوان ارزیابی کیفی  اجرای مفاد قراردادهای تبدیل انرژی ECA نیروگاههای سیکل ترکیبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863919/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پراید-مدل-85'>مزایده یک دستگاه خودروی پراید مدل 85  / مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی پراید مدل 85  مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863918/مزایده-دو-دانگ-از-ششدانگ-ملک-مشاعی-4-قطعه-زمین'>مزایده دو دانگ از ششدانگ ملک مشاعی 4 قطعه زمین / مزایده,مزایده دو دانگ از ششدانگ ملک مشاعی 4 قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863941/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-کاربری-تجاری-مسکونی-165-70متر'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان کاربری تجاری مسکونی 165.70متر / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان کاربری تجاری مسکونی 165.70متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863947/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-244-36متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 244.36متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 244.36متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863953/فراخوان-انجام-عملیات-سرویس-دهی-ماموریتهای-درون-شهری-و-برون-شهری-مدیران-و-کارکنان'>فراخوان انجام عملیات سرویس دهی ماموریتهای درون شهری و برون شهری مدیران و کارکنان  / انجام عملیات سرویس دهی ماموریتهای درون شهری و برون شهری مدیران و کارکنان  نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863894/مناقصه-احداث-خیابان-در-شهرک-صنعتی---نوبت-دوم'>مناقصه احداث خیابان در شهرک صنعتی ...- نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه احداث خیابان در شهرک صنعتی ...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863893/مزایده-ششدانگ-یکاب-خانه-مساحت-250-متر'>مزایده ششدانگ یکاب خانه مساحت 250 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکاب خانه مساحت 250 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863892/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-در-زمینی-به-مساحت-164متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی در زمینی به مساحت 164متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی در زمینی به مساحت 164متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863898/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-قطعه-هفت-تفکیکی'>مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه هفت تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه هفت تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863885/مناقصه-عمومی-نگهداری-شبکه-سایتهای-ارتباطات-سیار-در-سطح-استان-96-03-17'>مناقصه عمومی نگهداری شبکه سایتهای ارتباطات سیار در سطح استان 96.03.17 / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی نگهداری شبکه سایتهای ارتباطات سیار در سطح استان  96.03.17</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863889/مناقصه-اجرای-عملیات-ساماندهی-مسیر-پیر-بازار--96-03-17'>مناقصه اجرای عملیات ساماندهی مسیر پیر بازار...96.03.17 / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات ساماندهی مسیر پیر بازار... 96.03.17</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863886/تمدید-فراخوان-اجرای-سیستم-تله-متری-و-کنترل-از-راه-دور-تاسیسات'>تمدید فراخوان اجرای سیستم تله متری و کنترل از راه دور تاسیسات  / تمدید , فراخوان اجرای سیستم تله متری و کنترل از راه دور تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863903/مزایده-اپارتمان-مسکونی-مساحت-60-58متر'>مزایده اپارتمان مسکونی مساحت 60.58متر / مزایده,مزایده اپارتمان مسکونی مساحت 60.58متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863926/تجدید-فراخوان-تهیه-مصالح-و-اجرای-حدود-15-کیلومتر-خط-تغذیه--96-3-17'>تجدید فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 15 کیلومتر خط تغذیه - 96.3.17 / تجدید فراخوان آگهی ارزیابی کیفی  , تجدید فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 15 کیلومتر خط تغذیه - 96.3.17</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863888/مناقصه-رفع-نواقص-تاسیسات-تقویت-فشار-گاز-تکاب--نوبت-دوم'>مناقصه رفع نواقص تاسیسات تقویت فشار گاز تکاب - نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران, مناقصه رفع نواقص تاسیسات تقویت فشار گاز تکاب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863904/تجدید-مناقصه-تکمیل-ساختمان-راهدارخانه-قائمشهر'>تجدید مناقصه تکمیل ساختمان راهدارخانه قائمشهر / آگهی تجدید مناقصه ، تجدید مناقصه تکمیل ساختمان راهدارخانه قائمشهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863700/مناقصه-انجام-خدمات-نصب-کنتور-و-رگولاتور---نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات نصب کنتور و رگولاتور ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات نصب کنتور و رگولاتور ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863876/مناقصه-سندبلاست-و-رنگ-آمیزی-قطعات--نوبت-دوم'>مناقصه سندبلاست و رنگ آمیزی قطعات  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه سندبلاست و رنگ آمیزی قطعات  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863875/مناقصه-قطعات-یدکی-شیرهای-مورد-نیاز-نوبت-دوم'>مناقصه قطعات یدکی شیرهای مورد نیاز نوبت دوم / آگهی مجدد ارزیابی کیفی مناقصه گران , مناقصه قطعات یدکی شیرهای مورد نیاز نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863879/مناقصه-2-000-تن-کک-نفتی-کلسینه-(CPC)-نوبت-دوم'>مناقصه 2.000 تن کک نفتی کلسینه (CPC) نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه 2.000 تن کک نفتی کلسینه (CPC) نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863895/مزایده-تعداد-یک-غرفه-خود-را-با-کاربری-پوشاک'>مزایده تعداد یک غرفه خود را با کاربری پوشاک / آگهی مزایده , مزایده تعداد یک غرفه خود را با کاربری پوشاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863902/مزایده-تعداد-3-غرفه-خود-را-با-کاربری-اغذیه-سرد-و-نوشیدنی'>مزایده تعداد 3 غرفه خود را با کاربری اغذیه سرد و نوشیدنی / آگهی مزایده , مزایده تعداد 3 غرفه خود را با کاربری اغذیه سرد و نوشیدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863908/مزایده-تعداد-یک-غرفه-خود-را-با-کاربری-شکلات-و-پاستیل'>مزایده  تعداد یک غرفه خود را با کاربری شکلات و پاستیل / آگهی مزایده , مزایده  تعداد یک غرفه خود را با کاربری شکلات و پاستیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863738/مناقصه-خرید-حداقل-یکصد-پرس-غذای-نیمروزی-جهت-میهمانان-96-03-17'>مناقصه خرید حداقل یکصد پرس غذای نیمروزی جهت میهمانان 96.03.17 / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه  خرید حداقل یکصد پرس غذای نیمروزی جهت میهمانان  نوبت اول 96.03.17</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863912/مزایده-تعداد-4-غرفه-خود-را-با-کاربری-مینی-سوپر'>مزایده تعداد 4 غرفه خود را با کاربری مینی سوپر / آگهی مزایده , مزایده تعداد 4 غرفه خود را با کاربری مینی سوپر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863915/مزایده-تعداد-یک-غرفه-خود-را-با-کاربری-کیک-گرم-صنعتی'>مزایده تعداد یک غرفه خود را با کاربری کیک گرم صنعتی / آگهی مزایده , مزایده تعداد یک غرفه خود را با کاربری کیک گرم صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863920/مزایده-تعداد-2-غرفه-خود-را-با-کاربری-شال-و-روسری'>مزایده تعداد 2 غرفه خود را با کاربری شال و روسری / آگهی مزایده , مزایده تعداد 2 غرفه خود را با کاربری شال و روسری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864023/فراخوان-مناقصه-خرید-تخم-مرغ-شعبه-شیراز-اصلاحیه'>فراخوان مناقصه خرید تخم مرغ شعبه شیراز اصلاحیه / آگهی اصلاحیه فراخوان مناقصات , فراخوان مناقصه خرید تخم مرغ شعبه شیراز اصلاحیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863867/مزایده-فروش-تجهیزات-ضایعاتی-واحد-800-نوبت-دوم'>مزایده  فروش تجهیزات ضایعاتی واحد 800  نوبت دوم  / مزایده عمومی, مزایده  فروش تجهیزات ضایعاتی واحد 800 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863878/مزایده-تعداد-4-غرفه-خود-را-با-کاربری-سوغات'>مزایده تعداد 4 غرفه خود را با کاربری سوغات  / آگهی مزایده , مزایده تعداد 4 غرفه خود را با کاربری سوغات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863881/مزایده-تعداد-3-غرفه-خود-را-با-کاربری-کافی-شاپ-و-اغذیه'>مزایده تعداد 3 غرفه خود را با کاربری کافی شاپ و اغذیه / آگهی مزایده , مزایده تعداد 3 غرفه خود را با کاربری کافی شاپ و اغذیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863890/مزایده-تعداد-یک-غرفه-خود-را-با-کاربری-سنگ-های-قیمتی'>مزایده تعداد یک غرفه خود را با کاربری سنگ های قیمتی / آگهی مزایده , مزایده تعداد یک غرفه خود را با کاربری سنگ های قیمتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863979/اصلاحیه-مزایده-فروش-املاک'>اصلاحیه مزایده فروش املاک  / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش املاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863917/مزایده-بهره-برداری-از-برخی-غرف-سازمان'>مزایده  بهره برداری از برخی غرف سازمان / مزایده, مزایده  بهره برداری از برخی غرف سازمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863742/مناقصه-انجام-امور-خدماتی-نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور خدماتی  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه  انجام امور خدماتی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863900/مناقصه-بهسازی-و-ایمن-سازی-معابر-اصلی-شهر-رودهن-نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی و ایمن سازی معابر اصلی شهر رودهن  نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه بهسازی و ایمن سازی معابر اصلی شهر رودهن  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863935/مزایده-تعداد-5-غرفه-خود-را-با-کاربری-لوازم-کادویی-و-دکوری'>مزایده  تعداد 5 غرفه خود را با کاربری لوازم کادویی و دکوری / آگهی مزایده , مزایده  تعداد 5 غرفه خود را با کاربری لوازم کادویی و دکوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863940/مزایده-تعداد-یک-غرفه-خود-را-با-کاربری-موبایل-و-لوازم-جانبی'>مزایده تعداد یک غرفه خود را با کاربری موبایل و لوازم جانبی / آگهی مزایده , مزایده تعداد یک غرفه خود را با کاربری موبایل و لوازم جانبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863944/مزایده-تعداد-یک-غرفه-خود-را-با-کاربری-بدلیجات-و-زیورآلات'>مزایده  تعداد یک غرفه خود را با کاربری بدلیجات و زیورآلات / آگهی مزایده , مزایده تعداد یک غرفه خود را با کاربری بدلیجات و زیورآلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863928/مناقصه-رب-گوجه-فرنگی'>مناقصه رب گوجه فرنگی / مناقصه , مناقصه رب گوجه فرنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863966/مناقصه-اجرای-بخش-اول-خط-انتقال-آب-به-شهرک-گلشهر'>مناقصه اجرای بخش اول خط انتقال آب به شهرک گلشهر / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه اجرای بخش اول خط انتقال آب به شهرک گلشهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863984/آگهی-فراخوان-اجرای-خط-انتقال-فاضلاب-و-مسیر-بای-پس-ایستگاه-پمپاژ-خوی'>آگهی فراخوان اجرای خط انتقال فاضلاب و مسیر بای پس ایستگاه پمپاژ خوی  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی،آگهی فراخوان  اجرای خط انتقال فاضلاب و مسیر بای پس ایستگاه پمپاژ خوی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863992/آگهی-مناقصه-عمومی-خرید-انواع-کابل-مسی'>آگهی مناقصه عمومی  خرید انواع کابل مسی / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی خرید انواع کابل مسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863807/مناقصه-تامین-منابع-مالی-و-اجرای-بخشی-از-شبکه-های-اصلی-و-فرعی--'>مناقصه تامین منابع مالی و اجرای بخشی از شبکه های اصلی و فرعی ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه  تامین منابع مالی و اجرای بخشی از شبکه های اصلی و فرعی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863852/مناقصه-احداث-دوربرگردان-در-بلوار-اصلی--نوبت-دوم'>مناقصه احداث دوربرگردان در بلوار اصلی  - نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه احداث دوربرگردان در بلوار اصلی  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863864/مناقصه-جهت-تامین-برق'>مناقصه جهت تامین برق / مناقصه ، مناقصه جهت تامین برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863854/مناقصه-واگذاری-عملیات-جدول-گذاری-معابر---نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری عملیات جدول گذاری معابر ...- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه واگذاری عملیات جدول گذاری معابر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863849/مناقصه-hose-2ld-5000-psi----نوبت-دوم'>مناقصه  hose 2ld -5000 psi .....  نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه  hose 2ld -5000 psi .....  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863860/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-سمند-ایکس-7-مدل-83'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری سمند ایکس 7 مدل 83  / مزایده,مزایده  یک دستگاه خودرو سواری سمند ایکس 7 مدل 83 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863669/مناقصه-واگذاری-کلیه-امور-مربوط-به-خدمات-عمومی-به-صورت-حجمی-شامل-امور-خدمات-پشتیبانی-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به خدمات عمومی به صورت حجمی شامل امور خدمات پشتیبانی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به خدمات عمومی به صورت حجمی شامل امور خدمات پشتیبانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863882/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-اپارتمان-مساحت-54-32متر'>مزایده سه دانگ مشاع از اپارتمان مساحت 54.32متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از اپارتمان مساحت 54.32متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863877/مزایده-حق-انتفاع-یک-قطعه-زمین-248متر-نوبت-دوم'>مزایده حق انتفاع یک قطعه زمین 248متر نوبت دوم / مزایده,مزایده حق انتفاع یک قطعه زمین 248متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863870/مناقصه-استفاده-از-خدمات-وکیل-پایه-یک-دادگستری-جهت-انجام-امورات-حقوقی'>مناقصه استفاده از خدمات وکیل پایه یک دادگستری جهت انجام امورات حقوقی  / مناقصه عمومی , مناقصه استفاده از خدمات وکیل پایه یک دادگستری جهت انجام امورات حقوقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863850/تجدید-فراخوان-مرمت-و-بهسازی-ساختمان-ها-عوامل-پروازی-و---نوبت-دوم'>تجدید فراخوان مرمت و بهسازی ساختمان ها, عوامل پروازی و ... نوبت دوم  / آگهی تجدید فراخوان پیمانکاران,تجدید فراخوان مرمت و بهسازی ساختمان ها, عوامل پروازی و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863887/مزایده-املاک-شامل-زمین-و-آپارتمان-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده املاک شامل زمین و آپارتمان تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده املاک شامل زمین و آپارتمان تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863859/مناقصه-عملیات-اجرایی-احداث-پل-آبرو-بلوار-امام-رضا-مرحله-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی احداث پل آبرو بلوار امام رضا مرحله دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه عملیات اجرایی احداث پل آبرو بلوار امام رضا مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863845/آگهی-مناقصه-عمومی-بهسازی-و-زیرسازی-و-آسفالت-نوبت-دوم'>آگهی مناقصه عمومی  بهسازی و زیرسازی و آسفالت  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه عمومی بهسازی و زیرسازی و آسفالت  مرحله دوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863843/مناقصه-پيمان-تعويض-پوشش-10-كيلومتر-نوبت-دوم'>مناقصه پيمان تعويض پوشش 10 كيلومتر نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی يک مرحله ای , مناقصه پيمان تعويض پوشش 10 كيلومتر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863673/مناقصه-انجام-امور-خدمات-سرویس-ایاب-و-ذهاب'>مناقصه انجام امور خدمات سرویس ایاب و ذهاب  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه انجام امور خدمات سرویس ایاب و ذهاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863855/مناقصه-تهیه-چراغ-خیابانی-LED---تجدید'>مناقصه تهیه چراغ خیابانی LED ... تجدید / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه چراغ خیابانی LED ... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863830/مناقصه-THREE-CONE-BITS'>مناقصه THREE CONE BITS / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی , مناقصه THREE CONE BITS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863866/مناقصه-تیر-بتونی-مورد-نیاز-شبکه'>مناقصه تیر بتونی مورد نیاز شبکه  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه تیر بتونی مورد نیاز شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863857/مناقصه-اجرای-عملیات-شبکه-گذاری-فولادی--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات شبکه گذاری فولادی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات شبکه گذاری فولادی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863679/مزایده-ماشین-آلات-صنعتی-و-تاسیسات-یکباب-کارخانه'>مزایده ماشین آلات صنعتی و تاسیسات یکباب کارخانه  / مزایده,مزایده ماشین آلات صنعتی و تاسیسات یکباب کارخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863846/فراخوان-نگهداری-و-حفاظت-از-اراضی-دولتی--'>فراخوان نگهداری و حفاظت از اراضی دولتی ... / فراخوان نگهداری و حفاظت از اراضی دولتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863863/فراخوان-خرید-لوله-42-اینچ'>فراخوان خرید لوله 42 اینچ  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان خرید لوله 42 اینچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863834/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-رانا'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری رانا / مزایده یک دستگاه خودروی سواری رانا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863858/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-24-85متر-مرحله-اول'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 24.85متر مرحله اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 24.85متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863873/مزایده-ملک-با-سند-ثبتی-22-فرعی-از-83-اصلی'>مزایده ملک با سند ثبتی 22 فرعی از 83 اصلی / مزایده,مزایده ملک با سند ثبتی 22 فرعی از 83 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863871/مزایده-ملک-مسکونی-167-فرعی-از-56-اصلی'>مزایده ملک مسکونی 167 فرعی از 56 اصلی / مزایده,مزایده ملک مسکونی 167 فرعی از 56 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863883/مناقصه-احداث-ایستگاههای-پمپاژ-شبکه-آبیاری-و-زهکشی-اراضی-باقیمانده--'>مناقصه احداث ایستگاههای پمپاژ شبکه آبیاری و زهکشی اراضی باقیمانده ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث ایستگاههای پمپاژ شبکه آبیاری و زهکشی اراضی باقیمانده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863819/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-نوبت-دوم'>مناقصه زیرسازی و آسفالت نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه زیرسازی و آسفالت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863851/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-طبقه-دوم-مساحت-66-65متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی طبقه دوم مساحت 66.65متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی طبقه دوم مساحت 66.65متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863829/مناقصه-THREE-CONE-BITS-نوبت-دوم'>مناقصه THREE CONE BITS نوبت دوم  / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی , مناقصه THREE CONE BITS نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863744/فراخوان-سرمایه-گذاری-و-مشارکت-نوبت-دوم'>فراخوان سرمایه گذاری و مشارکت نوبت دوم  / فراخوان , فراخوان سرمایه گذاری و مشارکت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863839/تجدید-گزینش-مشاور-نظارت-پروژه-های-عمرانی--'>تجدید گزینش مشاور نظارت پروژه های عمرانی... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تجدید گزینش مشاور نظارت پروژه های عمرانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863853/مزایده-ششدانگ-واحد-مسکونی-به-مساحت-121-24متر'>مزایده ششدانگ واحد مسکونی به مساحت 121.24متر / مزایده,مزایده ششدانگ واحد مسکونی به مساحت 121.24متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863784/فراخوان-مشارکت-در-ساخت-واحدهای-تجاری-مسکن-مهر-نوبت-دوم'>فراخوان مشارکت در ساخت واحدهای تجاری مسکن مهر  نوبت دوم  / فراخوان, فراخوان مشارکت در ساخت واحدهای تجاری مسکن مهر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864089/مزایده-ششدانگ-پلاک-1475-فرعی-از-58-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک 1475 فرعی از 58 اصلی  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 1475 فرعی از 58 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863880/مزایده-ملک-پلاک-ثبتی-1102-7-مساحت-مفید-81متر'>مزایده ملک پلاک ثبتی 1102.7 مساحت مفید 81متر / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی 1102.7 مساحت مفید 81متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863838/مناقصه-عمومی-احداث-مخزن-2000-مترمکعبی-حسن-آباد-سنندج'>مناقصه عمومی احداث مخزن 2000 مترمکعبی حسن آباد سنندج / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی احداث مخزن 2000 مترمکعبی حسن آباد سنندج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863810/تجدید-مناقصه-32-سی-و-دو-دستگاه-منبع-تغذیه-وقفه-ناپذیر'>تجدید مناقصه  32 سی و دو دستگاه منبع تغذیه وقفه ناپذیر / آگهی تجدید مناقصه یک مرحله ای عمومی,مناقصه   32 سی و دو دستگاه منبع تغذیه وقفه ناپذیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863821/مناقصه-پیاده-روسازی-و-جدول-کانیو-بلوار-داراب'>مناقصه پیاده روسازی و جدول کانیو بلوار داراب / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پیاده روسازی و جدول کانیو بلوار داراب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863788/تجدید-مناقصه-اجرای-آسفالت-ریزی-لایه-دوم--تجدیدنوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای آسفالت ریزی لایه دوم ...تجدیدنوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اجرای آسفالت ریزی لایه دوم ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863684/مزایده-فروش-قطعه-زمینی-مساحت-5237مترمربع'>مزایده فروش قطعه زمینی مساحت 5237مترمربع / مزایده,مزایده فروش قطعه زمینی مساحت 5237مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863786/مناقصه-p-f-cameron-bop-type-u’--نوبت-دوم'>مناقصه p/f cameron bop type u’  - نوبت دوم / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی , مناقصه p/f cameron bop type u’  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863790/مناقصه-خرید-تجهیزات-مرکز-داده-اصلی-و-پشتیبان-سازمان-و--نوبت-دوم'>مناقصه خرید تجهیزات مرکز داده اصلی و پشتیبان سازمان و ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تجهیزات مرکز داده اصلی و پشتیبان سازمان و نصب و راه اندازی تجهیزات و خدمات نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863891/مناقصه-خرید-طراحی-اجرا-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-اعلام-و-اطفاء-حریق'>مناقصه خرید، طراحی، اجرا، نصب و راه اندازی سیستم اعلام و اطفاء حریق / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه  خرید، طراحی، اجرا، نصب و راه اندازی سیستم اعلام و اطفاء حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863907/مزایده-ملک-ثبتی-641-فرعی-از-2703-اصلی-نوبت-اول'>مزایده ملک ثبتی 641 فرعی از 2703 اصلی نوبت اول / مزایده,مزایده ملک ثبتی 641 فرعی از 2703 اصلی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863827/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-بالن-پمپ'>مناقصه خرید یک دستگاه بالن پمپ / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید یک دستگاه بالن پمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863914/مزایده-ششدانگ-طبقه-دوم-منزل-مسکونی-عرصه-88-متر'>مزایده ششدانگ طبقه دوم منزل مسکونی عرصه 88 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ طبقه دوم منزل مسکونی عرصه 88 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863802/مزایده-یخچال-فریزر-و--'>مزایده یخچال فریزر و...  / مزایده یخچال فریزر و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863775/مناقصه-تعمیرات-اساسی-واگنهای'>مناقصه تعمیرات اساسی واگنهای / مناقصه ،مناقصه تعمیرات اساسی واگنهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863911/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-صد-و-دو-متر'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی صد و دو متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی صد و دو متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863824/فراخوان-درزگیری-و-لکه-گیری-محور-اراک'>فراخوان درزگیری و لکه گیری محور اراک / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای,فراخوان درزگیری و لکه گیری محور اراک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863835/مناقصه-احداث-و-بازسازی-ابنیه-فنی'>مناقصه احداث و بازسازی ابنیه فنی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث و بازسازی ابنیه فنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863782/مناقصه-احداث-مخزن-بتنی-نوبت-دوم'>مناقصه احداث مخزن بتنی نوبت دوم  / فراخوان شناسایی پیمانکار و برگزاری مناقصه عمومی, مناقصه احداث مخزن بتنی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863778/فراخوان-مناقصه-عملیات-اجرایی-اصلاح-لوله-گذاری-بخش-مرکزی-بندرعباس-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عملیات اجرایی اصلاح لوله گذاری بخش مرکزی بندرعباس نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عملیات اجرایی اصلاح لوله گذاری بخش مرکزی بندرعباس نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863836/مزایده-ملک-خانه-مسکونی-زیربنا-147-18متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک خانه مسکونی زیربنا 147.18متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک خانه مسکونی زیربنا 147.18متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863840/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-به-مساحت-119-72متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 119.72متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 119.72متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863842/مزایده-ششدانگ-ساختمان-اعیانی-126متر-و-زمین'>مزایده ششدانگ ساختمان اعیانی 126متر و زمین / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان اعیانی 126متر و زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863762/مناقصه-حمل--بارگیری--شستشو--اتوکشی--تحویل-البسه-و--'>مناقصه حمل ، بارگیری ، شستشو ، اتوکشی ، تحویل البسه و ... / آگهی مناقصه یک مرحله ای,  مناقصه حمل ، بارگیری ، شستشو ، اتوکشی ، تحویل البسه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863844/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-قطعه-دوم-143متر-و-50-دسیمتر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه قطعه دوم 143متر و 50 دسیمتر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه قطعه دوم 143متر و 50 دسیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863813/مزایده-ششدانگ-زمین-کشاورزی-مساحت-کل-45600متر'>مزایده ششدانگ زمین کشاورزی مساحت کل 45600متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین کشاورزی مساحت کل 45600متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863848/مزایده-14-سهم-مشاع-از-88-سهم-مشاع-از-سه-دانگ-از-پلاک-1836-فرعی'>مزایده 14 سهم مشاع از 88 سهم مشاع از سه دانگ از پلاک 1836 فرعی / مزایده,مزایده 14 سهم مشاع از 88 سهم مشاع از سه دانگ از پلاک 1836 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863823/مزایده-سوله-صنعتی--'>مزایده سوله صنعتی... / آگهی مزایده، مزایده سوله صنعتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863780/مزایده-فروش-کلوخه-باریت'>مزایده فروش کلوخه باریت  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش کلوخه باریت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863772/مناقصه-انجام-خدمات-مدیریت-طرح-برای-پروژه-های-در-دست-اقدام-طرح-جامع-آب'>مناقصه  انجام خدمات مدیریت طرح برای پروژه های در دست اقدام طرح جامع آب / آگهی مناقصه , مناقصه انجام خدمات مدیریت طرح برای پروژه های در دست اقدام طرح جامع آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863789/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-متخصص-جهت-نگهداری-و-تعمیرات-ابزار-دقیق'>مناقصه تامین نیروی انسانی متخصص جهت نگهداری و تعمیرات ابزار دقیق / آگهی مناقصه عمومی ,  مناقصه تامین نیروی انسانی متخصص جهت نگهداری و تعمیرات ابزار دقیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863803/مناقصه-تامین-کالای-PARTS-FOR-EUROSLIT-REACTORS--'>مناقصه تامین کالای PARTS FOR EUROSLIT REACTORS... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین کالای PARTS FOR EUROSLIT REACTORS...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863776/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-واجد-شرایط-در-رده-تخصصی-سازه--ساختمان-سازی-و-پروژه-عمرانی--'>مناقصه انتخاب پیمانکار واجد شرایط در رده تخصصی سازه ، ساختمان سازی و پروژه عمرانی ... / آگهی مناقصه انتخاب پیمانکار, مناقصه انتخاب پیمانکار واجد شرایط در رده تخصصی سازه ، ساختمان سازی و پروژه عمرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863672/مزایده-بهره-برداری-انحصاری-فضای-تبلیغات--نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری انحصاری فضای تبلیغات - نوبت دوم  / مزایده عمومی, مزایده بهره برداری انحصاری فضای تبلیغات - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863795/مناقصه-خرید-بطرهای-مورد-نیاز'>مناقصه خرید بطرهای مورد نیاز  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید بطرهای مورد نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863797/مزایده-یک-دستگاه-بادکن-بطری'>مزایده یک دستگاه بادکن بطری   / آگهی مزایده عمومی , مزایده یک دستگاه بادکن بطری  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863761/مناقصه-تعمیرات-جزئی-و-ضروری-برق-منازل-ادارات-و-تاسیسات-نوبت-دوم'>مناقصه تعمیرات جزئی و ضروری برق منازل، ادارات و تاسیسات-نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه تعمیرات جزئی و ضروری برق منازل، ادارات و تاسیسات- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863817/فراخوان-استقرار-درگاه-های-خدمات-استان-ها'>فراخوان استقرار درگاه های خدمات استان ها  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان استقرار درگاه های خدمات استان ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863766/تجدید-مناقصه-ارتقاء-سخت-افزاری-و-نرم-افزاری-256-دستگاه-چاپ-دسته-چک--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه ارتقاء سخت افزاری و نرم افزاری 256 دستگاه چاپ دسته چک - نوبت دوم  / تجدید مناقصه  , مناقصه ارتقاء سخت افزاری و نرم افزاری 256 دستگاه چاپ دسته چک- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863769/مزایده-فروش-ماشین-آلات-خط-تولید-سوزن-پمپ-انژکتور--نوبت-دوم'>مزایده  فروش ماشین آلات خط تولید سوزن پمپ انژکتور - نوبت دوم  / مزایده,مزایده  فروش ماشین آلات خط تولید سوزن پمپ انژکتور - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863862/مزایده-ششدانگ-پلاک-37-فرعی-از-یک-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک 37 فرعی از یک اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 37 فرعی از یک اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863756/فراخوان-جهت-احداث-بخش-بخار-نیروگاه-سیکل-ترکیبی--نوبت-دوم'>فراخوان جهت احداث بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی  - نوبت دوم / فراخوان ، فراخوان جهت احداث بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی  -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863868/مزایده-فروش-املاک-و-مستغلات-در-تهران-و-ساوه'>مزایده فروش املاک و مستغلات در تهران و ساوه  / مزایده,مزایده فروش املاک و مستغلات در تهران و ساوه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863825/فراخوان-شناسایی-متقاضیان-جهت-بهره-برداری-تعدادی-از-محل-های-تجاری'>فراخوان شناسایی متقاضیان جهت  بهره برداری تعدادی از محل های تجاری  / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان شناسایی متقاضیان جهت  بهره برداری تعدادی از محل های تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864090/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-109-12متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 109.12متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 109.12متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864028/مزایده-فروش-خودروی-سواری-پراید-صبا'>مزایده فروش خودروی سواری پراید صبا / آگهی مزایده, مزایده فروش خودروی سواری پراید صبا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864051/مناقصه-خرید-اقلام-تجهیزات-فن-آوری'>مناقصه خرید اقلام تجهیزات فن آوری  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید اقلام تجهیزات فن آوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863963/فراخوان-شناسایی-و-جذب-سرمایه-گذار-نوبت-دوم'>فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار- نوبت دوم  / آگهی فراخوان , فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863973/مناقصه-پروژه-آسفالت-ریزی-به-صورت-دستی-و-مکانیزه'>مناقصه پروژه آسفالت ریزی به صورت دستی و مکانیزه   / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه آسفالت ریزی به صورت دستی و مکانیزه  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864022/مناقصه-واگذاری-رفع-سد-معبر'>مناقصه واگذاری  رفع سد معبر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری  رفع سد معبر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863681/مزایده-فروش-املاک-کاربری-تجاری-و-انباری'>مزایده فروش املاک کاربری تجاری و انباری  / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری تجاری و انباری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863996/مناقصه-پروژه-جدول-گذاری-و-پیاده-روسازی-در-سطح-شهر-و--'>مناقصه پروژه جدول گذاری و پیاده روسازی در سطح شهر و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه جدول گذاری و پیاده روسازی در سطح شهر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863943/فراخوان-انجام-امور-خدماتی-و-سرایداری-خوابگاههای-اداره-کل-راه-آهن'>فراخوان انجام امور خدماتی و سرایداری خوابگاههای اداره کل راه آهن  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان انجام امور خدماتی و سرایداری خوابگاههای اداره کل راه آهن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863924/مناقصه-فاز-اول-پیاده-سازی-سامانه-های-پرداخت-الکترونیک-نوبت-دوم'>مناقصه فاز اول پیاده سازی سامانه های پرداخت الکترونیک- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه فاز اول پیاده سازی سامانه های پرداخت الکترونیک- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863930/مناقصه-احداث-بوستان-امامزاده-شاه-جمال-نوبت-دوم'>مناقصه احداث بوستان امامزاده شاه جمال- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث بوستان امامزاده شاه جمال- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863955/فراخوان-ارزیابی-کیفی-انجام-امور-خدمات-ایستگاه-های-مسافری'>فراخوان ارزیابی کیفی انجام امور خدمات ایستگاه های مسافری  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی انجام امور خدمات ایستگاه های مسافری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863861/مناقصه-جدولگذاری-سطح-معابر-نوبت-دوم'>مناقصه جدولگذاری سطح معابر- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه جدولگذاری سطح معابر- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863869/مناقصه-آسفالت-راه-روستایی-قره-آغاج-کلان---نوبت-دوم'>مناقصه آسفالت راه روستایی قره آغاج کلان.....نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه آسفالت راه روستایی قره آغاج کلان.....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863872/مناقصه-زهکشی-و-تثبیت-ترانشه-کیلومتر-517-نوبت-دوم'>مناقصه  زهکشی و تثبیت ترانشه کیلومتر 517- نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه, مناقصه  زهکشی و تثبیت ترانشه کیلومتر 517- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863906/مناقصه-خرید-رنگ-جهت-مدیریت-زیباسازی-و--'>مناقصه خرید رنگ جهت مدیریت زیباسازی و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید رنگ جهت مدیریت زیباسازی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863909/مزایده-واگذاری-حق-بهره-برداری-از-بیلبرد-و-استند-و-پرتال-شهری'>مزایده واگذاری حق بهره برداری از بیلبرد و استند و پرتال شهری / مزایده, مزایده واگذاری حق بهره برداری از بیلبرد و استند و پرتال شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863916/مناقصه-خرید-مصالح-سنگی-کوهی'>مناقصه خرید مصالح سنگی کوهی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید مصالح سنگی کوهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863701/مناقصه-انتقال-نیرو-و-برق-رسانی-شبکه-های-توزیع-نیروی-از-طریق-نصب-و-اصلاح-انشعابات--نوبت-دوم'>مناقصه انتقال نیرو و برق رسانی شبکه های توزیع نیروی از طریق نصب و اصلاح انشعابات... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انتقال نیرو و برق رسانی شبکه های توزیع نیروی از طریق نصب و اصلاح انشعابات... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863884/مناقصه-اجرای-پروژه-تکمیل-ساختمان-اداری-نوبت-د-وم'>مناقصه اجرای پروژه تکمیل ساختمان اداری- نوبت د وم  / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای پروژه تکمیل ساختمان اداری- نوبت د وم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863874/ارزیابی-کیفی-احداث-دیوار-ضامن-ایستگاه-قارون--نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی احداث دیوار ضامن ایستگاه قارون - نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه, ارزیابی کیفی احداث دیوار ضامن ایستگاه قارون - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864093/مزایده-فروش-سه-باب-از-واحدهای-تجاری'>مزایده فروش سه باب از واحدهای تجاری  / مزایده,مزایده فروش سه باب از واحدهای تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863837/مناقصه-ایستگاههای-گاز--نوبت-دوم'>مناقصه ایستگاههای گاز - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه ایستگاههای گاز  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864098/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-به-مساحت-376-37متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 376.37متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 376.37متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863841/مزایده-واگذاری-مدیریت-روز-بازارهای-تحت-پوشش--تجدید'>مزایده  واگذاری مدیریت روز بازارهای تحت پوشش - تجدید / آگهی تجدید مزایده, مزایده  واگذاری مدیریت روز بازارهای تحت پوشش - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863847/مزایده-محصول-سردرختی-زردآلو'>مزایده محصول سردرختی زردآلو  / آگهی مزایده, مزایده محصول سردرختی زردآلو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863856/مناقصه-ارایه-خدمات-مرتبط-در-سه-واحد-آزمایشگاهی-انرژی-و-مکانیک-و--'>مناقصه ارایه خدمات مرتبط در سه واحد آزمایشگاهی انرژی و مکانیک و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ارایه خدمات مرتبط در سه واحد آزمایشگاهی انرژی و مکانیک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863814/تجدید-سوم-مناقصه-آسفالت-حفاظتی-و--'>تجدید سوم مناقصه آسفالت حفاظتی و ... / تجدید سوم مناقصه, تجدید سوم مناقصه آسفالت حفاظتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863705/مناقصه-انتقال-نیرو-و-برق-رسانی-شبکه-های-توزیع-نیروی-از-طریق-نصب-و-اصلاح-انشعابات--نوبت-دوم'>مناقصه انتقال نیرو و برق رسانی شبکه های توزیع نیروی از طریق نصب و اصلاح انشعابات... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انتقال نیرو و برق رسانی شبکه های توزیع نیروی از طریق نصب و اصلاح انشعابات... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863833/مناقصه-اجرای-آسفالت-و-جدول-گذاری-بلوار--تجدید'>مناقصه اجرای آسفالت و جدول گذاری بلوار - تجدید / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه اجرای آسفالت و جدول گذاری بلوار - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863826/مزایده-واگذاری-اجرای-عملیات-ساماندهی-خاک-و-نخاله-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اجرای عملیات ساماندهی خاک و نخاله- نوبت دوم  / مزایده , مزایده واگذاری اجرای عملیات ساماندهی خاک و نخاله- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863822/ارزیابی-کیفی-تامین-کنندگان-لوله-جدار-UPVC-14-اینچ-400--تجدید-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی تامین کنندگان لوله جدار UPVC 14 اینچ 400 ...تجدید نوبت دوم  / آگهی ارزیابی تامین کنندگان , ارزیابی کیفی تامین کنندگان لوله جدار UPVC 14 اینچ 400 ...تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863805/مناقصه-پروژه-اجرای-درزگیری-آسفالت-محورهای-شریانی-سطح-استان-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه اجرای درزگیری آسفالت محورهای شریانی سطح استان  نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه اجرای درزگیری آسفالت محورهای شریانی سطح استان نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863699/فراخوان-مناقصه-خرید-شیرآلات-و-اتصالات-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید شیرآلات و اتصالات نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید شیرآلات و اتصالات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864737/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام, استعلام کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864731/استعلام-کابل-Cat6-UTP-3M-patch-cord'>استعلام  کابل Cat6 UTP 3M patch cord / استعلام, استعلام  کابل Cat6 UTP 3M patch cord</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864725/استعلام-کابل'>استعلام  کابل  / استعلام, استعلام  کابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864692/استعلام-توسعه-برقرسانی-روستای-جدید-حسن-آباد-سقاره'>استعلام توسعه برقرسانی روستای جدید حسن آباد سقاره / استعلام, استعلام توسعه برقرسانی روستای جدید حسن آباد سقاره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864681/استعلام-تلویزیون-ال-ای-دی-46-اینچ'>استعلام تلویزیون ال ای دی 46 اینچ / استعلام , استعلام تلویزیون ال ای دی 46 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864685/استعلام-تانکر-سیار-500-لیتری'>استعلام تانکر سیار 500 لیتری / استعلام تانکر سیار 500 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864703/استعلام-قمقمه-فایبرگلاس-فانوسقه-ای'>استعلام قمقمه فایبرگلاس فانوسقه ای / استعلام قمقمه فایبرگلاس فانوسقه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864700/استعلام-لوله-کشی-گاز-با-لوازم-و-اجرا'>استعلام لوله کشی گاز با لوازم و اجرا / استعلام لوله کشی گاز با لوازم و اجرا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863725/فراخوان-خرید-تجهیزات-کمک-بازرسی'>فراخوان خرید تجهیزات کمک بازرسی  / آگهی فراخوان عمومی یک مرحله ای , فراخوان خرید تجهیزات کمک بازرسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864709/استعلام-5-دستگاه-ابسردکن-دو-شیر-زاگرس-استیل'>استعلام 5 دستگاه ابسردکن دو شیر زاگرس استیل / استعلام , استعلام 5 دستگاه ابسردکن دو شیر زاگرس استیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864695/استعلام-واگذاری-امور-نقلیه-اداره-کل'>استعلام واگذاری امور نقلیه اداره کل  / استعلام , استعلام واگذاری امور نقلیه اداره کل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864686/استعلام-فرش-8-رنگ-ALFA'>استعلام فرش 8 رنگ ALFA   / استعلام , استعلام فرش 8 رنگ ALFA  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864707/استعلام-خرید-40-عدد-گلدان-کاج'>استعلام خرید 40 عدد گلدان کاج  / استعلام ,استعلام خرید 40 عدد گلدان کاج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864717/استعلام-کولر-ساخت-ایران'>استعلام کولر ساخت ایران  / استعلام, استعلام کولر ساخت ایران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864712/استعلام-کارتن-بسته-بندی'>استعلام کارتن بسته بندی / استعلام, استعلام کارتن بسته بندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864726/استعلام-انجام-امور-خدماتی-و-تنظیفاتی-پست-ها'>استعلام انجام امور خدماتی و تنظیفاتی پست ها / استعلام , استعلام انجام امور خدماتی و تنظیفاتی پست ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863710/مزایده-فروش-خودرو-سواری-سانتافه-2700-مدل-2009'>مزایده فروش خودرو سواری سانتافه 2700 مدل 2009  / آگهی مزایده , مزایده فروش خودرو سواری سانتافه 2700 مدل 2009 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864697/استعلام-صندلی-گردون-جک-دار-پایه-فلزی'>استعلام صندلی گردون جک دار پایه فلزی  / استعلام , استعلام صندلی گردون جک دار پایه فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864688/استعلام-کولر-گازی-اسنوا-Constant-سرد-و-گرم'>استعلام کولر گازی اسنوا Constant سرد و گرم  / استعلام، استعلام کولر گازی اسنوا Constant سرد و گرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864729/مناقصه-عملیات-خاکی-و-ابنیه-فنی-محور-گردین'>مناقصه عملیات خاکی و ابنیه فنی محور گردین     / آگهی مناقصه، مناقصه عملیات خاکی و ابنیه فنی محور گردین    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864721/مناقصه-احداث-زیرسازی-و-ابنیه-فنی-محور-جنت-آباد-ماهکنگان--(تجدید)'>مناقصه احداث زیرسازی و ابنیه فنی محور جنت آباد+ ماهکنگان...(تجدید) / آگهی مناقصه، مناقصه احداث زیرسازی و ابنیه فنی محور جنت آباد+ ماهکنگان...(تجدید)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864738/استعلام-لامپ-ویدئو-پرژگشن'>استعلام لامپ ویدئو پرژگشن / استعلام، استعلام لامپ ویدئو پرژگشن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864657/استعلام-کلرفریک-40-و-کلر-مایع-کپسولی'>استعلام کلرفریک 40% و کلر مایع کپسولی  / استعلام ، استعلام کلرفریک 40% و کلر مایع کپسولی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863688/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-130-63مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 130.63مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 130.63مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864666/استعلام-ادامه-اعلام-نیاز-قبلی-لوله-کشی-گاز'>استعلام ادامه اعلام نیاز قبلی لوله کشی گاز / استعلام ادامه اعلام نیاز قبلی لوله کشی گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864694/استعلام-قفسه-بایگانی'>استعلام قفسه بایگانی  / استعلام , استعلام قفسه بایگانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864687/استعلام-آب-پاش-پشتی-فلکس-بک'>استعلام آب پاش پشتی فلکس بک / استعلام , استعلام آب پاش پشتی فلکس بک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864660/استعلام-کاروان-جفت-محور-کانکس'>استعلام کاروان جفت محور کانکس / استعلام کاروان جفت محور کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864675/استعلام-کابل-شبکه-ده-متری'>استعلام کابل شبکه ده متری  / استعلام کابل شبکه ده متری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864693/استعلام-کوله-پشتی'>استعلام کوله پشتی / استعلام کوله پشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864683/استعلام-کابل-شبکه-پنج-متری'>استعلام  کابل شبکه پنج متری / استعلام, استعلام  کابل شبکه پنج متری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863698/مزایده-سواری-پژو-پرشیا'>مزایده سواری پژو پرشیا / مزایده,مزایده سواری پژو پرشیا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864658/استعلام-شستشوی-نمای-ساختمان'>استعلام شستشوی نمای ساختمان  / استعلام , استعلام شستشوی نمای ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864668/استعلام-رب-گوجه-فرنگی-حلب-KG20-یول'>استعلام رب گوجه فرنگی حلب KG20 یول / استعلام , استعلام رب گوجه فرنگی حلب KG20 یول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864701/استعلام-نیتروژن-مایع'>استعلام نیتروژن مایع  / استعلام, استعلام نیتروژن مایع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864708/استعلام-چفیه'>استعلام چفیه  / استعلام چفیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864722/استعلام-دستگاه-پرتابل'>استعلام دستگاه پرتابل / استعلام دستگاه پرتابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864713/استعلام-موتور-سیکلت-150-تریل'>استعلام موتور سیکلت 150 تریل  / استعلام موتور سیکلت 150 تریل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864727/استعلام-کاور'>استعلام  کاور  / استعلام  کاور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863746/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-28-سیستم-ارتینگ-تجهیزات-هوانوردی-تجدید-96-03-17'>مناقصه خرید، نصب و راه اندازی 28 سیستم ارتینگ تجهیزات هوانوردی-تجدید -96.03.17 / تجدید فراخوان مناقصه عمومی ، مناقصه نصب و راه اندازی 28 سیستم ارتینگ تجهیزات هوانوردی- تجدید 96.03.17</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863680/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-339-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 339 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 339 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864079/مناقصه-بازسازی-مدرسه'>مناقصه بازسازی مدرسه  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه بازسازی مدرسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864060/مزایده-واگذاری-غرفه-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری غرفه تجدید- نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری غرفه تجدید- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864058/مزایده-واگذاری-غرفه-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری غرفه تجدید  نوبت دوم  / تجدید آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری غرفه تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864065/مزایده-واگذاری-غرفه-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری غرفه  نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری غرفه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864073/مجدد-ارزیابی-کیفی-مناقصه-گران-نوار-پوشش-لوله-و-پرایمر-نوبت-دوم'>مجدد ارزیابی کیفی مناقصه گران نوار پوشش لوله و پرایمر نوبت دوم  / مجدد آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران ,مجدد ارزیابی کیفی مناقصه گران نوار پوشش لوله و پرایمر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864085/مزایده-آسیاب-دهانه-هشتاد-تیغه-شمشیری--دستگاه-لاستیک-خردکن'>مزایده  آسیاب دهانه هشتاد تیغه شمشیری ، دستگاه لاستیک خردکن / مزایده,مزایده  آسیاب دهانه هشتاد تیغه شمشیری ، دستگاه لاستیک خردکن....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864067/مناقصه-تامین-سرویس-ایاب-و-ذهاب-واحدهای-تابعه'>مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب واحدهای تابعه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب واحدهای تابعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864130/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-با-عرصه-دویست-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه با عرصه دویست متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه با عرصه دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864127/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-86-25متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 86.25متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 86.25متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863785/فراخوان-مناقصه-واگذاری-سرویس-های-ایاب-و-ذهاب-و-نقلیه-وزارت-متبوع'>فراخوان مناقصه واگذاری سرویس های ایاب و ذهاب و نقلیه وزارت متبوع / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای, فراخوان مناقصه واگذاری سرویس های ایاب و ذهاب و نقلیه وزارت متبوع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864099/مناقصه-احداث-پایگاه-سلامت-الوند'>مناقصه احداث پایگاه سلامت الوند / آگهی مناقصه عمومی  , مناقصه احداث پایگاه سلامت الوند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864059/مزایده-براده-و-ضایعات-آهن'>مزایده براده و ضایعات آهن / آگهی مزایده,مزایده براده و ضایعات آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864136/مزایده-عرضه-املاک-مازاد'>مزایده عرضه املاک مازاد  / مزایده,مزایده عرضه املاک مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864054/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-CNG-واقع-در-ناحیه-شهری-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از جایگاه CNG واقع در ناحیه شهری -نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از جایگاه CNG واقع در ناحیه شهری -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863792/تعدادی-خودرو-سبک-و-سنگین---96-03-17'>تعدادی خودرو سبک و سنگین ....96.03.17 / آگهی مزایده , تعدادی خودرو سبک و سنگین .... 96.03.17</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864139/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-تنظیفی-به-متراژ-34-500-مترمربع--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انجام خدمات تنظیفی به متراژ 34.500 مترمربع - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام خدمات تنظیفی به متراژ 34.500 مترمربع - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864164/مناقصه-امور-مربوط-به-خدمات-شهری-و-کاشت--نگهداری-فضای-سبز-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه امور مربوط به خدمات شهری و کاشت , نگهداری فضای سبز شهر - نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه امور مربوط به خدمات شهری و کاشت , نگهداری فضای سبز شهر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864382/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین-مساحت-400متر'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین مساحت 400متر  / مزایده,مزایده واگذاری یک قطعه زمین مساحت 400متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864129/مزایده-واگذای-8-باب-غرفه-تجاری-تجدید--نوبت-دوم'>مزایده واگذای 8 باب غرفه تجاری تجدید - نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده واگذای 8 باب غرفه تجاری  تجدید  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864140/مناقصه-اجرای-عملیات-11-کیلومتر-شبکه-گذاری----نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات 11 کیلومتر شبکه گذاری .... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات 11 کیلومتر شبکه گذاری .... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864151/مزایده-خودروی-سواری-پژو-206-نقره-ای'>مزایده خودروی سواری پژو 206 نقره ای / آگهی مزایده، مزایده خودروی سواری پژو 206 نقره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863763/مناقصه-احداث-استخر-حوضچه-های-آبگرم-و-استخر-شنای-سرپوشیده-شهرستان-شوط'>مناقصه احداث استخر حوضچه های آبگرم و استخر شنای سرپوشیده شهرستان شوط / آگهی مناقصه، مناقصه احداث استخر حوضچه های آبگرم و استخر شنای سرپوشیده شهرستان شوط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864159/مزایده-اپارتمان-به-مساحت-135-56متر'>مزایده اپارتمان به مساحت 135.56متر  / مزایده,مزایده اپارتمان به مساحت 135.56متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864163/مزایده-پلاک-ثبتی-6-فرعی-از-1561-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 6 فرعی از 1561 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 6 فرعی از 1561 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864156/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-244متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 244متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 244متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864113/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پیکان'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پیکان / آگهی مزایده ,  مزایده یک دستگاه خودروی سواری پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864111/تجدید-مزایده-واگذاری-تابلوهای-تبلیغاتی-تجدید-نوبت-دوم'>تجدید مزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی تجدید  نوبت دوم  / تجدید آگهی مزایده کتبی تجدید , مزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864209/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-قطعات-اول-دوم-و-سوم-پلاک-ثبتی'>مزایده سه دانگ از ششدانگ قطعات اول دوم و سوم پلاک ثبتی / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ قطعات اول دوم و سوم پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864137/مزایده-تابلو-فرش-انواع-قالیچه-گبه--'>مزایده تابلو فرش- انواع قالیچه-گبه... /  مزایده , مزایده تابلو فرش- انواع قالیچه-گبه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864121/مناقصه-انجام-عملیات-آسفالت-معابر-و-جدول-گذاری-معابر-سطح-شهر'>مناقصه انجام عملیات آسفالت معابر و جدول گذاری معابر سطح شهر  / آگهی مناقصه، مناقصه انجام عملیات آسفالت معابر و جدول گذاری معابر سطح شهر  مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864107/مناقصه-عملیات-اجرایی-زیرسازی-و-جدولگذاری----نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی زیرسازی و جدولگذاری  .... نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه عملیات اجرایی زیرسازی و جدولگذاری  .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864187/مزایده-فروش-دو-دستگاه-ساختمان-332-و-330متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو دستگاه ساختمان 332 و 330متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش دو دستگاه ساختمان 332 و 330متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864181/مزایده-تمامی-ششدانگ-زمین-مساحت-15000متر'>مزایده تمامی ششدانگ زمین مساحت 15000متر / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ زمین مساحت 15000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864186/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-301-26650-بخش-شانزده-اصفهان'>مزایده پلاک ثبتی شماره 301.26650 بخش شانزده اصفهان  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 301.26650 بخش شانزده اصفهان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864135/مزایده-صندلی-چرم--نوبت-دوم'>مزایده صندلی چرم... نوبت دوم  / مزایده، مزایده صندلی چرم... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864120/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-تاکسی-سمند'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری تاکسی سمند / مزایده، مزایده یک دستگاه خودروی سواری تاکسی سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864325/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-پلاک-66-فرعی'>مزایده ششدانگ یکباب خانه پلاک 66 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه پلاک 66 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864097/مزایده-تعداد-368-دستگاه-بوژی'>مزایده تعداد 368 دستگاه بوژی / مزایده , مزایده تعداد 368 دستگاه بوژی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864338/مزایده-ساختمان-مساحت-عرصه-196-متر'>مزایده ساختمان مساحت عرصه 196 متر  / مزایده,مزایده ساختمان مساحت عرصه 196 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864124/فراخوان-واگذاری-قسمتی-از-پارک-کوهستانی-وجین-نوبت-دوم-مرحله-سوم'>فراخوان واگذاری قسمتی از پارک کوهستانی وجین نوبت دوم مرحله سوم / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان واگذاری قسمتی از پارک کوهستانی وجین نوبت دوم مرحله سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864150/مزایده-فروش-تعدادی-پلاک-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی پلاک تجاری نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تعدادی پلاک تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863735/فراخوان-ارزیابی-و-مناقصه-عملیات-حفاری-دو-حلقه-چاه-به-روش-دورانی'>فراخوان ارزیابی و مناقصه عملیات حفاری دو حلقه چاه به روش دورانی / آگهی فراخوان ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی، فراخوان ارزیابی و مناقصه عملیات حفاری دو حلقه چاه به روش دورانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864153/مزایده-فروش-اموال-غیرمنقول-املاک-نقدی-و-اقساط'>مزایده فروش اموال غیرمنقول املاک نقدی و اقساط  / مزایده,مزایده فروش اموال غیرمنقول املاک نقدی و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864114/مناقصه-احداث-سر-درب-ورودی-آرامستان-آبادان'>مناقصه احداث سر درب ورودی آرامستان آبادان  / آگهی مناقصه , مناقصه احداث سر درب ورودی آرامستان آبادان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864131/مناقصه-خرید-56-دستگاه-ولتمتر-و-آمپرمتر-فشار-تمدید'>مناقصه خرید 56 دستگاه ولتمتر و آمپرمتر فشار  تمدید  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید 56 دستگاه ولتمتر و آمپرمتر فشار  تمدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864081/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-موردنیاز-امور-فرهنگری-هنری---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انجام خدمات موردنیاز امور فرهنگری هنری ... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام خدمات موردنیاز امور فرهنگری هنری ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864103/ارزیابی-کیفی-تهیه-و-توزیع-غذا-و-اداره-رستوران-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی تهیه و توزیع غذا و اداره رستوران نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی تهیه و توزیع غذا و اداره رستوران نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864092/مناقصه-اجرای-عملیات-فاز-2-پارک-امید-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات فاز 2 پارک امید نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات فاز 2 پارک امید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864096/مزایده-واگذاری-فضای-سبز-استقرار-تاکسی-سرویس-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری فضای سبز استقرار تاکسی سرویس نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری فضای سبز استقرار تاکسی سرویس نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864117/مزایده-فروش-ماشین-آلات'>مزایده فروش ماشین آلات / آگهی مزایده , مزایده فروش ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864133/مناقصه-عملیات-ایمن-سازی-محدوده-بزرگراه-زابل--تجدید'>مناقصه عملیات ایمن سازی محدوده بزرگراه زابل... تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه عملیات ایمن سازی محدوده بزرگراه زابل... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864155/مناقصه-برون-سپاری-امور-نیروهای-حفاظتی'>مناقصه برون سپاری امور نیروهای حفاظتی / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه برون سپاری امور نیروهای حفاظتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864116/مزایده-نسبت-به-واگذاری-امورات-اجاره-تلویزیون-شهری--'>مزایده نسبت به واگذاری امورات اجاره تلویزیون شهری ... / آگهی مزایده عمومی ، مزایده نسبت به واگذاری امورات اجاره تلویزیون شهری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864161/مزایده-فروش-آپارتمان-موتورسیکلت-و--'>مزایده فروش آپارتمان- موتورسیکلت و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش آپارتمان- موتورسیکلت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864143/مزایده-امتیاز-لیگ-برتر-تیم-فوتبال--96-03-16'>مزایده امتیاز لیگ برتر تیم فوتبال - 96.03.16 / مزایده امتیاز لیگ برتر تیم فوتبال - 96.03.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864158/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-و-باغبانی-و--'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز و باغبانی و ... / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز و باغبانی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864179/مزایده-فروش-یک-دستگاه-جوش-CO2-و--'>مزایده فروش یک دستگاه جوش CO2 و ...  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه جوش CO2 و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864166/فراخوان-مناقصه-اجرای-سیسم-ارتینگ-و-صاعقه-گیر-انبار'>فراخوان مناقصه اجرای سیسم ارتینگ و صاعقه گیر انبار / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه اجرای سیسم ارتینگ و صاعقه گیر انبار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864256/مزایده-پلاک-71-و-هفتاد-و-چهار-فرعی'>مزایده پلاک 71 و هفتاد و چهار فرعی  / مزایده,مزایده پلاک 71 و هفتاد و چهار فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864204/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-73-42مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 73.42مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 73.42مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864152/مزایده-تعداد-50-بلوک-سیلندر'>مزایده تعداد 50 بلوک سیلندر  / مزایده,مزایده تعداد 50 بلوک سیلندر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864146/مزایده-یک-دستگاه-پرکن-خطی-قطره-دارویی'>مزایده یک دستگاه پرکن خطی قطره دارویی / مزایده,مزایده یک دستگاه پرکن خطی قطره دارویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864226/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-اپارتمان-بخش-شانزده'>مزایده سه دانگ مشاع از اپارتمان بخش شانزده  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از اپارتمان بخش شانزده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864229/مزایده-یک-قطعه-زمین-خشکه-زاری-320-متر'>مزایده یک قطعه زمین خشکه زاری 320 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین خشکه زاری 320 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864232/مزایده-ششدانگ-ملک-به-مساحت-1293متر'>مزایده ششدانگ ملک به مساحت 1293متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک به مساحت 1293متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864237/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-480مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 480مترمربع  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 480مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864239/مزایده-4-دانگ-از-ششدانگ-یکباب-مغازه-مرحله-اول'>مزایده 4 دانگ از ششدانگ یکباب مغازه مرحله اول / مزایده,مزایده 4 دانگ از ششدانگ یکباب مغازه مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864201/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-مساحت-دو-هکتار'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت دو هکتار / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت دو هکتار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864199/مزایده-4-قطعه-زمین-مزروعی-آبی'>مزایده 4 قطعه زمین مزروعی آبی / مزایده,مزایده 4 قطعه زمین مزروعی آبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864195/مزایده-چهار-قطعه-زمین'>مزایده چهار قطعه زمین / مزایده,مزایده چهار قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864192/مزایده-5-قطعه-زمین-مزروعی'>مزایده 5 قطعه زمین مزروعی / مزایده,مزایده 5 قطعه زمین مزروعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864191/مزایده-5-قطعه-زمین-اموال-غیرمنقول'>مزایده 5 قطعه زمین اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده 5 قطعه زمین اموال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864517/مزایده-پلاک-ثبتی-810-فرعی-از-یک-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 810 فرعی از یک اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 810 فرعی از یک اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864170/مناقصه-امور-مربوط-به-نقلیه-ایاب-و-ذهاب-مددجویان'>مناقصه امور مربوط به نقلیه ایاب و ذهاب مددجویان / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  امور مربوط به نقلیه ایاب و ذهاب مددجویان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863709/تجدید-مناقصه-خرید-یک-دستگاه-سیستم-CAFS-آتشنشانی'>تجدید مناقصه خرید یک دستگاه سیستم CAFS آتشنشانی  / آگهی مناقصه, تجدید مناقصه خرید یک دستگاه سیستم CAFS آتشنشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864145/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-تنظیفی-به-متراژ-76804-متر-مربع----نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انجام خدمات تنظیفی به متراژ 76804 متر مربع ....- نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام خدمات تنظیفی به متراژ 76804 متر مربع ....- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864211/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-به-مساحت-105-93مترمربع'>مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 105.93مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 105.93مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864167/مزایده-فروش-سرقفلی-یکباب-غرفه-تجاری-سبزیحات'>مزایده فروش سرقفلی یکباب غرفه تجاری سبزیحات / مزایده,مزایده فروش سرقفلی یکباب غرفه تجاری سبزیحات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864126/فراخوان-کرایه-22-دستگاه-خودروسواری-ال-90-و-پزو-405---چاپ-دوم'>فراخوان کرایه 22 دستگاه خودروسواری ال 90 و پزو 405 ....چاپ دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان کرایه 22 دستگاه خودروسواری ال 90 و پزو 405 ....چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864172/مزایده-یک-قطعه-ملک-مسکونی-عرصه-1000متر'>مزایده یک قطعه ملک مسکونی عرصه 1000متر  / مزایده,مزایده یک قطعه ملک مسکونی عرصه 1000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864134/تجدید-مناقصه-احداث-دو-دستگاه-سرویس-بهداشتی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه احداث دو دستگاه سرویس بهداشتی - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث دو دستگاه سرویس بهداشتی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864175/مزایده-ملک-کاربری-کشاورزی-پلاک-165-فرعی'>مزایده ملک کاربری کشاورزی پلاک 165 فرعی / مزایده,مزایده ملک کاربری کشاورزی پلاک 165 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864178/مزایده-ششدانگ-ساختمان-به-مساحت-615متر'>مزایده ششدانگ ساختمان به مساحت 615متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان به مساحت 615متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864070/مزایده-یک-دستگاه-اره-برقی'>مزایده یک دستگاه اره برقی / مزایده,مزایده یک دستگاه اره برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864078/مزایده-خدمات-چاپ-و-تکثیر'>مزایده خدمات چاپ و تکثیر / مزایده ، مزایده خدمات چاپ و تکثیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864086/مزایده-اجاره-تعداد-محدودی-از-مغازه-های-بازار-96-3-17'>مزایده اجاره تعداد محدودی از مغازه های بازار 96.3.17 / آگهی مزایده , مزایده اجاره تعداد محدودی از مغازه های بازار 96.3.17</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864138/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-44-19متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 44.19متر  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 44.19متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864105/مزایده-یک-قطعه-زمین'>مزایده یک قطعه زمین / آگهی مزایده عمومی , مزایده یک قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864112/مناقصه-واگذاری-بخش-خدمات-شهری-و-فضای-سبز--تجدید'>مناقصه  واگذاری بخش خدمات شهری و فضای سبز - تجدید / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه  واگذاری بخش خدمات شهری و فضای سبز - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864104/مناقصه-عمومی-پروژه-تامین-بخش-تنظیف-و-جمع-آوری-زباله---تجدید'>مناقصه عمومی پروژه تامین بخش تنظیف و جمع آوری زباله ....تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه  پروژه تامین بخش تنظیف و جمع آوری زباله ... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864091/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-پروژه-قندیلی'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز پروژه قندیلی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز پروژه قندیلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864169/مناقصه-عملیات-تهیه-مصالح-و-تجهیزات--حمل-و-اجرای-کامل-زیرسازی-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات تهیه مصالح و تجهیزات ، حمل و اجرای کامل زیرسازی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات تهیه مصالح و تجهیزات ، حمل و اجرای کامل زیرسازی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864246/مزایده-فروش-مالکیت-مقدار-11-75-متر-مغازه'>مزایده فروش مالکیت مقدار 11.75 متر مغازه  / مزایده,مزایده فروش مالکیت مقدار 11.75 متر مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863794/مزایده-فروش-منزل-مسکونی-عرصه-290-متر-نوبت-سوم'>مزایده فروش منزل مسکونی عرصه 290 متر نوبت سوم / مزایده,مزایده فروش منزل مسکونی عرصه 290 متر نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864183/مناقصه-بیمه-شخص-ثالث-حدود-800-دستگاه-اتوبوس-و-64-دستگاه-مینی-بوس'>مناقصه بیمه شخص ثالث حدود 800 دستگاه اتوبوس و 64 دستگاه مینی بوس  / آگهی مناقصه ، مناقصه بیمه شخص ثالث حدود 800 دستگاه اتوبوس و 64 دستگاه مینی بوس  نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864168/مناقصه-اجرای-عملیات-محوطه-سازی-ضلع-جنوبی-المان-نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای عملیات محوطه سازی ضلع جنوبی المان  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  اجرای عملیات محوطه سازی ضلع جنوبی المان  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864262/مزایده-هشت-قطعه-زمین-و-باغ'>مزایده هشت قطعه زمین و باغ  / مزایده,مزایده هشت قطعه زمین و باغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864404/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-15-576-بخش-سه'>مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی 15.576 بخش سه / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی 15.576 بخش سه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864182/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-شهری-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز شهری نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز شهری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864227/مناقصه-تهیه--حمل-و-پخش-آسفالت-شهرداری-کازرون'>مناقصه تهیه ، حمل و پخش آسفالت شهرداری کازرون / آگهی مناقصه,مناقصه تهیه ، حمل و پخش آسفالت شهرداری کازرون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864233/تجدید-مزایده-واگذاری-غرفه-خشکبار-نوبت-دوم'>تجدید مزایده واگذاری غرفه خشکبار نوبت دوم  / تجدید آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری غرفه خشکبار  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864276/مزایده-فروش-مجتمع-فرهنگی-رفاهی-مساحت-10-000متر-تجدید-96-3-17'>مزایده فروش مجتمع فرهنگی رفاهی مساحت 10.000متر تجدید 96.3.17 / مزایده,مزایده فروش مجتمع فرهنگی رفاهی مساحت 10.000متر تجدید 96.3.17</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864207/مزایده-اجاره-یک-باب-غرفه-در-بوستان-ولی-عصر-(عج)-نوبت-دوم'>مزایده  اجاره یک باب غرفه در بوستان ولی عصر (عج) نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده  اجاره یک باب غرفه در بوستان ولی عصر (عج) نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864200/مناقصه-عملیات-اجرایی-خرید-و-لوله-گذاری-پروژه-مجموعه-قاسم-آباد'>مناقصه  عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری پروژه مجموعه قاسم آباد / آگهی فراخوان, مناقصه عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری پروژه مجموعه قاسم آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864184/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-تنظیفی-به-متراژ-33-000-متر-مربع--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انجام خدمات تنظیفی به متراژ 33.000 متر مربع ...نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام خدمات تنظیفی به متراژ 33.000 متر مربع ..نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864197/مزایده-فروش-نقدی-دو-دستگاه-اتوبوس-0355-نوبت-دوم'>مزایده فروش نقدی دو دستگاه اتوبوس  0355 -نوبت دوم  / مزایده عمومی، مزایده فروش نقدی دو دستگاه اتوبوس 0355 -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864188/مناقصه-مدیریت-و-اداره-امور-انبار--نوبت-دوم'>مناقصه مدیریت و اداره امور انبار  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه مدیریت و اداره امور انبار  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864185/مناقصه-بهسازی-معابر--نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی معابر - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بهسازی معابر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864189/تجدید-مناقصه-عملیات-محوطه-سازی-چشمه-آب-رکن-آباد-فاز-یک'>تجدید مناقصه  عملیات محوطه سازی چشمه آب رکن آباد فاز یک  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه  عملیات محوطه سازی چشمه آب رکن آباد فاز یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864214/مزایده-فروش-شش-قطعه-زمین-نوبت-دوم'>مزایده فروش شش قطعه زمین نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش شش قطعه زمین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864180/مزایده-واگذاری-غرفه'>مزایده واگذاری غرفه  / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری غرفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863697/مناقصه-انجام-خدمات-مهندسی-پایه-و-تهیه-اسناد-مناقصه-EPC-پروژه-آبرسانی--نوبت-دوم'>مناقصه  انجام خدمات مهندسی پایه و تهیه اسناد مناقصه EPC پروژه آبرسانی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه انجام خدمات مهندسی پایه و تهیه اسناد مناقصه EPC پروژه آبرسانی -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864217/مزایده-فضایی-جهت-اغذیه-فروشی'>مزایده فضایی جهت اغذیه فروشی  / آگهی مزایده, مزایده فضایی جهت اغذیه فروشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864274/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-مساحت-590-و-375متر'>مزایده فروش دو قطعه زمین مساحت 590 و 375متر  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین مساحت 590 و 375متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864206/مناقصه-بیمه-شخص-ثالث-حدود-800-دستگاه-اتوبوس--'>مناقصه بیمه شخص ثالث حدود 800 دستگاه اتوبوس... / آگهی مناقصه ، مناقصه بیمه شخص ثالث حدود 800 دستگاه اتوبوس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864173/فراخوان-مناقصه-توسعه-خوشه-خرمای-جنوب-فارس'>فراخوان مناقصه توسعه خوشه خرمای جنوب فارس  / آگهی فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه توسعه خوشه خرمای جنوب فارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864270/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-مساحت-270-متر'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مساحت 270 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مساحت 270 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864263/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-مسکونی-مساحت-200متر'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان مسکونی مساحت 200متر / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان مسکونی مساحت 200متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864253/مزایده-میزان-29-50-سهم-از-یکصد-سهم-سهام-دو-دانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده میزان 29.50 سهم از یکصد سهم سهام دو دانگ پلاک ثبتی  / مزایده,مزایده میزان 29.50 سهم از یکصد سهم سهام دو دانگ پلاک ثبتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863708/مزایده-فروش-اقلام-خارج-از-رده-و-اسقاطی'>مزایده فروش اقلام خارج از رده و اسقاطی / آگهی مزایده، مزایده فروش اقلام خارج از رده و اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864174/مزایده-واگذاری-محوطه-پارکینگ'>مزایده واگذاری محوطه پارکینگ   / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری محوطه پارکینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864250/مزایده-میزان-21-77-سهم-از-یکصد-سهم-سهام-پلاک-ثبتی'>مزایده میزان 21.77 سهم از یکصد سهم سهام پلاک ثبتی / مزایده,مزایده میزان 21.77 سهم از یکصد سهم سهام پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864160/تجدید-مناقصه-خرید-بیس-جهت-زیرسازی-معابر-و-خیابان-های-سطح-شهر--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید بیس جهت زیرسازی معابر و خیابان های سطح شهر  - نوبت دوم  / مناقصه , تجدید مناقصه خرید بیس جهت زیرسازی معابر و خیابان های سطح شهر  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864177/مناقصه-سیب-زمینی-و-پیاز-مصرفی'>مناقصه سیب زمینی و پیاز مصرفی / آگهی مناقصه، مناقصه سیب زمینی و پیاز مصرفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864157/مناقصه-پروژه-گازرسانی-به-صورت-پراکنده-به-صنایع-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه گازرسانی به صورت پراکنده به صنایع نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه پروژه گازرسانی به صورت پراکنده به صنایع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864176/مزایده-واگذاری-به-صورت-اجاره-غرفه-های-شهربازی'>مزایده واگذاری به صورت اجاره غرفه های شهربازی / مزایده , مزایده واگذاری به صورت اجاره غرفه های شهربازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864165/مناقصه-انجام-کارهای-خدماتی-خود-را-به-صورت-حجمی-در-سال-96'>مناقصه انجام کارهای خدماتی خود را به صورت حجمی در سال 96  / مناقصه , مناقصه انجام کارهای خدماتی خود را به صورت حجمی در سال 96 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864142/مناقصه-خریداری-مقدار-17000-کیلوگرم-روغن-فینیش-نایلون-66--96-03-17'>مناقصه خریداری مقدار 17000 کیلوگرم روغن فینیش نایلون 66 - 96.03.17 / آگهی مناقصه , مناقصه خریداری مقدار 17000 کیلوگرم روغن فینیش نایلون 66 - 96.03.17</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864154/مزایده-بوبین-کاغذی-9-5-سانتی-ضایعاتی--'>مزایده بوبین کاغذی 9.5 سانتی ضایعاتی ... / آگهی مزایده, مزایده بوبین کاغذی 9.5 سانتی ضایعاتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864244/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از املاک نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864171/مناقصه-قرارداد-واگذاری-بخشی-از-خدمات-تخصصی-پشتیبانی-(فنی-مالی-خدماتی)'>مناقصه قرارداد واگذاری بخشی از خدمات تخصصی، پشتیبانی (فنی، مالی، خدماتی) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه قرارداد واگذاری بخشی از خدمات تخصصی، پشتیبانی (فنی، مالی، خدماتی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864534/مزایده-پلاک-ثبتی-ششدانگ-زمین-بخش-دو-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی ششدانگ زمین بخش دو نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی ششدانگ زمین بخش دو نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864540/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-1600مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 1600مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 1600مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864259/مزایده-ششدانگ-عمارت-بخش-یک-زنجان'>مزایده ششدانگ عمارت بخش یک زنجان / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت بخش یک زنجان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864689/مزایده-نود-و-شش-شعیر-مشاع-عرصه-و-اعیان-پلاک-ثبتی-نوبت-دوم'>مزایده نود و شش شعیر مشاع عرصه و اعیان پلاک ثبتی نوبت دوم / مزایده,مزایده نود و شش شعیر مشاع عرصه و اعیان پلاک ثبتی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864216/مزایده-یک-قطعه-زمین-با-سند-عادی-600-متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین با سند عادی 600 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین با سند عادی 600 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864281/مزایده-عمارت-به-مساحت-514-12متر-نوبت-اول'>مزایده عمارت به مساحت 514.12متر نوبت اول / مزایده,مزایده عمارت به مساحت 514.12متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864223/مزایده-دوچرخه'>مزایده دوچرخه / آگهی مزایده ,مزایده دوچرخه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864289/مزایده-یک-قطعه-باغ-انگوری-مساحت-3000متر'>مزایده یک قطعه باغ انگوری مساحت 3000متر / مزایده,مزایده یک قطعه باغ انگوری مساحت 3000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864147/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-مساحت-اعیان-50-متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت اعیان 50 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت اعیان 50 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864144/مزایده-ششدانگ-پلاک-4422-فرعی-462متر'>مزایده ششدانگ پلاک 4422 فرعی 462متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 4422 فرعی 462متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864141/مزایده-اراضی-به-مساحت-882-5متر'>مزایده اراضی به مساحت 882.5متر / مزایده,مزایده اراضی به مساحت 882.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863675/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-8328-فرعی-از-2610-فرعی-از-234-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 8328 فرعی از 2610 فرعی از 234 اصلی  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 8328 فرعی از 2610 فرعی از 234 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864101/آگهى-مزایده-عمومی-فروش-اثاثیه-و-تجهیزات-مستهلک'>آگهى مزایده عمومی فروش اثاثیه و تجهیزات مستهلک  / آگهی مزایده ,مزایده فروش اثاثیه و تجهیزات مستهلک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864100/مزایده-ماشین-آلات-کارتن-سازی-و---نوبت-دوم'>مزایده ماشین آلات کارتن سازی و ...  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی,مزایده ماشین آلات کارتن سازی و ...  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864332/مزایده-ملک-مسکونی-تجاری-و-زمین-گاوداری'>مزایده ملک مسکونی تجاری و زمین گاوداری / مزایده,مزایده ملک مسکونی تجاری و زمین گاوداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864342/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-قطعه-هفت-تفکیکی'>مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه هفت تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه هفت تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864087/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-حد-فاصل-سه-راهی-ترمینال---نوبت-دوم'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت حد فاصل سه راهی ترمینال ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی  , مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت حد فاصل سه راهی ترمینال ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863678/مزایده-یک-قطعه-زمین-قولنامه-ای-مساحت-120متر'>مزایده یک قطعه زمین قولنامه ای مساحت 120متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین قولنامه ای مساحت 120متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864148/فراخوان-واگذاری-خدمات-خانه-داری-و-نگهبانی'>فراخوان واگذاری خدمات خانه داری و نگهبانی / فراخوان ،فراخوان واگذاری خدمات خانه داری و نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864128/تجدید-مناقصه-عملیات-تنظیف-بلوارها-و-خیابانهای-شهری-و--'>تجدید مناقصه عملیات تنظیف بلوارها و خیابانهای شهری و ... / آگهی تجدید مناقصه، تجدید مناقصه عملیات تنظیف بلوارها و خیابانهای شهری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864323/مزایده-ملک-شماره-1-3154-اصلی-نوبت-اول'>مزایده ملک شماره 1.3154 اصلی نوبت اول / مزایده,مزایده ملک شماره 1.3154 اصلی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864328/مزایده-فروش-املاک-و-مستغلات-کاربری-مسکونی-اداری'>مزایده فروش املاک و مستغلات کاربری مسکونی اداری  / مزایده,مزایده فروش املاک و مستغلات کاربری مسکونی اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864125/مزایده-باغ-پسته-شهرداری'>مزایده باغ پسته شهرداری / آگهی مزایده, مزایده باغ پسته شهرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864149/تمدید-مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-و-امور-خدماتی'>تمدید مناقصه تامین نیروی انسانی و امور خدماتی  / تمدید مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی و امور خدماتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864162/مناقصه-خدمات-نگهبانی-پستهای-جدیدالاحداث'>مناقصه خدمات نگهبانی پستهای جدیدالاحداث  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خدمات نگهبانی پستهای جدیدالاحداث </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864247/مزایده-جمع-آوری--تفکیک--نصب-و-راه-اندازی-خط-تفکیک-پسماند-شهری-96-03-17'>مزایده جمع آوری ، تفکیک ، نصب و راه اندازی خط تفکیک پسماند شهری -96.03.17 / مزایده , مزایده جمع آوری ، تفکیک ، نصب و راه اندازی خط تفکیک پسماند شهری - 96.03.17</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864235/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-عرضه-گاز-طبیعی-CNG'>مزایده بهره برداری از جایگاه عرضه گاز طبیعی CNG / آگهی مزایده، مزایده بهره برداری از جایگاه عرضه گاز طبیعی CNG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863752/مزایده-تعداد-هفت-راس-گوسفند'>مزایده تعداد هفت راس گوسفند  / مزایده تعداد هفت راس گوسفند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864241/مناقصه-خودروهای-استیجاری'>مناقصه خودروهای استیجاری / مناقصه عمومی , مناقصه خودروهای استیجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864638/مزایده-ملک-به-پلاک-2683-2682-فرعی'>مزایده ملک به پلاک 2683-2682 فرعی / مزایده,مزایده ملک به پلاک 2683-2682 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864527/مزایده-سند-رهنی-به-شماره-25431-پلاکهای-ثبتی'>مزایده سند رهنی به شماره 25431 پلاکهای ثبتی / مزایده,مزایده سند رهنی به شماره 25431 پلاکهای ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864387/مزایده-فروش-زمینهای-تجاری-تجدید-نوبت-سوم'>مزایده فروش زمینهای تجاری تجدید نوبت سوم  / مزایده,مزایده فروش زمینهای تجاری تجدید نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864411/مزایده-فروش-سه-دانگ-از-ششدانگ-زمین-مسکونی-2058-84متر-تجدید'>مزایده فروش سه دانگ از ششدانگ زمین مسکونی 2058.84متر تجدید / مزایده,مزایده فروش سه دانگ از ششدانگ زمین مسکونی 2058.84متر تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864433/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-137-5متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 137.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 137.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863690/مزایده-فروش-سه-قطعه-زمین-تجاری-252-68مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده فروش سه قطعه زمین تجاری 252.68مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش سه قطعه زمین تجاری 252.68مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863758/مزایده-یک-دستگاه-کمپرسور-هوای-فشرده'>مزایده یک دستگاه کمپرسور هوای فشرده / مزایده یک دستگاه کمپرسور هوای فشرده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864225/مزایده-اجاره-غرفه-ها-نوبت-دوم'>مزایده اجاره غرفه ها نوبت دوم  / آگهی مزایده,مزایده  اجاره غرفه ها نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864271/فراخوان-مناقصه-تکمیل-عملیات-ساختمانی-و-تهیه--ساخت-و-نصب-تجهیزات-الکترومکانیکال--'>فراخوان مناقصه تکمیل عملیات ساختمانی و تهیه ، ساخت و نصب تجهیزات الکترومکانیکال ... / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه تکمیل عملیات ساختمانی و تهیه ، ساخت و نصب تجهیزات الکترومکانیکال ... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864240/مناقصه-خرید-دستگاه-UPS'>مناقصه  خرید دستگاه UPS  / فراخوان مناقصه, مناقصه  خرید دستگاه UPS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864228/مناقصه-انجام-خدمات-تنظیفی-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات تنظیفی- نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات تنظیفی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864222/آگهی-مناقصه--مناقصه-خرید-150-دستگاه-کامپیوتر-p4-نوبت-دوم'>آگهی مناقصه  , مناقصه خرید 150 دستگاه کامپیوتر p4 نوبت دوم  / آگهی مناقصه، آگهی مناقصه  , مناقصه خرید 150 دستگاه کامپیوتر p4 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864252/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-سطح-شهر'>مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863674/مزایده-سه-دانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-173-16مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده سه دانگ پلاک ثبتی عرصه 173.16مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده سه دانگ پلاک ثبتی عرصه 173.16مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864230/تجدید-مزایده-احداث-و-بهره-برداری-از-فضای-تبلیغاتی-فضای-پل-عابر-پیاده-96-03-17'>تجدید مزایده احداث و بهره برداری از فضای تبلیغاتی فضای پل عابر پیاده  96.03.17 / تجدید مزایده ,تجدید  مزایده احداث و بهره برداری از فضای تبلیغاتی فضای پل عابر پیاده  نوبت اول 96.03.17</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864238/مناقصه-احداث-ساختمان-موتورخانه--'>مناقصه احداث ساختمان موتورخانه ... / مناقصه ، مناقصه احداث ساختمان موتورخانه ... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864269/آگهی-دعوت-به-ارزیابی-کیفی-اجرای-دو-دهانه-زیرگذر-ماشین-رو'>آگهی دعوت به ارزیابی کیفی  اجرای دو دهانه زیرگذر ماشین رو / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی،آگهی دعوت به ارزیابی کیفی اجرای دو دهانه زیرگذر ماشین رو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864242/فراخوان-ارزیابی-کیفی-ایمن-سازی-9-دستگاه-گذرگاه-هم-سطح'>فراخوان ارزیابی کیفی  ایمن سازی 9 دستگاه گذرگاه هم سطح / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی , فراخوان ارزیابی کیفی  ایمن سازی 9 دستگاه گذرگاه هم سطح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864523/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-کلی-332-84متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت کلی 332.84متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت کلی 332.84متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864218/مزایده-واگذاری-استخر-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری استخر نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده واگذاری استخر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863702/مناقصه-بهره-برداری-از-خط-تولید-و-پخت-آسفالت-کارخانجات-باباجان---تجدید'>مناقصه بهره برداری از خط تولید و پخت آسفالت کارخانجات باباجان  ...تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه بهره برداری از خط تولید و پخت آسفالت کارخانجات باباجان  ...تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864435/مزایده-تعداد-سیزده-قطعه-زمین-مسکونی-نوبت-سوم'>مزایده تعداد سیزده قطعه زمین مسکونی نوبت سوم  / مزایده,مزایده تعداد سیزده قطعه زمین مسکونی نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864441/مزایده-فروش-تعداد-11-قطعه-زمین-مسکونی-نوبت-دهم'>مزایده فروش تعداد 11 قطعه زمین مسکونی نوبت دهم  / مزایده,مزایده فروش تعداد 11 قطعه زمین مسکونی نوبت دهم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864408/مزایده-تعداد-5-باب-مغازه-تجاری-نوبت-هجدهم'>مزایده تعداد 5 باب مغازه تجاری نوبت هجدهم / مزایده,مزایده تعداد 5 باب مغازه تجاری نوبت هجدهم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864264/مناقصه-اجرای-آسفالت-برخی-از-معابر-سطح-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای آسفالت برخی از معابر سطح شهر  - نوبت دوم  / مناقصه  اجرای آسفالت برخی از معابر سطح شهر  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864268/فراخوان-تعمیرات-اساسی-تجهیزات-واحدهای-بهره-برداری-و-نمک-زدایی'>فراخوان تعمیرات اساسی تجهیزات واحدهای بهره برداری و نمک زدایی / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان تعمیرات اساسی تجهیزات واحدهای بهره برداری و نمک زدایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863728/مناقصه-تصدی-و-هدایت-سه-اکیپ-کامل-از-ماشین-آلات-پخش-و-تراکم-آسفالت'>مناقصه تصدی و هدایت سه اکیپ کامل از ماشین آلات پخش و تراکم آسفالت  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تصدی و هدایت سه اکیپ کامل از ماشین آلات پخش و تراکم آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864581/مزایده-فروش-تعداد-4-قطعه-زمین-کاربری-مسکونی-تجاری'>مزایده فروش تعداد 4 قطعه زمین کاربری مسکونی تجاری  / مزایده,مزایده فروش تعداد 4 قطعه زمین کاربری مسکونی تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864280/فراخوان-مناقصه-ایجاد-و-توسعه-معابر-شهری-دزآب'>فراخوان مناقصه ایجاد و توسعه معابر شهری دزآب / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه ایجاد و توسعه معابر شهری دزآب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864307/فراخوان-مناقصات-وصول-مطالبات-آب-بها'>فراخوان مناقصات وصول مطالبات آب بها   / آگهی فراخوان مناقصات عمومی, فراخوان مناقصات وصول مطالبات آب بها  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864260/مناقصه-احداث-بلوار-ساحلی-نوبت-دوم'>مناقصه احداث بلوار ساحلی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه احداث بلوار ساحلی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864296/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-71-40متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 71.40متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 71.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864210/مناقصه-واگذاری-عملیات-خدمات-شهری-به-صورت-حجمی'> مناقصه واگذاری عملیات خدمات شهری به صورت حجمی  / مناقصه , مناقصه واگذاری عملیات خدمات شهری به صورت حجمی  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864202/فراخوان-مناقصه-تکمیل-ایستگاه-تقلیل-فشار-کوی-بهروز-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تکمیل ایستگاه تقلیل فشار کوی بهروز  نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تکمیل ایستگاه تقلیل فشار کوی بهروز  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864255/فراخوان-تعمیر-اساسی-تجهیزات-واحدهای-بهره-برداری-و-نمکزدایی-مسجدسلیمان-نوبت-دوم'>فراخوان تعمیر اساسی تجهیزات واحدهای بهره برداری و نمکزدایی مسجدسلیمان نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان تعمیر اساسی تجهیزات واحدهای بهره برداری و نمکزدایی مسجدسلیمان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864190/مزایده-واگذاری-ساختمان-رستوران-و-تالار-پذیرایی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری ساختمان رستوران و تالار پذیرایی  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری ساختمان رستوران و تالار پذیرایی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863692/فراخوان-تامین-قطعات-ارتقاء-فرستنده-های-تلویزیونی-دیجیتال-NEC'>فراخوان تامین قطعات ارتقاء فرستنده های تلویزیونی دیجیتال NEC  / آگهی فراخوان , فراخوان تامین قطعات ارتقاء فرستنده های تلویزیونی دیجیتال NEC </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864212/مناقصه-اجرای-عملیات-احداث-جوی-جدول-و-کفپوش'>مناقصه اجرای عملیات احداث جوی جدول و کفپوش / مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات احداث جوی جدول و کفپوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864220/مناقصه-انجام-خدمات-حراست-از-اماکن-و-تاسیسات-شرکت'>مناقصه انجام خدمات حراست از اماکن و تاسیسات شرکت  / آگهی مناقصه , مناقصه انجام خدمات حراست از اماکن و تاسیسات شرکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864243/مناقصه-انجام-خدمات-تامین-نیروی-انسانی-و-فضای-سبز'>مناقصه انجام خدمات تامین نیروی انسانی و فضای سبز / آگهی مناقصه , مناقصه انجام خدمات تامین نیروی انسانی و فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864224/تمدید-و-اصلاحیه-مناقصه-خرید-10-دستگاه-مقره-شوی'>تمدید و اصلاحیه مناقصه خرید 10 دستگاه مقره شوی  / تمدید و اصلاحیه مناقصه خرید 10 دستگاه مقره شوی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864414/مزایده-املاک-مازاد'>مزایده املاک مازاد  / مزایده,مزایده املاک مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864205/مناقصه-تکمیل-کارهای-باقیمانده-بخش-سیویل-طرح-جامع-شبکه-مخابراتی-نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل کارهای باقیمانده بخش سیویل طرح جامع شبکه مخابراتی- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه تکمیل کارهای باقیمانده بخش سیویل طرح جامع شبکه مخابراتی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864194/مناقصه-احداث-فضای-سبز-جلوی-ورودی-ابوحمیظه--نوبت-دوم'>مناقصه احداث فضای سبز جلوی ورودی ابوحمیظه - نوبت دوم  / مناقصه احداث فضای سبز جلوی ورودی ابوحمیظه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864213/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-تنظیفی-به-متراژ-87-000-متر-مربع-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انجام خدمات تنظیفی به متراژ 87/000 متر مربع- نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام خدمات تنظیفی به متراژ 87/000 متر مربع- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864208/تمدید-مناقصه-پروژه-تامین-برق-روستایی-شهرستان-ایذه-فاز-1'>تمدید مناقصه پروژه تامین برق روستایی شهرستان ایذه فاز 1 / آگهی مناقصه عمومی, تمدید مناقصه پروژه تامین برق روستایی شهرستان ایذه فاز 1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863683/مزایده-حدود-400-تن-دسته-و-پایه-ضایعات-سیلندر-گاز-مایع'>مزایده حدود 400 تن دسته و پایه ضایعات سیلندر گاز مایع  / آگهی مزایده,مزایده حدود 400 تن دسته و پایه ضایعات سیلندر گاز مایع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864551/مزایده-فروش-تعداد-14-قطعه-زمین-کاربری-کارگاهی'>مزایده فروش تعداد 14 قطعه زمین کاربری کارگاهی  / مزایده,مزایده فروش تعداد 14 قطعه زمین کاربری کارگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864196/مناقصه-پروژه-حراست-فیزیکی-از-اماکن-و-تاسیسات-پارکها-و---نوبت-دوم'>مناقصه پروژه حراست فیزیکی از اماکن و تاسیسات پارکها و ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه حراست فیزیکی از اماکن و تاسیسات پارکها و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864254/مناقصه-پروژه-فاز-1-تکمیلی-17-هکتاری--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه فاز 1 تکمیلی 17 هکتاری - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  پروژه فاز 1 تکمیلی 17 هکتاری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864258/مزایده-خودروی-سواری-پراید-131'>مزایده خودروی سواری پراید 131  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده خودروی سواری پراید 131 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864399/مزایده-یکباب-منزل-و-سه-دربند-مغازه-نوبت-دوم'>مزایده یکباب منزل و سه دربند مغازه نوبت دوم  / مزایده,مزایده یکباب منزل و سه دربند مغازه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864547/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-309-36متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 309.36متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 309.36متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864393/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-نه-مشهد'>مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی بخش نه مشهد  / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی بخش نه مشهد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864396/مزایده-ملک-مساحت-149-04متر-تجدید'>مزایده ملک مساحت 149.04متر تجدید / مزایده,مزایده ملک مساحت 149.04متر تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864219/مزایده-فروش-مبل-و--'>مزایده فروش مبل و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش مبل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864644/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-پراید'>مزایده یک دستگاه اتومبیل پراید / مزایده,مزایده یک دستگاه اتومبیل پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863687/مزایده-مقدار-حدود-1400-تن-ضایعات-ورق-آهن'>مزایده مقدار حدود 1400 تن ضایعات ورق آهن / آگهی مزایده, مزایده مقدار حدود 1400 تن ضایعات ورق آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864364/مزایده-یکباب-منزل-پلاک-2729-فرعی-نوبت-اول'>مزایده یکباب منزل پلاک 2729 فرعی نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب منزل پلاک 2729 فرعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864234/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-وانت-پیکان'>مزایده یک دستگاه خودرو وانت پیکان / مزایده یک دستگاه خودرو وانت پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864261/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید-جی-تی-ایکس'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید جی تی ایکس / مزایده یک دستگاه خودرو پراید جی تی ایکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864402/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-اعیان-منزل-مسکونی-بخش-نه'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ اعیان منزل مسکونی بخش نه  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ اعیان منزل مسکونی بخش نه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864249/تجدید-مزایده-20000-عدد-مته-الماسه-تراشکاری-نو-و-آکبند--'>تجدید مزایده 20000 عدد مته الماسه تراشکاری نو و آکبند... / تجدید مزایده , تجدید مزایده 20000 عدد مته الماسه تراشکاری نو و آکبند...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864236/تجدید-مزایده-یک-دستگاه-بسته-بندی-به-نام-دستگاه-روتاری-بسته-بندی'>تجدید مزایده یک دستگاه بسته بندی به نام دستگاه روتاری بسته بندی / تجدید مزایده , تجدید مزایده یک دستگاه بسته بندی به نام دستگاه روتاری بسته بندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864389/مزایده-ملک-اوقافی-مساحت-1040متر'>مزایده ملک اوقافی مساحت 1040متر  / مزایده,مزایده ملک اوقافی مساحت 1040متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864203/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-سواری-تیبا'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری تیبا / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری تیبا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864193/مزایده-فروش-یک-دستگاه-یخچال-بن-ماری'>مزایده فروش یک دستگاه یخچال بن ماری / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه یخچال بن ماری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864351/مزایده-694-3-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-اپارتمان'>مزایده 694.3 هزارم یک دانگ مشاع از اپارتمان / مزایده,مزایده 694.3 هزارم یک دانگ مشاع از اپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864348/مزایده-یک-دانگ-و-428-5-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-ملک'>مزایده یک دانگ و 428.5 هزارم یک دانگ مشاع از ملک / مزایده,مزایده یک دانگ و 428.5 هزارم یک دانگ مشاع از ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864221/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-تویوتا-لکسوس'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری تویوتا لکسوس / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری تویوتا لکسوس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864361/مزایده-دو-دانگ-و-775-5-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-سه-دانگ-از-یک-دربند-دکان'>مزایده دو دانگ و 775.5 هزارم یک دانگ مشاع از سه دانگ از یک دربند دکان / مزایده,مزایده دو دانگ و 775.5 هزارم یک دانگ مشاع از سه دانگ از یک دربند دکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864356/مزایده-453-7-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-اعیان-منزل'>مزایده 453.7 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ اعیان منزل / مزایده,مزایده 453.7 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ اعیان منزل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864372/مزایده-ششدانگ-اعیانی-یکباب-منزل-مساحت-71-15متر'>مزایده ششدانگ اعیانی یکباب منزل مساحت 71.15متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی یکباب منزل مساحت 71.15متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864198/مزایده-یک-دستگاه-پژو-پارس-مدل-89'>مزایده یک دستگاه پژو پارس مدل 89 / مزایده , مزایده یک دستگاه پژو پارس مدل 89</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864380/مزایده-یکباب-منزل-مساحت-صد-متر-نوبت-اول'>مزایده یکباب منزل مساحت صد متر نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب منزل مساحت صد متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864374/مزایده-442-5-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی'>مزایده 442.5 هزارم یک دانگ مشاع از پلاک ثبتی  / مزایده,مزایده 442.5 هزارم یک دانگ مشاع از پلاک ثبتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864215/فراخوان-انجام-خدمات-امداد--تعمیرات--گازبانی--خدمات-عمومی-و-مشترکین---نوبت-دوم'>فراخوان انجام خدمات امداد ، تعمیرات ، گازبانی ، خدمات عمومی و مشترکین.... نوبت دوم  / فراخوان ,فراخوان انجام خدمات امداد ، تعمیرات ، گازبانی ، خدمات عمومی و مشترکین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864301/مزایده-پلاک-ثبتی-به-شماره-3621-اصلی-بخش-یک'>مزایده پلاک ثبتی به شماره 3621 اصلی بخش یک / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به شماره 3621 اصلی بخش یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864464/مزایده-ملک-یکباب-مغازه-مساحت-مفید-57-6متر'>مزایده ملک یکباب مغازه مساحت مفید 57.6متر  / مزایده,مزایده ملک یکباب مغازه مساحت مفید 57.6متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864589/مزایده-ملک-پلاک-ثبتی-912-فرعی-از-3519-اصلی'>مزایده ملک پلاک ثبتی 912 فرعی از 3519 اصلی / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی 912 فرعی از 3519 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864596/مزایده-املاک-موروثی-اراضی-روستای-دارغالو-مرحله-دوم'>مزایده املاک موروثی اراضی روستای دارغالو مرحله دوم / مزایده,مزایده املاک موروثی اراضی روستای دارغالو مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864446/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-326متر-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 326متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 326متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864630/مزایده-عرصه-طرح-مزبور-مساحت-یک-هزار-و-نهصد-و-شصت-متر-از-اراضی-و-ماشین-آلات'>مزایده عرصه طرح مزبور مساحت یک هزار و نهصد و شصت متر از اراضی و ماشین آلات / مزایده,مزایده عرصه طرح مزبور مساحت یک هزار و نهصد و شصت متر از اراضی و ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864265/مزایده-فروش-تعداد-2-نوع-لوازم-اسقاط-دارای-مس'>مزایده فروش تعداد 2 نوع لوازم اسقاط دارای مس  / مزایده ، مزایده فروش تعداد 2 نوع لوازم اسقاط دارای مس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864292/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-1220متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 1220متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 1220متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863759/مناقصه-لکه-گیری-آسفالت-سطح-منطقه-96-03-17'>مناقصه لکه گیری آسفالت سطح منطقه-96.03.17 / آگهی مناقصه، مناقصه لکه گیری آسفالت سطح منطقه-96.03.17</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863717/مناقصه-انجام-پروژه-های-آسفالت-سطح-روستا'>مناقصه انجام پروژه های آسفالت سطح روستا  / مناقصه انجام پروژه های آسفالت سطح روستا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864231/مزایده-استخر-با-کلیه-تجهیزات-96-3-17'>مزایده استخر با کلیه تجهیزات 96.3.17 / مزایده , مزایده استخر با کلیه تجهیزات 96.3.17</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864674/مزایده-واگذاری-یکباب-مغازه-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری یکباب مغازه نوبت دوم  / مزایده واگذاری یکباب مغازه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864283/مناقصه-اجرای-عملیات-ساختمانی-و-تاسیساتی--'>مناقصه اجرای عملیات ساختمانی و تاسیساتی ... / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات ساختمانی و تاسیساتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864277/مناقصه-خدمات-نگهداری-و-پشتیبانی-سیستم-ها-و-تجهیزات-کامپیوتری'>مناقصه خدمات نگهداری و پشتیبانی سیستم ها و تجهیزات کامپیوتری  / مناقصه , مناقصه خدمات نگهداری و پشتیبانی سیستم ها و تجهیزات کامپیوتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864302/مناقصه-توسعه-برق-رسانی-به-مسکن-مهر-گچساران'>مناقصه توسعه برق رسانی به مسکن مهر گچساران / مناقصه توسعه برق رسانی به مسکن مهر گچساران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864384/مناقصه-توسعه-برق-رسانی-روستای-جدید-حسن-آباد'>مناقصه توسعه برق رسانی روستای جدید حسن آباد  / مناقصه توسعه برق رسانی روستای جدید حسن آباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863723/مزایده-اجاره-تاکسی-سرویس-هتل'>مزایده اجاره تاکسی سرویس هتل  / مزایده , مزایده اجاره تاکسی سرویس هتل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864295/مناقصه-واگذاری-عملیات-نصب-برقگیر-بروی-شبکه-های-برق-شهرستان-چابهار'>مناقصه واگذاری عملیات نصب برقگیر بروی شبکه های برق شهرستان چابهار / مناقصه واگذاری عملیات نصب برقگیر بروی شبکه های برق شهرستان چابهار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864293/مناقصه-واگذاری-عملیات-اصلاح-و-بازسازی-شبکه-ها'>مناقصه واگذاری عملیات اصلاح و بازسازی شبکه ها / مناقصه واگذاری عملیات اصلاح و بازسازی شبکه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864291/استعلام-به-واگذاری-عملیات-توسعه-شبکه-های-برق-شهرستان-ایرانشهر'>استعلام به واگذاری عملیات توسعه شبکه های برق شهرستان ایرانشهر   / استعلام به واگذاری عملیات توسعه شبکه های برق شهرستان ایرانشهر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864287/مناقصه-احداث-ساختمان-ورودی-و-خروجی-ایستگاه-های-تقلیل-فشار'>مناقصه احداث ساختمان ورودی و خروجی ایستگاه های تقلیل فشار  / آگهی مناقصه, مناقصه احداث ساختمان ورودی و خروجی ایستگاه های تقلیل فشار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864304/فراخوان-مناقصه-پروژه-احداث-خطوط-انشعابات-مصارف-عمده'>فراخوان مناقصه پروژه احداث خطوط انشعابات مصارف عمده / آگهی فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه پروژه احداث خطوط انشعابات مصارف عمده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864298/فراخوان-مناقصه-پروژه-ساخت-و-نصب-انشعابات-(فولادی-و-پلی-اتیلن)-شهرستان-مرند'>فراخوان مناقصه پروژه ساخت و نصب انشعابات (فولادی و پلی اتیلن) شهرستان مرند / آگهی فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه پروژه ساخت و نصب انشعابات (فولادی و پلی اتیلن) شهرستان مرند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863706/مناقصه-اجرا-و-احداث-فاز-3-استخر-سرپوشیده-مرحله-اول-نوبت-دوم'>مناقصه اجرا و احداث فاز 3 استخر سرپوشیده مرحله اول نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرا و احداث فاز 3 استخر سرپوشیده مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864391/تمدید-آگهی-مناقصه-اقلام-پروژه-دیتا-IPNI'>تمدید آگهی مناقصه اقلام پروژه دیتا IPNI / تمدید آگهی مناقصه، تمدید مناقصه اقلام پروژه دیتا IPNI</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864324/اصلاحیه-مناقصه-انتخاب-پیمانکار-نگهداری-و-بهره-برداری-تلفن-های-همگانی'>اصلاحیه مناقصه انتخاب پیمانکار نگهداری و بهره برداری تلفن های همگانی  / اصلاحیه مناقصه, مناقصه انتخاب پیمانکار نگهداری و بهره برداری تلفن های همگانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864371/مناقصه-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-۳۰۰-دستگاه-کولرگازی-اسپیلت-۲۴۰۰۰'>مناقصه خرید و نصب و راه اندازی ۳۰۰ دستگاه کولرگازی اسپیلت ۲۴۰۰۰  / آگهی مناقصه, مناقصه خرید و نصب و راه اندازی ۳۰۰ دستگاه کولرگازی اسپیلت ۲۴۰۰۰ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863707/مناقصات-خرید-انواع-ترانسفورماتور-نوبت-دوم'>مناقصات خرید انواع ترانسفورماتور نوبت دوم  / آگهی مناقصات عمومی یک مرحله ای,مناقصات خرید انواع ترانسفورماتور نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864376/مناقصه-عمومی-شرکتهای-خدماتی'>مناقصه عمومی شرکتهای خدماتی / مناقصه عمومی شرکتهای خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864406/مناقصه-جذب-اجرای-عملیات-قیرپاشی-سطح-شهر'>مناقصه جذب اجرای عملیات قیرپاشی سطح شهر    / مناقصه، مناقصه اجرای عملیات قیرپاشی سطح شهر   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864379/مزایده-مقداری-آهن-آلات-فرسوده'>مزایده مقداری آهن آلات فرسوده  / آگهی مزایده کتبی، مزایده مقداری آهن آلات فرسوده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864367/استعلام-بهاء-احداث-دیواره-سیل-بند-در-حاشیه-گرگانرود'>استعلام بهاء  احداث دیواره سیل بند در حاشیه گرگانرود / استعلام بهاء، استعلام بهاء  احداث دیواره سیل بند در حاشیه گرگانرود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864434/همایش-ملی-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات'>همایش ملی کامپیوتر و فناوری اطلاعات / همایش ملی کامپیوتر و فناوری اطلاعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863712/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-سرور-سیسکو-و---نوبت-دوم'>مناقصه خرید یک دستگاه سرور سیسکو و ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید یک دستگاه سرور سیسکو و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864417/مشاهیر-و-مفاخر-خراسان-در-ادب-پارس96-3-17'>مشاهیر و مفاخر خراسان در ادب پارس96.3.17 / مشاهیر و مفاخر خراسان در ادب پارس96.3.17</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864447/دومین-کنفرانس-بین-المللی-تکنیک-های-مدیریت-و-حسابداری'>دومین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری / دومین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863740/مناقصه-عملیات-اجرایی-عملیات-تکمیلی-باند-دوم-بزرگراه-قائمیه--'>مناقصه عملیات اجرایی عملیات تکمیلی باند دوم بزرگراه قائمیه ... / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات اجرایی عملیات تکمیلی باند دوم بزرگراه قائمیه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864720/سومین-همایش-ملی-ایده-های-نوین-در-مهندسی-برق-و-کامپیوتر'>سومین همایش ملی ایده های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر / سومین همایش ملی ایده های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864728/همایش-بین-المللی-پژوهش-های-نوین-در-علوم-ورزشی-و-تربیت-بدنی'>همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی / همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864386/استعلام-خرید-دستگاههای-اندازه-گیری-و-مفصلبندی-فیبر-نوری'>استعلام خرید دستگاههای اندازه گیری و مفصلبندی فیبر نوری / استعلام, استعلام خرید دستگاههای اندازه گیری و مفصلبندی فیبر نوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863923/اصلاحیه-مناقصه-احداث-بوستان-امامزاده-شاه-جمال'>اصلاحیه مناقصه احداث بوستان امامزاده شاه جمال / اصلاحیه مناقصه , مناقصه احداث بوستان امامزاده شاه جمال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864347/استعلام-خرید-ملزومات-و-اجرای-طرح-توسعه-نیاز-آباد'>استعلام خرید ملزومات و اجرای طرح توسعه نیاز آباد / استعلام, استعلام خرید ملزومات و اجرای طرح توسعه نیاز آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864395/استعلام-خرید-ملزومات-و-اجرای-طرح-تبدیل-کافو-مسی-به-کافوی-نوری'>استعلام خرید ملزومات و اجرای طرح تبدیل کافو مسی به کافوی نوری  / استعلام , استعلام خرید ملزومات و اجرای طرح تبدیل کافو مسی به کافوی نوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864388/مناقصه-خرید-ملزومات-و-اجرای-طرح-تبدیل-کافو-مسی-به-کافوی-نوری'>مناقصه خرید ملزومات و اجرای طرح تبدیل کافو مسی به کافوی نوری  / مناقصه , مناقصه خرید ملزومات و اجرای طرح تبدیل کافو مسی به کافوی نوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864366/استعلام-شلف-مدیا-کانورنور---'>استعلام شلف مدیا کانورنور  ....  / استعلام , استعلامشلف مدیا کانورنور  ....  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864381/استعلام-بهاء-حفاری-و-کابلکشی-فیبر-نوری'>استعلام بهاء حفاری و کابلکشی فیبر نوری / استعلام بهاء , استعلام بهاء حفاری و کابلکشی فیبر نوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864375/استعلام-بهاء-تهیه-نقشه-UTM-مسیرهای-خاکی-و-کانالی'>استعلام بهاء تهیه نقشه UTM مسیرهای خاکی و کانالی / استعلام بهاء , استعلام بهاء تهیه نقشه UTM مسیرهای خاکی و کانالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863671/مزایده-پلاک-ثبتی-1655-فرعی-از-26-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 1655 فرعی از 26 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1655 فرعی از 26 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864297/استعلام-بهای-خرید-اجناس-مجموعه-باز-پلی-اتیلن--'>استعلام بهای  خرید اجناس مجموعه باز پلی اتیلن ... / استعلام بها, استعلام بهای  خرید اجناس مجموعه باز پلی اتیلن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864759/مناقصه-خدمات-چاپ-و-نصب-بنر-و-پرتابل-و-بیلبورد-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات چاپ و نصب بنر و پرتابل و بیلبورد- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات چاپ و نصب بنر و پرتابل و بیلبورد- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863696/فراخوان-مزایده-عمومی-واگذاری-طرح-های-تملک-داراییهای-سرمایه-ای'>فراخوان مزایده عمومی واگذاری طرح های تملک داراییهای سرمایه ای / فراخوان مزایده عمومی واگذاری طرح های تملک داراییهای سرمایه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864394/تجدید-مناقصه-تکمیل-آرامستان-جدید-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تکمیل آرامستان جدید  نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه تکمیل آرامستان جدید  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864398/استعلام-عملیات-احداث-پوشش-جداره-ایستگاه-برق--نوبت-دوم'>استعلام عملیات احداث پوشش جداره ایستگاه برق - نوبت دوم / استعلام  ، استعلام عملیات احداث پوشش جداره ایستگاه برق - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864272/استعلام-عملیات-ترمیم-و-بازسازی-نوار-حفاری-تجدید--نوبت-دوم'>استعلام عملیات ترمیم و بازسازی نوار حفاری تجدید - نوبت دوم / استعلام  ، استعلام عملیات ترمیم و بازسازی نوار حفاری تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/864266/استعلام-خرید-و-نصب-فونداسیون-روشنایی-نوبت-دوم'>استعلام خرید و نصب فونداسیون روشنایی -نوبت دوم / استعلام خرید و نصب فونداسیون روشنایی - نوبت دوم</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 8 تاريخ : شنبه 14 مرداد 1396 ساعت: 16:58